Aktīvie lietotāji: 92 Šodien ievadītie novērojumi: 359 Kopējais novērojumu skaits: 1095055
Tu neesi reģistrējies

05.04.2021.

28.02.2021.

27.02.2021.

26.02.2021.

25.02.2021.

24.02.2021.

Pēdējie novērojumi
Dzērve Grus grus
11-May-2021, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
11-May-2021, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
11-May-2021, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
11-May-2021, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
11-May-2021, dekants
Gaigala Bucephala clangula
11-May-2021, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
11-May-2021, dekants
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
11-May-2021, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
11-May-2021, dekants
Melnais strazds Turdus merula
11-May-2021, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
11-May-2021, dekants
Lielā zīlīte Parus major
11-May-2021, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
11-May-2021, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
11-May-2021, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
11-May-2021, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2021, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
11-May-2021, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
11-May-2021, dekants
Dzērve Grus grus
11-May-2021, dekants
Zivju gārnis Ardea cinerea
11-May-2021, dekants
Dzērve Grus grus
11-May-2021, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
11-May-2021, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
11-May-2021, dekants
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
11-May-2021, dekants
Rubenis Lyrurus tetrix
11-May-2021, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2021, dekants
Pļavu čipste Anthus pratensis
11-May-2021, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
11-May-2021, dekants
Dzērve Grus grus
11-May-2021, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
11-May-2021, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2021, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2021, dekants
Pelēkā dzilna Picus canus
11-May-2021, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
11-May-2021, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
11-May-2021, dekants
Rubenis Lyrurus tetrix
11-May-2021, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2021, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
11-May-2021, dekants
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
11-May-2021, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
11-May-2021, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2021, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2021, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
11-May-2021, IevaLeite
Zeltgalvītis Regulus regulus
11-May-2021, ievakiri
Dzilnītis Sitta europaea
11-May-2021, ievakiri
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
11-May-2021, ievakiri
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2021, ievakiri
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2021, ievakiri
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
11-May-2021, ievakiri
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
11-May-2021, ievakiri
Lauku cīrulis Alauda arvensis
11-May-2021, ievakiri
Dārza ķauķis Sylvia borin
11-May-2021, ievakiri
Ķivulis Spinus spinus
11-May-2021, ievakiri
Melnais strazds Turdus merula
11-May-2021, ievakiri
Lielā zīlīte Parus major
11-May-2021, ievakiri
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
11-May-2021, ievakiri
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
11-May-2021, ievakiri
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2021, ievakiri
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2021, ievakiri
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2021, ievakiri
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
11-May-2021, ievakiri
Melnā dzilna Dryocopus martius
11-May-2021, ievakiri
Peļkājīte Prunella modularis
11-May-2021, ievakiri
Pelēkā dzilna Picus canus
11-May-2021, ievakiri
Mājas strazds Sturnus vulgaris
11-May-2021, Sintija Martinsone
Baltā cielava Motacilla alba
11-May-2021, Sintija Martinsone
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
11-May-2021, andriszarins
Vidējais dzenis Dendrocoptes medius
11-May-2021, andriszarins
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
11-May-2021, Vita Ju
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
11-May-2021, Mareks Kilups
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
11-May-2021, Mareks Kilups
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2021, Mareks Kilups
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
11-May-2021, Mareks Kilups
Sibīrijas ziemasspāre Sympecma paedisca
10-May-2021, Mo
Lakstīgala Luscinia luscinia
11-May-2021, Mareks Kilups
Ķīvīte Vanellus vanellus
11-May-2021, Mareks Kilups
Baltais gārnis Ardea alba
11-May-2021, Mareks Kilups
Efeju sētložņa Glechoma hederacea
11-May-2021, Izabella
11-May-2021, Izabella
Gaiļbiksīte Primula veris
11-May-2021, Izabella
Dzilnītis Sitta europaea
11-May-2021, andriszarins
Krauklis Corvus corax
11-May-2021, Mareks Kilups
11-May-2021, Izabella
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
11-May-2021, Mareks Kilups
Ķīvīte Vanellus vanellus
11-May-2021, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
11-May-2021, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
11-May-2021, dekants
Rubenis Lyrurus tetrix
11-May-2021, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
11-May-2021, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
11-May-2021, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
11-May-2021, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
11-May-2021, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
11-May-2021, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
11-May-2021, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
11-May-2021, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
11-May-2021, dekants
Dzērve Grus grus
11-May-2021, dekants
Lielā zīlīte Parus major
11-May-2021, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
11-May-2021, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
11-May-2021, dekants
Pēdējās sugu izmaiņas
Ansis 11-May-2021 08:09:19

Vijolīte (nenoteikta) Viola sp. ->


Grislis 11-May-2021 08:07:09

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Ansis 11-May-2021 08:06:55

Kosa (nenoteikta) Equisetum sp. ->


Grislis 11-May-2021 08:06:17

Augs (nenoteikts) ->


CerambyX 10-May-2021 22:14:23

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 10-May-2021 22:13:51

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 10-May-2021 22:13:42

Vairogblakts Carpocoris purpureipennis Carpocoris purpureipennis ->


felsi 10-May-2021 21:04:52

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 10-May-2021 20:35:51

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


IlzeP 10-May-2021 20:35:11

Mazais mušķērājs Ficedula parva ->


CerambyX 10-May-2021 20:29:19

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 10-May-2021 20:13:07

Mizasblakts Aradus sp. Aradus sp. ->


CerambyX 10-May-2021 20:11:54

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Grislis 10-May-2021 20:05:49

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 10-May-2021 20:04:00

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Grislis 10-May-2021 20:00:57

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Grislis 10-May-2021 19:58:07

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 10-May-2021 18:51:04

Rožvabole (nenoteikta) Cetonia/Potosia sp. ->


nekovārnis 10-May-2021 17:50:49

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 10-May-2021 17:49:46

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 10-May-2021 17:48:23

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 10-May-2021 17:46:58

Vīngliemezis (nenoteikts) Helicidae sp., Geomitridae sp. ->


nekovārnis 10-May-2021 17:46:29

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 10-May-2021 17:45:34

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Rocky 10-May-2021 13:42:46

Pelēkā zīlīte Poecile montanus ->


IevaM 10-May-2021 13:26:53

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Rocky 10-May-2021 13:19:18

Nezināms ->


Rocky 10-May-2021 13:17:56

Nezināms ->


IevaM 10-May-2021 12:27:29

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


dziedava 10-May-2021 12:09:35

Sēne (nenoteikta) ->


ievakiri 10-May-2021 11:47:23

Dumbrcālis Rallus aquaticus ->


dziedava 10-May-2021 11:02:30

Vizbuļu rūsa (nenoteikta) ->


Sherry 10-May-2021 10:18:21

Ķauķis Acrocephalus sp. Acrocephalus sp. ->


IlzeP 10-May-2021 09:50:58

Vijolīte (nenoteikta) Viola sp. ->


Matrus 10-May-2021 09:43:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Kukainis 10-May-2021 09:11:41

Kukainis (nenoteikts) ->


Kukainis 10-May-2021 09:10:52

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Kukainis 10-May-2021 09:08:34

Mitrene (nenoteikta) Oniscoidea sp. ->


IlzeP 10-May-2021 07:58:59

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 10-May-2021 07:58:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 10-May-2021 07:55:53

Ērglis (nenoteikts) Aquila sp. ->


CerambyX 10-May-2021 07:34:47

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


CerambyX 10-May-2021 01:07:10

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


Arturidzhan 10-May-2021 00:56:07

Zilā eļļas vabole Meloe violaceus ->


CerambyX 9-May-2021 23:44:55

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


dziedava 9-May-2021 23:34:24

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 9-May-2021 23:25:23

Ragansviests (nenoteikts) Fuligo sp. ->


Mangusts 9-May-2021 23:10:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 9-May-2021 23:03:14

Pele (nenoteikta) Muridae sp. ->


nekovārnis 9-May-2021 22:59:45

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 9-May-2021 22:58:23

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Ivars L. 9-May-2021 22:49:24

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 9-May-2021 22:48:00

Cietpiepe (nenoteikta) Phellinus sp. ->


CerambyX 9-May-2021 22:47:23

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


Ivars L. 9-May-2021 22:44:29

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 9-May-2021 22:43:24

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 9-May-2021 22:42:23

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 9-May-2021 22:41:31

Cietpiepe (nenoteikta) Phellinus sp. ->


Ivars L. 9-May-2021 22:40:41

Tauriņpiepe (nenoteikta) Trametes sp. ->


Ivars L. 9-May-2021 22:36:56

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 9-May-2021 22:35:04

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 9-May-2021 22:31:24

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Edgars Smislovs 9-May-2021 22:28:58

Sudrabkaija Larus argentatus ->


Ivars L. 9-May-2021 22:28:31

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


ML 9-May-2021 22:23:39

Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides ->


nekovārnis 9-May-2021 22:18:58

Sūna (nenoteikta) ->


nekovārnis 9-May-2021 22:02:23

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 9-May-2021 21:57:25

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


nekovārnis 9-May-2021 21:56:26

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


CerambyX 9-May-2021 21:54:43

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 9-May-2021 21:54:26

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 9-May-2021 21:54:01

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 9-May-2021 21:53:52

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 9-May-2021 21:53:40

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 9-May-2021 21:53:34

Kukainis (nenoteikts) ->


VijaS 9-May-2021 21:48:33

Nelīdzenā trihija Trichia scabra ->


nekovārnis 9-May-2021 21:47:02

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 9-May-2021 21:32:17

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


felsi 9-May-2021 20:55:36

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


VijaS 9-May-2021 20:52:04

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


VijaS 9-May-2021 20:38:48

Nelīdzenā trihija Trichia scabra ->


Ivars L. 9-May-2021 20:26:40

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 9-May-2021 20:25:32

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ansis 9-May-2021 19:45:02

Sūna (nenoteikta) ->


felsi 9-May-2021 19:31:23

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


IevaM 9-May-2021 18:14:23

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 9-May-2021 17:52:15

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 9-May-2021 17:49:40

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


IlzeP 9-May-2021 17:26:52

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


IevaM 9-May-2021 17:23:59

Lielā čakste Lanius excubitor ->


Acenes 9-May-2021 16:39:32

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Acenes 9-May-2021 16:32:33

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Grislis 9-May-2021 15:14:38

Augs (nenoteikts) ->


gunitak 9-May-2021 15:06:30

Zilā eļļas vabole Meloe violaceus ->


Ansis 9-May-2021 14:03:21

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 14:01:52

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 14:00:52

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:59:42

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:58:49

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:56:50

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:54:58

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:53:32

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:53:02

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:52:22

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:51:39

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:50:33

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:43:22

Mēslsūna (nenoteikta) Splachnum sp. ->


Ansis 9-May-2021 13:40:58

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:34:13

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:33:02

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:31:15

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:27:10

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:25:57

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:24:46

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:23:06

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:22:17

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:20:12

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:16:57

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:11:13

Lāpstīte (nenoteikta) Scapania sp. ->


Ansis 9-May-2021 13:08:33

Somenīte (nenoteikta) Calypogeia sp. ->


Ansis 9-May-2021 13:07:17

Somenīte (nenoteikta) Calypogeia sp. ->


Ansis 9-May-2021 13:03:54

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 13:00:22

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 9-May-2021 12:58:42

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 12:58:36

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 12:55:21

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 12:51:42

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 12:49:25

Trejsmailīte (nenoteikta) Tritomaria sp. ->


Ansis 9-May-2021 12:47:09

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 12:44:16

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 12:42:12

Lāpstīte (nenoteikta) Scapania sp. ->


Ansis 9-May-2021 12:39:58

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 9-May-2021 12:36:21

Sūna (nenoteikta) ->


Mangusts 9-May-2021 11:27:23

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 9-May-2021 11:15:21

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


IevaM 9-May-2021 10:58:17

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


dziedava 9-May-2021 10:45:47

Metatrihija (nenoteikta) Metatrichia sp. ->


dziedava 9-May-2021 10:02:01

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


IevaM 9-May-2021 09:40:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 8-May-2021 22:40:23

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 8-May-2021 22:37:20

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 8-May-2021 22:18:00

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 8-May-2021 22:17:31

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-May-2021 22:17:06

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-May-2021 22:07:25

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-May-2021 22:06:54

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-May-2021 22:03:41

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-May-2021 22:02:38

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-May-2021 22:01:34

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-May-2021 22:00:41

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-May-2021 21:59:50

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-May-2021 21:58:23

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-May-2021 21:55:53

Lāpstīte (nenoteikta) Scapania sp. ->


Ansis 8-May-2021 21:53:23

Trejsmailīte (nenoteikta) Tritomaria sp. ->


Ansis 8-May-2021 21:50:22

Lāpstīte (nenoteikta) Scapania sp. ->


Ansis 8-May-2021 21:47:23

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-May-2021 21:41:22

Sūna (nenoteikta) ->


IlzeP 8-May-2021 21:39:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 8-May-2021 21:38:45

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 8-May-2021 21:36:53

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


IlzeP 8-May-2021 21:35:43

Nezināms ->


IlzeP 8-May-2021 21:33:22

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


IlzeP 8-May-2021 21:32:55

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


IlzeP 8-May-2021 21:32:30

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


IlzeP 8-May-2021 21:31:53

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


IlzeP 8-May-2021 21:30:50

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


VijaS 8-May-2021 20:50:01

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


VijaS 8-May-2021 20:49:33

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Siona 8-May-2021 18:55:48

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Siona 8-May-2021 18:11:19

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 8-May-2021 17:56:57

Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta ->


nekovārnis 8-May-2021 17:56:31

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 8-May-2021 17:54:23

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 8-May-2021 17:50:58

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


kimkim 8-May-2021 17:31:35

Meža balodis Columba oenas ->


VijaS 8-May-2021 17:09:02

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


zane_ernstreite 8-May-2021 16:30:30

Dižknābis Coccothraustes coccothraustes ->


VijaS 8-May-2021 16:25:22

Sēne (nenoteikta) ->


zane_ernstreite 8-May-2021 15:14:23

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 8-May-2021 14:49:20

Bite (nenoteikta) Apidae sp. ->


VijaS 8-May-2021 14:19:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 8-May-2021 11:38:25

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Vv 8-May-2021 11:21:42

Temminka šņibītis Calidris temminckii ->


dziedava 8-May-2021 09:16:59

Cilindrīte (nenoteikta) Stemonitopsis sp. ->


anchupaans 8-May-2021 05:54:45

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 8-May-2021 05:17:39

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 8-May-2021 00:33:22

Nezināms ->


IevaM 7-May-2021 21:40:21

Ērglis (nenoteikts) Aquila sp. ->


IevaM 7-May-2021 21:35:27

Paparde (nenoteikta) ->


CerambyX 7-May-2021 21:18:00

Jātnieciņš (nenoteikts) Ichneumonidae sp. ->


Edgars Smislovs 7-May-2021 21:09:56

Meža pūce Strix aluco ->


Edgars Smislovs 7-May-2021 21:06:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 7-May-2021 20:40:25

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Fuatra 7-May-2021 20:15:23

Piekūns (nenoteikts) Falconidae sp. ->


nekovārnis 7-May-2021 17:51:29

Rožvabole (nenoteikta) Cetonia/Potosia sp. ->


nekovārnis 7-May-2021 17:45:34

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
i.vasiljevs 11.maijs, 07:50

laikam Dzeltenā stērste


OKK 11.maijs, 07:09

Parastā varde


davis_wi 10.maijs, 23:56

Paldies! Divas skaidri redzēju, bet tagad, bildēs skatoties, sāku domāt, vai tik priekšplānā nav trešās olas. Iespējams, būs kaut kad jāapciemo vēlreiz tā vieta.


andrisb 10.maijs, 22:27

Paldies! Vabūt, uzreiz vajadzēja sākt ar “ Nez kur "lielajai čakstei" divi lielie baltie spoguļi spārnos pazuduši?”. :)


dagnis 10.maijs, 22:26

Ar ko šis pupuķis ir tik īpašs?


VijaS 10.maijs, 22:18

Sārtā bezlape.


VijaS 10.maijs, 21:58

Un statuss - sporu stadijā.


VijaS 10.maijs, 21:57

Gļotsēne - šūnu metatrihija


VijaS 10.maijs, 21:52

Sēne.


VijaS 10.maijs, 21:44

Dziedzerainā eksīdija Exidia nigricans, manuprāt.


felsi 10.maijs, 21:05

Pievienoju foto kāda pēc 24 stundām.


VijaS 10.maijs, 20:45

Paldies, Valda!


forelljjanka 10.maijs, 20:43

Nez kur "lielajai čakstei" divi lielie baltie spoguļi spārnos pazuduši?;) Lielajai čakstei spārnu segspalvas un terciālo(tā laikam latviski tās sauc)spalvu gali ir balti.Ļoti izteikti redzami lidojumā,bet skaidri redzami arī sēdošam putnam.Ķermeņa forma,astes -ķermeņa proporcija,viss nešaubīgi liecina,ka bildē ir akmeņčakstītes T.Tādā attālumā un tādas kvalitātes bildē meklēt kaut kādus bēšīgus toņus... https://www.featherbase.info/da/species/oenanthe/oenanthe Domāju,linkā redzamajam putnam mēs ar neko bēšu neatrastu,nobildējot līdzīgā kvalitātē.


KrisVi 10.maijs, 20:36

Paldies!


Mari 10.maijs, 20:34

Paldies, Uģi! :)


Mari 10.maijs, 20:06

Paldies, Marek! :)


nekovārnis 10.maijs, 20:04

Jā, būs īstais :)


Irbe 10.maijs, 20:02

Kajaks


Irbe 10.maijs, 19:59

Gaišais ķauķis


andrisb 10.maijs, 19:39

Tomēr pārāk apaļas pēdas.


andrisb 10.maijs, 19:18

Atveram putni.lv akmeņčakstīte: pirmajos redzam kakla sānus bēšīgus, nākošajos jau visa ķermeņa apakšējā daļa ir bēšīga, atveram lielā čakste un no bēšās krāsas nav ne miņas un pat manos foto putnam bēšā krāsa nav. Tāpat arī Britu un Eiropas putnu noteicējā. :)


IlzeP 10.maijs, 18:49

Divas? Tad jau būs dzērve (kaut kad jau arī gulbim ir vēl tikai divas, bet ligzda ari izskatās pēc dzērves ligzdas).


Lemmus 10.maijs, 18:28

Paldies,Marek!


sandis 10.maijs, 14:59

Viss kārtībā, kaijas nav tā vieglākā putnu grupa :) Sudrabkaijas arī Cēsīs ligzdo, tikai dziļāk pilsētā uz plakanajiem ēku jumtiem.


Rocky 10.maijs, 13:42

Paldies velreiz! :)) Tagad mācēšu labāk atpazīt ķauķus!


asaris 10.maijs, 13:34

Melngalvas ķauķis


Rocky 10.maijs, 13:18

Paldies! Ķauķu tik daudz, grūti atšķirt :))


Rocky 10.maijs, 13:18

Paldies!


Karīna 10.maijs, 13:17

Ligzdu pat ar mašīnu braucot garām var redzēt. Ļoti pieraduši pie trokšņa un cilvēkiem!


Karīna 10.maijs, 13:07

Mjā, bija jau tāda aizdoma... Paldies par labojumu! Ceru, ka tā man kā iesācējam ir piedodama kļūda.


asaris 10.maijs, 13:02

Brūnspārnu ķauķis


asaris 10.maijs, 13:01

Lukstu čakstīte


davis_wi 10.maijs, 12:33

Nezinu, vai pēc tādām štrunta bildēm var pateikt, jo bildēts no paliela attāluma no stāvkrasta (1. bilde izpratnes gūšanai), caur binokli. Olas ļoti gaiši brūnas, lielas ("kā lieli kartupeļi"). Sākumā iedomājos, ka dzērves (pa to slapjumu viena staigāja), bet man teica, ka drīzāk gulbja olas.


kastana 10.maijs, 11:38

https://youtu.be/1wxowDwUhtM


VijaS 10.maijs, 11:14

Paldies, Voldemār!


marsancija 10.maijs, 11:13

Caur telefonu neizdevās nomainīt sugu. Paldies, Ilze!


marsancija 10.maijs, 11:11

Paldies Ilzei un Margaritai! Nelielā applūdumā uz pļavas šie dzīvojās kopā ar gugatņiem, lielajiem ķīriem, pāris meža pīlēm un ķīvītēm. Ķīri brīžiem izturējās agresīvi un, kā jau mazākos, šad tad patrenkāja.


erts 10.maijs, 10:26

2012.gadā pēdējo reizi bija novērota Daugavpilī- Grīvā, pāris ligzdoja. Šodien novērota pārlidojumā un uz īsu brīdi ielaižoties eglēs pie Daugavpils zooloģiskā dārza.Negaidīti jauna loga suga!


Matrus 10.maijs, 09:46

Šajā Juglas ezera līcī paugurnieki ligzdo vismaz kopš 1992. gada. Savukārt, 1995. gada maijā piegāju pie ligzdas, no dažiem metriem nofotografēju perējošo putnu un attēlu nopublicēju "Rīgas balsī" ar stāstu par gulbjiem Rīgā...)


Irbe 10.maijs, 09:45

Ja kas, putni.lv Lauku zvirbulis 14-15 cm Akmeņčakstīte 14,5-15,5 cm Mājas zvirbulis 15-17 cm Un Lielā čakste 24-25 Melnais strazds 24-27 :)


Aidzinieks 10.maijs, 09:44

Paldies!


Liepzieds 10.maijs, 09:28

Kadiķu rūsas sēne?


marsancija 10.maijs, 09:22

Paldies Lilita!


marsancija 10.maijs, 09:19

Paldies par sugu!


bitene 10.maijs, 08:33

Brīnumainā vijolīte


felsi 10.maijs, 07:54

Paldies, pirmais maldinošās mikroskopija, tā tik krāterveida.


Irbe 10.maijs, 07:39

Mazais ķīris?


CerambyX 10.maijs, 07:34

Nebija iepriekš vēl DD ziņota šāda suga :)


Irbe 10.maijs, 07:17

Žubīte M


Irbe 10.maijs, 07:14

Purva tilbīte


Mari 10.maijs, 07:13

Kaut kā nevaru nomainīt sugu :(


Mari 10.maijs, 07:10

Paldies, Uģi! Šķiet, ka būs īstais. :)


galochkin 10.maijs, 00:02

Ilgi gaidītā tikšanās. https://www.facebook.com/VictorIvanov.WildlifePhotography/posts/1641768262699458


marsancija 09.maijs, 23:47

Paldies, Uģi! Nebiju īsti pārliecināta par sugu. Skaits tiešām bija vairāk nekā 4 :)


dziedava 09.maijs, 23:26

Nu Tev gan superīgs tīkliņš sanāca! Man tām T.decipiens reti tik smuki sanāk.


Mangusts 09.maijs, 23:11

Paldies! Šīsdienas novērojumos ar citu foto - nekas cits laikam nevarētu būt.


VijaS 09.maijs, 23:02

Paldies, Marek!


Siona 09.maijs, 22:31

Skābeņu-vīgriežu ornamentblakts Coreus marginatus


Ivars L. 09.maijs, 22:30

Veca, varbūt Skeletocutis odora.


gunitak 09.maijs, 22:16

Paldies, Uģi.


VijaS 09.maijs, 22:01

Paldies, Uģi, par labojumiem!


CerambyX 09.maijs, 21:56

Tā kā Hadroplontus litura - uz dadžiem/usnēm arī dzīvo tieši.


sandis 09.maijs, 21:02

Karjera klinšu sienā ir nevis sudrabkaiju, bet kajaku ligzdas :)


asaris 09.maijs, 20:57

Jūras ērglis


felsi 09.maijs, 20:55

Pievienoju mikroskopiju.


Ivars L. 09.maijs, 20:49

Man šķiet, ka nav smirdīgā baltene. Kaut kas cits, bet nezinu, kas.


DaceK 09.maijs, 20:10

Paldies par precizējumu!


Edgars Smislovs 09.maijs, 20:10

Ierakstā peļkājīte.


forelljjanka 09.maijs, 19:54

Arī lielā čakste ir mazāka par melno strazdu.;)


IevaM 09.maijs, 19:49

Šī noteikti ir akmeņčakstīte :) Un tā ir lielāka par zvirbuli, protams


felsi 09.maijs, 19:30

Pievienoju mikroskopiju.


FunnyFox 09.maijs, 19:22

Paldies, patiešām izskatās, ka ir!


Gaujmaliets 09.maijs, 18:56

Pats zivju dzenītis foto gan nav redzams, bet nofotogrāfēju vietu, kur pie upes to manīju.


andrisb 09.maijs, 18:49

10 - 15 metru attālumā binoklis nav vajadzīgs, foto uzņemti ar telefonu. Ir tomēr starpība vai zvirbulis vai strazds.


Irbe 09.maijs, 17:50

Čunčiņš?


Irbe 09.maijs, 16:22

Binoklī mazi putni var izskatīties lielāki.


Lemmus 09.maijs, 15:26

Paldies,Ansi! :)


asaris 09.maijs, 15:25

Varētu būt sprakšķis Anostirus castaneus


asaris 09.maijs, 15:22

Aveņu astainītis


andrisb 09.maijs, 14:40

Vai tad akmeņčakstīte ir melnā strazda lielumā?


VijaS 09.maijs, 14:24

Paldies, Ansi!


ievakiri 09.maijs, 14:14

Paldies, Uģi, par tik izcilu info! Zīmējumā izskatās identiska manis novērotajai. Meklēju sarkankakla, dabūju 50% :D


asaris 09.maijs, 14:00

Akmeņčakstīte.


forelljjanka 09.maijs, 13:58

Izskatās pēc niedru lijas M.


Pēteris 09.maijs, 12:07

Pateicos!


dziedava 09.maijs, 11:58

P.S. bet ielikt atsevišķā novērojumā par ļaunu nebūs! Vismaz atcerēsimies, ka vajag ko tādu tur meklēt :)


dziedava 09.maijs, 11:54

Nokarenā nebūs, jo sporu izmēri ir lielāki (paraugā bija 12.5-13mkm), un arī pēc izskata ir kāda no citām pelēkbaltajām. Tiesa, izskatīju fizāru piedāvājumu un pēc sporu izmēriem nekas pārliecinoši neatbilda (ir uz robežas), bet jebkurā gadījumā bez pašām fizārām, no sporām vien noteikšana nebūs. Es gan vēl vēlāk parakāšos - ja tik daudz sporu, varbūt visas galviņas ir nobirušas, palikuši kātiņi, ko tā uzreiz var nepamanīt.


forelljjanka 09.maijs, 10:57

Domāju,ka koku čipste.


forelljjanka 09.maijs, 10:53

Jā.


dziedava 09.maijs, 10:49

Uz šīs kritalas bija abu sugu metatrihijas kopā (pēdējie foto). Augšā bija acīmredzamas staipīgās šūnu, tāpēc apakšējās mikroskopēju, un, mikroskopējot, acīmredzami ir kazeņu.


forelljjanka 09.maijs, 09:55

Labs!Tāda arī pirmā doma bija,sarkankakla hibrīds ar kaut ko.;)


Sintija Martinsone 09.maijs, 07:06

Tītiņš


dziedava 09.maijs, 00:29

Paldies, Ansi, interesanti, ka te dominē Tritomaria exsectiformis


Ilze Ķuze 09.maijs, 00:05

Paldies, Ansi! Necerēju, ka izdosies pamanīt. :)


CerambyX 09.maijs, 00:02

Te līdzīga putna apraksts ar skici: http://birdhybrids.blogspot.com/2014/02/greater-white-fronted-goose-x-red.html Kas to lai zin, varbūt pat tas pats putns - baigi līdzīgs :D Ja 2013. gadā Vācijā novērots, tad tas būtu pilnīgi reāli - zosis jau mierīgi tik ilgi dzīvo (pagājušajā gadā Svētē bija baltpieres zoss ar kakla gredzenu, kas gredzenota 2011. gadā utml.).


andrisb 08.maijs, 23:31

Vai dzeltenzaļā fizāra, bet tās jau nākošā dienā netālu.


andrisb 08.maijs, 23:25

Varētu būt nokarenā fizāra (paraudziņš 4) uz tās pašas P kritalas.


andrisb 08.maijs, 23:06

Paldies, Julita, par ieguldīto darbu! Ļoti interesanti, jāņem lāpsta un jāiet rakt! Nav jau pārāk tālu. :)


VijaS 08.maijs, 23:00

Paldies par sūnām, Ansi!


Ansis 08.maijs, 21:50

Kopā ar Tritomaria exsectiformis


VijaS 08.maijs, 21:06

Gaurai uztaisīšu atsevišķu novērojumu.


sandis 08.maijs, 20:56

Paldies, Ansi, par kārtējo sūnu! Izskatās, ka pirmais šīs sugas ziņojums Dabasdatos :)


VijaS 08.maijs, 20:53

Kārli, paldies par putniem!


Irbe 08.maijs, 20:44

Peļu klijāns


Irbe 08.maijs, 20:41

Parastais šņibītis


asaris 08.maijs, 19:51

1-2 bildē lielā gaura


asaris 08.maijs, 19:51

Akmeņčakstīte


asaris 08.maijs, 19:49

Ķīvīte


Siona 08.maijs, 18:11

Paldies!


W 08.maijs, 18:10

Paldies, Marek!


VijaS 08.maijs, 18:09

Paldies, Marek!


kimkim 08.maijs, 17:31

Paldies,tūlīt izlabošu.


kimkim 08.maijs, 17:30

Paldies


zane_ernstreite 08.maijs, 16:30

Paldies! Nepārliecinošos rakursos man izdodas viņus sajaukt...


Irbe 08.maijs, 16:28

Žubīte


marsancija 08.maijs, 16:26

Paldies! Laikam gan.


zane_ernstreite 08.maijs, 15:14

Paldies!


zane_ernstreite 08.maijs, 15:14

Paldies!


asaris 08.maijs, 15:02

Akmeņčakstīte.


felsi 08.maijs, 15:02

Apskat'iju FB, izcils veikums!


asaris 08.maijs, 15:00

Baltvēderis


asaris 08.maijs, 14:57

Baltais laukums uz kakla - Lauku balodis.


asaris 08.maijs, 14:56


asaris 08.maijs, 14:53

Izlēca pie nezināmajiem - porcelāna tintenes


CerambyX 08.maijs, 14:47

Tas ir jau tāds zināms stārķis ar iesauku 'Sātans' - jau vairākus gadus terorizējot vietējos baltos stārķus šajā apkaimē. Vietējā salvenība. Māris Strazds mazliet to aprakstīta arī šajā goris.lv rakstā - https://goris.lv/pavasara-jaunumi/


VijaS 08.maijs, 14:20

Paldies, Kārli!


pusitis 08.maijs, 12:20

Biju ļoti pārsteigta, ka melnais stārķis bija apmeties baltā stārķa ligzdā. Ko tas varētu nozīmēt?


dziedava 08.maijs, 11:38

Ar šo interesanti. Paraudziņā vizuāli redzēju kribrārijas, mikroskopēju, tīkliņš nepārprotams, raksturīgs C.piriformis, bet mikroskopiski redzamās sporas .. -pavisam citai sugai! Kribrārijas ar pelējumu, tāpēc sporas tām ļoti traumētas un atradu tās un arī granulas ar grūtībām, taču tiktāl viss ok. Problēma ar tām smukajām sporām, kas ir cita suga. Skatos te esošos foto. 2. foto ir pārliecinoša kribrārija, bet pārējos foto ir vēl otra suga, izskatās pēc fizāras. Pēc sporām arī tā varētu būt. Bet paraudziņā nevienu pārliecinošu fizāru neatradu. Sporas gan bija klātesošas visos fragmentos, ko skatīju. Fizāra varētu būt no retā gala, bet laikam tad jau nav ievākta. Tiesa, fizārām tā globāli klāt neesmu ķērusies, varbūt kādā citā paraudziņā tās ir.


asaris 08.maijs, 10:58

Peļkājīte


Lemmus 08.maijs, 10:39

Paldies,Andri! :)


andrisb 08.maijs, 10:21

Apsveicu ar panākumiem!


Lemmus 08.maijs, 09:20

Liels paldies par noteikšanu, Julita! :)


dziedava 08.maijs, 09:18

Sporas līdz ar pieredzi izdevās dabūt labākā kvalitātē :), te var apskatīt: https://www.facebook.com/groups/SlimeMold/?multi_permalinks=2863620023897837


andrisb 08.maijs, 08:50

Pelēkais.


andrisb 08.maijs, 08:49

Pelēkais.


andrisb 08.maijs, 08:40

Nu šis pavisam pelēks.


andrisb 08.maijs, 08:27

Pelēkais.


andrisb 08.maijs, 08:26

Pelēkais.


Naturana 07.maijs, 23:04

Paldies par korekciju! Binoklī redzēju melnos vēderus, bars kustējās ātri, pirmā doma bija kļūdaina... bet tagad salīdzinot balss ierakstus, tiešām dzeltenie tārtiņi.


nekovārnis 07.maijs, 21:31

Paldies par labojumu! Kā par brīnumu vienu izdevās nobildēt. Pārīti izdevās noķert, pārējie lidinās pa māju un meklē pļavraibeņus. :)


CerambyX 07.maijs, 21:21

Veiksmīgi izaudzēts :) Izskatās, ka kāds no māņjātnieciņiem. Somijā raksta, ka tur divas sugas uz ošu pļavraibeņiem - Cotesia acuminata un C.melitaearum, bet nu var jau būt, ka tur vēl kādi līdzīgi var darīties.


andrisb 07.maijs, 21:02

O! Paldies, Julita, par noteikšanu!


KMOsina 07.maijs, 20:50

Nē, tie ir meža baloži. Dzīvojam pie meža. Esmu izpētījusi visus baložu veidus, apskatījusi visus pieejamos foto un aprakstus netā, tie viennozīmīgi ir skaistie meža baloži. Pie mūsu mājas barojās gan parastie, gan lauku, gan meža baloži. Meža baloži ir tik skaisti, kautrīgi. Pie mums barojās pāris. Pārējei baloži lido bariņos.


felsi 07.maijs, 20:35

Man liekas, ka imersijas eļļa ir eļļa tik pēc konsistences, ne eļļa kā tauki, jo šķīst ūdenī (var nomazgāt).


Ilona_rasa 07.maijs, 18:52

Paldies, Marek :)


dziedava 07.maijs, 17:33

Paraudziņš gan bija diezgan traumēts, bet dažas labas galviņas atradās ar pārliecinošām pazīmēm. Apsveicu! :)


dziedava 07.maijs, 17:04

Tiesa, apzināti ar eļļu iekšā toreiz nebāzos.


dziedava 07.maijs, 17:03

Ar spirtu nevajadzētu varēt dabūt nost gan veco, gan jauno (eļļu)? Nu vienīgi, tas laukums dikti maziņš.. Inguna, man, starp citu, bija tāda pati doma (eļļu ar eļļu dabūt nost) savulaik bijusi.. Nekas jauns :D. Es pat domāju, ka tā notika mana pirmā aizmiglojuma "pašattīrīšanās" - kad atsāku mikroskopēt ar eļļu.. Jo tolaik man pat spirta nebija, bet migla pēc ilgās pauzes un atsākšanas pazuda.. Citādi nespēju izskaidrot.


felsi 07.maijs, 16:55

Domāju, ka tā eļļa būs vainīga, jāatro kāds tauku noņēmējs mikroskopam vai jāmaina galviņa. Šitā ideja pārspēj manējās!


ivars 07.maijs, 15:15

Ir.


Irbe 07.maijs, 14:26

Varu piebilst, ka pirms pāris gadiem šajā apkārtnē (nedaudz vairāk uz Mežciema pusi) tiku gan dzirdējusi, gan redzējusi mazo mušķērāju.


Laimeslācis 07.maijs, 14:24

Sava galvā iedomājos, ja eļļa piekaltusi, tad ar eļļu labāk atmiekšķētos.


dziedava 07.maijs, 14:21

Kāpēc ar eļļotu? Kaut kur tā ieteikts?


Laimeslācis 07.maijs, 14:19

Tīrīju arī ar briļļu lupatiņu uz kociņa. Gan ar spirtotu, gan ar sausu, gan ar eļļotu


Irbe 07.maijs, 14:07

Baltvēderi


Irbe 07.maijs, 14:06

3.foto baltvēderis


Mimi Serada 07.maijs, 13:55

Jā, tieši šīs iesārtās apziedņa lapiņas mani samulsināja... Paldies par labojumu!


kimkim 07.maijs, 13:14

Vai arī šī nav koku čipste?


dziedava 07.maijs, 12:56

Tīrīji ar lupatiņu?


CerambyX 07.maijs, 12:51

Pirmajā foto - kārklu raibenis. Var ziņot kā atsevišķu novērojumu


Laimeslācis 07.maijs, 12:17

Paldies! Tas gan labi, ka mikroskops stāv uz vietas :)) Pirms pēdējās mikroskopēšanas cītīgi tīrīju savu 100x objektīva lēcu (arī ar lupu skatīju). Varbūt par 'mata tiesu' kļuva labāk. Tas laukumiņš tik maziņš, ka ļoti grūti saskatīt tos netīrumus un nevaru saprast, kā tur ar manu cītīgo tīrīšanu nav rezultāta. Varbūt ka esmu jau saskrāpējusi plosoties.


ivars 07.maijs, 11:00

Peļkājīte.


ivars 07.maijs, 11:00

Koku čipste.


ivars 07.maijs, 10:19

Vai mājas?


Siona 07.maijs, 08:46

Paldies, tad jau jāiet lūkot pēc paraudziņa :D :)


IlzeP 07.maijs, 08:20

Normund, neviens Tavu zaļo dzilnu neapšauba - diskusija novirzījās no šī novērojuma, jo reaģēju uz Uģa 2. rindkopu par zaļajam dzilnām Dabasdatos kopumā.


IlzeP 07.maijs, 08:15

Sugu datu bāzē ieviesu.


Grislis 07.maijs, 08:11

Es arī teiktu, ka tā ir pļavas zeltstarīte, jo iesārtajai tiešām parasti ir daudz ziedkāti (tikko Iļģuciemā ievāktajiem eksemplāriem pat 18 !). Varbūt mulsina nedaudz iesārtās apziedņa lapas no ārpuses, bet esmu ievērojusi, ka tā var būt arī pļavas zeltstarītei, bet apziedņa lapas tai garākas. Pilnīgi pārliecināties par pļavas zeltstarīti var, uzmanīgi izrokot sīpoliņus - pļavas zeltstarītei tie pārliecinoši ir 3, bet iesārtajai 1 tumši brūnā apvalkā.


IevaM 07.maijs, 06:33

Nav drīzāk lauku baloži?


OKK 07.maijs, 02:23

Ezera varde, bet lai kāds vēl apskatās...


dziedava 06.maijs, 23:09

Ak, turies, mikroskops nekur neaizbēgs!


andrisb 06.maijs, 22:56

Paldies, Julita!


CerambyX 06.maijs, 22:44

Njā nu šis laikam varētu arī būt tik pat labi kas cits.


apogs apogs 06.maijs, 22:29

Netīšam uzgāju Jūsu komentārus manam novērojumam - tas nav ,,netīšām aizmirsies reta putna novērojums,,! , kā Piterāna kungs izsakās. Neskrienu pa pasauli meklējot retumus un ja tāds arī gadās iereģistreju pie visām pārējam kvadrātā noverotam sugam. Jā datus DD vadu tad, kad ir laiks pie tā pieķerties un zaļās dzilnas T, jau nu gan māku atsķirt no pelekās dzilnas T.


Laimeslācis 06.maijs, 22:21

Paldies! Jau nedēļu ceļoju tikai pa gultu... nepaspēju dabūt otru poti, ka norāvos to draņķi :(


Laimeslācis 06.maijs, 22:16

Šīs man patrāpījās pirmo reizi un tik liels pleķis! Kad uzmetu aci, nodomāju ka tai kritalai uzliets kaut kāds melns šķidrums. Tikai ciešāk ieskatoties pamanīju, ka viss nosēts ar bumbiņām vai adatiņveidīgiem kātiņiem uz melnas plēvītes. Interesanti ka šai patīk pakāpties citām gļotsēnēm uz galvas un augt. :)


Karmena 06.maijs, 22:09

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


dziedava 06.maijs, 22:02

Ohh, cerams, nav nekas traks?! Lai viss labi!


pustumsa 06.maijs, 22:01

Visi bija mazie"? Jauki!


VijaS 06.maijs, 21:54

Paldies, Ansi!


Laimeslācis 06.maijs, 21:53

Kad spēks atgriezīsies, atsākšu mikroskopēt un tad jau būs skaidrs. :) Pagaidām sekoju tikai citu novērojumiem.


Laimeslācis 06.maijs, 21:40

Paldies, Ansi, par sūnu noteikšanu!


Edgars Smislovs 06.maijs, 21:17

http://www.putni.lv/acthyp.htm


felsi 06.maijs, 20:49

Riktīgi daudz!


Martins 06.maijs, 20:20

Iespējams Peridermium pini. (DD klasifikatorā gan pagaidām tādas sugas nav.)


LīgaKrā 06.maijs, 20:06

Binoklī labi redzēju pelēko galvu, rudo pakakli un balto vēderu.


IevaM 06.maijs, 20:01

Kā noteikta suga?


Ilze Ķuze 06.maijs, 19:36

Parastā ausenīte


IlzeP 06.maijs, 19:08

Paldies, Julita!


zemesbite 06.maijs, 19:06

Paldies, Ansi, vēlreiz!:)


zemesbite 06.maijs, 19:04

Paldies, Uģi! :)


CerambyX 06.maijs, 18:56

Aha!


zemesbite 06.maijs, 18:45

Paldies, Ansi! :)


zemesbite 06.maijs, 18:43

Aveņu stiklspārnis?


dziedava 06.maijs, 17:42

Varētu būt gļotsēne, bet pēc šāda foto nevar droši pateikt. Varbūt kāda no trihijām, kuras līdz sugai var noteikt tikai mikroskopējot.


dziedava 06.maijs, 17:40

Šķiet sarkanīga ar resnu kātiņu. Būtu jāizskata arī T.botrytis versija


dziedava 06.maijs, 17:38

Trichia varia?


dziedava 06.maijs, 17:38

Smukas! :)


dziedava 06.maijs, 17:29

Šādām sēnēm diezgan svarīgi zināt, uz kāda koka aug


kaza 06.maijs, 17:19

daudzgadīgā mēnsene netīšām iefiksējās vasaras

Pēdējie komentāri rakstiem
dižraibais pūpis 8-May-2021, 13:56

Taču būt nepiemirst arī par nometniekiem! Nometnieki mums ir līdzās visu gadu. It īpaši vārna. Vārna varbūt nav balsī un (pilsētvidē) tas cēlākais putns. Bet vārna nepieviļ, vārna (gandrīz) vienmēr ir. Uz vārnu var paļauties. Un   (..)


CerambyX 7-May-2021, 21:03

Ja par dabasdatos neziņotām sugām, tad tagad varētu būt labs laiks arī Semanotus undatus meklēšanai uz vējā izgāztām/nolauztām eglēm (bet gan jau uz stāvošām svaigi mirušām arī dzīvo). Tā runā, ka iespējams jāmeklē tuvāk ga   (..)


nekovārnis 7-May-2021, 17:39

Paldies visiem par atsauksmēm! :) Jā, par tām dabasdatos vēl nereģistrētajām - droši vien vienīgā, kuru pats tā pamatīgāk šogad varētu meklēt ir Oberea linearis. Sastopams jūnijā, jūlijā uz lazdu lapām un jaunajiem dzinumiem. Nu   (..)


CerambyX 6-May-2021, 11:58

Nu cerams šis gads arī būs interesantiem novērojumiem pilns! Novēlu, lai pa visiem izdodas kādas 3 vēl līdz šim Dabsadati.lv nereģistrētas koksngraužu sugas sastapt :)


Wija 6-May-2021, 08:49

Paldies!Noderīgi un iedvesmojoši!


Mari 6-May-2021, 08:37

Paldies, Marek, par šo interesanto informatīvi-izglītojošo rakstu! Ne par daudz, ne par maz, un ļoti iedvesmojoši! :)


felsi 5-May-2021, 20:10

Jauki, var sajust sauli un vasaru tuvojamies!


Laimeslācis 5-May-2021, 14:28

Paldies, Marek, par foršo rakstu un noradēm! Kārdinošas bildes :)


Vīksna 5-May-2021, 12:03

Gan jau kādu koksngrauzi nobildēšu, ja par iebildumiem DD nepasūtīs, bet tauriņus tāpat I.Šulcam bildēju.


IlzeP 5-May-2021, 10:06

Domāju, ka perējošie putni laika apstākļu dēļ varētu iet bojā izņēmuma gadījumos, ja vispār, un ne tādēļ, ka izvēlētos nepamest perējumu. Putniem ir pašsaglabāšanās instinkts, kas liek sargāt vispirms sevi, jo pieaudzis putns,   (..)


sananar 4-May-2021, 15:06

Cik bieži šādos laika apstākļos, kādi bija, aiziet bojā perējošie putni, nosalst, vai barības dēļ, kā stārķi, un arī mazie putniņi?


IlzeP 19-Apr-2021, 11:34

Piedodiet, protams, ka olas izdēšanas datums bija domāts 17. aprīlis, nevis marts.


Matrus 19-Apr-2021, 11:19

Vistu vanaga ligzdošana Rīgā konstatēta pirms 40 gadiem - 1981. gadā, kad viens pāris mēģināja ligzdot Mežaparkā (Strazds 1983)


IlzeP 19-Apr-2021, 11:03

17. marts Dabasdati.lv tiešsaistes skatītājiem atnāca ar patīkamu pārsteigumu – vistu vanagu ligzdā Rīgas industriālajā zonā iedēta pirmā ola! Eksperta Arņa Zacmaņa komentārs: “Lai gan par ligzdu interesi pavasarī izrādīja vai   (..)


puke 13-Apr-2021, 20:37

Ornitologs Aigars Kalvāns atsūtīja informāciju par Somijā gredzenoto zivjērgli, kas 12.04. apmēklēja ligzdu Kurzemē. JNH was ringed 8.7.2014 as a nestling in Kangasala, Central Finland


OKK 13-Apr-2021, 01:55

Klausamies dziesmu par Godu Ansim https://www.youtube.com/watch?v=He_xRIFAugY


meža_meita 10-Apr-2021, 10:07

Komentāri lieki, visu cieņu Ansim! P.S. Novēlu savam jaundzimušajam dēlam Ansim vismaz 1% no Anša Opmaņa dotībām! :D Julita - tajā gadā man nebija nekādas sajēgas, kas īsti ir LBB un gada atraduma balva. :)


Laimeslācis 9-Apr-2021, 18:27

Sūnas mani vienmēr gan vilina, gan mulsina, jo tās visas ir zaļos toņos, smalkas un līdzīgas. Vienmēr saminstinos pirms ieziņoju, jo galvā šaudās doma - vai tik tieši šo es jau neieziņoju 7 reizi un vēl jo projām neprotu atpazīt. B   (..)


kamene 9-Apr-2021, 15:55

Paldies Ansim par viņa lielisko darbu un zināšanām un Anitrai par jauko interviju. Ansis gan ir liels optimists, ja teic, ka ziedaugus un sūnas ikviens var apgūt. Sen jau mācos, bet vēl arvien vairāk nezinu nekā zinu. Interesanti par silpur   (..)


anitra 9-Apr-2021, 11:49

Jā, Julita, tev taisnība, kaut Ansi pazīstu gadus 30, uzzināt par viņu no paša ir teju neiespējami. Viņš ir tik līdzsvaroti kluss, ka dikti līst viņa dvēselē vnk ir kauns.


OKK 9-Apr-2021, 00:55

Un, pēc vecās tradīcijas, dziesma par godu Ansim https://www.youtube.com/watch?v=p_IMULfb75k&list=RDo2WjFSvkXec&index=4


OKK 9-Apr-2021, 00:31

Liels paldies Ansim par sugu noteikšanu! Par "akadēmisko izglītību" viņa laikos ir tā, ka nevienu, kurš beidza B. fakultāti, te , DD, neredzu


Ilze Ķuze 8-Apr-2021, 22:07

Liels paldies Ansim par sugu noteikšanu! Protams, sākumā visas sūnas izskatās vienādas, tādēļ ir patīkami apzināties, ka, ievietojot novēroto Dabasdatos, tas tiks pārskatīts un koriģēts, ja nepieciešams. Pievienojos Valdas vēlējuma   (..)


Grislis 8-Apr-2021, 17:27

Ansis botāniķu aprindās pazīstams jau no 80-iem gadiem, kad kā jauns puika dažkārt brauca līdzi Bioloģijas institūta ekspedīcijās un ar lielu entuziasmu meklēja retumus. Viņa interese par vēsturiskajiem atradumiem ir gluži neizsmeļam   (..)


dziedava 8-Apr-2021, 09:33

Anitras interviju liela pievienotā vērtība ir video, taču pašā intervijā, manuprāt, par Ansi pateikts pārāk maz. Viens, kas būtu obligāti jāpiemin, ir Anša bezgalīgā pacietība, mācot sugas. Nekad tik daudz no viņa nebūtu iemācīj   (..)


Wija 8-Apr-2021, 08:24

Ir patīkami just Anša gudro klātbūtni sūnu un ziedaugu atpazīšanas procesā.Paldies!


Vīksna 7-Apr-2021, 23:56

Man arī Ansis daudz interesantas sugas noteicis. Kādu daļu augu zinu, bet graudzāles, grīšļi liekas sarežģīti, Sūnas maz zinu.


alante 1-Apr-2021, 11:09

Jau vakar vienu nogādāju otrpus ceļam . Visus viņus būtu jāuzmana .


marsancija 28-Mar-2021, 22:16

Manuprāt, šādas glābšanas akcijas būtu jārīko ne tikai uz krupju, bet arī uz varžu migrācijas ceļiem ūdenstilpju tuvumā. Latgales pusē beidzamos gados vardi var ieraudzī vēl retāk nekā krupi (tie vismaz vēl pavasaros rāpjas pār   (..)


IevaM 28-Mar-2021, 21:26

Jā, tad B :)


nekovārnis 28-Mar-2021, 21:24

Paldies, Ieva! Par baložiem aizmirsu piebilst, ka ciema teritorijā - tad jau laikam B.


IevaM 28-Mar-2021, 21:00

Es rakstītu tā: 1. B (ticami, ka turpat kaut kur ligzdo) 2. N (ja nebūtu blakus ligzdošanas vieta - piemēram, kāda ferma vai tml. Ja tāda ir, tad B) 3. N (jo šobrīd daudzi migrē) 4. B 5. N (joprojām daudz migrējošo)


nekovārnis 28-Mar-2021, 20:27

Man daži jautājumi par atlanta pazīmju pielietošanu. It kā jau izskatās vienkārši, bet kad nākas pielietot dabā, tad parasti azarts noplok :) Reāli piemēri no vakardienas izbrauciena (vērots caur auto logu): 1. Viena žagata ciemā. 2.   (..)


Vīksna 27-Mar-2021, 14:42

Rundāles pusē krupji, vardes jau retums paliek, sabrauktus zalkšus gan var redzēt. Drīzāk sabrauktu stirnu atradīs kā vardi vai krupi.


Agnis 18-Mar-2021, 10:29

Šeit ir iespēja noskatīties Oskara Keiša lekciju par zosu noteikšanu un Dmitrija Boiko stāstījumu par gulbju noteikšanu: https://youtu.be/Bo7uYYEauJI


Daknis 4-Mar-2021, 13:50

Es pieņemu, ka Sintija domāja kaut ko šādu: https://mapviewer.ebba2.info/?species=Turdus%20merula


Kurmata 3-Mar-2021, 23:18

Pietiek ar Zoss.sp., ja citādi nekādi nesanāk. Protams, skaits (vismaz - desmiti vai tūkstoši) būtu jāmēģina novērtēt. Bet kas svarīgi - ar cienību un mīlestību izturēties pret laukiem "Statuss" un "Biotops". Ja statuss ir tikai "Nov   (..)


CerambyX 1-Mar-2021, 22:13

Nē, ja tā 'pilno sarasktu' funckionalitāte ir tāda kā Andris apraksta (un tas jau nav nekas slikts - ja putniem tā vajag, tad tas ir Ok), tad nē, tā es negribu tā ziņot :) Bet ja tā tīri teorētiski prāto, tad iespēja ziņot kaut kādu   (..)


IlzeP 1-Mar-2021, 20:20

Uģi, varbūt nesaprotu, bet kādēļ Tu gribi kukaiņiem ziņot pilnos sarakstus, tāpat jau katrs novērojums pa vienam jāievada? (Es laikam vienkārši neesmu pieradusi lietot pilnos sarakstus...)


CerambyX 1-Mar-2021, 20:00

Ok, paldies - palika tagad skaidrāks, jā jeb nu acīmredzot gribēju 'apčakarēt sistēmu' un lietot aplikācijas sarakstus ne tādam mērķim kam tie speciāli tikuši aplikācijā izstrādāti :) Nevis putniem, bet kukaiņu (nu ne tikai - citas   (..)


grieze 1-Mar-2021, 14:27

Labdien! Tāpat kā ar jebkuru novērojumu - pēc iespējas precīzāk noteikta suga un skaits. Ir diezgan ticami, ka dažas zosis var saskaitīt precīzi, bet lielos baros - novērtēt skaitu. Var jau būt, ka kāds spēj arī saskaitīt 3562, bet a   (..)


dekants 1-Mar-2021, 11:18

Uģi, lietotne veidota tā, lai ērti ziņotu esot dabā 'uz vietas'. Tādēļ tā nav pielāgota, lai ērti ziņotu iepriekšējos datus. Arī man gadījies, kad jāizveido saraksts par iepriekšējo dienu - tas nav ērti, jo kā raksti, tad katram   (..)


CerambyX 28-Feb-2021, 14:08

Pamēģināju vēlreiz - vakardienas 3 novērojumi aplikācijas sarakstam ar datumu 27.II ar konkrētu laika periodu, bet ziņojumu pardās ar to laiku ko tikko tagad ziņoju (28.februāris). Kā darīt pareizi, lai var tādu sarasktu tomēr arī 'po   (..)


CerambyX 28-Feb-2021, 14:04

Radīšu situāciju uzdot jautājumu, kas man šķiet gana aktuāls - nesaistīti ar putnu akciju, bet par DD aplikāciju un sarakstiem tajā. Vai ir iespējams ziņot sarakstu, kur norādīts novērojum laiks no, piemēram, 12:00 līdz 15:00, tā la   (..)


IlzeP 28-Feb-2021, 12:31

Ar web versiju viss kārtībā. Problēma bija tiem, kas ziņoja aplikācijā, jo nebija pateikts, ka jāizvēlas "pilnais saraksts", lai novērojumus pieskaitītu akcijai (jo citādi aplikācijā nevar norādīt laikus no-līdz, ja neskaita piezīmj   (..)


Mangusts 28-Feb-2021, 12:09

Noteikumos skaidri rakstīts - stunda. Un pievienojot novērojumus saprotams, kur laiks rakstāms. Vienmēr (šķiet, 4 gadus) esmu to rakstījusi un arī šoreiz problēmu nebija. Vismaz, ja runa par datu ievadīšanu no datora caur Pievienot novēr   (..)


Laimeslācis 28-Feb-2021, 12:00

Liels paldies par rakstu un kukaiņu medīšanas padomiem! Ļoti noderēs! Sevi pieskaitu pie 'hipnotizētājiem' :)) jo ļoti patīk ilgāku laiku vērot, kas notiek kādā konkrētā vietā, vai tas būtu zāles cers, zars, sekls ūdens, koka stu   (..)


Mareks Kilups 28-Feb-2021, 07:08

Oskar, šis komentārs nav vietā. ja tas, kā jāfiksē novērojums, lai tas būtu izmantojams, nav precīzi aprakstīts nosacījumos/metodikā (pārlasīju - tas, ko Agnis apraksta, nav minēts: https://dabasdati.lv/lv/article/zino-par-putniem-darz   (..)


grieze 27-Feb-2021, 18:57

Man šķiet, ka tas 1 stundas nosacījums ir jau vairākus gadus. Žēl, ka atkal un atkal to nepamana.


Sintija Martinsone 27-Feb-2021, 12:26

Paldies! Norādītajā saitē gan tikai septiņām sugām ir izpaltības kartes. Bet prieks, ka ir cerības uz jaunajām kartēm elektroniski.


Sintija Martinsone 27-Feb-2021, 11:53

Paldies, Agni, par skaidrojumu! Izlaboju savus iesniegtos datus. Jāatzīst gan, ka norādījums šīs akcijas uzsaukumā "Par novērojumiem jāziņo dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv, pievienojot tos tāpat kā jebkuru citu novērojumu" nebij   (..)


Agnis 27-Feb-2021, 11:29

Šīs akcijas ietvaros tika izmantoti dati, kurus bija iespējams atlasīt pēc akcijas kritērijiem - novērojumi veikti stundas garumā. To varēja atlasīt 2 veidos - pēc laika no-līdz (ja ziņots no portāla) un pilnā saraksta ilguma (ja ziņo   (..)


Agnis 27-Feb-2021, 10:52

LOB interneta vietne vēl ir pārkārtošanas stadijā un tāpēc visu vēl nevar atrast kā gribētos. Lai gan caur meklētāju lielāko daļu atrast var. LLPA2 projekta lapa ar daļu no kartēm ir pieejama šeit: https://www.lob.lv/projekti/latvija   (..)


dekants 26-Feb-2021, 16:44

Piekrītu Uģim. Jāsaprot vai būtisks ir arī skaits? Cik precīzs? Vai pietiek, ka braucot ar auto pamana tikai 'kaut kādas zosis' uz lauka, bet nav laika tās skaitīt vai pētīt sugas? Vai būtiski arī reģistrēt vakaros/naktīs pāri migrē   (..)


CerambyX 26-Feb-2021, 13:09

Ieteiktu izveidot arī kaut kādu noteicēju vai tamlīdzīgas vadlīnijas ziņošanai (t.i. varbūt nemaz suga nav būtiska un nav jānorāda? Pietiek ar 'Zoss sp.'?), jo kā līdzšinējā Dabadsati.lv pieredze rāda, tad daudziem cilvēkiem, kas   (..)


CerambyX 26-Feb-2021, 11:39

Laikam visi labākie LOB karšu zīmētāji un datu apkopotāji bija aizņemti atlantu grāmatas veidošanā - šim projektam neitka piesaistīti :) Bet tā man tad rodas jautājums - ja tādas un citas vietas neparādās kartē, tad iespējams tās   (..)


Sarmīte 26-Feb-2021, 11:09

Karte gan ir,bet saprotu,ka ļoti neprecīza.Ieziņoju savu barotavu,bet kartē pat miņas no tās nav.Krimuldas novads ir Turaida un Lēdurga,bet Raganā tukšums.Ļoti žēl,jo putni barotavā visas ziemas garumā ir ļoti daudz.


angel 26-Feb-2021, 10:02

Es arī no 2 vietām Smiltenē noziņoju, bet novadā 0.


Sintija Martinsone 26-Feb-2021, 09:32

Karte jau smuka, bet mana dārza un barotavas tajā nav :(


Sintija Martinsone 25-Feb-2021, 08:52

Milzīgs prieks par šo izdevumu! Ņemot vērā, cik svarīga informācija ir apkopota, vai grāmata nebūs pieejama arī elektroniski? Agrāk LOB mājaslapā bija pieejamas atlanta 2000-2004 izplatības kartes. Šobrīd tās vairs neatrodu. Domāju,   (..)

Pasaules gājputnu dienā aicina ziņot par gājputnu novērojumiem (1)

Sagaidot Pasaules gājputnu dienu 8. maijā, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina vērot gājputnu atgriešanos un reģistrēt savus gājputnu novērojumus, īpaši mudinot to darīt bērnus un jauniešus. Tā ir iespēja piedalīties starptautiskā gājputnu atgriešanās programmā "Dzīvais pavasaris". Bišu dzenis Merops apiaster. Foto: Armands Majevskis "Pavasara atnākšana daudziem no mums bieži vien saistās ar pirmajiem cīruļa treļļiem vai ķīvītes [...]

Kas jauns Latvijas Dabas fonda tiešraidēs?

Melnās klijas Kurzemē Abi pāra putni Golda un Grejs, kas šeit saimniekoja arī pagājušajā gadā, atgriezās 12. aprīlī un uzreiz ķērās pie aktīvas ligzdas atjaunošanas un pārošanās. Kā jau melnajām klijām raksturīgi, ligzda tika greznota ar interesantiem priekšmetiem un materiāliem: plēvēm, cigarešu paciņu driskām, alus pudeļu etiķetēm, putuplastu utt. (video). Grejs uz ligzdu atnes putuplastu [...]

Kur meklēt koksngrauzi (8)

  Ja esat "ar dabu uz tu", tad koksngrauzis vasarā Jums pats sevi parādīs – tupēs uz kāda koka stumbra vai zieda, vai pat kādā karstā pēcpusdienā piezemēsies uz Jūsu galvas. Tomēr, ja gribat atrast 20, 30 vai 50 koksngraužu sugas, nāksies pameklēt. Pārāk neiedziļinoties detaļās, mēģināšu parādīt tās galvenās vietas. Koksngraužu sugām bagāts čemurzieža zieds. [...]

Latvijas Dabas fonds aicina uz tikšanos par tiešraižu aizkulisēm (2)

Latvijas Dabas fonds (LDF) šajā pavasarī atklāja 10. tiešraižu sezonu, kuru ievadīja negaidīti spraigi notikumi Durbes jūras ērgļu ligzdā, pievērsdami visas Latvijas un arī pasaules uzmanību. Tāpēc 7. maijā plkst. 16.00 aicinām uz tiešsaistes sarunu ar Jāni Ķuzi, LDF tiešraižu projekta vadītāju un ornitologu. Kā notikumus Durbes ligzdā vērtē ērgļu pētnieki, ko jaunu tie ir [...]

Aicinām skaitīt gaiļbiksītes!

Ikviens ir aicināts iesaistīties lielākajā gaiļbiksīšu meklēšanas akcijā Eiropā! Foto: Kaarel Kaisel Video Akcija aizsākās 2019. gadā Igaunijā, kad sabiedriskie pētnieki ziņoja par vairāk nekā 200 000 gaiļbiksīšu ziediem. 2020. gadā iesaistījās arī Latvija. Atsaucība bija pārsteidzoša, un tā parādīja, cik efektīvi sabiedrība var dot ieguldījumu zinātnē. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai ievērojamās pārmaiņas ainavā, kas notiek [...]

AS “Latvenergo” piedāvā tiešraidi no zivju ligzdas

Jau otro gadu AS "Latvenergo" piedāvā vērot zivju nārstu Daugavā tiešraidē un tādā veidā sekot līdzi zemūdens pasaulē notiekošajam. Aicinām skatītājus arī ziņot par notikumiem, kas risinās zivju ligzdā un sekot līdzi biologa un zivju ekologa Matīsa Žagara komentāriem. Tiešraidē AS "Latvenergo" mājaslapā www.latvenergo.lv un Latvenergo Facebook kontā varēs vērot zemūdens pasauli sešu nedēļu garumā. [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2021. gada janvāris-marts

Ziema mēdz būt laiks, kad dabas pētnieki turpina iepriekšējās sezonas datu apkopošanu un ievākto paraugu noteikšanu, jo ne vienmēr to var paspēt aktīvajā lauka sezonā. Tas ir labi redzams, atskatoties uz šī gada pirmā ceturkšņa Dabasdatos ziņotajiem novērojumiem. Arī 31. janvārī ieziņotais miljonais Dabasdatu novērojums bija Normunda Zeidaka iepriekšējās vasaras Ligzdojošo putnu atlanta ietvaros ievākts. Lai [...]

Jaunākie notikumi Latvijas Dabas fonda tiešraidēs (4)

Zivjērgļi Kurzemē Precīzi pateikt, kurā datumā atlidoja ligzdas saimnieks Teo, nav iespējams, jo kamerai bija tehniskas problēmas, kas tika novērstas 8. aprīlī, un izrādījās, ka Teo jau ir atgriezies. Putns nav gredzenots, bet tam ir raksturīga pazīšanas zīme – rēta kreisajā acī. Teo sāka ligzdas labiekārtošanas darbus, tai skaitā atraka pagājušā gada neizšķīlušos olu, ko [...]

Kad Ansis Opmanis lec ar krēslu gaisā (12)

Ir cilvēki, kas aši apgūst no visa kaut ko un jūtas gana gudri. Bet ir cilvēki, kas gadu desmitiem mērķtiecīgi pilnveido sevi kādā šaurā jomā un kļūst neizvietojami – tāds ir Ansis Opmanis, bez akadēmiskas biologa izglītības, taču acīgāks par lielāko daļu botāniķu. Reiz, kad aprakstīju Ansi "Vides Vēstīs", Julita Kluša viņu raksturoja ļoti trāpīgi: [...]

Latvijas Dabas fonda tiešraidēm – 10!

Šajā pavasarī Latvijas Dabas fonds (LDF) atklājis jau desmito dabas tiešraižu sezonu – kopš 2011. gada LDF aicina cilvēkus visā pasaulē ieskatīties dabas norisēs tuvplānā. Tiešraidēs vērojamas aizsargājamo putnu sugu ligzdas, bet pēdējos gados – arī zemūdens pasaule. Šogad skatītāji varēs vērot notikumus astoņās jau pazīstamās ligzdās – turpināsies tiešraides no jūras ērgļu ligzdām Durbē [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021
© dabasdati.lv
Saglabāts