Aktīvie lietotāji: 66 Šodien ievadītie novērojumi: 3 Kopējais novērojumu skaits: 1526227
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt

23.12.2022.

Pēdējie novērojumi
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
22-Mar-2023, Rendija
Meža pūce Strix aluco
22-Mar-2023, andriszarins
Meža pūce Strix aluco
22-Mar-2023, Zacmanis
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, Zacmanis
21-Mar-2023, pustumsa
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, apogs apogs
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
19-Mar-2023, Ivetta
Urālpūce Strix uralensis
21-Mar-2023, Aigars
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, Aigars
Urālpūce Strix uralensis
21-Mar-2023, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Mar-2023, Aigars
Ķīvīte Vanellus vanellus
21-Mar-2023, Aigars
Pelēkā dzilna Picus canus
21-Mar-2023, Aigars
2-May-2021, CerambyX
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, NaurisFLatvia28
2-May-2021, CerambyX
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, apogs apogs
Īsspārnis Staphylinus dimidiaticornis Staphylinus dimidiaticornis
19-Mar-2023, Ivetta
Divpunktu mārīte Adalia bipunctata
20-Mar-2023, Ivetta
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, apogs apogs
20-Mar-2023, Ivetta
21-Mar-2023, Sandra.Raudule
21-Mar-2023, Sandra.Raudule
18-Mar-2023, janis.garsils
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, Sandra.Raudule
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, apogs apogs
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, martino
Dzilnītis Sitta europaea
18-Mar-2023, janis.garsils
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
17-Mar-2023, janis.garsils
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
21-Mar-2023, Sandra.Raudule
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Mar-2023, Sandra.Raudule
Meža zīlīte Periparus ater
21-Mar-2023, Sandra.Raudule
Dzērve Grus grus
21-Mar-2023, zane_ernstreite
Dzērve Grus grus
21-Mar-2023, Sandra.Raudule
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, apogs apogs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-Mar-2023, zane_ernstreite
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-Mar-2023, zane_ernstreite
Kadiķis Juniperus communis
19-Mar-2023, imis23
11-Mar-2023, imis23
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
21-Mar-2023, Sandra.Raudule
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, Mix
Austrijas agrene Sarcoscypha austriaca
18-Mar-2023, imis23
Dzērve Grus grus
21-Mar-2023, zane_ernstreite
19-Mar-2023, imis23
Zoss Anser sp. Anser sp.
19-Mar-2023, imis23
Lielā zīlīte Parus major
19-Mar-2023, imis23
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Mar-2023, imis23
21-Mar-2023, angel
Lauku zvirbulis Passer montanus
19-Mar-2023, imis23
Dzilnītis Sitta europaea
19-Mar-2023, imis23
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
19-Mar-2023, imis23
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Mar-2023, imis23
Ķivulis Spinus spinus
21-Mar-2023, Sarmīte
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, Sarmīte
Žubīte Fringilla coelebs
21-Mar-2023, Sarmīte
Parastais ķeģis Acanthis flammea
21-Mar-2023, Sarmīte
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, apogs apogs
Kovārnis Corvus monedula
18-Mar-2023, imis23
Zoss Anser sp. Anser sp.
21-Mar-2023, Igors
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-Mar-2023, imis23
Žagata Pica pica
18-Mar-2023, imis23
Zoss Anser sp. Anser sp.
21-Mar-2023, angel
Stirna Capreolus capreolus
17-Mar-2023, imis23
Lielā čakste Lanius excubitor
21-Mar-2023, Igors
Pelēkais strazds Turdus pilaris
7-Mar-2023, imis23
Dzērve Grus grus
21-Mar-2023, Igors
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
21-Mar-2023, Igors
Lielā čakste Lanius excubitor
21-Mar-2023, Igors
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, Karīna
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-Mar-2023, Vita Puhevica
Melnais mežastrazds Turdus merula
21-Mar-2023, ogumīlis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Mar-2023, Arnis65
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Mar-2023, Arnis65
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Mar-2023, Arnis65
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Mar-2023, Arnis65
Melnā dzilna Dryocopus martius
21-Mar-2023, Arnis65
Airvabole Dytiscus dimidiatus Dytiscus dimidiatus
21-Mar-2023, Stunda
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-Mar-2023, Vita Puhevica
18-Mar-2023, Vita Puhevica
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, apogs apogs
Meža zeltstarīte Gagea lutea
18-Mar-2023, Vita Puhevica
Dadzītis Carduelis carduelis
21-Mar-2023, Igors 3
Zilā vizbulīte Hepatica nobilis
18-Mar-2023, Vita Puhevica
Parastā zalktene Daphne mezereum
18-Mar-2023, Vita Puhevica
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Mar-2023, eksperts 3
18-Mar-2023, Vita Puhevica
Lielā čakste Lanius excubitor
21-Mar-2023, eksperts 3
Garastīte Aegithalos caudatus
21-Mar-2023, eksperts 3
Melnais mežastrazds Turdus merula
21-Mar-2023, eksperts 3
Meža pūce Strix aluco
21-Mar-2023, apogs apogs
Sarkanbrūnais lācītis Phragmatobia fuliginosa
18-Mar-2023, Vita Puhevica
Dzērve Grus grus
21-Mar-2023, eksperts 3
Ķīvīte Vanellus vanellus
21-Mar-2023, eksperts 3
Ķīvīte Vanellus vanellus
17-Mar-2023, Rocky
Lauku cīrulis Alauda arvensis
21-Mar-2023, eksperts 3
Sloka Scolopax rusticola
21-Mar-2023, Gaidis Grandāns
Dzērve Grus grus
17-Mar-2023, Rocky
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
17-Mar-2023, Rocky
Krauklis Corvus corax
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Sīlis Garrulus glandarius
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Apodziņš Glaucidium passerinum
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Melnais mežastrazds Turdus merula
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Apodziņš Glaucidium passerinum
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Sila strazds Turdus viscivorus
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Krauklis Corvus corax
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Pelēkā dzilna Picus canus
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Sila strazds Turdus viscivorus
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Melnais mežastrazds Turdus merula
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Meža zīlīte Periparus ater
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Meža zīlīte Periparus ater
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Melnā dzilna Dryocopus martius
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Vistu vanags Accipiter gentilis
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Lielā zīlīte Parus major
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Sīlis Garrulus glandarius
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
17-Mar-2023, Vita Puhevica
Sloka Scolopax rusticola
21-Mar-2023, artis113
Melnspārnu kaija Larus marinus
21-Mar-2023, Rocky
Dzērve Grus grus
17-Mar-2023, Vita Puhevica
Baltais gārnis Ardea alba
21-Mar-2023, Rocky
Mazā gaura Mergellus albellus
21-Mar-2023, Rocky
Niedru lija Circus aeruginosus
21-Mar-2023, Ara
Vidējais dzenis Leiopicus medius
21-Mar-2023, Rekmanis
Dzērve Grus grus
21-Mar-2023, AntaI
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Vistu vanags Accipiter gentilis
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Meža balodis Columba oenas
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Lauku balodis Columba palumbus
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Sloka Scolopax rusticola
21-Mar-2023, Gaidis Grandāns
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
21-Mar-2023, Gaidis Grandāns
Baltais stārķis Ciconia ciconia
21-Mar-2023, AntaI
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Mar-2023, ievakiri
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Mar-2023, Rekmanis
Dzilnītis Sitta europaea
21-Mar-2023, Rekmanis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-Mar-2023, Rekmanis
Žubīte Fringilla coelebs
21-Mar-2023, silva
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
21-Mar-2023, silva
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Mar-2023, Rekmanis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-Mar-2023, Rekmanis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
21-Mar-2023, silva
Zoss Anser sp. Anser sp.
21-Mar-2023, silva
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-Mar-2023, Alarion
Baltpieres zoss Anser albifrons
21-Mar-2023, silva
Garastīte Aegithalos caudatus
21-Mar-2023, silva
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-Mar-2023, Rekmanis
Mizložņa Certhia familiaris
21-Mar-2023, Rekmanis
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-Mar-2023, Rekmanis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-Mar-2023, silva
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-Mar-2023, Rekmanis
Mazais dzenis Dryobates minor
21-Mar-2023, Rekmanis
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
21-Mar-2023, silva
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
21-Mar-2023, silva
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
21-Mar-2023, silva
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-Mar-2023, Rekmanis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, Rekmanis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-Mar-2023, Rekmanis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-Mar-2023, Rekmanis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-Mar-2023, Rekmanis
Melnais mežastrazds Turdus merula
21-Mar-2023, silva
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, KrisVi
Melnais mežastrazds Turdus merula
21-Mar-2023, KrisVi
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Mar-2023, KrisVi
Lielā zīlīte Parus major
21-Mar-2023, KrisVi
Melnais mežastrazds Turdus merula
21-Mar-2023, Rekmanis
Mizložņa Certhia familiaris
21-Mar-2023, Rekmanis
Ķivulis Spinus spinus
21-Mar-2023, Rekmanis
Melnā dzilna Dryocopus martius
21-Mar-2023, silva
Meža zīlīte Periparus ater
21-Mar-2023, Rekmanis
Dzilnītis Sitta europaea
21-Mar-2023, Rekmanis
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-Mar-2023, Rekmanis
Lielā zīlīte Parus major
21-Mar-2023, Rekmanis
Lauku balodis Columba palumbus
21-Mar-2023, silva
Pelēkā pīle Mareca strepera
21-Mar-2023, Langa
Žagata Pica pica
21-Mar-2023, mihailsk
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
21-Mar-2023, Rekmanis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-Mar-2023, mihailsk
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-Mar-2023, Rekmanis
Meža balodis Columba oenas
21-Mar-2023, Rekmanis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-Mar-2023, Rekmanis
Krauklis Corvus corax
21-Mar-2023, Rekmanis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, Rekmanis
Ķivulis Spinus spinus
21-Mar-2023, Rekmanis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-Mar-2023, KrisVi
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Mar-2023, KrisVi
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-Mar-2023, KrisVi
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-Mar-2023, KrisVi
Ķivulis Spinus spinus
19-Mar-2023, KrisVi
Sīlis Garrulus glandarius
19-Mar-2023, KrisVi
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-Mar-2023, Rekmanis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Mar-2023, Rekmanis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Mar-2023, Rekmanis
Mizložņa Certhia familiaris
21-Mar-2023, Rekmanis
Krauklis Corvus corax
21-Mar-2023, Rekmanis
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Mar-2023, Rekmanis
Lauku balodis Columba palumbus
21-Mar-2023, Rekmanis
Meža balodis Columba oenas
21-Mar-2023, Rekmanis
Meža balodis Columba oenas
21-Mar-2023, Rekmanis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-Mar-2023, Rekmanis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-Mar-2023, Rekmanis
Žagata Pica pica
21-Mar-2023, Rekmanis
Lielā gaura Mergus merganser
21-Mar-2023, Gucis
Airvabole (nenoteikta) Dytiscidae sp.
20-Mar-2023, Antarktīda
Žubīte Fringilla coelebs
21-Mar-2023, ElinaD
Dzērve Grus grus
21-Mar-2023, MargaritaKri
9-May-2018, CerambyX
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Mar-2023, Antarktīda
Apodziņš Glaucidium passerinum
21-Mar-2023, andriszarins
Vistu vanags Accipiter gentilis
21-Mar-2023, Kiwi
Austrijas agrene Sarcoscypha austriaca
21-Mar-2023, Kiwi
Dzilnītis Sitta europaea
21-Mar-2023, Kiwi
Mājas balodis Columba livia f. domestica
21-Mar-2023, Kiwi
Baltais stārķis Ciconia ciconia
21-Mar-2023, MargaritaKri
24-Jul-2019, CerambyX
25-Nov-2020, CerambyX
Baltais gārnis Ardea alba
21-Mar-2023, arvidds
21-Mar-2023, arvidds
Slaidā mērniekblakts Hydrometra gracilenta
1-Jun-2018, CerambyX
Lauku balodis Columba palumbus
21-Mar-2023, zane_ernstreite
Mazā skraiduļblakts Microvelia reticulata
2-May-2021, CerambyX
Slaidā mērniekblakts Hydrometra gracilenta
2-May-2021, CerambyX
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, artis113
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, artis113
Melnvairoga mugurpelde Notonecta glauca
25-Nov-2020, CerambyX
Melnvairoga mugurpelde Notonecta glauca
26-Jan-2020, CerambyX
Peldblakts Ilyocoris cimicoides
25-May-2020, CerambyX
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-Mar-2023, Ornitologs
Lauku balodis Columba palumbus
21-Mar-2023, Ornitologs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-Mar-2023, Ornitologs
18-Mar-2023, Ornitologs
Zoss Anser sp. Anser sp.
21-Mar-2023, Ornitologs
24-Jul-2019, CerambyX
Baltais stārķis Ciconia ciconia
21-Mar-2023, Izabella
27-Aug-2019, CerambyX
Airblakts Sigara nigrolineata Sigara nigrolineata
30-Jun-2019, CerambyX
10-Jul-2021, CerambyX
23-Jul-2019, CerambyX
27-Aug-2019, CerambyX
Kaņepītis Linaria cannabina
21-Mar-2023, angel
19-Jun-2021, CerambyX
20-Aug-2020, CerambyX
20-Jun-2019, CerambyX
30-Jun-2019, CerambyX
Žubīte Fringilla coelebs
21-Mar-2023, Vita Ju
Lielais ķīris Larus ridibundus
21-Mar-2023, Ilona_rasa
Ķivulis Spinus spinus
21-Mar-2023, raigars
Lielā zīlīte Parus major
21-Mar-2023, raigars
Gaigala Bucephala clangula
21-Mar-2023, raigars
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
21-Mar-2023, raigars
Kajaks Larus canus
21-Mar-2023, raigars
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo
21-Mar-2023, raigars
Sudrabkaija Larus argentatus
21-Mar-2023, raigars
Lielais ķīris Larus ridibundus
21-Mar-2023, raigars
Lielā gaura Mergus merganser
21-Mar-2023, raigars
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
21-Mar-2023, raigars
Laucis Fulica atra
21-Mar-2023, raigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
21-Mar-2023, artis113
Somzīlīte Remiz pendulinus
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-Mar-2023, Ivo
Žubīte Fringilla coelebs
21-Mar-2023, Sacristan
Melnais mežastrazds Turdus merula
21-Mar-2023, Ilona_rasa
Lielā zīlīte Parus major
21-Mar-2023, Ilona_rasa
Gaigala Bucephala clangula
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
21-Mar-2023, Edgars Smislovs
Dzilnītis Sitta europaea
21-Mar-2023, Lasmas
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, Lasmas
Lauku balodis Columba palumbus
21-Mar-2023, Lasmas
Ķivulis Spinus spinus
21-Mar-2023, Lasmas
Dzērve Grus grus
21-Mar-2023, Zane Dāvidsone
Laucis Fulica atra
21-Mar-2023, Ilona_rasa
21-Mar-2023, Ilona_rasa
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
21-Mar-2023, andriszarins
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Mar-2023, Ornitologs
Sīlis Garrulus glandarius
21-Mar-2023, Ornitologs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-Mar-2023, Ornitologs
Lielā zīlīte Parus major
21-Mar-2023, Ornitologs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Mar-2023, Ornitologs
Meža zoss Anser anser
21-Mar-2023, Ornitologs
Lielā čakste Lanius excubitor
21-Mar-2023, Ornitologs
Krīklis Anas crecca
21-Mar-2023, Ilona_rasa
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
21-Mar-2023, Ilona_rasa
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Mar-2023, Alvis Āboliņš
Melnā dzilna Dryocopus martius
21-Mar-2023, Alvis Āboliņš
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, Alvis Āboliņš
Žubīte Fringilla coelebs
21-Mar-2023, Alvis Āboliņš
Caurumotā menegācija Menegazzia terebrata
21-Mar-2023, DaceV
Garastīte Aegithalos caudatus
21-Mar-2023, Alvis Āboliņš
Melnā dzilna Dryocopus martius
21-Mar-2023, Alvis Āboliņš
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
21-Mar-2023, Alvis Āboliņš
Vistu vanags Accipiter gentilis
21-Mar-2023, Alvis Āboliņš
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-Mar-2023, Alvis Āboliņš
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
21-Mar-2023, Alvis Āboliņš
10-Jul-2021, CerambyX
Ķīvīte Vanellus vanellus
21-Mar-2023, artis113
27-Aug-2019, CerambyX
Baltais gārnis Ardea alba
21-Mar-2023, mardzh
Airblakts Hesperocorixa sahlbergi Hesperocorixa sahlbergi
14-Nov-2020, CerambyX
Airblakts Hesperocorixa sahlbergi Hesperocorixa sahlbergi
21-Nov-2020, CerambyX
Lielais ķīris Larus ridibundus
21-Mar-2023, Ilona_rasa
Dzilnītis Sitta europaea
21-Mar-2023, artis113
Airblakts Hesperocorixa sahlbergi Hesperocorixa sahlbergi
23-Jul-2019, CerambyX
Dadzītis Carduelis carduelis
21-Mar-2023, Ireena
Airblakts Callicorixa praeusta Callicorixa praeusta
23-Jun-2021, CerambyX
Melnais mežastrazds Turdus merula
21-Mar-2023, artis113
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-Mar-2023, artis113
Airblakts Callicorixa praeusta Callicorixa praeusta
27-Aug-2019, CerambyX
Lielais dumpis Botaurus stellaris
21-Mar-2023, Ara
Airblakts Callicorixa praeusta Callicorixa praeusta
5-Jul-2021, CerambyX
Baltais gārnis Ardea alba
21-Mar-2023, Ara
Airblakts Callicorixa praeusta Callicorixa praeusta
19-Jun-2019, CerambyX
Sila cīrulis Lullula arborea
21-Mar-2023, DaceV
Airblakts Cymatia coleoptrata Cymatia coleoptrata
8-Nov-2020, CerambyX
Ūdens skorpions Nepa cinerea
26-May-2018, CerambyX
Ūdens skorpions Nepa cinerea
8-May-2018, CerambyX
Ūdens skorpions Nepa cinerea
2-May-2021, CerambyX
Zoss Anser sp. Anser sp.
21-Mar-2023, edge
Zivju gārnis Ardea cinerea
21-Mar-2023, mardzh
Garastīte Aegithalos caudatus
21-Mar-2023, Ara
Ķivulis Spinus spinus
21-Mar-2023, Ireena
Mērkaziņa Gallinago gallinago
21-Mar-2023, Gaidis Grandāns
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-Mar-2023, Orvilks
Vidējais dzenis Leiopicus medius
21-Mar-2023, Sintija Martinsone
Krauķis Corvus frugilegus
21-Mar-2023, MNS
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
21-Mar-2023, MNS
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-Mar-2023, arvidds
Sīlis Garrulus glandarius
21-Mar-2023, MNS
Krauklis Corvus corax
21-Mar-2023, Orvilks
Zaļžubīte Chloris chloris
21-Mar-2023, MNS
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, MNS
Lauku cīrulis Alauda arvensis
21-Mar-2023, Orvilks
Dzērve Grus grus
21-Mar-2023, Orvilks
Sloka Scolopax rusticola
21-Mar-2023, Orvilks
21-Mar-2023, Orvilks
Lauku zvirbulis Passer montanus
21-Mar-2023, MNS
Purva zīlīte Poecile palustris
21-Mar-2023, MNS
Purva zīlīte Poecile palustris
21-Mar-2023, mardzh
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-Mar-2023, MNS
Lielā zīlīte Parus major
21-Mar-2023, MNS
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-Mar-2023, Ilze Ķuze
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-Mar-2023, Orvilks
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Mar-2023, megere
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, raoz
Zaļžubīte Chloris chloris
21-Mar-2023, raoz
Baltais gārnis Ardea alba
21-Mar-2023, Orvilks
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-Mar-2023, kaaposc
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
21-Mar-2023, Alarion
Cekulpīle Aythya fuligula
21-Mar-2023, Alarion
Laucis Fulica atra
21-Mar-2023, Alarion
Baltais gārnis Ardea alba
21-Mar-2023, Alarion
Zivju gārnis Ardea cinerea
21-Mar-2023, Alarion
Ķivulis Spinus spinus
21-Mar-2023, pētniece
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
19-Mar-2023, Sandra.Raudule
19-Mar-2023, Sandra.Raudule
19-Mar-2023, Sandra.Raudule
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
19-Mar-2023, Sandra.Raudule
19-Mar-2023, Sandra.Raudule
Zaļžubīte Chloris chloris
21-Mar-2023, Sacristan
Meža balodis Columba oenas
21-Mar-2023, Litenesputni
Baltais gārnis Ardea alba
21-Mar-2023, Orvilks
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-Mar-2023, Ireena
Sarkanā klija Milvus milvus
21-Mar-2023, IevaLeite
Dzērve Grus grus
18-Mar-2023, AgneseF
Parastais ķeģis Acanthis flammea
21-Mar-2023, Gaidis Grandāns
Sila cīrulis Lullula arborea
21-Mar-2023, raigars
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Mar-2023, Saila
Kaņepītis Linaria cannabina
21-Mar-2023, Bounijs
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-Mar-2023, Lietuviete
Sīlis Garrulus glandarius
21-Mar-2023, raigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-Mar-2023, Saila
Vāvere Sciurus vulgaris
21-Mar-2023, Lietuviete
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-Mar-2023, Ivo
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-Mar-2023, Ivo
Dzilnītis Sitta europaea
21-Mar-2023, Lietuviete
Lielā gaura Mergus merganser
21-Mar-2023, raigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-Mar-2023, Lietuviete
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-Mar-2023, Ireena
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, Ivo
Melnā dzilna Dryocopus martius
21-Mar-2023, raigars
Gaigala Bucephala clangula
21-Mar-2023, raigars
Zaļžubīte Chloris chloris
21-Mar-2023, Ivo
Melnais mežastrazds Turdus merula
21-Mar-2023, raigars
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, Ivo
Lauku balodis Columba palumbus
21-Mar-2023, raigars
Dzērve Grus grus
21-Mar-2023, Ornitologs
Mazais dzenis Dryobates minor
21-Mar-2023, Lietuviete
Sila cīrulis Lullula arborea
21-Mar-2023, Ornitologs
Sējas zoss Anser fabalis
21-Mar-2023, raigars
Sila cīrulis Lullula arborea
21-Mar-2023, Ornitologs
Sila cīrulis Lullula arborea
21-Mar-2023, Ornitologs
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-Mar-2023, raigars
Lauku cīrulis Alauda arvensis
21-Mar-2023, Ireena
Parastais ķeģis Acanthis flammea
21-Mar-2023, Lietuviete
Stirna Capreolus capreolus
21-Mar-2023, raigars
Mājas zvirbulis Passer domesticus
21-Mar-2023, meža_meita
Žubīte Fringilla coelebs
21-Mar-2023, meža_meita
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, Lietuviete
Mizložņa Certhia familiaris
21-Mar-2023, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
21-Mar-2023, Sintija Martinsone
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Mar-2023, raigars
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, raigars
Dzilnītis Sitta europaea
21-Mar-2023, raigars
Garastīte Aegithalos caudatus
21-Mar-2023, Lietuviete
Lielais ķīris Larus ridibundus
21-Mar-2023, raigars
Laucis Fulica atra
21-Mar-2023, MoreOrLess
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Mar-2023, raigars
Mājas balodis Columba livia f. domestica
21-Mar-2023, raigars
Dzērve Grus grus
21-Mar-2023, raigars
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
21-Mar-2023, raigars
Kovārnis Corvus monedula
21-Mar-2023, raigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-Mar-2023, raigars
Ķīvīte Vanellus vanellus
21-Mar-2023, raigars
Lielā zīlīte Parus major
21-Mar-2023, raigars
Lauku cīrulis Alauda arvensis
21-Mar-2023, raigars
Zivju gārnis Ardea cinerea
21-Mar-2023, raigars
19-Mar-2023, Sandra.Raudule
Sīlis Garrulus glandarius
21-Mar-2023, MoreOrLess
Viļņainā lācīte Atrichum undulatum
19-Mar-2023, Sandra.Raudule
Baltā cielava Motacilla alba
21-Mar-2023, laaga
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-Mar-2023, Ireena
Dzērve Grus grus
21-Mar-2023, Ireena
19-Mar-2023, Sandra.Raudule
Sīlis Garrulus glandarius
21-Mar-2023, mihailsk
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-Mar-2023, MoreOrLess
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-Mar-2023, Gunita
Žubīte Fringilla coelebs
21-Mar-2023, Andris
Ķivulis Spinus spinus
21-Mar-2023, Gunita
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-Mar-2023, Andris
Dzērve Grus grus
15-Mar-2023, Gunita
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo
21-Mar-2023, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-Mar-2023, Gunita
Žubīte Fringilla coelebs
15-Mar-2023, Gunita
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-Mar-2023, Gunita
Sila cīrulis Lullula arborea
15-Mar-2023, Gunita
Ķīvīte Vanellus vanellus
15-Mar-2023, Gunita
Mizložņa Certhia familiaris
21-Mar-2023, MoreOrLess
Ķivulis Spinus spinus
21-Mar-2023, Rekmanis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-Mar-2023, Rekmanis
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-Mar-2023, meža_meita
Lielā zīlīte Parus major
21-Mar-2023, Rekmanis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-Mar-2023, Rekmanis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
21-Mar-2023, Rekmanis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
21-Mar-2023, MoreOrLess
Zivju gārnis Ardea cinerea
21-Mar-2023, VitaS
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-Mar-2023, Rekmanis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-Mar-2023, Rekmanis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, Rekmanis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-Mar-2023, Rekmanis
Meža pūce Strix aluco
10-Mar-2023, Reena
Sila cīrulis Lullula arborea
21-Mar-2023, Rekmanis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
21-Mar-2023, Rekmanis
Melnais mežastrazds Turdus merula
21-Mar-2023, Rekmanis
Meža zīlīte Periparus ater
21-Mar-2023, Rekmanis
Lielā zīlīte Parus major
21-Mar-2023, Rekmanis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-Mar-2023, Rekmanis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, Rekmanis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-Mar-2023, Rekmanis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Mar-2023, Rekmanis
Mazais tritons Triturus vulgaris
21-Mar-2023, Durkts
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, davis_wi
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
21-Mar-2023, BioEliina
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-Mar-2023, davis_wi
Pelēkā dzilna Picus canus
21-Mar-2023, Rallus
Vistu vanags Accipiter gentilis
21-Mar-2023, Rallus
Lielā čakste Lanius excubitor
21-Mar-2023, Rallus
Melnais mežastrazds Turdus merula
21-Mar-2023, Izabella
Lielais asmalis Peltis grossa
20-Jun-2022, ML
20-Jun-2022, ML
Mīkstblakts Closterotomus biclavatus Closterotomus biclavatus
19-Jun-2022, ML
Sveķu platsmeceris Platyrhinus resinosus
19-Jun-2022, ML
18-Jun-2022, ML
Zeltastes mūķene Euproctis similis
18-Jun-2022, ML 1
12-Jun-2022, ML
Ozolu gludmalu sprīžmetis Lomographa temerata
12-Jun-2022, ML
11-Jun-2022, ML
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
19-Mar-2023, Lasmas
Dzeltenā celmmuša Laphria flava
11-Jun-2022, ML
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
11-Jun-2022, ML 1
Krīklis Anas crecca
19-Mar-2023, Lasmas
5-Jun-2022, ML 1
5-Jun-2022, ML
Lielais alkšņu koksprīžmetis Ectropis crepuscularia
4-Jun-2022, ML
Pēdējās sugu izmaiņas
CerambyX 22-Mar-2023 00:31:01

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


CerambyX 22-Mar-2023 00:30:52

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


CerambyX 22-Mar-2023 00:30:26

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


CerambyX 22-Mar-2023 00:29:16

Krāšņblakts Rhopalus sp. Rhopalus sp. ->


CerambyX 22-Mar-2023 00:24:40

Krāšņblakts Rhopalus sp. Rhopalus sp. ->


CerambyX 22-Mar-2023 00:21:58

Zālāju laupītājblakts Nabis sp. Nabis sp. ->


CerambyX 22-Mar-2023 00:18:47

Zālāju laupītājblakts Nabis sp. Nabis sp. ->


CerambyX 22-Mar-2023 00:18:41

Zālāju laupītājblakts Nabis sp. Nabis sp. ->


CerambyX 22-Mar-2023 00:17:45

Zālāju laupītājblakts (nenoteikta) Nabidae sp. ->


CerambyX 22-Mar-2023 00:17:39

Zālāju laupītājblakts (nenoteikta) Nabidae sp. ->


CerambyX 22-Mar-2023 00:16:14

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 22-Mar-2023 00:12:40

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 22-Mar-2023 00:11:16

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 22-Mar-2023 00:11:12

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 22-Mar-2023 00:08:26

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 22-Mar-2023 00:07:51

Airvabole Dytiscus semisulcatus Dytiscus semisulcatus ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:52:09

Mizasblakts Aradus sp. Aradus sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:51:53

Mizasblakts Aradus sp. Aradus sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:48:40

Koku laupītājblakts Anthocoris sp. Anthocoris sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:47:53

Koku laupītājblakts Anthocoris sp. Anthocoris sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:46:20

Koku laupītājblakts (nenoteikta) Anthocoridae sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:43:34

Koku laupītājblakts (nenoteikta) Anthocoridae sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:39:14

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:37:51

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:37:11

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:36:55

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:34:56

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:34:48

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:34:41

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:34:15

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:32:30

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:30:09

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 23:26:57

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 22:52:41

Īsspārnis (nenoteikts) Staphylinidae sp. ->


Gaidis Grandāns 21-Mar-2023 22:49:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 22:47:30

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 21:27:31

Muša (nenoteikta) Muscidae sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 21:27:00

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


dziedava 21-Mar-2023 21:22:43

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 21-Mar-2023 21:10:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 21-Mar-2023 21:08:47

Parastā otiņaste Orgyia antiqua ->


nekovārnis 21-Mar-2023 20:25:54

Briežvabole (nenoteikta) Lucanidae sp. ->


Edgars Smislovs 21-Mar-2023 20:24:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ilze Ķuze 21-Mar-2023 20:22:39

Košā zeltpore Hapalopilus croceus ->


nekovārnis 21-Mar-2023 20:10:45

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 20:09:57

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 20:09:29

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 20:08:49

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 20:08:08

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 20:07:41

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 20:06:48

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 20:04:35

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 20:02:04

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 20:01:31

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 19:56:30

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 19:55:56

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 19:55:11

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 19:54:20

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 19:53:28

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 19:52:33

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 19:51:33

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 19:50:45

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 19:49:44

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 19:49:01

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 19:48:16

Lēcējzirneklis (nenoteikts) Salticidae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 19:44:37

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2023 19:42:22

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Ansis 21-Mar-2023 19:31:43

Sūna (nenoteikta) ->


CerambyX 21-Mar-2023 16:41:58

Ūdensskraidulis Velia sp. Velia sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 16:13:48

Nezināms Ignotus ->


Aigars 21-Mar-2023 14:51:49

Jūras žagata Haematopus ostralegus ->


Acenes 21-Mar-2023 12:51:37

Dzenis Dendrocopos sp. Dendrocopos sp. ->


Lietuviete 21-Mar-2023 10:38:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


jelena.m 21-Mar-2023 07:33:07

Meža pīle Anas platyrhynchos ->


CerambyX 21-Mar-2023 01:21:03

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


ML 21-Mar-2023 01:11:54

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 01:02:26

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


ML 21-Mar-2023 00:57:40

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 21-Mar-2023 00:43:04

Laupītājmuša (nenoteikta) Asilidae sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 00:42:47

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Lasmas 21-Mar-2023 00:36:39

Baltpieres zoss Anser albifrons ->


ML 21-Mar-2023 00:32:28

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 21-Mar-2023 00:23:57

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 21-Mar-2023 00:23:29

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 20-Mar-2023 23:39:30

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 23:28:01

Mīkstspārnis Cantharis sp. Cantharis sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 23:25:53

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 23:25:17

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 23:24:01

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 23:22:06

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 23:20:12

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 23:19:59

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 23:19:54

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 23:19:26

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 23:18:52

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 23:04:29

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 22:51:19

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


ML 20-Mar-2023 21:20:03

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Ilze Ķuze 20-Mar-2023 21:09:21

Sūna (nenoteikta) ->


ML 20-Mar-2023 21:04:06

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


felsi 20-Mar-2023 20:59:18

Cilindrīte (nenoteikta) Stemonitopsis sp. ->


ML 20-Mar-2023 20:59:09

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Lietuviete 20-Mar-2023 19:44:09

Dzenis Dendrocopos sp. Dendrocopos sp. ->


pustumsa 20-Mar-2023 19:28:37

Gaigala Bucephala clangula ->


pustumsa 20-Mar-2023 19:23:48

Gaigala Bucephala clangula ->


felsi 20-Mar-2023 19:03:26

Arcīrija (nenoteikta) Arcyria sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 16:45:17

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 12:20:43

Kukainis (nenoteikts) ->


Kiwi 20-Mar-2023 06:29:11

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 20-Mar-2023 00:43:21

Depresārijs Agonopterix ocellana Agonopterix ocellana ->


CerambyX 19-Mar-2023 23:56:02

Depresārijs Agonopterix propinquella Agonopterix propinquella ->


CerambyX 19-Mar-2023 23:55:45

Krabjzirneklis (nenoteikts) Thomisidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 23:54:05

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


VitaS 19-Mar-2023 23:18:00

Kamene (nenoteikta) Bombus sp. ->


meža_meita 19-Mar-2023 22:39:34

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Edgars Smislovs 19-Mar-2023 21:51:49

Krustknābis Loxia sp. Loxia sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:42:38

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:42:23

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:41:43

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:39:26

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:39:24

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:39:23

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:38:48

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:34:19

Mīkstblakts Globiceps sp. Globiceps sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:33:08

Zemesblakts Nysius sp. Nysius sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:27:25

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:24:55

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:24:13

Slaidvairogblakts Elasmostethus interstinctus Elasmostethus interstinctus ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:23:46

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:22:59

Mazā graudzāļu vairogblakts Aelia klugii ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:21:08

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:20:26

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:19:51

Zaļā vairogblakts Palomena prasina ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:18:58

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:18:58

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:18:57

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:18:14

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:17:57

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:16:27

Mīkstblakts Lygus wagneri Lygus wagneri ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:16:18

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:12:00

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:11:46

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:10:33

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:10:18

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:07:51

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:04:47

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:03:27

Bruņublakts Eurygaster sp. Eurygaster sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 21:02:52

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:54:32

Ornamentblakts Bathysolen nubilus Bathysolen nubilus ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:51:42

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:44:32

Slaidvairogblakts Elasmostethus interstinctus Elasmostethus interstinctus ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:43:43

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:25:27

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:19:50

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:16:03

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:15:09

Krāšņblakts Stictopleurus sp. Stictopleurus sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:06:45

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:06:45

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:06:45

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:06:08

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:03:36

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:02:47

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 20:02:41

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


IlzeP 19-Mar-2023 19:51:13

Kākaulis Clangula hyemalis ->


CerambyX 19-Mar-2023 19:47:34

Skraiduļblakts Microvelia buenoi Microvelia buenoi ->


CerambyX 19-Mar-2023 19:41:44

Koku laupītājblakts (nenoteikta) Anthocoridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 19:37:15

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 19:35:16

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


bitene 19-Mar-2023 18:03:57

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


nekovārnis 19-Mar-2023 17:49:59

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 15:14:40

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 15:14:25

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


dziedava 19-Mar-2023 14:25:41

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 19-Mar-2023 13:49:40

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Lietuviete 19-Mar-2023 13:45:09

Mazais dzenis Dryobates minor ->


CerambyX 19-Mar-2023 13:32:13

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 13:32:00

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 13:31:44

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 13:31:31

Zālāju laupītājblakts Nabis sp. Nabis sp. ->


Kiwi 19-Mar-2023 12:37:55

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


Kiwi 19-Mar-2023 12:32:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


zane_ernstreite 19-Mar-2023 12:16:06

Apaļpore (nenoteikta) Oxyporus sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 12:08:49

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 12:06:44

Mizasblakts Aradus sp. Aradus sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 12:04:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 11:13:40

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


IlzeP 19-Mar-2023 11:13:28

Mazais ērglis Clanga pomarina ->


IlzeP 19-Mar-2023 11:07:41

Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata ->


CerambyX 19-Mar-2023 11:04:09

Skraiduļblakts Microvelia buenoi Microvelia buenoi ->


CerambyX 19-Mar-2023 11:01:15

Bruņublakts Eurygaster sp. Eurygaster sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 10:59:55

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 10:44:24

Mīkstblakts Stenodema sp. Stenodema sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 10:44:06

Zālāju laupītājblakts Nabis sp. Nabis sp. ->


CerambyX 19-Mar-2023 10:43:27

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


dziedava 19-Mar-2023 09:21:43

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Edgars Smislovs 19-Mar-2023 09:01:31

Purva/pelēkā zīlīte Poecile sp. ->


Edgars Smislovs 19-Mar-2023 09:00:12

Lauku balodis Columba palumbus ->


Edgars Smislovs 19-Mar-2023 08:59:23

Peļu klijāns Buteo buteo ->


Edgars Smislovs 19-Mar-2023 08:55:48

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 19-Mar-2023 08:54:18

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Irbe 22.marts, 02:12

Vidējais dzenis


Sandra.Raudule 21.marts, 23:14

Pirmo reizi manīts 2022.gada vasarā, manīju gan es, gan kaimiņi. Nu tad centīšos Jums sniegt pierādījumus!!!


Sandra.Raudule 21.marts, 23:04

Paldies!


Ivetta 21.marts, 23:01

Paldies, Uģi !


janis.garsils 21.marts, 22:24

Peļu klijāns?


VijaS 21.marts, 21:51

Paldies, Inese un Marek!


dziedava 21.marts, 21:38

Vairāk info: https://www.facebook.com/groups/myx.lv/posts/977142293454258/


CerambyX 21.marts, 21:09

Tā laikam izskatās gan, ka būs O.recens kāpurs.


nekovārnis 21.marts, 20:22

Parastā otiņaste manuprāt nebūs. Vai nu rožu otiņaste (Orgyia recens) vai viršu otiņaste (Orgyia antiquoides).


nekovārnis 21.marts, 19:58

Pieklīdis foto. Oriģināls, ja bijis, tad nav pievienojies.


enesija 21.marts, 15:27

Araneidae Araneus diadematus


enesija 21.marts, 15:24

Lycosidae, Pardosa sp.


enesija 21.marts, 15:24

Araneidae Larinioides ixobolus


enesija 21.marts, 15:23

Opiliones


enesija 21.marts, 15:22

Araneidae Araneus diadematus, nepieaudzis


enesija 21.marts, 15:22

Opiliones


enesija 21.marts, 15:21

Araneidae, Araneus sp.


enesija 21.marts, 15:15

Linyphiidae Bathyphantes sp.


enesija 21.marts, 15:13

Lycosidae, Pardosa sp.


enesija 21.marts, 15:11

Theridiidae Steatoda castanea, sinantropa suga


enesija 21.marts, 15:10

Odonata, zirnekli neredzu!


enesija 21.marts, 15:08

Araneidae, iespējams, Araneus sp.


enesija 21.marts, 15:07

Araneidae Larinioides ixobolus


enesija 21.marts, 15:06

Lycosidae Pirata sp.


enesija 21.marts, 15:03

Agelenidae Tegenaria domestica


enesija 21.marts, 15:01

Tetragnathidae Tetragnatha sp.


enesija 21.marts, 15:00

Pisauridae, Dolomedes sp., nepieaudzis


enesija 21.marts, 14:59

Araneidae Araniella sp.


enesija 21.marts, 14:58

Lycosidae Pardosa sp.


enesija 21.marts, 14:45

Araneidae Nuctenea umbratica


enesija 21.marts, 14:42

Pisauridae Dolomedes fimbriatus, nepieaudzis


enesija 21.marts, 14:42

Salticidae Heliophanus cupreus


enesija 21.marts, 14:40

Pisauridae Dolomedes sp., nepieaudzis


enesija 21.marts, 14:40

Agelenidae Eratigena atrica


Ivars Leimanis 21.marts, 13:57

Eh, nebūs zeltpore. Diemžēl tikai sērpiepe.


Meinards D. 21.marts, 09:02

vistu vanags?


nekovārnis 21.marts, 08:20

Paldies, Uği! :)


nekovārnis 21.marts, 08:13

Māri, var apskatīt kā galeriju, bet caur novērojumu atlasi. Princips tāds: novērojumu atlasē ievada vaboles, apakšgrupā ieliek mīkstspārņi, sugu lauku atstāj tukšu. Ieliek vajadzīgo laika sprīdi un spiež atlasīt. Pēc tam - skatīt kā galeriju.


felsi 21.marts, 07:24

Tik gatavas nebija:(


ML 20.marts, 23:23

Forši, paldies par noteikšanu! Mēģināju atrast starp dd ziņotajiem, arī starp nenoteiktajiem, apnika :) Žēl, ka galerijā nevar atlasīt un apskatīt atsevišķi mīkstspārņus, savādāk tajās sīkbildītēs var aci izlauzt :)


CerambyX 20.marts, 22:57

Jāsaka, ka šis mani samulsināja - tāda paskata (oranži segspārni, tumšas kājas, pilienveida plankums uz priekškrūšu vairoga) mīkstspārni neatminējos redzējis... :D Bet nu, ņemot talkā noteicēju, izskatās, ka būs (ir) Cantharis quadripunctata - par tādas sugas eksistenci biju pat piemirsis. Dabasdatos pirmais ziņojums? Ja nu varbūt kāds aizķēries starp nenoteiktiem novērojumiem. Pēc Eiropas izplatības spriežot - boreāla suga (Zviedrijā nav reta, ir arī Somijā un Igaunijā), tā ka gribētos teikt, ka Latvijā varētu būt ne tā biežākā suga?


marsancija 20.marts, 22:21

Redzu, ka Renāte ķērusies pie darba :) Paldies!


dziedava 20.marts, 21:56

Paldies, Renāt!


dziedava 20.marts, 21:55

Vai tad te bija tukši kausiņi / vālīte viegli atdalās no kausiņa? Pēc foto to neredzu.


felsi 20.marts, 20:59

Pievienoju mikroskopiju.


zane_ernstreite 20.marts, 19:25

Paldies, Uģi, par precizējumu un divām man jaunām blakšu sugām!


felsi 20.marts, 19:03

Pievienoju mikroskopiju.


zemesbite 20.marts, 17:57

Paldies. Uģi! :)


meža_meita 20.marts, 16:05

Paldies Julita! Noteikti negribas reklamēt Aliexpress, bet konkrēti šo lupu ir iemīļojuši jau daudzi dabā gājēji, arī es tai skaitā https://www.aliexpress.com/item/32832317838.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.8a4b1802sh4rDb Rakstīts, ka palielinājums ir 40x, bet nu nav tik liels.


ER 20.marts, 14:25

Lieliska nolasījumu rinda.


dziedava 20.marts, 12:45

Apsveicu! Pēc tā, ko lasīju FB, skaidrs, ka pamanīt to dabā nav iespējams. :D Bet mani ieinteresēja - ir tāda 20x lupa, ko var dabā normāli lietot (ne tikai mikroskopā)? Jo manējā ir 10x, un tas mikroskopiskais 30x caurumiņš blakus nav īsti izmantojams. Ir tāda 20x ar kārtīgu skatīšanās laukumu?


erts 20.marts, 12:15

Lielais ķīris ar gredzenu AE77 Daugavpilī novērots 9.gadu pēc kārtas.


Karmena 20.marts, 11:25

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


he* 20.marts, 11:22

Jā. Mēs ar melno dzilnu esam kaimiņienes jau vairāku gadu garumā.


Rallus 20.marts, 08:08

Grodu aka pagalmā ir, tur gan ūdens līmenis turas augsts. Pāris reizes ziemā biju ieskatījies (speciāli gan sikspārni nemeklēju) - nemanīju.


Rallus 20.marts, 07:46

Uģi, pateicīgs par sugu precizējumiem!


Vīksna 20.marts, 07:37

Paldies !


Kiwi 20.marts, 06:28

Paldies, Edgar! Visi putni lidinājās bariņā, tad droši vien visi būs sila cīruļi. Diemžēl nav labākas bildes.


Gaidis Grandāns 19.marts, 22:44

Nav dzirdēta veiksmīga sikspārņu ziemošana "virszemes" objektos Latvijā. Kas gan zina... Varbūt piemērota ziemošanas vieta ir, piemēram, akā, ja Tev tāda ir?


nekovārnis 19.marts, 22:20

Paldies, Uģi! Man ar kas jauns :)


Mo 19.marts, 22:10

Pieliku vēl 2 foto, bet nekas labāks nav. Ja rīt sanāks - mēģināšu dabūt spārna bildi. Katrā ziņā, ļoti kontrastē ar pārējiem merčiem (kopumā gaišāks krāsojums, kas gan pēdējos gadus Saldus mercenēm nav nekas īpašs - regulāri novēroti gaiši īpatņi; taču, te kopumā arī raksts smalkāks).


Edgars Smislovs 19.marts, 21:59

Divi putni kreisajā pusē ir sila cīruļi, visticamāk pārējie arī.


Edgars Smislovs 19.marts, 21:56

Manuprāt, pa vidu, garkakļa un meža pīles hibrīds, iespējams ir kāda spārna bilde, no augšas?


pustumsa 19.marts, 21:54

Paldies, Edgar!


Edgars Smislovs 19.marts, 21:50

Otrajā bildē pļavu čipste


Mo 19.marts, 21:50

Garkaklis vai tomēr mercis?


Laimeslācis 19.marts, 21:13

Paldies, Uģi! Šī arī jauna suga manā sarakstā! :)


Vīksna 19.marts, 21:03

Pēcpusdienā jau 2 baloži dārzā.


CerambyX 19.marts, 21:00

Ou, šis kaut kā paslīdējis garām bija :) Spriežot pēc taustekļu formas un garuma, kā arī galvas formas un priekškrūšu sāniem - tā kā Arenocoris fallenii, sanāk 2. atradne Latvijā! :) Suga pamatā saistīta ar velnarutku grābeklītēm, kas šur tur jau apkārtnē ir gan.


Gaidis Grandāns 19.marts, 20:36

Varētu būt arī ligzdošanai piemērotā biotopā tik vēlu sezonā?


Gaidis Grandāns 19.marts, 20:26

Šeit laikam kļūdaini ievadīta suga.


Gaidis Grandāns 19.marts, 20:21

Domāju, ka šis novērojums ir "pelnījis" ligzdošanas pazīmi. Protams, vajadzētu vispirms pierādīt ligzdošanu ārpus piekrastes/Daugavas baseina. Tomēr suga Rietumeiropā/Lielbritānijā regulāri ligzdo kultūrainavā vispār bez ūdens tuvuma, tā kā biotops jau teorētiski piemērots.


Irbe 19.marts, 18:17

Gaigala


Ivars Leimanis 19.marts, 17:14

Apakša vizuāli abām ir līdzīga, tikai G.separium tā ir oranža, bet G.abietinum - gaiši pelēkbrūna. Jāskaita cepurītes malā himenofora sieniņu skaits vienā centimetrā. Kāda krāsa ir cepurītes virspusei? Cik plata ir bildē redzamā piepe?


adata 19.marts, 16:38

Atvainojos, pagājušā rudenī.


Karmena 19.marts, 15:33

Paldies par sugas noteikšanu un labojumu, Uģi!


Laimeslācis 19.marts, 14:16

Paldies, Uģi, par noteiktajām blaktīm! Konkrēti šī - man jauna suga sarakstā. :)


dziedava 19.marts, 13:50

Tipiska šim laikam, kamēr jaunas nesāk augt :)


Maruta Kusiņa 19.marts, 13:16

Jā, ir ļoti koša, bet apakša ir tāda, kā norādīts egļu sētaspiepei. Jautāju Dianai Meierei, viņa domāja, ka egļu sētaspiepe.


Ivars Leimanis 19.marts, 12:56

Vai nevarētu būt parastā sētaspiepe G.separium? Bildē izskatās ļoti koša, bet egļu sētaspiepe ir gaiši pelēcīgi brūnos toņos (gan virspuse gan apakšpuse).


Kiwi 19.marts, 12:24

Paldies, Edgar!


IlzeP 19.marts, 11:13

Novērojums ir pārāk agrs, lai bez pierādījumiem būtu ticams.


IlzeP 19.marts, 11:11

Novērojums dzēšams un no jauna pievienojams pareizajā vietā.


IlzeP 19.marts, 11:06

Šī suga vēl Āfrikā, būs kāda kļūda.


pustumsa 19.marts, 10:48

Paldies. Tā jau likās


Ivetta 19.marts, 10:35

Paldies, Julita!


Meinards D. 19.marts, 08:21

peļu klijāns?


adata 18.marts, 19:39

Skaisti! Kopš pati šoruden pirmoreiz novēroju un iepazinu garastītes, tās ir kļuvušas par manām favorītēm mazo putnu vidū!


davis_wi 18.marts, 18:39

Gan jau varētu likt B pazīmi


davis_wi 18.marts, 18:37

Turklāt Rankas upīte ir pie Ogres..


edzhus 18.marts, 18:22

Video: https://youtu.be/dtm2fZbMHa4


nekovārnis 18.marts, 17:39

Paldies, Uģi! :)


Irbe 18.marts, 16:49

Agrākais novērojums ir bijis 26.aprīlis http://www.putni.lv/musstr.htm


MargaritaKri 18.marts, 11:54

Var būtt kļūda, protams. Bet lidinājās bariņā virs Daugavas. Tuvu, taču izmantoju binokli. Pirms reģistrēt šo bariņu, pārliecinājos internetā, salīdzinàju savu novēroju ar pieejamajām bildēm. Bet protams, var dzēst šo novērojumi, jo foto man nav.


Matrus 18.marts, 10:24

Paldies par gulbja kontroli, papildināju datu bāzi!


Karmena 18.marts, 09:57

Paldies par sugas noteikšanu, Inese! Paldies par labojumu, Ilze!


IlzeP 18.marts, 09:07

Rimvydas Juskaitis komentārs: "I can not confirm that this is a nest of Muscardinus because of the very large entrance hole. Maybe this is the nest of Phyloscopus collybita?"


Mareks Kilups 17.marts, 22:05

vai tik būs pareizi ?


IlzeP 17.marts, 21:43

Šis būtu agrākais pavasara novērojums vēsturē. Bez pierādījumiem (foto, balss ieraksta) nav apstiprināms.


dziedava 17.marts, 10:19

Hipotētiski varētu būt Didymium bahiense, kam LV zināmas 3 atradnes, ja nav vēl kas retāks.


meža_meita 17.marts, 10:16

Paldies Julita! Šis no BVZ siena, varbūt vēl kas interesants saglabājies :) Paraugu Tev nosūtīšu.


dziedava 17.marts, 10:15

Vispirms - izcili foto! Kā Tev tik labi izdodas apgaismot?! Otrs - tieši nesen lasīju par gļotsēnēm uz siena pārpalikumiem, ka mūsdienīgie ruļļi samazina gļotsēņu klāstu, bet šī joma mums vispār neapgūta! Ir vērts pētīt, meklēt sugas, varētu būt arī tādas, kādas vēl nav LV reģistrētas. Trešais - varētu būt didīmija no retā gala, bet vajag paraudziņu - skatīt kolumellu galviņas iekšienē (krāsu, formu), perīdiju u.c. pazīmes.


meža_meita 17.marts, 10:14

Julita šīs nē, bet no jaunā novērojuma ir ievāktas.


dziedava 17.marts, 10:09

Ievāktas šīs nebija?


Dzeerve 17.marts, 09:54

Paldies!


ER 17.marts, 08:44

Ziemeļu gulbis ar metāla gredzenu Latvia Riga EM728 un zilu kakla gredzenu 5E28 gredzenots kā mazulis 03.08.2012. Vidzemē starp Drustiem un Lizdoli. Kakla gredzenu nozaudējis.


enesija 17.marts, 07:40

Araneidae Araneus diadematus


felsi 17.marts, 06:55

Virsma kā parastajai(:


dziedava 16.marts, 23:14

Tās nebūs gļotsēnes, bet sēnes


imis23 16.marts, 22:52

Visticamāk āpsis.


dziedava 16.marts, 22:30

krāsa arī neparasta, liktu ne uz parastāko. Vai arī virsma kā parastākajai?


felsi 16.marts, 22:13

Pievienoju mikroskopiju, ieinteresēja, jo bija 2-4 mm lielas.


felsi 16.marts, 20:13

Pievienoju mikroskopiju.


Rekmanis 16.marts, 17:40

Paldies par informāciju. Ceru, ka dabasdatu administratori akurāti pieies visiem atlanta novērojumiem, īpaši ziemojošo putnu atlanta novērojumiem.


Mežirbe777 16.marts, 17:29

Chrysothrix candelaris.


dziedava 16.marts, 14:53

Varētu būt kāda vilkpienaine Lycogala sp.


dziedava 16.marts, 14:53

Šūnaine tā nav noteikti (tā ir violeti brūna). Vai vispār ir gļotsēne?


andrisb 16.marts, 13:40

Paldies!


enesija 16.marts, 11:59

Pisauridae Dolomedes fimbriatus


enesija 16.marts, 11:59

Thomisidae Xysticus sp.


enesija 16.marts, 11:58

Philodromidae Philodromus sp.


enesija 16.marts, 11:12

Theridiidae Steatoda sp.


enesija 16.marts, 11:01

Pisauridae Dolomedes fimbriatus


enesija 16.marts, 10:58

Theridiidae Enoplognatha sp. (ovata?)


enesija 16.marts, 10:55

Philodromidae Tibellus sp.


enesija 16.marts, 10:53

Lycosidae Pardosa sp.


enesija 16.marts, 10:53

Araneidae Mangora acalypha


enesija 16.marts, 10:52

Lycosisae Pardosa sp.


enesija 16.marts, 10:51

Agelenidae Agelena labyrinthica


enesija 16.marts, 10:50

Salticidae, Attulus terebratus


enesija 16.marts, 10:37

Gibbaranea gibbosa


Vīksna 16.marts, 08:34

Apsveicu !


Dzeerve 15.marts, 21:06

Paldies! Reģistrēju pirmos šī gada dabā ieraudzītos kukaiņus, lai arī nebija jausmas, kā tos noteikt.


Dzeerve 15.marts, 21:04

Paldies!


Ilsek 15.marts, 20:49

Paldies. Man likās, ka ķerra, bet samulsināja tā gaišā līnija knābja galā. Neizdevās atrast bildes, kur būtu tāpat, tāpēc nevarēju saprast.


nekovārnis 15.marts, 20:25

Visdrīzāk kāds sīksmecernieks. Tur daudz līdzīgu sugu/ģinšu.


Laimeslācis 15.marts, 20:09

Juhū! Paldies! :))


felsi 15.marts, 20:06

Pievienoju mikroskopiju.


felsi 15.marts, 19:52

Super! Apsveicu, un vēl ziemā!


zemesbite 15.marts, 19:03

Paldies, Renāte! :)


dziedava 15.marts, 14:33

Latviskais vēl jāizdomā!


dziedava 15.marts, 14:32

Reku Edvīna viedoklis: https://www.facebook.com/groups/SlimeMold/posts/3380809862178848/?comment_id=3383855011874333&reply_comment_id=3383928845200283¬if_id=1678882091836370¬if_t=group_comment_mention Labi, ka pajautāji! :)


dziedava 15.marts, 13:14

Atcerējos, ka Symphytocarpus amaurochaetoides aprakstā bija minēts arī, ka ļoti reti, tomēr reizēm saglabājas arī perīdija atliekas, kas mani vēl vairāk nosvēra šajā virzienā. Bet vairāk skatīšos, kad būs vairāk laika, droši vien ne ātrāk kā nākamnedēļ


IlzeP 15.marts, 10:26

Ar dzeņu dobumu kalšanas laikiem ir interesanti. Pirms dažām nedēļām ābeles stumbenī (vasarnīcā) atradu izkaltu kārtīgu mazā dzeņa dobumu, kur jau 2 gadus biju novērojusi mazo dzeni kaļam, bet tālāk par nelielu "piltuvi" nebija ticis vēl līdz pērnajam rudenim. Tātad, nešaubīgi, kalis pa ziemu. Līdz ar to varētu būt, ka kalšanas laiku nevar uzskatīt par ligzdošanas sākumu...


IlzeP 15.marts, 10:22

Manuprāt, piemērotāka pazīme būtu B. Nav taču teikts, ka apogs tieši tajā dobumā ligzdoja?


IlzeP 15.marts, 10:14

"I would say that it is the nest of Micromys minutus because it looks like grass growing next to it is incorporated in the nest. The last feature is typical for Micromys minutus. I found several such nests of Micromys attached to young trees. One case was very similar: the nest of Micromys was in a young oak tree with next growing grass incorporated." (Rimvydas Juskaitis komentēja pēc Valda Pilāta lūguma)


nekovārnis 15.marts, 00:26

Paldies, Uģi! :)


dziedava 14.marts, 21:53

Izskatās pēc sēnēm - Byssonectria terrestris vai kāds nu aktuālais nosaukums.


Ireena 14.marts, 20:14

Man izskatās pēc bikšainā klijāna.


Laimeslācis 14.marts, 19:21

Pievienoju mikroskopiju bildes un aprakstu. Man sanāk Stemonitis fusca. Līdzīga arī Stemonitis nigrescens.


Rekmanis 14.marts, 18:17

Putns kala dobumu zaļā melnalksnī. Tajā pašā mežā un blakus nogabalā uz eglēm un melnalkšņiem samērā daudz barošanās pēdu. Pēc tam tā vieta vairs nav apsekota. 2019. gadā tajā apkārtnē Māris strazds, laikam, atrada apdzīvotu trīspirksta dzeņa ligzdu nokaltušā eglē.


Rekmanis 14.marts, 18:13

Var būt. Biotops bija ļoti labs un vecs priežu mežs. Kur tā atrija palika neatceros. Atceros, ka ievācu. Stumbru nekasīju, lai netraucētu putnus. Dobums bija dabiskas izcelsmes, ne dzilnas kalts.


Gaidis Grandāns 14.marts, 17:47

Neesmu eksperts par grauzēju ligzdām, bet, ja nav pārliecības, tad jāmaina suga uz zīdītāju nenoteiktu.


Gaidis Grandāns 14.marts, 17:45

Vai ir redzēts putns kaļam dobumu? Nav daudz ziņu par ligzdošanas uzsākšanu, bet ir diezgan labi zināms mazuļu izvešanas periods, kad tiek atrasts vairums ligzdu.


Gaidis Grandāns 14.marts, 17:42

Manuprāt, pārāk "nopietna" pazīme tikai atrastai atrijia (pieņemot, ka pareizi noteikta suga). Tikpat labi migrants piestājis un dienojis dobumā.


Igors 14.marts, 17:23

Otrais agrākais novērojums pavasarī Latvijā.


roosaluristaja 14.marts, 11:23

Tas tiešām ir uz skujukoka? Pretējā gadījumā šī suga nevarētu būt


felsi 14.marts, 06:44

Jautrāka glotsēne! Tik daudz komentāru!


dziedava 13.marts, 23:23

Nu tomēr tauta visi kā viens nobalsoja par B.utricularis. Tas saucas - mazāk vajag mikroskopēt, vairāk skatīties pēc ārējām pazīmēm. ;)


felsi 13.marts, 20:57

Pievienoju mikroskopiju. Ideja par S. aequalis.


DaceK 13.marts, 18:53

Paldies! Aizdomas bija, tomēr gribēju pārbaudīt.


felsi 13.marts, 18:10

Pievienoju mikroskopiju.


Lietuviete 13.marts, 18:07

Paldies par sugas noteikšanu, Uldi!


cielava 13.marts, 18:06

Diemžēl nav, ceru ka māsai izdosies nobildēt ar labāku kameru. Arī iedomājos par sušķi zvirbuli, bet vai nevajadzētu pamazām izmazgāties


a.b 13.marts, 17:05

Ņemšu vērā.


Gaidis Grandāns 13.marts, 16:04

Mežirbe


IlzeP 13.marts, 14:09

Gan jau bija ļoti tumšs pret debesīm. Bet pazīmei "D" gan, manuprāt, dižknābim par agru.


IlzeP 13.marts, 14:05

Pēc kādām pazīmēm noteikts, ka zaļā, nevis pelēkā?


Irbe 13.marts, 11:46

DDatos labāk atsāt dabīgas krāsas


IlzeP 13.marts, 11:44

Vai labākas kvalitātes foto nav? (Skurstenī nakšņojošs zvirbulis?)


dziedava 13.marts, 11:21

Šobrīd man sakrituši vairāki steidzami darbi, bet kkad ir plānots visādām šoko-un līdzīgajām pievērsties, tad arī papētīšu.


dziedava 13.marts, 10:06

Meklēju Barbeyella minutissima draugus, atradu šo novērojumu. Ehh. Bildes būs? :)


mufunja 13.marts, 07:39

Спасибо Юлита.


Kiwi 12.marts, 21:17

Paldies, Ilze, tagad zināšu, ka gaigalām patīk tā dižoties, interesanti! Nebiju iepriekš novērojusi.


felsi 12.marts, 20:47

Pievienoju mikroskopiju.


IlzeP 12.marts, 20:41

Tā tāda dižošanās poza. Gaigalu tēviņi vēl daudz trakāk mēdz izrādīties :)


Kiwi 12.marts, 20:37

Paldies, Ilze, par skaidrojumu! Man tā viena gaigala aizdomīga likās - kakls garāks izstiepies. :) Gaigalas ieziņoju atsevišķi.


roosaluristaja 12.marts, 20:02

Mājas zvirbuļa mātīte (acīmredzot interese bija par šo) un 4 lauku zvirbuļi


IlzeP 12.marts, 19:23

Paldies, Uldi, par skaidrojumu!


dziedava 12.marts, 19:20

Paldies, Inguna!


IlzeP 12.marts, 19:20

Tur ir arī gaigalas. Pēdējā bildē no kreisās 2 tēviņi un 3 mātītes rindā.


felsi 12.marts, 18:31

Pievienoju mikroskopiju.


Laimeslācis 12.marts, 17:41

Varbūt arī ir. Man arī vairs nav citu variantu un "galva kūp". :)


dziedava 12.marts, 17:25

Un kāpēc pēdējā ne?


Laimeslācis 12.marts, 17:20

Līdzīga arī Symphytocarpus amaurochaetoides


Laimeslācis 12.marts, 17:04

Kura? Es jau ceturto stundu sev saku- viss - metu plinti krūmos! :)


dziedava 12.marts, 16:53

O, cik interesanti! Būs jāpapēta. :) Mana hipotēze gan cita :D


dziedava 12.marts, 16:52

Jā, mikroskopija apstiprināja sākotnējo hipotēzi


Laimeslācis 12.marts, 16:39

Stemonitopsis amoena, Stemonitopsis reticulata, Stemonaria fuscoides, Stemonaria gracilis


Kiwi 12.marts, 16:34

Pēdējā bildē kreisajā malā izskatās, ka vēl cits putns.


Sandra.Raudule 12.marts, 16:13

Paldies! Vēlos palīdzēt putnu ziņošanā,taču vēl mācos atpazīt.


felsi 12.marts, 16:03

Redzēju! Ja tas kaut ko dod, kļavas kritala, atceros pavasaris un gļotsēne, kas raksturīga rudenim:)


dziedava 12.marts, 16:00

Minēts "teorijās", bet redzu tikai vienu hipotēzi. Kādas vēl bija?


felsi 12.marts, 15:59

Jaukts mežs, sūnas uz kritalas, kas blakus takai puskalnā uz upi, noteikti pamitrs.


dziedava 12.marts, 15:43

Ieliku FB


roosaluristaja 12.marts, 15:41

Eiropas ligzdojošo putnu atlanta laikā bija vienošanās, ka "LL" lkielajām ligzdām lieto, ja ir pārliecinoši pierādījumi, ka dotajā gadā putns tur ir ligzdojis - svaigas dūnspalvas uz ligzdas malām, biezā slānī zem ligzdas ekskrementi vai, ja uzkāpj un atrod ligzdā kaut kādas barības paliekas u.c. objektus, kas norāda, ka ligzdošana ir bijusi. Ja vienkārši atrod lielu ligzdu, bet pierādījumu, ka tā nesen bijusi izmantota, nav, tad lieto "G".


IlzeP 12.marts, 15:35

Attēlā lielās gauras mātīte


IlzeP 12.marts, 15:32

Hmm, varbūt Andrim D. par šo ir komentārs? Kaut kā likās, ka ārpus ligzdošanas sezonas atrastām ligzdām raksta LL, bet varbūt kļūdos.


Laimeslācis 12.marts, 15:30

Pieliku mikroskopijas bildes un aprakstu. Esmu pilnībā sapinusies teorijās :))


dziedava 12.marts, 14:53

Vēl palasīju Neubert aprakstus. Tur B.capsulifera sporu grupēšanās ir minēta pa 3-20, bet par B.utricularis konkrēts skaits grupā nav minēts, tikai tas, ka turas kopā ne tik cieši - ar spiedienu uz stikliņa grupa izjūk. Paeksperimentēju. Ar spiedienu gluži viss neizjuka, bet paberzējot stikliņu vairāk, pajuka vairāk. Kā nez salīdzināt, vai B.capsulifera turas stingrāk vai nē - grūti. Vārdsakot, vajadzēt pavākt lielākus paraudziņus ar drošiem B.utricularis un B.capsulifera un tad spaidīt un skatīes, kuram kā grupas turas :D

Pēdējie komentāri rakstiem
dekants Vismaz 10000 novērojumu 1-Mar-2023, 16:08

  (..)


Gradin Vismaz 1000 novērojumu 1-Mar-2023, 14:10

Karte ar krāsaianajiem kvadrātiņiem un kvadrātu nr. nav pieejama? Katru kvadrātu pārbaudīt ir baisi garlaicīgi.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 20-Feb-2023, 14:11

Karīna, jā - ir plānots pasākumu ierakstīt.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 20-Feb-2023, 12:54

Piebildīšu par gļotsēnēm. Vispirms - ja ir kādi nenoteikti gļotsēņu paraudziņi, tad te būs iespēja tos iedot noteikšanai. Tikai tiem 1) jābūt ieziņotiem Dabasdatos un 2) pie katra jābūt klāt informācijai: vārds, uzvārds (obligā  (..)


Karīna Vismaz 1000 novērojumu 20-Feb-2023, 12:44

Būtu ļoti jauki, ja ziņojumus ierakstītu, lai tos varētu pēc tam noklausīties.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 17-Feb-2023, 08:16

Jā, Marek, plānoju programmu šovakar vēlu nopublicēt, vēl gaidu informāciju no dažiem runātājiem. Īsumā laika plānojums - no 9.30 ierašanās, 10.00 sākums, pusdienu pārtraukums stundu, pēcpusdienā ziņojumi līdz kādiem 15.30.


Mareks Kilups Vismaz 10000 novērojumu 16-Feb-2023, 18:22

februāra vidus pienācis - būtu forši saprast laiku, programmu.


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 14-Feb-2023, 22:11

Tas jau būtu ideālais variants, ja visām sugām būtu savi latviskie nosaukumi. :)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 14-Feb-2023, 20:58

Domājot par Latvijas neatkarību (no zinātniskajiem nosaukumiem), aizdomājos arī par badhāmijām un fizārām. Ehh, varētu tak viņām visām izdomāt vienu skaistu latvisko nosaukumu! Tad nebūtu jāatstāj "gļotsēne (nenoteikta)", bet varē  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 14-Feb-2023, 20:13

Paldies, Julita, par informāciju! Būs jāpamežģī sadzenes un pirms reģistrēšanas. Uzreiz būs jāskatās, vai nav mainīts sugas nosaukums. :) Tavi latviskie man patīk! :)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 11-Feb-2023, 11:36

Bet, turpinot ķecerības, šorīt ienāca prātā, ka pilienīte varbūt nav labākais vārds (leokarpai vairāk atbilstošs), gribētos akcentēt kājiņas esamību, - un tad arī iedomājos, ka visas trihijas un oligonēmas varētu sadalīt kājpi  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 11-Feb-2023, 00:20

Paldies, piekrītu!


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 10-Feb-2023, 23:34

Par versijām runājot, man būtu ieteikums "garenmizaine", jo "garmizaine" vairāk izklausās "gar mizu", nevis " kaut kas garens", kas būtu raksturojošāk.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Feb-2023, 22:56

Paldies, Vija! :) Var jau arī kādu labāku versiju piedāvāt. Biežākās ģintis no senākiem laikiem palikušas diemžēl bez latviskajiem nosaukumiem


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 10-Feb-2023, 22:47

Jā, izmaiņas ne pa jokam! Droši vien prasīs laiku, lai pierastu un atcerētos, kas uz kurieni pārcelts. Piekrītu, ka tīģerkrāsas pārslainītei latviskais nosaukums jāsaglabā. Ļoti veiksmīgs, atbilstošs nosaukums, unikāls tieši šai s  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 9-Feb-2023, 11:34

Vismaz zemniekiem te Zemgalē galīgi neinteresē dabas daudzveidība, mežrozes. Arī šobrīd visās malās kaut ko dīrā nost. Putniem kokus, krūmus neatstās. Pa milzīgajiem tīrumiem labi vēji pūš. Pie grāvjiem, kur pat nedrīstēja, jau   (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 13:28

Stāstījumu par Ornitho sagatavošu. Lielāka skaidrība, protams, būs tad, kad atsūtīs izvērtēšanai testa versiju (solīts uz aprīļa beigām). Iespējams, ka akceptēšana ies ilgi, tāpat plānojam, ka vecā versija ilgu laiku darbosies p  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 13:26

Mūsu portālā būs visas tās pašas grupas, kas ir līdz šim (dažas tikai citādi iedalītas, piemēram, zīdītāji vairākās atsevišķās lielajās grupās) - protams, ka būs gļotsēnes un viss pārējais! Sugas būs sarakstos redzamas tik  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:49

Nav darba, rēķini jāmaksā, tāpēc nebraucu. Dabas datos jau daudzkas iestrādāts, interesants un vismaz saprotams.Kam vajag Eiropai atskaitīties, uzskaites, lai tur pāriet, šeit vairāk vieta atbrīvotos.Pārējo ziņoto, ja vajag apkopo, no  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:03

Nu es tajā ornitho arī šobrīd pilnīgi neko nesaprotu (kur tur var redzēt komentārus, sugu labojumus, ko līdzīgu interesantajiem novērojumiem?), bet tāpēc ceru, ka sanākšanā būs kāds stāstījums, kas nomierinās satrauktos prātus :)  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:01

Mazākā grupā Latvijas mērogā, vēl daļu pazīsti un redzami rezultāti, bet lielākā, kā lielā pilsētā sadzīti, tu nekas neesi.Pie tam es tikai savā apkārtnē kaut ko meklēju.Man nav interesanti katru ieraudzīto putnu uzskaitīt, pie   (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 11:33

Tai kvantumā - putrā, kas tur, ar dīvainu latvisku tulkojumu starp pārējo, pat negribas mežģīt smadzenes kautko meklēt, vispār es tur nesaprotu. Sugu nosaukumus ne īpaši atceros un Dabasdatos skatos no iepriekšējiem, vai ko citi likuš  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 11:17

Nemanīju tur - augus, sēnes, ķērpjus, gļotsēnes, plēvspārņus, divspārņus, blaktis, citus kukaiņus, zirnekļus, tātad lielāko daļu ko šeit lieku un kas man interesants, patika meklēt, bildēt.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 07:36

Valda, nosaukums "Ornitho" ir no senākiem laikiem, kad tajās valstīs, kuras pirmās ieviesa šo platformu, ziņoja tikai putnus. Tagad ziņo daudzas grupas (piemērs šeit: https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=7), mums saglabāsies iespēja ziņ  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Feb-2023, 14:07

Bez darba, nebraucu.Jau dabasdatos visvairāk putni un pārsvarā bez bildēm, tad putnu platformā vēl mazāka daļa pārējām grupām ?Tie arī varētu tur likt. Jau šeit visādus brīnumus liek, kas tur vēl lielākā daudzumā izkontrolēs vai  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 31-Jan-2023, 19:48

Doma realizēta - lapa "Latvijas dižākās egles" ar [šobrīd] 175 eglēm (dzīvām un beigtām, sākot no 2,9m apkārtmēra) izveidota: https://dziedava.lv/dizegles/ Tie, kam patīk konkrēti uzdevumi, kuru rezultāti tiks izmantoti, var apsekot s  (..)


meža_meita Vismaz 5000 novērojumu 31-Jan-2023, 07:47

Ilzei jau teicu, ka noteikti jāatrisina opcija, ka novērojumu var ievietot ierakstot koordinātes. Itkā šāda opcija ir, bet nestrādā. Līdzīgi kā piemēram, iNaturalist. Liela daļa dabā fiksē sugu koordinātes, kuras pēc tam labprāt iev  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 30-Jan-2023, 21:26

Pievienojos Marekam (visā)! Saistībā ar Ornitho derētu salīdzinājums - kas būs citādāk, kas no pierastā vairs nebūs nemaz, kas būs jauns klāt, - lai var laicīgi sagatavoties.


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 30-Jan-2023, 21:18

Laba ziņa, noteikti centīšos tikt! Ja būs kāda runa par dabasdatu pārcelšanos uz ornitho(?), tad noteikti gribētos kādu paplašinātu ieskatu par tā ietekmi uz neputnu ziņojumiem un to administrēšanu (jaunu sugu pievienošanu, labošanu  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 18-Jan-2023, 16:32

Par Igaunijas sabiedrības pieredzi runājot - ne velti igauņiem ir tas teiciens... par pasteigšanos :)


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 17-Jan-2023, 07:43

Julita, pateicīgs par rakstīto! Dabasdatu ērā pirmo krāterīti (2017.gads) pati jau arī palīdzēji noteikt. Pavērās cita pasaule: arī uz sūnu zariem kāds mājo, turklāt mēnešiem...


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 15-Jan-2023, 15:44

Tādēļ jāvada kā parasts novērojums, vēlams ieķeksēt "uzskaišu dati" un piezīmēs ierakstīt to informāciju, kas šajā rakstā aprakstīta.


ūdensvistiņa Vismaz 10000 novērojumu 15-Jan-2023, 12:36

Ari šogad nav bez problēmām- ne vakar, ne šodien nevaru ievadīt nevienu novērojumu.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 15-Jan-2023, 10:58

Tā kā iepriekšējos gados ar ievadformu bija tehniskas prolēmas (piemēram, daļa punktu parādījās Āfrikā), un šo formu izmantoja mazākums novērotāju, šogad nolēmām to neizmantot.


davis_wi Vismaz 1000 novērojumu 14-Jan-2023, 19:23

Vai pareizi saprotu, ka šogad speciālas ievades formas nav?


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Jan-2023, 11:23

Kamēr vēl Andris Klepers nav "aizpeldējis" no pirmās lapas, jāuzraksta - intervija, protams, interesanta! Bez tā, ko par Andri minēju jau savā intervijā: "Kad piereģistrējos Dabasdatos un mēģināju pievienot kādu novērojumu, pats pirma  (..)


Ivars Leimanis Vismaz 1000 novērojumu 9-Jan-2023, 13:59

Gada sūnas izziņošanas bliukšķis uzbužina no miega arī dažu sūnu lācīti. Tā es ar pusatvērtām acīm (tāpēc, iespējams, kaut kas ir identificēts kļūdaini vai nav pamanīts) ielūkojos Dabasdatu bildēs. Rezultātā atrasti sporogo  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 6-Jan-2023, 19:51

Pievienoju Anša Opmaņa sagatavoto izplatības karti.


Ivars Leimanis Vismaz 1000 novērojumu 6-Jan-2023, 11:58

https://dabasdati.lv/lv/observation/6ad93e913bd54b35d14f1cab11833555/ - it kā Vulfa sfagna novērojums Dabasdatos ar bildē redzamiem sporogoniem. Vienīgi iespējams, ka Baiba to noteikusi steigā, un tas nemaz nav Vulfa sfagns, bet piecrindu sfan  (..)


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 5-Jan-2023, 22:44

Pateicīgs par komentāriem. Patiess gandarījums par kopējo aktivitāti un erudīciju daudzveidīgajā dabā. Turpinām ziņot un radīt interesantu saturu viens otram.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 3-Jan-2023, 19:56

Tas atkarīgs no mērķa - neviens nevar aizliegt, piemēram, reģistrēt katru dienu, ja ir tāda vēlēšanās, saskaitīt un pētīt, piemēram, kā mainās skaits atkarībā no laika apstākļiem, datuma. Jo Dabasdati ir arī katram pašam savu n  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 2-Jan-2023, 22:51

Liels Paldies, Andri, par dabasdatiem! Paldies par - ļoti trāpīgi pateikts - emocionālu stabilitāti, nemainīgu pasaules izjūtu un interesantām vecumdienām! Paldies! Veiksmi un interesantus atklājumus turpmāk! :)


Kukainis Vismaz 1000 novērojumu 1-Jan-2023, 18:33

Egīl, Tev gadījās ļoti pozitīvs intervējamais!!! Andra stāsts ir ļoti līdzīgs manējam, kāpēc kļuvu par biologu. Kad paaugšos, būšu kā Andris Klepers. Vēl jāiepazīst putni, sūnas, ķērpji, gļotsēnes u.c.


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Jan-2023, 18:26

Mājās no datora, bet šobrīd pievienojās, jo redzamas visas ailes ,ne tā kā iepriekš, kad arī sugu grupas nebija.Tikai tagad kad iekšā galerija neverās, izejot ārā veras- bildes redzamas.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 1-Jan-2023, 18:15

Aplikācijā vai webā, un kas tieši nedarbojas?


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Jan-2023, 15:48

Diemžēl šodien Dabas dati nevaru pievienot novērojumus.


Lietuviete Vismaz 500 novērojumu 1-Jan-2023, 12:36

Ārkārtīgi iedvesmojošas ir Andra Klepera poētiskās putnu bildes, caurstrāvotas ar klusuma estētiku un dabas noslēpumainības brīnumainām sajūtām. Paldies Andrim!


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Jan-2023, 02:53

Gan laiku prasa, bet interesanti dažādas sugas atrast, likt dabasdatos, un ja vēl nosaukumus pieraksta.Dažos gados tik daudz sugu man sarakstīts.Agrāk pārsvarā augus skatījos, tagad vairāk kukaiņus.Mežus gan te drausmīgi izzāģē,izbrau  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 31-Dec-2022, 23:50

Vairākas ļoti vērtīgas atziņas šajā intervijā. Vislabāk patika šī: "Dabasdati ļauj arī neieciklēties tikai uz vienu sugu grupu, ja esi aktīvs dabā. Ja neveicas atrast kādu putnu, toties ieraugi retu augu vai skaistu gļotsēni, vari   (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 31-Dec-2022, 22:26

Paldies, Andri, par dabasdatiem! Lai Tev un visiem dabā gājējiem interesantiem novērojumiem bagāts Jaunais gads!


adata Vismaz 100 novērojumu 31-Dec-2022, 12:40

Cik bieži ir pareizi reģistrēt novērotās putnu sugas vienā atrašanās vietā? Piem., ja es savā sētā vai mežā viendien reģistrēju zīlītes, tad atkārtoti to daru pēc mēneša (kaut redzu katru dienu)? Un pie barotavas? Ar vienu sugu   (..)


Matrus Vismaz 10000 novērojumu 31-Dec-2022, 10:26

Skaistas īsfilmas!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Dec-2022, 10:37

Izlaboju tekstā. Un mums ar Anci zivju denītis neskaitās, jo to redzēja tikai Ance, tātad mums 39 sugas.


Margarita W Vismaz 500 novērojumu 30-Dec-2022, 08:36

Andri, jā, lielā čakste bija visām kopā 22.12 un zvirbuļus redzējām abus- gan mājas, gan lauka, bet ievadīju divreiz mājas


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 29-Dec-2022, 22:05

Margarita, pieprecizēsim, arī savā arhīvā, lai ir korekti. Vai pareizi sapratu, ka lielā čakste, kas ievadīta 23.dec., patiesībā attiecas uz 22.dec.? Lauku zvirbulis sarakstā nav, mājas gan.


Margarita W Vismaz 500 novērojumu 29-Dec-2022, 17:16

Es notizlojos 2x ievadot mājas zvirbuli un čaksti 23.12, Anonīmo Putnotāju Apvienībai bija 40 nevis 38 sugas. Sīkums, bet neērti komandas biedru priekšā.


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 28-Dec-2022, 12:32

Pirmie rezultāti: Ziemas saulgrieži un gada īsāko dienu putnu vērošana šogad “iekrita” trijās darba dienās. Tālabad daļai dalībnieku, iespējams, laiks putnošanai bija ierobežotāks. Papildu grūtības radīja ciklona ietekme un apm  (..)


zane_ernstreite Vismaz 1000 novērojumu 26-Dec-2022, 11:42

Paldies, Marek, par šo apkopojumu! Neraugoties uz to, ka koksngraužu sezonā tikpat kā netiku ārpus sava novada robežām un arī tajās ļoti šauri, ir izdevies šeitpat - Carnikava/Ādaži/Garkalne saskribināt 17 sugas. Tas priecē! Un vienī  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 26-Dec-2022, 09:47

Priecīgs koksngraužu novērojumu apkopojums! :) Paldies! :) Ceru ka jaunajā sezonā man izdosies tikt pie jaunām sugām. Kaut kā tie jaunie nerādījās, tikai biežāk sastopamās sugas. :) Ļoti gribas satikt (meklēju, bet neveiksmīgi) Saus  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 26-Dec-2022, 09:22

Paldies, Uģi! Paldies Mārīte! Arī es novēlu visiem jaunajā gadā jaunus atklājumus un daudz interesantu piedzīvojumu dabā! :)

Putnu dienas 2023

Aprīļa pirmajā nedēļas nogalē, 1. un 2. aprīlī, Latvijas Ornitoloģijas biedrības virsvadībā norisināsies Putnu dienas 2023. Programmā paredzēti vairāk nekā trīsdesmit pasākumi, tostarp putnu vērošanas pārgājieni, veloekskursijas, pūču klausīšanās, putnu būrīšu darbnīcas, izstādes, lekcijas un citas tematiskas aktivitātes dažādās vietās Latvijā. "Aprīlis ir laiks, kad norisinās gājputnu pavasara [...]

Vai sākusies afalīnu invāzija? Otrā daļa.

Bija nesen kā beigusies Dabasdati.lv lietotāju sanāksme 2023 [1], un tramvajā devos mājup. Kabatā iezvanījās telefons. Parasti brīvdienās neiegrāmatotiem numuriem neatsaucos, bet šoreiz kaut kas pamudināja "pacelt klausuli". Piesakās glābšanas dienests (VUGD), un paspēju iedomāt, vai tiešām jau kāds igauņu ronēns uzradies. Nē, esot saņemta ziņa, ka Ķesterciemā izskalots delfīns, iespējams, beigts. Glābšanas dienestam neesot [...]

Konkurss "Mans putns 2023"

Latvijas Nacionālais dabas muzejs aicina putnu fotogrāfus amatierus piedalīties fotokonkursā „Mans putns 2023”. Konkursa labākie darbi no 14. aprīļa būs skatāmi fotoizstādē. Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Foto: Andrejs Jesko ("Mans putns 2022" 1. vieta pieaugušo grupā) Jau daudzu gadu garumā, sagaidot pavasari un gājputnu atgriešanos, Latvijas Nacionālais dabas muzejs uzrunā putnu fotogrāfus amatierus, aicinot piedalīties [...]

Atskats uz Dabasdati.lv lietotāju sanāksmi 2023

25. februārī, pēc apmēram trīs gadu pārtraukuma, Dabasdatu lietotāji atkal tika aicināti uz kopā sanākšanu. 2018. un 2019. gadā portāla lietotāju sanāksmes tika organizētas decembra pirmajā pusē, kas sakrīt ar portāla atklāšanas laiku (2008. gada 3. decembris), tomēr pēc tam tika nolemts, ka piemērotāks laiks ir gada sākumā, kad iespējams apkopot un iekļaut ziņojumos pilna [...]

2023. gada putnu atlanta sacensības (2)

Lai motivētu ievākt datus par īpaši aizsargājamām (ĪA) un retāk konstatējamām putnu sugām, 2023. gadā tiek organizētas ligzdojošo putnu atlanta sacensības. Melnā dzilna Dryocopus martius. Foto: Miks Stūrītis Ik mēnesi līdz pat jūlijam ir izraudzītas divas putnu sugas, kuras jāmeklē un jāreģistrē 5x5 km kvadrātos, kur tās kā ligzdotājas trešā ligzdojošo putnu atlanta laikā vēl nav konstatētas. [...]

Sanāksme 25. februārī Latvijas Nacionālajā dabas muzejā (3)

Aicinām portāla Dabasdati.lv lietotājus uz sanāksmi 2023. gada 25. februārī (sestdienā) Latvijas Nacionālā dabas muzeja 6. stāva zālē. Lielais dumpis Botaurus stellaris. Foto: Edgars Smislovs Lai varētu novērtēt aptuveno dalībnieku skaitu, lūdzu līdz trešdienas, 22. februāra vakaram ziņot par savu dalību, rakstot uz e-pastu dabasdati@ldf.lv. Ja būs attiecīga interese, nodrošināsim arī attālinātu iespēju klausīties sanāksmi Zoom [...]

Akcijas "Ziņo par putniem dārzā 2023" rezultāti

Šogad janvāra beigās sesto gadu pēc kārtas aizvadīta Latvijas Ornitoloģijas biedrības akcija "Ziņo par putniem dārzā". Dati ienākuši no 377 vietām un kopā uzskaitīts vairāk nekā 10 000 putnu, pārstāvot 48 dažādas putnu sugas. Sīlis Garrulus galandarius. Foto: Edgars Trops Visdaudzskaitlīgāk ziņotās sugas šoziem ir lielā zīlīte (2195 putni 270 vietās), zilzīlīte (550 putni 186 vietās), [...]

Palīgs cepurīšu sēņu noteikšanai

Jau labu laiku cenšos veidot Excel tabulas sēņu noteikšanai pēc makroskopiskām pazīmēm dažādām cepurīšu sēņu ģintīm. Tas tāpēc, ka ne visiem ir iespējas tikt pie mikroskopa, kur nu vēl pie iespējas veikt gēnu sekvenču analīzes. Ar makroskopiskām pazīmēm vien ne vienmēr var tikt līdz vēlamajam rezultātam, bet reizēm tās ir pietiekoši spilgtas pat ļoti sarežģītās [...]

Gļotsēņu nosaukumu maiņa (8)

Ir mainīti vairāki, t.sk. dažu parastāko gļotsēņu, zinātniskie nosaukumi. Zinātnieki pēdējos 2–3 mēnešos ir čakli pastrādājuši – publicēti 3(!) nopietni pētījumi par gļotsēņu filoģenēzi un taksonomiskajām izmaiņām. Zemāk tikai par to sugu izmaiņām, kas Latvijā jau ir atklātas. * Maldinošā trihija Trichia decipiens -> Hemitrichia decipiens Ir jau gan tiesa, ka zināmā stadijā nebija iespējams [...]

Dabasdatu lietotāju sanāksme 25. februārī (14)

Pēc trīs gadu pārtraukuma atkal aicinām portāla Dabasdati.lv lietotājus uz kopā sanākšanu! Sanāksme plānota 25. februārī Latvijas Nacionālā Dabas muzeja telpās. Foto: Visvaldis Šteinbergs Sanāksmes programm šobrīd tiek gatavota, un arī jums ir iespēja rakstīt komentāros ierosinājumus, par kādām tēmām jūs vēlētos dzirdēt sanāksmē. Sīkāku informāciju par sanāksmes norisi, t.sk. sanāksmes programmu, plānots publicēt ap februāra vidu. Ilze Priedniece 2023-01-30    

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2023
© dabasdati.lv
Saglabāts