Aktīvie lietotāji: 63 Šodien ievadītie novērojumi: 243 Kopējais novērojumu skaits: 1524965
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt

23.12.2022.

Pēdējie novērojumi
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
20-Mar-2023, zhipchiks
Meža balodis Columba oenas
20-Mar-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
20-Mar-2023, Aigars
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, RitaK
Dadzītis Carduelis carduelis
20-Mar-2023, Kristers K
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Mar-2023, Kristers K
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Mar-2023, Kristers K
Kākaulis Clangula hyemalis
20-Mar-2023, Kristers K
Sila strazds Turdus viscivorus
20-Mar-2023, Kristers K
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-Mar-2023, Kristers K
20-Mar-2023, Kristers K
Lielais ķīris Larus ridibundus
20-Mar-2023, Ilona_rasa
Krīklis Anas crecca
20-Mar-2023, Kristers K
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Mar-2023, Ilona_rasa
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Mar-2023, Kristers K
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Mar-2023, Kristers K
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Mar-2023, Kristers K
Baltā cielava Motacilla alba
20-Mar-2023, Kristers K
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
20-Mar-2023, Kristers K
Lielais ķīris Larus ridibundus
20-Mar-2023, RedFox
Garastīte Aegithalos caudatus
20-Mar-2023, Aigars
Dzērve Grus grus
20-Mar-2023, mardzh
Dzērve Grus grus
20-Mar-2023, Aigars
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
19-Mar-2023, kz
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
20-Mar-2023, mardzh
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
20-Mar-2023, Ivo
Zaļžubīte Chloris chloris
20-Mar-2023, Ivo
Rudā lapsa Vulpes vulpes
20-Mar-2023, Acenes
Stirna Capreolus capreolus
19-Mar-2023, Kalniņa
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-Mar-2023, Kalniņa
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Mar-2023, Ivo
Gaigala Bucephala clangula
20-Mar-2023, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
20-Mar-2023, raigars
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Mar-2023, raigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Mar-2023, raigars
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
19-Mar-2023, RitaK
Dzērve Grus grus
20-Mar-2023, pustumsa
Vistilbe Lymnocryptes minimus
19-Mar-2023, ivars
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-Mar-2023, RitaK
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Mar-2023, Lietuviete
Pelēkā dzilna Picus canus
20-Mar-2023, Acenes
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Mar-2023, Kristers K
Pelēkais strazds Turdus pilaris
20-Mar-2023, Kristers K
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
20-Mar-2023, Acenes
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Mar-2023, Kristers K
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-Mar-2023, Kristers K
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-Mar-2023, Kristers K
Sila cīrulis Lullula arborea
20-Mar-2023, Kristers K
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Mar-2023, Kristers K
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
20-Mar-2023, Kristers K
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
20-Mar-2023, Kristers K
Baltpieres zoss Anser albifrons
20-Mar-2023, Kristers K
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
20-Mar-2023, Kristers K
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Mar-2023, Kristers K
Dadzītis Carduelis carduelis
20-Mar-2023, Kristers K
Žagata Pica pica
20-Mar-2023, Kristers K
Meža balodis Columba oenas
20-Mar-2023, Aigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Mar-2023, Kristers K
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-Mar-2023, Aigars
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Mar-2023, 1926A2022
Baltā cielava Motacilla alba
20-Mar-2023, Kristers K
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Mar-2023, Kristers K
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Mar-2023, Zacmanis
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Mar-2023, 1926A2022
Žubīte Fringilla coelebs
20-Mar-2023, Zacmanis
Sila cīrulis Lullula arborea
20-Mar-2023, Acenes
Melnā dzilna Dryocopus martius
20-Mar-2023, Aigars
Meža balodis Columba oenas
20-Mar-2023, Aigars
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
20-Mar-2023, Lietuviete
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Mar-2023, arvidds
Zoss Anser sp. Anser sp.
20-Mar-2023, arvidds
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Mar-2023, Lietuviete
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Mar-2023, raoz
Sīlis Garrulus glandarius
20-Mar-2023, Rallus
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Mar-2023, Rallus
Sila cīrulis Lullula arborea
20-Mar-2023, Rallus
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Mar-2023, raoz
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
20-Mar-2023, MJz
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Mar-2023, Acenes
20-Mar-2023, Kristers K
Zaļžubīte Chloris chloris
20-Mar-2023, Acenes
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
20-Mar-2023, Kristers K
Baltais gārnis Ardea alba
20-Mar-2023, Kristers K
Laucis Fulica atra
20-Mar-2023, Kristers K
Meža balodis Columba oenas
20-Mar-2023, Aigars
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
20-Mar-2023, Aigars
Dzērve Grus grus
20-Mar-2023, Aleksejs
Baltā cielava Motacilla alba
20-Mar-2023, Bounijs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Mar-2023, Bounijs
Lauku balodis Columba palumbus
20-Mar-2023, Bounijs
Sīlis Garrulus glandarius
20-Mar-2023, Kiwi
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
20-Mar-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
20-Mar-2023, Aigars
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
20-Mar-2023, arvidds
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Mar-2023, Acenes
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, arvidds
Lielā zīlīte Parus major
20-Mar-2023, Acenes
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
20-Mar-2023, Acenes
Mizložņa Certhia familiaris
20-Mar-2023, Acenes
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
20-Mar-2023, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
20-Mar-2023, Aigars
Zoss Anser sp. Anser sp.
20-Mar-2023, mardzh
Pelēkā dzilna Picus canus
20-Mar-2023, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
20-Mar-2023, Aigars
Meža zīlīte Periparus ater
20-Mar-2023, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-Mar-2023, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
20-Mar-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
20-Mar-2023, puke
Lauku zvirbulis Passer montanus
20-Mar-2023, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
20-Mar-2023, Acenes
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
20-Mar-2023, Aigars
Garastīte Aegithalos caudatus
20-Mar-2023, Aigars
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Mar-2023, Aigars
Sila cīrulis Lullula arborea
20-Mar-2023, Aigars
Vāvere Sciurus vulgaris
20-Mar-2023, Kiwi
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Mar-2023, Platacis
Apodziņš Glaucidium passerinum
20-Mar-2023, Aigars
Sila strazds Turdus viscivorus
20-Mar-2023, Aigars
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Mar-2023, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Mar-2023, Platacis
Sīlis Garrulus glandarius
20-Mar-2023, Rekmanis
Sila strazds Turdus viscivorus
20-Mar-2023, edge
Zaļžubīte Chloris chloris
20-Mar-2023, BioEliina
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Mar-2023, BioEliina
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Mar-2023, BioEliina
Dzērve Grus grus
20-Mar-2023, BioEliina
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Mar-2023, BioEliina
Zaļžubīte Chloris chloris
20-Mar-2023, BioEliina
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
20-Mar-2023, BioEliina
Melnā dzilna Dryocopus martius
20-Mar-2023, Aigars
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
20-Mar-2023, Gaidis Grandāns
Baltpieres zoss Anser albifrons
20-Mar-2023, Rallus
Tundras sējas zoss Anser fabalis rossicus
20-Mar-2023, Rallus
Pelēkā dzilna Picus canus
20-Mar-2023, Rallus
Sīlis Garrulus glandarius
20-Mar-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
20-Mar-2023, Aigars
20-Mar-2023, Amnis77
Kovārnis Corvus monedula
20-Mar-2023, Acenes
Garastīte Aegithalos caudatus
20-Mar-2023, Stunda
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
18-Mar-2023, Stunda
Zoss Anser sp. Anser sp.
20-Mar-2023, Ilona_rasa
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
20-Mar-2023, MargaritaKri
Zoss Anser sp. Anser sp.
20-Mar-2023, Acenes
Zaļžubīte Chloris chloris
20-Mar-2023, Turdus Dobele
Lauku balodis Columba palumbus
20-Mar-2023, Turdus Dobele
Sīlis Garrulus glandarius
20-Mar-2023, Acenes
Vidējais dzenis Leiopicus medius
12-Mar-2023, Stunda
Vidējais dzenis Leiopicus medius
12-Mar-2023, Stunda
Mizložņa Certhia familiaris
20-Mar-2023, Aigars
Meža zīlīte Periparus ater
20-Mar-2023, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
20-Mar-2023, Aigars
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Mar-2023, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-Mar-2023, Aigars
Ķivulis Spinus spinus
20-Mar-2023, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
20-Mar-2023, Aigars
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Mar-2023, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Mar-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
20-Mar-2023, Acenes
Lauku balodis Columba palumbus
20-Mar-2023, davis_wi
Dzilnītis Sitta europaea
20-Mar-2023, Acenes
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Mar-2023, Acenes
Pelēkā dzilna Picus canus
20-Mar-2023, Irbe
Dzenis Dendrocopos sp. Dendrocopos sp.
20-Mar-2023, Acenes
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Mar-2023, Acenes
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-Mar-2023, Irbe
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Mar-2023, Acenes
Lielā zīlīte Parus major
20-Mar-2023, Acenes
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Mar-2023, Acenes
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
20-Mar-2023, Acenes
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Mar-2023, Acenes
18-Mar-2023, Antarktīda
Dzilnītis Sitta europaea
19-Mar-2023, Antarktīda
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-Mar-2023, Antarktīda
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Mar-2023, Antarktīda
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Mar-2023, Acenes
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Mar-2023, Rekmanis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
20-Mar-2023, Rekmanis
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Mar-2023, Rekmanis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Mar-2023, Rekmanis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Mar-2023, Acenes
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-Mar-2023, Rekmanis
Sila cīrulis Lullula arborea
20-Mar-2023, Rekmanis
Sila strazds Turdus viscivorus
20-Mar-2023, Rekmanis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Mar-2023, Acenes
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Mar-2023, Acenes
Sila cīrulis Lullula arborea
20-Mar-2023, Rekmanis
Zaļžubīte Chloris chloris
20-Mar-2023, Acenes
Lielā zīlīte Parus major
20-Mar-2023, Acenes
Pelēkais strazds Turdus pilaris
20-Mar-2023, Acenes
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Mar-2023, Acenes
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Mar-2023, Rekmanis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Mar-2023, Rekmanis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-Mar-2023, Rekmanis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Mar-2023, Rekmanis
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Mar-2023, Rekmanis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
20-Mar-2023, Rekmanis
Dzilnītis Sitta europaea
20-Mar-2023, Rekmanis
Žagata Pica pica
20-Mar-2023, Rekmanis
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-Mar-2023, jelena.m
Mājas zvirbulis Passer domesticus
20-Mar-2023, Rekmanis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Mar-2023, Giitaa
Krauklis Corvus corax
20-Mar-2023, Rekmanis
Lauku balodis Columba palumbus
20-Mar-2023, Rekmanis
Melnā dzilna Dryocopus martius
20-Mar-2023, Rekmanis
Dzilnītis Sitta europaea
20-Mar-2023, Rekmanis
Pelēkā dzilna Picus canus
20-Mar-2023, Rekmanis
Pelēkā dzilna Picus canus
20-Mar-2023, Rekmanis
Žagata Pica pica
20-Mar-2023, Rekmanis
Lauku zvirbulis Passer montanus
20-Mar-2023, Rekmanis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Mar-2023, Rekmanis
Lauku balodis Columba palumbus
20-Mar-2023, Rekmanis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
20-Mar-2023, Rekmanis
Vidējais dzenis Leiopicus medius
20-Mar-2023, Rekmanis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Mar-2023, Igors
Mizložņa Certhia familiaris
20-Mar-2023, Rekmanis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
20-Mar-2023, Rekmanis
Lielā zīlīte Parus major
20-Mar-2023, Rekmanis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
20-Mar-2023, Rekmanis
Dzilnītis Sitta europaea
20-Mar-2023, Rekmanis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
20-Mar-2023, Rekmanis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Mar-2023, Rekmanis
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
19-Mar-2023, Igors
Purva zīlīte Poecile palustris
20-Mar-2023, Rekmanis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-Mar-2023, Rekmanis
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
20-Mar-2023, Rekmanis
Lauku balodis Columba palumbus
20-Mar-2023, Rekmanis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Mar-2023, Rekmanis
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-Mar-2023, Rekmanis
Krauklis Corvus corax
20-Mar-2023, Rekmanis
Žagata Pica pica
20-Mar-2023, Rekmanis
Lauku balodis Columba palumbus
20-Mar-2023, Rekmanis
Lielā zīlīte Parus major
20-Mar-2023, Rekmanis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-Mar-2023, Rekmanis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-Mar-2023, Rekmanis
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Mar-2023, Rekmanis
Sila cīrulis Lullula arborea
20-Mar-2023, Rekmanis
Sloka Scolopax rusticola
20-Mar-2023, Rekmanis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-Mar-2023, Rekmanis
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Mar-2023, Rekmanis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Mar-2023, Rekmanis
Meža pūce Strix aluco
20-Mar-2023, Rekmanis
Meža pūce Strix aluco
20-Mar-2023, Rekmanis
Meža pūce Strix aluco
20-Mar-2023, Rekmanis
Depresārijs Agonopterix alstromeriana Agonopterix alstromeriana
19-Mar-2023, Vīksna
Pūkainā bērzu pūcīte Brachionycha nubeculosa
19-Mar-2023, Vīksna
19-Mar-2023, Vīksna
Zaļā dzilna Picus viridis
27-Mar-2016, Gaidis Grandāns
Zaļā dzilna Picus viridis
8-Apr-2019, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-Mar-2023, AtisL
18-Mar-2023, Rallus
Parastā ziempūcīte Conistra vaccinii
15-Mar-2023, Rallus
Tinējs Tortricodes alternella Tortricodes alternella
18-Mar-2023, Rallus
18-Mar-2023, Rallus
19-Mar-2023, Rallus
Nezināms Ignotus
19-Mar-2023, Rallus
Zirgkastaņu sprīžmetis Alsophila aescularia
18-Mar-2023, Rallus
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
18-Mar-2023, Rallus
Agrais ābeļu sprīžmetis Phigalia pilosaria
18-Mar-2023, Rallus
Čūskērglis Circaetus gallicus
16-Sep-2008, Gaidis Grandāns
Brūnais garausainis Plecotus auritus
18-Mar-2023, Rallus
Čūskērglis Circaetus gallicus
15-Sep-2018, Gaidis Grandāns
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-Mar-2023, Rallus 2
Čūskērglis Circaetus gallicus
10-Jun-2010, Gaidis Grandāns
Čūskērglis Circaetus gallicus
16-Jul-2017, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Mar-2023, megere
Pļavu čipste Anthus pratensis
19-Mar-2023, pustumsa
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Mar-2023, Ornitologs
Krauklis Corvus corax
19-Mar-2023, Ornitologs
Stirna Capreolus capreolus
19-Mar-2023, Ornitologs
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-Mar-2023, Ornitologs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
19-Mar-2023, Ornitologs
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-Mar-2023, Ornitologs
Sila cīrulis Lullula arborea
19-Mar-2023, Ornitologs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Mar-2023, Ornitologs
Sila cīrulis Lullula arborea
19-Mar-2023, Ornitologs
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-Mar-2023, Ornitologs
Sila cīrulis Lullula arborea
19-Mar-2023, Ornitologs
Zoss Anser sp. Anser sp.
19-Mar-2023, Ornitologs
Zoss Anser sp. Anser sp.
19-Mar-2023, Ornitologs
Zoss Anser sp. Anser sp.
19-Mar-2023, Ornitologs
Sudrabkaija Larus argentatus
19-Mar-2023, Ornitologs
Baltpieres zoss Anser albifrons
19-Mar-2023, Ornitologs
Meža zoss Anser anser
19-Mar-2023, Ornitologs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-Mar-2023, Ornitologs
Lauku balodis Columba palumbus
19-Mar-2023, Ornitologs
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, Ornitologs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-Mar-2023, Ornitologs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-Mar-2023, Ornitologs
Zoss Anser sp. Anser sp.
19-Mar-2023, Ornitologs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
15-Mar-2023, Amanda
Baltpieres zoss Anser albifrons
19-Mar-2023, Ornitologs
Zoss Anser sp. Anser sp.
19-Mar-2023, DainisKR
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, DainisKR
Stirna Capreolus capreolus
19-Mar-2023, DainisKR
Sējas zoss Anser fabalis
15-Mar-2023, Amanda
Stirna Capreolus capreolus
19-Mar-2023, DainisKR
Ķīvīte Vanellus vanellus
17-Mar-2023, imis23
Baltais stārķis Ciconia ciconia
17-Mar-2023, imis23
Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida
20-May-2020, Gaidis Grandāns
Dzērve Grus grus
15-Mar-2023, Amanda
Garastīte Aegithalos caudatus
19-Mar-2023, Kristers K
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
19-Mar-2023, Kristers K
Dzilnītis Sitta europaea
19-Mar-2023, Kristers K
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Mar-2023, Kristers K
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Mar-2023, Kristers K
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Mar-2023, Kristers K
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
19-Mar-2023, Kristers K
Baltpieres zoss Anser albifrons
19-Mar-2023, Kristers K
Baltā cielava Motacilla alba
19-Mar-2023, Kristers K
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-Mar-2023, Kristers K
Sila strazds Turdus viscivorus
19-Mar-2023, Kristers K
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-Mar-2023, Kristers K
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-Mar-2023, Kristers K
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-Mar-2023, Kristers K
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, Kristers K
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-Mar-2023, Kristers K
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo
19-Mar-2023, Kristers K
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, Kristers K
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Mar-2023, Kristers K
Krauklis Corvus corax
19-Mar-2023, Kristers K
Sila strazds Turdus viscivorus
19-Mar-2023, Kristers K
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-Mar-2023, Kristers K
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Mar-2023, Kristers K
Dzilnītis Sitta europaea
19-Mar-2023, Kristers K
Ķivulis Spinus spinus
19-Mar-2023, Kristers K
Garastīte Aegithalos caudatus
19-Mar-2023, Kristers K
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-Mar-2023, Kristers K
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Mar-2023, Amanda
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-Mar-2023, Kristers K
Sila cīrulis Lullula arborea
19-Mar-2023, Kristers K
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-Mar-2023, Kristers K
Sējas zoss Anser fabalis
19-Mar-2023, Pūcis
Zirgkastaņu sprīžmetis Alsophila aescularia
19-Mar-2023, Vīksna 1
Bezdelīga Hirundo rustica
19-Mar-2023, Igors
Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus
19-Mar-2023, isolintu
Alu pūcīte Scoliopteryx libatrix
19-Mar-2023, adata
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-Mar-2023, eksperts 3
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-Mar-2023, eksperts 3
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Mar-2023, eksperts 3
Zoss Anser sp. Anser sp.
19-Mar-2023, eksperts 3
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, eksperts 3
Meža pūce Strix aluco
19-Mar-2023, Karīna
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, artis113
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-Mar-2023, eksperts 3
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, eksperts 3
Zoss Anser sp. Anser sp.
19-Mar-2023, eksperts 3
Ausainā pūce Asio otus
19-Mar-2023, Litenesputni
Zoss Anser sp. Anser sp.
18-Mar-2023, eksperts 3
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, DainisKR
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-Mar-2023, ūdensvistiņa
Sila cīrulis Lullula arborea
19-Mar-2023, ūdensvistiņa
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-Mar-2023, ūdensvistiņa
Zoss Anser sp. Anser sp.
19-Mar-2023, DainisKR
Sējas zoss Anser fabalis
18-Mar-2023, isolintu
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-Mar-2023, Madariņa.
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Mar-2023, Madariņa.
Āpsis Meles meles
19-Mar-2023, Madariņa. 4
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, Madariņa.
Peļu klijāns Buteo buteo
17-Mar-2023, eksperts 3
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
19-Mar-2023, DainisKR
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Mar-2023, Madariņa.
Zaļžubīte Chloris chloris
19-Mar-2023, DainisKR
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-Mar-2023, DainisKR
Baltpieres zoss Anser albifrons
18-Mar-2023, isolintu
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-Mar-2023, DainisKR
Peļu klijāns Buteo buteo
17-Mar-2023, eksperts 3
Baltā cielava Motacilla alba
19-Mar-2023, DainisKR
Stirna Capreolus capreolus
19-Mar-2023, DainisKR
Zivju gārnis Ardea cinerea
19-Mar-2023, isolintu
Peļu klijāns Buteo buteo
17-Mar-2023, eksperts 3
Meža pūce Strix aluco
19-Mar-2023, zhipchiks
Vidējais dzenis Leiopicus medius
19-Mar-2023, girtsbar
Gaigala Bucephala clangula
19-Mar-2023, girtsbar
Lielā gaura Mergus merganser
19-Mar-2023, girtsbar
Zaļžubīte Chloris chloris
19-Mar-2023, girtsbar
Meža pūce Strix aluco
19-Mar-2023, zhipchiks
Peļu klijāns Buteo buteo
17-Mar-2023, eksperts 3
Baltais stārķis Ciconia ciconia
17-Mar-2023, eksperts 3
Meža pūce Strix aluco
19-Mar-2023, zhipchiks
Peļu klijāns Buteo buteo
17-Mar-2023, eksperts 3
Purva pūce Asio flammeus
19-Mar-2023, Pūcis 1
19-Mar-2023, adata
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Mar-2023, forelljjanka
Sloka Scolopax rusticola
19-Mar-2023, forelljjanka
Sila cīrulis Lullula arborea
19-Mar-2023, forelljjanka
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-Mar-2023, forelljjanka
Pelēkā dzilna Picus canus
19-Mar-2023, forelljjanka
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-Mar-2023, forelljjanka
Mizložņa Certhia familiaris
19-Mar-2023, forelljjanka
Meža pūce Strix aluco
19-Mar-2023, forelljjanka
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-Mar-2023, forelljjanka
Mazais dzenis Dryobates minor
19-Mar-2023, forelljjanka
Krauklis Corvus corax
19-Mar-2023, forelljjanka
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Mar-2023, forelljjanka
Dzilnītis Sitta europaea
19-Mar-2023, forelljjanka
Garastīte Aegithalos caudatus
19-Mar-2023, forelljjanka
Mazais gulbis Cygnus columbianus
19-Mar-2023, Igors
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Mar-2023, zhipchiks
Meža pūce Strix aluco
19-Mar-2023, zhipchiks
Apodziņš Glaucidium passerinum
19-Mar-2023, zhipchiks
Apodziņš Glaucidium passerinum
19-Mar-2023, zhipchiks
Sējas zoss Anser fabalis
19-Mar-2023, joonc
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-Mar-2023, Acenes
19-Mar-2023, guta7
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, dīķakuilis
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
19-Mar-2023, Igors 2
Eirāzijas bebrs Castor fiber
19-Mar-2023, Pūcis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-Mar-2023, Pūcis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
19-Mar-2023, Igors 1
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-Mar-2023, Madariņa.
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Mar-2023, Madariņa.
Gaigala Bucephala clangula
19-Mar-2023, Madariņa.
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-Mar-2023, Ireena
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-Mar-2023, jelena.m
Zivju dzenītis Alcedo atthis
19-Mar-2023, dīķakuilis
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-Mar-2023, Sandra.Raudule
Prīkšķe Spatula querquedula
19-Mar-2023, Igors 3
Baltā sniegpulkstenīte Galanthus nivalis
19-Mar-2023, Santa L
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
18-Mar-2023, forelljjanka
Sloka Scolopax rusticola
18-Mar-2023, forelljjanka
Sīlis Garrulus glandarius
18-Mar-2023, forelljjanka
Sila cīrulis Lullula arborea
18-Mar-2023, forelljjanka
Sila cīrulis Lullula arborea
18-Mar-2023, forelljjanka
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
18-Mar-2023, forelljjanka
Pelēkā dzilna Picus canus
18-Mar-2023, forelljjanka
Mizložņa Certhia familiaris
18-Mar-2023, forelljjanka
Meža pūce Strix aluco
18-Mar-2023, forelljjanka
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-Mar-2023, forelljjanka
Krauklis Corvus corax
18-Mar-2023, forelljjanka
Dzērve Grus grus
18-Mar-2023, forelljjanka
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, Lasmas
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-Mar-2023, Lasmas
Lielā gaura Mergus merganser
19-Mar-2023, Lasmas
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
19-Mar-2023, angel
Žagata Pica pica
19-Mar-2023, Lasmas
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
19-Mar-2023, Lasmas
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
19-Mar-2023, Lasmas
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, Lasmas
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-Mar-2023, Lasmas
Baltpieres zoss Anser albifrons
19-Mar-2023, Lasmas
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-Mar-2023, Lasmas
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Mar-2023, Lasmas
Baltvēderis Mareca penelope
19-Mar-2023, Lasmas
Garkaklis Anas acuta
19-Mar-2023, Lasmas
Baltais gārnis Ardea alba
19-Mar-2023, Lasmas
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-Mar-2023, Lasmas
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, Lasmas
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo
19-Mar-2023, Lasmas
Baltais gārnis Ardea alba
19-Mar-2023, Sandra.Raudule
Lielā gaura Mergus merganser
19-Mar-2023, Lasmas
Garastīte Aegithalos caudatus
19-Mar-2023, Lasmas
Sīlis Garrulus glandarius
19-Mar-2023, Lasmas
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-Mar-2023, Lasmas
Krauklis Corvus corax
19-Mar-2023, Lasmas
Stirna Capreolus capreolus
19-Mar-2023, Lasmas
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-Mar-2023, Lasmas
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Mar-2023, Lasmas
Garastīte Aegithalos caudatus
19-Mar-2023, Lasmas
19-Mar-2023, bitene
Baltais gārnis Ardea alba
19-Mar-2023, Lasmas
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-Mar-2023, Lasmas
Lielā zīlīte Parus major
19-Mar-2023, Lasmas
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
19-Mar-2023, Lasmas
Lielā gaura Mergus merganser
19-Mar-2023, Lasmas
Mazā gaura Mergellus albellus
19-Mar-2023, Lasmas
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Mar-2023, Lasmas
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-Mar-2023, Lasmas
Lielais ķīris Larus ridibundus
19-Mar-2023, Lasmas
Lielā gaura Mergus merganser
19-Mar-2023, Lasmas
Sudrabkaija Larus argentatus
19-Mar-2023, Mo
19-Mar-2023, Santa L
Lielā zīlīte Parus major
19-Mar-2023, dīķakuilis
Garkaklis Anas acuta
19-Mar-2023, Igors 1
Paceplītis Troglodytes troglodytes
19-Mar-2023, marccins
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-Mar-2023, angel
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Mar-2023, Santa L
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
19-Mar-2023, dīķakuilis
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Mar-2023, kilgorstrauts
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-Mar-2023, dīķakuilis
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-Mar-2023, dīķakuilis
Krīklis Anas crecca
19-Mar-2023, Pūcis
Kaņepītis Linaria cannabina
19-Mar-2023, Irbe
Platknābis Spatula clypeata
19-Mar-2023, Igors 3
Mazais gulbis Cygnus columbianus
19-Mar-2023, Pūcis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-Mar-2023, kilgorstrauts
Lauku zvirbulis Passer montanus
19-Mar-2023, angel
Dzērve Grus grus
18-Mar-2023, Mo
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-Mar-2023, Sintija Martinsone
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
19-Mar-2023, Igors 2
Sējas zoss Anser fabalis
19-Mar-2023, Pūcis
Mazais ērglis Clanga pomarina
19-Mar-2023, Platacis 2
Baltpieres zoss Anser albifrons
19-Mar-2023, Pūcis
19-Mar-2023, kilgorstrauts
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-Mar-2023, kilgorstrauts
Lauku balodis Columba palumbus
19-Mar-2023, Mo
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, kilgorstrauts
Dzērve Grus grus
19-Mar-2023, kilgorstrauts
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Mar-2023, Igors
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-Mar-2023, kilgorstrauts
Zaļžubīte Chloris chloris
19-Mar-2023, Ivo
Pēdējās sugu izmaiņas
Kiwi 20-Mar-2023 06:29:11

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 00:43:21

Depresārijs Agonopterix ocellana Agonopterix ocellana ->


CerambyX 19-Mar-2023 23:56:02

Depresārijs Agonopterix propinquella Agonopterix propinquella ->


CerambyX 19-Mar-2023 23:55:45

Krabjzirneklis (nenoteikts) Thomisidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 23:54:05

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


VitaS 19-Mar-2023 23:18:00

Kamene (nenoteikta) Bombus sp. ->


meža_meita 19-Mar-2023 22:39:34

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Edgars Smislovs 19-Mar-2023 21:51:49

Krustknābis Loxia sp. Loxia sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:42:38

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:42:23

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:41:43

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:39:26

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:39:24

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:39:23

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:38:48

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:34:19

Mīkstblakts Globiceps sp. Globiceps sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:33:08

Zemesblakts Nysius sp. Nysius sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:27:25

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:24:55

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:24:13

Slaidvairogblakts Elasmostethus interstinctus Elasmostethus interstinctus ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:23:46

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:22:59

Mazā graudzāļu vairogblakts Aelia klugii ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:21:08

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:20:26

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:19:51

Zaļā vairogblakts Palomena prasina ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:18:58

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:18:58

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:18:57

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:18:14

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:17:57

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:16:27

Mīkstblakts Lygus wagneri Lygus wagneri ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:16:18

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:12:00

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:11:46

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:10:33

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:10:18

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:07:51

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:04:47

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:03:27

Bruņublakts Eurygaster sp. Eurygaster sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:02:52

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:54:32

Ornamentblakts Bathysolen nubilus Bathysolen nubilus ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:51:42

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:44:32

Slaidvairogblakts Elasmostethus interstinctus Elasmostethus interstinctus ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:43:43

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:25:27

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:19:50

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:16:03

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:15:09

Krāšņblakts Stictopleurus sp. Stictopleurus sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:06:45

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:06:45

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:06:45

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:06:08

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:03:36

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:02:47

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:02:41

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


IlzeP 19-Mar-2023 19:51:13

Kākaulis Clangula hyemalis ->


CerambyX 19-Mar-2023 19:47:34

Skraiduļblakts Microvelia buenoi Microvelia buenoi ->


CerambyX 19-Mar-2023 19:41:44

Koku laupītājblakts (nenoteikta) Anthocoridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 19:37:15

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 19:35:16

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


bitene 19-Mar-2023 18:03:57

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


nekovārnis 19-Mar-2023 17:49:59

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 15:14:40

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 15:14:25

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


dziedava 19-Mar-2023 14:25:41

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 19-Mar-2023 13:49:40

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Lietuviete 19-Mar-2023 13:45:09

Mazais dzenis Dryobates minor ->


Lietuviete 19-Mar-2023 13:32:22

Dzenis/dzilna (nenoteikts) Picidae ->


CerambyX 19-Mar-2023 13:32:13

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 13:32:00

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 13:31:44

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 13:31:31

Zālāju laupītājblakts Nabis sp. Nabis sp. ->


Kiwi 19-Mar-2023 12:37:55

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


Kiwi 19-Mar-2023 12:32:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


zane_ernstreite 19-Mar-2023 12:16:06

Apaļpore (nenoteikta) Oxyporus sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 12:08:49

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 12:06:44

Mizasblakts Aradus sp. Aradus sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 12:04:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 11:13:40

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


IlzeP 19-Mar-2023 11:13:28

Mazais ērglis Clanga pomarina ->


IlzeP 19-Mar-2023 11:07:41

Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata ->


CerambyX 19-Mar-2023 11:04:09

Skraiduļblakts Microvelia buenoi Microvelia buenoi ->


CerambyX 19-Mar-2023 11:01:15

Bruņublakts Eurygaster sp. Eurygaster sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 10:59:55

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 10:44:24

Mīkstblakts Stenodema sp. Stenodema sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 10:44:06

Zālāju laupītājblakts Nabis sp. Nabis sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 10:43:27

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


dziedava 19-Mar-2023 09:21:43

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Edgars Smislovs 19-Mar-2023 09:01:31

Purva/pelēkā zīlīte Poecile sp. ->


Edgars Smislovs 19-Mar-2023 09:00:12

Lauku balodis Columba palumbus ->


Edgars Smislovs 19-Mar-2023 08:59:23

Peļu klijāns Buteo buteo ->


Edgars Smislovs 19-Mar-2023 08:55:48

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 19-Mar-2023 08:54:18

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 19-Mar-2023 08:53:32

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 19-Mar-2023 08:52:03

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Lasmas 19-Mar-2023 00:08:42

Niedru stērste Emberiza schoeniclus ->


pustumsa 18-Mar-2023 21:10:28

Baltpieres zoss Anser albifrons ->


Arnis2 18-Mar-2023 19:46:06

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


Arnis2 18-Mar-2023 19:44:28

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


Arnis2 18-Mar-2023 19:37:21

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


meža_meita 18-Mar-2023 19:30:56

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 18-Mar-2023 19:26:42

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 18-Mar-2023 19:25:50

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 18-Mar-2023 19:25:09

Nezināms Ignotus ->


meža_meita 18-Mar-2023 19:24:46

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


jelena.m 18-Mar-2023 19:22:50

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


meža_meita 18-Mar-2023 19:13:57

Nezināms Ignotus ->


pustumsa 18-Mar-2023 18:28:14

Paugurknābja gulbis Cygnus olor ->


CerambyX 18-Mar-2023 14:09:40

Koku laupītājblakts Anthocoris sp. Anthocoris sp. ->


dziedava 18-Mar-2023 09:22:09

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 18-Mar-2023 09:07:31

Mazā pele, pundurpele Micromys minutus ->


Acenes 17-Mar-2023 22:08:43

Zvirbuļvanags Accipiter nisus ->


IlzeP 17-Mar-2023 21:43:57

Koku čipste Anthus trivialis ->


IlzeP 17-Mar-2023 15:55:05

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


dziedava 17-Mar-2023 10:20:27

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 17-Mar-2023 10:09:44

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Kiwi 17-Mar-2023 09:26:45

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


CerambyX 17-Mar-2023 05:37:01

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


dziedava 16-Mar-2023 23:14:37

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


felsi 16-Mar-2023 22:12:31

Vilkpienaine (nenoteikta) Lycogala sp. ->


felsi 16-Mar-2023 20:12:51

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


meža_meita 16-Mar-2023 19:57:56

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 16-Mar-2023 19:47:56

Ķērpis Melanelixia (nenoteikts) Melanelixia sp. ->


Rekmanis 16-Mar-2023 17:35:55

Nezināms Ignotus ->


Ansis 16-Mar-2023 15:49:59

Sūna (nenoteikta) ->


IlzeP 16-Mar-2023 15:10:26

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 16-Mar-2023 15:09:43

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 16-Mar-2023 15:09:08

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 16-Mar-2023 15:08:40

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 16-Mar-2023 15:08:14

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 16-Mar-2023 15:06:37

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


VitaS 16-Mar-2023 14:13:46

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 16-Mar-2023 13:38:30

Vilkzirneklis (nenoteikts) Lycosidae sp. ->


IlzeP 16-Mar-2023 13:37:39

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 16-Mar-2023 13:36:57

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 16-Mar-2023 13:36:38

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 16-Mar-2023 13:36:09

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 16-Mar-2023 13:35:50

Riteņzirneklis Gibbaranea sp. Gibbaranea sp. ->


guta7 15-Mar-2023 21:01:31

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


nekovārnis 15-Mar-2023 20:28:45

Muša (nenoteikta) Muscidae sp. ->


nekovārnis 15-Mar-2023 20:24:49

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


felsi 15-Mar-2023 20:05:56

Cilindrīte (nenoteikta) Stemonitopsis sp. ->


dziedava 15-Mar-2023 14:32:06

Spuraingreizā bumbulīte (bij. spuraingreizā trihija) Trichia contorta var. iowensis ->


mufunja 15-Mar-2023 11:46:43

Trihija, hemitrihija (nenoteikta) Trichia sp., Hemitrichia sp. ->


roosaluristaja 15-Mar-2023 11:02:43

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 15-Mar-2023 11:01:39

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 15-Mar-2023 10:59:53

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 15-Mar-2023 10:14:40

Mazais susuris Muscardinus avellanarius ->


IevaM 14-Mar-2023 22:04:36

Platknābis Spatula clypeata ->


edzhus 14-Mar-2023 21:38:25

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


pustumsa 14-Mar-2023 21:34:38

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


CerambyX 14-Mar-2023 20:14:26

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 14-Mar-2023 20:13:39

Cikādiņa (nenoteikta) Cicadellidae sp. ->


Edgars Smislovs 14-Mar-2023 18:12:36

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


MiķelisZ 14-Mar-2023 09:31:32

Dadzītis Carduelis carduelis ->


dziedava 13-Mar-2023 23:23:06

Kapsulu badhāmija Badhamia capsulifera ->


guta7 13-Mar-2023 19:01:38

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


DaceK 13-Mar-2023 18:56:31

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


felsi 13-Mar-2023 18:10:27

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


meža_meita 13-Mar-2023 16:33:46

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 13-Mar-2023 16:31:37

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 13-Mar-2023 12:32:28

Kalīcija (nenoteikta) Calicium sp. ->


Rallus 13-Mar-2023 00:32:53

Meža zīlīte Periparus ater ->


CerambyX 12-Mar-2023 23:21:12

Vidusjūras kaija Larus michahellis ->


roosaluristaja 12-Mar-2023 20:53:13

Balodis (nenoteikts) Columba sp. ->


felsi 12-Mar-2023 20:46:55

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


roosaluristaja 12-Mar-2023 20:08:14

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 12-Mar-2023 20:02:03

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


felsi 12-Mar-2023 18:31:40

Cilindrīte (nenoteikta) Stemonitopsis sp. ->


roosaluristaja 12-Mar-2023 18:03:30

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 12-Mar-2023 16:52:52

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 12-Mar-2023 15:35:20

Cekuldūkuris Podiceps cristatus ->


Kiwi 12-Mar-2023 15:29:47

Dzenis/dzilna (nenoteikts) Picidae ->


roosaluristaja 12-Mar-2023 12:43:20

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 12-Mar-2023 09:54:26

Laucis Fulica atra ->


Gaidis Grandāns 12-Mar-2023 09:32:29

Sibīrijas dzilnītis Sitta europaea asiatica ->


Ansis 11-Mar-2023 22:51:55

Sūna (nenoteikta) ->


roosaluristaja 11-Mar-2023 20:46:19

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 11-Mar-2023 18:35:23

Badhāmija (nenoteikta) Badhamia sp. ->


roosaluristaja 11-Mar-2023 17:19:19

Staipeknis (nenoteikts) Lycopodium sp. ->


felsi 10-Mar-2023 22:03:03

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


Ansis 10-Mar-2023 19:17:40

Sfagnu somenīte Calypogeia sphagnicola ->


Ansis 10-Mar-2023 19:16:40

Sfagns (nenoteikts) Sphagnum sp. ->


Ansis 10-Mar-2023 19:05:30

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 10-Mar-2023 19:04:46

Didermas fizāra Physarum diderma ->


Vuks 10-Mar-2023 18:04:35

Sarainā tauriņpiepe Trametes hirsuta ->


Vīksna 10-Mar-2023 17:36:26

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


Vīksna 10-Mar-2023 17:34:49

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


felsi 10-Mar-2023 12:03:50

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


Edgars Smislovs 10-Mar-2023 10:19:23

Pelēkā zīlīte Poecile montanus ->


CerambyX 10-Mar-2023 09:50:48

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Mar-2023 09:46:21

Auguts (nenoteikta) Sternorrhyncha sp. ->


roosaluristaja 10-Mar-2023 09:16:12

Sējas zoss Anser fabalis ->


roosaluristaja 10-Mar-2023 09:13:00

Ronis (nenoteikts) Halichoerus/Pusa sp. ->


VijaS 9-Mar-2023 22:55:58

Trihija, hemitrihija (nenoteikta) Trichia sp., Hemitrichia sp. ->


felsi 9-Mar-2023 22:01:10

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


Vīksna 9-Mar-2023 14:42:34

Kukainis (nenoteikts) ->


Vīksna 9-Mar-2023 14:39:01

Kukainis (nenoteikts) ->


Vīksna 9-Mar-2023 14:36:42

Kukainis (nenoteikts) ->


Vīksna 9-Mar-2023 14:35:37

Kukainis (nenoteikts) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Rallus 20.marts, 08:08

Grodu aka pagalmā ir, tur gan ūdens līmenis turas augsts. Pāris reizes ziemā biju ieskatījies (speciāli gan sikspārni nemeklēju) - nemanīju.


Rallus 20.marts, 07:46

Uģi, pateicīgs par sugu precizējumiem!


Vīksna 20.marts, 07:37

Paldies !


Kiwi 20.marts, 06:28

Paldies, Edgar! Visi putni lidinājās bariņā, tad droši vien visi būs sila cīruļi. Diemžēl nav labākas bildes.


Gaidis Grandāns 19.marts, 22:44

Nav dzirdēta veiksmīga sikspārņu ziemošana "virszemes" objektos Latvijā. Kas gan zina... Varbūt piemērota ziemošanas vieta ir, piemēram, akā, ja Tev tāda ir?


nekovārnis 19.marts, 22:20

Paldies, Uģi! Man ar kas jauns :)


Mo 19.marts, 22:10

Pieliku vēl 2 foto, bet nekas labāks nav. Ja rīt sanāks - mēģināšu dabūt spārna bildi. Katrā ziņā, ļoti kontrastē ar pārējiem merčiem (kopumā gaišāks krāsojums, kas gan pēdējos gadus Saldus mercenēm nav nekas īpašs - regulāri novēroti gaiši īpatņi; taču, te kopumā arī raksts smalkāks).


Edgars Smislovs 19.marts, 21:59

Divi putni kreisajā pusē ir sila cīruļi, visticamāk pārējie arī.


Edgars Smislovs 19.marts, 21:56

Manuprāt, pa vidu, garkakļa un meža pīles hibrīds, iespējams ir kāda spārna bilde, no augšas?


pustumsa 19.marts, 21:54

Paldies, Edgar!


Edgars Smislovs 19.marts, 21:50

Otrajā bildē pļavu čipste


Mo 19.marts, 21:50

Garkaklis vai tomēr mercis?


Laimeslācis 19.marts, 21:13

Paldies, Uģi! Šī arī jauna suga manā sarakstā! :)


Vīksna 19.marts, 21:03

Pēcpusdienā jau 2 baloži dārzā.


CerambyX 19.marts, 21:00

Ou, šis kaut kā paslīdējis garām bija :) Spriežot pēc taustekļu formas un garuma, kā arī galvas formas un priekškrūšu sāniem - tā kā Arenocoris fallenii, sanāk 2. atradne Latvijā! :) Suga pamatā saistīta ar velnarutku grābeklītēm, kas šur tur jau apkārtnē ir gan.


Gaidis Grandāns 19.marts, 20:36

Varētu būt arī ligzdošanai piemērotā biotopā tik vēlu sezonā?


Gaidis Grandāns 19.marts, 20:26

Šeit laikam kļūdaini ievadīta suga.


Gaidis Grandāns 19.marts, 20:21

Domāju, ka šis novērojums ir "pelnījis" ligzdošanas pazīmi. Protams, vajadzētu vispirms pierādīt ligzdošanu ārpus piekrastes/Daugavas baseina. Tomēr suga Rietumeiropā/Lielbritānijā regulāri ligzdo kultūrainavā vispār bez ūdens tuvuma, tā kā biotops jau teorētiski piemērots.


Irbe 19.marts, 18:17

Gaigala


Ivars Leimanis 19.marts, 17:14

Apakša vizuāli abām ir līdzīga, tikai G.separium tā ir oranža, bet G.abietinum - gaiši pelēkbrūna. Jāskaita cepurītes malā himenofora sieniņu skaits vienā centimetrā. Kāda krāsa ir cepurītes virspusei? Cik plata ir bildē redzamā piepe?


adata 19.marts, 16:38

Atvainojos, pagājušā rudenī.


Karmena 19.marts, 15:33

Paldies par sugas noteikšanu un labojumu, Uģi!


Laimeslācis 19.marts, 14:16

Paldies, Uģi, par noteiktajām blaktīm! Konkrēti šī - man jauna suga sarakstā. :)


dziedava 19.marts, 13:50

Tipiska šim laikam, kamēr jaunas nesāk augt :)


Maruta Kusiņa 19.marts, 13:16

Jā, ir ļoti koša, bet apakša ir tāda, kā norādīts egļu sētaspiepei. Jautāju Dianai Meierei, viņa domāja, ka egļu sētaspiepe.


Ivars Leimanis 19.marts, 12:56

Vai nevarētu būt parastā sētaspiepe G.separium? Bildē izskatās ļoti koša, bet egļu sētaspiepe ir gaiši pelēcīgi brūnos toņos (gan virspuse gan apakšpuse).


Kiwi 19.marts, 12:24

Paldies, Edgar!


IlzeP 19.marts, 11:13

Novērojums ir pārāk agrs, lai bez pierādījumiem būtu ticams.


IlzeP 19.marts, 11:11

Novērojums dzēšams un no jauna pievienojams pareizajā vietā.


IlzeP 19.marts, 11:06

Šī suga vēl Āfrikā, būs kāda kļūda.


pustumsa 19.marts, 10:48

Paldies. Tā jau likās


Ivetta 19.marts, 10:35

Paldies, Julita!


Meinards D. 19.marts, 08:21

peļu klijāns?


adata 18.marts, 19:39

Skaisti! Kopš pati šoruden pirmoreiz novēroju un iepazinu garastītes, tās ir kļuvušas par manām favorītēm mazo putnu vidū!


davis_wi 18.marts, 18:39

Gan jau varētu likt B pazīmi


davis_wi 18.marts, 18:37

Turklāt Rankas upīte ir pie Ogres..


edzhus 18.marts, 18:22

Video: https://youtu.be/dtm2fZbMHa4


nekovārnis 18.marts, 17:39

Paldies, Uģi! :)


Irbe 18.marts, 16:49

Agrākais novērojums ir bijis 26.aprīlis http://www.putni.lv/musstr.htm


MargaritaKri 18.marts, 11:54

Var būtt kļūda, protams. Bet lidinājās bariņā virs Daugavas. Tuvu, taču izmantoju binokli. Pirms reģistrēt šo bariņu, pārliecinājos internetā, salīdzinàju savu novēroju ar pieejamajām bildēm. Bet protams, var dzēst šo novērojumi, jo foto man nav.


Matrus 18.marts, 10:24

Paldies par gulbja kontroli, papildināju datu bāzi!


Karmena 18.marts, 09:57

Paldies par sugas noteikšanu, Inese! Paldies par labojumu, Ilze!


IlzeP 18.marts, 09:07

Rimvydas Juskaitis komentārs: "I can not confirm that this is a nest of Muscardinus because of the very large entrance hole. Maybe this is the nest of Phyloscopus collybita?"


Mareks Kilups 17.marts, 22:05

vai tik būs pareizi ?


IlzeP 17.marts, 21:43

Šis būtu agrākais pavasara novērojums vēsturē. Bez pierādījumiem (foto, balss ieraksta) nav apstiprināms.


dziedava 17.marts, 10:19

Hipotētiski varētu būt Didymium bahiense, kam LV zināmas 3 atradnes, ja nav vēl kas retāks.


meža_meita 17.marts, 10:16

Paldies Julita! Šis no BVZ siena, varbūt vēl kas interesants saglabājies :) Paraugu Tev nosūtīšu.


dziedava 17.marts, 10:15

Vispirms - izcili foto! Kā Tev tik labi izdodas apgaismot?! Otrs - tieši nesen lasīju par gļotsēnēm uz siena pārpalikumiem, ka mūsdienīgie ruļļi samazina gļotsēņu klāstu, bet šī joma mums vispār neapgūta! Ir vērts pētīt, meklēt sugas, varētu būt arī tādas, kādas vēl nav LV reģistrētas. Trešais - varētu būt didīmija no retā gala, bet vajag paraudziņu - skatīt kolumellu galviņas iekšienē (krāsu, formu), perīdiju u.c. pazīmes.


meža_meita 17.marts, 10:14

Julita šīs nē, bet no jaunā novērojuma ir ievāktas.


dziedava 17.marts, 10:09

Ievāktas šīs nebija?


Dzeerve 17.marts, 09:54

Paldies!


ER 17.marts, 08:44

Ziemeļu gulbis ar metāla gredzenu Latvia Riga EM728 un zilu kakla gredzenu 5E28 gredzenots kā mazulis 03.08.2012. Vidzemē starp Drustiem un Lizdoli. Kakla gredzenu nozaudējis.


enesija 17.marts, 07:40

Araneidae Araneus diadematus


felsi 17.marts, 06:55

Virsma kā parastajai(:


dziedava 16.marts, 23:14

Tās nebūs gļotsēnes, bet sēnes


imis23 16.marts, 22:52

Visticamāk āpsis.


dziedava 16.marts, 22:30

krāsa arī neparasta, liktu ne uz parastāko. Vai arī virsma kā parastākajai?


felsi 16.marts, 22:13

Pievienoju mikroskopiju, ieinteresēja, jo bija 2-4 mm lielas.


felsi 16.marts, 20:13

Pievienoju mikroskopiju.


Rekmanis 16.marts, 17:40

Paldies par informāciju. Ceru, ka dabasdatu administratori akurāti pieies visiem atlanta novērojumiem, īpaši ziemojošo putnu atlanta novērojumiem.


Mežirbe777 16.marts, 17:29

Chrysothrix candelaris.


dziedava 16.marts, 14:53

Varētu būt kāda vilkpienaine Lycogala sp.


dziedava 16.marts, 14:53

Šūnaine tā nav noteikti (tā ir violeti brūna). Vai vispār ir gļotsēne?


andrisb 16.marts, 13:40

Paldies!


enesija 16.marts, 11:59

Pisauridae Dolomedes fimbriatus


enesija 16.marts, 11:59

Thomisidae Xysticus sp.


enesija 16.marts, 11:58

Philodromidae Philodromus sp.


enesija 16.marts, 11:12

Theridiidae Steatoda sp.


enesija 16.marts, 11:01

Pisauridae Dolomedes fimbriatus


enesija 16.marts, 10:58

Theridiidae Enoplognatha sp. (ovata?)


enesija 16.marts, 10:55

Philodromidae Tibellus sp.


enesija 16.marts, 10:53

Lycosidae Pardosa sp.


enesija 16.marts, 10:53

Araneidae Mangora acalypha


enesija 16.marts, 10:52

Lycosisae Pardosa sp.


enesija 16.marts, 10:51

Agelenidae Agelena labyrinthica


enesija 16.marts, 10:50

Salticidae, Attulus terebratus


enesija 16.marts, 10:37

Gibbaranea gibbosa


Vīksna 16.marts, 08:34

Apsveicu !


Dzeerve 15.marts, 21:06

Paldies! Reģistrēju pirmos šī gada dabā ieraudzītos kukaiņus, lai arī nebija jausmas, kā tos noteikt.


Dzeerve 15.marts, 21:04

Paldies!


Ilsek 15.marts, 20:49

Paldies. Man likās, ka ķerra, bet samulsināja tā gaišā līnija knābja galā. Neizdevās atrast bildes, kur būtu tāpat, tāpēc nevarēju saprast.


nekovārnis 15.marts, 20:25

Visdrīzāk kāds sīksmecernieks. Tur daudz līdzīgu sugu/ģinšu.


Laimeslācis 15.marts, 20:09

Juhū! Paldies! :))


felsi 15.marts, 20:06

Pievienoju mikroskopiju.


felsi 15.marts, 19:52

Super! Apsveicu, un vēl ziemā!


zemesbite 15.marts, 19:03

Paldies, Renāte! :)


dziedava 15.marts, 14:33

Latviskais vēl jāizdomā!


dziedava 15.marts, 14:32

Reku Edvīna viedoklis: https://www.facebook.com/groups/SlimeMold/posts/3380809862178848/?comment_id=3383855011874333&reply_comment_id=3383928845200283¬if_id=1678882091836370¬if_t=group_comment_mention Labi, ka pajautāji! :)


dziedava 15.marts, 13:14

Atcerējos, ka Symphytocarpus amaurochaetoides aprakstā bija minēts arī, ka ļoti reti, tomēr reizēm saglabājas arī perīdija atliekas, kas mani vēl vairāk nosvēra šajā virzienā. Bet vairāk skatīšos, kad būs vairāk laika, droši vien ne ātrāk kā nākamnedēļ


IlzeP 15.marts, 10:26

Ar dzeņu dobumu kalšanas laikiem ir interesanti. Pirms dažām nedēļām ābeles stumbenī (vasarnīcā) atradu izkaltu kārtīgu mazā dzeņa dobumu, kur jau 2 gadus biju novērojusi mazo dzeni kaļam, bet tālāk par nelielu "piltuvi" nebija ticis vēl līdz pērnajam rudenim. Tātad, nešaubīgi, kalis pa ziemu. Līdz ar to varētu būt, ka kalšanas laiku nevar uzskatīt par ligzdošanas sākumu...


IlzeP 15.marts, 10:22

Manuprāt, piemērotāka pazīme būtu B. Nav taču teikts, ka apogs tieši tajā dobumā ligzdoja?


IlzeP 15.marts, 10:14

"I would say that it is the nest of Micromys minutus because it looks like grass growing next to it is incorporated in the nest. The last feature is typical for Micromys minutus. I found several such nests of Micromys attached to young trees. One case was very similar: the nest of Micromys was in a young oak tree with next growing grass incorporated." (Rimvydas Juskaitis komentēja pēc Valda Pilāta lūguma)


nekovārnis 15.marts, 00:26

Paldies, Uģi! :)


dziedava 14.marts, 21:53

Izskatās pēc sēnēm - Byssonectria terrestris vai kāds nu aktuālais nosaukums.


Ireena 14.marts, 20:14

Man izskatās pēc bikšainā klijāna.


Laimeslācis 14.marts, 19:21

Pievienoju mikroskopiju bildes un aprakstu. Man sanāk Stemonitis fusca. Līdzīga arī Stemonitis nigrescens.


Rekmanis 14.marts, 18:17

Putns kala dobumu zaļā melnalksnī. Tajā pašā mežā un blakus nogabalā uz eglēm un melnalkšņiem samērā daudz barošanās pēdu. Pēc tam tā vieta vairs nav apsekota. 2019. gadā tajā apkārtnē Māris strazds, laikam, atrada apdzīvotu trīspirksta dzeņa ligzdu nokaltušā eglē.


Rekmanis 14.marts, 18:13

Var būt. Biotops bija ļoti labs un vecs priežu mežs. Kur tā atrija palika neatceros. Atceros, ka ievācu. Stumbru nekasīju, lai netraucētu putnus. Dobums bija dabiskas izcelsmes, ne dzilnas kalts.


Gaidis Grandāns 14.marts, 17:47

Neesmu eksperts par grauzēju ligzdām, bet, ja nav pārliecības, tad jāmaina suga uz zīdītāju nenoteiktu.


Gaidis Grandāns 14.marts, 17:45

Vai ir redzēts putns kaļam dobumu? Nav daudz ziņu par ligzdošanas uzsākšanu, bet ir diezgan labi zināms mazuļu izvešanas periods, kad tiek atrasts vairums ligzdu.


Gaidis Grandāns 14.marts, 17:42

Manuprāt, pārāk "nopietna" pazīme tikai atrastai atrijia (pieņemot, ka pareizi noteikta suga). Tikpat labi migrants piestājis un dienojis dobumā.


Igors 14.marts, 17:23

Otrais agrākais novērojums pavasarī Latvijā.


roosaluristaja 14.marts, 11:23

Tas tiešām ir uz skujukoka? Pretējā gadījumā šī suga nevarētu būt


felsi 14.marts, 06:44

Jautrāka glotsēne! Tik daudz komentāru!


dziedava 13.marts, 23:23

Nu tomēr tauta visi kā viens nobalsoja par B.utricularis. Tas saucas - mazāk vajag mikroskopēt, vairāk skatīties pēc ārējām pazīmēm. ;)


felsi 13.marts, 20:57

Pievienoju mikroskopiju. Ideja par S. aequalis.


DaceK 13.marts, 18:53

Paldies! Aizdomas bija, tomēr gribēju pārbaudīt.


felsi 13.marts, 18:10

Pievienoju mikroskopiju.


Lietuviete 13.marts, 18:07

Paldies par sugas noteikšanu, Uldi!


cielava 13.marts, 18:06

Diemžēl nav, ceru ka māsai izdosies nobildēt ar labāku kameru. Arī iedomājos par sušķi zvirbuli, bet vai nevajadzētu pamazām izmazgāties


a.b 13.marts, 17:05

Ņemšu vērā.


Gaidis Grandāns 13.marts, 16:04

Mežirbe


IlzeP 13.marts, 14:09

Gan jau bija ļoti tumšs pret debesīm. Bet pazīmei "D" gan, manuprāt, dižknābim par agru.


IlzeP 13.marts, 14:05

Pēc kādām pazīmēm noteikts, ka zaļā, nevis pelēkā?


Irbe 13.marts, 11:46

DDatos labāk atsāt dabīgas krāsas


IlzeP 13.marts, 11:44

Vai labākas kvalitātes foto nav? (Skurstenī nakšņojošs zvirbulis?)


dziedava 13.marts, 11:21

Šobrīd man sakrituši vairāki steidzami darbi, bet kkad ir plānots visādām šoko-un līdzīgajām pievērsties, tad arī papētīšu.


dziedava 13.marts, 10:06

Meklēju Barbeyella minutissima draugus, atradu šo novērojumu. Ehh. Bildes būs? :)


mufunja 13.marts, 07:39

Спасибо Юлита.


Kiwi 12.marts, 21:17

Paldies, Ilze, tagad zināšu, ka gaigalām patīk tā dižoties, interesanti! Nebiju iepriekš novērojusi.


felsi 12.marts, 20:47

Pievienoju mikroskopiju.


IlzeP 12.marts, 20:41

Tā tāda dižošanās poza. Gaigalu tēviņi vēl daudz trakāk mēdz izrādīties :)


Kiwi 12.marts, 20:37

Paldies, Ilze, par skaidrojumu! Man tā viena gaigala aizdomīga likās - kakls garāks izstiepies. :) Gaigalas ieziņoju atsevišķi.


roosaluristaja 12.marts, 20:02

Mājas zvirbuļa mātīte (acīmredzot interese bija par šo) un 4 lauku zvirbuļi


IlzeP 12.marts, 19:23

Paldies, Uldi, par skaidrojumu!


dziedava 12.marts, 19:20

Paldies, Inguna!


IlzeP 12.marts, 19:20

Tur ir arī gaigalas. Pēdējā bildē no kreisās 2 tēviņi un 3 mātītes rindā.


felsi 12.marts, 18:31

Pievienoju mikroskopiju.


Laimeslācis 12.marts, 17:41

Varbūt arī ir. Man arī vairs nav citu variantu un "galva kūp". :)


dziedava 12.marts, 17:25

Un kāpēc pēdējā ne?


Laimeslācis 12.marts, 17:20

Līdzīga arī Symphytocarpus amaurochaetoides


Laimeslācis 12.marts, 17:04

Kura? Es jau ceturto stundu sev saku- viss - metu plinti krūmos! :)


dziedava 12.marts, 16:53

O, cik interesanti! Būs jāpapēta. :) Mana hipotēze gan cita :D


dziedava 12.marts, 16:52

Jā, mikroskopija apstiprināja sākotnējo hipotēzi


Laimeslācis 12.marts, 16:39

Stemonitopsis amoena, Stemonitopsis reticulata, Stemonaria fuscoides, Stemonaria gracilis


Kiwi 12.marts, 16:34

Pēdējā bildē kreisajā malā izskatās, ka vēl cits putns.


Sandra.Raudule 12.marts, 16:13

Paldies! Vēlos palīdzēt putnu ziņošanā,taču vēl mācos atpazīt.


felsi 12.marts, 16:03

Redzēju! Ja tas kaut ko dod, kļavas kritala, atceros pavasaris un gļotsēne, kas raksturīga rudenim:)


dziedava 12.marts, 16:00

Minēts "teorijās", bet redzu tikai vienu hipotēzi. Kādas vēl bija?


felsi 12.marts, 15:59

Jaukts mežs, sūnas uz kritalas, kas blakus takai puskalnā uz upi, noteikti pamitrs.


dziedava 12.marts, 15:43

Ieliku FB


roosaluristaja 12.marts, 15:41

Eiropas ligzdojošo putnu atlanta laikā bija vienošanās, ka "LL" lkielajām ligzdām lieto, ja ir pārliecinoši pierādījumi, ka dotajā gadā putns tur ir ligzdojis - svaigas dūnspalvas uz ligzdas malām, biezā slānī zem ligzdas ekskrementi vai, ja uzkāpj un atrod ligzdā kaut kādas barības paliekas u.c. objektus, kas norāda, ka ligzdošana ir bijusi. Ja vienkārši atrod lielu ligzdu, bet pierādījumu, ka tā nesen bijusi izmantota, nav, tad lieto "G".


IlzeP 12.marts, 15:35

Attēlā lielās gauras mātīte


IlzeP 12.marts, 15:32

Hmm, varbūt Andrim D. par šo ir komentārs? Kaut kā likās, ka ārpus ligzdošanas sezonas atrastām ligzdām raksta LL, bet varbūt kļūdos.


Laimeslācis 12.marts, 15:30

Pieliku mikroskopijas bildes un aprakstu. Esmu pilnībā sapinusies teorijās :))


dziedava 12.marts, 14:53

Vēl palasīju Neubert aprakstus. Tur B.capsulifera sporu grupēšanās ir minēta pa 3-20, bet par B.utricularis konkrēts skaits grupā nav minēts, tikai tas, ka turas kopā ne tik cieši - ar spiedienu uz stikliņa grupa izjūk. Paeksperimentēju. Ar spiedienu gluži viss neizjuka, bet paberzējot stikliņu vairāk, pajuka vairāk. Kā nez salīdzināt, vai B.capsulifera turas stingrāk vai nē - grūti. Vārdsakot, vajadzēt pavākt lielākus paraudziņus ar drošiem B.utricularis un B.capsulifera un tad spaidīt un skatīes, kuram kā grupas turas :D


dziedava 12.marts, 14:07

Kā parasti - jo vairāk pēta, jo neskaidrāk paliek :D. Mikroskopēju. Tas, kas šeit nebija redzams - sporas izteikti grupējās un sporu skaits grupā bija ~7-17 (cik spēju saskaitīt; iespējams arī vairāk). B.utricularis grupējas pa 7-10 sporām. B.capsulifera - pa 4-20. Uz sēnes auga arī Laimas B.capsulifera. Kājiņas ne tik garas, kā parasti B.utricularis un ne tik īsas, kā parasti B.capsulifera. Sporu izmērs (man sanāca 11-12 mkm) der abām. B.capsulifera sporas minētas ar atšķirīgu adatiņu garumu grupas ārmalā un iekšpusē - to īpaši nenovēroju. B.utricularis sporas minētas kā apaļas un ar vienmērīgi izvietotām adatiņām; te bija dažādas - gan apaļas, gan viegli deformētas. Principā, mēs pieņemam, ka augiem var būt visādi krustojumi un hibrīdi - kāpēc lai gļotsēnēm tā nebūtu?! Palasīju oriģinālos aprakstus 19.gs. beigās - tur, protams, par sporu grupēšanos ne vārda. Vienai gari kātiņi, otrai nav vai īsi. Ja tīri pēc grupēšanās, tad te skaidri bija novērojams, ka ir vairāk nekā 10 grupā - līdzīgas bildes bija gan Laimai, gan Tev ar B.capsulifera sporu kopuskatu. Vai tas skaits grupā ir akmenī cirsts? Nezinu. Paraudziņš lielisks, te varēs veikt vēl daudzas mikroskopijas. Saliku blakus šo un citu kā B.capsulifera noteikto - šim maaaazliet mazāki aygļķermeņi, bet proncipā izskats līdzīgs. Šobrīd nosveros uz B.capsulifera; šai mežā šī suga arī jau bijusi novērota.


roosaluristaja 12.marts, 12:43

Vajadzētu tā būt


kapso 12.marts, 10:52

Paldies, Ansi par sūnas noteikšanu!


dziedava 12.marts, 10:51

Tā kā sporām te nevarēja skaidri redzēt rakstiņu, perīdijs arī nebija skatīts, tad pārmikroskopēju. Viss pareizi noteikts! :) Vai atceries, kāds biotops un vai sūnas bija uz kritalas? Uz aploksnes rakstits - Līgatnes upes taka


Gaidis Grandāns 12.marts, 09:31

Visticamāk, cita suga.


Gaidis Grandāns 12.marts, 09:31

Otrajā attēlā gaigalas.


Gaidis Grandāns 12.marts, 09:30

Attēlos gaigalas.


felsi 12.marts, 07:46

Jā, granulas tumšās, pati gļotsēne saturīga:)


meža_meita 12.marts, 06:17

Ilze, vai atlanta pazīmēs kaut kas mainījies? Man savlaik mācīja - ja redz ligdzu, bet nav zināms vai tā tikusi izmantota liek G, ja zināms, ka izmantota - LL.


Leksis 11.marts, 23:20

Putnu būrītī


Leksis 11.marts, 23:15

Putnu būrītī


Leksis 11.marts, 22:41

Ceļa malā barojās pie notriektas strinas. Kopā 2 jūras ērgļi un vairāki kraukļi. Plašā teritorijā bieza sniega sega un pēdējās nedēļās diezgan bieži sniga.


Leksis 11.marts, 22:33

Putni sēdēja bērzu zaros ceļa malā. Iespējams barojās. Piebraucot tuvāk putni aizlidoja.


Leksis 11.marts, 22:24

Sēž bērzā ceļa malā. Piebrucot tuvāk aizlido.


Lemmus 11.marts, 20:35

Izcils atradums! :)


Laimeslācis 11.marts, 19:26

:))


dziedava 11.marts, 17:28

Uldi, paldies! Augšas nav, te ir labākais, kas ir, tāpēc arī jautāju. Fomes fomentarius bija arī mana hipotēze, bet no šāda leņķa, neesot labām piepju zināšanām, neriskēju pati pieņemt lēmumu.


roosaluristaja 11.marts, 17:13

Gribētos bišku vairāk cepurītes augšu redzēt, bet manuprāt tā ir visparastākā Fomes fomentarius


dziedava 11.marts, 16:48

Jā, šo laikam vismierīgāk var noteikt.


dziedava 11.marts, 14:39

Skaidrs, ka piepe parasta, bet vai no šī foto var pateikt, kāda suga? Uz tās auga gļotsēne, tāpēc gribu noskaidrot.


dziedava 11.marts, 10:52

Un kapilīcijs arī ir smukāks :))


Laimeslācis 11.marts, 10:41

Tev taisnība. :) Bet cerēju ka kapilicijs būs smukāks :)


RitaK 11.marts, 09:43

Ļoti skaists un interesants foto.


roosaluristaja 11.marts, 07:13

Te ir divas sugas. Klājeniskās bez cepurītēm (attēli 2. un 6.) ir Phlebia radiata


Kristers K 10.marts, 23:11

Varēja arī tā


dziedava 10.marts, 22:03

Paldies! Apse arī tipiska P.ovisporum


felsi 10.marts, 22:03

Pievienoju mikroskopiju.


felsi 10.marts, 21:51

Apses kritala, jaukts mežs.


dziedava 10.marts, 21:01

Uz kritalas jauktu koku mežā pie strauta?


dziedava 10.marts, 20:53

Man šķiet, kārpas sporām ir daudz skaidrākas :)


Laimeslācis 10.marts, 20:48

Pevienoju bildes (pēdējās piecas) ar KOH. Īsti nevaru saprast, vai ir skaidrāk. Varbūt turpmāk sanāks labāk. :)


VijaS 10.marts, 20:11

Paldies, Ansi!


dziedava 10.marts, 19:33

Ansi, droši vien grūti tā pateikt, bet, skatoties uz manu mikroskopiju, ko esmu nepareizi vai ne to mikroskopējusi vai novērtējusi?


dziedava 10.marts, 19:31

Paldies, Ansi! :)


felsi 10.marts, 19:12

Paldies Julita!


dziedava 10.marts, 19:04

Apskatīju paraudziņu. Pēc ārējā izskata P.diderma neatgādināja (tā veido ciešu sakopojumu, bet te augļķermeņi vairāk katrs par sevi), tāpēc mikroskopēju. Mikroskopijā pat jau 400x palielinājumā sporām bija skaidri redzama balta josla, tumšā krāsa sporām bija ievērota jau agrāk. Salīdzināju ar vairākiem saviem P.ovisporum mikroskopējumiem - sporas identiskas, tāds pats tonis, kārpas/adatiņas un baltā josla. Arī augļķermeņu izmērs vairāk atbilst P.ovisporum. Kāpēc, redzot tumšās sporas, tā baltās joslas meklēšana tika palaista garām - nevaru izskaidrot, paviršība.


felsi 10.marts, 18:24

Pievienoju mikroskopiju, liekas, ka ir, dīvaini pikuči, dīvainā vietā. :)


felsi 10.marts, 18:11

Paldies!


Vīksna 10.marts, 16:45

Paldies !


dziedava 10.marts, 13:33

Mikroskopēju, būs pareizi noteikts :)


felsi 10.marts, 12:04

Pievienoju mikroskopiju.


CerambyX 10.marts, 09:47

Ķērpjuts, galvas forma tām raksturīga - tā lielāka kā laputim un priekšējā daļā tā kā kupolveidīgi izvirzīta uz priekšu.


felsi 09.marts, 22:01

Pievienoju mikroskopiju.


forelljjanka 09.marts, 19:18

Vai tik nebūs jenotsuns.;)


Vīksna 09.marts, 15:07

Gan ķērpjutis neatšķiru no augutīm, varbūt var palabot.


IlzeP 09.marts, 08:24

Bez dokumentāliem pierādījumiem tinis diemžēl netiks akceptēts...


felsi 08.marts, 19:11

Pie pašas upes, 50 m no.


marsancija 08.marts, 18:36

Paldies Ansim par noteiktajām sūnu sugām!


dziedava 08.marts, 15:36

Ja uzspiež uz ortofoto karti, tad var redzēt, ka punkts ir upes palienē, kur nav meža. Tad tas punkts nav precīzs - jautājums, uz kuru pusi to pārlikt. Tas bija tieši pie upes? Vai mežmalā tālāk no upes?


Gaidis Grandāns 08.marts, 15:33

Prasītos kāds komentārs par šo ūpju novērojumu. Tāpat kā par iepriekš ziņoto "tini".


felsi 08.marts, 15:33

Eļļas palielinājumam man nav ieregulēta mērīšana, ta kā granulas gaišas, grūti izmērīt 40 X palielinājumā, kaut ko atradu, izmēri 1-1,3 mkm. Īsti neizprotu tās C. personii atšķirības no C. aurantiaca. Tev, Julita, būs paraudziņš:)


felsi 08.marts, 15:24

Man rāda mežu un mežs arī bija gar Līgatnes upi, pārsvarā egles, pamitrs, kā jau gar upi.


editez 08.marts, 13:35

Vai, paldies! Pārrakstījos!


dziedava 08.marts, 13:11

Ieliktais punkts izskatās, ka nav mežā. Kāds tur bija biotops?

Pēdējie komentāri rakstiem
dekants Vismaz 10000 novērojumu 1-Mar-2023, 16:08

  (..)


Gradin Vismaz 1000 novērojumu 1-Mar-2023, 14:10

Karte ar krāsaianajiem kvadrātiņiem un kvadrātu nr. nav pieejama? Katru kvadrātu pārbaudīt ir baisi garlaicīgi.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 20-Feb-2023, 14:11

Karīna, jā - ir plānots pasākumu ierakstīt.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 20-Feb-2023, 12:54

Piebildīšu par gļotsēnēm. Vispirms - ja ir kādi nenoteikti gļotsēņu paraudziņi, tad te būs iespēja tos iedot noteikšanai. Tikai tiem 1) jābūt ieziņotiem Dabasdatos un 2) pie katra jābūt klāt informācijai: vārds, uzvārds (obligā  (..)


Karīna Vismaz 1000 novērojumu 20-Feb-2023, 12:44

Būtu ļoti jauki, ja ziņojumus ierakstītu, lai tos varētu pēc tam noklausīties.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 17-Feb-2023, 08:16

Jā, Marek, plānoju programmu šovakar vēlu nopublicēt, vēl gaidu informāciju no dažiem runātājiem. Īsumā laika plānojums - no 9.30 ierašanās, 10.00 sākums, pusdienu pārtraukums stundu, pēcpusdienā ziņojumi līdz kādiem 15.30.


Mareks Kilups Vismaz 10000 novērojumu 16-Feb-2023, 18:22

februāra vidus pienācis - būtu forši saprast laiku, programmu.


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 14-Feb-2023, 22:11

Tas jau būtu ideālais variants, ja visām sugām būtu savi latviskie nosaukumi. :)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 14-Feb-2023, 20:58

Domājot par Latvijas neatkarību (no zinātniskajiem nosaukumiem), aizdomājos arī par badhāmijām un fizārām. Ehh, varētu tak viņām visām izdomāt vienu skaistu latvisko nosaukumu! Tad nebūtu jāatstāj "gļotsēne (nenoteikta)", bet varē  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 14-Feb-2023, 20:13

Paldies, Julita, par informāciju! Būs jāpamežģī sadzenes un pirms reģistrēšanas. Uzreiz būs jāskatās, vai nav mainīts sugas nosaukums. :) Tavi latviskie man patīk! :)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 11-Feb-2023, 11:36

Bet, turpinot ķecerības, šorīt ienāca prātā, ka pilienīte varbūt nav labākais vārds (leokarpai vairāk atbilstošs), gribētos akcentēt kājiņas esamību, - un tad arī iedomājos, ka visas trihijas un oligonēmas varētu sadalīt kājpi  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 11-Feb-2023, 00:20

Paldies, piekrītu!


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 10-Feb-2023, 23:34

Par versijām runājot, man būtu ieteikums "garenmizaine", jo "garmizaine" vairāk izklausās "gar mizu", nevis " kaut kas garens", kas būtu raksturojošāk.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Feb-2023, 22:56

Paldies, Vija! :) Var jau arī kādu labāku versiju piedāvāt. Biežākās ģintis no senākiem laikiem palikušas diemžēl bez latviskajiem nosaukumiem


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 10-Feb-2023, 22:47

Jā, izmaiņas ne pa jokam! Droši vien prasīs laiku, lai pierastu un atcerētos, kas uz kurieni pārcelts. Piekrītu, ka tīģerkrāsas pārslainītei latviskais nosaukums jāsaglabā. Ļoti veiksmīgs, atbilstošs nosaukums, unikāls tieši šai s  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 9-Feb-2023, 11:34

Vismaz zemniekiem te Zemgalē galīgi neinteresē dabas daudzveidība, mežrozes. Arī šobrīd visās malās kaut ko dīrā nost. Putniem kokus, krūmus neatstās. Pa milzīgajiem tīrumiem labi vēji pūš. Pie grāvjiem, kur pat nedrīstēja, jau   (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 13:28

Stāstījumu par Ornitho sagatavošu. Lielāka skaidrība, protams, būs tad, kad atsūtīs izvērtēšanai testa versiju (solīts uz aprīļa beigām). Iespējams, ka akceptēšana ies ilgi, tāpat plānojam, ka vecā versija ilgu laiku darbosies p  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 13:26

Mūsu portālā būs visas tās pašas grupas, kas ir līdz šim (dažas tikai citādi iedalītas, piemēram, zīdītāji vairākās atsevišķās lielajās grupās) - protams, ka būs gļotsēnes un viss pārējais! Sugas būs sarakstos redzamas tik  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:49

Nav darba, rēķini jāmaksā, tāpēc nebraucu. Dabas datos jau daudzkas iestrādāts, interesants un vismaz saprotams.Kam vajag Eiropai atskaitīties, uzskaites, lai tur pāriet, šeit vairāk vieta atbrīvotos.Pārējo ziņoto, ja vajag apkopo, no  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:03

Nu es tajā ornitho arī šobrīd pilnīgi neko nesaprotu (kur tur var redzēt komentārus, sugu labojumus, ko līdzīgu interesantajiem novērojumiem?), bet tāpēc ceru, ka sanākšanā būs kāds stāstījums, kas nomierinās satrauktos prātus :)  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:01

Mazākā grupā Latvijas mērogā, vēl daļu pazīsti un redzami rezultāti, bet lielākā, kā lielā pilsētā sadzīti, tu nekas neesi.Pie tam es tikai savā apkārtnē kaut ko meklēju.Man nav interesanti katru ieraudzīto putnu uzskaitīt, pie   (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 11:33

Tai kvantumā - putrā, kas tur, ar dīvainu latvisku tulkojumu starp pārējo, pat negribas mežģīt smadzenes kautko meklēt, vispār es tur nesaprotu. Sugu nosaukumus ne īpaši atceros un Dabasdatos skatos no iepriekšējiem, vai ko citi likuš  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 11:17

Nemanīju tur - augus, sēnes, ķērpjus, gļotsēnes, plēvspārņus, divspārņus, blaktis, citus kukaiņus, zirnekļus, tātad lielāko daļu ko šeit lieku un kas man interesants, patika meklēt, bildēt.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 07:36

Valda, nosaukums "Ornitho" ir no senākiem laikiem, kad tajās valstīs, kuras pirmās ieviesa šo platformu, ziņoja tikai putnus. Tagad ziņo daudzas grupas (piemērs šeit: https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=7), mums saglabāsies iespēja ziņ  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Feb-2023, 14:07

Bez darba, nebraucu.Jau dabasdatos visvairāk putni un pārsvarā bez bildēm, tad putnu platformā vēl mazāka daļa pārējām grupām ?Tie arī varētu tur likt. Jau šeit visādus brīnumus liek, kas tur vēl lielākā daudzumā izkontrolēs vai  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 31-Jan-2023, 19:48

Doma realizēta - lapa "Latvijas dižākās egles" ar [šobrīd] 175 eglēm (dzīvām un beigtām, sākot no 2,9m apkārtmēra) izveidota: https://dziedava.lv/dizegles/ Tie, kam patīk konkrēti uzdevumi, kuru rezultāti tiks izmantoti, var apsekot s  (..)


meža_meita Vismaz 5000 novērojumu 31-Jan-2023, 07:47

Ilzei jau teicu, ka noteikti jāatrisina opcija, ka novērojumu var ievietot ierakstot koordinātes. Itkā šāda opcija ir, bet nestrādā. Līdzīgi kā piemēram, iNaturalist. Liela daļa dabā fiksē sugu koordinātes, kuras pēc tam labprāt iev  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 30-Jan-2023, 21:26

Pievienojos Marekam (visā)! Saistībā ar Ornitho derētu salīdzinājums - kas būs citādāk, kas no pierastā vairs nebūs nemaz, kas būs jauns klāt, - lai var laicīgi sagatavoties.


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 30-Jan-2023, 21:18

Laba ziņa, noteikti centīšos tikt! Ja būs kāda runa par dabasdatu pārcelšanos uz ornitho(?), tad noteikti gribētos kādu paplašinātu ieskatu par tā ietekmi uz neputnu ziņojumiem un to administrēšanu (jaunu sugu pievienošanu, labošanu  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 18-Jan-2023, 16:32

Par Igaunijas sabiedrības pieredzi runājot - ne velti igauņiem ir tas teiciens... par pasteigšanos :)


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 17-Jan-2023, 07:43

Julita, pateicīgs par rakstīto! Dabasdatu ērā pirmo krāterīti (2017.gads) pati jau arī palīdzēji noteikt. Pavērās cita pasaule: arī uz sūnu zariem kāds mājo, turklāt mēnešiem...


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 15-Jan-2023, 15:44

Tādēļ jāvada kā parasts novērojums, vēlams ieķeksēt "uzskaišu dati" un piezīmēs ierakstīt to informāciju, kas šajā rakstā aprakstīta.


ūdensvistiņa Vismaz 10000 novērojumu 15-Jan-2023, 12:36

Ari šogad nav bez problēmām- ne vakar, ne šodien nevaru ievadīt nevienu novērojumu.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 15-Jan-2023, 10:58

Tā kā iepriekšējos gados ar ievadformu bija tehniskas prolēmas (piemēram, daļa punktu parādījās Āfrikā), un šo formu izmantoja mazākums novērotāju, šogad nolēmām to neizmantot.


davis_wi Vismaz 1000 novērojumu 14-Jan-2023, 19:23

Vai pareizi saprotu, ka šogad speciālas ievades formas nav?


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Jan-2023, 11:23

Kamēr vēl Andris Klepers nav "aizpeldējis" no pirmās lapas, jāuzraksta - intervija, protams, interesanta! Bez tā, ko par Andri minēju jau savā intervijā: "Kad piereģistrējos Dabasdatos un mēģināju pievienot kādu novērojumu, pats pirma  (..)


Ivars Leimanis Vismaz 1000 novērojumu 9-Jan-2023, 13:59

Gada sūnas izziņošanas bliukšķis uzbužina no miega arī dažu sūnu lācīti. Tā es ar pusatvērtām acīm (tāpēc, iespējams, kaut kas ir identificēts kļūdaini vai nav pamanīts) ielūkojos Dabasdatu bildēs. Rezultātā atrasti sporogo  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 6-Jan-2023, 19:51

Pievienoju Anša Opmaņa sagatavoto izplatības karti.


Ivars Leimanis Vismaz 1000 novērojumu 6-Jan-2023, 11:58

https://dabasdati.lv/lv/observation/6ad93e913bd54b35d14f1cab11833555/ - it kā Vulfa sfagna novērojums Dabasdatos ar bildē redzamiem sporogoniem. Vienīgi iespējams, ka Baiba to noteikusi steigā, un tas nemaz nav Vulfa sfagns, bet piecrindu sfan  (..)


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 5-Jan-2023, 22:44

Pateicīgs par komentāriem. Patiess gandarījums par kopējo aktivitāti un erudīciju daudzveidīgajā dabā. Turpinām ziņot un radīt interesantu saturu viens otram.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 3-Jan-2023, 19:56

Tas atkarīgs no mērķa - neviens nevar aizliegt, piemēram, reģistrēt katru dienu, ja ir tāda vēlēšanās, saskaitīt un pētīt, piemēram, kā mainās skaits atkarībā no laika apstākļiem, datuma. Jo Dabasdati ir arī katram pašam savu n  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 2-Jan-2023, 22:51

Liels Paldies, Andri, par dabasdatiem! Paldies par - ļoti trāpīgi pateikts - emocionālu stabilitāti, nemainīgu pasaules izjūtu un interesantām vecumdienām! Paldies! Veiksmi un interesantus atklājumus turpmāk! :)


Kukainis Vismaz 1000 novērojumu 1-Jan-2023, 18:33

Egīl, Tev gadījās ļoti pozitīvs intervējamais!!! Andra stāsts ir ļoti līdzīgs manējam, kāpēc kļuvu par biologu. Kad paaugšos, būšu kā Andris Klepers. Vēl jāiepazīst putni, sūnas, ķērpji, gļotsēnes u.c.


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Jan-2023, 18:26

Mājās no datora, bet šobrīd pievienojās, jo redzamas visas ailes ,ne tā kā iepriekš, kad arī sugu grupas nebija.Tikai tagad kad iekšā galerija neverās, izejot ārā veras- bildes redzamas.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 1-Jan-2023, 18:15

Aplikācijā vai webā, un kas tieši nedarbojas?


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Jan-2023, 15:48

Diemžēl šodien Dabas dati nevaru pievienot novērojumus.


Lietuviete Vismaz 500 novērojumu 1-Jan-2023, 12:36

Ārkārtīgi iedvesmojošas ir Andra Klepera poētiskās putnu bildes, caurstrāvotas ar klusuma estētiku un dabas noslēpumainības brīnumainām sajūtām. Paldies Andrim!


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Jan-2023, 02:53

Gan laiku prasa, bet interesanti dažādas sugas atrast, likt dabasdatos, un ja vēl nosaukumus pieraksta.Dažos gados tik daudz sugu man sarakstīts.Agrāk pārsvarā augus skatījos, tagad vairāk kukaiņus.Mežus gan te drausmīgi izzāģē,izbrau  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 31-Dec-2022, 23:50

Vairākas ļoti vērtīgas atziņas šajā intervijā. Vislabāk patika šī: "Dabasdati ļauj arī neieciklēties tikai uz vienu sugu grupu, ja esi aktīvs dabā. Ja neveicas atrast kādu putnu, toties ieraugi retu augu vai skaistu gļotsēni, vari   (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 31-Dec-2022, 22:26

Paldies, Andri, par dabasdatiem! Lai Tev un visiem dabā gājējiem interesantiem novērojumiem bagāts Jaunais gads!


adata Vismaz 100 novērojumu 31-Dec-2022, 12:40

Cik bieži ir pareizi reģistrēt novērotās putnu sugas vienā atrašanās vietā? Piem., ja es savā sētā vai mežā viendien reģistrēju zīlītes, tad atkārtoti to daru pēc mēneša (kaut redzu katru dienu)? Un pie barotavas? Ar vienu sugu   (..)


Matrus Vismaz 10000 novērojumu 31-Dec-2022, 10:26

Skaistas īsfilmas!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Dec-2022, 10:37

Izlaboju tekstā. Un mums ar Anci zivju denītis neskaitās, jo to redzēja tikai Ance, tātad mums 39 sugas.


Margarita W Vismaz 500 novērojumu 30-Dec-2022, 08:36

Andri, jā, lielā čakste bija visām kopā 22.12 un zvirbuļus redzējām abus- gan mājas, gan lauka, bet ievadīju divreiz mājas


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 29-Dec-2022, 22:05

Margarita, pieprecizēsim, arī savā arhīvā, lai ir korekti. Vai pareizi sapratu, ka lielā čakste, kas ievadīta 23.dec., patiesībā attiecas uz 22.dec.? Lauku zvirbulis sarakstā nav, mājas gan.


Margarita W Vismaz 500 novērojumu 29-Dec-2022, 17:16

Es notizlojos 2x ievadot mājas zvirbuli un čaksti 23.12, Anonīmo Putnotāju Apvienībai bija 40 nevis 38 sugas. Sīkums, bet neērti komandas biedru priekšā.


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 28-Dec-2022, 12:32

Pirmie rezultāti: Ziemas saulgrieži un gada īsāko dienu putnu vērošana šogad “iekrita” trijās darba dienās. Tālabad daļai dalībnieku, iespējams, laiks putnošanai bija ierobežotāks. Papildu grūtības radīja ciklona ietekme un apm  (..)


zane_ernstreite Vismaz 1000 novērojumu 26-Dec-2022, 11:42

Paldies, Marek, par šo apkopojumu! Neraugoties uz to, ka koksngraužu sezonā tikpat kā netiku ārpus sava novada robežām un arī tajās ļoti šauri, ir izdevies šeitpat - Carnikava/Ādaži/Garkalne saskribināt 17 sugas. Tas priecē! Un vienī  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 26-Dec-2022, 09:47

Priecīgs koksngraužu novērojumu apkopojums! :) Paldies! :) Ceru ka jaunajā sezonā man izdosies tikt pie jaunām sugām. Kaut kā tie jaunie nerādījās, tikai biežāk sastopamās sugas. :) Ļoti gribas satikt (meklēju, bet neveiksmīgi) Saus  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 26-Dec-2022, 09:22

Paldies, Uģi! Paldies Mārīte! Arī es novēlu visiem jaunajā gadā jaunus atklājumus un daudz interesantu piedzīvojumu dabā! :)

Putnu dienas 2023

Aprīļa pirmajā nedēļas nogalē, 1. un 2. aprīlī, Latvijas Ornitoloģijas biedrības virsvadībā norisināsies Putnu dienas 2023. Programmā paredzēti vairāk nekā trīsdesmit pasākumi, tostarp putnu vērošanas pārgājieni, veloekskursijas, pūču klausīšanās, putnu būrīšu darbnīcas, izstādes, lekcijas un citas tematiskas aktivitātes dažādās vietās Latvijā. "Aprīlis ir laiks, kad norisinās gājputnu pavasara [...]

Vai sākusies afalīnu invāzija? Otrā daļa.

Bija nesen kā beigusies Dabasdati.lv lietotāju sanāksme 2023 [1], un tramvajā devos mājup. Kabatā iezvanījās telefons. Parasti brīvdienās neiegrāmatotiem numuriem neatsaucos, bet šoreiz kaut kas pamudināja "pacelt klausuli". Piesakās glābšanas dienests (VUGD), un paspēju iedomāt, vai tiešām jau kāds igauņu ronēns uzradies. Nē, esot saņemta ziņa, ka Ķesterciemā izskalots delfīns, iespējams, beigts. Glābšanas dienestam neesot [...]

Konkurss "Mans putns 2023"

Latvijas Nacionālais dabas muzejs aicina putnu fotogrāfus amatierus piedalīties fotokonkursā „Mans putns 2023”. Konkursa labākie darbi no 14. aprīļa būs skatāmi fotoizstādē. Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Foto: Andrejs Jesko ("Mans putns 2022" 1. vieta pieaugušo grupā) Jau daudzu gadu garumā, sagaidot pavasari un gājputnu atgriešanos, Latvijas Nacionālais dabas muzejs uzrunā putnu fotogrāfus amatierus, aicinot piedalīties [...]

Atskats uz Dabasdati.lv lietotāju sanāksmi 2023

25. februārī, pēc apmēram trīs gadu pārtraukuma, Dabasdatu lietotāji atkal tika aicināti uz kopā sanākšanu. 2018. un 2019. gadā portāla lietotāju sanāksmes tika organizētas decembra pirmajā pusē, kas sakrīt ar portāla atklāšanas laiku (2008. gada 3. decembris), tomēr pēc tam tika nolemts, ka piemērotāks laiks ir gada sākumā, kad iespējams apkopot un iekļaut ziņojumos pilna [...]

2023. gada putnu atlanta sacensības (2)

Lai motivētu ievākt datus par īpaši aizsargājamām (ĪA) un retāk konstatējamām putnu sugām, 2023. gadā tiek organizētas ligzdojošo putnu atlanta sacensības. Melnā dzilna Dryocopus martius. Foto: Miks Stūrītis Ik mēnesi līdz pat jūlijam ir izraudzītas divas putnu sugas, kuras jāmeklē un jāreģistrē 5x5 km kvadrātos, kur tās kā ligzdotājas trešā ligzdojošo putnu atlanta laikā vēl nav konstatētas. [...]

Sanāksme 25. februārī Latvijas Nacionālajā dabas muzejā (3)

Aicinām portāla Dabasdati.lv lietotājus uz sanāksmi 2023. gada 25. februārī (sestdienā) Latvijas Nacionālā dabas muzeja 6. stāva zālē. Lielais dumpis Botaurus stellaris. Foto: Edgars Smislovs Lai varētu novērtēt aptuveno dalībnieku skaitu, lūdzu līdz trešdienas, 22. februāra vakaram ziņot par savu dalību, rakstot uz e-pastu dabasdati@ldf.lv. Ja būs attiecīga interese, nodrošināsim arī attālinātu iespēju klausīties sanāksmi Zoom [...]

Akcijas "Ziņo par putniem dārzā 2023" rezultāti

Šogad janvāra beigās sesto gadu pēc kārtas aizvadīta Latvijas Ornitoloģijas biedrības akcija "Ziņo par putniem dārzā". Dati ienākuši no 377 vietām un kopā uzskaitīts vairāk nekā 10 000 putnu, pārstāvot 48 dažādas putnu sugas. Sīlis Garrulus galandarius. Foto: Edgars Trops Visdaudzskaitlīgāk ziņotās sugas šoziem ir lielā zīlīte (2195 putni 270 vietās), zilzīlīte (550 putni 186 vietās), [...]

Palīgs cepurīšu sēņu noteikšanai

Jau labu laiku cenšos veidot Excel tabulas sēņu noteikšanai pēc makroskopiskām pazīmēm dažādām cepurīšu sēņu ģintīm. Tas tāpēc, ka ne visiem ir iespējas tikt pie mikroskopa, kur nu vēl pie iespējas veikt gēnu sekvenču analīzes. Ar makroskopiskām pazīmēm vien ne vienmēr var tikt līdz vēlamajam rezultātam, bet reizēm tās ir pietiekoši spilgtas pat ļoti sarežģītās [...]

Gļotsēņu nosaukumu maiņa (8)

Ir mainīti vairāki, t.sk. dažu parastāko gļotsēņu, zinātniskie nosaukumi. Zinātnieki pēdējos 2–3 mēnešos ir čakli pastrādājuši – publicēti 3(!) nopietni pētījumi par gļotsēņu filoģenēzi un taksonomiskajām izmaiņām. Zemāk tikai par to sugu izmaiņām, kas Latvijā jau ir atklātas. * Maldinošā trihija Trichia decipiens -> Hemitrichia decipiens Ir jau gan tiesa, ka zināmā stadijā nebija iespējams [...]

Dabasdatu lietotāju sanāksme 25. februārī (14)

Pēc trīs gadu pārtraukuma atkal aicinām portāla Dabasdati.lv lietotājus uz kopā sanākšanu! Sanāksme plānota 25. februārī Latvijas Nacionālā Dabas muzeja telpās. Foto: Visvaldis Šteinbergs Sanāksmes programm šobrīd tiek gatavota, un arī jums ir iespēja rakstīt komentāros ierosinājumus, par kādām tēmām jūs vēlētos dzirdēt sanāksmē. Sīkāku informāciju par sanāksmes norisi, t.sk. sanāksmes programmu, plānots publicēt ap februāra vidu. Ilze Priedniece 2023-01-30    

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2023
© dabasdati.lv
Saglabāts