Aktīvie lietotāji: 55 Šodien ievadītie novērojumi: 3 Kopējais novērojumu skaits: 1456341
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt

21.08.2022.

Pēdējie novērojumi
Meža pūce Strix aluco
25-Sep-2022, kilgorstrauts
24-Sep-2022, Mimi Serada
Parastā klajumspāre Sympetrum vulgatum
24-Sep-2022, Mimi Serada
Kajaks Larus canus
24-Sep-2022, Amanda
Meža balodis Columba oenas
24-Sep-2022, Amanda
24-Sep-2022, Amanda
Gugatnis Calidris pugnax
24-Sep-2022, Amanda
Baltais gārnis Ardea alba
24-Sep-2022, Amanda
Sudrabkaija Larus argentatus
24-Sep-2022, Amanda
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
24-Sep-2022, Amanda
Meža pīle Anas platyrhynchos
24-Sep-2022, Amanda
Mājas zvirbulis Passer domesticus
24-Sep-2022, Amanda
Lauku zvirbulis Passer montanus
24-Sep-2022, Amanda
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-Sep-2022, Amanda
Baltais gārnis Ardea alba
24-Sep-2022, Amanda
Milzu apaļpūpēdis Langermania gigantea
24-Sep-2022, bjaunberzina
Lielais ķīris Larus ridibundus
24-Sep-2022, Amanda
Kukaiņu piekūns Falco vespertinus
24-Sep-2022, bjaunberzina
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
24-Sep-2022, Amanda
Zīdaste Bombycilla garrulus
23-Sep-2022, Aigars
Sudrabkaija Larus argentatus
24-Sep-2022, Amanda
Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp.
24-Sep-2022, Ilgonis
24-Sep-2022, zane_ernstreite
24-Sep-2022, zane_ernstreite
Gaigala Bucephala clangula
24-Sep-2022, zane_ernstreite
24-Sep-2022, zane_ernstreite
Peļkājīte Prunella modularis
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
27-Apr-2022, jpriedn
Sila strazds Turdus viscivorus
27-Apr-2022, jpriedn
Sila strazds Turdus viscivorus
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-Apr-2022, jpriedn
Dzērve Grus grus
27-Apr-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
27-Apr-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
27-Apr-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
27-Apr-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
27-Apr-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
27-Apr-2022, jpriedn
Kuitala Numenius arquata
27-Apr-2022, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-Apr-2022, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-Apr-2022, jpriedn
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-Apr-2022, jpriedn
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-Apr-2022, jpriedn
Lauku balodis Columba palumbus
27-Apr-2022, jpriedn
Peļkājīte Prunella modularis
27-Apr-2022, jpriedn
Peļkājīte Prunella modularis
27-Apr-2022, jpriedn
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
27-Apr-2022, jpriedn
Zeltgalvītis Regulus regulus
27-Apr-2022, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-Apr-2022, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Mizložņa Certhia familiaris
27-Apr-2022, jpriedn
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
27-Apr-2022, jpriedn
Krauklis Corvus corax
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-Apr-2022, jpriedn
Mērkaziņa Gallinago gallinago
27-Apr-2022, jpriedn
Lauku balodis Columba palumbus
27-Apr-2022, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-Apr-2022, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-Apr-2022, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-Apr-2022, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, jpriedn
Ķivulis Spinus spinus
27-Apr-2022, jpriedn
Ķivulis Spinus spinus
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Meža zīlīte Periparus ater
27-Apr-2022, jpriedn
Garastīte Aegithalos caudatus
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-Apr-2022, jpriedn
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-Apr-2022, jpriedn
Meža tilbīte Tringa ochropus
27-Apr-2022, jpriedn
Meža tilbīte Tringa ochropus
27-Apr-2022, jpriedn
Zivjērglis Pandion haliaetus
27-Apr-2022, jpriedn
Kajaks Larus canus
27-Apr-2022, jpriedn
Kajaks Larus canus
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Rubenis Lyrurus tetrix
27-Apr-2022, jpriedn
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
27-Apr-2022, jpriedn
Kajaks Larus canus
27-Apr-2022, jpriedn
Dzērve Grus grus
27-Apr-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
27-Apr-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
27-Apr-2022, jpriedn
Sila cīrulis Lullula arborea
27-Apr-2022, jpriedn
Baltā cielava Motacilla alba
27-Apr-2022, jpriedn
Purva tilbīte Tringa glareola
27-Apr-2022, jpriedn
Kuitala Numenius arquata
27-Apr-2022, jpriedn
Ķīvīte Vanellus vanellus
27-Apr-2022, jpriedn
Ķīvīte Vanellus vanellus
27-Apr-2022, jpriedn
Ķīvīte Vanellus vanellus
27-Apr-2022, jpriedn
Priežu krustknābis Loxia pytyopsittacus
27-Apr-2022, jpriedn
Ķivulis Spinus spinus
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Krauklis Corvus corax
27-Apr-2022, jpriedn
Ķivulis Spinus spinus
27-Apr-2022, jpriedn
Ķivulis Spinus spinus
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, jpriedn
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-Apr-2022, jpriedn
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-Apr-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
27-Apr-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
27-Apr-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
27-Apr-2022, jpriedn
24-Sep-2022, zane_ernstreite
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
24-Sep-2022, Aleksejs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-Sep-2022, zane_ernstreite
Purva bērzlape Russula paludosa
24-Sep-2022, Ilgonis
Zilzaļā bērzlape Russula aeruginea
24-Sep-2022, Ilgonis
Ķīvīte Vanellus vanellus
24-Sep-2022, zane_ernstreite
Piekūns (nenoteikts) Falconidae sp.
24-Sep-2022, zane_ernstreite
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
24-Sep-2022, Amanda
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
24-Sep-2022, Ilgonis
Lāču sīkstenīte Lentinellus ursinus
17-Sep-2022, Mežirbe777
Lauku piekūns Falco tinnunculus
24-Sep-2022, zane_ernstreite
Kaņepītis Linaria cannabina
24-Sep-2022, silva
Zoss Anser sp. Anser sp.
24-Sep-2022, silva
Baltpieres zoss Anser albifrons
24-Sep-2022, silva
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-Sep-2022, silva
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Sep-2022, silva
Melnais mežastrazds Turdus merula
24-Sep-2022, silva
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
24-Sep-2022, Zigurds Krievans
24-Sep-2022, Ilgonis
Bezdelīga Hirundo rustica
24-Sep-2022, Zigurds Krievans
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
24-Sep-2022, Zigurds Krievans
Niedru lija Circus aeruginosus
24-Sep-2022, Zigurds Krievans
Milzu cietpiepe Phellinus populicola
24-Sep-2022, Mežirbe777
Mazais dzenis Dryobates minor
24-Sep-2022, Zigurds Krievans
Purva zīlīte Poecile palustris
24-Sep-2022, Amanda
Sīlis Garrulus glandarius
24-Sep-2022, Zigurds Krievans
Zivju gārnis Ardea cinerea
24-Sep-2022, silva
Baltais gārnis Ardea alba
24-Sep-2022, silva
Lielā čakste Lanius excubitor
24-Sep-2022, Zigurds Krievans
Pelēkā dzilna Picus canus
24-Sep-2022, silva
Melnā dzilna Dryocopus martius
24-Sep-2022, silva
Ķīvīte Vanellus vanellus
24-Sep-2022, silva
Bezdelīga Hirundo rustica
24-Sep-2022, silva
Rudens sfings Macroglossum stellatarum
24-Sep-2022, Carum carvi
Daudzsporu sārtpore Sarcoporia polyspora
17-Sep-2022, Mežirbe777
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
17-Sep-2022, Mežirbe777
Jātnieciņš (nenoteikts) Ichneumonidae sp.
24-Sep-2022, Ilgonis
24-Sep-2022, Mežirbe777
Mērkaziņa Gallinago gallinago
24-Sep-2022, Aleksejs
Lielā tilbīte Tringa nebularia
24-Sep-2022, Edgars Smislovs
Zivju dzenītis Alcedo atthis
24-Sep-2022, Edgars Smislovs
Grieze Crex crex
24-Sep-2022, Gaidis Grandāns
Pelēkā dzilna Picus canus
24-Sep-2022, Rallus
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
24-Sep-2022, Lietuviete
Nezināms Ignotus
24-Sep-2022, Vita Ju
Melnais mežastrazds Turdus merula
24-Sep-2022, Lietuviete
Dienvidu dižspāre Aeshna mixta
24-Sep-2022, Mimi Serada
Mazais dzenis Dryobates minor
24-Sep-2022, Pūcis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
24-Sep-2022, Pūcis
Vistu vanags Accipiter gentilis
24-Sep-2022, Pūcis
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-Sep-2022, Pūcis
Sīlis Garrulus glandarius
24-Sep-2022, Pūcis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
24-Sep-2022, Pūcis
Meža pīle Anas platyrhynchos
24-Sep-2022, Pūcis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Sep-2022, Pūcis
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
24-Sep-2022, Madariņa.
24-Sep-2022, Madariņa.
Žagata Pica pica
11-Sep-2022, Madariņa.
Niedru lija Circus aeruginosus
3-Sep-2022, Madariņa.
Ķivulis Spinus spinus
24-Sep-2022, Pūcis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Sep-2022, Pūcis
Melnais mežastrazds Turdus merula
24-Sep-2022, Pūcis
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
24-Sep-2022, Arnis2
Lielā čakste Lanius excubitor
24-Sep-2022, Arnis2
Lauku lija Circus cyaneus
24-Sep-2022, Arnis2
Matainā pamauraga Pilosella officinarum
24-Sep-2022, bitene
Dzeltenā zeltgalvīte Solidago virgaurea
24-Sep-2022, bitene
Kalnu norgalvīte Jasione montana
24-Sep-2022, bitene
24-Sep-2022, VijaS
24-Sep-2022, VijaS
Parastais ragansviests Fuligo septica
24-Sep-2022, VijaS
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
24-Sep-2022, bitene 1
24-Sep-2022, bitene
Divlapu žagatiņa Maianthemum bifolium
24-Sep-2022, bitene
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-May-2022, mazais_ezis
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-May-2022, mazais_ezis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-May-2022, mazais_ezis
Krauklis Corvus corax
25-May-2022, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
25-May-2022, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-May-2022, mazais_ezis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-May-2022, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2022, mazais_ezis
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-May-2022, mazais_ezis
Dzeguze Cuculus canorus
25-May-2022, mazais_ezis
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-May-2022, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
25-May-2022, mazais_ezis
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-May-2022, mazais_ezis
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-May-2022, mazais_ezis
Zaļžubīte Chloris chloris
25-May-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
25-May-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-May-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-May-2022, mazais_ezis
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-May-2022, mazais_ezis
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-May-2022, mazais_ezis
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
25-May-2022, mazais_ezis
Gaišais ķauķis Curruca curruca
25-May-2022, mazais_ezis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-May-2022, mazais_ezis
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-May-2022, mazais_ezis
Koku čipste Anthus trivialis
25-May-2022, mazais_ezis
Koku čipste Anthus trivialis
25-May-2022, mazais_ezis
Koku čipste Anthus trivialis
25-May-2022, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
25-May-2022, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
25-May-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, mazais_ezis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-May-2022, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2022, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2022, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-May-2022, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-May-2022, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
25-May-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-May-2022, mazais_ezis
Melnais mežastrazds Turdus merula
25-May-2022, mazais_ezis
Melnais mežastrazds Turdus merula
25-May-2022, mazais_ezis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-May-2022, mazais_ezis
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-May-2022, mazais_ezis
Pļavu čipste Anthus pratensis
25-May-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-May-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-May-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-May-2022, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
25-May-2022, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
25-May-2022, mazais_ezis
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-May-2022, mazais_ezis
Gaigala Bucephala clangula
25-May-2022, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2022, mazais_ezis
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
25-May-2022, mazais_ezis
Gaišais ķauķis Curruca curruca
25-May-2022, mazais_ezis
Dzērve Grus grus
25-May-2022, mazais_ezis
Dzeguze Cuculus canorus
25-May-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-May-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-May-2022, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
25-May-2022, mazais_ezis
Peļu klijāns Buteo buteo
25-May-2022, mazais_ezis
Peļu klijāns Buteo buteo
25-May-2022, mazais_ezis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-May-2022, mazais_ezis
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-May-2022, mazais_ezis
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-May-2022, mazais_ezis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-May-2022, mazais_ezis
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
25-May-2022, mazais_ezis
Melnā dzilna Dryocopus martius
25-May-2022, mazais_ezis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
25-May-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, mazais_ezis
Dzilnītis Sitta europaea
25-May-2022, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
25-May-2022, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
25-May-2022, mazais_ezis
Mazais mušķērājs Ficedula parva
25-May-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-May-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-May-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-May-2022, mazais_ezis
Melnais mežastrazds Turdus merula
25-May-2022, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2022, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2022, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2022, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-May-2022, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-May-2022, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-May-2022, mazais_ezis
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
25-May-2022, mazais_ezis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-May-2022, mazais_ezis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-May-2022, mazais_ezis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-May-2022, mazais_ezis
Melnā dzilna Dryocopus martius
25-May-2022, mazais_ezis
Vālodze Oriolus oriolus
25-May-2022, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
25-May-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-May-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-May-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-May-2022, mazais_ezis
24-Sep-2022, bitene
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-May-2022, mazais_ezis
24-Sep-2022, bitene
24-Sep-2022, bitene
Kalnu kļava Acer pseudoplatanus
24-Sep-2022, bitene
Zalktis Natrix natrix
24-Sep-2022, Vabale
Parastais krūklis Frangula alnus
24-Sep-2022, bitene
Milzu apaļpūpēdis Langermania gigantea
24-Sep-2022, Martins
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
24-Sep-2022, carbo
Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp.
24-Sep-2022, bitene
Mazā kapmirte Vinca minor
24-Sep-2022, bitene
Upju zilspāre Calopteryx splendens
24-Sep-2022, Edgars Smislovs
24-Sep-2022, DaceV
24-Sep-2022, bitene
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-Apr-2022, mazais_ezis
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Ķīvīte Vanellus vanellus
27-Apr-2022, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-Apr-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, mazais_ezis
Sīlis Garrulus glandarius
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-Apr-2022, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-Apr-2022, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
27-Apr-2022, mazais_ezis
Peļkājīte Prunella modularis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-Apr-2022, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-Apr-2022, mazais_ezis
Ķivulis Spinus spinus
27-Apr-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, mazais_ezis
Mizložņa Certhia familiaris
27-Apr-2022, mazais_ezis
Peļu klijāns Buteo buteo
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, mazais_ezis
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-Apr-2022, mazais_ezis
Pelēkā dzilna Picus canus
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
27-Apr-2022, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-Apr-2022, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, mazais_ezis
Mizložņa Certhia familiaris
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
27-Apr-2022, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
27-Apr-2022, mazais_ezis
Sīlis Garrulus glandarius
27-Apr-2022, mazais_ezis
Sīlis Garrulus glandarius
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, mazais_ezis
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-Apr-2022, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dzērve Grus grus
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-Apr-2022, mazais_ezis
Peļu klijāns Buteo buteo
27-Apr-2022, mazais_ezis
Gaigala Bucephala clangula
27-Apr-2022, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
27-Apr-2022, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
27-Apr-2022, mazais_ezis
Baltvēderis Mareca penelope
27-Apr-2022, mazais_ezis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Pļavu čipste Anthus pratensis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-Apr-2022, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, mazais_ezis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-Apr-2022, mazais_ezis
Melnā dzilna Dryocopus martius
27-Apr-2022, mazais_ezis
Koku čipste Anthus trivialis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-Apr-2022, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-Apr-2022, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-Apr-2022, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, mazais_ezis
Mizložņa Certhia familiaris
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
27-Apr-2022, mazais_ezis
Purva zīlīte Poecile palustris
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, mazais_ezis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
27-Apr-2022, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
27-Apr-2022, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
27-Apr-2022, mazais_ezis
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, mazais_ezis
Dzērve Grus grus
27-Apr-2022, mazais_ezis
Pļavu čipste Anthus pratensis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-Apr-2022, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
27-Apr-2022, mazais_ezis
Melnā dzilna Dryocopus martius
24-Sep-2022, DaceV
Parastais ragansviests Fuligo septica
24-Sep-2022, VijaS
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Sep-2022, carbo
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
24-Sep-2022, Carum carvi
Parastais ragansviests Fuligo septica
24-Sep-2022, VijaS
Purva piekūns Falco columbarius
24-Sep-2022, carbo
Plaisājošā trihija Trichia botrytis
24-Sep-2022, dziedava
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
24-Sep-2022, Edgars Smislovs
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
24-Sep-2022, Edgars Smislovs
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
24-Sep-2022, Edgars Smislovs
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
24-Sep-2022, carbo
Garastīte Aegithalos caudatus
24-Sep-2022, Edgars Smislovs
Nezināms Ignotus
24-Sep-2022, Martins
Gugatnis Calidris pugnax
24-Sep-2022, Алексей
Upes zīriņš Sterna hirundo
24-Sep-2022, Алексей
Vistilbe Lymnocryptes minimus
24-Sep-2022, Алексей
24-Sep-2022, dziedava
24-Sep-2022, Martins 1
24-Sep-2022, VijaS
Gludais vārpstiņgliemezis Cochlodina laminata
24-Sep-2022, Martins
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
24-Sep-2022, Edgars Smislovs
Kārpainā mizaine Perichaena corticalis
24-Sep-2022, dziedava
Gaišais ķauķis Curruca curruca
24-Sep-2022, Edgars Smislovs
Zilene Vaccinium uliginosum
24-Sep-2022, Santa L
24-Sep-2022, VijaS
Kokvilnas anomoporija Anomoporia bombycina
24-Sep-2022, Mežirbe777 2
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
24-Sep-2022, Алексей
Balti violetā lentārija Lentaria albovinacea
24-Sep-2022, Mežirbe777
Meža pīle Anas platyrhynchos
24-Sep-2022, gunitak
Ķivulis Spinus spinus
24-Sep-2022, gunitak
24-Sep-2022, VijaS
24-Sep-2022, gunitak
Baltais gārnis Ardea alba
24-Sep-2022, gunitak 1
Pelēcīgā arcīrija Arcyria cinerea
24-Sep-2022, dziedava
24-Sep-2022, dziedava
Rindu flēbija Phlebia serialis
24-Sep-2022, AAvj
Kailā apaļlape Odontoschisma denudatum
24-Sep-2022, AAvj
Parastā sērpiepe Laetiporus sulphureus
24-Sep-2022, VijaS
Hellera ķīļlape Anastrophyllum hellerianum (syn. Crossocalyx hellerianus)
24-Sep-2022, AAvj
24-Sep-2022, VijaS
Divpunktu mārīte Adalia bipunctata
24-Sep-2022, bitene
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
24-Sep-2022, kamene
Lielā čakste Lanius excubitor
24-Sep-2022, carbo
24-Sep-2022, dziedava
Pēdējās sugu izmaiņas
dziedava 24-Sep-2022 23:41:34

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Rallus 24-Sep-2022 23:40:10

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 24-Sep-2022 22:22:14

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


IlzeP 24-Sep-2022 21:38:37

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Sep-2022 21:34:27

Racējlapsene Crabronidae sp. (nenoteikta) Crabronidae sp. ->


Mežirbe777 24-Sep-2022 21:12:56

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 24-Sep-2022 19:14:25

Vārpstiņgliemezis (nenoteikts) Clausiliidae sp. ->


Edgars Smislovs 24-Sep-2022 18:00:11

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 24-Sep-2022 17:59:35

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ilze Ķuze 24-Sep-2022 16:21:30

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


gunitak 24-Sep-2022 15:55:41

Gliemene (nenoteikta) Bivalvia sp. ->


Edgars Smislovs 24-Sep-2022 13:25:34

Meža zoss Anser anser ->


skazhy 23-Sep-2022 23:30:06

Cekulzīlīte Lophophanes cristatus ->


Zacmanis 23-Sep-2022 22:51:41

Bikšainais klijāns Buteo lagopus ->


Ivars L. 23-Sep-2022 22:11:29

Biezā slāņpiepe Perenniporia subacida ->


IlzeP 23-Sep-2022 21:53:38

Zivju gārnis Ardea cinerea ->


Sandra LV 23-Sep-2022 20:19:39

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


Acenes 23-Sep-2022 20:17:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Acenes 23-Sep-2022 20:05:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Sandra LV 23-Sep-2022 20:00:11

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


Acenes 23-Sep-2022 19:55:57

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 23-Sep-2022 18:45:51

Āra bērzs Betula pendula ->


Matrus 23-Sep-2022 17:37:24

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


dziedava 23-Sep-2022 14:30:13

Lielā kribrārija Cribraria macrocarpa ->


dziedava 23-Sep-2022 14:29:44

Lielā kribrārija Cribraria macrocarpa ->


roosaluristaja 23-Sep-2022 13:22:13

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


VijaS 23-Sep-2022 13:12:12

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


dziedava 23-Sep-2022 09:07:50

Parastā aveņgļotsēne (bij. aveņu gļotsēne) Tubifera ferruginosa ->


Ansis 23-Sep-2022 08:19:48

Lāpstīte (nenoteikta) Scapania sp. ->


dziedava 22-Sep-2022 23:33:26

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ansis 22-Sep-2022 23:23:14

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 22-Sep-2022 23:19:46

Parastā lāčtauce Hypopitys monotropa (syn. Monotropa hypopitys) ->


Ansis 22-Sep-2022 23:16:53

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 22-Sep-2022 23:12:08

Ūdeņu maršancija Marchantia polymorpha subsp. polymorpha ->


Ansis 22-Sep-2022 23:09:58

Parastā konusgalvīte Conocephalum conicum ->


Ansis 22-Sep-2022 23:03:27

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 22-Sep-2022 23:02:25

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 22-Sep-2022 23:01:52

Sūna (nenoteikta) ->


CerambyX 22-Sep-2022 22:35:07

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


roosaluristaja 22-Sep-2022 22:20:20

Dižsardzene (nenoteikta) Macrolepiota sp. ->


Matrus 22-Sep-2022 21:11:36

Klajumspāre (nenoteikta) Sympetrum sp. ->


Ilgonis 22-Sep-2022 20:36:36

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 22-Sep-2022 19:20:24

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 22-Sep-2022 19:19:24

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 22-Sep-2022 19:13:41

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 22-Sep-2022 19:11:13

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


roosaluristaja 22-Sep-2022 15:22:53

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 22-Sep-2022 14:24:53

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 22-Sep-2022 13:22:16

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 22-Sep-2022 13:21:55

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 22-Sep-2022 13:21:17

Gļotainā daudzvālīte Multiclavula mucida ->


Edgars Smislovs 22-Sep-2022 11:45:50

Vistu vanags Accipiter gentilis ->


Edgars Smislovs 22-Sep-2022 11:43:28

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


Edgars Smislovs 22-Sep-2022 11:42:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 22-Sep-2022 11:41:55

Sudrabkaija Larus argentatus ->


Edgars Smislovs 22-Sep-2022 11:41:24

Lauku lija Circus cyaneus ->


Edgars Smislovs 22-Sep-2022 11:40:19

Dziedātājstrazds Turdus philomelos ->


SignijaVanaga 22-Sep-2022 07:56:22

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 22-Sep-2022 05:36:03

Lukstu čakstīte Saxicola rubetra ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 23:04:52

Pūce (nenoteikta) Asio sp. ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 22:25:40

Sviestbeka Suillus sp. Suillus sp. ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 22:24:13

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 22:23:37

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 22:15:47

Rūsganā brūnzobe Hydnellum ferrugineum ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 22:13:31

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


nekovārnis 21-Sep-2022 22:08:27

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 21-Sep-2022 22:01:36

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 21-Sep-2022 22:01:10

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 21-Sep-2022 22:00:23

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 21-Sep-2022 21:58:28

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 21-Sep-2022 21:58:09

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Sep-2022 21:57:40

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 21-Sep-2022 21:56:04

Desmitpunktu mārīte Adalia decempunctata ->


nekovārnis 21-Sep-2022 21:52:46

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 21-Sep-2022 21:51:48

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 21-Sep-2022 21:50:45

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


nekovārnis 21-Sep-2022 21:49:50

Skujkoku lielais koksngrauzis Monochamus urussovi ->


nekovārnis 21-Sep-2022 21:47:25

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


felsi 21-Sep-2022 20:51:18

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


meža_meita 21-Sep-2022 20:07:04

Ķērpis Micarea sp. Micarea sp. ->


meža_meita 21-Sep-2022 20:06:14

Ķērpis Micarea sp. Micarea sp. ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 19:27:08

Adatene, bankera (nenoteikta) Hydnaceae sp., Bankeraceae sp. ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 19:25:44

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 17:24:04

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 17:22:56

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 17:22:04

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 14:05:26

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 12:27:39

Dzenis Dendrocopos sp. Dendrocopos sp. ->


Ilze Ķuze 21-Sep-2022 10:08:26

Vārpstiņgliemezis (nenoteikts) Clausiliidae sp. ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 09:23:26

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 09:22:57

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 09:22:31

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 21-Sep-2022 09:22:05

Parastā sviestbeka Suillus luteus ->


pustumsa 21-Sep-2022 08:25:53

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


pustumsa 21-Sep-2022 08:25:21

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


roosaluristaja 20-Sep-2022 21:45:22

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


Matrus 20-Sep-2022 20:36:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 20-Sep-2022 19:54:34

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 20-Sep-2022 19:13:48

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 20-Sep-2022 19:09:39

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 20-Sep-2022 19:08:37

Aveņgļotsēne (nenoteikta) Tubifera sp. ->


dziedava 20-Sep-2022 19:07:37

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Edgars Smislovs 20-Sep-2022 18:15:25

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 20-Sep-2022 18:09:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 20-Sep-2022 14:57:24

Makstkode (nenoteikta) Coleophoridae sp. ->


CerambyX 20-Sep-2022 14:55:46

Makstkode (nenoteikta) Coleophoridae sp. ->


CerambyX 20-Sep-2022 14:55:03

Makstkode (nenoteikta) Coleophoridae sp. ->


CerambyX 20-Sep-2022 14:54:45

Makstkode (nenoteikta) Coleophoridae sp. ->


CerambyX 20-Sep-2022 14:54:11

Makstkode (nenoteikta) Coleophoridae sp. ->


CerambyX 20-Sep-2022 14:42:52

Makstkode (nenoteikta) Coleophoridae sp. ->


CerambyX 20-Sep-2022 14:32:24

Makstkode (nenoteikta) Coleophoridae sp. ->


roosaluristaja 20-Sep-2022 13:21:41

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


CerambyX 20-Sep-2022 13:20:59

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 20-Sep-2022 12:19:26

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Sep-2022 12:14:52

Lielā tilbīte Tringa nebularia ->


Edgars Smislovs 20-Sep-2022 11:21:57

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-Sep-2022 11:21:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-Sep-2022 11:20:05

Dzenis Dendrocopos sp. Dendrocopos sp. ->


Edgars Smislovs 20-Sep-2022 11:18:30

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-Sep-2022 11:06:57

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-Sep-2022 11:06:33

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-Sep-2022 11:04:21

Pļavu čipste Anthus pratensis ->


Edgars Smislovs 20-Sep-2022 11:02:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


adata 20-Sep-2022 10:31:39

Veronika (nenoteikta) Veronica sp. ->


adata 20-Sep-2022 10:27:40

Rūgtā ziepenīte Polygala amarella ->


Kiwi 20-Sep-2022 08:23:37

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


roosaluristaja 20-Sep-2022 07:20:30

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


roosaluristaja 20-Sep-2022 07:18:34

Brūnā mušmire Amanita regalis ->


roosaluristaja 20-Sep-2022 07:17:49

Parastais cietpūpēdis Scleroderma citrinum ->


roosaluristaja 20-Sep-2022 07:17:03

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 20-Sep-2022 07:16:25

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 20-Sep-2022 07:15:46

Bērzu lapiņpiepe Lenzites betulinus ->


roosaluristaja 20-Sep-2022 07:15:00

Augs (nenoteikts) ->


CerambyX 20-Sep-2022 02:09:48

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


Ilgonis 19-Sep-2022 23:07:55

Augs (nenoteikts) ->


Lemmus 19-Sep-2022 22:45:21

Sūna (nenoteikta) ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:27:11

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:26:24

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:25:44

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:24:28

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:22:39

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:21:59

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:21:30

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:20:52

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:19:54

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:19:30

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:18:29

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:17:50

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:17:28

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:15:56

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:13:37

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 19-Sep-2022 22:09:11

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


IlzeP 19-Sep-2022 22:04:40

Augs (nenoteikts) ->


CerambyX 19-Sep-2022 21:59:14

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Kiwi 19-Sep-2022 21:47:04

Balodis (nenoteikts) Columba sp. ->


VijaS 19-Sep-2022 21:45:13

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


adata 19-Sep-2022 21:10:17

Rumpucis (nenoteikts) Helvella sp. ->


meža_meita 19-Sep-2022 20:47:35

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 19-Sep-2022 20:45:18

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 19-Sep-2022 20:44:46

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


adata 19-Sep-2022 20:42:23

Augstiņš (nenoteikts) Centaurium sp. ->


adata 19-Sep-2022 20:37:27

Peltīgera (nenoteikta) Peltigera sp. ->


felsi 19-Sep-2022 20:25:26

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 19-Sep-2022 17:23:24

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


Acenes 19-Sep-2022 17:03:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 19-Sep-2022 16:49:57

Augs (nenoteikts) ->


DaceV 19-Sep-2022 16:19:38

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


roosaluristaja 19-Sep-2022 15:47:52

Sikspārnis (nenoteikts) Vespertilionidae sp. ->


janis.garsils 19-Sep-2022 15:24:50

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 19-Sep-2022 14:41:24

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 19-Sep-2022 14:40:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ivars L. 19-Sep-2022 14:24:43

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 19-Sep-2022 14:22:09

Jāņogu enertenēma Enerthenema papillatum ->


Kiwi 19-Sep-2022 12:48:47

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 19-Sep-2022 10:28:26

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 19-Sep-2022 10:26:38

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 19-Sep-2022 10:22:09

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 19-Sep-2022 10:18:56

Koraļļveidīga sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 19-Sep-2022 10:16:01

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Edgars Smislovs 19-Sep-2022 08:03:44

Jūras zīriņš Sterna paradisaea ->


Gradin 19-Sep-2022 06:05:24

Niedru lija Circus aeruginosus ->


Ivars L. 18-Sep-2022 23:01:40

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 18-Sep-2022 23:00:40

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


pustumsa 18-Sep-2022 22:51:31

Cekulpīle Aythya fuligula ->


Ivars L. 18-Sep-2022 21:23:25

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 18-Sep-2022 21:22:29

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 18-Sep-2022 21:17:29

Tauriņpiepe (nenoteikta) Trametes sp. ->


Ivars L. 18-Sep-2022 21:16:38

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 18-Sep-2022 21:13:34

Sūna (nenoteikta) ->


bitene 18-Sep-2022 20:54:07

Panglapsene (nenoteikta) Cynipidae ->


VijaS 18-Sep-2022 20:02:21

Zemes kārpsēne Thelephora terrestris ->


IlzeP 18-Sep-2022 19:27:09

Augs (nenoteikts) ->


IlzeP 18-Sep-2022 19:24:47

Balodene (nenoteikta) Atriplex sp. ->


IlzeP 18-Sep-2022 19:19:35

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
dziedava 24.septembris, 23:42

Šo pēc foto varētu nebūt droši noteikt.


Ilgonis 24.septembris, 21:41

uh kāda sugu daudzveidība, vispirms ceļmalā ieraudzīju smilšu alas, tālāk ejot palaimējās redzēt saimniekus


IlzeP 24.septembris, 21:38

Ir gan!


Carum carvi 24.septembris, 20:40

Vai šis varētu būt kazeņu vērpēja kāpurs?


dziedava 24.septembris, 18:35

Paldies, Ilze!


dziedava 24.septembris, 18:01

Šī būtu jāredz nobrieduša dzeltenbrūna sporu stadijā, lai varētu noteikt līdz sugai - vai krāterformas, ja vāciņš noplīst pa apli, vai maldinošā, ja saplīst neregulāri.


Tasty_Y 24.septembris, 15:51

Unio tumidus


Tasty_Y 24.septembris, 15:50

Droši vien macrogastra plicatula, bet nevar 100% teikt pēc šādas fotogrāfijas.


Tasty_Y 24.septembris, 15:49

Cochlodina laminata


Ziemelmeita 24.septembris, 09:42

Savādāks nekā iepriekš atrastās milnenes


Ziemelmeita 24.septembris, 09:19

Paldies, Ivar


felsi 24.septembris, 05:14

Interesanti, ka tai pašā vietā, kur 2x bija dražejas.


dziedava 23.septembris, 22:22

Kaut kas neredzēts!


dziedava 23.septembris, 22:21

Oho!


Irbe 23.septembris, 21:48

Baltais gārnis


VijaS 23.septembris, 17:35

Ko šādi uzraksti varētu nozīmēt?


Ilze Ķuze 23.septembris, 16:08

Paldies, Ansi!


meža_meita 23.septembris, 09:40

Forši!


Ziemelmeita 23.septembris, 09:35

Ok, ielikšu baltās atseviškā novērojumā


dziedava 23.septembris, 09:12

Smukas izmaiņas :), bet novērojumus jāsadala. Paraudziņi noderēs.


Ziemelmeita 23.septembris, 08:29

Paldies,Julita.


Ziemelmeita 23.septembris, 08:28

Paraudzińš ir ievākts gan dzeltenajām,gan baltajām. Dzeltenās blīva grupa, baltās vairāk atseviški. Pievienoju bildes kā izskatās 22.09.


dziedava 22.septembris, 23:33

Varētu būt C.macrocarpa, drošāk, protams, skatīt nobriedušāku


dziedava 22.septembris, 23:32

Skaisti, dažādas stadijas :)


dziedava 22.septembris, 23:27

Dzeltenās trihijas ir viena suga, kas jāmikroskopē, lai noteiktu (T.scabra vai T.persimilis), baltās - cita suga, Trichia varia. Jāsadala 2 novērojumos. Blīva grupa vai atsevišķas bumbiņas ir būtiska atšķirības pazīme.


Ansis 22.septembris, 23:04

1 bilde - Brachythecium rutabulum; 2 - Pleurozium schreberi


Ansis 22.septembris, 23:00

Netipiska vieta, derētu pārbaudīt sīkās pazīmes. Atrichum angustatum (?)


dziedava 22.septembris, 22:27

O, paldies Marek, gaišredzība iepriekš pasteidzās :D


dziedava 22.septembris, 22:24

Protams, priekš Tevis, Renāt, ievācu, 6dien atdošu :)


VijaS 22.septembris, 20:47

Nē, Renāt, baltās bumbiņas bija citur, šie bija tumši. Ir ievākts paraudziņš, sestdien parādīšu. :)


VijaS 22.septembris, 20:36

Paldies, Uldi!


VijaS 22.septembris, 20:35

Paldies, Ivar!


VijaS 22.septembris, 20:34

Paldies, Marek!


meža_meita 22.septembris, 19:39

Vai galos ir balti eļļas pilieni - bumbiņas? Ja tā, tad Micarea misella.


meža_meita 22.septembris, 19:38

Pārāk tālu,lai no attēla noteiktu. Ja paraugs ir,cita runa :)


nekovārnis 22.septembris, 19:12

Nu re - skujkoku lielais arī :)


nekovārnis 22.septembris, 19:08

Tauriņi kāpuru stadijā augot vairākkārt maina ādu. Šo dažādo stadiju krāsojums var būt diezgan atšķirīgs. Šis jau, domājams, pēdējā stadijā - pārziemos kā kāpurs un pavasarī iekūņosies. Jaunie, svītrainie kāpuri parādīsies ap/pēc jāņiem. Citām sugām savādāki grafiki :)


Ziemelmeita 22.septembris, 13:30

Pakdies, Ivar. Krāsas maińa ieskrāpējot vedinaja uz domu par asinssarkano sīkpiepi.


Ziemelmeita 22.septembris, 13:01

Paldies, Uldi.


zemesbite 22.septembris, 13:00

Oho! Apsveicu!!! :)


sandis 22.septembris, 10:31

Wow! Liels paldies Uģim un Nikolajam Savenkovam, ka novedāt šo intrigu līdz galam! Tā kā jūlija novērojumus esmu "apstrādājis", redzu, ka 12. jūlija nakts ir bijusi īpaši interesanta tieši mikro naktstauriņu ziņā. Terasei jaunas tādas DD reti ziņotas sugas kā Hypsopygia glaucinalis, Tortrix viridana, Archips crataegana, Yponomeuta irrorella, nu un kronis visam, protams, Scirpophaga praelata! Izņemot Y. irrorella, pārējās sugas atkārtoti uz terases gaismu šovasar vairs neatlidoja. Galvenais nākamībā šādas naktis "nenogulēt" :)


dziedava 22.septembris, 10:14

Oi, paldies Marek, nokļūdījos


Ilgonis 22.septembris, 09:49

paskatījos citus novērojumus - tas apmatojums ļoti dažāds, tas tā var būt?


Kiwi 22.septembris, 08:45

Paldies, Uldi!


girtsbar 22.septembris, 07:51

Paldies!


Lemmus 22.septembris, 06:24

Izcili! Apsveicu!!


Irbe 21.septembris, 23:22

Akmeņčakstīte


roosaluristaja 21.septembris, 22:16

Spriežot pēc cepurītes un adatiņu krāsas, ši ir zilganā


nekovārnis 21.septembris, 22:09

Pēc izmēra visdrīzāk skujkoku lielā koksngrauža izskreja


Edgars Smislovs 21.septembris, 20:43

Manuprāt bildē lauku piekūns.


gunitak 21.septembris, 20:06

Kāļu baltenis


Kiwi 21.septembris, 10:14

Paldies, Uldi, par sēņu sugu noteikšanu! Dižsardzeni pavērošu arī rītdien, cerams, neviens nebūs izrāvis, jo auga pašā ietves malā.


Ilze Ķuze 21.septembris, 10:08

Liels paldies par noteikšanu!


dziedava 21.septembris, 09:33

Paldies! Sugas un ģints eksperts D.Leontyev apstiprināja, ka ļoti pēc šīs sugas izskatās, un tad tā ir 2. atradne Eiropā :)


Ilgonis 21.septembris, 08:28

man tā doma par makstsēni iepatikās, jp uz dažām līdzīgām pamanīju mušas un šajā pat reizē uz vienas nobildēju kailgliemēzi


pustumsa 21.septembris, 08:26

Paldies, Gunita!


gunitak 21.septembris, 08:03

Rāceņu baltenis


gunitak 21.septembris, 08:03

Kāļu baltenis


Tasty_Y 20.septembris, 23:40

Bulgarica cana


pustumsa 20.septembris, 21:13

Paldies


Lietuviete 20.septembris, 20:58

Liels paldies, Marek!


dziedava 20.septembris, 19:10

Maldinošā vai krāterformas, šai stadijā vēl nevar pateikt, kura.


Rekmanis 20.septembris, 18:38

Vienreizēji! Nav ne kur jābrauc, lai dabūtu jaunu sugu Latvijai. Vienkārši jātusē balkonā un viss jāfotogrāfē.


Aleksejs 20.septembris, 18:27

Erickiņš.


dziedava 20.septembris, 16:44

Jau ieziņoju kā gļotsēni, skatīšu :)


Edgars Smislovs 20.septembris, 16:26

Labāk bildi pievienot šeit, starp vēlākaijiem novērojumiem Latvijā un uzreiz 3 putni.


felsi 20.septembris, 15:34

Ievācu daudz plazmodija materiālu, izauga 2 eksemplāri. Plazmodijs no dabā gatavā eksemplārā bija 15 -10 cm attālumā.


meža_meita 20.septembris, 15:23

Tās bumbiņas nav gļotsēne?


CerambyX 20.septembris, 14:57

Det. N.Savenkovs


CerambyX 20.septembris, 14:56

Det. N.Savenkovs


CerambyX 20.septembris, 14:56

Det. N.Savenkovs


CerambyX 20.septembris, 14:55

Det. N.Savenkovs


CerambyX 20.septembris, 14:54

Det. N.Savenkovs


CerambyX 20.septembris, 14:43

Det. N.Savenkovs


CerambyX 20.septembris, 13:22

Apsveicu - ir jauna suga Latvijai! :) Tika iegūti arī daži citu ārvalstu speciālistu komentāri, visi piekrīt - Scirpophaga praleata!


Kiwi 20.septembris, 12:38

Paldies, Edgar, par palīdzību sugu noteikšanā!


zemesbite 20.septembris, 11:43

Labi, šef! :)


AAvj 20.septembris, 11:33

gugatņi, visi septiņi


roosaluristaja 20.septembris, 11:23

Iespējams, ka sarkstošā mušmire (Amanita rubescens). Brūnā noteikti nav.


Edgars Smislovs 20.septembris, 11:22

Labajā pusē, tālākā upes tilbīte, arī var ieziņot atsevišķi.


Edgars Smislovs 20.septembris, 11:21

Sasmērējies putns, kajaks.


Ilgonis 20.septembris, 10:45

šādu mežā ir daudz un tas brūnums tāds niecīgs


Ilgonis 20.septembris, 10:42

paldies, bija tāds variants


Kiwi 20.septembris, 08:24

Paldies, Uldi!


CerambyX 20.septembris, 02:15

Labi, kā jau to [cerams] varēja saprast, tas bija joks no manas puses. "Ne mana cūka, ne mana druva" jeb tā teikt pilnīgi ***** par 'B' pazīmes lietojumu pavasarī putniem. :D Kaut gan es būtu ļoti pateicīgs, ja maniem novērojumiem tomēr statusu neimainītu, OK? Es negribu nekādos ligzdojošo putnu atlantos parādīties. PALDIES!


Karmena 19.septembris, 23:32

Paldies par sugas noteikšanu, Marek!


dziedava 19.septembris, 23:00

1.un pēdējais ir dažādi ex. tuvu viens otram?


sandis 19.septembris, 22:36

Distance no balkona līdz lijai ~0,9-1,2 km, bildēts ar 500 mm objektīvu, nav jau gluži pa visu kadru tas putns :D Pirmās divas bildes ir izkadrētas, nākamās divas - tie paši kadri, tikai neizkadrēti. Tuvākais kadrs (virs mežiem) ap to vietu, kur kartē māju grupa (Priedes, Buli, Zālītes), tālākais - aptuveni tur, kur iekartēts novērojums. Paveicās, ka šis bija ad T. Būtu bijusi M vai 1cy, nez vai tādā attālumā varētu droši noteikt.


Vīksna 19.septembris, 22:22

Parasti vēlākie paplukuši, bet šis tāds pasvaigs izskatījās. Dienas pirmajā pusē kukaiņus vēl var manīt, bet vakarpusē švaki. Žēl, ka vasarā maz sanāca bildēt.


Vīksna 19.septembris, 22:10

Paldies !


IlzeP 19.septembris, 22:02

Pēc definīcijas "Uzturas ligzdošanai piemērotā biotopā (B) - suga novērota (vai dzirdēti saucieni) ligzdošanas sezonas laikā ligzdošanai piemērotā biotopā." Pavasarī dažkārt grūtāk saprast, vai konkrētais putns vēl migrējošs vai jau apmeties ligzdot...


CerambyX 19.septembris, 22:01

Sārmeņu resngalvītis septembrī? Tas gan šķiet visai unikāls novērojums - acīmredzot otras paaudzes īpatnis? Dabasdatos tāds pirmais! R-Eiropā it kā varot tā būt, tas tā varbūt pat 'normāli'.


DaceV 19.septembris, 21:56

Puķu sprigane


Vīksna 19.septembris, 21:39

Varbūt Aegomorphus clavipe ?


felsi 19.septembris, 20:26

Pievienoju attīstības 3 foto 2 dienu laikā.


felsi 19.septembris, 20:23

Pievienoju atīstibas foto pēc 2 dienām.


felsi 19.septembris, 20:21

Pievienoju foto, kas izauga pēc dienas no plazmodija.


felsi 19.septembris, 19:44

Pievienoju mikroskopiju, lielāka daļa materiāla transportēšanas laikā izzuda izplatījumā, tik kātiņi.


dziedava 19.septembris, 18:51

Vai piezīmēs, vai noteikšanas pazīmēs


dziedava 19.septembris, 18:51

Jauki :), citreiz var ierakstīt komentāros, ka vilkšanas procedūra izveikta. Tad nebūs jautājumu :)


CerambyX 19.septembris, 17:38

Tāda doma man ienāca prātā, bet kaut kā noairēju, jo šķita, ka priekš tādas distances pārāk labi dokumentālie kadri :D Labs!


CerambyX 19.septembris, 17:24

llze, bet vai nu tā ir? Šķiet ļoti bieži B lieto arī pavasara migrācijas laikā :D


Tasty_Y 19.septembris, 16:53

Tik maza ar smalkam rībam - c. bidentata vairāk ticama, bet droši teikt nevar. Lai droši saprast, varat salīdzināt zem lielāka palielinājuma: https://i.imgur.com/cHOa5be.jpg Vai ar šim, smukākam bildēm: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clausilia_dubia_(MNHN-IM-2010-13058).jpeg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clausilia_bidentata_(MNHN-IM-2010-13055).jpeg


adata 19.septembris, 16:03

Mātes Dabas volānus un rišiņas neviens nevar pārspēt! Skaisti!


janis.garsils 19.septembris, 15:24

Paldies, Ritvar. Mainu uz Peļu klijānu :)! Aplūkoju vēl citus attēlus, diezgan ļoti izskatās pēc peļu klijāna.


zemesbite 19.septembris, 15:21

Pavilku - nestiepās, tāpēc zināju, ka kazeņu. :)


Rekmanis 19.septembris, 15:13

Peļu klijāns.


IlzeP 19.septembris, 14:20

Pazīmi "B" lieto tikai ligzdošanas sezonā.


Rxq 19.septembris, 13:33

19 septembrī bija vesels bariņš , skaitā ap 6, vairāk "jautru" dienvidu dižspāru spāru uzlidojums vīnogām. Saulīte spīdēja, un laikam viņām patika siltums.


de kje 19.septembris, 13:25

Super!


de kje 19.septembris, 13:24

Super!


Kiwi 19.septembris, 12:48

Paldies, Uldi, par sugas noteikšanu!


Kiwi 19.septembris, 12:46

Paldies, Ruslan!


de kje 19.septembris, 12:46

apsveicu!


Kiwi 19.septembris, 12:44

Paldies, Edgar, par sugu noteikšanu!


de kje 19.septembris, 12:32

ligzdo šajā rajonā!


Vita Ju 19.septembris, 10:39

Vecie putni. Nobildēju caur binokli, bet bilžu kvalitāte tiešām šausmīga un diez vai varēs saprast. Varu nosūtīt uz e pastu.


Lemmus 19.septembris, 09:09

Oho! Paldies! :)


sandis 18.septembris, 22:09

Punkts ielikts ap to vietu, kur lidoja putns, balkons joprojām turpat :D Lai gan pārlidojošam putnam tas punkts "putna atrašanās vietā novērošanas brīdī" diezgan nosacīts.


CerambyX 18.septembris, 21:44

Jauns balkons? :D (punkts kartē nav Loka ielā?)


VijaS 18.septembris, 21:33

Paldies, Ivar!


Laimeslācis 18.septembris, 21:27

Apsveicu! :)


dziedava 18.septembris, 20:21

Nu tad cerams rīt redzēšu ;)


VijaS 18.septembris, 19:37

Man jau liekas, ka tā pati suga, kas pirms diviem gadiem. https://dabasdati.lv/lv/observation/df2e41b24167c3d4663dfb0141f684e2/ Šoreiz paņēmu.:)


Edgars Smislovs 18.septembris, 19:03

Vai ir bildes? Jaunie vai vecie putni?


erts 18.septembris, 18:23

Ferlota vībotne - tādas nav sarakstā.


Arnis2 18.septembris, 18:16

Te var apskatīties, kad varētu būt interesants. Pat kādu mēnesi vēlāk. http://www.putni.lv/apuapu.htm


Lietuviete 18.septembris, 18:15

Paldies par sugas noteikšanu, Edgar!


erts 18.septembris, 18:01

Garlapu balodene - tādas nav sarakstā.


dziedava 18.septembris, 17:36

Ar tādiem kurvīšiem (vairkurvīšiem) ir maršancijas, samērā bieža sūna, aug visur kur, arī dārzos. Reizēm dārzkopji jautā, kā tikt no tās vaļā, kaut gan viņa ir skaista un daudzveidīga.


Strazdiņa 18.septembris, 17:22


Lasmas 18.septembris, 17:21

Oho, šķita, ka svīres jau prom. Šis gadījumā neskaitās interesants novērtējums?


gunitak 18.septembris, 16:34

Papuves raibenis


Edgars Smislovs 18.septembris, 16:24

Varbūt ir vēl bildes šim putnam?


dziedava 18.septembris, 15:51

Cordyceps farinosa?


Rxq 17.septembris, 19:19

Pāris atradās šajā vietā mēnesi vai vairāk. Bērnus neredzēju. Ļoti bailīgas.


dziedava 17.septembris, 18:00

Lai arī FB neviens nekomentē, domāju, ka jābūt šai sugai, aprakstam atbilst, nav kā parastā ar atsevišķām vālītēm bumbiņā, bet plakana, zema. Un pēc sporām 2 varianti vien sanāk. Plus jauna augļķermeņa krāsa, kas arī atbilst.


Mežirbe777 17.septembris, 17:19

Euonymus sp.


Edgars Smislovs 17.septembris, 16:22

http://www.putni.lv/calten.htm


dziedava 17.septembris, 14:54

Tubifera ferruginosa s. str. subsp. ferruginosa


dziedava 17.septembris, 13:44

6., 7. foto vēl vienu nepilnu dienu vēlāk, 11. septembrī no rīta. Nekas vairāk arī nesaveidojās, tas pats melnais palika plakanāks kā plēve, nekā sakarīga. Mikroskopējot skaidri bija redzamas lielas granulas, daudz (tātad - didermas, didīmijas, fizāras utml.). Kapilīciju skaidru neatradu, dažas neskaidras sporas - brūnas, kārpainas, 9-10 mkm. Ar sākotnējo hipotēzi Diderma ochraceum pretrunu nav, sporas atbilst, bet bez kapilīcija droši pierādīt arī nevar. Pēc izskata tās pēdējās melnās pogas gan ir ļoti līdzīgas citai līdz galam nenobriedušai Diderma ochraceum, ko pēc paraudziņa noteica Edvīns Johannesens: https://dziedava.lv/daba/komentet_bildi.php?id=25339


dziedava 17.septembris, 13:28

Šādām vajag pavilkt sporu mākoni - ja stiepjas, tad šūnu metatrihija, ja plīst, nestiepjas - kazeņu. Pēc šiem foto droši grūti noteikt.


dziedava 16.septembris, 17:59

Tubifera ferruginosa s. str. subsp. ferruginosa


dziedava 16.septembris, 17:30

Tubifera ferruginosa s. str. subsp. ferruginosa


dziedava 16.septembris, 16:25

Vēl ko abu sugu paraudziņiem pārbaudīju un kas atbilda aprakstam - T.dudkae ir augstāki augļķermeņi (apaļīgāki) - 1 cm un augstāk, kamēr T.montana - plakanāki, līdz 7 mm.


Ivars L. 16.septembris, 16:23

Nav porains himenofors.


Ivars L. 16.septembris, 16:23

Nav porains himenofors.


dziedava 16.septembris, 16:21

Ja nav redzēta sākuma attīstības stadija (oranža vai rozā), tad sporu stadijā Tubifera montana unT.dudkae ir ļoti līdzīgas. Sporu izmēri arī līdzīgi - T. montana (6.6–)7.1–8.1(–8.9) mkm pret T.dudkae (6.2–)6.9–7.6(–8.1) mkm. To, ko sev atzīmēju par atšķiršanas pazīmi - T.dudkae augļķermeņa virsma starp atsevišķo sporotēku galiem ir kā caurausta ar plēvjainiem "diegiem", kamēr T.montana virsma ir ar gludiem sporotēku galiem, bez kādām plēvēm apkārt. Pārējās aprakstītās pazīmes ir tādas šaubīgas, piem., sfēriskā sporotēku forma, irdinot paraudziņu, šķita atbilstam abām sugām (resp., arī šim paraudziņam). Tomēr plēvjainā pakāje te nav tik ļoti izteikta, sporas vairāk velk uz T.montana, un tā virsma pēc Ļeontjeva raksta attēliem izskatījās precīzi kā T.montana, bet ne kā T.dudkae.


Ilze Ķuze 16.septembris, 13:22

Varētu būt baltā slāņpiepe


dziedava 16.septembris, 12:16

Lai arī sugas attīstība netika noskaidrota un tāpēc droša sugas apstiprinājuma nav (lai arī ticami, ka varētu būt), pats fakts, ka gļotsēne ir tādā krāsā, noteikti ir interesanta novērojuma atzīmēšanas vērts.


dziedava 16.septembris, 12:14

Paldies par biotopa aprakstu, tas vienmēr ļoti noder :)


dziedava 16.septembris, 11:50

Un vēl, mikroskopējot dažādus paraudziņus, esmu secinājusi, ka Siphoptychium violaceum no Tubifera ferruginosa pēc sporām praktiski nekā neatšķiras - tā pati krāsa, raksts, un izmērs. Pēc Ļeontjeva Siphoptychium violaceum sporas tipiski ir 6.7–7.6 mkm, kamēr Tubifera ferruginosa s.s. sporas ir 6.4–7.3 mkm. T.montana sporas - 7.1–8.1 mkm. Protams, ir pārklājums, bet tomēr vismaz lielākas. Tāpēc ar šīm sugām ļoti vēlama gan sākuma stadijas fotogrāfija, gan sporu stadijas (kad vēl nav izjucis) foto, jo tad, kad jau viss izjucis, pēc sporām vien un augļķermeņu atliekām (neredzot formu) vairs droši neko pateikt nevar.


Aleksejs 16.septembris, 11:04

Vai var būt niedru stērste?


Ivars L. 16.septembris, 10:32

ta ka Daedalea quercina


Ivars L. 16.septembris, 10:28

Diplomitoporus flavescens varētu būt.


Ivars L. 16.septembris, 10:26

Un ir arī Ph.nigrolimitatus. Tāpēc iespējams, ka ir arī Skeletocutis chrysella. Bet tas tikai minējums,


Ivars L. 16.septembris, 10:23

Izskatās, ka ir veci Ph.ferrugineofuscus fragmenti, tad balti dzeltenā ir Skeletocutis brevispora.


Ilgonis 15.septembris, 22:11

skaista


Karmena 15.septembris, 21:53

Paldies par sugas noteikšanu, Marek!


dziedava 15.septembris, 21:38

Salīdzināju, kādas izskatās aveņu un kādas šūnaines sporu stadijā, kad gals izjucis un izsporojies. Šūnaines ir ar līdzenu, kā nogrieztu galu pa šūnas līniju, bet aveņu ir tādās kā plēksnēs, gals saplaisājis. Precīzi kā Tavos (un manos mikroskopijas) foto, tāpēc domāju, ka šī ir aveņu. Pēc sporu izmēriem (diemžēl Tavā foto nekādi neizdevās ciparus saskatīt, nācās pašai mikroskopēt) vairāk velk uz T.montana, arī plakanā virsma drīzāk ir par šo sugu.


Laimeslācis 15.septembris, 21:36

Paldies, Ilze!


Mežirbe777 15.septembris, 20:53

Laetiporus ?


felsi 15.septembris, 20:23

Super!


zemesbite 15.septembris, 19:43

Paldies, Marek! :)


dziedava 15.septembris, 19:29

Šī mani paņēma uz izbrīnu - ievācu kā aveņgļotsēni, bet tur iekšā izrādījās elateras ar vijumiem, ne kā pierasts arcīrijām. Tāpēc ilgs laiks pagāja, kamēr sapratu, kas tā vispār par ģinti :)


roosaluristaja 15.septembris, 19:06

parastā sērpiepe


roosaluristaja 15.septembris, 19:04

Dzeltenkakla klaidoņpele


dziedava 15.septembris, 17:42

M 15.09.2022. Sporas 6,5-7,5 mkm, T.ferruginosa s.str.


Irbe 15.septembris, 15:04

Pļavu


Irbe 15.septembris, 15:01

Varbūt mazais ērglis...


Aleksejs 15.septembris, 14:01

Jā, bet nevaru nomainīt.


asaris 15.septembris, 13:19

Kaņepītis


Laimeslācis 15.septembris, 08:38

Kožtinējs Choreutis pariana. DD nedarbojas opcija, ka pats var nomainīt sugu.


dziedava 14.septembris, 23:12

Ļoti jauki būtu, ja varētu nobildēt vēl kādu dienu, kad augļķermenis noformējies (pēc dienas vai pāris dienām). Paraudziņš noderētu arī ja suga būtu noteikta pareizi :)


Livonij_a 14.septembris, 22:42

Varu mēģināt ik pa laikam apskatīt vai noņemt paraugu, ja nepieciešams.


dziedava 14.septembris, 22:00

Vai nav iespējams pavērot, kā attīstās?


Līga Strazdiņa 14.septembris, 16:47

Aug fragmentāri 3-5 cm² lielā platībā abpus ieejai, varētu būt, ka tikai nesen ieviesusies. Paspīdinot dziļāk alā, "rūķīšu zeltu" nemanīju :)


Karmena 14.septembris, 16:00

Padies par sugas noteikšanu, Uģi!


artis113 14.septembris, 14:20

Paldies, tā jau likās kaut kāda savādāka.


Ansis 14.septembris, 13:36

Pirms gada vēl nebija (?), vismaz man nelaimējās pamanīt.


Ivars L. 14.septembris, 12:33

Korallene (ne svečtursēne).


roosaluristaja 14.septembris, 11:57

Jā, pareizi


Vita Ju 14.septembris, 11:52

Varbūt meža pūces mātīte?


dziedava 14.septembris, 10:10

Nē, pēc gļotsēnes neizskatās. Tas nolobījušais apvalks izskatās pārāk stingrs un ciets.


roosaluristaja 14.septembris, 10:07

Neizskatās gan. Inonotus dryadeus vajadzētu būt pie dzīvu ozolu saknēm nevis uz ozola baļķa. Vizuāli izskatās pēc kaut kādiem veciem pūpēžiem. Varbūt gļotsēnēm.


carbo 14.septembris, 10:02

Thanks Igors Since I don't have a good picture on which the species could be distinguished, I'll just put sp. Thanks to both of you for your comments!


dziedava 14.septembris, 09:44

Jā. Bet agrāk mēs viņas arī neatpazinām, visas bija iekš parastās aveņu. Interesanti, vai oranžo gads, vai tikai ievērotas. Jāgaida nākamais, ko tas rādīs :)


Ivars L. 14.septembris, 09:41

Pēc piepes diezko neizskatās. :)


Ziemelmeita 14.septembris, 09:01

Paldies,Julita. Šogad orzanźās īpaši daudz.


zemesbite 13.septembris, 21:44

Paldies, Uģi! :)


Laimeslācis 13.septembris, 21:01

Paldies, Uģi!


CerambyX 13.septembris, 20:31

Pirmajā foto - Plagiognathus chyrsanthemi


dziedava 13.septembris, 17:03

Mikroskopēju. Ar tik lielām sporām var būt tikai oranžā :) (abi pārējie paraudziņi arī apstiprināja oranžo)


OKK 13.septembris, 16:31


OKK 13.septembris, 16:30

Brūnais lācītis


OKK 13.septembris, 16:28

Lielais madaru sfings


lukass 13.septembris, 14:29

Ošu ordeņpūcīte?


lukass 13.septembris, 14:23

Ceļteku lācītis?


CerambyX 13.septembris, 11:41

Det. N.Savenkovs


IlzeP 13.septembris, 08:40

There are only juveniles in these photos.

Pēdējie komentāri rakstiem
IlzeP 7-Sep-2022, 17:11

Ziņa no LNDM: "Ieklausoties sabiedrisko organizāciju bažās par Latvija sabiedrības gatavību piedzīvot fotokonkursu par lāčiem, Latvijas Nacionālais dabas muzejs sniedz precizētu informāciju par lāču fotokonkursa mērķi un noteikumiem.   (..)


dziedava 29-Jul-2022, 12:45

Paldies, Ivar, par atgādinājumu! Baidos, ka tamlīdzīgas jau varētu būt iesprukušas kategorijā "ai, gan jau tas nekas nav!" Būs jāmēģina būt uzmanīgākai :)


Ivars L. 29-Jul-2022, 12:37

Bez fosombronijām vēl interesantas ričiju sabiedrības sūnas ir tādas vissīkumsīkumiņākās briofītu pasaules pārstāves kā struplapu bezstumbrīte (agrāk: apaļvācelītes pundurīte) Acaulon muticum un zobainā īslaicīte Ephemerum ser   (..)


kamene 29-Jul-2022, 09:14

Skaisti, Julita! Lai veicas visiem ričiju meklētājiem.


Ivars L. 28-Jul-2022, 15:43

O, forši, paldies, Julit, par Gada sūnas atgādinājumu!


MoreOrLess 20-Jul-2022, 15:08

Žēl, ka tā, R.I.P. - https://euroweeklynews.com/2022/07/20/rare-walrus-hamina-finland/


IlzeP 15-Jul-2022, 15:17

Stena sasniegusi Somijas piekrasti. Viņas ceļojums apskatāms šeit: https://www.google.com/maps/d/edit?hl=no&mid=1qtDSuGC20B3kSST_h-NIihY4j4CAwRC2&ll=59.01745732178296%2C27.125212671004775&z=5


meža_meita 30-Jun-2022, 00:52

Paldies Uģi par izmeļošo atbildi. Reiz pamēģināju Image stacking izmantojot 5 bildes, nospļāvos par rezultātu un atmetu ar roku. Tavā komentārā saklausīju atbildi tam iemeslam, kāpēc man nepatika rezultāts :D Būs jāsadūšojas vēlr   (..)


Klintslejas 29-Jun-2022, 22:52

Izvēlējos 23. datumu, sanāca vēlu sākt un agri beigt, bet domāju man kopumā tas samazināja rezultātu varbūt pa kādām 4-5 potenciālajām sugām, ne vairāk.... 1-2 sugām pie-iekš lielā purva, 1-2 paplukušo īpatņu sugu, varbūt dad   (..)


IlzeP 28-Jun-2022, 09:35

Manās "neoficiālajās sacensībās" - ko var atrast Kolkas Z gala apkārtnē 25. jūnijā - no pagājušā gada sugām šogad nesatiku mūru samteni, pļavas vēršacīti, sīko zilenīti un vīķu zilenīti (zilenīšu vispār bija ļoti maz), sav   (..)


Divpēdis 27-Jun-2022, 21:47

Jā, nu mazāk ir par citiem gadiem, arī skaita ziņā, ne tikai pēc sugu daudzuma. Mums arī trīsdesmit kopā nesanāca nekādi. Laikam tāpēc, ka nokavējām sākumu;) Prieks par acainā raibeņa kāpuru (es ceru, ka tas būs viņš), iepriekš   (..)


forelljjanka 27-Jun-2022, 19:34

Jā,nu bija,kā Uģis raksta,daudzas sugas vēl nebija sākušas šķilties no kūniņām,savukārt,citas lidinājās skrandu lindrakos,daudzas tika sastaptas tikai vienā eksemplārā,prieks par cīrulīšu dižo,manā pusē tā tomēr tāda jūnija   (..)


SA Travel 27-Jun-2022, 11:34

Sveiki! Pēc apraksta programma izskatās laba, bet būtu labi, ja kāds no lektoriem pastāstītu ari par dabas fotogrāfijas ētisko pusi! Veiksmi pasākumā!


IlzeP 21-Jun-2022, 21:12

Paldies, Uģi, par skaidrojumu! Tās gadu atšķirības varētu būt interesantas - varbūt būšu iekārdināta neoficiālām sacensībām ar sevi (ārpus šī gada akcijas datumiem) tajā pašā datumā un vietā, kur pērn.


CerambyX 21-Jun-2022, 20:17

Jā, skaitītas tiek tikai 'pilnas sugas'. Attiecīgi, pļavas resngalvīši jāfotogrāfē tā, lai tomēr var sugu noteikt (ūsu galiņi no apakšpuses vai ieslīpi no priekšpuses). Šis gads gan ir vēlāks - varbūt nepaspēs sākt lidot un prob   (..)


IlzeP 21-Jun-2022, 08:49

Līdz sugai nenoteikti tauriņi - piemēram, nenoteikts pļavas resngalvītis - jau netiek ieskaitīti?


edeite 20-Jun-2022, 19:59

Pilnīgi pievienojos Aijai - pērnā pavasara Tauriņmācības atklāja jaunu pasauli un noteikti padarījā aizvadīto vasaru daudz interesantāku, liekot dikti aizrauties ar tauriņu padarīšanu!


aijach 20-Jun-2022, 09:50

Ak, cik jauks pārsteigums! Tā trakā pagājušā tauriņu vasara! Paldies Kristapam par pavasara tauriņu kursu, kas ļāva no pilnīga nemākuļa kļūt par azartisku tauriņu mednieku! Lai visiem labas tauriņu medības šajā ne -tauriņu vasar   (..)


benito 16-Jun-2022, 12:26

žēl, ka nav tiešsaistē


FoxPaws 16-Jun-2022, 08:48

Žēl, ka darba dienās


Ansis 15-Jun-2022, 22:48

Ātri pārskatot šobrīd 147 LV reģistrētos avotus, gandrīz visi šķiet pazīstami - tūristu taku malās vai ūdens smelšanas vietas. Ir daži nepazīstami, piemēram Āgenskalna avots kādā daudzzīvokļu mājā, bet jādomā, ka tas attiesa   (..)


Līga Strazdiņa 15-Jun-2022, 21:49

Par Dabas skaitīšanas rezultātiem precīzi atbildēt nezināšu, bet komentārs attiecībā uz šo vietni - reģistrēt var jebkuru avotu, arī tādu, kas neatbilst ES nozīmes biotopam.


Ansis 15-Jun-2022, 19:56

Nez cik avotus izdevās piefiksēt iepriekšejā projektā - Dabas skaitīšanā. Avotu biotopiem platība bija sasummēta, hektāros skaitāma, bet cik paši avoti saskaitīti?


CerambyX 13-Jun-2022, 20:03

Paldies par komentāriem! Skatos, ka dažiem jau ir izdevies kādu nu špikerīšiem likt lietā un dažas no rakstā minētajām sugām ir jau atrastas. Man liels prieks! :) Renāte - tie blakšu foto uz balta fona ir ar kolekcijas īpatņiem, kur   (..)


meža_meita 8-Jun-2022, 23:36

Fantastiski, ārkārtīgi interesants un kvalitatīvs raksts! Blaktis sāk kaitināt un nav jau brīnums - ja DD kāda blakts tiks pievienota, tad bez uzmanības nepaliks. Paldies! Ja drīkst zināt, kādā programmā top tās skaistās blakšu bilde   (..)


Laimeslācis 8-Jun-2022, 11:59

Super !!! :) Tik daudz labu padomu un ceļa rādītāju blakšu virzienā! Patīk arī kartes, kur var redzēt sugu izplatību un novērojumu daudzumu un bildes no visiem rakursiem! Acu priekšā jau uzausa dažas vietas, kuras gribētu apskatīt!   (..)


Mimi Serada 8-Jun-2022, 10:53

Paldies, Uģi, par uzmundrinājumu! Pēc tik jaukiem vārdiem gribas skriet laukā un pārmeklēt katru augu, vai tur nerāpo kāda blakts :)


CerambyX 7-Jun-2022, 23:32

Jāatzīst, ka pēdējā komentāra pirmā teikuma sākums lika nedaudz ar bažām saausīties... :D Bet jā, savā ziņā es, protams, piekrītu - dabas vērotājam sadalīt uzmanību savos klejojumos var būt (un ir!) sasodīti grūti. Īpaši taga   (..)


aijach 7-Jun-2022, 10:48

Šis raksts lieliski pierāda, ka Dabasdati ir kaitīga vide, kur uzturēties azartiskam cilvēkam :)) Paldies, Uģi, par izsmeļošo informāciju. Nezinu, par ko beigt interesēties - putniem, dienastauriņiem vai spārēm, lai sāktu pievērsties   (..)


Vīksna 5-Jun-2022, 09:09

Kukaiņu jau diezgan, tikai ar to brīvo laiku pašvaki.Vismaz zināšu kādos augos vēl kādu blakti atrast, bet daļu bilžu uz ziemu nāksies likt.


nekovārnis 4-Jun-2022, 20:47

Pēc tāda raksta gribi-negribi jāiet blaktīs :D Beidzot kāds siltāks laiks arī sāk parādīties, būtu tik tā brīvā laika vairāk. Šodien uz pāris stundām tiku mežā - 16-17 sugas sakasīju.


IlzeP 1-May-2022, 13:38

Interesantie foto varētu būt tēma cita veida pārskatam! Ja tik būtu visam laiks...


dziedava 1-May-2022, 12:54

Liels paldies Ilze par kā parasti saturīgo pārskatu! Tas arī ļauj saprast, ka pasaule negriežas tikai ap "ieķeksētajām grupām" :D. Ļoti interesants Vijas stāsts par ērgļiem! Vienīgais varbūt trūkst citādi interesantu foto pārskats,   (..)


pustumsa 27-Apr-2022, 21:47

Jā, foto mirklis tverts brīdī, kad plēsējputns aiznesa dumpja mazuli no ligzdas.... izmisīgs lidojums glābt....


IlzeP 25-Apr-2022, 21:30

Atbilde no Guntas: "Paldies par jautājumu. Iespēju robežās centīsimies iekļaut arī Dabasdatos publicētos novērojumus."


dziedava 25-Apr-2022, 17:51

Ziņojumi Dabasdatos netiks ņemti vērā?


dziedava 12-Apr-2022, 12:43

Noteicējs - tas gan jauki! :)


Vīksna 12-Apr-2022, 12:23

Kādu mitreni arī varu nobildēt, sugas noteikt gan labāk speciālistu ziņā.Ar noteicēju vismaz saprotamāk, ka ne tikai pāris iespējams atrast.


CerambyX 31-Mar-2022, 00:40

Es tā paskatīju, ka iepriekš pašam personīgi laikam ir sanācis tāds viens mēģinājums dienas laikā max sugas 'sakasīt' iepriekš neapmeklētā vietā. 2020. 4. septembrī - ja pareizi saskatu/saskaitu, tad vienā dienā izdevās 46 sugas k   (..)


nekovārnis 30-Mar-2022, 17:44

Vispār mani tā doma par 100 blakšu sugu savākšanu gada laikā tukšā kvadrātā iz aizķērusi :) Ja jau vienā dienā var atrast 40-50 tauriņu sugu no apm.100, tad kāpēc gan nevarētu gada laikā atrast 100 blakšu sugu no apm.500 :D Būs j   (..)


klaidoņpele 29-Mar-2022, 08:50

Jāsaka ka nedaudz satrūkos ieraugot savu vārdu sarakstā jo mans blakšu gads principā beidzās jūnija beigās :D bet karte ar baltajiem un pusbaltajiem kvadrātiem ļoooti interesanta kādu nedēļas nogales izbraucienu plānošanai!


Martins 28-Mar-2022, 20:09

Analīze par konstatēto/iespējamo sugu skaitu kvadrātā + vizuālais materiāls ir motivējoši! Vismaz dažus "savus" kvadrātus 10-50 līmenī dabūt. Protams, blakšu daudz un cilvēku vēlmju tāpat, bet vēlmes jau izteikt nav liegts... :) Vi   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 23:26

Notikušo lekciju video var redzēt: https://www.facebook.com/lifeforspecies


OKK 27-Mar-2022, 22:50

Jautājums, šīs lekcijas varēs paskatīties internetā?


CerambyX 27-Mar-2022, 20:37

Jā, to tā kā rakstā ieskicēju par to viena kvadrāta izpēti - varbūt tiešām 3-4 apmeklējuma reizes ir pārāk optimistiski. Protams, daudz ko nosaka sezona - tagad agri pavasarī braucot uz kādu pilnībā tukšu kvadrātu tās 20-25 sugas   (..)


nekovārnis 27-Mar-2022, 20:20

Būs tie baltie/gaišie plankumi Talsu novadā mazliet jāpiekrāso :D Nu jā, lai dabūtu 100 sugas 3 vai 4 piegājienos tai lietai jāpieiet diezgan nopietni :) Tas ir 25-30 sugas dienā (katru reizi citas). Vispār interesanti būtu paskatīties c   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 20:08

Liels paldies, Uģi! Būs ko pētīt!


CerambyX 27-Mar-2022, 19:14

Tāds mūsu reģionam piemērotākias (un kas kādu gadus atpakaļ vispār iedvesmoja man pievērsties blaktīm) ir somu blakšu noteicējs "Suomen Luteet" (lai gan tur arī varbūt ir 'tikai' kādi 90% no Latvijā sastopamajām sugām), kas gan šķ   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 17:42

Vai ir kādi ieteikumi blakšu noteicējiem?


Vīksna 27-Mar-2022, 16:14

Interesants raksts.Kaut kā piebremzējies ar blakšu bildēšanu,arī jaunas sugas maz trāpās, pārsvarā savā apkārtnē bildēju, kur nav tipisku sausu skujkoku audžu, pļavu un specifisku augu.Jāpabildē kaut vai parastas sugas nedaudz tāl   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:55

Paldies, varbūt tad kaut ko ieziņošu :). Parasti nolaižas rokas pie domas, ka tāpat tur pie nezināmajiem arī paliks karājoties, tad labāk darboties ar ko citu. Bet vabolītes, jā, arī ir bijušas. Kaut kad paskatīšos.


CerambyX 27-Mar-2022, 12:47

Ja par tik 'mikroskopiskiem' sīkumiem, tad kaut kādā lielāku taksonu līmenī tos noteikti var būt iespējams identificēt (bet ne visus, protams...) - tā ka, ja interesē tik daudz cik varbūt sarpast kas tas ir, tad ziņot noteikti ir jēga!   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:14

Kā parasti satrūkos, negaidīti ieraugot savu vārdu - mūža sarakstā, jo, skatot čaklāko ziņotāju gada sugu skaitus, sapratu, ka man mūžā tik daudz nav, kā citiem gadā. Un tomēr, 50 sugas sasnieguši tātad nav tik daudzi, tāpēc raks   (..)


grieze 22-Mar-2022, 10:49

Labdien! Vakar arī manā īpašumā nonāca jaunais Svensona noteicējs latviski. Prieks, ka tur ir vienkārši zilastīte, kā vairums valodu (izņemot angļu valodu, kas visu nosaukumos allaž sarežģī), te gan rakstīts, ka maiņa notikusi uz o   (..)


Agnis 21-Mar-2022, 09:37

Labrīt! Paldies par vērtīgajiem komentāriem! Ļoti labi, ka sekojat līdzi un neesat vienaldzīgi. Pārskatīju LOB padomes balsojuma failus un ir jābūt palieņu ķauķim. Atvainojos, mana kļūda. Savā ziņā šajā gadījumā īstais balsoj   (..)


Rallus 21-Mar-2022, 06:56

Igaunijā BirdLife International pārstāvošā organizācija kopš 2022.gada 1.janvāra pārgāja uz IOC sarakstu: https://www.eoy.ee/ET/16/31/eesti-lindude-nimekiri/


Rallus 20-Mar-2022, 22:12

Citustarpā sarakstā iekļuvusi suga, kas Latvijā pat nav novērota: Raibais zemesstrazds (ko kopā ar citiem izdevās redzēt), ir: White's Thrush, Zoothera aurea - visticamāk nominālpasuga no Urālu R daļas. HBW-BirdLife Versijā 6.0 (Dec.2021   (..)


dekants 20-Mar-2022, 18:54

Par palso ķauķi visvairāk jautājumu. Lūdzu dot pārliecinošu pamatojumu šī labojuma nepieciešamībai, turklāt, ja to nekur citur neizmanto. Saprotu, ka jūraskrauklis ir vienā vārdā, jo tā nav kraukļa jūras versija (tas nav krauklis)   (..)


Edgars Smislovs 20-Mar-2022, 12:43

Kāds pamats ir mainīt visur izmantoto palieņu ķauķi uz palso ķauķi?


IlzeP 20-Mar-2022, 10:02

Uģi, nav man šeit kategoriska viedokļa, taču Dabasdati ir LOB un LDF portāls, un LOB ir BirdLife pārstāvis Latvijā. Tādēļ izmantot BirdLife klasifikāciju, manuprāt, būtu loģiski. Bez tam, ja Dabasdati pievienosies Ornitho platformai,   (..)

Eiropas Putnu vērošanas dienas 2022

Ikviens ir aicināts oktobra pirmajā nedēļas nogalē, 1. un 2. oktobrī, doties vērot putnu rudens migrāciju individuāli, ģimenes lokā vai ar draugiem, piedaloties Eiropas Putnu vērošanas dienās jeb "EuroBirdwatch 2022". Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) mudina par novērotajiem gājputniem ziņot dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv. Latvijas Ornitoloģijas biedrības publicitātes foto "Šogad šī būs jau trīsdesmitā kopīgā putnu [...]

Aicina uz rudens sēņu ekspedīciju Slīteres Nacionālajā parkā

Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres Nacionālā parka dabas centrs un projekts LIFE FOR SPECIES 25. septembrī plkst. 9.00 un 13.00 aicina visus interesentus uz rudenīgām sēņu ekspedīcijām Šlīteres Zilo kalnu apkārtnē kopā ar mikoloģi, "Lielās sēņu grāmatas" autori Initu Dānieli. Katra ekspedīcija ilgs trīs stundas un būs apmēram piecus kilometrus gara. Dalībniekiem iepriekš jāpiesakās, rakstot īsziņu [...]

Augusta noslēguma notikumi tiešsaistes ligzdās

Augusta otrajā pusē tiešraižu ligzdu vērotāji pamanīja svīru mazuļu izlidošanu, kraukļu-huligānu atgriešanos un kādu nepazīstamu melno stārķi, kurš te atpūtās, ceļojot uz siltajām zemēm. Svīres Cēsu pilī Visas četras svīres vēl nakšņo kopā saspiedušās būrītī 11.08.2022. Foto avots: Dabasdati.lv Forums Svīru būris kopš augusta vidus redzams tukšs. Kopš 14. augusta būrī nakšņoja tikai viens no vecākiem, otrs, [...]

Fotokonkursa "Zaļie dārgumi" pieteikšanās termiņš pagarināts

Mums ir labas ziņas – fotokonkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 11.09.2022! Fotokonkursā var piedalīties ikviens interesents, iesūtot aizsargājamo un apdraudēto sugu fotogrāfijas kādā no sešām kategorijām: - augi; - sūnas, ķērpji, sēnes, aļģes; - bezmugurkaulnieki (piemēram, kukaiņi, zirnekļi, gliemji u.c.); - zivis, abinieki, rāpuļi; - putni un zīdītāji; - sugu aizsardzības un apsaimniekošanas [...]

Aicina piedalīties Igaunijas–Latvijas fotokonkursā par lāčiem (1)

Lai ikvienam dotu iespēju ielūkoties brūnā lāča dzīvē savvaļā, Igaunijā un Latvijā izsludināts kopīgs fotokonkurss "Lācis – mūsu kaimiņš". Izlases darbu fotoizstādes rudenī notiks Tallinā un Dabas muzejā Rīgā. Brūnais lācis Ursus arctos. Foto: Leo Eensoo Brūnais lācis ir vienīgais Baltijā savvaļā sastopamais lāču dzimtas dzīvnieks. Tas izvēlēts par šī gada dzīvnieku Igaunijā, turklāt ideju par gada [...]

Augusta sākums tiešsaistes ligzdās

Augusts pienācis nemanot, vēl nesen putnu mazuļu piepildītās ligzdas arvien biežāk redzamas tukšas. Daži jaunie putni uz ligzdām dodas vien tad, kad vēlas paēst. Mazo ērgļu ligzda eglē Mazā Rota ir izaugusi un daudz laika pavada tuvējos zaros, ne vairs ligzdā. Viņa arī mēdz ik pa laikam nakšņot uz kāda no tiem, tāpēc [...]

Fotokonkurss "Zaļie dārgumi"

Dodies dabā un izmanto iespēju piedalīties fotokonkursā! Vēl līdz augusta beigām vari piedalīties LIFE for Species fotokonkursā "Zaļie dārgumi". Fotokonkursā var piedalīties ikviens interesents, iesūtot aizsargājamo un apdraudēto sugu fotogrāfijas kādā no sešām kategorijām: - augi; - sūnas, ķērpji, sēnes, aļģes; - bezmugurkaulnieki (piemēram, kukaiņi, zirnekļi, gliemji u.c.); - zivis, abinieki, rāpuļi; - putni un [...]

Aktualitātes Spānijas kailgliemeža un citu invazīvo kailgliemežu sugu ierobežošanas plānošanā

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „Datu ieguve par Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) jaunajām atradnēm, sugas izlatīšanās ceļiem, populāciju dzīvotspēju un ietekmi uz vietējo sarkanā kailgliemeža (Arion rufus) populāciju” (NR 1-08/187/2020) ietvaros Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir izstrādājis izdevumu "Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris un citu invazīvo [...]

Jūlija pēdējā nedēļā tiešsaistes ligzdās

Ligzdu iemītnieki kļūst arvien lielāki, kamēr pašas ligzdas tukšākas. Jūlija beigās spārnos pacēlās visi četri stārķēni, un tuvējos zarus apmeklēja abi mazie ērglēni – Hugo un Rota. Mazo ērgļu ligzda bērzā Mazais Hugo vairs nav nemaz tik mazs – garumā krietni pastiepies, un šķiet, ka drīz būs sava tēva augumā. Laila ik pa laikam [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2022. gada aprīlis-jūnijs

Gada novērojumiem bagātākais ceturksnis – pavasara beigas un vasaras sākums – ir aizritējis. Šajā laikā viss zied, dzied, rāpo un lido, un brīžiem ir grūti sadalīt uzmanību, skatoties zem kājām, ceļmalas ziedos un debesīs. Kopējais novērojumu skaits ceturksnī (108 609) atpaliek no pērnā gada (147 228), galvenokārt uz putnu novērojumu rēķina (91 793 novērojumi šogad, [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2022
© dabasdati.lv
Saglabāts