Aktīvie lietotāji: 47 Kopējais novērojumu skaits: 1347158
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
Pēdējie novērojumi
Lakstīgala Luscinia luscinia
17-May-2022, pētniece
Vālodze Oriolus oriolus
17-May-2022, pētniece
17-May-2022, meža_meita
17-May-2022, meža_meita
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
17-May-2022, meža_meita
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
17-May-2022, meža_meita
Ķērpis Micarea misella Micarea misella
17-May-2022, meža_meita
Mizložņa Certhia familiaris
17-May-2022, meža_meita
Krauklis Corvus corax
17-May-2022, meža_meita
17-May-2022, Mežirbe777
Parastā dižsirpe Scorpidium scorpioides
17-May-2022, Mežirbe777 1
17-May-2022, Mežirbe777
Ķērpis Micarea hedlundii Micarea hedlundii
17-May-2022, meža_meita 4
Meža pūce Strix aluco
17-May-2022, sandis
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
17-May-2022, Karīna
Sprakšķis Ampedus sanguinolentus Ampedus sanguinolentus
16-May-2022, Karmena
Acainā mārīte Anatis ocellata
16-May-2022, Karmena
Lapgrauzis Prasocuris phellandrii Prasocuris phellandrii
15-May-2022, CerambyX
Vabole Cimberis attelaboides Cimberis attelaboides
15-May-2022, CerambyX
15-May-2022, CerambyX
15-May-2022, CerambyX
15-May-2022, CerambyX
Rakstainā mārīte Propylea quatuordecimpunctata
16-May-2022, Karmena
15-May-2022, CerambyX
Lāsumainā mārīte Myzia oblongoguttata
15-May-2022, CerambyX
Acainā mārīte Anatis ocellata
15-May-2022, CerambyX
Bērzu spurdžu blakts Kleidocerys resedae
15-May-2022, CerambyX
15-May-2022, CerambyX
15-May-2022, CerambyX
Zemesblakts Pachybrachius luridus Pachybrachius luridus
15-May-2022, CerambyX
Zemesblakts Pachybrachius fracticollis Pachybrachius fracticollis
15-May-2022, CerambyX
16-May-2022, Karmena
15-May-2022, CerambyX
15-May-2022, CerambyX
15-May-2022, CerambyX
15-May-2022, CerambyX
16-May-2022, Karmena
Racējblakts Thyreocoris scarabaeoides Thyreocoris scarabaeoides
15-May-2022, CerambyX
15-May-2022, CerambyX
15-May-2022, CerambyX
15-May-2022, CerambyX
15-May-2022, CerambyX
Smecernieks Strophosoma capitatum Strophosoma capitatum
17-May-2022, Karmena
15-May-2022, CerambyX
15-May-2022, CerambyX
15-May-2022, CerambyX
15-May-2022, CerambyX
Ausainā pūce Asio otus
13-May-2022, Dace Lavrenova
Ezis (nenoteikts) Erinaceus sp.
17-May-2022, zane_ernstreite
Lielā tilbīte Tringa nebularia
7-May-2022, pustumsa
Bezdelīga Hirundo rustica
17-May-2022, dekants
Sloka Scolopax rusticola
17-May-2022, bišudzenis
Pupuķis Upupa epops
17-May-2022, Martins
17-May-2022, Martins
Svīre Apus apus
17-May-2022, skazhy
Eiropas saulpurene Trollius europaeus
17-May-2022, Agnese
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-May-2022, jurijs_jeskins
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-May-2022, jurijs_jeskins
Gaigala Bucephala clangula
15-May-2022, jurijs_jeskins
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
15-May-2022, jurijs_jeskins
Lielā gaura Mergus merganser
15-May-2022, jurijs_jeskins
Lielā gaura Mergus merganser
15-May-2022, jurijs_jeskins
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-May-2022, jurijs_jeskins
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, jurijs_jeskins
Melnā dzilna Dryocopus martius
15-May-2022, jurijs_jeskins
Dzeltenā cielava Motacilla flava
15-May-2022, jurijs_jeskins
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
15-May-2022, jurijs_jeskins
Baltā panātre Lamium album
16-May-2022, marsancija
Zeltgalvītis Regulus regulus
17-May-2022, silva
Ārstniecības ķiplocene Alliaria petiolata
16-May-2022, marsancija
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
17-May-2022, silva
Meža pīle Anas platyrhynchos
17-May-2022, silva
Niedru lija Circus aeruginosus
17-May-2022, silva
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
17-May-2022, silva
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
17-May-2022, silva
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
17-May-2022, silva
Lakstīgala Luscinia luscinia
17-May-2022, silva
15-May-2022, nekovārnis 1
Gaišais ķauķis Curruca curruca
17-May-2022, silva
15-May-2022, nekovārnis
Bērzu spurdžu blakts Kleidocerys resedae
15-May-2022, nekovārnis
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
17-May-2022, silva
15-May-2022, nekovārnis
Zivju gārnis Ardea cinerea
17-May-2022, silva
15-May-2022, nekovārnis
Vidējais dzenis Leiopicus medius
17-May-2022, silva
Vabole Cimberis attelaboides Cimberis attelaboides
15-May-2022, nekovārnis 1
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
17-May-2022, silva
15-May-2022, nekovārnis
15-May-2022, nekovārnis
Zemesblakts Macrodema micropterum Macrodema micropterum
15-May-2022, nekovārnis
Sloka Scolopax rusticola
17-May-2022, bišudzenis
15-May-2022, nekovārnis
Svīre Apus apus
17-May-2022, Eliana
Mājas strazds Sturnus vulgaris
17-May-2022, Eliana
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
17-May-2022, Eliana
17-May-2022, Mežirbe777 2
Klijainā pseidevernija Pseudevernia furfuracea
17-May-2022, Mežirbe777
Mājas čurkste Delichon urbicum
17-May-2022, Karīna
Gaišais ķauķis Curruca curruca
16-May-2022, Eliana
Īsmatainā usneja Usnea hirta
17-May-2022, Mežirbe777
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
15-May-2022, nekovārnis
Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp.
15-May-2022, nekovārnis
Priežu cetrārija Vulpicida pinastri syn. Cetraria pinastri
17-May-2022, Mežirbe777
15-May-2022, nekovārnis
15-May-2022, nekovārnis
Sprakšķis Selatosomus cruciatus Selatosomus cruciatus
15-May-2022, nekovārnis
Depresārijs Agonopterix ciliella / heracliana Agonopterix ciliella / heracliana
30-Apr-2022, Ivetta
15-May-2022, nekovārnis
15-May-2022, nekovārnis 1
Spožā skudra Lasius fuliginosus
15-May-2022, nekovārnis
Polijlapu andromeda Andromeda polifolia
17-May-2022, Mežirbe777
Nātru lācītis Callimorpha dominula
15-May-2022, nekovārnis
15-May-2022, nekovārnis
Jāņogulāju vairogblakts Elasmucha ferrugata
15-May-2022, nekovārnis
Žagata Pica pica
17-May-2022, sandis
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
17-May-2022, sandis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
17-May-2022, sandis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
17-May-2022, sandis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
17-May-2022, sandis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
17-May-2022, sandis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
17-May-2022, sandis
Žubīte Fringilla coelebs
17-May-2022, sandis
Vītītis Phylloscopus trochilus
17-May-2022, sandis
Bērzu vairogblakts Elasmucha grisea
15-May-2022, nekovārnis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
17-May-2022, sandis
15-May-2022, nekovārnis
Rudvēdera sīkmārīte Scymnus ferrugatus
15-May-2022, nekovārnis 1
Lauku balodis Columba palumbus
17-May-2022, sandis
Bērzu spurdžu blakts Kleidocerys resedae
15-May-2022, nekovārnis
Pļavu tilbīte Tringa totanus
4-May-2022, eksperts 3
Kanādas zoss Branta canadensis
17-May-2022, Aigars 4
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Sloka Scolopax rusticola
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Sila strazds Turdus viscivorus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melnais mežastrazds Turdus merula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Ķīvīte Vanellus vanellus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Krauklis Corvus corax
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Bezdelīga Hirundo rustica
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
4-May-2022, eksperts 3
Mazais ērglis Clanga pomarina
4-May-2022, eksperts 3
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
4-May-2022, eksperts 3
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
17-May-2022, deinitio
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
17-May-2022, deinitio
Dadzītis Carduelis carduelis
4-May-2022, eksperts 3
Zoss Anser sp. Anser sp.
4-May-2022, eksperts 3
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melnais mežastrazds Turdus merula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Mājas zvirbulis Passer domesticus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Mājas strazds Sturnus vulgaris
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Mājas čurkste Delichon urbicum
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lielā zīlīte Parus major
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Kovārnis Corvus monedula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Gaigala Bucephala clangula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Baltā cielava Motacilla alba
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
4-May-2022, eksperts 3
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
4-May-2022, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
17-May-2022, Rallus
Niedru lija Circus aeruginosus
4-May-2022, eksperts 3
Meža zīlīte Periparus ater
17-May-2022, Rallus
Lielais ķīris Larus ridibundus
4-May-2022, eksperts 3
Zemesblakts Rhyparochromus vulgaris Rhyparochromus vulgaris
17-May-2022, bitene
Vītītis Phylloscopus trochilus
17-May-2022, Rallus
Lauku balodis Columba palumbus
17-May-2022, Rallus
Melnais mežastrazds Turdus merula
17-May-2022, Rallus
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
17-May-2022, Rallus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
17-May-2022, Rallus
Dārza ķauķis Sylvia borin
17-May-2022, Rallus
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
17-May-2022, Rallus
Dzeguze Cuculus canorus
17-May-2022, Rallus
Ķivulis Spinus spinus
17-May-2022, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
17-May-2022, Rallus
Sila strazds Turdus viscivorus
17-May-2022, Rallus
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
17-May-2022, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
17-May-2022, Rallus
Baltā cielava Motacilla alba
17-May-2022, Rallus
Melnais mežastrazds Turdus merula
17-May-2022, Rallus
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
17-May-2022, Rallus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
17-May-2022, Rallus
Lielā zīlīte Parus major
17-May-2022, Karīna
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
17-May-2022, Karīna
Melnais mežastrazds Turdus merula
17-May-2022, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
17-May-2022, Karīna
Vītītis Phylloscopus trochilus
17-May-2022, Rallus
Zeltgalvītis Regulus regulus
17-May-2022, Rallus
Meža zaķskābene Oxalis acetosella
17-May-2022, EsAIJA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
17-May-2022, Rallus
Mājas zvirbulis Passer domesticus
17-May-2022, Rocky
Žubīte Fringilla coelebs
17-May-2022, Rallus
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
17-May-2022, Rocky
Dadzītis Carduelis carduelis
17-May-2022, Karīna
Zaļžubīte Chloris chloris
17-May-2022, Karīna
Mērkaziņa Gallinago gallinago
17-May-2022, mardzh
Bezdelīgactiņa Primula farinosa
17-May-2022, Wija 4
Smecernieks Phyllobius calcaratus Phyllobius calcaratus
17-May-2022, EsAIJA
Pavasara dedestiņa Lathyrus vernus
17-May-2022, Alvis Āboliņš
Paceplītis Troglodytes troglodytes
17-May-2022, Alvis Āboliņš
Zeltgalvītis Regulus regulus
17-May-2022, Alvis Āboliņš
Pavasara dedestiņa Lathyrus vernus
17-May-2022, Alvis Āboliņš
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
17-May-2022, Alvis Āboliņš
Melnais mežastrazds Turdus merula
17-May-2022, Alvis Āboliņš
Vāvere Sciurus vulgaris
17-May-2022, Alvis Āboliņš
Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp.
13-May-2022, ekologs
Dadzītis Carduelis carduelis
16-May-2022, KrisVi
Dižā bisīte Gyromitra gigas
17-May-2022, kamene
13-May-2022, ekologs
17-May-2022, VitaS
Baltā cielava Motacilla alba
17-May-2022, Jozefs_1982
17-May-2022, ekologs
Lielā zīlīte Parus major
17-May-2022, Kiwi
Melnais mežastrazds Turdus merula
17-May-2022, Kiwi
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
17-May-2022, Jozefs_1982
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
17-May-2022, Jozefs_1982
17-May-2022, meža_meita
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis/juvernica
17-May-2022, edeite
Lauku lija Circus cyaneus
17-May-2022, BioEliina
17-May-2022, edeite
Pelēkais strazds Turdus pilaris
17-May-2022, Saila
23-Oct-2021, evanzovica
Mājas strazds Sturnus vulgaris
17-May-2022, Saila
Piepe Resinoporia cretacea Resinoporia cretacea
17-May-2022, Ilze Ķuze 2
Pelēkā dzilna Picus canus
17-May-2022, Aigars
Niedru lija Circus aeruginosus
17-May-2022, Aigars
Krauķis Corvus frugilegus
17-May-2022, Aigars
Kajaks Larus canus
17-May-2022, Aigars
Lielais ķīris Larus ridibundus
17-May-2022, Aigars
Ķīvīte Vanellus vanellus
17-May-2022, Aigars
Kovārnis Corvus monedula
17-May-2022, Aigars
Baltais stārķis Ciconia ciconia
17-May-2022, Aigars
Sekstainā zemeszvaigzne Geastrum pectinatum
17-May-2022, Ilze Ķuze 6
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
17-May-2022, Lasmas
Zaļā buksbaumija Buxbaumia viridis
17-May-2022, meža_meita 2
Ķērpis Micarea misella Micarea misella
17-May-2022, meža_meita
Vistu vanags Accipiter gentilis
8-May-2022, Edgars Smislovs
21-Apr-2022, Edgars Smislovs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
17-May-2022, J.D.
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
17-May-2022, Lasmas
17-May-2022, freimane
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-May-2022, Edgars Smislovs
Spožā skudra Lasius fuliginosus
17-May-2022, VitaS
Kovārnis Corvus monedula
17-May-2022, Aigars
Gaišais ķauķis Curruca curruca
17-May-2022, Margarita W
Melnā dzilna Dryocopus martius
17-May-2022, Ilze_Sa
Zaigkode Adela reaumurella Adela reaumurella
17-May-2022, VitaS 1
Svīre Apus apus
17-May-2022, Lasmas
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
17-May-2022, Lasmas
Lielā zīlīte Parus major
17-May-2022, Lasmas
Stirna Capreolus capreolus
17-May-2022, Lasmas
Dzeltenā cielava Motacilla flava
17-May-2022, Lasmas
Dzeltenā cielava Motacilla flava
17-May-2022, Lasmas
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
17-May-2022, Lasmas
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
17-May-2022, Lasmas
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
17-May-2022, Lasmas
Dzeltenā cielava Motacilla flava
17-May-2022, Lasmas
Baltais gārnis Ardea alba
17-May-2022, Lasmas
Lauku cīrulis Alauda arvensis
17-May-2022, Lasmas
Ķīvīte Vanellus vanellus
17-May-2022, Aigars
Dzeltenā cielava Motacilla flava
17-May-2022, Lasmas
Dzeltenā cielava Motacilla flava
17-May-2022, Lasmas
Stirna Capreolus capreolus
17-May-2022, Lasmas
Lauku cīrulis Alauda arvensis
17-May-2022, Lasmas
Dzeltenā cielava Motacilla flava
17-May-2022, Lasmas
Bezdelīga Hirundo rustica
17-May-2022, Lasmas
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
17-May-2022, Lasmas
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
17-May-2022, Lasmas
Dzeltenā cielava Motacilla flava
17-May-2022, Lasmas
17-May-2022, Lasmas
17-May-2022, Lasmas
Dzeltenā cielava Motacilla flava
17-May-2022, Lasmas
Baltais gārnis Ardea alba
17-May-2022, Lasmas
Dzeltenā cielava Motacilla flava
17-May-2022, Lasmas
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
17-May-2022, Lasmas
Meža zemene Fragaria vesca
17-May-2022, VitaS
Gredzenūbele Streptopelia decaocto
16-May-2022, Irbe
Zivju gārnis Ardea cinerea
17-May-2022, Aigars
17-May-2022, VitaS
Mārsilu veronika Veronica serpyllifolia
17-May-2022, bitene
Ugunsvabole Schizotus pectinicornis Schizotus pectinicornis
17-May-2022, VitaS
Dārza ķauķis Sylvia borin
12-May-2022, Edgars Smislovs
Dārza ķauķis Sylvia borin
10-May-2022, Edgars Smislovs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
17-May-2022, meža_meita
Zeltgalvītis Regulus regulus
17-May-2022, meža_meita
Vītītis Phylloscopus trochilus
17-May-2022, meža_meita
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
17-May-2022, meža_meita
Melnais mežastrazds Turdus merula
17-May-2022, meža_meita
Paceplītis Troglodytes troglodytes
17-May-2022, meža_meita
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
17-May-2022, meža_meita
Žubīte Fringilla coelebs
17-May-2022, meža_meita
Apšu graudaine Sclerencoelia fascicularis syn. Encoelia fascicularis
17-May-2022, meža_meita
Bērzu spurdžu blakts Kleidocerys resedae
17-May-2022, VitaS
17-May-2022, VitaS
Peļu klijāns Buteo buteo
17-May-2022, Aigars
17-May-2022, meža_meita 4
Zivju gārnis Ardea cinerea
17-May-2022, arvidds
Baltais gārnis Ardea alba
17-May-2022, arvidds
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
17-May-2022, Ilona_rasa
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
17-May-2022, Ilona_rasa
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
17-May-2022, Ilona_rasa
15-May-2022, Mimi Serada
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
17-May-2022, Ilona_rasa
Dadzītis Carduelis carduelis
15-May-2022, JB
Dārza ķauķis Sylvia borin
17-May-2022, Platacis
Stirna Capreolus capreolus
17-May-2022, Ilona_rasa
Kovārnis Corvus monedula
17-May-2022, Aigars
Mazais mušķērājs Ficedula parva
17-May-2022, Ilona_rasa
Lauku zvirbulis Passer montanus
17-May-2022, Aigars
Ķīvīte Vanellus vanellus
17-May-2022, Aigars
Bezdelīga Hirundo rustica
17-May-2022, Aigars
Lielais dīķgliemezis Lymnaea stagnalis
17-May-2022, laumae
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
17-May-2022, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
17-May-2022, Aigars
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
17-May-2022, Aigars
Lauku balodis Columba palumbus
17-May-2022, Aigars
Krauklis Corvus corax
17-May-2022, Aigars
Kovārnis Corvus monedula
17-May-2022, Aigars
Kovārnis Corvus monedula
17-May-2022, Aigars
Pelēkais strazds Turdus pilaris
17-May-2022, Aigars
Rakstainā mārīte Propylea quatuordecimpunctata
17-May-2022, laumae
Sprakšķis Ctenicera pectinicornis Ctenicera pectinicornis
17-May-2022, laumae
Baltais vizbulis Anemone nemorosa
17-May-2022, laumae
Pļavu čipste Anthus pratensis
16-May-2022, Lūsītis
Lazdu tinējsmecernieks Apoderus coryli
17-May-2022, laumae
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
16-May-2022, Lūsītis
Krokainā flavoparmēlija Flavoparmelia caperata
17-May-2022, meža_meita 8
Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp.
15-May-2022, Mimi Serada
Žubīte Fringilla coelebs
17-May-2022, ūdensvistiņa
Žagata Pica pica
17-May-2022, ūdensvistiņa
Zeltgalvītis Regulus regulus
17-May-2022, ūdensvistiņa
Zaļžubīte Chloris chloris
17-May-2022, ūdensvistiņa
Vītītis Phylloscopus trochilus
17-May-2022, ūdensvistiņa
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
17-May-2022, ūdensvistiņa
Sīlis Garrulus glandarius
17-May-2022, ūdensvistiņa
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
17-May-2022, ūdensvistiņa
Plukšķis Turdus iliacus
17-May-2022, ūdensvistiņa
Peļkājīte Prunella modularis
17-May-2022, ūdensvistiņa
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
17-May-2022, ūdensvistiņa
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
17-May-2022, ūdensvistiņa
Pelēkā dzilna Picus canus
17-May-2022, ūdensvistiņa
Paceplītis Troglodytes troglodytes
17-May-2022, ūdensvistiņa
Meža pīle Anas platyrhynchos
17-May-2022, ūdensvistiņa
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
17-May-2022, ūdensvistiņa
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
17-May-2022, ūdensvistiņa
Melnais mežastrazds Turdus merula
17-May-2022, ūdensvistiņa
Mājas strazds Sturnus vulgaris
17-May-2022, ūdensvistiņa
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
17-May-2022, ūdensvistiņa
Lielā zīlīte Parus major
17-May-2022, ūdensvistiņa
Lauku zvirbulis Passer montanus
17-May-2022, ūdensvistiņa
Lauku cīrulis Alauda arvensis
17-May-2022, ūdensvistiņa
Lauku balodis Columba palumbus
17-May-2022, ūdensvistiņa
Ķīvīte Vanellus vanellus
17-May-2022, ūdensvistiņa
Krauķis Corvus frugilegus
17-May-2022, ūdensvistiņa
Krauklis Corvus corax
17-May-2022, ūdensvistiņa
Kovārnis Corvus monedula
17-May-2022, ūdensvistiņa
Koku čipste Anthus trivialis
17-May-2022, ūdensvistiņa
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
17-May-2022, ūdensvistiņa
Gaišais ķauķis Curruca curruca
17-May-2022, ūdensvistiņa
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
17-May-2022, ūdensvistiņa
Dzērve Grus grus
17-May-2022, ūdensvistiņa
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
17-May-2022, ūdensvistiņa
Dzeguze Cuculus canorus
17-May-2022, ūdensvistiņa
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
17-May-2022, ūdensvistiņa
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
17-May-2022, ūdensvistiņa
Dārza ķauķis Sylvia borin
17-May-2022, ūdensvistiņa
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
17-May-2022, ūdensvistiņa
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
17-May-2022, ūdensvistiņa
Bezdelīga Hirundo rustica
17-May-2022, ūdensvistiņa
Baltā cielava Motacilla alba
17-May-2022, ūdensvistiņa
Baltais stārķis Ciconia ciconia
17-May-2022, ūdensvistiņa
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
17-May-2022, ūdensvistiņa
15-May-2022, Mimi Serada
Mājas strazds Sturnus vulgaris
17-May-2022, BioEliina
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
17-May-2022, BioEliina
Jūras zīriņš Sterna paradisaea
16-May-2022, Lūsītis 1
Purva tilbīte Tringa glareola
15-May-2022, Edgars Smislovs
Saldais ķirsis Prunus avium (syn. Cerasus avium)
8-May-2022, imis23
16-May-2022, imis23
Zalktis Natrix natrix
16-May-2022, imis23
Stirna Capreolus capreolus
13-May-2022, imis23
Krauklis Corvus corax
13-May-2022, imis23
Baltā cielava Motacilla alba
17-May-2022, ligausis
Lielais ķīris Larus ridibundus
12-May-2022, imis23
Meža pīle Anas platyrhynchos
11-May-2022, imis23
11-May-2022, imis23
Mājas strazds Sturnus vulgaris
9-May-2022, imis23
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
8-May-2022, imis23
Kovārnis Corvus monedula
8-May-2022, imis23
Parastā sīkķērsa Arabidopsis arenosa (syn. Cardaminopsis arenosa)
15-May-2022, bitene
Trejzobu akmeņlauzīte Saxifraga tridactylites
15-May-2022, bitene 1
Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna
16-May-2022, artisevery
Tītiņš Jynx torquilla
10-May-2022, Irbe
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
10-May-2022, Irbe
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
17-May-2022, meža_meita
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
10-May-2022, Irbe
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
10-May-2022, Irbe
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
10-May-2022, Irbe
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
10-May-2022, Irbe
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
10-May-2022, Irbe
10-May-2022, Irbe
Mājas čurkste Delichon urbicum
10-May-2022, Irbe
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
10-May-2022, Irbe
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
10-May-2022, Irbe
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
17-May-2022, freimane
Lielā zīlīte Parus major
10-May-2022, Irbe
Lielā zīlīte Parus major
10-May-2022, Irbe
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
10-May-2022, Irbe
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
10-May-2022, Irbe
Žubīte Fringilla coelebs
10-May-2022, Irbe
Melnkakla gārgale Gavia arctica
17-May-2022, BioEliina
Žubīte Fringilla coelebs
10-May-2022, Irbe
Meža pīle Anas platyrhynchos
10-May-2022, Irbe
Dadzītis Carduelis carduelis
10-May-2022, Irbe
Pelēkais strazds Turdus pilaris
10-May-2022, Irbe
Lauku balodis Columba palumbus
10-May-2022, Irbe
Lauku balodis Columba palumbus
10-May-2022, Irbe
Tītiņš Jynx torquilla
10-May-2022, Irbe
Upes zīriņš Sterna hirundo
17-May-2022, vigulis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
10-May-2022, Irbe
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
17-May-2022, vigulis
Lauku zvirbulis Passer montanus
17-May-2022, Irbe
Pupuķis Upupa epops
17-May-2022, agatini
Pupuķis Upupa epops
17-May-2022, gba3
Laucis Fulica atra
10-May-2022, Irbe
Peļu klijāns Buteo buteo
8-May-2022, bitene
Niedru lija Circus aeruginosus
17-May-2022, vigulis
Dzeltenā cielava Motacilla flava
17-May-2022, vigulis
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
17-May-2022, vigulis
Lielā tilbīte Tringa nebularia
17-May-2022, vigulis
Svīre Apus apus
17-May-2022, vigulis
Meža zoss Anser anser
17-May-2022, vigulis
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
17-May-2022, vigulis
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
17-May-2022, vigulis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
10-May-2022, Irbe
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
17-May-2022, Irbe
Lauku balodis Columba palumbus
17-May-2022, Rallus
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
17-May-2022, Ruslans Lapins 3
Lielā zīlīte Parus major
8-May-2022, Ilze_Sa
Žubīte Fringilla coelebs
17-May-2022, Kiwi
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
16-May-2022, Saila
Lielā zīlīte Parus major
17-May-2022, Kiwi
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
17-May-2022, Filips Bobinskis
Baltais gārnis Ardea alba
16-May-2022, Saila
Zaigkode Cauchas rufimitrella Cauchas rufimitrella
17-May-2022, Filips Bobinskis
Melnais mežastrazds Turdus merula
17-May-2022, Saila
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
17-May-2022, Tringa
Melnais stārķis Ciconia nigra
17-May-2022, Aigars
Svīre Apus apus
17-May-2022, Aigars
17-May-2022, Kiwi
Vāvere Sciurus vulgaris
17-May-2022, Kiwi
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Mājas strazds Sturnus vulgaris
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lauku balodis Columba palumbus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Ķīvīte Vanellus vanellus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Gaišais ķauķis Curruca curruca
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dadzītis Carduelis carduelis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Bezdelīga Hirundo rustica
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-May-2022, Strazdiņa
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
16-May-2022, Strazdiņa
Pelēkais strazds Turdus pilaris
17-May-2022, BioEliina
Žubīte Fringilla coelebs
17-May-2022, BioEliina
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
17-May-2022, BioEliina
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
17-May-2022, BioEliina
Bezdelīga Hirundo rustica
17-May-2022, BioEliina
Melnais mežastrazds Turdus merula
17-May-2022, BioEliina
Baltais stārķis Ciconia ciconia
17-May-2022, BioEliina
Dzeguze Cuculus canorus
17-May-2022, BioEliina
Pēdējās sugu izmaiņas
Filips Bobinskis 18-May-2022 01:07:47

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Filips Bobinskis 18-May-2022 01:06:49

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Mežirbe777 18-May-2022 00:44:19

Sūna (nenoteikta) ->


Mežirbe777 17-May-2022 23:43:40

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


CerambyX 17-May-2022 23:04:23

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 22:52:48

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Martins 17-May-2022 22:39:35

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


CerambyX 17-May-2022 22:36:13

Pamīkstspārnis Aplocnemus sp. Aplocnemus sp. ->


CerambyX 17-May-2022 20:59:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 17-May-2022 20:51:10

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 17-May-2022 20:49:55

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 17-May-2022 20:48:53

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


CerambyX 17-May-2022 20:44:07

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 17-May-2022 20:43:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 19:50:35

Zvirbulis (nenoteikts) Passer sp. ->


Aidzinieks 17-May-2022 19:49:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 19:16:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:49:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:48:06

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:46:50

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:45:31

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:44:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:40:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:39:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:37:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:35:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:34:14

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:33:02

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Lemmus 17-May-2022 18:31:42

Sūna (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:30:57

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:30:46

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:29:43

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:29:12

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:28:25

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:24:22

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:22:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


meža_meita 17-May-2022 18:22:02

Noapaļotā scitīnija Scytinium teretiusculum ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:21:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:09:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:08:30

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:06:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


VitaS 17-May-2022 18:06:25

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:05:42

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:02:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 17:59:34

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 17:58:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 17:57:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 17:46:18

Upes zīriņš Sterna hirundo ->


dziedava 17-May-2022 17:27:05

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


CerambyX 17-May-2022 16:20:08

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


CerambyX 17-May-2022 16:19:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 17-May-2022 15:03:24

Simtkājis (nenoteikts) Chilopoda sp. ->


CerambyX 17-May-2022 15:03:09

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 14:09:38

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 14:08:37

Nezināms ->


roosaluristaja 17-May-2022 14:05:26

Cauna Martes sp. Martes sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 12:14:51

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 12:08:35

Ezis (nenoteikts) Erinaceus sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 12:06:22

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 11:54:03

Neaizmirstule (nenoteikta) Myosotis sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 11:52:23

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 11:48:54

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 11:43:35

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 11:11:12

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


bitene 17-May-2022 10:13:23

Kalnu kļava Acer pseudoplatanus ->


bitene 17-May-2022 10:09:49

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 17-May-2022 09:21:27

Dārza mīkstpiene Sonchus oleraceus ->


roosaluristaja 17-May-2022 09:16:54

Nezināms ->


IlzeP 17-May-2022 08:15:55

Alpu āboliņš Trifolium alpestre ->


IlzeP 17-May-2022 08:14:10

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 08:04:21

Pelēkā zīlīte Poecile montanus ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 07:59:16

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 17-May-2022 07:51:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 17-May-2022 07:48:08

Brūnā čakste Lanius collurio ->


Santa L 17-May-2022 07:44:34

Melnā vārna Corvus corone corone ->


Kiwi 16-May-2022 23:46:39

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Kiwi 16-May-2022 23:32:10

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


zane_ernstreite 16-May-2022 23:27:49

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 21:23:08

Nezināms ->


meža_meita 16-May-2022 20:47:38

Ķērpis Mycobilimbia sp. Mycobilimbia sp. ->


CerambyX 16-May-2022 20:44:15

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


zane_ernstreite 16-May-2022 19:44:44

Sēne (nenoteikta) ->


zane_ernstreite 16-May-2022 19:41:48

Augs (nenoteikts) ->


IlzeP 16-May-2022 19:20:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 16-May-2022 18:44:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 16-May-2022 18:44:11

Nezināms ->


Lasmas 16-May-2022 18:38:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 16-May-2022 18:35:26

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2022 16:51:43

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:48:25

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:45:43

Māņkoksngrauzis Oedemera sp. Oedemera sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:44:39

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:43:46

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:41:42

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2022 16:40:35

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:39:11

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:37:38

Nenosakāms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:37:13

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:36:29

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:35:35

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:34:34

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:32:58

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:31:33

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:31:06

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:28:14

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2022 16:27:36

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:23:43

Blakteņu dienpūcīte Heliothis ononis ->


nekovārnis 16-May-2022 16:22:25

Alkšņu zilais lapgrauzis Agelastica alni ->


nekovārnis 16-May-2022 16:21:36

Agrobaktērija Agrobacterium tumefaciens Agrobacterium tumefaciens ->


nekovārnis 16-May-2022 16:20:45

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:19:31

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:18:56

Nenosakāms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:17:12

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:16:52

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:16:34

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 15:59:29

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 15:59:12

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 15:55:05

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 15:52:19

Čuņčiņš Phylloscopus collybita ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 15:50:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 14:42:11

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 14:40:48

Dadzītis Carduelis carduelis ->


Ivars L. 16-May-2022 14:40:08

Bālā bacīdija Bacidia rosella ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 14:40:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 16-May-2022 14:26:40

Abinieks (nezināms) ->


IevaM 16-May-2022 14:24:48

Vakarlēpis Caprimulgus europaeus ->


meža_meita 16-May-2022 13:58:34

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


IlzeP 16-May-2022 13:56:19

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 16-May-2022 13:25:36

Smalkā nitella Nitella tenuissima ->


bitene 16-May-2022 12:51:50

Nezināms ->


bitene 16-May-2022 12:50:21

Nezināms ->


bitene 16-May-2022 12:49:12

Nezināms ->


bitene 16-May-2022 12:45:01

Augs (nenoteikts) ->


bitene 16-May-2022 12:43:32

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 16-May-2022 12:21:58

Lāpstīte (nenoteikta) Scapania sp. ->


dziedava 16-May-2022 10:30:13

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


Kiwi 16-May-2022 10:05:55

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Kiwi 16-May-2022 09:17:40

Augs (nenoteikts) ->


Kiwi 16-May-2022 08:59:36

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ansis 16-May-2022 08:58:27

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:52:36

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:51:54

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:50:58

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:44:56

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:44:26

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:42:27

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:41:31

Kukainis (nenoteikts) ->


Ansis 16-May-2022 08:40:09

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:39:35

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:38:35

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:37:33

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:35:34

Kukainis (nenoteikts) ->


Ansis 16-May-2022 08:34:52

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:33:07

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:32:33

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:30:55

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:29:12

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:26:07

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:24:26

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:22:53

Nezināms ->


ievakiri 16-May-2022 06:36:35

Mazais mušķērājs Ficedula parva ->


Gradin 16-May-2022 06:33:31

Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus ->


Gradin 16-May-2022 06:13:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Gradin 16-May-2022 06:12:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 16-May-2022 01:13:23

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 16-May-2022 01:12:42

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 16-May-2022 01:12:34

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 16-May-2022 01:12:20

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 16-May-2022 01:12:14

Alkšņu zilais lapgrauzis Agelastica alni ->


Kiwi 16-May-2022 00:17:25

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 16-May-2022 00:13:04

Sūna (nenoteikta) ->


CerambyX 15-May-2022 23:25:41

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 15-May-2022 23:25:10

Kamene (nenoteikta) Bombus sp. ->


CerambyX 15-May-2022 23:25:10

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 23:03:36

Kamene (nenoteikta) Bombus sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:19:45

Cikāde (nenoteikta) Auchenorrhyncha sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:19:23

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:18:17

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:18:17

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:18:17

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:18:17

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:18:07

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:17:56

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:17:08

Mizasblakts Aradus sp. Aradus sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:16:49

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:16:41

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:15:56

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:15:45

Apšu pavasarsprīžmetis Archiearis notha ->


CerambyX 15-May-2022 22:15:42

Koku kamene Bombus hypnorum ->


CerambyX 15-May-2022 22:14:40

Kamene (nenoteikta) Bombus sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:13:49

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 15-May-2022 22:13:08

Naktstauriņš (nenoteikts) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
meža_meita 18.maijs, 00:20

Interesants novērojums!


meža_meita 17.maijs, 23:43

Domāju, ka padzīvojusi Pseudoevernia furfuracea.


Mežirbe777 17.maijs, 23:23

Pievienoti papildu foto pierādījumi par dižkoka sugu no 16.05.2022


Karmena 17.maijs, 23:06

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


forelljjanka 17.maijs, 22:43

Lielā.


Ilze Ķuze 17.maijs, 21:40

Ansi, tur bija vairākās vietās - gan divās vietās Mucukalna masīva mežos, gan divās vietās dabas parkā "Vecumu meži". Ir paraudziņi.


CerambyX 17.maijs, 21:24

Jāsaka, ka tas mani ar samulsināja :D Piekrītu, ka nav tipisks. Bet nu neko citu nevaru izdomāt, kas tas varētu būt...


VijaS 17.maijs, 21:02

Paldies, Evita!


nekovārnis 17.maijs, 21:00

Paldies, Uģi! Šis man smadzeni salauza :) Pēc visa tā kā C.polita, bet ar tik tumšu priekškrūšu vairogu nebija manīts.


aer 17.maijs, 20:03

Paldies!


Aidzinieks 17.maijs, 19:48

Paldies Oskar!


Lemmus 17.maijs, 19:30

Visbiežāk uz kritalām ir C.muelleriana,bet droši var noteikt tikai mikroskopējot.


Edgars Smislovs 17.maijs, 19:15

Kaņepītis vai zaļžubīte.


Edgars Smislovs 17.maijs, 18:43

Salīdzinoši vecs novērojums bet vajadzētu tomēr ieziņot abus atsevišķi, šajās bildēs melnā un sarkanā klija.


Edgars Smislovs 17.maijs, 18:20

Tītara spalva.


Ivetta 17.maijs, 17:38

Paldies, Uldi!


VitaS 17.maijs, 16:00

Par šo vajag ieziņot Vides SOS lietotnē.


Irbe 17.maijs, 14:11

Paldies!


dziedava 17.maijs, 11:20

Katrs nevar, runa ir par cilvēkiem, kas ir pierādījuši savu pētījumu dziļumu un pamatotību, un tādu nudien nav daudz.


marsons 17.maijs, 11:06

Paldies par ieteikumu, kā rīkoties gadījumā, ja, liekas, ir jauna suga. Man gan šāda pieeja liekas pārāk liberāla - iznāk, ka katrs DD lietotājs var papildināt sarakstu ar jaunu sugu. Vai nebūs pārāk daudz pelavu? Man vairāk pa prātam tradicionālā trīspakāpju pieeja -"ievāc -nosaka- apstiprina", kur apstiprināšanu veic tas speciālists, kura slēdziens dotajā brīdī ir neapstrīdams. Sapratu, ka sēņu jomā tas pašreiz Latvijā nav iespējams. Kas attiecas uz Dabas muzejam nodotajiem maniem paraugiem, tie bija ar norādi par iespējamo sugu.


pustumsa 17.maijs, 10:53

Paldies!


dziedava 17.maijs, 10:15

Bāc, pa kuru laiku esmu kļuvusi tik piezemēta un praktiska! :/


Kiwi 17.maijs, 09:21

Paldies, Margarita un Edgar!


Irbe 17.maijs, 00:21

Niedru lija


marsancija 17.maijs, 00:16

Vērene, Ribes alpinum.


DaceK 16.maijs, 23:51

Paldies par precizējumiem! Saņēmu bildi no draudzenes, bērnudārza audzinātājas. Šī ir jau 2.izvēlētā ligzdas vieta. Pirmā bijusi starp puķu dobēm, izdēta 1 ola. Pēc konsultācijas ar ornitologu ligzda nojaukta. Arī šī tiks nojaukta. Audzinātājām jārūpējas par homo sapiens bērnu drošību...


Divpēdis 16.maijs, 23:37

Vīri, šis nav pirmais aprīlis... bet katram gadījumam pievienoju arī pārējās bildes. Un liels paldies par atrašanu!:)


Kiwi 16.maijs, 23:31

Paldies, Margarita!


Irbe 16.maijs, 23:30

Pelēkais mušķērājs


zane_ernstreite 16.maijs, 23:27

Paldies!


Kiwi 16.maijs, 23:26

Vai kāds no ķauķiem?


Ivars L. 16.maijs, 23:22

...vai tomēr zvaigznes un mēnessirpji?


Kiwi 16.maijs, 23:16

Paldies, Edgar!


dziedava 16.maijs, 23:06

Pēc pirmā foto varēja padomāt, ka ir kapos bildēts - vienos krustos! Pēc pēdējā jau pēc kādas remontdarbnīcas (ar knaiblēm) izskatās..


Irbe 16.maijs, 22:53

Upes


Irbe 16.maijs, 22:49

Baltvaigu?


Irbe 16.maijs, 22:38

Gaigala


Irbe 16.maijs, 22:36

Manuprāt purva


Irbe 16.maijs, 22:31

Pelēkais mušķērājs


IlzeP 16.maijs, 22:27

Domāju, ka kaijai tur ir ļoti mazas izredzes sekmīgi izligzdot.


Mimi Serada 16.maijs, 21:44

Paldies!


meža_meita 16.maijs, 21:00

Ja tā, tad būs sugas 2. atradne LV :)))


Ilze Ķuze 16.maijs, 20:54

Paldies, Renāte!


meža_meita 16.maijs, 20:53

Roland - tāpat kā te, pie bioloģiski vecas apses pamatnes (bet var būt ne obligāti pie pamatnes).


meža_meita 16.maijs, 20:48

Te nevarētu būt šaubas - Mycobilimbia carneoalbida. Raksturīga suga apsēm un tieši apšu pamatnēm.


Lasmas 16.maijs, 19:50

Tikai nez kā sadzīvos bērni un kaiju ģimene vienā rotaļlaukumā.


Aleksejs 16.maijs, 19:36

Paldies, Edgar, par acīgumu!


IlzeP 16.maijs, 19:29

:)


IlzeP 16.maijs, 19:28

Jauks novērojums! Sudrabkaijas reti riskē ligzdot Rīgā uz zemes. (Izlaboju statusu, jo perēšanas laukums nozīmē perējošas mātītes pliko laukumu uz vēdera, tādu var konstatēt noķertiem putniem.)


Karmena 16.maijs, 19:18

Paldies par sugas noteikšanu, Marek!


Ilze Ķuze 16.maijs, 18:44

Liels paldies, Ansi! :)


Ilze Ķuze 16.maijs, 18:42

Paldies par komentāru, Roland!


Ilze Ķuze 16.maijs, 18:42

Roland, ir paraugs.


Lemmus 16.maijs, 16:49

Paldies par precizējumiem Ansi!


Gradin 16.maijs, 16:39

Man arī bija prieks viņu satikt.


Rallus 16.maijs, 16:08

Te salīdzinājumam bildes no Polijas novērojumiem: http://clanga.com/index.php/gallery/show_by_birdname/Ptaki%20rzadkie%20i%20nieliczne/Black+Scoter


Rallus 16.maijs, 16:04

Fantastiska bilde, labi dokumentēts! Apsvceicami!


Edgars Smislovs 16.maijs, 16:01

SUPER! Jauna suga Latvijā!!! Melanitta americana! Putns bildes labajā stūrī.


lichen_Ro 16.maijs, 15:58

Ispējams ka Mycobilimbia carneoalbida Renāte, kāds tavai atradnei bija biotops? Man līdzīgs šim..


Edgars Smislovs 16.maijs, 15:49

Otrajā bildē paspruka ceru ķauķis.


lichen_Ro 16.maijs, 14:34

Varbūt Bacidina sulphurella, nezinu - jāgriež. Noteikti nav Bacidia rosella :)


IlzeP 16.maijs, 13:57

Raksturīga balss - skan kā "Vitju viģel?" vai "nice to see you".


IlzeP 16.maijs, 13:55

Bildē ir erickiņš


asaris 16.maijs, 13:08

Pupuķis


Vīksna 16.maijs, 11:06

No 2021 g. bildētās smukās apses 2,75 m apkārtmērā tikai celms palicis un milzīgs izcirtums. Un blakus, kur vēl mežs 2 melnie stārķi rinķoja.Tur vēl pērn un šogad pavairāk parastās vardes mežā, Svitenes, Rundāles pusē maz.


dziedava 16.maijs, 10:40

Inguna, tā taču ir Tavējā? Symphytocarpus flaccidus


dziedava 16.maijs, 10:21

Pinuma kažoceni gan neredzu. Izskatās pēc lapsastes vienādvācelītes Isothecium alopecuroides


Karmena 16.maijs, 09:55

Paldies par sugas noteikšanu un labojumu, Uģi!


artis113 16.maijs, 09:47

Es šoreiz noslinkoju ar skaitīšanu;D


Kiwi 16.maijs, 09:03

Paldies, Marek, par precizējumu!


Kiwi 16.maijs, 09:00

Paldies, Ilze!


asaris 16.maijs, 08:18

Mazais svilpis


asaris 16.maijs, 08:16

Erickiņš


IlzeP 16.maijs, 08:10

Vai "V". Var jau apmeklēt arī tukšu ligzdu.


Sandra LV 16.maijs, 07:47

Paldies! Jā, trešais putns bija lielais ķīris.


Ivetta 16.maijs, 06:56

Paldies, Uģi!


Karmena 16.maijs, 00:20

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


dziedava 16.maijs, 00:16

Slikti skaitīts - 5,5h vēlāk bija par pāris tūkstošiem vairāk :D


VitaS 15.maijs, 23:51

Kaut kāda lapgrauža kāpurs, kas līdzi nēsā māju. Angliski - case-bearing leaf beetle.


laumae 15.maijs, 23:05

Paldies, Uģi! Kur tik līdzīgi.


Mimi Serada 15.maijs, 23:05

Paldies, Uģi!


VijaS 15.maijs, 22:36

Paldies, Uģi!


W 15.maijs, 22:21

Uģi, paldies:)


Edgars Smislovs 15.maijs, 21:18

Apsveicu! Labi ka ir vismaz tāda bilde, pēc novērojuma vietas, bez apraksta tomēr daudz nedomājot mainīju uz balto gārni, to tur protams to parasti var satikt.


davis_wi 15.maijs, 21:11

AL pazīme


VijaS 15.maijs, 21:10

Paldies, Kārli! Tā pati vien jau būs, tikai negribēja pozēt.:)


asaris 15.maijs, 20:57

Manuprāt, priežu čiekuru zemesblakts.


asaris 15.maijs, 20:52

Žagata


MJz 15.maijs, 20:35

Pēc karošknābja neizskatās. Gan jau tad novērotāja būtu tā arī ziņojusi.


IlzeP 15.maijs, 20:32

Man liekas tāpat kā Mārim. Mazākais pie tam ir priekšplānā. Nekas cits taču tas nevar būt?!


Tasty_Y 15.maijs, 20:30

Viviparus viviparus


MJz 15.maijs, 20:26

Bildes protams pašvakas un vienīgais, ko var, tas ir salīdzināt izmērus. Manuprāt bildēs ir 3 sugu putni: baltais gārnis, lielais ķīris un zīda gārnis. Nu nevar baltais gārnis būt tik mazs.


Sandra LV 15.maijs, 20:13

Pievienoju bildes, labākas diemžēl nav.. Man gan liekas, ka bija zīda. Mazāks par balto gārni, ar dzelteniem pirkstiem un "gariem matiem".


asaris 15.maijs, 16:33

Sarkankrūšu līķvabole


asaris 15.maijs, 16:25

Gaiļbiksītes


Jānis L 15.maijs, 16:18

Sveiks, Andri!! Jā, tie bija tieši tādi garie, griezīgie pīkstieni, nācās aizvērt logu, lai varētu iemigt! Vēlā rudenī, vakara pastaigā ar lukturīti, arī ieraudzīju pašu pūci kokā sēžam, bet diezgan patālu, līdz ar to precīzi neaprakstīšu.


Zane Dāvidsone 15.maijs, 13:54

flava


gunitak 15.maijs, 13:11

Paldies!


Tasty_Y 15.maijs, 13:08

Planorbarius corneus


megere 15.maijs, 11:37

Varētu būt karūsa.


Karmena 15.maijs, 11:32

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


Divpēdis 15.maijs, 07:51

Paldies, Edgar!


Divpēdis 15.maijs, 07:50

Paldies, Vita!


asaris 14.maijs, 23:58

Dzeltenā stērste


asaris 14.maijs, 23:53

Lukstu čakstīte


asaris 14.maijs, 23:48

Niedru lija


Laimeslācis 14.maijs, 22:42

Paldies, Uģi! :)


VitaS 14.maijs, 22:23

Acainā mārīte


W 14.maijs, 20:22

Paldies, Mārtiņ! Turpmāk bildēšu arī pēdu:)


Martins 14.maijs, 20:15

Ir, ir! Bet vislabāk, ja šiem lielajiem kailgliemežiem nobildē arī pēdu (no apkšpuses). Tumšajam kailgliemezim pēdas vidu ir skaidri izteikta gaiša josla.


Carum carvi 14.maijs, 17:38

Paldies!


angel 14.maijs, 17:33

Paldies!


BioEliina 14.maijs, 16:14

Gluži manas domas, Edgar! Tāds plāns ir - es pie tā uzmanīgi strādāju..gribas iegūt 100% pārliecību par konkrēto ligzdotāju..


W 14.maijs, 15:12

Vai tas nevarētu būt tumšais kailgliemezis?


W 14.maijs, 14:18

Paldies, Uģi!


nekovārnis 14.maijs, 10:52

Paldies, Uģi! :)


Laimeslācis 14.maijs, 10:21

Paldies!


dziedava 14.maijs, 10:13

Izskatās pēc vējaslotas


Mimi Serada 14.maijs, 09:08

Paldies, Marek!


pustumsa 14.maijs, 00:09

Paldies!


pustumsa 13.maijs, 23:14

Paldies, Edgar! Tagad es sapratu. Jāmācās vēl daudz!


felsi 13.maijs, 23:12

Mežā, tā bija tā karstā diena, un tur tiešā saule no rīta līdz vakaram.


Karmena 13.maijs, 23:07

Paldies par sugas noteikšanu, Marek!


dziedava 13.maijs, 23:07

Tā attīstība notika mežā vai mājās?


pustumsa 13.maijs, 23:00

Liels paldies!


felsi 13.maijs, 22:59

Paldies Edgar!


Edgars Smislovs 13.maijs, 22:07

Te būs video, lai var saprast vieglāk - https://www.facebook.com/watch/?v=269941917512019


Edgars Smislovs 13.maijs, 22:03

Var pārprast šī statusa nozīmi, bet šis ir domāts tīklos, vai kā citādi, noķertiem putniem, ligzdošanas sezonas vidū. Pēc metodikas: L – perēšanas Laukums, kas konstatēts noķertam pieaugušam putnam (uz vēdera).


pustumsa 13.maijs, 21:50

Kāpēc neder perēšanas laukums? tāpēc, ka putns ligzdā?


Edgars Smislovs 13.maijs, 21:34

Šo būtu labi atkārtoti pārbaudīt, pēc iespējas netraucējot putnu, dzeltenie tārtiņi parasti ligzdo atklātākos, lielākos, purvos.


nekovārnis 13.maijs, 21:16

Putnu pazinēji var palaist garām nezināmu putnu,kas ieziņots kā vabole :) Nezināmus labāk ziņot kā "nezināms".


dziedava 13.maijs, 21:02

Skaidrs, ilgi tāds negaida, nav jau nekāda ~trihija, tāpēc arī tik maz apzināts.


zane_ernstreite 13.maijs, 20:56

Paldies, Marek! Bet nu ir taču līdzīgi... ))


zane_ernstreite 13.maijs, 20:53

Paldies! Jā, tieši izcirtumā. Man lapas šķita pazīstamas, bet nu nekādi nespēju savilkt kopā.


VijaS 13.maijs, 20:49

Gandrīz izjukušā augļķermeņa foto - 13. maija pēcpusdiena.


KrisVi 13.maijs, 20:20

Paldies, Edgar!


VijaS 13.maijs, 19:47

Korintes. Izcirtumos mēdz ļoti savairoties.


VijaS 13.maijs, 19:34

Pavasara dedestiņa


IevaM 13.maijs, 17:39

Paldies!


nekovārnis 13.maijs, 17:04

Priekškrūšu vairogs vairāk garš nekā plats, ar izliekumu apakšā.


nekovārnis 13.maijs, 16:59

Man ar tā kā pēc ragainās cikādes nimfas izskatās.


lichen_Ro 13.maijs, 13:13

Renāte, vienā no attēliem redzms blīvs (ne pulverveida/leprozs) laponis. Bet, pilnīgi reāli ka ir nobildētas vairākas sugas un kautkur ir arī Leprārija. Jebkurā gadījumā bez TLC te nav ko minēt :)


Aleksejs 13.maijs, 10:50

https://www.youtube.com/watch?v=qf9kE2cSqoo


dziedava 13.maijs, 00:16

Paraudziņu vajag :). Vija, hipotētiski teiktu, ka Metatrichia floriformis, tai mēdz būt sarkani kātiņi un oranžs sporu mākonis. Bet nevar izslēgt arī kādu kribrāriju. Bez labāka foto un, iespējams, arī paraudziņa līdz sugai nenoteikšu.


VijaS 12.maijs, 23:41

Julita, kā Tu domā? Gļotsēne ir, bet nevaru saprast, kas īsti. Varētu būt kaut kas no kribrārijām?


meža_meita 12.maijs, 23:23

Paldies par vijolīti!


VijaS 12.maijs, 23:15

Abi paraudziņi tika nesti mājās vienas kastītes dažādos nodalījumos, tāpēc pilnīgi izslēgt kaut kādu sporu sabiršanu nevar; šī iemesla pēc materiāls mikroskopēšanai - elateru kušķītis ar visām sporām - parasti tiek izplēsts ar pinceti no kādas galviņas vidus. Turklāt šis paraudziņš pie mikroskopa tika pirmais, bet bildes saliku vēlāk, kad neko prātīgāku nevarēju izdomāt. Šovakar uztaisīju vēl vienu fikso mikroskopiju no citas paraudziņa daļas - pat 400x palielinājumā var redzēt sporu lielos gredzenus un elateru blīvos vijumus. Bet jā - vizuāli pēc medainās neizskatās, biju pārliecināta, ka būs vai nu nelīdzenā, vai nolīdzinātā trihija.


zane_ernstreite 12.maijs, 23:13

Paldies! Man arī likās, ka izskatās pēc raibā vīngliemeža. Bet, atzīstos, pēc analoģijas ar parka vīngliemežiem, biju iedomājusies, ka tie visi ir nu... palieli.


Tasty_Y 12.maijs, 23:11

Arianta arbustorum


zane_ernstreite 12.maijs, 22:50

Paldies, Ansi, par visiem precizējumiem un noteiktajām sugām, un atvainojos, ka esmu pavirša attiecībā uz novērojuma statusu - zied, noziedējis utt.!


VijaS 12.maijs, 22:39

Paldies, Edgar!


Mimi Serada 12.maijs, 22:03

Laikam vienkārši neievēroju. Tomēr patīkami atrast kaut ko jauno:) Paldies par informāciju!


Ansis 12.maijs, 21:57

Zemākā un lielākā daudzumā ir mūru sīkvijzobe, ar zaļajām sporu vācelītēm, ļoti iespējams, jumstiņu samtīte (Ptychostomum imbricatulum)


Ansis 12.maijs, 21:39

Rīgā ir diezgan daudz stādītas. Vēlāk, vasarā lapas kļūs zaļas.


Mimi Serada 12.maijs, 21:37

Paldies, nekad agrāk nebiju tādu redzējusi.


felsi 12.maijs, 21:35

Paldies!


marsancija 12.maijs, 21:27

Margarita, paldies par skaidrojumu! Cik labi, ka kāds pasaka priekšā kādām pazīmēm pievērst uzmanību!


Ansis 12.maijs, 20:53

Parastās kļavas sārtlapu forma (fo. schwedleri).


forelljjanka 12.maijs, 20:41

Nu,ja izskatās vienādi,ar kaut ko jāsāk,parasti ar vienkāršāko.;)Temminku ar dubļainām kājām līdz vēderam gan nekad neesmu redzējis!:DD Savukārt,ja tā jāapraksta trulīša un temminka citas pazīmes...Baigais penteris jāraksta.Priekš tam ir jaunais Putnu noteicējs.Katrā ziņā,ja man gadītos ziemas tērpā temminks vai trulītis(kas nemaz nav nereāli,apskatījos 19.maijā Vītiņu pļavās likšņibītis,praktiski ziemas spalvu tērpā:),pirmais kam pievērstu uzmanību būtu kāju un knābja krāsa.;)


Gaidis Grandāns 12.maijs, 19:38

Uz kāju krāsu gan, manuprāt, vispār nevajadzētu "ieciklēties". Īpaši bridējputniem, kur kājas var būt nosmērētas ar dubļiem, krāsa var variēt atkarībā no attāluma, apgaismojuma, novērošanas apstākļiem. Uz citām pazīmēm tomēr var paļauties drošāk...


forelljjanka 12.maijs, 19:30

Neiedziļinoties citās pazīmes,temminkam kājas gaišas,zaļgandzeltenas,trulītim tumšas,gandrīz melnas.;)


meža_meita 12.maijs, 17:38

Kas norāda, ka šī nav leprārija? Paskaties arī UV reakciju.


lichen_Ro 12.maijs, 15:48

Vēl var būt Lecanora expallens vai L.compallens vai kāda cita sterila Lecanora


lichen_Ro 12.maijs, 15:44

Iespējams ka Lecanora alboflavida, Tai ir C+ oranžs/dreltens un K+ dzeltens....


lichen_Ro 12.maijs, 15:22

Teiktu ka ir U. florida, bet var būt visādi :)


lichen_Ro 12.maijs, 15:21

Iespējams ka Pyrrospora quernea, bet dīvaini ka sugai ir K+ reakcija, nevajadzētu būt... Pyrrospora quernea parasti aug šādi kā ir bildē. P.flavida nav tik miltaina...


IevaM 12.maijs, 14:02

Ivar, paldies!


IevaM 12.maijs, 14:01

Protams, Ilze, resni pirksti :D


Aleksejs 12.maijs, 13:34

Paldies, tieši domāju, ka kaut kas no čakstītēm.


asaris 12.maijs, 13:25

Akmeņčakstīte


Ilze Ķuze 12.maijs, 11:28

Skaista!


Ilze Ķuze 12.maijs, 11:28

Šī gan man izskatās pēc īssetas nekeras.


PutnuDraugsNagļos 12.maijs, 11:07

Gluži manas domas, taču ja nu kāds eksperts saskata tikai mazo ērgli.. Tomēr ne katru dienu vidējo ērgli sanāk redzēt, tāpēc arī ekspertu apstiprinājumam liela nozīme.


Izabella 12.maijs, 10:59

Paldies, Valda!


Aleksejs 12.maijs, 10:36

Dziesma https://www.youtube.com/watch?v=1gIwcZZPMAs


meža_meita 12.maijs, 10:31

Oi, šmuka!


PutnuDraugsNagļos 12.maijs, 10:30

Man viņi izskatās vienādi :) bet paldies, Gaidi!


Vīksna 12.maijs, 10:29

Paldies !


dziedava 12.maijs, 10:04

1 km tomēr nav arī gluži ceļa otrā pusē :). Suga, ko vēl tikai sapņoju atrast!


Gaidis Grandāns 12.maijs, 09:51

Temminka šņibītis


ivars 12.maijs, 09:46

Nekas cits jau tur nesanāk.


kamene 12.maijs, 09:45

Tieši šai ceļmalā nezināju, bet samērā liela atradne ir netālu pie Kūku Vēveriem. Tur pagājušā gadā bija monitorings.


dziedava 12.maijs, 09:39

Apmeklēta zināma atradne vai atrasta jauna?


dziedava 12.maijs, 09:36

Tā arī ir sārtā bezlape. Kā citiem augiem, arī šai sugai mēdz būt albīna forma


joonc 12.maijs, 09:22

varbūt kāds augu pētnieks var noteikt, kas tas par augu?


dziedava 12.maijs, 09:12

Krāsa varbūt no vecuma atkarīga?! Šī pēc kopskata vairāk T.varia atgādina. Sporas un elateras jau nevarēja iesprukt no otra paraudziņa?


grieze 12.maijs, 01:00

dzeguze


grieze 12.maijs, 00:53

bildes centrā redzams sila strazds


visvaldis.s 11.maijs, 23:53

Ierakstīju statusu- uzturas lokāli, bet vajadzētu- kaujas.


meža_meita 11.maijs, 23:29

Es domāju, te Ivars pie vainas :D


meža_meita 11.maijs, 23:01

Paldies Uģi!


Irbe 11.maijs, 22:50

Ar ķauķiem jāsāk pa vienam. Manuprāt brūnspārnu visvieglāk atšķirt no citiem, ja redzami spārni. Spalvas ar brūnām maliņām, kādu nav līdzīgajam gaišajam ķauķim. + katram citāda dziesma. http://www.putni.lv/curcom.htm http://www.putni.lv/curcur.htm


VijaS 11.maijs, 22:49

Šī vizuāli atšķīrās no otras uz tās pašas kritalas nedaudz vairāk kā metra attālumā atrastās medainās trihijas https://dabasdati.lv/lv/observation/0d32c5316568f88ec4e32bec21401445/ - košāk dzeltena krāsa, skaitliski mazāk augļķermeņu un varbūt tāpēc neizceļas to vertikālā forma, vēl arī pelējums uz jau tā pašķīdušajiem augļķermeņiem. Tomēr mikroskopiski arī šī sanāk medainā trihija.


VitaS 11.maijs, 22:29

mazais nātru raibenis


VitaS 11.maijs, 22:28

citrontauriņš


VitaS 11.maijs, 22:28

ķērsu baltenis


VitaS 11.maijs, 22:25

aveņu astainītis


Ziemelmeita 11.maijs, 21:56

Paldies,Dace. Droši vien ērtāk un ātrāk būs ar pakomātu. Omniva derēs? Mans epasts akalve58@gmail.com Gaidīšu adresi. Cik zinu,ir atrasts Zīles dabas takā. Es arī tur staigāju,bet nebiju pamanījusi.


dace_bio 11.maijs, 21:46

Apsveicu ar retuma atrašanu! Uz ātri aci uzmetot, šķiet, ka tā ir jau zināma atradne, vai arī ļoti tuvu jau zināmajai. Bet katrā ziņā vērtīgs atradums, vismaz DU kolekcijā no šīs vietas vēl nav herbārija. Ja ir vēlme atsūtīt paraudziņu, tad ir divi varianti: vai nu pa pastu vai pa pakomātu :) Kā Jums ērtāk?


dziedava 11.maijs, 21:41

Es uz šitiem nevaru noskatīties! Dažam viņas ir visur, skaties, kurā virzienā vien gribi :D

Pēdējie komentāri rakstiem
IlzeP 1-May-2022, 13:38

Interesantie foto varētu būt tēma cita veida pārskatam! Ja tik būtu visam laiks...


dziedava 1-May-2022, 12:54

Liels paldies Ilze par kā parasti saturīgo pārskatu! Tas arī ļauj saprast, ka pasaule negriežas tikai ap "ieķeksētajām grupām" :D. Ļoti interesants Vijas stāsts par ērgļiem! Vienīgais varbūt trūkst citādi interesantu foto pārskats,   (..)


pustumsa 27-Apr-2022, 21:47

Jā, foto mirklis tverts brīdī, kad plēsējputns aiznesa dumpja mazuli no ligzdas.... izmisīgs lidojums glābt....


IlzeP 25-Apr-2022, 21:30

Atbilde no Guntas: "Paldies par jautājumu. Iespēju robežās centīsimies iekļaut arī Dabasdatos publicētos novērojumus."


dziedava 25-Apr-2022, 17:51

Ziņojumi Dabasdatos netiks ņemti vērā?


dziedava 12-Apr-2022, 12:43

Noteicējs - tas gan jauki! :)


Vīksna 12-Apr-2022, 12:23

Kādu mitreni arī varu nobildēt, sugas noteikt gan labāk speciālistu ziņā.Ar noteicēju vismaz saprotamāk, ka ne tikai pāris iespējams atrast.


CerambyX 31-Mar-2022, 00:40

Es tā paskatīju, ka iepriekš pašam personīgi laikam ir sanācis tāds viens mēģinājums dienas laikā max sugas 'sakasīt' iepriekš neapmeklētā vietā. 2020. 4. septembrī - ja pareizi saskatu/saskaitu, tad vienā dienā izdevās 46 sugas k   (..)


nekovārnis 30-Mar-2022, 17:44

Vispār mani tā doma par 100 blakšu sugu savākšanu gada laikā tukšā kvadrātā iz aizķērusi :) Ja jau vienā dienā var atrast 40-50 tauriņu sugu no apm.100, tad kāpēc gan nevarētu gada laikā atrast 100 blakšu sugu no apm.500 :D Būs j   (..)


klaidoņpele 29-Mar-2022, 08:50

Jāsaka ka nedaudz satrūkos ieraugot savu vārdu sarakstā jo mans blakšu gads principā beidzās jūnija beigās :D bet karte ar baltajiem un pusbaltajiem kvadrātiem ļoooti interesanta kādu nedēļas nogales izbraucienu plānošanai!


Martins 28-Mar-2022, 20:09

Analīze par konstatēto/iespējamo sugu skaitu kvadrātā + vizuālais materiāls ir motivējoši! Vismaz dažus "savus" kvadrātus 10-50 līmenī dabūt. Protams, blakšu daudz un cilvēku vēlmju tāpat, bet vēlmes jau izteikt nav liegts... :) Vi   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 23:26

Notikušo lekciju video var redzēt: https://www.facebook.com/lifeforspecies


OKK 27-Mar-2022, 22:50

Jautājums, šīs lekcijas varēs paskatīties internetā?


CerambyX 27-Mar-2022, 20:37

Jā, to tā kā rakstā ieskicēju par to viena kvadrāta izpēti - varbūt tiešām 3-4 apmeklējuma reizes ir pārāk optimistiski. Protams, daudz ko nosaka sezona - tagad agri pavasarī braucot uz kādu pilnībā tukšu kvadrātu tās 20-25 sugas   (..)


nekovārnis 27-Mar-2022, 20:20

Būs tie baltie/gaišie plankumi Talsu novadā mazliet jāpiekrāso :D Nu jā, lai dabūtu 100 sugas 3 vai 4 piegājienos tai lietai jāpieiet diezgan nopietni :) Tas ir 25-30 sugas dienā (katru reizi citas). Vispār interesanti būtu paskatīties c   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 20:08

Liels paldies, Uģi! Būs ko pētīt!


CerambyX 27-Mar-2022, 19:14

Tāds mūsu reģionam piemērotākias (un kas kādu gadus atpakaļ vispār iedvesmoja man pievērsties blaktīm) ir somu blakšu noteicējs "Suomen Luteet" (lai gan tur arī varbūt ir 'tikai' kādi 90% no Latvijā sastopamajām sugām), kas gan šķ   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 17:42

Vai ir kādi ieteikumi blakšu noteicējiem?


Vīksna 27-Mar-2022, 16:14

Interesants raksts.Kaut kā piebremzējies ar blakšu bildēšanu,arī jaunas sugas maz trāpās, pārsvarā savā apkārtnē bildēju, kur nav tipisku sausu skujkoku audžu, pļavu un specifisku augu.Jāpabildē kaut vai parastas sugas nedaudz tāl   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:55

Paldies, varbūt tad kaut ko ieziņošu :). Parasti nolaižas rokas pie domas, ka tāpat tur pie nezināmajiem arī paliks karājoties, tad labāk darboties ar ko citu. Bet vabolītes, jā, arī ir bijušas. Kaut kad paskatīšos.


CerambyX 27-Mar-2022, 12:47

Ja par tik 'mikroskopiskiem' sīkumiem, tad kaut kādā lielāku taksonu līmenī tos noteikti var būt iespējams identificēt (bet ne visus, protams...) - tā ka, ja interesē tik daudz cik varbūt sarpast kas tas ir, tad ziņot noteikti ir jēga!   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:14

Kā parasti satrūkos, negaidīti ieraugot savu vārdu - mūža sarakstā, jo, skatot čaklāko ziņotāju gada sugu skaitus, sapratu, ka man mūžā tik daudz nav, kā citiem gadā. Un tomēr, 50 sugas sasnieguši tātad nav tik daudzi, tāpēc raks   (..)


grieze 22-Mar-2022, 10:49

Labdien! Vakar arī manā īpašumā nonāca jaunais Svensona noteicējs latviski. Prieks, ka tur ir vienkārši zilastīte, kā vairums valodu (izņemot angļu valodu, kas visu nosaukumos allaž sarežģī), te gan rakstīts, ka maiņa notikusi uz o   (..)


Agnis 21-Mar-2022, 09:37

Labrīt! Paldies par vērtīgajiem komentāriem! Ļoti labi, ka sekojat līdzi un neesat vienaldzīgi. Pārskatīju LOB padomes balsojuma failus un ir jābūt palieņu ķauķim. Atvainojos, mana kļūda. Savā ziņā šajā gadījumā īstais balsoj   (..)


Rallus 21-Mar-2022, 06:56

Igaunijā BirdLife International pārstāvošā organizācija kopš 2022.gada 1.janvāra pārgāja uz IOC sarakstu: https://www.eoy.ee/ET/16/31/eesti-lindude-nimekiri/


Rallus 20-Mar-2022, 22:12

Citustarpā sarakstā iekļuvusi suga, kas Latvijā pat nav novērota: Raibais zemesstrazds (ko kopā ar citiem izdevās redzēt), ir: White's Thrush, Zoothera aurea - visticamāk nominālpasuga no Urālu R daļas. HBW-BirdLife Versijā 6.0 (Dec.2021   (..)


dekants 20-Mar-2022, 18:54

Par palso ķauķi visvairāk jautājumu. Lūdzu dot pārliecinošu pamatojumu šī labojuma nepieciešamībai, turklāt, ja to nekur citur neizmanto. Saprotu, ka jūraskrauklis ir vienā vārdā, jo tā nav kraukļa jūras versija (tas nav krauklis)   (..)


Edgars Smislovs 20-Mar-2022, 12:43

Kāds pamats ir mainīt visur izmantoto palieņu ķauķi uz palso ķauķi?


IlzeP 20-Mar-2022, 10:02

Uģi, nav man šeit kategoriska viedokļa, taču Dabasdati ir LOB un LDF portāls, un LOB ir BirdLife pārstāvis Latvijā. Tādēļ izmantot BirdLife klasifikāciju, manuprāt, būtu loģiski. Bez tam, ja Dabasdati pievienosies Ornitho platformai,   (..)


CerambyX 20-Mar-2022, 09:13

Ilze, domāju (neesmu tik smalkis sekojis līdzi, bet spriežot pēc vispārējām tendencēm) ķeģi pēc Birdlife klasifikācijas ir nevis 'jau vairs tikai pasugas', bet 'vēljoprojām ir tikai pasugas'. T.i. man šķiet, ka viņi nemaz nenoreaģē   (..)


IlzeP 20-Mar-2022, 08:36

Uldi, "nabaga ķeģi" - mazais un gaišais - pēc Birdlife klasifikācijas jau vairs ir tikai pasugas.


roosaluristaja 19-Mar-2022, 23:45

Papildus putniem es pēdējos gados nedaudz interesējos par sēnēm. Salīdzinot ar orkāniem, kas plosās sēņu sistemātikā, putnu sistemātikā pūš tikai viegla brīzīte. Manuprāt nevajag to pārāk saasināti uztvert. Ģenētiķiem un sist   (..)


CerambyX 19-Mar-2022, 20:52

OK, uz pirmo jautājumu pats atradu atbildi. Tas otrs - African desert warbler izrādās latviski ir Sahāras ķauķis :) Mūžu dzīvo mūžu mācies. "Putnu noteicējs" izrādās ir labs palīgs šajā (uzzināt kā latviski sauc visus Eiropā sast   (..)


CerambyX 19-Mar-2022, 20:44

Jāatzīst, ka īsti nesaprotu pamatojumu pārsaukt Āzijas tuksneša ķauķi par 'tuksneša ķauķi'. Kā tad latviski nodalīsim Curruca nana no Curruca deserti? Nu jebšu angliski - Asian desert warbler un African desert warbler. Manuprāt, tas bi   (..)


IlzeP 16-Mar-2022, 18:21

Ir ziņas, ka par ķērpjiem varētu būt nākamgad.


Rekmanis 16-Mar-2022, 18:00

Ja projektā nav paredzēts, tad nav.


DD 16-Mar-2022, 15:31

Ļoti labs jautājums! Kur ir ķērpji!?!


meža_meita 16-Mar-2022, 11:42

Kāpēc nav ķērpju?


OKK 1-Mar-2022, 19:48

Kas par koku ir rokās tam vīrietim? https://www.youtube.com/watch?v=gRgXl6KVNKA


roosaluristaja 23-Feb-2022, 22:01

Pilnībā pievienojos Dāvim. Tiešām priedes ar 2,5, liepas 3,5, nerunājot jau par ozoliem ar 4m var atrast samērā regulāri, ja atbilstoši meklē. bet 3 metrīgu egli nekad neesmu atradis,. lai arī mežā esmu bijis daudz. Viena man likās ļ   (..)


OKK 21-Feb-2022, 09:13

Latvijas dendrologu biedrībai vienkārši beidzās koki... Bet - pankoks? Neienāca pratā?


davis_wi 20-Feb-2022, 18:43

Tikai subjektīvs vērojums, bet vai 3 metru apkārtmērs nav pārāk liels robežlielums, salīdzinot ar priedi (2,5), melnalksni (2,5), liepu (3,5), kur krietni vairāk koku ietilpst aizsardzības statusā? Ir atrastas vairākas, manuprāt, dižas   (..)


marsancija 20-Feb-2022, 16:45

Interesanta ideja Julitai. Divas dižākās egles, ar kurām nācies sastapties, esmu jau ieziņojusi DD. Viena no tām atrodas netālu no Balviem, Bolupes krastā un nesen tai atradusies arī dižkoka zīmīte pievienota. Otrai līdz dižkokam vēl   (..)


Ilze Ķuze 18-Feb-2022, 17:32

Jā, jāsaka paldies gan Julitai par rosināšanu, gan Ivaram par izpildījumu! :)) Un jācer, ka šogad būs īsts ričiju atradumu gads. :)


meža_meita 18-Feb-2022, 15:59

Superīgs noteicējs! Paldies Ivar!


dziedava 18-Feb-2022, 11:56

Ilze (hmm, abas Ilzes:)), reizēm ir vērts sūtīt jautājumus arī nenoteiktā Visumā, re, FB sūnu lapā noteicējs ir jau publicēts! :))))) https://www.facebook.com/SunasLatvija/posts/5568426639839121 Ivar, milzum paldies!!!


dziedava 18-Feb-2022, 10:38

Ir doma, iedvesmojoties no Gada koka, Dabas retumu krātuves aktīvistiem šī gada laikā izveidot dižāko Latvijas egļu lapu (līdzīgi kā ir izveidota dižozolu lapa). Tāpēc aicinājums arī Dabasdatu aktīvistiem - ja redzat dižu egli, kur   (..)


IlzeP 18-Feb-2022, 09:30

Ivar, gaidu noteicēju publicēšanai! :)


Ilze Ķuze 17-Feb-2022, 21:52

Sorry, Ivar, esmu pārliecināta, ka Tavs būs gana labs! :) Es maldīgi sapratu, ka Julita sūta jautājumu nenoteiktā Visumā. :D


dziedava 17-Feb-2022, 21:52

O, Ivar, ja būtu kaut sākums, tad varbūt gudrākie varētu pielabot. Bezjēdzīgs noteikti nebūtu!


Ivars L. 17-Feb-2022, 21:49

Precīzāk būs: kurš uztaisīs nopietnu noteicēju? Atbilde: visticamāk, ka neviens. Es uztaisīšu maziņu, lakonisku, neprofesionālu,visticamāk, bezjēdzīgu. Drīz būs.


Ilze Ķuze 17-Feb-2022, 21:35

Mani arī :), pavisam noteikti, bet te jau jautājums - kurš to noteicēju sagatavos?


felsi 17-Feb-2022, 20:51

Mani ar interesētu!


felsi 17-Feb-2022, 20:50

Aizkustinošs raksts par parasto egli, kas tomēr nemaz nav tik parasta, noteikti pavērošu.


IevaM 17-Feb-2022, 14:53

Julita, man arī interesētu :)


dziedava 17-Feb-2022, 11:48

Ričiju ģints noteicējs interesētu tikai mani? :(


dziedava 12-Feb-2022, 13:36

Kamēr raksts pavisam nav nobraucis lejā, gribēju pateikt, ka man ļoti ļoti patīk šīgada Gada sūnas izvēle. Paldies IvaramL par ierosinājumu! Dabasdatos noteikti ir vērīgi ļaudis, kas, pievēršoties ričiju meklējumiem uz atsegtas augs   (..)


dekants 10-Feb-2022, 14:05

Raksts papildināts ar jaunāko informāciju. Paldies Ilmāram!


dekants 10-Feb-2022, 12:04

Ilmār, paldies par pamanīto un rakstīto! Jūsu un citu sniegtā informācija ir ļoti vajadzīga, interesanta un vērtīga, tādēļ īpašs paldies, ka uz šo norādījāt! Preiļu novērojumi ir atzīmēti, bet pamanīju, ka Daugavpils tiešām   (..)


imis23 9-Feb-2022, 19:38

Vispār es biju sniedzis ziņas par putniem 2 vietās(laikā no 28 līdz 30 janvārim). Tās bija Preiļu novada,Rušonas pag. Kolna Rubini (speciāli braucu uz laukiem lai stundu novērotu dārza barotavu)un Daugavpils, Zeļinska iela 22. Uzrādīta   (..)

Koksngrauži 2022

Tūliņ jau sāksies lielais koksngraužu sugu birums. Kaut arī pa kādai koksngraužu sugai gadās sastapt gandrīz cauru gadu (ziemā galvenokārt ar kokmateriāliem siltā telpā ienestus), tas lielais aktīvo sugu skaita pīķis būs no maija beigām līdz jūlija vidum. Uzreiz jāatvainojas, ka atjaunotais koksngraužu pārskats gan nedaudz aizkavējies. Galvenokārt tāpēc, ka šoreiz tas, visticamāk, vairs nebūs [...]

Notikumi Latvijas Dabas fonda tiešsaistes ligzdās gada pirmajos mēnešos

Pavasara vēsmas pamanāmas arī daudzās Latvijas Dabas fonda (LDF) tiešsaistes kamerās. Daļa putnu atgriezušies no migrācijas, iekārtojušies un tikuši pie olām, un kāds tās jau pazaudējis, tikmēr citās ligzdās vēl redzams tukšums. Jūras ērgļu ligzda Durbē Februāra romantiskās noskaņas Mildas un K kunga ģimenē rezultējās 15. martā, kad tika izdēta pirmā, bet 18.martā jau otrā [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2022. gada janvāris-marts (2)

Salīdzinājumā ar 2021. gada sākumu, Dabasdatu ziņotāji šī gada sākumā bijuši mazāk aktīvi – kopējais ziņojumu skaits ceturksnī bija 40 738 (pērn 57 005) un reģistrējušies tikai 245 jauni lietotāji (pērn šajā laika periodā 807). Iespējams, ka pagājušā gada lielo aktivitāti veicināja pandēmijas ierobežojumi (nebija daudz citu brīvā laika pavadīšanas iespēju), savukārt šogad izjūtas saistībā [...]

Latvijā turpinās gaiļbiksīšu pētījums

Arī šajā pavasarī Eiropā turpinās sabiedriskās zinātnes iniciatīva "Meklēsim gaiļbiksītes" – ikviens var piedalīties lielākajā gaiļbiksīšu novērošanas akcijā Eiropā un dot ieguldījumu zinātniskajā izpētē. Arī Latvijā ir sācies gaiļbiksīšu ziedēšanas laiks, tāpēc Latvijas Dabas fonds kā šīs akcijas partneris jau trešo gadu aicina visus Latvijas iedzīvotājus piedalīties un doties skaitīt gaiļbiksītes, veicot augu uzskaiti lapā [...]

Putnu dienās aizvadīti vairāk nekā 30 pasākumi

Piedaloties vairāk nekā 1200 dalībniekiem 35 pasākumos, noslēgušās tradicionālās gājputnu sagaidīšanas Putnu dienas 2022, kuras aprīlī Latvijas Ornitoloģijas biedrība rīkoja sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un citiem partneriem. "Lai arī lielākā daļa pasākumu norisinājās pirmajā aprīļa nedēļas nogalē, tomēr redzam, ka visu aprīli dažādās Latvijas vietās turpinājās ar putnu tematiku saistīti pasākumi, tostarp lekcijas, putnu [...]

Aicinām ielūkoties lielā dumpja ligzdā (1)

Latvijas Dabas fonda (LDF) putnu tiešraidēm šonedēļ pievienojas jauna suga – lielais dumpis Botaurus stellaris. Tiešraidē vērojamā ligzda atrodas Engures ezerā. Lielais dumpis ir putns, kura savdabīgo balsi – dobju dūkšanu, dzirdējuši daudzi, bet pašu putnu redzējis vien retais, jo tas dzīvo niedrēs un labi maskējas. Lielais dumpis Botaurus stellaris Kaņiera ezerā (uztraukuma uzvedība). Foto: Ēva [...]

Latvijas Universitāte 30. aprīlī aicina piedalīties dabas vērošanas zibakcijā (2)

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte aicina Latvijas iedzīvotājus iesaistīties dabas vērošanas zibakcijā "Viena diena Latvijā" 30. aprīlī, iesūtot zinātniekiem sezonālo dabas norišu attēlus. Aprīļa beigas Latvijas teritorijā iezīmējas ar strauju zaļošanos, lapu plaukšanu un ziedēšanas sākšanos, jo īpaši strauja augu attīstība pēdējā aprīļa dekādē notiek vēlajos pavasaros. Augu un dzīvnieku sezonālās norises kā [...]

Misija “Krupis”

Dažādu apstākļu dēļ abinieku skaits visā pasaulē strauji samazinās. Arī Latvijā abinieki ir nokļuvuši dabas ekspertu uzmanības lokā. Parastais krupis. Foto: Benita Kološuka Parastā krupja izdzīvošanas sekmes gadu no gada samazina ne vien piemērotu dzīvotņu izzušana, bet arī cilvēka tieši radītie šķēršļi – autoceļi. Lai gan parasti sakām, ka krupīši šķērso ceļu, patiesībā autoceļi šķērso abinieku [...]

2022. gada bezmugurkaulnieki – mitrenes – mostas (2)

Pavasaris lēnām iesilst, un tas nozīmē, ka no ziemas miera mostas un aktivizējas 2022. gada bezmugurkaulnieki – mitrenes. Tās ir vienīgie sauszemi pastāvīgi apdzīvojošie vēži. Latvijas Entomoloģijas biedrība aicina šogad pievērsties mitreņu iepazīšanai tuvāk un kopīgi palīdzēt izzināt Latvijas mitreņu daudzveidību. Šim nolūkam ar Voldemāra Spuņģa atbalstu ir sastādīts pirmais Latvijas mitreņu sugu noteicējs. Noteicējs [...]

Informatīvie semināri par Spānijas kailgliemezi

Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi organizē informatīvos seminārus "Spānijas kailgliemeža invāzija Latvijā, problēmas un iespējamie risinājumi". Norises laiks un vieta: tiešsaistes ZOOM platforma 20.04.2022. Kurzemes reģionam; 22.04.2022. Vidzemes reģionam; 29.04.2022. Latgales reģionam. Semināru laikā tiks sniegts ieskats par Spānijas kailgliemeža introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību Latvijā, invazīvo svešzemju [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2022
© dabasdati.lv
Saglabāts