Aktīvie lietotāji: 67 Šodien ievadītie novērojumi: 6 Kopējais novērojumu skaits: 1645813
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt

21.05.2023.

15.05.2023.

Pēdējie novērojumi
Grieze Crex crex
11-Jun-2023, Rallus
Sloka Scolopax rusticola
11-Jun-2023, Mareks Kilups
Lakstīgala Luscinia luscinia
11-Jun-2023, Rallus
Lakstīgala Luscinia luscinia
11-Jun-2023, Rallus
Lakstīgala Luscinia luscinia
11-Jun-2023, Rallus
Mērkaziņa Gallinago gallinago
11-Jun-2023, Rallus
Dumbrcālis Rallus aquaticus
11-Jun-2023, Rallus
Ormanītis Porzana porzana
10-Jun-2023, Rallus
Dumbrcālis Rallus aquaticus
10-Jun-2023, Rallus
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2023, Rallus
Ausainā pūce Asio otus
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2023, Rallus
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Sloka Scolopax rusticola
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2023, Rallus
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2023, Rallus
Ķīvīte Vanellus vanellus
10-Jun-2023, Mareks Kilups
7-Jun-2023, nekovārnis
7-Jun-2023, nekovārnis
Parastā skarpijmuša Panorpa communis
7-Jun-2023, nekovārnis
Meža pūce Strix aluco
10-Jun-2023, Mareks Kilups
7-Jun-2023, nekovārnis
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Mareks Kilups
7-Jun-2023, nekovārnis
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
10-Jun-2023, Mareks Kilups
7-Jun-2023, nekovārnis
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2023, Rallus
Ormanītis Porzana porzana
10-Jun-2023, Gradin
Ormanītis Porzana porzana
10-Jun-2023, IvetaP
7-Jun-2023, nekovārnis
Meža pūce Strix aluco
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Mareks Kilups
7-Jun-2023, nekovārnis
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Pupuķis Upupa epops
10-Jun-2023, BioEliina
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
7-Jun-2023, nekovārnis
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Kārklu ķauķis Locustella naevia
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Meža pūce Strix aluco
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Ausainā pūce Asio otus
10-Jun-2023, Rallus
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
10-Jun-2023, Mareks Kilups
7-Jun-2023, nekovārnis
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
7-Jun-2023, nekovārnis
Ķīvīte Vanellus vanellus
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
7-Jun-2023, nekovārnis
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Mareks Kilups
7-Jun-2023, nekovārnis
Zilrīklīte Cyanecula svecica
10-Jun-2023, Rallus
Vairogblakts Carpocoris purpureipennis Carpocoris purpureipennis
7-Jun-2023, nekovārnis
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2023, Rallus
7-Jun-2023, nekovārnis
Kārklu ķauķis Locustella naevia
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Kārklu ķauķis Locustella naevia
10-Jun-2023, apogs apogs
7-Jun-2023, nekovārnis
7-Jun-2023, nekovārnis
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Zaļganīte (nenoteikta) Dolichopodidae sp.
7-Jun-2023, nekovārnis
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Sloka Scolopax rusticola
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Paipala Coturnix coturnix
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Pļavu tilbīte Tringa totanus
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2023, apogs apogs
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
7-Jun-2023, nekovārnis
7-Jun-2023, nekovārnis
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
10-Jun-2023, Aceralba 1
Spīdulis Cryptarcha strigata Cryptarcha strigata
7-Jun-2023, nekovārnis 1
7-Jun-2023, nekovārnis
Meža pīle Anas platyrhynchos
10-Jun-2023, jelena.m
Lielā zīlīte Parus major
10-Jun-2023, jelena.m
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
10-Jun-2023, jelena.m
Dzeguze Cuculus canorus
10-Jun-2023, jelena.m
Kārklu ķauķis Locustella naevia
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
7-Jun-2023, nekovārnis
Dzeguze Cuculus canorus
10-Jun-2023, apogs apogs
Sloka Scolopax rusticola
10-Jun-2023, apogs apogs
Dumbrcālis Rallus aquaticus
10-Jun-2023, Rallus
Četrpunktu spīdulis Glischrochilus quadripunctatus
7-Jun-2023, nekovārnis
Zeltītā rožvabole Cetonia aurata
7-Jun-2023, nekovārnis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
10-Jun-2023, Aceralba
7-Jun-2023, nekovārnis
Dadzītis Carduelis carduelis
10-Jun-2023, Aceralba
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Upes tārtiņš Charadrius dubius
10-Jun-2023, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Mazais dumpis Ixobrychus minutus
10-Jun-2023, Rallus 2
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Blāvā briežvabole Dorcus parallelopipedus
10-Jun-2023, Jancis
Bērzu spurdžu blakts Kleidocerys resedae
7-Jun-2023, nekovārnis
7-Jun-2023, nekovārnis
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
7-Jun-2023, nekovārnis
7-Jun-2023, nekovārnis
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
10-Jun-2023, dekants
Dumbrcālis Rallus aquaticus
10-Jun-2023, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
10-Jun-2023, dekants
Baltais gārnis Ardea alba
10-Jun-2023, dekants
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
10-Jun-2023, dekants
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
10-Jun-2023, dekants
Bērzu vairogblakts Elasmucha grisea
7-Jun-2023, nekovārnis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
10-Jun-2023, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
10-Jun-2023, dekants
Dzeltenā cielava Motacilla flava
10-Jun-2023, dekants
Melnais zīriņš Chlidonias niger
10-Jun-2023, dekants
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
10-Jun-2023, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
10-Jun-2023, dekants
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
10-Jun-2023, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
10-Jun-2023, dekants
Melnais zīriņš Chlidonias niger
10-Jun-2023, dekants
Dzeltenā cielava Motacilla flava
10-Jun-2023, dekants
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
10-Jun-2023, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
10-Jun-2023, dekants
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
10-Jun-2023, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2023, dekants
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
10-Jun-2023, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
10-Jun-2023, dekants
7-Jun-2023, nekovārnis
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
10-Jun-2023, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
10-Jun-2023, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
10-Jun-2023, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
10-Jun-2023, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
10-Jun-2023, dekants
Paipala Coturnix coturnix
10-Jun-2023, dekants
Meža balodis Columba oenas
10-Jun-2023, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
10-Jun-2023, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
10-Jun-2023, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
10-Jun-2023, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
10-Jun-2023, dekants
Krauklis Corvus corax
10-Jun-2023, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
10-Jun-2023, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
10-Jun-2023, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
10-Jun-2023, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
10-Jun-2023, dekants
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
10-Jun-2023, dekants
7-Jun-2023, nekovārnis
Dzeguze Cuculus canorus
10-Jun-2023, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
10-Jun-2023, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
10-Jun-2023, dekants
Melnais mežastrazds Turdus merula
10-Jun-2023, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
10-Jun-2023, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
10-Jun-2023, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
10-Jun-2023, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-Jun-2023, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
10-Jun-2023, dekants
7-Jun-2023, nekovārnis
Daudzveidīgā mārīte Harmonia axyridis
8-Jun-2023, Filips Bobinskis
Sloka Scolopax rusticola
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
10-Jun-2023, Filips Bobinskis
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Pļavas pulkstenīte Campanula patula
10-Jun-2023, Aceralba
7-Jun-2023, nekovārnis
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Jūrmalas sālsķērsa Crambe maritima
10-Jun-2023, Jancis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
10-Jun-2023, Aceralba
Ķīvīte Vanellus vanellus
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
10-Jun-2023, jelena.m
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2023, ievakiri
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
10-Jun-2023, Aceralba
Zivju gārnis Ardea cinerea
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Ķīvīte Vanellus vanellus
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Kajaks Larus canus
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Žubīte Fringilla coelebs
10-Jun-2023, Vladimirs S
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
10-Jun-2023, Vladimirs S
Lielā gaura Mergus merganser
10-Jun-2023, Vladimirs S
Žubīte Fringilla coelebs
10-Jun-2023, Vladimirs S
Meža pīle Anas platyrhynchos
10-Jun-2023, Vladimirs S
Baltais gārnis Ardea alba
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
10-Jun-2023, Vladimirs S
Jūras žagata Haematopus ostralegus
10-Jun-2023, Vladimirs S
Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna
10-Jun-2023, Vladimirs S
Lielā ezerspāre Orthetrum cancellatum
10-Jun-2023, jelena.m
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Upes tārtiņš Charadrius dubius
10-Jun-2023, Vladimirs S
Noras samtenis Lasiommata maera
10-Jun-2023, Aceralba
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Sloka Scolopax rusticola
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Meža zoss Anser anser
10-Jun-2023, jelena.m
Dumbrcālis Rallus aquaticus
10-Jun-2023, cielava
Bērzu spurdžu blakts Kleidocerys resedae
10-Jun-2023, marapss
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
9-Jun-2023, Aceralba
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Kārklu ķauķis Locustella naevia
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Mizložņa Certhia familiaris
10-Jun-2023, jelena.m
Peļu klijāns Buteo buteo
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
9-Jun-2023, Aceralba
10-Jun-2023, Dzeerve
10-Jun-2023, Izabella
Meža pūce Strix aluco
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
10-Jun-2023, jelena.m
Lielais ķīris Larus ridibundus
10-Jun-2023, jelena.m
Baltais gārnis Ardea alba
10-Jun-2023, jelena.m
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Lauku cīrulis Alauda arvensis
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Lielā ezerspāre Orthetrum cancellatum
10-Jun-2023, jelena.m
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Klusais ķauķis Iduna caligata
10-Jun-2023, Gaidis Grandāns 1
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
10-Jun-2023, Dzeerve
Zaļžubīte Chloris chloris
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Mūru samtenis Lasiommata megera
10-Jun-2023, freimane
Dadzītis Carduelis carduelis
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Melnais sprīžmetis Odezia atrata
10-Jun-2023, Dzeerve
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Zilspāre (nenoteikta) Calopteryx sp.
10-Jun-2023, jelena.m
Svilnis Pyralis farinalis Pyralis farinalis
10-Jun-2023, a.b
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
10-Jun-2023, Dzeerve
Zilais ēku koksngrauzis Callidium violaceum
10-Jun-2023, krista84 1
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
10-Jun-2023, freimane
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Ķīvīte Vanellus vanellus
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Mūru samtenis Lasiommata megera
10-Jun-2023, Dzeerve
Dārza ķauķis Sylvia borin
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
10-Jun-2023, freimane
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Bezdelīga Hirundo rustica
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Mājas čurkste Delichon urbicum
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Gaišais ķauķis Curruca curruca
6-Jun-2023, angel
Pelēkais strazds Turdus pilaris
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Baltais stārķis Ciconia ciconia
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Baltā cielava Motacilla alba
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Agrais samtenis Lasiommata petropolitana
10-Jun-2023, Ziemelmeita
Baltais gārnis Ardea alba
10-Jun-2023, jelena.m
10-Jun-2023, jelena.m
Plankumainā platspāre Libellula quadrimaculata
10-Jun-2023, jelena.m
Mājas čurkste Delichon urbicum
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Viršu zaļsprīžmetis Chlorissa viridata
10-Jun-2023, bitene
Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp.
10-Jun-2023, bitene
Kameņvabole Trichius fasciatus
10-Jun-2023, bitene
10-Jun-2023, bitene
Koksngrauzis Stictoleptura maculicornis Stictoleptura maculicornis
10-Jun-2023, bitene 1
10-Jun-2023, bitene
Bērzu vērpējs Eriogaster lanestris
10-Jun-2023, bitene
Bērzu vērpējs Eriogaster lanestris
10-Jun-2023, bitene
Pļavas spulgnaglene Silene flos-cuculi (syn. Lychnis flos-cuculi)
10-Jun-2023, bitene
10-Jun-2023, bitene
10-Jun-2023, bitene
Plankumainais sprīžmetis Pseudopanthera macularia
10-Jun-2023, bitene
Lauku cīrulis Alauda arvensis
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Zaļžubīte Chloris chloris
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Koku čipste Anthus trivialis
10-Jun-2023, Rekmanis
Dzeguze Cuculus canorus
10-Jun-2023, Rekmanis
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
10-Jun-2023, Rekmanis
10-Jun-2023, Ziemelmeita
Lielā čakste Lanius excubitor
10-Jun-2023, Rekmanis
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Krauklis Corvus corax
10-Jun-2023, Rekmanis
Vālodze Oriolus oriolus
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Bezdelīga Hirundo rustica
10-Jun-2023, jelena.m
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Mājas strazds Sturnus vulgaris
7-Jun-2023, angel
Dzērve Grus grus
10-Jun-2023, Rekmanis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
10-Jun-2023, Rekmanis
Meža balodis Columba oenas
10-Jun-2023, Rekmanis
Dzeguze Cuculus canorus
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Dzērve Grus grus
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Pelēkais strazds Turdus pilaris
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Sudrabkaija Larus argentatus
10-Jun-2023, jelena.m
Bezdelīga Hirundo rustica
10-Jun-2023, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Lielais ķīris Larus ridibundus
10-Jun-2023, jelena.m
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
10-Jun-2023, dekants
Platknābis Spatula clypeata
10-Jun-2023, jelena.m
Zaļžubīte Chloris chloris
10-Jun-2023, dekants
Kaņepītis Linaria cannabina
10-Jun-2023, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
10-Jun-2023, Rekmanis
Lauku balodis Columba palumbus
10-Jun-2023, Rekmanis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
10-Jun-2023, Rekmanis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Dzeguze Cuculus canorus
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Vītītis Phylloscopus trochilus
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
10-Jun-2023, Rekmanis
Dārza ķauķis Sylvia borin
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Žubīte Fringilla coelebs
10-Jun-2023, Rekmanis
Žubīte Fringilla coelebs
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Žubīte Fringilla coelebs
10-Jun-2023, Rekmanis
Melnais mežastrazds Turdus merula
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Bezdelīga Hirundo rustica
10-Jun-2023, Rekmanis
Baltā cielava Motacilla alba
10-Jun-2023, Rekmanis
Peļu klijāns Buteo buteo
10-Jun-2023, Rekmanis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
10-Jun-2023, Rekmanis
Pļavu čipste Anthus pratensis
10-Jun-2023, Rekmanis
Melnais mežastrazds Turdus merula
10-Jun-2023, Rekmanis
Lauku balodis Columba palumbus
10-Jun-2023, a.b
Baltā cielava Motacilla alba
10-Jun-2023, a.b 2
10-Jun-2023, jelena.m
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Meža tilbīte Tringa ochropus
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Ireena
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Gaigala Bucephala clangula
10-Jun-2023, Mareks Kilups
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
10-Jun-2023, Mareks Kilups
10-Jun-2023, a.b
Lauku cīrulis Alauda arvensis
10-Jun-2023, dekants
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
10-Jun-2023, Rekmanis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
10-Jun-2023, Rekmanis
Lauku zvirbulis Passer montanus
10-Jun-2023, dekants
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
10-Jun-2023, Rekmanis
Peļu klijāns Buteo buteo
10-Jun-2023, Rekmanis
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
10-Jun-2023, jelena.m
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
10-Jun-2023, Rekmanis
Sarkanā klija Milvus milvus
10-Jun-2023, Aigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
10-Jun-2023, Rekmanis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
10-Jun-2023, Aigars
Eglāju samtenis Pararge aegeria
10-Jun-2023, jelena.m
Lielā zīlīte Parus major
10-Jun-2023, Rekmanis
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
10-Jun-2023, ligausis
Dadzītis Carduelis carduelis
10-Jun-2023, Rekmanis
Peļu klijāns Buteo buteo
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
10-Jun-2023, Filips Bobinskis
Strautu zilspāre Calopteryx virgo
10-Jun-2023, jelena.m
Dadzītis Carduelis carduelis
10-Jun-2023, Rekmanis
Sila cīrulis Lullula arborea
10-Jun-2023, Rekmanis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
10-Jun-2023, Rekmanis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
10-Jun-2023, Rekmanis
Ķīvīte Vanellus vanellus
10-Jun-2023, Rekmanis
Strautu zilspāre Calopteryx virgo
10-Jun-2023, jelena.m
Grieze Crex crex
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Tumšais mīkstspārnis Cantharis fusca
10-Jun-2023, a.b
Mājas zvirbulis Passer domesticus
10-Jun-2023, sandis
Lauku balodis Columba palumbus
10-Jun-2023, Rekmanis
Baltā cielava Motacilla alba
10-Jun-2023, Rekmanis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
10-Jun-2023, Rekmanis
Melnais mežastrazds Turdus merula
10-Jun-2023, kripoks
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
10-Jun-2023, Rekmanis
Meža tilbīte Tringa ochropus
10-Jun-2023, Rekmanis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
10-Jun-2023, Rekmanis
Gaišais ķauķis Curruca curruca
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Žubīte Fringilla coelebs
10-Jun-2023, jelena.m
Vāvere Sciurus vulgaris
10-Jun-2023, jelena.m
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Mērkaziņa Gallinago gallinago
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Strautu zilspāre Calopteryx virgo
10-Jun-2023, jelena.m
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Vālodze Oriolus oriolus
6-Jun-2023, Kurmata
Lielā zīlīte Parus major
6-Jun-2023, Kurmata
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jun-2023, Kurmata
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jun-2023, Kurmata
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jun-2023, Kurmata
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jun-2023, Kurmata
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jun-2023, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jun-2023, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jun-2023, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jun-2023, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jun-2023, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jun-2023, Kurmata
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-Jun-2023, Kurmata
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-Jun-2023, Kurmata
Dārza ķauķis Sylvia borin
6-Jun-2023, Kurmata
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jun-2023, Kurmata
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jun-2023, Kurmata
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
6-Jun-2023, Kurmata
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-Jun-2023, Kurmata
Dzeguze Cuculus canorus
6-Jun-2023, Kurmata
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jun-2023, Kurmata
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jun-2023, Kurmata
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jun-2023, Kurmata
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Lielā zīlīte Parus major
6-Jun-2023, Kurmata
Lielā zīlīte Parus major
6-Jun-2023, Kurmata
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
6-Jun-2023, Kurmata
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
6-Jun-2023, Kurmata
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
6-Jun-2023, Kurmata
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jun-2023, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jun-2023, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jun-2023, Kurmata
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-Jun-2023, Kurmata
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-Jun-2023, Kurmata
Dārza ķauķis Sylvia borin
6-Jun-2023, Kurmata
Dārza ķauķis Sylvia borin
6-Jun-2023, Kurmata
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jun-2023, Kurmata
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
6-Jun-2023, Kurmata
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
6-Jun-2023, Kurmata
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-Jun-2023, Kurmata
Dzeguze Cuculus canorus
6-Jun-2023, Kurmata
Koku čipste Anthus trivialis
6-Jun-2023, Kurmata
Zeltgalvītis Regulus regulus
6-Jun-2023, Kurmata
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jun-2023, Kurmata
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Lielā zīlīte Parus major
6-Jun-2023, Kurmata
Meža zīlīte Periparus ater
6-Jun-2023, Kurmata
Mazais mušķērājs Ficedula parva
6-Jun-2023, Kurmata
Melnais mežastrazds Turdus merula
6-Jun-2023, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jun-2023, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jun-2023, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jun-2023, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jun-2023, Kurmata
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-Jun-2023, Kurmata
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-Jun-2023, Kurmata
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jun-2023, Kurmata
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jun-2023, Kurmata
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jun-2023, Kurmata
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jun-2023, Kurmata
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jun-2023, Kurmata
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jun-2023, Kurmata
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jun-2023, Kurmata
Lauku balodis Columba palumbus
6-Jun-2023, Kurmata
Lauku balodis Columba palumbus
6-Jun-2023, Kurmata
Zeltgalvītis Regulus regulus
6-Jun-2023, Kurmata
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jun-2023, Kurmata
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jun-2023, Kurmata
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-Jun-2023, Kurmata
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jun-2023, Kurmata
Sīlis Garrulus glandarius
6-Jun-2023, Kurmata
Mazais mušķērājs Ficedula parva
6-Jun-2023, Kurmata
Melnais mežastrazds Turdus merula
6-Jun-2023, Kurmata
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jun-2023, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jun-2023, Kurmata
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-Jun-2023, Kurmata
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-Jun-2023, Kurmata
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-Jun-2023, Kurmata
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-Jun-2023, Kurmata
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-Jun-2023, Kurmata
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-Jun-2023, Kurmata
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jun-2023, Kurmata
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jun-2023, Kurmata
Dzeguze Cuculus canorus
6-Jun-2023, Kurmata
Lauku balodis Columba palumbus
6-Jun-2023, Kurmata
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
10-Jun-2023, a.b
Baltais stārķis Ciconia ciconia
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Sila cīrulis Lullula arborea
10-Jun-2023, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
10-Jun-2023, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
10-Jun-2023, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
10-Jun-2023, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
10-Jun-2023, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
10-Jun-2023, Pēteris Strautiņš
Bezdelīga Hirundo rustica
10-Jun-2023, dekants
10-Jun-2023, artis113
Peļu klijāns Buteo buteo
10-Jun-2023, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
10-Jun-2023, kripoks
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
10-Jun-2023, Ziemelmeita
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
10-Jun-2023, Rekmanis
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
10-Jun-2023, Rallus
Pēdējās sugu izmaiņas
CerambyX 11-Jun-2023 00:04:58

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 11-Jun-2023 00:04:45

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


CerambyX 11-Jun-2023 00:04:13

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 11-Jun-2023 00:03:23

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 11-Jun-2023 00:01:38

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 11-Jun-2023 00:01:32

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 11-Jun-2023 00:01:17

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 11-Jun-2023 00:00:04

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 11-Jun-2023 00:00:02

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:59:59

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:59:57

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:59:54

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:59:47

Melnūsainais pļavas resngalvītis Thymelicus lineola ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:59:47

Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:59:36

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:59:35

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:57:45

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:57:17

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:57:10

Alkšņu zilais lapgrauzis Agelastica alni ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:56:51

Sarkanspārnis (nenoteikts) Lycidae sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:56:51

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:56:48

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:56:18

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:56:04

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:55:53

Dzeltenā celmmuša Laphria flava ->


nekovārnis 10-Jun-2023 23:54:29

Koksngrauzis Anastrangalia sanguinolenta Anastrangalia sanguinolenta ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:51:45

Parastā otiņaste Orgyia antiqua ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:51:28

Skujkoku ligzdu koksngrauzis Rhagium inquisitor ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:49:45

Zālāju laupītājblakts Nabis sp. Nabis sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:49:42

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:46:51

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:46:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:46:13

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:46:13

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:46:00

Smecernieks Phyllobius maculicornis Phyllobius maculicornis ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:45:48

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:45:37

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:45:28

Māņmīkstspārnis (nenoteikts) Malachiidae sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:43:46

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 23:43:41

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 10-Jun-2023 23:38:31

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 10-Jun-2023 23:35:57

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 10-Jun-2023 22:43:13

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 10-Jun-2023 22:27:19

Brūnspārnu ķauķis Curruca communis ->


Edgars Smislovs 10-Jun-2023 22:24:00

Dziedātājstrazds Turdus philomelos ->


Filips Bobinskis 10-Jun-2023 21:54:46

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 10-Jun-2023 21:41:33

Zemesblakts Cymus sp. Cymus sp. ->


nekovārnis 10-Jun-2023 21:28:37

Koksngrauzis Anastrangalia sp. Anastrangalia sp. ->


a.b 10-Jun-2023 21:23:46

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 10-Jun-2023 21:22:52

Mīkstblakts Notostira sp. Notostira sp. ->


DaceKKK 10-Jun-2023 21:07:25

Dzilnītis Sitta europaea ->


kripoks 10-Jun-2023 20:32:04

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


felsi 10-Jun-2023 20:10:41

Pumpurīte, bij. fizāra (nenoteikta) Physarum sp. ->


ML 10-Jun-2023 20:03:51

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Acenes 10-Jun-2023 19:12:20

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


Acenes 10-Jun-2023 18:52:32

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


gunitak 10-Jun-2023 18:51:29

Kukainis (nenoteikts) ->


Ilgonis 10-Jun-2023 18:49:30

Sudraba retējs Potentilla argentea ->


roosaluristaja 10-Jun-2023 17:03:55

Augs (nenoteikts) ->


Kukainis 10-Jun-2023 17:03:47

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


IlzeP 10-Jun-2023 16:04:01

Kukainis (nenoteikts) ->


roosaluristaja 10-Jun-2023 14:24:28

Kosa (nenoteikta) Equisetum sp. ->


kripoks 10-Jun-2023 14:09:49

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


kripoks 10-Jun-2023 14:07:28

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


kripoks 10-Jun-2023 14:05:36

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


gunitak 10-Jun-2023 13:20:41

Gobu astainītis Satyrium w-album ->


gunitak 10-Jun-2023 13:17:53

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


roosaluristaja 10-Jun-2023 11:47:11

Meža nārbulis Melampyrum sylvaticum ->


roosaluristaja 10-Jun-2023 11:43:16

Augs (nenoteikts) ->


IlzeP 10-Jun-2023 09:56:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ilgonis 10-Jun-2023 09:40:29

Krāšņspāre (nenoteikta) Coenagrion sp. ->


Martins 10-Jun-2023 09:32:25

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 10-Jun-2023 09:29:49

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 10-Jun-2023 09:29:25

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 10-Jun-2023 09:28:46

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 10-Jun-2023 09:28:20

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 10-Jun-2023 09:27:57

Krāšņspāre (nenoteikta) Coenagrion sp. ->


Martins 10-Jun-2023 09:27:14

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 10-Jun-2023 09:26:12

Krāšņspāre (nenoteikta) Coenagrion sp. ->


Martins 10-Jun-2023 09:25:46

Gaišzilā krāšņspāre Coenagrion puella ->


Martins 10-Jun-2023 09:25:01

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Grislis 10-Jun-2023 09:22:37

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Martins 10-Jun-2023 09:09:25

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 10-Jun-2023 08:58:43

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 10-Jun-2023 08:42:44

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:53:25

Pūkmuša Bombylius major Bombylius major ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:53:18

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:53:08

Kamene (nenoteikta) Bombus sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:52:06

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:52:02

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:52:02

Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:50:28

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:50:28

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:50:28

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:49:29

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:48:05

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:47:36

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:47:33

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:47:33

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:47:33

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:46:50

Parastais pļavraibenis Melitaea athalia ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:46:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:45:29

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:44:30

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:44:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:44:01

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:43:45

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:43:09

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:42:56

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:41:43

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 10-Jun-2023 00:40:28

Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus ->


Santa L 9-Jun-2023 20:44:14

Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion ->


nekovārnis 9-Jun-2023 20:32:26

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 9-Jun-2023 20:28:54

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 9-Jun-2023 20:26:34

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 9-Jun-2023 20:24:25

Lapkoku baltenis Aporia crataegi ->


nekovārnis 9-Jun-2023 20:22:41

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 9-Jun-2023 20:20:45

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


nekovārnis 9-Jun-2023 20:19:42

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 9-Jun-2023 20:13:19

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 9-Jun-2023 20:09:56

Parastais purvraibenis Boloria selene ->


nekovārnis 9-Jun-2023 20:08:38

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


kripoks 9-Jun-2023 20:00:28

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Santa L 9-Jun-2023 19:48:33

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 9-Jun-2023 19:02:16

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 9-Jun-2023 18:59:41

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 9-Jun-2023 18:16:41

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 9-Jun-2023 18:13:43

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


dziedava 9-Jun-2023 17:44:47

Krāterformas pilienīte Trichia crateriformis syn. Trichia decipiens var. olivacea ->


roosaluristaja 9-Jun-2023 13:36:32

Gārgale Gavia sp. Gavia sp. ->


CerambyX 9-Jun-2023 11:51:45

Lielais skābeņu zeltainītis Lycaena dispar ->


gunitak 9-Jun-2023 11:26:43

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 9-Jun-2023 10:39:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Kukainis 9-Jun-2023 09:02:09

Nezināms Ignotus ->


dziedava 9-Jun-2023 08:52:19

Lākturīte, bij. kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


Mežirbe777 9-Jun-2023 08:52:09

Kukainis (nenoteikts) ->


gunitak 9-Jun-2023 08:49:24

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


gunitak 9-Jun-2023 08:48:40

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


gunitak 9-Jun-2023 08:47:57

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


nekovārnis 9-Jun-2023 08:27:28

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 9-Jun-2023 08:21:20

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


nekovārnis 9-Jun-2023 08:18:29

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Ansis 8-Jun-2023 22:58:17

Gandrene (nenoteikta) Geranium sp. ->


Ansis 8-Jun-2023 22:53:33

Pļavas bitenes forma Geum rivale fo. monstrosum ->


Ansis 8-Jun-2023 22:51:22

Zeligērija (nenoteikta) Seligeria sp. ->


roosaluristaja 8-Jun-2023 22:04:13

Augs (nenoteikts) ->


Ilze Ķuze 8-Jun-2023 21:51:44

Vārpstiņgliemezis (nenoteikts) Clausiliidae sp. ->


Ilze Ķuze 8-Jun-2023 21:50:38

Vārpstiņgliemezis (nenoteikts) Clausiliidae sp. ->


Ilze Ķuze 8-Jun-2023 21:49:53

Vārpstiņgliemezis (nenoteikts) Clausiliidae sp. ->


IevaM 8-Jun-2023 19:01:51

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 8-Jun-2023 18:13:39

Pļavas vēršacītis Maniola jurtina ->


nekovārnis 8-Jun-2023 18:09:21

Briežvabole (nenoteikta) Lucanidae sp. ->


nekovārnis 8-Jun-2023 18:07:42

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


gunitak 8-Jun-2023 18:02:51

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 8-Jun-2023 17:15:50

Zaļganīte (nenoteikta) Dolichopodidae sp. ->


nekovārnis 8-Jun-2023 17:15:15

Zaļganīte (nenoteikta) Dolichopodidae sp. ->


nekovārnis 8-Jun-2023 17:14:41

Zaļganīte (nenoteikta) Dolichopodidae sp. ->


nekovārnis 8-Jun-2023 17:14:04

Zaļganīte (nenoteikta) Dolichopodidae sp. ->


roosaluristaja 8-Jun-2023 16:01:44

Zīdītājs (nenosakāms) Mammalia sp. ->


davis_wi 8-Jun-2023 11:15:49

Kārklu ķauķis Locustella naevia ->


roosaluristaja 8-Jun-2023 11:09:55

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 8-Jun-2023 08:33:47

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 8-Jun-2023 08:31:40

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 8-Jun-2023 07:50:43

Cikāde (nenoteikta) Auchenorrhyncha sp. ->


guta7 8-Jun-2023 07:38:43

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


roosaluristaja 8-Jun-2023 06:49:33

Upes ķauķis Locustella fluviatilis ->


CerambyX 7-Jun-2023 23:55:58

Šaurspārnkrāšņvabole Agrilus sp. Agrilus sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 23:39:09

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 7-Jun-2023 23:38:37

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 7-Jun-2023 23:37:55

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 7-Jun-2023 23:16:43

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 23:16:36

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 23:16:27

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:51:50

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:51:46

Pļavas resngalvītis (nenoteikts) Thymelicus sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:50:59

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:37:08

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:37:08

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:36:31

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:35:45

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:35:45

Krāšņblakts Stictopleurus sp. Stictopleurus sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:35:42

Cikāde (nenoteikta) Auchenorrhyncha sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:34:52

Krāšņblakts Stictopleurus sp. Stictopleurus sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:33:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:31:55

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:31:22

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:28:12

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:28:12

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:27:37

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:26:49

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:25:06

Krabjzirneklis (nenoteikts) Thomisidae sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:25:04

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:24:55

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:24:31

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:24:22

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:24:21

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:24:21

Pieneņu lapsprīžmetis Camptogramma bilineata ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:24:17

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:23:57

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 7-Jun-2023 22:23:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
nekovārnis 11.jūnijs, 00:03

Ta neko, ir vēl švaka bilde no sāna, bet tajā kājas neredz. Būsim zināt :)


nekovārnis 10.jūnijs, 23:56

Šis drīzāk A.reyi - uz segspārniem gaiši matiņi, priekškrūšu vairogs šaurs, galvas ārējie stūri aiz acīm neizteiksmīgi.


CerambyX 10.jūnijs, 23:55

Epuraea fuscicollis līdzīga suga. Noteicējā rādās, ka pakaļkāju stilbu forma var palīdzēt :)


nekovārnis 10.jūnijs, 23:44

Varētu būt. Būs rīt jāiziet cauri Latvijā sastopamajām Epuraea.


ekologs 10.jūnijs, 23:18

Sēklgrauzis (Bruchus rufimanus)?


ekologs 10.jūnijs, 23:04

Epuraea guttata?


dziedava 10.jūnijs, 22:45

Paldies, Edgar, tāda doma bija :)


IlzeP 10.jūnijs, 21:45

Hmm, vietas abiem novērojumiem atšķiras vairāk par puskilometru. Un kādēļ nav atkāpšanās ceļa - ir taču poga "Dzēst", atverot novērojumu, kreisajā pusē zem tabulas.


picapica 10.jūnijs, 21:29

Paldies par ziņu! Vieta pareiza abiem. Vienīgi nesen netālu mežā bija spalvas saplosītam x putnam, nezinu, vai griezes, tāpēc 2.. reizi plašāks komentārs, jo nebija pieredzēts, ka vispār nebēg. Par dzēšanu, gadās citreiz ātri ko pievienot, bet nav atkāpšanās ceļa...


a.b 10.jūnijs, 21:23

Paldiesi


ekologs 10.jūnijs, 21:22

Tumšais mīkstspārnis (Cantharis fusca) :)


felsi 10.jūnijs, 20:13

Vareni! Aplausi!


felsi 10.jūnijs, 20:10

Pievienoju mikroskopiju.


angel 10.jūnijs, 19:23

Paldies!


angel 10.jūnijs, 19:23

Paldies!


Kiwi 10.jūnijs, 17:50

Ruslan, šodien saņēmu gulbju gredzenu nolasījumus - EV905, EP297.


Ziemelmeita 10.jūnijs, 16:20

Paldies,Mārtiń !


IlzeP 10.jūnijs, 16:04

Var jau būt, ka lai paliek "D".


Sarmīte 10.jūnijs, 14:49

Paldies,IlzeP un Margarita Baltā.


spiigana 10.jūnijs, 14:40

Es teiktu, ka piemērota ligzdošanas vieta te ir šogad, ekstremālā sausuma dēļ, citādi diez vai. Neredzēju viņu visu laiku, ņēmās gar būrīti, bet es biju mazliet citur, nezinu, vai ielīda. Vairāk pie būra nav manīti, lai arī šorīt viens netālu pupināja.


VitaS 10.jūnijs, 12:10

Ogu krūmu vairogblakts


VitaS 10.jūnijs, 12:10

Kameņvabole


roosaluristaja 10.jūnijs, 11:48

Sugas nosaukums šajā gadījumā ir Ivana Susaņina stilā. Pļavas nārbulis patiesībā ir sastopams mežos, turklāt sastopams daudz biežāk nekā meža nārbulis. Skatoties pēc zieda, šis manuprat ir pļavas


Toms Čakars 10.jūnijs, 10:05

Paldies!


IlzeP 10.jūnijs, 09:55

Iepriekšējais ir šis: https://dabasdati.lv/lv/observation/lbtdeap4b700spdaqml1vtgju3/ ? Tam bija nepareiza vieta? Varu izdzēst, bet kas tieši nesanāk - vai parādās jautājums, vai tiešām vēlaties dzēst, un kas notiek pēc tam?


IlzeP 10.jūnijs, 09:51

Jā, jauna baltā cielava


IlzeP 10.jūnijs, 09:47

Laikam jau tomēr dzied tikai tēviņi, bet piemērotās ligzdošanas vietās, kur teritorijas ir tuvu blakus, var dzirdēt vairāku teritoriju tēviņus. Vai būrītī ielīda arī iekšā? Varbūt var likt pazīmi "V"?


Martins 10.jūnijs, 09:39

Ļoti labi dokumentēts - ir izmērs, labi saskatāma čaulas atvere un "zobi" jeb valnīši tajā. Viss, kas vajadzīgs drošai sugas noteikšanai! :)


Ilgonis 10.jūnijs, 09:38

Paldies, tāpēc es nesapratu ka man ir neatbilstības. Pie laivas abi vienlaicīgi lidinājās..


Martins 10.jūnijs, 09:36

Ja nu paliek prātā starp daudzajām lietām, tad šiem, plakanajiem upjuspāru kāpuriem noteikšanai labi noder kopējais izmērs (garums) + muguras un sānu dzelkšņi. Un ja kāpurs vēl ir mazliet nosusināts - tas ir vēl labāk noteikšanai! :)


nekovārnis 10.jūnijs, 09:15

Paldies, Mārtiņ! :)


guta7 10.jūnijs, 09:01

Paldies! Man viņi visi šķiet tik līdzīgi, ka nemaz nepievienoju.


Martins 10.jūnijs, 08:57

Novērojumu vajadzētu sadalīt - pirmajās divās bildēs ir parastā daiļspāre Ischnura elegans, bet trešajā bildē lielā sarkanace Erythromma najas.


Ziemelmeita 10.jūnijs, 08:48

Paldies,Uģi par sugas noteikšanu


Ziemelmeita 10.jūnijs, 08:47

Paldie,Uģi par labojumu.


nekovārnis 10.jūnijs, 08:17

Spārnu zīmējumu neredz.


nekovārnis 10.jūnijs, 08:15

Tā īsti nevaru saprast kas tas ir :) Iespējams Anastrangalia reyi mātīte (par kādiem 80%). Piešaus aci, tad sezonas beigās skatīs vēlreiz.


Mareks Kilups 10.jūnijs, 08:01

paldies!


guta7 10.jūnijs, 02:57

Pievienoju vēl skrīnšotus no video, varbūt var saskatīt sugu labāk.


CerambyX 10.jūnijs, 00:43

Arī meža zilenītis blakus


IevaM 09.jūnijs, 23:28

Apsveicu, Julita!


ekologs 09.jūnijs, 23:27

Apšu raibsprīžmetis (Lomaspilis marginata) :)


andrisb 09.jūnijs, 22:33

Apsveicu! Krāšņa arī.


andrisb 09.jūnijs, 22:27

Paldies par izmaiņām!


Ziemelmeita 09.jūnijs, 21:27

Acainais raibenis (Aglais io)


Irbe 09.jūnijs, 20:15

Melnais mušķērājs M


guta7 09.jūnijs, 20:12

Paldies par labojumu. Atvainojos, ka biju pavirša, bet viņu tur bija tik daudz.


W 09.jūnijs, 18:25

Paldies, Marek!


zemesbite 09.jūnijs, 18:09

Paldies, Kristap!


Vita Ju 09.jūnijs, 16:15

Balts gredzens ar melniem burtiem AX240


ekologs 09.jūnijs, 13:47

Melngalvas ugunsvabole (Pyrochroa coccinea) :)


picapica 09.jūnijs, 13:24

Diemžēl neiznāk izdzēst iepriekšējo šo pašu novērojumu...


erts 09.jūnijs, 12:32

Ar gredzenu AE 77


Irbe 09.jūnijs, 11:23

Izskatās pēc cielavas


zemesbite 09.jūnijs, 10:51

Paldies, Edgar!


aijach 09.jūnijs, 10:46

ilgi svārstījos , bet izlāmu par labu šim. Tagad, papētot vēlreiz, laikam jāpiekrīt! paldies, Vita!


majas45 09.jūnijs, 10:03

Es stāvēju uz ceļa un darīju savu darbu, pamanīju putnu un, sapratu, ka tas ir neparasti liels un tumši brūns. Redzēju viņu kādas 2 sekundes, bet salīdzinoši tuvu. Kā jau rakstīju, redzēju putnu lidojuma manevrā un pret mani visā plaknē bija pavērsts raksturīgais izplesto spārnu taisnstūris. Iespējams, ka kļūdos, tomēr putns mani pārsteidz ar saviem izmēriem. Neesmu putnu pazinējs, pēc redzētā un pārdomām meklēju kas tas varētu būt par putnu


VitaS 09.jūnijs, 09:41

Zeltgalvīšu nebūs. Tam apakšspārni ar baltumiņiem. Drīzāk lielais skābeņu.


Irbe 09.jūnijs, 09:13

Paldies! Interesanti


spiigana 09.jūnijs, 08:59

Nevaru atrast info, vai pūpina abu dzimumu pupuķi? Šaubos par statusu, jo, tā kā bija vismaz divi, tas varētu būt pāris ligzdošanai piemērotā vietā, bet pūpināja abi.


dziedava 09.jūnijs, 08:51

Diskusija te: https://www.facebook.com/groups/SlimeMold/permalink/3437650589828108/ Citēju Edvīnu J. "I am always a bit cautious in confirming IDs on species I have never seen myself, and thus only based on photos, but then again I see no clear alternatives. I would say C. martinii, but maybe with a cf." un "No ID is 100% certain these days anyway".


gunitak 09.jūnijs, 08:49

Paldies, Artur!


dekants 09.jūnijs, 08:41

Ieziņot vienmēr ir labi! Vai varētu, lūdzu, papildus pieminēt, kādas pazīmes dabā redzētas, kas ļāva šo putnu nošķirt no citām ērgļu sugām? Paldies!


Dzeerve 09.jūnijs, 08:35

Minētās sugas visas tik līdzīgas, ka bezmaz prasās līdzīga mācību stunda kā oranžo raibeņu atpazīšanai :) Vakar apskatīju to pleķīti vēlreiz un kārtīgi - bija kādi 6 īpatņi pa trīs pārīšiem - visi izskatījās pēc tabacicolor - ar sarkanīgām kājām un strīpiņu uz muguras.


ekologs 09.jūnijs, 07:37

Mīkstspārnis (Cantharis livida) :)


ekologs 09.jūnijs, 07:32

Tumšais mīkstspārnis (Cantharis fusca) :)


ekologs 09.jūnijs, 07:26

Mīkstspārnis (Cantharis pellucida) :)


nekovārnis 08.jūnijs, 16:43

Paldies, Kristap! :) Šobrīd pļavās kaut kāds zaļganīšu uzlidojums :)


nekovārnis 08.jūnijs, 16:41

Diemžēl tikai šis šīs zaļganītes foto. Maksimāli izkadrēju - varbut palīdz.


kvilks 08.jūnijs, 16:37

Medetera sp.


kvilks 08.jūnijs, 16:36

Šeit vienā novērojumā ir apvienotas divu dažādu zaļganīšu bildes.


kvilks 08.jūnijs, 16:34

Sciapus sp.


kvilks 08.jūnijs, 16:33

Sciapus sp., mātīte.


kvilks 08.jūnijs, 16:31

Varbūt ir vēl kāds papildus foto, kur būtu redzami matiņi (skropstas) aiz acīm - melnas vai dzeltenas/baltas? Ja šī pazīme būtu saskatāma, tad sugu varētu noteikt, bet pašlaik paliek Dolichopus sp.


kvilks 08.jūnijs, 16:14

Dolichopus ungulatus, tēviņš. Taustekļi melni, Matiņi aiz acīm melni. Uz pakaļkāju ciskām to virsotnes daļā vismaz 3 sariņi. Kāju pēdām neredzu nekādus paplašinātus posmus. Latvijā un Eiropā ļoti parasta suga.


OKK 08.jūnijs, 15:43

ūdrs


Monta Heidemane 08.jūnijs, 14:52

Paldies par sugas noteikšanu!


dekants 08.jūnijs, 12:45

Jā, vienmēr vērts ieziņot arī pārējos. Pārējiem var audio klāt nepievienot, bet ziņot tāpat :)


adata 08.jūnijs, 12:40

Paldies, ķauķi arī gribēju noskaidrot! Visu cieņu jūsu "uztrenētajai ausij", vai man būtu vērts priekš DD ieziņot arī pārējos ar šo pašu ierakstu?


pustumsa 08.jūnijs, 11:24

Paldies!


dekants 08.jūnijs, 11:17

Ierakstā salīdzinoši labi dzird: ceru ķauķis, dzeltenā stērste, čuņčiņš, brūnspārnu ķauķis, dzeguze, vārna (?)


kilgorstrauts 08.jūnijs, 10:54

https://www.youtube.com/watch?v=po8Gnx46bsI


lauraporuka 08.jūnijs, 09:38

Paldies Uģi par noteikšanu gan šim, gan citiem maniem ieliktajiem novērojumiem. Šo īpaši gribēju uzzināt :)


nekovārnis 08.jūnijs, 09:06

Jā, šo uz ziediem var būt daudz, bet jāskatās uzmanīgi - starp tiem uz ziediem var būt arī citi ļoti līdzīgi, brūni/sīki koksngrauži. No biežākajiem: Pseudovadonia livida, Stenurella melanura, Stictoleptura maculicornis, Anastrangalia sanguinolenta, Anastrangalia reyi :)


Dzeerve 08.jūnijs, 08:26

7.jūnijā puskvadrātmetrā ap pirmo novērojumu saskaitīju 18 šos pašus īpatņus.


Dzeerve 08.jūnijs, 08:21

Paldies! :)


ekologs 08.jūnijs, 07:19

Lapgrauzis (Clytra quadripunctata) :)


Ziemelmeita 08.jūnijs, 07:01

Paldies par labojumu !


Irbe 07.jūnijs, 23:15

Ceru


andrisb 07.jūnijs, 22:49

Paldies!


pustumsa 07.jūnijs, 22:23

Paldies ,Uģi, par visiem nosaukumiem!


forelljjanka 07.jūnijs, 22:11

Ir jau ir dižknābis.:DD


pustumsa 07.jūnijs, 21:56

oi, jā, paldies! Ogas rudenī garenas sarkanas. Sajaucu


ekologs 07.jūnijs, 21:45

Svītrainais tūkstoškājis (Ommatoiulus sabulosus) :)


adata 07.jūnijs, 21:43

Varbūt bārbele?


ekologs 07.jūnijs, 21:25

Mīkstspārnis (Cantharis rustica) :)


Irbe 07.jūnijs, 19:47

Atvainojiet, bet tas nav strazda knābis https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turdus_pilaris_-Norway_-recently_fledged-8.jpg https://www.dreamstime.com/photos-images/juvenile-hawfinch.html


forelljjanka 07.jūnijs, 19:22

Nevar izslēgt pelēko.;)


IlzeP 07.jūnijs, 18:11

Man arī bija doma par dižknābi, bet bildēs tik izteiktus raibumus dižknābju mazuļiem neatrodu. Tie tādi "turdiski"... Samulsu.


nekovārnis 07.jūnijs, 18:10

Jā, dabasdatos kā Gonioctena


IlzeP 07.jūnijs, 18:09

Ja paskatās citu saziņoto, daudz ko var identificēt.


IlzeP 07.jūnijs, 18:03

Vai šim varētu būt sinonīms Gonioctena viminalis?


IlzeP 07.jūnijs, 17:58

Paldies, Artur, piebilde bija tādēļ, ka Uģis apkopo BioBlitz sugas.


Monta Heidemane 07.jūnijs, 16:54

Paldies!


ekologs 07.jūnijs, 16:36

Atradu, jā, laikam bija Uģim trāpījies :)


ekologs 07.jūnijs, 16:29

Tumšais mīkstspārnis (Cantharis fusca) :


ekologs 07.jūnijs, 16:25

To gan es nemācēšu teikt vai bija :)


Irbe 07.jūnijs, 16:24

Tas knābis uz domām par dižknābi velk...


Irbe 07.jūnijs, 16:09

Paldies!


pustumsa 07.jūnijs, 15:16

Tagad tikai saprotu, ka tik daudz sugas vairs nevaru identificēt ar bildēm. Tajā pasākumā likās, ka tas būs vieglāk....


pustumsa 07.jūnijs, 15:15

Ā, jauki!


pustumsa 07.jūnijs, 15:13

Ir foto. Vērpējs. Ābeļu vai/


anthicus 07.jūnijs, 14:47

Phytodecta viminalis, iespējams, mātītē


kamene 07.jūnijs, 14:25

Paldies, Marek! Šai bija interese par kaķu barošanu uz kāpnēm.


LailaG 07.jūnijs, 14:02

Paldies,Mārtiņ!


IlzeP 07.jūnijs, 13:45

Noteica Līga Strazdiņa


IlzeP 07.jūnijs, 13:30

Paldies, Artur! Tātad bija gan jau Uģim (Drubazu pasākumā).


IlzeP 07.jūnijs, 13:27

Vai šī arī nav platlapu?


Liepzieds 07.jūnijs, 13:14

Par sila vs. dziedātāju šaubos. Tā kā uz vēdera padaudz gaišās daļas un novērošanas vieta bija pie lauku mājām ar pļavu, pie lieliem, bet retiem kokiem, tad nosliecos par labu dziedātājam. Bet nu bultveidīgi tie vēdera pleķīši galīgi nav.. varbūt vēlāk ieņem formu?


IlzeP 07.jūnijs, 13:11

Būs tas pats sila, kas man sabildēts.


ekologs 07.jūnijs, 13:11

Manuprāt, Sētložņu joslainais lapsprīžmetis (Xanthorhoe ferrugata) :)


IlzeP 07.jūnijs, 12:58

Uģi, Tev, droši vien, šāds bija? Ātrumā pārskatot Tavas bildes, neatradu.


IlzeP 07.jūnijs, 12:46

Vislīdzīgākais sienāzim, dzirdams "s"


IlzeP 07.jūnijs, 12:27

Tas pats eks., kas Marekam bildē - mazais apiņu šūpotnis?


pustumsa 07.jūnijs, 12:15

Paldies! Man tomēr sajuka visas daudzās sugas.


a.b 07.jūnijs, 11:42

Paldies.


CerambyX 07.jūnijs, 10:53

Det. N.Savenkovs


CerambyX 07.jūnijs, 10:45

Det. N.Savenkovs


CerambyX 07.jūnijs, 10:44

Det. N.Savenkovs


IlzeP 07.jūnijs, 10:34

Sintijai šai pašā laikā un vietā ziņota priežu čiekuru zemesblakts. Kura bija īstā?


Ilze Ķuze 07.jūnijs, 10:34

Pievienoju vārpstiņgliemeža foto


ER 07.jūnijs, 10:19

Upes ķauķis.


Liepzieds 07.jūnijs, 10:07

Vai ierakstā dzirdamais ir upes vai kārklu ķauķis?


IlzeP 07.jūnijs, 09:55

Vai šim ir paredzēts foto?


Mari 07.jūnijs, 09:51

Paldies, Marek! Nu jā, te vajadzīga pieredze, nu vismaz zināšu, ka jāmēģina nofotografēt degungalus. :D


nekovārnis 07.jūnijs, 09:47

Savukārt Eurygaster austriaca (manāmi lielāka par pārējām divām) degunga vidusdaļa "iesprūst" starp malējām daļām tā arī nesasniedzot degungalu :)


nekovārnis 07.jūnijs, 09:44

Man vēl nav pārāk liela skaidrība par šo sugu atšķirībām, bet galvenokārt jāskatās degungala vidējās daļas novietojums attiecībā pret malējām gan skatā no augšas, gan priekšas. E.maurai tā vidējā daļa tā teikt "neizlec" uz iekšu vai leju. Kaut kā tā :)


Mari 07.jūnijs, 09:37

Kādām pazīmēm jāpievērš uzmanība, lai atšķirtu Parasto bruņublakti no citām, piemeram, no E.maura?


Ilgonis 07.jūnijs, 09:36

paldies par noteikšanu, interesants tauriņš


spiigana 07.jūnijs, 08:48

Paldies, Uģi! Ja viņš šodien te vēl lidināsies, mēģināšu virspusi noķert.


ekologs 07.jūnijs, 08:29

Tinējs (Olethreutes arcuella) :)


nekovārnis 07.jūnijs, 08:03

sprīžmetis, sprīžotājpūcīte vai kaut kas tamlīdzīgs.


ekologs 07.jūnijs, 07:41

Nevarētu būt Tinējs (Dichrorampha acuminatana)?


krista84 07.jūnijs, 07:36

Paldies par sugas noteikšanu!


ekologs 07.jūnijs, 07:23

Atvainojos, kļūdiņa, jo ārēji no pirmā acu uzmetiena diezgan līdzīgi. Tiešām Aveņu lapsprīžmetis :)


ekologs 07.jūnijs, 07:13

Paldies, Uģi!


VijaS 07.jūnijs, 07:02

Paldies, Uģi!


nekovārnis 07.jūnijs, 07:02

Paldies, Uģi! :)


roosaluristaja 07.jūnijs, 06:58

Šī nu gan nav nekāda ilzīte.


Kiwi 07.jūnijs, 06:46

Paldies, Uģi, par sugu noteikšanu!


W 07.jūnijs, 03:49

Paldies, Marek!


CerambyX 07.jūnijs, 02:46

Tie melnie objekti varētu būt interesantākā novērojuma detaļa - Kādas cikāžlapenes (Dryinidae) kāpuri :)


CerambyX 07.jūnijs, 02:38

Nav gan spārnu virspuse redzama, bet šķiet, ka ap šo laiku agrajiem samteņiem būtu jabūt manāmi padzīvojušiem - ar nodiluma pazīmēm uz spārniem. Šis tāds svaigs - arī ir laiks, kad noras samteņi var sākt lidot.


Kiwi 07.jūnijs, 00:19

Margarita, man arī tā likās, bet nebiju droša... Paklausījos ierakstus un tas šķita visatbilstošākais. Iepriekš nebiju dzirdējusi dabā.


Kiwi 07.jūnijs, 00:17

Paldies, Gunita!


Irbe 07.jūnijs, 00:07

Dumbrcālis uztraucas?


gunitak 07.jūnijs, 00:05

Jā, mūru samtenis


Kiwi 06.jūnijs, 23:32

Vai būs mūru samtenis?


Kiwi 06.jūnijs, 23:08

Paldies, Ruslan!


Irbe 06.jūnijs, 23:04

Paldies!


VijaS 06.jūnijs, 23:03

Paldies, Ruslan!


Kiwi 06.jūnijs, 22:55

Ceru ķauķis pa vidu iedziedas, bet visu laiku fonā ir tāds pikšķinātājs...


Rocky 06.jūnijs, 22:52

Ceru ķauķis?


Kiwi 06.jūnijs, 22:21

Lūdzu palīdziet noteikt putnu, kurš visu laiku dzirdams ierakstā.


ekologs 06.jūnijs, 22:11

Ievu gludmalu sprīžmetis (Lomographa bimaculata) :)


Lemmus 06.jūnijs, 22:11

Paldies, Mārtiņ!


pustumsa 06.jūnijs, 22:04


Kiwi 06.jūnijs, 21:49

Paldies, Artur!


Kiwi 06.jūnijs, 21:47

Paldies, Marek un Artur, par palīdzību sugu noteikšanā!


Kiwi 06.jūnijs, 21:45

Noteikti pārbaudīšu! Ceru, ka nebūs mainījuši uzturēšanās vietu!


VijaS 06.jūnijs, 21:27

Paldies, Marek!


Mari 06.jūnijs, 21:15

Paldies! :)


ekologs 06.jūnijs, 21:12

Pavasara vilnkājis (Achlya flavicornis) :)


ekologs 06.jūnijs, 21:02

Apšu raibsprīžmetis (Lomaspilis marginata) :)


ekologs 06.jūnijs, 21:00

Brūnā āboliņpūcīte (Euclidia glyphica) :)


Ziemelmeita 06.jūnijs, 20:59

Paldies,Artur!


cielava 06.jūnijs, 20:59

eh.. bēdīgi gan


ekologs 06.jūnijs, 20:58

Brūnā āboliņpūcīte (Euclidia glyphica) :)


roosaluristaja 06.jūnijs, 20:57

Ja man pieejamie literatūras avoti nemelo un caunām bērni dzimst aprīļa beigās - maija sākumā un pēc tam apmēram 2 mēnešus ir atkarīgi no mātes piena, tad iespēja, ka viņš pats atradīs ko ēst ir gandrīz nekāda


ekologs 06.jūnijs, 20:54

Ābeļu vērpēja kāpurs (Malacosoma neustria) :)


ekologs 06.jūnijs, 20:53

Graudzāļu vērpēja kāpurs (Euthrix potatoria) :)


VijaS 06.jūnijs, 20:39

Paldies, Artur!


Matrus 06.jūnijs, 20:36

Paldies par gulbju kontroli! Tas ir vietējais pāris - mātīte (gredzens EP355) šajā dīķī ligzdo jau 8 gadus pēc kārtas (kopš 2016.g.), nomainot trīs tēviņus. Pēdējais tēviņš (LR EM804), tieši no viņa perējumos ir baltie poļu morfas mazuļi (Cygnus olor immutabilis). Pēc pēdējām ziņām jūnija sākumā pērējums novērots Daugavā pie Dienvidu tilta, bet jau ar 5 mazuļiem...


Matrus 06.jūnijs, 20:31

Paldies par gredzenota gulbja kontroli! Tēviņš, 9 gadi, apgredzenots kā jaunais putns savā dzimtajā vietā - Ogres dīķī (pie Daugavas) 06.09.2014. Datu bāzē 46 kontroles, pēdējo reizi novērots Daugavā pie Ķengaraga 09.02.2023. Agrāk bija pārī ar citu apgredzenotu gulbi (gredzens Latvia Riga EV960). Varbūt ligzdo šajā karjerā vai apkārtnē?


Matrus 06.jūnijs, 20:23

Paldies par ziņu! Pērn no Langas Kalngalē ar mazuļiem ziņots Latvia Riga EV905, droši vien tas pats, bet vajag pārbaudīt...)


Carum carvi 06.jūnijs, 20:22

Šogad diezgan cītīgi braukāju uz Garkalnes zināmo Zeltlapu zeltainīšu vietu un nekā


nekovārnis 06.jūnijs, 19:16

Droši vien bija domāts zaļais medniekzirneklis - Micrommata virescens?


OKK 06.jūnijs, 18:56

Ošu pļavraibenis


Kiwi 06.jūnijs, 18:42

Paldies, Mārtiņ!


Kiwi 06.jūnijs, 18:41

Paldies, Uģi!


Kiwi 06.jūnijs, 18:36

Edgar, novērojumu liku kā baltspārnu zīriņu, jo visas trīs sacensību dalībnieces to novērojām tālskatī. Varu pievienot Ineses Zepas foto, jo viņai izdevās to nofiksēt arī ar digitālo kameru. Jautājums bija - vai kadrā netīši trāpījies putns arī ir baltspārnu zīriņš? Ja nav, tad foto dzēšu.


ekologs 06.jūnijs, 17:51

Segliņu raibsprīžmetis (Ligdia adustata) :)


ekologs 06.jūnijs, 17:12

Alkšņu baltsprīžmetis (Cabera pusaria) :)


nekovārnis 06.jūnijs, 17:07

Paldies, Artur! Šo es visas acis izskatīju pie pie pūcītēm, bet tā arī palaidu garām :)


ekologs 06.jūnijs, 17:00

Trīssvītru pūcīte (Charanyca trigrammica) :)


ekologs 06.jūnijs, 16:37

Sudrabainā tinējpūcīte (Deltote bankiana) :)


ekologs 06.jūnijs, 16:34

Kāds no Cnephasia Tinējiem, Tinējs Cnephasia sp. :)


ekologs 06.jūnijs, 16:25

Svilnis (Aphomia sociella) :)


IlzeP 06.jūnijs, 15:49

Par ģinti neesmu pārliecināta (kopīgas "tīklkodes" nav sarakstā)


VijaS 06.jūnijs, 15:17

6.-8. bildes - 6. jūnijs, pēc nedaudz vairāk kā divām nedēļām.

Pēdējie komentāri rakstiem
ekologs Vismaz 500 novērojumu 10-Jun-2023, 12:35

Super! :)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 2-Jun-2023, 23:05

Rakstā varbūt būs jāprecizē - krauklene ir barības augs kāpuriem, kuri ēd auga lapas (kāpuru meklēšana jūlijā/augustā arī ir sugas meklēšanas metode, taču tie nav tik raksturīgi un vismaz viena ziedaprīžmešu suga, kas arī dzīv  (..)


adata Vismaz 100 novērojumu 2-Jun-2023, 21:45

Šodien uzgāju kraukleni, tauriņu gan nē. Vai tie barojas arī uz pārziedējušiem augiem?


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 2-Jun-2023, 10:31

Šis tauriņš prātā jau gadus astoņus, kopš izlasīju rakstu Vides Vēstīs. Manā pusē vēl nav manīts :)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Jun-2023, 00:27

Bet ko var meklēt uz ķiploku embotiņa ?


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Jun-2023, 00:05

Par šo man Ivars Šulcs minēja.Tikai ar darbiem aizņemta un datorā bildēm nav vietas.Izkustēšu uz mežu, atkal kāda spindele uzbruks vai slima ērce. Pašlaik uzbaroju deviņvīrūspēka mūka kāpurus.Rudenī izstādītos deviņvīruspēkus   (..)


Alef1 30-May-2023, 21:24

Gārsa neskaitās invazīva, jo ir ieviesta jau viduslaikos. Bet nu kā nezāle gan ir neganta. Lai iekoptu dobi gandrīz katru nedēļu ir jarauj laukā.


Nora Vismaz 100 novērojumu 20-May-2023, 10:10

Bet nu lielākoties jau konkrētas sugu grupas sugas tiks reģistrētas ekskursijas laikā, kad tām tiks pievērsta pastiprināta uzmanība!


Nora Vismaz 100 novērojumu 20-May-2023, 09:48

Tieši tā, katrs pats ziņo savus novērojumus, bet katra sugu grupu vadītāja uzdevums būs beigās iesniegts kopējo novēroto sugu sarakstu! Dalībnieki sugas reģistrē visa pasākuma laikā 24h, nevis tikai ekskursiju laikā, bet sugu grupu va  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 20-May-2023, 09:30

  (..)


Nora Vismaz 100 novērojumu 20-May-2023, 09:19

Sveiki! Pasākumu BioBlitz formātā organizējam pirmo reizi, bet ideja ir, ka pasākums ir atvērts ikvienam interesetam, gan tādiem, kas sugas labi pazīst, gan tādiem, kas mācās. Tādēļ esam piesaistījuši konkrētu sugu grupu ekspertus ar  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 20-May-2023, 07:19

Man pašam vēl nav līdz galam skaidrs tas pasākuma formāts un līdz ar to arī manis paša iesaiste procesā, bet manā iztēlē tā būtu drīzāk neformāla informācijas apmaiņa ar pasākuma dalībniekiem nevis iešana visiem pa priekšu ar r  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 20-May-2023, 06:36

Nē, sugas tiek skaitītas galvenokārt ekskursiju laikā. Pieteikšanās ir uz visu.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 19-May-2023, 22:29

Neko nesapratu.:D Viena lieta ir ekskursijas, un pilnīgi cita lieta - sugu uzskaite. Pieteikšanās ir tikai uz ekskursijām?


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 19-May-2023, 00:01

Tātad varēs turpināt koksngraužus bildēt. Cerams, ka brāliis man kaut kad nomainīs disku datorā, lai būtu, kur bildes likt un kāds koksngrauzis pats uz mājām atnāks.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 17-May-2023, 19:46

Šobrīd ir zināms, ka gļotsēņu foto- un paraudziņu izstāde tiks atklāta 20. jūnijā, bet ir izveidota aptauja, lai noskaidrotu piemērotāko izstādes atklāšanas laiku: https://www.facebook.com/groups/myx.lv/posts/1007308190437668/ Tie, ka  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 8-May-2023, 21:48

Jā tur tajā QGIS Cloud tā pārslēgšanās starp slāņiem varbūt nav pārāk intuitīva. Bet paldies par komentāriem - vērtīgi! Pašlaik pieliku tur pagaidām papildus slāņus - 2. un 3. variantu. Otrais - kur ir gradācija 0; 1-24; 25-49  (..)


VitaS Vismaz 1000 novērojumu 8-May-2023, 20:09

Jautājums interesants. Varbūt tieši jāievieš vēl viens starplīmenis 10- 25? Tad sanāktu, ka 1-9 ir apsekoti, garām ejot, bet 10-25 jau norāda uz mērķtiecīgu darbību. Vienīgi jāpaskatās, vai nesanāks pārāk raibs un var normāli ide  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 8-May-2023, 17:27

Ā, atradu, kur ķeksītis jāieliek :)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 8-May-2023, 16:44

Es ar šopavasar trijos tukšajos kvadrātos ieskrēju. Rezultāts 4-10 sugas :D Jāsaka gan ka tie bija baigi fiksie "ieskrējieni" un mūspusē kukaiņu laiks vēl nav sācies. Mušas, skudras, dažreiz agrie tauriņi un kamenes, pārējie vēl nol  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 7-May-2023, 23:22

Interaktīvā 10x10km kvadrātu karte (un arī .xlsm fails) atjaunināti ar ziņojumiem, kas pievienoti līdz 6.maijam (ieskaitot). Turpmāk te tā atsevišķi atjauninājumus komentārā neatzīmēšu, bet nu centīšos vienkārši regulāri (varb  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 5-May-2023, 20:43

Paldies, Astra, saņemts! :)


Ziemelmeita Vismaz 500 novērojumu 5-May-2023, 20:15

Nosūtīju lielo pacińu ragansviestu un iebrūno didermu.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 28-Apr-2023, 08:47

Paldies, Sintija, saņēmu :)


Siona Vismaz 1000 novērojumu 27-Apr-2023, 21:46

Uz e-pastu tikko nosūtīju koksnes vilkpienaini un zaraino ragainīti :)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 22-Apr-2023, 21:45

Paldies, Uģi, par rakstu un norādēm! Pērn man dažas ieplānotās arī palika ''nenomedītas''. :)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 21-Apr-2023, 19:41

Blakšu kvadrātu interaktīvā karte un .xlsm fails (failiem.lv) 'apdeitoti' ar novērojumiem līdz 20. aprīlim.


adata Vismaz 100 novērojumu 20-Apr-2023, 14:46

Paldies, sapratu, jau sen vajadzēja pajautāt!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 20-Apr-2023, 13:51

Dabasdatu web versijā jāatrod savs konkrētais novērojums (ja ir jau ieziņots) - sadaļā "Par mani", vai jāpievieno caur "Pievienot novērojumu", ja nav vēl bijis ieziņots; ir iespēja pievienot audio failu (jau esošam novērojumam šī iesp  (..)


adata Vismaz 100 novērojumu 20-Apr-2023, 09:17

Sveiki visi dabas draugi! Kā man būtu vienkāršāk ieziņot putnu balss ierakstu (nav runa par piecminūti), ir viena putna balss ieraksts tālrunī, taču neprotu pievienot, jo caur aplikāciju, kur ziņoju citus novērojumus (ar laiku, koordinā  (..)


AgneseS Vismaz 100 novērojumu 15-Apr-2023, 20:56

"Laiks kļūst arvien pavasarīgāks"... bet nevaru atrast raksta datumu, kad ievietots. Arī citos rakstos ir minēts "drīz modīsies" utml., bet nav atsauce, kad tas publicēts un kādas pazīmes, ja citu gadu pavasaris atnāk vēlāk (cik grādie  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 15-Apr-2023, 18:09

Paldies par rakstu! Iedvesmojoši, kā vienmēr :) Pagaidām gan visādu darbu tik daudz, ka ieskriet dabā sanāk tik pa ceļam uz vai no kaut kurienes. Laiks ar mūspusē tāpat kā pārējiem tik par 10 grādiem mazāk :D Šodien tik 4 blakšu sug  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 11-Apr-2023, 09:32

Iedvesmojošs rakts, žēl, ka sezonā dārzu darbi, nav laika un bildēm vietas trūkst.


VitaS Vismaz 1000 novērojumu 10-Apr-2023, 23:50

Paldies, Uģi, par apkopojumu un kvadrātu aizkrāsošanas spēli!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Mar-2023, 19:46

Uz pirmajiem diviem jautājumiem atbilde ir "jā". Par kontu apvienošanu - domāju, ka nē. Man, savukārt, jautājums, kā izpaudās nedarbošanās kontu apvienošanai šeit?


merged_to_10718 30-Mar-2023, 15:31

Sakarā ar dabasdatu pāriešanu uz ornitho man rodas šie jautājumi: 1.) vai paliks iespēja pievienot privātus (nepubliskus) ziņojumus (man tas ir svarīgi) 2.) vai novērojuma autors pats varēs redzēt savu novērojumu (t.sk. punktu kartē),   (..)


dekants Vismaz 10000 novērojumu 26-Mar-2023, 11:51

Te var apskatīt kādas balvas gaida katru sugu uzvarētājus: https://twitter.com/LOB_lv/status/1639912042583711744


dekants Vismaz 10000 novērojumu 1-Mar-2023, 16:08

  (..)


Gradin Vismaz 1000 novērojumu 1-Mar-2023, 14:10

Karte ar krāsaianajiem kvadrātiņiem un kvadrātu nr. nav pieejama? Katru kvadrātu pārbaudīt ir baisi garlaicīgi.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 20-Feb-2023, 14:11

Karīna, jā - ir plānots pasākumu ierakstīt.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 20-Feb-2023, 12:54

Piebildīšu par gļotsēnēm. Vispirms - ja ir kādi nenoteikti gļotsēņu paraudziņi, tad te būs iespēja tos iedot noteikšanai. Tikai tiem 1) jābūt ieziņotiem Dabasdatos un 2) pie katra jābūt klāt informācijai: vārds, uzvārds (obligā  (..)


Karīna Vismaz 1000 novērojumu 20-Feb-2023, 12:44

Būtu ļoti jauki, ja ziņojumus ierakstītu, lai tos varētu pēc tam noklausīties.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 17-Feb-2023, 08:16

Jā, Marek, plānoju programmu šovakar vēlu nopublicēt, vēl gaidu informāciju no dažiem runātājiem. Īsumā laika plānojums - no 9.30 ierašanās, 10.00 sākums, pusdienu pārtraukums stundu, pēcpusdienā ziņojumi līdz kādiem 15.30.


Mareks Kilups Vismaz 10000 novērojumu 16-Feb-2023, 18:22

februāra vidus pienācis - būtu forši saprast laiku, programmu.


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 14-Feb-2023, 22:11

Tas jau būtu ideālais variants, ja visām sugām būtu savi latviskie nosaukumi. :)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 14-Feb-2023, 20:58

Domājot par Latvijas neatkarību (no zinātniskajiem nosaukumiem), aizdomājos arī par badhāmijām un fizārām. Ehh, varētu tak viņām visām izdomāt vienu skaistu latvisko nosaukumu! Tad nebūtu jāatstāj "gļotsēne (nenoteikta)", bet varē  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 14-Feb-2023, 20:13

Paldies, Julita, par informāciju! Būs jāpamežģī sadzenes un pirms reģistrēšanas. Uzreiz būs jāskatās, vai nav mainīts sugas nosaukums. :) Tavi latviskie man patīk! :)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 11-Feb-2023, 11:36

Bet, turpinot ķecerības, šorīt ienāca prātā, ka pilienīte varbūt nav labākais vārds (leokarpai vairāk atbilstošs), gribētos akcentēt kājiņas esamību, - un tad arī iedomājos, ka visas trihijas un oligonēmas varētu sadalīt kājpi  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 11-Feb-2023, 00:20

Paldies, piekrītu!


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 10-Feb-2023, 23:34

Par versijām runājot, man būtu ieteikums "garenmizaine", jo "garmizaine" vairāk izklausās "gar mizu", nevis " kaut kas garens", kas būtu raksturojošāk.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Feb-2023, 22:56

Paldies, Vija! :) Var jau arī kādu labāku versiju piedāvāt. Biežākās ģintis no senākiem laikiem palikušas diemžēl bez latviskajiem nosaukumiem


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 10-Feb-2023, 22:47

Jā, izmaiņas ne pa jokam! Droši vien prasīs laiku, lai pierastu un atcerētos, kas uz kurieni pārcelts. Piekrītu, ka tīģerkrāsas pārslainītei latviskais nosaukums jāsaglabā. Ļoti veiksmīgs, atbilstošs nosaukums, unikāls tieši šai s  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 9-Feb-2023, 11:34

Vismaz zemniekiem te Zemgalē galīgi neinteresē dabas daudzveidība, mežrozes. Arī šobrīd visās malās kaut ko dīrā nost. Putniem kokus, krūmus neatstās. Pa milzīgajiem tīrumiem labi vēji pūš. Pie grāvjiem, kur pat nedrīstēja, jau   (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 13:28

Stāstījumu par Ornitho sagatavošu. Lielāka skaidrība, protams, būs tad, kad atsūtīs izvērtēšanai testa versiju (solīts uz aprīļa beigām). Iespējams, ka akceptēšana ies ilgi, tāpat plānojam, ka vecā versija ilgu laiku darbosies p  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 13:26

Mūsu portālā būs visas tās pašas grupas, kas ir līdz šim (dažas tikai citādi iedalītas, piemēram, zīdītāji vairākās atsevišķās lielajās grupās) - protams, ka būs gļotsēnes un viss pārējais! Sugas būs sarakstos redzamas tik  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:49

Nav darba, rēķini jāmaksā, tāpēc nebraucu. Dabas datos jau daudzkas iestrādāts, interesants un vismaz saprotams.Kam vajag Eiropai atskaitīties, uzskaites, lai tur pāriet, šeit vairāk vieta atbrīvotos.Pārējo ziņoto, ja vajag apkopo, no  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:03

Nu es tajā ornitho arī šobrīd pilnīgi neko nesaprotu (kur tur var redzēt komentārus, sugu labojumus, ko līdzīgu interesantajiem novērojumiem?), bet tāpēc ceru, ka sanākšanā būs kāds stāstījums, kas nomierinās satrauktos prātus :)  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:01

Mazākā grupā Latvijas mērogā, vēl daļu pazīsti un redzami rezultāti, bet lielākā, kā lielā pilsētā sadzīti, tu nekas neesi.Pie tam es tikai savā apkārtnē kaut ko meklēju.Man nav interesanti katru ieraudzīto putnu uzskaitīt, pie   (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 11:33

Tai kvantumā - putrā, kas tur, ar dīvainu latvisku tulkojumu starp pārējo, pat negribas mežģīt smadzenes kautko meklēt, vispār es tur nesaprotu. Sugu nosaukumus ne īpaši atceros un Dabasdatos skatos no iepriekšējiem, vai ko citi likuš  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 11:17

Nemanīju tur - augus, sēnes, ķērpjus, gļotsēnes, plēvspārņus, divspārņus, blaktis, citus kukaiņus, zirnekļus, tātad lielāko daļu ko šeit lieku un kas man interesants, patika meklēt, bildēt.

Meklē Latvijā lielākos skudru pūžņus

Latvijas Nacionālajā dabas muzejā top izstāde par skudrām, mudinot pievērst lielāku uzmanību šo īpašo kukaiņu dzīvei un nozīmei Latvijas dabā. Gatavojoties izstādei, ikviens dabas draugs tiek aicināts iesaistīties foto iniciatīvā "Meklējam Latvijā lielākos skudru pūžņus". Skudru pūznis. Foto no LNDM arhīva Skudras ir viena no izplatītākajām kukaiņu dzimtām. Tās dzīvo lielās, labi organizētās kolonijās. Skudru dzimtai [...]

Latvijas dabas pētnieku ekspedīcija uz Zālamana salām (1)

Daugavpils universitātes (DAU), Latvijas Nacionālā dabas muzeja (LNDM) un biedrības "Zaļā upe" pētnieki (Kristīne Greķe, Mārtiņš Kalniņš un Dmitrijs Teļnovs) ir atgriezušies no aptuveni mēnesi garas bezmugurkaulnieku izpētes ekspedīcijas Zālamana salās, ko organizēja Londonas Dabas vēstures muzejs (Natural History Museum, NHM). Ekspedīcijas galvenais mērķis bija ievākt datus un vaboļu, gliemju, spāru un citu bezmugurkaulnieku materiālu [...]

Meklējam Baptria! (5)

Laika gaitā ir pierādījies, ka aktīvie Dabasdati.lv ziņotāji ir ļoti vērtīgs palīgs entomologiem (un citiem pētniekiem) dažādu retu un aizsargājamu sugu meklēšanā. Arī šoreiz mums nepieciešama jūsu palīdzība! Gribam vērst uzmanību uz vienu visai enigmātisku un retu naktstauriņu sugu - kraukleņu sprīžmeti (Baptria tibiale)! Tas Latvijā nav konstatēts jau ilgu laiku, taču var visai droši [...]

Ūpja mākslīgajās ligzdvietās novēroti pirmie jaunie putni

Lai veicinātu Latvijā kritiski apdraudētas sugas – ūpja Bubo bubo – populācijas saglabāšanos un atjaunošanos, Latvijas Ornitoloģijas biedrība turpina uzstādīt mežos mākslīgās ligzdvietas ūpjiem, vienlaikus jau apzinot pirmās sekmīgi apdzīvotās ligzdas. Papildus pie vienas no ligzdvietām ir izvietota kamera, kura ļauj gūt ieskatu ūpēnu ikdienā un dzīves apstākļos saistībā ar cilvēka darbību. Ūpēni mākslīgajā ligzdā. [...]

Maija putnu atlanta sacensību rezultāti un turpinājums jūnijā

Maijs ir jau trešais mēnesis, kad aizvadītas ligzdojošo putnu atlanta sacensības, kuru mērķis ir motivēt ievākt datus par īpaši aizsargājamām un retāk konstatējamām putnu sugām. Arī jūnijā un jūlijā sacensības turpinās!Vairāk par atlanta sacensībām iespējams uzzināt, sekojot saitēm lapas apakšā. Upes ķauķis Locustella fluviatilis - viena no jūnija sacensību sugām. Foto: Jānis Jansons Maija sacensību sugas bija dzeltenais [...]

Aizvadītas diennakts putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2023”

Šī gada 20.–21. maijā norisinājās diennakts putnu vērošanas sacensības "Torņu cīņas 2023", kuras rīkoja Latvijas Ornitoloģijas biedrība ar sadarbības partneriem. Šogad sacensībās piedalījās 19 komandas, to skaitā 11 pieredzējušu putnu vērotāju komandas sacentās, putnus skaitot diennakts garumā, bet astoņas komandas sacentās t.s. "Tautas klasē", putnus vērojot četras stundas. Atšķirībā no pagājušā gada sacensībām laika apstākļi [...]

Notiks diennakts sugu uzskaites zibakcija “BioBlitz” (7)

Latvijas Dabas fonda vadībā 3.-4. jūnijā saimniecībā "Drubazas" (Talsu novadā, Abavas pagastā) notiks 24 stundu pasākums "BioBlitz" – sugu uzskaites zibakcija. Līdzās sugu uzskaitei divas dienas notiks dažādas ekskursijas, kuru ietvaros dalībniekiem kopā ar nozares ekspertiem būs iespēja iepazīt Latvijas dabu. Dalība "BioBlitz" ir bez maksas un tai pieteikties var te. "BioBlitz" ir pasaulē populāra [...]

Koksngrauži 2023 (1)

Pavisam negaidot, kā jau parasti, ir pienācis pavasaris. Koksngrauži jau pavisam aktīvi lien laukā no savām ziemas slēptuvēm. Šogad, līdz 15. maijam, Dabasdatos jau pievienoti 15 sugu vairāk nekā 60 pieaugušo koksngraužu novērojumi. Un vēl noteikti ir vesela sauja sugu, kuras jau ložņā, bet vēl nav nevienam vērotājam acīs trāpījušās. Koksngrauži Plagionotus arcuatus. Foto: Mareks Ieviņš Pagājušo [...]

Ķeram svešos Latvijas dabā! (1)

Lai veicinātu cilvēku izpratni par bīstamajām invazīvajām sugām, to radītajiem draudiem Latvijas dabai un informētu par nepieciešamību ziņot par šo sugu novērojumiem dabā vietnē www.invazivs.lv, Dabas aizsardzības pārvaldes projekts LatViaNature sāk kampaņu "Ķeram svešos Latvijas dabā!". Kampaņa tiks atklāta 19. maijā ar filmas "Invazīvo sugu detektīvi" pirmizrādi un invazīvo sugu ekspertu diskusiju Latgales vēstniecībā [...]

Latvijas dienastauriņu noteikšanas mācības

Latvijas Entomoloģijas biedrība jau trešo gadu pēc kārtas organizē Latvijas dienastauriņu noteikšanas apmācību ciklu, kura mērķis ir plašākam sabiedrības lokam sniegt iespēju iemācīties atpazīt Latvijā sastopamās dienastauriņu sugas. Mērķauditorija – jebkurš interesents, kurš vēlas papildināt savas zināšanas par Latvijas dabu. Apmācību ciklā var piedalīties cilvēki bez priekšzināšanām vai ar nelielām priekšzināšanām dienastauriņu atpazīšanā. Viens no [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2023
© dabasdati.lv
Saglabāts