Aktīvie lietotāji: 34 Kopējais novērojumu skaits: 968093
Tu neesi reģistrējies
Pēdējie novērojumi
Lauku balodis Columba palumbus
4-Jun-2020, Wiesturs
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
4-Jun-2020, Wiesturs
Niedru lija Circus aeruginosus
4-Jun-2020, Wiesturs
Žubīte Fringilla coelebs
4-Jun-2020, Wiesturs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
4-Jun-2020, Wiesturs
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-Jun-2020, Wiesturs
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
4-Jun-2020, Wiesturs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
4-Jun-2020, Wiesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
4-Jun-2020, Wiesturs
Pelēkā pīle Anas strepera
4-Jun-2020, Wiesturs
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
4-Jun-2020, Wiesturs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
4-Jun-2020, Wiesturs
Melnais zīriņš Chlidonias niger
4-Jun-2020, Wiesturs
Lielā zīlīte Parus major
4-Jun-2020, Wiesturs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
4-Jun-2020, Wiesturs
Lauku balodis Columba palumbus
4-Jun-2020, Wiesturs
Laucis Fulica atra
4-Jun-2020, Wiesturs
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-Jun-2020, Wiesturs
Ķīvīte Vanellus vanellus
4-Jun-2020, Wiesturs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-Jun-2020, Wiesturs
Dzeltenā cielava Motacilla flava
4-Jun-2020, Wiesturs
Dzeltenā cielava Motacilla flava
4-Jun-2020, Wiesturs
Dārza ķauķis Sylvia borin
4-Jun-2020, Wiesturs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
4-Jun-2020, Wiesturs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
4-Jun-2020, Wiesturs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
4-Jun-2020, Wiesturs
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-Jun-2020, Wiesturs
Somzīlīte Remiz pendulinus
4-Jun-2020, Wiesturs
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
4-Jun-2020, Wiesturs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
4-Jun-2020, Wiesturs
Melnais strazds Turdus merula
4-Jun-2020, Wiesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-Jun-2020, Wiesturs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
4-Jun-2020, Wiesturs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
4-Jun-2020, Wiesturs
Baltā cielava Motacilla alba
4-Jun-2020, Wiesturs
Žagata Pica pica
4-Jun-2020, Wiesturs
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-Jun-2020, Wiesturs
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
4-Jun-2020, Wiesturs
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
4-Jun-2020, Wiesturs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
4-Jun-2020, Wiesturs
Meža pīle Anas platyrhynchos
4-Jun-2020, Wiesturs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
4-Jun-2020, Wiesturs
Laucis Fulica atra
4-Jun-2020, Wiesturs
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-Jun-2020, Wiesturs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-Jun-2020, Wiesturs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
4-Jun-2020, Wiesturs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
4-Jun-2020, Wiesturs
Baltā cielava Motacilla alba
4-Jun-2020, Wiesturs
Zilrīklīte Luscinia svecica
2-Jun-2020, Wiesturs
Žagata Pica pica
4-Jun-2020, Wiesturs
Lielais ķīris Larus ridibundus
29-Nov-2020, Edgars Smislovs
Kajaks Larus canus
29-Nov-2020, Edgars Smislovs 1
Tumšā pīle Melanitta fusca
29-Nov-2020, Edgars Smislovs
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
29-Nov-2020, Edgars Smislovs 1
Melnā pīle Melanitta nigra
29-Nov-2020, Edgars Smislovs
Kākaulis Clangula hyemalis
29-Nov-2020, Edgars Smislovs
Lielā čakste Lanius excubitor
29-Nov-2020, Edgars Smislovs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
29-Nov-2020, Edgars Smislovs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
29-Nov-2020, Edgars Smislovs
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
28-Nov-2020, Edgars Smislovs
Baltais gārnis Egretta alba
28-Nov-2020, Edgars Smislovs
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
30-Nov-2020, NjPolis
Dzeguze Cuculus canorus
3-Jun-2020, Wiesturs
Žubīte Fringilla coelebs
3-Jun-2020, Wiesturs
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-Jun-2020, Wiesturs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-Jun-2020, Wiesturs
Melnais strazds Turdus merula
3-Jun-2020, Wiesturs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-Jun-2020, Wiesturs
Dārza ķauķis Sylvia borin
3-Jun-2020, Wiesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-Jun-2020, Wiesturs
Žubīte Fringilla coelebs
3-Jun-2020, Wiesturs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-Jun-2020, Wiesturs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
3-Jun-2020, Wiesturs
Melnais strazds Turdus merula
3-Jun-2020, Wiesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-Jun-2020, Wiesturs
Ķivulis Spinus spinus
4-Jun-2020, Wiesturs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
4-Jun-2020, Wiesturs
Peļu klijāns Buteo buteo
4-Jun-2020, Wiesturs
Dārza ķauķis Sylvia borin
4-Jun-2020, Wiesturs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
4-Jun-2020, Wiesturs
Žubīte Fringilla coelebs
4-Jun-2020, Wiesturs
Koku čipste Anthus trivialis
4-Jun-2020, Wiesturs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
4-Jun-2020, Wiesturs
Dadzītis Carduelis carduelis
4-Jun-2020, Wiesturs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
4-Jun-2020, Wiesturs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-Jun-2020, Wiesturs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
4-Jun-2020, Wiesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
4-Jun-2020, Wiesturs
Bezdelīga Hirundo rustica
4-Jun-2020, Wiesturs
26-Nov-2020, Laimeslācis 2
Dzeltenā cielava Motacilla flava
4-Jun-2020, Wiesturs
Žubīte Fringilla coelebs
4-Jun-2020, Wiesturs
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
4-Jun-2020, Wiesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
4-Jun-2020, Wiesturs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
4-Jun-2020, Wiesturs
Mājas čurkste Delichon urbicum
4-Jun-2020, Wiesturs
Lauku zvirbulis Passer montanus
4-Jun-2020, Wiesturs
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-Jun-2020, Wiesturs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
4-Jun-2020, Wiesturs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
4-Jun-2020, Wiesturs
Pēdējās sugu izmaiņas
felsi 30-Nov-2020 22:06:16

Daudzveidīgā trihija Trichia varia ->


dziedava 30-Nov-2020 20:37:43

Arcīrija (nenoteikta) Arcyria sp. ->


dziedava 30-Nov-2020 20:33:38

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 30-Nov-2020 20:28:31

Sēne (nenoteikta) ->


CerambyX 30-Nov-2020 16:39:03

Skujkoku zilganā krāšņvabole Buprestis rustica ->


roosaluristaja 30-Nov-2020 16:08:24

Skrimšļainā eksīdija Exidia cartilaginea ->


Edgars Smislovs 30-Nov-2020 15:41:57

Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis ->


Surrikac 30-Nov-2020 14:49:51

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


maariite 29-Nov-2020 19:10:30

Sūna (nenoteikta) ->


roosaluristaja 29-Nov-2020 18:26:34

Sējas zoss (līdz sugai/pasugai nenoteikta) ->


Ilona_rasa 29-Nov-2020 13:57:18

Balodis (nenoteikts) Columba sp. ->


Ansis 29-Nov-2020 13:01:44

Parastā apse Populus tremula ->


roosaluristaja 29-Nov-2020 11:20:03

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 29-Nov-2020 10:23:37

Ziedaugs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 29-Nov-2020 09:50:46

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 29-Nov-2020 09:09:26

Nezināms ->


roosaluristaja 29-Nov-2020 08:53:33

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 28-Nov-2020 22:58:49

Dzenis Dendrocopos sp. Dendrocopos sp. ->


Mo 28-Nov-2020 19:39:16

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Acenes 28-Nov-2020 18:11:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 28-Nov-2020 17:35:33

Nezināms ->


roosaluristaja 28-Nov-2020 15:16:28

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 28-Nov-2020 14:02:21

Greizā trihija Trichia contorta ->


roosaluristaja 28-Nov-2020 13:57:19

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 28-Nov-2020 13:56:24

Gailene (nenoteikta) Cantharellus sp. ->


dziedava 28-Nov-2020 13:38:51

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 28-Nov-2020 12:39:29

Nezināms ->


CerambyX 28-Nov-2020 12:38:37

Pūcīte (nenoteikta) Noctuidae sp. ->


Ansis 28-Nov-2020 12:30:34

Plakanstaipeknis (nenoteikts) Diphasiastrum sp. ->


CerambyX 28-Nov-2020 12:24:33

Priežu sienāzis Barbitistes constrictus ->


roosaluristaja 28-Nov-2020 11:42:28

Nezināms ->


IlzeP 28-Nov-2020 09:22:55

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 28-Nov-2020 00:25:47

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


dziedava 27-Nov-2020 22:12:46

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 27-Nov-2020 21:51:19

Nezināms ->


Ivars L. 27-Nov-2020 21:39:59

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 27-Nov-2020 21:00:31

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 27-Nov-2020 20:38:13

Lindblada gļotsēne Lindbladia tubulina ->


nekovārnis 27-Nov-2020 20:15:44

Nezināms ->


nekovārnis 27-Nov-2020 20:13:47

Ūdensmīlis (nenoteikts) Hydrophilidae sp. ->


Ansis 27-Nov-2020 19:31:18

Nezināms ->


Ansis 27-Nov-2020 19:20:19

Nezināms ->


Ansis 27-Nov-2020 19:06:20

Nezināms ->


Edgars Smislovs 27-Nov-2020 18:53:19

Melngalvas kaija Larus melanocephalus ->


Ansis 27-Nov-2020 18:52:38

Nezināms ->


Edgars Smislovs 27-Nov-2020 18:40:05

Reņģu kaija Larus fuscus ->


Edgars Smislovs 27-Nov-2020 18:38:39

Reņģu kaija Larus fuscus ->


Edgars Smislovs 27-Nov-2020 18:37:06

Reņģu kaija Larus fuscus ->


Edgars Smislovs 27-Nov-2020 18:35:33

Reņģu kaija Larus fuscus ->


Edgars Smislovs 27-Nov-2020 18:34:35

Reņģu kaija Larus fuscus ->


felsi 27-Nov-2020 17:12:18

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 27-Nov-2020 16:20:56

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 27-Nov-2020 16:06:55

Pētereņu sfings Hemaris tityus ->


pētniece 27-Nov-2020 15:38:32

Bērzu lapiņpiepe Lenzites betulina ->


kamene 27-Nov-2020 15:13:27

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 27-Nov-2020 11:33:28

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 27-Nov-2020 11:21:34

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


dziedava 27-Nov-2020 11:18:43

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 27-Nov-2020 11:16:58

Rumpuču skrimslene Guepinia helvelloides (syn. Tremiscus helvelloides) ->


dziedava 27-Nov-2020 11:04:33

Sūnu eokronarcija Eocronartium muscicola ->


dziedava 27-Nov-2020 10:28:44

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 27-Nov-2020 09:03:32

Nezināms ->


IlzeP 27-Nov-2020 09:02:51

Nezināms ->


IlzeP 27-Nov-2020 09:02:33

Nezināms ->


IlzeP 27-Nov-2020 09:01:46

Nezināms ->


IlzeP 27-Nov-2020 09:01:27

Nezināms ->


IlzeP 27-Nov-2020 09:01:05

Nezināms ->


CerambyX 26-Nov-2020 23:59:30

Mugurpelde Notonecta sp. Notonecta sp. ->


CerambyX 26-Nov-2020 23:59:23

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 26-Nov-2020 23:58:43

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 26-Nov-2020 23:57:36

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Ivars L. 26-Nov-2020 21:31:43

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 26-Nov-2020 21:24:34

Sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 26-Nov-2020 21:24:09

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 26-Nov-2020 20:42:24

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ansis 26-Nov-2020 19:18:42

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 26-Nov-2020 18:49:23

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 26-Nov-2020 18:48:45

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


nekovārnis 26-Nov-2020 14:29:30

Labirintzirneklis Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica ->


Ivars L. 26-Nov-2020 13:35:18

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ansis 26-Nov-2020 11:21:51

Kamolu donis Juncus conglomeratus ->


Ansis 26-Nov-2020 11:20:55

Kamolu donis Juncus conglomeratus ->


Ansis 26-Nov-2020 11:16:00

Plakanais donis Juncus compressus ->


Ansis 26-Nov-2020 11:06:11

Posmainais donis Juncus articulatus ->


Ansis 26-Nov-2020 11:02:40

Posmainais donis Juncus articulatus ->


Ansis 26-Nov-2020 10:32:15

Donis (nenoteikts) Juncus sp. ->


Ansis 26-Nov-2020 10:29:29

Donis (nenoteikts) Juncus sp. ->


Ansis 26-Nov-2020 10:27:52

Donis (nenoteikts) Juncus sp. ->


Laimeslācis 26-Nov-2020 09:25:28

Piltuvjzirneklis (nenoteikts) Agenelidae sp. ->


Laimeslācis 26-Nov-2020 09:24:24

Piltuvjzirneklis (nenoteikts) Agenelidae sp. ->


Ansis 26-Nov-2020 08:35:04

Donis (nenoteikts) Juncus sp. ->


Ivars L. 25-Nov-2020 21:45:23

Kļavu apaļpore Oxyporus populinus ->


Ivars L. 25-Nov-2020 21:13:44

Kladonija (nenoteikta) Cladonia sp. ->


IlzeP 25-Nov-2020 20:08:38

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 25-Nov-2020 20:08:11

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 25-Nov-2020 20:02:21

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 25-Nov-2020 20:02:01

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 25-Nov-2020 20:01:40

Sānause Pleurotus sp. Pleurotus sp. ->


IlzeP 25-Nov-2020 20:01:18

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 25-Nov-2020 19:09:44

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ansis 25-Nov-2020 15:28:19

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Nov-2020 15:27:47

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Nov-2020 15:25:48

Sūna (nenoteikta) ->


Ivars L. 25-Nov-2020 15:02:48

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


CerambyX 25-Nov-2020 10:22:16

Parastais šņibītis Calidris alpina ->


roosaluristaja 25-Nov-2020 10:13:18

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 25-Nov-2020 10:12:25

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


roosaluristaja 25-Nov-2020 10:11:41

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 25-Nov-2020 10:09:44

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 25-Nov-2020 10:08:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 25-Nov-2020 10:06:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 25-Nov-2020 09:14:03

Nezināms ->


CerambyX 24-Nov-2020 23:02:30

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


CerambyX 24-Nov-2020 23:02:26

Nezināms ->


CerambyX 24-Nov-2020 23:01:20

Nezināms ->


CerambyX 24-Nov-2020 23:01:02

Nezināms ->


Igors 24-Nov-2020 21:30:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Igors 24-Nov-2020 21:28:55

Gārgale Gavia sp. Gavia sp. ->


CerambyX 24-Nov-2020 20:05:00

Mīkstblakts Trigonotylus sp. Trigonotylus sp. ->


CerambyX 24-Nov-2020 19:29:27

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 24-Nov-2020 17:13:46

Ozolu bumbuļu panglapsene Biorhiza pallida ->


dziedava 24-Nov-2020 13:34:17

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 24-Nov-2020 11:39:32

Slaidvairogblakts Elasmostethus sp. Elasmostethus sp. ->


CerambyX 24-Nov-2020 11:24:03

Vairogblakts Troilus luridus Troilus luridus ->


dziedava 24-Nov-2020 09:41:07

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Edgars Smislovs 23-Nov-2020 22:54:51

Lauku piekūns Falco tinnunculus ->


Ivars L. 23-Nov-2020 22:41:06

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 23-Nov-2020 22:12:15

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 23-Nov-2020 22:10:33

Cirtainā kroklapīte Plicaturopsis crispa ->


Ivars L. 23-Nov-2020 22:09:54

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 23-Nov-2020 22:07:21

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


Matrus 23-Nov-2020 19:55:11

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 18:55:04

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 18:07:43

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 18:04:54

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 18:01:18

Tintene (nenoteikta) Coprinus sp., Coprinellus sp., Coprinopsis sp., Parasola sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 18:00:41

Sēne (nenoteikta) ->


Matrus 23-Nov-2020 16:48:43

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 23-Nov-2020 16:10:26

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


kamene 23-Nov-2020 16:01:53

Nezināms ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:51:35

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:48:37

Nezināms ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:47:53

Sējas zoss (līdz sugai/pasugai nenoteikta) ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:43:02

Nošķeltā eksīdija Exidia truncata ->


VijaS 23-Nov-2020 13:41:18

Krāšņā sarene Coriolopsis trogii ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:32:39

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:31:07

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:26:01

Cauna Martes sp. Martes sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:25:32

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:18:49

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Kukainis 23-Nov-2020 08:40:27

Nezināms ->


Kukainis 23-Nov-2020 08:39:37

Nezināms ->


Ansis 22-Nov-2020 23:36:23

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 22-Nov-2020 23:36:00

Nezināms ->


IevaM 22-Nov-2020 22:47:18

Nezināms ->


VijaS 22-Nov-2020 21:05:18

Parastā irbene Viburnum opulus ->


IlzeP 22-Nov-2020 19:26:47

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 22-Nov-2020 19:25:13

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 22-Nov-2020 19:22:39

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ukaduks 22-Nov-2020 19:14:59

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


nekovārnis 22-Nov-2020 19:09:55

Skudra (nenoteikta) Formicidae ->


Matrus 22-Nov-2020 14:35:29

Īspirkstu mizložņa Certhia brachydactyla ->


CerambyX 22-Nov-2020 13:58:58

Nezināms ->


dziedava 22-Nov-2020 11:31:01

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


Laimeslācis 22-Nov-2020 10:59:39

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


dziedava 22-Nov-2020 00:32:29

Nezināms ->


Edgars Smislovs 22-Nov-2020 00:28:04

Zivju gārnis Ardea cinerea ->


CerambyX 21-Nov-2020 23:17:18

Cikādiņa (nenoteikta) Cicadellidae sp. ->


Ansis 21-Nov-2020 21:57:24

Trauslzobu svītraine Rhabdoweisia fugax ->


Ansis 21-Nov-2020 21:53:29

Trauslzobu svītraine Rhabdoweisia fugax ->


Ansis 21-Nov-2020 21:05:44

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 21-Nov-2020 21:00:37

Sūna (nenoteikta) ->


roosaluristaja 21-Nov-2020 20:08:00

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 21-Nov-2020 19:57:02

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 21-Nov-2020 19:56:20

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 21-Nov-2020 19:54:46

Sēne (nenoteikta) ->


VijaS 21-Nov-2020 18:46:19

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


VijaS 21-Nov-2020 18:45:27

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


VijaS 21-Nov-2020 18:44:52

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


dziedava 21-Nov-2020 18:44:35

Garā ziedu metatrihija Metatrichia floriformis ->


VijaS 21-Nov-2020 18:43:42

Sānause Pleurotus sp. Pleurotus sp. ->


dziedava 21-Nov-2020 18:34:23

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


gunitak 21-Nov-2020 18:31:26

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


gunitak 21-Nov-2020 18:28:56

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


dziedava 21-Nov-2020 18:28:00

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Filips Bobinskis 21-Nov-2020 18:27:20

Sēne (nenoteikta) ->


Filips Bobinskis 21-Nov-2020 18:26:23

Cietpūpēdis (nenoteikts) Scleroderma sp. ->


Filips Bobinskis 21-Nov-2020 18:26:00

Cietpūpēdis (nenoteikts) Scleroderma sp. ->


Filips Bobinskis 21-Nov-2020 18:25:34

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Filips Bobinskis 21-Nov-2020 18:24:34

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 21-Nov-2020 18:21:19

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
dziedava 30.novembris, 22:54

Mērķis izcils - T.affinis ir kkas, kam, man šķiet, ir jābūt LV. Bet vēl nav noteikta! Tai ir 3-5 vijumi spirālē, tā spirāle, t.i. elatera 5-6mkm plata.


felsi 30.novembris, 22:26

Trenējos, atlasu labākās saklausītās metodes, nu kaut kāds progress jau ir. Bet nopietnībā, paskatījos, varbūt T, affinis, tas dod jaunu motivāciju:)


Laimeslācis 30.novembris, 22:23

Lielajām arī ir kātiņi, tikai tās galvas tik milzīgas, ka kātiņu grūti pamanīt. Vietām kur noliekušās, var redzēt kātiņus. Transportējot bija ļoti vārīgas, līdz ko paraudziņš kastītē apgāzās, vai piespiedās kastītes malai, tā radās saspiedums. Rītvakar mēģināšu abas sadalīt atsevišķos novērojumos.


dziedava 30.novembris, 22:18

Jā jā jā! :)


dziedava 30.novembris, 22:17

Imersiju man šķiet, liek tikai 1000x, es vispār no tās baidos :D, un to lieku UZ stikliņa, bet zem ir tikai ūdens. 400x labāk bez imersijas, bet lai ir ūdens un apaļas sporas.


Laimeslācis 30.novembris, 22:13

Jā smuka gan! :) Man pirmo reizi trāpijās, par to prieks. Tā jau arī droši vien būs vēl ar kādām retām sugām, kuras izrādīsies vienkārši nepamanītas. Tāpēc tik atliek meklēt, lai top skaidrāka izplatības un sastopamības bilde. :)


felsi 30.novembris, 22:06

Ir vēl materiāls ar ko pastrādāt, atkārtošu mikroskopēšanu. Mainu uz trihiju sp.


felsi 30.novembris, 21:50

Sporas ir ūdens ar imersijas piešprici, zem stikliņa, tad stikliņs noņemts, pēc būtības brāķis, bet sapratu kā garumu mērīt! Vismaz man liekas, ka atkodu.


dziedava 30.novembris, 21:15

Jā, izskatās gan līdzīgi, bet mazliet arī līdzīgi kādām no Trichia botrytis grupas gļotsēnēm, kur daļa sugu vēl nav iepazītas. Ja ir paraudziņš, tad vajag saglabāt. Varbūt ir tā, bet varbūt nē, jāiepazīst vairāk.


dziedava 30.novembris, 21:10

Un tām elaterām būtu mikroskopā jāpaskatās - vai daudz ir brīvu (nenoplīsušu) galu un vai gals normāli beidzas ar īsu smailīti vai garš, pakāpeniski sašaurinās.


dziedava 30.novembris, 21:08

Daudzveidīgajai trihijai elatera ir divkārši savīta. Te jau ir diezgan skaidri elateru foto - man izskatās, ka tie vijumi ir vairāk! Sporas ir ūdenī bildētas? Zem stikliņa? Domāju - kāpēc nav apaļas.


dziedava 30.novembris, 21:04

Līdz nesenai pagātnei bija tikai pāris novērojumi, no nākamgada jau jādomā, vai vēl skaitīt interesantajos. Bet smuka! :)


felsi 30.novembris, 20:55

Uz noglabātā paraudziņa izauga trihiju apstiprinošā daudzgalvainā gļotsēņu parazītsēne! (1. foto 4 X palielinājums). Nākamais foto 4 X palielinājums sporām galviņā. Sporas 12,1-13,2 um. Nu man sanāk daudzveidīgā trihija.


dziedava 30.novembris, 20:44

Diezgan grūti izsekot - vai varētu sadalīt 2 novērojumos, lai saprastu, kas uz kuru sugu attiecas? 6.-10.att. (un laikam arī pēdējā att. vairums) ir diezgan skaidri jāņogu enertenēma - ar kātiņu un galviņā bedrīte. Pārējās, lielākās, kam nav kātiņa, izskatās, ka varētu būt kas vēl interesantāks


dziedava 30.novembris, 20:37

Gan jau rūsainā arcīrija, tikai mulsina, ka uz ozola, jo parasti uz skujkokiem. Tomēr laikam tas nav tā strikti!


dziedava 30.novembris, 20:34

O, cik daudz! :)


dziedava 30.novembris, 20:34

Visdrīzāk daudzveidīgā trihija. Bet ja ir paraudziņš, var saglabāt.


Laimeslācis 30.novembris, 19:32

Krokainā purpurlāsene


IevaM 30.novembris, 18:44

Paldies! :)


roosaluristaja 30.novembris, 17:10

Tas ir normāli. Visiem tā mēdz gadīties. Arī man


kamene 30.novembris, 16:44

Vai! Protams, ka domāju dzelteno, bet ko uzrakstīju...


Rallus 30.novembris, 15:03

Stipri!


IlzeP 30.novembris, 13:58

Ja kāds vēlas pētīt (mikroskopēt, fotografēt) oranžas sēnītes, kas aug uz sikspārņu mēsliem, dodiet ziņu - nosūtīšu! Varu arī izstāstīt, kur meklēt svaigas :)


Piensaimnieks 30.novembris, 13:18

Paldies par sugas precizēšanu. Mazā Vējzaķsala ir ostas infrastruktūras degradēta apkaime, savādāk, tas ir neparasts nostūris, noslēpumaina pilsētas "kabata".


dziedava 30.novembris, 10:11

P.S. tas tīkliņš noderēs, ja nu izrādās retāka suga.


dziedava 30.novembris, 10:09

Pēc izmēra spriežot, varētu būt arī parastākā S.axifera, bet šādā paskatā no foto to droši noteikt nevarēs. Izskatās smuki caurspīdīgas vālītes - ja paraudziņu ļoti nesaspiedīs, varēs smuki redzēt tīkliņu mikroskopā :)


CerambyX 30.novembris, 02:54

Kas tur ir dziedājis, protams, bez ieraksta precīzi nevarēs pateikt - pilnīgi iespējams, ka circenis. Bet nu attēlos ir sienāzis nevis circenis :) Galvas forma circenim būs atšķirīga, pakaļkājas nav tik garas, vēdera galā esošaš cerkas garākas (mātītēm praktiski vienādā garumā ar dējekli - tāpēc izskatās, ka tur trīs 'ragi' no dibena lien ārā) utml. Ja salīdzina attēlus, tad jau tā atšķirība labi saskatāma.


OKK 30.novembris, 02:11

Tur ir tā, ka Pholidoptera griseoaptera nedzied mājās, tāpēc laikam, taisnība būs man.


ornitologs 30.novembris, 01:37

Vai tomēr nav circenis? Tipiska "dziedāšana" bija no tās vietas kur atradu šo.


Laimeslācis 29.novembris, 20:02

Apsveicu! :)


roosaluristaja 29.novembris, 19:03

O.K.


felsi 29.novembris, 18:43

Uldi, skujkoks, precīzāk, egļu zari.


roosaluristaja 29.novembris, 18:23

Tas ir lapu koks vai skuju koks? Ja lapu koks, tad T.encephala nevar būt, jo teorija māca, ka visas receklenes ir parazīti un T.encephala parazitē uz Stereum sanguinolentum, kas aug tikai uz skujkoiem. Uz lapu koka varētu būt Exidia thuretiana, kas ir nedaudz līdzīga


Ilona_rasa 29.novembris, 13:56

Paldies, Ieva!


IevaM 29.novembris, 13:47

Balodis


Matrus 29.novembris, 13:37

Paldies par paugurknābja gulbja kontroli, papildināju datu bāzi!


gunitak 29.novembris, 13:37

Paldies, Ruslan!


Matrus 29.novembris, 13:35

Tēviņš, dzimis 2012. gadā vai agrāk, apgredzenots 11.01.2015. Dārziņu attekā, datu bāzē 37 kontroles, pērn ar negredzenotu mātīti ligzdoja, iespējams Ķīšezerā (pāris ar 2 mazuļiem novērots līcī pie TEC dīķiem 17.10.2019.), pēdējo reizi kontrolēts šajā līcī 25.02.2020. Paldies par kontroli!


Ansis 29.novembris, 13:08

Tā ir kāda no introducētajām apsēm. Rīgā var būt vairākas sugas un hibrīdsugas. Neredzot lapas, pēc koka silueta vien, var neizdoties uzminēt pareizi. Bet dižkoks tā ir, jo visas introducētās apses lielākas par 5 m, atbilst valsts nozīmes dižkokam.


OKK 29.novembris, 05:28

https://www.youtube.com/watch?v=cJpB_AEZf6U


OKK 29.novembris, 05:28

Mani moca sirdzapziņa, tāpēc klausos


OKK 29.novembris, 05:27

Esmu bijis tajā rajonā un nositu 7


OKK 29.novembris, 04:59

Nja...


roosaluristaja 28.novembris, 23:53

Šo rajonu es nepārzinu. Nedaudz uz ziemeļiem: Mangaļi, Sarkandaugava 90.gados bija salīdzinoši mierīgi. Varēja, protams, arī nepaveikties


CerambyX 28.novembris, 23:46

Šis nebija tas rajons, kur ātrāk var pa degunu dabūt kā paspēt noteikt papeles sugu? Vai arī tā bija Kundziņsala, ko es domāju....?


Laimeslācis 28.novembris, 23:36

Skaists spalvspārnis, tikai nezinu kurš


roosaluristaja 28.novembris, 23:02

Neesmu dendrologs, bet stipri šaubos, ka tā ir Populus tremula. Apses parasti nestāda apstādījumos un 5,98m apsei būtu šausmīgs rekords, gandrīz divus metrus vairāk nekā pašreizējais Latvijas rekords. Manuprāt drīzāk kaut kāda papele, vai kaut kas uz to pusi


Laimeslācis 28.novembris, 22:51

Paldies, Julita! :)


dziedava 28.novembris, 22:39

Kausiņš - A.denudata = piltuvveida; A.affinis = neregulārām malām Sporu mākonis - A.denudata = turas stingri kausiņā tā visām malām klāt, stāv stingri vertikāli; A.affinis = sākumā stāvus, vēlāk noliecas, turas tikai kausiņa pamatnē, viegli nokrīt, atstājot kausiņu tukšu Ja runa par šīm divām, tad šīs pazīmes it kā ir par labu A.affinis. Bet ir vēl viena pazīme, ko redzēs ar laiku - herbārijā A.denudata paliek brūna. A.affinis ar laiku paliek sarkanbrūna. Te ir A.denudata pastāvējusi: https://dziedava.lv/daba/komentet_bildi.php?id=24592 Ja šīs ar tādas kļūs, tad vēlreiz padiskutēsim par A.denudata. :) Pagaidām es galīgo spriedumu nesaku, jo mani mulsina tas izklaidus augšanas fakts. Tāpēc interesanti vērot līdz galam. :)


Laimeslācis 28.novembris, 22:11

Aizmirsu piebilst, papildināju piezīmes un pieliku bildes ar tukšiem kausiņiem.


Laimeslācis 28.novembris, 22:07

Julita, jā krāsa tiešām ir ļoti koša, varētu teikt, ķieģeļkrāsa. Izskatīju bildes visām pieminētajām sugām. Sliecos vairāk uz irdeno, bet tas tik uz manu nepieredzējušo aci, tikai šķiet ka šai tie mākonīši nav tik kompaktas formas kā irdenai.


Mari 28.novembris, 21:40

Paldies, Julita :)


Mari 28.novembris, 21:37

Nē, diemžēl šim paraudziņš nav :( Jāgaida nākamais gads ....


felsi 28.novembris, 20:12

Tā, tagad pievienoju īstās bildes: 3 foto ar 4 X palielinājumu. Pēdējā 40 X palielinājums. Ir paraugs Julitai.


Laimeslācis 28.novembris, 19:32

Rudens zigspāres mātīte, jo nav zaļās joslas uz priekškrūšu sāniem un dējeklis nav garāks par 10. posmu


Laimeslācis 28.novembris, 19:08

Julita, apskatīju bildi. Galvenais ka izdevās pareizi noteikt! Liels paldies par noteikšanu! :)


CerambyX 28.novembris, 16:27

Vistu vanags?


roosaluristaja 28.novembris, 15:17

Ne viss, kas aug uz kokiem, ir piepes. Šī ir tipiska lapiņsēne. Diezgan raksturīga suga.


dziedava 28.novembris, 14:07

Marita, vai šim novērojumam ir saglabājies paraudziņš? Vajadzētu pārbaudīt, vai elateras tiešām savijas biezi no 3-7 lentām vai tomēr tikai no 2 lentām, kas būtu T.varia gadījumā. Jo abas sugas uz aci var būt sajaucamas.


dziedava 28.novembris, 14:05

Apskatīju mikroskopā. Ir tāda lieta, ka T.varia un T.contorta ir visādi ļoti līdzīgas, bet mikroskopiski atšķirama pazīme slēpjas elaterās. T.varia elateras ir savītas spirālē no divām lentām, bet T.contorta - no 3 līdz 7 lentām. Te šī paraudziņa mikroskopējums: https://dziedava.lv/dok/Trichia_varia_elatera.jpg Skatīju tā un šitā, bet man sanāk 2 lentas, kas ir par labu parastākajai sugai.


dziedava 28.novembris, 13:39

Nav skaidrs, kas te domāts kā gļotsēne. Gļotsēnes neredzu.


CerambyX 28.novembris, 12:34

Bildi no interneta dzēšu - tai nav nekāda saistība ar šo novērojumu. Visticamāk putns būs bijis jaunais krauķis - arī ziemā var būt, ka baltais laukums pie knābja tiem nav vēl 'nobriedis'. Paskati foto kaut vai putni.lv. Knābis krauķim, protams, nav 'kā pelēkajai vārnai' jeb forma ir nedaudz atšķirīga, bet tā kā Tu piezīmēs neko par krauķi neraksti, tad visticamāk, dabā vērojot putnu, neesi pievērsis knābja formai tik detalizētu uzmanību. Katrā ziņā, ja redz 'melno vārnu', tad vienmēr pirmais, ko vajag darīt - saprast vai tas nav krauķis, jo nu visbiežāk jau tā tas arī būs.


Kristers K 28.novembris, 12:25

Pirmo reizi redzēju tādu putnu.


CerambyX 28.novembris, 12:24

Kaut kā pārāk daudz versiju šim sāk parādīties :) Sienāzis tas ir, bet, manuprāt, Pholidoptera griseoaptera.


Kristers K 28.novembris, 12:24

Bildi pārbildeju no interneta, putns izskatījās tamlīdzīgs kā bildē.


Ansis 28.novembris, 12:18

Paldies, Uģi!


Edgars Smislovs 28.novembris, 08:26

Vēls rudens migrants.


OKK 28.novembris, 03:53

Žēl, ka nevar norādīt vienu


OKK 28.novembris, 03:45

Kaut kas līdzīgs Bitnera pūcītei, Sedina buettneri


OKK 28.novembris, 03:39

Izcili foto!


OKK 27.novembris, 23:19

Laikam līdz sugai nav nosakāma.


OKK 27.novembris, 23:18

Pūcīšu dzimta (Noctuidae)


Laimeslācis 27.novembris, 22:59

Zirneklis Anyphaena accentuata


Ukaduks 27.novembris, 22:02

Pacentīšos!


felsi 27.novembris, 21:22

Es kaut ko esmu tai programmā saspaidījusi, kad beigsies totālie aizliegumi, pasaukšu kādu gudrāku mani apmācīt:)


felsi 27.novembris, 21:20

Nebija atbilstoši šim novērojumam, tagad varētu izdzēst to, lai nejauc gaisu. Tie bija pie tās pašas tā saucamās badhāmijas, kas man ar sāk izskatīties pēc fizāras:)


roosaluristaja 27.novembris, 21:02

Domāju, ka Trametes hirsuta. Protams, nofotografēt cepurītes apakšpusi nekad nenāk par ļaunu


dziedava 27.novembris, 19:27

O, paldies Ansi! :)


OKK 27.novembris, 19:19

Skābeņu šūpotnis, Triodia sylvina


marsancija 27.novembris, 18:32

Paldies, Uģi, par sugu! Jā, statusam nebiju pievērsusi uzmanību.


dziedava 27.novembris, 17:35

Jauki, ka mikroskopējumi kļūst saprotamāki. Būtu labi iemācīties sporas mērīt! :)


dziedava 27.novembris, 17:32

Pag, nesapratu, foto ir pagalam vai nebija atbilstoši šim novērojumam?


dziedava 27.novembris, 17:30

Liku šos burvīgos foto Dziedavā un priecājos - tā gļotsēne uz sēnes ar visu attīstību - nu izcils novērojums! Diskusijā tikai par sugu, bet novērojums ar attīstību uz sēnes pats par sevi tik skaists!


felsi 27.novembris, 17:28

Atvainojos, izdzēsu visu mikroskopēšanu, sajaucās paraudziņi! Bet būs īstais, iepriekšējie bija no fizārbadhāmijas:(


felsi 27.novembris, 17:14

Uldim ir taisnība, arī augsne klasiska aleirijai:)


felsi 27.novembris, 17:11

Pievienoju 2 foto: galviņa 4 X palielinājums, sporas 40 X. Sporas vispār apaļas, izejmateriāls bija sīciņš, taisot esmu pati deformējusi.


dziedava 27.novembris, 16:56

Lieliski, ka paraudziņš! Nu tad laika gaitā - vai nu uz Dabas muzeju vai kā savādāk; šobrīd steigas nav, nesabojāsies, ja neturēs mitrumā. Izžūs gan, tur nu neko.


pētniece 27.novembris, 16:44

Vairāk argumentu man nav - nestrīdēšos.


roosaluristaja 27.novembris, 16:19

Visādi var būt. Man tomēr šķiet, ka rumpuču skrimslene šī noteikti nav.


pētniece 27.novembris, 16:15

Dabā krāsa sulīgi oranža. Fotogrāfijā - dzeltenāka.


roosaluristaja 27.novembris, 16:09

Manuprāt normāla aleirijas forma. Bet pats galvenais krāsa nav atbilstoša rumpuču skrimslenei. Pārak dzeltena.


pētniece 27.novembris, 15:54

Šoreiz atļaušos iebilst. Šai sēnei forma nebija ne kausveidīga ne šķīvjveidīga, bet ar vienu atvērtu malu. Gan augšpuse, gan apakšpuse pilnīgi vienādā oranžā krāsā. Ceļš pārbūvēts pagājušajā gadā, augsnē var būt iejauktas egles "detaļas".


pētniece 27.novembris, 15:45

Šodien paņēmu paraudziņu, jo iepriekšējais bija tā izžuvis, ka no elpas aizlidoja nezināmā virzienā. Uz celma skats nav mainījies - sēnītes tikpat svaigas. Lineālam iedaļa tiešām 1mm.


pētniece 27.novembris, 15:40

Paldies, Uldi. Nevarēju izšķirties, kura. Biju izvēlējusies nepareizo.


kamene 27.novembris, 15:12

Paldies, Julita. Tad būs jāuztaisa 2 novērojumi.


sandis 27.novembris, 14:59

Dzīvs, dzīvs - šobrīd diezgan aizņemts darbos. Noliedzu sev uz pāris mēnešiem "DD skatīšanos" - tas reizēm paņem par daudz laika :) "Diemžēl liceja" tāpēc, ka baidos no sugām, kam ar sporu izmēru vien nepietiek - pārējās detaļas būtu ļoti grūti iegūstamas, jo, kā jau nojaut - sagatavot paraugu kaut kam, ko ar aci neredz, ir ļoti sarežģīti :)


dziedava 27.novembris, 13:44

Sandi, licejas jau nav diemžēl, bet forši! :) Kad nu varēsi, tad noteiksi. Bet pats galvenais, ka esi dzīvs - pēc ilgās klusēšanas jau biju sākusi satraukties :D


sandis 27.novembris, 13:29

Labs :)) Un forši, ka akceptēji nosaukumu :)) Labāk nestāstīšu, kā es ar savu eksemplāru nomocījos - lai nenodzītu citiem mikroskopēšanas "apetīti" :D Diemžēl uz vasaras beigu / rudens sākuma koksnes paraugiem esmu pamanījis vēl dažas Licea sp. - šobrīd gan galīgi nav laika tām pieķerties.


sandis 27.novembris, 13:20

Kaut kad agrāk jau biju aizdomājies, ka tikai pēc bildes šo ģinti droši noteikt nav iespējams, bet roka necēlās mainīt uz "nenoteiktu"... Paldies, Julita, ka palīdzēji :D


dziedava 27.novembris, 12:34

Mazās grupās ir A.incarnata, bet tai it kā īsāks kātiņš (0,1-0,5mm) un parasti bālāka - bāli rozā. Vispār tādi izkaisīti eksemplāri nav raksturīgi arcīrijām. Mazās grupās ir arī A.insignis, bet tai d=0,2-0,5mm; te izskatās vairāk. A.minuta var būt izkaisīti eksemplāri, bet arī tās ir sīkas - d=0,3-0,5mm ar mazu kātiņu 0,2-0,5mm. Un visbeidzot ir Arcyria helvetica, kas gandrīz vai derētu, ja ne krāsa - tai jābūt vīnsarkanai, kas izbalē pelēkrozā. Un kātiņš gandrīz melns, tas te nav. Vārdsakot - interesanti! :) Pirmkārt laikam jātiek skaidrībā, vai no kausiņa sporu stadijā viegli atdalās.


dziedava 27.novembris, 12:13

Izgāju cauri atslēgai. Jā, tādas košas īsti nekas cits nemaz nav kā A.denudata un A.affinis. Viņas bija košas, tas nav foto efekts? Ja košas, tad galvenā atšķirība ir tas kausiņš un vai tas sporu mākonis turas pie kausiņa stingri. T.i., ja ir grupa ar daudzām, tad A.affinis vajadzētu būt kādam eksemplāram ar tukšu kausiņu, jo tas mākonis turas tikai vienā sīkā vietiņā kātiņa galā un viegli atdalās. Savukārt A.denudata mākonis turas visā kausiņā un tik viegli neatdalās. Taču te visvairāk mulsina, ka eksemplāri ir izkaisīti, nevis ciešās grupās. Ja nebūtu tik spilgti, tad skatītu citus variantus.


Vīksna 27.novembris, 11:52

Paldies !


dziedava 27.novembris, 11:40

Es teiktu, ka tik vienkārši un ar parastāko sugu vis nebūs :)). Irdenajai kausiņš pie kātiņa neapliecas vālītei, un pati vālīte stāv taisna un stingra, neizplūst uz visām pusēm. Pirmkārt neparasti, ka tāda kā saplacināta, nav izstiepta, kas vispār arcīrijām nav raksturīgi. Tajās sporu stadijas bildēs izskatās, ka tas kausiņš apliec vālīti - tāda spīdīga maliņa. Varētu domāt, ka Arcyria affinis, bet tā it kā aug ciešās grupās. Man izskatās neparasti :) Vēlāk mēģināšu iziet cauri noteicēja atslēgai.


roosaluristaja 27.novembris, 11:21

Varētu būt Lepiota cristata


dziedava 27.novembris, 11:18

Visticamāk, ka būs visbiežākā no tāda veida sēnēm - Physarum album. Ja nu būs paraudziņš, kādreiz varēs pārbaudīt.


roosaluristaja 27.novembris, 11:17

Pēc rumpuču skrimslenes neizskatās


roosaluristaja 27.novembris, 11:14

Te vajadzētu būt divām sugām. Augšējos attēlos ir dziedzerainā eksīdija, bet apakšējā tās plānās ir Exidia pithya


roosaluristaja 27.novembris, 11:05

Manuprāt Daedaleopsis confragosa


dziedava 27.novembris, 11:04

Tāda pat nav redzēta. Izskatās tā kā Stilbella byssiseda, bet it kā mazliet par lielu, tā ir ap 1-1,5mm, te jau uz 2mm velk (iedaļa ir 1mm?). Katrā ziņā velk uz jaunu sugu Latvijā ;) (Stilbella byssiseda arī nav reģistrēta). Vajadzētu paraudziņu mikroskopēt. Ja būtu Stilbella byssiseda, tā parazitē uz gļotsēnēm, kribrārijām. Tad būtu interesanti, vai tajā masā kkas no gļotsēnēm vēl būtu diagnosticējams.


dziedava 27.novembris, 10:29

Šīs ir no sarežģītajām, ko bez izmēriem, iekšām un praudziņa grūti noteikt.


OKK 27.novembris, 07:29

Garkājzirneklis Pholcus phalangioides


OKK 27.novembris, 07:28

Lapseņzirneklis


OKK 27.novembris, 07:17

Alu pūcīte - Scoliopteryx libatrix


OKK 27.novembris, 07:15

Mājas circenis Acheta domestica


OKK 27.novembris, 07:12

Ceriņu sfings Sphinx ligustri


OKK 27.novembris, 07:10

Āboliņa sprīžmetis, Chiasmia clathrata


OKK 27.novembris, 07:09

Plūmju līkvēderis Eulithis prunata


Vīksna 27.novembris, 00:28

Paldies !


Vīksna 27.novembris, 00:27

Paldies !


Vīksna 27.novembris, 00:27

Paldies !


Laimeslācis 26.novembris, 23:39

Teiktu ka Irdenā arcīrija, Arcyria denudata


Laimeslācis 26.novembris, 23:34

Julitai. Šim gļotsēņu novērojumam pievienoju attīstības bildes un papildināju piezīmes.


Ivars L. 26.novembris, 23:25

Nav, nav sūnu eokronarcija. Šī ir kaut kāda sūdiņu "eokronarcija". Tās Julita pārzin.


Pūcis 26.novembris, 22:59

Paldies!


Pūcis 26.novembris, 22:59

Paldies!


Edgars Smislovs 26.novembris, 22:56

Priekšējā ķerra, izteikti apaļa galva, liels baltais pleķis pie knābja un gaišais laukums uz vaiga, nedaudz masīvāka, aizmugurē cekulpīle, var saskatīt mazo cekulu, mazāks baltais laukums knābja pamatnē (šajā gadījumā gan salīdzinoši liels), un nav izteikts gaišais vaigs.


Lelde E. 26.novembris, 22:20

Paldies sēnes noteicējiem! Žēl, ka šo kvadrātu nesanāca nokartēt 2017. gadā :)


Vladimirs S 26.novembris, 21:34

Piekrītu ka visdrīzāk ir mājas strazds, respektīvi nav jāvelk arā sugas pēc dažiem fragmentiem, vajadzētu vismaz vairākkārtīgi dzirdēt tipiskus saucienus/dziesmas.


Ivars L. 26.novembris, 21:33

Jā, tā ir mīkla arī man... Padomāšu, kā aprakstīt.


Gaidis Grandāns 26.novembris, 21:28

Paldies, Ivar! Man jauna suga! Bet tā arī netop skaidrs, kā Tu šo atšķir no A.mellita...


Ivars L. 26.novembris, 21:22

Precizējums: specifiskā nav, bet indikatorsuga.


Gaidis Grandāns 26.novembris, 21:17

Sēne Pseudomerulius aureus. DMB specifiskā suga.


felsi 26.novembris, 20:52

IR tur kājiņa, tas mājas apstākļos no paraudziņa izaugušie.


Vladimirs S 26.novembris, 20:49

В конце записи похоже фрагмент голоса zilzīlīte или lielā zīlīte.


Wiesturs 26.novembris, 20:32

Piekrītu Uģim. Manuprāt arī sturnis, kas atdarina vītīti. Viens ļoti līdzīgs man pavasarī dziedāja pie mājas un arī gribēja iekārdināt piefiksēt kā vītīti.


dziedava 26.novembris, 20:31

Jauki! :) Pēc iekšām man fizārīgāk izskatās.. Fizārām tie baltumi iekšā tādi atsevišķāki (mezglos resns, savienotājs tievs), badhāmijām - kā vienmērīgāks tīkls, nav tik uzkrītošiem paresninājumiem. Varbūt Physarum leucopus, kājiņa balta. Tie plakanie 16. att. ir bez kājiņām vai nav saskatāmas? Kaut kad iešu šitiem cauri, tad rūpīgāk pētīšu.


felsi 26.novembris, 20:08

Julitai, pievienoju 2 iekšas.


CerambyX 26.novembris, 19:57

Šādā audio fragmentā, manuprāt, tālāk par mājas strazdu nav vērts skatīties (klausīties). Visu cieņu, protams, šādu audio failu apstrādātājiem un klausītājiem, bet nu novēlu nepārcensties. Katru pīkstienu un dziesmas fragmentu, neatrodoties pašam dabā un nevērtējot dzirdamo plašākā kontekstā, nekad nebūs iespējams precīzi droši atzīmēt kādai sugai tas pieder - nu un to jau arī nevajag, jo nu tā jau ir daļa no zinātniska procesa (datu vākšana putnu atlantam) nevis kāds putnu balsu atpazīšnas erudīcijas konkurss (bez varianta, ka kāds pasaka beigās pareizās atbildes). Ja tas nav vēl darīts, tad manuprāt, būtu interesanti un vērtīgi kādus dažus šādus analizējamos failus izsūtīt kādiem 5-10 putnu balsu pazinējiem lai visi noklausās, atzīmē kādas sugas ir dzirdamas - un tad salīdzina ar ELPA balsu klausītāju rezultātiem. Tā teikt - tād kā savstarpēja kalibrācija. Ja būtiski rezultāti neatšķirsies, tad viss Ok, bet ja failu klausītājiem no ELPA konstanti sanāktu vairāk sugu, tad tas īsti labi, manuprāt, nebūtu, jo nu varētu liecināt, ka tiek mēģināts no audio faila izspiest pārāk daudz?


ivars 26.novembris, 19:56

Man izklausās, ka viss legāli.


dekants 26.novembris, 17:43

Pievienoju audio izvērtēšanai. Klausoties ierakstu nepiefiksēju, ka tik agrs datums vītītim, tad būtu šo parasto sugu kārtīgāk vērtējis un klausījies. Diemžēl ierakstā ir tikai viena grūti saklausāma dziesma ieraksta pašā sākumā un tad vairs nav. Visa ieraksta garumā dziedātājstrazds un mājas strazds.


felsi 26.novembris, 17:38

O, paldies!


felsi 26.novembris, 17:38

Es nodalīju arī Tev atsevišķus paraudziņus, 2 acu pāri ir vairāk kā viens, un dabā redzēts arī ir labāks.


forelljjanka 26.novembris, 17:20

Atkārtots agrākais pavasarī,kādi kopumā ir 3,kāpēc nē.;)


Matrus 26.novembris, 16:47

Paldies par kontrolēm, papildināju datu bāzi!


Lelde E. 26.novembris, 15:17

Paldies, Ansi!


nekovārnis 26.novembris, 14:30

Jā,visticamāk ka Enoplognatha ovata.


IevaM 26.novembris, 13:48

Ļoti agrs novērojums. Drošs?


Laimeslācis 26.novembris, 13:13

Paldies par noteikšanu!


MoreOrLess 26.novembris, 13:02

Paldies Ansim par doni!


dziedava 26.novembris, 12:43

Paldies, Ansi, par doņiem!


Laimeslācis 26.novembris, 09:21

Meklējot sugu savam zirneklim, atradu šo novērojumu. Man šķiet ka šis ir Labirintzirneklis Enoplognatha ovata


dziedava 25.novembris, 23:20

Ne velti FB Edvīns pie šādām smukām bildēm un vēl ar redzamām iekšām raksta - varbūt badhāmija, varbūt fizāra.. :/ bet jāmēģina būs atkost..


felsi 25.novembris, 23:16

Ievācu 3 dažādus paraugus, visi pēc tam izskatījās līdzīgi. Rīt pamēģināšu nobildēt iekšas. šodien pastrādāju pie fizāras, tiešām līdzīgas:)


dziedava 25.novembris, 23:04

Un tās visas droši ir viena suga?


dziedava 25.novembris, 23:03

Šitās fizārbadhāmijas man šķiet vistrakākās noteikšanai :/. Vai ir iespējams galviņu nobildēt tādā kvalitātē, kā pirmspēdējā foto, bet, lai redz iekšas? Man mazliet fizārīgi izskatās..


felsi 25.novembris, 22:55

Man tā kā izskatās pēc P. leucopheum.


felsi 25.novembris, 22:52

6. foto galviņa ar plīsumu 4 X palielinājums, 7. foto kātiņš 4 X palielinājums. 8., 9. foto sporas 40 X palielinājums. 10. foto 4 X palielinājums apvalks un sporas.


Inita 25.novembris, 18:20

Liesmene Gymnopilus sp.


Inita 25.novembris, 18:20

Dzeltenbrūnā aplocene Paralepista gilva


Inita 25.novembris, 18:19

Mālubālā zvīņene Pholiota lenta


Inita 25.novembris, 18:18

Skujkoku liesmene Gymnopilus sapineus


Inita 25.novembris, 18:17

Jā, pundurkamolene


Inita 25.novembris, 18:14

Kailā aplocene Lepista nuda


Edgars Smislovs 25.novembris, 17:32

Nav melnkakla?


Ansis 25.novembris, 17:29

Nojausma bijusi pareiza :)


marsancija 25.novembris, 17:10

Paldies Ansim par noteiktajām sūnām!


dziedava 25.novembris, 16:46

Mazās tiešām ir koksnes vilkpienaine, bet lielais ir gludais ragansviests. Lielajam var arī redzēt tādu kā apmalīti, kādas nav vilkpienainēm.


marsancija 25.novembris, 11:15

Paldies, Uldi! Izrādās, pareizi domāju, bet nebiju pārliecināta.


CerambyX 25.novembris, 10:31

Putnu vērotājiem, tas tāds svarīgs moments, jo līdz ar to sanāk, ka šis būs tikai 'atkārtots vēlēkais novērojums rudenī' nevis pats vēlākias. Tā teikt 'tikai' dalīta zelta medaļa nevis viss vēlākā novērojuma gods vienam pašam :D


zane_ernstreite 25.novembris, 10:25

Jā, atvainojos - vakar plkst. 13.00 - pat zinu pulksteņlaiku


CerambyX 25.novembris, 10:24

Varbūt tik jautājums par datumu - vai putns tiešām novērots šorīt, 25. novembrī? :) Varbūt vakar 24. novembrī?


zane_ernstreite 25.novembris, 10:23

Man šodien šaubu diena. Trīs putni, kurus biju noteikusi pati, bet nošaubījos. Arī jau pašai šķita, ka lielais šņibītis. Paldies!


zane_ernstreite 25.novembris, 10:20

Arī pēc putna gaitas šķita, ka cielava. Bet - atkal pati nošaubījos...


zane_ernstreite 25.novembris, 10:17

Paldies! Man jau šķita, ka bezdelīga. Bet - nomulsināja novembra beigas un jūras krasts


gunitak 25.novembris, 07:08

Ķērpis?


Mo 24.novembris, 23:37

Paldies par sugu noteikšanu!


Laimeslācis 24.novembris, 20:08

Paldies, Uģi! Man 187 suga :)


megere 24.novembris, 19:51

Ar kašķi slims dzīvnieks. Ikdienišķa parādība starp lapsām un jenotsuņiem. Reizēm arī kāds mājas suns to noķer.


Ukaduks 24.novembris, 18:49

O! Cik interesanti! Aiziešu paspaidīt, ja labi smaržos, vienu aizņemšos sirdsmājiņai vai istabā goda vietā! :)


DD 24.novembris, 18:45

:) viss labi!


Mežirbe777 24.novembris, 18:19

Starp 1,5 un 1,55 m


dziedava 24.novembris, 18:04

Kādā augstumā dalās 2 starās?


kamene 24.novembris, 15:22

Paldies, Ivar, par divām man jaunām sugām.


Laimeslācis 24.novembris, 13:38

Liels paldies, Julita! :)


dziedava 24.novembris, 13:34

Jā, viena no sēņu sugām, ko notur par gļotsēni :)


degunlācis 24.novembris, 13:27

Paldies! Kaut kā nevarēju sablenzt nekādus radziņus.


Valdis 24.novembris, 11:46

Paldies.


dziedava 24.novembris, 11:41

Tā varētu būt ne gluži pelējuma sēne, bet sēne, kas aug uz augu, sēņu atliekām - Tilachlidium brachiatum


CerambyX 24.novembris, 11:39

Manuprāt, ka šādi saskatu.


Valdis 24.novembris, 11:38

Paldies. Vai ir kāda versija par baltajiem pūkainajiem kažociņiem? Pelējuma sēne?


dziedava 24.novembris, 09:40

2. foto tās fonā esošās sarkanīgās varētu būt cita suga :). Tām cita foto nav?


felsi 23.novembris, 23:13

Labs salīzinājums!


Laimeslācis 23.novembris, 22:51

Paldies, Ivar! Šī mani ļoti interesēja! Bija ļoti skaista, neparasta. Mazliet atgādināja liesu mannas putru. :)


dziedava 23.novembris, 22:40

Ja tā ir lapiņsēne, sugas noteikšanai svarīgi jau redzēt arī lapiņas. Tās te nav redzamas. Baidos, ka jaunībā iepazītu puisi, kad tas būs lielākā vecumā, ja foto būs redzams tikai pliks pakausis, arī būs grūti atpazīt :(


IlzeP 23.novembris, 22:19

Datumu izlaboju.


Valdis 23.novembris, 22:07

Lai nesabojātu statistiku, 2021.gadā būs jāaiziet apskatīt vai sēnes joprojām vēl ir vietā. Savukārt, lai reabilitētos, jāatzīst, ka novērojums tomēr ir no pagātnes, respektīvi, 16.07.2020. Atvainojos par pieļauto tehniska rakstura kļūdu. Žēl. Ceru, ka paliekot vecākam, vismaz kāds mani vēl būs spējīgs atpazīt.


Mežirbe777 23.novembris, 21:43

Nē, 2018. gadā šim kokam bija pazīstamās sarkanās pīlādžogas, tāpēc noteikti pīlādzis.


marsancija 23.novembris, 21:37

Paldies Uldim un Ansim par noteitajām sugām!


Ansis 23.novembris, 20:58

Vai tā nevarētu būt ieva?


forelljjanka 23.novembris, 20:01

Vienīgais novērojums DDatos un uzreiz retā zaļā dzilna.Kāpēc ne pelēkā?Kura arī ir zaļa.;) http://www.putni.lv/piccan.htm

Pēdējie komentāri rakstiem
Matrus 30-Nov-2020, 11:36

Skaitam ir jābūt nozīmei, vērtējot ziemojošo sugu populāciju lielumu kopumā un reģionāli, skaitu baros u.t.t.


MoreOrLess 30-Nov-2020, 09:41

Vai saprotu pareizi - skaitam nav lielas nozīmes, tikai sugas klātbūtnei kvadrātā janvārī-februarī-martā?


gunitak 29-Nov-2020, 19:39

Bet raksts ļoti labs, un tas ka uztaisīta iespēja skatīt karti arī ir ļoti labi. Jo labprāt ieziņošu kādus putniņus ar domu par šo atlantu, ieplānojot pieturas savos maršrutos vai apmeklējot kādus kvadrātus.


gunitak 29-Nov-2020, 18:51

Kvadrātu aizkrāsojums neatbilst apakšā norādītajam krāsu sadalījumam. Piem.līdz 5 sugām norādīts, ka būtu jābūt gaiši dzeltenam, bet kartē bez krāsas. Un tā arī par citām krāsām nobīde. Dundagā ielasās vārnu novērojumi no   (..)


IevaM 29-Nov-2020, 13:13

Izskatās, ka tā ir kļūda, ieķeksējot konkrētu sugu, tai būtu jāparādās tikai ziemas laikā konstatētajos kvadrātos. Vārnai parādās ligzdojošo atlanta kvadrāti (un daļai citu sugu arī). Pateicu Andrim, viņš nākošnedēļ cerams   (..)


nekovārnis 28-Nov-2020, 19:48

Ja esmu pareizi sapratis, tad ieķeksējot atsevišķas putnu sugas tiks uzrādīti ligzdojošo putnu atlanta dati? Piemēram, atverot saiti uz Ziemojošo putnu atlanta statistiku ap Dundagu neuzrāda nevienu novērojumu, bet atķeksējot pelēko vā   (..)


dziedava 26-Nov-2020, 18:53

Ilze, es par to, ka maz laika palicis, kad mēs varam kko noteikt, ko un kā.


IlzeP 26-Nov-2020, 18:00

Neesi, Julita, tik pesimistiska, arī jaunajā platformā bildes varēs vērtēt :)


dziedava 26-Nov-2020, 17:49

Paldies, Jāni, par viedokli! :) 2 gadus jau varējām izbaudīt, ka nerādīja, rezultāti ir rakstā, tagad varam pamēģināt savādāk - cik ta nu mums šajā platformā vairs palicis dzīvot.


forelljjanka 26-Nov-2020, 17:40

Julita,var atstāt kā ir,varēja arī nerādīt.;)Sen,sen atpakaļ,kad vēl dzīve kūsāja fotoblog.lv, lapas uzturētāji pārmeta,ka bilžu vērtētāji liek augstākas atzīmes draugiem un gaida augstu atbildes vērtējumu,ja ieliek tādu citam.   (..)


dziedava 26-Nov-2020, 10:29

Paldies! Man arī žēl, ka pa sezonu daudz interesanta palaižu garām, tāpēc tāds pārskats pašai interesants. Pirms tiem 2 gadiem nevarēju izšķirties - vajag vai nevajag pie novērojuma redzēt, kas sirsniņu licis. Uztaisīju, ka nevar red   (..)


felsi 24-Nov-2020, 22:40

Tev gan Julita ir enerģija! Interesants Dabasdatu rakurss:) Ne tikai zinātniski, bet arī skaisti!


Laimeslācis 24-Nov-2020, 14:43

Liels paldies Julitai par ļoti sirsnīgo sirsniņpārskatu un atskatu interesanto un smuko bilžu galerijā! Dienās, kad netieku dabā, bilžu galerija ir kā lodziņš, pa kuru paskatīties ārā, tad ir prieks, ka vari izteikt savas emocijas sir   (..)


Arnis2 24-Nov-2020, 14:07

Paldies, Julita, par šo apkopojumu. Izrādās, ka daudzas brīnišķīgas fotogrāfijas nemaz nebiju redzējis. Tās parasti ir tās, kas uzņemtas vasaras sezonā, kad novērojumu birums ir tik liels, ka daudzas sadaļas atslēdzu, atstājot tikai   (..)


OKK 17-Nov-2020, 02:33

Piekrītu, bet arī DD ir pelnījusi (kā projekts un pētnieki (lietot vārdu "jūzeri" neceļas roka)!


zemesbite 16-Nov-2020, 16:23

Man liekas, ka Julita ir pelnījusi goda nosaukumu "Latvijas Lepnums"! :)


dziedava 8-Nov-2020, 11:39

Agri, klipam un DD viss ir kārtībā. Kāpēc Tev ar to problēmas, nezinu.


OKK 8-Nov-2020, 02:07

Nē, izrādās DD nobanojis šo mūzikas klipu...


OKK 6-Nov-2020, 09:40

Skatos, jūtubs ir nobloķējis šo mūzikas klipu, laikam autortiesības vai kas cits...


dziedava 3-Nov-2020, 21:41

Agri, un paldies par mūziku :)


OKK 3-Nov-2020, 10:43

https://www.youtube.com/watch?v=JYhVYsjDaVE&list=RDo2WjFSvkXec&index=2


dziedava 3-Nov-2020, 10:14

Paldies, Laima! :) Ja manam darbam Dabasdatos nebūtu atbalsta, tad tam nebūtu arī jēga. Jau tāpat rokas pa laikam nolaižas. Paldies, Agri, par iedziļināšanos! :D Es gan īsti nesapratu, kā izdodas no Dziedavas savilkt, ka gļotsēnes palīd   (..)


OKK 3-Nov-2020, 10:03

https://www.youtube.com/watch?v=JYhVYsjDaVE&list=RDo2WjFSvkXec&index=2


OKK 3-Nov-2020, 09:49

Bet kuram dzīvē nav bijusi krīze?


OKK 3-Nov-2020, 09:42

Papētīju Julitas mājaslapas citas sadaļas. Tur ir tā, ka, saprotu, ka Julita līdz gļotsēņu noteikšanai ir nonākusi, konstruktīvi pārkāpusi "krīzi", nu - nezinu, šī sadaļa kaut kāda šaubīga. Nekāda negatīvisma - tikai kopēju.


OKK 3-Nov-2020, 09:30

"Šī lapa veltīta pārdomām par dažādām problēmsituācijām, krīzēm, kāpēc tādas rodas, kā risināt. Nereti brīdī, kad rodas kāda problēma vai slimība, pat vienkārši jauna, nepierasta situācija, cilvēks sāk stresot, nespēj mie   (..)


OKK 2-Nov-2020, 10:14

Labrāt iedrukātu Julitas mājaslapas adresi, bet DD likumos - nedrīkst reklāmas :D


OKK 2-Nov-2020, 10:00

Viņai ir arī interesanta mājaslapa, pat ar labāko grāmatu ieteikumiem - sajutu radniecīgu dvēseli ;)


Laimeslācis 1-Nov-2020, 14:07

Pievienojos visiem cildinošo vārdu teicējiem par Julitas aizrautību, enerģiju, palašajām zināšanām un spēju aizraut un ieintereēt arī citus un spēju parastajā saskatīt neparasto! Paldies, Julita, par ieguldīto laiku un darbu, visu b   (..)


dziedava 31-Oct-2020, 20:22

Paldies visiem! :) Nedaudz apsmējos par mazo rokasgrāmatu dziedava.lv - taisnība jau vien ir, 4tk+ sugu uz Latvijas sugu daudzuma fona tāds nieks jau vien ir :), īpaši trūkst dzīvnieku (varbūt nevajag? Kaut gan - vajag jau man pašai, lai at   (..)


Mari 31-Oct-2020, 10:36

Julita, nojaušu cik daudz laika, enerģijas un pacietības prasa mikroskopēšana, noteicēju caurskatīšana, novērojumu labošana, komentēšana utt.... Tāpēc lielais paldies par to visu, un lai izdodas gļotsēņu grāmatai ieraudzīt dienas g   (..)


kapso 31-Oct-2020, 09:45

Nejaušības un kādas puķes sakarā, iepazinos ar Julitu pirms 3 gadiem. Viņas pamudināta nonācu līdz Dabasdati.lv. Paldies Julitai par iedrošināšanu, iecietību un sapratni. Lai laba veselība un veiksme dabas retumu meklējumos. Spēku un   (..)


Grislis 31-Oct-2020, 08:58

Ļoti gaidīju te rakstiņu par Julitu! Laikam neesmu sastapusi aizrautīgāku, darbīgāku un izzināt gribošāku cilvēku par Julitu. Mūsu pirmā tikšanās – pirms 8 gadiem, strādājot Lietuvas biotopu kartēšanā, kad pirmajā gadā uz rude   (..)


W 31-Oct-2020, 08:27

Julita, paldies par ieinteresēšanu ne tikai par gļotsēnēm! Fantastiskā mājaslapa ,,Dziedava.lv" kā rokasgrāmata, ekspedīciju fotogalerijas ar komentāriem, stāsts par nakšņošanu mežā - tas liek ņemt fotoaparātu, aut kājas un doties   (..)


Lemmus 30-Oct-2020, 21:12

Lieliska intervija ar fantastisku cilvēku! Lai izdodas viss iecerētais un lai vel daudz interesantu atradumu! :)


CerambyX 30-Oct-2020, 19:29

He, nu droši vien te tāds labi garš paragrāfs sanāktu, ja gribētu izteikt visus komplimentus par Julitas ieguldījumu dabas vērošanā! :) Ne tikai kā virzītājspēkam gļotsēņu pētniecībā, bet arī kā daudzu citu dzīvo radību novēr   (..)


Vīksna 30-Oct-2020, 19:09

Interesants raksts par aizrautīgo Julitu un dažādām gļotsēnēm, kuras arī man palaimējies atrast.


felsi 30-Oct-2020, 19:06

Julita ir fantastisks virzītājspēks. Savai gļotsēņu grāmatai Latvijā noteikti jābūt! Atbalstīšu visiem spēkiem! Dziedava.lv ir mana mazā rokasgrāmata.


dziedava 29-Oct-2020, 21:45

Nu vareni vareni, atklājums pie atklājuma! :)


Kurmata 15-Oct-2020, 09:05

Mēneša pirmā puse Dabasdatos atrodamā, tikai lielākie bari: https://drive.google.com/file/d/1yYwVayeZvGGqAhdMZdsaB0VBW49wYEee/view?usp=sharing >Varbūt no tiem bariem kas jau bildēti ? Valda, nezinu, varbūt. Es šeit esmu kļūdas pēc un p   (..)


Vīksna 13-Oct-2020, 01:02

Beidzamās dienas regulāri vairāki dzeltenie tārtiņi dažādos virzienos pārlido un netālu laikam tīrumā pīkst, tikai nebija laka meklēt. Varbūt no tiem bariem kas jau bildēti ?


forelljjanka 11-Oct-2020, 19:18

Puse no 2014.saskaitītajiem izrādās mans novērojums Sātiņos.Nezinu kā citviet ,bet Sātiņos dzelteno rekordbari vienmēr ir vēlāk,oktobra beigās un novembrī.To pierāda arī lielāko baru uzskaitījumi www.putni.lv.Ja visa Eiropa skaita o   (..)


Vīksna 9-Oct-2020, 15:05

Pārsvarā ar vismaz kaut kādām bildēm lieku. Ja šodien dārzā 10 tārtiņi( pēc balss) pārlidoja un ap 45 ķīvītēm, bet nebija pat telefons ar ko bildēt, parasti nelieku DD.


Kurmata 9-Oct-2020, 14:15

Paldies, būtu jauki! Septembrī bildētie var arī būt tāles zilajās. Tos saskaitīs Vācijā.


Vīksna 9-Oct-2020, 09:08

Septembrī ap 400 bildētie dzeltenie tārtiņi tātad neskaitās, ka Latvijā uzturas. Ja būs laiks, nelīs, var mēģināt pameklēt, parasti Rundāles pusē tīrumos kaut kur kādi bari lidinās.


nekovārnis 4-Oct-2020, 15:00

Paldies visiem par koksngraužu novērojumiem! Patiesi daudz interesantu datu! :) Šī gada apkopojums varētu būt ap Ziemassvētkiem, ja kādam vēl kāds koksngrauža nevērojums palicis neziņots, tad vēl ir laiks līdz decembra sākumam. Savuk   (..)


Laimeslācis 1-Oct-2020, 22:35

Arī no manis PALDIES Uldim par noteiktajām un labotajām sugām un padomiem, īpaši pašā sākumā, kad liku vēl visādas muļķības un vēl daudz ko nesapratu un nezināju! Man patika Ulda mierīgie, bet uzjautrinošie padomi, kā piemēram š   (..)


Martins 30-Sep-2020, 19:53

Mēs reti kad jautājam tieši - kāpēc?! Daudz biežāk ir tikai viedoklis uz pieņēmumu pamata. Protams, ir forši visu dabūt tūlīt un uzreiz, bet, ja nezinām kāpēc - jautājam, daram paši, palūdzam vai... ...pieklājīgi paklusējam. Rez   (..)


OKK 30-Sep-2020, 02:46

Iedrukāju arī šeit :)


OKK 30-Sep-2020, 02:44

Agris Poikāns 30-Sep-2020, plkst. 02:41 Ieteikums DD adminiem, vai nevarētu bez "Interesantākie novērojumi" ieviest vēl sadaļu: "Interesantākie foto", saprotu, nē, nē, kas to vērtēs, izmaksas programmētājiem utt. Bet - pafantazēsim! Ja   (..)


roosaluristaja 28-Sep-2020, 17:20

Paldies par komplimentu! Es pēc dabas esmu mierīgs cilvēks. Mani reti, kas var izsist no līdzsvara. Viena no tādām lietām ir briežutis. Tur mana nervu sistēma ir bezspēcīga. Bet, kas attiecas uz cilvēku kritiku, tur viss atkarīgs no tā,   (..)


CerambyX 28-Sep-2020, 14:36

Manuprāt, Uldis ir tiešām pelnījis veselu spaini ar ordeņiem, jo bija zināms brīdis, kad viņam kā Dabasdatu novērojumu administratoram nācās uz saviem pleciem iznest visai lielu vezumu. Brīžam pat par to saņemot nepelnītas kritikas š   (..)


roosaluristaja 28-Sep-2020, 08:16

Flaiers bija Buļļu koju leģenda. Un ne tāpēc, ka reizēm tusēja ar mani. Nav daudz cilvēku, kas spētu paveikt to, ko viņš, lai tiktu pie savas iesaukas. Tas gan nav temats, par ko vajadzētu diskutēt dabasdatos.


OKK 28-Sep-2020, 01:58

Vīksna, tad jau tavs brālis ar iesauku Flaijers ir slavens, ja jau tusēja ar Uldi Ļoļānu!


meža_meita 27-Sep-2020, 20:42

Paldies Uldim! P.S. Ļoti kvalitatīvu rakstu sērija no Anitras!


Ilze Ķuze 24-Sep-2020, 10:12

Paldies Uldim par sēņu un ziedaugu noteikšanu! Lai ir laiks un enerģija šo darbu turpināt arī nākotnē! :) Par tiem retumiem - viena lieta ir “ievingrināt aci”, bet tikpat svarīgs arī kartējamais apvidus. Ir sugas, par kurām raksta -   (..)


Wija 24-Sep-2020, 08:33

Paldies Anitrai par šiem brīnišķīgajiem iepazīstināšanas rakstiem!


čūskis 23-Sep-2020, 19:40

Uldis vienmēr ir bijis talantīgs, radošs, un interesants sarunu biedrs; prieks, ka nemitīgi progresē kā dabas pētnieks, apgūstot papildus putniem arī citas organismu grupas! Kopā ir daudz tusēts gan studiju gados, gan arī kādus gadus pē   (..)


dziedava 23-Sep-2020, 18:14

Foršs apraksts! :) Par to slaveno prezentāciju - ieraksts nevienam nav veikts? To atmosfēru jau neaizmirsīs, bet tur bija arī vērtīgi padomi :)). Cilvēks unikāls, nešaubīgi!


Vīksna 23-Sep-2020, 12:50

Arī man sugu nosaukumus pieraksta un bijis Pilsrundālē. Bet agrāk mans brālis ar iesauku Flaijers par viņu minējis, ka kopā tusēts.

Atgādinājums ziņot Gada putna novērojumus

Vēl veselu mēnesi var paspēt ieraudzīt un ieziņot Dabasdati.lv zivju dzenīti Gada putnu statusā, kā arī pāršķirstīt vasaras pierakstus un pievienot līdz šim neieziņotos novērojumus. Foto: Ēva Krēsla Tā kā šogad tiek vākti dati gan Latvijas ligzdojošo putnu atlantam, gan Ziemojošo putnu atlantam, gan vasarā, gan ziemā sastapto zivju dzenīšu novērojumi būs noderīgi ne tikai Gada putna [...]

Ziemojošo putnu atlants: aicinājums piedalīties un pirmie rezultāti (6)

Aicinām piedalīties ziemojošo putnu atlanta veidošanā! Garastīte Aegithalos caudatus. Foto: Gatis Vilbrants. Par to, ka līdz ar trešo Latvijas ligzdojošo putnu atlantu esam uzsākuši novērojumu vākšanu arī Latvijas ziemojošo putnu atlantam, ziņojām jau pērn “LOB Jaunumos” un portālā Dabasdati.lv, taču, jaunai ziemai sākoties, vēlos atgādināt par šo darbu un dot iespēju mazliet ieskatīties pirmajos rezultātos no pagājušās [...]

"Sirsnīgākie" novērojumi Dabasdatos 2018.-2020. (8)

Dabasdatos iespēja novērojumiem piešķirt sirsniņu tika izveidota 2018. gada marta beigās, tā iedzīvojās pamazām. 2018. gada deviņos mēnešos bija ielikti 2,5 tūkstoši sirsniņu, 2019. gadā jau nedaudz virs 10 tūkstošiem, bet 2020. gadā (līdz šim brīdim) – vairāk nekā 20 tūkstoši. Salīdzinot ar sociālajiem tīkliem, kur darbojas plašas tautas masas, Dabasdatos apgrozās mazāk cilvēku, un [...]

2020. gada sezona Latvijas Dabas fonda tiešraidēs

No deviņām Latvijas Dabas fonda (LDF) šogad nodrošinātajām ligzdu tiešraidēm ligzdošana notika piecās ligzdās. Mazuļi sekmīgi izauga četrās – Durbes jūras ērgļu ligzdā, mazā ērgļa ligzdā eglē Zemgalē, vistu vanaga ligzdā Rīgā un melnās klijas ligzdā Kurzemē (infografika pārskata beigās). Tiešraidi no melno kliju ligzdas LDF šogad nodrošināja pirmo reizi. Otro gadu darbojās zemūdens kamera [...]

Process ir galvenais, ne zinātniskais grāds! (24)

Julitu Klušu es ievēroju pirms gadiem astoņiem: sākumā aci piesaistīja dabas fotogrāfijas sociālajos tīkols, tad satikāmies kukaiņu foto konkursā, un vēlāk piedāvāju rakstīt žurnālā "Vides Vēstis". Pa šiem gadiem Julita vienmēr bija pirmā, kas iesniedza raksta materiālus, rūpīgi uzpasēja visas izmaiņas, un tāpēc varu galvot, ka viņas rakstos aplamību nav. Julita ir klusa, noslēgta pret [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2020. gada jūlijs-septembris (1)

2020. gada 3. ceturksnis ir bijis tik bagātīgs ar interesantiem novērojumiem, ka visus šeit noteikti nevarēšu pieminēt. Arī kopējais novērojumu skaits bija ļoti liels – ziņoti 48 147 novērojumi, kamēr pērn tajā pašā laika sprīdī tikai 25 153 (infografika raksta beigās). Būtisku pienesumu reto sugu apzināšanā ir devuši Dabas skaitīšanā iesaistītie eksperti, kā arī, kā [...]

Piesakies tiešsaistes putnu lekcijām

Lekciju cikls “Pirmie soļi putnu atpazīšanā” Jau 26. oktobrī sāksies 10 lekciju cikla “Pirmie soļi putnu atpazīšanā” 2020./21. gada sezona. Šī reize būs īpaša, jo pirmo reizi tā notiks arī tiešsaistē! Piesakies tiešsaistes lekciju kursam un, sākot ar 26. oktobri, katru otro pirmdienas vakaru divu stundu garumā iepazīsti Latvijas putnu dažādību - to izskatu, dziesmas un [...]

Putnu vērošanas dienu rezultāti 2020

Ar gandrīz sešiem miljoniem novērotu putnu oktobra pirmajā nedēļas nogalē šoruden noslēgušās 26. Eiropas Putnu vērošanas dienas, kas norisinājās Eiropā un Centrālajā Āzijā vairāk nekā 1700 pasākumos. Ekskursija Babītes ezera apkārtnē. Foto: Ilona Gaile Eiropas Putnu vērošanas dienās novērotos putnus uzskaita un apkopo gan katrā dalībvalstī, gan visā reģionā kopumā, izceļot arī neparastāko putnu [...]

Dzelteno tārtiņu un ķīvīšu skaitīšana 2020 (6)

Reizi piecos līdz sešos gados Eiropā notiek dzelteno tārtiņu uzskaites. Tās tiek veiktas rudenī, jo tieši migrācijas laikā tārtiņi ir visvairāk vienkopus. Šķiet, nupat vēl vakar Starptautiskā bridējputnu pētniecības grupa un Dabasdati.lv aicināja skaitīt dzeltenos tārtiņus. Dzeltenie tārtiņi Pluvialis apricaria un ķīvītes Vanellus vanellus Kalngales laukos 14.08.2020. Foto: Igors Deņisovs Kā tas beidzās? Lūk, tā: *=uzskaites notika, [...]

Oktobra sākumā aicina vērot putnu rudens migrāciju Eiropas Putnu vērošanas dienās

Rudens migrācijas laiks ir iespēja novērot retākas putnu sugas, kas Latvijā neligzdo, bet novērojamas šeit tikai kā caurceļotājas. Ikviens ir aicināts pirmajā oktobra nedēļas nogalē, 3. un 4. oktobrī, doties vērot putnu migrāciju savā ģimenes lokā vai piedalīties Eiropas Putnu vērošanas dienu jeb "EuroBirdwatch 2020" pasākumos daudzviet Latvijā. Putnu dienas Latvijā rīko Latvijas Ornitoloģijas biedrība [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2020
© dabasdati.lv
Saglabāts