Aktīvie lietotāji: 182 Šodien ievadītie novērojumi: 382 Kopējais novērojumu skaits: 657278
Tu neesi reģistrējies

2018. gada tiešraides kameru lapa atrodas šeit

Tiešraides kameras no aizsargājamu putnu ligzdām 2017. gadā

nodrošina Latvijas Dabas fonds

Latvijas Dabas fonds jau sesto sezonu (kopš 2012. gada) pie aizsargājamo putnu ligzdām izvieto interneta tiešraides kameras – gan sabiedrības izglītošanai, gan pētniecības nolūkos. 2017. gadā tiešraidē var vērot sešas ligzdas: ūpju, zivjērgļu, jūras ērgļu, vistu vanagu, melno stārķu un lielā dumpja ligzdu.

Forums

Forums

Forums

Forums

Forums

Forums

Visas tiešraides kameras vienā logā

Tiešraides no aizsargājamo putnu ligzdām Tevi priecē, pateicoties daudzu brīvprātīgo darbam un sabiedrības ziedojumiem.
Putnu vērošana noteikti arī Tavu dzīvi padara krāsaināku. ZIEDO ARĪ TU!

JAUNUMI

Aktuālie notikumi ligzdās
Video arhīvs


ŪPIS Bubo bubo

Tiešraides kamera novietota pie ligzdas, kas atrodas Kurzemē. Šī ūpja ligzdošanas teritorija ir zināma kopš 1998. gada, kad dabiskā ligzdvieta atrasta uz zemes. Pēc tam, kad ūpji vairākkārt nesekmīgi ligzdoja uz zemes, Juris Lipsbergs uzbūvēja mākslīgo ligzdu eglē, aptuveni 10 metru augstumā. Kopš 2013. gada šajā ligzdā ik sezonu ligzdošana norit sekmīgi. Ligzda ir tik liela, ka tajā varētu saritināties pieaudzis cilvēks.

Šobrīd ligzdā mājo ūpju ģimene, un aprīļa sākumā mātīte perē trīs olas. Tēvs uzturas ligzdas tuvumā un to sargā, visas dienas laikā ar mātīti sasaucoties. Pirmo liecību par ligzdas saturu ieguvām 22. marta rītā, kad, ūpim uz brīdi nolidojot no ligzdas, bija redzama viena ola. Pārējās divas olas tika piedētas laikā līdz 26. martam. Olas tiek perētas aptuveni 35 dienas, kas nozīmē, ka pirmais cālis šķilsies aprīļa beigās.

Pie ūpju ligzdas uzstādītā kamera ir arī ar jaunām tehniskām iespējām – tai ir iespējams attālināti regulēt pietuvinājumu, līdz ar to pētnieki ūpju dzīves norisēs var ieskatīties ļoti precīzi. Diennakts krēslainajā laikā kamera darbojas ar palēninātu ekspozīciju, tā ļaujot turpināt novērot putnus. Vēlāk sezonas gaitā kameras sistēmu ir plānots pilnveidot, padarot iespējamu skatīšanos arī tumsā.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

Kameras sistēmu izveidoja Jānis Ķuze, Jānis Rudzītis un Pēteris Daknis.


ZIVJĒRGLIS Pandion haliaetus

Kamerā vērojamā ligzda atrodas Kurzemē - Saldus novadā. Šī zivjērgļu ligzdošanas teritorija ir zināma jau kopš 1989. gada, kad tika atrasta ligzda bebrainē. 90. gadu sākumā tika uzstādīta mākslīgā ligzda eglē, diemžēl koks nolūza 1996. gadā. Pēc tam zivjērgļi ligzdojuši bebrainē dažādos nokaltušos kokos.

2007. gada novembrī Aigars Kalvāns uzstādīja mākslīgo ligzdu priedē, kuru 2010. gadā pirmo reizi apdzīvoja zivjērgļu pāris. Diemžēl tajā gadā ligzdošana nebija sekmīga. No 2012. līdz 2015. gadam ligzda bija apdzīvota un ligzdošana sekmīga – 2012. gadā tika izvesti trīs zivjērgļa mazuļi, 2013. gadā – viens, 2014. gadā – divi un 2015. gadā – trīs. 2016. gadā ligzda bija apdzīvota, bet ligzdošana nesekmīga.

Gados, kad ligzdā bija mazuļi, nevienam no pieaugušajiem putniem nebija gredzenu, līdz ar to putnu izcelsme mums nav zināma.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

Kameras sistēmu izveidoja Jānis Ķuze, Jānis Rudzītis un Aigars Kalvāns.


JŪRAS ĒRGLIS Haliaeetus albicilla

Kamerā vērojamā jūras ērgļu ligzda atrodas Kurzemē, Durbes novadā. Šī ligzdošanas teritorija zināma tikai kopš 2014. gada. Ligzda būvēta vecas egles galotnē, ko savulaik nolauzis vējš vai sniegs. Lauzuma vietai apkārt apauguši vairāki zari, kas veidoja ligzdas būvēšanai piemērotu žākli aptuveni 30 metru augstumā. Kamera uzlikta vienā no galotnes zariem 2015. gada janvāra nogalē. Ligzda interesanta ar to, ka ir būvēta eglē, jo egles jūras ērgļi ligzdošanai izvēlas reti, - atrašanas brīdī šī bija tikai ceturtā Latvijā zināmā eglē būvētā ligzda. Aptuveni puse no visām jūras ērgļu ligzdām tiek būvēta priedēs, trešā daļa – apsēs un mazākā skaitā arī bērzos, melnalkšņos un ozolos. Eglēs ligzdas parasti tiek būvētas tieši uz šādām nolauztām galotnēm un parasti atrodas augstu virs zemes.

2015. gadā ērgļu pāris Durbe un Roberts sekmīgi izaudzināja vienu mazuli - Durbertu. Vairāk par norisēm ligzdā 2015. gadā var izlasīt šeit vai noskatīties īsfilmu.

2016. gada sākumā situācija ligzdā bija mainījusies – iepriekšējās sezonas ligzdas saimniece Durbe gada sākumā no ligzdas nozuda un par tās piederību aizsākās intensīvi konflikti. Ligzdošana šajā gadā tā arī netika uzsākta, tomēr tajā risinājās gana daudz notikumu – jaunu jūras ērgļu mātīšu mēģinājumi uzsākt attiecības ar ligzdas saimnieku Robertu, dažāda vecuma jūras ērgļu apciemojumi, kraukļu vizītes u.c. notikumi.

2016. gada rudenī un ziemā Durbes ligzdas saimnieki bija jūras ērgļi Vents un Šilute, kuri cītīgi nodarbojās ar ligzdas atjaunošanas darbiem, kas viesa cerības uz veiksmīgu ligzdošanu 2017. gada pavasarī. Diemžēl kopš 27. janvāra ligzdā vairs netika redzēta jūras ērgļu mātīte Šilute - par viņas pazušanas iemesliem var izteikt tikai minējumus. Aptuveni pēc divām nedēļām ligzdu pameta arī Vents, un šobrīd ligzdā notiek aktīva jūras ērgļu nomaiņa, kurai dažbrīd grūti izsekot.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

Vairāk informācijas par jūras ērgli var atrast šeit.

Kameras sistēmu izveidoja Jānis Ķuze, Jānis Rudzītis un Ģirts Strazdiņš. Tās uzturēšanā ir palīdzējuši arī Māris Freibergs, Juris Lauva, Arnis Zacmanis, Leks van Drongelens (Lex van Drongelen) un un Jelle Lips.


VISTU VANAGS Accipiter gentilis

Tiešraidē iespējams vērot vienu no Rīgas vistu vanagu ligzdām, kas atrodas pilsētas rūpnieciskajā zonā un ir būvēta papelē. Tā ir atrasta 2013. gadā, kad ligzdu atstāja trīs jaunie putni, savukārt gadu vēlāk ligzdā tika izaudzināti četri mazuļi. Lai gan parasti vistu vanagi uzsāk ligzdošanu 2-3 gadu vecumā, retumis tas notiek jau nepilnu divu gadu vecumā jeb otrajā kalendārajā mūža gadā un tas ir bijis vērojams arī trijos no četriem gadiem, kad mums par šajā ligzdā ligzdojošajiem pāra putniem ir bijusi pieejama informācija. 2013. gadā mātīte bija savā otrajā mūža gadā, savukārt 2015. un 2016. gadā nepilnīgi pieaudzis ir tēviņš, kas ir atšķirams gan pēc mazākā izmēra, gan spalvu tērpa – jauniem putniem ķermeņa apakšpusē ir raksturīgi iegareni raibumi, savukārt pieaugušiem putniem vēderpuse ir klāta ar šķērssvītrām.

2015. gadā pie ligzdas tik uzstādīta tiešraides kamera, diemžēl ligzdošana bija nesekmīga - mātīte pameta olas, domājams, tādēļ, ka jaunais tēviņš nespēja perējošajai mātītei nodrošināt barību. Pamestajā ligzdā 8. maijā viesojās vārna, kas olas izēda.

2016. gadā sistēma tika aprīkota ar citu kameru un mikrofonu, kas nodrošināja labāku attēla un skaņas kvalitāti, tika mainīts arī kadrējums, nodrošinot labāku skatu uz ligzdu. Ligzdā tika iedētas četras olas, no kurām gan izšķīlās tikai divas. Līdz ligzdošanas sezonas beigām ligzdā palika tikai viens mazulis, jo otrs gāja bojā. Abi pieaugušie putni ligzdu neregulāri apmeklēja arī rudenī un ziemā.

2017. gada februārī ligzdā atsākās pavasara rosība - abi putni ķērās pie ligzdas atjaunošanas darbiem. Marta sākumā kamerai pamainīts skatu leņķis, laiputni ligzdā būtu redzami pilnā augumā. Aprīļa sākumā ligzdā tiek perētas piecas olas.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

Kameras sistēmu izveidoja Jānis Ķuze un Jānis Rudzītis.


MELNAIS STĀRĶIS Ciconia nigra

Kamerā vērojamā ligzda atrodas Sēlijā (reģionā starp Jaunjelgavu, Jēkabpili un Ērberģi), tā ir būvēta nelielas upītes krastā augošā vecā ozolā. Tiešraides kamera pie šīs ligzdas uzstādīta 2015. gadā, kad ligzdā tikai izaudzināti divi stārķēni. Arī 2016. gadā ligzdā tika izaudzināti divi mazuļi. Abos gados viens no stārķēniem (2015. - Upene, 2016. - Rasa) tika aprīkots ar satelītraidītāju un to pārvietošanās ceļiem varēja sekot līdzi interneta vietnē www.goris.lv.

2017. gada marta sākumā tika secināts, ka ziemā ligzdas kokam nolūzis liels zars, kas krītot ir nolauzis vienu no ligzdu balstošajiem zariem, turklāt palicis iekāries ligzdā. 5. martā ornitologi ar profesionāla arborista Rolanda Kāpostiņa palīdzību veica koka apsekošanu un zars tika nozāģēts, lai stārķi, atgriežoties no ziemošanas vietām, varētu arī šajā sezonā uzsākt ligzdošanu. Melnie stārķi no ziemošanas vietām Latvijā atgriežas marta beigās – aprīļa sākumā.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

Kameras sistēmu izveidoja Jānis Ķuze, Jānis Rudzītis un Māris Strazds. Palīdzību sistēmas uzturēšanā ir sniedzis Jānis Kažotnieks un Torbens Langers (Torben Langer).


LIELAIS DUMPIS Botaurus stellaris - tiešraide beigusies

Ar tiešraides kameru aprīkotā ligzda atrodas niedrājā Engures ezera ziemeļu daļā, kuru 3. maijā atrada ornitologs Jānis Bētiņš. Atrašanas brīdī ligzdā jau bija pilns dējums – piecas olas. Mazuļi izšķīlušies laikā no 5. līdz 8. maijam. Dumpju mātīte jauno paaudzi audzina viena – perē, sargā no ienaidniekiem, medī pārtiku un silda cāļus. Tēviņš tikmēr turpina dziedāt, lai pievilinātu mātītes, kas no siltajām zemēm atlidojušas vēlāk.

Atšķirībā no pārējām kamerām, lielos dumpjus būs iespējams vērot tikai mēnesi, jo aptuveni trīs nedēļu vecumā dumpji sāk pamest ligzdu un tajā vairs neatgriežas.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

Tiešraides kameras novērošanas sistēmu pie ligzdas uzstādīja Jānis Reihmanis, Roberts Šiliņš un Jānis Bētiņš. Sistēmas konfigurēšanu un uzturēšanu nodrošina Jānis Rudzītis no SIA „Rewind”. Datu pārraides risinājumi sadarbībā ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons”.

Tiešraides kameras darbību pie lielā dumpja ligzdas nodrošina Latvijas Dabas fonds projekta “Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” (LIFE COASTLAKE) ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE+ programma un līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija.


VĒSTURE

2015
2016


ATBALSTĪTĀJI

Datu pārraide: 

Finansiāls un tehniskais atbalsts, 4G rūteri:

Sistēmas konfigurēšana:

 

  

PRIVĀTI ZIEDOTĀJI

 

 

Pēdējie novērojumi
- 2019-05-21 Ekoskola Taurenitis
- 2019-05-21 Ekoskola Taurenitis
Certhia familiaris - 2019-05-21 Acenes
- 2019-05-21 Ekoskola Taurenitis
Taraxacum officinale aggr. - 2019-05-21 Ekoskola Taurenitis
Favonius quercus - 2019-05-21 dziedava
Bellis perennis - 2019-05-21 Ekoskola Taurenitis
Malus domestica - 2019-05-21 Ekoskola Taurenitis
Bombus sp. - 2019-05-20 Ekoskola Taurenitis
Apidae sp. - 2019-05-20 Ekoskola Taurenitis
Vespidae sp. - 2019-05-20 Ekoskola Taurenitis
Miridae sp. - 2019-05-21 CerambyX
Eysarcoris venustissimus - 2019-05-21 CerambyX
Aradus truncatus - 2019-05-21 CerambyX
Apus apus - 2019-05-21 Ekoskola Taurenitis
Primula veris - 2019-05-21 meža_meita
Ficedula hypoleuca - 2019-05-21 Ekoskola Taurenitis
Dicyphus sp. - 2019-05-21 CerambyX
Eurygaster testudinaria - 2019-05-21 CerambyX
Dictyla convergens - 2019-05-21 CerambyX
Motacilla alba - 2019-05-21 Rallus
Anthus trivialis - 2019-05-21 Rallus
Aegithalos caudatus - 2019-05-21 Rallus
Dendrocopos leucotos - 2019-05-21 Rallus
Carpodacus erythrinus - 2019-05-21 galochkin 1
Fulica atra - 2019-05-21 galochkin
Upupa epops - 2019-05-21 galochkin
Anas platyrhynchos - 2019-05-21 Vladimirs S
Turdus pilaris - 2019-05-21 Vladimirs S
- 2019-05-21 artis113
Iduna caligata - 2019-05-21 Vladimirs S
Miris striatus - 2019-05-21 CerambyX
Physatocheila costata - 2019-05-21 CerambyX
Saxicola rubetra - 2019-05-21 Ilona_rasa
Vanellus vanellus - 2019-05-21 Ilona_rasa
Motacilla flava - 2019-05-21 Ilona_rasa
Accipiter gentilis - 2019-05-20 tatia
Saxicola rubetra - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Saxicola rubetra - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Luscinia luscinia - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Luscinia luscinia - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Corvus cornix - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Ciconia ciconia - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Crex crex - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia communis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella naevia - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Ardea cinerea - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Cuculus canorus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Columba palumbus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Fringilla coelebs - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Fringilla coelebs - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Pica pica - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sturnus vulgaris - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sturnus vulgaris - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus trochilus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus collybita - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia communis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia atricapilla - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Grus grus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Delichon urbicum - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Delichon urbicum - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Delichon urbicum - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Delichon urbicum - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Delichon urbicum - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Delichon urbicum - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Luscinia luscinia - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Carpodacus erythrinus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Fringilla coelebs - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Fringilla coelebs - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Passer domesticus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Parus major - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Cyanistes caeruleus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Corvus cornix - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Apus apus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sturnus vulgaris - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Bucephala clangula - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Turdus merula - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus trochilus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus trochilus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus collybita - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia communis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia communis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia communis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia curruca - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia borin - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia atricapilla - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia atricapilla - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Acrocephalus dumetorum - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Acrocephalus dumetorum - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella naevia - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Jynx torquilla - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Cuculus canorus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Anthus trivialis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Anthus trivialis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Vanellus vanellus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Vanellus vanellus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Vanellus vanellus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Hirundo rustica - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Hirundo rustica - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Hirundo rustica - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Coturnix coturnix - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sturnus vulgaris - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Ciconia ciconia - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia atricapilla - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Hirundo rustica - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Fringilla coelebs - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Fringilla coelebs - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Fringilla coelebs - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Turdus merula - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus trochilus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus trochilus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus collybita - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus collybita - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus collybita - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia atricapilla - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia atricapilla - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Picus canus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Columba palumbus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Parus major - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Corvus cornix - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Turdus merula - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus trochilus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus collybita - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus collybita - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia communis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia communis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia borin - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia borin - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia atricapilla - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella fluviatilis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella naevia - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella naevia - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella naevia - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Cuculus canorus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Anthus trivialis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Carpodacus erythrinus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Fringilla coelebs - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Fringilla coelebs - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Fringilla coelebs - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Oriolus oriolus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Parus major - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus trochilus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia communis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia communis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia communis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia communis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia borin - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Acrocephalus dumetorum - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Acrocephalus dumetorum - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Acrocephalus dumetorum - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Acrocephalus dumetorum - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Acrocephalus palustris - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella fluviatilis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella fluviatilis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella fluviatilis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella naevia - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella naevia - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella naevia - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Cuculus canorus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Columba palumbus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Columba palumbus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Delichon urbicum - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Carpodacus erythrinus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Fringilla coelebs - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Apus apus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Apus apus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sturnus vulgaris - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Turdus merula - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus trochilus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus trochilus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Phylloscopus trochilus - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia communis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Sylvia communis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Acrocephalus palustris - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Acrocephalus palustris - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Acrocephalus palustris - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella fluviatilis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella fluviatilis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella naevia - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Locustella naevia - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-05-20 Sintija Martinsone
Capreolus capreolus - 2019-05-20 tatia
Aradus obtectus - 2019-05-21 CerambyX
Hippolais icterina - 2019-05-20 tatia
Loxia curvirostra - 2019-05-20 tatia
Carpodacus erythrinus - 2019-05-21 Arnis2
Serinus serinus - 2019-05-21 ER
Alliaria petiolata - 2019-05-21 meža_meita
Pinus sylvestris - 2019-05-21 meža_meita
Alchemilla vulgaris aggr. - 2019-05-21 meža_meita
Glechoma hederacea - 2019-05-21 meža_meita
Carpodacus erythrinus - 2019-05-21 Ilona_rasa
Luscinia luscinia - 2019-05-21 Ilona_rasa
Hirundo rustica - 2019-05-21 Ilona_rasa
Carpocoris purpureipennis - 2019-05-21 CerambyX
Dolycoris baccarum - 2019-05-21 CerambyX
Peribalus strictus - 2019-05-21 CerambyX
Lanius collurio - 2019-05-21 Ilona_rasa
Coreus marginatus - 2019-05-21 CerambyX
Rhabdomiris striatellus - 2019-05-21 CerambyX
Sterna sandvicensis - 2019-05-21 Arnis2
Graphosoma lineatum - 2019-05-21 CerambyX
Fulica atra - 2019-05-19 fufuks
Luscinia luscinia - 2019-05-21 Arnis2
Phoenicurus phoenicurus - 2019-05-21 LV zilzīlīte
Lanius collurio - 2019-05-21 Arnis2
Acrocephalus arundinaceus - 2019-05-21 Arnis2
Acrocephalus scirpaceus - 2019-05-21 Arnis2
Ficedula parva - 2019-05-21 Arnis2
Acrocephalus dumetorum - 2019-05-21 Arnis2
Stercorarius parasiticus - 2019-05-21 Arnis2
Troglodytes troglodytes - 2019-05-21 Acenes
Cygnus cygnus - 2019-05-15 marsons
Galium sp. - 2019-05-21 meža_meita
Stictopleurus punctatonervosus - 2019-05-21 CerambyX
Corizus hyoscyami - 2019-05-21 CerambyX
Dicyphus globulifer - 2019-05-21 CerambyX
Semblis phalaenoides - 2019-05-19 marsons
Corvus corax - 2019-05-21 Acenes
Narcissus poeticus - 2019-05-21 Ansis
Araschnia levana - 2019-05-21 marsons
Vanessa cardui - 2019-05-20 marsons
Lycaena phlaeas - 2019-05-19 marsons
Aradus obtectus - 2019-05-21 CerambyX
Carduelis carduelis - 2019-05-21 Viktorian
Lycaena tityrus - 2019-05-18 marsons
- 2019-05-21 meža_meita
Coenonympha pamphilus - 2019-05-19 marsons
Araschnia levana - 2019-05-15 marsons
Cymus melanocephalus - 2019-05-21 CerambyX
Vanessa cardui - 2019-05-16 marsons
Stenodema calcarata - 2019-05-21 CerambyX
Cymus glandicolor - 2019-05-21 CerambyX
Aradus truncatus - 2019-05-21 CerambyX
Tussilago farfara - 2019-05-21 meža_meita
Oxymirus cursor - 2019-05-21 Lemmus
Tringa glareola - 2019-05-21 Ilona_rasa
Lasiommata megera - 2019-05-21 Matrus
Gerridae sp. - 2011-08-01 Mimi Serada
Eurygaster maura - 2019-05-21 CerambyX
Eysarcoris aeneus - 2019-05-21 CerambyX
Eurygaster testudinaria - 2019-05-21 CerambyX
Riparia riparia - 2019-05-21 Matrus
Circus aeruginosus - 2019-05-21 Matrus
Haliaeetus albicilla - 2019-05-21 DanaH
Dactylorhiza baltica - 2019-05-21 dziedava
Papilio machaon - 2019-05-21 Matrus
Apus apus - 2019-05-21 mardzh
Colias hyale - 2019-05-21 Matrus
Pararge aegeria - 2019-05-21 dziedava
Aelia acuminata - 2019-05-21 CerambyX
Locustella naevia - 2019-05-21 Matrus
Coleoptera sp. - 2019-05-18 Diāna
Columba oenas - 2019-05-21 Ilona_rasa
Hippolais icterina - 2019-05-21 Ilona_rasa
Lanius collurio - 2019-05-21 Ilona_rasa
- 2019-05-18 Diāna
Papilio machaon - 2019-05-21 Martins
Remiz pendulinus - 2019-05-21 Matrus
Jynx torquilla - 2019-05-21 Matrus
Phellinus ferrugineofuscus - 2019-05-21 Lemmus
Castor fiber - 2019-05-21 dziedava
Dictyla convergens - 2019-05-21 CerambyX
Lasiommata megera - 2019-05-21 Gaidis Grandāns
Ficedula hypoleuca - 2019-05-21 RedFox
Riparia riparia - 2019-05-21 Ilona_rasa
Mammalia sp. - 2019-05-21 dziedava
Cymus aurescens - 2019-05-21 CerambyX
Oxyporus corticola - 2019-05-21 Lemmus
- 2019-05-21 dziedava
Phlebia centrifuga - 2019-05-21 Lemmus
Lepus sp. - 2019-05-21 Matrus
Cuculus canorus - 2019-05-21 Ilona_rasa
Anthocharis cardamines - 2019-05-21 Ilona_rasa
Cymus melanocephalus - 2019-05-21 CerambyX
Viola riviniana - 2019-05-21 kamene
Stenodema laevigatum - 2019-05-21 CerambyX
Buteo buteo - 2019-05-21 Matrus
Emberiza citrinella - 2019-05-21 Ilona_rasa
Sylvia communis - 2019-05-21 Ilona_rasa
Buteo buteo - 2019-05-21 Ilona_rasa
Carterocephalus silvicolus - 2019-05-21 dziedava
Inachis io - 2019-05-21 Ilona_rasa
Polypores sp. - 2019-05-21 kamene
Mergus merganser - 2019-05-21 Acenes
Dryocopus martius - 2019-05-21 Ilona_rasa
Phoenicurus phoenicurus - 2019-05-21 RedFox
Huperzia selago - 2019-05-21 kamene
Sylvia borin - 2019-05-21 RedFox
- 2019-05-21 Lemmus
- 2019-05-21 Armandez
Lamium album - 2019-05-21 Elina502
Natrix natrix - 2019-05-21 Armandez
Phlebia serialis - 2019-05-17 Lemmus
Tulipa sylvestris - 2019-05-21 dziedava
Sylvia borin - 2019-05-21 Acenes
Graphosoma lineatum - 2019-05-21 CerambyX
Aradus betulinus - 2019-05-21 CerambyX
Polyporus ciliatus - 2019-05-21 kamene
Sciurus vulgaris - 2019-05-21 meža_meita
Chelidonium majus - 2019-05-21 meža_meita
Ceriporiopsis aneirina - 2019-05-21 meža_meita
Vanessa cardui - 2019-05-21 Matrus
Jamesoniella autumnalis - 2019-05-21 kamene
Locustella luscinioides - 2019-05-21 Acenes
Acanthosoma haemorrhoidale - 2019-05-21 CerambyX
Stellaria palustris - 2019-05-21 kamene
Physatocheila smreczynskii - 2019-05-21 CerambyX
Carex appropinquata - 2019-05-21 kamene
Glechoma hederacea - 2019-05-21 kamene
Circus aeruginosus - 2019-05-21 Acenes
Rhynocoris annulatus - 2019-05-21 CerambyX
Stictopleurus sp. - 2019-05-21 CerambyX
Cuculus canorus - 2019-05-21 Matrus
Castor fiber - 2019-05-21 kamene
Chlidonias niger - 2019-05-21 Acenes
Libellula quadrimaculata - 2019-05-21 Martins
Cordulia aenea - 2019-05-21 Martins
Aelia acuminata - 2019-05-21 CerambyX
Peribalus strictus - 2019-05-21 CerambyX
Trollius europaeus - 2019-05-21 dziedava
Leucorrhinia rubicunda - 2019-05-21 Martins
- 2019-05-16 Martins
Jynx torquilla - 2019-05-21 Matrus
Acrocephalus dumetorum - 2019-05-21 Matrus
Ondatra zibethicus - 2019-05-21 Matrus
Notostira sp. - 2019-05-21 CerambyX
Carex panicea - 2019-05-21 kamene
Carpocoris purpureipennis - 2019-05-21 CerambyX
Araschnia levana - 2019-05-21 kamene
- 2019-05-21 artis113
Dolycoris baccarum - 2019-05-21 CerambyX
- 2019-05-21 dziedava
Corizus hyoscyami - 2019-05-21 CerambyX
Gymnocarpium dryopteris - 2019-05-21 kamene
Lepus timidus - 2019-05-21 kamene
Coreus marginatus - 2019-05-21 CerambyX
Polypores sp. - 2019-05-21 dziedava
Oxyloma elegans - 2019-05-21 artis113
Ischnura elegans - 2019-05-21 Matrus
Columba oenas - 2019-05-21 meža_meita
Parnassius mnemosyne - 2019-05-20 Divpēdis
Anas strepera - 2019-05-21 Acenes
Alliaria petiolata - 2019-05-21 meža_meita
Pyrrhocoris apterus - 2019-05-21 CerambyX
Coreus marginatus - 2019-05-21 CerambyX
Limnoporus rufoscutellatus - 2019-05-21 CerambyX
Velia saulii - 2019-05-21 CerambyX
Jynx torquilla - 2019-05-21 putnels
Jynx torquilla - 2019-05-21 IlzeSt
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-05-21 Acenes
Phoenicurus phoenicurus - 2019-05-21 IlzeSt
Sylvia nisoria - 2019-05-21 Matrus
Locustella fluviatilis - 2019-05-21 Matrus
Chelidonium majus - 2019-05-21 meža_meita
Upupa epops - 2019-05-21 Astrantia
Oiceoptoma thoracicum - 2019-05-19 nekovārnis
Rhagium mordax - 2019-05-19 nekovārnis
Carabus convexus - 2019-05-19 nekovārnis
Agriotes obscurus - 2019-05-19 nekovārnis
Ectinus aterrimus - 2019-05-19 nekovārnis
Hippolais icterina - 2019-05-21 AinisP
Eurydema oleracea - 2019-05-18 nekovārnis
Inachis io - 2019-05-18 nekovārnis
Rhacognathus punctatus - 2019-05-18 nekovārnis
Misumena vatia - 2019-05-18 nekovārnis
Gonepteryx rhamni - 2019-05-18 nekovārnis
Schizotus pectinicornis - 2019-05-18 nekovārnis
Acrocephalus dumetorum - 2019-05-21 sandis
Crex crex - 2019-05-21 Platacis
Acrocephalus dumetorum - 2019-05-21 sandis
Lepus europaeus - 2019-05-21 AinisP
Fragaria vesca - 2019-05-19 Aleksandra
Apus apus - 2019-05-20 ligausis
Maianthemum bifolium - 2019-05-19 Aleksandra
Fragaria vesca - 2019-05-19 Aleksandra
Veronica chamaedrys - 2019-05-19 Aleksandra
Falco tinnunculus - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Cygnus cygnus - 2019-05-10 Durkts
Circus aeruginosus - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Motacilla flava - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Ranunculus acris - 2019-05-20 meža_meita
Charadrius dubius - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Anguis fragilis - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Anas penelope - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Anas querquedula - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Hydrocoloeus minutus - 2019-05-20 Zigurds Krievans
Coenagrion sp. - 2019-05-19 Aleksandra
Tringa nebularia - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Tringa totanus - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Odonata sp. - 2019-05-19 Aleksandra
Chlidonias niger - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Serinus serinus - 2019-05-17 angel 1
Hydrocoloeus minutus - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Pluvialis squatarola - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Haematopus ostralegus - 2019-05-19 Zigurds Krievans 1
Calidris pugnax - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Cygnus olor - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Anemone nemorosa - 2019-05-19 Aleksandra
Anser anser - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Calidris alpina - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Ficedula parva - 2019-05-20 mazais_ezis
Tringa erythropus - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Vanessa cardui - 2019-05-20 Ilona_rasa
Calidris temminckii - 2019-05-19 Zigurds Krievans
Inachis io - 2019-05-19 Siona
Pyrrhocoris apterus - 2019-05-19 Siona
Araschnia levana - 2019-05-19 Siona
Apus apus - 2019-05-20 DainisKR
Acrocephalus arundinaceus - 2019-05-20 DainisKR
Turdus merula - 2019-05-20 DainisKR
Oenanthe oenanthe - 2019-05-20 DainisKR
Falco tinnunculus - 2019-05-20 meža_meita
Agapanthia villosoviridescens - 2019-05-20 Mari
Fringilla coelebs - 2019-05-20 DainisKR
Psyllobora vigintiduopunctata - 2019-05-20 Mari
Anthus campestris - 2019-05-18 angel 1
Cygnus olor - 2019-05-20 DainisKR
Motacilla flava - 2019-05-20 DainisKR
Rhyparochromus sp. - 2019-05-20 Mari
Motacilla alba - 2019-05-20 DainisKR
Clangula hyemalis - 2019-05-20 DainisKR
Dolycoris baccarum - 2019-05-20 Mari
Eurydema oleracea - 2019-05-20 Mari
Tadorna tadorna - 2019-05-20 DainisKR
Anas platyrhynchos - 2019-05-20 DainisKR
Phalacrocorax carbo - 2019-05-20 DainisKR
Anser anser - 2019-05-20 DainisKR
Eurydema dominulus - 2019-05-20 Mari
Haematopus ostralegus - 2019-05-20 DainisKR
Corvus cornix - 2019-05-20 DainisKR
Riparia riparia - 2019-05-20 DainisKR
Corizus hyoscyami - 2019-05-20 Mari
Hirundo rustica - 2019-05-20 DainisKR
Chlidonias niger - 2019-05-18 alyka
Sterna hirundo - 2019-05-20 DainisKR
Larus ridibundus - 2019-05-20 DainisKR
Larus argentatus - 2019-05-20 DainisKR
Perdix perdix - 2019-05-20 AinisP
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-18 angel
Lygus sp. - 2019-05-20 Mari
Stercorarius parasiticus - 2019-05-18 alyka
Castor fiber - 2019-05-20 DainisKR
Motacilla flava - 2019-05-18 angel
Cuculus canorus - 2019-05-18 angel
Tettigonia cantans - 2017-08-30 Aceralba
Polygonia c-album - 2019-05-20 Acenes
Parnassius mnemosyne - 2019-05-20 Acenes 1
Luscinia luscinia - 2019-05-20 silva
Carpodacus erythrinus - 2019-05-20 silva
Lanius collurio - 2019-05-20 silva
Delichon urbicum - 2019-05-20 silva
Hirundo rustica - 2019-05-20 silva
Apus apus - 2019-05-20 silva
Strix uralensis - 2019-05-20 PutnuDraugsNagļos 1
Fulica atra - 2019-05-20 Igors
Perca fluviatilis - 2019-05-20 Igors
Charadrius dubius - 2019-05-20 Igors
Phoenicurus phoenicurus - 2019-05-20 Igors
Graphosoma lineatum - 2010-07-04 Mimi Serada
Sylvia nisoria - 2019-05-20 Matrus 1
Sciurus vulgaris - 2019-05-20 Matrus
Kleidocerys resedae - 2019-05-20 CerambyX
Miris striatus - 2019-05-20 CerambyX
Graphosoma lineatum - 2019-05-20 CerambyX
Phoenicurus phoenicurus - 2019-05-20 Edgars Smislovs
Passer montanus - 2019-05-20 Edgars Smislovs
Anthocoridae sp. - 2019-05-20 CerambyX
Delichon urbicum - 2019-05-20 megere
Apus apus - 2019-05-20 megere
Chlamydatus pullus - 2019-05-20 CerambyX 1
- 2019-05-20 sanchox
Podiceps cristatus - 2019-05-20 marccins
Carpocoris purpureipennis - 2019-05-20 CerambyX
Trapezonotus arenarius - 2019-05-20 CerambyX 1
Sciocoris cursitans - 2019-05-20 CerambyX
Odontoscelis fuliginosa - 2019-05-20 CerambyX 1
Phoenicurus phoenicurus - 2019-05-19 Astrantia
Luscinia luscinia - 2019-05-19 Astrantia
Chloris chloris - 2019-05-19 Astrantia
Fringilla coelebs - 2019-05-19 Astrantia
Fringilla coelebs - 2019-05-19 Astrantia
Passer montanus - 2019-05-19 Astrantia
Passer domesticus - 2019-05-19 Astrantia
Parus major - 2019-05-19 Astrantia
Parus major - 2019-05-19 Astrantia
Cyanistes caeruleus - 2019-05-19 Astrantia
Pica pica - 2019-05-19 Astrantia
Garrulus glandarius - 2019-05-19 Astrantia
Apus apus - 2019-05-19 Astrantia
Apus apus - 2019-05-19 Astrantia
Apus apus - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sylvia curruca - 2019-05-19 Astrantia
Larus ridibundus - 2019-05-19 Astrantia
Motacilla alba - 2019-05-19 Astrantia
Motacilla alba - 2019-05-19 Astrantia
Phoenicurus phoenicurus - 2019-05-19 Astrantia
Luscinia luscinia - 2019-05-19 Astrantia
Carpodacus erythrinus - 2019-05-19 Astrantia
Fringilla coelebs - 2019-05-19 Astrantia
Parus major - 2019-05-19 Astrantia
Corvus cornix - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Phylloscopus trochilus - 2019-05-19 Astrantia
Sylvia borin - 2019-05-19 Astrantia
Sylvia atricapilla - 2019-05-19 Astrantia
Larus argentatus - 2019-05-19 Astrantia
Alauda arvensis - 2019-05-19 Astrantia
Alauda arvensis - 2019-05-19 Astrantia
Saxicola rubetra - 2019-05-19 Astrantia
Luscinia luscinia - 2019-05-19 Astrantia
Corvus cornix - 2019-05-19 Astrantia
Pica pica - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sylvia communis - 2019-05-19 Astrantia
Sylvia atricapilla - 2019-05-19 Astrantia
Larus ridibundus - 2019-05-19 Astrantia
Alauda arvensis - 2019-05-19 Astrantia
Alauda arvensis - 2019-05-19 Astrantia
Motacilla alba - 2019-05-19 Astrantia
Vanellus vanellus - 2019-05-19 Astrantia
Vanellus vanellus - 2019-05-19 Astrantia
Vanellus vanellus - 2019-05-19 Astrantia
Charadrius dubius - 2019-05-19 Astrantia
Hirundo rustica - 2019-05-19 Astrantia
Hirundo rustica - 2019-05-19 Astrantia
Hirundo rustica - 2019-05-19 Astrantia
Columba palumbus - 2019-05-19 Astrantia
Fringilla coelebs - 2019-05-19 Astrantia
Parus major - 2019-05-19 Astrantia
Lophophanes cristatus - 2019-05-19 Astrantia
Corvus corax - 2019-05-19 Astrantia
Emberiza citrinella - 2019-05-19 Astrantia
Buteo buteo - 2019-05-19 Astrantia
Turdus merula - 2019-05-19 Astrantia
Phylloscopus collybita - 2019-05-19 Astrantia
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-19 Astrantia
Larus ridibundus - 2019-05-19 Astrantia
Ardea cinerea - 2019-05-19 Astrantia
Grus grus - 2019-05-19 Astrantia
Dendrocopos major - 2019-05-19 Astrantia
Cuculus canorus - 2019-05-19 Astrantia
Anthus trivialis - 2019-05-19 Astrantia
Alauda arvensis - 2019-05-19 Astrantia
Alauda arvensis - 2019-05-19 Astrantia
Alauda arvensis - 2019-05-19 Astrantia
Vanellus vanellus - 2019-05-19 Astrantia
Vanellus vanellus - 2019-05-19 Astrantia
Erithacus rubecula - 2019-05-19 Astrantia
Chloris chloris - 2019-05-19 Astrantia
Passer montanus - 2019-05-19 Astrantia
Passer montanus - 2019-05-19 Astrantia
Passer montanus - 2019-05-19 Astrantia
Passer montanus - 2019-05-19 Astrantia
Passer domesticus - 2019-05-19 Astrantia
Parus major - 2019-05-19 Astrantia
Parus major - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Gallinula chloropus - 2019-05-19 Astrantia
Anas platyrhynchos - 2019-05-19 Astrantia
Ficedula hypoleuca - 2019-05-19 Astrantia
Turdus pilaris - 2019-05-19 Astrantia
Turdus merula - 2019-05-19 Astrantia
Sylvia curruca - 2019-05-19 Astrantia
Sylvia curruca - 2019-05-19 Astrantia
Sylvia atricapilla - 2019-05-19 Astrantia
Cuculus canorus - 2019-05-19 Astrantia
Hirundo rustica - 2019-05-19 Astrantia
Hirundo rustica - 2019-05-19 Astrantia
Hirundo rustica - 2019-05-19 Astrantia
Columba palumbus - 2019-05-19 Astrantia
Columba palumbus - 2019-05-19 Astrantia
Columba livia domestica - 2019-05-19 Astrantia
Luscinia luscinia - 2019-05-19 Astrantia
Luscinia luscinia - 2019-05-19 Astrantia
Fringilla coelebs - 2019-05-19 Astrantia
Fringilla coelebs - 2019-05-19 Astrantia
Passer montanus - 2019-05-19 Astrantia
Parus major - 2019-05-19 Astrantia
Parus major - 2019-05-19 Astrantia
Pica pica - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Astrantia
Crex crex - 2019-05-19 Astrantia
Anas platyrhynchos - 2019-05-19 Astrantia
Ficedula hypoleuca - 2019-05-19 Astrantia
Turdus merula - 2019-05-19 Astrantia
Turdus merula - 2019-05-19 Astrantia
Phylloscopus trochilus - 2019-05-19 Astrantia
Phylloscopus trochilus - 2019-05-19 Astrantia
Phylloscopus trochilus - 2019-05-19 Astrantia
Phylloscopus collybita - 2019-05-19 Astrantia
Phylloscopus collybita - 2019-05-19 Astrantia
Sylvia borin - 2019-05-19 Astrantia
Locustella naevia - 2019-05-19 Astrantia
Larus ridibundus - 2019-05-19 Astrantia
Dryocopus martius - 2019-05-19 Astrantia
Cuculus canorus - 2019-05-19 Astrantia
Motacilla alba - 2019-05-19 Astrantia
Phoenicurus phoenicurus - 2019-05-19 Astrantia
Luscinia luscinia - 2019-05-19 Astrantia
Fringilla coelebs - 2019-05-19 Astrantia
Fringilla coelebs - 2019-05-19 Astrantia
Fringilla coelebs - 2019-05-19 Astrantia
Oriolus oriolus - 2019-05-19 Astrantia
Parus major - 2019-05-19 Astrantia
Parus major - 2019-05-19 Astrantia
Parus major - 2019-05-19 Astrantia
Lophophanes cristatus - 2019-05-19 Astrantia
Corvus cornix - 2019-05-19 Astrantia
Ficedula hypoleuca - 2019-05-19 Astrantia
Turdus merula - 2019-05-19 Astrantia
Phylloscopus collybita - 2019-05-19 Astrantia
Phylloscopus collybita - 2019-05-19 Astrantia
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-19 Astrantia
Cygnus olor - 2019-05-19 Astrantia
Dendrocopos major - 2019-05-19 Astrantia
Cuculus canorus - 2019-05-19 Astrantia
Anthus trivialis - 2019-05-19 Astrantia
Erithacus rubecula - 2019-05-19 Astrantia
Erithacus rubecula - 2019-05-19 Astrantia
Carpodacus erythrinus - 2019-05-19 Astrantia
Fringilla coelebs - 2019-05-19 Astrantia
Fringilla coelebs - 2019-05-19 Astrantia
Fringilla coelebs - 2019-05-19 Astrantia
Oriolus oriolus - 2019-05-19 Astrantia
Parus major - 2019-05-19 Astrantia
Parus major - 2019-05-19 Astrantia
Emberiza citrinella - 2019-05-19 Astrantia
Ficedula hypoleuca - 2019-05-19 Astrantia
Turdus merula - 2019-05-19 Astrantia
Phylloscopus collybita - 2019-05-19 Astrantia
Phylloscopus collybita - 2019-05-19 Astrantia
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-19 Astrantia
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-19 Astrantia
Sylvia atricapilla - 2019-05-19 Astrantia
Larus argentatus - 2019-05-19 Astrantia
Cuculus canorus - 2019-05-19 Astrantia
Columba palumbus - 2019-05-19 Astrantia
Aglia tau - 2019-05-19 GatisE
Cossus cossus - 2019-05-20 ekologs
Nezināms
@ Fuatra
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri novērojumiem
Mareks Kilups 21.maijs, 15:47

paldies par sugas noteikšanu!


kamene 21.maijs, 15:45

Paldies, Ivar. Tādu vēl nebiju satikusi.


Kukainis 21.maijs, 15:15

Bebrs koku nogāzis, taču viņas varētu būt palīdzējuši lielie pārnadzī.


marsons 21.maijs, 13:29

Paldies!


marsons 21.maijs, 13:28

Paldies!


Diāna 21.maijs, 11:23

Izskatās pēc mizas apaļpores Oxyporus corticola


Laimeslācis 21.maijs, 10:11

Paldies, Andri, papētīju! Diemžēl man tā ir vienīgā bilde un visas pazīmes nav iespējams saskatīt.


Laimeslācis 21.maijs, 09:54

Paldies, Andri!


Rallus 21.maijs, 09:44

Melnbaltais lapsprīžmetis ir. Lielais vai mazais? Nepateicīgs leņķis tik. Var salīdzināt abus: http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Rheumaptera_Subhastata


Vīksna 21.maijs, 01:16

Paldies !


Aleksandra 21.maijs, 00:38

Paldies, Ansi!


Edgars Smislovs 21.maijs, 00:30

Interesants novērojums!


OKK 21.maijs, 00:22

Ja kāds nesamīdīs - nobildēšu.


OKK 21.maijs, 00:21

Viņš aug mauriņā, ceļmalā. Bet jā - apkārt mājas ar dārziem.


Ansis 21.maijs, 00:18

Būtu labi, ja izdotos šo nobildēt vēlāk ziedošu, jo pēc ziediem varētu drošāk pateikt, vai nav kāda cita, retāka vībotne. Dievkociņš ir reti atrodams savvaļā, tomēr ne tik rets dārzos.


OKK 21.maijs, 00:16

Paldies!


OKK 21.maijs, 00:11

Es varbūt viņu 30 grādu karstumā meklēju pus stundu!


OKK 21.maijs, 00:10

Atvainojos, bet vai tad augs, kurš https://www.latvijasdaba.lv/augi/artemisia-abrotanum-l/ definēts kā "Ļoti reti" un reizē ir 1. novērojums DD, nav "interesants novērojums"?


Ansis 20.maijs, 23:57

Jā, varētu būt!


Zigurds Krievans 20.maijs, 23:53

Paldies!


Zigurds Krievans 20.maijs, 23:53

Paldies


Ansis 20.maijs, 23:52

Daudzziedu mugurenei stublājs ir apaļš, bet dziedniecības mugurenei stublājs ar garenām ribām (stūrains). Bildēs labi redzams stūrainais stublājs.


Ansis 20.maijs, 23:43

Rūgtajai ķērsai ir violetas putekšnīcas, bet foto redzamajam augam tās dzeltenas. Šī būs zobainā ķērsa.


meža_meita 20.maijs, 23:39

Ak, vai! Paldies, Ansi!


Ansis 20.maijs, 23:38

Kāda no kļavas sārtlapu formām. Ja vasarā lapas pārtop zaļas, tad šī ir Švedlera kļava (Acer platanoides fo. schwedleri)


meža_meita 20.maijs, 23:26

Samulsu, gandrene vai silpurene?


dziedava 20.maijs, 23:19

Oho,interesanta versija! Esot jābūt izteiktam, lai arī īsam, kātiņam. Vai ko tādu var noskaidrot?


angel 20.maijs, 23:01

Paldies, Edgar!


CerambyX 20.maijs, 22:56

Tāds aizdomīgs eksemplārs - pēc spārnu galu krāsojuma (to plēvainajā daļā) tā kā Rhyparochromus vulgaris, jo pašā galā tikai viens blakts pleķītis (R.pini - gar malu vairāki neizteiksmīgāki pleķīši, R.phoeniceus - tikai šaura balta maliņa visā garumā, bez kādiem pleķīšiem), bet priekškrūšu vairoga malās nav tādi gaišāki laukumi kā būtu tipiski R.vulgaris jābūt. Tā ka nezinu nezinu.. :D


Mari 20.maijs, 22:54

Sapratu, paldies! :)


CerambyX 20.maijs, 22:50

Šīs pagaidām labāk ziņot kā Lygus sp. - tur tā sugu noteikšana visai 'piņķerīga'.


nekovārnis 20.maijs, 22:28

Nu jā, it kā S.dubia vajadzētu būt vēlāk - jūnijā. Pārskatot foto internetā netieku gudrs. Pārlikšu pagaidām uz Stenostola sp.


Lemmus 20.maijs, 22:20

Varbūt Pseudoplectania sphagnophila?


nekovārnis 20.maijs, 21:41

Jā, zviedru grāmatā id sadaļā norādīts tas zilganais vai zilganzaļais atspidums S.dubia, bet nu fotogrāfijā to iespējams neredz dēļ leņķavai bilsdes kvalitātes. Pašā grāmatā attēlos tas atspīdums arī nav saskatāms. Tālāk pie aprakstiem minēts S.dubia segspērniem blīvs, īsu pelēku matiņu apmatojums, S.ferrea - blīvs īsu pelēku un garu melnu matiņu mistrojums. Attēlos S.dubia pelēcīgais apmatojums skaidri redzams uz visa ķermeņa, S.ferrea faktiski redzami tie garie melnie pa sāniem. Tēviņiem ūsas sasniedz segspārnu galu S.dubia vai ir krietni garāki S.ferrea. Tātad šī visdrīzāk mātīte. Mātītēm S.ferrea "as long as elytra", kas tāds diezgan divdomīgs - vai nu segspārnu garumā vai līdz segspārnu galiem, kaut arī šķiet nevienā variant neatbilst :) S.dubia mātītēm ūsas mazliet īsākas kā tēviņiem (tiem līdz segspārnu galiem) Tā izsecināju ka drīzāk S.dubia. Protams, pēc pāris bildēm vienā grāmatā ar droši vien neko daudz nevar izsecināt:)


CerambyX 20.maijs, 21:09

Par šo man aizdomas vai nav drīzāk Stenostola ferrea - tāds baigi pūkains un 'matēts'.


nekovārnis 20.maijs, 21:07

Paldies!:)


meža_meita 20.maijs, 20:46

Laikam nebūs plakana. Paldies, Julita! :)


Aceralba 20.maijs, 20:32

Paldies, pētīšu, kā tad izskatās pieaugusī :)


kapso 20.maijs, 20:19

Paldies sugas noteicējiem!


Kukainis 20.maijs, 20:10

Šī ērce pēc maniem novērojumiem jau aizceļojusi līdz Ventspilij.


dziedava 20.maijs, 19:41

Tai jābūt plakanam kātiņam pie pamata. Bija?


meža_meita 20.maijs, 19:30

Mitrā vietā auga un lielās plantācijās. Domāju vai nav skrajziedu skarene.


dziedava 20.maijs, 16:31

Vai nav Milium effusum?


kamene 20.maijs, 15:02

Daudzziedu mugurene


CerambyX 20.maijs, 14:03

Ā, jā tiešām - to failu nepaskatīju un par Daugavpiliešu faunistiskaijiem rakstiem piemirsu, ka tie savādāk gūglē jāmeklē, lai arī parādītos meklētājā. Pirmo reizi tad LV suga konstatēta 2003. gadā Moricsalā (U.Valainis leg.) un turpat pēc tam arī 2006. gadā (A.Barševskis leg.).


anthicus 20.maijs, 13:54

Skat. komentāru LEB mājas lapā: http://leb.daba.lv/addenda.pdf


anthicus 20.maijs, 13:50

Reti sastopama suga, interesants atradums!


CerambyX 20.maijs, 13:07

Vai tad nav vispār jauna suga Latvijai? Neatrodu info, ka tāda būtu atrasta... :)


Bekuvecis 20.maijs, 12:12

Laima, pagājušajā nedēļā tiešām biju palūkoties. E-pastā, ar kuru Jūs reģistrējāties DD, ir vēstule no senes.lv.


Irbe 20.maijs, 11:59

Varbūt nepieaudzis vistu vanags?


Irbe 20.maijs, 10:36

Melngalvas ķauķis


kapso 20.maijs, 09:05

Paldies!


Briza 20.maijs, 07:37

Rumex hydrolapatum Krastmalu skābene.


Briza 20.maijs, 07:35

Cardamine amara Rūgtā ķērsa.


Vīksna 20.maijs, 00:50

Upes kosa.


Vīksna 20.maijs, 00:49

Vārpainā krauklene.


Vīksna 20.maijs, 00:48

Sarkanā spulgotne.


felsi 19.maijs, 23:20

Paldies Egij!


Briza 19.maijs, 23:15

Jā, būs šī gada sūna, ja ir iespēja paskatieties palielinājumā (lupa, binokulārs, mikroskops), ļoti krāšņa.


Vīksna 19.maijs, 22:53

Paldies !


Aleksandra 19.maijs, 22:45

Paldies, Laima un Ilze!


OKK 19.maijs, 22:37

Labs foto!


OKK 19.maijs, 22:33

Lielais madaru sfings Hyles gallii


kapso 19.maijs, 22:10

19.maijā tanī pašā vietā redzēju jau 5 gliemežus


Ivars L. 19.maijs, 21:40

Jā, pareizi - gaiša, viengadīga, klājeniska piepe, kas aug uz atmirušām egļu cietpiepēm ir šī baltene.


felsi 19.maijs, 21:38

Pievienoju foto, kas veikti 19.05.19. Vai varētu būt taukā bezdzīslene?


dziedava 19.maijs, 21:06

Ok, tad ir arī :)


meža_meita 19.maijs, 21:02

Julita, vai patiešām? Man ļoti likās, ka tā ir piepe.


dziedava 19.maijs, 21:00

Varbūt es pārsteidzos ar sugas maiņu - tā bija sēne vai gļotsēne? :)


nekovārnis 19.maijs, 20:13

Tā kā pēc Rhabdomiris striatellus nimfas, Nez, varbūt vēl kāda līdzīga


Ivars L. 19.maijs, 18:07

Nezinu, kaut kā par to nepadomāju.


dziedava 19.maijs, 16:36

Šis jau sanāk pat citā pagastā nekā it kā netālu atrastais aprīlī


Briza 19.maijs, 16:29

Virszemes lapas lancetiskas, būs vien cemere.


W 19.maijs, 15:54

Paldies, Laima!


Lemmus 19.maijs, 15:24

Paldies!


Vīksna 19.maijs, 14:45

Varbūt platlapu cemere, bet līdzīga arī stāvā berula.


Laimeslācis 19.maijs, 11:26

Paldies, Voldemār!


Laimeslācis 19.maijs, 10:14

Šo krāšņspāri nevarēju precīzi noteikt. Liekas, ka gaišzilā, bet varbūt zilganā,... vai ziemeļu? Lūdzu konsultāciju!


Laimeslācis 19.maijs, 09:32

Paldies, Marek!


Laimeslācis 19.maijs, 08:38

Agrā smaragdspāre


Laimeslācis 19.maijs, 08:36

Lielās sarkanaces mātīte


W 19.maijs, 07:38

Marek, paldies!


Vīksna 19.maijs, 00:12

Paldies !


Ansis 18.maijs, 23:12

Jā, ir spuļģītis!


W 18.maijs, 22:47

Paldies, Inita!


Siona 18.maijs, 21:55

Man jau likās aizdomīgi lieli veidojumi, jo tieši Tavā lapā redzēju bildītes ar ķērpi un norādi par izmēriem (līdz 1mm) ;)


Aceralba 18.maijs, 21:50

Paldies, tuvplānā ļoti smuka izrādījās!


Aceralba 18.maijs, 21:48

Paldies!


Karmena 18.maijs, 21:43

Paldies par labojumu, Marek!


dziedava 18.maijs, 21:33

Nē nē, tā ir sēne, varbūt Hypoxylon fuscum, Acrocordia ir 3x mazāka par norādīto izmēru


Divpēdis 18.maijs, 19:36

Kāļu baltenis - labi redzamas zaļās dzīslas


Divpēdis 18.maijs, 19:35

Mazais nātru raibenis;)


LailaG 18.maijs, 18:54

Jā,Kristīne N,ļoti līdzīgs.


kristyk 18.maijs, 18:19

Āboliņa sprīžmetis?


kamene 18.maijs, 16:14

Piekrītu Ansim - jungermannija un dzīva koka nav manīta, bet džeimsonīte mēdz pakāpties pa stumbru, it sevišķi melnalkšņa.


kristyk 18.maijs, 15:40

Varbūt ūdensēzelītis?


felsi 18.maijs, 15:00

Paldies par noteikšanu!


Armandez 18.maijs, 12:26

Labs jautājums.


Vīksna 18.maijs, 10:27

Vai meža nebija zaraināka, un mežā biežāk redzu pļavas kosu.


nekovārnis 18.maijs, 09:21

Manuprāt Platycerus caraboides


nekovārnis 18.maijs, 09:11

Pakaļkājas stilbs līks - tad jau Nicrophorus vespillo.


zemesbite 18.maijs, 00:08

Paldies, ņemšu vērā, ja vēl kādreiz tādas gadīsies.


CerambyX 17.maijs, 23:33

Šitām Sciocoris ģints vairogblaktīm noderīga pazīme ir vēdera krāsojums. Pēc virspuses divas biežākās sugas (cursitans, umbrinus) stipri līdzīgas, bet nu umbrinus vēders pilnībā vienmērīgi brūns, bet cursitans - dzeltenīgs ar divām tumšām (gandrīz melnām) gareniskām joslām. Ir gan vēl citas sugas, bet tur vairākām acis mazākas un tā kā 'uz kātiņiem'.


Ansis 17.maijs, 23:24

Vajadzētu būt rudens džeimsonītei. Pa retam šo sugu gadījies redzēt uz dzīvu lapkoku (melnalkšņa, liepas, apses) mizas pie stumbra pamatnes, vai pat 1-1,5 m augstumā.


Divpēdis 17.maijs, 22:30

Cerēju, ka vieglāk mani palaidīsi cauri;)


Mimi Serada 17.maijs, 21:46

Jauki! Šaubījos, vai var identificēt, tomēr saskatīju līdzību ar tiklblaktīm :) Paldies, Uģi!


CerambyX 17.maijs, 21:39

Šīs foršas! :


Vīksna 17.maijs, 21:32

Paldies !


forelljjanka 17.maijs, 20:40

Dadžu raibenis.


Mareks Kilups 17.maijs, 16:58

paldies!


kapso 17.maijs, 16:05

Uz rabarbera krūma


IlzeP 17.maijs, 13:52

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


IlzeP 17.maijs, 13:52

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


IlzeP 17.maijs, 13:51

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


IlzeP 17.maijs, 13:51

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


Martins 17.maijs, 13:35

Kur Tava grāmata?! Šo sugu vajadzētu varēt atpazīt. :)


Aleksandra 17.maijs, 10:30

Paldies, Ansi!


Mimi Serada 17.maijs, 09:51

Paldies!


Bekuvecis 17.maijs, 08:09

Jā, ir tā pati. Tikai pareizāks, ja sekojam mūsdienu sēņu sistemātikas galvu reibinošajiem līkločierm [© Edgars Vimba], tagad skaitās P. conchatus.


Vīksna 17.maijs, 00:35

Paldies !


Fuatra 17.maijs, 00:29

Paldies


CerambyX 17.maijs, 00:18

Sprakšķis Athous haemorrhoidalis tā kā


CerambyX 17.maijs, 00:17

Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 17.maijs, 00:17

Agrypnus murinus


CerambyX 17.maijs, 00:17

Otiorrhynchus sp.


CerambyX 16.maijs, 23:04

Uz spulgotnēm kādas pāris interesantas Dicyphus ģints mīkstblaktis var meklēt.


CerambyX 16.maijs, 22:56

Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 16.maijs, 22:56

Paldies, bet citi rakursi tā īsti tomēr nepalīdz - prasās to blakti tuvāk redzēt :)


meža_meita 16.maijs, 22:05

Skaidrs, paldies :)


Vīksna 16.maijs, 21:22

Paldies !


felsi 16.maijs, 20:41

Paldies Ansi!


IlzeP 16.maijs, 20:21

Skaidrs, esmu te nelielu sajukumu radījusi (turpinājusi radīt). Datu bāzē jau ir bērzu kamolene Lentinus conchatus, pieņemu, ka tā ir tā pati, un laboju uz to.


Ansis 16.maijs, 19:41

Varētu būt melnā ozolpaparde


Vīksna 16.maijs, 19:36

Paldies !


BioLaura 16.maijs, 19:35

Pievienoju vēl bildes, kur varbūt varētu saprast skaidrāk.


Irbe 16.maijs, 19:34

Paldies!


Bekuvecis 16.maijs, 19:29

Jā, ir sinonīms. Taču pareizāks tagad skaitās Initas norādītais.


CerambyX 16.maijs, 19:26

Ja varbūt izkadrētu to blakti tuvāk (kaut vai cik tuvu vien var), tad otrajā attēlā (tas asāks) sugu domāju, ka varētu pateikt. Tā citādi skaidrs, ka Palomena ģints vairogblakts, bet kura no divām sugām tā absolūti droši pateikt nevaru.


Bekuvecis 16.maijs, 19:25

Inita pārrakstījusies: ir nevis bērzu pundurkamolene, bet gan bērzu kamolene (jeb bērzu sīkstene). Latīniskais nosaukums ir OK. (Panus spp. un Panellus spp., par spīti nosaukumu līdzībai, ir maz kopīga - tik vien, ka abas ir piederīgas Agaricomycetes.)


Ivars L. 16.maijs, 18:06

Tieši šim. Vēlāk pievienošu tuvplāna bildi.


meža_meita 16.maijs, 17:16

Tas zilganzaļais laponis pieder šai henotēka, vai pavisam cits ķērpis?


Gaidis Grandāns 16.maijs, 16:44

Pļavu lija


IlzeP 16.maijs, 16:36

Panus, nevis Panellus, kā datu bāzē citāsm pundurkamolenēm?


Inita 16.maijs, 16:07

Liesmenīte Flammulaster sp.


Inita 16.maijs, 16:06

Bērzu pundurkamolene Panus conchatus


Inita 16.maijs, 16:04

Nav pūpēdis! Atmatene Agaricus sp.


Inita 16.maijs, 16:03

Krāšņā vistene Tricholomopsis decora.


Inita 16.maijs, 16:01

Dūmainā piltuvene (aplocene) jeb liepene Clitocybe (Lepista) nebularis


Inita 16.maijs, 15:59

Tintene


Inita 16.maijs, 15:58

Tintene Coprinellus vai Coprinopsis


Inita 16.maijs, 15:56

Zelta brūnsardzene Phaeolepiota aurea.


Inita 16.maijs, 15:42

Melanoleuca :)


Inita 16.maijs, 15:39

Sēntiņa Mycena sp.


Inita 16.maijs, 15:38

Sprādzes rikenella Rickenella fibula


Inita 16.maijs, 15:32

Anīsa piltuvene Clitocybe odora.


Inita 16.maijs, 15:30

Šīs ir divas dažādas sēnes.


Inita 16.maijs, 15:29

Sēntiņa Mycena sp.


IlzeP 16.maijs, 15:17

Vai sinonīms ir T. album?


IlzeP 16.maijs, 15:14

Sarakstā ieliku. Labot, ka šī ir?


Inita 16.maijs, 15:13

Zaru vītenīte Marasmiellus ramealis


Inita 16.maijs, 15:11

Mainīgā pacelmene Kuehneromyces mutabilis


Inita 16.maijs, 15:10

Saŗtlapīte Entoloma sp.


Inita 16.maijs, 15:08

Celmene Armillaria sp.


Inita 16.maijs, 13:24

Sermuļu saulsardzene Lepiota erminea


AndaB 16.maijs, 13:24

Liels paldies!


Inita 16.maijs, 13:01

Nav sēntiņa, bija domāts :)


Inita 16.maijs, 13:00

Sēntiņa Mycena sp.


Inita 16.maijs, 12:59

Tīmeklene Cortinarius sp.


Inita 16.maijs, 12:58

Sārtlapīte Entoloma sp.


Inita 16.maijs, 12:56

Pleurotus pulmonarius Dzeltējošā sānause


Inita 16.maijs, 12:49

Baltā pūkaine Tricholoma stiparophyllum


Inita 16.maijs, 12:46

Es tā ilgi domāju un izdomāju, ka tā ir pelēkā sārtlapīte Entoloma araneosum. Vienīgā sārtlapīte, kas ir tik "pūkaina". Lapiņas jaunām mēdz būt pelēkas, vēlāk sārtas. Šī veļ jauna. Vēl tādas spalvainas un pūkainas, smailas cepurītes ir šķiedrgalvītēm. bet nezinu nevienu tik pelēku šķiedrgalvīti.


OKK 16.maijs, 11:56

izils! > izcils, gadā > gada, riebjas drukas kļūdas


OKK 16.maijs, 11:52

Tagad lietoju NIKON COOLPIX B700 Black - izils! Fočēju makro, bet, putnus - 60 X zoom!!! Un tas ir vienā kamerā, pirku tādu brīnumu pirms gadā pa 444 E


OKK 16.maijs, 11:39

Spoguļkamera, Zenīts 3 M, ja pareizi atceros, "gredzeni", nesaprotu, kāpēc tāda interese?


OKK 16.maijs, 11:30

Tātad, pārvarot slinkumu, ievietoju savus vēsturiskos gludenās čūskas datus DD, bet DD admins, ar palamu "Dziedava" tikai sajūsminās par piepēm, pārējie admini nav kādu laiku manīti. Varbūt vajag izvērtēt DD admiņu lietderību?


Armandez 16.maijs, 10:59

ar kādiem stikliem šie tuvplāni?


CerambyX 16.maijs, 10:57

Meloe brevicollis


dziedava 16.maijs, 10:57

Mājas ābele (droši vien), nav sarakstā


OKK 16.maijs, 10:45

Starp citu, no kura laika DD gludenās čūskas atradnes neieķeksē pie "interesantākajiem novērojumiem"?


OKK 16.maijs, 10:42

Jā, Zenīts 3 M, ja pareizi atceros, ar gredzeniem, lai varētu fotografēt makro. Tajā laikā dabūju "pa blatu" 1 diapozitīvu filmiņu (36 kadri, bet - krāsas!) reizi 3 gados no Dabas muzeja, bija laiki...


Irbe 16.maijs, 10:20

Kājiņas dzeltenīgi brūnas kā vītītim, čunčiņam ir melnas.


Edgars Smislovs 16.maijs, 10:13

Ir vēl bildes?


dziedava 16.maijs, 07:47

:) Un kāda galvenā atšķiršanas pazīme? Ka uz Phellinus chrysoloma ?


OKK 16.maijs, 07:14

Latgalē līdz šim neviens vēl nav atradis.


meža_meita 16.maijs, 00:17

Paldies! Mēģināšu "sagremot". :)


Aleksandra 16.maijs, 00:09

Paldies!


felsi 15.maijs, 23:23

Paldies par blaktīm!


Ivars L. 15.maijs, 23:17

Jā, izskatās līdzīgi. P.subacida jaunais poru slānis neaizaug pilnībā iepriekšējo, kas tad redzams kā oranža mala. A.crassa tā nevajadzētu būt. Sažūstot, A.crassa pamata slānis ir drūpošs kā krīts. Svaigai A.crassa garša ir rūgtena, ne visai asa, tā kā eļļas (?) smarža, bet P.subacida bez izteiktas garšas vai nedaudz skābena, arī smarža mn šķiet skābena, protams svaigam, nesažuvušam augļķermenim.


Ivars L. 15.maijs, 22:59

Jā, baigais pārsteigums un prieks par šo. Paldies.


CerambyX 15.maijs, 22:57

Lapgrauzis Cryptocephalus octopunctatus


Armandez 15.maijs, 22:14

Ar ko bildēji? Zenīts?


angel 15.maijs, 22:13

Paldies!


Edgars Smislovs 15.maijs, 21:22

Interesanti 11.04.2019 jau bija mazuļi, pēc balss diezgan lieli. https://dabasdati.lv/lv/observation/sla2dch2p95b3lqisj5pglonr5/


Aleksandra 15.maijs, 21:09

Paldies, Ansi, par labojumu!


forelljjanka 15.maijs, 21:07

Knābis priekš klijāna pa masīvu.Nevarētu būt kāds netipiski tumšs nepieaudzis vistu vanags?


dziedava 15.maijs, 21:06

Ja tāda būtu egļu mežā pie egles, varētu domāt, ka melnā pseidoplektānija, bet purvā varētu būt kas interesantāks, es tikai tagad esmu prom no materiāliem.


dziedava 15.maijs, 20:57

Oho, apsveicu!


dziedava 15.maijs, 20:56

Paldies, Ivar!


Armandez 15.maijs, 20:32

Citviet mēdz būt, piemēram, Latgalē?


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2019
© dabasdati.lv
Saglabāts