Aktīvie lietotāji: 485 Kopējais novērojumu skaits: 381640
Tu neesi reģistrējies

15.04.2017.

14.04.2017.

11.04.2017.

10.04.2017.

09.04.2017.

08.04.2017.

07.04.2017.

06.04.2017.

05.04.2017.

04.04.2017.

03.04.2017.

02.04.2017.

01.04.2017.

31.03.2017.

30.03.2017.

29.03.2017.

28.03.2017.

27.03.2017.

26.03.2017.

25.03.2017.

24.03.2017.

Pēdējie novērojumi
Zivju gārnis Ardea cinerea
23-Apr-2017, Pūcis
Upes tārtiņš Charadrius dubius
23-Apr-2017, Pūcis
Urālpūce Strix uralensis
23-Apr-2017, Gaidis Grandāns
Austrijas agrene Sarcoscypha austriaca
23-Apr-2017, Melissa
Urālpūce Strix uralensis
23-Apr-2017, Gaidis Grandāns
Parastā kociņsūna Climacium dendroides
23-Apr-2017, Melissa
Brūnkaklis Aythya ferina
23-Apr-2017, Kambars
23-Apr-2017, nekovārnis
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, Kambars
Peļkājīte Prunella modularis
23-Apr-2017, Kambars
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, Kambars
Žubīte Fringilla coelebs
15-Apr-2017, runagoze
Žagata Pica pica
15-Apr-2017, runagoze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
15-Apr-2017, runagoze
Zaļžubīte Chloris chloris
15-Apr-2017, runagoze
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
15-Apr-2017, runagoze
Sīlis Garrulus glandarius
15-Apr-2017, runagoze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-Apr-2017, runagoze
Purva zīlīte Poecile palustris
15-Apr-2017, runagoze
Peļu klijāns Buteo buteo
15-Apr-2017, runagoze
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Apr-2017, runagoze
15-Apr-2017, runagoze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Apr-2017, runagoze
Niedru lija Circus aeruginosus
15-Apr-2017, runagoze
Meža zīlīte Periparus ater
15-Apr-2017, runagoze
Meža pūce Strix aluco
15-Apr-2017, runagoze
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-Apr-2017, runagoze
Melnā dzilna Dryocopus martius
15-Apr-2017, runagoze
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Apr-2017, runagoze
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
23-Apr-2017, Kambars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
15-Apr-2017, runagoze
Lielā zīlīte Parus major
15-Apr-2017, runagoze
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-Apr-2017, runagoze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-Apr-2017, runagoze
Lauku balodis Columba palumbus
15-Apr-2017, runagoze
Ķīvīte Vanellus vanellus
15-Apr-2017, runagoze
Krauklis Corvus corax
15-Apr-2017, runagoze
Dzilnītis Sitta europaea
15-Apr-2017, runagoze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-Apr-2017, runagoze
Dzērve Grus grus
15-Apr-2017, runagoze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-Apr-2017, runagoze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Apr-2017, runagoze
Dadzītis Carduelis carduelis
15-Apr-2017, runagoze
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-Apr-2017, runagoze
Baltā cielava Motacilla alba
15-Apr-2017, runagoze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-Apr-2017, runagoze
Urālpūce Strix uralensis
23-Apr-2017, Gaidis Grandāns
Melnais stārķis Ciconia nigra
23-Apr-2017, Līga Strazdiņa
Mērkaziņa Gallinago gallinago
23-Apr-2017, eddpuika
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
14-Apr-2017, Kambars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, AinisP
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, AinisP
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-Apr-2017, AinisP
Pelēkā dzilna Picus canus
23-Apr-2017, AinisP
Dzilnītis Sitta europaea
23-Apr-2017, AinisP
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2017, AinisP
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, AinisP
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2017, AinisP
Meža tilbīte Tringa ochropus
23-Apr-2017, AinisP
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, AinisP
Zilā eļļas vabole Meloe violaceus
23-Apr-2017, asaris
Niedru lija Circus aeruginosus
23-Apr-2017, Kambars
Zivju gārnis Ardea cinerea
23-Apr-2017, Kambars
Parastā kociņsūna Climacium dendroides
23-Apr-2017, dziedava
Smaržīgā vijolīte Viola odorata
23-Apr-2017, dziedava
Zilā vizbulīte Hepatica nobilis
23-Apr-2017, Kambars
Dzilnītis Sitta europaea
23-Apr-2017, Kambars
Plukšķis Turdus iliacus
23-Apr-2017, Kambars
Peļu klijāns Buteo buteo
23-Apr-2017, Kambars
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, Rolis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2017, Rolis
Plukšķis Turdus iliacus
23-Apr-2017, Rolis
Zaļžubīte Chloris chloris
23-Apr-2017, Rolis
23-Apr-2017, Rolis
23-Apr-2017, Rolis
23-Apr-2017, Rolis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Apr-2017, Kurmata
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2017, ER
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, ER
Sloka Scolopax rusticola
23-Apr-2017, ER
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2017, Kurmata
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, ER
Sloka Scolopax rusticola
23-Apr-2017, ER
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, ER
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Apr-2017, ER
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
23-Apr-2017, ER
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
23-Apr-2017, ER
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
23-Apr-2017, ER
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
23-Apr-2017, ER
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
23-Apr-2017, ER
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, ER
Sloka Scolopax rusticola
23-Apr-2017, ER
Sloka Scolopax rusticola
23-Apr-2017, ER
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, Saulcite
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, ER
Sila strazds Turdus viscivorus
23-Apr-2017, ER
Lauku balodis Columba palumbus
19-Apr-2017, vmf31
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2017, Kurmata
Cekulpīle Aythya fuligula
23-Apr-2017, Acenes
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2017, Vladimirs S
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, Vladimirs S
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, Vladimirs S
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, Vladimirs S
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Apr-2017, Vladimirs S
Mizložņa Certhia familiaris
23-Apr-2017, Vladimirs S
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2017, Vladimirs S
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, Vladimirs S
Sila strazds Turdus viscivorus
23-Apr-2017, Vladimirs S
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-Apr-2017, Vladimirs S
Zeltgalvītis Regulus regulus
23-Apr-2017, Vladimirs S
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, Vladimirs S
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
23-Apr-2017, Vladimirs S
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-Apr-2017, Vladimirs S
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, Vladimirs S
Ķivulis Spinus spinus
23-Apr-2017, Acenes
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, Acenes
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-Apr-2017, Acenes
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, vigulis
Sloka Scolopax rusticola
22-Apr-2017, Wiesturs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2017, Wiesturs
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-Apr-2017, Wiesturs
Gaigala Bucephala clangula
22-Apr-2017, Wiesturs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2017, Wiesturs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
23-Apr-2017, Acenes
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Apr-2017, Fuatra
Pelēkā dzilna Picus canus
23-Apr-2017, Acenes
Lielā gaura Mergus merganser
23-Apr-2017, Acenes
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
23-Apr-2017, Acenes
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, Vladimirs S
Žagata Pica pica
23-Apr-2017, Vladimirs S
Zeltgalvītis Regulus regulus
23-Apr-2017, Vladimirs S
Zaļžubīte Chloris chloris
23-Apr-2017, Vladimirs S
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-Apr-2017, Vladimirs S
Sudrabkaija Larus argentatus
23-Apr-2017, Vladimirs S
Sīlis Garrulus glandarius
23-Apr-2017, Vladimirs S
Sila strazds Turdus viscivorus
23-Apr-2017, Vladimirs S
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, Vladimirs S
Pupuķis Upupa epops
23-Apr-2017, Vladimirs S
Peļkājīte Prunella modularis
23-Apr-2017, Vladimirs S
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2017, Vladimirs S
Mizložņa Certhia familiaris
23-Apr-2017, Vladimirs S
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Apr-2017, Vladimirs S
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, Vladimirs S
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2017, Vladimirs S
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, Vladimirs S
Lielā gaura Mergus merganser
23-Apr-2017, Vladimirs S
Lauku balodis Columba palumbus
23-Apr-2017, Vladimirs S
Ķivulis Spinus spinus
23-Apr-2017, Vladimirs S
Koku čipste Anthus trivialis
23-Apr-2017, Vladimirs S
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2017, Vladimirs S
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
23-Apr-2017, Vladimirs S
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
23-Apr-2017, Vladimirs S
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
23-Apr-2017, Vladimirs S
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, Vladimirs S
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, Agnis
Zīdaste Bombycilla garrulus
23-Apr-2017, Agnis
Ķivulis Spinus spinus
23-Apr-2017, Agnis
Žagata Pica pica
23-Apr-2017, Agnis
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
23-Apr-2017, Agnis
Lauku balodis Columba palumbus
23-Apr-2017, Agnis
Lauku zvirbulis Passer montanus
23-Apr-2017, Agnis
Mājas balodis Columba livia domestica
23-Apr-2017, Agnis
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-Apr-2017, Agnis
Krauklis Corvus corax
23-Apr-2017, Agnis
Zaļžubīte Chloris chloris
23-Apr-2017, Agnis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-Apr-2017, Agnis
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
23-Apr-2017, Agnis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2017, Agnis
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2017, Agnis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
23-Apr-2017, Agnis
Sudrabkaija Larus argentatus
23-Apr-2017, Agnis
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, Agnis
Sīlis Garrulus glandarius
23-Apr-2017, Agnis
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2017, Agnis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
23-Apr-2017, Agnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, Agnis
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, Agnis
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, Agnis
Mazais dzenis Dendrocopos minor
23-Apr-2017, Agnis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
23-Apr-2017, Acenes
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2017, DainisKR
Mazais ērglis Aquila pomarina
22-Apr-2017, eksperts 3
Kaņepītis Linaria cannabina
23-Apr-2017, vigulis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, Acenes
Vistu vanags Accipiter gentilis
22-Apr-2017, eksperts 3
Baltpieres zoss Anser albifrons
22-Apr-2017, eksperts 3
Tundras sējas zoss Anser serrirostris
22-Apr-2017, eksperts 3
Dzērve Grus grus
23-Apr-2017, DainisKR
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
23-Apr-2017, DainisKR
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, anthicus
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, anthicus
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, anthicus
Brūnkrūtainais ezis Erinaceus europeus
23-Apr-2017, anthicus
Sējas zoss Anser fabalis
21-Apr-2017, eksperts 3
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
21-Apr-2017, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-Apr-2017, eksperts 3
Pelēkais strazds Turdus pilaris
21-Apr-2017, eksperts 3
Lielais ķīris Larus ridibundus
21-Apr-2017, eksperts 3
Kovārnis Corvus monedula
21-Apr-2017, eksperts 3
Dzērve Grus grus
21-Apr-2017, eksperts 3
Baltā cielava Motacilla alba
21-Apr-2017, eksperts 3
Žubīte Fringilla coelebs
21-Apr-2017, eksperts 3
Zivju gārnis Ardea cinerea
21-Apr-2017, eksperts 3
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
21-Apr-2017, eksperts 3
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Apr-2017, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-Apr-2017, eksperts 3
Kajaks Larus canus
21-Apr-2017, eksperts 3
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
21-Apr-2017, eksperts 3
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-Apr-2017, eksperts 3
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-Apr-2017, eksperts 3
Cekulpīle Aythya fuligula
21-Apr-2017, eksperts 3
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
21-Apr-2017, eksperts 3
Gaigala Bucephala clangula
21-Apr-2017, eksperts 3
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-Apr-2017, vigulis
Garastīte Aegithalos caudatus
23-Apr-2017, In
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2017, Pūcis
Žagata Pica pica
23-Apr-2017, Pūcis
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, Pūcis
23-Apr-2017, Wija
Mīkstā dumbrene Calliergon cordifolium
23-Apr-2017, Wija
Laukirbe Perdix perdix
14-Apr-2017, eksperts 3
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, vigulis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Apr-2017, vigulis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, vigulis
Garastīte Aegithalos caudatus
23-Apr-2017, vigulis
Upes zīriņš Sterna hirundo
23-Apr-2017, Arnis2
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
23-Apr-2017, Arnis2
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, vigulis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, vigulis
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
23-Apr-2017, Arnis2
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
23-Apr-2017, Pūcis
Laucis Fulica atra
23-Apr-2017, Pūcis
Pelēkā dzilna Picus canus
23-Apr-2017, maariite
Kovārnis Corvus monedula
23-Apr-2017, vigulis
Mazais ērglis Aquila pomarina
23-Apr-2017, Mari
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2017, dīķakuilis
Cekulpīle Aythya fuligula
23-Apr-2017, dīķakuilis
Laucis Fulica atra
20-Apr-2017, GunAmmo
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, dīķakuilis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
20-Apr-2017, GunAmmo
Meža zoss Anser anser
23-Apr-2017, dīķakuilis
Brūnkaklis Aythya ferina
23-Apr-2017, dīķakuilis
Laucis Fulica atra
23-Apr-2017, dīķakuilis
Parastā kociņsūna Climacium dendroides
23-Apr-2017, GunAmmo
Dzeltenkakla klaidoņpele Apodemus flavicollis
23-Apr-2017, Ikerti
Lauku piekūns Falco tinnunculus
23-Apr-2017, runagoze
Niedru lija Circus aeruginosus
23-Apr-2017, runagoze
Ķīvīte Vanellus vanellus
23-Apr-2017, dīķakuilis
Meža zoss Anser anser
23-Apr-2017, dīķakuilis
Krīklis Anas crecca
23-Apr-2017, dīķakuilis
Pļavu tilbīte Tringa totanus
23-Apr-2017, dīķakuilis
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
23-Apr-2017, dīķakuilis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
23-Apr-2017, dīķakuilis
Meža zoss Anser anser
23-Apr-2017, dīķakuilis
Meža zoss Anser anser
23-Apr-2017, dīķakuilis
Sīlis Garrulus glandarius
23-Apr-2017, vigulis
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Zivju gārnis Ardea cinerea
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Zeltgalvītis Regulus regulus
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Zaļžubīte Chloris chloris
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Sīlis Garrulus glandarius
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Purva zīlīte Poecile palustris
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Peļu klijāns Buteo buteo
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Niedru lija Circus aeruginosus
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Mērkaziņa Gallinago gallinago
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Lauku balodis Columba palumbus
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Ķīvīte Vanellus vanellus
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Krauklis Corvus corax
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Gaigala Bucephala clangula
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Dzērve Grus grus
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, Pūcis
Sudrabkaija Larus argentatus
23-Apr-2017, Pūcis
Mežirbe Tetrastes bonasia
23-Apr-2017, maariite
Skarbā ķērsa Cardamine hirsuta
23-Apr-2017, Siona
Krauklis Corvus corax
23-Apr-2017, vigulis
Garastīte Aegithalos caudatus
23-Apr-2017, vigulis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-Apr-2017, vigulis
Žagata Pica pica
23-Apr-2017, vigulis
Peļu klijāns Buteo buteo
23-Apr-2017, IevaM
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, vigulis
Žagata Pica pica
23-Apr-2017, vigulis
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, vigulis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, vigulis
Peļu klijāns Buteo buteo
23-Apr-2017, IevaM
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Baltvēderis Anas penelope
23-Apr-2017, ūdensvistiņa
Sīlis Garrulus glandarius
23-Apr-2017, Pūcis
Kuitala Numenius arquata
23-Apr-2017, IevaM
Peļu klijāns Buteo buteo
23-Apr-2017, IevaM
Sīlis Garrulus glandarius
23-Apr-2017, Pūcis
Mežirbe Tetrastes bonasia
23-Apr-2017, maariite
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Apr-2017, Andrejs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
23-Apr-2017, runagoze
Vītītis Phylloscopus trochilus
23-Apr-2017, runagoze
Parastā apmalpiepe Fomitopsis pinicola
23-Apr-2017, runagoze
Mežirbe Tetrastes bonasia
23-Apr-2017, runagoze
Zalktis Natrix natrix
23-Apr-2017, Andrejs
Rudā lapsa Vulpes vulpes
22-Apr-2017, Andrejs
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, Pūcis
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-Apr-2017, Andrejs
Gaigala Bucephala clangula
23-Apr-2017, Pūcis
Stirna Capreolus capreolus
23-Apr-2017, anthicus
Lauku zvirbulis Passer montanus
23-Apr-2017, DanaH
23-Apr-2017, nekovārnis
Ķivulis Spinus spinus
23-Apr-2017, DanaH
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
23-Apr-2017, Pūcis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, Pūcis
Sudrabkaija Larus argentatus
23-Apr-2017, DanaH
Lielā čakste Lanius excubitor
23-Apr-2017, mazais_ezis
Brūnais lācis Ursus arctos
23-Apr-2017, Ķikuts
23-Apr-2017, nekovārnis
Žagata Pica pica
23-Apr-2017, DanaH
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
23-Apr-2017, Platacis
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
23-Apr-2017, dekants
Lauku piekūns Falco tinnunculus
23-Apr-2017, bišudzenis
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
23-Apr-2017, MJz
Lauku balodis Columba palumbus
23-Apr-2017, bišudzenis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
23-Apr-2017, MJz
23-Apr-2017, nekovārnis
23-Apr-2017, bišudzenis
Dzērve Grus grus
23-Apr-2017, MJz
Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus
23-Apr-2017, DanaH
Gaigala Bucephala clangula
23-Apr-2017, IevaM
Brūnkaklis Aythya ferina
23-Apr-2017, DanaH
23-Apr-2017, DanaH
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
23-Apr-2017, DanaH
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
23-Apr-2017, nekovārnis
Brūnā smilšvabole Cicindela hybrida
23-Apr-2017, nekovārnis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
23-Apr-2017, isolintu
Zaļžubīte Chloris chloris
23-Apr-2017, isolintu
Niedru lija Circus aeruginosus
23-Apr-2017, DanaH
Dadzītis Carduelis carduelis
23-Apr-2017, isolintu
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
23-Apr-2017, DanaH
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
23-Apr-2017, bišudzenis
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, AAvj
Stirna Capreolus capreolus
23-Apr-2017, Pūcis
Dumbrcālis Rallus aquaticus
23-Apr-2017, DanaH
Parastā kociņsūna Climacium dendroides
23-Apr-2017, nekovārnis
Ģirlicis Serinus serinus
23-Apr-2017, Arnis2
Baltais stārķis Ciconia ciconia
23-Apr-2017, vigulis
Lielā čakste Lanius excubitor
23-Apr-2017, maariite
Peļu klijāns Buteo buteo
23-Apr-2017, Cumulus
Krauklis Corvus corax
23-Apr-2017, vigulis
Parastā ieva Padus avium
23-Apr-2017, andis.kalvans
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
23-Apr-2017, Putnu_Būris
Somzīlīte Remiz pendulinus
23-Apr-2017, Cumulus
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
23-Apr-2017, Cumulus
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, Cumulus
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, Cumulus
Mērkaziņa Gallinago gallinago
23-Apr-2017, Cumulus
Niedru lija Circus aeruginosus
23-Apr-2017, Cumulus
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
23-Apr-2017, Cumulus
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
23-Apr-2017, Cumulus
Sīlis Garrulus glandarius
23-Apr-2017, Cumulus
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-Apr-2017, Cumulus
Mazais dzenis Dendrocopos minor
23-Apr-2017, Cumulus
Dzērve Grus grus
23-Apr-2017, Cumulus
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
23-Apr-2017, Cumulus
Lauku balodis Columba palumbus
23-Apr-2017, Cumulus
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
23-Apr-2017, Cumulus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, Cumulus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Apr-2017, vigulis
Meža zoss Anser anser
25-Jul-2016, Aigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, vigulis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, vigulis
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
23-Apr-2017, nekovārnis
Parastā ieva Padus avium
23-Apr-2017, andis.kalvans
Brūnkaklis Aythya ferina
23-Apr-2017, DanaH
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
23-Apr-2017, bišudzenis
Lielā gaura Mergus merganser
23-Apr-2017, Putnu_Būris
Lielais dumpis Botaurus stellaris
23-Apr-2017, DanaH
Mežirbe Tetrastes bonasia
23-Apr-2017, vigulis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
23-Apr-2017, DanaH
Cekulpīle Aythya fuligula
23-Apr-2017, DanaH
Plukšķis Turdus iliacus
23-Apr-2017, gatis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Apr-2017, Cumulus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, Cumulus
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-Apr-2017, Cumulus
Zeltgalvītis Regulus regulus
23-Apr-2017, Cumulus
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, Cumulus
Mizložņa Certhia familiaris
23-Apr-2017, Cumulus
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
23-Apr-2017, Cumulus
Meža balodis Columba oenas
23-Apr-2017, Cumulus
Mazais dzenis Dendrocopos minor
23-Apr-2017, Cumulus
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, Cumulus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2017, Cumulus
Dzilnītis Sitta europaea
23-Apr-2017, Cumulus
Krauklis Corvus corax
23-Apr-2017, Cumulus
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Apr-2017, Putnu_Būris
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2017, Putnu_Būris
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
19-Apr-2017, gatis
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
23-Apr-2017, nekovārnis
Žagata Pica pica
23-Apr-2017, girtsbar
22-Apr-2017, Vīksna
Sarkanais kārkls Salix purpurea subsp. purpurea
22-Apr-2017, Vīksna
22-Apr-2017, Vīksna
Parastā ieva Padus avium
22-Apr-2017, Vīksna
22-Apr-2017, Vīksna
Lielā gaura Mergus merganser
23-Apr-2017, girtsbar
Gaigala Bucephala clangula
23-Apr-2017, girtsbar
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, girtsbar
Purva purene Caltha palustris
22-Apr-2017, Vīksna
Sarkanais kārkls Salix purpurea subsp. purpurea
22-Apr-2017, Vīksna
Dižā ežlape Thuidium tamariscinum
22-Apr-2017, Vīksna
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2017, girtsbar
Sīlis Garrulus glandarius
23-Apr-2017, girtsbar
Sārtā bezlape Lathraea squamaria
22-Apr-2017, Vīksna
Kaņepeņu - apšu rūsa Melampsora populnea
22-Apr-2017, Vīksna
Ziemas kaņepene Mercurialis perennis
22-Apr-2017, Vīksna
22-Apr-2017, Vīksna
22-Apr-2017, Vīksna
Baltais stārķis Ciconia ciconia
23-Apr-2017, girtsbar
22-Apr-2017, Vīksna
Upes zīriņš Sterna hirundo
23-Apr-2017, DanaH
Štarkes kārkls Salix starkeana
22-Apr-2017, Vīksna
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
23-Apr-2017, DanaH
Tumšā pīle Melanitta fusca
23-Apr-2017, DanaH
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, DanaH
Ķīvīte Vanellus vanellus
23-Apr-2017, SintijaK
Mazais ērglis Aquila pomarina
23-Apr-2017, IevaM
Baltais stārķis Ciconia ciconia
23-Apr-2017, girtsbar
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-Apr-2017, girtsbar
Meža pūce Strix aluco
23-Apr-2017, grieze
Žagata Pica pica
23-Apr-2017, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
23-Apr-2017, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-Apr-2017, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
23-Apr-2017, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-Apr-2017, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2017, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2017, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
23-Apr-2017, dekants
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
23-Apr-2017, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
23-Apr-2017, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, dekants
Gaigala Bucephala clangula
23-Apr-2017, vigulis
Zivju ērglis Pandion haliaetus
23-Apr-2017, vigulis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
23-Apr-2017, bišudzenis
Lauku zvirbulis Passer montanus
23-Apr-2017, grieze
Lauku zvirbulis Passer montanus
23-Apr-2017, vigulis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, vigulis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2017, vigulis
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
23-Apr-2017, IevaM
Sibīrijas zilsniedzīte Scilla siberica
23-Apr-2017, Arnis2
Žagata Pica pica
23-Apr-2017, grieze
Sila strazds Turdus viscivorus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, dekants
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, dekants
Raibenis sp. Nymphalidae sp.
23-Apr-2017, dekants
23-Apr-2017, dekants
23-Apr-2017, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
23-Apr-2017, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
23-Apr-2017, dekants
Pļavu čipste Anthus pratensis
23-Apr-2017, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
23-Apr-2017, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-Apr-2017, dekants
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
23-Apr-2017, dekants
Mežirbe Tetrastes bonasia
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Dadzītis Carduelis carduelis
23-Apr-2017, dekants
Dumbrcālis Rallus aquaticus
23-Apr-2017, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2017, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Dumbrcālis Rallus aquaticus
23-Apr-2017, dekants
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
23-Apr-2017, dekants
Somzīlīte Remiz pendulinus
23-Apr-2017, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-Apr-2017, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2017, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, dekants
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
23-Apr-2017, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
23-Apr-2017, dekants
Žagata Pica pica
23-Apr-2017, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
23-Apr-2017, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
23-Apr-2017, dekants
Viļņainā skrajlape Plagiomnium undulatum
23-Apr-2017, IevaM
Mežirbe Tetrastes bonasia
23-Apr-2017, bišudzenis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
23-Apr-2017, Kurmata
Žagata Pica pica
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Ķivulis Spinus spinus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, SintijaK
Mājas balodis Columba livia domestica
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Gaigala Bucephala clangula
23-Apr-2017, sandrux
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, sandrux
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-Apr-2017, grieze
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-Apr-2017, grieze
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
23-Apr-2017, grieze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, Kurmata
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-Apr-2017, vigulis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, grieze
Sīlis Garrulus glandarius
23-Apr-2017, grieze
Pelēkais strazds Turdus pilaris
23-Apr-2017, vigulis
Garkaklis Anas acuta
23-Apr-2017, grieze
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
23-Apr-2017, Kurmata
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, Kurmata
Sloka Scolopax rusticola
23-Apr-2017, Kurmata
Baltais stārķis Ciconia ciconia
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Lauku balodis Columba palumbus
23-Apr-2017, grieze
Zeltgalvītis Regulus regulus
23-Apr-2017, grieze
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Blīvguma cīrulītis Corydalis solida
23-Apr-2017, IevaM
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-Apr-2017, SintijaK
Mežirbe Tetrastes bonasia
23-Apr-2017, Kurmata
Dzilnītis Sitta europaea
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
23-Apr-2017, grieze
Ķivulis Spinus spinus
23-Apr-2017, grieze
Dzilnītis Sitta europaea
23-Apr-2017, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, grieze
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, grieze
Mizložņa Certhia familiaris
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, grieze
Krauklis Corvus corax
23-Apr-2017, SintijaK
Gaigala Bucephala clangula
23-Apr-2017, SintijaK
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2017, grieze
Parastā kociņsūna Climacium dendroides
19-Apr-2017, dziedava
Mizložņa Certhia familiaris
23-Apr-2017, Kurmata
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
23-Apr-2017, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, SintijaK
Meža zīlīte Periparus ater
23-Apr-2017, Kurmata
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, SintijaK
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Lielā spuraine Rhytidiadelphus triquetrus
20-Apr-2017, sandis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-Apr-2017, grieze
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
23-Apr-2017, grieze
Somzīlīte Remiz pendulinus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Baltais stārķis Ciconia ciconia
23-Apr-2017, grieze
Sila strazds Turdus viscivorus
23-Apr-2017, SintijaK
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, SintijaK
Meža tilbīte Tringa ochropus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Mazais ormanītis Porzana parva
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
23-Apr-2017, Martins
Dzērve Grus grus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Dzērve Grus grus
23-Apr-2017, Kurmata
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-Apr-2017, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
15-Apr-2017, Martins
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
22-Apr-2017, Martins
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Lielā čakste Lanius excubitor
22-Apr-2017, Martins
Lielā gaura Mergus merganser
22-Apr-2017, Martins
Mazais dzenis Dendrocopos minor
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Žagata Pica pica
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
23-Apr-2017, dekants
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
23-Apr-2017, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2017, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
23-Apr-2017, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
23-Apr-2017, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2017, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, dekants
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
23-Apr-2017, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-Apr-2017, dekants
Pļavu čipste Anthus pratensis
23-Apr-2017, dekants
Žagata Pica pica
23-Apr-2017, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
23-Apr-2017, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2017, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, dekants
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-Apr-2017, dekants
Zivju gārnis Ardea cinerea
23-Apr-2017, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, dekants
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-Apr-2017, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
23-Apr-2017, dekants
23-Apr-2017, dekants
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
23-Apr-2017, dekants
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-Apr-2017, Toms
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Lauku balodis Columba palumbus
23-Apr-2017, Toms
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Plukšķis Turdus iliacus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Apr-2017, Mareks Kilups
Pļavu tilbīte Tringa totanus
23-Apr-2017, grieze
Žagata Pica pica
23-Apr-2017, ElizeS
Mērkaziņa Gallinago gallinago
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Rudā lapsa Vulpes vulpes
23-Apr-2017, Arnis2
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
23-Apr-2017, grieze
Dzērve Grus grus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, dekants
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
23-Apr-2017, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, dekants
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
23-Apr-2017, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
23-Apr-2017, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
23-Apr-2017, dekants
Ķivulis Spinus spinus
23-Apr-2017, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
23-Apr-2017, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-Apr-2017, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2017, grieze
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
23-Apr-2017, dekants
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
23-Apr-2017, dekants
Zivju gārnis Ardea cinerea
23-Apr-2017, dekants
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-Apr-2017, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
23-Apr-2017, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, dekants
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Ķīvīte Vanellus vanellus
23-Apr-2017, ElizeS
Pupuķis Upupa epops
23-Apr-2017, grieze
Krauklis Corvus corax
23-Apr-2017, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, ElizeS
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-Apr-2017, ElizeS
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, ElizeS
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, ElizeS
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Apr-2017, ElizeS
Peļkājīte Prunella modularis
23-Apr-2017, Kurmata
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2017, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, Kurmata
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Apr-2017, Kurmata
Mazais dzenis Dendrocopos minor
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
23-Apr-2017, Kurmata
Pupuķis Upupa epops
23-Apr-2017, grieze
Alnis Alces alces
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Purva zīlīte Poecile palustris
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, grieze
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Apr-2017, Kurmata
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
23-Apr-2017, Mareks Kilups
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Peļkājīte Prunella modularis
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Ķivulis Spinus spinus
23-Apr-2017, Kurmata
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
23-Apr-2017, Kurmata
Sila strazds Turdus viscivorus
23-Apr-2017, Kurmata
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Mežirbe Tetrastes bonasia
23-Apr-2017, bišudzenis
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Apr-2017, bišudzenis
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
23-Apr-2017, grieze
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
23-Apr-2017, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Apr-2017, Latvju_zēns
23-Apr-2017, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
23-Apr-2017, Kurmata
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Apr-2017, grieze
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
23-Apr-2017, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2017, Kurmata
Mazais ērglis Aquila pomarina
23-Apr-2017, Mareks Kilups
Meža tilbīte Tringa ochropus
23-Apr-2017, Mareks Kilups
Meža balodis Columba oenas
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Mizložņa Certhia familiaris
23-Apr-2017, grieze
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, grieze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Pļavu čipste Anthus pratensis
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Plukšķis Turdus iliacus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, Kurmata
Mājas zvirbulis Passer domesticus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2017, grieze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, grieze
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
23-Apr-2017, grieze
Ķivulis Spinus spinus
23-Apr-2017, Kurmata
Lauku balodis Columba palumbus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Dzērve Grus grus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Ķīvīte Vanellus vanellus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, Kurmata
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, Kurmata
Zaļžubīte Chloris chloris
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, grieze
Žagata Pica pica
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, grieze
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, grieze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, grieze
Tītiņš Jynx torquilla
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Mednis Tetrao urogallus
23-Apr-2017, puke
Baltais stārķis Ciconia ciconia
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
23-Apr-2017, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2017, grieze
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, grieze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-Apr-2017, grieze
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
23-Apr-2017, grieze
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-Apr-2017, grieze
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2017, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Rubenis Tetrao tetrix
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-Apr-2017, grieze
Sīlis Garrulus glandarius
23-Apr-2017, grieze
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, grieze
Ķivulis Spinus spinus
23-Apr-2017, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Dzērve Grus grus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
23-Apr-2017, grieze
23-Apr-2017, bišudzenis
Peļkājīte Prunella modularis
23-Apr-2017, grieze
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
23-Apr-2017, Kurmata
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
23-Apr-2017, Kurmata
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
23-Apr-2017, grieze
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2017, grieze
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2017, grieze
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2017, Kurmata
Ķivulis Spinus spinus
23-Apr-2017, grieze
Sila strazds Turdus viscivorus
23-Apr-2017, Latvju_zēns
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
23-Apr-2017, grieze
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
23-Apr-2017, bišudzenis
Mednis Tetrao urogallus
23-Apr-2017, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2017, laaga
Apodziņš Glaucidium passerinum
23-Apr-2017, bišudzenis
Mednis Tetrao urogallus
23-Apr-2017, puke
Meža balodis Columba oenas
23-Apr-2017, puke
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Apr-2017, Mareks Kilups
Pelēkā dzilna Picus canus
23-Apr-2017, bišudzenis
22-Apr-2017, alexborzenko
Upes zīriņš Sterna hirundo
22-Apr-2017, alexborzenko
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
22-Apr-2017, alexborzenko
Atvašu saulrietenis Jovibarba globifera
22-Apr-2017, Vīksna
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2017, alexborzenko
Pelēkais strazds Turdus pilaris
22-Apr-2017, alexborzenko
Mājas strazds Sturnus vulgaris
22-Apr-2017, alexborzenko
Pelēkā vārna Corvus cornix
22-Apr-2017, alexborzenko
Žagata Pica pica
22-Apr-2017, alexborzenko
Brīnumainā vijolīte Viola mirabilis
22-Apr-2017, Vīksna
Austrijas agrene Sarcoscypha austriaca
22-Apr-2017, Vīksna
Rivina vijolīte Viola riviniana
22-Apr-2017, Vīksna
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Apr-2017, alexborzenko
Austrijas agrene Sarcoscypha austriaca
22-Apr-2017, Vīksna
23-Apr-2017, Vīksna
Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus
22-Apr-2017, alexborzenko
Mazā kapmirte Vinca minor
22-Apr-2017, Vīksna
Lielais ķīris Larus ridibundus
22-Apr-2017, alexborzenko
Dzērve Grus grus
22-Apr-2017, alexborzenko
Zivju gārnis Ardea cinerea
22-Apr-2017, alexborzenko
Krīklis Anas crecca
22-Apr-2017, alexborzenko
Garkaklis Anas acuta
22-Apr-2017, alexborzenko
Gaigala Bucephala clangula
22-Apr-2017, alexborzenko
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-Apr-2017, alexborzenko
22-Apr-2017, alexborzenko
Lielā zīlīte Parus major
22-Apr-2017, alexborzenko
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
22-Apr-2017, alexborzenko
Baltā cielava Motacilla alba
22-Apr-2017, alexborzenko
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
22-Apr-2017, alexborzenko
Pelēkā pīle Anas strepera
22-Apr-2017, alexborzenko
Apodziņš Glaucidium passerinum
17-Apr-2017, galochkin
Pēdējie komentāri
blinkija 24.aprīlis, 00:31

Paldies par informāciju par šī gada Titurgas ezera pāri!


Vīksna 24.aprīlis, 00:23

Pūkainai vijolītei arī lapas nav tik apaļas, lapa garāka , gandrīz kā ceriņa, tikai noapaļotu galu.


Kambars 23.aprīlis, 23:48

Paldies!!!


nekovārnis 23.aprīlis, 23:48

Paldies! Pievienošu ar šādu nosaukumu, lai nepazūd starp nenoteiktajiem:)


dziedava 23.aprīlis, 23:39

Paldies! Tu, cilvēks, bildē no visām pusēm ziedu, lapas, bet beigās tāpat noteicošais izrādās kaut kādi matiņi un stīgas ;) Domāju, ka stīgas šīm nebija gan, jo diezgan ņēmos, lai atsegtu lapas; vajadzēja pamanīt, ja būtu.


dziedava 23.aprīlis, 23:37

Jā, var viegli pielabot, ja vajag! :)


Kambars 23.aprīlis, 23:36

Ligzdo seklos ezeros un zivju dīķos.


nekovārnis 23.aprīlis, 23:28

Jautājums administrātoriem par sugas nosaukuma ievadīšanu. Latīnisko nosaukumu šim zirneklim esmu atradis - vajadzētu būt Micaria fulgens. Problēma ar latvisko nosaukumu, kuru šai sugai nevaru atrast. Dabasdatos ir pievienots cits šīs ģints pārstāvis kā Spīdīgais skudru zirneklis (Micaria pulicaria), pēc loģikas prasās šo pievienot vismaz kā Skudru zirneklis Micaria fulgens (pēc izskata un izturēšanās patiesi atgādina skudru:)). Vai viegli būs pielabot nosaukumu, ja parādīsies kas precīzāks.


roosaluristaja 23.aprīlis, 23:27

Nav gan nekādu garantiju, ka viņš šeit ir ligzdošanai piemērotā biotopā.


Kambars 23.aprīlis, 23:24

Paldies!!!


Kambars 23.aprīlis, 23:23

Paldies!!!


asaris 23.aprīlis, 23:23

Brūnkaklis.


Ansis 23.aprīlis, 23:23

Ar olīvzaļu jauno zaru mizu būs sarkanais kārkls.


Ansis 23.aprīlis, 23:17

Mīkstā dumbrene


Ansis 23.aprīlis, 23:14

Vajadzētu būt smaržīgajai vijolītei - tai uz ziedneša ir lejup vērsti matiņi. Tomēr drošākā pazīme atšķiršanai no pūkainās vijolītes (Viola hirta), būtu pārliecināties, ka augam nav stīgu.


dekants 23.aprīlis, 23:05

Peļkājīte


grieze 23.aprīlis, 22:38

Kā zināms no Prof. Jāņa Vīksnes, merci var ligzdot pat 9-stāvu mājas balkonā. tā kā nekas īpašs šai sugai. Manuprāt, nav arī agruma rekords


nekovārnis 23.aprīlis, 22:28

Zilā eļļas vabole, Meloe violaceus


Siona 23.aprīlis, 22:02

Paldies! :) Iespējams, ka tagad cilvēki vairāk pievērsīs uzmanību arī "nezālēm" dobē un būs vēl kādi novērojumi :)


asaris 23.aprīlis, 21:58

Plukšķis.


AAvj 23.aprīlis, 21:56

Dzeltenkakla klaidoņpele


Tauriņu Vērošana 23.aprīlis, 21:25

Acainais raibenis


roosaluristaja 23.aprīlis, 21:14

Nav meža, bet lauku.


dziedava 23.aprīlis, 20:55

Super, apsveicu! :) Paldies arī Valdai Ērmanei, kas savējo neatlaidās noteikt līdz galam, lai arī citus stimulētu meklēt. :)


Saulcite 23.aprīlis, 20:47

Pirmo reizi tik agri redzu pīlēnus.


Siona 23.aprīlis, 19:47

Paldies gan Ansim, gan Valdai! :)


Ansis 23.aprīlis, 19:44

Izskatās, ka šī ir skarbā ķērsa !


Siona 23.aprīlis, 19:19

Jā, to es varu gan :) Man arī likās, ka šie ir kaut kādi plikstiņveidīgie, tāpēc kārtīgu uzmanību nepievērsu.. iespējams, ka arī pērn šie te auga, jo kaut kas plikstiņveidīgs bija pārņēmis manas dobes.. Pati gan nevaru nomainīt sugu no nezināmā uz īsto, kaut kādu iemeslu dēļ dabas dati neļauj man mainīt..


Vīksna 23.aprīlis, 19:00

Sīkķērsa ar matiņiem, nepareizi uzrakstīju.


Vīksna 23.aprīlis, 18:58

Man izskatās tāda pati. Pils teritorijā grūti ko nosargāt, bet Jūs savu dobi gan variet..Varbūt vēl kāds var atrast ar ķērsai līdzīgām lapām sīku nezāli, jo zied vēl citi augi kā drojenītes. Pati sīkplikstiņu ar sīkķērsu gandrīz sajaucu pēc bildēm, jo augļi līdzīgi, bet lapas savādākas un sīkplikstiņš ar atstāvošiem matiņiem.


Siona 23.aprīlis, 18:44

Tieši Jūsu novērojuma dēļ nobildēju šo "nezāli" :) , jo likās, ka ļoti, ļoti līdzīga, citādi uzmanību nepievērstu un tuvākajā laikā arī būtu izravējusi.. Tiešām ir tā pati suga?


Vīksna 23.aprīlis, 18:29

Būs vēl jāmeklē šī ķērsa.Tikko Tukuma pusē atrasta, arī dobē.


Vīksna 23.aprīlis, 18:22

Rundāles pilī jau paspēja izravēt ko tādu, kas sanāca skarbā ķērsa(sīka, matainām lapām) 1 gr. aizsargājamā.


Ikerti 23.aprīlis, 17:45

Droša, nebēga prom.


Grislis 23.aprīlis, 14:46

Vairāk izskatās pēc virsāja grīšļa Carex ericetorum.


Matrus 23.aprīlis, 13:31

Paldies par gulbja kontroli! EV650 ir mātīte, dzimusi 2013. gadā Salaspilī, datu bāzē ir 29 kontroles. Šopavasar Māras dīķī novērota kopš 27.03.2017., bet nav zināms kur ir pavadījusi 2016./17. g. ziemas sezonu.


Matrus 23.aprīlis, 13:26

Paldies par gulbja kontroli! Tēviņš, dzimis 2007. gadā vai agrāk, pēdējo ziemu pavadījis Dārziņu attekā (pēc 5 gadu prombūtnes), bet pēdējo reizi novērots Daugavā pie Ķengaraga 12.03.2017.


Matrus 23.aprīlis, 13:18

Paldies par gulbja kontroli! Mātīte, dzimusi 2011. gadā vai agrāk, 2013. un 2014. gados ligzdoja Piķurgas uzpludinājumā Ulbrokā, 2016. gadā ligzdoja Gaiļezerā. Šogad tur kāds cits pāris (jau uz ligzdas), bet gredzeni nav zināmi. EP173 pēdējo reizi novērots 06.11.2016. Gaiļezerā ar 2 jaunajiem putniem.


Matrus 23.aprīlis, 13:14

Paldies par gulbju kontrolēm! Šogad šī ligzdošanas vieta ir brīva, jo pēdējos gados (2014.-2016.) ezerā ligzdojošā pāra tēviņš (EM597) pērn ir gājis bojā (atrasts 07.08.2016. Daugavas malā pie Salaspils, domājams, ka ielidojis vados). Attiecīgi šis pāris (EV984+EM804) līdz šim nebija zināms (kā pāris), tēviņš dzimis 2010. gadā, pēdējo reizi novērots Daugavā pie Ķengaraga 04.05.2015. Savukārt, mātīte ir dzimusi 2012. gadā vai agrāk, arī nav novērota no 20.03.2015., kad apgredzenota turpat Ķengaragā.


Matrus 23.aprīlis, 12:59

Paldies par gulbju kontrolēm, papildināju datu bāzi! Iespējams, kā šie gulbji mēģinās arī šajā ezerā ligzdot, kaut gan šodien ligzdošanas vieta bija pamatīgi applūdusi, savukārt Gaiļezerā pāris jau pie ligzdas.


Vīksna 23.aprīlis, 12:58

Manu augu variet izdzēst, jo sanāk dubultā.


gatis 23.aprīlis, 12:40

Forši, ka pie mums ir plukšķis! :)


gatis 23.aprīlis, 12:38

Otrajai, jāpārlabo


gatis 23.aprīlis, 12:38

Paldies! Trešajai bildei kaut kāda kļūda, ka palielinājumā rāda augu :)


roosaluristaja 23.aprīlis, 12:37

plukšķis


roosaluristaja 23.aprīlis, 12:36

dziedātājstrazds


Vīksna 23.aprīlis, 12:17

Šajā vietā grāvis vēl nav indēts, izcirsts tikai vietām, bet uz meža pusi, gar mežu gan, tāpat kā tuvējie ceļi noindēti.


Vīksna 23.aprīlis, 12:14

Paldies !


dziedava 23.aprīlis, 12:11

Kaņepeņu - apšu rūsa Melampsora populnea


Vīksna 23.aprīlis, 11:52

Nezinu vai pareizi. Vispār maz pazīstu, pēc pūpoliem,zariem reizēm liekas tik atšķirīgi, vēl divmāju augi.


Vīksna 23.aprīlis, 11:29

Paldies Julita, man jau pietiek mājās un darbā par ko satraukties.


dziedava 23.aprīlis, 11:07

Valda, nevajag satraukties, tas ir tikai viens komentētājs. Liec, kas pašai liekas vērtīgs vai ko vajag noskaidrot.


dziedava 23.aprīlis, 11:06

Sibīrijas zilsniedzīte Scilla siberica


dziedava 23.aprīlis, 11:05

Viļņainā skrajlape Plagiomnium undulatum, raksturīgas garas lapiņas, šo var iemācītīes pazīt.


dziedava 23.aprīlis, 11:02

Igauņu ķērpju grāmatā minēts, ka Baeomyces rufus aug arī uz trupošām kritalām, tā ka es šobrīd sliecos uz šo versiju.


Vīksna 23.aprīlis, 10:47

Šīs gan kapsētas malā, bet ir parkos, vecās mājvietās, mežā, kur varbūt agrāk mājvieta vai kapsēta bijusi. Un šobrīd zied, ko gribēju parādīt. Ja nepatīk bilde, var arī miglainu zvirbuli aizsūtīt. Skudra, muša, bite - parasts. Pat nezinu ko vairs likt, vai vispār neko nelikt.


Vīksna 23.aprīlis, 10:31

Paldies !


Vīksna 23.aprīlis, 10:28

Uz kapu kopiņas viņi nebija, bet kapsētas malā. Tur arī deviņvīruspēki aug vismaz 30 vai vairāk gadu, tāpat kā vēl šis tas.Pie adventīvs vismaz daļēji varētu būt. Tuvējie grāvji, ceļi, mežmalas vismaz puse vai vairāk te noindēti.Un citur neesmu redzējusi, bet vārnas katru nedēļu un vairāk redzu, arī zīlītes, zvirbuļus.Ja sāks tā piekasīties, varbūt vispār neko vairs nelikt.Pienene, vizbulītes, ievas arī parasti, sūnas pilni meži, bet es varbūt nezinu kā sūnas sauc.


AfroBrazilian 23.aprīlis, 10:27

Tetrix subulata


sandis 23.aprīlis, 09:49

Paldies, Ansi - gan par sugu noteikšanu, gan paskaidrojumiem!


sandis 23.aprīlis, 09:46

Viss kārtībā, statusu nomainīšu. No tā punkta ar lietotni ziņoju vairākas sugas (ar un bez sporogoniem), bet bildes vēlāk pievienoju nedaudz citādā secībā.


Siona 23.aprīlis, 09:38

Jā, es arī biju ļoti pārsteigta! Tādus sūkļu daudzumus pati arī nebiju redzējusi :)


Nora 23.aprīlis, 08:30

Nevajag neko darīt, viss tiks savests kārtībā un cerams, ka filtrs atsāks darbību!


roosaluristaja 23.aprīlis, 07:18

Kas par ārprātu te ir noticis ar interesantajiem novērojumiem? Man pašlaik nav laika un cīņas spara šitos visus ķekšus izņemt.


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 05:13

Sudrabkaija


OKK 23.aprīlis, 02:25

Tie nav interesanti novērojumi


OKK 23.aprīlis, 02:22

Fotografēt augus uz kapu kopiņām un kapos?. Ja arī tie ir vietējie Latvijas augi, tad - stādīti vai adventīvie augi... Nofotografē augus Rīgas centrā...


dziedava 22.aprīlis, 23:58

Sēnes - parastās piestenītes


dziedava 22.aprīlis, 23:57

Oho, kaut kas neredzēts!


dziedava 22.aprīlis, 23:55

Suga pareiza, bet foto nav redzami minētie sporogoni. Tiešām bija vai kļūda statusā?


asaris 22.aprīlis, 23:42

Lielākā daļa lielie ķīri.


asaris 22.aprīlis, 23:41

Arī paugurknābja gulbji.


asaris 22.aprīlis, 23:40

Mājas strazdi.


asaris 22.aprīlis, 23:39

Bilde gan neskaidra, bet vai tiešām pelēkā cielava vai tomēr parastākā baltā cielava?


asaris 22.aprīlis, 23:37

Paugurknābja gulbis.


nekovārnis 22.aprīlis, 23:13

Arī kāda ziedmuša


nekovārnis 22.aprīlis, 23:10

Iespējams Melanogaster ģints ziedmuša, bet tur vairākas līdzīgas ģintis.


Ansis 22.aprīlis, 22:14

Zeligera hercogīte, ar pavisam jaunām sporu vācelītēm


Ansis 22.aprīlis, 22:08

Varētu būt vālenberga polija, kura bieži atrodama pie avotiem smilšakmens klinšu pakājē.


Ansis 22.aprīlis, 22:06

Kalnu divzobe


Ansis 22.aprīlis, 22:05

Viļņainā skrajlape, parasta, viegli atpazīstama suga


Ansis 22.aprīlis, 22:03

Vajadzētu būt kadiķu dzegužlinam (100% pārliecība šai ģintij iegūstama vienīgi pārbaudot mikroskopiskās pazīmes); vāverastīte nekad neaug uz zemes, meklējama uz augošu platlapju koku stumbriem, zariem


Ansis 22.aprīlis, 21:56

Parastā rožgalvīte, izžuvusi


Ansis 22.aprīlis, 21:54

Vajadzētu būt ciprešu hipna ēnas formai (aug koku stumbru noēnotās un nokrišņu mazāk apskalotās pusēs); platlapu knābīte (Eurhynchium angustirete) parasti aug uz zemes un ir krietni lielāka


Ivars L. 22.aprīlis, 21:51

Varētu būt Cladonia cariosa.


Ansis 22.aprīlis, 21:48

Sausienes skrajlape


Ansis 22.aprīlis, 21:46

Šī izskatās pēc hercogītes (tipiski aug trūdošu stumbru un celmu pašā virspusē; sporu vācelīte saliekta); tīmeklīte (Serpoleskea subtilis) parasti aug uz dzīviem kokiem, sporu vācelīte taisna, un šī ir ļoti sīka sūna


dziedava 22.aprīlis, 20:22

Lielajam lapas ir skaujošas, šim tādas neizskatās.


maariite 22.aprīlis, 19:57

pareizi. lielā spuraine.


maariite 22.aprīlis, 19:57

izskatās, ka ir īstā.


maariite 22.aprīlis, 19:56

pareizi. stāvaine :)


maariite 22.aprīlis, 19:55

man izskatās pēc kadiķu dzegužlina, bet 100% pārliecināta neesmu :/


lichen_Ro 22.aprīlis, 19:25

Lekanora. Nenosakāma :D Jāmēra sporas. Gyalecta ulmi ir uz Ulmus gints sugām, daudz retāk uz Quercus robur un Fraxinus excelsior :) G. ulmi ir retums, liels retums, pats neesmu atradis, bet esmu redzējis Sandras Ikaunieces atrasto Kurzemē :)


lichen_Ro 22.aprīlis, 19:20

Xanthoparmelia sp., Varbūt X. conspersa


asaris 22.aprīlis, 19:17

Vismaz cik norādīts latvijasdaba.lv baltkrūtainais ezis ir biežāk sastopams gan Latvijā kopumā, gan tieši lielajās pilsētās.


Melissa 22.aprīlis, 19:15

Šis būs parastais manuprāt.


gunitak 22.aprīlis, 19:12

Paldies par noteikšanu!


sandis 22.aprīlis, 17:56

Paldies! Bija aizdomas par šo sugu, bet iepriekš tās bija trāpījušās svaigas, cietas, ne šādā stāvoklī.


roosaluristaja 22.aprīlis, 17:41

Vajadzētu tā būt. Lielais laimiņš gan ir drusku līdzīgs. Neziedošus nespeciālistam ir pagrūti atšķirt.


Melissa 22.aprīlis, 17:40

Izskatās pēc čīkstenes.


Melissa 22.aprīlis, 17:38

Paldies!


Melissa 22.aprīlis, 17:37

Paldies!


roosaluristaja 22.aprīlis, 17:35

Manuprāt veca vilkpienaine. Tā gan ir gļotsēne nevis sēne.


roosaluristaja 22.aprīlis, 17:30

skaldlapīte


sandis 22.aprīlis, 16:59

Sila strazds


asaris 22.aprīlis, 16:38

Paldies!


nekovārnis 22.aprīlis, 16:37

Zemesblakts Scolopostethus thomsoni


nekovārnis 22.aprīlis, 16:32

Jā, skrejvabole - Nebria brevicollis


mardzh 22.aprīlis, 15:58

Paldies!


asaris 22.aprīlis, 15:53

Domāju, ka plukšķis.


asaris 22.aprīlis, 15:50

Varētu būt sarkankrūšu līķvabole, Oiceoptoma thoracica.


Grislis 22.aprīlis, 15:42

Būtu interesanti uzzināt - kādā biotopā atrasts.


Grislis 22.aprīlis, 15:29

Purva pienenei lapas mala gluda vai gandrīz gluda, tā ir reta, aug mitros, dabiskos biotopos (piem. jūrmalas pļavās) - tāpēc šī trotuāra malā augošā (lapas malu grūti saskatīt, bet liekas zobaina ) drīzāk ir parastā ārstniecības pienene.


Grislis 22.aprīlis, 15:15

Patiešām, izskatās kā Cardamine hirsuta! Ļoti interesanti. Vai parkā ārpus dobes dabiskākos apstākļos nav?


nekovārnis 22.aprīlis, 12:26

Paldies!:)


nekovārnis 22.aprīlis, 12:25

Kāda ziedmuša. Šobrīd nav grāmatas pa rokai, iespējams varēs vismaz līdz ģintij noteikt.


nekovārnis 22.aprīlis, 12:19

Lielais apšu stiklspārnis, Sesia apiformis


OKK 22.aprīlis, 00:12

Interesants novērojums, apsveicu! Noteiki, ka pārziemojis, jo no Āfrikas ziemā atlidot nevarēja.


dziedava 21.aprīlis, 22:05

Par Valdu B. nezinu, bet hipotēzi izvirzīja pati Valda Ērmane. :)


Ansis 21.aprīlis, 21:57

Pirmajā brīdī neatpazinu, bet tagad jāpiekrīt Valdai B., ka skarbā ķērsa. Raksturīga lapu plūksnu forma, matiņi uz lapām un stublāja, agra ziedēšana. Tad jau šis 3 sugas novērojums! Līdz šim bija zināma no Slīteres (J.Klinge 1886) un Ovišiem (I.Rēriha 1991). Sāmsalā un Hīumā ir daudz biežāk sastopama - Igaunijā esot 103 atradnes. Eiropā tā izplatīta galvenokārt jūras tuvumā, sausos mežos, pļavās, dabiskos biotopos, bet augot arī ceļmalās atmatās un citās cilvēka pārveidotās vietās kā nezāle. Ierakstīta Latvijas Sarkanajā grāmatā, 1.kat., un MK noteikumos kā īpaši aizsargājama un mikroliegumu suga. Saudzējiet savu Rundāles atradni.


Vīksna 21.aprīlis, 21:18

Paldies !


Ansis 21.aprīlis, 20:57

Pēc jaunajām bildēm spriežot, makstainais grīslis


Vīksna 21.aprīlis, 20:37

Paldies !


nekovārnis 21.aprīlis, 20:32

Skrejvabole Pterostichus niger


Edgars Smislovs 21.aprīlis, 20:25

Meža tilbīte.


Vīksna 21.aprīlis, 20:16

Ja tikai tas ir tas pats grīslis. Vēlāk vēl nobildēšu.


Vīksna 21.aprīlis, 19:38

Šeit grīslis, varbūt tas pats agri ziedošais, bet no 2016 gada.


Ivars L. 21.aprīlis, 19:35

OK, nu ir skaidrs. :)


And_ra 21.aprīlis, 19:30

Nu, jā. Tā droši vien būs korektāk bez foto :)


lichen_Ro 21.aprīlis, 19:30

Petractis sp. Jāgriež :) var būt Petractis clausa, kas ir zināms Igaunijā :)


lichen_Ro 21.aprīlis, 19:26

Apjumkums ir pareizs.. Ir jāatzīst, ka uz brīdi, kad tika rakstīts noteicējs, informācija pamatā tika balstīta uz personīgo (tā brīža) pieredzi un Skandināvu literatūras. Noteicējos raksta, ka C.chlorella ir atrodama biežāk uz ozoliem un daudz retāk uz eglēm (tā tika minēta, kā nejaušs substrāts). Uz to brīdi, Latvijā šī suga bija minimāli zināma, un es to biju redzējis 2 reizes -Pededzē uz ozoliem un vēlāk Lubānā (arī uz ozoliem). Vēlāk, veicot apsekojumus Vecumu mežos, pilnīgi nejauši uzdūros uz šo sugu uz egles (tādas, kādu biju iepriekš aprakstījis). Pašlaik esmu atradis sešās vietās šo sugu tieši uz eglēm, kas manuprāt liecina (vismaz daļēji), ka šī suga tomēr biežāk ir atrodama tieši uz eglēm. Par C. phaeocephala - to, starp citu, var atrast arī uz vecām koku celtnēm Z pusē (šķūņi, mājas utt.), bet tiešām veciem.. Tēvam pagalmā aug uz aptuveni 150 g. vecas celtnes :) Bet, ja godīgi - tā ekoloģija nav viennozīmīga.. abām sugām var būt ļoti līdzīga. arī morfoloģiski tās ir ļoti līdzīgas (atšķiras pēc lapoņa veida un sporu formas).


Vīksna 21.aprīlis, 19:13

Ap 6 cm augs, pasīkiem ziediem, matainām lapām.Diemžēl izravēja no dobēm kādus 4 augus un vairāk neatradu, bet vēl pameklēšu.


Ivars L. 21.aprīlis, 18:47

Lai gan, Roland, esmu apjucis, jo tavā ķērpju indikatorsugu noteicējā ir rakstīts otrādāk - C.phaeocephala mežos pamatā uz skuju kokiem, bet C.chlorella atklātākās vietās uz ozolu uc platlapju mizas. Kur kļūda - šeit vai noteicējā?


Ivars L. 21.aprīlis, 18:07

O, paldies, Roland, par labojumu, bet īpaši par ekoloģiju!:)


lichen_Ro 21.aprīlis, 17:21

C.glaucellum :) C.quercinum, parasti ir redzams plāns laponis :)


lichen_Ro 21.aprīlis, 17:20

Šī būs C.phaeocephala :) C.chlorella meklējama drīzāk boreālos mežos uz egēm, kad tā ir nokaltusi, stāvoša, bet daļa no mizas ir jau nokritusi, uz koksnes. Tai laponis ir pulverveida, bet C.phaeocephala laponis ir granulars, tāds kā šeit :) + C.chlorella mīl mitrumu - C.phaeocephala mīl sauli :)


Ivars L. 21.aprīlis, 16:43

Iesākumam - kāda no somenītēm Calypogeia spp.


Ivars L. 21.aprīlis, 14:45

Sapratu, tie ir caurumi mizā.:))))


dziedava 21.aprīlis, 14:36

Nezinu, vai ar "tumšie, gludie" tu domā to pašu, bet tur tika fotografēta miza, kas pacelta gaisā, un vietās, kur miza bija ieplaisājusi, t.i., mizas nebija, caurspīdēja vietām tik viendabīgs fons, ka es arī krietnu laiku brīnījos, kas tas var būt :)


dziedava 21.aprīlis, 14:32

Par bumbuļiem piekrītu, varbūt ir kaut kam raksturīgi..


Ivars L. 21.aprīlis, 14:31

Kas tie tumšie, gludie, izlocītie laukumi?


Ivars L. 21.aprīlis, 14:29

Gan L.elaechroma gan L.euphorea (tādus šobrīd esmu apskatījis) apotēciji ir sarkanbrūni līdz melni. Un lapoņa malu tavās bildēs diezgan labi redzu. Bet es arī nesaku 100%, ka šī ir Lecidella.


dziedava 21.aprīlis, 14:27

Šis man arī vairāk kā Gyalecta ulmi izskatās.. Vienīgi nezinu, vai apse der.. Un interesanti, ka te apotēciji uz apotēcijiem.. nez kam vispar tā var būt?


Ivars L. 21.aprīlis, 14:21

Bildēs var samanīt, ka tie apotēciji, kas nav atvērušies ir tādi aizvērušos zvaigžņu staru veidā. Bet piekrītu - tāds ļoti pārliecinošs Petractis nav. Tad vēl ļoti īpatnēji man šķiet bildē redzamie kaut kādā apotēciju stadijā to viducī esošie bumbuļi, kādus iepriekš pieminētajām sugām nekur interneta bildēs nemanīju.


Platacis 21.aprīlis, 14:18

Nākamajā dienā tai pašā vietā redzēju vēl divus, no kuriem viens bija upes, bet otrs arī dīvainītis, kā arī vēl 2 upes tārtiņus citviet, un arī vēl ne vasarīgos tērpos. Tā kā šis bija pirmais, šogad, redzētais tārtiņš, tad nepietiekami meklēju pazīmes, vairāk paļāvos uz tumšo (lielo un apaļīgo) masku, druknumu, zemo stāju un to, ka acī neredz dzelteno apli. Knābja krāsu varbūt var skatīties jūras krastā, bet šeit tas knābis visu laiku tiek dūbļos mērkts, bet nu, kājas jau viņam nevajadzēja tik ļoti noķelāt. Tā baltā strīpa virs pieres tāda blāva nevis balta, nezinu, kāds var izskatīties smišu tārtiņš tērma maiņas procesā. Katrā ziņā dzeltenais riņķis pat teleskopā no tiem ~50m netika saskatīts. Droši vien jau ka bija upes!


sandis 21.aprīlis, 14:18

OK, nestrīdos. Tas bija otrs variants.


Ivars L. 21.aprīlis, 14:16

Skatīju arī Gyalecta ulmi un G.jenesis, bet īsti neatbilst. G. ulmi arī, ja uz akmeņiem, tad laikam jau uz kaļķainiem, bet šis - granīts kaut kāds. G.jenensis - apotēciji gaiši oranži. Vēl gan ir virkne citu gialektu biezā slānī. Var jau būt, ka nav ne Petractis ne Gyalecta - pieminēju tik tās manis piemeklētās līdzīgākās.


dziedava 21.aprīlis, 14:07

Hmm, man šķiet, ka Lecidella ir jābūt melnākai, mans tā kā brūnāks drīzāk, un nav tādu izteiktu lapoņa norobežotu malu kā Lecidella. Es [kā nespeciālists] teiktu drīzāk nē.


dziedava 21.aprīlis, 13:56

Jā, šis skaists un interesants! :) Petractis sp. LV laikam vēl nav konstatēts, un vai tiem nevajag būt vairāk tādiem kā zvaigžņotiem plīsumiem, kā šai lapā 1. attēla izceltajā daļā: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Petractis_clausa.htm Tā ka es vairāk domāju, ka Gyalecta, bet tur laikam ir varianti. Gyalecta ulmi Rolanda aprakstā ir minēts uz akmeņiem, līdzīgs ir arī Gyalecta jenensis, kas pēc LV ķērpju grāmatas minēts uz kaļķakmens un dolomīta klintīm. Bet nu es tik tā - nespeciālista niekošanās ;)


Ivars L. 21.aprīlis, 13:44

Domāju, ka šī varētu būt kāda Lecidella, kas aug uz apšu mizas.


Melissa 21.aprīlis, 12:45

Vēljoprojām neesmu atradusi veidu kā identificēt šo sēni.Cik saprotu,tad šī sēne ir reta abos gadījumos un būtu vērts to noskaidrot,kamēr vēl aug. Uz Dabas Muzeju negribas vairs vest. Pirms 2 gadiem atradu balsamia platyspora savas mājas puku dobē.Speciāli braucu no Rūjienas uz Rīgu,nodevu to izpētei...bet oficiālu atbildi tā arī nesańēmu.Uzstājīgi jautāju veselu garu gadu,bet atbildē sańēmu-jūsu uzstājība ir apsveicama...Tā arī viss pazuda ar galiem...Žēl..


AAvj 21.aprīlis, 12:40

Satraukums ir par tieši pļavu lijas novērojumu. Pēc jūsu apraksta, tā varētu būt arī stepes vai lauku lija. Pļavas lijai, jo sevišķi tēviņam ir labi redzama melna līnija sekundāro lidspalvu sekundāru galos. Ja tā nav redzēta, tad nav pamata apgalvot, ka novērota pļavu lija. Mātītēm atšķiršana ir daudz sarežģītāka un niansētāka, jo šī līnija nav labi pamanāma.


IevaM 21.aprīlis, 11:11

Pēc apraksta "garā aste un baltā josla astē bija tas, kas mums lika domāt, ka tā ir kāda no lijām" diemžēl nevar noteikt sugu. Ierosinātu tomēr labot uz lija sp.


nekovārnis 21.aprīlis, 10:42

Varētu būt īsspārnis Ocypus nitens


dziedava 21.aprīlis, 10:36

Redzēju šī novērojuma oriģinālo foto. Piekrītu Valdas telefoniski izteiktajai hipotēzei, ka tā izskatās pēc ārkārtīgi retās skarbās ķērsas Cardamine hirsuta - gan pēc augtenes, gan izmēriem, gan, galvenais - pēc lapu un stublāju apmatojuma, kas lielajā attēlā ir labi saskatāms. Valda, lūdzu, izkadrē un pieliec te attēlus, kur labi redzami matiņi uz stumbra un lapām. Būtu labi, ja paskatītos vēl kāds augu eksperts, jo šis tad tiešām būtu ievērojams atradums.


Edgars Smislovs 21.aprīlis, 10:26

Lūk šis ir Interesants novērojums.


tuvikēns 21.aprīlis, 10:25

Nu tā. Ja man vajadzētu noraksturot, ko es redzēju, tad no visām bildēm ko skatīju, šī būtu visprecīzākā - būtībā tas bija tas, ko arī es nofočētu :) Putns lidoja samērā zemu, tas bija samērā ārti: garā aste un baltā josla astē bija tas, kas mums lika domāt, ka tā ir kāda no lijām. http://ornitofaunistika.com/lvp/cirpyg.htm skatīt attālu ar aprakstu: "Pļavu lija Circus pygargus. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 7-Mai-2011, attēlā M. © Ainars Mankus."


dziedava 21.aprīlis, 10:18

Jā, tas ir tīklspārnis no Hemerobiidae, iespējams, Hemerobius perelegans


nekovārnis 21.aprīlis, 10:08

Īsti neorientējos zeltactiņās, bet vai šī nebija no brūnajām - Hemerobiidae sp?


nekovārnis 21.aprīlis, 10:02

Tūkstoškājis Diplopoda sp.


Saulcite 21.aprīlis, 09:44

Man ir dzeņu nolādējums-lai ko rakstītu vienmēr ir cits dzenis:)))


OKK 21.aprīlis, 06:26

"Un cik daudz komentāru, emociju aiztaupītos, ja pēc pirmā komentāra "Šī ir pļavas ķirzaka", klusu un nemanāmi būtu nomaimīts sugas nosaukums...<<<<<<<<< " Jāsaka, muļķīgs komentārs


OKK 21.aprīlis, 05:48

"Sūnu administratori nav vienojušies par kritērijiem un es vienpersoniski nespēju uzņemties atbildību, kas ir, kas nav rets. "<<<<< Uzņemies atbildību. "Sūnu administratori" neeksistē, tāpat kā Santa Klaus


OKK 21.aprīlis, 05:33

Julita, ja "Par šo konkrēto sugu man no Anša ir iegūta sekojoša informācija: "Frullania tamarisci ir zināmas 38 atradnes, vairums no tām bij. Slīteres rezervātā.", tad 100% tā ir tik interesanta, lai nokļūtu DD Interesanto...


forelljjanka 20.aprīlis, 20:33

Vēl var pie sevis purpināt:Eh,laikam šoreiz neatradīšu...:DD


AAvj 20.aprīlis, 20:30

Klau, bet kādas pazīmes ir redzētas, kas atšķir šo pļavu lijas itkā tēviņu no jebkura cita putna. Varbūt var aprakstīt kā tas izskatījās?


asaris 20.aprīlis, 20:28

Attēlos vidējais dzenis.


Vīksna 20.aprīlis, 19:49

Darbā pusdienas pārtraukumā varu aizbraukt ar riteni, droši vien nobildēšu vēl.


dziedava 20.aprīlis, 19:21

Ā, nu jā, ko līdzīgu es arī mēdzu praktizēt uz tauriņiem, bet ne tik radikāli - ja ļoti vajag, bet nekādi nav, tad noteikti jāizslēdz aparāts (ar kuru jau ilgi mērķēts) un jāizliekas, ka es tik tāpat pastaigājos, un nav jau tas tauriņš tik svarīgs. :D Panākumi atkarīgi no tā, cik dabiski izdodas izlikties :))


nekovārnis 20.aprīlis, 19:11

Vienkārši ievēroju galveno "atrašanas likumu" - ja gribi kaut ko interesantu atrast un noknipsēt izjauc un sapako fotobisi:D


dziedava 20.aprīlis, 17:54

Tad tomēr atradi! :)


roosaluristaja 20.aprīlis, 17:45

Tā gan, bet 31.marts bez attēla vai vismaz sīka novērojuma apraksta šai sugai neizklausās ticami. Iespējams sajaukta ar lauku liju.


And_ra 20.aprīlis, 17:41

Bet te ir vēl viens agrāks novērojums https://dabasdati.lv/lv/observation/5fe44df84b216c3536a7efbe99576ae5/


Ansis 20.aprīlis, 17:41

Šo vajadzēt pēc kāda laika vēlreiz nofotografēt, jo tik agri (un neredzot kopskatu) sugu nevar uzminēt.


Ansis 20.aprīlis, 17:34

Pēc silueta, neredzot lapas, augļus un dzeloņu formu, rozes sugu noteikt nevar. Vai šī ir jau noteiktā sezonā?


Ansis 20.aprīlis, 17:25

Vajadzētu bildi, kur labi saskatāmi zobiņi pie stublāja mezglu vietām. Tītuma kosai tie gari, pļavas kosai īsi; tad vēl tīruma kosai vienā stāvā ir līdz 15 zaru, pļavas kosai zaru vairāk - līdz 20. Pēc pēdējās pazīmes izskatās pēc pļavas kosas.


gunitak 20.aprīlis, 17:24

Paldies!


And_ra 20.aprīlis, 17:22

It kā tēviņš. Diemžēl nav nofotografēts. Redzētais salīdzināts ar bildēm literatūrā un netā, t.sk. Dabasdatos.


Ansis 20.aprīlis, 17:15

Diždazim (Arctium) lapas ir bez dzeloņiem. Bildē varētu būt purva usne (Cirsium palustre).


Ansis 20.aprīlis, 17:08

Varētu būt augstā skrajlape, jo tai bieži ir stāvi stublāji; dumbra skrajlapei dzinumi parasti guloši


Ansis 20.aprīlis, 17:02

Kadiķu dzegužlins


Ansis 20.aprīlis, 17:00

Tas ir spurainais sfagns.


dziedava 20.aprīlis, 16:58

Paldies, līdzīga tiešām.


Ansis 20.aprīlis, 16:58

Fotogrāfijā nav dobais cīrulītis (kas reta suga, zināms no nedaudzām vietām Kurzemē un Zemgalē), bet blīvguma cīrulītis. Jāskatās uz pieziedlapu formu - ja tām gals robains, tad blīvguma cīrulītis, ja pieziedlapas veselas, tad kāds no retajiem cīrulīšiem - vidējais vai dobais. Dobais cīrulītis liela auguma ar daudziem ziediem, bet vidējam cīrulītim parasti 5-10 ziedi. Šo pēdējo var mēģināt Turaidas apkārtnē atrast.


Ivars L. 20.aprīlis, 16:36

Šķiet, ka nav Arthonia spadicea.


Ivars L. 20.aprīlis, 16:35

Pertusaria leioplaca var līdzināties.


kamene 20.aprīlis, 14:20

Tamariska frulānija noteikti ir interesanta kā reta DMB speciālā suga ar izplatības īpatnībām Latvijā - jo tālāk no jūras, jo retāka un A daļā vispār nav.


Ivars L. 20.aprīlis, 13:53

38 ir maz . Man kā neekspertam Tamariska frulānija ir daudz, daudz, daudz interesantāka par kociņsūnu ar sporogoniem, it īpaši tāda, kas atrasta ārpus Slīteres.


roosaluristaja 20.aprīlis, 13:25

Vienīgais, kas šim augam it kopējs ar dzelteno vizbuli, ir zieda krāsa. Tā ir zeltstarīte. Droši vien meža.


roosaluristaja 20.aprīlis, 13:22

Kosas es diez ko nepārzinu, bet nedomāju, ka šī ir tīruma. Tīruma ir divi dažādi stublāji un zaļais manuprāt vēl nevar būt izdīdzis.


roosaluristaja 20.aprīlis, 13:19

pakrēslīte


roosaluristaja 20.aprīlis, 13:00

Nez vai pēc šāda attēla sugu droši var noteikt. Pēc tumši violetajiem ziediem un vispārējā auga izskata varētu būt smaržīgā.


roosaluristaja 20.aprīlis, 12:56

tīruma kosa?


roosaluristaja 20.aprīlis, 12:52

sārtā bezlape.


OKK 20.aprīlis, 12:27

Un cik daudz komentāru, emociju aiztaupītos, ja pēc pirmā komentāra "Šī ir pļavas ķirzaka", klusu un nemanāmi būtu nomaimīts sugas nosaukums...


OKK 20.aprīlis, 12:19

Julita Kluša: "Agri, tas ir kā - es skatos uz ķirzaku vienu, divas, divdesmit, simts reizes, un tad man [bez visām pazīmēm] pēkšņi nāk apskaidrība - o, pļavas ķirzaka! :)) Tā, ja? Es laikam tādu līmeni vēl neesmu sasniegusi, lai sugas noteiktu ar apskaidrības palīdzību, iesākumam vienmēr noder pazīmes, un paldies tiem, kas tās raksta. :)" - 1) Tas nav nekāds "pardabisks līmenis", ja runa ir tikai par 2 radnecīgu sugu atpazīšnu, piemēram "Pļavas ķirzaka - Sila ķizaka", jā tas notiek tieši tā - ķirzaka aizskrien - un uzreiz ir skaidrs pēc skaņām - vai tā bija sila vai pļavas ķirzaka, jā... Tagad man jājūtas vainīgam, ka es pēc skaņas varu noteikt - tā ir sila vai pļavas ķirzaka? Un strīdos pēc fotofrāfijas? Bet - redzēju Tavā mājaslapā, ka Tu esi Latvijā atradusi dobo cīrulīti. Mēģināšu viņu atrast Ķemeros


dziedava 20.aprīlis, 11:44

Sūnu administratori nav vienojušies par kritērijiem un es vienpersoniski nespēju uzņemties atbildību, kas ir, kas nav rets. Par šo konkrēto sugu man no Anša ir iegūta sekojoša informācija: "Frullania tamarisci ir zināmas 38 atradnes, vairums no tām bij. Slīteres rezervātā. Ķemeros to atradis Johans Mikutovičs 1906.g.; herbāriju neesmu redzējis, bet Vēršupes krastos tai vajadzētu būt. Ja neņemam vērā, ka uz viena oša pie Ventspils šosejas (Smārdes pagastā) frullāniju atrada Uvis 2015.g., tad Tev izdevies lokalizēt Ķemeru atradni pēc 111 gadiem." Manās acīs skaitlis 38 ir ļoti liels, pat ja tas viss ir lielākoties lokāli vienā vietā; es tiešām nezinu, ko tām sūnām skaitīt par interesantiem nov. un ko ne :(


Ivars L. 20.aprīlis, 11:37

Hmm. Piezīmēs minētais liek domāt, ka šis ir interesants novērojums. Vai DD sūnu administratoriem ir kādi īpaši kritēriji sūnu interesantajiem novērojumiem? Vai tomēr neskatoties uz šīs sugas retumu, īpašo jutīgumu, tā ir visai parasta un ne visai interesanta suga arī pārējiem dabas draugiem, kas nav profesionāli briologi?


roosaluristaja 20.aprīlis, 11:33

Attiecībā uz šo ķirzaku gribētu izteikt nelielu piebildi par latīnisko nosaukumu, par ko te jau vairākkārt ir runāts. Nu jau kādus desmit gadus tiek lietots Zootoca vivipara nevis Lacerta. Oldskūls ir laba lieta, ja runājam, teiksim, par death metal grupām, bet šajā gadījumā manuprāt būtu pēdējais laiks sākt lietot visā pasaulē pieņemto terminu.


dziedava 20.aprīlis, 11:29

Agri, tas ir kā - es skatos uz ķirzaku vienu, divas, divdesmit, simts reizes, un tad man [bez visām pazīmēm] pēkšņi nāk apskaidrība - o, pļavas ķirzaka! :)) Tā, ja? Es laikam tādu līmeni vēl neesmu sasniegusi, lai sugas noteiktu ar apskaidrības palīdzību, iesākumam vienmēr noder pazīmes, un paldies tiem, kas tās raksta. :)

Dabasdati.lv ziņojumu statistika 2017 (janvāris-marts)

Dabasdati.lv apkopojums 2017 (jan.-mar.)

Dabasdatu mobilā lietotne

Tiem, kuri savus novērojumus ziņo izmantojot Dabasdatu lietotni, lūgums zem lietotnes iestatījumiem atjaunot "Sugu datu bāzi". Tā kā sugu grupa "Sūnas" tagad ir izdalīta kā atsevišķa grupa (iepriekš atradās zem grupas "Citi"), gadījumā, ja nav atjaunota sugu datu bāze, tad ziņotie sūnu novērojumi tiek saglabāti ar vecajiem sugu nosaukumiem, izraisot kļūdu novērojumu nosūtīšanā uz datu [...]

Mājas apoga novērojums – suga, kas Latvijā nebija konstatēta vairāk nekā 20 gadus

2017. gada 5. aprīlī Mārupē dzīvojošā Laura Megne pa logu pamanīja uz sētas netālu no putnu barotavas sēžam nelielu pūčveidīgu putnu un nofotografēja to ar savu mobilo tālruni, lai noskaidrotu neredzētā viesa sugu. Bildi viņa nosūtīja savam paziņam Gatim, kurš to savukārt pārsūtīja pazīstamam putnu pazinējam Gaidim Grandānam, lai apstiprinātu noteikto sugu – apodziņš. Viņa [...]

Kā atšķirt vīksnas no gobām

Vai vari pateikt, kas šis ir par koku? Foto 12. maijā. Pusotru gadu atpakaļ Dabasdatos izskanēja doma, ka derētu apraksts, kā atšķirt vīksnu Ulmus laevis no gobas Ulmus glabra. Tagad, pavasarī, ir īstais laiks iemācīties pazīt šos Ulmus ģints kokus, jo visdrošāk tie atšķirami pēc ziediem un augļiem. Vīksnas un gobas zied aprīlī, tagad jau zied [...]

11. aprīlī Latvijas Universitātē viesosies leģendārais plēsīgo putnu pētnieks prof. Pertti Saurola no Somijas

11. aprīlī plkst. 16:30 Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā (DAC), 109. auditorijā notiks doktorantūras skolas „Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte” seminārs par plēsīgo putnu ekoloģiju. Iespēju atbraukt uz Latviju un nolasīt lekciju “Plēsīgo putnu monitorings Somijā” ir radis Somijas Dabas muzeja emeritētais pētnieks, profesors Pertti Saurola. P. Saurola dzimis 1938. gada 10. decembrī Helsinkos. Pēc [...]

Noslēdzies projekts “Iepazīsti savus lidojošos kaimiņus Ķengaragā!”

Ar pūču klausīšanās ekskursiju Pierīgas mežos noslēdzies Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) Rīgas vietēja grupas īstenotais projekts “Iepazīsti savus lidojošos kaimiņus Ķengaragā!”. Projekta ietvaros notika vairāki pasākumi (ievadlekcija par dabas daudzveidību Ķengaragā, putnu barotavu un būrīšu darbnīca, putnu būrīšu un ligzdu meklēšanas ekspedīcija), foto un zīmējumu konkurss “Mans lidojošais kaimiņš”, kā arī jauniešu centrā “Kaņieris” ir [...]

Melno stārķu ligzdas apskats

Ligzdu nokrišana dažādu iemeslu dēļ ir galvenais to mūža beigu iemesls. Ligzdas smagums bieži vien nolauž zaru uz kā tā balstās, ligzdu koki nolūst pilnībā tādēļ, ka nokaltuši vai tiem iztrupējušas saknes. Dažas ligzdas iet bojā tādēļ, ka ligzdas zaram uzgāzies kāds blakus koks, dažus kokus nogāzuši bebri. Tādi gadījumi, kad nolūst koka galotne vai [...]

Dabasdatu FOTO tops 2016 - sēnes (8)

Šajā subjektīvajā Dabasdatu 2016. gada fotogrāfiju topā turpinājums labāko sēņu foto kolekcijai. Starp vairāk nekā 7700 fotogrāfijām ar sēnēm bija samērā daudz ne tikai skaistu fotogrāfiju, bet arī interesantu novērojumu ar skaistām fotogrāfijām. Sēne Plicaturopsis crispa. Foto: Jalmars Jesnovskis Šī fotogrāfija piesaistīja ar savu ziedam līdzīgo izskatu. Jalmars: "Šīs sēnes ieraudzīju nejauši lielā lazdu krūmā, uz [...]

Aprīlī Putnu dienas visā Latvijā (5)

Arī šogad Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un citiem partneriem aprīlī organizē Putnu dienas visā Latvijā. Pirmie pasākumi notiks jau 1. aprīlī un turpināsies visu aprīli. Lielākā daļa no vairāk nekā 30 pasākumiem - gan putnu vērošanas ekskursijas, gan radošās un putnu būrīšu darbnīcas - notiks 8. un 9. aprīlī. Sev [...]

Divas jaunas tiešraides kameras - ūpis un zivjērglis!

Latvijas Dabas fonds (LDF) šajā pavasarī sāka jau sesto sezonu tiešraidēm no putnu ligzdām, un nu Durbes jūras ērgļiem, Sēlijas melnajam stārķim un Rīgas vistu vanagam pievienojušās vēl divas jaunas tiešraides kameras - zivjērglis (Pandion haliaetus) un pavisam jauna putnu suga – ūpis (Bubo bubo). Viena jaunā tiešraides kamera novietota pie ūpju ligzdas, kas atrodas Kurzemē. [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2017
© dabasdati.lv
Saglabāts