Aktīvie lietotāji: 261 Šodien ievadītie novērojumi: 959 Kopējais novērojumu skaits: 660236
Tu neesi reģistrējies

23.05.2019.

28.04.2019.

22.04.2019.

Pēdējie novērojumi
Svīre Apus apus
19-May-2019, MoreOrLess
25-May-2019, Mo
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
24-May-2019, Karmena
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
24-May-2019, Karmena
24-May-2019, Karmena
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
24-May-2019, Karmena
24-May-2019, Karmena
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
25-May-2019, Mo
Svīre Apus apus
17-May-2019, MoreOrLess
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
17-May-2019, MoreOrLess
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
17-May-2019, MoreOrLess
Pļavas āboliņš Trifolium pratense
23-May-2019, Ekoskola Taurenitis
23-May-2019, Ekoskola Taurenitis
Eiropas septiņstarīte Trientalis europaea
23-May-2019, Ekoskola Taurenitis
Ragainā zaķskābene Oxalis corniculata
26-May-2019, Armandez
Meža zemene Fragaria vesca
23-May-2019, Ekoskola Taurenitis
Baltā cielava Motacilla alba
23-May-2019, Ekoskola Taurenitis
23-May-2019, Ekoskola Taurenitis
Meža tilbīte Tringa ochropus
17-May-2019, MoreOrLess
Krīklis Anas crecca
17-May-2019, MoreOrLess
Paceplītis Troglodytes troglodytes
26-May-2019, Kristers K
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
26-May-2019, Kristers K
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-May-2019, Kristers K
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
26-May-2019, Kristers K
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
17-May-2019, MoreOrLess
Ģirlicis Serinus serinus
15-May-2019, MoreOrLess
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-May-2019, MoreOrLess
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
15-May-2019, MoreOrLess
Tītiņš Jynx torquilla
15-May-2019, MoreOrLess
Melnais meža strazds Turdus merula
15-May-2019, MoreOrLess
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-May-2019, MoreOrLess
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-May-2019, MoreOrLess
26-May-2019, dziedava
Meža tilbīte Tringa ochropus
26-May-2019, Tringa
Dadžu raibenis Vanessa cardui
26-May-2019, gunitak
Astainais zilenītis Everes argiades
26-May-2019, gunitak
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
26-May-2019, BioEliina
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
26-May-2019, gunitak
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
26-May-2019, gunitak
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
26-May-2019, gunitak
Rakstainā mārīte Propylea quatuordecimpunctata
25-May-2019, gunitak
25-May-2019, gunitak
26-May-2019, dziedava
Čemurziežu koksngrauzis Agapanthia villosoviridescens
25-May-2019, gunitak
Brūnā āboliņpūcīte Euclidia glyphica
25-May-2019, gunitak
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
25-May-2019, gunitak
Stirna Capreolus capreolus
25-May-2019, gunitak
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
25-May-2019, Mo
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-May-2019, gunitak
Dadžu raibenis Vanessa cardui
25-May-2019, gunitak
25-May-2019, gunitak
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
26-May-2019, ER
Blāvā briežvabole Dorcus parallelopipedus
26-May-2019, ER
Lielā gaura Mergus merganser
25-May-2019, jayjay 2
25-May-2019, gunitak
Kāļu baltenis Pieris napi
25-May-2019, gunitak
Mazā pilienpūcīte Macdunnoughia confusa
25-May-2019, gunitak
Sarkanā klija Milvus milvus
26-May-2019, erts
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
25-May-2019, gunitak
Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata
25-May-2019, gunitak
25-May-2019, gunitak
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
25-May-2019, gunitak
25-May-2019, jayjay
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-May-2019, gunitak
24-May-2019, gunitak
Čemurziežu koksngrauzis Agapanthia villosoviridescens
24-May-2019, gunitak
Brūnā čakste Lanius collurio
26-May-2019, jayjay
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
26-May-2019, erts
24-May-2019, gunitak
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
24-May-2019, gunitak
24-May-2019, gunitak
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
24-May-2019, gunitak
Dzeltenā cielava Motacilla flava
26-May-2019, jayjay
Mūžzaļā miltene Arctostaphylos uva-ursi
25-May-2019, Aleksandra
Čemurziežu koksngrauzis Agapanthia villosoviridescens
24-May-2019, gunitak
Pļavu tilbīte Tringa totanus
26-May-2019, erts 1
24-May-2019, gunitak
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
26-May-2019, jayjay
Tumšzilā krāšņspāre Coenagrion pulchellum
24-May-2019, gunitak
Gaišzilā krāšņspāre Coenagrion puella
24-May-2019, gunitak
Zilganais grīslis Carex flacca
25-May-2019, laumae
Divlapu žagatiņa Maianthemum bifolium
25-May-2019, Aleksandra
Pļavas ķērsa Cardamine pratensis
25-May-2019, laumae
Meža grīslis Carex sylvatica
25-May-2019, laumae
Trejkrāsu vijolīte Viola tricolor subsp. tricolor
25-May-2019, Aleksandra
Iesirmais grīslis Carex canescens
26-May-2019, laumae
Pūslīšu grīslis Carex vesicaria
26-May-2019, laumae
Četrsēklu vīķis Vicia tetrasperma
25-May-2019, Aleksandra
Mājas balodis Columba livia domestica
26-May-2019, edmunds77665
Trejlapu puplaksis Menyanthes trifoliata
25-May-2019, laumae
Sarkanā puskuitala Limosa lapponica
26-May-2019, Igors 8
Klusais ķauķis Iduna caligata
25-May-2019, Vladimirs S
Uzpūstais grīslis Carex rostrata
25-May-2019, laumae
19-May-2019, zemesbite
Tumšais kailgliemezis Limax cinereoniger
26-May-2019, alisija220alisija0alise
Biešu mārīte Subcoccinella vigintiquatuorpunctata
19-May-2019, zemesbite
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
24-May-2019, Mo
19-May-2019, zemesbite
Lielais asmalis Peltis grossa
19-May-2019, zemesbite
Raibā pļavērce Dermacentor marginatus
19-May-2019, zemesbite
19-May-2019, zemesbite
19-May-2019, zemesbite
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
19-May-2019, zemesbite
19-May-2019, zemesbite
19-May-2019, zemesbite
19-May-2019, zemesbite
Parastā strauspaparde Matteuccia struthiopteris
25-May-2019, laumae
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
19-May-2019, zemesbite
19-May-2019, zemesbite
Grieze Crex crex
25-May-2019, Ķikuts
19-May-2019, zemesbite 1
25-May-2019, laumae
Svīre Apus apus
26-May-2019, ievakiri
Parastā jūraszīle Balanus improvisus
25-May-2019, Aleksandra 1
Grieze Crex crex
26-May-2019, Ilona_rasa
Ūdrs Lutra lutra
25-May-2019, laumae
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
16-May-1981, OKK
Akmeņtārtiņš Arenaria interpres
24-May-2019, Igors
Grieze Crex crex
26-May-2019, Tringa
Pamīšlapu pakrēslīte Chrysosplenium alternifolium
25-May-2019, laumae
Trulītis Calidris minuta
24-May-2019, Igors
Čūskoga Paris quadrifolia
25-May-2019, laumae
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
10-May-1981, OKK
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
24-May-2019, Igors
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-May-2019, Igors
Kāļu baltenis Pieris napi
25-May-2019, laumae
Sarkanā klija Milvus milvus
26-May-2019, LV zilzīlīte 1
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
12-Apr-1981, OKK
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
25-May-2019, Mo
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
23-May-2019, Vladimirs S
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
24-May-2019, Igors
21-May-2019, zemesbite
Upju zilspāre Calopteryx splendens
25-May-2019, laumae
21-May-2019, zemesbite
Eiropas saulpurene Trollius europaeus
26-May-2019, Janoami
21-May-2019, zemesbite
21-May-2019, zemesbite 1
Eiropas septiņstarīte Trientalis europaea
25-May-2019, Aleksandra
Vāvere Sciurus vulgaris
26-May-2019, laumae
21-May-2019, zemesbite
21-May-2019, zemesbite
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
21-May-2019, zemesbite
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
2-Jul-1980, OKK
Plankumainais sprīžmetis Pseudopanthera macularia
25-May-2019, Vīksna
21-May-2019, zemesbite
21-May-2019, zemesbite
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-May-2019, laumae
Baltijas efeja Hedera helix var. baltica
26-May-2019, Janoami
25-May-2019, Vīksna
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
27-Apr-1980, OKK
Tinējs Ancylis apicella Ancylis apicella
25-May-2019, Vīksna
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
25-May-2019, laumae
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
15-Apr-1980, OKK
Vāvere Sciurus vulgaris
26-May-2019, megere
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
26-May-2019, laumae
Sloka Scolopax rusticola
13-May-2019, MoreOrLess
25-May-2019, Aleksandra
21-May-2019, Vīksna
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
16-Sep-1979, OKK
Pļavas bitene Geum rivale
26-May-2019, Janoami
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
9-Sep-1979, OKK
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2019, MoreOrLess
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
12-May-2019, MoreOrLess
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2019, Aleksandra
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
25-May-2019, Vīksna
Upes tārtiņš Charadrius dubius
26-May-2019, jayjay
Pelēkais strazds Turdus pilaris
26-May-2019, Pūcis
Mazais mušķērājs Ficedula parva
11-May-2019, MoreOrLess
Mājas strazds Sturnus vulgaris
26-May-2019, Pūcis
25-May-2019, Vīksna
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
26-May-2019, ūdensvistiņa 1
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
7-May-2019, MoreOrLess
21-May-2019, Vīksna
Lielais ķīris Larus ridibundus
6-May-2019, MoreOrLess
Melngalvas zoss Branta bernicla
26-May-2019, jayjay
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
26-May-2019, ūdensvistiņa
20-May-2019, Vīksna
Sarkanā puskuitala Limosa lapponica
26-May-2019, jayjay
Ozolu vērpējs Lasiocampa quercus
20-May-2019, Vīksna
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
26-May-2019, ūdensvistiņa
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
6-May-2019, MoreOrLess
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
6-May-2019, MoreOrLess
Meža tilbīte Tringa ochropus
26-May-2019, ūdensvistiņa
Lapkoku otiņmūķene Calliteara pudibunda
26-May-2019, Vīksna
Dzeltenā cielava Motacilla flava
6-May-2019, MoreOrLess
Mazais dumpis Ixobrychus minutus
26-May-2019, ūdensvistiņa
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
6-May-2019, MoreOrLess
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
26-May-2019, ūdensvistiņa
Dzeguze Cuculus canorus
26-May-2019, Pūcis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-May-2019, ievakiri
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
6-May-2019, MoreOrLess
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
26-May-2019, ūdensvistiņa
Dzeguze Cuculus canorus
26-May-2019, ievakiri
Mājas balodis Columba livia domestica
6-May-2019, MoreOrLess
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
26-May-2019, ūdensvistiņa
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
26-May-2019, ūdensvistiņa
Lielais dumpis Botaurus stellaris
26-May-2019, ūdensvistiņa
Meža pīle Anas platyrhynchos
26-May-2019, ievakiri
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
6-May-2019, MoreOrLess
24-May-2019, zemesbite
24-May-2019, zemesbite 1
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
6-May-2019, MoreOrLess
24-May-2019, zemesbite 1
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
26-May-2019, ūdensvistiņa
Urālpūce Strix uralensis
26-May-2019, roosaluristaja
Meža zoss Anser anser
5-May-2019, MoreOrLess
Dzeguze Cuculus canorus
26-May-2019, ūdensvistiņa
Vālodze Oriolus oriolus
26-May-2019, ūdensvistiņa
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
26-May-2019, ievakiri
24-May-2019, zemesbite
Gugatnis Calidris pugnax
5-May-2019, MoreOrLess
Svīre Apus apus
26-May-2019, ūdensvistiņa
24-May-2019, zemesbite
Melnā puskuitala Limosa limosa
5-May-2019, MoreOrLess
Mājas čurkste Delichon urbicum
26-May-2019, ūdensvistiņa
Purva tilbīte Tringa glareola
5-May-2019, MoreOrLess
24-May-2019, zemesbite
Lakstīgala Luscinia luscinia
26-May-2019, ūdensvistiņa
22-May-2019, zemesbite
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
26-May-2019, ūdensvistiņa
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-May-2019, MoreOrLess
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
30-Aug-1979, OKK
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
21-May-2019, zemesbite
Zivju gārnis Ardea cinerea
26-May-2019, ūdensvistiņa
Niedru lija Circus aeruginosus
26-May-2019, ūdensvistiņa
26-May-2019, andrisb
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
5-May-2019, MoreOrLess
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
3-Aug-1979, OKK
21-May-2019, zemesbite
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
26-May-2019, ūdensvistiņa
Mazais ormanītis Porzana parva
4-May-2019, MoreOrLess
25-May-2019, nekovārnis
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
25-May-2019, nekovārnis
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
4-May-2019, MoreOrLess
Dzeguze Cuculus canorus
4-May-2019, MoreOrLess
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
11-May-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
11-May-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
11-May-2019, IevaM
Ķivulis Spinus spinus
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Vālodze Oriolus oriolus
11-May-2019, IevaM
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
11-May-2019, IevaM
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
11-May-2019, IevaM
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
11-May-2019, IevaM
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
11-May-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
11-May-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
11-May-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
11-May-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
11-May-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
11-May-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
11-May-2019, IevaM
Melnā dzilna Dryocopus martius
11-May-2019, IevaM
Dzeguze Cuculus canorus
11-May-2019, IevaM
Dzeguze Cuculus canorus
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Lauku balodis Columba palumbus
11-May-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
11-May-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
11-May-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
11-May-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
11-May-2019, IevaM
Mednis Tetrao urogallus
11-May-2019, IevaM
Rubenis Tetrao tetrix
11-May-2019, IevaM
Sīlis Garrulus glandarius
11-May-2019, IevaM
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
11-May-2019, IevaM
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
11-May-2019, IevaM
Sila strazds Turdus viscivorus
11-May-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
11-May-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Lauku balodis Columba palumbus
11-May-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
11-May-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
11-May-2019, IevaM
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
11-May-2019, IevaM
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
11-May-2019, IevaM
Mazais mušķērājs Ficedula parva
11-May-2019, IevaM
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
11-May-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
11-May-2019, IevaM
Dzeguze Cuculus canorus
11-May-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
11-May-2019, IevaM
Sīlis Garrulus glandarius
11-May-2019, IevaM
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
11-May-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
11-May-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
11-May-2019, IevaM
Dzeguze Cuculus canorus
11-May-2019, IevaM
Lauku balodis Columba palumbus
11-May-2019, IevaM
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
11-May-2019, IevaM
Rubenis Tetrao tetrix
11-May-2019, IevaM
Rubenis Tetrao tetrix
11-May-2019, IevaM
Rubenis Tetrao tetrix
11-May-2019, IevaM
Rubenis Tetrao tetrix
11-May-2019, IevaM
Sīlis Garrulus glandarius
11-May-2019, IevaM
Mājas strazds Sturnus vulgaris
11-May-2019, IevaM
Lauku lija Circus cyaneus
11-May-2019, IevaM
Niedru lija Circus aeruginosus
11-May-2019, IevaM
Zivju gārnis Ardea cinerea
11-May-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
11-May-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
11-May-2019, IevaM
Dzeguze Cuculus canorus
11-May-2019, IevaM
Dzeguze Cuculus canorus
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Lauku cīrulis Alauda arvensis
11-May-2019, IevaM
Lauku cīrulis Alauda arvensis
11-May-2019, IevaM
Dzeltenā cielava Motacilla flava
11-May-2019, IevaM
Purva tilbīte Tringa glareola
11-May-2019, IevaM
Ķīvīte Vanellus vanellus
11-May-2019, IevaM
Ķīvīte Vanellus vanellus
11-May-2019, IevaM
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
11-May-2019, IevaM
Lauku balodis Columba palumbus
11-May-2019, IevaM
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
11-May-2019, IevaM
Ķivulis Spinus spinus
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Rubenis Tetrao tetrix
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Zivju gārnis Ardea cinerea
11-May-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
11-May-2019, IevaM
Dzeguze Cuculus canorus
11-May-2019, IevaM
Pļavu čipste Anthus pratensis
11-May-2019, IevaM
Pļavu čipste Anthus pratensis
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Lauku cīrulis Alauda arvensis
11-May-2019, IevaM
Lauku balodis Columba palumbus
11-May-2019, IevaM
Zeltgalvītis Regulus regulus
11-May-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
11-May-2019, IevaM
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
11-May-2019, IevaM
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
11-May-2019, IevaM
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
11-May-2019, IevaM
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
11-May-2019, IevaM
Sila strazds Turdus viscivorus
11-May-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Vītītis Phylloscopus trochilus
11-May-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Dzeguze Cuculus canorus
11-May-2019, IevaM
Dzeguze Cuculus canorus
11-May-2019, IevaM
Dzeguze Cuculus canorus
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
11-May-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
11-May-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
11-May-2019, IevaM
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
11-May-2019, IevaM
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
11-May-2019, IevaM
Krauklis Corvus corax
11-May-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
11-May-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2019, IevaM
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
11-May-2019, IevaM
Lauku balodis Columba palumbus
11-May-2019, IevaM
Meža balodis Columba oenas
11-May-2019, IevaM
Melnā puskuitala Limosa limosa
4-May-2019, MoreOrLess
Zivju ērglis Pandion haliaetus
4-May-2019, MoreOrLess
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
4-May-2019, MoreOrLess
19-May-2019, nekovārnis
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
4-May-2019, MoreOrLess
Paipala Coturnix coturnix
26-May-2019, mazais_ezis
Parastā ūbele Streptopelia turtur
26-May-2019, mazais_ezis
19-May-2019, nekovārnis
19-May-2019, nekovārnis
Divsēklu grīslis Carex disperma
26-May-2019, roosaluristaja
Dzeltenā cielava Motacilla flava
26-May-2019, megere
Lauku balodis Columba palumbus
26-May-2019, Pūcis
Lielais ķīris Larus ridibundus
26-May-2019, Pūcis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
26-May-2019, Pūcis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
26-May-2019, Pūcis
Ķīvīte Vanellus vanellus
26-May-2019, Pūcis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Ķivulis Spinus spinus
22-Apr-2019, IevaM
Ķivulis Spinus spinus
22-Apr-2019, IevaM
Ķivulis Spinus spinus
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Sīlis Garrulus glandarius
22-Apr-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
22-Apr-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
22-Apr-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Apr-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
22-Apr-2019, IevaM
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Apr-2019, IevaM
Meža tilbīte Tringa ochropus
22-Apr-2019, IevaM
Mērkaziņa Gallinago gallinago
22-Apr-2019, IevaM
Mērkaziņa Gallinago gallinago
22-Apr-2019, IevaM
Lauku balodis Columba palumbus
22-Apr-2019, IevaM
Lauku balodis Columba palumbus
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Ķivulis Spinus spinus
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
22-Apr-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
22-Apr-2019, IevaM
Krauklis Corvus corax
22-Apr-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
22-Apr-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Apr-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Apr-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
22-Apr-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
22-Apr-2019, IevaM
Lauku balodis Columba palumbus
22-Apr-2019, IevaM
Peļkājīte Prunella modularis
22-Apr-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Sīlis Garrulus glandarius
22-Apr-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
22-Apr-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
22-Apr-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Apr-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Apr-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
22-Apr-2019, IevaM
Meža tilbīte Tringa ochropus
22-Apr-2019, IevaM
Lauku balodis Columba palumbus
22-Apr-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Ķivulis Spinus spinus
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
22-Apr-2019, IevaM
Krauklis Corvus corax
22-Apr-2019, IevaM
Krauklis Corvus corax
22-Apr-2019, IevaM
Sīlis Garrulus glandarius
22-Apr-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Apr-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Rubenis Tetrao tetrix
22-Apr-2019, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Apr-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
22-Apr-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
22-Apr-2019, IevaM
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Apr-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
22-Apr-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
22-Apr-2019, IevaM
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Apr-2019, IevaM
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Apr-2019, IevaM
Meža tilbīte Tringa ochropus
22-Apr-2019, IevaM
Ķīvīte Vanellus vanellus
22-Apr-2019, IevaM
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
22-Apr-2019, IevaM
Zoss Anser sp. Anser sp.
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Krauklis Corvus corax
22-Apr-2019, IevaM
Mājas strazds Sturnus vulgaris
22-Apr-2019, IevaM
Sila strazds Turdus viscivorus
22-Apr-2019, IevaM
Kajaks Larus canus
22-Apr-2019, IevaM
Lielais ķīris Larus ridibundus
22-Apr-2019, IevaM
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
22-Apr-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
22-Apr-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
22-Apr-2019, IevaM
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Apr-2019, IevaM
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Apr-2019, IevaM
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
22-Apr-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
22-Apr-2019, IevaM
Rubenis Tetrao tetrix
22-Apr-2019, IevaM
Krauklis Corvus corax
22-Apr-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
22-Apr-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
22-Apr-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
22-Apr-2019, IevaM
Lauku balodis Columba palumbus
22-Apr-2019, IevaM
Ķivulis Spinus spinus
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2019, IevaM
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
22-Apr-2019, IevaM
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
22-Apr-2019, IevaM
Sila strazds Turdus viscivorus
22-Apr-2019, IevaM
Sila strazds Turdus viscivorus
22-Apr-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
22-Apr-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
22-Apr-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
22-Apr-2019, IevaM
Koku čipste Anthus trivialis
22-Apr-2019, IevaM
Lauku balodis Columba palumbus
22-Apr-2019, IevaM
Spradzene Fragaria viridis
25-May-2019, Aleksandra
Koku čipste Anthus trivialis
1-May-2019, MoreOrLess
Alnis Alces alces
21-May-2019, artis113
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
26-May-2019, Litenesputni
Mazā gaura Mergus albellus
1-May-2019, MoreOrLess
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
26-May-2019, megere
Baltvēderis Anas penelope
1-May-2019, MoreOrLess
Platknābis Anas clypeata
1-May-2019, MoreOrLess
Prīkšķe Anas querquedula
1-May-2019, MoreOrLess
Zeltgalvītis Regulus regulus
1-May-2019, MoreOrLess
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
1-May-2019, MoreOrLess
25-May-2019, Aleksandra
Biezā slāņpiepe Perenniporia subacida
26-May-2019, roosaluristaja
Dzilnītis Sitta europaea
1-May-2019, MoreOrLess
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
1-May-2019, MoreOrLess
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
1-May-2019, MoreOrLess
Niedru lija Circus aeruginosus
1-May-2019, MoreOrLess
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
1-May-2019, MoreOrLess
Grieze Crex crex
26-May-2019, megere
26-May-2019, roosaluristaja
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
25-May-2019, Aleksandra
Dzeltenā cielava Motacilla flava
26-May-2019, rkroics
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Mar-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Mar-2019, IevaM
Parastais ķeģis Acanthis flammea
30-Mar-2019, IevaM
Ķivulis Spinus spinus
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Mizložņa Certhia familiaris
30-Mar-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
30-Mar-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
30-Mar-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
30-Mar-2019, IevaM
Sloka Scolopax rusticola
30-Mar-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Mar-2019, IevaM
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
30-Mar-2019, IevaM
Parastais ķeģis Acanthis flammea
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
30-Mar-2019, IevaM
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Mar-2019, IevaM
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Mar-2019, IevaM
Sila strazds Turdus viscivorus
30-Mar-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Mar-2019, IevaM
30-Mar-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
30-Mar-2019, IevaM
Pļavu čipste Anthus pratensis
30-Mar-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Mar-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Mar-2019, IevaM
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
30-Mar-2019, IevaM
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
30-Mar-2019, IevaM
Mednis Tetrao urogallus
30-Mar-2019, IevaM
Sīlis Garrulus glandarius
30-Mar-2019, IevaM
Sīlis Garrulus glandarius
30-Mar-2019, IevaM
Pelēkais strazds Turdus pilaris
30-Mar-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
30-Mar-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
30-Mar-2019, IevaM
Ķivulis Spinus spinus
30-Mar-2019, IevaM
Ķivulis Spinus spinus
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
30-Mar-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
30-Mar-2019, IevaM
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Mar-2019, IevaM
Krauklis Corvus corax
30-Mar-2019, IevaM
Sila strazds Turdus viscivorus
30-Mar-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Mar-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Mar-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
30-Mar-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
30-Mar-2019, IevaM
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
30-Mar-2019, IevaM
Parastais ķeģis Acanthis flammea
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Sīlis Garrulus glandarius
30-Mar-2019, IevaM
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Mar-2019, IevaM
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Mar-2019, IevaM
Sila strazds Turdus viscivorus
30-Mar-2019, IevaM
Pļavu čipste Anthus pratensis
30-Mar-2019, IevaM
Lielā čakste Lanius excubitor
30-Mar-2019, IevaM
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Mar-2019, IevaM
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
30-Mar-2019, IevaM
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
30-Mar-2019, IevaM
Rubenis Tetrao tetrix
30-Mar-2019, IevaM
Sīlis Garrulus glandarius
30-Mar-2019, IevaM
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Mar-2019, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Mar-2019, IevaM
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
30-Mar-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
30-Mar-2019, IevaM
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Mar-2019, IevaM
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Mar-2019, IevaM
Zeltgalvītis Regulus regulus
30-Mar-2019, IevaM
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Baltpieres zoss Anser albifrons
30-Mar-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
30-Mar-2019, IevaM
Meža zīlīte Periparus ater
30-Mar-2019, IevaM
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
30-Mar-2019, IevaM
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Mar-2019, IevaM
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Mar-2019, IevaM
Sila strazds Turdus viscivorus
30-Mar-2019, IevaM
Sila strazds Turdus viscivorus
30-Mar-2019, IevaM
Sila strazds Turdus viscivorus
30-Mar-2019, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Mar-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
30-Mar-2019, IevaM
Meža balodis Columba oenas
30-Mar-2019, IevaM
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
30-Mar-2019, IevaM
Ķivulis Spinus spinus
30-Mar-2019, IevaM
Ķivulis Spinus spinus
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2019, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
30-Mar-2019, IevaM
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
30-Mar-2019, IevaM
Sīlis Garrulus glandarius
30-Mar-2019, IevaM
Sila strazds Turdus viscivorus
30-Mar-2019, IevaM
Sila strazds Turdus viscivorus
30-Mar-2019, IevaM
Sila strazds Turdus viscivorus
30-Mar-2019, IevaM
Dzērve Grus grus
30-Mar-2019, IevaM
Melnā dzilna Dryocopus martius
30-Mar-2019, IevaM
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
18-May-2019, Natalja Knazeva
Zvīņainā kātiņpiepe Polyporus squamosus
26-May-2019, kapso
Sīlis Garrulus glandarius
18-May-2019, Natalja Knazeva
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
26-May-2019, Natalja Knazeva
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
26-May-2019, Natalja Knazeva
Pūkaugļu grīslis Carex lasiocarpa
26-May-2019, roosaluristaja
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
26-May-2019, Natalja Knazeva
Stirna Capreolus capreolus
25-May-2019, fufuks
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
26-May-2019, Natalja Knazeva
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-May-2019, fufuks
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
26-May-2019, Natalja Knazeva
Lielā strutene Chelidonium majus
25-May-2019, dragony
25-May-2019, dragony
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
26-May-2019, Litenesputni
Melnā klija Milvus migrans
26-May-2019, Litenesputni
26-May-2019, Litenesputni
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
26-May-2019, Litenesputni
Mazais mušķērājs Ficedula parva
26-May-2019, Litenesputni
Peļkājīte Prunella modularis
26-May-2019, Litenesputni
Dadzītis Carduelis carduelis
26-May-2019, Litenesputni
Sīlis Garrulus glandarius
26-May-2019, Litenesputni
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-May-2019, Litenesputni
Meža balodis Columba oenas
26-May-2019, Litenesputni
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
26-May-2019, Litenesputni
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
26-May-2019, Litenesputni
Grieze Crex crex
26-May-2019, Litenesputni
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
26-May-2019, Litenesputni
Lielais dumpis Botaurus stellaris
25-May-2019, Litenesputni
Ausainā pūce Asio otus
25-May-2019, Litenesputni
Meža pūce Strix aluco
25-May-2019, Litenesputni
Rubenis Tetrao tetrix
25-May-2019, Litenesputni
Upes zīriņš Sterna hirundo
25-May-2019, Litenesputni
Sloka Scolopax rusticola
25-May-2019, Litenesputni
Kovārnis Corvus monedula
25-May-2019, Litenesputni
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-May-2019, Litenesputni
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-May-2019, Litenesputni
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-May-2019, Litenesputni
Ķivulis Spinus spinus
25-May-2019, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2019, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-May-2019, Litenesputni
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-May-2019, Litenesputni
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-May-2019, Litenesputni
Kārklu ķauķis Locustella naevia
25-May-2019, Litenesputni
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-May-2019, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
25-May-2019, Litenesputni
Mājas čurkste Delichon urbicum
25-May-2019, Litenesputni
Bezdelīga Hirundo rustica
25-May-2019, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-May-2019, Litenesputni
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-May-2019, Litenesputni
Dzeguze Cuculus canorus
25-May-2019, Litenesputni
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-May-2019, Litenesputni
Dzērve Grus grus
25-May-2019, Litenesputni
Mazais ērglis Aquila pomarina
25-May-2019, Litenesputni
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-May-2019, Litenesputni
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
25-May-2019, Litenesputni
Krauklis Corvus corax
25-May-2019, Litenesputni
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
25-May-2019, Litenesputni
Žagata Pica pica
25-May-2019, Litenesputni
Zivju ērglis Pandion haliaetus
25-May-2019, Litenesputni
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
25-May-2019, Litenesputni
Niedru lija Circus aeruginosus
25-May-2019, Litenesputni
Koku čipste Anthus trivialis
25-May-2019, Litenesputni
Svīre Apus apus
25-May-2019, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
25-May-2019, Litenesputni
Sarkanā klija Milvus milvus
25-May-2019, Litenesputni
Ķīķis Pernis apivorus
25-May-2019, Litenesputni
Lielā zīlīte Parus major
25-May-2019, Litenesputni
Vālodze Oriolus oriolus
25-May-2019, Litenesputni
Melnā dzilna Dryocopus martius
25-May-2019, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-May-2019, Litenesputni
Kajaks Larus canus
25-May-2019, Litenesputni
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-May-2019, Litenesputni
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
25-May-2019, Litenesputni
Gaigala Bucephala clangula
25-May-2019, Litenesputni
Zivju gārnis Ardea cinerea
25-May-2019, Litenesputni
Peļu klijāns Buteo buteo
25-May-2019, Litenesputni
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-May-2019, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2019, Litenesputni
Melnais meža strazds Turdus merula
25-May-2019, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-May-2019, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-May-2019, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-May-2019, Litenesputni
24-May-2019, LailaG
Graudzāļu vērpējs Euthrix potatoria
26-May-2019, ER
Flēbija Phlebia centrifuga Phlebia centrifuga
26-May-2019, roosaluristaja
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
26-May-2019, roosaluristaja
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
26-May-2019, MāraB
Vālodze Oriolus oriolus
26-May-2019, MāraB
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
25-May-2019, MāraB
Peļu klijāns Buteo buteo
25-May-2019, MāraB
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-May-2019, MāraB
Lielā zīlīte Parus major
25-May-2019, MāraB
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-May-2019, MāraB
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-May-2019, MāraB
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-May-2019, MāraB
Meža pūce Strix aluco
25-May-2019, MāraB
Dzeguze Cuculus canorus
25-May-2019, MāraB
25-May-2019, Aceralba
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-May-2019, Aceralba
25-May-2019, Aceralba
25-May-2019, Aceralba
25-May-2019, Aceralba
Tumšais mīkstspārnis Cantharis fusca
25-May-2019, Aceralba
25-May-2019, Aceralba
Graudzāļu vērpējs Euthrix potatoria
26-May-2019, Lemmus
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
25-May-2019, Aceralba
Brūnā čakste Lanius collurio
26-May-2019, Igors 2
25-May-2019, Aceralba
Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp.
25-May-2019, Aceralba
Pļavas āboliņš Trifolium pratense
25-May-2019, Aceralba
Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata
25-May-2019, Aceralba
Žagata Pica pica
25-May-2019, Aceralba
25-May-2019, Aceralba
25-May-2019, Aceralba
Parastā pīpene, margrietiņa Leucanthemum vulgare
25-May-2019, Aceralba
Mazais zīriņš Sternula albifrons
26-May-2019, Kurmata
Samtērce (nenoteikta) Trombidiidae sp.
25-May-2019, Aceralba
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
25-May-2019, Aceralba
Meža zemene Fragaria vesca
25-May-2019, Aceralba
Meža bambals Anoplotrupes stercorosus
25-May-2019, Aceralba
Sarkankrūšu līķvabole Oiceoptoma thoracicum
25-May-2019, Aceralba
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2019, Aceralba
Lauka maijvabole Melolontha melolontha
25-May-2019, Aceralba
25-May-2019, nekovārnis 2
25-May-2019, Aceralba
25-May-2019, Aceralba
Tumšais mīkstspārnis Cantharis fusca
25-May-2019, Aceralba
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
25-May-2019, Aceralba
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
26-May-2019, girtsbar
Stirna Capreolus capreolus
26-May-2019, girtsbar
Zivju ērglis Pandion haliaetus
25-May-2019, mazais_ezis
Mednis Tetrao urogallus
25-May-2019, mazais_ezis
Purva tilbīte Tringa glareola
25-May-2019, mazais_ezis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-May-2019, mazais_ezis
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
26-May-2019, ievakiri
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
25-May-2019, meža_meita
Purva tilbīte Tringa glareola
25-May-2019, meža_meita 3
25-May-2019, Mo
25-May-2019, Mo
25-May-2019, LailaG
Dzeguze Cuculus canorus
25-May-2019, LīgaKrā
Vistu vanags Accipiter gentilis
25-May-2019, LīgaKrā
26-May-2019, Aleksandra
Aveņu astainītis Callophrys rubi
26-May-2019, Aleksandra
Bērzu spurdžu blakts Kleidocerys resedae
25-May-2019, Mari
Čūskoga Paris quadrifolia
25-May-2019, alisija220alisija0alise
25-May-2019, Mari 1
25-May-2019, Mari
25-May-2019, Mari
25-May-2019, picapica
Mētru raibvēderlācītis Spilosoma lubricipeda
25-May-2019, picapica
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
25-May-2019, picapica
25-May-2019, picapica
25-May-2019, Mari 1
Lielā čakste Lanius excubitor
25-May-2019, picapica 1
25-May-2019, Mari 1
Lauku balodis Columba palumbus
25-May-2019, picapica
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-May-2019, picapica
Lielā gaura Mergus merganser
12-May-2019, picapica
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-May-2019, picapica
25-May-2019, Mari
25-May-2019, Mari
25-May-2019, Mari
25-May-2019, Mari 1
Vairogblakts Carpocoris purpureipennis Carpocoris purpureipennis
25-May-2019, Mari
24-May-2019, Astrantia
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
25-May-2019, Mari
Bērzu vairogblakts Elasmucha grisea
25-May-2019, Mari
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
25-May-2019, Mari
Vairogblakts Carpocoris purpureipennis Carpocoris purpureipennis
25-May-2019, Mari
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-May-2019, ievakiri
Sudrabkaija Larus argentatus
25-May-2019, Arnis2
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
25-May-2019, i.vasiljevs
Pelēkā dakšaste Cerura vinula
25-May-2019, Mari
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
25-May-2019, Mix
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
18-May-2019, pustumsa
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-May-2019, LV zilzīlīte
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
19-May-2019, pustumsa
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-May-2019, pustumsa
Parastais šņibītis Calidris alpina
25-May-2019, i.vasiljevs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-May-2019, LV zilzīlīte
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
30-Jul-1979, OKK
Melndzeltenā sēņu mārīte Psyllobora vigintiduopunctata
25-May-2019, Astrantia
Baltā cielava Motacilla alba
18-May-2019, pustumsa
Kalnu āboliņš Trifolium montanum
25-May-2019, kapso
Sudrabkaija Larus argentatus
18-May-2019, pustumsa
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
13-Jul-1979, OKK
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
18-May-1979, OKK
Upes zīriņš Sterna hirundo
25-May-2019, i.vasiljevs
Jūras zīriņš Sterna paradisaea
25-May-2019, Arnis2
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
11-Apr-1979, OKK
25-May-2019, kaarlisfrei
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
8-May-1978, OKK
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
23-Apr-1978, OKK
25-May-2019, kaarlisfrei
25-May-2019, kaarlisfrei 1
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-May-2019, i.vasiljevs
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
20-Apr-1978, OKK
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-May-2019, i.vasiljevs
25-May-2019, kaarlisfrei
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
25-May-2019, kaarlisfrei
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
24-May-2019, Mo
25-May-2019, kaarlisfrei
Akmeņtārtiņš Arenaria interpres
25-May-2019, i.vasiljevs
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
25-May-2019, i.vasiljevs 1
25-May-2019, kaarlisfrei 1
Zeltītā rožvabole Cetonia aurata
23-May-2019, Astrantia
Pēdējās sugu izmaiņas
Armandez 26-May-2019 20:44:47

Nezināms ->


Blakts 26-May-2019 20:28:10

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 20:16:24

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 26-May-2019 20:03:37

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 20:01:10

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 19:57:22

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


gunitak 26-May-2019 19:56:10

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


gunitak 26-May-2019 19:55:21

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 19:50:36

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 19:48:16

Nezināms ->


nekovārnis 26-May-2019 19:47:31

Nezināms ->


IevaM 26-May-2019 19:47:20

Nezināms ->


nekovārnis 26-May-2019 19:46:43

Nezināms ->


nekovārnis 26-May-2019 19:44:11

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 19:38:56

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 19:36:25

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 19:34:59

Briežvabole (nenoteikta) Lucanidae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 19:33:16

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 19:30:12

Linu krāšņpūcīte Autographa gamma ->


pustumsa 26-May-2019 19:05:41

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 26-May-2019 17:14:10

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 26-May-2019 17:13:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Blakts 26-May-2019 17:11:10

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 26-May-2019 17:10:38

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 26-May-2019 17:08:38

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 26-May-2019 17:08:15

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 26-May-2019 17:08:11

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 26-May-2019 17:07:56

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 26-May-2019 17:07:42

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 26-May-2019 17:05:48

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 26-May-2019 17:04:57

Vairogblakts Carpocoris purpureipennis Carpocoris purpureipennis ->


Blakts 26-May-2019 17:04:37

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 26-May-2019 17:04:27

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 26-May-2019 17:04:16

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 26-May-2019 17:03:57

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 26-May-2019 17:03:49

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 26-May-2019 17:03:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


roosaluristaja 26-May-2019 17:03:14

Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis ->


Blakts 26-May-2019 17:03:12

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


roosaluristaja 26-May-2019 16:55:44

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 26-May-2019 13:40:10

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 26-May-2019 13:39:10

Kāļu baltenis Pieris napi ->


artis113 26-May-2019 13:34:44

Nezināms ->


artis113 26-May-2019 13:32:27

Nezināms ->


artis113 26-May-2019 13:31:52

Nezināms ->


artis113 26-May-2019 13:31:12

Nezināms ->


artis113 26-May-2019 13:29:37

Nezināms ->


Blakts 26-May-2019 13:24:10

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


artis113 26-May-2019 13:23:34

Nezināms ->


artis113 26-May-2019 13:22:46

Nezināms ->


meža_meita 26-May-2019 11:49:09

Garlapu rasene Drosera anglica ->


Aceralba 26-May-2019 10:59:21

Nezināms ->


nekovārnis 26-May-2019 10:23:20

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 10:05:18

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 26-May-2019 10:04:23

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 10:02:12

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:50:53

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:48:30

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:47:39

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:45:33

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 26-May-2019 08:43:35

Dižzirneklis (nenoteikts) Pisauridae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:42:52

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:41:02

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 26-May-2019 08:38:47

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:38:10

Krabjzirneklis (nenoteikts) Thomisidae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:37:10

Krabjzirneklis (nenoteikts) Thomisidae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:36:22

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 26-May-2019 08:34:10

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:33:36

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:32:43

Nezināms ->


nekovārnis 26-May-2019 08:16:16

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 26-May-2019 08:15:10

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:13:12

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:10:50

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:09:48

Dižzirneklis (nenoteikts) Pisauridae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:09:09

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:06:49

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 26-May-2019 08:03:46

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 26-May-2019 08:02:53

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 26-May-2019 07:59:45

Kukainis (nenoteikts) ->


Blakts 26-May-2019 01:42:55

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Mari 26-May-2019 00:13:54

Kukainis (nenoteikts) ->


Blakts 26-May-2019 00:06:38

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 26-May-2019 00:06:32

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-May-2019 23:57:55

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-May-2019 23:37:10

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


Karmena 25-May-2019 23:09:40

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Astrantia 25-May-2019 22:50:25

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Aleksandra 25-May-2019 22:43:50

Nezināms ->


Blakts 25-May-2019 22:33:10

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-May-2019 21:24:38

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 25-May-2019 21:24:33

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-May-2019 21:23:54

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-May-2019 21:23:47

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 25-May-2019 21:23:40

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-May-2019 21:23:30

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 25-May-2019 21:23:23

Pūcīte (nenoteikta) Noctuidae sp. ->


Blakts 25-May-2019 21:22:10

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-May-2019 21:21:26

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-May-2019 21:21:11

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-May-2019 21:20:28

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-May-2019 21:18:51

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Blakts 25-May-2019 21:18:37

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-May-2019 21:18:25

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-May-2019 21:17:57

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-May-2019 21:17:46

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


Bekuvecis 25-May-2019 21:17:18

Lapiņsēne (nenosakāma) ->


IlzeP 25-May-2019 21:15:25

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


IlzeP 25-May-2019 21:13:32

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 25-May-2019 21:12:42

Nezināms ->


CerambyX 25-May-2019 21:00:49

Mīkstblakts Psallus sp. Psallus sp. ->


LV zilzīlīte 25-May-2019 20:10:51

Piekūns (nenoteikts) Falconidae sp. ->


IevaM 25-May-2019 19:21:25

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 25-May-2019 19:18:49

Mīkstblakts Notostira sp. Notostira sp. ->


CerambyX 25-May-2019 19:16:32

Mīkstblakts Trigonotylus sp. Trigonotylus sp. ->


lolitapetkevica 25-May-2019 18:35:10

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 25-May-2019 17:59:59

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


roosaluristaja 25-May-2019 17:59:24

Ziedaugs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 25-May-2019 17:00:53

Pūce (nenoteikta) Asio sp. ->


roosaluristaja 25-May-2019 16:58:23

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 25-May-2019 13:41:25

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 25-May-2019 13:34:11

Akmeņlauzīte (nenoteikta) Saxifraga sp. ->


dziedava 25-May-2019 13:28:00

Purva bērzlape Russula paludosa ->


dziedava 25-May-2019 13:27:04

Nezināms ->


dziedava 25-May-2019 13:24:21

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 25-May-2019 13:20:14

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 25-May-2019 13:19:37

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Bekuvecis 25-May-2019 10:12:28

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Kukainis 25-May-2019 08:35:44

Dzintargliemezis Succinea sp. Succinea sp. ->


Kukainis 25-May-2019 08:34:37

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Kukainis 25-May-2019 08:33:53

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


roosaluristaja 25-May-2019 07:46:58

Nezināms ->


IlzeP 25-May-2019 05:52:22

Kukainis (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-May-2019 00:45:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-May-2019 00:45:32

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Armandez 25-May-2019 00:07:11

Sibīrijas latvānis Heracleum sibiricum ->


Mari 24-May-2019 23:35:23

Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp. ->


Mari 24-May-2019 23:31:33

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


Blakts 24-May-2019 23:11:09

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


roosaluristaja 24-May-2019 22:57:56

Ziedaugs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 24-May-2019 22:57:27

Nezināms ->


Blakts 24-May-2019 22:55:10

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


Blakts 24-May-2019 22:54:57

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 24-May-2019 22:54:48

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Mimi Serada 24-May-2019 22:36:45

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Ansis 24-May-2019 22:33:31

Nezināms ->


nekovārnis 24-May-2019 21:14:11

Kukainis (nenoteikts) ->


roosaluristaja 24-May-2019 21:08:38

Brūnā čakste Lanius collurio ->


roosaluristaja 24-May-2019 21:08:13

Eiropas ūdele Mustela lutreola ->


meža_meita 24-May-2019 20:53:10

Ziedaugs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 24-May-2019 19:39:21

Nezināms ->


CerambyX 24-May-2019 19:18:52

Koku laupītājblakts (nenoteikta) Anthocoridae sp. ->


CerambyX 24-May-2019 19:12:25

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


paliec 24-May-2019 17:56:16

Dīķgliemezis Lymnaea sp. Lymnaea sp. ->


paliec 24-May-2019 17:53:20

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 24-May-2019 17:40:06

Parastais dzintargliemezis Succinea putris ->


Kukainis 24-May-2019 17:32:20

Nezināms ->


Ilona_rasa 24-May-2019 17:24:55

Niedru stērste Emberiza schoeniclus ->


Armandez 24-May-2019 15:23:58

Nezināms ->


IlzeP 24-May-2019 13:14:49

Rūsganais priežu koksngrauzis Arhopalus rusticus ->


Tauriņu Vērošana 24-May-2019 13:06:27

Egļu raibsprīžmetis Lomaspilis opis ->


Tauriņu Vērošana 24-May-2019 13:05:35

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


Blakts 24-May-2019 12:33:21

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 24-May-2019 12:33:12

Bruņublakts Eurygaster maura Eurygaster maura ->


nekovārnis 24-May-2019 07:36:35

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 24-May-2019 07:20:20

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 24-May-2019 07:18:10

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


nekovārnis 24-May-2019 07:10:30

Kukainis (nenoteikts) ->


Blakts 23-May-2019 23:57:56

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Tauriņu Vērošana 23-May-2019 23:57:32

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Tauriņu Vērošana 23-May-2019 23:15:28

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 23-May-2019 23:15:24

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Edgars Smislovs 23-May-2019 22:45:13

Mežirbe Tetrastes bonasia ->


Martins 23-May-2019 22:24:48

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


Martins 23-May-2019 22:24:10

Krāšņspāre (nenoteikta) Coenagrion sp. ->


CerambyX 23-May-2019 22:18:31

Koku laupītājblakts Anthocoris sp. Anthocoris sp. ->


CerambyX 23-May-2019 22:16:25

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ansis 23-May-2019 22:10:12

Nezināms ->


Ansis 23-May-2019 22:07:40

Nezināms ->


Blakts 23-May-2019 21:58:47

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 23-May-2019 21:58:37

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 23-May-2019 21:58:20

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 23-May-2019 21:58:14

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


Blakts 23-May-2019 21:57:52

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


Blakts 23-May-2019 21:57:48

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


Ivars L. 23-May-2019 21:37:42

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 23-May-2019 20:08:42

Nezināms ->


Martins 23-May-2019 19:45:59

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Vv 23-May-2019 14:53:57

Nezināms ->


Kukainis 23-May-2019 14:24:57

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


Kukainis 23-May-2019 14:16:59

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Kukainis 23-May-2019 14:14:13

Nezināms ->


Bekuvecis 23-May-2019 13:42:27

Sēne (nenoteikta) ->


Bekuvecis 23-May-2019 13:37:50

Sēne (nenoteikta) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Mo 26.maijs, 20:33

Paldies par precizējumu. Paldies, ka vienmēr var paļauties uz kādu zinošāku DD lietotāju!


Karmena 26.maijs, 20:31

Paldies par labojumu!


nekovārnis 26.maijs, 20:16

Jā, lielais meža resngalvītis


nekovārnis 26.maijs, 20:09

Tā kā Cassida nobilis. Nez vai Latvijā kaut kas līdzīgs vēl ir?


gunitak 26.maijs, 20:00

Paldies, Marek!


gunitak 26.maijs, 19:56

Paldies, Laima!


OKK 26.maijs, 19:48

Ragainā zaķskābene - Oxalis corniculata


nekovārnis 26.maijs, 19:45

Varētu būt sprakšķis Agriotes ustulatus, bet grūti droši pateikt pēc šī foto.


nekovārnis 26.maijs, 19:31

Tā kā pēc mazās pilienpūcītes (Macdunnoughia confuse) izskatās.


Vīksna 26.maijs, 19:19

Paldies !


Laimeslācis 26.maijs, 19:12

Gaišzilās krāšņspāres m


Laimeslācis 26.maijs, 19:05

Tumšzilā krāšņspāre


Karmena 26.maijs, 18:49

Paldies par labojumu, Marek!


OKK 26.maijs, 18:32

Blāvā briežvabole


zemesbite 26.maijs, 17:25

Jā, ieraudzīju un domāju, ka tāda jocīga zaļā vairogblakts. :)


CerambyX 26.maijs, 17:23

Uhh, skaisti! Labākie foto Latvijā ar putnu pilnīgi svaigā riesta tērpā? T.i. es pat tādu tērpu redzējis dabā neesmu :D


CerambyX 26.maijs, 17:17

Forši - pēdējās dienās jauni punkti šai sugai. Ir arī Kurzemē! :)


roosaluristaja 26.maijs, 16:54

Vienā attēlā ir birztalu veronika, otrā pļavas bitene.


OKK 26.maijs, 16:34

Kaut kā neredzu Baltijas efejas, 50 gab.


Janoami 26.maijs, 16:29

Pa visu teritoriju!


Vladimirs S 26.maijs, 15:39

Meža pūce


kapso 26.maijs, 12:12

Paldies noteicējiem!


W 26.maijs, 11:13

Marek' paldies!


Aleksandra 26.maijs, 10:41

Paldies, Marek!


Aceralba 26.maijs, 10:33

Paldies!


Aceralba 26.maijs, 10:33

Paldies!


Aceralba 26.maijs, 10:32

Ak, vai, paldies!


nekovārnis 26.maijs, 09:23

Sarkano mārīšzirnekli vakar diemžēl neatradām, cerams citiem šogad veiksies labāk. Tā vietā resns un zaļš :) Atrada F.Savičs, noteica U.Piterāns.


Aceralba 26.maijs, 09:01

Paldies!


Aceralba 26.maijs, 09:00

Paldies!


nekovārnis 26.maijs, 07:36

Paldies!:)


meža_meita 26.maijs, 07:00

Paldies, Baiba!


LailaG 26.maijs, 00:44

Paldies,Marek!


IevaM 26.maijs, 00:42

Varbūt iedzeltenais


Mari 26.maijs, 00:14

Paldies, laikam tā būs :)


pustumsa 26.maijs, 00:11

ķauķis?


Mari 25.maijs, 23:54

Paldies!


Karmena 25.maijs, 23:10

Paldies!


lichen_Ro 25.maijs, 23:03

Varētu būt arī C.adspersum. Pārāk izteikta dzeltena (zaļi dzeltena) apsarme ap macēdiju (mazedium). Jebkurā gadījumā, atradne vērtīga.


i.vasiljevs 25.maijs, 23:02

Līdzīgs Pelēkās dakšastes kāpuram.


Vīksna 25.maijs, 22:03

Paldies !


Tauriņu Vērošana 25.maijs, 21:25

Nu tur pa pierobežas purviem bradājot šitādus oranžos ja trāpās var šajā laikā pafotogrāfēt - a ja nu trāpās Boloria freija... :)


LV zilzīlīte 25.maijs, 21:19

Paldies ! Internetā skatījos un jā , ir bezdelīgu piekūns ! :)


Bekuvecis 25.maijs, 21:18

Par spīti visu triju foto neasumam, šaubu nav. Jo ļoti raksturīgs eks.


Bekuvecis 25.maijs, 21:15

Julita, bet joprojām taču ĻOTI reta! :) Daudzas reizes retāka nekā vesela kaudze aizsargājamo sēņu sugu.


OKK 25.maijs, 20:46

Čemurziežu koksngrauzis


OKK 25.maijs, 20:46

Čemurziežu koksngrauzis


OKK 25.maijs, 20:45

Čemurziežu koksngrauzis


Laimeslācis 25.maijs, 19:25

Melnkāju upjspāre


i.vasiljevs 25.maijs, 19:24

Iespējams bezdelīgu piekūns


Laimeslācis 25.maijs, 19:16

Pelēkais mušķērājs


felsi 25.maijs, 17:09

Paldies, šitādu brīnumu redzēju 1.X:)


kapso 25.maijs, 17:08

Pievienoju mazliet labākus attēlus


Aleksandra 25.maijs, 16:55

Paldies, Julita!


roosaluristaja 25.maijs, 16:50

Manuprāt briežu jumtene (Pluteus cervinus)


Briza 25.maijs, 14:51

Parastā ziepenīte


Briza 25.maijs, 14:50

Žogu vīķis


dziedava 25.maijs, 13:41

Nav sēne, bet gļotsēne, vilkpienaine, bet tik koša, ka velk uz reto košo vilkpienaini, bet tad derētu labāks virsmas tuvplāns. Drīzāk jau ir gan parastākā - koksnes vilkpienaine, droši pēc šī foto nevaru pateikt.


dziedava 25.maijs, 13:33

Man arī tā izskatās!


dziedava 25.maijs, 13:29

Man arī ar aplikāciju tā nereti ir, cēlonis nav skaidrs. Bet prieks par šīm sēnēm! Manā pieredzē ļoti retas, bet varbūt ne tādos biotopos trāpos.


dziedava 25.maijs, 12:09

Paldies, Edgar! Pietiek man ko atrast, tā vairs neskaitās tik reta. ;/ Bet bez Laimas atraduma es pat nebūtu pievērsusi uzmanību šādai lapiņsēnei. Iespējams, iepriekš tādām tika iets garām.


lolitapetkevica 25.maijs, 11:47

Paldies!!!


kamene 25.maijs, 11:03

Alpu mazmeldrs Trichophorum alpinum


kamene 25.maijs, 10:39

Jā, ūdeņi tur visapkārt. Tik nezinu, kas nomedījis.


Bekuvecis 25.maijs, 10:12

Paldies, šaubas izgaisušas: ir! Tatad, šobrīd Latvijā zināmas jau septiņas atradnes (vai astoņas, ja viena no Valdas Ē. pērnajām Lentinus sp. atradnēm arī ir piederīga šai sugai, par ko joprojām esmu svārstīgs). Atbilstoši tam, sugas aprakstā senes.lv ir pārkvalificēta no "ārkārtīgi reta" uz "ļoti reta".


dziedava 25.maijs, 09:33

Tāpēc izskatās, ka bijuši jau augļķermeņi, bet lietus tos iedzinis atpakaļ plazmodija izskatā :)


kapso 25.maijs, 08:57

Piekrītu, ka attēls draņķīgs, aparātam brīžiem uznāk niķi, jālūkojas pēc jauna. Paldies noteicējiem!


dziedava 25.maijs, 08:20

Šīs laikam sanāk vienkārši ļoti bālas, bet ne albīnas. Interesanti, ka šai apkārtnē (plašākā nozīmē) tādas bālas bija vairākās vietās, ne viena meža robežās.


dziedava 25.maijs, 07:54

Edgar, nomainīju fotogrāfijas.


Mimi Serada 25.maijs, 07:32

Tā ir viendienīte (vēdera galā garas cerkas)


Mari 24.maijs, 23:35

Paldies!


CerambyX 24.maijs, 23:21

Nu vēl tīklblakšu meklējumos tad var pievērst uzmanību dadžiem (Tingis cardui), baltajām panātrēm (T.pilosa), vēršmēlēm un daglīšiem (Dictyla echii), purva neaizmirstulītēm grāvjos (D.convergens), pīpenēm (Catoplatus fabricii), pīlādžiem (Physatocheila smreczynskii), melnalkšņiem (P.costata), jūlija beigās arī brūklenēm (Stephanitis oberti) un liela daļa tīklblakšu suug būs redzēta :D


Jonis 24.maijs, 23:18

Priežu rūsganā zāģlapsene Neodiprion sertifer.


Jonis 24.maijs, 23:16

Attēls tipri neass, taču varētu būt kāda no smilšbitēm Andrena sp.


Mari 24.maijs, 23:13

Ļoti interesanti, paldies! :) Azarts aug :D


CerambyX 24.maijs, 23:11

Arī forši :D Augs būs tauksakne un attiecīgi šo augu apdzīvojošā tīklblakts - Dictyla humuli :)


Mari 24.maijs, 23:07

Paldies, Uģi! Tur kādus pāris metrus tālāk bija vēl viena "apdzīvota" usne, bet blaktis identiskas.


CerambyX 24.maijs, 22:57

Forši! :) Uz tīruma usnēm principā tikai šī suga - viegli atšķirama pēc platajām priekškrūšu vairoga malām. Līdzīga ir tikai Tingis reticulata, kam arī tāda pati forma, bet gari matiņi gar sāniem. Nu un tāda vēl LV nav konstatēta, bet varbūt ka teorētiski var būt - dzīvojot uz cekuliņiem (Ajuga sp.) :)


Mimi Serada 24.maijs, 22:35

Viens un tas pats, paņēmu to līdzi uz mājām :) Paldies, Uģi!


CerambyX 24.maijs, 22:29

Pēc pēdējā attēla droši, ka brūnganās plankumspāres ekzūvijs (pieņemot, ka visos attēlos viens un tas pats).


Mimi Serada 24.maijs, 22:24

Ir arī sānskats, pievienoju. Paldies, Mārtiņ, ņemšu vērā!


Briza 24.maijs, 22:12

Vīru dzegužpuķe


felsi 24.maijs, 22:11

Paldies visiem par noteikšanu!


felsi 24.maijs, 22:09

Varētu būt, naktī lija.


Mari 24.maijs, 21:58

Paldies!


CerambyX 24.maijs, 20:33

Mājas zvirbulis


CerambyX 24.maijs, 20:33

Amerikas ūdele


paliec 24.maijs, 17:54

šis ir viens no dīķgliemežiem, kas mūsdienās ieskaitīts Stagnicola ģintī, bet sugu iespējams noteikt tikai preparējot. čaulu pazīmes visām pārklājas.


paliec 24.maijs, 17:45

Tikai jāatceras, ka jauniem īpatņiem visa pēda būs gaiša un tumšo sānu joslu vai nu nebūs vispār vai būs vāji izteiktas.


paliec 24.maijs, 17:41

dzintargliemežu mazulis. nevar pateikt sugu vispār.


IlzeP 24.maijs, 13:29

Andri, aktualizēju tikai sugas nosaukumu - suga tā pati


Tauriņu Vērošana 24.maijs, 13:14

Kaut kā drīzāk aizdomas par Paratalanta pandalis.


dziedava 24.maijs, 07:43

Tas nav pēc lietus?


OKK 23.maijs, 23:56

Pētereņu sfings Hemaris tityus


nekovārnis 23.maijs, 22:56

Parasti tā arī skatos sfagnus - pie ūdens. Tagad esmu pasācis arī pavilkt ārā pa kādam krāsainākam no "spilveniem" gadījumā ja nu to krāsu ietekmē Dipsocoridae blakšu klātbūtne. Pagaidām tik pa kādai sīkai ērcītei :)


Aceralba 23.maijs, 22:51

Paldies par info un precizējumu!


CerambyX 23.maijs, 22:43

Nu kādas minūtes 15 tur vārtījos un mēģināju kko saskatīt. Vispirms sķiet pamanīju iespējams šo pašu radījumu nifmas - tad bija motivācija tur pasēdēt ilgāk. Vienīgais eksemplārs atradās kādus 30cm no krasta varbūt - uz robežas kur krastmalas sfagni jau tā pavisam iegrimst ūdenī. It kā pamanīt nebija grūti (pēc tam gan pazaudēju un vairs neatradu) - domāju, ka ja Tev acs piešauta uz Microvelia, tad šis jau apmēram līdzīgi. Tā teikt, ja būs - tad ieraudzīsi :) Tik nevarēja saprast par tām nimfām - vai nav šogad jau tur kaut kāds imago skaitliskais maksimums garām.


nekovārnis 23.maijs, 22:28

Kā tad bija ar to pamanīšanu starp sfagniem?:D


felsi 23.maijs, 22:05

Paldies par noteikšanu!


CerambyX 23.maijs, 22:03

Noliegt nevar, ka vairums blakšu tomēr ir visai sīkas jeb nu tāds vidējais izmērs varētu būt robežās no kādiem 3-6mm, bet nu kādi vairāki desmiti sugu ir arī 'normāla' izmēra - g.k. vairogblaktis, bet arī šādas tādas citas :)


roosaluristaja 23.maijs, 21:26

Manuprāt flēbija tā arī ir. Phlebia centrifuga.


marsons 23.maijs, 20:13

Paldies!


Arnis2 23.maijs, 19:56

https://www.youtube.com/watch?v=JUr0nRenM1o


Vīksna 23.maijs, 19:48

Paldies !


Martins 23.maijs, 19:44

Šis https://dabasdati.lv/lv/observation/84d7f00ee9b1d8e2fb30f52fd510641f/ dzīvnieks bija resnāks.


Martins 23.maijs, 19:41

Nu slieka gluži nebija, bet, ja redzēto odžu "galerijā" šo vajadzētu kaut kur ierindot pēc garuma/resnuma attiecības, tad es šo liktu uz 6 (ja 10 būtu resnuma kalngals).


Vladimirs S 23.maijs, 18:08

Tas būs krīkļa tēviņš!


dziedava 23.maijs, 17:17

Vismaz kaut ko būšu iemācījusies :)


Ivars L. 23.maijs, 15:56

3 slāņi jau ir gana pietiekami, lai būtu skaidrs, ka tā ir daudzgadīga + skābā garša/smarža = Perenniporia subacida. Priede gan ir tai retāks substrāts. Varbūt tāpēc izskatās nedaudz savādāk, jo arī, piemēram, Leptoporus mollis izskats uz priedes un egles nedaudz atšķirīgs.


kristyk 23.maijs, 14:24

Vai derēs tuvinājums?


Kukainis 23.maijs, 14:23

Mizīda Mysidae. Pirmais ziņojums Dabasdati.


Bekuvecis 23.maijs, 14:18

Par cik tīģeru sīkstene atkal aktualizējusies, atgriezos pie šī pērnā novērojuma. Sēnes bildēs - visas pēc izskata īstas T. tigrinus. Apvidus slapjums, par ko liecina ar ūdeni pilnās traktora sliedes, arī vedina domāt par šo sugu. Taču vai agrāk pavasarī ūdens tur būtu pludojis tik vareni, lai celmam vismaz pamatne pamatīgi izmirktu un līdz ar to celms būtu gana labs šai specifiskajai sēnei? Pēc foto man tā nešķiet, taču uz vietas noteikti bija labāk redzams. (Ja atbildat, tad lūdzu šoreiz pamēģiniet sakārtot domas un vārdus tā, lai nebūtu jāmēģina uzminēt, ko Jūs īsti gribējāt pateikt.)


Armandez 23.maijs, 13:32

Patrekna izskatās.


ievakiri 23.maijs, 12:40

Fantastika! Apsveicu!


Fuatra 23.maijs, 11:24

Paldies. Kas varbūt labāks par avozetām Dāviņu peļķes dubļos :)


meža_meita 23.maijs, 11:22

Paldies, Ivar! Kaut kā neatpazinu. Parasti redzēju biezākas, ar vairākiem slaņiem. Šai tikai 3. slāņi griezumā.


Ivars L. 23.maijs, 11:08

Svaiga, bet sažuvusi - tāpēc tāda blāva.


Bekuvecis 23.maijs, 10:35

Peziza sp. - jā. Par P. vesiculosa gan stipri šaubos.


Bekuvecis 23.maijs, 10:34

Atradnes apraksts noteikti ir saderīgs ar L. tigrinus. Tagad derētu vēl detāli foto no augšas un apakšas.


Bekuvecis 23.maijs, 10:30

Izskatās, ka šai parasti ļoti retajai sugai taisni šopavasar ir īsts "bums": jaunas atradnes viena pec otras! Arī 10 gadus vērotā atradne Siguldas dīķī šopavasar ir ražīgāka nekā jebkad iepriekš, tiesa, ne sevišķi izteikti.


Rallus 23.maijs, 09:40

Šī nu gan lieliska balva par "vietējo putnošanu". Edgar, noņemu cepuri!


Liepzieds 23.maijs, 09:21

Izcili piederētos kā ilustrācija kādam mājas kaķu vs. putnu stāstam!


Aleksandra 23.maijs, 07:48

Paldies!


Vīksna 23.maijs, 07:23

Paldies !


IlzeP 23.maijs, 07:20

Ļoti labi izdevies pašai noteikt, tā tik turpināt! :)


Izabella 22.maijs, 23:40

Ar putnu fotografēšanu aizraujos pirmo gadu.Pārskatot internetā pieejomos resursus, likās ka esmu noteikusi pareizi. Esmu tos sākusi pamazām iepazīt un atpazīt. manas zināšanas vēl ir samērā mazas. Līdzīgus putnus ir ļoti grūti noteikt, bet uzticos dabasdati ornitologiem, ka manas kļūdas izlabos.


Mari 22.maijs, 23:28

Paldies!


roosaluristaja 22.maijs, 23:19

Iespējams Peziza vesiculosa. Substrāts un izskats ir diezgan atbilstošs. Tiesa Peziza ģintī ir kādas 20 sugas un man nav ne jausmas, kā daļa no tām izskatās.


sandis 22.maijs, 22:55

Nepavisam ne slikta siltumnīcas un pagalma suga - pirmais novērojums Līgatnes novadā. Tā turpināt :)


CerambyX 22.maijs, 22:47

P.S. - Lietuvā Ventes ragā šodien Pantala flavescens


CerambyX 22.maijs, 22:46

Lupīnas it kā konkrēti nav minētas - pamatā saistība ar citiem tauriņziežiem, piemēram, slotzariem un irbulenēm (droši vien valstīs, kur to aug vairāk), bet arī lucernām, āboliņiem u.c. Bet nu lupīna varbūt iekļaujas kopējā kontekstā kā tauriņziedis. Tiesa ir rakstīts, ka var sēdēt arī praktiski 'da jebkur citur' - dažādiem kokiem etc. Pats esmu atradis uz kaut kāda āboliņa Lilastē, vai Dārziņu dzelzceļmalā sēdēja vienkārši uz jaunu priedīšu zariem. Teorētiski skaitās, ka ir pieminēta G.Flora 1860. gada darbā, bet aizvien vairāk māc šaubas vai tur lietotā kombinācija 'Cimex lituratus' būtu attiecināma uz šo sugu, jo Dānijā, piemēram, skaitās pirmo reizi parādijusies 1976. gadā, Zviedrijā vēl pēc tam (2001?) - tā ka maz ticams, ka Flora laikos tā varētu būt bijusi sastopama Lv. Drīzāk tāda 'ekspansijas suga', kas parādījusies vien samērā nesen. Attiecīgi līdz šim ziņotie novērojumi Dabasdatos varētu būt pat pagaidām arī vienīgie zināmie (nu vismaz man).


sandis 22.maijs, 22:36

WOW...


Martins 22.maijs, 22:30

Bet vispār diezgan interesanti - ieskatījos blakšu kolekcijas kastē - nav šīs sugas, lai arī vairogblaktis kādu laiku diezgan aktīvi vācu, tai skaitā no Siguldas apkārtnes. No otras puses - uz lupīnām īpaši neesmu skatījis, protams, ja šai sugai ir saistība ar lupīnām.


Martins 22.maijs, 22:26

Pieņemu, ka nav specifiska tikai vienam lupīnu laukumam, taču citur karjerā neredzēju. Taču gar to karjera malu aktīvi pārlidoja no lupīnas uz lupīnu, bet diez kā neļāvās bildēties. :)


dziedava 22.maijs, 22:23

Gluds gan ir, bet balts. Tas būs neīstais pūpēdis :)


dziedava 22.maijs, 22:20

Foto būs nedēļas nogalē. Tur bija ļoti slapja vieta, jo baidījos, ka nepārbridīšu, taču izrādījās, ka lielais slapjums bija nelielā teritorijā un tālāk ir sauss. Šogad tajā apkārtnē kārtīgi staignāji čab no sausuma, tā ka tik slapjas vietas, kur saglabājies ūdens, ir retums. Tur auga tikai melnalkšņi, varbūt arī kritala melnalksnis. Skujkokus tajā vietā neatceros.


Bekuvecis 22.maijs, 22:11

Iespējams. Tad būtu tāda mini-atradnīte. Tomēr noteiktu "ir" šobrīd nesaku. Vajadzētu 1) labākus foto un 2) detālāku atradnes raksturojumu. Vai sprungulis noteikti ir lapukoka? Vai, spriežot pēc situācijas, tas varēja būt agrāk pavasarī pamatīgi izmircis? Tīģeru sīkstene ir nevis vienkārši, bet gan ārkārtīgi mitrumu mīloša sēne!


CerambyX 22.maijs, 22:06

Gan jau jābūt arī kaut kur Kurzemes pusē :)


nekovārnis 22.maijs, 22:04

Šo blakti sestdien tajā apkārtnē būs "jāieķeksē" :)


Bekuvecis 22.maijs, 21:59

Skeleta forma izveidojusies, atlūztot un nokrītot daivām, kuras bija izvietojušās daudzos stāvos. Šai sugai tā ir diezgan tipiska aina.


Martins 22.maijs, 21:58

Būtu labi šim eksuvijam (un arī citiem) 2 bildes - viena no augšas, otra no sāniem. Kādu daļu sugu varētu noteikt, bet ir jāredz gan muguras gan sānu dzelkšņi - uz kuriem posmiem ir, uz kuriem nav... Ak jā, dižspārēm (garajiem eksuvijiem) vajag arī vienu bildi no apakšas...


roosaluristaja 22.maijs, 21:57

Priekš viņiem droši vien. Pats labums. Īpaši, kad zaļbarība nav pieejama.


dziedava 22.maijs, 21:48

Skaidrs. Tad tās mizas droši vien ļoti garšīgas, ka tā jāmizo :)


roosaluristaja 22.maijs, 21:46

Pirmkārt arī paši bebri šitā mizu var nograuzt. To pēc zobu pēdām noteikti var pateikt. Vai šādā veidā var atšķirt alni no brieža? Lielmeistari droši vien var.


sandis 22.maijs, 21:17

Pievienoju pāris foto. No rīta tas kaut kā neizdevās - ilgi augšuplādējās un beigās tā arī nepievienojās novērojumam.


dziedava 22.maijs, 21:16

Šī nav Lentinus tigrinus?


dziedava 22.maijs, 21:05

Visi pārnadži mizu velk vienādi? :) vai par to nav datu?


dziedava 22.maijs, 21:04

Paldies, Edgar! Tāda doma bija, bet skeleta formas dēļ biju domājusi vēl padomāt.


Vladimirs S 22.maijs, 21:04

Jautājums bija Andai. Ceru ka Jūs zin kā atšķirt krūmu, purva un ezera ķauķus...


forelljjanka 22.maijs, 20:49

Nu nez,dzeloņi uz 'vaigiem' labi redzami.;)


forelljjanka 22.maijs, 20:46

Ir jau gan krūmu,īsa projekcija,proporcionāli liela galva.


dziedava 22.maijs, 18:58

Paldies!


Durkts 22.maijs, 17:58

22.05.izlidojis viens jaunais.


roosaluristaja 22.maijs, 17:42

Domāju, ka, jā, urālpūce. Tajā masīvā viņas ir bieži sastopamas. Savukārt, ja masīvā ir daudz urālpūču, meža pūču tur parasti ir maz.


Diāna 22.maijs, 16:49

Paldies, Julita!


kamene 22.maijs, 15:45

Parastā ērgļpaparde Pteridium aquilinum


IlzeP 22.maijs, 14:04

Man arī škiet, ka urālpūce :)


CerambyX 22.maijs, 12:53

Spārns nav par īsu priekš purva ķauķa?


Mimi Serada 22.maijs, 12:27

Paldies!


kristyk 22.maijs, 12:14

Liels paldies Bekuvecim Edgaram par izsmeļošu atbildi.


AgneseG 22.maijs, 11:56

https://youtu.be/qQG_VzWG6l0


Anete PB 22.maijs, 11:56

Gribētos domāt, ka urālpūce, izmēros mazulis bija prāvs. Tuvāk fotografēt negāju, tāpēc bilde diezgan pārgaismota, bet riskēt sastapties ar mammu negribējās :)


Edgars Smislovs 22.maijs, 11:23

Lietuvainis (?).


Edgars Smislovs 22.maijs, 11:21

Urālpūce?


Vladimirs S 22.maijs, 10:50

Kāpēc ne Purva ķauķis?


Bekuvecis 22.maijs, 10:33

Atmatene, tikai jau stipri paveca, gandrīz pilnībā pazaudējusi savu gredzenu. Suga - visticamāk A.silvicola, taču ne 100% droši.


Bekuvecis 22.maijs, 10:24

Pērnā rudens sērpiepe.


Bekuvecis 22.maijs, 10:21

Tintenes, vai nu zaķu (C.lagopides), vai arī zaķkājas (C.lagopus). Abas ir ārkārtīgi līdzīgas. Skaitās neēdamas, bet ne indīgas. Pat kādu jēlu apēdot, pats sliktākais varētu būt vēdergraizītes. Tā ka ar iznīcināšanu nav jānoņemas (starp citu, ļoti ātri iznīks pašas - "pārtintosies").


xarty 22.maijs, 10:05

https://youtu.be/_uiy5sacHPM


kristyk 22.maijs, 09:23

Cerēju uz profesionālu atbidi, nebiju domājusi, ka cienījama vecuma profesionālis uzvedīsies kā sēnes saēdies, appīpējies pusaudzis. Jauku dienu.


OKK 22.maijs, 08:50

Ar "indīgumu" ir tā, ka Tavi bērni kļūs par pusaudžiem, un varbūt, ar uzvaru "Varbūt" gribēs "pagaršot" cigaretes, alkoholu, seksu bez prezervatīviem, vieglās vai smagās narkotikas, DD - un tas viss sākas tikai no tā, ja bērns nav apēdis Brīnumaino sēni, kura aug Tavā dārzā uz truša mēsliem...


OKK 22.maijs, 08:39

Izdomāju - ietērpt viņus sterilos skafandros ar skābekļa baloniem un tikai tad viņus izlaist pagalmā spēlēties uz planētas Zeme.


kristyk 22.maijs, 08:26

Viena lieta ir, ja pagaršo pieneni,smiltis vai uzliek uz zoba kaut vai akmeni, bet daudz bīstamāk, ja tas ir kas indīgs!


OKK 22.maijs, 08:23

Tas būtu jāsaprot tā, ka Tavā pagalmā, bez sēnes, dzīvo arī 100000000000000000000000000000 baktēriju, kā pasargāsi bērnus?


kristyk 22.maijs, 08:19

Kā tas būtu jāsaprot?


OKK 22.maijs, 08:13

Bet pati, izzinot pasauli, mazākais, esi noplūkusi un pagaršojusi Papardes ziedu?


OKK 22.maijs, 07:55

Lai noteiktu precīzi, vajag vēl foto no augšas un no apakšas.


gunitak 21.maijs, 23:37

Paldies Uģim un Mārtiņam!


Aleksandra 21.maijs, 23:14

Mārtiņ, paldies!


Laimeslācis 21.maijs, 22:39

Paldies! Tauriņu vērošana, par sugas noteikšanu! :)


CerambyX 21.maijs, 22:31

Tur dzeloņvaigu vēži dzīvo.


CerambyX 21.maijs, 22:31

Ctenicera pectinicornis


roosaluristaja 21.maijs, 22:17

Arī varētu būt Morchella elata


roosaluristaja 21.maijs, 22:15

Iespējams Morchella elata


Wija 21.maijs, 22:15

Paldies Marekam par noteikšanu!


Ekoskola Taurenitis 21.maijs, 22:01

Paldies!


Laimeslācis 21.maijs, 22:01

Ooo! Paldies, noteikti izmantošu šo iespēju. :)


Martins 21.maijs, 21:53

:) jā, tas ir tikai normāli. Bet ja ir konkrēti jautājumi man un gribas atbildi ātrāk, tad labāk e-pastā, WatsApp, jo šo jautājumu.komentāru pamanīju nejauši, bet nenoteiktās sugas DD pārskatu samērā reti.


dziedava 21.maijs, 21:48

Jā, tam vajadzētu būt dzelkņkāju maiszirnekļa Agroeca brunnea olu maisam :)


Laimeslācis 21.maijs, 21:47

Paldies, Mārtiņ! Man pēc ziemas vēl nav piešauta ace uz spārēm.


Laimeslācis 21.maijs, 21:40

Bildē izskatās parastais


Martins 21.maijs, 21:40

Tā ir kāda no ziemasspārēm, bet lai varētu droši noteikt, vajadzētu pievienot izkadrētu bildi.


Martins 21.maijs, 21:29

Šiem lielajiem kailglimežiem drošai noteikšanai vēl vajag nobildēt arī pēdu - apgāzt šamo otrādi. Tad var redzēt vai pēdai ir skaidri norobežota gaiša josla pa vidu (kā LV karogā) jeb nē.


felsi 21.maijs, 21:25

Paldies visiem par noteikšanu!


felsi 21.maijs, 21:22

Paldies Ansi!


Matrus 21.maijs, 21:13

Sorry, pievienoju citu attēlu...) Paldies!


nekovārnis 21.maijs, 21:09

ugunsspāre:)


Ivars L. 21.maijs, 21:09

Nav par ko! Man jau pašam patiešām interesanti! :)


meža_meita 21.maijs, 21:06

Ivar, liels paldies par iedziļināšanos!


Ivars L. 21.maijs, 21:05

Tiešām priede? Nu tad ir vāks, pilnīga putra (manā izpildījumā, protams)!!! )) Bet miza izskatās pēc apses, un tas puns augšpusē, un samērā ātrā satrupēšana (vidusdaļā virspusē) pusnogāztam kokam baigi izskatās pēs apses. Un šitie pēdējie piepju varianti man arī labāk patīk...

Pēdējie komentāri rakstiem
dziedava 25-May-2019, 07:38

Marek, tas gan lieliski, ka ir publiska iespēja jebkuram pievienoties pamācīties, ko es noteikti kādreiz gribētu izmantot. Šobrīd gan viss saplānots teju pa stundām, bet ļoti ceru, ka šī nebūs vienīgā tāda iespēja, varbūt citugad. :   (..)


nekovārnis 24-May-2019, 19:42

Ja nu kāds vēl grib pievienoties mazai kukaiņu un nekukaiņu meklētāju grupiņai, tad rīt 9:36 atiet vilciens uz Garkalni. Ja viss būs kā plānots tad atpakaļ no Krievupes stacijas, tā kā turp-atpakaļ biļeti vislabāk pirkt līdz Krievup   (..)


IlzeP 24-May-2019, 13:05

Attiecībā uz afalīnu, kas nesen bija novērota ar ādas bojājumiem, ir saņemts šāds komentārs no Prof. h. c. Dr. Ursulas Zībertes (Ursula Siebert, Director of Institute, Diplomate of European College of Zoological Medicine (Wildlife Populati   (..)


nekovārnis 21-May-2019, 23:00

Ak jā, bez mārīšzirnekļa vēl jau arī jāsameklē tauriņi - zeltlapu resngalvītis un agrais samtenis:)


nekovārnis 21-May-2019, 22:56

Turpinot par gada kukaiņiem vai šoreiz konkrēti par gada bezmugrkaulnieku mārīšzirnekli. Pēdējais laiks to meklēt! Ir doma šo sestdien braukt uz Garkalni un no turienes virzīties uz Vangažu-Krievupes pusi. Laika prognozes šobrīd labas u   (..)


Ilmārs Tīrmanis 21-May-2019, 10:50

!!!


anthicus 20-May-2019, 13:52

1. fotogrāfijā - izcili noformēta entomoloģiska kolekcija!


Liepzieds 20-May-2019, 10:38

Ļoti vērtīgi par to, kā noteikt pīlēnu vecumu! Liels paldies! :)


CerambyX 17-May-2019, 16:41

Jā, novērojumus no agrākiem gadiem noteikti ir vērts pievienot - kopējā datu/novērojumu apkopojumā bez šaubām noderēs. Nu un 2011-2012. gadi jau nemaz pat 'tik seni' nav - liela varbūtība, ka tās atradnes joprojām ir aktuālas un to pa   (..)


Mimi Serada 17-May-2019, 12:09

Paldies, Uģi, būs ko meklēt vasara! Blaktis ir skaistas, man ir bildes no 2011-2012 g., vai ir vērts reģistrēt tās Dabasdatos?


dekants 16-May-2019, 10:47

Paldies, Antra! Šis ir vērtīgi - gan pīļu vecuma noteikšana, gan arī lieliski video atrasti :)


Vīksna 16-May-2019, 00:45

Par Uģa darbaspējām piekrītu.Rakstu gan,tikai daļu izlasīju,droši vien brīvdienās līdz beigām tikšu.Žēl, ka maz laika bildēt, darbā jāvergo.Pat nobildēto pus aizmigusi DD lieku.


Mareks Kilups 15-May-2019, 22:15

Uģa darbaspējas ir kautkāds dabas fenomens.


Aceralba 14-May-2019, 22:20

Labprāt būtu ziņojusi par jāņogu raibeni biežāk, bet tā arī tikai vienreiz pa visu 2018.gadu laimējās to redzēt - kaut kā tas manos maršrutos vairāk nerādījās. Piemēram, acaino raibeni gan varēja redzēt katru (saulaino) dienu, ar   (..)


nekovārnis 14-May-2019, 19:11

Superīgs raksts! Paldies! Interesanti, ka sarkanblakts vēl nav ieziņota no Šlīteres :D Patiešām, ir kur rakt :)


CerambyX 14-May-2019, 08:22

Pamatā jā - no augšas pietiek, jo vairums blakšu ir tomēr tādi visai saplacināti objekti ar, bieži vien, sugām raksturīgu rakstu ķermeņa virspusē un, piemēram, sānu skats visbiežāk neko daudz jaunu neatklāj. Blaktis gan ir kustīgas   (..)


Carum carvi 14-May-2019, 07:07

Vai ir kādas īpašas rekomendācijas blakšu fotografēšanā - pietiek ar skatu no augšas?


Divpēdis 13-May-2019, 18:37

Tā ir, kā Sintija saka. Kad rādīju tauriņu grāmatu māsīcai ar atzīmētajiem LV tauriņiem, vislielākais pārsteigums viņai bija par jāņogu raibeni - un tādi tiešām ir arī pie mums? Plašāk laikam tas "sīļa efekts" parastās publi   (..)


kamene 13-May-2019, 10:56

Piekrītu. Pirms Dabasdatiem es arī nebiju ievērojusi šādu tauriņu. Bet čemurziežu dižtauriņu atceros jau no bērnības.


Siona 12-May-2019, 07:57

Pilnīgi piekrītu, ka šis tauriņš ir maz zināma suga plašākai sabiedrībai. No tiem lielajiem tauriņiem cilvēki zina balteņus, acaino raibeni un tad ir vienkārši raibie tauriņi.Kad skolēni skatās bildes, vienmēr ir pārsteigti, cik i   (..)


IlzeP 7-May-2019, 11:08

Tas, ka suga bieži sastopama, nebūt nenozīmē, ka neinteresanta! Pie tam jāņogu raibenis, neskatoties uz biežo sastopamību, manuprāt, ir tāda plašākai sabiedrībai maz zināma suga - labs objekts, lai ieinteresētu tauriņu vērošanai. Ar   (..)


OKK 7-May-2019, 10:13

Bet, no "zinātnes viedokļa", būtu interesanti uzzināt par kaut ko patiešām interesatu - par " ļoti retu, vēl neatrastu Latvijas faunai un it kā izmirušu sugu" sastopamību Latvijā, piemēram, par iespējamajām dižās briežvaboles, laimi   (..)


OKK 7-May-2019, 09:30

Tur ir tā, ka "pievērst sabiedrības uzmanību" Latvijā diezgan bieži sastopamām sugām, (stap citu, šīs sugas, ir veidojušās miljoniem gadu), saistīt ar Latvijas 100gadi neredzēju jēgu, tāpēc tolaik baigi izņirgājos.


Grislis 27-Apr-2019, 21:15

Es domāju, ka Gada simboli jau patiešām vairāk tiek izvēlēti ar domu iepazīstināt cilvēkus ar kādu konkrētu sugu vai sugām, aicināt ieskatīties vairāk dabā un pamanīt to, ko agrāk varbūt neievēroja. Vismaz attiecībā uz madarām   (..)


CerambyX 23-Apr-2019, 09:00

Nu es droši vien te varētu komentēt vismazāk, jo nu mans jāņogu raibeņa pārskats vēl tikai smagi top grūtās mokās un līdz ar to es esmu viens no tiem sliktajiem, kas nav šo atgriezenisko saiti pagaidām nodrošinājis. Bet tomēr - Juli   (..)


dziedava 23-Apr-2019, 04:50

Kristap, neiet runa par to, vai izziņot simbolus, protams, ka vajag! Bet, JA ziņojumā ir aicinājums ziņot Dabasdatos, tad prasītos saprast, kāpēc vajag ziņot un VAI būs atgriezeniskā saite. T.sk., vai ziņotās Gada sugas tiks iespēju rob   (..)


kvilks 23-Apr-2019, 00:07

Liekas, ka jau iepriekš kaut kur esmu to teicis, bet droši vien nav slikti atkārtoties - domāju, ka Gada simbolu izvirzīšanas svarīgākais mērķis ir informēt plašāku sabiedrību par kādu aktuālu jautājumu - klimata pārmaiņām, dabas   (..)


dziedava 22-Apr-2019, 12:46

Paldies, Renāte, gluži ar varu jau apkopot mani neviens nespieda. :)) Bet fakts, ka man vienai visu apkopot nav īpaši pareizi galvenokārt dēļ zinātniskā aspekta - sugas jau izsludina un (nez kāpēc) aicina ziņot biedrības, taču vai tās   (..)


meža_meita 21-Apr-2019, 20:48

Julita malacis! No malas gan žēl Julitas - izsludinātāji tikai izmanto DD gada simbolu ziņošanai, bet beigu beigās Julita visu apkopo.


W 21-Apr-2019, 19:37

Paldies! Ļoti motivējoši:)


Laimeslācis 18-Apr-2019, 22:10

Prieks par paveikto! Interesanti redzēt un salīdzināt kā veicies. Man personīgi ar gada simboliem veicās tik, cik izdevās tos satikt, speciāli nemeklēju. Ja paveicās, izmantoju izdevību un ieziņoju. Nebija laika un iedvesmas arī pētīt   (..)


Wiesturs 16-Apr-2019, 19:03

Labāk par vēlu, nekā nekad :) Ņemot vērā, ka man stāv virkne DD nesaliktu un pat neapstrādātu dažādu kukaiņu, gk. naktstauriņu bilžu/novērojumu par pēdējiem 3 gadiem, viens nedaudz vēlāk ieziņots un nepieskaitīts raibenis ir dzī   (..)


dziedava 16-Apr-2019, 10:40

Ļoti atvainojos Viesturiem! V. Vintuļa jāņogu raibeņa novērojumi bija pieklīduši pie V. Vīganta. Nu tas ir labots. Tabulā ieviesta arī viena papildus aile ar novērojumu ar foto skaitiem. Izlabota arī lielā koptabula. Viestur (Vintuli) -   (..)


kamene 16-Apr-2019, 10:30

Interesants un vispusīgs apkopojums! Speciāli neiespringu uz simboliem, ja neskaita baltsamtīti, bet diezgan daudz ir sanācis Baltsamtīte gan pamaz, jo ganos pa austrumdaļu, bet kopējā karte ir vērtīgs papildinājums šīs sugas izplatības   (..)


Wiesturs 15-Apr-2019, 23:07

Jauks raksts! Vienīgi esmu kaut kur pazudis jāņogu raibeņa sakarā. Pat ja divus novērojumus manā dārzā (aprīlī un jūnijā) skaita kā vienu vietu, sanāk 7, reāli - 8 :)


felsi 15-Apr-2019, 23:06

Labs raksts ar stimlējošu efektu!


Ilona_rasa 14-Apr-2019, 23:48

Paldies Julitai!


pustumsa 14-Apr-2019, 21:29

Brīnišķīgi! Prieks par padarīto simtgades gadā!! Tā turpināt!!


putnologs 10-Apr-2019, 10:16

Voldemār, būtu lietderīgi, ja Tu attēlos vai zīmējumos parādītu, kā atšķirt mūsu "parastās" ganībērces un taigas ērci no šai rakstā minētajām pļavērcēm


kaarlisfrei 9-Apr-2019, 07:37

Poikāna kungs, protams, centrāltirgū krekls ar Donaldu Daku būs lētāks!


OKK 5-Apr-2019, 01:30

Tik lēti???


IlzeP 4-Apr-2019, 14:38

Ir precizēta informācija par kreklu cenām - lūdzu skatīties rakstā!


PruseBaiba 2-Apr-2019, 14:37

Paldies par ziņu. Par pamatu sekosim Kultūrvēsturisko novadu kartei. Pašreiz komentārā nav iespējams pievienot kartes attēlu, tādēļ nosūtu linkus, kurā atspoguļoti kultūrvēsturiskie novadi (Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale). Uzska   (..)


alisija220alisija0alise 2-Apr-2019, 08:13

Mums arī ir pļavās kaut kāda strīpaina ērce. Pati neesmu bijusi, bet kad būšu, nofotografēšu, vai palūgšu citus to izdarīt.


dziedava 1-Apr-2019, 21:12

P.S. Minētajā linkā neizdodas atrast, kur būtu redzams sadalījums, kas ietilpst Jūsu domātajā Latgalē un Vidzemē. Ja Rīga ietilpst Vidzemē, tad, acīmredzot, nav domāti plānošanas reģioni, kas redzami te: http://www.varam.gov.lv/lat/d   (..)


dziedava 1-Apr-2019, 21:05

Paldies! Vai minētajā laikā pievienotajiem novērojumiem jābūt šīgada redzējumam vai der arī senāki dati?


PruseBaiba 1-Apr-2019, 20:42

Paldies Julita Kluša par jautājumu. Jā, Rīga šajā konkursa izpratnē skaitās Vidzemes novada teritorijā. Papildu informācija par novadiem: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/?doc=13065 Balvas tiks pasniegtas 3 kategorijās: p   (..)


Vīksna 31-Mar-2019, 19:41

Paldies par skaidrojumu ! Jāpaskatās, varbūt vēl kāda cita ērce trāpās.


dziedava 29-Mar-2019, 17:32

Ja šo konkursu uztvert nopietni, tad tomēr derētu precizēt, kas domāts ar Vidzemi un Latgali. Piemēram, Rīga šī konkursa izpratnē skaitās Vidzeme vai nē? Ir tak reģionu izpratne un seno novadu izpratne - tas itin nemaz nav viennozīmīgi   (..)


patigunta 25-Mar-2019, 01:14

Sauszemes cūkām patīk arī peldēt. Pati novēroju - https://dabasdati.lv/lv/observation/tfbkgm6h59ijc9fuml1tm2gl83/ Atceros - ruksis palēkdamies skraidīja pa seklumu, tad iepeldēja tālu jūrā, līdz palika melna muguras strīpa, tad paz   (..)


goba 22-Mar-2019, 17:37

Vai jūs spējat iztēloties kaut vienu nebiologu, kurš ieraudzījis delfīnu (jebkādu) teiktu- "Re kur jūras cūka peld!"? :D


forelljjanka 21-Mar-2019, 18:27

Jā,kas vainas jūras cūkai?Ir tak arī jūras govs!Uz zemes dzīvojošās cūkas ir gana gudri radījumi,ar labu ožu,kas smalkāka pat kā sunim!;)


IlzeP 21-Mar-2019, 08:55

Nesaprotu, kādēļ jums cūkas nepatīk :)


Mangusts 20-Mar-2019, 13:36

Paldies par rakstu, taču izlasījusi nodomāju tāpat kā pēdējā komentāra autors - tikai nevajag delfīnus par cūkām saukt, lai cik zinātniski pamatoti tas būtu, lai tad iet afalīnas. Un vēl - nespeciālists uzreiz parādīs kas delfīnam   (..)


zemesbite 18-Mar-2019, 18:29

Manos bluķīšos kukaiņi paši saurbuši vajadzīgā diametra caurumus. :)


Wiesturs 17-Mar-2019, 12:56

Saprotu, ka viss lielākoties ir ideju līmenī un nav īpaši pārbaudīts, bet vai ir zināms, kādam jābūt urbumu diametram baļķēnos/ģipsī? Vai labāk saurbt dažāda diametra (no-līdz?). Man pašam pagalmā ir atstāti 2 stumbeņi - pried   (..)


Kukainis 16-Mar-2019, 17:23

Paldies, ļoti labas idejas ienākušās! Vērts pārdomāt. Ja kādu no mums uzaicinās no pirmsākumiem būvēt māju konkrētajā teritorijā, domāju, ka būsim gatavi konsultēt. Kā līdz šim esmu izteicies, tās ir manas pārdomas par "kukai   (..)


CerambyX 16-Mar-2019, 16:24

Materiālu apraksts ar tādu īsu aprakstu ar to potenciālo apdzīvotāju uzskaitījumu (nu cik to tā var +/- koncentrēti apkopot) ir, manuprāt, ļoti laba doma un ieteikums. Tur saraksts ar 10-15 (vai vairāk, ja tas ir tā iespējams) materiāl   (..)


Martins 16-Mar-2019, 16:00

Trešdienas vakarā sarakstītais vnk pazuda un ceturtdienas rīts gan garām, bet nekas jau nebeidzas. Dublis 2. Ideālo kukaiņu māju, Voldemār, Tu pats jau esi uzzīmējis. Bet dzīvē jau ideāli reti kad sanāk – mājas tapšanu ietekmē pie   (..)


goba 15-Mar-2019, 09:12

Ļoti labs raksts. Paldies. Tikai, lūdzu, neiesakiet delfīnus saukt par cūkām. Delfīns ir delfīns, vienalga ar pudeļ degunu, snīpi vai galvu. :)

Redzēji pīlēnus? Nosaki vecumu! (2)

Portāls Dabasdati.lv par 2008.-2018. gadu glabā 1389 pīļu novērojumus ar statusu "Nesen šķīlušies mazuļi vai vecāki ar mazuļiem (RM)". Gandrīz puse (48%) ziņojumu ir par meža pīli (1. att.). Nākamās biežāk ziņotās sugas ir lielā gaura (20,3%), gaigala (16,8%) un Sāmsalas pīle (9,5% ziņojumu). Seko krīklis (2%), cekulpīle (2%) un brūnkaklis (1%). Mazāk par 1% [...]

Blaktīm pa pēdām (9)

Portāls Dabasdati.lv nenoliedzami ir viens no pēdējās desmitgades veiksmīgākajiem dabas pētniecības projektiem Latvijā (pat neskatoties uz lielākiem un mazākiem trūkumiem, bet nu... neviens jau mēs neesam ideāls!), kas kalpo kā lieliska platforma kur pētniekiem, dabas aizsardzības speciālistiem u.c. nozares vadošajiem prātiem beidzot ir tā lieliskā iespēja satikties ar aktīvajiem dabas vērotājiem un citiem entuziastiem. Tieši [...]

Jāņogu raibenis - Gada Kukainis 2018. Atskats un pārdomas. (11)

  2018. gads jau sen kā aizgājis, un varētu teikt, ka par tik senām lietām vairs nav ko daudz runāt, jo ir taču 2019. gads ar jauniem notikumiem, jauniem piedzīvojumiem un jauniem izaicinājumiem! Taču, spriežot pēc Dabasdati.lv lasītāju intereses, ir atsevišķi 2018. gada notikumi, pie kuriem acīmredzot ir tomēr vērts atgriezties, jo ne viss ir ticis [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums 2019 (janvāris-marts)

Lielākais pārsteigums dabas vērotājiem gada sākumā bija delfīni – Rīgas līcī pie Mangaļsalas atpeldējušās afalīnas, ko pirmās ieraudzīja Ilze Bojāre un Ieva Mārdega 16. februārī. Afalīnām Dabasdatos bija veltīts atsevišķs raksts. Tradicionāli ziemas sezonai gada pirmajā ceturksnī pirmajās divās vietās pēc novērojumu skaita bija putni un zīdītāji – ziemā aktīvās dzīvnieku grupas (infografika raksta beigās). 455 [...]

Gada simboli 2018 Dabasdatos (15)

Tā kā 2019. gada aktīvā sezona dabā jau sākusies pilnā sparā, pēdējais laiks atskatīties, kā Dabasdatos veicies pagājušā gadā izziņotajiem Gada simboliem. Gada dzīvnieks – vāvere Sciurus vulgaris. Foto: Viktors Ivanovs 2018. gadā Dabasdatos kā Gada sugas tika izziņotas: vāvere Sciurus vulgaris, pļavu tilbīte Tringa totanus, simtkāji Chilopoda, jāņogu raibenis Polygonia c-album, parastais ozols Quercus robur, madaras [...]

Pērc kreklu un atbalsti putnu tiešraides! (3)

Latvijas Dabas fonds jau astoto gadu nodrošina tiešraides no aizsargājamo putnu sugu ligzdām. Šogad tiks rādītas septiņas ligzdas – jūras ērgļu, zivjērgļu, melno stārķu un citu. Šādā apjomā un tehniskajā kvalitātē tiešraides iespējams nodrošināt tikai pateicoties ziedotāju atbalstam. Tāpēc Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar SIA "Motacilla" ir radījuši īpašus kreklus ar tiešraižu varoņu – zivjērgļu [...]

2019. gada pavasara ērces (3)

Latvijā ir zināmas astoņas ganībērču Ixodes ģints sugas. 2018. gadā atklāta jauna suga Ixodes acuminatus. Divas ganībērces – suņa ērce Ixodes ricinus un taigas ērce Ixodes persulcatus ir galvenās dažādu slimību ierosinātāju (ērču encefalīta vīrusa, Laima boreliozes baktērijas Borrelia burgdorferi, ērlihiozes baktērijas Erlichia sp., Q-drudža baktērijas Coxiella burnetii, babesiozes mikrosporīdijas Babesia sp.) pārnesējas dzīvniekiem [...]

Iznācis jaunais žurnāla “Putni dabā” numurs

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir izdevusi jauno "Putni dabā" numuru, kura vāku rotā 2019. gada varone – mežirbe. Žurnālā var lasīt par to, kā putnam sokas, kur to atrast un kā atpazīt, kā arī par to, ko šogad plānots paveikt, lai to aizsargātu. Šajā numurā atskatāmies uz 2018. gada putnu uzskaitēm: ligzdojošo putnu monitoringā skaita pārmaiņas analizētas [...]

Laiks būvēt “kukaiņu māju”! (14)

Pasaulē samazinās kukaiņu sugu daudzveidība, ieskaitot ziedaugu apputeksnētājus. Ikvienam zināms par "apputeksnētāju krīzi" daudzviet Pasaulē. Protams, labības augiem, kaņepēm, lazdām u.c. tie nav nepieciešami. Taču vēlamies arī ābolus, bumbierus, plūmes, ķiršus, jāņogas, gurķus, ķirbjus, kam nepieciešami apputeksnētāji. Arī divgadīgajiem augiem – kāpostiem, burkāniem un bietēm – tas ir nepieciešams. Eļļas auga – rapša – [...]

Vai vērojama afalīnu invāzija? (13)

Ja kāds pirms diviem mēnešiem man būtu teicis, ka nākamos divu mēnešus Latvijas piekrastes ūdeņos uzturēsies divas vai pat trīs afalīnas, ko apliecinās 8 publiskotas (noslēpumā nepaturētas) ziņas par novērošanu [1], es vismaz pie sevis būtu nodomājis, vai teicējam viss ir kārtībā ar galvu. 1. attēls. Afalīna pie Mangaļsalas 2019. gada 27. februārī. Foto: Igors Deņisovs Man [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2019
© dabasdati.lv
Saglabāts