Aktīvie lietotāji: 89 Šodien ievadītie novērojumi: 257 Kopējais novērojumu skaits: 1068340
Tu neesi reģistrējies

Tiešraides 2021. gadā

nodrošina Latvijas Dabas fonds

Latvijas Dabas fonds jau 10 gadus izvieto tiešraides kameras sabiedrības izglītošanas un pētniecības nolūkos. Pašlaik var vērot tiešraidi no divām jūras ērgļa ligzdām, divām mazā ērgļa ligzdām, zivjērgļa, melnās klijas, vistu vanaga, melnā stārķa un baltā stārķa ligzdas, kā arī no zemūdens pasaules.

Forums

Forums

Forums

Forums

Forums

Forums

Forums

Forums

Forums

Forums

 


Visas tiešraides kameras vienā logā

 Tiešraides no aizsargājamo putnu ligzdām Tevi priecē, pateicoties daudzu brīvprātīgo darbam un sabiedrības ziedojumiem.
Putnu vērošana noteikti arī Tavu dzīvi padara krāsaināku. ZIEDO ARĪ TU!

 


JŪRAS ĒRGLIS Haliaeetus albicilla Durbē

Kopš 2015. gada tiešraidē vērojamā jūras ērgļu ligzda atrodas Kurzemē, Durbes novadā. Šī ligzdošanas teritorija zināma kopš 2014. gada. Ligzda būvēta vecas egles galotnē, ko savulaik nolauzis vējš vai sniegs. Lauzuma vietai apkārt apauguši vairāki zari, kas veidoja ligzdas būvēšanai piemērotu žākli aptuveni 30 metru augstumā. Kamera uzlikta vienā no galotnes zariem 2015. gada janvāra nogalē. Ligzda interesanta ar to, ka ir būvēta eglē, jo egles jūras ērgļi ligzdošanai izvēlas reti, - atrašanas brīdī šī bija tikai ceturtā Latvijā zināmā eglē būvētā ligzda. Aptuveni puse no visām jūras ērgļu ligzdām tiek būvēta priedēs, trešā daļa – apsēs un mazākā skaitā arī bērzos, melnalkšņos un ozolos. Eglēs ligzdas parasti tiek būvētas tieši uz šādām nolauztām galotnēm un parasti atrodas augstu virs zemes.

2015. gadā ērgļu pāris Durbe un Roberts sekmīgi izaudzināja vienu mazuli - Durbertu. Vairāk par norisēm ligzdā 2015. gadā var izlasīt šeit vai noskatīties īsfilmu. 2016. un 2017. gadā ligzdas saimnieki vairākkārt nomainījās, un ligzdošana nevienā no abiem gadiem netika uzsākta.

2017. gada martā ligzdu aizņēma jūras ērgļu pāris, kam ligzdas vērotāji deva vārdus Milda un Raimis. 2018., 2019. un 2020. gadā šis pāris sekmīgi ligzdoja katru gadu izauga divi mazuļi.

Vairāk informācijas par jūras ērgli var atrast šeit.

Kameras sistēmu izveidoja Jānis Ķuze, Jānis Rudzītis un Ģirts Strazdiņš. Tās uzturēšanā ir palīdzējuši arī Māris Freibergs, Juris Lauva, Arnis Zacmanis, Leks van Drongelens (Lex van Drongelen) un un Jelle Lips.


JŪRAS ĒRGLIS Haliaeetus albicilla Slīteres nacionālajā parkā

Jūras ērgļu ligzdošanas teritorija šajā vietā ir zināma kopš 2010. gada – sākotnēji ērgļi ligzdoja aptuveni 20 gadus vecā mākslīgajā ligzdā, tad pārcēlās un 200 metrus tālāk uzbūvēja tiešraidē vērojamo ligzdu, kurā ligzdoja 2013. gadā. Nākamos piecus gadus ligzda bija neapdzīvota, un vieta, uz kuru bija pārcēlušies putni, nezināma. 2018./2019. gada ziemā ligzdu apmeklēja klinšu ērgļu pāris, tomēr viens no putniem bija nepilnīgi pieaudzis un ligzdošana pavasarī netika uzsākta.

Kameras sistēma pie ligzdas ir uzstādīta 2019. gada sākumā. Rudenī ligzdu sāka apmeklēt jūras ērgļu pāris, abi putni ir bez gredzeniem, līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka vismaz viens vai, iespējams, abi ērgļi ir šai teritorijai jauni – 2013. gadā, kad šajā ligzdā pēdējo reizi tika konstatēta sekmīga ligzdošana, mātīte bija gredzenota.

Ligzda ir būvēta priedē aptuveni 15 metru augstumā, blakus tai ir iekārusies pusizgāzusies priede, kas vējainā laikā beržas pret ligzdas koku, radot čīkstošu troksni. Šī iemesla dēļ mikrofons ir novietots nevis pie ligzdas, kā tas ir citos gadījumos, bet nedaudz nostāk uz zara. Līdz ar to ligzdas skaņas nav tik intīmas.

Šī ir viena no divām jūras ērgļa teritorijām, kas bijušas zināmas Slīteres nacionālā parka teritorijā (vēl trešajā teritorijā ligzda savulaik atradās uzreiz aiz parka robežas). Domājams, ka putni barojas gan jūrā, gan iekšzemē, tomēr par to labu priekšstatu gūsim tad, ja tiks uzsākta ligzdošana.

Kameras sistēmu pie ligzdas uzstādīja Jānis Ķuze un Jānis Rudzītis. Paldies Helmutam Hofmanim par palīdzību sistēmas uzturēšanā!


MAZAIS ĒRGLIS Clanga pomarina - ligzda bērzā

Tiešraidē redzamā mazo ērgļu ligzda Zemgalē ir zināma kopš 2017. gada jūlija, kad tajā konstatēts viens jaunais putns. Tā ir būvēta bērzā aptuveni 20 metru augstumā. Spriežot pēc ligzdas materiāla, ligzda ir vismaz piecus gadus veca (apakšējās daļas jau ir daļēji sadalījušās).

Tiešsaistes kameras sistēma šajā vietā ir izvietota 2018. gada pavasarī. Vēlāk, ligzdošanas sezonas laikā, ligzdā uzturējās mazo ērgļu pāris, tomēr ligzdošana netika uzsākta. 2019. gadā ligzdošana tika uzsākta, mātīte izdēja vienu olu, taču tā neizšķīlās. 2020. gada pavasarī ligzdu apmeklēja vairāki ērgļi, taču ligzdošana netika uzsākta.

Kameras sistēmu pie šīs ligzdas izvietoja Jānis Ķuze un Jānis Rudzītis, tās uzturēšanā ir palīdzējis arī Valdis Lukjanovs un Ģirts Strazdiņš.

Tiešraides kameras darbību pie mazā ērgļa ligzdas nodrošina Latvijas Dabas fonds projekta "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" (LIFE AQPOM) ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE+ programma un līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija.


MAZAIS ĒRGLIS Clanga pomarina - ligzda eglē

Ligzda atrodas Zemgales rietumu malā. Tā ir atrasta 2018. gadā.

Ligzda ir būvēta eglē 17 metru augstumā, stabilā trīs žuburu žāklē. Pēc novietojuma tā ir vērtējama kā tipiska mazo ērgļu ligzda – aptuveni puse no visām mazo ērgļu ligzdām Latvijā atrodas eglēs, un liela daļa no tām ir būvēta šādās vietās, kur stumbra lūzuma vietā zari ir izveidojuši vairākas jaunas galotnes. Spriežot pēc ligzdas izmēriem un materiāla stāvokļa, ligzda ir vismaz piecus gadus veca.

2019. un 2020. gadā ērgļu pāris Anna un Andris sekmīgi izaudzināja pa vienam mazulim.

Kameras sistēmu pie šīs ligzdas izvietoja Jānis Ķuze un Jānis Rudzītis. Paldies par atbalstu Jānim Kažotniekam un Renātei Kviesei!

Tiešraides kameras darbību pie mazā ērgļa ligzdas nodrošina Latvijas Dabas fonds projekta "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" (LIFE AQPOM) ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE+ programma un līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija.


ZIVJĒRGLIS Pandion haliaetus

Kamerā vērojamā ligzda atrodas Kurzemē Saldus novadā. Šī zivjērgļu ligzdošanas teritorija ir zināma jau kopš 1989. gada, kad tika atrasta ligzda bebrainē. 90. gadu sākumā tika uzstādīta mākslīgā ligzda eglē, diemžēl koks nolūza 1996. gadā. Pēc tam zivjērgļi ligzdojuši bebrainē dažādos nokaltušos kokos.

2007. gada novembrī Aigars Kalvāns uzstādīja mākslīgo ligzdu priedē, kuru 2010. gadā pirmo reizi apdzīvoja zivjērgļu pāris. Diemžēl tajā gadā ligzdošana nebija sekmīga. No 2012. līdz 2015. gadam ligzda bija apdzīvota un ligzdošana sekmīga – 2012. gadā tika izvesti trīs zivjērgļa mazuļi, 2013. gadā – viens, 2014. gadā – divi un 2015. gadā – trīs. 2016. gadā ligzda bija apdzīvota, bet ligzdošana nesekmīga.

2017. gadā, kad pie šīs ligzdas tika uzstādīta tiešsaistes kameras sistēma, zivjērgļi ligzdoja sekmīgi. 2018. gadā ligzdošanu uzsāka tas pats tēviņš, kas šeit ligzdoja iepriekšējā gadā Teo un cita mātīte, kura tika nodēvēta par Tiju. Tija izdēja 3 olas un sāka tās perēt, taču 1. maijā tiešraides sistēmu sabojāja negaiss un tālākās norises ligzdā nevarējām vērot. 2019. gadā ligzdā atgriezās Teo, taču pāris neizveidojās un ligzdošana nebija sekmīga. 2020. gadā tika izdētas trīs olas, taču tikai viena no tām izšķīlās, un vienīgo mazuli no ligzdas aiznesa vistu vanags.

Kameras sistēmu izveidoja Jānis Ķuze, Jānis Rudzītis un Aigars Kalvāns, tās uzturēšanā ir palīdzējis arī Jānis Jansons.


MELNĀ KLIJA Milvus migrans

Tiešraidē vērojamā ligzda atrodas melnās klijas ligzdošanas teritorijā, kas ir zināma kopš 2011. gada. Iepriekš putni ligzdoja citā ligzdā, savukārt šī, kas ir būvēta vecā bērzā, ir atrasta 2017. gadā. Gan atrašanas gadā, gan divos turpmākajos gados šajā ligzdā klijas sekmīgi ligzdoja.

Kā tas klijām ir raksturīgi, ligzda ir bagātīgi pušķota ar cilvēku radītām "dekorācijām" – plēvēm, lupatām un striķu gabaliem, arī uz zemes zem ligzdas ir nokrituši plastmasas plēvju gabali.

Tiešraides sistēma pie ligzdas ir uzbūvēta 2020. gada marta beigās, ligzdā sekmīgi izauga trīs mazuļi.

Kameras sistēmu uzbūvēja Jānis Ķuze un Jānis Rudzītis, piedaloties arī Pēterim Daknim, Aleksejam Šarīpinam un Renātei Kviesei. Paldies Aigaram Kalvānam par informāciju par ligzdas apdzīvotības vēsturi.


VISTU VANAGS Accipiter gentilis

Vistu vanaga ligzda šajā vietā Rīgā ir zināma kopš 2016. gada – domājams, ka ligzdojošais pāris šurp pārcēlās no citas mājvietas aptuveni 600 metru attālumā. Ligzdas tuvākajā apkārtnē ir gan rūpnieciski objekti, kuru skaņas fons ir nereti dzirdams, gan privātmāju apbūve. Pats ligzdas koks atrodas nelielā mitrā teritorijā, kas aizaugusi ar nezālēm un krūmiem. Ligzda uzbūvēta melnalksnī, kas aug grāvja malā. Vanags savu māju uzbūvējis uz vārnas ligzdas atliekām. Par to, ka vārna bijusi izturīgu celtniecības materiālu piekritēja, aizvien liecina ligzdā iepītās metāla stieples.

Ligzda šajā laikā tikusi kontrolēta un tajā gredzenoti mazuļi. Šis pāris, un jo sevišķi mātīte, apmeklējušo gredzenotāju vidū zināma ar savu īpašo raksturu tā mēdz uzvesties sevišķi agresīvi un uzbrukt cilvēkiem, kad tie vēl tikai tuvojas ligzdai. Savukārt pie cilvēkiem un tehnikas, kas darbojas aiz sētas netālajā rūpnieciskajā objektā, putni ir pieraduši un tiem nepievērš uzmanību. Interesanti, ka laikā, kad mātīte iedēja pirmo olu, pavisam netālu, aptuveni 50 m no ligzdas, vārnu pāris būvēja savu ligzdu. Vārnas ir biežs vistu vanagu barības objekts, bet gadās novērot, ka vanagi savas ligzdas tuvumā citus ligzdojošos putnus neaiztiek, un tie šo drošības zonu izmanto.

2020. gadā ligzdā izauga divi mazuļi.

Kameras sistēmu pie šīs ligzdas uzstādīja Ģirts Strazdiņš, Arnis Zacmanis un Jānis Rudzītis. Paldies SIA "Darba Spars" par sadarbību!


MELNAIS STĀRĶIS Ciconia nigra

Šī ligzda Siguldas novadā ir atrasta divus gadus pirms kameras uzlikšanas, un pirmā sezona, par kuru mums ir pilnvērtīga informācija, ir par 2017. gadu, kad izšķīlās četri mazuļi, un izauga trīs.

Ligzdošanas iecirknis ir zināms ļoti sen. Iepriekšējā ligzda turpat netālu ir zināma vismaz kopš 1982. gada un tika izmantota līdz 2005. gadam, kad to izpostīja cauna. Droši vien jau tad putns pārcēlās uz šo ligzdu. Ligzda kā tāda ir ļoti tipiska melnā stārķa ligzda - uz priedes sānzara 1,8 m no stumbra, bet mazliet neparasti ir tas, ka tā atrodas jau apkārtējo koku vainagu vidusdaļā - apmēram 18 metru augstumā, nevis ir paslēpta zem vainagiem. Neparasts pie šīs ligzdas ir arī kameras sensora novietojums, jo tas atrodas nevis pie koka stumbra, bet uz zara aiz ligzdas. Tas ir tādēļ, lai visu dienu saule nespīdētu kamerā - ligzdas zars ir vērsts gandrīz precīzi uz dienvidiem.

Ligzda atrodas boreālajā mežā ar pieklājīgi vecām priedēm (varētu būt starp 150 un 200 gadiem) un eglēm. Tāpēc nebūs liels brīnums, ja kamerā ar balsi vai klātienē var atzīmēties vairākas pūču sugas (piemēram, urālpūce) un riekstrozis.

2018. gadā ligzdošana bija sekmīga pārim bija četri mazuļi, kuri visi veiksmīgi izlidoja. 2019. gadā tēviņš neatrada partneri, un ligzdošana nenotika. 2020. gadā ligzdu apmeklēja vairāki melnie stārķi, taču ligzdošana netika uzsākta.

Kameras sistēma ir uzstādīta, piedaloties Jānim Ķuzem, Jānim Rudzītim un Mārim Strazdam. Īpašs paldies arboristam Eduardam Ozoliņam.


BALTAIS STĀRĶIS Ciconia ciconia

Tiešraide no balto stārķu ligzdas nodrošināta sadarbībā ar AS "Sadales tīkls". Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes un "Sadales tīkls" (ST) datiem, pēdējo gadu laikā gaisvadu elektrolīniju balstos reģistrēts vairāk nekā 8000 stārķu ligzdu. Aptuveni 70% Latvijas balto stārķu populācijas dzīvo ST infrastruktūrā. Tāpēc AS "Sadales tīkls" rūpes par balto stārķi ir viena no sociālas atbildības prioritātēm.


LAŠVEIDĪGĀS ZIVIS LĪGATNES UPĒ

Kamera sniedz iespēju ielūkoties zemūdens dzīvē Līgatnes upē lejpus zivju ceļam, kas tika atjaunots 2020. gada vasarā. Zivju ceļš Līgatnes upē ir viena no retajām šāda veida konstrukcijām Latvijā, kas nodrošina zivju un citu ūdens organismu migrāciju pār cilvēku radītiem upju aizsprostiem – slūžām un hidroelektrostacijām. Lašveidīgās zivis, kuras pastāvīgi vai migrācijas laikā mājo Līgatnes upē un citās ūdenstecēs Latvijā, rudenī un ziemā nārsta laikā nespēj pārvarēt dažāda veida aizsprostus, no kuriem daļa ir veidoti elektroenerģijas iegūšanai. 2020. gada augustā Līgatnes upes zivju nārsta apstākļu uzlabošanas nolūkā Līgatnes novada dome atjaunoja 2013. gadā uzstādīto koka konstrukcijas zivju ceļu, lai laši, strauta foreles, taimiņi un alatas varētu pārvietoties uz nārstošanas vietām upes augštecē, jo šīm sugām raksturīga nārsta migrācija. Pēc darba veikšanas jau pirmajā nārsta sezonā tika novērotas daudzas migrējošās zivis, un zemūdens tiešraides kamera sniedz ieskatu šajā procesā.

Kameras sistēmu uzstādīja Jānis Ķuze un Jānis Rudzītis, piedaloties arī Jānim Zilveram, Gunaram Šķēlem un Mārim Mitrēvicam. Latvijas Dabas fonds pateicas Līgatnes novada domei un īpaši Aināram Šteinam, uzņēmuma "Līgatnes komunālserviss" pārstāvjiem un citiem šīs tiešraides kameras uzstādīšanā un nodrošināšanā iesaistītajiem!

 


 

 


VĒSTURE

2015
2016
2017
2018
2019
2020

 

 


ATBALSTĪTĀJI

Datu pārraide: 

Finansiāls un tehniskais atbalsts, 4G rūteri:

Sistēmas konfigurēšana:

 

  


PRIVĀTI ZIEDOTĀJI

 

 

Pēdējie novērojumi
Tringa ochropus - 2021-04-23 bišudzenis
Grus grus - 2021-04-23 Aigars
Garrulus glandarius - 2021-04-23 Aigars
Sturnus vulgaris - 2021-04-23 Aigars
Pica pica - 2021-04-23 Aigars
Poecile palustris - 2021-04-23 Aigars
Motacilla alba - 2021-04-23 Aigars
Nezināms
@ Pūcis
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri novērojumiem
andrisb 23.aprīlis, 11:03

Paldies, Julita!


VijaS 23.aprīlis, 11:02

Paraudziņš otrreiz ievāktais, kritala apse, un meža nogabals arī tāds tumšais - ļoti lielas apses un pa vidu ne tik lielas egles un pa kādam bērzam. Šitādi acīmredzami ļoti veci meži ir saglabājušies tikai daži pleķīši.


dziedava 23.aprīlis, 10:33

Sākumā ļoti apmulsu, bet tad saskatīju pilienus uz ļenganā kātiņa. Bet tad ir vēl tādi, kas pavisam kā ziedi - katrā ziņā būtu vērts mikroskopēt - vai tie "ziedi" ar ir tas pats, tikai nu pavisam vecs, vai tomēr kas cits?!


erts 23.aprīlis, 09:34

Jauna atradnes vieta Daugavpilī.


OKK 23.aprīlis, 07:00

Pļavas ķirzaka


kaarlisfrei 22.aprīlis, 23:13

Man jau vairāk ta ka E.maura!


patigunta 22.aprīlis, 23:11

Nedēļu pirms notikuma novēroju, ka tēviņi kļūst arvien vardarbīgāki pret mātītēm, līdz tam kāvās paši savā starpā.


nekovārnis 22.aprīlis, 22:38

Paldies par skaidrojumu! Biju ieciklējies uz to tumš-gaiš. Kad nākamreiz kādu sastapšu būs jāpastudē cītīgāk :)


Martins 22.aprīlis, 22:31

Bet ir labi, Marek - bilde no augšas un apakšas un viss skaidrs! Un tumšajam kailgliemezim jau tas krāsojums arī mainās - ir gan tumšāki, gan gaišāki eksemplāri par Tavu atrasto. (Pēdai vairāk uzsvars uz nevis uz tumšumu vai gaišumu kā tādu, bet uz gaišās vidus līnijas nevis pakāpenisku, bet krasu pāreju uz tumšajām malām. Jā, Tavam eksemplāram šo kontrastu izteiktāk var saskatīt tikai pakaļgalā.


Edgars Smislovs 22.aprīlis, 22:24

Zvirbuļu vanags(?).


nekovārnis 22.aprīlis, 22:21

Paldies, Mārtiņ! Dabā pēda bija gaiša - vismaz tāda kā foto. Speciāli vēlu riņķī. Pieredzes gan nav - īsti nezinu cik tumšai jāizskatās tumšajai pēdau un cik gaišai gaišajai :D


Martins 22.aprīlis, 22:19

...un vēl - lai arī pēc biotopa nedrīkst sugas noteikt, tomēr šeit novērojuma vieta - mežs, tālu no mājām - būtu jāuztver kā "kontroljautājums" - vai tiešām maximus? Maximus tomēr ir māju/apdzīvoto vietu iemītnieks un reti aizklīst tālu prom no mājām, kamēr cinereoniger vairāk ir mežu, arī parku suga. Vispār ja tā padomā - cinereoniger (dabisko mežu indikators) ir krietni plastiskāks par svešo (reizēm sauktu arī par invazīvo) maximus... :)))


Martins 22.aprīlis, 22:12

Šis nav maximus, jo mantija ir vienkrāsaina (bet maximus - ar plankumiem). Arī kājas pēdā var redzēt ka tomēr gaišā vidus josla ir skaidri nodalīta (jā, bildē nevar saprast vai vnk gaiša pēda vai zibspuldze rada tādu efektu).


zemesbite 22.aprīlis, 22:06

Paldies, Julita! :)


kaarlisfrei 22.aprīlis, 21:57

Pateicos!!!


nekovārnis 22.aprīlis, 21:56

Thanasimus femoralis segspārnu priekšpusē starp sarkano un balto nav šaurās melnās joslas, un arī kājas nav viscaur melnas, bet ar sarkanu piesitienu :)


CerambyX 22.aprīlis, 21:47

Normāla zelta bedre tā dēļu čupa! :)


kaarlisfrei 22.aprīlis, 21:40

Pateicos! Krīt man šitās :D


Vīksna 22.aprīlis, 21:32

Paldies !


CerambyX 22.aprīlis, 21:24

Labs - šis man sāpīgs iztrūkums! :D


CerambyX 22.aprīlis, 21:21

Varētu būt kāda Osmia - inermis vai pilicornis, piemēram.


Vīksna 22.aprīlis, 21:20

Paldies !


CerambyX 22.aprīlis, 21:15

Man jau šķiet, ka tomēr montivagus! Plati noapaļoti spārnu gali - cik nu tagad paurbos citās sugās, tad vairumam tomēr ir izteikti smaili vai max šauri noapaļoti (piemēram, crassipes, bet tas jau sīks ar izteikti melniem cisku galiem visām kājām). Relatīvi noapaļoti ir arī Berytinus signoreti, bet tomēr smailāki (vismaz cik interneta foto var saprast, kā arī noteicējā tā ar;i nodalās - montivagus kopā ar setipennis viedo līdzīgu sugu pāri), tam kāju cisku gali nav aptumšoti (te tomēr pakaļākju ciskām ir tumšums galā. Varbūt ne baigi izteikts, bet ir). Tā gan ar potenciāla suga, ko vajag atrast.


dziedava 22.aprīlis, 21:02

Paldies, Inguna! Viena lieta, kas visām tām starojošām vēl bija uzkrītoša - sporas lielākoties bija saplacinātas. Tādas smukas apaļas, kur smuki redzēt kārpu punktiņus, bija grūti dabūt. Nezinu, vai tā būtu tāda raksturīga pazīme šai sugai kopā, bet var pievērst uzmanību, vai gadās eksemplāri, kur visas sporas smukas.


felsi 22.aprīlis, 20:50

Smuki!


felsi 22.aprīlis, 20:48

Toties regulārs treniņš!


dziedava 22.aprīlis, 20:47

Ar uzkrītošāko diametru es domāju galviņas diametru


dziedava 22.aprīlis, 20:45

Mikroskopiski interesanti varētu būt tad, ja sporu diametrs mazāks par 9mkm vai lielāks par 12mkm, citādi tādu stipri ievērojamu atšķirību starp līdzīgajām nav. Tas diametrs bija "uzkrītošākais". Man mājās 5 paraudziņi, un visi glīti iekļaujās tajās robežās līdz 1,4mm (neskaitot sesto, sapelējušo).


felsi 22.aprīlis, 20:45

Paldies Julita!


Laimeslācis 22.aprīlis, 20:40

Paldies, Marek!


Laimeslācis 22.aprīlis, 20:38

Paldies!


felsi 22.aprīlis, 20:37

Galviņas diametrs 1-1.2 mm. Domāju, ka starojošā, bet, lege artis, mikroskopēšu!:)


felsi 22.aprīlis, 20:36

Galviņas diametrs 1-1,2 mm


nekovārnis 22.aprīlis, 20:33

Paldies, Uģi! :)


CerambyX 22.aprīlis, 20:31

Det. N.Savenkovs :)


dziedava 22.aprīlis, 20:29

Vai pierakstos esošās "Lielās apses" nozīmē, ka kritala arī ir apse? Apšu mežs?


dziedava 22.aprīlis, 20:28

Kastītē ir otrajā reizē (14.11.) ievāktais paraudziņš?


IevaM 22.aprīlis, 20:25

:) es stāvēju malā pret ceļu, kas iet no asfalta starp dīķiem (uz R no punkta). Neviens nepainteresējās, ko es tur daru


CerambyX 22.aprīlis, 20:20

Kā tur tās zosis vislabāk skatīt, lai nedabūtu pa galvu no HES apsargiem?


Vīksna 22.aprīlis, 20:14

Paldies !


dziedava 22.aprīlis, 19:42

Priekš D.asteroides diametram būtu jābūt līdz 0,8mm, te izskatās lielākas. Šobrīd es teiktu, ka D.radiatum, bet, ja ir paraudziņš, var rūpīgāk samērīt tās smukiņās uz sūnām, kāds ir diametrs (precīzāk - kāds būtu, ja nebūtu vēl atvērušās).


dziedava 22.aprīlis, 19:34

par šo tas pats komentārs


dziedava 22.aprīlis, 19:33

Ciktāl esmu izpētījusi, šādām jābūt starojošajām, bet derētu galviņas diametrs. D.radiatum tas ir 0,6-1,4mm; D.roanense galviņas platākas - līdz 2,2mm, D.asteroides - mazākas, līdz 0,8mm.


dziedava 22.aprīlis, 19:30

Būs vien noteiktas pareizi :). Citām līdzīgajām jābūt vai nu mazākām (līdz 0,8mm) vai lielākām (līdz pat 2,2mm diametrā)


nekovārnis 22.aprīlis, 16:16

Manuprāt Arhopalus rusticus. Citiem tuvakajiem variantiem tā acs forma savādāka, bet A.ferus pagaidām drīzāk tāds mistisks radījums :)


lichen_Ro 22.aprīlis, 15:57

Trapeliopsis sp


lichen_Ro 22.aprīlis, 15:53

Šī tagad ir grupa: vai nu P.serrana, vai P.ernstiae


lichen_Ro 22.aprīlis, 15:52

Protoparmeliopsis muralis


ivars 22.aprīlis, 15:06

Peļu klijāns visdrīzāk. Sagaišināt un apgriezt var standarta bilžu pārlūkos, nav ko mocīt publiku.


marsancija 22.aprīlis, 14:55

Paldies Ansim par sūnu sugu!


artis113 22.aprīlis, 14:39

Labdien! Vai kāds plēšputnu pazinējs, lūdzu, var uzmest aci šim siluetam?


CerambyX 22.aprīlis, 13:27

Par maz punktiņu priekš ievu tīklkodes :)


IlzeP 22.aprīlis, 11:13

Nēģis esot upes. Bet ar tvarstīšanu un traukā likšanu uzmanīgi - var piesiet maluzveju :)


grieze 22.aprīlis, 11:04

Reku ir!


grieze 22.aprīlis, 11:02

Dziedāja 20. aprīlī Drustu maršrutā, jāpaskatās vai kaut kas nenotika ar ieziņošanu, bet - vakar ieliku visus šīs uzskaites datus dabasdatos


IlzeP 22.aprīlis, 10:56

Nomainīju, taču savam novērojumam sugu var nomainīt arī katrs pats!


MoreOrLess 22.aprīlis, 10:55

Paldies, Marek!


MoreOrLess 22.aprīlis, 10:54

Paldies, Uģi, par blaktīm!


anthicus 22.aprīlis, 09:58

Lūdzu nomainīt atpakaļ uz C. haematodes. Programas "gļuko", pievienojas nekorektas bildes. Pyrochroa atradne bija citur.


W 22.aprīlis, 07:18

Paldies, Uģi!


AndaS 22.aprīlis, 07:05

Goris manīts netālu no apdzīvotas vietas mežā, pie upes vietā, ko iecienījuši arī daudzi citi putni. Pielaida novērotāju diezgan tuvu un ielidoja priežu silā.


marsancija 21.aprīlis, 23:59

Pūkainā zemzālīte .


Edgars Smislovs 21.aprīlis, 22:41

Gredzens - 0U05 ,


asaris 21.aprīlis, 22:31

Ir žubīte


CerambyX 21.aprīlis, 22:29

It kā gan sapratu, ka tam umbrinus būtu kājas gaišākas (te izskatās pilnībā melnas, bet, protams, attēla detalizācija varbūt mazliet pietrūkst), bet nu Anthicidae jautājumos laikam tā muļķīgi strīdēties :D Mainu uz Anthicus sp.


CerambyX 21.aprīlis, 22:20

Ar tām nimfām tā sarežģītāk, pagaidām lai stāv kā sp., varbūt ar laiku var izdomāt. Cik saprotu, tad nedaudz ķermeņa forma atšķiras (līdzīgi kā pieaugušām blaktīm, arī fuscispinus nimfai ir nedaudz viarāk uz sānu izvirzīti priekškrūšu vairoga stūri), bet cik tā atšķirība strikta - vēl jāpapēta un jāsalīdzina. Abas sugas ar var būt kopā.


OKK 21.aprīlis, 22:18

Parastā varde


CerambyX 21.aprīlis, 22:17

Ja eksemplārs ievākts, tad jau, protams, labroatorijas apstākļos skatītām pazīmēm lielāka vērtība. Mainu tad sugu atpakaļ. Piekritīšu gan Marekam, ka dabā es šo ar nekad par hortensis nenoturētu - quadripunctatus (nu vai vēl tremulae kandidāts, jā). Bet nu tas tā, atskaitot termulae un quadriguttatus pārējie Glichrochilus-i man nešķiet tādi baigi interesanti, tāpēc iespējams esmu palaidis garām to cik mainīga var būt šo visbiežāk sastopamo sugu ķermeņu forma. :)


anthicus 21.aprīlis, 21:25

Slaidums ir nosacīta pazīme, eksemplari variē. Eksemplars kolekcijā - prosternal process kā G. hortensis, priekškrusu vairoga pamatne nav šaurāka par sēgspārņu pamatni, bet ir dorzo-ventrāli plāksni (nav kā tipiskām G. hortensis). Tomēr dēļ prosternal process formas uzskatu, kā neesmu kļūdījies.


nekovārnis 21.aprīlis, 21:20

Pyrochroa coccinea


anthicus 21.aprīlis, 21:18

Bildē sugas pazīmes nav redzamas. Teorētiski var būt arī Anthicus umbrinus (atšķirams tikai pec tēviņu genitālorganiem, ir reģistrets Latvijā) vai Anthicus inter Ol., kurš pagaidām Latvijā nav konstatēts bet ir plaši izplatīts D Eiropā un Tuvajos Austrumos. Ierosinu mainīt uz Anthicus sp.


editez 21.aprīlis, 20:50

Liels, liels, liels paldies!!!


ML 21.aprīlis, 19:41

Upes.


Laimeslācis 21.aprīlis, 19:30

Paldies, Uģi, par noteiktajām vabolēm!


editez 21.aprīlis, 17:45

Paldies! Dziedāja, bet man tās putnu dziesmas visas vienā "ķīselī"! Nezinu vai kādreiz mācēšu tās atšķirt!


Ilmarsok 21.aprīlis, 17:12

Vai var pateikt, kāds tieši nēģis?


Irbe 21.aprīlis, 17:06

Čipste. Iespējams, koku. Ja dziedāja, tad vajag paklausīties, pēc dziesmas diezgan labi var atšķirt koku čipsti no pļavu čipstes.


Laimeslācis 21.aprīlis, 16:50

Paldies, Julita!


ivars 21.aprīlis, 14:50

Vienu tādu ķēmu tur atradu. Izpeldēja ar smuku lielu pieres pleķi, acs riņķi, tumšu galvu, jau sapriecājos, ka tik laicīgi, un atliks tikai cerēt uz neesošiem gredzeniem. Gredzenu tiešām nebija, bet acs riņķis balts, augšpusē platāks, knābis garš, pati liela govs, vien pakaļa - peldot vairāk uz augšu kā citām zosīm. Varbūt pat nav hibrīds, vien atšķirīga baltpierene.


Zigurds Krievans 21.aprīlis, 14:44

Ja vēl kāds ērglis pāri nolido un padzenā.


Zigurds Krievans 21.aprīlis, 14:43

Laikam bija iespaidīgs skats :)


dziedava 21.aprīlis, 13:20

Lielās izskatās pēc komatrihijām, bet nevar saprast, vai tur pa vidam nav arī mazākas galviņas - kkas cits.


dziedava 21.aprīlis, 11:56

Hipotēzi gan vajadzēs pārbaudīt, skatīt tīkliņu


IlzeP 21.aprīlis, 10:30

Pēc kadām pazīmēm noteikts, ka tieši meža, nevis, piemēram, sējas zosis?


dziedava 21.aprīlis, 10:17

P.S. vai Tu mēģināji skatīt to mikroskopa objektīvu ar gaismiņu un lupu? Es tikai tā varēju notīrīt - lupā redzēju "plēves" robežas un kā tas iet nost.


dziedava 21.aprīlis, 10:16

Laima, es domāju, ka tas brūnais pulveris ir parastās plakanpiepes sporu masa, arī tās brūnās sporas mikroskopijā. Te https://www.mushroomexpert.com/ganoderma_applanatum.html sporu izmēri minēti 6–9 x 4–5 µm, tā ka atbilst. Tas baltais tīkliņš pa virsu it kā varētu būt sēne Sporophagomyces chrysostomus, bet tai neizdodas atrast pārliecinošus attēlus, kādām jābūt sporām, un paraudziņš (eksperimentiem) man mājās arī laikam nav.


VijaS 21.aprīlis, 09:02

Paldies, Marek!


klaidoņpele 21.aprīlis, 08:33

Šis bija tāds foršs pārsteigums! Apsveicu, Marek! :)


klaidoņpele 21.aprīlis, 08:21

Oho, paldies! Šis tiešām bija negaidīti :D


Vīksna 21.aprīlis, 00:26

Paldies !


Ivars L. 20.aprīlis, 23:50

Amatieriska kļūda - tomēr nav Dramonda sprogaine, bet Bruha. Parauga pēdējai vācelītei, kas kaut cik derīga mikroskopisko pazīmju pārbaudīšanai, apskatīju vienu labu raksturlielumu - atvārsnīšu skaitu uz vācelītes. Dramonda sprogainei tām jābūt lielā skaitā - ap 40, no kurām dažas mēdz saskarties. Paraugam to izrādījās daudz mazāk (ap 20), kas atbilst Bruha'm. Pie tam, šai pēdējai vācelītei beidzot atradās arī endostoma segments - un tas, protams, manu Dramond'a versiju vienkārši piesmej. :D


Edgars Smislovs 20.aprīlis, 23:38

Paldies!


Laimeslācis 20.aprīlis, 23:37

Izskatās pēc Zemesblakts Rhyparochromus pini


Laimeslācis 20.aprīlis, 23:33

Julita, kad gadās kāds brītiņš laika, lūdzu uzmet aci! Novērojumam ar brūno pulverim zem plakanpiepes pieliku sporu bildes! 100x objektīvs tā arī rāda nedzidru bildi kaut arī cītīgi tīrīju. Varbūt jau pārcentos...


zemesbite 20.aprīlis, 22:25

Paldies, Julita, tātad ir vēl kāda līdzīga. :)


Zigurds Krievans 20.aprīlis, 22:09

Pieliku vēl foto


Zigurds Krievans 20.aprīlis, 22:08

Ko vajag to vajag:)


CerambyX 20.aprīlis, 21:41

Cik atminos no reizes, kad centos tā rūpīgāk iepazīties ar šo dokumentu (https://piskulka.net/literature/Ansery1665.pdf), tad par šiem Zviedru reintrodukcijas putniem diezgan tiek lauzti šķēpi. Īsumā (būtu jāatsvaidzina atmiņa, dokuments bija pat ļoti interesants lasīšanā, lai arī apjomīgs) pamatproblēma ir tāda, ka šie nebrīves putni pieņem nedabiskus migrāciju ceļus, nav precīzi skaidrs šo nebrīves putnu ģenētiskais materiāls (ir hibrīdi ar baltvaigu zosi un arī otrās paaudzes hibrīdi) un līdz ar to nav vēlams, ka nonāk tuvu kontaktā ar šobrīd vēl esošo Skandināvijas savvaļas mazo zosu populāciju. Utt. Plaši iztirzāti visi iespējamie momenti. Arī ētiskie aspekti. Tā teikt man radās sajūta, ka šī reintrodukcijas projekta mērķis ir palielināt mazo zosu skaitus 'par spīti visam' - neņemot vērā riskus un ietekmi kāda tās var atstāt uz Skandināvijas dabisko savvaļas mazo zosu populāciju (kas ir mazskaitlīga un īpaši apdraudēta). Nezinu cik tur tālu tās karojošās puses ir nonākušas (dokuments 5 gadus vecs, bet nu otra puse ar regulāri raksta savas publikācijas, kas cenšas atspēkot savu patiesību. Mūsu pašu vietējais skandināvs H.K. Perssons ir karojošās nometnes otrā pusē), bet nu interesants šķita moments par lēmumu šos Zviedrijas introdukcijas putnus atšaut, ja tie nokļūst pārāk tuvu esošajām savvaļas populācijām (piemēram, foto nr. 118 dokumentā). Šajā pašā dokumentā konteksts par šādu novērojumu kategorizēšanu atrodams 98. lappusē (5.4. nodaļa - Is the Swedish reintroduced population a “wild” population?). Kaut gan nenoliegšu, ka iespējams, ja sāk šo 'problemātikas kamolu' šķetināt vispirms no otras jeb pretējās nometnes ierakumiem, tad noteikti kaut kādu loģiku var pamanīt arī tur. Bet ja par kategoriju, tad ir lasīts, ka citās valstīs ir vadlīnijas, ka skaitīt [re]introducētu populāciju (kaut vai kā C) var, ja tā ir pašuzturoša 3 paaudzes (tur gan tā robeža izplūdusi kurā brīdī sākas tā 3 paaudžu atskaite. Tik smalki neesmu iedziļinājies. Bet nu lielās sīgas, piemēram, briti neskaita, kaut gan reintrodukcija tām tur jau gadiem iet). Ja šis ir kā jaunais putns, kas tikai pirms 2 gadiem izlaists savvaļā, tad nu tas tajās 3 paaudzēs laikam neieskaitās tāpat. Baigi uz ABC nevelk, jā. Tad jau tiešām E (no putni.lv - "introducētas sugas, kuru populācijas izdzīvo ar cilvēka atbalstu.". Šajā gadījumā tad - reintroducēta suga).


zane_ernstreite 20.aprīlis, 21:23

Pfff. Paldies! Līdz tam, lai es šādā rakursā lidojumā atpazītu dižraibo dzeni, man vēl augt un augt...


dziedava 20.aprīlis, 20:42

Valda, man kā nespeciālistam ļoti atgādina pelēkbalto fizāru Physarum leucophaeum, kuras vienīgo līdz šim apzināto novērojumu Latvijā noteicis norvēģis Edvīns pēc aizsūtīta paraudziņa, jo no maniem foto un mikroskopējumiem vien to pateikt nevarēja. Baidos, ka bez sporu izmēriem un bez detalizētas sporu raksta apskates te droši neko noteikt nevar... Labā ziņa - nu kaut kam labam te jābūt! :)


MJz 20.aprīlis, 20:41

Izlaists putns Zviedrijas ligzdošanas rajonā - tas izklausās pēc E kategorijas putna.


Grislis 20.aprīlis, 20:30

Julita, ir pievienoti vairāki mikroskopēšanas foto, varbūt tas palīdz kaut ko labu noteikt :)


SA Travel 20.aprīlis, 20:10

Roland, kā pēc kaut kas ir jāmeklē? Vai nav tā, lai kaut ko meklēt sākuma ir jāsaprot ko meklēt, vai ne?


SA Travel 20.aprīlis, 20:08

Diemžēl labākas bildes nav. Sākuma pašam likas, ka purva pūce, tad bija aizdomas par plivurpūci, bet laikam jau būs Lija nenoteikta. Putna krāsa ir ļoti neparasta, tādu vēl nebiju redzējis.


Matrus 20.aprīlis, 19:56

Paldies par gulbju kontrolēm! Viens no tiem - EM537 (mātīte, 13 gadi) pēdējo reizi turpat kontrolēts pirms 415 dienām (16.02.2020.), trīs pārējie - ziemoja turpat.


AndrejsD 20.aprīlis, 19:21

Nosūtīju jums E-mail


Matrus 20.aprīlis, 19:20

Divi seniori (21+ un 18+ gadus veci) atraduši viens otru. Datu bāzē par EE117 - pēdējo reizi kontrolēts Dārziņu attekā 15.11.2020., droši vien šoziem ir gājusi bojā. Būtu ļoti interesanti, ja tie vēl veiksmīgi noligzdotu...)


Matrus 20.aprīlis, 19:12

Lietuvas gredzens 5A723, mātīte, dzimusi 2014. gadā vai agrāk, datu bāzē 23 kontroles, šoziem novērots Dārziņu attekā un Daugavmalā pie Ķengaraga. Pēdējo reizi kontrolēts Juglas ezerā pie tilta 18.03.2021. Paldies par kontroli!


Gaidis Grandāns 20.aprīlis, 17:42

Izskatās, ka putnam ir gara aste un balta virsaste?


Lemmus 20.aprīlis, 17:37

Paldies, Julita!


IevaM 20.aprīlis, 17:07

Man vairāk pēc pūces izskatās. Vai nav vēl kāda bilde?


Rolis 20.aprīlis, 17:03

Nu, un kāda jēga šādam novērojumam? Meklējiet kaut kur Kurzemē?


grieze 20.aprīlis, 17:02

Šorīt viens vītītis dziedāja uzskaišu maršrutā (pie Jaunpiebalgas), jāsaņemas un jāievada uzskaites dati...


Gaidis Grandāns 20.aprīlis, 17:00

Lauku lija vai Lija nenoteikta?


Edgars Smislovs 20.aprīlis, 16:55

Похоже сова, ушастая или болтная?


VijaS 20.aprīlis, 15:46

Paldies, Edgar!


nekovārnis 20.aprīlis, 15:34

O, forši! Paldies, Laura un Uģi! :)


fotonieks 20.aprīlis, 14:57

Paldies, kā vienmēr!


Irbe 20.aprīlis, 14:25

Kādreiz saucās niedru zvirbulis :)


zane_ernstreite 20.aprīlis, 12:57

Paldies! Un likās man, ka kaut kas nav kārtībā, ka nav gan īsti zvirbulis... Tā uzvedība bija tāda, daudz rāmāka un arī lidojums nedaudz citādāks.


angel 20.aprīlis, 12:27

Ligzda pievienota balto stārķu ligzdu kartei


CerambyX 20.aprīlis, 12:10

Nu, manuprāt, tomēr viss atbilst montivagus. Diemžēl nebūs pirmais novērojums, jo tikko atradu Mareka novērojumu te Dabasdatos (bet nu savā ziņā nopelni ka uzvedināja pārskatīt DD novērojumus), bet otrais arī nav slikti! :D Forši - apsveicu!


CerambyX 20.aprīlis, 11:57

Lauras novērojums lika pārskatīt citus Berytinus, tā nu nonācu līdz šim - nu šis tad ar izskatās pēc montivagus! :) Apaļi spārnu gali ar plankumiem, kājām tumši tikai pakaļkāju cisku gali, izmērs ar ok. Nu tā pēc izslēgšanas metodes nekas cits pat nesanāk. Jauna suga Latvijai :)


Zigurds Krievans 20.aprīlis, 11:43

Šis nē:) blakus ceļam vēlāk viens dziedāja. Tur pēc balss bija vītītis. Šim likās kājas gaišākas kā čunčiņam. vakarā pielikšu vēl bildes. cerams ka varēs saprast.


Edgars Smislovs 20.aprīlis, 11:23

Dziedāja? vizuāli atgādina čuņčiņu, spārnu gan grūti saskatīt.


klaidoņpele 20.aprīlis, 10:45

Ja Tu tā saki, tad man arī pirmā doma bija ka tie apaļie spārni kaut kā "nepareizi" izskatās :D palūkošu vakarā, kas vēl no bildēm ir!


zane_ernstreite 20.aprīlis, 10:01

Paldies, tā man likās, bet nezin kāpēc nošaubījos


IevaM 20.aprīlis, 09:59

Jāņogu raibenis


ER 20.aprīlis, 09:43

Pateicos par noteikšanu un piezīmēm!


VijaS 20.aprīlis, 06:56

Paldies, Ansi!


nekovārnis 20.aprīlis, 00:05

Paldies, Uģi! :)


mazais_ezis 19.aprīlis, 23:14

Paldies. Laikam jau H30 gredzenots Biķernieku mežā. 24.05.2020. Šis ir vismaz 5 reizi novērots gan Pļaviniekos gan Purvciemā. nekur tālu nav aizklīdis.


mazais_ezis 19.aprīlis, 22:49

Labdien, jā labajā kājā melns gredzens ar baltiem cipariem. Kāds no Rīgas 2020. gada vistu vanagiem ko pagājušajā gadā gredzenoju. Varbūt varat atsūtīt bildes uz imishs333@gmail.com


felsi 19.aprīlis, 22:39

Varētu būt medainā!


Divpēdis 19.aprīlis, 22:34

Paldies!:)


kripoks 19.aprīlis, 21:13

Bija virši.


VijaS 19.aprīlis, 21:04

Paldies, Uģi!


CerambyX 19.aprīlis, 20:59

Ja tur apkārt virši, vaivariņi un tamlīdzīgi, tad domāju, ka Stictopleurus crassiconris. Tiem tēviņi īpaši tādi diezgan rudi.


CerambyX 19.aprīlis, 20:56

Ē, šis tāds aizdomīgi interesants - ja ir vēl kādi foto, tad var noderēt. Tie spārni galos tādi noapaļoti (tie plankumi ar tādi neredzēti šķiet) - parastajiem Berytinus visādiem tomēr smailāki. Tā uz Berytinus montivagus pusi baigi velk :D


andrisb 19.aprīlis, 20:08

Paldies, Julita!


kripoks 19.aprīlis, 18:38

Paldies!


IevaM 19.aprīlis, 18:37

Vālīšu staipeknis


Irbe 19.aprīlis, 17:11

Varētu būt


nekovārnis 19.aprīlis, 16:54

Manuprāt Polistes dominula


nekovārnis 19.aprīlis, 16:51

:)


nekovārnis 19.aprīlis, 16:46

Varbūt Glischrochilus quadripunctatus/tremulae? Tāds slaids izskatās.


nekovārnis 19.aprīlis, 16:41

Varētu būt Hydaticus seminiger, bet neesmu 100% drošs. Šie ūdenskukaiņi šobrīd diezgan aktīvi migrē.


nekovārnis 19.aprīlis, 16:37

Divas līdzīgās, centrā, airblaktis. Lielā, labajā apakšējā stūrī - airvabole Acilius canaliculatus.


Irbe 19.aprīlis, 16:36

Mazā gaura


nekovārnis 19.aprīlis, 16:34

Lielā, no centra uz leju, zem mugurpeldēm, Acilius canaliculatus.


nekovārnis 19.aprīlis, 16:30

Izskatās ka Notonecta glauca. Kopbildē 3 Notonecta, 2 mazās apakšējos stūros - airblaktis Corixidae, tām pa vidu iespējams airvabole Hydaticus seminiger. Augšā kopā ar mugurpeldi 4 airvaboles, iespējams visas Acilius. Viena vai divas sugas - galvas zīmējums skaidrāk jāredz.


dziedava 19.aprīlis, 16:17

Smuki! :)


dziedava 19.aprīlis, 16:11

Beidzot atcerējos, ko šitas atgādina - sārtaļģi Furcellaria lumbricalis! :D Bet nav ne jausmas, vai tāda tur varētu būt. Varbūt arī saknītes.


dziedava 19.aprīlis, 16:05

Domāju, ka Metatrichia floriformis, bet to jau Andris viegli pārbaudīs :)


dziedava 19.aprīlis, 15:59

Izskatās proporcionāli pārāk garš un vienmērīgi tievs kātiņš, drīzāk Lamproderma, bet to būtu jāskata mikroskopiski


dziedava 19.aprīlis, 15:57

Droši vien starojošā - šonedēļ šādām plānots ķerties klāt, tad sapratīšu labāk. Ideāli šīm būtu redzēt galviņas ārpusi, bet tas laikam ļoti sarežģīti (no personīgās pieredzes)


dziedava 19.aprīlis, 15:55

Varbūt varētu pietikt ar garumu un galviņas diametru. Labāk, ja galviņu varētu tuvāk nobildēt.


Arturidzhan 19.aprīlis, 15:55

Paldies par info.


IlzeP 19.aprīlis, 15:08

Šāds liels balts plankums uz kakla ir raksturīga lauku baloža pazīme


dziedava 19.aprīlis, 14:20

Hipotēze - Cribraria rufa. Rūsgans tonis


anthicus 19.aprīlis, 13:26

Limax maximus - lūdzu izlabot sugas nosaukumu


Divpēdis 19.aprīlis, 10:19

Paldies, ticēt attēlam!;)


dzenis 19.aprīlis, 10:14

Jā, aizmirsu pierakstīt. Gandrīz tieši uz Z.


IlzeP 19.aprīlis, 10:14

Attēlā niedru stērste


Divpēdis 19.aprīlis, 10:12

Paldies kolēģiem par precīzajām norādēm!


Divpēdis 19.aprīlis, 10:09

Neizdevās izprovocēt. Bet šis laikam dziedās citu dziesmu...


fotonieks 19.aprīlis, 10:00

Atkal, paldies!


Laimeslācis 19.aprīlis, 09:48

Man šie tika, 'kā aklai vistai miežu grauds'. :)) Es pat necerēju, ka vispār savā mūžā tādas atradīšu, jo domāju ka tādas pamana tikai lieli speciālisti un īpašos biotopos :D. Hipnotizējot miltenājus, lai nomedītu, sen kārotu blakti un 'še ku brīnums' - bezlapu buksbaumija :)


dziedava 19.aprīlis, 09:19

Viena no manām sapņu sugām. nekad nevienas buksbaumijas vācelītes neesmu redzējusi.


Laimeslācis 19.aprīlis, 09:00

Šitādas šur tur skraidīja pa nobirām un es vienmēr nodomāju - atkal Pterotmetus staphyliniformis, bet izrādās tik vienkārši nemaz nav. Paldies, Uģi, par labojumu! :)


Laimeslācis 19.aprīlis, 08:54

Paldies, Uģi, par ovācijām un jaunu izaicinājumu! :)


Laimeslācis 19.aprīlis, 08:43

Paldies, Evita, par apstiprinājumu! :)


Mareks Kilups 19.aprīlis, 06:36

paldies, Uģi!


nekovārnis 19.aprīlis, 06:12

Paldies, Uģi! :)


CerambyX 18.aprīlis, 23:32

Manuprāt Platysoma deplanatum - segspārniem 4 pilna garuma rievas un viena saīsināta. Citām līdzīgas formas sugām tikai 3 pilna garuma rievas (ja 4, tad ķermenis slaidāks). Apses šai sugai ar der.


Lemmus 18.aprīlis, 23:17

Ir īstā. :)


CerambyX 18.aprīlis, 23:15

Super - ir 'fēnikss'! :) Ja par milteņu mētrām, tad te vispār pie reizes varu pieminēt vienu citu sugu - bruņublakti Phimodera lapponica, kas Latvijā pagiadām nav konstatēta, bet ir Somijā un pat Polijā (bet visur diezgan reti). Gan jau, ka ir pie mums ar. Bet nu pati blakts tāda baigi neuzkrītoša - izskatās pēc nobirušas nokaltušas melleņu lapas :) Pats esmu Krievupes apkārtnē tos milteņu paklājus skatījis, bet nu pagaidām nav veiksmes. It kā suga pārziemo kā pieaugusi blakts - tā ka tagad pavasara puse varētu būt piemērots brīdis skatīt (nu līdz maija beigām droši vien mierīgi). Barības augs tikai viens - miltene.


dziedava 18.aprīlis, 23:14

Paldies, Uģi!


VijaS 18.aprīlis, 23:13

Paldies, Uģi!


Laimeslācis 18.aprīlis, 22:23

Paldies, Ivar!


andrisb 18.aprīlis, 21:28

Uz paraudziņa ir Buxbaumia viridis protonēma (atsevišķs novērojums) un nenoteiktas “nagliņas” ar zaļām un melnām galviņām, arī atsevišķi.


CerambyX 18.aprīlis, 21:20

Gaņjau museorum, bet nu ūsu vālīte u.c. jāpārbauda.


IevaM 18.aprīlis, 21:13

Meža pīle?


Edgars Smislovs 18.aprīlis, 21:01

Starp agrākajiem novērojumiem, dziedāja varbūt arī? Vizuāli tomēr diezgan grūti nosakāms.


VijaS 18.aprīlis, 20:42

Paldies, Ansi!


andrisb 18.aprīlis, 20:36

Paldies par noteikšanu, Edgar!


forelljjanka 18.aprīlis, 20:15

Jā.


Irbe 18.aprīlis, 19:55

Mazais ērglis?


VijaS 18.aprīlis, 19:47

Paldies, Margarita!


Siona 18.aprīlis, 19:47

Paldies! :) Izrādās, ka, neredzot sānus, neatpazīstu :D


Irbe 18.aprīlis, 19:45

Mežirbe


Irbe 18.aprīlis, 19:40

Otra mērkaziņa


MJz 18.aprīlis, 19:26

Žubīte :)


Mari 18.aprīlis, 19:18

Paldies, Marek! :)


nekovārnis 18.aprīlis, 19:08

Izskatās ka māņkoksngrauzis Calopus serraticornis


IevaM 18.aprīlis, 18:57

Marek, paldies!


IevaLeite 18.aprīlis, 18:36

Liku lietā savas ne visai spožās angļu valodas zināšanas un uzrakstīju Jari uz Somiju. Tā puskuitala ir gredzenota 2017.gada 9.jūnijā.Bet nu šie ir pirmie dati par šo putnu.


Bekuvecis 18.aprīlis, 18:22

Tikai pēc šī rakursa..., bet gan jau būs.


Bekuvecis 18.aprīlis, 18:20

Patiesībā aprīļa sartlapīte (Entoloma aprile), bet nav listē.


andrisb 18.aprīlis, 17:50

Buxbaumia viridis paraudziņa mikroskopija.


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021
© dabasdati.lv
Saglabāts