Aktīvie lietotāji: 49 Šodien ievadītie novērojumi: 401 Kopējais novērojumu skaits: 1208259
Tu neesi reģistrējies

15.07.2021.

29.06.2021.

27.06.2021.

13.05.2021.

Pēdējie novērojumi
12-Jul-2021, VitaS
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
30-Jul-2021, ilka
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
29-Jul-2021, ilka
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
28-Jul-2021, ilka
17-Jul-2021, VitaS
Linu krāšņpūcīte Autographa gamma
30-Jul-2021, VitaS
7-Jul-2021, VitaS
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
9-May-2021, bitene
Meža pīle Anas platyrhynchos
4-Aug-2021, silva
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
4-Aug-2021, silva
Pele (nenoteikta) Muridae sp.
7-Jul-2021, VitaS
Līklapu novellija Nowellia curvifolia
4-Aug-2021, Agnese
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-Aug-2021, silva
Gāršas brūnulis Erebia aethiops
4-Aug-2021, Agnese 1
Zaļžubīte Chloris chloris
4-Aug-2021, silva
17-Jul-2021, VitaS
Kaņepītis Linaria cannabina
4-Aug-2021, silva
Dadzītis Carduelis carduelis
4-Aug-2021, silva
Pelēkā vārna Corvus cornix
4-Aug-2021, silva
Svīre Apus apus
4-Aug-2021, silva
Mājas strazds Sturnus vulgaris
4-Aug-2021, silva
Baltais stārķis Ciconia ciconia
4-Aug-2021, silva
Zivjērglis Pandion haliaetus
4-Aug-2021, silva
Sarkanā klija Milvus milvus
4-Aug-2021, silva
Peļu klijāns Buteo buteo
4-Aug-2021, silva
Niedru lija Circus aeruginosus
4-Aug-2021, silva
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
4-Aug-2021, silva
Svīre Apus apus
4-Aug-2021, tatia
Mājas strazds Sturnus vulgaris
4-Aug-2021, tatia
Brūnā čakste Lanius collurio
4-Aug-2021, tatia
Melnā pīle Melanitta nigra
3-Aug-2021, IvetaP
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
4-Aug-2021, tatia
Smirdīgā rožvabole Oxythyrea funesta
11-Jul-2021, VitaS
Dadzītis Carduelis carduelis
4-Aug-2021, tatia
Sila ķirzaka Lacerta agilis
25-Jun-2021, VitaS
4-Aug-2021, pētniece
Vienkāršā ežgalvīte Sparganium emersum
3-Aug-2021, Ansis
4-Aug-2021, pētniece
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
13-Jun-2021, VitaS
Brūnā čakste Lanius collurio
4-Aug-2021, runagoze
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
4-Aug-2021, silva
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
4-Aug-2021, silva
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-Aug-2021, silva
Dzērve Grus grus
4-Aug-2021, silva
26-Jun-2021, VitaS
Baltā cielava Motacilla alba
4-Aug-2021, silva
Ķīvīte Vanellus vanellus
4-Aug-2021, silva
Bezdelīga Hirundo rustica
4-Aug-2021, silva
Lauku balodis Columba palumbus
4-Aug-2021, silva
26-Jul-2021, VitaS
16-Jul-2021, VitaS
26-Jul-2021, VitaS
26-Jul-2021, VitaS
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
26-Jul-2021, VitaS
Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp.
26-Jul-2021, VitaS
27-Jul-2021, felsi
27-Jul-2021, felsi
27-Jul-2021, felsi
Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp.
26-Jul-2021, VitaS
Laucis Fulica atra
4-Aug-2021, mardzh
Upes zīriņš Sterna hirundo
4-Aug-2021, mardzh
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
4-Aug-2021, mardzh
Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp.
24-Jul-2021, VitaS
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
24-Jun-2021, VitaS
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
4-Aug-2021, mardzh
Baltais gārnis Ardea alba
4-Aug-2021, mardzh
Sīlis Garrulus glandarius
25-Jul-2021, VitaS
Laucis Fulica atra
4-Aug-2021, mardzh
Priežu cetrārija Vulpicida pinastri syn. Cetraria pinastri
4-Aug-2021, meža_meita
Dižā aslape Cladium mariscus
4-Aug-2021, meža_meita 1
Purva atālene Parnassia palustris
4-Aug-2021, meža_meita
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
25-Jul-2021, VitaS
4-Aug-2021, fotonieks
4-Aug-2021, fotonieks
Ķīķis Pernis apivorus
4-Aug-2021, mazais_ezis
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
4-Aug-2021, mazais_ezis
Melnā dzilna Dryocopus martius
4-Aug-2021, mazais_ezis
Mazais ērglis Clanga pomarina
4-Aug-2021, mazais_ezis
Melnodzene Silene baccifera (syn. Cucubalus baccifer)
4-Aug-2021, erts
Rudzu lāčauza Bromus secalinus
4-Aug-2021, erts
Melnā dzilna Dryocopus martius
4-Aug-2021, sandrux
4-Aug-2021, ER
Izliektā mārīte Coccinella magnifica
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, CerambyX
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
4-Aug-2021, dziedava
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
4-Aug-2021, elektrolitr
4-Aug-2021, dziedava
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-Aug-2021, Gradin
Lielā zīlīte Parus major
3-Aug-2021, Gradin
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
4-Aug-2021, Aigars
Sārtā mīkstpiepe Rhodonia placenta (syn. Oligoporus placentus)
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
4-Aug-2021, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-Aug-2021, Gradin
4-Aug-2021, sandrux
Papuves raibenis Issoria lathonia
4-Aug-2021, edeite
Čemurainā čemurene Polyporus umbellatus
3-Aug-2021, Aino
Dzeltenā receklene Tremella mesenterica
4-Aug-2021, kamene
4-Aug-2021, kamene
Parastā datronija Cerioporus mollis (syn. Datronia mollis)
4-Aug-2021, kamene
Lapsastes vienādvācelīte Isothecium alopecuroides
4-Aug-2021, kamene
Rudens džeimsonīte Jamesoniella autumnalis (syn. Syzygiella autumnalis)
4-Aug-2021, kamene
Līklapu novellija Nowellia curvifolia
4-Aug-2021, kamene
Liesmainā egļpiepe Pycnoporellus fulgens
4-Aug-2021, kamene
Lāču sīkstenīte Lentinellus ursinus
4-Aug-2021, kamene
Parastā plakanpiepe Ganoderma applanatum
4-Aug-2021, kamene
Liesmainā egļpiepe Pycnoporellus fulgens
4-Aug-2021, kamene
Viļņainā antrodija Amyloporia sinuosa (syn. Antrodia sinuosa)
4-Aug-2021, kamene
4-Aug-2021, VijaS
4-Aug-2021, sandrux
4-Aug-2021, sandrux
Parastā kociņsūna Climacium dendroides
4-Aug-2021, dziedava
4-Aug-2021, CerambyX
Vidējā spīļaste Apterygida media
4-Aug-2021, CerambyX
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
4-Aug-2021, VijaS
Mīkstblakts Blepharidopterus angulatus Blepharidopterus angulatus
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, CerambyX
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
4-Aug-2021, sandrux
4-Aug-2021, CerambyX
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
4-Aug-2021, VijaS
Līklapu novellija Nowellia curvifolia
4-Aug-2021, dziedava
4-Aug-2021, CerambyX
Sila virsis Calluna vulgaris
4-Aug-2021, VijaS
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
4-Aug-2021, grieze
Garastīte Aegithalos caudatus
4-Aug-2021, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
4-Aug-2021, grieze
Peļu klijāns Buteo buteo
4-Aug-2021, grieze
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, CerambyX
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
4-Aug-2021, dziedava
Dadzītis Carduelis carduelis
4-Aug-2021, grieze
Zaļžubīte Chloris chloris
4-Aug-2021, grieze
Lauku zvirbulis Passer montanus
4-Aug-2021, grieze
Mājas zvirbulis Passer domesticus
4-Aug-2021, grieze
Pelēkā vārna Corvus cornix
4-Aug-2021, grieze
Vālodze Oriolus oriolus
4-Aug-2021, grieze
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
4-Aug-2021, grieze
Mājas čurkste Delichon urbicum
4-Aug-2021, grieze
Zivju dzenītis Alcedo atthis
4-Aug-2021, grieze
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
4-Aug-2021, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, CerambyX
Parastā rožgalvīte Rhodobryum roseum
4-Aug-2021, dziedava
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
4-Aug-2021, VijaS
Bruņuts Orthezia urticae Orthezia urticae
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, CerambyX
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
4-Aug-2021, eidis
Meža pīle Anas platyrhynchos
4-Aug-2021, KrisVi
Sirsenis Vespa crabro
4-Aug-2021, VijaS
Lielā gaura Mergus merganser
4-Aug-2021, Pūcis
4-Aug-2021, dziedava 1
Parastā zalktene Daphne mezereum
4-Aug-2021, VijaS
Zivjērglis Pandion haliaetus
4-Aug-2021, Aigars
Mazais ērglis Clanga pomarina
3-Aug-2021, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
27-Jul-2021, kimkim
Egļu cietpiepe Phellinus chrysoloma
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
4-Aug-2021, CerambyX
Melnējošā cietpore Rigidoporus crocatus
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
4-Aug-2021, VijaS
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
27-Jul-2021, kimkim
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
4-Aug-2021, KrisVi
Zīdainā makstaine Volvariella bombycina
27-Jul-2021, kimkim
Liepu sprīžmetis Plagodis dolabraria
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
Mīkstblakts Pilophorus cinnamopterus Pilophorus cinnamopterus
4-Aug-2021, CerambyX
Koksngrauzis Pogonocherus hispidulus Pogonocherus hispidulus
4-Aug-2021, CerambyX
27-Jul-2021, kimkim
Līklapu novellija Nowellia curvifolia
4-Aug-2021, VijaS
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
Zivju gārnis Ardea cinerea
4-Aug-2021, KrisVi
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
27-Jul-2021, kimkim
Tīklblakts Physatocheila costata Physatocheila costata
4-Aug-2021, CerambyX
Parastā varde Rana temporaria
4-Aug-2021, VijaS
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
27-Jul-2021, kimkim
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
Baltais gārnis Ardea alba
4-Aug-2021, KrisVi
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
4-Aug-2021, CerambyX
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
4-Aug-2021, VijaS
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
27-Jul-2021, kimkim
Koku vairogblakts Pentatoma rufipes
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, CerambyX
27-Jul-2021, kimkim
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
27-Jul-2021, kimkim
Meža balodis Columba oenas
4-Aug-2021, Edgars Smislovs
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
4-Aug-2021, Edgars Smislovs
Vālodze Oriolus oriolus
3-Aug-2021, Gradin
Tīklblakts Physatocheila smreczynskii Physatocheila smreczynskii
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, CerambyX
Zivju gārnis Ardea cinerea
4-Aug-2021, KrisVi
Bērzu vairogblakts Elasmucha grisea
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, KrisVi
4-Jul-2021, kimkim
Vairogblakts Carpocoris purpureipennis Carpocoris purpureipennis
4-Aug-2021, CerambyX
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
4-Aug-2021, CerambyX
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
4-Aug-2021, Rocky
27-Jul-2021, kimkim
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-Aug-2021, Rocky
Melnais strazds Turdus merula
4-Aug-2021, Rocky
Mūru samtenis Lasiommata megera
4-Aug-2021, runagoze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-Aug-2021, Rocky
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
4-Aug-2021, Rocky
Baltais gārnis Ardea alba
4-Aug-2021, Rocky
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, VijaS
Rievotais vīngliemezis Caucasotachea vindobonensis
4-Aug-2021, CerambyX 1
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, VijaS
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, pētniece
4-Aug-2021, CerambyX
Baltais ragansviests Fuligo candida
4-Aug-2021, VijaS
Lapkoku svečtursēne Clavicorona pyxidata
4-Aug-2021, VijaS
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
4-Aug-2021, VijaS
Priežu mizasblakts Aradus cinnamomeus
4-Aug-2021, CerambyX
Vīrceļu pūcīte Calophasia lunula
4-Aug-2021, CerambyX
Blakts Alydus calcaratus Alydus calcaratus
4-Aug-2021, CerambyX
Zemesblakts Ortholomus punctipennis Ortholomus punctipennis
4-Aug-2021, CerambyX
Mīkstblakts Adelphocoris seticornis Adelphocoris seticornis
4-Aug-2021, CerambyX
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
4-Aug-2021, VijaS
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
4-Aug-2021, KrisVi
Zivju dzenītis Alcedo atthis
4-Aug-2021, KrisVi
4-Aug-2021, CerambyX
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
4-Aug-2021, andrisb
4-Aug-2021, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
4-Aug-2021, VijaS
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
4-Aug-2021, VijaS
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Baltais ragansviests Fuligo candida
4-Aug-2021, VijaS
Zivju gārnis Ardea cinerea
4-Aug-2021, KrisVi
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
4-Aug-2021, VijaS
Sārtā mīkstpiepe Rhodonia placenta (syn. Oligoporus placentus)
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
4-Aug-2021, dziedava
Ceriņu sfings Sphinx ligustri
4-Aug-2021, SimbaLK
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
4-Aug-2021, VijaS
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, CerambyX
Lielais apšu koksngrauzis Saperda carcharias
2-Aug-2021, zinzin
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
4-Aug-2021, VijaS
Parastā otiņaste Orgyia antiqua
3-Aug-2021, zinzin
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, CerambyX
Lucernas blakts Adelphocoris lineolatus
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, CerambyX
27-Jul-2021, kimkim
31-Jul-2021, zinzin
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
4-Aug-2021, VijaS
Spalvspārnis (nenoteikts) Pterophoridae sp.
3-Aug-2021, zinzin
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
4-Aug-2021, VijaS
Baltais spalvspārnis Pterophorus pentadactyla
3-Aug-2021, zinzin
Pelēkā dakšaste Cerura vinula
3-Aug-2021, zinzin
4-Aug-2021, CerambyX
Parastais šņibītis Calidris alpina
4-Aug-2021, Ilona_rasa
Astoņplankumu krāšņvabole Buprestis octoguttata
4-Aug-2021, ER
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
4-Aug-2021, VijaS
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, CerambyX
Zaļā buksbaumija Buxbaumia viridis
4-Aug-2021, Grislis
Dzilnītis Sitta europaea
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Melnā dzilna Dryocopus martius
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
4-Aug-2021, VijaS
Parastā vīrcele Linaria vulgaris
29-Jul-2021, Mimi Serada
Lielais zīriņš Hydroprogne caspia
4-Aug-2021, Ilona_rasa
Garastīte Aegithalos caudatus
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Vidējais dzenis Dendrocoptes medius
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
29-Jul-2021, Mimi Serada
4-Aug-2021, Ilona_rasa
4-Aug-2021, VijaS
Krusta zirneklis Araneus diadematus
4-Aug-2021, VijaS
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, VijaS
Parastā griezene Funaria hygrometrica
4-Aug-2021, dziedava
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-Aug-2021, Ilona_rasa
4-Aug-2021, Ilona_rasa
4-Aug-2021, VijaS
4-Aug-2021, CerambyX
Smirdīgā baltene Skeletocutis odora
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Krusta zirneklis Araneus diadematus
4-Aug-2021, VijaS
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
4-Aug-2021, runagoze
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
27-Jul-2021, kimkim
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
4-Aug-2021, runagoze
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, CerambyX
4-Aug-2021, andrisb
Kazeņu vērpējs Macrothylacia rubi
4-Aug-2021, VijaS
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
28-Jul-2021, kimkim
Maigā mīkstpore Leptoporus mollis
4-Aug-2021, andrisb 1
Melnā dzilna Dryocopus martius
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
4-Aug-2021, CerambyX
Platlapu cinna Cinna latifolia
4-Aug-2021, andrisb
Lauvu jumtene Pluteus leoninus
4-Aug-2021, Grislis 1
Peļu klijāns Buteo buteo
3-Aug-2021, Alvis Āboliņš
Mazais ērglis Clanga pomarina
3-Aug-2021, Alvis Āboliņš
Peļu klijāns Buteo buteo
4-Aug-2021, megere
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
4-Aug-2021, dziedava
Vālodze Oriolus oriolus
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Zaļā buksbaumija Buxbaumia viridis
4-Aug-2021, andrisb
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Meža cauna Martes martes
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp.
4-Aug-2021, andrisb
4-Aug-2021, dziedava
Zaļā buksbaumija Buxbaumia viridis
4-Aug-2021, andrisb 1
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Liesmainā egļpiepe Pycnoporellus fulgens
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Papuves raibenis Issoria lathonia
4-Aug-2021, Gaidis Grandāns
4-Aug-2021, andrisb
Melnais stārķis Ciconia nigra
4-Aug-2021, angel
Ķīķis Pernis apivorus
4-Aug-2021, DD
Meža zīlīte Periparus ater
4-Aug-2021, DD
Paceplītis Troglodytes troglodytes
4-Aug-2021, DD
Vāvere Sciurus vulgaris
4-Aug-2021, DD
Sīlis Garrulus glandarius
4-Aug-2021, DD
Peļkājīte Prunella modularis
4-Aug-2021, DD
Dzilnītis Sitta europaea
4-Aug-2021, DD
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-Aug-2021, DD
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-Aug-2021, DD
Melnā dzilna Dryocopus martius
4-Aug-2021, DD
4-Aug-2021, andrisb
Adatreceklene, (parastā receklene) Pseudohydnum gelatinosum
4-Aug-2021, Grislis
Bezdelīga Hirundo rustica
4-Aug-2021, nikrace
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
4-Aug-2021, Pūcis
Bezdelīga Hirundo rustica
4-Aug-2021, nikrace
4-Aug-2021, andrisb
4-Aug-2021, Grislis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
4-Aug-2021, Pūcis
Meža balodis Columba oenas
4-Aug-2021, andrisb
Mazais ērglis Clanga pomarina
4-Aug-2021, rkroics
4-Aug-2021, andrisb
4-Aug-2021, andrisb
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
3-Aug-2021, Andrejs
Zivjērglis Pandion haliaetus
4-Aug-2021, Pūcis
Ēnainā jumtene Pluteus umbrosus
4-Aug-2021, andrisb 1
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
4-Aug-2021, andrisb
Kuitala Numenius arquata
4-Aug-2021, Platacis
Peldošā ričija Riccia fluitans
4-Aug-2021, dziedava
Baltais ragansviests Fuligo candida
4-Aug-2021, andrisb
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
4-Aug-2021, andrisb
4-Aug-2021, andrisb
4-Aug-2021, andrisb
4-Aug-2021, Grislis
4-Aug-2021, andrisb
4-Aug-2021, andrisb
Lapseņzirneklis Argiope bruennichi
4-Aug-2021, enesija
Parastā apmalpiepe Fomitopsis pinicola
3-Aug-2021, tatia
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
4-Aug-2021, Pūcis
Mājas čurkste Delichon urbicum
4-Aug-2021, Pūcis
4-Aug-2021, Ornitologs
Paipala Coturnix coturnix
2-Aug-2021, Ornitologs
Purva krokvācelīte Aulacomnium palustre
4-Aug-2021, dziedava
Vālodze Oriolus oriolus
4-Aug-2021, IevaLeite
Platlapu cinna Cinna latifolia
4-Aug-2021, andrisb
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
4-Aug-2021, DD
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
4-Aug-2021, DD
Pinuma kažocene Anomodon viticulosus
4-Aug-2021, dziedava
Parastā vāverastīte Leucodon sciuroides
4-Aug-2021, dziedava
Lapseņzirneklis Argiope bruennichi
4-Aug-2021, elaude
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
4-Aug-2021, Vabale
Stirna Capreolus capreolus
3-Aug-2021, ūdensvistiņa
Stirna Capreolus capreolus
3-Aug-2021, ūdensvistiņa
Lielais zaļsprīžmetis Geometra papilionaria
3-Aug-2021, Irbe
Zeltītā rožvabole Cetonia aurata
4-Aug-2021, ArnisG
Purva zīlīte Poecile palustris
4-Aug-2021, Pūcis
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-Aug-2021, Pūcis
Lielā zīlīte Parus major
4-Aug-2021, Pūcis
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
3-Aug-2021, Gradin
Svīre Apus apus
4-Aug-2021, Ilona_rasa
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
4-Aug-2021, Pūcis
Kurmis Talpa europaea
4-Aug-2021, Pūcis
Mūru divsēkle Diplotaxis muralis
3-Aug-2021, bitene 1
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-Aug-2021, Pūcis
Mazais dzenis Dryobates minor
4-Aug-2021, Pūcis
Stirna Capreolus capreolus
4-Aug-2021, Pūcis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-Aug-2021, Pūcis
Brūnā čakste Lanius collurio
4-Aug-2021, Pūcis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-Aug-2021, Acenes
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
4-Aug-2021, Acenes
Dzilnītis Sitta europaea
4-Aug-2021, Pūcis
Purva zīlīte Poecile palustris
4-Aug-2021, Pūcis
Žubīte Fringilla coelebs
4-Aug-2021, Pūcis
Stirna Capreolus capreolus
4-Aug-2021, Pūcis
Sīlis Garrulus glandarius
4-Aug-2021, Pūcis
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-Aug-2021, Pūcis
Bezdelīga Hirundo rustica
4-Aug-2021, Pūcis
Sīlis Garrulus glandarius
4-Aug-2021, Pūcis
Dzērve Grus grus
4-Aug-2021, Pūcis
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
4-Aug-2021, Pūcis
Zaļžubīte Chloris chloris
4-Aug-2021, Pūcis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
4-Aug-2021, Pūcis
Kameņvabole Trichius fasciatus
3-Aug-2021, Pirtnieks
1-Aug-2021, pustumsa
1-Aug-2021, megere
Lielā dižsardzene Macrolepiota procera
3-Aug-2021, megere
Bērzu pelēkpūcīte Acronicta auricoma
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
3-Aug-2021, pustumsa
2-Aug-2021, Gundars Kalniņš
Bērzu pelēkpūcīte Acronicta auricoma
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
Gartaustu zobspārnis Pterostoma palpina
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
3-Aug-2021, pustumsa
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
3-Aug-2021, pustumsa
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
3-Aug-2021, bitene
Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis
3-Aug-2021, pustumsa
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
3-Aug-2021, Filips Bobinskis
1-Aug-2021, Gradin
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
3-Aug-2021, Filips Bobinskis
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
29-Jul-2021, Mimi Serada
3-Aug-2021, bitene
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
2-Aug-2021, Filips Bobinskis
29-Jul-2021, Mimi Serada
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
Peļu klijāns Buteo buteo
3-Aug-2021, Gradin
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
3-Aug-2021, Gradin
31-Jul-2021, Gundars Kalniņš
3-Aug-2021, bitene
Blāvā briežvabole Dorcus parallelopipedus
3-Aug-2021, Mitslanevx
3-Aug-2021, bitene
Mūru samtenis Lasiommata megera
3-Aug-2021, bitene
3-Aug-2021, pustumsa
Koniskā vilkpienaine Lycogala conicum
27-Jul-2021, felsi 2
Šūnu metatrihija Metatrichia vesparia
27-Jul-2021, felsi 1
Pelēcīgā arcīrija Arcyria cinerea
27-Jul-2021, felsi 1
27-Jul-2021, felsi
27-Jul-2021, felsi
Baltais ragansviests Fuligo candida
25-Jul-2021, felsi
3-Aug-2021, bitene
Kārklu stūrspārnis Macaria notata
3-Aug-2021, bitene
Baltpieres zoss Anser albifrons
3-Aug-2021, vigulis
3-Aug-2021, bitene
Gugatnis Calidris pugnax
3-Aug-2021, pustumsa
3-Aug-2021, bitene
Līkšņibītis Calidris ferruginea
3-Aug-2021, pustumsa
Lielais zīriņš Hydroprogne caspia
3-Aug-2021, pustumsa
Sarkanā klajumspāre Sympetrum sanguineum
3-Aug-2021, bitene
Parastais silsamtenis Hipparchia semele
3-Aug-2021, bitene
Sarkanā puskuitala Limosa lapponica
3-Aug-2021, dekants
Svīre Apus apus
3-Aug-2021, Edgars Smislovs
3-Aug-2021, bitene
Brūnais garausainis Plecotus auritus
17-Jul-2021, IevaMln
23-Jul-2021, CerambyX 1
Paipala Coturnix coturnix
3-Aug-2021, Lapukalns
23-Jul-2021, CerambyX 1
Puķu sprigane Impatiens glandulifera
3-Aug-2021, bitene
Parastā čīkstene Hylotelephium telephium
2-Aug-2021, Agnese
Krokainā glīvene Potamogeton crispus
2-Aug-2021, Agnese
Pele (nenoteikta) Muridae sp.
2-Aug-2021, Agnese
Mazais ērglis Clanga pomarina
3-Aug-2021, eksperts 3
3-Aug-2021, didzisj
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
3-Aug-2021, eksperts 3
Parastais šņibītis Calidris alpina
3-Aug-2021, eksperts 3
Pupuķis Upupa epops
3-Aug-2021, Dzintari 1
Zivju gārnis Ardea cinerea
3-Aug-2021, eksperts 3
Baltais gārnis Ardea alba
3-Aug-2021, eksperts 3
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
3-Aug-2021, eksperts 3
Lielais šņibītis Calidris canutus
3-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Līkšņibītis Calidris ferruginea
3-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Meža zirdzene Angelica sylvestris
29-Jul-2021, Mimi Serada
Trulītis Calidris minuta
3-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
3-Aug-2021, Gaidis Grandāns
Meža balodis Columba oenas
3-Aug-2021, mazais_ezis
Vistu vanags Accipiter gentilis
3-Aug-2021, mazais_ezis
Vistu vanags Accipiter gentilis
3-Aug-2021, mazais_ezis
Parastais šņibītis Calidris alpina
3-Aug-2021, Bounijs 1
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-Aug-2021, tatia
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-Aug-2021, tatia
Dzērve Grus grus
3-Aug-2021, tatia
Grieze Crex crex
3-Aug-2021, DaceK
Pēdējās sugu izmaiņas
Gundars Kalniņš 4-Aug-2021 22:57:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Gundars Kalniņš 4-Aug-2021 22:56:23

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Gundars Kalniņš 4-Aug-2021 22:52:58

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Gundars Kalniņš 4-Aug-2021 22:48:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Gundars Kalniņš 4-Aug-2021 22:47:50

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Bekuvecis 4-Aug-2021 21:56:03

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


Bekuvecis 4-Aug-2021 21:55:00

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Bekuvecis 4-Aug-2021 21:54:22

Sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 4-Aug-2021 21:43:37

Cietpiepe (nenoteikta) Phellinus sp. ->


andrisb 4-Aug-2021 21:39:14

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


VijaS 4-Aug-2021 21:21:04

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


dziedava 4-Aug-2021 20:55:37

Divdakšu ričija Riccia bifurca ->


dziedava 4-Aug-2021 20:35:22

Sēne (nenoteikta) ->


CerambyX 4-Aug-2021 20:18:23

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


Rocky 4-Aug-2021 20:04:16

Mežastrazds Turdus sp. Turdus sp. ->


andrisb 4-Aug-2021 19:48:22

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


VitaS 4-Aug-2021 19:39:29

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


meža_meita 4-Aug-2021 19:05:22

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ivars L. 4-Aug-2021 18:26:41

Aitpiepe (nenoteikta) Albatrellus sp. ->


Lemmus 4-Aug-2021 16:08:59

Sūna (nenoteikta) ->


IlzeP 4-Aug-2021 16:04:07

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ivars L. 4-Aug-2021 13:27:21

Violetpiepe (nenoteikta) Trichaptum sp. ->


Bekuvecis 4-Aug-2021 13:10:22

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


Bekuvecis 4-Aug-2021 13:09:40

Sēne (nenoteikta) ->


Bekuvecis 4-Aug-2021 13:04:22

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IevaM 4-Aug-2021 13:04:22

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Bekuvecis 4-Aug-2021 12:56:43

Jumtene (nenoteikta) Pluteus sp. ->


Ivars L. 4-Aug-2021 10:36:50

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Bekuvecis 4-Aug-2021 09:47:22

Sēne (nenoteikta) ->


Bekuvecis 4-Aug-2021 09:46:22

Sēne (nenoteikta) ->


Bekuvecis 4-Aug-2021 09:45:03

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Bekuvecis 4-Aug-2021 09:43:49

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 4-Aug-2021 08:36:59

Nezināms ->


bitene 4-Aug-2021 07:39:57

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 3-Aug-2021 23:47:58

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 3-Aug-2021 23:44:08

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 3-Aug-2021 23:42:34

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 3-Aug-2021 23:41:32

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 3-Aug-2021 23:39:47

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 3-Aug-2021 23:39:21

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 3-Aug-2021 23:38:45

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 3-Aug-2021 23:36:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 3-Aug-2021 23:35:22

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 3-Aug-2021 23:34:33

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 3-Aug-2021 23:33:58

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Ansis 3-Aug-2021 23:22:14

Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia ->


nekovārnis 3-Aug-2021 23:09:22

Sila ķirzaka Lacerta agilis ->


nekovārnis 3-Aug-2021 23:08:22

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Gundars Kalniņš 3-Aug-2021 23:08:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 3-Aug-2021 23:07:38

Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp. ->


nekovārnis 3-Aug-2021 23:01:48

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


IevaM 3-Aug-2021 22:48:22

Ērglis (nenoteikts) Aquila sp. ->


nekovārnis 3-Aug-2021 22:39:22

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 3-Aug-2021 21:43:55

Tīklblakts Dictyla echii Dictyla echii ->


Edgars Smislovs 3-Aug-2021 21:23:11

Sudrabkaija Larus argentatus ->


CerambyX 3-Aug-2021 20:52:57

Lēcējblakts (nenoteikta) Saldidae sp. ->


Aidzinieks 3-Aug-2021 20:45:32

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Aidzinieks 3-Aug-2021 20:43:55

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 3-Aug-2021 18:36:26

Augs (nenoteikts) ->


CerambyX 3-Aug-2021 18:12:13

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


Edgars Smislovs 3-Aug-2021 16:37:43

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 3-Aug-2021 14:45:22

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Lemmus 3-Aug-2021 14:33:54

Sūna (nenoteikta) ->


IlzeP 3-Aug-2021 14:12:21

Sēne (nenoteikta) ->


sandrux 3-Aug-2021 14:10:17

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


sandrux 3-Aug-2021 14:00:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 3-Aug-2021 09:19:55

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


IlzeP 3-Aug-2021 07:12:49

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


IevaM 3-Aug-2021 06:55:13

Kaspijas kaija Larus cachinnans ->


CerambyX 3-Aug-2021 02:14:31

Ozolu karmīnpūcīte Catocala sponsa ->


Razoomov 3-Aug-2021 01:45:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Razoomov 3-Aug-2021 01:42:04

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Razoomov 3-Aug-2021 01:39:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


pētniece 3-Aug-2021 00:16:29

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 2-Aug-2021 23:28:22

Upes tilbīte Actitis hypoleucos ->


Edgars Smislovs 2-Aug-2021 23:09:29

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


pustumsa 2-Aug-2021 22:15:50

Lielā tilbīte Tringa nebularia ->


andrisb 2-Aug-2021 21:54:22

Klajumspāre (nenoteikta) Sympetrum sp. ->


andrisb 2-Aug-2021 21:51:22

Krāšņspāre (nenoteikta) Coenagrion sp. ->


andrisb 2-Aug-2021 21:39:57

Zaigspāre (nenoteikta) Lestes sp. ->


IlzeP 2-Aug-2021 21:25:22

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 2-Aug-2021 21:24:49

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


andrisb 2-Aug-2021 21:19:53

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Ivars L. 2-Aug-2021 21:16:35

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Grislis 2-Aug-2021 20:47:22

Augs (nenoteikts) ->


Acenes 2-Aug-2021 20:43:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 2-Aug-2021 20:19:52

Gaišais šņibītis Calidris alba ->


Edgars Smislovs 2-Aug-2021 20:16:45

Vistu vanags Accipiter gentilis ->


ML 2-Aug-2021 19:20:14

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Edgars Smislovs 2-Aug-2021 18:01:22

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


VijaS 2-Aug-2021 17:31:22

Krusta zirneklis Araneus sp. Araneus sp. ->


dziedava 2-Aug-2021 17:09:50

Augs (nenoteikts) ->


Ivars L. 2-Aug-2021 15:27:50

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 2-Aug-2021 12:49:21

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ansis 2-Aug-2021 07:26:47

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 2-Aug-2021 07:24:07

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 2-Aug-2021 07:22:06

Paparde (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 2-Aug-2021 00:54:57

Lielā tilbīte Tringa nebularia ->


pustumsa 1-Aug-2021 23:19:34

Upes tārtiņš Charadrius dubius ->


pustumsa 1-Aug-2021 22:57:25

Gugatnis Calidris pugnax ->


Edgars Smislovs 1-Aug-2021 22:56:44

Tumšā tilbīte Tringa erythropus ->


nekovārnis 1-Aug-2021 22:38:33

Koksngrauzis Lepturobosca virens Lepturobosca virens ->


nekovārnis 1-Aug-2021 22:37:07

Muša (nenoteikta) Muscidae sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 22:33:43

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Matrus 1-Aug-2021 22:06:49

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


IevaM 1-Aug-2021 21:55:59

Priežu dižkoksngrauzis Prionus coriarius ->


Ivars L. 1-Aug-2021 21:13:30

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


IevaM 1-Aug-2021 20:03:58

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 20:03:55

Kukainis (nenoteikts) ->


IevaM 1-Aug-2021 20:03:22

Ķirzaka (nenoteikta) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 20:01:30

Lapsene (nenoteikta) Vespidae sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:58:21

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:56:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:56:23

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:55:36

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:53:39

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:52:22

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:49:51

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:49:08

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:47:41

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:46:22

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:40:59

Ķirzaka (nenoteikta) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:39:54

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:39:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:37:44

Nezināms ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:36:33

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:35:58

Nezināms ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:34:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:31:37

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:31:02

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 1-Aug-2021 19:25:18

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Edgars Smislovs 1-Aug-2021 17:32:23

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida ->


Grislis 1-Aug-2021 13:29:42

Augs (nenoteikts) ->


Grislis 1-Aug-2021 13:25:21

Augs (nenoteikts) ->


Grislis 1-Aug-2021 13:23:57

Augs (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 1-Aug-2021 12:53:21

Melnspārnu kaija Larus marinus ->


dziedava 1-Aug-2021 12:39:18

Nezināms ->


dziedava 1-Aug-2021 10:17:52

Cetrārija (nenoteikta) Cetraria sp. ->


dziedava 1-Aug-2021 09:11:21

Parastais ozols Quercus robur ->


Ilona_rasa 1-Aug-2021 08:26:31

Parastais perlamutra raibenis Argynnis aglaja ->


IlzeP 1-Aug-2021 08:25:21

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Acenes 1-Aug-2021 08:24:55

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 1-Aug-2021 00:03:48

Mājas balodis Columba livia domestica ->


asimetrija 31-Jul-2021 23:25:42

Parastā varde Rana temporaria ->


Ansis 31-Jul-2021 22:43:49

Augs (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 22:40:23

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 21:57:58

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 21:57:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 21:57:45

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 21:21:22

Blāvā briežvabole Dorcus parallelopipedus ->


paliec 31-Jul-2021 19:53:12

Kailgliemezis, mīkstgliemezis (nenoteikts) Limacidae sp., Arionidae sp., Agriolimacidae sp. ->


paliec 31-Jul-2021 19:51:56

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 31-Jul-2021 19:50:59

Vīngliemezis (nenoteikts) Helicidae sp., Geomitridae sp. ->


paliec 31-Jul-2021 19:45:55

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 31-Jul-2021 19:41:51

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 31-Jul-2021 19:37:25

Mirdzošā ūdensspolīte Segmentina nitida ->


dziedava 31-Jul-2021 19:33:37

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


paliec 31-Jul-2021 19:30:59

Gludspolīte (nenoteikta) Oxychilidae sp. ->


Edgars Smislovs 31-Jul-2021 19:28:33

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:58:32

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:57:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:56:43

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:56:29

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:55:48

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:55:30

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:54:45

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


gunitak 31-Jul-2021 18:53:26

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:41:30

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:40:53

Pļavas vēršacītis Maniola jurtina ->


dziedava 31-Jul-2021 17:45:59

Augs (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:32:33

Lapsene (nenoteikta) Vespidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:32:27

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:26:33

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:26:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:25:29

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:24:38

Ložņvabole (nenoteikta) Anthicidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:24:29

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:24:21

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:23:53

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:22:45

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


IlzeP 31-Jul-2021 17:21:22

Pūce (nenoteikta) Asio sp. ->


IlzeP 31-Jul-2021 17:20:01

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 31-Jul-2021 17:18:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:46:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:23:22

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:23:21

Zāļsvilnis (nenoteikts) Crambidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:22:46

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:22:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:21:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:21:21

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:20:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:19:34

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:19:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:19:29

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:19:21

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:18:57

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:18:50

Naktstauriņš (nenoteikts) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
dziedava 04.augusts, 22:57

Te arī atbilde uz parasto jautājumu par gļotsēņu nozīmi dabā un "vai tās kāds ēd" ? :)


VijaS 04.augusts, 22:39

6.-8. bildes nākamajā dienā. Paņēmu paraudziņu, un izķeksēju no turienes veselu baru sīku vabolīšu. Drīz vien viss būtu apēsts...


VijaS 04.augusts, 22:32

9. - 13. bildes nākamajā dienā. Vakardienas tumši pelēkās palikušas gaiši pelēkas, un parādījušās arī pavisam svaigas, vēl baltas.


VijaS 04.augusts, 22:26

Lapkoku svečtursēne Clavicorona pyxidata


iljazik 04.augusts, 22:13

Pterostoma palpina


iljazik 04.augusts, 22:07

Pheosia sp.


iljazik 04.augusts, 22:01

Notodonta ziczac


iljazik 04.augusts, 21:58

Furcula bifida


iljazik 04.augusts, 21:32

Plagodis dolabraria


iljazik 04.augusts, 21:24

Sideridis rivularis


Grislis 04.augusts, 21:21

Šī tiešām bija pārsteidzoša vieta ar zaļās buksbaumijas protonēmas bagātību! 37 gadus vecs E ārenis, bet tajā daudz - acīmredzot ap 40 gadus veci, resni, satrupējuši E celmi vai to paliekas, un gandrīz uz katra (vismaz uz 15 celmiem, kas viens no otra nedaudz metru attālumā) bija vairāk vai mazāk zaļās buksbaumijas protonēmas, nekad nekur nebiju tik daudz redzējusi! Blakus 100-gadīgs M,B,E kūdrenis (9010-3) ar platlapu cinnu.


VijaS 04.augusts, 21:21

Paldies, Iļja!


iljazik 04.augusts, 21:14

Phalera bucephala


iljazik 04.augusts, 21:13

Macrothylacia rubi


VitaS 04.augusts, 19:54

Paldies!


andrisb 04.augusts, 19:54

Ticami.


felsi 04.augusts, 19:52

Man arī izskatās pēc kāda ragansviesta.


andrisb 04.augusts, 19:49

Paldies!


Irbe 04.augusts, 19:31

Melnais


Irbe 04.augusts, 19:27

Pelēkais mušķērājs


gunitak 04.augusts, 19:01

Citrontauriņi 2. bildē. Pirmajā foto kāļu baltenis.


gunitak 04.augusts, 19:00

Balteņi ir citrontauriņi.


gunitak 04.augusts, 18:59

Jāņogu raibenis


edeite 04.augusts, 18:42

Tikai pabrīnījos un nofotografēju, citu gan neko.


Ornitologs 04.augusts, 17:48

Vai āpša ?


Lemmus 04.augusts, 16:08

Sphagnum palustre vai Sphagnum centrale


ivars 04.augusts, 15:32

Vālodzei vajadzētu būt.


Bekuvecis 04.augusts, 13:36

Nav vis pirmais ziņojums DD: ir vairākkārt ieziņota jau kopš 2018-04-27, tikai ar sinonīmu Sclerencoelia fascicularis (tas laikam arī skaitās šobrīd "modīgākais").


Bekuvecis 04.augusts, 13:05

Reti skaists trio. Šovasar vispār braši aug.


IevaM 04.augusts, 13:03

Paldies!


Bekuvecis 04.augusts, 13:01

Bikiņ palīdz! Katrā ziņā pilnīgi & galīgi izslēdz ēnaino. Neparastāka melnskropstainā vien būs...


IevaM 04.augusts, 11:21

Pieliku vēl vienu bildi cepurītei, ja nu tas ko palīdz...


Bekuvecis 04.augusts, 10:04

No kurienes pārliecība, ka daivainā? Daivainās, pretstatā čemurainajām, parasti aug tikai rudens pusē...


Bekuvecis 04.augusts, 10:01

P.S. Pēc apakšas varētu vēl domāt par P. umbrosus, taču augšpuses "raibums" sķiet galīgi ne tāds. Jā, trūkst tuvplāna.


Bekuvecis 04.augusts, 09:57

Pēc apakšas - melnskropstu (P. atromarginatus), taču no augšas mulsina "raibā" cepurīte. Žēl, ka tuvplāna.


VijaS 04.augusts, 08:27

Paldies, Marek!


OKK 04.augusts, 01:43

Kameņvabole


OKK 04.augusts, 01:42

Kārklu stūrspārnis Macaria notata


OKK 04.augusts, 01:24

"Viens uz baznīcas jumta, 3 mm garš" <<< prātā tas neietveras...


nekovārnis 03.augusts, 23:27

Teorētiski Latvijā var atrasties vēl vismaz pāris Exocentrus ģints koksngraužu sugas (E.adspersus, E.punctipennis), jo sevišķi lielākās pilsētās, kur apstādījumos dažādāka barības bāze un iespējams arī nejaušs kāpuru, kūniņu vai pieaugušo vaboļu eksports no kaimiņvalstīm. Ja gadās tādi aizdomīgi īpatņi, tad vislabāk tos mēģināt ievietot kādā sērkoku kastītē vai burciņā un nogādāt uz Dabas muzeju Uģim Piterānam vai Kasparam Ozoliņam noteikšanai. Pēc foto diezgan grūti.


felsi 03.augusts, 23:24

Man ir daudzi paraudziņi no dažādām vietām šim brīnumam.


felsi 03.augusts, 23:21

Interesanta, kaut kas no šolādes glļotsēnēm, kaut kas no aveņu, bet beigās plāns ka papīrs un izzūd.


Lemmus 03.augusts, 23:19

Paldies,Marek!


nekovārnis 03.augusts, 23:03

Manuprāt Zeugophora ģints lapgrauzis (Z.flavicollis vai Z.frontalis)


Ilona_rasa 03.augusts, 22:24

Temminks?


dziedava 03.augusts, 22:15

Nu skaista! .. nezin kas :)


felsi 03.augusts, 21:58

Pievienoju 2 foto. kāda 27.07.21


felsi 03.augusts, 21:56

Pievienoju v'el 3 foto, k'ada bija 27.07.21


CerambyX 03.augusts, 21:48

Reti, bet kaut kā arī tauksakņu tīklblakts mēdz sēdēt uz vēršmēlēm un pat daglīšiem. Skatīju pat vai nav kāda cita suga, bet nu it kā nē.


pustumsa 03.augusts, 21:30

Bija vairāki bari. Tad man laiks drusku jāpagarina


Edgars Smislovs 03.augusts, 21:27

Bildē 30 putni.


pustumsa 03.augusts, 21:27

Paldies!


VijaS 03.augusts, 19:52

Paldies, Uģi!


dziedava 03.augusts, 17:15

Atļāvos DD pievienot jaunu augu sugu - ja kas nepareizs (sugai vai noteikšanā), labojiet.


VijaS 03.augusts, 14:50

Paldies, Julita! Par pelēcīgo man bija aizdomas, sevišķi ņemot vērā krāsu izmaiņas paraudziņā - pēdējās divas bildes trīs stundas vēlāk.


IlzeP 03.augusts, 10:46

Nez', vai pēc graušanas (?) skaņām kukaiņus nosaka? (Fails jāklausās max. skaļumā)


dziedava 03.augusts, 10:40

Vai tika pataustīta? Izskatās pēc jaunas gļotsēnes.


dziedava 03.augusts, 10:37

Baiba, ir vērts apmeklēt! Tur trīs dižie blakus, ar vareniem vainagiem, vienam no tiem apkārtmērs 5,73m - Latgalē tādi tiešām retums. Uz netālas kritalas pētīju sūnu - ir vai nav Lophozia, izskatījās kkas labs, bet tad atmetu ar roku, lai pievērstos ozoliem. Un 100m uz A no tiem jābūt vēl vienam mazākam dižozolam, līdz kuram neaizgājām, jo nobijāmies no slapjumiem, ka neiekuļamies - nebijām jau kartēšanas ekipējumā :).


kamene 03.augusts, 10:24

Skaists atradums! Gandrīz gribas apmeklēt.


VijaS 03.augusts, 07:48

Iļja, paldies!


pētniece 02.augusts, 23:55

Paldies, Iļja par noteikšanu.


iljazik 02.augusts, 23:40

Catocala sp.


iljazik 02.augusts, 23:36

Calliteara pudibunda


Edgars Smislovs 02.augusts, 23:26

Svītrainais ķauķis RM?


Edgars Smislovs 02.augusts, 23:24

Gaišais ķauķis ?


Edgars Smislovs 02.augusts, 23:10

Baltā cielava?


VijaS 02.augusts, 23:09

3.-4. bildes - trīs stundas vēlāk.


angel 02.augusts, 22:48

Paldies!


dziedava 02.augusts, 22:47

t.i., rozbaltais attēls ir pie Symphytocarpus amaurochaetoides


dziedava 02.augusts, 22:46

pareizi, jā, tāds ar vēl bija! Franču noteicējā pie Symphytocarpus. Bet noteicēja attēlā ir bilde ar rozbaltu jauno, kas te ar pēc krāsām atbilst


felsi 02.augusts, 21:46

Par šo es arī domāju, bet vēl ideja par Symphytocarpus trechisporus, bet īsti nesapratu, vai veikta revīzija un ir stemonitis.


VijaS 02.augusts, 21:32

Paldies, Ivar!


IlzeP 02.augusts, 21:24

Katram pārim ir sava teritorija - kolonijās dzilnas neligzdo.


VijaS 02.augusts, 21:08

Paldies, Valda!


gunitak 02.augusts, 19:51

Domāju, ka parastā klajumspāre.


dziedava 02.augusts, 18:58

Skaisti! :) Tad šobrīd ar kkas aug. Mans vakardienas gājiens beidzās ar pusgļotsēnes vērojumu :D, nekā nebija. Bet vieta vrb ar nebij piemērota


Lemmus 02.augusts, 18:52

Paldies,Ivar!


VijaS 02.augusts, 18:23

Apmēram 7-8 metrus no 20. jūnija košo vilkpienaiņu novērojuma - tā pati bērza kritala, tikai šoreiz tievākais gals.


Edgars Smislovs 02.augusts, 18:10

Mušķērājs sp.


Gaidis Grandāns 02.augusts, 17:22

Skaits "aizdomīgs", ja tā vien nav kļūda.


iljazik 02.augusts, 16:38

Lasiocampa quercus


iljazik 02.augusts, 16:20

Gynaephora selenitica


Edgars Smislovs 02.augusts, 15:11

Divi, vecie, smilšu un un trīs upes, jaunie.


Vīksna 02.augusts, 15:03

Man liekas, ka zaļajam bija garāki spārni par ķermeni.


dziedava 02.augusts, 12:49

Ir arī interesanti :), žēl ka nevar labi redzēt tuvplānu.


andriszarins 02.augusts, 12:35

Man šķiet tās bija vairākas ģimenes, kas dzīvo Dundagas pils parkā.


Irbe 02.augusts, 12:19

Gan jau cita, es no sēnēm maz ko saprotu. Netaustīju, vienkārši likās interesanti, ka aug pa virsu citai sēnei.


Mari 02.augusts, 11:56

Paldies, Marek! :)


IlzeP 02.augusts, 11:34

Manuprāt, skaits tad būtu "1".


Latvju_zēns 02.augusts, 11:15

Jā, 1 pāris - T un M.


Mimi Serada 02.augusts, 10:26

Paldies!


dziedava 02.augusts, 10:19

Grūti saprast, vai drīzāk nav cita sēne? Kāda pēc taustes?


IlzeP 02.augusts, 10:01

Taču 1 pāris, nevis divi?


dziedava 02.augusts, 09:28

Ir vēl Symphytocarpus amaurochaetoides - nesen tviterī tādu noteicu vienam ārzemniekam, jo izskatās, ka tas tāds plašumā augošs. Suga Latvijā zināma, bet mūsu gadsimtā tikai hipotētiska - nav mikroskopēta


Ornitologs 01.augusts, 23:52

Vai kāda no sūrenēm?


asimetrija 01.augusts, 23:26

Starp mežmalu un izcirtumu, vesela.


ūdensvistiņa 01.augusts, 23:26

neiebilstu


Edgars Smislovs 01.augusts, 23:13

Sloka?


asimetrija 01.augusts, 22:58

Satiku to pašu vardi, tai pašā vietā atkārtoti. Uz muguras c burts.


Irbe 01.augusts, 22:49

Sarkanā puskuitala


Mimi Serada 01.augusts, 22:46

Tagad es zinu kur meklēt, nākamgad būs jābrauc ziedēšanas laikā.


felsi 01.augusts, 22:39

Pievienoju 10.,11.,13. foto pārmaiņas 20.07.21. Jauns plazmodijs


Alvis Āboliņš 01.augusts, 22:32

Tas ir ļoti vēls dzeguzes dziesmas novērojums! Putni.lv pat nav neviens tik vēls atzīmēts.


Edgars Smislovs 01.augusts, 22:24

Paldies!


DaceK 01.augusts, 22:17

Parasti un ilgstoši "kukū", kā vasaras sākumā


felsi 01.augusts, 22:15

Paldies Ivar! "Šitāds aplauziens man!


IevaM 01.augusts, 21:58

Ziedoša ir vēl skaistāka :)


Mimi Serada 01.augusts, 20:46

Paldies, Ieva! Meklēju starp gundegām un citur, bet čemurziežu dzimtā pat nepaskatījos, nekad nebiju redzējusi šo augu ar ziediem.


andrisb 01.augusts, 20:05

Paldies, Ieva!


IevaM 01.augusts, 20:02

Paldies, Marek!


nekovārnis 01.augusts, 19:45

Tā kā pec Vespula germanica izskatās, bet neesmu drošs.


Irbe 01.augusts, 19:45

Paldies!


OKK 01.augusts, 18:37

Lielais meža raibenis


OKK 01.augusts, 18:33

Sila ķirzaka


anthicus 01.augusts, 15:27

Domāju, šāda izmēra vistveidīgs putns sausā priežu silā varētu būt vienīgi mednis. Bet īpatnis redzēts lidojumā īsu brīdi, paliek zināms subjektivitātes moments.


mazais_ezis 01.augusts, 14:20

Gredzeni būs H89 un L01 :) H99 man vēl kabatā :D


mazais_ezis 01.augusts, 14:18

Pazīme gan nebūs AU, bet B, gan jau ātrumā sajuka. :)


dziedava 01.augusts, 09:12

Tas veidojums ir panglapseņu provocēta panga - mājvieta topošajām panglapsenēm.


gunitak 01.augusts, 08:42

Āboliņa sprīžmetis.


Ilona_rasa 01.augusts, 08:26

Paldies, Agri!


IlzeP 01.augusts, 08:23

Lai jau paliek, nav gluži dublikāts!


OKK 01.augusts, 00:27

Papuves raibenis


OKK 01.augusts, 00:23

Melnais madaru lapsprīžmetis Epirrhoe tristata


OKK 01.augusts, 00:18

Kas raksturīgs parastajai vardei.


OKK 01.augusts, 00:14

Kāpēc, purva, ja izskatās pēc parastās vardes? Apskaties vēderu (vardes), būs dzeltens ar brūniem un melniem plankumiem.


OKK 01.augusts, 00:10

Purva varde, bet šis novērojums jādzēš, jo tāds taču jau ir.


Vīksna 01.augusts, 00:01

Paldies !


asimetrija 31.jūlijs, 23:27

Vēders redzams šeit: https://dabasdati.lv/lv/observation/lhi3jdh7vn8aup7j2r0nh70j34/


Ilona_rasa 31.jūlijs, 23:24

Manas kuitalas, acīmredzot, ir pievienojušās kādam citam novērojumam :D


Arnis2 31.jūlijs, 23:22

?


Ansis 31.jūlijs, 22:47

Pyrola media vajadzētu būt garākam irbulim.


iljazik 31.jūlijs, 21:52

Cerura vinula


iljazik 31.jūlijs, 21:50

Deilephila porcellus


iljazik 31.jūlijs, 21:48

Lasiocampa quercus


W 31.jūlijs, 21:34

Paldies, Uģi! Tas gan patīkams pārsteigums!


Gaidis Grandāns 31.jūlijs, 21:27

Vai suga noteikta droši? AAA "Augšdaugava" teritorijā mednis līdz šim nav droši novērots (lai arī tieši Šilovkas masīvs ir sugas ligzdošanai vispiemērotākais). Blakus esošajā aizsargājamā teritorijā Baltkrievijā "Braslavas ezeri" vairāki medņu riesti atrodas tuvu Latvijas robežai. Šilovkas masīvā līdz šim ir novēroti rubeņi, tajā skaitā riestojoši tēviņi izcirtumos un jaunaudzēs. Noderētu apraksts par novērošanas apstākļiem.


felsi 31.jūlijs, 20:50

Paldies Marek! Būs atsevišķs ziņojums:)


felsi 31.jūlijs, 20:48

Paldies par interesanto skaidrojumu!


W 31.jūlijs, 20:02

Marek. paldies!


Tasty_Y 31.jūlijs, 19:56

Šeit ir viena vienīga čaula, bet trīs skati. Varu pieļaut, ka tā var būt ari excentrica, bet ja ir taisnība, ka excentricai vairāk patīk sausas un atklātas vietas, un ka ta pie mums ir retāka, pulchella šķiet vairāk ticama. Tiešam grūti atšķiramas sugas.


zane_ernstreite 31.jūlijs, 19:55

Ak redz kā! Paldies, Uģi, par skaidrojumu!


paliec 31.jūlijs, 19:50

ar skaistām trematodēm taustekļos (Leucochloridium vai Neoleucochloridium ģinšu pārstāvji)


Tasty_Y 31.jūlijs, 19:49

Es domāju, ka tā ir vai nu Hippeutis complanatus, vai nu S. nitida, un es nolēmu ka ir S. nitida jo, cik es redzu S. nitidai un ari šiem umbilicus ir šaurāk, un vijumi pēc pirmā mazāki, neka Hippeutis complanatus. Skats no malas (kuru, taisnību sakot nevar redzēt manos foto) ari vairāk izskatās pēc S. nitida. Ka jūs noteicat ka tas ir complanatus?


paliec 31.jūlijs, 19:44

pirmā attēla trešā čauliņa man izskatās pēc V. excentrica.


paliec 31.jūlijs, 19:33

šī nav gludspolīte, bet viens no Cepaea ģints vīngliemežiem. vēl nepieaudzis dzīvnieks un nofotografēts tā, ka čaulas ieejas forma arī nav redzema, bet es domāju, ka visticamāk būs hortensis, bet neizslēdzu arī nemoralis. jāpaskatās, kas tur apkārt pieaudzis rāpo - ar baltu vai brūnu lūpu.


paliec 31.jūlijs, 19:25

Caucasotachea vindobonensis vēl pirms pāris gadiem bija pie Cepaea ģints. Viņš ir svaigi pārmests uz Caucasotachea ģinti. un rievotais vīngliemezis no viesiem mūsu "cēpejiem" ir tas visrievotākais. hortensis un nemoralis lai cik rievoti nebūtu tomēr ir gludāki par konkrēto īpatni.


IevaM 31.jūlijs, 19:21

Paldies!


Ivetta 31.jūlijs, 19:16

Nu jā, pēc beigtā eksemplāra atrašanas, ieraudzīt tādu pašu dzīvu man arī bija īpašs prieks:)


paliec 31.jūlijs, 19:09

labprāt dzīvus, lai varu nomušīt un uzšķērzst, ij redzēt, kas lopiņam iekšā darās lai 100-punkti droši noteiktu sugu. čaulas pēc Euomphalia strigellas neizskatās. Vairāk uz Monacha, Monachoides vai Perforatella (vispār kaut kad viņi visi bija pie Perforatella pieskaitīti), bet nu jebkurā gadījumā tā ir grupa, kura ir preparējama lai noteiktu. Vēl kas ir interesanti - 2003 vai 2004 gadā es pats šai vietā esmu vācis materiālu un toreiz šis lopiņš tur neparādījās...


Ivetta 31.jūlijs, 18:58

Ja vajadzīgs, beigtais eksemplārs ir pie manis.


CerambyX 31.jūlijs, 18:56

O, te vēl smukāks novērojums!


CerambyX 31.jūlijs, 18:55

O, šī laba suga! :)


gunitak 31.jūlijs, 18:54

Paldies!


gunitak 31.jūlijs, 18:54

Paldies!


OKK 31.jūlijs, 18:47

Parka vīngliemezis (īstais vīngliemezis) Helix pomatia


asaris 31.jūlijs, 18:35

Viena miglas bilde ar vēderu ir, žokļu forma diem žēl nav jo vabole cītīgi centās ierakties zemē un tikt prom


CerambyX 31.jūlijs, 18:25

Nu vai nu parastais Geotrupes stercorarius vai Geotrupes spiniger, jā. Žokļu forma un vēdera apakšpuse var palīdzēt noteikšanā.


asaris 31.jūlijs, 17:42

Parastais bambals? Liela izmēra, 2 vaboles lielākā no tām virs 2cm. Netālu no stirnas atliekām


Alvis Āboliņš 31.jūlijs, 17:40

Vai dzirdēta parastā dziedāšana, vai citi saucieni?


IlzeP 31.jūlijs, 17:18

Sarežģīti ar tiem jaunuļiem. Man arī tāds lakstīgalīgs iespaids par šo, bet racionāli pamatot, kādēļ lakstīgala, nevis sarkanrīklīte (un cita nesen Kristiāna ziņotā - srkanrīklīte (?)), nevaru.


Irbe 31.jūlijs, 15:29

Meža pūce?


Irbe 31.jūlijs, 15:18

Ķīķis


Irbe 31.jūlijs, 15:13

Svilpis


gunitak 31.jūlijs, 13:54

Jā, krūkļu.


Irbe 31.jūlijs, 12:58

Paspūrusi, bet izskatās pēc lakstīgalas


meža_meita 31.jūlijs, 12:13

Vareni un skumji vienlaikus.


Edgars Smislovs 31.jūlijs, 11:20

Lakstīgala juv ?


dziedava 31.jūlijs, 11:16

Šī atradne manās acīs ir ļoti īpaša, jo Latgalē vispār ir ļoti maz dižozolu un attiecīgi jo mazāk tādu ozolu, kas būtu noauguši ar retām un aizsargājamām sugām, kurām vajag vēl vecākus, tām piemērotākus ozolus. Košā zeltpore pēc man pieejamiem Ozola un Dabasdatu datiem līdz šim dziļi Latgalē nebija atrasta vispār, "Latgaliskākie" novērojumi līdz šim bijuši uz robežas starp Vidzemi un Latgali - uz Gulbenes un Balvu novadu robežas. Vienīgais Latgalē - Baibas Pušpures 2017. gada novērojums, kas ir ap 0,5km no novadu robežas. Mana novērojuma Krāslavas novada ozols Latgalē ir nepārprotami. Tur netālu viens no otra aug 3 diži ozoli, no kuriem tieši šo (atšķirībā no abiem pārējiem) DAP nav atzīmējis kā dižozolu, jo formāli starp cieši saaugušām starām varēja izvilkt mērlenti, un katra stara (no trim) atsevišķi nesasniedza 4 m. Reizēm tādus saaugumus sauc par "haltūristiem" un tie tiešām nav atzīstami par dižkokiem, bet šis noteikti ir gadījums, kad ozols ir nešaubīgi aizsargājams kā dabas piemineklis; koks un tā staras ir vecas un bagātas ar sugām, kas uz tām aug. Te arī vajadzētu uzsūtīt kādu ķērpju pētnieku, - nešaubos, ka tur ir arī vairākas aizsargājamas ķērpju sugas, ko man diemžēl neizdevās nofotografēt. Konkrēti te augošā košā zeltpore ir redzami daudzgadīga, aug starp ozola starām. Pievienošu arī ozola foto.


Zigurds Krievans 31.jūlijs, 10:04

It kā melno ieliku


Irbe 31.jūlijs, 09:56

Kaņepītis :)


Irbe 31.jūlijs, 09:50

Varbūt melnā? Sarkanā liekas raibāka. Un taisnais knābis varētu liecināt par labu melnajai, sarkanajai kaut nedaudz uzliekts. http://www.putni.lv/limlim.htm http://www.putni.lv/limlap.htm


Ivetta 31.jūlijs, 09:36

Paldies Marekam par noteiktajiem tauriņiem!


IlzeP 31.jūlijs, 05:52

Paldies par labojumu!


IlzeP 31.jūlijs, 05:51

Jauna sarkanrīklīte?


IlzeP 31.jūlijs, 05:49

Mājas zvirbulis?


nekovārnis 31.jūlijs, 04:22

Plēvspārņa, iespējams, zāģlapsenes kāpuri.


nekovārnis 31.jūlijs, 04:11

Pirmajā foto manuprāt Anastrangalia sanguinolenta


Razoomov 31.jūlijs, 02:23

Trichius fasciatus - Kameņvabole


Aleksandra 31.jūlijs, 00:42

Paldies, Uģi! Tas bija zibenīgi!


Vīksna 31.jūlijs, 00:15

Paldies !


Ivetta 30.jūlijs, 23:27

Liels paldies, Uģi, par visiem noteiktajiem!


CerambyX 30.jūlijs, 23:17

Ūsu vālītes nav paplatinātas.


felsi 30.jūlijs, 23:02

Paldies Uģi! Pirmoreiz sastapu!


IlzeP 30.jūlijs, 22:57

Ieviesu, ceru, ka pareizi.


meža_meita 30.jūlijs, 22:49

Būtu jauki, ja kāds ieviestu sugu datu bāzē nosaukumu. Vācietis kā jau vācietis ir ļoti korekts - viss ienākošais materiāls tiek turēts saldētavā karantīnā, lai izvairītos no insektu infekcijām (nu tā viņš raksta).


meža_meita 30.jūlijs, 22:46

Julita, uz šo skatījos caur "anaptychia" prizmu un Physcia man neienāca prātā. Tā kā LV ir tikai viena anaptychia suga, tad šim ķērpim versija nebija ilgi jāguglē :D Kaut kā mežā 'čujs' ieknieba un sapratu, ka jāievāc.


pustumsa 30.jūlijs, 22:39

Paldies!


dziedava 30.jūlijs, 22:32

Daudz bija? Sibīrijas mēlziedi ar izdevās atrast?


OKK 30.jūlijs, 21:06

Pļavas ķirzaka


CerambyX 30.jūlijs, 20:13

Par maz melno punktiņu uz spārniem. Kāda no grūti nosakāmo sugu trio (malinellus/cagnagella/padella)


mardzh 30.jūlijs, 18:59

Paldies!


Irbe 30.jūlijs, 18:42

Paldies, Uģi!


andrisb 30.jūlijs, 18:40

Paldies par noteikšanu!


Irbe 30.jūlijs, 18:35

Paldies!


CerambyX 30.jūlijs, 18:10

Liepu sfinga kāpuram zem tā zilganā astes 'āķīša' ir tādas izteiksmīgas dzeltenas kārpiņas. Te tādu nav, tātad liepu sfings nav :)


felsi 30.jūlijs, 17:53

Paldies Uģi!


felsi 30.jūlijs, 17:51

Paldies Iļja!


pētniece 30.jūlijs, 17:51

Tik lokanu un dzīvīgu vispār nofotografēt bija problēmas. Apskatot internetā iepriekšējos ziņjumus, pēc pirmā komentāra, piekritu, ka acainais sfings. Vai Liepu sfinga kāpurs ir tik zaļš ar tādām krāsu pārejām? Tāpat iepriekšējos ziņojumos liepu sfinga kāpurs ir it kā sadalīts posmos, kas nav novērojams šim. Biotops, kurā atradu kāpuru, atbilst abiem.


CerambyX 30.jūlijs, 16:11

Tikko svaigi ādu nomainījis īpatnis - pēd dažādm stundām iegūst tādu savu 'pareizo' krāsojumā. Sākumā tāds vienkrāsaini svaigs.


CerambyX 30.jūlijs, 16:05

Manuprāt šī suga - dzīvo uz liepām g.k. Ir gan otra līdzīga suga, bet tā dzīvo uz priedēm. Skatoties Google Streetview - tur apkārtnē liepas ir gana, bet priežu nav :D

Pēdējie komentāri rakstiem
Arnis2 3-Aug-2021, 11:39

Tas, kurš kaut reizi ir peldējis baseinā pa blakus celiņu ar profesionālu peldētāju, zina, ka šāds peldējums iedzen mazvērtības kompleksos. Tik ātrs ir profesionāls peldētājs, kurš vienkārši aizslīd garām amatierim. Tā es varēt   (..)


OKK 3-Aug-2021, 09:04

Un arī dziesma par putniem iekļuva pasaules mūzikas Zelta fondā, palika vēsturē uz laiku laikiem un pat šajā jūtubē savāca 29 miljonus! https://www.youtube.com/watch?v=9Gc4QTqslN4


IlzeP 3-Aug-2021, 07:09

Paldies, Julita! (Drukas kļūda - par miežiem nebiju domājusi :))


dziedava 2-Aug-2021, 22:38

Nu vareni, tiešām kā no pilnības raga! Par gļotsēnēm pat jau biju aizmirsusi. Vienīgi pareizi ir plakanā mizaine (no vārda "miza").


dziedava 2-Aug-2021, 12:41

Lai arī putni nav mans lauciņš, ir gadījies 2x piedalīties arī konkursā "Mans putns", un Edgaru bērnu kategorijā jau nevarēja neievērot, viņa foto bija ārpus konkurences. Mani bērni ~ tādā pat vecumā, tāpēc nevaru nedomāt un nesal   (..)


meža_meita 2-Aug-2021, 00:15

Liels malacis! Veiksmi arī turpmākajās gaitās!


Pūcis 1-Aug-2021, 09:07

Labs raksts! Un tā Melnplecu kLija!!!


Vīksna 1-Aug-2021, 00:31

Labas bildes un arī man putnu sugas nosaka.


angel 31-Jul-2021, 20:35

Tā, kā salīdzinoši nesen iesaistījos putnu vērošanā un ziņošanā par tiem, tad Edgaru dabasdati.lv nevar neievērot. Patiess prieks no viņa mācīties. Visādi. Labi zinu vides Latvijā, kur vispār putnus neredz. Izlasot interviju, likās   (..)


OKK 13-Jul-2021, 09:47

:) Šonakt nolija pirmais lietus pēc 30 dienu sausuma - kļuva vēsāks!


Lido 12-Jul-2021, 20:43

Agri, esi jau gatavs 15., 16. jūlijam? es vairs ne;)


forelljjanka 28-Jun-2021, 19:07

Ar pagājušā gada rezultātiem varētu pat cīnīties...:D šogad droši vien ar maniem 30 būs stipri par maz.;)Spečuki varētu apskatīt manus ,it kā abus skābeņu zeltainīšus,varbūt,ka tur ir viens un ,šaubīgs arī parastais sīksamtenis   (..)


Vīksna 26-Jun-2021, 07:33

Dēļ darbiem gandrīz mēnesi mežā nebiju, bet vismaz pēdējā tauriņu akcijas dienā tomēr aizbraucu vismaz līdz tuvākajam mežam, kaut vai brīžiem lietus un zābakos ūdens, tomēr kaut kas bildēts ir, tikai DD jāieliek.


OKK 26-Jun-2021, 00:29

Komentāri...


OKK 26-Jun-2021, 00:25

2. Tauriņu vēroša varētu būt 2 dienas - 15.,16, Jūlijā


OKK 26-Jun-2021, 00:19

Kā arī jaunatne, meitenes.


OKK 26-Jun-2021, 00:14

Bet, kāpēc nevar ieviest 2to un 3 šo tauriņu vērošanas gadā? Skaidrs, ka šajā pasākumā uzreiz būtiski papildinās DD novēroto sugu skaits, tiek iesaistīti jauni un paveci cilvēki, sievietes.


OKK 26-Jun-2021, 00:05

Tas ir - nindzjas


OKK 25-Jun-2021, 23:58

Tur ir tā, ka tādā karstumā jau saplānoju braukt pie dabas - bet kaut kā "Nje po kaifu" (Jūrmala, dzīvoklis 5 stāvā, mājas ēnas pusē 2 termometri rāda 34 grādi) nodomāju - meža pļaviņās saulē būs pāri 40-45 grādu - nepiedalī   (..)


Anete PB 25-Jun-2021, 19:33

Labdabīgi skauž tādi brīnumainie tauriņu ceļi :) Šodiena bija diezgan nejēdzīga no laikapstākļu viedokļa, manā labi izplānotajā maršrutā no laukiem uz mājām pusceļā uznāca lietus un izpurgāja 4 novadu plānu, bet pat slapjā la   (..)


Divpēdis 25-Jun-2021, 16:22

Atceraties, ka Ainārs rakstīja - laikam par aizpagājšgadu - ka zaigraibeņi bijuši uz meža ceļa tā, ka gandrīz pabraukt nevar? Toreiz iedomājos, ka kaut ko tādu gan gribētu redzēt. Un vakar bija tāda dāvana! Laikam tur, kur lietus māk   (..)


Divpēdis 25-Jun-2021, 16:08

Sveiciens Mārim! Skatos, ka šogad arī labs sarakstiņš jau savākts. Man pašam skopums neļauj uzreiz pļavā visus precīzi savadīt - tad vairāk gribas apkārt skatīties. Bet nu sugas laikam gan Vidzemē, gan Zemgalē šobrīd līdzīgi lido   (..)


IlzeP 21-Jun-2021, 14:56

iPhone versijai ir sagatavoti tādi paši papildinājumi, lai varētu izmantot aplikāciju BIOR akcijai, taču gaidām uz lietotnes apstiprināšanu Apple Store. Ceram, ka tas notiks iespējami drīzāk.


TomsB 21-Jun-2021, 14:04

Vai pielāgojumi iPhone lietotnē ir jau pieejami?


kvilks 21-Jun-2021, 09:09

Jā, 25.06.2021. arī tiek iekļauts, ņemot vērā, ka tā ir brīvdiena. Paldies Anetei par atgādinājumu. K.


Anete PB 21-Jun-2021, 08:30

Varbūt tomēr varētu iekļaut arī 25.06., ņemot vērā, ka tā ir pārceltā brīvdiena un vispār šodien jau ir pirmais izaicinājuma datums, bet informācija publicēta tikai tagad? Bija, protams, sajūta, ka bez izaicinājuma nepaliksim, bet   (..)


IlzeP 20-Jun-2021, 08:26

Cik saprotu, ziņojot aplikācijā upju šķēršļus, sadaļa "Suga" jāatstāj tukša.


meža_meita 19-Jun-2021, 18:30

Interesanti! Lai izdodas! Par šķēršliem - skaidrs. Bet kas tieši ir jāziņo? Zivju sugas, zivs (nenoteikta)? Vai jāziņo ir tieši zivju novērojumi un jānorāda šķērslis? Šobrīd izvēlne atļauj izvēlēties jebkuru DD esošu sugu un no   (..)


Mangusts 6-Jun-2021, 00:22

Internetā var atrast online pārveidotājus,


kamene 1-Jun-2021, 11:17

Vienmēr apbrīnoju Valdas ieraudzīto sugu daudzveidību un bilžu kvalitāti. Un kāds lakacis arī būs pie mājas jāiestāda.


dekants 30-May-2021, 20:10

M4P pievienošana varētu būt sarežģīta, bet jāpakonsultējas ar programmētājiem. Šobrīd telefonā visticamāk, ka var uzlikt, lai noklusējuma režīms ir mp3, vai tad speciālu lietotni jāielādē, kas raksta mp3.


lsinka 29-May-2021, 20:43

Noteikti ierakstītās piecminūtes nosūtīšu! Jautājums daļēji ar šo saistīts - tā kā daudzi audio ierakstīti ar telefonu, vai ir iespēja izmainīt uzstādījumus, ka pievienojot šeit novērojumu, tiek atļauts ar M4P formāts (telefona   (..)


dziedava 29-May-2021, 12:11

Ja DD pāries uz ornitho platformu, tad jāsaprot, vai tos datus m2 arī varēs pārnest, citādi DD to ieviest tagad nebūtu jēgas, ja pēc tam to nevarētu pārnest.


meža_meita 29-May-2021, 01:02

Būtu jauki, ja DD norādot kādas sugas skaitu, būtu iespēja izvēlēties skaita vienību - m2 vai eks.


Vīksna 28-May-2021, 10:58

Vēlreiz paldies visiem kas mani pieminēja, īpaši Uģim kas visvairāk sugas pieraksta arī ar Mareku kopā. Es jau gandrīz visu bildēju, ko var nobildēt. Bet jau vecums nāk ar visu pārējo, Uģim vēl daudz laika jaunas sugas sabildēt, vaja   (..)


CerambyX 28-May-2021, 02:47

Tāpat kā visi citi - es ar noteikti gribu paslavēt Valdas neizsīkstošo entuziasmu un aktīvo darbošanos! Unikāls cilvēks patiesībā! :) Tik daudz vērtīgu atradumu un novērojumu šo gadu laikā ir bijis, ka būtu grūti pat uzskaitīt, ja   (..)


dziedava 27-May-2021, 15:42

Paldies, nosūtīju :)


Laimeslācis 27-May-2021, 10:36

Kad reiz pēc Dabasdatu kopsapulces kopā ar Valdu gājām pāri Daugavai pa Akmens tiltu, mums bija tik daudz par ko runāt, ka pietrūka laika, jo katrai bija jāiet uz savu pusi. Valda ir īsts dabas patriots. Ar Valdu ir interesanti. Valdai nov   (..)


dekants 26-May-2021, 17:14

Droši var sūtīt arī īsos - tur tikai mazāk putnu dzirdēs :) Esmu novērojis, ka šobrīd ievērojami liela aktivitāte ir aptuveni 30minūtes pirms saullēkta - tad pamanās 'pieteikties un atrādīties' lielākā daļa iedzīvotāju. Citādi   (..)


dziedava 26-May-2021, 14:27

O! Tieši pirms 10 dienām ierakstīju putnu dziesmas pēc saulrieta, jo kaut kad senāk biju manījusi, ka tādi ieraksti mēdz interesēt. Bet tikai 24 sekundes. Un pirms 13 dienām ierakstītas 40 sekundes. Tādus taču ar var sūtīt? Vai tomēr   (..)


Sintija Martinsone 26-May-2021, 09:12

Maršruts Ventspils-Tankodroms ir aizņemts.


Rallus 25-May-2021, 19:40

Valda, tiešām ļoti respektējama rosīšanās! Apbrīnojami. Dažkārt gadās, ka vienu un to pašu naktastauriņa sugu pamanām vienā dienā, kaut attālums starp vietām liels.


Sintija Martinsone 25-May-2021, 11:57

Maršruts Liepājas osta-Cenkone aizņemts :)


meža_meita 24-May-2021, 20:31

Ar interesi izlasīju katru teikumu. Vairāk šādu cilvēku!


Vīksna 24-May-2021, 12:51

Visvairāk sugu likti tauriņi un pārējie kukaiņi, kur nosaukumus visvairāk pierakstījies Uģis Piterāns, pie tam vēl atkārtoti, ne īpaši nosaukumus atceros.Man tāda kārtība, ka nekāda, vēl kaudzēm sliktās bildes nedzēstas stāv. B   (..)


Grislis 23-May-2021, 18:51

Arī es apbrīnoju savas vārdamāsas daudzos un lieliskos atradumus! Zemgales līdzenumi nekad nav man saistījušies ar lielu retumu un sugu bagātību, bet Valda šo iesūnojušo priekšstatu cītīgi maina, dienu no dienas. Paldies par to! Kas me   (..)


Vīksna 23-May-2021, 14:32

Paldies par atbalstu un komentāriem ! Kamēr vēl nelīst, kādu līkumu caur mežu, varbūt var paspēt iziet.Pa dārzu ņemoties, vēl pēdējais gan nav ielikts DD.


IlzeP 23-May-2021, 11:15

Interesanti, kas ar tiem 2016. gadā apsekotajiem mežiem noticis tagad - vai atrastās sugas tos palīdzēja saglabāt? Milzīgs paldies Valdai par aktīvo darbošanos Dabasdatos! Lai daudz interesantu atradumu turpmāk!


dziedava 23-May-2021, 11:02

2016. gadā Valdas daudzie ziņojumi iedvesmoja veikt ekspedīciju uz Mazmežotnes - Pilsrundāles mežiem 10 dalībnieku sastāvā (ieskaitot suni), iepriekš nebijušā sastāvā, apvienojot sēņu un sūnu interesentus, lai apsekotu vairākus noga   (..)


IlzeP 23-May-2021, 10:20

Īpaši aizsargājamo sugu sarakstā meža tulpe nav iekļauta.


nekovārnis 23-May-2021, 10:19

Pat prātā neienāktu doma, ka starp Zemgales bezgalīgajiem labības laukiem var slēpties tādas dabas bagātības, ja ne Valdas entuziasms. Tā tik turpināt! :)


digi 22-May-2021, 21:21

Labdien! Vai šī tulpīte ir aizsargājams augs? Redzu, ka manā dzīves vietā, daudzi plūc pilnām saujām! :(


Sintija Martinsone 20-May-2021, 17:50

Maršruts Pape-Mietrags aizņemts :)


Sintija Martinsone 20-May-2021, 11:48

Maršruts Ventspils-Liepene aizņemts. Bet satraukumam nav pamata, vēl pieci maršruti ir pieejami :)


Sintija Martinsone 20-May-2021, 11:25

Maršruts Miķeļbāka-Lūža ir aizņemts :) P.S. Tie smaidiņi nozīmē, kas es ļoti priecājos par milzīgo cilvēku atbalstu. Liels paldies jums visiem!


Sintija Martinsone 20-May-2021, 11:17

Maršruts Melnsils-Ģipka ir aizņemts :)


meža_meita 19-May-2021, 22:49

Rezultāti skumdinoši. Ļoti patīk ideja, ka tiek iesaistīti LBB biedri! Cerams tas pārtaps par tradīciju! Paldies!


Sintija Martinsone 19-May-2021, 17:13

Andri, paldies par līdzjušanu! :) Vairs tikai 8! Jūrmalciems-Mietrags arī aizņemts.


dekants 19-May-2021, 16:55

Saņemamies, piesakamies! Vēl tikai 9 maršruti pastaigā gar jūru! Un visa piekraste tiktu nosegta!


Sintija Martinsone 19-May-2021, 15:28

Nu vairs atlikuši tikai 9 brīvi. Maršruts Bernāti-Cenkone ir aizņemts :)

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2021. gada aprīlis-jūnijs (2)

Gada otrais ceturksnis, kas ietver pavasara beigas un vasaras sākumu, dabas novērojumu ziņā mēdz būt bagātākais no visiem. Visu interesanto, kas atrasts un izpētīts, nemaz nav iespējams aptvert vienā īsā pārskatā. Šajā ceturksnī ļoti aktīvi notika datu vākšana 3. Latvijas ligzdojošo putnu atlantam (LLPA3), kā rezultātā aprīlī un maijā putnu novērojumu īpatsvars pārsniedza 90% un [...]

Edgara Smislova brīnišķīgās putnubildes (7)

Nākamais ģenerālis, - tā Edgara Smislova interesi par dzīvo dabu, it īpaši par putniem, esot novērtējis kolēģu ornitologu par Ģenerāli sauktais Juris Lipsbergs (1939 – 2020). Putnu gredzenotāja, vērotāja un fotogrāfa Vladimira Smislova dēlam tagad ir 18 gadu, Dabasdatos viņš ziņo kopš 2012. gada un novērojumu skaita ziņā ir astotais no visiem Dabasdatu lietotājiem (ziņojis [...]

Dažās Latvijas Dabas fonda tiešraidēs mazuļi jau izauguši

Melnās klijas Kurzemē Goldas un Greja nu jau lielie bērni ir tikuši arī pie vārdiem. Aktīvākie tiešraides skatītāji viņus nosauca šādos vārdos: vecākais cālis ar gredzenu G08 – Rude, vidējais ar gredzenu G07 – Miķis un jaunākais, kuram gredzens uzliekot saplīsa, un līdz ar to krāsainā gredzena nav – [...]

Notikumi Latvijas Dabas fonda kamerās vasaras sākumā

Mazie ērgļi ligzdā eglē 3. jūnijā bija pirmā reize šogad, kad Andra nesto medījumu Anna nevis aizlidoja apēst mežā, bet nolika ligzdas malā. Tā ir zīme, ka cāļa izšķilšanās gaidāma tuvākajā laikā. Tā arī notika: 4. jūnija (39. perēšanas dienas) pusdienlaikā putnēns izkūņojās no olas. Ņemot vērā, ka cālis šogad ir viens, šeit var vērot [...]

Gada garākās dienas dienastauriņu vērošana (15)

Vispirms vēlos pateikties visiem iepriekšējā gada Gada garākās dienas dienastauriņu vērošanas dalībniekiem. Dažādu iemeslu un nejaušu sakritību dēļ diemžēl līdz šim nav publicēti rezultāti, par ko visiem arī atvainojos. Uzreiz varu teikt, ka tas, kā mums pagājušajā gadā ar Saulgriežu tauriņiem ir gājis, būs īsi atspoguļots šajā rakstā nedaudz tālāk. Vienlaikus jāsaka, ka ilgu laiku [...]

Apzināsim šķēršļus Latvijas upēs (4)

Valsts zinātniskais institūts BIOR aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties unikālā citizen science jeb sabiedriskās zinātnes iniciatīvā, apzinot šķēršļus Latvijas upēs. Dodoties pārgājienā gar upi, laivojot vai makšķerējot, ikvienam ir iespēja mobilajā aplikācijā Dabas dati atzīmēt vietu ar novērotajiem zivīm grūti pārvaramiem šķēršļiem, piemēram, aizsprostiem, caurtekām, aizsprostu paliekām, bebru dambjiem, ūdenskritumiem. Foto: Kaspars Abersons Mobilās lietotnes Dabas [...]

Mazuļu šķilšanās bums Latvijas Dabas fonda tiešraidēs

Baltie stārķi Tukuma novadā Balto stārķu pāris Volts un Fāze turpināja perēt savas piecas olas, taču gandrīz katru dienu teritorijā bija kāds svešinieks, un viņi abi aktīvi klabināja un izlidoja ieviest ligzdas apkārtnē kārtību. Bija dienas, kad netālu bija vienlaicīgi redzami vai dzirdami pat divi sveši baltie stārķi. Fāze un Volts sargā ligzdu no svešinieka [...]

Aicinām ikvienu iesūtīt audiopiecminūti ar putnu balsīm (6)

Apkopojot datus 3. Latvijas ligzdojošo putnu atlantam, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina iedzīvotājus iesaistīties tam paredzēto datu vākšanā, iesūtot ornitologiem pašu veiktus putnu balsu audioierakstus piecu minūšu garumā. Īpaši ir gaidīti audioieraksti no attālākām un vienatnīgākām Latvijas vietām. "Ja vēlies uzzināt, kādi putni dzīvo tevis apmeklētajā vai apdzīvotajā vietā, aicinām iesūtīt ierakstu ar putnu balsīm [...]

Sirmais dabas bērns – Valda Ērmane (12)

Valda Ērmane ar segvārdu Vīksna Dabasdatos kopš 2015. gada ievietojusi vairāk nekā 30 500 fotogrāfiju un ziņojusi 3303 sugas. Nevienam nav tik daudz bilžu un arī sugu. Visbiežāk viņa pārlūko Rundāles novada dabu: 92% no visiem novērojumiem šajā novadā ir no Valdas. Kā sasniegt šādus rekordus? Valda Ērmane. Foto: Anitra Tooma Dodos ciemos uz Sviteni, šis pagasts [...]

Aicinājums ziņot par īpaši aizsargājamiem augiem (2)

Sveiciens visiem Dabasdatu lietotājiem! Mēs ļoti priecāsimies par jaunām īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm šeit, Dabasdatos! Degumu dzegužpuķe Orchis ustulata. Foto: Ansis Opmanis Jaunā LU Bioloģijas institūta un partneru īstenotā LIFE projekta LIFE FOR SPECIES "Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne" (projekta Nr. LIFE19GIELV000857) laikā tiks veikta īpaši aizsargājamo augu sugu [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021
© dabasdati.lv
Saglabāts