Aktīvie lietotāji: 135 Šodien ievadītie novērojumi: 124 Kopējais novērojumu skaits: 673000
Tu neesi reģistrējies

23.05.2019.

28.04.2019.

22.04.2019.

Pēdējie novērojumi
16-Jun-2019, kimkim
Lielā gaura Mergus merganser
15-Jun-2019, Sintija Martinsone
Lauku balodis Columba palumbus
16-Jun-2019, tatia
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
16-Jun-2019, kimkim
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Jun-2019, kimkim
15-Jun-2019, dabasmīlis
Upes zīriņš Sterna hirundo
15-Jun-2019, Sintija Martinsone
Grieze Crex crex
16-Jun-2019, Litenesputni
Dadzītis Carduelis carduelis
16-Jun-2019, tatia
Žagata Pica pica
16-Jun-2019, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus cornix
16-Jun-2019, tatia
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
16-Jun-2019, tatia
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
16-Jun-2019, tatia
Upes tārtiņš Charadrius dubius
15-Jun-2019, Sintija Martinsone
Dadzītis Carduelis carduelis
15-Jun-2019, Sintija Martinsone
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
16-Jun-2019, tatia
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jun-2019, tatia
Lielais ķīris Larus ridibundus
16-Jun-2019, tatia
Melnais zīriņš Chlidonias niger
16-Jun-2019, tatia
Upes zīriņš Sterna hirundo
16-Jun-2019, tatia
16-Jun-2019, tatia
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-Jun-2019, tatia
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
16-Jun-2019, tatia
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
15-Jun-2019, dabasmīlis
Mājas čurkste Delichon urbicum
16-Jun-2019, tatia
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-Jun-2019, tatia
Mājas zvirbulis Passer domesticus
16-Jun-2019, tatia
Svīre Apus apus
16-Jun-2019, tatia
Dzeguze Cuculus canorus
16-Jun-2019, tatia
Lauku cīrulis Alauda arvensis
16-Jun-2019, tatia
Krauklis Corvus corax
16-Jun-2019, tatia
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
16-Jun-2019, tatia
Kārklu ķauķis Locustella naevia
16-Jun-2019, Litenesputni
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2019, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2019, Litenesputni
Melnais meža strazds Turdus merula
16-Jun-2019, Litenesputni
Žagata Pica pica
16-Jun-2019, Litenesputni
Ķivulis Spinus spinus
16-Jun-2019, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jun-2019, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2019, Litenesputni
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
16-Jun-2019, Litenesputni
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Jun-2019, Litenesputni
Peļkājīte Prunella modularis
16-Jun-2019, Litenesputni
Vālodze Oriolus oriolus
16-Jun-2019, Litenesputni
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-Jun-2019, Litenesputni
Melnais meža strazds Turdus merula
16-Jun-2019, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
16-Jun-2019, Litenesputni
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
16-Jun-2019, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
16-Jun-2019, Litenesputni
Dzeguze Cuculus canorus
16-Jun-2019, Litenesputni
Sloka Scolopax rusticola
16-Jun-2019, Litenesputni
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2019, Litenesputni
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
16-Jun-2019, Litenesputni
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
16-Jun-2019, Litenesputni
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
16-Jun-2019, Litenesputni
Lakstīgala Luscinia luscinia
16-Jun-2019, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
16-Jun-2019, Litenesputni
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
16-Jun-2019, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Jun-2019, Litenesputni
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-Jun-2019, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2019, Litenesputni
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
16-Jun-2019, Litenesputni
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
16-Jun-2019, Litenesputni
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
16-Jun-2019, Litenesputni
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
16-Jun-2019, Litenesputni
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
16-Jun-2019, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
16-Jun-2019, Litenesputni
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-Jun-2019, Litenesputni
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-Jun-2019, Litenesputni
Dzilnītis Sitta europaea
16-Jun-2019, Litenesputni
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-Jun-2019, Litenesputni
Vālodze Oriolus oriolus
16-Jun-2019, Litenesputni
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
16-Jun-2019, Litenesputni
Meža tilbīte Tringa ochropus
16-Jun-2019, Litenesputni
Dzeguze Cuculus canorus
16-Jun-2019, Litenesputni
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
16-Jun-2019, Litenesputni
Lielā zīlīte Parus major
16-Jun-2019, Litenesputni
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
16-Jun-2019, Litenesputni
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
16-Jun-2019, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
16-Jun-2019, Litenesputni
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2019, Litenesputni
Melnā dzilna Dryocopus martius
16-Jun-2019, Litenesputni
Lakstīgala Luscinia luscinia
16-Jun-2019, Litenesputni
Melnais meža strazds Turdus merula
16-Jun-2019, Litenesputni
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Jun-2019, Litenesputni
Vistu vanags Accipiter gentilis
16-Jun-2019, Litenesputni
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
16-Jun-2019, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2019, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Jun-2019, Litenesputni
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
16-Jun-2019, Litenesputni
Krauklis Corvus corax
16-Jun-2019, Litenesputni
Vālodze Oriolus oriolus
16-Jun-2019, Litenesputni
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
16-Jun-2019, Litenesputni
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
16-Jun-2019, Litenesputni
Grieze Crex crex
16-Jun-2019, Litenesputni
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-Jun-2019, Litenesputni
Sīlis Garrulus glandarius
16-Jun-2019, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2019, Litenesputni
Bezdelīga Hirundo rustica
16-Jun-2019, Litenesputni
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
16-Jun-2019, Litenesputni
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
16-Jun-2019, Litenesputni
Dārza ķauķis Sylvia borin
16-Jun-2019, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
16-Jun-2019, Litenesputni
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
16-Jun-2019, Litenesputni
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Jun-2019, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
16-Jun-2019, Litenesputni
Grieze Crex crex
16-Jun-2019, Litenesputni
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
16-Jun-2019, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2019, Litenesputni
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2019, Litenesputni
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2019, Litenesputni
Lakstīgala Luscinia luscinia
16-Jun-2019, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Jun-2019, Litenesputni
Melnais meža strazds Turdus merula
16-Jun-2019, Litenesputni
Dzeguze Cuculus canorus
16-Jun-2019, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
16-Jun-2019, Litenesputni
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
16-Jun-2019, Litenesputni
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-Jun-2019, Litenesputni
Mājas balodis Columba livia domestica
14-Jun-2019, OKK
14-Jun-2019, OKK
Dārza vabole Phyllopertha horticola
14-Jun-2019, OKK
14-Jun-2019, OKK
14-Jun-2019, OKK
14-Jun-2019, OKK
Dadžu raibenis Vanessa cardui
14-Jun-2019, OKK
Zalktis Natrix natrix
14-Jun-2019, OKK
Rudā lapsa Vulpes vulpes
16-Jun-2019, Vabale
14-Jun-2019, OKK
Kailgliemezis, mīkstgliemezis (nenoteikts) Limacidae sp., Arionidae sp., Agriolimacidae sp.
14-Jun-2019, OKK
14-Jun-2019, OKK
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
14-Jun-2019, OKK
14-Jun-2019, OKK
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
16-Jun-2019, Latvju_zēns
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
16-Jun-2019, IevaM
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
16-Jun-2019, IevaM
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
16-Jun-2019, Vabale
Gumainā cūknātre Scrophularia nodosa
14-Jun-2019, OKK
Bruņcepuru dzegužpuķe Orchis militaris
16-Jun-2019, Klintslejas
Saldlapu tragantzirnis Astragalus glycyphyllos
14-Jun-2019, OKK
Dzelzeņu pļavraibenis Melitaea phoebe
15-Jun-2019, Klintslejas
Apšu zaigraibenis Apatura ilia
8-Sep-2018, ML
Apšu raibenis Limenitis populi
15-Jun-2019, Klintslejas
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
15-Jun-2019, Klintslejas
Smilts neļķe Dianthus arenarius
14-Jun-2019, OKK
Dadžu raibenis Vanessa cardui
15-Jun-2019, Klintslejas
Sesks Mustela putorius
15-Jun-2019, Vabale
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-Jun-2019, OKK
15-Jun-2019, Klintslejas
14-Jun-2019, OKK
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
15-Jun-2019, Klintslejas
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
15-Jun-2019, Klintslejas
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
8-Jun-2019, KM
Meža zilenītis Cyaniris semiargus
15-Jun-2019, Klintslejas
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
15-Jun-2019, Klintslejas
Ģirlicis Serinus serinus
15-Jun-2019, Edgars Smislovs
Gandreņu zilenītis Eumedonia eumedon
15-Jun-2019, Klintslejas
Tumšbrūnais zilenītis Aricia artaxerxes
15-Jun-2019, Klintslejas
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
15-Jun-2019, Edgars Smislovs
Plūmju astainītis Satyrium pruni
15-Jun-2019, Klintslejas
15-Jun-2019, Edgars Smislovs
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
15-Jun-2019, Klintslejas
15-Jun-2019, Klintslejas
Jūras žagata Haematopus ostralegus
15-Jun-2019, Edgars Smislovs
15-Jun-2019, Klintslejas
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
15-Jun-2019, Klintslejas
Noras samtenis Lasiommata maera
15-Jun-2019, Klintslejas
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
12-Jun-2019, Fuatra
12-Jun-2019, Fuatra
15-Jun-2019, Klintslejas
Kārklu ķauķis Locustella naevia
15-Jun-2019, Pūcis
12-Jun-2019, Fuatra
Kārklu ķauķis Locustella naevia
15-Jun-2019, Ilona_rasa
13-Jun-2019, Fuatra
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
15-Jun-2019, Klintslejas
Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp.
13-Jun-2019, Fuatra
13-Jun-2019, Fuatra
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
15-Jun-2019, Klintslejas
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
15-Jun-2019, Klintslejas
Meža cūka Sus scrofa
15-Jun-2019, Ilona_rasa
13-Jun-2019, Fuatra
Grieze Crex crex
15-Jun-2019, Ilona_rasa
Sloka Scolopax rusticola
15-Jun-2019, Ilona_rasa
Stirna Capreolus capreolus
15-Jun-2019, Pūcis
15-Jun-2019, Klintslejas
Meža cūka Sus scrofa
15-Jun-2019, Pūcis
Sloka Scolopax rusticola
15-Jun-2019, Pūcis
Cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne
15-Jun-2019, Klintslejas
Dzeguze Cuculus canorus
15-Jun-2019, Pūcis
Grieze Crex crex
15-Jun-2019, Pūcis
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
15-Jun-2019, Pūcis
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
15-Jun-2019, Klintslejas
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-Jun-2019, dekants
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
15-Jun-2019, dekants
Dumbrcālis Rallus aquaticus
15-Jun-2019, dekants
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
15-Jun-2019, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-Jun-2019, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Jun-2019, Pūcis
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
15-Jun-2019, dekants
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
15-Jun-2019, dekants
Kuitala Numenius arquata
15-Jun-2019, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-Jun-2019, dekants
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
15-Jun-2019, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
15-Jun-2019, Pūcis
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
15-Jun-2019, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-Jun-2019, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-Jun-2019, dekants
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
15-Jun-2019, dekants
Dzeltenā cielava Motacilla flava
15-Jun-2019, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
15-Jun-2019, dekants
Dumbrcālis Rallus aquaticus
15-Jun-2019, dekants
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
15-Jun-2019, dekants
Lielais dumpis Botaurus stellaris
15-Jun-2019, dekants
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
15-Jun-2019, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, dekants
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
15-Jun-2019, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
15-Jun-2019, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
15-Jun-2019, Aceralba
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
15-Jun-2019, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, dekants
Upes zīriņš Sterna hirundo
15-Jun-2019, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, dekants
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
15-Jun-2019, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
15-Jun-2019, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-Jun-2019, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
15-Jun-2019, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-Jun-2019, Pūcis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2019, dekants
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
15-Jun-2019, dekants
Dzeltenā cielava Motacilla flava
15-Jun-2019, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
15-Jun-2019, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2019, dekants
Krauklis Corvus corax
15-Jun-2019, dekants
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
15-Jun-2019, dekants
Dzeltenā cielava Motacilla flava
15-Jun-2019, dekants
Sudrabkaija Larus argentatus
15-Jun-2019, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
15-Jun-2019, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-Jun-2019, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-Jun-2019, dekants
Plukšķis Turdus iliacus
15-Jun-2019, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
15-Jun-2019, dekants
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Jun-2019, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
15-Jun-2019, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
15-Jun-2019, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2019, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-Jun-2019, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
15-Jun-2019, dekants
Grieze Crex crex
15-Jun-2019, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
15-Jun-2019, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-Jun-2019, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
15-Jun-2019, dekants
Dzeltenā cielava Motacilla flava
15-Jun-2019, dekants
Žagata Pica pica
15-Jun-2019, dekants
Cirtainais dzelksnis Carduus crispus
15-Jun-2019, Aceralba
15-Jun-2019, Aceralba
Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon
12-Jun-2019, Gaidis Grandāns
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Sloka Scolopax rusticola
15-Jun-2019, Ilona_rasa
Sloka Scolopax rusticola
15-Jun-2019, Pūcis
Agrā dižspāre Brachytron pratense
9-Jun-2019, EL
Rudā lapsa Vulpes vulpes
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
15-Jun-2019, Matrus
15-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Lauku zvirbulis Passer montanus
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Sila cīrulis Lullula arborea
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Baltais stārķis Ciconia ciconia
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Krauklis Corvus corax
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Baltais stārķis Ciconia ciconia
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Mājas čurkste Delichon urbicum
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Žagata Pica pica
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Mājas zvirbulis Passer domesticus
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Baltais stārķis Ciconia ciconia
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Lakstīgala Luscinia luscinia
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Dzilnītis Sitta europaea
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Lielā zīlīte Parus major
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Dzērve Grus grus
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Lauku balodis Columba palumbus
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Dadzītis Carduelis carduelis
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Gāršas samtenis Lopinga achine
15-Jun-2019, Matrus
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Vītītis Phylloscopus trochilus
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Apšu raibenis Limenitis populi
9-Jun-2019, Sintija Martinsone 1
Zaļžubīte Chloris chloris
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Koku čipste Anthus trivialis
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
15-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Vālodze Oriolus oriolus
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Grieze Crex crex
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Melnais meža strazds Turdus merula
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Peļu klijāns Buteo buteo
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Baltā cielava Motacilla alba
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Dārza ķauķis Sylvia borin
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Svīre Apus apus
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Mājas strazds Sturnus vulgaris
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Bezdelīga Hirundo rustica
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Dzeguze Cuculus canorus
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Pļavu čipste Anthus pratensis
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Pelēkā vārna Corvus cornix
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Lauku cīrulis Alauda arvensis
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
9-Jun-2019, Sintija Martinsone
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
15-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Plūmju astainītis Satyrium pruni
12-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Dadžu raibenis Vanessa cardui
15-Jun-2019, Aceralba
Gobu astainītis Satyrium w-album
15-Jun-2019, Matrus
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
12-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
12-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
15-Jun-2019, Aceralba
Ausainā pūce Asio otus
15-Jun-2019, artis113 1
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, Pūcis
Sirsenis Vespa crabro
15-Jun-2019, Aceralba
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-Jun-2019, Pūcis
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-Jun-2019, Pūcis
Plakanā platspāre Libellula depressa
7-Jun-2019, EL
Kailā trūkumzālīte Herniaria glabra
15-Jun-2019, BioEliina
Lielais apšu koksngrauzis Saperda carcharias
15-Jun-2019, ievag
Bērzu spurdžu blakts Kleidocerys resedae
15-Jun-2019, sandis
Bērzu vairogblakts Elasmucha grisea
15-Jun-2019, sandis 1
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
15-Jun-2019, sandis
Baltais āboliņš Trifolium repens
15-Jun-2019, sandis
Plūmju astainītis Satyrium pruni
15-Jun-2019, sandis
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
15-Jun-2019, sandis
15-Jun-2019, sandis
15-Jun-2019, sandis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
15-Jun-2019, sandis
Lielziedu vīgrieze Filipendula vulgaris
15-Jun-2019, sandis
15-Jun-2019, sandis
15-Jun-2019, sandis
Kamolainā pulkstenīte Campanula glomerata
15-Jun-2019, sandis
Zileņu zilenītis Plebeius optilete
15-Jun-2019, sandis
Noras samtenis Lasiommata maera
15-Jun-2019, sandis
Meža zilenītis Cyaniris semiargus
15-Jun-2019, sandis
15-Jun-2019, gunitak
15-Jun-2019, gunitak
Pelēkais strazds Turdus pilaris
15-Jun-2019, Pūcis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-Jun-2019, Pūcis
Somzīlīte Remiz pendulinus
15-Jun-2019, gunitak
Dzeguze Cuculus canorus
15-Jun-2019, gunitak
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
15-Jun-2019, sandis
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
15-Jun-2019, sandis
Brūnā čakste Lanius collurio
15-Jun-2019, sandis
Brūnā čakste Lanius collurio
15-Jun-2019, sandis
Brūnā čakste Lanius collurio
15-Jun-2019, sandis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
15-Jun-2019, sandis
Noras samtenis Lasiommata maera
15-Jun-2019, sandis
15-Jun-2019, sandis
15-Jun-2019, gunitak
15-Jun-2019, gunitak
Melnkāju upjuspāre Gomphus vulgatissimus
15-Jun-2019, gunitak
Upju zilspāre Calopteryx splendens
15-Jun-2019, gunitak
Viendienīte (nenoteikta) Ephemeroptera sp.
15-Jun-2019, gunitak
15-Jun-2019, gunitak
Spalvspārnis (nenoteikts) Pterophoridae sp.
15-Jun-2019, gunitak
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
15-Jun-2019, sandis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
15-Jun-2019, sandis
15-Jun-2019, sandis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
15-Jun-2019, sandis
15-Jun-2019, sandis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
15-Jun-2019, sandis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
15-Jun-2019, sandis
Peldblakts Ilyocoris cimicoides
15-Jun-2019, sandis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
15-Jun-2019, sandis
Meža tilbīte Tringa ochropus
15-Jun-2019, sandis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
15-Jun-2019, sandis
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
15-Jun-2019, sandis
15-Jun-2019, sandis 1
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
15-Jun-2019, sandis
Rudā lapsa Vulpes vulpes
15-Jun-2019, sandis
Upes zīriņš Sterna hirundo
15-Jun-2019, sandis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
15-Jun-2019, sandis
Vālodze Oriolus oriolus
15-Jun-2019, sandis
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-Jun-2019, sandis
15-Jun-2019, sandis
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
15-Jun-2019, sandis
Platknābis Anas clypeata
15-Jun-2019, sandis
Baltvēderis Anas penelope
15-Jun-2019, sandis
Krīklis Anas crecca
15-Jun-2019, sandis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
15-Jun-2019, sandis
15-Jun-2019, sandis
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-Jun-2019, sandis
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
15-Jun-2019, sandis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
15-Jun-2019, sandis
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
15-Jun-2019, sandis
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
15-Jun-2019, sandis
15-Jun-2019, sandis
Grieze Crex crex
15-Jun-2019, sandis
Rudā lapsa Vulpes vulpes
15-Jun-2019, sandis
Sila cīrulis Lullula arborea
15-Jun-2019, sandis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
15-Jun-2019, sandis
Pļavu čipste Anthus pratensis
15-Jun-2019, sandis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-Jun-2019, Liepzieds
Meža zemene Fragaria vesca
15-Jun-2019, Ansis
Linu krāšņpūcīte Autographa gamma
15-Jun-2019, gunitak
Tumšbrūnais zilenītis Aricia artaxerxes
15-Jun-2019, gunitak
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
15-Jun-2019, gunitak
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
15-Jun-2019, gunitak
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
15-Jun-2019, gunitak
Mednis Tetrao urogallus
12-Jun-2019, Gaidis Grandāns
15-Jun-2019, gunitak
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
14-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
15-Jun-2019, gunitak
Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon
15-Jun-2019, gunitak
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
15-Jun-2019, Matrus
Plankumainā platspāre Libellula quadrimaculata
15-Jun-2019, Matrus
Dadžu raibenis Vanessa cardui
15-Jun-2019, Matrus
Dadžu raibenis Vanessa cardui
15-Jun-2019, Matrus
Rudā lapsa Vulpes vulpes
15-Jun-2019, Matrus
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
15-Jun-2019, Matrus
Linu krāšņpūcīte Autographa gamma
15-Jun-2019, Matrus
15-Jun-2019, Matrus
Plakanā platspāre Libellula depressa
15-Jun-2019, Matrus
Spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus
15-Jun-2019, Matrus
Stirna Capreolus capreolus
15-Jun-2019, Matrus
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
15-Jun-2019, Matrus
Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica
15-Jun-2019, Matrus
Melnais sprīžmetis Odezia atrata
15-Jun-2019, Matrus
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
15-Jun-2019, Matrus
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
15-Jun-2019, Matrus
Rudā lapsa Vulpes vulpes
15-Jun-2019, Matrus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Jun-2019, Matrus
Dzērve Grus grus
15-Jun-2019, Matrus
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
15-Jun-2019, Matrus
15-Jun-2019, gunitak
Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica
15-Jun-2019, Ķikuts
Lapgrauzis Cryptocephalus sexpunctatus Cryptocephalus sexpunctatus
15-Jun-2019, gunitak
Lēzeļa vīrcele Linaria loeselii
15-Jun-2019, Ansis 1
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
15-Jun-2019, gunitak
15-Jun-2019, Sintija123
Dadžu raibenis Vanessa cardui
15-Jun-2019, gunitak
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
15-Jun-2019, gunitak
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
15-Jun-2019, gunitak
15-Jun-2019, gunitak
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
15-Jun-2019, gunitak
Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata
15-Jun-2019, gunitak
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-Jun-2019, BioEliina
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
15-Jun-2019, BioEliina
Zaļganā ziemciete Pyrola chlorantha
15-Jun-2019, Ansis
Baltā cielava Motacilla alba
15-Jun-2019, girtsbar
Kovārnis Corvus monedula
15-Jun-2019, girtsbar
15-Jun-2019, asaris
Vālodze Oriolus oriolus
15-Jun-2019, BioEliina
Jenotsuns Nyctereutes procyonoides
15-Jun-2019, asaris 1
Tītiņš Jynx torquilla
15-Jun-2019, sanchox
Sarkanā cefalantēra Cephalanthera rubra
15-Jun-2019, Ansis 2
Čemuru palēks Chimaphila umbellata
15-Jun-2019, Ansis
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-Jun-2019, girtsbar
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-Jun-2019, asaris
Dzeltenā cielava Motacilla flava
15-Jun-2019, asaris
Upes tārtiņš Charadrius dubius
15-Jun-2019, asaris
Pupuķis Upupa epops
15-Jun-2019, Aigars
Baltā cielava Motacilla alba
15-Jun-2019, asaris
Mājas čurkste Delichon urbicum
15-Jun-2019, girtsbar
Svīre Apus apus
15-Jun-2019, girtsbar
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
15-Jun-2019, girtsbar
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
15-Jun-2019, nekovārnis
Melnais zīriņš Chlidonias niger
15-Jun-2019, Kristers K
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-Jun-2019, Kristers K
Bezdelīga Hirundo rustica
15-Jun-2019, Kristers K
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
15-Jun-2019, Kristers K
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, Kristers K
Dzeltenā cielava Motacilla flava
15-Jun-2019, Kristers K
Spīļblakts Phymata crassipes
15-Jun-2019, nekovārnis
Meža sārmene Stachys sylvatica
15-Jun-2019, putnels
Spožā skudra Lasius fuliginosus
15-Jun-2019, nekovārnis
Mazais ērglis Aquila pomarina
15-Jun-2019, riksons
Koku vairogblakts Pentatoma rufipes
15-Jun-2019, nekovārnis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
15-Jun-2019, tatia
Strautuspāre Cordulegaster boltonii
15-Jun-2019, nekovārnis
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
15-Jun-2019, tatia
Lielais ķīris Larus ridibundus
15-Jun-2019, tatia
Sila cīrulis Lullula arborea
15-Jun-2019, Alvis Āboliņš
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-Jun-2019, tatia
Klusais ķauķis Iduna caligata
15-Jun-2019, Vabale
Mazais ērglis Aquila pomarina
15-Jun-2019, Alvis Āboliņš
Rakstainā mārīte Propylea quatuordecimpunctata
15-Jun-2019, Aceralba
Parastais rasaskrēsliņš Alchemilla vulgaris aggr.
15-Jun-2019, tatia
Dzilnītis Sitta europaea
15-Jun-2019, tatia
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, tatia
Pelēkā cielava Motacilla cinerea
15-Jun-2019, ER
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, tatia
Pelēkais strazds Turdus pilaris
15-Jun-2019, tatia
Pavasara grīslis Carex caryophyllea
15-Jun-2019, kamene
Mežirbe Tetrastes bonasia
15-Jun-2019, mazais_ezis
Jūrmalas pērkonamoliņš Anthylis maritima
15-Jun-2019, emils.ko
15-Jun-2019, nekovārnis
Mazais dzenis Dendrocopos minor
15-Jun-2019, sanchox
Parastā ligzdene Neottia nidus-avis
15-Jun-2019, Ansis
15-Jun-2019, nekovārnis
Skropstainā kātiņpiepe Polyporus ciliatus
15-Jun-2019, Ivars L.
15-Jun-2019, nekovārnis
15-Jun-2019, nekovārnis
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
15-Jun-2019, sanchox
Bezdelīga Hirundo rustica
15-Jun-2019, tatia
Mazais zvagulis Rhinanthus minor
15-Jun-2019, Aniani 1
Parastā māllēpe Tussilago farfara
15-Jun-2019, kamene
Zaļā divzobe Dicranum viride
15-Jun-2019, Ivars L.
Lielais ķīris Larus ridibundus
15-Jun-2019, tatia
Smirdīgā rožvabole Oxythyrea funesta
15-Jun-2019, kamene
Lielais zvagulis Rhinanthus serotinus
15-Jun-2019, kamene
15-Jun-2019, nekovārnis
Dzilnītis Sitta europaea
15-Jun-2019, tatia
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2019, Ilona_rasa
Dadžu raibenis Vanessa cardui
15-Jun-2019, Ilona_rasa
Zaļžubīte Chloris chloris
15-Jun-2019, tatia
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, tatia
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-Jun-2019, tatia
Dadzītis Carduelis carduelis
15-Jun-2019, tatia
Pelēkais strazds Turdus pilaris
15-Jun-2019, tatia
Pļavas zeltauzīte Trisetum flavescens
15-Jun-2019, kamene
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
15-Jun-2019, DanaH
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
15-Jun-2019, nekovārnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, Ilona_rasa
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-Jun-2019, Ilona_rasa
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
15-Jun-2019, DanaH
Dadžu raibenis Vanessa cardui
15-Jun-2019, Ilona_rasa
15-Jun-2019, nekovārnis
Lauku balodis Columba palumbus
15-Jun-2019, Ilona_rasa
Mežirbe Tetrastes bonasia
15-Jun-2019, mazais_ezis
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
15-Jun-2019, Ivars L.
15-Jun-2019, nekovārnis
Gliemežu trehispore Trechispora mollusca
15-Jun-2019, Ivars L.
15-Jun-2019, Snifs
Eiropas dziedenīte Sanicula europaea
15-Jun-2019, Wija
Staipekņu bārdlape Barbilophozia lycopodioides
15-Jun-2019, Ansis 1
Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica
15-Jun-2019, Wija
15-Jun-2019, Wija
15-Jun-2019, Ivars L.
15-Jun-2019, Ivars L.
Parastā vīrcele Linaria vulgaris
15-Jun-2019, zaļums
Baltā cielava Motacilla alba
15-Jun-2019, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
15-Jun-2019, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
15-Jun-2019, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
15-Jun-2019, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-Jun-2019, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-Jun-2019, dekants
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, dekants
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
15-Jun-2019, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2019, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-Jun-2019, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
15-Jun-2019, dekants
Melnais zīriņš Chlidonias niger
15-Jun-2019, dekants
Dzeltenā cielava Motacilla flava
15-Jun-2019, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
15-Jun-2019, dekants
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
15-Jun-2019, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-Jun-2019, dekants
Parastais rasaskrēsliņš Alchemilla vulgaris aggr.
15-Jun-2019, naktsvijole
15-Jun-2019, Ivars L.
15-Jun-2019, Ivars L.
Zaļā divzobe Dicranum viride
15-Jun-2019, Ivars L. 1
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-Jun-2019, Mierss 1
Trejdaivu bacānija Bazzania trilobata
15-Jun-2019, Ansis
Mājas čurkste Delichon urbicum
15-Jun-2019, Acenes
Tītiņš Jynx torquilla
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Pupuķis Upupa epops
15-Jun-2019, gudgalf
Rudā lapsa Vulpes vulpes
15-Jun-2019, Kurmata
Dzeltenā cielava Motacilla flava
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Melnais zīriņš Chlidonias niger
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dzeltenā cielava Motacilla flava
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Koku čipste Anthus trivialis
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dzeguze Cuculus canorus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Peļkājīte Prunella modularis
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dzeltenā cielava Motacilla flava
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dadzītis Carduelis carduelis
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Bezdelīga Hirundo rustica
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Baltā cielava Motacilla alba
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dzilnītis Sitta europaea
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Ķivulis Spinus spinus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Brūnā čakste Lanius collurio
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Bezdelīga Hirundo rustica
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Sila cīrulis Lullula arborea
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dadzītis Carduelis carduelis
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Brūnā čakste Lanius collurio
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Lauku balodis Columba palumbus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Peļkājīte Prunella modularis
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Zeltgalvītis Regulus regulus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dzeguze Cuculus canorus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Lauku balodis Columba palumbus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Melnā dzilna Dryocopus martius
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Sīlis Garrulus glandarius
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Meža balodis Columba oenas
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Brūnā čakste Lanius collurio
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Vālodze Oriolus oriolus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Sila cīrulis Lullula arborea
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Bezdelīga Hirundo rustica
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Meža zīlīte Periparus ater
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Parastā ūbele Streptopelia turtur
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Ķivulis Spinus spinus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Lauku balodis Columba palumbus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
15-Jun-2019, BioEliina
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Meža zīlīte Periparus ater
15-Jun-2019, Latvju_zēns
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
15-Jun-2019, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
15-Jun-2019, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
15-Jun-2019, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
15-Jun-2019, dekants
Gaigala Bucephala clangula
15-Jun-2019, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-Jun-2019, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
15-Jun-2019, dekants
Citroncielava Motacilla citreola
15-Jun-2019, dekants
Citroncielava Motacilla citreola
15-Jun-2019, dekants
Dzeltenā cielava Motacilla flava
15-Jun-2019, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2019, dekants
15-Jun-2019, dekants
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
15-Jun-2019, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
15-Jun-2019, dekants
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
15-Jun-2019, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
15-Jun-2019, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
15-Jun-2019, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-Jun-2019, dekants
Pelēkā pīle Anas strepera
15-Jun-2019, dekants
Baltvēderis Anas penelope
15-Jun-2019, dekants
Lielais dumpis Botaurus stellaris
15-Jun-2019, dekants
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
15-Jun-2019, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
15-Jun-2019, dekants
Lielais ķīris Larus ridibundus
15-Jun-2019, dekants
Gaigala Bucephala clangula
15-Jun-2019, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-Jun-2019, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
15-Jun-2019, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-Jun-2019, dekants
Mazais ērglis Aquila pomarina
15-Jun-2019, Tringa
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
15-Jun-2019, BioEliina
Meža balodis Columba oenas
15-Jun-2019, EL
Parastā gailene Cantharellus cibarius
15-Jun-2019, Ansis
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, gudgalf
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, gudgalf
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, gunitak
15-Jun-2019, Vīksna
14-Jun-2019, Vīksna
15-Jun-2019, kamene
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
15-Jun-2019, gunitak
14-Jun-2019, Vīksna
14-Jun-2019, Aceralba
12-Jun-2019, Vīksna
Lielā ezerspāre Orthetrum cancellatum
15-Jun-2019, gunitak
14-Jun-2019, Vīksna
15-Jun-2019, kamene
14-Jun-2019, Aceralba
Rūsganbrūnais koksngrauzis Stenocorus meridianus
12-Jun-2019, Vīksna
Dadžu raibenis Vanessa cardui
15-Jun-2019, gunitak
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
15-Jun-2019, BioEliina
15-Jun-2019, gunitak
Sarkanā spulgotne Silene dioica (syn. Melandrium dioicum)
14-Jun-2019, Aceralba
14-Jun-2019, Aceralba
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, BioEliina
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, BioEliina
Laucis Fulica atra
15-Jun-2019, gunitak
Dzeguze Cuculus canorus
15-Jun-2019, BioEliina
14-Jun-2019, Aceralba
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Jun-2019, gunitak
15-Jun-2019, gunitak
Upju zilspāre Calopteryx splendens
15-Jun-2019, BioEliina
Purva cūkausis Calla palustris
15-Jun-2019, BioEliina
Pieneņu lapsprīžmetis Camptogramma bilineata
15-Jun-2019, gunitak
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
14-Jun-2019, Aceralba
Augstā dižauza Arrhenatherum elatius
15-Jun-2019, kamene
14-Jun-2019, Aceralba
Kalnu norgalvīte Jasione montana
15-Jun-2019, kamene
14-Jun-2019, Aceralba
Dižā pulkstenīte Campanula persicifolia
15-Jun-2019, kamene
Koku vairogblakts Pentatoma rufipes
14-Jun-2019, Aceralba
12-Jun-2019, Vīksna
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
14-Jun-2019, Aceralba
Jāņogulāju vairogblakts Elasmucha ferrugata
14-Jun-2019, Aceralba
13-Jun-2019, Vīksna
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
13-Jun-2019, Vīksna
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
14-Jun-2019, Aceralba
Dadžu raibenis Vanessa cardui
15-Jun-2019, Matrus
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
14-Jun-2019, Vīksna
14-Jun-2019, Aceralba
Blīvā skābene Rumex confertus
15-Jun-2019, kamene
Mīkstblakts Closterotomus fulvomaculatus Closterotomus fulvomaculatus
13-Jun-2019, Vīksna
Bezdelīga Hirundo rustica
15-Jun-2019, Acenes
13-Jun-2019, Vīksna
Vilkābeļu sprīžmetis Opisthograptis luteolata
13-Jun-2019, Vīksna
12-Jun-2019, Vīksna
14-Jun-2019, Aceralba
13-Jun-2019, Vīksna
14-Jun-2019, Aceralba
Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp.
14-Jun-2019, Aceralba
13-Jun-2019, Vīksna
Lielais zaļsprīžmetis Geometra papilionaria
15-Jun-2019, Vīksna
Brūnā čakste Lanius collurio
15-Jun-2019, Polarlapsa
14-Jun-2019, Aceralba
Vistu vanags Accipiter gentilis
10-Jun-2019, Aigars
Austrumu dižpērkone Bunias orientalis
15-Jun-2019, kamene
15-Jun-2019, ievag
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
5-Jun-2019, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-Jun-2019, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-Jun-2019, dekants
Sila strazds Turdus viscivorus
15-Jun-2019, dekants
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
15-Jun-2019, dekants
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
15-Jun-2019, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
15-Jun-2019, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-Jun-2019, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
15-Jun-2019, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, dekants
Ķivulis Spinus spinus
15-Jun-2019, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
15-Jun-2019, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
15-Jun-2019, dekants
Ķivulis Spinus spinus
15-Jun-2019, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, dekants
Sila strazds Turdus viscivorus
15-Jun-2019, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Jun-2019, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
15-Jun-2019, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
15-Jun-2019, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
15-Jun-2019, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-Jun-2019, dekants
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
1-Jun-2019, ML
Bērzu vairogblakts Elasmucha grisea
14-Jun-2019, Aceralba 1
Pēdējās sugu izmaiņas
nekovārnis 16-Jun-2019 09:02:28

Nezināms ->


nekovārnis 16-Jun-2019 09:01:37

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2019 08:56:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2019 08:53:17

Nezināms ->


nekovārnis 16-Jun-2019 08:51:03

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2019 08:49:23

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


nekovārnis 16-Jun-2019 08:46:56

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2019 08:44:45

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


roosaluristaja 16-Jun-2019 07:10:24

Ziedaugs (nenoteikts) ->


gunitak 16-Jun-2019 05:08:50

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-Jun-2019 00:07:11

Pelēkā zīlīte Poecile montanus ->


dziedava 15-Jun-2019 23:44:35

Nezināms ->


dziedava 15-Jun-2019 23:41:37

Nezināms ->


Sintija Martinsone 15-Jun-2019 23:38:38

Apšu zaigraibenis Apatura ilia ->


artis113 15-Jun-2019 23:08:40

Nezināms ->


Sintija Martinsone 15-Jun-2019 22:38:40

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


dziedava 15-Jun-2019 21:53:30

Nezināms ->


Blakts 15-Jun-2019 18:35:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 15-Jun-2019 18:26:30

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


IlzeP 15-Jun-2019 18:20:51

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 15-Jun-2019 18:18:04

Kukainis (nenoteikts) ->


IlzeP 15-Jun-2019 18:17:28

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 15-Jun-2019 11:54:00

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 15-Jun-2019 11:44:11

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 15-Jun-2019 11:41:49

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 15-Jun-2019 11:40:55

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 15-Jun-2019 11:39:27

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 15-Jun-2019 11:38:19

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 15-Jun-2019 11:37:44

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 15-Jun-2019 11:36:40

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 15-Jun-2019 11:35:44

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 15-Jun-2019 11:35:01

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 15-Jun-2019 11:32:32

Nezināms ->


nekovārnis 15-Jun-2019 11:31:24

Kukainis (nenoteikts) ->


Vīksna 15-Jun-2019 10:31:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 15-Jun-2019 02:14:34

Mīkstblakts Psallus sp. Psallus sp. ->


Tauriņu Vērošana 14-Jun-2019 23:52:48

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 14-Jun-2019 23:51:38

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Tauriņu Vērošana 14-Jun-2019 23:47:34

Cekulpūcīte Abrostola sp. Abrostola sp. ->


Tauriņu Vērošana 14-Jun-2019 23:47:25

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 14-Jun-2019 23:47:18

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


Tauriņu Vērošana 14-Jun-2019 23:47:09

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 14-Jun-2019 23:45:37

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 14-Jun-2019 23:44:56

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 14-Jun-2019 23:44:33

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 14-Jun-2019 23:44:28

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 14-Jun-2019 23:44:09

Kukainis (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 14-Jun-2019 23:44:01

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Tauriņu Vērošana 14-Jun-2019 23:43:57

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Blakts 14-Jun-2019 22:55:46

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 14-Jun-2019 22:54:38

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


gunitak 14-Jun-2019 22:33:38

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


CerambyX 14-Jun-2019 22:29:46

Mīkstblakts Psallus sp. Psallus sp. ->


Blakts 14-Jun-2019 22:29:30

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 14-Jun-2019 22:29:05

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 14-Jun-2019 22:29:01

Mīkstblakts Orthops sp. Orthops sp. ->


Blakts 14-Jun-2019 22:28:47

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 14-Jun-2019 22:27:37

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Blakts 14-Jun-2019 22:26:02

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 14-Jun-2019 22:24:02

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Blakts 14-Jun-2019 22:23:50

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 14-Jun-2019 22:23:43

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 14-Jun-2019 22:21:37

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


dziedava 14-Jun-2019 20:53:07

Nezināms ->


CerambyX 14-Jun-2019 19:53:23

Mīkstblakts Polymerus nigrita Polymerus nigrita ->


CerambyX 14-Jun-2019 19:40:42

Mīkstblakts Notostira sp. Notostira sp. ->


CerambyX 14-Jun-2019 19:32:43

Mīkstblakts Neolygus contaminatus Neolygus contaminatus ->


dziedava 14-Jun-2019 19:06:31

Kukainis (nenoteikts) ->


dziedava 14-Jun-2019 18:53:48

Nezināms ->


dziedava 14-Jun-2019 18:50:48

Parastais ragansviests Fuligo septica ->


dziedava 14-Jun-2019 18:19:20

Nezināms ->


dziedava 14-Jun-2019 18:12:46

Nezināms ->


dziedava 14-Jun-2019 18:12:33

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 14-Jun-2019 13:39:28

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 14-Jun-2019 13:38:45

Pļavas vēršacītis Maniola jurtina ->


nekovārnis 14-Jun-2019 13:32:49

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 14-Jun-2019 13:29:09

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


nekovārnis 14-Jun-2019 13:26:44

Kukainis (nenoteikts) ->


IlzeP 14-Jun-2019 12:48:29

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 14-Jun-2019 12:48:12

Nezināms ->


nekovārnis 14-Jun-2019 12:38:01

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


artis113 14-Jun-2019 12:04:14

Nezināms ->


nekovārnis 14-Jun-2019 11:32:00

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


IlzeP 14-Jun-2019 09:12:11

Tīrumene (nenoteikta) Agrocybe sp. ->


IlzeP 14-Jun-2019 08:59:40

Zaļais krupis Bufo viridis ->


IlzeP 14-Jun-2019 08:56:44

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 14-Jun-2019 08:56:27

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 14-Jun-2019 08:56:12

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 14-Jun-2019 08:55:30

Zilais daglītis Echium vulgare ->


nekovārnis 14-Jun-2019 06:50:02

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 14-Jun-2019 06:47:28

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ansis 14-Jun-2019 00:58:44

Nezināms ->


Ansis 14-Jun-2019 00:56:43

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 13-Jun-2019 22:29:40

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


RedStar7 13-Jun-2019 21:50:14

Krīklis Anas crecca ->


nekovārnis 13-Jun-2019 20:47:19

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2019 20:43:19

Krabjzirneklis (nenoteikts) Thomisidae sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2019 20:39:32

Nezināms ->


nekovārnis 13-Jun-2019 20:38:27

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2019 20:34:19

Nezināms ->


nekovārnis 13-Jun-2019 20:27:32

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2019 20:24:35

Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion ->


nekovārnis 13-Jun-2019 20:23:11

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 13-Jun-2019 20:15:30

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2019 20:13:16

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2019 20:07:56

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2019 20:05:55

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 13-Jun-2019 20:01:34

Brūndzeltenais pļavas resngalvītis Thymelicus sylvestris ->


nekovārnis 13-Jun-2019 19:59:22

Melnūsainais pļavas resngalvītis Thymelicus lineola ->


nekovārnis 13-Jun-2019 19:55:16

Parastais pļavraibenis Melitaea athalia ->


nekovārnis 13-Jun-2019 19:53:27

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 13-Jun-2019 19:52:17

Nezināms ->


nekovārnis 13-Jun-2019 19:49:22

Lācītis (nenoteikts) Arctiidae sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2019 19:47:11

Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas ->


nekovārnis 13-Jun-2019 19:46:19

Meža zilenītis Cyaniris semiargus ->


nekovārnis 13-Jun-2019 19:42:31

Sīkais zilenītis Cupido minimus ->


nekovārnis 13-Jun-2019 19:37:41

Kapračvabole Nicrophorus sp. Nicrophorus sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2019 19:34:16

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Edgars Smislovs 13-Jun-2019 19:28:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 13-Jun-2019 19:28:35

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


dziedava 13-Jun-2019 19:19:59

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


dziedava 13-Jun-2019 19:19:17

Nezināms ->


Blakts 13-Jun-2019 18:55:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 13-Jun-2019 18:55:17

Vairogblakts Eurydema dominulus Eurydema dominulus ->


Edgars Smislovs 13-Jun-2019 16:51:31

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 13-Jun-2019 14:47:04

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 13-Jun-2019 14:17:09

Jumtene (nenoteikta) Pluteus sp. ->


Kukainis 13-Jun-2019 10:31:57

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Kukainis 13-Jun-2019 10:19:55

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Kukainis 13-Jun-2019 10:18:19

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


Kukainis 13-Jun-2019 10:14:48

Garkājods Tipula maxima Tipula maxima ->


Kukainis 13-Jun-2019 10:11:45

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Kukainis 13-Jun-2019 09:56:28

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


Ansis 13-Jun-2019 09:46:54

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 13-Jun-2019 09:45:17

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 13-Jun-2019 09:43:52

Nezināms ->


Kukainis 13-Jun-2019 09:05:21

Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp. ->


Kukainis 13-Jun-2019 08:59:57

Vilkzirneklis (nenoteikts) Lycosidae sp. ->


IlzeP 13-Jun-2019 08:36:04

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


IlzeP 13-Jun-2019 08:33:51

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


IlzeP 13-Jun-2019 08:26:51

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


IlzeP 13-Jun-2019 08:26:10

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


OKK 13-Jun-2019 02:26:06

Nezināms ->


OKK 13-Jun-2019 02:20:02

Ziedaugs (nenoteikts) ->


CerambyX 13-Jun-2019 01:47:04

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 13-Jun-2019 01:35:44

Mīkstblakts Psallus sp. Psallus sp. ->


CerambyX 13-Jun-2019 01:35:04

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Blakts 13-Jun-2019 01:29:03

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 13-Jun-2019 01:23:37

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ansis 13-Jun-2019 00:29:03

Sūna (nenoteikta) ->


Jonis 12-Jun-2019 23:29:31

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Laimeslācis 12-Jun-2019 22:53:48

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


Aceralba 12-Jun-2019 22:23:30

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 12-Jun-2019 21:39:31

Nezināms ->


nekovārnis 12-Jun-2019 21:26:00

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 12-Jun-2019 18:37:55

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Bekuvecis 12-Jun-2019 18:30:31

Sīkstene (nenoteikta) Lentinus sp. ->


Bekuvecis 12-Jun-2019 18:28:56

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Martins 12-Jun-2019 18:22:58

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


Agnis 12-Jun-2019 18:20:42

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 12-Jun-2019 17:55:56

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Blakts 12-Jun-2019 17:40:55

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Blakts 12-Jun-2019 16:58:57

Mīkstblakts Deraeocoris sp. Deraeocoris sp. ->


nekovārnis 12-Jun-2019 16:44:51

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


kamene 12-Jun-2019 16:13:56

Eglāju samtenis Pararge aegeria ->


Blakts 12-Jun-2019 12:48:27

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


Blakts 12-Jun-2019 12:47:58

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 12-Jun-2019 12:47:51

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 12-Jun-2019 12:30:13

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 12-Jun-2019 12:30:05

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 12-Jun-2019 12:30:01

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:19:44

Tinējs Celypha lacunana Celypha lacunana ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:14:17

Kukainis (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:13:46

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:11:56

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:11:46

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:11:16

Apšu zaigraibenis Apatura ilia ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:05:41

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:05:38

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:05:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:05:26

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:05:23

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:05:15

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:04:49

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:04:45

Sausseržu raibspārnis Zygaena lonicerae ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:03:26

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:01:50

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:01:50

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 12-Jun-2019 12:00:29

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Blakts 12-Jun-2019 11:29:43

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Briza 16.jūnijs, 06:40

Saldlapu traganzirnis


Briza 16.jūnijs, 06:38

Meža dedestiņa


OKK 16.jūnijs, 01:57

Bet - nē, kodīgais laimiņs būs 10 x lielāks


OKK 16.jūnijs, 01:54

Mani māc smagas aizdomas, ka tik nebūs panīcis kodīgais laimiņš...


Edgars Smislovs 16.jūnijs, 00:14

Interesants novērojums!


Edgars Smislovs 15.jūnijs, 23:59

Interesants novērojums!


Edgars Smislovs 15.jūnijs, 23:54

Jā,melnais meža strazds.


dziedava 15.jūnijs, 23:45

Te ir identisks novērojums: https://dabasdati.lv/lv/observation/50eb3421ac2a729f8063cefdc46cf242/ Droši vien to vajag izdzēst, ja nav kāds īpašs iemesls diviem vienādiem.


felsi 15.jūnijs, 23:40

Nav sarakstā!


felsi 15.jūnijs, 23:39

Paldies Julita, tās lapas likās redzētas!


OKK 15.jūnijs, 23:11

Nevis Apatura ilia, bet Limenitis populi


OKK 15.jūnijs, 22:34

Apšu raibenis Limenitis populi


Edgars Smislovs 15.jūnijs, 22:26

Skaits 1-2. 2Ad + 5? pull = 7?


OKK 15.jūnijs, 22:26

Medniekzirneklis Micrommata virescens


Matrus 15.jūnijs, 22:16

Kādi būtu trīs pēdējie gredzena numuri?


sandis 15.jūnijs, 21:34

Uz blakus lapas bija vēl viena ar tādu pašu mazuļu čupu zem vēdera. Saskaitot visas kopā, skaits droši vien būtu kādas 90-100 :))


Mari 15.jūnijs, 21:27

Ar visiem mazuļiem! Skaists foto :)


OKK 15.jūnijs, 19:56

Kazrožu sfings Deilephila elpenor


kamene 15.jūnijs, 18:54

Bija. Tā iet, kad bildē ar planšeti spilgtā saulē...


Karlīna Veide 15.jūnijs, 12:51

Traktors-jo esam lauku saimniecība un daram savus darbus. 1- diemžēl nav izskaidrojams. Nav foto, jo tajā brīdī visi bijām apstulbuši un nepaspējām. Pazīmes- baltā apkalpe,barojas ar beigto putnu, tipiskās "bikses", garš kakls. Parādot putnu bildi tētis pateica mazliet tumšāka spalva.


Laimeslācis 15.jūnijs, 12:37

Jā! Man arī tāds jautājums pa galvu grozās - vai tiešām citur nav?! Mani jau ir pārņēmusi sajūta - kurā bedrē vien ielīdīšu, sēnes būs priekšā :))


Vīksna 15.jūnijs, 12:32

Paldies !


kimkim 15.jūnijs, 12:29

Viens no gulbjiem gredzenots, ja pievel tuvāk var salasīt trīs pēdējos ciparus


Aceralba 15.jūnijs, 12:20

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:19

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:18

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:16

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:16

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:14

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:13

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:12

Paldies!


nekovārnis 15.jūnijs, 11:49

Interesanti būtu uzzināt kāda šī brīža koksngraužu pētnieka viedokli par L.nebulosus/linnei sugu pāra stāvokli Eiropā/Latvijā. Ir sadalīti divās sugās vai nav, utt. Dabasdatos kaut kā tas vienā mapītē aizgājis pie Leiopus linnei.


nekovārnis 15.jūnijs, 11:30

Paldies, Uģi!:)


dziedava 15.jūnijs, 10:32

Paldies! Lai cik dīvaini nebūtu - man jauna dienastauriņu suga! :))


dziedava 15.jūnijs, 10:23

Ticamākais variants izskatās, ka tā ir gandrene ar gandreņu rūsu Uromyces geranii.


Vīksna 15.jūnijs, 09:03

Senāk bildētais elastīgais rumpucis tā kā sīkāks bija un ne tik krokotu kātu.Diez vai otro reizi to vietu atrastu aizaugušajā jaunaudzē.Vēl pāris, nu tādas bildes varu pielikt.


Laimeslācis 15.jūnijs, 08:40

Paldies, Tauriņu vērošana, par noteiktajām sugām!


Vīksna 15.jūnijs, 08:26

Bija pārāk sauss un tad vismaz Pilsrundālē 2 reizes riktīgi lietus nolija, man Svitenes pusē diemžēl tikai 1 reizi un tagad atkal sauss, jāiztiek bez sēnēm.


Bekuvecis 15.jūnijs, 08:00

Kas meklē, tas atrod! :) Taču redzams, ka taisni ap Ādažiem patiešām IR ko atrast. Gar Gauju nedaudz augšup, Murjāņu-Siguldas posmā ir acīmredzami mazāk. Nebūtu peļami, ja kāds vietējais līdzīgi paķemmētu vecupes u.tml. vēl tālāk augšup gar Gauju... Bet būtiskākais - vai tiešām pa visu pārējo Latviju šīs sugas ir tik maz, vien dažas atradnes?!


OKK 15.jūnijs, 03:00

Karlīna Veide, neviens nesmiesies par Jūsu novērojumiem, ja saviem novērojumiem pievienosiet bildes (tā saucamās - fotogrāfijas), der arī apraksts, ja bez foto vai apraksta - tad Jums jau jābūt iepriekš tūkstošiem ticamu novēroumu DD ar foto...


Vīksna 15.jūnijs, 01:30

Paldies !


felsi 14.jūnijs, 23:53

Pievienoju auga lapu, tādu atradu.


felsi 14.jūnijs, 23:44

Diemžēl nenobildēju.


felsi 14.jūnijs, 23:40

Paldies Julita!


IevaM 14.jūnijs, 23:35

Lapkoku baltenis


Laimeslācis 14.jūnijs, 23:31

Paldies, Marek, par noteiktajām sugām!


Laimeslācis 14.jūnijs, 23:27

Paldies par zemesblakti!


Mari 14.jūnijs, 22:58

Paldies, vismaz ģints :)


CerambyX 14.jūnijs, 22:56

Šis kaut kā velk uz Stictopleurus abutilon pusi. Bet nu bez 100% garantijas pagaidām :)


dziedava 14.jūnijs, 22:35

Paldies par blakti!


Mari 14.jūnijs, 22:26

Paldies!


Blakts 14.jūnijs, 22:25

Foto blakti neredzu, bet gan jau ka bija :)


Briza 14.jūnijs, 22:17

Dzeltenā ķekarzeltene


OKK 14.jūnijs, 22:10

Akmeņu (Martes foina Erxleben) vai meža cauna (Martes martes (L.))


Edgars Smislovs 14.jūnijs, 22:02

29.05 bija Ventspilī, kaut kādi dīvaini putni, domāju izbēguši no kaut kurienes.


visvaldis.s 14.jūnijs, 22:02

Droši vien tie paši putni pārcēlušies.


Edgars Smislovs 14.jūnijs, 21:58

https://dabasdati.lv/lv/observation/044f8c233092d2666aff3de1a63ca022/


Jonis 14.jūnijs, 21:47

Bišu skudrulītis Trichodes apiarius.


gunitak 14.jūnijs, 21:04

Dadžu raibenis.


dziedava 14.jūnijs, 20:52

Vai lapas (pievienotie foto) varētu būt tās pašas sugas pūslenei vai kāda cita suga? Auga turpat, kur ziedošais eks.


dziedava 14.jūnijs, 19:41

Paldies Marekam par šo un par visiem citiem savulaik noteiktajiem!


dziedava 14.jūnijs, 19:33

Šī interesanta! Varētu būt Cronartium pini (syn. Cronartium flaccidum), kas kā sēne Latvijā, šķiet, vairāk pazīstama kā dārza ziedaugu kaitēklis, jo dzīves laikā sēnei viens saimniekaugs ir priede, bet otrs - kāds ziedaugs. Ziedaugu sarakstu var skatīt, piem., šajā lapā: https://bladmineerders.nl/parasites/fungi/basidiomycota/pucciniomycotina/pucciniales/cronartiaceae/cronartium/cronartium-flaccidum/ - vajadzētu būt relatīvi netālu no šīs priedes kādam no tiem sastopamam.


kapso 14.jūnijs, 19:09

Paldies!


dziedava 14.jūnijs, 19:06

Kukainis gan nebūs - pangas provocējusi alkšņu kārpērce Eriophyes laevis


dziedava 14.jūnijs, 19:04

Joprojām gaidu atbildi - uz kāda auga? Vai pats augs ir nobildēts?


CerambyX 14.jūnijs, 18:20

Kāpēc tieši baltgalvas grifs nevis kāds cits no lielajiem plēsīgajiem putniem? Kādas pazīmes redzētas?


dziedava 14.jūnijs, 18:17

Bērzu ērce Acalitus longisetosus


Karmena 14.jūnijs, 14:43

Paldies, Marek!


baibama 14.jūnijs, 13:13

Paldies par šo ziņu!


nekovārnis 14.jūnijs, 12:38

Dzelkņmuša, iespējams Odontomyia ornata


nekovārnis 14.jūnijs, 11:32

Paldies!:)


CerambyX 14.jūnijs, 11:27

Kaut kāds Malthodes mīkstsspārnis varētu būt - tur ir sugas arī ar pilnībā melniem spārniem. Vai Malthinus :D Bet nu katrā ziņā mīkstspārnis jau nu gan.


Jonis 14.jūnijs, 11:08

Dadžu raibenis.


Jonis 14.jūnijs, 11:07

Dadžu raibenis Vanessa cardui.


enesija 14.jūnijs, 10:49

Iespējams, segzirneklis Linyphiidae


IlzeP 14.jūnijs, 09:07

Vāveri no šejienes dzēsu.


IlzeP 14.jūnijs, 09:04

Pieklīdušo izdzēsu - to varētu ieziņot atsevišķā novērojumā!


Laimeslācis 13.jūnijs, 23:36

Paldies, Edgar!


Bekuvecis 13.jūnijs, 23:34

Konkrēti, Agrocybe praecox, ļoti jauna un ļoti veca,


OKK 13.jūnijs, 22:45

Parastā varde nevis z. k.


felsi 13.jūnijs, 22:40

Paldies!


Laimeslācis 13.jūnijs, 22:34

Paldies, Jānim un Marekam!


Jonis 13.jūnijs, 22:26

Kāda no vairogvabolēm Cassida sp.


Jonis 13.jūnijs, 22:20

Tad jau būs. Visticamāk, kaut kāda iemesla dēļ nožāvies no priedes.


LV zilzīlīte 13.jūnijs, 21:45

Varbūt baltkrūtainais ezis ?


gunitak 13.jūnijs, 21:39

Paldies!


felsi 13.jūnijs, 21:06

Jānim! Priežu, apm., 50-gadīgas, mežs, šai vietā sauss. Kāpurs uz smilgas kāta, apm., 1,5 cm garš.


Vīksna 13.jūnijs, 20:51

Paldies !


Laimeslācis 13.jūnijs, 20:51

Āāā - tāpēc tāds maziņš. Paldies, Marek!


nekovārnis 13.jūnijs, 20:43

Krabjzirneklis Misumena vatia - tēviņš


Vīksna 13.jūnijs, 20:43

Paldies !


nekovārnis 13.jūnijs, 20:36

Varētu būt muzeju ādgrauzis, bet neesmu dross.


nekovārnis 13.jūnijs, 20:34

Novērojumam pieklīdusi vāvere :)


nekovārnis 13.jūnijs, 20:28

Vairākas līdzīgas zeltaču sugas.


nekovārnis 13.jūnijs, 20:06

Izskatās pēc kāpostu balteņa, kas nonācis krabjzirnekļa nagos. Liels bija?


nekovārnis 13.jūnijs, 19:59

Te pieklīdis dadžu raibenis


nekovārnis 13.jūnijs, 19:43

Pirmajā foto meža zilenītis, divās apakšējās astainais :)


nekovārnis 13.jūnijs, 19:30

Divas reizes tik esmu degunradžvaboli redzējis, bet nekad nav bijis fotoaparāta pa rokai :)


Edgars Smislovs 13.jūnijs, 19:28

Paldies :)


OKK 13.jūnijs, 19:22

Pelēkās dakšastes (Cerura vinula) kāpurs


OKK 13.jūnijs, 19:18

Komposta degunradžvabole


OKK 13.jūnijs, 19:14

Parastā varde


artis113 13.jūnijs, 17:42

Paldies:-)


OKK 13.jūnijs, 15:23

Ceļteku lācītis Parasemia plantaginis


Briza 13.jūnijs, 13:45

Eiropas septiņstarīte


Briza 13.jūnijs, 13:44

Parastā ozolīte


Briza 13.jūnijs, 13:43

Lipīgā sveķene


Laimeslācis 13.jūnijs, 11:51

Skatīju daglīšu bildes un pamanīju vēršmēli pie daglīšiem.


Inita 13.jūnijs, 11:11

Meža vērdiņsēne Collybia dryophylla s.l. (plašākā nozīmē) Tur apakšā vesela rinda sīksugu, ko vieni atzīst, bet citi - nē.


Laimeslācis 13.jūnijs, 11:10

Paldies, Voldemār, par labojumiem!


Inita 13.jūnijs, 11:09

Ir Briežu jumtene Pluteus cervinus. Labi, ka lapiņu šķautnes redzamas!


dziedava 13.jūnijs, 08:58

Paldies, Ansi!


Briza 13.jūnijs, 07:11

Šaurlapu spilve


OKK 13.jūnijs, 02:26

Ok, lai tā būtu.


OKK 13.jūnijs, 02:17

Paldies!


Vīksna 13.jūnijs, 02:10

Meža dedestiņa ar spārnainu stumbru.


OKK 13.jūnijs, 01:46

Sakāmvārds: "Ja grib, tad var". To izdomāja A. Hitlers.


dziedava 12.jūnijs, 23:58

Skatot ar lupu, izskatās pēc Pseudocalliergon turgescens


Jonis 12.jūnijs, 23:41

Judolia sexmaculata


Jonis 12.jūnijs, 23:37

Kad kāpurlapsene iedēj laputī olu un no tās izšķiļas kāpurs, laputs it kā uzpūšas. Tīmeklī var atrast daudz bilžu ar dažādu laputu sugu kolonijām, kur redzamas arī parzitētas laputis. Tās ir "uzpūtušās" divas līdz trīs reizes lielākas par normāliem imago.


Jonis 12.jūnijs, 23:30

Izrādās, ka es pats to varēju izdarīt. :)


Jonis 12.jūnijs, 23:29

Šim vajadzētu nomainīt sugu uz smilšbite Andrena sp.


Vladimirs S 12.jūnijs, 23:26

Arī domāju krīklis.


Vīksna 12.jūnijs, 23:20

Paldies !


Aleksandra 12.jūnijs, 23:19

Iespējams, rīkšu eiforbija.


OKK 12.jūnijs, 23:13

Ieraudzīju tikai mājās bildē, žēl, varēju nobildēt labāk.


OKK 12.jūnijs, 23:11

Tur ir tā, ka tas baltais ir drīzāk ērces lielumā, katrā gadījumā, ja tā ir laputs, tad - gigantiska.


Aleksandra 12.jūnijs, 23:06

Suņmēle?


Jonis 12.jūnijs, 23:05

Dārza vabole Phyllopertha horticola.


Jonis 12.jūnijs, 23:04

Zāģlapsenes kāpurs. Gribētos teikt, ka priežu rūsganā zāģlapsene, taču pēc šīs bildes nevaru saprast, ne mērogu, ne mikrobiotopu, kurā kāpurs uzturējies.


Jonis 12.jūnijs, 23:01

Ziedmuša. Varētu būt Helophilus ģints.


Jonis 12.jūnijs, 22:59

Tā ir kādas laputs mūmija - parazitētas laputs ķermeņa apvalks. Visticamāk, ka to ir paveikusi kāda kāpurlapsene (Braconidae). "Melnais punkts" ir jaunā parazitoīda imago izskreja.


kristyk 12.jūnijs, 22:44

Aelia acuminata ?


Laimeslācis 12.jūnijs, 22:40

Paldies, Baiba!


Aceralba 12.jūnijs, 22:21

Paldies!


OKK 12.jūnijs, 22:04

Blāvā briežvabole (Dorcus parallelipipedus)


IlzeP 12.jūnijs, 21:38

Man arī ienāca prātā krīklis


gunitak 12.jūnijs, 21:33

Paldies!


Aceralba 12.jūnijs, 21:05

Turpat bija arī 11.06.2019. ap plkst. 20.15. - nepozēja, ātri aizskrēja.


Aceralba 12.jūnijs, 19:51

Paldies!


Aceralba 12.jūnijs, 19:51

Paldies!


Aceralba 12.jūnijs, 19:50

Paldies!


kapso 12.jūnijs, 19:46

Paldies Tauriņu Vērotāji!


nekovārnis 12.jūnijs, 19:43

Pāris paplūduši kadri vien sanāca.


forelljjanka 12.jūnijs, 19:40

Gan jau ,ka krīklis.Mazāk ticams-dumbrcālis(varot olas būt bez raibumiņiem un tonis variē),skaits rallim atbilst.Prasās detalizētāks putna uzvedības apraksts.


Bekuvecis 12.jūnijs, 19:06

P.S. Apnika DD aplam lēnā reakcija uz dažu darbību pieprasījumiem. Pagaidām metu mieru.


Bekuvecis 12.jūnijs, 19:03

Gandrīz droši, ka konkrēti briežu jumtene. Gandrīz!


Bekuvecis 12.jūnijs, 18:49

Re, šis gads tīģeru sīkstenei ir neparasts vēl vienā ziņā: tās uzrodas divos "viļņos", kuri seko viens pakaļ otram (sēnēm no pirmā atliekas vēl saglabājušās, kad otrais jau klāt ). Ne tikai šajā atradnē vien! Otrais "vilnis" šai sugai vispār ir diezgan rets un, ja tomēr ir, tad mēdz nākt krietni vēlāk - tikai jūlija otrajā pusē (pēc 10 sezonu novēr. Siguldā).


Edgars Smislovs 12.jūnijs, 18:42

Bridējputni -4 olas! Pīles?


Martins 12.jūnijs, 18:28

Lūdzu izkadrē galvu un priekškrūšu vairogu - izskatās, ka kvalitāte varētu būt pietiekama, lai saprastu priekškrūšu vairoga formu - vai nu Ischnura elegans vai pumilio.


nekovārnis 12.jūnijs, 17:57

Paldies!:)


AinisP 12.jūnijs, 17:34

Liels paldies par sugas precizējumu.


CerambyX 12.jūnijs, 17:01

Vajadzīgajai pazīmei tieši antena pāri - nevar saskatīt.


CerambyX 12.jūnijs, 17:00

Jā, izskatās, ka trifasciatus melnā forma - izmērs un strīpainās kājas :)


dekants 12.jūnijs, 16:56

Uģi, pievienoju vēl izkadrētu.


kamene 12.jūnijs, 16:24

Līdzīgā lapsaste Alopecurus aequalis


kamene 12.jūnijs, 16:15

Arī tālāk pie meža ceļiem daudz tādi lidoja.


CerambyX 12.jūnijs, 14:59

Nav jau tik briesmīgi tie kukaiņi - drīkst telefonu arī tuvāk pielikt fotogrāfējot :D Šādā attālumā un rakursā vairāk par Monochamus sp. būs grūti 'izspiest'.


Laimeslācis 12.jūnijs, 12:44

Paldies, Tauriņu vērošana, par noteiktajiem naktstauriņiem!


Laimeslācis 12.jūnijs, 11:45

Paldies! Domāju ka švaka bilde un būs galīgi nenosakāma :)


Briza 12.jūnijs, 09:10

Tīruma vijolīte


Briza 12.jūnijs, 09:08

Naudiņu saulrozīte


Laimeslācis 12.jūnijs, 08:53

Šobrīd novērojumus var pievienot bez problēmām, viss labi darbojas :)


IlzeP 12.jūnijs, 08:41

Pagaidām lēnuma problēma neesot atrasta...


IlzeP 12.jūnijs, 08:36

Skaisti! Apsveicu!


Ilona_rasa 12.jūnijs, 07:46

Paldies, Marek!


EL 12.jūnijs, 06:57

Putnus pirmais pamanīja A.Kalvāns.


nekovārnis 12.jūnijs, 06:37

Varbūt kārklu raibenis?


OKK 12.jūnijs, 05:28

Kaut gan... Tur nebija arī lielāki?


OKK 12.jūnijs, 05:20

Nebūs Parka vīngliemezis (īstais vīngliemezis) Helix pomatia


OKK 12.jūnijs, 05:06

Varbūt serverim nav ne vainas, bet ir nepietiekams interneta ātrums (kad "turēju" savā laikā uz sava datora DC++ Hubu (Jurmala), bija tā, ka interneta ātrums bija visbūtiskākais.


OKK 12.jūnijs, 04:54

"Njā, tāda sajūta, ka kāds ik pa laikam pieprasa milzīgus apjomus no datubāzes" <<< varbūt DD pastiprināti skatās no citām valstīm (un ir arī, ko redzēt). Es, piemēram, arī pētu Baltkrievijas, Pleskavas apgabala, Kaļiņingradas apgabala, Lietuvas utt. Sarkanās grāmatas datus, bet gandrīz visi ir Adobe Acrobat Reader formātā.


OKK 12.jūnijs, 01:14

Vītolu koksngrauzis, Lamia textor


OKK 12.jūnijs, 01:12

Mazais apiņu šūpotnis, Hepialus lupulinus


CerambyX 12.jūnijs, 00:02

marGinatus


CerambyX 11.jūnijs, 23:59

Varētu būt skābeņu vīgriežu ornamentblakts (Coreus marinatus) - tām lidojumā tiešām uzkrītoši spīd sarkanā mugura. Tiesa varbūt arī kādām vairogblaktīm ir līdzīgi - visas tā rūpīgi lidojumā nav sanācis apskatīt :)


OKK 11.jūnijs, 23:42

Alnis


OKK 11.jūnijs, 23:36

Tas ir, precizējums, - bija brūna blakts, sarkana mugura viņai bija zem spārniem.


OKK 11.jūnijs, 23:34

Daugavas lokos redzēju lielu blakti ar spilgti sarkanu muguru, ko varēja redzēt, kad blakts aizlidoja, nobildēt neizdevās, interesanti, kas tā bija?


CerambyX 11.jūnijs, 23:29

Njā, tāda sajūta, ka kāds ik pa laikam pieprasa milzīgus apjomus no datubāzes, jo citreiz tā šķiet ir pašam izdevies īslaicīgi sabremzēt DD, ja nejauši paprasa novērojumu atlasē kaut ko kas pārsniedz 10 000 ierakstus - kamēr serveri to pieprasījumu 'gremo' tikmēr neko citu ar atvērt īsti nevar. Bet nu droši vien, ka kāda cita vaina, protams - taču fakts ir fakts. DD.lv joprojām bremzē... Lielu skaitu novērojumu pievienot pa vakaru nav iespējams. Visu cieņu tiem, kas tomēr cīnās, ir pacietīgi un tomēr ziņo kādus blakšu novērojumus :)


Laimeslācis 11.jūnijs, 23:15

Jā, DD ļoti grūti pievienot novērojumus, komentārus, pāršķirt lapas, pievienot sugu nosaukumus, u.c. Jebkura darbība brīžiem sabremzējas uz dažām minūtēm.


Laimeslācis 11.jūnijs, 22:43

:) Tomēr ir - Paldies!


Fuatra 11.jūnijs, 22:06

paldies


Vīksna 11.jūnijs, 21:53

Nav tik daudz laika, lai stundu gaidītu pievienot 2 novērojumus.


Vīksna 11.jūnijs, 21:44

11 jūnijā tīģeru sīkstenes ap 100 šajā vietā saaugušas.


felsi 11.jūnijs, 21:03

Super! Paldies Ivar, Tava modrā acs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


IevaM 11.jūnijs, 20:55

Jā, dziedātājs


Martins 11.jūnijs, 20:37

Jā, Haemopis. Otra tik liela dēle LV ir tikai medicīnas dēle, bet tā labi atšķiras ar gareniskām oranžbrūnām līnijām un punktiņiem uz muguras.


Martins 11.jūnijs, 20:29

Ir pareizi - pUella


dziedava 11.jūnijs, 18:29

Sveicu!


Ivars L. 11.jūnijs, 18:22

Vai tomēr Pycnoporellus fulgens?


Ivars L. 11.jūnijs, 18:21

Ju-hū! Dabas muzeja speciāliste Diāna Meijere apstiprināja - jauna suga Latvijas piepju sarakstā! :)


Briza 11.jūnijs, 17:27

Luzula pilosa


Briza 11.jūnijs, 17:24

Carex sylvatica


nekovārnis 11.jūnijs, 17:18

Drīzāk kāda Amara ģints skrejvabole.


sandis 11.jūnijs, 17:11

Paldies, Laima! Arī dabā jau pa gabalu to BE uz augšu uzrauto nobeigumu skaidri varēja dzirdēt.


CerambyX 11.jūnijs, 17:00

Vai arī C.gypsophilae - sarkanās joslas mala tāda nelīdzena, zobaina. Bet tur vēl kādas līdzīgas sugas - varētu būt, ka šajā foto visas detaļas saskatīt nevarēs, lai sugu noteiktu.


nekovārnis 11.jūnijs, 16:55

Lapgrauzis Chrysolina sp. Iespejams Chrysolina kuesteri.


nekovārnis 11.jūnijs, 16:46

Manuprāt tomēr parastā zilenīša mātīte


IlzeP 11.jūnijs, 16:19

Tik traki nevarētu būt, ka "server has gone away", bet bremzējas briesmīgi, tikko rakstīju Sandim, ka katra sugas nomaiņa aizņem 2 min

Pēdējie komentāri rakstiem
Laimeslācis 14-Jun-2019, 17:41

Trāpījies redzēt tādas melnas, spīdīgas - bez apsarmes, bet sarkanas un baltas, gan nekad. Uzejot melnās vienmēr prātā radies jautājums - vai tā būtu kāda cita suga, pasuga, vai vēl kas? Interesants pētījums!


forelljjanka 14-Jun-2019, 15:51

Vectētiņ,vectētiņ,kas tās par ogām? Mellenes! Bet kāpēc viņas ir sarkanas? Tāpēc,ka viņas ir zaļas!!! :DD


OKK 11-Jun-2019, 00:03

Atvainojos, man ir ieplānots kas cits...


Sintija Martinsone 7-Jun-2019, 10:45

Poikāna kungs, šī monitoringa programma ir absolūti iekļaujoša - es priecājos par dalībniekiem ar jebkuru orientāciju. Pēc Jūsu komentāra laika redzu arī to, ka Jūsu personība ir ideāli piemērota putnu uzskaitēm. Esiet laipni aicin   (..)


OKK 7-Jun-2019, 04:25

3. bildē Sintija Martinsone izkatās ir mainījusi savu orientāciju fizioloģiskā līmenī, bet, varbūt tur ir kļūda?


OKK 7-Jun-2019, 03:23

Lūdzu, papildini zivju sarakstu : Kaze https://www.latvijasdaba.lv/zivis/pelecus-cultratus-l/


IlzeP 6-Jun-2019, 22:34

Mēģināšu rīt noskaidrot. Man arī bremzējas.


Arnis2 6-Jun-2019, 21:43

Man tas pats, Uģi. Viss stipri bremzējas.


CerambyX 6-Jun-2019, 20:59

Vai man vienīgajam pēdējā laikā Dabasdati mēdz diezgan iebremzēt? Bilžu ielāde, sugu nomaiņa etc. diezgan ievelkas - ja 3 novērojumi, tad jau nekas, bet ja 30 tad minūtes mierīgi kļūst arī par >1h...


dziedava 25-May-2019, 07:38

Marek, tas gan lieliski, ka ir publiska iespēja jebkuram pievienoties pamācīties, ko es noteikti kādreiz gribētu izmantot. Šobrīd gan viss saplānots teju pa stundām, bet ļoti ceru, ka šī nebūs vienīgā tāda iespēja, varbūt citugad. :   (..)


nekovārnis 24-May-2019, 19:42

Ja nu kāds vēl grib pievienoties mazai kukaiņu un nekukaiņu meklētāju grupiņai, tad rīt 9:36 atiet vilciens uz Garkalni. Ja viss būs kā plānots tad atpakaļ no Krievupes stacijas, tā kā turp-atpakaļ biļeti vislabāk pirkt līdz Krievup   (..)


IlzeP 24-May-2019, 13:05

Attiecībā uz afalīnu, kas nesen bija novērota ar ādas bojājumiem, ir saņemts šāds komentārs no Prof. h. c. Dr. Ursulas Zībertes (Ursula Siebert, Director of Institute, Diplomate of European College of Zoological Medicine (Wildlife Populati   (..)


nekovārnis 21-May-2019, 23:00

Ak jā, bez mārīšzirnekļa vēl jau arī jāsameklē tauriņi - zeltlapu resngalvītis un agrais samtenis:)


nekovārnis 21-May-2019, 22:56

Turpinot par gada kukaiņiem vai šoreiz konkrēti par gada bezmugrkaulnieku mārīšzirnekli. Pēdējais laiks to meklēt! Ir doma šo sestdien braukt uz Garkalni un no turienes virzīties uz Vangažu-Krievupes pusi. Laika prognozes šobrīd labas u   (..)


Ilmārs Tīrmanis 21-May-2019, 10:50

!!!


anthicus 20-May-2019, 13:52

1. fotogrāfijā - izcili noformēta entomoloģiska kolekcija!


Liepzieds 20-May-2019, 10:38

Ļoti vērtīgi par to, kā noteikt pīlēnu vecumu! Liels paldies! :)


CerambyX 17-May-2019, 16:41

Jā, novērojumus no agrākiem gadiem noteikti ir vērts pievienot - kopējā datu/novērojumu apkopojumā bez šaubām noderēs. Nu un 2011-2012. gadi jau nemaz pat 'tik seni' nav - liela varbūtība, ka tās atradnes joprojām ir aktuālas un to pa   (..)


Mimi Serada 17-May-2019, 12:09

Paldies, Uģi, būs ko meklēt vasara! Blaktis ir skaistas, man ir bildes no 2011-2012 g., vai ir vērts reģistrēt tās Dabasdatos?


dekants 16-May-2019, 10:47

Paldies, Antra! Šis ir vērtīgi - gan pīļu vecuma noteikšana, gan arī lieliski video atrasti :)


Vīksna 16-May-2019, 00:45

Par Uģa darbaspējām piekrītu.Rakstu gan,tikai daļu izlasīju,droši vien brīvdienās līdz beigām tikšu.Žēl, ka maz laika bildēt, darbā jāvergo.Pat nobildēto pus aizmigusi DD lieku.


Mareks Kilups 15-May-2019, 22:15

Uģa darbaspējas ir kautkāds dabas fenomens.


Aceralba 14-May-2019, 22:20

Labprāt būtu ziņojusi par jāņogu raibeni biežāk, bet tā arī tikai vienreiz pa visu 2018.gadu laimējās to redzēt - kaut kā tas manos maršrutos vairāk nerādījās. Piemēram, acaino raibeni gan varēja redzēt katru (saulaino) dienu, ar   (..)


nekovārnis 14-May-2019, 19:11

Superīgs raksts! Paldies! Interesanti, ka sarkanblakts vēl nav ieziņota no Šlīteres :D Patiešām, ir kur rakt :)


CerambyX 14-May-2019, 08:22

Pamatā jā - no augšas pietiek, jo vairums blakšu ir tomēr tādi visai saplacināti objekti ar, bieži vien, sugām raksturīgu rakstu ķermeņa virspusē un, piemēram, sānu skats visbiežāk neko daudz jaunu neatklāj. Blaktis gan ir kustīgas   (..)


Carum carvi 14-May-2019, 07:07

Vai ir kādas īpašas rekomendācijas blakšu fotografēšanā - pietiek ar skatu no augšas?


Divpēdis 13-May-2019, 18:37

Tā ir, kā Sintija saka. Kad rādīju tauriņu grāmatu māsīcai ar atzīmētajiem LV tauriņiem, vislielākais pārsteigums viņai bija par jāņogu raibeni - un tādi tiešām ir arī pie mums? Plašāk laikam tas "sīļa efekts" parastās publi   (..)


kamene 13-May-2019, 10:56

Piekrītu. Pirms Dabasdatiem es arī nebiju ievērojusi šādu tauriņu. Bet čemurziežu dižtauriņu atceros jau no bērnības.


Siona 12-May-2019, 07:57

Pilnīgi piekrītu, ka šis tauriņš ir maz zināma suga plašākai sabiedrībai. No tiem lielajiem tauriņiem cilvēki zina balteņus, acaino raibeni un tad ir vienkārši raibie tauriņi.Kad skolēni skatās bildes, vienmēr ir pārsteigti, cik i   (..)


IlzeP 7-May-2019, 11:08

Tas, ka suga bieži sastopama, nebūt nenozīmē, ka neinteresanta! Pie tam jāņogu raibenis, neskatoties uz biežo sastopamību, manuprāt, ir tāda plašākai sabiedrībai maz zināma suga - labs objekts, lai ieinteresētu tauriņu vērošanai. Ar   (..)


OKK 7-May-2019, 10:13

Bet, no "zinātnes viedokļa", būtu interesanti uzzināt par kaut ko patiešām interesatu - par " ļoti retu, vēl neatrastu Latvijas faunai un it kā izmirušu sugu" sastopamību Latvijā, piemēram, par iespējamajām dižās briežvaboles, laimi   (..)


OKK 7-May-2019, 09:30

Tur ir tā, ka "pievērst sabiedrības uzmanību" Latvijā diezgan bieži sastopamām sugām, (stap citu, šīs sugas, ir veidojušās miljoniem gadu), saistīt ar Latvijas 100gadi neredzēju jēgu, tāpēc tolaik baigi izņirgājos.


Grislis 27-Apr-2019, 21:15

Es domāju, ka Gada simboli jau patiešām vairāk tiek izvēlēti ar domu iepazīstināt cilvēkus ar kādu konkrētu sugu vai sugām, aicināt ieskatīties vairāk dabā un pamanīt to, ko agrāk varbūt neievēroja. Vismaz attiecībā uz madarām   (..)


CerambyX 23-Apr-2019, 09:00

Nu es droši vien te varētu komentēt vismazāk, jo nu mans jāņogu raibeņa pārskats vēl tikai smagi top grūtās mokās un līdz ar to es esmu viens no tiem sliktajiem, kas nav šo atgriezenisko saiti pagaidām nodrošinājis. Bet tomēr - Juli   (..)


dziedava 23-Apr-2019, 04:50

Kristap, neiet runa par to, vai izziņot simbolus, protams, ka vajag! Bet, JA ziņojumā ir aicinājums ziņot Dabasdatos, tad prasītos saprast, kāpēc vajag ziņot un VAI būs atgriezeniskā saite. T.sk., vai ziņotās Gada sugas tiks iespēju rob   (..)


kvilks 23-Apr-2019, 00:07

Liekas, ka jau iepriekš kaut kur esmu to teicis, bet droši vien nav slikti atkārtoties - domāju, ka Gada simbolu izvirzīšanas svarīgākais mērķis ir informēt plašāku sabiedrību par kādu aktuālu jautājumu - klimata pārmaiņām, dabas   (..)


dziedava 22-Apr-2019, 12:46

Paldies, Renāte, gluži ar varu jau apkopot mani neviens nespieda. :)) Bet fakts, ka man vienai visu apkopot nav īpaši pareizi galvenokārt dēļ zinātniskā aspekta - sugas jau izsludina un (nez kāpēc) aicina ziņot biedrības, taču vai tās   (..)


meža_meita 21-Apr-2019, 20:48

Julita malacis! No malas gan žēl Julitas - izsludinātāji tikai izmanto DD gada simbolu ziņošanai, bet beigu beigās Julita visu apkopo.


W 21-Apr-2019, 19:37

Paldies! Ļoti motivējoši:)


Laimeslācis 18-Apr-2019, 22:10

Prieks par paveikto! Interesanti redzēt un salīdzināt kā veicies. Man personīgi ar gada simboliem veicās tik, cik izdevās tos satikt, speciāli nemeklēju. Ja paveicās, izmantoju izdevību un ieziņoju. Nebija laika un iedvesmas arī pētīt   (..)


Wiesturs 16-Apr-2019, 19:03

Labāk par vēlu, nekā nekad :) Ņemot vērā, ka man stāv virkne DD nesaliktu un pat neapstrādātu dažādu kukaiņu, gk. naktstauriņu bilžu/novērojumu par pēdējiem 3 gadiem, viens nedaudz vēlāk ieziņots un nepieskaitīts raibenis ir dzī   (..)


dziedava 16-Apr-2019, 10:40

Ļoti atvainojos Viesturiem! V. Vintuļa jāņogu raibeņa novērojumi bija pieklīduši pie V. Vīganta. Nu tas ir labots. Tabulā ieviesta arī viena papildus aile ar novērojumu ar foto skaitiem. Izlabota arī lielā koptabula. Viestur (Vintuli) -   (..)


kamene 16-Apr-2019, 10:30

Interesants un vispusīgs apkopojums! Speciāli neiespringu uz simboliem, ja neskaita baltsamtīti, bet diezgan daudz ir sanācis Baltsamtīte gan pamaz, jo ganos pa austrumdaļu, bet kopējā karte ir vērtīgs papildinājums šīs sugas izplatības   (..)


Wiesturs 15-Apr-2019, 23:07

Jauks raksts! Vienīgi esmu kaut kur pazudis jāņogu raibeņa sakarā. Pat ja divus novērojumus manā dārzā (aprīlī un jūnijā) skaita kā vienu vietu, sanāk 7, reāli - 8 :)


felsi 15-Apr-2019, 23:06

Labs raksts ar stimlējošu efektu!


Ilona_rasa 14-Apr-2019, 23:48

Paldies Julitai!


pustumsa 14-Apr-2019, 21:29

Brīnišķīgi! Prieks par padarīto simtgades gadā!! Tā turpināt!!


putnologs 10-Apr-2019, 10:16

Voldemār, būtu lietderīgi, ja Tu attēlos vai zīmējumos parādītu, kā atšķirt mūsu "parastās" ganībērces un taigas ērci no šai rakstā minētajām pļavērcēm


kaarlisfrei 9-Apr-2019, 07:37

Poikāna kungs, protams, centrāltirgū krekls ar Donaldu Daku būs lētāks!


OKK 5-Apr-2019, 01:30

Tik lēti???


IlzeP 4-Apr-2019, 14:38

Ir precizēta informācija par kreklu cenām - lūdzu skatīties rakstā!


PruseBaiba 2-Apr-2019, 14:37

Paldies par ziņu. Par pamatu sekosim Kultūrvēsturisko novadu kartei. Pašreiz komentārā nav iespējams pievienot kartes attēlu, tādēļ nosūtu linkus, kurā atspoguļoti kultūrvēsturiskie novadi (Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale). Uzska   (..)


alisija220alisija0alise 2-Apr-2019, 08:13

Mums arī ir pļavās kaut kāda strīpaina ērce. Pati neesmu bijusi, bet kad būšu, nofotografēšu, vai palūgšu citus to izdarīt.


dziedava 1-Apr-2019, 21:12

P.S. Minētajā linkā neizdodas atrast, kur būtu redzams sadalījums, kas ietilpst Jūsu domātajā Latgalē un Vidzemē. Ja Rīga ietilpst Vidzemē, tad, acīmredzot, nav domāti plānošanas reģioni, kas redzami te: http://www.varam.gov.lv/lat/d   (..)


dziedava 1-Apr-2019, 21:05

Paldies! Vai minētajā laikā pievienotajiem novērojumiem jābūt šīgada redzējumam vai der arī senāki dati?


PruseBaiba 1-Apr-2019, 20:42

Paldies Julita Kluša par jautājumu. Jā, Rīga šajā konkursa izpratnē skaitās Vidzemes novada teritorijā. Papildu informācija par novadiem: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/?doc=13065 Balvas tiks pasniegtas 3 kategorijās: p   (..)


Vīksna 31-Mar-2019, 19:41

Paldies par skaidrojumu ! Jāpaskatās, varbūt vēl kāda cita ērce trāpās.


dziedava 29-Mar-2019, 17:32

Ja šo konkursu uztvert nopietni, tad tomēr derētu precizēt, kas domāts ar Vidzemi un Latgali. Piemēram, Rīga šī konkursa izpratnē skaitās Vidzeme vai nē? Ir tak reģionu izpratne un seno novadu izpratne - tas itin nemaz nav viennozīmīgi   (..)


patigunta 25-Mar-2019, 01:14

Sauszemes cūkām patīk arī peldēt. Pati novēroju - https://dabasdati.lv/lv/observation/tfbkgm6h59ijc9fuml1tm2gl83/ Atceros - ruksis palēkdamies skraidīja pa seklumu, tad iepeldēja tālu jūrā, līdz palika melna muguras strīpa, tad paz   (..)


goba 22-Mar-2019, 17:37

Vai jūs spējat iztēloties kaut vienu nebiologu, kurš ieraudzījis delfīnu (jebkādu) teiktu- "Re kur jūras cūka peld!"? :D

Aicinājums ziņot par neparastas krāsas melleņu, brūkleņu un zileņu ogām (2)

Strādājot pēcdoktorantūras pētniecības projektā "Melleņu Vaccinium ģints ģenētisko resursu izpēte Latvijā", konstatēju, ka gan mellenēm, gan brūklenēm, gan zilenēm bez klasiskās ogu krāsas iespējamas formas ar baltām ogām. To izlasīju poļu zinātnieku 1976. gada publikācijā. Viņi minēja arī mellenes ar rozā, melnām un zaļganas krāsas ogām. Pēc tam parunājos ar lietuviešiem, [...]

Piekrastē ligzdojošo putnu monitorings: pirmā gada rezultāti (3)

Dabas aizsardzības pārvalde 2018. gadā sāka īstenot jaunu projektu – piekrastē ligzdojošo putnu monitoringu. Šā monitoringa mērķis ir iegūt datus par populācijas lieluma pārmaiņām tām sugām, par kurām netiek iegūti dati citos ligzdojošo putnu fona monitoringos. Iegūtā informācija būs būtisks atbalsts lēmumu pieņemšanā dažādās dabas aizsardzības jomās. Tā palīdzēs argumentēti pamatot piekrastes putnu aizsardzības pasākumus. Lielā [...]

Redzēji pīlēnus? Nosaki vecumu! (2)

Portāls Dabasdati.lv par 2008.-2018. gadu glabā 1389 pīļu novērojumus ar statusu "Nesen šķīlušies mazuļi vai vecāki ar mazuļiem (RM)". Gandrīz puse (48%) ziņojumu ir par meža pīli (1. att.). Nākamās biežāk ziņotās sugas ir lielā gaura (20,3%), gaigala (16,8%) un Sāmsalas pīle (9,5% ziņojumu). Seko krīklis (2%), cekulpīle (2%) un brūnkaklis (1%). Mazāk par 1% [...]

Blaktīm pa pēdām (13)

Portāls Dabasdati.lv nenoliedzami ir viens no pēdējās desmitgades veiksmīgākajiem dabas pētniecības projektiem Latvijā (pat neskatoties uz lielākiem un mazākiem trūkumiem, bet nu... neviens jau mēs neesam ideāls!), kas kalpo kā lieliska platforma kur pētniekiem, dabas aizsardzības speciālistiem u.c. nozares vadošajiem prātiem beidzot ir tā lieliskā iespēja satikties ar aktīvajiem dabas vērotājiem un citiem entuziastiem. Tieši [...]

Jāņogu raibenis - Gada Kukainis 2018. Atskats un pārdomas. (11)

  2018. gads jau sen kā aizgājis, un varētu teikt, ka par tik senām lietām vairs nav ko daudz runāt, jo ir taču 2019. gads ar jauniem notikumiem, jauniem piedzīvojumiem un jauniem izaicinājumiem! Taču, spriežot pēc Dabasdati.lv lasītāju intereses, ir atsevišķi 2018. gada notikumi, pie kuriem acīmredzot ir tomēr vērts atgriezties, jo ne viss ir ticis [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums 2019 (janvāris-marts)

Lielākais pārsteigums dabas vērotājiem gada sākumā bija delfīni – Rīgas līcī pie Mangaļsalas atpeldējušās afalīnas, ko pirmās ieraudzīja Ilze Bojāre un Ieva Mārdega 16. februārī. Afalīnām Dabasdatos bija veltīts atsevišķs raksts. Tradicionāli ziemas sezonai gada pirmajā ceturksnī pirmajās divās vietās pēc novērojumu skaita bija putni un zīdītāji – ziemā aktīvās dzīvnieku grupas (infografika raksta beigās). 455 [...]

Gada simboli 2018 Dabasdatos (15)

Tā kā 2019. gada aktīvā sezona dabā jau sākusies pilnā sparā, pēdējais laiks atskatīties, kā Dabasdatos veicies pagājušā gadā izziņotajiem Gada simboliem. Gada dzīvnieks – vāvere Sciurus vulgaris. Foto: Viktors Ivanovs 2018. gadā Dabasdatos kā Gada sugas tika izziņotas: vāvere Sciurus vulgaris, pļavu tilbīte Tringa totanus, simtkāji Chilopoda, jāņogu raibenis Polygonia c-album, parastais ozols Quercus robur, madaras [...]

Pērc kreklu un atbalsti putnu tiešraides! (3)

Latvijas Dabas fonds jau astoto gadu nodrošina tiešraides no aizsargājamo putnu sugu ligzdām. Šogad tiks rādītas septiņas ligzdas – jūras ērgļu, zivjērgļu, melno stārķu un citu. Šādā apjomā un tehniskajā kvalitātē tiešraides iespējams nodrošināt tikai pateicoties ziedotāju atbalstam. Tāpēc Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar SIA "Motacilla" ir radījuši īpašus kreklus ar tiešraižu varoņu – zivjērgļu [...]

2019. gada pavasara ērces (3)

Latvijā ir zināmas astoņas ganībērču Ixodes ģints sugas. 2018. gadā atklāta jauna suga Ixodes acuminatus. Divas ganībērces – suņa ērce Ixodes ricinus un taigas ērce Ixodes persulcatus ir galvenās dažādu slimību ierosinātāju (ērču encefalīta vīrusa, Laima boreliozes baktērijas Borrelia burgdorferi, ērlihiozes baktērijas Erlichia sp., Q-drudža baktērijas Coxiella burnetii, babesiozes mikrosporīdijas Babesia sp.) pārnesējas dzīvniekiem [...]

Iznācis jaunais žurnāla “Putni dabā” numurs

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir izdevusi jauno "Putni dabā" numuru, kura vāku rotā 2019. gada varone – mežirbe. Žurnālā var lasīt par to, kā putnam sokas, kur to atrast un kā atpazīt, kā arī par to, ko šogad plānots paveikt, lai to aizsargātu. Šajā numurā atskatāmies uz 2018. gada putnu uzskaitēm: ligzdojošo putnu monitoringā skaita pārmaiņas analizētas [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2019
© dabasdati.lv
Saglabāts