Aktīvie lietotāji: 594 Šodien ievadītie novērojumi: 2 Kopējais novērojumu skaits: 363515
Tu neesi reģistrējies
Pēdējie novērojumi
Meža pūce Strix aluco
26-Mar-2017, Litenesputni
Meža pūce Strix aluco
26-Mar-2017, Mareks Kilups
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Mareks Kilups
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Mareks Kilups
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Mareks Kilups
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Litenesputni
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Mareks Kilups
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Mareks Kilups
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Litenesputni
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-Mar-2017, mazais_ezis
Plukšķis Turdus iliacus
25-Mar-2017, mazais_ezis
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
25-Mar-2017, mazais_ezis
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Litenesputni
Stirna Capreolus capreolus
25-Mar-2017, Ievucis
Stirna Capreolus capreolus
25-Mar-2017, Ievucis
Dzērve Grus grus
25-Mar-2017, Ievucis
Dzērve Grus grus
25-Mar-2017, Ievucis
Dzērve Grus grus
25-Mar-2017, Ievucis
Dzērve Grus grus
25-Mar-2017, Ievucis
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Litenesputni
Ausainā pūce Asio otus
25-Mar-2017, Mareks Kilups
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-Mar-2017, Ievucis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-Mar-2017, Ievucis
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Mareks Kilups
Parastā apmalpiepe Fomitopsis pinicola
25-Mar-2017, Ievucis
Zilā vizbulīte Hepatica nobilis
25-Mar-2017, Ievucis
25-Mar-2017, Ievucis
25-Mar-2017, Ievucis
Zīdaste Bombycilla garrulus
25-Mar-2017, Ievucis
Laucis Fulica atra
25-Mar-2017, Ievucis
Meža zoss Anser anser
25-Mar-2017, Ievucis
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-Mar-2017, Ievucis
Dzērve Grus grus
25-Mar-2017, Ievucis
Gaigala Bucephala clangula
25-Mar-2017, Ievucis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-Mar-2017, eksperts 3
25-Mar-2017, Ievucis
Krauklis Corvus corax
25-Mar-2017, eksperts 3
Pelēkā dzilna Picus canus
25-Mar-2017, eksperts 3
Urālpūce Strix uralensis
25-Mar-2017, Mareks Kilups
Parastā māllēpe Tussilago farfara
24-Mar-2017, Ievucis
Tundras sējas zoss Anser serrirostris
25-Mar-2017, eksperts 3
24-Mar-2017, Ievucis
Kovārnis Corvus monedula
25-Mar-2017, eksperts 3
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-Mar-2017, eksperts 3
Urālpūce Strix uralensis
25-Mar-2017, Mareks Kilups
Ausainā pūce Asio otus
25-Mar-2017, vigulis
Dzilnītis Sitta europaea
25-Mar-2017, eksperts 3
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Mar-2017, eksperts 3
Melnais meža strazds Turdus merula
25-Mar-2017, eksperts 3
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
25-Mar-2017, eksperts 3
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-Mar-2017, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2017, eksperts 3
Sila strazds Turdus viscivorus
25-Mar-2017, eksperts 3
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Mareks Kilups
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Litenesputni
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-Mar-2017, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-Mar-2017, eksperts 3
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Mar-2017, eksperts 3
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, vigulis
Purva zīlīte Poecile palustris
25-Mar-2017, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
25-Mar-2017, eksperts 3
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Mareks Kilups
25-Mar-2017, marccins
Parastā zalktene Daphne mezereum
25-Mar-2017, Līga Strazdiņa
Zilā vizbulīte Hepatica nobilis
25-Mar-2017, Līga Strazdiņa
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2017, marccins
Meža bambals Anoplotrupes stercorosus
24-Mar-2017, Martins
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Mareks Kilups
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Mareks Kilups
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Litenesputni
Parastais fazāns Phasianus colchicus
25-Mar-2017, mazais_ezis
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Litenesputni
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-Mar-2017, joonc
Laukirbe Perdix perdix
25-Mar-2017, dekants
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, puke
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-Mar-2017, Saulcite
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2017, Saulcite
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-Mar-2017, Saulcite
30-Aug-2016, AfroBrazilian
Žubīte Fringilla coelebs
25-Mar-2017, Saulcite
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-Mar-2017, Saulcite
Melnais meža strazds Turdus merula
25-Mar-2017, mardzh
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2017, narcise104
Sloka Scolopax rusticola
25-Mar-2017, Kurmata
Sloka Scolopax rusticola
25-Mar-2017, Kurmata
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
25-Mar-2017, forelljjanka
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-Mar-2017, Inga S
Žubīte Fringilla coelebs
25-Mar-2017, forelljjanka
Žagata Pica pica
25-Mar-2017, forelljjanka
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
25-Mar-2017, forelljjanka
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-Mar-2017, forelljjanka
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-Mar-2017, forelljjanka
Sīlis Garrulus glandarius
25-Mar-2017, forelljjanka
Sila strazds Turdus viscivorus
25-Mar-2017, forelljjanka
Sila cīrulis Lullula arborea
25-Mar-2017, forelljjanka
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
25-Mar-2017, forelljjanka
Purva zīlīte Poecile palustris
25-Mar-2017, forelljjanka
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Mar-2017, forelljjanka
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-Mar-2017, forelljjanka
Pelēkā dzilna Picus canus
25-Mar-2017, forelljjanka
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-Mar-2017, forelljjanka
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-Mar-2017, forelljjanka
Mizložņa Certhia familiaris
25-Mar-2017, forelljjanka
Meža zīlīte Periparus ater
25-Mar-2017, forelljjanka
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-Mar-2017, forelljjanka
Melnā dzilna Dryocopus martius
25-Mar-2017, forelljjanka
Melnais meža strazds Turdus merula
25-Mar-2017, forelljjanka
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Mar-2017, forelljjanka
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2017, forelljjanka
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Mar-2017, forelljjanka
Lauku balodis Columba palumbus
25-Mar-2017, forelljjanka
Ķivulis Spinus spinus
25-Mar-2017, forelljjanka
Kaņepītis Linaria cannabina
25-Mar-2017, forelljjanka
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
25-Mar-2017, forelljjanka
Garastīte Aegithalos caudatus
25-Mar-2017, forelljjanka
Dzilnītis Sitta europaea
25-Mar-2017, forelljjanka
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-Mar-2017, forelljjanka
Dzērve Grus grus
25-Mar-2017, forelljjanka
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-Mar-2017, forelljjanka
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-Mar-2017, forelljjanka
Dadzītis Carduelis carduelis
25-Mar-2017, forelljjanka
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
25-Mar-2017, forelljjanka
Brūnā čakste Lanius collurio
25-Mar-2017, forelljjanka
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2017, forelljjanka
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-Mar-2017, DainisKR
Kākaulis Clangula hyemalis
25-Mar-2017, DainisKR
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Mar-2017, antra1239
Krīklis Anas crecca
25-Mar-2017, Kurmata
Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii
25-Mar-2017, Kurmata
Melnais meža strazds Turdus merula
25-Mar-2017, Vv
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Mar-2017, Dižraibais Dzenis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-Mar-2017, Dižraibais Dzenis
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-Mar-2017, Kurmata
Žagata Pica pica
25-Mar-2017, Kurmata
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-Mar-2017, girtsbar
Kovārnis Corvus monedula
25-Mar-2017, girtsbar
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Mar-2017, girtsbar
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-Mar-2017, girtsbar
Melnais stārķis Ciconia nigra
25-Mar-2017, ac/dc
Gaigala Bucephala clangula
25-Mar-2017, girtsbar
Melnais meža strazds Turdus merula
25-Mar-2017, Kurmata
Zaļžubīte Chloris chloris
25-Mar-2017, Kurmata
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2017, Kurmata
Sloka Scolopax rusticola
25-Mar-2017, Kurmata
Mizložņa Certhia familiaris
25-Mar-2017, silva
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
25-Mar-2017, Kurmata
Sloka Scolopax rusticola
25-Mar-2017, Latvju_zēns
Žubīte Fringilla coelebs
25-Mar-2017, silva
Peļkājīte Prunella modularis
25-Mar-2017, silva
Garkaklis Anas acuta
25-Mar-2017, mazais_ezis
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
25-Mar-2017, mazais_ezis
Krauklis Corvus corax
25-Mar-2017, mazais_ezis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-Mar-2017, mazais_ezis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Mar-2017, mazais_ezis
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
25-Mar-2017, mazais_ezis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-Mar-2017, mazais_ezis
Krauklis Corvus corax
25-Mar-2017, mazais_ezis
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2017, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-Mar-2017, mazais_ezis
Dzērve Grus grus
25-Mar-2017, mazais_ezis
Rubenis Tetrao tetrix
25-Mar-2017, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
25-Mar-2017, mazais_ezis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
25-Mar-2017, mazais_ezis
Mizložņa Certhia familiaris
25-Mar-2017, mazais_ezis
Purva zīlīte Poecile palustris
25-Mar-2017, mazais_ezis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
25-Mar-2017, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-Mar-2017, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
25-Mar-2017, mazais_ezis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-Mar-2017, mazais_ezis
Sila cīrulis Lullula arborea
25-Mar-2017, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Mar-2017, mazais_ezis
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
25-Mar-2017, mazais_ezis
Ķivulis Spinus spinus
25-Mar-2017, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-Mar-2017, mazais_ezis
Melnais meža strazds Turdus merula
25-Mar-2017, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2017, mazais_ezis
Mežirbe Tetrastes bonasia
25-Mar-2017, mazais_ezis
Žagata Pica pica
25-Mar-2017, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2017, Kurmata
Mizložņa Certhia familiaris
25-Mar-2017, Kurmata
Mežirbe Tetrastes bonasia
25-Mar-2017, Kurmata
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
25-Mar-2017, Kurmata
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-Mar-2017, Kurmata
Sila strazds Turdus viscivorus
25-Mar-2017, Kurmata
Krauklis Corvus corax
25-Mar-2017, girtsbar
Zīdaste Bombycilla garrulus
9-Mar-2017, RedFox
Dzērve Grus grus
25-Mar-2017, vigulis
Vistu vanags Accipiter gentilis
25-Mar-2017, RedStar7
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Mar-2017, vigulis
Žagata Pica pica
25-Mar-2017, vigulis
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-Mar-2017, vigulis
Žagata Pica pica
25-Mar-2017, vigulis
Kovārnis Corvus monedula
25-Mar-2017, Mareks Kilups
25-Mar-2017, anthicus
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-Mar-2017, Kurmata
Laucis Fulica atra
25-Mar-2017, anthicus
25-Mar-2017, anthicus
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
25-Mar-2017, Kurmata
Mizložņa Certhia familiaris
25-Mar-2017, Kurmata
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
25-Mar-2017, Kurmata
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Mar-2017, vigulis
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Mar-2017, vigulis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-Mar-2017, vigulis
Raibais vīngliemezis Arianta arbustorum
25-Mar-2017, anthicus
Zīdaste Bombycilla garrulus
24-Mar-2017, Sandra L.
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2017, vigulis
Krauklis Corvus corax
25-Mar-2017, laaga
Mizložņa Certhia familiaris
25-Mar-2017, Kurmata
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Mar-2017, vigulis
Melnais meža strazds Turdus merula
25-Mar-2017, Vv
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-Mar-2017, vigulis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
25-Mar-2017, vigulis
Krauķis Corvus frugilegus
25-Mar-2017, vigulis
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2017, girtsbar
25-Mar-2017, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
25-Mar-2017, girtsbar
Dzērve Grus grus
25-Mar-2017, girtsbar
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Mar-2017, vigulis
Tundras sējas zoss Anser serrirostris
25-Mar-2017, vigulis
Baltpieres zoss Anser albifrons
25-Mar-2017, vigulis
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2017, vigulis
Gaigala Bucephala clangula
25-Mar-2017, vigulis
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-Mar-2017, vigulis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-Mar-2017, vigulis
Urālpūce Strix uralensis
25-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Meža pūce Strix aluco
25-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Urālpūce Strix uralensis
25-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Mar-2017, vigulis
Urālpūce Strix uralensis
25-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-Mar-2017, vigulis
Urālpūce Strix uralensis
25-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Melnais meža strazds Turdus merula
25-Mar-2017, anthicus
Urālpūce Strix uralensis
25-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2017, vigulis
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-Mar-2017, vigulis
Urālpūce Strix uralensis
25-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Urālpūce Strix uralensis
25-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Mar-2017, vigulis
Dzērve Grus grus
25-Mar-2017, vigulis
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-Mar-2017, vigulis
Krauklis Corvus corax
25-Mar-2017, vigulis
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-Mar-2017, vigulis
Žagata Pica pica
25-Mar-2017, vigulis
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2017, vigulis
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2017, vigulis
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
25-Mar-2017, anthicus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-Mar-2017, zais
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2017, vigulis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
25-Mar-2017, vigulis
Ķivulis Spinus spinus
25-Mar-2017, vigulis
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-Mar-2017, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
25-Mar-2017, vigulis
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
25-Mar-2017, anthicus
Žagata Pica pica
25-Mar-2017, Mareks Kilups
Dzilnītis Sitta europaea
25-Mar-2017, Mareks Kilups
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2017, Litenesputni
Krauklis Corvus corax
25-Mar-2017, vigulis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-Mar-2017, vigulis
Dadzītis Carduelis carduelis
25-Mar-2017, vigulis
Krauklis Corvus corax
25-Mar-2017, girtsbar
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
25-Mar-2017, vigulis
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
25-Mar-2017, Mareks Kilups
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2017, vigulis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-Mar-2017, girtsbar
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
25-Mar-2017, girtsbar
Sīlis Garrulus glandarius
25-Mar-2017, girtsbar
Lauku balodis Columba palumbus
25-Mar-2017, vigulis
Melnā dzilna Dryocopus martius
25-Mar-2017, megere
25-Mar-2017, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Mar-2017, vigulis
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2017, vigulis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Mar-2017, vigulis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-Mar-2017, vigulis
Sloka Scolopax rusticola
25-Mar-2017, zais
Žubīte Fringilla coelebs
25-Mar-2017, zais
Zaļžubīte Chloris chloris
25-Mar-2017, zais
Sloka Scolopax rusticola
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-Mar-2017, vigulis
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2017, vigulis
25-Mar-2017, Litenesputni
Krauķis Corvus frugilegus
25-Mar-2017, Litenesputni
Dzērve Grus grus
25-Mar-2017, Litenesputni
Sējas zoss sp. Anser fabalis/serrirostris
25-Mar-2017, Litenesputni
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
25-Mar-2017, vigulis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-Mar-2017, Litenesputni
25-Mar-2017, Litenesputni
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-Mar-2017, Litenesputni
Garkaklis Anas acuta
25-Mar-2017, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
25-Mar-2017, vigulis
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Mar-2017, vigulis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-Mar-2017, vigulis
Lielā čakste Lanius excubitor
25-Mar-2017, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
25-Mar-2017, vigulis
Gaigala Bucephala clangula
25-Mar-2017, Litenesputni
Krīklis Anas crecca
25-Mar-2017, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Mar-2017, vigulis
Lauku balodis Columba palumbus
25-Mar-2017, vigulis
Zīdaste Bombycilla garrulus
25-Mar-2017, megere
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Mar-2017, vigulis
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-Mar-2017, zais
Gaigala Bucephala clangula
25-Mar-2017, zais
25-Mar-2017, zais
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-Mar-2017, vigulis
Žagata Pica pica
25-Mar-2017, vigulis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
25-Mar-2017, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
25-Mar-2017, dekants
25-Mar-2017, dekants
25-Mar-2017, dekants
Mežirbe Tetrastes bonasia
25-Mar-2017, dekants
25-Mar-2017, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-Mar-2017, dekants
25-Mar-2017, dekants
Parastais ķeģis Acanthis flammea
25-Mar-2017, dekants
Pelēkā dzilna Picus canus
25-Mar-2017, girtsbar
25-Mar-2017, dekants
Stirna Capreolus capreolus
25-Mar-2017, karlis88
Meža pūce Strix aluco
24-Mar-2017, eksperts 3
Zaļžubīte Chloris chloris
25-Mar-2017, vigulis
Parastā egle Picea abies
25-Mar-2017, girtsbar
Urālpūce Strix uralensis
24-Mar-2017, eksperts 3
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Mar-2017, eksperts 3
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
24-Mar-2017, eksperts 3
Ķīvīte Vanellus vanellus
24-Mar-2017, eksperts 3
Tundras sējas zoss Anser serrirostris
24-Mar-2017, eksperts 3
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-Mar-2017, vigulis
Dzērve Grus grus
25-Mar-2017, girtsbar
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
25-Mar-2017, girtsbar
Dzilnītis Sitta europaea
25-Mar-2017, Mierss
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Mar-2017, vigulis
Kaņepītis Linaria cannabina
25-Mar-2017, vigulis
Dadzītis Carduelis carduelis
25-Mar-2017, vigulis
Žubīte Fringilla coelebs
25-Mar-2017, vigulis
Sīlis Garrulus glandarius
25-Mar-2017, zais
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-Mar-2017, zais
Pūkainā bērzu pūcīte Brachionycha nubeculosa
23-Mar-2017, Vīksna
Dzeltenā inermīzija Byssonectria aggregata
25-Mar-2017, dekants
25-Mar-2017, dekants
25-Mar-2017, dekants
25-Mar-2017, dekants
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-Mar-2017, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
25-Mar-2017, dekants
Sloka Scolopax rusticola
25-Mar-2017, dekants
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
25-Mar-2017, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
25-Mar-2017, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
25-Mar-2017, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-Mar-2017, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-Mar-2017, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-Mar-2017, dekants
Garastīte Aegithalos caudatus
25-Mar-2017, dekants
Sloka Scolopax rusticola
25-Mar-2017, dekants
Ķivulis Spinus spinus
25-Mar-2017, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-Mar-2017, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2017, dekants
25-Mar-2017, dekants
Pļavu čipste Anthus pratensis
25-Mar-2017, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
25-Mar-2017, dekants
Sējas zoss Anser fabalis
25-Mar-2017, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2017, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-Mar-2017, dekants
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-Mar-2017, dekants
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-Mar-2017, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
25-Mar-2017, dekants
Rubenis Tetrao tetrix
25-Mar-2017, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Mar-2017, dekants
Dzērve Grus grus
25-Mar-2017, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-Mar-2017, dekants
Krauklis Corvus corax
25-Mar-2017, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Mar-2017, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-Mar-2017, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-Mar-2017, dekants
Smilšu vītols Salix daphnoides
25-Mar-2017, Vīksna
25-Mar-2017, Vīksna
Lauku balodis Columba palumbus
25-Mar-2017, putnologs
Žubīte Fringilla coelebs
24-Mar-2017, putnologs
Dziedniecības lakacis Pulmonaria obscura
25-Mar-2017, Vīksna
Žubīte Fringilla coelebs
25-Mar-2017, laaga
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-Mar-2017, laaga
Dzilnītis Sitta europaea
25-Mar-2017, girtsbar
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-Mar-2017, girtsbar
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Sīlis Garrulus glandarius
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Sila strazds Turdus viscivorus
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Mizložņa Certhia familiaris
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Mežirbe Tetrastes bonasia
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Mežirbe Tetrastes bonasia
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Meža zīlīte Periparus ater
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Melnā dzilna Dryocopus martius
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Mednis Tetrao urogallus
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Mednis Tetrao urogallus
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Dzilnītis Sitta europaea
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Mar-2017, Gaidis Grandāns
Melnā dzilna Dryocopus martius
25-Mar-2017, girtsbar
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-Mar-2017, zais
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Mar-2017, laaga
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2017, laaga
Dzērve Grus grus
25-Mar-2017, laaga
Dadzītis Carduelis carduelis
25-Mar-2017, laaga
Dzērve Grus grus
25-Mar-2017, girtsbar
Žubīte Fringilla coelebs
25-Mar-2017, laaga
Žagata Pica pica
25-Mar-2017, laaga
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Mar-2017, girtsbar
Rudā lapsa Vulpes vulpes
25-Mar-2017, laaga
Krauklis Corvus corax
25-Mar-2017, laaga
Meža balodis Columba oenas
25-Mar-2017, laaga
Parastā apse Populus tremula
25-Mar-2017, laaga
Žagata Pica pica
25-Mar-2017, anthicus
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-Mar-2017, laaga
Žagata Pica pica
25-Mar-2017, anthicus
Stirna Capreolus capreolus
25-Mar-2017, laaga
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Mar-2017, girtsbar
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2017, girtsbar
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Mar-2017, laaga
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-Mar-2017, laaga
Sudrabkaija Larus argentatus
25-Mar-2017, laaga
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2017, frida1234
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Mar-2017, laaga
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Mar-2017, laaga
Melnais meža strazds Turdus merula
25-Mar-2017, frida1234
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
25-Mar-2017, frida1234
Žubīte Fringilla coelebs
25-Mar-2017, laaga
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2017, laaga
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-Mar-2017, laaga
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
25-Mar-2017, girtsbar
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2017, girtsbar
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2017, girtsbar
Skrimšļainās eksīdija Exidia cartilaginea
19-Mar-2017, agnese.l
12-Mar-2017, agnese.l
Zaļžubīte Chloris chloris
25-Mar-2017, laaga
Pļavas ķirzaka Lacerta vivipara
24-Mar-2017, agnese.l
Gaigala Bucephala clangula
25-Mar-2017, laaga
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2017, laaga
25-Mar-2017, laaga
Stirna Capreolus capreolus
25-Mar-2017, laaga
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2017, laaga
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-Mar-2017, laaga
Lauku balodis Columba palumbus
25-Mar-2017, vigulis
24-Mar-2017, Jalmars
24-Mar-2017, Jalmars
Zilā vizbulīte Hepatica nobilis
24-Mar-2017, Jalmars
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2017, vigulis
Austrijas agrene Sarcoscypha austriaca
24-Mar-2017, Jalmars
Pēdējie komentāri
OKK 25.marts, 21:56

Zinu gadījumu, ka sarkanausu bruņurupucis bija atrasts dīķī Asaros, Jūrmalas centrā, bet ir maz ticams, ka šī suga vai pasuga, ja nu tiešām būtu izbēgusi, atrastos tik nomaļā vietā... Pīles, zosis taču viņus nepārnēsā (kā zivju ikrus pēc leģendas).


forelljjanka 25.marts, 21:50

Interesants novērojums!;)


forelljjanka 25.marts, 20:49

Pag,nu ne jau dienas un labībslauka vidū vienīgajā krūmā!!!Pagaišnakt biju plēšu parauglaukumā pūcēs,pirmajā punktā vēl krēslā paspēju podziņu paprovocēt,sirdīgi palika svilpjot pārsimt metru no standartvietas,neskatoties uz sekojošo meža līdz ūpis popūriju(uzradās arī mežeņu pāris kas iepriekšējās sezonas tur nebija,arī tas mazo švilpi neietekmēja).


forelljjanka 25.marts, 20:43

Ja jau varētu to galvu normāli redzēt...;)Kas par baltumu zem acs ?Vairāk vai mazāk izteikta balta rīklīte un T piere.Kājas ar nebūtu slikti redzēt,pelēkajam tās tomēr manāmi masīvākas.Būs hibrīds!:DDD


Aigars 25.marts, 20:24

Dižraibais dzenis


maariite 25.marts, 20:04

tieši martā viņi ir visur. vēlie ligzdotāji ar plašām ziemas teritorijām, kam marts vēl skaitās ļoti ziema.


dekants 25.marts, 19:59

Man šķiet, ka pelēkajam ir tieši tik maz baltumu cik šajā bildē :) arī galva šķiet svītraina. Šis tomēr ir pelēks, nevis brūnīgs, bet kakla baltums nav redzams (melnajam tā kā prasītos baltums zem acs)


IlzeP 25.marts, 19:40

Samulsināji... Bet vai tomēr pirmā doma nav pareizākā? Oskara Šmeliņa bildētajam ir baltumi uz spārna, tikai ēna virsū (bet tomēr arī mazi raibumiņi uz galvas un krūtīm kā šim). Nenoteikts vai balsojam? :)


forelljjanka 25.marts, 19:15

Julita,es jau tik pajokoju.;)


forelljjanka 25.marts, 19:12

Es ar atvēru un likās ,ka apodziņš!:D Parasti jau pirmais iespaids arī pareizais,tomēr ,tādā datumā un tādā vietā...


Sintija Martinsone 25.marts, 18:15

Pirmais novērojums šogad?


lichen_Ro 25.marts, 18:03

Trentepohlia sp :)


forelljjanka 25.marts, 18:03

Pirmā doma man ar tāda bija,bet,tagad draudzīgi visi atveram iekš putni.lv Oskara Šmerliņa bildēto melnā mušķērāja M un...;)Ja tās būtu pelēkais,tad ad.,bet ad. pelēkajam uz spārniem,muguras nav nekādu baltu laukumu vispār(juv. būtu raibs,vienos baltos pleķos),savukārt melnā M,jaunajiem putniem baltais laukums izmērā ļoti variē,kā šim putnam(divi nelieli ,balti laukumi).Pelēkajam arī izteikti raiba galva un krūtis.


IlzeP 25.marts, 17:21

Nomainīju uz pelēko. Melnā mušķērāja M ir baltas svītras uz spārniem


dekants 25.marts, 15:41

Es teiktu, ka pelēkais mušķērājs. Kāpēc melnais?


dekants 25.marts, 14:47

Paldies!


dekants 25.marts, 14:32

Jā, bildi vajag apgriezt, lai putns pa visu bildi, tad varētu pateikt.


čūskis 25.marts, 14:31

Drukas ķlūdas turpinās, - "scri pta" sistēma neļauj vienā vārdā ierakstīt komentā, tā vietā paliek tikai "a".... ;)


čūskis 25.marts, 14:29

Drukas kļudas: "Trachemys a"=Trachemys a "T.s.a"=T.s.a


čūskis 25.marts, 14:26

Purva bruņurupucis ir reintroducēts Silenes DP, Baltkrievijas pierobežā netālu no Ilgām; te uzlaboti biotopi, izlaisti ap 40 eksemplāri 2014.gadā, novērots reintrodukcijas vietā 2016.gadā. Latgales Zoo nekur citur viņus nav laidis. Zaļā krāsā bruņas ir maziem sarkanausu/dzeltenausu u.c. Trachemys a bruņurupučiem. Invazīva ir sarkanausu pasuga (T. a elegans), kuru jau pasen ir aizliegts tirgot. Ja sarkanās ausis nav redzētas, tad visticamāk tas ir izlaists zooveikalā legāli pirkts šīs pašas sugas citas pasugas (T.s.a vai T.s.troosti) īpatnis, kurus savukārt tirgot ir atļauts, jo pieder dienvidu pasugām, kas netiek uzskatīta par invazīvām (jo musu platumā dabā parasti neiedzīvojas).


maariite 25.marts, 14:26

pirrmā doma - apodziņš. bet tas tikai tā "čuja" līmenī. baigi smailie spārni šo domu tā kā atmet


čūskis 25.marts, 14:09

Visdrīzāk - parastais krupis (Bufo bufo)


čūskis 25.marts, 14:07

Parastā varde (Rana temporaria)


dziedava 25.marts, 11:12

Ohh, skaisti! Laikam jau sēne - dzeltenā inermīzija Byssonectria fusispora


dziedava 25.marts, 11:08

Droši vien skrimšļainā eksīdija Exidia cartilaginea


dziedava 25.marts, 11:03

Jāni, forši, paldies arī par manas ligzdas noteikšanu. :) Nezinu, kā citiem, mani tikai informēja, ka piešķirtas admina tiesības, nekādi "uzņemies vai neuzņemies" netika pat piedāvāti. Turklāt tas tika pateikts laikā, kad es biju galīgi aizņemta un tālu no DD un, ja būtu jautāts vai uzņemos, tolaik droši vien būtu pateikusi, ka man nav laika. Bet nu tā vnk pieņēmu zināšanai.


forelljjanka 25.marts, 10:28

Gaidu kad beigs līt un transportu(sieva aizbrauca uz veikalu),tad nu tēloju moderi!:DD Julita man te nesen aizrādija,ka visi vienādi un nevienam nemaksā(nu tad nav ko uzņemties!:DDD).Pārs stundu laikā izgāju visus ornitonezināmos no 2010.-2015.Ja ieraksts saglabājies var pievienot,jāatzīmē gan,ka daudziem ķauķiem brīdinājumsaucieni ir praktiski identiski.Viss, transports ir klāt!:DD


forelljjanka 25.marts, 10:19

Te nu neko-cīrulis varbūt kāds...


forelljjanka 25.marts, 10:18

Nekas nav mainījies ?:DDD


forelljjanka 25.marts, 10:17

Kādi vārnveidīgie,krauķi un(vai)kovārņi...


forelljjanka 25.marts, 10:16

Cekulpīles ,gaigalas,vēl kādas peldpīles,te nu neko...:D


forelljjanka 25.marts, 10:14

Ir tak 100 punkti dzeguze,kāpēc nav labots?;)


forelljjanka 25.marts, 10:12

Lūk arī "dumetors"(krūmu ķauķis ornitožargonā),paliels knābis,ļoti īsa spārnu projekcija,tātad viņi tur ir regulāri un ,visticamāk,ligzdo!


forelljjanka 25.marts, 10:10

Gaišais ķauķis.


forelljjanka 25.marts, 10:08

Izskatās ,ka čunčiņš!;)Mazmušķim baltās astes kantes būtu redzamas,ķermeņa forma,knābis ar mazliet citādāka.


forelljjanka 25.marts, 10:06

Bikk garāks šnobels,kas vēl?Zinot kādi tik mercu dīvaiņi ir...;)


forelljjanka 25.marts, 10:00

Šitas ir labs!!!:D Nekas cits,kā vālodze(nekad neesmu atradis kaut meklējis ļoti daudz)prātā nenāk!;)


forelljjanka 25.marts, 09:53

Zivjērglis!KalvānAigars maz zin?:D


forelljjanka 25.marts, 09:50

Kāda no lijām,Circus sp.


Sintija Martinsone 25.marts, 09:50

Liels paldies, Foreļjanka! Beidzot četru gadu laikā kāds gatavs palīdzēt :) Šo novērojumu varētu dzēst no DD, jo ieraksts no youtube arī jau ir dzēsts.


forelljjanka 25.marts, 09:48

Būs jaunā dzeguze.;)


forelljjanka 25.marts, 09:45

Veca,sen pamesta baltā stārķa ligzda.


forelljjanka 25.marts, 09:44

Brūnspārnu ķauķis.


forelljjanka 25.marts, 09:44

Brūnspārnu ķauķis.


forelljjanka 25.marts, 09:42

Links nestrādā!;)


forelljjanka 25.marts, 09:41

Purva ķauķis.


forelljjanka 25.marts, 09:40

Baltmugur un trīspirkstu laikam atkrīt uzreiz!:D Gan jau,ka dižraibais,nez, pelēkā varētu Rīgā apgrozīties?


forelljjanka 25.marts, 09:36

Te ne vella nevar saprast...Būtu maķenīt izkropots(pietuvināts)un nobildēts lai "seju"var redzēt...


Sintija Martinsone 25.marts, 09:33

Ļoti romantiski - divi vītīši plunčājas jūrā un sildās saulē :)


forelljjanka 25.marts, 09:32

Cauna vai sesks.;)


forelljjanka 25.marts, 09:31

Kāds no dzeņiem...


forelljjanka 25.marts, 09:29

Interesanta ligzda!Gan jau,ka nogāzusies šobrīd,bet varbūt,kāds kas tuvāk dzīvo,var pārbaudīt?!;)


forelljjanka 25.marts, 09:27

Ķīķis.Vēls novērojums rudenī!


forelljjanka 25.marts, 09:24

Iedzeltenais ķauķis(olas atbilst+ bērza tāss materiālā).


forelljjanka 25.marts, 09:22

Vītītis.


forelljjanka 25.marts, 09:20

Melnais mušķērājs-M(mātīte).;)


forelljjanka 25.marts, 09:16

Visticamāk purva ķauķis,spārna projekcija gan nav redzama,nevar izslēgt arī krūmu ķauķi(kas Kurzemē manāmi retāks,bet esmu novērojis netālu no tā sauktā Induļa kapa.Titulbilde www.putni.lv)Tas jau turpat netālu.;) Nez ,DDatos ir ķauķis Acrocephalus sp.?


forelljjanka 25.marts, 09:11

Dārza ķauķis.;)


forelljjanka 25.marts, 09:05

Izskatās,ka kaķis.;)


forelljjanka 25.marts, 09:03

Te var sanākt tikai paceplītis,statuss gan LM(tur tak ir cāļi),:)


forelljjanka 25.marts, 08:57

Rubenis.;)


forelljjanka 25.marts, 08:52

Vajadzētu būt sarkanrīklītei!;)


Vīksna 25.marts, 02:16

Paldies !


AAvj 24.marts, 23:40

Klau, kamdēļ neligzdotājs?


sandis 24.marts, 19:24

Varbūt kaut kas uz šo pusi? http://dabasdati.lv/lv/observation/3f58977a9829444bb03a0f2247e2f80b/ Sīlis, varbūt pa gabalu kādam izklausītos pēc dzeguzes? Šis konkrētais eksemplārs gan vēlāk pārgāja uz vālodzes repertuāru. Varbūt kāds sīlis Piebalgā arī kaut ko dzeguziskāku samācījies.


ivars 24.marts, 15:42

Ķivulis.


Edgars Smislovs 24.marts, 15:41

Ķivulis.


čūskis 24.marts, 14:01

Šī gan būs viena no zaļajām vardēm (Pelophylax sp), domājams - ezera (P.ridibunda) vai (neskatoties uz dotā īpatņa brūno krāsojumu) zaļā (P.esculenta).


čūskis 24.marts, 13:23

Izskatās tomēr pēc parastās vardes (Rana temporaria)


puke 24.marts, 13:13

O, forši! Kaut kas jauns. Paldies par info... Jācer kādreiz dzīvē sanāks kewik no tēviņa dzirdēt. ;-)


ivars 24.marts, 11:38

Pļavu čipste gan.


Sintija Martinsone 24.marts, 11:36

Nekur nebraucu. Gāju pa celiņu uz mājām gulēt :) Es tur dzīvoju (šad un tad). Paldies par izsmeļošo konsultāciju! Galvenais mans jautājums par šo ierakstu bija - vai tā aizsmakusī, nemākulīgā, "it kā tēviņa" dziesma pieder mātītei. Tagad uzzināju, ka arī mātītes tā mēdz dziedāt. Vienkārši iepriekš neko tādu nebiju dzirdējusi.


nekovārnis 24.marts, 11:19

Zemesblakts Rhyparochromus pini


AAvj 24.marts, 11:08

Kas notika tālāk? Pēc minūtes ieraksta tā arī brauci tālāk? Manuprāt, kewick saka mātīte. Tā švakā teritoriālā dziesma būtu tam pašam putnam. Ligzdošanas ticamības pakāpe - C "Ticama ligzdošana" ir noteikti korekti, bet vai tas ir viens pāris vai divas konfliktējošas teritorijas, man ir grūti spriest. Atlanta kontekstā - nav arī svarīgi, jo ligzdošana ir ticama. Monitoringos savukārt tam ir domāti atkāroti apsekojumi, kuru gaitā nostiprina un precizē zināšanas par teritoriju izvietojumu un ir iespēja mainīt iepriekš lietotās pazīmes. Ja sanāk, aizbrauc vēl kādu reizi.


Irbe 24.marts, 11:00

Varbūt pļavu čipste?


lichen_Ro 24.marts, 10:57

Lepraria sp.


Sintija Martinsone 24.marts, 10:51

Nē, neprovocēju nemaz. Paši dziedāja, apstājos un ierakstīju.


AAvj 24.marts, 10:37

Vai provocēji? Kādu ierakstu lietoji? Jā, nu, ir dzirdama mātīte un ir dzirdams tēviņš. Vai no vienas teritorijas un kā pāris - nezinu. Var būt saprovocēta mammele (kuras personīgais tēvainis ir aivilcies medībās) un atvilcies svešs tēviņš, kuram par godu sākta teritoriālā dziesma. Šados punktos jāpasēž ilgāk un paklausās ko viņi dara. Šajā gadījumā domāju, ka tā sākumā ir mammele, bet pie ilgākas provokācijas, jaa nav nofiksēta pirmā vokalizācija un putns atlaižas, līdzīgi izpaužas arī pāruzbudināti tēviņi, jo sevišķi, ja pērnie. Sonogrammā vajadzētu varēt pēc kewick atšķirt dzimumus - tēviņiem otrā zilbe ir krītoša, mātītēm - kāpjoša.


kamene 24.marts, 10:24

Ciprešu hipns Hypnum cupressiforme.


kamene 24.marts, 10:23

Ar pūkainajām cepurītēm - visdrīzāk lielā pūkcepurene Orthotrichum speciosum.


Sintija Martinsone 24.marts, 10:22

Arī man nav zināmas meža pūču dzimumu dažādās balsu nianses, tāpēc lūdzu komentēt šo novērojumu: http://dabasdati.lv/lv/observation/6apmp6c5q273s0b35obl3b1q80/ Vai ierakstā dzirdamais ir pareizi interpretēts kā pāris?


kamene 24.marts, 10:21

Piekrītu, nekas cits prātā nenāk. Tikai nevar saprast, vai aug uz stumbra.


kamene 24.marts, 10:19

Redzamas 3 sugas - slotiņu divzobe, spīdīgā stāvaine un kadiķu dzegužlins.


lichen_Ro 24.marts, 10:19

Varbūt Pertusaria, vai Violella, bet drīzāk Pertusaria.. Jāpagaršo lai noteiktu sugu :D


kamene 24.marts, 10:16

Kāda no divzobēm Dicranum.


maariite 24.marts, 10:13

Pareizi pateici - Tavuprāt. :) Arī tēviņi saka kewick īpašos gadījumos. Abu veida skaņas nāca no apskatāma putna. Tīras, skaidras, skaļas. Ar Kewick sēriju putns aizlidoja STRURA virzienā.


dziedava 24.marts, 09:57

Domāju, ka sārtā panātre Lamium purpureum


puke 24.marts, 09:35

Manuprāt, kewick tikai māte sauc (nevis pazīmēs minētais tēviņš)... Tad būtu svarīgi pie meža pūču ziņojuma no šī punkta likt pazīmi pāris biotopā (P)


kamene 24.marts, 09:32

Spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens.


kamene 24.marts, 09:32

Kāda no skrajlapēm, visdrīzāk sausienes skrajlape Plagiomnium affine.


kamene 24.marts, 09:30

Spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens.


Nora 24.marts, 08:52

Julita - būs arī sūnām iespēja noteikt līdz ģintij, Ansis piekrita un ieviesīs.


maariite 24.marts, 03:16

Nevar izslēgt, ka tas pats putns, kas Pēterim aizvakar gabaliņu uz ZA


AfroBrazilian 23.marts, 23:13

Archiearis parthenias


AfroBrazilian 23.marts, 23:01

Es nobildēju šo augu dažādos rakursos, tikai dažādas vietās un dažadus augus. Vienkarši nemeklēju mapē citas bildes(


dziedava 23.marts, 23:00

Man šķiet parastā pilēzija Pylaisia polyantha, jo taisnas vācelītes, turklāt daudz.


AfroBrazilian 23.marts, 22:57

A, tieāam)


dziedava 23.marts, 22:55

Es tieši to pirms tam arī pētīju. :) Man izskatās, ka tai nav deguntiņu, tās ir pilnībā apaļas.


dziedava 23.marts, 22:53

Pūkainā zemzālīte Luzula pilosa ar pavisam jauniem ziedpumpuriem. Bet vispār ziedaugiem vajag censties bildēt arī lapas. No ziediem vien, un, jo īpaši, no maziem pumpuriņiem vien ne vienmēr var noteikt :)


AfroBrazilian 23.marts, 22:53

Labi, iegaumēšu) Paldies!


AfroBrazilian 23.marts, 22:52

A nevar būt Ruzenia spermoides? Izskatās arī līdzīgi


dziedava 23.marts, 22:50

Gada sūna - kociņsūna - to šogad tā kā vajadzētu iemācīties pazīt. :)


dziedava 23.marts, 22:49

Es tikai taisnojos, kāpēc sūnas nenosaku. Tām tagad nevar te izvēlēties tikai ģinti, bet līdz sugai no foto nu nez, varbūt kāds arī var visas.


dziedava 23.marts, 22:46

Parasti tādas apaļās bumbiņas ar deguntiņiem ir redzētas pelēkbaltas, Lasiosphaeria ovina, bet šajā lapā https://www-s.life.illinois.edu/pyrenos/records/show_by_page?page=65 ir arī melnas, nu varbūt tā pati vien ir.


AfroBrazilian 23.marts, 22:45

Neesmu profesionāls, man ir grūti) Paldies!


dziedava 23.marts, 22:36

Zemteka. Ziedaugi tomēr ir vieglāk nosakāmi nekā sūnas. :)


Divpēdis 23.marts, 17:24

Man šķiet, ka kārklu: nav "komētiņas" priekšspārnu ārpusē - tie izsmērētie gaišie laukumiņi, un iekšējie punkti divi nav kopā


dziedava 23.marts, 16:40

Paldies, tad jau tomēr diezgan daudz atradņu, nu, nav tikai pāris. Vēl šajā nogabalā bija tūbainā bārkstlape, kas arī ML suga; tā gan vairāk blakusnogabalā, kas tāds pats neaizsargātais.


kamene 23.marts, 16:32

Dzeloņainā ozolpaparde Dryopteris carthusiana.


kamene 23.marts, 16:22

Apkopojot datus, kas ir Silavas un man zināmajos Ilzes Rērihas herbārijos, sanāk 32 vākumi, galvenokārt Uvja Suško, Ilzes Rērihas un mani, 19 botāniķu kvadrātos. Aizsargājamās teritorijās tikai mazākā daļa, var minēt Moricsalas rezervātu, dabas liegumus Stiklu purvi, Mežole, Kadājs. Šādai lielai atradnei, vēl kopā ar retu ķērpi, mikroliegums būtu vērtīgs risinājums.


Anete PB 23.marts, 15:13

Ja vajag nodrošināt aizsardzību, jāveido mikroliegums. Teorētiski Sugu un biotopu aizsardzības likums nepieļauj aizsargājamas sugas atradnes iznīcināšanu, faktiski tas parasti nav šķērslis mežsaimnieciskajai darbībai (kamēr valsts meža reģistra datubāzē nebūs informācijas par to, ka nogabalam ir kāda aizsardzības pazīme, VMD nav pamata neizsniegt ciršanas apliecinājumu). ES nozīmes biotopus no ciršanas vispār nekas neaizsargā, Sugu un biotopu likumā ir paredzēts vienīgi, ka nedrīkst pasliktināt to aizsardzības stāvokli valstī, bet, lai to pierādītu - trūkst datu, un šādu izvērtējumu piemēro tikai atsevišķu procedūru (sākotnējais izvērtējums, IVN) ietvaros, nevis izsniedzot atļaujas ciršanai.


lichen_Ro 23.marts, 14:06

Lepraria sp., iespējams Lepraria incana :)


Irbe 23.marts, 11:03

Sējas zoss


Irbe 23.marts, 11:00

Pelēkais strazds


Rolis 23.marts, 10:38

Laipni lūgti Latvijas realitātē! GNP mežus intensīvi cērt jau kopš 90iem gadiem un praktiski vienīgais mežs tur ir palicis pa GNP stingrajām aizsardzības zonām un gravām/upju ielejām. Un tas nav nenotiek tikai GNP, bet arī visās Latvijas ĪADT, kas nav vismaz dabas liegumi vai pārējo zonās, kas arī nav vismaz dabas liegumi. Varu to droši apgalvot, jo gan pats gana esmu atskatījies braukājot pa ĪADT, gan to lieliski ilustrē Natura 2000 monitoringa atskaites manu kolēģu interpretācijā.


dziedava 23.marts, 09:50

Jāni, šajās bildēs ir divas sūnu sugas. Par apakšējo foto malacis - ir pūkcepurene! :) Bet tālāk jau tā atšķiršana ir sarežģītāka, es pati līdz sugai neņemos noteikt.;) Visbiežākā ir lielā pūkcepurene Orthotrichum speciosum. Kas ir šajā foto - to lai kāds gudrāks pasaka. :) Savukārt pirmajā attēlā ir parastā vāverastīte Leucodon sciuroides, kas varētu būt vieglāk atšķirama no citām sugām, tikai jāatceras, ka sausā un mitrā stāvoklī tā atšķirīgi izskatās. 3. foto ir pūkcepurene kopā ar vāverastīti.


dziedava 23.marts, 09:22

Es arī, protams, neko tādu agrāk nebiju redzējusi. Nez cik vispār atradnes varētu būt zināmas? Bet vispār man kā Valdai Ērmanei gribas sākt lamāties - tajā apkārtnē izcirtums pie izcirtuma; pavisam netālu no šīs atradnes ir svaigs izcirtums. Šī ir mikrolieguma suga, tur nevajag veidot mikroliegumu?! Izskatās, ka faktam, ka tas ir GNP, nav pilnīgi nekādas nozīmes, ja tik traka izciršana notiek!


kamene 23.marts, 09:20

Spilventiņu grimmija Grimmia pulvinata kopā ar kādu no šķeltcepureņu Schistidium sugām.


kamene 23.marts, 09:15

Noras vijzobe Syntrichia ruralis var. ruralis.


kamene 23.marts, 09:06

Skaisti! Nekad tādos daudzumos šo sugu neesmu redzējusi.


erts 22.marts, 19:13

3.gadu pēc kārtas atgriezies uz Esplanādes purvāju.


Fuatra 22.marts, 18:49

paldies, vēl dažas vajadzētu noteikt :)


dekants 22.marts, 18:14

Gredzenūbele (un vispār baložveidīgie) ir visticamākais variants, taču gredzenūbele tajā pusē jau pati par sevi būtu interesants novērojums :)


Latvju_zēns 22.marts, 17:22

Varbūt gredzenūbele


gints 22.marts, 17:15

Ūpis pavisam noteikti tas nebija. Paklausījos. Nav "kukū" skaņas.


kamene 22.marts, 09:57

Kāda no bārbulu vai pabārbulu sugām, visdrīzāk - mainīgā pabārbula Didymodon fallax.


kamene 22.marts, 09:35

Parastā smailzarīte Calliergonella cuspidata.


kamene 22.marts, 09:28

Kāda no īsvācelītēm Brachythecium.


kamene 22.marts, 09:24

Jā, plakanā skrāpīte Radula complanata.


kamene 22.marts, 09:21

Jā, smailā skrajlape Plagiomnium undulatum.


kamene 22.marts, 09:19

Visdrīzāk nelīdzenā īsvācelīte Brachythecium salebrosum.


kamene 22.marts, 09:14

Viļņainā skrajlape Plagiomnium undulatum


kamene 22.marts, 09:13

Slotiņu divzobe Dicranum scoparium


kamene 22.marts, 09:12

Kāda šķībvācelīšu suga, visdrīzāk līklapu šķībvācelīte Plagiothecium curvifolium.


kamene 22.marts, 09:02

Ciprešu hipns Hypnum cupressiforme


roosaluristaja 22.marts, 08:25

Ūpjiem dziedāšana dienas vidū nav diez ko raksturīga. Turklāt biotops tur neizskatās pārāk ūpisks. Diez vai no pāris "ku kū" vispār ir reāli ko izspiest, ja nav ieraksta. Jāsamierinās, ka paliks pie nezināmajiem.


Irbe 22.marts, 07:58

Varbūt jārok pūču virzienā? Ūpja māte izklausās šādi: http://www.xeno-canto.org/348864


Irbe 22.marts, 07:43

Visticamāk dzērve, līdzīgs sauciens te: http://www.xeno-canto.org/345463


roosaluristaja 22.marts, 06:32

Tas tika pārbaudīts, ka tieši brūnkrūtainais? Teorija māca, ka Latvijā daudz biežāk sastopams ir baltkrūtainais. Brunkrūtainais pamatā izplatīts Vidzemes Z un ZA daļa. Ārēji abi ir stipri lidzīgi. Ja neapskata vēderu, praktiski nav atšķirami.


roosaluristaja 22.marts, 06:24

Jā.


sandis 21.marts, 22:51

Forši, paldies, ka kliedēji šaubas! Šī tad būs 168. putnu suga Cēsu pilsētas un 149. - Lauciņu karjera listē :) Nākamais "ķeksis" karjeram būs gana apaļš. Ledus vēl kādu laiku kusīs, pīles vēl "nespīd". Pa to laiku ceru uz kādu meža balodi, kura Cēsīm vēl nav. Karjeram arī mājas zvirbulis derētu :))


Fuatra 21.marts, 22:35

varbūt dzērve


dekants 21.marts, 22:25

Lielais ķīris un pie tam ar gredzenu!


elzaz 21.marts, 22:02

Lielais ķīris


forelljjanka 21.marts, 21:29

Trīspirkstu dzenim var veidot mikroliegumu!!!


ML 21.marts, 21:18

Diemžēl drīz tā vairs nebūs, jo drīzumā tiks pamatīgi izzāģēts.


Rallus 21.marts, 21:04

Sandi, precīzi - Cēsu pilsētas listei tad jauna suga!


Rallus 21.marts, 21:01

Vērtīgs novērojums tik tuvu Priekuļu ciemam. tas jau varētu būt šai sugai pat labs mežs.


Edgars Smislovs 21.marts, 21:00

Tieši šo zosi biju redzējis 19.03. peldējot ezerā. :)


Rallus 21.marts, 20:45

Ticami, ka pieder melnajam mežastrazdam


Rallus 21.marts, 20:42

Ir peļu klijāns, jā.


Rallus 21.marts, 20:40

Labi dokumentēts novērojums ar bildēm!


forelljjanka 21.marts, 20:30

Svētdien sīlis perfekti tēloja zivju gārni,es pat pagājos uz to pusi,ja nu kolonija,labs laiciņš pagāja,kamēr sapratu.Arī sīli var dzirdēt lielos attālumos.Vai arī patiešām gulbji(arī mazais nav izslēdzams) tālumā.Dažreiz pamatīgi jāieklausās lai saprastu -dzērves vai gulbji.


AAvj 21.marts, 19:55

Patiešām, atvainojos, dēļu siena un žogs samulsināja


gints 21.marts, 18:34

Lauku balodis pavisam noteikti, nē. Trešais cilvēks, kas ar ko biju kopā pastaigājoties arī apgalvo, ka Ziemeļu gulbis tas neesot bijis, par 90% saka, ka dzeguze.


dekants 21.marts, 18:05

Otrs variants, kas nāk prātā ir Lauku balodis. Ja pa gabalu dzird, tad iespējams, ka vidu dziesmai nedzird, bet dzird tikai dziesmas sākuma vai beigu "ku-kū" daļu. Tie šobrīd arī sākuši Latvijā dziedāt. http://www.xeno-canto.org/268103


CerambyX 21.marts, 18:05

Sk. kartē kur Eiropas dzeguzes atrodas pašlaik: https://www.bto.org/science/migration/tracking-studies/cuckoo-tracking


gints 21.marts, 17:49

Paldies, Andri! Paklausījos Ziemeļu gulbja saucienus. Mūsu dzirdētajam putnam nebija tik "aizkaukta" balss :) Paklausījos dzeguzes audio failu, sliecos joprojām par labu dzeguzei. Parādīju abus audio failus vēl otram cilvēkam, kas bija turpat pastaigā, vēl viena balss par labu dzeguzei. Aizsūtīšu linku ar Ziemeļu gulbja audio failu vēl trešajam cilvēkam.


sandis 21.marts, 17:25

Paldies, sugu precizēju.


CerambyX 21.marts, 17:22

Droši ka kārklu :)


sandis 21.marts, 17:22

Iemetu aci Sintijas Elfertes lapā - tur šī pazīme nostrādāja, gūglē rādās plašākas variācijas. Dīvaini šī sezona sākusies - salīdzinoši retākie augļkoku un kārklu raibeņi jau redzēti, bet pagaidām neviens parastais nātru raibenis :)


sandis 21.marts, 17:13

Paldies par komentu! To "priekšspārnu punktiņu" pazīmi vajadzētu iegaumēt - vērtīga piezīme :)


nekovārnis 21.marts, 17:09

Nu jā, kaut gan pārskatot lielākus bilžu blāķus guglē - ar tiem punktiņiem mēdz gadīties arī otrādi:) Bet tāpat - balsoju par kārklu:)


nekovārnis 21.marts, 16:52

Es ar par kārklu - augļukoku raibenim tie divi punktiņi uz priekšspārniem pie pleca cik esmu novērojis vairāk vai mazāk saplūduši. Plus vēl arī tumšā josla uz pakaļspārniem vairāk "kārkliska":)


sandis 21.marts, 16:39

Šo bez Uģa palīdzības ar 100% pārliecību noteikt nevaru - kārklu vai augļkoku raibenis? Mārupes novadā laikam ne viens, ne otrs nav novērots, tā ka derētu jebkurš variants. Bildēju no Neriņas otra krasta, tāpēc skata leņķis nav tas labākais. Pats tā kā vairāk uz kārklu raibeni sliecos.


Ivars L. 21.marts, 16:25

Kaut kas no Caloplaca, piem. C.pyracea varētu būt.


dekants 21.marts, 16:18

Ja sīlis aizietu kukū (ko neesmu dzirdējis), tad to nedzirdētu 500m attālumā, bet kaut kur tuvu. Tā kā manuprāt sīlis tas nebija. Dzeguze aizvien šķiet neticama, tādēļ jāpadomā ar ko to vēl varētu sajaukt, ko dzird tik tālu un, kas Latvijā šobrīd pieejams. Kāds īpatnējs Ziemeļu gulbja sauciens tālumā - 800m? Ja tikai 2-3 reiz iesaucās, tad iespējams varētu būt sajaucams. http://www.xeno-canto.org/261482


Mareks Kilups 21.marts, 15:51

šis lielisks novērojums, kas precizē mūsu zināšanas par urālpūces izplatības areāla rietumu robežu.


lichen_Ro 21.marts, 15:17

Anaptichia ciliaris :)


gints 21.marts, 14:31

Starpcitu, vēl viens paziņa apgalvoja, ka dzirdējis vēl 2 dienas agrāk pie Kleistiem.


gints 21.marts, 14:29

Par sīli runājot - paklausījos, pavisam noteikti nebūs bijis. Dzirdējām 2-3x "kukū" skaņas, kas lika nodomāt, ka tā varētu būt dzeguze. Bez manis to dzirdēja vēl 2 cilvēki.


gints 21.marts, 14:25

Putns varēja atrasties aptuveni 500-800m vai nedaudz lielākā attālumā.


Wija 21.marts, 14:13

Paldies!


dekants 21.marts, 12:25

Gint, aptuveni cik tālu no jums putns atradās? Var pamēģināt kartē pamērīt, kur atradāties jūs un jūsuprāt no kurienes (cik tālu) nāca skaņa. Šis būtu svarīgs faktors. Diemžēl, šādus ekstrēmus novērojumus bez pārliecinošiem pierādījumiem (balss ieraksts telefonā, foto fiksācija, pārliecinošs apraksts) neakceptēs. Vieglākais, kas praktiski visiem ir pieejams ir ierakstīt balsi mobilajā telefonā.


Irbe 21.marts, 11:55

Sīļu ķēmošanos (mimicry) var pameklēt šajā lapā http://www.xeno-canto.org/species/Garrulus-glandarius , bet tiešu dzeguzes balss atdarinājumu tur nav.


Arnis2 21.marts, 11:24

Sestdien un svētdien, apsekojot vistu vanaga ligzdas,brīžiem vairs nevarēja saprast , kur bļaustās sīlis vistu vanaga balsī un kur ir pats vistu vanags.


gints 21.marts, 09:40

Balss ieraksts man nav, bet būtu interesanti dzirdēt, kā tad sīlis ķēmojas! Varbūt ir kādam, kas tāds ierakstīts?


kamene 21.marts, 09:27

Jā, parastā ūsaine Cirriphyllum piliferum kopā ar viļņaino skrajlapi. Un tas Kāds ir Austra Āboliņa, jau vairāk nekā gadu citos sūnu laukos...


kamene 21.marts, 09:18

Tāda liela un mitrā vietā - adiantu spārnene Fissidens adianthoides. Redzama arī parastā rožagalvīte un vēl kāda sīkāka sūna.


roosaluristaja 21.marts, 08:10

Manuprāt nošķeltā eksīdija


Mareks Kilups 21.marts, 06:05

pirmais, kas nāk prātā - sīlis ķēmojas?


bišudzenis 20.marts, 23:41

Šis būtu kas ekstrēms. Iesaku paklausīties putnu balss ierakstus. Pirmās dzeguzes atlidos ap 15. Aprīli.


ML 20.marts, 23:04

Tā nu tas laikam sanāk. Ja dārzā ieiet vai ielido kāds dzīvnieks, tad tas ir zoodārzs.


AAvj 20.marts, 22:35

Tiešām zoodārza bilde!?


felsi 20.marts, 21:25

Paldies!


felsi 20.marts, 21:23

Paldies! Interesanti, bet vieta mitra.


Vīksna 20.marts, 21:23

Paldies !


Vīksna 20.marts, 21:21

Paldies !


Fuatra 20.marts, 18:28

liekas, ka parstā ūsaine Es kaifoju par sūnu nosaukumiem - tādi latviski un tēlaini - noras vijzobe, pnuma kažocene, lielā spuraine, parastā ūsaine uttt. , kāds ir piedomājis...


forelljjanka 20.marts, 17:39

Šī nevarētu būt Gada sūna,tikai tāda svaiga ?


forelljjanka 20.marts, 17:31

Šī nevarētu būt sārmotā(pūkcepurene),tāda it kā apsarmojusi ir!? :DDD


forelljjanka 20.marts, 17:26

Pēdējā bildē nevarētu būt zemā pūkcepurene?Pabūros atkal pa Julitas lapu,parasti iebuksēju un neko neatrodu,šoreiz ,liekas,kaut ko uzraku...:D Nu vismaz pūkcepurenes ir ???;)


forelljjanka 20.marts, 17:01

Nevar ielikt sūnas sp.,tāpēc jālieto Nezināms!;)


forelljjanka 20.marts, 16:38

Doma bija tāda,pirmā bilde tuvplāns,otrā kopskats uz koka,tad man tik divas sanāk!:DD Bet ,ja Rolands raksta dažas,tad jau ir vairāk...Tajā pirmajā baltajā substancē otra suga būtu tas zilganzaļais plankums(-mi)? Es jau pat nesapratu kura man jāpagaršo!:DDD P.amara laikam varētu būt tā otrā(biezpienveidīgā)?


lichen_Ro 20.marts, 15:42

Otrs variants var būt Diploschistes :)


lichen_Ro 20.marts, 15:00

Noteikti vairākas sugas, dažas izskatās pēc Pertusaria sp. (varbūt amara, ja ir rūgta) :)


lichen_Ro 20.marts, 14:58

Kāds no briofīliem ķērpjiem/sēnēm :) šie pagaidām stāv tālajā plauktā..


lichen_Ro 20.marts, 14:56

Grūti pateikt, varētu būt Aspicilia sp. :)


lichen_Ro 20.marts, 14:55

Pieļauju, ka Pertusaria sp. :)


Vladimirs S 20.marts, 14:55

Есть ли еще фото этой цапли? Эта птица там сидит регулярно. Мы ее отметили 18.03.2017 Пока только знаем, что последние две цифры кольца 86 и вероятно кольцо не Латвийское.

Pūcēm potenciāli piemēroto dzīvotņu sastopamības kartes Latvijai un aicinājums iesaistīties apsekojumos (4)

Izmantojot portāla Dabasdati.lv lietotāju ziņojumus par pūcēm un citu papildu informāciju, pēc vairāku mēnešu darba ir sagatavotas pūcēm potenciāli piemēroto dzīvotņu kartes. Pateicībā par ievērojamo Dabasdati.lv lietotāju ieguldījumu šāda materiāla tapšanā, piedāvājam iepazīties ar vienu no rezultātiem, ar kura palīdzību būtu iespējams plānot savus izbraukumus dabā un palielināt iespēju sastapties ar noslēpumainajiem putniem – pūcēm. Urālpūce. [...]

Ezeru izpētes ekspedīcija Sauleskalna apkārtnē

2016. gada rudenī no 17. septembra līdz 6. oktobrim ar Latvijas Dabas fonda atbalstu botāniķis Uvis Suško veica ekspedīciju uz Sauleskalna apkārtnes ezeriem, kuras gaitā tika veikta kompleksa ūdensaugu floras un veģetācijas izpēte 11 ezeros ar kopējo platību 3,83 km2 visā to krasta līnijas garumā – Lejā (177 ha), Otā (160 ha), Dubiņā (7,6 ha), [...]

Dabasdatu FOTO tops 2016 - augi (6)

Šajā 2016. gada Dabasdatu fotogrāfiju subjektīvajā topā - augi, konkrētāk, ziedaugi, paparžaugi un viens skujkoks. Tā kā vēl pavisam nesen Valda Baroniņa publicēja Dabasdatos ziņotos aizsargājamos augus ar daudzām jaukām fotogrāfijām, tad savā topā centos neatkārtoties un publicēt vēl rakstā nepublicētas fotogrāfijas. Rožainais pagaurs Spergularia rubra. Foto: Ansis Opmanis Šo foto atzinu par 2016. gada [...]

Dabasdatu FOTO tops 2016 - putni (5)

Turpinot 2016. gada Dabasdatu subjektīvos fotogrāfiju topus, šajā reizē manā redzējumā skaistākās, interesantākās putnu fotogrāfijas. Izvēle nebija viegla, jo 2016. gadā Dabasdatos pievienots vairāk nekā 12 tūkstoši putnu fotogrāfiju, tāpēc lūdzu jau iepriekš atvainot, ja man paslīdējusi garām kāda patiesi mākslinieciski izcila putnu fotogrāfija! Ja ir tāda ievērota, ko vērts izcelt un citiem apskatīt, droši [...]

Sauleskalna apkārtnē atklāta jauna smalkās najādas un lokanās najādas atradne (2)

2016. gada 23. septembrī botāniķis Uvis Suško Sauleskalna apkārtnes Ota ezerā, kas ietilpst Natura 2000 aizsargājamajā dabas parkā ”Dridža ezers”, atklājis jaunu visā pasaulē ļoti retās smalkās najādas un visā Eiropā ļoti retās lokanās najādas atradni. Smalkā najāda (Najas tenuissima) ir relikta ūdensaugu suga, kas aug tīros un dzidros saldūdens ezeros un iesāļās piejūras lagūnās, [...]

Korekta pazīmju (statusa) lietošana putnu novērojumiem (15)

Kā jau katru gadu martā sākas putnu sezona, un portālā Dabasdati.lv līdz pat putnu rudens migrācijas beigām tiks ziņoti desmitiem tūkstošu putnu novērojumi. 2017. gads ir pēdējais, kurā ievācam datus Eiropas ligzdojošo putnu atlantam, tādēļ aicinu arī šogad īpašu vērību pievērst putniem un aizpildīt tukšās vietas Latvijas kartē http://dabasdati.lv/lv/putnuatlants/ievade/!  Brūnspārnu ķauķis. Foto: I. Deņisovs Katru gadu portālā [...]

Melno stārķu ligzda gatava jaunajai sezonai

Šogad gatavošanos melnā stārķa ligzdas tiešraides sezonai uzsākām ātrāk – lai nenokavētu putnu atgriešanos, jau 2. martā bijām pie ligzdas. Lai arī mežā atstātā kameras sistēmas daļa (saules panelis un kamera ligzdas kokā) bija veiksmīgi pārziemojusi, ligzdas koks bija piedzīvojis būtiskas pārmaiņas – domājams, sniega svara nolauzts zars bija uzgāzies ligzdu balstošajam zaram, kas triecienu [...]

Dabasdatu FOTO tops 2016 - sūnas, ķērpji (2)

Šajā 2016. gada Dabasdatu fotogrāfiju subjektīvajā topā - sūnas un ķērpji. 2016. gadā sūnām bijuši vairāk nekā 800 ziņojumi ap pusotra tūkstoša fotogrāfijās, savukārt ķērpjiem - vairāk nekā 200 ziņojumi ap 400 fotogrāfijās. Ja sūnas noteikt palīdzēja profesionāli briologi Ansis Opmanis un Baiba Bambe, tad ar ķērpju noteikšanu gāja daudz grūtāk, jo lihenologs Rolands Moisejevs [...]

Ziņas par ar satelītraidītājiem aprīkoto lielo dumpju ziemošanu

Pagājušā gada oktobrī un decembrī informējām par lielo dumpju migrāciju uz ziemošanas vietām (vairāk lasīt šeit un šeit). Šobrīd sniedzam pārskatu par notikumiem 2016. gada decembrī un 2017. gada janvārī un februārī. Jo nu jau varam atskatīties uz notikumiem ziemošanas periodā, jo sagaidāms, ka ar satelītraidītājiem aprīkotie putni visai drīz šīs vietas varētu jau atstāt. Lielais [...]

Piesakies 2017. gada putnu atlanta sacensībām (2)

2017. gads ir noslēdzošais, kurā varam ievākt datus Eiropas ligzdojošo putnu atlantam (ELPA), tādēļ otro gadu pēc kārtas Latvijā tiks rīkotas sacensības, lai sacensību garā ievāktu datus atlantam. 2016. gadā sacensības notika neapsekotajā Latvijas austrumu pierobežā, kur piedalījās sešas komandas, kā rezultātā ievērojami tika uzlabota Latgales apsekotība (1. att.). Šogad komandām piesakoties tām ir iespēja [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2017
© dabasdati.lv
Saglabāts