Aktīvie lietotāji: 40 Šodien ievadītie novērojumi: 165 Kopējais novērojumu skaits: 1207453
Tu neesi reģistrējies

15.07.2021.

29.06.2021.

27.06.2021.

13.05.2021.

Pēdējie novērojumi
Meža sicista Sicista betulina
2-Aug-2021, Monta.cirule
Asā usne Cirsium vulgare
28-Jul-2021, Mimi Serada
Laukirbe Perdix perdix
2-Aug-2021, ligausis
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
1-Aug-2021, Fossa
Zivjērglis Pandion haliaetus
1-Aug-2021, Fossa
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
2-Aug-2021, Karīna
Vidējais dzenis Dendrocoptes medius
2-Aug-2021, Karīna
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
2-Aug-2021, Karīna
2-Aug-2021, pētniece
Meža pīle Anas platyrhynchos
2-Aug-2021, eksperts 3
Lauku lija Circus cyaneus
2-Aug-2021, eksperts 3
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
27-Jul-2021, eksperts 3
Meža pūce Strix aluco
27-Jul-2021, eksperts 3
Gaišais šņibītis Calidris alba
31-Jul-2021, Edgars Smislovs 1
Lielā zīlīte Parus major
2-Aug-2021, baibak
Žubīte Fringilla coelebs
2-Aug-2021, baibak
Mizložņa Certhia familiaris
2-Aug-2021, baibak
Laukirbe Perdix perdix
2-Aug-2021, IevaLeite
2-Aug-2021, Siona
Rāceņu baltenis Pieris rapae
2-Aug-2021, Siona
Mūru samtenis Lasiommata megera
2-Aug-2021, Siona
Meža (parastais) sausserdis Lonicera xylosteum
2-Aug-2021, Siona
Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp.
2-Aug-2021, ML
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-Jul-2021, Izabella
Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp.
31-Jul-2021, Carum carvi
Sarkanā puskuitala Limosa lapponica
2-Aug-2021, baibak
Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna
2-Aug-2021, baibak
Upes zīriņš Sterna hirundo
2-Aug-2021, baibak
Lielais zīriņš Hydroprogne caspia
2-Aug-2021, baibak
1-Aug-2021, bitene
Astainais zilenītis Everes argiades
1-Aug-2021, Carum carvi
2-Aug-2021, pustumsa
Lielā gaura Mergus merganser
2-Aug-2021, andriszarins
Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp.
1-Aug-2021, bitene
Eiropas vilknadze Lycopus europaeus
1-Aug-2021, bitene
Tīruma usne Cirsium arvense
1-Aug-2021, bitene
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
31-Jul-2021, Vīksna
Plankumainais apšgrauzis Saperda perforata
2-Aug-2021, Vīksna
Līklapu novellija Nowellia curvifolia
2-Aug-2021, Lemmus
2-Aug-2021, Lemmus
2-Aug-2021, Lemmus
1-Aug-2021, Acenes
1-Aug-2021, Acenes
Spožais saulkrēsliņš Thalictrum lucidum
4-Jul-2021, bitene
Jūrmalas šķēpene Cakile baltica
2-Aug-2021, Miksrieksts
Parastais šņibītis Calidris alpina
2-Aug-2021, andriszarins
Melnais deviņvīruspēks Verbascum nigrum
4-Jul-2021, bitene
1-Aug-2021, Inga Eizenberga
Nokarenā fizāra Physarum album
2-Aug-2021, Lemmus
Daudzsporu sārtpore Sarcoporia polyspora
2-Aug-2021, Lemmus 1
Rutes gludkausīte Leiocolea rutheana (syn. Mesoptychia rutheana)
31-Jul-2021, Līga Strazdiņa
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
2-Aug-2021, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
2-Aug-2021, VijaS
28-Jul-2021, Mimi Serada
Kārklu dakšastīte Furcula furcula
2-Aug-2021, Inga Eizenberga
Meža zaķpēdiņa Gnaphalium sylvaticum
1-Aug-2021, bitene
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
2-Aug-2021, VijaS
Purva sārmene Stachys palustris
28-Jul-2021, Mimi Serada
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
2-Aug-2021, VijaS
Dakšveida mecgērija Metzgeria furcata
2-Aug-2021, Lemmus
1-Aug-2021, bitene
Baltais ragansviests Fuligo candida
2-Aug-2021, VijaS
Baltais ragansviests Fuligo candida
2-Aug-2021, VijaS
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
2-Aug-2021, VijaS
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
2-Aug-2021, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
2-Aug-2021, VijaS
2-Aug-2021, pustumsa
Parastā pūkpīle Somateria mollissima
2-Aug-2021, Mareks Kilups
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
2-Aug-2021, VijaS
Mūru samtenis Lasiommata megera
1-Aug-2021, bitene
2-Aug-2021, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
2-Aug-2021, VijaS
Lipīgā zaraine Calocera viscosa
2-Aug-2021, VijaS
Melnā ozolpaparde, vīrpaparde Dryopteris filix-mas
28-Jul-2021, Mimi Serada
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
2-Aug-2021, VijaS
Baltā cielava Motacilla alba
2-Aug-2021, Mareks Kilups
Baltā cielava Motacilla alba
2-Aug-2021, Mareks Kilups
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
2-Aug-2021, VijaS
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
2-Aug-2021, VijaS
2-Aug-2021, VijaS
Ozolu vērpējs Lasiocampa quercus
29-Jul-2021, Irbe
Mazais dzenis Dryobates minor
1-Aug-2021, KrisVi
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
2-Aug-2021, VijaS
Parastā zalktene Daphne mezereum
2-Aug-2021, VijaS
Zaļais dziedātājsienāzis Tettigonia viridissima
2-Aug-2021, Irbe
Baltais ragansviests Fuligo candida
2-Aug-2021, VijaS
Sirsenis Vespa crabro
2-Aug-2021, Irbe
Lapkoku svečtursēne Clavicorona pyxidata
2-Aug-2021, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
2-Aug-2021, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
2-Aug-2021, VijaS
2-Aug-2021, VijaS
Lapkoku svečtursēne Clavicorona pyxidata
2-Aug-2021, VijaS
Pupuķis Upupa epops
2-Aug-2021, Naturana
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
2-Aug-2021, VijaS
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
2-Aug-2021, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
2-Aug-2021, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
2-Aug-2021, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
2-Aug-2021, VijaS
2-Aug-2021, asimetrija
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
2-Aug-2021, VijaS
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
2-Aug-2021, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
2-Aug-2021, VijaS
Cilindrīte (nenoteikta) Stemonitopsis sp.
2-Aug-2021, VijaS
Košā vilkpienaine Lycogala epidendrum var. exiguum
2-Aug-2021, VijaS
Vālodze Oriolus oriolus
1-Aug-2021, KrisVi
Zirņu dārzpūcīte Ceramica pisi
2-Aug-2021, VijaS
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
2-Aug-2021, VijaS
Laucis Fulica atra
1-Aug-2021, KrisVi
2-Aug-2021, VijaS
2-Aug-2021, VijaS
Sirsenis Vespa crabro
2-Aug-2021, VijaS
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
2-Aug-2021, VijaS
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
2-Aug-2021, VijaS
2-Aug-2021, VijaS
Parastais krūklis Frangula alnus
2-Aug-2021, VijaS
Melnā cūcene Rubus nessensis
2-Aug-2021, VijaS
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
2-Aug-2021, VijaS
2-Aug-2021, VijaS
Pļavas vilkmēle Succisa pratensis
2-Aug-2021, VijaS
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
28-Jul-2021, Karmena
2-Aug-2021, VijaS
2-Aug-2021, VijaS
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
30-Jul-2021, Karmena 1
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
2-Aug-2021, VijaS
Krusta zirneklis Araneus diadematus
2-Aug-2021, VijaS
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
18-Jul-2021, Karmena
30-Jul-2021, Karmena
30-Jul-2021, Karmena
Smirdīgā rožvabole Oxythyrea funesta
2-Aug-2021, VijaS
Zeltītā rožvabole Cetonia aurata
2-Aug-2021, VijaS
Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp.
2-Aug-2021, VijaS
Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp.
2-Aug-2021, VijaS
2-Aug-2021, VijaS
1-Aug-2021, RitaK
Brūnā čakste Lanius collurio
1-Aug-2021, Janisu
Vistu vanags Accipiter gentilis
1-Aug-2021, Janisu
Platlapu vilkvālīte Typha latifolia
1-Aug-2021, bitene
Melnais deviņvīruspēks Verbascum nigrum
1-Aug-2021, bitene
Paceplītis Troglodytes troglodytes
2-Aug-2021, Irbe
Mūru samtenis Lasiommata megera
1-Aug-2021, bitene
Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp.
26-Jul-2021, Karmena
20-Jun-2021, guta7 7
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
1-Aug-2021, Irbe
1-Aug-2021, Irbe
Baltais stārķis Ciconia ciconia
2-Aug-2021, Rallus
Parastā maršancija Marchantia polymorpha subsp. ruderalis
1-Aug-2021, bitene
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
2-Aug-2021, Rallus
Brūnā čakste Lanius collurio
2-Aug-2021, Rallus
1-Aug-2021, Irbe
Mājas čurkste Delichon urbicum
2-Aug-2021, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
2-Aug-2021, Rallus
Meža zaķpēdiņa Gnaphalium sylvaticum
1-Aug-2021, bitene
Zeltītā rožvabole Cetonia aurata
1-Aug-2021, bitene
31-Jul-2021, Irbe
24-Jun-2021, guta7
Brūnais lācis Ursus arctos
25-Jun-2021, guta7
Salātu mūks Cucullia lactucae
28-Jul-2021, guta7
Paipala Coturnix coturnix
2-Aug-2021, Ornitologs
Dūņšņibītis Calidris falcinellus
31-Jul-2021, pustumsa 2
Gugatnis Calidris pugnax
31-Jul-2021, pustumsa 2
Gaišais šņibītis Calidris alba
31-Jul-2021, pustumsa
Parastais šņibītis Calidris alpina
31-Jul-2021, pustumsa
Sarkanā puskuitala Limosa lapponica
31-Jul-2021, pustumsa
Pelēkā dzilna Picus canus
30-Jul-2021, Karīna
8-Jul-2021, imis23
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
1-Aug-2021, bitene
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
29-Jul-2021, Mimi Serada
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Aug-2021, imis23
Kazeņu vilnkājis Thyatira batis
1-Aug-2021, Inga Eizenberga
Brūklene Vaccinium vitis-idaea
1-Aug-2021, bitene
Sudrabkaija Larus argentatus
30-Jul-2021, imis23
Mellene Vaccinium myrtillus
1-Aug-2021, bitene
Melnā cūcene Rubus nessensis
1-Aug-2021, bitene
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-Aug-2021, imis23
Mājas balodis Columba livia domestica
1-Aug-2021, imis23
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Aug-2021, imis23
Melnā ozolpaparde, vīrpaparde Dryopteris filix-mas
29-Jul-2021, Mimi Serada
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
30-Jul-2021, imis23
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
1-Aug-2021, bitene
Vāvere Sciurus vulgaris
22-Jul-2021, ūdensvistiņa
Sarkanā puskuitala Limosa lapponica
31-Jul-2021, Edgars Smislovs 2
Meža pūce Strix aluco
1-Aug-2021, Karīna
Stirna Capreolus capreolus
22-Jul-2021, ūdensvistiņa
1-Aug-2021, pētniece
Meža cirslis Sorex araneus
22-Jul-2021, ūdensvistiņa
Rudā lapsa Vulpes vulpes
1-Aug-2021, Mitslanevx
Dižā bezzobe Anodonta cygnea
1-Aug-2021, martinssitcs
Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis
31-Jul-2021, Edgars Smislovs 2
Melnā dzilna Dryocopus martius
1-Aug-2021, ūdensvistiņa
Dadžu raibenis Vanessa cardui
1-Aug-2021, Carum carvi
Žubīte Fringilla coelebs
1-Aug-2021, ūdensvistiņa
Vītītis Phylloscopus trochilus
1-Aug-2021, ūdensvistiņa
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
1-Aug-2021, ūdensvistiņa
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
1-Aug-2021, ūdensvistiņa
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
1-Aug-2021, ūdensvistiņa
Mednis Tetrao urogallus
1-Aug-2021, ūdensvistiņa
Lielā zīlīte Parus major
1-Aug-2021, ūdensvistiņa
Koku čipste Anthus trivialis
1-Aug-2021, ūdensvistiņa
Dzilnītis Sitta europaea
1-Aug-2021, ūdensvistiņa
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Aug-2021, ūdensvistiņa
Mazais tritons Triturus vulgaris
29-Jul-2021, Novērotāja
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
1-Aug-2021, ūdensvistiņa
29-Jul-2021, Novērotāja
Pļavu tilbīte Tringa totanus
1-Aug-2021, pustumsa 1
Parastais elsis Stratiotes aloides
11-Jul-2021, FunnyFox
20-Jul-2021, felsi
Lielais zīriņš Hydroprogne caspia
31-Jul-2021, Edgars Smislovs 2
20-Jul-2021, felsi
1-Aug-2021, asimetrija
20-Jul-2021, felsi 1
Parastā plaukšķene Silene vulgaris
1-Aug-2021, asimetrija
20-Jul-2021, felsi
Sarkanā puskuitala Limosa lapponica
1-Aug-2021, pustumsa
20-Jul-2021, felsi
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
1-Aug-2021, pustumsa
Pelēcīgā arcīrija Arcyria cinerea
20-Jul-2021, felsi
1-Aug-2021, bitene 1
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
1-Aug-2021, pustumsa
20-Jul-2021, felsi
Bēšā arcīrija Arcyria obvelata
20-Jul-2021, felsi
Bišu skudrulītis Trichodes apiarius
1-Aug-2021, bitene
Skujkoku tumšā krāšņvabole Buprestis haemorrhoidalis
11-Jul-2021, FunnyFox
Zilzaļā dižspāre Aeshna cyanea
1-Aug-2021, bitene
1-Aug-2021, Mari
1-Aug-2021, Mari
1-Aug-2021, bitene
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
1-Aug-2021, bitene
Lielais apšu koksngrauzis Saperda carcharias
31-Jul-2021, Mari 1
Melnais priežu celmu koksngrauzis Spondylis buprestoides
11-Jul-2021, FunnyFox 1
Ložņu saulenīte Goodyera repens
11-Jul-2021, FunnyFox
Pūkainā plūksnpaparde Phegopteris connectilis
29-Jul-2021, Mimi Serada
Parastais plakanstaipeknis Diphasiastrum complanatum (syn. Lycopodium complanatum)
31-Jul-2021, FunnyFox
1-Aug-2021, bitene
1-Aug-2021, girtsbar
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
1-Aug-2021, bitene
Kazeņu vilnkājis Thyatira batis
1-Aug-2021, Acenes
1-Aug-2021, didzisj
Parastā varde Rana temporaria
1-Aug-2021, OKK
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
1-Aug-2021, OKK
1-Aug-2021, OKK
Kameņvabole Trichius fasciatus
1-Aug-2021, bitene
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
1-Aug-2021, OKK
Pupuķis Upupa epops
1-Aug-2021, de kje
1-Aug-2021, OKK
Čūsku egle Picea abies fo. virgata
1-Aug-2021, OKK
Muša (nenoteikta) Muscidae sp.
1-Aug-2021, bitene
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
1-Aug-2021, dekants
Lielais tritons Triturus cristatus
1-Aug-2021, Rendija 2
Ezis (nenoteikts) Erinaceus sp.
1-Aug-2021, OKK
Muša (nenoteikta) Muscidae sp.
1-Aug-2021, bitene
1-Aug-2021, OKK
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
31-Jul-2021, andrisb
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
1-Aug-2021, LudmilaL
Parastais šņibītis Calidris alpina
31-Jul-2021, Edgars Smislovs 3
Zivju dzenītis Alcedo atthis
31-Jul-2021, LudmilaL
Peļu klijāns Buteo buteo
31-Jul-2021, LudmilaL 1
31-Jul-2021, andrisb
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
31-Jul-2021, LudmilaL
Eiropas dziedenīte Sanicula europaea
29-Jul-2021, Mimi Serada
Lauku balodis Columba palumbus
1-Aug-2021, dekants
1-Aug-2021, Filips Bobinskis
Mitrene (nenoteikta) Oniscoidea sp.
1-Aug-2021, Māris Puķītis
Lielā zīlīte Parus major
1-Aug-2021, KrisVi
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
1-Aug-2021, KrisVi
Mērkaziņa Gallinago gallinago
1-Aug-2021, dekants
Pļavas vilkmēle Succisa pratensis
1-Aug-2021, Mežirbe777
Rudā lapsa Vulpes vulpes
1-Aug-2021, lsinka
Parastais plakanstaipeknis Diphasiastrum complanatum (syn. Lycopodium complanatum)
1-Aug-2021, Margarita W
Pļavas vilkmēle Succisa pratensis
29-Jul-2021, Mimi Serada
Zemesblakts Rhyparochromus vulgaris Rhyparochromus vulgaris
1-Aug-2021, Filips Bobinskis 1
Norvēģijas kladonija Cladonia norvegica
1-Aug-2021, Ivars L.
Pilienu mīkstpiepe Calcipostia guttulata (syn. Postia guttulata)
1-Aug-2021, Ivars L. 1
Tīruma pēterene Knautia arvensis
28-Jul-2021, Mimi Serada
Dižā pulkstenīte Campanula persicifolia
28-Jul-2021, Mimi Serada
Zivjērglis Pandion haliaetus
1-Aug-2021, Platacis
Gaiļbiksīte Primula veris
28-Jul-2021, Mimi Serada
Peļu klijāns Buteo buteo
1-Aug-2021, Alvis Āboliņš
1-Aug-2021, Alvis Āboliņš
Savvaļas burkāns Daucus carota
28-Jul-2021, Mimi Serada
Melnais zīriņš Chlidonias niger
1-Aug-2021, Janis_S
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
31-Jul-2021, Rolis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
31-Jul-2021, Rolis
Kailgliemezis, mīkstgliemezis (nenoteikts) Limacidae sp., Arionidae sp., Agriolimacidae sp.
31-Jul-2021, Rolis
Krastu čurkste Riparia riparia
1-Aug-2021, de kje
Alkšņu rūsa Melampsoridium sp.
1-Aug-2021, dziedava
1-Aug-2021, IevaM
Mazais ērglis Clanga pomarina
1-Aug-2021, IevaM
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
1-Aug-2021, IevaM
Baltais gārnis Ardea alba
1-Aug-2021, de kje
Lapseņzirneklis Argiope bruennichi
1-Aug-2021, Miksrieksts
Zivju gārnis Ardea cinerea
1-Aug-2021, Baiba.Mask
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
1-Aug-2021, IevaLeite
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
1-Aug-2021, pustumsa
Brūnā čakste Lanius collurio
1-Aug-2021, pustumsa
Baltais gārnis Ardea alba
1-Aug-2021, pustumsa
Zivju gārnis Ardea cinerea
1-Aug-2021, pustumsa
Brūnā čakste Lanius collurio
1-Aug-2021, IevaM
Parastā kociņsūna Climacium dendroides
28-Jul-2021, Mimi Serada
Mazais ērglis Clanga pomarina
1-Aug-2021, IevaM
Sēne Lachnum sp. Lachnum sp.
1-Aug-2021, dziedava
Baltais gārnis Ardea alba
1-Aug-2021, IevaM
Parastā egle Picea abies
1-Aug-2021, kamene
1-Aug-2021, Acenes
Lielā tilbīte Tringa nebularia
1-Aug-2021, IevaM
Peļu klijāns Buteo buteo
1-Aug-2021, IevaM
Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp.
1-Aug-2021, IevaM
Parastais ancītis Agrimonia eupatoria
28-Jul-2021, Mimi Serada
Platlapu dzeguzene Epipactis helleborine
1-Aug-2021, dziedava
Sīpoliņu zobainīte Cardamine bulbifera (Syn. Dentaria bulbifera)
1-Aug-2021, IevaM
Pļavu lija Circus pygargus
1-Aug-2021, BioEliina
1-Aug-2021, angel
Brūnā čakste Lanius collurio
1-Aug-2021, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
1-Aug-2021, Rallus
Sarkanā klajumspāre Sympetrum sanguineum
1-Aug-2021, gunitak
Lielā ezerspāre Orthetrum cancellatum
1-Aug-2021, gunitak
1-Aug-2021, didzisj
Mizložņa Certhia familiaris
1-Aug-2021, gunitak
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
1-Aug-2021, artis113
1-Aug-2021, gunitak
Kāļu baltenis Pieris napi
1-Aug-2021, gunitak
Krauklis Corvus corax
1-Aug-2021, gunitak
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
1-Aug-2021, gunitak
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
1-Aug-2021, gunitak
Zivju gārnis Ardea cinerea
1-Aug-2021, Rallus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Aug-2021, angel
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
1-Aug-2021, angel
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
1-Aug-2021, angel
Meža pīle Anas platyrhynchos
1-Aug-2021, Rallus
Purva gandrene Geranium palustre
29-Jul-2021, Mimi Serada
Bišu skudrulītis Trichodes apiarius
1-Aug-2021, edeite
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
1-Aug-2021, angel
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
1-Aug-2021, Rallus
28-Jul-2021, Mimi Serada
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
1-Aug-2021, Rallus
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
1-Aug-2021, Rallus
Dadzītis Carduelis carduelis
1-Aug-2021, Rallus
Mājas balodis Columba livia domestica
1-Aug-2021, Rallus
Svīre Apus apus
1-Aug-2021, Rallus
Vistu vanags Accipiter gentilis
1-Aug-2021, IevaM
Papuves raibenis Issoria lathonia
1-Aug-2021, edeite
Ezis (nenoteikts) Erinaceus sp.
1-Aug-2021, anthicus
Dzērve Grus grus
1-Aug-2021, Ilona_rasa
Dzērve Grus grus
31-Jul-2021, DainisKR
Baltā cielava Motacilla alba
1-Aug-2021, LīgaKrā
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
1-Aug-2021, pustumsa 1
Stirna Capreolus capreolus
26-Jul-2021, DainisKR
Vītolu vējmietiņš Lythrum salicaria
1-Aug-2021, zaļums
Zivju gārnis Ardea cinerea
1-Aug-2021, Ilona_rasa
Baltais stārķis Ciconia ciconia
1-Aug-2021, Ilona_rasa
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
31-Jul-2021, DainisKR
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
1-Aug-2021, Ilona_rasa
Bezdelīga Hirundo rustica
1-Aug-2021, Rallus
Stirna Capreolus capreolus
31-Jul-2021, DainisKR
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
1-Aug-2021, pustumsa
Kovārnis Coloeus monedula
1-Aug-2021, pustumsa
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-Aug-2021, pustumsa
Niedru lija Circus aeruginosus
1-Aug-2021, IevaM
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
1-Aug-2021, pustumsa
Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna
1-Aug-2021, pustumsa
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Aug-2021, pustumsa
Mazais ērglis Clanga pomarina
1-Aug-2021, Ilona_rasa
Stirna Capreolus capreolus
1-Aug-2021, angel
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
1-Aug-2021, angel
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
1-Aug-2021, edeite
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
1-Aug-2021, Ilona_rasa
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
1-Aug-2021, IevaM
Mūru samtenis Lasiommata megera
1-Aug-2021, edeite
1-Aug-2021, IlzeP
Mazais ērglis Clanga pomarina
1-Aug-2021, Rallus
Lapseņzirneklis Argiope bruennichi
1-Aug-2021, Asgaards
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
1-Aug-2021, Ilona_rasa
Laukirbe Perdix perdix
1-Aug-2021, sandrux
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
1-Aug-2021, edeite
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
1-Aug-2021, Ilona_rasa
1-Aug-2021, Ilona_rasa
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
29-Jul-2021, Gradin
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
1-Aug-2021, edeite
1-Aug-2021, Ilona_rasa
1-Aug-2021, edeite
Koku vairogblakts Pentatoma rufipes
1-Aug-2021, mardzh
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
1-Aug-2021, pustumsa
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
1-Aug-2021, pustumsa
Gugatnis Calidris pugnax
1-Aug-2021, pustumsa
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
1-Aug-2021, pustumsa
Baltā cielava Motacilla alba
1-Aug-2021, pustumsa
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
1-Aug-2021, zaļums
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
1-Aug-2021, pustumsa
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
1-Aug-2021, edeite
Vistu vanags Accipiter gentilis
1-Aug-2021, Mix
1-Aug-2021, edeite 1
Parastā kalnmētra Clinopodium vulgare
28-Jul-2021, Mimi Serada
Kāļu baltenis Pieris napi
1-Aug-2021, edeite
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
1-Aug-2021, edeite
Asais jānītis Erigeron acris subsp. acris
28-Jul-2021, Mimi Serada
Meža zīlīte Periparus ater
1-Aug-2021, Rallus
Peļu klijāns Buteo buteo
1-Aug-2021, Rallus
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
1-Aug-2021, Rallus
Zaļā dzilna Picus viridis
1-Aug-2021, Rallus 5
Melnā dzilna Dryocopus martius
1-Aug-2021, IevaM
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
31-Jul-2021, Edgars Smislovs
Kamolainā pulkstenīte Campanula glomerata
28-Jul-2021, Mimi Serada
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
1-Aug-2021, IlzeP
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
1-Aug-2021, IlzeP
Sila strazds Turdus viscivorus
1-Aug-2021, IlzeP
Paceplītis Troglodytes troglodytes
1-Aug-2021, IlzeP
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
1-Aug-2021, IlzeP
1-Aug-2021, anthicus
Strēļu pulkstenīte Campanula trachelium
28-Jul-2021, Mimi Serada
Paceplītis Troglodytes troglodytes
1-Aug-2021, IlzeP
Reņģu kaija Larus fuscus
31-Jul-2021, martinssitcs
Mazais ērglis Clanga pomarina
1-Aug-2021, IevaM
Brūnā čakste Lanius collurio
1-Aug-2021, IevaM
Ķīķis Pernis apivorus
1-Aug-2021, IlzeP
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
1-Aug-2021, ievakiri
Sarkanā klija Milvus milvus
1-Aug-2021, ievakiri
Ķīķis Pernis apivorus
1-Aug-2021, IevaM
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
1-Aug-2021, IevaM
Sarkanā puskuitala Limosa lapponica
31-Jul-2021, pustumsa 2
25-Jul-2021, Ivetta
Upes tārtiņš Charadrius dubius
31-Jul-2021, martinssitcs 2
Svīre Apus apus
1-Aug-2021, Acenes
Linu krāšņpūcīte Autographa gamma
1-Aug-2021, sandrux
1-Aug-2021, Kochs
Brūnā čakste Lanius collurio
1-Aug-2021, Arnis2
Lauku piekūns Falco tinnunculus
1-Aug-2021, Tringa
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
1-Aug-2021, Kochs
Cetrārija Cetraria ericetorum Cetraria ericetorum
29-Jul-2021, dziedava
Ceriņu sfings Sphinx ligustri
1-Aug-2021, Mitslanevx 1
Vālodze Oriolus oriolus
1-Aug-2021, Arnis2
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
1-Aug-2021, anthicus
Zebiekste Mustela nivalis
1-Aug-2021, anchupaans
Mājas čurkste Delichon urbicum
1-Aug-2021, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
1-Aug-2021, Rallus
Ķīķis Pernis apivorus
1-Aug-2021, Rallus
Rudā lapsa Vulpes vulpes
1-Aug-2021, Irbe
1-Aug-2021, Irbe
Brūnā čakste Lanius collurio
1-Aug-2021, Rallus
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
1-Aug-2021, Irbe
Dzērve Grus grus
1-Aug-2021, Irbe
Linu krāšņpūcīte Autographa gamma
31-Jul-2021, Ilona_rasa
Sila ķirzaka Lacerta agilis
31-Jul-2021, bitene
31-Jul-2021, Acenes
Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp.
31-Jul-2021, bitene
31-Jul-2021, bitene
Sīkziedu sprigane Impatiens parviflora
31-Jul-2021, bitene
Lielais šņibītis Calidris canutus
1-Aug-2021, Strazdiņa
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
1-Aug-2021, Strazdiņa
Parastais šņibītis Calidris alpina
1-Aug-2021, Strazdiņa
Zaļžubīte Chloris chloris
1-Aug-2021, Rallus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Aug-2021, Rallus
Kaņepītis Linaria cannabina
1-Aug-2021, Rallus
Svīre Apus apus
1-Aug-2021, Rallus
Dadzītis Carduelis carduelis
1-Aug-2021, Rallus
Gaigala Bucephala clangula
1-Aug-2021, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
1-Aug-2021, Rallus
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
1-Aug-2021, Rallus
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Aug-2021, Rallus
Mājas čurkste Delichon urbicum
1-Aug-2021, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
1-Aug-2021, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-Aug-2021, Rallus
Vītītis Phylloscopus trochilus
1-Aug-2021, Rallus
Vistu vanags Accipiter gentilis
31-Jul-2021, Rallus
Milzu kailgliemezis Limax maximus
31-Jul-2021, Nelda
Spānijas kailgliemezis Arion lusitanicus
31-Jul-2021, Nelda
31-Jul-2021, Ivos
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
31-Jul-2021, FunnyFox
31-Jul-2021, asimetrija
Purva varde Rana arvalis
31-Jul-2021, asimetrija
Bēšā arcīrija Arcyria obvelata
18-Jul-2021, felsi
Lauku piekūns Falco tinnunculus
24-Jul-2021, Ilona_rasa
Parastā apmalpiepe Fomitopsis pinicola
18-Jul-2021, felsi
Trulītis Calidris minuta
28-Jul-2021, Ilona_rasa 3
18-Jul-2021, felsi 2
Parastā kociņsūna Climacium dendroides
31-Jul-2021, Filips Bobinskis
Lauku balodis Columba palumbus
29-Jul-2021, Novērotāja
Gaišais šņibītis Calidris alba
28-Jul-2021, Ilona_rasa 2
Šveinica filcene Phaeolus schweinitzii
18-Jul-2021, felsi 1
Līkšņibītis Calidris ferruginea
28-Jul-2021, Ilona_rasa 1
18-Jul-2021, felsi
Kuitala Numenius arquata
28-Jul-2021, Ilona_rasa
Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis
28-Jul-2021, Ilona_rasa
Rudā lapsa Vulpes vulpes
29-Jul-2021, Novērotāja
31-Jul-2021, asimetrija
Pļavas līnijsprīžmetis Scotopteryx chenopodiata
31-Jul-2021, asimetrija
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
29-Jul-2021, Novērotāja
Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp.
31-Jul-2021, asimetrija
31-Jul-2021, asimetrija
Āpsis Meles meles
29-Jul-2021, Novērotāja
Pļavu dižsienāzis Decticus verrucivorus
31-Jul-2021, asimetrija
31-Jul-2021, asimetrija
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
31-Jul-2021, asimetrija
31-Jul-2021, asimetrija
Ozolu čiekurveida panglapsene Andricus foecundatrix
31-Jul-2021, asimetrija
Viršu zilenītis (nenoteikts) Plebeius argus/idas
25-Jul-2021, Ivetta
31-Jul-2021, asimetrija
31-Jul-2021, bitene
31-Jul-2021, AgneseS
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
31-Jul-2021, AgneseS
25-Jul-2021, Ivetta
Tumšā cekulpūcīte Abrostola triplasia
31-Jul-2021, Acenes
Pēdējās sugu izmaiņas
Edgars Smislovs 2-Aug-2021 18:01:22

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


VijaS 2-Aug-2021 17:31:22

Krusta zirneklis Araneus sp. Araneus sp. ->


dziedava 2-Aug-2021 17:09:50

Augs (nenoteikts) ->


Ivars L. 2-Aug-2021 15:27:50

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 2-Aug-2021 12:49:21

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ansis 2-Aug-2021 07:26:47

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 2-Aug-2021 07:24:07

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 2-Aug-2021 07:22:06

Paparde (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 2-Aug-2021 00:54:57

Lielā tilbīte Tringa nebularia ->


pustumsa 1-Aug-2021 23:19:34

Upes tārtiņš Charadrius dubius ->


pustumsa 1-Aug-2021 22:57:25

Gugatnis Calidris pugnax ->


Edgars Smislovs 1-Aug-2021 22:56:44

Tumšā tilbīte Tringa erythropus ->


nekovārnis 1-Aug-2021 22:38:33

Koksngrauzis Lepturobosca virens Lepturobosca virens ->


nekovārnis 1-Aug-2021 22:37:07

Muša (nenoteikta) Muscidae sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 22:33:43

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Matrus 1-Aug-2021 22:06:49

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


IevaM 1-Aug-2021 21:55:59

Priežu dižkoksngrauzis Prionus coriarius ->


Ivars L. 1-Aug-2021 21:13:30

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


IevaM 1-Aug-2021 20:03:58

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 20:03:55

Kukainis (nenoteikts) ->


IevaM 1-Aug-2021 20:03:22

Ķirzaka (nenoteikta) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 20:01:30

Lapsene (nenoteikta) Vespidae sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:58:21

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:56:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:56:23

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:55:36

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:53:39

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:52:22

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:49:51

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:49:08

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:47:41

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:46:22

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:40:59

Ķirzaka (nenoteikta) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:39:54

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:39:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:37:44

Nezināms ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:36:33

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:35:58

Nezināms ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:34:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:31:37

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 1-Aug-2021 19:31:02

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 1-Aug-2021 19:25:18

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Edgars Smislovs 1-Aug-2021 17:32:23

Baltvaigu zīriņš Chlidonias hybrida ->


Grislis 1-Aug-2021 13:29:42

Augs (nenoteikts) ->


Grislis 1-Aug-2021 13:25:21

Augs (nenoteikts) ->


Grislis 1-Aug-2021 13:23:57

Augs (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 1-Aug-2021 12:53:21

Melnspārnu kaija Larus marinus ->


dziedava 1-Aug-2021 12:39:18

Nezināms ->


dziedava 1-Aug-2021 10:17:52

Cetrārija (nenoteikta) Cetraria sp. ->


dziedava 1-Aug-2021 09:11:21

Parastais ozols Quercus robur ->


Ilona_rasa 1-Aug-2021 08:26:31

Parastais perlamutra raibenis Argynnis aglaja ->


IlzeP 1-Aug-2021 08:25:21

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Acenes 1-Aug-2021 08:24:55

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 1-Aug-2021 00:03:48

Mājas balodis Columba livia domestica ->


asimetrija 31-Jul-2021 23:25:42

Parastā varde Rana temporaria ->


Ansis 31-Jul-2021 22:43:49

Augs (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 22:40:23

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 21:57:58

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 21:57:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 21:57:45

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 21:21:22

Blāvā briežvabole Dorcus parallelopipedus ->


paliec 31-Jul-2021 19:53:12

Kailgliemezis, mīkstgliemezis (nenoteikts) Limacidae sp., Arionidae sp., Agriolimacidae sp. ->


paliec 31-Jul-2021 19:51:56

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 31-Jul-2021 19:50:59

Vīngliemezis (nenoteikts) Helicidae sp., Geomitridae sp. ->


paliec 31-Jul-2021 19:45:55

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 31-Jul-2021 19:41:51

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 31-Jul-2021 19:37:25

Mirdzošā ūdensspolīte Segmentina nitida ->


dziedava 31-Jul-2021 19:33:37

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


paliec 31-Jul-2021 19:30:59

Gludspolīte (nenoteikta) Oxychilidae sp. ->


Edgars Smislovs 31-Jul-2021 19:28:33

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:58:32

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:57:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:56:43

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:56:29

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:55:48

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:55:30

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:54:45

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


gunitak 31-Jul-2021 18:53:26

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:41:30

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 18:40:53

Pļavas vēršacītis Maniola jurtina ->


dziedava 31-Jul-2021 17:45:59

Augs (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:32:33

Lapsene (nenoteikta) Vespidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:32:27

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:26:33

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:26:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:25:29

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:24:38

Ložņvabole (nenoteikta) Anthicidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:24:29

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:24:21

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:23:53

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 17:22:45

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


IlzeP 31-Jul-2021 17:21:22

Pūce (nenoteikta) Asio sp. ->


IlzeP 31-Jul-2021 17:20:01

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 31-Jul-2021 17:18:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:46:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:23:22

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:23:21

Zāļsvilnis (nenoteikts) Crambidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:22:46

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:22:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:21:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:21:21

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:20:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:19:34

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:19:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:19:29

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:19:21

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:18:57

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:18:50

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:18:43

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:18:37

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:18:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:17:25

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:15:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:12:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:12:00

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:11:46

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:11:41

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:11:36

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:11:32

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:11:29

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:10:55

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:10:21

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:09:54

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:09:46

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:09:40

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:09:34

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:09:31

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:09:22

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:09:22

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:09:01

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:08:43

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:08:38

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:08:32

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 31-Jul-2021 15:07:26

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


nekovārnis 31-Jul-2021 13:49:29

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


nekovārnis 31-Jul-2021 13:46:22

Skarabejs (nenoteikts) Scarabaeidae sp. ->


Edgars Smislovs 31-Jul-2021 11:18:30

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 31-Jul-2021 11:11:50

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 31-Jul-2021 10:37:45

Mazais svilpis Carpodacus erythrinus ->


Acenes 31-Jul-2021 08:29:17

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 31-Jul-2021 04:21:05

Nezināms ->


nekovārnis 31-Jul-2021 04:16:57

Krāšņvabole (nenoteikta) Buprestidae sp. ->


nekovārnis 31-Jul-2021 04:14:41

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 31-Jul-2021 04:14:10

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 31-Jul-2021 04:12:28

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 31-Jul-2021 04:11:12

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 31-Jul-2021 03:00:29

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 31-Jul-2021 02:57:21

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 31-Jul-2021 02:56:21

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 31-Jul-2021 02:55:23

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 31-Jul-2021 02:54:36

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 31-Jul-2021 02:51:48

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 31-Jul-2021 02:51:28

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 31-Jul-2021 02:50:49

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 31-Jul-2021 02:49:14

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 31-Jul-2021 02:46:21

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 31-Jul-2021 02:45:47

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 23:18:21

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 23:17:47

Sarkanais sisenis Gomphocerippus rufus ->


IlzeP 30-Jul-2021 22:56:29

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


CerambyX 30-Jul-2021 22:09:40

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 22:09:32

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 22:09:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 22:09:00

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 22:08:41

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 22:08:30

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 22:07:23

Spīļaste (nenoteikta) Dermaptera sp. ->


IlzeP 30-Jul-2021 22:05:50

Ķirzaka (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 30-Jul-2021 21:04:55

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 20:18:58

Zāļsvilnis (nenoteikts) Crambidae sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 20:13:54

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 20:13:47

Ceļteku mazsprīžmetis Scopula immutata ->


CerambyX 30-Jul-2021 20:13:40

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 20:12:34

Ievu tīklkode Yponomeuta evonymella ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:45:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Matrus 30-Jul-2021 16:23:17

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:15:49

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:14:41

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:14:36

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:14:29

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:14:21

Tinējs (nenoteikts) Tortricidae sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:13:22

Īsspārnis (nenoteikts) Staphylinidae sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:13:22

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:13:00

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:12:56

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:12:50

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:12:42

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:12:32

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:12:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:12:00

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:11:54

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:11:49

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:11:44

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:11:37

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:11:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:10:32

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:10:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:09:03

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:08:49

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 30-Jul-2021 16:06:56

Naktstauriņš (nenoteikts) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Edgars Smislovs 02.augusts, 18:10

Mušķērājs sp.


Gaidis Grandāns 02.augusts, 17:22

Skaits "aizdomīgs", ja tā vien nav kļūda.


iljazik 02.augusts, 16:38

Lasiocampa quercus


iljazik 02.augusts, 16:20

Gynaephora selenitica


Edgars Smislovs 02.augusts, 15:11

Divi, vecie, smilšu un un trīs upes, jaunie.


Vīksna 02.augusts, 15:03

Man liekas, ka zaļajam bija garāki spārni par ķermeni.


dziedava 02.augusts, 12:49

Ir arī interesanti :), žēl ka nevar labi redzēt tuvplānu.


andriszarins 02.augusts, 12:35

Man šķiet tās bija vairākas ģimenes, kas dzīvo Dundagas pils parkā.


Irbe 02.augusts, 12:19

Gan jau cita, es no sēnēm maz ko saprotu. Netaustīju, vienkārši likās interesanti, ka aug pa virsu citai sēnei.


Mari 02.augusts, 11:56

Paldies, Marek! :)


IlzeP 02.augusts, 11:34

Manuprāt, skaits tad būtu "1".


Latvju_zēns 02.augusts, 11:15

Jā, 1 pāris - T un M.


Mimi Serada 02.augusts, 10:26

Paldies!


dziedava 02.augusts, 10:19

Grūti saprast, vai drīzāk nav cita sēne? Kāda pēc taustes?


IlzeP 02.augusts, 10:01

Taču 1 pāris, nevis divi?


dziedava 02.augusts, 09:28

Ir vēl Symphytocarpus amaurochaetoides - nesen tviterī tādu noteicu vienam ārzemniekam, jo izskatās, ka tas tāds plašumā augošs. Suga Latvijā zināma, bet mūsu gadsimtā tikai hipotētiska - nav mikroskopēta


Ornitologs 01.augusts, 23:52

Vai kāda no sūrenēm?


asimetrija 01.augusts, 23:26

Starp mežmalu un izcirtumu, vesela.


ūdensvistiņa 01.augusts, 23:26

neiebilstu


Edgars Smislovs 01.augusts, 23:13

Sloka?


asimetrija 01.augusts, 22:58

Satiku to pašu vardi, tai pašā vietā atkārtoti. Uz muguras c burts.


Irbe 01.augusts, 22:49

Sarkanā puskuitala


Mimi Serada 01.augusts, 22:46

Tagad es zinu kur meklēt, nākamgad būs jābrauc ziedēšanas laikā.


felsi 01.augusts, 22:39

Pievienoju 10.,11.,13. foto pārmaiņas 20.07.21. Jauns plazmodijs


Alvis Āboliņš 01.augusts, 22:32

Tas ir ļoti vēls dzeguzes dziesmas novērojums! Putni.lv pat nav neviens tik vēls atzīmēts.


Edgars Smislovs 01.augusts, 22:24

Paldies!


DaceK 01.augusts, 22:17

Parasti un ilgstoši "kukū", kā vasaras sākumā


felsi 01.augusts, 22:15

Paldies Ivar! "Šitāds aplauziens man!


IevaM 01.augusts, 21:58

Ziedoša ir vēl skaistāka :)


Mimi Serada 01.augusts, 20:46

Paldies, Ieva! Meklēju starp gundegām un citur, bet čemurziežu dzimtā pat nepaskatījos, nekad nebiju redzējusi šo augu ar ziediem.


andrisb 01.augusts, 20:05

Paldies, Ieva!


IevaM 01.augusts, 20:02

Paldies, Marek!


nekovārnis 01.augusts, 19:45

Tā kā pec Vespula germanica izskatās, bet neesmu drošs.


Irbe 01.augusts, 19:45

Paldies!


OKK 01.augusts, 18:37

Lielais meža raibenis


OKK 01.augusts, 18:33

Sila ķirzaka


anthicus 01.augusts, 15:27

Domāju, šāda izmēra vistveidīgs putns sausā priežu silā varētu būt vienīgi mednis. Bet īpatnis redzēts lidojumā īsu brīdi, paliek zināms subjektivitātes moments.


mazais_ezis 01.augusts, 14:20

Gredzeni būs H89 un L01 :) H99 man vēl kabatā :D


mazais_ezis 01.augusts, 14:18

Pazīme gan nebūs AU, bet B, gan jau ātrumā sajuka. :)


dziedava 01.augusts, 09:12

Tas veidojums ir panglapseņu provocēta panga - mājvieta topošajām panglapsenēm.


gunitak 01.augusts, 08:42

Āboliņa sprīžmetis.


Ilona_rasa 01.augusts, 08:26

Paldies, Agri!


IlzeP 01.augusts, 08:23

Lai jau paliek, nav gluži dublikāts!


OKK 01.augusts, 00:27

Papuves raibenis


OKK 01.augusts, 00:23

Melnais madaru lapsprīžmetis Epirrhoe tristata


OKK 01.augusts, 00:18

Kas raksturīgs parastajai vardei.


OKK 01.augusts, 00:14

Kāpēc, purva, ja izskatās pēc parastās vardes? Apskaties vēderu (vardes), būs dzeltens ar brūniem un melniem plankumiem.


OKK 01.augusts, 00:10

Purva varde, bet šis novērojums jādzēš, jo tāds taču jau ir.


Vīksna 01.augusts, 00:01

Paldies !


asimetrija 31.jūlijs, 23:27

Vēders redzams šeit: https://dabasdati.lv/lv/observation/lhi3jdh7vn8aup7j2r0nh70j34/


Ilona_rasa 31.jūlijs, 23:24

Manas kuitalas, acīmredzot, ir pievienojušās kādam citam novērojumam :D


Arnis2 31.jūlijs, 23:22

?


Ansis 31.jūlijs, 22:47

Pyrola media vajadzētu būt garākam irbulim.


iljazik 31.jūlijs, 21:52

Cerura vinula


iljazik 31.jūlijs, 21:50

Deilephila porcellus


iljazik 31.jūlijs, 21:48

Lasiocampa quercus


W 31.jūlijs, 21:34

Paldies, Uģi! Tas gan patīkams pārsteigums!


Gaidis Grandāns 31.jūlijs, 21:27

Vai suga noteikta droši? AAA "Augšdaugava" teritorijā mednis līdz šim nav droši novērots (lai arī tieši Šilovkas masīvs ir sugas ligzdošanai vispiemērotākais). Blakus esošajā aizsargājamā teritorijā Baltkrievijā "Braslavas ezeri" vairāki medņu riesti atrodas tuvu Latvijas robežai. Šilovkas masīvā līdz šim ir novēroti rubeņi, tajā skaitā riestojoši tēviņi izcirtumos un jaunaudzēs. Noderētu apraksts par novērošanas apstākļiem.


felsi 31.jūlijs, 20:50

Paldies Marek! Būs atsevišķs ziņojums:)


felsi 31.jūlijs, 20:48

Paldies par interesanto skaidrojumu!


W 31.jūlijs, 20:02

Marek. paldies!


Tasty_Y 31.jūlijs, 19:56

Šeit ir viena vienīga čaula, bet trīs skati. Varu pieļaut, ka tā var būt ari excentrica, bet ja ir taisnība, ka excentricai vairāk patīk sausas un atklātas vietas, un ka ta pie mums ir retāka, pulchella šķiet vairāk ticama. Tiešam grūti atšķiramas sugas.


zane_ernstreite 31.jūlijs, 19:55

Ak redz kā! Paldies, Uģi, par skaidrojumu!


paliec 31.jūlijs, 19:50

ar skaistām trematodēm taustekļos (Leucochloridium vai Neoleucochloridium ģinšu pārstāvji)


Tasty_Y 31.jūlijs, 19:49

Es domāju, ka tā ir vai nu Hippeutis complanatus, vai nu S. nitida, un es nolēmu ka ir S. nitida jo, cik es redzu S. nitidai un ari šiem umbilicus ir šaurāk, un vijumi pēc pirmā mazāki, neka Hippeutis complanatus. Skats no malas (kuru, taisnību sakot nevar redzēt manos foto) ari vairāk izskatās pēc S. nitida. Ka jūs noteicat ka tas ir complanatus?


paliec 31.jūlijs, 19:44

pirmā attēla trešā čauliņa man izskatās pēc V. excentrica.


paliec 31.jūlijs, 19:33

šī nav gludspolīte, bet viens no Cepaea ģints vīngliemežiem. vēl nepieaudzis dzīvnieks un nofotografēts tā, ka čaulas ieejas forma arī nav redzema, bet es domāju, ka visticamāk būs hortensis, bet neizslēdzu arī nemoralis. jāpaskatās, kas tur apkārt pieaudzis rāpo - ar baltu vai brūnu lūpu.


paliec 31.jūlijs, 19:25

Caucasotachea vindobonensis vēl pirms pāris gadiem bija pie Cepaea ģints. Viņš ir svaigi pārmests uz Caucasotachea ģinti. un rievotais vīngliemezis no viesiem mūsu "cēpejiem" ir tas visrievotākais. hortensis un nemoralis lai cik rievoti nebūtu tomēr ir gludāki par konkrēto īpatni.


IevaM 31.jūlijs, 19:21

Paldies!


Ivetta 31.jūlijs, 19:16

Nu jā, pēc beigtā eksemplāra atrašanas, ieraudzīt tādu pašu dzīvu man arī bija īpašs prieks:)


paliec 31.jūlijs, 19:09

labprāt dzīvus, lai varu nomušīt un uzšķērzst, ij redzēt, kas lopiņam iekšā darās lai 100-punkti droši noteiktu sugu. čaulas pēc Euomphalia strigellas neizskatās. Vairāk uz Monacha, Monachoides vai Perforatella (vispār kaut kad viņi visi bija pie Perforatella pieskaitīti), bet nu jebkurā gadījumā tā ir grupa, kura ir preparējama lai noteiktu. Vēl kas ir interesanti - 2003 vai 2004 gadā es pats šai vietā esmu vācis materiālu un toreiz šis lopiņš tur neparādījās...


Ivetta 31.jūlijs, 18:58

Ja vajadzīgs, beigtais eksemplārs ir pie manis.


CerambyX 31.jūlijs, 18:56

O, te vēl smukāks novērojums!


CerambyX 31.jūlijs, 18:55

O, šī laba suga! :)


gunitak 31.jūlijs, 18:54

Paldies!


gunitak 31.jūlijs, 18:54

Paldies!


OKK 31.jūlijs, 18:47

Parka vīngliemezis (īstais vīngliemezis) Helix pomatia


asaris 31.jūlijs, 18:35

Viena miglas bilde ar vēderu ir, žokļu forma diem žēl nav jo vabole cītīgi centās ierakties zemē un tikt prom


CerambyX 31.jūlijs, 18:25

Nu vai nu parastais Geotrupes stercorarius vai Geotrupes spiniger, jā. Žokļu forma un vēdera apakšpuse var palīdzēt noteikšanā.


asaris 31.jūlijs, 17:42

Parastais bambals? Liela izmēra, 2 vaboles lielākā no tām virs 2cm. Netālu no stirnas atliekām


Alvis Āboliņš 31.jūlijs, 17:40

Vai dzirdēta parastā dziedāšana, vai citi saucieni?


IlzeP 31.jūlijs, 17:18

Sarežģīti ar tiem jaunuļiem. Man arī tāds lakstīgalīgs iespaids par šo, bet racionāli pamatot, kādēļ lakstīgala, nevis sarkanrīklīte (un cita nesen Kristiāna ziņotā - srkanrīklīte (?)), nevaru.


Irbe 31.jūlijs, 15:29

Meža pūce?


Irbe 31.jūlijs, 15:18

Ķīķis


Irbe 31.jūlijs, 15:13

Svilpis


gunitak 31.jūlijs, 13:54

Jā, krūkļu.


Irbe 31.jūlijs, 12:58

Paspūrusi, bet izskatās pēc lakstīgalas


meža_meita 31.jūlijs, 12:13

Vareni un skumji vienlaikus.


Edgars Smislovs 31.jūlijs, 11:20

Lakstīgala juv ?


dziedava 31.jūlijs, 11:16

Šī atradne manās acīs ir ļoti īpaša, jo Latgalē vispār ir ļoti maz dižozolu un attiecīgi jo mazāk tādu ozolu, kas būtu noauguši ar retām un aizsargājamām sugām, kurām vajag vēl vecākus, tām piemērotākus ozolus. Košā zeltpore pēc man pieejamiem Ozola un Dabasdatu datiem līdz šim dziļi Latgalē nebija atrasta vispār, "Latgaliskākie" novērojumi līdz šim bijuši uz robežas starp Vidzemi un Latgali - uz Gulbenes un Balvu novadu robežas. Vienīgais Latgalē - Baibas Pušpures 2017. gada novērojums, kas ir ap 0,5km no novadu robežas. Mana novērojuma Krāslavas novada ozols Latgalē ir nepārprotami. Tur netālu viens no otra aug 3 diži ozoli, no kuriem tieši šo (atšķirībā no abiem pārējiem) DAP nav atzīmējis kā dižozolu, jo formāli starp cieši saaugušām starām varēja izvilkt mērlenti, un katra stara (no trim) atsevišķi nesasniedza 4 m. Reizēm tādus saaugumus sauc par "haltūristiem" un tie tiešām nav atzīstami par dižkokiem, bet šis noteikti ir gadījums, kad ozols ir nešaubīgi aizsargājams kā dabas piemineklis; koks un tā staras ir vecas un bagātas ar sugām, kas uz tām aug. Te arī vajadzētu uzsūtīt kādu ķērpju pētnieku, - nešaubos, ka tur ir arī vairākas aizsargājamas ķērpju sugas, ko man diemžēl neizdevās nofotografēt. Konkrēti te augošā košā zeltpore ir redzami daudzgadīga, aug starp ozola starām. Pievienošu arī ozola foto.


Zigurds Krievans 31.jūlijs, 10:04

It kā melno ieliku


Irbe 31.jūlijs, 09:56

Kaņepītis :)


Irbe 31.jūlijs, 09:50

Varbūt melnā? Sarkanā liekas raibāka. Un taisnais knābis varētu liecināt par labu melnajai, sarkanajai kaut nedaudz uzliekts. http://www.putni.lv/limlim.htm http://www.putni.lv/limlap.htm


Ivetta 31.jūlijs, 09:36

Paldies Marekam par noteiktajiem tauriņiem!


IlzeP 31.jūlijs, 05:52

Paldies par labojumu!


IlzeP 31.jūlijs, 05:51

Jauna sarkanrīklīte?


IlzeP 31.jūlijs, 05:49

Mājas zvirbulis?


nekovārnis 31.jūlijs, 04:22

Plēvspārņa, iespējams, zāģlapsenes kāpuri.


nekovārnis 31.jūlijs, 04:11

Pirmajā foto manuprāt Anastrangalia sanguinolenta


Razoomov 31.jūlijs, 02:23

Trichius fasciatus - Kameņvabole


Aleksandra 31.jūlijs, 00:42

Paldies, Uģi! Tas bija zibenīgi!


Vīksna 31.jūlijs, 00:15

Paldies !


Ivetta 30.jūlijs, 23:27

Liels paldies, Uģi, par visiem noteiktajiem!


CerambyX 30.jūlijs, 23:17

Ūsu vālītes nav paplatinātas.


felsi 30.jūlijs, 23:02

Paldies Uģi! Pirmoreiz sastapu!


IlzeP 30.jūlijs, 22:57

Ieviesu, ceru, ka pareizi.


meža_meita 30.jūlijs, 22:49

Būtu jauki, ja kāds ieviestu sugu datu bāzē nosaukumu. Vācietis kā jau vācietis ir ļoti korekts - viss ienākošais materiāls tiek turēts saldētavā karantīnā, lai izvairītos no insektu infekcijām (nu tā viņš raksta).


meža_meita 30.jūlijs, 22:46

Julita, uz šo skatījos caur "anaptychia" prizmu un Physcia man neienāca prātā. Tā kā LV ir tikai viena anaptychia suga, tad šim ķērpim versija nebija ilgi jāguglē :D Kaut kā mežā 'čujs' ieknieba un sapratu, ka jāievāc.


pustumsa 30.jūlijs, 22:39

Paldies!


dziedava 30.jūlijs, 22:32

Daudz bija? Sibīrijas mēlziedi ar izdevās atrast?


OKK 30.jūlijs, 21:06

Pļavas ķirzaka


CerambyX 30.jūlijs, 20:13

Par maz melno punktiņu uz spārniem. Kāda no grūti nosakāmo sugu trio (malinellus/cagnagella/padella)


mardzh 30.jūlijs, 18:59

Paldies!


Irbe 30.jūlijs, 18:42

Paldies, Uģi!


andrisb 30.jūlijs, 18:40

Paldies par noteikšanu!


Irbe 30.jūlijs, 18:35

Paldies!


CerambyX 30.jūlijs, 18:10

Liepu sfinga kāpuram zem tā zilganā astes 'āķīša' ir tādas izteiksmīgas dzeltenas kārpiņas. Te tādu nav, tātad liepu sfings nav :)


felsi 30.jūlijs, 17:53

Paldies Uģi!


felsi 30.jūlijs, 17:51

Paldies Iļja!


pētniece 30.jūlijs, 17:51

Tik lokanu un dzīvīgu vispār nofotografēt bija problēmas. Apskatot internetā iepriekšējos ziņjumus, pēc pirmā komentāra, piekritu, ka acainais sfings. Vai Liepu sfinga kāpurs ir tik zaļš ar tādām krāsu pārejām? Tāpat iepriekšējos ziņojumos liepu sfinga kāpurs ir it kā sadalīts posmos, kas nav novērojams šim. Biotops, kurā atradu kāpuru, atbilst abiem.


CerambyX 30.jūlijs, 16:11

Tikko svaigi ādu nomainījis īpatnis - pēd dažādm stundām iegūst tādu savu 'pareizo' krāsojumā. Sākumā tāds vienkrāsaini svaigs.


CerambyX 30.jūlijs, 16:05

Manuprāt šī suga - dzīvo uz liepām g.k. Ir gan otra līdzīga suga, bet tā dzīvo uz priedēm. Skatoties Google Streetview - tur apkārtnē liepas ir gana, bet priežu nav :D


CerambyX 30.jūlijs, 16:00

Gan jau Heriades truncorum


CerambyX 30.jūlijs, 15:47

Šis jauks novērojums! Literatūras avotos, manuprāt, nav neviens šīs sugas atradums Latvijā, bet nu te Dabasdati.lv vispār ir vēl viens cits novērojums tomēr. Tā ka varbūt 2. zināmais sugas novērojums Latvijā? Ja kāds cits redz kādu liela izmēra racējlapseni ar oranžīgiem kāju stilbiem, kas stiepj sienāzi vai siseni (Sphex funerarius uz tiem specializējas, atšķirībā no citām līdzīgajām sugām, kas medī tauriņu kāpurus) - noteikti vērts fotografēt! Varbūt Latvijas dienvidu reģionos šī suga ir sastopama biežāk? :)


CerambyX 30.jūlijs, 14:44

Lielisks atradums! :) Šim novērojumam video publicēts Facebook 'Latvijas Fauna' grupā. Suga pareizi noteikta, viss kārtībā ar šo novērojumu. Jau otrais piekrastes spīļastes novērojums šogad! :)


CerambyX 30.jūlijs, 14:25

Trešajā foto kur pārītis - citas laupītājmušas (Choerades sp.)


iljazik 30.jūlijs, 13:14

Autographa gamma


iljazik 30.jūlijs, 13:05

Diachrysia stenochrysis


iljazik 30.jūlijs, 13:03

Euthrix potatoria


iljazik 30.jūlijs, 13:02

Phalera bucephala


Bazilika 30.jūlijs, 12:29

O, paldies, Marek! Tā jau likās, ka blakšveidīgs, bet tāds vēl nebija redzēts. :)


mardzh 30.jūlijs, 10:43

Paldies!


Edgars Smislovs 30.jūlijs, 10:29

4 līkšņibīši pirmajā bildē, vismaz 16 parastie, un gaišie šņibīši divi.


Ivetta 30.jūlijs, 09:03

Paldies, Gunita!


andrisb 30.jūlijs, 06:36

Paldies!


gunitak 30.jūlijs, 06:14

Mazais nātru raibenis.


Mitslanevx 30.jūlijs, 00:23

Cik forši!


CerambyX 29.jūlijs, 23:03

O, šis tiešām izcils atradums! Nez kad sanāk pēdējais zināmais atradums Latvijā, bet nu man pieejamā literatūrā viens tāds atradums ir minēts 1939. gadā Saulkrastos. Vai ir bijis pēc tam, kas zin - pagaidām nav izdevies uziet konkrētus datus. Lieliski!


OKK 29.jūlijs, 22:59

Parastais dziedātājsienāzis


Ivetta 29.jūlijs, 22:40

Paldies, Marek!


OKK 29.jūlijs, 21:46

Visdrīzāk tomēr kāds izmucis eksemplārs, piem., pie mums Jūrmalā, bērnu iestādē "dzīvās dabas stūrītī" dzīvo purva bruņurupucis no padomju laikiem, atvests no Ukrainas.


OKK 29.jūlijs, 21:44

Te noteikti vajag plašāku komentāru - purva b. tik apdzīvotā vietā??? Kā viņš nokļuvis mājās? Retus dzīvniekus pārvietot uz mājām ir kategoriski aizliegts. Interesants būtu M. Pupiņa viedoklis.


Tasty_Y 29.jūlijs, 21:40

Es uzskatu ka tas nav ne Fruticicola fruticum, ne Monachoides incarnatus, ne Euomphalia strigella, bet visticamāk ir Monacha ģints, kas iepriekš pie mums nebija reģistrēts, var būt M. cartusiana vai M. claustralis. Cienījams Edgars Dreijers un visi malakologi: ja gribat saņemt čaulas vai dzīvus paraugus priekš identifikācijas, dodiet ziņu man.


Ilze Ķuze 29.jūlijs, 21:31

Pievienoju divus foto. Ir paraugs.


Grislis 29.jūlijs, 21:24

Vai nav drīzāk Carex digitata? Jo C. ornithopoda tomēr parasti aug pļavās. Abas sugas labi atšķiramas pēc lapu makstīm - C.digitata tās koši sarkanbrūnas, bet C.ornithopoda - brūnas, arī augumā mazāks. Vārpiņu izvietojums var būt maldinoši līdzīgs. Bet, jā, būtu jāredz herbārijs...


nekovārnis 29.jūlijs, 20:56

Supernovērojums! Šo nu es arī gribētu atrast :) Apsveicu!


nekovārnis 29.jūlijs, 20:23

Šī ir zālāju laupītājblakts Himacerus apterus - medniece, kas atšķirībā no citām zālāju laupītājblaktīm dzīvo koku un krūmu lapotnē, pārtiekot no laputīm un tamlīdzīgiem sīčiem. Tas "smecerītis" patiesībā ir durklis ar kura palīdzību tiek izsūkts medījums.


VijaS 29.jūlijs, 20:05

Paldies, Marek!


andrisb 29.jūlijs, 19:00

Līdzīga Vairogblakts Carpocoris fuscispinus.


kaarlisfrei 29.jūlijs, 18:49

Būs Reduvius personatus!


gunitak 29.jūlijs, 18:26

Kazrožu sfings.


gunitak 29.jūlijs, 18:25

Svītrainā vairogblakts.


gunitak 29.jūlijs, 18:23

Skābeņu sprīžmetis.


andrisb 29.jūlijs, 18:22

Paldies, Gunita!


gunitak 29.jūlijs, 18:19

Svītrainā vairogblakts. Šo pazīst arī neeksperti.


gunitak 29.jūlijs, 18:15

Kāļu baltenis.


Ivars L. 29.jūlijs, 17:16

Suga ielikta "uz dullo". Ja kāds atpazīst, drīkst precizēt. :)


IlzeP 29.jūlijs, 16:56

Paldies, Renāte, par vērību!


IlzeP 29.jūlijs, 16:48

Būs, būs. Šim naktstauriņam raksturīga lidošana dienā, pie tam tagad daudz redzamas.


dziedava 29.jūlijs, 16:48

Un jācer, ka vācietis noteiks to pašu ;)


IlzeP 29.jūlijs, 16:46

Julita, mazliet nokavēji, bet varbūt vari vienoties ar Diānu Meieri - nesen viņu satiku un šos sūdiņus viņai uzdāvināju, bet varbūt viņa ir ar mieru daļu uzdāvināt tālāk :).


dziedava 29.jūlijs, 16:45

Oho, vareni! Es šādu kā Physcia tenella pat neiedomātos ievākt. Kā ienāca prātā?


meža_meita 29.jūlijs, 16:18

Ilze P. šeit vajadzētu palabot datu bāzē info. Saskaņā ar MK. 396, ir aizsargājamas visas kollemas, t.sk. līdz sugai nenoteiktas.


meža_meita 29.jūlijs, 15:47

Labi, Roland, mēģināšu ievākt. Dabā arī neko nearēja saprast :D


meža_meita 29.jūlijs, 15:45

Paldies, Ieva! :)


meža_meita 29.jūlijs, 15:45

Ū, paldies Roland! Paguvi pirms vācieša :D


IevaM 29.jūlijs, 15:44

Renāte, apsveicu!


lichen_Ro 29.jūlijs, 15:40

Aptiprinu - Heterodermia speciosa! Jauna suga Baltijai. Uraaaaa :D


lichen_Ro 29.jūlijs, 15:38

Čau! varbūt vari atsūtīt? :D Kaut kā mēs nesaprotam kas tas ir pēc bildēm


Ivars L. 29.jūlijs, 15:00

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=3037506792931131&id=1207589735922855&set=ms.c.eJw9zsENwDAMAsCNKmyCHfZfrEoq93sCBMEWnFlZKzMeXqh2mhEc6OQB7B7QuqD6QN6slKMwG9LdkKaCWwnUAG8C%7E%3BSdynR8rPFBtuRs%7E%3BbJ0EtT9og5ah5gtFeyj%7E_.bps.a.3037506342931176&source=43&__tn__=%2B%3D


meža_meita 29.jūlijs, 14:26

Uldis pamatīgi noplosījies.. Šīs sēnes paraugs pērn tika nogādāts Initai, bet līdz sugai netikām. Paldies!


meža_meita 29.jūlijs, 14:17

Skaisti! Saki, lūdzu, kā var panākt to spīdēšanu? Saprotu, ka tas bildēts speciālā režīmā?


roosaluristaja 29.jūlijs, 13:51

Patiesi kļūda!


Laimeslācis 29.jūlijs, 13:20

Apsveicu!


dziedava 29.jūlijs, 11:50

Vai piedāvājums joprojām aktuāls?


roosaluristaja 29.jūlijs, 11:37

Šādā paskatā var būt tikai dzeltenā receklene, taču tā normāli uz skujkokiem neaug. Tāpēc domāju, ka šī ir galertene. DD datubāzē ir atzīmētas divas sugas. D.palmatus un D.crysospermus. Patiesībā tie ir vienas sugas divi nosaukumi. D.chrysospermus ir jaunāks. Drosi vien pašlaik aktuālāks


Irbe 29.jūlijs, 11:03

Kazrožu sfings


Irbe 29.jūlijs, 10:56

Linu krāšņpūcīte?


Irbe 29.jūlijs, 10:34

Paldies, Agri! Vietnē https://www.latvijasdaba.lv/taurini/hemaris-tityus-linnaeus-1758/ rakstīts "Latvijā retumis".


Izabella 29.jūlijs, 10:22

Paldies, Uģi!


nekovārnis 29.jūlijs, 10:02

Jā, izskatās ka tā varētu būt. Redzot iztekti krāsoto priekškrūšu vairogu un galvu, kā arī nemanot nekādus plankumu aizmetņus uz segspārniem pat neienāca galvā doma par nesenu izkūņošanos, bet apskatot pašas izkūņošanās brīdī uzņemtus foto internetā nākas secināt ka šis ir tas gadījums.


Ivetta 29.jūlijs, 09:50

Paldies, Gunita un Ilze!


Ivetta 29.jūlijs, 09:49

Paldies, Agri!


andrisb 29.jūlijs, 09:11

Paldies, Marek!


andrisb 29.jūlijs, 09:11

Domāju, daļai neizplaukušo pagājām garām.


FunnyFox 29.jūlijs, 08:02

Angļu un vācu nosaukums (ozolu sienāzis) saka to pašu - jāmeklē pie ozoliem: angliski: Oak Bush-cricket, Drumming Katydid vāciski: Gemeine Eichenschrecke


dziedava 29.jūlijs, 07:57

Paldies! Viss, kas neaug pa taisno uz kritalas, var gadīties kas interesantāks. Žēl, ka nav ievākts / nevarēs redzēt kā attīstās. Šobrīd pat nav pārliecinošu ideju.. Varbūt var ielikt starptautiskajā FB grupā?


meža_meita 29.jūlijs, 07:00

Julita, auga uz liepas lapas, kas uzkritusi virsū ozola kritalai. Ievākta nav.


IlzeP 29.jūlijs, 06:12

Būtu bijis labi nofotografēt no sāniem.


OKK 29.jūlijs, 04:01

Lapseņzirneklis


OKK 29.jūlijs, 04:00

Plūmju līkvēderis


OKK 29.jūlijs, 03:57

Pļavas ķirzaka


kaarlisfrei 29.jūlijs, 01:08

nu fantastiski :D


gunitak 29.jūlijs, 00:47

Parastais sīksamtenis.


OKK 29.jūlijs, 00:45

Kāpēc ne Mimas tiliae? Kādas atšķirības, es nesapratu...


OKK 28.jūlijs, 23:20

Ir pētereņu sfings


Irbe 28.jūlijs, 23:01

Paldies, Marek!


Irbe 28.jūlijs, 22:50

Paldies, Iļja! Pirmo reizi redzu šādu kukaini. Vai tas varētu būt pētereņu sfings Hemaris tityus?


CerambyX 28.jūlijs, 22:46

Jāpalasa, bet šķiet esmu manījis tikko izkūņojušās mārītes, kas arī izskatās apmēram šādi - iespējams pirmajās stundās pēc 'piedzimšanas' tie plankumi vēl nav redzami un tik ar laiku iekrāsojas?


CerambyX 28.jūlijs, 22:44

Dzīvojot pamatā ozolu lapotnē (tāpēc var būt grūti konstatējami, īpaši ar nedzied) - droši vien mēdz šad un tad nobirt zemē (tāpat kā priežu sienāži, kas dzīvo skujkoku lapotnē). Gan jau rāpošana pa stumbru viens no veidiem kā mēģināt tikt atpakaļ 'mājās' :) Bet tā vispār ir vērts pievērst uzmanību lielajiem ozoliem - noteikti suga jau ir izplatīta krietni vien plašāk.

Pēdējie komentāri rakstiem
dziedava 2-Aug-2021, 12:41

Lai arī putni nav mans lauciņš, ir gadījies 2x piedalīties arī konkursā "Mans putns", un Edgaru bērnu kategorijā jau nevarēja neievērot, viņa foto bija ārpus konkurences. Mani bērni ~ tādā pat vecumā, tāpēc nevaru nedomāt un nesal   (..)


meža_meita 2-Aug-2021, 00:15

Liels malacis! Veiksmi arī turpmākajās gaitās!


Pūcis 1-Aug-2021, 09:07

Labs raksts! Un tā Melnplecu kLija!!!


Vīksna 1-Aug-2021, 00:31

Labas bildes un arī man putnu sugas nosaka.


angel 31-Jul-2021, 20:35

Tā, kā salīdzinoši nesen iesaistījos putnu vērošanā un ziņošanā par tiem, tad Edgaru dabasdati.lv nevar neievērot. Patiess prieks no viņa mācīties. Visādi. Labi zinu vides Latvijā, kur vispār putnus neredz. Izlasot interviju, likās   (..)


OKK 13-Jul-2021, 09:47

:) Šonakt nolija pirmais lietus pēc 30 dienu sausuma - kļuva vēsāks!


Lido 12-Jul-2021, 20:43

Agri, esi jau gatavs 15., 16. jūlijam? es vairs ne;)


forelljjanka 28-Jun-2021, 19:07

Ar pagājušā gada rezultātiem varētu pat cīnīties...:D šogad droši vien ar maniem 30 būs stipri par maz.;)Spečuki varētu apskatīt manus ,it kā abus skābeņu zeltainīšus,varbūt,ka tur ir viens un ,šaubīgs arī parastais sīksamtenis   (..)


Vīksna 26-Jun-2021, 07:33

Dēļ darbiem gandrīz mēnesi mežā nebiju, bet vismaz pēdējā tauriņu akcijas dienā tomēr aizbraucu vismaz līdz tuvākajam mežam, kaut vai brīžiem lietus un zābakos ūdens, tomēr kaut kas bildēts ir, tikai DD jāieliek.


OKK 26-Jun-2021, 00:29

Komentāri...


OKK 26-Jun-2021, 00:25

2. Tauriņu vēroša varētu būt 2 dienas - 15.,16, Jūlijā


OKK 26-Jun-2021, 00:19

Kā arī jaunatne, meitenes.


OKK 26-Jun-2021, 00:14

Bet, kāpēc nevar ieviest 2to un 3 šo tauriņu vērošanas gadā? Skaidrs, ka šajā pasākumā uzreiz būtiski papildinās DD novēroto sugu skaits, tiek iesaistīti jauni un paveci cilvēki, sievietes.


OKK 26-Jun-2021, 00:05

Tas ir - nindzjas


OKK 25-Jun-2021, 23:58

Tur ir tā, ka tādā karstumā jau saplānoju braukt pie dabas - bet kaut kā "Nje po kaifu" (Jūrmala, dzīvoklis 5 stāvā, mājas ēnas pusē 2 termometri rāda 34 grādi) nodomāju - meža pļaviņās saulē būs pāri 40-45 grādu - nepiedalī   (..)


Anete PB 25-Jun-2021, 19:33

Labdabīgi skauž tādi brīnumainie tauriņu ceļi :) Šodiena bija diezgan nejēdzīga no laikapstākļu viedokļa, manā labi izplānotajā maršrutā no laukiem uz mājām pusceļā uznāca lietus un izpurgāja 4 novadu plānu, bet pat slapjā la   (..)


Divpēdis 25-Jun-2021, 16:22

Atceraties, ka Ainārs rakstīja - laikam par aizpagājšgadu - ka zaigraibeņi bijuši uz meža ceļa tā, ka gandrīz pabraukt nevar? Toreiz iedomājos, ka kaut ko tādu gan gribētu redzēt. Un vakar bija tāda dāvana! Laikam tur, kur lietus māk   (..)


Divpēdis 25-Jun-2021, 16:08

Sveiciens Mārim! Skatos, ka šogad arī labs sarakstiņš jau savākts. Man pašam skopums neļauj uzreiz pļavā visus precīzi savadīt - tad vairāk gribas apkārt skatīties. Bet nu sugas laikam gan Vidzemē, gan Zemgalē šobrīd līdzīgi lido   (..)


IlzeP 21-Jun-2021, 14:56

iPhone versijai ir sagatavoti tādi paši papildinājumi, lai varētu izmantot aplikāciju BIOR akcijai, taču gaidām uz lietotnes apstiprināšanu Apple Store. Ceram, ka tas notiks iespējami drīzāk.


TomsB 21-Jun-2021, 14:04

Vai pielāgojumi iPhone lietotnē ir jau pieejami?


kvilks 21-Jun-2021, 09:09

Jā, 25.06.2021. arī tiek iekļauts, ņemot vērā, ka tā ir brīvdiena. Paldies Anetei par atgādinājumu. K.


Anete PB 21-Jun-2021, 08:30

Varbūt tomēr varētu iekļaut arī 25.06., ņemot vērā, ka tā ir pārceltā brīvdiena un vispār šodien jau ir pirmais izaicinājuma datums, bet informācija publicēta tikai tagad? Bija, protams, sajūta, ka bez izaicinājuma nepaliksim, bet   (..)


IlzeP 20-Jun-2021, 08:26

Cik saprotu, ziņojot aplikācijā upju šķēršļus, sadaļa "Suga" jāatstāj tukša.


meža_meita 19-Jun-2021, 18:30

Interesanti! Lai izdodas! Par šķēršliem - skaidrs. Bet kas tieši ir jāziņo? Zivju sugas, zivs (nenoteikta)? Vai jāziņo ir tieši zivju novērojumi un jānorāda šķērslis? Šobrīd izvēlne atļauj izvēlēties jebkuru DD esošu sugu un no   (..)


Mangusts 6-Jun-2021, 00:22

Internetā var atrast online pārveidotājus,


kamene 1-Jun-2021, 11:17

Vienmēr apbrīnoju Valdas ieraudzīto sugu daudzveidību un bilžu kvalitāti. Un kāds lakacis arī būs pie mājas jāiestāda.


dekants 30-May-2021, 20:10

M4P pievienošana varētu būt sarežģīta, bet jāpakonsultējas ar programmētājiem. Šobrīd telefonā visticamāk, ka var uzlikt, lai noklusējuma režīms ir mp3, vai tad speciālu lietotni jāielādē, kas raksta mp3.


lsinka 29-May-2021, 20:43

Noteikti ierakstītās piecminūtes nosūtīšu! Jautājums daļēji ar šo saistīts - tā kā daudzi audio ierakstīti ar telefonu, vai ir iespēja izmainīt uzstādījumus, ka pievienojot šeit novērojumu, tiek atļauts ar M4P formāts (telefona   (..)


dziedava 29-May-2021, 12:11

Ja DD pāries uz ornitho platformu, tad jāsaprot, vai tos datus m2 arī varēs pārnest, citādi DD to ieviest tagad nebūtu jēgas, ja pēc tam to nevarētu pārnest.


meža_meita 29-May-2021, 01:02

Būtu jauki, ja DD norādot kādas sugas skaitu, būtu iespēja izvēlēties skaita vienību - m2 vai eks.


Vīksna 28-May-2021, 10:58

Vēlreiz paldies visiem kas mani pieminēja, īpaši Uģim kas visvairāk sugas pieraksta arī ar Mareku kopā. Es jau gandrīz visu bildēju, ko var nobildēt. Bet jau vecums nāk ar visu pārējo, Uģim vēl daudz laika jaunas sugas sabildēt, vaja   (..)


CerambyX 28-May-2021, 02:47

Tāpat kā visi citi - es ar noteikti gribu paslavēt Valdas neizsīkstošo entuziasmu un aktīvo darbošanos! Unikāls cilvēks patiesībā! :) Tik daudz vērtīgu atradumu un novērojumu šo gadu laikā ir bijis, ka būtu grūti pat uzskaitīt, ja   (..)


dziedava 27-May-2021, 15:42

Paldies, nosūtīju :)


Laimeslācis 27-May-2021, 10:36

Kad reiz pēc Dabasdatu kopsapulces kopā ar Valdu gājām pāri Daugavai pa Akmens tiltu, mums bija tik daudz par ko runāt, ka pietrūka laika, jo katrai bija jāiet uz savu pusi. Valda ir īsts dabas patriots. Ar Valdu ir interesanti. Valdai nov   (..)


dekants 26-May-2021, 17:14

Droši var sūtīt arī īsos - tur tikai mazāk putnu dzirdēs :) Esmu novērojis, ka šobrīd ievērojami liela aktivitāte ir aptuveni 30minūtes pirms saullēkta - tad pamanās 'pieteikties un atrādīties' lielākā daļa iedzīvotāju. Citādi   (..)


dziedava 26-May-2021, 14:27

O! Tieši pirms 10 dienām ierakstīju putnu dziesmas pēc saulrieta, jo kaut kad senāk biju manījusi, ka tādi ieraksti mēdz interesēt. Bet tikai 24 sekundes. Un pirms 13 dienām ierakstītas 40 sekundes. Tādus taču ar var sūtīt? Vai tomēr   (..)


Sintija Martinsone 26-May-2021, 09:12

Maršruts Ventspils-Tankodroms ir aizņemts.


Rallus 25-May-2021, 19:40

Valda, tiešām ļoti respektējama rosīšanās! Apbrīnojami. Dažkārt gadās, ka vienu un to pašu naktastauriņa sugu pamanām vienā dienā, kaut attālums starp vietām liels.


Sintija Martinsone 25-May-2021, 11:57

Maršruts Liepājas osta-Cenkone aizņemts :)


meža_meita 24-May-2021, 20:31

Ar interesi izlasīju katru teikumu. Vairāk šādu cilvēku!


Vīksna 24-May-2021, 12:51

Visvairāk sugu likti tauriņi un pārējie kukaiņi, kur nosaukumus visvairāk pierakstījies Uģis Piterāns, pie tam vēl atkārtoti, ne īpaši nosaukumus atceros.Man tāda kārtība, ka nekāda, vēl kaudzēm sliktās bildes nedzēstas stāv. B   (..)


Grislis 23-May-2021, 18:51

Arī es apbrīnoju savas vārdamāsas daudzos un lieliskos atradumus! Zemgales līdzenumi nekad nav man saistījušies ar lielu retumu un sugu bagātību, bet Valda šo iesūnojušo priekšstatu cītīgi maina, dienu no dienas. Paldies par to! Kas me   (..)


Vīksna 23-May-2021, 14:32

Paldies par atbalstu un komentāriem ! Kamēr vēl nelīst, kādu līkumu caur mežu, varbūt var paspēt iziet.Pa dārzu ņemoties, vēl pēdējais gan nav ielikts DD.


IlzeP 23-May-2021, 11:15

Interesanti, kas ar tiem 2016. gadā apsekotajiem mežiem noticis tagad - vai atrastās sugas tos palīdzēja saglabāt? Milzīgs paldies Valdai par aktīvo darbošanos Dabasdatos! Lai daudz interesantu atradumu turpmāk!


dziedava 23-May-2021, 11:02

2016. gadā Valdas daudzie ziņojumi iedvesmoja veikt ekspedīciju uz Mazmežotnes - Pilsrundāles mežiem 10 dalībnieku sastāvā (ieskaitot suni), iepriekš nebijušā sastāvā, apvienojot sēņu un sūnu interesentus, lai apsekotu vairākus noga   (..)


IlzeP 23-May-2021, 10:20

Īpaši aizsargājamo sugu sarakstā meža tulpe nav iekļauta.


nekovārnis 23-May-2021, 10:19

Pat prātā neienāktu doma, ka starp Zemgales bezgalīgajiem labības laukiem var slēpties tādas dabas bagātības, ja ne Valdas entuziasms. Tā tik turpināt! :)


digi 22-May-2021, 21:21

Labdien! Vai šī tulpīte ir aizsargājams augs? Redzu, ka manā dzīves vietā, daudzi plūc pilnām saujām! :(


Sintija Martinsone 20-May-2021, 17:50

Maršruts Pape-Mietrags aizņemts :)


Sintija Martinsone 20-May-2021, 11:48

Maršruts Ventspils-Liepene aizņemts. Bet satraukumam nav pamata, vēl pieci maršruti ir pieejami :)


Sintija Martinsone 20-May-2021, 11:25

Maršruts Miķeļbāka-Lūža ir aizņemts :) P.S. Tie smaidiņi nozīmē, kas es ļoti priecājos par milzīgo cilvēku atbalstu. Liels paldies jums visiem!


Sintija Martinsone 20-May-2021, 11:17

Maršruts Melnsils-Ģipka ir aizņemts :)


meža_meita 19-May-2021, 22:49

Rezultāti skumdinoši. Ļoti patīk ideja, ka tiek iesaistīti LBB biedri! Cerams tas pārtaps par tradīciju! Paldies!


Sintija Martinsone 19-May-2021, 17:13

Andri, paldies par līdzjušanu! :) Vairs tikai 8! Jūrmalciems-Mietrags arī aizņemts.


dekants 19-May-2021, 16:55

Saņemamies, piesakamies! Vēl tikai 9 maršruti pastaigā gar jūru! Un visa piekraste tiktu nosegta!


Sintija Martinsone 19-May-2021, 15:28

Nu vairs atlikuši tikai 9 brīvi. Maršruts Bernāti-Cenkone ir aizņemts :)


Sintija Martinsone 19-May-2021, 15:21

Maršruts Ovīši-Lūžņa ir aizņemts :)


Sintija Martinsone 19-May-2021, 15:04

Maršruti Tūja-Kurliņupe un Vitrupe-Kurliņupe ir aizņemti :)


Sintija Martinsone 19-May-2021, 11:45

Laikam rakstā esošā saite uz monitoringa metodiku nedarbojas. Metodika lejuplādējama šeit: https://www.daba.gov.lv/lv/media/11105/download


Sintija Martinsone 19-May-2021, 09:29

Tagad vairs tikai 13 brīvi maršruti. Aizņemts arī Pitrags-Vaide :)

Edgara Smislova brīnišķīgās putnubildes (5)

Nākamais ģenerālis, - tā Edgara Smislova interesi par dzīvo dabu, it īpaši par putniem, esot novērtējis kolēģu ornitologu par Ģenerāli sauktais Juris Lipsbergs (1939 – 2020). Putnu gredzenotāja, vērotāja un fotogrāfa Vladimira Smislova dēlam tagad ir 18 gadu, Dabasdatos viņš ziņo kopš 2012. gada un novērojumu skaita ziņā ir astotais no visiem Dabasdatu lietotājiem (ziņojis [...]

Dažās Latvijas Dabas fonda tiešraidēs mazuļi jau izauguši

Melnās klijas Kurzemē Goldas un Greja nu jau lielie bērni ir tikuši arī pie vārdiem. Aktīvākie tiešraides skatītāji viņus nosauca šādos vārdos: vecākais cālis ar gredzenu G08 – Rude, vidējais ar gredzenu G07 – Miķis un jaunākais, kuram gredzens uzliekot saplīsa, un līdz ar to krāsainā gredzena nav – [...]

Notikumi Latvijas Dabas fonda kamerās vasaras sākumā

Mazie ērgļi ligzdā eglē 3. jūnijā bija pirmā reize šogad, kad Andra nesto medījumu Anna nevis aizlidoja apēst mežā, bet nolika ligzdas malā. Tā ir zīme, ka cāļa izšķilšanās gaidāma tuvākajā laikā. Tā arī notika: 4. jūnija (39. perēšanas dienas) pusdienlaikā putnēns izkūņojās no olas. Ņemot vērā, ka cālis šogad ir viens, šeit var vērot [...]

Gada garākās dienas dienastauriņu vērošana (15)

Vispirms vēlos pateikties visiem iepriekšējā gada Gada garākās dienas dienastauriņu vērošanas dalībniekiem. Dažādu iemeslu un nejaušu sakritību dēļ diemžēl līdz šim nav publicēti rezultāti, par ko visiem arī atvainojos. Uzreiz varu teikt, ka tas, kā mums pagājušajā gadā ar Saulgriežu tauriņiem ir gājis, būs īsi atspoguļots šajā rakstā nedaudz tālāk. Vienlaikus jāsaka, ka ilgu laiku [...]

Apzināsim šķēršļus Latvijas upēs (4)

Valsts zinātniskais institūts BIOR aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties unikālā citizen science jeb sabiedriskās zinātnes iniciatīvā, apzinot šķēršļus Latvijas upēs. Dodoties pārgājienā gar upi, laivojot vai makšķerējot, ikvienam ir iespēja mobilajā aplikācijā Dabas dati atzīmēt vietu ar novērotajiem zivīm grūti pārvaramiem šķēršļiem, piemēram, aizsprostiem, caurtekām, aizsprostu paliekām, bebru dambjiem, ūdenskritumiem. Foto: Kaspars Abersons Mobilās lietotnes Dabas [...]

Mazuļu šķilšanās bums Latvijas Dabas fonda tiešraidēs

Baltie stārķi Tukuma novadā Balto stārķu pāris Volts un Fāze turpināja perēt savas piecas olas, taču gandrīz katru dienu teritorijā bija kāds svešinieks, un viņi abi aktīvi klabināja un izlidoja ieviest ligzdas apkārtnē kārtību. Bija dienas, kad netālu bija vienlaicīgi redzami vai dzirdami pat divi sveši baltie stārķi. Fāze un Volts sargā ligzdu no svešinieka [...]

Aicinām ikvienu iesūtīt audiopiecminūti ar putnu balsīm (6)

Apkopojot datus 3. Latvijas ligzdojošo putnu atlantam, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina iedzīvotājus iesaistīties tam paredzēto datu vākšanā, iesūtot ornitologiem pašu veiktus putnu balsu audioierakstus piecu minūšu garumā. Īpaši ir gaidīti audioieraksti no attālākām un vienatnīgākām Latvijas vietām. "Ja vēlies uzzināt, kādi putni dzīvo tevis apmeklētajā vai apdzīvotajā vietā, aicinām iesūtīt ierakstu ar putnu balsīm [...]

Sirmais dabas bērns – Valda Ērmane (12)

Valda Ērmane ar segvārdu Vīksna Dabasdatos kopš 2015. gada ievietojusi vairāk nekā 30 500 fotogrāfiju un ziņojusi 3303 sugas. Nevienam nav tik daudz bilžu un arī sugu. Visbiežāk viņa pārlūko Rundāles novada dabu: 92% no visiem novērojumiem šajā novadā ir no Valdas. Kā sasniegt šādus rekordus? Valda Ērmane. Foto: Anitra Tooma Dodos ciemos uz Sviteni, šis pagasts [...]

Aicinājums ziņot par īpaši aizsargājamiem augiem (2)

Sveiciens visiem Dabasdatu lietotājiem! Mēs ļoti priecāsimies par jaunām īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm šeit, Dabasdatos! Degumu dzegužpuķe Orchis ustulata. Foto: Ansis Opmanis Jaunā LU Bioloģijas institūta un partneru īstenotā LIFE projekta LIFE FOR SPECIES "Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne" (projekta Nr. LIFE19GIELV000857) laikā tiks veikta īpaši aizsargājamo augu sugu [...]

Aicinām iesaistīties piekrastē ligzdojošo putnu monitoringā (14)

Dabas aizsardzības pārvalde jau ceturto gadu koordinē Piekrastē ligzdojošo putnu monitoringu. Šī monitoringa maršruti aptver visu Latvijas jūras piekrasti, un uzskaites veic brīvprātīgie monitoringa dalībnieki. Monitoringā tiek ievākti sistemātiski dati par vairākām piekrastē ligzdojošām putnu sugām (smilšu tārtiņu, upes tārtiņu, Sāmsalas pīli, lielo gauru, stepes čipsti, mazo zīriņu u.c.), par kurām netiek iegūta pietiekama informācija [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021
© dabasdati.lv
Saglabāts