Aktīvie lietotāji: 156 Šodien ievadītie novērojumi: 267 Kopējais novērojumu skaits: 941597
Tu neesi reģistrējies

13.08.2020.

29.07.2020.

04.07.2020.

Pēdējie novērojumi
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
18-Sep-2020, andrisb
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
17-May-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
17-May-2020, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
17-May-2020, ELPA
Mērkaziņa Gallinago gallinago
17-May-2020, ELPA
6-Sep-2020, kimkim
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
6-Sep-2020, kimkim
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
17-May-2020, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
17-May-2020, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
17-May-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
17-May-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
17-May-2020, ELPA
Mērkaziņa Gallinago gallinago
17-May-2020, ELPA
Zaļā varde Pelophylax esculenta
6-Sep-2020, kimkim
Stirna Capreolus capreolus
6-Sep-2020, kimkim
Stirna Capreolus capreolus
6-Sep-2020, kimkim
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Sep-2020, kimkim
Ragveidīgā kalocera Calocera cornea
7-Sep-2020, kimkim
Lakstīgala Luscinia luscinia
16-May-2020, ELPA
Meža pūce Strix aluco
16-May-2020, ELPA
Lauku zvirbulis Passer montanus
10-May-2020, ELPA
Tītiņš Jynx torquilla
10-May-2020, ELPA
18-Sep-2020, andrisb
18-Sep-2020, LMihailova
Žubīte Fringilla coelebs
9-May-2020, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
9-May-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
9-May-2020, ELPA
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
9-May-2020, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
9-May-2020, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
9-May-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
9-May-2020, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
9-May-2020, ELPA
Baltais stārķis Ciconia ciconia
9-May-2020, ELPA
Lapkoku svečtursēne Clavicorona pyxidata
18-Sep-2020, LMihailova
18-Sep-2020, andrisb
Žubīte Fringilla coelebs
8-Jun-2020, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
8-Jun-2020, ELPA
Zaļžubīte Chloris chloris
8-Jun-2020, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
8-Jun-2020, ELPA
Mizložņa Certhia familiaris
8-Jun-2020, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
8-Jun-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
8-Jun-2020, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
8-Jun-2020, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
8-Jun-2020, ELPA
Dzērve Grus grus
8-Jun-2020, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
8-Jun-2020, ELPA
Dārza ķauķis Sylvia borin
8-Jun-2020, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
8-Jun-2020, ELPA
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
8-Jun-2020, ELPA
Bezdelīga Hirundo rustica
8-Jun-2020, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
8-Jun-2020, ELPA
18-Sep-2020, andrisb
Zivjērglis Pandion haliaetus
14-Sep-2020, Fuatra
Dzērve Grus grus
18-Sep-2020, Amnis77
18-Sep-2020, andrisb
18-Sep-2020, andrisb
18-Sep-2020, andrisb
Dzērve Grus grus
18-Sep-2020, ligausis
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2020, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
11-May-2020, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
11-May-2020, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2020, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
11-May-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
11-May-2020, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
11-May-2020, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
11-May-2020, ELPA
Lielais ķīris Larus ridibundus
11-May-2020, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
11-May-2020, ELPA
Lakstīgala Luscinia luscinia
11-May-2020, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2020, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
11-May-2020, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
11-May-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2020, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
11-May-2020, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2020, ELPA
Zaļžubīte Chloris chloris
27-Apr-2020, ELPA
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
27-Apr-2020, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2020, ELPA
Plukšķis Turdus iliacus
27-Apr-2020, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-Apr-2020, ELPA
Pelēkā dzilna Picus canus
27-Apr-2020, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-Apr-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
27-Apr-2020, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
27-Apr-2020, ELPA
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-Apr-2020, ELPA
Mazais dzenis Dendrocopos minor
27-Apr-2020, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
27-Apr-2020, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-Apr-2020, ELPA
Dzilnītis Sitta europaea
27-Apr-2020, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2020, ELPA
Dzērve Grus grus
27-Apr-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-Apr-2020, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-Apr-2020, ELPA
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
27-Apr-2020, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
27-Apr-2020, ELPA
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
18-Sep-2020, splinters
18-Sep-2020, andrisb
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
18-Sep-2020, Grislis
18-Sep-2020, andrisb
18-Sep-2020, Grislis
Aveņu gļotsēne Tubifera ferruginosa
18-Sep-2020, andrisb
18-Sep-2020, LMihailova
Smirdīgā baltene Skeletocutis odora
18-Sep-2020, andrisb
18-Sep-2020, LMihailova
18-Sep-2020, andrisb
Parastā aknene Fistulina hepatica
18-Sep-2020, Grislis 2
9-Sep-2020, kimkim
18-Sep-2020, LMihailova
Zvīņainā telotrēma Thelotrema lepadinum
18-Sep-2020, andrisb
Vāvere Sciurus vulgaris
9-Sep-2020, kimkim
9-Sep-2020, kimkim
9-Sep-2020, kimkim
18-Sep-2020, LMihailova
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
9-Sep-2020, kimkim
18-Sep-2020, Grislis
Zvīņainā telotrēma Thelotrema lepadinum
18-Sep-2020, andrisb
Parastā rožgalvīte Rhodobryum roseum
18-Sep-2020, LMihailova
18-Sep-2020, LMihailova
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
18-Sep-2020, andrisb
Liesmainā egļpiepe Pycnoporellus fulgens
18-Sep-2020, andrisb
Zvīņainā telotrēma Thelotrema lepadinum
18-Sep-2020, andrisb
Gludā baltene Sidera lenis (syn. Skeletocutis lenis)
18-Sep-2020, Ilze Ķuze
Baltais gārnis Egretta alba
18-Sep-2020, inguna_grebeza
Citronu bisporella Bisporella citrina
18-Sep-2020, andrisb
Želejas flēbija Phlebia tremellosa
18-Sep-2020, andrisb
Flēbija Phlebia centrifuga Phlebia centrifuga
18-Sep-2020, andrisb
Sēne Pseudomerulius aureus Pseudomerulius aureus
18-Sep-2020, Saulītis
Zvīņainā telotrēma Thelotrema lepadinum
18-Sep-2020, Grislis
Maldinošā trihija Trichia decipiens
18-Sep-2020, Lemmus
Īssetas nekera Neckera pennata
18-Sep-2020, andrisb
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
18-Sep-2020, Lemmus
18-Sep-2020, Grislis
18-Sep-2020, andrisb
Muša (nenoteikta) Muscidae sp.
9-Sep-2020, kimkim
18-Sep-2020, LMihailova
Liesmainā egļpiepe Pycnoporellus fulgens
18-Sep-2020, Grislis
9-Sep-2020, kimkim
18-Sep-2020, andrisb
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
9-Sep-2020, kimkim
18-Sep-2020, LMihailova
Dzērve Grus grus
18-Sep-2020, ligausis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
9-Sep-2020, kimkim
9-Sep-2020, kimkim
Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp.
11-Sep-2020, kimkim
18-Sep-2020, andrisb
Purva varde Rana arvalis
11-Sep-2020, kimkim
Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp.
11-Sep-2020, kimkim
Lapkoku svečtursēne Clavicorona pyxidata
18-Sep-2020, andrisb
11-Sep-2020, kimkim
11-Sep-2020, kimkim
18-Sep-2020, andrisb
18-Sep-2020, LMihailova
18-Sep-2020, LMihailova
18-Sep-2020, andrisb
18-Sep-2020, andrisb
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
18-Sep-2020, Grislis
Mizložņa Certhia familiaris
18-Sep-2020, dariciu
18-Sep-2020, LMihailova
Zvīņainā telotrēma Thelotrema lepadinum
18-Sep-2020, andrisb
Dārza dižsardzene Macrolepiota rhacodes var. bohemica
16-Sep-2020, Pūcis
Rudens vēlziede Colchicum autumnale
18-Sep-2020, Ansis
18-Sep-2020, LMihailova
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
18-Sep-2020, Grislis
Staltbriedis Cervus elaphus
18-Sep-2020, andrisb
14-Sep-2020, Vīksna
14-Sep-2020, Vīksna
14-Sep-2020, Vīksna
Sarkanā mušmire Amanita muscaria
14-Sep-2020, Vīksna
Dzeltenbrūnā apšubeka Leccinum versipelle
14-Sep-2020, Vīksna
Alnis Alces alces
18-Sep-2020, Acenes
Purva pūce Asio flammeus
18-Sep-2020, Gaidis Grandāns 1
14-Sep-2020, Vīksna
Ošu ordeņpūcīte Catocala fraxini
15-Sep-2020, Vīksna
15-Sep-2020, Vīksna
Apšu tumšmalsprīžmetis Epione repandaria
16-Sep-2020, Vīksna
Gaišzaļais ozolu sprīžmetis Campaea margaritaria
15-Sep-2020, Vīksna
Vīksnu dzeltenpūcīte Xanthia gilvago
16-Sep-2020, Vīksna
Ievu zaigpūcīte Blepharita amica
16-Sep-2020, Vīksna
Vāvere Sciurus vulgaris
16-Sep-2020, Pūcis
14-Sep-2020, Vīksna
14-Sep-2020, Vīksna
14-Sep-2020, Vīksna
Ziedmuša Sericomyia silentis Sericomyia silentis
14-Sep-2020, Vīksna
Peļkājīte Prunella modularis
18-Sep-2020, Rallus
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
17-Sep-2020, Rallus
Koku čipste Anthus trivialis
18-Sep-2020, Rallus
Lauku balodis Columba palumbus
18-Sep-2020, Rallus
Staltbriedis Cervus elaphus
18-Sep-2020, Rallus
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
15-Sep-2020, sandis
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
15-Sep-2020, sandis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
15-Sep-2020, sandis
15-Sep-2020, sandis
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
15-Sep-2020, sandis
Cekulpīle Aythya fuligula
15-Sep-2020, sandis
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
15-Sep-2020, sandis
Peļkājīte Prunella modularis
15-Sep-2020, sandis
Ķīķis Pernis apivorus
14-Sep-2020, sandis
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
14-Sep-2020, sandis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
14-Sep-2020, sandis
Astainais zilenītis Everes argiades
14-Sep-2020, sandis
Bezdelīga Hirundo rustica
14-Sep-2020, sandis
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
14-Sep-2020, sandis
Baltvēderis Anas penelope
14-Sep-2020, sandis
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
14-Sep-2020, sandis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-Sep-2020, sandis
Lauku piekūns Falco tinnunculus
14-Sep-2020, sandis
Ķīvīte Vanellus vanellus
14-Sep-2020, sandis
Nokarenā fizāra Physarum album
13-Sep-2020, sandis
Pārslainā gļotsēne Mucilago crustacea
13-Sep-2020, sandis
Paciņu ragansviests Fuligo muscorum
13-Sep-2020, sandis
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
13-Sep-2020, sandis
12-Sep-2020, sandis
Rūsganā kribrārija Cribraria rufa
12-Sep-2020, sandis
Zaļganā fizāra Physarum virescens
12-Sep-2020, sandis
12-Sep-2020, sandis
Garkājas lampiņgļotsēne Lamproderma columbinum
12-Sep-2020, sandis
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
11-Sep-2020, sandis
11-Sep-2020, sandis
Garā ziedu metatrihija Metatrichia floriformis
11-Sep-2020, sandis
11-Sep-2020, sandis
Maldinošā trihija Trichia decipiens
11-Sep-2020, sandis
11-Sep-2020, sandis
Nokarenā fizāra Physarum album
11-Sep-2020, sandis
Garkājas lampiņgļotsēne Lamproderma columbinum
11-Sep-2020, sandis 2
Maldinošā trihija Trichia decipiens
11-Sep-2020, sandis
Rūsganā kribrārija Cribraria rufa
11-Sep-2020, sandis
Šūnainā gļotsēne Siphoptychium violaceum
11-Sep-2020, sandis
11-Sep-2020, sandis
11-Sep-2020, sandis
11-Sep-2020, sandis
Šūnainā gļotsēne Siphoptychium violaceum
11-Sep-2020, sandis
Maldinošā trihija Trichia decipiens
11-Sep-2020, sandis
Aveņu gļotsēne Tubifera ferruginosa
11-Sep-2020, sandis
Mainīgā pacelmene Kuehneromyces mutabilis
11-Sep-2020, sandis
11-Sep-2020, sandis
11-Sep-2020, sandis
Mazais dzenis Dendrocopos minor
11-Sep-2020, sandis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
11-Sep-2020, sandis
Koniskā vilkpienaine Lycogala conicum
11-Sep-2020, sandis
11-Sep-2020, sandis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
11-Sep-2020, sandis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-Sep-2020, sandis
Žubīte Fringilla coelebs
11-Sep-2020, sandis
Meža zīlīte Periparus ater
11-Sep-2020, sandis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
11-Sep-2020, sandis
Sīlis Garrulus glandarius
11-Sep-2020, sandis
Bēšā arcīrija Arcyria obvelata
11-Sep-2020, sandis
11-Sep-2020, sandis
11-Sep-2020, sandis
Medainā trihija Trichia favoginea
11-Sep-2020, sandis
Maldinošā trihija Trichia decipiens
11-Sep-2020, sandis
11-Sep-2020, sandis
Plaisājošā trihija Trichia botrytis
11-Sep-2020, sandis
11-Sep-2020, sandis
Melnā komatrihija Comatricha nigra
11-Sep-2020, sandis
Aveņu gļotsēne Tubifera ferruginosa
11-Sep-2020, sandis
11-Sep-2020, sandis
Maldinošā trihija Trichia decipiens
11-Sep-2020, sandis
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
11-Sep-2020, sandis
Bērzu vairogblakts Elasmucha grisea
11-Sep-2020, sandis
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
11-Sep-2020, sandis
Ievu raibsprīžmetis Abraxas sylvata
11-Sep-2020, sandis
11-Sep-2020, sandis
Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp.
11-Sep-2020, sandis
Sekstainā vārpstene Clavulina coralloides
11-Sep-2020, sandis
Rudā lapsa Vulpes vulpes
11-Sep-2020, sandis
Egļu violetpiepe Trichaptum abietinum
17-Sep-2020, MaijaMedne
Mainīgā mīkstpiepe Postia leucomallella
18-Sep-2020, MaijaMedne
Bezdelīga Hirundo rustica
16-Sep-2020, Rallus
Gada staipeknis Lycopodium annotinum
8-Sep-2020, Mimi Serada
Kārpainais pūpēdis Lycoperdon perlatum
8-Sep-2020, Mimi Serada
8-Sep-2020, Mimi Serada
Žubīte Fringilla coelebs
21-Jun-2020, mazais_ezis
Žagata Pica pica
21-Jun-2020, mazais_ezis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-Jun-2020, mazais_ezis
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-Jun-2020, mazais_ezis
Vītītis Phylloscopus trochilus
21-Jun-2020, mazais_ezis
Vālodze Oriolus oriolus
21-Jun-2020, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
21-Jun-2020, mazais_ezis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Jun-2020, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
21-Jun-2020, mazais_ezis
Purva zīlīte Poecile palustris
21-Jun-2020, mazais_ezis
Pļavu čipste Anthus pratensis
21-Jun-2020, mazais_ezis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
21-Jun-2020, mazais_ezis
Paipala Coturnix coturnix
21-Jun-2020, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-Jun-2020, mazais_ezis
Niedru lija Circus aeruginosus
21-Jun-2020, mazais_ezis
Mizložņa Certhia familiaris
21-Jun-2020, mazais_ezis
Meža zīlīte Periparus ater
21-Jun-2020, mazais_ezis
Meža tilbīte Tringa ochropus
21-Jun-2020, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-Jun-2020, mazais_ezis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
21-Jun-2020, mazais_ezis
Melnais strazds Turdus merula
21-Jun-2020, mazais_ezis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-Jun-2020, mazais_ezis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
21-Jun-2020, mazais_ezis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
21-Jun-2020, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
21-Jun-2020, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
21-Jun-2020, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
21-Jun-2020, mazais_ezis
Lakstīgala Luscinia luscinia
21-Jun-2020, mazais_ezis
Ķivulis Spinus spinus
21-Jun-2020, mazais_ezis
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
21-Jun-2020, mazais_ezis
Koku čipste Anthus trivialis
21-Jun-2020, mazais_ezis
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
21-Jun-2020, mazais_ezis
Grieze Crex crex
21-Jun-2020, mazais_ezis
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
21-Jun-2020, mazais_ezis
Dzilnītis Sitta europaea
21-Jun-2020, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
21-Jun-2020, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-Jun-2020, mazais_ezis
Dzeguze Cuculus canorus
21-Jun-2020, mazais_ezis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Jun-2020, mazais_ezis
Dadzītis Carduelis carduelis
21-Jun-2020, mazais_ezis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
21-Jun-2020, mazais_ezis
Baltā cielava Motacilla alba
21-Jun-2020, mazais_ezis
Bezdelīga Hirundo rustica
21-Jun-2020, mazais_ezis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
21-Jun-2020, mazais_ezis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-Jun-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
21-Jun-2020, mazais_ezis
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
8-Sep-2020, Mimi Serada
Žubīte Fringilla coelebs
19-Jul-2020, mazais_ezis
Sīlis Garrulus glandarius
19-Jul-2020, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
19-Jul-2020, mazais_ezis
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Jul-2020, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-Jul-2020, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
19-Jul-2020, mazais_ezis
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-Jul-2020, mazais_ezis
Melnais strazds Turdus merula
19-Jul-2020, mazais_ezis
Mazais ērglis Aquila pomarina
19-Jul-2020, mazais_ezis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
19-Jul-2020, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
19-Jul-2020, mazais_ezis
Krauklis Corvus corax
19-Jul-2020, mazais_ezis
Koku čipste Anthus trivialis
19-Jul-2020, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
19-Jul-2020, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-Jul-2020, mazais_ezis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jul-2020, mazais_ezis
Dadzītis Carduelis carduelis
19-Jul-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-Jul-2020, mazais_ezis
Brūnā čakste Lanius collurio
19-Jul-2020, mazais_ezis
Smirdošā dobumsēnīte Micromphale foetidum
16-Sep-2020, Ivars L. 3
17-Sep-2020, Mimi Serada
Spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens
12-Sep-2020, Mimi Serada
12-Sep-2020, Mimi Serada
Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp.
14-Sep-2020, Ivetta
Lakstīgala Luscinia luscinia
14-Jun-2020, mazais_ezis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
14-Jun-2020, mazais_ezis
Ķivulis Spinus spinus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Zaļžubīte Chloris chloris
14-Jun-2020, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-Jun-2020, mazais_ezis
Melnais strazds Turdus merula
14-Jun-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Jun-2020, mazais_ezis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
14-Jun-2020, mazais_ezis
Dzērve Grus grus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Sila cīrulis Lullula arborea
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lakstīgala Luscinia luscinia
14-Jun-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
14-Jun-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
14-Jun-2020, mazais_ezis
Žagata Pica pica
14-Jun-2020, mazais_ezis
Sīlis Garrulus glandarius
14-Jun-2020, mazais_ezis
Vītītis Phylloscopus trochilus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Jun-2020, mazais_ezis
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
14-Jun-2020, mazais_ezis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
14-Jun-2020, mazais_ezis
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
14-Jun-2020, mazais_ezis
Brūnā čakste Lanius collurio
14-Jun-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
14-Jun-2020, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus cornix
14-Jun-2020, mazais_ezis
Melnais strazds Turdus merula
14-Jun-2020, mazais_ezis
Melnais strazds Turdus merula
14-Jun-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Jun-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Jun-2020, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-Jun-2020, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-Jun-2020, mazais_ezis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
14-Jun-2020, mazais_ezis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
14-Jun-2020, mazais_ezis
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
14-Jun-2020, mazais_ezis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Jun-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
14-Jun-2020, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus cornix
14-Jun-2020, mazais_ezis
Melnais strazds Turdus merula
14-Jun-2020, mazais_ezis
Melnais strazds Turdus merula
14-Jun-2020, mazais_ezis
Vītītis Phylloscopus trochilus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Jun-2020, mazais_ezis
Ķīvīte Vanellus vanellus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Bezdelīga Hirundo rustica
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
14-Jun-2020, mazais_ezis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Vālodze Oriolus oriolus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Jun-2020, mazais_ezis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
14-Jun-2020, mazais_ezis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Koku čipste Anthus trivialis
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Jun-2020, mazais_ezis
Baltā cielava Motacilla alba
14-Jun-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
14-Jun-2020, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Jun-2020, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Jun-2020, mazais_ezis
Melnais strazds Turdus merula
14-Jun-2020, mazais_ezis
Vītītis Phylloscopus trochilus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Jun-2020, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-Jun-2020, mazais_ezis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
14-Jun-2020, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Jun-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
14-Jun-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
14-Jun-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
14-Jun-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
14-Jun-2020, mazais_ezis
Vālodze Oriolus oriolus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Jun-2020, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Jun-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Jun-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Jun-2020, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-Jun-2020, mazais_ezis
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
14-Jun-2020, mazais_ezis
Dzeguze Cuculus canorus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Dzeguze Cuculus canorus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Meža tilbīte Tringa ochropus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
14-Jun-2020, mazais_ezis
Dadzītis Carduelis carduelis
14-Jun-2020, mazais_ezis
Vālodze Oriolus oriolus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
14-Jun-2020, mazais_ezis
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-May-2020, mazais_ezis
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-May-2020, mazais_ezis
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-May-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
10-May-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
10-May-2020, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
10-May-2020, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
10-May-2020, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
10-May-2020, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-May-2020, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-May-2020, mazais_ezis
Melnais strazds Turdus merula
10-May-2020, mazais_ezis
Dzeguze Cuculus canorus
10-May-2020, mazais_ezis
Koku čipste Anthus trivialis
10-May-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita sub-tristis Phylloscopus collybita sub-tristis
10-May-2020, mazais_ezis
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-May-2020, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
10-May-2020, mazais_ezis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
10-May-2020, mazais_ezis
Zaļžubīte Chloris chloris
10-May-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
10-May-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
10-May-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
10-May-2020, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
10-May-2020, mazais_ezis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
10-May-2020, mazais_ezis
Sīlis Garrulus glandarius
10-May-2020, mazais_ezis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
10-May-2020, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-May-2020, mazais_ezis
Melnais strazds Turdus merula
10-May-2020, mazais_ezis
Vītītis Phylloscopus trochilus
10-May-2020, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
10-May-2020, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
10-May-2020, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
10-May-2020, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
10-May-2020, mazais_ezis
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-May-2020, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
10-May-2020, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
10-May-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
10-May-2020, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-May-2020, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-May-2020, mazais_ezis
Melnais strazds Turdus merula
10-May-2020, mazais_ezis
Vītītis Phylloscopus trochilus
10-May-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
10-May-2020, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
10-May-2020, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
10-May-2020, mazais_ezis
Dzeguze Cuculus canorus
10-May-2020, mazais_ezis
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-May-2020, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
10-May-2020, mazais_ezis
Lauku zvirbulis Passer montanus
10-May-2020, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
10-May-2020, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus cornix
10-May-2020, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus cornix
10-May-2020, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus cornix
10-May-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
10-May-2020, mazais_ezis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
10-May-2020, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
10-May-2020, mazais_ezis
Sloka Scolopax rusticola
10-May-2020, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
10-May-2020, mazais_ezis
Peļu klijāns Buteo buteo
10-May-2020, mazais_ezis
Gaigala Bucephala clangula
10-May-2020, mazais_ezis
Gaigala Bucephala clangula
10-May-2020, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
10-May-2020, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-May-2020, mazais_ezis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
10-May-2020, mazais_ezis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
10-May-2020, mazais_ezis
Dzeguze Cuculus canorus
10-May-2020, mazais_ezis
Koku čipste Anthus trivialis
10-May-2020, mazais_ezis
Ķīvīte Vanellus vanellus
10-May-2020, mazais_ezis
Ķīvīte Vanellus vanellus
10-May-2020, mazais_ezis
Ķīvīte Vanellus vanellus
10-May-2020, mazais_ezis
Bezdelīga Hirundo rustica
10-May-2020, mazais_ezis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
10-May-2020, mazais_ezis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
10-May-2020, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-May-2020, mazais_ezis
Vītītis Phylloscopus trochilus
10-May-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
10-May-2020, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
10-May-2020, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
10-May-2020, mazais_ezis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
10-May-2020, mazais_ezis
Koku čipste Anthus trivialis
10-May-2020, mazais_ezis
Koku čipste Anthus trivialis
10-May-2020, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
10-May-2020, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
10-May-2020, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
10-May-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
10-May-2020, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
10-May-2020, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus cornix
10-May-2020, mazais_ezis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
10-May-2020, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-May-2020, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-May-2020, mazais_ezis
Melnais strazds Turdus merula
10-May-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
10-May-2020, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
10-May-2020, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
10-May-2020, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
10-May-2020, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
10-May-2020, mazais_ezis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
10-May-2020, mazais_ezis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
10-May-2020, mazais_ezis
Vālodze Oriolus oriolus
10-May-2020, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
10-May-2020, mazais_ezis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
10-May-2020, mazais_ezis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
10-May-2020, mazais_ezis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
10-May-2020, mazais_ezis
Pļavu čipste Anthus pratensis
10-May-2020, mazais_ezis
Koku čipste Anthus trivialis
10-May-2020, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
10-May-2020, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
10-May-2020, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
10-May-2020, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
10-May-2020, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
10-May-2020, mazais_ezis
Ķīvīte Vanellus vanellus
10-May-2020, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
10-May-2020, mazais_ezis
Aveņu gļotsēne Tubifera ferruginosa
9-Sep-2020, felsi
9-Sep-2020, felsi
16-Sep-2020, Pūcis 1
16-Sep-2020, Pūcis
16-Sep-2020, Pūcis
16-Sep-2020, Pūcis
Zilzaļā hlorociborija Chlorociboria aeruginascens
9-Sep-2020, felsi
16-Sep-2020, Pūcis
9-Sep-2020, felsi
Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp.
16-Sep-2020, Pūcis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
9-Sep-2020, felsi
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
9-Sep-2020, felsi
Aveņu gļotsēne Tubifera ferruginosa
9-Sep-2020, felsi
9-Sep-2020, felsi
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
9-Sep-2020, felsi
Zilganā mīkstpiepe Oligoporus caesius
9-Sep-2020, felsi
Pūkainā mīkstpiepe Postia ptychogaster (syn. Oligoporus ptychogaster)
9-Sep-2020, felsi
14-Sep-2020, Pūcis
Aveņu gļotsēne Tubifera ferruginosa
9-Sep-2020, felsi
16-Sep-2020, Irbe
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
16-Sep-2020, Irbe
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-Sep-2020, Irbe
16-Sep-2020, Irbe
Peļu klijāns Buteo buteo
16-Sep-2020, Irbe
Zalktis Natrix natrix
16-Sep-2020, Irbe
Mūru samtenis Lasiommata megera
16-Sep-2020, nekovārnis
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
16-Sep-2020, nekovārnis
Lielais tritons Triturus cristatus
17-Sep-2020, ligausis 1
16-Sep-2020, nekovārnis
Melnais priežu celmu koksngrauzis Spondylis buprestoides
16-Sep-2020, nekovārnis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-Sep-2020, Irbe
Dzilnītis Sitta europaea
16-Sep-2020, Irbe
Melndzeltenā sēņmārīte Psyllobora vigintiduopunctata
13-Sep-2020, Ivetta
Lielā zīlīte Parus major
16-Sep-2020, Irbe
Zeltgalvītis Regulus regulus
16-Sep-2020, Irbe
Melnā dzilna Dryocopus martius
16-Sep-2020, Irbe
Ziedmuša Sericomyia silentis Sericomyia silentis
13-Sep-2020, Ivetta
Baltais gārnis Egretta alba
16-Sep-2020, Irbe
Brūnā mušmire Amanita regalis
13-Sep-2020, Ivetta
Sarkanā mušmire Amanita muscaria
13-Sep-2020, Ivetta
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
17-Sep-2020, eksperts 3
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
17-Sep-2020, eksperts 3
Zoss Anser sp. Anser sp.
17-Sep-2020, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2020, ELPA
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2020, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-May-2020, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-May-2020, ELPA
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
18-May-2020, ELPA
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-May-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
18-May-2020, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2020, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2020, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2020, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
3-May-2020, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-May-2020, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-May-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2020, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
3-May-2020, ELPA
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-May-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
3-May-2020, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
3-May-2020, ELPA
Ķivulis Spinus spinus
10-May-2020, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
10-May-2020, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
10-May-2020, ELPA
Vālodze Oriolus oriolus
10-May-2020, ELPA
Dzilnītis Sitta europaea
10-May-2020, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
10-May-2020, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
10-May-2020, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
10-May-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
10-May-2020, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
10-May-2020, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-May-2020, ELPA
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
10-May-2020, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
10-May-2020, ELPA
Sila cīrulis Lullula arborea
10-May-2020, ELPA
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
10-May-2020, ELPA 3
Dzeguze Cuculus canorus
10-May-2020, ELPA
Gļotainā daudzvālīte Multiclavula mucida
17-Sep-2020, Ilze Ķuze
Ķivulis Spinus spinus
19-Apr-2020, ELPA
Zaļžubīte Chloris chloris
19-Apr-2020, ELPA
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
19-Apr-2020, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
19-Apr-2020, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Apr-2020, ELPA
Meža zīlīte Periparus ater
19-Apr-2020, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
19-Apr-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
19-Apr-2020, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
19-Apr-2020, ELPA
Meža tilbīte Tringa ochropus
19-Apr-2020, ELPA
Zaļganā smalkpiepīte Gloeoporus pannocinctus (syn. Ceriporiopsis pannocincta)
17-Sep-2020, Ilze Ķuze 1
Nokarenā fizāra Physarum album
17-Sep-2020, Lemmus 1
Sīlis Garrulus glandarius
1-May-2020, dekants
Ķivulis Spinus spinus
6-May-2020, ELPA
Zaļžubīte Chloris chloris
6-May-2020, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
6-May-2020, ELPA
Krauklis Corvus corax
6-May-2020, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
6-May-2020, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
6-May-2020, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
6-May-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-May-2020, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
6-May-2020, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
6-May-2020, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
6-May-2020, ELPA
Gludā baltene Sidera lenis (syn. Skeletocutis lenis)
17-Sep-2020, Lemmus
Lindblada diplomitopore Cinereomyces lindbladii (syn. Diplomitoporus lindbladii)
17-Sep-2020, Lemmus
Melnsvītras cietpiepe Phellinus nigrolimitatus
17-Sep-2020, Saulītis
Ķivulis Spinus spinus
1-May-2020, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
1-May-2020, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
1-May-2020, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
1-May-2020, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
1-May-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-May-2020, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
1-May-2020, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
1-May-2020, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
1-May-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
1-May-2020, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
1-May-2020, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
1-May-2020, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
1-May-2020, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Apr-2020, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
20-Apr-2020, ELPA
Mizložņa Certhia familiaris
20-Apr-2020, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
20-Apr-2020, ELPA
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
20-Apr-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-Apr-2020, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Apr-2020, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-Apr-2020, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
20-Apr-2020, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
20-Apr-2020, ELPA
Mizložņa Certhia familiaris
20-Apr-2020, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
20-Apr-2020, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
20-Apr-2020, ELPA
Purva zīlīte Poecile palustris
20-Apr-2020, ELPA
Plukšķis Turdus iliacus
20-Apr-2020, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Apr-2020, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-Apr-2020, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
20-Apr-2020, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
19-Apr-2020, ELPA
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
19-Apr-2020, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
19-Apr-2020, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
19-Apr-2020, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-Apr-2020, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Apr-2020, ELPA
Piepe Sarcoporia polyspora Sarcoporia polyspora
17-Sep-2020, Lemmus 2
Koraļļu dižadatene Hericium coralloides
17-Sep-2020, Lemmus
Žubīte Fringilla coelebs
18-Apr-2020, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-Apr-2020, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-Apr-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
18-Apr-2020, ELPA
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-Apr-2020, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
18-Apr-2020, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-Apr-2020, ELPA
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
17-Sep-2020, zane_ernstreite
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
11-Apr-2020, ELPA
Zeltgalvītis Regulus regulus
11-Apr-2020, ELPA
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
11-Apr-2020, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
11-Apr-2020, ELPA
Ķivulis Spinus spinus
11-Apr-2020, ELPA
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
11-Apr-2020, ELPA
Dzilnītis Sitta europaea
11-Apr-2020, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
11-Apr-2020, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
11-Apr-2020, ELPA
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
11-Apr-2020, ELPA
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
11-Apr-2020, ELPA
Parastais ragansviests Fuligo septica
17-Sep-2020, zane_ernstreite 1
Melnsvītras cietpiepe Phellinus nigrolimitatus
17-Sep-2020, Ilze Ķuze 1
Lindblada diplomitopore Cinereomyces lindbladii (syn. Diplomitoporus lindbladii)
17-Sep-2020, Ilze Ķuze
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
12-Sep-2020, kimkim
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
12-Sep-2020, kimkim
17-Sep-2020, Martins 1
Pūkainā mīkstpiepe Postia ptychogaster (syn. Oligoporus ptychogaster)
13-Sep-2020, kimkim
Pēdējās sugu izmaiņas
andrisb 18-Sep-2020 13:23:12

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 18-Sep-2020 13:14:44

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 18-Sep-2020 11:54:17

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


dziedava 18-Sep-2020 11:34:49

Parazītiska sēne (nenoteikta) ->


dziedava 18-Sep-2020 11:19:55

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 18-Sep-2020 09:31:56

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 18-Sep-2020 09:29:45

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 18-Sep-2020 09:28:19

Persona kribrārija Cribraria persoonii ->


roosaluristaja 18-Sep-2020 09:27:17

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


roosaluristaja 18-Sep-2020 09:24:58

Ausene (nenoteikta) Otidea sp. ->


Liepzieds 18-Sep-2020 09:18:50

Sēne (nenoteikta) ->


Ansis 18-Sep-2020 08:46:37

Līdzīgā ežlape Thuidium assimile ->


Ivars L. 18-Sep-2020 08:43:18

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 18-Sep-2020 08:42:32

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dekants 18-Sep-2020 08:38:17

Zaļā dzilna Picus viridis ->


roosaluristaja 18-Sep-2020 08:10:21

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 18-Sep-2020 08:08:03

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


sandis 18-Sep-2020 03:18:20

Pušķainā šokolādes gļotsēne Stemonitis axifera ->


dziedava 17-Sep-2020 22:43:18

Sudrabainā cilindrīte Stemonitopsis typhina var. typhina ->


IevaM 17-Sep-2020 22:02:46

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 17-Sep-2020 20:17:25

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 17-Sep-2020 18:46:46

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 17-Sep-2020 18:45:01

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 17-Sep-2020 18:42:52

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 17-Sep-2020 18:40:26

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 17-Sep-2020 18:23:05

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 17-Sep-2020 18:16:37

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 17-Sep-2020 18:16:03

Nezināms ->


Kukainis 17-Sep-2020 17:16:04

Spānijas kailgliemezis Arion lusitanicus ->


dziedava 17-Sep-2020 17:02:41

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ivars L. 17-Sep-2020 16:40:18

Zemeszvaigzne (nenoteikta) Geastrum sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 16:36:47

Zemeszvaigzne (nenoteikta) Geastrum sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 16:34:07

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 16:32:39

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 16:24:39

Zemeszvaigzne (nenoteikta) Geastrum sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 16:17:30

Zemeszvaigzne (nenoteikta) Geastrum sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 16:13:51

Zemeszvaigzne (nenoteikta) Geastrum sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 16:13:06

Zemeszvaigzne (nenoteikta) Geastrum sp. ->


dziedava 17-Sep-2020 15:56:18

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ivars L. 17-Sep-2020 15:43:50

Zemeszvaigzne (nenoteikta) Geastrum sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 15:41:45

Zemeszvaigzne (nenoteikta) Geastrum sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 15:37:32

Zemeszvaigzne (nenoteikta) Geastrum sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 15:18:32

Zemeszvaigzne (nenoteikta) Geastrum sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 14:22:18

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 14:20:53

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 14:11:48

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 13:52:50

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 13:51:52

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 10:38:28

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 17-Sep-2020 10:15:44

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 17-Sep-2020 09:54:21

Zemeszvaigzne (nenoteikta) Geastrum sp. ->


dziedava 17-Sep-2020 08:47:26

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 17-Sep-2020 08:45:46

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 17-Sep-2020 08:41:56

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 17-Sep-2020 08:32:57

Arcīrija (nenoteikta) Arcyria sp. ->


dziedava 17-Sep-2020 08:21:41

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 17-Sep-2020 08:12:28

Arcīrija (nenoteikta) Arcyria sp. ->


Ansis 16-Sep-2020 22:10:29

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 16-Sep-2020 22:06:43

Vidējais sfagns Sphagnum medium (Sphagnum magellanicum auct.) ->


Ansis 16-Sep-2020 22:05:52

Vidējais sfagns Sphagnum medium (Sphagnum magellanicum auct.) ->


Ansis 16-Sep-2020 22:04:39

Vidējais sfagns Sphagnum medium (Sphagnum magellanicum auct.) ->


Ansis 16-Sep-2020 22:03:08

Vidējais sfagns Sphagnum medium (Sphagnum magellanicum auct.) ->


Ansis 16-Sep-2020 22:01:24

Vidējais sfagns Sphagnum medium (Sphagnum magellanicum auct.) ->


Ansis 16-Sep-2020 21:59:17

Vidējais sfagns Sphagnum medium (Sphagnum magellanicum auct.) ->


Ansis 16-Sep-2020 21:58:13

Vidējais sfagns Sphagnum medium (Sphagnum magellanicum auct.) ->


Ansis 16-Sep-2020 21:57:01

Vidējais sfagns Sphagnum medium (Sphagnum magellanicum auct.) ->


Ansis 16-Sep-2020 21:55:45

Vidējais sfagns Sphagnum medium (Sphagnum magellanicum auct.) ->


Ansis 16-Sep-2020 21:54:22

Vidējais sfagns Sphagnum medium (Sphagnum magellanicum auct.) ->


Ansis 16-Sep-2020 21:53:32

Vidējais sfagns Sphagnum medium (Sphagnum magellanicum auct.) ->


roosaluristaja 16-Sep-2020 20:15:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 16-Sep-2020 19:35:10

Sēne (nenoteikta) ->


CerambyX 16-Sep-2020 19:25:32

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 16-Sep-2020 19:07:18

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 16-Sep-2020 19:06:54

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 16-Sep-2020 19:03:18

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 16-Sep-2020 19:02:28

Ragansviests (nenoteikts) Fuligo sp. ->


Ivars L. 16-Sep-2020 18:53:52

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 16-Sep-2020 18:52:48

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 16-Sep-2020 18:50:51

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 16-Sep-2020 18:46:33

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 16-Sep-2020 18:40:45

Gludā baltene Sidera lenis (syn. Skeletocutis lenis) ->


Ivars L. 16-Sep-2020 17:58:44

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 16-Sep-2020 17:57:58

Parastā lazdupiepe Dichomitus campestris ->


andrisb 16-Sep-2020 17:49:44

Ragansviests (nenoteikts) Fuligo sp. ->


andrisb 16-Sep-2020 17:41:09

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Grislis 16-Sep-2020 17:38:00

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 16-Sep-2020 17:05:59

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 16-Sep-2020 16:58:34

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 16-Sep-2020 16:56:27

Ragansviests (nenoteikts) Fuligo sp. ->


Ivars L. 16-Sep-2020 16:55:54

Zemeszvaigzne (nenoteikta) Geastrum sp. ->


dziedava 16-Sep-2020 16:54:24

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 16-Sep-2020 16:53:58

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Acenes 16-Sep-2020 15:53:42

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


dziedava 16-Sep-2020 14:27:21

Pārslainā gļotsēne Mucilago crustacea ->


dziedava 16-Sep-2020 13:44:18

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 16-Sep-2020 13:22:50

Ragansviests (nenoteikts) Fuligo sp. ->


dziedava 16-Sep-2020 13:21:28

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 16-Sep-2020 09:52:54

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 16-Sep-2020 09:50:03

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


dziedava 16-Sep-2020 09:35:56

Gļotsēne Fuligo intermedia Fuligo intermedia ->


Ansis 16-Sep-2020 08:29:37

Ziedaugs (nenoteikts) ->


CerambyX 16-Sep-2020 08:10:31

Nezināms ->


CerambyX 16-Sep-2020 08:08:26

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 16-Sep-2020 08:08:12

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 16-Sep-2020 08:08:02

Vērpējs (nenoteikts) Lasiocampidae sp. ->


CerambyX 16-Sep-2020 08:01:55

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 16-Sep-2020 08:01:44

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 16-Sep-2020 07:04:05

Sēne (nenoteikta) ->


CerambyX 15-Sep-2020 22:27:22

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 15-Sep-2020 22:26:47

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 15-Sep-2020 22:26:27

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


roosaluristaja 15-Sep-2020 21:09:58

Sviestbeka Suillus sp. Suillus sp. ->


roosaluristaja 15-Sep-2020 20:56:35

Sēne (nenoteikta) ->


Gaidis Grandāns 15-Sep-2020 19:47:56

Abinieks (nezināms) ->


Acenes 15-Sep-2020 19:17:56

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Ivars L. 15-Sep-2020 19:01:18

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Mežirbe777 15-Sep-2020 18:10:51

Nezināms ->


Mežirbe777 15-Sep-2020 17:13:22

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


Ivars L. 15-Sep-2020 15:18:23

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 15-Sep-2020 15:17:43

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dekants 15-Sep-2020 15:16:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Līga Strazdiņa 15-Sep-2020 13:50:26

Nezināms ->


CerambyX 15-Sep-2020 11:20:25

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


CerambyX 15-Sep-2020 11:20:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 15-Sep-2020 11:20:18

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ivars L. 15-Sep-2020 10:41:46

Egļu violetpiepe Trichaptum abietinum ->


Ivars L. 15-Sep-2020 10:40:57

Ķērpjveida leptogija Leptogium lichenoides ->


Ivars L. 15-Sep-2020 10:39:29

Kausveida sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 15-Sep-2020 09:26:20

Nezināms ->


IlzeP 15-Sep-2020 09:24:31

Beka (nenoteikta) ->


roosaluristaja 15-Sep-2020 07:16:26

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 15-Sep-2020 07:03:58

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


DanaH 14-Sep-2020 23:00:00

Upes tārtiņš Charadrius dubius ->


DanaH 14-Sep-2020 22:59:21

Upes tārtiņš Charadrius dubius ->


Liepzieds 14-Sep-2020 20:02:18

Košā agrene Sarcoscypha coccinea ->


roosaluristaja 14-Sep-2020 18:29:44

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 14-Sep-2020 18:28:31

Abinieks (nezināms) ->


andrisb 14-Sep-2020 18:09:35

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 14-Sep-2020 18:08:19

Nezināms ->


roosaluristaja 14-Sep-2020 18:03:07

Nezināms ->


roosaluristaja 14-Sep-2020 17:57:22

Dzenis Dendrocopos sp. Dendrocopos sp. ->


Ivars L. 14-Sep-2020 17:56:06

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 17:18:52

Mīkstblakts Phytocoris sp. Phytocoris sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 17:15:52

Mīkstblakts Phytocoris sp. Phytocoris sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 17:11:29

Mīkstblakts Phytocoris sp. Phytocoris sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 17:10:51

Mīkstblakts Phytocoris sp. Phytocoris sp. ->


Mežirbe777 14-Sep-2020 16:59:17

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 14:51:22

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


Ansis 14-Sep-2020 13:49:44

Parastā īve Taxus baccata ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:54:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:54:01

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:53:56

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Ansis 14-Sep-2020 11:52:36

Taukā bezdzīslene Aneura pinguis ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:51:17

Dižspāre (nenoteikta) Aeshna sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:50:59

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:50:49

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:50:42

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:50:31

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:50:21

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:49:45

Nezināms ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:45:53

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:45:43

Nezināms ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:45:34

Nezināms ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:45:28

Nezināms ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:45:17

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:44:59

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:44:50

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:44:25

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:42:40

Vairogblakts Palomena sp. Palomena sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:42:35

Nezināms ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:42:17

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:41:57

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:41:50

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:41:43

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:41:36

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:41:27

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:40:40

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:40:30

Vairogblakts Palomena sp. Palomena sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:40:30

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:40:18

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:40:01

Lapsene (nenoteikta) Vespidae sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:39:54

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:39:45

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:39:39

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 14-Sep-2020 11:39:32

Vabole (nenosakāma) Coleoptera sp. ->


roosaluristaja 14-Sep-2020 07:02:56

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 14-Sep-2020 06:55:08

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 14-Sep-2020 06:51:07

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 14-Sep-2020 06:43:12

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 14-Sep-2020 06:32:14

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 14-Sep-2020 06:30:00

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 14-Sep-2020 06:28:11

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 14-Sep-2020 00:40:46

Sēne (nenoteikta) ->


VijaS 14-Sep-2020 00:29:44

Sēne (nenoteikta) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
dekants 18.septembris, 12:20

Tieši tā, jātur acis un ausis vaļā. Zaļai dzilnai tad pagaidām prasās vēl kāds pierādīums. Lai vai kā, paldies, Anete, par atsūtīto audio piecminūti! Šobrīd aktivitāte bijusi liela, un noklausīta vien daļa no ierakstiem (noklausītas 15h). Tas ir būtisks pienesums putnu atlantam! Aicinu arī citus, kas pavasars rītos un vakaros ir dabā, ierakstīt audio piecminūti un sūtīt projektam. Noteikti būs interesantas sugas! https://www.lob.lv/putnu-atlants/


dace_bio 18.septembris, 12:19

Cladonia sp., Šķiet, ka norvegica, bet neesmu 100% pārliecināta...


dace_bio 18.septembris, 12:15

Izskatās pēc Cetraria sp, iespējams islandica


dace_bio 18.septembris, 12:11

Pseudevernia furfuracea


dziedava 18.septembris, 11:52

Par šo arī paldies :) Bija aizdoma, ka būs tomēr aļģes.


dziedava 18.septembris, 11:51

O, paldies Roland!! :) Dabasdatos tikai 2. novērojums, tad jau laikam nav tik bieža.


lichen_Ro 18.septembris, 11:51

Tās ir ciānaļģes :)


lichen_Ro 18.septembris, 11:50

Ir īstā :)


Vīksna 18.septembris, 11:46

Apsveicu !


Lemmus 18.septembris, 11:40

Paldies,Ivar!


dziedava 18.septembris, 11:36

Paldies! Gan jau nav reta, varbūt kāds arī agrāk redzējis. Vēlāk redzēju vēl vienā vietā.


Ansis 18.septembris, 11:33

Apsveicu! Vakar ar divas šādas redzēju uz alas griestiem :)


Ivars L. 18.septembris, 11:25

Daudzsporu sārtpore Sarcoporia polyspora arī maina krāsu piespieduma vietā. Šķērsgriezuma paskats, manuprāt, vedina uz šo sugu.


Lemmus 18.septembris, 11:24

Fantastiski, apsveicu! :)


dziedava 18.septembris, 11:21

Vismaz man nav datu, ka LV šī suga kaut kur būtu reģistrēta


dziedava 18.septembris, 10:41

Jā, Inguna, kribrārijas nav tā vieglākā ģints. Izteikts kausiņš un tīkliņš, garums līdz 2mm, granulas 1mkm ierobežo variantu skaitu, šobrīd cirkulēju starp C.persoonii, C.aurantiaca un C.vulgaris. Biju jau nosvērusies par C.persoonii (kātiņa garums nesasniedz 4 diametru garumu, kā mēdz būt abām pārējām sugām, kājiņa nav spilgti sarkanbrūna, kā mēdz būt C.aurantiaca), bet domāju par sporu formu, kas mēdza būt tādas stūrainas. Bet daudzstūrainas sporas (sausas) raksturīgas C.vulgaris. Bet franču grāmatā skatot kausiņa augšmalas tuvplāna (7. att.) zīmējumus, tieši C.vulgaris izteiktas tikai vertikālas krokas, kamēr C.aurantiaca un (mazāk izteikti) C.personii iezīmēts arī horizontālais joslojums (kas redzams arī 7. jeb šobrīd pēdējā att.). Tā nu šobrīd jūtos mazliet iesprūdusi.


Lemmus 18.septembris, 10:18

Tad šī tomēr būs trauslā mīkstpiepe pēc krāsas maiņas pazīmes?


sandis 18.septembris, 10:11

:)


Vīksna 18.septembris, 09:51

Vispār mūsu pusē sēnes ļoti maz,gandrīz nav ko bildēt, pārāk sauss.


IevaM 18.septembris, 09:21

Cik skaista :)


Anete PB 18.septembris, 08:59

Par apmeklējumu, lūdzu, pieteikties pie manis, tad var dabūt arī kafiju/tēju :)) Kā jau komentēju Andrim un Uģim - paklausoties balsu paraugus, sapratu, ka esmu dzirdējusi šādu balsi vairākas reizes (mežā uz Z no upītes, pavisam netālu no mājas), tieši padomāju, ka kaut kas no dzeņiem un nedzirdēts, bet nesanāca ierakstīt un papētīt tālāk, kas tas varētu būt. Tas gan bija vairāk vasaras otrajā pusē. Turpmāk pievērsīšu uzmanību un turēšu pa rokai telefonu, ja nu paveicas :)


dekants 18.septembris, 08:37

Paldies visiem, kas palīdzēja pārbaudīt šo ieraksta fragmentu un komentēja savas domas šeit un privāti! Secinu, ka Jāņa ideja par erickiņa dīvaino izskaņu ir reālāka par zaļo dzilnu, tādēļ nomainu uz erickiņu.


Mareks Kilups 18.septembris, 08:10

noteikti piekrītu visiem, kas saka, ka ar šo sugas reģistrēšanai nepietiek. taču ir labs iemesls apmeklēt to vietu (gan tagad, gan sezonā) un mēģināt pārbaudīt, varbūt tiešām.


roosaluristaja 18.septembris, 07:59

Ja egle, tad Trichaptum abietinum. Ja nē, tad cits no Trichaptum


dziedava 18.septembris, 07:58

Paldies par info! Nav viegli sajaucama ar citām līdzīgām?


CerambyX 17.septembris, 23:24

Pag pag - arī ļoti retu (bet ne tikai) sugu gadījumā tas nav labais stils, manuprāt, noteikt sugu tikai pēc viena vienīga <1 sekundes sauciena. Man gribētos teikt, ka jābūt vismaz minimums diviem saucieniem vai saucienu sērijai, kas ļauj novērotājam būt pārliecinātam par dzirdēto. Vismaz man tas tā vienmēr idejiski ir - pirmais sauciens pievērš uzmanību un pēc tā tiek pieņemta kaut kāda provizoriskā sugas identitāte, otrais un tam sekojošie saucieni (ja ir vairāk par 2) - lai to aptiprinātu (vai otrādi - apgāztu sākotnējo versiju, kas arī notiek pietiekami bieži). Ja nosaka sugas tikai pēc viena vienīga sauciena, tad nu tur es gan problēmu saskatu, jo var gana ātri auzās iebraukt, jo nu, manuprāt, reti kurš ir (neviens nav?) tik dzirdīgs un koncentrēties spējīgs (īpaši, ja, dabā esot, vienlaicīgi daudzas putnu skaņas jāfiltrē + jāpēta kaut kas binoklī, jāraksta piezīmes utml.), lai jebkādos apstākļos spētu 100% visus putnus atpazīt pēc viena vienīga sauciena :D Gļuki jau visādi gadās. Ierakstos tad tiešām var vismaz sonogrammu pētīt un tā, bet nu arī pēc atsevišķiem vieniem saucieniem, kas izklausās pēc kaut kā, bez kaut kāda konkrēta konsteksta uz vietas (ko var sniegt tikai pats novērotājs/audio ierakstītājs), droši vien ir jābūt stipri uzmanīgiem, lai iekļautu jebko kas nav skaidri un pārliecinoši dzirdams. Šo es neskaitītu kā zaļās dzilnas novērojumu.


Ivars L. 17.septembris, 22:57

Burvīgs nosaukums! :D Bet, ja nopietni, pieminēšu jau apnicīgo info no somu literatūras, varbūt kādreiz noder - viņiem šī skaitās bioloğiski daudzveidīgu platlapju mežu indikatorsuga ar visaugstāko vērtību. Latvijā skaitās reta. DD sugas novērojumu maz. Spriežot pēc atradumu vietu ortofoto, kā arī komentāriem, tiešām atrodama vecos, mazāk ietekmētos mežos. Arī šīs atradnes mežaudzē, piemēram, kopā ar Gloiodon strigosus. Bet protams, šī tēma vēl jāpapēta.


dekants 17.septembris, 22:52

Daudzas sugas, piemēram, migrācijā (arī rētās) tieši tiek noteiktas pēc pavisam īsa <1 sekundes sauciena. Tādēļ tur problēmu nesaskatu un nepiekrītu, ka pēc īsa ieraksta 'sugu noteikt nevar'. Jā, LV šī šobrīd ir viena no retajām sugām, tādēļ it kā prasītos 100% pārliecība, lai liktu ligzdošanas pakāpi. Manuprāt galvenais jautājums, vai to saucienu atdarina erickiņš? Šis Jāņa variants sāk mani pārliecināt. Citus variantus sugai šobrīd neredzu.


Edgars Smislovs 17.septembris, 22:48

Bildē meža pīles tēviņš.


Gaidis Grandāns 17.septembris, 21:52

Es arī šajā ierakstā nesaklausu zaļo dzilnu (kā jau Andrim rakstīju) un uzskatu, ka pēc tik īsa un kopumā absolūti nepārliecinoša ieraksta sugu noteikt nevar. Ja kāds to var patiešām pierādīt (sonogramma?) - priecātos redzēt notikumu attīstību. Bet vai to vajag...?


felsi 17.septembris, 21:33

Visticamāk paciņu ragansviests, bet var būt arī trauslā leokarpa. Vērojama.


andrisb 17.septembris, 21:17

To, kas nesanāk, tedažreiz neredz. :))


Ivetta 17.septembris, 21:09

Paldies !


dekants 17.septembris, 20:56

Paldies par diskusiju! Diezgan droši, ka tas ir zaļās dzilnas sauciens, kaut vai https://www.xeno-canto.org/580221. Bet patīk arī Jāņa doma, ka to atdarina erickiņš... Taimings diemžēl baigi labi sakrīt. Es arī Latvijā esmu dzirdējis tikai erickiņa "klasiku", un arī šajā 5min ierakstā viņš vairāk dzilnu neatdarina, bet kaut ko tur dažreiz parotā dziesmu beigās. Bet jā, jautājums, vai no šī sauciena pietiek sugai? Vai erickiņš var beigās uzraut arī zaļo dzilnu? Pieliku vēl vienu audio, kurš garāks (1min 41 sek) un var ilgāk dzirdēt erickiņu.


forelljjanka 17.septembris, 20:27

Paklausījos Xeno erickiņu,man par pārsteigumu(kaut kā Latvijā esmu dzirdējis tikai klasiku)viņš ir samērā liels poliglots,tā kā,manuprāt erickiņš vien būs.;)


forelljjanka 17.septembris, 20:13

Starp 2-3 sek.ir it kā īss sauciens,bet ar to,manuprāt,nepietiek,tikpat labi tas ir vienkārši iepīts dziedātājputna(erickiņa?)dziesmā.;)


Rekmanis 17.septembris, 20:11

Es ierakstā saklausīju parasto erickiņu un dziedātājstrazdu.


CerambyX 17.septembris, 20:06

Jāpaklausās uz austiņām vēlāk, bet tā, telefonā klausoties, zaļo dzilnu nedzirdu? Kurā sekundē tas sauciens ir?


felsi 17.septembris, 20:04

Ops, būs kaut kas jauns!


Irbe 17.septembris, 19:51

Manuprāt gugatņi


Saulītis 17.septembris, 19:34

Beidzot, ar trešo piegājienu izdevās. :) Paldies par noteikšanu!


felsi 17.septembris, 19:25

Tas tā notiek, kad seko paraudziņiem un izdodas izaudzēt!


felsi 17.septembris, 19:19

Nu tad vēl jo vairāk vēlk uz gļotsēni porainā ragainīte. Šī grupa aiz sevis atstāj plēves nevis klasiskās sporas:)


felsi 17.septembris, 19:11

Un treknas!


nekovārnis 17.septembris, 18:30

Nez, varbūt krusta zirnekļa Araneus diadematus krāsas variācija.


nekovārnis 17.septembris, 18:17

Jā, ir īstā.


dziedava 17.septembris, 18:10

Sākumstadijā šīs patiešām var būt sajaucami līdzīgas :)


Ilze Ķuze 17.septembris, 18:04

Apskatījos F.citrinellus foto - neatbilst. Ir gluži tāda pati smalkpiepīte, kā visas citas līdz šim redzētās. Egļu, bērzu, apšu nogabals, biol.veca audze (100 g.), blakus arī pārējie nogabali līdzīgi. Ātrumā Google pameklēju, viena zviedru lapā atradu, ka reti var būt arī uz egles: https://artfakta.se/naturvard/taxon/gloeoporus-pannocinctus-715 (jātulko ar Google translate).


Ivars L. 17.septembris, 17:55

Ja vien tā nav Flaviporus citrinellus, tad tas ir interesanti, jo C.pannocinctus uz skujukokiem aug reti.


zane_ernstreite 17.septembris, 17:50

Ufff... šķita, ka nav uz koksnes, bet tā kā uz sūnas un tad pārslainā. Nu nekas! Paldies! Gan iemācīšos ;)


Kukainis 17.septembris, 17:17

Kailgliemežus droši var noteikt tikai pēc ģenitālijām


andrisb 17.septembris, 16:17

Maina krāsu- trauslā mīkstpiepe.


dziedava 17.septembris, 16:12

Ar šo mazliet pamocījos, jo ar attīstīšanos kastītē manām neiet tik labi kā Andra, - viņas skleroficējās. Pieliku attēlus, kur var redzēt blakus gandrīz sporu stadiju ar skleroficētu - caurspīdīgi oranžu - trihiju. Attiecīgi tās arī kļuva cietas un sporas ar labu dot negribēja. Vienu vardarbīgi izsmērēju pa stikliņu un pie sporām tiku, taču sporu izmēri atkal mulsināja - tie bija ap 15-16mkm, bet franču grāmatā tik lielas sporas trihijām nedod. Neuberta noteicējs visu salika pa vietām - elateras tikai 2x savītas, līdz ar to T.varia, un tur arī sporu izmēri norādīti 11-16mkm, kas atbilst (frančiem noteicēja sadaļā norādīts 11-14mkm, kaut attēlu sadaļā ir 11,5-15,5mkm - kā jau Sandis ievērojis, ka abās daļās mēdz atšķirties). Līdz ar to sākotnējā hipotēze apstiprinās. Arī pēc franču grāmatas citas versijas nesanāk.


andrisb 17.septembris, 16:00

4.foto.


andrisb 17.septembris, 15:58

3.foto.


andrisb 17.septembris, 15:55

4.foto, vakar 7:51; 5.foto šodien. Jāžāvē.


andrisb 17.septembris, 15:49

4.foto, vakar 7:56; 5.foto šodien.


andrisb 17.septembris, 15:46

4.foto, vakar 7:55; 5.foto šodien.


andrisb 17.septembris, 15:03

3.foto.


andrisb 17.septembris, 14:54

2.,3.foto.


Lemmus 17.septembris, 14:45

Paldies,Ivar!


andrisb 17.septembris, 14:33

2.foto.


andrisb 17.septembris, 14:26

4.foto, visas jau vienādas. Jānožāvē un maisiņā.


andrisb 17.septembris, 14:23

Jā! Foto tikai šodien.


dziedava 17.septembris, 14:19

Pēc melna palika zaļš?


andrisb 17.septembris, 14:10

6.foto, jau vakar palika zaļš.


sandis 17.septembris, 13:19

Pievienoju atpakaļ pelēkā plazmodija bildes plus jau nobriedušus augļķermeņus nedēļu vēlāk. Līdz šim maldināja tas, ka discoverlife aprakstā minēts, ka plazmodijs ir balts - tāpēc likās, ka pelēkais būs citai sugai. Tomēr dažas dienas vēlāk Jaunraunas apkārtnē novēroju, kā divās dienās no pelēkajiem bumbuļiem izveidojās baltie (un blakus arī pelēkais plazmodijs), tā ka tā ir tā pati C. rufa. Ieskatījos, ko par plazmodija krāsu raksta Neubert - tur stāv rakstīts, ka pelēks. Tātad discoverlife aprakstā iezagusies maldinošā kļūda.


sandis 17.septembris, 12:41

Ievērojot līdzšinējo praksi, kam varietātes, ja LV apzinātas vairākas, tiek nošķirtas (piem., parastais ragansviests un zarainītes), līdzīgi vajadzētu rīkoties arī šajā gadījumā. Similis varietātes nosaukumā acīmredzot nozīmē "līdzīgs" (t.i., droši vien domāta kā līdzīga nominālajai varietātei, bet ne gluži tāda). Latviski "līdzīgā cilindrīte" kaut kā jocīgi izklausās. Bet nekas cits acumirklī prātā arī nenāk...


Mari 17.septembris, 12:09

Vai varētu būt smailvabole Scaphidium quadrimaculatum ?


marsons 17.septembris, 10:30

Paldies! Diemžēl, man ne vienmēr izdodas atkārtoti atrast to vienīgo vajadzīgo kritalu... Paraudziņš mājās izžuva un palika pāri dzeltenīga plēvīte ar baltāku vienu malu.


Lemmus 17.septembris, 09:45

Jā, man sardelīšu trāpījās pirmo reizi, bet, piemēram,A.ferruginea salīdzinoši bieži


dziedava 17.septembris, 09:38

Kāreiz par sardelīšu padomāju, ka it kā jau no sākta gala neskaitās ļoti reta, bet ziņota retāk nekā daža laba, kas sākotnēji tika uzskatīta par ļoti retu. :)


Lemmus 17.septembris, 09:35

Man īpašs prieks par sardelīšu arcīriju-manā personīgajā listē jauna suga:)


Lemmus 17.septembris, 09:34

Izdzēsu lieko foto :D


Lemmus 17.septembris, 09:32

Ir ievākts :)


Acenes 17.septembris, 09:02

Paldies! Noteikti!


dziedava 17.septembris, 08:56

Garas izstiepušās! :)


dziedava 17.septembris, 08:55

Tās jaunās tad vajag vai nu dzēst, vai atsevišķā novērojumā.


dziedava 17.septembris, 08:54

Sandi, ja domā, ka šo vajadzētu sadalīt, tad S. typhina var. similis vajag citu latvisko nosaukumu ;)


dziedava 17.septembris, 08:52

Tik traki jau nesažūst, ka izmēri kļūtu nederīgi :). Kātiņa kaļķainumu nekad neesmu pētījusi. Iespējams, mikroskopējot kātiņu, redzētu sīkas kaļķa granulas - mazus baltus krikumiņus. Vajadzētu pamēģināt! :)


dziedava 17.septembris, 08:47

Domāju, ka sporas jau tur iekšā ir, tik vien jāliek zem mikroskopa :)


dziedava 17.septembris, 08:43

Andris jau pilnīgi identificējies ar gļotsēnēm, ka runā daudzskaitlī 1. personā. :))


dziedava 17.septembris, 08:38

Nobriedušas jau varētu saglabāties ilgi, tikai cita lieta - cik viegli tādas atrast! :)


dziedava 17.septembris, 08:33

(Atceros, atceros, ka runājām, bet kas to var atcerēties, par kuru tieši novērojumu :), labāk jau visu pierakstīt)


dziedava 17.septembris, 08:32

Ahā, novērojums izrādās jau sadalīts, te tikai piezīmēs vajadzēja norādīt, ka tiek izskatīta tikai rozā stadija, uzminēt to grūti :)


dziedava 17.septembris, 08:29

Hmm, tās jaunās rozīgās man izskatās pēc rūsganās arcīrijas sākumstadijas, bet tās nobriedušās kā sardelīšu arcīrija. Izmēri abām versijām atbilst.


dziedava 17.septembris, 08:20

Divām biežākajām sugām tipiskākie izmēri (garumi) vienai ir 1-1,5mm, otrai 2-5mm (ar iespējamām nobīdēm no tiem). Tavā foto ir 1,5-2mm, kas iekļaujas abu sugu nobīdēs, bet nevienai nav tipiskākie :D. Ja ievākts, būs jāskatās klātienē!


dziedava 17.septembris, 08:13

Čiekurs - tas gan ir neparasti! :)


Laimeslācis 16.septembris, 22:06

Paldies par sfagnu! :)


Saulītis 16.septembris, 22:01

Paldies!


Saulītis 16.septembris, 21:59

Paldies!


Lemmus 16.septembris, 21:41

Paldies par labojumu,Ivar!


dziedava 16.septembris, 21:40

Viss, man jāiet atvaļinājumā, es tak it kā pārbaudīju! :D Līdzīgas jau ļoti.


AAvj 16.septembris, 21:35

Ir tāda bridējputnu pētnieku grupa (waderstudygroup.org), kas uztur šai grupai aktuālāku reģistru kā cr-birdring.org. Pēc viņu reģistra man sanāk, ka šim vajadzētu būt Spānijā gredzenotam putnam no shēmas, par kuru var ziņot šajā e-pasta adresē: eunamuno@birdcenter.org Tomēr varbūt ir vērts aizsūtīt ziņojuma informāciju ar foto arī pašiem reģistra uzturētājiem: colourmark@waderstudygroup.org


gints 16.septembris, 20:33

Paldies, Uldi! Uz to pusi pūta vēji ! :)


Ivars L. 16.septembris, 20:13

Uldim taisnība!


Ivars L. 16.septembris, 19:59

Jā, sugai varens zemes pleķītis. Droši vien kādas 20...30 min aizņēma tā skaitīšana. Bet ko darīt - biju šī brīnuma pārņemts, un šodien turpinājums - tikai ar zemeszvaigznēm.:)


VijaS 16.septembris, 19:07

Paldies, Julita! Izskatās, ka agrāk par sestdienu uz mežu netikšu, un tad jau laikam vairs nebūs cerība kaut ko tajā vietā atrast, tā ka pārliecināties nesanāks...


Ivetta 16.septembris, 19:04

Paldies par noteikšanu !


andrisb 16.septembris, 18:55

Uz bērza var būt? Vai uz skuju kokiem?


VijaS 16.septembris, 18:51

"Uz aci" apmēram tādas pašas, līdzi neko nepaņēmu, jo konsistence vēl bija pašķidra.


Ivars L. 16.septembris, 18:12

Bet es turpināšu ķeksēt. Ļoti interesanta suga, un arī tomēr joprojām reta. Domāju, ka pēc Dabas skaitīšanas projekta noslēguma tā šeit Dabasdatos savus pirkstus atrādīs ļoooti reti.


felsi 16.septembris, 17:41

Man liekas, ka parastais, balta apmalīte.


Ilze Ķuze 16.septembris, 17:41

Jā, gļotaino radību Dievs šodien ir dāsns visiem! :)


andrisb 16.septembris, 17:40

Paldies! :)


felsi 16.septembris, 17:40

Tik rozīgu un svaigu vēl nebiju redzējusi!


felsi 16.septembris, 17:39

Parastais ragansviests, plazmodija stadija:)


felsi 16.septembris, 17:37

Nu pēc vakar ieziņotās, vāles hemtrihija:)


felsi 16.septembris, 17:33

Paldies Julita, nobijos uzreiz likt parasto!


felsi 16.septembris, 17:32

Man tā izskatījās, bet 100% navaru galvot, ir ievākta.


ivars 16.septembris, 17:30

Mājas strazdi.


Ivars L. 16.septembris, 17:26

Juhū! :)


Lemmus 16.septembris, 17:22

Paldies Julita! :)


Ivars L. 16.septembris, 17:09

Skatoties "Lielajā Latvijas sēņu grāmatā", šī visvairāk līdzinās rūsganajai. Bet es galīgi neesmu zemeszvaigžņu eksperts.


dziedava 16.septembris, 17:03

Varētu būt, ka ir. Labi, ka ir paraugs, jo izskatās paresns. Ja nu kas cits, vēl retāks!


dziedava 16.septembris, 17:00

Agri, parastais ragansviests gan nebūs, tam nav tādas bumbiņas. Vija, šī atkal varētu būt zaļganā fizāra, ja izmērs bumbiņām atkal tik ļoti sīks kā tām.


dziedava 16.septembris, 16:57

Nu grezns 2. foto! :)


dziedava 16.septembris, 16:56

Man šķiet, ka šoreiz tie nav rūsgani, bet brūni :D


dziedava 16.septembris, 16:54

Nē, te ir vairākas galviņas uz kātiņa! :)


dziedava 16.septembris, 16:53

Visdrīzāk, ka jā!


dziedava 16.septembris, 16:52

Ap kātiņu ir gļota, lai droši teiktu, ka sudrabainā?


dziedava 16.septembris, 14:28

Pārslainā nav tik viendabīga, bet veido tādas kā pārslas, krokas :)


roosaluristaja 16.septembris, 14:28

Jā, lai cik tas dīvaini nebūtu, M.mucida manā kolekcijā arī nav. Žagarainis jau man šis bija otrais. Bet pirmo atrada bērns. Senajās dienās, kad es vēl nezināju par žagaraiņa eksistenci


Ilze Ķuze 16.septembris, 14:01

Skatos uz šiem pēdējo dienu interesantajiem novērojumiem un ceru, ka man arī šoruden Mores pusē izdosies pamanīt kādu no šiem simpātiskajiem “mošķīšiem”, gļotzobēm, žagaraņiem un pagaidām nenotverto M.mucida. :) Krimuldā tiem patīk. :)


dziedava 16.septembris, 13:22

Manuprāt otrā :)


dziedava 16.septembris, 13:14

Par ķeksēšanu žēl. Man būs kā parasti - kad beidzot atrodu, tā sen vairs nevienam nav interesants.


Ilze Ķuze 16.septembris, 13:09

O, apsveicu! :)


roosaluristaja 16.septembris, 13:07

Jā, beidzot dabūju. Tagad pie interesantajiem vairs neķeksēšu


roosaluristaja 16.septembris, 13:05

Paga. Gada sēne taču ir Peziza ammophila


dziedava 16.septembris, 11:10

Šis gan vareni! Cik ilgi nācās skaitīt? (Man saskaitīšanas fakts šķiet ne mazāk varens :D)


Wiesturs 16.septembris, 10:59

Paldies!


IlzeP 16.septembris, 10:44

Man arī izskatās pēc makovika (priežu sviestbekas). Sēņu grāmatā purvu malas minētas kā biotops.


Vīksna 16.septembris, 10:19

Paldies !


Vīksna 16.septembris, 10:00

Paldies !


dziedava 16.septembris, 09:51

Man šķiet, ka šai vajadzētu būt ķērpjveida leptogijai. Vai ir vēl kādi citi varianti?


CerambyX 16.septembris, 08:09

Šāda līdzīga paskata man ar vienu reizi bija, bet nu neko vairāk kā dīvainu (zaļganāku spīdumu un bez izteiksmīga balto plankumu raksta) Carpocoris sp. nevarēju izdomāt.


Saulītis 16.septembris, 07:52

Paldies!


andrisb 15.septembris, 21:50

Paldies, Inguna! Lai jau izaug un nobriest. :)


VijaS 15.septembris, 21:40

Njā, izskatās tieši tāpat...


felsi 15.septembris, 21:36

Apsveicu! Nu re, ir vērts ar tā sūnām!


dziedava 15.septembris, 21:33

Tiešām 160 gadus nebij atrasta?! :) Paldies, Ansi, par info! Neparasti, kāpēc tieši tur auga. Atradu tikai tāpēc, la līdu augstāk meklēt kādu neatzīmētu dolomitizēto smilšakmeni, - ja nu uz tā kāda sīkpaparde augtu. Neatradu ne vienu, ne otru, bet uz pajaunas kļavas stumbra apakšas šīs porenītes. Lai vai kā, rāpiens attaisnojās. :)


roosaluristaja 15.septembris, 21:30

Nu tad man nav variantu. Lūk attēls. Ļoti līdzīgs. Bet apse kā substrāts šai sugai nekādi neder. http://www.mykoweb.eu/fungi/phlebia-centrifuga


felsi 15.septembris, 21:27

Vai arī vāles hematrihija.


dziedava 15.septembris, 21:27

Paldies, Ivar, par labojumiem! :)


VijaS 15.septembris, 21:23

Vajadzētu būt, vismaz pēc zariem (jeb pareizāk pēc tām dažām zaru vietām) galīgi pēc egles neizskatās. Turklāt otrā galā auga lapkoku svečtursēnes.


VijaS 15.septembris, 21:18

Priežu mežs, zemsedzē virši un vaivariņi; vietām ciņi ar sfagniem, vietām kūdras slānis plāns un apakšā pelēkā smilts. Piedevām vēl pirms gadiem divdesmit šeit bija dedzis, un tā pirmajā bildē redzamā sūnainā josla ir tur, kur ugunsdzēsēju mašīnas bija tīrījušas un braukušas iekšā.


VijaS 15.septembris, 21:11

Šī mala ir diezgan sausa, tas itkā nebūtu pretrunā. Pa šo pusi viņu katru gadu ir diezgan daudz (izņēmums bijai pagājušais rudens, kad bija tikai pa kādai atsevišķai).


roosaluristaja 15.septembris, 21:10

O.K. Biotops tāds dīvains.


roosaluristaja 15.septembris, 21:09

Droši, ka apse? Izskatās pēc Phlebia centrifuga. Bet tā ir suga, kas sastopama uz skujkokiem. Pamatā uz eglēm.


VijaS 15.septembris, 21:06

Nu es jau arī pilnīgā pārliecībā, ka pazīstu. Tiesa gan, visu mūžu sauktas par makavikiem...


roosaluristaja 15.septembris, 21:04

Bet varbūt tiešām priežu? Var pārlabot atpakaļ. Parasti viņas aug sausās vietās.


felsi 15.septembris, 19:51

Šitās vērojamās, var būt arcīrija.


felsi 15.septembris, 19:49

Varētu būt daudzveidīgā trihija, tai var būt gan balts, gan dzeltenīgs vai oranžīgas paretinātas ovālas bumbiņas pirms nobriešnas sporām.


felsi 15.septembris, 19:43

Paldies Uģi! Zināmas lietas, bet pēc gļotsēņu šfrēšanas, vairs negribas domāt:)


Lemmus 15.septembris, 18:09

Liekas,ka neievācu? Varētu būt kaut kas interesants?


raoz 15.septembris, 13:47

Paldies!


lichen_Ro 15.septembris, 13:38

Paraugu nevāci?


lichen_Ro 15.septembris, 13:36

Wow, labs izmērs!


ievakiri 15.septembris, 11:42

Sākumā bija divi, pēc kāda laika atlaidās vēl trešais!


Liepzieds 15.septembris, 10:51

Paldies! :)


Ivars L. 15.septembris, 10:39

Jā, izskatās, ka ir.


Liepzieds 15.septembris, 10:21

Sveiks, Ivar! Vai šī arī būtu ēzeļu ausene? https://dabasdati.lv/lv/observation/bc15dbdae590ebeeb26c76c2f4411d3e/ Gājēju takas malā, Gaujas senlejas augšpusē, lielu, jauktu koku mežā.


Ilze Ķuze 15.septembris, 09:58

Izskatās pēc melnās samtpiepes


IlzeP 15.septembris, 09:27

Bez foto laikam neko citu kā nenoteiktu čūsku nevaram likt. Būtu jauki, ja izdotos vēlreiz ieraudzīt un nobildēt!


Mari 15.septembris, 08:17

Laikam jau pelēkā plazmodija bilde jāliek atpakaļ.


Mari 15.septembris, 08:15

Paldies, Sandi! mazu gabaliņu no šīm paņēmu uz mājām, bet izskatās, ka tā attīstība ir apstājusies. Dabā, kā jau pie sava novērojuma pieminēji, auga uz stipri satrunējušas koksnes (celma). Man arī pirksti nereti ir resni :D :D


Melissa 15.septembris, 04:03

Par nelaimi nebija ne telefona, ne kameras. Glodene tā nebija. Ja nebija gludenā, tad ļoti neparasta odze. Vieta ir vecs izcirtums, aug virši, priedītes.


OKK 15.septembris, 02:45

"Iespējams, ka nepareizi. Esmu redzējusi daudz čūsku, tomēr šādu nekad nebiju sastapusi. Brūngana, bez odzei raksturīgā raksta, tikai tāds kā nedaudz tumšāks punktējums, ko grūti pat pamanīt. Izbrīnīja tas, ka galva izskatījās kā zalktim, ar apaļām melnām acīm." <<< tipiska gludenā čūska, kāpēc nenofočēji?


Ivetta 14.septembris, 23:16

Paldies par daudzu sugu noteikšanu !


DanaH 14.septembris, 22:48

Lūdzu izlabot šo un otru ziņojumu - veca kļūda, kas diemžēl jau bija piemirsusies, vadot uzskaišu datus pēc pusgada... Paldies!


OKK 14.septembris, 22:30

Raganu beka


sandis 14.septembris, 21:58

Julita, Inguna - otrajā bildē dienu vēlāk. Bez pārsteigumiem :)


sandis 14.septembris, 21:56

Resnie pirksti - komentēju no telefona, to nevar noslēpt :D


Ivetta 14.septembris, 21:56

Paldies par noteikšanu !


sandis 14.septembris, 21:55

Tīkliņi būtu plus mīnus visām kribrārijām. Šī konkrētā tiešām ļoti izskatād pēc C. rufa. Vakar sapratu, ka tomēr arī tas pelēkais plazmodijs raksturīgs šai sugai. Pelēksma plszmodijam seko pelēcīgas bumbiņas, kas vēlāk paliek par baltām. Te divas pelēcīgas vēl var redzēt.


sandis 14.septembris, 21:46

Andri, paldies par komentāru un praktisko ieteikumu! Daļa paraugu dzīvokļa siltumā nobriest ātri, bet jaunāki eksemplāri nereti arī sažūst. Būs jāpamēģina "mitrināšanas tehnika".


Ivars L. 14.septembris, 20:32

Šodien, gandrīz burtiski, mīņājos pa ēzeļu ausīm. Dabas skaitīšana ne pa jokam: kopā ar 3 citām atradnēm 50-100 m attālumā uz A no šīs saskaitīju 830 augļķermeņus, bet noteikti ir vairāk.


Ilze Ķuze 14.septembris, 20:00

Paldies, Ansi!


Vīksna 14.septembris, 19:41

Pirmo reizi redzu. Pagaurs liekas savādāks. Varbūt ir tāda tīruma ģipsene, bet sarakstā laikam nav.


Lemmus 14.septembris, 18:26

Paldies,Ivar!


andrisb 14.septembris, 18:17

4.,5.foto, nepatīk kastītē.


CerambyX 14.septembris, 17:32

Kaut kā jau tomēr šķiet, ka būs reuteri! Protams, ideāli jau būtu bijis eksemplārs, bet nu tā saliekot visas pazīmes kopā - salīdzinot ar citām līdzīgākajām sugām (pini, dimidiatus un varbūt nedaudz arī intricatus). Atstarpe starp acīm gana plata (tiesa pilnai laimei būtu labi saprast dzimumu, jo nu mātītēm dabistiski tā atsarpe ir platāka kā tēviņiem), antenu otrais ūsu posms ar izteiksmīgu balto joslu pa vidu (citām sugām pārsvarā baltā josla visai vāji izteikta, vien kā nedaudz gaišāks, izplūdis posms), 2 ūsu posms attiecībā pret 1. neizskatās 2x garāks (te gan jāpieņem, ka attēlā nav zināms precīzs ūsu leņķis - ne līdz galam korekti mērīt) arī kopējais krāsojums niansēs izskatās Ok (spārnu galos nemana sarkanīgu toni kā intricatus, priekškrūšu vairogs nav ar tumšu spīdīgu malu kā dimidiatus, nav tik kontrastains zīmējums kā pini). Tā ka ja pagājušogad nebiju tā līdz galam pārliecināts, tad tagad (kad esmu pats reuteri sazīmējis un apskatījies) kopumā es par 98% saku, ka šis būs ar bijis reuteri.


IlzeP 14.septembris, 15:28

Jāni, ieliec, lūdzu, saiti uz video. Manuprāt, interesants novērojums - griežu cāļi septembrī.


andrisb 14.septembris, 13:29

2.foto. Augam no jauna.


andrisb 14.septembris, 13:18

3.foto, krāsojamies.


andrisb 14.septembris, 13:10

2.foto, augam.


andrisb 14.septembris, 12:49

5.foto


andrisb 14.septembris, 12:44

6.foto


de kje 14.septembris, 12:39

Labs ķēriens! :)


de kje 14.septembris, 12:37

vauuu!! Tas pie mums Rīgā?


de kje 14.septembris, 12:32

Tā pati??


Armandez 14.septembris, 12:27

neviens nezin?


marsancija 14.septembris, 11:39

Kārtējo reizi paldies Uldim, ka ieviesa skaidrību manās sēnītēs, jo pašai tas neizdevās:)


Mari 14.septembris, 11:38

Tad tikai jāgaida sporu raža :)


Mari 14.septembris, 11:36

Domāju, ka kātiņa garumu varētu nomērīt, tikai, vai sažūstot izmērs drusku nemainās. Ar galviņām tā ir kā ir, jo visas skaisti atvērušās, bet pamēģināšu :) Interesanti, kā to kātiņa kaļķainumu vispār var konstatēt?


čūskis 14.septembris, 11:28

Šādam novērojumam noteikti vajag foto. Šis ir tālu no zināmajām atradnēm, Igaunijas pierobeža, kur gludena čūska nav sastopama. Meža stiga ir raksturīgs glodenes biotops, gludena čūska slēgtā mežā nedzīvo (pat ja to šķērso stiga). Brūna krāsa tipiska nelielam odzem, raksts var nebūt izteikts, nelielas gludenās biežāk ir pelēcīgas. Apaļas acu zīlītes odzei nav (ja nu vienīgi tumsā), īsāk sakot, pēc sniegtajām pazīmēm pilnīgs mikss un bez foto nekādi.


IlzeP 14.septembris, 09:30

Žēl, ka nav foto. Pēc apraksta neatgādina glodeni. Varbūt odze ar neparastu krāsojumu?


Martins 14.septembris, 09:12

Kā ar glodeni - droši zini, ka nav? Vietas konteksts liek šaubīties par gludeno čūsku, bet, protams, tas nav izmērāms arguments.


MoreOrLess 14.septembris, 08:34

Nu jau trīs? Skaits vairojas!


Melissa 14.septembris, 07:16

Iespējams, ka nepareizi. Esmu redzējusi daudz čūsku, tomēr šādu nekad nebiju sastapusi. Brūngana, bez odzei raksturīgā raksta, tikai tāds kā nedaudz tumšāks punktējums, ko grūti pat pamanīt. Izbrīnīja tas, ka galva izskatījās kā zalktim, ar apaļām melnām acīm.

Pēdējie komentāri rakstiem
sandis 24-Aug-2020, 13:55

Lai gan Ingunas profesionālais uzdevums ir ārstēt, vismaz vienu cilvēku viņa ir arī inficējusi :) Julitas mūžīgais komentārs pie maniem sēņu ziņojumiem "tā nav sēne, tā ir gļotsēne", Ingunas neskaitāmie gļotsēņu ziņojumi un vi   (..)


Matrus 24-Aug-2020, 10:42

Izskatās, ka dienas tauriņu garāko dienu akcijas rezultātu paziņošana ar katru gadu kļūst par “komplicētāku” uzdevumu. Iepriekšējos gados akcijas rezultāti DD paziņoti: 02.07.2016., 13.07.2017., 2018. gadā vispār nav paziņoti, 07   (..)


Mari 23-Aug-2020, 08:47

Inguna, paldies par Taviem komentāriem, pozitīvismu un aizrautību ,kas arī mani aizrauj! Es tāpat kā Laima ar interesi sekoju Taviem jaunatklājumiem gļotsēņu pasaulē. PIevienojos pārējiem - tā turpināt! :)


Laimeslācis 22-Aug-2020, 22:52

Inguna ir arī viens no maniem Dabastatu cilvēkiem/iedvesmotājiem. Ingunas pozitīvo enerģiju un aizrautību var just katrā novērojumā. Vienmēr ar interesi apskatu, kas jauns Ingunas atradumos. Novēlu Ingunai labu redzi, čuju, ņuhu un pidz   (..)


CerambyX 22-Aug-2020, 21:23

Pievienojos - ļoti atzinīgi vērtēju Ingunas azartisko un aktīvo darbību portālā! Katrs dabas vērotājs 'amatieris' (tādā izpratnē - nav izglītots biologs), kas ķeras pie šī hobija ne mazāk nopietni (vai citreiz - pat vēl nopietnāk)   (..)


nekovārnis 22-Aug-2020, 15:53

Inguna mums ir viena no Dabasdatu velkošajiem zobratiņiem :) Plašs interešu lauks - jebkurš dabasdraugs starp Ingunas pievienotajiem novērojumiem un fotogrāfijām var atrast kaut ko sev interesantu un elpu aizraujošu. Atliek tik pievienoties   (..)


Matrus 22-Aug-2020, 12:31

Biķernieku mežs arī man bija viena no “putnu atpazīšanas skolām” 1980. gadu beigās, jo dzīvoju 10 minūšu gājienā no meža. Skolas laikā sporta nodarbības un sacensības visos gadalaikos notika motortrasē vai uz meža ceļiem, tāp   (..)


Vīksna 21-Aug-2020, 22:46

Interesants apraksts par azartisku, pozitīvu dabas pētnieku ar foršu suni.


felsi 30-Jul-2020, 18:42

Julita! Apskatot manu cīņu ar zinātnisko pusi, spējām sapīties vienkāršās lietās, nenobīsise. Galvenais, lai iemīlas šajā sīkajā pasaulītē! Kā ar spāru grāmatu, vienkāršie tika iekš zinātnes ar bildēm!


dziedava 30-Jul-2020, 16:24

Paldies izcilajai atbalsta grupai! :) Paldies, Ivar, par skaisto vēlējumu, bet Tu arī esi aicināts piedalīties - īpaši, ja nokļūsti kādā retākapmeklētā vietā un ieraugi kādu neparastu sīksīciņo krāšņumu! :) Esmu mazliet nobažī   (..)


kapso 27-Jul-2020, 22:47

Julitas ieguldījums gļotsēņu izpētē ir nenovērtējams.Priecājos, ka satiku tik atsaucīgu, iejūtīgu un zinošu cilvēku.Vēlu veiksmi turpmākājā .


Ivars L. 27-Jul-2020, 21:21

Fantastika - tā varētu padomāt un teikt, ja vien Julita&Co neparādītu, ka tā ir realitāte. Patiess milzumveiksmīgu atradumu vēlējums visiem sīksīciņo, bet krāšņo gļotsēņu pētniekiem turpmākajās rāpusgaitās!


Vīksna 26-Jul-2020, 12:54

Labs apraksts.! It kā diži nelieku, bet vēl pieminēta.Pēc lietus varbūt trāpās ko atrast.


sandis 26-Jul-2020, 00:30

Detalizēts pārskats, krustu šķērsu saskaitīti gadi, pusgadi, jaunās sugas un gļotsēņu ziņotāji. Pēdējie ne tikai saskaitīti, bet pat saklasificēti :) Paldies, Julita, bija interesanti atskatīties uz sezonu, kad pats ar šo lietu neda   (..)


Wija 25-Jul-2020, 20:20

Jā!Jā!Julita,paldies par iedvesmu!Piedalos!Turpināšu apsekot savu tuvo mežu kritalas utt.Nupat jau sāk atbrīvoties kādi brīvāki laika brīži,un arī lietus ir klāt!


Lemmus 25-Jul-2020, 08:07

Paldies, Julita, par interesanto pārskatu! Bet pats galvenais, paldies par milzīgo darbu gļotsēņu izpētē un noteikšanā dabasdatos. Tu iedvesmo! :)


Laimeslācis 24-Jul-2020, 22:48

Paldies, Julita, par interesanto un aizraujošo pārskatu! Vienmēr apbrīnoju Tevi, Tavas zināšanas, enerģiju un pozitīvismu! Es noteikti iesistīšos, apmeklējot savas zināmās un vēl nezināmās vietas un, ja radīsies atkal iespēja, seko   (..)


Grislis 24-Jul-2020, 21:30

Paldies, Julita! Tu ar savu entuziasmu jau esi izveidojusi tiešām prāvu gļotsēņotāju pulku! Es piedalos :) Vākšu paraudziņus un fotografēšu visur Latvijā, kur vien aizvedīs kartēšanas darbs. Prieks, ka varam palīdzēt publikācijas t   (..)


felsi 24-Jul-2020, 18:28

Julita Tavas darba spējas ir neaprakstāmas! Ļoti labas idejas par gļotsēņu pētīšanu, domāju no savas puses pielikt kādas koku sugas, cik vecas un lielas kritalas. Šogad novēroju, ka priedes kritala, kas kaila stāvēja vismaz 5 gadus, k   (..)


sandiskr 23-Jul-2020, 00:03

Ļoti interesanti!


patigunta 19-Jul-2020, 18:50

Priecājos, atviegloti uzelpoju vai vismaz esmu ieinteresēta, ja ieraugu sarkano punktu:)) Ceru - Mareka entuziasms saglabāsies. Daudz labu atradumu Marekam!


Arnis2 10-Jul-2020, 22:57

"'Vienmēr prieks atvērt dabasdatus.lv un ieraudzīt sarkano punktu ekrāna stūrī'' Nu nezinu gan. Es tajā stūrī skatos ar bailēm:)) Protams, ja tā nav tā joma, kurā galīgi neorientējos. Uz Mareku tas neattiecas, protams. Esmu pateicīgs   (..)


Arturidzhan 10-Jul-2020, 22:10

Vienmēr prieks atvērt dabasdatus.lv un ieraudzīt sarkano punktu ekrāna stūrī, kurš vēsta, ka administrators ir aiztaupījis tev tās mokas un šaubas, kas parasti nespeciālistam rodas meklējot ceļā sastaptā kustoņa nosaukumu. Paldies.


OKK 10-Jul-2020, 01:26

Patiesībā ir ļoti ļoti maz cilvēku, kuri staigā dabā ar fotoaparātu (agrāk - ar tauriņu ķeramo tīklu), pētot to. Tev ir gadījies NEJAUŠI mežā, pļavā vai citur redzēt, satikt tādus cilvēkus? Man nav :D. Esmu vienmēr par to brīn   (..)


nekovārnis 9-Jul-2020, 22:16

Paldies, Julita! Man kaut desmito daļu Tavas enerģijas ... :D


dziedava 9-Jul-2020, 20:29

Žēl, ka nevar dzīvot divas dzīves paralēli - kamēr vienā sēž uz vietas un pēta sūnas un gļotsēnes, otrā skrien pakaļ kukaiņiem :) - ļoti gribētos iesaistīties arī Mareka aktivitātēs, bet pagaidām tikai ceru, ka ar laiku vismaz   (..)


zemesbite 7-Jul-2020, 22:19

Apbrīnoju Mareka mērķtiecību, plašās zināšanas un darbaspējas, Lai "viegla roka" sugu noteikšanā un daudz unikālu atradumu! :)


nekovārnis 7-Jul-2020, 21:16

Paldies, Paldies! :) Manu entuziasmu uztur Jūsu entuziasms. Kad redzu Jūsu ziņotās interesantās sugas tā vien gribas doties ceļā un atrast pašam, būtu tik tās stundas diennaktī kādas 100, vismaz vasarā :D Forši, ka aizvien biežāk Dab   (..)


W 7-Jul-2020, 18:18

Mareks, Uģis un Julita - uguntiņas, kas iededzina mūsu entuziasmu! Paldies:)


CerambyX 7-Jul-2020, 13:21

Mareka azarts, entuziasms un pašmācības ceļā iegūtā apbrīnojamā zināšanu bagāža ir tiešām milzīgs ieguvums Latvijas kukaiņu pētnieku (un ne tikai!) rindām! Prieks par tādu kolēģi! Vēlu tikai vēl un vēl interesantu un jaunu su   (..)


Laimeslācis 7-Jul-2020, 10:08

Cienījams cilvēks, apbrīnojams talants un pasaules redzējums! Pirmais, kur ieskatos, (ar domu - Marekam noteikti šāds kukainītis ir) nosakot sugu neredzētam kukainim, ir Mareka dabasfoto.lv ērtā, pārskatāmā un skaistā galerija. Vienm   (..)


Mari 7-Jul-2020, 08:19

Paldies, Marek! Tavs pozitīvisms un azarts aizrauj! Arī Uģim lielais paldies! Ar jūsu palīdzību sugu noteikšanā un ar vērtīgajiem komentāriem-padomiem kukaiņu pasaule kļūst arvien interesantāka! Tā turēt! :)


Vīksna 6-Jul-2020, 23:38

Labi uzrakstīts ! Un Mareks ar Uģi to pelnījuši, arī pārējie kas nosaka dažādas sugas.


Kristers K 6-Jul-2020, 23:10

Lūk šādi cilvēki Latvijai nepieciešami!


OKK 5-Jul-2020, 03:23

Nezinu, viņam ir jēga teikt, lai savus novērojumus ievieto DD?


OKK 5-Jul-2020, 03:14

Un pat Jānis Jansons te drukā: ":Durbes ezera D galā,pļavās uz DR,abpus ceļam uz Aisteres muižu,vairāk starp ezeru un ceļu." Kā to saprast? :)


OKK 5-Jul-2020, 01:48

Ievietojiet DD kā novērojumus, kāpēc te jādrukā, kur ir melnais plūškoks, jēga? :)


ElinaB 2-Jul-2020, 09:01

Iecavā pie upes savvaļā ir daudz melno plūškoku, svētdien vācu ziedkopas sīrupam. Piemēram, starp upi un Baldones ielu, arī pašā ceļmalā. Bet vispār tur ir visur, arī dārzos Iecavā viņu ir neparasti daudz.


LailaG 1-Jul-2020, 20:46

Labojums! Nevis Līvbērze,bet Lielbērze


forelljjanka 1-Jul-2020, 20:24

Durbes ezera D galā,pļavās uz DR,abpus ceļam uz Aisteres muižu,vairāk starp ezeru un ceļu.


LailaG 30-Jun-2020, 23:12

ļoti daudz melnos plūškokus redzēju Līvbērzē,kur pansionāts.Tur ir tāds kā dīķis,pie kura daudz melno plūškoku


kvilks 30-Jun-2020, 18:48

Atgādinājums, ka šovakar vēl var paspēt ieziņot Gada garāko dienu dienastauriņus! K.


dziedava 26-Jun-2020, 11:48

Anete, citāts: "6. Dienastauriņu novērojumi ir jāieziņo portālā Dabasdati.lv līdz 30.06.2020. plkst. 23:59."


Anete PB 25-Jun-2020, 22:38

Līdz kuram datumam ir jāievada novērojumi? Tauriņus bildēt laiku kaut kā izbrīvēju, bet nekādi rokas nesniedzas līdz bilžu apstrādei :)


OKK 24-Jun-2020, 01:30

Es, piemēram, šāgada Tauriņu meklēšanas sacenībās nepiedalījos (kuras man patīk) tāpēc, ka tupjoties fočējot orhidejas, sastiepu potīti. Kādam (izņemot Ērmani), tā ir bijis?


Vīksna 19-Jun-2020, 23:45

Šoreiz grūtāk ko sameklēt, uz dārzu vēl var aizklibot, mežu švakāk.


felsi 19-Jun-2020, 22:17

Super! Bez tauriņiem Jāņi kļūst nepilnīgi:)


Stach 14-Jun-2020, 23:47

Iecavā gar upi un mazdārziņos sastopams.


IlzeP 6-Jun-2020, 16:21

Jā, konkrēts termiņš nav. Bet droši vien īpaši vilkt garumā arī nevajag - pēc dziedāšanas sezonas beigām būtu labi nosūtīt. Šobrīd esmu pārsūtījusi saites uz 12 jau Dabasdatos ziņotajiem ierakstiem, čehu pētnieks bija ļoti pa   (..)


sandis 6-Jun-2020, 10:07

Man pagaidām 5 ieraksti. Sakrāšu vairākus un tad "pie vienām sāpēm" apstrādāšu visus uzreiz (rakstu fotoaparāta video režīmā, tā ka ierakstiem jānodīrā video slānis). Nekāds termiņš jau laikam ierakstu ieziņošanai nav, ne?


IlzeP 1-Jun-2020, 16:41

12 ieraksti jau šopavasar Dabasdatos ieziņoti. Varam taču saņemties vēl, vai ne?


IlzeP 23-May-2020, 19:11

Nav gan - ir domāts skaitīt dabā.


Mangusts 23-May-2020, 15:56

Puķudobē laikam nav skaitāms?


IlzeP 15-May-2020, 20:46

Šķiet, ka cers.


Martins 15-May-2020, 20:43

Lieliska iniciatīva! Tomēr kā nebotāniķim nav īsti skaidrs, kas ir skaitīšanas vienība. Viens ziedkāts (kura galā ir x ziedi)? Jeb viens auga cers?


IlzeP 15-May-2020, 16:30

Cik saprotu, vairāk par 100 jau vienā vietā nevajag :) Svarīga esot attiecība starp abu veidu ziediem.


ligausis 15-May-2020, 15:28

Vai dieniņ! Abavas senlejas pļavās, kas vēl nav uzartas, tās nevar nemaz saskaitīt!!! Vietām kaut ar izkapti pļauj! Ko darīt tādā gadījumā? Arī jābrauc skaitīt? =)


CerambyX 12-May-2020, 10:00

No savas pieredzes līdzīgu uzskaišu veikšanā es teiktu, ka sekmīgai tās veikšanai principā pietiek ar vienu no šiem trim ekipējuma objektiem - fotoaparāts (vairāk vai mazāk piemērots tauriņu fotogrāfēšanai), binoklis (vēlams, lai   (..)


Anete PB 12-May-2020, 08:54

Julita, vai tad Kristaps kaut kur minēja tīkliņu? :) Es tikai pajautāju, no pieredzes zinot, cik grūti ir maršrutā uzskaitīt visādus sīkos tauriņus, kas pa gabalu uz aci nav atšķirami (un lai nofotografētu, ir diezgan ilgi jāgaida un j   (..)


CerambyX 11-May-2020, 22:17

Starp Ogri un Suntažiem piektdien viens jau dziedāja.

Latvijas Radio 2 aicina sakopt Latviju un iesūtīt savus „koku stāstus”

Latvijas Radio 2 un Lielās talkas organizatori arī šogad aicina Latvijas iedzīvotājus 19. septembrī pievienoties "World Cleanup Day" jeb "Pasaules talkai", apvienojoties cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām. Iniciatīvas ietvaros citviet pasaulē šajā dienā vāks atkritumus un sakops vidi, ko Latvijā tradicionāli dara pavasarī. Tāpēc rudenī ikviens aicināts pievienoties koku sēšanas un stādīšanas akcijai [...]

Latvijas Universitāte un Latvijas Dabas fonds aicina iesūtīt foto ar dabas novērojumiem

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un Latvijas Dabas fonds aicina Latvijas iedzīvotājus iesaistīties dabas vērošanas kampaņā, iesūtot zinātniekiem sezonālo dabas norišu attēlus portālā un lietotnē Dabasdati.lv. Lielākajā daļā Latvijas teritorijas jau iestājies meteoroloģiskais rudens, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra ir zem +15°C. Koku un krūmu lapas lēnām iekrāsojas rudens krāsās, migrējošie putni jau [...]

Latvijas Dabas fonda tiešraides kameru apskats: 16.augusts - 31.augusts

Jūras ērgļi Durbē Augusta otrajā pusē vecākais mazulis – Malda – ligzdā parādījās katru dienu. Reinis līdz 22. augustam ligzdas tuvumā nebija manīts. 23. augustā abi jaunie ērgļi ligzdas tuvumā dzenāja viens otru, turpmākajās dienās jaunākais tā arī ligzdā neparādījās, tikai brīžiem bija sadzirdams tās tuvumā. Vairākas dienas Maldu no ligzdas izbiedēja netālu lidojošs helikopters. [...]

Latvijas Dabas fonda tiešraides kameru apskats: 1.augusts - 15.augusts

Jūras ērgļi Durbē Augusta pirmajā pusē abi jūras ērgļu jaunie putni uzturējās ligzdas tuvumā. Vecāki turpināja ērglēnus barot, un kopā tika novērotas 33 barības piegādes, no tām 21 reizi barību atnesa Raimis, bet 12 reizes Milda. Gandrīz 97% barības bija zivis – karpas un līdakas, bet 3% grauzēju. Jaunie putni daudz klaigāja un dzina viens [...]

Inguna Riževa atklāj Biķernieku meža bagātības (7)

Ar Ingunu Riževu jeb Dabasdatu felsi satiekamies pie poliklīnikas un raiti dodamies Biķernieku mežā. Šī ir vieta, kuru viņa pazīst vislabāk, jo šajā apkārtnē dzīvo kopš 1963. gada. Inguna ir ģimenes ārste Biķernieku poliklīnikā, uz mežu vairākas reizes dienā viņu aizved Džedis, pirms astoņiem gadiem no patversmes paņemts smilšu krāsas sunītis. Pateicoties Džedim, Inguna šajā [...]

Trešais Latvijas ligzdojošo putnu atlants – pielāgota mobilā lietotne un portāls Dabasdati.lv

Trešais Latvijas ligzdojošo putnu atlants – pielāgota mobilā lietotne un portāls Dabasdati.lv   Šogad pavasarī klusu, bet aktīvi iesācies trešais Latvijas ligzdojošo putnu atlants (LLPA3), kura mērķis ir ievākt informāciju par visām Latvijā ligzdojošajām putnu sugām 2020.–2024. gadā. Mērķis ir pirmo reizi Latvijas atlantu vērsturē (iepriekš bijuši četri - divi Latvijas un divi Eiropas) sasniegt teicamu [...]

Latvijas Dabas fonda tiešraides kameru apskats: 16.jūlijs - 31.jūlijs

Mazie ērgļi Zemgalē (eglē) Jūlija otrajā pusē mazo ērgļu jaunais putns Namejs regulāri vingrināja spārnus (YouTube lietotājas liznm video). 55 dienu vecumā 27. jūlijā 10.51 Namejs mēģināja uzlēkt uz zara virs kameras, bet netrāpīja un noplanēja uz kāda zemāka zara (YouTube lietotājas liznm video). Namejs ligzdā atgriezās tieši pēc 24 stundām – 28. jūlijā 10.51. [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2020. gada aprīlis-jūnijs

Gada otrā ceturkšņa statistika parāda, ka notiek aktīva datu vākšana 3. Latvijas ligzdojošo putnu atlantam (LLP3). Salīdzinājumā ar pērnā gada 2. ceturksni, putnu ziņojumu skaits ir pieaudzis trīs reizes (no 33 969 uz 102 373 ziņotiem novērojumiem; infografika raksta beigās), kopējam novērojumu skaitam tikai šajā ceturksnī (120 946) jau tagad pārsniedzot novērojumu skaitu pagājušajā gadā [...]

Gļotsēnes – atskats un turpinām ziņot! (11)

Ar gļotsēņu pētījumiem kā ar Rīgu, kas nekad nebūs gatava. Līdz ar vairāk informācijas un vairāk datiem kļūst arvien grūtāk rakstīt uzsaukumu gļotsēņu ziņošanai, jo gribas pirms tam visu esošo zināmo apkopot, bet pa to laiku informācija un dati nāk arvien klāt! Brīžiem gļotsēnes auga tik daudz, ka vienkopus varēja novērot vairākas sugas. Inguna Riževa [...]

Latvijas Dabas fonda tiešraides kameru apskats: 1.jūlijs - 15.jūlijs

Melnās klijas Kurzemē Jūlija sākumā visi kliju mazuļi lēkāja pa ligzdu un vingrināja spārnus. 4. jūlijā vidējais mazulis Bricis pirmo reizi uzrāpās uz augšu pa ligzdas koka atzarojumu virs ligzdas, kā arī aktīvi "zaroja". 5. jūlijā 13.43 Bricis nokrita no šī atzarojuma (42 dienu vecumā), iespējams, mēģinot atgriezties ligzdā. Nākamajā dienā pārējie divi mazuļi [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2020
© dabasdati.lv
Saglabāts