Aktīvie lietotāji: 252 Šodien ievadītie novērojumi: 88 Kopējais novērojumu skaits: 644293
Tu neesi reģistrējies

Tiešraides no aizsargājamu putnu ligzdām 2018. gadā

nodrošina Latvijas Dabas fonds

Latvijas Dabas fonds jau septīto sezonu (kopš 2012. gada) pie aizsargājamo putnu ligzdām izvieto interneta tiešraides kameras – gan sabiedrības izglītošanai, gan pētniecības nolūkos. Šobrīd tiešraidē var vērot astoņas ligzdas: jūras ērgļu ligzdu Durbes novadā, jūras ērgļu ligzdu Ziemeļkurzemē, ūpju, vistu vanagu, melno stārķu ligzdu un divas mazo ērgļu ligzdas Zemgalē.

Forums

Forums

Forums

Forums

Forums

Forums

Forums

Forums

Visas tiešraides kameras vienā logā

Tiešraides no aizsargājamo putnu ligzdām Tevi priecē, pateicoties daudzu brīvprātīgo darbam un sabiedrības ziedojumiem.
Putnu vērošana noteikti arī Tavu dzīvi padara krāsaināku. ZIEDO ARĪ TU!

JAUNUMI

Aktuālie notikumi ligzdās


 

JŪRAS ĒRGLIS Haliaeetus albicilla

I Ligzda Durbes novadā

Kopš 2015. gada tiešraidē vērojamā jūras ērgļu ligzda atrodas Kurzemē, Durbes novadā. Šī ligzdošanas teritorija zināma kopš 2014. gada. Ligzda būvēta vecas egles galotnē, ko savulaik nolauzis vējš vai sniegs. Lauzuma vietai apkārt apauguši vairāki zari, kas veidoja ligzdas būvēšanai piemērotu žākli aptuveni 30 metru augstumā. Kamera uzlikta vienā no galotnes zariem 2015. gada janvāra nogalē. Ligzda interesanta ar to, ka ir būvēta eglē, jo egles jūras ērgļi ligzdošanai izvēlas reti, - atrašanas brīdī šī bija tikai ceturtā Latvijā zināmā eglē būvētā ligzda. Aptuveni puse no visām jūras ērgļu ligzdām tiek būvēta priedēs, trešā daļa – apsēs un mazākā skaitā arī bērzos, melnalkšņos un ozolos. Eglēs ligzdas parasti tiek būvētas tieši uz šādām nolauztām galotnēm un parasti atrodas augstu virs zemes.

2015. gadā ērgļu pāris Durbe un Roberts sekmīgi izaudzināja vienu mazuli - Durbertu. Vairāk par norisēm ligzdā 2015. gadā var izlasīt šeit vai noskatīties īsfilmu. 2016. un 2017. gadā ligzdas saimnieki vairākkārt nomainījās, un ligzdošana nevienā no abiem gadiem netika uzsākta.

2018. gadā šajā ligzdā sekmīgi ligzdoja jūras ērgļu pāris, kas šeit uzturējās kopš 2017. gada marta un kam ligzdas vērotāji devuši vārdus Milda un Raimis. 24. martā Milda izdēja pirmo un 27. martā otro olu. Abas olas izšķīlās (29. aprīlī un 2. maijā), un mazuļi veiksmīgi izauga. Neskatoties uz to, ka naktī no 12. uz 13. jūliju jaunākais mazulis izkrita no ligzdas, vēlāk abi mazuļi dzīvi un veseli atgriezās ligzdā. Augusta beigās ligzda pamazām sabruka, atsedzot mikrofonu, kas bija novietots zem ligzdas, un vecākais mazulis to atrada un sabojāja.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

Vairāk informācijas par jūras ērgli var atrast šeit.

Kameras sistēmu izveidoja Jānis Ķuze, Jānis Rudzītis un Ģirts Strazdiņš. Tās uzturēšanā ir palīdzējuši arī Māris Freibergs, Juris Lauva, Arnis Zacmanis, Leks van Drongelens (Lex van Drongelen) un un Jelle Lips.

 


JŪRAS ĒRGLIS Haliaeetus albicilla

II Ligzda Ziemeļkurzemē

Ligzda atrodas Kurzemes ziemeļu daļā ligzdošanas teritorijā, kas zināma jau kopš 2013. gada. Pirmā ligzda atradās izcirtumā atstātā vecā, līkā un iztrupējušā apsē, šajā vietā ērgļi sekmīgi ligzdoja divus gadus. 2014. gada oktobrī ligzdas koks nokrita, un putni pārvācās aptuveni 80 metrus tālāk, uzbūvējot ligzdu vecas priedes galotnē. Divu gadu laikā, kad tika apdzīvota šī ligzda, mazuļi netika izvesti ne reizi, un 2017. gadā jūras ērgļi uzbūvēja jaunu ligzdu aptuveni 300 metrus tālāk. Šoreiz putni izvēlējās vecu osi, ligzdu uzbūvējot vienā no galotnes žuburiem. Jau pirmajā gadā ligzdošana šajā vietā bija sekmīga, maija beigās te konstatēti divi jaunie putni.

Tiešsaistes kameras sistēma pie šīs ligzdas tika uzstādīta 2018. gada sākumā, naktī no 21. uz 22. janvāri. Martā ligzdu sāka apmeklēt jūras ērgļu pāris. Abi ligzdas saimnieki ir negredzenoti, līdz ar to šo putnu izcelsme nav zināma. 20. martā tika izdēta pirmā ola, 23. martā – otrā. Mazuļi izškīlās 25. aprīlī un 28. aprīlī, 7. jūnijā tika apgredzenoti. 22. jūnijā jaunākais mazulis izkrita no ligzdas. Tā kā barošanās apstākļi nebija labvēlīgi un vecākiem bija grūtības nodrošināt abus mazuļus ar barību, tika nolemts izkritušo mazuli nogādāt savvaļas putnu rehabilitācijas stacijā Madonas novadā. Vecākais mazulis 13. jūlijā devās savā pirmajā lidojumā un līdz rudenim turpina atgriezties ligzdā.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

Vairāk informācijas par jūras ērgli var atrast šeit.

Kameras sistēmu pie šīs ligzdas izvietoja Jānis Ķuze, Jānis Rudzītis un Jānis Kažotnieks. Palīdzību tās uzturēšanā ir snieguši Ģirts Strazdiņš un Arnis Zacmanis.

 


ŪPIS Bubo bubo

Tiešraides kamera pie ligzdas novietota 2017. gadā. Ūpju ligzda atrodas Kurzemē. Šī ūpja ligzdošanas teritorija ir zināma kopš 1998. gada, kad dabiskā ligzdvieta atrasta uz zemes. Pēc tam, kad ūpji vairākkārt nesekmīgi ligzdoja uz zemes, Juris Lipsbergs uzbūvēja mākslīgo ligzdu eglē, aptuveni 10 metru augstumā. Ligzda ir tik liela, ka tajā varētu saritināties pieaudzis cilvēks. Kopš 2013. gada šajā ligzdā ik sezonu ligzdošana norit sekmīgi. 2017. gadā tiešsaistē vērojām, kā ūpju pārim (Bubo un Bo) izaug un ligzdu atstāj trīs mazuļi.

Pie ūpju ligzdas uzstādītā kamera ir ar jaunām tehniskām iespējām – tai ir iespējams attālināti regulēt pietuvinājumu, un pēc pagājušās ligzdošanas sezonas tika nodrošināta arī nakts redzamība, izmantojot infrasarkano gaismu.

Tiešsaistes kamera iespēju robežās darbojās arī 2017./2018. gada ziemā. Tā kā gada tumšajā laikā pietiekamu enerģijas daudzumu sistēmas darbībai ar saules paneļiem nodrošināt nevar, bieži nācās veikt akumulatoru maiņu.

Lai gan 2018. gada februārī ligzdu sāka apmeklēt ūpju pāris, ligzdošana šajā sezonā nezināmu iemeslu dēļ netika uzsākta. Šobrīd tiešraide tehnisku iemeslu dēļ nav pieejama.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

Kameras sistēmu izveidoja Jānis Ķuze, Jānis Rudzītis un Pēteris Daknis.


VISTU VANAGS Accipiter gentilis

Tiešraidē vērojama viena no Rīgas vistu vanagu ligzdām, kas atrodas pilsētas rūpnieciskajā zonā un ir būvēta papelē. Tā ir atrasta 2013. gadā.

2015. gadā pie ligzdas tik uzstādīta tiešraides kamera, diemžēl ligzdošana bija nesekmīga - mātīte pameta olas, domājams, tādēļ, ka jaunais tēviņš nespēja perējošajai mātītei nodrošināt barību. 2016. gadā sistēma tika aprīkota ar citu kameru un mikrofonu, kas nodrošināja labāku attēla un skaņas kvalitāti, tika mainīts arī kadrējums, nodrošinot labāku skatu uz ligzdu. Ligzdā tika iedētas četras olas, no kurām gan izšķīlās tikai divas. Līdz ligzdošanas sezonas beigām ligzdā palika tikai viens mazulis, jo otrs gāja bojā. 2017. gada aprīļa sākumā tika izdētas piecas olas, no kurām izšķīlās trīs. Visi trīs jaunie putni izauga.

2018. gadā ligzdu apmeklēja vairāki vistu vanagi, bet ligzdošana netika uzsākta. Šobrīd tiešraide tehnisku iemeslu dēļ nav pieejama.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

Kameras sistēmu izveidoja Jānis Ķuze un Jānis Rudzītis.


MELNAIS STĀRĶIS Ciconia nigra

Ligzda, pie kuras kamera ir pielikta 2018. gadā, ir ar mazliet līdzīgu priekšvēsturi kā iepriekšējā. Līdzīgi kā tā, arī šī ligzda ir atrasta tikai pirms diviem gadiem, un pirmā sezona, par kuru mums ir pilnvērtīga informācija par to, ir pērnā. Pagājušajā gadā izšķīlās četri mazuļi, izauga trīs. Lai izbarotu arī ceturto, acīmredzot vecākiem pietrūka barības, jo putns gāja bojā jau krietni liels, turpat ligzdā. Nekādu ziņu par plēsēju ietekmi nav, jo pie ligzdas atradās fotoslazds (automātiskā kamera) līdz pat tās izvešanai. Pēdējais jaunais putns ligzdu atstāja 6. septembrī. Tik vēlu tādēļ, ka acīmredzami ir bijusi kāda aizkavēšanās sezonas sākumā. Varbūt atgriezās pavēlu, varbūt bija jāatjauno ligzda. Abi pieaugušie putni bija bez gredzeniem.

Atšķirība ir tajā apstāklī, ka pats ligzdošanas iecirknis gan ir zināms ļoti sen. Iepriekšējā ligzda turpat netālu ir zināma vismaz kopš 1982. gada un tika izmantota līdz 2005. gadam, kad to izpostīja cauna. Droši vien jau tad putns pārcēlās uz šo ligzdu. Ligzda kā tāda ir ļoti tipiska melnā stārķa ligzda - uz priedes sānzara 1,8 m no stumbra, bet mazliet neparasti ir tas, ka tā atrodas jau apkārtējo koku vainagu vidusdaļā - apmēram 18 metru augstumā, nevis ir paslēpta zem vainagiem. Neparasts šogad ir arī kameras sensora novietojums, jo tas atrodas nevis pie koka stumbra, bet uz zara aiz ligzdas. Tas ir nevis tādēļ, lai būtu neparasts skats, bet tādēļ, lai visu dienu saule nespīdētu kamerā - jo ligzdas zars ir vērsts gandrīz precīzi uz dienvidiem.

Arī mežs ir pavisam citāds - īsts boreālais mežs ar pieklājīgi vecām priedēm (varētu būt starp 150 un 200 gadiem) un eglēm. Tāpēc nebūs liels brīnums, ja kamerā ar balsi vai klātienē var atzīmēties vairākas pūču sugas (piemēram, urālpūce), riekstrozis un, šogad visnotaļ ticami, arī krustknābji (M. Strazds).

2018. gadā ligzdošana bija sekmīga. Pirmā melno stārķu mātīte ligzdā ieradās 5. aprīlī un pirmais tēviņš - 7. aprīlī, taču pēc dažām dienām tos padzina cits stārķu pāris. Abi pieaugušie putni bija bez gredzeniem. Sākot no 12. aprīļa tika izdētas piecas olas, no kurām četras izšķīlās (18.-20. maijā). Visi četri mazuļi sekmīgi sasniedza lidspēju un pēdējo reizi redzēti atgriežamies ligzdā 8.-10. augustā.

Kameras sistēma ir uzstādīta 16. martā, piedaloties Jānim Ķuzem, Jānim Rudzītim un Mārim Strazdam. Īpašs paldies arboristam Eduardam Ozoliņam par palīdzību, izvietojot kameras sensoru un mikrofonu. Ligzda atrodas Siguldas novadā.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.


ZIVJĒRGLIS Pandion haliaetus

Tiešsaistē vērojamā ligzda atrodas Kurzemē – Saldus novadā. Šī zivjērgļu ligzdošanas teritorija ir zināma jau kopš 1989. gada, kad tika atrasta ligzda bebrainē. 90. gadu sākumā tika uzstādīta mākslīgā ligzda eglē, diemžēl koks nolūza 1996. gadā. Pēc tam zivjērgļi ligzdojuši bebrainē dažādos nokaltušos kokos.

2007. gada novembrī Aigars Kalvāns uzstādīja mākslīgo ligzdu priedē, kuru 2010. gadā pirmo reizi apdzīvoja zivjērgļu pāris. Diemžēl tajā gadā ligzdošana nebija sekmīga. No 2012. līdz 2015. gadam ligzda bija apdzīvota un ligzdošana sekmīga – 2012. gadā tika izvesti trīs zivjērgļa mazuļi, 2013. gadā – viens, 2014. gadā – divi un 2015. gadā – trīs. 2016. gadā ligzda bija apdzīvota, bet ligzdošana nesekmīga. 2017. gadā ligzdošana bija sekmīga – ligzdā izauga divi mazuļi (trešo aiznesa jūras ērglis).

Gados, kad ligzdā bija mazuļi, nevienam no pieaugušajiem putniem nebija gredzenu, līdz ar to putnu izcelsme mums nebija zināma.

2018. gadā ligzdošanu uzsāka tas pats tēviņš, kas šeit ligzdoja iepriekšējā gadā (Teo) un cita mātīta, kura tika nodēvēta par Tiju. Tiešraide bija vērojama no 6. aprīļa, sākumā ligzdā tika novēroti vairāki zivjērgļi. Sākot ar 19. aprīli Tija izdēja 3 olas un sāka tās perēt. Diemžēl 1. maija negaiss sabojāja tiešraides sistēmu. Zivjērgļi šo negaisu veiskmīgi pārdzīvoja, tomēr 30. jūnijā, kad bija plānota mazuļu gredzenošana, ligzda izrādījās tukša – ligzdošana nebija bijusi sekmīga.

Kameras sistēmu izveidoja Jānis Ķuze, Jānis Rudzītis un Aigars Kalvāns.


MAZAIS ĒRGLIS Clanga pomarina

I Ligzda

Ligzda Zemgalē, pie kuras novietota tiešraides kamera, ir atrasta 2017. gada jūlijā. Pagājušajā vasarā tajā redzēts viens jaunais putns, tomēr ligzdošana nebija sekmīga un jaunais ērglis gāja bojā īsi pirms ligzdas atstāšanas. Pēc ligzdas uzbūves var spriest, ka mazais ērglis šo ligzdošanas vietu izmantojis jau ilgi.

Interesanti ir tas, ka ligzda novietota ļoti zemu eglē – tik zemu ligzda var atrasties tikai vietās, kas ir ilgstoši netraucētas. Ligzda ir būvēta uz resna egles zara aptuveni metru no stumbra, tā ir cieši piespiedusies blakus kokam – apsei un, par spīti zemajam novietojumam, no zemes ir grūti saskatāma. Ligzdas koks atrodas aptuveni 50 metru attālumā no lauka malas.

Kameras sistēmu pie šīs ligzdas izvietoja Jānis Ķuze un Jānis Rudzītis. Paldies par atbalstu Valdim Lukjanovam un Jānim Jansonam!

2018. gadā ligzdošana šajā ligzdā nenotika.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

Tiešraides kameras darbību pie mazā ērgļa ligzdas nodrošina Latvijas Dabas fonds projekta "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" (LIFE AQPOM) ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE+ programma un līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija.

 


MAZAIS ĒRGLIS Clanga pomarina

II Ligzda

Tiešraidē redzamā mazo ērgļu ligzda Zemgalē ir zināma kopš 2017. gada jūlija, kad tajā konstatēts viens jaunais putns. Tā ir būvēta bērzā aptuveni 20 metru augstumā. Spriežot pēc ligzdas materiāla, ligzda ir vismaz piecus gadus veca (apakšējās daļas jau ir daļēji sadalījušās).

Kameras sistēmu pie šīs ligzdas izvietoja Jānis Ķuze un Jānis Rudzītis. Paldies par atbalstu Valdim Lukjanovam!

2018. gadā ligzdošana šajā ligzdā nenotika.

Ligzdā notiekošo iespējams komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

Tiešraides kameras darbību pie mazā ērgļa ligzdas nodrošina Latvijas Dabas fonds projekta "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" (LIFE AQPOM) ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE+ programma un līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija.

 

 

 

 

 


VĒSTURE

2015
2016
2017

 


ATBALSTĪTĀJI

Datu pārraide: 

Finansiāls un tehniskais atbalsts, 4G rūteri:

Sistēmas konfigurēšana:

 

  

PRIVĀTI ZIEDOTĀJI

 

 

Pēdējie novērojumi
Sterna hirundo - 2019-04-26 MoreOrLess
Regulus regulus - 2019-04-25 MoreOrLess
Phylloscopus collybita - 2019-04-25 MoreOrLess
Aradus corticalis - 2019-04-26 CerambyX
Phylloscopus sibilatrix - 2019-04-25 MoreOrLess
Phoenicurus ochruros - 2019-04-26 girtsbar
Agelastica alni - 2019-04-26 Jonis
Lochmaea caprea - 2019-04-26 Jonis
Inachis io - 2019-04-26 DanaH
Erinaceus sp. - 2019-04-26 Matrus
Nabis ericetorum - 2019-04-26 CerambyX
Aquila pomarina - 2019-04-26 dekants
Aquila pomarina - 2019-04-26 dekants
Aquila pomarina - 2019-04-26 dekants
Scolopostethus decoratus - 2019-04-26 CerambyX
Papilio machaon - 2019-04-26 Puķu Ilze
Tringa erythropus - 2019-04-26 Platacis
- 2019-04-26 Lemmus
Tringa glareola - 2019-04-26 Platacis
Tringa nebularia - 2019-04-26 Platacis
Anas querquedula - 2019-04-26 Platacis
Falco tinnunculus - 2019-04-26 IevaM
Buteo lagopus - 2019-04-26 IevaM
Gallinago gallinago - 2019-04-26 Platacis
Anthocharis cardamines - 2019-04-26 Codex Seraphinianus
Saxicola rubicola - 2019-04-26 IevaM 1
Rhyparochromus pini - 2019-04-26 CerambyX
Prunella modularis - 2019-04-26 Matrus
Phoenicurus phoenicurus - 2019-04-26 Matrus
Phellinus chrysoloma - 2019-04-26 artis113
Anthocoridae sp. - 2019-04-26 CerambyX
Phylloscopus sibilatrix - 2019-04-26 Pūcis
Upupa epops - 2019-04-25 Rūķītis
Pulsatilla patens - 2019-04-26 Puķu Ilze
Xanthorhoe biriviata - 2019-04-26 Rallus
Pulsatilla patens - 2019-04-26 Vabale
- 2019-04-26 Rallus
Tortricidae sp. - 2019-04-26 Rallus
Numenius arquata - 2019-04-26 Ilze Līcīte
Aquila pomarina - 2019-04-26 dekants
Primula veris - 2019-04-26 dekants
Gallinago gallinago - 2019-04-26 dekants
Sylvia curruca - 2019-04-26 dekants
Endromis versicolora - 2019-04-26 Rallus
Acleris cristana - 2019-04-26 Rallus
Haematopus ostralegus - 2019-04-26 IevaM
Lampropteryx suffumata - 2019-04-26 Rallus
Pulsatilla patens - 2019-04-26 Puķu Ilze
Orthosia cerasi - 2019-04-26 Rallus
Diurnea fagella - 2019-04-26 Rallus
Phoenicurus phoenicurus - 2019-04-26 RedFox
Anthocharis cardamines - 2019-04-26 sindi
Cuculus canorus - 2019-04-26 sindi
Trichopteryx carpinata - 2019-04-26 Rallus
Anas crecca - 2019-04-26 Matrus
Cleora cinctaria - 2019-04-26 Rallus
Phylloscopus sibilatrix - 2019-04-26 Matrus
Pandion haliaetus - 2019-04-26 IevaM
Chrysosplenium alternifolium - 2019-04-26 Ansis
- 2019-04-26 maariite
Chrysosplenium alternifolium - 2019-04-26 Ansis
Motacilla cinerea - 2019-04-26 IevaM
Odontosia carmelita - 2019-04-26 Rallus
Physatocheila smreczynskii - 2019-04-26 CerambyX
Phalacrocorax carbo - 2019-04-26 Platacis
Viola palustris - 2019-04-26 Ansis
Falco subbuteo - 2019-04-26 IevaM 1
Rhyparochromus phoeniceus - 2019-04-26 CerambyX
Tetrao tetrix - 2019-04-26 Gaidis Grandāns
Phoenicurus ochruros - 2019-04-26 SintijaK
Turdus iliacus - 2019-04-26 de kje
Tetrao tetrix - 2019-04-26 Gaidis Grandāns
Alces alces - 2019-04-24 kamene
Pica pica - 2019-04-26 de kje
Picus canus - 2019-04-26 Gaidis Grandāns
Tetrao tetrix - 2019-04-26 Gaidis Grandāns
Tetrastes bonasia - 2019-04-26 maariite
Callophrys rubi - 2019-04-24 kamene
Anthocharis cardamines - 2019-04-26 IevaM
Inonotus radiatus - 2019-04-24 kamene
Saldidae sp. - 2019-04-26 CerambyX
Bucephala clangula - 2019-04-26 de kje
Hydrocoloeus minutus - 2019-04-26 IevaM
Ficedula hypoleuca - 2019-04-25 Litenesputni
Phoenicurus ochruros - 2019-04-26 Rallus
Prunus padus (syn. Padus avium) - 2019-04-25 Rallus
Cygnus olor - 2019-04-26 IevaM
Upupa epops - 2019-04-26 IevaM
Prunus padus (syn. Padus avium) - 2019-04-26 andis.kalvans
Sylvia atricapilla - 2019-04-25 Rallus
Phylloscopus sibilatrix - 2019-04-25 Rallus
Ficedula hypoleuca - 2019-04-26 Rallus
Ficedula hypoleuca - 2019-04-25 Rallus
Regulus ignicapilla - 2019-04-25 Rallus
Tringa ochropus - 2019-04-26 de kje
Gallinago gallinago - 2019-04-26 de kje
Cygnus olor - 2019-04-26 IevaM
Cuculus canorus - 2019-04-26 de kje
Jynx torquilla - 2019-04-26 de kje
Phoenicurus phoenicurus - 2019-04-26 Vv
Delichon urbicum - 2019-04-26 Aigars 1
Tetrastes bonasia - 2019-04-26 Gaidis Grandāns
- 2019-04-26 artis113
Tursiops truncatus - 2019-04-25 ruuperts
Tringa nebularia - 2019-04-25 ruuperts
Tringa totanus - 2019-04-25 ruuperts
Tringa glareola - 2019-04-25 ruuperts
Phylloscopus sibilatrix - 2019-04-26 dagnis
Tetrao tetrix - 2019-04-26 Gaidis Grandāns
Phylloscopus collybita - 2019-04-26 de kje
Ficedula hypoleuca - 2019-04-26 Mix
Upupa epops - 2019-04-26 IevaM
Upupa epops - 2019-04-25 Kaspars HC
Upupa epops - 2019-04-25 Kaspars HC
Erinaceus sp. - 2019-04-24 marsancija
Primula veris - 2019-04-23 marsancija
Chelidonium majus - 2019-04-23 marsancija
Allium ursinum - 2019-04-23 marsancija 1
Remiz pendulinus - 2019-04-25 galochkin 2
Anas clypeata - 2019-04-20 Edgars Smislovs
- 2019-04-22 laumae
Anas clypeata - 2019-04-21 Edgars Smislovs
Fringilla montifringilla - 2019-04-21 Edgars Smislovs
Serinus serinus - 2019-04-21 Edgars Smislovs
Acanthis flammea - 2019-04-21 Edgars Smislovs
Bombycilla garrulus - 2019-04-21 Edgars Smislovs
Tringa nebularia - 2019-04-21 Edgars Smislovs
- 2019-04-22 laumae
Junghuhnia pseudozilingiana - 2017-08-19 Ivars L.
Inachis io - 2019-04-25 Zane
Pieris napi - 2019-04-25 Zane
Tringa glareola - 2018-06-24 Zigurds Krievans
Anthocharis cardamines - 2019-04-25 Zane
Callophrys rubi - 2019-04-25 Zane
Misumena vatia - 2019-04-25 Zane
Chiasmia clathrata - 2019-04-25 Zane
Numenius arquata - 2018-06-24 Zigurds Krievans
Stercorarius parasiticus - 2019-04-20 Edgars Smislovs
Tringa nebularia - 2019-04-22 Carum carvi
Pulsatilla pratensis - 2019-04-25 Zane
Gallinago gallinago - 2018-06-24 Zigurds Krievans
Numenius arquata - 2019-04-20 Edgars Smislovs
Charadrius dubius - 2018-06-24 Zigurds Krievans
Haematopus ostralegus - 2019-04-20 Edgars Smislovs
Actitis hypoleucos - 2018-06-24 Zigurds Krievans
Callophrys rubi - 2019-04-22 Carum carvi
Regulus ignicapilla - 2019-04-25 Aigars
Inachis io - 2019-04-22 Carum carvi
Haematopus ostralegus - 2018-06-24 Zigurds Krievans 1
Gonepteryx rhamni - 2019-04-22 Carum carvi
Nymphalis antiopa - 2019-04-22 Carum carvi
Sterna hirundo - 2019-04-22 Carum carvi
Accipiter gentilis - 2019-04-23 Edgars Smislovs
Fringilla montifringilla - 2019-04-22 Carum carvi
Celastrina argiolus - 2019-04-22 Carum carvi
Picus canus - 2019-04-22 laumae
Troglodytes troglodytes - 2019-04-20 laumae
Acer platanoides - 2019-04-25 felsi
Oxalis acetosella - 2019-04-25 felsi
Glechoma hederacea - 2019-04-25 felsi
Hirundo rustica - 2019-04-25 Laimeslācis 1
Ficaria verna - 2019-04-25 felsi
Inachis io - 2019-04-25 felsi
Buteo buteo - 2019-04-25 Laimeslācis
Dendrocopos major - 2019-04-25 felsi
Ciconia nigra - 2019-04-22 laumae 1
Papilio machaon - 2019-04-25 rkroics 1
Coleoptera sp. - 2019-04-25 Laimeslācis
Lampyris noctiluca - 2019-04-22 laumae
Columba palumbus - 2019-04-25 Inga Eizenberga
Actitis hypoleucos - 2019-04-24 Inga Eizenberga
Turdus merula - 2019-04-21 laumae
Lasius fuliginosus - 2019-04-25 Laimeslācis
Hepatica nobilis - 2019-04-20 laumae
Anas platyrhynchos - 2019-04-25 SintijaK
Acrocephalus palustris - 2019-04-25 SintijaK
Carex digitata - 2019-04-22 laumae
Motacilla flava - 2018-06-23 Zigurds Krievans
Hirundo rustica - 2019-04-25 dagnis
Numenius arquata - 2018-06-23 Zigurds Krievans
Lathyrus vernus - 2019-04-25 W
Geranium robertianum - 2019-04-25 Laimeslācis
Larus ridibundus - 2019-04-25 Igors
Turdus merula - 2019-04-25 SintijaK
Actitis hypoleucos - 2018-06-16 Zigurds Krievans
Hottonia palustris - 2019-04-25 Laimeslācis
Troglodytes troglodytes - 2019-04-25 SintijaK
Motacilla alba - 2019-04-25 Igors
Mergus merganser - 2019-04-25 SintijaK
Anthus trivialis - 2019-04-25 Igors
Oxalis acetosella - 2019-04-25 Laimeslācis
Haematopus ostralegus - 2019-04-25 Martins
Celastrina argiolus - 2019-04-25 Laimeslācis
Anthocharis cardamines - 2019-04-25 Laimeslācis
Fringilla coelebs - 2019-04-25 SintijaK
Turdus philomelos - 2019-04-25 SintijaK
Polygonia c-album - 2019-04-25 Laimeslācis
Anthus pratensis - 2019-04-25 Igors
Carduelis carduelis - 2019-04-25 Laimeslācis
Regulus ignicapilla - 2019-04-20 Алексей
Silene flos-cuculi (syn. Lychnis flos-cuculi) - 2018-06-14 Zigurds Krievans
Troglodytes troglodytes - 2019-04-25 SintijaK
Poecile palustris - 2019-04-25 Laimeslācis
Buteo buteo - 2019-04-25 de kje
Grus grus - 2019-04-25 SintijaK
Erithacus rubecula - 2019-04-25 SintijaK
Poecile montanus - 2019-04-25 Laimeslācis
Upupa epops - 2019-04-24 Алексей
Phoenicurus phoenicurus - 2019-04-25 Алексей
Phylloscopus sibilatrix - 2019-04-25 Алексей
Corvus corax - 2019-04-25 de kje
Phylloscopus sibilatrix - 2019-04-25 Алексей 1
Strix aluco - 2019-04-21 Алексей
Columba palumbus - 2019-04-25 SintijaK
Buteo buteo - 2019-04-25 de kje
Strix aluco - 2019-04-20 Алексей
Tringa ochropus - 2019-04-25 Laimeslācis
Strix aluco - 2019-04-19 Алексей
Aythya fuligula - 2019-04-25 de kje
Strix aluco - 2019-04-19 Алексей
Strix aluco - 2019-04-19 Алексей
Strix aluco - 2019-04-19 Алексей
Strix aluco - 2019-04-19 Алексей
Castor fiber - 2019-04-25 SintijaK
Asio otus - 2019-04-19 Алексей
Strix aluco - 2019-04-19 Алексей
Alcedo atthis - 2019-04-25 Laimeslācis
Strix aluco - 2019-04-19 Алексей
Strix aluco - 2019-04-19 Алексей
Sterna hirundo - 2019-04-25 Igors 2
Glaucidium passerinum - 2019-04-19 Алексей
Strix aluco - 2019-04-19 Алексей
Actitis hypoleucos - 2019-04-25 SintijaK
Ficedula hypoleuca - 2019-04-25 Laimeslācis
Turdus merula - 2019-04-25 SintijaK
Cyanistes caeruleus - 2019-04-25 SintijaK
Clangula hyemalis - 2019-04-23 Igors
Phylloscopus collybita - 2019-04-25 SintijaK
Lymnocryptes minimus - 2019-04-21 Алексей
Spinus spinus - 2019-04-25 SintijaK
Gallinago gallinago - 2019-04-21 Алексей
Sylvia curruca - 2019-04-25 Aigars
Regulus ignicapilla - 2019-04-21 Алексей
Regulus ignicapilla - 2019-04-20 Алексей
Fringilla montifringilla - 2019-04-25 Igors
Erithacus rubecula - 2019-04-25 Igors
Troglodytes troglodytes - 2019-04-25 Igors
Viola palustris - 2019-04-25 Wija
Marchantia polymorpha subsp. ruderalis - 2019-04-25 Wija
Pellia endiviifolia - 2019-04-25 Wija
Phylloscopus collybita - 2019-04-25 Igors
Perenniporia subacida - 2019-04-25 Aniani
Actitis hypoleucos - 2019-04-25 Igors
Sylvia curruca - 2019-04-25 Alvis Āboliņš
Mergus merganser - 2019-04-25 kimkim
Anthus campestris - 2019-04-25 Igors 1
Phylloscopus sibilatrix - 2019-04-25 IlzeSt
Sitta europaea - 2019-03-23 IlzeSt
Charadrius dubius - 2019-04-25 Igors
Caltha palustris - 2019-04-25 kimkim
Tursiops truncatus - 2019-04-25 Igors
Motacilla flava - 2019-04-25 Arnis2
Saxicola rubetra - 2019-04-25 Arnis2
Picus canus - 2019-04-25 Aigars
Arvicola terrestris - 2019-04-19 megere
Anser sp. - 2019-04-25 Gaidis Grandāns
Ciconia ciconia - 2019-04-25 AndaB
Aythya fuligula - 2019-04-23 de kje
Actitis hypoleucos - 2019-04-25 de kje
Tringa totanus - 2019-04-24 PutnuDraugsNagļos
Taraxacum officinale aggr. - 2019-04-25 Aceralba 1
Inachis io - 2019-04-25 Aceralba
Prunus padus (syn. Padus avium) - 2019-04-25 Aceralba
Lichenes - 2019-04-25 dziedava
Cuculus canorus - 2019-04-24 ilka
Vulpes vulpes - 2019-04-25 meža_meita
Climacium dendroides - 2019-04-25 dziedava
Sanionia uncinata - 2019-04-25 dziedava
Hedwigia ciliata var. ciliata - 2019-04-25 dziedava
Tringa stagnatilis - 2019-04-24 PutnuDraugsNagļos
Cygnus olor - 2019-04-25 Matrus
Larus canus - 2019-04-25 edmunds77665
Rattus norvegicus - 2019-04-25 RedFox
Lepus timidus - 2019-04-25 Aigars
Inachis io - 2019-04-25 DanaH
Branta leucopsis - 2019-04-23 Fossa
Anser sp. - 2019-04-23 Fossa
Falco tinnunculus - 2019-04-25 IevaM
Eurydema dominulus - 2019-04-25 CerambyX
Petasites hybridus - 2019-04-25 dziedava
Regulus ignicapilla - 2019-04-25 Zacmanis
Omphalodes verna - 2019-04-25 dziedava
Peribalus strictus - 2019-04-25 CerambyX
Tritomegas bicolor - 2019-04-25 CerambyX
Tringa glareola - 2019-04-25 IevaM
Calidris pugnax - 2019-04-25 IevaM
Anser brachyrhynchus - 2019-04-25 IevaM
Phylloscopus sibilatrix - 2019-04-25 Aigars
Chloris chloris - 2019-04-14 Sintija Martinsone
Cyanistes caeruleus - 2019-04-14 Sintija Martinsone
Turdus pilaris - 2019-04-14 Sintija Martinsone
Anser albifrons - 2019-04-14 Sintija Martinsone
Prunus padus (syn. Padus avium) - 2019-04-25 meiravietis
Columba palumbus - 2019-04-25 Ilona_rasa
Anser anser - 2019-04-13 Sintija Martinsone
Anser anser - 2019-04-13 Sintija Martinsone
Larus ridibundus - 2019-04-13 Sintija Martinsone
Emberiza schoeniclus - 2019-04-13 Sintija Martinsone
Anas clypeata - 2019-04-13 Sintija Martinsone 1
Cygnus cygnus - 2019-04-13 Sintija Martinsone
Polypores sp. - 2019-04-25 dziedava
Sturnus vulgaris - 2019-04-13 Sintija Martinsone
Anthus pratensis - 2019-04-25 Ilona_rasa
Oenanthe oenanthe - 2019-04-25 Ilona_rasa
Phoenicurus ochruros - 2019-04-13 Sintija Martinsone
Ribes alpinum - 2019-04-25 Ansis
Haliaeetus albicilla - 2019-04-13 Sintija Martinsone
Eremocoris abietis - 2019-04-25 sanchox 1
Turdus iliacus - 2019-04-25 Ilona_rasa
Inachis io - 2019-04-25 Ilona_rasa
Emberiza schoeniclus - 2019-04-25 Ilona_rasa
Phylloscopus collybita - 2019-04-25 Ilona_rasa
Acer platanoides - 2019-04-24 zalaskola.eko
Cuculus canorus - 2019-04-25 Ansis
Betula pendula - 2019-04-23 zalaskola.eko
Ficedula hypoleuca - 2019-04-25 dekants
Anas platyrhynchos - 2019-04-25 ūdensvistiņa
Capreolus capreolus - 2019-04-25 ūdensvistiņa
Emberiza schoeniclus - 2019-04-25 ūdensvistiņa
Anthus pratensis - 2019-04-25 ūdensvistiņa
Alauda arvensis - 2019-04-25 ūdensvistiņa
Vanellus vanellus - 2019-04-25 ūdensvistiņa
Anthocharis cardamines - 2019-04-25 dziedava
Circus pygargus - 2019-04-25 ūdensvistiņa
Hepatica nobilis - 2019-04-25 Ansis
Picea abies - 2019-04-25 Ansis
Lullula arborea - 2019-04-22 Durkts
Lichenes - 2019-04-25 dziedava
Hyla arborea - 2019-04-21 Durkts
Funaria hygrometrica - 2019-04-25 dziedava
Nezināms
@ Osis
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri novērojumiem
dziedava 26.aprīlis, 12:40

Ivar, pieliku vēl pāris foto. Vai tie palīdz apstiprināt Inonotus dryophilus?


dziedava 26.aprīlis, 12:00

Paldies, Roland! :) Ir ievākts. Varu paņemt uz mežu mācībām, ja paraudziņš var līdzēt.


lichen_Ro 26.aprīlis, 11:27

Sclerophora ir 100% Suga - S.peronella vai S.farinacea. Par abām ir argumenti un šaubas :)


kamene 26.aprīlis, 08:56

Paldies! Turpmāk zināšu.


Edgars Smislovs 26.aprīlis, 08:06

Lidojumā gugatņi.


Edgars Smislovs 26.aprīlis, 08:04

Divi gugatņi un purva tilbīte.


Ivars L. 25.aprīlis, 23:12

Tad biezā slāņpiepe Perenniporia subacida - dabiskiem mežiem specifiska suga.


Zigurds Krievans 25.aprīlis, 23:08

Thanks:)


Edgars Smislovs 25.aprīlis, 23:01

Purva tilbīte.


Zigurds Krievans 25.aprīlis, 22:54

Paldies


Zigurds Krievans 25.aprīlis, 22:53

Hm. varētu būt, jo tur biju viņas redzējis (pazinu pēc skaņām lidojumā)


Laimeslācis 25.aprīlis, 22:53

Ooooo, beidzot man arī paveicās ieraudzīt! Paldies, Ansi!


Edgars Smislovs 25.aprīlis, 22:50

Mērkaziņa (?).


dziedava 25.aprīlis, 22:47

Paldies, Ansi! Tur bija daudz. Tad jau arī pamestā mājvietā var krāšņi saziedēt!


IevaM 25.aprīlis, 22:41

Tik agri nevarētu būt. Dziedātājstrazds?


Carum carvi 25.aprīlis, 22:32

Paldies!


Edgars Smislovs 25.aprīlis, 22:29

Upes zīriņš.


Aniani 25.aprīlis, 22:18

Jā, egle


laumae 25.aprīlis, 22:12

Ligzda tukša un tuvumā nemana pašu arhitektu, bet pēc literatūras var secināt, ka pieder paceplītim.


Edgars Smislovs 25.aprīlis, 22:01

http://www.putni.lv/acrris.htm


Zigurds Krievans 25.aprīlis, 21:48

Paldies.


dziedava 25.aprīlis, 21:48

Vēlāk pielikšu vēl foto. Par zeltpori bij aizdomas dēļ tādas pat oranžās krāsas augšā plīsumā, bet burkānu smaržas nebija.


Ivars L. 25.aprīlis, 21:44

Šķiet, ka Fomes fomentarius.


Ivars L. 25.aprīlis, 21:39

Man aizdomas, ka drīzāk Inonotus dryophilus.


Ivars L. 25.aprīlis, 21:31

Egles kritala?


forelljjanka 25.aprīlis, 21:16

Kuitalas.


Kurmata 25.aprīlis, 19:32

Tā ir cita ģimene kā ieprieksējā dienā.


de kje 25.aprīlis, 18:40

Ruslan!! :)


Edgars Smislovs 25.aprīlis, 18:38

Dīķu tilbīte, bet lidojumā pret debesīm - pļavu tilbīte.


Matrus 25.aprīlis, 18:26

Ne visi ar matemātiku draudzējas...)


Kurmata 25.aprīlis, 18:16

Bildē ir 15 cāļi.


Wiesturs 25.aprīlis, 16:43

Visdrīzāk jau baltkrūtainais. Pēc izskata īpaši nerada aizdomas uz brūnkrūtaino, par kuru vispār ir jautājums, vai tas LV vairs ir atrodams.


IlzeP 25.aprīlis, 15:22

Dziedātājstrazds ir vienīgais, kam ir gluda ligzdas iekšpuse bez izklājuma.


ūdensvistiņa 25.aprīlis, 13:44

Drīzāk melnais mežastrazds.


Sintija Martinsone 25.aprīlis, 13:43

Izskatās gaiša galva un gara aste. Nevarētu būt klinšu ērglis?


Durkts 25.aprīlis, 13:18

Paldies. Tāda skaņa gan nav dzirdēta :)


meža_meita 25.aprīlis, 08:14

Parastā cirvene.


LV zilzīlīte 25.aprīlis, 07:45

izskatās pēc peļu klijāna varbūt...


Vīksna 25.aprīlis, 07:24

Paldies !


AinisP 24.aprīlis, 22:36

Datu tehniska ievadīšanas kļūme, kura tagad tiek izlabota.... Šeit tika novērots zvirbuļu vanags.


AinisP 24.aprīlis, 22:32

Īsi pēc sākotnējā ziņojuma iesniegšanas un attālas uzkavēšanās ligzdas apkaimē, tika novērots pie ligzdas pielidojam peļu klijāns.


AinisP 24.aprīlis, 22:29

Paldies par sugas precizējumu.


Jonis 24.aprīlis, 21:52

Carabus nemoralis.


Jonis 24.aprīlis, 21:52

Carabus nemoralis.


Zigurds Krievans 24.aprīlis, 21:02

Paldies


CerambyX 24.aprīlis, 20:58

Tumšā tilbīte


visvaldis.s 24.aprīlis, 20:48

Parastā zalktene


gunitak 24.aprīlis, 19:52

Paldies, izdarīts.


IevaM 24.aprīlis, 19:48

Novērojumu vajadzētu sadalīt, pirmajās divās bildēs ir niedru lijas mātīte, trešajā bildē peļu klijāns


Aceralba 24.aprīlis, 19:18

Vai var atpazīt, ka tas ir kāds konkrēts? Pirms nedēļas pustumsā ezi redzēju pie Elvi, varbūt tas pats tad? :)


dziedava 24.aprīlis, 18:09

Izskatās, ka būs šis pats ozols: https://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?fvip=1405&vt=8 Uz kura zeltpore bija arī pirms 8 gadiem :)


čūskis 24.aprīlis, 17:18

Pašlaik ir tieši riesta laiks. Labāk klausīties naktī pēc siltas dienas, kad dzīvnieki ir aktīvi un laba dzirdamība. Dziesma ir raksturīga, bet ļoti klusa, piemēram šeit: https://offene-naturfuehrer.de/web/Knoblauchkr%C3%B6te_%E2%80%93_Pelobates_fuscus Raksturīgi 2-4 kurkstieni, tad pauze. Dzied zem ūdens. Ūdenstilpes var būt dažādas, parasti nelielas, cik esmu novērojis - bieži samērā nepievilcīgas, var būt arī bebrainēs, tādās, kā tās, kas, spriežot pēc kartēm, atrodas uz ZR un Z no dotā punkta.


Laimeslācis 24.aprīlis, 13:20

Paldies, Blakts!


dziedava 24.aprīlis, 13:02

Sklerofora? Ar baltu īsu kātiņu īsti nelīdzinās man redzētajām.


dziedava 24.aprīlis, 11:40

Izdevies kadrs!


dziedava 24.aprīlis, 10:41

Dižākā formāli - jo dižākās lapegles parasti ir vienstumbra, tāpēc ar divstumbru lapegli savstarpēji grūti salīdzināmas. Taču divās starās dalās gana augstu, lai par oficiālo apkārtmēru atzītu mērīto ap visu stumbru.


IlzeP 24.aprīlis, 08:45

Šādi apzīmē ziemojošo ūdensputnu uzskaitēs apmeklētās vietas, kurās nav novērots neviens ziemojošais ūdensputns.


nekovārnis 24.aprīlis, 07:35

Paldies!:)


Vīksna 24.aprīlis, 01:38

Paldies !


OKK 24.aprīlis, 01:31

Rodas šaubas par šādu novērojumu adekvātumu... Teiksim, "Meža pīle" (novērojumi 337. -352.) vienā vietā iedrukāti, Skaits 0.


Blakts 24.aprīlis, 01:27

Visticamāk Sticopleurus punctatonervosus, bet nu mazliet pietrūkst :)


CerambyX 23.aprīlis, 22:32

Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 23.aprīlis, 22:21

Šis gan Elaphrus cupreus, manuprāt.


Rolis 23.aprīlis, 22:13

Bija rūgta. Uzreiz sajust nevarēja, bet pēc laiciņa ilgi rūgta garša mutē bija.


Laimeslācis 23.aprīlis, 22:06

Paldies, Marek!


zemesbite 23.aprīlis, 21:23

Paldies, Voldemār, par skrejvaboles noteikšanu !


asaris 23.aprīlis, 20:42

Paldies!


nekovārnis 23.aprīlis, 20:41

Varbūt Perlodes microcephalus


benito 23.aprīlis, 20:35

nav pareizi!


nekovārnis 23.aprīlis, 20:31

Jā, Kleidocerys resedae


ruuperts 23.aprīlis, 20:31

Nu varētu būt, es vairāk pēc muguras baltuma formas vadījos. Paldies par labojumu!


IevaM 23.aprīlis, 20:28

Man šķiet, ka tā ir pļavas tilbīte, tumšajai nav balta spārnu mala.


Aceralba 23.aprīlis, 20:17

Paldies!


Aceralba 23.aprīlis, 20:16

Paldies!


Vīksna 23.aprīlis, 19:37

Pavasara mazpurenīte.


Laimeslācis 23.aprīlis, 19:21

Paldies, Voldemār! Arī par sprakšķi paldies!


Karmena 23.aprīlis, 19:12

Paldies par labojumu, Uldi!


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 18:27

Paldies!


Fuatra 23.aprīlis, 18:04

paldies, beidzot arī šī trāpijās


Fuatra 23.aprīlis, 18:01

paldies


Jonis 23.aprīlis, 17:35

Jāņogu raibenis. Šim vajadzētu nomainīt statusu uz "Imago".


Jonis 23.aprīlis, 17:29

Meloe brevicollis. Šo sugu var salīdzinoši viegli atpazīt, jo tā priekškrūšu vairoga platums izteikti pārspēj garumu.


Jonis 23.aprīlis, 17:27

Es teiktu, ka Chilocorus renipustulatus.


Ivars L. 23.aprīlis, 16:52

Nevar izslēgt, ka - ļoti reti sastopamā biezā antrodija.


IevaM 23.aprīlis, 16:19

Pļavas


Kukainis 23.aprīlis, 14:50

Tēviņš, tiem vairogs pa visu ķermeni. Tumši. Diemžēl sugu noteikt pēc foto nevar.


Gaidis Grandāns 23.aprīlis, 12:34

Mūru mežsalāts


IevaM 23.aprīlis, 09:35

Pēc dziesmas var


Aleksandra 23.aprīlis, 09:25

Julita, paldies par ķērpju noteikšanu!


kamene 23.aprīlis, 08:58

No agrās jaunības atceros, ka apmēram šāda egle bija mana kaimiņa mežā Rušonas pagastā. Tur pat dendrologi speciāli brauca skatīties. Tagad jau sen nocirsta. Tāpēc pilnīgi piekrītu, ka vajadzētu pievērst uzmanību aizsardzībai.


Durkts 23.aprīlis, 08:43

redz kā! Vai šo sugu var atrast tikai vizuāli vai ir vēl kādas citas pazīmes pēc kurām to varētu konstatēt dabā?


Vīksna 23.aprīlis, 07:23

Paldies !


Kukainis 23.aprīlis, 06:27

Mātīte.


meža_meita 23.aprīlis, 05:54

Paldies!


OKK 23.aprīlis, 02:35

Savādāk, kaut kā idiotiski izkatās...


OKK 23.aprīlis, 02:33

Kāpēc nevar ielikt tikai "punktu" ???


Zane 23.aprīlis, 01:03

Bērzu koksprīžmetis, Paradarisa consonaria


Zane 23.aprīlis, 00:53

Nātru lācītis, Callimorpha dominula


Zane 23.aprīlis, 00:43

Ja maza, tad visticamāk, ka Mazā pavasarpūcīte Orthosia cruda


roosaluristaja 23.aprīlis, 00:03

Jājautā Ivaram. Es nezinu.


dziedava 22.aprīlis, 23:40

Jā, tagad jau es apskatīju, bet tolaik, acīmredzot, palaidu garām. Vai neskaitās reta (t.i., nav jāatzīmē)?


roosaluristaja 22.aprīlis, 23:35

Pirms kāda laika bija jau ziņojums DD. Bet, ja viņai vajag ap 50 gadus vecus jāņogu krūmus, tad ticams, ka tā nav parāk izplatīta.


dziedava 22.aprīlis, 23:25

Interesanta suga! Nebiju iepriekš tādu ievērojusi, ka vispār eksistē :)


roosaluristaja 22.aprīlis, 23:00

Meža zoss tik lielā barā šajā gadalaikā nebūs. Viņas jau sen perē. Šeit visticamāk ir baltpieres un sējas zosis, kas atpūšas pirms ceļa uz ligzdošanas vietām ziemeļos. Protams, piemaisījumā var būt arī pa kādam citas sugas pārstāvim.


pustumsa 22.aprīlis, 22:33

ok


Aleksandra 22.aprīlis, 22:32

Paldies, Julita! Melnās pievienoju atsevišķā novērojumā.


roosaluristaja 22.aprīlis, 22:29

Apakšējā attēlā nav ķīris, bet kaut kāds zīriņš.


Andrejs 22.aprīlis, 22:01

Paldies,labi-ja kas,pamēģināšu!


Vīksna 22.aprīlis, 22:00

Paldies ! Svitenes upe tuvumā ir un vietām nav izzāģēti krasti.


Ivars L. 22.aprīlis, 22:00

Nosusināts. 9050-3.


roosaluristaja 22.aprīlis, 21:58

Šitam putnam meži neinteresē. Viņam vajag ūdenstilpnes, kur ligzdot un baroties vai laukus, kur baroties un ļoti retos gadījumos ligzdot.


pustumsa 22.aprīlis, 21:52

Uh! Labi! Paldies!


dziedava 22.aprīlis, 21:44

Gaišās un melnās podziņas vajag katru savā novērojumā. Citādi nevar saprast, par kuru ķērpi ir runa.


IevaM 22.aprīlis, 21:30

:) Latvijā jebkad agrākā novērotā ir 24. aprīlī (to var redzēt Edgara saitē). Lai šo datumu "pārsistu", protams, ka vēlams būtu ieraksts vai bilde... Varbūt, ja šovakar vai rīt turpina dziedāt, varat ierakstīt? Kaut vai ar telefonu.


forelljjanka 22.aprīlis, 21:24

Putni.lv ir smuka MillerKārļa bilde ar izplestām astēm.Parasti jau atrodot spalvu čupu ātri saprot kas apēsts(bildēs, ja nav mēroga ir stipri grūtāk),atzīstu šo uz vietas neizkostu un ilgi meklētu variantus.Mazliet līdzīga aste ir parastajai ūbelei,tomēr ne tāda.


gunitak 22.aprīlis, 21:16

Paldies!


Andrejs 22.aprīlis, 21:14

Ieva,neieslīgšu subjektīvo detaļu analīzē...;arī neapstrīdu ,ka tā kā par agru priekš lakstīgalas [pirmā oficiālā DD pērngad bija 24.aprīlī].Pagājšgad šeit Silmalā treļļi sākās ap 9.maiju un turpinājās nonstopā 2 nedēļas.Tā ka neiebilstu pret ,,mēriem,, no Jūsu puses,gaidīšu ,,īsto''.


meža_meita 22.aprīlis, 21:08

Izskatās pasauss mežs, tā bija?


Mari 22.aprīlis, 21:01

Paldies!


nekovārnis 22.aprīlis, 21:01

Būs jāpievērš uzmanība tiem bālakajiem un raibākajiem eksemplāriem.


IevaM 22.aprīlis, 20:56

Starp citu, šodien dzirdēju dziedātājstrazdu, kas lieliski atdarināja lakstīgalu. Droši vien arī mājas strazdi varētu. Varbūt Andrejs var vairāk aprakstīt, ko tieši redzēja/dzirdēja?


Blakts 22.aprīlis, 20:50

Šitās Notonectas jau patiesībā ar būtu rūpīgi jāskatās, jo glauca ļoti līdzīga ir arī viridis, kas šķiet LV nav droši konstatēta (vismaz publicētu datu nav), bet teorētiski varētu būt + vēl var būt arī maculata, kas arī ir ar tumšu vairodziņu, bet raibākiem spārniem (bet drošākā pazīme ir pirmo vēderu posmu virspuses krāsojums, kas gan paslēpti zem spārniem). Trešā suga ar melno vairodziņu (obliqua) jau pati par sevi atšķirīga un laikam mazāk iespēju, ka varētu būt sastopama.


IevaM 22.aprīlis, 20:50

Paldies par linku, Jāni! Nezināju, ka morinelam ir tāda aste, ad tērpā neesmu redzējusi un bildēs parasti astes spalvas lāgā neredz. Labs atradums!


nekovārnis 22.aprīlis, 20:47

Paldies!:)


CerambyX 22.aprīlis, 20:42

Aha, visi argentatus.


Edgars Smislovs 22.aprīlis, 20:23

http://www.putni.lv/luslus.htm


Aleksandra 22.aprīlis, 20:10

Paldies, Edgar! Man šaubas radīja, ka vienam no gārņiem, cik varēju saskatīt, ķermenis tāds pelēcīgs bija.


Vladimirs S 22.aprīlis, 20:09

Jā, Jāni, nevar izslēgt ka putns tika noķerts Lietuvā.


forelljjanka 22.aprīlis, 20:01

https://www.featherbase.info/uk/species/eudromias/morinellus ,domāju,ka Vladimiram taisnība,jautājums tikai:Kurā valstī putns bija dzīvs?:D Leišu pusē kā reiz lieli lauki.;)


forelljjanka 22.aprīlis, 18:57

Zinu vienu milzīgu uz zara(Zutēnu apkaimē(Šķēdes p.Saldus n.))ir koordinātas jo aizdomas ,ka virsū ligzda.Tādas nelielas uz zariem metrs x metrs redzu gandrīz katrā meža gājienā,galotnēs gan stipri retāk,bet arī priedēm jau pārsvarā zaros.Varbūt tā ir manu interešu(LIFE AQPOM)specifika,mazais ērglis visbiežāk par ligzdas koku izvēlas tieši egli,tad nu ķemmējot tādu mežu (egļu vēri ar bērza piešprici) ar apm.50 m intervāliem pievērš uzmanību jebkuram tumšumam eglē un visus arī atrod.;)


Vladimirs S 22.aprīlis, 18:50

Jā, viss pareizi - Morinella tārtiņa astes spalvas. Vispirms nosakam, tad mainam sugu, nevis otrādi.


dziedava 22.aprīlis, 18:40

Nu Lietuvas pierobeža man nav pārāk pārstaigāta, varbūt kā kurā reģionā, bet pēc manas pieredzes eglēm ir daaaudz retāk nekā priedēm, kur nu vēl lielas.


forelljjanka 22.aprīlis, 18:27

Eglēm reti vējslotas?Todien redzēju vēl kādas četras.;) Uz vienas no tām peļu klijāna ligzda.Piekrītu,ka priedēm biežāk,tomēr attiecība ir 3:2 par labu priedēm.Šodien Cīravas apkaimē ar bija pāris lielas tieši eglēs.Plēšputni uz tām bieži taisa ligzdas,īpaši eglēs,tad nu nākas pievērst pastiprinātu uzmanību.


IevaM 22.aprīlis, 18:13

Vai tiešām šī suga?


Vladimirs S 22.aprīlis, 18:07

Interesants novērojums! Žēl ka nav dzīvs. Apsveicu Ligitu ar 15. novērojumu Latvijā. Paldies Arnim Arnicānam par papildus spalvu bildēm. P.S. Pievēršat uzmanību putnu spalvām!


IevaM 22.aprīlis, 17:57

Edgar, diezgan neforši :( Tie, kas "vēlas putniņus tuvāk redzēt", nav vienlīdzīgāki par pārējiem. Noteikumi mums visiem ir vienādi. Turklāt - kādu piemēru tādā veidā rādi citiem, īpaši jauniem putnu vērotājiem?


Vladimirs S 22.aprīlis, 17:56

Ir, ir mednis.


Edgars Smislovs 22.aprīlis, 17:42

Gribējās putniņus tuvāk redzēt...


meža_meita 22.aprīlis, 14:48

Laikam kaut kāda pumpurzarene.


dziedava 22.aprīlis, 14:20

Tā ir bastarda tūsklape Petasites hybridus - nav bieža, bet, kur ir, tur parasti daudz vienuviet. Ja auga suga nav zināma, vajag ieziņot kā "nezināms", nevis ar patvaļīgi izvēlēta auga nosaukumu.


IevaM 22.aprīlis, 13:27

Kas kartēs Dzelves-Kroņa DL, lai skatās uz bērziem ;)


IevaM 22.aprīlis, 13:21

Skaists gan :)


meža_meita 22.aprīlis, 12:28

Attēlā labi redzams, ka egle. Julita - pilnībā piekrītu :)


meža_meita 22.aprīlis, 12:16

Nu kā var tā veikties!


dziedava 22.aprīlis, 11:47

Tiešām eglei nevis priedei? Šādas lielas vēja slotas / raganslotas, šķiet, redzētas tikai priedēm, eglēm tās vispār ir reti, kur nu vēl tik lielas! No savas puses, tās, protams, reģistrējam, tāpat kā dižkokus. Uzreiz gan laikam nekādu statusu ar šo vien koks neiegūst, bet par īpašu aizsargājamu, kaut vai vietējās nozīmes, statusu kaut kam konkrētam jau var lemt katra pašvaldība neatkarīgi no citiem noteikumiem. Un vēl jautājums Ilzei, ko viņa man e-pastā savulaik neatbildēja, tāpēc jautāšu publiski - ja reiz Ozolam tiek nodoti visi aizsargājamo sugu dati, vai nevajadzētu tāpat nodot arī Dabasdatos ziņoto dižkoku un īpatnējo koku datus? Tad arī šāds ziņojums nonāktu pie varas pārstāvjiem, un tad, ja būtu aktuāli konkrētās vietas sakarā, varētu uzreiz redzēt, ka tur ir kas tāds - un lemt, vai tas ir kas saudzējams. Ja dati paliek tikai Dabasdatos, tad jau tie laikam īpašu lomu aizsardzībā nespēlē(?).


dziedava 22.aprīlis, 11:32

Nu skaists! :)


Vīksna 22.aprīlis, 09:17

Paldies !


Kukainis 22.aprīlis, 06:08

Tēviņš


Laimeslācis 21.aprīlis, 22:58

Paldies, Ansi!


Vīksna 21.aprīlis, 22:30

Un kas tad lūdzu šī tumšā par ērci ?


Vīksna 21.aprīlis, 22:27

Paldies !


Irbe 21.aprīlis, 22:10

Iespējams, pļavu čipste


Irbe 21.aprīlis, 21:49

Meža tilbīte


Blakts 21.aprīlis, 21:40

Šis tāds viegli atpazīstams (varētu būt, ka visvieglākā suga) - milzīgs, rudi brūns un ar gariem taustekļiem :)


Irbe 21.aprīlis, 21:40

Mežirbe nebūs, ticamāk medņu vista


nekovārnis 21.aprīlis, 21:20

Ou, jā, paldies!:)


sandis 21.aprīlis, 21:16

O, Uģi, tas gan bija ātri! Man jau likās, ka nevarēs noteikt, jo bildēju šo ar garo objektīvu no 5 m attāluma. Pirms tam mēģināju ar telefonu - pārāk kustīgi un bailīgi.


Wiesturs 21.aprīlis, 21:09

Hm, ja tas ir tas pats dzīvnieks, kas februāra bildēs, tad izskatās pamatīgi cietis, vienos augoņos - laikam jau no piesārņojuma.


Blakts 21.aprīlis, 21:05

Nav tomēr buenoi?


nekovārnis 21.aprīlis, 20:41

Paldies!:)


Kukainis 21.aprīlis, 20:28

Valda, Jūsu apkārtnē tikai šī suga.


Blakts 21.aprīlis, 19:57

Jā, ticams, ka odontogaster - 'rokās turot' gan vieglāk atpazīt pētot to vēdera apakšpusi (tēviņiem jau ļoti raksturīgi tie āķīši - var pat ar aci principā saskatīt), bet nu argentatus, kas līdzīgā suga šķiet parasti ir tomēr tādas izteiktas sudrabotu matiņu līnijas gar vairodziņa malām.


pustumsa 21.aprīlis, 19:13

Super! Nekad nebiju redzējusi kuitalas kāsī! Pārsteigumiem pilnas Lieldienas!


pustumsa 21.aprīlis, 19:09

Paldies!


forelljjanka 21.aprīlis, 18:50

Jautājums Julitai:Vai līdzīgi koki nebūtu kaut kādas nopietnākas piefiksēšanas(aizsardzības?)vērti?Esmu līdzīgus veidojumus redzējis mazākiem kokiem,tik lielu redzu pirmo reizi!Savulaik vai kaut kāda palmu priede nebija diezgan slavena?Koks neatrodas Ruņupes ielejas DL,koordinātas ir piefiksētas.


meža_meita 21.aprīlis, 18:34

Purva krokvācelīte


meža_meita 21.aprīlis, 18:33

Galium palustre?


forelljjanka 21.aprīlis, 18:28

3.foto skarbā izdzīvošanas skola! Ja mamma ir devusi komandu:Sastingt!!! ir vienalga esi tu uz muguras vai pieplacis kā pārējie,pie zemes!Vienam uz muguras piekaltusi slieka.:D Agrs perējums slokai,normāli būtu gandrīz mēnesi vēlāk.


W 21.aprīlis, 17:34

Paldies, Ansi!


Vīksna 21.aprīlis, 15:37

Paldies !


Vīksna 21.aprīlis, 11:49

Jau kolhozu laikā vecātēva stādīto birzi, dārzu izplēsa. Tagad badīgie zemnieki vēl augsnes virskārtu norok, ozoliem saknes.Un valsts subsidē zemes indēšanu, pat grāvji ko nedrīkst, mežmalas utt. noindēti.Arī dižkoki,kam noar saknes, zarus nozāģē.Dzimtu mājvietas norok ar visiem dārziem.Zemgali par stepi taisa ar izzāģētām mežu atliekām, kur upēs. akās ūdens izžūst.


dziedava 21.aprīlis, 11:43

Tur apakšā nav vairpavedieni un, attiecīgi, Bryum moravicum? To gan arī tik sarkanu neesmu redzējusi


dziedava 21.aprīlis, 11:41

Tiešām tik sarkanām lapām var būt? Pievienoju labāku foto


dziedava 21.aprīlis, 11:32

Paldies, Ansi, neaizdomātos!! Pa ceļam daudz bija, te šur, te tur.


nekovārnis 21.aprīlis, 08:12

Par šo es tā arī nevarēju saprast. Pirmais ko uzgāju meklējot pēc Rhizophagus bija tieši Rhizophagus fenestralis, bet ne eirofaunā, ne Latvijas listē, ne poļu lapā tāda nav. Tad atradu Rhizophagus parvulus. Pēc gada Rhizophagus fenestralis it kā prioritārs, bet kaut kā ne vienam ne otram nosaukumam neviens atrastais avots negrib uzrādīt otru kā sinonīmu. Tad nu īsti nevaru saprast kā ievadīt DD datubāzē:)


nekovārnis 21.aprīlis, 08:00

Paldies par info!:) Kaut kā biju ieciklējies uz dibengalu pētīšanu un tā arī netiku gudrs:) Apvienoju abus novērojuus vienā.


SA Travel 21.aprīlis, 07:37

Paldies, Uģi! Nebiju pārliecināts jo ir bilde kur saskatīju, kā kājas ir pilnībā ar spalvam un krāsa iekšpuse spārnien arī likas aizdomīga.


LailaG 21.aprīlis, 00:54

Liels paldies par labojumu


CerambyX 21.aprīlis, 00:33

Niedru lija, Болотный лунь, Circus aeruginosus


Vīksna 21.aprīlis, 00:31

Paldies !


CerambyX 21.aprīlis, 00:00

Diezgan droši, ka Rhizophagus fenstralis (=parvulus)


CerambyX 20.aprīlis, 23:56

Nū, šim nosaukums labākajā gadījumā dzimtas līmenī - sugas domāju, ka šiem mikro-plēvspārnīšiem, kur sugu vesels lērums, Latvijā neviens pat nav i mēģinājis 'izkost' (plašs darba lauks!). Bet nu jā - es teiktu, ka kaut kas no Encyrtidae dzimtas. Tiem daudzām sugām raksturīgas tādas paresninātas 'antenas'.


CerambyX 20.aprīlis, 23:46

Priekškāju ciskas ārmalā melnas, bet pārējā ciska gaiša = Gerris lacustris. T.i. pazīme labi strādā komplektā ar faktu, ka priekškrūtis nav daļēji brūnganas kā lateralis vai thoracicus. Pārējām sugām, kam krūtis nav brūnganas (argentatus, odontogaster) priekškāju ciskas ir pilnībā melnas.


Gunta Čekstere 20.aprīlis, 23:12

O, kas par operativitāti! Duālas sajūtas gan par 215 (!) D. reticulatus 400 m garā uzskaites maršrutā - forši, ka tik bagātīga atradne no vienas puses, šausmas - no otras puses ...


Fuatra 20.aprīlis, 23:06

paldies


Ansis 20.aprīlis, 22:55

Kāda no pūkcepurenēm


Ansis 20.aprīlis, 22:53

Tas ir pavasara grīslis, ar sugai raksturīgo kuplo putekšņlapu ziedu vārpiņu.


Ansis 20.aprīlis, 22:42

Daugavas vizbulis nebūs - tam ir tikai 5 vainaglapas (un zied vēlāk); baltajam visbulim vainaglapas šaurākas, parasti 6-7.


Vīksna 20.aprīlis, 22:40

Paldies !


Ansis 20.aprīlis, 22:32

Varētu būt rožainā kazroze, bet pēc dīgstiem sugu nevar noteikt. Jāskatās pērnā gada auga atliekas vai jāgaida kas no šiem dīgstiem izaug.


Aceralba 20.aprīlis, 22:11

Baltmugurdzenis :)


KM 20.aprīlis, 21:17

Paldies par ieteikumu, nomainīju skaitu uz 1.


bišudzenis 20.aprīlis, 21:15

uz celma. sugu nepiefiksēju, bet vēl varu apsekot vietu.


Vīksna 20.aprīlis, 20:38

Vai lūdzu Uģis var šim nosaukumu pierakstīt, man teica, ka zinot.


Ivars L. 20.aprīlis, 20:38

Interesanti, uz kādas sugas koka aug?


W 20.aprīlis, 20:24

Paldies!


Vīksna 20.aprīlis, 20:10

Vēl nevienu lielo ligzdu šajā mežā neesmu atradusi, lai gan meklēju, kur vēl kādi koki palikuši.


Vīksna 20.aprīlis, 20:01

Paldies !


Mari 20.aprīlis, 19:03

Paldies!


roosaluristaja 20.aprīlis, 19:01

Droši vien Stereum rugosum


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2019
© dabasdati.lv
Saglabāts