Aktīvie lietotāji: 42 Kopējais novērojumu skaits: 1268179
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
Pēdējie novērojumi
Zilganā baltsamtīte Leucobryum glaucum
25-Sep-2020, Toms Čakars
Baltais gārnis Ardea alba
19-Jan-2022, AndrejsD 1
Zivju gārnis Ardea cinerea
19-Jan-2022, AndrejsD
Zīdaste Bombycilla garrulus
19-Jan-2022, Irbe 1
Zivju dzenītis Alcedo atthis
19-Jan-2022, AndrejsD 1
Vistu vanags Accipiter gentilis
19-Jan-2022, AndrejsD
Lielā gaura Mergus merganser
19-Jan-2022, Aidzinieks
Kākaulis Clangula hyemalis
19-Jan-2022, Igors
Kaija Larus sp. Larus sp.
19-Jan-2022, Igors
Kajaks Larus canus
16-Jan-2022, Igors
19-Jan-2022, ekologs
Zivju gārnis Ardea cinerea
17-Jan-2022, Igors
Gaigala Bucephala clangula
16-Jan-2022, Igors 1
Zemesblakts Rhyparochromus vulgaris Rhyparochromus vulgaris
19-Jan-2022, ML
19-Jan-2022, ekologs
Branta/bārdainais naktsikspārnis sp. Myotis brandtii/mystacinus
19-Jan-2022, ekologs
Brūnais garausainis Plecotus auritus
19-Jan-2022, ekologs
Sīlis Garrulus glandarius
16-Jan-2022, LudmilaL
Krauklis Corvus corax
16-Jan-2022, LudmilaL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-Jan-2022, LudmilaL
15-Jan-2022, LudmilaL
Purva zīlīte Poecile palustris
15-Jan-2022, LudmilaL
Mizložņa Certhia familiaris
15-Jan-2022, LudmilaL
Dzilnītis Sitta europaea
15-Jan-2022, LudmilaL
Peļu klijāns Buteo buteo
15-Jan-2022, LudmilaL
Ūdeņu naktssikspārnis Myotis daubentonii
19-Jan-2022, ekologs
Meža pūce Strix aluco
15-Jan-2022, LudmilaL
Mājas zvirbulis Passer domesticus
19-Jan-2022, Irbe
Lauku zvirbulis Passer montanus
19-Jan-2022, Irbe
Stirna Capreolus capreolus
19-Jan-2022, eksperts 3
Stirna Capreolus capreolus
19-Jan-2022, eksperts 3
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-Jan-2022, Aigars
Garastīte Aegithalos caudatus
19-Jan-2022, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-Jan-2022, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-Jan-2022, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Aigars
Krauklis Corvus corax
19-Jan-2022, Aigars
Žagata Pica pica
19-Jan-2022, Aigars
Lielā gaura Mergus merganser
19-Jan-2022, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-Jan-2022, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Aigars
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-Jan-2022, zane_ernstreite
Lielā gaura Mergus merganser
19-Jan-2022, zane_ernstreite
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, zane_ernstreite
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
19-Jan-2022, zane_ernstreite
19-Jan-2022, zane_ernstreite
Baltais zaķis Lepus timidus
18-Jan-2022, marsancija
Ķivulis Spinus spinus
19-Jan-2022, zane_ernstreite
Mednis Tetrao urogallus
19-Jan-2022, marsancija
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-Jan-2022, Astrantia
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-Jan-2022, Liene Dr.
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-Jan-2022, Liene Dr.
15-Jan-2022, Liene Dr.
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, Liene Dr.
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Jan-2022, baibak
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
19-Jan-2022, dīķakuilis
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Vistu vanags Accipiter gentilis
19-Jan-2022, angel
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Aigars
Žagata Pica pica
19-Jan-2022, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-Jan-2022, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-Jan-2022, Aigars
Krauklis Corvus corax
19-Jan-2022, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-Jan-2022, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
19-Jan-2022, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Jan-2022, Aigars
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-Jan-2022, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Jan-2022, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-Jan-2022, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-Jan-2022, Aigars
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
19-Jan-2022, Aigars
Ķivulis Spinus spinus
19-Jan-2022, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, davis_wi
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
19-Jan-2022, dīķakuilis
Vistu vanags Accipiter gentilis
19-Jan-2022, edzhus 2
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Vistu vanags Accipiter gentilis
18-Jan-2022, edzhus
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
19-Jan-2022, dīķakuilis
Pelēkā dzilna Picus canus
19-Jan-2022, BioEliina
Krauklis Corvus corax
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
5-Aug-2020, dziedava
Dzilnītis Sitta europaea
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Ilona_rasa
Vidējais dzenis Dendrocoptes medius
19-Jan-2022, Saila
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-Jan-2022, Ilona_rasa
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-Jan-2022, Ilona_rasa
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-Jan-2022, Kiwi
Garastīte Aegithalos caudatus
19-Jan-2022, Saila
Vistu vanags Accipiter gentilis
18-Jan-2022, Edgars Smislovs
Ķivulis Spinus spinus
19-Jan-2022, Ilona_rasa
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Ilona_rasa
19-Jan-2022, Kiwi
Dzilnītis Sitta europaea
19-Jan-2022, Kiwi
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Dzeltenā receklene Tremella mesenterica
19-Jan-2022, Kiwi
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
19-Jan-2022, Kiwi
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
19-Jan-2022, Ilona_rasa
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
19-Jan-2022, Alvis Āboliņš
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
19-Jan-2022, Alvis Āboliņš
Alnis Alces alces
19-Jan-2022, Alvis Āboliņš
Krauklis Corvus corax
19-Jan-2022, Alvis Āboliņš
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Dzilnītis Sitta europaea
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
10-Aug-2021, dziedava
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
19-Jan-2022, dīķakuilis
Sīlis Garrulus glandarius
19-Jan-2022, Meinards D.
Alnis Alces alces
19-Jan-2022, Meinards D.
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Krauklis Corvus corax
19-Jan-2022, Meinards D.
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
19-Jan-2022, Meinards D.
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Mizložņa Certhia familiaris
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Stirna Capreolus capreolus
19-Jan-2022, Meinards D.
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
19-Jan-2022, dīķakuilis
Meža zīlīte Periparus ater
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-Jan-2022, Meinards D.
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Aigars
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
19-Jan-2022, dīķakuilis
Kovārnis Coloeus monedula
19-Jan-2022, Karīna
Lauku zvirbulis Passer montanus
19-Jan-2022, Aigars
Mājas zvirbulis Passer domesticus
19-Jan-2022, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Jan-2022, Aigars
Žagata Pica pica
19-Jan-2022, Aigars
Žagata Pica pica
19-Jan-2022, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Jan-2022, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Jan-2022, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
19-Jan-2022, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-Jan-2022, Aigars
Kākaulis Clangula hyemalis
19-Jan-2022, Ilona_rasa
Dzilnītis Sitta europaea
19-Jan-2022, Aigars
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
19-Jan-2022, Aigars
Gaigala Bucephala clangula
19-Jan-2022, Ilona_rasa
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-Jan-2022, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Jan-2022, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-Jan-2022, Aigars
Krauklis Corvus corax
19-Jan-2022, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Jan-2022, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Jan-2022, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-Jan-2022, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
19-Jan-2022, Aigars
Žagata Pica pica
19-Jan-2022, Aigars
Mājas balodis Columba livia domestica
19-Jan-2022, Aigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-Jan-2022, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-Jan-2022, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Aigars
Ķivulis Spinus spinus
19-Jan-2022, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-Jan-2022, Aigars
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
19-Jan-2022, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-Jan-2022, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-Jan-2022, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Jan-2022, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
19-Jan-2022, Aigars
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
19-Jan-2022, Aigars
Garastīte Aegithalos caudatus
19-Jan-2022, Aigars
Meža zīlīte Periparus ater
19-Jan-2022, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
19-Jan-2022, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-Jan-2022, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-Jan-2022, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
19-Jan-2022, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-Jan-2022, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Jan-2022, Aigars
Krauklis Corvus corax
19-Jan-2022, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Aigars
Garastīte Aegithalos caudatus
19-Jan-2022, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-Jan-2022, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-Jan-2022, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-Jan-2022, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-Jan-2022, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
19-Jan-2022, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-Jan-2022, Aigars
Ķivulis Spinus spinus
19-Jan-2022, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-Jan-2022, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Jan-2022, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Jan-2022, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Aigars
Vidējais dzenis Dendrocoptes medius
19-Jan-2022, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Jan-2022, Aigars
Lauku zvirbulis Passer montanus
19-Jan-2022, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Jan-2022, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Aigars
Žagata Pica pica
19-Jan-2022, Aigars
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Sīlis Garrulus glandarius
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-Jan-2022, Karīna
Raibā tauriņpiepe Trametes versicolor
19-Jan-2022, Kiwi
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Krauklis Corvus corax
19-Jan-2022, Karīna
Sīlis Garrulus glandarius
19-Jan-2022, Karīna
19-Jan-2022, Karīna
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Lielā čakste Lanius excubitor
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Sīlis Garrulus glandarius
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Melnais strazds Turdus merula
19-Jan-2022, Lasmas
Mājas zvirbulis Passer domesticus
19-Jan-2022, Lasmas
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-Jan-2022, Lasmas
Lauku zvirbulis Passer montanus
19-Jan-2022, Lasmas
Krauķis Corvus frugilegus
19-Jan-2022, Lasmas
Kovārnis Coloeus monedula
19-Jan-2022, Lasmas
Žagata Pica pica
19-Jan-2022, Lasmas
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-Jan-2022, Lasmas
Lielā gaura Mergus merganser
19-Jan-2022, Lasmas
Melnais strazds Turdus merula
19-Jan-2022, Vabale
Sudrabkaija Larus argentatus
19-Jan-2022, Lasmas
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, Lasmas
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Lasmas
Mājas balodis Columba livia domestica
19-Jan-2022, Lasmas
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Jan-2022, Kiwi
Žagata Pica pica
19-Jan-2022, Ara
19-Jan-2022, Ara
Briežu ksilārija Xylaria hypoxylon
19-Jan-2022, Kiwi
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Garastīte Aegithalos caudatus
19-Jan-2022, Ara
Raibā tauriņpiepe Trametes versicolor
19-Jan-2022, Kiwi
Dzilnītis Sitta europaea
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Sīlis Garrulus glandarius
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
19-Jan-2022, dīķakuilis
Mazais dzenis Dryobates minor
19-Jan-2022, BioEliina
Vidējais dzenis Dendrocoptes medius
19-Jan-2022, BioEliina
Lielā čakste Lanius excubitor
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Zīdaste Bombycilla garrulus
19-Jan-2022, Ara
Melnais strazds Turdus merula
19-Jan-2022, Kiwi
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-Jan-2022, Vabale
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-Jan-2022, Vabale
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Vabale
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
19-Jan-2022, Vladimirs S
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-Jan-2022, Vabale
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Kiwi
Krauklis Corvus corax
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Sīlis Garrulus glandarius
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Dzilnītis Sitta europaea
19-Jan-2022, Kiwi
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Kiwi
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
19-Jan-2022, Ara
19-Jan-2022, Kiwi
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
19-Jan-2022, Kiwi
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
19-Jan-2022, Kiwi
19-Jan-2022, Kiwi
Lielā čakste Lanius excubitor
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Ķivulis Spinus spinus
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Dzilnītis Sitta europaea
19-Jan-2022, Ara
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Mazais dzenis Dryobates minor
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Dzilnītis Sitta europaea
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Ugunsvabole Schizotus pectinicornis Schizotus pectinicornis
19-Jan-2022, Kiwi
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, dīķakuilis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Mizložņa Certhia familiaris
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Lapseņzirneklis Argiope bruennichi
12-Sep-2021, inguna_grebeza
19-Jan-2022, Kiwi
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
19-Jan-2022, Martins
Mizložņa Certhia familiaris
19-Jan-2022, Martins
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-Jan-2022, Martins
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-Jan-2022, Martins
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
19-Jan-2022, sanchox
19-Jan-2022, Kiwi
Melnais strazds Turdus merula
19-Jan-2022, Kiwi
Stirna Capreolus capreolus
14-Jan-2022, Ivetta
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
19-Jan-2022, MJz
Žagata Pica pica
19-Jan-2022, MJz
Dadzītis Carduelis carduelis
19-Jan-2022, MJz
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-Jan-2022, MJz
19-Jan-2022, Kiwi
Stirna Capreolus capreolus
16-Jan-2022, Ivetta
Krauklis Corvus corax
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Sīlis Garrulus glandarius
19-Jan-2022, MJz
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Jan-2022, MJz
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, MJz
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
19-Jan-2022, Kiwi
Vidējais dzenis Dendrocoptes medius
19-Jan-2022, Vabale
Mizložņa Certhia familiaris
19-Jan-2022, Vabale
Krauklis Corvus corax
19-Jan-2022, Vabale
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Jan-2022, Kiwi
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Krauklis Corvus corax
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Sīlis Garrulus glandarius
19-Jan-2022, Andritis
Krauklis Corvus corax
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Vidējais dzenis Dendrocoptes medius
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Sudrabkaija Larus argentatus
19-Jan-2022, Latvju_zēns
Amerikas ūdele Neovison vison
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Garastīte Aegithalos caudatus
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Krauķis Corvus frugilegus
19-Jan-2022, Matrus
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Jan-2022, Andritis
Ķivulis Spinus spinus
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Jan-2022, Martins
Garastīte Aegithalos caudatus
19-Jan-2022, Martins
Dadzītis Carduelis carduelis
19-Jan-2022, Vv
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2022, Martins
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-Jan-2022, Aigars
Ūpis Bubo bubo
19-Jan-2022, Acenes 4
Mizložņa Certhia familiaris
19-Jan-2022, RedFox
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
18-Jan-2022, ūdensvistiņa
Alkšņu spulgpiepe Xanthoporia radiata (syn. Inonotus radiatus)
15-Jan-2022, Vīksna
Smailā skrajlape Plagiomnium cuspidatum
15-Jan-2022, Vīksna
Cirtainā kroklapīte Plicaturopsis crispa
15-Jan-2022, Vīksna
Sukulentu šķībvācelīte Plagiothecium succulentum
15-Jan-2022, Vīksna
Oranžā puslocene Phyllotopsis nidulans
15-Jan-2022, Vīksna
Parastā samtīsvācelīte Brachytheciastrum velutinum
15-Jan-2022, Vīksna
15-Jan-2022, Vīksna
Struplapu īsvācelīte Brachythecium rutabulum
15-Jan-2022, Vīksna
15-Jan-2022, Vīksna
Lazdu graudaine Encoelia furfuracea
15-Jan-2022, Vīksna 1
Tievā gludlape Homalia trichomanoides
15-Jan-2022, Vīksna
Ziemzaļā kosa Equisetum hyemale
15-Jan-2022, Vīksna
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
15-Jan-2022, Vīksna
Stirna Capreolus capreolus
15-Jan-2022, Vīksna
Viļņainā lācīte Atrichum undulatum
15-Jan-2022, Vīksna
Parastais ozols Quercus robur
15-Jan-2022, Vīksna
Dziedzerainā eksīdija Exidia nigricans (syn. Exidia glandulosa)
15-Jan-2022, Vīksna
15-Jan-2022, Vīksna 1
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
15-Jan-2022, Vīksna
Lauku zvirbulis Passer montanus
18-Jan-2022, Vīksna 3
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
18-Jan-2022, Vīksna 1
Staltbriedis Cervus elaphus
19-Jan-2022, Sacristan
Tievā gludlape Homalia trichomanoides
24-May-2020, Toms Čakars
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-Jan-2022, Edgars Smislovs
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
18-Jan-2022, Edgars Smislovs
18-Jan-2022, Edgars Smislovs
Kajaks Larus canus
18-Jan-2022, Edgars Smislovs 1
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-Jan-2022, Edgars Smislovs
Komposta degunradžvabole Oryctes nasicornis
22-Jun-2021, MaijaZ
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-Jan-2022, Arnis65
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-Jan-2022, Arnis65
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-Jan-2022, Edgars Smislovs
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-Jan-2022, Edgars Smislovs
Gaigala Bucephala clangula
18-Jan-2022, Edgars Smislovs
Lielā gaura Mergus merganser
18-Jan-2022, Edgars Smislovs
18-Jan-2022, Edgars Smislovs
Sudrabkaija Larus argentatus
18-Jan-2022, Edgars Smislovs
Kajaks Larus canus
18-Jan-2022, Edgars Smislovs
Zivju gārnis Ardea cinerea
18-Jan-2022, Edgars Smislovs
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-Jan-2022, Edgars Smislovs
Krauķis Corvus frugilegus
18-Jan-2022, LīgaKrā
Matainā samtīte Bryum capillare (syn. Ptychostomum capillare)
18-Jan-2021, dziedava
Sīlis Garrulus glandarius
18-Jan-2022, Irbe
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
18-Jan-2022, Irbe
Dzilnītis Sitta europaea
18-Jan-2022, Irbe
Vidējais dzenis Dendrocoptes medius
18-Jan-2022, Irbe
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-Jan-2022, angel
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
18-Jan-2022, eksperts 3
Stirna Capreolus capreolus
18-Jan-2022, eksperts 3
5-Aug-2021, Mo
Stirna Capreolus capreolus
18-Jan-2022, eksperts 3
Stirna Capreolus capreolus
18-Jan-2022, eksperts 3
26-Sep-2021, Mo
Rudā lapsa Vulpes vulpes
18-Jan-2022, eksperts 3
25-Jun-2021, Mo
30-May-2021, Mo
Smaragdspāre (nenoteikta) Somatochlora/Cordulia sp.
30-May-2021, Mo
Agrā smaragdspāre Cordulia aenea
30-May-2021, Mo
Agrā smaragdspāre Cordulia aenea
30-May-2021, Mo
Smaragdspāre (nenoteikta) Somatochlora/Cordulia sp.
30-May-2021, Mo
Smaragdspāre (nenoteikta) Somatochlora/Cordulia sp.
4-Jun-2021, Mo
Smaragdspāre (nenoteikta) Somatochlora/Cordulia sp.
30-May-2021, Mo
Stirna Capreolus capreolus
18-Jan-2022, edzhus
Stirna Capreolus capreolus
18-Jan-2022, edzhus
Krauklis Corvus corax
18-Jan-2022, edzhus
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-Jan-2022, edzhus
Smaragdspāre (nenoteikta) Somatochlora/Cordulia sp.
30-May-2021, Mo
18-Jan-2022, edzhus
Mizložņa Certhia familiaris
18-Jan-2022, edzhus
Lielā zīlīte Parus major
18-Jan-2022, edzhus
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-Jan-2022, edzhus
Garastīte Aegithalos caudatus
18-Jan-2022, edzhus
Mazais dzenis Dryobates minor
18-Jan-2022, edzhus
Lielā zīlīte Parus major
18-Jan-2022, edzhus
Meža cūka Sus scrofa
18-Jan-2022, edzhus 3
Sīlis Garrulus glandarius
18-Jan-2022, edzhus
Purva zīlīte Poecile palustris
18-Jan-2022, edzhus
Sīlis Garrulus glandarius
18-Jan-2022, edzhus
18-Jan-2022, edzhus
Lielā zīlīte Parus major
18-Jan-2022, edzhus
Dzilnītis Sitta europaea
18-Jan-2022, edzhus
Lielā zīlīte Parus major
18-Jan-2022, edzhus
Ķivulis Spinus spinus
18-Jan-2022, edzhus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-Jan-2022, edzhus
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
18-Jan-2022, edzhus
Ciņu samtīte Bryum caespiticium (syn. Ptychostomum imbricatulum)
10-Aug-2021, dziedava
Žubīte Fringilla coelebs
18-Jan-2022, silva
Dzilnītis Sitta europaea
18-Jan-2022, silva
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-Jan-2022, silva
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
18-Jan-2022, silva
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-Jan-2022, silva
Vidējais dzenis Dendrocoptes medius
18-Jan-2022, silva
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-Jan-2022, silva
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-Jan-2022, marika
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
18-Jan-2022, Ilona_rasa
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-Jan-2022, Astērija 1
Meža pīle Anas platyrhynchos
13-Jan-2022, Alvis Āboliņš
Staltbriedis Cervus elaphus
18-Jan-2022, Ornitologs
Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp.
18-Jan-2022, Alvis Āboliņš
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-Jan-2022, IevaLeite
Peļu klijāns Buteo buteo
18-Jan-2022, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
18-Jan-2022, Aigars
Lauku zvirbulis Passer montanus
18-Jan-2022, Aigars
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
18-Jan-2022, Aigars
Mājas balodis Columba livia domestica
18-Jan-2022, Aigars
Kovārnis Coloeus monedula
18-Jan-2022, Aigars
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
18-Jan-2022, Aigars
Meža zoss Anser anser
18-Jan-2022, bišudzenis 1
Peļu klijāns Buteo buteo
18-Jan-2022, Aigars
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-Jan-2022, Aigars
Krauklis Corvus corax
18-Jan-2022, Alvis Āboliņš
Kovārnis Coloeus monedula
18-Jan-2022, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
18-Jan-2022, Aigars
Zivju gārnis Ardea cinerea
18-Jan-2022, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
18-Jan-2022, Aigars
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
18-Jan-2022, Aigars
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-Jan-2022, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-Jan-2022, Alvis Āboliņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-Jan-2022, Alvis Āboliņš
Vāvere Sciurus vulgaris
18-Jan-2022, Alvis Āboliņš
Lielā zīlīte Parus major
18-Jan-2022, Alvis Āboliņš
Garastīte Aegithalos caudatus
18-Jan-2022, Alvis Āboliņš
18-Jan-2022, Karīna
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-Jan-2022, Aigars
Dadzītis Carduelis carduelis
18-Jan-2022, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
18-Jan-2022, Aigars
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-Jan-2022, Aigars
Zoss Anser sp. Anser sp.
10-May-2021, grieze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-Jan-2022, Vabale
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
18-Jan-2022, Vabale
Dzilnītis Sitta europaea
18-Jan-2022, Vabale
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-Jan-2022, Vabale
Lielā čakste Lanius excubitor
18-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
17-Jan-2022, Dzhoanna
Peļu klijāns Buteo buteo
18-Jan-2022, bišudzenis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-Jan-2022, aer
Krauklis Corvus corax
18-Jan-2022, aer
Žagata Pica pica
18-Jan-2022, aer
Mizložņa Certhia familiaris
18-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
18-Jan-2022, Gaidis Grandāns
Ložņu strupknābe Amblystegium serpens
10-Aug-2021, dziedava
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-Jan-2022, aer
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
18-Jan-2022, aer
Ķivulis Spinus spinus
18-Jan-2022, SintijaK
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
18-Jan-2022, aer
Gaigala Bucephala clangula
18-Jan-2022, Kiwi
Mājas balodis Columba livia domestica
18-Jan-2022, Lasmas
Lielā zīlīte Parus major
18-Jan-2022, Lasmas
18-Jan-2022, Lasmas
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-Jan-2022, Lasmas
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-Jan-2022, Lasmas
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
18-Jan-2022, Lasmas
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
18-Jan-2022, Lasmas
Žagata Pica pica
18-Jan-2022, Lasmas
Krauklis Corvus corax
18-Jan-2022, Lasmas
Žagata Pica pica
18-Jan-2022, Lasmas
Žagata Pica pica
18-Jan-2022, Aigars
Krauķis Corvus frugilegus
18-Jan-2022, Aigars
Krauķis Corvus frugilegus
18-Jan-2022, Aigars
Pēdējās sugu izmaiņas
Kurmata 20-Jan-2022 00:05:45

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


W 19-Jan-2022 23:50:28

Panglapsene (nenoteikta) Cynipidae ->


Edgars Smislovs 19-Jan-2022 21:52:03

Purva/pelēkā zīlīte Poecile sp. ->


felsi 19-Jan-2022 21:09:34

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


nekovārnis 19-Jan-2022 20:37:54

Garkājzirneklis Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides ->


nekovārnis 19-Jan-2022 20:35:03

Nezināms ->


nekovārnis 19-Jan-2022 20:31:32

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


angel 19-Jan-2022 19:48:55

Zvirbuļu vanags Accipiter nisus ->


felsi 19-Jan-2022 17:44:42

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


Edgars Smislovs 19-Jan-2022 15:03:59

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 19-Jan-2022 14:15:32

Mēlītes sīkvijzobe Tortula lingulata ->


Meinards D. 19-Jan-2022 13:58:58

Baltais zaķis Lepus timidus ->


Vīksna 19-Jan-2022 10:02:23

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ansis 19-Jan-2022 09:39:32

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 19-Jan-2022 09:36:02

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 19-Jan-2022 09:32:29

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 19-Jan-2022 09:29:00

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 19-Jan-2022 09:24:56

Sūna (nenoteikta) ->


IlzeP 19-Jan-2022 09:23:33

Pangodiņš (nenoteikts) Cecidomyiidae sp. ->


IlzeP 19-Jan-2022 09:23:07

Ozolu bumbuļu panglapsene Biorhiza pallida ->


IlzeP 19-Jan-2022 09:22:47

Panglapsene (nenoteikta) Cynipidae ->


IlzeP 19-Jan-2022 09:22:30

Ozolu bumbuļu panglapsene Biorhiza pallida ->


IlzeP 19-Jan-2022 09:21:56

Ozolu bumbuļu panglapsene Biorhiza pallida ->


IlzeP 19-Jan-2022 09:21:36

Ozolu bumbuļu panglapsene Biorhiza pallida ->


IlzeP 19-Jan-2022 09:21:09

Ozolu ābolveida panglapsenīte Cynips quercusfolii ->


IlzeP 19-Jan-2022 09:20:44

Ozolu bumbuļu panglapsene Biorhiza pallida ->


IlzeP 19-Jan-2022 09:20:22

Ozolu bumbuļu panglapsene Biorhiza pallida ->


IlzeP 19-Jan-2022 09:19:18

Ozolu ābolveida panglapsenīte Cynips quercusfolii ->


Ansis 19-Jan-2022 09:10:21

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 19-Jan-2022 09:09:24

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 19-Jan-2022 09:04:51

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 19-Jan-2022 09:01:32

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 18-Jan-2022 19:03:30

Gaišā šķībvācelīte Plagiothecium laetum ->


Matrus 18-Jan-2022 19:00:55

Smaragdspāre (nenoteikta) Somatochlora/Cordulia sp. ->


Matrus 18-Jan-2022 18:59:57

Smaragdspāre (nenoteikta) Somatochlora/Cordulia sp. ->


dziedava 18-Jan-2022 13:56:21

Nezināms ->


dziedava 18-Jan-2022 13:54:52

Nezināms ->


Edgars Smislovs 17-Jan-2022 20:13:00

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


felsi 17-Jan-2022 20:04:48

Saplacinātā kūlīte Symphytocarpus flaccidus ->


dekants 17-Jan-2022 19:14:53

Dziedātājstrazds Turdus philomelos ->


felsi 17-Jan-2022 14:43:49

Arcīrija (nenoteikta) Arcyria sp. ->


aijatu 17-Jan-2022 13:30:24

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


Aleksejs 17-Jan-2022 07:48:58

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


meža_meita 16-Jan-2022 22:54:11

Beomice (nenoteikta) Baeomyces sp. ->


Margarita W 16-Jan-2022 22:41:56

Ūdrs Lutra lutra ->


meža_meita 16-Jan-2022 22:38:34

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Edgars Smislovs 16-Jan-2022 22:27:31

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


VijaS 16-Jan-2022 20:38:21

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


VitaS 16-Jan-2022 20:19:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Aidzinieks 16-Jan-2022 20:18:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Lemmus 16-Jan-2022 20:14:47

Sūna (nenoteikta) ->


VijaS 16-Jan-2022 20:11:35

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


forelljjanka 16-Jan-2022 20:08:15

Paipala Coturnix coturnix ->


IlzeP 16-Jan-2022 19:55:47

Ķirzaka (nenoteikta) ->


Ivars L. 16-Jan-2022 19:48:33

Ziemeļu klimakociste Climacocystis borealis ->


dziedava 16-Jan-2022 18:51:33

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ireena 16-Jan-2022 18:07:31

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 16-Jan-2022 17:08:33

Nenosakāms ->


nekovārnis 16-Jan-2022 16:42:33

Nezināms ->


Ansis 16-Jan-2022 15:48:30

Sūna (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 16-Jan-2022 13:13:31

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-Jan-2022 13:12:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-Jan-2022 12:43:50

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


Mežirbe777 16-Jan-2022 00:56:52

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


Acenes 15-Jan-2022 21:33:52

Mitrene (nenoteikta) Oniscoidea sp. ->


Acenes 15-Jan-2022 21:28:43

Mitrene (nenoteikta) Oniscoidea sp. ->


IlzeP 15-Jan-2022 20:50:57

Dzenis/dzilna (nenoteikts) Picidae ->


IlzeP 15-Jan-2022 20:50:31

Gaigala Bucephala clangula ->


IlzeP 15-Jan-2022 20:49:27

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


Rallus 15-Jan-2022 20:48:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 15-Jan-2022 20:47:50

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 15-Jan-2022 20:28:56

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 15-Jan-2022 20:28:06

Dižknābis Coccothraustes coccothraustes ->


VijaS 15-Jan-2022 20:16:44

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


Edgars Smislovs 15-Jan-2022 19:59:35

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


meža_meita 15-Jan-2022 18:53:06

Nezināms ->


angel 15-Jan-2022 18:49:33

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 15-Jan-2022 17:52:13

Sūna (nenoteikta) ->


Bounijs 15-Jan-2022 16:01:31

Kajaks Larus canus ->


Bounijs 15-Jan-2022 15:53:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


VijaS 15-Jan-2022 15:16:41

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 15-Jan-2022 15:03:29

Mājas apogs Athene noctua ->


IevaM 15-Jan-2022 13:46:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 15-Jan-2022 13:09:35

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus ->


CerambyX 14-Jan-2022 21:11:37

Madaru joslainais lapsprīžmetis Xanthorhoe spadicearia ->


CerambyX 14-Jan-2022 21:11:32

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 14-Jan-2022 21:11:07

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 14-Jan-2022 21:10:53

Zāļsvilnis Pleuroptya ruralis Pleuroptya ruralis ->


felsi 14-Jan-2022 20:51:07

Sardelīšu arcīrija Arcyria stipata ->


Lemmus 14-Jan-2022 19:22:31

Pertuzārija (nenoteikta) Pertusaria sp. ->


dziedava 14-Jan-2022 18:34:32

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Vīksna 14-Jan-2022 18:12:24

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


Matrus 14-Jan-2022 16:36:58

Zivju gārnis Ardea cinerea ->


meža_meita 14-Jan-2022 11:49:07

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Toms Čakars 14-Jan-2022 11:39:55

Mitrene (nenoteikta) Oniscoidea sp. ->


marsancija 13-Jan-2022 23:54:05

Kukainis (nenoteikts) ->


meža_meita 13-Jan-2022 22:41:54

Ramalīna (nenoteikta) Ramalina sp. ->


meža_meita 13-Jan-2022 22:40:21

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ansis 13-Jan-2022 21:30:41

Augstā skrajlape Plagiomnium elatum ->


VIZO 13-Jan-2022 20:05:16

Dzenis/dzilna (nenoteikts) Picidae ->


meža_meita 13-Jan-2022 19:55:47

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Edgars Smislovs 13-Jan-2022 18:27:30

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


zane_ernstreite 13-Jan-2022 18:21:01

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 13-Jan-2022 16:05:37

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


Vabale 13-Jan-2022 15:51:56

Meža zoss Anser anser ->


dziedava 13-Jan-2022 15:42:53

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


dziedava 13-Jan-2022 14:20:17

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


dziedava 13-Jan-2022 12:35:42

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


IlzeP 13-Jan-2022 08:00:28

Nezināms ->


VijaS 12-Jan-2022 22:54:28

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


dziedava 12-Jan-2022 22:17:26

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Edgars Smislovs 12-Jan-2022 20:38:43

Vistu vanags Accipiter gentilis ->


felsi 12-Jan-2022 20:22:01

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


felsi 12-Jan-2022 18:17:30

Pušķainā šokolādes gļotsēne Stemonitis axifera ->


IevaM 12-Jan-2022 17:18:45

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


i_bo johansson 12-Jan-2022 16:16:04

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 12-Jan-2022 13:29:25

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


IlzeP 12-Jan-2022 08:49:22

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 11-Jan-2022 23:27:39

Usneja (nenoteikta) Usnea sp. ->


meža_meita 11-Jan-2022 23:26:44

Parmēlija (nenoteikta) Parmelia sp. ->


meža_meita 11-Jan-2022 23:20:45

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


felsi 11-Jan-2022 21:09:21

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


VIZO 11-Jan-2022 19:39:35

Ronis (nenoteikts) Halichoerus/Pusa sp. ->


zane_ernstreite 11-Jan-2022 19:24:09

Dzenis Dendrocopos sp. Dendrocopos sp. ->


CerambyX 11-Jan-2022 17:16:32

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


zane_ernstreite 11-Jan-2022 16:13:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Vīksna 11-Jan-2022 10:36:50

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 11-Jan-2022 07:30:21

Sēne (nenoteikta) ->


felsi 10-Jan-2022 21:14:23

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


Toms Čakars 10-Jan-2022 21:11:23

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 10-Jan-2022 20:15:06

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


felsi 10-Jan-2022 19:37:21

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


Ivars L. 10-Jan-2022 17:43:02

Parastā lazdupiepe Szczepkamyces campestris (syn. Dichomitus campestris) ->


VijaS 10-Jan-2022 10:32:29

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


Kiwi 10-Jan-2022 10:04:39

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Kiwi 10-Jan-2022 09:59:31

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Kiwi 10-Jan-2022 09:56:47

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Kiwi 10-Jan-2022 09:54:45

Sēne (nenoteikta) ->


CerambyX 10-Jan-2022 00:39:28

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 10-Jan-2022 00:38:57

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 10-Jan-2022 00:37:34

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 10-Jan-2022 00:36:54

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 10-Jan-2022 00:35:53

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 10-Jan-2022 00:33:21

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 10-Jan-2022 00:33:09

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Martins 9-Jan-2022 22:54:29

Nezināms ->


Edgars Smislovs 9-Jan-2022 22:22:50

Dzilna (nenoteikta) Picus sp. ->


Mežirbe777 9-Jan-2022 21:17:33

Henotēka Chaenotheca trichialis Chaenotheca trichialis ->


Zane Dāvidsone 9-Jan-2022 19:40:34

Cekulpīle Aythya fuligula ->


Martins 9-Jan-2022 19:17:45

Krasta peldkrabis Carcinus maenas ->


Martins 9-Jan-2022 19:08:34

Krasta peldkrabis Carcinus maenas ->


felsi 9-Jan-2022 18:47:14

Nelīdzenā trihija Trichia scabra ->


Bounijs 9-Jan-2022 18:10:56

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Bounijs 9-Jan-2022 17:52:05

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 9-Jan-2022 17:10:33

Sūna (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 9-Jan-2022 17:05:12

Pelēkā zīlīte Poecile montanus ->


Edgars Smislovs 9-Jan-2022 12:04:03

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Acenes 9-Jan-2022 11:15:22

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


Ansis 9-Jan-2022 10:41:54

Ieliektā rikardija Riccardia incurvata ->


Edgars Smislovs 9-Jan-2022 09:46:34

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 8-Jan-2022 21:25:50

Nezināms ->


Ansis 8-Jan-2022 21:21:41

Nezināms ->


Ansis 8-Jan-2022 21:14:30

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Jan-2022 21:13:38

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Jan-2022 21:12:29

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Jan-2022 21:11:14

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Jan-2022 21:05:22

Sūna (nenoteikta) ->


Laimeslācis 8-Jan-2022 19:05:47

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 8-Jan-2022 18:18:54

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


Edgars Smislovs 8-Jan-2022 18:15:49

Dzenis/dzilna (nenoteikts) Picidae ->


Ansis 8-Jan-2022 18:15:24

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Jan-2022 17:59:24

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Jan-2022 17:29:30

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Jan-2022 17:25:23

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Jan-2022 17:17:21

Ričija (nenoteikta) Riccia sp. ->


nekovārnis 8-Jan-2022 15:27:14

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 8-Jan-2022 12:14:52

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


IevaM 8-Jan-2022 11:43:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 8-Jan-2022 11:28:52

Raibspārnmuša (nenoteikta) Tephritidae sp. ->


Edgars Smislovs 8-Jan-2022 09:48:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 8-Jan-2022 09:47:25

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 8-Jan-2022 09:42:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


felsi 7-Jan-2022 23:10:49

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


dziedava 7-Jan-2022 22:46:18

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Matrus 7-Jan-2022 20:20:37

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


Ansis 7-Jan-2022 17:47:07

Millera somenīte Calypogeia muelleriana ->


CerambyX 7-Jan-2022 10:18:31

Griezējbite Megachile sp. Megachile sp. ->


CerambyX 7-Jan-2022 10:17:50

Griezējbite Megachile sp. Megachile sp. ->


Vīksna 7-Jan-2022 10:08:00

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Vīksna 7-Jan-2022 10:02:21

Balandu pūcīte Hadula trifolii ->


Vīksna 7-Jan-2022 01:27:12

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Vīksna 7-Jan-2022 01:08:34

Naktstauriņš (nenoteikts) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
meža_meita 20.janvāris, 00:05

Interesants + pirmā attēla kreisajā pusē vēl kaut kāds zarots ķērpis. Calicium trabinellum būtu dzeltena pruīna un melns macēdijs + nedaudz mazāka. Es paturētu iespēju, ka tā ir veca C.phaeocephala, kurai virsū kaut kas uzaudzis. Nupat svaigi iznākusi forša grāmata par nagliņķērpjiem. Izcili attēli un arī mikroskopiskās pazīmes. Piegādes izmaksas bija 14 eur, pati grāmata 25 eur. https://tilburg.knnv.nl/boek-coniocarpen/?fbclid=IwAR0xMu5KBCgfP3lBKquoxk91Hl-QIHwbfEvtkwE48zsrZR-c-MR1kiv4XkY


W 19.janvāris, 23:50

Paldies, Inga!


VijaS 19.janvāris, 23:03

Dižskābaržu fleogena.


dziedava 19.janvāris, 22:37

Kātiņš bija droši saskatāms? Ja nebūtu, izskatītu arī T.lutescens


felsi 19.janvāris, 21:10

Pievienoju mikroskopiju, retums nesanāca(:


nekovārnis 19.janvāris, 20:38

Šis būs kādas citas zirnekļu dzimtas pārstāvis.


Vīksna 19.janvāris, 18:07

Paldies !


felsi 19.janvāris, 17:46

Pievienoju mikroskopiju, vālītes saaugušas ar pelējuma stiegrām, grūti mikroskopēt pašas vālītes kapillīcija tīklu.


marsancija 19.janvāris, 16:34

Paldies Ingai! Nezināju šādas atšķirības.


lichen_Ro 19.janvāris, 16:05

Pēc bildēm pateikt grūti. Pārbaudiet Calicium trabinellum.


Irbe 19.janvāris, 12:17

Purva


dziedava 19.janvāris, 10:51

Paldies, Ansi, par visu noteikto! Papardes līdzību ar sūnām jau biju aizmirsusi, prātā neienāca. Kas ir tā būtiskā atšķirība?


davis_wi 19.janvāris, 00:20

Tādi likumi


IFa 18.janvāris, 21:14

Ozolu čiekurveida panglapsene, Andricus foecundatrix


IFa 18.janvāris, 21:04

Ozolu ābolveida panglapsenīte Cynips quercusfolii. Bumbuļu panglapsenes pangas vienmēr ir zaru galos, pumpuru vietā, kā arī svaigas un zaļas (arī rozā, sarkanas) tās ir redzamas tikai pavasarī.


IFa 18.janvāris, 21:03

Ozolu ābolveida panglapsenīte Cynips quercusfolii.


IFa 18.janvāris, 21:01

Ozolu ābolveida panglapsenīte Cynips quercusfolii. Bumbuļu panglapsenes pangas vienmēr ir zaru galos, pumpuru vietā, kā arī svaigas un zaļas (arī rozā, sarkanas) tās ir redzamas tikai pavasarī.


IFa 18.janvāris, 21:00

Ozolu ābolveida panglapsenīte Cynips quercusfolii. Bumbuļu panglapsenes pangas vienmēr ir zaru galos, pumpuru vietā, kā arī svaigas un zaļas (arī rozā, sarkanas) tās ir redzamas tikai pavasarī.


IFa 18.janvāris, 20:59

Ozolu ābolveida panglapsenīte Cynips quercusfolii. Bumbuļu panglapsenes pangas vienmēr ir zaru galos, pumpuru vietā, kā arī ir svaigas un zaļas (arī rozā, sarkanas) tās ir redzamas tikai pavasarī.


IFa 18.janvāris, 20:55

Ozolu bumbuļu panglapsene Biorhiza pallida. Ābolveida panglapsenītes pangas vienmēr ir uz lapām un nesasniedz šādu izmēru.


IFa 18.janvāris, 20:52

Ozolu ābolveida panglapsene Cynips quercusfolii. Bumbuļu panglapsenes pangas vienmēr ir zaru galos, pumpuru vietā.


IFa 18.janvāris, 20:51

Ozolu ābolveida panglapsene Cynips quercusfolii. Bumbuļu panglapsenes pangas vienmēr ir zaru galos, pumpuru vietā.


IFa 18.janvāris, 20:47

Tās noteikti nav panglapsenes pangas, drīzāk pangērces. Ja saimniekaugs ir Acer saccharinum, tad varētu būt sudrabkļavu kārpērce Vasates quadripedes.


IFa 18.janvāris, 20:37

Šī būs Ozolu bumbuļu panglapsene, Biorhiza pallida. Cynips quercusfolii savas pangas veido tikai uz lapām un katrai pangai ir tikai viens kambaris.


Ilze Ķuze 18.janvāris, 20:05

Julita, jā, es arī papriecājos :). Bet nu viena bezdelīga pavasari nenes, tāpat gk ziemīgs un sniegains.


dziedava 18.janvāris, 19:07

P.S. Mani no P.curvifolium iepriekš atturēja arī "leaves are about 2,5 mm long", jo manas ir par 1mm īsākas. Nezinu, - ir tas būtiski vai nav.. Bet nmazākas par 1,2 mm arī nav.


dziedava 18.janvāris, 19:02

Palasīju. Tur, kur es skatījos, arī biju tikusi pēc atslēgas līdz P. laetum / P.curvifolium, bet tur atšķirības bija noformulētas citādāk, garums nebija minēts. Man uznāca pēkšņa apgaismība - vai varētu būt tā, ka latviski "ausītes" un "noaugušas lejup" ir par vienu un to pašu? resp., ar to vietu, kur ir ausītes, arī noaug lejup? Līdz šim es tos uzskatīju par 2 neatkarīgiem parametriem, kurus turklāt ļoti grūti sagremoju. Pievienoju 2 foto. Ja ir tā, kā esmu tagad sapratusi, tad par to P.curvifolium varētu arī piekrist. :)


dziedava 18.janvāris, 18:26

Paldies, Ivar! Es gaidu jebkuru viedokli, Tavu to skaitā! :) Palasīšu publikāciju, paldies! :)


Ivars L. 18.janvāris, 18:22

Nojaušu, ka gaidi Anša viedokli, bet tikmēr: pēc atslēgas publikācijā: "KEYS FOR THE IDENTIFICATION OF BRYOPHYTES OCCURRING IN HUNGARY. Peter Erzberger" šī sanāk P.curvifolium. Tomēr iespējams, ka Ungārijā viss ir pavisam ne tā, kā pie mums, tāpēc jāgaida Anša verdikts. Varu tikai piebilst, ka šķībvācelītēm diezgan vērtīgas atšķiršanas pazīmes slēpjas gar stumbru augošajos lapu lejasdaļas stūru pagarinājumos.


artis113 18.janvāris, 17:46

Novērojums neparādās Ziemojošo putnu atlanta statistikā, kādēļ tā?


dziedava 18.janvāris, 13:52

O, skaisti! :) It kā nekāda ziema nebūtu!


ekologs 18.janvāris, 12:40

Adgrauzis (Anthrenus scrophulariae) :)


felsi 17.janvāris, 20:09

Pievienoju mikroskopiju, atkārtoti pārmērīju, nav lielākas par 8 mm. Var teikt izbrīnīts pārsteigums, ne vella nezinu saplacinātās kūlītes.:(


dziedava 17.janvāris, 20:05

Dzeltenais man arī piesaistīja uzmanību - nav ne jausmas! Varbūt sēne?!


Laimeslācis 17.janvāris, 19:13

Tiešām skaistas un viegli pamanāmas! :)) Kad šodien atvēru paraugu, bija palikuši tikai tukši kausiņi (bet varbūt jau tādus paņēmu - neievēroju). Knapi atradu apm. 15 sporas. Grupiņās bija tikai pa pāriem un vienā bija trīs sporiņas (pēdējā bildē) . Parīt varbūt paveiksies atrast kādu veselu galviņu. Un kas varētu būt tas dzeltenais caurumiņš pirmajā bildē, labajā pusē, augšā?... ķērpis?


Rxq 17.janvāris, 19:01

Barojās ar nokritušajiem āboliem, kas bija saglabājušies redzami, no pagājuša gada.


dziedava 17.janvāris, 18:52

Cik skaistas! :)) Drošai noteikšanai šīm bija svarīgi redzēt, ka sporas grupējas pa 4-20. Vai tas tika novērots?


visvaldis.s 17.janvāris, 18:40

Ierakstīju '' Lapsa'',taču neesmu pārliecināts, jo nedēļu agrāk bija atnācis šakāļu bariņš. Skaļi svilpoja vai smilkstēja vairākas minūtes.


dziedava 17.janvāris, 18:36

P.S. Vēl jau varētu piemikroskopēt, ko vajadzētu, sporas, piemēram, varbūt vēl kas, bet šobrīd nav skaidrs, vai tam ir jēga, vai tas palīdzētu tikt līdz sugai. Vai arī - kas tieši palīdzētu.


dziedava 17.janvāris, 18:26

Būtu labi saprast, vai te visi foto varētu būt viena suga, jo ir rozetveida (6.-9. foto) un garākas sūnas (no 10. foto visi pārējie). Un vēl sporogoni. Viss no viena paraudziņa. Pieņemu, ka no maniem foto vien līdz sugai (sugām) varētu arī netikt, vismaz man pēc atslēgas neizdevās, bet ja saprastu, vai tas viss varētu būt viens - jau būtu solis uz priekšu. :)


felsi 17.janvāris, 17:09

Kā parasts, tiek izmantots špikeris, kas saucas dziedava:)


dziedava 17.janvāris, 15:23

Super! Izaugumi pārliecinoši :). Pārējo šobrīd neskatos.


felsi 17.janvāris, 14:48

Pievienoju mikroskopiju.


dziedava 17.janvāris, 14:16

Par sugas noteikšanas pareizību neesmu droša. Īsti nekas nesanāk. P. laetum gandrīz sanāktu, ja nevajadzētu "Sausas lapas nav lejup noliektas". Bet internetā arī citas P.laetum izskatās tāpat noliektas lejup. Vai arī kas ar šo ir domāts? Vai arī kāda tad ir šī suga, ja tā no šiem foto ir nosakāma?


Durkts 17.janvāris, 13:20

jā, paldies!


Andritis 17.janvāris, 13:13

https://youtu.be/JTSpJuXEVkM


Irbe 17.janvāris, 12:03

1.foto mazais dzenis https://dabasdati.lv/site/img/pub/1/2/296/1393511364.pdf


IlzeP 17.janvāris, 11:38

Aivi, to jau katram novērojumam var nomainīt!


Durkts 17.janvāris, 11:10

ups, Novērojuma datums 16.01.2022. bet laiki pareizi. tāpat arī pārējiem maniem novērojumiem


IlzeP 17.janvāris, 08:20

Vai vajadzētu ieviest nenoteiktu bacīdiju (Bacidia sp.)?


IlzeP 17.janvāris, 08:19

Jā, cekulpīle.


Toms Čakars 16.janvāris, 23:05

Paldies! Likās, ka šis citādāks


Toms Čakars 16.janvāris, 23:04

Paldies!


Aleksejs 16.janvāris, 23:00

Varbūt cekulpīle?


felsi 16.janvāris, 22:55

Pievienoju mikroskopiju.


meža_meita 16.janvāris, 22:39

Ak dieniņ cik skaisti, kā dzijas dzīpariņi! :))))


Mareks Kilups 16.janvāris, 21:39

paldies, Marek!


Aidzinieks 16.janvāris, 20:19

Paldies Margarita!


VitaS 16.janvāris, 20:10

Jā, tagad skatoties, redzu vaiga baltumu, iepriekš izskatījās pēc galvas ar cekulu.


forelljjanka 16.janvāris, 20:06

Tā pati gaigala vien būs,tikai pagriezusi prom un noliekusi galvu,tā vairāk parādot balto kaklu,redzams arī baltais vaiga laukums labajā vaigā.


MJz 16.janvāris, 20:01

Laukirbes :)


Rekmanis 16.janvāris, 19:38

Paldies par informāciju! Varat izlabot sugu.


VijaS 16.janvāris, 19:38

Paldies, Julita!


dziedava 16.janvāris, 18:52

Diskusija: https://www.facebook.com/groups/SlimeMold/posts/3050031438590027/


marsancija 16.janvāris, 17:58

Manuprāt, par sniega dziļumu šogad dzīvnieki īpaši sūdzēties nevarētu. Nav tā dziļākā ziema ar sērsnām. Lauki un pļavas atkušņos tīri papliki kļuvuši. Ir bijušas dziļākas ziemas, bet stirnas nav taisījušas tādus uznācienus.


Irbe 16.janvāris, 17:54

Kajaks?


forelljjanka 16.janvāris, 17:50

Manuprāt to vairāk nosaka sniega dziļums,tas ir ,citas barības trūkums.


forelljjanka 16.janvāris, 17:49

Dzilnītis.;)


OKK 16.janvāris, 17:08

Pļavas ķirzaka


Ilze Ķuze 16.janvāris, 15:24

Domāju, ka nebūs, ziemeļu klimakociste sastopama uz egļu mirušās koksnes. Šādā stadijā sugu grūti noteikt.


marsancija 16.janvāris, 14:22

Paldies par izsmeļošo komentāru! Šajā gadījumā tā bija blīgzna, kas tik cītīgi apstrādāta. Pēc visa sanāk, ka it kā baltmugurdzeņa tēviņš, bet pašu putnu, diemžēl, nekur tuvumā nemanīju.


Rallus 16.janvāris, 10:15

Teicami, ka šis arī baltmugurdzeņa veikums.


Rallus 16.janvāris, 10:14

Ūdensmala, vītols, dziļāk koksnē meklēta barība (rūpīgi un daudz) - raksturīgi baltmugurdzenim. Te īss citāts no dzeņu aizsardzības plāna par barošanos (pēc Zviedrijas pētījumiem): "Baltmugurdzeņiem galvenās izmantotās koku sugas dažādos gada laikos atšķiras – ziemā vairāk barojas uz bērziem, kārkliem un baltalkšņiem, ligzdošanas sezonā uz apsēm un ozoliem. Vairumam koku sugu visvairāk izmanto stāvošus kokus ar vainagu, tikai bērzam un baltalksnim puse apmeklēto koku bija stumbeņi vai kritalas. Barojas arī dzīvos kokos, īpaši svarīgi ir paši lielākie lapu koki (Aulén 1988). Barošanās koku sugu un koku stāvokļa izvēlē ir atšķirības arī starp dzimumiem. Baltmugurdzeņu tēviņi Zviedrijā visās sezonās būtiski vairāk izmantoja vītolus, mātītes – bērzus. Tomēr ligzdošanas laikā tēviņi vēl vairāk par vītoliem izmanto apses. Visās sezonās mātītes būtiski biežāk barojas nokaltušos kokos un tēviņi dzīvos. Kopumā tēviņi barojās lielākos kokos un uz resnākiem stumbriem un zariem nekā mātītes, bet tas daļēji izriet no koku sugu un to stāvokļa izvēles (Aulén, Lundberg 1991). Aulén G. 1988. Ecology and distribution history of the White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos in Sweden. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife Ecology, Report 14. Uppsala, Sweden. Aulén G., Lundberg A. 1991. Sexual dimorphism and patterns of territory use by the White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos. – Ornis Scandinavica 22: 60-64


Mežirbe777 16.janvāris, 00:56

Paldies par ID , Ilze !


Ilze Ķuze 16.janvāris, 00:43

Dzeltenā īszobe, Steccherinum ochraceum


marsancija 16.janvāris, 00:41

Šoziem stirnas ļoti intensīvi ēd tūjas. Vai tiesa, ka tādā veidā viņas mēģina tikt galā ar kādiem parazītiem? Gadiem par tūjām neliekas zinis, bet tad "piecērp" visas sev ērtā augstumā. Nāk ciemata centā pie ēkām. Izskatās, ka vislabāk viņām garšo Smaragd šķirne :D Otrā bilde nav no konkrētā punkta, bet pie privātmājas ciema centrā un 3. pie bērnu dārza naktī.


Mežirbe777 15.janvāris, 22:18

Bacidia sp.


Mežirbe777 15.janvāris, 22:17

Pēc atslēgas šī ir Bacidia sp. https://www.nybg.org/bsci/lichens/ozarks/Bacidia.html


grieze 15.janvāris, 22:04

Edmund, es arī ieliku, ppulkstens bija 17:52 pie pirmš reizes :) vari apskatīt manu nov. ierakstu, Gunāru un Tevi arī pierakstīju


dziedava 15.janvāris, 20:50

Pēdējais foto, tik blīvi! Neparasti priekš T.dec. Nevar būt kkas kapitāli cits? Ārējais paskats parasti trihijisks?


VijaS 15.janvāris, 20:22

Plīšana neregulāra, un sporas arī tika atzītas par pietiekami tīklotām, lai teiktu, ka maldinošā trihija.


Irbe 15.janvāris, 20:08

Purva zīlīte


VitaS 15.janvāris, 20:07

Nav egļu krustknābis?


Edgars Smislovs 15.janvāris, 19:59

Janvārī liela daļa sudrabkaiju jau ir ar baltām galvām, šajā gadījumā vēl ir dažas tumšas spalvas uz galvas, acs gaiša, kaspijas vajadzētu būt lelākajā daļā gadījumu melna.


Irbe 15.janvāris, 19:48

Vidējais dzenis


Irbe 15.janvāris, 19:44

Mazā gaura M


Irbe 15.janvāris, 19:41

Gaigala M


Mežirbe777 15.janvāris, 19:37

Atgādināja Gloeoporus taxicola , bet šī uz mitras Salix kritalas.


Irbe 15.janvāris, 19:33

Jūras ērglis?


Irbe 15.janvāris, 19:25

Gaigala


meža_meita 15.janvāris, 19:10

Uz fiscijas kāda lihenofīlā sēne. Par cik tās LV ļoti maz pētītas, arī varētu būt kas jauns. Paraudziņš.


meža_meita 15.janvāris, 19:03

Šis interesants. Izskatās, ka kaut kas no Herpotrichiellaceae dzimtas un varētu būt jauns priekš LV (?) Tādā gadījumā vajadzīgs paraudziņš. Ērtības labad atstāšu te linku, kur var smelties idejas: https://wi.knaw.nl/images/ResearchGroups/Phytopathology/pdf/2016-Wood-Corynelia-Persoonia.pdf Cerams nenošāvu greizi.


VijaS 15.janvāris, 18:56

Paldies, Renāte!


Aleksejs 15.janvāris, 17:59

Tā nevar būt kaspijas?


IevaM 15.janvāris, 16:28

Statistikai :) Es esmu redzējusi vairākas dižraibo ligzdas priedēs


Arnis2 15.janvāris, 15:33

Pie Bolderājas karjera, kur pamatā priedes, vienā galā ir arī apses. Kādā vasarā atradu 4-5 ligzdas un neviena no tām nebija priedē. Visas apsē ļoti dažādos augstumos. Arī Mežaparkā, kurš te jau minēts un kurā aug galvenokārt priedes, dižraibie dzeņi masveidā parādās rudeņos, bet vasarā pazūd. Varbūt pa kādam ligzdo, bet man nav gadījies redzēt. Ja tā padomā, tad priedē man gadījies atrast tikai vienu ligzdu.


Valente 15.janvāris, 14:48

Video šeit: https://youtu.be/jQ049DW_ouQ


MoreOrLess 15.janvāris, 11:06

Paldies, Uģi, par naktstauriņu sugām un labojumiem!


IlzeP 15.janvāris, 09:07

Tas jau lielā mērā atkarīgs no koku sugu sastopamības katrā vietā.


dziedava 14.janvāris, 23:06

Smukas un dažādās stadijās! :)


meža_meita 14.janvāris, 22:30

Fantastiski! Bauda skatīties! Laikam man jāiekrāj naudiņa :D


dziedava 14.janvāris, 21:42

Ārstnieciskā mikroskopēšana :D


felsi 14.janvāris, 21:26

Es teikšu, ka mikroskopēt daudzas ir vērts, man nervu mierinošs pasākums ziemā, un kur vēl pozitīvās emocijas!


dziedava 14.janvāris, 21:21

:D Jā, Inguna, pēdējais foto ir tapis kā viens no pirmajiem pasākuma laikā. Un šīsdienas trihijai mikrofoto ir ņemti no video - tajā laikā nevarēju foto uztaisīt. Nāksies pārmikroskopēt, lai saprastu, ir elaterām asumi vai nav. Izklaides pasākumi ar nopietnu darbu tomēr nav apvienojami ;D. Vai nu teātris, vai darbs. :)


felsi 14.janvāris, 21:17

Paldies, kā saka Sandis, jauns manā listē!:)


dziedava 14.janvāris, 21:17

Katrā ziņā šīs ir vērts mikroskopēt, saprast tās atšķirības, nu tā lai pašam skaidrs. Laikam man kkas par tēmu arī bija ievākts. Nav slikta doma šīs kkad ne ļoti tālā nākotnē paskatīt. Daudz noteikti nav, varētu tikt galā.


dziedava 14.janvāris, 21:14

Spirāles ir nepārprotamas. Es tikai ceru, ka atšķirības esam sapratušas pareizi. Katram gadījumam atvēru sugas oriģinālo aprakstu :DDD https://eumycetozoa.com/data/report.php?busca=Arcyria&por=gensi&numr=3049&tipo=Rtax&seepdf=si Lai vai kā, cipariņi atbilst precīzi :D (kas ir mērīts)


felsi 14.janvāris, 21:05

Vēsturiskā komatrihija, ar stāstu!:)


felsi 14.janvāris, 20:54

Biķernieku mežā arī priedē ligzda dzenim.


felsi 14.janvāris, 20:52

Pievienoju mikroskopiju, pārsteigums. Nu ko, laikam visām gļotsēnēm jāievāc paraudziņi, pēc makro sugu grūti noteikt:)


Ilze Ķuze 14.janvāris, 20:37

Julita, jā! :) Tavs variants gan ir daudz smalkāks, bet es sapratu, ka tālumā īpaši nebildēju. Galvenais visādus sīkumus piefiksēt.


dziedava 14.janvāris, 20:32

O, Ilze, prieks, ka jau ir rezultāts, t.i., aparāts nopirkts! :)


Ilze Ķuze 14.janvāris, 20:30

Ak, Renāte, paldies, ka pavaicāji! :D Man te iepriekš aizrādīja par foto kvalitāti. :D Meklēju info, konsultējos par fotoaparātiem arī ar Julitu. :) Decembra beigās tiku pie ūdens/triecienizturīga Olympus Tough TG-6, kuram ir arī tā saucamais "mikroskopa" režīms. Sanācis gan dabā iemēgināt tikai vienu reizi, bet vismaz pagaidām izskatās cerīgi.


Margarita W 14.janvāris, 20:28

Mežaparkā vismaz 2 vietās dižraibajiem bija ligzdas priedēs, nākamvasar pievērsīšu vairāk uzmanību.


Lemmus 14.janvāris, 19:23

Paldies,Renāte! :)


dziedava 14.janvāris, 18:51

Tie bumbuļi un ragi tiešām neparasti!


meža_meita 14.janvāris, 18:26

Skaistas bildes, ar ko šis bildēts?


Tasty_Y 14.janvāris, 18:09

Tā ir Fruticicola fruticum.


Matrus 14.janvāris, 16:40

Turpat apgredzenoju 13-02-2021.


IlzeP 14.janvāris, 16:23

LOB ligzdu kartiņu dati: pirmajā vietā no koku sugām kā ligzdošanas koks bijusi apse (42 gadījumi jeb 46%), tai sekoja priede (16 gadījumi jeb 17%).


Ekoskola Taurenitis 14.janvāris, 14:43

Paldies


forelljjanka 14.janvāris, 14:33

Kā nu kurā reģionā,nepārspīlējot,esmu atradis ļoti daudz dižraibā dobumu,līdz šim,NEVIENU priedē,90%-apsē,melnajai dzilnai jā,bet arī ap 50 %,pārējie,tāpat-apsē.Vidējam var būt ozolā,bet tikai satrupējušā daļā,trīspirkstu pārsvarā egle,retāk melnalksnis,pelēkā-apse,vītols,mazais alksnis,vītols.


Matrus 14.janvāris, 12:19

Paldies par gulbju kontrolēm, papildināju datu bāzi!


Matrus 14.janvāris, 12:19

Paldies par gulbju kontrolēm, papildināju datu bāzi!


Matrus 14.janvāris, 12:19

Paldies par gulbju kontrolēm, papildināju datu bāzi!


marsancija 13.janvāris, 23:56

Paldies Laimai! Nudien nezināju kā izskatās acainā raibeņa kāpuri.


Laimeslācis 13.janvāris, 23:23

Acainais raibenis


marsancija 13.janvāris, 22:43

Atradu 2005. gada rakstu NRA, kurā minēts, ka šajā ezerā zivis esot ļoti veselīgas, ko uz šo brīdi, laikam, nevarētu teikt, redzot šos parazītu kamolus zivju vēderos. Paralēli šiem arī citi tārpiņi, apmēram 1 mm resni un 30 mm gari, sarkani un ļoti kustīgi. Atgādināja mazas, ļoti tievas slieciņas. No noķertajām zivīm inficēti bija tikai pliči. Raudas tīras, bet varbūt tā vienkārši sagadījās.


felsi 13.janvāris, 20:51

Pievienoju mikroskopiju.


mazais_ezis 13.janvāris, 20:51

Priedē ligzda Melnajai dzilnai un Dižraibam dzenim ir parasta lieta. Pārējie dzeņi gan nav manīti. Ā nu vel Trīspirkstu dzenis priedē


forelljjanka 13.janvāris, 19:44

Dižraibais,interesanti,ka priedē!


pētniece 13.janvāris, 19:25

Paldies, Edgar. Jau biju sākusi noticēt, ka tiešām bikšainais.


edzhus 13.janvāris, 18:32

Paldies! ;)


felsi 13.janvāris, 17:25

Daļa uz sfagnu atliekām, sīkzriņiem un mizas, vienvārdsakot, uz purvaina grāvja drazas:)


Vabale 13.janvāris, 15:52

Aizdomīgi jau likās!?


dziedava 13.janvāris, 12:48

Būsi vēl vienas sugas pārstāvis Latvijā! :D Šitas eksemplārs auga uz sfagniem? Foto īsti neredz.


Edgars Smislovs 13.janvāris, 12:17

https://dabasdati.lv/lv/observation/6151afbe30eb9327d1ae3d63d31da913/


Edgars Smislovs 13.janvāris, 10:40

Nevar būt tā pati, no kādas saimniecības izbēgusi zoss, kas jau ziņota iepriekš?


dagnis 13.janvāris, 09:21

Tad man ir jāatvainojas ziņotājam, jo pavirši apskatīju, ka novērojums ir konstatēts vasarā, nevis 12.01.. Tad viss ir ticami.


Vīksna 13.janvāris, 03:36

Apsveicu !


asaris 12.janvāris, 23:36

Garkājods Nephrotoma sp


VijaS 12.janvāris, 22:56

Apsveicu! :)


VijaS 12.janvāris, 22:54

Pievienoju mikroskopiju. Augļķermeņi paraudziņā ir gan apaļīgāki, gan izstieptāki, un plīsuši arī visādi, bet nu sporas pilnīgi noteikti ir kārpainas. :)


Laimeslācis 12.janvāris, 22:46

Apsveicu !!! :))


dziedava 12.janvāris, 22:27

Par šo kkā īpašs prieks, pirmais šogad, sen nebijis un pirmajā nopietnajā paraudziņā, ko šogad skatīju. Un vēl vīram šodien dzd un suga pasaulē arī reta :))


felsi 12.janvāris, 22:21

Apsveicu, tikko izlasīju FB!


IevaM 12.janvāris, 21:56

Jāni ,paldies, ka paskaidroji! Jā, ligzdošanas sezonā labāk lietot atlanta pazīmes :)


felsi 12.janvāris, 21:10

Tāpēc jau teicu, ka mikroskopija švaka:)


dziedava 12.janvāris, 20:56

Ok, nebiju domājusi, ka izteikti tumšas var izskatīties caurspīdīgas :). Pēdējos foto cita lieta


felsi 12.janvāris, 20:39

Granulas ir tumšas, > par 2 mkm, tik pārgaismots, jo materiāls ļoti sakaltis, attīstījās mājas. Un 08.08. visas 3 kribrārijas vienā meža teritorijā uz 3 priedes kritalām.


felsi 12.janvāris, 20:26

https://www.binran.ru/files/journals/MiF/2010_44/MiF_2010_44_5_Leontyev.pdf, vajadzēja pasūdzēties, atjaunojās:)


felsi 12.janvāris, 20:25

Pievienoju mikroskopiju, man pašai patīk, jo ir fiksēti augļķermeņu krāsa! Līdz šim manis novērotās abas kūlītes gan saplacināto, gan sfagnu, raksturo ātra augļķermeņu pāriešana sporu stadijā, krāsainība stundās skaitāma:)


dziedava 12.janvāris, 20:15

Salīdzini ar iepriekš Tevis noteikto C.piriformis - granulām jābūt tumšām! Te ir gaišas, tāpēc šī suga atkrīt. Granulu izmērs droši noteikts? Cipariņus nevaru saskatīt, bet vai nav tā, ka ir arī mazākas 1mkm granulas? Noteikšanai pazīmju aprakstā man pietrūkst kopējais garums, diametrs, kājiņas attiecība pret galviņas diametru. Nekad nevajag paļauties uz - šī līdzīga iepriekšējai, tad jau būs tā pati! Man tā pati vaina. Vnm vajag no jauna katram vākumam pieiet ar 100% rūpību visās detaļās.


dziedava 12.janvāris, 20:04

Kurš tieši raksts? Pazaudēta adrese vai adresē vairs nav raksta?


felsi 12.janvāris, 20:00

Ļoti palīdzēja tas raksts, ko ieteici, tik tagad atkal kaut kur nozudis, nepaspēju izprintēt(:


meža_meita 12.janvāris, 19:46

Ilze P. Jā, paldies!


dziedava 12.janvāris, 18:34

Ļoti interesanti! Šokolādes vēlāk skatīšos, šobrīd iegrimu savā kribrārijā, pēc tam Tavas kribrārijas paskatīšu


felsi 12.janvāris, 18:19

Pievienoju mikroskopiju, ja uz aci dīvaina pušķainā, jāievāc, pārsteigums!


i_bo johansson 12.janvāris, 18:13

Paldies par komentāru


forelljjanka 12.janvāris, 17:52

Statuss-dzied ligzd.piem.biotopā(D),Latvijas ligzdojošo putnu atlanta kontekstā ir "stiprāks" un vērtīgāks par statusu -barojas,tāpēc Ieva nomainīja uz to.Statuss -barojas ir universāls jebkādām DDatu novērojumam,baroties var gan kāpurs,gan lācis,taču tas neder LLPA.Šobrīd Latvijā tiek vākti dati kārtējam LLPA,pupuķis ir pietiekami rets Latvijā,tāpēc vērtīgs novērojums,ar statusu-barojas,tas pazudīs un neparādīsies LLPA.


Aidzinieks 12.janvāris, 17:44

Paldies!


i_bo johansson 12.janvāris, 17:37

Paldies! Bet pupuķis arī barojās... Sākumā pa pļavu (mums tur ir BVZ biotōps), domāju, ka vilka ārā kādus tur kāpurus. Tad uzlaidās lielajā satrunējušajā baltalksnī un arī tur barojās. Viņš pa apkaimi bija manāms kādu nedēļu.


IevaM 12.janvāris, 17:20

Ieraksta sākumā pupuķis ir dzirdams, tālāk neklausījos


forelljjanka 12.janvāris, 17:20

Dagnis raksta ,ka sadzirdējis ierakstā putnu sugas,kas Latvijā ieraksta tapšanas laikā,it kā neesot sastopamas.Paklausījos,sadzirdēju nosauktos,tie ,pilnīgi noteikti,Latvijā ,2.jūnijā ir pillas malas!;)Aizdomas,ka Dagnis sapratis,ka ieraksts tapis šīgada janvārī.Pupuķis ,ja nemaldos,1 x Latvijā ir ziemojis.


i_bo johansson 12.janvāris, 17:07

J.J. Komentāru mazliet nesapratu, bet dātums 2. jūnijs ir simt punkt. Pārbaudīju vēl savādākā veidā, ja no telefōnā bijis nepareizs kalendārs vai kā savādāk.


forelljjanka 12.janvāris, 16:35

Nu nez,bezdelīga,brūnspārnu ķauķis,žubīte,neko citu nedzirdēju pupuķa fonā.;)


i_bo johansson 12.janvāris, 16:20

Nu it kā pareizs. Es tikko pārbaudīju ieraksta datumu telefōnā 2021. gada 2. jūnijs.


i_bo johansson 12.janvāris, 16:17

Paldies. Tiešām līdzīgs. Mani mulsināja tie baltie raibumi uz sāna


dagnis 12.janvāris, 16:02

Vai novērojuma datums ir pareizs? Šķiet, ka fonā dzirdamas putnu sugas, kas šim laikam LV nav sastopamas.


ivars 12.janvāris, 15:51

Zvirbuļvanags.


dziedava 12.janvāris, 11:34

Paskatījos Barbula convoluta - lapiņas esot līdz 1,5mm (manas tipiski ap 2mm un arī vairāk) un gaiši zaļums arī nav stiprā puse, dzīsla turklāt sarkanīga. Nezinu, vai tas būtiski, lai hipotēzi atmestu. Bet par vairķermenīšiem es biju noturējusi, jo zviedru noteicējā Syntrichia latifolia vairķermenīša attēls ir nu ļoti līdzīgs manām aļģēm, tikai pati suga nederēja.


dziedava 12.janvāris, 11:02

Būs man arī kādas trihijas tagad jāpaskatās. Tās man mikroskopēšanā tā nopietnāk bija pirmās, laikā, kad no 1000x baidījos (lai nesabojātu mikroskopu) un eļļas arī bija maz, tāpēc galvenais mērķis bija iemācīties atpazīt pēc 400x. Tagad saprotu, ka tā var daudz ko palaist garām un gļotsēnēm bez 1000x nav nopietni. Dzeltenās sporas ir sarežģītākas par brūnajām, jo ļoti gaišas. Lai labi dabūtu rakstiņu, visam jābūt vaļā, attiecīgi, viss ir šausmīgi gaišs un tad neko neredz! Uz 1000x tas ir vēl aktuālāk. Jāmēģina to sabalansēt ar citiem grozāmajiem kloķiem, lai attēls ir ar šauru fokusu, bet tumšāks.


VijaS 12.janvāris, 10:49

Pievienoju mikroskopiju. Samulsināja sporas - ļoti dažādi izmēri, un tīkliņu arī izrādījās vieglāk ieraudzīt 400x palielinājumā, 1000x palielinājumā ne pēc kā neizskatījās.


Ilze Ķuze 12.janvāris, 10:14

Izskatās pēc baltās slāņpiepes. Parasti uz ozolu celmiem, kritalām, diezgan reti sastopama.


IlzeP 12.janvāris, 08:49

Ja pareizi saprotu, bija domāta nenoteikta melanēlija?


meža_meita 11.janvāris, 23:40

Laikam vajadzētu ieviest Melanohalea ģinti


Ansis 11.janvāris, 22:40

Ir jau vēl interesantāki kandidāti, bet neredzot paraugu, tos vērtēt negribu. Didymodon gan nebūs, jo tai ir savādāks šūnu papilu izskats.


dziedava 11.janvāris, 22:27

Par aļģu kolonijām paldies! :) Par šādām neiedomājos. Tās nevar noteikt?


dziedava 11.janvāris, 22:25

Bārbulu vairākkārt skatījos, man nesanāca, jo lapas izmērs un vēl kādi lapas parametri man šķiet neatbilda, bet nu kad varēšu paskatīšu vēlreiz. Dikti jau sarkanas un saritinājušās. Par zaļajām dabā gan bija bārbulas hipotēze.


felsi 11.janvāris, 21:51

Pievienoju mazas šausmu bildītes!


felsi 11.janvāris, 21:49

Nebija.


Ansis 11.janvāris, 21:44

Bildēs nav vairķermenīši, bet gan zilaļģu kolonijas. Paskaties, vai nesanāk Barbula convoluta.


dziedava 11.janvāris, 21:16

Kausiņa apakšā nebija vai nebija iespējams saprast?


felsi 11.janvāris, 21:10

Ļoti pelējuma sēnes skarta, bet izdevās dažās ribas atrast!


IlzeP 11.janvāris, 19:51

No Dabas aizsardzības pārvaldes par šo pagaidām ir neoficiāla atbilde "Paldies, izskatīsim".


zane_ernstreite 11.janvāris, 19:23

Laikam jau tā būs, paldies! Jo sākotnēji vispār nodomāju, ka dzilnītis - mazs un visai kluss. Bet redzēju ļoti īsu brīdi un ļoti augstu zarā, un šajās vietās man ir gan vidējā, gan mazā dzeņa novērojumi


Irbe 11.janvāris, 19:05

Izskatās pēc mazā https://dabasdati.lv/site/img/pub/1/2/296/1393511364.pdf


Jānis Ķuze 11.janvāris, 18:12

Paldies par noteikšanu!


zane_ernstreite 11.janvāris, 16:13

Paldies!


forelljjanka 11.janvāris, 16:12

Jā.;)


dziedava 11.janvāris, 14:56

Priecāšos, ja palīdzēsiet. Sūna ar daudziem vairķermenīšiem, kurus neatrodu pēc izskata līdzīgu sugu aprakstos un foto. Nav rupju zobiņu lapas augšdaļā, kā vajadzētu Bryoerythrophyllum recurvirostrum, apakšdaļā pagarinātās šūnas arī nav caurspīdīgas. Turklāt Ignatovu rakstā par B. recurvirostrum teikts: "Asexual reproduction absent." No Didymodon pēc lapas formas un izmēriem vislabāk atbilst D. tophaceus, bet neatbilst biotops. Didymodon nicholsonii ir vienīgā suga, kurai izdevās atrast kaut cik līdzīga izskata vairķermenīšus: https://www.gbif.org/occurrence/1951190377 Tie ir arī pieminēti D.nicholsonii sugas aprakstā. Taču lapas mala esot raksturīga atlocīta, kas manā paraudziņā nebija izteikti (reizēm bija). Beigās nesanāca nekas :(.


dziedava 10.janvāris, 23:20

:)) Jā, ievēroju! :)


felsi 10.janvāris, 22:22

Un pat ailīti atradu! :)


dziedava 10.janvāris, 21:45

Kā man patīk, ka tagad ir noteikšanas pazīmes sarakstītas! :)


felsi 10.janvāris, 21:16

Pievienoju mikroskopiju.


Toms Čakars 10.janvāris, 21:11

Hmm, tā laikam būs, jā


Toms Čakars 10.janvāris, 21:04

Skaidrs, paldies! Tāpēc tas skats tik bēdīgs


Toms Čakars 10.janvāris, 20:41

Paldies!


dziedava 10.janvāris, 20:01

Mikroskopija izskatās skaista :). Varbūt tuvākās dienās rūpīgāk papētīšu, ja jau piespiedu kārtā tāpat gļotsēnēm būs jāpievēršas


felsi 10.janvāris, 19:39

Pievienoju mikroskopiju. Tā kā no plazmodija izauga mājas apstākļos, mikroskopija neizdevās tik laba kā gaidīju.

Pēdējie komentāri rakstiem
davis_wi 19-Jan-2022, 17:39


Kurmata 19-Jan-2022, 16:18

Nebūs. Būtu ļoti vēlami. Es līdz tam atjaunošu ziņas par posmu patieso krāsu. Ir cilvēki, kas skaita bez pieteikšanās. Ziņas no dabasdatiem ar pieteikšanās logu savienojas ne pašas, bet caur rokdarbiem


davis_wi 19-Jan-2022, 12:11

Ja kādu zilo posmu vēl varu paņemt šajā nedēļas nogalē, nebūs par vēlu?


Kurmata 18-Jan-2022, 10:01

Jā, tieši ar tādu domu pieteikšanās logs tika veidots. Vai tas strādā? Kā jebkas dzīvē - ne 100%. Bet pieteikšanās nenozīmē aizliegumu citiem ļaudīm kādu vietu apmeklēt.


Margarita W 17-Jan-2022, 22:05

Itkā jā, bet vai nav tā, ka šādi paliek vietas, ko neviens neapskata? Tad es brauktu kur citur nevis dublētu kādu. Vai arī šis kāds varētu veltīt laiku citām vietām.


IlzeP 17-Jan-2022, 16:31

Par to nu gan nebūtu jāsatraucas! Ja kāds, garām braucot, sadomā piestāt un ieziņot, tas taču ir tikai apsveicami!


Margarita W 17-Jan-2022, 15:23

Vai ir kāds teritoriju sadalījums, par kuru iesācējiem no malas nestāsta? Sīkums, bet nepatīkami bija vakar redzēt, ka vietās, uz kurām šeit pieteicos, kāds jau pirms manis ir iebridis un saskaitījis (to pašu neko).


felsi 17-Jan-2022, 12:33

Šo sūnu vienmēr esmu gribējusi atrast, labs paskaidrojums, kur meklēt.


Steeler 15-Jan-2022, 21:19

Vispār Jānis ar saviem mājas remontiem vainīgs, ka es arī tagad mazāk bildēju putnus ... bet laikam jau bez tā pavisam nevaru - tad nu, it sevišķi pavasarī, nenociešos :D


Kurmata 14-Jan-2022, 13:19

Pietiek ar atslēgas vietu apskati. Apskatītās vietas ziņojiet Dabasdatos kā punktus! Lielos posmus ziņoja Gaujas Nacionālais parks 90. gadu sākumā, bez sīkāka dalījuma, un nav iespējams pārgrupēt senos datus. Jauniegūtos datus no ats   (..)


davis_wi 14-Jan-2022, 11:54

Ir kaut kādas vadlīnijas, ja ņem kādas lielākas upes posmu? Vai tiešām visā garumā jānoiet, piemēram, Gaujas posms, ņemot vērā dažādus šķēršļus ceļā? Vai tomēr pietiek ar atslēgas vietu apskati?


Kurmata 13-Jan-2022, 11:08

Jā, droši. Centrālie datumi nav akmenī cirsti, bet tikai ieteicamie. Ja ir slikts laiks, labāk apsekot citā dienā, bet ar labāku redzamību, mazākiem viļņiem.


Karīna 13-Jan-2022, 07:54

Sveiki, vai kādus maršrutus var apstaigāt piektdien/pirmdien?


Laimeslācis 12-Jan-2022, 20:39

Kad pirms astoņiem gadiem sāku ''ielauzīties'' Dabasdatos un bikli likt savus novērojumus, Jāni ievēroju kā aktīvāko komentētāju un atsaucīgāko un pacietīgāko padomdevēju. Tas iedrošināja un radīja sajūtu ka Dabasdatos ir labi   (..)


felsi 12-Jan-2022, 18:23

Interesants raksts, un jauki, ka arī, kaut vai pēc foto, var iepazīt. Putnu vērošana man pārāk "lēna", un kur nu vēl ar draugu! Tik, ja nu "uzlec" virsū! Jānim tiešām ir pacietība izskaidrot, no personīgās pieredzes.


edzhus 12-Jan-2022, 18:14

Interesanti, paldies! :)


IlzeP 12-Jan-2022, 17:27

Protams, ka drīkstat!


Vīksna 12-Jan-2022, 15:09

Interesants apraksts.Tā ņemšanās ar putniem, lai kautko nobildētu, ne viegla. Novēlu veiksmi jaunu, interesantu sugu meklēumos! Zinošāki arī man kādu nosaukumu pieraksta, ja izdodas nobildēt.


arvidds 12-Jan-2022, 14:21

Sveiki! Vai drīkst pieteikties vairāk kā vienu vietiņu apsekot? Esmu no Jelgavas un labprāt izstaigātu pāris vietas.


dziedava 12-Jan-2022, 11:14

Kārtējais ļoti interesantais stāsts! Aizdomājos - Dabasdatos varbūt arī nav tik daudz pastāvīgo apmeklētāju kā citos portālos, bet teju katrs - "ar stāstu"! Un katrā jomā un arī katrā cilvēkā tas "trakums" izpaužas savādāk. :)


Indraa 11-Jan-2022, 19:44

Nu, ka jau ta jau - skat. komentāru šajā novērojumā: https://dabasdati.lv/lv/observation/rih19e2si7b0gj31e83n48o404/


IlzeP 11-Jan-2022, 19:21

Šeit var aplūkot virtuālo izstādi "Upespērlenes Latvijā": https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Izstrade/Muzejs/virt_izstade_udensperlenes_latvija_06JAN21.pdf


forelljjanka 10-Jan-2022, 19:27

Saistībā ar savu veco hobiju,zinu,ka arī Latvijā jau ir bijuši upespērlenes pavairošanas mēģinājumi izlaižot upēs foreļu mazuļus ar pērleņu kāpuriem žaunās.Raksta autori to nepiemin.Savulaik drauga dēls pat atrada gliemenes vāku   (..)


Martins 10-Jan-2022, 18:22

Neņemos spriest laba vai slikta izvēle (jo neesmu LMB un nepiedalījos diskusijās par sugas izvēli), tomēr ne jau katras gada sugas akcijas mērķis ir iegūt jaunas atradnes. Un kā jau rakstīts ziņā - nav mērķis meklēt jaunas atradnes, b   (..)


Vīksna 10-Jan-2022, 14:47

Mitrenes tiešām varu atrast un pat savu bildi pamanīju.


ūdensvistiņa 10-Jan-2022, 09:11

Domāju, ienaidnieki no zebiekstes viedokļa...


IlzeP 10-Jan-2022, 08:11

Īsti neatceros, kurš tas bija, iespējams, ornitologs un putnu fotogrāfs Viesturs Klimpiņš, kurš par šādā nozīmē lietotu vārdu "ienaidnieks" reiz teica, ka mēs taču neesam kartupeļu un karbonāžu ienaidnieki... :)


ūdensvistiņa 9-Jan-2022, 23:12

Es arī vismaz 10 gadus neesmu to redzējis, agrāk šad tad redzēju, arī ,kā zebiekste nēsāja nomedītu strupasti. Par ienaidniekiem - par ūdru nezinu, bet pārējie minētie, un vēl suņi, jenotsuņi, plēsīgie putni utt. , protams, ir zebi   (..)


OKK 8-Jan-2022, 22:15

Administrācijai - pēc kāda mēneša ievietošu DD savu vasaras vairogvēža atradni Latgalē, lūdzu, jau laikus pievienot sugu sarakstam Vasaras vairogvēzis (Triops cancriformis)


OKK 8-Jan-2022, 22:08

Manuprāt, Latvijas Malakologu biedrībai šogad ļoti slikta izvēle, jo neviens DD lietotājs nebridīs pa strautiem un nefotografēs gliemenes, kuras ir ūdenī. Rezultātu jūs dabūsiet nulli (no DD). Vai tiešām nevar izvēlēties kādu intere   (..)


mazais_ezis 8-Jan-2022, 21:09

Ceru, šogad redzēt šo medīgo zvēriņu, atbildot Baibai, šad tad esmu redzējis kā kaķis nomedī zebieksti, bet neēd.


dziedava 7-Jan-2022, 12:26

Kur palika V.Spuņģa komentārs? Vakar lasīju, neatceros, kas tieši tur bija, bet ļoti ieintriģēja izlasīt visu rakstu, par ko paldies! Nenojautu, ka gliemenes dzīvo tik ilgi! Arī par attīstību nezināju. Bez komentāra laikam tā arī pal   (..)


kamene 5-Jan-2022, 10:19

Ļoti jauka izvēle! Labprāt atkal ieraudzītu zebieksti pie mājas, bet laikam jau gadus 10 nav sanācis. Interesanti būtu zināt, vai tai ir kādi dabiskie ienaidnieki. Māja man pie Vesetas upes, tajā mīt Amerikas ūdele, ūdrs; apkārtnē no   (..)


MoreOrLess 5-Jan-2022, 08:59

Paldies, Anhelita! Nu gan sasmīdināji! Lai jauks putnu gads! Bet ja par Collins - esmu droša, ka godam tikām galā. Par terminiem iznāktu gan piedzīvojumu stāsti, jo profesionālie putnu apraksti kļūst arvien detalizētāki - parādījās va   (..)


angel 3-Jan-2022, 20:34

Ļoti forša interviju sērija kopumā. Pateicoties bezmaksas Putnu dienām, tiku vairākas reizes Elīnas mašīnā uz Sātiņu dīķiem (arī ar leģendāro Zigrīdu Jansoni tikties), vienreiz šķiet pat no Rīgas vēlēšanu iecirkņa rudenī! D   (..)


Ansis 30-Dec-2021, 11:32

Kaldēsija ir ļoti reta arī Krievijas Eiropas daļā, tā pat Vācijā. Tā neesot redzēta ziedam, izplatoties tikai ar nolūztošiem pumpuriem (botāniķu valodā - turioni). Apsveicu ar šo, Eiropas mērogā izcilo atradumu!


felsi 29-Dec-2021, 23:39

Izcili!


OKK 29-Dec-2021, 23:30

Un nobeigumā, pēc vecas tradīcijas, Dziesma Par Godu Laurai Grīnbergai! https://www.youtube.com/watch?v=wuaeeh6QXPw&list=PL2A76EE09603B148C&index=16


dziedava 29-Dec-2021, 22:07

Tas tiešām interesants atradums! Vajag mācēt pamanīt atšķirības, ka te ir kas jauns Latvijai..


dziedava 27-Dec-2021, 15:51

Liels paldies, Uģi! Tāds komentārs man bija ļoti vajadzīgs.


CerambyX 27-Dec-2021, 15:22

Prieks, ka gļotsēņu 'šūniņa' Dabsadatos ir tik aktīva - īpaši pārsteidz par daudzo novērotāju skaitu, kas tikuši katrs pie savas jaunas sugas Latvijai. Izcili! Protams, pievienojos pārējiem par tik lielisku Julitas apkopojumu - prieks   (..)


dziedava 25-Dec-2021, 22:07

Paldies par labiem vārdiem un atbalstu! Tas man ir vajadzīgs, īpaši, ja uzņemts kurss zinātniskuma un jaunu sugu virzienā. Esmu domājusi, cik vispār es drīkstu darīt to, ko es daru? Ja amatieris seko profesionālim, tad viņš var atļauti   (..)


Laimeslācis 25-Dec-2021, 20:08

Paldies, Julita, - krāsaini un uzrunājoši! Interesanti atskatīties! Gļotsēņu pētniecība nenovēršami attīstās un interesentu un pētnieku pulks aug! Prieks! :)


MoreOrLess 24-Dec-2021, 09:50

Paldies par sveicieniem un novēlējumiem! Paldies, Ruslan, par komentāru - par "Putniem dabā" no tādas puses nebiju iedomājusies. Vairāk atceros, cik daudz darbs šajā projektā deva man pašai, t.sk. daudzas jaunas iepazīšanās un sadarbīb   (..)


Vīksna 22-Dec-2021, 20:50

Aizraujošs dzīves apraksts un interese par dabu.Lai veicas jaunu, interesantu sugas meklējumos ! Pati no rudens jau pavasari gaidu, bet putnus vairāk sanāk ziemā bildēt, kad nav kukaiņu, augu.


Matrus 21-Dec-2021, 22:49

Šeit vēl nav atzīmēts, ka Elīna pildīja redaktora pienākumus septiņiem “Putni dabā” žurnāla numuriem (2004-2006). Tieši viņa man piedāvāja nopublicēt šajā žurnālā manu pirmo sastādīto biogrāfisko stāstu par ornitologu Har   (..)


dziedava 21-Dec-2021, 21:51

Ļoti interesants raksts! Ar Elīnu dzīvajā iepazinos gļotsēņu un sūnu ekspedīcijā Seldžu ozolu audzē, tad arī uzzināju par interesi par sūnām, bet tā kā Dabasdatu dzīvnieku novērojumiem īpaši nesekoju, par citām interesēm nenoj   (..)


Grislis 21-Dec-2021, 12:03

Lielisks apkopojums! Paldies! Un tiešām - izrādās, ka mums vēl ir daudz "ko rakt"! :) Lai veicas visiem ar atradumiem nākamajā gadā!


Lemmus 20-Dec-2021, 20:54

Paldies par milzīgo ieguldīto darbu un interesanto rakstu! Cepuri nost!


meža_meita 20-Dec-2021, 19:48

No comments! Malacis!


Vīksna 20-Dec-2021, 19:05

Interesants raksts un pamatīgs darbs. Vairāk gan kukaiņus bildēju, bet kaut ko arī no pārējā un reizēm trāpās kāda gļotsēne.


gunitak 20-Dec-2021, 18:41

Šādi apkopojumi ir vajadzīgi, paldies!


felsi 20-Dec-2021, 18:36

Paldies par izcilo un zinātnisko rakstu! Labi, ka parādīji tabulu cik gļotsēņu blakus valstīs, tad ir vēl ko rakt, citādāk, man jau sāka nolaisties spārni!:) Balto svītru arī pareizi esmu sapratusi, paldies Tev vēlreiz!


forelljjanka 19-Dec-2021, 18:19

Nu jāā,vienīgā nominācija kurā šogad varētu piedalīties-novērojumi praktiski no viena punkta,rokot un aizrokot grāvi ar kanalizācijas caurulēm!:DD Rezultāts,manuprāt,samērā neslikts-21 suga!Pie kam ,izpalika tādas ,manai lauku sēta   (..)


Rallus 18-Dec-2021, 14:43

Šajā saitē: https://drive.google.com/file/d/11c3Nv3A8vaEd0DYzlmh_6BcwLdkuVCoP/view - interesenti var lejupielādēt kopsavilkuma tabulu ar iepriekšējo gadu rezultātiem. Tur apkopota aktuālā situācija kopš pasākuma tradīcijas aizsākšanā   (..)


dziedava 17-Dec-2021, 06:56

Paldies, Marek! Vērtīga informācija :)


nekovārnis 15-Dec-2021, 23:35

Koksngraužu mūža ilgums pārsvarā ir gads vai divi, bet lielākā mūža daļa tiem paiet kāpura stadijā. Meklējot retos koksngraužus bieži vien ir sajūta, ka pirms pāris nedēļām sugu meklēt vēl bija par agru, bet šodien jau par vēl   (..)


Steeler 15-Dec-2021, 23:24

Paldies par ziņu ... savādāk līdz pasākumam 4 dienas, bet nevaru neko vēl atrast soctīklos! Nevar taču bez cīņas atdot savu titulu :)


dziedava 15-Dec-2021, 10:57

Jē, es beidzot tiku lielajā tabulā! ;D (knapi knapi). Tiesa, koksngrauži nebija mana prioritāte, bet nosaukums, kas ietver "koksn-" vien liek domāt, ka gļotsēņu, kas pamatā aug uz koksnes, pētniekam tomēr vajadzētu kaut nejauši sastapti   (..)


SA Travel 14-Dec-2021, 01:16

Paldies par interesanto apkopojumu!

Gada sūna 2022 – tīklotā ričija (1)

Latvijas Botāniķu biedrības Sūnu grupa par 2022. gada sūnu izvēlējusies neparastu aknu sūnu – tīkloto ričiju Riccia cavernosa. Tīklotā ričija ir lapoņveida aknu sūna dzeltenīgi zaļā krāsā. Tā izskatās kā zaļgani veidojumi, kas pieguļ augsnes virskārtai. Tomēr, skatoties ar lupu, pamanāms sugai raksturīgais lapoņa (auga ķermeņa) virsmas tīklojums, kas to viegli atšķir no citām sūnām. [...]

Foreļjankas putnu gaitas (6)

Mans pirmais un tagad novārtā pamestais hobijs, - savu e-pasta adreses lietotājvārdu "Foreļjanka" skaidro Jānis Jansons: "Foreļu makšķerēšanā ilgu laiku biju iekšā viss, bet nu jau gadus padsmit to daru ārkārtīgi reti." Šādu pārmaiņu iemesli ir vairāki, bet galvenais laikam gan būs Jansona aizraušanās ar putniem, pareizāk sakot, ar putnu fotogrāfiju digitālās tehnoloģijas laikmetā. Viņa [...]

Gada sēne 2022 – brūnzobes

Latvijas Mikologu biedrība par Gada sēni 2022 izvēlējusies brūnzobes – rūsgano brūnzobi Hydnellum ferrugineum un Peka brūnzobi Hydnellum peckii. Abas ir ļoti līdzīgas, un svarīgākā bez mikroskopēšanas pamanāmā atšķirība ir to garša: Peka brūnzobe ir rūgta, bet rūsganā – nav. Rūsganā vai Peka brūnzobe Hydnellum ferrugineum/peckii. Foto: Diāna Meiere Abas sugas pieder pie bankeru dzimtas (Bankeraceae), [...]

Gada dzīvotne 2022 – pilsēta (1)

Par 2022. gada dzīvotni* Latvijas Dabas fonds (LDF) ir izvēlējies pilsētu. Latvijā 68% iedzīvotāju dzīvo pilsētās, un urbānās vides kvalitāte ieņem aizvien lielāku nozīmi cilvēku dzīvē. Daba pilsētā uzlabo cilvēku labsajūtu, mūsu fizisko un mentālo stāvokli, kā arī nodrošina dzīves vidi – attīra gaisu, ūdeni, augsni, regulē lietus ūdeni, dod ēnu karstā dienā. Līdzās cilvēkiem [...]

Ziemojošo ūdensputnu uzskaite 2022 (13)

Lai noskaidrotu, vai un kā mainās ūdensputnu populāciju lielums, katru gadu janvāra vidū tie tiek skaitīti. Cekuldūkuris Podiceps cristatus. Foto: Igors Deņisovs Katrā valstī ir vietu tīkls, kuras jāpārbauda. Ziņas par Latvijā redzēto ļauj reizi sešos gados Dabas aizsardzības pārvaldei ziņot Eiropas Komisijai par ziemojošo populāciju stāvokli valstī (ziņotie populāciju lielumi ES valstīs). Wetlands [...]

Gada bezmugurkaulnieks 2022 – mitrenes (1)

Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) par 2022. gada bezmugurkaulnieku ir izvēlējusies mitreņu (Oniscoidea) virsdzimtu no vienādkājvēžu (Isopoda) kārtas. Kāpēc mitrenes? Jo tās ir vienīgie Latvijā mītošie vēžveidīgie organismi, kas iemanījušies elpot ar žaunām, dzīvojot pastāvīgu sauszemes dzīvi. Dažas no sugām briesmu brīžos spēj pārsteigt, saraujoties apaļā bruņām klātā lodītē. Mitrene Armadillidium pulchellum, kas briesmu brīdī saritinājusies [...]

Gada kukainis 2022 – skujkoku dižkoksngrauzis

Latvijas Entomoloģijas biedrība par Gada kukaini 2022 ir izvēlējusies skujkoku dižkoksngrauzi Tragosoma depsarium. Iepazīstinot plašāku sabiedrību ar šī dabas retuma dzīvesstāstu, Latvijas Entomoloģijas biedrība vēlas akcentēt vairākas ar Latvijas dabas daudzveidību saistītas aktualitātes. Pirmkārt, šobrīd Latvijā tiek sagatavota jauna Latvijas Sarkanā grāmata. Piešķirot Gada simbola nosaukumu šādai retai kukaiņu sugai, mēs vēlamies uzsvērt Latvijas Universitātes [...]

Gada gliemene 2022 – ziemeļu upespērlene (6)

Latvijas Malakologu biedrība par 2022. gada gliemeni izvēlējusi ziemeļu upespērleni Margaritifera margaritifera. Tā ir Latvijā izmirstoša suga. Galvenais iemesls ir mazuļu bojāeja pirmajos dzīves gados, jo tie ir ļoti jutīgi pret paaugstinātu slāpekļa saturu ūdenī. Tāpat arī straujteču upēs ir ļoti maz piemērotu smilts un grants slāņu, kuros tie varētu dzīvot līdz piecu, sešu gadu [...]

Gada dzīvnieks 2022 – zebiekste (5)

Par Gada dzīvnieku Dabas muzejs nosaucis zebieksti Mustela nivalis (mazāko Latvijas plēsēju), kas bieži tiek jaukta ar savu tuvāko radinieku sermuli. Zebiekste ir viens no trim pie mums sastopamajiem zīdītājiem, kura kažoks ziemā kļūst balts. Zebiekste Mustela nivalis ziemā. Foto: Edgars Smislovs Augumā maza, var sasniegt 20 cm garumu un 100 g svaru, bet lokana un [...]

Gada augs 2022 – Eiropas saulpurene

Latvijas Botāniķu biedrība savā 70 gadu jubilejā Gada auga 2022 godā iecēlusi krāšņi ziedošu dabisko pļavu iemītnieci – Eiropas saulpureni Trollius europaeus. Augs savu dzelteno un apaļo ziedu dēļ ir ieguvis daudz tēlainu tautas nosaukumu: sviesta bumba, sviesta pika, āžpoga, buļļpiere, bumbuļpuķe, cāļa galva, dzegužbumba, sviestene, zaķupoga, aungalviņa, sviestpurene, sviesta bunga, bullīši, apaļā purene, vējpurene, [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2022
© dabasdati.lv
Saglabāts