Aktīvie lietotāji: 79 Šodien ievadītie novērojumi: 11 Kopējais novērojumu skaits: 578817
Tu neesi reģistrējies
Pēdējie novērojumi
Peļu klijāns Buteo buteo
14-Jul-2018, SA Travel
Niedru lija Circus aeruginosus
14-Jul-2018, SA Travel
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
14-Jul-2018, SA Travel
Krusta zirneklis Araneus diadematus
16-Jul-2018, Dita1997
Sirsenis Vespa crabro
15-Jul-2018, lolitapetkevica
Baltais ragansviests Fuligo candida
15-Jul-2018, lolitapetkevica
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
15-Jul-2018, lolitapetkevica
Ievu ordeņpūcīte Catocala fulminea
15-Jul-2018, Rallus
15-Jul-2018, Vīksna
15-Jul-2018, Vīksna
15-Jul-2018, lolitapetkevica
15-Jul-2018, Igors
14-Jul-2018, Igors
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
14-Jul-2018, Igors
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Jul-2018, Igors
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
14-Jul-2018, Igors
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-Jul-2018, Igors
14-Jul-2018, Igors
11-Jul-2018, felsi
Mērkaziņa Gallinago gallinago
13-Jul-2018, Igors
Brūnā čakste Lanius collurio
11-Jun-2017, hannesp
Viršu zilenītis (nenoteikts) Plebeius argus/idas
10-Jul-2018, felsi
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
10-Jul-2018, felsi
Gugatnis Calidris pugnax
13-Jul-2018, Igors
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
10-Jul-2018, felsi
Lauku cīrulis Alauda arvensis
10-Jun-2017, hannesp
Ķīvīte Vanellus vanellus
10-Jun-2017, hannesp
Meža pīle Anas platyrhynchos
10-Jun-2017, hannesp
Upes tārtiņš Charadrius dubius
10-Jun-2017, hannesp
Pelēkais strazds Turdus pilaris
10-Jun-2017, hannesp
Pelēkā vārna Corvus cornix
10-Jun-2017, hannesp
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
10-Jun-2017, hannesp
Žubīte Fringilla coelebs
10-Jun-2017, hannesp
Baltais stārķis Ciconia ciconia
10-Jun-2017, hannesp
10-Jul-2018, felsi
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
10-Jul-2018, felsi
Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis
13-Jul-2018, Igors
10-Jul-2018, felsi
Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp.
15-Jul-2018, lolitapetkevica
Meža tilbīte Tringa ochropus
13-Jul-2018, Igors
10-Jul-2018, felsi
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2017, hannesp
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-Jun-2017, hannesp
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
10-Jun-2017, hannesp
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
10-Jun-2017, hannesp
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
10-Jun-2017, hannesp
Grieze Crex crex
10-Jun-2017, hannesp
Dzeguze Cuculus canorus
10-Jun-2017, hannesp
Melnais meža strazds Turdus merula
10-Jun-2017, hannesp
Sloka Scolopax rusticola
10-Jun-2017, hannesp
Meža pūce Strix aluco
10-Jul-2018, felsi
Purva tilbīte Tringa glareola
13-Jul-2018, Igors
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
10-Jul-2018, felsi
Pļavu tilbīte Tringa totanus
13-Jul-2018, Igors
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2017, hannesp
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
10-Jun-2017, hannesp
Meža tilbīte Tringa ochropus
10-Jun-2017, hannesp
Kārklu ķauķis Locustella naevia
10-Jun-2017, hannesp
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
10-Jun-2017, hannesp
Grieze Crex crex
10-Jun-2017, hannesp
Dzeguze Cuculus canorus
10-Jun-2017, hannesp
Paipala Coturnix coturnix
10-Jun-2017, hannesp
Sloka Scolopax rusticola
10-Jun-2017, hannesp
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
10-Jun-2017, hannesp
10-Jul-2018, felsi
Meža pūce Strix aluco
15-Jul-2018, Daknis
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
13-Jul-2018, Igors
Gandreņu zilenītis Eumedonia eumedon
10-Jul-2018, felsi
10-Jul-2018, felsi
Lielā tilbīte Tringa nebularia
13-Jul-2018, Igors
10-Jul-2018, felsi
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
10-Jul-2018, felsi
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2017, hannesp
Ķīvīte Vanellus vanellus
10-Jun-2017, hannesp
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
10-Jun-2017, hannesp
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
10-Jun-2017, hannesp
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
10-Jun-2017, hannesp
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
10-Jun-2017, hannesp
Pelēkā vārna Corvus cornix
10-Jun-2017, hannesp
Grieze Crex crex
10-Jun-2017, hannesp
Svīre Apus apus
10-Jun-2017, hannesp
Dzeguze Cuculus canorus
10-Jun-2017, hannesp
Paipala Coturnix coturnix
10-Jun-2017, hannesp
Melnais meža strazds Turdus merula
10-Jun-2017, hannesp
Sloka Scolopax rusticola
10-Jun-2017, hannesp
Baltais stārķis Ciconia ciconia
10-Jun-2017, hannesp
10-Jul-2018, felsi
Melnais zīriņš Chlidonias niger
13-Jul-2018, Igors
Kāļu baltenis Pieris napi
10-Jul-2018, felsi
Ziemeļu madara Galium boreale
10-Jul-2018, felsi
10-Jul-2018, felsi
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
13-Jul-2018, Igors
Četrjoslu koksngrauzis Leptura quadrifasciata
10-Jul-2018, felsi
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
10-Jul-2018, felsi
Parastā apse Populus tremula
15-Jul-2018, AAvj
Lakstīgala Luscinia luscinia
10-Jun-2017, hannesp
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
10-Jun-2017, hannesp
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
10-Jun-2017, hannesp
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
10-Jun-2017, hannesp
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
10-Jun-2017, hannesp
Plukšķis Turdus iliacus
10-Jun-2017, hannesp
Niedru lija Circus aeruginosus
10-Jun-2017, hannesp
Žagata Pica pica
10-Jun-2017, hannesp
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
10-Jun-2017, hannesp
Kovārnis Corvus monedula
10-Jun-2017, hannesp
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
10-Jun-2017, hannesp
Mājas čurkste Delichon urbicum
10-Jun-2017, hannesp
Zaļžubīte Chloris chloris
10-Jun-2017, hannesp
Pelēkais strazds Turdus pilaris
10-Jun-2017, hannesp
Pelēkā vārna Corvus cornix
10-Jun-2017, hannesp
Svīre Apus apus
10-Jun-2017, hannesp
Dzeguze Cuculus canorus
10-Jun-2017, hannesp
Žubīte Fringilla coelebs
10-Jun-2017, hannesp
Melnais meža strazds Turdus merula
10-Jun-2017, hannesp
Lielais dumpis Botaurus stellaris
10-Jun-2017, hannesp
Paceplītis Troglodytes troglodytes
10-Jun-2017, hannesp
Vītītis Phylloscopus trochilus
10-Jun-2017, hannesp
Baltā cielava Motacilla alba
10-Jun-2017, hannesp
11-Jul-2018, marsons
Purva dzeltenis Colias palaeno
10-Jul-2018, felsi
10-Jul-2018, felsi
Zileņu zilenītis Plebeius optilete
10-Jul-2018, felsi
11-Jul-2018, marsons
Viršu zilenītis (nenoteikts) Plebeius argus/idas
10-Jul-2018, felsi
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
10-Jul-2018, felsi
Laucis Fulica atra
14-Jul-2018, fotonieks
10-Jul-2018, felsi
Platlapu pulkstenīte Campanula latifolia
15-Jul-2018, marsons
Meža balodis Columba oenas
10-Jun-2017, hannesp
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-Jun-2017, hannesp
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
10-Jun-2017, hannesp
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
10-Jun-2017, hannesp
Vālodze Oriolus oriolus
10-Jun-2017, hannesp
Dārza ķauķis Sylvia borin
10-Jun-2017, hannesp
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
10-Jun-2017, hannesp
Žubīte Fringilla coelebs
10-Jun-2017, hannesp
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
10-Jun-2017, hannesp
Melnais meža strazds Turdus merula
10-Jun-2017, hannesp
Lauku balodis Columba palumbus
10-Jun-2017, hannesp
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
10-Jun-2017, hannesp
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
10-Jun-2017, hannesp
Kamolainā pulkstenīte Campanula glomerata
11-Jul-2018, marsons
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
11-Jul-2018, marsons
15-Jul-2018, Vīksna
15-Jul-2018, Vīksna
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
15-Jul-2018, marsons
15-Jul-2018, Vīksna
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
15-Jul-2018, marsons
15-Jul-2018, Vīksna
Lielā ezerspāre Orthetrum cancellatum
15-Jul-2018, marsons
Smiltāju pērkonamoliņš Anthyllis arenaria
15-Jul-2018, marsons
Raibspārnu smiltājsisenis Oedipoda caerulescens
15-Jul-2018, marsons
Jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus
15-Jul-2018, marsons
Brūnā čakste Lanius collurio
15-Jul-2018, Rallus
Zaļžubīte Chloris chloris
15-Jul-2018, Rallus
15-Jul-2018, Vīksna
15-Jul-2018, Vīksna
15-Jul-2018, marsons
Ziedmuša Leucozona laternaria Leucozona laternaria
15-Jul-2018, Vīksna
15-Jul-2018, Vīksna
Zivju gārnis Ardea cinerea
15-Jul-2018, Ara
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
15-Jul-2018, W
Ziedmuša Leucozona glaucia Leucozona glaucia
15-Jul-2018, Vīksna
Parastā cietpiepe Phellinus igniarius
15-Jul-2018, W
Dzelkņmuša (nenoteikta) Stratiomyidae sp.
15-Jul-2018, Vīksna
Ziedmuša Sericomyia lappona Sericomyia lappona
15-Jul-2018, Vīksna
Ziedmuša Sericomyia silentis Sericomyia silentis
15-Jul-2018, Vīksna
15-Jul-2018, W
15-Jul-2018, W
15-Jul-2018, E L Jenots
Ziemeļu madara Galium boreale
15-Jul-2018, Māra5
Jūras zīriņš Sterna paradisaea
15-Jul-2018, Ilona_rasa
15-Jul-2018, Ara
Sīlis Garrulus glandarius
15-Jul-2018, Aceralba
Parastā zeltene Lysimachia vulgaris
15-Jul-2018, Aceralba
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jul-2018, Aceralba
Vāvere Sciurus vulgaris
15-Jul-2018, Aceralba
Čemurainā čemurene Polyporus umbellatus
15-Jul-2018, Aceralba
15-Jul-2018, Aceralba
Lauka skrejvabole Carabus cancellatus
15-Jul-2018, Aceralba
Meža bambals Anoplotrupes stercorosus
15-Jul-2018, Aceralba
Mainīgā kaussēne Peziza varia
15-Jul-2018, W
Brūnais mēnestiņsprīžmetis Selenia tetralunaria
15-Jul-2018, Rallus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Jul-2018, Aceralba
Ziedmuša Volucella zonaria Volucella zonaria
15-Jul-2018, ekologs
Mizložņa Certhia familiaris
15-Jul-2018, Aceralba
15-Jul-2018, Vīksna
Meža avene Rubus idaeus
15-Jul-2018, Aceralba
Iepelēkais līkvēderis Eulithis pyropata
27-Jun-2018, Rallus
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
15-Jul-2018, Vīksna
Parastā varde Rana temporaria
15-Jul-2018, Aceralba
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
15-Jul-2018, Vīksna
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
15-Jul-2018, Ilona_rasa
15-Jul-2018, Vīksna
Madaru līkvēderis Gandaritis pyraliata
15-Jul-2018, Rallus
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
15-Jul-2018, Vīksna
Tīruma blaktene Ononis arvensis
15-Jul-2018, Aceralba
Parastais silsamtenis Hipparchia semele
15-Jul-2018, Ilona_rasa
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
15-Jul-2018, Vīksna
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
15-Jul-2018, Vīksna
Ievu ordeņpūcīte Catocala fulminea
15-Jul-2018, Vīksna
15-Jul-2018, Vīksna
15-Jul-2018, Aceralba
Parastā klajumspāre Sympetrum vulgatum
15-Jul-2018, Mari
Dzeltenā klajumspāre Sympetrum flaveolum
15-Jul-2018, Mari
Riteņu vītene Marasmius rotula
15-Jul-2018, W
Melnā klajumspāre Sympetrum danae
15-Jul-2018, Mari
Gaišzilā krāšņspāre Coenagrion puella
15-Jul-2018, Mari
Tumšā kātiņpiepe Polyporus melanopus
15-Jul-2018, W
Gartaustu sviļņpūcīte Polypogon tentacularius
20-Jun-2018, Rallus
Govju diždundurs Tabanus bovinus
13-Jul-2018, Ilona_rasa
Vistu vanags Accipiter gentilis
15-Jul-2018, mazais_ezis
Lauku piekūns Falco tinnunculus
15-Jul-2018, mazais_ezis
15-Jul-2018, mazais_ezis
Purva sārmene Stachys palustris
15-Jul-2018, W
15-Jul-2018, W
Četrjoslu koksngrauzis Leptura quadrifasciata
13-Jul-2018, Ilona_rasa
12-Jul-2018, picapica
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
14-Jun-2018, picapica
Baltā madara Galium album
15-Jul-2018, W
15-Jun-2018, picapica
Balodeņu pūcīte Trachea atriplicis
14-Jul-2018, Rallus
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
13-Jul-2018, Ilona_rasa
Ravenela mutīne Mutinus ravenelii
15-Jul-2018, W
Sūnu eokronarcija Eocronartium muscicola
15-Jul-2018, W
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
13-Jul-2018, Ilona_rasa
15-Jul-2018, Rallus
Krauķis Corvus frugilegus
30-Jun-2018, picapica
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
13-Jul-2018, Ilona_rasa
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-Jun-2018, picapica
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Jun-2018, picapica
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Jun-2018, picapica
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
13-Jul-2018, Ilona_rasa
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Jun-2018, picapica
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
13-Jul-2018, Ilona_rasa
Brūnā čakste Lanius collurio
30-Jun-2018, picapica
13-Jul-2018, Ilona_rasa
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Jun-2018, picapica
Ķīvīte Vanellus vanellus
29-Jun-2018, picapica
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
29-Jun-2018, picapica
Milzu cietpiepe Phellinus populicola
15-Jul-2018, roosaluristaja
Jūras žagata Haematopus ostralegus
28-Jun-2018, picapica
Parastais ozols Quercus robur
15-Jul-2018, roosaluristaja
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
14-Jul-2018, picapica
14-Jul-2018, picapica
Parastais ozols Quercus robur
15-Jul-2018, roosaluristaja
15-Jul-2018, elinazalite
Vālīšu staipeknis Lycopodium clavatum
15-Jul-2018, IevaM
8-Jul-2018, picapica
8-Jul-2018, picapica
8-Jul-2018, picapica
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
8-Jul-2018, picapica
Mērkaziņa Gallinago gallinago
15-Jul-2018, Arnis2
8-Jul-2018, picapica
Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp.
8-Jul-2018, picapica
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
8-Jul-2018, picapica
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
14-Jul-2018, Arnis2
Ozolu zefīrs Favonius quercus
8-Jul-2018, picapica
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
8-Jul-2018, picapica
Laucis Fulica atra
14-Jul-2018, Arnis2
8-Jul-2018, picapica
15-Jul-2018, elinazalite
15-Jul-2018, elinazalite
Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp.
15-Jul-2018, elinazalite
Zaļžubīte Chloris chloris
15-Jul-2018, LailaG
14-Jul-2018, Arnis2
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
14-Jul-2018, Arnis2
Sudrabkaija Larus argentatus
15-Jul-2018, MāraB
Lielais ķīris Larus ridibundus
15-Jul-2018, MāraB
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
15-Jul-2018, MāraB
Dadžu raibenis Vanessa cardui
15-Jul-2018, elinazalite
15-Jul-2018, mazais_ezis
15-Jul-2018, elinazalite
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
15-Jul-2018, elinazalite
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
15-Jul-2018, elinazalite
Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp.
15-Jul-2018, elinazalite
15-Jul-2018, elinazalite
Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp.
15-Jul-2018, elinazalite
15-Jul-2018, elinazalite
12-Jul-2018, Rallus
15-Jul-2018, elinazalite
15-Jul-2018, elinazalite
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-Jul-2018, dekants
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
15-Jul-2018, elinazalite
15-Jul-2018, elinazalite
15-Jul-2018, elinazalite
Astainais zilenītis Everes argiades
15-Jul-2018, elinazalite
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
15-Jul-2018, Rallus
15-Jul-2018, elinazalite
15-Jul-2018, elinazalite
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
15-Jul-2018, elinazalite
Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp.
15-Jul-2018, elinazalite
Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp.
15-Jul-2018, elinazalite
Papuves raibenis Issoria lathonia
15-Jul-2018, elinazalite
Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp.
15-Jul-2018, elinazalite
Viršu zilenītis (nenoteikts) Plebeius argus/idas
15-Jul-2018, elinazalite
Niedru lija Circus aeruginosus
15-Jul-2018, DanaH
Melleņu sviļņpūcīte Hypena crassalis
26-May-2018, Rallus
Mežirbe Tetrastes bonasia
15-Jul-2018, Tringa
15-Jul-2018, Moments.in.Latvia
15-Jul-2018, DanaH
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
15-Jul-2018, DanaH
Tumšbrūnais zilenītis Aricia artaxerxes
15-Jul-2018, Divpēdis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
10-Jun-2017, hannesp
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
10-Jun-2017, hannesp
Žagata Pica pica
10-Jun-2017, hannesp
Kovārnis Corvus monedula
10-Jun-2017, hannesp
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
10-Jun-2017, hannesp
Mājas čurkste Delichon urbicum
10-Jun-2017, hannesp
Dadzītis Carduelis carduelis
10-Jun-2017, hannesp
Dārza ķauķis Sylvia borin
10-Jun-2017, hannesp
Pelēkā vārna Corvus cornix
10-Jun-2017, hannesp
Svīre Apus apus
10-Jun-2017, hannesp
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
10-Jun-2017, hannesp
Peļu klijāns Buteo buteo
10-Jun-2017, hannesp
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
10-Jun-2017, hannesp
Žubīte Fringilla coelebs
10-Jun-2017, hannesp
Melnais meža strazds Turdus merula
10-Jun-2017, hannesp
Bezdelīga Hirundo rustica
10-Jun-2017, hannesp
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
10-Jun-2017, hannesp
Baltais stārķis Ciconia ciconia
10-Jun-2017, hannesp
Baltā cielava Motacilla alba
10-Jun-2017, hannesp
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
10-Jun-2017, hannesp
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
10-Jun-2017, hannesp
Pupuķis Upupa epops
15-Jul-2018, EL
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
15-Jul-2018, Mari
Zaļžubīte Chloris chloris
11-Jul-2018, MāraB
Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp.
15-Jul-2018, Mierss
Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp.
15-Jul-2018, Mierss
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-Jul-2018, MāraB
15-Jul-2018, Mierss
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
15-Jul-2018, elinazalite
15-Jul-2018, Mierss
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
15-Jul-2018, Mierss
Pļavas dzeltenis Colias hyale
15-Jul-2018, Divpēdis
Ozolu zefīrs Favonius quercus
15-Jul-2018, Divpēdis
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
15-Jul-2018, DanaH
15-Jul-2018, Mierss
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
15-Jul-2018, DanaH
Parastais biškrēsliņš Tanacetum vulgare
15-Jul-2018, DanaH
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-Jul-2018, DanaH
Glodene Anguis fragilis
15-Jul-2018, Sandra L.
Trulītis Calidris minuta
15-Jul-2018, Arnis2
Parastais šņibītis Calidris alpina
15-Jul-2018, Arnis2
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
15-Jul-2018, Astrantia
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-Jul-2018, MāraB
Bezdelīga Hirundo rustica
15-Jul-2018, MāraB
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-Jul-2018, MāraB
Vālodze Oriolus oriolus
15-Jul-2018, MāraB
Lielā zīlīte Parus major
15-Jul-2018, MāraB
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
15-Jul-2018, DanaH
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
15-Jul-2018, MāraB
Zivju ērglis Pandion haliaetus
15-Jul-2018, Platacis
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
15-Jul-2018, DanaH
Mazais zīriņš Sternula albifrons
15-Jul-2018, DanaH
Melnais stārķis Ciconia nigra
15-Jul-2018, mazais_ezis
15-Jul-2018, DanaH
Ģirlicis Serinus serinus
15-Jul-2018, DanaH
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
15-Jul-2018, DanaH
Sarkanā klija Milvus milvus
15-Jul-2018, mazais_ezis
Melnais stārķis Ciconia nigra
14-Jul-2018, mazais_ezis
Melnais stārķis Ciconia nigra
14-Jul-2018, mazais_ezis
Zivju ērglis Pandion haliaetus
15-Jul-2018, mazais_ezis
Jūras žagata Haematopus ostralegus
15-Jul-2018, UgisV 2
Pupuķis Upupa epops
15-Jul-2018, EL
Somzīlīte Remiz pendulinus
15-Jul-2018, Platacis
Pēdējās sugu izmaiņas
Kukainis 16-Jul-2018 07:02:36

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Kukainis 16-Jul-2018 06:58:35

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Kukainis 16-Jul-2018 06:49:45

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Kukainis 16-Jul-2018 06:48:56

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Kukainis 16-Jul-2018 06:47:27

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Kukainis 16-Jul-2018 06:46:30

Dižais mājas zirneklis Eratigena atrica (syn. Tegenaria atrica) ->


roosaluristaja 16-Jul-2018 06:40:50

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 16-Jul-2018 06:39:00

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 16-Jul-2018 04:32:44

Sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 15-Jul-2018 23:32:11

Sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 15-Jul-2018 23:30:43

Sēne uz sūnas (nenoteikta) ->


Ivars L. 15-Jul-2018 23:21:42

Smirdīgā baltene Skeletocutis odora ->


nekovārnis 15-Jul-2018 22:46:25

Ziedmuša Leucozona glaucia Leucozona glaucia ->


nekovārnis 15-Jul-2018 22:36:56

Ziedmuša Volucella sp. Volucella sp. ->


IlzeP 15-Jul-2018 22:03:42

Gada staipeknis Lycopodium annotinum ->


IlzeP 15-Jul-2018 21:49:00

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


IlzeP 15-Jul-2018 21:48:22

Ozolu sviļņpūcīte Pechipogo strigilata ->


IlzeP 15-Jul-2018 21:47:33

Gobu astainītis Satyrium w-album ->


W 15-Jul-2018 21:41:49

Milnene (nenoteikta) Cordyceps sp. ->


IlzeP 15-Jul-2018 20:50:40

Dzeltenais līkvēderis Eulithis mellinata ->


W 15-Jul-2018 20:19:20

Kātiņpiepe (nenoteikta) Polyporus sp. ->


IlzeP 15-Jul-2018 19:44:26

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


felsi 15-Jul-2018 16:53:59

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Moments.in.Latvia 15-Jul-2018 16:07:22

Raibspārnu smiltājsisenis Oedipoda caerulescens ->


Blakts 15-Jul-2018 15:45:43

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


IlzeP 15-Jul-2018 15:37:40

Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia ->


Divpēdis 15-Jul-2018 15:36:40

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


IlzeP 15-Jul-2018 15:32:39

Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia ->


IlzeP 15-Jul-2018 15:29:33

Vīru dzegužpuķe Orchis mascula ->


IlzeP 15-Jul-2018 15:20:33

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Martins 15-Jul-2018 10:10:22

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Bekuvecis 15-Jul-2018 08:21:31

Beka (nenoteikta) ->


IlzeP 15-Jul-2018 08:10:44

Nezināms ->


roosaluristaja 15-Jul-2018 07:23:52

Nezināms ->


roosaluristaja 15-Jul-2018 06:36:09

Sēne (nenoteikta) ->


Liepzieds 14-Jul-2018 22:42:35

Nezināms ->


nekovārnis 14-Jul-2018 20:21:26

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 14-Jul-2018 20:18:36

Skujkoku sarkanais koksngrauzis Leptura rubra ->


roosaluristaja 14-Jul-2018 16:48:24

Nezināms ->


nekovārnis 14-Jul-2018 16:46:27

Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata ->


dziedava 14-Jul-2018 14:24:01

Nezināms ->


dziedava 14-Jul-2018 14:19:59

Nezināms ->


dziedava 14-Jul-2018 13:54:51

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 14-Jul-2018 13:54:12

Nezināms ->


Matrus 14-Jul-2018 13:36:09

Mazā sarkanace Erythromma viridulum ->


Fuatra 14-Jul-2018 10:48:00

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Fuatra 14-Jul-2018 10:43:42

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Fuatra 14-Jul-2018 10:42:49

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 14-Jul-2018 10:34:10

Sfings (nenoteikts) Sphingidae sp. ->


Fuatra 14-Jul-2018 10:33:41

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Fuatra 14-Jul-2018 10:31:02

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Fuatra 14-Jul-2018 10:27:20

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Fuatra 14-Jul-2018 10:20:09

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


Fuatra 14-Jul-2018 10:18:01

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Fuatra 14-Jul-2018 10:13:34

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


benito 14-Jul-2018 08:54:06

Mazais mēslu zilenītis Pseudophilotes vicrama ->


Bekuvecis 14-Jul-2018 07:26:15

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


benito 14-Jul-2018 01:22:00

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


benito 14-Jul-2018 01:19:25

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


sandis 14-Jul-2018 01:10:19

Viršu zilenītis (nenoteikts) Plebeius argus/idas ->


sandis 14-Jul-2018 01:03:35

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


sandis 14-Jul-2018 01:02:21

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


sandis 14-Jul-2018 00:32:13

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 14-Jul-2018 00:01:37

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 14-Jul-2018 00:00:41

Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion ->


Tauriņu Vērošana 14-Jul-2018 00:00:35

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Ilona_rasa 13-Jul-2018 23:55:44

Mazais skābeņu zeltainītis Lycaena hippothoe ->


benito 13-Jul-2018 23:46:19

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Rallus 13-Jul-2018 23:45:16

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Rallus 13-Jul-2018 23:43:35

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


Blakts 13-Jul-2018 22:59:54

Koku laupītājblakts (nenoteikta) Anthocoridae sp. ->


nekovārnis 13-Jul-2018 22:35:04

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 13-Jul-2018 22:22:09

Kukainis (nenoteikts) ->


IevaM 13-Jul-2018 22:19:31

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 13-Jul-2018 22:16:20

Krabjzirneklis (nenoteikts) Thomisidae sp. ->


nekovārnis 13-Jul-2018 22:13:48

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Wiesturs 13-Jul-2018 22:12:21

Sikspārnis (nenoteikts) Vespertilionidae sp. ->


nekovārnis 13-Jul-2018 22:12:09

Nezināms ->


nekovārnis 13-Jul-2018 22:10:09

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 13-Jul-2018 22:09:29

Sfings (nenoteikts) Sphingidae sp. ->


nekovārnis 13-Jul-2018 21:54:52

Nezināms ->


roosaluristaja 13-Jul-2018 21:53:59

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 13-Jul-2018 21:53:38

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Bekuvecis 13-Jul-2018 21:36:57

Sēne (nenoteikta) ->


nekovārnis 13-Jul-2018 21:33:34

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 13-Jul-2018 21:32:13

Nezināms ->


nekovārnis 13-Jul-2018 21:23:27

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


nekovārnis 13-Jul-2018 21:12:55

Kukainis (nenoteikts) ->


roosaluristaja 13-Jul-2018 20:50:19

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ilona_rasa 13-Jul-2018 20:29:43

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Fuatra 13-Jul-2018 20:17:51

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Ilona_rasa 13-Jul-2018 19:54:10

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Ilona_rasa 13-Jul-2018 19:46:22

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Fuatra 13-Jul-2018 17:29:08

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


kapso 13-Jul-2018 17:08:33

Asais dadzis (asā usne) Cirsium vulgare ->


W 13-Jul-2018 16:34:46

Sūna (nenoteikta) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 15:49:24

Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 15:26:27

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 15:25:35

Dzeltenis (nenoteikts) Colias sp. ->


dziedava 13-Jul-2018 14:01:36

Kukainis (nenoteikts) ->


dziedava 13-Jul-2018 13:54:15

Sūna (nenoteikta) ->


roosaluristaja 13-Jul-2018 13:09:34

Nezināms ->


roosaluristaja 13-Jul-2018 13:02:00

Nezināms ->


roosaluristaja 13-Jul-2018 12:58:59

Nezināms ->


IlzeP 13-Jul-2018 11:58:44

Spīgulīte (nenoteikta) Psathyrella sp. ->


IlzeP 13-Jul-2018 11:51:58

Kazrožu sfings Deilephila elpenor ->


IlzeP 13-Jul-2018 11:50:02

Nezināms ->


IlzeP 13-Jul-2018 11:48:57

Nezināms ->


IlzeP 13-Jul-2018 11:48:29

Nezināms ->


IlzeP 13-Jul-2018 11:45:41

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


dziedava 13-Jul-2018 11:07:30

Zarainā gļotsēne Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa ->


Martins 13-Jul-2018 10:51:50

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:50:23

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:49:30

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:48:21

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:47:50

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:47:31

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:47:10

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:46:12

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:44:49

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:44:11

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:43:37

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:43:09

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:42:10

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:41:50

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:41:08

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:39:29

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:37:12

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:35:31

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:34:23

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 13-Jul-2018 10:33:15

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:45:35

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:45:05

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:44:51

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:44:34

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:43:05

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:42:44

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:42:32

Lielais viršu zilenītis Plebeius idas ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:42:13

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:42:04

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:41:25

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:41:17

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:41:05

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:40:54

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:40:42

Viršu zilenītis (nenoteikts) Plebeius argus/idas ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:40:23

Tumšbrūnais zilenītis Aricia artaxerxes ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:40:12

Lielais viršu zilenītis Plebeius idas ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:30:25

Kāpostu baltenis Pieris brassicae ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:30:22

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:30:16

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:29:44

Brūnvālīšu raibenis Brenthis ino ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:29:19

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:29:12

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:29:06

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:28:56

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:28:51

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:24:44

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:24:33

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:24:15

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:24:10

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:24:00

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:23:22

Pļavas vēršacītis Maniola jurtina ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:22:58

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:22:44

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:22:40

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:22:24

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:22:10

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:22:01

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:21:42

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:21:37

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:21:21

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:21:14

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:20:51

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:20:30

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:20:18

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:18:31

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:15:22

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:15:16

Brūndzeltenais pļavas resngalvītis Thymelicus sylvestris ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:14:56

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:14:41

Brūndzeltenais pļavas resngalvītis Thymelicus sylvestris ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:14:27

Parastais zilenītis Polyommatus icarus ->


Tauriņu Vērošana 13-Jul-2018 00:14:22

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


felsi 13-Jul-2018 00:05:20

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Blakts 12-Jul-2018 23:56:55

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 12-Jul-2018 23:56:38

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 12-Jul-2018 23:55:56

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 12-Jul-2018 23:55:31

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


Blakts 12-Jul-2018 23:52:53

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


nekovārnis 12-Jul-2018 22:59:50

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Fuatra 12-Jul-2018 22:59:22

Gandrene (nenoteikta) Geranium sp. ->


roosaluristaja 12-Jul-2018 22:56:28

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Vīksna 12-Jul-2018 22:54:23

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 12-Jul-2018 22:48:06

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Fuatra 12-Jul-2018 22:34:10

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


lolitapetkevica 12-Jul-2018 20:39:46

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
W 16.jūlijs, 07:34

Paldies! Prieks!


Arnis2 16.jūlijs, 06:02

Paldies! Liekas, ka vismaz putnu liste noteikti papildināsies .Lai veicas!


roosaluristaja 16.jūlijs, 04:34

Domāju, ka sēne šī tomēr nav, cik nu mobilā ekrānā var redzēt.


felsi 15.jūlijs, 23:28

Tomēr paldies Ivar! Kamēr atkal piesitīšu aci uz piepēm un sēnēm...


Ivars L. 15.jūlijs, 23:25

Vai tik nebūs pavisam jauniņa čemurainā kātiņpiepe Polyporus umbellatus.


Ivars L. 15.jūlijs, 23:21

Nav par ko, Inguna, vēl jo vairāk, ka pats neesmu pārliecināts.:) Papētot vairāk, gala versija tomēr būs Antrodia serialis - svaiga un klājeniska, tāpēc nedaudz līdzinās baltenei, tomēr augšana stumbra zāģējuma vietā vairāk raksturīga šai antrodijai nevis baltenei. Atvainojos par maldīgo versiju.


marsons 15.jūlijs, 22:55

Paldies!


marsons 15.jūlijs, 22:54

Paldies!


marsons 15.jūlijs, 22:53

Paldies, ne prātā nebija nācis, ka tas ir tauriņš


marsons 15.jūlijs, 22:48

Es esmu diezgan ziņkārīgs un zinātkārs, tāpēc mani "sp." un " nenoteikts" kā gala slēdziens nemaz nesajūsmina....


lolitapetkevica 15.jūlijs, 22:45

Putnu sugas ir maz ,tikai 43. Jānoņem nost ūdensputni,jo tos esmu bildējusi vai Alaukstā,vai Gaujā,vai dēla dīķos :):) Cinīšos, katru gadu ūdens putns ir tikai viens - stārķis,kurš neatlaidīgi cenšās izēst mana dīķīša zivteles :):)Bet es esmu priecīga,jo tiku pie burvīgas tuvplānu fotosesijas!!! Cinīšu putnu kolekcijā pagaidām ir kādi 35!!! 'Šogad bija neticams strazdu apciemojums,nemaz nezināju ,ka Latvijā viņu ir tik daudz zortes!!!Un visi ligzdoja,vēl joprojām sila strazds ar visu savu saimi apkārt lidinās,un barojās.Laikam vienīgais kas izpalika bija zemes strazds :):):) Arī plēsējputni...līdz šim visus saucu par peļu vanadziņiem,bet nu jau sanāk skaista kolekcija,ar visu mazo ērgli,fantastika!!! Tagad sāksies karstās dienas,man atvaļinājums,ļoti ceru savu kolekciju papildināt ar jauniem eksemplāriem!!!!:):):)


fotonieks 15.jūlijs, 22:23

Paldies par precizējumu.


felsi 15.jūlijs, 22:00

Paldies Ivar!


felsi 15.jūlijs, 21:55

Paldies!


IlzeP 15.jūlijs, 21:48

Ceru, ka nekļūdos - man arī vairāk pēc zefīra izskatās, tādēļ nomainīju


IlzeP 15.jūlijs, 21:43

Vai Volucella zonaria jāievieš datu bāzē (nav ar kādu sinonīmu)?


ekologs 15.jūlijs, 20:36

Paldies! Tā arī nodomāju, bet sugu noteicējā "Volucella zonaria" neatradu.


Divpēdis 15.jūlijs, 20:34

uz ceļa Lielais meža raibenis, otrā bildē... visticamāk, arī;)


Divpēdis 15.jūlijs, 20:30

man izskatās, ka labās ūsas pati spicīte ir dzeltena - tad sanāk brūndzeltenais:)


Divpēdis 15.jūlijs, 20:25

visticamāk, pļavas vēršacītis


CerambyX 15.jūlijs, 20:24

Baigi jau neko daudz saskatīt nevar :) Visticamāk, ka būs vien raibspārnu smiltājsisenis (Oedipoda caerulescens), bet zilspārnu smiltājsisenis (Sphingonotus caeruleus) diezgan līdzīgs - zilā pakaļspārna krāsojumu, kas abām sugām ir atšķirīgs, šajos attēlos īsti saprast nevar.


Divpēdis 15.jūlijs, 20:23

papuves raibenis:)


CerambyX 15.jūlijs, 20:21

Jā, noteikti Volucella zonaria


CerambyX 15.jūlijs, 20:20

Gartaustu sviļņpūcīte


Divpēdis 15.jūlijs, 20:19

vairāk pēc ozolu zefīra izskatās;)


ekologs 15.jūlijs, 20:18

Vairāk izskatās pēc ziedmušas "Volucella zonaria" nekā "Volucella inanis". Vai ir kādi komentāri?


W 15.jūlijs, 20:17

Paldies!


CerambyX 15.jūlijs, 20:17

Madaru līkvēderis


roosaluristaja 15.jūlijs, 20:03

Polyporus badius šī noteikti nav. Krāsa galīgi netabilst. Manuprāt varētu būt Polyporus melanopus.


forelljjanka 15.jūlijs, 18:47

Tas ir zeltainītis,izskatās ,ka parastais.;)


W 15.jūlijs, 18:35

Paldies!


Moments.in.Latvia 15.jūlijs, 18:30

Vai kāds varētu palīdzēt noteikt sugu?


LailaG 15.jūlijs, 18:19

Varbūt gāršas samtenis?


Ivars L. 15.jūlijs, 18:13

Varētu būt arī smirdīgā baltene Skeletocutis odora.


Arnis2 15.jūlijs, 18:13

Un cik no tiem ir putnu?


Ivars L. 15.jūlijs, 18:09

Man arī izskatās, ka varētu būt Rhodonia placenta.


lolitapetkevica 15.jūlijs, 17:30

Pēc DD tabulas ir 186sugas(tie ir gan tārpiņi,gan vabolītes ,gan dīķa iemītnieki ,putniņi utt.)Sava veida mans zinātniskais pētījums !!!:):):) Bet kādi 20 jānoņem nost,tie ir iemūžināti ne "Cinīšu" sētā :) Vēl mazliet ir jāpamedī,un tad jau tuvošos mērķim lieliem soļiem!!! :):):)


Arnis2 15.jūlijs, 17:19

''vēlos atstāt mazbērniem grāmatu,ar bužuku un kustoņu apkopojumu,kuri mitinās mūsu lauku sētā - Cinīšos!!!'' Šī gan ir laba ideja. Kaut kas līdzīgs kā putnu skaitīšana dārzā. Ja iespējams, cik tad kustonīšu sugu uz šo brīdi ir saskaitīts Cinīšos?


felsi 15.jūlijs, 16:52

Paldies, briežu jumtenes tur apkārtnē bija daudz!


felsi 15.jūlijs, 16:48

Paldies Uldi! Apskatījos internetā, līdzīga.


IlzeP 15.jūlijs, 15:37

Neuzziedējušu (nevar redzēt putekšņmaciņus) mainu uz nenoteiktu naktsvijoli, ja vien novērotājai nav pārliecinošu argumentu.


IlzeP 15.jūlijs, 15:35

Valdas Baroniņas komentārs: "Izskatās pēc no dārza izbēgušas neļķītes, Dianthus arenarius zieds tāds vairāk šķelts un aug izteiktā pudurītī. Bet var jau būt mainīgs tas ziediņš..."


IlzeP 15.jūlijs, 15:33

Zaļziedu naktsvijole, noteica Valda Baroniņa (pēc attēliem).


IlzeP 15.jūlijs, 15:29

Šī ir Fuksa dzegužpirkstīte (pēc attēla noteica Valda Baroniņa).


lolitapetkevica 15.jūlijs, 15:19

Cien.Agri Poikān,paldies par ,Jūsu, izteikto konstruktīvo kritiku! Veidot mājas lapas ir mans tiešais darbs. Esmu diplomēta šajā jomā.Paldies par ieteikumu,noteikti pienāks brīdis kad to izdarīšu! Brīdi,kad iemūžināšu vienradzi,primāri noteikti to ievietošu DD,jo esmu kļuvusi par šī projekta fani,un tik drīz izstāties neplānoju. Par katru savu ziņojumu atbildu 100%,jo vienmēr pievienoju fotogrāfiju,vai vairākas.Tātad mani novērojumi ir neapšaubāmi! Jā,atzīstu,ka ne vienmēr norādu laiku,un skaitu,bet man ,kā amatierim svarīga ir bilde ,un nosaukums. DD mērķī ir definēts: "...izglītot sabiedrību un veicināt tās dialogu ar zinātniekiem un dabas aizsardzības speciālistiem." Paldies DD,jo nekad dzīvē nebiju tik cītīgi pievērsusies kustoņiem,kā no brīža,kad sāku iesniegt savas fotogrāfijas šajā projektā,un esmu jau iekritusi azartā... :):)Caur visu šo,neapšaubāmi vienlīdz izglītojos Dabas zinātņu lauciņā! Tātad DD izvirzītais mērķis darbojās! Ikviens konstruktīvs dialogs,ir svarīgs sadarbības instruments.Un arī šis DD definētais mērķis šobrīd darbojās!:) Cie.,Agri Poikān. Ja ,Jums ,ir kāda izstrādāta metode,ko pielietojiet pie katras sīko pļavas kustoņu skaitīšanas,lūdzu padalieties.Labprāt arī izmantotu ,lai turpmāk iesniegtu kvalitatīvākus novērojumus! Līdz šim zināju tikai vienu,ko franču okeanogrāfs Žaks Īvs Kusto veica Meksikā,Tikikakas ezerā,kurā viņš neredzēja nevienu zivi,tikai vardulēnu burzmu. Viņa komanda ar sietiem ierobežoja noteiktu H2O tilpumu ezerā,un katru verdulēnu aiz kājām skaitīja:)Saskaitīja ,un pareizināja ar visu ezera H2O tilpumu,tādējādi izrēķinot cik vardulēni mitinās ezerā!:):):) Domāju,ka rezultāts arī bija aptuvens:) Paldies,vēlreiz,par ,Jūsu,izteikto viedokli,jo katrs dialogs ir svarīgs!!!:)


IlzeP 15.jūlijs, 15:17

Par šo jau ir daudz spriests, un man arvien vairāk liekas, ka būs jāievieš iespēja ziņot bez skaita (par to ļoti šaubījos). Esmu no tiem, kas pēc noklusējuma ielikto "1" nespēj "izskipot", un daudzu īpatņu gadījumā rakstu aptuvenu skaita vērtējumu, nevis atstāju "1". Daž'kārt vērtējums ir ļoti lielā amplitūdā. Kā jau agrāk rakstīju, neesmu ziņojusi konkrētus novērojumus tādēļ, ka neatceros/netiku aplēsusi skaitu. Gadījumos, kad sugu nosaku vēlāk pēc attēla, gan šāda aplēse nav iespējama, piemēram, nezinu, cik no visiem lidojušajiem raibeņiem, kurus dabā nepazinu, bija tieši konkrētā suga. Tad nekas cits neatliek, kā to vieninieku atstāt (ja nobildēti 2 šīs sugas tauriņi - divnieku, u.t.t.). Piepēm, piemēram, skaitu kokus, uz kurām aug, un piezīmēs ierakstu "skaitīti koki". Bet redzu, ka ļoti daudzi to vieninieku saprot kā "neskaitīts". Īsti labi tas nav, jo tas cipars tālāk aiziet kā skaits (piem., aizsargājamām sugām, kuru datus nododam "Ozolam". Līdz ar to labāk būs ieviest iespēju "neskaīits".


Laimeslācis 15.jūlijs, 13:56

Paldies, Julia, par novērtējumu un atzinību! Prieks censties!!! :))


Laimeslācis 15.jūlijs, 13:51

Paldies, Mārtiņ, par noteikšanu un skaidrojumu! Šie bija interesanti, noturēju par jātnieciņiem. Vēlreiz apmeklēt šo vietu sanāks tikai pēc kādas nedēļas. :)


CerambyX 15.jūlijs, 13:42

N.ulmi jau gan nebūs. Starp citu kādam ir varbūt info par to kad ir pēdējais N.ulmi atradums Latvijā?


Fuatra 15.jūlijs, 11:28

šķiet, ka melnais meža strazds


Sancho 15.jūlijs, 10:55

Vietējā vaniļa...


Sancho 15.jūlijs, 10:53

Jā, tās cefalantēras tai rajonā arī aug, samērā daudz taču tikai tur...


Martins 15.jūlijs, 10:13

Šī tomēr ir vabole - koksngrauzis. Izskatās jau frīkaini un līdzīgs plēvspārņiem, bet tomēr vabole. Man pašlaik nav noteicēja pie rokas, bet vajadzētu vēl pārbaudīt vai nav otra Necydalis suga.


Bekuvecis 15.jūlijs, 08:09

Ļoooti šaubos, ka treknā augsnē. Droši vien uz augsnē slēptas koksnes. Un tādā gadījuma tā ir briežu jumtene (Pluteus cervinus), biežas sugas diezgan reta krāsu forma (tik neitrāli pelēka).


dziedava 15.jūlijs, 08:08

Lielisks novērojums, kurā sabildētas daudzas iespējami svarīgās detaļas! :)


nekovārnis 15.jūlijs, 07:35

Agri, "mazie brūnie koksngrauži pļavā" nav saskaitāms lielums, ja vien uzskaiti neveic eksperts pēc zinātniskas metodikas. Uzbrauciens Lolitai par "personīgo mājaslapu" drīzāk būtu adresējams pašam autoram, Dabasdati nav tā vieta kur štīmī sarakstīt citus lietotājus aizskarošas muļķības!


Aceralba 15.jūlijs, 07:25

Paldies!


roosaluristaja 15.jūlijs, 07:18

Iespējams sārtā mīkstpiepe (Rhodonia placenta)


dziedava 15.jūlijs, 07:12

Skaits jānorāda saprāta robežās. Pirmkārt jau vienkāršs lietotājs nevar apgalvot (un tas viņam NAV jāspēj), ka precīzi spēs noteikt sugu visiem pļavā redzētajiem īpatņiem, arī tiem, kas nav fotogrāfijā un kam sugu nav apstiprinājis speciālists. Līdz ar to nav iespējams uzņemties atbildību, ka tiešām pļavā bija 127, ne vairāk un ne mazāk, tieši šīs sugas īpatņu. Vienīgais, ko var - skaitu norādīt tādu, cik redzams fotogrāfijā, ja to apstiprinājis kukaiņu speciālists. Bet gadījumā, ja kukaiņu ir daudz, tad norādītais skaits 1 vai 2 vairs nav būtisks un neko daudz par populāciju neliecina. Standarta versijā DD "1" uztveru kā "vismaz viens". Varbūt varētu ieviest precizējošu lauciņu, kurā uzrādītos, ka nav norādīts precīzs skaits, bet tikai fiksēta esamība - bet to šobrīd nezinu, kā īsti realizēt, turklāt pieņemu, ka to "1" standartā arī citi uztver kā "vismaz viens". Protams, der uzklausīt arī citu viedokli; šai gadījumā īpaši arī kukaiņu speciālista viedokli. Bet ja parastu lietotāju spiedīs skaitīt 100 grūti nosakāmus kukaiņus pļavā, tad novērojumu vnk NEBŪS, un no tā neiegūs neviens - ne zinātnieks, ne savas lauku sētas sugu pētnieks.


OKK 15.jūlijs, 02:16

Lolita Petkēviča, savu sapni DD varēsiet īstenot, bet savu sapni arī var īstenot, atverot savu personīgo mājaslapu un ,tad, liekat ko gribat un kā gribat, to taču neviens jums neaizliedz. Lieciet kaut Vienradža bildi. Bet, izmantojot DD, jums ir jānorāda skaits, cik Vienradžus redzējāt....


OKK 15.jūlijs, 02:10

Atvainojos par skarbajiem vārdiem, bet DD ir NOPIETNS ZINĀTNISKS projekts, kurā jānorāda (starp citu, neviens nevienu ar varu nespiež tajā piedalīties) gan novēroto īpatņu skaits, gan jāpievieno reāls attēls, gan jāraksta reāls novērojuma laiks (gads, mēnesis, diena), bet - ja nav attēls - jāapraksta novērotais objekts. Bilde nav obligāta tikai pētniekiem, kuri sevi ir pierādījuši sugu noteikšanā (Piem. I. Šulcs, U. Piterāns, M. Strazds. Riževa utt.)


OKK 15.jūlijs, 01:56

Savādi lasīt no DD admiņa (Julitas Klušas), kura apgalvo, ka nav vajadzīgs vai nav svarīgi norādīt novēroto sugu īpatņu skaitu DD novērojumos! Kāds, manuprāt, dabūjis saulesdūrienu un viņam ir laiks atpūsties no DD admiņu grūtā amata...


Laimeslācis 14.jūlijs, 23:28

Dadžu raibenis :)


felsi 14.jūlijs, 22:23

Paldies Julita, ļoti līdzīga!


dziedava 14.jūlijs, 22:13

Varētu būt kāda molīzija, varbūt Mollisia cinerea, kas gan pārsvarā augot uz lapu koku kritalām, bet gadoties arī skujkoki..


W 14.jūlijs, 21:37

Paldies!


Divpēdis 14.jūlijs, 21:04

Paldies visiem, kuri piedalījās mana peļu klijāna pētīšanā:)


lolitapetkevica 14.jūlijs, 20:02

Julita,sirsnīgs paldies par atbalstu!!!!:)


dziedava 14.jūlijs, 19:51

Lolita - manuprāt, pilnīgi loģiska un pamatota rīcība - neskaitīt un pat nesaspringt uz minimālo patiesību, kas redzama foto - nedomāju, ka šādi kukaiņi, kas ir lielā skaitā sastopami, jel kādu interesē tādās detaļās, vai foto bija redzams viens vai divi, un cik tieši bija pļavā - tad jau jāveic nopietns un laikietilpīgs pētījums, ja kādu tas tiešām interesētu. :)


lolitapetkevica 14.jūlijs, 19:06

Konkrēta skaitļa iegūšanai man noteikti vairākas dienas paietu,tāpēc atstāju to vieninieciņu :):) Tas tāpat kā ar bitēm,kamenēm...sēž uz katra zieda,pilns dārzs un pļava,jābūt izcilam matemātiķim lai visus saskaitītu,es noteikti tāda nēesmu...:):) Piezīmēs precizēju ,kāds ir patiesais stāvoklis no mana skatu punkta :):) Man svarīgs ir kustonīša nosaukums,jo vēlos atstāt mazbērniem grāmatu,ar bužuku un kustoņu apkopojumu,kuri mitinās mūsu lauku sētā - Cinīšos!!! Paldies ,Jums,gudrās galvas,kas palīdz man pietuvināt sapni !!!!!


Ilona_rasa 14.jūlijs, 18:04

Paldies!


benito 14.jūlijs, 11:43

Paldies, nekad nevaru šitos tauriņus atšķirt!


Fuatra 14.jūlijs, 10:35

tie kas uz zieda tā kā brūndzeltenie, bet pielido melnūsainais


Laimeslācis 14.jūlijs, 09:36

Ups! Salabošu! Paldies! :)


OKK 14.jūlijs, 00:52

Julita, saki, lai ieliek...


Briza 14.jūlijs, 00:49

Aiviekstes palienē šogad tūkstošiem gladiolu, tās neliku kā novērojumus DD, bet tikai šo vienu "balto zvirbuli":)


OKK 14.jūlijs, 00:44

Vienkārši neesmu redzējis pat vienu, bet te - vesela pļava! Kaut gan, latvijasdaba.lv rakstīts, ka uz Latvijas rietumiem kļūst ļoti reta


OKK 14.jūlijs, 00:41

Poņjal, ņi durak! Bet tad būtu jāliek vēl visu pārējo j. g. novērojums, jo - skaits...


dziedava 14.jūlijs, 00:38

Nu un tāpēc arī skaits ir norādīts kā 1!


OKK 14.jūlijs, 00:37

Protams, sapratu, ka viens balts eksemplārs, bet piezīmēs tas jau ir uzrakstīts


dziedava 14.jūlijs, 00:36

Agri, tur taču skaidri rakstīts - VIENS augs balts. Šis ir baltā (nevis visu) auga novērojums.


OKK 14.jūlijs, 00:29

Novērojumā redzami 2, bet, ja "visa pļava pilna", tad kāpēc "Skaits 1"?


OKK 14.jūlijs, 00:26

Vai tad šis nav interesants novērojums? Rets augs un vēl ar baltiem ziediem


OKK 14.jūlijs, 00:24

Ja "bagātīgā jumstiņu gladiolu pļavā", tad kāpēc skaits "1"? Tas taču ir būtiski, vai pļavā aug 1000 vai 1 augs...


lolitapetkevica 14.jūlijs, 00:08

Paldies!!!


lolitapetkevica 14.jūlijs, 00:06

Paldies!!!


Tauriņu Vērošana 14.jūlijs, 00:01

Bez apakšpuses attēla 'neizdomāt'.


Tauriņu Vērošana 14.jūlijs, 00:01

Viss pareizi.


Tauriņu Vērošana 14.jūlijs, 00:01

Labajā augšējā stūrī gan iesprucis vīķu zilenīša foto :)


Ilona_rasa 13.jūlijs, 23:55

Paldies!


Laimeslācis 13.jūlijs, 23:44

Šis būs parastais zeltainītis :)


CerambyX 13.jūlijs, 22:42

Varētu būt, ka datums neprecīzs - no šīs vietas ziņotie vīķu un gandreņu zilenīši arī attēlos bija priekš 12. jūlij aizdomīgi svaigi... Ja tā, tad būtu vēlams tad precizēt visiem pēdējiem novērojumiem datumus, lai 'nelec' ārā starp citiem novērojumiem datu atlasē u.c.


Aleksandra 13.jūlijs, 22:30

Paldies, Ieva!


Aleksandra 13.jūlijs, 22:29

Paldies, Marek!


IevaM 13.jūlijs, 22:21

Noras


Laimeslācis 13.jūlijs, 22:18

Pāaldies! :)


Wiesturs 13.jūlijs, 22:10

Īpatnējs novērojums, jo dienas laikā sikspārņus ļoti reti gadās redzēt lidojam. Migas sikspārņi netaisa, drīzāk tiešām varbūt bija ļoti izslāpis un meklēja ūdeni agrāk zināmā vietā, kur bija pieradis padzerties.


nekovārnis 13.jūlijs, 22:09

Līdzīgs brūnā lācīša kāpuram, bet šobrīd, vasaras vidū, tiem tā kā nevajadzētu rāpot.


Ilona_rasa 13.jūlijs, 22:00

Paldies!


OKK 13.jūlijs, 21:58

Linu krāšņpūcīte Autographa gamma


Vīksna 13.jūlijs, 21:48

Paldies !


Vīksna 13.jūlijs, 21:45

Paldies !


Vīksna 13.jūlijs, 21:44

Paldies ! Vēl švaki ar sēnēm, arī laika bija maz.


lolitapetkevica 13.jūlijs, 21:32

Liels paldies!!!:)


lolitapetkevica 13.jūlijs, 21:07

Laikam jau kautkādi koksnes grauži.Šajā laikā ļoti daudz,visa pļava pilna.


lolitapetkevica 13.jūlijs, 20:51

Paldies!!!


Laimeslācis 13.jūlijs, 20:23

Man arī vēl ir neliela čupiņa ar nesakārtotiem tauriņiem, bet iekritu azartā - spāru noteikšanā - traki labs treniņš. :) Paldies Mārtiņam par noteicēju - labs! :)


Laimeslācis 13.jūlijs, 20:19

Šī ir kāda no klajumspārēm, izslēdzot sarkano, melno un dzelteno … varbūt parastā :)


Laimeslācis 13.jūlijs, 19:52

Lielā ezerspāre :)


dziedava 13.jūlijs, 19:47

Paldies!


Ilona_rasa 13.jūlijs, 19:46

Paldies, Laima! Kaut gan man ir grāmata, neatliek spēka noteikšanai, jo puse vakara paiet, kamēr mēģinu atkost safotografētos tauriņus :))


Laimeslācis 13.jūlijs, 19:38

Zilās platkājspāres puisis :) Paplatināti kāju stilbi ar melnu līniju, dubulta melnā plecu līnija.


IlzeP 13.jūlijs, 19:09

Vai noteicu pareizi?


kapso 13.jūlijs, 18:54

Paldies! Nu man ir abi-mazais un lielais nātru raibenis


kapso 13.jūlijs, 17:07

Paldies, tātad cirtainais dzelksnis, tikai neprotu izlabot.....


pustumsa 13.jūlijs, 17:01

Paldies par precizējumu!


roosaluristaja 13.jūlijs, 16:53

Jā, mazulis. Mežirbes ir putni, kuru mazuļi visagrāk sāk lidot.


dziedava 13.jūlijs, 16:43

Paldies! Redzamais arī būtu mazulis nevis pieaugusi mātīte?


W 13.jūlijs, 16:35

Paldies!


roosaluristaja 13.jūlijs, 16:31

Te var likt RM. Mežirbes ir nomietnieciski putni un šie cāļi pārāk tālu no dzimšanas vietas nevar būt aizklīduši.


dziedava 13.jūlijs, 16:09

Vēlreiz paldies! :)


Tauriņu Vērošana 13.jūlijs, 15:57

Sk. šo foto: http://content32-foto.inbox.lv/albums/c/cerambyx/C/Nymxan.jpg


dziedava 13.jūlijs, 15:56

Paldies! :) Pēc kādām pazīmēm tad var pateikt, ka šis ir augļkoku, ja kājas (vienīgā pazīme, ko zinu) neredz?


Tauriņu Vērošana 13.jūlijs, 15:52

Kukaiņu latviskos nosaukumus nevajadzētu uztvert pārāk burtiski - īpaši, ja tajā ir apslēpta kāda norāde uz barības augiem. Var atbilst patiesībai (īpaši ja suga ir izteikts monofāgs), bet - var arī atbilst tikai daļēji (kā tas visbiežāk ir) vai neatbilst vispār :) Augļkoku raibeņu kāpuri jā - var ēst arī ķiršu, bumbieru lapas, bet tik pat labi arī apšu, blīgznu, varbūt kādu citu kārklu un gobu/vīksnu lapas. Tā ka nav obligāti jābūt apdzīvotu vietu un/vai augļu koku tuvumā.


felsi 13.jūlijs, 15:39

Paldies Julita, tas košums un tie dīvainie zariņi, izjauca padomāšanu!


felsi 13.jūlijs, 15:38

Paldies Julita, tā reti gadās, ka uz vienas kritalas visas stadijas vienā laikā!


felsi 13.jūlijs, 15:36

Paldies Julita, ja būs tuvumā, noteikti to darīšu. Pētot iepriekšējo gadu bildes, rodas iespaids, ka zarainās ir treknākas un īsākas, līdzīgi kā cīsiņi un sardeles.


dziedava 13.jūlijs, 14:00

Tā ir sūna. Šādi vairkurvīši raksturīgi maršancijām Marchantia polymorpha.


dziedava 13.jūlijs, 13:53

Tie vertikālie "plikie zari" ir jauns stāvojums uz augšu, tāds raksturīgs spīdīgajai stāvainei (tāpēc arī tāds nosaukums).


dziedava 13.jūlijs, 13:48

Skaisti cauri visām stadijām un izskatiem :)


roosaluristaja 13.jūlijs, 13:07

Varbūt Rhodonia placenta?


roosaluristaja 13.jūlijs, 13:02

Klimakociste ir piepe, bet šī ir lapiņsēne. Manuprāt varētu būt kāda no sānausēm.


IlzeP 13.jūlijs, 12:31

Ir otrs novērojums, kas dublē šo, tikai ar 1 bildi. Vai otru varu dzēst?


maariite 13.jūlijs, 12:22

Leptoporus mollis


IlzeP 13.jūlijs, 11:59

Bija jau ticis :)


IlzeP 13.jūlijs, 11:59

Pievienoju datu bāzei


dziedava 13.jūlijs, 11:21

Kāda no ūdensgundegām. Varbūt spilvlapu - Ranunculus trichophyllus?


dziedava 13.jūlijs, 11:06

No skata man arī vairāk uz līkzaraino. Bet ar zarainajām būtu jāveic apsekojums - jāpavēro tās attīstība - vai gadījumā nav tā, ka uz vecumu zarainās pārvēršas par līkzarainajām :). Es domāju, ka nē, bet neesmu tā papētījusi, tāpēc nevaru pārliecinoši apgalvot. T.i., būtu kaut kā jāpārliecinās, vērojot procesā, ka līkzarainās uzreiz veidojas līkzarainas, bet zarainās tā arī paliek taisnas līdz mūža beigām. Tas būtu vērtīgs pētījums! :)


Bekuvecis 13.jūlijs, 10:49

Kandola spīgulīte (Psathyrella candolleana). Pati izplatītākā spīgulīte, taču DD sugu listē tas nav. Tādēļ izlaboju uz Psathyrella sp.


Martins 13.jūlijs, 10:45

Tieši tā! :)


Martins 13.jūlijs, 10:40

Ja bilde ir, tad pieliec to, citādi sp. novērojumam visai maza vērtība.


Martins 13.jūlijs, 10:38

Tā ir kāda no dižspārēm Aeshna, bet pēc bildes precīzāk sugu nevarēs noteikt. Ja šādas ādiņas (eksuvijus) grib noteikt pēc bildēm, tad tā ādiņa ir jānobildē no augšas un apakšas. Tad vairumā gadījumu varēs noteikt.


Martins 13.jūlijs, 10:34

Ļoti vecs eksemplārs - dzeltenās krāsas plankums gandrīz vairs nav redzams.


Laimeslācis 13.jūlijs, 10:07

Jā, 09.06. Izlaboju. Paldies!


roosaluristaja 13.jūlijs, 07:08

Šis manuprāt drīzāk ir cirtainais dzelksnis (Carduus crispus).


OKK 13.jūlijs, 02:00

Tauriņu vērošana, tiksi līdz šim?


Tauriņu Vērošana 13.jūlijs, 00:41

Pirmajā attēlā - lielais atraitnīšu raibenis


Tauriņu Vērošana 13.jūlijs, 00:40

Pietrūkst apakšas foto.


kapso 13.jūlijs, 00:37

Piesaistīja uzmanību garuma dēļ, ap 2 m


Tauriņu Vērošana 13.jūlijs, 00:17

Datums sanāk 9. jūnijs? Tagad tur atzīmējies mēneša periods.


felsi 13.jūlijs, 00:04

Paldies Laimai!


Laimeslācis 12.jūlijs, 23:52

Dzeltenai būtu liels dzeltens plakums uz pakaļspārna. Divkrāsainas kājas vēl ir parastai klajumspārei, vēdera zīmejums arī kā parastai. Es teiktu - parastā klajumspāre. :)


Fuatra 12.jūlijs, 22:58

paldies


Vīksna 12.jūlijs, 22:49

Izskatās kā velnarutku grābeklīte.


FoxPaws 12.jūlijs, 21:38

Paldies!


lolitapetkevica 12.jūlijs, 20:40

Liels paldies!!!


iljazik 12.jūlijs, 20:38

Tas ir mazais madaru sfings (Deilephila porcellus)


lolitapetkevica 12.jūlijs, 20:34

Liels paldies!!!!


LailaG 12.jūlijs, 20:30

Paldies Uldi un Māra!


iljazik 12.jūlijs, 20:29

Es atvainojos, tas ir Skābeņu pelēkpūcīte (Acronicta rumicis)


felsi 12.jūlijs, 20:27

Julitai! Esmu nedaudz apjukusi ar zaraino vai līkzaraino gļotsēni! Pēc apraksta dziedava.lv, man liekas, ka līkzarainā.


iljazik 12.jūlijs, 20:24

Tumšā ķiršu pelēkpūcīte (Acronicta tridens)


iljazik 12.jūlijs, 20:02

Kārklu stūrspārnis (Macaria notata)


iljazik 12.jūlijs, 19:53

Apšu zaigraibenis (Apatura ilia)


Rallus 12.jūlijs, 19:53

Nosūtu oriģinālus tad e-pastā. Labi.


felsi 12.jūlijs, 19:44

Paldies Julita!


iljazik 12.jūlijs, 19:40

Lielais madaru sfings (Hyles gallii)


iljazik 12.jūlijs, 19:38

Gaišā ķiršu pelēkpūcīte (Acronicta psi)


Bekuvecis 12.jūlijs, 19:35

Purva ķiverene gan ne. Sugas noteikšanu apgrūtina mazveiksmīgais apakšpuses foto.


MāraB 12.jūlijs, 19:32

Izskatā pēc žubītes cālīša.


Bekuvecis 12.jūlijs, 19:20

Paldies, skaidrs: tiešām 8. aprīlis, krāsas nav koriģētas. Diemžēl, ne viens vien modernais fotoaparāts, nemaz neprasot lietotājam, pats pēc saviem ieskatiem maina gan baltās krāsas balansu, gan krāsu piesātinātību. Šķiet, ka tas noticis arī šeit: "purvīša" pasteļkrāsas kopskatos pārtapušas par visai piesātinātām tuvplānos. Varbūt foto oriģināli ar EXIF datiem tiešām palīdzētu saprast tehnisko pusi! Mikoloģisko pusi diskutēsim ar Initu D., kad viņa atgriezīsies no atvaļinājuma un varēs pacelt augšā sava 1996.g. novērojuma datus u.c. Vienvārdsakot, par atraduma piederību Crepidotus crocophyllus ir radušās šaubas (ne tikai krāsu un datuma dēļ), kuras tik izcila retuma gadījumā noteikti būtu jāpārbauda.


Wija 12.jūlijs, 19:12

Paldies par brīnišķīgo informāciju!Man prieks par manu mīļo ozolu!


Rallus 12.jūlijs, 18:48

Attēls ir uzņemts: sestdienā, 2017.gada 8.aprīlī, pl. 1:52 PM. Pieliku klāt pāris kopskatus ar līdzās esošo vecupi un kritalas koku plašāk, lai redzētu - lapas vēl nav izplaukušas, veģetācijas pamatā nekur nav. No blakus bildēm arī redzams, ka "purvīša" pasteļkrāsu toņi visur atbilst ierastajai Latvijas aprīļa pavasara ainai. Nekādas krāsu korekcijas nav veiktas un arī oranžums atbilst dabā ar aci uztvertajam oranžumam. Varu nosūtīt arī bilžu oriģinālus, ja rodas vajadzība. Faila izmērs 3.8 MB.


W 12.jūlijs, 18:31

Vai tā varētu būt purva ķiverene?


pustumsa 12.jūlijs, 18:22

Kolosāli! Tas bija mans mērķis šovasar atrast viņu! Un nofotografēju pati savā dārzā!!


Fuatra 12.jūlijs, 17:40

lielā ezerspāre


W 12.jūlijs, 17:22

Ieziņoju vēlreiz, jo atklāju, ka neesmu precīzi atlikusi.


W 12.jūlijs, 17:17

Jā, ir vēl trīs lielie ozoli, divus centīšos apsekot, trešais atrodas aizsargājamā teritorijā.


W 12.jūlijs, 17:15

Paldies par ziņu!


forelljjanka 12.jūlijs, 16:29

Niedru stērstes M(juv.)


LailaG 12.jūlijs, 14:12

Paldies,Edgar!


dziedava 12.jūlijs, 14:04

Ja vieta kartē atlikta precīzi, tad šis ozols, šķiet, iepriekš nav bijis apzināts, lai arī tuvākā apkārtnē citi dižozoli ir reģistrēti.


dziedava 12.jūlijs, 13:52

Interesanti, ka šis koks Dabas retumu krātuves datubāzē reģistrēts ar nr. 5 - tātad starp pašiem pirmajiem! Zināms no 1962. gada, kad apkārtmērs bijis 5,68m. Ap 1991. gadu nokaltis, iespējams, kādu kaitīgu vielu noplūdes dēļ. Stumbrs gandrīz bez mizas, zaļo pavisam nedaudz, bet kā tāds brīnums joprojām dzīvs!


dziedava 12.jūlijs, 13:30

Šis, šķiet, iepriekš nezināms dižkoks, jo 2009. gadā, kad Dabas retumu krātuve apsekoja Reņķa dārza dižkokus, šī zirgkastaņa dižkoka statusu vēl nebija sasniegusi. Uz Kuldīgas ielas pusi gan ir apsekota viena zirgkastaņa ar apkārtmēru 3,23m (2009.g.), bet tā tad laikam cita.


dziedava 12.jūlijs, 12:26

Paldies par mērījumu un apsekojumu! :) Šo ozolu 1973. gadā mērījis Guntis Eniņš, tad bijis 6,60m, bet 2011. gadā mērījis Ansis Opmanis, tad bijis 7,15m, tātad, ja precīzi nomērīts, pavisam 45 gados audzis 65 cm, bet pēdējos 7 gados - 10cm . Sanāk, šī koka augšanas ātrums visu apzināto laiku ir aptuveni vienāds - mazliet vairāk nekā 1,4 cm/gadā, kas nav no ātrākajiem, jo citi dižozoli mēdz augt arī 2-3cm gadā. Ja tā viņš audzis visu laiku kopš dzimšanas, sanāktu, ka ozolam ir ~500 gadi. :)


dziedava 12.jūlijs, 11:55

Varētu būt tā pati panglapsene Andricus quercuscorticis, t.i., pangu pārpalikumi, ko es gribēju, lai uz ozoliem meklē :) https://bladmineerders.nl/parasites/animalia/arthropoda/insecta/hymenoptera/apocrita/cynipidae/andricus/andricus-quercuscorticis/


dziedava 12.jūlijs, 11:48

Par ķērpjiem varu tikai izteikt hipotēzes - man izskatās pēc Physconia detersa


dziedava 12.jūlijs, 11:42

Tas arī kas interesants!


dziedava 12.jūlijs, 11:41

Interesants dobumiņš! :) Kaut kāds grauzējs droši vien?


dziedava 12.jūlijs, 11:39

Tas sviests kā kažokā ietērpis :)


dziedava 12.jūlijs, 11:37

Es liktu pie interesantiem novērojumiem, ja nav pirms atrašanas šī bijusi jau zināma atradne.


Laimeslācis 12.jūlijs, 11:37

Teiktu, ka Lielā ezerspāre Orthetrum cancellatum


dziedava 12.jūlijs, 11:31

Parastās apses (ne papeles!) tik lielas ir ļoti reti, šī no apzinātajām varētu būt 2.-3. vietā Latvijā!


dziedava 12.jūlijs, 11:24

Jā, tas ir tas, kas palicis pāri, kad izkūņojies kāds raibspārnis! :)


dziedava 12.jūlijs, 11:22

Uz spārna labi redzams balts C burts - tātad tas ir simtgades tauriņš jeb šīsgada Gada kukainis, jā, jāņogu raibenis :)


dziedava 12.jūlijs, 11:20

Tā kā te iekļuvusi lieka, dzēšama bilde, tad - vai nav kāda likta, kas nav pievienojusies (kuras vietā tauriņš)? Tauriņu var droši dzēst, redzu, ka šis foto ir arī īstajā, savā novērojumā.


Laimeslācis 12.jūlijs, 11:19

Paldies, Agri, par labojumu... necerēju jau baldriānu pļavraibeni vairs satikt :)


freimane 12.jūlijs, 11:01

Es nezināju, ka mātītes nezaigo, bet kādas dienas iepriekš tai vietā (gan bez foto iespējām) , bija zaigojoši apšu raibeņi.


roosaluristaja 12.jūlijs, 09:39

Otrajā attēlā gan ir pavisam cita suga. Kaut kā nešķiet īsti ticami, ka pūslenes aug gravās.


OKK 12.jūlijs, 01:47

Tomēr vairāk liekas, ka apšu zaigraibeņa varietāte, te DD tāda jau bija

Pēdējie komentāri rakstiem
dziedava 13-Jul-2018, 15:16

Rūpīgi apsekojot pāris kokus un daudziem citiem vienkārši pievēršot citādu skatu, atkārtoti pārliecinājos par ķērpju daudzveidību uz dižkokiem, taču lielāks pārsteigums bija apsekotais bērzs, kas redzēto sugu daudzveidībā (vair   (..)


CerambyX 13-Jul-2018, 00:08

Noteikti labs rezultāts priekš jūlija :) Gandrīz vai jāsāk taisīt nedēļu rangi - kurš katrā no gada 52 nedēļām var vairāk sugas atrast :D Ok, labi tas joks, protams. Starp citu rezultāti kuru katru brīdi būs klāt - nu jau būšu a   (..)


dziedava 12-Jul-2018, 16:43

Vakar nepavisam ne tauriņu braucienā, absolūti nepiedomājot un neplānojot nekādus īpaši tauriņu biotopus, vnk savā ceļā, redzot kādu todien neredzētu tauriņu sugu (pat varbūt ne visus), to arī nobildējot, šodien ātrumā "piemetu s   (..)


Laimeslācis 6-Jul-2018, 15:28

Viss notiek! :) Šobrīd cenšos sakārtot un pievienot pašas vienkāršākās un tuvumā piefiksētās madaras. :) Labs, interesants izaicinājums! Paldies par to! :)


dziedava 6-Jul-2018, 13:26

Gada augs ir laba iespēja vismaz katram priekš sevis mēģināt atrast (un, vēlams, ziņot DD) iespējami daudz dažādas madaru sugas. Cik sugas izdosies atrast? Pēc pašas pieredzes - lai arī sugu daudz, tās nemaz tā viegli nedodas rokās (n   (..)


OKK 30-Jun-2018, 03:57

Protams, raksts labs kā parasti DD


OKK 30-Jun-2018, 03:48

Kamēr Tu slavē rakstu un neko nedari, es jau atradu un ieziņoju Ziemeļu madara Galium boreale!


felsi 29-Jun-2018, 22:50

Ļoti labs raksts!


forelljjanka 25-Jun-2018, 22:30

Ieziņoju to sīksamteni.Cik nu atceros bildes gan akcijā nebija obligātas,parastākām sugām pietika ar aprakstu,es gan Latgales pārējos kā novērojumus neziņošu, un arī lauka sīko var neskaitīt.;)


nekovārnis 25-Jun-2018, 17:24

Jāni, novada sarakstam domāju ka gan jau derēs arī apraksts. Varētu būt jautājumi par pieskaitīšanu garākās dienas akcijas rezultātiem;) Neatminos kā šobrīd, bet droši vien garākās dienas akcijai būtu jāpieturas pie obligātā fot   (..)


forelljjanka 25-Jun-2018, 16:56

Epā lillā,bet man nav bildes!!!Vai Uģis ticēs?;)Es bliezu pārējos ekskursantus ar īso 14-50,bij tāds brīdis,ka visi kaut kur paklīda,blakus tualetei ,ar lepnu apzīmējumu WC(kas tur protams nebija(vaterklozets:DD),paskatījos vienā nenop   (..)


sandis 25-Jun-2018, 12:33

Jāni, ja vēl neesi pats pamanījis - Aglonas novadam pēdējā novadu apkopojumā bija 49 sugas un lauka sīksamtenis nebija starp tām, tā ka viena no Tavām Karaļu kalna sešām sugām Aglonas novadu ir ievilkusi "50nieku klubiņā" :)) Otra l   (..)


forelljjanka 25-Jun-2018, 10:05

Latgalē cerības ieraudzīt ko retāku pilnīgi nepiepildījās ,Karaļu kalnā pie Aglonas,kaut arī nelija un biotops bija smuks , 6-as sugas:parastais samtenis,lauka un pļavas sīksamtenis,pļavas vēršacītis,lielais meža resngalvītis,brūnv   (..)


Tauriņu Vērošana 22-Jun-2018, 23:47

Agri, tā jau no vienas puses ir, ka darbaļaužiem šis izaicinājums nedēļas garumā ir principā 'pieejams' tikai brīvdienās, kas šogad tomēr ir jo īpaši maz. Tāpēc gan ieskaitē iet tikai vienas dienas rezultāts (nevis visas nedēļas   (..)


Astrantia 22-Jun-2018, 19:43

Mans rezultāts: 3 stundu laikā 12 tauriņu sugas un 5x uzlija lietus :) Varētu piedalīties lietus skaitīšanas izaicinājumā D


OKK 22-Jun-2018, 19:10

Tikai viena problēma, agrāk neuzkrītoši iztaujājot par tauriņiem, darba devējs uzreiz teica, ka "kā redz tauriņu, tā nosit". Tas ir normāli?


OKK 22-Jun-2018, 19:04

Nē, es varētu pateikt savam darba devējam, ka tagad nedēļu darbā nebūšu, jo bildēšu tauriņus... Kaut kas tur ir! Laba ideja!


OKK 22-Jun-2018, 18:58

Es arī lepojos par savu vienu novēroto tauriņa sugu šajā nedēļā - lielo nātru raibeni Kauguros, ko ieraudzīju ceļmalā, nākot no veikala. Ne velti agrāk tauriņus pētīja tikai baltvācieši, baroni un citi ļoti turīgi cilvēki. Bet k   (..)


Wiesturs 22-Jun-2018, 17:48

Vispār jau jāpriecājas par progresu :) Pēc pirmā Tauriņu akcijas gada priecājāmies, kurš pa visu sezonu ticis virs 50 sugām, bet tagad spriežam par 50 vienā dienā :D


Klintslejas 22-Jun-2018, 13:52

Tikko savā mājas pagalmā ieraudziju 55 sugu šonedēļ- jāņogu raibeni, izskatās otrā paaudze. Par sacensībām- drusku žēl, ka savā lielajā tautiņošanas dienā neskaitiju uzreiz sugas- jo rezultātā netiku līdz simboliskajam ciparam   (..)


Wiesturs 22-Jun-2018, 10:31

OK, varbūt 50 ne, bet 40+ noteikti.


Wiesturs 22-Jun-2018, 10:24

Piekrītu Uģim. Man pirmās >30 sugas bija dažu km posmā gar vienu meža ceļu. Pēc tam līdz 40 sugām tiku tā paša novada ietvaros - kopējais attālums no tālākajiem punktiem ap 23 km - ar divriteni un pat kājām veicams posms. Tikai pēd   (..)


OKK 22-Jun-2018, 01:50

Esmu mierīgs, šajā nedēļā jau novēroju lielo nātru raibeni!


OKK 22-Jun-2018, 01:45

Ar transportu nav traki, bet - norunātā diena gaidāma lietaina visā Latvijā


CerambyX 22-Jun-2018, 00:35

Ar transportu jau teorētiski nav tik traki - ja atrod kādu labu vietu, kur nelielā teritorijā satiekas dažādi biotopi (lapkoku un skujkoku meži ar meža ceļiem, kāda purva mala, dažāda sausuma pļaviņas utml.), tad principā ar kājām/sa   (..)


dziedava 22-Jun-2018, 00:05

Vajadzētu atsevišķas nominācijas kājāmgājējiem un tiem, kas ar savu transportu. Citādi pavisam nelīdzvērtīga sacensība. :D Forši, Viestur, ka izdevās atrast dienu tauriņiem arī īstajā nedēļā. :)


Wiesturs 21-Jun-2018, 23:21

Vakar (20.06.) no 10:15-20:00 Varakļānu/Riebiņu novados, kā parasti - lielākoties pa pilnīgi nezināmām vai iepriekš tikai 1x apmeklētām vietām - 42 drošas sugas un viena, par kuru netieku skaidrībā. Pamatuzstādījums bija papildināt   (..)


forelljjanka 21-Jun-2018, 20:04

Ieziņoju visus,līdz ar to arī saskaitīju-28(galu galā ,tas ir 2,5 h rezultāts!),eh būtu kaut viena brīva diena šonedēļ,šogad ar Gaidi varēja pacīnīties...:( nu nekas,nākamgad(vai aiznākmgad)!:DD


forelljjanka 21-Jun-2018, 17:58

Ko Tu padarīsi "brīvmāksliniekiem"!!! :D Vienīgo pēcpusdienu ko varēju pasākumam veltīt jau veltīju.No 17:00-20:30 nedaudz virs 20 sugām(jācer ka Uģis precizēs vienu no "lielajiem"raibeņiem kas redzams tikai no augšas,faktiski normāla   (..)


Gaidis Grandāns 21-Jun-2018, 16:49

Purva sīksamteņi bija relatīvi mierīgi noskaņoti. Mēs uz bilžu kvalitāti pat nemēģinājām "spiest" - ir dokumentāls kadrs un uz priekšu tālāk :) Kopējais nobraukums ar auto: ap 150 km; ar kājām: ap 15 km.


dziedava 21-Jun-2018, 16:34

Gaidi, satriecošs rezultāts! :) Bet man jautājums - cik viegli gāja ar purva sīksamteņa iekadrēšanu? Es šim, arī vakar, dzenājos pakaļ 15 minūtes un izbildēju 71 kadru, līdz metu mieru, jo kaut cik saskatīt beidzot varēja. Nu nepavis   (..)


Gaidis Grandāns 21-Jun-2018, 16:03

Vakar no 09:00 - 20:00 kopā ar Andri Ertu medījām tauriņus pa Daugavpils novadu. Diena bija silta, lai arī stipri vējaina. Sākām ar Nīcgales mežiem un Nīcgales purva apkārtni, kā rezultātā tikām arī pie jaunas sugas novadam (Nr.97) u   (..)


dziedava 21-Jun-2018, 14:11

Savā ziņā mana Jāņu akcijas tauriņdiena izgāzās - plānotajā vietā, kas tika rezervēta "saldajam ēdienam" (jo citugad tur mudžēja no tauriņiem), atradu apmēram 1 gab. :D Kājām, bez pārbraucieniem, staigājot, "iekāpu" 4 novados,   (..)


Tauriņu Vērošana 20-Jun-2018, 22:26

Atsevišķi saskaitīt cik nedēļas laikā katrs sugas redzējis, protams, var - tīri informatīvi jau tas varētu būt interesanti. Tā teikt varbūt motivācija tiem, kas vēl tikai sāk vērot tauriņus, ka jūnija beigās nedēļas laikā var p   (..)


Klintslejas 20-Jun-2018, 21:50

Šodien tauriņošanai veltiju pusotru stundu, lai savam priekam pārsniegtu savu personīgo rekordu, kas, tiesa, netiek vērtēts vērošanas izaicinājuma cīņās- kopējo sugu skaits, kas redzēts novadā vienā nedēļā. Iepriekšējais man bij   (..)


Matrus 20-Jun-2018, 18:28

Šodien novēroju ievu tīklkožu masveida izlidošanu, pieauguši tauriņi novēroti sēžot uz "tīklotiem kokiem".


CerambyX 20-Jun-2018, 12:37

Par Cupido alcetas man informācijas nav vai kāds ir izdomājis latvisko nosaukumu. Aricia agestis jau ar nav nosaukums (pieņemot, ka suga tad Latvijā tomēr ir sastopama). Par šiem tad labāk būtu vispirms jautāt mūsu lepidopteroloģijas dū   (..)


Rallus 20-Jun-2018, 12:25

Uģi, vai zilenītim Cupido alcetas ir latviskā nosaukuma varianti? Dienas tauriņiem patiktos, ka ir latviskoti.


Anete PB 20-Jun-2018, 09:42

Ehh, es vakar būtu visādus raibeņus tāā sabildējusi, ja a)nebūtu intensīvs darbs, b)fotoaparāts nebūtu palicis mājās :D Rūjas palienē tauriņu bija tik daudz, ka pat lietus laikā varēja visādus sastapt sēžot uz augiem un gaidot, ka   (..)


Wiesturs 20-Jun-2018, 01:24

Vai Tu, OKK, man to jautā? Tad, kā jau nereti Tev vēlos vakaros sagadās, Tavs komentārs arī šeit ir nevietā. Es šeit cilvēkam, kurš nožēlo, ka neizdevās tauriņu nobildēt, atgādinu to, kas augstāk teikts rakstā - ka Garākās dienas   (..)


OKK 20-Jun-2018, 01:08

Tagad, pēdējā laikā, viņa pierima, par ko nopietni satraucos


OKK 20-Jun-2018, 01:07

Tāpēc arī savā laikā "uzbraucu" Valdai Ērmanei, jautājot, kāds spēks viņai liek katru dienu ievietot 50 novērojumus, kuri tuvojas 1000 000


OKK 20-Jun-2018, 01:04

Griobētos dzirdēt Ērmanes komentāru, kā arī citus


OKK 20-Jun-2018, 01:03

Jā, jā! Atkarība no Dabasdatiem.lv Sapratāt pareizi!


OKK 20-Jun-2018, 01:01

Kādam ir iestājusies atkarība no DD? Man bija! Cenšos atkratīties, liekas - veiksmīgi!


Wiesturs 19-Jun-2018, 14:21

Bet ziņot jau tāpēc var arī bez bildes, tikai jāveltī pusminūte piezīmju laukam :)


Sintija Martinsone 19-Jun-2018, 14:14

Igor, Tev ļoti smukas tārtiņu un čipstu bildes! Man arī izdevās pirmo reizi mūžā nobildēt stepes čipsti: https://dabasdati.lv/lv/observation/ip26mnhmau2070pfh1au6vkmg7/ Tik labi, kā Tev, vēl neizdodas :) Starp citu, viss piekrastes marš   (..)


Carum carvi 19-Jun-2018, 09:51

Vakar čemurziežu dižtauriņš palidoja garām 2 x, bet tā arī nobildēt nesanāca.


Klintslejas 19-Jun-2018, 02:22

18.06 kādas10 stundas braukāju pa Amatas novadu. Tauriņi lidoja daudz, laiks bija labs. Ar sugām gan veicās gan neveicās. Netiku pie astainīšiem, pavasara paaudzes tauriņiem, pat parasto zilenīti kautkā palaidu garām.... Toties vairākas   (..)


nekovārnis 18-Jun-2018, 22:48

Bija plāni šodien doties tauriņos, bet diena sākās ar lietusgāzi un pēc tam tāda vējaina un mākoņaina. Tā arī paliku mājasdarbus apdarīt. Šodienas rezultāts: 1.lielais meža resngalvītis (ar foto), 2.lapkoku baltenis (bez foto) :D C   (..)


Wiesturs 18-Jun-2018, 13:56

Man arī vakar bija ražīgākā šā gada diena, kas draud palikt tāda arī šonedēļ, kad paskatījos prognozes un salīdzināju ar saplānoto pa dienām. Man vakar Viļānu novadā bija 20 sugas apm. 2,5 stundu laikā + vēl 2-3 gadījuma sugas   (..)


dziedava 18-Jun-2018, 13:09

Vakar sanāca tādas nelielas priekšsacīkstes, jo nezinu, vai šajā nedēļā sanāks laiks vēl vairāk pievērsties tauriņiem. Engures apkārtnē saskaitīju, šķiet, 19 sugas - tikpat, cik pagājušogad Jāņu akcijā, kaut nedabūju pāris E   (..)


Igors 18-Jun-2018, 10:07

Stepes čipste: https://dabasdati.lv/lv/observation/g69e48g9b09sdv99pp4ipibob0/ https://dabasdati.lv/lv/observation/r21h9k70iean2a7qnsdi24dmh4/


Igors 18-Jun-2018, 09:59

Upes tārtiņš ligzda ar olam: https://dabasdati.lv/lv/observation/9cnp5l5d6cg6p137bmb70c6qc6/ https://dabasdati.lv/lv/observation/v6ot59vgv5p7nc2higg4g11ob3/


CerambyX 18-Jun-2018, 03:27

Ja kāds šajās garākajās dienās vēlas drīzāk pameklēt un mēģināt papildināt sava vai kāda cita novada sarakstus ar jaunām sugām, tad te pats svaigākais 'sacepums' ar novadu sarakstiem - aktualizēts līdz pat 17. jūnija datiem: http   (..)


Sintija Martinsone 16-Jun-2018, 21:58

Liels paldies tiem, kas pieteicās piekrastes putnu monitoringā! Pārējo iekārdināšanai varu pastāstīt, ka šodien biju apsekot savu maršrutu, un satiku gan upes tārtiņu pūku bumbiņas: https://dabasdati.lv/lv/observation/70373e9f5fe994a25   (..)


IlzeP 12-Jun-2018, 11:09

Uz citu sugu kokiem ir citas tīklkožu sugas. Kāpuri ir ļoti līdzīgi. Raksta 3. un 4. bildē arī nav ievu tīklkodes.


tatia 12-Jun-2018, 09:21

Nav taisnība, ka nekādus citus augus, izņemot ievu, neēd. Dārzā kāpurus konstatēju uz aličas un ābelēm.


Kamelija 8-Jun-2018, 22:39

Mums galīgi nav tīklkožu gads. Tik maz to mošķu uz ievām/plūmēm un citiem kokiem/krūmiem kā nekad. Mazputniņu toties daudz. Iespējams visu apēduši.


GunAmmo 8-Jun-2018, 19:56

Pa gabalu tie pilnībā ietītie koki pat skaisti izskatās :)

Kur meklēt Gada augus – madaras un kā tās pazīt? (5)

Vasara pilnā plaukumā, viss zied un san (ja vien nav sausuma nomākts...). Vai atceries, ka šogad Gada auga godā ir celtas madaras? Kāpēc daudzskaitlī? Jo runa ir nevis tikai par vienu sugu, bet par veselu ģinti, kurā Latvijā konstatētas 17 sugas, tostarp ļoti bieži sastopamas un visiem tik pazīstamas un mīļas, Latvijas ainavu rotājošas, gan [...]

Gada garāko dienu tauriņu vērošanas izaicinājums 2018! (45)

Atkal ir klāt tas brīdis gadā, kad dienas ir visgarākās, kas nozīmē, ka ir klāt nu jau tradicionālais tauriņu vērošanas notikums - Gada garāko dienu tauriņu vērošanas izaicinājums, kas šogad notiks jau trešo reizi! Šīs neklātienes sacensību mērķis ir gada garāko dienu laikā (to ilgums - 17 stundas 52 minūtes) mēģināt ieraudzīt pēc iespējas vairāk [...]

2018. gads – tīklkožu gads (7)

Tīklkožu dzimtai (Yponomeutidae) pieder sīki, līdz 1 cm gari tauriņi, galvenokārt gaiši ar sīkiem punktiņiem uz segspārniem. Ne jau šie sīkie tauriņi raisa bažas iedzīvotājos, bet gan to kāpuri. Ievu tīklkode. Foto: Jānis Gailis Pie mums ir zināms ap 20 tīklkožu sugu. Tīklkodēm raksturīgi, ka kāpuri veido smalku pavedienu tīklu, kas tos aizsargā no dabiskajiem ienaidniekiem – [...]

Jauno dabas ekspertu apmācību seminārs par īpaši aizsargājamām un retajām tauriņu sugām

Dabas aizsardzības pārvalde un Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs aicina pieteikties interesentus kārtējam jauno dabas ekspertu bezmaksas apmācību semināram – šoreiz par īpaši aizsargājamām un retajām tauriņu sugām Latvijā. Apmācību seminārs “Īpaši aizsargājamās un retās tauriņu sugas Latvijā” norisināsies 2018. gada 9. un 10. jūnijā Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” [...]

Skaitīsim sugas uz dižkokiem! (5)

2018. gadā Latvijas Dabas fonds kā Gada dzīvotni izvēlējies dižkoku, tāpēc Dziedava.lv sadarbībā ar Dabas retumu krātuvi un portālu Dabasdati.lv radās ideja – mēs kopīgi varētu veikt, šķiet, vēl nebijušu pētījumu – saskatīt, cik dažādas sugas iespējams vizuāli novērot uz viena dižkoka? Pirms ķerties pie pētījuma veikšanas instrukcijas, vispirms īss ieskats par dižkokiem kopumā. Latvijā ar likumu [...]

Aicinājums ziņot par medūzu atradumiem Latvijas piekrastē (1)

Ausainā aurēlija Aurelia aurita ir neliela izmēra (10-20 cm) medūza. Tā ir plaši izplatīta Baltijas jūrā un gandrīz katru gadu sastopama arī Latvijas teritoriālajos ūdeņos. Mierīgs un silts laiks veicina to masveida savairošanos, kas parasti novērojama vasaras otrajā pusē. Medūzas ir planktoniski organismi, proti, pasīvi pārvietojas līdz ar ūdens masām. Vēja ietekmes rezultātā masveida savairošanās [...]

Piekrastē ligzdojošo putnu monitorings (20)

Dabas aizsardzības pārvalde šogad sāk īstenot jaunu projektu – piekrastē ligzdojošo putnu monitoringu. Šā monitoringa mērķis ir iegūt datus par populācijas lieluma pārmaiņām tām sugām, par kurām netiek iegūti dati citos ligzdojošo putnu fona monitoringos. Iegūtā informācija būs būtisks atbalsts lēmumu pieņemšanā dažādās dabas aizsardzības jomās. Tā palīdzēs argumentēti pamatot piekrastes putnu aizsardzības pasākumus. Kā [...]

Uzvaru “Torņu cīņās” gūst ar 100 novērotām putnu sugām

Uzvaru diennakts putnu vērošanas sacensībās “Torņu cīņas 2018” ar simboliski novērotām 100 putnu sugām guva komanda “Himantopus himantopus”. Šis ir jau piektais gads pēc kārtas, kad uzvaru iegūst tieši šī komanda, šoreiz – no Burtnieku poldera torņa. Otro vietu ieguva komanda “Zaļknābji” Engures ezera Ziemeļu tornī, bet trešo – komanda “M-ērgļi” Sātiņu tornī. Sacensību Tautas [...]

Akcija “100 putnu torņi Latvijas simtgadei” sāksies ar sacensībām

Šajā nedēļas nogalē, 19. un 20. maijā, jau 15. reizi notiks diennakts putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2018”. Tajās piedalīsies 19 komandas ar 74 putnu vērotājiem. Savukārt ikvienu interesentu Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) aicina novērtēt putnu vērošanas iespējas visos Latvijas torņos akcijas “100 putnu torņi Latvijas simtgadei” ietvaros. Akcijas mērķis ir apzināt 100 torņus un [...]

Īsa pamācība sēņu noteikšanā (iesācējiem) (4)

Latvijā zināmas ap 4000 sēņu sugas, no tām ap 2000 – mikroskopiskās. Latvijā sēņu pētīšana aizvien vēl ir tāds “tumšais lauciņš” – tās pie mums ir pētītas ļoti maz, jo nedaudzajiem speciālistiem un amatieriem nav iespējams aptvert visas sēņu grupas. Tādēļ sugu skaits varētu būt krietni lielāks. Iemesls tam droši vien ir tāds, ka sēnes [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2018
© dabasdati.lv
Saglabāts