Aktīvie lietotāji: 41 Šodien ievadītie novērojumi: 305 Kopējais novērojumu skaits: 1247733
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
Pēdējie novērojumi
Zivju gārnis Ardea cinerea
1-Dec-2021, Edgars Smislovs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-Dec-2021, Edgars Smislovs
Lielā čakste Lanius excubitor
1-Dec-2021, Edgars Smislovs
Ķivulis Spinus spinus
1-Dec-2021, Edgars Smislovs
Dadzītis Carduelis carduelis
1-Dec-2021, Edgars Smislovs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
1-Dec-2021, Edgars Smislovs
Žubīte Fringilla coelebs
1-Dec-2021, Edgars Smislovs
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
1-Dec-2021, Edgars Smislovs
Baltpieres zoss Anser albifrons
1-Dec-2021, Edgars Smislovs
Lielā zīlīte Parus major
1-Dec-2021, edzhus
Melnais strazds Turdus merula
1-Dec-2021, edzhus
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Dec-2021, edzhus
Lielā zīlīte Parus major
1-Dec-2021, edzhus
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2021, edzhus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
1-Dec-2021, edzhus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
1-Dec-2021, edzhus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
1-Dec-2021, edzhus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
1-Dec-2021, edzhus
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Dec-2021, edzhus
Zivju gārnis Ardea cinerea
1-Dec-2021, edzhus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
1-Dec-2021, edzhus
21-Aug-2021, ML
Vistu vanags Accipiter gentilis
1-Dec-2021, edzhus
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2021, edzhus
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2021, edzhus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Dec-2021, KrisVi
Smecernieks Strophosoma capitatum Strophosoma capitatum
26-Sep-2021, ML
Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp.
26-Sep-2021, ML
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
26-Sep-2021, ML
26-Sep-2021, ML
Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp.
26-Sep-2021, ML
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
26-Sep-2021, ML
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
25-Sep-2021, ML
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Dec-2021, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
1-Dec-2021, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
1-Dec-2021, Rallus
25-Sep-2021, ML
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
25-Sep-2021, ML
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Dec-2021, Kiwi
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
1-Dec-2021, ML
18-Sep-2021, ML
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
18-Sep-2021, ML
Lielā zīlīte Parus major
1-Dec-2021, KrisVi
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
18-Sep-2021, ML
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
18-Sep-2021, ML
18-Sep-2021, ML
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
18-Sep-2021, ML
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
12-Sep-2021, ML
Skābeņu sprīžmetis Timandra comae
12-Sep-2021, ML
12-Sep-2021, ML
12-Sep-2021, ML
12-Sep-2021, ML
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
12-Sep-2021, ML
12-Sep-2021, ML
Sējas zoss Anser fabalis
1-Dec-2021, Aigars
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
5-Sep-2021, ML
Lielā gaura Mergus merganser
1-Dec-2021, Aigars
Gaigala Bucephala clangula
1-Dec-2021, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
1-Dec-2021, Aigars
Žagata Pica pica
1-Dec-2021, Aigars
Laukirbe Perdix perdix
1-Dec-2021, Aigars
Krauklis Corvus corax
1-Dec-2021, Aigars
Žagata Pica pica
1-Dec-2021, Aigars
Kovārnis Coloeus monedula
1-Dec-2021, Aigars
Mazais dzenis Dryobates minor
1-Dec-2021, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2021, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Dec-2021, Aigars
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-Dec-2021, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2021, Aigars
Žagata Pica pica
1-Dec-2021, Aigars
Meža pīle Anas platyrhynchos
1-Dec-2021, Aigars
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
1-Dec-2021, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
1-Dec-2021, Aigars
Žubīte Fringilla coelebs
8-May-2020, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
8-May-2020, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
8-May-2020, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
8-May-2020, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
8-May-2020, ELPA
Pelēkā dzilna Picus canus
8-May-2020, ELPA
Meža zīlīte Periparus ater
8-May-2020, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
8-May-2020, ELPA
Melnā dzilna Dryocopus martius
8-May-2020, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
8-May-2020, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
8-May-2020, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
8-May-2020, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
8-May-2020, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
8-May-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
8-May-2020, ELPA
Garastīte Aegithalos caudatus
1-Dec-2021, KrisVi
12-Sep-2021, ML
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Dec-2021, KrisVi
Laucis Fulica atra
1-Dec-2021, Mierss
Lielā gaura Mergus merganser
1-Dec-2021, Mierss
1-Dec-2021, Mierss
Mājas zvirbulis Passer domesticus
1-Dec-2021, Ilona_rasa
12-Sep-2021, ML
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Dec-2021, bišudzenis
Baltpieres zoss Anser albifrons
27-Nov-2021, mardzh
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
1-Dec-2021, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
1-Dec-2021, bišudzenis
Purva zīlīte Poecile palustris
1-Dec-2021, KrisVi
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2021, Kiwi
Stirna Capreolus capreolus
1-Dec-2021, kamene
Dzilnītis Sitta europaea
1-Dec-2021, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
1-Dec-2021, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
1-Dec-2021, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2021, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Dec-2021, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Dec-2021, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
1-Dec-2021, Aigars
Žagata Pica pica
1-Dec-2021, Aigars
Žagata Pica pica
1-Dec-2021, Aigars
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
1-Dec-2021, Aigars
Mājas balodis Columba livia domestica
1-Dec-2021, Aigars
Zivju dzenītis Alcedo atthis
1-Dec-2021, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
1-Dec-2021, Kiwi
Zeltgalvītis Regulus regulus
4-May-2021, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-May-2021, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-May-2021, ELPA
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
4-May-2021, ELPA
Mežirbe Tetrastes bonasia
4-May-2021, ELPA
Meža zīlīte Periparus ater
4-May-2021, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
4-May-2021, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
4-May-2021, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
4-May-2021, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
4-May-2021, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-May-2021, ELPA
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
4-May-2021, ELPA
Īssetas nekera Neckera pennata
1-Dec-2021, Ivars L.
Krauķis Corvus frugilegus
1-Dec-2021, Ilona_rasa
Melnā dzilna Dryocopus martius
1-Dec-2021, Ivars L.
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
1-Dec-2021, Ivars L.
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-May-2020, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-May-2020, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-May-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
3-May-2020, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
3-May-2020, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
3-May-2020, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
3-May-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2020, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
2-May-2020, ELPA
Zeltgalvītis Regulus regulus
2-May-2020, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
2-May-2020, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
2-May-2020, ELPA
Mizložņa Certhia familiaris
2-May-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
2-May-2020, ELPA
Ķivulis Spinus spinus
2-May-2020, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
2-May-2020, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
2-May-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
2-May-2020, ELPA
Tumšbrūnā cietpiepe Phellinidium ferrugineofuscum (syn. Phellinus ferrugineofuscus)
1-Dec-2021, Ivars L.
Žubīte Fringilla coelebs
1-May-2020, ELPA
Sila cīrulis Lullula arborea
1-May-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
1-May-2020, ELPA
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-May-2020, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
1-May-2020, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
1-May-2020, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
1-May-2020, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
1-May-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-May-2020, ELPA
Bezdelīga Hirundo rustica
1-May-2020, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2020, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2020, ELPA
Sloka Scolopax rusticola
30-Apr-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
30-Apr-2020, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2020, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2020, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
1-Dec-2021, Edgars Smislovs 2
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2020, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2020, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2020, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
30-Apr-2020, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2020, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Apr-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2020, ELPA
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
1-Dec-2021, Ivars L.
Maigā mīkstpore Leptoporus mollis
1-Dec-2021, Ivars L. 1
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2020, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2020, ELPA
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Apr-2020, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2020, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2020, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
30-Apr-2020, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2020, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2020, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2020, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2020, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2020, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2020, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2020, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2020, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2020, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2020, ELPA
Vīnkrāsas artonija Arthonia vinosa
1-Dec-2021, Ivars L.
Melnais strazds Turdus merula
1-Dec-2021, Ilona_rasa
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2021, Ilona_rasa
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Dec-2021, Ilona_rasa
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-Dec-2021, Ilona_rasa
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Dec-2021, Ilona_rasa
Lielā zīlīte Parus major
1-Dec-2021, Ilona_rasa
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-Dec-2021, Acenes
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2021, Acenes
Lielā čakste Lanius excubitor
1-Dec-2021, Aigars
Mājas balodis Columba livia domestica
1-Dec-2021, Aigars
Mājas balodis Columba livia domestica
1-Dec-2021, Aigars
Mājas zvirbulis Passer domesticus
1-Dec-2021, Aigars
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-Dec-2021, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
1-Dec-2021, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Dec-2021, Aigars
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-Dec-2021, Aigars
Mājas zvirbulis Passer domesticus
1-Dec-2021, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
1-Dec-2021, Aigars
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-Dec-2021, sandis
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2021, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Dec-2021, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
1-Dec-2021, Aigars
Mājas balodis Columba livia domestica
1-Dec-2021, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
1-Dec-2021, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
1-Dec-2021, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Dec-2021, sandis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
1-Dec-2021, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
1-Dec-2021, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
1-Dec-2021, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
1-Dec-2021, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2021, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2021, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
1-Dec-2021, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
1-Dec-2021, Aigars
Ķivulis Spinus spinus
1-Dec-2021, Aigars
Kovārnis Coloeus monedula
1-Dec-2021, Aigars
Žagata Pica pica
1-Dec-2021, Aigars
Žagata Pica pica
1-Dec-2021, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Dec-2021, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
1-Dec-2021, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
1-Dec-2021, Aigars
Mājas zvirbulis Passer domesticus
1-Dec-2021, Aigars
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-Dec-2021, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
1-Dec-2021, ligausis
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2021, bišudzenis
Dzilnītis Sitta europaea
1-Dec-2021, bišudzenis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Dec-2021, ievakiri
Mizložņa Certhia familiaris
1-Dec-2021, ligausis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Dec-2021, ligausis
Dzilnītis Sitta europaea
1-Dec-2021, ligausis
Baltais gārnis Ardea alba
30-Nov-2021, Sintija Martinsone
1-Dec-2021, ievakiri
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
1-Dec-2021, ievakiri
Zeltgalvītis Regulus regulus
1-Dec-2021, ievakiri
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2021, ievakiri
Baltais gārnis Ardea alba
1-Dec-2021, DaceV
Kovārnis Coloeus monedula
1-Dec-2021, bišudzenis
Dzilnītis Sitta europaea
1-Dec-2021, ievakiri
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
1-Dec-2021, sandis
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
1-Dec-2021, sandis 2
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-Dec-2021, Kukainis
Mājas balodis Columba livia domestica
1-Dec-2021, sandis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
1-Dec-2021, sandis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
1-Dec-2021, sandis
Lielā zīlīte Parus major
1-Dec-2021, sandis
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2021, sandis
Žagata Pica pica
1-Dec-2021, sandis
Krauklis Corvus corax
1-Dec-2021, sandis
Kovārnis Coloeus monedula
1-Dec-2021, sandis
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Dec-2021, sandis
Pelēkā dzilna Picus canus
30-Nov-2021, sandis
Gaigala Bucephala clangula
1-Dec-2021, ievakiri
Ķivulis Spinus spinus
1-Dec-2021, ievakiri
Melnā dzilna Dryocopus martius
1-Dec-2021, ievakiri
27-Nov-2021, sandis
Rūsganā kribrārija Cribraria rufa
27-Nov-2021, sandis
Purpura kribrārija Cribraria purpurea
27-Nov-2021, sandis
Šūnainā gļotsēne Siphoptychium violaceum
27-Nov-2021, sandis 1
Purpura kribrārija Cribraria purpurea
27-Nov-2021, sandis
27-Nov-2021, sandis
27-Nov-2021, sandis
Plaisājošā trihija Trichia botrytis
27-Nov-2021, sandis
27-Nov-2021, sandis
Starojošā diderma Diderma radiatum
27-Nov-2021, sandis
Melnā komatrihija Comatricha nigra
27-Nov-2021, sandis 1
27-Nov-2021, sandis
Zivju dzenītis Alcedo atthis
1-Dec-2021, ievakiri
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
1-Dec-2021, Martins
1-Dec-2021, Martins
Kovārnis Coloeus monedula
1-Dec-2021, Rallus
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Dec-2021, Rallus
Lielā zīlīte Parus major
1-Dec-2021, Rallus
30-Jun-2021, nekovārnis
30-Jun-2021, nekovārnis
Melnbrūnā skābeņu pūcīte Dypterygia scabriuscula
30-Jun-2021, nekovārnis
Baltā dakšaste Cerura erminea
29-Jun-2021, nekovārnis
29-Jun-2021, nekovārnis
Sienāzis Pholidoptera griseoaptera Pholidoptera griseoaptera
29-Jun-2021, nekovārnis
29-Jun-2021, nekovārnis
Skujkoku ligzdu koksngrauzis Rhagium inquisitor
29-Jun-2021, nekovārnis
29-Jun-2021, nekovārnis 1
29-Jun-2021, nekovārnis
29-Jun-2021, nekovārnis
23-May-2021, nekovārnis
23-May-2021, nekovārnis
Bērzu spurdžu blakts Kleidocerys resedae
23-May-2021, nekovārnis
Zirneklis Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus
23-May-2021, nekovārnis
23-May-2021, nekovārnis
23-May-2021, nekovārnis
Zalktis Natrix natrix
23-May-2021, nekovārnis
23-May-2021, nekovārnis
4-Jun-2021, nekovārnis
4-Jun-2021, nekovārnis
4-Jun-2021, nekovārnis
Tumšais sprakšķis Agriotes obscurus
4-Jun-2021, nekovārnis
Drozofila Drosophila melanogaster
22-Nov-2021, DainisGeo
4-Jun-2021, nekovārnis
Drozofila Drosophila melanogaster
22-Nov-2021, DainisGeo
4-Jun-2021, nekovārnis
4-Jun-2021, nekovārnis
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
4-Jun-2021, nekovārnis
4-Jun-2021, nekovārnis
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
4-Jun-2021, nekovārnis
4-Jun-2021, nekovārnis
Spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis
4-Jun-2021, nekovārnis
Meža spīļaste Chelidurella acanthopygia
4-Jun-2021, nekovārnis 1
4-Jun-2021, nekovārnis
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
4-Jun-2021, nekovārnis
4-Jun-2021, nekovārnis
Lauka maijvabole Melolontha melolontha
4-Jun-2021, nekovārnis
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
4-Jun-2021, nekovārnis
17-Jul-2021, Laimeslācis 1
4-Jun-2021, nekovārnis
8-Aug-2021, Laimeslācis 1
14-Jul-2021, Laimeslācis 1
Gaišais celmgrauzis Strangalia attenuata
11-Jul-2021, Laimeslācis 1
11-Jul-2021, Laimeslācis
8-Jul-2021, Laimeslācis 1
30-Nov-2021, Amanda
9-Jul-2021, Vīksna
8-Sep-2021, Vīksna
Sīkziedu sprigane Impatiens parviflora
8-Sep-2021, Vīksna
Kompasa salāts Lactuca serriola
8-Sep-2021, Vīksna
Kanādas jānītis Erigeron canadensis
8-Sep-2021, Vīksna
Meža salāts Lactuca muralis (syn. Mycelis muralis)
8-Sep-2021, Vīksna
Mazvīrcele Chaenorhinum minus (Syn. Microrrhinum minus)
8-Sep-2021, Vīksna
Vilks Canis lupus
30-Nov-2021, Mincis007
Lielā noraga Pimpinella major
8-Sep-2021, Vīksna 1
8-Sep-2021, Vīksna
Lielā krastkaņepe Eupatorium cannabinum
8-Sep-2021, Vīksna
8-Sep-2021, Vīksna
Baltrobainā virpainīte Stropharia albocrenulata
8-Sep-2021, Vīksna 1
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Nov-2021, Mincis007
8-Sep-2021, Vīksna
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
8-Sep-2021, Vīksna
8-Sep-2021, Vīksna
8-Sep-2021, Vīksna
Purva zīlīte Poecile palustris
30-Nov-2021, piceriko
8-Sep-2021, Vīksna
8-Sep-2021, Vīksna
8-Sep-2021, Vīksna
Dižbara tintene Coprinus disseminatus
8-Sep-2021, Vīksna
Spurainā zvīnene Pholiota squarrosa
8-Sep-2021, Vīksna
Dižsardzene (nenoteikta) Macrolepiota sp.
8-Sep-2021, Vīksna
Kārpainais pūpēdis Lycoperdon perlatum
8-Sep-2021, Vīksna
Mājas zvirbulis Passer domesticus
30-Nov-2021, Amanda
Ķivulis Spinus spinus
30-Nov-2021, Amanda
Meža pūce Strix aluco
30-Nov-2021, eksperts 3
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Nov-2021, eksperts 3
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
30-Nov-2021, eksperts 3
Žubīte Fringilla coelebs
30-Nov-2021, Amanda
Urālpūce Strix uralensis
29-Nov-2021, eksperts 3
Krauklis Corvus corax
29-Nov-2021, eksperts 3
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Nov-2021, Amanda
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Nov-2021, Amanda
Peļu klijāns Buteo buteo
29-Nov-2021, eksperts 3
Rudā lapsa Vulpes vulpes
29-Nov-2021, eksperts 3
Stirna Capreolus capreolus
29-Nov-2021, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
30-Nov-2021, Amanda
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Nov-2021, Amanda
Krauķis Corvus frugilegus
30-Nov-2021, Amanda
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Nov-2021, Meinards D.
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Nov-2021, Vīksna 3
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Nov-2021, Vīksna
Plukšķis Turdus iliacus
30-Nov-2021, Delfīnija 3
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2021, ELPA
Sila strazds Turdus viscivorus
22-Apr-2021, ELPA
Plukšķis Turdus iliacus
22-Apr-2021, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
22-Apr-2021, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2021, ELPA
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
22-Apr-2021, ELPA
Ķivulis Spinus spinus
22-Apr-2021, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2021, ELPA
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
22-Apr-2021, ELPA
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
12-Mar-2021, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
12-Mar-2021, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
12-Mar-2021, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
12-Mar-2021, ELPA
Ķivulis Spinus spinus
12-Mar-2021, ELPA
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
12-Mar-2021, ELPA
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
17-Apr-2021, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
17-Apr-2021, ELPA
Žagata Pica pica
17-Apr-2021, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
17-Apr-2021, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
17-Apr-2021, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
17-Apr-2021, ELPA
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
17-Apr-2021, ELPA
Ķivulis Spinus spinus
17-Apr-2021, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
17-Apr-2021, ELPA
Zaļžubīte Chloris chloris
6-Mar-2021, ELPA
Purva zīlīte Poecile palustris
6-Mar-2021, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-Mar-2021, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
6-Mar-2021, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
6-Mar-2021, ELPA
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
6-Mar-2021, ELPA
Meža pūce Strix aluco
8-Jul-2021, dekants
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
30-Nov-2021, Platacis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Nov-2021, Martins
Lielā zīlīte Parus major
30-Nov-2021, DaceK
Krauklis Corvus corax
30-Nov-2021, DaceK
Lielā čakste Lanius excubitor
30-Nov-2021, DaceK
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
30-Nov-2021, DaceK
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Nov-2021, Delfīnija
2-Nov-2021, Filips Bobinskis
2-Nov-2021, Filips Bobinskis
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
30-Nov-2021, pustumsa
Pelēkā dzilna Picus canus
30-Nov-2021, Rallus
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
30-Nov-2021, ligausis
Krauklis Corvus corax
30-Nov-2021, Rallus
Sīlis Garrulus glandarius
30-Nov-2021, Rallus
Žagata Pica pica
30-Nov-2021, Rallus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Nov-2021, Rallus
Mājas balodis Columba livia domestica
30-Nov-2021, Rallus
Drozofila Drosophila melanogaster
22-Nov-2021, DainisGeo
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
29-Nov-2021, yanto
Žubīte Fringilla coelebs
29-Nov-2021, yanto
Lielā zīlīte Parus major
1-Sep-2021, yanto
Lauku zvirbulis Passer montanus
29-Nov-2021, yanto
Gliemežu skrejvabole Cychrus caraboides
12-Sep-2021, ML
25-Sep-2021, ML
Lielā gaura Mergus merganser
12-Nov-2021, Vladimirs
Sudrabkaija Larus argentatus
12-Nov-2021, Vladimirs
Zivju dzenītis Alcedo atthis
12-Nov-2021, Vladimirs
Laukirbe Perdix perdix
12-Nov-2021, Vladimirs
Krīklis Anas crecca
12-Nov-2021, Vladimirs
Pelēkā pīle Mareca strepera
12-Nov-2021, Vladimirs
Gaigala Bucephala clangula
12-Nov-2021, Vladimirs
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
12-Nov-2021, Vladimirs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
12-Nov-2021, Vladimirs
Meža zoss Anser anser
12-Nov-2021, Vladimirs
Meža pīle Anas platyrhynchos
12-Nov-2021, Vladimirs
Dumbrcālis Rallus aquaticus
12-Nov-2021, Vladimirs
Zivju gārnis Ardea cinerea
12-Nov-2021, Vladimirs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
12-Nov-2021, Vladimirs
Pelēkais strazds Turdus pilaris
20-Nov-2021, Vladimirs
Zīdaste Bombycilla garrulus
20-Nov-2021, Vladimirs
Lauku piekūns Falco tinnunculus
20-Nov-2021, Vladimirs
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
20-Nov-2021, Vladimirs
Ķivulis Spinus spinus
20-Nov-2021, Vladimirs
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
20-Nov-2021, Vladimirs
Žubīte Fringilla coelebs
20-Nov-2021, Vladimirs
Sīlis Garrulus glandarius
20-Nov-2021, Vladimirs
20-Nov-2021, Vladimirs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-Nov-2021, Vladimirs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
26-Nov-2021, Vladimirs
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
26-Nov-2021, Vladimirs
Parastais ķeģis Acanthis flammea
26-Nov-2021, Vladimirs
Kaņepītis Linaria cannabina
26-Nov-2021, Vladimirs
Dadzītis Carduelis carduelis
26-Nov-2021, Vladimirs
Dzilnītis Sitta europaea
29-Nov-2021, Ireena
Zaļžubīte Chloris chloris
26-Nov-2021, Vladimirs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
26-Nov-2021, Vladimirs
Sila cīrulis Lullula arborea
9-Nov-2021, Vladimirs
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
9-Nov-2021, Vladimirs
Mazais dzenis Dryobates minor
9-Nov-2021, Vladimirs
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
9-Nov-2021, Vladimirs
Vidējais dzenis Dendrocoptes medius
9-Nov-2021, Vladimirs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
9-Nov-2021, Vladimirs
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
29-Nov-2021, Ireena
Melnā dzilna Dryocopus martius
9-Nov-2021, Vladimirs
Pelēkā dzilna Picus canus
9-Nov-2021, Vladimirs
Apodziņš Glaucidium passerinum
9-Nov-2021, Vladimirs
Meža pūce Strix aluco
9-Nov-2021, Vladimirs
Purva zīlīte Poecile palustris
15-Nov-2021, Ireena
Lielā zīlīte Parus major
29-Nov-2021, Amanda
Pelēkā vārna Corvus cornix
29-Nov-2021, Amanda
Mājas balodis Columba livia domestica
29-Nov-2021, Amanda
Alu pūcīte Scoliopteryx libatrix
21-Nov-2021, Ivetta
Melnā dzilna Dryocopus martius
27-Nov-2021, Edgars Smislovs
Stirna Capreolus capreolus
28-Nov-2021, Ivetta
Žubīte Fringilla coelebs
26-Jun-2021, ELPA
Svīre Apus apus
26-Jun-2021, ELPA
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
26-Jun-2021, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
26-Jun-2021, ELPA
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
26-Jun-2021, ELPA
Melnais strazds Turdus merula
26-Jun-2021, ELPA
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
26-Jun-2021, ELPA
Lakstīgala Luscinia luscinia
26-Jun-2021, ELPA
Kaņepītis Linaria cannabina
26-Jun-2021, ELPA
Dzeltenā cielava Motacilla flava
26-Jun-2021, ELPA
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
26-Jun-2021, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
24-Jun-2021, ELPA
Meža pīle Anas platyrhynchos
24-Jun-2021, ELPA
Pēdējās sugu izmaiņas
Edgars Smislovs 1-Dec-2021 18:17:12

Zvirbuļu vanags Accipiter nisus ->


Ansis 1-Dec-2021 16:45:44

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Dec-2021 16:26:31

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


CerambyX 1-Dec-2021 14:55:15

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 1-Dec-2021 11:21:10

Māņjātnieciņš (nenoteikts) Braconidae sp. ->


roosaluristaja 1-Dec-2021 10:58:45

Sārtā vaskaine Peniophora incarnata ->


roosaluristaja 1-Dec-2021 10:53:02

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 1-Dec-2021 10:51:38

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 1-Dec-2021 08:40:53

Fizāra (nenoteikta) Physarum sp. ->


dziedava 1-Dec-2021 08:40:50

Fizāra (nenoteikta) Physarum sp. ->


Kukainis 1-Dec-2021 08:12:11

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


nekovārnis 1-Dec-2021 03:08:12

Pūcīte (nenoteikta) Noctuidae sp. ->


nekovārnis 1-Dec-2021 03:00:40

Pūcīte (nenoteikta) Noctuidae sp. ->


nekovārnis 1-Dec-2021 00:37:42

Māņzirneklis (nenoteikts) Opiliones sp. ->


dziedava 30-Nov-2021 23:54:19

Augu šokolādes gļotsēne Stemonitis herbatica ->


dziedava 30-Nov-2021 23:52:45

Augu šokolādes gļotsēne Stemonitis herbatica ->


dziedava 30-Nov-2021 23:48:36

Augu šokolādes gļotsēne Stemonitis herbatica ->


dziedava 30-Nov-2021 23:23:24

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


dziedava 30-Nov-2021 23:22:59

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


dziedava 30-Nov-2021 23:22:30

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


dziedava 30-Nov-2021 23:21:31

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


dziedava 30-Nov-2021 23:20:56

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


CerambyX 30-Nov-2021 23:05:24

Bruņublakts Eurygaster sp. Eurygaster sp. ->


nekovārnis 30-Nov-2021 21:49:02

Māņkoksngrauzis (nenoteikts) Oedemeridae sp. ->


nekovārnis 30-Nov-2021 21:48:31

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Edgars Smislovs 30-Nov-2021 18:00:44

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 30-Nov-2021 17:12:20

Saplacinātā fizāra Physarum compressum ->


Edgars Smislovs 30-Nov-2021 14:54:54

Purva tilbīte Tringa glareola ->


dziedava 29-Nov-2021 23:41:52

Fizāra (nenoteikta) Physarum sp. ->


nekovārnis 29-Nov-2021 22:29:30

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 29-Nov-2021 22:27:20

Gliemežvabole Drilus concolor ->


nekovārnis 29-Nov-2021 22:26:21

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 29-Nov-2021 22:23:33

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


ML 29-Nov-2021 22:07:28

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


ML 29-Nov-2021 22:02:20

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Edgars Smislovs 29-Nov-2021 21:51:17

Pelēkā zīlīte Poecile montanus ->


dziedava 29-Nov-2021 16:52:19

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 29-Nov-2021 16:51:58

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 29-Nov-2021 16:40:01

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 16:07:56

Zvīnene Pholiota sp. Pholiota sp. ->


ELPA 29-Nov-2021 13:07:37

Mazais dumpis Ixobrychus minutus ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 11:25:58

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 11:21:58

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 11:20:31

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 11:19:29

Nošķeltā eksīdija Exidia truncata ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 11:17:40

Zeltainā krokaine Pseudomerulius aureus ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 11:16:21

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 11:15:23

Centrbēdzes flēbija Hermanssonia centrifuga (syn. Phlebia centrifuga) ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 11:14:45

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 11:14:12

Cietpiepe (nenoteikta) Phellinus sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 11:12:55

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 11:12:23

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 11:11:23

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 11:09:57

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:59:31

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:58:14

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:56:07

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:52:43

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:37:24

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:32:31

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:31:31

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:30:31

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:30:07

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:21:31

Cietpiepe (nenoteikta) Phellinus sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:20:08

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:17:43

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:16:52

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:14:21

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:11:21

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:05:22

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:04:47

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2021 10:00:34

Alkšņu sīkpiepe Stereum fasciatum ->


Ansis 29-Nov-2021 00:31:59

Sūna (nenoteikta) ->


felsi 28-Nov-2021 22:42:57

Zāļu badhāmija Badhamia foliicola ->


dziedava 28-Nov-2021 20:39:24

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 28-Nov-2021 20:11:32

Badhāmija (nenoteikta) Badhamia sp. ->


Mežirbe777 28-Nov-2021 10:59:10

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


nekovārnis 28-Nov-2021 09:51:20

Jāņtārpiņš Lampyris noctiluca ->


dziedava 28-Nov-2021 00:23:08

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 27-Nov-2021 23:42:40

Vidējais ragansviests Fuligo intermedia ->


Gradin 27-Nov-2021 22:32:57

Dzenis/dzilna (nenoteikts) Picidae ->


dziedava 27-Nov-2021 21:23:36

Diderma (nenoteikta) Diderma sp. ->


CerambyX 27-Nov-2021 20:16:38

Nezināms ->


Mežirbe777 27-Nov-2021 18:31:06

Henotēka (nenoteikta) Chaenotheca sp. ->


FoxPaws 27-Nov-2021 18:27:42

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 27-Nov-2021 17:59:41

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 27-Nov-2021 17:58:55

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 27-Nov-2021 17:57:06

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


FoxPaws 27-Nov-2021 17:43:55

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 27-Nov-2021 17:03:41

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 27-Nov-2021 16:11:36

Brūnkaklis Aythya ferina ->


IlzeP 27-Nov-2021 14:18:57

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


meža_meita 27-Nov-2021 13:57:28

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


dziedava 27-Nov-2021 12:59:45

Sautera diderma Diderma sauteri ->


IevaM 27-Nov-2021 12:47:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 27-Nov-2021 12:47:12

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Aleksejs 27-Nov-2021 12:41:22

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 27-Nov-2021 02:45:23

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


nekovārnis 26-Nov-2021 23:45:25

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 26-Nov-2021 21:18:31

Vistu vanags Accipiter gentilis ->


dziedava 26-Nov-2021 20:42:44

Zemesriekstu fizāra Physarum contextum ->


felsi 26-Nov-2021 19:19:36

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


CerambyX 26-Nov-2021 18:02:31

Meža zoss Anser anser ->


dziedava 26-Nov-2021 16:22:35

Diderma (nenoteikta) Diderma sp. ->


dziedava 26-Nov-2021 16:11:40

Kapsulu diderma Diderma testaceum ->


nekovārnis 25-Nov-2021 21:32:56

Divdesmitplankumu mārīte Sospita vigintiguttata ->


Vīksna 25-Nov-2021 18:27:44

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Vīksna 25-Nov-2021 17:51:35

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 25-Nov-2021 17:50:25

Dzenis/dzilna (nenoteikts) Picidae ->


bitene 25-Nov-2021 16:34:09

Augs (nenoteikts) ->


Vīksna 25-Nov-2021 15:13:56

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 25-Nov-2021 11:14:32

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


Kiwi 25-Nov-2021 10:51:45

Brūnā receklene Tremella foliacea ->


CerambyX 24-Nov-2021 22:16:12

Dižraibais dzenis Dendrocopos major ->


Edgars Smislovs 24-Nov-2021 21:41:46

Baltais stārķis Ciconia ciconia ->


dziedava 24-Nov-2021 19:54:31

Lielā badhāmija Badhamia macrocarpa ->


dziedava 24-Nov-2021 18:18:03

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 24-Nov-2021 16:19:43

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


dekants 24-Nov-2021 12:03:14

Vidējais ērglis Clanga clanga ->


dziedava 23-Nov-2021 21:27:55

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 23-Nov-2021 21:26:48

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 23-Nov-2021 21:25:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 23-Nov-2021 21:25:23

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 23-Nov-2021 19:27:30

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Aleksejs 23-Nov-2021 18:34:21

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


forelljjanka 23-Nov-2021 16:13:39

Nezināms ->


dziedava 23-Nov-2021 14:53:42

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 23-Nov-2021 12:05:21

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


kamene 23-Nov-2021 11:37:42

Pūkcepurene (nenoteikta) Orthotrichum sp. ->


Zigurds Krievans 23-Nov-2021 10:52:49

Kalnu ķeģis Linaria flavirostris ->


Rallus 23-Nov-2021 08:32:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 22-Nov-2021 23:12:06

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 22-Nov-2021 23:11:47

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 22-Nov-2021 23:06:19

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 22-Nov-2021 23:04:33

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 22-Nov-2021 23:04:26

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


nekovārnis 22-Nov-2021 22:57:07

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Matrus 22-Nov-2021 21:53:12

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus ->


Matrus 22-Nov-2021 21:38:50

Kaspijas kaija Larus cachinnans ->


Mežirbe777 22-Nov-2021 20:58:21

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


dziedava 22-Nov-2021 16:29:38

Krāterīte (nenoteikta) Craterium sp. ->


dziedava 22-Nov-2021 16:05:11

Krāterīte (nenoteikta) Craterium sp. ->


Diāna 22-Nov-2021 14:31:42

Sēne (nenoteikta) ->


Liepzieds 22-Nov-2021 12:32:50

Sēne (nenoteikta) ->


kamene 22-Nov-2021 10:22:05

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


kamene 22-Nov-2021 10:14:05

Dūmaine (nenoteikta) Bjerkandera sp. ->


kamene 22-Nov-2021 10:07:10

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


kamene 22-Nov-2021 10:03:32

Bisīte (nenoteikta) Gyromitra sp. ->


IlzeP 22-Nov-2021 08:16:41

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


VijaS 21-Nov-2021 20:50:32

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 21-Nov-2021 19:50:26

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


Bounijs 21-Nov-2021 19:27:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 21-Nov-2021 18:55:00

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


nekovārnis 21-Nov-2021 18:54:22

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Bounijs 21-Nov-2021 18:42:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 21-Nov-2021 17:32:32

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 21-Nov-2021 17:31:47

Augs (nenoteikts) ->


Kiwi 21-Nov-2021 12:37:44

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 21-Nov-2021 09:50:50

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos ->


Edgars Smislovs 21-Nov-2021 09:22:31

Ērglis (nenoteikts) Aquila sp. ->


Ansis 21-Nov-2021 08:11:18

Pūkcepurene (nenoteikta) Orthotrichum sp. ->


Ansis 21-Nov-2021 08:10:21

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 21-Nov-2021 08:09:06

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 21-Nov-2021 08:06:58

Sūna (nenoteikta) ->


Lemmus 21-Nov-2021 02:26:41

Sūna (nenoteikta) ->


CerambyX 20-Nov-2021 23:48:03

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


dziedava 20-Nov-2021 23:33:37

Krāterīte (nenoteikta) Craterium sp. ->


dziedava 20-Nov-2021 23:29:01

Krāterīte (nenoteikta) Craterium sp. ->


Ansis 20-Nov-2021 22:10:08

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 20-Nov-2021 22:09:01

Sūna (nenoteikta) ->


Ziemelmeita 20-Nov-2021 22:06:15

Skropstainā zemeszvaigzne Geastrum fimbriatum ->


Ziemelmeita 20-Nov-2021 22:01:35

Sēne (nenoteikta) ->


Ansis 20-Nov-2021 21:46:21

Sūna (nenoteikta) ->


nekovārnis 20-Nov-2021 21:22:51

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 20-Nov-2021 21:22:26

Skrejvabole Carabus sp. Carabus sp. ->


W 20-Nov-2021 20:26:27

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Edgars Smislovs 20-Nov-2021 18:39:54

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 20-Nov-2021 17:48:54

Sēne (nenoteikta) ->


Diāna 20-Nov-2021 17:31:13

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 20-Nov-2021 16:08:03

Krāterīte (nenoteikta) Craterium sp. ->


W 20-Nov-2021 15:19:15

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


dziedava 20-Nov-2021 14:26:21

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


dziedava 20-Nov-2021 13:41:28

Nezināms ->


dziedava 20-Nov-2021 13:39:25

Nezināms ->


dziedava 20-Nov-2021 12:44:39

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Vīksna 01.decembris, 18:17

Paldies !


felsi 01.decembris, 17:38

Apsveikumi visām meitenēm!


roosaluristaja 01.decembris, 10:56

Sētaspiepes uz baltalkšņa nebūs.


dziedava 01.decembris, 10:23

Mums vēl jāatrod Latvijā zināmā Macbrideola cornea. Ja garumā līdz 1-2mm, tad ar šādām uzmanīgi.


dziedava 01.decembris, 10:20

Tev visas šūnainās izskatās vienādas? Tu tās mēdz kādu pavākt? Man šogad bija tādas uz robežas, ar hipotēzi uz citām jaunām sugām, bet līdz noteikšanai šogad, iespējams, netikšu, tāpēc pagaidām tikai hipotētiski - pieņemu, ka mums varētu būt dažādas līdzīgas sugas.


dziedava 01.decembris, 10:17

Pirmā doma, vai tas nav ķērpis, kāds no Micarea sp., sk.: https://fungi.myspecies.info/file-colorboxed/12466


dziedava 01.decembris, 08:52

Vija, jums ar Evitu kkā draudzīgi būs jāsadala jaunās sugas atklājēja gods ;D. Atrašana atšķiras par dienām, pirmo atradi Tu, bet pirmo noteicu Evitas, Tavējā man kkā nepadevās, jo nobijos no dīvainajām kolumellām, kas pēc Edvīna vārdiem šai sugai tādas var būt, bet es pirms tam to nekur nevarēju atrast. Turklāt tā kā viens novērojums papildina otro, tad arī vieglāk pieņemt gala lēmumu, tāpēc negribētos vienu vai otru nosaukt par "pirmāku". Otrs jautājums par latvisko nosaukumu - notabile ir "ievērojamā, uzkrītošā". Mana hipotēze ir "daudzveidīgā", jo tas ir tas "uzkrītošais" šīs sugas raksturojumā - tur ir gan apaļi, gan saspiesti eksemplāri, gan atsevišķi, gan cieši saauguši kopā, gan ar bedrīti augšpusē - kaut kā atgādina daudzveidīgo trihiju, tikai ar kātiņu un fizāra. Bet par nosaukuma galaversiju vēl var diskutēt, ja ir labāki varianti.


dziedava 01.decembris, 08:43

Mikrofoto: https://www.facebook.com/groups/SlimeMold/posts/3017013088558529/


dziedava 01.decembris, 08:42

Diskusija par novērojumu: https://www.facebook.com/groups/SlimeMold/posts/3016398235286681/


felsi 01.decembris, 06:38

Padies Julita!


nekovārnis 01.decembris, 01:13

Paldies, Uģi! :)


nekovārnis 30.novembris, 22:15

Paldies, Laima! :)


Laimeslācis 30.novembris, 22:11

Paldies, Marek! Tas arī bija viss mans koksngraužu krājums. Vairāk nav :(


VijaS 30.novembris, 19:20

Paldies, Valda!


dziedava 30.novembris, 17:13

Mikroskopēju. Pagaidām nav ne jausmas, kas tas ir. Fizāras (&co) no foto vien noteikt tomēr pārāk riskanti. Īpaši bez pamatīgas pieredzes.


felsi 30.novembris, 11:06

Vakarā pielikšu foto mērījumiem, ir mazāki, kāds skatu leņķis man bijis vai nebijis:)


Vīksna 30.novembris, 10:32

Paldies !


Vīksna 30.novembris, 10:30

Apsveicu !


dziedava 29.novembris, 23:41

Jums ar Viju ļoti līdzīgi foto, pat tonis sporām gandrīz precīzi tāds. Varbūt tas lielākais diametrs kādam pa pusei plazmodiokarpam? Jo sugas aprakstā d=0,5-0,8 mm.


dziedava 29.novembris, 22:33

Uz mizas? Kā mērīts diametrs? Vai tas ir atplīsušai galviņai? Vajadzētu zināt diametru tādām, kas vēl turas ciet, nav atvērušās. Nebūtu mazāks?


Ziemelmeita 29.novembris, 21:26

Paldies Uldi,ir Peniophora rufa,pazīstu vińu,bet nezin kapēc esmu kłūdījusies pievienojot.


felsi 29.novembris, 20:52

Galviņas 0,8-1,1 mm. Kātiņa paraudziņos nav, bet foto brīvajā dabā, varētu būt rudimentārs.


MoreOrLess 29.novembris, 18:45

Jā, šķiet, ka tas ir viņš!


meža_meita 29.novembris, 17:52

Paldies, Julita! Pēc komentāriem spriežu, kā kādreiz bija :D :D :D


Ivetta 29.novembris, 17:52

Paldies, Uldi!


dziedava 29.novembris, 17:51

Man šķiet, ka nē. Būs kāda cita jauna suga vai gīnts :D. Paraudziņš ir?


meža_meita 29.novembris, 17:48

Julita, vai nav līdzīga Pachyella peltata? :)


forelljjanka 29.novembris, 17:46

Viņa(vai drīzāk viņš)tur ziemo jau gadus 5-us vai pat vairāk.;)


gunitak 29.novembris, 17:27

Paldies, Uldi.


dekants 29.novembris, 13:08

Paldies. Kļūda sugā.


Matrus 29.novembris, 13:07

Pēc uzvedības atgādināja meža pīli, bet mazliet lielāks putns…


Gaidis Grandāns 29.novembris, 13:06

Domājams, ka kļūdains novērojuma datums. 11.04.2021. būtu sugas agrākais novērojums pavasarī.


roosaluristaja 29.novembris, 11:31

Vai nav drīzāk Peniophora rufa?


roosaluristaja 29.novembris, 11:18

Pseudomerulius aureus nekad nebūs uz lapkokiem. Parasti uz priedēm


Vīksna 29.novembris, 10:34

Paldies !


felsi 29.novembris, 10:34

Sapratu, tur bija smuki lielas sporas arī!:)


felsi 29.novembris, 10:33

Drīzumā atkal kādu preperēšu:)


roosaluristaja 29.novembris, 10:09

Droši, ka ezera? Man jau šķiet, ka Pelophylax sp.


dziedava 28.novembris, 23:37

Uhū, kkāds tīkls tur tomēr ir saskatāms - tās var gadīties arī topošās sporas. Tu mani saintriģē paskatīt, kas man tur oranžs bija ievākts, ko domāju esam vīnogķekaru sklerociju, bet tā ar neesmu vairs skatījusies.


dziedava 28.novembris, 23:31

Mērot vairāk vajag skatīt kopskatu plašākā laukā, kur daudz sporu - lielākā, mazākā, tipiskie izmēri. Paņemot atsevišķu grupiņu, ieskats ir ļoti fragmentārs. Bet nu gan jau noteikts pareizi, arī pēc mazās grupiņas 0,2 mkm ir par labu B.capsulifera ;)


felsi 28.novembris, 23:29

Paldies Julita! Nu redz, ar laiku šis tas top skaidrs:)


felsi 28.novembris, 23:28

14.11. paliku, sporu nebija, pieliku foto.


felsi 28.novembris, 23:26

Pamēriju, tas pats, pieliku bildi.


dziedava 28.novembris, 23:09

O, jā, te forša sākumstadija! To būs jāpaņem Dziedavai :)


dziedava 28.novembris, 23:08

Varētu kādu krikumu pabāzt zem mikroskopa - ko nez saka


dziedava 28.novembris, 23:06

Piedod, pasteidzos, bet ir balta! :) Laba mikroskopija! Atkārtoti nepamērīji sporas? Jo tās bija uz robežas.


felsi 28.novembris, 22:48

Un izlaboju to otro, kas atrasta jau 2017. gada novembrī, apskatīju, līdzīga, un plazmodijs ir dzeltens.:)


felsi 28.novembris, 22:37

Tas vientuļais, kas tālāk pa labi no bariņa, un vēl 2 krikumiņi uz mizas, kas nav šeit bildē.


felsi 28.novembris, 22:35

Paldies Julita! Kamēr veicu atkārtotu mikroskopiju no jaunajiem atradumiem, Tu jau mani apsteidzi!


gunitak 28.novembris, 21:16

Paldies!


Arnis2 28.novembris, 21:11

Var piekrist, Jāni, bet tas variants likās pārāk labs :)) Vēl nav gadījies šos redzēt.


dziedava 28.novembris, 20:45

Kas domāts ar “ radies klāt augļķermenis”?


dziedava 28.novembris, 20:39

Pēc šobrīdējās izpratnes tas sanāk rūsganais, jo rūsganie plankumi


dziedava 28.novembris, 20:16

Pēc esošās info un foto man sanāk šitā. Drīkst apstrīdēt, ja sporas pārmērot sanāk B.dubia intervālā un ar garām adatiņām ārpusē + apvalciņš izradās zaigojošs (ko te neredzu). Un es par 90% domāju, ka 2018. gadā ir tā pati suga.


forelljjanka 28.novembris, 20:02

Tad jau baltacis līdzīgāks(iztrūkst tikai baltais laukums pakaļgalā,kāju krāsa(?)(kājas baltacim vai tik nav līdzīgas kā brūnkaklim),nu un izmērs pa lielu) ,Edgara versija,manuprāt ,vistuvāk īstenībai.;)


dziedava 28.novembris, 19:49

Interesanti, ka mana plaissporu fizāra bija uz lielas apses kritalas ar mizu - līdzīgi.


bišudzenis 28.novembris, 19:10

To lai koriģē tie, kas zin :).


VijaS 28.novembris, 18:40

Praktiski jā, uz mizas. tikai tā miza jau arī tāda daļēji nolupusi, pārsvarā palicis melnais šķiedrainais apakšslānis, kas vēl turklāt saaudzis ar sūnām un sēnēm. Šī apse bija nokaltusi jau pagājušajā gadā, un pagājušoruden stumbrs lielā laukumā bija noaudzis ar pelēkajām dūmainēm. Piegāju pārbaudīt, vai šogad arī ir, un pie saknēm pamanīju gaišpelēkās "bumbiņas".


felsi 28.novembris, 17:45

Pievienoju foto kāda 28.11, man liekas, ka vēl radies klāt augļķermenis, varbūt šī ir sēne?


felsi 28.novembris, 17:42

27.11 veiksmīgi izdevās atrast uz tā paša bērza badhāmijas 4 perēklīšus. Acumērs ap 1 mm ir izturējis kritiku. Ļoti trausls apvalciņš, mazākais pieskāriens un izput!


dziedava 28.novembris, 16:47

Paldies!


LailaG 28.novembris, 15:50

Paldies,Marek


MoreOrLess 28.novembris, 15:48

Jā, Oersted ir dāņu botāniķa uzvārds (Anders Sandøe Ørsted), un to latvisko kā Ersteds.


IlzeP 28.novembris, 14:45

Vai Oersteds nevarētu būt Ersteds? Ja vārds cēlies no latīņu/grieķu? Varbūt kāds zina?


dziedava 28.novembris, 11:50

Diemžēl ar hemitrihijām es darbojos pašā sākumā, kad vēl nemācēju lietot 1000x, bet apskatīju franču noteicēju - biju palaidusi garām atšķirību, ka H.clavata ap sporu jābūt gredzenam, kas nav H.calyculata, kam robežas izplūdušas. Tātad pēc grāmatas H.clavata sporas ir 7,5-9(10) mkm PLUS 1-2 mkm gredzenam. Tātad ar gredzenu kopā d sanāktu 8,5-11(12) mkm, kas atbilst tam, ko es rakstīju pati savā noteicējā - tipiski jābūt tām kā minimums 8-8,5mkm sporām. Pēc foto te arī īsti nevar saprast - ir izteikts gredzens vai nav. Bet nu jebkurā gadījumā, joprojām man šķiet, ka mums te kkādi vidējie varianti. Bet būtu kkad ar 1000x jāpaeksperimentē, meklējot izteiktos gredzenus vai neskaidrās robežas - tas nav darīts. Varbūt varētu kādus secinājumus izdarīt, ņemto vērā arī pārējo komplektu (kājiņu, atlocīto maliņu utt)


dziedava 28.novembris, 10:40

Tas, ka 3 valstis, man īsti nebiedē, turklāt divas Eiropā. Sliktākais, ka nav foto, ar ko salīdzināt. Nav kam pajautāt. Jādara, kā Edvīns mācīja - jālasa oriģinālapraksts, tur pat ir arī attēli! Tev padodas pa punktiem pārbaudīt aprakstus - izlasi šo: https://eumycetozoa.com/data/report.php?busca=Diderma&por=gensi&numr=3011&tipo=Rtax&seepdf=si


Gaidis Grandāns 28.novembris, 10:32

Ticams, ka Kūduma apkārtnē ligzdojošā pāra putns. Zinot apstākļus, korektāk būtu "N".


dziedava 28.novembris, 10:27

Skatot sporas 1000x palielinājumā svarīgākais ir ar visādām fokusēšanām max "izķert" iespējamās īpatnības - baltas joslas, malas, tumšākas grupas, rievas; saprast raksta formu - kārpas vai adatiņas, pilns vai nepilns tīkliņš. Tās lietas, ko 400x palielinājumā īsti nevar saskatīt. "Vienkārši" fotografējot ne vienmēr viss atklājas, tāpēc par to īpaši jāpiedomā, citādi var palaist garām. Te laimīgā kārtā joslas bija saskatāmas :)


sandis 28.novembris, 10:10

Tās sūnās saaugušās klājeniskās didermas nav mans lauciņš - nekādas pieredzes ar tām, tāpēc tas D. circumdissiliens tikai sākuma punkts ID meklējumos. Pēc atslēgas diezgan ātri pie šīs sugas nokļuvu, pieņemot, ka perīdijs plīst pa apļveida līniju pie pamatnes. Bildēs it kā daudz tādu gadījumu var redzēt, lai gan ir arī tādas, kur perīdijs / nolobās neregulārāk, kas jau būtu cits virziens atslēgā. Pieņemot, ka tomēr ir tā plīšana pie pamatnes, iekrita acīs nākamā pazīme - "kolumella - plakans, skaidri izteikts sabiezinājums pie pamatnes oranžā vai sarkanbrūnā krāsā", kas ļoti precīzi atbilst bildēs redzamajam. Tavās bildēs, kā pati raksti, kolumella ir balta - bet šeit kolumellas košā krāsa pat atslēgā ir norādīta. D. circumdissiliens sporām pēc noteicēja jābūt 7,5-10,5 um, manā gadījumā 8-10 um (lielākoties ~9 um), Tavām - 10-11 um (šķiet nedaudz par lielu par max. izmēru galā). Laikam jau vajadzētu izskatīt visas didermu sugas un mēģināt saprast, kurām vēl ir kolumellas ar šādu raksturojumu - un pēc izslēgšanas metodes atmest tos variantus, kas neiekļaujas kādos no parametriem.


nekovārnis 28.novembris, 09:52

Izskatās, ka kāda mīkstspārņa (vabole) kāpurs.


dziedava 28.novembris, 09:30

Vija, pēc foto nevar īsti saprast - auga uz mizas?


VijaS 28.novembris, 09:08

Paldies, Julita! Tās joslas tiešām palaidu garām...


dziedava 28.novembris, 00:28

Gribēju jau atlikt uz rītu, bet nevaru nociesties - neredzu nevienu iemeslu, kāpēc lai nebūtu! Vija, Tu palaidi garām pašu galveno - skaidri saskatāmas baltas joslas pāri sporām, kamēr pašas sporas tumšas. Baltie graudiņi ar pavedieniem = kapilīcijs ar kaļķa sabiezinājumiem mezglos (gan jau pati zini, bet ja nu kādam noder).


felsi 28.novembris, 00:00

Jā, tā līdzība ar kollodermu ir, bet šī matēta. Apsveicu!


dziedava 27.novembris, 23:42

Vija, katram gadījumam gribēju Edvīna viedokli, bet viņa atbilde bija, ka izskatās pēc F.septica, tikai sporu izmērs neatbilst, tāpēc ID nevar noteikt. Laikam tad pagaidām šis būtu jāatstāj tomēr kā nenoteikts. F.septica grupai klāt vēl neesmu ķērusies. Varbūt, kad to sākšu ķidāt, pašai radīsies lielāka skaidrība.


dziedava 27.novembris, 23:37

Pievienoju kā pēdējo foto, kur var redzēt plakanu kolumellu "trauciņā": https://dabasdati.lv/lv/observation/288474d62b8e7ca95edfa010b4262da0/ Tiesa, tā izskatās balta, nevis kā atmiņā, brūngana - droši vien atmiņa pielāgojās Taviem attēliem. Bet arī tādas diezgan regulāras malas, kāpēc arī aizdomājos par D.circumdissiliens.


VijaS 27.novembris, 23:19

Vēl šis tas no mikroskopijas. Apaļīgo augļķermeņu diametrs pārsvarā 0,7-0,8mm; garenie - līdz 1,47mm, bet biežāk 1-1,2mm. Virsējā garoziņa plaisā neregulāri; tur, kur izdevās saskatīt bez sporām - ar tādiem kā sabiezinājumiem. Sporu masa izskatās brūni melna, ar tādiem kā baltiem "graudiniem". Vienam paraudziņa stūrim izpūtu sporas, tur tos baltos "graudiņus", kas savienojas ar smalkiem baltiem pavedieniem kopējā struktūrā, var labāk redzēt. Sporas 1000x palielinājumā kakao brūnas, vienmērīgi smalki kārpainas, diametrs lielākoties 10,4 - 11,5 mkm, dažas ap 15mkm, un viena milzene - 19,8mkm. It kā augļķermeņi izskatās sēdoši, bet zem mikroskopa viens sāniskā skatā atgādina beciņu ar ieliektu apakšu - tam kātiņš bija 0,3mm. Mēģinājumi ar pinceti kaut ko nodalīt no substrāta un apskatīt apakšu pagaidām neveiksmīgi, tāpēc par augļķermeņu formu galvot nevaru.


VijaS 27.novembris, 22:46

Nē, tuvplāna nav gan - to tumšāko pleķīti patiesībā pamanīju tikai pēc tam, uz datora ekrāna. Nu bet gan jau vēl nebūs nekur pazudis. :)


sandis 27.novembris, 22:41

Mjāā, D. circumdissiliens laikam tiešām reta - neko labu tas neliecina :) Viena interneta bilde ar sugas aprakstu ir Vogēzu kalnu gļotsēņu lapā: http://www.myxosdesvosges.org/index.php?lang=&fiche=54 Tur teikts, ka Vogēzu kalnos šai sugai zināmas vismaz 5 atradnes - visas uz sūnām un vismaz ārēji izskatās līdzīgas manējām (līdzīgākas nekā tās, kas franču noteicējā).


VijaS 27.novembris, 22:37

Edvīns arī domā, ka šīs ir A. atra, ar pelējumu. Plus vēl viņš tur saskatīja kaut ko zaļu, kas varētu būt "an anamorph of some kind, maybe a Trichioderma" - pat nezinu, kas tieši ar to domāts.


dziedava 27.novembris, 22:35

Ieliku bumbuļkātu kā otro vārdu. Viens tāds precedents jau ir - Oersteda (maltāsgaļas) arcīrija.


dziedava 27.novembris, 22:23

Ļoti interesanta hipotēze! Manējā bija pieticīgāka - Diderma spumarioides. Tavējā ir reģistrēta tikai 3 valstīs, tātad prasītos kāda profa apstiprinājums, bet Norvēģijā tāda nav konstatēta.. Foto es redzu tikai franču noteicējā, googlē neatrodu. Tādas plakanas kolumellas ar bļodiņu atliekām es novēroju arī savai, ko noteicu kā Diderma spumarioides, tikai attiecīgie foto nav pielikti. Tagad neesmu pie datora, vēlāk ielikšu, lai var salīdzināt.


sandis 27.novembris, 22:00

Forši, paldies - ārēji tiešām izskatās līdzīgas! Pēc dziedavas info spriežot - šai sugai patīk GNP mitrās gravas :)


sandis 27.novembris, 21:52

OK, par šo niansi nebiju aizdomājies :) Tādā gadījumā - de Barī klastoderma. Lai gan konkrētais pētnieks bija vācietis, uzvārds diezgan nepārprotami ir cēlies no franču valodas, līdz ar to tā latviskošanā jāizmanto franču valodas īpašvārdu atveides normas. "de" paliek tāds pats; uzvārdā līdzskaņi b un r nemainās, "a" paliek kā "a", savukārt "y" vārda beigās atveidojams kā "ī".


dziedava 27.novembris, 21:22

Paskaties uz šo foto: https://dziedava.lv/daba/komentet_bildi.php?r=0&id=26434 Tā čupošanās man šķiet ļoti raksturīga šai sugai, Tavos foto līdzīgi. Ņemot vērā, ka suga Latvijā ir jau fiksēta (noteicis Edvīns no paraudziņa), tad domāju, ka var noteikt arī pēc foto vien, īpaši ņemot vērā specifiskos augšanas apstākļus, kas minēti pat noteicējā.


dziedava 27.novembris, 21:06

Sandi, bumbuļkāta būtu pat ļoti labs nosaukums :), tik nezinu, kādas īsti ir tiesības latviskojot - ja suga ir par godu kādam cilvēkam - vai to drīkst ignorēt? Ansis reiz man par šo aizrādīja..


sandis 27.novembris, 20:47

Apsveicu ar atradumu! Šo gribētos atrast vēlreiz un apskatīt zem mikroskopa. Par latvisko nosaukumu runājot - vai nevarētu izdomāt kaut ko latviskāku par to "debariju"? Piemēram, bumbuļkāta klastoderma vai taml.? Katrā gadījumā - šai sugai ir ļoti raksturīga pazīme, kuru varētu izmantot latviskā nosaukuma meklējumos.


sandis 27.novembris, 20:39

Julita - par atradni runājot, tā bija ne tikai pie strauta, bet pašā strautā, precīzāk, uz kritalas, kas ar vienu galu stutējās strautā. Tur arī šie eksemplāri auga - kritalas apakšpusē, tiešām mitrā vietā. Atceros, jo bija grūti bildēt. Ļeontjevam aizsūtīju citus paraugus, ne šos - kaut kad pirms gada painteresējos, kā viņam sokas ar noteikšanu. Tad viņš atbildēja, ka kovida dēļ esot aizbraucis no Vācijas atpakaļ uz Ukrainu, tāpēc paraugi pagaidām neesot detalizētāk skatīti. Tā kā šie pieder pie maniem senākajiem vākumiem, paraugu "uz ātro" nevaru atrast. Šim sugas apstiprināšanai būtu jāveic mikroskopēšana vai arī pietiek ar Tavu un Edvīna viedokli par sugas ID pēc makro pazīmēm un biotopa?


sandis 27.novembris, 20:18

Julita - pārskatīju vēlreiz mikroskopa foto. Ar hipotallusu ir tā - ja uz sūnas kaut kur ir atsevišķs augļķermenis, tam hipotallusu nemana, bet tajās vietās, kur augļķermeņi ir blīvi saauguši, tie visi ir uz tāda kā kopīga balta paklāja (sk. 5. un 13. att.). Tas būtu interpretējams kā hipotalluss? Par dubulto perīdiju - to saskatīt man nekad nav nācies viegli. Divās bildēs it kā redzams tas dubultais perīdijs ir redzams - papildus ārējam, krokainajam, kaļķainajam apvalkam 14. un 15. attēlā, šķiet, iekšpusē redzams arī plānāks, membrānveidīgs apvalks. Vēl viena interesanta pazīme, kam tikai tagad pievērsu uzmanību - perīdijs plīst pa apļveida līniju pie augļķermeņa pamatnes (12., 13. att.). Savukārt 6. attēlā var redzēt eksemplārus jau pavisam vēlā stadijā - perīdijs ir nokritis, sporas izsējušās, pāri palikušas tikai perīdija apakšējās daļas kā bļodiņas, kuras aizpilda plakana, rūsgana kolumella. Pēdējās pazīmes raksturīgas Diderma circumdissiliens, un arī pārējie parametri (augļķermeņu izmēri, ārējais izskats, sporu izmēri, kolumellas forma un krāsa, biotops - sūnas) nav pretrunā šai sugai.


IlzeP 27.novembris, 19:07

Mainu statusu uz "N". Pazīmi "RM" izmanto tikai mazuļiem, kas vēl nevar būt aizlidojuši tālu prom no savas šķilšanās vietas.


meža_meita 27.novembris, 19:06

Roland-uz smilšainas augsnes. Paldies par info!


sandis 27.novembris, 18:26

Mjāā, šis mikroskopa rindas galā - Cēsu paraugiem priekšroka :)


lichen_Ro 27.novembris, 18:17

Uz kā auga? Latvijā gandrīz visas šīs ģints sugas ir samērā retas.. Un kļūst ar vien retākas (klimats)..Latvijā S.condensatum ir ĪA...Būs jāpamēģina izvērtēt vēl kādu no šīs ģints sugām pēc IUCN...


Filips Bobinskis 27.novembris, 18:14

Iespējams


lichen_Ro 27.novembris, 18:14

C. trichialis ;)


dziedava 27.novembris, 17:57

Katrā ziņā hipotēze ir Penicillium vulpinum. Var palūkot, vai varētu būt.


Filips Bobinskis 27.novembris, 17:44

Es drīzāk teiktu, ka šie veidojumi bija zaļganā nokrāsā. Katrā ziņā krāsa bija mazdrusciņ izteiktāka nekā šajos neasajos foto redzams. Auga tie uz trūdošā zara esoša kaut kāda veca recekļa, iespējams, vecas sēnes.


FoxPaws 27.novembris, 17:43

Paldies! Brūno čaksti ziņoju jau atsevišķi, šeit ieliku arī bildes, kur abi putni kopā, jo brīnījos, ka abi putni tik cieši kopā. Pamatīgas kopmītnes žagaru kaudzē.


IevaM 27.novembris, 17:36

Brūnā čakste un tītiņš


dziedava 27.novembris, 17:09

Izrādās, ka Diderma sauteri var būt tik līdzīga (izžuvušai) Colloderma oculatum, ka pat Edvīns nespēja pieņemt lēmumu. Nebūtu es viņam izteikusi Collodermas versiju, būtu mums jauna suga Baltijā :D https://www.facebook.com/groups/SlimeMold/posts/2982372648689240/


Gaidis Grandāns 27.novembris, 17:00

Vai šo novērojumu tomēr nebūtu labāk interpretēt kā neligzdotāju?


Gaidis Grandāns 27.novembris, 16:58

Vai ir kādas novērojuma detaļas, kas varētu apstiprināt iespējamu purva piekūna ligzdošanu. Varbūt tomēr neligzdotājs?


dziedava 27.novembris, 16:27

Par sevi varu pateikt, ka smilšainu atmatu ķērpjus baigi neesmu pētījusi :D. Tas arī varētu būt arī vispārīgāks iemesls, kāpēc DD nav - nav jau ES biotops, kur katru centimetru nopēta :)


meža_meita 27.novembris, 16:14

Paldies, Julita! Pati šādu 1x tik esmu redzējusi. Ja būtu baigi bieži, DD būtu kaut viens šīs sugas novērojums. Lai vai kā tur ir, man pašai priekš sevis prieks :)


Arnis2 27.novembris, 16:13

Paldies, dabā mani mulsināja. Likās, ka brūnkakļa variants būs vistuvākais.


Edgars Smislovs 27.novembris, 16:11

Kaut kas no meža pīles hibrīdiem ar mājas pīlēm?


Mežirbe777 27.novembris, 15:55

Pievienoti pāris mikrofoto


Gaidis Grandāns 27.novembris, 15:52

Vai patiešām var pieļaut iespēju, ka lielie ķīri ligzdojoši šajā dīķī?


Gaidis Grandāns 27.novembris, 15:49

Šo novērojumu būtu mainīt uz "nenoteiktu sugu".


Gaidis Grandāns 27.novembris, 15:34

Vai ir kādas novērojuma detaļas? Tomēr reta suga GNP un reti redzama. Paldies.


dziedava 27.novembris, 14:42

Info no 2015. gadā izdotā taksonu saraksta.


meža_meita 27.novembris, 14:27

Julita, jūtos gana pārliecināta (nu, ja ir kāda ļoooti stipri līdzīga suga, tad labojiet mani) . Attēlā redzu sugai raksturīgu laponi (krāsa, pacēlums, apakšpuses krāsa). Apotēciji šeit praktiski nav saskatāmi, tomēr tiem nav obligāti jābūt apaļiem. Tas brūnums, kas tur figurē ir lapoņa apakšpuse.


Alvis Āboliņš 27.novembris, 14:20

Šo bija jau Ruta atradusi.


meža_meita 27.novembris, 14:13

Julita - no kurienes tāda info? Padalies! :)


meža_meita 27.novembris, 14:04

Skaisti, saudzējiet! Ļoti interesants substrāts! Suga parasti sastopama uz veciem platlapju kokiem (ilglaicīgās vietās arī jauniem kokiem). Šogad atradu kausveida pleirostiktu uz veca ābeles zara, kas šķita ļoti netipiski. Tomēr šis novērojums parāda, ka tā nav nejaušība un suga ir plastiskāka, nekā sākotnēji šķitis. :)


dziedava 27.novembris, 14:00

Renāt, tiešām pleirostikta? Apotēciji nešķiet apaļi


dziedava 27.novembris, 13:58

Ja Stereocaulon tomentosum, tad uz smilšainas augsnes tas skaitās bieži. Es gan tādu ģinti nezināju, paldies! :)


dziedava 27.novembris, 13:26

Vai tās varētu būt ar mazliet zilganām galviņām un apaugušas ap kaut ko sūdam līdzīgu?


dziedava 27.novembris, 12:30

Man izskatās ir gan izmaiņas! Tas eksemplārs, kas 4. foto tuvplānā, 7. foto izskatās jau tumšs :) Tuvplāna tam nav?


ivars 27.novembris, 12:12

Rubenis.


nekovārnis 27.novembris, 03:29

Paldies par skaidrojumu!


Tasty_Y 27.novembris, 03:12

Tas ir vel viens nepieaugušais gliemezis no Clausiliidae dzimtas (vārpstiņgliemeži). Potenciāli var būt viena no 2-3 sugām. Vārpstiņgliemežus vienmēr ir grūti identificēt, un gandrīz neiespējams, ja nav izveidojusies čaulas ieeja, lupa utt. C. laminata ir izņēmums. Šo var nosaukt tikai Clausiliidae sp. Ja jums paveiksies atrast pieaugušo eksemplāru, tad būs vieglāk.


nekovārnis 27.novembris, 02:53

Paldies, Georgij, par C.laminata! :) Un kas šis varētu būt? Jau vasarā ieliku, tik bez foto.


Tasty_Y 27.novembris, 02:35

Tā ir nepieauguša Cochlodina laminata.


felsi 26.novembris, 23:29

To gan es nepateikšu:(


dziedava 26.novembris, 22:23

Varbūt šāda neskaitās plīšana pa apli?


nekovārnis 26.novembris, 21:41

Dmitrij, par šo ,Ropalopus clavipes, gribētos kādu nelielu komentāru. Pirmais sugas ziņojums dabasdatos tomēr. Lietuvas pusē diezgan novērojumu šai sugai, Sēlijas pusē varētu būt vairāk novērojumu - gribētos saprast kā un uz kā meklēt.


nekovārnis 26.novembris, 21:34

Forši, apsveicu ar jauno sugu! :)


dziedava 26.novembris, 20:52

Turklāt bija jau sajūta, ka īsti nav, bet diemžēl izkāpt no iedomātajām ģintīm tajā brīdī nemācēju.


dziedava 26.novembris, 20:45

Cik tomēr svarīga pieredze! Pateicoties Līgas Jēkas atrastajai Physarum contextum, pārskatīju esošos šīs sugas novērojumus un biju pārsteigta, kā var būt, ka didermu esmu noteikusi par fizāru :D. Bet ļoti labi atceros, ka noteikšanas brīdī mani varianti bija tikai Fuligo un Physarum - un zināmā mērā var attaisnoties - uz to laiku nevienu Diderma spumarioides nebiju noteikusi, šī sanāk senākā atradne 21. gs. ;)


IlzeP 26.novembris, 20:40

Paldies!


Vīksna 26.novembris, 20:30

Paldies !


anthicus 26.novembris, 20:18

Atkārtoti pievienoju attēlu


Tasty_Y 26.novembris, 20:13

Droši vien trochulus hispidus. Iespējams perforatella rubiginosa vai vel kaut kas. Parasti vēlamas vairākas fotogrāfijas tajā skaita no apakšas lai teikt 100%.


FoxPaws 26.novembris, 19:19

Paldies! Šoreiz nebija fotoaparāts līdzi, kā nu sanāca ar telefonu. Tuvāk negribējās nākt un traucēt. Pamēģināšu citu dienu aiziet ar fotoaparātu un pievilkt tuvāk, ja zosis vēl būs tur.


felsi 26.novembris, 19:19

Pārskatīju vēl 4 eksemplārus, kas plīst pa apli, sporas ar pilnu tīkliņu, tāpēc balstīšos uz mikroskopiju. Varbūt makroskopiskai noteikšanai, ne tikai plīst pa apli, bet būtisks arī galviņas izmērs. Dotajām trihijām galviņas 1mm lielas.


CerambyX 26.novembris, 18:03

Ja nekas nav mainījies (tā absolūti precīzi pēc foto saskaitīt nevar), tad tur šobrīd uzturas 3 baltpieres zosu jaunie putnu un 1 sējas zoss. Ar tiem sārtajiem knābjiem ir baltpieres zosu jaunie putni.


dziedava 26.novembris, 16:13

Tomēr droši vien pārsteidzīgi no balta noteikt sugu. Tikpat labi var gadīties, ka tie kātiņi vēl nav izveidojušies. Novērojums interesants jebkurā gadījumā, jo tomēr didermas nenovēro bieži, bet nu līdz sugai noteikt no tā nebūtu pareizi.


dziedava 26.novembris, 14:51

Pēc pašreizējās pieredzes es arī piekristu Edvīnam, ka Diderma ochraceum, turklāt tai svarīga piezīme, ka aug mitrās vietās. Un paskatot karti, tā arī izskatās, ka atradne ir pie upes. Vai Tu šito nesūtīji Ļeontjevam?


felsi 26.novembris, 06:42

Vēl varbūt, tas nozīmē, ka dotā trihija tik gatavojas kļūt par varietāti?:)


felsi 26.novembris, 06:41

Jā, tas ir interesanti. Galvenā tomēr laikam ir mikroskopija?


dziedava 26.novembris, 03:30

Tas ir iemesls, kāpēc pārstāju mikroskopēt kātainās trihijas. Jo pēc noteicēja atšķiršanas pazīme ir sporu tīkliņā, Pilns tīkliņš - T.decipiens. Kārpas un varbūt daļējs tīkliņš - krātera. Un tajā pašā rindā pie nepilnā tīkliņa minēta plīšana pa apli. Un ko darīt, ja izpildās tikai viena no abām pazīmēm? Man pat šķiet, ka FB vienā diskusijā citi arī izteica to pašu domu, ka nevar saprast, ka pēc makro viena suga, pēc mikro otra.


felsi 25.novembris, 23:35

Varbūt rit vēl kādu zem mikroskopa, varbūt tur abas kopā?


felsi 25.novembris, 23:33

Hibrīds:) Bet nopietni, lielums ar ka maldinošāi, bet visas plīst pa apli. Tad kura?


dziedava 25.novembris, 22:28

Es neko vairs nesaprotu - man te izskatās sporas ar pilnīgu tīkliņu?! Tad jau maldinošā trihija. Bet plīst pa apli?


IevaM 25.novembris, 22:07

Balsoju, ka ozolu


andrisb 25.novembris, 21:53

Ievākt plazmodiju- nu to vēl ne vienmēr izdodas, bet vēl daudz, daudz, … grūtāk visas dienas laikā to balto masu neiztecināt pa kastītes sienām. :))


felsi 25.novembris, 21:38

Pievienoju mikroskopiju.


nekovārnis 25.novembris, 21:33

Šī drīzāk rakstainā mārīte.


Vīksna 25.novembris, 19:40

Tieši zem ozoliem bildēts un tāds pelēcīgāks.


OKK 25.novembris, 19:14

:(


OKK 25.novembris, 19:14

Kārklu stūrspārnis Macaria notata vai Ozolu stūrspārnis Macaria alternata, pagaidām nespēju atšķirt.


dziedava 25.novembris, 18:31

Es jau domāju, ka man jauns uzdevums, bet labi, ka iedomājos paskatīt DD. Izrādījās - uzdevums jau atrisināts! :))


felsi 25.novembris, 18:18

Ū, pati biju jau aizmirsusi, domaju, ka jauns uzdevums:)


dziedava 25.novembris, 15:03

Paldies, Inguna! Mēģinot atjaunot sugu sarakstu, pēkšņi atskārtu, ka melnā komatrihija ir "mūsu laikā" noteikta kā jauna suga, bet nezināju, vai tās eksistence vispār ir mikroskopiski pierādīta, kas katrai jaunai sugai būtu obligāti (a ja nu pie mums augtu makroskopiski līdzīga šai, bet mikroskopiski jauna suga pasaulē?!). Pārskatot DD, par laimi atklāju šo Tavu darbu, kur viss vajadzīgais ir saskatāms, līdz ar to viss kārtībā, suga Latvijā ir pierādīta! :)


dziedava 25.novembris, 12:26

Taisnība, Uģi, - tā kā man aktuālāks ir "īstais" sugas nosaukuma pieraksts, tad Dabasdatu dīvainās tradīcijas pa laikam piemirstu.


CerambyX 25.novembris, 12:21

Par to lielo burtu es vairāk dabasdatu kontekstā - ja ir, piemēram, 'Mazā didīmija' nevis 'mazā didīmija', tad jau arī, manuprāt, būtu jābūt 'De...' nevis 'de...' jebkurā variantā :)


dziedava 25.novembris, 11:40

Uģi, paldies! Sugu nosaukumus latviešu valodā sāk ar lielo burtu tikai tad, ja tas ir īpašvārds. Konkrētajai personai "de" netiek rakstīts ar lielo burtu, Barī būtu ar lielo, tāpēc īsti nav skaidrs, kā to dabūt vienā vārdā, jo otra lieta - sugas nosaukumi jau ir vienā vārdā, ne divos. Man nešķiet, ka "Debarī" būtu pareiza forma sugas nosaukumam, ja vārda latviskojums ir "de Barī". Tur vajadzētu zināt kkādus likumus, ja tādi eksistē.


CerambyX 25.novembris, 11:35

Ā, nē - izrādās ir arī citi vārda latviskojuma varianti: de Barijs, de Berijs... :D Bet nu tas varbūt neko daudz manā piemērā nemaina, jo nu tiku n tā tad es pie vairantiem 'De B...' vai 'Deb...', kāda nu tur tā galotne labāk.


CerambyX 25.novembris, 11:33

Internetā latviešu valodā šis kungs figurē kā Heinrihs Antons de Barī. Ja sugu nosaukumus raksta (sāk) ar lielo burtu, tad es rakstītu 'De Barī klastoderma' vai 'Debarī klastoderma'.


Kiwi 25.novembris, 10:51

Vija Sīmansone, tad izlabošu. Paldies!


dziedava 25.novembris, 09:42

Renāte, jā, te derētu konsultācija ar kādiem latviešu valodas speciālistiem. Varbūt Sandis jau atgriezies? Gļotsēne ir nosaukta par godu vācu botāniķim oriģinālrakstībā Heinrich Anton de Bary. Latīņu nosaukumā "debaryanum". Kā to pareizi latviskot - ne jausmas! Jo uzvārdā ar lielo burtu ir Bary. Varbūt ir kāds speicālists?


dziedava 25.novembris, 09:36

Divas mācības - 1) no balta plazmodija sugu noteikt labāk nemaz nemēģināt, 2) reizēm vērts ievākt arī plazmodija stadijā - bet tad to jādara Andrim Baroniņam vai vismaz ar viņu jākonsultējas. :))


meža_meita 25.novembris, 09:22

Julita, liels paldies! Tas ir labi, citādi liktos, ka viss ir ļoti vienkārši :)


meža_meita 25.novembris, 09:21

Kas tas tāds par interesantu burtu lietojumu sugas apzīmējumā? :)


IlzeP 25.novembris, 08:58

Jauka bilde!


dekants 25.novembris, 08:23

Veiksmīga bilde ar 6 sugām!


andrisb 25.novembris, 07:35

Jā, 8:55 plazmodijs, 21:45 jau melns. Veiksmīgi saglabājās un nobrieda kastītē.


dziedava 25.novembris, 00:26

Varbūt var mēģināt Edvīnam komentāros pajautāt? Varbūt velti šaubos, viss skaidrs, bet nu ja nav tās pieredzes, tad nav..


VijaS 24.novembris, 23:34

Pārāk maz atlicis, lai saprastu, bet drīzāk jau vairāki atsevišķi augļķermeņi izkārtojušies rindā, tāpat kā tie sīciņie potenciālie svinpelēkie sīkači, kuri arī ir atsevišķi mazi augļķermeņi, izkārtojušies vertikālā rindā. Starp citu, FB neviens tā arī nav nokomentējis, kas un vai atbilst A. atra.


VijaS 24.novembris, 23:26

Diez vai, vairāk izskatās pēc salu dabūjušas saplacinātās eksīdijas.


dziedava 24.novembris, 23:26

Garāka esot Amaurochaete tubulina, bet max 10 vai 8 cm pret Taviem 15 cm ar nav būtiskas atšķirības..


VijaS 24.novembris, 23:22

7. bilde - 24. novembris; piecās dienās krāsu izmaiņas minimālas.


VijaS 24.novembris, 23:19

Kopumā astoņi atsevišķi augļķermeņi. Izmēri tiem, kam vēl ir pietiekami, ko mērīt:3,5x3,2x1,0cm, 2,5x1,3x0,7cm; 2,0x1,6cm; lielākais melnais "nospiedums" :4,5x3,5cm.


dziedava 24.novembris, 23:15

Sanāk, ievākts tika plazmodijs? Un melns palika tās pašas dienas vakarā? Ļoti veiksmīgi izdevies attīstīties, ka pat jaunu sugu bija iespējams noteikt! :)


VijaS 24.novembris, 23:08

Pievienoju vēl divas bildes ar lineālu. Skaidrs, ka visa tā 15cm josla nav viens nepārtraukts augļķermenis, bet no tiem melnajiem nospiedumiem grūti spriest, kur beidzies viens un sācies cits. Platums - līdz apmēram 3,5cm platākajās vietās. Augstums, protams, absolūti nenosakāms.


felsi 24.novembris, 22:37

Dziedava bija mans spikeris, lai gan tapat skaidrs, ka bieži nav ziņotas:)


silaziedi 24.novembris, 22:25

Paldies, Uģi Piterān!


CerambyX 24.novembris, 22:16

Ja ir nezināma suga, var ziņot kā 'putns (nenoteikts)' - tam tas tā speciāli ir te mums paredzēts :)


silaziedi 24.novembris, 22:10

Paldies, Edgar Smislov!


silaziedi 24.novembris, 21:19

Spogulējās verandas logā. Vērotāji ar lielāku pieredzi - kas tas, lūdzu ir par putnu?


silaziedi 24.novembris, 21:16

Nezinu,kas tas par putnu. Obligāti prasīja kko norādīt. Tad nu uzrakstīju. Kaut ko neloģisku...


andrisb 24.novembris, 20:58

Paldies, Julitai par ieguldīto darbu noteikšanā! Viegli nav bijis.


andrisb 24.novembris, 20:42

Paldies! Labas pārvērtības!


dziedava 24.novembris, 20:24

Paldies, Inguna :). Retāko gļotsēņu atradnes cenšos uzskaitīt Dziedavā. Tur var trūkt tikai jaunākie dati, - tos tad var skatīt Dabasdatos.


Vīksna 24.novembris, 20:04

Apsveicu !


Lemmus 24.novembris, 19:35

Skaisti! Apsveicu!! :)


dziedava 24.novembris, 18:26

Apsveicu! :) Ar šo viena nespēju tikt galā, lai būtu 100% pārliecināta, tāpēc nācās uzprasīties norvēģu Edvīnam, - tāpēc uz noteikšanu bija tik ilgi jāgaida. Mikroskopēts bija jau vairāk nekā pirms mēneša.


dziedava 24.novembris, 18:19

Mikrofoto var skatīt te: https://www.facebook.com/groups/SlimeMold/permalink/2974297772830061/


dziedava 24.novembris, 16:32

Piedod, Renāte, šoreiz jauna suga Latvijai nesanāca.


felsi 24.novembris, 15:58

Paldies par analīzi. Sporu grupiņas 4-20, apvalciņš liekas 1, vairāk balts. Patreiz vairāk neko nevaru pateikt.


dziedava 24.novembris, 15:21

Vispirms jāapbēdina - zāļu badhāmija tā nevar būt, jo tai sporas ir brīvas, bet te ir ļoti smukas grupiņas. Tā ka par zāļu aizmirstam. Noteikšanai svarīgākie faktori: * Ārējais apvalks ir viens vai divi? Es pieņemu, ka viens, bet varbūt kļūdos? Tad gan augļķermeņiem būtu jābūt 1,2-1,5mm. Tāpēc pieņemu, ka nav. * Sporu grupiņas pamatā ir cik lielas - 10-60 vai 4-20? Vairumā foto izskatās, ka 4-20, tomēr sākumā izskatās viena ļoti liela grupa. Jautājums, kāda ir kopaina, ko te neredz - dominē tādas lielākas vai tomēr pamatā viss mazās grupiņās? * Augļķermeņa izmērs. Nu neder te "uz aci mazākas par 1mm" - pēc tā tik sarežģītu ģinti 100% nenoteiks. Varianti - 0,2-0,5 mm vai 0,5-1,5 mm? * Būtu ļoti labi, ja varētu dabūt portretu kādai atsevišķai izstieptai sporai - tipiski tām jābūt kkā izstieptām, tikai grupā izskatās apaļas, jo "purns" ir uz iekšu. Vajag redzēt, kāds tas izstiepums, jo pa sugām tas mazliet atšķiras. Vēl te ir tāda pārbaudāma lieta kā ārējais apvalks, perīdijs zem stikliņa - balts vai aprikozu krāsā? Uz aci esot balts, aprikozu krāsa tikai mikroskopā. Ja par konkrētām sugām, tad pēdējā pazīme būtu B.versicolor. Ja tas nav, tad principā 2 varianti - B.capsulifera (sporas 11-14(15) mkm) vai B.dubia (9-11mkm). Te 11mkm sporas der abiem;) Es no B.capsulifera gaidītu baltas tukšas kapsuliņas, kā Laimai bija, tad būtu viss skaidrs. B.dubia skaitās gaiši zilpelēki, tie tādi balti nepaliktu. Kopskata foto varētu līdzēt!


anthicus 24.novembris, 13:35

Attēls pievienots 20.x.2021 bet DD nav redzams :(


Lemmus 24.novembris, 12:22

Kājiņa pat ļoti labi redzama.


Vīksna 24.novembris, 01:03

Paldies !


felsi 23.novembris, 23:25

Sestdien atkal turp došos, ar ekipējumu, ja kaut kas būs, noteikti fiksēšu. Šodien es kā lācis baletā:)


felsi 23.novembris, 23:24

Nav kam nomērīt, tikai bumbiņu atlieku krikumi, kas redzami mikroskopēšanā, uz aci< par 1 mm.


felsi 23.novembris, 23:22

Man ir ideja par zāļu badhāmiju: apvalks smalks ar metālisku spīdumu, sporas brūnas ap 11 mkm, sīkām kārpiņām.


dziedava 23.novembris, 23:21

Nomēri, cik vari, lūdzu, precīzu diametru - vai ir tie 1mm vai mazāk? Vai 0,5 mm? Te tas ir ļoti svarīgi


felsi 23.novembris, 23:20

Atrasta agri no rīta, bez fotoaparāta un citiem rīkiem, lielums uz aci ap 1 mm, sīkas, pieduroties ar pirkstu noputēja, labi, ka garāmgājējam bija nazis, varēju paņemt paraudziņu un maskā ietītu kaut ko nogādāt uz mājām, tāpēc kopskata nav:(

Pēdējie komentāri rakstiem
Laimeslācis 30-Nov-2021, 23:13

Daudz kukaiņu sugu esmu iepazinusi, atradusi un iemācījusies noteikt, pateicoties Uģa komentāriem, norādēm un skaidrojumiem. Uģis ir viens no tiem Dabasdatu cilvēkiem, kas man sniedz drošības sajūtu, jo zinu ka Uģis noteiks. Vienmēr e   (..)


Laimeslācis 30-Nov-2021, 22:31

Ļoti interesants raksts un ļoti interesants cilvēks. Sandim veiksmi, panākumus un atklājumus arī turpmāk!


sandis 27-Nov-2021, 18:04

Paldies Inguna, Julita, Baiba, Oskar un Uģi par pozitīvajiem komentāriem! Agri - ar dziesmu trāpīts disertācijas noskaņās. Skatos, ka prombūtnes laikā gļotsēņu jaunumu birums nav mitējies. Tā turpināt! Ceru, ka pietiks laika mikroskop   (..)


OKK 25-Nov-2021, 20:32

Sugas, kuras Latvijā ir biežas <<< kuras Latvijā bieži novēroja DD, piemēram, cīrulīšu dižtauriņš, zalktis, glodene.


OKK 25-Nov-2021, 20:30

Pie reizes, paslavēšu DD. Skatoties "Sarkanās grāmatas" Krievijā, teiksim, tajās, kas vistuvāk Latvijai - Pleskavas novads, utt. Sugas, kuras Latvijā ir biežas, tur atrastas tikai pāris reizes. Vai tas nenozīmē, ka tur tikai pāris cilvē   (..)


OKK 25-Nov-2021, 20:04

Ja kas, par ideju prasu 100 000 eiro, un, nedod Dievs, ka uzradīsīsies zagļi manai idejai.


OKK 25-Nov-2021, 19:58

Šo problēmu daļēji var risināt ļoti vienkāršā veidā: jāizdod likums ES mērogā, ka katram pilsonim savas privātmājas teritorijā ir jāizliek vismaz viens būrītis (zīlīšu, strazdu, erickiņu, pūču utt., pēc izvēles, būrīša i   (..)


OKK 16-Nov-2021, 09:50

Un nobeigumā, pēc vecas tradīcijas, Dziesma Par Godu gļotsēnēm! https://www.youtube.com/watch?v=gJ3CthxPif0


CerambyX 15-Nov-2021, 21:56

Pievienošos Julitas teiktajam, ka Sandis ir tik daudžšķautņains savās interesēs, ka noteikti varētu vēl tik pat gari aprakstīt, piemēram, aizraušanos ar putnu vērošanas lietām, kur arī SL ir iekrājis daudz ļoti vērtīgu un izcilu v   (..)


JustOve 10-Nov-2021, 14:39

Interesants raksts. Lai veicas DD ko jaunu atrast un folkloras jomā, kur redzēts kopā ar manu radinieci.


kamene 10-Nov-2021, 09:51

Aizraujošs vēstures stāsts. Teicienu "raganu spļaudekļi" agrāk iemācījos nekā vārdu "gļotsēnes", bet par šā teiciena vēsturi neko nezināju līdz pat šai dienai. Liels paldies Sandim un raksta autoram!.


dziedava 9-Nov-2021, 22:23

Sandim precīzs uzvārds - Laime tai jomai, kam Sandis pievēršas :). Sandis jau bija tas, kas gļotsēnes uzrāva jaunā līmenī. Mēs pirms tam vairāk priecājāmies - skaistas un tā, un kaut kādus nosaukumus piemeklējām, bet kā pieķērā   (..)


felsi 9-Nov-2021, 21:11

Izcils raksts un tikpat izcils Sandis, tieši tādu es viņu biju iedomājusies!


OKK 2-Nov-2021, 07:04

Interesants / korekts ziņojumu apkopojums, paldies Ilzei Priedniecei.


OKK 18-Oct-2021, 02:50

Un komentu nobeigumā, pēc vecās tradīcijas, dziesma par Godu Viesturam Vintulim (otrā)! https://www.youtube.com/watch?v=40FjQH3Xw0M&list=PLDr-h-gO59ldU_zTLGqahu8ZDlkUBcevD&index=10


zemesbite 16-Oct-2021, 20:36

Pirms gadiem zem mājas jumta rosījās daudz sikspārņu - palodze bija nokakāta un rūtis nočurātas baltas, bet tad bija lietaina vasara, šķiet, ka lija mēnešiem, kukaiņu nebija, pat bezdelīgas izmeta savus bērnus no ligzdas. Varbūt tas   (..)


OKK 13-Oct-2021, 01:12

Dziesma par godu Viesturam . https://www.youtube.com/watch?v=0zezVBsfmBQ


dziedava 9-Oct-2021, 23:38

Renātei taisnība - te vairāk par sikspārņiem nekā par Viesturu. No savas puses priecājos, ka tāds gudrs cilvēks kā Viesturs pats pieteicās palīdzēt dziedava.lv dzīvnieku sadaļas veidošanā (pirms tam nebijām pazīstami), vairākus ga   (..)


meža_meita 9-Oct-2021, 22:53

Beidzot arī raksts par Viesturu! Pazīstu kā ļoti daudzpusīgu un interesantu cilvēku. Domāju, ka raksts atspoluļoja kādu 1% no Viestura personības :))) Novēlu labu veselību, skaistus ķekšus, dzīvesprieku un jaukus līdzcilvēkus!


Vīksna 9-Oct-2021, 22:51

Tauriņu bildēšana vismaz kopīga.Pie mājām katru gadu daži nelieli sikspārņi lidinās, bet kādi nevar saprast, ne tumsā nobildēt un pagrabos beidzamos gadus nav redzēti.Pat grūtāk kā ar putnu bildēšanu, kuri pārsvarā aizlido.


forelljjanka 7-Oct-2021, 21:11

https://www.allaboutbirds.org/guide/ ,amurikāņu putni,ar ļoti labiem foto,ir iespēja salīdzināt sugas,piem.visi citi pie mums vēl neredzētie šņibīši,citi bridēji un t.t.


marfamarfa 22-Sep-2021, 21:23

Paldies, gaidam nākamo gadu!


IevaM 22-Sep-2021, 15:05

Ļoti labs apkopojums, paldies! :)


La Marie 21-Sep-2021, 18:32

Liels paldies par tiešraides kameru informācijas apkopojumu! Tā kā pašai kameras skatīties nu jau retāk sanāk, ar prieku un pateicību izmantoju iespēju uzreiz uzzināt visu svarīgāko! :)


Eliana 21-Sep-2021, 12:29

Paldies Ilzei B. par precīzo, interesanto un visaptverošo tiešraides ligzdu apkopojumu!


Simoninna 20-Sep-2021, 22:28

Ilze Bojāre liels paldies par burvīgo apkopojumu un paldies LDF par šo brīnišķīgo iespēju ielūkoties dabas norisēs tuvplānā.


OKK 18-Sep-2021, 00:39

Un, komentāru nobeigumā, dziesma par godu Uģim! (jā, zinu - jau otrā) https://www.youtube.com/watch?v=5H2dkKzXtIg&list=RDo2WjFSvkXec&index=36


patigunta 7-Sep-2021, 16:24

Uģis ir ne tikai izcils sugu noteicējs, bet arī lielisks novērojumu komentētājs. Pateicos par sugu noteikšanu un komentāriem, ne tikai pie saviem, bet arī citu novērojumiem!


OKK 7-Sep-2021, 03:26

Un, pēc vecas DD tradīcijas, dziesma par godu Uģim! https://www.youtube.com/watch?v=KgqdGqduXvo


CerambyX 5-Sep-2021, 21:33

Paldies visiem par atzinīgiem vārdiem, stundas gan diemžēl dienā ir tikai divdesmit četras tāpēc ne vienmēr vairs sanāk Dabasdatiem atlicināt tik daudz laiku kā agrāk, bet nu cenšos cik nu sanāk :) Kukaiņu ziņojumiem dabasdatos tie   (..)


angel 4-Sep-2021, 00:23

Patiesi ir forši un apbrīnas vērti tie cilvēki, kas mums atver jaunas acis uz dabu! Ar blaktīm un citiem kukaiņiem vēl ne uz "tu", un vēl visādi veci blakšu stereotipi. Par putniem gan fanoju.


meža_meita 3-Sep-2021, 21:45

Uģi, liels paldies par visu sugu noteikšanu!


zemesbite 3-Sep-2021, 11:21

Paldies Uģim par izcilajām zināšanām un pacietību sugu noteikšanā daudzu gadu garumā! Veiksmi arī turpmāk jaunu sugu atrašanā! :)


felsi 2-Sep-2021, 18:16

Uģa darba spējas un zināšanas ir fantastiskas! lai gan pats izsakās, ka fotogrāfē tikai darbam, kvalitāte superlaba!:) Kopā ar Mareku, labi pavelk uz kukaiņu meklēšanu!


nekovārnis 2-Sep-2021, 16:33

Uģa darba spējas ir patiesi apbrīnojamas. Nebeidzamas ekspedīcijas un pasākumi, Dabasdati, citi soctīkli, dabasmuzejs, darbs ar kolekcijām, utt., utjp. Tā vien liekas, ka viņam diennaktī vismaz kādas 48 stundas. :) Turklāt vēl spēja atc   (..)


OKK 2-Sep-2021, 11:23

Joprojām iet runa par DD reklāmu (lai cik tas būtu smieklīgi pēc 18 gadu vai cik tur gadu DD pastāvēšanas). Piemērus varu minēt tā, ka mans brālis Mellužos, Jūrmalā, kompsta kaudzē ieraudzīja komposta degunradžvaboli (nav nekāds re   (..)


OKK 2-Sep-2021, 10:58

Par dižo briežvaboli: "Cilvēks ierauga milzīgu vaboli un nofotografē" <<< naivums... Nefotografē un neievieto DD 99%.


aina 2-Sep-2021, 01:21

Prieks par Dabasdatiem, par Uģi un pārējiem entuziastiem un profesionāļiem! + Uģa fotogrāfijas parasti ir izcilas! + Ju litai jau mikroskopiskas fotogrāfijas!!!


Vīksna 1-Sep-2021, 23:44

Visvairāk kukaiņu sugas man Uģis noteicis. Novēlu viņam jaunas sugas, retumus un savus plēnus izpildīt. Pati visu ko bildēju, bet interesantāki liekas kukaiņi.Tikai dēļ darbiem maz laika bildēt. Man māsas meita arī gribēja iestāstīt   (..)


dziedava 26-Aug-2021, 16:32

Paldies, Sintija! Oho, apbrīnojami! Un paši iemācīties atrast ēdamo arī var bez priekšārādīšanas?


Sintija Martinsone 26-Aug-2021, 16:22

Ja stārķēnam, atstājot ligzdu, ir laba veselība, tas noteikti spēj viens pats tikt līdz Āfrikai. Migrācija notiek, instinktu vadīta, nevis tiek iemācīta. Daži pētījumi apliecina, ka melnie stārķi migrē atsevišķi - tie ne tikai nem   (..)


dziedava 26-Aug-2021, 13:36

Esmu no tiem, kas šogad paskatījās kameras tikai Mildas dēļ, bet tagad "iekritu" ar melnajiem stārķiem. Un man ir jautājums - vai tādi mazuļi, kas tikko pirmoreiz izlidojuši no ligzdas, var - spēj uzreiz doties tālajā ceļā uz dienvidi   (..)


Laimeslācis 9-Aug-2021, 16:19

Ļoti patīk Edgara bildes - uzrunā, māca! Paldies Edgaram par atsaucību DD putnu jautājumos! Apbrīnoju un cienu šo jauno cilvēku! Lai veicas, Edgar!


Mareks Kilups 9-Aug-2021, 08:26

paldies, Ilze! šis perfekti tiem, kas paši kameras skatās ļoti reti.


OKK 8-Aug-2021, 02:31

Un, pēc DD vecās tradīcijas, nobeigumā, par godu Edgaram Smislovam - dziesma! Tur ir tā, ka labāku klipu neatradu, tām idiotiskajām bildītēm nepiegriežam vērību, klausamies dziesmu! https://www.youtube.com/watch?v=Uc3IcaIjC7g


ievag 7-Aug-2021, 22:53

Andri, izskatās, ka Tev nav pilna informācija par Vērgales stērstes novērojumu. Pāri ir redzējuši vairāki novērotāji. Ne visa informācija parādās DD. Šajā gadījumā ar nodomu, lai ligzdošanas laikā lieki netraucē. Vecais putns ar   (..)


dekants 6-Aug-2021, 12:17

Es arī piekrītu, ka prasītos vēl drošākus pierādījumus, detalizētākus aprakstus pierādītai ligzdošanai. Neesmu izsekojis visiem lielās stērstes novērojumiem, bet cik saprotu vienu reizi šogad ir konstatēti divi putni (kas interpret   (..)


Matrus 6-Aug-2021, 10:28

Biežāk sastopamajām putnu sugām ligzdošanas pierādīšanas kritērijiem nav jābūt tik stingriem, bet sugām ar ligzdošanas areāla robežu Latvijā, tomēr vajadzētu iegūt drošus pierādījumus par ligzdošanu (atrast ligzdu ar olām vai   (..)


Mareks Kilups 6-Aug-2021, 09:59

Ruslan, manuprāt, ligzdošanas mēģinājums (sekmīgs vai nesekmīgs) ir sugas ligzdošana. un ne tikai manuprāt. sugu valstī ligzdojošo sugu kopumam pieskaita jau ar ligzdošanas mēģinājumu vien. piemēram, Kanādas zoss Latvijā: "Pirmais l   (..)


IlzeP 5-Aug-2021, 16:27

Paldies, Marek, par komentāru! Tava šīgada stērste ir labs potenciāls ligzdošanas pierādīšanai (kaut vai nākamgad tajā pašā vietā!). Precīzāk būs, ja pēc teikuma, ka šajā gs. ligzdošana nav pierādīta, ielikšu atsauci uz Atlant   (..)


Matrus 5-Aug-2021, 09:49

Klasiskā izpratnē ligzdošana ir process no ligzdas būvēšanas līdz mazuļu izlidošanai no ligzdas. Putna uztraukums potenciālā ligzdošanas teritorijā, putns/putni ar barību vai jauno putnu barošana ārpus ligzdas pēcligzdošanas period   (..)


Mareks Kilups 5-Aug-2021, 08:56

paldies, Ilze, par lielisko apkopojumu! komentārs par lielo stērsti: lai arī šajā gadsimtā ligzda patiešām nav atrasta šai sugai (un vai vispār jebkad ir?), tomēr divi šī gadsimta lielās stērstes sastapšanas gadījumi jāuzskata par p   (..)


Arnis2 3-Aug-2021, 11:39

Tas, kurš kaut reizi ir peldējis baseinā pa blakus celiņu ar profesionālu peldētāju, zina, ka šāds peldējums iedzen mazvērtības kompleksos. Tik ātrs ir profesionāls peldētājs, kurš vienkārši aizslīd garām amatierim. Tā es varēt   (..)


OKK 3-Aug-2021, 09:04

Un arī dziesma par putniem iekļuva pasaules mūzikas Zelta fondā, palika vēsturē uz laiku laikiem un pat šajā jūtubē savāca 29 miljonus! https://www.youtube.com/watch?v=9Gc4QTqslN4


IlzeP 3-Aug-2021, 07:09

Paldies, Julita! (Drukas kļūda - par miežiem nebiju domājusi :))


dziedava 2-Aug-2021, 22:38

Nu vareni, tiešām kā no pilnības raga! Par gļotsēnēm pat jau biju aizmirsusi. Vienīgi pareizi ir plakanā mizaine (no vārda "miza").


dziedava 2-Aug-2021, 12:41

Lai arī putni nav mans lauciņš, ir gadījies 2x piedalīties arī konkursā "Mans putns", un Edgaru bērnu kategorijā jau nevarēja neievērot, viņa foto bija ārpus konkurences. Mani bērni ~ tādā pat vecumā, tāpēc nevaru nedomāt un nesal   (..)


meža_meita 2-Aug-2021, 00:15

Liels malacis! Veiksmi arī turpmākajās gaitās!


Pūcis 1-Aug-2021, 09:07

Labs raksts! Un tā Melnplecu kLija!!!


Vīksna 1-Aug-2021, 00:31

Labas bildes un arī man putnu sugas nosaka.

Latvijas Dabas fonda zivjērgļu tiešraides kameras un notikumi tajās

Pēdējās ligzdošanas sezonās Latvijas Dabas fonds (LDF) piedāvā tiešraidi no zivjērgļu ligzdas Kurzemē, kur pēdējos gados saimnieko atraktīvais zivjērgļu pāris Teo un Vita. Tiešraidi no šīs ligzdas vērotāji var skatīties kopš 2017. gada, taču šī ir jau ceturtā zivjērgļu ligzda, no kuras LDF ir nodrošinājis tiešraidi. Šajā rakstā atskatīšos uz iepriekšējām trim zivjērgļu ligzdām gan [...]

Kurzemē atrasta liela Eiropā retas sūnas zaļās buksbaumijas atradne

Šī gada novembra sākumā Venstpils novada Ugāles pagastā atrasta Latvijā lielākā ļoti retas un īpaši aizsargājamas sūnu sugas – zaļās buksbaumijas Buxbaumia viridis – atradne. Dabas aizsardzības pārvaldes eksperte vecos egļu, bērzu mežos Elkšķenes upītes krastos uz stipri satrūdējušām kritalām zaļo buksbaumiju konstatējusi vairāk nekā 70 vietās, un atrastas vairāk nekā 600 sporu vācelītes. Zaļā [...]

Ziemeļu gulbju populācija Latvijā ir stabila

Ziemeļu gulbju Cygnus cygnus ligzdošanas sekmes Latvijā šogad bijušas zemākas nekā citus gadus, secinājuši pētnieki. Ilgstošā sausuma dēļ daudzās ligzdošanas vietās bija zems ūdens līmenis, kas atviegloja plēsēju piekļuvi mazuļiem. Taču kopumā ziemeļu gulbju populācija ir stabila. Ziemeļu gulbji Cygnus cygnus ar mazuliem. Foto: Inese Zepa Latvijas Nacionālā dabas muzeja (LNDM) ornitologs un Latvijas Gulbju izpētes biedrības [...]

Eiropas Savienībā putnu skaits sarucis par aptuveni 600 miljoniem (4)

Jauns pētījums liecina, ka kopš 1980. gada Eiropas Savienībā ligzdojošo putnu skaits sarucis par aptuveni 600 miljoniem putnu. Ievērojamu daļu šī sarukuma izraisījusi tieši biežāk sastopamo sugu putnu, piemēram, mājas zvirbuļu, mājas strazdu, lauku cīruļu skaita sarukums. Lauku cīrulis Alauda arvensis. Foto: Inta Ķimele Pētnieku grupa, ko veidoja eksperti no britu dabas aizsardzības organizācijas "RSPB", [...]

2021. gada sezona Latvijas Dabas fonda tiešraidēs

Latvijas Dabas fonds (LDF) šogad nodrošināja tiešraides no deviņām putnu ligzdām, kā arī interesenti varēja sekot līdzi zemūdens notikumiem Līgatnes upē. No ligzdu vērošanas viedokļa sezona kopumā vērtējama kā veiksmīga, jo olas tika izdētas gandrīz visās ligzdās. Vienīgā, kurā tās tā arī netika iedētas, ir sezonas sākumā tik cerīgā jūras ērgļu ligzda Slīterē, kur abi [...]

Laime pie gļotainajiem citplanētiešiem (8)

Robežu esmu novilcis diezgan stingri: putni mani interesē visur pasaulē, gļotsēnes – tikai Cēsu pilsētā, - savas pašreizējās dabas novērojumu prioritātes atklāj filoloģijas doktors, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Sandis Laime. Pēc 2012. gadā aizstāvētās doktora disertācijas par raganu priekšstatu vēsturisko attīstību Latvijā sācis ziņot dabasdatos.lv par putniem, šobrīd Sandis te vairāk [...]

Skaņu ainavas dabā zaudē putnu dziesmu daudzveidību

Dabas skaņām, jo īpaši putnu dziesmām, ir nozīmīga loma cilvēka un dabas saiknes veidošanā un uzturēšanā. Jauns starptautisks pētījums atklāj, ka Eiropā un Ziemeļamerikā pavasara putnu koris ne vien kļūst klusāks, bet arī sarūk tā daudzveidība. Plukšķis Turdus iliacus. Foto: Visvaldis Šteinbergs Plukšķa dziesma (Agra Celmiņa ieraksts) Austrumanglijas Universitātes vadībā starptautiska pētnieku komanda izstrādājusi jaunu pieeju, kā [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2021. gada jūlijs-septembris (1)

2021. gada trešais ceturksnis Dabasdatos ieies vēsturē ar daudziem interesantiem bezmugurkaulnieku novērojumiem, tajā skaitā sugām, kas Latvijā agrāk nebija konstatētas. Starp Latvijas faunā jaunajām sugām ir vairākas plēvspārņu sugas: Aleksandra Baloža 5. jūlijā pie Ķīšezera atrastā cikāžlapsene Gonatopus lunatus, Uģa Piterāna 14. jūlijā Garkalnes novadā svaigā degumā pamanītā parazītiskā panglapsene Ibalia leucospoides un Daigas Brakmanes [...]

Sikspārņu Vintulis (6)

Joprojām atceros epizodi ar Viesturu Vintuli pie Kolkasraga 90. gadu pašā sākumā (kad rags vēl bija) – līča pusē gājām garām krūmam liedagā, pie tā sēdēja Universitātes biologu, šķiet, 1. kursa students Viesturs Vintulis, vērodams putnus, gaisā kaut kas mazs nozibsnīja garām un pazuda krūmā, bet Viesturs jau bija paguvis noteikt tā zibšņa sugu… Tagad [...]

Nedēļas nogalē Latvijā novēroti vairāk nekā 200 000 putnu

Ar vairāk nekā septiņiem miljoniem novērotu putnu oktobra pirmajā nedēļas nogalē šoruden noslēgušās 27. Eiropas Putnu vērošanas dienas, kas norisinājās Eiropā un Centrālā Āzijā. Eiropas Putnu vērošanas dienās novērotos putnus uzskaita un apkopo gan katrā dalībvalstī, gan visā reģionā kopumā, izceļot arī neparastāko putnu sugu novērojumus. Šogad kopumā 28 tūkstoši dalībnieku novērojuši [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021
© dabasdati.lv
Saglabāts