Aktīvie lietotāji: 60 Kopējais novērojumu skaits: 1459359
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt

21.08.2022.

Pēdējie novērojumi
Krauklis Corvus corax
30-Sep-2022, dekants
28-Jun-2018, CerambyX
16-Jul-2018, CerambyX
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Sep-2022, raigars
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
30-Sep-2022, dekants
Melnā dzilna Dryocopus martius
30-Sep-2022, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
30-Sep-2022, Bounijs
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Sep-2022, Bounijs
Žubīte Fringilla coelebs
28-Sep-2022, Bounijs
Koku čipste Anthus trivialis
30-Sep-2022, raigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Sep-2022, Acenes
Meža zoss Anser anser
30-Sep-2022, raigars
Sējas zoss Anser fabalis
30-Sep-2022, raigars
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Sep-2022, Arnis2
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Sep-2022, Arnis2
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
30-Sep-2022, raigars
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Sep-2022, ligausis
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Sep-2022, Arnis2
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Sep-2022, ligausis
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Sep-2022, Arnis2
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Sep-2022, ligausis
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Sep-2022, ligausis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
30-Sep-2022, de kje
Plukšķis Turdus iliacus
30-Sep-2022, de kje
Melnais mežastrazds Turdus merula
30-Sep-2022, raigars
Lauku balodis Columba palumbus
30-Sep-2022, dekants
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Sep-2022, Arnis2
Mizložņa Certhia familiaris
30-Sep-2022, raigars
Vāvere Sciurus vulgaris
30-Sep-2022, raigars
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Sep-2022, Arnis2
Zelta brūnsardzene Phaeolepiota aurea
29-Sep-2022, kamene
Lielā gaura Mergus merganser
30-Sep-2022, raigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Sep-2022, raigars
Baltpieres zoss Anser albifrons
30-Sep-2022, Arnis2
Melnā dzilna Dryocopus martius
30-Sep-2022, dekants
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
30-Sep-2022, raigars
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Sep-2022, Arnis2
30-Sep-2022, raigars
Sudrabkaija Larus argentatus
30-Sep-2022, raigars
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo
30-Sep-2022, raigars
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Sep-2022, raigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Sep-2022, raigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Sep-2022, Acenes
Pelēkais strazds Turdus pilaris
30-Sep-2022, Acenes
Lielā zīlīte Parus major
30-Sep-2022, raigars
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Sep-2022, Rallus
Pelēkā dzilna Picus canus
30-Sep-2022, Rallus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Sep-2022, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Sep-2022, Rallus
Zivju gārnis Ardea cinerea
30-Sep-2022, Rallus
Baltais gārnis Ardea alba
30-Sep-2022, Rallus
Sakņu pelūde Hypochaeris radicata
30-Sep-2022, Ansis
Peļkājīte Prunella modularis
30-Sep-2022, dekants
Briežragu ceļteka Plantago coronopus
30-Sep-2022, Ansis 1
Rudā lapsa Vulpes vulpes
30-Sep-2022, raigars
Pelēkā dzilna Picus canus
30-Sep-2022, dekants
Sējas zoss Anser fabalis
30-Sep-2022, Arnis2
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Sep-2022, Arnis2
Mazais dzenis Dryobates minor
30-Sep-2022, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
30-Sep-2022, Rallus
Pļavu čipste Anthus pratensis
30-Sep-2022, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Sep-2022, Rallus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Sep-2022, Rallus
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
30-Sep-2022, Rallus
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
30-Sep-2022, dekants
Mežirbe Bonasa bonasia
30-Sep-2022, dekants
Apodziņš Glaucidium passerinum
30-Sep-2022, dekants
Žagata Pica pica
30-Sep-2022, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
30-Sep-2022, Rallus
Kaņepītis Linaria cannabina
30-Sep-2022, Rallus
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
30-Sep-2022, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Sep-2022, Rallus
Krīklis Anas crecca
30-Sep-2022, Rallus
Baltā cielava Motacilla alba
30-Sep-2022, Rallus
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
30-Sep-2022, Rallus
Peļkājīte Prunella modularis
30-Sep-2022, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Sep-2022, Rallus
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
30-Sep-2022, Rallus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Sep-2022, Rallus
Ķivulis Spinus spinus
30-Sep-2022, Rallus
Purva zīlīte Poecile palustris
30-Sep-2022, Rallus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Sep-2022, Rallus
Meža zīlīte Periparus ater
30-Sep-2022, Rallus
Parastais cietpūpēdis Scleroderma citrinum
23-Sep-2022, androns
Garastīte Aegithalos caudatus
30-Sep-2022, dekants
Melnā dzilna Dryocopus martius
30-Sep-2022, dekants
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
30-Sep-2022, dekants
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
29-Sep-2022, Aleksejs
Nezināms Ignotus
2-Jul-2022, Mo
Henotēka Chaenotheca gracillima Chaenotheca gracillima
22-Sep-2022, dziedava
28-Sep-2022, dziedava
27-Sep-2022, Lūsītis
Trulītis Calidris minuta
28-Sep-2022, Rocky
Baltais gārnis Ardea alba
28-Sep-2022, Rocky
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo
28-Sep-2022, Rocky
Parastais šņibītis Calidris alpina
28-Sep-2022, Rocky
Kārklu ķauķis Locustella naevia
29-Sep-2022, Cumulus
Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus
29-Sep-2022, Cumulus
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
28-Sep-2022, Rocky
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
28-Sep-2022, Rocky
Vālodze Oriolus oriolus
25-May-2022, AgneseG
Vālodze Oriolus oriolus
25-May-2022, AgneseG
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-May-2022, AgneseG
Dzeguze Cuculus canorus
25-May-2022, AgneseG
Dzeguze Cuculus canorus
25-May-2022, AgneseG
Dzeguze Cuculus canorus
25-May-2022, AgneseG
Koku čipste Anthus trivialis
25-May-2022, AgneseG
Koku čipste Anthus trivialis
25-May-2022, AgneseG
Koku čipste Anthus trivialis
25-May-2022, AgneseG
Koku čipste Anthus trivialis
25-May-2022, AgneseG
Koku čipste Anthus trivialis
25-May-2022, AgneseG
Lauku balodis Columba palumbus
25-May-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, AgneseG
Vālodze Oriolus oriolus
25-May-2022, AgneseG
Purva zīlīte Poecile palustris
25-May-2022, AgneseG
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-May-2022, AgneseG
Melnais mežastrazds Turdus merula
25-May-2022, AgneseG
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-May-2022, AgneseG
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-May-2022, AgneseG
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-May-2022, AgneseG
Dzeguze Cuculus canorus
25-May-2022, AgneseG
Koku čipste Anthus trivialis
25-May-2022, AgneseG
Koku čipste Anthus trivialis
25-May-2022, AgneseG
Koku čipste Anthus trivialis
25-May-2022, AgneseG
Sila cīrulis Lullula arborea
25-May-2022, AgneseG
Lauku balodis Columba palumbus
25-May-2022, AgneseG
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-May-2022, AgneseG
Zaļžubīte Chloris chloris
25-May-2022, AgneseG
Zaļžubīte Chloris chloris
25-May-2022, AgneseG
Zaļžubīte Chloris chloris
25-May-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, AgneseG
Vālodze Oriolus oriolus
25-May-2022, AgneseG
Vālodze Oriolus oriolus
25-May-2022, AgneseG
Lielā zīlīte Parus major
25-May-2022, AgneseG
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-May-2022, AgneseG
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-May-2022, AgneseG
Apodziņš Glaucidium passerinum
25-May-2022, AgneseG
Mazais mušķērājs Ficedula parva
25-May-2022, AgneseG
Melnais mežastrazds Turdus merula
25-May-2022, AgneseG
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2022, AgneseG
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2022, AgneseG
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-May-2022, AgneseG
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-May-2022, AgneseG
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-May-2022, AgneseG
Sila cīrulis Lullula arborea
25-May-2022, AgneseG
Lauku balodis Columba palumbus
25-May-2022, AgneseG
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-May-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2022, AgneseG
Rubenis Lyrurus tetrix
25-May-2022, AgneseG
Rubenis Lyrurus tetrix
25-May-2022, AgneseG
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
25-May-2022, AgneseG
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-May-2022, AgneseG
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-May-2022, AgneseG
Mazais mušķērājs Ficedula parva
25-May-2022, AgneseG
Mazais mušķērājs Ficedula parva
25-May-2022, AgneseG
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-May-2022, AgneseG
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-May-2022, AgneseG
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-May-2022, AgneseG
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-May-2022, AgneseG
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-May-2022, AgneseG
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2022, AgneseG
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2022, AgneseG
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2022, AgneseG
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-May-2022, AgneseG
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
25-May-2022, AgneseG
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-May-2022, AgneseG
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-May-2022, AgneseG
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-May-2022, AgneseG
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-May-2022, AgneseG
Dzeguze Cuculus canorus
25-May-2022, AgneseG
Dzeguze Cuculus canorus
25-May-2022, AgneseG
Koku čipste Anthus trivialis
25-May-2022, AgneseG
Baltā cielava Motacilla alba
25-May-2022, AgneseG
Baltā cielava Motacilla alba
25-May-2022, AgneseG
Sila cīrulis Lullula arborea
25-May-2022, AgneseG
Sila cīrulis Lullula arborea
25-May-2022, AgneseG
Koku čipste Anthus trivialis
25-May-2022, AgneseG
Kajaks Larus canus
16-Jun-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2022, jpriedn
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2022, jpriedn
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2022, jpriedn
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Vālodze Oriolus oriolus
16-Jun-2022, jpriedn
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
16-Jun-2022, jpriedn
Niedru lija Circus aeruginosus
16-Jun-2022, jpriedn
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
16-Jun-2022, jpriedn
Sila strazds Turdus viscivorus
16-Jun-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
16-Jun-2022, jpriedn
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
16-Jun-2022, jpriedn
Kajaks Larus canus
16-Jun-2022, jpriedn
Pļavu čipste Anthus pratensis
16-Jun-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2022, jpriedn
Purva tilbīte Tringa glareola
16-Jun-2022, jpriedn
Purva tilbīte Tringa glareola
16-Jun-2022, jpriedn
Kuitala Numenius arquata
16-Jun-2022, jpriedn
Ķīvīte Vanellus vanellus
16-Jun-2022, jpriedn
Ķīvīte Vanellus vanellus
16-Jun-2022, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
16-Jun-2022, jpriedn
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2022, jpriedn
Ķivulis Spinus spinus
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Vālodze Oriolus oriolus
16-Jun-2022, jpriedn
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
16-Jun-2022, jpriedn
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
16-Jun-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
16-Jun-2022, jpriedn
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-Jun-2022, jpriedn
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
16-Jun-2022, jpriedn
Melnā dzilna Dryocopus martius
16-Jun-2022, jpriedn
Pelēkā dzilna Picus canus
16-Jun-2022, jpriedn
Pelēkā dzilna Picus canus
16-Jun-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2022, jpriedn
Meža balodis Columba oenas
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2022, jpriedn
Sīlis Garrulus glandarius
16-Jun-2022, jpriedn
Sila strazds Turdus viscivorus
16-Jun-2022, jpriedn
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-Jun-2022, jpriedn
Dzeguze Cuculus canorus
16-Jun-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2022, jpriedn
Sila cīrulis Lullula arborea
16-Jun-2022, jpriedn
Sila cīrulis Lullula arborea
16-Jun-2022, jpriedn
Bezdelīga Hirundo rustica
18-Sep-2022, Vladimirs
Mājas čurkste Delichon urbicum
18-Sep-2022, Vladimirs
Baltā cielava Motacilla alba
18-Sep-2022, Vladimirs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
18-Sep-2022, Vladimirs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
18-Sep-2022, Vladimirs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
18-Sep-2022, Vladimirs
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
18-Sep-2022, Vladimirs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
18-Sep-2022, Vladimirs
Gaišais ķauķis Curruca curruca
18-Sep-2022, Vladimirs
Mazais mušķērājs Ficedula parva
22-Sep-2022, Vladimirs
Mazais ērglis Clanga pomarina
22-Sep-2022, Vladimirs
Peļkājīte Prunella modularis
22-Sep-2022, Vladimirs
Koku čipste Anthus trivialis
22-Sep-2022, Vladimirs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
22-Sep-2022, Vladimirs
Dārza ķauķis Sylvia borin
22-Sep-2022, Vladimirs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
22-Sep-2022, Vladimirs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Sep-2022, Vladimirs
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-Sep-2022, Vladimirs
Pupuķis Upupa epops
22-Sep-2022, Vladimirs
Ķīķis Pernis apivorus
4-Sep-2022, Vladimirs
Meža tilbīte Tringa ochropus
4-Sep-2022, Vladimirs
Parastā ūbele Streptopelia turtur
4-Sep-2022, Vladimirs
Dzeguze Cuculus canorus
4-Sep-2022, Vladimirs
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
4-Sep-2022, Vladimirs
Tītiņš Jynx torquilla
4-Sep-2022, Vladimirs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
4-Sep-2022, Vladimirs
Vālodze Oriolus oriolus
4-Sep-2022, Vladimirs
Svīre Apus apus
4-Sep-2022, Vladimirs
Paipala Coturnix coturnix
4-Sep-2022, Vladimirs
Gugatnis Calidris pugnax
4-Sep-2022, Vladimirs
Lauku piekūns Falco tinnunculus
4-Sep-2022, Vladimirs
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
14-Sep-2022, Vladimirs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
14-Sep-2022, Vladimirs
Brūnā čakste Lanius collurio
14-Sep-2022, Vladimirs
Pļavu tilbīte Tringa totanus
14-Sep-2022, Vladimirs
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
14-Sep-2022, Vladimirs
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
14-Sep-2022, Vladimirs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
14-Sep-2022, Vladimirs
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
14-Sep-2022, Vladimirs
Zilrīklīte Cyanecula svecica
14-Sep-2022, Vladimirs
Lielais tritons Triturus cristatus
27-Sep-2022, ligausis
Melnais mežastrazds Turdus merula
29-Sep-2022, Ivo
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
29-Sep-2022, Ivo
Zoss Anser sp. Anser sp.
29-Sep-2022, edge
Āra bērzs Betula pendula
26-Sep-2022, Verners123
Parastā kļava Acer platanoides
26-Sep-2022, Verners123
Melnā dzilna Dryocopus martius
29-Sep-2022, de kje
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-May-2022, jpriedn
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-May-2022, jpriedn
Rubenis Lyrurus tetrix
15-May-2022, jpriedn
Sila strazds Turdus viscivorus
15-May-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-May-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
15-May-2022, jpriedn
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-May-2022, jpriedn
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-May-2022, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-May-2022, jpriedn
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
15-May-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
15-May-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
15-May-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
15-May-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
15-May-2022, jpriedn
Peļkājīte Prunella modularis
15-May-2022, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-May-2022, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-May-2022, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-May-2022, jpriedn
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
15-May-2022, jpriedn
Ķivulis Spinus spinus
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-May-2022, jpriedn
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
15-May-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-May-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-May-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
15-May-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
15-May-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
15-May-2022, jpriedn
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-May-2022, jpriedn
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-May-2022, jpriedn
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-May-2022, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-May-2022, jpriedn
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-May-2022, jpriedn
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-May-2022, jpriedn
Gaišais ķauķis Curruca curruca
15-May-2022, jpriedn
Gaišais ķauķis Curruca curruca
15-May-2022, jpriedn
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-May-2022, jpriedn
Pelēkā dzilna Picus canus
15-May-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
15-May-2022, jpriedn
Lauku balodis Columba palumbus
15-May-2022, jpriedn
Lauku balodis Columba palumbus
15-May-2022, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-May-2022, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-May-2022, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-May-2022, jpriedn
Ķivulis Spinus spinus
15-May-2022, jpriedn
Ķivulis Spinus spinus
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jpriedn
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-May-2022, jpriedn
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-May-2022, jpriedn
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-May-2022, jpriedn
Mazais mušķērājs Ficedula parva
15-May-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-May-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-May-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-May-2022, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-May-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
15-May-2022, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
15-May-2022, jpriedn
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-May-2022, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-May-2022, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-May-2022, jpriedn
Dzeguze Cuculus canorus
15-May-2022, jpriedn
Dzeguze Cuculus canorus
15-May-2022, jpriedn
Dzeguze Cuculus canorus
15-May-2022, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
15-May-2022, jpriedn
Lauku balodis Columba palumbus
15-May-2022, jpriedn
Lauku balodis Columba palumbus
15-May-2022, jpriedn
Porcelāna tintene Coprinus comatus
29-Sep-2022, kamene
Lielā gaura Mergus merganser
29-Sep-2022, Rallus
Melnais mežastrazds Turdus merula
29-Sep-2022, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
29-Sep-2022, Rallus
Vidējais dzenis Leiopicus medius
29-Sep-2022, Rallus
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
29-Sep-2022, Rallus
Zoss Anser sp. Anser sp.
29-Sep-2022, Bounijs
25-Sep-2022, Laimeslācis
Brūnkaklis Aythya ferina
28-Sep-2022, asiangulo
Slaidbite (nenoteikta) Halictidae sp.
11-Sep-2022, Laimeslācis
Kajaks Larus canus
29-Sep-2022, edge
11-Sep-2022, Laimeslācis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
29-Sep-2022, edge
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
29-Sep-2022, Ivo
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
29-Sep-2022, edge
Īsspārnu pļavsisenis Chorthippus parallelus
11-Sep-2022, Laimeslācis
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
29-Sep-2022, Lūsītis
Mazais dzenis Dryobates minor
29-Sep-2022, Agnis
Vāvere Sciurus vulgaris
27-Sep-2022, Wiesturs
Kukaiņu piekūns Falco vespertinus
27-Sep-2022, Wiesturs 1
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
28-Sep-2022, asiangulo
28-Sep-2022, Vīksna
Stirna Capreolus capreolus
28-Sep-2022, Wiesturs
Staltbriedis Cervus elaphus
27-Sep-2022, Wiesturs
Meža cauna Martes martes
26-Sep-2022, Wiesturs
Sakņkāta soverbiella Sowerbyella radiculata
28-Sep-2022, Vīksna 2
Brūnā dižspāre Aeshna grandis
13-Jul-2022, Laimeslācis
Sējas zoss Anser fabalis
29-Sep-2022, edge
Zoss Anser sp. Anser sp.
29-Sep-2022, edge
Zoss Anser sp. Anser sp.
29-Sep-2022, edge
Dzērve Grus grus
29-Sep-2022, edge
29-Sep-2022, Ilzee 1
29-Sep-2022, Ilzee
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
29-Sep-2022, edge
Zoss Anser sp. Anser sp.
29-Sep-2022, Ara
Zoss Anser sp. Anser sp.
29-Sep-2022, edge
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
29-Sep-2022, edge
Meža pīle Anas platyrhynchos
29-Sep-2022, Rallus
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
29-Sep-2022, Rallus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
29-Sep-2022, Rallus
29-Sep-2022, galene
28-Sep-2022, bitene
Žagata Pica pica
29-Sep-2022, Lūsītis
Krauklis Corvus corax
29-Sep-2022, Lūsītis
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
29-Sep-2022, edge
Baltpieres zoss Anser albifrons
29-Sep-2022, Gradin
Sējas zoss Anser fabalis
28-Sep-2022, Gradin
Krauķis Corvus frugilegus
29-Sep-2022, Acenes
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
29-Sep-2022, Aleksejs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
29-Sep-2022, Aleksejs
Mērkaziņa Gallinago gallinago
29-Sep-2022, edge
25-Sep-2022, Ziemelmeita
25-Sep-2022, Ziemelmeita
Ķivulis Spinus spinus
29-Sep-2022, Rallus
Olīvbaltā gliemezene Hygrophorus olivaceoalbus
25-Sep-2022, Ziemelmeita
Paciņu ragansviests Fuligo muscorum
25-Sep-2022, Ziemelmeita
Kuprainā gailenīte Cantharellula umbonata
25-Sep-2022, Ziemelmeita
Ceriņu pienaine Lactarius lilacinus
25-Sep-2022, Ziemelmeita
Dzidrā sēntiņa Mycena pura
25-Sep-2022, Ziemelmeita
Dzeltenā graudcepurīte Cystoderma amianthinum
25-Sep-2022, Ziemelmeita
27-Sep-2022, imis23
28-Sep-2022, imis23
28-Sep-2022, imis23
Zaļais dziedātājsienāzis Tettigonia viridissima
28-Sep-2022, imis23
Zalktis Natrix natrix
28-Sep-2022, imis23
27-Sep-2022, imis23
Peļkājīte Prunella modularis
7-May-2022, AgneseG
Peļkājīte Prunella modularis
7-Apr-2022, AgneseG
Peļkājīte Prunella modularis
7-Apr-2022, AgneseG
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Apr-2022, AgneseG
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-May-2022, AgneseG
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-May-2022, AgneseG
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-May-2022, AgneseG
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-May-2022, AgneseG
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-May-2022, AgneseG
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
7-Apr-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2022, AgneseG
Dzilnītis Sitta europaea
7-Apr-2022, AgneseG
Mizložņa Certhia familiaris
7-Apr-2022, AgneseG
Lielā zīlīte Parus major
7-Apr-2022, AgneseG
Lielā zīlīte Parus major
7-Apr-2022, AgneseG
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Apr-2022, AgneseG
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
7-Apr-2022, AgneseG
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2022, AgneseG
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2022, AgneseG
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2022, AgneseG
Vītītis Phylloscopus trochilus
7-Apr-2022, AgneseG
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
7-Apr-2022, AgneseG
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
7-Apr-2022, AgneseG
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
7-Apr-2022, AgneseG
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
7-Apr-2022, AgneseG
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
7-Apr-2022, AgneseG
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
7-Apr-2022, AgneseG
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Apr-2022, AgneseG
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Apr-2022, AgneseG
Koku čipste Anthus trivialis
7-Apr-2022, AgneseG
Peļkājīte Prunella modularis
7-Apr-2022, AgneseG
Peļkājīte Prunella modularis
7-Apr-2022, AgneseG
Peļkājīte Prunella modularis
7-Apr-2022, AgneseG
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Apr-2022, AgneseG
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
7-Apr-2022, AgneseG
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
7-Apr-2022, AgneseG
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
7-Apr-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2022, AgneseG
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2022, AgneseG
Pēdējās sugu izmaiņas
Ansis 30-Sep-2022 11:27:53

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 29-Sep-2022 21:38:56

Parastais pabērzs Rhamnus cathartica ->


Ivars L. 29-Sep-2022 20:31:44

Divdakšu ričija Riccia bifurca ->


meža_meita 29-Sep-2022 20:30:44

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Edgars Smislovs 29-Sep-2022 20:00:19

Meža pīle Anas platyrhynchos ->


Edgars Smislovs 29-Sep-2022 19:38:39

Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo ->


Edgars Smislovs 29-Sep-2022 16:13:37

Melnā puskuitala Limosa limosa ->


roosaluristaja 29-Sep-2022 12:25:14

Ežu pūpēdis Lycoperdon echinatum ->


roosaluristaja 29-Sep-2022 12:22:55

Ežu pūpēdis Lycoperdon echinatum ->


CerambyX 29-Sep-2022 11:26:09

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


CerambyX 29-Sep-2022 11:25:55

Krāšņblakts Rhopalus sp. Rhopalus sp. ->


CerambyX 29-Sep-2022 11:25:41

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 29-Sep-2022 10:33:09

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 29-Sep-2022 10:10:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 29-Sep-2022 10:06:30

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


CerambyX 29-Sep-2022 10:03:43

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-Sep-2022 10:03:32

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Kukainis 29-Sep-2022 07:33:59

Ērce (nenoteikta) Acari sp. ->


Kukainis 29-Sep-2022 07:33:10

Dūņene (nenoteikta) Megaloptera sp. ->


Kukainis 29-Sep-2022 07:32:38

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Bounijs 28-Sep-2022 21:29:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 28-Sep-2022 21:25:45

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 28-Sep-2022 21:21:35

Nezināms Ignotus ->


Ilze Ķuze 28-Sep-2022 20:20:34

Jomainā rikardija Riccardia chamaedryfolia ->


Edgars Smislovs 28-Sep-2022 13:32:21

Jūras tārtiņš Charadrius alexandrinus ->


Edgars Smislovs 28-Sep-2022 13:13:08

Ķauķis Phylloscopus sp. Phylloscopus sp. ->


roosaluristaja 28-Sep-2022 11:49:24

Sēne (nenoteikta) ->


meža_meita 28-Sep-2022 09:11:03

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


bitene 28-Sep-2022 07:06:47

Augs (nenoteikts) ->


Aleksejs 27-Sep-2022 23:24:04

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Aleksejs 27-Sep-2022 23:22:37

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


dziedava 27-Sep-2022 23:14:44

Greizā trihija Trichia contorta ->


nekovārnis 27-Sep-2022 23:02:33

Riteņzirneklis (nenoteikts) Araneidae sp. ->


nekovārnis 27-Sep-2022 23:01:50

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 27-Sep-2022 23:01:27

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


nekovārnis 27-Sep-2022 23:00:39

Lielā slaidvairogblakts Acanthosoma haemorrhoidale ->


nekovārnis 27-Sep-2022 23:00:00

Kukainis (nenoteikts) ->


dziedava 27-Sep-2022 22:51:46

Greizā trihija Trichia contorta ->


VijaS 27-Sep-2022 22:23:48

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


VijaS 27-Sep-2022 22:22:51

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 27-Sep-2022 22:21:39

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


Matrus 27-Sep-2022 21:32:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 27-Sep-2022 19:13:24

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 18:58:25

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 18:56:45

Sēne (nenoteikta) ->


Matrus 27-Sep-2022 17:15:46

Zaļganā zaigspāre Lestes virens ->


Matrus 27-Sep-2022 17:13:43

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Matrus 27-Sep-2022 17:13:26

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


dziedava 27-Sep-2022 17:00:30

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 27-Sep-2022 13:04:24

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


bitene 27-Sep-2022 12:58:20

Augs (nenoteikts) ->


dziedava 27-Sep-2022 12:34:00

Sūnu diderma Diderma deplanatum ->


dziedava 27-Sep-2022 12:06:14

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


bitene 27-Sep-2022 12:01:52

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 27-Sep-2022 11:13:10

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 27-Sep-2022 11:08:41

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 10:04:39

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


dziedava 27-Sep-2022 10:03:57

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 10:03:36

Gaišais ķauķis Curruca curruca ->


meža_meita 27-Sep-2022 09:41:39

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 08:36:49

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 08:35:37

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 08:34:16

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 08:33:39

Tauriņpiepe (nenoteikta) Trametes sp. ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 08:33:10

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 08:31:29

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 08:29:26

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 08:28:38

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 08:27:51

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 08:27:24

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 08:26:45

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 08:25:35

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 08:24:55

Lentārija (nenoteikta) Lentaria sp. ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 08:22:47

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Lemmus 27-Sep-2022 08:00:10

Sūna (nenoteikta) ->


Lemmus 27-Sep-2022 07:57:24

Sūna (nenoteikta) ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 07:56:25

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 27-Sep-2022 07:55:58

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 07:47:12

Parastā sviestbeka Suillus luteus ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 07:44:54

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 07:36:55

Bumbieru pūpēdis Lycoperdon pyriforme ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 07:33:39

Makstsēne, mušmire (nenoteikta) Amanita sp. ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 07:32:48

Parastā plakanpiepe Ganoderma applanatum ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 07:26:47

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 07:20:36

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 27-Sep-2022 07:20:11

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


meža_meita 27-Sep-2022 00:34:40

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


CerambyX 26-Sep-2022 22:31:11

Bambals (nenoteikts) Geotrupidae sp. ->


dziedava 26-Sep-2022 22:21:55

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ansis 26-Sep-2022 22:16:28

Augs (nenoteikts) ->


VijaS 26-Sep-2022 22:11:52

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


gunitak 26-Sep-2022 21:38:36

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


VijaS 26-Sep-2022 21:24:05

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 26-Sep-2022 20:32:25

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


sandis 26-Sep-2022 20:19:52

Skābeņu pelēkpūcīte Acronicta rumicis ->


CerambyX 26-Sep-2022 20:16:29

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


CerambyX 26-Sep-2022 20:16:26

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 26-Sep-2022 20:16:26

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


CerambyX 26-Sep-2022 20:16:00

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 26-Sep-2022 20:15:57

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 26-Sep-2022 20:14:42

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 26-Sep-2022 20:14:39

Dadžu raibenis Vanessa cardui ->


CerambyX 26-Sep-2022 20:14:33

Ordeņpūcīte Catocala sp. Catocala sp. ->


CerambyX 26-Sep-2022 20:14:30

Panglapsene (nenoteikta) Cynipidae ->


CerambyX 26-Sep-2022 20:14:13

Kāļu baltenis Pieris napi ->


CerambyX 26-Sep-2022 20:05:08

Prusaks Ectobius sp. Ectobius sp. ->


dziedava 26-Sep-2022 18:39:08

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


baibak 26-Sep-2022 18:12:55

Nezināms Ignotus ->


dziedava 26-Sep-2022 16:41:34

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 26-Sep-2022 14:46:38

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ansis 26-Sep-2022 14:13:29

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 26-Sep-2022 12:59:37

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 26-Sep-2022 10:41:41

Spīļaste (nenoteikta) Dermaptera sp. ->


CerambyX 26-Sep-2022 10:41:28

Čiekuru ziedsprīžmetis Eupithecia abietaria ->


CerambyX 26-Sep-2022 10:25:38

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 26-Sep-2022 10:24:59

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 26-Sep-2022 10:24:37

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 26-Sep-2022 10:23:53

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 26-Sep-2022 10:23:47

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 26-Sep-2022 10:23:37

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 26-Sep-2022 10:23:28

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 26-Sep-2022 10:22:35

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 26-Sep-2022 10:22:26

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 26-Sep-2022 10:21:27

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 26-Sep-2022 10:15:42

Tinējs Pandemis heparana Pandemis heparana ->


CerambyX 26-Sep-2022 10:04:00

Niedrstiebru pūcīte Chilodes maritima ->


bitene 26-Sep-2022 08:35:26

Sēne (nenoteikta) ->


bitene 26-Sep-2022 08:34:32

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 26-Sep-2022 07:27:58

Nezināms Ignotus ->


Lemmus 26-Sep-2022 01:55:26

Sūna (nenoteikta) ->


Lemmus 26-Sep-2022 01:54:38

Sūna (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 25-Sep-2022 23:38:24

Ķauķis Phylloscopus sp. Phylloscopus sp. ->


Edgars Smislovs 25-Sep-2022 23:36:48

Gaigala Bucephala clangula ->


Edgars Smislovs 25-Sep-2022 23:35:04

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


Edgars Smislovs 25-Sep-2022 23:33:30

Terekija Xenus cinereus ->


bitene 25-Sep-2022 23:21:50

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


kripoks 25-Sep-2022 23:18:06

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


meža_meita 25-Sep-2022 23:10:26

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


CerambyX 25-Sep-2022 23:02:20

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


bitene 25-Sep-2022 22:45:35

Sēne (nenoteikta) ->


bitene 25-Sep-2022 22:03:37

Sēne (nenoteikta) ->


VijaS 25-Sep-2022 21:20:37

Fizāra (nenoteikta) Physarum sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:49:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:49:25

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:48:47

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:47:34

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:45:53

Lapsene (nenoteikta) Vespidae sp. ->


VijaS 25-Sep-2022 20:44:39

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:42:57

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:39:25

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:38:50

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:37:39

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:36:57

Muša (nenoteikta) Muscidae sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:33:54

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:33:31

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:32:59

Divpunktu mārīte Adalia bipunctata ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:30:14

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:28:38

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:25:28

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:24:41

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:24:04

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:22:58

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:22:27

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:19:32

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 25-Sep-2022 20:15:56

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


IlzeP 25-Sep-2022 17:18:27

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 25-Sep-2022 17:17:20

Vārpstiņgliemezis (nenoteikts) Clausiliidae sp. ->


dziedava 25-Sep-2022 16:00:52

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 25-Sep-2022 16:00:24

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 25-Sep-2022 15:57:47

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Acenes 25-Sep-2022 14:55:39

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Bounijs 25-Sep-2022 14:23:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 25-Sep-2022 11:47:42

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 25-Sep-2022 11:45:43

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ivars L. 25-Sep-2022 10:32:24

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 25-Sep-2022 10:31:31

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Matrus 25-Sep-2022 10:08:39

Dižspāre (nenoteikta) Aeshna sp. ->


Matrus 25-Sep-2022 10:05:24

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Matrus 25-Sep-2022 10:04:16

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 25-Sep-2022 09:38:28

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Kukainis 25-Sep-2022 08:27:34

Garkājods (nenoteikts) Tipulidae sp. ->


dziedava 24-Sep-2022 23:41:34

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Rallus 24-Sep-2022 23:40:10

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 24-Sep-2022 22:22:14

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


IlzeP 24-Sep-2022 21:38:37

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Sep-2022 21:34:27

Racējlapsene Crabronidae sp. (nenoteikta) Crabronidae sp. ->


Mežirbe777 24-Sep-2022 21:12:56

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 24-Sep-2022 19:14:25

Vārpstiņgliemezis (nenoteikts) Clausiliidae sp. ->


Edgars Smislovs 24-Sep-2022 18:00:11

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 24-Sep-2022 17:59:35

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ilze Ķuze 24-Sep-2022 16:21:30

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
dziedava 30.septembris, 09:14

Roland, bumbiņas ir jau noteiktas, tā ir gļotsēne, kas normāli nobrieda un tika noteikta kā Didymium melanospermum :)


lichen_Ro 30.septembris, 08:56

Brūnās bumbiņas iepsējams ir lihenofīla sēne. Kāda? To gan nepateikšu, tur sava specfika. Julita, šādus gadījumus iesaku vākt un ja ir iespēja griezt. Ar šo sugu izpēti Latvijā pagaidām iet pašvaki. Tā var būt arī gļotsēne kas parazitē uz ķērpja lapoņa.


lichen_Ro 30.septembris, 08:52

Nu sākas :D Jau bija novērtēta kā RE :D Forša atradne. Sporas pamērīji? RIG herbārijā viss kas ir ar šo nosaukumu ir Felipes leucopellaeus.


Lemmus 29.septembris, 17:59

Skaista! :)


dziedava 29.septembris, 14:51

Tad vismaz kaut kas vēl ir saglabājies


CerambyX 29.septembris, 11:28

Pēc pašreizējās saprašanas it kā E.verbasci jā, bet nedaudz neliek mieru Emblethis duplicatus, kas esot arī Polijā - stipri līdzīga suga, ko var atšķirt pēc T. Kaut kad vajadzētu mēģināt tikt līdz galam skaidrībā! :D


Laimeslācis 29.septembris, 09:51

Acainais raibenis ;)


Laimeslācis 29.septembris, 09:49

Šis arī naktstauriņš liepu zobspārnis Phalera bucephala ;)


Laimeslācis 29.septembris, 09:46

Šis būs naktstauriņš salātu mūks Cucullia lactucae ;)


felsi 28.septembris, 21:37

Slikti auga mājās apstākļos, kaut kas no fizārām līdzīga.


dziedava 28.septembris, 21:27

Dikti interesanta, bet laikam jau tur var būt daudz kas..


Karmena 28.septembris, 17:09

Paldies par labojumu, Uldi!


VijaS 28.septembris, 15:26

Paldies, Renāte!


Aleksejs 28.septembris, 14:14

Paldies!


zane_ernstreite 28.septembris, 12:51

Paldies! Pārlikšu jaunā novērojumā.


roosaluristaja 28.septembris, 11:49

Gļotsēne


andrisb 28.septembris, 08:31

Paldies, Marek!


Ilgonis 27.septembris, 23:12

paldies, to nemaz neiedomājos


IlzeP 27.septembris, 23:08

Otro attēlu vajadzētu dzēst vai pievienot atsevišķā novērojumā kā Phylloscopus sp.


dziedava 27.septembris, 22:53

Man sanāca tādas interesantas elateras ar visādiem bumbuļiem un riņķiem. Tu vari paskatīt, vai Tev ar sanāks tāpat ;)


kilgorstrauts 27.septembris, 21:21

Nevaru izšķirties starp gaišo šņibīti un trulīti. Pēc izmēra šķiet, ka varētu būt trulītis (salīdzinot ar jūras ķīvīti), bet uz muguras nevaru saskatīt baltās svītras.


dziedava 27.septembris, 19:14

Vija, Tu vinnēji derībās ;)


Ilze Ķuze 27.septembris, 18:28

Liels paldies, Ansi!


roosaluristaja 27.septembris, 17:09

Tā nav suga, bet tikai ģints. Sīkāk es šajos meža dīvainīšos vairs necenšos iedziļināties


dziedava 27.septembris, 17:05

Šis arī bija liels pārsteigums, jo bez jel kādām cerībām tika ievākts pusšķidrs plazmodijs, turklāt vākums bija neliels. Visu laiku turēts slēgtā kastītē kopā ar lapām, kas turpat tika paceltas (ilgākam mitrumam, jo ievākšanas vieta bija salijusi slapja, arī lapas slapjas). Šobrīd, nedēļu pēc vākuma, pārsvarā izskatās teju pilnībā nogatavojušies augļķermeņi. Tikai ārā lecošās lielās un dažas ļoti bālās sporas liecina, ka attīstība bijusi traucēta, tomēr vairums arī sporām izskatās normālas.


Karmena 27.septembris, 15:58

Paldies par sugas noteikšanu, Uldi!


dziedava 27.septembris, 13:11

3. foto 6 dienas vēlāk, 27. septembris, bet kastītē no plazmodija nobrieda pārsteidzoši ātri un labi, tikai agrāk laikam nav nobildēts.


dziedava 27.septembris, 12:32

6. foto 21.09.2022. jeb dienu vēlāk ievāktais paraudziņš 7. foto 24.09.2022. jeb 4 dienas vēlāk dabā


IvetaP 27.septembris, 12:24

Jaunais putns


roosaluristaja 27.septembris, 11:37

Dūmaine ir, bet augļķermeņi ir jauni. Neņemos pārliecinoši apgalvot, kura suga


bitene 27.septembris, 11:34

Vai varētu būt pelēkā dūmaine?


meža_meita 27.septembris, 11:16

Chaenotheca gracillima pēdējā foto noteikti nevarēs ieraudzīt, pārējie divi potenciālie Chaenothecopsis un Mycocalicium ir, bet kamēr tiem nav konkrētas pases, kā atsevišķus novērojumus pagaidām neliec.


Ilgonis 27.septembris, 11:07

paldies par visiem labojumiem


Ilgonis 27.septembris, 11:04

jā tas man arī bija vistuvāk


dziedava 27.septembris, 10:13

Tad pārējo 3 tajā manā foto nav? Jautājums, pirmkārt, par to Chaenotheca gracillima, lai varētu izdalīt. FB apskatījos, bet kurai (kurām) sugām tie Tavi superīgie tuvplāni ir?


meža_meita 27.septembris, 10:06

Pēdējā pievienotajā foto, kreisajā augšējā stūrī, lielie eksemplāri ir C.xyloxena. Aizsūtīju Tev tuvplāna bildi.


zane_ernstreite 27.septembris, 10:06

Paldies! Kaut kā man ar šo mazo pelēcīgo putnīšu noteikšanu neiet...


roosaluristaja 27.septembris, 10:02

Vienā no attēliem ir ķauķītis (Phylloscopus sp.)


dziedava 27.septembris, 09:52

Paldies, Renāt! Pieliku pagaidām 1 foto, paskaties, kas no tās kompānijas tur redzams, lai varu izdalīt atsevišķā novērojumā. Ja vajadzīgais tur nebūs, likšu klāt vēl kādu foto. Pagaidām man tur visi izskatās vienādi - melnas, dažādu izmēru nagliņas ;), tāpēc īsti nesaprotu, ko meklēt.


meža_meita 27.septembris, 09:48

+ vēl 4.dalībnieks Chaenothecopsis, kas arī būs jāmikroskopē.


Aleksejs 27.septembris, 09:40

Mulsina baltā spalva un brūnais pleķis uz spārna. Tumšā vai sibirijas?


meža_meita 27.septembris, 09:38

Nelielajā paraugā ļoti forša ķērpju ballīte, ko veido vismaz 3 nagliņķērpji. Galvenā masa Chaenotheca xyloxena (līdzīga C.trichialis, bet šī ir smalka, slaida un baltā pruīna iestiepjas arī uz kātiņa). Iespraukušies arī daži retās Chaenotheca gracillima eksemplāri, kam noteikti šeit jāvelta atsevišķs novērojums. Trešā iespējams ir samērā biežā Mycocalicium subtile. Tā ir jāmikroskopē, pagaidām atlikšu malā.


dziedava 27.septembris, 09:11

Renāte, sēne izskatās kā acīte (Stictis sp.), bet tā kā bija 1 gab., tad noteikšanai nevācām - lai aug un vairojas. :)


Izabella 27.septembris, 09:04

Paldies, Uldi!


roosaluristaja 27.septembris, 07:19

Plankuma krāsa nav pilnīgi droša pazīme. Akmens caunai gaišais laukums turpinās arī uz priekškājām, meža caunai nē


LailaG 27.septembris, 01:38

Vai biezstaru zemeszvaigzne?


meža_meita 27.septembris, 00:35

Kas tas par smuko sēņuku bildē?


fufuks 26.septembris, 22:42

Attēls negrib pievienoties. Te ir saite: https://drive.google.com/file/d/11Ncoz3Z3sR0uyRgSg4fI8wR05kY37lR-/view?usp=sharing


Agnese 26.septembris, 22:12

Sējas kaņepe Cannabis sativa


VijaS 26.septembris, 22:11

Ceturtā bilde - vakarā, apmēram deviņas stundas vēlāk.


Ilgonis 26.septembris, 22:03

paldies, tad atzīmēšu kur viņu redzēju bez foto


CerambyX 26.septembris, 22:00

Ja tik pat lielu, tad iespējams jā - šai sugai ir arī krāsu variants kur zaļā krāsa ļoti maz, dominē brūns krāsojums. Citi izmēros līdzīgi sienāži (parastais un zaļais dziedātājsienāzis) vienmērs būs zaļi.


imis23 26.septembris, 21:39

Līdzīgs zebiekstei.


gunitak 26.septembris, 21:39

Paldies.


imis23 26.septembris, 21:26

Tā ir cauna. Ja krūts ir dzeltena, tad meža cauna, ja balta, tad akmenscauna.


Karmena 26.septembris, 21:21

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


Karmena 26.septembris, 21:19

Paldies par labojumu, Uģi!


Ilgonis 26.septembris, 20:20

500 m no šī manīju tik pat lielu brūnu, vai tas ir tas pats?


VijaS 26.septembris, 20:19

Paldies, Uģi!


Mimi Serada 26.septembris, 14:02

O, patīkami, paldies!


dziedava 26.septembris, 12:57

ozolu pogveida panglapsenīte Neuroterus numismalis, nav DD datubāzē


dziedava 26.septembris, 12:54

varbūt vairoga vītene Marasmius androsaceus


Karmena 26.septembris, 11:05

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


CerambyX 26.septembris, 10:23

Det. N.Savenkovs


CerambyX 26.septembris, 10:04

Det. N.Savenkovs


dziedava 26.septembris, 08:53

Kur ir foto? Gļotsēņu novērojumiem vienmēr jābūt ar foto


patigunta 26.septembris, 02:08

Novēroju rudo lapsu šajā pašā punktā šodien 01.35, pārvietojās pretējā virzienā, daudz glītāka - kupla aste kā pienākas lapsai, kažoks labā kvalitātē, tikai mazliet piekliboja, bet kāju pie zemes lika. Tagad dusmojos uz sevi , ka telefons nebija kabatā :(( Patiešām bija smuka, nav zināms, vai tas pats dzīvnieks.


fufuks 25.septembris, 23:40

Ligzda zīdītāja izpostīta.


felsi 25.septembris, 22:43

Apsveicu!


forelljjanka 25.septembris, 22:14

Lielā tilbīte.;) Kurai arī knābis ir uz augšu.


CerambyX 25.septembris, 21:51

Knābis tiešām izskatās izliekts uz augšu, bet citādi putns kaut kā man nerada iespaidu par terekiju - kājas šķiet proporcionāli pārāk garas un slaidas/tievas (īpaši apakšstilba daļa virs locītavas)? Kā arī kāju krāsa šķiet nepareiza? Terekija tomēr bridējs ar salīzdinoši īsām un 'druknām' kājām (salīdzinot ar, piemēram, tilbītēm), kas parasti visai koši dzeltenā krāsā - parasti tāda diezgan 'zema' izskatās (bet varbūt uztraukumā var būt arī izlējusies augstāk). Jārēķinās, ka kaut kas no redzamā (varbūt pat vizuāli uzliektais knābis?) var būt arī attēla 'gļuks' dēļ lielā attāluma... Tā ka tas 'lielais jautājums' vai ar šādiem attēliem pietiek terekijas novērojuma pierādījumam :)


Martins 25.septembris, 20:09

Paraudziņš brauc līdzi... :)


IlzeP 25.septembris, 19:40

Tad šo novērojumu vajadzētu dzēst.


Aigars 25.septembris, 18:53

No šāda rakursa, gan būs.


Verners123 25.septembris, 18:34

Šitais nav īstais. Es netīšām šito reģistrēju, īsto es pēc šitās ieliku ar aprakstu.


Edgars Smislovs 25.septembris, 18:29

Pievienoju otu bildi, ar virasti.


Aigars 25.septembris, 17:54

Bildē gan Phyino!


OKK 25.septembris, 17:06

Izskatās pēc parastās raganbekas jeb raganu bekas (Suillellus luridus)


OKK 25.septembris, 16:13

Lielais nātru raibenis


dziedava 25.septembris, 15:59

Ir divas vizuāli līdzīgas sugas ar tādām ciešām bumbiņām - T.scabra un T.persimilis. Lai noteiktu, kura no abām, jāskatās sporu raksts, t.i., bez mikroskopēšanas var tikai minēt


Tasty_Y 25.septembris, 15:50

Cochlodina laminata


MJz 25.septembris, 13:49

No tīkla izķeksēja un noteica Māris Jaunzemis. Laimīgie klātesošie Valts Jaunzemis, Ivo Dinsbergs, Ance Priedniece, Betija Rubene, Agate Ozoliņa, Sniedze Kalniņa, Roberts Jansons, Will Schneider.


zane_ernstreite 25.septembris, 10:53

Paldies, Ruslan! Patiesībā, pētot spāru noteicēju, abas sugas biju noteikusi pati, bet nošaubījos. Visvairāk par brūno dižspāri.


dziedava 24.septembris, 23:42

Šo pēc foto varētu nebūt droši noteikt.


Ilgonis 24.septembris, 21:41

uh kāda sugu daudzveidība, vispirms ceļmalā ieraudzīju smilšu alas, tālāk ejot palaimējās redzēt saimniekus


IlzeP 24.septembris, 21:38

Ir gan!


Carum carvi 24.septembris, 20:40

Vai šis varētu būt kazeņu vērpēja kāpurs?


dziedava 24.septembris, 18:35

Paldies, Ilze!


dziedava 24.septembris, 18:01

Šī būtu jāredz nobrieduša dzeltenbrūna sporu stadijā, lai varētu noteikt līdz sugai - vai krāterformas, ja vāciņš noplīst pa apli, vai maldinošā, ja saplīst neregulāri.


Tasty_Y 24.septembris, 15:51

Unio tumidus


Tasty_Y 24.septembris, 15:50

Droši vien macrogastra plicatula, bet nevar 100% teikt pēc šādas fotogrāfijas.


Tasty_Y 24.septembris, 15:49

Cochlodina laminata


Ziemelmeita 24.septembris, 09:42

Savādāks nekā iepriekš atrastās milnenes


Ziemelmeita 24.septembris, 09:19

Paldies, Ivar


felsi 24.septembris, 05:14

Interesanti, ka tai pašā vietā, kur 2x bija dražejas.


dziedava 23.septembris, 22:22

Kaut kas neredzēts!


dziedava 23.septembris, 22:21

Oho!


Irbe 23.septembris, 21:48

Baltais gārnis


VijaS 23.septembris, 17:35

Ko šādi uzraksti varētu nozīmēt?


Ilze Ķuze 23.septembris, 16:08

Paldies, Ansi!


meža_meita 23.septembris, 09:40

Forši!


Ziemelmeita 23.septembris, 09:35

Ok, ielikšu baltās atseviškā novērojumā


dziedava 23.septembris, 09:12

Smukas izmaiņas :), bet novērojumus jāsadala. Paraudziņi noderēs.


Ziemelmeita 23.septembris, 08:29

Paldies,Julita.


Ziemelmeita 23.septembris, 08:28

Paraudzińš ir ievākts gan dzeltenajām,gan baltajām. Dzeltenās blīva grupa, baltās vairāk atseviški. Pievienoju bildes kā izskatās 22.09.


dziedava 22.septembris, 23:33

Varētu būt C.macrocarpa, drošāk, protams, skatīt nobriedušāku


dziedava 22.septembris, 23:32

Skaisti, dažādas stadijas :)


dziedava 22.septembris, 23:27

Dzeltenās trihijas ir viena suga, kas jāmikroskopē, lai noteiktu (T.scabra vai T.persimilis), baltās - cita suga, Trichia varia. Jāsadala 2 novērojumos. Blīva grupa vai atsevišķas bumbiņas ir būtiska atšķirības pazīme.


Ansis 22.septembris, 23:04

1 bilde - Brachythecium rutabulum; 2 - Pleurozium schreberi


Ansis 22.septembris, 23:00

Netipiska vieta, derētu pārbaudīt sīkās pazīmes. Atrichum angustatum (?)


dziedava 22.septembris, 22:27

O, paldies Marek, gaišredzība iepriekš pasteidzās :D


dziedava 22.septembris, 22:24

Protams, priekš Tevis, Renāt, ievācu, 6dien atdošu :)


VijaS 22.septembris, 20:47

Nē, Renāt, baltās bumbiņas bija citur, šie bija tumši. Ir ievākts paraudziņš, sestdien parādīšu. :)


VijaS 22.septembris, 20:36

Paldies, Uldi!


VijaS 22.septembris, 20:35

Paldies, Ivar!


VijaS 22.septembris, 20:34

Paldies, Marek!


meža_meita 22.septembris, 19:39

Vai galos ir balti eļļas pilieni - bumbiņas? Ja tā, tad Micarea misella.


meža_meita 22.septembris, 19:38

Pārāk tālu,lai no attēla noteiktu. Ja paraugs ir,cita runa :)


nekovārnis 22.septembris, 19:12

Nu re - skujkoku lielais arī :)


nekovārnis 22.septembris, 19:08

Tauriņi kāpuru stadijā augot vairākkārt maina ādu. Šo dažādo stadiju krāsojums var būt diezgan atšķirīgs. Šis jau, domājams, pēdējā stadijā - pārziemos kā kāpurs un pavasarī iekūņosies. Jaunie, svītrainie kāpuri parādīsies ap/pēc jāņiem. Citām sugām savādāki grafiki :)


Ziemelmeita 22.septembris, 13:30

Pakdies, Ivar. Krāsas maińa ieskrāpējot vedinaja uz domu par asinssarkano sīkpiepi.


Ziemelmeita 22.septembris, 13:01

Paldies, Uldi.


zemesbite 22.septembris, 13:00

Oho! Apsveicu!!! :)


sandis 22.septembris, 10:31

Wow! Liels paldies Uģim un Nikolajam Savenkovam, ka novedāt šo intrigu līdz galam! Tā kā jūlija novērojumus esmu "apstrādājis", redzu, ka 12. jūlija nakts ir bijusi īpaši interesanta tieši mikro naktstauriņu ziņā. Terasei jaunas tādas DD reti ziņotas sugas kā Hypsopygia glaucinalis, Tortrix viridana, Archips crataegana, Yponomeuta irrorella, nu un kronis visam, protams, Scirpophaga praelata! Izņemot Y. irrorella, pārējās sugas atkārtoti uz terases gaismu šovasar vairs neatlidoja. Galvenais nākamībā šādas naktis "nenogulēt" :)


dziedava 22.septembris, 10:14

Oi, paldies Marek, nokļūdījos


Ilgonis 22.septembris, 09:49

paskatījos citus novērojumus - tas apmatojums ļoti dažāds, tas tā var būt?


Kiwi 22.septembris, 08:45

Paldies, Uldi!


girtsbar 22.septembris, 07:51

Paldies!


Lemmus 22.septembris, 06:24

Izcili! Apsveicu!!


Irbe 21.septembris, 23:22

Akmeņčakstīte


roosaluristaja 21.septembris, 22:16

Spriežot pēc cepurītes un adatiņu krāsas, ši ir zilganā


nekovārnis 21.septembris, 22:09

Pēc izmēra visdrīzāk skujkoku lielā koksngrauža izskreja


Edgars Smislovs 21.septembris, 20:43

Manuprāt bildē lauku piekūns.


gunitak 21.septembris, 20:06

Kāļu baltenis


Kiwi 21.septembris, 10:14

Paldies, Uldi, par sēņu sugu noteikšanu! Dižsardzeni pavērošu arī rītdien, cerams, neviens nebūs izrāvis, jo auga pašā ietves malā.


Ilze Ķuze 21.septembris, 10:08

Liels paldies par noteikšanu!


dziedava 21.septembris, 09:33

Paldies! Sugas un ģints eksperts D.Leontyev apstiprināja, ka ļoti pēc šīs sugas izskatās, un tad tā ir 2. atradne Eiropā :)


Ilgonis 21.septembris, 08:28

man tā doma par makstsēni iepatikās, jp uz dažām līdzīgām pamanīju mušas un šajā pat reizē uz vienas nobildēju kailgliemēzi


pustumsa 21.septembris, 08:26

Paldies, Gunita!


gunitak 21.septembris, 08:03

Rāceņu baltenis


gunitak 21.septembris, 08:03

Kāļu baltenis


Tasty_Y 20.septembris, 23:40

Bulgarica cana


pustumsa 20.septembris, 21:13

Paldies


Lietuviete 20.septembris, 20:58

Liels paldies, Marek!


dziedava 20.septembris, 19:10

Maldinošā vai krāterformas, šai stadijā vēl nevar pateikt, kura.


Rekmanis 20.septembris, 18:38

Vienreizēji! Nav ne kur jābrauc, lai dabūtu jaunu sugu Latvijai. Vienkārši jātusē balkonā un viss jāfotogrāfē.


Aleksejs 20.septembris, 18:27

Erickiņš.


dziedava 20.septembris, 16:44

Jau ieziņoju kā gļotsēni, skatīšu :)


Edgars Smislovs 20.septembris, 16:26

Labāk bildi pievienot šeit, starp vēlākaijiem novērojumiem Latvijā un uzreiz 3 putni.


felsi 20.septembris, 15:34

Ievācu daudz plazmodija materiālu, izauga 2 eksemplāri. Plazmodijs no dabā gatavā eksemplārā bija 15 -10 cm attālumā.


meža_meita 20.septembris, 15:23

Tās bumbiņas nav gļotsēne?


CerambyX 20.septembris, 14:57

Det. N.Savenkovs


CerambyX 20.septembris, 14:56

Det. N.Savenkovs


CerambyX 20.septembris, 14:56

Det. N.Savenkovs


CerambyX 20.septembris, 14:55

Det. N.Savenkovs


CerambyX 20.septembris, 14:54

Det. N.Savenkovs


CerambyX 20.septembris, 14:43

Det. N.Savenkovs


CerambyX 20.septembris, 13:22

Apsveicu - ir jauna suga Latvijai! :) Tika iegūti arī daži citu ārvalstu speciālistu komentāri, visi piekrīt - Scirpophaga praleata!


Kiwi 20.septembris, 12:38

Paldies, Edgar, par palīdzību sugu noteikšanā!


zemesbite 20.septembris, 11:43

Labi, šef! :)


AAvj 20.septembris, 11:33

gugatņi, visi septiņi


roosaluristaja 20.septembris, 11:23

Iespējams, ka sarkstošā mušmire (Amanita rubescens). Brūnā noteikti nav.


Edgars Smislovs 20.septembris, 11:22

Labajā pusē, tālākā upes tilbīte, arī var ieziņot atsevišķi.


Edgars Smislovs 20.septembris, 11:21

Sasmērējies putns, kajaks.


Ilgonis 20.septembris, 10:45

šādu mežā ir daudz un tas brūnums tāds niecīgs


Ilgonis 20.septembris, 10:42

paldies, bija tāds variants


Kiwi 20.septembris, 08:24

Paldies, Uldi!


CerambyX 20.septembris, 02:15

Labi, kā jau to [cerams] varēja saprast, tas bija joks no manas puses. "Ne mana cūka, ne mana druva" jeb tā teikt pilnīgi ***** par 'B' pazīmes lietojumu pavasarī putniem. :D Kaut gan es būtu ļoti pateicīgs, ja maniem novērojumiem tomēr statusu neimainītu, OK? Es negribu nekādos ligzdojošo putnu atlantos parādīties. PALDIES!


Karmena 19.septembris, 23:32

Paldies par sugas noteikšanu, Marek!


dziedava 19.septembris, 23:00

1.un pēdējais ir dažādi ex. tuvu viens otram?


sandis 19.septembris, 22:36

Distance no balkona līdz lijai ~0,9-1,2 km, bildēts ar 500 mm objektīvu, nav jau gluži pa visu kadru tas putns :D Pirmās divas bildes ir izkadrētas, nākamās divas - tie paši kadri, tikai neizkadrēti. Tuvākais kadrs (virs mežiem) ap to vietu, kur kartē māju grupa (Priedes, Buli, Zālītes), tālākais - aptuveni tur, kur iekartēts novērojums. Paveicās, ka šis bija ad T. Būtu bijusi M vai 1cy, nez vai tādā attālumā varētu droši noteikt.


Vīksna 19.septembris, 22:22

Parasti vēlākie paplukuši, bet šis tāds pasvaigs izskatījās. Dienas pirmajā pusē kukaiņus vēl var manīt, bet vakarpusē švaki. Žēl, ka vasarā maz sanāca bildēt.


Vīksna 19.septembris, 22:10

Paldies !


IlzeP 19.septembris, 22:02

Pēc definīcijas "Uzturas ligzdošanai piemērotā biotopā (B) - suga novērota (vai dzirdēti saucieni) ligzdošanas sezonas laikā ligzdošanai piemērotā biotopā." Pavasarī dažkārt grūtāk saprast, vai konkrētais putns vēl migrējošs vai jau apmeties ligzdot...


CerambyX 19.septembris, 22:01

Sārmeņu resngalvītis septembrī? Tas gan šķiet visai unikāls novērojums - acīmredzot otras paaudzes īpatnis? Dabasdatos tāds pirmais! R-Eiropā it kā varot tā būt, tas tā varbūt pat 'normāli'.


DaceV 19.septembris, 21:56

Puķu sprigane


Vīksna 19.septembris, 21:39

Varbūt Aegomorphus clavipe ?


felsi 19.septembris, 20:26

Pievienoju attīstības 3 foto 2 dienu laikā.


felsi 19.septembris, 20:23

Pievienoju atīstibas foto pēc 2 dienām.


felsi 19.septembris, 20:21

Pievienoju foto, kas izauga pēc dienas no plazmodija.


felsi 19.septembris, 19:44

Pievienoju mikroskopiju, lielāka daļa materiāla transportēšanas laikā izzuda izplatījumā, tik kātiņi.


dziedava 19.septembris, 18:51

Vai piezīmēs, vai noteikšanas pazīmēs


dziedava 19.septembris, 18:51

Jauki :), citreiz var ierakstīt komentāros, ka vilkšanas procedūra izveikta. Tad nebūs jautājumu :)


CerambyX 19.septembris, 17:38

Tāda doma man ienāca prātā, bet kaut kā noairēju, jo šķita, ka priekš tādas distances pārāk labi dokumentālie kadri :D Labs!


CerambyX 19.septembris, 17:24

llze, bet vai nu tā ir? Šķiet ļoti bieži B lieto arī pavasara migrācijas laikā :D


Tasty_Y 19.septembris, 16:53

Tik maza ar smalkam rībam - c. bidentata vairāk ticama, bet droši teikt nevar. Lai droši saprast, varat salīdzināt zem lielāka palielinājuma: https://i.imgur.com/cHOa5be.jpg Vai ar šim, smukākam bildēm: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clausilia_dubia_(MNHN-IM-2010-13058).jpeg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clausilia_bidentata_(MNHN-IM-2010-13055).jpeg


adata 19.septembris, 16:03

Mātes Dabas volānus un rišiņas neviens nevar pārspēt! Skaisti!


janis.garsils 19.septembris, 15:24

Paldies, Ritvar. Mainu uz Peļu klijānu :)! Aplūkoju vēl citus attēlus, diezgan ļoti izskatās pēc peļu klijāna.


zemesbite 19.septembris, 15:21

Pavilku - nestiepās, tāpēc zināju, ka kazeņu. :)


Rekmanis 19.septembris, 15:13

Peļu klijāns.


IlzeP 19.septembris, 14:20

Pazīmi "B" lieto tikai ligzdošanas sezonā.


Rxq 19.septembris, 13:33

19 septembrī bija vesels bariņš , skaitā ap 6, vairāk "jautru" dienvidu dižspāru spāru uzlidojums vīnogām. Saulīte spīdēja, un laikam viņām patika siltums.


de kje 19.septembris, 13:25

Super!


de kje 19.septembris, 13:24

Super!


Kiwi 19.septembris, 12:48

Paldies, Uldi, par sugas noteikšanu!


Kiwi 19.septembris, 12:46

Paldies, Ruslan!


de kje 19.septembris, 12:46

apsveicu!


Kiwi 19.septembris, 12:44

Paldies, Edgar, par sugu noteikšanu!


de kje 19.septembris, 12:32

ligzdo šajā rajonā!


Vita Ju 19.septembris, 10:39

Vecie putni. Nobildēju caur binokli, bet bilžu kvalitāte tiešām šausmīga un diez vai varēs saprast. Varu nosūtīt uz e pastu.

Pēdējie komentāri rakstiem
IlzeP 7-Sep-2022, 17:11

Ziņa no LNDM: "Ieklausoties sabiedrisko organizāciju bažās par Latvija sabiedrības gatavību piedzīvot fotokonkursu par lāčiem, Latvijas Nacionālais dabas muzejs sniedz precizētu informāciju par lāču fotokonkursa mērķi un noteikumiem.   (..)


dziedava 29-Jul-2022, 12:45

Paldies, Ivar, par atgādinājumu! Baidos, ka tamlīdzīgas jau varētu būt iesprukušas kategorijā "ai, gan jau tas nekas nav!" Būs jāmēģina būt uzmanīgākai :)


Ivars L. 29-Jul-2022, 12:37

Bez fosombronijām vēl interesantas ričiju sabiedrības sūnas ir tādas vissīkumsīkumiņākās briofītu pasaules pārstāves kā struplapu bezstumbrīte (agrāk: apaļvācelītes pundurīte) Acaulon muticum un zobainā īslaicīte Ephemerum ser   (..)


kamene 29-Jul-2022, 09:14

Skaisti, Julita! Lai veicas visiem ričiju meklētājiem.


Ivars L. 28-Jul-2022, 15:43

O, forši, paldies, Julit, par Gada sūnas atgādinājumu!


MoreOrLess 20-Jul-2022, 15:08

Žēl, ka tā, R.I.P. - https://euroweeklynews.com/2022/07/20/rare-walrus-hamina-finland/


IlzeP 15-Jul-2022, 15:17

Stena sasniegusi Somijas piekrasti. Viņas ceļojums apskatāms šeit: https://www.google.com/maps/d/edit?hl=no&mid=1qtDSuGC20B3kSST_h-NIihY4j4CAwRC2&ll=59.01745732178296%2C27.125212671004775&z=5


meža_meita 30-Jun-2022, 00:52

Paldies Uģi par izmeļošo atbildi. Reiz pamēģināju Image stacking izmantojot 5 bildes, nospļāvos par rezultātu un atmetu ar roku. Tavā komentārā saklausīju atbildi tam iemeslam, kāpēc man nepatika rezultāts :D Būs jāsadūšojas vēlr   (..)


Klintslejas 29-Jun-2022, 22:52

Izvēlējos 23. datumu, sanāca vēlu sākt un agri beigt, bet domāju man kopumā tas samazināja rezultātu varbūt pa kādām 4-5 potenciālajām sugām, ne vairāk.... 1-2 sugām pie-iekš lielā purva, 1-2 paplukušo īpatņu sugu, varbūt dad   (..)


IlzeP 28-Jun-2022, 09:35

Manās "neoficiālajās sacensībās" - ko var atrast Kolkas Z gala apkārtnē 25. jūnijā - no pagājušā gada sugām šogad nesatiku mūru samteni, pļavas vēršacīti, sīko zilenīti un vīķu zilenīti (zilenīšu vispār bija ļoti maz), sav   (..)


Divpēdis 27-Jun-2022, 21:47

Jā, nu mazāk ir par citiem gadiem, arī skaita ziņā, ne tikai pēc sugu daudzuma. Mums arī trīsdesmit kopā nesanāca nekādi. Laikam tāpēc, ka nokavējām sākumu;) Prieks par acainā raibeņa kāpuru (es ceru, ka tas būs viņš), iepriekš   (..)


forelljjanka 27-Jun-2022, 19:34

Jā,nu bija,kā Uģis raksta,daudzas sugas vēl nebija sākušas šķilties no kūniņām,savukārt,citas lidinājās skrandu lindrakos,daudzas tika sastaptas tikai vienā eksemplārā,prieks par cīrulīšu dižo,manā pusē tā tomēr tāda jūnija   (..)


SA Travel 27-Jun-2022, 11:34

Sveiki! Pēc apraksta programma izskatās laba, bet būtu labi, ja kāds no lektoriem pastāstītu ari par dabas fotogrāfijas ētisko pusi! Veiksmi pasākumā!


IlzeP 21-Jun-2022, 21:12

Paldies, Uģi, par skaidrojumu! Tās gadu atšķirības varētu būt interesantas - varbūt būšu iekārdināta neoficiālām sacensībām ar sevi (ārpus šī gada akcijas datumiem) tajā pašā datumā un vietā, kur pērn.


CerambyX 21-Jun-2022, 20:17

Jā, skaitītas tiek tikai 'pilnas sugas'. Attiecīgi, pļavas resngalvīši jāfotogrāfē tā, lai tomēr var sugu noteikt (ūsu galiņi no apakšpuses vai ieslīpi no priekšpuses). Šis gads gan ir vēlāks - varbūt nepaspēs sākt lidot un prob   (..)


IlzeP 21-Jun-2022, 08:49

Līdz sugai nenoteikti tauriņi - piemēram, nenoteikts pļavas resngalvītis - jau netiek ieskaitīti?


edeite 20-Jun-2022, 19:59

Pilnīgi pievienojos Aijai - pērnā pavasara Tauriņmācības atklāja jaunu pasauli un noteikti padarījā aizvadīto vasaru daudz interesantāku, liekot dikti aizrauties ar tauriņu padarīšanu!


aijach 20-Jun-2022, 09:50

Ak, cik jauks pārsteigums! Tā trakā pagājušā tauriņu vasara! Paldies Kristapam par pavasara tauriņu kursu, kas ļāva no pilnīga nemākuļa kļūt par azartisku tauriņu mednieku! Lai visiem labas tauriņu medības šajā ne -tauriņu vasar   (..)


benito 16-Jun-2022, 12:26

žēl, ka nav tiešsaistē


FoxPaws 16-Jun-2022, 08:48

Žēl, ka darba dienās


Ansis 15-Jun-2022, 22:48

Ātri pārskatot šobrīd 147 LV reģistrētos avotus, gandrīz visi šķiet pazīstami - tūristu taku malās vai ūdens smelšanas vietas. Ir daži nepazīstami, piemēram Āgenskalna avots kādā daudzzīvokļu mājā, bet jādomā, ka tas attiesa   (..)


Līga Strazdiņa 15-Jun-2022, 21:49

Par Dabas skaitīšanas rezultātiem precīzi atbildēt nezināšu, bet komentārs attiecībā uz šo vietni - reģistrēt var jebkuru avotu, arī tādu, kas neatbilst ES nozīmes biotopam.


Ansis 15-Jun-2022, 19:56

Nez cik avotus izdevās piefiksēt iepriekšejā projektā - Dabas skaitīšanā. Avotu biotopiem platība bija sasummēta, hektāros skaitāma, bet cik paši avoti saskaitīti?


CerambyX 13-Jun-2022, 20:03

Paldies par komentāriem! Skatos, ka dažiem jau ir izdevies kādu nu špikerīšiem likt lietā un dažas no rakstā minētajām sugām ir jau atrastas. Man liels prieks! :) Renāte - tie blakšu foto uz balta fona ir ar kolekcijas īpatņiem, kur   (..)


meža_meita 8-Jun-2022, 23:36

Fantastiski, ārkārtīgi interesants un kvalitatīvs raksts! Blaktis sāk kaitināt un nav jau brīnums - ja DD kāda blakts tiks pievienota, tad bez uzmanības nepaliks. Paldies! Ja drīkst zināt, kādā programmā top tās skaistās blakšu bilde   (..)


Laimeslācis 8-Jun-2022, 11:59

Super !!! :) Tik daudz labu padomu un ceļa rādītāju blakšu virzienā! Patīk arī kartes, kur var redzēt sugu izplatību un novērojumu daudzumu un bildes no visiem rakursiem! Acu priekšā jau uzausa dažas vietas, kuras gribētu apskatīt!   (..)


Mimi Serada 8-Jun-2022, 10:53

Paldies, Uģi, par uzmundrinājumu! Pēc tik jaukiem vārdiem gribas skriet laukā un pārmeklēt katru augu, vai tur nerāpo kāda blakts :)


CerambyX 7-Jun-2022, 23:32

Jāatzīst, ka pēdējā komentāra pirmā teikuma sākums lika nedaudz ar bažām saausīties... :D Bet jā, savā ziņā es, protams, piekrītu - dabas vērotājam sadalīt uzmanību savos klejojumos var būt (un ir!) sasodīti grūti. Īpaši taga   (..)


aijach 7-Jun-2022, 10:48

Šis raksts lieliski pierāda, ka Dabasdati ir kaitīga vide, kur uzturēties azartiskam cilvēkam :)) Paldies, Uģi, par izsmeļošo informāciju. Nezinu, par ko beigt interesēties - putniem, dienastauriņiem vai spārēm, lai sāktu pievērsties   (..)


Vīksna 5-Jun-2022, 09:09

Kukaiņu jau diezgan, tikai ar to brīvo laiku pašvaki.Vismaz zināšu kādos augos vēl kādu blakti atrast, bet daļu bilžu uz ziemu nāksies likt.


nekovārnis 4-Jun-2022, 20:47

Pēc tāda raksta gribi-negribi jāiet blaktīs :D Beidzot kāds siltāks laiks arī sāk parādīties, būtu tik tā brīvā laika vairāk. Šodien uz pāris stundām tiku mežā - 16-17 sugas sakasīju.


IlzeP 1-May-2022, 13:38

Interesantie foto varētu būt tēma cita veida pārskatam! Ja tik būtu visam laiks...


dziedava 1-May-2022, 12:54

Liels paldies Ilze par kā parasti saturīgo pārskatu! Tas arī ļauj saprast, ka pasaule negriežas tikai ap "ieķeksētajām grupām" :D. Ļoti interesants Vijas stāsts par ērgļiem! Vienīgais varbūt trūkst citādi interesantu foto pārskats,   (..)


pustumsa 27-Apr-2022, 21:47

Jā, foto mirklis tverts brīdī, kad plēsējputns aiznesa dumpja mazuli no ligzdas.... izmisīgs lidojums glābt....


IlzeP 25-Apr-2022, 21:30

Atbilde no Guntas: "Paldies par jautājumu. Iespēju robežās centīsimies iekļaut arī Dabasdatos publicētos novērojumus."


dziedava 25-Apr-2022, 17:51

Ziņojumi Dabasdatos netiks ņemti vērā?


dziedava 12-Apr-2022, 12:43

Noteicējs - tas gan jauki! :)


Vīksna 12-Apr-2022, 12:23

Kādu mitreni arī varu nobildēt, sugas noteikt gan labāk speciālistu ziņā.Ar noteicēju vismaz saprotamāk, ka ne tikai pāris iespējams atrast.


CerambyX 31-Mar-2022, 00:40

Es tā paskatīju, ka iepriekš pašam personīgi laikam ir sanācis tāds viens mēģinājums dienas laikā max sugas 'sakasīt' iepriekš neapmeklētā vietā. 2020. 4. septembrī - ja pareizi saskatu/saskaitu, tad vienā dienā izdevās 46 sugas k   (..)


nekovārnis 30-Mar-2022, 17:44

Vispār mani tā doma par 100 blakšu sugu savākšanu gada laikā tukšā kvadrātā iz aizķērusi :) Ja jau vienā dienā var atrast 40-50 tauriņu sugu no apm.100, tad kāpēc gan nevarētu gada laikā atrast 100 blakšu sugu no apm.500 :D Būs j   (..)


klaidoņpele 29-Mar-2022, 08:50

Jāsaka ka nedaudz satrūkos ieraugot savu vārdu sarakstā jo mans blakšu gads principā beidzās jūnija beigās :D bet karte ar baltajiem un pusbaltajiem kvadrātiem ļoooti interesanta kādu nedēļas nogales izbraucienu plānošanai!


Martins 28-Mar-2022, 20:09

Analīze par konstatēto/iespējamo sugu skaitu kvadrātā + vizuālais materiāls ir motivējoši! Vismaz dažus "savus" kvadrātus 10-50 līmenī dabūt. Protams, blakšu daudz un cilvēku vēlmju tāpat, bet vēlmes jau izteikt nav liegts... :) Vi   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 23:26

Notikušo lekciju video var redzēt: https://www.facebook.com/lifeforspecies


OKK 27-Mar-2022, 22:50

Jautājums, šīs lekcijas varēs paskatīties internetā?


CerambyX 27-Mar-2022, 20:37

Jā, to tā kā rakstā ieskicēju par to viena kvadrāta izpēti - varbūt tiešām 3-4 apmeklējuma reizes ir pārāk optimistiski. Protams, daudz ko nosaka sezona - tagad agri pavasarī braucot uz kādu pilnībā tukšu kvadrātu tās 20-25 sugas   (..)


nekovārnis 27-Mar-2022, 20:20

Būs tie baltie/gaišie plankumi Talsu novadā mazliet jāpiekrāso :D Nu jā, lai dabūtu 100 sugas 3 vai 4 piegājienos tai lietai jāpieiet diezgan nopietni :) Tas ir 25-30 sugas dienā (katru reizi citas). Vispār interesanti būtu paskatīties c   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 20:08

Liels paldies, Uģi! Būs ko pētīt!


CerambyX 27-Mar-2022, 19:14

Tāds mūsu reģionam piemērotākias (un kas kādu gadus atpakaļ vispār iedvesmoja man pievērsties blaktīm) ir somu blakšu noteicējs "Suomen Luteet" (lai gan tur arī varbūt ir 'tikai' kādi 90% no Latvijā sastopamajām sugām), kas gan šķ   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 17:42

Vai ir kādi ieteikumi blakšu noteicējiem?


Vīksna 27-Mar-2022, 16:14

Interesants raksts.Kaut kā piebremzējies ar blakšu bildēšanu,arī jaunas sugas maz trāpās, pārsvarā savā apkārtnē bildēju, kur nav tipisku sausu skujkoku audžu, pļavu un specifisku augu.Jāpabildē kaut vai parastas sugas nedaudz tāl   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:55

Paldies, varbūt tad kaut ko ieziņošu :). Parasti nolaižas rokas pie domas, ka tāpat tur pie nezināmajiem arī paliks karājoties, tad labāk darboties ar ko citu. Bet vabolītes, jā, arī ir bijušas. Kaut kad paskatīšos.


CerambyX 27-Mar-2022, 12:47

Ja par tik 'mikroskopiskiem' sīkumiem, tad kaut kādā lielāku taksonu līmenī tos noteikti var būt iespējams identificēt (bet ne visus, protams...) - tā ka, ja interesē tik daudz cik varbūt sarpast kas tas ir, tad ziņot noteikti ir jēga!   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:14

Kā parasti satrūkos, negaidīti ieraugot savu vārdu - mūža sarakstā, jo, skatot čaklāko ziņotāju gada sugu skaitus, sapratu, ka man mūžā tik daudz nav, kā citiem gadā. Un tomēr, 50 sugas sasnieguši tātad nav tik daudzi, tāpēc raks   (..)


grieze 22-Mar-2022, 10:49

Labdien! Vakar arī manā īpašumā nonāca jaunais Svensona noteicējs latviski. Prieks, ka tur ir vienkārši zilastīte, kā vairums valodu (izņemot angļu valodu, kas visu nosaukumos allaž sarežģī), te gan rakstīts, ka maiņa notikusi uz o   (..)


Agnis 21-Mar-2022, 09:37

Labrīt! Paldies par vērtīgajiem komentāriem! Ļoti labi, ka sekojat līdzi un neesat vienaldzīgi. Pārskatīju LOB padomes balsojuma failus un ir jābūt palieņu ķauķim. Atvainojos, mana kļūda. Savā ziņā šajā gadījumā īstais balsoj   (..)


Rallus 21-Mar-2022, 06:56

Igaunijā BirdLife International pārstāvošā organizācija kopš 2022.gada 1.janvāra pārgāja uz IOC sarakstu: https://www.eoy.ee/ET/16/31/eesti-lindude-nimekiri/


Rallus 20-Mar-2022, 22:12

Citustarpā sarakstā iekļuvusi suga, kas Latvijā pat nav novērota: Raibais zemesstrazds (ko kopā ar citiem izdevās redzēt), ir: White's Thrush, Zoothera aurea - visticamāk nominālpasuga no Urālu R daļas. HBW-BirdLife Versijā 6.0 (Dec.2021   (..)


dekants 20-Mar-2022, 18:54

Par palso ķauķi visvairāk jautājumu. Lūdzu dot pārliecinošu pamatojumu šī labojuma nepieciešamībai, turklāt, ja to nekur citur neizmanto. Saprotu, ka jūraskrauklis ir vienā vārdā, jo tā nav kraukļa jūras versija (tas nav krauklis)   (..)


Edgars Smislovs 20-Mar-2022, 12:43

Kāds pamats ir mainīt visur izmantoto palieņu ķauķi uz palso ķauķi?


IlzeP 20-Mar-2022, 10:02

Uģi, nav man šeit kategoriska viedokļa, taču Dabasdati ir LOB un LDF portāls, un LOB ir BirdLife pārstāvis Latvijā. Tādēļ izmantot BirdLife klasifikāciju, manuprāt, būtu loģiski. Bez tam, ja Dabasdati pievienosies Ornitho platformai,   (..)

Sēņu izstāde un ģimenes diena

Latvijas Nacionālajā dabas muzejā (LNDM) tikai divas dienas – piektdien un sestdien (30. septembrī un 1. oktobrī) – norisināsies tradicionālā sēņu izstāde. Sestdien ģimenes ar bērniem aicinām apmeklēt arī pasākumu "Iekāp mikologa zābakos". LNDM publicitātes foto Aizvadītajās nedēļās laika apstākļi ir kļuvuši sēnēm labvēlīgāki un sociālajos tīklos arvien vairāk redzamas publikācijas ar Latvijas mežos atrastām sēnēm, [...]

Eiropas Putnu vērošanas dienas 2022

Ikviens ir aicināts oktobra pirmajā nedēļas nogalē, 1. un 2. oktobrī, doties vērot putnu rudens migrāciju individuāli, ģimenes lokā vai ar draugiem, piedaloties Eiropas Putnu vērošanas dienās jeb "EuroBirdwatch 2022". Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) mudina par novērotajiem gājputniem ziņot dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv. Latvijas Ornitoloģijas biedrības publicitātes foto "Šogad šī būs jau trīsdesmitā kopīgā putnu [...]

Aicina uz rudens sēņu ekspedīciju Slīteres Nacionālajā parkā

Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres Nacionālā parka dabas centrs un projekts LIFE FOR SPECIES 25. septembrī plkst. 9.00 un 13.00 aicina visus interesentus uz rudenīgām sēņu ekspedīcijām Šlīteres Zilo kalnu apkārtnē kopā ar mikoloģi, "Lielās sēņu grāmatas" autori Initu Dānieli. Katra ekspedīcija ilgs trīs stundas un būs apmēram piecus kilometrus gara. Dalībniekiem iepriekš jāpiesakās, rakstot īsziņu [...]

Augusta noslēguma notikumi tiešsaistes ligzdās

Augusta otrajā pusē tiešraižu ligzdu vērotāji pamanīja svīru mazuļu izlidošanu, kraukļu-huligānu atgriešanos un kādu nepazīstamu melno stārķi, kurš te atpūtās, ceļojot uz siltajām zemēm. Svīres Cēsu pilī Visas četras svīres vēl nakšņo kopā saspiedušās būrītī 11.08.2022. Foto avots: Dabasdati.lv Forums Svīru būris kopš augusta vidus redzams tukšs. Kopš 14. augusta būrī nakšņoja tikai viens no vecākiem, otrs, [...]

Fotokonkursa "Zaļie dārgumi" pieteikšanās termiņš pagarināts

Mums ir labas ziņas – fotokonkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 11.09.2022! Fotokonkursā var piedalīties ikviens interesents, iesūtot aizsargājamo un apdraudēto sugu fotogrāfijas kādā no sešām kategorijām: - augi; - sūnas, ķērpji, sēnes, aļģes; - bezmugurkaulnieki (piemēram, kukaiņi, zirnekļi, gliemji u.c.); - zivis, abinieki, rāpuļi; - putni un zīdītāji; - sugu aizsardzības un apsaimniekošanas [...]

Aicina piedalīties Igaunijas–Latvijas fotokonkursā par lāčiem (1)

Lai ikvienam dotu iespēju ielūkoties brūnā lāča dzīvē savvaļā, Igaunijā un Latvijā izsludināts kopīgs fotokonkurss "Lācis – mūsu kaimiņš". Izlases darbu fotoizstādes rudenī notiks Tallinā un Dabas muzejā Rīgā. Brūnais lācis Ursus arctos. Foto: Leo Eensoo Brūnais lācis ir vienīgais Baltijā savvaļā sastopamais lāču dzimtas dzīvnieks. Tas izvēlēts par šī gada dzīvnieku Igaunijā, turklāt ideju par gada [...]

Augusta sākums tiešsaistes ligzdās

Augusts pienācis nemanot, vēl nesen putnu mazuļu piepildītās ligzdas arvien biežāk redzamas tukšas. Daži jaunie putni uz ligzdām dodas vien tad, kad vēlas paēst. Mazo ērgļu ligzda eglē Mazā Rota ir izaugusi un daudz laika pavada tuvējos zaros, ne vairs ligzdā. Viņa arī mēdz ik pa laikam nakšņot uz kāda no tiem, tāpēc [...]

Fotokonkurss "Zaļie dārgumi"

Dodies dabā un izmanto iespēju piedalīties fotokonkursā! Vēl līdz augusta beigām vari piedalīties LIFE for Species fotokonkursā "Zaļie dārgumi". Fotokonkursā var piedalīties ikviens interesents, iesūtot aizsargājamo un apdraudēto sugu fotogrāfijas kādā no sešām kategorijām: - augi; - sūnas, ķērpji, sēnes, aļģes; - bezmugurkaulnieki (piemēram, kukaiņi, zirnekļi, gliemji u.c.); - zivis, abinieki, rāpuļi; - putni un [...]

Aktualitātes Spānijas kailgliemeža un citu invazīvo kailgliemežu sugu ierobežošanas plānošanā

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „Datu ieguve par Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) jaunajām atradnēm, sugas izlatīšanās ceļiem, populāciju dzīvotspēju un ietekmi uz vietējo sarkanā kailgliemeža (Arion rufus) populāciju” (NR 1-08/187/2020) ietvaros Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir izstrādājis izdevumu "Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris un citu invazīvo [...]

Jūlija pēdējā nedēļā tiešsaistes ligzdās

Ligzdu iemītnieki kļūst arvien lielāki, kamēr pašas ligzdas tukšākas. Jūlija beigās spārnos pacēlās visi četri stārķēni, un tuvējos zarus apmeklēja abi mazie ērglēni – Hugo un Rota. Mazo ērgļu ligzda bērzā Mazais Hugo vairs nav nemaz tik mazs – garumā krietni pastiepies, un šķiet, ka drīz būs sava tēva augumā. Laila ik pa laikam [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2022
© dabasdati.lv
Saglabāts