Aktīvie lietotāji: 108 Kopējais novērojumu skaits: 1628138
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt

21.05.2023.

15.05.2023.

Pēdējie novērojumi
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
31-May-2023, Arnis2
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
31-May-2023, Arnis2
Lakstīgala Luscinia luscinia
31-May-2023, Arnis2
Melnā klija Milvus migrans
31-May-2023, BioEliina
31-May-2023, kimkim
Kovārnis Corvus monedula
31-May-2023, Arnis2
31-May-2023, Dzeerve
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
31-May-2023, Arnis2
Dzeltenā cielava Motacilla flava
31-May-2023, Arnis2
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
31-May-2023, nekovārnis
Dārza vabole Phyllopertha horticola
31-May-2023, Dzeerve
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
31-May-2023, Dzeerve
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
31-May-2023, Arnis2
31-May-2023, nekovārnis
Mājas čurkste Delichon urbicum
31-May-2023, Arnis2
31-May-2023, nekovārnis
31-May-2023, nekovārnis
Lauku zvirbulis Passer montanus
31-May-2023, Arnis2
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-May-2023, Arnis2
Pļavu lija Circus pygargus
31-May-2023, BioEliina
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
31-May-2023, angel
31-May-2023, nekovārnis
31-May-2023, Acenes
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Melngalvas ugunsvabole Pyrochroa coccinea
31-May-2023, nekovārnis
Rubenis Lyrurus tetrix
31-May-2023, mazais_ezis
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
31-May-2023, Gaidis Grandāns
31-May-2023, nekovārnis
Lielā čakste Lanius excubitor
31-May-2023, mazais_ezis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Kajaks Larus canus
31-May-2023, mazais_ezis
Dzilnītis Sitta europaea
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Garastīte Aegithalos caudatus
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Robainais plakanis Dendrophagus crenatus
31-May-2023, nekovārnis
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
31-May-2023, Ilona_rasa
Staltbriedis Cervus elaphus
31-May-2023, nekovārnis
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
31-May-2023, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-May-2023, AinisP
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
31-May-2023, AinisP
Brūnā čakste Lanius collurio
31-May-2023, Aigars
Baltais gārnis Ardea alba
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Ķīvīte Vanellus vanellus
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Dzeguze Cuculus canorus
31-May-2023, AinisP
31-May-2023, CerambyX
31-May-2023, CerambyX
Ķīvīte Vanellus vanellus
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Dzeguze Cuculus canorus
31-May-2023, AinisP
Zaļžubīte Chloris chloris
31-May-2023, AinisP
Gaigala Bucephala clangula
31-May-2023, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-May-2023, AinisP
Žubīte Fringilla coelebs
31-May-2023, AinisP
Baltpieres zoss Anser albifrons
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
31-May-2023, AinisP
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
31-May-2023, AinisP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
31-May-2023, AinisP
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
31-May-2023, AinisP
Dārza ķauķis Sylvia borin
31-May-2023, AinisP
Lielā zīlīte Parus major
31-May-2023, AinisP
Dārza ķauķis Sylvia borin
31-May-2023, Aigars
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
31-May-2023, AinisP
31-May-2023, nekovārnis
Dārza ķauķis Sylvia borin
31-May-2023, AinisP
Žubīte Fringilla coelebs
31-May-2023, AinisP
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
31-May-2023, AinisP
Brūnā čakste Lanius collurio
31-May-2023, AinisP
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
31-May-2023, AinisP
Paceplītis Troglodytes troglodytes
31-May-2023, AinisP
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
31-May-2023, AinisP
Lielā tilbīte Tringa nebularia
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
31-May-2023, Aigars
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-May-2023, AinisP
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
28-May-2023, Vladimirs
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-May-2023, AinisP
Brūnā čakste Lanius collurio
31-May-2023, mazais_ezis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
28-May-2023, Vladimirs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-May-2023, AinisP
Lielā zīlīte Parus major
31-May-2023, AinisP
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
31-May-2023, AinisP
Dzērve Grus grus
31-May-2023, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
31-May-2023, AinisP
Svīre Apus apus
28-May-2023, Vladimirs
Peļkājīte Prunella modularis
31-May-2023, AinisP
Krīklis Anas crecca
31-May-2023, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
31-May-2023, AinisP
Gaigala Bucephala clangula
31-May-2023, mazais_ezis
Dzeguze Cuculus canorus
28-May-2023, Vladimirs
Grieze Crex crex
28-May-2023, Vladimirs
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
31-May-2023, AinisP
Baltais stārķis Ciconia ciconia
28-May-2023, Vladimirs
Baltais gārnis Ardea alba
28-May-2023, Vladimirs
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
31-May-2023, AinisP
31-May-2023, nekovārnis
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
28-May-2023, Vladimirs
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
28-May-2023, Vladimirs
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
31-May-2023, traveligion
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
31-May-2023, mazais_ezis
Upes tārtiņš Charadrius dubius
28-May-2023, Vladimirs
Mazais ērglis Clanga pomarina
31-May-2023, AinisP
Meža pīle Anas platyrhynchos
31-May-2023, traveligion
31-May-2023, nekovārnis
Sloka Scolopax rusticola
25-May-2023, Vladimirs
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
31-May-2023, AinisP
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
31-May-2023, AinisP
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-May-2023, traveligion
Ķikuts Gallinago media
25-May-2023, Vladimirs
Žubīte Fringilla coelebs
31-May-2023, AinisP
Mērkaziņa Gallinago gallinago
25-May-2023, Vladimirs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
31-May-2023, AinisP
Mazais ērglis Clanga pomarina
31-May-2023, AinisP
Laucis Fulica atra
31-May-2023, traveligion
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
25-May-2023, Vladimirs
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-May-2023, traveligion
Melnā plaispika Amaurochaete atra
31-May-2023, felsi 2
Lielā zīlīte Parus major
31-May-2023, traveligion
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-May-2023, Vladimirs
Mājas balodis Columba livia f. domestica
31-May-2023, traveligion
Pļavu tilbīte Tringa totanus
25-May-2023, Vladimirs
Bezdelīga Hirundo rustica
31-May-2023, traveligion
Jātnieciņš (nenoteikts) Ichneumonidae sp.
31-May-2023, nekovārnis
Purva tilbīte Tringa glareola
25-May-2023, Vladimirs
Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus
25-May-2023, Vladimirs
Mīkstblakts Dryophilocoris flavoquadrimaculatus Dryophilocoris flavoquadrimaculatus
31-May-2023, CerambyX
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-May-2023, Vladimirs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
31-May-2023, traveligion
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-May-2023, traveligion
Sudrabkaija Larus argentatus
25-May-2023, Vladimirs
Apodziņš Glaucidium passerinum
22-May-2023, Vladimirs
Kajaks Larus canus
31-May-2023, traveligion
Mājas strazds Sturnus vulgaris
31-May-2023, traveligion
Meža pīle Anas platyrhynchos
31-May-2023, traveligion
Gaišais ķauķis Curruca curruca
31-May-2023, traveligion
Egļu čiekuru zemesblakts Gastrodes abietum
31-May-2023, nekovārnis
Laucis Fulica atra
31-May-2023, traveligion
Meža pūce Strix aluco
22-May-2023, Vladimirs
Zivju dzenītis Alcedo atthis
31-May-2023, traveligion
Žubīte Fringilla coelebs
31-May-2023, AinisP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
31-May-2023, AinisP
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-May-2023, AinisP
Paceplītis Troglodytes troglodytes
31-May-2023, AinisP
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
31-May-2023, AinisP
Ūpis Bubo bubo
22-May-2023, Vladimirs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-May-2023, AinisP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
31-May-2023, AinisP
Dzērve Grus grus
31-May-2023, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-May-2023, AinisP
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
31-May-2023, AinisP
Mazais ērglis Clanga pomarina
22-May-2023, Vladimirs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
31-May-2023, AinisP
Upes tārtiņš Charadrius dubius
31-May-2023, mazais_ezis
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
31-May-2023, AinisP
Skujkoku ligzdu koksngrauzis Rhagium inquisitor
31-May-2023, nekovārnis
Kajaks Larus canus
31-May-2023, mazais_ezis
Upes tārtiņš Charadrius dubius
31-May-2023, mazais_ezis
Ķīvīte Vanellus vanellus
31-May-2023, mazais_ezis
Niedru lija Circus aeruginosus
22-May-2023, Vladimirs
Melnā klija Milvus migrans
22-May-2023, Vladimirs
Brūnā čakste Lanius collurio
31-May-2023, AinisP
Bišu dzenis Merops apiaster
22-May-2023, Vladimirs
Tītiņš Jynx torquilla
22-May-2023, Vladimirs
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
22-May-2023, Vladimirs
Vālodze Oriolus oriolus
22-May-2023, Vladimirs
Brūnā čakste Lanius collurio
18-May-2023, Vladimirs
Klusais ķauķis Iduna caligata
18-May-2023, Vladimirs
Bērzu vairogblakts Elasmucha grisea
31-May-2023, ekologs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
18-May-2023, Vladimirs
Gugatnis Calidris pugnax
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-May-2023, AinisP
Purva tilbīte Tringa glareola
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Lielā tilbīte Tringa nebularia
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Temminka šņibītis Calidris temminckii
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
18-May-2023, Vladimirs
Pētereņu sfings Hemaris tityus
31-May-2023, Irbe
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
18-May-2023, Vladimirs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
18-May-2023, Vladimirs
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
18-May-2023, Vladimirs
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
18-May-2023, Vladimirs
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
18-May-2023, Vladimirs
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
18-May-2023, Vladimirs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
31-May-2023, Kochs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
18-May-2023, Vladimirs
Mājas čurkste Delichon urbicum
19-May-2023, Vladimirs
Peļu klijāns Buteo buteo
31-May-2023, Edgars Smislovs
Bezdelīga Hirundo rustica
19-May-2023, Vladimirs
Krastu čurkste Riparia riparia
19-May-2023, Vladimirs
Mazais mušķērājs Ficedula parva
31-May-2023, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
19-May-2023, Vladimirs
Vītītis Phylloscopus trochilus
19-May-2023, Vladimirs
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-May-2023, AinisP
Baltā cielava Motacilla alba
31-May-2023, AinisP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-May-2023, Vladimirs
Baltais gārnis Ardea alba
31-May-2023, AinisP
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
19-May-2023, Vladimirs
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
31-May-2023, Aigars
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
19-May-2023, Vladimirs
Dārza ķauķis Sylvia borin
19-May-2023, Vladimirs
Sprakšķis Selatosomus cruciatus Selatosomus cruciatus
13-May-2023, Ivetta
Svītrainais ķauķis Curruca nisoria
19-May-2023, Vladimirs
Gaišais ķauķis Curruca curruca
20-May-2023, Vladimirs
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
20-May-2023, Vladimirs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
20-May-2023, Vladimirs
Smirdīgā rožvabole Oxythyrea funesta
13-May-2023, Ivetta
Mazais mušķērājs Ficedula parva
31-May-2023, Aigars
Lakstīgala Luscinia luscinia
20-May-2023, Vladimirs
Mazais mušķērājs Ficedula parva
20-May-2023, Vladimirs
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
31-May-2023, Aigars
Dadzītis Carduelis carduelis
31-May-2023, Aigars
Lauku balodis Columba palumbus
31-May-2023, Ivo
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
31-May-2023, Aigars
Pļavu čipste Anthus pratensis
31-May-2023, Vladimirs
Mežirbe Bonasa bonasia
31-May-2023, Valdis
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-May-2023, Ivo
Stepes čipste Anthus campestris
31-May-2023, Vladimirs
Zivju gārnis Ardea cinerea
31-May-2023, MoreOrLess
Lauku cīrulis Alauda arvensis
31-May-2023, MoreOrLess
Dzeltenā cielava Motacilla flava
31-May-2023, Vladimirs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
31-May-2023, Vladimirs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
31-May-2023, Karīna
Dārza stērste Emberiza hortulana
31-May-2023, Vladimirs
Baltā cielava Motacilla alba
31-May-2023, Sintija Martinsone
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
31-May-2023, Karīna
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
31-May-2023, MoreOrLess
Bezdelīga Hirundo rustica
31-May-2023, MoreOrLess
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-May-2023, MoreOrLess
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
31-May-2023, Karīna
Lauku zvirbulis Passer montanus
31-May-2023, MoreOrLess
Mājas čurkste Delichon urbicum
31-May-2023, MoreOrLess
Bezdelīga Hirundo rustica
31-May-2023, MoreOrLess
Meža pīle Anas platyrhynchos
31-May-2023, MoreOrLess
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
31-May-2023, MoreOrLess
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
31-May-2023, Karīna
Koku čipste Anthus trivialis
31-May-2023, MoreOrLess
Vītītis Phylloscopus trochilus
31-May-2023, Karīna
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
31-May-2023, MoreOrLess
Vītītis Phylloscopus trochilus
31-May-2023, MoreOrLess
Lielā zīlīte Parus major
31-May-2023, MoreOrLess
Zeltgalvītis Regulus regulus
31-May-2023, MoreOrLess
Dzeguze Cuculus canorus
31-May-2023, MoreOrLess
Lauku balodis Columba palumbus
31-May-2023, Karīna
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
31-May-2023, MoreOrLess
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
31-May-2023, MoreOrLess
Sila strazds Turdus viscivorus
31-May-2023, MoreOrLess
Dārza ķauķis Sylvia borin
31-May-2023, MoreOrLess
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
31-May-2023, MoreOrLess
Lielā zīlīte Parus major
31-May-2023, MoreOrLess
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
31-May-2023, MoreOrLess
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
31-May-2023, MoreOrLess
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
31-May-2023, MoreOrLess
Žubīte Fringilla coelebs
31-May-2023, MoreOrLess
Sila cīrulis Lullula arborea
31-May-2023, MoreOrLess
Dzeguze Cuculus canorus
31-May-2023, MoreOrLess
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-May-2023, MoreOrLess
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
31-May-2023, MoreOrLess
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
31-May-2023, MoreOrLess
Mājas strazds Sturnus vulgaris
31-May-2023, MoreOrLess
Baltā cielava Motacilla alba
31-May-2023, MoreOrLess
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
31-May-2023, MoreOrLess
Lauku cīrulis Alauda arvensis
31-May-2023, MoreOrLess
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-May-2023, MoreOrLess
Niedru lija Circus aeruginosus
31-May-2023, Aigars
Vērpējs (nenoteikts) Lasiocampidae sp.
26-May-2023, Ivetta
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
31-May-2023, EL
Žubīte Fringilla coelebs
31-May-2023, EL
Dzeguze Cuculus canorus
31-May-2023, msinka
Upes tārtiņš Charadrius dubius
31-May-2023, msinka
Dzeguze Cuculus canorus
31-May-2023, msinka
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
31-May-2023, Aigars
Vālodze Oriolus oriolus
31-May-2023, Aigars
Liepu zobspārnis Phalera bucephala
31-May-2023, Ziemelmeita
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
31-May-2023, Karīna
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-May-2023, AinisP
Krauklis Corvus corax
31-May-2023, Edgars Smislovs
Viendienīte (nenoteikta) Ephemeroptera sp.
31-May-2023, Ziemelmeita
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-May-2023, AinisP
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-May-2023, AinisP
Aveņu astainītis Callophrys rubi
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
31-May-2023, EL
Meža pūce Strix aluco
31-May-2023, EL
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
31-May-2023, EL
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
31-May-2023, EL
Dzeguze Cuculus canorus
31-May-2023, EL
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Dārza ķauķis Sylvia borin
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Dzeltenā cielava Motacilla flava
31-May-2023, Edgars Smislovs
Ķīvīte Vanellus vanellus
31-May-2023, Edgars Smislovs
Upes tārtiņš Charadrius dubius
31-May-2023, Edgars Smislovs
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-May-2023, Karīna
Dzeguze Cuculus canorus
31-May-2023, Aigars
Ķīvīte Vanellus vanellus
31-May-2023, Karīna
25-May-2023, Ivetta
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
31-May-2023, Aigars
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
31-May-2023, guta7
25-May-2023, Ivetta
Kovārnis Corvus monedula
31-May-2023, Edgars Smislovs
Purva zīlīte Poecile palustris
31-May-2023, Aigars
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
31-May-2023, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
31-May-2023, Edgars Smislovs
Gaišais ķauķis Curruca curruca
31-May-2023, Aigars
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
19-May-2023, Ivetta
Bezdelīga Hirundo rustica
31-May-2023, Karīna
19-May-2023, Ivetta
Vītolu urbējs Cossus cossus
31-May-2023, a.b
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
31-May-2023, Aigars
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Dadzītis Carduelis carduelis
31-May-2023, Aigars
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
31-May-2023, Karīna
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
31-May-2023, Karīna
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
31-May-2023, Karīna
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
31-May-2023, Karīna
Dadzītis Carduelis carduelis
31-May-2023, Karīna
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
31-May-2023, Karīna
Dzeguze Cuculus canorus
31-May-2023, Karīna
Lielā zīlīte Parus major
31-May-2023, Karīna
Gaišais ķauķis Curruca curruca
31-May-2023, Karīna
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-May-2023, Karīna
Zeltgalvītis Regulus regulus
31-May-2023, Karīna
Bezdelīga Hirundo rustica
31-May-2023, Karīna
Meža balodis Columba oenas
31-May-2023, Karīna
Baltā cielava Motacilla alba
31-May-2023, Karīna
Vītītis Phylloscopus trochilus
31-May-2023, Karīna
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-May-2023, Karīna
Žubīte Fringilla coelebs
31-May-2023, Karīna
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
31-May-2023, Karīna
Meža pīle Anas platyrhynchos
31-May-2023, Karīna
Gaigala Bucephala clangula
31-May-2023, Karīna
Kovārnis Corvus monedula
31-May-2023, Karīna
Paceplītis Troglodytes troglodytes
31-May-2023, Karīna
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
31-May-2023, Karīna
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
31-May-2023, Karīna
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
31-May-2023, Karīna
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
31-May-2023, Karīna
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
31-May-2023, Karīna
Svīre Apus apus
31-May-2023, Karīna
Gaigala Bucephala clangula
31-May-2023, Karīna
Purva zīlīte Poecile palustris
31-May-2023, Karīna
Peļu klijāns Buteo buteo
31-May-2023, Karīna
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
31-May-2023, Karīna
Dzērve Grus grus
31-May-2023, bišudzenis
19-May-2023, Ivetta
Niedru lija Circus aeruginosus
31-May-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
31-May-2023, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-May-2023, Aigars
Ķīvīte Vanellus vanellus
31-May-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
31-May-2023, Aigars
Lauku zvirbulis Passer montanus
31-May-2023, Edgars Smislovs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-May-2023, Edgars Smislovs
Bezdelīga Hirundo rustica
31-May-2023, Edgars Smislovs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
31-May-2023, Edgars Smislovs
Krauklis Corvus corax
31-May-2023, Edgars Smislovs
Ķīvīte Vanellus vanellus
31-May-2023, Edgars Smislovs
Niedru lija Circus aeruginosus
31-May-2023, Edgars Smislovs
Dzeguze Cuculus canorus
31-May-2023, Edgars Smislovs
Dārza ķauķis Sylvia borin
31-May-2023, Edgars Smislovs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
31-May-2023, Edgars Smislovs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
31-May-2023, Edgars Smislovs
Peļu klijāns Buteo buteo
31-May-2023, Edgars Smislovs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
31-May-2023, Edgars Smislovs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
31-May-2023, Edgars Smislovs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
31-May-2023, Edgars Smislovs
Vītītis Phylloscopus trochilus
31-May-2023, Edgars Smislovs
Žagata Pica pica
31-May-2023, Edgars Smislovs
Žagata Pica pica
31-May-2023, Edgars Smislovs
Vītītis Phylloscopus trochilus
31-May-2023, Edgars Smislovs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
31-May-2023, Edgars Smislovs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-May-2023, Edgars Smislovs
Eiropas saulpurene Trollius europaeus
31-May-2023, guta7
Mājas zvirbulis Passer domesticus
31-May-2023, AinisP
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
31-May-2023, AinisP
Mājas čurkste Delichon urbicum
31-May-2023, KrisVi
Peļkājīte Prunella modularis
31-May-2023, apogs apogs
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
31-May-2023, Aleksejs
Brūnā čakste Lanius collurio
31-May-2023, apogs apogs
Tītiņš Jynx torquilla
31-May-2023, Kalns
Vālodze Oriolus oriolus
31-May-2023, Kalns
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
31-May-2023, Kalns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
31-May-2023, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-May-2023, MoreOrLess
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-May-2023, MoreOrLess
Krauklis Corvus corax
31-May-2023, MoreOrLess
Mājas strazds Sturnus vulgaris
31-May-2023, MoreOrLess
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
31-May-2023, MoreOrLess
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-May-2023, MoreOrLess
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
31-May-2023, MoreOrLess
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
31-May-2023, MoreOrLess
Žagata Pica pica
31-May-2023, MoreOrLess
Bezdelīga Hirundo rustica
31-May-2023, Aleksejs
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
31-May-2023, Aleksejs
Mazais ērglis Clanga pomarina
31-May-2023, DaceK
Niedru lija Circus aeruginosus
31-May-2023, EL
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-May-2023, DaceK
Brūnā čakste Lanius collurio
31-May-2023, Fuatra
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
31-May-2023, Vladimirs S
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-May-2023, Vladimirs S
Krauķis Corvus frugilegus
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
31-May-2023, Gaidis Grandāns
Mizložņa Certhia familiaris
31-May-2023, Vladimirs S
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
31-May-2023, Aleksejs
Parastā ūbele Streptopelia turtur
31-May-2023, Fuatra
Zeltgalvītis Regulus regulus
31-May-2023, Vladimirs S
Paceplītis Troglodytes troglodytes
31-May-2023, Vladimirs S
Žagata Pica pica
31-May-2023, Aleksejs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
31-May-2023, MoreOrLess
Bezdelīga Hirundo rustica
31-May-2023, MoreOrLess
Lauku zvirbulis Passer montanus
31-May-2023, MoreOrLess
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-May-2023, MoreOrLess
Žagata Pica pica
31-May-2023, Aleksejs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-May-2023, Kristers K
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
31-May-2023, Aleksejs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
31-May-2023, Aleksejs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-May-2023, MoreOrLess
Lauku cīrulis Alauda arvensis
31-May-2023, MoreOrLess
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
31-May-2023, MoreOrLess
Kaņepītis Linaria cannabina
31-May-2023, MoreOrLess
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
31-May-2023, Kristers K
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
31-May-2023, apogs apogs
Garastīte Aegithalos caudatus
31-May-2023, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
31-May-2023, Vladimirs S
Svīre Apus apus
31-May-2023, Aleksejs
Niedru lija Circus aeruginosus
31-May-2023, Aigars
Gaigala Bucephala clangula
31-May-2023, Aigars
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
31-May-2023, Aigars
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
31-May-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
31-May-2023, Aigars
Ķivulis Spinus spinus
31-May-2023, Aigars
Gaišais ķauķis Curruca curruca
31-May-2023, Aigars
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-May-2023, Edgars Smislovs
Upes zīriņš Sterna hirundo
31-May-2023, Aleksejs
31-May-2023, Aleksejs
Baltā cielava Motacilla alba
31-May-2023, Aleksejs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-May-2023, Aleksejs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
31-May-2023, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-May-2023, apogs apogs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
31-May-2023, MoreOrLess
Lauku cīrulis Alauda arvensis
31-May-2023, MoreOrLess
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
31-May-2023, MoreOrLess
Žubīte Fringilla coelebs
31-May-2023, MoreOrLess
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
31-May-2023, MoreOrLess
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
31-May-2023, MoreOrLess
Baltā cielava Motacilla alba
31-May-2023, MoreOrLess
Pupuķis Upupa epops
31-May-2023, _Viesis_
Sudrabkaija Larus argentatus
31-May-2023, Aleksejs
Dzērve Grus grus
31-May-2023, Kristers K
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
31-May-2023, Kristers K
Mājas balodis Columba livia f. domestica
31-May-2023, AinisP
Lakstīgala Luscinia luscinia
31-May-2023, Aleksejs
Mājas čurkste Delichon urbicum
31-May-2023, Aleksejs
Ķīķis Pernis apivorus
31-May-2023, Edgars Smislovs
Melnais stārķis Ciconia nigra
31-May-2023, Edgars Smislovs
Melnais stārķis Ciconia nigra
31-May-2023, Edgars Smislovs
Zivju gārnis Ardea cinerea
31-May-2023, Edgars Smislovs
Peļu klijāns Buteo buteo
31-May-2023, Edgars Smislovs
Mazais ērglis Clanga pomarina
31-May-2023, Edgars Smislovs
Dzērve Grus grus
31-May-2023, Edgars Smislovs
Sila cīrulis Lullula arborea
31-May-2023, Edgars Smislovs
Mazais ērglis Clanga pomarina
31-May-2023, Edgars Smislovs
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
31-May-2023, Edgars Smislovs
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
31-May-2023, Edgars Smislovs
Mazais mušķērājs Ficedula parva
31-May-2023, Edgars Smislovs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-May-2023, MoreOrLess
Dārza ķauķis Sylvia borin
31-May-2023, MoreOrLess
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-May-2023, Vladimirs S
Peļu klijāns Buteo buteo
31-May-2023, Vladimirs S
Garastīte Aegithalos caudatus
31-May-2023, Vladimirs S
Sīlis Garrulus glandarius
31-May-2023, Vladimirs S
Meža pūce Strix aluco
31-May-2023, Vladimirs S
Mazais mušķērājs Ficedula parva
31-May-2023, Vladimirs S
Mazais mušķērājs Ficedula parva
31-May-2023, Vladimirs S
Paceplītis Troglodytes troglodytes
31-May-2023, Vladimirs S
Sila cīrulis Lullula arborea
31-May-2023, Vladimirs S
Kārklu ķauķis Locustella naevia
31-May-2023, Vladimirs S
Bezdelīga Hirundo rustica
31-May-2023, Vladimirs S
Baltā cielava Motacilla alba
31-May-2023, Vladimirs S
Ķīvīte Vanellus vanellus
31-May-2023, Vladimirs S
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
31-May-2023, Vladimirs S
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-May-2023, Vladimirs S
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
31-May-2023, MoreOrLess
Meža zīlīte Periparus ater
31-May-2023, Aigars
Brūnā čakste Lanius collurio
31-May-2023, Vladimirs S
Žagata Pica pica
31-May-2023, Vladimirs S
Niedru lija Circus aeruginosus
31-May-2023, MoreOrLess
Peļu klijāns Buteo buteo
31-May-2023, Vladimirs S
Rudā lapsa Vulpes vulpes
31-May-2023, Vladimirs S
Peļu klijāns Buteo buteo
31-May-2023, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
31-May-2023, Aigars
Baltā cielava Motacilla alba
31-May-2023, MoreOrLess
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
31-May-2023, Aleksejs
Gaišais ķauķis Curruca curruca
31-May-2023, MoreOrLess
Mājas čurkste Delichon urbicum
31-May-2023, MoreOrLess
Mājas zvirbulis Passer domesticus
31-May-2023, MoreOrLess
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-May-2023, MoreOrLess
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-May-2023, MoreOrLess
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-May-2023, MoreOrLess
Kaņepītis Linaria cannabina
31-May-2023, MoreOrLess
Zeltgalvītis Regulus regulus
31-May-2023, Aigars
Dārza ķauķis Sylvia borin
31-May-2023, Aigars
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-May-2023, MoreOrLess
Pēdējās sugu izmaiņas
felsi 31-May-2023 18:01:14

Vāles / apkaklītes pilienīte Hemitrichia clavata / H. calyculata ->


IlzeP 31-May-2023 15:31:28

Dzegužpirkstīte (nenoteikta) Dactylorhiza sp. ->


edzhus 31-May-2023 14:47:59

Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla ->


CerambyX 31-May-2023 14:32:58

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


Edgars Smislovs 31-May-2023 14:12:35

Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš Glareola pratincola ->


dziedava 31-May-2023 12:45:10

Parastais ragansviests Fuligo septica ->


Ansis 31-May-2023 11:42:49

Lāpstīte (nenoteikta) Scapania sp. ->


CerambyX 31-May-2023 11:40:36

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 31-May-2023 11:27:33

Purva sīksamtenis Coenonympha tullia ->


Ansis 31-May-2023 10:59:28

Sūna (nenoteikta) ->


CerambyX 31-May-2023 10:55:15

Tinējs (nenoteikts) Tortricidae sp. ->


Ansis 31-May-2023 10:54:31

Sūna (nenoteikta) ->


CerambyX 31-May-2023 10:54:27

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-May-2023 10:54:27

Zālāju laupītājblakts Nabis sp. Nabis sp. ->


CerambyX 31-May-2023 10:54:27

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-May-2023 10:54:27

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 31-May-2023 10:53:53

Kamielītis (nenoteikts) Raphidiidae sp. ->


CerambyX 31-May-2023 10:53:27

Krāšņblakts Stictopleurus sp. Stictopleurus sp. ->


CerambyX 31-May-2023 10:52:51

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


CerambyX 31-May-2023 10:52:43

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 31-May-2023 10:51:44

Tinējs (nenoteikts) Tortricidae sp. ->


CerambyX 31-May-2023 10:51:12

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 31-May-2023 10:50:58

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-May-2023 10:50:55

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-May-2023 10:50:51

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 31-May-2023 10:50:40

Bruņublakts Eurygaster maura Eurygaster maura ->


nekovārnis 31-May-2023 10:41:05

Zebiekste Mustela nivalis ->


Ansis 31-May-2023 10:39:40

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 31-May-2023 10:38:48

Polija (nenoteikta) Pohlia sp. ->


nekovārnis 31-May-2023 10:37:31

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 31-May-2023 10:35:28

Meža zilenītis Cyaniris semiargus ->


nekovārnis 31-May-2023 10:10:44

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 31-May-2023 10:03:24

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 31-May-2023 09:47:51

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


IlzeP 31-May-2023 07:25:38

Gāršas resngalvītis (nenoteikts) Carterocephalus sp. ->


IlzeP 31-May-2023 07:24:57

Kāļu baltenis Pieris napi ->


bitene 31-May-2023 07:11:11

Augs (nenoteikts) ->


bitene 31-May-2023 07:07:40

Augs (nenoteikts) ->


dziedava 30-May-2023 23:26:23

Gļotpūpēdis (nenoteikts) Reticularia sp. ->


Edgars Smislovs 30-May-2023 22:15:09

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 30-May-2023 22:09:14

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 30-May-2023 22:04:29

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Filips Bobinskis 30-May-2023 20:32:59

Mīkstblakts Phoenicocoris obscurellus Phoenicocoris obscurellus ->


nekovārnis 30-May-2023 20:21:52

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


kripoks 30-May-2023 17:18:56

Augs (nenoteikts) ->


CerambyX 30-May-2023 12:44:55

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-May-2023 12:43:47

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-May-2023 12:43:15

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-May-2023 12:43:03

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-May-2023 12:42:43

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-May-2023 12:39:38

Blusa (nenoteikta) Siphonaptera sp. ->


CerambyX 30-May-2023 12:39:38

Māņmīkstspārnis (nenoteikts) Malachiidae sp. ->


CerambyX 30-May-2023 12:38:59

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 30-May-2023 12:38:55

Mīkstblakts Liocoris tripustulatus Liocoris tripustulatus ->


CerambyX 30-May-2023 12:37:58

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-May-2023 12:37:51

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 30-May-2023 12:37:43

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-May-2023 12:37:29

Tinējs (nenoteikts) Tortricidae sp. ->


CerambyX 30-May-2023 12:36:19

Tinējs (nenoteikts) Tortricidae sp. ->


CerambyX 30-May-2023 12:34:49

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 30-May-2023 12:34:43

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 30-May-2023 12:33:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-May-2023 12:33:43

Brūnā āboliņpūcīte Euclidia glyphica ->


CerambyX 30-May-2023 12:33:29

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-May-2023 12:33:21

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 30-May-2023 12:29:05

Jūras žagata Haematopus ostralegus ->


IlzeP 30-May-2023 12:19:39

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 30-May-2023 12:18:45

Augs (nenoteikts) ->


IlzeP 30-May-2023 12:08:28

Melnā klija Milvus migrans ->


nekovārnis 30-May-2023 11:45:39

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 30-May-2023 11:38:48

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 30-May-2023 11:37:40

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 30-May-2023 11:32:44

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 30-May-2023 11:24:54

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


dziedava 30-May-2023 10:52:55

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


dziedava 30-May-2023 10:18:35

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


nekovārnis 30-May-2023 02:54:33

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 30-May-2023 02:52:06

Mitrene (nenoteikta) Oniscoidea sp. ->


nekovārnis 30-May-2023 02:39:09

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 30-May-2023 02:03:39

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


VitaS 30-May-2023 00:33:53

Augs (nenoteikts) ->


a.b 29-May-2023 23:52:42

Ķauķis Acrocephalus sp. Acrocephalus sp. ->


CerambyX 29-May-2023 23:37:06

Vairogblakts Carpocoris sp. Carpocoris sp. ->


CerambyX 29-May-2023 22:41:18

Muša (nenoteikta) Muscidae sp. ->


CerambyX 29-May-2023 22:35:55

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 29-May-2023 22:33:54

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 29-May-2023 22:32:54

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 29-May-2023 22:32:42

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 29-May-2023 22:26:41

Lielais silsamtenis Hipparchia alcyone ->


CerambyX 29-May-2023 22:24:51

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 29-May-2023 22:24:44

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 29-May-2023 22:23:59

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 22:02:17

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 29-May-2023 22:02:12

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 29-May-2023 21:50:17

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 21:48:40

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


CerambyX 29-May-2023 21:48:11

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 21:47:50

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 29-May-2023 21:47:50

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


CerambyX 29-May-2023 21:47:36

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 29-May-2023 21:47:36

Brūndzeltenais pļavas resngalvītis Thymelicus sylvestris ->


CerambyX 29-May-2023 21:47:33

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 21:47:03

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 21:46:57

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 21:46:06

Eļļasvabole Meloe sp. Meloe sp. ->


CerambyX 29-May-2023 21:45:58

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 29-May-2023 21:45:51

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 21:44:10

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 21:44:10

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 21:44:09

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 21:43:38

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 29-May-2023 21:43:09

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 29-May-2023 21:42:59

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 21:42:53

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 29-May-2023 21:42:47

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 29-May-2023 21:42:12

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


CerambyX 29-May-2023 21:41:57

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 29-May-2023 21:41:29

Tīklblakts (nenoteikta) Tingidae sp. ->


CerambyX 29-May-2023 21:41:00

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


kripoks 29-May-2023 21:35:20

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


kripoks 29-May-2023 21:29:52

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


kripoks 29-May-2023 21:14:34

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


felsi 29-May-2023 20:54:39

Pilienīšu dzimtas gļotsēne (nenoteikta) Trichiaceae sp. ->


kripoks 29-May-2023 20:53:00

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


kripoks 29-May-2023 20:50:33

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Ansis 29-May-2023 20:37:59

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 29-May-2023 20:34:44

Nezināms Ignotus ->


Ansis 29-May-2023 20:33:46

Sfagns (nenoteikts) Sphagnum sp. ->


Ansis 29-May-2023 20:28:53

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 29-May-2023 20:22:32

Dzegužpirkstīte (nenoteikta) Dactylorhiza sp. ->


IlzeP 29-May-2023 18:56:25

Sīkmārīte (nenoteikta) Scymnus sp. ->


Lietuviete 29-May-2023 18:06:12

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


a.b 29-May-2023 16:10:43

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 29-May-2023 15:17:55

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 14:06:51

Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon ->


CerambyX 29-May-2023 14:00:46

Lapseņzirneklis Argiope bruennichi ->


CerambyX 29-May-2023 13:23:27

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 13:22:58

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 29-May-2023 13:22:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 13:21:46

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 29-May-2023 13:20:51

Kukainis (nenoteikts) ->


gunitak 29-May-2023 10:01:55

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 29-May-2023 09:47:34

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 08:22:52

Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp. ->


CerambyX 29-May-2023 00:28:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 00:26:46

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 00:26:40

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 00:25:58

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-May-2023 00:06:23

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 29-May-2023 00:06:07

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 29-May-2023 00:04:25

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 28-May-2023 23:29:38

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 28-May-2023 23:29:32

Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp. ->


CerambyX 28-May-2023 23:29:01

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 28-May-2023 23:27:53

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 28-May-2023 23:27:42

Vairogblakts Carpocoris purpureipennis Carpocoris purpureipennis ->


CerambyX 28-May-2023 23:26:25

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 28-May-2023 23:23:42

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 28-May-2023 23:23:08

Vīķu zilenītis Polyommatus amandus ->


CerambyX 28-May-2023 23:21:46

Priežu zāģlapsene Diprion pini ->


CerambyX 28-May-2023 23:21:09

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 28-May-2023 23:20:57

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


CerambyX 28-May-2023 23:20:46

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 28-May-2023 23:20:38

Cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne ->


CerambyX 28-May-2023 23:20:28

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 28-May-2023 23:18:32

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 28-May-2023 23:17:59

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 28-May-2023 23:17:54

Mazais skābeņu zeltainītis Lycaena hippothoe ->


CerambyX 28-May-2023 23:17:39

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 28-May-2023 23:17:33

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 28-May-2023 23:17:23

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 28-May-2023 23:17:16

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 28-May-2023 23:16:57

Pļavraibenis (nenoteikts) Melitaea sp. ->


CerambyX 28-May-2023 23:16:49

Akmeņu kamene Bombus lapidarius ->


CerambyX 28-May-2023 23:16:41

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 28-May-2023 23:16:19

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 28-May-2023 23:11:09

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Martins 28-May-2023 22:16:28

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 28-May-2023 22:14:52

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 28-May-2023 22:13:57

Melnā klajumspāre Sympetrum danae ->


VijaS 28-May-2023 22:11:56

Nelīdzenā pilienīte (bij. nelīdzenā trihija) Trichia scabra ->


Martins 28-May-2023 22:10:50

Nezināms Ignotus ->


bitene 28-May-2023 21:44:31

Nezināms Ignotus ->


kripoks 28-May-2023 20:08:45

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 28-May-2023 19:41:35

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 28-May-2023 19:21:28

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 28-May-2023 19:17:28

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 28-May-2023 19:16:29

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 28-May-2023 19:13:46

Gāršas resngalvītis (nenoteikts) Carterocephalus sp. ->


nekovārnis 28-May-2023 18:29:09

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 28-May-2023 18:28:28

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 28-May-2023 18:26:31

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 28-May-2023 18:24:54

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


nekovārnis 28-May-2023 18:15:56

Koksngrauzis Anastrangalia sp. Anastrangalia sp. ->


nekovārnis 28-May-2023 18:14:56

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 28-May-2023 18:13:14

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


kripoks 28-May-2023 15:03:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 28-May-2023 13:11:15

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 28-May-2023 12:55:35

Tinējs (nenoteikts) Tortricidae sp. ->


CerambyX 28-May-2023 12:55:20

Nezināms Ignotus ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
felsi 31.maijs, 18:07

Man izskatās pēc Tubiferas applanata, žēl, ka tad neievācu paraudziņus.


felsi 31.maijs, 18:01

Pievienoju mikroskopiju.


davis_wi 31.maijs, 17:56

Sorry, atradu, kā var.


davis_wi 31.maijs, 17:55

Vairs nevar no lietotnes pievienotajiem ziņojumiem audio pievienot?


mufunja 31.maijs, 17:37

bet šaubu nav)) paldies


Ivetta 31.maijs, 15:14

Paldies, Uģi!


CerambyX 31.maijs, 14:32

Nē, parastais ir pirmais no sīksamteņiem, kas parādās - parasti jau maija vidū (+/- atkarībā no sezonas agruma/vēluma). Purva sīksamtenis gan šogad šajā laikā ar varētu lidot, jo šķiet ir tāda agra vasara.


spiigana 31.maijs, 14:28

Paldies, Uģi! Parastajam nav ļoti agrs?


Ilgonis 31.maijs, 14:17

Paldies, bieži redzēta bet līdz šim nepazīta


Izabella 31.maijs, 13:46

Paldies!


Ziemelmeita 31.maijs, 13:21

Paldies Ansi par sūnu noteikšanu.


Ziemelmeita 31.maijs, 13:20

Paldies,Ansi!


nekovārnis 31.maijs, 13:07

Paldies, Uģi! :)


dziedava 31.maijs, 12:44

Reku notikumu attīstība - pēc dienas dzeltenais kļuva rūsgans! https://www.facebook.com/groups/myx.lv/posts/1014448273056993


Karmena 31.maijs, 12:13

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


zane_ernstreite 31.maijs, 11:49

Jā, krāsojums visai raksturīgs. Skatos vaboles lielākoties Mareka Ieviņa blogā, un šo kaut kā neatradu, kaut to, ka smecernieks, visumā biju sapratusi


zane_ernstreite 31.maijs, 11:42

Paldies, Uģi! Likās, ka smecernieks, bet man, protams, daudz kas var likties ))


CerambyX 31.maijs, 11:42

Tā kā smecernieks Polydrusus picus - šķiet gana raksturīga un nesajaucama suga. Neesmu gan pārliecināts vai suga ir Latvijā pirms tam konstatēta. Vismaz 2012. gada Latvijas smecernieku apkopojumā minēta vien kā potenciāla suga (konstatēta Lietuvā), bet nu varbūt kāds šo 11 gadu laikā ir tomēr atradis? Kas zin?... :)


CerambyX 31.maijs, 11:23

Deguns nedaudz aplipis ar smiltīm, bet cik varu saskatīt, tad, manuprāt, testudinaria. Pirmajā foto kur no augšas - deguna vidējā daļa sanāk tāda kā ievirzīta nedaudz uz iekšu, novietota dziļāk kā malējās. E.maura viss deguns tā kā plakans, visas 3 daļas vairāk vai mazāk vienā līmenī.


ekologs 31.maijs, 10:57

Paldies, Marek! :)


ekologs 31.maijs, 10:57

Paldies, Uģi! :)


CerambyX 31.maijs, 10:55

Šiem sugas var palīdzēt noteikt augs uz kā kāpuri barojas.


ekologs 31.maijs, 10:53

Varbūt pagaidīsim, ko Uģis teiks?


ekologs 31.maijs, 10:52

Laikam Marek taisnība Tev ir:) Ja pietuvina to bildi, kur bruņublakts guļ uz muguras un aplūko vēdera apakšpusi pie ģenitālijām, tad forma atgādina Eurygaster testudinaria.


CerambyX 31.maijs, 10:52

Man ar vairāk kā saulii, bet nu jā - tā 80/20 :)


ekologs 31.maijs, 10:40

Mh...Jā, ārēji ļoti līdzīgas. Pielikšu klāt vēl bildes:)


nekovārnis 31.maijs, 10:36

Izskatās, ka sīkais. Otrajā foto, malā, tas ar zilajiem spārniem gan cita suga.


nekovārnis 31.maijs, 10:24

Ar Eurygaster bruņublaktīm nejūtos pārāk drošs, bet manuprāt šī ir Eurygaster testudinaria - deguna vidusdaļa šķiet ieliekta uz leju, nevis vienā līmenī ar malējām daļām kā E.maura?


megere 31.maijs, 10:12

Tā nu gan nebūs zebiekste. Vairāk izskatās pēc akmens caunas.


kamene 31.maijs, 09:25

Paldies, Uģi. Jauna suga pagalmā.


kamene 31.maijs, 09:20

Paldies! Tādi vērpumi šur tur pie mums parādās.


Mežirbe777 31.maijs, 08:23

Orchis mascula.


Carum carvi 30.maijs, 23:42

Sīkais vai meža?


Carum carvi 30.maijs, 23:41

Āboliņa sprīžmetis


Carum carvi 30.maijs, 23:40

Kāpostu


dziedava 30.maijs, 23:27

Nekas cits nesanāca, tāda krāsa arī vairāk raksturīga parastajam.


Alef1 30.maijs, 21:05

Laputis ir mārīšu pamatbarība, šur tur tās pat speciāli izlaida šim nolūkam.


adata 30.maijs, 21:03

Varētu būt baltblusiņas. Kaitēklis, īpaši siltumnīcā.


andrisb 30.maijs, 20:26

Paldies!


dziedava 30.maijs, 19:49

Visticamāk, jā. Varētu likties, ka šī tāda parasta suga, bet man pašai tikai kādi 5 novērojumi, gandrīz visi pagājušā gadā..


Ziemelmeita 30.maijs, 19:18

Otrā rītā arī izmaińu nav,tikai zem mizas veidojas kūlīte


Ziemelmeita 30.maijs, 18:49

Paldies,Julita, par tik ātru noteikšanu. Tad jau droši vien pārējās arī ir tās pašas. Visas atrastas uz priedes koksnes.


Irbe 30.maijs, 18:45

Varbūt krūmu ķauķis


Lietuviete 30.maijs, 16:35

Paldies!


Monta Heidemane 30.maijs, 16:04

Paldies!


adata 30.maijs, 15:48

Cekulainā ziepenīte.


Kiwi 30.maijs, 15:37

Paldies, Marek!


Kiwi 30.maijs, 15:36

Paldies, Uģi!


CerambyX 30.maijs, 12:39

Grūti tā attēlā saskatīt, varbūt kādas cikādiņas.


Karmena 30.maijs, 12:39

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


Rekmanis 30.maijs, 12:11

Niedru lijas tēviņš


VitaS 30.maijs, 12:09

Trejlapu puplaksis


IlzeP 30.maijs, 11:52

Drīzāk pēc lijas izskatās.


nekovārnis 30.maijs, 11:35

Iespējams daudzveidīgās mārītes (Harmonia axyridis) kāpurs. Mārītes ēd laputis :)


dziedava 30.maijs, 10:56

Mikroskopijā no maza gabaliņa jau visu varēja labi saprast :). Tai potenciālajai jaunajai sugai laikam vajadzētu būt tumšākai. Te izskatās, ka ir labs piemērs, kā varētu izskatīties: https://www.gbif.org/occurrence/3894180306 Un augot uz melnajiem plūškokiem - vērts pievērst uzmanību, ja nu tādus redz :)


VitaS 30.maijs, 10:09

Pat neiedomājos, ka var būt tāda līdzība. Paldies!


kamene 30.maijs, 09:17

Paldies! Tāds man uz garāžas durvīm tupēja.


nekovārnis 30.maijs, 02:54

Izskatot iespējamos variantus tā kā pēc sarkankrūšu līķvaboles kāpura izskatās.


Vīksna 30.maijs, 00:06

Pļavas spulgnaglene.


a.b 29.maijs, 23:52

Paldies.


Irbe 29.maijs, 23:04

Purva ķauķis


Irbe 29.maijs, 22:48

Mazais ērglis


CerambyX 29.maijs, 22:28

Hipparchia alcyone is 'almost' impossible in that location. Without photo proof unfortunately it is impossible to accept this observation as this species.


Aceralba 29.maijs, 22:06

Paldies :)


felsi 29.maijs, 20:54

Pievienoju mikroskopiju.


dziedava 29.maijs, 20:12

Nu super, apsveicu! :)


Lemmus 29.maijs, 19:31

Paldies,Uģi!


Lietuviete 29.maijs, 17:55

Neesmu pārliecināta, vai tas ir zivjērglis.


ekologs 29.maijs, 17:14

Jā, man arī liekas, ka Scymnus frontalis :)


bitene 29.maijs, 17:12

Pierādījums ir ievākts, tikai jāsarunā kā nodot.


anthicus 29.maijs, 16:31

Scymnus frontalis (sugas nav DD sarakstā).


Irbe 29.maijs, 15:58

Pļavu čipste?


CerambyX 29.maijs, 15:21

O, apsveicu - šis interesants atradums! Jauna suga Latvijai (noteikšanu apstiprina Nikolajs Savenkovs)! Ja gadās vēl kādreiz tādu pamanīt - nebūtu slikti sagūstīt kādā trauciņā, lai ir vēsturei eksemplārs kā pierādījums, Dabas muzejā par to priecāsimies. Suga gan ārēji visai raksturīga. Lai arī tuvākajās kaimiņvalstīs laikam nav konstatēta, esot izplatījusies, piemēram, Dānijā, tā ka varbūt sugas konstatēšana bija teorētiski sagaidāma. Super - šogad laikam pirmā jaunā tauriņu suga Latvijai :)


ekologs 29.maijs, 14:30

Eh...sacerējos:) Paldies!


CerambyX 29.maijs, 14:06

Drīzāk Amara fulva vai kaut kas tāds. Prieksrūšu vairogs baigi plats nu un sabulosa laikam Latvijā nav sastopama/konstatēta.


Ivetta 29.maijs, 13:45

Paldies, Uģi!


ekologs 29.maijs, 13:09

Mīkstspārnis (Cantharis rustica) :)


ekologs 29.maijs, 13:01

Sprakšķis (Ctenicera pectinicornis) :


ekologs 29.maijs, 12:33

Lapseņzirneklis gan nebūs :) Tas ir kāds no lēcējzirnekļiem, Lēcējzirneklis (Salticidae sp.) :)


IlzeP 29.maijs, 11:01

Ir, ir iedzeltenais


VitaS 29.maijs, 10:58

Tik interesants eksemplārs :) Un par noteikšanu, ne Tev vienai tā gadās. Man sanāca vaboli no blakts neatšķirt...


marsancija 29.maijs, 10:46

Kas pazaudējis šo skaisto spalvu? Tumši brūna ar pelēcīgu nokrāsu lejas daļā. Kātam apmēram trešdaļa balta, tālāk pāriet tumši brūnā. Sānskatā ļoti izteikta S- veida forma. Atļaušos izteikt aptuvenus minējumus- dzērve vai liels plēšputns?


ekologs 29.maijs, 10:16

Manuprāt Skrejvabole (Amara sabulosa). Sugu izvēlne tādu nepiedāvā. Ko teiks Uģis, Mareks?


Dzeerve 29.maijs, 09:57

Tiešām! Ļoti atvainojos un paldies par labojumu!


Kiwi 29.maijs, 09:32

Paldies, Uģi, par labojumu, laikam nepareizi uzspiedās....


kripoks 29.maijs, 08:59

:))))


kripoks 29.maijs, 08:59

Vakar biju apņēmusies sugas pati noteikt, izskatās, ka neveiksmīgi gan tauriņiem, gan blaktīm, gan graužiem


Irbe 29.maijs, 08:02

Mājas čurkste


picapica 29.maijs, 00:10

Paldies!


CerambyX 28.maijs, 23:25

Oho, super!


CerambyX 28.maijs, 23:25

Tā kā uz pakaļspārna balts laukums, tad domāju, ka parastais, bet nu tāds aberants jeb netipisks īpatnis ar reducētiem plankumiem. Pirmajā brīdī pat gan iešāvās prātā vai nevar būt kaut kas retāks... Bet nu šķiet nekas cits nesanāk.


CerambyX 28.maijs, 23:20

Interesanti, ka redzamā lapsenīte nav pati bumbuļu panglapsene bet kāds šīs sugas parazitoīds, kas dēj olas tās kāpuros - Torymus sp. vai kas līdzīgs.


CerambyX 28.maijs, 23:16

Bruņutis, iespējams grimoņu bruņuts Parthenolecanium corni (nosaukums relatīvi mānīgs - dzīvo arī uz daudziem citiem augiem ne tikai grimoņiem, tajā skaitā upenēm) vai kaut kas līdzīgs.


Mareks Kilups 28.maijs, 21:20

paldies! sastapts uz avenes.


IlgaK 28.maijs, 21:04

Paldies!


VijaS 28.maijs, 20:50

Pēc divām nedēļām nekas vairs nav palicis.


Randra 28.maijs, 19:55

https://www.youtube.com/watch?v=K54J_ejZCcs


Kiwi 28.maijs, 19:30

Paldies, Mārtiņ!


ekologs 28.maijs, 17:09

Vairogblakts (Eurydema oleracea) :)


Dzeerve 28.maijs, 17:02

Paldies! :)


W 28.maijs, 13:12

Kukaiņa dējums vai sēnītes?


ekologs 28.maijs, 11:33

Vītolu koksngrauzis (Lamia textor) :)


ekologs 28.maijs, 09:51

Ja nemaldos, tad šim īpatnim vēderpuse bija gaiša. Diemžēl nepiefiksēju. Nākomo reizi obligāti:) Paldies!


Dzeerve 28.maijs, 09:23

Paldies par labojumu!


nekovārnis 28.maijs, 08:48

Šīm, Sciocoris sp. (S.cursitans/umbrinus), vēders jābildē :) Retāku Sciocoris sugu noteikšanai būtiska varētu būt acu bilde no augšas un/vai izmērs. Varbūt vēl kaut kas, bet domāju kādos 90-95% gadījumu - vēders :)


W 28.maijs, 06:09

Paldies par sugas noteikšanu!


angel 28.maijs, 05:43

Paldies par noteikšanu!


Vīksna 28.maijs, 00:26

Paldies !


Vīksna 28.maijs, 00:26

Paldies !


Vīksna 28.maijs, 00:24

Paldies !


Aceralba 27.maijs, 23:11

Paldies!


ekologs 27.maijs, 23:04

Tad jau ok:) Paldies!


ekologs 27.maijs, 23:03

Paldies:)


CerambyX 27.maijs, 22:58

Trapezonotus bez šaubām, protams, bet arenarius/desertus pēc foto man pagaidām nav izdevies iemanīties atpazīt. :)


CerambyX 27.maijs, 22:57

Domāju, ka ir ok - abietis.


Laimeslācis 27.maijs, 22:56

Kaut kad būs iāpaliek vēlreiz zem mikroskopa. Paldies, Julita!


Ivars Leimanis 27.maijs, 22:34

Paldies par info!


ekologs 27.maijs, 21:48

Mh.. Vai tomēr mazais?


FunnyFox 27.maijs, 21:21

Paldies, Uģi!


Ilgonis 27.maijs, 21:19

man sanāk Polydrusus formosus


guta7 27.maijs, 21:16

Jā, ķerts ar tīkliņu un ļoti saudzīgi turēts, bet sirdsapziņas pārmetumi, protams, ir.


Ilsek 27.maijs, 20:51

Liels paldies, Margarita


Irbe 27.maijs, 20:36

Ir ķīķis. " Riesta lidojumā ♂brīžiem sasit spārnus virs muguras." https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=7&q=ola&id=971737&g=1


Ziemelmeita 27.maijs, 20:18

Man jau likās.ka nav antrodija, bet īstas pārliecības nebija. Nesenā pagātnē nav tur dedzis, vismaz gadus 15 noteikti nē. Kritalas gabals bija meža malā aiz grāvja. Rīt uz to pusi braukšu, nobildēšu kopskatu.


Pēteris 27.maijs, 18:47

Pateicos!


roosaluristaja 27.maijs, 18:41

Viss ir pareizi. Tas ir 3.ā gada putns, ja pareizi saprotu. Kaijas man arī ir stipri tumša bilde


Ilgonis 27.maijs, 18:23

paldies, paskatīšos


Ilsek 27.maijs, 18:22

Man iet grūti ar kaijām pirms pieaugušā vecuma. Vai pareizi, ka sudrabkaija? Nebiju iepriekš redzējusi šādu variantu, kur kakls/galva kā pieaugušai kaijai, bet knābja gals vēl melns


ekologs 27.maijs, 18:22

Mīkstspārnis (Cantharis rustica) :)


Ivars Leimanis 27.maijs, 18:12

Interesanti, vai tajā vietā vai blakus nesenā pagātnē nav dedzis mežs?


gunitak 27.maijs, 18:09

Paldies!


ekologs 27.maijs, 18:08

Tumšais mīkstspārnis (Cantharis fusca) :)


ekologs 27.maijs, 18:03

Smecernieks (Curculionidae sp.). Iespējams kāds no Phyllobius vai Polydrusus ģints. :)


ekologs 27.maijs, 17:53

Skrejvabole (Lebia chlorocephala) :)


Ivars Leimanis 27.maijs, 17:39

!!!!! Dichomitus squalens. 3.atradne Latvijā. Apdraudēta suga.


ekologs 27.maijs, 16:04

Vai gadījumā nav Zemesblakts (Trapezonotus arenarius)?


dziedava 27.maijs, 15:49

Stipri šaubos, ka šī ir panicea, jo ne tikai izskats, bet arī augšanas vieta ir tā pati, kur B. melanospora. Sporu raksts grūti saskatāms, bet stūrainība tomēr ir manāma. Ja būtu skaidrākas sporas, domāju, šaubu nebūtu.


Ziemelmeita 27.maijs, 15:06

Ja pareizi noteicu, agrais samtenis.


nekovārnis 27.maijs, 14:03

Manuprāt diezgan pareizi turēts (ne aiz spārniem), ja vien to dara saudzīgi . Ja tauriņš noteikšanai tiek noķerts ar entomoloģisko tīkliņu, tad īsti citu variantu, kā to no tīkliņa izņemt sugas noskaidrošanai tai pat laikā nesavainojot, nav :)


Ziemelmeita 27.maijs, 13:50

Paldies,Uldi par noteikšanu.


Carum carvi 27.maijs, 13:23

Kāpēc tiek turēts šādi?


Martins 27.maijs, 13:07

Varbūt no orģinālā faila šo var izkadrēt? Gribētos drusku labāk saskatīt krāsojumu, kaut neasu...


Ziemelmeita 27.maijs, 13:06

Pēc divām stundām nekas nebija mainijies. Braukšu skatīt rīt no rīta.


Ziemelmeita 27.maijs, 12:59

Paldies,Uldi!


zemesbite 27.maijs, 11:27

Paldies, Uģi!


dziedava 27.maijs, 11:12

Jā, visas izskatās pēc kūlītēm, bet reizēm mikroskopējot izrādās, ka tomēr nav. Uz aci ne vienmēr var droši pateikt.


IlzeP 27.maijs, 08:55

Vai foto pievienošanas problēma neatrisinājās?


Carum carvi 27.maijs, 07:17

Paldies, Uģi!


Ilgonis 26.maijs, 22:51

Paldies!


VitaS 26.maijs, 22:48

Brūnais zeltainītis


zemesbite 26.maijs, 22:22

Paldies, Uldi!


Alvis Āboliņš 26.maijs, 22:12

Labais būrītis!:-) Izskatās diezgan melni. Vai nebija tomēr melnais erickiņš?


dziedava 26.maijs, 20:34

Tādus dzeltenus vērts vākt un mikroskopēt, jo var izrādīties retāka suga. Biežākā ar gludu virsmu, jā, būtu gludais. :)


dziedava 26.maijs, 19:13

Stemonitopsis amoena gan arī augot uz koksnes, bet no koksnes kā tipiskākie minēti skujkoki, vismaz tuvāk ;)


dziedava 26.maijs, 19:06

S.marjana man arī tomēr nepatika, jo vajag garākas adatiņas sporām, un sporas arī maķenīt par lielu. Pašreiz hipotēze Stemonitopsis amoena, ieliku FB: https://www.facebook.com/groups/SlimeMold/permalink/3430262890566878


VijaS 26.maijs, 17:58

Tieši uz kvartālstigas - uz robežas starp izcirtumu un mežu. Mežs tieši blakus vairāk skujkoku, purvmalas priedēm un vaivariņiem pievienojas nelielas eglītes. Tālāk uz upītes pusi pāriet jauktā, diezgan slapjā mežā, bet visas milzīgās apses tajā rajonā bebri nograuza jau 90tajos gados. Par substrātu - zem sūnām droši vien ir koksnes atliekas no izcirtuma, bet plazmodijs pilnīgi noteikti rāpoja pa virspusi, nesaistīti ar koksni. Neatceros, kādi bija laikapstākļi - vai tās brūnās vālītes tik ļoti saķepušas bija lietus dēļ, vai tas viņām ir normāli; vispār likās, ka brūnajā stadijā pēc tam ir mazāk, nekā bija balto.


Pēteris 26.maijs, 17:28

Pateicos par precizējumu!


adata 26.maijs, 17:12

Paldies, Aini, mazliet saklausu, bet ne pārliecinoši, tāpēc atsevišķu novērojumu nelikšu. Vispār interesanti, kā krūmu ķauķis dziesmiņu izloka, (klausījos putni.lv), nezinātājam neatpazīt.


dziedava 26.maijs, 16:56

Kāds biotops? Interesants substrāts - sūnas un augi. Jebkurā gadījumā S.herbatica atkrīt, jo sporas ar tīkliņu. Tādas sporas mums ir pazīstamas Symphytocarpus amaurochaetoides, bet tā aug uz platlapju koksnes.. te īsti neizskatās. Minētā S.marjana it kā atbilst, bet tādas sugas mums vēl nav (un tuvākā laikā nebija plānota :D), jāpapēta uzmanīgāk.


ivars 26.maijs, 11:24

Meža nebūs. Visticamāk, lielā.


Izabella 26.maijs, 09:31

Uzturas šajā vietā jau 10 dienas


InaGrisle 26.maijs, 09:29

šobrīd nevar pievienot foto


AinisP 26.maijs, 09:10

Ierakstā bez upes ķauķa (kā galvenais ieraksts) ir dzirdams arī krūmu ķauķis. Tātad, dubulti vērtīgs ieraksts :)


IlzeP 26.maijs, 07:20

Tomēr labāk izvēlēties vienu no punktiem, kur putni redzēti. Poligoni apgrūtina datu tālāku izmantošanu.


guta7 25.maijs, 23:07

Paldies par noteikšanu!


W 25.maijs, 22:10

Paldies, Uģi, par labojumiem:)


zemesbite 25.maijs, 22:06

Paldies, Marek!


zemesbite 25.maijs, 22:05

Paldies, Uģi!


felsi 25.maijs, 22:03

Pievienoju mikroskopiju.


ekologs 25.maijs, 21:51

Paldies!


gunitak 25.maijs, 20:52

Āboliņa sprīžmetis


Lietuviete 25.maijs, 19:23

Paldies, Uģi, par sugu noteikšanu!


Ivetta 25.maijs, 19:07

Paldies, Uģi!


Ivetta 25.maijs, 18:58

Paldies, Marek!


guta7 25.maijs, 17:33

Paldies par noteikšanu!


W 25.maijs, 17:32

Paldies, Ansi!


ekologs 25.maijs, 17:32

Ūdrs (Lutra lutra) :)


Irbe 25.maijs, 17:10

Dzeltena svītra ir zaļžubei


Acenes 25.maijs, 16:57

https://xeno-canto.org/748303 Vislīdzīgākais likās šis lielā piekūna sauciens sauciens.


Ziemelmeita 25.maijs, 15:00

Paldies par sugas noteikšanu.


de kje 25.maijs, 14:28

vini uzturas tajaa rajonaa....parvietojas :)


ivars 25.maijs, 09:50

Īsastes.


IlzeP 25.maijs, 07:39

Nez', vai dziedāja...


dagnis 24.maijs, 23:34

Slaidā purvspāre


Mežirbe777 24.maijs, 22:37

Primula farinosa.


Mežirbe777 24.maijs, 22:36

Trollius europaeus.


Mežirbe777 24.maijs, 22:35

Dactylorhiza sp.


Karmena 24.maijs, 21:17

Paldies par sugas noteikšanu, Marek!


silva 24.maijs, 21:12

PALDIES


gunitak 24.maijs, 20:34

Mazais nātru raibenis


felsi 24.maijs, 20:16

Pievienoju mikroskopiju.


guta7 24.maijs, 20:11

Paldies par noteikšanu!


Ivetta 24.maijs, 20:02

Paldies, Marek!


nekovārnis 24.maijs, 20:01

Visdrīzāk četrpunktu spīdulis


adata 24.maijs, 19:35

Paldies, Ilze! Aizvien interesantāki atklājumi man ar katru novērojumu!


IlzeP 24.maijs, 19:12

Upes ķauķis ir daudz vairāk sienāzis, nekā kārklu ķauķis. Man bērnībā mācīja, ka upes ķauķa dziesma ir bez "r", kamēr kārklu - ar "r", bet to nojauc trešais - Sevi ķauķis, kas toreiz bija rets, bet ir viens liels "R" :)


fufuks 24.maijs, 19:07

Priedē.


adata 24.maijs, 19:00

Man maza vilšanās, domāju ka kārklu ķauķis. Bet arī čirkstina kā sienāzis.


guta7 24.maijs, 13:55

Paldies par noteikšanu!


edzhus 24.maijs, 13:14

Kāda no klijkaijām?

Pēdējie komentāri rakstiem
Alef1 30-May-2023, 21:24

Gārsa neskaitās invazīva, jo ir ieviesta jau viduslaikos. Bet nu kā nezāle gan ir neganta. Lai iekoptu dobi gandrīz katru nedēļu ir jarauj laukā.


Nora Vismaz 100 novērojumu 20-May-2023, 10:10

Bet nu lielākoties jau konkrētas sugu grupas sugas tiks reģistrētas ekskursijas laikā, kad tām tiks pievērsta pastiprināta uzmanība!


Nora Vismaz 100 novērojumu 20-May-2023, 09:48

Tieši tā, katrs pats ziņo savus novērojumus, bet katra sugu grupu vadītāja uzdevums būs beigās iesniegts kopējo novēroto sugu sarakstu! Dalībnieki sugas reģistrē visa pasākuma laikā 24h, nevis tikai ekskursiju laikā, bet sugu grupu va  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 20-May-2023, 09:30

  (..)


Nora Vismaz 100 novērojumu 20-May-2023, 09:19

Sveiki! Pasākumu BioBlitz formātā organizējam pirmo reizi, bet ideja ir, ka pasākums ir atvērts ikvienam interesetam, gan tādiem, kas sugas labi pazīst, gan tādiem, kas mācās. Tādēļ esam piesaistījuši konkrētu sugu grupu ekspertus ar  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 20-May-2023, 07:19

Man pašam vēl nav līdz galam skaidrs tas pasākuma formāts un līdz ar to arī manis paša iesaiste procesā, bet manā iztēlē tā būtu drīzāk neformāla informācijas apmaiņa ar pasākuma dalībniekiem nevis iešana visiem pa priekšu ar r  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 20-May-2023, 06:36

Nē, sugas tiek skaitītas galvenokārt ekskursiju laikā. Pieteikšanās ir uz visu.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 19-May-2023, 22:29

Neko nesapratu.:D Viena lieta ir ekskursijas, un pilnīgi cita lieta - sugu uzskaite. Pieteikšanās ir tikai uz ekskursijām?


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 19-May-2023, 00:01

Tātad varēs turpināt koksngraužus bildēt. Cerams, ka brāliis man kaut kad nomainīs disku datorā, lai būtu, kur bildes likt un kāds koksngrauzis pats uz mājām atnāks.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 17-May-2023, 19:46

Šobrīd ir zināms, ka gļotsēņu foto- un paraudziņu izstāde tiks atklāta 20. jūnijā, bet ir izveidota aptauja, lai noskaidrotu piemērotāko izstādes atklāšanas laiku: https://www.facebook.com/groups/myx.lv/posts/1007308190437668/ Tie, ka  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 8-May-2023, 21:48

Jā tur tajā QGIS Cloud tā pārslēgšanās starp slāņiem varbūt nav pārāk intuitīva. Bet paldies par komentāriem - vērtīgi! Pašlaik pieliku tur pagaidām papildus slāņus - 2. un 3. variantu. Otrais - kur ir gradācija 0; 1-24; 25-49  (..)


VitaS Vismaz 1000 novērojumu 8-May-2023, 20:09

Jautājums interesants. Varbūt tieši jāievieš vēl viens starplīmenis 10- 25? Tad sanāktu, ka 1-9 ir apsekoti, garām ejot, bet 10-25 jau norāda uz mērķtiecīgu darbību. Vienīgi jāpaskatās, vai nesanāks pārāk raibs un var normāli ide  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 8-May-2023, 17:27

Ā, atradu, kur ķeksītis jāieliek :)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 8-May-2023, 16:44

Es ar šopavasar trijos tukšajos kvadrātos ieskrēju. Rezultāts 4-10 sugas :D Jāsaka gan ka tie bija baigi fiksie "ieskrējieni" un mūspusē kukaiņu laiks vēl nav sācies. Mušas, skudras, dažreiz agrie tauriņi un kamenes, pārējie vēl nol  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 7-May-2023, 23:22

Interaktīvā 10x10km kvadrātu karte (un arī .xlsm fails) atjaunināti ar ziņojumiem, kas pievienoti līdz 6.maijam (ieskaitot). Turpmāk te tā atsevišķi atjauninājumus komentārā neatzīmēšu, bet nu centīšos vienkārši regulāri (varb  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 5-May-2023, 20:43

Paldies, Astra, saņemts! :)


Ziemelmeita Vismaz 500 novērojumu 5-May-2023, 20:15

Nosūtīju lielo pacińu ragansviestu un iebrūno didermu.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 28-Apr-2023, 08:47

Paldies, Sintija, saņēmu :)


Siona Vismaz 1000 novērojumu 27-Apr-2023, 21:46

Uz e-pastu tikko nosūtīju koksnes vilkpienaini un zaraino ragainīti :)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 22-Apr-2023, 21:45

Paldies, Uģi, par rakstu un norādēm! Pērn man dažas ieplānotās arī palika ''nenomedītas''. :)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 21-Apr-2023, 19:41

Blakšu kvadrātu interaktīvā karte un .xlsm fails (failiem.lv) 'apdeitoti' ar novērojumiem līdz 20. aprīlim.


adata Vismaz 100 novērojumu 20-Apr-2023, 14:46

Paldies, sapratu, jau sen vajadzēja pajautāt!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 20-Apr-2023, 13:51

Dabasdatu web versijā jāatrod savs konkrētais novērojums (ja ir jau ieziņots) - sadaļā "Par mani", vai jāpievieno caur "Pievienot novērojumu", ja nav vēl bijis ieziņots; ir iespēja pievienot audio failu (jau esošam novērojumam šī iesp  (..)


adata Vismaz 100 novērojumu 20-Apr-2023, 09:17

Sveiki visi dabas draugi! Kā man būtu vienkāršāk ieziņot putnu balss ierakstu (nav runa par piecminūti), ir viena putna balss ieraksts tālrunī, taču neprotu pievienot, jo caur aplikāciju, kur ziņoju citus novērojumus (ar laiku, koordinā  (..)


AgneseS Vismaz 100 novērojumu 15-Apr-2023, 20:56

"Laiks kļūst arvien pavasarīgāks"... bet nevaru atrast raksta datumu, kad ievietots. Arī citos rakstos ir minēts "drīz modīsies" utml., bet nav atsauce, kad tas publicēts un kādas pazīmes, ja citu gadu pavasaris atnāk vēlāk (cik grādie  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 15-Apr-2023, 18:09

Paldies par rakstu! Iedvesmojoši, kā vienmēr :) Pagaidām gan visādu darbu tik daudz, ka ieskriet dabā sanāk tik pa ceļam uz vai no kaut kurienes. Laiks ar mūspusē tāpat kā pārējiem tik par 10 grādiem mazāk :D Šodien tik 4 blakšu sug  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 11-Apr-2023, 09:32

Iedvesmojošs rakts, žēl, ka sezonā dārzu darbi, nav laika un bildēm vietas trūkst.


VitaS Vismaz 1000 novērojumu 10-Apr-2023, 23:50

Paldies, Uģi, par apkopojumu un kvadrātu aizkrāsošanas spēli!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Mar-2023, 19:46

Uz pirmajiem diviem jautājumiem atbilde ir "jā". Par kontu apvienošanu - domāju, ka nē. Man, savukārt, jautājums, kā izpaudās nedarbošanās kontu apvienošanai šeit?


merged_to_10718 30-Mar-2023, 15:31

Sakarā ar dabasdatu pāriešanu uz ornitho man rodas šie jautājumi: 1.) vai paliks iespēja pievienot privātus (nepubliskus) ziņojumus (man tas ir svarīgi) 2.) vai novērojuma autors pats varēs redzēt savu novērojumu (t.sk. punktu kartē),   (..)


dekants Vismaz 10000 novērojumu 26-Mar-2023, 11:51

Te var apskatīt kādas balvas gaida katru sugu uzvarētājus: https://twitter.com/LOB_lv/status/1639912042583711744


dekants Vismaz 10000 novērojumu 1-Mar-2023, 16:08

  (..)


Gradin Vismaz 1000 novērojumu 1-Mar-2023, 14:10

Karte ar krāsaianajiem kvadrātiņiem un kvadrātu nr. nav pieejama? Katru kvadrātu pārbaudīt ir baisi garlaicīgi.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 20-Feb-2023, 14:11

Karīna, jā - ir plānots pasākumu ierakstīt.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 20-Feb-2023, 12:54

Piebildīšu par gļotsēnēm. Vispirms - ja ir kādi nenoteikti gļotsēņu paraudziņi, tad te būs iespēja tos iedot noteikšanai. Tikai tiem 1) jābūt ieziņotiem Dabasdatos un 2) pie katra jābūt klāt informācijai: vārds, uzvārds (obligā  (..)


Karīna Vismaz 1000 novērojumu 20-Feb-2023, 12:44

Būtu ļoti jauki, ja ziņojumus ierakstītu, lai tos varētu pēc tam noklausīties.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 17-Feb-2023, 08:16

Jā, Marek, plānoju programmu šovakar vēlu nopublicēt, vēl gaidu informāciju no dažiem runātājiem. Īsumā laika plānojums - no 9.30 ierašanās, 10.00 sākums, pusdienu pārtraukums stundu, pēcpusdienā ziņojumi līdz kādiem 15.30.


Mareks Kilups Vismaz 10000 novērojumu 16-Feb-2023, 18:22

februāra vidus pienācis - būtu forši saprast laiku, programmu.


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 14-Feb-2023, 22:11

Tas jau būtu ideālais variants, ja visām sugām būtu savi latviskie nosaukumi. :)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 14-Feb-2023, 20:58

Domājot par Latvijas neatkarību (no zinātniskajiem nosaukumiem), aizdomājos arī par badhāmijām un fizārām. Ehh, varētu tak viņām visām izdomāt vienu skaistu latvisko nosaukumu! Tad nebūtu jāatstāj "gļotsēne (nenoteikta)", bet varē  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 14-Feb-2023, 20:13

Paldies, Julita, par informāciju! Būs jāpamežģī sadzenes un pirms reģistrēšanas. Uzreiz būs jāskatās, vai nav mainīts sugas nosaukums. :) Tavi latviskie man patīk! :)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 11-Feb-2023, 11:36

Bet, turpinot ķecerības, šorīt ienāca prātā, ka pilienīte varbūt nav labākais vārds (leokarpai vairāk atbilstošs), gribētos akcentēt kājiņas esamību, - un tad arī iedomājos, ka visas trihijas un oligonēmas varētu sadalīt kājpi  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 11-Feb-2023, 00:20

Paldies, piekrītu!


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 10-Feb-2023, 23:34

Par versijām runājot, man būtu ieteikums "garenmizaine", jo "garmizaine" vairāk izklausās "gar mizu", nevis " kaut kas garens", kas būtu raksturojošāk.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Feb-2023, 22:56

Paldies, Vija! :) Var jau arī kādu labāku versiju piedāvāt. Biežākās ģintis no senākiem laikiem palikušas diemžēl bez latviskajiem nosaukumiem


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 10-Feb-2023, 22:47

Jā, izmaiņas ne pa jokam! Droši vien prasīs laiku, lai pierastu un atcerētos, kas uz kurieni pārcelts. Piekrītu, ka tīģerkrāsas pārslainītei latviskais nosaukums jāsaglabā. Ļoti veiksmīgs, atbilstošs nosaukums, unikāls tieši šai s  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 9-Feb-2023, 11:34

Vismaz zemniekiem te Zemgalē galīgi neinteresē dabas daudzveidība, mežrozes. Arī šobrīd visās malās kaut ko dīrā nost. Putniem kokus, krūmus neatstās. Pa milzīgajiem tīrumiem labi vēji pūš. Pie grāvjiem, kur pat nedrīstēja, jau   (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 13:28

Stāstījumu par Ornitho sagatavošu. Lielāka skaidrība, protams, būs tad, kad atsūtīs izvērtēšanai testa versiju (solīts uz aprīļa beigām). Iespējams, ka akceptēšana ies ilgi, tāpat plānojam, ka vecā versija ilgu laiku darbosies p  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 13:26

Mūsu portālā būs visas tās pašas grupas, kas ir līdz šim (dažas tikai citādi iedalītas, piemēram, zīdītāji vairākās atsevišķās lielajās grupās) - protams, ka būs gļotsēnes un viss pārējais! Sugas būs sarakstos redzamas tik  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:49

Nav darba, rēķini jāmaksā, tāpēc nebraucu. Dabas datos jau daudzkas iestrādāts, interesants un vismaz saprotams.Kam vajag Eiropai atskaitīties, uzskaites, lai tur pāriet, šeit vairāk vieta atbrīvotos.Pārējo ziņoto, ja vajag apkopo, no  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:03

Nu es tajā ornitho arī šobrīd pilnīgi neko nesaprotu (kur tur var redzēt komentārus, sugu labojumus, ko līdzīgu interesantajiem novērojumiem?), bet tāpēc ceru, ka sanākšanā būs kāds stāstījums, kas nomierinās satrauktos prātus :)  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:01

Mazākā grupā Latvijas mērogā, vēl daļu pazīsti un redzami rezultāti, bet lielākā, kā lielā pilsētā sadzīti, tu nekas neesi.Pie tam es tikai savā apkārtnē kaut ko meklēju.Man nav interesanti katru ieraudzīto putnu uzskaitīt, pie   (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 11:33

Tai kvantumā - putrā, kas tur, ar dīvainu latvisku tulkojumu starp pārējo, pat negribas mežģīt smadzenes kautko meklēt, vispār es tur nesaprotu. Sugu nosaukumus ne īpaši atceros un Dabasdatos skatos no iepriekšējiem, vai ko citi likuš  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 11:17

Nemanīju tur - augus, sēnes, ķērpjus, gļotsēnes, plēvspārņus, divspārņus, blaktis, citus kukaiņus, zirnekļus, tātad lielāko daļu ko šeit lieku un kas man interesants, patika meklēt, bildēt.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 07:36

Valda, nosaukums "Ornitho" ir no senākiem laikiem, kad tajās valstīs, kuras pirmās ieviesa šo platformu, ziņoja tikai putnus. Tagad ziņo daudzas grupas (piemērs šeit: https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=7), mums saglabāsies iespēja ziņ  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Feb-2023, 14:07

Bez darba, nebraucu.Jau dabasdatos visvairāk putni un pārsvarā bez bildēm, tad putnu platformā vēl mazāka daļa pārējām grupām ?Tie arī varētu tur likt. Jau šeit visādus brīnumus liek, kas tur vēl lielākā daudzumā izkontrolēs vai  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 31-Jan-2023, 19:48

Doma realizēta - lapa "Latvijas dižākās egles" ar [šobrīd] 175 eglēm (dzīvām un beigtām, sākot no 2,9m apkārtmēra) izveidota: https://dziedava.lv/dizegles/ Tie, kam patīk konkrēti uzdevumi, kuru rezultāti tiks izmantoti, var apsekot s  (..)


meža_meita Vismaz 5000 novērojumu 31-Jan-2023, 07:47

Ilzei jau teicu, ka noteikti jāatrisina opcija, ka novērojumu var ievietot ierakstot koordinātes. Itkā šāda opcija ir, bet nestrādā. Līdzīgi kā piemēram, iNaturalist. Liela daļa dabā fiksē sugu koordinātes, kuras pēc tam labprāt iev  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 30-Jan-2023, 21:26

Pievienojos Marekam (visā)! Saistībā ar Ornitho derētu salīdzinājums - kas būs citādāk, kas no pierastā vairs nebūs nemaz, kas būs jauns klāt, - lai var laicīgi sagatavoties.


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 30-Jan-2023, 21:18

Laba ziņa, noteikti centīšos tikt! Ja būs kāda runa par dabasdatu pārcelšanos uz ornitho(?), tad noteikti gribētos kādu paplašinātu ieskatu par tā ietekmi uz neputnu ziņojumiem un to administrēšanu (jaunu sugu pievienošanu, labošanu  (..)

Aizvadītas diennakts putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2023”

Šī gada 20.–21. maijā norisinājās diennakts putnu vērošanas sacensības "Torņu cīņas 2023", kuras rīkoja Latvijas Ornitoloģijas biedrība ar sadarbības partneriem. Šogad sacensībās piedalījās 19 komandas, to skaitā 11 pieredzējušu putnu vērotāju komandas sacentās, putnus skaitot diennakts garumā, bet astoņas komandas sacentās t.s. "Tautas klasē", putnus vērojot četras stundas. Atšķirībā no pagājušā gada sacensībām laika apstākļi [...]

Notiks diennakts sugu uzskaites zibakcija “BioBlitz” (7)

Latvijas Dabas fonda vadībā 3.-4. jūnijā saimniecībā "Drubazas" (Talsu novadā, Abavas pagastā) notiks 24 stundu pasākums "BioBlitz" – sugu uzskaites zibakcija. Līdzās sugu uzskaitei divas dienas notiks dažādas ekskursijas, kuru ietvaros dalībniekiem kopā ar nozares ekspertiem būs iespēja iepazīt Latvijas dabu. Dalība "BioBlitz" ir bez maksas un tai pieteikties var te. "BioBlitz" ir pasaulē populāra [...]

Koksngrauži 2023 (1)

Pavisam negaidot, kā jau parasti, ir pienācis pavasaris. Koksngrauži jau pavisam aktīvi lien laukā no savām ziemas slēptuvēm. Šogad, līdz 15. maijam, Dabasdatos jau pievienoti 15 sugu vairāk nekā 60 pieaugušo koksngraužu novērojumi. Un vēl noteikti ir vesela sauja sugu, kuras jau ložņā, bet vēl nav nevienam vērotājam acīs trāpījušās. Koksngrauži Plagionotus arcuatus. Foto: Mareks Ieviņš Pagājušo [...]

Ķeram svešos Latvijas dabā! (1)

Lai veicinātu cilvēku izpratni par bīstamajām invazīvajām sugām, to radītajiem draudiem Latvijas dabai un informētu par nepieciešamību ziņot par šo sugu novērojumiem dabā vietnē www.invazivs.lv, Dabas aizsardzības pārvaldes projekts LatViaNature sāk kampaņu "Ķeram svešos Latvijas dabā!". Kampaņa tiks atklāta 19. maijā ar filmas "Invazīvo sugu detektīvi" pirmizrādi un invazīvo sugu ekspertu diskusiju Latgales vēstniecībā [...]

Latvijas dienastauriņu noteikšanas mācības

Latvijas Entomoloģijas biedrība jau trešo gadu pēc kārtas organizē Latvijas dienastauriņu noteikšanas apmācību ciklu, kura mērķis ir plašākam sabiedrības lokam sniegt iespēju iemācīties atpazīt Latvijā sastopamās dienastauriņu sugas. Mērķauditorija – jebkurš interesents, kurš vēlas papildināt savas zināšanas par Latvijas dabu. Apmācību ciklā var piedalīties cilvēki bez priekšzināšanām vai ar nelielām priekšzināšanām dienastauriņu atpazīšanā. Viens no [...]

Aprīļa putnu atlanta sacensību rezultāti un sacensību turpinājums maijā

Aprīlis ir otrais mēnesis, kad aizvadītas ligzdojošo putnu atlanta sacensības, kuru mērķis ir motivēt ievākt datus par īpaši aizsargājamām un retāk konstatējamām putnu sugām.Vairāk par atlanta sacensībām iespējams uzzināt, sekojot saitēm lapas apakšā. Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria - viena no maija sacensību sugām. Foto: Aivars Petriņš Aprīlī izvirzītās sacensību sugas bija rubenis un baltmugurdzenis. Abas šīs sugas bija retāk sastopamas [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2023. gada janvāris-marts

Šī gada 1. ceturksnī ziņojumu skaits Dabasdatos bija ļoti līdzīgs pērnā gada ziņojumu skaitam – ieziņoti virs 40000 novērojumiem (šogad 40 606, pērn 40 738; infografika raksta beigās), ziņotāju skaits gan šogad nedaudz sarucis (no 664 uz 578). Novērojumu skaita ziņā pēc putniem (37 286 novērojumi jeb 92%) sekoja zīdītāji (776 novērojumi jeb 1,9%), trešo [...]

Iespēja piedalīties gļotsēņu fotoizstādē (5)

Šogad pēc Jāņiem Latvijas Dabas muzejā plānots atklāt gļotsēņu fotoizstādi, kas būtu skatāma līdz pat tradicionālajai sēņu izstādei septembrī. Izstādē iecerēts pārstāvēt gļotsēnes visplašākajā iespējamā veidā 70+ fotogrāfiju ietvaros – dažādas sugas, stadijas, dažādi kopskati un tuvplāni līdz pat sporu foto. No visparastākajām sugām līdz vienīgajām atradnēm Latvijā. Lai radītu lielāku daudzveidību, ar [...]

Atskats uz blaktīm Dabasdati.lv 2022. gadā (10)

Iestājoties pavasarim, ir pienācis tradicionālais brīdis savilkt galus kopā un atskatīties uz blakšotāju (= dabā gājēji, kas vēro blaktis) veikumu Dabasdatos un ieskicēt šī gada plānus. Šoreiz varbūt ieraksts būs nedaudz konspektīvāks, bet saglabājot galvenos skaitļus un kartes - tad nu ķeramies blaktij pie antenām! Dabasdati.lv ziņoto blakšu novērojumu skaits pa gadiem. Vispirms liels paldies visiem [...]

Latvijas Dabas fonda divpadsmitā putnu tiešraižu sezona atklāta

Pavasari Latvijā iezīmē ne tikai gaismas atgriešanās un rosība dabā, bet arī Latvijas Dabas fonda putnu tiešraižu sezonas sākums. Jau divpadsmito gadu dabas aizsardzības organizācija aicina cilvēkus vērot dabas norises tuvplānā un ieskatīties putnu ligzdās. Šogad turpinās tiešraides no jūras ērgļu ligzdas Durbē, zivjērgļu ligzdas Kurzemē un vistu vanaga ligzdas Rīgā, kā arī no mazo [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2023
© dabasdati.lv
Saglabāts