Aktīvie lietotāji: 153 Šodien ievadītie novērojumi: 476 Kopējais novērojumu skaits: 1911518
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt

10.04.2024.

30.03.2024.

28.02.2024.

25.02.2024.

19.02.2024.

Pēdējie novērojumi
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2024, mazais_ezis
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2024, andriszarins
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, andriszarins
Vistu vanags Accipiter gentilis
18-May-2024, dekants
Meža zīlīte Periparus ater
18-May-2024, Vabale
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2024, Vabale
Laucis Fulica atra
18-May-2024, Kurmata
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-May-2024, Vabale
Sosnovska latvānis Heracleum sosnowskyi
18-May-2024, Kurmata
Niedru lija Circus aeruginosus
18-May-2024, erts
Baltais gārnis Ardea alba
18-May-2024, Vladimirs S
Krauķis Corvus frugilegus
18-May-2024, Vladimirs S
Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis
18-May-2024, Vladimirs S
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
18-May-2024, dekants
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2024, dekants
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
18-May-2024, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
17-May-2024, Amanda
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2024, viesturs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-May-2024, viesturs
Dzilnītis Sitta europaea
18-May-2024, viesturs
Meža zīlīte Periparus ater
18-May-2024, viesturs
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2024, viesturs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
18-May-2024, viesturs
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
18-May-2024, viesturs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2024, viesturs
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2024, viesturs
Parastā ūbele Streptopelia turtur
18-May-2024, viesturs
Meža pūce Strix aluco
18-May-2024, viesturs
Mizložņa Certhia familiaris
18-May-2024, viesturs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2024, viesturs
Tītiņš Jynx torquilla
18-May-2024, viesturs
Dzērve Grus grus
18-May-2024, viesturs
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2024, viesturs
Mērkaziņa Gallinago gallinago
18-May-2024, viesturs
Meža balodis Columba oenas
18-May-2024, viesturs
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2024, viesturs
Sīlis Garrulus glandarius
18-May-2024, viesturs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, viesturs
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-May-2024, viesturs
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2024, viesturs
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
18-May-2024, viesturs
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2024, viesturs
Zaļžubīte Chloris chloris
18-May-2024, viesturs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
18-May-2024, viesturs
Krauklis Corvus corax
18-May-2024, viesturs
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, viesturs
Gaišais ķauķis Curruca curruca
18-May-2024, viesturs
Dārza ķauķis Sylvia borin
18-May-2024, viesturs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-May-2024, viesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, viesturs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, viesturs
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
18-May-2024, Army
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
18-May-2024, Kurmata
Dzērve Grus grus
18-May-2024, erts
Mazais ērglis Clanga pomarina
18-May-2024, erts
Svīre Apus apus
18-May-2024, Kiwi
Lielais dumpis Botaurus stellaris
18-May-2024, kripoks
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2024, Siona
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
18-May-2024, Kurmata
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, Vabale
Baltais gārnis Ardea alba
18-May-2024, Kurmata
Dārza ķauķis Sylvia borin
18-May-2024, BioEliina
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2024, BioEliina
Zaļžubīte Chloris chloris
18-May-2024, BioEliina
Žagata Pica pica
18-May-2024, BioEliina
Kovārnis Corvus monedula
18-May-2024, BioEliina
Lauku zvirbulis Passer montanus
18-May-2024, BioEliina
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2024, BioEliina
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, BioEliina
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, BioEliina
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, BioEliina
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-May-2024, BioEliina
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
18-May-2024, BioEliina
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-May-2024, BioEliina
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2024, BioEliina
Mājas čurkste Delichon urbicum
18-May-2024, BioEliina
Kaņepītis Linaria cannabina
18-May-2024, BioEliina
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2024, BioEliina
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
18-May-2024, BioEliina
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2024, BioEliina
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2024, BioEliina
Brūnā čakste Lanius collurio
18-May-2024, BioEliina
Baltā cielava Motacilla alba
18-May-2024, BioEliina
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2024, BioEliina
Laucis Fulica atra
18-May-2024, Kurmata
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-May-2024, Kurmata
Gaigala Bucephala clangula
18-May-2024, Vabale
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
18-May-2024, dekants
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2024, dekants
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2024, dekants
Laucis Fulica atra
18-May-2024, Kurmata
Sīlis Garrulus glandarius
18-May-2024, Siona
Rubenis Lyrurus tetrix
18-May-2024, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, Siona
Baltā cielava Motacilla alba
18-May-2024, Siona
Mežirbe Bonasa bonasia
18-May-2024, dekants
Baltais gārnis Ardea alba
18-May-2024, Kurmata
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-May-2024, Kurmata
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-May-2024, Kurmata
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
18-May-2024, Kurmata
Gaigala Bucephala clangula
17-May-2024, Igors
Ķīsis Gymnocephalus cernua
17-May-2024, Mo
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-May-2024, Kurmata
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2024, BioEliina
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, erts
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
18-May-2024, BioEliina
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, BioEliina
Laukirbe Perdix perdix
18-May-2024, erts
Plaudis Abramis brama
17-May-2024, Mo
Baltā cielava Motacilla alba
18-May-2024, BioEliina
Brūnā čakste Lanius collurio
18-May-2024, BioEliina
Mazais ērglis Clanga pomarina
18-May-2024, erts
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, BioEliina
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
18-May-2024, mazais_ezis
Brūnā čakste Lanius collurio
18-May-2024, Acenes
Zilrīklīte Cyanecula svecica
18-May-2024, Edgars Smislovs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, BioEliina
Dzeltenā cielava Motacilla flava
18-May-2024, BioEliina
18-May-2024, adata
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
18-May-2024, Puķu Ilze
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-May-2024, erts
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
18-May-2024, Army
17-May-2024, Mo
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2024, Vabale
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
18-May-2024, Vabale
Svīre Apus apus
18-May-2024, Ilona_rasa
Gaišais ķauķis Curruca curruca
18-May-2024, Vabale
Dārza ķauķis Sylvia borin
18-May-2024, Ilona_rasa
Meža balodis Columba oenas
18-May-2024, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, Vabale
Brūnā čakste Lanius collurio
18-May-2024, Ilona_rasa
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
18-May-2024, Vabale
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
18-May-2024, Puķu Ilze
Peļu klijāns Buteo buteo
18-May-2024, Vabale
Brūnā čakste Lanius collurio
18-May-2024, Puķu Ilze
Meža balodis Columba oenas
18-May-2024, RedStar7
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, Vabale
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2024, Ilona_rasa
Eglāju samtenis Pararge aegeria
18-May-2024, erts
Parastā ūbele Streptopelia turtur
18-May-2024, erts
Gaišais ķauķis Curruca curruca
18-May-2024, Ilona_rasa
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, Vabale
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
18-May-2024, Vabale
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Skābeņu sprīžmetis Timandra comae
18-May-2024, Siona
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
18-May-2024, BioEliina
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-May-2024, finesse
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, BioEliina
Brūnā čakste Lanius collurio
18-May-2024, BioEliina
Vālodze Oriolus oriolus
18-May-2024, BioEliina
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
18-May-2024, BioEliina
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
18-May-2024, Army
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Svīre Apus apus
18-May-2024, vigulis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Pelēkā dzilna Picus canus
18-May-2024, Vabale
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
18-May-2024, Army
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2024, finesse
Vidējais dzenis Leiopicus medius
18-May-2024, Vabale
Meža zoss Anser anser
18-May-2024, Army
Somzīlīte Remiz pendulinus
18-May-2024, Army
Lauku zvirbulis Passer montanus
18-May-2024, finesse
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-May-2024, finesse
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-May-2024, Puķu Ilze
Brūnā čakste Lanius collurio
18-May-2024, finesse
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2024, Vabale
Vīru dzegužpuķe Orchis mascula
18-May-2024, Puķu Ilze
Grieze Crex crex
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Dārza ķauķis Sylvia borin
18-May-2024, carbo
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2024, Vabale
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-May-2024, BioEliina
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-May-2024, BioEliina
Žagata Pica pica
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Krauklis Corvus corax
18-May-2024, BioEliina
Mājas zvirbulis Passer domesticus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Dzeltenā cielava Motacilla flava
18-May-2024, BioEliina
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
18-May-2024, Vabale
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2024, Puķu Ilze
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Dzērve Grus grus
18-May-2024, Puķu Ilze
Brūnā čakste Lanius collurio
18-May-2024, BioEliina
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
18-May-2024, BioEliina
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-May-2024, BioEliina
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-May-2024, BioEliina
Dārza ķauķis Sylvia borin
18-May-2024, BioEliina
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
18-May-2024, BioEliina
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2024, BioEliina
Grieze Crex crex
18-May-2024, BioEliina
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2024, BioEliina
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2024, BioEliina
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
18-May-2024, BioEliina
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2024, BioEliina
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, BioEliina
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2024, BioEliina
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
18-May-2024, BioEliina
Dzērve Grus grus
18-May-2024, BioEliina
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
18-May-2024, BioEliina
Grieze Crex crex
18-May-2024, arvidds
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, Puķu Ilze
Mājas balodis Columba livia f. domestica
18-May-2024, Izabella
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, Army
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2024, Army
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
18-May-2024, Army
Meža balodis Columba oenas
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, Army
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Vīru dzegužpuķe Orchis mascula
18-May-2024, Puķu Ilze
Mizložņa Certhia familiaris
18-May-2024, Army
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2024, Army
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Mērkaziņa Gallinago gallinago
18-May-2024, Army
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Laukirbe Perdix perdix
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2024, Army
Vālodze Oriolus oriolus
18-May-2024, Army
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
18-May-2024, Puķu Ilze
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2024, Puķu Ilze
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
18-May-2024, Puķu Ilze
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2024, Puķu Ilze
Dārza ķauķis Sylvia borin
18-May-2024, Army
Tītiņš Jynx torquilla
18-May-2024, Puķu Ilze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2024, Army
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
18-May-2024, Army
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2024, Army
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Vīru dzegužpuķe Orchis mascula
18-May-2024, Puķu Ilze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, Army
Peļu klijāns Buteo buteo
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2024, Army
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, Army
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2024, Army
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2024, Army
Ķīvīte Vanellus vanellus
17-May-2024, Ornitologs
Bezdelīga Hirundo rustica
17-May-2024, Ornitologs
Gaišais ķauķis Curruca curruca
17-May-2024, Ornitologs
Baltā cielava Motacilla alba
17-May-2024, Ornitologs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
17-May-2024, Ornitologs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
17-May-2024, Ornitologs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
17-May-2024, Ornitologs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, BioEliina
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2024, BioEliina
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-May-2024, BioEliina
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, BioEliina
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, BioEliina
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
18-May-2024, Vabale
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
18-May-2024, Army
Mežirbe Bonasa bonasia
18-May-2024, erts
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-May-2024, Vabale
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
18-May-2024, Army
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
18-May-2024, Army
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, BioEliina
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2024, BioEliina
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-May-2024, BioEliina
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
18-May-2024, BioEliina
Zaļžubīte Chloris chloris
18-May-2024, BioEliina
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, BioEliina
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2024, BioEliina
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, BioEliina
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, BioEliina
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2024, BioEliina
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
18-May-2024, erts
Žagata Pica pica
18-May-2024, Vabale
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-May-2024, Army
Grieze Crex crex
18-May-2024, Army
Vīru dzegužpuķe Orchis mascula
18-May-2024, Puķu Ilze
Mājas zvirbulis Passer domesticus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-May-2024, Army
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2024, Army
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, Army
Rubenis Lyrurus tetrix
18-May-2024, Vabale
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2024, Army
Žagata Pica pica
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Rubenis Lyrurus tetrix
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
18-May-2024, Vabale
Kārklu ķauķis Locustella naevia
18-May-2024, Army
Zaļžubīte Chloris chloris
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Vālodze Oriolus oriolus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, Vabale
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2024, erts
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2024, BioEliina
Vālodze Oriolus oriolus
18-May-2024, BioEliina
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-May-2024, BioEliina
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2024, BioEliina
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-May-2024, BioEliina
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
18-May-2024, BioEliina
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2024, BioEliina
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
18-May-2024, BioEliina
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2024, BioEliina
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2024, Vabale
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Grieze Crex crex
18-May-2024, maris74
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Tītiņš Jynx torquilla
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Grieze Crex crex
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2024, Vabale
Gaišais ķauķis Curruca curruca
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Grieze Crex crex
18-May-2024, Sintija Martinsone
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2024, BioEliina
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
18-May-2024, BioEliina
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, BioEliina
Urālpūce Strix uralensis
18-May-2024, Vabale
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, erts
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2024, erts
Baltā cielava Motacilla alba
18-May-2024, BioEliina
Brūnā čakste Lanius collurio
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Upes zīriņš Sterna hirundo
18-May-2024, BioEliina
Dārza ķauķis Sylvia borin
18-May-2024, Vabale
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
18-May-2024, BioEliina
Mērkaziņa Gallinago gallinago
18-May-2024, Vabale
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, Ilona_rasa
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Smaržīgā zemessomenīte Geocalyx graveolens
18-May-2024, Puķu Ilze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Krauklis Corvus corax
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Baltā cielava Motacilla alba
18-May-2024, BioEliina
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
18-May-2024, BioEliina
Niedru lija Circus aeruginosus
18-May-2024, BioEliina
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2024, BioEliina
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2024, BioEliina
Dzeltenā cielava Motacilla flava
18-May-2024, BioEliina
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
18-May-2024, BioEliina
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2024, BioEliina
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
18-May-2024, BioEliina
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2024, BioEliina
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2024, BioEliina
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-May-2024, BioEliina
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
18-May-2024, BioEliina
Brūnā čakste Lanius collurio
18-May-2024, BioEliina
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-May-2024, BioEliina
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
18-May-2024, BioEliina
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, BioEliina
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, BioEliina
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-May-2024, BioEliina
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
18-May-2024, BioEliina
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2024, BioEliina
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, BioEliina
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, BioEliina
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, BioEliina
Peļkājīte Prunella modularis
18-May-2024, BioEliina
Dadzītis Carduelis carduelis
18-May-2024, BioEliina
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2024, Ziemelmeita
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Sila cīrulis Lullula arborea
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Mērkaziņa Gallinago gallinago
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Pupuķis Upupa epops
18-May-2024, IevaM
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Peļkājīte Prunella modularis
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Meža zīlīte Periparus ater
18-May-2024, Vabale
Mērkaziņa Gallinago gallinago
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Meža tilbīte Tringa ochropus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Mājas balodis Columba livia f. domestica
18-May-2024, BioEliina
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
18-May-2024, Vabale
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Bezdelīga Hirundo rustica
18-May-2024, BioEliina
Bezdelīga Hirundo rustica
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2024, BioEliina
Gaišais ķauķis Curruca curruca
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Sīlis Garrulus glandarius
18-May-2024, Vabale
Mērkaziņa Gallinago gallinago
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Dārza ķauķis Sylvia borin
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Dzērve Grus grus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Grieze Crex crex
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
18-May-2024, Vabale
Meža pūce Strix aluco
18-May-2024, Vabale
Svītrainais ķauķis Curruca nisoria
18-May-2024, Ilona_rasa
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Meža balodis Columba oenas
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, Ilona_rasa
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Peļkājīte Prunella modularis
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-May-2024, Pēteris Strautiņš
Dzērve Grus grus
17-May-2024, Pēteris Strautiņš
Sloka Scolopax rusticola
17-May-2024, Pēteris Strautiņš
Grieze Crex crex
18-May-2024, Ilona_rasa
Sloka Scolopax rusticola
17-May-2024, Pēteris Strautiņš
Sloka Scolopax rusticola
17-May-2024, Pēteris Strautiņš
Vītītis Phylloscopus trochilus
17-May-2024, Pēteris Strautiņš
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
17-May-2024, Pēteris Strautiņš
Melnais mežastrazds Turdus merula
17-May-2024, Pēteris Strautiņš
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
17-May-2024, Pēteris Strautiņš
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, Ilona_rasa
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2024, Ilona_rasa
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, Ilona_rasa
Urālpūce Strix uralensis
18-May-2024, Vabale
Meža tilbīte Tringa ochropus
18-May-2024, Vabale
Meža balodis Columba oenas
18-May-2024, Vabale
Ķīvīte Vanellus vanellus
17-May-2024, Vabale
Dzērve Grus grus
18-May-2024, Vabale
Grieze Crex crex
18-May-2024, Tringa
Grieze Crex crex
18-May-2024, Tringa
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2024, mazais_ezis
Grieze Crex crex
18-May-2024, jurijs_jeskins
Grieze Crex crex
18-May-2024, jurijs_jeskins
Pupuķis Upupa epops
17-May-2024, jurijs_jeskins
Grieze Crex crex
18-May-2024, girtsbar
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2024, mazais_ezis
Kārklu ķauķis Locustella naevia
18-May-2024, Tringa
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2024, mazais_ezis
Grieze Crex crex
18-May-2024, Tringa
Grieze Crex crex
18-May-2024, mazais_ezis
Kārklu ķauķis Locustella naevia
18-May-2024, mazais_ezis
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2024, mazais_ezis
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2024, mazais_ezis
Meža pūce Strix aluco
18-May-2024, mazais_ezis
Meža pūce Strix aluco
18-May-2024, Tringa
Sila cīrulis Lullula arborea
18-May-2024, mazais_ezis
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2024, apogs apogs
Grieze Crex crex
18-May-2024, apogs apogs
Meža pūce Strix aluco
18-May-2024, apogs apogs
Mitrene (nenoteikta) Oniscoidea sp.
17-May-2024, Vīksna
Gaigala Bucephala clangula
5-May-2024, Adena_Sai
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, mazais_ezis
Sloka Scolopax rusticola
18-May-2024, mazais_ezis
16-May-2024, Vīksna
16-May-2024, Vīksna
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2024, Puķu Ilze
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2024, mazais_ezis
16-May-2024, Vīksna
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
16-May-2024, Vīksna
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
16-May-2024, Vīksna
16-May-2024, Vīksna
Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp.
16-May-2024, Vīksna
16-May-2024, Vīksna
Skujkoku ligzdu koksngrauzis Rhagium inquisitor
16-May-2024, Vīksna
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2024, mazais_ezis
Ķīvīte Vanellus vanellus
17-May-2024, Adena_Sai
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2024, mazais_ezis
Urālpūce Strix uralensis
18-May-2024, mazais_ezis
16-May-2024, Vīksna
Smecernieks Cossonus parallelepipedus Cossonus parallelepipedus
16-May-2024, Vīksna
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2024, apogs apogs
16-May-2024, Vīksna
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
18-May-2024, mazais_ezis
Kārklu ķauķis Locustella naevia
17-May-2024, Lietuviete
Urālpūce Strix uralensis
17-May-2024, mazais_ezis
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
17-May-2024, mazais_ezis
Lakstīgala Luscinia luscinia
17-May-2024, Bounijs
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
17-May-2024, mazais_ezis
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
17-May-2024, artis113
Sloka Scolopax rusticola
17-May-2024, artis113
Meža pūce Strix aluco
17-May-2024, mazais_ezis
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
17-May-2024, Kurmata
Grieze Crex crex
17-May-2024, apogs apogs
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
17-May-2024, finesse
Stirna Capreolus capreolus
17-May-2024, finesse
Lakstīgala Luscinia luscinia
17-May-2024, finesse
Lakstīgala Luscinia luscinia
17-May-2024, finesse
Dzeguze Cuculus canorus
17-May-2024, finesse
Rudā lapsa Vulpes vulpes
17-May-2024, finesse
Urālpūce Strix uralensis
17-May-2024, mazais_ezis
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
17-May-2024, Normunds R
Lielā gaura Mergus merganser
17-May-2024, Normunds R
Mazais mušķērājs Ficedula parva
17-May-2024, Normunds R 1
Meža pūce Strix aluco
17-May-2024, Tringa
Sloka Scolopax rusticola
17-May-2024, mazais_ezis
Meža pūce Strix aluco
17-May-2024, mazais_ezis
Pēdējās sugu izmaiņas
CerambyX 18-May-2024 00:47:48

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 18-May-2024 00:47:41

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 18-May-2024 00:47:32

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 18-May-2024 00:47:10

Apšu krāšņvabole Poecilonota variolosa ->


CerambyX 18-May-2024 00:45:13

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Lietuviete 17-May-2024 23:47:11

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 17-May-2024 22:48:13

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


CerambyX 17-May-2024 22:47:58

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


CerambyX 17-May-2024 22:46:13

Mētru raibvēderlācītis Spilosoma lubricipeda ->


CerambyX 17-May-2024 22:45:49

Mīkstspārnis Cantharis figurata Cantharis figurata ->


CerambyX 17-May-2024 22:45:30

Skudra (nenoteikta) Formicidae ->


CerambyX 17-May-2024 22:45:19

Kārklu sprīžotājpūcīte Colobochyla salicalis ->


CerambyX 17-May-2024 22:45:14

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


VijaS 17-May-2024 22:40:08

Daudzpilīte (nenoteikta) Metatrichia sp. ->


guta7 17-May-2024 22:27:43

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


Ilgonis 17-May-2024 20:20:07

Augs (nenoteikts) ->


ekologs 17-May-2024 20:16:31

Zaļā vairogblakts Palomena prasina ->


nekovārnis 17-May-2024 19:53:19

Eļļasvabole Meloe sp. Meloe sp. ->


nekovārnis 17-May-2024 19:45:50

Rožvabole (nenoteikta) Cetonia/Potosia sp. ->


IlzeP 17-May-2024 18:23:58

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Mežirbe777 17-May-2024 15:34:45

Rūsas sēne (nenoteikta) Pucciniales sp. ->


mardzh 17-May-2024 11:14:59

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2024 10:48:24

Ērglis (nenoteikts) Aquila sp. ->


Ziemelmeita 17-May-2024 10:32:22

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 17-May-2024 10:25:45

Erickiņš Phoenicurus phoenicurus ->


IlzeP 17-May-2024 10:25:19

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


zane_ernstreite 17-May-2024 07:03:58

Niedru stērste Emberiza schoeniclus ->


Zigurds Krievans 17-May-2024 00:06:14

Cekulpīle Aythya fuligula ->


Ziemelmeita 16-May-2024 22:44:37

Kailgliemezis, mīkstgliemezis (nenoteikts) Limacidae sp., Arionidae sp., Agriolimacidae sp. ->


IlzeP 16-May-2024 22:16:44

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Martins 16-May-2024 21:38:11

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 16-May-2024 21:37:31

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


IlzeP 16-May-2024 21:30:44

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


nekovārnis 16-May-2024 21:27:00

Rožvabole (nenoteikta) Cetonia/Potosia sp. ->


CerambyX 16-May-2024 21:18:28

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


CerambyX 16-May-2024 21:18:23

Mizasblakts Aradus sp. Aradus sp. ->


CerambyX 16-May-2024 21:17:58

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


CerambyX 16-May-2024 21:17:47

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 16-May-2024 21:17:12

Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines ->


nekovārnis 16-May-2024 21:09:47

Vabole (nenosakāma) Coleoptera sp. ->


Ziemelmeita 16-May-2024 20:44:33

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


nekovārnis 16-May-2024 20:36:52

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2024 20:34:42

Kukainis (nenoteikts) ->


Fuatra 16-May-2024 20:31:59

Pļavu lija Circus pygargus ->


Ziemelmeita 16-May-2024 20:29:18

Mežastrazds Turdus sp. Turdus sp. ->


nekovārnis 16-May-2024 20:29:11

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2024 20:28:44

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2024 20:28:16

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 16-May-2024 20:27:06

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 16-May-2024 20:24:08

Zeltītā rožvabole Cetonia aurata ->


nekovārnis 16-May-2024 20:23:09

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 16-May-2024 20:21:29

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 16-May-2024 20:20:38

Dižzirneklis Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis ->


nekovārnis 16-May-2024 20:15:51

Nezināms Ignotus ->


dziedava 16-May-2024 19:49:23

Sūna (nenoteikta) ->


CerambyX 16-May-2024 19:33:52

Kukainis (nenoteikts) ->


paliec 16-May-2024 18:57:53

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


Ziemelmeita 16-May-2024 17:38:23

Mieturu mugurene Polygonatum verticillatum ->


kripoks 16-May-2024 13:17:30

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


Ansis 16-May-2024 10:47:24

Vijolīte (nenoteikta) Viola sp. ->


Ansis 16-May-2024 10:46:21

Nezināms Ignotus ->


Ansis 16-May-2024 10:44:46

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 16-May-2024 10:43:55

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 16-May-2024 10:33:43

Sūna (nenoteikta) ->


adata 16-May-2024 08:54:32

Gļotpūpēdis (nenoteikts) Reticularia sp. ->


Aleksejs 16-May-2024 08:18:31

Ķauķis Phylloscopus sp. Phylloscopus sp. ->


Aleksejs 16-May-2024 08:17:54

Ķauķis Phylloscopus sp. Phylloscopus sp. ->


Ziemelmeita 16-May-2024 07:45:30

Parastais lāčpurns Morchella esculenta ->


Ziemelmeita 16-May-2024 05:42:23

Dzērve Grus grus ->


gunitak 16-May-2024 01:28:07

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


paliec 15-May-2024 21:51:43

Nezināms Ignotus ->


VijaS 15-May-2024 18:43:42

Sēne (nenoteikta) ->


Ansis 15-May-2024 16:02:08

Sūna (nenoteikta) ->


nekovārnis 15-May-2024 14:39:30

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


bišudzenis 15-May-2024 12:11:19

Dārza stērste Emberiza hortulana ->


Osis 15-May-2024 11:09:22

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


paliec 15-May-2024 10:48:04

Kailgliemezis, mīkstgliemezis (nenoteikts) Limacidae sp., Arionidae sp., Agriolimacidae sp. ->


CerambyX 14-May-2024 23:38:24

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 14-May-2024 23:19:52

Kamene (nenoteikta) Bombus sp. ->


CerambyX 14-May-2024 23:19:45

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 14-May-2024 23:19:08

Lapgrauzis Chrysolina graminis Chrysolina graminis ->


CerambyX 14-May-2024 23:15:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 14-May-2024 23:15:49

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 14-May-2024 23:15:21

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 14-May-2024 23:14:13

Zemesblakts Trapezonotus sp. Trapezonotus sp. ->


Edgars Smislovs 14-May-2024 22:27:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 14-May-2024 20:34:50

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 14-May-2024 20:05:37

Tumšā eļļasvabole Meloe proscarabaeus ->


nekovārnis 14-May-2024 20:04:35

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 14-May-2024 20:03:58

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 14-May-2024 20:02:35

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 14-May-2024 20:01:53

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


gunitak 14-May-2024 19:14:17

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


goba 14-May-2024 17:30:01

Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola ->


Ziemelmeita 14-May-2024 17:28:26

Krabjzirneklis (nenoteikts) Thomisidae sp. ->


ekologs 14-May-2024 13:11:52

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


IlzeP 14-May-2024 10:44:42

Augs (nenoteikts) ->


IlzeP 14-May-2024 10:43:16

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 14-May-2024 08:25:30

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


FunnyFox 13-May-2024 22:17:54

Sarkanā klija Milvus milvus ->


Zigurds Krievans 13-May-2024 21:45:29

Sarkanā puskuitala Limosa lapponica ->


CerambyX 13-May-2024 21:36:28

Zilā eļļas vabole Meloe violaceus ->


Edgars Smislovs 13-May-2024 21:24:23

Nezināms Ignotus ->


Edgars Smislovs 13-May-2024 21:23:55

Nezināms Ignotus ->


Edgars Smislovs 13-May-2024 21:23:26

Nezināms Ignotus ->


Edgars Smislovs 13-May-2024 21:22:39

Nezināms Ignotus ->


Edgars Smislovs 13-May-2024 21:21:47

Nezināms Ignotus ->


Edgars Smislovs 13-May-2024 20:51:25

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


edzhus 13-May-2024 20:45:30

Peļu klijāns Buteo buteo ->


Ziemelmeita 13-May-2024 20:41:08

Zivju gārnis Ardea cinerea ->


Acenes 13-May-2024 20:16:07

Kamene (nenoteikta) Bombus sp. ->


dziedava 13-May-2024 19:56:43

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


Edgars Smislovs 13-May-2024 19:37:48

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Acenes 13-May-2024 19:11:11

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


kirsisnelsons 13-May-2024 18:44:50

Mazais svilpis Carpodacus erythrinus ->


Lietuviete 13-May-2024 17:52:09

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 13-May-2024 17:33:36

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ilgonis 13-May-2024 17:27:11

Parastā pērkonene Erysimum cheiranthoides ->


Karmena 13-May-2024 17:09:22

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 13-May-2024 14:43:06

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 13-May-2024 14:13:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 13-May-2024 13:23:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 13-May-2024 13:20:55

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 13-May-2024 11:29:01

Pūcīte (nenoteikta) Noctuidae sp. ->


CerambyX 13-May-2024 11:19:14

Zaigkode Nematopogon sp. Nematopogon sp. ->


CerambyX 13-May-2024 11:18:57

Zaigkode Nematopogon sp. Nematopogon sp. ->


Ziemelmeita 13-May-2024 11:14:01

Vālīšu staipeknis Lycopodium clavatum ->


CerambyX 13-May-2024 11:11:38

Madaru joslainais lapsprīžmetis Xanthorhoe spadicearia ->


Lietuviete 13-May-2024 10:16:47

Čakste Lanius sp. Lanius sp. ->


CerambyX 13-May-2024 09:59:55

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 13-May-2024 09:59:55

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


CerambyX 13-May-2024 09:59:29

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 13-May-2024 09:59:12

Bite (nenoteikta) Apidae sp. ->


CerambyX 13-May-2024 09:58:02

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 13-May-2024 09:57:07

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 13-May-2024 09:56:53

Vairogvabole Cassida ferruginea Cassida ferruginea ->


CerambyX 13-May-2024 09:56:43

Alkšņu zilais lapgrauzis Agelastica alni ->


CerambyX 13-May-2024 09:56:34

Kukainis (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 13-May-2024 09:33:41

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 13-May-2024 09:32:38

Zeltgalvītis Regulus regulus ->


CerambyX 13-May-2024 09:32:07

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


paliec 13-May-2024 09:31:42

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 13-May-2024 09:30:56

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


Ansis 13-May-2024 07:45:56

Sūna (nenoteikta) ->


Ziemelmeita 13-May-2024 06:05:01

Brūnkaklis Aythya ferina ->


VijaS 12-May-2024 22:20:12

Pilienīšu dzimtas gļotsēne (nenoteikta) Trichiaceae sp. ->


Edgars Smislovs 12-May-2024 20:31:59

Čakste Lanius sp. Lanius sp. ->


nekovārnis 12-May-2024 16:45:51

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 12-May-2024 16:45:12

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 12-May-2024 16:42:03

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 12-May-2024 16:40:40

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 12-May-2024 16:39:50

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


nekovārnis 12-May-2024 16:38:07

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 12-May-2024 16:37:21

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


nekovārnis 12-May-2024 16:35:39

Krabjzirneklis (nenoteikts) Thomisidae sp. ->


Ansis 12-May-2024 16:20:55

Šķeltcepurene (nenoteikta) Schistidium sp. ->


Ansis 12-May-2024 16:18:41

Šķeltcepurene (nenoteikta) Schistidium sp. ->


Ansis 12-May-2024 15:51:54

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 12-May-2024 15:49:58

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 12-May-2024 15:49:02

Sūna (nenoteikta) ->


Kukainis 12-May-2024 15:29:16

Dēle (nenoteikta) Hirudinea sp. ->


Kukainis 12-May-2024 15:26:10

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


Kukainis 12-May-2024 15:24:45

Resnkājods (nenoteikts) Bibionidae sp. ->


Ansis 12-May-2024 15:24:43

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 12-May-2024 15:23:48

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 12-May-2024 15:23:06

Sūna (nenoteikta) ->


Trakās skudras 12-May-2024 12:23:23

Priežu sviestbeka Suillus variegatus ->


finesse 12-May-2024 11:09:28

Mežastrazds Turdus sp. Turdus sp. ->


finesse 12-May-2024 11:09:08

Mežastrazds Turdus sp. Turdus sp. ->


Ansis 11-May-2024 23:35:26

Pļavas ķērsa Cardamine pratensis ->


Ansis 11-May-2024 23:32:51

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2024 23:31:57

Vijolīte (nenoteikta) Viola sp. ->


Ansis 11-May-2024 23:31:15

Pavasara grīslis Carex caryophyllea ->


Ansis 11-May-2024 23:30:46

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2024 23:29:27

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2024 23:29:10

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2024 23:28:27

Vijolīte (nenoteikta) Viola sp. ->


Ansis 11-May-2024 23:27:54

Vijolīte (nenoteikta) Viola sp. ->


Ansis 11-May-2024 23:24:59

Pavasara grīslis Carex caryophyllea ->


Ansis 11-May-2024 23:24:27

Kodīgā gundega Ranunculus acris ->


Ansis 11-May-2024 23:23:31

Ričija (nenoteikta) Riccia sp. ->


Ansis 11-May-2024 23:22:07

Vītols, kārkls (nenoteikts) Salix sp. ->


Ansis 11-May-2024 23:21:34

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 11-May-2024 23:20:40

Paparde (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2024 23:19:26

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2024 23:17:42

Kosa (nenoteikta) Equisetum sp. ->


Ansis 11-May-2024 23:15:40

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2024 23:15:21

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 11-May-2024 23:14:37

Efeju sētložņa Glechoma hederacea ->


meža_meita 11-May-2024 23:14:20

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 11-May-2024 23:12:36

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 11-May-2024 23:12:12

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 11-May-2024 23:11:58

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 11-May-2024 23:11:33

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ansis 11-May-2024 23:10:50

Smaržīgā vijolīte Viola odorata ->


Ansis 11-May-2024 23:07:29

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2024 23:06:57

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2024 23:06:10

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2024 23:05:46

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2024 23:04:48

Vijolīte (nenoteikta) Viola sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Mo 18.maijs, 08:08

Spidiļķis jeb pempiņš (Rhodeus amarus). Nav izvēlnē.


Ilgonis 18.maijs, 07:46

Paldies, un es biju tik pārliecināts.


Vīksna 18.maijs, 00:49

Paldies !


Vīksna 18.maijs, 00:47

Paldies !


ekologs 17.maijs, 22:58

Paldies, Uģi! :)


Alvis Āboliņš 17.maijs, 22:27

Varbūt mežā jāmeklē ligzda?


guta7 17.maijs, 22:27

Paldies, Artur!


ekologs 17.maijs, 22:25

Māņkoksngrauzis (Oedemera virescens).


ekologs 17.maijs, 20:15

Jā, taisnība gan, tie pleci arī. Paldies, Marek! :)


ekologs 17.maijs, 19:53

Ok. Ko Uģis teiks?


nekovārnis 17.maijs, 19:51

Otrais ūsu posms izskatās garāks par trešo un priekškrūšu vairoga plecu priekšpuse tāda apaļīga. Aizdomas ka P.viridissima.


nekovārnis 17.maijs, 19:42

Varētu būt mazais vijolīšu raibenis, bet neesmu drošs.


Siona 17.maijs, 18:39

Paldies! :)


kimkim 17.maijs, 17:31

cirpto liepu lapotnē


ekologs 17.maijs, 14:08

Māņmīkstspārnis (Malachius bipustulatus).


ekologs 17.maijs, 13:14

Skatos un domāju, B.quadrimaculatum vai pat arī B. bruxellense?


Rallus 17.maijs, 13:04

Izcils novērojums! Apsveicu!


BI 17.maijs, 12:29

Gredzenots 08.08.2017 kā ad tēviņš Skrundas zivju dīķi


mardzh 17.maijs, 11:15

Paldies :)


Irbe 17.maijs, 10:40

Ezeru


Irbe 17.maijs, 10:36

5.sekundē tītiņš


Ziemelmeita 17.maijs, 10:30

Paldies!


Meinards D. 17.maijs, 10:19

Dzeltenā stērste un tītiņš


Meinards D. 17.maijs, 10:17

Ceru ķauķis.


ekologs 17.maijs, 09:34

Lygus pratensis?


ekologs 17.maijs, 09:32

Skatos un netieku skaidrs, Nysius cymoides vai arī Liorhyssus hyalinus?


Irbe 17.maijs, 07:15

Melnais erickiņš


Irbe 17.maijs, 07:10

Ir


zane_ernstreite 17.maijs, 07:03

O, paldies, Margarita! Redzēju ļoti netieši un fotogrāfijā novērtēju kā niedru stērsti.


angel 16.maijs, 23:12

Paldies!


Siona 16.maijs, 21:30

Paldies! :)


Ilgonis 16.maijs, 21:21

Paldies, neko tamlīdzīgu nebiju redzējis, 50 m uz Z lidinājās vairāki


nekovārnis 16.maijs, 21:08

Ir tas krāsojums brūnajiem viršu sprīžmešiem diezgan mainīgs. Tēviņi šķiet košāki. Šī mātīte - smalkas antēnas.


Ilgonis 16.maijs, 20:33

Paldies, te viņu daudz bet arī tik gaišs?


Ziemelmeita 16.maijs, 20:29

Paldies,Margarita!


Ziemelmeita 16.maijs, 20:28

Paldies,Marek, par skaidrojumu!


Irbe 16.maijs, 20:27


Ziemelmeita 16.maijs, 20:26

Paldies,Marek!


nekovārnis 16.maijs, 20:25

Šī manuprāt Potosia cuprea. Zeltītajai rožvabolei tie plankumi šaurāki, smalkāki.


Ziemelmeita 16.maijs, 19:35

Paldies,Uģi!


Irbe 16.maijs, 17:29

Krīklis


FoxPaws 16.maijs, 15:08

Cerams, ka YIT pa vasaru tai pļavā neuzsāks nākamo māju celtniecību.


FoxPaws 16.maijs, 15:05

Varbūt balss bija no pļavas starp Ē.Valtera un Kaivas ielu, bet bija samērā labi dzirdama Vecajā Biķernieku ielā


Irbe 16.maijs, 12:58

Foto brūnspārnu ķauķis


Ziemelmeita 16.maijs, 12:20

Paldies,Ansi!


Linards Dedzis 16.maijs, 09:00

Paldies Ansi par labojumu un par izglītošanu. Tagad zināšu, ka tūbainis ķirsis ir līdz 1 m augsts krūms!


IlzeP 16.maijs, 07:50

Sedge wabler ir ceru ķauķis, taču rakstīju par principu, ka noteikšanas aplikācijas rezultātiem jāpieiet kritiski.


Irbe 16.maijs, 00:23

Niedru strazds


Irbe 16.maijs, 00:14

Brūnspārnu ķauķis uztraucas


Irbe 16.maijs, 00:11

Ziemeļu gulbis


Agnis12 15.maijs, 23:09

https://youtu.be/hwrsNfB1hEY?si=1846lLIc9cuNauok


erts 15.maijs, 16:44

Man 2.atradne Nīcgales mežos, no 1.atradnes 600. metri. Uz meža stigas apmēram 50.metru garumā pa kādam augam.


davis_wi 15.maijs, 16:06

Vai tad sedge warbler nav ceru ķauķis tieši?


Ziemelmeita 15.maijs, 14:59

Paldies,Marek!


IlzeP 15.maijs, 12:24

Uz aplikāciju vien gan nevar paļauties, ziņojot novērojumus!


ekologs 15.maijs, 07:33

Vai piedošanu: ) Paldies, Uģi!:)


ekologs 15.maijs, 07:33

Paldies, Marek! Baigi līdzīgas :)


Vīksna 15.maijs, 00:19

Paldies !


Vīksna 15.maijs, 00:18

Paldies !


Mari 14.maijs, 23:39

Paldies, Uģi!


Igors 14.maijs, 21:16

Četri putnēni


Ivetta 14.maijs, 20:18

Paldies, Marek!


gunitak 14.maijs, 19:14

Paldies!


goba 14.maijs, 17:31

"Merlin" identificēja kā grīšļy ķauķi seidge warbler, bet tā acīmredzot ir kļūda.


Amanda 14.maijs, 14:45

Varbūt Mazais ērglis


ekologs 14.maijs, 13:59

Manuprāt, Sprakšķis (Ectinus aterrimus).


ekologs 14.maijs, 13:11

Ok, tad mainu uz sugu. Paldies! :)


ekologs 14.maijs, 13:09

Tagad viss kārtībā. Visus pievienotos novērojumus izdzēsu un ieliku no jauna. Nezinu, kaut kas tur sistēmā notika. Kad pievienoju novērojumus, viss bija kārtībā, bet tad pēc kāda laika, novērojuma punkt kaut kur pazuda.


Ilgonis 14.maijs, 12:47

Paldies, Ilze.


Mage 14.maijs, 12:17

Dzērve Ziemeļu gulbju kompānijā


dekants 14.maijs, 11:24

Iespējams bija domāts gaišais ķauķis?


IlzeP 14.maijs, 10:52

Teorētiski mikroliegumu veidot var - laksis ir sarakstā. Bet vai vieta ir apdraudēta (ja neskaita latvāņus)? Ļoti tuvu mājām.


IlzeP 14.maijs, 10:46

Kas tur bija ar tiem punktiem - tagad viss ok? Varbūt bija suga ar slēpjamu atradnes vietu - tā, kam nerādījās punkts?


IlzeP 14.maijs, 10:45

Vispār jau ģimenei skaits = 1 (pēc putnu uzksiaišu metodikas)


IlzeP 14.maijs, 10:44

Domāju, ka ir pūkainā zemzālīte


IlzeP 14.maijs, 10:39

Vai citi zinātāji piekrīt?


nekovārnis 14.maijs, 08:24

Varētu būt šī suga


Ilgonis 14.maijs, 00:06

Paldies par ideju!


Cardinal 13.maijs, 23:18

Kā lai aizsargā šo vietu? Vai var izveidot mikroliegumu? Un arī latvāņi nāk virsū.


ekologs 13.maijs, 22:41

Neesmu pārliecināts, bet, manuprāt, Smecernieks (Hypera adspersa). Ko Mareks, Uģis domā. DD Hypera sp. nepiedāvā.


ekologs 13.maijs, 22:23

Izskatās, ka visus šodien ievadītos novērojumus jādzēš un jāievada no jauna :(


ekologs 13.maijs, 22:21

Tagad laikam rāda punktu. Citos novērojumos arī laikam punkti pazuda.


Ziemelmeita 13.maijs, 21:26

Paldies,Edgar.


Edgars Smislovs 13.maijs, 21:11

4? 4 pull vai 2 Ad un 2 pull?


adata 13.maijs, 21:06

Varbūt pūkainā zemzālīte?


ekologs 13.maijs, 21:05

Šī, manuprāt, būs Tumšā eļļasvabole (Meloe proscarabaeus).


Lietuviete 13.maijs, 19:43

Paldies, Edgar, par labojumiem!


ekologs 13.maijs, 18:57

Līķvabole (Phosphuga atrata)


kirsisnelsons 13.maijs, 18:44

Nav komentāru. Bet labi nav.


IlzeP 13.maijs, 17:24

Izlaboju. Bet interesanti, ka rādījās precīzs pulksteņa laiks tam nepareizajam - 29. martam.


Vīksna 13.maijs, 17:20

Paldies !


Karmena 13.maijs, 17:10

Paldies, Amanda, par sugas noteikšanu!


Amanda 13.maijs, 14:56

Erickiņš


dziedava 13.maijs, 12:43

Tur fonā nav lapsastes vienādvācelīte ar sporogoniem?


i.vasiljevs 13.maijs, 11:58

Novērojums 29.04.2024 11:17


CerambyX 13.maijs, 11:12

Suga precizēta pēc N.Savenkova komentāra


Kiwi 13.maijs, 09:15

Paldies, Marek!


kamene 13.maijs, 08:52

Vēlāk vēl dažas manīju. Kādā rakursā vajadzētu nobildēt?


Ziemelmeita 13.maijs, 06:04

Paldies, Margarita!


Ziemelmeita 13.maijs, 06:03

Paldies, Margarita! Grūti saprast, attālums liels, bildes sliktas, pieredze arī maza, pats sākums putnu vērošanā.


Irbe 13.maijs, 00:32

Ģirlicis


Irbe 13.maijs, 00:24

Gaigalas M


Irbe 13.maijs, 00:22

Varbūt purva tilbītes?


KristianaO 12.maijs, 19:15

Paldies, Edgar par komentāru! Iešu vēlreiz meklēt un apskatīt tuvāk, lai saprastu, vai šīs auga uz kādas kritalas, vai zemes.


ekologs 12.maijs, 18:51

Manuprāt, Melnulis (Opatrum sabulosum).


Ziemelmeita 12.maijs, 17:46

Paldies,Marek!


adata 12.maijs, 17:42

Vai šī nevar būt klijainā henotēka?


VijaS 12.maijs, 17:12

Paldies, Ansi, par visiem labojumiem!


VijaS 12.maijs, 17:09

Paldies, Renāte!


Ilgonis 12.maijs, 17:02

paldies par noteikšanu, neatlika laika salīdzināt ar pagājušā gada atrasto


Ilgonis 12.maijs, 16:54

Paldies par labojumu, kurš mani izbrīnija.


Ilgonis 12.maijs, 16:49

Paldies par labojumu.


Ilgonis 12.maijs, 16:42

kat kā maz ieziņota, 10 gados šis ir ceturtais


Ilgonis 12.maijs, 16:34

paldies, ši ļoti interesanta


zane_ernstreite 12.maijs, 16:31

Paldies, Ansi!


Ansis 12.maijs, 16:20

Šķiet, atradu īsto betoba bluķi; un tur augošās šķeltcepurenes tiešām atbilst Schistidium submuticum


Ziemelmeita 12.maijs, 15:58

Paldies,Ansi, par palīdzību sūnu noteikšanā.


Ziemelmeita 12.maijs, 15:27

Paldies,Voldemār!


IlzeP 12.maijs, 13:17

Paldies, Ansi, par info - šo nezināju.


Ziemelmeita 12.maijs, 12:21

Paldies,Renāte!


Ziemelmeita 12.maijs, 12:17

Paldies,Ansi. Purva sfagnu pārliku atsevišķi.


Osis 12.maijs, 12:03

Paldies Marek!


Ziemelmeita 12.maijs, 12:03

Paldies,Artur!


ekologs 12.maijs, 12:02

Resnkājods (Bibionidae sp.).


davis_wi 12.maijs, 02:16

Drīz varēs likt T pazīmi, pirms 6 dienām ziņoju.


dziedava 11.maijs, 23:48

Paldies, Ansi!


meža_meita 11.maijs, 23:13

Man arī patīk :D


Ansis 11.maijs, 21:46

Pirmajos 3 foto ir cita suga - purva sfagnas. Tos derētu pārlikt atsevišķā sugas ziņojumā.


Ziemelmeita 11.maijs, 21:18

Paldies,Ansi par visiem labojumiem un padomiem. Iebraukšu papētīšu pļavas silpurenes, viņu tur ļoti daudz.


Ansis 11.maijs, 20:49

Pļavas silpureni vajadzētu fotografēt tā - lai redzama ziedlapu iekšpuses krāsa. Ja tā gaiši violeta - tad tipiskā suga, bet ja tumši violeta - tad retākā tumšziedu pasuga ssp. nigricans.


Ansis 11.maijs, 20:40

Trīsenes ziedēs nedaudz vēlāk - jūnijā.


Ansis 11.maijs, 20:19

Tūbainais ķirsis ir mazs, līdz 1 m augsts krūms.


ekologs 11.maijs, 20:15

Skaidrs. Paldies, Marek! :)


nekovārnis 11.maijs, 20:12

E.tenax noteikti nav - tam uz acīm pa divām vertikālām matiņu joslām un pakaļkājas stilbs vidusdaļā paplatināts. Par 90% teiktu ka Eristalis nemorum. Tai arī šaura melna sejas josla, šauras, izteiktas stigmas uz spārniem un arī pakaļkājas posmu proporcijas varētu atbilst. Diemžēl šajā ģintī ir vairākas man nezināmās sugas, piemēram, britu grāmatā no 10 viņu Eristalis sugām aprakstītas tikai 7. Cik sugu un kādas Latvijā nav ne jausmas.


Ansis 11.maijs, 20:09

Izdevās atrast un tikt skaidrībā ar sugu :)


zinzin 11.maijs, 12:56

Nesa materiālu ligzdai


Irbe 11.maijs, 11:41

Kriš, kur ir tās 6 bildes? Kaut sliktas, varbūt tās ko noskaidrotu.


IlzeP 11.maijs, 10:56

Kādas lijas tēviņš? Lauku lija: http://www.putni.lv/circya.htm, pļavu lija: http://www.putni.lv/cirpyg.htm


kimkim 11.maijs, 09:07

Reģu parka dīķī


Gradin 11.maijs, 06:54

Paldies, maija pirmajos datumos migrācija Kolkas ragā bija ekselenta


guta7 11.maijs, 06:19

Izlasot Kriša aprakstu, šķiet, ka arī esmu sastapusi šādu putnu 17.04.24. ap plkst 11.40 ceļa posmā Dikļi-Mazbrenguļi. Lidinājās virs ceļa pavisam zemu, man braucot, tieši pretīm, tāpēc saskatīju labi, bet pietrūka laika, lai nofotografētu. Nelielu, gandrīz baltu plēšputnu, nebiju redzējusi. Sajūtas bija neaprakstāmas, vēl tagad atceros šī putna skatienu. Mājās izpētīju grāmatas un nolēmu, ka tādu pie mums sastapt nevar, gan jau kāds ar leicisma pazīmi. Protams, bez bildes nekā, bet vabūt kādam noder šī ziņa.


IlzeP 10.maijs, 22:17

Novērojumam drīkst pievienot tikai konkrētā novērojuma foto (var arī sliktā kvalitātē, varbūt vajadzīgās pazīmes redzamas).


Ziemelmeita 10.maijs, 21:25

Paldies,Edgar!


nekovārnis 10.maijs, 19:52

Foto? Iepriekš zināmās gaiļbiksīšu sīkraibeņa atradnes tālu no šejienes, vajadzētu kādas konkrētākas novērojuma liecības.


Ziemelmeita 10.maijs, 19:49

Paldies,Krister!


Ziemelmeita 10.maijs, 19:48

Paldies,Krister! Tā man arī sanāca pēc noteicēja.


Kristers K 10.maijs, 19:47

Zivjerglis


Kristers K 10.maijs, 19:47

Mazā gaura


Ilona_rasa 10.maijs, 19:11

Domāju, tas ir peļu klijāns.


Vladimirs S 10.maijs, 17:13

Ar inteneta bildi neies cauri, pievienojat savas bildes, par kurām ir minēts piezīmēs. Bez noteikšanas apraksta/bildes novērojums nav vērtējams.


Krišs 10.maijs, 16:59

Šis ir Latvijas gaisa telpas karalis sanāk!


Krišs 10.maijs, 16:56

Skaists eksemplārs!


Krišs 10.maijs, 16:53

Labas bildes!


Krišs 10.maijs, 16:51

Kas tas par plēsēju viņu taranē no aizmugures "Zivju ērglis'?


Amanda 10.maijs, 16:46

Žubītes ligzda


Krišs 10.maijs, 15:09

Mainīt datus Piezīmes Draugi man ir karsti novērojumi! Pirmoreizi manīju šo eksemplāru 30. Aprīlī ap to pašu laiku 18:00 - tad kad to pamaniju gandrīz nobraucu ar auto no ceļa braucamās daļas, jo skats bija iespaidīgs. Mājās atcerējos, izpētiju, sapratu un nodomāju ka nezvai es to vēl redzēšu un nezvai man kāds ticēs, bet tad pēc nedēļas es viņu pamanu atkal(vīņš medī - viņš ir lokāls, kkur ir ligzda) otrajā tikšanās reizē biju gatavs uzšāvu 6 bildes, bet tās nav pietiekoši labas, lai to idintificētu uz 100. Vot tā mani draugi iemetat man kādu punktu, jo manuprāt šis novērojums iet topā un tas ir unikāls eksemplārs! Meiģināšu nofotogrāfēt!


Krišs 10.maijs, 14:29

Bildē redzams sugas brālis no interneta bildēm!


Ziemelmeita 10.maijs, 13:50

Paldies,Edgar, par labojumiem.


Kiwi 10.maijs, 11:38

Paldies, Edgar, par apstiprinājumu!


marsancija 09.maijs, 23:39

Apstādījumu augs Austrumu doronika iemājojusi netipiskā vidē.


guta7 09.maijs, 23:15

Paldies par palīdzību noteikšanā un iespēju mācīties.


guta7 09.maijs, 23:13

Par celmlodīti biju iedomājos, bet nebiju pārliecināta, redzot to pirmo reizi.


guta7 09.maijs, 23:12

Bija cieta, tāpēc gļotsēne nevarētu būt.


guta7 09.maijs, 23:11

Varētu būt, ka tā, jo visas auga vienā čupā un ļoti daudzveidīgas dažādās stadijās.


Bekuvecis 09.maijs, 22:31

Drusku gan šaubas par pirmajā attēlā redzamo: vai tomēr nav cita?


Bekuvecis 09.maijs, 22:29

Ja uz trūdošas lapkoka koksnes (vai pareizi saskatu?), tad varētu būt iesārtā sīkmicīte Cudoniella acicularis; lai gan datums tāds dīvaini agrs. (Par šo sugu neskatiet latvijasdaba.lv - tur ir kaut kāds pilnīgs sviesC).


felsi 09.maijs, 22:18

Pievienoju mikroskopiju.


Bekuvecis 09.maijs, 22:12

Ja vien nav kāda vizuāli ļoti līdzīga gļotsēne!


angel 09.maijs, 22:04

Paldies!


Bekuvecis 09.maijs, 21:57

Ļoti jaunas, tāpēc vēl ne īsti "pēc sevis"!


Bekuvecis 09.maijs, 21:35

Ir nopietnas aizdomas par vienu pavasara askusēni, taču kaut cik drošam verdiktam ar šādu foto vienā rakursā ir "par īsu".


Vladimirs S 09.maijs, 21:32

Paldies!


Ziemelmeita 09.maijs, 21:09

Spuļģītis


ekologs 09.maijs, 21:02

Manuprāt, Lapgrauzis (Linaeidea aenea).


ekologs 09.maijs, 20:41

Sprakšķis (Agrypnus murinus).


Ziemelmeita 09.maijs, 20:37

Paldies,Amanda un Edgar. Tuvāk pie meža bija arī ekskrementu kaudzīte, spalvas pie paša dzelzceļa.


Karmena 09.maijs, 20:37

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


Amanda 09.maijs, 20:30

Varbūt mednis


adata 09.maijs, 20:27

Jums pārbaudes datiem gads kļūdains.


Edgars Smislovs 09.maijs, 20:10

Vai datums precīzs?


pētniece 09.maijs, 15:11

Var būt. 2022. gadā vēl slikti zināju pazīmes


Ziemelmeita 09.maijs, 14:50

Paldies,Edgar!


Karmena 09.maijs, 12:23

Paldies par sugas noteikšanu un labojumu, Marek!


Ziemelmeita 09.maijs, 12:02

Paldies,Marek!


Vīksna 09.maijs, 12:01

Paldies !


Vīksna 09.maijs, 12:00

Paldies !


VijaS 09.maijs, 11:51

Visticamāk jā. Ja vien nebija cietas kā piepes.


nekovārnis 09.maijs, 11:32

Vairākās vietās uz sausokņiem bija šāda izmēra, bet plakanākas ar sakaltušu virsmu. Droši vien tās pašas tik vecākas?


VijaS 09.maijs, 11:17

Kā izskatās, no gļotsēnēm tas ir praktiski vienīgais, kas šobrīd aug. Mēs ar dažiem Mikologu biedrības pārstāvjiem arī turpat netālu klejojām un tikām pie vēl pāris novērojumiem. :)


nekovārnis 09.maijs, 11:08

Paldies, Vija! :)


VijaS 09.maijs, 11:05

Tā bija arī mana versija.


davis_wi 09.maijs, 10:56

Interesants novērojums iekšzemē?


davis_wi 09.maijs, 10:56

Interesants novērojums?


Ziemelmeita 09.maijs, 10:47

Paldies,Uģi!


zalktene12 09.maijs, 08:16

Paldies, Jums taisnība.


Ziemelmeita 09.maijs, 08:00

Paldies,Margarita.


Ziemelmeita 09.maijs, 07:57

Paldies,Margarita. Putnu redzēju koku lapotnē, bet ne tik labi. Klausoties putni.lv balsis, likās,ka plukškis, bet nav man vēl tik daudz pieredzes.


Bekuvecis 09.maijs, 07:55

Lielas aizdomas par Phlebiopsis gigantea, tomēr pēc šiem foto 100% drošs neesmu.


Irbe 09.maijs, 07:31

Redzēts plukšķis? Šādi čerkstina pelēkais strazds


Irbe 09.maijs, 07:16

Upes tilbīte

Pēdējie komentāri rakstiem
nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 16-May-2024, 20:58

Vainīgs, labošu. Te biju skatījies 2022.gadu un 23. palaidu garām.


gunitak Vismaz 10000 novērojumu 16-May-2024, 20:23

Liels paldies Marek un Uģi! Man 2023.g. sanāk 9 sugas.


ekologs Vismaz 1000 novērojumu 16-May-2024, 10:59

Paldies, Marek! :)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 16-May-2024, 09:35

Paldies ! Interesants apkopojums par koksngraužiem, un ja vēl esmu šajā sarakstā. Konsgraužus itkā esmu salikusi, bet pārējo gan iekavējusi, pat pērno visu neieliku.


Viola76 7-May-2024, 15:31

Prieks par tik daudz jaukiem atklājumiem, Man gan tā ir sveša pasaule, bet varbūt šogad ko atrdīšu.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 6-May-2024, 17:33

Paldies! :) Jā, Vija, substrātu vēlams pierakstīt, jo, apkopojot datus, foto neredz. Maijs laikam ir tukšākais mēnesis, bet pēc lietiem varētu pamazām sākties arī vasaras sugas. Interesantākais šogad šķistu atrast gļotsēnes uz tūs  (..)


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 30-Apr-2024, 13:18

Vislielākā pateicība Julitai gan par šo apkopojumu, kuru kā vienmēr izlasīju ar lielu interesi :), gan, vēl jo vairāk, par visu to milzīgo darbu un enerģiju, kas ieguldīts, lai līdz tādiem rezultātiem tiktu. Jā, šis gads tik tiešā  (..)


felsi Vismaz 10000 novērojumu 28-Apr-2024, 18:48

Prieks par gļotsēņniekiem un jaunatklājumiem! Vislielākā atzinība un aplausi Julitai par Latvijas gļotsēņu izvešanu pasaulē!


dekants Vismaz 10000 novērojumu 24-Mar-2024, 13:07

Izgāju cauri vairākam sugām, kas ligzdošanas laikā piemērotā biotopā un nomainīju uz kādu no ligzdošanas pazīmēm. Viss kārtībā, paldies!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 23-Mar-2024, 13:11

Valda, tur var būt vainīga arī Dabasdatu kļūda, ir gadījumi, kad novērojums nepiesaistās attiecīgajam kvadrātam. Problēma tiek meklēta.


dekants Vismaz 10000 novērojumu 23-Mar-2024, 13:08

  (..)


gunitak Vismaz 10000 novērojumu 23-Mar-2024, 09:15

Valda, ziņošanas statuss jānorāda vismaz B, uzturas ligzdošanai piemērotā biotopā, tad ziņojums uzrādīsies atlantā.


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 23-Mar-2024, 02:09

Skatot arī savu māju iekļaujošo kvadrātu 3224 - 54, kur minētas trūkstošās putnu sugas(ja nejaucu), tad vismaz puse agrāk ziņotas dabasdatos.Nu žagatas man katru dienu kaķu traukus uzpasē, pat ligzdo dārzā, pa reizei ziņoju, kad nobi  (..)


forelljjanka Vismaz 10000 novērojumu 22-Mar-2024, 14:44

Nē,tad viss ir kārtībā!:D Nedomāju,ka sārmeņu tik daudz,pats redzēju tikai 2.x mūžā un jaunā vietā.Kazeņu gan vairs neliekas nekas īpašs,vismaz kur es apgrozos.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 22-Mar-2024, 09:15

Jāni, tad Tev 39 sugas, nevis 38 (Gada garākās dienas akcijā)? Pie retākajām tur parādītas līdz 2 novērojumiem, sārmeņu resngalvītim - 4.


forelljjanka Vismaz 10000 novērojumu 20-Mar-2024, 16:32

Kristapam paslīdējis garām novērojums,kas viestu izmaiņās viņa prezentācijā .;) https://dabasdati.lv/lv/observation/6j574g8vkmvdtd7ehb7nric8u6/


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 15-Mar-2024, 21:11

Tiešraide būs, gan Zoom, gan Latvijas Dabas fonda YouTube kanālā (https://www.youtube.com/@LatvijasDabasfondsOnline/streams). Zoom saites tiks nosūtītas tiem, kas pieteicās e-pastā.


Alvis Āboliņš Vismaz 1000 novērojumu 15-Mar-2024, 20:31

Vai tiešraide šogad nebūs?


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 14-Mar-2024, 07:39

Uz dalību sanāksmē vēl var pieteikties!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 10-Mar-2024, 13:54

Julita, īsi pastāstīšu pie pērnā gada aktualitātēm. Tā kā testa versiju redzēja tikai daļa administratoru un vēl būs daudz uzlabojumu līdz vasarai, manuprāt, vēl nav jēgas publiski demonstrēt.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Mar-2024, 10:34

Par pāreju uz Ornitho nekas netiks runāts?


Kurmata Vismaz 10000 novērojumu 7-Mar-2024, 14:48

Te pērnā gada rezultāti plašāk: https://www.waddensea-worldheritage.org/sites/default/files/2024_Flyway%20national%20census%202023%20reports.pdf


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 4-Mar-2024, 09:07

Labrīt, biju plānojusi to norādīt pie nākamās ziņas - pieteikties var, rakstos uz e-pastu dabasdati [et] ldf.lv.


Dzidra Vismaz 100 novērojumu 3-Mar-2024, 10:52

Sveiki,kā var pieteikties dalībai?


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 11-Feb-2024, 10:41

Norises gadu skaits rakstā izlabots.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 11-Feb-2024, 09:12

Ir iemesls apmulst - paskatījos publikāciju vēsturi šeit portālā un man sanāk, ka šogad bija 8. reize (akcija notiek kopš 2017. gada).


patigunta Vismaz 100 novērojumu 10-Feb-2024, 17:47

Ļoti laba karte ''Jāņa sētai'', pat sarakstē ar Vāciju pateicās precīzajām koordinātēm.


ekologs Vismaz 1000 novērojumu 10-Feb-2024, 15:42

Sveiciens! Drusku apmulsu :) Tad 7 vai sesto gadu pēc kārtas? Informācijas plūsmā pavīd gan 6 gan 7.


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 10-Feb-2024, 10:12

Dabasdatiem ir ļoti paveicies, ka ir tāds sabiedrotais kā "Jāņa sēta"! Runājot par karšu kvalitāti - esmu bijis diezgan daudzās Eiropas valstīs un uz vietas pircis vietējas kartes, nu nav viņiem tāda kvalitāte un precizitāte, kā "Jā  (..)


adata Vismaz 500 novērojumu 9-Feb-2024, 07:50

Paldies "Jāņa sētai" ! Līdzko reģistrējos Dabasdatos, uzreiz arī lejuplādēju lietotni, atzīstu, ka ir ļoti ātri un ērti. Nemaz nevaru iedomāties, ka būtu kā citādi. Tas ir svarīgi, lai var atzīmēt konkrētā brīdī precīzu viet  (..)


AgneseG Vismaz 1000 novērojumu 7-Feb-2024, 09:21

Paldies komentētājiem! Komentāros redzamie ziņojumi tika pieskaitīti kopējam akcijas "Ziņo par putniem dārzā" novērojumu skaitam.


Agnis Vismaz 5000 novērojumu 6-Feb-2024, 14:30

Sanāk, ka Aroniju ģints sugas ir "labās" un tās droši varam audzēt un kultivēt?


Anete PB Vismaz 1000 novērojumu 6-Feb-2024, 13:03

"Dārzos un kolekcijās" visdrīzāk nozīmē, ka ir pa kādam eksemplāram, kas speciāli pirkts un audzēts.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 6-Feb-2024, 09:23

Neko nesapratu. Sākas ar stāstu, ka senāk domātā Aronia melanocarpa nav tā, par ko uzskatīta, bet beidzas ar to, ka Aronia melanocarpa dārzos tomēr ir.


Egonciiks 1-Feb-2024, 22:04

Vieta-Ogre Laiks 27.janvāris 11.23-12.23 Pelēkās vārnas-7 Zīlītes-4 dzenis-1


dianaa 30-Jan-2024, 21:59

Vieta- Ogre, Latvija Laiks-28.janvāris 14.25-15.25 Pelēkās vārnas - 21 Lielās zīlītes - 6 Zīlītes - 7 Vidējais dzenis - 1 Mājas zvirbuļi - 6 Sarkankrūtīši - 2


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Jan-2024, 19:15

Inita Gusta, pievienot var, spiežot "Pievienot novērojumu", tad vēlreiz izvēloties "Pievienot novērojumu", ieliekot punktu kartē un aizpildot anketu par katru sugu (pēc pirmās apakšā jāieķeksē "Pievienot šajā pašā vietā".


260808-21007 30-Jan-2024, 18:35

Labdien, Vieta - Ogre, Laiks 2024.gads.28.janvāris plkst. 16:00-17:00 Pelēkā vārna-2 Kaija-1 Mājas balodis-2


Inita Gusta 30-Jan-2024, 17:32

Labdien, Vieta Gustiņi, Augstkalne, Dobeles novads. Barotava Laiks 2024.g,28.janvāris plkst 11:00-12:00 Lauku zvirbuļi-20 Meža zīlītes-2 Lielās zīlītes -6 Zilzīlītes-2 Dzilnītis -1 Dižraibais dzenis-1


Inita Gusta 30-Jan-2024, 17:28

Nesaprotu, kur putnu akcijas novērojumu ievietot


Ilga 30-Jan-2024, 16:07

Labdien! Vieta- Dobeles nov. Auru pag.Leimaņi Laiks-27.janvāris 13.15-14.15 Lauku zvirbuļi-22 Lielā zīlīte-7 Dzenis dižraibais-2 Zilzīlīte-2 Ķeģis mazais-5 Svilpji-9 Dižknābis-2


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Jan-2024, 15:42

Šogad bija domāts ziņot kā jebkuru citu novērojumu, bez īpašas sadaļas.


bassaivars 30-Jan-2024, 15:11

Labdien! Anketas sadaļa dabas datu sadaļā tiešām neaktīva, bet pati vērojumu ideja laba :) Vidzemes piemājas barotavā, Plānupes "Nāriņās" 27.janvārī no rīta (..un arī katru rītu) man te regulāri ciemiņi: 6 lielās zīlītes, 4 p  (..)


marta.turkopule@gmail.com 30-Jan-2024, 08:17

Novēroti putni Talsu novada, Valdgales pagasta "Lindas", no plkst 10:00-11:00: 2 žagatas 3 pelēkās vārnas 42 dzeltenās stērstes


Arta Kronberga 29-Jan-2024, 21:15

Labdien diemžēl sadaļa par ziņojumiem nav aktīva, tāpēc pievienoju šeit: Vieta: Upmaļi, Amatas pag., Cēsu nov., barotava; Laiks: 28.01.2024. no 9:50 līdz 10:50 Sīlis - 3 Garastīte 2 Zaļžubītes - ap 35 Ziemas žubītes -ap 35 Dzenis (n  (..)


liepinja 29-Jan-2024, 20:44

Novēroti putni Limbažu novadā akcijā "Ziņo par putniem dārzā". Diemžēl citādi neizdodas pievienot novērojumus. Novērojuma laiks - 27. janvāris no 12.30 līdz 13.30. Lielā zīlīte - 10, pelēkā zīlīte - 1, zilzīlīte - 1, lauka zvir  (..)


Kerolaina 29-Jan-2024, 20:38

Ķeģi bija pilna barotava un blakus ābelītēs tie, kuriem nepietika vietas tājā brīdī, ar zaļžubītēm tas pats :)


Kerolaina 29-Jan-2024, 20:35

Novērotie putni Valmierā, G.Apiņa ielā, 27.01.24. plkst.14.17 Ķeģis - 27 Zilzīlīte - 1 Lielā zīlīte - 8 Zvirbuļi, gan lauku, gan mājas, tie daudz, visi kopā ap 30 Zaļžubītes - 18 Ziemas žubīte - 2 Dižknābis - 1 pirms tam 2 dienas  (..)


Zaļa zīle 29-Jan-2024, 19:15

Dārzā novērotie putni 28.janv.2024. pulkst.9 20-10.20 Pierīgā , Garkalnes pag., Sunīši, Maijrožu iela 22 Barotava saulespuķu ,ķirbju un maisījums sēklas , speķa gabali. Meža zile - 7 Lielā zīle- 8 Vidējais dzenis - 3 Pelēkā vārna  (..)


ievabir 29-Jan-2024, 15:36

Ziņoju par novērotiem putniem Alūksnes novada, Alsviķu pagasta Gailīši mājās, pie putnu barotavas 27.janvārī no 9:15 - 10:15 Lielā zīlīte - 1 Dzilnītis - 2 Pelēkā zīlīte (varbūt purva zīlīte) - 1 Žagata - 1


IevaKr Vismaz 100 novērojumu 29-Jan-2024, 12:21

Ziņoju par putniem. Vieta Gravas iela 12, Brocēni, Saldus nov. Barotava 9:16 - 10:16. Dižraibais dzenis - 1 Svilpji - 2 Lielā zīlīte - 12 Cekulzīlīte - 2 Purva zīlīta - 2 Pelēkā vārna - 2 Lauku zvirbulis - 3 Žagata - 1 Pel­ekā dzilna   (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 29-Jan-2024, 08:55

Par nevarēšanu izmantot "iepriekš saglabātās vietas" - problēma ir zināma, programmētājs līdz šim nav varējis atrisināt. Vienīgā iespēja ir ielikt punktu no jauna kartē.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 29-Jan-2024, 08:54

Jā, Julita, nu jau zinu. Tā bija tikai pērnā gada opcija, kas palikusi nepaslēpta. Šogad tika aicināts ziņot kā parastu novērojumu.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 28-Jan-2024, 23:52

Ilzei - lapai augšā ir "Pievienot novērojumu". Mēs parasti uz tā vnk klikšķinām, bet putnu ziņotāji ir pamanījuši, ka zem tā uzraksta slēpjas izvēlne, kur ir stārķu ligzdas, putnu atlants, un kā pēdējais - "Ziņo par putniem dārz  (..)


Pienenīte Vismaz 100 novērojumu 28-Jan-2024, 23:22

Kāpēc nav iespējams reģistrēt novērojumus? Visu laiku rāda, ka nav pareizi norādīta vieta. Bet kartē pat neļauj precīzi atzīmēt novērojuma vietu. Arī lietotne nedarbojas.


Austrālijas dzenis 28-Jan-2024, 22:31

Kāpēc ir tik neiespējami pievienot novērojumu šeit weblapā ieejot Ziņot par putniem? Tiešām bēdīgi, ka nevar atrisināt tehniskas problēmas, kas vienkāršotu ziņošanu.


Mangusts Vismaz 100 novērojumu 28-Jan-2024, 22:21

Problēma reģistrēt, kā novērojumu - izlec paziņojums, ka kartē nav atzīmēta pareiza vieta, lai gan šī vieta ir iepriekš saglabāta un novēroumi no tās iepriekš pievienoti. Gulbju iela 36, Valteri, Jūrmala, barotava dārzā 28.01. plk  (..)


Ezīc 28-Jan-2024, 22:21

“Dārzā novērotie putni 2024” 2024. gada 28. janvāris Ķekavā, Loreķu gravā novērotie putni 2km no Putnu fabrikas Dzeņu ielā (barotavā) no 14:30 līdz 15:30 Svilpis 8 Zilzīlīte 3 Lielā zīlīte 13 Lauka zvirbulis 5 Mājas zvirbulis 2  (..)


Ralfs22 28-Jan-2024, 21:57

28.janv.plkst. 12:10-1:10 Ogres nov. Ogre. Dārzā novērotie putni: 2 Pelēkās vārnas 4 Pelēkās zīlītes


Rashela 28-Jan-2024, 21:52

28.janvāris 2024.gads Villas, Ķekavas pagasts. Starp Saulgožiem un Jenčiem Lielās zīlītes 7 Zilzīlītes 3 Cekulzīlīte 1 Purva zīlīte 2 Svilpji 6 (3 tēviņi, 3 mātītes) Dzilnītis 2 Dižraibais dzenis 1 Zvirbuļu vanags 1 (visu izjauca   (..)

Susurim pa pēdām Talsu paugurainē

Kopā ar zīdītāju ekspertu Valdi Pilātu un dabas ekspertu Ritvaru Rekmeni 18. maijā dosimies izzinošā pārgājienā mazā susura Muscardinus avellanarius apdzīvotajos mežos, lai uzzinātu vairāk par susuriem jeb miega pelēm. Kopā pārbaudīsim arī susuru izpētes būrīšus un meklēsim citas to darbības pēdās. Tikšanās vieta šeit. Pieteikšanās un papildu informācija, zvanot pa tālruni 28256131. Projekts LIFE [...]

Koksngraužu ziņotāji Dabasdatos. Mazliet statistikas (4)

Sveiciens visiem dabasdraugiem! Ir sākusies jaunā koksngraužu sezona. Šogad, kad 14. maija vakarā šo rakstu, Dabasdatos jau ir 77 jauni ziņojumi, bet, lai vēl mazliet piebērtu ogles azartam, esmu sagatavojis nelielu koksngraužu ziņotāju individuālās statistikas pārskatu. Dati ņemti par laiku no Dabasdatu pirmsākumiem līdz 2023. gada 31. decembrim. Mazais lapseņveida koksngrauzis Molorchus minor. Foto: Māris [...]

Vecās Piepes stāsti

Dabas aizsardzības pārvalde projektā LatViaNature sagatavojusi 10 īsfilmu sēriju par bioloģiski vērtīgu mežu – "Vecās Piepes stāsti" –, kas balstīti zinātniskos datos un vadošo dabas ekspertu zināšanās un viedās Piepes balsī būs saprotami ikvienam. "Vecā Piepe ir veca, dabiska, bioloģiski vērtīga meža balss, caur kuras stāstiem tiek atklāts visa meža stāsts – kā tas veidojies, [...]

Putnu dienas noslēgušās ar gandrīz pussimts pasākumiem daudzviet Latvijā

Aicinot vērot pavasara gājputnu migrāciju un sarūpēt putniem būrīšus ligzdošanas sezonai, aprīlī Latvijas Ornitoloģijas biedrības virsvadībā daudzviet Latvijā norisinājās Putnu dienas 2024. Kopumā aizvadīti 47 pasākumi dažādās Latvijas vietās, kur spārnotās aktivitātēs iesaistījās vairāk nekā 2600 pasākumu dalībnieku. "Ar prieku secinājām, ka putnu vērošana dažādos formātos – pārgājienos, velobraucienos, skatu torņos – un putnu būrīšu [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2024. gada janvāris-marts

Šī gada sākumā Dabasdatu ziņotāji bijuši aktīvāki nekā pērn, novērojumu skaits par vairāk nekā trešdaļu pārsniedza pērnā gada 1. ceturksni – ieziņoti 55 002 novērojumi (pērn 40 606; infografika raksta beigās), arī ziņotāju skaits ir pieaudzis (pērn šajā ceturksnī 579, šogad 688). Gada sākumā novērojumu skaita ziņā pēc putniem (45 493 novērojumi jeb 83%) sekoja [...]

Mājas strazds pie būra ar gredzenu? Lūdzu, ziņojiet!

Pie Engures ezera un Gulbenes novada Zeltalejā nu jau piekto gadu turpinās Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas pētījums par mājas strazdu Sturnus vulgaris ligzdošanu un migrācijām. Šo pētījumu, nu jau ar otru pētījumu projektu, finansē Latvijas Zinātnes padome. 1. attēls. Mājas strazds Sturnus vulgaris ar gredzenu. Foto: Ance Priedniece Mājas strazdu pētījumā mēs katru gadu [...]

Gļotsēnes Dabasdatos 2023. gadā, 2024. gada pirmajā trešdaļā un ieteikumi gļotsēņu ziņošanai (4)

Šogad, 2024. gadā, gļotsēnēm un gļotsēņu vērotājiem laika apstākļi patīk, sezona sākusies agri, daudz novērojumu arī ar gļotsēnēm, kas saglabājušās no pagājušā gada. Īstā sezona (rudens) vēl tālu, bet ziņojumu skaits šogad, vēl nedaudz pirms aprīļa beigām, jau pārsniedz 1000 novērojumus, kas jau tagad vairāk nekā divreiz pārsniedz iepriekšējo gadu janvāra līdz aprīļa novērojumu skaita [...]

Latvijas Dabas fonda tiešraidēm trīspadsmitā sezona un trīspadsmit kameras

Jau kopš 2012. gada Latvijas Dabas fonds (LDF) sabiedrībai sniedz iespēju vērot putnus ne tikai ar binokli no attāluma, bet tiešā tuvumā ar interneta tiešraides starpniecību, turklāt to dzīves svarīgākajā periodā – perēšanas un mazuļu audzināšanas laikā. Šogad LDF nodrošina tiešraides no jau pazīstamās jūras ērgļu ligzdas Durbē, kā arī jaunas šīs sugas ligzdas Ķemeru [...]

100 sēņu un gļotsēņu sugu aizvadītajā ziemas un pavasara sēņu izstādē

Iezīmējot jaunās sēņošanas sezonas sākumu, 2024. gada 23.–24. martā Salaspilī, Nacionālā botāniskā dārza oranžērijas konferenču zālē norisinājās Latvijas Mikologu biedrības organizētā ziemas un pavasara sēņu izstāde. Izturīgākos un cietākos paraugus apmeklētājiem būs iespēja apskatīt vēl arī otrdien, 26. martā. Izstāde Salaspilī. Foto: Evita Veinberga Izstādē bija aplūkojami šobrīd Salaspils apkaimē atrodamo sēņu un gļotsēņu paraugi [...]

Aprīļa pirmajā nedēļas nogalē daudzviet Latvijā norisināsies Putnu dienas

Aprīļa pirmajā nedēļas nogalē, 6. un 7. aprīlī, Latvijas Ornitoloģijas biedrības virsvadībā daudzviet Latvijā norisināsies Putnu dienas 2024. Programmā paredzēti vairāk nekā 40 pasākumi, tostarp putnu vērošanas pārgājieni, putnu būrīšu darbnīcas, izglītojošas nodarbības un citas tematiskas aktivitātes. "Līdz ar pavasari nāk putnu vērošanas aktīvais laiks. Šis ir labs brīdis, lai dotos ārpus telpām un piedzīvotu [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2024
© dabasdati.lv
Saglabāts