Aktīvie lietotāji: 64 Šodien ievadītie novērojumi: 1 Kopējais novērojumu skaits: 643865
Tu neesi reģistrējies

22.04.2019.

17.02.2019.

Pēdējie novērojumi
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
25-Apr-2019, Armandez
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Mazais dzenis Dendrocopos minor
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Mežirbe Tetrastes bonasia
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Baltā cielava Motacilla alba
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Dzērve Grus grus
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Peļu klijāns Buteo buteo
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Zivju ērglis Pandion haliaetus
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Kurmis Talpa europaea
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Eirāzijas bebrs Castor fiber
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Meža zeltstarīte Gagea lutea
24-Apr-2019, Armandez
Meža cūka Sus scrofa
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Stirna Capreolus capreolus
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Meža pīle Anas platyrhynchos
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Ārkausa kasandra Chamaedaphne calyculata
24-Apr-2019, Armandez
Pelēkā dzilna Picus canus
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Plukšķis Turdus iliacus
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Apr-2019, ūdensvistiņa
7-Jun-2018, Zigurds Krievans
Purva tilbīte Tringa glareola
7-Jun-2018, Zigurds Krievans
Peļkājīte Prunella modularis
24-Apr-2019, Vv
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-Apr-2019, Vv
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Vv
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Vv
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-Apr-2019, Vv
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Apr-2019, Vv
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Apr-2019, Vv
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Apr-2019, Vv
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Vv
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Vv
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Vv
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Vv
Dzilnītis Sitta europaea
24-Apr-2019, Vv
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, Vv
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-Apr-2019, Vv
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
24-Apr-2019, Vv
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Vv
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Vv
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Vv
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Vv
Koku čipste Anthus trivialis
24-Apr-2019, Vv
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, Vv
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, Vv
Peļkājīte Prunella modularis
24-Apr-2019, Vv
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Vv
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Vv
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Vv
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Vv
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
24-Apr-2019, Vv
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Apr-2019, Vv
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Apr-2019, Vv
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Apr-2019, Vv
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Vv
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Vv
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Vv
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Vv
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Vv
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, Vv
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Vv
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Vv
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Vv
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Vv
Dzērve Grus grus
24-Apr-2019, Vv
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Apr-2019, Vv
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-Apr-2019, Vv
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-Apr-2019, Vv
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-Apr-2019, Vv
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Vv
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, Vv
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Apr-2019, Vv
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Apr-2019, Vv
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Apr-2019, Vv
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Vv
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Vv
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Apr-2019, Vv
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Vv
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Vv
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
24-Apr-2019, Vv
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Apr-2019, Vv
Koku čipste Anthus trivialis
24-Apr-2019, Vv
Peļkājīte Prunella modularis
24-Apr-2019, Vv
Peļkājīte Prunella modularis
24-Apr-2019, Vv
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Vv
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Vv
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Vv
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Vv
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Vv
Dzilnītis Sitta europaea
24-Apr-2019, Vv
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, Vv
Meža zīlīte Periparus ater
24-Apr-2019, Vv
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
24-Apr-2019, Vv
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Apr-2019, Vv
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Vv
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Vv
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Apr-2019, Vv
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Apr-2019, Vv
Sila strazds Turdus viscivorus
24-Apr-2019, Vv
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Apr-2019, Vv
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Apr-2019, Vv
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Vv
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Vv
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Apr-2019, Vv
Koku čipste Anthus trivialis
24-Apr-2019, Vv
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, Vv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Vv
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Vv
Dzilnītis Sitta europaea
24-Apr-2019, Vv
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, Vv
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Apr-2019, Vv
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Vv
Melnā dzilna Dryocopus martius
24-Apr-2019, Vv
Japānas dižsūrene Reynoutria japonica
4-Jun-2018, Zigurds Krievans
Lielais ķīris Larus ridibundus
24-Apr-2019, Anitaz
23-Apr-2019, Vīksna
23-Apr-2019, Vīksna
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-Apr-2019, Anitaz
Baltā cielava Motacilla alba
24-Apr-2019, Anitaz
Lauku zvirbulis Passer montanus
24-Apr-2019, Anitaz
24-Apr-2019, Vīksna
24-Apr-2019, Vīksna
24-Apr-2019, Vīksna
Upes zīriņš Sterna hirundo
13-May-2018, Zigurds Krievans
24-Apr-2019, Vīksna
24-Apr-2019, asaris
Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp.
24-Apr-2019, asaris
Pļavu tilbīte Tringa totanus
12-May-2018, Zigurds Krievans
Lauku balodis Columba palumbus
12-May-2018, Zigurds Krievans
Sloka Scolopax rusticola
24-Apr-2019, Rallus
Raupjā sīkpiepe Stereum rugosum
24-Apr-2019, artis113
Sārtā bezlape Lathraea squamaria
1-May-2018, Zigurds Krievans
Neīstā tūsklape Petasites spurius
30-Apr-2018, Zigurds Krievans
Jūras žagata Haematopus ostralegus
30-Apr-2018, Zigurds Krievans
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
24-Apr-2019, Mix
Niedru lija Circus aeruginosus
30-Apr-2018, Zigurds Krievans
Tundras sējas zoss Anser serrirostris
24-Apr-2019, eksperts 3
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
23-Apr-2019, eksperts 3
Lauku lija Circus cyaneus
23-Apr-2019, eksperts 3
Pelēkā cielava Motacilla cinerea
24-Apr-2019, marccins
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
17-Apr-2019, eksperts 3
Jūras žagata Haematopus ostralegus
28-Apr-2018, Zigurds Krievans
Tundras sējas zoss Anser serrirostris
17-Apr-2019, eksperts 3
Upes zīriņš Sterna hirundo
22-Apr-2018, Zigurds Krievans
Peļkājīte Prunella modularis
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Zeltgalvītis Regulus regulus
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Melnā dzilna Dryocopus martius
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Lauku balodis Columba palumbus
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Lauku balodis Columba palumbus
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Pelēkā vārna Corvus cornix
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Koku čipste Anthus trivialis
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Meža tilbīte Tringa ochropus
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Mērkaziņa Gallinago gallinago
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Mērkaziņa Gallinago gallinago
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Lauku balodis Columba palumbus
22-Apr-2019, Sintija Martinsone
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
24-Apr-2019, visvaldis.s 1
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, visvaldis.s
Melnā pīle Melanitta nigra
24-Apr-2019, visvaldis.s
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
24-Apr-2019, visvaldis.s
24-Apr-2019, Vīksna
Zivju gārnis Ardea cinerea
24-Apr-2019, visvaldis.s
Dzērve Grus grus
17-Apr-2019, eksperts 3
Parastā zalktene Daphne mezereum
15-Apr-2018, Zigurds Krievans
Garknābja gaura Mergus serrator
24-Apr-2019, visvaldis.s
Parastā pūkpīle Somateria mollissima
24-Apr-2019, visvaldis.s
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
24-Apr-2019, visvaldis.s
Pelēkā pīle Anas strepera
24-Apr-2019, visvaldis.s
Kākaulis Clangula hyemalis
24-Apr-2019, visvaldis.s
Niedru lija Circus aeruginosus
8-Apr-2018, Zigurds Krievans
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
24-Apr-2019, gunitak
Lielais ķīris Larus ridibundus
24-Apr-2019, Kristers K
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, Kristers K
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-Apr-2019, Kristers K
Dzilnītis Sitta europaea
24-Apr-2019, gunitak
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Kristers K
Rāceņu baltenis Pieris rapae
24-Apr-2019, gunitak
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Apr-2019, Kristers K
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
24-Apr-2019, gunitak
Meža pīle Anas platyrhynchos
24-Apr-2019, Kristers K
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Apr-2019, Kristers K
24-Apr-2019, gunitak
Lauku zvirbulis Passer montanus
24-Apr-2019, Kristers K
Baltā cielava Motacilla alba
24-Apr-2019, Kristers K
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Kristers K
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Apr-2019, gunitak
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Kristers K
Zoss Anser sp. Anser sp.
24-Apr-2019, Andrejs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, gunitak
Peļu klijāns Buteo buteo
24-Apr-2019, Andrejs
Vāvere Sciurus vulgaris
21-Apr-2019, Andrejs
Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium)
24-Apr-2019, mardzh
Vāvere Sciurus vulgaris
19-Apr-2019, Andrejs
Zalktis Natrix natrix
24-Apr-2019, Wiesturs
Āra bērzs Betula pendula
24-Apr-2019, mardzh
24-Apr-2019, Wiesturs
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
24-Apr-2019, Wiesturs
Zalktis Natrix natrix
24-Apr-2019, Wiesturs
Amerikas ūdele Neovison vison
24-Apr-2019, Wiesturs
Sila ķirzaka Lacerta agilis
24-Apr-2019, Wiesturs
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-Apr-2019, Agnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Meža zīlīte Periparus ater
24-Apr-2019, Agnis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Agnis
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Dzērve Grus grus
24-Apr-2019, Agnis
Dzērve Grus grus
24-Apr-2019, Agnis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Apr-2019, Agnis
Melnā dzilna Dryocopus martius
24-Apr-2019, Agnis
Koku čipste Anthus trivialis
24-Apr-2019, Agnis
Koku čipste Anthus trivialis
24-Apr-2019, Agnis
Koku čipste Anthus trivialis
24-Apr-2019, Agnis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Agnis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, Agnis
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, Agnis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Apr-2019, Agnis
Koku čipste Anthus trivialis
24-Apr-2019, Agnis
Koku čipste Anthus trivialis
24-Apr-2019, Agnis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
24-Apr-2019, Agnis
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, Agnis
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, Agnis
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, Agnis
Melnā vārna Corvus corone
24-Apr-2019, Agnis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Agnis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Agnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Agnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-Apr-2019, Agnis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-Apr-2019, Agnis
Krauklis Corvus corax
24-Apr-2019, Agnis
Dumbrcālis Rallus aquaticus
24-Apr-2019, Agnis
Meža pīle Anas platyrhynchos
24-Apr-2019, Agnis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Agnis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Agnis
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
24-Apr-2019, Agnis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Apr-2019, Agnis
Meža tilbīte Tringa ochropus
24-Apr-2019, Agnis
Meža tilbīte Tringa ochropus
24-Apr-2019, Agnis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
24-Apr-2019, Agnis
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, Agnis
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-Apr-2019, Agnis
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-Apr-2019, Agnis
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-Apr-2019, Agnis
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-Apr-2019, Agnis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Agnis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Agnis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Apr-2019, Agnis
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, Agnis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Agnis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Agnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, Agnis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-Apr-2019, Agnis
Meža pīle Anas platyrhynchos
24-Apr-2019, Agnis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Agnis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Agnis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Apr-2019, Agnis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Agnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, Agnis
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Apr-2019, Agnis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Apr-2019, Agnis
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, Agnis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Agnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Agnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Agnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Agnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Agnis
Purva zīlīte Poecile palustris
24-Apr-2019, Agnis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Apr-2019, Agnis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Agnis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
24-Apr-2019, Agnis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, Agnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Agnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Agnis
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, Agnis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Apr-2019, Agnis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Apr-2019, Agnis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Agnis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Agnis
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Agnis
Meža tilbīte Tringa ochropus
24-Apr-2019, Agnis
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, Agnis
24-Apr-2019, Wiesturs
22-Apr-2019, gunitak
22-Apr-2019, gunitak
Rubenis Tetrao tetrix
24-Apr-2019, Wiesturs
22-Apr-2019, gunitak
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
24-Apr-2019, Wiesturs
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
22-Apr-2019, gunitak
Aveņu astainītis Callophrys rubi
24-Apr-2019, Wiesturs
Pupuķis Upupa epops
24-Apr-2019, MāraB 3
24-Apr-2019, Wiesturs
Sila ķirzaka Lacerta agilis
24-Apr-2019, Wiesturs
Aveņu astainītis Callophrys rubi
22-Apr-2019, gunitak
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
24-Apr-2019, Wiesturs
22-Apr-2019, gunitak
24-Apr-2019, Wiesturs
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
24-Apr-2019, Wiesturs
Aveņu astainītis Callophrys rubi
24-Apr-2019, Wiesturs
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Apr-2019, gunitak
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
24-Apr-2019, Wiesturs
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis/juvernica
24-Apr-2019, Wiesturs
Baltpieres zoss Anser albifrons
22-Apr-2019, gunitak
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
22-Apr-2019, gunitak
24-Apr-2019, de kje
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, de kje
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, de kje
Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium)
24-Apr-2019, Aceralba
24-Apr-2019, Aceralba
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
23-Apr-2019, Siona
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
24-Apr-2019, de kje
21-Apr-2019, gunitak
21-Apr-2019, gunitak
Dzeltenais vizbulis Anemone ranunculoides
23-Apr-2019, Siona
21-Apr-2019, gunitak
21-Apr-2019, gunitak
Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas
21-Apr-2019, gunitak
Parastā virza Stellaria media
24-Apr-2019, Siona
24-Apr-2019, Siona
24-Apr-2019, Siona
Niedru lija Circus aeruginosus
21-Apr-2019, gunitak
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-Apr-2019, gunitak
Laucis Fulica atra
21-Apr-2019, gunitak
Cekulpīle Aythya fuligula
21-Apr-2019, gunitak
Kokvarde Hyla arborea
24-Apr-2019, zemcha 1
Platknābis Anas clypeata
21-Apr-2019, gunitak
Baltvēderis Anas penelope
21-Apr-2019, gunitak
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
21-Apr-2019, gunitak
Gaigala Bucephala clangula
21-Apr-2019, gunitak
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
21-Apr-2019, gunitak
21-Apr-2019, gunitak
Dzērve Grus grus
21-Apr-2019, gunitak
Sīlis Garrulus glandarius
21-Apr-2019, gunitak
Meža tilbīte Tringa ochropus
20-Apr-2019, MoreOrLess
Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis
23-Apr-2019, Zane 1
Tinējs Rhyacionia duplana/logaea Rhyacionia duplana/logaea
23-Apr-2019, Zane
Ezis (nenoteikts) Erinaceus sp.
24-Apr-2019, FunnyFox
Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis
23-Apr-2019, Zane
Pelēkais pāvacis Saturnia pavonia
24-Apr-2019, AgneseSulce 1
Parastā māllēpe Tussilago farfara
23-Apr-2019, Zane
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-Apr-2019, Naturana
Lielā zīlīte Parus major
20-Apr-2019, Naturana
Lielā zīlīte Parus major
20-Apr-2019, Naturana
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
20-Apr-2019, Naturana
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Apr-2019, Naturana
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Apr-2019, Naturana
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Apr-2019, Naturana
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Apr-2019, Naturana
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Apr-2019, Naturana
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Apr-2019, Naturana
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Apr-2019, Naturana
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Apr-2019, Naturana
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Apr-2019, Naturana
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Apr-2019, Naturana
Melnais meža strazds Turdus merula
20-Apr-2019, Naturana
Melnais meža strazds Turdus merula
20-Apr-2019, Naturana
Melnais meža strazds Turdus merula
20-Apr-2019, Naturana
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-Apr-2019, Naturana
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-Apr-2019, Naturana
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-Apr-2019, Naturana
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-Apr-2019, Naturana
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-Apr-2019, Naturana
Žubīte Fringilla coelebs
20-Apr-2019, Naturana
Žubīte Fringilla coelebs
20-Apr-2019, Naturana
Žubīte Fringilla coelebs
20-Apr-2019, Naturana
Žubīte Fringilla coelebs
20-Apr-2019, Naturana
Lielā zīlīte Parus major
20-Apr-2019, Naturana
Lielā zīlīte Parus major
20-Apr-2019, Naturana
Pelēkā vārna Corvus cornix
20-Apr-2019, Naturana
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Apr-2019, Naturana
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Apr-2019, Naturana
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Apr-2019, Naturana
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Apr-2019, Naturana
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Apr-2019, Naturana
Melnais meža strazds Turdus merula
20-Apr-2019, Naturana
Melnais meža strazds Turdus merula
20-Apr-2019, Naturana
Melnais meža strazds Turdus merula
20-Apr-2019, Naturana
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-Apr-2019, Naturana
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Baltā cielava Motacilla alba
20-Apr-2019, Naturana
Lauku balodis Columba palumbus
20-Apr-2019, Naturana
Pelēkā vārna Corvus cornix
20-Apr-2019, Naturana
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Apr-2019, Naturana
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Apr-2019, Naturana
Dzērve Grus grus
20-Apr-2019, Naturana
Dzērve Grus grus
20-Apr-2019, Naturana
Pļavu čipste Anthus pratensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Apr-2019, Naturana
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
20-Apr-2019, Naturana
Dadzītis Carduelis carduelis
20-Apr-2019, Naturana
Mājas zvirbulis Passer domesticus
20-Apr-2019, Naturana
Pelēkā vārna Corvus cornix
20-Apr-2019, Naturana
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Apr-2019, Naturana
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Apr-2019, Naturana
Niedru lija Circus aeruginosus
20-Apr-2019, Naturana
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-Apr-2019, Naturana
Pļavu čipste Anthus pratensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Mājas balodis Columba livia domestica
20-Apr-2019, Naturana
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
20-Apr-2019, Naturana
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
20-Apr-2019, Naturana
Žubīte Fringilla coelebs
20-Apr-2019, Naturana
Žubīte Fringilla coelebs
20-Apr-2019, Naturana
Žubīte Fringilla coelebs
20-Apr-2019, Naturana
Lauku zvirbulis Passer montanus
20-Apr-2019, Naturana
Pelēkā vārna Corvus cornix
20-Apr-2019, Naturana
Pelēkā vārna Corvus cornix
20-Apr-2019, Naturana
Žagata Pica pica
20-Apr-2019, Naturana
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Apr-2019, Naturana
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Apr-2019, Naturana
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Apr-2019, Naturana
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Apr-2019, Naturana
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Apr-2019, Naturana
Melnais meža strazds Turdus merula
20-Apr-2019, Naturana
Melnais meža strazds Turdus merula
20-Apr-2019, Naturana
Melnais meža strazds Turdus merula
20-Apr-2019, Naturana
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
20-Apr-2019, Naturana
Dzērve Grus grus
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Baltā cielava Motacilla alba
20-Apr-2019, Naturana
Mājas balodis Columba livia domestica
20-Apr-2019, Naturana
Dadzītis Carduelis carduelis
20-Apr-2019, Naturana
Žubīte Fringilla coelebs
20-Apr-2019, Naturana
Lielā zīlīte Parus major
20-Apr-2019, Naturana
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Apr-2019, Naturana
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-Apr-2019, Naturana
Lielais ķīris Larus ridibundus
20-Apr-2019, Naturana
Pļavu čipste Anthus pratensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Apr-2019, Naturana
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Apr-2019, Naturana
Zivju ērglis Pandion haliaetus
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2019, Naturana
Gredzenūbele Streptopelia decaocto
22-Apr-2019, MoreOrLess
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
23-Apr-2019, Zane
Krauķis Corvus frugilegus
22-Apr-2019, MoreOrLess
Košā zeltpore Hapalopilus croceus
24-Apr-2019, Ansis 1
23-Apr-2019, Zane
Meža tilbīte Tringa ochropus
22-Apr-2019, MoreOrLess
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-Apr-2019, MoreOrLess
Koku čipste Anthus trivialis
22-Apr-2019, MoreOrLess
Lielais zīriņš Hydroprogne caspia
22-Apr-2019, MoreOrLess
23-Apr-2019, Zane
Pelēkā vārna Corvus cornix
22-Apr-2019, MoreOrLess
22-Apr-2019, MoreOrLess
Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata
23-Apr-2019, Zane
Kuitala Numenius arquata
22-Apr-2019, MoreOrLess
Mērkaziņa Gallinago gallinago
22-Apr-2019, MoreOrLess
Garkaklis Anas acuta
22-Apr-2019, MoreOrLess
Prīkšķe Anas querquedula
22-Apr-2019, MoreOrLess
Platknābis Anas clypeata
22-Apr-2019, MoreOrLess
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
22-Apr-2019, MoreOrLess
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
22-Apr-2019, MoreOrLess
Krīklis Anas crecca
22-Apr-2019, MoreOrLess
Pelēkā pīle Anas strepera
22-Apr-2019, MoreOrLess
Baltvēderis Anas penelope
22-Apr-2019, MoreOrLess
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
22-Apr-2019, MoreOrLess
Pļavu tilbīte Tringa totanus
22-Apr-2019, MoreOrLess
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Apr-2019, MoreOrLess
23-Apr-2019, Zane
Kaņepītis Linaria cannabina
22-Apr-2019, MoreOrLess
Pelēkā pīle Anas strepera
21-Apr-2019, MoreOrLess
Afalīna Tursiops truncatus
22-Apr-2019, ViestursFreimanis
Rāceņu baltenis Pieris rapae
23-Apr-2019, Zane
23-Apr-2019, Zane
Lielais ķīris Larus ridibundus
21-Apr-2019, MoreOrLess
21-Apr-2019, MoreOrLess
Aveņu astainītis Callophrys rubi
23-Apr-2019, Zane
24-Apr-2019, meža_meita
Pelēkais ronis Halichoerus grypus
21-Apr-2019, MoreOrLess
Papuves raibenis Issoria lathonia
23-Apr-2019, Zane
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
21-Apr-2019, MoreOrLess
Upes zīriņš Sterna hirundo
21-Apr-2019, MoreOrLess
Jūras žagata Haematopus ostralegus
21-Apr-2019, MoreOrLess
Melnējošais kārkls Salix myrsinifolia
24-Apr-2019, Ansis
Lielais ķīris Larus ridibundus
21-Apr-2019, MoreOrLess
Melnā vārna Corvus corone
21-Apr-2019, MoreOrLess 1
Ģirlicis Serinus serinus
21-Apr-2019, MoreOrLess
Sila cīrulis Lullula arborea
21-Apr-2019, MoreOrLess
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
21-Apr-2019, MoreOrLess
Dzeltenā cielava Motacilla flava
21-Apr-2019, MoreOrLess
24-Apr-2019, meža_meita
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
21-Apr-2019, MoreOrLess
Bezdelīga Hirundo rustica
24-Apr-2019, Platacis
Kākaulis Clangula hyemalis
21-Apr-2019, MoreOrLess
Lauku balodis Columba palumbus
20-Apr-2019, MoreOrLess
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
20-Apr-2019, MoreOrLess
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
20-Apr-2019, MoreOrLess
Ģirlicis Serinus serinus
20-Apr-2019, MoreOrLess
Gredzenūbele Streptopelia decaocto
20-Apr-2019, MoreOrLess
Lauku balodis Columba palumbus
20-Apr-2019, MoreOrLess
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
20-Apr-2019, MoreOrLess
Meža balodis Columba oenas
20-Apr-2019, MoreOrLess
Lielā tilbīte Tringa nebularia
20-Apr-2019, MoreOrLess
24-Apr-2019, meža_meita
Parastā zalktene Daphne mezereum
24-Apr-2019, meža_meita
Mežirbe Tetrastes bonasia
24-Apr-2019, meža_meita
Parastā zalktene Daphne mezereum
24-Apr-2019, meža_meita
Daudzziedu mugurene Polygonatum multiflorum
24-Apr-2019, meža_meita
24-Apr-2019, meža_meita
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
20-Apr-2019, MoreOrLess
Plukšķis Turdus iliacus
20-Apr-2019, MoreOrLess
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
20-Apr-2019, MoreOrLess
Lielā čakste Lanius excubitor
20-Apr-2019, MoreOrLess
Gredzenūbele Streptopelia decaocto
19-Apr-2019, MoreOrLess
Pelēkā pīle Anas strepera
19-Apr-2019, MoreOrLess
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
24-Apr-2019, IevaM
Bezdelīga Hirundo rustica
19-Apr-2019, MoreOrLess
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
24-Apr-2019, Rallus
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-Apr-2019, MoreOrLess
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
19-Apr-2019, MoreOrLess
Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii
19-Apr-2019, MoreOrLess
Krīklis Anas crecca
19-Apr-2019, MoreOrLess
Baltvēderis Anas penelope
19-Apr-2019, MoreOrLess
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
19-Apr-2019, MoreOrLess
Rudā lapsa Vulpes vulpes
22-Apr-2019, Alvis Āboliņš
Purva purene Caltha palustris
24-Apr-2019, Ansis
22-Apr-2019, Alvis Āboliņš
Rudā lapsa Vulpes vulpes
21-Apr-2019, Alvis Āboliņš
Tītiņš Jynx torquilla
23-Apr-2019, Alvis Āboliņš
Baltais vizbulis Anemone nemorosa
24-Apr-2019, Ansis
Tītiņš Jynx torquilla
24-Apr-2019, Puķu Ilze
24-Apr-2019, Natalja Knazeva
Kasūbijas gundega Ranunculus cassubicus aggr.
24-Apr-2019, IM
Meža zaķskābene Oxalis acetosella
24-Apr-2019, IM
Vistu vanags Accipiter gentilis
24-Apr-2019, Pūcis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
24-Apr-2019, IevaM
Mazais ērglis Aquila pomarina
24-Apr-2019, bišudzenis
Upes zīriņš Sterna hirundo
24-Apr-2019, Platacis
Purva tilbīte Tringa glareola
24-Apr-2019, Platacis
Purva purene Caltha palustris
24-Apr-2019, Natalja Knazeva
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
24-Apr-2019, Vv
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, Natalja Knazeva
Somzīlīte Remiz pendulinus
24-Apr-2019, Natalja Knazeva 1
Eirāzijas bebrs Castor fiber
24-Apr-2019, Natalja Knazeva
Bezdelīga Hirundo rustica
24-Apr-2019, Natalja Knazeva
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, Natalja Knazeva
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, Natalja Knazeva
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Natalja Knazeva
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
24-Apr-2019, Natalja Knazeva
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Natalja Knazeva
Dzeltenais vizbulis Anemone ranunculoides
24-Apr-2019, Ansis
Efeju sētložņa Glechoma hederacea
24-Apr-2019, Ansis
Vālīšu staipeknis Lycopodium clavatum
24-Apr-2019, IevaM
Dziedniecības pienene Taraxacum officinale aggr.
20-Apr-2019, MoreOrLess
Peļu klijāns Buteo buteo
24-Apr-2019, Gaidis Grandāns
Dzeltenais vizbulis Anemone ranunculoides
20-Apr-2019, MoreOrLess
Baltais vizbulis Anemone nemorosa
19-Apr-2019, MoreOrLess
Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium)
24-Apr-2019, andis.kalvans
Meža zeltstarīte Gagea lutea
19-Apr-2019, MoreOrLess
Pavasara mazpurenīte Ficaria verna
22-Apr-2019, MoreOrLess
24-Apr-2019, de kje
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
24-Apr-2019, de kje 1
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
24-Apr-2019, de kje
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
24-Apr-2019, de kje
Gada staipeknis Lycopodium annotinum
24-Apr-2019, IM
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
24-Apr-2019, Astrantia
Dadzītis Carduelis carduelis
21-Apr-2019, marccins
Upes zīriņš Sterna hirundo
24-Apr-2019, Ilona_rasa
Ģirlicis Serinus serinus
24-Apr-2019, Mix
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
24-Apr-2019, Rallus
Meža zīlīte Periparus ater
24-Apr-2019, Rallus
24-Apr-2019, Rallus
24-Apr-2019, Rallus
19-Apr-2019, Elīza Skutāne
Glodene Anguis fragilis
24-Apr-2019, bišudzenis
Zaļžubīte Chloris chloris
24-Apr-2019, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
24-Apr-2019, bišudzenis
Sārtā bezlape Lathraea squamaria
24-Apr-2019, bišudzenis
Dzilnītis Sitta europaea
24-Apr-2019, bišudzenis
Meža tilbīte Tringa ochropus
24-Apr-2019, bišudzenis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
24-Apr-2019, bišudzenis
Baltā cielava Motacilla alba
24-Apr-2019, bišudzenis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
24-Apr-2019, bišudzenis
Meža tilbīte Tringa ochropus
24-Apr-2019, bišudzenis
Melnā spulgpiepe, čaga Inonotus obliquus
24-Apr-2019, bišudzenis
Parastā (pavasara) bisīte Gyromitra esculenta
24-Apr-2019, bišudzenis
Lielā gaura Mergus merganser
24-Apr-2019, bišudzenis
Parastā saldsaknīte Polypodium vulgare
24-Apr-2019, bišudzenis
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Apr-2019, bišudzenis
Pļavu čipste Anthus pratensis
24-Apr-2019, bišudzenis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Apr-2019, bišudzenis
Meža zīlīte Periparus ater
24-Apr-2019, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
24-Apr-2019, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
24-Apr-2019, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Apr-2019, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Siona
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
24-Apr-2019, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, bišudzenis
Dumbrcālis Rallus aquaticus
24-Apr-2019, bišudzenis
Dzērve Grus grus
24-Apr-2019, bišudzenis
Asaris Perca fluviatilis
24-Apr-2019, Siona
Parastā māllēpe Tussilago farfara
24-Apr-2019, Siona
24-Apr-2019, Siona
Pavasara mazpurenīte Ficaria verna
24-Apr-2019, Ansis
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
24-Apr-2019, dekants
24-Apr-2019, Siona
Meža pīle Anas platyrhynchos
24-Apr-2019, Siona
Meža zīlīte Periparus ater
24-Apr-2019, Siona
Tīruma kosa Equisetum arvense
24-Apr-2019, Siona
Meža zemene Fragaria vesca
24-Apr-2019, Siona
Brūklene Vaccinium vitis-idaea
24-Apr-2019, Siona
Baltais vizbulis Anemone nemorosa
24-Apr-2019, Siona
Parastā lazda Corylus avellana
24-Apr-2019, Siona
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Siona
Ģirlicis Serinus serinus
24-Apr-2019, DanaH
Dzeguze Cuculus canorus
24-Apr-2019, Rallus
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
24-Apr-2019, Rallus
Dzeltenā cielava Motacilla flava
24-Apr-2019, Rallus
Baltvēderis Anas penelope
24-Apr-2019, Rallus
Krīklis Anas crecca
24-Apr-2019, Rallus
Pelēkā pīle Anas strepera
24-Apr-2019, Rallus
Krauklis Corvus corax
24-Apr-2019, Rallus
Upes zīriņš Sterna hirundo
24-Apr-2019, Rallus
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
24-Apr-2019, Rallus
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
24-Apr-2019, Rallus
Cekulzīriņš Sterna sandvicensis
24-Apr-2019, Rallus
Zivju gārnis Ardea cinerea
24-Apr-2019, Rallus
Lauku piekūns Falco tinnunculus
24-Apr-2019, Rallus
Cekulzīriņš Sterna sandvicensis
24-Apr-2019, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
24-Apr-2019, Rallus
Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus
24-Apr-2019, Rallus
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
24-Apr-2019, Rallus
Vītītis Phylloscopus trochilus
24-Apr-2019, Rallus
Niedru lija Circus aeruginosus
24-Apr-2019, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
24-Apr-2019, Rallus
Kovārnis Corvus monedula
24-Apr-2019, Rallus
Melnā klija Milvus migrans
24-Apr-2019, Rallus
Jūras žagata Haematopus ostralegus
24-Apr-2019, Rallus
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
24-Apr-2019, Rallus
Žagata Pica pica
24-Apr-2019, Rallus
Lielais ķīris Larus ridibundus
24-Apr-2019, Rallus
Jūras zīriņš Sterna paradisaea
24-Apr-2019, Rallus
Dzērve Grus grus
24-Apr-2019, Rallus
Melnā vārna Corvus corone
24-Apr-2019, Rallus
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
24-Apr-2019, Rallus
Melnais alks Cepphus grylle
24-Apr-2019, Rallus
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
24-Apr-2019, Rallus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
24-Apr-2019, Rallus
Ķivulis Spinus spinus
24-Apr-2019, Rallus
Ģirlicis Serinus serinus
24-Apr-2019, Rallus
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
24-Apr-2019, Rallus
Dadzītis Carduelis carduelis
24-Apr-2019, Rallus
Kajaks Larus canus
24-Apr-2019, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
24-Apr-2019, Rallus
Pelēkais ronis Halichoerus grypus
24-Apr-2019, Rallus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
24-Apr-2019, Rallus
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
24-Apr-2019, Rallus
Kākaulis Clangula hyemalis
24-Apr-2019, Rallus
Pupuķis Upupa epops
24-Apr-2019, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Rallus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
24-Apr-2019, Rallus
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
24-Apr-2019, Rallus
Kākaulis Clangula hyemalis
24-Apr-2019, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-Apr-2019, Rallus
Melnā pīle Melanitta nigra
24-Apr-2019, Rallus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
24-Apr-2019, Rallus
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-Apr-2019, Rallus
Koku čipste Anthus trivialis
24-Apr-2019, Rallus
Cekulpīle Aythya fuligula
24-Apr-2019, Rallus
Kākaulis Clangula hyemalis
24-Apr-2019, Rallus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
24-Apr-2019, Rallus
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
24-Apr-2019, Rallus
Melnā pīle Melanitta nigra
24-Apr-2019, Rallus
Kākaulis Clangula hyemalis
24-Apr-2019, Rallus
Garknābja gaura Mergus serrator
24-Apr-2019, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Rallus
Lielā tilbīte Tringa nebularia
24-Apr-2019, Rallus
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, Rallus
Tītiņš Jynx torquilla
24-Apr-2019, Rallus
Melnā vārna Corvus corone
24-Apr-2019, Rallus
Gredzenūbele Streptopelia decaocto
24-Apr-2019, Rallus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
24-Apr-2019, Rallus
Melnā pīle Melanitta nigra
24-Apr-2019, Rallus
Tumšā pīle Melanitta fusca
24-Apr-2019, Rallus
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-Apr-2019, Rallus
Mājas čurkste Delichon urbicum
24-Apr-2019, Rallus
Sila strazds Turdus viscivorus
24-Apr-2019, Rallus
Melnā pīle Melanitta nigra
24-Apr-2019, Rallus
Koku čipste Anthus trivialis
24-Apr-2019, Rallus
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
24-Apr-2019, Rallus
Kākaulis Clangula hyemalis
24-Apr-2019, Rallus
Kākaulis Clangula hyemalis
24-Apr-2019, Rallus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
24-Apr-2019, Rallus
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
24-Apr-2019, Rallus
Meža zoss Anser anser
24-Apr-2019, Rallus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
24-Apr-2019, Rallus
Priežu krustknābis Loxia pytyopsittacus
24-Apr-2019, Rallus
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
24-Apr-2019, Rallus
Prīkšķe Anas querquedula
24-Apr-2019, Rallus
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
24-Apr-2019, Rallus
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
24-Apr-2019, Rallus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
24-Apr-2019, Rallus
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
24-Apr-2019, Rallus
Melnā pīle Melanitta nigra
24-Apr-2019, Rallus
Kākaulis Clangula hyemalis
24-Apr-2019, Rallus
24-Apr-2019, Rallus
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
24-Apr-2019, Rallus
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
24-Apr-2019, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
24-Apr-2019, Rallus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
24-Apr-2019, Rallus
Melnā pīle Melanitta nigra
24-Apr-2019, Rallus
Sudrabkaija Larus argentatus
24-Apr-2019, Rallus
Parastais ķeģis Acanthis flammea
24-Apr-2019, Rallus
Tumšā pīle Melanitta fusca
24-Apr-2019, Rallus
Pļavu čipste Anthus pratensis
24-Apr-2019, Rallus
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
24-Apr-2019, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Rallus
Kaņepītis Linaria cannabina
24-Apr-2019, Rallus
Baltā cielava Motacilla alba
24-Apr-2019, Rallus
Gaigala Bucephala clangula
24-Apr-2019, Rallus
Melnā pīle Melanitta nigra
24-Apr-2019, Rallus
Kākaulis Clangula hyemalis
24-Apr-2019, Rallus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
24-Apr-2019, Rallus
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
24-Apr-2019, Rallus
Garknābja gaura Mergus serrator
24-Apr-2019, Rallus
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
24-Apr-2019, Rallus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
24-Apr-2019, Rallus
Lielais alks Alca torda
24-Apr-2019, Rallus
Kākaulis Clangula hyemalis
24-Apr-2019, Rallus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
24-Apr-2019, Rallus
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
24-Apr-2019, Rallus
Parastā pūkpīle Somateria mollissima
24-Apr-2019, Rallus
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
24-Apr-2019, Rallus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
24-Apr-2019, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, Rallus
Dadzītis Carduelis carduelis
24-Apr-2019, Rallus
Kaņepītis Linaria cannabina
24-Apr-2019, Rallus
Koku čipste Anthus trivialis
24-Apr-2019, Rallus
Kākaulis Clangula hyemalis
24-Apr-2019, Rallus
Melnā pīle Melanitta nigra
24-Apr-2019, Rallus
Melnā pīle Melanitta nigra
24-Apr-2019, Rallus
Kākaulis Clangula hyemalis
24-Apr-2019, Rallus
Zaļžubīte Chloris chloris
24-Apr-2019, Rallus
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
24-Apr-2019, Rallus
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
24-Apr-2019, Rallus
Kākaulis Clangula hyemalis
23-Apr-2019, Rallus
Cekulpīle Aythya fuligula
23-Apr-2019, Rallus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-Apr-2019, Rallus
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2019, Rallus
Sloka Scolopax rusticola
23-Apr-2019, Rallus
Lielā tilbīte Tringa nebularia
23-Apr-2019, Rallus
Sudrabkaija Larus argentatus
23-Apr-2019, Rallus
Kajaks Larus canus
23-Apr-2019, Rallus
23-Apr-2019, Rallus
Garknābja gaura Mergus serrator
23-Apr-2019, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
23-Apr-2019, Rallus
Baltvēderis Anas penelope
23-Apr-2019, Rallus
Gaigala Bucephala clangula
23-Apr-2019, Rallus
Platknābis Anas clypeata
23-Apr-2019, Rallus
Pelēkā pīle Anas strepera
23-Apr-2019, Rallus
Krīklis Anas crecca
23-Apr-2019, Rallus
Prīkšķe Anas querquedula
23-Apr-2019, Rallus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2019, Rallus
Sila cīrulis Lullula arborea
23-Apr-2019, Rallus
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
23-Apr-2019, Rallus
Ķivulis Spinus spinus
23-Apr-2019, Rallus
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2019, Rallus
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2019, Rallus
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2019, Rallus
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
23-Apr-2019, Rallus
Lauku balodis Columba palumbus
23-Apr-2019, Rallus
Mājas čurkste Delichon urbicum
23-Apr-2019, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2019, Rallus
Kaņepītis Linaria cannabina
23-Apr-2019, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2019, Rallus
Divkrāsu plānpiepe Gloeoporus dichrous
24-Apr-2019, meža_meita
Parastā zalktene Daphne mezereum
24-Apr-2019, meža_meita
Parastā zalktene Daphne mezereum
24-Apr-2019, meža_meita
Parastā zalktene Daphne mezereum
24-Apr-2019, meža_meita
24-Apr-2019, artis113
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
24-Apr-2019, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
24-Apr-2019, Natalja Knazeva
Kasūbijas gundega Ranunculus cassubicus aggr.
24-Apr-2019, artis113
Dzeltenā cielava Motacilla flava
24-Apr-2019, BioEliina
Dzeltenā cielava Motacilla flava
24-Apr-2019, BioEliina
Mazais dzenis Dendrocopos minor
24-Apr-2019, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
24-Apr-2019, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
24-Apr-2019, dekants
Pupuķis Upupa epops
24-Apr-2019, ginc
Purva purene Caltha palustris
24-Apr-2019, artis113
Krīklis Anas crecca
24-Apr-2019, mazais_ezis
Aveņu astainītis Callophrys rubi
24-Apr-2019, IevaM
Purva purene Caltha palustris
23-Apr-2019, ūdensvistiņa
Pamīšlapu pakrēslīte Chrysosplenium alternifolium
23-Apr-2019, ūdensvistiņa
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
24-Apr-2019, dekants
Dzeltenais vizbulis Anemone ranunculoides
23-Apr-2019, ūdensvistiņa
Baltais vizbulis Anemone nemorosa
23-Apr-2019, ūdensvistiņa
Zilā vizbulīte Hepatica nobilis
23-Apr-2019, ūdensvistiņa
Tītiņš Jynx torquilla
24-Apr-2019, dekants
Blīvguma cīrulītis Corydalis solida
23-Apr-2019, ūdensvistiņa
Plukšķis Turdus iliacus
24-Apr-2019, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
23-Apr-2019, ūdensvistiņa
Rubenis Tetrao tetrix
24-Apr-2019, meža_meita
Meža balodis Columba oenas
24-Apr-2019, meža_meita
Dzeguze Cuculus canorus
24-Apr-2019, artis113
Rudā lapsa Vulpes vulpes
23-Apr-2019, ūdensvistiņa
Mazais dzenis Dendrocopos minor
23-Apr-2019, ūdensvistiņa
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
24-Apr-2019, Platacis
Melnais meža strazds Turdus merula
17-Apr-2019, Bumpo
Mērkaziņa Gallinago gallinago
22-Apr-2019, ūdensvistiņa
Platknābis Anas clypeata
22-Apr-2019, ūdensvistiņa
Cekulpīle Aythya fuligula
22-Apr-2019, ūdensvistiņa
Baltvēderis Anas penelope
22-Apr-2019, ūdensvistiņa
24-Apr-2019, artis113
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
22-Apr-2019, ūdensvistiņa
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Apr-2019, ūdensvistiņa
Tītiņš Jynx torquilla
24-Apr-2019, mazais_ezis
Lielais dumpis Botaurus stellaris
22-Apr-2019, ūdensvistiņa
Pupuķis Upupa epops
24-Apr-2019, mazais_ezis
Krīklis Anas crecca
22-Apr-2019, ūdensvistiņa
Zalktis Natrix natrix
24-Apr-2019, Agnis
Stirna Capreolus capreolus
24-Apr-2019, Agnis
Staltbriedis Cervus elaphus
23-Apr-2019, Bumpo
Pelēkā dzilna Picus canus
22-Apr-2019, ūdensvistiņa
Zivju gārnis Ardea cinerea
20-Apr-2019, ūdensvistiņa
Zeltgalvītis Regulus regulus
20-Apr-2019, ūdensvistiņa
Tītiņš Jynx torquilla
24-Apr-2019, Vv
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
19-Apr-2019, ūdensvistiņa
Ķīvīte Vanellus vanellus
24-Apr-2019, Bumpo
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, Bumpo
Mežirbe Tetrastes bonasia
24-Apr-2019, Litenesputni
Pelēkā dzilna Picus canus
24-Apr-2019, dekants
Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium)
23-Apr-2019, andis.kalvans
Krauklis Corvus corax
24-Apr-2019, dekants
Spožā skudra Lasius fuliginosus
24-Apr-2019, Ansis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Apr-2019, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
24-Apr-2019, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Apr-2019, dekants
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, dekants
Sila cīrulis Lullula arborea
24-Apr-2019, dekants
Purva zīlīte Poecile palustris
24-Apr-2019, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
24-Apr-2019, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Apr-2019, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Apr-2019, dekants
Dzērve Grus grus
24-Apr-2019, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Apr-2019, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-Apr-2019, dekants
Lielā zīlīte Parus major
24-Apr-2019, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
24-Apr-2019, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
24-Apr-2019, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Apr-2019, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
24-Apr-2019, dekants
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
24-Apr-2019, dekants
Mežirbe Tetrastes bonasia
24-Apr-2019, dekants
Rubenis Tetrao tetrix
24-Apr-2019, dekants
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
24-Apr-2019, Vv
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
23-Apr-2019, kamene
Baltais zaķis Lepus timidus
23-Apr-2019, kamene
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2019, Kristers K
Lauku balodis Columba palumbus
23-Apr-2019, Kristers K
Purva tilbīte Tringa glareola
24-Apr-2019, Platacis
Upes tārtiņš Charadrius dubius
24-Apr-2019, Platacis
Parastā priede Pinus sylvestris
23-Apr-2019, kamene
Virsāja grīslis Carex ericetorum
23-Apr-2019, kamene
Mūžzaļā miltene Arctostaphylos uva-ursi
23-Apr-2019, kamene
Meža silpurene Pulsatilla patens
23-Apr-2019, kamene
Upes zīriņš Sterna hirundo
24-Apr-2019, Arnis2
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Apr-2019, Arnis2
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2019, kamene
Alnis Alces alces
23-Apr-2019, kamene
Meža silpurene Pulsatilla patens
23-Apr-2019, kamene
Garastīte Aegithalos caudatus
24-Apr-2019, Arnis2
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-Apr-2019, Arnis2
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
24-Apr-2019, PutnuDraugsNagļos
19-Apr-2019, girtsbar
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
24-Apr-2019, putnologs
20-Apr-2019, Ansis
Zalktis Natrix natrix
24-Apr-2019, kristyk
Pupuķis Upupa epops
24-Apr-2019, Martins
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
24-Apr-2019, Vita Ju
Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis
24-Apr-2019, IevaM
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
24-Apr-2019, Aigars
Koku čipste Anthus trivialis
24-Apr-2019, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
24-Apr-2019, dekants
Meža tilbīte Tringa ochropus
24-Apr-2019, dekants
Ziemeļu baltkrūtainais ezis Erinaceus roumanicus
24-Apr-2019, Acenes
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Apr-2019, Acenes
Sloka Scolopax rusticola
24-Apr-2019, bišudzenis
Staltbriedis Cervus elaphus
24-Apr-2019, bišudzenis
Pēdējās sugu izmaiņas
Blakts 25-Apr-2019 01:01:36

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Apr-2019 01:01:30

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ansis 24-Apr-2019 23:18:40

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 24-Apr-2019 23:16:33

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IevaM 24-Apr-2019 23:02:49

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ivars L. 24-Apr-2019 22:51:19

Nezināms ->


AinisP 24-Apr-2019 22:34:41

Vistu vanags Accipiter gentilis ->


AinisP 24-Apr-2019 22:32:57

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 24-Apr-2019 21:32:58

Gugatnis Calidris pugnax ->


dziedava 24-Apr-2019 21:27:23

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IevaM 24-Apr-2019 21:20:54

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Zigurds Krievans 24-Apr-2019 21:02:24

Ziedaugs (nenoteikts) ->


gunitak 24-Apr-2019 19:52:18

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Tauriņu Vērošana 24-Apr-2019 15:12:28

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 24-Apr-2019 13:49:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Ivars L. 24-Apr-2019 13:25:22

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 24-Apr-2019 13:24:51

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 24-Apr-2019 12:43:38

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 24-Apr-2019 11:29:43

Nezināms ->


dziedava 24-Apr-2019 10:45:09

Nezināms ->


IlzeP 24-Apr-2019 08:43:15

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


IlzeP 24-Apr-2019 08:42:53

Skrejvabole Elaphrus riparius Elaphrus riparius ->


Tauriņu Vērošana 24-Apr-2019 01:32:58

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 24-Apr-2019 01:32:13

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 24-Apr-2019 01:31:50

Pūcīte (nenoteikta) Noctuidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 24-Apr-2019 01:31:15

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 24-Apr-2019 01:30:01

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Blakts 24-Apr-2019 01:29:17

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 24-Apr-2019 01:27:56

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


Blakts 24-Apr-2019 01:26:33

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Martins 23-Apr-2019 22:55:22

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


dziedava 23-Apr-2019 22:49:40

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 23-Apr-2019 22:48:59

Lielā strutene Chelidonium majus ->


CerambyX 23-Apr-2019 22:22:09

Lēcējblakts (nenoteikta) Saldidae sp. ->


CerambyX 23-Apr-2019 22:20:15

Lēcējblakts (nenoteikta) Saldidae sp. ->


dziedava 23-Apr-2019 22:17:51

Pertuzārija (nenoteikta) Pertusaria sp. ->


LV zilzīlīte 23-Apr-2019 21:56:14

Ķirzaka (nenoteikta) ->


mardzh 23-Apr-2019 20:56:34

Lakstīgala Luscinia luscinia ->


nekovārnis 23-Apr-2019 20:49:58

Lapgrauzis Chrysolina sturmi Chrysolina sturmi ->


nekovārnis 23-Apr-2019 20:38:54

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


nekovārnis 23-Apr-2019 20:33:45

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 23-Apr-2019 20:32:44

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


ruuperts 23-Apr-2019 20:32:17

Tumšā tilbīte Tringa erythropus ->


nekovārnis 23-Apr-2019 20:30:48

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 23-Apr-2019 20:29:57

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


roosaluristaja 23-Apr-2019 18:42:11

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 23-Apr-2019 18:41:29

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Edgars Smislovs 23-Apr-2019 18:27:48

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Fuatra 23-Apr-2019 18:03:19

Eļļasvabole Meloe sp. Meloe sp. ->


Fuatra 23-Apr-2019 18:01:31

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


Ivars L. 23-Apr-2019 17:48:15

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 23-Apr-2019 16:48:54

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 23-Apr-2019 16:45:51

Nezināms ->


Ivars L. 23-Apr-2019 16:45:10

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Kukainis 23-Apr-2019 15:15:09

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Kukainis 23-Apr-2019 15:14:24

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


Edgars Smislovs 23-Apr-2019 13:57:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 23-Apr-2019 13:07:16

Nezināms ->


Kukainis 23-Apr-2019 07:43:53

Odveidīgais divspārnis (nenoteikts) Nematocera ->


IlzeP 23-Apr-2019 07:08:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 23-Apr-2019 07:07:51

Lācītis (nenoteikts) Arctiidae sp. ->


Kukainis 23-Apr-2019 06:28:27

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Kukainis 23-Apr-2019 06:27:31

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


roosaluristaja 23-Apr-2019 00:00:44

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 22-Apr-2019 23:27:09

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 22-Apr-2019 23:19:09

Nezināms ->


dziedava 22-Apr-2019 23:17:09

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Edgars Smislovs 22-Apr-2019 23:05:43

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


roosaluristaja 22-Apr-2019 23:04:15

Nezināms ->


roosaluristaja 22-Apr-2019 22:58:30

Meža zoss Anser anser ->


roosaluristaja 22-Apr-2019 22:56:09

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


Edgars Smislovs 22-Apr-2019 22:37:00

Nezināms ->


roosaluristaja 22-Apr-2019 22:04:10

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 22-Apr-2019 21:57:10

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 22-Apr-2019 21:13:57

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Blakts 22-Apr-2019 20:50:50

Vairogblakts Palomena sp. Palomena sp. ->


meža_meita 22-Apr-2019 20:21:25

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


roosaluristaja 22-Apr-2019 19:47:30

Nezināms ->


Edgars Smislovs 22-Apr-2019 19:45:10

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 22-Apr-2019 19:10:11

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 22-Apr-2019 19:08:46

Zemesblakts Trapezonotus sp. Trapezonotus sp. ->


IlzeP 22-Apr-2019 18:42:17

Rubenis Tetrao tetrix ->


Edgars Smislovs 22-Apr-2019 18:00:57

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 22-Apr-2019 17:46:26

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


roosaluristaja 22-Apr-2019 16:35:23

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


meža_meita 22-Apr-2019 14:50:26

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 22-Apr-2019 14:21:09

Alpu āboliņš Trifolium alpestre ->


roosaluristaja 22-Apr-2019 12:29:57

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


dziedava 22-Apr-2019 11:50:10

Nezināms ->


Fuatra 22-Apr-2019 10:41:33

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Kukainis 22-Apr-2019 06:08:14

Ērce (nenoteikta) Acari sp. ->


Kukainis 22-Apr-2019 06:02:38

Odveidīgais divspārnis (nenoteikts) Nematocera ->


nekovārnis 21-Apr-2019 22:41:21

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 21-Apr-2019 22:06:43

Upes tilbīte Actitis hypoleucos ->


IevaM 21-Apr-2019 21:58:54

Mežirbe Tetrastes bonasia ->


nekovārnis 21-Apr-2019 21:19:56

Mazā skraiduļblakts Microvelia reticulata ->


Blakts 21-Apr-2019 21:05:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 21-Apr-2019 21:05:10

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


Kukainis 21-Apr-2019 20:27:20

Ērce (nenoteikta) Acari sp. ->


CerambyX 21-Apr-2019 20:00:28

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


Blakts 21-Apr-2019 19:54:31

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


Tauriņu Vērošana 21-Apr-2019 19:50:55

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 21-Apr-2019 19:15:37

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


roosaluristaja 21-Apr-2019 19:10:35

Nezināms ->


roosaluristaja 21-Apr-2019 19:09:28

Nezināms ->


roosaluristaja 21-Apr-2019 19:08:40

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


nekovārnis 21-Apr-2019 17:46:32

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 21-Apr-2019 17:45:41

Nezināms ->


nekovārnis 21-Apr-2019 17:42:57

Nezināms ->


Ivars L. 21-Apr-2019 15:10:27

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Fuatra 21-Apr-2019 13:21:48

Purva purene Caltha palustris ->


roosaluristaja 21-Apr-2019 12:13:19

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 21-Apr-2019 11:36:10

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 21-Apr-2019 11:31:12

Nezināms ->


roosaluristaja 21-Apr-2019 10:35:43

Dārza stērste Emberiza hortulana ->


SA Travel 21-Apr-2019 07:33:44

Mazais ērglis Aquila pomarina ->


Acenes 21-Apr-2019 06:29:53

Vidējais dzenis Dendrocopos medius ->


dziedava 20-Apr-2019 23:57:44

Sūna (nenosakāma) ->


Blakts 20-Apr-2019 23:47:46

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 20-Apr-2019 23:13:38

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


CerambyX 20-Apr-2019 23:08:26

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


CerambyX 20-Apr-2019 23:08:22

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


CerambyX 20-Apr-2019 23:08:16

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


CerambyX 20-Apr-2019 23:07:34

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


Ansis 20-Apr-2019 22:51:31

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Ansis 20-Apr-2019 22:48:52

Divlapu zilsniedzīte Scilla bifolia ->


Ansis 20-Apr-2019 22:46:40

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 20-Apr-2019 22:45:53

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 20-Apr-2019 22:39:45

Meža (Daugavas) vizbulis Anemone sylvestris ->


Ansis 20-Apr-2019 22:37:38

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 20-Apr-2019 22:35:53

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 20-Apr-2019 22:35:16

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 20-Apr-2019 22:34:26

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 20-Apr-2019 22:30:14

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 20-Apr-2019 22:12:57

Bērzs (nenoteikts) Betula sp. ->


Ansis 20-Apr-2019 22:08:23

Vītols, kārkls (nenoteikts) Salix sp. ->


roosaluristaja 20-Apr-2019 21:54:09

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 20-Apr-2019 21:05:51

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


W 20-Apr-2019 20:23:48

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


Laimeslācis 20-Apr-2019 19:20:44

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 20-Apr-2019 19:02:59

Rožvabole (nenoteikta) Cetonia/Potosia sp. ->


Tauriņu Vērošana 20-Apr-2019 19:00:49

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 20-Apr-2019 19:00:43

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 20-Apr-2019 18:10:34

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ivars L. 20-Apr-2019 18:08:59

Parastā labirintpiepe Daedaleopsis confragosa ->


nekovārnis 20-Apr-2019 17:05:39

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


nekovārnis 20-Apr-2019 17:00:12

Koku laupītājblakts (nenoteikta) Anthocoridae sp. ->


Kukainis 20-Apr-2019 16:55:10

Pļavērce Dermacentor sp. Dermacentor sp. ->


IevaM 20-Apr-2019 16:49:36

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 20-Apr-2019 16:14:03

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 20-Apr-2019 16:12:29

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


čūskis 20-Apr-2019 15:03:08

Purva varde Rana arvalis ->


IevaM 20-Apr-2019 14:30:29

Nezināms ->


Siona 20-Apr-2019 06:34:51

Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium) ->


Blakts 20-Apr-2019 00:57:10

Zaļā vairogblakts Palomena prasina ->


Blakts 20-Apr-2019 00:51:27

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ansis 19-Apr-2019 23:51:15

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 19-Apr-2019 23:38:31

Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium) ->


Laimeslācis 19-Apr-2019 22:54:32

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


nekovārnis 19-Apr-2019 22:37:33

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


roosaluristaja 19-Apr-2019 22:23:09

Svirlītis Phylloscopus sibilatrix ->


Fuatra 19-Apr-2019 22:18:12

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Blakts 19-Apr-2019 21:31:16

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


roosaluristaja 19-Apr-2019 21:17:22

Zivs (nenoteikta) Pisces sp. ->


roosaluristaja 19-Apr-2019 20:21:09

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


CerambyX 19-Apr-2019 20:12:48

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


nekovārnis 19-Apr-2019 20:00:12

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


čūskis 19-Apr-2019 19:58:46

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


čūskis 19-Apr-2019 19:58:25

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


nekovārnis 19-Apr-2019 19:56:10

Pūkmuša (nenoteikta) Bombyliidae sp. ->


čūskis 19-Apr-2019 19:55:48

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


nekovārnis 19-Apr-2019 19:53:17

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 19-Apr-2019 19:39:28

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Tauriņu Vērošana 19-Apr-2019 19:32:34

Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas ->


roosaluristaja 19-Apr-2019 18:46:09

Balodis (nenoteikts) Columba sp. ->


ML 19-Apr-2019 15:19:08

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


Edgars Smislovs 19-Apr-2019 14:31:44

Sila cīrulis Lullula arborea ->


laaga 19-Apr-2019 11:24:50

Priežu koksngrauzis (malkcirtis) Acanthocinus aedilis ->


roosaluristaja 19-Apr-2019 09:40:53

Purva purene Caltha palustris ->


roosaluristaja 19-Apr-2019 09:36:10

Vidējais dzenis Dendrocopos medius ->


IevaM 18-Apr-2019 22:20:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 18-Apr-2019 21:37:51

Nezināms ->


Ansis 18-Apr-2019 20:07:09

Nezināms ->


dziedava 18-Apr-2019 15:44:47

Sēne (nenoteikta) ->


laaga 18-Apr-2019 12:10:44

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 18-Apr-2019 12:00:17

Zemesblakts Trapezonotus sp. Trapezonotus sp. ->


RedFox 18-Apr-2019 10:44:08

Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca ->


Tauriņu Vērošana 18-Apr-2019 10:07:09

Depresārijs Semioscopis avellanella Semioscopis avellanella ->


Ivars L. 17-Apr-2019 22:41:30

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


nekovārnis 17-Apr-2019 21:40:23

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


nekovārnis 17-Apr-2019 21:36:12

Ērce (nenoteikta) Acari sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
AinisP 24.aprīlis, 22:36

Datu tehniska ievadīšanas kļūme, kura tagad tiek izlabota.... Šeit tika novērots zvirbuļu vanags.


AinisP 24.aprīlis, 22:32

Īsi pēc sākotnējā ziņojuma iesniegšanas un attālas uzkavēšanās ligzdas apkaimē, tika novērots pie ligzdas pielidojam peļu klijāns.


AinisP 24.aprīlis, 22:29

Paldies par sugas precizējumu.


Jonis 24.aprīlis, 21:52

Carabus nemoralis.


Jonis 24.aprīlis, 21:52

Carabus nemoralis.


Zigurds Krievans 24.aprīlis, 21:02

Paldies


CerambyX 24.aprīlis, 20:58

Tumšā tilbīte


visvaldis.s 24.aprīlis, 20:48

Parastā zalktene


gunitak 24.aprīlis, 19:52

Paldies, izdarīts.


IevaM 24.aprīlis, 19:48

Novērojumu vajadzētu sadalīt, pirmajās divās bildēs ir niedru lijas mātīte, trešajā bildē peļu klijāns


Aceralba 24.aprīlis, 19:18

Vai var atpazīt, ka tas ir kāds konkrēts? Pirms nedēļas pustumsā ezi redzēju pie Elvi, varbūt tas pats tad? :)


dziedava 24.aprīlis, 18:09

Izskatās, ka būs šis pats ozols: https://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?fvip=1405&vt=8 Uz kura zeltpore bija arī pirms 8 gadiem :)


čūskis 24.aprīlis, 17:18

Pašlaik ir tieši riesta laiks. Labāk klausīties naktī pēc siltas dienas, kad dzīvnieki ir aktīvi un laba dzirdamība. Dziesma ir raksturīga, bet ļoti klusa, piemēram šeit: https://offene-naturfuehrer.de/web/Knoblauchkr%C3%B6te_%E2%80%93_Pelobates_fuscus Raksturīgi 2-4 kurkstieni, tad pauze. Dzied zem ūdens. Ūdenstilpes var būt dažādas, parasti nelielas, cik esmu novērojis - bieži samērā nepievilcīgas, var būt arī bebrainēs, tādās, kā tās, kas, spriežot pēc kartēm, atrodas uz ZR un Z no dotā punkta.


Laimeslācis 24.aprīlis, 13:20

Paldies, Blakts!


dziedava 24.aprīlis, 13:02

Sklerofora? Ar baltu īsu kātiņu īsti nelīdzinās man redzētajām.


dziedava 24.aprīlis, 11:40

Izdevies kadrs!


dziedava 24.aprīlis, 10:41

Dižākā formāli - jo dižākās lapegles parasti ir vienstumbra, tāpēc ar divstumbru lapegli savstarpēji grūti salīdzināmas. Taču divās starās dalās gana augstu, lai par oficiālo apkārtmēru atzītu mērīto ap visu stumbru.


IlzeP 24.aprīlis, 08:45

Šādi apzīmē ziemojošo ūdensputnu uzskaitēs apmeklētās vietas, kurās nav novērots neviens ziemojošais ūdensputns.


nekovārnis 24.aprīlis, 07:35

Paldies!:)


Vīksna 24.aprīlis, 01:38

Paldies !


OKK 24.aprīlis, 01:31

Rodas šaubas par šādu novērojumu adekvātumu... Teiksim, "Meža pīle" (novērojumi 337. -352.) vienā vietā iedrukāti, Skaits 0.


Blakts 24.aprīlis, 01:27

Visticamāk Sticopleurus punctatonervosus, bet nu mazliet pietrūkst :)


CerambyX 23.aprīlis, 22:32

Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 23.aprīlis, 22:21

Šis gan Elaphrus cupreus, manuprāt.


Rolis 23.aprīlis, 22:13

Bija rūgta. Uzreiz sajust nevarēja, bet pēc laiciņa ilgi rūgta garša mutē bija.


Laimeslācis 23.aprīlis, 22:06

Paldies, Marek!


zemesbite 23.aprīlis, 21:23

Paldies, Voldemār, par skrejvaboles noteikšanu !


asaris 23.aprīlis, 20:42

Paldies!


nekovārnis 23.aprīlis, 20:41

Varbūt Perlodes microcephalus


benito 23.aprīlis, 20:35

nav pareizi!


nekovārnis 23.aprīlis, 20:31

Jā, Kleidocerys resedae


ruuperts 23.aprīlis, 20:31

Nu varētu būt, es vairāk pēc muguras baltuma formas vadījos. Paldies par labojumu!


IevaM 23.aprīlis, 20:28

Man šķiet, ka tā ir pļavas tilbīte, tumšajai nav balta spārnu mala.


Aceralba 23.aprīlis, 20:17

Paldies!


Aceralba 23.aprīlis, 20:16

Paldies!


Vīksna 23.aprīlis, 19:37

Pavasara mazpurenīte.


Laimeslācis 23.aprīlis, 19:21

Paldies, Voldemār! Arī par sprakšķi paldies!


Karmena 23.aprīlis, 19:12

Paldies par labojumu, Uldi!


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 18:27

Paldies!


Fuatra 23.aprīlis, 18:04

paldies, beidzot arī šī trāpijās


Fuatra 23.aprīlis, 18:01

paldies


Jonis 23.aprīlis, 17:35

Jāņogu raibenis. Šim vajadzētu nomainīt statusu uz "Imago".


Jonis 23.aprīlis, 17:29

Meloe brevicollis. Šo sugu var salīdzinoši viegli atpazīt, jo tā priekškrūšu vairoga platums izteikti pārspēj garumu.


Jonis 23.aprīlis, 17:27

Es teiktu, ka Chilocorus renipustulatus.


Ivars L. 23.aprīlis, 16:52

Nevar izslēgt, ka - ļoti reti sastopamā biezā antrodija.


IevaM 23.aprīlis, 16:19

Pļavas


Kukainis 23.aprīlis, 14:50

Tēviņš, tiem vairogs pa visu ķermeni. Tumši. Diemžēl sugu noteikt pēc foto nevar.


Gaidis Grandāns 23.aprīlis, 12:34

Mūru mežsalāts


IevaM 23.aprīlis, 09:35

Pēc dziesmas var


Aleksandra 23.aprīlis, 09:25

Julita, paldies par ķērpju noteikšanu!


kamene 23.aprīlis, 08:58

No agrās jaunības atceros, ka apmēram šāda egle bija mana kaimiņa mežā Rušonas pagastā. Tur pat dendrologi speciāli brauca skatīties. Tagad jau sen nocirsta. Tāpēc pilnīgi piekrītu, ka vajadzētu pievērst uzmanību aizsardzībai.


Durkts 23.aprīlis, 08:43

redz kā! Vai šo sugu var atrast tikai vizuāli vai ir vēl kādas citas pazīmes pēc kurām to varētu konstatēt dabā?


Vīksna 23.aprīlis, 07:23

Paldies !


Kukainis 23.aprīlis, 06:27

Mātīte.


meža_meita 23.aprīlis, 05:54

Paldies!


OKK 23.aprīlis, 02:35

Savādāk, kaut kā idiotiski izkatās...


OKK 23.aprīlis, 02:33

Kāpēc nevar ielikt tikai "punktu" ???


Zane 23.aprīlis, 01:03

Bērzu koksprīžmetis, Paradarisa consonaria


Zane 23.aprīlis, 00:53

Nātru lācītis, Callimorpha dominula


Zane 23.aprīlis, 00:43

Ja maza, tad visticamāk, ka Mazā pavasarpūcīte Orthosia cruda


roosaluristaja 23.aprīlis, 00:03

Jājautā Ivaram. Es nezinu.


dziedava 22.aprīlis, 23:40

Jā, tagad jau es apskatīju, bet tolaik, acīmredzot, palaidu garām. Vai neskaitās reta (t.i., nav jāatzīmē)?


roosaluristaja 22.aprīlis, 23:35

Pirms kāda laika bija jau ziņojums DD. Bet, ja viņai vajag ap 50 gadus vecus jāņogu krūmus, tad ticams, ka tā nav parāk izplatīta.


dziedava 22.aprīlis, 23:25

Interesanta suga! Nebiju iepriekš tādu ievērojusi, ka vispār eksistē :)


roosaluristaja 22.aprīlis, 23:00

Meža zoss tik lielā barā šajā gadalaikā nebūs. Viņas jau sen perē. Šeit visticamāk ir baltpieres un sējas zosis, kas atpūšas pirms ceļa uz ligzdošanas vietām ziemeļos. Protams, piemaisījumā var būt arī pa kādam citas sugas pārstāvim.


pustumsa 22.aprīlis, 22:33

ok


Aleksandra 22.aprīlis, 22:32

Paldies, Julita! Melnās pievienoju atsevišķā novērojumā.


roosaluristaja 22.aprīlis, 22:29

Apakšējā attēlā nav ķīris, bet kaut kāds zīriņš.


Andrejs 22.aprīlis, 22:01

Paldies,labi-ja kas,pamēģināšu!


Vīksna 22.aprīlis, 22:00

Paldies ! Svitenes upe tuvumā ir un vietām nav izzāģēti krasti.


Ivars L. 22.aprīlis, 22:00

Nosusināts. 9050-3.


roosaluristaja 22.aprīlis, 21:58

Šitam putnam meži neinteresē. Viņam vajag ūdenstilpnes, kur ligzdot un baroties vai laukus, kur baroties un ļoti retos gadījumos ligzdot.


pustumsa 22.aprīlis, 21:52

Uh! Labi! Paldies!


dziedava 22.aprīlis, 21:44

Gaišās un melnās podziņas vajag katru savā novērojumā. Citādi nevar saprast, par kuru ķērpi ir runa.


IevaM 22.aprīlis, 21:30

:) Latvijā jebkad agrākā novērotā ir 24. aprīlī (to var redzēt Edgara saitē). Lai šo datumu "pārsistu", protams, ka vēlams būtu ieraksts vai bilde... Varbūt, ja šovakar vai rīt turpina dziedāt, varat ierakstīt? Kaut vai ar telefonu.


forelljjanka 22.aprīlis, 21:24

Putni.lv ir smuka MillerKārļa bilde ar izplestām astēm.Parasti jau atrodot spalvu čupu ātri saprot kas apēsts(bildēs, ja nav mēroga ir stipri grūtāk),atzīstu šo uz vietas neizkostu un ilgi meklētu variantus.Mazliet līdzīga aste ir parastajai ūbelei,tomēr ne tāda.


gunitak 22.aprīlis, 21:16

Paldies!


Andrejs 22.aprīlis, 21:14

Ieva,neieslīgšu subjektīvo detaļu analīzē...;arī neapstrīdu ,ka tā kā par agru priekš lakstīgalas [pirmā oficiālā DD pērngad bija 24.aprīlī].Pagājšgad šeit Silmalā treļļi sākās ap 9.maiju un turpinājās nonstopā 2 nedēļas.Tā ka neiebilstu pret ,,mēriem,, no Jūsu puses,gaidīšu ,,īsto''.


meža_meita 22.aprīlis, 21:08

Izskatās pasauss mežs, tā bija?


Mari 22.aprīlis, 21:01

Paldies!


nekovārnis 22.aprīlis, 21:01

Būs jāpievērš uzmanība tiem bālakajiem un raibākajiem eksemplāriem.


IevaM 22.aprīlis, 20:56

Starp citu, šodien dzirdēju dziedātājstrazdu, kas lieliski atdarināja lakstīgalu. Droši vien arī mājas strazdi varētu. Varbūt Andrejs var vairāk aprakstīt, ko tieši redzēja/dzirdēja?


Blakts 22.aprīlis, 20:50

Šitās Notonectas jau patiesībā ar būtu rūpīgi jāskatās, jo glauca ļoti līdzīga ir arī viridis, kas šķiet LV nav droši konstatēta (vismaz publicētu datu nav), bet teorētiski varētu būt + vēl var būt arī maculata, kas arī ir ar tumšu vairodziņu, bet raibākiem spārniem (bet drošākā pazīme ir pirmo vēderu posmu virspuses krāsojums, kas gan paslēpti zem spārniem). Trešā suga ar melno vairodziņu (obliqua) jau pati par sevi atšķirīga un laikam mazāk iespēju, ka varētu būt sastopama.


IevaM 22.aprīlis, 20:50

Paldies par linku, Jāni! Nezināju, ka morinelam ir tāda aste, ad tērpā neesmu redzējusi un bildēs parasti astes spalvas lāgā neredz. Labs atradums!


nekovārnis 22.aprīlis, 20:47

Paldies!:)


CerambyX 22.aprīlis, 20:42

Aha, visi argentatus.


Edgars Smislovs 22.aprīlis, 20:23

http://www.putni.lv/luslus.htm


Aleksandra 22.aprīlis, 20:10

Paldies, Edgar! Man šaubas radīja, ka vienam no gārņiem, cik varēju saskatīt, ķermenis tāds pelēcīgs bija.


Vladimirs S 22.aprīlis, 20:09

Jā, Jāni, nevar izslēgt ka putns tika noķerts Lietuvā.


forelljjanka 22.aprīlis, 20:01

https://www.featherbase.info/uk/species/eudromias/morinellus ,domāju,ka Vladimiram taisnība,jautājums tikai:Kurā valstī putns bija dzīvs?:D Leišu pusē kā reiz lieli lauki.;)


forelljjanka 22.aprīlis, 18:57

Zinu vienu milzīgu uz zara(Zutēnu apkaimē(Šķēdes p.Saldus n.))ir koordinātas jo aizdomas ,ka virsū ligzda.Tādas nelielas uz zariem metrs x metrs redzu gandrīz katrā meža gājienā,galotnēs gan stipri retāk,bet arī priedēm jau pārsvarā zaros.Varbūt tā ir manu interešu(LIFE AQPOM)specifika,mazais ērglis visbiežāk par ligzdas koku izvēlas tieši egli,tad nu ķemmējot tādu mežu (egļu vēri ar bērza piešprici) ar apm.50 m intervāliem pievērš uzmanību jebkuram tumšumam eglē un visus arī atrod.;)


Vladimirs S 22.aprīlis, 18:50

Jā, viss pareizi - Morinella tārtiņa astes spalvas. Vispirms nosakam, tad mainam sugu, nevis otrādi.


dziedava 22.aprīlis, 18:40

Nu Lietuvas pierobeža man nav pārāk pārstaigāta, varbūt kā kurā reģionā, bet pēc manas pieredzes eglēm ir daaaudz retāk nekā priedēm, kur nu vēl lielas.


forelljjanka 22.aprīlis, 18:27

Eglēm reti vējslotas?Todien redzēju vēl kādas četras.;) Uz vienas no tām peļu klijāna ligzda.Piekrītu,ka priedēm biežāk,tomēr attiecība ir 3:2 par labu priedēm.Šodien Cīravas apkaimē ar bija pāris lielas tieši eglēs.Plēšputni uz tām bieži taisa ligzdas,īpaši eglēs,tad nu nākas pievērst pastiprinātu uzmanību.


IevaM 22.aprīlis, 18:13

Vai tiešām šī suga?


Vladimirs S 22.aprīlis, 18:07

Interesants novērojums! Žēl ka nav dzīvs. Apsveicu Ligitu ar 15. novērojumu Latvijā. Paldies Arnim Arnicānam par papildus spalvu bildēm. P.S. Pievēršat uzmanību putnu spalvām!


IevaM 22.aprīlis, 17:57

Edgar, diezgan neforši :( Tie, kas "vēlas putniņus tuvāk redzēt", nav vienlīdzīgāki par pārējiem. Noteikumi mums visiem ir vienādi. Turklāt - kādu piemēru tādā veidā rādi citiem, īpaši jauniem putnu vērotājiem?


Vladimirs S 22.aprīlis, 17:56

Ir, ir mednis.


Edgars Smislovs 22.aprīlis, 17:42

Gribējās putniņus tuvāk redzēt...


meža_meita 22.aprīlis, 14:48

Laikam kaut kāda pumpurzarene.


dziedava 22.aprīlis, 14:20

Tā ir bastarda tūsklape Petasites hybridus - nav bieža, bet, kur ir, tur parasti daudz vienuviet. Ja auga suga nav zināma, vajag ieziņot kā "nezināms", nevis ar patvaļīgi izvēlēta auga nosaukumu.


IevaM 22.aprīlis, 13:27

Kas kartēs Dzelves-Kroņa DL, lai skatās uz bērziem ;)


IevaM 22.aprīlis, 13:21

Skaists gan :)


meža_meita 22.aprīlis, 12:28

Attēlā labi redzams, ka egle. Julita - pilnībā piekrītu :)


meža_meita 22.aprīlis, 12:16

Nu kā var tā veikties!


dziedava 22.aprīlis, 11:47

Tiešām eglei nevis priedei? Šādas lielas vēja slotas / raganslotas, šķiet, redzētas tikai priedēm, eglēm tās vispār ir reti, kur nu vēl tik lielas! No savas puses, tās, protams, reģistrējam, tāpat kā dižkokus. Uzreiz gan laikam nekādu statusu ar šo vien koks neiegūst, bet par īpašu aizsargājamu, kaut vai vietējās nozīmes, statusu kaut kam konkrētam jau var lemt katra pašvaldība neatkarīgi no citiem noteikumiem. Un vēl jautājums Ilzei, ko viņa man e-pastā savulaik neatbildēja, tāpēc jautāšu publiski - ja reiz Ozolam tiek nodoti visi aizsargājamo sugu dati, vai nevajadzētu tāpat nodot arī Dabasdatos ziņoto dižkoku un īpatnējo koku datus? Tad arī šāds ziņojums nonāktu pie varas pārstāvjiem, un tad, ja būtu aktuāli konkrētās vietas sakarā, varētu uzreiz redzēt, ka tur ir kas tāds - un lemt, vai tas ir kas saudzējams. Ja dati paliek tikai Dabasdatos, tad jau tie laikam īpašu lomu aizsardzībā nespēlē(?).


dziedava 22.aprīlis, 11:32

Nu skaists! :)


Vīksna 22.aprīlis, 09:17

Paldies !


Kukainis 22.aprīlis, 06:08

Tēviņš


Laimeslācis 21.aprīlis, 22:58

Paldies, Ansi!


Vīksna 21.aprīlis, 22:30

Un kas tad lūdzu šī tumšā par ērci ?


Vīksna 21.aprīlis, 22:27

Paldies !


Irbe 21.aprīlis, 22:10

Iespējams, pļavu čipste


Irbe 21.aprīlis, 21:49

Meža tilbīte


Blakts 21.aprīlis, 21:40

Šis tāds viegli atpazīstams (varētu būt, ka visvieglākā suga) - milzīgs, rudi brūns un ar gariem taustekļiem :)


Irbe 21.aprīlis, 21:40

Mežirbe nebūs, ticamāk medņu vista


nekovārnis 21.aprīlis, 21:20

Ou, jā, paldies!:)


sandis 21.aprīlis, 21:16

O, Uģi, tas gan bija ātri! Man jau likās, ka nevarēs noteikt, jo bildēju šo ar garo objektīvu no 5 m attāluma. Pirms tam mēģināju ar telefonu - pārāk kustīgi un bailīgi.


Wiesturs 21.aprīlis, 21:09

Hm, ja tas ir tas pats dzīvnieks, kas februāra bildēs, tad izskatās pamatīgi cietis, vienos augoņos - laikam jau no piesārņojuma.


Blakts 21.aprīlis, 21:05

Nav tomēr buenoi?


nekovārnis 21.aprīlis, 20:41

Paldies!:)


Kukainis 21.aprīlis, 20:28

Valda, Jūsu apkārtnē tikai šī suga.


Blakts 21.aprīlis, 19:57

Jā, ticams, ka odontogaster - 'rokās turot' gan vieglāk atpazīt pētot to vēdera apakšpusi (tēviņiem jau ļoti raksturīgi tie āķīši - var pat ar aci principā saskatīt), bet nu argentatus, kas līdzīgā suga šķiet parasti ir tomēr tādas izteiktas sudrabotu matiņu līnijas gar vairodziņa malām.


pustumsa 21.aprīlis, 19:13

Super! Nekad nebiju redzējusi kuitalas kāsī! Pārsteigumiem pilnas Lieldienas!


pustumsa 21.aprīlis, 19:09

Paldies!


forelljjanka 21.aprīlis, 18:50

Jautājums Julitai:Vai līdzīgi koki nebūtu kaut kādas nopietnākas piefiksēšanas(aizsardzības?)vērti?Esmu līdzīgus veidojumus redzējis mazākiem kokiem,tik lielu redzu pirmo reizi!Savulaik vai kaut kāda palmu priede nebija diezgan slavena?Koks neatrodas Ruņupes ielejas DL,koordinātas ir piefiksētas.


meža_meita 21.aprīlis, 18:34

Purva krokvācelīte


meža_meita 21.aprīlis, 18:33

Galium palustre?


forelljjanka 21.aprīlis, 18:28

3.foto skarbā izdzīvošanas skola! Ja mamma ir devusi komandu:Sastingt!!! ir vienalga esi tu uz muguras vai pieplacis kā pārējie,pie zemes!Vienam uz muguras piekaltusi slieka.:D Agrs perējums slokai,normāli būtu gandrīz mēnesi vēlāk.


W 21.aprīlis, 17:34

Paldies, Ansi!


Vīksna 21.aprīlis, 15:37

Paldies !


Vīksna 21.aprīlis, 11:49

Jau kolhozu laikā vecātēva stādīto birzi, dārzu izplēsa. Tagad badīgie zemnieki vēl augsnes virskārtu norok, ozoliem saknes.Un valsts subsidē zemes indēšanu, pat grāvji ko nedrīkst, mežmalas utt. noindēti.Arī dižkoki,kam noar saknes, zarus nozāģē.Dzimtu mājvietas norok ar visiem dārziem.Zemgali par stepi taisa ar izzāģētām mežu atliekām, kur upēs. akās ūdens izžūst.


dziedava 21.aprīlis, 11:43

Tur apakšā nav vairpavedieni un, attiecīgi, Bryum moravicum? To gan arī tik sarkanu neesmu redzējusi


dziedava 21.aprīlis, 11:41

Tiešām tik sarkanām lapām var būt? Pievienoju labāku foto


dziedava 21.aprīlis, 11:32

Paldies, Ansi, neaizdomātos!! Pa ceļam daudz bija, te šur, te tur.


nekovārnis 21.aprīlis, 08:12

Par šo es tā arī nevarēju saprast. Pirmais ko uzgāju meklējot pēc Rhizophagus bija tieši Rhizophagus fenestralis, bet ne eirofaunā, ne Latvijas listē, ne poļu lapā tāda nav. Tad atradu Rhizophagus parvulus. Pēc gada Rhizophagus fenestralis it kā prioritārs, bet kaut kā ne vienam ne otram nosaukumam neviens atrastais avots negrib uzrādīt otru kā sinonīmu. Tad nu īsti nevaru saprast kā ievadīt DD datubāzē:)


nekovārnis 21.aprīlis, 08:00

Paldies par info!:) Kaut kā biju ieciklējies uz dibengalu pētīšanu un tā arī netiku gudrs:) Apvienoju abus novērojuus vienā.


SA Travel 21.aprīlis, 07:37

Paldies, Uģi! Nebiju pārliecināts jo ir bilde kur saskatīju, kā kājas ir pilnībā ar spalvam un krāsa iekšpuse spārnien arī likas aizdomīga.


LailaG 21.aprīlis, 00:54

Liels paldies par labojumu


CerambyX 21.aprīlis, 00:33

Niedru lija, Болотный лунь, Circus aeruginosus


Vīksna 21.aprīlis, 00:31

Paldies !


CerambyX 21.aprīlis, 00:00

Diezgan droši, ka Rhizophagus fenstralis (=parvulus)


CerambyX 20.aprīlis, 23:56

Nū, šim nosaukums labākajā gadījumā dzimtas līmenī - sugas domāju, ka šiem mikro-plēvspārnīšiem, kur sugu vesels lērums, Latvijā neviens pat nav i mēģinājis 'izkost' (plašs darba lauks!). Bet nu jā - es teiktu, ka kaut kas no Encyrtidae dzimtas. Tiem daudzām sugām raksturīgas tādas paresninātas 'antenas'.


CerambyX 20.aprīlis, 23:46

Priekškāju ciskas ārmalā melnas, bet pārējā ciska gaiša = Gerris lacustris. T.i. pazīme labi strādā komplektā ar faktu, ka priekškrūtis nav daļēji brūnganas kā lateralis vai thoracicus. Pārējām sugām, kam krūtis nav brūnganas (argentatus, odontogaster) priekškāju ciskas ir pilnībā melnas.


Gunta Čekstere 20.aprīlis, 23:12

O, kas par operativitāti! Duālas sajūtas gan par 215 (!) D. reticulatus 400 m garā uzskaites maršrutā - forši, ka tik bagātīga atradne no vienas puses, šausmas - no otras puses ...


Fuatra 20.aprīlis, 23:06

paldies


Ansis 20.aprīlis, 22:55

Kāda no pūkcepurenēm


Ansis 20.aprīlis, 22:53

Tas ir pavasara grīslis, ar sugai raksturīgo kuplo putekšņlapu ziedu vārpiņu.


Ansis 20.aprīlis, 22:42

Daugavas vizbulis nebūs - tam ir tikai 5 vainaglapas (un zied vēlāk); baltajam visbulim vainaglapas šaurākas, parasti 6-7.


Vīksna 20.aprīlis, 22:40

Paldies !


Ansis 20.aprīlis, 22:32

Varētu būt rožainā kazroze, bet pēc dīgstiem sugu nevar noteikt. Jāskatās pērnā gada auga atliekas vai jāgaida kas no šiem dīgstiem izaug.


Aceralba 20.aprīlis, 22:11

Baltmugurdzenis :)


KM 20.aprīlis, 21:17

Paldies par ieteikumu, nomainīju skaitu uz 1.


bišudzenis 20.aprīlis, 21:15

uz celma. sugu nepiefiksēju, bet vēl varu apsekot vietu.


Vīksna 20.aprīlis, 20:38

Vai lūdzu Uģis var šim nosaukumu pierakstīt, man teica, ka zinot.


Ivars L. 20.aprīlis, 20:38

Interesanti, uz kādas sugas koka aug?


W 20.aprīlis, 20:24

Paldies!


Vīksna 20.aprīlis, 20:10

Vēl nevienu lielo ligzdu šajā mežā neesmu atradusi, lai gan meklēju, kur vēl kādi koki palikuši.


Vīksna 20.aprīlis, 20:01

Paldies !


Mari 20.aprīlis, 19:03

Paldies!


roosaluristaja 20.aprīlis, 19:01

Droši vien Stereum rugosum


Fuatra 20.aprīlis, 17:22

paldies


Kukainis 20.aprīlis, 17:09

šorīt biju pārbaudīt, tik tiešām D. reticulatus. Apmēram 400 m garā uzskaites maršrutā uzskaitīju 215 Dermacentor reticulatus ērces, kā arī 17 parastas Ixodes spp. ģints ērces. Pļavērcēm ir zināma bijība pret iegūto saimnieku. Man pa biksēm tās rāpo nelabprāt un bieži nokrīt.


nekovārnis 20.aprīlis, 17:05

Izskatās pēc kāda pumpura vai kaut kā tamlīdzīga.


IevaM 20.aprīlis, 16:54

:) cerams vēl kāds nokomentēs. Es jau arī neesmu 100% pārliecināta


Mix 20.aprīlis, 15:40

Noteikti nestrīdos, vēl tikai mācos.


IevaM 20.aprīlis, 15:13

Rubeņu vistai nav rudas krūtis, es tomēr teiktu, ka mednis.


čūskis 20.aprīlis, 15:08

Ļoti interesants novērojums, ņemot vērā novērojuma vietu - Kurzemē šī suga ir reta; šķiet, ka pirmais ticamais ziņojums Skrundas novadā kopš 1979. gada.


čūskis 20.aprīlis, 15:02

Spriežot pēc pakakles šis varētu būt tēviņš. Tā varētu būt parastā varde. Vienas pašas brīvi peldošas mātītes pavasara sugām ir reta parādība, sevišķi jau tēviņu barā.


Mix 20.aprīlis, 14:56

Gvk. Izmera del paliku pie rubena, jo tomer skita samera maza. Tiesa gan sadragata bija pamatigi. Sarkana uzacs ari nebija, cik nu ta glava bija vesela. Biotops ari isti ne seviski piemerots mednim.


IevaM 20.aprīlis, 12:43

Nav medņu vista? Ar tik rudām krūtīm


Jonis 20.aprīlis, 11:33

Izskatās pēc parka vīngliemeža čaulas, kuru apsēduši Phyllotreta spradži.


IlzeP 20.aprīlis, 09:53

Bilžu apjoms vismaz šobrīd DD nav problēma!


Laimeslācis 20.aprīlis, 08:35

Paldies, Uģi, par komentāru un skaidrojumu blakšu nodarbei! :) Sarkanblaktis sastopu diezgan bieži, bet pavērojusi viņu darbošanos tuvāk un ieziņojusi, esmu pirmo reizi. Priekš manis interesants fakts - būs ko bērniem pastāstīt.


CerambyX 20.aprīlis, 08:12

Es savukārt tieši gribēju rakstīt, ka interesantas bildes sanākušas jeb beidzot tā labi dokumentēts fakts par ko visiem stāstu saistībā ar sarkanblatīm, ka tās nav īsti kaitīgas (tiem kas tādas ierauga pirmo reizi kaut kur sava dārza tuvumā mēdz būt šaubas) jo sūc g.k. sulu no liepu sēklām. Nu lūk - te attēlos skaidri redzams, ka tiešām sūc! :D Labs! Nu un personīgi man Sarkanblakšu novērojumi šķiet ne mazāk interesanti kā citu blakšu novērojumi, jo kartē tāpat daudz tukšu plankumu, kur neviens vēl sarkanblakti nav ziņjojis :)


CerambyX 20.aprīlis, 08:09

Nevis ?, bet gan !!! :)


OKK 20.aprīlis, 03:17

?


OKK 20.aprīlis, 03:13

Protams, ka daudz, bet neviens normāls cilvēks tam taču nepievērš uzmanību un meklē kaut ko interesantāku, paskaties. ko atrada Piterāns


OKK 20.aprīlis, 03:08

Kāpēc jāliek DD ļoti biežas blakts 5 foto? Nesaproti, ka DD servera cietie diski nav no gumijas?


Laimeslācis 20.aprīlis, 01:15

:) Jā, bija divas apm. ar divu stundu starplaiku dažādās vietās nogāzē: viena uz ozola kritalas, otra uz pusdzīva ozola. Vēlu veiksmi! :)


Laimeslācis 20.aprīlis, 01:02

Paldies, Blakts!


Blakts 20.aprīlis, 01:02

Jā, papildus kadri tā kā apstiprina aizdomas. Kur no sāna tur var labāk saskatīt arī taustekļu posmu proporcijas - pirmais garais posmiņš (sākas tā kā no galvas un patiesībā ir Nr2 pēc skaita, bet nu attēlos to pašu pirmo 'ūsu' posmu lāga saskatīt nevar) ir samanāmi garāks par nākamo posmu virzienā uz antenas galu (te attēlā izskatās kā otrais, bet nu reāli tātad - Nr3). Priekškrūšu vairoga priekšējā mala (no galvas uz sāniem) arī nav viegli ieliekta, bet gan taisna vai pat nedaudz izliekta kā arī pats priekškrūšu vairogs tāds salīdzinoši apaļāks, it kā nedaudz 'piepampis'.


Blakts 20.aprīlis, 00:53

ooo... Raglius alboacuminatus - cik man zināms, tad līdz šim suga LV tikusi konstatēta 1x! Dati gan no V.Spuņģa 2008. gada publikācijas un tīri teorētiski pa šo laiku varbūt vēl kāds ir atradis, bet nu... kas nav publicēts (tādā vai citādā veidā), to pagaidām tad var neņemt vērā. Līdz ar to - 2. zināmais atradums LV :) Jābrauc varbūt lūkoties, ja jau bija vairākas! :)


Laimeslācis 20.aprīlis, 00:15

Mēģināšu, kaut kas varbūt vēl ir arī atkritnē (no sāniem).


Blakts 20.aprīlis, 00:08

Šo prasās nedaudz tuvāk aplūkot - t.i. varbūt ir iespējams vēl tuvāk kadrējumu 'izspiest' un/vai varbūt ir vēl kāds kadrs? 'Šeips' nedaudz velk uz Palomena viridissima pusi, bet nu varbūt tik tāds rakurss...


Laimeslācis 19.aprīlis, 23:57

Paldies, Uldi!


roosaluristaja 19.aprīlis, 23:12

Iespējams pavasara grīslis (Carex caryophyllea)


Laimeslācis 19.aprīlis, 22:53

Paldies, Uģi!


CerambyX 19.aprīlis, 22:42

Lixus iridis


Aceralba 19.aprīlis, 22:42

Paldies! Viņš diemžēl bija aizņemts ar barošanos un nedziedāja.


nekovārnis 19.aprīlis, 22:37

Paldies!:)


Aceralba 19.aprīlis, 22:31

Paldies, interesanti!


Aceralba 19.aprīlis, 22:29

Nepārzinu gliemežus, bet kas tad tas ir?


Aceralba 19.aprīlis, 22:27

Paldies!


roosaluristaja 19.aprīlis, 22:19

Zilās muguras ir tikai tēviņiem riesta laikā. Neatceros iemeslu. Kaut kas ar limfu tur bija saistīts. Mātītes ir brūnganas visu gadu.


CerambyX 19.aprīlis, 22:18

Pirmajā attēlā - Gerris lacustris, otrajā - Gerris lateralis visticamāk.


Fuatra 19.aprīlis, 22:18

Paldies.


Fuatra 19.aprīlis, 22:17

Kopā ar tām citām, tikai ši tā kā nedaudz lielāka un nav zilganā mugura.


CerambyX 19.aprīlis, 22:16

Joslainais ādrgrauzis Dermestes lardarius


Blakts 19.aprīlis, 21:31

Nav vabole - blakts! :)

Pēdējie komentāri rakstiem
CerambyX 23-Apr-2019, 09:00

Nu es droši vien te varētu komentēt vismazāk, jo nu mans jāņogu raibeņa pārskats vēl tikai smagi top grūtās mokās un līdz ar to es esmu viens no tiem sliktajiem, kas nav šo atgriezenisko saiti pagaidām nodrošinājis. Bet tomēr - Juli   (..)


dziedava 23-Apr-2019, 04:50

Kristap, neiet runa par to, vai izziņot simbolus, protams, ka vajag! Bet, JA ziņojumā ir aicinājums ziņot Dabasdatos, tad prasītos saprast, kāpēc vajag ziņot un VAI būs atgriezeniskā saite. T.sk., vai ziņotās Gada sugas tiks iespēju rob   (..)


kvilks 23-Apr-2019, 00:07

Liekas, ka jau iepriekš kaut kur esmu to teicis, bet droši vien nav slikti atkārtoties - domāju, ka Gada simbolu izvirzīšanas svarīgākais mērķis ir informēt plašāku sabiedrību par kādu aktuālu jautājumu - klimata pārmaiņām, dabas   (..)


dziedava 22-Apr-2019, 12:46

Paldies, Renāte, gluži ar varu jau apkopot mani neviens nespieda. :)) Bet fakts, ka man vienai visu apkopot nav īpaši pareizi galvenokārt dēļ zinātniskā aspekta - sugas jau izsludina un (nez kāpēc) aicina ziņot biedrības, taču vai tās   (..)


meža_meita 21-Apr-2019, 20:48

Julita malacis! No malas gan žēl Julitas - izsludinātāji tikai izmanto DD gada simbolu ziņošanai, bet beigu beigās Julita visu apkopo.


W 21-Apr-2019, 19:37

Paldies! Ļoti motivējoši:)


Laimeslācis 18-Apr-2019, 22:10

Prieks par paveikto! Interesanti redzēt un salīdzināt kā veicies. Man personīgi ar gada simboliem veicās tik, cik izdevās tos satikt, speciāli nemeklēju. Ja paveicās, izmantoju izdevību un ieziņoju. Nebija laika un iedvesmas arī pētīt   (..)


Wiesturs 16-Apr-2019, 19:03

Labāk par vēlu, nekā nekad :) Ņemot vērā, ka man stāv virkne DD nesaliktu un pat neapstrādātu dažādu kukaiņu, gk. naktstauriņu bilžu/novērojumu par pēdējiem 3 gadiem, viens nedaudz vēlāk ieziņots un nepieskaitīts raibenis ir dzī   (..)


dziedava 16-Apr-2019, 10:40

Ļoti atvainojos Viesturiem! V. Vintuļa jāņogu raibeņa novērojumi bija pieklīduši pie V. Vīganta. Nu tas ir labots. Tabulā ieviesta arī viena papildus aile ar novērojumu ar foto skaitiem. Izlabota arī lielā koptabula. Viestur (Vintuli) -   (..)


kamene 16-Apr-2019, 10:30

Interesants un vispusīgs apkopojums! Speciāli neiespringu uz simboliem, ja neskaita baltsamtīti, bet diezgan daudz ir sanācis Baltsamtīte gan pamaz, jo ganos pa austrumdaļu, bet kopējā karte ir vērtīgs papildinājums šīs sugas izplatības   (..)


Wiesturs 15-Apr-2019, 23:07

Jauks raksts! Vienīgi esmu kaut kur pazudis jāņogu raibeņa sakarā. Pat ja divus novērojumus manā dārzā (aprīlī un jūnijā) skaita kā vienu vietu, sanāk 7, reāli - 8 :)


felsi 15-Apr-2019, 23:06

Labs raksts ar stimlējošu efektu!


Ilona_rasa 14-Apr-2019, 23:48

Paldies Julitai!


pustumsa 14-Apr-2019, 21:29

Brīnišķīgi! Prieks par padarīto simtgades gadā!! Tā turpināt!!


putnologs 10-Apr-2019, 10:16

Voldemār, būtu lietderīgi, ja Tu attēlos vai zīmējumos parādītu, kā atšķirt mūsu "parastās" ganībērces un taigas ērci no šai rakstā minētajām pļavērcēm


kaarlisfrei 9-Apr-2019, 07:37

Poikāna kungs, protams, centrāltirgū krekls ar Donaldu Daku būs lētāks!


OKK 5-Apr-2019, 01:30

Tik lēti???


IlzeP 4-Apr-2019, 14:38

Ir precizēta informācija par kreklu cenām - lūdzu skatīties rakstā!


PruseBaiba 2-Apr-2019, 14:37

Paldies par ziņu. Par pamatu sekosim Kultūrvēsturisko novadu kartei. Pašreiz komentārā nav iespējams pievienot kartes attēlu, tādēļ nosūtu linkus, kurā atspoguļoti kultūrvēsturiskie novadi (Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale). Uzska   (..)


alisija220alisija0alise 2-Apr-2019, 08:13

Mums arī ir pļavās kaut kāda strīpaina ērce. Pati neesmu bijusi, bet kad būšu, nofotografēšu, vai palūgšu citus to izdarīt.


dziedava 1-Apr-2019, 21:12

P.S. Minētajā linkā neizdodas atrast, kur būtu redzams sadalījums, kas ietilpst Jūsu domātajā Latgalē un Vidzemē. Ja Rīga ietilpst Vidzemē, tad, acīmredzot, nav domāti plānošanas reģioni, kas redzami te: http://www.varam.gov.lv/lat/d   (..)


dziedava 1-Apr-2019, 21:05

Paldies! Vai minētajā laikā pievienotajiem novērojumiem jābūt šīgada redzējumam vai der arī senāki dati?


PruseBaiba 1-Apr-2019, 20:42

Paldies Julita Kluša par jautājumu. Jā, Rīga šajā konkursa izpratnē skaitās Vidzemes novada teritorijā. Papildu informācija par novadiem: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/?doc=13065 Balvas tiks pasniegtas 3 kategorijās: p   (..)


Vīksna 31-Mar-2019, 19:41

Paldies par skaidrojumu ! Jāpaskatās, varbūt vēl kāda cita ērce trāpās.


dziedava 29-Mar-2019, 17:32

Ja šo konkursu uztvert nopietni, tad tomēr derētu precizēt, kas domāts ar Vidzemi un Latgali. Piemēram, Rīga šī konkursa izpratnē skaitās Vidzeme vai nē? Ir tak reģionu izpratne un seno novadu izpratne - tas itin nemaz nav viennozīmīgi   (..)


patigunta 25-Mar-2019, 01:14

Sauszemes cūkām patīk arī peldēt. Pati novēroju - https://dabasdati.lv/lv/observation/tfbkgm6h59ijc9fuml1tm2gl83/ Atceros - ruksis palēkdamies skraidīja pa seklumu, tad iepeldēja tālu jūrā, līdz palika melna muguras strīpa, tad paz   (..)


goba 22-Mar-2019, 17:37

Vai jūs spējat iztēloties kaut vienu nebiologu, kurš ieraudzījis delfīnu (jebkādu) teiktu- "Re kur jūras cūka peld!"? :D


forelljjanka 21-Mar-2019, 18:27

Jā,kas vainas jūras cūkai?Ir tak arī jūras govs!Uz zemes dzīvojošās cūkas ir gana gudri radījumi,ar labu ožu,kas smalkāka pat kā sunim!;)


IlzeP 21-Mar-2019, 08:55

Nesaprotu, kādēļ jums cūkas nepatīk :)


Mangusts 20-Mar-2019, 13:36

Paldies par rakstu, taču izlasījusi nodomāju tāpat kā pēdējā komentāra autors - tikai nevajag delfīnus par cūkām saukt, lai cik zinātniski pamatoti tas būtu, lai tad iet afalīnas. Un vēl - nespeciālists uzreiz parādīs kas delfīnam   (..)


zemesbite 18-Mar-2019, 18:29

Manos bluķīšos kukaiņi paši saurbuši vajadzīgā diametra caurumus. :)


Wiesturs 17-Mar-2019, 12:56

Saprotu, ka viss lielākoties ir ideju līmenī un nav īpaši pārbaudīts, bet vai ir zināms, kādam jābūt urbumu diametram baļķēnos/ģipsī? Vai labāk saurbt dažāda diametra (no-līdz?). Man pašam pagalmā ir atstāti 2 stumbeņi - pried   (..)


Kukainis 16-Mar-2019, 17:23

Paldies, ļoti labas idejas ienākušās! Vērts pārdomāt. Ja kādu no mums uzaicinās no pirmsākumiem būvēt māju konkrētajā teritorijā, domāju, ka būsim gatavi konsultēt. Kā līdz šim esmu izteicies, tās ir manas pārdomas par "kukai   (..)


CerambyX 16-Mar-2019, 16:24

Materiālu apraksts ar tādu īsu aprakstu ar to potenciālo apdzīvotāju uzskaitījumu (nu cik to tā var +/- koncentrēti apkopot) ir, manuprāt, ļoti laba doma un ieteikums. Tur saraksts ar 10-15 (vai vairāk, ja tas ir tā iespējams) materiāl   (..)


Martins 16-Mar-2019, 16:00

Trešdienas vakarā sarakstītais vnk pazuda un ceturtdienas rīts gan garām, bet nekas jau nebeidzas. Dublis 2. Ideālo kukaiņu māju, Voldemār, Tu pats jau esi uzzīmējis. Bet dzīvē jau ideāli reti kad sanāk – mājas tapšanu ietekmē pie   (..)


goba 15-Mar-2019, 09:12

Ļoti labs raksts. Paldies. Tikai, lūdzu, neiesakiet delfīnus saukt par cūkām. Delfīns ir delfīns, vienalga ar pudeļ degunu, snīpi vai galvu. :)


CerambyX 13-Mar-2019, 20:37

Pārdomājot šo jautājumu vēlreiz, tad nu es teiktu, ka droši vien daudz kas ir atkarīgs no tā kādam mērķim to konkrēto 'kukaiņu māju' būvē, jo manā izpratnē mērķi varbūt dažādi - piemēram, vai nu sabiedrības izglītošanai vai   (..)


Vīksna 12-Mar-2019, 13:45

Mums te vairāk māls, bet uz veciem smilšainiem ceļiem bites dzīvo, pie kapiem sabērtās smilšu kaudzēs dažādas bites un vēl kas cits dzīvo.Pat varbūt nekas sarežģīts nav jātaisa, ko līdzīgu kas dabā un, lai būtu ko ēst tuvumā k   (..)


nekovārnis 12-Mar-2019, 12:32

Interesants raksts un tēma. Gribētos pievienot arī savus vērojumus un priekšlikumus. Jāpiekrīt Voldemāram, ka kukaiņi ziemo galvenokārt pie zemes. Manā malkas nojumē faktiski viss "dusošais slānis" ir starp pēdējo malkas pagali un tr   (..)


Kukainis 11-Mar-2019, 19:17

Paldies visiem komentētājiem! Es jau pārstāvu tikai savu viedokli. Iespējams, ir labāka pieredze kā man. Neesmu jau apsekojis visas kukaiņu mājas, iespējams dažas ir ļoti labas. Taču par manis apsekotajām kukaiņu mājām esmu pārlieci   (..)


CerambyX 11-Mar-2019, 13:37

Tīri diskusijai nedaudz oponēšu rakstā paustajai pamatdomai, ka daudzas jau esošās kukaiņu mājas ir nekam nederīgas no kukaiņu viedokļa. T.i pēc rakstītā var saprast, ka tās ir nederīgas dažādiem plēvspārņiem (bišveidīgajiem un   (..)


Martins 11-Mar-2019, 11:51

Nekas nav tik nedrošs, kā drošs apgalvojums! :) Pēdējos gados tiešām ir tapušas daudz kukaiņu mājas un daudzas no tām tieši AR entomologu konsultācijām vai pat dalību. Cik precīzi padomi ir ievēroti - tas ir cits jautājums. Pat pirm   (..)


ūdensvistiņa 11-Mar-2019, 10:46

Tieši tā,bez foto. 70-tos gg. savā dārzā redzēju zilrīklīti, ap 87.g.pavasarī dārzam pārlidoja divas smilšvistiņas, un tās nu ir sugas,ko sajaukt nevar,pēdējās turklāt vēroju ar binokli. Pirms 2000.g. divas reizes redzēju mājas a   (..)


Vīksna 10-Mar-2019, 23:11

Man pašas zemes bites mājas D pusē pie veca ceriņu krūma zemē dzīvo. Un kleķa būdas sienā pūkbites un viss pārējais.No meža dārzā iestādīju lakačus, savairojušies, kur pavasarī bites lido, arī zeltstarītēs, tūsklapēs. Labi,k   (..)


zemesbite 10-Mar-2019, 17:36

Pirms dažiem gadiem izlasīju, ka zemesbitēm var ierakt zemē puķupodu ar caurumu uz augšu, iekšā materiāls no peļu midzeņiem. Tā arī izdarīju, bet līdz šim rezultātu nav. :( Pārējiem kukaiņiem vienkārši krauju kaudzē dažādas   (..)


Laimeslācis 9-Mar-2019, 22:37

Paldies par daudziem labiem padomiem! Varēsim izlabot dažas kļūdas un pabeigt, pērnpavasar līdz galam nepabeigto, kukaiņu māju. Mums pietrūka materiālu un zināšanu. :)


Martins 9-Mar-2019, 20:45

Ati, saki lūdzu, ko Tu domā ar "nepierādāmus retumus". Retas sugas, bez foto dokumentācijas? Ja tā, tad ja vien tie nav kaut kas ļoooti rets, kam bez n pierādījumiem neviens neticēs un Tu skaidri zini, ko esi redzējis - liec iekšā DD. Pr   (..)


ūdensvistiņa 9-Mar-2019, 10:16

Balvu novads mani iedvesmoja veidot šā gada "Galējo ziemeļu"-Rūjienas,Mazsalacas,Naukšēnu novadu putnu sarakstu. Ar Liepājas apvidu konkurēt nav iespējams nevienā aspektā,bet varbūt tuvu 150 sugām izdodas sakasīt. Vēsturiski dažus ne   (..)


de kje 8-Mar-2019, 10:57

PS.Valdis Pilāts, es domaju, ka afalinas piesaistijusi lielaa jauno (sudrablashu varbūt vimbuka redzams bildee) koncentrācija upju grivās (Gauja-Daugava)


de kje 8-Mar-2019, 10:55

Lielaa Jūŗas cuuka !! DER!! :) Paldies par rakstu!


Gunita5555 8-Mar-2019, 10:42

Hmm, izrādās, ka pļavas silpurene pat sarkanajā grāmatā ierakstīta, bet mums viņa aug griezdamās pļavā un šur tur mežā... Un pārējie nosauktie augi arī... Un tam visam pāri taisās Rail Baltic dzelzceļu pārlaist...


LailaG 6-Mar-2019, 17:44

Paldies,daudz jauna


Kurmata 6-Mar-2019, 12:28

Paldies! Tiešām labi uzrakstīts!


Igors 5-Mar-2019, 18:16

Ļoti interesants raksts, paldies Valdi! Divi vaļi arī 04/03/2019: https://dabasdati.lv/lv/observation/34sb1nu717fi0plnb3ojnbdt62/


Rekmanis 5-Mar-2019, 16:41

Ļoti interesants raksts, un daudz jaunas informācijas. Paldies Valdim par rakstu.


Wiesturs 3-Mar-2019, 16:49

Nu, ja novērotājs nepazīst galīgi nevienu strupasti vai peli, tad noteikti ir jēga, jo dažas sugas var noteikt arī pēc bildēm. Ar ciršļiem - pēc bildes ir grūti. Ūdens cirsli (ciršļus, jo pastāv iespēja par otru sugu) pēc bildes no   (..)


IlzeP 3-Mar-2019, 09:57

Man zīdītāju atlanta sakarā radās jautājums, vai ir jēga fotografēt beigtas strupastes, citus peļveidīgos un ciršļus (tādi gadās itin bieži) - vai ir iespējams pēc šādām bildēm noteikt vismaz daļu sugu? Un, ja ir, kam jābūt bi   (..)


forelljjanka 25-Feb-2019, 20:39

Konkurss ir konkurss un tam ir konkrēts mērķis!Tomēr,nevienam nav aizliegts ziņot DDatos nosauktās sugas(un ne tikai)! ;)


PruseBaiba 25-Feb-2019, 11:52

Paldies aktīvajiem Dabas vērotājiem! Precizējam, ka uz šo konkursu mūsu interese ir tieši Vidzeme un Latgale arī dzan tāpēc, ka jau pēc jūsu visu komentāriem redzams, ka dažas no interesējošajām augu sugām ir mazāk sastopamas, atra   (..)


kamene 25-Feb-2019, 10:15

Kā to rāda arī DD ziņojumu karte, Vidzeme un Latgale no pļavas silpurenēm ir patukša, ja neskaita Rīgas, Ogres, Daugavpils apkārtni un piejūru. Gribētu redzēt, kur vēl kāds citur atradīs, jo man nav izdevies. Kaut arī pa visu teritori   (..)

Gada simboli 2018 Dabasdatos (14)

Tā kā 2019. gada aktīvā sezona dabā jau sākusies pilnā sparā, pēdējais laiks atskatīties, kā Dabasdatos veicies pagājušā gadā izziņotajiem Gada simboliem. Gada dzīvnieks – vāvere Sciurus vulgaris. Foto: Viktors Ivanovs 2018. gadā Dabasdatos kā Gada sugas tika izziņotas: vāvere Sciurus vulgaris, pļavu tilbīte Tringa totanus, simtkāji Chilopoda, jāņogu raibenis Polygonia c-album, parastais ozols Quercus robur, madaras [...]

Pērc kreklu un atbalsti putnu tiešraides! (3)

Latvijas Dabas fonds jau astoto gadu nodrošina tiešraides no aizsargājamo putnu sugu ligzdām. Šogad tiks rādītas septiņas ligzdas – jūras ērgļu, zivjērgļu, melno stārķu un citu. Šādā apjomā un tehniskajā kvalitātē tiešraides iespējams nodrošināt tikai pateicoties ziedotāju atbalstam. Tāpēc Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar SIA "Motacilla" ir radījuši īpašus kreklus ar tiešraižu varoņu – zivjērgļu [...]

2019. gada pavasara ērces (3)

Latvijā ir zināmas astoņas ganībērču Ixodes ģints sugas. 2018. gadā atklāta jauna suga Ixodes acuminatus. Divas ganībērces – suņa ērce Ixodes ricinus un taigas ērce Ixodes persulcatus ir galvenās dažādu slimību ierosinātāju (ērču encefalīta vīrusa, Laima boreliozes baktērijas Borrelia burgdorferi, ērlihiozes baktērijas Erlichia sp., Q-drudža baktērijas Coxiella burnetii, babesiozes mikrosporīdijas Babesia sp.) pārnesējas dzīvniekiem [...]

Iznācis jaunais žurnāla “Putni dabā” numurs

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir izdevusi jauno "Putni dabā" numuru, kura vāku rotā 2019. gada varone – mežirbe. Žurnālā var lasīt par to, kā putnam sokas, kur to atrast un kā atpazīt, kā arī par to, ko šogad plānots paveikt, lai to aizsargātu. Šajā numurā atskatāmies uz 2018. gada putnu uzskaitēm: ligzdojošo putnu monitoringā skaita pārmaiņas analizētas [...]

Laiks būvēt “kukaiņu māju”! (14)

Pasaulē samazinās kukaiņu sugu daudzveidība, ieskaitot ziedaugu apputeksnētājus. Ikvienam zināms par "apputeksnētāju krīzi" daudzviet Pasaulē. Protams, labības augiem, kaņepēm, lazdām u.c. tie nav nepieciešami. Taču vēlamies arī ābolus, bumbierus, plūmes, ķiršus, jāņogas, gurķus, ķirbjus, kam nepieciešami apputeksnētāji. Arī divgadīgajiem augiem – kāpostiem, burkāniem un bietēm – tas ir nepieciešams. Eļļas auga – rapša – [...]

Vai vērojama afalīnu invāzija? (12)

Ja kāds pirms diviem mēnešiem man būtu teicis, ka nākamos divu mēnešus Latvijas piekrastes ūdeņos uzturēsies divas vai pat trīs afalīnas, ko apliecinās 8 publiskotas (noslēpumā nepaturētas) ziņas par novērošanu [1], es vismaz pie sevis būtu nodomājis, vai teicējam viss ir kārtībā ar galvu. 1. attēls. Afalīna pie Mangaļsalas 2019. gada 27. februārī. Foto: Igors Deņisovs Man [...]

Konkurss par pavasara augiem (11)

No šī gada 23. februāra līdz 30. jūnijam Vides risinājumu institūts un Latvijas Dabas fonds aicina ziņot par deviņu pavasara augu sugu atradnēm Vidzemē un Latgalē! Ziņojamās augu sugas ir gaiļbiksīte, smaržīgā madara, parastā zalktene, parastā māllēpe, pļavas silpurene, parastā kreimene, efeju sētložņa, rasaskrēsliņš un lielā strutene. Novērojumiem obligāti jāpievieno fotogrāfijas. Papildu informācija: baiba.pruse@videsinstituts.lv

Aicinājums fotografēt ziemojošos odus pagrabos un alās (9)

Par Gada kukaini 2019 ir nominēts malārijas ods Anopheles maculipennis. Akcijas ietvaros šajā ziemā esmu apmeklējis 11 pagrabus un alas, kā arī esmu analizējis septiņus Dabasdati.lv ziņojumus. Man par lielu pārsteigumu konstatēju, ka no 18 apsekotajām vietām malārijas ods tika atrasts 14 vietās, t.i. 78% ziemošanas vietu bija malārijas ods! Tas ir pilnīgā pretrunā ar [...]

Akcijas "Ziņo par putniem dārzā 2019" rezultāti (3)

Jau trešo reizi gadu esam iesākuši ar Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) akciju "Ziņo par putniem dārzā", kuras laikā ikviens tika aicināts saskaitīt, cik putnu ir viņa dārzā. Akcijas laikā no 2019. gada 25. līdz 27. janvārim putni skaitīti 215 dārzos, kuros novēroti 6194 putni no 55 sugām. Visbiežāk ziņots par lielo zīlīti un zilzīlīti, bet [...]

Talka ūdensputnu ligzdošanas apstākļu uzlabošanai Lubāna mitrājā

Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu interesentu un dabas draugu piektdien, 8. februārī piedalīties talkā dabas liegumā "Lubāna mitrājs", lai palīdzētu uzlabot ūdensputnu ligzdošanas apstākļus. Turpinot iniciatīvu "Daru labu dabai", talkā plānots no krūmiem atbrīvot Lubāna mitrāja Īdeņas dīķos mākslīgi veidotās salas, tā radot labvēlīgākus ligzdošanas apstākļus ūdensputniem. Kopumā vairāk nekā simts mākslīgās salas Lubāna mitrājā [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2019
© dabasdati.lv
Saglabāts