Aktīvie lietotāji: 37 Šodien ievadītie novērojumi: 5 Kopējais novērojumu skaits: 965025
Tu neesi reģistrējies
Pēdējie novērojumi
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
24-Nov-2020, ligausis
23-Nov-2020, marsancija
23-Nov-2020, marsancija
23-Nov-2020, marsancija
Dziedzerainā eksīdija Exidia nigricans (syn. Exidia glandulosa)
23-Nov-2020, marsancija
23-Nov-2020, marsancija
23-Nov-2020, marsancija
Pelēkā pīle Anas strepera
14-Nov-2020, Edgars Smislovs
Laucis Fulica atra
16-Nov-2020, Edgars Smislovs
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-Nov-2020, Edgars Smislovs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
24-Nov-2020, Rallus
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
24-Nov-2020, Rallus
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
24-Nov-2020, Rallus
Gaigala Bucephala clangula
21-Nov-2020, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
22-Nov-2020, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Nov-2020, Rallus
Meža pūce Strix aluco
23-Nov-2020, Rallus
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
4-Jul-2020, Wiesturs
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
4-Jul-2020, Wiesturs
Akmens cauna Martes foina
4-Jul-2020, Wiesturs
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
4-Jul-2020, Wiesturs
Sloka Scolopax rusticola
4-Jul-2020, Wiesturs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
23-Nov-2020, Edgars Smislovs
Sloka Scolopax rusticola
4-Jul-2020, Wiesturs
Grieze Crex crex
4-Jul-2020, Wiesturs
Ausainā pūce Asio otus
4-Jul-2020, Wiesturs 1
Rudā lapsa Vulpes vulpes
4-Jul-2020, Wiesturs
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
7-Nov-2020, Edgars Smislovs
Apodziņš Glaucidium passerinum
7-Nov-2020, Edgars Smislovs
Sloka Scolopax rusticola
7-Nov-2020, Edgars Smislovs
Mežirbe Tetrastes bonasia
7-Nov-2020, Edgars Smislovs
Jātnieciņš (nenoteikts) Ichneumonidae sp.
8-Aug-2020, Mo 1
8-Aug-2020, Mo
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
4-Jul-2020, Wiesturs
Ziedmuša Volucella pellucens Volucella pellucens
8-Aug-2020, Mo
Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp.
8-Aug-2020, Mo
8-Aug-2020, Mo
Meža pūce Strix aluco
3-Jul-2020, Wiesturs
Stirna Capreolus capreolus
3-Jul-2020, Wiesturs
27-Sep-2020, Laimeslācis
Meža pūce Strix aluco
3-Jul-2020, Wiesturs
Grieze Crex crex
3-Jul-2020, Wiesturs
Ziemeļu baltkrūtainais ezis Erinaceus roumanicus
3-Jul-2020, Wiesturs
27-Sep-2020, Laimeslācis
Grieze Crex crex
3-Jul-2020, Wiesturs
Mainīgā purvmārīte Hippodamia variegata
27-Sep-2020, Laimeslācis
Melnais strazds Turdus merula
3-Jul-2020, Wiesturs
Sloka Scolopax rusticola
3-Jul-2020, Wiesturs
Lielā zīlīte Parus major
3-Jul-2020, Wiesturs
27-Sep-2020, Laimeslācis
Vairogblakts Carpocoris purpureipennis Carpocoris purpureipennis
27-Sep-2020, Laimeslācis
Parastā klajumspāre Sympetrum vulgatum
27-Sep-2020, Laimeslācis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Nov-2020, Igors
Sibīrijas ziemasspāre Sympecma paedisca
27-Sep-2020, Laimeslācis
27-Sep-2020, Laimeslācis
Melnkakla gārgale Gavia arctica
23-Nov-2020, Igors
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
23-Nov-2020, Igors
Sibīrijas ziemasspāre Sympecma paedisca
27-Sep-2020, Laimeslācis
27-Sep-2020, Laimeslācis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
26-Mar-2020, Rekmanis
Lielā zīlīte Parus major
26-Mar-2020, Rekmanis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
26-Mar-2020, Rekmanis
Dadzītis Carduelis carduelis
26-Mar-2020, Rekmanis
Laukirbe Perdix perdix
26-Mar-2020, Rekmanis
Lielā krāšņvabole Chalcophora mariana
27-Sep-2020, Laimeslācis 1
27-Sep-2020, Laimeslācis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
3-Jul-2020, Wiesturs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-Jul-2020, Wiesturs
Lauku balodis Columba palumbus
3-Jul-2020, Wiesturs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
3-Jul-2020, Wiesturs
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-Jul-2020, Wiesturs
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
3-Jul-2020, Wiesturs
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
3-Jul-2020, Wiesturs
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
3-Jul-2020, Wiesturs
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
3-Jul-2020, Wiesturs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-Jul-2020, Wiesturs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
3-Jul-2020, Wiesturs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-Jul-2020, Wiesturs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
3-Jul-2020, Wiesturs
Lauku balodis Columba palumbus
3-Jul-2020, Wiesturs
Lakstīgala Luscinia luscinia
3-Jul-2020, Wiesturs
Ķivulis Spinus spinus
3-Jul-2020, Wiesturs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-Jul-2020, Wiesturs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Jul-2020, Wiesturs
Dārza ķauķis Sylvia borin
3-Jul-2020, Wiesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-Jul-2020, Wiesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-Jul-2020, Wiesturs
27-Sep-2020, Laimeslācis
Mīkstblakts Trigonotylus caelestialium Trigonotylus caelestialium
27-Sep-2020, Laimeslācis
27-Sep-2020, Laimeslācis
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
3-Jul-2020, Wiesturs
Sloka Scolopax rusticola
3-Jul-2020, Wiesturs
Pilienu mīkstpiepe Postia guttulata
21-Nov-2020, Ilze Ķuze
Iedzeltenā diplomitopore Diplomitoporus flavescens
21-Nov-2020, Ilze Ķuze 1
Tatārijas griķis Fagopyrum tataricum
27-Sep-2020, Laimeslācis
27-Sep-2020, Laimeslācis
Zalktis Natrix natrix
27-Sep-2020, Laimeslācis
Glodene Anguis fragilis
27-Sep-2020, Laimeslācis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Sep-2020, Laimeslācis
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Nov-2020, Lelde U.
Pēdējās sugu izmaiņas
CerambyX 24-Nov-2020 23:02:30

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


CerambyX 24-Nov-2020 23:02:26

Nezināms ->


CerambyX 24-Nov-2020 23:01:20

Nezināms ->


CerambyX 24-Nov-2020 23:01:02

Nezināms ->


Igors 24-Nov-2020 21:30:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Igors 24-Nov-2020 21:28:55

Gārgale Gavia sp. Gavia sp. ->


CerambyX 24-Nov-2020 20:05:00

Mīkstblakts Trigonotylus sp. Trigonotylus sp. ->


CerambyX 24-Nov-2020 19:29:27

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 24-Nov-2020 17:13:46

Ozolu bumbuļu panglapsene Biorhiza pallida ->


dziedava 24-Nov-2020 13:34:17

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 24-Nov-2020 11:39:32

Slaidvairogblakts Elasmostethus sp. Elasmostethus sp. ->


CerambyX 24-Nov-2020 11:24:03

Vairogblakts Troilus luridus Troilus luridus ->


dziedava 24-Nov-2020 09:41:07

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Edgars Smislovs 23-Nov-2020 22:54:51

Lauku piekūns Falco tinnunculus ->


Ivars L. 23-Nov-2020 22:41:06

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 23-Nov-2020 22:12:15

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 23-Nov-2020 22:10:33

Cirtainā kroklapīte Plicaturopsis crispa ->


Ivars L. 23-Nov-2020 22:09:54

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 23-Nov-2020 22:07:21

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


Matrus 23-Nov-2020 19:55:11

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 18:55:04

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 18:07:43

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 18:04:54

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 18:01:18

Tintene (nenoteikta) Coprinus sp., Coprinellus sp., Coprinopsis sp., Parasola sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 18:00:41

Sēne (nenoteikta) ->


Matrus 23-Nov-2020 16:48:43

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 23-Nov-2020 16:10:26

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


kamene 23-Nov-2020 16:01:53

Nezināms ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:51:35

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:48:37

Nezināms ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:47:53

Sējas zoss (līdz sugai/pasugai nenoteikta) ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:43:02

Nošķeltā eksīdija Exidia truncata ->


VijaS 23-Nov-2020 13:41:18

Krāšņā sarene Coriolopsis trogii ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:32:39

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:31:07

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:26:01

Cauna Martes sp. Martes sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:25:32

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:18:49

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Kukainis 23-Nov-2020 08:40:27

Nezināms ->


Kukainis 23-Nov-2020 08:39:37

Nezināms ->


Ansis 22-Nov-2020 23:36:23

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 22-Nov-2020 23:36:00

Nezināms ->


IevaM 22-Nov-2020 22:47:18

Nezināms ->


VijaS 22-Nov-2020 21:05:18

Parastā irbene Viburnum opulus ->


IlzeP 22-Nov-2020 19:26:47

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 22-Nov-2020 19:25:13

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 22-Nov-2020 19:22:39

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ukaduks 22-Nov-2020 19:14:59

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


nekovārnis 22-Nov-2020 19:09:55

Skudra (nenoteikta) Formicidae ->


Matrus 22-Nov-2020 14:35:29

Īspirkstu mizložņa Certhia brachydactyla ->


CerambyX 22-Nov-2020 13:58:58

Nezināms ->


dziedava 22-Nov-2020 11:31:01

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


Laimeslācis 22-Nov-2020 10:59:39

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


dziedava 22-Nov-2020 00:32:29

Nezināms ->


Edgars Smislovs 22-Nov-2020 00:28:04

Zivju gārnis Ardea cinerea ->


CerambyX 21-Nov-2020 23:17:18

Cikādiņa (nenoteikta) Cicadellidae sp. ->


Ansis 21-Nov-2020 21:57:24

Trauslzobu svītraine Rhabdoweisia fugax ->


Ansis 21-Nov-2020 21:53:29

Trauslzobu svītraine Rhabdoweisia fugax ->


Ansis 21-Nov-2020 21:05:44

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 21-Nov-2020 21:00:37

Sūna (nenoteikta) ->


roosaluristaja 21-Nov-2020 20:08:00

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 21-Nov-2020 19:57:02

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 21-Nov-2020 19:56:20

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 21-Nov-2020 19:54:46

Sēne (nenoteikta) ->


VijaS 21-Nov-2020 18:46:19

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


VijaS 21-Nov-2020 18:45:27

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


VijaS 21-Nov-2020 18:44:52

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


dziedava 21-Nov-2020 18:44:35

Garā ziedu metatrihija Metatrichia floriformis ->


VijaS 21-Nov-2020 18:43:42

Sānause Pleurotus sp. Pleurotus sp. ->


dziedava 21-Nov-2020 18:34:23

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


gunitak 21-Nov-2020 18:31:26

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


gunitak 21-Nov-2020 18:28:56

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


dziedava 21-Nov-2020 18:28:00

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Filips Bobinskis 21-Nov-2020 18:27:20

Sēne (nenoteikta) ->


Filips Bobinskis 21-Nov-2020 18:26:23

Cietpūpēdis (nenoteikts) Scleroderma sp. ->


Filips Bobinskis 21-Nov-2020 18:26:00

Cietpūpēdis (nenoteikts) Scleroderma sp. ->


Filips Bobinskis 21-Nov-2020 18:25:34

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Filips Bobinskis 21-Nov-2020 18:24:34

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 21-Nov-2020 18:21:19

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 21-Nov-2020 18:15:28

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 21-Nov-2020 15:30:19

Sēne (nenoteikta) ->


Ansis 20-Nov-2020 21:28:37

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 20-Nov-2020 21:26:19

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 20-Nov-2020 20:00:04

Nezināms ->


dziedava 20-Nov-2020 19:59:02

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


CerambyX 20-Nov-2020 17:20:53

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 20-Nov-2020 17:15:33

Nezināms ->


CerambyX 20-Nov-2020 16:57:32

Sīksisenis Tetrix sp. Tetrix sp. ->


zane_ernstreite 20-Nov-2020 16:57:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 20-Nov-2020 16:50:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 20-Nov-2020 15:14:58

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 20-Nov-2020 15:07:14

Tumsnējā šokolādes gļotsēne Stemonitis fusca ->


Laimeslācis 20-Nov-2020 13:05:44

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 10:03:36

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 10:01:18

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 09:17:18

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 09:04:38

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 08:53:40

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 08:52:44

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 08:38:17

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 08:32:22

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 08:31:10

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 08:29:32

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 08:26:18

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 08:21:42

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 08:18:18

Sēne Exidia pithya Exidia pithya ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 08:16:22

Kausveida sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 08:15:15

Violetpiepe (nenoteikta) Trichaptum sp. ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 08:11:41

Celmene (nenoteikta) Armillaria sp. ->


Grislis 20-Nov-2020 08:06:34

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Gaidis Grandāns 20-Nov-2020 06:27:42

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Kukainis 20-Nov-2020 06:20:23

Mežskudra Formica sp. Formica sp. ->


Kukainis 20-Nov-2020 06:19:06

Mitrene (nenoteikta) Oniscoidea sp. ->


CerambyX 19-Nov-2020 22:20:19

Koku laupītājblakts Anthocoris sp. Anthocoris sp. ->


CerambyX 19-Nov-2020 22:19:18

Koku laupītājblakts (nenoteikta) Anthocoridae sp. ->


CerambyX 19-Nov-2020 22:18:34

Koku laupītājblakts (nenoteikta) Anthocoridae sp. ->


CerambyX 19-Nov-2020 22:17:56

Koku laupītājblakts (nenoteikta) Anthocoridae sp. ->


CerambyX 19-Nov-2020 22:01:03

Vairogblakts Peribalus strictus Peribalus strictus ->


dziedava 19-Nov-2020 21:33:03

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


Ansis 19-Nov-2020 21:22:40

Sūna (nenoteikta) ->


Codex Seraphinianus 19-Nov-2020 16:02:03

Zaļais dziedātājsienāzis Tettigonia viridissima ->


Codex Seraphinianus 19-Nov-2020 15:57:34

Zaļais dziedātājsienāzis Tettigonia viridissima ->


Codex Seraphinianus 19-Nov-2020 15:55:48

Zaļais dziedātājsienāzis Tettigonia viridissima ->


IevaM 19-Nov-2020 15:13:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 19-Nov-2020 15:10:33

Īspirkstu mizložņa Certhia brachydactyla ->


CerambyX 19-Nov-2020 14:51:31

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Ivars L. 19-Nov-2020 14:03:51

Biezā slāņpiepe Perenniporia subacida ->


Ivars L. 19-Nov-2020 13:58:36

Biezā slāņpiepe Perenniporia subacida ->


Astrantia 19-Nov-2020 13:43:01

Sarkanrīklīte Erithacus rubecula ->


roosaluristaja 19-Nov-2020 13:04:52

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


gunars 19-Nov-2020 12:05:56

Sikspārnis (nenoteikts) Vespertilionidae sp. ->


gunars 19-Nov-2020 12:02:18

Sikspārnis (nenoteikts) Vespertilionidae sp. ->


CerambyX 19-Nov-2020 11:53:45

Nezināms ->


roosaluristaja 19-Nov-2020 08:16:17

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Ansis 18-Nov-2020 22:57:25

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 18-Nov-2020 20:38:29

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


nekovārnis 18-Nov-2020 20:32:18

Mizgrauzis (nenoteikts) Scolytidae sp. ->


CerambyX 18-Nov-2020 19:34:02

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


CerambyX 18-Nov-2020 19:33:53

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 18-Nov-2020 19:19:27

Kazrožu sfings Deilephila elpenor ->


Matrus 18-Nov-2020 19:15:23

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


CerambyX 18-Nov-2020 18:52:32

Kukainis (nenoteikts) ->


dziedava 18-Nov-2020 18:28:07

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ansis 18-Nov-2020 15:19:00

Rudens džeimsonīte Jamesoniella autumnalis (syn. Syzygiella autumnalis) ->


Ansis 18-Nov-2020 15:13:22

Rudens džeimsonīte Jamesoniella autumnalis (syn. Syzygiella autumnalis) ->


Ansis 18-Nov-2020 15:04:19

Rudens džeimsonīte Jamesoniella autumnalis (syn. Syzygiella autumnalis) ->


CerambyX 18-Nov-2020 15:03:52

Kukainis (nenoteikts) ->


IlzeP 18-Nov-2020 14:44:39

Nezināms ->


IlzeP 18-Nov-2020 14:42:40

Sēne (nenoteikta) ->


CerambyX 18-Nov-2020 00:13:34

Lapsene (nenoteikta) Vespidae sp. ->


Mari 17-Nov-2020 21:21:56

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


CerambyX 17-Nov-2020 21:13:41

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


CerambyX 17-Nov-2020 21:13:27

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


Ivars L. 17-Nov-2020 10:13:18

Ziemeļu klimakociste Climacocystis borealis ->


Laimeslācis 17-Nov-2020 08:57:58

Ziedmuša Xanthogramma stackelbergi Xanthogramma stackelbergi ->


CerambyX 16-Nov-2020 21:53:40

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


dziedava 16-Nov-2020 18:28:10

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 16-Nov-2020 17:35:40

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


nekovārnis 16-Nov-2020 17:29:51

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


Edgars Smislovs 16-Nov-2020 17:18:32

Peļu klijāns Buteo buteo ->


LailaG 16-Nov-2020 15:43:57

Nezināms ->


LailaG 16-Nov-2020 15:42:47

Nezināms ->


roosaluristaja 16-Nov-2020 09:45:11

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 16-Nov-2020 08:30:35

Sērsēne (nenoteikta) Hypholoma sp. ->


roosaluristaja 16-Nov-2020 08:29:56

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


roosaluristaja 16-Nov-2020 08:28:19

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 16-Nov-2020 08:27:18

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 16-Nov-2020 08:26:51

Cietpūpēdis (nenoteikts) Scleroderma sp. ->


roosaluristaja 16-Nov-2020 08:26:18

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 16-Nov-2020 08:25:18

Celmene (nenoteikta) Armillaria sp. ->


roosaluristaja 16-Nov-2020 08:24:19

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 16-Nov-2020 08:23:52

Celmene (nenoteikta) Armillaria sp. ->


roosaluristaja 16-Nov-2020 08:23:22

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


roosaluristaja 16-Nov-2020 08:22:41

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 15-Nov-2020 23:54:02

Arcīrija (nenoteikta) Arcyria sp. ->


dziedava 15-Nov-2020 23:04:30

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 15-Nov-2020 21:45:27

Sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 15-Nov-2020 21:36:11

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 15-Nov-2020 21:30:38

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 15-Nov-2020 21:29:48

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 15-Nov-2020 20:34:19

Mīkstpiepe Oligoporus sp. Oligoporus sp. ->


Ivars L. 15-Nov-2020 20:27:00

Antrodija (nenoteikta) Antrodia sp. ->


Ivars L. 15-Nov-2020 20:26:37

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 15-Nov-2020 20:25:59

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 15-Nov-2020 20:25:30

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 15-Nov-2020 20:24:19

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 15-Nov-2020 20:22:50

Zemeszvaigzne (nenoteikta) Geastrum sp. ->


Ivars L. 15-Nov-2020 20:22:19

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 15-Nov-2020 19:36:58

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


roosaluristaja 15-Nov-2020 19:28:19

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 15-Nov-2020 19:20:30

Nezināms ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Mo 24.novembris, 23:37

Paldies par sugu noteikšanu!


Laimeslācis 24.novembris, 20:08

Paldies, Uģi! Man 187 suga :)


megere 24.novembris, 19:51

Ar kašķi slims dzīvnieks. Ikdienišķa parādība starp lapsām un jenotsuņiem. Reizēm arī kāds mājas suns to noķer.


Ukaduks 24.novembris, 18:49

O! Cik interesanti! Aiziešu paspaidīt, ja labi smaržos, vienu aizņemšos sirdsmājiņai vai istabā goda vietā! :)


DD 24.novembris, 18:45

:) viss labi!


Mežirbe777 24.novembris, 18:19

Starp 1,5 un 1,55 m


dziedava 24.novembris, 18:04

Kādā augstumā dalās 2 starās?


kamene 24.novembris, 15:22

Paldies, Ivar, par divām man jaunām sugām.


Laimeslācis 24.novembris, 13:38

Liels paldies, Julita! :)


dziedava 24.novembris, 13:34

Jā, viena no sēņu sugām, ko notur par gļotsēni :)


degunlācis 24.novembris, 13:27

Paldies! Kaut kā nevarēju sablenzt nekādus radziņus.


Valdis 24.novembris, 11:46

Paldies.


dziedava 24.novembris, 11:41

Tā varētu būt ne gluži pelējuma sēne, bet sēne, kas aug uz augu, sēņu atliekām - Tilachlidium brachiatum


CerambyX 24.novembris, 11:39

Manuprāt, ka šādi saskatu.


Valdis 24.novembris, 11:38

Paldies. Vai ir kāda versija par baltajiem pūkainajiem kažociņiem? Pelējuma sēne?


dziedava 24.novembris, 09:40

2. foto tās fonā esošās sarkanīgās varētu būt cita suga :). Tām cita foto nav?


felsi 23.novembris, 23:13

Labs salīzinājums!


Laimeslācis 23.novembris, 22:51

Paldies, Ivar! Šī mani ļoti interesēja! Bija ļoti skaista, neparasta. Mazliet atgādināja liesu mannas putru. :)


dziedava 23.novembris, 22:40

Ja tā ir lapiņsēne, sugas noteikšanai svarīgi jau redzēt arī lapiņas. Tās te nav redzamas. Baidos, ka jaunībā iepazītu puisi, kad tas būs lielākā vecumā, ja foto būs redzams tikai pliks pakausis, arī būs grūti atpazīt :(


IlzeP 23.novembris, 22:19

Datumu izlaboju.


Valdis 23.novembris, 22:07

Lai nesabojātu statistiku, 2021.gadā būs jāaiziet apskatīt vai sēnes joprojām vēl ir vietā. Savukārt, lai reabilitētos, jāatzīst, ka novērojums tomēr ir no pagātnes, respektīvi, 16.07.2020. Atvainojos par pieļauto tehniska rakstura kļūdu. Žēl. Ceru, ka paliekot vecākam, vismaz kāds mani vēl būs spējīgs atpazīt.


Mežirbe777 23.novembris, 21:43

Nē, 2018. gadā šim kokam bija pazīstamās sarkanās pīlādžogas, tāpēc noteikti pīlādzis.


marsancija 23.novembris, 21:37

Paldies Uldim un Ansim par noteitajām sugām!


Ansis 23.novembris, 20:58

Vai tā nevarētu būt ieva?


forelljjanka 23.novembris, 20:01

Vienīgais novērojums DDatos un uzreiz retā zaļā dzilna.Kāpēc ne pelēkā?Kura arī ir zaļa.;) http://www.putni.lv/piccan.htm


Ivars L. 23.novembris, 19:51

Vajadzēja paspaidīt to sēni, tad arī Tu smaržotu, nu vismaz pirksti.:) Senos laikos lika drēbju skapī aromam.


VijaS 23.novembris, 19:20

Paldies, Uldi!


Ukaduks 23.novembris, 19:15

Jauks nosaukums! Tad jau smaržo, iespējams!


roosaluristaja 23.novembris, 18:13

Bez attēla diezgan šaubīgs novērojums


roosaluristaja 23.novembris, 18:06

Attēli ne visai. Manuprāt vēlā pundurkamolene


forelljjanka 23.novembris, 17:28

Pēc bildes jau te neko nepateikt,jāatceras tikai,ka mazais ir 2x mazāks par lielo,tieši tik pat liels kā parastais vai gaišais šņibītis.;)


VijaS 23.novembris, 16:51

Paldies, Ruslan!


VijaS 23.novembris, 16:39

Pēdējā bilde - mēnesi vēlāk.


roosaluristaja 23.novembris, 13:54

Novērojums no nākotnes? Vecas jau. Grūti pateikt, kas tās varētu but.


roosaluristaja 23.novembris, 13:51

Kašķis. Pirmos sniegpulkstenīšus diez vai redzēs.


roosaluristaja 23.novembris, 13:43

Manuprāt tomēr melnkausene


Matrus 23.novembris, 08:16

Vai novērots Jūrasleju pļavās?


pustumsa 22.novembris, 22:48

Paldies! Tāda doma bija, tikai slikts foto.


pustumsa 22.novembris, 21:46

Paldies!


Mari 22.novembris, 20:34

Paldies, Julita! Tos tīkliņus izvērtēt vēl jāpiešaujas :)


dziedava 22.novembris, 20:31

Smuki! :) T.decipiens atšķiras ar to, ka sporām mēdz būt pilnīgs tīkliņš (pamīšus ar sporām ar nepilnīgu tīkliņu), kamēr T.crateriformis sporas ir kārpainas, kur dažas kārpas savienotas jeb ar tādu kā saplēstu tīkliņu, nekad pilnīgu.


MoreOrLess 22.novembris, 19:37

Paldies!


angel 22.novembris, 19:08

Paldies!


OKK 22.novembris, 17:47

Kāda no dzegužpirkstītēm (Dactylorhiza)


OKK 22.novembris, 17:39

Dzeguzene - platlapu vai purva


OKK 22.novembris, 17:25

Parastā čīkstene (čīkstuļu laimiņš) Sedum telephium


Siona 22.novembris, 17:11

Liels paldies! :)


MoreOrLess 22.novembris, 16:51

Physocarpus opulifolius - irbeņlapu fizokarps jeb parastā irbeņspireja - šķiet, ka nav sarakstā. https://www.latvijasdaba.lv/augi/physocarpus-opulifolius-l-maxim/


CerambyX 22.novembris, 15:39

Lokāls Dārziņu retums :)


dziedava 22.novembris, 15:37

Paldies, Inguna, skatīšu :)


felsi 22.novembris, 15:35

Julitai, krāterfomas ir smalkākas, man liekas uz garāka kātiņa, bet vāles kā smagnējas ūdens glāzes uz īsāka kātiņa. Bez sporām var aizšaut šķībi nosakot:)


CerambyX 22.novembris, 15:35

"Pagaidām pirmais', jo nu ir vismaz divi ziņojumi DD.lv, kas ir kaut kas no homalonotus/micropthalmus pāra - Mareka novērojums (https://dabasdati.lv/lv/observation/gordpnqrc41dtg8348mb1i5m85/), manuprāt, ļoti velk uz homalonotus, bet tam kaut kā nedaudz pazīmes konfliktē (izmērs gan ir atbilstošs - 7,5mm) un Mārītes novērojums (https://dabasdati.lv/lv/observation/f9b2u6tq9nbcll5gj3no92rfe6/), kur nu ir tikai foto, nav zināms izmērs. Varbūt ar laiku tomēr izdodas iegūt pārliecību un kādu no šiem novērojumiem pārceļot uz homalonotus, šis mans tad vairs nebūs hronoloģiski pirmais :)


dziedava 22.novembris, 12:39

Inguna, tas arī Tev būtu jāizlasa - varbūt Tev ir lielākas iemaņas atšķiršanā?


dziedava 22.novembris, 12:37

Par tām krāterformas trihijām pareizi jautājumu pacēli - es te tagad ar skatos, ka varbūt viņas pēdējā laikā pārāk dāsni noteiktas. Te var redzēt pufīgo sporu mākoni, kas raksturīgs hemitrihijām, tāpēc jautājumu nav, bet kamēr tas mākonis vēl nav izlīdis, trihijas un hemitrihijas izskatās ļoti līdzīgi. Un nelaimīgā kārtā hemitrihijai tāpat kā krāterformas trihijai vāciņš plīst pa apli. Tā ka šādām es pati vācu paraudziņus, ja nav pilnīga sporu stadija, un gaidu, kad iestāsies vai mikroskopēju. Varbūt ar laiku varēs iemanīties arī no skata tādu pusnobriedušu noteikt, bet pagaidām man prasās to sporu mākoni redzēt.


Laimeslācis 22.novembris, 12:18

Paldies, Julita!


Laimeslācis 22.novembris, 11:02

Paņemšu šodien


dziedava 22.novembris, 11:00

Un šīm ir paraugs? Abi ziņojumi ir no tās sarežģītās sugu grupas, kurai tā īsti neesmu vēl pieķērusies. Kaut kad jau ķeršos. Bet, kad attapšu, ka noteikti vajag paraugu, varētu būt jau par vēlu. :) Šitādām parasti svarīgi ir redzēt "iekšas" - kādas krāsas un vai iekšā ir un kāda ir kolumella.


Laimeslācis 22.novembris, 11:00

Paldies, Uldi!


kapso 22.novembris, 11:00

Paldies par noteikšanu, Uģi!


roosaluristaja 22.novembris, 08:14

Domāju, ka Exidia nigricans. Brūnās manuprāt ir Exidia saccharina


dziedava 22.novembris, 00:33

Tai sēnei tiešām ir dažādi izskati.


dziedava 22.novembris, 00:08

Paldies, Ansi, tāpēc man īsti nesanāca. Bet lapas tad sanāk ļoti līdzīgas!


felsi 21.novembris, 22:13

B. populina tiešām atkrīt, to jau sapratu pati. Blīvajai ir 2 veidu sporas. Varbūt macrocarpa?


dziedava 21.novembris, 21:55

Konkrēti Badhamia populina sporām raksturīgs grupēties pa 4-40, turklāt sporas mēdz būt bumbierveidīgas - visas nav apaļas.


Laimeslācis 21.novembris, 21:52

Ļoti skaists seriāls :)


dziedava 21.novembris, 21:39

Nu, Inguna, tik smukas sporas! :)


felsi 21.novembris, 21:10

Pievienoju 2 foto: galviņa 4X palielinājums, 2.-40X palielinājums.


kapso 21.novembris, 21:02

Paldies!


VijaS 21.novembris, 20:42

Man liekas, kāda no pulkstenītēm - Campanula, bet sugu gan nepateikšu.


OKK 21.novembris, 20:29

Laikam uzliku tāpēc, ka bija rakstīts "Slēpjama atradnes vieta", atslēdziņa un nodomāju, ka tas jādara man :)


OKK 21.novembris, 20:26

Ok, sapratu, paldies


VijaS 21.novembris, 20:11

Attīstībai - tās baltās bumbiņas bija 08.11. Paraudziņš manuprāt drusku sažuvis, sarāvies, turklāt sporas arī jau birst ārā.


dziedava 21.novembris, 19:47

Slēpjama atradnes vieta jau norāda, ka publiski nebūs pieejamas koordinātas. Tas te jau ir. Ja uzliek "Publiskā pieejamība" = Slēpts, tad nebūs vispār redzams un atrodams nekas


dziedava 21.novembris, 19:46

Tāpēc, ka publiskā pieejamība ir uzlikta "slēpts". Man šķiet, ka pats to var noņemt?


IevaM 21.novembris, 19:32

Paldies, Julita!


OKK 21.novembris, 19:30

Adminiem: man nerādās "Novērojumu atlasē - Bruņcepuru dzegužpuķe" šis mans novērojums. Kāpēc?


kapso 21.novembris, 19:12

Rozā, nezin kāpēc te izskatās tāds blāvs


VijaS 21.novembris, 18:51

Paldies, Inita!


VijaS 21.novembris, 18:49

Ir paraudziņš. Tur vieta tāda, ka ne ar fotoaparātu, ne ar lineālu neielīst, bet ar nazi tikt klāt izdevās. :)


dziedava 21.novembris, 18:44

Garas kājiņas neredzu, galviņu daudz, man šķiet drīzāk šūnu.


dziedava 21.novembris, 18:36

Šīs ir ļoti interesantas, bet bez tuvplāniem un mērījumiem droši vien neiztiks. Pēc piezīmēm saprotu, ka ir paraudziņš? :)


dziedava 21.novembris, 18:34

Balts vai rozā?


gunitak 21.novembris, 18:33

Paldies, Inita!


gunitak 21.novembris, 18:31

Paldies, Inguna, domāju ka būs kaut kas nenosakāms. Prieks par nosaukumu!


dziedava 21.novembris, 18:15

Bez izmēriem (garums, d) un sporām, domāju, te neko līdz sugai droši noteikt nevarēs


Inita 21.novembris, 16:43

Kārpainais pūpēdis Lycoperdon perlatum


Inita 21.novembris, 16:42

Sēdene Crepidotus sp.


Inita 21.novembris, 16:40

Vēlā pundurkamolene Hohenbuehelia serotina


Inita 21.novembris, 16:38

Austeru sānause Pleurotus ostreatus


Inita 21.novembris, 16:36

Diez vai celmene...


Inita 21.novembris, 16:34

Līganā aplocene Paralepista flaccida


Inita 21.novembris, 16:34

Zvīņene Pholiota sp.


Inita 21.novembris, 16:32

Parastais cietpūpēdis Scleroderma citrinum


Inita 21.novembris, 16:31

Parastais cietpūpēdis Scleroderma citrinum


Inita 21.novembris, 16:31

Sviesta vērdiņsēne Rhodocollybia buryracea


Inita 21.novembris, 16:30

Austeru sānause Pleurotus ostreatus


Inita 21.novembris, 16:29

Dzeltensarkanā negailene Hygrophoropsis aurantiaca


felsi 21.novembris, 16:29

Jaukie vīnogķekari, tā ir spīdīgā pūšļu badhāmija.


Inita 21.novembris, 16:16

Vēlā pundurkamolene Hohenbuehelia serotina


dziedava 21.novembris, 15:46

Hipotēze Mycoacia uda, bet sen neesmu sēnēm pievērsusies, varbūt galīgi garām.


kapso 21.novembris, 15:43

Atim Mārtiņsonam te nupat bija debates par exidia nigricans uz skujkokiem, tāpēc iedomājos iesūtīt šo novērojumu.


kapso 21.novembris, 15:37

Paldies !


dziedava 21.novembris, 15:30

Ģintī daudz sugu; šobrīd nepateikšu, kura.


Mari 21.novembris, 14:04

Skaistules :)


Ivars L. 21.novembris, 10:20

Paldies, Ilze!


IlzeP 21.novembris, 09:14

Izlaboju. Tā vecā versija rādās kā izdzēsta, t.i. neaktīva.


marsons 21.novembris, 08:19

Te dažas solītās norādes par nigricans uz skujkokiem. Pēdējā (vācu val.) ir diezgan sīki aprakstītas makroskopiskās atšķirības starp nigrians un pithya; ar ilustratīviem foto. https://svampe.databasen.org/taxon/60657kc https://grzyby.pl/gatunki/Exidia_plana.html https://mycology.su/exidia-nigricans.html https://forum.pilze-bayern.de/index.php/topic,565.msg5793.html#msg5793


Ivars L. 20.novembris, 23:44

Ai, tikai tagad pamanīju, esmu ievadījis sugai nepareizu latvisko nosaukumu. Anša ieteiktais bija "līkumotā sprogaine". Ilze, vai varu lūgt šo izlabot, un pie reizes no sugu bāzes izdzēst vēl vienu vecāku versiju?


Laimeslācis 20.novembris, 20:20

Paldies, Ilze!


IlzeP 20.novembris, 17:32

Andri, tur taču rakstīts, ka skraidīja pa pļavu! Problēma būs ar punktu.


nekovārnis 20.novembris, 17:28

Paldies, Uģi! :)


zane_ernstreite 20.novembris, 17:00

Paldies!


Rekmanis 20.novembris, 16:55

Precīzi!


nekovārnis 20.novembris, 16:34

Paldies, Voldemār! :)


dekants 20.novembris, 16:07

Šeit ir kāds pārpratums. 10 - 20 ļoti retās pelēkās cielavas nemēdz būt un ganīties ciema centriņā. Visticamāk, ka baltās cielavas?


dekants 20.novembris, 16:06

Šeit punkts ielikts mežā. Laukirbe mežā īsti nebūs. Varbūt tā bija mežirbe? Pēc kādām pazīmēm noteikta suga?


dekants 20.novembris, 16:05

Šeit visticamāk kāds pārpratums ar sugu. Grieze mežā nebūs un nedziedās.


Laimeslācis 20.novembris, 12:43

Lūdzu pievienot ziedaugu sarakstam Meiteņu zeltpīpeni Tanacetum parthenium


ivars 20.novembris, 09:53

Jūras ērglis.


roosaluristaja 20.novembris, 08:20

Jā, Jums taisnība. Literatūrā ir minēts, ka ļoti reti var būt arī uz skujkokiem. Vizuāli abas sugas ir stipri līdzīgas. Nomainu atpakaļ un E.nigricans.


roosaluristaja 20.novembris, 08:15

Šī nav piepe. Poru nav.


Ansis 19.novembris, 23:28

Tas tikai minējums. Tad jāmaina uz pareizo sugu. Te būs vēl kādas fotografētas, bet bez paraudziņiem.


marsancija 19.novembris, 23:02

Skaidrs. Ne viss ir tā kā izskatās:)


dziedava 19.novembris, 22:51

Kāpēc ne Stemonitis axifera? Vairāk pēc tādas izskatās.


Laimeslācis 19.novembris, 22:28

Pievienojos apsveicējiem!


kaarlisfrei 19.novembris, 22:26

Sveicu!


CerambyX 19.novembris, 22:16

Uz ziemošanas periodu tās paliek tādas vairāk via mazāk brūnas - droši vien, lai nebūtu tik uzkrītošas un labāk saplūstu ar nobirušo lapu fonu, kur tās mēdz pārziemot.


CerambyX 19.novembris, 22:14

Pēc maniem aprēķiniem 27, bet nu jābūt jau vēl :)


marsancija 19.novembris, 22:11

Paldies, Uģi! Man kārtējā neveiksme kukaiņu noteikšanā :) ! Bet kāpēc viņa nav zaļa?


nekovārnis 19.novembris, 22:05

Apsveicu! :) Cik tad šobrīd Latvijā koku laupītājblakšu sugas jau atrastas?


marsancija 19.novembris, 21:37

Vai nav dzeltenā zeltnātrīte Galeobdolon luteum?


dziedava 19.novembris, 21:34

Jā, un kolumellas galam arī jābūt viļņainam.:)


dziedava 19.novembris, 21:32

Vēlreiz izgāju atslēgai. Nu tīri pēc sporu kārpainuma (nav tīkliņš) + smalks vālītes ārējais tīkls + sporas 9mkm + kopējais izmērs sanāk tikai S.herbatica. Un ja vēl ņem vērā, ka uz nobirām! Un citi apraksta parametri arī sakrīt. Pieņemsim, ka tā krāsa, nu, šoreiz ir tāda. :)


VijaS 19.novembris, 21:24

Paldies, Ansi!


Mari 19.novembris, 20:54

Varbūt tāpēc tāds tumšs, ka paraudziņš pamatīgi izkaltis ...


dziedava 19.novembris, 20:39

Cik interesantas tās izmaiņas! :)


dziedava 19.novembris, 20:34

Šobrīd esmu apmulsusi un mājās šobrīd tāds šurumburums, ka nevaru koncentrēties - bet S.herbatica it kā vairāk būtu jābūt gaišākai. Te tā izskatās patumša. Viss cits izskatās, ka tai atbilstu.


Mari 19.novembris, 20:13

Te sanācis kaut kāds haoss attīstībā, bet normāli, laikam, jābūt pēdējos divos foto redzamajām lampiņgļotsēnēm (tādas paraudziņā bija visai maz)


Mari 19.novembris, 19:49

Vēl palikušas sporas :)


Mari 19.novembris, 19:48

Nedaudz tumšāka kā uz lineāla - tumšās šokolādes krāsa :) Par vālītes izmēriem gan drusku šaubos, jo gals tai pairis vai pat nedaudz nolūzis ...


dziedava 19.novembris, 19:47

Visi tie makro tik skaisti! :)) Vēlāk tikai varēšu papētīt noteicēju


andrisb 19.novembris, 19:45

5.foto.


Mari 19.novembris, 19:43

Ja vakar baltie kristāliņi bija labi saskatāmi, tad šodien jāmeklē, toties sporas paraudziņam putēja ļoti intensīvi.


dziedava 19.novembris, 19:39

Kāda ir krāsa vālītei, pieņemot, ka varbūt ir gaismots, resp., kāda ir "pa īstam"? :)


Mari 19.novembris, 19:25

Sietiņi ļoti blīvi, un nebūt ne trausli. Kolumellu nedaudz var saskatīt, bet vai ar to pietiek?


andrisb 19.novembris, 19:24

4.foto.


Mari 19.novembris, 19:02

Sporas vid. 9mkm. Kolumellas gals šķiet tāds izlocīts :)


VijaS 19.novembris, 18:26

Otrreiz ievāktais paraudziņš pāris vakarus pavadīja zem lampas, un nu jau izskatās tā, kā vajadzētu.


felsi 19.novembris, 16:33

Paldies par sienāžiem!


Codex Seraphinianus 19.novembris, 16:02

Šis tomēr ir T. cantans, jo T. viridissima ir ievērojami garāki spārni.


Codex Seraphinianus 19.novembris, 15:59

Tettigonia cantans, jo bildē labi saskatāms, ka spārni ir īsāki kā T. viridissima, tie tikai nedaudz pārsniedz vēdera galu, un ir izteikti jumtveida. Bet bilde tiešām iespaidīga. Lielie sienāži ir visēdāji - uzēdīs gan savus radiniekus siseņus, gan citus mazākus kukaiņus, gan arī kaut ko no augu izcelsmes :)


Codex Seraphinianus 19.novembris, 15:57

Tettigonia cantans, jo bildē labi saskatāms, ka spārni ir īsāki kā T. viridissima, tie tikai nedaudz pārsniedz vēdera galu, un ir izteikti jumtveida.


marsons 19.novembris, 15:47

Nepiekrītu. Sēņu absolūtais specifiskums attiecībā uz substrātu ir stipri rets izņēmums. Par ļoti daudzām tiek rakstīts: "aug uz lapkokiem, reti vai ļoti reti uz skujkokiem"; vai otrādi. Kādā brīdi savākšu literatūras atsauksmes par E.nigricans uz skujkokiem. Bez tam - E.pithya izskatās citādi; salīdzināšanas pēc var paskatīties arī manis agrāk ieziņotās E.pithya.


Lemmus 19.novembris, 15:06

Paldies par labojumu,Ivar!


dziedava 19.novembris, 14:13

Esmu tādu redzējusi sadīgušu. Nezinu, vai var, bet bija. :D


Ivars L. 19.novembris, 14:03

Atvaino, Dāvi, mana vaina, tomēr būs Skeletocutis stellae.


Ivars L. 19.novembris, 13:59

Bildē izskatās, ka apakšējie slāņi drupeni.


Rekmanis 19.novembris, 13:48

Vai sēklas var sadīgt, ja tās joprojām ir ziedkopā?


roosaluristaja 19.novembris, 13:08

Šī droši vien ir kāda no piepēm. Bet attēls stipri miglains


roosaluristaja 19.novembris, 13:07

Pēc šāda attēla neko noteikt nesanāks.


dziedava 19.novembris, 12:28

Otrādi uzrakstīju, tajā aprakstā no L.arcyrioides tagad izdalīts L.nigrescens. Vizuāli pēc grāmatas L.violaceum ir līdzīgs. bet tie kristāli..


dziedava 19.novembris, 12:21

P.S. adatveida kristālu gan nav. var.irideum frančiem nav


dziedava 19.novembris, 12:19

Pēc franču grāmatas L.arcyrioides var.leucofilum = L.violaceum, tas ir pie tām nesniegainajām. Un L.nigrescens arī tagad kā L.arcyrioides, bet tā arī pie nesniegainajām. Kopējais apraksts tām abām pat laikam atbilst, neskatot to kolumellu. Te var izlasīt abām nesniegainajām aprakstu (punkts b)): https://dziedava.lv/dok/Lamproderma.jpg


Astrantia 19.novembris, 12:03

Paldies!


dziedava 19.novembris, 11:53

Jauki, jā, šīs varētu būt vērtīgi apskatīt! :)


CerambyX 19.novembris, 11:53

Virspuses krāsojums icarus mātītēm ir visai variabls - var būt arī šādi varianti ar daudz zila krāsojuma virspusē. Citas retākas sugas te neatbilst pēc citām pazīmēm :)


Astrantia 19.novembris, 11:44

Tāds dīvains tauriņš. It kā P.icarus mātīte, bet kāpēc tāds virsspārnu krāsojums dīvains?


kapso 19.novembris, 11:41

Julita, ja būs pārdzīvojis ziemu, tad šai šokolādes gļotsēnei, kura aug uz nobirām, arī ir ievākts paraudziņš. Tā nu sanāca, ka visi paraudziņi palika Rīvā.


Mari 19.novembris, 08:19

Man jau arī šķiet, ka būs L.arcyrioides, bet vakar, 18.nov. atradu ko līdzīgu vēl divās vietās šajā apvidū (pie Lustūžkalna un iepretī Valguma ezeram) . Paņēmu paraudziņus abās atradnēs, tie jau bija nobrieduši un birdināja sporas, tuvākajā laikā mēģiānšu papētīt sīkāk. Jācer, ka beidzot izdosies atrast to kolumellu :) Man šķiet, ka kājiņas garums (īsums) nebūs noteicošā pazīme, jo dažādos interneta attēlos kājiņas ir gan īsas, gan garākas. Varbūt vainīgs sniega trūkums :)) Un vēl uzdūros L.arcyrioides var.leucofilum un L.arcyrioides var.irideum , neatrdu ar ko šie atšķiras


Laimeslācis 19.novembris, 05:47

Paldies, Ansi, par noteikšanu!


dziedava 19.novembris, 00:57

Ļoti smuks tīkliņš pēdējā foto! Pēc tā foto nu ļoti līdzīga kā http://www.myxomycetes.net/Species_galleries-D-L/section-3/Lamproderma_arcyrioides/ Izgāju cauri atslēgai. Ja skata sniegainās sugas, tad sanāk šī arī pēc atslēgas, vienīgi kājiņa tur norādīta īsa, ne garāka par pusi visa garuma; discoverlife.org gan pieļauj līdz 75%. Ja skata nesniegainās sugas, tad nevienai nav norādīti tādi adatveida kritāli. Taču noteikšana sarežģīta, t.i., jāredz kapilīcija novietojums attiecībā pret kolumellu, kas nozīmē gaidīt vai panākt, ka izbirst sporas un pārskatāmi redz visas iekšas. Mans priekšlikums būtu ielikt šos foto FB gļotsēņu grupā un cerēt uz Edvīna komentāru, vai ar tiem kristāliem (+pārējām jau redzamām pazīmēm) pietiek, lai droši noteiktu sugu. Vai arī vajag sagaidīt, kad nobriest tā kārtīgi, ka perīdijs jau lobās nost, un tad sabildēt - tādā stadijā kā redzams pēdējā foto, bet kopskatu pa gabalu, no sāna - vai tad ārējais kopskats un apraksts arī atbilst. Nu un galu galā ieraudzīt to kolumellu. Ja tie kristāli ir būtisks parametrs, tad visa pārējā pētīšana automātiski atkristu, tāpēc gribētos to speciālista komentāru.


Ansis 18.novembris, 23:55

Nav.


dziedava 18.novembris, 23:14

Ievākts nav?


dziedava 18.novembris, 22:59

Viņām ir kātiņi, ja? Un izmēri?


dziedava 18.novembris, 22:58

Grūti pateikt, kad vēl nav īsti nokritis vāciņš, bet varētu būt


dziedava 18.novembris, 22:45

Un par Vijas novērojumu es ar iedomājos :)


dziedava 18.novembris, 22:42

Izskatās līdzīga Anša atklātajai augu š.g. S.herbatica, kam turklāt ir raksturīgi augt uz nobirām. Tai ir smukas sporas! :) Un vajag samērīt.


dziedava 18.novembris, 22:32

Lieliski! :) Gan jau ar laiku tie tiks arī pie mikroskopa :) Te jau vēl tie interesantie sīkumi, tie sīkie izstieptie


dziedava 18.novembris, 21:29

Jā, raksturīgas dzeltenas elateras ar gariem nosmailotiem galiem - tieši kā šai foto! Man šai stadijā ārēji jūk ar Hemitrichia clavata, bet tai elaterai gals nereti ir ar tādu kā bumbulīti un īsu spicu galiņu - pavisam citādāka :), nekad nav tādi gari nosmailoti gali.


Mari 18.novembris, 20:57

Jauki, paldies, Julita! Tad jau ne tikai makroskopiskā forma, bet arī sporas un elateras atbilst šai sugai :)


dziedava 18.novembris, 20:42

Tas ir kas interesants :)


dziedava 18.novembris, 20:41

P.S. T.decipiens sporām ir pilns vai daļējs tīkliņš, kamēr krāterformas trihijai sporas ir tikai kārpainas, tādu tīkliņu neveido.


Laimeslācis 18.novembris, 20:40

Paldies, Marek, par noteikšanu! :)


dziedava 18.novembris, 20:39

Jā, izskatās, ka ir! :) Man pašai vēl tik labu sporu foto šai sugai nebija :)


nekovārnis 18.novembris, 20:33

Spriežot pēc eju raksta plus vaboles izmēra varētu būt egļu astoņzobu mizgrauzis


CerambyX 18.novembris, 19:53

Mātīte :) Nu un arī nav līdz galam nobriedis eksemplārs


RedStar7 18.novembris, 19:48

Diez ko sarkanas tās acis neizskatās, bet, nu, labi :)


dziedava 18.novembris, 19:37

Jā, paldies par darbu! :) Būsim zināt, ka var izskatīties arī tā. Ne velti - daudzveidīgā! :)


Laimeslācis 18.novembris, 19:22

Ups! Paldies, Uģi! :)


Mari 18.novembris, 19:18

Mikroskopēju gan tumši brūnās, gan dzeltenās - pievienoju foto (8.att.) no dzeltenā mājas paraudziņa, no kura tika ņemts materiāls mikroskopēšanai. Abos variantos rezultāts bija identisks, tāpēc pieļāvu, ka viss tas mazliet dīvainais komplekss ir T.varia :)


Laimeslācis 18.novembris, 18:59

Lai paliek plēvspārnis, nemainīšu atpakaļ - laba doma, ka kāds vēl pamanīs, vai nepazudīs star visiem. nezināmajiem! Paldies, Ilze! :) Pagaidām vēl arī urķējos un meklēju īpašnieku pudelītēm :)


Laimeslācis 18.novembris, 18:50

Teiktu, ka Melngalvas ugunsvabole Pyrochroa coccinea ;)


Laimeslācis 18.novembris, 18:48

Agrā smaragdspāre ;)


IlzeP 18.novembris, 18:47

Var jau mainīt atpakaļ. Visi pieminētie varianti bija plēvspārņi. Nezinu, kā vairāk iespēju, ka kāds zinātājs novērojumu pamana.


Laimeslācis 18.novembris, 18:38

Paldies par noteikšanu, Julita! :)


Laimeslācis 18.novembris, 18:37

Paraudziņi ir abām. ... mikroskopa nav :)


dziedava 18.novembris, 18:32

Visdrīzāk varētu būt nelīdzenā trihija, bet droši laikam tikai mikroskopā vislielākajā palielinājumā nosakāms.


CerambyX 18.novembris, 15:03

Jautājums gan, manuprāt, netika atrisināts - vai tas ir plēvspārņu 'nedarbs' :)


IlzeP 18.novembris, 14:44

Pagaidām nomainu uz plēvspārni


IlzeP 18.novembris, 14:43

Paļaujoties uz Ivara rakstīto, nomainīju

Pēdējie komentāri rakstiem
felsi 24-Nov-2020, 22:40

Tev gan Julita ir enerģija! Interesants Dabasdatu rakurss:) Ne tikai zinātniski, bet arī skaisti!


Laimeslācis 24-Nov-2020, 14:43

Liels paldies Julitai par ļoti sirsnīgo sirsniņpārskatu un atskatu interesanto un smuko bilžu galerijā! Dienās, kad netieku dabā, bilžu galerija ir kā lodziņš, pa kuru paskatīties ārā, tad ir prieks, ka vari izteikt savas emocijas sir   (..)


Arnis2 24-Nov-2020, 14:07

Paldies, Julita, par šo apkopojumu. Izrādās, ka daudzas brīnišķīgas fotogrāfijas nemaz nebiju redzējis. Tās parasti ir tās, kas uzņemtas vasaras sezonā, kad novērojumu birums ir tik liels, ka daudzas sadaļas atslēdzu, atstājot tikai   (..)


OKK 17-Nov-2020, 02:33

Piekrītu, bet arī DD ir pelnījusi (kā projekts un pētnieki (lietot vārdu "jūzeri" neceļas roka)!


zemesbite 16-Nov-2020, 16:23

Man liekas, ka Julita ir pelnījusi goda nosaukumu "Latvijas Lepnums"! :)


dziedava 8-Nov-2020, 11:39

Agri, klipam un DD viss ir kārtībā. Kāpēc Tev ar to problēmas, nezinu.


OKK 8-Nov-2020, 02:07

Nē, izrādās DD nobanojis šo mūzikas klipu...


OKK 6-Nov-2020, 09:40

Skatos, jūtubs ir nobloķējis šo mūzikas klipu, laikam autortiesības vai kas cits...


dziedava 3-Nov-2020, 21:41

Agri, un paldies par mūziku :)


OKK 3-Nov-2020, 10:43

https://www.youtube.com/watch?v=JYhVYsjDaVE&list=RDo2WjFSvkXec&index=2


dziedava 3-Nov-2020, 10:14

Paldies, Laima! :) Ja manam darbam Dabasdatos nebūtu atbalsta, tad tam nebūtu arī jēga. Jau tāpat rokas pa laikam nolaižas. Paldies, Agri, par iedziļināšanos! :D Es gan īsti nesapratu, kā izdodas no Dziedavas savilkt, ka gļotsēnes palīd   (..)


OKK 3-Nov-2020, 10:03

https://www.youtube.com/watch?v=JYhVYsjDaVE&list=RDo2WjFSvkXec&index=2


OKK 3-Nov-2020, 09:49

Bet kuram dzīvē nav bijusi krīze?


OKK 3-Nov-2020, 09:42

Papētīju Julitas mājaslapas citas sadaļas. Tur ir tā, ka, saprotu, ka Julita līdz gļotsēņu noteikšanai ir nonākusi, konstruktīvi pārkāpusi "krīzi", nu - nezinu, šī sadaļa kaut kāda šaubīga. Nekāda negatīvisma - tikai kopēju.


OKK 3-Nov-2020, 09:30

"Šī lapa veltīta pārdomām par dažādām problēmsituācijām, krīzēm, kāpēc tādas rodas, kā risināt. Nereti brīdī, kad rodas kāda problēma vai slimība, pat vienkārši jauna, nepierasta situācija, cilvēks sāk stresot, nespēj mie   (..)


OKK 2-Nov-2020, 10:14

Labrāt iedrukātu Julitas mājaslapas adresi, bet DD likumos - nedrīkst reklāmas :D


OKK 2-Nov-2020, 10:00

Viņai ir arī interesanta mājaslapa, pat ar labāko grāmatu ieteikumiem - sajutu radniecīgu dvēseli ;)


Laimeslācis 1-Nov-2020, 14:07

Pievienojos visiem cildinošo vārdu teicējiem par Julitas aizrautību, enerģiju, palašajām zināšanām un spēju aizraut un ieintereēt arī citus un spēju parastajā saskatīt neparasto! Paldies, Julita, par ieguldīto laiku un darbu, visu b   (..)


dziedava 31-Oct-2020, 20:22

Paldies visiem! :) Nedaudz apsmējos par mazo rokasgrāmatu dziedava.lv - taisnība jau vien ir, 4tk+ sugu uz Latvijas sugu daudzuma fona tāds nieks jau vien ir :), īpaši trūkst dzīvnieku (varbūt nevajag? Kaut gan - vajag jau man pašai, lai at   (..)


Mari 31-Oct-2020, 10:36

Julita, nojaušu cik daudz laika, enerģijas un pacietības prasa mikroskopēšana, noteicēju caurskatīšana, novērojumu labošana, komentēšana utt.... Tāpēc lielais paldies par to visu, un lai izdodas gļotsēņu grāmatai ieraudzīt dienas g   (..)


kapso 31-Oct-2020, 09:45

Nejaušības un kādas puķes sakarā, iepazinos ar Julitu pirms 3 gadiem. Viņas pamudināta nonācu līdz Dabasdati.lv. Paldies Julitai par iedrošināšanu, iecietību un sapratni. Lai laba veselība un veiksme dabas retumu meklējumos. Spēku un   (..)


Grislis 31-Oct-2020, 08:58

Ļoti gaidīju te rakstiņu par Julitu! Laikam neesmu sastapusi aizrautīgāku, darbīgāku un izzināt gribošāku cilvēku par Julitu. Mūsu pirmā tikšanās – pirms 8 gadiem, strādājot Lietuvas biotopu kartēšanā, kad pirmajā gadā uz rude   (..)


W 31-Oct-2020, 08:27

Julita, paldies par ieinteresēšanu ne tikai par gļotsēnēm! Fantastiskā mājaslapa ,,Dziedava.lv" kā rokasgrāmata, ekspedīciju fotogalerijas ar komentāriem, stāsts par nakšņošanu mežā - tas liek ņemt fotoaparātu, aut kājas un doties   (..)


Lemmus 30-Oct-2020, 21:12

Lieliska intervija ar fantastisku cilvēku! Lai izdodas viss iecerētais un lai vel daudz interesantu atradumu! :)


CerambyX 30-Oct-2020, 19:29

He, nu droši vien te tāds labi garš paragrāfs sanāktu, ja gribētu izteikt visus komplimentus par Julitas ieguldījumu dabas vērošanā! :) Ne tikai kā virzītājspēkam gļotsēņu pētniecībā, bet arī kā daudzu citu dzīvo radību novēr   (..)


Vīksna 30-Oct-2020, 19:09

Interesants raksts par aizrautīgo Julitu un dažādām gļotsēnēm, kuras arī man palaimējies atrast.


felsi 30-Oct-2020, 19:06

Julita ir fantastisks virzītājspēks. Savai gļotsēņu grāmatai Latvijā noteikti jābūt! Atbalstīšu visiem spēkiem! Dziedava.lv ir mana mazā rokasgrāmata.


dziedava 29-Oct-2020, 21:45

Nu vareni vareni, atklājums pie atklājuma! :)


Kurmata 15-Oct-2020, 09:05

Mēneša pirmā puse Dabasdatos atrodamā, tikai lielākie bari: https://drive.google.com/file/d/1yYwVayeZvGGqAhdMZdsaB0VBW49wYEee/view?usp=sharing >Varbūt no tiem bariem kas jau bildēti ? Valda, nezinu, varbūt. Es šeit esmu kļūdas pēc un p   (..)


Vīksna 13-Oct-2020, 01:02

Beidzamās dienas regulāri vairāki dzeltenie tārtiņi dažādos virzienos pārlido un netālu laikam tīrumā pīkst, tikai nebija laka meklēt. Varbūt no tiem bariem kas jau bildēti ?


forelljjanka 11-Oct-2020, 19:18

Puse no 2014.saskaitītajiem izrādās mans novērojums Sātiņos.Nezinu kā citviet ,bet Sātiņos dzelteno rekordbari vienmēr ir vēlāk,oktobra beigās un novembrī.To pierāda arī lielāko baru uzskaitījumi www.putni.lv.Ja visa Eiropa skaita o   (..)


Vīksna 9-Oct-2020, 15:05

Pārsvarā ar vismaz kaut kādām bildēm lieku. Ja šodien dārzā 10 tārtiņi( pēc balss) pārlidoja un ap 45 ķīvītēm, bet nebija pat telefons ar ko bildēt, parasti nelieku DD.


Kurmata 9-Oct-2020, 14:15

Paldies, būtu jauki! Septembrī bildētie var arī būt tāles zilajās. Tos saskaitīs Vācijā.


Vīksna 9-Oct-2020, 09:08

Septembrī ap 400 bildētie dzeltenie tārtiņi tātad neskaitās, ka Latvijā uzturas. Ja būs laiks, nelīs, var mēģināt pameklēt, parasti Rundāles pusē tīrumos kaut kur kādi bari lidinās.


nekovārnis 4-Oct-2020, 15:00

Paldies visiem par koksngraužu novērojumiem! Patiesi daudz interesantu datu! :) Šī gada apkopojums varētu būt ap Ziemassvētkiem, ja kādam vēl kāds koksngrauža nevērojums palicis neziņots, tad vēl ir laiks līdz decembra sākumam. Savuk   (..)


Laimeslācis 1-Oct-2020, 22:35

Arī no manis PALDIES Uldim par noteiktajām un labotajām sugām un padomiem, īpaši pašā sākumā, kad liku vēl visādas muļķības un vēl daudz ko nesapratu un nezināju! Man patika Ulda mierīgie, bet uzjautrinošie padomi, kā piemēram š   (..)


Martins 30-Sep-2020, 19:53

Mēs reti kad jautājam tieši - kāpēc?! Daudz biežāk ir tikai viedoklis uz pieņēmumu pamata. Protams, ir forši visu dabūt tūlīt un uzreiz, bet, ja nezinām kāpēc - jautājam, daram paši, palūdzam vai... ...pieklājīgi paklusējam. Rez   (..)


OKK 30-Sep-2020, 02:46

Iedrukāju arī šeit :)


OKK 30-Sep-2020, 02:44

Agris Poikāns 30-Sep-2020, plkst. 02:41 Ieteikums DD adminiem, vai nevarētu bez "Interesantākie novērojumi" ieviest vēl sadaļu: "Interesantākie foto", saprotu, nē, nē, kas to vērtēs, izmaksas programmētājiem utt. Bet - pafantazēsim! Ja   (..)


roosaluristaja 28-Sep-2020, 17:20

Paldies par komplimentu! Es pēc dabas esmu mierīgs cilvēks. Mani reti, kas var izsist no līdzsvara. Viena no tādām lietām ir briežutis. Tur mana nervu sistēma ir bezspēcīga. Bet, kas attiecas uz cilvēku kritiku, tur viss atkarīgs no tā,   (..)


CerambyX 28-Sep-2020, 14:36

Manuprāt, Uldis ir tiešām pelnījis veselu spaini ar ordeņiem, jo bija zināms brīdis, kad viņam kā Dabasdatu novērojumu administratoram nācās uz saviem pleciem iznest visai lielu vezumu. Brīžam pat par to saņemot nepelnītas kritikas š   (..)


roosaluristaja 28-Sep-2020, 08:16

Flaiers bija Buļļu koju leģenda. Un ne tāpēc, ka reizēm tusēja ar mani. Nav daudz cilvēku, kas spētu paveikt to, ko viņš, lai tiktu pie savas iesaukas. Tas gan nav temats, par ko vajadzētu diskutēt dabasdatos.


OKK 28-Sep-2020, 01:58

Vīksna, tad jau tavs brālis ar iesauku Flaijers ir slavens, ja jau tusēja ar Uldi Ļoļānu!


meža_meita 27-Sep-2020, 20:42

Paldies Uldim! P.S. Ļoti kvalitatīvu rakstu sērija no Anitras!


Ilze Ķuze 24-Sep-2020, 10:12

Paldies Uldim par sēņu un ziedaugu noteikšanu! Lai ir laiks un enerģija šo darbu turpināt arī nākotnē! :) Par tiem retumiem - viena lieta ir “ievingrināt aci”, bet tikpat svarīgs arī kartējamais apvidus. Ir sugas, par kurām raksta -   (..)


Wija 24-Sep-2020, 08:33

Paldies Anitrai par šiem brīnišķīgajiem iepazīstināšanas rakstiem!


čūskis 23-Sep-2020, 19:40

Uldis vienmēr ir bijis talantīgs, radošs, un interesants sarunu biedrs; prieks, ka nemitīgi progresē kā dabas pētnieks, apgūstot papildus putniem arī citas organismu grupas! Kopā ir daudz tusēts gan studiju gados, gan arī kādus gadus pē   (..)


dziedava 23-Sep-2020, 18:14

Foršs apraksts! :) Par to slaveno prezentāciju - ieraksts nevienam nav veikts? To atmosfēru jau neaizmirsīs, bet tur bija arī vērtīgi padomi :)). Cilvēks unikāls, nešaubīgi!


Vīksna 23-Sep-2020, 12:50

Arī man sugu nosaukumus pieraksta un bijis Pilsrundālē. Bet agrāk mans brālis ar iesauku Flaijers par viņu minējis, ka kopā tusēts.


OKK 23-Sep-2020, 03:02

Un kas ir Kristaps Vilks projekta ietvaros? Kāpēc, Ruslan Matrozi, neprasi projekta nobeigumu no viņa?


OKK 23-Sep-2020, 02:48

Ruslans Matrozis, neviens Tev pašam neaizliedz apkopot datus un tos ieniegt ar krāšņām foto un video. Nesaprorti, ka cilvēki atklāj jaunas sugas Latvijai. Bet, no otras puses, piekrītu - nav labi strtādāt par velti visu mūžu. Kādus 2000   (..)


sandis 24-Aug-2020, 13:55

Lai gan Ingunas profesionālais uzdevums ir ārstēt, vismaz vienu cilvēku viņa ir arī inficējusi :) Julitas mūžīgais komentārs pie maniem sēņu ziņojumiem "tā nav sēne, tā ir gļotsēne", Ingunas neskaitāmie gļotsēņu ziņojumi un vi   (..)


Matrus 24-Aug-2020, 10:42

Izskatās, ka dienas tauriņu garāko dienu akcijas rezultātu paziņošana ar katru gadu kļūst par “komplicētāku” uzdevumu. Iepriekšējos gados akcijas rezultāti DD paziņoti: 02.07.2016., 13.07.2017., 2018. gadā vispār nav paziņoti, 07   (..)


Mari 23-Aug-2020, 08:47

Inguna, paldies par Taviem komentāriem, pozitīvismu un aizrautību ,kas arī mani aizrauj! Es tāpat kā Laima ar interesi sekoju Taviem jaunatklājumiem gļotsēņu pasaulē. PIevienojos pārējiem - tā turpināt! :)


Laimeslācis 22-Aug-2020, 22:52

Inguna ir arī viens no maniem Dabastatu cilvēkiem/iedvesmotājiem. Ingunas pozitīvo enerģiju un aizrautību var just katrā novērojumā. Vienmēr ar interesi apskatu, kas jauns Ingunas atradumos. Novēlu Ingunai labu redzi, čuju, ņuhu un pidz   (..)


CerambyX 22-Aug-2020, 21:23

Pievienojos - ļoti atzinīgi vērtēju Ingunas azartisko un aktīvo darbību portālā! Katrs dabas vērotājs 'amatieris' (tādā izpratnē - nav izglītots biologs), kas ķeras pie šī hobija ne mazāk nopietni (vai citreiz - pat vēl nopietnāk)   (..)


nekovārnis 22-Aug-2020, 15:53

Inguna mums ir viena no Dabasdatu velkošajiem zobratiņiem :) Plašs interešu lauks - jebkurš dabasdraugs starp Ingunas pievienotajiem novērojumiem un fotogrāfijām var atrast kaut ko sev interesantu un elpu aizraujošu. Atliek tik pievienoties   (..)


Matrus 22-Aug-2020, 12:31

Biķernieku mežs arī man bija viena no “putnu atpazīšanas skolām” 1980. gadu beigās, jo dzīvoju 10 minūšu gājienā no meža. Skolas laikā sporta nodarbības un sacensības visos gadalaikos notika motortrasē vai uz meža ceļiem, tāp   (..)


Vīksna 21-Aug-2020, 22:46

Interesants apraksts par azartisku, pozitīvu dabas pētnieku ar foršu suni.


felsi 30-Jul-2020, 18:42

Julita! Apskatot manu cīņu ar zinātnisko pusi, spējām sapīties vienkāršās lietās, nenobīsise. Galvenais, lai iemīlas šajā sīkajā pasaulītē! Kā ar spāru grāmatu, vienkāršie tika iekš zinātnes ar bildēm!

"Sirsnīgākie" novērojumi Dabasdatos 2018.-2020. (3)

Dabasdatos iespēja novērojumiem piešķirt sirsniņu tika izveidota 2018. gada marta beigās, tā iedzīvojās pamazām. 2018. gada deviņos mēnešos bija ielikti 2,5 tūkstoši sirsniņu, 2019. gadā jau nedaudz virs 10 tūkstošiem, bet 2020. gadā (līdz šim brīdim) – vairāk nekā 20 tūkstoši. Salīdzinot ar sociālajiem tīkliem, kur darbojas plašas tautas masas, Dabasdatos apgrozās mazāk cilvēku, un [...]

2020. gada sezona Latvijas Dabas fonda tiešraidēs

No deviņām Latvijas Dabas fonda (LDF) šogad nodrošinātajām ligzdu tiešraidēm ligzdošana notika piecās ligzdās. Mazuļi sekmīgi izauga četrās – Durbes jūras ērgļu ligzdā, mazā ērgļa ligzdā eglē Zemgalē, vistu vanaga ligzdā Rīgā un melnās klijas ligzdā Kurzemē (infografika pārskata beigās). Tiešraidi no melno kliju ligzdas LDF šogad nodrošināja pirmo reizi. Otro gadu darbojās zemūdens kamera [...]

Process ir galvenais, ne zinātniskais grāds! (24)

Julitu Klušu es ievēroju pirms gadiem astoņiem: sākumā aci piesaistīja dabas fotogrāfijas sociālajos tīkols, tad satikāmies kukaiņu foto konkursā, un vēlāk piedāvāju rakstīt žurnālā "Vides Vēstis". Pa šiem gadiem Julita vienmēr bija pirmā, kas iesniedza raksta materiālus, rūpīgi uzpasēja visas izmaiņas, un tāpēc varu galvot, ka viņas rakstos aplamību nav. Julita ir klusa, noslēgta pret [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2020. gada jūlijs-septembris (1)

2020. gada 3. ceturksnis ir bijis tik bagātīgs ar interesantiem novērojumiem, ka visus šeit noteikti nevarēšu pieminēt. Arī kopējais novērojumu skaits bija ļoti liels – ziņoti 48 147 novērojumi, kamēr pērn tajā pašā laika sprīdī tikai 25 153 (infografika raksta beigās). Būtisku pienesumu reto sugu apzināšanā ir devuši Dabas skaitīšanā iesaistītie eksperti, kā arī, kā [...]

Piesakies tiešsaistes putnu lekcijām

Lekciju cikls “Pirmie soļi putnu atpazīšanā” Jau 26. oktobrī sāksies 10 lekciju cikla “Pirmie soļi putnu atpazīšanā” 2020./21. gada sezona. Šī reize būs īpaša, jo pirmo reizi tā notiks arī tiešsaistē! Piesakies tiešsaistes lekciju kursam un, sākot ar 26. oktobri, katru otro pirmdienas vakaru divu stundu garumā iepazīsti Latvijas putnu dažādību - to izskatu, dziesmas un [...]

Putnu vērošanas dienu rezultāti 2020

Ar gandrīz sešiem miljoniem novērotu putnu oktobra pirmajā nedēļas nogalē šoruden noslēgušās 26. Eiropas Putnu vērošanas dienas, kas norisinājās Eiropā un Centrālajā Āzijā vairāk nekā 1700 pasākumos. Ekskursija Babītes ezera apkārtnē. Foto: Ilona Gaile Eiropas Putnu vērošanas dienās novērotos putnus uzskaita un apkopo gan katrā dalībvalstī, gan visā reģionā kopumā, izceļot arī neparastāko putnu [...]

Dzelteno tārtiņu un ķīvīšu skaitīšana 2020 (6)

Reizi piecos līdz sešos gados Eiropā notiek dzelteno tārtiņu uzskaites. Tās tiek veiktas rudenī, jo tieši migrācijas laikā tārtiņi ir visvairāk vienkopus. Šķiet, nupat vēl vakar Starptautiskā bridējputnu pētniecības grupa un Dabasdati.lv aicināja skaitīt dzeltenos tārtiņus. Dzeltenie tārtiņi Pluvialis apricaria un ķīvītes Vanellus vanellus Kalngales laukos 14.08.2020. Foto: Igors Deņisovs Kā tas beidzās? Lūk, tā: *=uzskaites notika, [...]

Oktobra sākumā aicina vērot putnu rudens migrāciju Eiropas Putnu vērošanas dienās

Rudens migrācijas laiks ir iespēja novērot retākas putnu sugas, kas Latvijā neligzdo, bet novērojamas šeit tikai kā caurceļotājas. Ikviens ir aicināts pirmajā oktobra nedēļas nogalē, 3. un 4. oktobrī, doties vērot putnu migrāciju savā ģimenes lokā vai piedalīties Eiropas Putnu vērošanas dienu jeb "EuroBirdwatch 2020" pasākumos daudzviet Latvijā. Putnu dienas Latvijā rīko Latvijas Ornitoloģijas biedrība [...]

Putnu un piepju eksperts Uldis Ļoļāns (13)

Ar dabas ekspertu un Dabasdatu administratoru Uldi Ļoļānu satiekamies Kronvalda parkā pie bijušās Bioloģijas fakultātes. Viņš atbraucis uz dažām stundām no Jaungulbenes un pēc intervijas platiem soļiem aiznesas uz sēņu izstādi Dabas muzejā. Uldis piedzimis Ezerniekos, bet, tā kā šajā Latgales ciemā nebija latviešu skolas, kad puikam pienāca laiks doties uz 1. klasi, vecāki nolēma [...]

Latvijas Radio 2 aicina sakopt Latviju un iesūtīt savus „koku stāstus”

Latvijas Radio 2 un Lielās talkas organizatori arī šogad aicina Latvijas iedzīvotājus 19. septembrī pievienoties "World Cleanup Day" jeb "Pasaules talkai", apvienojoties cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām. Iniciatīvas ietvaros citviet pasaulē šajā dienā vāks atkritumus un sakops vidi, ko Latvijā tradicionāli dara pavasarī. Tāpēc rudenī ikviens aicināts pievienoties koku sēšanas un stādīšanas akcijai [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2020
© dabasdati.lv
Saglabāts