Aktīvie lietotāji: 28 Šodien ievadītie novērojumi: 563 Kopējais novērojumu skaits: 997080
Tu neesi reģistrējies

26.01.2021.

18.01.2021.

17.01.2021.

16.01.2021.

09.01.2021.

21.12.2020.

20.12.2020.

Pēdējie novērojumi
26-Jan-2021, DaceK
Sniedze Plectrophenax nivalis
24-Jan-2021, dagnis
Žubīte Fringilla coelebs
24-May-2020, apogs apogs
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-May-2020, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
24-May-2020, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
24-May-2020, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
24-May-2020, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-May-2020, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
24-May-2020, apogs apogs
Melnais strazds Turdus merula
24-May-2020, apogs apogs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
24-May-2020, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-May-2020, apogs apogs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
24-May-2020, apogs apogs
Mazais mušķērājs Ficedula parva
24-May-2020, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
24-May-2020, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
24-May-2020, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-May-2020, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
24-May-2020, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
24-May-2020, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-May-2020, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
24-May-2020, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-May-2020, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-May-2020, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
24-May-2020, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
24-May-2020, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
24-May-2020, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
24-May-2020, apogs apogs
Žubīte Fringilla coelebs
24-May-2020, apogs apogs
Žagata Pica pica
24-May-2020, apogs apogs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-May-2020, apogs apogs
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-May-2020, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
24-May-2020, apogs apogs
Vālodze Oriolus oriolus
24-May-2020, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
24-May-2020, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-May-2020, apogs apogs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
24-May-2020, apogs apogs
Pļavu čipste Anthus pratensis
24-May-2020, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
24-May-2020, apogs apogs
Peļkājīte Prunella modularis
24-May-2020, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-May-2020, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-May-2020, apogs apogs
Meža tilbīte Tringa ochropus
24-May-2020, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
24-May-2020, apogs apogs
Melnais strazds Turdus merula
24-May-2020, apogs apogs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
24-May-2020, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-May-2020, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
24-May-2020, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
24-May-2020, apogs apogs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
24-May-2020, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
24-May-2020, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
24-May-2020, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-May-2020, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
24-May-2020, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
24-May-2020, apogs apogs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
24-May-2020, apogs apogs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
24-May-2020, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-May-2020, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-May-2020, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
24-May-2020, apogs apogs
Dārza ķauķis Sylvia borin
24-May-2020, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-May-2020, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
24-May-2020, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
24-May-2020, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
24-May-2020, apogs apogs
Žubīte Fringilla coelebs
23-Jan-2021, apogs apogs
Zeltgalvītis Regulus regulus
23-Jan-2021, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
23-Jan-2021, apogs apogs
Vālodze Oriolus oriolus
23-Jan-2021, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
23-Jan-2021, apogs apogs
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-Jan-2021, apogs apogs
Sloka Scolopax rusticola
23-Jan-2021, apogs apogs
Sila strazds Turdus viscivorus
23-Jan-2021, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Jan-2021, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
23-Jan-2021, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Jan-2021, apogs apogs
Meža tilbīte Tringa ochropus
23-Jan-2021, apogs apogs
Meža balodis Columba oenas
23-Jan-2021, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
23-Jan-2021, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Jan-2021, apogs apogs
Melnais strazds Turdus merula
23-Jan-2021, apogs apogs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
23-Jan-2021, apogs apogs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
23-Jan-2021, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
23-Jan-2021, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
23-Jan-2021, apogs apogs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
23-Jan-2021, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Jan-2021, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
23-Jan-2021, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
23-Jan-2021, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Jan-2021, apogs apogs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
23-Jan-2021, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
23-Jan-2021, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
23-Jan-2021, apogs apogs
Kajaks Larus canus
26-Jan-2021, Igors
Lielais ķīris Larus ridibundus
26-Jan-2021, Igors
Žubīte Fringilla coelebs
23-May-2020, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
23-May-2020, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
23-May-2020, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
23-May-2020, apogs apogs
Melnais strazds Turdus merula
23-May-2020, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
23-May-2020, apogs apogs
Pēdējās sugu izmaiņas
Laimeslācis 26-Jan-2021 22:57:11

Sēne (nenoteikta) ->


ligausis 26-Jan-2021 17:25:41

Vistu vanags Accipiter gentilis ->


Vīksna 26-Jan-2021 16:14:18

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Vīksna 26-Jan-2021 14:37:35

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 26-Jan-2021 11:10:47

Dziedātājstrazds Turdus philomelos ->


VijaS 26-Jan-2021 09:14:50

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


roosaluristaja 26-Jan-2021 07:33:52

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


dziedava 25-Jan-2021 23:02:19

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


roosaluristaja 25-Jan-2021 22:36:34

Nezināms ->


Laimeslācis 25-Jan-2021 19:45:25

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


CerambyX 25-Jan-2021 19:30:54

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 25-Jan-2021 19:30:24

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 25-Jan-2021 19:29:53

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 25-Jan-2021 19:29:23

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 25-Jan-2021 19:27:44

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 25-Jan-2021 19:20:53

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 25-Jan-2021 19:14:18

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


roosaluristaja 25-Jan-2021 17:47:56

Nezināms ->


Anitaz 25-Jan-2021 16:07:30

Mežirbe Tetrastes bonasia ->


aer 25-Jan-2021 16:00:58

Zivju gārnis Ardea cinerea ->


Laimeslācis 25-Jan-2021 12:53:54

Sēntiņa (nenoteikta) Mycena sp. ->


Laimeslācis 25-Jan-2021 12:02:24

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 25-Jan-2021 11:46:17

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 25-Jan-2021 11:44:37

Meža cūka Sus scrofa ->


Laimeslācis 25-Jan-2021 10:52:19

Sēne Hypoxylon sp. Hypoxylon sp. ->


Laimeslācis 25-Jan-2021 10:51:18

Sēne Hypoxylon sp. Hypoxylon sp. ->


Laimeslācis 25-Jan-2021 10:50:32

Sēne Hypoxylon sp. Hypoxylon sp. ->


Laimeslācis 25-Jan-2021 10:34:37

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 25-Jan-2021 10:10:19

Alnis Alces alces ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:32:18

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:31:18

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:30:33

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:29:58

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:27:17

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:26:54

Ziedsprīžmetis Eupithecia sp. Eupithecia sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:26:44

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:24:50

Spalvspārnis (nenoteikts) Pterophoridae sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:22:57

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:22:51

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:22:27

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:22:24

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:22:23

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:22:18

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:21:59

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:21:57

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:21:48

Ziedsprīžmetis Eupithecia sp. Eupithecia sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:21:37

Ziedsprīžmetis Eupithecia sp. Eupithecia sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:19:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Laimeslācis 25-Jan-2021 09:17:18

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:16:28

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:15:46

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:12:47

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:05:03

Pieneņu spožpūcīte Hoplodrina blanda ->


Tauriņu Vērošana 25-Jan-2021 09:04:33

Ziedsprīžmetis Eupithecia sp. Eupithecia sp. ->


roosaluristaja 25-Jan-2021 08:46:36

Purva/pelēkā zīlīte Poecile sp. ->


roosaluristaja 25-Jan-2021 08:46:01

Purva/pelēkā zīlīte Poecile sp. ->


CerambyX 24-Jan-2021 23:15:48

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 23:14:19

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 23:13:58

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 24-Jan-2021 22:59:46

Cietpiepe (nenoteikta) Phellinus sp. ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:50:48

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:50:41

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:50:19

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:49:46

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:47:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:47:03

Ķērpjlācītis (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:46:53

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:44:19

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:44:02

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:43:19

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:41:19

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:39:36

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:39:02

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:37:46

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:36:49

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:36:34

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:36:01

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:35:51

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:34:19

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:33:44

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:33:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:32:59

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:32:50

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:31:43

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:25:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:25:24

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Jan-2021 22:23:48

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 24-Jan-2021 20:57:02

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


CerambyX 24-Jan-2021 20:42:19

Rakstainā mārīte Propylea quatuordecimpunctata ->


CerambyX 24-Jan-2021 19:21:46

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 24-Jan-2021 19:19:18

Dziedātājstrazds Turdus philomelos ->


dekants 24-Jan-2021 16:33:19

Garknābja gaura Mergus serrator ->


roosaluristaja 24-Jan-2021 14:59:21

Purva/pelēkā zīlīte Poecile sp. ->


roosaluristaja 24-Jan-2021 14:57:28

Zīdaste Bombycilla garrulus ->


Edgars Smislovs 24-Jan-2021 13:47:48

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 24-Jan-2021 10:21:45

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 24-Jan-2021 10:02:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 24-Jan-2021 09:28:19

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 24-Jan-2021 09:17:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 24-Jan-2021 09:10:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 23-Jan-2021 23:12:20

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Sacristan 23-Jan-2021 23:07:25

Nezināms ->


VijaS 23-Jan-2021 22:21:36

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


VijaS 23-Jan-2021 22:16:18

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


Acenes 23-Jan-2021 21:04:35

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


nekovārnis 23-Jan-2021 19:45:19

Kukainis (nenoteikts) ->


Ivars L. 23-Jan-2021 18:29:57

Lielporu aporpija Aporpium macroporum ->


Ivars L. 23-Jan-2021 18:26:22

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Kristers K 23-Jan-2021 18:25:27

Lielais alks Alca torda ->


Ivars L. 23-Jan-2021 18:09:55

Antrodija (nenoteikta) Antrodia sp. ->


Ivars L. 23-Jan-2021 18:09:19

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ivars L. 23-Jan-2021 18:07:09

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 23-Jan-2021 17:51:35

Zvirbuļu vanags Accipiter nisus ->


Evija 23-Jan-2021 17:50:09

Baltpieres zoss Anser albifrons ->


nekovārnis 23-Jan-2021 17:44:21

Zilā vairogblakts Zicrona caerulea ->


nekovārnis 23-Jan-2021 17:28:24

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Ansis 23-Jan-2021 17:26:18

Parastais dzegužlins Polytrichum commune var. commune ->


Ansis 23-Jan-2021 17:24:48

Sūna (nenoteikta) ->


roosaluristaja 23-Jan-2021 16:53:56

Dzenis/dzilna (nenoteikts) Picidae ->


VijaS 23-Jan-2021 16:37:23

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 23-Jan-2021 15:37:18

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 23-Jan-2021 14:59:00

Nezināms ->


Laimeslācis 23-Jan-2021 12:07:57

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


roosaluristaja 23-Jan-2021 11:25:23

Tauriņpiepe (nenoteikta) Trametes sp. ->


Ansis 22-Jan-2021 20:35:01

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 22-Jan-2021 19:58:19

Kalnu kļava Acer pseudoplatanus ->


IlzeP 22-Jan-2021 16:00:30

Mājas apogs Athene noctua ->


IevaM 22-Jan-2021 15:34:57

Nezināms ->


IlzeP 22-Jan-2021 13:00:00

Taimiņš Salmo trutta ->


Wiesturs 22-Jan-2021 12:40:26

Ķērpjlācītis (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 22-Jan-2021 10:42:17

Nezināms ->


IlzeP 22-Jan-2021 10:17:50

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


Vīksna 22-Jan-2021 08:43:18

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Vīksna 22-Jan-2021 00:38:15

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Rallus 22-Jan-2021 00:17:19

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Vīksna 21-Jan-2021 23:21:01

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


dziedava 21-Jan-2021 20:13:13

Sēne (nenoteikta) ->


Vīksna 21-Jan-2021 19:08:19

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 21-Jan-2021 18:59:54

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Vīksna 21-Jan-2021 18:57:20

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Vīksna 21-Jan-2021 18:52:18

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Vīksna 21-Jan-2021 18:47:18

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Ivars L. 21-Jan-2021 17:13:52

Junghuhnia luteoalba Junghuhnia luteoalba ->


Grislis 21-Jan-2021 08:13:55

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 20-Jan-2021 23:48:00

Rūgtā drudzenīte Gentianella amarella ->


IevaM 20-Jan-2021 18:17:58

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


Alvis Āboliņš 20-Jan-2021 14:20:09

Melnā vārna Corvus corone ->


E L Jenots 20-Jan-2021 11:00:48

Pelēkā cielava Motacilla cinerea ->


Ansis 19-Jan-2021 22:05:44

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 19-Jan-2021 22:05:00

Sūna (nenoteikta) ->


CerambyX 19-Jan-2021 21:29:32

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos ->


Edgars Smislovs 19-Jan-2021 19:36:06

Vistu vanags Accipiter gentilis ->


Edgars Smislovs 19-Jan-2021 16:03:05

Vistu vanags Accipiter gentilis ->


Rallus 19-Jan-2021 13:51:19

Riekstrozis Nucifraga caryocatactes ->


Edgars Smislovs 19-Jan-2021 13:09:23

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 19-Jan-2021 12:22:18

Kaspijas kaija Larus cachinnans ->


laaga 19-Jan-2021 10:39:23

Pelēkā zīlīte Poecile montanus ->


Laimeslācis 18-Jan-2021 22:11:00

Sēne (nenoteikta) ->


Laimeslācis 18-Jan-2021 21:52:42

Sēne (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 18-Jan-2021 17:29:58

Melnā pīle Melanitta nigra ->


Edgars Smislovs 18-Jan-2021 16:04:30

Nezināms ->


Edgars Smislovs 18-Jan-2021 10:32:14

Pelēkā pīle Mareca strepera ->


Rallus 18-Jan-2021 02:19:04

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


Rallus 18-Jan-2021 02:17:48

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


baibak 17-Jan-2021 21:21:28

Gaigala Bucephala clangula ->


Ansis 17-Jan-2021 21:21:28

Sūna (nenoteikta) ->


CerambyX 17-Jan-2021 18:54:18

Garknābja gaura Mergus serrator ->


IlzeP 17-Jan-2021 18:51:42

Ērglis (nenoteikts) Aquila sp. ->


IlzeP 17-Jan-2021 18:51:11

Ērglis (nenoteikts) Aquila sp. ->


raoz 17-Jan-2021 18:37:57

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


marsancija 17-Jan-2021 16:57:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


raoz 17-Jan-2021 11:24:01

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


felsi 16-Jan-2021 22:59:48

Maldinošā trihija Trichia decipiens ->


IevaM 16-Jan-2021 21:08:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 16-Jan-2021 21:07:51

Dzenis/dzilna (nenoteikts) Picidae ->


girtsbar 16-Jan-2021 20:36:36

Peļu klijāns Buteo buteo ->


Rallus 16-Jan-2021 20:15:12

Balodis (nenoteikts) Columba sp. ->


CerambyX 16-Jan-2021 19:33:45

Nezināms ->


Igors 16-Jan-2021 19:29:22

Ūdensvistiņa Gallinula chloropus ->


Latvju_zēns 16-Jan-2021 19:26:30

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus ->


PutnuDraugsNagļos 16-Jan-2021 18:36:16

Melnais strazds Turdus merula ->


aer 16-Jan-2021 16:02:42

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


MoreOrLess 16-Jan-2021 07:15:45

Egļu korallene Ramaria eumorpha ->


Anitaz 15-Jan-2021 21:15:34

Mazais ķeģis Acanthis cabaret ->


Grislis 15-Jan-2021 08:33:30

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Grislis 15-Jan-2021 08:23:24

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Laimeslācis 14-Jan-2021 22:35:58

Sēne (nenoteikta) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
IevaM 26.janvāris, 23:20

Datums nepareizs


Laimeslācis 26.janvāris, 22:58

Nezinu vai pareizi, bet ļoti līdzigas un pagaidām atļaušos nomainīt uz šo sugu.


Vīksna 26.janvāris, 21:56

Interesanti, janvārī dzeguze, bezdelīga, vālodze un vēl pārējais ?


roosaluristaja 26.janvāris, 21:35

Nav gan. Tā jau nesen bija


pustumsa 26.janvāris, 21:23

Laikam datumi nav pareizie?


andrisb 26.janvāris, 20:37

Vajadzētu būt āpša pēdai, bet “ Pēdas garums 9 cm” ! :)


roosaluristaja 26.janvāris, 18:12

Vītols tiešām nav problēma. Arī "Fungi of Temperate Europe" ir minēts, ka retumis aug uz citiem lapu kokiem


Ivars L. 26.janvāris, 17:30

Vītols nav problēma. Šeit: http://iucn.ekoo.se/iucn/species_view/305493/ rakstīts, ka retumis aug arī uz citiem lapu kokiem, ne tikai ābelēm


marsancija 26.janvāris, 17:29

Āpša pēdiņas man mazliet atgādina lāča priekšķepas nospiedumu, tikai miniatūrā :)


Ivars L. 26.janvāris, 17:20

Droši! :)


Ivars L. 26.janvāris, 17:17

Ļoti izskatās pēc sarkodoncijas. Adatiņas ir apaļas, nevis plakanas.


dziedava 26.janvāris, 17:06

Droši zini, ka uz vītola Sarcodontia crocea? Šeit izskatās ļoti platas adatiņas, ābeļu sarkodoncijai tās tiešām ir kā adatiņas, apaļas, ne plakanas. Skaista jau jebkurā gadījumā!


forelljjanka 26.janvāris, 16:34

5 pirksti,gari nagi,kas vēl bez āpša tas var būt ?


Laimeslācis 26.janvāris, 13:52

Ir ir paraudzinš, aizmirsu pierakstīt :)


Latvju_zēns 26.janvāris, 11:08

Šis būs mājas strazds


VijaS 26.janvāris, 09:14

Paldies, Andri!


andrisb 26.janvāris, 07:19

Ar lielu varbūtību varētu būt lapsa, jo pēdińa garena.


andrisb 26.janvāris, 07:12

Nu nepietiek ar vienu pēdu! :(


andrisb 26.janvāris, 07:08

Jā.


andrisb 26.janvāris, 07:07

Vilks liek pēdu pēdā ejot taisnu cełu.


andrisb 26.janvāris, 06:50

Izskatās pēc lapsas pēdu virtenes.


andrisb 26.janvāris, 06:01

Atkusnī pēdas izmēri sniegā mainās łoti ātri, pēc dažām stundām jau grūti saprast. Mērīt var tikai “svaigu” pēdu.


andrisb 26.janvāris, 05:53

Jau tagad dabas datos var atlasīt pēdu nospiedumu foto, lai redzētu galvenās atšķirības.


andrisb 26.janvāris, 05:48

Atšķirībā no staltbrieža, meža cūku lielie nagi nav simetriski un ārējie ieliekti uz iekšpusi un ir lielāki par iekšējiem. Łoti bieži pēdu zīmējumos abi nagi ir simetriski, kas nav pareizi!


dziedava 25.janvāris, 23:01

Tādi izstiepti eksemplāri ļoti ļoti interesanti! Veiksmes gadījumā pat Cornuvia serpula - tik internetā lāga pat parādīt nevar, jo nav :D Vai Perichaena chrysosperma, kas ticamāk, bet tāpat "mūsu laikā" vēl nav atrasta. Paraudziņš, cerams, ir? Tādiem izstieptiem noteikti vajag!


Kristers K 25.janvāris, 22:30

2.bildē kreisajā stūrī pašā apakšā tas arī ir parastais keģis? Izskatās baigi brūnīgs, līdzinās mazajam ķeģim.


IlzeP 25.janvāris, 21:22

Andri, pārliku tekstu no "Biotops" uz "Piezīmes".


Mari 25.janvāris, 20:56

Paldies, Ivar, par versiju! It kā līdzīga ir ...


Laimeslācis 25.janvāris, 19:46

Paldies, Ivar!


Vīksna 25.janvāris, 19:29

Paldies !


forelljjanka 25.janvāris, 19:20

Jums tur kāds koplietošanas slēpnis uzbūvēts ? :DD


IlzeP 25.janvāris, 19:17

Sastājušās kā noteicējā :)


marsancija 25.janvāris, 18:02

Man arī tāda doma radās.


forelljjanka 25.janvāris, 17:45

Otrā bilde baigi labā,lai salīdzinātu vienas retas sugas izmēru ar divām parastākām.


forelljjanka 25.janvāris, 17:43

Intereses pēc var pabildēt skaidras,svaigas pēdas kopā ar lineālu,tā ieviešot kaut kādu skaidrību par to izmēriem.Pie reizes info noderēs zīdītāju atlantam.


Ilze Ķuze 25.janvāris, 17:36

Jā, nu tad lai paliek nenoteikta. Cerams, ka šogad būs vairāk iespēju papraktizēties ar daudzsporu sārtpori. :)


Vīksna 25.janvāris, 16:27

Varbūt šis arī Tinējs Eana incanana ?


roosaluristaja 25.janvāris, 16:05

Ciemata malā 11-13 mežirbes? Varbūt laukirbes?


Ivars L. 25.janvāris, 14:07

Nu nezinu, kaut kāda želejveidīgi-puscaurspīdīgi-piesūcināta substance pamata slānī izskatās, ka ir. Diezgan liela iespēja, ka ir Sarcoporia, bet vai 100%%?


Ivars L. 25.janvāris, 13:52

Varbūt Schyzopora paradoxa.


Laimeslācis 25.janvāris, 13:13

Paldies, Ivar, par palīdzību!


Ivars L. 25.janvāris, 13:11

Varētu būt spožā jungūnija Junghuhnia nitida.


Ivars L. 25.janvāris, 12:55

Acīmredzami piepe ir daudzgadīga, līdz ar to, visticamāk, tā ir kļavu apaļpore Oxyporus populinus, klājeniska forma, kas reizēm mēdz gadīties. Līdzīga, parasti klājeniska, bet viengadīga, ir Oxyporus obducens, kas Latvijā līdz šim nav atrasta.


Laimeslācis 25.janvāris, 12:34

Jā, jā, izskatās kā saldētas, laigan bildētas maigi mīkstā, saulainā atkusnī :))


Laimeslācis 25.janvāris, 12:25

Ļoti interesē šī piepe, kuru sākumā biju noteikusi kā sēni. Pēc trim gadiem apskatīju vietu, un piepe saaugusi atkal svaiga un smuka. Nezinu uz kuru pusi meklēt.


visvaldis.s 25.janvāris, 11:55

Rudajam dzilnītim pieliku vēl bildes.


marsancija 25.janvāris, 11:49

Man tikai jautājums- kā tad īsti mēra tās pēdas? Vai tikai naga garumu, vai ņem klāt arī mazos nadziņus? Lai nu kā, bet meža kuilim ne ar, ne bez nadziņiem pēda nav 20 cm. Regulāri piedalos medībās, tāpēc mazliet orientējos cūku pēdās. Esmu ievērojusi, ka staltbriedim, atšķirībā no meža cūkas (kuiļa), nagu gali ir mazliet noapaļoti, cūkai spicāki un kā jau te teica, mazie nadziņi novietoti platāk. Dotajā situācijā jāņem vērā, ka pakusušā sniegā pēda vienmēr izskatās lielāka. Cik daudz interesantu diskusiju izraisīja pēdiņas :)


Laimeslācis 25.janvāris, 11:34

Varētu būt purpura sīkpiepe


andrisb 25.janvāris, 10:40

Skrienošas stirnas pēdas.


Vīksna 25.janvāris, 10:18

Paldies !


Vīksna 25.janvāris, 10:11

Paldies !


andrisb 25.janvāris, 09:36

Svaigi saldēta. :)


andrisb 25.janvāris, 09:30

Kur te ałńa pēdas? Trešajā foto ir staltbrieža! Otrajā foto noteikt nevar! :(


Vīksna 24.janvāris, 23:21

Paldies !


Laimeslācis 24.janvāris, 23:14

Ak jā, atausa atmiņā, ka nesen bija diskusija par šo tēmu. Paldies, Uldi, par atgādinājumu!


roosaluristaja 24.janvāris, 23:03

Tagd mēs šajā lapā atbalstām Phellinus igniarius kompleksa ideju. Phellinus alni un Phellinus nigricans atsevišķi netiek izdalīti. Sistemātika nav vienkārša lieta.. Kad vakarā aizgāji gulet bija pareizs kaut kas viens, rītā pamodies un atklāji, ka tā vairs nav taisnība


Laimeslācis 24.janvāris, 22:52

Ahā, papētīšu, salīdzināšu. Paldies par variantiem!


dziedava 24.janvāris, 22:43

Jā, turklāt mikroskopam ļoti pateicīgas, uzreiz skaidrs, vai kādas no parastām (T.varia?) vai pavisam cita ģints (ne trihija). T.affinis būtu grūtāks gadījums. No netrihijām - Oligonema, Calonema varbūt vēl kāda


Laimeslācis 24.janvāris, 22:13

Tādas jocīgas :) Piesaistīja uzmanību tas, ka dažāda lieluma


dziedava 24.janvāris, 21:59

Tas labi :). Būtu interesanti apskatīt


Laimeslācis 24.janvāris, 21:27

Izleca pie nezināmajiem. Izskatās pēc šā gada sūnas, līklapu novellijas.


Laimeslācis 24.janvāris, 21:02

Paldies, Uldi!


felsi 24.janvāris, 20:48

Paldies Uģi!


CerambyX 24.janvāris, 20:22

Lai nedaudz vēl sarežģītu situāciju, gribu tik atgādināt, ka tur pa apkārtni, cik var noprast pēc ziņojumiem DD.lv, arī dambrieži klīst - tā ka diskusija ne tikai cūka vs briedis vs alnis, bet arī jāižšķir kāds tieši briedis :D


roosaluristaja 24.janvāris, 20:06

Par to, ka tā varētu brieža pēda, piekrītu, seviški ņemot vērā, ka staltbrieži tika redzēti vizuāli. Taču par priekškājām pakaļkājām latvijasdaba.lv gan nerunā tā kā tu stāsti. Par briedi parezi, priekškāju nagu nospiedumi esot ;lielāki, bet alnim otrādi pakaļkāju pēdu nospiedumi esot lielāki. Principā jau tas nav tik butiski. Manuprāt pēc tik neskaidra pēdas nospieduma pilnigi droši sugu noteikt nevar Bet tomēr pieturos pie uzskata, ka meža cūkai 20 cm pēda ir bišku par lielu. Tad tas ir kaut kāds mītisko laiku superkuilis


picapica 24.janvāris, 19:45

Liels paldies par noteikšanu un atšķirību pazīmēm! Žēl, ka tas bija tieši tā smoga dienā, bet prieks uzzināt par šai pusē neredzētu čipsti:)


forelljjanka 24.janvāris, 19:29

Acumērs jau it kā nav tas precīzākais mērs,;) un tomēr.Gana daudz dabā redzētas visādās pēdas,arī nešaubīgi piederošas kādai konkrētai sugai.Parasti man Dabā ir tā,mežacūkas un brieža pēdas izmēros ir stipri līdzīgas,atšķiramas pēc mazo nagu nospiedumiem.Stirnu-manāmi mazākas,aļņa-manāmi lielākas,sajaucamas vienīgi ar mājlopu(govju ,buļļu )pēdām.Nekādu pretrunu gan LatvijasDabā nav,gan briedim,gan alnim priekškāju pēdas ir pamanāmi lielākas par pakaļkāju.Abām sugām arī T pēdas ir pamanāmi lielākas kā M,tāpat cūkām.Par lopiņu svaru arī dati diezgan pretrunīgi,tomēr,pietiekami dzirdēts par meža kuiļiem svarā pie 300 kg.,savukārt par alni svarā ap 700 kg.(kā rakstīts)nekas nav dzirdēts(tādi mājo Aļaskā).Tā kā,pēdas 300-500 kg.smagiem lopiem varētu būt samērojamas.;). Beidzot par konkrēto novērojumu,vienīgajā bildē ,kut kaut kas redzams no pēdām,manuprāt,briedis,mazie nadziņi pēdas platuma robežās un redzami tāpēc ,ka biezs sniegs,cūkai tie platāki par pēdas platumu,redzami praktiski vienmēr.Savukārt rakums-cūku darbs,bet ,kā jau rakstīju,mednieku barotavu apmeklē visdažādāki zvēri.


Vīksna 24.janvāris, 19:28

Paldies !


CerambyX 24.janvāris, 19:20

Super! :))


Ilze Ķuze 24.janvāris, 19:10

Varbūt noder info - DAP tikko izdevis jaunu pēdu noteicēju (autors Vilnis Skuja), te ziņa un saite uz lejuplādi: https://www.daba.gov.lv/lv/jaunums/atpazisti-dzivnieku-klatbutni-pieejams-izglitojosais-materials-pedas Piemēram, mežacūkai norādīts pēdas izmērs 13 cm.


nekovārnis 24.janvāris, 18:48

Man tas skats pēc cūcības izskatās :D Cik nu esmu novērojis strinas, brieži, aļņi uz vietas īpaši nemīņājas.


roosaluristaja 24.janvāris, 18:46

Kaut gan vispār tie dati latvijasdaba.lv ir bišku dīvaini. Tur rakstīts, ka mežacūkas kuiļa vidējais pēdas garums ir 20 cm, savukārt aļņu buļļa pakaļkājām 15-18 cm. Sanāk, ka aļņa pēda ir mazāka nekā cūkas! Viņi tur ar cipariem nav bišku samežģījušies?


roosaluristaja 24.janvāris, 18:20

Collas tās nav. Iespējams, tur ir domāts tikai paša naga garums, bet latvijasdaba.lv visa reālā pēda sniegā. Jo 5 cm pēda sniegā tiešām kaut kā stipri par maz.


forelljjanka 24.janvāris, 18:05

Tajā Tavā grāmatā nav gadījumā collas? :DD


forelljjanka 24.janvāris, 18:03

Nu tad paskaties ko raksta LatvijasDaba.lv ;) https://www.latvijasdaba.lv/ziditaji/sus-scrofa-l/


roosaluristaja 24.janvāris, 17:41

Es neesmu ne mednieks, ne zīdītāju eksperts, bet man ir grāmata "Tracks and Signs of the animals and birds of Britain and Europe". Neredzu iemeslu tai neticēt. Sniedzu datus no viņas. Meža cūka - pieaugušas cūkas pēdas garums 5-8 cm. Alnis - buļļa pēdas garums 12-16 cm, govij mazāks. Staltbriedis - buļļa pēdas garums 8-9 cm, govij 6-7 cm. Ja bija 10-12 cm, tas varētu atbilst aļņa govij


Mežirbe777 24.janvāris, 17:29

Šeit tika bildēts tas pats augļķermenis kas https://dabasdati.lv/lv/observation/526d8464694384c8bb0b7a06801fe681/ kurš tika noteikts kā A. macroporum tikai pārbildēts labākā kvalitātē, un izskaitīts uz cik kritalām aug.


forelljjanka 24.janvāris, 17:26

Nu jau,nu jau Uldi!Kuilim stabili ap 20 cm pēda,sivēnmātei nebūs daudz mazāka,ap 15 cm,briežu bullim līdzīgi.Briežu govij varētu būt ap tiem12 cm.Ja labs un dziļš pēdu nospiedums ,var atšķirt pēc mazajiem nadziņiem,cūkai tuvāk pēdai un vairāk atstatus viens no otra.


DaceK 24.janvāris, 16:19

Ienāca pagalmā, pie mājas sienas kašņājās pa zāli, nobildēju caur logu. Visu dienu "ganījās" ap māju.


DaceK 24.janvāris, 16:12

Ienācās ziņa, ka redzētas lāča pēdas Ādmiņu dižakmens apkārtnē, 2020.g. decembrī. Tas ir netālu no reģistrētās vietas.


roosaluristaja 24.janvāris, 16:03

Nu, ja 10-12 cm, tad tiešām laikam alnis. Cūku pēdas ir daudz mazākas.


Pūcis 24.janvāris, 15:51

Nupat reģistrēju iztramdītus staltbriežus (kopā 20) - ja pareizi esam noteikuši. Bija arī daži šāvieni tālumā.


forelljjanka 24.janvāris, 15:48

Tā tak medniekiem zvēru piebarošanas vieta,kaut kas(kartupeļi,bietes,graudi)bijis izbērts,tagad viss apēsts.Tādā vietā apgrozās jebkuri pārnadži un plēsēji,cūkas protams,visvairāk pamanāmas,jo visu vēl arī uzrok.;)


Pūcis 24.janvāris, 15:43

Pēdas garums 10-12 cm.


roosaluristaja 24.janvāris, 15:06

Aļņi triešām parasti tā nedara. Pēda ir diezgan izplūdusi, turklāt nav skaidrs izmērs. Grūti ko precīzi apgalvot. Bet principā es arī vairāk sliecos uz meža cūkām.


marsancija 24.janvāris, 15:04

Paldies, Uldi! Joprojām nav skaidrs, pēc kādām pazīmēm atšķiramas. Liekas, abas tik vienādas:)


marsancija 24.janvāris, 15:00

Izskatās vairāk pēc meža cūku darbības, bet attēlā grūti spriest par pēdu lielumu. Droši vien dabā tas bija saprotams.


dziedava 24.janvāris, 14:27

Šis varētu būt gadījums, kad grūti droši noteikt. Kritala ir skujkoks? Varētu būt maldinošā trihija Trichia decipiens, kas jauna ir oranža vai rūsainā arcīrija Arcyria ferruginea, kas jauna ir rozā līdz oranžīgi rozā. Šajos foto krāsa ir starp oranžu un rozā. Varbūt arī foto izskatās savādāk, nekā bija dabā, un dabā bija izteikti oranžas? Ticamāka ir maldinošās trihijas versija, tad vajadzēja būt izteikti oranžām.


Irbe 24.janvāris, 14:05

Fotogrāfijā melnais strazds


pētniece 24.janvāris, 13:09

Neparasts krāsojums.


roosaluristaja 24.janvāris, 12:27

Te tas pats moments. Noteikti janvāris nav īstais šo noverojumu laiks


roosaluristaja 24.janvāris, 12:18

Arī te kaut kas ir sajauts. Nevar būt ligzdošanas sezonas pazīme janvārī! Janvāra vietā nav kaut kāds jūnijs?


roosaluristaja 24.janvāris, 12:16

Te kaut kas ir stingri sajaukts ar datumiem!


Matrus 24.janvāris, 11:02

Paldies par gulbju kontrolēm! Pēdējo reizi šo pāri novēroja Ilona Gaile 13.12.2020. Daugavā pie Vecmīlgrāvja.


klaidoņpele 24.janvāris, 10:58

Par lielu attālums manai pieticīgajai optikai, pārējās bildēs arī īsti nevar neko saprast.


Rallus 24.janvāris, 10:23

Attēls nav pateicīgākais, bet tomēr raibumi uz krūtīm ir tumši, daudz un izplūduši. Acs riņķis ir gaišs un šaurs, bez virsacs svītras. šķietami, ka to pārtrauc šaura tumša acs svītra auss un knābja virzienā. Tas pamatā atšķirtu no pļavu čipstes. Kājas arī ir tumšāki sarkanīgas.


VijaS 24.janvāris, 08:45

Paldies Imantam un Edgaram!


Matrus 23.janvāris, 22:28

EE055 šodien (23.01.2021.) novérots Dārziņu attekā...)


mazais_ezis 23.janvāris, 22:25

Melnais mežastrazds?


mazais_ezis 23.janvāris, 22:13

Skaista bilde! Paldies par gredzena nolasījumu! H52 Gredzenots Rīgā, Rūdas ielā 31.maijs 2020. gadā


mazais_ezis 23.janvāris, 22:02

Gredzenu neizdevās nolasīt?


lsinka 23.janvāris, 21:54

Jums varētu būt taisnība, trešajai arī oranžas kājas, bet uz vietas pieņēmam, ka visas trīs vienādas. Pēc tam skatījāmies pēc grāmatas tās abas, kuras labāk attēlos redzamas. Skaitu izlaboju.


Anete PB 23.janvāris, 20:53

Šajā vietā arī nav drudzenītei piemērots biotops - sauss, ar osiem raksturīgu veģetāciju (lai gan netālu vienā vietā takas malā aug pāris vilkmēles, kas parasti sastopamas mitrākās vietās).


VijaS 23.janvāris, 20:44

Tāpēc atliek klejot gar robežu.


IevaM 23.janvāris, 20:39

Poligonā arī nedrīkst bez saskaņošanas ar Aizsardzības ministriju.


nekovārnis 23.janvāris, 19:46

Izskatās pēc Catoptria ģints zāļsviļņa.


VijaS 23.janvāris, 19:06

Kopš Ādažu poligons pirms pāris gadiem "paplašinājās ziemeļaustrumu virzienā", šaipusē ielīst uzdrošinos ļoti reti...


nekovārnis 23.janvāris, 18:55

Paldies, Uldi! :)


IevaM 23.janvāris, 18:55

Paldies, Ivar! Kaut kā neatpazinu


roosaluristaja 23.janvāris, 18:52

Augšējos divos attēlos varētu būt Calocera furcata


roosaluristaja 23.janvāris, 18:50

Mazie bumbuļi ir oranžā galertene


Kristers K 23.janvāris, 18:25

Paldies!


Kristers K 23.janvāris, 18:24

Paldies, nejauši pievienoju.


VijaS 23.janvāris, 18:20

Paldies, Ivar!


VijaS 23.janvāris, 18:18

Paldies, Ansi!


Edgars Smislovs 23.janvāris, 18:11

3 bildē - kajaks.


Edgars Smislovs 23.janvāris, 18:09

Gaigala


felsi 23.janvāris, 18:04

Nevar būt krāterveida? Apļveida galviņas grieziens.


klaidoņpele 23.janvāris, 17:54

Paldies! Bija tādas aizdomas, bet nebija pārliecības!


VijaS 23.janvāris, 16:39

Vai ar to pietiek, lai labotu sugu?


VijaS 23.janvāris, 16:37

Paldies, Ieva!


bišudzenis 23.janvāris, 16:33

Viena gan visu laiku bija sējas zoss un 2 baltpieres


IevaM 23.janvāris, 16:32

Visticamāk melnā dzilna


IevaM 23.janvāris, 16:32

Ir mizložņa :)


VijaS 23.janvāris, 16:30

Varētu būt mizložņa? Skatoties, cik metodiski tas putniņš "apsekoja" priedes zarus, turklāt no apakšas, nekas cits nenāk prātā.


VijaS 23.janvāris, 16:08

Šādi "apstrādātas" bija divas nelielas nokaltušas priedītes.


roosaluristaja 23.janvāris, 15:45

Te jau nu tiešām vajadzētu aprakstīt, kā tā pūce izskatījās. No neliela attāluma meža pūci un ausaino pūci sajaukt nav iespējams. No otras puses arī meža pūces mierīgi var dienot klētī


nekovārnis 23.janvāris, 14:59

Jā, tas bija negaidīti :) Bet izskatās, ka invāzija norit pilnā sparā un drīz šo ornamentblakšu būs kā mežā malkas :D


roosaluristaja 23.janvāris, 13:35

Ļoti iespējams, ka tā


CerambyX 23.janvāris, 12:10

Labs gada sākums!! :)


Laimeslācis 23.janvāris, 12:06

Man arī pirmā doma bija tāda, bet otrā, ka tā varētu būt graudainā ķīselene Myxarium nucleatum, jo bagātīgi, otro gadu aug uz tās pašas kritalas plikiem sāniem. Tikai nezināju, vai tā varētu tā ielīst un augt arī starp/uz sūnām. Tāpēc sašaubījos. Pēc skata vairāk līdzīga Sebacina incrustans, tāpēc atļaušos nomainīt uz šo sugu. Paldies, Uldi, par palīdzību!


Laimeslācis 23.janvāris, 11:28

Paldies, Uldi!


roosaluristaja 23.janvāris, 11:18

Varētu būt Sebacina incrustans


forelljjanka 22.janvāris, 22:00

Interesanta ligzda.Arī ar to,ka nav zināma mazo ērgļu LIFE projekta ietvaros.Turpat netālu ir vairākas zināmas,varētu būt viena no pāra ligzdām,mežs gan izskatās nav LVM.


Alvis Āboliņš 22.janvāris, 17:48

Cik tuvu!


DaceK 22.janvāris, 17:00

Paldies! Turpmāk tā atzīmēšu.


Mareks Kilups 22.janvāris, 15:35

bet nu tātad ... pūce sp. :)


Vīksna 22.janvāris, 13:26

Paldies !


IlzeP 22.janvāris, 12:59

Jāņa Bajinska komentārs: "Lai gan piekrastē parasti vairāk uzturas taimiņi, domāju, ka Daugavas mute nebūs tas gadījums. Dabiskās atražošanās iespējas taimiņiem Daugavas baseinā ir ļoti limitētas savukārt audzētavas tur atražo tikai lašus. Vizuāli, protams ir pagrūti ar 100% ticamību pateikt, ka tas ir lasis, bet spriežot pēc tā, ka uz astes kāta (uz tā kas no tā palicis) zem sānu līnijas neredz melnos x veida plankumus/punktus, es tomēr izdarītu secinājumu, ka tas ir lasis. Vai dabiskais – ar lielu varbūtību Nē, jo taukspuru nogriešana absolūti visiem smoltiem tiek realizēta salīdzinoši nesen un pa rupjo piemetot, ka lasis visticamāk ir 3-4 gadus vecs, liekas ticami."


Wiesturs 22.janvāris, 12:57

Tinējs noteikti, man izskatās pēc Archips crataegana


Wiesturs 22.janvāris, 12:41

Vajadzētu būt šim.


IlzeP 22.janvāris, 10:20

Paldies par informāciju!


IlzeP 22.janvāris, 10:17

Saņēmu šādas atbildes: "Kaut kas no baltā viņā ir, vairāk nekā no pelēkā :) Noklausījos arī ZNZ intervijas radio par gada dzīvniekiem. Sugu atšķirības un hibrīdu varbūtību tur kolēģi praktiski neaplūko" (Jānis Ozoliņš). "Šai gadījumā, es teiktu, ka tas zaķis, tiešām, vairāk izskatās pēc baltā" (Valdis Pilāts). Mainu atpakaļ uz balto. Bet ar abu sugu atšķiršanu nav vienkārši, pie tam var būt arī starpsugu hibrīdi.


dziedava 22.janvāris, 09:11

Arī Stemonitis pallida un Arcyria stipata var. imperialis nav? Visiem atklājumiem vajadzētu saglabāt paraudziņus, lai tos varētu vēl kādreiz un kāds cits pārbaudīt. Sistemātika arī mainās, jābūt iespējai pārnoteikt. Protams, līdz šīm atklāsmēm es pati nonācu tikai daudzu gadu laikā :D.


Vīksna 22.janvāris, 08:42

Paldies !


Mari 22.janvāris, 08:02

Nē, diemžēl nē, paraudziņus ilgi neglabāju, bet no šī gada sezonas noteikti labošos :)


Wiesturs 22.janvāris, 01:42

Tinējs, šķiet, Notocelia uddmanniana


Rallus 22.janvāris, 00:19

Jā, tam rudajam derētu vēl kādu rakursu. Izskatās gan, ka tas tur varētu būt lokāls rezidents.


Rallus 22.janvāris, 00:16

ar tādu knābi pat īsti nav variantu. Arī spārnu platums.


DaceK 22.janvāris, 00:16

Vietu atrādīju vides inspektorei, 100% apstiprinājums, ka lācis darbojies. Skrāpējumi dažādos augstumos, kakas blakus kokam un palieli zari ar gardiem āboliem nolauzti. Apkārtnes zemnieki lāci esot redzējuši jūnijā.


IevaM 21.janvāris, 21:19

Ziepenīte, varbūt botāniķi var pateikt, kura


pētniece 21.janvāris, 20:46

Vai viens no viņiem nav nesen pieminētās pasugas, otrs - vietējais?


marsancija 21.janvāris, 20:20

Kaut kas no filadelfiem.


marsancija 21.janvāris, 19:54

Paldies, Ilze! Protams, šis lai paliek ktegorijā Putns nezināms, jo precīzi neko saprast nevar.


IlzeP 21.janvāris, 19:10

Man arī izskatās pēc jūras ērgļa


dziedava 21.janvāris, 18:02

Paldies, darīts!


marsancija 21.janvāris, 17:56

Paldies par komentāriem! Jā, par ērgļiem man "plašas" zināšanas:)


Ivars L. 21.janvāris, 17:19

Ja ir jauna sistemātika, un tajā tās ir 1 suga, tad šajā gadījumā ir jālec (līdzi).


IevaM 21.janvāris, 17:13

Jaunajiem jūras ērgļiem aste nav balta. Mazais ērglis šobrīd ir Āfrikā, nevarētu būt.


marsancija 21.janvāris, 16:43

Jā, pēc šīs bildes atliek vien minēt, bet, katrā ziņā, kaut kas no lielākiem plēsējiem ir. Jāmēģina vēl kādu reizi tur nokļūt, varbūt izdodas noķert momentu. Kaut gan, tur drīzumā sāksies rakšanas darbi, attransportēja ekskavatoru.


marsancija 21.janvāris, 16:39

Vismaz tas, ko redzēju tuvākā attālumā, likās mazāks par jūras ērgli un nemanīju baltumu astē.


dziedava 21.janvāris, 16:35

Ivar, Uldi - ir kāds pamats Dabasdatos glabāt 3 dažādas sugas - Phellinus alni, Phellinus nigricans un Phellinus igniarius, ja pēc jaunās sistemātikas tās visas ir viena suga Phellinus igniarius? (Latvijas db arī viena) Varu visas nomainīt uz Phellinus igniarius, bet bez saskaņošanas negribu to darīt - nav jau visam jālec līdzi, varbūt atšķirības ir būtiskas, lai DD ietvaros dalītu?


dziedava 21.janvāris, 15:29

Galvenajā db šādu neatrodu. Jauna suga? Hipotēze?


pētniece 21.janvāris, 14:58

Izskatās pēc jauna jūras ērgļa.


Durkts 21.janvāris, 13:18

Arī biju nogājis līdz rumbai - vienlaicīgi bija arī 3 (trīs) strazdi


Vīksna 21.janvāris, 13:07

Jau šī gada tauriņš, bet vēl pērnos visus neesmu ielikusi.


MoreOrLess 21.janvāris, 12:03

Paldies! Kad izraku šos foto un mēģināju noteikt sugu, jau nodomāju, ka gribētos šo augu redzēt kārtīgos ziedos un nofotografēt labāk. Ja sanāks, apraudzīšu šovasar to vietu vēl, foto GPS dati ir saglabājušies.


Laimeslācis 21.janvāris, 11:32

Paldies, Valda! Pavasarī noteikti pārbaudīšu, nobildēšu.


IlzeP 21.janvāris, 10:18

Skaidrs, paldies!


IevaM 21.janvāris, 10:11

Taisna pēdu virtene bija. Diemžēl bildes nav.


IlzeP 21.janvāris, 09:15

Jāņa Ozoliņa komentārs: "Varētu būt, bet foto kā pierādījums neder, jo starp diviem punktiem vienmēr var novilkt taisnu līniju :) Pierādījums ir taisna pēdu virtene."


IlzeP 21.janvāris, 09:14

Jāņa Ozoliņa komentārs: "Cik augstu no zemes ir švīkas mizā? Stumbru var saskrāpēt arī staltbriedis ar ragiem. Vai ir skrāpējumi arī augstāk, vai ir lauzti zari? Vai kakas ir turpat pie ābeles? Vai tās nevar būt jenotsunim?"


Grislis 21.janvāris, 08:16

Te derēja lapu rozetes attēls, lai pārliecinoši noteiktu.


Grislis 21.janvāris, 07:58

Šo novērojumu pamanīju jau vasarā, kaut kas aizdomīgi tur tiešām likās, bet nebija laika iedziļināties. Tomēr tā kā rūgtā drudzenīte ir aizsargājamo sarakstā un gana reta, tad skaidrībā bija jātiek. Drudzenītei vajadzētu būt pagariem, smailiem kausa zobiņiem, ko foto neredz, arī krāsa neliecina, ka izplaukstot būz zilgana. Atliek piekrist Ansim, ka nekas cits kā lipīgā sveķene neizskatās, kaut arī ne tā raksturīgākā un priekš pumpuriem tāda kā novēlojusies...


Mareks Kilups 21.janvāris, 06:40

Rucavas galā tomēr arī mājas apogs nebūtu izslēdzams. viena kaut jel cik slikta bilde te ļoti noderētu.


Indrakr 20.janvāris, 22:05

Varbūt ar',jo jau patumšs bija,bet atkal tāds galīgi maziņš nemaz neizskatījās


IevaM 20.janvāris, 21:45

Tas būs apodziņš


Indrakr 20.janvāris, 21:44

Sēdēja ceriņkrūmā


dziedava 20.janvāris, 21:43

Tikai pēc mikroskopēšanas atklāju, ka no šī paša atseguma jau ir līdzīgs novērojums ar Dicranella subulata hipotēzi: https://dabasdati.lv/lv/observation/psg6539dfavnbruhchq2c7sg21/ Būtu to atcerējusies, droši vien nebūtu to darījusi. Bet varbūt, ka abi novērojumi palīdz viens otram. Atsegums gan viens, bet vākumi bija dažādi. Viens sporu vācelīšu, otrs vairpumpuriņu dēļ.


lichen_Ro 20.janvāris, 18:54

Ir īstā


Alvis Āboliņš 20.janvāris, 14:19

Pārskatīšanās atzīmējot sugu!


Irbe 20.janvāris, 14:14

Manuprāt pelēkā


Mo 20.janvāris, 13:42

Liels paldies par sugu noteikšanu!


E L Jenots 20.janvāris, 10:58

oj. noteikti, jums taisniiba, aatrumaa neiedomaajos ka peec pirmaa acu uzmetiena nosaukums tik burtiski neatbilst kaa shkjiet, dumja iesaaceeja kljuuda sanaaca.


dziedava 19.janvāris, 22:18

:D


Laimeslācis 19.janvāris, 22:14

Šī šajā mežiņā man šoziem ir visbiežākā suga :)) Oi, labs mēles mežģis sanāca :))


dziedava 19.janvāris, 22:05

Oho, pat šajā sniegā izdevās tikt pie gļotsēnes! Un vēl kādas! :))


Rallus 19.janvāris, 19:39

Sudrabene tomēr jā. Bet sanāca gan iziet lērumam attēlu un tekstu cauri, t.sk. tām, kas te DD un kaiju pētnieku lapā. Tik tumša galva ar tik simteriski noslēgtu joslu kā gredzenu pie kakla jau arī tas dīvainums. Precīzi tādu pat bildi tā arī neizdevās atrast. Gaišākas jā, raibumi nevienmērīgi plašākā zonā - arī. Bet labi vien ir pieredzei.


Edgars Smislovs 19.janvāris, 19:25

Gribētos jau amerikas dabūt. :)


felsi 19.janvāris, 19:18

Piezīmēs jau ierakstīju, manējām kātiņa nav. Ir paraugs, materiāla daudz.


felsi 19.janvāris, 19:16

Praktiski nobrieda dabā, interesanti ir tas, ka auga kritalai apakšpusē, parasti aug virspusē, tīkliņu neizdevās iegūt arī atkārtoti, izjūk, izsējas milzīgs sporu bars, dīvainīte:). Paraugs ir, materiāla daudz.


CerambyX 19.janvāris, 19:15

Ne pati tipiskākā, bet vai ir kādi alternatīvi varianti? Īsti nenāk prātā - sudrabkaija jau vien būs.


felsi 19.janvāris, 19:11

Tieši tā Julita!


Edgars Smislovs 19.janvāris, 18:37

Varbūt ir bilde?


Edgars Smislovs 19.janvāris, 18:20

Uz muguras tik lieli baltie plankumi ir tikai zvirbuļvanagam, arī būs kļūdains. Citā dienā varētu būt cits putns, Rīgā, parasti, biežāk var stastapt vistu vanagu.


davis_wi 19.janvāris, 16:29

Sveiks, Edgar! Tajā pašā nedēļā mājas otrā pusē tika novērotais vistu vanags (arī tajā pašā diennakts laikā) tad arī nav kļūdains? (palīdzēja noteikt M. Kilups) https://dabasdati.lv/lv/observation/e9ss0c0u463ubh836nnqi2jnu4/ Savukārt pāris dienu vēlāk šajā mājas pusē (arī ap to pašu diennats laiku) lidinājās vanags un trenkāja baložus, līdz kāds tika noķerts un ēst, un tika nokrustīts par vistu vajagu.https://dabasdati.lv/lv/observation/kdj0g4b5ma1idu751de4os3le3/


davis_wi 19.janvāris, 16:16

Nē, attēlā ticis tikai viens.


Edgars Smislovs 19.janvāris, 16:02

Bildē ir domāti abi putni? Redzams tikai tēviņš.


dziedava 19.janvāris, 15:28

Vispār es domāju, ka gļotsēnēm pievērsīšos ne agrāk par februāri. Nav efektīvi detaļās iedziļināties pavisam dažādos novērojumos. Kad būs laiks ķerties klāt, tad arī sistemātiski skatīšos cauri līdzīgos novērojumus. Pa to laiku var samērīt visas detaļas (kātiņus, galviņas utt), lai jau ir viss gatavs, kad skatīšos.


dziedava 19.janvāris, 15:25

Ļoti grūti saprast, kā tas viss izskatās nobriedušam pa gabalu. Pelēks? A.versicolor sporas būtu 9-11mkm, pavedieni 5-6mkm.

Pēdējie komentāri rakstiem
kalirbe 20-Jan-2021, 16:05

Gaviezes pagasta Kalnozolos laukirbes manāmas gadus desmit. Vasarās mēdz pērties gurķu dobēs, pastaigāties pa ābeļdārzu, gar iebraucamo ceļu. Tā kā irbes ir grūti pamanāmas, ir gadījumi, kad ar lielu troksni uzspurdz gaisā pašā deg   (..)


pustumsa 18-Jan-2021, 23:10

Sveiki! Laikam sistēma pārkarsusi! Daudzreiz ziņojumi 2kāršojas - un pat 5kāršojas. Lieki laiks tērējas dzēšot. Skatos, ka ne man vienai tā...Jāmet miers.


meža_meita 18-Jan-2021, 15:19

Ļoti interesants Baibas komentārs. Nekad neiedomātos, ka šķietami parastas sūnas dokumentēšana varētu izrādīties tik interesanta! Pārsvarā ganos tikai pa austrumiem, tāpēc nevaru salīdzināt... Cerams gada gaitā taps vēl kāds rak   (..)


ūdensvistiņa 17-Jan-2021, 18:18

Pirms apm. 18 gadiem, kad bija barga un ļoti sniegota ziema, Rūjienas novadā man bija īpaši piedzīvojumi ar laukirbēm. Kādu dienu pa logu redzēju, ka pa ceļu pagalmā ienāk 13 irbes, no tām 2 vecās, kaut ko paknābā zem putnu barotavas   (..)


IlzeP 15-Jan-2021, 11:18

Man Mozilla visu rāda (tagad), nezinu, kā bija iepriekš.


Anete PB 14-Jan-2021, 23:59

Pieteikuma pogas rādīšanās ir atkarīga no interneta pārlūka. Uz datora ar Chrome man nerāda, bet planšetē ar Safari rāda. Tā ka vajag pamēģināt alternatīvus pārlūkus, varbūt vēl kāds rāda. Iesācēja jautājums - kur var apskat   (..)


Kurmata 14-Jan-2021, 21:56

Bet mums ir pārsteigums! Vairs nerāda arī pieteikšanās pogu. Kamēr strādājam pārsteiguma apstākļos, zvaniet, rakstiet man! Es spēju vajadzīgās vietas "nozaļināt"


felsi 13-Jan-2021, 21:13

Sandi KOH ar ārsta recepti aptiekā dabūnams, ar brīdinājumu lietot ļoti uzmanīgi:)


forelljjanka 13-Jan-2021, 20:30

Izvēle jau laba,tikai...Cik tad vispār palikušas mazo HES nesačakarētas,daudz maz vērā ņemamas upītes Latvijā? Ventai viena !!! pieteka-Letiža.Bārtai viena !!!-Ruņa.Abavai,neskaitot strautiņveidīgās,Valgales posms lejtecē,Užavai,Irb   (..)


Ilze Ķuze 13-Jan-2021, 17:54

Paldies Baibai par informāciju! Interesanti, jo man arī radās jautājums par sastopamību Latvijā. Pagājušajā gadā kartēju gan Kurzemē, gan Latgalē un to varēja manīt, ka Kurzemē novellija ir bieži sastopama (gk mitros mežos), bet pie   (..)


IlzeP 13-Jan-2021, 16:37

Paldies, Baiba, par skaidrojumu!


kamene 13-Jan-2021, 16:10

Interesanta diskusija par novelliju. Apskatījos savus agrāko gadu herbāriju vākumus, kur parasti ir norādīts biotops un substrāts, reizēm arī, ar kādām sugām kopā. Un tā: no 60 paraugiem lielā puse ir uz trupošas priedes -32, seko tru   (..)


felsi 12-Jan-2021, 23:32

Pilnībā piekrītu Renātei! Upē, gar un virs, būs burvīgi atradumi!


meža_meita 12-Jan-2021, 21:19

Super izvēle!


CerambyX 12-Jan-2021, 20:35

Noteikti nedrīkst aizmirst par apaļo gruntsblakti (Aphelocheirus aestivalis)!


silva 11-Jan-2021, 17:03

Pie manis Rudes pusē,Laidu pagastā,irbes dzivojās visu gadu.Kautkur dārza malā izperināja 15 putnēnus un barā visu vasaru uzturējās trīs pieauguši putni.Tagad ziemā neesmu manījusi.Gaidīšu pavasari varbūt atkal tiekamies.Mums bija ja   (..)


Kurmata 11-Jan-2021, 10:21

Tas nobruka, labojot pieteikšanos apakšposmiem. Jāņa sēta labo.


ivars 10-Jan-2021, 21:53

Kāpēc nerāda, kurš pieteicies kuram posmam?


forelljjanka 10-Jan-2021, 18:58

Jā,Ventā pie Jēkaupiņiem,pārējie, kas Kongo, ieziņojušies man bakstot no lieka -pievienot!:(( Bet ir arī citi,kas pa vienam un rādās tikai Kongo.Tomēr ziemojošo atlantā šodiena rādās korekti.


IlzeP 10-Jan-2021, 18:15

Tam dumbrcālim jābūt vienam?


forelljjanka 10-Jan-2021, 15:12

Ja neskaita to ralli 5x pie interesantajiem,statistikā viss rādās šodien korekti.


Gaidis Grandāns 10-Jan-2021, 14:29

Ar ziemojošo putnu atlanta statistiku neizprotamas lietas. Sugu skaitā rādās arī blakus kvadrāta sugas. Šī rīta novērojumi ari nezināmu apstākļu dēļ ziņojot no aplikācijas netika reģistrēti. Saziņoju caur atlanta ziņošanas lapu   (..)


IlzeP 10-Jan-2021, 14:18

Aizrakstīju programmētājiem.


forelljjanka 10-Jan-2021, 14:17

Ziņoju no ziemojošo ūdensputnu loga,varbūt tur nekorektas koordinātas?Tulīt provēšu citu Ventas posmu,pie Jēkaupiņiem saziņot,tad redzēs...


IlzeP 10-Jan-2021, 13:45

Ē, Jāni, bet Tev tās Briežu krāces Kongo republikā. Kaut kas nav... Ja pareizi saprotu, Tu ziņoji caur ziemojošo ūdensputnu uzskaites logu?


IlzeP 10-Jan-2021, 13:42

Vakar pēcpusdienā no aplikācijas ziņotie parādās.


IlzeP 10-Jan-2021, 13:36

P.S. Iespējams, ka egles audzē vajadzīgas, lai nodrošinātu noēnojumu?


IlzeP 10-Jan-2021, 13:34

Man šī suga saistās ar mitrām, noēnotām PRIEŽU kritalām. Bet DMB mācījos pagājušajā gadsimtā, tādēļ nestrīdēšos ar sūnu pētniekiem. Atzīstos gan, ka rakstā "apsēžoties uz egles kritalas" nomainīju ar "apsēžoties uz skuju   (..)


Ivars L. 10-Jan-2021, 12:21

Es saprotu, ka nav domāti lakstaugiem bagāti egļu meži, bet sugām bagāti - bioloğiskās daudzveidības ziņā bagāti skuju koku meži.


digi 10-Jan-2021, 11:55

Irbes jau daudzus gadus dzīvo pie manām mājām Talsu novadā. Arī šorīt pastaigājās pa manu dārzu.


forelljjanka 10-Jan-2021, 09:52

Vakar apmeklēju un saziņoju Briežu braslu(Briežu krāces),novērojumi neparādās ziemojošo statistikā.Dati tiks kaut kā pārsūtīti vēlāk vai DDatu kārtējais gļuks?Vēl,liekas par to rakstīju jau pagaišgad,lietot saistībā ar fototeh   (..)


dziedava 10-Jan-2021, 09:43

Jā, Renāt, es ar Tevi vienā komandā - es arī nesaprotu :D. Bet tā kā man ir problēmas ievērot substrātus, tad pieņēmu, ka citi gudrāki par mani. Bet ja arī Tu saki.. Kāds var komentēt?


Siona 10-Jan-2021, 09:33

Manuprāt, interesanta izvēle arī tāpēc, ka aug uz kritalām, cilvēki varbūt vairāk uzmanību pievērsīs tieši tām, meklējot gada sūnu, un pamanīs, cik ļoti liela sugu daudzveidība uz kritalām sastopama! :)


meža_meita 10-Jan-2021, 09:17

Lūdzu, izskaidrojiet man, kāds šai sugai sakars ar lakstaugiem bagātiem egļu mežiem? Līdzīga informācija klejoja arī pa facebook. Saprotu, ka var augt arī šādos mežos, tomēr mazliet mulsinoši, jo suga tomēr plašāk saistīta ar mitr   (..)


Ivars L. 10-Jan-2021, 00:18

Lūk dažas apbrīnojami skaistas, reti sastopamas, pret vides izmaiņām jutīgi reaģējošas, īpaši aizsargājamas sūnu sugas, kas mēdz augt cieši līdzās līklapu novellijai: Hellera ķīļlape Anastrophyllum hellerianum, kailā apaļlape O   (..)


Ivars L. 10-Jan-2021, 00:17

Pieņemot, ka augstāk sniegtā informācija paredzēta ne tikai meža ekspertiem, kam suga un visādi specifiski jēdzieni jau pazīstami, bet, galvenokārt, jebkuram dabas draugam, arī tam, kas mēģina sēņu zupu uzvārīt no sūnu sporogoniem,   (..)


Ansis 9-Jan-2021, 23:55

Par Novellijas izplatību rodas priekšstats, ka pirms 50 gadiem un senāk viņa sastapta (ievērota?) daudz retāk. 1959.g. izdotā Latvijas PSR meža ķērpju un sūnu noteicējā novellija nemaz nav iekļauta. Ir divas izmēros līdzīgaās Cephal   (..)


IlzeP 9-Jan-2021, 22:37

Man kādreiz mācīja, ka novēlija ir suga, kas vieglāk pa gabalu ieraugāma, un gan pati par sevi liecina, ka mežs ir 'diezgan labs', gan norāda, ka uz tām pašām kritalām ir cerības atrast daudz retākas, mazskatlīgākas (tādēļ grūtāk   (..)


dziedava 9-Jan-2021, 22:16

Sandi, par KOH varbūt Inguna zinās teikt? Es dabūju no Maritas gatavu, veiksmīgi izvairoties no pirkšanas meklējumiem:). Cita starpā ievēroju, ka Skaidrīte Ruskule savā Slīteres pētījumā izmantoja KOH 10%. Par kapiem runājot - kādā n   (..)


dziedava 9-Jan-2021, 22:08

Es neteicu, ka tikai. Es teicu, lai kāds cits uzraksta, jo man nav izplatības datu. Esmu dzirdējusi baumas, ka agrāk neesot bijusi tik izplatīta, tā nu ar ziņojumiem varētu noskaidrot vismaz to, kāda situācija ir pašreiz.


Ivars L. 9-Jan-2021, 22:05

Vēlēšanās piedalījos, bet balsoju par citu sugu.:D Paldies par skaidrojumu! Tātad tikai izglītojošā funkcija, kas, protams, arī ir ļoti labi.


dziedava 9-Jan-2021, 21:56

Pļauku Tu nedabūsi, nu vismaz no manis :D, jo jautājums ir loģisks, tikai nav skaidrs, kāpēc uz šo jautājumu Tu pats arī neatbildi, jo, cik man šķiet, pie sugas vēlēšanām biji klāt un ar argumentiem tiki iepazīstināts. No manas puse   (..)


Ivars L. 9-Jan-2021, 21:38

Pēc šī komentāra, visticamāk, dabūšu pļauku un aizrādījumu "uzraksti pats kaut ko!" vai tamlīdzīgā garā, tomēr pārējiem gada simboliem dabā ir pieminēts, kāpēc tieši tā ir izvēlēta. Kāpēc novellija? Ko iegūsim ar ziņojumi   (..)


sandis 9-Jan-2021, 18:13

Paldies, Julita, par kārtējo gļotsēņu pārskatu :) Nevar nepamanīt, ka tie ar katru gadu paliek arvien zinātniskāki, kas priecē. Nebiju pamanījis, ka esmu pārkāpis jau 1000 ziņojumu slieksni - tūkstošais sanāk medainā trihija Āraiš   (..)


Martins 9-Jan-2021, 18:08

Komentāru mazums varbūt daļēji arī saistās ar slēpto dzīvesveidu - mazāk redzam, mazāk ko komentēt... "Manā lauku masīvā" šī suga dzīvo, bet tiešām bieži negadās redzēt - pāris reizes ziemā un pāris reizes vasarā. Vēl rodas   (..)


forelljjanka 9-Jan-2021, 16:21

Paprovēju.Smagāk kļūdos uz peldošiem vai zemes sēdošiem(nav pieredzes tādā rakursā),lidojošie jau stipri labāk,kādiem 3 testiem bija pat 2-5 % kļūda(laikam taču Sātiņu dzeltenie/ķīvītes palīdzēja),kopējā kļūda visiem ap 16   (..)


Kurmata 9-Jan-2021, 14:33

Mieru, tikai mieru! Citiem bez vingrināšanās (un ļoti lielajiem bariem ar visu to) iet tieši tāpat.


CerambyX 9-Jan-2021, 12:55

Interesants links: pēc tā baru skaitīšanas testiņa es tagad saprotu, ka visi mani iepriekšējie putnu baru vērtējumu dati portālā dabasdati.lv (nu tur no ziņojumiem 2008-2017. gados) ir totāli kaķim zem astes un metami miskastē :D Jo nu   (..)


Laimeslācis 9-Jan-2021, 12:54

Mazās vistiņas esmu redzējusi, iespējams, tikai vienu reizi mūžā, pirms kādiem 20 gadiem pļavas malā. Viņu bija daudz un visas ridiņā iebēga ataugušajā zālē. Ļoti jau gribētos ieraudzīt :)


Laimeslācis 9-Jan-2021, 12:31

Ļoti laba izvēle! Jā, tagad pat stipri japiedomā uz kuru pļavu varētu iet un mēģināt atrast ķimeni. Agrāk, kad Ādažu centrs bija mežonīgāks, ķimenes, asinszāles, raspodiņi, vēršmēles u. c. auga tur, kur tagad ir centra rotaļlau   (..)


Laimeslācis 9-Jan-2021, 12:14

Labs izaicinājums, noteikti centīšos dabūt visas sugas! Špikerītis ļoti palīdzētu! Parasto spīļasti, bērni laukos bija nokristījuši par 'šķērīti'. :)


Laimeslācis 9-Jan-2021, 12:04

Forša izvēle, varēšu iepazīt tuvāk tieši šīs ģints lēkātājus, viņu dzīvotnes un dzīves īpatnības! Tik jācer, ka viņi arī gribēs sadarboties un nelēks ātri prom! :)


Kurmata 9-Jan-2021, 10:09

Iespēja iejusties ASV ūdensputnu aviouzskaites dalībnieka ādā: https://www.fws.gov/waterfowlsurveys/welcome.jsp Spēja ātri novērtēt bara lielumu noderēs arī citās uzskaitēs.


OKK 9-Jan-2021, 05:54

Bet visas retās augu sugas Botāniķu biedrība ignorē, pie tam, ka uzar zemi, kur auga retu orhideju sugas? Tāpēc es domāju, ka Botāniķu biedrība nedarbojas pareizajā virzienā.


OKK 9-Jan-2021, 05:36

Labi, nofofotografēšu 1 x tāpēc, ka viņa nav manā augu sugu sarakstā DD


OKK 9-Jan-2021, 05:24

https://www.youtube.com/watch?v=I_2D8Eo15wE&list=RDewFBuYHldeY


OKK 9-Jan-2021, 05:24

Palasīju komentārus, likās tik gaudeni, ka, manuprāt, labāk komerntāri vienkārši beigtos ar šo


forelljjanka 8-Jan-2021, 19:57

Visiem Gada nominantiem komentāri,pie mazajām,foršajām vistiņām,nekā!Laikam nepatīk!:D Pie jau uzrakstītā varu tikai piemetināt,tās,sniegotās ziemās slēpjas un nakšņo arī zem sniega,amizanti redzēt,kā no sniega parādās laukirbes   (..)


enesija 7-Jan-2021, 19:35

Paldies, Marek! Noderīgi!


nekovārnis 7-Jan-2021, 19:19

O, nemanīju Ineses komentāru :)

Ziņo par putniem dārzā 2021

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu stundas garumā piedalīties akcijā "Ziņo par putniem dārzā". Lai piedalītos, jāizvēlas vieta un stunda laika posmā no 29. līdz 31. janvārim un jāziņo novērojumi portālā Dabasdati.lv. Putnus dārzos šai nedēļas nogalē skaitīs gan kaimiņvalstīs pēc vienotas metodikas, gan citviet Eiropā. Vidējais dzenis un lielās zīlītes pie barotavas. Foto: Ieva Bērziņa "Akcijas [...]

Gada gliemis 2021 – birztalas vīngliemezis

Latvijas Malakologu biedrība par "Gada gliemi 2021" izvirzījusi birztalas vīngliemezi Cepaea nemoralis. Mērķis ir pievērst uzmanību diskusijai par ievestām, invazīvām un vietējās faunas sugām Latvijā. Birztalas vīngliemezis Cepaea nemoralis uz koka mizas. Foto: Mudīte Rudzīte Birztalas vīngliemezis varētu būt ievests Latvijā apmēram pirms 200 gadiem, iedzīvojies; atradnēs tas sastopams nelielās teritorijās, nav uzskatāms par kaitēkli. [...]

Gada dzīvnieks 2021 – pelēkais un baltais zaķis

Par "Gada dzīvnieku 2021" Latvijas Nacionālais dabas muzejs ir izraudzījies divas zīdītāju sugas – pelēko zaķi un balto zaķi. Par abiem zaķiem vienlaicīgi muzejs izvēlējies runāt tāpēc, ka joprojām nereti cilvēki domā, ka Latvijā mīt viens zaķis, kas vasarā ir pelēks, bet ziemā – balts. Šobrīd Latvijā sastopamas divas zaķu sugas. Senāk sastopams ir baltais [...]

Gada dzīvotne 2021 – upju straujteces un dabiski upju posmi (4)

Latvijas Dabas fonds par 2021. gada dzīvotni ir izvēlējies upju straujteces un dabiskus upju posmus – Eiropā un Latvijā īpaši aizsargājamu biotopu. Šī dzīvotne ietver upju straujteces – upes un upju posmus ar akmeņainu vai oļainu gultni un strauju ūdens tecējumu, kā arī visus citus dabiskos, nepārveidotos upju posmus neatkarīgi no straumes ātruma. Latvijā kopumā [...]

Gada sūna 2021 – līklapu novellija (18)

Latvijas Botāniķu biedrības Sūnu grupa par 2021. gada sūnu izvēlējusies nelielu aknu sūnu – līklapu novelliju Nowellia curvifolia. Šī sūna sastopama saimnieciskās darbības maz skartos sugām bagātos egļu mežos un ir dabisko meža biotopu indikatorsuga. Līklapu novelliju visbiežāk atrod uz trupošām egļu vai priežu kritalām, sevišķi to pēdējās sadalīšanās stadijās – pēc mizas nokrišanas. Pa [...]

Gada bezmugurkaulnieks 2021 – zebrzirnekļi (6)

Par 2021. gada bezmugurkaulnieku Latvijas Entomoloģijas biedrība izvēlējusies zebrzirnekļu Salticus ģinti no lēcējzirnekļu Salticidae dzimtas. Šīs ģints pārstāvji, kā jau nosaukums liecina, ir ar svītrainu ķermeni. Svītrains šajā gadījumā ir vēders, bet galvkrūtis ir melnas ar baltiem plankumiem. Kāpēc tieši šie zirnekļi? Bieži tiek pieņemts, ka kukaiņu ķeramos tīklus veido visi zirnekļi, bet tā nebūt [...]

Ziemojošo ūdensputnu uzskaite 2021 (21)

Pērnais gads sākās, lielu plānu spārnots – ikgadējā ziemojošo ūdensputnu uzskaite + ziemeļu un mazo gulbju uzskaite + Eiropas-Āfrikas migrāciju ceļa uzskaite + 10 dienas aviouzskaite jūrā tālak no krasta… Kākaulis. Foto: Igors Deņisovs Ikgada plānu izpildījām, vismaz 1400 ziemeļu gulbji arī saskaitīti (skat. 20.-21. lpp), Eiropas-Afrikas migrāciju ceļa datu apkopojums lasāms šeit. Laika apstākļi neļāva nolidot [...]

Gada kukainis 2021 - spīļastes (7)

Par 2021. gada kukaini Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) ir izvēlējusies spīļastes (Dermaptera), kas ir daudziem labi pazīstami kukaiņi, taču tajā pašā laikā – gana noslēpumaini un varbūt pat nedaudz biedējoši. Bet vai ir pamats uztraukumam sastopoties ar spīļasti? Vai no tām ir jāmēģina tikt vaļā savā piemāja dārzā? Cik dažādas spīļastu sugas ir sastopamas Latvijā? [...]

2021. gada putns – laukirbe (7)

Lai mudinātu sabiedrību aizdomāties par videi draudzīgu saimniekošanu laukos, Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2021. gada putnu izvēlējusies lauku putnu sugu – laukirbi Perdix perdix. Māksliniece Marta Gotlība. "Laukirbe ir viena no tām putnu sugām, par kuras populācijas stāvokli un tā pārmaiņām zinām ļoti maz. Sugai ir ļoti slēpts dzīvesveids, tādēļ tās klātbūtni ne vienmēr izdodas konstatēt [...]

Gada augs 2021 – parastā ķimene (18)

Ķimeņu garšu un smaržu Latvijā pazīst visi – tās ieceptas rudzu maizē, iekaisītas skābētos kāpostos, ķimenes atradīsim žāvējumos, marinādēs un citos ēdienos. No ķimenēm gatavo tēju un ķimeli – ķimeņu liķieri. Ķimeni izmanto kā ēteriskas eļļas un citas vērtīgas vielas saturošu ārstniecības augu, piemēram, gremošanas sistēmas darbības uzlabošanai, nervu nomierināšanai, cukura līmeņa regulēšanai. Šis augs [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021
© dabasdati.lv
Saglabāts