Aktīvie lietotāji: 178 Šodien ievadītie novērojumi: 26 Kopējais novērojumu skaits: 656365
Tu neesi reģistrējies

28.04.2019.

22.04.2019.

Pēdējie novērojumi
Melnais meža strazds Turdus merula
20-May-2019, Rallus
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-May-2019, Rallus
Lakstīgala Luscinia luscinia
20-May-2019, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-May-2019, Rallus
Dzeguze Cuculus canorus
20-May-2019, Rallus
Sila strazds Turdus viscivorus
20-May-2019, Rallus
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
20-May-2019, Rallus
Glodene Anguis fragilis
19-May-2019, StarFlare
Acainais sfings Smerinthus ocellata
9-May-2019, StarFlare
19-May-2019, visvaldis.s
19-May-2019, visvaldis.s
Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp.
20-May-2019, Vīksna
Trejlapu puplaksis Menyanthes trifoliata
19-May-2019, visvaldis.s
Kosa (nenoteikta) Equisetum sp.
19-May-2019, visvaldis.s
20-May-2019, Vīksna
19-May-2019, visvaldis.s
Kosa (nenoteikta) Equisetum sp.
19-May-2019, visvaldis.s
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
19-May-2019, visvaldis.s
19-May-2019, visvaldis.s
Ūdeņu mētra Mentha aquatica
19-May-2019, visvaldis.s
Lauku piekūns Falco tinnunculus
15-May-2019, visvaldis.s
Bumbieru-kadiķu rūsa Gymnosporangium sabinae
15-May-2019, visvaldis.s
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
18-May-2019, Edgars Smislovs
Zaļžubīte Chloris chloris
15-May-2019, visvaldis.s
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
15-May-2019, visvaldis.s
Meža pīle Anas platyrhynchos
11-May-2019, visvaldis.s
Grieze Crex crex
19-May-2019, AAvj
Kārklu ķauķis Locustella naevia
18-May-2019, Edgars Smislovs
Eiropas septiņstarīte Trientalis europaea
19-May-2019, Aleksandra
Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus
18-May-2019, Rallus
Meža zoss Anser anser
18-May-2019, Rallus
Ķīķis Pernis apivorus
18-May-2019, Rallus
Brūnā čakste Lanius collurio
18-May-2019, Rallus
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
18-May-2019, Rallus
Kanādas zoss Branta canadensis
19-May-2019, Caps11 1
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
18-May-2019, Rallus
Grieze Crex crex
18-May-2019, Rallus
19-May-2019, Armandez
Paipala Coturnix coturnix
18-May-2019, Rallus
Brūnā bērzupiepe Piptoporus betulinus
19-May-2019, Armandez
Purva piekūns Falco columbarius
18-May-2019, Rallus
19-May-2019, Armandez
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
19-May-2019, Igors
19-May-2019, Aleksandra
19-May-2019, Armandez
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
18-May-2019, Rallus 1
Kanādas zoss Branta canadensis
18-May-2019, Rallus
Purva pūce Asio flammeus
18-May-2019, Rallus
18-May-2019, Edgars Smislovs
Birztalas nārbulis Melampyrum nemorosum
19-May-2019, Aleksandra
Lauku piekūns Falco tinnunculus
18-May-2019, Edgars Smislovs
Mazais mušķērājs Ficedula parva
19-May-2019, Edgars Smislovs
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2019, Edgars Smislovs
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
18-May-2019, Edgars Smislovs
Svīre Apus apus
19-May-2019, LīgaKrā
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2019, Mangusts
Sloka Scolopax rusticola
19-May-2019, PutnuDraugsNagļos
18-May-2019, Mari
Smaragdspāre (nenoteikta) Somatochlora/Cordulia sp.
18-May-2019, Mari 1
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
19-May-2019, Igors
Baltā cielava Motacilla alba
19-May-2019, Igors
Tumšzilā krāšņspāre Coenagrion pulchellum
18-May-2019, Mari
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
19-May-2019, Mo
19-May-2019, OKK
Svīre Apus apus
19-May-2019, Mo
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
19-May-2019, Aceralba
Sibīrijas ziemasspāre Sympecma paedisca
18-May-2019, Mari
Dzeltenā cielava Motacilla flava
19-May-2019, Igors
Plankumainā platspāre Libellula quadrimaculata
18-May-2019, Mari
Dzeltenā cielava Motacilla flava
19-May-2019, Igors
Parastā daiļspāre Ischnura elegans
18-May-2019, Mari
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
19-May-2019, Igors
Pļavu čipste Anthus pratensis
19-May-2019, Igors
Paipala Coturnix coturnix
19-May-2019, Igors 2
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
19-May-2019, Igors 1
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
19-May-2019, kapso
Svītrainais tūkstoškājis Ommatoiulus sabulosus
19-May-2019, kapso
19-May-2019, OKK
19-May-2019, kapso
18-May-2019, nekovārnis 1
Pļavas dzeltenis Colias hyale
19-May-2019, OKK
19-May-2019, Astrantia
Strauta nēģis Lampetra planeri
18-May-2019, nekovārnis 1
Papuves raibenis Issoria lathonia
19-May-2019, OKK
18-May-2019, nekovārnis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
19-May-2019, OKK
19-May-2019, OKK
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
19-May-2019, OKK
19-May-2019, felsi
Pļavas dzeltenis Colias hyale
19-May-2019, OKK
19-May-2019, felsi
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
19-May-2019, felsi
Dadžu raibenis Vanessa cardui
19-May-2019, OKK
Sārtā bezlape Lathraea squamaria
19-May-2019, felsi
Tūbainā bārkstlape Trichocolea tomentella
19-May-2019, felsi 2
Sarkanrīkles čipste Anthus cervinus
19-May-2019, elzaz
19-May-2019, felsi
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
19-May-2019, OKK
Aveņu astainītis Callophrys rubi
19-May-2019, OKK
Zalktis Natrix natrix
19-May-2019, OKK
Parastā varde Rana temporaria
19-May-2019, felsi
Aveņu astainītis Callophrys rubi
19-May-2019, Karmena
Glodene Anguis fragilis
19-May-2019, OKK
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
19-May-2019, felsi
Daudzgadīgā mēnesene Lunaria rediviva
19-May-2019, felsi
Neīstais pūpēdis Reticularia lycoperdon
19-May-2019, felsi
Rindu antrodija Antrodia serialis
19-May-2019, felsi
19-May-2019, felsi
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
19-May-2019, mazais_ezis
Pavasara dedestiņa Lathyrus vernus
19-May-2019, felsi
Eiropas septiņstarīte Trientalis europaea
19-May-2019, OKK
Zalktis Natrix natrix
19-May-2019, OKK
Birztalas veronika Veronica chamaedrys
19-May-2019, kamene
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
19-May-2019, OKK
Ciņu grīslis Carex cespitosa
19-May-2019, kamene
Čemuru baltstarīte Ornithogalum umbellatum
19-May-2019, OKK
Meža zemene Fragaria vesca
19-May-2019, kamene
Gaiļbiksīte Primula veris
19-May-2019, kamene
Efeju sētložņa Glechoma hederacea
19-May-2019, kamene
19-May-2019, OKK
19-May-2019, OKK
Pavasara dedestiņa Lathyrus vernus
19-May-2019, OKK
Pupuķis Upupa epops
19-May-2019, ArnisG
Zalktis Natrix natrix
19-May-2019, OKK
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
19-May-2019, OKK
Upes tārtiņš Charadrius dubius
17-May-2019, gunitak
Lielais ķīris Larus ridibundus
17-May-2019, gunitak
19-May-2019, OKK
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
17-May-2019, gunitak
Trejlapu puplaksis Menyanthes trifoliata
17-May-2019, Benita Štrausa 1
Četrplankumu krāšņvabole Anthaxia quadripunctata
19-May-2019, OKK
Žoga vīķis Vicia sepium
19-May-2019, OKK
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
19-May-2019, Rallus
Pļavu lija Circus pygargus
19-May-2019, dekants
18-May-2019, nekovārnis
18-May-2019, nekovārnis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
19-May-2019, Aceralba
18-May-2019, nekovārnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
19-May-2019, LV zilzīlīte 1
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-May-2019, Aceralba
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
19-May-2019, Aceralba
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
19-May-2019, Aceralba
Saldlapu tragantzirnis Astragalus glycyphyllos
19-May-2019, Armandez
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
19-May-2019, Aceralba
Aveņu astainītis Callophrys rubi
18-May-2019, felsi
19-May-2019, Aceralba
Parastais rasaskrēsliņš Alchemilla vulgaris aggr.
18-May-2019, felsi
18-May-2019, felsi
Gaiļbiksīte Primula veris
18-May-2019, felsi
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-May-2019, Aceralba
18-May-2019, felsi
19-May-2019, Aceralba
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
18-May-2019, felsi
Dadžu raibenis Vanessa cardui
18-May-2019, felsi
Kārpainais segliņš Euonymus verrucosa
19-May-2019, elita.elita
19-May-2019, meža_meita
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
19-May-2019, meža_meita
19-May-2019, meža_meita
19-May-2019, meža_meita
19-May-2019, meža_meita
Gaiļbiksīte Primula veris
19-May-2019, meža_meita
18-May-2019, felsi
Šneidera mizmīlis Boros schneideri
19-May-2019, meža_meita
19-May-2019, meža_meita
19-May-2019, meža_meita
19-May-2019, meža_meita
19-May-2019, meža_meita 1
Parastā zalktene Daphne mezereum
19-May-2019, meža_meita
19-May-2019, meža_meita
Lauku zvirbulis Passer montanus
18-May-2019, felsi
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
19-May-2019, Aceralba
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
19-May-2019, Aceralba
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
19-May-2019, Vita Ju
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
19-May-2019, Vita Ju
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
19-May-2019, Vita Ju
Lakstīgala Luscinia luscinia
19-May-2019, Vita Ju
Lakstīgala Luscinia luscinia
19-May-2019, Vita Ju
Cietā virza (spuļģītis) Stellaria holostea
19-May-2019, Aceralba
18-May-2019, felsi
18-May-2019, nekovārnis
Efeju sētložņa Glechoma hederacea
18-May-2019, felsi
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
19-May-2019, Aceralba
18-May-2019, felsi
18-May-2019, nekovārnis
Baltā cielava Motacilla alba
18-May-2019, felsi
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
18-May-2019, felsi
19-May-2019, Aceralba
Pūcīte (nenoteikta) Noctuidae sp.
18-May-2019, felsi
19-May-2019, Aceralba
18-May-2019, nekovārnis
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
19-May-2019, Wija
18-May-2019, nekovārnis
19-May-2019, Aceralba
Gaļasmuša (nenoteikta) Sarcophagidae sp.
19-May-2019, Aceralba
18-May-2019, nekovārnis
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
19-May-2019, Aceralba
18-May-2019, nekovārnis
18-May-2019, nekovārnis
19-May-2019, Aceralba
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
19-May-2019, Aceralba
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
19-May-2019, Klintslejas
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
19-May-2019, Klintslejas
Aveņu astainītis Callophrys rubi
19-May-2019, Klintslejas
Papuves raibenis Issoria lathonia
19-May-2019, Klintslejas
Astainais zilenītis Everes argiades
19-May-2019, Klintslejas
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
19-May-2019, Klintslejas
18-May-2019, nekovārnis
19-May-2019, Klintslejas
Vairogblakts Carpocoris purpureipennis Carpocoris purpureipennis
18-May-2019, nekovārnis
19-May-2019, Klintslejas
Dadžu raibenis Vanessa cardui
19-May-2019, Klintslejas
Ragainā cikāde Centrotus cornutus
18-May-2019, nekovārnis
18-May-2019, nekovārnis
Kāļu baltenis Pieris napi
19-May-2019, Klintslejas
Efeju sētložņa Glechoma hederacea
19-May-2019, meža_meita
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
19-May-2019, Klintslejas
19-May-2019, Klintslejas
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis/juvernica
19-May-2019, Klintslejas
19-May-2019, Klintslejas
Zilais praulenis Platycerus caraboides
18-May-2019, nekovārnis
Cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne
19-May-2019, Klintslejas
18-May-2019, nekovārnis
18-May-2019, nekovārnis
18-May-2019, nekovārnis
Mārīte Calvia quatuordecimguttata Calvia quatuordecimguttata
18-May-2019, nekovārnis
18-May-2019, nekovārnis
Piecpunktu mārīte Coccinella quinquepunctata
19-May-2019, gunitak
Dadžu raibenis Vanessa cardui
19-May-2019, gunitak
18-May-2019, gunitak
18-May-2019, gunitak
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
18-May-2019, gunitak
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
18-May-2019, gunitak
19-May-2019, Armandez
Peļu klijāns Buteo buteo
19-May-2019, Matrus
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
18-May-2019, gunitak
Dadžu raibenis Vanessa cardui
18-May-2019, gunitak
Paparde (nenoteikta) Pteridopsida sp.
19-May-2019, Armandez
Parastā plakanpiepe Ganoderma applanatum
18-May-2019, Armandez
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis/juvernica
18-May-2019, gunitak
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
18-May-2019, gunitak
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
18-May-2019, gunitak
Kāļu baltenis Pieris napi
18-May-2019, gunitak
19-May-2019, Matrus
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
18-May-2019, gunitak
18-May-2019, gunitak
19-May-2019, Matrus
18-May-2019, gunitak
Dadžu raibenis Vanessa cardui
18-May-2019, gunitak
Lauku balodis Columba palumbus
19-May-2019, Matrus
Lauku balodis Columba palumbus
19-May-2019, Ilze_Sa
Parastā ūbele Streptopelia turtur
19-May-2019, Ilze_Sa
Lapgrauzis Chrysolina fastuosa Chrysolina fastuosa
17-May-2019, gunitak
Niedru lija Circus aeruginosus
19-May-2019, Matrus
19-May-2019, kristyk
19-May-2019, kristyk
19-May-2019, kristyk
Dzērve Grus grus
19-May-2019, Matrus
Dīķa varde Pelophylax lessonae
19-May-2019, kristyk
Vālodze Oriolus oriolus
19-May-2019, mardzh
19-May-2019, kristyk
19-May-2019, nekovārnis
19-May-2019, kristyk
19-May-2019, kristyk
19-May-2019, kristyk
19-May-2019, kristyk
19-May-2019, kristyk
Zaļā varde Pelophylax esculenta
19-May-2019, kristyk
19-May-2019, kristyk
Eirāzijas bebrs Castor fiber
19-May-2019, kristyk
19-May-2019, kristyk
Lielā strutene Chelidonium majus
19-May-2019, Aleksandra
19-May-2019, kristyk
19-May-2019, meža_meita
Blāvā briežvabole Dorcus parallelopipedus
19-May-2019, Guntiņa
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-May-2019, kristyk
Parastais ozols Quercus robur
19-May-2019, mazais_ezis
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
19-May-2019, kristyk
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
19-May-2019, kristyk
Skarabejs (nenoteikts) Scarabaeidae sp.
19-May-2019, kristyk
Zeltītā rožvabole Cetonia aurata
19-May-2019, kristyk
Sirsenis Vespa crabro
19-May-2019, kristyk
Lakstīgala Luscinia luscinia
19-May-2019, nuncijs
19-May-2019, nuncijs
19-May-2019, W
19-May-2019, W
Rūgtā ķērsa Cardamine amara
19-May-2019, W
Gaiļbiksīte Primula veris
19-May-2019, Aleksandra
Meža zoss Anser anser
19-May-2019, W
Efeju sētložņa Glechoma hederacea
19-May-2019, Aleksandra
Melnais stārķis Ciconia nigra
19-May-2019, mazais_ezis
Ķīķis Pernis apivorus
19-May-2019, mazais_ezis
Lakstīgala Luscinia luscinia
19-May-2019, BioEliina
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
19-May-2019, BioEliina
Lielā strutene Chelidonium majus
19-May-2019, Aleksandra
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
19-May-2019, Rallus
Brūnā čakste Lanius collurio
19-May-2019, PutnuDraugsNagļos
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
19-May-2019, nuncijs
19-May-2019, Liepzieds
Tīklblakts Physatocheila smreczynskii Physatocheila smreczynskii
19-May-2019, CerambyX
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
19-May-2019, Wija
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
19-May-2019, Astrantia
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
19-May-2019, nekovārnis
17-May-2019, Vīksna
Dziedniecības tauksakne Symphytum officinale
17-May-2019, Vīksna
17-May-2019, Vīksna
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
17-May-2019, Vīksna
17-May-2019, Vīksna
Čemurziežu koksngrauzis Agapanthia villosoviridescens
17-May-2019, Vīksna
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
17-May-2019, Vīksna
17-May-2019, Vīksna
Efeju sētložņa Glechoma hederacea
19-May-2019, Aleksandra
17-May-2019, Vīksna
Ģirlicis Serinus serinus
19-May-2019, Mareks Kilups
17-May-2019, Vīksna
17-May-2019, Vīksna
Lielā strutene Chelidonium majus
19-May-2019, Aleksandra
Lielā gaura Mergus merganser
19-May-2019, Liepzieds
Gaiļbiksīte Primula veris
19-May-2019, Aleksandra
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
19-May-2019, Rallus
19-May-2019, DanaH
Ciņu grīslis Carex cespitosa
17-May-2019, Vīksna
Grieze Crex crex
19-May-2019, anthicus
17-May-2019, Vīksna
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
19-May-2019, sandis
Ragainā cikāde Centrotus cornutus
18-May-2019, Vīksna
Zilais praulenis Platycerus caraboides
18-May-2019, Vīksna
Raibā cekulpūcīte Abrostola tripartita
18-May-2019, Vīksna
Krastu čurkste Riparia riparia
19-May-2019, Liepzieds
Aveņu astainītis Callophrys rubi
19-May-2019, sandis
Dadžu raibenis Vanessa cardui
19-May-2019, bišudzenis
Parastā sērpiepe Laetiporus sulphureus
19-May-2019, Liepzieds
Dziedniecības suņmēle Cynoglossum officinale
18-May-2019, Vīksna
19-May-2019, sandis
Apšu tinējsmecernieks Byctiscus populi
18-May-2019, Vīksna
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
18-May-2019, Vīksna
Zemesblakts Megalonotus antennatus Megalonotus antennatus
18-May-2019, Vīksna
Pupuķis Upupa epops
19-May-2019, bišudzenis
Lauka maijvabole Melolontha melolontha
18-May-2019, Vīksna
18-May-2019, zemesbite
19-May-2019, Vīksna
18-May-2019, zemesbite
Balandu pūcīte Hadula trifolii
19-May-2019, Vīksna
18-May-2019, zemesbite
18-May-2019, zemesbite
Cauruļblakts Ranatra linearis
18-May-2019, zemesbite
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
18-May-2019, zemesbite
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
18-May-2019, zemesbite
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
18-May-2019, zemesbite
Vītolu bālsprīžmetis Cyclophora pendularia
19-May-2019, Vīksna
18-May-2019, zemesbite
19-May-2019, Vīksna
18-May-2019, zemesbite
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
18-May-2019, zemesbite
18-May-2019, zemesbite
Zilā vairogblakts Zicrona caerulea
18-May-2019, zemesbite
18-May-2019, Vīksna
Jātnieciņš (nenoteikts) Ichneumonidae sp.
18-May-2019, Vīksna
19-May-2019, Vīksna
19-May-2019, Mareks Kilups
19-May-2019, Vīksna
19-May-2019, Astrantia
Pupuķis Upupa epops
19-May-2019, ER
Dadžu raibenis Vanessa cardui
19-May-2019, Astrantia
Lakstīgala Luscinia luscinia
19-May-2019, Matrus
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
19-May-2019, Matrus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-May-2019, Natalja Knazeva
Dzeguze Cuculus canorus
19-May-2019, Matrus
Pļavu čipste Anthus pratensis
19-May-2019, Matrus
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
19-May-2019, mazais_ezis
19-May-2019, Matrus
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
19-May-2019, Matrus
Parastā varde Rana temporaria
19-May-2019, Matrus
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
19-May-2019, Matrus
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
19-May-2019, Astrantia
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
19-May-2019, Matrus
Eirāzijas bebrs Castor fiber
19-May-2019, Matrus
Acainā mārīte Anatis ocellata
19-May-2019, bišudzenis
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
25-Aug-2016, Mimi Serada
Bezdelīga Hirundo rustica
16-May-2019, ligausis
Meža pīle Anas platyrhynchos
17-May-2019, ligausis
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
19-May-2019, Matrus
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
19-May-2019, Matrus
Agrā smaragdspāre Cordulia aenea
19-May-2019, Matrus
Lauku balodis Columba palumbus
19-May-2019, Matrus
Niedru lija Circus aeruginosus
19-May-2019, Pūcis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
19-May-2019, Pūcis
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
19-May-2019, Matrus
Melnais stārķis Ciconia nigra
19-May-2019, dzenis 1
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
18-May-2019, Laimeslācis
18-May-2019, Laimeslācis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
19-May-2019, Matrus
Lakstīgala Luscinia luscinia
19-May-2019, Viktorian
Zemesblakts Megalonotus antennatus Megalonotus antennatus
18-May-2019, nekovārnis
18-May-2019, nekovārnis
18-May-2019, nekovārnis
18-May-2019, nekovārnis
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
18-May-2019, Laimeslācis
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
18-May-2019, nekovārnis
Kāļu baltenis Pieris napi
18-May-2019, Laimeslācis
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
18-May-2019, nekovārnis
Gaiļbiksīte Primula veris
19-May-2019, puke
18-May-2019, Laimeslācis
18-May-2019, nekovārnis
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
18-May-2019, nekovārnis
18-May-2019, nekovārnis
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
18-May-2019, Laimeslācis
Pļavas bitene Geum rivale
18-May-2019, Laimeslācis
Tinējs Ancylis badiana Ancylis badiana
18-May-2019, Laimeslācis
18-May-2019, Laimeslācis
18-May-2019, Laimeslācis
Lielā sarkanace Erythromma najas
18-May-2019, Laimeslācis
Agrā smaragdspāre Cordulia aenea
18-May-2019, Laimeslācis
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
18-May-2019, Laimeslācis
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
15-May-2019, Carum carvi
Purva zīlīte Poecile palustris
18-May-2019, Laimeslācis
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
18-May-2019, Carum carvi
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
18-May-2019, Laimeslācis
Mazais ērglis Aquila pomarina
18-May-2019, Laimeslācis
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
18-May-2019, Carum carvi
Ķīķis Pernis apivorus
19-May-2019, dzenis
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-May-2019, Carum carvi
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
19-May-2019, Carum carvi
Kaņepītis Linaria cannabina
18-May-2019, Carum carvi
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-May-2019, IevaM
Dadžu raibenis Vanessa cardui
19-May-2019, Astrantia
Lielais ķīris Larus ridibundus
18-May-2019, Carum carvi
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
18-May-2019, Carum carvi
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2019, Pūcis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
19-May-2019, Pūcis
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
19-May-2019, Gaidis Grandāns
Gaigala Bucephala clangula
19-May-2019, Pūcis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
19-May-2019, Pūcis
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
19-May-2019, Gaidis Grandāns
Koku čipste Anthus trivialis
19-May-2019, Pūcis
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
19-May-2019, Gaidis Grandāns
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-May-2019, Pūcis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-May-2019, Pūcis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
18-May-2019, Carum carvi
Dzērve Grus grus
19-May-2019, Pūcis
Zivju gārnis Ardea cinerea
19-May-2019, Pūcis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-May-2019, Pūcis
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
19-May-2019, Pūcis
Upes zīriņš Sterna hirundo
19-May-2019, Pūcis
Brūnkaklis Aythya ferina
19-May-2019, Pūcis
Mājas balodis Columba livia domestica
19-May-2019, Pūcis
Peļu klijāns Buteo buteo
19-May-2019, Pūcis
Sudrabkaija Larus argentatus
19-May-2019, Pūcis
Bezdelīga Hirundo rustica
19-May-2019, Pūcis
Ķivulis Spinus spinus
19-May-2019, Pūcis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
19-May-2019, IlzeSt
Zivju ērglis Pandion haliaetus
19-May-2019, Pūcis
Dzeguze Cuculus canorus
19-May-2019, Pūcis
Baltā cielava Motacilla alba
19-May-2019, Pūcis
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
19-May-2019, Pūcis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-May-2019, Pūcis
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
19-May-2019, Astrantia
Krauklis Corvus corax
19-May-2019, Pūcis
Pelēkā pīle Anas strepera
19-May-2019, Pūcis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
19-May-2019, Pūcis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-May-2019, Pūcis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-May-2019, Pūcis
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
18-May-2019, Carum carvi
Lauku balodis Columba palumbus
19-May-2019, Pūcis
Dadžu raibenis Vanessa cardui
18-May-2019, Carum carvi
Lielais dumpis Botaurus stellaris
19-May-2019, Pūcis
Dumbrcālis Rallus aquaticus
19-May-2019, Pūcis
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
19-May-2019, Pūcis
Sloka Scolopax rusticola
19-May-2019, Pūcis
Dadžu raibenis Vanessa cardui
18-May-2019, Carum carvi
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
19-May-2019, Pūcis
Vālodze Oriolus oriolus
19-May-2019, Pūcis
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
19-May-2019, Pūcis
Lielā gaura Mergus merganser
18-May-2019, Carum carvi
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
19-May-2019, Pūcis
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
19-May-2019, Pūcis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-May-2019, Pūcis
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
19-May-2019, Pūcis
Sīlis Garrulus glandarius
19-May-2019, Pūcis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-May-2019, Pūcis
Žagata Pica pica
19-May-2019, Pūcis
Prīkšķe Anas querquedula
18-May-2019, dzenis
Meža balodis Columba oenas
19-May-2019, dzenis
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
19-May-2019, dzenis
Dārza ķauķis Sylvia borin
19-May-2019, dzenis
Pupuķis Upupa epops
18-May-2019, guguce+
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
19-May-2019, Pūcis
Lauku balodis Columba palumbus
19-May-2019, edmunds77665
Pēdējās sugu izmaiņas
OKK 20-May-2019 00:25:59

Krāšņvabole Dicerca sp. Dicerca sp. ->


dziedava 19-May-2019 23:49:26

Nezināms ->


Ivars L. 19-May-2019 23:21:47

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


felsi 19-May-2019 23:21:09

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 19-May-2019 21:06:30

Porainā gļotsēne Ceratiomyxa porioides ->


dziedava 19-May-2019 21:05:26

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 19-May-2019 21:04:29

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


dziedava 19-May-2019 20:57:16

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 19-May-2019 20:53:58

Nezināms ->


Ivars L. 19-May-2019 20:39:18

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 19-May-2019 20:17:34

Nezināms ->


Ivars L. 19-May-2019 20:15:25

Nezināms ->


Ivars L. 19-May-2019 20:14:19

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Edgars Smislovs 19-May-2019 19:29:10

Gaišais ķauķis Sylvia curruca ->


Edgars Smislovs 19-May-2019 19:26:20

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 19-May-2019 19:25:46

Mežastrazds Turdus sp. Turdus sp. ->


Edgars Smislovs 19-May-2019 19:24:58

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:53:54

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:52:40

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


IlzeP 19-May-2019 17:52:09

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-May-2019 17:51:20

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


IlzeP 19-May-2019 17:50:14

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:48:42

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:45:38

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:43:55

Vairogblakts Carpocoris purpureipennis Carpocoris purpureipennis ->


nekovārnis 19-May-2019 17:42:12

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:40:51

Rožvabole (nenoteikta) Cetonia/Potosia sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:39:22

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:37:54

Briežvabole (nenoteikta) Lucanidae sp. ->


dziedava 19-May-2019 16:25:38

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nuncijs 19-May-2019 16:00:19

Gaišais ķauķis Sylvia curruca ->


W 19-May-2019 15:54:10

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


dziedava 19-May-2019 15:31:20

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Lemmus 19-May-2019 15:29:10

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Vīksna 19-May-2019 13:21:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Ivars L. 19-May-2019 12:43:11

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ivars L. 19-May-2019 12:01:20

Nezināms ->


Ivars L. 19-May-2019 11:58:10

Nezināms ->


Ivars L. 19-May-2019 11:56:32

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 19-May-2019 11:55:33

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Kukainis 19-May-2019 11:24:56

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-May-2019 09:41:12

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 09:29:29

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:29:44

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-May-2019 07:25:30

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:23:50

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:21:47

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:20:10

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:18:21

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:13:54

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:13:15

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:12:27

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:11:10

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:07:19

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:06:15

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:03:16

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 06:59:37

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 06:53:51

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


Edgars Smislovs 19-May-2019 06:28:18

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 19-May-2019 03:29:50

Nezināms ->


Ansis 18-May-2019 23:16:27

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 18-May-2019 23:15:46

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 18-May-2019 23:15:12

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 18-May-2019 23:13:49

Nezināms ->


Ansis 18-May-2019 23:11:33

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 18-May-2019 21:26:19

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 18-May-2019 21:25:39

Maijvabole (nenoteikta) Melolontha sp. ->


Kukainis 18-May-2019 21:08:49

Nezināms ->


dziedava 18-May-2019 20:58:17

Nezināms ->


nekovārnis 18-May-2019 20:35:27

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 18-May-2019 20:34:09

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:32:45

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:31:13

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:29:56

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 18-May-2019 20:20:39

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:20:09

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:19:09

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:18:17

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:17:39

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:16:43

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:15:13

Muša (nenoteikta) Muscidae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:14:09

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:13:46

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:12:56

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:11:10

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


kristyk 18-May-2019 15:38:51

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


čūskis 18-May-2019 13:44:09

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


Edgars Smislovs 18-May-2019 10:54:50

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Armandez 18-May-2019 10:07:35

Kosa (nenoteikta) Equisetum sp. ->


Armandez 18-May-2019 10:07:00

Kosa (nenoteikta) Equisetum sp. ->


Armandez 18-May-2019 10:06:09

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 18-May-2019 09:20:52

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 09:10:26

Kapračvabole Nicrophorus sp. Nicrophorus sp. ->


Kukainis 18-May-2019 09:07:47

Kukainis (nenoteikts) ->


Kukainis 18-May-2019 09:07:16

Kukainis (nenoteikts) ->


Blakts 18-May-2019 01:00:51

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-May-2019 01:00:41

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-May-2019 01:00:34

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-May-2019 01:00:11

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-May-2019 01:00:00

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-May-2019 00:59:48

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-May-2019 00:59:41

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 23:55:45

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 23:51:17

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 23:50:37

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 23:50:12

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 23:49:56

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 23:31:13

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 23:31:10

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ansis 17-May-2019 23:24:29

Tumšzaļā jungermannija Jungermannia atrovirens ->


Divpēdis 17-May-2019 22:27:28

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2019 22:11:33

Brūnā čakste Lanius collurio ->


Blakts 17-May-2019 21:39:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 21:38:50

Vairogblakts Carpocoris sp. Carpocoris sp. ->


Tauriņu Vērošana 17-May-2019 21:03:10

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Blakts 17-May-2019 21:02:34

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


Blakts 17-May-2019 21:02:10

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 21:01:57

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


Blakts 17-May-2019 21:01:48

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Tauriņu Vērošana 17-May-2019 16:35:40

Nezināms ->


Blakts 17-May-2019 16:35:12

Ornamentblakts Bathysolen nubilus Bathysolen nubilus ->


Vladimirs S 17-May-2019 14:36:29

Klusais ķauķis Iduna caligata ->


IlzeP 17-May-2019 13:52:45

Koksngrauzis Leptura melanura Leptura melanura ->


IlzeP 17-May-2019 13:52:23

Koksngrauzis Leptura melanura Leptura melanura ->


IlzeP 17-May-2019 13:51:35

Koksngrauzis Leptura melanura Leptura melanura ->


IlzeP 17-May-2019 13:51:17

Koksngrauzis Leptura melanura Leptura melanura ->


IevaM 17-May-2019 13:23:57

Nezināms ->


IevaM 17-May-2019 13:23:43

Nezināms ->


RedFox 17-May-2019 10:54:44

Gaišais ķauķis Sylvia curruca ->


Tauriņu Vērošana 17-May-2019 10:51:09

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Kukainis 17-May-2019 06:27:55

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


Ivars L. 17-May-2019 06:26:45

Nezināms ->


Kukainis 17-May-2019 06:26:03

Kukainis (nenoteikts) ->


Ivars L. 17-May-2019 06:24:21

Nezināms ->


nekovārnis 17-May-2019 06:15:23

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 17-May-2019 06:13:10

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 17-May-2019 06:08:38

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 17-May-2019 06:07:12

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


nekovārnis 17-May-2019 06:06:18

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 17-May-2019 06:05:54

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 17-May-2019 06:05:15

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 17-May-2019 06:03:10

Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara ->


Tauriņu Vērošana 17-May-2019 01:21:54

Sausseržu sfings Hemaris fuciformis ->


dziedava 16-May-2019 23:54:03

Nezināms ->


Ivars L. 16-May-2019 23:08:37

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 16-May-2019 22:59:09

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 16-May-2019 22:58:36

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-May-2019 22:58:18

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 16-May-2019 22:58:11

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Blakts 16-May-2019 22:50:39

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Blakts 16-May-2019 22:50:03

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ivars L. 16-May-2019 21:55:10

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 16-May-2019 21:54:29

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


IlzeP 16-May-2019 20:24:29

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 20:23:19

Lauku lija Circus cyaneus ->


IlzeP 16-May-2019 20:21:31

Bērzu pundurkamolene Panus conchatus ->


Ansis 16-May-2019 20:01:09

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Ansis 16-May-2019 19:43:47

Nezināms ->


Ansis 16-May-2019 19:40:36

Paparde (nenoteikta) Pteridopsida sp. ->


Ansis 16-May-2019 19:39:30

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 16-May-2019 19:32:24

Nezināms ->


Ansis 16-May-2019 19:27:50

Pūkaugļu grīslis Carex lasiocarpa ->


Blakts 16-May-2019 19:27:23

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ansis 16-May-2019 19:23:28

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 16-May-2019 19:21:45

Kosa (nenoteikta) Equisetum sp. ->


IlzeP 16-May-2019 16:38:40

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 16:34:15

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 16:33:47

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 16:33:35

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 16:33:22

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 16:33:10

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 16:32:51

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 16:32:31

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 16:31:56

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 16:31:42

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 16:31:13

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 16:30:57

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Blakts 16-May-2019 16:30:50

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


IlzeP 16-May-2019 16:30:32

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 16:30:10

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 16:29:49

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 16:29:35

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 16:29:19

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


zemesbite 16-May-2019 15:28:41

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


IlzeP 16-May-2019 15:22:34

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 15:22:20

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 15:21:53

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 15:18:48

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 16-May-2019 15:16:11

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 16-May-2019 13:33:33

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


IlzeP 16-May-2019 13:18:54

Nezināms ->


Edgars Smislovs 16-May-2019 11:29:17

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Olga Rumjanceva 16-May-2019 10:52:20

Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium) ->


Olga Rumjanceva 16-May-2019 10:48:51

Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium) ->


Olga Rumjanceva 16-May-2019 10:44:56

Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium) ->


Olga Rumjanceva 16-May-2019 10:35:49

Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium) ->


Olga Rumjanceva 16-May-2019 10:31:51

Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Vīksna 20.maijs, 00:50

Upes kosa.


Vīksna 20.maijs, 00:49

Vārpainā krauklene.


Vīksna 20.maijs, 00:48

Sarkanā spulgotne.


felsi 19.maijs, 23:20

Paldies Egij!


Briza 19.maijs, 23:15

Jā, būs šī gada sūna, ja ir iespēja paskatieties palielinājumā (lupa, binokulārs, mikroskops), ļoti krāšņa.


Vīksna 19.maijs, 22:53

Paldies !


Aleksandra 19.maijs, 22:45

Paldies, Laima un Ilze!


OKK 19.maijs, 22:37

Labs foto!


OKK 19.maijs, 22:33

Lielais madaru sfings Hyles gallii


kapso 19.maijs, 22:10

19.maijā tanī pašā vietā redzēju jau 5 gliemežus


Ivars L. 19.maijs, 21:40

Jā, pareizi - gaiša, viengadīga, klājeniska piepe, kas aug uz atmirušām egļu cietpiepēm ir šī baltene.


felsi 19.maijs, 21:38

Pievienoju foto, kas veikti 19.05.19. Vai varētu būt taukā bezdzīslene?


dziedava 19.maijs, 21:06

Ok, tad ir arī :)


meža_meita 19.maijs, 21:02

Julita, vai patiešām? Man ļoti likās, ka tā ir piepe.


dziedava 19.maijs, 21:00

Varbūt es pārsteidzos ar sugas maiņu - tā bija sēne vai gļotsēne? :)


nekovārnis 19.maijs, 20:13

Tā kā pēc Rhabdomiris striatellus nimfas, Nez, varbūt vēl kāda līdzīga


Ivars L. 19.maijs, 18:07

Nezinu, kaut kā par to nepadomāju.


dziedava 19.maijs, 16:36

Šis jau sanāk pat citā pagastā nekā it kā netālu atrastais aprīlī


Briza 19.maijs, 16:29

Virszemes lapas lancetiskas, būs vien cemere.


W 19.maijs, 15:54

Paldies, Laima!


Lemmus 19.maijs, 15:24

Paldies!


Vīksna 19.maijs, 14:45

Varbūt platlapu cemere, bet līdzīga arī stāvā berula.


dziedava 19.maijs, 12:20

Bet izskatās interesanti :)


Ivars L. 19.maijs, 11:57

Neizskatās pēc piepes, vismaz šobrīd.


Laimeslācis 19.maijs, 11:26

Paldies, Voldemār!


Laimeslācis 19.maijs, 10:14

Šo krāšņspāri nevarēju precīzi noteikt. Liekas, ka gaišzilā, bet varbūt zilganā,... vai ziemeļu? Lūdzu konsultāciju!


Laimeslācis 19.maijs, 09:32

Paldies, Marek!


Laimeslācis 19.maijs, 08:38

Agrā smaragdspāre


Laimeslācis 19.maijs, 08:36

Lielās sarkanaces mātīte


W 19.maijs, 07:38

Marek, paldies!


Vīksna 19.maijs, 00:12

Paldies !


Ansis 18.maijs, 23:12

Jā, ir spuļģītis!


W 18.maijs, 22:47

Paldies, Inita!


Siona 18.maijs, 21:55

Man jau likās aizdomīgi lieli veidojumi, jo tieši Tavā lapā redzēju bildītes ar ķērpi un norādi par izmēriem (līdz 1mm) ;)


Aceralba 18.maijs, 21:50

Paldies, tuvplānā ļoti smuka izrādījās!


Aceralba 18.maijs, 21:48

Paldies!


Karmena 18.maijs, 21:43

Paldies par labojumu, Marek!


dziedava 18.maijs, 21:33

Nē nē, tā ir sēne, varbūt Hypoxylon fuscum, Acrocordia ir 3x mazāka par norādīto izmēru


Divpēdis 18.maijs, 19:36

Kāļu baltenis - labi redzamas zaļās dzīslas


Divpēdis 18.maijs, 19:35

Mazais nātru raibenis;)


LailaG 18.maijs, 18:54

Jā,Kristīne N,ļoti līdzīgs.


kristyk 18.maijs, 18:19

Āboliņa sprīžmetis?


kamene 18.maijs, 16:14

Piekrītu Ansim - jungermannija un dzīva koka nav manīta, bet džeimsonīte mēdz pakāpties pa stumbru, it sevišķi melnalkšņa.


kristyk 18.maijs, 15:40

Varbūt ūdensēzelītis?


felsi 18.maijs, 15:00

Paldies par noteikšanu!


Armandez 18.maijs, 12:26

Labs jautājums.


Vīksna 18.maijs, 10:27

Vai meža nebija zaraināka, un mežā biežāk redzu pļavas kosu.


nekovārnis 18.maijs, 09:21

Manuprāt Platycerus caraboides


nekovārnis 18.maijs, 09:11

Pakaļkājas stilbs līks - tad jau Nicrophorus vespillo.


zemesbite 18.maijs, 00:08

Paldies, ņemšu vērā, ja vēl kādreiz tādas gadīsies.


CerambyX 17.maijs, 23:33

Šitām Sciocoris ģints vairogblaktīm noderīga pazīme ir vēdera krāsojums. Pēc virspuses divas biežākās sugas (cursitans, umbrinus) stipri līdzīgas, bet nu umbrinus vēders pilnībā vienmērīgi brūns, bet cursitans - dzeltenīgs ar divām tumšām (gandrīz melnām) gareniskām joslām. Ir gan vēl citas sugas, bet tur vairākām acis mazākas un tā kā 'uz kātiņiem'.


Ansis 17.maijs, 23:24

Vajadzētu būt rudens džeimsonītei. Pa retam šo sugu gadījies redzēt uz dzīvu lapkoku (melnalkšņa, liepas, apses) mizas pie stumbra pamatnes, vai pat 1-1,5 m augstumā.


Divpēdis 17.maijs, 22:30

Cerēju, ka vieglāk mani palaidīsi cauri;)


Mimi Serada 17.maijs, 21:46

Jauki! Šaubījos, vai var identificēt, tomēr saskatīju līdzību ar tiklblaktīm :) Paldies, Uģi!


CerambyX 17.maijs, 21:39

Šīs foršas! :


Vīksna 17.maijs, 21:32

Paldies !


forelljjanka 17.maijs, 20:40

Dadžu raibenis.


Mareks Kilups 17.maijs, 16:58

paldies!


kapso 17.maijs, 16:05

Uz rabarbera krūma


IlzeP 17.maijs, 13:52

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


IlzeP 17.maijs, 13:52

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


IlzeP 17.maijs, 13:51

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


IlzeP 17.maijs, 13:51

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


Martins 17.maijs, 13:35

Kur Tava grāmata?! Šo sugu vajadzētu varēt atpazīt. :)


Aleksandra 17.maijs, 10:30

Paldies, Ansi!


Mimi Serada 17.maijs, 09:51

Paldies!


Bekuvecis 17.maijs, 08:09

Jā, ir tā pati. Tikai pareizāks, ja sekojam mūsdienu sēņu sistemātikas galvu reibinošajiem līkločierm [© Edgars Vimba], tagad skaitās P. conchatus.


Vīksna 17.maijs, 00:35

Paldies !


Fuatra 17.maijs, 00:29

Paldies


CerambyX 17.maijs, 00:18

Sprakšķis Athous haemorrhoidalis tā kā


CerambyX 17.maijs, 00:17

Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 17.maijs, 00:17

Agrypnus murinus


CerambyX 17.maijs, 00:17

Otiorrhynchus sp.


CerambyX 16.maijs, 23:04

Uz spulgotnēm kādas pāris interesantas Dicyphus ģints mīkstblaktis var meklēt.


CerambyX 16.maijs, 22:56

Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 16.maijs, 22:56

Paldies, bet citi rakursi tā īsti tomēr nepalīdz - prasās to blakti tuvāk redzēt :)


meža_meita 16.maijs, 22:05

Skaidrs, paldies :)


Vīksna 16.maijs, 21:22

Paldies !


felsi 16.maijs, 20:41

Paldies Ansi!


IlzeP 16.maijs, 20:21

Skaidrs, esmu te nelielu sajukumu radījusi (turpinājusi radīt). Datu bāzē jau ir bērzu kamolene Lentinus conchatus, pieņemu, ka tā ir tā pati, un laboju uz to.


Ansis 16.maijs, 19:41

Varētu būt melnā ozolpaparde


Vīksna 16.maijs, 19:36

Paldies !


BioLaura 16.maijs, 19:35

Pievienoju vēl bildes, kur varbūt varētu saprast skaidrāk.


Irbe 16.maijs, 19:34

Paldies!


Bekuvecis 16.maijs, 19:29

Jā, ir sinonīms. Taču pareizāks tagad skaitās Initas norādītais.


CerambyX 16.maijs, 19:26

Ja varbūt izkadrētu to blakti tuvāk (kaut vai cik tuvu vien var), tad otrajā attēlā (tas asāks) sugu domāju, ka varētu pateikt. Tā citādi skaidrs, ka Palomena ģints vairogblakts, bet kura no divām sugām tā absolūti droši pateikt nevaru.


Bekuvecis 16.maijs, 19:25

Inita pārrakstījusies: ir nevis bērzu pundurkamolene, bet gan bērzu kamolene (jeb bērzu sīkstene). Latīniskais nosaukums ir OK. (Panus spp. un Panellus spp., par spīti nosaukumu līdzībai, ir maz kopīga - tik vien, ka abas ir piederīgas Agaricomycetes.)


Ivars L. 16.maijs, 18:06

Tieši šim. Vēlāk pievienošu tuvplāna bildi.


meža_meita 16.maijs, 17:16

Tas zilganzaļais laponis pieder šai henotēka, vai pavisam cits ķērpis?


Gaidis Grandāns 16.maijs, 16:44

Pļavu lija


IlzeP 16.maijs, 16:36

Panus, nevis Panellus, kā datu bāzē citāsm pundurkamolenēm?


Inita 16.maijs, 16:07

Liesmenīte Flammulaster sp.


Inita 16.maijs, 16:06

Bērzu pundurkamolene Panus conchatus


Inita 16.maijs, 16:04

Nav pūpēdis! Atmatene Agaricus sp.


Inita 16.maijs, 16:03

Krāšņā vistene Tricholomopsis decora.


Inita 16.maijs, 16:01

Dūmainā piltuvene (aplocene) jeb liepene Clitocybe (Lepista) nebularis


Inita 16.maijs, 15:59

Tintene


Inita 16.maijs, 15:58

Tintene Coprinellus vai Coprinopsis


Inita 16.maijs, 15:56

Zelta brūnsardzene Phaeolepiota aurea.


Inita 16.maijs, 15:42

Melanoleuca :)


Inita 16.maijs, 15:39

Sēntiņa Mycena sp.


Inita 16.maijs, 15:38

Sprādzes rikenella Rickenella fibula


Inita 16.maijs, 15:32

Anīsa piltuvene Clitocybe odora.


Inita 16.maijs, 15:30

Šīs ir divas dažādas sēnes.


Inita 16.maijs, 15:29

Sēntiņa Mycena sp.


IlzeP 16.maijs, 15:17

Vai sinonīms ir T. album?


IlzeP 16.maijs, 15:14

Sarakstā ieliku. Labot, ka šī ir?


Inita 16.maijs, 15:13

Zaru vītenīte Marasmiellus ramealis


Inita 16.maijs, 15:11

Mainīgā pacelmene Kuehneromyces mutabilis


Inita 16.maijs, 15:10

Saŗtlapīte Entoloma sp.


Inita 16.maijs, 15:08

Celmene Armillaria sp.


Inita 16.maijs, 13:24

Sermuļu saulsardzene Lepiota erminea


AndaB 16.maijs, 13:24

Liels paldies!


Inita 16.maijs, 13:01

Nav sēntiņa, bija domāts :)


Inita 16.maijs, 13:00

Sēntiņa Mycena sp.


Inita 16.maijs, 12:59

Tīmeklene Cortinarius sp.


Inita 16.maijs, 12:58

Sārtlapīte Entoloma sp.


Inita 16.maijs, 12:56

Pleurotus pulmonarius Dzeltējošā sānause


Inita 16.maijs, 12:49

Baltā pūkaine Tricholoma stiparophyllum


Inita 16.maijs, 12:46

Es tā ilgi domāju un izdomāju, ka tā ir pelēkā sārtlapīte Entoloma araneosum. Vienīgā sārtlapīte, kas ir tik "pūkaina". Lapiņas jaunām mēdz būt pelēkas, vēlāk sārtas. Šī veļ jauna. Vēl tādas spalvainas un pūkainas, smailas cepurītes ir šķiedrgalvītēm. bet nezinu nevienu tik pelēku šķiedrgalvīti.


OKK 16.maijs, 11:56

izils! > izcils, gadā > gada, riebjas drukas kļūdas


OKK 16.maijs, 11:52

Tagad lietoju NIKON COOLPIX B700 Black - izils! Fočēju makro, bet, putnus - 60 X zoom!!! Un tas ir vienā kamerā, pirku tādu brīnumu pirms gadā pa 444 E


OKK 16.maijs, 11:39

Spoguļkamera, Zenīts 3 M, ja pareizi atceros, "gredzeni", nesaprotu, kāpēc tāda interese?


OKK 16.maijs, 11:30

Tātad, pārvarot slinkumu, ievietoju savus vēsturiskos gludenās čūskas datus DD, bet DD admins, ar palamu "Dziedava" tikai sajūsminās par piepēm, pārējie admini nav kādu laiku manīti. Varbūt vajag izvērtēt DD admiņu lietderību?


Armandez 16.maijs, 10:59

ar kādiem stikliem šie tuvplāni?


CerambyX 16.maijs, 10:57

Meloe brevicollis


dziedava 16.maijs, 10:57

Mājas ābele (droši vien), nav sarakstā


OKK 16.maijs, 10:45

Starp citu, no kura laika DD gludenās čūskas atradnes neieķeksē pie "interesantākajiem novērojumiem"?


OKK 16.maijs, 10:42

Jā, Zenīts 3 M, ja pareizi atceros, ar gredzeniem, lai varētu fotografēt makro. Tajā laikā dabūju "pa blatu" 1 diapozitīvu filmiņu (36 kadri, bet - krāsas!) reizi 3 gados no Dabas muzeja, bija laiki...


Irbe 16.maijs, 10:20

Kājiņas dzeltenīgi brūnas kā vītītim, čunčiņam ir melnas.


Edgars Smislovs 16.maijs, 10:13

Ir vēl bildes?


dziedava 16.maijs, 07:47

:) Un kāda galvenā atšķiršanas pazīme? Ka uz Phellinus chrysoloma ?


OKK 16.maijs, 07:14

Latgalē līdz šim neviens vēl nav atradis.


meža_meita 16.maijs, 00:17

Paldies! Mēģināšu "sagremot". :)


Aleksandra 16.maijs, 00:09

Paldies!


felsi 15.maijs, 23:23

Paldies par blaktīm!


Ivars L. 15.maijs, 23:17

Jā, izskatās līdzīgi. P.subacida jaunais poru slānis neaizaug pilnībā iepriekšējo, kas tad redzams kā oranža mala. A.crassa tā nevajadzētu būt. Sažūstot, A.crassa pamata slānis ir drūpošs kā krīts. Svaigai A.crassa garša ir rūgtena, ne visai asa, tā kā eļļas (?) smarža, bet P.subacida bez izteiktas garšas vai nedaudz skābena, arī smarža mn šķiet skābena, protams svaigam, nesažuvušam augļķermenim.


Ivars L. 15.maijs, 22:59

Jā, baigais pārsteigums un prieks par šo. Paldies.


CerambyX 15.maijs, 22:57

Lapgrauzis Cryptocephalus octopunctatus


Armandez 15.maijs, 22:14

Ar ko bildēji? Zenīts?


angel 15.maijs, 22:13

Paldies!


Edgars Smislovs 15.maijs, 21:22

Interesanti 11.04.2019 jau bija mazuļi, pēc balss diezgan lieli. https://dabasdati.lv/lv/observation/sla2dch2p95b3lqisj5pglonr5/


Aleksandra 15.maijs, 21:09

Paldies, Ansi, par labojumu!


forelljjanka 15.maijs, 21:07

Knābis priekš klijāna pa masīvu.Nevarētu būt kāds netipiski tumšs nepieaudzis vistu vanags?


dziedava 15.maijs, 21:06

Ja tāda būtu egļu mežā pie egles, varētu domāt, ka melnā pseidoplektānija, bet purvā varētu būt kas interesantāks, es tikai tagad esmu prom no materiāliem.


dziedava 15.maijs, 20:57

Oho, apsveicu!


dziedava 15.maijs, 20:56

Paldies, Ivar!


Armandez 15.maijs, 20:32

Citviet mēdz būt, piemēram, Latgalē?


Edgars Smislovs 15.maijs, 19:55

Peļu klijāns(?).


OKK 15.maijs, 19:53

1976. gada maijā


Armandez 15.maijs, 19:24

kad šī bilde uzņemta?


meža_meita 15.maijs, 19:10

Kā šo atšķirt no P.subacida? Priekš manis stipri līdzīgas.


Vīksna 15.maijs, 18:54

Paldies !


Kristers K 15.maijs, 18:10

Nu pat ap18:00 Imantā mazā Zolitūdes iela redzēju arī pupuķi pārlidojam


mirtins 15.maijs, 15:35

Labdien! Kā viņš uzvedas? Nav ļoti tramīgs? Es šopavasar pamanīju Baldonē arī diezgan urbānā vidē. Pēc pāris dienām tajā vietā sāka ekskavatori rakt, bažījos, vai šī nebūs pirmā un pēdējā reize, kad tik tuvu mājai redzēju pupuķi.


CerambyX 15.maijs, 15:30

Graphomyia maculata ir arī citi agrāki novērojumi DD.


Kukainis 15.maijs, 14:49

Muša (Muscidae) Graphomyia maculata. Pirmo reizi DD


AndaB 15.maijs, 14:46

Sugu mainīt uz vītītis?


zemesbite 15.maijs, 14:40

Paldies par blakšu noteikšanu! :)


IlzeP 15.maijs, 14:18

Piekrītu Vladimiram


IlzeP 15.maijs, 14:16

Tā nav ieeja dobumā, bet ligzda pie koka :) Paceplītim ligzda ir kā ovāla bumba, ar mazu ieeju. Izskatās, ka svaiga.


AndaB 15.maijs, 14:15

Es nevaru saprast - vilītis vai tomēr čuņčiņš.


IlzeP 15.maijs, 14:14

Kur jums viņi rādās?


Vladimirs S 15.maijs, 14:12

Pēc spārna izskatās vītītis.


dziedava 15.maijs, 14:00

Paldies par ātru noteikšanu! Biju domājusi, ka bez labākas kvalitātes bildēm nevarēs. Tā neparasti, nevarēja saprast, vai vertikāla ligzda ;), līdz ieraudzīju, ka ieeja dobumā.


AndaB 15.maijs, 13:57

Vai kāds, lūdzu, nevarētu palīdzēt noteikt, kas šis par putnu? Ir fotografijas!


Gaidis Grandāns 15.maijs, 13:55

Domāju, ka Phlebia serialis


IevaM 15.maijs, 13:31

Izskatās gan


Edgars Smislovs 15.maijs, 12:39

Super! :D


Gaidis Grandāns 15.maijs, 12:04

Kaut kā izskatās pēc rubeņiem


galochkin 15.maijs, 11:30

Летела по направлению З - В. Посидела на макушке сосны с полминуты и полетела дальше.


LailaG 15.maijs, 02:15

Paldies,Ilze, par labojumiem


Fuatra 14.maijs, 22:52

paldies


nekovārnis 14.maijs, 22:32

Paldies!:)


naktsvijole 14.maijs, 22:26

paldies, kļūda atlasot


forelljjanka 14.maijs, 22:04

Stirna!;)


CerambyX 14.maijs, 21:57

Domāju, ka Marekam taisnība - kaut kādi tādi viņi pēc ziemošanas nedaudz paēduši kā 'pusaudži' arī izskatās. T.i. pavisam trekni pirms iekūņošanās pēc pāris nedēļām izskatīsies vēl mazliet savādāk.


dziedava 14.maijs, 21:50

Skaidrs, paldies!


nekovārnis 14.maijs, 21:38

Tur jau tas āķis, ka kāpurs vairākas reizes nomet veco ādu un katru reizi izskatās savādāks. Tāpēc arī neesmu dross ka īstais.


dziedava 14.maijs, 21:34

Paldies, Marek! Tam nav jābūt oranžākam?


meža_meita 14.maijs, 21:05

zemteka Veronica officinalis


meža_meita 14.maijs, 20:44

krāšņā dūnīte


nekovārnis 14.maijs, 20:40

Tēviņu žokļus no augšas, un arī tad ja tās pazīmes būs tādas daudz maz izteiktas. Var paskatīties te http://coleonet.de/coleo/texte/platycerus.htm Latvijai aktuālas P.caprea un P.caraboides.


asaris 14.maijs, 20:32

Paldies, par visiem noteiktajiem! Kas šiem būtu jāfotogrāfē lai varētu noteikt līdz sugai?


nekovārnis 14.maijs, 19:47

Platycerus sp. - mātīte.


nekovārnis 14.maijs, 19:41

Iespējams, ka tā suga. Krāsojums šajā ģintī ārkārtīgi mainīgs - no sarkanas (bez pleķiem) līdz pilnīgi melnai.


nekovārnis 14.maijs, 19:36

Jā, Schizotus pectinicornis


dziedava 14.maijs, 19:36

Paldies, ok, ādaina kameras gumija der :)


nekovārnis 14.maijs, 19:24

Iespējams ozolu vērpēja kāpurs


Vīksna 14.maijs, 18:53

Paldies !


Ivars L. 14.maijs, 18:00

Nu varbūt, svaigs augļķermenis var būt nedaudz gumijains, tomēr ne biezā - riepas gumija, bet ļurīga kameras gumija. :) Drīzāk gan ādaina konsicstence. Jebkurā gadījumā - jau pa gabalu redzamas milzīgas poras, kas nav raksturīgi retajām, gumijainās konsistences piepēm, kā biezā slāņpiepe, biezā antrodija, zvaigžņu baltene.


dziedava 14.maijs, 15:31

Kāda tad? :) plāna un nekāda, mana sajūta, ka gumijota


Inita 14.maijs, 15:20

Super! īstas ūdenssēnes! :)


Inita 14.maijs, 15:17

Lāčpurns gan. Morchella esculenta


Inita 14.maijs, 15:16

Spīgulīte Psathyrella sp. Tālāk diemžēl tikai ar mikroskopu.


Inita 14.maijs, 15:14

Parastais ķēvpups Verpa bohemica. Labi redzams, ka cepurītes mala nav pieaugusi pie kātiņa.


Ivars L. 14.maijs, 14:49

Šitā nav gumijota.


Irbe 14.maijs, 08:20

Dziedātājs ir gaišāki raibu vēderu, šis būs melnā mežastrazda mātīte http://www.putni.lv/turphi.htm


Vīksna 14.maijs, 07:27

Paldies !


Kukainis 14.maijs, 07:16

Smailspārnmuša Lonchopteridae sp.

Pēdējie komentāri rakstiem
CerambyX 17-May-2019, 16:41

Jā, novērojumus no agrākiem gadiem noteikti ir vērts pievienot - kopējā datu/novērojumu apkopojumā bez šaubām noderēs. Nu un 2011-2012. gadi jau nemaz pat 'tik seni' nav - liela varbūtība, ka tās atradnes joprojām ir aktuālas un to pa   (..)


Mimi Serada 17-May-2019, 12:09

Paldies, Uģi, būs ko meklēt vasara! Blaktis ir skaistas, man ir bildes no 2011-2012 g., vai ir vērts reģistrēt tās Dabasdatos?


dekants 16-May-2019, 10:47

Paldies, Antra! Šis ir vērtīgi - gan pīļu vecuma noteikšana, gan arī lieliski video atrasti :)


Vīksna 16-May-2019, 00:45

Par Uģa darbaspējām piekrītu.Rakstu gan,tikai daļu izlasīju,droši vien brīvdienās līdz beigām tikšu.Žēl, ka maz laika bildēt, darbā jāvergo.Pat nobildēto pus aizmigusi DD lieku.


Mareks Kilups 15-May-2019, 22:15

Uģa darbaspējas ir kautkāds dabas fenomens.


Aceralba 14-May-2019, 22:20

Labprāt būtu ziņojusi par jāņogu raibeni biežāk, bet tā arī tikai vienreiz pa visu 2018.gadu laimējās to redzēt - kaut kā tas manos maršrutos vairāk nerādījās. Piemēram, acaino raibeni gan varēja redzēt katru (saulaino) dienu, ar   (..)


nekovārnis 14-May-2019, 19:11

Superīgs raksts! Paldies! Interesanti, ka sarkanblakts vēl nav ieziņota no Šlīteres :D Patiešām, ir kur rakt :)


CerambyX 14-May-2019, 08:22

Pamatā jā - no augšas pietiek, jo vairums blakšu ir tomēr tādi visai saplacināti objekti ar, bieži vien, sugām raksturīgu rakstu ķermeņa virspusē un, piemēram, sānu skats visbiežāk neko daudz jaunu neatklāj. Blaktis gan ir kustīgas   (..)


Carum carvi 14-May-2019, 07:07

Vai ir kādas īpašas rekomendācijas blakšu fotografēšanā - pietiek ar skatu no augšas?


Divpēdis 13-May-2019, 18:37

Tā ir, kā Sintija saka. Kad rādīju tauriņu grāmatu māsīcai ar atzīmētajiem LV tauriņiem, vislielākais pārsteigums viņai bija par jāņogu raibeni - un tādi tiešām ir arī pie mums? Plašāk laikam tas "sīļa efekts" parastās publi   (..)


kamene 13-May-2019, 10:56

Piekrītu. Pirms Dabasdatiem es arī nebiju ievērojusi šādu tauriņu. Bet čemurziežu dižtauriņu atceros jau no bērnības.


Siona 12-May-2019, 07:57

Pilnīgi piekrītu, ka šis tauriņš ir maz zināma suga plašākai sabiedrībai. No tiem lielajiem tauriņiem cilvēki zina balteņus, acaino raibeni un tad ir vienkārši raibie tauriņi.Kad skolēni skatās bildes, vienmēr ir pārsteigti, cik i   (..)


IlzeP 7-May-2019, 11:08

Tas, ka suga bieži sastopama, nebūt nenozīmē, ka neinteresanta! Pie tam jāņogu raibenis, neskatoties uz biežo sastopamību, manuprāt, ir tāda plašākai sabiedrībai maz zināma suga - labs objekts, lai ieinteresētu tauriņu vērošanai. Ar   (..)


OKK 7-May-2019, 10:13

Bet, no "zinātnes viedokļa", būtu interesanti uzzināt par kaut ko patiešām interesatu - par " ļoti retu, vēl neatrastu Latvijas faunai un it kā izmirušu sugu" sastopamību Latvijā, piemēram, par iespējamajām dižās briežvaboles, laimi   (..)


OKK 7-May-2019, 09:30

Tur ir tā, ka "pievērst sabiedrības uzmanību" Latvijā diezgan bieži sastopamām sugām, (stap citu, šīs sugas, ir veidojušās miljoniem gadu), saistīt ar Latvijas 100gadi neredzēju jēgu, tāpēc tolaik baigi izņirgājos.


Grislis 27-Apr-2019, 21:15

Es domāju, ka Gada simboli jau patiešām vairāk tiek izvēlēti ar domu iepazīstināt cilvēkus ar kādu konkrētu sugu vai sugām, aicināt ieskatīties vairāk dabā un pamanīt to, ko agrāk varbūt neievēroja. Vismaz attiecībā uz madarām   (..)


CerambyX 23-Apr-2019, 09:00

Nu es droši vien te varētu komentēt vismazāk, jo nu mans jāņogu raibeņa pārskats vēl tikai smagi top grūtās mokās un līdz ar to es esmu viens no tiem sliktajiem, kas nav šo atgriezenisko saiti pagaidām nodrošinājis. Bet tomēr - Juli   (..)


dziedava 23-Apr-2019, 04:50

Kristap, neiet runa par to, vai izziņot simbolus, protams, ka vajag! Bet, JA ziņojumā ir aicinājums ziņot Dabasdatos, tad prasītos saprast, kāpēc vajag ziņot un VAI būs atgriezeniskā saite. T.sk., vai ziņotās Gada sugas tiks iespēju rob   (..)


kvilks 23-Apr-2019, 00:07

Liekas, ka jau iepriekš kaut kur esmu to teicis, bet droši vien nav slikti atkārtoties - domāju, ka Gada simbolu izvirzīšanas svarīgākais mērķis ir informēt plašāku sabiedrību par kādu aktuālu jautājumu - klimata pārmaiņām, dabas   (..)


dziedava 22-Apr-2019, 12:46

Paldies, Renāte, gluži ar varu jau apkopot mani neviens nespieda. :)) Bet fakts, ka man vienai visu apkopot nav īpaši pareizi galvenokārt dēļ zinātniskā aspekta - sugas jau izsludina un (nez kāpēc) aicina ziņot biedrības, taču vai tās   (..)


meža_meita 21-Apr-2019, 20:48

Julita malacis! No malas gan žēl Julitas - izsludinātāji tikai izmanto DD gada simbolu ziņošanai, bet beigu beigās Julita visu apkopo.


W 21-Apr-2019, 19:37

Paldies! Ļoti motivējoši:)


Laimeslācis 18-Apr-2019, 22:10

Prieks par paveikto! Interesanti redzēt un salīdzināt kā veicies. Man personīgi ar gada simboliem veicās tik, cik izdevās tos satikt, speciāli nemeklēju. Ja paveicās, izmantoju izdevību un ieziņoju. Nebija laika un iedvesmas arī pētīt   (..)


Wiesturs 16-Apr-2019, 19:03

Labāk par vēlu, nekā nekad :) Ņemot vērā, ka man stāv virkne DD nesaliktu un pat neapstrādātu dažādu kukaiņu, gk. naktstauriņu bilžu/novērojumu par pēdējiem 3 gadiem, viens nedaudz vēlāk ieziņots un nepieskaitīts raibenis ir dzī   (..)


dziedava 16-Apr-2019, 10:40

Ļoti atvainojos Viesturiem! V. Vintuļa jāņogu raibeņa novērojumi bija pieklīduši pie V. Vīganta. Nu tas ir labots. Tabulā ieviesta arī viena papildus aile ar novērojumu ar foto skaitiem. Izlabota arī lielā koptabula. Viestur (Vintuli) -   (..)


kamene 16-Apr-2019, 10:30

Interesants un vispusīgs apkopojums! Speciāli neiespringu uz simboliem, ja neskaita baltsamtīti, bet diezgan daudz ir sanācis Baltsamtīte gan pamaz, jo ganos pa austrumdaļu, bet kopējā karte ir vērtīgs papildinājums šīs sugas izplatības   (..)


Wiesturs 15-Apr-2019, 23:07

Jauks raksts! Vienīgi esmu kaut kur pazudis jāņogu raibeņa sakarā. Pat ja divus novērojumus manā dārzā (aprīlī un jūnijā) skaita kā vienu vietu, sanāk 7, reāli - 8 :)


felsi 15-Apr-2019, 23:06

Labs raksts ar stimlējošu efektu!


Ilona_rasa 14-Apr-2019, 23:48

Paldies Julitai!


pustumsa 14-Apr-2019, 21:29

Brīnišķīgi! Prieks par padarīto simtgades gadā!! Tā turpināt!!


putnologs 10-Apr-2019, 10:16

Voldemār, būtu lietderīgi, ja Tu attēlos vai zīmējumos parādītu, kā atšķirt mūsu "parastās" ganībērces un taigas ērci no šai rakstā minētajām pļavērcēm


kaarlisfrei 9-Apr-2019, 07:37

Poikāna kungs, protams, centrāltirgū krekls ar Donaldu Daku būs lētāks!


OKK 5-Apr-2019, 01:30

Tik lēti???


IlzeP 4-Apr-2019, 14:38

Ir precizēta informācija par kreklu cenām - lūdzu skatīties rakstā!


PruseBaiba 2-Apr-2019, 14:37

Paldies par ziņu. Par pamatu sekosim Kultūrvēsturisko novadu kartei. Pašreiz komentārā nav iespējams pievienot kartes attēlu, tādēļ nosūtu linkus, kurā atspoguļoti kultūrvēsturiskie novadi (Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale). Uzska   (..)


alisija220alisija0alise 2-Apr-2019, 08:13

Mums arī ir pļavās kaut kāda strīpaina ērce. Pati neesmu bijusi, bet kad būšu, nofotografēšu, vai palūgšu citus to izdarīt.


dziedava 1-Apr-2019, 21:12

P.S. Minētajā linkā neizdodas atrast, kur būtu redzams sadalījums, kas ietilpst Jūsu domātajā Latgalē un Vidzemē. Ja Rīga ietilpst Vidzemē, tad, acīmredzot, nav domāti plānošanas reģioni, kas redzami te: http://www.varam.gov.lv/lat/d   (..)


dziedava 1-Apr-2019, 21:05

Paldies! Vai minētajā laikā pievienotajiem novērojumiem jābūt šīgada redzējumam vai der arī senāki dati?


PruseBaiba 1-Apr-2019, 20:42

Paldies Julita Kluša par jautājumu. Jā, Rīga šajā konkursa izpratnē skaitās Vidzemes novada teritorijā. Papildu informācija par novadiem: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/?doc=13065 Balvas tiks pasniegtas 3 kategorijās: p   (..)


Vīksna 31-Mar-2019, 19:41

Paldies par skaidrojumu ! Jāpaskatās, varbūt vēl kāda cita ērce trāpās.


dziedava 29-Mar-2019, 17:32

Ja šo konkursu uztvert nopietni, tad tomēr derētu precizēt, kas domāts ar Vidzemi un Latgali. Piemēram, Rīga šī konkursa izpratnē skaitās Vidzeme vai nē? Ir tak reģionu izpratne un seno novadu izpratne - tas itin nemaz nav viennozīmīgi   (..)


patigunta 25-Mar-2019, 01:14

Sauszemes cūkām patīk arī peldēt. Pati novēroju - https://dabasdati.lv/lv/observation/tfbkgm6h59ijc9fuml1tm2gl83/ Atceros - ruksis palēkdamies skraidīja pa seklumu, tad iepeldēja tālu jūrā, līdz palika melna muguras strīpa, tad paz   (..)


goba 22-Mar-2019, 17:37

Vai jūs spējat iztēloties kaut vienu nebiologu, kurš ieraudzījis delfīnu (jebkādu) teiktu- "Re kur jūras cūka peld!"? :D


forelljjanka 21-Mar-2019, 18:27

Jā,kas vainas jūras cūkai?Ir tak arī jūras govs!Uz zemes dzīvojošās cūkas ir gana gudri radījumi,ar labu ožu,kas smalkāka pat kā sunim!;)


IlzeP 21-Mar-2019, 08:55

Nesaprotu, kādēļ jums cūkas nepatīk :)


Mangusts 20-Mar-2019, 13:36

Paldies par rakstu, taču izlasījusi nodomāju tāpat kā pēdējā komentāra autors - tikai nevajag delfīnus par cūkām saukt, lai cik zinātniski pamatoti tas būtu, lai tad iet afalīnas. Un vēl - nespeciālists uzreiz parādīs kas delfīnam   (..)


zemesbite 18-Mar-2019, 18:29

Manos bluķīšos kukaiņi paši saurbuši vajadzīgā diametra caurumus. :)


Wiesturs 17-Mar-2019, 12:56

Saprotu, ka viss lielākoties ir ideju līmenī un nav īpaši pārbaudīts, bet vai ir zināms, kādam jābūt urbumu diametram baļķēnos/ģipsī? Vai labāk saurbt dažāda diametra (no-līdz?). Man pašam pagalmā ir atstāti 2 stumbeņi - pried   (..)


Kukainis 16-Mar-2019, 17:23

Paldies, ļoti labas idejas ienākušās! Vērts pārdomāt. Ja kādu no mums uzaicinās no pirmsākumiem būvēt māju konkrētajā teritorijā, domāju, ka būsim gatavi konsultēt. Kā līdz šim esmu izteicies, tās ir manas pārdomas par "kukai   (..)


CerambyX 16-Mar-2019, 16:24

Materiālu apraksts ar tādu īsu aprakstu ar to potenciālo apdzīvotāju uzskaitījumu (nu cik to tā var +/- koncentrēti apkopot) ir, manuprāt, ļoti laba doma un ieteikums. Tur saraksts ar 10-15 (vai vairāk, ja tas ir tā iespējams) materiāl   (..)


Martins 16-Mar-2019, 16:00

Trešdienas vakarā sarakstītais vnk pazuda un ceturtdienas rīts gan garām, bet nekas jau nebeidzas. Dublis 2. Ideālo kukaiņu māju, Voldemār, Tu pats jau esi uzzīmējis. Bet dzīvē jau ideāli reti kad sanāk – mājas tapšanu ietekmē pie   (..)


goba 15-Mar-2019, 09:12

Ļoti labs raksts. Paldies. Tikai, lūdzu, neiesakiet delfīnus saukt par cūkām. Delfīns ir delfīns, vienalga ar pudeļ degunu, snīpi vai galvu. :)


CerambyX 13-Mar-2019, 20:37

Pārdomājot šo jautājumu vēlreiz, tad nu es teiktu, ka droši vien daudz kas ir atkarīgs no tā kādam mērķim to konkrēto 'kukaiņu māju' būvē, jo manā izpratnē mērķi varbūt dažādi - piemēram, vai nu sabiedrības izglītošanai vai   (..)


Vīksna 12-Mar-2019, 13:45

Mums te vairāk māls, bet uz veciem smilšainiem ceļiem bites dzīvo, pie kapiem sabērtās smilšu kaudzēs dažādas bites un vēl kas cits dzīvo.Pat varbūt nekas sarežģīts nav jātaisa, ko līdzīgu kas dabā un, lai būtu ko ēst tuvumā k   (..)


nekovārnis 12-Mar-2019, 12:32

Interesants raksts un tēma. Gribētos pievienot arī savus vērojumus un priekšlikumus. Jāpiekrīt Voldemāram, ka kukaiņi ziemo galvenokārt pie zemes. Manā malkas nojumē faktiski viss "dusošais slānis" ir starp pēdējo malkas pagali un tr   (..)


Kukainis 11-Mar-2019, 19:17

Paldies visiem komentētājiem! Es jau pārstāvu tikai savu viedokli. Iespējams, ir labāka pieredze kā man. Neesmu jau apsekojis visas kukaiņu mājas, iespējams dažas ir ļoti labas. Taču par manis apsekotajām kukaiņu mājām esmu pārlieci   (..)


CerambyX 11-Mar-2019, 13:37

Tīri diskusijai nedaudz oponēšu rakstā paustajai pamatdomai, ka daudzas jau esošās kukaiņu mājas ir nekam nederīgas no kukaiņu viedokļa. T.i pēc rakstītā var saprast, ka tās ir nederīgas dažādiem plēvspārņiem (bišveidīgajiem un   (..)


Martins 11-Mar-2019, 11:51

Nekas nav tik nedrošs, kā drošs apgalvojums! :) Pēdējos gados tiešām ir tapušas daudz kukaiņu mājas un daudzas no tām tieši AR entomologu konsultācijām vai pat dalību. Cik precīzi padomi ir ievēroti - tas ir cits jautājums. Pat pirm   (..)


ūdensvistiņa 11-Mar-2019, 10:46

Tieši tā,bez foto. 70-tos gg. savā dārzā redzēju zilrīklīti, ap 87.g.pavasarī dārzam pārlidoja divas smilšvistiņas, un tās nu ir sugas,ko sajaukt nevar,pēdējās turklāt vēroju ar binokli. Pirms 2000.g. divas reizes redzēju mājas a   (..)


Vīksna 10-Mar-2019, 23:11

Man pašas zemes bites mājas D pusē pie veca ceriņu krūma zemē dzīvo. Un kleķa būdas sienā pūkbites un viss pārējais.No meža dārzā iestādīju lakačus, savairojušies, kur pavasarī bites lido, arī zeltstarītēs, tūsklapēs. Labi,k   (..)

Redzēji pīlēnus? Nosaki vecumu! (1)

Portāls Dabasdati.lv par 2008.-2018. gadu glabā 1389 pīļu novērojumus ar statusu "Nesen šķīlušies mazuļi vai vecāki ar mazuļiem (RM)". Gandrīz puse (48%) ziņojumu ir par meža pīli (1. att.). Nākamās biežāk ziņotās sugas ir lielā gaura (20,3%), gaigala (16,8%) un Sāmsalas pīle (9,5% ziņojumu). Seko krīklis (2%), cekulpīle (2%) un brūnkaklis (1%). Mazāk par 1% [...]

Blaktīm pa pēdām (7)

Portāls Dabasdati.lv nenoliedzami ir viens no pēdējās desmitgades veiksmīgākajiem dabas pētniecības projektiem Latvijā (pat neskatoties uz lielākiem un mazākiem trūkumiem, bet nu... neviens jau mēs neesam ideāls!), kas kalpo kā lieliska platforma kur pētniekiem, dabas aizsardzības speciālistiem u.c. nozares vadošajiem prātiem beidzot ir tā lieliskā iespēja satikties ar aktīvajiem dabas vērotājiem un citiem entuziastiem. Tieši [...]

Jāņogu raibenis - Gada Kukainis 2018. Atskats un pārdomas. (7)

  2018. gads jau sen kā aizgājis, un varētu teikt, ka par tik senām lietām vairs nav ko daudz runāt, jo ir taču 2019. gads ar jauniem notikumiem, jauniem piedzīvojumiem un jauniem izaicinājumiem! Taču, spriežot pēc Dabasdati.lv lasītāju intereses, ir atsevišķi 2018. gada notikumi, pie kuriem acīmredzot ir tomēr vērts atgriezties, jo ne viss ir ticis [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums 2019 (janvāris-marts)

Lielākais pārsteigums dabas vērotājiem gada sākumā bija delfīni – Rīgas līcī pie Mangaļsalas atpeldējušās afalīnas, ko pirmās ieraudzīja Ilze Bojāre un Ieva Mārdega 16. februārī. Afalīnām Dabasdatos bija veltīts atsevišķs raksts. Tradicionāli ziemas sezonai gada pirmajā ceturksnī pirmajās divās vietās pēc novērojumu skaita bija putni un zīdītāji – ziemā aktīvās dzīvnieku grupas (infografika raksta beigās). 455 [...]

Gada simboli 2018 Dabasdatos (15)

Tā kā 2019. gada aktīvā sezona dabā jau sākusies pilnā sparā, pēdējais laiks atskatīties, kā Dabasdatos veicies pagājušā gadā izziņotajiem Gada simboliem. Gada dzīvnieks – vāvere Sciurus vulgaris. Foto: Viktors Ivanovs 2018. gadā Dabasdatos kā Gada sugas tika izziņotas: vāvere Sciurus vulgaris, pļavu tilbīte Tringa totanus, simtkāji Chilopoda, jāņogu raibenis Polygonia c-album, parastais ozols Quercus robur, madaras [...]

Pērc kreklu un atbalsti putnu tiešraides! (3)

Latvijas Dabas fonds jau astoto gadu nodrošina tiešraides no aizsargājamo putnu sugu ligzdām. Šogad tiks rādītas septiņas ligzdas – jūras ērgļu, zivjērgļu, melno stārķu un citu. Šādā apjomā un tehniskajā kvalitātē tiešraides iespējams nodrošināt tikai pateicoties ziedotāju atbalstam. Tāpēc Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar SIA "Motacilla" ir radījuši īpašus kreklus ar tiešraižu varoņu – zivjērgļu [...]

2019. gada pavasara ērces (3)

Latvijā ir zināmas astoņas ganībērču Ixodes ģints sugas. 2018. gadā atklāta jauna suga Ixodes acuminatus. Divas ganībērces – suņa ērce Ixodes ricinus un taigas ērce Ixodes persulcatus ir galvenās dažādu slimību ierosinātāju (ērču encefalīta vīrusa, Laima boreliozes baktērijas Borrelia burgdorferi, ērlihiozes baktērijas Erlichia sp., Q-drudža baktērijas Coxiella burnetii, babesiozes mikrosporīdijas Babesia sp.) pārnesējas dzīvniekiem [...]

Iznācis jaunais žurnāla “Putni dabā” numurs

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir izdevusi jauno "Putni dabā" numuru, kura vāku rotā 2019. gada varone – mežirbe. Žurnālā var lasīt par to, kā putnam sokas, kur to atrast un kā atpazīt, kā arī par to, ko šogad plānots paveikt, lai to aizsargātu. Šajā numurā atskatāmies uz 2018. gada putnu uzskaitēm: ligzdojošo putnu monitoringā skaita pārmaiņas analizētas [...]

Laiks būvēt “kukaiņu māju”! (14)

Pasaulē samazinās kukaiņu sugu daudzveidība, ieskaitot ziedaugu apputeksnētājus. Ikvienam zināms par "apputeksnētāju krīzi" daudzviet Pasaulē. Protams, labības augiem, kaņepēm, lazdām u.c. tie nav nepieciešami. Taču vēlamies arī ābolus, bumbierus, plūmes, ķiršus, jāņogas, gurķus, ķirbjus, kam nepieciešami apputeksnētāji. Arī divgadīgajiem augiem – kāpostiem, burkāniem un bietēm – tas ir nepieciešams. Eļļas auga – rapša – [...]

Vai vērojama afalīnu invāzija? (12)

Ja kāds pirms diviem mēnešiem man būtu teicis, ka nākamos divu mēnešus Latvijas piekrastes ūdeņos uzturēsies divas vai pat trīs afalīnas, ko apliecinās 8 publiskotas (noslēpumā nepaturētas) ziņas par novērošanu [1], es vismaz pie sevis būtu nodomājis, vai teicējam viss ir kārtībā ar galvu. 1. attēls. Afalīna pie Mangaļsalas 2019. gada 27. februārī. Foto: Igors Deņisovs Man [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2019
© dabasdati.lv
Saglabāts