Aktīvie lietotāji: 82 Kopējais novērojumu skaits: 585162
Tu neesi reģistrējies
Pēdējie novērojumi
Krastu čurkste Riparia riparia
17-Aug-2018, Laimeslācis 1
Parastais šņibītis Calidris alpina
17-Aug-2018, Ilona_rasa
Gugatnis Calidris pugnax
17-Aug-2018, Ilona_rasa
Pļavu tilbīte Tringa totanus
17-Aug-2018, Ilona_rasa
Purva tilbīte Tringa glareola
17-Aug-2018, Ilona_rasa
17-Aug-2018, laaga
Temminka šņibītis Calidris temminckii
17-Aug-2018, Ilona_rasa
Aveņu gļotsēne Tubifera ferruginosa
12-Aug-2018, felsi
12-Aug-2018, felsi
12-Aug-2018, felsi
12-Aug-2018, felsi
Vālīšu staipeknis Lycopodium clavatum
12-Aug-2018, felsi
Gļotsēne Hemitrichia clavata Hemitrichia clavata
12-Aug-2018, felsi
Gada staipeknis Lycopodium annotinum
12-Aug-2018, felsi
12-Aug-2018, felsi
Gludā baltene Sidera lenis (syn. Skeletocutis lenis)
12-Aug-2018, felsi
Parastā cinobrpiepe Pycnoporus cinnabarinus
12-Aug-2018, felsi
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
16-Aug-2018, LauraG 1
17-Aug-2018, Gustins
17-Aug-2018, tatia
Bezdelīga Hirundo rustica
17-Aug-2018, tatia
Amerikas ūdele Neovison vison
17-Aug-2018, tatia
Papuves raibenis Issoria lathonia
17-Aug-2018, gunitak
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
17-Aug-2018, gunitak
Kāļu baltenis Pieris napi
17-Aug-2018, gunitak
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
17-Aug-2018, gunitak
Sarkanā klajumspāre Sympetrum sanguineum
17-Aug-2018, gunitak
17-Aug-2018, gunitak
Vāvere Sciurus vulgaris
17-Aug-2018, gunitak
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
17-Aug-2018, gunitak
17-Aug-2018, Vīksna
17-Aug-2018, Vīksna
17-Aug-2018, Vīksna
Baltais stārķis Ciconia ciconia
17-Aug-2018, anthicus
Zivju gārnis Ardea cinerea
17-Aug-2018, anthicus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
17-Aug-2018, Edgars Smislovs
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
17-Aug-2018, Rallus
16-Aug-2018, Rallus
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
16-Aug-2018, Rallus
16-Aug-2018, Rallus
Niedru lija Circus aeruginosus
17-Aug-2018, Rallus
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
17-Aug-2018, Rallus
Lielais ķīris Larus ridibundus
17-Aug-2018, Rallus
Kajaks Larus canus
17-Aug-2018, Rallus
17-Aug-2018, Rallus
Sudrabkaija Larus argentatus
17-Aug-2018, Rallus
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
17-Aug-2018, Rallus
17-Aug-2018, Wija
17-Aug-2018, Wija
Daudzziedu mugurene Polygonatum multiflorum
17-Aug-2018, Wija
Zarainā gļotsēne Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
17-Aug-2018, Wija
Parastā maršancija Marchantia polymorpha subsp. ruderalis
17-Aug-2018, Wija
Paceplītis Troglodytes troglodytes
17-Aug-2018, Alvis Āboliņš
Peļu klijāns Buteo buteo
4-Aug-2018, Alvis Āboliņš
7-Aug-2018, Alvis Āboliņš
Vāvere Sciurus vulgaris
4-Aug-2018, Alvis Āboliņš
Lielā čakste Lanius excubitor
4-Aug-2018, Alvis Āboliņš
Parastā ūbele Streptopelia turtur
8-Aug-2018, Alvis Āboliņš
Vāvere Sciurus vulgaris
8-Aug-2018, Alvis Āboliņš
Vāvere Sciurus vulgaris
16-Aug-2018, Alvis Āboliņš
Brūnā čakste Lanius collurio
17-Aug-2018, Acenes
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
17-Aug-2018, Acenes
Ārstniecības baldriāns Valeriana officinalis
23-Jul-2018, Alvis Āboliņš
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
17-Aug-2018, Alvis Āboliņš
Āpsis Meles meles
17-Aug-2018, bišudzenis
17-Aug-2018, Pupede
Krauklis Corvus corax
17-Aug-2018, Liepzieds
17-Aug-2018, Liepzieds
Bezdelīga Hirundo rustica
17-Aug-2018, Liepzieds
Garlapu veronika Veronica longifolia
17-Aug-2018, Liepzieds
Vītītis Phylloscopus trochilus
17-Aug-2018, Liepzieds
17-Aug-2018, Liepzieds
Zivju gārnis Ardea cinerea
17-Aug-2018, Liepzieds
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
17-Aug-2018, Liepzieds
Ziemeļu klimakociste Climacocystis borealis
17-Aug-2018, dziedava
17-Aug-2018, vāvere
Lielā krastkaņepe Eupatorium cannabinum
17-Aug-2018, Liepzieds
Mezglainā gaurenīte Sagina nodosa
17-Aug-2018, Liepzieds
Sīkziedu sprigane Impatiens parviflora
17-Aug-2018, Liepzieds
17-Aug-2018, dziedava
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
17-Aug-2018, Liepzieds
Dadžu raibenis Vanessa cardui
17-Aug-2018, Ilona_rasa
Īstā madara Galium verum
17-Aug-2018, Liepzieds
17-Aug-2018, Wazsabi
15-Jul-2018, W
15-Jul-2018, W
Peļastes čiekurene Baeospora myosura
15-Jul-2018, W
Briežu jumtene Pluteus cervinus
15-Jul-2018, W
Jūrmalas augstiņš Centaurium littorale
17-Aug-2018, Liepzieds
17-Aug-2018, Liepzieds
17-Aug-2018, Liepzieds
17-Aug-2018, Ilona_rasa
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
17-Aug-2018, Liepzieds
Bebrukārkliņš Solanum dulcamara
17-Aug-2018, Liepzieds
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
15-Aug-2018, Andrejs
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
17-Aug-2018, dziedava
Vistu vanags Accipiter gentilis
17-Aug-2018, Laimeslācis
17-Aug-2018, Matrus
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
17-Aug-2018, Laimeslācis
Mazais dzenis Dendrocopos minor
17-Aug-2018, Laimeslācis
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
17-Aug-2018, Laimeslācis
Makstaine (nenoteikta) Volvariella sp.
17-Aug-2018, Laimeslācis
Ķīvīte Vanellus vanellus
17-Aug-2018, Liepzieds
Baltā cielava Motacilla alba
17-Aug-2018, Liepzieds
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
17-Aug-2018, Liepzieds
17-Aug-2018, Liepzieds
Zivju gārnis Ardea cinerea
17-Aug-2018, Liepzieds
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
17-Aug-2018, Liepzieds
Zaļdzeltenā mēslene Bolbitius titubans
17-Aug-2018, he*
Zvaniņu sausdobīte Xeromphalia campanella
17-Aug-2018, he*
Milzu apaļpūpēdis Langermania gigantea
17-Aug-2018, Laimeslācis
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
17-Aug-2018, dziedava
Cauruļblakts Ranatra linearis
4-Aug-2018, tatia
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
17-Aug-2018, Platacis
Kļavu pelēkpūcīte Acronicta aceris
10-Aug-2018, Astrantia
Mājas zvirbulis Passer domesticus
4-Aug-2018, tatia
Meža pīle Anas platyrhynchos
4-Aug-2018, tatia
Bezdelīga Hirundo rustica
4-Aug-2018, tatia
Trauslā grantenīte Ditrichum flexicaule
11-Aug-2018, kamene
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-Aug-2018, tatia
Laukirbe Perdix perdix
7-Aug-2018, ūdensvistiņa
Mazais ērglis Aquila pomarina
16-Aug-2018, AinisP
Parastais osis Fraxinus excelsior
16-Aug-2018, AinisP
Baltā cielava Motacilla alba
11-Aug-2018, tatia
Lielā čakste Lanius excubitor
13-Aug-2018, ūdensvistiņa
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
11-Aug-2018, tatia
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
16-Aug-2018, de kje
Zivju gārnis Ardea cinerea
11-Aug-2018, tatia
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
11-Aug-2018, tatia
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
16-Aug-2018, de kje
Baltā cielava Motacilla alba
16-Aug-2018, de kje
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
11-Aug-2018, tatia
Svīre Apus apus
16-Aug-2018, de kje
11-Aug-2018, tatia
Laucis Fulica atra
11-Aug-2018, tatia
Krīklis Anas crecca
11-Aug-2018, tatia
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
12-Aug-2018, pustumsa
Mājas strazds Sturnus vulgaris
12-Aug-2018, pustumsa
Zivju gārnis Ardea cinerea
12-Aug-2018, pustumsa
12-Aug-2018, pustumsa
Bezdelīga Hirundo rustica
12-Aug-2018, pustumsa
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
12-Aug-2018, pustumsa
Meža pīle Anas platyrhynchos
12-Aug-2018, pustumsa
Dzērve Grus grus
12-Aug-2018, pustumsa
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
16-Aug-2018, de kje
Mizložņa Certhia familiaris
16-Aug-2018, de kje
16-Aug-2018, de kje
Sūnu eokronarcija Eocronartium muscicola
17-Aug-2018, dziedava
16-Aug-2018, kamene
Gaigala Bucephala clangula
11-Aug-2018, tatia
Zilganā baltsamtīte Leucobryum glaucum
16-Aug-2018, kamene
Briežu kladīna Cladonia rangiferina
16-Aug-2018, kamene
Brūklene Vaccinium vitis-idaea
16-Aug-2018, kamene
Kadiķis Juniperus communis
16-Aug-2018, kamene
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
16-Aug-2018, kamene
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
11-Aug-2018, tatia
Meža pīle Anas platyrhynchos
11-Aug-2018, tatia
Upes zīriņš Sterna hirundo
11-Aug-2018, tatia
Ondatra Ondatra zibethica
11-Aug-2018, tatia
Platknābis Anas clypeata
11-Aug-2018, tatia
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
16-Aug-2018, tatia
Gaigala Bucephala clangula
16-Aug-2018, tatia
Stirna Capreolus capreolus
17-Aug-2018, dziedava
Baltā cielava Motacilla alba
16-Aug-2018, tatia
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-Aug-2018, tatia
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
16-Aug-2018, tatia
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
16-Aug-2018, tatia
Mazais ērglis Aquila pomarina
17-Aug-2018, laaga
Melnkakla gārgale Gavia arctica
14-Aug-2018, tatia 1
Parastā ūbele Streptopelia turtur
17-Aug-2018, laaga
Lauku piekūns Falco tinnunculus
17-Aug-2018, laaga
Peļu klijāns Buteo buteo
17-Aug-2018, laaga
Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola
17-Aug-2018, Latvju_zēns 2
Vistu vanags Accipiter gentilis
17-Aug-2018, roosaluristaja
Niedru lija Circus aeruginosus
17-Aug-2018, laaga
Mazais ērglis Aquila pomarina
17-Aug-2018, laaga
Pēdējās sugu izmaiņas
dziedava 17-Aug-2018 23:30:17

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 17-Aug-2018 22:54:34

Antrodija (nenoteikta) Antrodia sp. ->


Liepzieds 17-Aug-2018 22:32:33

Ziedaugs (nenoteikts) ->


gunitak 17-Aug-2018 21:26:51

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


AinisP 17-Aug-2018 20:27:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 17-Aug-2018 20:04:42

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Edgars Smislovs 17-Aug-2018 17:03:32

Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum ->


Ansis 17-Aug-2018 16:54:46

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 17-Aug-2018 16:52:54

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 17-Aug-2018 16:46:52

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 17-Aug-2018 16:45:51

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 17-Aug-2018 16:28:50

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 17-Aug-2018 16:28:13

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 17-Aug-2018 16:22:03

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 17-Aug-2018 16:17:37

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 17-Aug-2018 16:16:41

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 17-Aug-2018 16:14:54

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 17-Aug-2018 15:59:55

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 15:58:15

Purva sisenis Stethophyma grossum ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 15:57:03

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


IlzeP 17-Aug-2018 15:56:31

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 17-Aug-2018 15:53:58

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 15:43:39

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 15:40:44

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 15:40:20

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


IlzeP 17-Aug-2018 15:40:15

Ķauķis Phylloscopus sp. Phylloscopus sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 15:38:51

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


IlzeP 17-Aug-2018 15:33:25

Ķauķis Phylloscopus sp. Phylloscopus sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 15:32:32

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 15:31:00

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 15:24:09

Pļavu dižsienāzis Decticus verrucivorus ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 15:22:52

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 15:18:22

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 14:35:21

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 14:34:43

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 14:31:52

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 14:31:26

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 13:55:32

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 13:52:35

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Bekuvecis 17-Aug-2018 13:49:09

Sēne (nenoteikta) ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 13:43:05

Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 13:40:09

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Bekuvecis 17-Aug-2018 13:36:51

Sēne (nenoteikta) ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 13:30:29

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 17-Aug-2018 12:56:59

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


tatia 17-Aug-2018 12:44:34

Kukainis (nenoteikts) ->


tatia 17-Aug-2018 11:39:50

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


tatia 17-Aug-2018 11:37:53

Ūdensstrupaste Arvicola terrestris ->


Bekuvecis 17-Aug-2018 11:12:18

Sēne (nenoteikta) ->


nekovārnis 16-Aug-2018 23:12:54

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 16-Aug-2018 20:47:29

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-Aug-2018 20:45:54

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


IlzeP 16-Aug-2018 20:26:57

Nezināms ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 20:07:57

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 18:58:04

Peļu klijāns Buteo buteo ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 18:50:46

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 17:00:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Irbe 16-Aug-2018 14:48:11

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 12:17:40

Nezināms ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 12:16:26

Nezināms ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 12:13:59

Nezināms ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 12:12:42

Nezināms ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 12:11:04

Nezināms ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 12:06:11

Nezināms ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 12:01:21

Nezināms ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 12:00:24

Nezināms ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 11:58:07

Nezināms ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 11:32:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 11:29:10

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 11:17:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-Aug-2018 10:57:00

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Wiesturs 15-Aug-2018 23:10:42

Sikspārnis (nenoteikts) Vespertilionidae sp. ->


dziedava 15-Aug-2018 22:33:52

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Blakts 15-Aug-2018 21:26:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 15-Aug-2018 21:26:44

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


sandis 15-Aug-2018 20:36:52

Dūkstu madara Galium uliginosum ->


sandis 15-Aug-2018 19:49:53

Upmalu madara Galium rivale ->


Ansis 15-Aug-2018 19:11:34

Bērzs (nenoteikts) Betula sp. ->


OKK 15-Aug-2018 18:34:14

Vīngliemezis (nenoteikts) Helicidae sp., Geomitridae sp. ->


Fuatra 15-Aug-2018 16:30:40

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


IlzeP 15-Aug-2018 14:04:30

Nezināms ->


nekovārnis 14-Aug-2018 23:09:27

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


nekovārnis 14-Aug-2018 23:06:31

Dadžu raibenis Vanessa cardui ->


nekovārnis 14-Aug-2018 23:05:29

Līķvabole Phosphuga atrata Phosphuga atrata ->


meža_meita 14-Aug-2018 22:58:09

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 14-Aug-2018 22:56:42

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


IevaM 14-Aug-2018 22:42:17

Lauku lija Circus cyaneus ->


AgneseS 14-Aug-2018 21:43:06

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Ivars L. 14-Aug-2018 20:55:49

Gludā baltene Sidera lenis (syn. Skeletocutis lenis) ->


IlzeP 14-Aug-2018 20:38:41

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 14-Aug-2018 18:24:29

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ivars L. 14-Aug-2018 18:22:55

Parastā skaldlapīte Shizophyllum commune ->


Edgars Smislovs 14-Aug-2018 18:15:48

Gaišais šņibītis Calidris alba ->


Ansis 14-Aug-2018 18:09:15

Bērzs (nenoteikts) Betula sp. ->


Kukainis 14-Aug-2018 16:53:24

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


roosaluristaja 14-Aug-2018 15:19:05

Koraļļveidīga sēne (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 14-Aug-2018 13:12:23

Nezināms ->


IlzeP 14-Aug-2018 08:36:10

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


dziedava 14-Aug-2018 08:32:44

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 14-Aug-2018 08:31:41

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria ->


dziedava 14-Aug-2018 08:27:29

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 14-Aug-2018 08:25:46

Nezināms ->


Liepzieds 13-Aug-2018 23:30:24

Baltā cielava Motacilla alba ->


Liepzieds 13-Aug-2018 23:28:58

Baltā cielava Motacilla alba ->


asaris 13-Aug-2018 21:38:21

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


Ivars L. 13-Aug-2018 20:32:49

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 13-Aug-2018 20:31:29

Cietpiepe (nenoteikta) Phellinus sp. ->


roosaluristaja 13-Aug-2018 20:20:47

Nezināms ->


Edgars Smislovs 13-Aug-2018 16:57:58

Gaigala Bucephala clangula ->


Bekuvecis 13-Aug-2018 16:23:53

Beka (nenoteikta) ->


dziedava 13-Aug-2018 12:48:10

Sēne uz sūnas (nenoteikta) ->


roosaluristaja 13-Aug-2018 12:06:44

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 13-Aug-2018 11:56:56

Jumtene (nenoteikta) Pluteus sp. ->


roosaluristaja 13-Aug-2018 11:56:18

Koraļļveidīga sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 13-Aug-2018 11:55:45

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 13-Aug-2018 11:55:17

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 13-Aug-2018 11:53:54

Riteņu vītene Marasmius rotula ->


roosaluristaja 13-Aug-2018 11:53:17

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 13-Aug-2018 11:52:31

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 13-Aug-2018 11:40:37

Adatainais dzeloņgurķis Echinocystis lobata ->


dziedava 13-Aug-2018 11:36:20

Parastā saldsaknīte Polypodium vulgare ->


nekovārnis 13-Aug-2018 01:11:08

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 13-Aug-2018 01:06:15

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


nekovārnis 13-Aug-2018 00:51:45

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 13-Aug-2018 00:40:56

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


nekovārnis 13-Aug-2018 00:07:15

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 12-Aug-2018 23:58:57

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


Blakts 12-Aug-2018 23:55:11

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Blakts 12-Aug-2018 23:52:10

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 12-Aug-2018 23:48:11

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


nekovārnis 12-Aug-2018 23:43:01

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 12-Aug-2018 23:31:05

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 12-Aug-2018 22:31:33

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Fuatra 12-Aug-2018 20:35:27

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Laimeslācis 12-Aug-2018 20:25:51

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Fuatra 12-Aug-2018 20:07:49

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Vīksna 12-Aug-2018 19:08:21

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


Fuatra 12-Aug-2018 18:16:58

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Fuatra 12-Aug-2018 18:15:53

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 12-Aug-2018 17:43:36

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria ->


IlzeP 12-Aug-2018 15:14:58

Sēne (nenoteikta) ->


nekovārnis 12-Aug-2018 15:11:03

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Fuatra 12-Aug-2018 15:02:30

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Fuatra 12-Aug-2018 15:00:31

Piekūns (nenoteikts) Falconidae sp. ->


alexborzenko 12-Aug-2018 14:09:08

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria ->


alexborzenko 12-Aug-2018 14:05:39

Melnā puskuitala Limosa limosa ->


roosaluristaja 12-Aug-2018 13:35:39

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 12-Aug-2018 12:58:18

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 12-Aug-2018 12:14:43

Klajumspāre (nenoteikta) Sympetrum sp. ->


nekovārnis 12-Aug-2018 12:11:06

Zālāju laupītājblakts (nenoteikta) Nabidae sp. ->


nekovārnis 12-Aug-2018 12:05:18

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Edgars Smislovs 12-Aug-2018 08:14:39

Paceplītis Troglodytes troglodytes ->


IlzeP 12-Aug-2018 07:54:58

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Fuatra 11-Aug-2018 23:45:41

Nezināms ->


nekovārnis 11-Aug-2018 23:12:30

Nezināms ->


roosaluristaja 11-Aug-2018 22:46:10

Nezināms ->


roosaluristaja 11-Aug-2018 22:41:57

Nezināms ->


roosaluristaja 11-Aug-2018 22:33:45

Lija Circus sp. Circus sp. ->


roosaluristaja 11-Aug-2018 21:17:55

Ziedaugs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 11-Aug-2018 21:13:54

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


roosaluristaja 11-Aug-2018 18:19:21

Vijolīte (nenoteikta) Viola sp. ->


IlzeP 11-Aug-2018 17:03:06

Kladonija (nenoteikta) Cladonia sp. ->


IlzeP 11-Aug-2018 17:02:34

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


IlzeP 11-Aug-2018 16:56:41

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 11-Aug-2018 16:34:26

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 11-Aug-2018 16:31:18

Nezināms ->


Kukainis 11-Aug-2018 15:47:21

Nezināms ->


Kukainis 11-Aug-2018 15:46:16

Nezināms ->


roosaluristaja 11-Aug-2018 13:45:24

Nezināms ->


Edgars Smislovs 11-Aug-2018 11:58:10

Purva tilbīte Tringa glareola ->


Rallus 11-Aug-2018 00:53:58

Kode (nenoteikta) Tineidae sp. ->


nekovārnis 10-Aug-2018 23:56:13

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 10-Aug-2018 23:55:08

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


nekovārnis 10-Aug-2018 23:51:39

Sfings (nenoteikts) Sphingidae sp. ->


nekovārnis 10-Aug-2018 23:42:12

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 10-Aug-2018 23:40:31

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 10-Aug-2018 23:39:12

Skarabejs (nenoteikts) Scarabaeidae sp. ->


Ivars L. 10-Aug-2018 22:12:09

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 10-Aug-2018 22:02:26

Rūgtā mīkstpiepe Postia stiptica ->


Liepzieds 10-Aug-2018 21:13:41

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos ->


Aceralba 10-Aug-2018 18:09:56

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


Fuatra 10-Aug-2018 17:02:10

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 10-Aug-2018 15:07:45

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 10-Aug-2018 14:29:47

Cietpiepe (nenoteikta) Phellinus sp. ->


Ivars L. 10-Aug-2018 14:29:30

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
dziedava 17.augusts, 23:28

Ak, jā, likās redzēta, bet uz zemes sajauca galvu.


Ivars L. 17.augusts, 23:06

Izskatās, ka pelēkā dūmaine Bjerkandera adusta.


Ivars L. 17.augusts, 23:04

Varētu būt, ka nemaz nav antrodija, bet kāda cita piepe.


Ivars L. 17.augusts, 23:03

Dīvaini izaugusi, bet tik un tā visticamāk vien Phellinus tremulae.


Ivars L. 17.augusts, 23:01

Visticamāk, kā jā - Climacocystis borealis.


he* 17.augusts, 22:07

Paldies, jā, nebija iedvesmas, lai gan sēnes visai izskatīgas (par spītī nosaukumam).


Bekuvecis 17.augusts, 21:59

Paldies! Lai tikai sanāktu aizbraukt...


Aleksandra 17.augusts, 21:36

Paldies, Rūta, Ilze un Marek!


Laimeslācis 17.augusts, 21:22

Makstaiņu vietu biju apskatīt vēlreiz un atradu vēl piecas jaunas mazas (viena pavisam maziņa, tikko no maksts izlīdusi) sēnītes. Apm. 1m attālumā no liela pērnā milzu apaļpūpēža, paralēli taciņai.


felsi 17.augusts, 21:14

Paldies Rūta!


Vīksna 17.augusts, 21:12

Paldies !


AinisP 17.augusts, 20:49

Ligzda jaunaudzes vidū augošā ekoloģiskajā kokā, priedē, virs vainaga. Netālu plašas bebraines. Ligzdā vismaz1 ļoti skaļš mazulis, dzirdams gandrīz pa puskilometru.


AinisP 17.augusts, 20:33

Paldies par komentāru, pēc spalvas pats neuzņēmos noteikt sugu. Šovasar netālajās pļavās mazais ērglis novērots barojamies, tad jau pilnīgi nejauši, bet būšu atradis mazā ērgļa ligzdu. Tas priecē:) Veicu izmaiņas sugas sadaļā, kas arī nozīmē, ka ligzda precīza vieta vairs nav redzama visu acīm. Piedodiet kolēģi, bet tā nu šoreiz paliek:)


nekovārnis 17.augusts, 20:11

Paldies, Ilze! :)


nekovārnis 17.augusts, 20:05

Nebija, pievienoju.


nekovārnis 17.augusts, 20:02

Paldies, Rūta! :)


Ilona_rasa 17.augusts, 17:54

Paldies, Rūta!


Aleksandra 17.augusts, 17:27

Paldies, Rūta!


W 17.augusts, 16:05

Paldies, Rūta!


IlzeP 17.augusts, 16:01

Šāds mums laikam jāievieš sarakstā - vai nav jau ar kādu sinonīmu?


Codex Seraphinianus 17.augusts, 15:58

Euthystira brachyptera tēviņš ar neparasti gariem spārniem! Interesanti!


Codex Seraphinianus 17.augusts, 15:54

Omocestus viridulus


pustumsa 17.augusts, 15:43

Paldies!


Laimeslācis 17.augusts, 15:35

Paldies, Edgar! Jā, viena jauna noteikti palika, varbūt vēl kāda nepamanīta, starp lapām un zariem. Orientieris - sēnes auga starp taciņu un sastumtu zemes valni, kopā ar milzu apaļpūpēžiem. Tur arī redzami pērnie pūpēžu augļķermeņi.


Codex Seraphinianus 17.augusts, 15:22

Tomēr tas ir raibspārnu, nevis zilspārnu. Šīs sugas var atšķirt arī pēc krūtīm - raibspārnu smiltājsisenim krūšu segmentu dorsāli šķērso viena dziļa rieva, bet zilspārnu smiltājsisenim - trīs neizteiktas. Man tā kā pēc pirmās bildes, līdz ar to, izskatās pēc raibspārnu. Dīvaini gan, kas tā par dzelteno joslu uz krūtīm...


Laimeslācis 17.augusts, 15:10

Paldies, Rūta! Šis sisenis mani ļoti interesēja! :)


Codex Seraphinianus 17.augusts, 15:07

Domāju, ka tas tomēr ir Oedipoda. Bez spārniem vēl viena pazīme, pēc kuras šīs sugas ir atšķiramas, ir krūtis. Dorsālā skatā Sphingonotus krūšu segmentu perpendikulāri viduslīnijai šķērso trīs neizteiktas rievas, bet Oedipoda - viena izteikta. To vienu izteikto rievu var šajā attēlā redzēt kā tumšāku "punktu" krūšu virspusē.


Laimeslācis 17.augusts, 14:53

Rūta, paldies, par atsaucību, sugas apstiprinājumu un skaidrojošo komentāru! :)


Codex Seraphinianus 17.augusts, 14:30

Ir pareizi noteikti! Viņi ir bieži sastopami upju malās, kur tie var būt ļoti lielā skaitā. Arī ļoti mitrās ceļmalās esmu masveidā redzējusi, kā arī zāļu purvos. Tāda mitru, slapju vietu suga. :)


W 17.augusts, 14:09

Paldies, tūliņ:)


Bekuvecis 17.augusts, 14:06

Atgādinu, ka trešo foto būtu jāatvieno no šī novērojuma.


Codex Seraphinianus 17.augusts, 14:00

Ļoti labi attēli, no dažādiem rakusiem, tāpēc redzamas visas pazīmes. Šī suga ir ļoti mainīga krāsu ziņā. Bet vienmēr ir blīvi apmatota (kā labi redzams pirmajos divos attēlos), timpanālais orgāns ir atvērts, un dorsālā skatā melnās līnijas, kas iet paralēli baltajām, nesniedzas līdz pašām krūšu segmenta beigām, bet izbeidzas kādus divus milimetrus pirms. :)


W 17.augusts, 13:57

Dīvainais veidojums uz melnalkšņa pēc mēneša ir sakaltis, koksnains, bet netālu ir izveidojies atkal jauns.


Bekuvecis 17.augusts, 13:45

Makstaine (nenoteikta) - Volvariella sp. Vajadzētu ieviest sugu sarakstā arī šādu iespēju! Vai palika augam arī kādas puslīdz jaunas, kuras varētu vēl nebūt vecas sestdien vai svētdien? Vai kāds labs orientieris ir blakus? Varbūt būs izdevība apmeklēt (bet apsolīt nevaru).


Bekuvecis 17.augusts, 13:37

Foto visai štruntīgs, taču būtiski palīdzēja vārdiskā info.


Codex Seraphinianus 17.augusts, 13:37

Grūti pateikt kura suga tieši tā ir, bet tas ir sisenis no Chortippus ģints (visticamāk C. bruneus, bet iespējams arī C. vagans). Citreiz vēlams nobildēt divas bildes - šādu no sāniem, un vienu no augšas.


Codex Seraphinianus 17.augusts, 13:03

Tā ir mātīte patiešām, tomēr interesants šis novērojums ir ar to, ka spārni ir garāki kā parasti. Reizēm taisnspārņiem ar reducētiem spārniem var atrast šādas garspārnu formas, arī šajai sugai esmu redzējumi mātītes ar pilnīgi gariem spārniem, bet šie tādi pusgari... interesanti!


AAvj 17.augusts, 12:15

Piezīmēs ir apgalvojums. Apgalvojums, ka iespējams ir noteikt ligzdas īpašnieku, bet suga nav precizēta. Tādēļ, ja vien nav apzināta slēpšana - spalva ir mazā ērgļa un ligzdas novietojums šai sugai tipisks. Sazinies ar Andri Dekantu!


maariite 17.augusts, 12:13

Cauruļblakts Ranatra linearis


Bekuvecis 17.augusts, 11:41

Dažām bērzlapēm (un ne tikai bērzlapēm) patīk tieši sablīvēta augsne. Taču nepatīk tikt sabrauktām, tāpēc tikai gar ceļa pašu malu! Taču par konkrēto sugu nezīlēšu.


Bekuvecis 17.augusts, 11:31

Aizgāju, bet biju nokavējis. Šī piepe ir īsmūžīga - karstumā tikai pāris nedēļas. Bet tajā 2013.g. atradnē pec 5 gadu pauzes bija atkal uzradusies!


maariite 17.augusts, 11:21

Ondatra


Bekuvecis 17.augusts, 11:15

Parastā celmene, bikiņ apmaldījusies kalendārā. Šai visumā rudenīgajai sugai tā, lai arī visai reti, tomēr regulāri gadās. Ir atrastas (un apēstas) pat maija beigās!


Bekuvecis 17.augusts, 10:58

Pēc atzīmes kartē - tikai ~250 m no atradnes, ko cits novērotājs ieziņojis vēlāk - 08-Aug-2018: https://dabasdati.lv/lv/observation/ab46f1d5975cb35304577836fba39fae/. Taču jādomā, ka tās tiešām ir divas dažādas atradnes, vismaz tā šķiet arī pēc fotogrāfijās saskatāmā fona. Bet augļķermenu morfoloģiskie tipi ir vienādi.


Bekuvecis 17.augusts, 10:54

Pēc atzīmes kartē - tikai ~250 m no atradnes, ko cits novērotājs ieziņojis jau 25-Jul-2018: https://dabasdati.lv/lv/observation/h7nqiu9vc9fb116rupg303ng32/. Taču jādomā, ka tās tiešām ir divas dažādas atradnes, vismaz tā šķiet arī pēc fotogrāfijās saskatāmā fona. Bet augļķermenu morfoloģiskie tipi ir vienādi.


ūdensvistiņa 17.augusts, 10:52

mazais dūkuris


Bekuvecis 17.augusts, 10:04

Ja atmiņa neviļ, tad vienā no iepriekšējiem gadiem jau ziņojāt par kaut kādu beku(-ām) šajā pašā vietā. Man uzreiz šķita, ka sakņkāta beka, taču, par cik nebija visi drošai noteikšanai vajadzīgi rakursi, šo diagnozi paturēju pie sevis. Domāju, ka tagad varat droši piešķirt šo sugu arī tam novērojumam (-iem?).


angel 17.augusts, 00:08

Par šo arī paldies!


angel 17.augusts, 00:07

Paldies!


Vīksna 16.augusts, 21:57

Telefona palielinājumā tomēr atradu ko līdzīgu ziedēšanai.


Vīksna 16.augusts, 21:32

Paldies ! Man jau viņi 'daļēji saplacināti herbārijā un lielāka palielinājuma telefonam nav.Rīt varbūt vēl turp darba pārtraukumā aizbraukšu.Šodien otrā pusē ceļam tajā grāvī vēl vairāk atradu, bet ielikšu atsevišķā novērojumā bildes.Seglapai vēl 3 mm varbūt sanāktu platums, bet lapas liekas ne vairāk kā 2 mm.Kur liela zāle grāvī nemanīju, bet vietām īsa un ik pa gabaliņam kāds vai vairāki auga.


Ansis 16.augusts, 20:40

Šis ir labs atradums! Vaijag apskatīt auglīšus - vai tie plakani un vienīgi ar sānu škautnēm (tad ir Picreus flavescens), vai auglīšiem vēl trešā, muguras škautne (tad Cyperus fuscus).


i.vasiljevs 16.augusts, 20:19

Paldies =) Tāda nojauta bija, ka notekti nebūs lija =)


forelljjanka 16.augusts, 20:07

Bērzu zefīrs.;)


forelljjanka 16.augusts, 20:06

Sarkanā klija.;)


forelljjanka 16.augusts, 19:48

Šis savukārt-čunčiņš.;)


forelljjanka 16.augusts, 19:47

Diezgan droši,ka vītītis.;)


Irbe 16.augusts, 19:05

Dzeltenajam tārtiņam vēdera melnums aiziet līdz dibenam, jūras ķīvītei dibens balts, tārtiņam vēdera melnums gar spārnu atdalīts ar baltu līniju, bet ķīvītei tas pazūd zem spārna. Dzeltenajam knābis īsāks, tievāks un spicāks, ķīvītei tāds pamatīgāks, tamdēļ tārtiņam "ģīmītis" mīlīgāks, ķīvītei it kā bēdīgs :)


Irbe 16.augusts, 14:48

Paldies! :)


OKK 16.augusts, 13:23

Kāpēc "izskatās"? :D


Divpēdis 16.augusts, 12:51

izskatās, ka Papuves raibenis


felsi 16.augusts, 08:56

Pievienoju vē 3. foto, cenšoties izkadrēt.


felsi 16.augusts, 08:48

2. attēlā virs piepes jeb uz caurspīdīgi zariņi!


sandis 16.augusts, 00:40

Paldies, Viestur!


sandis 16.augusts, 00:36

Oho, ir pat septembra novērojumi! Svaigus parastos purvraibeņus esmu šobrīd manījis pat padaudz, arī vienam skābeņu zeltainītim pirms dažām dienām nesekmīgi paskrēju pakaļ (līdz ar to līdz sugai nenoteicu un neieziņoju), bet tas noras samtenis kaut kā pārsteidza pamatīgāk - foršs akcents sezonas noslēguma posmam. Cerēju uz vēl kādu karstās vasaras efektu - rezēdu balteņu uzlidojumu, bet izskatās, ka šīs sugas invāzija laikam ar citām klimata likumsakarībām saistīta.


dziedava 15.augusts, 23:58

Paldies! :)


dziedava 15.augusts, 23:57

Nu kādām sēklām, sēklas jau apēstas! To gan arī ne es. ;)


Wiesturs 15.augusts, 23:11

Ir pareizi, ziemeļnieks. Melngans un ar zeltainiem matu galiem uz muguras.


Ivars L. 15.augusts, 22:58

Ja Tu nebūtu apbērusi to ar čiekuru sēklām, tad varētu mēģināt kaut ko noteikt, bet tagad atliek tikai noticēt, ka tā ir filcene. Bet, ja nopietni, tad ir jau ir.


Ivars L. 15.augusts, 22:54

Nu tā kā jau nu ir!;)


dziedava 15.augusts, 22:51

Paldies!


CerambyX 15.augusts, 22:46

Jā, mikroliegumu suga


dziedava 15.augusts, 22:33

O, paldies! Nevaru saprast - vai mikrolieguma suga?


CerambyX 15.augusts, 22:20

Podisma pedestris


dziedava 15.augusts, 22:17

Hmm, 2.foto apakšā nav kāda piepe? Vai par to te neiet runa? :)


CerambyX 15.augusts, 22:15

DD ir novērojums 2013. gada 13. septembrī Kalnienā (B.Pušpure) un man Skrundā ar ir bijis 2014. gada 6. septembrī. Tā ka ļoti reti, bet laikam jau gadās. Šogad ir arī lielajiem skābeņu zeltainīšiem un parastajiem purvraibeņiem otrās paaudzes. Varbūt vēl kādai sugai. Tā ka karstās vasaras efekts laikam noteikti ir jūtams.


felsi 15.augusts, 21:59

Paldies! Priekš manis jaunums!


Laimeslācis 15.augusts, 21:54

Paldies, Julita! Man ar tiem bieži redzētajiem un necilajim iet pagrūti, bet tie ir skaisti un interesanti, tāpēc uzrunā. :)


sandis 15.augusts, 21:43

Karstās vasaras rezultāts - noras samteņiem izlidojusi otrā paaudze. Nez, vai kas tāds LV iepriekš ir konstatēts?


felsi 15.augusts, 21:27

Liekas, ka ir izdevies uz apses kritalas nofiksēt līkzarainās gļotsēnes veidošanos.


Vīksna 15.augusts, 19:59

Varbūt brūnais dižmeldrs vai pikre ?


meža_meita 15.augusts, 19:13

Paldies par apstiprinājumu! :)


Ansis 15.augusts, 19:11

Vajadzētu būt apsei, pirmajā bildē redzama papa at apsei tipisku viłńotu malu; bērziem lapu mala ar smailiem, sīkākiem zobińiem


OKK 15.augusts, 18:01

Visdrīzākais - liepu sfings


forelljjanka 15.augusts, 16:34

Gadījumā nav pirmais novērojums kur ad kopā ar juv.?


felsi 15.augusts, 11:05

Paldies Marek!


lolitapetkevica 15.augusts, 10:58

Paldies!!!


Ansis 15.augusts, 10:50

Apsveicu ar vērtīgo atradumu!


ER 15.augusts, 10:22

Iedzeltenās priežu zāģlapsenes kāpuri?


IevaLeite 15.augusts, 07:49

Bet tas bija viens un tas pats,redzēju aizlidojot


sandis 15.augusts, 01:10

Iespaidīgs bars! Apsveicu ar "self-found" :)


IlzeP 14.augusts, 20:39

Piedošanu, tādā gadījumā mainu sugu atpakaļ :)


forelljjanka 14.augusts, 20:13

Visu vecumu trulīšiem(spalvu tērpos kādi pie mums redzami)uz muguras izteikts zīmējums V burta veidā.Gaišajām tāda nav,tas arī manāmi lielāks par trulīti.Nosacīti pie mums ir divi mazi šņibīši ,trulītis un temminka,tad ir lielais, kas patiešam ir vislielākais(tuvu tam gan jūras)nu un tad pārējie visi līdzīga izmēra.Vēl tāda interesanta nianse,gaišajam šņibītim kājā praktiski nav pakaļējā pirksta.Ja nemaldos ,DDatiem ir šņibīšu noteicējs,lielos vilcienos(ir gan tur pie kā piesieties;))tas varētu palīdzēt.


Bekuvecis 14.augusts, 20:13

Es savukārt nemaz nebiju lāgā ieskatījies trešajā foto - jo jau pirmajos divos uzreiz saskatīju vītenītes! Jā, tās uz celma jānodala nost. Tikai ir visai mazticami, ka tām jelkad izdosies noteikt sugu...


IevaM 14.augusts, 19:50

Jā, te izskatās ir divi dažādi piekūni, pirmajā bildē tiešām purva


Ilona_rasa 14.augusts, 19:17

Paldies, pētīju ilgi, kurš no abiem, bet nu beigās noteicu nepareizi


Ivars L. 14.augusts, 18:33

Nav ķērpis, bet sēne - parastā skaldlapīte.;) Pēdējā bildē blakus sēnei ir arī divi ķērpji: kreisā pusē - rievainā parmēlija, pa labi - plūmju evernija.


W 14.augusts, 18:18

Tātad tās sēnītes uz celma būtu jāliek atsevišķā novērojumā?


forelljjanka 14.augusts, 17:33

Pēc noteicēja(neesmu redzējis;)),meža balodim jābūt izteikti apaļākai(kā jau dobumperētājam),izmērs jau ar nav skaidrs,varbūt lauku tomēr?;)


forelljjanka 14.augusts, 17:26

Tas ,uz izolatora sēdošais, tā kā pēc purva izskatās,savukārt lidojumā aste gara,gara,muguras krāsa nav saprotama...


forelljjanka 14.augusts, 17:14

Būs cits šņibītis-trulītis,juv.putns.;)


IevaM 14.augusts, 16:38

Meža balodis?


Inita 14.augusts, 14:44

Atkal nepaskatījos, ka dažādas sēnes. Divas vītenītes, bet trešā - nē. Trešā varbūt veca pacelmene vai kas uz to pusi.


Aleksandra 14.augusts, 11:09

Paldies, Sandi un Ilze!


Matrus 14.augusts, 10:01

Cits novērojums no šīs vietas bija par mazajiem dūkuriem, droši vien tie paši mazuļi. Labāk šajā novērojumā atstāt gaigalu, bet dūkuru mazuļu bildi pārlikt blakus novērojumā, lai nav divi vienādi ziņojumi.


Ikerti 14.augusts, 08:53

Novērojumu reģistrēju telefonā ,tagad datorā redzu,ka GPS koordinātes nav noteiktas pareizi. Jābūt lielceļam otrā pusē, krietni iekšā mežā, novērots priežu-egļu mežā, tuvu robežai starp izcirtumu un mežu. Nebiju pārliecināta, vai tā bija rubeņu vai medņu vista, bet bija krietna tītara lielumā. Nofotografēt nepaspēju.


IlzeP 14.augusts, 08:33

Tiešām izskatās sašauts (?)


IlzeP 14.augusts, 08:31

Tīri melnbaltais krāsojums kā jūras ķīvītei. Bet vai bez padušu redzēšanas var droši spriest?


IlzeP 14.augusts, 08:29

Pirmajā attēlā esošo gaigalu vajadzētu atdalīt atsevišķā novērojumā. Vai tas ir droši, ka tie ir tieši mazā dūkura mazuļi?


dziedava 14.augusts, 08:29

Ja ieskatās, diezgan bieži sastopama, bet šādus augus nereti kaut kā nepamana :)


OKK 14.augusts, 03:49

Man tikai nav skaidrs, kāpēc Uldis Ļoļāns (roosaluristaja) šo neatķeksēja kā interesanto...


OKK 14.augusts, 03:45

Šis ir 100% "Interesants novērojums", gan 1. reizi DD, gan no latvijasdaba.lv "Izplatība un sastopamība : Eiropa, Ziemeļ- un Dienvidamerika, Dienvidāzija, Jaunzēlande. Latvijā reti, atrasts alās." !!!


sandis 13.augusts, 23:59

Parastais sīksamtenis


Liepzieds 13.augusts, 23:29

Arī šeitan bija dzeltenā, nevis pelēkā cielava.


Liepzieds 13.augusts, 23:28

Mans misēklis - nevis pelēkās, bet 4-5 dzeltenās cielavas. (Arī baltās bija, bet tās ir atsevišķā novērojumā.)


Līga Strazdiņa 13.augusts, 23:08

Paldies, Inita!!


forelljjanka 13.augusts, 19:55

4-5 pelēkās cielavas ?;) Gan jau ,ka baltās!


Vīksna 13.augusts, 19:52

Putnu medību sezona sākās ! Bet mūsu pusē zemnieki tāpat gārņus šauj nost. Arī malu zvejnieki muld, ka gārņi viņiem visas zivis aprij.Es gan tikai reizēm dažus gārņus redzu.


Vīksna 13.augusts, 19:40

Paldies !


IevaM 13.augusts, 19:34

Vieta tāda ne pārāk raksturīga rubenim. Kā tika noteikts?


forelljjanka 13.augusts, 17:38

Manuprāt,arī! ;)


felsi 13.augusts, 17:19

Paldies Ivar!


Irbe 13.augusts, 16:47

Manuprāt jūras ķīvīte


Bekuvecis 13.augusts, 16:30

Es tomēr tiecos palikt pie sava: zaru vītenīte, tikai stipri apvītusi. Bija taču pēc vella sauss un karsts! Bet morfoloģija man šķiet viscaur pareizā.


Bekuvecis 13.augusts, 16:22

Ir!


Matrus 13.augusts, 16:16

Divi mazuļi attēlā nav gaigalas (tie ir ar raksturīgu nokrāsu), droši vien mazā dūkura mazuļi.


Inita 13.augusts, 11:51

Šaubīgais zemespūpēdis Melanogaster ambiquus


Inita 13.augusts, 11:43

Varētu būt liesmenīte Flammulaster sp., bet pārāk liela izskatās.


Inita 13.augusts, 11:37

Domāju, ka lauvu jumtene, ja tik koša!


Inita 13.augusts, 11:32

Lipīgā zaraine Calocera viscosa


Inita 13.augusts, 11:30

Liesmene Gymnopilus sp.


Inita 13.augusts, 11:29

Jumtene Pluteus sp.


Inita 13.augusts, 11:23

Baltā greznulīte Delicatella integrella


Inita 13.augusts, 11:21

Šķiedrgalvīte Inocybe sp.


Inita 13.augusts, 11:17

Noteikti nav vītenīte!


Inita 13.augusts, 11:15

Zvīņainā sīkstene Neolentinus lepideus


Aleksandra 13.augusts, 09:55

Paldies, Marek!


Vīksna 13.augusts, 01:36

Paldies !


Vīksna 13.augusts, 01:35

Paldies !


nekovārnis 13.augusts, 01:08

Izskatās ka Pipiza ģints ziedmuša - iespējams Pipiza austriaca.


dziedava 13.augusts, 00:56

:D Nu skaista tā vazanķe! Mulsina tas koši brūnais kātiņš. Visi materiāli man Rīgā, tāpēc negribas izvirzīt apšaubāmas hipotēzes. Kad tikšu mājās, tad varēšu nopietnāk padomāt. Tagad jāiztiek ar priecāšanos. :)


meža_meita 13.augusts, 00:32

Diemžēl nav, bet to labi atceros, bija skaisti noaugusi lapas mala. Sākumā nodomāju, ka aug tikai uz sūnām. Kad pamanīju, ka aug arī visur citur, nodomāju "nu vazanķe" un aizgāju prom :D


dziedava 13.augusts, 00:05

O, tas interesanti gan! Uz koku lapām foto ir? Meklēju sugu, kas raksturīga tieši sūnām, bet tad jāskata plašāk. :)


Blakts 12.augusts, 23:53

Jā, viss pareizi - bruņublakts Odontoscelis fuliginosa. Varētu būt reta vai nu vismaz reti konstatēta suga Latvijā. Tieši Lilastes pusē šī suga gan ir atrasta - dzelzceļmalā uz DR no Lilastes stacijas.


meža_meita 12.augusts, 23:30

:) Ja noder, bija uzaugušas arī uz citām sūnām un koku lapām.


galochkin 12.augusts, 22:26

Paldies, Laima! Man arī )))


roosaluristaja 12.augusts, 21:48

Izskatās pēc sakņkāta bekas (Boletus radicans). Gan jau Bekuvecis pateiks, vai tā patiesi ir.


Vīksna 12.augusts, 20:57

Paldies !


Vīksna 12.augusts, 20:43

1 augustā 25 vecas un jaunas bārkstainās mušmires tur saskaitīju.Pēc tam sausums, mežos mitrās vietas un grāvji izžuvuši.


dziedava 12.augusts, 20:40

Paldies, apskatīju, bet hipotēzēm īsti neatbilst. Paturēšu prātā un vélāk vēl papētīšu :)


Fuatra 12.augusts, 20:38

līdzīgs ir arī D.sylvicolana, bet mazāks- 5mm un lido jūnijā-jūlijā ?


Laimeslācis 12.augusts, 20:25

Paldies! Iepazinos (izlasīju Uģa Piterāna dabas foto bloga rakstu http://upiterans.blogspot.com/2014/07/scolia-hirta-jauna-suga-latvijai.html un izskatīju visus novērojumus DD).


meža_meita 12.augusts, 20:15

Julita, pievienoju tuvāku attēlu.


Martins 12.augusts, 20:08

Novērojums, nenoliedzami ir interesants - sāk iezīmēties regularitāte un tieši tas ir inetersanti. Bet kas ir PapesSpāres? Jauns sākums vai konts, lai bezpersoniski piereģistrētu vienu novērojumu? Lūdzu izskaidrojiet!


Martins 12.augusts, 20:00

Ir brūnā ezerspāre un tieši tā - vecs eksemplārs.


Laimeslācis 12.augusts, 19:49

Paldies, Marita, mēģināšu iepazīties! :)


Vīksna 12.augusts, 19:47

Dēļ darbiem maz sanāca bildēt, un to pašu, daļu tikai ziemā varbūt varēšu DD ielikt.


Mari 12.augusts, 19:32

Vai tikai tā nav visai retā Skolija (Scolia hirta) ?


Vīksna 12.augusts, 18:25

Paldies !


pustumsa 12.augusts, 18:25

Atkal es izgāzos! Paldies par komentāru! Un šis tārtiņš atkal pievienojas Latvijas 100 putniem! Uz valsts svētkiem būs jāpārskaita!


forelljjanka 12.augusts, 18:17

Raksturīga un nesajaucama pazīme gan juv.gan ad.jūras ķīvītei ir melnais laukums spārnapakšā tuvāk ķermenim(saukta arī par padusi).Dzeltenajam tārtiņam tā ir sniegbalta,ārkārtīgi retajam tundras tārtiņam -pelēka(joprojām esmu vienīgais kas Latvijā to Dabā redzējis:D),tāpat pelēka tā ir Pluvialis dominica kurš Latvijā vēl nav konstatēts.Jā,jūras ķīvīte ir tārtiņš.;)


Fuatra 12.augusts, 18:17

paldies, atbilstošs nosaukums


Vīksna 12.augusts, 18:13

Tīruma zilausis.


Ara 12.augusts, 18:11

Paldies!


pustumsa 12.augusts, 17:44

Nu gan! Es domāju, tārtiņš... Laikam atkal jāiet kursos!


pustumsa 12.augusts, 17:43

Paldies! Tā kā ar elektrību nodeva tas sauciens. Man nav gadījies mežā būt, vairāk pļavā un pie jūras. Bet Seivi ķauķis man arī vēl nebija. Es vēl tikai mācos atpazīt. Paceplīša saucienu tagad zināšu! Paldies!


Laimeslācis 12.augusts, 17:35

Izmocījos, bet palika nenoteikts. Lūdzu palīdzību!


forelljjanka 12.augusts, 17:34

Ēva,domāju,šogad esi pagājusi garām 100-iem paceplīšu!;)Paklausies saucienu un ieej jebkurā mežā ar biezāku pamežu,ja vēl izgāzušās egļu saknes,viņš tur ir un šauj uz Tevi ar savu mazo ložmetēju(brīdinājumsauciens)! ;) http://www.putni.lv/trotro.htm


pustumsa 12.augusts, 16:19

Nu re! Arī šis ir labs!


pustumsa 12.augusts, 16:16

Paldies


Fuatra 12.augusts, 15:04

Apakšējā bildē ar līkšņibīti.


grieze 12.augusts, 15:02

Tegenaria domestica, det.: Inese Cera :)


roosaluristaja 12.augusts, 11:44

Manuprāt uzpūstā saknene (Rhizinba undulata)


IlzeP 12.augusts, 08:03

Vai nevarētu būt Seivi ķauķis netipiskās pozās?


IlzeP 12.augusts, 07:59

Paceplītis gan tas nav. Bet kas tas ir - samulsu...


Laimeslācis 12.augusts, 00:00

O, Paldies, Marek, :) iemetu Googlē - dikti līdzīga, bet interesanti, ko Uģis teiks :)


nekovārnis 11.augusts, 23:10

Vajadzētu būt bruņublaktij Odontoscelis fuliginosa, ja neesmu aizšāvis kaut kur pamatīgi garām:) Jāpagaida Uģa viedoklis.


pustumsa 11.augusts, 22:58

Urrā! + atkal!! Paldies!! Par katru jaunu sugu manā sarakstā man prieks!


pustumsa 11.augusts, 22:57

Super!! Manam simtgades sarakstam + ! Tā jau tā astīte izskatījās cēli gaisā! Paldies!!


pustumsa 11.augusts, 22:55

Paldies!


Jonis 11.augusts, 22:41

Asmalis Ostoma ferruginea.


pustumsa 11.augusts, 22:38

Paldies!


roosaluristaja 11.augusts, 22:34

Jā, patiesi, niedru lijas tēviņš


pustumsa 11.augusts, 22:19

Laikam niedru lija. Pēdējos 2 foto var spārnu krāsu redzēt.


roosaluristaja 11.augusts, 22:13

Zvirbuļvanags tas nekādā gadījumā nav. Pēc tādiem attēliem sugu precīzi neriskēšu noteikt.


roosaluristaja 11.augusts, 21:12

Viena no ežgalvītēm (Sparganium)


Laimeslācis 11.augusts, 20:51

Paldies, Voldemār, par komentāru! Izložņāju pa internetu pie visādam vabolēm, bet ka tā ir blakts, neienāca prātā. Viņa dabā izskatījās pilnīgi melna, samtaina.


Mari 11.augusts, 20:41

Man šķiet, ka Brūnā ezerspāre, bet tāda ļoti tumša. Varbūt vecs īpatnis?


W 11.augusts, 20:11

Paldies!


Aceralba 11.augusts, 19:40

Paldies!


Aceralba 11.augusts, 17:39

Paldies!


lichen_Ro 11.augusts, 16:50

Cladonia macilenta


lichen_Ro 11.augusts, 16:49

Ir Evernia mesomorpha :)


Kukainis 11.augusts, 16:06

Ļoti interesanta blakts. Es jau biju gatavs nosaukt par Coptosoma, bet tie matiņi traucē, nepieciešams UP komentārs, viņam ir noteicēji.


Laimeslācis 11.augusts, 13:57

:)) Kā man patīk šitās bildes!! :))


Laimeslācis 11.augusts, 13:53

Jā dadžu :)


de kje 11.augusts, 12:01

paldies Edgar!


Karmena 11.augusts, 09:06

Paldies, Marek!


Jonis 11.augusts, 08:34

Kaut kādas bruņutis.


Mari 11.augusts, 07:02

Paldies par komentāriem, sapratu, ka naktstauriņ i- tas nemaz nav vienkārši :) Man tas pagaidām ir absolūti tumšs lauciņš.Lai nu paliek Amphipyra sp., Paldies, Marek!

Pēdējie komentāri rakstiem
Flendermens 17-Aug-2018, 18:21

Labojums- dzirnezera


Flendermens 17-Aug-2018, 18:21

Varbūt maldos bet ļoti līdzīgi augi ir pie Kazdangas dzirnezers.


dziedava 16-Aug-2018, 21:02

Rakstā ir maza kļūdiņa - “Tādas, piemēram, ir Šultesa madara Galium schultesii, trejdaļu madara Galium trifidum un trejziedu madara Galium triflorum. Divas pirmās sugas ir dabisku, vecu mežu indikatorsugas” Mežos aug Šultesa un trej   (..)


DinaS 12-Aug-2018, 10:05

Pagājušajā nedēļā (šķiet trešdien) viena medūza tika manīta Miķeļtornī.


OKK 5-Aug-2018, 19:28

Nja...


kamene 3-Aug-2018, 15:19

Lielisks atradums un interesants apraksts!


gunitak 1-Aug-2018, 18:51

https://dabasfoto.wordpress.com/


Carum carvi 1-Aug-2018, 13:33

Vai kaut kur ir pieejams Latvijas dienastauriņu saraksts?


OKK 31-Jul-2018, 04:35

Un pareizi - kuros portālos DD tiek reklamēti? Es katru dienu apskatos Delfi.lv, bet tur neesmu manījis, esmu pats izbrīnīts, kā es atklāju šo slepeno portālu! Tātad, Anna Eglaine, vai, kā Tevi sauc, darba lauks Tev ir plaši atvērts


OKK 31-Jul-2018, 04:27

Un, ja kādu jaunieti kaut kas atbaida no šī portāla, tad tas nav "Agris Poikāns", bet joprojām reklāmas trūkums. Piemēram, 2 cilvēkiem , kuriem patīk fočēt, jautāju, vai viņi ievieto savus novērojumus DD? NEVIENS PAR DD NEBIJA DZIRDĒ   (..)


IlzeP 30-Jul-2018, 13:08

Agri Poikān, lūdzu, neatbaidiet jauniešus no portāla! Kas attiecas uz konkrētu DD lietotāju interesantākajiem atradumiem, apskatā esmu centusiesto tos minēt. Paldies par ieteikumu, turpmākajos pārskatos varu šo daļu izvērst plašāk, t   (..)


IlzeP 30-Jul-2018, 13:03

Tā kā komentāru var dzēst tikai pilnībā, nevis tikai tā daļu, šeit citēju to Agra Poikāna komentāra daļu, kas neaizvaino konkrētu DD lietotāju: “[šis pārskats] patiešām varētu būt interesants, ja tur pieminētu konkrētu cilvē   (..)


PaulsK 29-Jul-2018, 13:32

Ļoti patīkams apkopojums, bija ļoti interesanti to lasīt, turpretī mūsu, Dabasdatu, kopiena sagādā vilšanos - entuziastu skaits sarūk. Un Aknīkstes novads pieviļ visvairāk ( :D ). Neskatoties uz skumjajiem datiem, es ceru, ka šis brīni   (..)


dziedava 13-Jul-2018, 15:16

Rūpīgi apsekojot pāris kokus un daudziem citiem vienkārši pievēršot citādu skatu, atkārtoti pārliecinājos par ķērpju daudzveidību uz dižkokiem, taču lielāks pārsteigums bija apsekotais bērzs, kas redzēto sugu daudzveidībā (vair   (..)


CerambyX 13-Jul-2018, 00:08

Noteikti labs rezultāts priekš jūlija :) Gandrīz vai jāsāk taisīt nedēļu rangi - kurš katrā no gada 52 nedēļām var vairāk sugas atrast :D Ok, labi tas joks, protams. Starp citu rezultāti kuru katru brīdi būs klāt - nu jau būšu a   (..)


dziedava 12-Jul-2018, 16:43

Vakar nepavisam ne tauriņu braucienā, absolūti nepiedomājot un neplānojot nekādus īpaši tauriņu biotopus, vnk savā ceļā, redzot kādu todien neredzētu tauriņu sugu (pat varbūt ne visus), to arī nobildējot, šodien ātrumā "piemetu s   (..)


Laimeslācis 6-Jul-2018, 15:28

Viss notiek! :) Šobrīd cenšos sakārtot un pievienot pašas vienkāršākās un tuvumā piefiksētās madaras. :) Labs, interesants izaicinājums! Paldies par to! :)


dziedava 6-Jul-2018, 13:26

Gada augs ir laba iespēja vismaz katram priekš sevis mēģināt atrast (un, vēlams, ziņot DD) iespējami daudz dažādas madaru sugas. Cik sugas izdosies atrast? Pēc pašas pieredzes - lai arī sugu daudz, tās nemaz tā viegli nedodas rokās (n   (..)


OKK 30-Jun-2018, 03:57

Protams, raksts labs kā parasti DD


OKK 30-Jun-2018, 03:48

Kamēr Tu slavē rakstu un neko nedari, es jau atradu un ieziņoju Ziemeļu madara Galium boreale!


felsi 29-Jun-2018, 22:50

Ļoti labs raksts!


forelljjanka 25-Jun-2018, 22:30

Ieziņoju to sīksamteni.Cik nu atceros bildes gan akcijā nebija obligātas,parastākām sugām pietika ar aprakstu,es gan Latgales pārējos kā novērojumus neziņošu, un arī lauka sīko var neskaitīt.;)


nekovārnis 25-Jun-2018, 17:24

Jāni, novada sarakstam domāju ka gan jau derēs arī apraksts. Varētu būt jautājumi par pieskaitīšanu garākās dienas akcijas rezultātiem;) Neatminos kā šobrīd, bet droši vien garākās dienas akcijai būtu jāpieturas pie obligātā fot   (..)


forelljjanka 25-Jun-2018, 16:56

Epā lillā,bet man nav bildes!!!Vai Uģis ticēs?;)Es bliezu pārējos ekskursantus ar īso 14-50,bij tāds brīdis,ka visi kaut kur paklīda,blakus tualetei ,ar lepnu apzīmējumu WC(kas tur protams nebija(vaterklozets:DD),paskatījos vienā nenop   (..)


sandis 25-Jun-2018, 12:33

Jāni, ja vēl neesi pats pamanījis - Aglonas novadam pēdējā novadu apkopojumā bija 49 sugas un lauka sīksamtenis nebija starp tām, tā ka viena no Tavām Karaļu kalna sešām sugām Aglonas novadu ir ievilkusi "50nieku klubiņā" :)) Otra l   (..)


forelljjanka 25-Jun-2018, 10:05

Latgalē cerības ieraudzīt ko retāku pilnīgi nepiepildījās ,Karaļu kalnā pie Aglonas,kaut arī nelija un biotops bija smuks , 6-as sugas:parastais samtenis,lauka un pļavas sīksamtenis,pļavas vēršacītis,lielais meža resngalvītis,brūnv   (..)


Tauriņu Vērošana 22-Jun-2018, 23:47

Agri, tā jau no vienas puses ir, ka darbaļaužiem šis izaicinājums nedēļas garumā ir principā 'pieejams' tikai brīvdienās, kas šogad tomēr ir jo īpaši maz. Tāpēc gan ieskaitē iet tikai vienas dienas rezultāts (nevis visas nedēļas   (..)


Astrantia 22-Jun-2018, 19:43

Mans rezultāts: 3 stundu laikā 12 tauriņu sugas un 5x uzlija lietus :) Varētu piedalīties lietus skaitīšanas izaicinājumā D


OKK 22-Jun-2018, 19:10

Tikai viena problēma, agrāk neuzkrītoši iztaujājot par tauriņiem, darba devējs uzreiz teica, ka "kā redz tauriņu, tā nosit". Tas ir normāli?


OKK 22-Jun-2018, 19:04

Nē, es varētu pateikt savam darba devējam, ka tagad nedēļu darbā nebūšu, jo bildēšu tauriņus... Kaut kas tur ir! Laba ideja!


OKK 22-Jun-2018, 18:58

Es arī lepojos par savu vienu novēroto tauriņa sugu šajā nedēļā - lielo nātru raibeni Kauguros, ko ieraudzīju ceļmalā, nākot no veikala. Ne velti agrāk tauriņus pētīja tikai baltvācieši, baroni un citi ļoti turīgi cilvēki. Bet k   (..)


Wiesturs 22-Jun-2018, 17:48

Vispār jau jāpriecājas par progresu :) Pēc pirmā Tauriņu akcijas gada priecājāmies, kurš pa visu sezonu ticis virs 50 sugām, bet tagad spriežam par 50 vienā dienā :D


Klintslejas 22-Jun-2018, 13:52

Tikko savā mājas pagalmā ieraudziju 55 sugu šonedēļ- jāņogu raibeni, izskatās otrā paaudze. Par sacensībām- drusku žēl, ka savā lielajā tautiņošanas dienā neskaitiju uzreiz sugas- jo rezultātā netiku līdz simboliskajam ciparam   (..)


Wiesturs 22-Jun-2018, 10:31

OK, varbūt 50 ne, bet 40+ noteikti.


Wiesturs 22-Jun-2018, 10:24

Piekrītu Uģim. Man pirmās >30 sugas bija dažu km posmā gar vienu meža ceļu. Pēc tam līdz 40 sugām tiku tā paša novada ietvaros - kopējais attālums no tālākajiem punktiem ap 23 km - ar divriteni un pat kājām veicams posms. Tikai pēd   (..)


OKK 22-Jun-2018, 01:50

Esmu mierīgs, šajā nedēļā jau novēroju lielo nātru raibeni!


OKK 22-Jun-2018, 01:45

Ar transportu nav traki, bet - norunātā diena gaidāma lietaina visā Latvijā


CerambyX 22-Jun-2018, 00:35

Ar transportu jau teorētiski nav tik traki - ja atrod kādu labu vietu, kur nelielā teritorijā satiekas dažādi biotopi (lapkoku un skujkoku meži ar meža ceļiem, kāda purva mala, dažāda sausuma pļaviņas utml.), tad principā ar kājām/sa   (..)


dziedava 22-Jun-2018, 00:05

Vajadzētu atsevišķas nominācijas kājāmgājējiem un tiem, kas ar savu transportu. Citādi pavisam nelīdzvērtīga sacensība. :D Forši, Viestur, ka izdevās atrast dienu tauriņiem arī īstajā nedēļā. :)


Wiesturs 21-Jun-2018, 23:21

Vakar (20.06.) no 10:15-20:00 Varakļānu/Riebiņu novados, kā parasti - lielākoties pa pilnīgi nezināmām vai iepriekš tikai 1x apmeklētām vietām - 42 drošas sugas un viena, par kuru netieku skaidrībā. Pamatuzstādījums bija papildināt   (..)


forelljjanka 21-Jun-2018, 20:04

Ieziņoju visus,līdz ar to arī saskaitīju-28(galu galā ,tas ir 2,5 h rezultāts!),eh būtu kaut viena brīva diena šonedēļ,šogad ar Gaidi varēja pacīnīties...:( nu nekas,nākamgad(vai aiznākmgad)!:DD


forelljjanka 21-Jun-2018, 17:58

Ko Tu padarīsi "brīvmāksliniekiem"!!! :D Vienīgo pēcpusdienu ko varēju pasākumam veltīt jau veltīju.No 17:00-20:30 nedaudz virs 20 sugām(jācer ka Uģis precizēs vienu no "lielajiem"raibeņiem kas redzams tikai no augšas,faktiski normāla   (..)


Gaidis Grandāns 21-Jun-2018, 16:49

Purva sīksamteņi bija relatīvi mierīgi noskaņoti. Mēs uz bilžu kvalitāti pat nemēģinājām "spiest" - ir dokumentāls kadrs un uz priekšu tālāk :) Kopējais nobraukums ar auto: ap 150 km; ar kājām: ap 15 km.


dziedava 21-Jun-2018, 16:34

Gaidi, satriecošs rezultāts! :) Bet man jautājums - cik viegli gāja ar purva sīksamteņa iekadrēšanu? Es šim, arī vakar, dzenājos pakaļ 15 minūtes un izbildēju 71 kadru, līdz metu mieru, jo kaut cik saskatīt beidzot varēja. Nu nepavis   (..)


Gaidis Grandāns 21-Jun-2018, 16:03

Vakar no 09:00 - 20:00 kopā ar Andri Ertu medījām tauriņus pa Daugavpils novadu. Diena bija silta, lai arī stipri vējaina. Sākām ar Nīcgales mežiem un Nīcgales purva apkārtni, kā rezultātā tikām arī pie jaunas sugas novadam (Nr.97) u   (..)


dziedava 21-Jun-2018, 14:11

Savā ziņā mana Jāņu akcijas tauriņdiena izgāzās - plānotajā vietā, kas tika rezervēta "saldajam ēdienam" (jo citugad tur mudžēja no tauriņiem), atradu apmēram 1 gab. :D Kājām, bez pārbraucieniem, staigājot, "iekāpu" 4 novados,   (..)


Tauriņu Vērošana 20-Jun-2018, 22:26

Atsevišķi saskaitīt cik nedēļas laikā katrs sugas redzējis, protams, var - tīri informatīvi jau tas varētu būt interesanti. Tā teikt varbūt motivācija tiem, kas vēl tikai sāk vērot tauriņus, ka jūnija beigās nedēļas laikā var p   (..)


Klintslejas 20-Jun-2018, 21:50

Šodien tauriņošanai veltiju pusotru stundu, lai savam priekam pārsniegtu savu personīgo rekordu, kas, tiesa, netiek vērtēts vērošanas izaicinājuma cīņās- kopējo sugu skaits, kas redzēts novadā vienā nedēļā. Iepriekšējais man bij   (..)


Matrus 20-Jun-2018, 18:28

Šodien novēroju ievu tīklkožu masveida izlidošanu, pieauguši tauriņi novēroti sēžot uz "tīklotiem kokiem".


CerambyX 20-Jun-2018, 12:37

Par Cupido alcetas man informācijas nav vai kāds ir izdomājis latvisko nosaukumu. Aricia agestis jau ar nav nosaukums (pieņemot, ka suga tad Latvijā tomēr ir sastopama). Par šiem tad labāk būtu vispirms jautāt mūsu lepidopteroloģijas dū   (..)


Rallus 20-Jun-2018, 12:25

Uģi, vai zilenītim Cupido alcetas ir latviskā nosaukuma varianti? Dienas tauriņiem patiktos, ka ir latviskoti.


Anete PB 20-Jun-2018, 09:42

Ehh, es vakar būtu visādus raibeņus tāā sabildējusi, ja a)nebūtu intensīvs darbs, b)fotoaparāts nebūtu palicis mājās :D Rūjas palienē tauriņu bija tik daudz, ka pat lietus laikā varēja visādus sastapt sēžot uz augiem un gaidot, ka   (..)


Wiesturs 20-Jun-2018, 01:24

Vai Tu, OKK, man to jautā? Tad, kā jau nereti Tev vēlos vakaros sagadās, Tavs komentārs arī šeit ir nevietā. Es šeit cilvēkam, kurš nožēlo, ka neizdevās tauriņu nobildēt, atgādinu to, kas augstāk teikts rakstā - ka Garākās dienas   (..)


OKK 20-Jun-2018, 01:08

Tagad, pēdējā laikā, viņa pierima, par ko nopietni satraucos


OKK 20-Jun-2018, 01:07

Tāpēc arī savā laikā "uzbraucu" Valdai Ērmanei, jautājot, kāds spēks viņai liek katru dienu ievietot 50 novērojumus, kuri tuvojas 1000 000


OKK 20-Jun-2018, 01:04

Griobētos dzirdēt Ērmanes komentāru, kā arī citus


OKK 20-Jun-2018, 01:03

Jā, jā! Atkarība no Dabasdatiem.lv Sapratāt pareizi!


OKK 20-Jun-2018, 01:01

Kādam ir iestājusies atkarība no DD? Man bija! Cenšos atkratīties, liekas - veiksmīgi!


Wiesturs 19-Jun-2018, 14:21

Bet ziņot jau tāpēc var arī bez bildes, tikai jāveltī pusminūte piezīmju laukam :)


Sintija Martinsone 19-Jun-2018, 14:14

Igor, Tev ļoti smukas tārtiņu un čipstu bildes! Man arī izdevās pirmo reizi mūžā nobildēt stepes čipsti: https://dabasdati.lv/lv/observation/ip26mnhmau2070pfh1au6vkmg7/ Tik labi, kā Tev, vēl neizdodas :) Starp citu, viss piekrastes marš   (..)

Latvijas Dabas fonds piedāvā Ainavu tūri un Birutas Ozoliņas koncertu Ziemeļgaujā

Ziemeļgauja ir viens no aizraujošākajiem un ainaviski savdabīgākajiem apvidiem Latvijā – te saglabājušās parkveida pļavas, kurās aug simtiem gadu veci koki un kuras aizved tevi tūkstošiem gadu senā pagātnē, te sastopamas iekšzemes kāpas, un Gauja, neprātīgi līkumojot, atsegusi stāvkrastus un atstājusi aiz sevis daudzas vecupes. Parkveida pļava. Foto: Viesturs Lārmanis To visu pieredzēt varēsiet Latvijas Dabas fonda [...]

Lielās kosas Equisetum telmateia atradne Gramzdas pagastā (3)

Lielā kosa Equisetum telmateia ir ļoti rets augs. Latvijā līdz šim bija zināma tikai viena atradne Zlēku pagastā Ventas krastā, kuru 1895. gadā atklāja K. R. Kupfers (vācbaltu botāniķis, pēc kura ierosinājuma 1912. gadā izveidoja pirmo Latvijas dabas rezervātu Moricsalā). No šīs atradnes ievāktie augi ir apskatāmi LU Botānikas muzeja herbārijā. Dažviet literatūrā ir minēta [...]

Izstrādāts plāns Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanai (1)

Ir noslēdzies Vides aizsardzības fonda finansēts projekts “Datu ieguve par invazīvo sugu Spānijas kailgliemezi Arion lusitanicus Latvijā” (1-20/43). Projekta ietvaros Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi izstrādāja Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris syn. lusitanicus (Moquin-Tandon, 1855) sugas izplatības ierobežošanas plānu. Spānijas kailgliemezis. Foto: Edgars Laucis Plānā ir sniegts ieskats par sugas [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums 2018 (aprīlis-jūnijs) (5)

2018. gads ir pirmais gads pēc Eiropas ligzdojošo putnu atlanta (ELPA; 2013-2017) beigām. Līdz ar to šī gada 2. ceturksnī ir ziņots gandrīz trīs reizes mazāk putnu novērojumu nekā pirms gada. Tā kā putni ir visvairāk ziņotā grupa portālā, arī kopējais ziņoto novērojumu skaits šī gada 2. ceturksnī bija apmēram divas reizes mazāks. Neskatoties uz [...]

Kur meklēt Gada augus – madaras un kā tās pazīt? (6)

Vasara pilnā plaukumā, viss zied un san (ja vien nav sausuma nomākts...). Vai atceries, ka šogad Gada auga godā ir celtas madaras? Kāpēc daudzskaitlī? Jo runa ir nevis tikai par vienu sugu, bet par veselu ģinti, kurā Latvijā konstatētas 17 sugas, tostarp ļoti bieži sastopamas un visiem tik pazīstamas un mīļas, Latvijas ainavu rotājošas, gan [...]

Gada garāko dienu tauriņu vērošanas izaicinājums 2018! (47)

Atkal ir klāt tas brīdis gadā, kad dienas ir visgarākās, kas nozīmē, ka ir klāt nu jau tradicionālais tauriņu vērošanas notikums - Gada garāko dienu tauriņu vērošanas izaicinājums, kas šogad notiks jau trešo reizi! Šīs neklātienes sacensību mērķis ir gada garāko dienu laikā (to ilgums - 17 stundas 52 minūtes) mēģināt ieraudzīt pēc iespējas vairāk [...]

2018. gads – tīklkožu gads (7)

Tīklkožu dzimtai (Yponomeutidae) pieder sīki, līdz 1 cm gari tauriņi, galvenokārt gaiši ar sīkiem punktiņiem uz segspārniem. Ne jau šie sīkie tauriņi raisa bažas iedzīvotājos, bet gan to kāpuri. Ievu tīklkode. Foto: Jānis Gailis Pie mums ir zināms ap 20 tīklkožu sugu. Tīklkodēm raksturīgi, ka kāpuri veido smalku pavedienu tīklu, kas tos aizsargā no dabiskajiem ienaidniekiem – [...]

Jauno dabas ekspertu apmācību seminārs par īpaši aizsargājamām un retajām tauriņu sugām

Dabas aizsardzības pārvalde un Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs aicina pieteikties interesentus kārtējam jauno dabas ekspertu bezmaksas apmācību semināram – šoreiz par īpaši aizsargājamām un retajām tauriņu sugām Latvijā. Apmācību seminārs “Īpaši aizsargājamās un retās tauriņu sugas Latvijā” norisināsies 2018. gada 9. un 10. jūnijā Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” [...]

Skaitīsim sugas uz dižkokiem! (5)

2018. gadā Latvijas Dabas fonds kā Gada dzīvotni izvēlējies dižkoku, tāpēc Dziedava.lv sadarbībā ar Dabas retumu krātuvi un portālu Dabasdati.lv radās ideja – mēs kopīgi varētu veikt, šķiet, vēl nebijušu pētījumu – saskatīt, cik dažādas sugas iespējams vizuāli novērot uz viena dižkoka? Pirms ķerties pie pētījuma veikšanas instrukcijas, vispirms īss ieskats par dižkokiem kopumā. Latvijā ar likumu [...]

Aicinājums ziņot par medūzu atradumiem Latvijas piekrastē (2)

Ausainā aurēlija Aurelia aurita ir neliela izmēra (10-20 cm) medūza. Tā ir plaši izplatīta Baltijas jūrā un gandrīz katru gadu sastopama arī Latvijas teritoriālajos ūdeņos. Mierīgs un silts laiks veicina to masveida savairošanos, kas parasti novērojama vasaras otrajā pusē. Medūzas ir planktoniski organismi, proti, pasīvi pārvietojas līdz ar ūdens masām. Vēja ietekmes rezultātā masveida savairošanās [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2018
© dabasdati.lv
Saglabāts