Aktīvie lietotāji: 36 Šodien ievadītie novērojumi: 52 Kopējais novērojumu skaits: 1063701
Tu neesi reģistrējies

05.04.2021.

28.02.2021.

27.02.2021.

26.02.2021.

25.02.2021.

24.02.2021.

Pēdējie novērojumi
Urālpūce Strix uralensis
20-Apr-2021, edge
Urālpūce Strix uralensis
19-Apr-2021, edge
Apodziņš Glaucidium passerinum
19-Apr-2021, edge
Mērkaziņa Gallinago gallinago
19-Apr-2021, edge
Meža tilbīte Tringa ochropus
19-Apr-2021, edge
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Apr-2021, edge
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
19-Apr-2021, edge
Paceplītis Troglodytes troglodytes
19-Apr-2021, edge
Sloka Scolopax rusticola
19-Apr-2021, edge
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-Apr-2021, edge
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
19-Apr-2021, edge
Žubīte Fringilla coelebs
19-Apr-2021, edge
Melnais strazds Turdus merula
19-Apr-2021, edge
Sila cīrulis Lullula arborea
19-Apr-2021, edge
Ormanītis Porzana porzana
19-Apr-2021, mazais_ezis
Mazais dzenis Dryobates minor
19-Apr-2021, mazais_ezis
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
19-Apr-2021, mazais_ezis
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-Apr-2021, mazais_ezis
Melnais strazds Turdus merula
19-Apr-2021, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-Apr-2021, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
19-Apr-2021, mazais_ezis
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Apr-2021, mazais_ezis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
19-Apr-2021, mazais_ezis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
19-Apr-2021, mazais_ezis
Krīklis Anas crecca
19-Apr-2021, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
19-Apr-2021, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-Apr-2021, mazais_ezis
Pļavu čipste Anthus pratensis
19-Apr-2021, mazais_ezis
Mazais ērglis Clanga pomarina
19-Apr-2021, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
19-Apr-2021, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-Apr-2021, mazais_ezis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-Apr-2021, mazais_ezis
Peļkājīte Prunella modularis
19-Apr-2021, mazais_ezis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Apr-2021, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-Apr-2021, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
19-Apr-2021, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
19-Apr-2021, mazais_ezis
Plukšķis Turdus iliacus
19-Apr-2021, mazais_ezis
Melnais strazds Turdus merula
19-Apr-2021, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
19-Apr-2021, mazais_ezis
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Apr-2021, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-Apr-2021, mazais_ezis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
19-Apr-2021, mazais_ezis
Sloka Scolopax rusticola
19-Apr-2021, mazais_ezis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
19-Apr-2021, mazais_ezis
Mazais dzenis Dryobates minor
19-Apr-2021, mazais_ezis
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-Apr-2021, mazais_ezis
Pļavu čipste Anthus pratensis
19-Apr-2021, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-Apr-2021, mazais_ezis
Sējas zoss Anser fabalis
19-Apr-2021, mazais_ezis
Baltā cielava Motacilla alba
19-Apr-2021, mazais_ezis
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
19-Apr-2021, mazais_ezis
Vāvere Sciurus vulgaris
19-Apr-2021, DainisGeo
Amerikas ūdele Neovison vison
18-Apr-2021, DainisGeo
Airvabole (nenoteikta) Dytiscidae sp.
17-Apr-2021, nekovārnis
17-Apr-2021, nekovārnis 1
17-Apr-2021, nekovārnis 1
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-Apr-2021, pētniece
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
19-Apr-2021, pētniece
Zoss Anser sp. Anser sp.
18-Apr-2021, pētniece
17-Apr-2021, nekovārnis
Krīklis Anas crecca
19-Apr-2021, pētniece
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-Apr-2021, Ornitologs
Laukirbe Perdix perdix
19-Apr-2021, Ornitologs
Dzērve Grus grus
19-Apr-2021, Ornitologs
Prīkšķe Spatula querquedula
18-Apr-2021, pētniece
17-Apr-2021, nekovārnis
19-Apr-2021, pētniece
17-Apr-2021, nekovārnis
17-Apr-2021, nekovārnis
17-Apr-2021, nekovārnis
Žubīte Fringilla coelebs
18-Apr-2021, Gradin
17-Apr-2021, nekovārnis
17-Apr-2021, nekovārnis
17-Apr-2021, nekovārnis
19-Apr-2021, tiktaks
Dzeltenā cielava Motacilla flava
19-Apr-2021, picapica
19-Apr-2021, tiktaks
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Apr-2021, Zigurds Krievans
Plukšķis Turdus iliacus
19-Apr-2021, Zigurds Krievans
Meža tilbīte Tringa ochropus
19-Apr-2021, Divpēdis
Pļavu tilbīte Tringa totanus
19-Apr-2021, Zigurds Krievans
Meža tilbīte Tringa ochropus
19-Apr-2021, Zigurds Krievans
Upes tārtiņš Charadrius dubius
19-Apr-2021, Zigurds Krievans
19-Apr-2021, tiktaks
Mērkaziņa Gallinago gallinago
19-Apr-2021, Zigurds Krievans
Kuitala Numenius arquata
18-Apr-2021, Zigurds Krievans
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-Apr-2021, Zigurds Krievans
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
17-Apr-2021, Zigurds Krievans
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
17-Apr-2021, Zigurds Krievans
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
18-Apr-2021, Zigurds Krievans
Meža zoss Anser anser
18-Apr-2021, Zigurds Krievans
Peļkājīte Prunella modularis
17-Apr-2021, Zigurds Krievans
Paceplītis Troglodytes troglodytes
17-Apr-2021, Zigurds Krievans
Zivjērglis Pandion haliaetus
17-Apr-2021, Zigurds Krievans
Pupuķis Upupa epops
17-Apr-2021, Zigurds Krievans
Brūnkaklis Aythya ferina
17-Apr-2021, Zigurds Krievans
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
19-Apr-2021, ligausis
Ormanītis Porzana porzana
19-Apr-2021, dekants
Āpsis Meles meles
19-Apr-2021, dekants
Pēdējās sugu izmaiņas
Ansis 19-Apr-2021 23:42:21

Kosa (nenoteikta) Equisetum sp. ->


Ansis 19-Apr-2021 23:39:56

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 19-Apr-2021 23:36:32

Nezināms ->


Ansis 19-Apr-2021 23:33:39

Spilve (nenoteikta) Eriophorum sp. ->


Ansis 19-Apr-2021 23:32:22

Nezināms ->


CerambyX 19-Apr-2021 22:58:39

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 19-Apr-2021 22:57:50

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 19-Apr-2021 21:54:25

Lēcējzirneklis (nenoteikts) Salticidae sp. ->


CerambyX 19-Apr-2021 21:53:49

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


CerambyX 19-Apr-2021 21:53:04

Īsspārnis (nenoteikts) Staphylinidae sp. ->


CerambyX 19-Apr-2021 21:49:24

Kamene Bombus sp. Bombus sp. ->


CerambyX 19-Apr-2021 21:42:48

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Mežirbe777 19-Apr-2021 21:38:42

Briorija (nenoteikta) Bryoria sp. ->


CerambyX 19-Apr-2021 21:04:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 19-Apr-2021 21:02:54

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


CerambyX 19-Apr-2021 20:59:48

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 19-Apr-2021 20:56:53

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 19-Apr-2021 20:50:58

Vālīšblakts Berytinus minor Berytinus minor ->


CerambyX 19-Apr-2021 20:43:50

Kukainis (nenoteikts) ->


IlzeP 19-Apr-2021 19:06:32

Melnā pīle Melanitta nigra ->


kripoks 19-Apr-2021 18:38:37

Sūna (nenoteikta) ->


nekovārnis 19-Apr-2021 17:41:20

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 19-Apr-2021 16:54:28

Lapsene (nenoteikta) Vespidae sp. ->


nekovārnis 19-Apr-2021 16:52:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 19-Apr-2021 16:49:43

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 19-Apr-2021 16:48:37

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


nekovārnis 19-Apr-2021 16:35:45

Mugurpelde Notonecta sp. Notonecta sp. ->


nekovārnis 19-Apr-2021 16:33:29

Airvabole (nenoteikta) Dytiscidae sp. ->


nekovārnis 19-Apr-2021 16:23:01

Mugurpelde Notonecta sp. Notonecta sp. ->


dziedava 19-Apr-2021 16:21:52

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 19-Apr-2021 16:11:48

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


dziedava 19-Apr-2021 16:07:27

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 19-Apr-2021 16:05:35

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


nekovārnis 19-Apr-2021 16:05:30

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


dziedava 19-Apr-2021 16:04:32

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 19-Apr-2021 16:03:57

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 19-Apr-2021 16:00:53

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 19-Apr-2021 16:00:16

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 19-Apr-2021 15:56:21

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 19-Apr-2021 15:55:21

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ansis 19-Apr-2021 15:20:34

Sūna (nenoteikta) ->


IlzeP 19-Apr-2021 15:07:51

Balodis (nenoteikts) Columba sp. ->


IlzeP 19-Apr-2021 13:57:58

Spānijas kailgliemezis Arion lusitanicus ->


Alvis Āboliņš 19-Apr-2021 12:57:41

Peļkājīte Prunella modularis ->


IlzeP 19-Apr-2021 10:14:00

Bārdzīlīte Panurus biarmicus ->


IlzeP 19-Apr-2021 10:09:22

Sārtlapīte (nenoteikta) Entoloma sp. ->


CerambyX 19-Apr-2021 01:40:30

Smilšbite Andrena sp. Andrena sp. ->


CerambyX 19-Apr-2021 00:26:25

Nezināms ->


CerambyX 18-Apr-2021 23:30:33

Strupvabole (nenoteikta) Histeridae sp. ->


felsi 18-Apr-2021 23:27:22

Arcīrija (nenoteikta) Arcyria sp. ->


Lemmus 18-Apr-2021 23:17:12

Sūna (nenoteikta) ->


CerambyX 18-Apr-2021 23:10:00

Zemesblakts Pterotmetus staphyliniformis Pterotmetus staphyliniformis ->


CerambyX 18-Apr-2021 23:09:28

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 18-Apr-2021 23:09:03

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


CerambyX 18-Apr-2021 23:08:43

Apšu lielais lapgrauzis Chrysomela populi ->


Edgars Smislovs 18-Apr-2021 22:43:22

Nezināms ->


Laimeslācis 18-Apr-2021 22:32:46

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


felsi 18-Apr-2021 22:19:45

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


Ivars L. 18-Apr-2021 22:15:22

Zemā pūkcepurene Orthotrichum pumilum ->


Ivars L. 18-Apr-2021 22:12:07

Zemā pūkcepurene Orthotrichum pumilum ->


Ivars L. 18-Apr-2021 22:11:22

Zemā pūkcepurene Orthotrichum pumilum ->


Edgars Smislovs 18-Apr-2021 22:04:29

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 18-Apr-2021 21:25:30

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Apr-2021 21:25:23

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Apr-2021 21:25:04

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Apr-2021 21:24:21

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Apr-2021 21:22:23

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 18-Apr-2021 21:21:41

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 18-Apr-2021 21:21:23

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Martins 18-Apr-2021 21:20:40

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 18-Apr-2021 21:20:02

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Apr-2021 21:19:21

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


MoreOrLess 18-Apr-2021 20:55:55

Baltais gārnis Ardea alba ->


Ansis 18-Apr-2021 20:37:25

Kosa (nenoteikta) Equisetum sp. ->


Acenes 18-Apr-2021 20:19:22

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 18-Apr-2021 20:00:57

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


VijaS 18-Apr-2021 19:48:10

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Siona 18-Apr-2021 19:46:14

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ara 18-Apr-2021 19:23:34

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 18-Apr-2021 19:07:26

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Bekuvecis 18-Apr-2021 18:36:01

Sēne (nenoteikta) ->


nekovārnis 18-Apr-2021 18:28:36

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 18-Apr-2021 18:27:38

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Bekuvecis 18-Apr-2021 18:22:05

Spurdžu ciborija Ciboria caucus ->


nekovārnis 18-Apr-2021 16:43:48

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Edgars Smislovs 18-Apr-2021 16:41:57

Upes zīriņš Sterna hirundo ->


nekovārnis 18-Apr-2021 16:40:58

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Edgars Smislovs 18-Apr-2021 16:40:35

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


visvaldis.s 18-Apr-2021 16:38:26

Gārgale Gavia sp. Gavia sp. ->


nekovārnis 18-Apr-2021 16:29:55

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


nekovārnis 18-Apr-2021 16:29:32

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 18-Apr-2021 16:03:29

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 18-Apr-2021 16:02:31

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 18-Apr-2021 16:01:43

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 18-Apr-2021 16:01:00

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 18-Apr-2021 15:59:34

Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas ->


nekovārnis 18-Apr-2021 15:57:46

Abinieks (nezināms) ->


nekovārnis 18-Apr-2021 15:56:49

Nezināms ->


nekovārnis 18-Apr-2021 15:55:30

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 18-Apr-2021 10:18:21

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 18-Apr-2021 09:39:12

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 18-Apr-2021 09:27:31

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 18-Apr-2021 08:49:23

Pūce (nenoteikta) Asio sp. ->


CerambyX 18-Apr-2021 00:08:56

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


CerambyX 18-Apr-2021 00:08:32

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 23:28:03

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


VijaS 17-Apr-2021 20:56:46

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


VijaS 17-Apr-2021 20:55:03

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 17-Apr-2021 20:42:22

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


Vīksna 17-Apr-2021 20:37:31

Pūkmuša (nenoteikta) Bombyliidae sp. ->


IevaM 17-Apr-2021 20:18:22

Augs (nenoteikts) ->


visvaldis.s 17-Apr-2021 19:52:45

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


BioEliina 17-Apr-2021 19:47:38

Melnā dzilna Dryocopus martius ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:54:36

Makstene (nenoteikta) Trichoptera sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:52:30

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:50:45

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:50:25

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:49:59

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:49:13

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:48:55

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:47:41

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:47:39

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:46:35

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:46:22

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:45:56

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:44:25

Nezināms ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:44:05

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:44:01

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:42:25

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:42:03

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:41:55

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 18:41:50

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Ansis 17-Apr-2021 18:37:25

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 17-Apr-2021 18:34:26

Nezināms ->


Ansis 17-Apr-2021 18:33:30

Nezināms ->


Ansis 17-Apr-2021 18:32:44

Nezināms ->


Ansis 17-Apr-2021 18:31:45

Nezināms ->


Ansis 17-Apr-2021 18:28:22

Augs (nenoteikts) ->


IlzeP 17-Apr-2021 18:17:53

Dzeltenis (nenoteikts) Colias sp. ->


IlzeP 17-Apr-2021 18:17:21

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


IlzeP 17-Apr-2021 18:16:57

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


IlzeP 17-Apr-2021 18:16:01

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


IlzeP 17-Apr-2021 18:15:41

Nezināms ->


meža_meita 17-Apr-2021 18:04:32

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Edgars Smislovs 17-Apr-2021 17:49:43

Sarkanā klija Milvus milvus ->


dziedava 17-Apr-2021 17:33:47

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IevaM 17-Apr-2021 17:08:16

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


dziedava 17-Apr-2021 17:06:50

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


W 17-Apr-2021 16:46:21

Augs (nenoteikts) ->


asaris 17-Apr-2021 15:41:44

Pūkmuša (nenoteikta) Bombyliidae sp. ->


asaris 17-Apr-2021 15:33:57

Mizasblakts Aradus sp. Aradus sp. ->


dziedava 17-Apr-2021 14:41:44

Nezināms ->


merilda 17-Apr-2021 14:13:49

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


artis113 17-Apr-2021 12:40:16

Pelēkā cielava Motacilla cinerea ->


IlzeP 17-Apr-2021 12:35:46

Brūnais lācis Ursus arctos ->


CerambyX 17-Apr-2021 11:06:31

Mizgrauzis (nenoteikts) Scolytidae sp. ->


dziedava 17-Apr-2021 10:59:41

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 17-Apr-2021 10:57:49

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 17-Apr-2021 10:55:59

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 17-Apr-2021 10:55:26

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 17-Apr-2021 10:53:36

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 17-Apr-2021 10:40:00

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 17-Apr-2021 10:33:21

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 17-Apr-2021 10:31:03

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 17-Apr-2021 10:28:20

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 17-Apr-2021 10:26:57

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 17-Apr-2021 10:20:21

Purva vērpējsprīžmetis Lycia lapponaria ->


CerambyX 17-Apr-2021 10:04:46

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 17-Apr-2021 10:03:46

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 17-Apr-2021 00:55:53

Bite (nenoteikta) Apidae sp. ->


CerambyX 17-Apr-2021 00:31:40

Kukainis (nenoteikts) ->


Ilze Ķuze 16-Apr-2021 23:46:24

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 16-Apr-2021 22:51:56

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Edgars Smislovs 16-Apr-2021 22:16:20

Vistu vanags Accipiter gentilis ->


Ivars L. 16-Apr-2021 21:17:59

Necilā pūkcepurene Orthotrichum affine (syn. Lewinskya affinis) ->


nekovārnis 16-Apr-2021 20:56:27

Nezināms ->


nekovārnis 16-Apr-2021 18:38:58

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-Apr-2021 18:33:47

Sīksisenis Tetrix sp. Tetrix sp. ->


nekovārnis 16-Apr-2021 18:29:21

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


roosaluristaja 16-Apr-2021 17:48:26

Sēne (nenoteikta) ->


CerambyX 16-Apr-2021 16:01:21

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Edgars Smislovs 16-Apr-2021 14:37:15

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


ML 16-Apr-2021 10:10:36

Purva/pelēkā zīlīte Poecile sp. ->


Edgars Smislovs 16-Apr-2021 09:46:47

Mežastrazds Turdus sp. Turdus sp. ->


ĢirtsST 16-Apr-2021 09:39:42

Dziedātājstrazds Turdus philomelos ->


Rekmanis 16-Apr-2021 01:54:59

Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus ->


CerambyX 15-Apr-2021 23:30:34

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 15-Apr-2021 22:57:58

Nezināms ->


dziedava 15-Apr-2021 22:31:23

Sēne (nenoteikta) ->


CerambyX 15-Apr-2021 22:09:20

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


CerambyX 15-Apr-2021 21:38:29

Ērce (nenoteikta) Acari sp. ->


CerambyX 15-Apr-2021 21:38:22

Raibā pļavērce Dermacentor marginatus ->


Ansis 15-Apr-2021 19:15:06

Sūna (nenoteikta) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
nekovārnis 20.aprīlis, 00:05

Paldies, Uģi! :)


mazais_ezis 19.aprīlis, 23:14

Paldies. Laikam jau H30 gredzenots Biķernieku mežā. 24.05.2020. Šis ir vismaz 5 reizi novērots gan Pļaviniekos gan Purvciemā. nekur tālu nav aizklīdis.


mazais_ezis 19.aprīlis, 22:49

Labdien, jā labajā kājā melns gredzens ar baltiem cipariem. Kāds no Rīgas 2020. gada vistu vanagiem ko pagājušajā gadā gredzenoju. Varbūt varat atsūtīt bildes uz imishs333@gmail.com


felsi 19.aprīlis, 22:39

Varētu būt medainā!


Divpēdis 19.aprīlis, 22:34

Paldies!:)


kripoks 19.aprīlis, 21:13

Bija virši.


VijaS 19.aprīlis, 21:04

Paldies, Uģi!


CerambyX 19.aprīlis, 20:59

Ja tur apkārt virši, vaivariņi un tamlīdzīgi, tad domāju, ka Stictopleurus crassiconris. Tiem tēviņi īpaši tādi diezgan rudi.


CerambyX 19.aprīlis, 20:56

Ē, šis tāds aizdomīgi interesants - ja ir vēl kādi foto, tad var noderēt. Tie spārni galos tādi noapaļoti (tie plankumi ar tādi neredzēti šķiet) - parastajiem Berytinus visādiem tomēr smailāki. Tā uz Berytinus montivagus pusi baigi velk :D


andrisb 19.aprīlis, 20:08

Paldies, Julita!


kripoks 19.aprīlis, 18:38

Paldies!


IevaM 19.aprīlis, 18:37

Vālīšu staipeknis


Irbe 19.aprīlis, 17:11

Varētu būt


nekovārnis 19.aprīlis, 16:54

Manuprāt Polistes dominula


nekovārnis 19.aprīlis, 16:51

:)


nekovārnis 19.aprīlis, 16:46

Varbūt Glischrochilus quadripunctatus/tremulae? Tāds slaids izskatās.


nekovārnis 19.aprīlis, 16:41

Varētu būt Hydaticus seminiger, bet neesmu 100% drošs. Šie ūdenskukaiņi šobrīd diezgan aktīvi migrē.


nekovārnis 19.aprīlis, 16:37

Divas līdzīgās, centrā, airblaktis. Lielā, labajā apakšējā stūrī - airvabole Acilius canaliculatus.


Irbe 19.aprīlis, 16:36

Mazā gaura


nekovārnis 19.aprīlis, 16:34

Lielā, no centra uz leju, zem mugurpeldēm, Acilius canaliculatus.


nekovārnis 19.aprīlis, 16:30

Izskatās ka Notonecta glauca. Kopbildē 3 Notonecta, 2 mazās apakšējos stūros - airblaktis Corixidae, tām pa vidu iespējams airvabole Hydaticus seminiger. Augšā kopā ar mugurpeldi 4 airvaboles, iespējams visas Acilius. Viena vai divas sugas - galvas zīmējums skaidrāk jāredz.


dziedava 19.aprīlis, 16:17

Smuki! :)


dziedava 19.aprīlis, 16:11

Beidzot atcerējos, ko šitas atgādina - sārtaļģi Furcellaria lumbricalis! :D Bet nav ne jausmas, vai tāda tur varētu būt. Varbūt arī saknītes.


dziedava 19.aprīlis, 16:05

Domāju, ka Metatrichia floriformis, bet to jau Andris viegli pārbaudīs :)


dziedava 19.aprīlis, 15:59

Izskatās proporcionāli pārāk garš un vienmērīgi tievs kātiņš, drīzāk Lamproderma, bet to būtu jāskata mikroskopiski


dziedava 19.aprīlis, 15:57

Droši vien starojošā - šonedēļ šādām plānots ķerties klāt, tad sapratīšu labāk. Ideāli šīm būtu redzēt galviņas ārpusi, bet tas laikam ļoti sarežģīti (no personīgās pieredzes)


dziedava 19.aprīlis, 15:55

Varbūt varētu pietikt ar garumu un galviņas diametru. Labāk, ja galviņu varētu tuvāk nobildēt.


Arturidzhan 19.aprīlis, 15:55

Paldies par info.


IlzeP 19.aprīlis, 15:08

Šāds liels balts plankums uz kakla ir raksturīga lauku baloža pazīme


dziedava 19.aprīlis, 14:20

Hipotēze - Cribraria rufa. Rūsgans tonis


anthicus 19.aprīlis, 13:26

Limax maximus - lūdzu izlabot sugas nosaukumu


Divpēdis 19.aprīlis, 10:19

Paldies, ticēt attēlam!;)


dzenis 19.aprīlis, 10:14

Jā, aizmirsu pierakstīt. Gandrīz tieši uz Z.


IlzeP 19.aprīlis, 10:14

Attēlā niedru stērste


Divpēdis 19.aprīlis, 10:12

Paldies kolēģiem par precīzajām norādēm!


Divpēdis 19.aprīlis, 10:09

Neizdevās izprovocēt. Bet šis laikam dziedās citu dziesmu...


fotonieks 19.aprīlis, 10:00

Atkal, paldies!


Laimeslācis 19.aprīlis, 09:48

Man šie tika, 'kā aklai vistai miežu grauds'. :)) Es pat necerēju, ka vispār savā mūžā tādas atradīšu, jo domāju ka tādas pamana tikai lieli speciālisti un īpašos biotopos :D. Hipnotizējot miltenājus, lai nomedītu, sen kārotu blakti un 'še ku brīnums' - bezlapu buksbaumija :)


dziedava 19.aprīlis, 09:19

Viena no manām sapņu sugām. nekad nevienas buksbaumijas vācelītes neesmu redzējusi.


Laimeslācis 19.aprīlis, 09:00

Šitādas šur tur skraidīja pa nobirām un es vienmēr nodomāju - atkal Pterotmetus staphyliniformis, bet izrādās tik vienkārši nemaz nav. Paldies, Uģi, par labojumu! :)


Laimeslācis 19.aprīlis, 08:54

Paldies, Uģi, par ovācijām un jaunu izaicinājumu! :)


Laimeslācis 19.aprīlis, 08:43

Paldies, Evita, par apstiprinājumu! :)


Mareks Kilups 19.aprīlis, 06:36

paldies, Uģi!


nekovārnis 19.aprīlis, 06:12

Paldies, Uģi! :)


CerambyX 18.aprīlis, 23:32

Manuprāt Platysoma deplanatum - segspārniem 4 pilna garuma rievas un viena saīsināta. Citām līdzīgas formas sugām tikai 3 pilna garuma rievas (ja 4, tad ķermenis slaidāks). Apses šai sugai ar der.


Lemmus 18.aprīlis, 23:17

Ir īstā. :)


CerambyX 18.aprīlis, 23:15

Super - ir 'fēnikss'! :) Ja par milteņu mētrām, tad te vispār pie reizes varu pieminēt vienu citu sugu - bruņublakti Phimodera lapponica, kas Latvijā pagiadām nav konstatēta, bet ir Somijā un pat Polijā (bet visur diezgan reti). Gan jau, ka ir pie mums ar. Bet nu pati blakts tāda baigi neuzkrītoša - izskatās pēc nobirušas nokaltušas melleņu lapas :) Pats esmu Krievupes apkārtnē tos milteņu paklājus skatījis, bet nu pagaidām nav veiksmes. It kā suga pārziemo kā pieaugusi blakts - tā ka tagad pavasara puse varētu būt piemērots brīdis skatīt (nu līdz maija beigām droši vien mierīgi). Barības augs tikai viens - miltene.


dziedava 18.aprīlis, 23:14

Paldies, Uģi!


VijaS 18.aprīlis, 23:13

Paldies, Uģi!


Laimeslācis 18.aprīlis, 22:23

Paldies, Ivar!


andrisb 18.aprīlis, 21:28

Uz paraudziņa ir Buxbaumia viridis protonēma (atsevišķs novērojums) un nenoteiktas “nagliņas” ar zaļām un melnām galviņām, arī atsevišķi.


CerambyX 18.aprīlis, 21:20

Gaņjau museorum, bet nu ūsu vālīte u.c. jāpārbauda.


IevaM 18.aprīlis, 21:13

Meža pīle?


Edgars Smislovs 18.aprīlis, 21:01

Starp agrākajiem novērojumiem, dziedāja varbūt arī? Vizuāli tomēr diezgan grūti nosakāms.


VijaS 18.aprīlis, 20:42

Paldies, Ansi!


andrisb 18.aprīlis, 20:36

Paldies par noteikšanu, Edgar!


forelljjanka 18.aprīlis, 20:15

Jā.


Irbe 18.aprīlis, 19:55

Mazais ērglis?


VijaS 18.aprīlis, 19:47

Paldies, Margarita!


Siona 18.aprīlis, 19:47

Paldies! :) Izrādās, ka, neredzot sānus, neatpazīstu :D


Irbe 18.aprīlis, 19:45

Mežirbe


Irbe 18.aprīlis, 19:40

Otra mērkaziņa


MJz 18.aprīlis, 19:26

Žubīte :)


Mari 18.aprīlis, 19:18

Paldies, Marek! :)


nekovārnis 18.aprīlis, 19:08

Izskatās ka māņkoksngrauzis Calopus serraticornis


IevaM 18.aprīlis, 18:57

Marek, paldies!


IevaLeite 18.aprīlis, 18:36

Liku lietā savas ne visai spožās angļu valodas zināšanas un uzrakstīju Jari uz Somiju. Tā puskuitala ir gredzenota 2017.gada 9.jūnijā.Bet nu šie ir pirmie dati par šo putnu.


Bekuvecis 18.aprīlis, 18:22

Tikai pēc šī rakursa..., bet gan jau būs.


Bekuvecis 18.aprīlis, 18:20

Patiesībā aprīļa sartlapīte (Entoloma aprile), bet nav listē.


andrisb 18.aprīlis, 17:50

Buxbaumia viridis paraudziņa mikroskopija.


Edgars Smislovs 18.aprīlis, 16:47

Vai laiks ir atzīmēts precīzi?


visvaldis.s 18.aprīlis, 16:38

Paldies!


Edgars Smislovs 18.aprīlis, 16:32

Bildē melnkakla.


OKK 18.aprīlis, 16:06

Parastā varde


zemesbite 18.aprīlis, 14:23

Sūnu didīmija?


AndrejsD 18.aprīlis, 13:33

Vai tas ir gredzens uz kājas pēdējā bildē?


dziedava 18.aprīlis, 11:21

Skaista kompozīcija :)


Vīksna 18.aprīlis, 10:08

Paldies !


gunitak 18.aprīlis, 10:05

Aveņu astainītis.


IevaM 18.aprīlis, 10:05

Aveņu astainītis


arvidds 18.aprīlis, 08:42

Putns sēdēja uz vada, dziedāja(radīja skaņu), vizuāli noteicu, ka kāda no čipstēm un tad mēģināju salīdzināt balsi ar paraugiem (bird id aplikācijā), likās vislīdzīgākā koku čipstei. Bet iespējams, ka bušu kļūdījies. Var droši kaut ko palabot.


Laimeslācis 18.aprīlis, 00:19

Paldies, Uģi, arī par šo! Pirmo reizi redzēju tik mazu koksngrauzīti, ja neskaita tos lapseņveidīgos. :)


Laimeslācis 18.aprīlis, 00:14

Paldies, Uģi! Necerēti izhipnotizēju no skaidām :)


CerambyX 18.aprīlis, 00:10

Forši! Šo sugu pašam vēl nav sanācis dabā ieraudzīt :)


Diāna 17.aprīlis, 23:14

Cik man zināms, šis ir pirmais apstiprinātais sugas novērojums Latvijā. Ievakta Dabas muzeja fungārijam


tiktaks 17.aprīlis, 22:43

pie Ilze Priedniece > Paldies par bildēm, it īpaši, http://www.birdphoto.fi/lajikuvat/kuvahtml/3capeur352.html , ļoti, ļoti līdzīgs , ja iedomātos, kā būtu, ja no mugurpuses. Protams, lai paliek kā neatpazīts, tomēr es priekš sevis pielieku - 'bija vai nebija' ??! ... Nākotne rādīs.... ;)


Laimeslācis 17.aprīlis, 22:28

Man arī ienāca prātā doma ka varbūt kaut kāds melns pelējums... (?)


felsi 17.aprīlis, 22:19

Kāda sēne? Man līdzīgas nūdeles, kad gļotsēnei bija pelējums.


felsi 17.aprīlis, 22:16

Ievākta!


felsi 17.aprīlis, 22:15

Ir ievākta!


goba 17.aprīlis, 22:04

Milzīgs dažādu zosu bars, galvenokārt baltpieres un sējas zosis. Arī vismaz 10 baltvaigu zosis. Skaitu nemāku precīzi noteikt, bet bildē redzamās ir lielākais, bet ne vienīgais bars Burtniekos šajā laikā.


Edgars Smislovs 17.aprīlis, 22:02

Urālpūce (?).


andrisb 17.aprīlis, 21:55

Maldina maldinošās. :)


andrisb 17.aprīlis, 21:48

Paldies, Julita! Jautājums labs! :)


Laimeslācis 17.aprīlis, 21:46

Sporu tikpat kā nebija. Tos dažus graudveidīgos noturēju par sporām un tos arī nomērīju. Tikai mati, mati, mati, pinkas :) Nez kas tas varētu būt? Pameklēju internetā neko līdzīgu pagaidām neatradu.


Vīksna 17.aprīlis, 21:25

Paldies par informāciju ! Parastās pūkmušas tur tiešām bija daudz piesaulē, un tikai pāris druknākās, brūnākās, arī ātrākās ar raibumiem ievēroju. Vēl varbūt ziedmušu nevarēju nobildēt, iešu vēl. Maza strīpa veca apšu meža ar kritalām blakus izcirtumam.


Laimeslācis 17.aprīlis, 21:11

Tas gan labi, apsveicu!, man gan vēl jāpacīnās :)


dziedava 17.aprīlis, 21:07

Es skatījos ar lupu, kur jātīra, redzēju, kā pamazām tīrās nost, škiet, izdevās notīrīt :)


Laimeslācis 17.aprīlis, 20:56

Tīrīju, drusciņ labāk palika, bet laikam jātīra vēl


CerambyX 17.aprīlis, 20:49

Jā, šitā ar punktiņiem noteikti retāka par Bombylius major, ka ir biežākā no šitāda izskata pūkmušām. Pagājušā gadā pat tā skatījos un meklēju, bet man visas pavarī bija major, nevienu discolor tā ar nepamanīju. Vispār Eiropā ir vēl kaut kāda sauju sugu - šai līdzīga, piemēram, ir Bombylius medius (sastopama Zviedrijā), kam vēdera matiņi galā gaiši (discolor - tumši). B.major tādu izteikti līdzīgu sugu nav, bet ir Bombylius sugas, kam spārniem nav nedz punktiņi, nedz izteiktā tumšā mala (vien tāds izplūdis tonējums varbūt) - tās varbūt pēc foto grūtāk noteikt.


CerambyX 17.aprīlis, 20:42

Paldies, ir labi - var saskatīt sudrabainu matiņu joslas gar vairodziņa malām (tur tā pa vidu, divas slīpas gaišākas). Gerris argentatus :)


Vīksna 17.aprīlis, 20:14

Dabas datos visas atzīmētās pūkmušas var atrast un cik bieži. ?


visvaldis.s 17.aprīlis, 20:08

Aizgāju nobildēt no augšas. Gaismas gan pamaz.


CerambyX 17.aprīlis, 19:53

Nedaudz no virspuses būtu jauki redzēt :) Gerris argentatus vai odontogaster.


visvaldis.s 17.aprīlis, 19:53

Paldies!


gunitak 17.aprīlis, 19:45

Bērzu raibenis.


kripoks 17.aprīlis, 19:28

Šī gana glīta, bet pati neatradu, kas par sugu. Un vispār, tās divas pēdējās bija izaicinājums, super sīkas un ātras :)


CerambyX 17.aprīlis, 18:52

O forši, šai sugai katrs atradums gana vērtīgs :)


CerambyX 17.aprīlis, 18:50

Nu vismaz pirmajā foto G.argentatus. Tas otrs varbūt ar cits, bet nu tāds pusaudzis. Tie citreiz tādi 'nesaprotamāki'.


Ansis 17.aprīlis, 18:35

Ir īstā :)


fotonieks 17.aprīlis, 18:32

Liels paldies! Pirmo reizi dzirdu tādu nosaukumu! :)


asaris 17.aprīlis, 17:40

Racējblakts Adomerus biguttatus


IevaM 17.aprīlis, 17:07

Citrontauriņš


IevaM 17.aprīlis, 17:07

Melnā klija, jā


Rekmanis 17.aprīlis, 17:02

Melnā klija, manuprāt.


asaris 17.aprīlis, 16:25

Halyzia sedecimguttata


asaris 17.aprīlis, 15:39

Ampedus balteatus


merilda 17.aprīlis, 14:16

Jā, tie ir jūras kraukļi! Šodien ar tālskati izpētīju! Pie tam vēl aizvien tepat vien ir vesels bars - apmēram 50 putni. Ik pa laikam kādi nošķiras no bara - papeld pa upi turp un atpakaļ.


OKK 17.aprīlis, 13:07

Parastā varde


Vīksna 17.aprīlis, 12:59

Sārtā bezlape, Lathraea squamaria.


Vīksna 17.aprīlis, 12:55

Paldies !


IlzeP 17.aprīlis, 12:48

Te daudz raksturīgu bilžu, bet ne gluži sēžam no aizmugures: www.birdphoto.fi/lajikuvat/capeur/


dziedava 17.aprīlis, 12:46

Skaisti! :)


IlzeP 17.aprīlis, 12:43

Iesāņus: https://www.shutterstock.com/image-photo/european-nightjar-43262098 Nezinu gan, vai tas var daudz palīdzēt


artis113 17.aprīlis, 12:41

Kļūda reģistrējot, tas bija paceplītis. Paldies par komentāru!


IlzeP 17.aprīlis, 12:37

Tas, kam tās spalvas, noteikti vairs nav starp dzīvajiem


IlzeP 17.aprīlis, 12:35

Te nu ir pārāk daudz iespēju, lai aizdomas kristu tieši uz lāci.


IlzeP 17.aprīlis, 12:33

Mainu uz nenoteiktu, jo gārgaļu uzturēšanās šajā vietā nešķiet ticama.


dziedava 17.aprīlis, 11:31

Izdevās tikt galā ar mikroskopa miglu?


Laimeslācis 17.aprīlis, 11:14

Šo noteikti brīvdienās paķidāšu


Laimeslācis 17.aprīlis, 11:12

Jau samikroskopēju, tik nav bijis laika un spēka lai pieliktu... varbūt vakarā.


Rallus 17.aprīlis, 11:11

Nebija labu attēlu L.pomonaria salīdzinājumam, taču piekrītu, jā. Nebūs 'purvenieks' aizmigrējis ārpus savas ierastās vietas.


CerambyX 17.aprīlis, 11:09

Varbūt tomēr baltā cielava? Pēc kādām pazīmēm noteikta, ka pelēkā cielava?


dziedava 17.aprīlis, 11:02

Skaisti!


dziedava 17.aprīlis, 11:01

Šītā līdzīga kapsulu badhāmijai, kas bij Laimai. Man ar līdzīga ievākta, būs jāskata


dziedava 17.aprīlis, 10:59

Ar garu kātiņu var būt T.decipiens vai T,crateriformis. Medainā ir bez kātiņa


dziedava 17.aprīlis, 10:57

Vai tās nav kādas saknītes nevis gļotsēne?


dziedava 17.aprīlis, 10:54

Kaut kas labs!


dziedava 17.aprīlis, 10:52

Bet, ja ļoti sīka (no foto grūti saprast), tad var būt nokarenā fizāra


dziedava 17.aprīlis, 10:51

To ar vajadzētu zem mikroskopa


dziedava 17.aprīlis, 10:50

Var pabāzt zem mikrosopa, tad vieglāk saprast, kāda tipa organisms :)


dziedava 17.aprīlis, 10:48

T.varia?


dziedava 17.aprīlis, 10:44

Šis prasās pēc mikroskopēšanas - kkas uz Perichaena pusi.


dziedava 17.aprīlis, 10:43

Varbūt T.varia, bet var tikai minēt


dziedava 17.aprīlis, 10:32

Skaidrs, ka trihija. Jautājums, vai galviņai vāciņš noplīsis pa taisnu līniju (T.crateriformis) vai galviņa plīsusi plēksnēs (T.decipiens)


dziedava 17.aprīlis, 10:30

Tādas elateru galu šķelšanās, dalīšanās ir diezgan netipiskas, bet redzētas.


dziedava 17.aprīlis, 10:27

Pēc šiem foto droši nosakāma! :)


dziedava 17.aprīlis, 10:26

Jā, izrādās daudz biežāk sastopamas nekā šķita kādreiz


CerambyX 17.aprīlis, 10:24

Būs 'vien' pomonaria, manuprāt - spārnu malas bārkstiņas raibas (tumšs/gaišs/tumšs/utt), krūšu krāsojums u.c. Bet nu arī labi - pirmais ziņojums Dabasdatos. L.lapponaria tāda tipiska augsto purvu suga.


Laimeslācis 17.aprīlis, 08:44

Paldies, Ansi!


merilda 17.aprīlis, 07:10

Šķiet jūras krauklis ir lielāks! Bet siluets ļoti līdzīgs! Diemžēl man nav tālskatis, ar ko varētu tuvāk putnus novērot... Bet tie 5 putni vēl aizvien vēl tepat pie mums. Nekur nelido prom. :)


Ilze Ķuze 16.aprīlis, 23:47

Paldies, Ivar! Jā, drīzāk tā (apskatoties bildes internetā).


marsancija 16.aprīlis, 23:46

Cik man zināms, arī mežacūkas izrakņā skudru pūžņus.


Ivars L. 16.aprīlis, 23:12

Man šķiet, ka tas ir ķērpis. Micarea prasina, varbūt.


tiktaks 16.aprīlis, 22:40

Būtu ļoti pateicīgs par saiti kur būtu redzams Vakarlēpis sēžam uz mietiņa no aizmugures lai var identificēt arī pēc astes. Var arī shematiski. WP īsti neatradu. Galvas profils WP labi redzams. Pustumsā , citādi negadās redzēt , tas būtu rādītājs. Lidojumā var noteikt viegli, pat gandrīz lielā tumsā.


Edgars Smislovs 16.aprīlis, 22:23

4,5 bilde -Peļu klijāns/Jūras ērglis (?).


Edgars Smislovs 16.aprīlis, 22:13

Spalvas - Lielais dumpis.


IevaM 16.aprīlis, 22:05

Tā var būt arī dzilna


Irbe 16.aprīlis, 21:56

Parastas sugas pierādīšanai pietiek ar 1 foto.


IevaLeite 16.aprīlis, 21:32

Man likās 8M, bet ja tā padomā , varbūt BM


Ivars L. 16.aprīlis, 21:19

... Lewinskya...


Ivars L. 16.aprīlis, 21:01

Un šī - arī nevarētu būt drīzāk necilā pūkcepurene?


Ivars L. 16.aprīlis, 20:58

Ansi, šī nav Levynskia affinis?


felsi 16.aprīlis, 20:24

Paldies Marek!


anthicus 16.aprīlis, 20:02

Necrodes littoralis (Coleoptera: Silphidae)


Edgars Smislovs 16.aprīlis, 19:53

Jūras krauklis? http://www.putni.lv/phacar.htm


andrisb 16.aprīlis, 19:12

Bumbulīši pirmajā foto apakšā, neasajā daļā. Ļoti aizdomīgi!


nekovārnis 16.aprīlis, 18:34

Manuprāt Tetrix subulata


felsi 16.aprīlis, 17:06

Varētu būt medainā trihija.


felsi 16.aprīlis, 17:05

Varētu būt kazeņu metatrihija.


Edgars Smislovs 16.aprīlis, 16:55

FB ir grupa par gredzenotiem putniem, varbūt kāds tur varēt izzīlēt? Uz dzeltenā ir 8M vai BM. https://www.facebook.com/groups/1604329259801335


Vīksna 16.aprīlis, 12:26

Kur nu vēl parastos mežos - brauc pa jaunu meža ceļu starp uzartiem izcirtumiem, vēji pūš kā tīrumā. Kur vēl kaut kas aizsargājams, kāds meža pudurīts palicis, pārējās meža atliekas sakrāsotas uz zāģēšanu. Vietām regulāri trimmerējot ilgi izcirtumi gandrīz tukši, ar tehniku retinātas jaunaudzes izmīcītas.


Ilze Ķuze 16.aprīlis, 12:11

Te it kā ir doma veidot vietējas nozīmes ĪADT, tā kā būtu cerības uz saglabāšanu.


Ivars L. 16.aprīlis, 12:09

Mežizstrādei beigas - mikrolieguma zieģelis jāliek virsū!!!


W 16.aprīlis, 06:30

Paldies, Julita!


W 16.aprīlis, 06:27

Paldies! Kaut kā tās miniatūrās spīļastes nav gadījies redzēt:)


dziedava 16.aprīlis, 05:57

Ja gļotsēnei var būt patikuši laika apstākļi, tad nogatavojas dienas vai pāris dienu laikā.


dziedava 16.aprīlis, 05:47

Vēlāks foto varētu palīdzēt noteikt ģinti (izskatās tiešām neparasti), bet ievākšana nav sarežģīta - vislabāk ar kādu nazīti atlupināt gabaliņu ar koksni un grupiņu eksemplāru un ielikt kastītē, kur nesaspiestos, bet kas nav hermētiski noslēgta; lai ir sausumā un nesapelē.


Tomass 15.aprīlis, 23:43

Ievākts nav. Diemžēl nav arī zināšanu gļotsēņu vākšanā un noteikšanā. :( Varētu vēlāk vēl nobildēt, bet tas laikam neko daudz nedos...


ivars 15.aprīlis, 23:27

Akmeņčakstīte.


dziedava 15.aprīlis, 22:58

Ievākts nav? Vākšanai gan labāk būtu, ja vēl drusku nogatavotos..


felsi 15.aprīlis, 21:42

Vou! Varbūt cilindrītes?


Mo 15.aprīlis, 21:39

Paldies, cerēju uz ko jaunu... P.S. Vēlāk papildināšu ar apakšskatu.


CerambyX 15.aprīlis, 21:38

Šķiet apakšpusē bija jāskatās sugu noteikšanas pazīmes un, ja nemaldos, tad Latvijā tomēr ir sastopama tikai D.reticulatus (ornamentētā pļavērce), bet nu gan jau Voldemārs Spuņģis palabos, ja kļūdos.


Laimeslācis 15.aprīlis, 20:56

Ļoti skaisti! Izskatās ka kāda no gļotsēnēm, varbūt šokolādes.


Mo 15.aprīlis, 20:51

Vai kāds var apstiprināt, ka šī ir raibā pļavērce?


nekovārnis 15.aprīlis, 19:43

Spīļastēm ir nepilnīgā pārvēršanās, tas ir - no olas izšķiļas miniatūra pieaugušās spīļastes kopija (ok, gandrīz kopija :)), kas vairākkārt met ādu līdz sasniedz pieaugušo stadiju.


W 15.aprīlis, 17:20

Vai tas varētu būt spīļastes kāpurs?


CerambyX 15.aprīlis, 17:07

Var mēģināt vismaz valsti izpīpēt pēc šī: https://www.rug.nl/research/gelifes/ceg/_pdf/btgodwit_key_v6.2l.pdf Ātri pārlaidu aci cauri - somija?


ivars 15.aprīlis, 16:44

Dziedātājstrazds.


dekants 15.aprīlis, 16:33

Pēc kādām pazīmēm noteikta suga? Ko putns darīja? Būtu ļoti agrs novērojums. Ticamāka būtu pļavu čipste.


IevaLeite 15.aprīlis, 16:07

Gredzenus diemžēl nevarēju nolasīs


IevaM 15.aprīlis, 15:09

Julita, paldies! :)


Luksevics 15.aprīlis, 11:35

Purvā uz dienvidiem no Lūcijas ielas, apmēram 400 m attālumā


IlzeP 15.aprīlis, 11:15

Nē, vajadzēja rādīties! Pajautāšu Andim Dekantam. Iespējams, ka ir problēma ar poligonu atlasi.


Aigars 15.aprīlis, 10:43

Kādā virzienā putns ar ligzdas materiālu aizlidoja? Tas palīdzētu noteikt potenciālās ligzdas atrašānās vietu.


laaga 15.aprīlis, 10:27

Labu dienu Tikko ar Agni Bušu šo izrunājām, bet lai piefiksētu arī pie konkrētā novērojuma. Jautājums - kapēc šis novērojums nav iekritis uz LLPA3 statistiku kvadrātā 3334-51? Poligons ir ielikts viena kvadrata ietvaros. Tagad gan ienāca prātā doma, ka iespējams datums par agru, lai ieskrietu tur automātiski, un vēlāk tiks manuāli pievienots - tā varētu būt?


Aidzinieks 15.aprīlis, 09:36

Paldies Margarita un Ilze!


IlzeP 15.aprīlis, 08:33

Šo risinām. Arī manuāli ir iespējams noslēpt.


IlzeP 15.aprīlis, 08:32

Varbūt foto par lielu? Vai pievienojat jpg?

Pēdējie komentāri rakstiem
IlzeP 19-Apr-2021, 11:34

Piedodiet, protams, ka olas izdēšanas datums bija domāts 17. aprīlis, nevis marts.


Matrus 19-Apr-2021, 11:19

Vistu vanaga ligzdošana Rīgā konstatēta pirms 40 gadiem - 1981. gadā, kad viens pāris mēģināja ligzdot Mežaparkā (Strazds 1983)


IlzeP 19-Apr-2021, 11:03

17. marts Dabasdati.lv tiešsaistes skatītājiem atnāca ar patīkamu pārsteigumu – vistu vanagu ligzdā Rīgas industriālajā zonā iedēta pirmā ola! Eksperta Arņa Zacmaņa komentārs: “Lai gan par ligzdu interesi pavasarī izrādīja vai   (..)


puke 13-Apr-2021, 20:37

Ornitologs Aigars Kalvāns atsūtīja informāciju par Somijā gredzenoto zivjērgli, kas 12.04. apmēklēja ligzdu Kurzemē. JNH was ringed 8.7.2014 as a nestling in Kangasala, Central Finland


OKK 13-Apr-2021, 01:55

Klausamies dziesmu par Godu Ansim https://www.youtube.com/watch?v=He_xRIFAugY


meža_meita 10-Apr-2021, 10:07

Komentāri lieki, visu cieņu Ansim! P.S. Novēlu savam jaundzimušajam dēlam Ansim vismaz 1% no Anša Opmaņa dotībām! :D Julita - tajā gadā man nebija nekādas sajēgas, kas īsti ir LBB un gada atraduma balva. :)


Laimeslācis 9-Apr-2021, 18:27

Sūnas mani vienmēr gan vilina, gan mulsina, jo tās visas ir zaļos toņos, smalkas un līdzīgas. Vienmēr saminstinos pirms ieziņoju, jo galvā šaudās doma - vai tik tieši šo es jau neieziņoju 7 reizi un vēl jo projām neprotu atpazīt. B   (..)


kamene 9-Apr-2021, 15:55

Paldies Ansim par viņa lielisko darbu un zināšanām un Anitrai par jauko interviju. Ansis gan ir liels optimists, ja teic, ka ziedaugus un sūnas ikviens var apgūt. Sen jau mācos, bet vēl arvien vairāk nezinu nekā zinu. Interesanti par silpur   (..)


anitra 9-Apr-2021, 11:49

Jā, Julita, tev taisnība, kaut Ansi pazīstu gadus 30, uzzināt par viņu no paša ir teju neiespējami. Viņš ir tik līdzsvaroti kluss, ka dikti līst viņa dvēselē vnk ir kauns.


OKK 9-Apr-2021, 00:55

Un, pēc vecās tradīcijas, dziesma par godu Ansim https://www.youtube.com/watch?v=p_IMULfb75k&list=RDo2WjFSvkXec&index=4


OKK 9-Apr-2021, 00:31

Liels paldies Ansim par sugu noteikšanu! Par "akadēmisko izglītību" viņa laikos ir tā, ka nevienu, kurš beidza B. fakultāti, te , DD, neredzu


Ilze Ķuze 8-Apr-2021, 22:07

Liels paldies Ansim par sugu noteikšanu! Protams, sākumā visas sūnas izskatās vienādas, tādēļ ir patīkami apzināties, ka, ievietojot novēroto Dabasdatos, tas tiks pārskatīts un koriģēts, ja nepieciešams. Pievienojos Valdas vēlējuma   (..)


Grislis 8-Apr-2021, 17:27

Ansis botāniķu aprindās pazīstams jau no 80-iem gadiem, kad kā jauns puika dažkārt brauca līdzi Bioloģijas institūta ekspedīcijās un ar lielu entuziasmu meklēja retumus. Viņa interese par vēsturiskajiem atradumiem ir gluži neizsmeļam   (..)


dziedava 8-Apr-2021, 09:33

Anitras interviju liela pievienotā vērtība ir video, taču pašā intervijā, manuprāt, par Ansi pateikts pārāk maz. Viens, kas būtu obligāti jāpiemin, ir Anša bezgalīgā pacietība, mācot sugas. Nekad tik daudz no viņa nebūtu iemācīj   (..)


Wija 8-Apr-2021, 08:24

Ir patīkami just Anša gudro klātbūtni sūnu un ziedaugu atpazīšanas procesā.Paldies!


Vīksna 7-Apr-2021, 23:56

Man arī Ansis daudz interesantas sugas noteicis. Kādu daļu augu zinu, bet graudzāles, grīšļi liekas sarežģīti, Sūnas maz zinu.


alante 1-Apr-2021, 11:09

Jau vakar vienu nogādāju otrpus ceļam . Visus viņus būtu jāuzmana .


marsancija 28-Mar-2021, 22:16

Manuprāt, šādas glābšanas akcijas būtu jārīko ne tikai uz krupju, bet arī uz varžu migrācijas ceļiem ūdenstilpju tuvumā. Latgales pusē beidzamos gados vardi var ieraudzī vēl retāk nekā krupi (tie vismaz vēl pavasaros rāpjas pār   (..)


IevaM 28-Mar-2021, 21:26

Jā, tad B :)


nekovārnis 28-Mar-2021, 21:24

Paldies, Ieva! Par baložiem aizmirsu piebilst, ka ciema teritorijā - tad jau laikam B.


IevaM 28-Mar-2021, 21:00

Es rakstītu tā: 1. B (ticami, ka turpat kaut kur ligzdo) 2. N (ja nebūtu blakus ligzdošanas vieta - piemēram, kāda ferma vai tml. Ja tāda ir, tad B) 3. N (jo šobrīd daudzi migrē) 4. B 5. N (joprojām daudz migrējošo)


nekovārnis 28-Mar-2021, 20:27

Man daži jautājumi par atlanta pazīmju pielietošanu. It kā jau izskatās vienkārši, bet kad nākas pielietot dabā, tad parasti azarts noplok :) Reāli piemēri no vakardienas izbrauciena (vērots caur auto logu): 1. Viena žagata ciemā. 2.   (..)


Vīksna 27-Mar-2021, 14:42

Rundāles pusē krupji, vardes jau retums paliek, sabrauktus zalkšus gan var redzēt. Drīzāk sabrauktu stirnu atradīs kā vardi vai krupi.


Agnis 18-Mar-2021, 10:29

Šeit ir iespēja noskatīties Oskara Keiša lekciju par zosu noteikšanu un Dmitrija Boiko stāstījumu par gulbju noteikšanu: https://youtu.be/Bo7uYYEauJI


Daknis 4-Mar-2021, 13:50

Es pieņemu, ka Sintija domāja kaut ko šādu: https://mapviewer.ebba2.info/?species=Turdus%20merula


Kurmata 3-Mar-2021, 23:18

Pietiek ar Zoss.sp., ja citādi nekādi nesanāk. Protams, skaits (vismaz - desmiti vai tūkstoši) būtu jāmēģina novērtēt. Bet kas svarīgi - ar cienību un mīlestību izturēties pret laukiem "Statuss" un "Biotops". Ja statuss ir tikai "Nov   (..)


CerambyX 1-Mar-2021, 22:13

Nē, ja tā 'pilno sarasktu' funckionalitāte ir tāda kā Andris apraksta (un tas jau nav nekas slikts - ja putniem tā vajag, tad tas ir Ok), tad nē, tā es negribu tā ziņot :) Bet ja tā tīri teorētiski prāto, tad iespēja ziņot kaut kādu   (..)


IlzeP 1-Mar-2021, 20:20

Uģi, varbūt nesaprotu, bet kādēļ Tu gribi kukaiņiem ziņot pilnos sarakstus, tāpat jau katrs novērojums pa vienam jāievada? (Es laikam vienkārši neesmu pieradusi lietot pilnos sarakstus...)


CerambyX 1-Mar-2021, 20:00

Ok, paldies - palika tagad skaidrāks, jā jeb nu acīmredzot gribēju 'apčakarēt sistēmu' un lietot aplikācijas sarakstus ne tādam mērķim kam tie speciāli tikuši aplikācijā izstrādāti :) Nevis putniem, bet kukaiņu (nu ne tikai - citas   (..)


grieze 1-Mar-2021, 14:27

Labdien! Tāpat kā ar jebkuru novērojumu - pēc iespējas precīzāk noteikta suga un skaits. Ir diezgan ticami, ka dažas zosis var saskaitīt precīzi, bet lielos baros - novērtēt skaitu. Var jau būt, ka kāds spēj arī saskaitīt 3562, bet a   (..)


dekants 1-Mar-2021, 11:18

Uģi, lietotne veidota tā, lai ērti ziņotu esot dabā 'uz vietas'. Tādēļ tā nav pielāgota, lai ērti ziņotu iepriekšējos datus. Arī man gadījies, kad jāizveido saraksts par iepriekšējo dienu - tas nav ērti, jo kā raksti, tad katram   (..)


CerambyX 28-Feb-2021, 14:08

Pamēģināju vēlreiz - vakardienas 3 novērojumi aplikācijas sarakstam ar datumu 27.II ar konkrētu laika periodu, bet ziņojumu pardās ar to laiku ko tikko tagad ziņoju (28.februāris). Kā darīt pareizi, lai var tādu sarasktu tomēr arī 'po   (..)


CerambyX 28-Feb-2021, 14:04

Radīšu situāciju uzdot jautājumu, kas man šķiet gana aktuāls - nesaistīti ar putnu akciju, bet par DD aplikāciju un sarakstiem tajā. Vai ir iespējams ziņot sarakstu, kur norādīts novērojum laiks no, piemēram, 12:00 līdz 15:00, tā la   (..)


IlzeP 28-Feb-2021, 12:31

Ar web versiju viss kārtībā. Problēma bija tiem, kas ziņoja aplikācijā, jo nebija pateikts, ka jāizvēlas "pilnais saraksts", lai novērojumus pieskaitītu akcijai (jo citādi aplikācijā nevar norādīt laikus no-līdz, ja neskaita piezīmj   (..)


Mangusts 28-Feb-2021, 12:09

Noteikumos skaidri rakstīts - stunda. Un pievienojot novērojumus saprotams, kur laiks rakstāms. Vienmēr (šķiet, 4 gadus) esmu to rakstījusi un arī šoreiz problēmu nebija. Vismaz, ja runa par datu ievadīšanu no datora caur Pievienot novēr   (..)


Laimeslācis 28-Feb-2021, 12:00

Liels paldies par rakstu un kukaiņu medīšanas padomiem! Ļoti noderēs! Sevi pieskaitu pie 'hipnotizētājiem' :)) jo ļoti patīk ilgāku laiku vērot, kas notiek kādā konkrētā vietā, vai tas būtu zāles cers, zars, sekls ūdens, koka stu   (..)


Mareks Kilups 28-Feb-2021, 07:08

Oskar, šis komentārs nav vietā. ja tas, kā jāfiksē novērojums, lai tas būtu izmantojams, nav precīzi aprakstīts nosacījumos/metodikā (pārlasīju - tas, ko Agnis apraksta, nav minēts: https://dabasdati.lv/lv/article/zino-par-putniem-darz   (..)


grieze 27-Feb-2021, 18:57

Man šķiet, ka tas 1 stundas nosacījums ir jau vairākus gadus. Žēl, ka atkal un atkal to nepamana.


Sintija Martinsone 27-Feb-2021, 12:26

Paldies! Norādītajā saitē gan tikai septiņām sugām ir izpaltības kartes. Bet prieks, ka ir cerības uz jaunajām kartēm elektroniski.


Sintija Martinsone 27-Feb-2021, 11:53

Paldies, Agni, par skaidrojumu! Izlaboju savus iesniegtos datus. Jāatzīst gan, ka norādījums šīs akcijas uzsaukumā "Par novērojumiem jāziņo dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv, pievienojot tos tāpat kā jebkuru citu novērojumu" nebij   (..)


Agnis 27-Feb-2021, 11:29

Šīs akcijas ietvaros tika izmantoti dati, kurus bija iespējams atlasīt pēc akcijas kritērijiem - novērojumi veikti stundas garumā. To varēja atlasīt 2 veidos - pēc laika no-līdz (ja ziņots no portāla) un pilnā saraksta ilguma (ja ziņo   (..)


Agnis 27-Feb-2021, 10:52

LOB interneta vietne vēl ir pārkārtošanas stadijā un tāpēc visu vēl nevar atrast kā gribētos. Lai gan caur meklētāju lielāko daļu atrast var. LLPA2 projekta lapa ar daļu no kartēm ir pieejama šeit: https://www.lob.lv/projekti/latvija   (..)


dekants 26-Feb-2021, 16:44

Piekrītu Uģim. Jāsaprot vai būtisks ir arī skaits? Cik precīzs? Vai pietiek, ka braucot ar auto pamana tikai 'kaut kādas zosis' uz lauka, bet nav laika tās skaitīt vai pētīt sugas? Vai būtiski arī reģistrēt vakaros/naktīs pāri migrē   (..)


CerambyX 26-Feb-2021, 13:09

Ieteiktu izveidot arī kaut kādu noteicēju vai tamlīdzīgas vadlīnijas ziņošanai (t.i. varbūt nemaz suga nav būtiska un nav jānorāda? Pietiek ar 'Zoss sp.'?), jo kā līdzšinējā Dabadsati.lv pieredze rāda, tad daudziem cilvēkiem, kas   (..)


CerambyX 26-Feb-2021, 11:39

Laikam visi labākie LOB karšu zīmētāji un datu apkopotāji bija aizņemti atlantu grāmatas veidošanā - šim projektam neitka piesaistīti :) Bet tā man tad rodas jautājums - ja tādas un citas vietas neparādās kartē, tad iespējams tās   (..)


Sarmīte 26-Feb-2021, 11:09

Karte gan ir,bet saprotu,ka ļoti neprecīza.Ieziņoju savu barotavu,bet kartē pat miņas no tās nav.Krimuldas novads ir Turaida un Lēdurga,bet Raganā tukšums.Ļoti žēl,jo putni barotavā visas ziemas garumā ir ļoti daudz.


angel 26-Feb-2021, 10:02

Es arī no 2 vietām Smiltenē noziņoju, bet novadā 0.


Sintija Martinsone 26-Feb-2021, 09:32

Karte jau smuka, bet mana dārza un barotavas tajā nav :(


Sintija Martinsone 25-Feb-2021, 08:52

Milzīgs prieks par šo izdevumu! Ņemot vērā, cik svarīga informācija ir apkopota, vai grāmata nebūs pieejama arī elektroniski? Agrāk LOB mājaslapā bija pieejamas atlanta 2000-2004 izplatības kartes. Šobrīd tās vairs neatrodu. Domāju,   (..)


Matrus 24-Feb-2021, 15:05

Ilgi gaidīts notikums – četru ligzdojošo putnu atlantu izdošana grāmatas veidā! Šodienas notikums viennozīmīgs tiks ierakstīts Latvijas ornitoloģijas vēsturē, apsveikumi sastādītājiem un visiem iesaistītajiem putnu draugiem! Pat ne   (..)


CerambyX 24-Feb-2021, 12:34

Paldies par karti - cita lieta! Piekrītu Ruslanam, ka negaidīti vienmērīgs novērojumu vietu izvietojums visā Latvijas teritorijā. Arī no reģioniem, kas tradicionāli ir ar mazāk ziņotājiem. Tātad ziņa tīri labi aizgājusi 'tautās' un   (..)


Matrus 24-Feb-2021, 11:39

Diezgan labs novērošanas punktu pārklājums pa visu Latviju!


IlzeP 24-Feb-2021, 11:26

Ziņai ir pievienota karte ar novērojumu vietām.


Wiesturs 22-Feb-2021, 11:12

Jā, nu pliki skaitļi ir diezgan neinteresanti, nezinot, kur tie iegūti. Kartes (vairākas) šādam pārskatam vismaz citreiz noteikti būtu jāpievieno.


IlzeP 18-Feb-2021, 19:26

... Un infografikas kreisajā malā zīdaste ir.


IlzeP 18-Feb-2021, 19:25

Jāni, datu atlasē man parādās (viens no trijiem 29. janvāra zīdastu novērojumiem). Varbūt kļūdījāties, izvēloties novērojumu atlasē novērojuma vai tā pievienošanas laika periodu?


joonc 18-Feb-2021, 16:01

savā dārzā novēroju 40- 45 zīdastes, bet novērojums neparādās ne šajā infografikā, ne novērojumu atlasē, tikai manā profilā- mani novērojumi.


nekovārnis 15-Feb-2021, 19:29

Jā, līķi labi piesaista kukaiņus :D Jau pagājušo gadu gribēju izlikt kādu zivi, bet kaut kā izkrita no galvas. Aizpagājušajā gadā Kolkā uz pūstošas zivs smaku bija salidojuši sauja lielo Creophilus maxillosus īsspārņu, bet toreiz   (..)


Vīksna 15-Feb-2021, 16:59

Nelabi smaržo tie beigtie, bet kukaiņu tiešām tur diezgan.Pārāk smalki gan nevaru nobildēt,bet mušas tik dažādas, fotogēnas, ka vienalga bildēju, var, vai nevar noteikt.


Kukainis 15-Feb-2021, 14:31

Uģi Paldies, laba info par klasiskajām metodēm. Protams eksistē vēl desmitiem vairāk specilalizētu metožu. Taču ļoti laba un efektīga metode nav pieminēta! Ēsmas lamatas! Man laba pieredze ar beigtām cūkām un nekrofāgiem - galvenok   (..)

Jaunākie notikumi Latvijas Dabas fonda tiešraidēs (4)

Zivjērgļi Kurzemē Precīzi pateikt, kurā datumā atlidoja ligzdas saimnieks Teo, nav iespējams, jo kamerai bija tehniskas problēmas, kas tika novērstas 8. aprīlī, un izrādījās, ka Teo jau ir atgriezies. Putns nav gredzenots, bet tam ir raksturīga pazīšanas zīme – rēta kreisajā acī. Teo sāka ligzdas labiekārtošanas darbus, tai skaitā atraka pagājušā gada neizšķīlušos olu, ko [...]

Kad Ansis Opmanis lec ar krēslu gaisā (12)

Ir cilvēki, kas aši apgūst no visa kaut ko un jūtas gana gudri. Bet ir cilvēki, kas gadu desmitiem mērķtiecīgi pilnveido sevi kādā šaurā jomā un kļūst neizvietojami – tāds ir Ansis Opmanis, bez akadēmiskas biologa izglītības, taču acīgāks par lielāko daļu botāniķu. Reiz, kad aprakstīju Ansi "Vides Vēstīs", Julita Kluša viņu raksturoja ļoti trāpīgi: [...]

Latvijas Dabas fonda tiešraidēm – 10!

Šajā pavasarī Latvijas Dabas fonds (LDF) atklājis jau desmito dabas tiešraižu sezonu – kopš 2011. gada LDF aicina cilvēkus visā pasaulē ieskatīties dabas norisēs tuvplānā. Tiešraidēs vērojamas aizsargājamo putnu sugu ligzdas, bet pēdējos gados – arī zemūdens pasaule. Šogad skatītāji varēs vērot notikumus astoņās jau pazīstamās ligzdās – turpināsies tiešraides no jūras ērgļu ligzdām Durbē [...]

Palīdzēsim krupjiem šķērsot autoceļus (3)

Pavasarī gaisa temperatūrai paaugstinoties virs nulles, no ziemas miega mostas neparastie un ar dažādiem mītiem apveltītie krupji, kuri dodas no ziemošanas uz nārsta vietām turpināt savu dzimtu un bieži vien šajā ceļā iet bojā zem auto riteņiem. Ik gadu šķērsojot autoceļus, bojā aiziet simtiem šo abinieku, tādēļ Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina šajā [...]

Jāļauj putniem ligzdot mierā

Mudinot skolēnus ziņot par gājputnu atgriešanos starptautiskajā programmā "Dzīvais pavasaris", Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ievērot ieteikumus, kas pasargās putnus no lieka traucējuma un ļaus tiem ligzdot drošībā. Svarīgi atcerēties, ka jebkuras ligzdas postīšana ir likuma pārkāpums. "Ik pavasari gājputni velta daudz laika un enerģijas ne vien tūkstošiem kilometru tāliem pārlidojumiem, bet arī ligzdas vīšanai, olu [...]

Par trešo Latvijas ligzdojošo putnu atlantu - video pirmizrāde 22. martā (4)

Nupat sākusies trešā Latvijas ligzdojošo putnu atlanta (2020–2024) otrā sezona. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir veikti būtiski uzlabojumi ērtākai, zinātniski precīzākai un ātrākai datu ievākšanai, kā arī papildinātas paveiktā darba apskates (statistikas) iespējas. Lai saprastu kā šo sistēmu izmantot savā labā ir tapis video, kura pirmizrāde notiks YouTube vidē 22. marta plkst. 19.00.       Dabasdati.lv lietotne un trešais [...]

Latvijas Dabas fonda tiešraides kameru apskats: 2021. gada sākums

Jūras ērgļi Durbē Visu laiku skatītāju iecienītākajā tiešraides kamerā – jūras ērgļu ligzdā Durbē – ziemas laikā abi pāra putni, kas šeit sekmīgi ligzdoja sākot ar 2018. gada sezonu un ik gadu izaudzināja divus mazuļus, bija redzami ļoti reti. Tas jau raisīja bažas, vai pāris nebūs izvēlējies citu ligzdošanas vietu. Ligzdas saimnieku prombūtnes laikā varēja [...]

Aicinājums ziņot zosu novērojumus (5)

2021. gadā Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorija ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumu veic pavasarī migrējošo zosu monitoringa programmas izveidošanai nepieciešamo izpēti. Šo pētījumu Bioloģijas institūts veic sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, lai radītu priekšnoteikumus zemkopības nozares konfliktu novēršanai ar caurceļojošajām zosīm. Baltpieres zosis Anser albifrons. Foto: Igors Deņisovs Ņemot vērā to, ka [...]

Nākusi klajā grāmata “Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980–2017” (5)

Latvijas Ornitoloģijas biedrība laidusi klajā grāmatu "Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980–2017. Putnu skaits, izplatība un to pārmaiņas". Publikācija, kuras 512 lappusēs apkopota informācija par visām vairāk nekā 220 Latvijā ligzdojošo putnu sugām un to skaita un izplatības pārmaiņām, uzskatāma par pēdējās desmitgadēs apjomīgāko un informatīvi bagātāko izdevumu par putniem Latvijā. Grāmatas autori ir Viesturs Ķerus, [...]

Bose Igaunijā

Februāra sākumā saņēmām priecīgu ziņu, ka Igaunijas ZR daļā ir novērots viens no mūsu "kameru ligzdu" jaunajiem jūras ērgļiem – Bose, kas 2018. gada vasaras beigās atstāja ligzdu Kurzemes ziemeļu daļā. Jūras ērgļu mazuļi Bose (lielākais, pa kreisi) un Knips ligzdā 2018. gada 7. jūnijā. Foto: Jānis Ķuze Putns viesojās pie īpaši ērgļu piebarošanai izveidotas barotavas, [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021
© dabasdati.lv
Saglabāts