Aktīvie lietotāji: 51 Kopējais novērojumu skaits: 967481
Tu neesi reģistrējies
Pēdējie novērojumi
Ziemas kātiņpiepe Polyporus brumalis
28-Nov-2020, felsi
Dzeltenā receklene Tremella mesenterica
28-Nov-2020, felsi
Maldinošā trihija Trichia decipiens
28-Nov-2020, felsi
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
28-Nov-2020, felsi 1
Raibā tauriņpiepe Trametes versicolor
28-Nov-2020, felsi
Piepju jungūnija Junghuhnia pseudozilingiana
28-Nov-2020, felsi
Īssetas nekera Neckera pennata
28-Nov-2020, felsi
Maldinošā trihija Trichia decipiens
28-Nov-2020, felsi
Vāles hemitrihija Hemitrichia clavata
28-Nov-2020, felsi
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
28-Nov-2020, felsi
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
28-Nov-2020, felsi
Parastā apse Populus tremula
28-Nov-2020, Piensaimnieks
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-Nov-2020, gints
3-Jul-2020, Mo
3-Jul-2020, Mo 2
28-Nov-2020, marsancija
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
28-Nov-2020, MiķelisZ 3
Sēne Tulasnella sp. Tulasnella sp.
27-Nov-2020, marsons
Meža pīle Anas platyrhynchos
28-Nov-2020, MiķelisZ
Laucis Fulica atra
28-Nov-2020, MiķelisZ
Vistu vanags Accipiter gentilis
28-Nov-2020, MiķelisZ
Zivju gārnis Ardea cinerea
28-Nov-2020, MiķelisZ
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
27-Nov-2020, marsons
Medainā antrodija Antrodia mellita
27-Nov-2020, marsons 1
27-Nov-2020, marsons
Pelēkā vārna Corvus cornix
3-Jun-2020, Wiesturs
Garkaklis Anas acuta
27-Nov-2020, Kristers K
Zivju gārnis Ardea cinerea
28-Nov-2020, Kristers K
Žubīte Fringilla coelebs
3-Jun-2020, Wiesturs
Žagata Pica pica
3-Jun-2020, Wiesturs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
3-Jun-2020, Wiesturs
Zaļžubīte Chloris chloris
3-Jun-2020, Wiesturs
Svīre Apus apus
3-Jun-2020, Wiesturs
Sudrabkaija Larus argentatus
3-Jun-2020, Wiesturs
Purva tilbīte Tringa glareola
3-Jun-2020, Wiesturs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
3-Jun-2020, Wiesturs
Prīkšķe Anas querquedula
3-Jun-2020, Wiesturs
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
3-Jun-2020, Wiesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
3-Jun-2020, Wiesturs
Pelēkā pīle Anas strepera
3-Jun-2020, Wiesturs
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-Jun-2020, Wiesturs
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
3-Jun-2020, Wiesturs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
3-Jun-2020, Wiesturs
Niedru lija Circus aeruginosus
3-Jun-2020, Wiesturs
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-Jun-2020, Wiesturs
Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis
3-Jun-2020, Wiesturs 1
Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis
3-Jun-2020, Wiesturs 1
Melnais zīriņš Chlidonias niger
3-Jun-2020, Wiesturs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
3-Jun-2020, Wiesturs
Lielais ķīris Larus ridibundus
3-Jun-2020, Wiesturs
Lielais dumpis Botaurus stellaris
3-Jun-2020, Wiesturs
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-Jun-2020, Wiesturs
Laucis Fulica atra
3-Jun-2020, Wiesturs
Laucis Fulica atra
3-Jun-2020, Wiesturs
Krīklis Anas crecca
3-Jun-2020, Wiesturs
Krastu čurkste Riparia riparia
3-Jun-2020, Wiesturs
Kajaks Larus canus
3-Jun-2020, Wiesturs
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
3-Jun-2020, Wiesturs
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
3-Jun-2020, Wiesturs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-Jun-2020, Wiesturs
Dzeltenā cielava Motacilla flava
3-Jun-2020, Wiesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-Jun-2020, Wiesturs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
3-Jun-2020, Wiesturs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
3-Jun-2020, Wiesturs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
3-Jun-2020, Wiesturs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
3-Jun-2020, Wiesturs
Brūnkaklis Aythya ferina
3-Jun-2020, Wiesturs
Rudens zaigspāre Lestes sponsa
3-Jul-2020, Mo
Vistu vanags Accipiter gentilis
28-Nov-2020, Kristers K
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-Nov-2020, Kristers K
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
28-Nov-2020, Kristers K
Dzilnītis Sitta europaea
28-Nov-2020, Kristers K
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-Nov-2020, Kristers K
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-Nov-2020, Kristers K
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
28-Nov-2020, Kristers K
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
28-Nov-2020, Kristers K
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
28-Nov-2020, Kristers K
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
28-Nov-2020, Kristers K
Lielā gaura Mergus merganser
28-Nov-2020, Kristers K
28-Nov-2020, Kristers K
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-Nov-2020, Kristers K
Meža pīle Anas platyrhynchos
28-Nov-2020, Kristers K
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
28-Nov-2020, Kristers K
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-Nov-2020, Kristers K
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-Nov-2020, Kristers K
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
28-Nov-2020, Kristers K
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
28-Nov-2020, Kristers K
Zeltgalvītis Regulus regulus
28-Nov-2020, Kristers K
Melnspārnu kaija Larus marinus
28-Nov-2020, Kristers K
Lielais ķīris Larus ridibundus
28-Nov-2020, Kristers K
Lielā gaura Mergus merganser
28-Nov-2020, Kristers K
28-Nov-2020, Kristers K
Gaigala Bucephala clangula
28-Nov-2020, Kristers K
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
28-Nov-2020, Kristers K
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-Nov-2020, Kristers K
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-Nov-2020, Kristers K
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
28-Nov-2020, Kristers K
Mazais dzenis Dendrocopos minor
28-Nov-2020, Kristers K
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
28-Nov-2020, Kristers K
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-Nov-2020, Kristers K
Pēdējās sugu izmaiņas
roosaluristaja 28-Nov-2020 22:58:49

Dzenis Dendrocopos sp. Dendrocopos sp. ->


Mo 28-Nov-2020 19:39:16

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Acenes 28-Nov-2020 18:11:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 28-Nov-2020 17:35:33

Nezināms ->


roosaluristaja 28-Nov-2020 15:16:28

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 28-Nov-2020 14:02:21

Greizā trihija Trichia contorta ->


roosaluristaja 28-Nov-2020 13:57:19

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 28-Nov-2020 13:56:24

Gailene (nenoteikta) Cantharellus sp. ->


dziedava 28-Nov-2020 13:38:51

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 28-Nov-2020 12:39:29

Nezināms ->


CerambyX 28-Nov-2020 12:38:37

Pūcīte (nenoteikta) Noctuidae sp. ->


Ansis 28-Nov-2020 12:30:34

Plakanstaipeknis (nenoteikts) Diphasiastrum sp. ->


CerambyX 28-Nov-2020 12:24:33

Priežu sienāzis Barbitistes constrictus ->


roosaluristaja 28-Nov-2020 11:42:28

Nezināms ->


IlzeP 28-Nov-2020 09:22:55

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 28-Nov-2020 00:25:47

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


dziedava 27-Nov-2020 22:12:46

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 27-Nov-2020 21:51:19

Nezināms ->


Ivars L. 27-Nov-2020 21:39:59

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 27-Nov-2020 21:00:31

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 27-Nov-2020 20:38:13

Lindblada gļotsēne Lindbladia tubulina ->


nekovārnis 27-Nov-2020 20:15:44

Nezināms ->


nekovārnis 27-Nov-2020 20:13:47

Ūdensmīlis (nenoteikts) Hydrophilidae sp. ->


Ansis 27-Nov-2020 19:31:18

Nezināms ->


Ansis 27-Nov-2020 19:20:19

Nezināms ->


Ansis 27-Nov-2020 19:06:20

Nezināms ->


Edgars Smislovs 27-Nov-2020 18:53:19

Melngalvas kaija Larus melanocephalus ->


Ansis 27-Nov-2020 18:52:38

Nezināms ->


Edgars Smislovs 27-Nov-2020 18:40:05

Reņģu kaija Larus fuscus ->


Edgars Smislovs 27-Nov-2020 18:38:39

Reņģu kaija Larus fuscus ->


Edgars Smislovs 27-Nov-2020 18:37:06

Reņģu kaija Larus fuscus ->


Edgars Smislovs 27-Nov-2020 18:35:33

Reņģu kaija Larus fuscus ->


Edgars Smislovs 27-Nov-2020 18:34:35

Reņģu kaija Larus fuscus ->


felsi 27-Nov-2020 17:12:18

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 27-Nov-2020 16:20:56

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 27-Nov-2020 16:06:55

Pētereņu sfings Hemaris tityus ->


pētniece 27-Nov-2020 15:38:32

Bērzu lapiņpiepe Lenzites betulina ->


kamene 27-Nov-2020 15:13:27

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 27-Nov-2020 11:33:28

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 27-Nov-2020 11:21:34

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


dziedava 27-Nov-2020 11:18:43

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 27-Nov-2020 11:16:58

Rumpuču skrimslene Guepinia helvelloides (syn. Tremiscus helvelloides) ->


dziedava 27-Nov-2020 11:04:33

Sūnu eokronarcija Eocronartium muscicola ->


dziedava 27-Nov-2020 10:28:44

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 27-Nov-2020 09:03:32

Nezināms ->


IlzeP 27-Nov-2020 09:02:51

Nezināms ->


IlzeP 27-Nov-2020 09:02:33

Nezināms ->


IlzeP 27-Nov-2020 09:01:46

Nezināms ->


IlzeP 27-Nov-2020 09:01:27

Nezināms ->


IlzeP 27-Nov-2020 09:01:05

Nezināms ->


CerambyX 26-Nov-2020 23:59:30

Mugurpelde Notonecta sp. Notonecta sp. ->


CerambyX 26-Nov-2020 23:59:23

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 26-Nov-2020 23:58:43

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 26-Nov-2020 23:57:36

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Ivars L. 26-Nov-2020 21:31:43

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 26-Nov-2020 21:24:34

Sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 26-Nov-2020 21:24:09

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 26-Nov-2020 20:42:24

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ansis 26-Nov-2020 19:18:42

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 26-Nov-2020 18:49:23

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 26-Nov-2020 18:48:45

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


nekovārnis 26-Nov-2020 14:29:30

Labirintzirneklis Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica ->


Ivars L. 26-Nov-2020 13:35:18

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ansis 26-Nov-2020 11:21:51

Kamolu donis Juncus conglomeratus ->


Ansis 26-Nov-2020 11:20:55

Kamolu donis Juncus conglomeratus ->


Ansis 26-Nov-2020 11:16:00

Plakanais donis Juncus compressus ->


Ansis 26-Nov-2020 11:06:11

Posmainais donis Juncus articulatus ->


Ansis 26-Nov-2020 11:02:40

Posmainais donis Juncus articulatus ->


Ansis 26-Nov-2020 10:32:15

Donis (nenoteikts) Juncus sp. ->


Ansis 26-Nov-2020 10:29:29

Donis (nenoteikts) Juncus sp. ->


Ansis 26-Nov-2020 10:27:52

Donis (nenoteikts) Juncus sp. ->


Laimeslācis 26-Nov-2020 09:25:28

Piltuvjzirneklis (nenoteikts) Agenelidae sp. ->


Laimeslācis 26-Nov-2020 09:24:24

Piltuvjzirneklis (nenoteikts) Agenelidae sp. ->


Ansis 26-Nov-2020 08:35:04

Donis (nenoteikts) Juncus sp. ->


Ivars L. 25-Nov-2020 21:45:23

Kļavu apaļpore Oxyporus populinus ->


Ivars L. 25-Nov-2020 21:13:44

Kladonija (nenoteikta) Cladonia sp. ->


IlzeP 25-Nov-2020 20:08:38

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 25-Nov-2020 20:08:11

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 25-Nov-2020 20:02:21

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 25-Nov-2020 20:02:01

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 25-Nov-2020 20:01:40

Sānause Pleurotus sp. Pleurotus sp. ->


IlzeP 25-Nov-2020 20:01:18

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 25-Nov-2020 19:09:44

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ansis 25-Nov-2020 15:28:19

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Nov-2020 15:27:47

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Nov-2020 15:25:48

Sūna (nenoteikta) ->


Ivars L. 25-Nov-2020 15:02:48

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


CerambyX 25-Nov-2020 10:22:16

Parastais šņibītis Calidris alpina ->


roosaluristaja 25-Nov-2020 10:13:18

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 25-Nov-2020 10:12:25

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


roosaluristaja 25-Nov-2020 10:11:41

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 25-Nov-2020 10:09:44

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 25-Nov-2020 10:08:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 25-Nov-2020 10:06:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 25-Nov-2020 09:14:03

Nezināms ->


CerambyX 24-Nov-2020 23:02:30

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


CerambyX 24-Nov-2020 23:02:26

Nezināms ->


CerambyX 24-Nov-2020 23:01:20

Nezināms ->


CerambyX 24-Nov-2020 23:01:02

Nezināms ->


Igors 24-Nov-2020 21:30:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Igors 24-Nov-2020 21:28:55

Gārgale Gavia sp. Gavia sp. ->


CerambyX 24-Nov-2020 20:05:00

Mīkstblakts Trigonotylus sp. Trigonotylus sp. ->


CerambyX 24-Nov-2020 19:29:27

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 24-Nov-2020 17:13:46

Ozolu bumbuļu panglapsene Biorhiza pallida ->


dziedava 24-Nov-2020 13:34:17

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 24-Nov-2020 11:39:32

Slaidvairogblakts Elasmostethus sp. Elasmostethus sp. ->


CerambyX 24-Nov-2020 11:24:03

Vairogblakts Troilus luridus Troilus luridus ->


dziedava 24-Nov-2020 09:41:07

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Edgars Smislovs 23-Nov-2020 22:54:51

Lauku piekūns Falco tinnunculus ->


Ivars L. 23-Nov-2020 22:41:06

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 23-Nov-2020 22:12:15

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 23-Nov-2020 22:10:33

Cirtainā kroklapīte Plicaturopsis crispa ->


Ivars L. 23-Nov-2020 22:09:54

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 23-Nov-2020 22:07:21

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


Matrus 23-Nov-2020 19:55:11

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 18:55:04

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 18:07:43

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 18:04:54

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 18:01:18

Tintene (nenoteikta) Coprinus sp., Coprinellus sp., Coprinopsis sp., Parasola sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 18:00:41

Sēne (nenoteikta) ->


Matrus 23-Nov-2020 16:48:43

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 23-Nov-2020 16:10:26

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


kamene 23-Nov-2020 16:01:53

Nezināms ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:51:35

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:48:37

Nezināms ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:47:53

Sējas zoss (līdz sugai/pasugai nenoteikta) ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:43:02

Nošķeltā eksīdija Exidia truncata ->


VijaS 23-Nov-2020 13:41:18

Krāšņā sarene Coriolopsis trogii ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:32:39

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:31:07

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:26:01

Cauna Martes sp. Martes sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:25:32

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 23-Nov-2020 13:18:49

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Kukainis 23-Nov-2020 08:40:27

Nezināms ->


Kukainis 23-Nov-2020 08:39:37

Nezināms ->


Ansis 22-Nov-2020 23:36:23

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 22-Nov-2020 23:36:00

Nezināms ->


IevaM 22-Nov-2020 22:47:18

Nezināms ->


VijaS 22-Nov-2020 21:05:18

Parastā irbene Viburnum opulus ->


IlzeP 22-Nov-2020 19:26:47

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 22-Nov-2020 19:25:13

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 22-Nov-2020 19:22:39

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ukaduks 22-Nov-2020 19:14:59

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


nekovārnis 22-Nov-2020 19:09:55

Skudra (nenoteikta) Formicidae ->


Matrus 22-Nov-2020 14:35:29

Īspirkstu mizložņa Certhia brachydactyla ->


CerambyX 22-Nov-2020 13:58:58

Nezināms ->


dziedava 22-Nov-2020 11:31:01

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


Laimeslācis 22-Nov-2020 10:59:39

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


dziedava 22-Nov-2020 00:32:29

Nezināms ->


Edgars Smislovs 22-Nov-2020 00:28:04

Zivju gārnis Ardea cinerea ->


CerambyX 21-Nov-2020 23:17:18

Cikādiņa (nenoteikta) Cicadellidae sp. ->


Ansis 21-Nov-2020 21:57:24

Trauslzobu svītraine Rhabdoweisia fugax ->


Ansis 21-Nov-2020 21:53:29

Trauslzobu svītraine Rhabdoweisia fugax ->


Ansis 21-Nov-2020 21:05:44

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 21-Nov-2020 21:00:37

Sūna (nenoteikta) ->


roosaluristaja 21-Nov-2020 20:08:00

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 21-Nov-2020 19:57:02

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 21-Nov-2020 19:56:20

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 21-Nov-2020 19:54:46

Sēne (nenoteikta) ->


VijaS 21-Nov-2020 18:46:19

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


VijaS 21-Nov-2020 18:45:27

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


VijaS 21-Nov-2020 18:44:52

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


dziedava 21-Nov-2020 18:44:35

Garā ziedu metatrihija Metatrichia floriformis ->


VijaS 21-Nov-2020 18:43:42

Sānause Pleurotus sp. Pleurotus sp. ->


dziedava 21-Nov-2020 18:34:23

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


gunitak 21-Nov-2020 18:31:26

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


gunitak 21-Nov-2020 18:28:56

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


dziedava 21-Nov-2020 18:28:00

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Filips Bobinskis 21-Nov-2020 18:27:20

Sēne (nenoteikta) ->


Filips Bobinskis 21-Nov-2020 18:26:23

Cietpūpēdis (nenoteikts) Scleroderma sp. ->


Filips Bobinskis 21-Nov-2020 18:26:00

Cietpūpēdis (nenoteikts) Scleroderma sp. ->


Filips Bobinskis 21-Nov-2020 18:25:34

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Filips Bobinskis 21-Nov-2020 18:24:34

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 21-Nov-2020 18:21:19

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 21-Nov-2020 18:15:28

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 21-Nov-2020 15:30:19

Sēne (nenoteikta) ->


Ansis 20-Nov-2020 21:28:37

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 20-Nov-2020 21:26:19

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 20-Nov-2020 20:00:04

Nezināms ->


dziedava 20-Nov-2020 19:59:02

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


CerambyX 20-Nov-2020 17:20:53

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 20-Nov-2020 17:15:33

Nezināms ->


CerambyX 20-Nov-2020 16:57:32

Sīksisenis Tetrix sp. Tetrix sp. ->


zane_ernstreite 20-Nov-2020 16:57:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 20-Nov-2020 16:50:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 20-Nov-2020 15:14:58

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 20-Nov-2020 15:07:14

Tumsnējā šokolādes gļotsēne Stemonitis fusca ->


Laimeslācis 20-Nov-2020 13:05:44

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 10:03:36

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 10:01:18

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 09:17:18

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Nov-2020 09:04:38

Sēne (nenoteikta) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
roosaluristaja 28.novembris, 23:53

Šo rajonu es nepārzinu. Nedaudz uz ziemeļiem: Mangaļi, Sarkandaugava 90.gados bija salīdzinoši mierīgi. Varēja, protams, arī nepaveikties


CerambyX 28.novembris, 23:46

Šis nebija tas rajons, kur ātrāk var pa degunu dabūt kā paspēt noteikt papeles sugu? Vai arī tā bija Kundziņsala, ko es domāju....?


Laimeslācis 28.novembris, 23:36

Skaists spalvspārnis, tikai nezinu kurš


roosaluristaja 28.novembris, 23:02

Neesmu dendrologs, bet stipri šaubos, ka tā ir Populus tremula. Apses parasti nestāda apstādījumos un 5,98m apsei būtu šausmīgs rekords, gandrīz divus metrus vairāk nekā pašreizējais Latvijas rekords. Manuprāt drīzāk kaut kāda papele, vai kaut kas uz to pusi


Laimeslācis 28.novembris, 22:51

Paldies, Julita! :)


dziedava 28.novembris, 22:39

Kausiņš - A.denudata = piltuvveida; A.affinis = neregulārām malām Sporu mākonis - A.denudata = turas stingri kausiņā tā visām malām klāt, stāv stingri vertikāli; A.affinis = sākumā stāvus, vēlāk noliecas, turas tikai kausiņa pamatnē, viegli nokrīt, atstājot kausiņu tukšu Ja runa par šīm divām, tad šīs pazīmes it kā ir par labu A.affinis. Bet ir vēl viena pazīme, ko redzēs ar laiku - herbārijā A.denudata paliek brūna. A.affinis ar laiku paliek sarkanbrūna. Te ir A.denudata pastāvējusi: https://dziedava.lv/daba/komentet_bildi.php?id=24592 Ja šīs ar tādas kļūs, tad vēlreiz padiskutēsim par A.denudata. :) Pagaidām es galīgo spriedumu nesaku, jo mani mulsina tas izklaidus augšanas fakts. Tāpēc interesanti vērot līdz galam. :)


Laimeslācis 28.novembris, 22:11

Aizmirsu piebilst, papildināju piezīmes un pieliku bildes ar tukšiem kausiņiem.


Laimeslācis 28.novembris, 22:07

Julita, jā krāsa tiešām ir ļoti koša, varētu teikt, ķieģeļkrāsa. Izskatīju bildes visām pieminētajām sugām. Sliecos vairāk uz irdeno, bet tas tik uz manu nepieredzējušo aci, tikai šķiet ka šai tie mākonīši nav tik kompaktas formas kā irdenai.


Mari 28.novembris, 21:40

Paldies, Julita :)


Mari 28.novembris, 21:37

Nē, diemžēl šim paraudziņš nav :( Jāgaida nākamais gads ....


felsi 28.novembris, 20:12

Tā, tagad pievienoju īstās bildes: 3 foto ar 4 X palielinājumu. Pēdējā 40 X palielinājums. Ir paraugs Julitai.


Laimeslācis 28.novembris, 19:32

Rudens zigspāres mātīte, jo nav zaļās joslas uz priekškrūšu sāniem un dējeklis nav garāks par 10. posmu


Laimeslācis 28.novembris, 19:08

Julita, apskatīju bildi. Galvenais ka izdevās pareizi noteikt! Liels paldies par noteikšanu! :)


CerambyX 28.novembris, 16:27

Vistu vanags?


roosaluristaja 28.novembris, 15:17

Ne viss, kas aug uz kokiem, ir piepes. Šī ir tipiska lapiņsēne. Diezgan raksturīga suga.


dziedava 28.novembris, 14:07

Marita, vai šim novērojumam ir saglabājies paraudziņš? Vajadzētu pārbaudīt, vai elateras tiešām savijas biezi no 3-7 lentām vai tomēr tikai no 2 lentām, kas būtu T.varia gadījumā. Jo abas sugas uz aci var būt sajaucamas.


dziedava 28.novembris, 14:05

Apskatīju mikroskopā. Ir tāda lieta, ka T.varia un T.contorta ir visādi ļoti līdzīgas, bet mikroskopiski atšķirama pazīme slēpjas elaterās. T.varia elateras ir savītas spirālē no divām lentām, bet T.contorta - no 3 līdz 7 lentām. Te šī paraudziņa mikroskopējums: https://dziedava.lv/dok/Trichia_varia_elatera.jpg Skatīju tā un šitā, bet man sanāk 2 lentas, kas ir par labu parastākajai sugai.


dziedava 28.novembris, 13:39

Nav skaidrs, kas te domāts kā gļotsēne. Gļotsēnes neredzu.


CerambyX 28.novembris, 12:34

Bildi no interneta dzēšu - tai nav nekāda saistība ar šo novērojumu. Visticamāk putns būs bijis jaunais krauķis - arī ziemā var būt, ka baltais laukums pie knābja tiem nav vēl 'nobriedis'. Paskati foto kaut vai putni.lv. Knābis krauķim, protams, nav 'kā pelēkajai vārnai' jeb forma ir nedaudz atšķirīga, bet tā kā Tu piezīmēs neko par krauķi neraksti, tad visticamāk, dabā vērojot putnu, neesi pievērsis knābja formai tik detalizētu uzmanību. Katrā ziņā, ja redz 'melno vārnu', tad vienmēr pirmais, ko vajag darīt - saprast vai tas nav krauķis, jo nu visbiežāk jau tā tas arī būs.


Kristers K 28.novembris, 12:25

Pirmo reizi redzēju tādu putnu.


CerambyX 28.novembris, 12:24

Kaut kā pārāk daudz versiju šim sāk parādīties :) Sienāzis tas ir, bet, manuprāt, Pholidoptera griseoaptera.


Kristers K 28.novembris, 12:24

Bildi pārbildeju no interneta, putns izskatījās tamlīdzīgs kā bildē.


Ansis 28.novembris, 12:18

Paldies, Uģi!


Edgars Smislovs 28.novembris, 08:26

Vēls rudens migrants.


OKK 28.novembris, 03:53

Žēl, ka nevar norādīt vienu


OKK 28.novembris, 03:45

Kaut kas līdzīgs Bitnera pūcītei, Sedina buettneri


OKK 28.novembris, 03:39

Izcili foto!


OKK 27.novembris, 23:19

Laikam līdz sugai nav nosakāma.


OKK 27.novembris, 23:18

Pūcīšu dzimta (Noctuidae)


Laimeslācis 27.novembris, 22:59

Zirneklis Anyphaena accentuata


Ukaduks 27.novembris, 22:02

Pacentīšos!


felsi 27.novembris, 21:22

Es kaut ko esmu tai programmā saspaidījusi, kad beigsies totālie aizliegumi, pasaukšu kādu gudrāku mani apmācīt:)


felsi 27.novembris, 21:20

Nebija atbilstoši šim novērojumam, tagad varētu izdzēst to, lai nejauc gaisu. Tie bija pie tās pašas tā saucamās badhāmijas, kas man ar sāk izskatīties pēc fizāras:)


roosaluristaja 27.novembris, 21:02

Domāju, ka Trametes hirsuta. Protams, nofotografēt cepurītes apakšpusi nekad nenāk par ļaunu


dziedava 27.novembris, 19:27

O, paldies Ansi! :)


OKK 27.novembris, 19:19

Skābeņu šūpotnis, Triodia sylvina


marsancija 27.novembris, 18:32

Paldies, Uģi, par sugu! Jā, statusam nebiju pievērsusi uzmanību.


dziedava 27.novembris, 17:35

Jauki, ka mikroskopējumi kļūst saprotamāki. Būtu labi iemācīties sporas mērīt! :)


dziedava 27.novembris, 17:32

Pag, nesapratu, foto ir pagalam vai nebija atbilstoši šim novērojumam?


dziedava 27.novembris, 17:30

Liku šos burvīgos foto Dziedavā un priecājos - tā gļotsēne uz sēnes ar visu attīstību - nu izcils novērojums! Diskusijā tikai par sugu, bet novērojums ar attīstību uz sēnes pats par sevi tik skaists!


felsi 27.novembris, 17:28

Atvainojos, izdzēsu visu mikroskopēšanu, sajaucās paraudziņi! Bet būs īstais, iepriekšējie bija no fizārbadhāmijas:(


felsi 27.novembris, 17:14

Uldim ir taisnība, arī augsne klasiska aleirijai:)


felsi 27.novembris, 17:11

Pievienoju 2 foto: galviņa 4 X palielinājums, sporas 40 X. Sporas vispār apaļas, izejmateriāls bija sīciņš, taisot esmu pati deformējusi.


dziedava 27.novembris, 16:56

Lieliski, ka paraudziņš! Nu tad laika gaitā - vai nu uz Dabas muzeju vai kā savādāk; šobrīd steigas nav, nesabojāsies, ja neturēs mitrumā. Izžūs gan, tur nu neko.


pētniece 27.novembris, 16:44

Vairāk argumentu man nav - nestrīdēšos.


roosaluristaja 27.novembris, 16:19

Visādi var būt. Man tomēr šķiet, ka rumpuču skrimslene šī noteikti nav.


pētniece 27.novembris, 16:15

Dabā krāsa sulīgi oranža. Fotogrāfijā - dzeltenāka.


roosaluristaja 27.novembris, 16:09

Manuprāt normāla aleirijas forma. Bet pats galvenais krāsa nav atbilstoša rumpuču skrimslenei. Pārak dzeltena.


pētniece 27.novembris, 15:54

Šoreiz atļaušos iebilst. Šai sēnei forma nebija ne kausveidīga ne šķīvjveidīga, bet ar vienu atvērtu malu. Gan augšpuse, gan apakšpuse pilnīgi vienādā oranžā krāsā. Ceļš pārbūvēts pagājušajā gadā, augsnē var būt iejauktas egles "detaļas".


pētniece 27.novembris, 15:45

Šodien paņēmu paraudziņu, jo iepriekšējais bija tā izžuvis, ka no elpas aizlidoja nezināmā virzienā. Uz celma skats nav mainījies - sēnītes tikpat svaigas. Lineālam iedaļa tiešām 1mm.


pētniece 27.novembris, 15:40

Paldies, Uldi. Nevarēju izšķirties, kura. Biju izvēlējusies nepareizo.


kamene 27.novembris, 15:12

Paldies, Julita. Tad būs jāuztaisa 2 novērojumi.


sandis 27.novembris, 14:59

Dzīvs, dzīvs - šobrīd diezgan aizņemts darbos. Noliedzu sev uz pāris mēnešiem "DD skatīšanos" - tas reizēm paņem par daudz laika :) "Diemžēl liceja" tāpēc, ka baidos no sugām, kam ar sporu izmēru vien nepietiek - pārējās detaļas būtu ļoti grūti iegūstamas, jo, kā jau nojaut - sagatavot paraugu kaut kam, ko ar aci neredz, ir ļoti sarežģīti :)


dziedava 27.novembris, 13:44

Sandi, licejas jau nav diemžēl, bet forši! :) Kad nu varēsi, tad noteiksi. Bet pats galvenais, ka esi dzīvs - pēc ilgās klusēšanas jau biju sākusi satraukties :D


sandis 27.novembris, 13:29

Labs :)) Un forši, ka akceptēji nosaukumu :)) Labāk nestāstīšu, kā es ar savu eksemplāru nomocījos - lai nenodzītu citiem mikroskopēšanas "apetīti" :D Diemžēl uz vasaras beigu / rudens sākuma koksnes paraugiem esmu pamanījis vēl dažas Licea sp. - šobrīd gan galīgi nav laika tām pieķerties.


sandis 27.novembris, 13:20

Kaut kad agrāk jau biju aizdomājies, ka tikai pēc bildes šo ģinti droši noteikt nav iespējams, bet roka necēlās mainīt uz "nenoteiktu"... Paldies, Julita, ka palīdzēji :D


dziedava 27.novembris, 12:34

Mazās grupās ir A.incarnata, bet tai it kā īsāks kātiņš (0,1-0,5mm) un parasti bālāka - bāli rozā. Vispār tādi izkaisīti eksemplāri nav raksturīgi arcīrijām. Mazās grupās ir arī A.insignis, bet tai d=0,2-0,5mm; te izskatās vairāk. A.minuta var būt izkaisīti eksemplāri, bet arī tās ir sīkas - d=0,3-0,5mm ar mazu kātiņu 0,2-0,5mm. Un visbeidzot ir Arcyria helvetica, kas gandrīz vai derētu, ja ne krāsa - tai jābūt vīnsarkanai, kas izbalē pelēkrozā. Un kātiņš gandrīz melns, tas te nav. Vārdsakot - interesanti! :) Pirmkārt laikam jātiek skaidrībā, vai no kausiņa sporu stadijā viegli atdalās.


dziedava 27.novembris, 12:13

Izgāju cauri atslēgai. Jā, tādas košas īsti nekas cits nemaz nav kā A.denudata un A.affinis. Viņas bija košas, tas nav foto efekts? Ja košas, tad galvenā atšķirība ir tas kausiņš un vai tas sporu mākonis turas pie kausiņa stingri. T.i., ja ir grupa ar daudzām, tad A.affinis vajadzētu būt kādam eksemplāram ar tukšu kausiņu, jo tas mākonis turas tikai vienā sīkā vietiņā kātiņa galā un viegli atdalās. Savukārt A.denudata mākonis turas visā kausiņā un tik viegli neatdalās. Taču te visvairāk mulsina, ka eksemplāri ir izkaisīti, nevis ciešās grupās. Ja nebūtu tik spilgti, tad skatītu citus variantus.


Vīksna 27.novembris, 11:52

Paldies !


dziedava 27.novembris, 11:40

Es teiktu, ka tik vienkārši un ar parastāko sugu vis nebūs :)). Irdenajai kausiņš pie kātiņa neapliecas vālītei, un pati vālīte stāv taisna un stingra, neizplūst uz visām pusēm. Pirmkārt neparasti, ka tāda kā saplacināta, nav izstiepta, kas vispār arcīrijām nav raksturīgi. Tajās sporu stadijas bildēs izskatās, ka tas kausiņš apliec vālīti - tāda spīdīga maliņa. Varētu domāt, ka Arcyria affinis, bet tā it kā aug ciešās grupās. Man izskatās neparasti :) Vēlāk mēģināšu iziet cauri noteicēja atslēgai.


roosaluristaja 27.novembris, 11:21

Varētu būt Lepiota cristata


dziedava 27.novembris, 11:18

Visticamāk, ka būs visbiežākā no tāda veida sēnēm - Physarum album. Ja nu būs paraudziņš, kādreiz varēs pārbaudīt.


roosaluristaja 27.novembris, 11:17

Pēc rumpuču skrimslenes neizskatās


roosaluristaja 27.novembris, 11:14

Te vajadzētu būt divām sugām. Augšējos attēlos ir dziedzerainā eksīdija, bet apakšējā tās plānās ir Exidia pithya


roosaluristaja 27.novembris, 11:05

Manuprāt Daedaleopsis confragosa


dziedava 27.novembris, 11:04

Tāda pat nav redzēta. Izskatās tā kā Stilbella byssiseda, bet it kā mazliet par lielu, tā ir ap 1-1,5mm, te jau uz 2mm velk (iedaļa ir 1mm?). Katrā ziņā velk uz jaunu sugu Latvijā ;) (Stilbella byssiseda arī nav reģistrēta). Vajadzētu paraudziņu mikroskopēt. Ja būtu Stilbella byssiseda, tā parazitē uz gļotsēnēm, kribrārijām. Tad būtu interesanti, vai tajā masā kkas no gļotsēnēm vēl būtu diagnosticējams.


dziedava 27.novembris, 10:29

Šīs ir no sarežģītajām, ko bez izmēriem, iekšām un praudziņa grūti noteikt.


OKK 27.novembris, 07:29

Garkājzirneklis Pholcus phalangioides


OKK 27.novembris, 07:28

Lapseņzirneklis


OKK 27.novembris, 07:17

Alu pūcīte - Scoliopteryx libatrix


OKK 27.novembris, 07:15

Mājas circenis Acheta domestica


OKK 27.novembris, 07:12

Ceriņu sfings Sphinx ligustri


OKK 27.novembris, 07:10

Āboliņa sprīžmetis, Chiasmia clathrata


OKK 27.novembris, 07:09

Plūmju līkvēderis Eulithis prunata


Vīksna 27.novembris, 00:28

Paldies !


Vīksna 27.novembris, 00:27

Paldies !


Vīksna 27.novembris, 00:27

Paldies !


Laimeslācis 26.novembris, 23:39

Teiktu ka Irdenā arcīrija, Arcyria denudata


Laimeslācis 26.novembris, 23:34

Julitai. Šim gļotsēņu novērojumam pievienoju attīstības bildes un papildināju piezīmes.


Ivars L. 26.novembris, 23:25

Nav, nav sūnu eokronarcija. Šī ir kaut kāda sūdiņu "eokronarcija". Tās Julita pārzin.


Pūcis 26.novembris, 22:59

Paldies!


Pūcis 26.novembris, 22:59

Paldies!


Edgars Smislovs 26.novembris, 22:56

Priekšējā ķerra, izteikti apaļa galva, liels baltais pleķis pie knābja un gaišais laukums uz vaiga, nedaudz masīvāka, aizmugurē cekulpīle, var saskatīt mazo cekulu, mazāks baltais laukums knābja pamatnē (šajā gadījumā gan salīdzinoši liels), un nav izteikts gaišais vaigs.


Lelde E. 26.novembris, 22:20

Paldies sēnes noteicējiem! Žēl, ka šo kvadrātu nesanāca nokartēt 2017. gadā :)


Vladimirs S 26.novembris, 21:34

Piekrītu ka visdrīzāk ir mājas strazds, respektīvi nav jāvelk arā sugas pēc dažiem fragmentiem, vajadzētu vismaz vairākkārtīgi dzirdēt tipiskus saucienus/dziesmas.


Ivars L. 26.novembris, 21:33

Jā, tā ir mīkla arī man... Padomāšu, kā aprakstīt.


Gaidis Grandāns 26.novembris, 21:28

Paldies, Ivar! Man jauna suga! Bet tā arī netop skaidrs, kā Tu šo atšķir no A.mellita...


Ivars L. 26.novembris, 21:22

Precizējums: specifiskā nav, bet indikatorsuga.


Gaidis Grandāns 26.novembris, 21:17

Sēne Pseudomerulius aureus. DMB specifiskā suga.


felsi 26.novembris, 20:52

IR tur kājiņa, tas mājas apstākļos no paraudziņa izaugušie.


Vladimirs S 26.novembris, 20:49

В конце записи похоже фрагмент голоса zilzīlīte или lielā zīlīte.


Wiesturs 26.novembris, 20:32

Piekrītu Uģim. Manuprāt arī sturnis, kas atdarina vītīti. Viens ļoti līdzīgs man pavasarī dziedāja pie mājas un arī gribēja iekārdināt piefiksēt kā vītīti.


dziedava 26.novembris, 20:31

Jauki! :) Pēc iekšām man fizārīgāk izskatās.. Fizārām tie baltumi iekšā tādi atsevišķāki (mezglos resns, savienotājs tievs), badhāmijām - kā vienmērīgāks tīkls, nav tik uzkrītošiem paresninājumiem. Varbūt Physarum leucopus, kājiņa balta. Tie plakanie 16. att. ir bez kājiņām vai nav saskatāmas? Kaut kad iešu šitiem cauri, tad rūpīgāk pētīšu.


felsi 26.novembris, 20:08

Julitai, pievienoju 2 iekšas.


CerambyX 26.novembris, 19:57

Šādā audio fragmentā, manuprāt, tālāk par mājas strazdu nav vērts skatīties (klausīties). Visu cieņu, protams, šādu audio failu apstrādātājiem un klausītājiem, bet nu novēlu nepārcensties. Katru pīkstienu un dziesmas fragmentu, neatrodoties pašam dabā un nevērtējot dzirdamo plašākā kontekstā, nekad nebūs iespējams precīzi droši atzīmēt kādai sugai tas pieder - nu un to jau arī nevajag, jo nu tā jau ir daļa no zinātniska procesa (datu vākšana putnu atlantam) nevis kāds putnu balsu atpazīšnas erudīcijas konkurss (bez varianta, ka kāds pasaka beigās pareizās atbildes). Ja tas nav vēl darīts, tad manuprāt, būtu interesanti un vērtīgi kādus dažus šādus analizējamos failus izsūtīt kādiem 5-10 putnu balsu pazinējiem lai visi noklausās, atzīmē kādas sugas ir dzirdamas - un tad salīdzina ar ELPA balsu klausītāju rezultātiem. Tā teikt - tād kā savstarpēja kalibrācija. Ja būtiski rezultāti neatšķirsies, tad viss Ok, bet ja failu klausītājiem no ELPA konstanti sanāktu vairāk sugu, tad tas īsti labi, manuprāt, nebūtu, jo nu varētu liecināt, ka tiek mēģināts no audio faila izspiest pārāk daudz?


ivars 26.novembris, 19:56

Man izklausās, ka viss legāli.


dekants 26.novembris, 17:43

Pievienoju audio izvērtēšanai. Klausoties ierakstu nepiefiksēju, ka tik agrs datums vītītim, tad būtu šo parasto sugu kārtīgāk vērtējis un klausījies. Diemžēl ierakstā ir tikai viena grūti saklausāma dziesma ieraksta pašā sākumā un tad vairs nav. Visa ieraksta garumā dziedātājstrazds un mājas strazds.


felsi 26.novembris, 17:38

O, paldies!


felsi 26.novembris, 17:38

Es nodalīju arī Tev atsevišķus paraudziņus, 2 acu pāri ir vairāk kā viens, un dabā redzēts arī ir labāks.


forelljjanka 26.novembris, 17:20

Atkārtots agrākais pavasarī,kādi kopumā ir 3,kāpēc nē.;)


Matrus 26.novembris, 16:47

Paldies par kontrolēm, papildināju datu bāzi!


Lelde E. 26.novembris, 15:17

Paldies, Ansi!


nekovārnis 26.novembris, 14:30

Jā,visticamāk ka Enoplognatha ovata.


IevaM 26.novembris, 13:48

Ļoti agrs novērojums. Drošs?


Laimeslācis 26.novembris, 13:13

Paldies par noteikšanu!


MoreOrLess 26.novembris, 13:02

Paldies Ansim par doni!


dziedava 26.novembris, 12:43

Paldies, Ansi, par doņiem!


Laimeslācis 26.novembris, 09:21

Meklējot sugu savam zirneklim, atradu šo novērojumu. Man šķiet ka šis ir Labirintzirneklis Enoplognatha ovata


dziedava 25.novembris, 23:20

Ne velti FB Edvīns pie šādām smukām bildēm un vēl ar redzamām iekšām raksta - varbūt badhāmija, varbūt fizāra.. :/ bet jāmēģina būs atkost..


felsi 25.novembris, 23:16

Ievācu 3 dažādus paraugus, visi pēc tam izskatījās līdzīgi. Rīt pamēģināšu nobildēt iekšas. šodien pastrādāju pie fizāras, tiešām līdzīgas:)


dziedava 25.novembris, 23:04

Un tās visas droši ir viena suga?


dziedava 25.novembris, 23:03

Šitās fizārbadhāmijas man šķiet vistrakākās noteikšanai :/. Vai ir iespējams galviņu nobildēt tādā kvalitātē, kā pirmspēdējā foto, bet, lai redz iekšas? Man mazliet fizārīgi izskatās..


felsi 25.novembris, 22:55

Man tā kā izskatās pēc P. leucopheum.


felsi 25.novembris, 22:52

6. foto galviņa ar plīsumu 4 X palielinājums, 7. foto kātiņš 4 X palielinājums. 8., 9. foto sporas 40 X palielinājums. 10. foto 4 X palielinājums apvalks un sporas.


Inita 25.novembris, 18:20

Liesmene Gymnopilus sp.


Inita 25.novembris, 18:20

Dzeltenbrūnā aplocene Paralepista gilva


Inita 25.novembris, 18:19

Mālubālā zvīņene Pholiota lenta


Inita 25.novembris, 18:18

Skujkoku liesmene Gymnopilus sapineus


Inita 25.novembris, 18:17

Jā, pundurkamolene


Inita 25.novembris, 18:14

Kailā aplocene Lepista nuda


Edgars Smislovs 25.novembris, 17:32

Nav melnkakla?


Ansis 25.novembris, 17:29

Nojausma bijusi pareiza :)


marsancija 25.novembris, 17:10

Paldies Ansim par noteiktajām sūnām!


dziedava 25.novembris, 16:46

Mazās tiešām ir koksnes vilkpienaine, bet lielais ir gludais ragansviests. Lielajam var arī redzēt tādu kā apmalīti, kādas nav vilkpienainēm.


marsancija 25.novembris, 11:15

Paldies, Uldi! Izrādās, pareizi domāju, bet nebiju pārliecināta.


CerambyX 25.novembris, 10:31

Putnu vērotājiem, tas tāds svarīgs moments, jo līdz ar to sanāk, ka šis būs tikai 'atkārtots vēlēkais novērojums rudenī' nevis pats vēlākias. Tā teikt 'tikai' dalīta zelta medaļa nevis viss vēlākā novērojuma gods vienam pašam :D


zane_ernstreite 25.novembris, 10:25

Jā, atvainojos - vakar plkst. 13.00 - pat zinu pulksteņlaiku


CerambyX 25.novembris, 10:24

Varbūt tik jautājums par datumu - vai putns tiešām novērots šorīt, 25. novembrī? :) Varbūt vakar 24. novembrī?


zane_ernstreite 25.novembris, 10:23

Man šodien šaubu diena. Trīs putni, kurus biju noteikusi pati, bet nošaubījos. Arī jau pašai šķita, ka lielais šņibītis. Paldies!


zane_ernstreite 25.novembris, 10:20

Arī pēc putna gaitas šķita, ka cielava. Bet - atkal pati nošaubījos...


zane_ernstreite 25.novembris, 10:17

Paldies! Man jau šķita, ka bezdelīga. Bet - nomulsināja novembra beigas un jūras krasts


gunitak 25.novembris, 07:08

Ķērpis?


Mo 24.novembris, 23:37

Paldies par sugu noteikšanu!


Laimeslācis 24.novembris, 20:08

Paldies, Uģi! Man 187 suga :)


megere 24.novembris, 19:51

Ar kašķi slims dzīvnieks. Ikdienišķa parādība starp lapsām un jenotsuņiem. Reizēm arī kāds mājas suns to noķer.


Ukaduks 24.novembris, 18:49

O! Cik interesanti! Aiziešu paspaidīt, ja labi smaržos, vienu aizņemšos sirdsmājiņai vai istabā goda vietā! :)


DD 24.novembris, 18:45

:) viss labi!


Mežirbe777 24.novembris, 18:19

Starp 1,5 un 1,55 m


dziedava 24.novembris, 18:04

Kādā augstumā dalās 2 starās?


kamene 24.novembris, 15:22

Paldies, Ivar, par divām man jaunām sugām.


Laimeslācis 24.novembris, 13:38

Liels paldies, Julita! :)


dziedava 24.novembris, 13:34

Jā, viena no sēņu sugām, ko notur par gļotsēni :)


degunlācis 24.novembris, 13:27

Paldies! Kaut kā nevarēju sablenzt nekādus radziņus.


Valdis 24.novembris, 11:46

Paldies.


dziedava 24.novembris, 11:41

Tā varētu būt ne gluži pelējuma sēne, bet sēne, kas aug uz augu, sēņu atliekām - Tilachlidium brachiatum


CerambyX 24.novembris, 11:39

Manuprāt, ka šādi saskatu.


Valdis 24.novembris, 11:38

Paldies. Vai ir kāda versija par baltajiem pūkainajiem kažociņiem? Pelējuma sēne?


dziedava 24.novembris, 09:40

2. foto tās fonā esošās sarkanīgās varētu būt cita suga :). Tām cita foto nav?


felsi 23.novembris, 23:13

Labs salīzinājums!


Laimeslācis 23.novembris, 22:51

Paldies, Ivar! Šī mani ļoti interesēja! Bija ļoti skaista, neparasta. Mazliet atgādināja liesu mannas putru. :)


dziedava 23.novembris, 22:40

Ja tā ir lapiņsēne, sugas noteikšanai svarīgi jau redzēt arī lapiņas. Tās te nav redzamas. Baidos, ka jaunībā iepazītu puisi, kad tas būs lielākā vecumā, ja foto būs redzams tikai pliks pakausis, arī būs grūti atpazīt :(


IlzeP 23.novembris, 22:19

Datumu izlaboju.


Valdis 23.novembris, 22:07

Lai nesabojātu statistiku, 2021.gadā būs jāaiziet apskatīt vai sēnes joprojām vēl ir vietā. Savukārt, lai reabilitētos, jāatzīst, ka novērojums tomēr ir no pagātnes, respektīvi, 16.07.2020. Atvainojos par pieļauto tehniska rakstura kļūdu. Žēl. Ceru, ka paliekot vecākam, vismaz kāds mani vēl būs spējīgs atpazīt.


Mežirbe777 23.novembris, 21:43

Nē, 2018. gadā šim kokam bija pazīstamās sarkanās pīlādžogas, tāpēc noteikti pīlādzis.


marsancija 23.novembris, 21:37

Paldies Uldim un Ansim par noteitajām sugām!


Ansis 23.novembris, 20:58

Vai tā nevarētu būt ieva?


forelljjanka 23.novembris, 20:01

Vienīgais novērojums DDatos un uzreiz retā zaļā dzilna.Kāpēc ne pelēkā?Kura arī ir zaļa.;) http://www.putni.lv/piccan.htm


Ivars L. 23.novembris, 19:51

Vajadzēja paspaidīt to sēni, tad arī Tu smaržotu, nu vismaz pirksti.:) Senos laikos lika drēbju skapī aromam.


VijaS 23.novembris, 19:20

Paldies, Uldi!


Ukaduks 23.novembris, 19:15

Jauks nosaukums! Tad jau smaržo, iespējams!


roosaluristaja 23.novembris, 18:13

Bez attēla diezgan šaubīgs novērojums


roosaluristaja 23.novembris, 18:06

Attēli ne visai. Manuprāt vēlā pundurkamolene


forelljjanka 23.novembris, 17:28

Pēc bildes jau te neko nepateikt,jāatceras tikai,ka mazais ir 2x mazāks par lielo,tieši tik pat liels kā parastais vai gaišais šņibītis.;)


VijaS 23.novembris, 16:51

Paldies, Ruslan!


VijaS 23.novembris, 16:39

Pēdējā bilde - mēnesi vēlāk.


roosaluristaja 23.novembris, 13:54

Novērojums no nākotnes? Vecas jau. Grūti pateikt, kas tās varētu but.


roosaluristaja 23.novembris, 13:51

Kašķis. Pirmos sniegpulkstenīšus diez vai redzēs.


roosaluristaja 23.novembris, 13:43

Manuprāt tomēr melnkausene


Matrus 23.novembris, 08:16

Vai novērots Jūrasleju pļavās?


pustumsa 22.novembris, 22:48

Paldies! Tāda doma bija, tikai slikts foto.


pustumsa 22.novembris, 21:46

Paldies!


Mari 22.novembris, 20:34

Paldies, Julita! Tos tīkliņus izvērtēt vēl jāpiešaujas :)


dziedava 22.novembris, 20:31

Smuki! :) T.decipiens atšķiras ar to, ka sporām mēdz būt pilnīgs tīkliņš (pamīšus ar sporām ar nepilnīgu tīkliņu), kamēr T.crateriformis sporas ir kārpainas, kur dažas kārpas savienotas jeb ar tādu kā saplēstu tīkliņu, nekad pilnīgu.


MoreOrLess 22.novembris, 19:37

Paldies!


angel 22.novembris, 19:08

Paldies!


OKK 22.novembris, 17:47

Kāda no dzegužpirkstītēm (Dactylorhiza)


OKK 22.novembris, 17:39

Dzeguzene - platlapu vai purva


OKK 22.novembris, 17:25

Parastā čīkstene (čīkstuļu laimiņš) Sedum telephium


Siona 22.novembris, 17:11

Liels paldies! :)


MoreOrLess 22.novembris, 16:51

Physocarpus opulifolius - irbeņlapu fizokarps jeb parastā irbeņspireja - šķiet, ka nav sarakstā. https://www.latvijasdaba.lv/augi/physocarpus-opulifolius-l-maxim/


CerambyX 22.novembris, 15:39

Lokāls Dārziņu retums :)


dziedava 22.novembris, 15:37

Paldies, Inguna, skatīšu :)


felsi 22.novembris, 15:35

Julitai, krāterfomas ir smalkākas, man liekas uz garāka kātiņa, bet vāles kā smagnējas ūdens glāzes uz īsāka kātiņa. Bez sporām var aizšaut šķībi nosakot:)


CerambyX 22.novembris, 15:35

"Pagaidām pirmais', jo nu ir vismaz divi ziņojumi DD.lv, kas ir kaut kas no homalonotus/micropthalmus pāra - Mareka novērojums (https://dabasdati.lv/lv/observation/gordpnqrc41dtg8348mb1i5m85/), manuprāt, ļoti velk uz homalonotus, bet tam kaut kā nedaudz pazīmes konfliktē (izmērs gan ir atbilstošs - 7,5mm) un Mārītes novērojums (https://dabasdati.lv/lv/observation/f9b2u6tq9nbcll5gj3no92rfe6/), kur nu ir tikai foto, nav zināms izmērs. Varbūt ar laiku tomēr izdodas iegūt pārliecību un kādu no šiem novērojumiem pārceļot uz homalonotus, šis mans tad vairs nebūs hronoloģiski pirmais :)


dziedava 22.novembris, 12:39

Inguna, tas arī Tev būtu jāizlasa - varbūt Tev ir lielākas iemaņas atšķiršanā?


dziedava 22.novembris, 12:37

Par tām krāterformas trihijām pareizi jautājumu pacēli - es te tagad ar skatos, ka varbūt viņas pēdējā laikā pārāk dāsni noteiktas. Te var redzēt pufīgo sporu mākoni, kas raksturīgs hemitrihijām, tāpēc jautājumu nav, bet kamēr tas mākonis vēl nav izlīdis, trihijas un hemitrihijas izskatās ļoti līdzīgi. Un nelaimīgā kārtā hemitrihijai tāpat kā krāterformas trihijai vāciņš plīst pa apli. Tā ka šādām es pati vācu paraudziņus, ja nav pilnīga sporu stadija, un gaidu, kad iestāsies vai mikroskopēju. Varbūt ar laiku varēs iemanīties arī no skata tādu pusnobriedušu noteikt, bet pagaidām man prasās to sporu mākoni redzēt.


Laimeslācis 22.novembris, 12:18

Paldies, Julita!


Laimeslācis 22.novembris, 11:02

Paņemšu šodien


dziedava 22.novembris, 11:00

Un šīm ir paraugs? Abi ziņojumi ir no tās sarežģītās sugu grupas, kurai tā īsti neesmu vēl pieķērusies. Kaut kad jau ķeršos. Bet, kad attapšu, ka noteikti vajag paraugu, varētu būt jau par vēlu. :) Šitādām parasti svarīgi ir redzēt "iekšas" - kādas krāsas un vai iekšā ir un kāda ir kolumella.


Laimeslācis 22.novembris, 11:00

Paldies, Uldi!


kapso 22.novembris, 11:00

Paldies par noteikšanu, Uģi!


roosaluristaja 22.novembris, 08:14

Domāju, ka Exidia nigricans. Brūnās manuprāt ir Exidia saccharina


dziedava 22.novembris, 00:33

Tai sēnei tiešām ir dažādi izskati.


dziedava 22.novembris, 00:08

Paldies, Ansi, tāpēc man īsti nesanāca. Bet lapas tad sanāk ļoti līdzīgas!


felsi 21.novembris, 22:13

B. populina tiešām atkrīt, to jau sapratu pati. Blīvajai ir 2 veidu sporas. Varbūt macrocarpa?


dziedava 21.novembris, 21:55

Konkrēti Badhamia populina sporām raksturīgs grupēties pa 4-40, turklāt sporas mēdz būt bumbierveidīgas - visas nav apaļas.


Laimeslācis 21.novembris, 21:52

Ļoti skaists seriāls :)


dziedava 21.novembris, 21:39

Nu, Inguna, tik smukas sporas! :)


felsi 21.novembris, 21:10

Pievienoju 2 foto: galviņa 4X palielinājums, 2.-40X palielinājums.


kapso 21.novembris, 21:02

Paldies!

Pēdējie komentāri rakstiem
nekovārnis 28-Nov-2020, 19:48

Ja esmu pareizi sapratis, tad ieķeksējot atsevišķas putnu sugas tiks uzrādīti ligzdojošo putnu atlanta dati? Piemēram, atverot saiti uz Ziemojošo putnu atlanta statistiku ap Dundagu neuzrāda nevienu novērojumu, bet atķeksējot pelēko vā   (..)


dziedava 26-Nov-2020, 18:53

Ilze, es par to, ka maz laika palicis, kad mēs varam kko noteikt, ko un kā.


IlzeP 26-Nov-2020, 18:00

Neesi, Julita, tik pesimistiska, arī jaunajā platformā bildes varēs vērtēt :)


dziedava 26-Nov-2020, 17:49

Paldies, Jāni, par viedokli! :) 2 gadus jau varējām izbaudīt, ka nerādīja, rezultāti ir rakstā, tagad varam pamēģināt savādāk - cik ta nu mums šajā platformā vairs palicis dzīvot.


forelljjanka 26-Nov-2020, 17:40

Julita,var atstāt kā ir,varēja arī nerādīt.;)Sen,sen atpakaļ,kad vēl dzīve kūsāja fotoblog.lv, lapas uzturētāji pārmeta,ka bilžu vērtētāji liek augstākas atzīmes draugiem un gaida augstu atbildes vērtējumu,ja ieliek tādu citam.   (..)


dziedava 26-Nov-2020, 10:29

Paldies! Man arī žēl, ka pa sezonu daudz interesanta palaižu garām, tāpēc tāds pārskats pašai interesants. Pirms tiem 2 gadiem nevarēju izšķirties - vajag vai nevajag pie novērojuma redzēt, kas sirsniņu licis. Uztaisīju, ka nevar red   (..)


felsi 24-Nov-2020, 22:40

Tev gan Julita ir enerģija! Interesants Dabasdatu rakurss:) Ne tikai zinātniski, bet arī skaisti!


Laimeslācis 24-Nov-2020, 14:43

Liels paldies Julitai par ļoti sirsnīgo sirsniņpārskatu un atskatu interesanto un smuko bilžu galerijā! Dienās, kad netieku dabā, bilžu galerija ir kā lodziņš, pa kuru paskatīties ārā, tad ir prieks, ka vari izteikt savas emocijas sir   (..)


Arnis2 24-Nov-2020, 14:07

Paldies, Julita, par šo apkopojumu. Izrādās, ka daudzas brīnišķīgas fotogrāfijas nemaz nebiju redzējis. Tās parasti ir tās, kas uzņemtas vasaras sezonā, kad novērojumu birums ir tik liels, ka daudzas sadaļas atslēdzu, atstājot tikai   (..)


OKK 17-Nov-2020, 02:33

Piekrītu, bet arī DD ir pelnījusi (kā projekts un pētnieki (lietot vārdu "jūzeri" neceļas roka)!


zemesbite 16-Nov-2020, 16:23

Man liekas, ka Julita ir pelnījusi goda nosaukumu "Latvijas Lepnums"! :)


dziedava 8-Nov-2020, 11:39

Agri, klipam un DD viss ir kārtībā. Kāpēc Tev ar to problēmas, nezinu.


OKK 8-Nov-2020, 02:07

Nē, izrādās DD nobanojis šo mūzikas klipu...


OKK 6-Nov-2020, 09:40

Skatos, jūtubs ir nobloķējis šo mūzikas klipu, laikam autortiesības vai kas cits...


dziedava 3-Nov-2020, 21:41

Agri, un paldies par mūziku :)


OKK 3-Nov-2020, 10:43

https://www.youtube.com/watch?v=JYhVYsjDaVE&list=RDo2WjFSvkXec&index=2


dziedava 3-Nov-2020, 10:14

Paldies, Laima! :) Ja manam darbam Dabasdatos nebūtu atbalsta, tad tam nebūtu arī jēga. Jau tāpat rokas pa laikam nolaižas. Paldies, Agri, par iedziļināšanos! :D Es gan īsti nesapratu, kā izdodas no Dziedavas savilkt, ka gļotsēnes palīd   (..)


OKK 3-Nov-2020, 10:03

https://www.youtube.com/watch?v=JYhVYsjDaVE&list=RDo2WjFSvkXec&index=2


OKK 3-Nov-2020, 09:49

Bet kuram dzīvē nav bijusi krīze?


OKK 3-Nov-2020, 09:42

Papētīju Julitas mājaslapas citas sadaļas. Tur ir tā, ka, saprotu, ka Julita līdz gļotsēņu noteikšanai ir nonākusi, konstruktīvi pārkāpusi "krīzi", nu - nezinu, šī sadaļa kaut kāda šaubīga. Nekāda negatīvisma - tikai kopēju.


OKK 3-Nov-2020, 09:30

"Šī lapa veltīta pārdomām par dažādām problēmsituācijām, krīzēm, kāpēc tādas rodas, kā risināt. Nereti brīdī, kad rodas kāda problēma vai slimība, pat vienkārši jauna, nepierasta situācija, cilvēks sāk stresot, nespēj mie   (..)


OKK 2-Nov-2020, 10:14

Labrāt iedrukātu Julitas mājaslapas adresi, bet DD likumos - nedrīkst reklāmas :D


OKK 2-Nov-2020, 10:00

Viņai ir arī interesanta mājaslapa, pat ar labāko grāmatu ieteikumiem - sajutu radniecīgu dvēseli ;)


Laimeslācis 1-Nov-2020, 14:07

Pievienojos visiem cildinošo vārdu teicējiem par Julitas aizrautību, enerģiju, palašajām zināšanām un spēju aizraut un ieintereēt arī citus un spēju parastajā saskatīt neparasto! Paldies, Julita, par ieguldīto laiku un darbu, visu b   (..)


dziedava 31-Oct-2020, 20:22

Paldies visiem! :) Nedaudz apsmējos par mazo rokasgrāmatu dziedava.lv - taisnība jau vien ir, 4tk+ sugu uz Latvijas sugu daudzuma fona tāds nieks jau vien ir :), īpaši trūkst dzīvnieku (varbūt nevajag? Kaut gan - vajag jau man pašai, lai at   (..)


Mari 31-Oct-2020, 10:36

Julita, nojaušu cik daudz laika, enerģijas un pacietības prasa mikroskopēšana, noteicēju caurskatīšana, novērojumu labošana, komentēšana utt.... Tāpēc lielais paldies par to visu, un lai izdodas gļotsēņu grāmatai ieraudzīt dienas g   (..)


kapso 31-Oct-2020, 09:45

Nejaušības un kādas puķes sakarā, iepazinos ar Julitu pirms 3 gadiem. Viņas pamudināta nonācu līdz Dabasdati.lv. Paldies Julitai par iedrošināšanu, iecietību un sapratni. Lai laba veselība un veiksme dabas retumu meklējumos. Spēku un   (..)


Grislis 31-Oct-2020, 08:58

Ļoti gaidīju te rakstiņu par Julitu! Laikam neesmu sastapusi aizrautīgāku, darbīgāku un izzināt gribošāku cilvēku par Julitu. Mūsu pirmā tikšanās – pirms 8 gadiem, strādājot Lietuvas biotopu kartēšanā, kad pirmajā gadā uz rude   (..)


W 31-Oct-2020, 08:27

Julita, paldies par ieinteresēšanu ne tikai par gļotsēnēm! Fantastiskā mājaslapa ,,Dziedava.lv" kā rokasgrāmata, ekspedīciju fotogalerijas ar komentāriem, stāsts par nakšņošanu mežā - tas liek ņemt fotoaparātu, aut kājas un doties   (..)


Lemmus 30-Oct-2020, 21:12

Lieliska intervija ar fantastisku cilvēku! Lai izdodas viss iecerētais un lai vel daudz interesantu atradumu! :)


CerambyX 30-Oct-2020, 19:29

He, nu droši vien te tāds labi garš paragrāfs sanāktu, ja gribētu izteikt visus komplimentus par Julitas ieguldījumu dabas vērošanā! :) Ne tikai kā virzītājspēkam gļotsēņu pētniecībā, bet arī kā daudzu citu dzīvo radību novēr   (..)


Vīksna 30-Oct-2020, 19:09

Interesants raksts par aizrautīgo Julitu un dažādām gļotsēnēm, kuras arī man palaimējies atrast.


felsi 30-Oct-2020, 19:06

Julita ir fantastisks virzītājspēks. Savai gļotsēņu grāmatai Latvijā noteikti jābūt! Atbalstīšu visiem spēkiem! Dziedava.lv ir mana mazā rokasgrāmata.


dziedava 29-Oct-2020, 21:45

Nu vareni vareni, atklājums pie atklājuma! :)


Kurmata 15-Oct-2020, 09:05

Mēneša pirmā puse Dabasdatos atrodamā, tikai lielākie bari: https://drive.google.com/file/d/1yYwVayeZvGGqAhdMZdsaB0VBW49wYEee/view?usp=sharing >Varbūt no tiem bariem kas jau bildēti ? Valda, nezinu, varbūt. Es šeit esmu kļūdas pēc un p   (..)


Vīksna 13-Oct-2020, 01:02

Beidzamās dienas regulāri vairāki dzeltenie tārtiņi dažādos virzienos pārlido un netālu laikam tīrumā pīkst, tikai nebija laka meklēt. Varbūt no tiem bariem kas jau bildēti ?


forelljjanka 11-Oct-2020, 19:18

Puse no 2014.saskaitītajiem izrādās mans novērojums Sātiņos.Nezinu kā citviet ,bet Sātiņos dzelteno rekordbari vienmēr ir vēlāk,oktobra beigās un novembrī.To pierāda arī lielāko baru uzskaitījumi www.putni.lv.Ja visa Eiropa skaita o   (..)


Vīksna 9-Oct-2020, 15:05

Pārsvarā ar vismaz kaut kādām bildēm lieku. Ja šodien dārzā 10 tārtiņi( pēc balss) pārlidoja un ap 45 ķīvītēm, bet nebija pat telefons ar ko bildēt, parasti nelieku DD.


Kurmata 9-Oct-2020, 14:15

Paldies, būtu jauki! Septembrī bildētie var arī būt tāles zilajās. Tos saskaitīs Vācijā.


Vīksna 9-Oct-2020, 09:08

Septembrī ap 400 bildētie dzeltenie tārtiņi tātad neskaitās, ka Latvijā uzturas. Ja būs laiks, nelīs, var mēģināt pameklēt, parasti Rundāles pusē tīrumos kaut kur kādi bari lidinās.


nekovārnis 4-Oct-2020, 15:00

Paldies visiem par koksngraužu novērojumiem! Patiesi daudz interesantu datu! :) Šī gada apkopojums varētu būt ap Ziemassvētkiem, ja kādam vēl kāds koksngrauža nevērojums palicis neziņots, tad vēl ir laiks līdz decembra sākumam. Savuk   (..)


Laimeslācis 1-Oct-2020, 22:35

Arī no manis PALDIES Uldim par noteiktajām un labotajām sugām un padomiem, īpaši pašā sākumā, kad liku vēl visādas muļķības un vēl daudz ko nesapratu un nezināju! Man patika Ulda mierīgie, bet uzjautrinošie padomi, kā piemēram š   (..)


Martins 30-Sep-2020, 19:53

Mēs reti kad jautājam tieši - kāpēc?! Daudz biežāk ir tikai viedoklis uz pieņēmumu pamata. Protams, ir forši visu dabūt tūlīt un uzreiz, bet, ja nezinām kāpēc - jautājam, daram paši, palūdzam vai... ...pieklājīgi paklusējam. Rez   (..)


OKK 30-Sep-2020, 02:46

Iedrukāju arī šeit :)


OKK 30-Sep-2020, 02:44

Agris Poikāns 30-Sep-2020, plkst. 02:41 Ieteikums DD adminiem, vai nevarētu bez "Interesantākie novērojumi" ieviest vēl sadaļu: "Interesantākie foto", saprotu, nē, nē, kas to vērtēs, izmaksas programmētājiem utt. Bet - pafantazēsim! Ja   (..)


roosaluristaja 28-Sep-2020, 17:20

Paldies par komplimentu! Es pēc dabas esmu mierīgs cilvēks. Mani reti, kas var izsist no līdzsvara. Viena no tādām lietām ir briežutis. Tur mana nervu sistēma ir bezspēcīga. Bet, kas attiecas uz cilvēku kritiku, tur viss atkarīgs no tā,   (..)


CerambyX 28-Sep-2020, 14:36

Manuprāt, Uldis ir tiešām pelnījis veselu spaini ar ordeņiem, jo bija zināms brīdis, kad viņam kā Dabasdatu novērojumu administratoram nācās uz saviem pleciem iznest visai lielu vezumu. Brīžam pat par to saņemot nepelnītas kritikas š   (..)


roosaluristaja 28-Sep-2020, 08:16

Flaiers bija Buļļu koju leģenda. Un ne tāpēc, ka reizēm tusēja ar mani. Nav daudz cilvēku, kas spētu paveikt to, ko viņš, lai tiktu pie savas iesaukas. Tas gan nav temats, par ko vajadzētu diskutēt dabasdatos.


OKK 28-Sep-2020, 01:58

Vīksna, tad jau tavs brālis ar iesauku Flaijers ir slavens, ja jau tusēja ar Uldi Ļoļānu!


meža_meita 27-Sep-2020, 20:42

Paldies Uldim! P.S. Ļoti kvalitatīvu rakstu sērija no Anitras!


Ilze Ķuze 24-Sep-2020, 10:12

Paldies Uldim par sēņu un ziedaugu noteikšanu! Lai ir laiks un enerģija šo darbu turpināt arī nākotnē! :) Par tiem retumiem - viena lieta ir “ievingrināt aci”, bet tikpat svarīgs arī kartējamais apvidus. Ir sugas, par kurām raksta -   (..)


Wija 24-Sep-2020, 08:33

Paldies Anitrai par šiem brīnišķīgajiem iepazīstināšanas rakstiem!


čūskis 23-Sep-2020, 19:40

Uldis vienmēr ir bijis talantīgs, radošs, un interesants sarunu biedrs; prieks, ka nemitīgi progresē kā dabas pētnieks, apgūstot papildus putniem arī citas organismu grupas! Kopā ir daudz tusēts gan studiju gados, gan arī kādus gadus pē   (..)


dziedava 23-Sep-2020, 18:14

Foršs apraksts! :) Par to slaveno prezentāciju - ieraksts nevienam nav veikts? To atmosfēru jau neaizmirsīs, bet tur bija arī vērtīgi padomi :)). Cilvēks unikāls, nešaubīgi!


Vīksna 23-Sep-2020, 12:50

Arī man sugu nosaukumus pieraksta un bijis Pilsrundālē. Bet agrāk mans brālis ar iesauku Flaijers par viņu minējis, ka kopā tusēts.


OKK 23-Sep-2020, 03:02

Un kas ir Kristaps Vilks projekta ietvaros? Kāpēc, Ruslan Matrozi, neprasi projekta nobeigumu no viņa?


OKK 23-Sep-2020, 02:48

Ruslans Matrozis, neviens Tev pašam neaizliedz apkopot datus un tos ieniegt ar krāšņām foto un video. Nesaprorti, ka cilvēki atklāj jaunas sugas Latvijai. Bet, no otras puses, piekrītu - nav labi strtādāt par velti visu mūžu. Kādus 2000   (..)


sandis 24-Aug-2020, 13:55

Lai gan Ingunas profesionālais uzdevums ir ārstēt, vismaz vienu cilvēku viņa ir arī inficējusi :) Julitas mūžīgais komentārs pie maniem sēņu ziņojumiem "tā nav sēne, tā ir gļotsēne", Ingunas neskaitāmie gļotsēņu ziņojumi un vi   (..)


Matrus 24-Aug-2020, 10:42

Izskatās, ka dienas tauriņu garāko dienu akcijas rezultātu paziņošana ar katru gadu kļūst par “komplicētāku” uzdevumu. Iepriekšējos gados akcijas rezultāti DD paziņoti: 02.07.2016., 13.07.2017., 2018. gadā vispār nav paziņoti, 07   (..)


Mari 23-Aug-2020, 08:47

Inguna, paldies par Taviem komentāriem, pozitīvismu un aizrautību ,kas arī mani aizrauj! Es tāpat kā Laima ar interesi sekoju Taviem jaunatklājumiem gļotsēņu pasaulē. PIevienojos pārējiem - tā turpināt! :)

Ziemojošo putnu atlants: aicinājums piedalīties un pirmie rezultāti (1)

Aicinām piedalīties ziemojošo putnu atlanta veidošanā! Garastīte Aegithalos caudatus. Foto: Gatis Vilbrants. Par to, ka līdz ar trešo Latvijas ligzdojošo putnu atlantu esam uzsākuši novērojumu vākšanu arī Latvijas ziemojošo putnu atlantam, ziņojām jau pērn “LOB Jaunumos” un portālā Dabasdati.lv, taču, jaunai ziemai sākoties, vēlos atgādināt par šo darbu un dot iespēju mazliet ieskatīties pirmajos rezultātos no pagājušās [...]

"Sirsnīgākie" novērojumi Dabasdatos 2018.-2020. (8)

Dabasdatos iespēja novērojumiem piešķirt sirsniņu tika izveidota 2018. gada marta beigās, tā iedzīvojās pamazām. 2018. gada deviņos mēnešos bija ielikti 2,5 tūkstoši sirsniņu, 2019. gadā jau nedaudz virs 10 tūkstošiem, bet 2020. gadā (līdz šim brīdim) – vairāk nekā 20 tūkstoši. Salīdzinot ar sociālajiem tīkliem, kur darbojas plašas tautas masas, Dabasdatos apgrozās mazāk cilvēku, un [...]

2020. gada sezona Latvijas Dabas fonda tiešraidēs

No deviņām Latvijas Dabas fonda (LDF) šogad nodrošinātajām ligzdu tiešraidēm ligzdošana notika piecās ligzdās. Mazuļi sekmīgi izauga četrās – Durbes jūras ērgļu ligzdā, mazā ērgļa ligzdā eglē Zemgalē, vistu vanaga ligzdā Rīgā un melnās klijas ligzdā Kurzemē (infografika pārskata beigās). Tiešraidi no melno kliju ligzdas LDF šogad nodrošināja pirmo reizi. Otro gadu darbojās zemūdens kamera [...]

Process ir galvenais, ne zinātniskais grāds! (24)

Julitu Klušu es ievēroju pirms gadiem astoņiem: sākumā aci piesaistīja dabas fotogrāfijas sociālajos tīkols, tad satikāmies kukaiņu foto konkursā, un vēlāk piedāvāju rakstīt žurnālā "Vides Vēstis". Pa šiem gadiem Julita vienmēr bija pirmā, kas iesniedza raksta materiālus, rūpīgi uzpasēja visas izmaiņas, un tāpēc varu galvot, ka viņas rakstos aplamību nav. Julita ir klusa, noslēgta pret [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2020. gada jūlijs-septembris (1)

2020. gada 3. ceturksnis ir bijis tik bagātīgs ar interesantiem novērojumiem, ka visus šeit noteikti nevarēšu pieminēt. Arī kopējais novērojumu skaits bija ļoti liels – ziņoti 48 147 novērojumi, kamēr pērn tajā pašā laika sprīdī tikai 25 153 (infografika raksta beigās). Būtisku pienesumu reto sugu apzināšanā ir devuši Dabas skaitīšanā iesaistītie eksperti, kā arī, kā [...]

Piesakies tiešsaistes putnu lekcijām

Lekciju cikls “Pirmie soļi putnu atpazīšanā” Jau 26. oktobrī sāksies 10 lekciju cikla “Pirmie soļi putnu atpazīšanā” 2020./21. gada sezona. Šī reize būs īpaša, jo pirmo reizi tā notiks arī tiešsaistē! Piesakies tiešsaistes lekciju kursam un, sākot ar 26. oktobri, katru otro pirmdienas vakaru divu stundu garumā iepazīsti Latvijas putnu dažādību - to izskatu, dziesmas un [...]

Putnu vērošanas dienu rezultāti 2020

Ar gandrīz sešiem miljoniem novērotu putnu oktobra pirmajā nedēļas nogalē šoruden noslēgušās 26. Eiropas Putnu vērošanas dienas, kas norisinājās Eiropā un Centrālajā Āzijā vairāk nekā 1700 pasākumos. Ekskursija Babītes ezera apkārtnē. Foto: Ilona Gaile Eiropas Putnu vērošanas dienās novērotos putnus uzskaita un apkopo gan katrā dalībvalstī, gan visā reģionā kopumā, izceļot arī neparastāko putnu [...]

Dzelteno tārtiņu un ķīvīšu skaitīšana 2020 (6)

Reizi piecos līdz sešos gados Eiropā notiek dzelteno tārtiņu uzskaites. Tās tiek veiktas rudenī, jo tieši migrācijas laikā tārtiņi ir visvairāk vienkopus. Šķiet, nupat vēl vakar Starptautiskā bridējputnu pētniecības grupa un Dabasdati.lv aicināja skaitīt dzeltenos tārtiņus. Dzeltenie tārtiņi Pluvialis apricaria un ķīvītes Vanellus vanellus Kalngales laukos 14.08.2020. Foto: Igors Deņisovs Kā tas beidzās? Lūk, tā: *=uzskaites notika, [...]

Oktobra sākumā aicina vērot putnu rudens migrāciju Eiropas Putnu vērošanas dienās

Rudens migrācijas laiks ir iespēja novērot retākas putnu sugas, kas Latvijā neligzdo, bet novērojamas šeit tikai kā caurceļotājas. Ikviens ir aicināts pirmajā oktobra nedēļas nogalē, 3. un 4. oktobrī, doties vērot putnu migrāciju savā ģimenes lokā vai piedalīties Eiropas Putnu vērošanas dienu jeb "EuroBirdwatch 2020" pasākumos daudzviet Latvijā. Putnu dienas Latvijā rīko Latvijas Ornitoloģijas biedrība [...]

Putnu un piepju eksperts Uldis Ļoļāns (13)

Ar dabas ekspertu un Dabasdatu administratoru Uldi Ļoļānu satiekamies Kronvalda parkā pie bijušās Bioloģijas fakultātes. Viņš atbraucis uz dažām stundām no Jaungulbenes un pēc intervijas platiem soļiem aiznesas uz sēņu izstādi Dabas muzejā. Uldis piedzimis Ezerniekos, bet, tā kā šajā Latgales ciemā nebija latviešu skolas, kad puikam pienāca laiks doties uz 1. klasi, vecāki nolēma [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2020
© dabasdati.lv
Saglabāts