Aktīvie lietotāji: 108 Kopējais novērojumu skaits: 1346607
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
Pēdējie novērojumi
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-May-2022, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2022, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2022, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2022, bišudzenis
Zaļžubīte Chloris chloris
3-May-2022, bišudzenis
Zaļžubīte Chloris chloris
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Lielā zīlīte Parus major
3-May-2022, bišudzenis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-May-2022, bišudzenis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-May-2022, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-May-2022, bišudzenis
Plukšķis Turdus iliacus
3-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
3-May-2022, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
3-May-2022, bišudzenis
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-May-2022, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Lielā zīlīte Parus major
3-May-2022, bišudzenis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-May-2022, bišudzenis
Mežirbe Bonasa bonasia
3-May-2022, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
3-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
3-May-2022, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
3-May-2022, bišudzenis
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-May-2022, bišudzenis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
3-May-2022, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2022, bišudzenis
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
3-May-2022, bišudzenis
Ķivulis Spinus spinus
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
3-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2022, bišudzenis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
3-May-2022, bišudzenis
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Mizložņa Certhia familiaris
3-May-2022, bišudzenis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
3-May-2022, bišudzenis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
3-May-2022, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
3-May-2022, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
3-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-May-2022, bišudzenis
Dzeguze Cuculus canorus
3-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
3-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
3-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
3-May-2022, bišudzenis
Meža balodis Columba oenas
16-May-2022, pētniece
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
16-May-2022, pētniece
15-May-2022, Ivetta
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
3-May-2022, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-May-2022, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2022, bišudzenis
Dzērve Grus grus
3-May-2022, bišudzenis
Dzērve Grus grus
3-May-2022, bišudzenis
Pļavu čipste Anthus pratensis
3-May-2022, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
3-May-2022, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
3-May-2022, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
3-May-2022, bišudzenis
Baltā cielava Motacilla alba
3-May-2022, bišudzenis
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-May-2022, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2022, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Mizložņa Certhia familiaris
3-May-2022, bišudzenis
Lielā zīlīte Parus major
3-May-2022, bišudzenis
Lielā zīlīte Parus major
3-May-2022, bišudzenis
Meža zīlīte Periparus ater
3-May-2022, bišudzenis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
3-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-May-2022, bišudzenis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
3-May-2022, bišudzenis
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-May-2022, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2022, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2022, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2022, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2022, bišudzenis
Ķivulis Spinus spinus
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Meža zīlīte Periparus ater
3-May-2022, bišudzenis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
3-May-2022, bišudzenis
Mežirbe Bonasa bonasia
3-May-2022, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
3-May-2022, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
3-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-May-2022, bišudzenis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-May-2022, bišudzenis
Peļkājīte Prunella modularis
3-May-2022, bišudzenis
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-May-2022, bišudzenis
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-May-2022, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2022, bišudzenis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, bišudzenis
Dzilnītis Sitta europaea
3-May-2022, bišudzenis
Mizložņa Certhia familiaris
3-May-2022, bišudzenis
Meža zīlīte Periparus ater
3-May-2022, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
3-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
3-May-2022, bišudzenis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
14-May-2022, Kiwi
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
14-May-2022, Kiwi
Paipala Coturnix coturnix
16-May-2022, dagnis
Ausainā pūce Asio otus
16-May-2022, dekants
Gaiļbiksīte Primula veris
16-May-2022, Liepzieds
Pusmēness pumpurzarene Cephalozia lunulifolia (syn. Fuscocephaloziopsis lunulifolia)
16-May-2022, Ivars L.
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
16-May-2022, Ornitologs
Somzīlīte Remiz pendulinus
16-May-2022, Lūsītis 2
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
16-May-2022, Ornitologs
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
16-May-2022, Ornitologs
Lielais dumpis Botaurus stellaris
16-May-2022, ZAA
Citroncielava Motacilla citreola
16-May-2022, Benita Štrausa
Ķikuts Gallinago media
16-May-2022, Benita Štrausa
Sarkankrūšu līķvabole Oiceoptoma thoracicum
9-May-2022, Toms Čakars
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
9-May-2022, Toms Čakars
Grieze Crex crex
16-May-2022, Benita Štrausa
Sarkankrūšu līķvabole Oiceoptoma thoracicum
8-May-2022, Toms Čakars
Jāņtārpiņš Lampyris noctiluca
7-May-2022, Toms Čakars
Kāļu baltenis Pieris napi
15-May-2022, EsAIJA
7-May-2022, Toms Čakars
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Žagata Pica pica
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Upes zīriņš Sterna hirundo
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melnais mežastrazds Turdus merula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lielā zīlīte Parus major
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lauku balodis Columba palumbus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Krīklis Anas crecca
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Gaigala Bucephala clangula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dadzītis Carduelis carduelis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Bezdelīga Hirundo rustica
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Aveņu astainītis Callophrys rubi
15-May-2022, EsAIJA
Lakstīgala Luscinia luscinia
16-May-2022, ZAA
Sloka Scolopax rusticola
16-May-2022, Leksis
Dzeguze Cuculus canorus
16-May-2022, Leksis
Parazītkamene (nenoteikta) Bombus (Psithyrus) sp.
15-May-2022, Mimi Serada
Trejdaivu bacānija Bazzania trilobata
29-Apr-2022, Toms Čakars 2
Parastais lāčpurns Morchella esculenta
23-Apr-2022, Toms Čakars
Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna
16-May-2022, GatisK
Smailais lāčpurns Morchella conica
16-May-2022, Liepzieds
Tumšā koksnes skudra Camponotus herculeanus
23-Apr-2022, Toms Čakars
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
16-May-2022, pustumsa
Vālīšu staipeknis Lycopodium clavatum
15-May-2022, bitene
Brūnā čakste Lanius collurio
16-May-2022, pustumsa
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis/juvernica
15-May-2022, EsAIJA
Lielais ķīris Larus ridibundus
16-May-2022, pustumsa
Ovālplankumu melnmārīte Chilocorus renipustulatus
15-May-2022, Ivetta
Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna
16-May-2022, pustumsa
Lakstīgala Luscinia luscinia
16-May-2022, Margarita W
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
15-May-2022, bitene
Zivju gārnis Ardea cinerea
16-May-2022, pustumsa
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Žagata Pica pica
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Zeltgalvītis Regulus regulus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Tītiņš Jynx torquilla
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Sila cīrulis Lullula arborea
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Peļu klijāns Buteo buteo
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melnais mežastrazds Turdus merula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lielā zīlīte Parus major
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Koku čipste Anthus trivialis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Gaigala Bucephala clangula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dzērve Grus grus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dzeguze Cuculus canorus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dadzītis Carduelis carduelis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Bezdelīga Hirundo rustica
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Bezdelīga Hirundo rustica
16-May-2022, pustumsa
Pelēkā pīle Mareca strepera
16-May-2022, pustumsa
23-Apr-2022, Toms Čakars
Krauķis Corvus frugilegus
16-May-2022, Liepzieds
16-May-2022, pustumsa
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
16-May-2022, bjaunberzina
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
16-May-2022, bjaunberzina
Pelēkais strazds Turdus pilaris
16-May-2022, mazais_ezis
16-May-2022, pustumsa
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
15-May-2022, mazais_ezis
Vālodze Oriolus oriolus
15-May-2022, mazais_ezis
Mežirbe Bonasa bonasia
16-May-2022, bjaunberzina 2
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
16-May-2022, pustumsa
Baltais gārnis Ardea alba
16-May-2022, bjaunberzina
Lakstīgala Luscinia luscinia
16-May-2022, pustumsa
23-Apr-2022, Toms Čakars
Rudā lapsa Vulpes vulpes
16-May-2022, pustumsa
Platknābis Spatula clypeata
16-May-2022, Lietuviete
Lapgrauzis Galerucella lineola Galerucella lineola
23-Apr-2022, Toms Čakars
16-May-2022, Lietuviete
Kaņepītis Linaria cannabina
16-May-2022, BioEliina
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Sloka Scolopax rusticola
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melnais mežastrazds Turdus merula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dadzītis Carduelis carduelis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
16-May-2022, Santa L
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
16-May-2022, Rallus
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-May-2022, Rallus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-May-2022, Rallus
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-May-2022, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-May-2022, Rallus
Lielais ķīris Larus ridibundus
16-May-2022, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-May-2022, Rallus
Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata
22-Apr-2022, Toms Čakars
Bezdelīga Hirundo rustica
16-May-2022, Rallus
Krastu čurkste Riparia riparia
16-May-2022, Rallus
Cekulpīle Aythya fuligula
16-May-2022, Rallus
Mitrene (nenoteikta) Oniscoidea sp.
22-Apr-2022, Toms Čakars
Gaigala Bucephala clangula
16-May-2022, Rallus
Upes zīriņš Sterna hirundo
16-May-2022, Rallus
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
16-May-2022, Rallus
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-May-2022, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-May-2022, Santa L
Mitrene (nenoteikta) Oniscoidea sp.
22-Apr-2022, Toms Čakars
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
16-May-2022, madarsB
Laucis Fulica atra
16-May-2022, Santa L
Dzilnītis Sitta europaea
16-May-2022, madarsB
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-May-2022, madarsB
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-May-2022, Santa L
Meža pūce Strix aluco
15-May-2022, Amanda 4
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Žagata Pica pica
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Zeltgalvītis Regulus regulus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Sīlis Garrulus glandarius
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Pelēkais strazds Turdus pilaris
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Mērkaziņa Gallinago gallinago
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melnā dzilna Dryocopus martius
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melnais mežastrazds Turdus merula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lielā zīlīte Parus major
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lauku balodis Columba palumbus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Ķivulis Spinus spinus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Koku čipste Anthus trivialis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Gaišais ķauķis Curruca curruca
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Gaigala Bucephala clangula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dzērve Grus grus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dzeguze Cuculus canorus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Mitrene Armadillidium pulchellum Armadillidium pulchellum
22-Apr-2022, Toms Čakars
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
22-Apr-2022, Toms Čakars
Baltais gārnis Ardea alba
16-May-2022, laumae
Lakstīgala Luscinia luscinia
16-May-2022, laumae
Dzeguze Cuculus canorus
16-May-2022, laumae
22-Apr-2022, Toms Čakars
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
16-May-2022, laumae
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Žagata Pica pica
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Pelēkais strazds Turdus pilaris
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Mērkaziņa Gallinago gallinago
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melnais mežastrazds Turdus merula
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Mājas strazds Sturnus vulgaris
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lielā zīlīte Parus major
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lauku balodis Columba palumbus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Gaišais ķauķis Curruca curruca
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dzērve Grus grus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Bezdelīga Hirundo rustica
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Baltā cielava Motacilla alba
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-May-2022, VijaS
Bite Ceratina cyanea Ceratina cyanea
15-May-2022, Mimi Serada
Melnsvītras cietpiepe Phellopilus nigrolimitatus (syn. Phellinus nigrolimitatus)
16-May-2022, Ilze Ķuze
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-May-2022, laumae
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
16-May-2022, VijaS
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-May-2022, Santa L
8-May-2022, bitene
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
16-May-2022, sanchox
Lielais ķīris Larus ridibundus
16-May-2022, Santa L
Melnais mežastrazds Turdus merula
16-May-2022, VijaS
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
16-May-2022, Liepzieds
Pļavas ķērsa Cardamine pratensis
16-May-2022, Mimi Serada
Baltā cielava Motacilla alba
16-May-2022, Santa L
15-May-2022, Mimi Serada
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
16-May-2022, silva
Plaudis Abramis brama
26-Feb-2022, megere
Laucis Fulica atra
16-May-2022, Santa L
Mežirbe Bonasa bonasia
16-May-2022, BioEliina
Dzērve Grus grus
16-May-2022, Margarita W
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
16-May-2022, Santa L
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-May-2022, zane_ernstreite
Lauku zvirbulis Passer montanus
16-May-2022, zane_ernstreite
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
16-May-2022, silva
Pelēkais strazds Turdus pilaris
16-May-2022, zane_ernstreite
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-May-2022, zane_ernstreite
Garastīte Aegithalos caudatus
16-May-2022, silva
Lakstīgala Luscinia luscinia
16-May-2022, Liepzieds
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-May-2022, zane_ernstreite
Lauku lija Circus cyaneus
16-May-2022, silva
Žubīte Fringilla coelebs
16-May-2022, zane_ernstreite
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-May-2022, silva
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-May-2022, Liepzieds
Dārza ķauķis Sylvia borin
16-May-2022, Liepzieds
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-May-2022, silva
Daudzziedu mugurene Polygonatum multiflorum
16-May-2022, zane_ernstreite
Lakstīgala Luscinia luscinia
16-May-2022, silva
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
16-May-2022, silva
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
16-May-2022, silva
Gaišais ķauķis Curruca curruca
16-May-2022, silva
16-May-2022, Aceralba
Parastā skaldlapīte Schizophyllum commune
16-May-2022, zane_ernstreite
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-May-2022, silva
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
16-May-2022, silva
Vārpainā korinte Amelanchier spicata
16-May-2022, zane_ernstreite
Spožā skudra Lasius fuliginosus
16-May-2022, zane_ernstreite
Dzilnītis Sitta europaea
16-May-2022, Aceralba
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
16-May-2022, Aceralba
Zivju gārnis Ardea cinerea
16-May-2022, silva
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-May-2022, Aleksejs
Mazais dzenis Dryobates minor
16-May-2022, silva
16-May-2022, Aceralba
Tītiņš Jynx torquilla
16-May-2022, silva
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-May-2022, silva
Dzeguze Cuculus canorus
16-May-2022, silva
Melnā vārna Corvus corone corone
16-May-2022, Santa L
Meža balodis Columba oenas
16-May-2022, silva
Lauku balodis Columba palumbus
16-May-2022, silva
Melnais mežastrazds Turdus merula
16-May-2022, Santa L
Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp.
16-May-2022, zane_ernstreite
15-May-2022, Mimi Serada
15-May-2022, Santa L
Žagata Pica pica
16-May-2022, zane_ernstreite
Upes zīriņš Sterna hirundo
16-May-2022, zane_ernstreite
Lauku balodis Columba palumbus
16-May-2022, Liepzieds
Dadzītis Carduelis carduelis
16-May-2022, zane_ernstreite
Kasūbijas gundega Ranunculus cassubicus aggr.
16-May-2022, zane_ernstreite
Ģirlicis Serinus serinus
16-May-2022, Liepzieds
Birztalas veronika Veronica chamaedrys
16-May-2022, zane_ernstreite
Kaņepītis Linaria cannabina
16-May-2022, Litenesputni
Melnais stārķis Ciconia nigra
16-May-2022, janis.al
Pelēkais strazds Turdus pilaris
15-May-2022, Santa L
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-May-2022, Santa L
Svīre Apus apus
16-May-2022, marccins
Lakstīgala Luscinia luscinia
14-May-2022, marccins
Sudrabkaija Larus argentatus
16-May-2022, DaceK 3
Grieze Crex crex
16-May-2022, Lūsītis
Purva purene Caltha palustris
15-May-2022, Santa L
Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium)
15-May-2022, Santa L
16-May-2022, gunitak
Laucis Fulica atra
15-May-2022, Santa L
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-May-2022, Santa L
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-May-2022, Karīna
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-May-2022, Karīna
Žubīte Fringilla coelebs
16-May-2022, Karīna
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
16-May-2022, Karīna
Lakstīgala Luscinia luscinia
16-May-2022, Karīna
Parastais šņibītis Calidris alpina
16-May-2022, Fuatra
30-Nov--001, Eliiza
Zemesvēzis Gryllotalpa gryllotalpa
16-May-2022, VijaS
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-May-2022, Karīna
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
15-May-2022, arvidds
Melnais mežastrazds Turdus merula
16-May-2022, pustumsa
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
16-May-2022, pustumsa
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
15-May-2022, arvidds
Pēdējās sugu izmaiņas
Kiwi 16-May-2022 23:46:39

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Kiwi 16-May-2022 23:32:10

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


zane_ernstreite 16-May-2022 23:27:49

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 21:23:08

Nezināms ->


meža_meita 16-May-2022 20:47:38

Ķērpis Mycobilimbia sp. Mycobilimbia sp. ->


CerambyX 16-May-2022 20:44:15

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


zane_ernstreite 16-May-2022 19:44:44

Sēne (nenoteikta) ->


zane_ernstreite 16-May-2022 19:41:48

Augs (nenoteikts) ->


IlzeP 16-May-2022 19:20:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 16-May-2022 18:44:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 16-May-2022 18:44:11

Nezināms ->


Lasmas 16-May-2022 18:38:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 16-May-2022 18:35:26

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2022 16:51:43

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:48:25

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:45:43

Māņkoksngrauzis Oedemera sp. Oedemera sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:44:39

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:43:46

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:42:22

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:41:42

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2022 16:40:35

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:39:11

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:37:38

Nenosakāms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:37:13

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:36:29

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:35:35

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:34:34

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:32:58

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:32:42

Nenosakāms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:31:33

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:31:06

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:28:14

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2022 16:27:36

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:23:43

Blakteņu dienpūcīte Heliothis ononis ->


nekovārnis 16-May-2022 16:22:25

Alkšņu zilais lapgrauzis Agelastica alni ->


nekovārnis 16-May-2022 16:21:36

Agrobaktērija Agrobacterium tumefaciens Agrobacterium tumefaciens ->


nekovārnis 16-May-2022 16:20:45

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:19:31

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:18:56

Nenosakāms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:17:12

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:16:52

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:16:34

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 16:03:11

Melnā pīle Melanitta nigra ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 15:59:29

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 15:59:12

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 15:55:05

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 15:52:19

Čuņčiņš Phylloscopus collybita ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 15:50:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 14:42:11

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 14:40:48

Dadzītis Carduelis carduelis ->


Ivars L. 16-May-2022 14:40:08

Bālā bacīdija Bacidia rosella ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 14:40:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 16-May-2022 14:26:40

Abinieks (nezināms) ->


IevaM 16-May-2022 14:24:48

Vakarlēpis Caprimulgus europaeus ->


meža_meita 16-May-2022 13:58:34

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


IlzeP 16-May-2022 13:56:19

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 16-May-2022 13:25:36

Smalkā nitella Nitella tenuissima ->


bitene 16-May-2022 12:51:50

Nezināms ->


bitene 16-May-2022 12:50:21

Nezināms ->


bitene 16-May-2022 12:49:12

Nezināms ->


bitene 16-May-2022 12:45:01

Augs (nenoteikts) ->


bitene 16-May-2022 12:43:32

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 16-May-2022 12:21:58

Lāpstīte (nenoteikta) Scapania sp. ->


dziedava 16-May-2022 10:30:13

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


Kiwi 16-May-2022 10:05:55

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Kiwi 16-May-2022 09:17:40

Augs (nenoteikts) ->


Kiwi 16-May-2022 08:59:36

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ansis 16-May-2022 08:58:27

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:52:36

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:51:54

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:50:58

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:44:56

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:44:26

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:42:27

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:41:31

Kukainis (nenoteikts) ->


Ansis 16-May-2022 08:40:09

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:39:35

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:38:35

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:37:33

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:35:34

Kukainis (nenoteikts) ->


Ansis 16-May-2022 08:34:52

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:33:07

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:32:33

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:30:55

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:29:12

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:26:07

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:24:26

Nezināms ->


Ansis 16-May-2022 08:22:53

Nezināms ->


ievakiri 16-May-2022 06:36:35

Mazais mušķērājs Ficedula parva ->


Gradin 16-May-2022 06:33:31

Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus ->


Gradin 16-May-2022 06:13:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Gradin 16-May-2022 06:12:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 16-May-2022 01:13:23

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 16-May-2022 01:12:42

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 16-May-2022 01:12:34

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 16-May-2022 01:12:20

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 16-May-2022 01:12:14

Alkšņu zilais lapgrauzis Agelastica alni ->


Kiwi 16-May-2022 00:17:25

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 16-May-2022 00:13:04

Sūna (nenoteikta) ->


CerambyX 15-May-2022 23:25:41

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 15-May-2022 23:25:10

Kamene (nenoteikta) Bombus sp. ->


CerambyX 15-May-2022 23:25:10

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 23:03:36

Kamene (nenoteikta) Bombus sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:19:45

Cikāde (nenoteikta) Auchenorrhyncha sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:19:23

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:18:17

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:18:17

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:18:17

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:18:17

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:18:07

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:17:56

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:17:08

Mizasblakts Aradus sp. Aradus sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:16:49

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:16:41

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:15:56

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:15:45

Apšu pavasarsprīžmetis Archiearis notha ->


CerambyX 15-May-2022 22:15:42

Koku kamene Bombus hypnorum ->


CerambyX 15-May-2022 22:14:40

Kamene (nenoteikta) Bombus sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:13:49

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 15-May-2022 22:13:08

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 15-May-2022 22:13:08

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 15-May-2022 22:12:26

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 15-May-2022 22:12:19

Vīķu zilenītis Polyommatus amandus ->


CerambyX 15-May-2022 22:12:16

Nezināms ->


CerambyX 15-May-2022 22:12:16

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:12:14

Parastais dziedātājsienāzis Tettigonia cantans ->


CerambyX 15-May-2022 22:11:46

Sīpolu lapgrauzis Lilioceris merdigera ->


CerambyX 15-May-2022 22:11:39

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 15-May-2022 22:11:03

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 15-May-2022 22:09:42

Kukainis (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 15-May-2022 21:15:20

Baltais gārnis Ardea alba ->


VijaS 15-May-2022 21:11:02

Kukainis (nenoteikts) ->


Aleksejs 15-May-2022 21:10:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


VitaS 15-May-2022 20:57:06

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Acenes 15-May-2022 20:41:17

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


IlzeP 15-May-2022 20:31:40

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


IlzeP 15-May-2022 20:28:23

Kukainis (nenoteikts) ->


IlzeP 15-May-2022 20:27:54

Nezināms ->


VitaS 15-May-2022 20:11:08

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


asaris 15-May-2022 16:28:41

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


asaris 15-May-2022 16:20:03

Māņsmecernieks (nenoteikts) Salpingidae sp. ->


Acenes 15-May-2022 15:15:49

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Acenes 15-May-2022 15:08:14

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Aleksejs 15-May-2022 13:20:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Aleksejs 15-May-2022 13:19:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


gunitak 15-May-2022 13:11:25

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


CerambyX 15-May-2022 10:41:22

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 10:41:15

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 15-May-2022 10:13:56

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


BioEliina 15-May-2022 09:56:37

Purva tilbīte Tringa glareola ->


Edgars Smislovs 15-May-2022 07:08:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 15-May-2022 07:05:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 15-May-2022 07:03:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 15-May-2022 07:02:54

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 15-May-2022 07:00:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 15-May-2022 06:58:57

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Kiwi 15-May-2022 06:57:06

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 15-May-2022 06:14:51

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 15-May-2022 06:14:07

Astoņpadsmitplankumu mārīte Myrrha octodecimguttata ->


VitaS 15-May-2022 00:06:02

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


VitaS 14-May-2022 23:49:32

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


VitaS 14-May-2022 22:54:34

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


VitaS 14-May-2022 22:53:22

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


VitaS 14-May-2022 21:24:09

Augs (nenoteikts) ->


VitaS 14-May-2022 20:52:56

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Martins 14-May-2022 20:13:27

Kailgliemezis, mīkstgliemezis (nenoteikts) Limacidae sp., Arionidae sp., Agriolimacidae sp. ->


VitaS 14-May-2022 19:48:33

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 14-May-2022 17:37:18

Kukainis (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 14-May-2022 17:26:50

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


W 14-May-2022 15:08:44

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Ireena 14-May-2022 14:48:32

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ireena 14-May-2022 14:43:30

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 14-May-2022 14:14:46

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 14-May-2022 14:14:02

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 14-May-2022 13:15:51

Racējblakts Sehirus luctuosus Sehirus luctuosus ->


dziedava 14-May-2022 10:14:12

Augs (nenoteikts) ->


RedStar7 14-May-2022 09:50:28

Mājas čurkste Delichon urbicum ->


CerambyX 14-May-2022 09:37:14

Melnā kamene Bombus lucorum ->


CerambyX 14-May-2022 09:37:03

Kamene (nenoteikta) Bombus sp. ->


CerambyX 14-May-2022 09:36:53

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 14-May-2022 09:36:46

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 14-May-2022 09:35:26

Krāšņblakts Stictopleurus sp. Stictopleurus sp. ->


nekovārnis 14-May-2022 08:02:37

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


nekovārnis 14-May-2022 06:47:09

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 14-May-2022 06:44:12

Nezināms ->


nekovārnis 14-May-2022 06:42:53

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


nekovārnis 14-May-2022 06:24:47

Muša (nenoteikta) Muscidae sp. ->


nekovārnis 14-May-2022 06:24:08

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


Edgars Smislovs 14-May-2022 00:30:40

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus ->


Edgars Smislovs 14-May-2022 00:06:57

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus ->


Edgars Smislovs 14-May-2022 00:06:03

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Irbe 17.maijs, 00:21

Niedru lija


marsancija 17.maijs, 00:16

Vērene, Ribes alpinum.


DaceK 16.maijs, 23:51

Paldies par precizējumiem! Saņēmu bildi no draudzenes, bērnudārza audzinātājas. Šī ir jau 2.izvēlētā ligzdas vieta. Pirmā bijusi starp puķu dobēm, izdēta 1 ola. Pēc konsultācijas ar ornitologu ligzda nojaukta. Arī šī tiks nojaukta. Audzinātājām jārūpējas par homo sapiens bērnu drošību...


Divpēdis 16.maijs, 23:37

Vīri, šis nav pirmais aprīlis... bet katram gadījumam pievienoju arī pārējās bildes. Un liels paldies par atrašanu!:)


Kiwi 16.maijs, 23:31

Paldies, Margarita!


Irbe 16.maijs, 23:30

Pelēkais mušķērājs


zane_ernstreite 16.maijs, 23:27

Paldies!


Kiwi 16.maijs, 23:26

Vai kāds no ķauķiem?


Ivars L. 16.maijs, 23:22

...vai tomēr zvaigznes un mēnessirpji?


Kiwi 16.maijs, 23:16

Paldies, Edgar!


dziedava 16.maijs, 23:06

Pēc pirmā foto varēja padomāt, ka ir kapos bildēts - vienos krustos! Pēc pēdējā jau pēc kādas remontdarbnīcas (ar knaiblēm) izskatās..


Irbe 16.maijs, 22:53

Upes


Irbe 16.maijs, 22:49

Baltvaigu?


Irbe 16.maijs, 22:38

Gaigala


Irbe 16.maijs, 22:36

Manuprāt purva


Irbe 16.maijs, 22:31

Pelēkais mušķērājs


IlzeP 16.maijs, 22:27

Domāju, ka kaijai tur ir ļoti mazas izredzes sekmīgi izligzdot.


Mimi Serada 16.maijs, 21:44

Paldies!


meža_meita 16.maijs, 21:00

Ja tā, tad būs sugas 2. atradne LV :)))


Ilze Ķuze 16.maijs, 20:54

Paldies, Renāte!


meža_meita 16.maijs, 20:53

Roland - tāpat kā te, pie bioloģiski vecas apses pamatnes (bet var būt ne obligāti pie pamatnes).


meža_meita 16.maijs, 20:48

Te nevarētu būt šaubas - Mycobilimbia carneoalbida. Raksturīga suga apsēm un tieši apšu pamatnēm.


Lasmas 16.maijs, 19:50

Tikai nez kā sadzīvos bērni un kaiju ģimene vienā rotaļlaukumā.


Aleksejs 16.maijs, 19:36

Paldies, Edgar, par acīgumu!


IlzeP 16.maijs, 19:29

:)


IlzeP 16.maijs, 19:28

Jauks novērojums! Sudrabkaijas reti riskē ligzdot Rīgā uz zemes. (Izlaboju statusu, jo perēšanas laukums nozīmē perējošas mātītes pliko laukumu uz vēdera, tādu var konstatēt noķertiem putniem.)


Karmena 16.maijs, 19:18

Paldies par sugas noteikšanu, Marek!


Ilze Ķuze 16.maijs, 18:44

Liels paldies, Ansi! :)


Ilze Ķuze 16.maijs, 18:42

Paldies par komentāru, Roland!


Ilze Ķuze 16.maijs, 18:42

Roland, ir paraugs.


Lemmus 16.maijs, 16:49

Paldies par precizējumiem Ansi!


Gradin 16.maijs, 16:39

Man arī bija prieks viņu satikt.


Rallus 16.maijs, 16:08

Te salīdzinājumam bildes no Polijas novērojumiem: http://clanga.com/index.php/gallery/show_by_birdname/Ptaki%20rzadkie%20i%20nieliczne/Black+Scoter


Rallus 16.maijs, 16:04

Fantastiska bilde, labi dokumentēts! Apsvceicami!


Edgars Smislovs 16.maijs, 16:01

SUPER! Jauna suga Latvijā!!! Melanitta americana! Putns bildes labajā stūrī.


lichen_Ro 16.maijs, 15:58

Ispējams ka Mycobilimbia carneoalbida Renāte, kāds tavai atradnei bija biotops? Man līdzīgs šim..


Edgars Smislovs 16.maijs, 15:49

Otrajā bildē paspruka ceru ķauķis.


lichen_Ro 16.maijs, 14:34

Varbūt Bacidina sulphurella, nezinu - jāgriež. Noteikti nav Bacidia rosella :)


IlzeP 16.maijs, 13:57

Raksturīga balss - skan kā "Vitju viģel?" vai "nice to see you".


IlzeP 16.maijs, 13:55

Bildē ir erickiņš


asaris 16.maijs, 13:08

Pupuķis


Vīksna 16.maijs, 11:06

No 2021 g. bildētās smukās apses 2,75 m apkārtmērā tikai celms palicis un milzīgs izcirtums. Un blakus, kur vēl mežs 2 melnie stārķi rinķoja.Tur vēl pērn un šogad pavairāk parastās vardes mežā, Svitenes, Rundāles pusē maz.


dziedava 16.maijs, 10:40

Inguna, tā taču ir Tavējā? Symphytocarpus flaccidus


dziedava 16.maijs, 10:21

Pinuma kažoceni gan neredzu. Izskatās pēc lapsastes vienādvācelītes Isothecium alopecuroides


Karmena 16.maijs, 09:55

Paldies par sugas noteikšanu un labojumu, Uģi!


artis113 16.maijs, 09:47

Es šoreiz noslinkoju ar skaitīšanu;D


Kiwi 16.maijs, 09:03

Paldies, Marek, par precizējumu!


Kiwi 16.maijs, 09:00

Paldies, Ilze!


asaris 16.maijs, 08:18

Mazais svilpis


asaris 16.maijs, 08:16

Erickiņš


IlzeP 16.maijs, 08:10

Vai "V". Var jau apmeklēt arī tukšu ligzdu.


Sandra LV 16.maijs, 07:47

Paldies! Jā, trešais putns bija lielais ķīris.


Ivetta 16.maijs, 06:56

Paldies, Uģi!


Karmena 16.maijs, 00:20

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


dziedava 16.maijs, 00:16

Slikti skaitīts - 5,5h vēlāk bija par pāris tūkstošiem vairāk :D


VitaS 15.maijs, 23:51

Kaut kāda lapgrauža kāpurs, kas līdzi nēsā māju. Angliski - case-bearing leaf beetle.


laumae 15.maijs, 23:05

Paldies, Uģi! Kur tik līdzīgi.


Mimi Serada 15.maijs, 23:05

Paldies, Uģi!


VijaS 15.maijs, 22:36

Paldies, Uģi!


W 15.maijs, 22:21

Uģi, paldies:)


Edgars Smislovs 15.maijs, 21:18

Apsveicu! Labi ka ir vismaz tāda bilde, pēc novērojuma vietas, bez apraksta tomēr daudz nedomājot mainīju uz balto gārni, to tur protams to parasti var satikt.


davis_wi 15.maijs, 21:11

AL pazīme


VijaS 15.maijs, 21:10

Paldies, Kārli! Tā pati vien jau būs, tikai negribēja pozēt.:)


asaris 15.maijs, 20:57

Manuprāt, priežu čiekuru zemesblakts.


asaris 15.maijs, 20:52

Žagata


MJz 15.maijs, 20:35

Pēc karošknābja neizskatās. Gan jau tad novērotāja būtu tā arī ziņojusi.


IlzeP 15.maijs, 20:32

Man liekas tāpat kā Mārim. Mazākais pie tam ir priekšplānā. Nekas cits taču tas nevar būt?!


Tasty_Y 15.maijs, 20:30

Viviparus viviparus


MJz 15.maijs, 20:26

Bildes protams pašvakas un vienīgais, ko var, tas ir salīdzināt izmērus. Manuprāt bildēs ir 3 sugu putni: baltais gārnis, lielais ķīris un zīda gārnis. Nu nevar baltais gārnis būt tik mazs.


Sandra LV 15.maijs, 20:13

Pievienoju bildes, labākas diemžēl nav.. Man gan liekas, ka bija zīda. Mazāks par balto gārni, ar dzelteniem pirkstiem un "gariem matiem".


asaris 15.maijs, 16:33

Sarkankrūšu līķvabole


asaris 15.maijs, 16:25

Gaiļbiksītes


Jānis L 15.maijs, 16:18

Sveiks, Andri!! Jā, tie bija tieši tādi garie, griezīgie pīkstieni, nācās aizvērt logu, lai varētu iemigt! Vēlā rudenī, vakara pastaigā ar lukturīti, arī ieraudzīju pašu pūci kokā sēžam, bet diezgan patālu, līdz ar to precīzi neaprakstīšu.


Zane Dāvidsone 15.maijs, 13:54

flava


gunitak 15.maijs, 13:11

Paldies!


Tasty_Y 15.maijs, 13:08

Planorbarius corneus


megere 15.maijs, 11:37

Varētu būt karūsa.


Karmena 15.maijs, 11:32

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


Divpēdis 15.maijs, 07:51

Paldies, Edgar!


Divpēdis 15.maijs, 07:50

Paldies, Vita!


asaris 14.maijs, 23:58

Dzeltenā stērste


asaris 14.maijs, 23:53

Lukstu čakstīte


asaris 14.maijs, 23:48

Niedru lija


Laimeslācis 14.maijs, 22:42

Paldies, Uģi! :)


VitaS 14.maijs, 22:23

Acainā mārīte


W 14.maijs, 20:22

Paldies, Mārtiņ! Turpmāk bildēšu arī pēdu:)


Martins 14.maijs, 20:15

Ir, ir! Bet vislabāk, ja šiem lielajiem kailgliemežiem nobildē arī pēdu (no apkšpuses). Tumšajam kailgliemezim pēdas vidu ir skaidri izteikta gaiša josla.


Carum carvi 14.maijs, 17:38

Paldies!


angel 14.maijs, 17:33

Paldies!


BioEliina 14.maijs, 16:14

Gluži manas domas, Edgar! Tāds plāns ir - es pie tā uzmanīgi strādāju..gribas iegūt 100% pārliecību par konkrēto ligzdotāju..


W 14.maijs, 15:12

Vai tas nevarētu būt tumšais kailgliemezis?


W 14.maijs, 14:18

Paldies, Uģi!


nekovārnis 14.maijs, 10:52

Paldies, Uģi! :)


Laimeslācis 14.maijs, 10:21

Paldies!


dziedava 14.maijs, 10:13

Izskatās pēc vējaslotas


Mimi Serada 14.maijs, 09:08

Paldies, Marek!


pustumsa 14.maijs, 00:09

Paldies!


pustumsa 13.maijs, 23:14

Paldies, Edgar! Tagad es sapratu. Jāmācās vēl daudz!


felsi 13.maijs, 23:12

Mežā, tā bija tā karstā diena, un tur tiešā saule no rīta līdz vakaram.


Karmena 13.maijs, 23:07

Paldies par sugas noteikšanu, Marek!


dziedava 13.maijs, 23:07

Tā attīstība notika mežā vai mājās?


pustumsa 13.maijs, 23:00

Liels paldies!


felsi 13.maijs, 22:59

Paldies Edgar!


Edgars Smislovs 13.maijs, 22:07

Te būs video, lai var saprast vieglāk - https://www.facebook.com/watch/?v=269941917512019


Edgars Smislovs 13.maijs, 22:03

Var pārprast šī statusa nozīmi, bet šis ir domāts tīklos, vai kā citādi, noķertiem putniem, ligzdošanas sezonas vidū. Pēc metodikas: L – perēšanas Laukums, kas konstatēts noķertam pieaugušam putnam (uz vēdera).


pustumsa 13.maijs, 21:50

Kāpēc neder perēšanas laukums? tāpēc, ka putns ligzdā?


Edgars Smislovs 13.maijs, 21:34

Šo būtu labi atkārtoti pārbaudīt, pēc iespējas netraucējot putnu, dzeltenie tārtiņi parasti ligzdo atklātākos, lielākos, purvos.


nekovārnis 13.maijs, 21:16

Putnu pazinēji var palaist garām nezināmu putnu,kas ieziņots kā vabole :) Nezināmus labāk ziņot kā "nezināms".


dziedava 13.maijs, 21:02

Skaidrs, ilgi tāds negaida, nav jau nekāda ~trihija, tāpēc arī tik maz apzināts.


zane_ernstreite 13.maijs, 20:56

Paldies, Marek! Bet nu ir taču līdzīgi... ))


zane_ernstreite 13.maijs, 20:53

Paldies! Jā, tieši izcirtumā. Man lapas šķita pazīstamas, bet nu nekādi nespēju savilkt kopā.


VijaS 13.maijs, 20:49

Gandrīz izjukušā augļķermeņa foto - 13. maija pēcpusdiena.


KrisVi 13.maijs, 20:20

Paldies, Edgar!


VijaS 13.maijs, 19:47

Korintes. Izcirtumos mēdz ļoti savairoties.


VijaS 13.maijs, 19:34

Pavasara dedestiņa


IevaM 13.maijs, 17:39

Paldies!


nekovārnis 13.maijs, 17:04

Priekškrūšu vairogs vairāk garš nekā plats, ar izliekumu apakšā.


nekovārnis 13.maijs, 16:59

Man ar tā kā pēc ragainās cikādes nimfas izskatās.


lichen_Ro 13.maijs, 13:13

Renāte, vienā no attēliem redzms blīvs (ne pulverveida/leprozs) laponis. Bet, pilnīgi reāli ka ir nobildētas vairākas sugas un kautkur ir arī Leprārija. Jebkurā gadījumā bez TLC te nav ko minēt :)


Aleksejs 13.maijs, 10:50

https://www.youtube.com/watch?v=qf9kE2cSqoo


dziedava 13.maijs, 00:16

Paraudziņu vajag :). Vija, hipotētiski teiktu, ka Metatrichia floriformis, tai mēdz būt sarkani kātiņi un oranžs sporu mākonis. Bet nevar izslēgt arī kādu kribrāriju. Bez labāka foto un, iespējams, arī paraudziņa līdz sugai nenoteikšu.


VijaS 12.maijs, 23:41

Julita, kā Tu domā? Gļotsēne ir, bet nevaru saprast, kas īsti. Varētu būt kaut kas no kribrārijām?


meža_meita 12.maijs, 23:23

Paldies par vijolīti!


VijaS 12.maijs, 23:15

Abi paraudziņi tika nesti mājās vienas kastītes dažādos nodalījumos, tāpēc pilnīgi izslēgt kaut kādu sporu sabiršanu nevar; šī iemesla pēc materiāls mikroskopēšanai - elateru kušķītis ar visām sporām - parasti tiek izplēsts ar pinceti no kādas galviņas vidus. Turklāt šis paraudziņš pie mikroskopa tika pirmais, bet bildes saliku vēlāk, kad neko prātīgāku nevarēju izdomāt. Šovakar uztaisīju vēl vienu fikso mikroskopiju no citas paraudziņa daļas - pat 400x palielinājumā var redzēt sporu lielos gredzenus un elateru blīvos vijumus. Bet jā - vizuāli pēc medainās neizskatās, biju pārliecināta, ka būs vai nu nelīdzenā, vai nolīdzinātā trihija.


zane_ernstreite 12.maijs, 23:13

Paldies! Man arī likās, ka izskatās pēc raibā vīngliemeža. Bet, atzīstos, pēc analoģijas ar parka vīngliemežiem, biju iedomājusies, ka tie visi ir nu... palieli.


Tasty_Y 12.maijs, 23:11

Arianta arbustorum


zane_ernstreite 12.maijs, 22:50

Paldies, Ansi, par visiem precizējumiem un noteiktajām sugām, un atvainojos, ka esmu pavirša attiecībā uz novērojuma statusu - zied, noziedējis utt.!


VijaS 12.maijs, 22:39

Paldies, Edgar!


Mimi Serada 12.maijs, 22:03

Laikam vienkārši neievēroju. Tomēr patīkami atrast kaut ko jauno:) Paldies par informāciju!


Ansis 12.maijs, 21:57

Zemākā un lielākā daudzumā ir mūru sīkvijzobe, ar zaļajām sporu vācelītēm, ļoti iespējams, jumstiņu samtīte (Ptychostomum imbricatulum)


Ansis 12.maijs, 21:39

Rīgā ir diezgan daudz stādītas. Vēlāk, vasarā lapas kļūs zaļas.


Mimi Serada 12.maijs, 21:37

Paldies, nekad agrāk nebiju tādu redzējusi.


felsi 12.maijs, 21:35

Paldies!


marsancija 12.maijs, 21:27

Margarita, paldies par skaidrojumu! Cik labi, ka kāds pasaka priekšā kādām pazīmēm pievērst uzmanību!


Ansis 12.maijs, 20:53

Parastās kļavas sārtlapu forma (fo. schwedleri).


forelljjanka 12.maijs, 20:41

Nu,ja izskatās vienādi,ar kaut ko jāsāk,parasti ar vienkāršāko.;)Temminku ar dubļainām kājām līdz vēderam gan nekad neesmu redzējis!:DD Savukārt,ja tā jāapraksta trulīša un temminka citas pazīmes...Baigais penteris jāraksta.Priekš tam ir jaunais Putnu noteicējs.Katrā ziņā,ja man gadītos ziemas tērpā temminks vai trulītis(kas nemaz nav nereāli,apskatījos 19.maijā Vītiņu pļavās likšņibītis,praktiski ziemas spalvu tērpā:),pirmais kam pievērstu uzmanību būtu kāju un knābja krāsa.;)


Gaidis Grandāns 12.maijs, 19:38

Uz kāju krāsu gan, manuprāt, vispār nevajadzētu "ieciklēties". Īpaši bridējputniem, kur kājas var būt nosmērētas ar dubļiem, krāsa var variēt atkarībā no attāluma, apgaismojuma, novērošanas apstākļiem. Uz citām pazīmēm tomēr var paļauties drošāk...


forelljjanka 12.maijs, 19:30

Neiedziļinoties citās pazīmes,temminkam kājas gaišas,zaļgandzeltenas,trulītim tumšas,gandrīz melnas.;)


meža_meita 12.maijs, 17:38

Kas norāda, ka šī nav leprārija? Paskaties arī UV reakciju.


lichen_Ro 12.maijs, 15:48

Vēl var būt Lecanora expallens vai L.compallens vai kāda cita sterila Lecanora


lichen_Ro 12.maijs, 15:44

Iespējams ka Lecanora alboflavida, Tai ir C+ oranžs/dreltens un K+ dzeltens....


lichen_Ro 12.maijs, 15:22

Teiktu ka ir U. florida, bet var būt visādi :)


lichen_Ro 12.maijs, 15:21

Iespējams ka Pyrrospora quernea, bet dīvaini ka sugai ir K+ reakcija, nevajadzētu būt... Pyrrospora quernea parasti aug šādi kā ir bildē. P.flavida nav tik miltaina...


IevaM 12.maijs, 14:02

Ivar, paldies!


IevaM 12.maijs, 14:01

Protams, Ilze, resni pirksti :D


Aleksejs 12.maijs, 13:34

Paldies, tieši domāju, ka kaut kas no čakstītēm.


asaris 12.maijs, 13:25

Akmeņčakstīte


Ilze Ķuze 12.maijs, 11:28

Skaista!


Ilze Ķuze 12.maijs, 11:28

Šī gan man izskatās pēc īssetas nekeras.


PutnuDraugsNagļos 12.maijs, 11:07

Gluži manas domas, taču ja nu kāds eksperts saskata tikai mazo ērgli.. Tomēr ne katru dienu vidējo ērgli sanāk redzēt, tāpēc arī ekspertu apstiprinājumam liela nozīme.


Izabella 12.maijs, 10:59

Paldies, Valda!


Aleksejs 12.maijs, 10:36

Dziesma https://www.youtube.com/watch?v=1gIwcZZPMAs


meža_meita 12.maijs, 10:31

Oi, šmuka!


PutnuDraugsNagļos 12.maijs, 10:30

Man viņi izskatās vienādi :) bet paldies, Gaidi!


Vīksna 12.maijs, 10:29

Paldies !


dziedava 12.maijs, 10:04

1 km tomēr nav arī gluži ceļa otrā pusē :). Suga, ko vēl tikai sapņoju atrast!


Gaidis Grandāns 12.maijs, 09:51

Temminka šņibītis


ivars 12.maijs, 09:46

Nekas cits jau tur nesanāk.


kamene 12.maijs, 09:45

Tieši šai ceļmalā nezināju, bet samērā liela atradne ir netālu pie Kūku Vēveriem. Tur pagājušā gadā bija monitorings.


dziedava 12.maijs, 09:39

Apmeklēta zināma atradne vai atrasta jauna?


dziedava 12.maijs, 09:36

Tā arī ir sārtā bezlape. Kā citiem augiem, arī šai sugai mēdz būt albīna forma


joonc 12.maijs, 09:22

varbūt kāds augu pētnieks var noteikt, kas tas par augu?


dziedava 12.maijs, 09:12

Krāsa varbūt no vecuma atkarīga?! Šī pēc kopskata vairāk T.varia atgādina. Sporas un elateras jau nevarēja iesprukt no otra paraudziņa?


grieze 12.maijs, 01:00

dzeguze


grieze 12.maijs, 00:53

bildes centrā redzams sila strazds


visvaldis.s 11.maijs, 23:53

Ierakstīju statusu- uzturas lokāli, bet vajadzētu- kaujas.


meža_meita 11.maijs, 23:29

Es domāju, te Ivars pie vainas :D


meža_meita 11.maijs, 23:01

Paldies Uģi!


Irbe 11.maijs, 22:50

Ar ķauķiem jāsāk pa vienam. Manuprāt brūnspārnu visvieglāk atšķirt no citiem, ja redzami spārni. Spalvas ar brūnām maliņām, kādu nav līdzīgajam gaišajam ķauķim. + katram citāda dziesma. http://www.putni.lv/curcom.htm http://www.putni.lv/curcur.htm


VijaS 11.maijs, 22:49

Šī vizuāli atšķīrās no otras uz tās pašas kritalas nedaudz vairāk kā metra attālumā atrastās medainās trihijas https://dabasdati.lv/lv/observation/0d32c5316568f88ec4e32bec21401445/ - košāk dzeltena krāsa, skaitliski mazāk augļķermeņu un varbūt tāpēc neizceļas to vertikālā forma, vēl arī pelējums uz jau tā pašķīdušajiem augļķermeņiem. Tomēr mikroskopiski arī šī sanāk medainā trihija.


VitaS 11.maijs, 22:29

mazais nātru raibenis


VitaS 11.maijs, 22:28

citrontauriņš


VitaS 11.maijs, 22:28

ķērsu baltenis


VitaS 11.maijs, 22:25

aveņu astainītis


Ziemelmeita 11.maijs, 21:56

Paldies,Dace. Droši vien ērtāk un ātrāk būs ar pakomātu. Omniva derēs? Mans epasts akalve58@gmail.com Gaidīšu adresi. Cik zinu,ir atrasts Zīles dabas takā. Es arī tur staigāju,bet nebiju pamanījusi.


dace_bio 11.maijs, 21:46

Apsveicu ar retuma atrašanu! Uz ātri aci uzmetot, šķiet, ka tā ir jau zināma atradne, vai arī ļoti tuvu jau zināmajai. Bet katrā ziņā vērtīgs atradums, vismaz DU kolekcijā no šīs vietas vēl nav herbārija. Ja ir vēlme atsūtīt paraudziņu, tad ir divi varianti: vai nu pa pastu vai pa pakomātu :) Kā Jums ērtāk?


dziedava 11.maijs, 21:41

Es uz šitiem nevaru noskatīties! Dažam viņas ir visur, skaties, kurā virzienā vien gribi :D


meža_meita 11.maijs, 21:29

Skaisti! Vajag iedomāties bedrē iekāpt :D


dziedava 11.maijs, 21:24

P.S. Vajag ņemt piemēru no Renātes, kas nesen ķērusies pie ķērpjiem, - viņa vnk uzraksta komentāru - vajag ieviest tādu un tādu sugu, pati nomaina sugas nosaukumu un ieķeksē interesantajos, ka jauna suga. Bez paša iniciatīvas un atbildības uzņemšanās lietas uz priekšu kustas gausāk.


dziedava 11.maijs, 21:19

Kā mēs ar Initu šodien pārrunājām - tāda kalibra "amatieriem" paraudziņi Dabas muzejam nav jādod ar cerību, ka tiks pārbaudīti, bet vienkārši jāiesniedz ar jau noteiktu sugu, un "plauktiņā" tie tad stāvēs ar jau noteikto sugu, lai ja nu kāds interesents rodas, var pētīt vai, ja nav slinkums, pārnoteikt. Latvijā ir tik ļoti maz sēņu speciālistu uz visu Latvijā augošo sēņu skaita, ka nav iespējams, ka tie pāris oficiālie speciālisti var pārzināt pilnīgi visas sugas labāk par kādiem amatieriem, kas ir nopietni iedziļinājušies kādā noteiktā sugu grupā.


Ziemelmeita 11.maijs, 21:19

Inguna, man nejaušs atradums. Bet łoti skaists un interesants


Ivetta 11.maijs, 21:19

Paldies, Marek!


Ziemelmeita 11.maijs, 21:18

Paldies,Ilze


felsi 11.maijs, 20:23

Wou! Mans sapņu ķērpis!


Ilze Ķuze 11.maijs, 20:00

Skaisti!


Ziemelmeita 11.maijs, 19:57

Paldies Renāte, ir ievākts. Varu nosūtīt.


meža_meita 11.maijs, 19:56

Ni, ni, Hypogymnia te būs. Droši vien, ka Hypogymnia physodes


meža_meita 11.maijs, 19:43

Lielisks atradums! Vietas konteksts un lielie apotēciji baigi velk uz U.florida. Ja ir ievākts paraugs, būtu labi precizēt sugu. Un, ja paraugs ievākts, tad zinu, ka Dace Stepanova no DU priecāsies par ķērpja herbāriju. U. florida - main stem with low warty bumps, but soredia and isidia completely absent U. subfloridana - stem and branches carry small soralia, but the granules (soredia) produced by them soon give rise to clustters of short isidia https://wales-lichens.org.uk/species-account/usnea-florida Šeit ļoti labi noilustrēts: https://wales-lichens.org.uk/species-account/usnea-florida


nekovārnis 11.maijs, 19:41

Paldies par info! Nu tādi grādi ar mūspusē, varbūt tik patālāk no jūras - būs jāsāk meklēt :)


meža_meita 11.maijs, 19:35

Valda, vaitad šī nebūs Ranunculus sceleratus? R.aquatilis tomēr citādākas lapas.


Sintija Martinsone 11.maijs, 19:14

26 dzērvēm vienā vietā nevajadzētu lietot ligzdošanas pazīmi.


CerambyX 11.maijs, 19:00

Tajā dienā max temp. bija apmēram +16 grādi, varbūt jau uz vakaru kāds grāds mazāks, bet šitā baļķu kaudze vēl saulē bija. Svaigumu tā nepiefiksēju, bet nu šī gada. Turpat netālu (uz lielās šosejas pie pagrieziena) bija tieši svaiga cirsma (pamatā bērzi šķita, bet arī neliela egļu kaudzīte), bet tur tieši tehnika strādāja, nestājāmies. Citur iepriekš pa dienu arī dažādas baļķu kaudzes tika apskatītes (resnākiem, tievākiem kokiem, svaigāki kā arī jau sazāģēti sausokņi bez mizas), bet nu tur bez Rhagium (bet uz dažām kaudzēm to bija diez gan) nekas cits nemanījās. Tāpat apskatījām dažādus stāvošus nokaltušus koks un vēja gāztas egles, bet nu bez rezultātiem... Šis kā praktiski pēdējā baļķu kaudzīte ar domu, nu labi - pēdējo reizi vēl piestās... :D Es jau biju zaudējis cerības.


IevaM 11.maijs, 18:58

Paldies, Marek!


Sintija Martinsone 11.maijs, 18:47

Šim novērojumam diez vai būs atbilstošs statuss. 55 ziemeļu gulbji vienā vietā dzied?


Carum carvi 11.maijs, 18:42

Paldies!


marsancija 11.maijs, 18:14

Paldies, Margarita! Sapratu, ka ķauķītis, bet- kurš? Viņu tik daudz ! :)


IlzeP 11.maijs, 17:56

Pagājušajā gadā ligzdojusi kāda no zīlītēm, ticami, ka lielā. Pēc tam arī ziemā pa nakti gulējusi kāda zīlīte (par to liecina ekskrementi uz ligzdas).


Irbe 11.maijs, 17:21

Brūnspārnu ķauķis


nekovārnis 11.maijs, 16:58

Labs!:) Līdz cik grādiem taipusē varēja būt iesilis, un cik svaigi/veci egļu baļķi?


Ansis 11.maijs, 15:58

Tomēr cita suga - Pomerānijas zeltstarīte (Gagea ×pomeranica)

Pēdējie komentāri rakstiem
IlzeP 1-May-2022, 13:38

Interesantie foto varētu būt tēma cita veida pārskatam! Ja tik būtu visam laiks...


dziedava 1-May-2022, 12:54

Liels paldies Ilze par kā parasti saturīgo pārskatu! Tas arī ļauj saprast, ka pasaule negriežas tikai ap "ieķeksētajām grupām" :D. Ļoti interesants Vijas stāsts par ērgļiem! Vienīgais varbūt trūkst citādi interesantu foto pārskats,   (..)


pustumsa 27-Apr-2022, 21:47

Jā, foto mirklis tverts brīdī, kad plēsējputns aiznesa dumpja mazuli no ligzdas.... izmisīgs lidojums glābt....


IlzeP 25-Apr-2022, 21:30

Atbilde no Guntas: "Paldies par jautājumu. Iespēju robežās centīsimies iekļaut arī Dabasdatos publicētos novērojumus."


dziedava 25-Apr-2022, 17:51

Ziņojumi Dabasdatos netiks ņemti vērā?


dziedava 12-Apr-2022, 12:43

Noteicējs - tas gan jauki! :)


Vīksna 12-Apr-2022, 12:23

Kādu mitreni arī varu nobildēt, sugas noteikt gan labāk speciālistu ziņā.Ar noteicēju vismaz saprotamāk, ka ne tikai pāris iespējams atrast.


CerambyX 31-Mar-2022, 00:40

Es tā paskatīju, ka iepriekš pašam personīgi laikam ir sanācis tāds viens mēģinājums dienas laikā max sugas 'sakasīt' iepriekš neapmeklētā vietā. 2020. 4. septembrī - ja pareizi saskatu/saskaitu, tad vienā dienā izdevās 46 sugas k   (..)


nekovārnis 30-Mar-2022, 17:44

Vispār mani tā doma par 100 blakšu sugu savākšanu gada laikā tukšā kvadrātā iz aizķērusi :) Ja jau vienā dienā var atrast 40-50 tauriņu sugu no apm.100, tad kāpēc gan nevarētu gada laikā atrast 100 blakšu sugu no apm.500 :D Būs j   (..)


klaidoņpele 29-Mar-2022, 08:50

Jāsaka ka nedaudz satrūkos ieraugot savu vārdu sarakstā jo mans blakšu gads principā beidzās jūnija beigās :D bet karte ar baltajiem un pusbaltajiem kvadrātiem ļoooti interesanta kādu nedēļas nogales izbraucienu plānošanai!


Martins 28-Mar-2022, 20:09

Analīze par konstatēto/iespējamo sugu skaitu kvadrātā + vizuālais materiāls ir motivējoši! Vismaz dažus "savus" kvadrātus 10-50 līmenī dabūt. Protams, blakšu daudz un cilvēku vēlmju tāpat, bet vēlmes jau izteikt nav liegts... :) Vi   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 23:26

Notikušo lekciju video var redzēt: https://www.facebook.com/lifeforspecies


OKK 27-Mar-2022, 22:50

Jautājums, šīs lekcijas varēs paskatīties internetā?


CerambyX 27-Mar-2022, 20:37

Jā, to tā kā rakstā ieskicēju par to viena kvadrāta izpēti - varbūt tiešām 3-4 apmeklējuma reizes ir pārāk optimistiski. Protams, daudz ko nosaka sezona - tagad agri pavasarī braucot uz kādu pilnībā tukšu kvadrātu tās 20-25 sugas   (..)


nekovārnis 27-Mar-2022, 20:20

Būs tie baltie/gaišie plankumi Talsu novadā mazliet jāpiekrāso :D Nu jā, lai dabūtu 100 sugas 3 vai 4 piegājienos tai lietai jāpieiet diezgan nopietni :) Tas ir 25-30 sugas dienā (katru reizi citas). Vispār interesanti būtu paskatīties c   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 20:08

Liels paldies, Uģi! Būs ko pētīt!


CerambyX 27-Mar-2022, 19:14

Tāds mūsu reģionam piemērotākias (un kas kādu gadus atpakaļ vispār iedvesmoja man pievērsties blaktīm) ir somu blakšu noteicējs "Suomen Luteet" (lai gan tur arī varbūt ir 'tikai' kādi 90% no Latvijā sastopamajām sugām), kas gan šķ   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 17:42

Vai ir kādi ieteikumi blakšu noteicējiem?


Vīksna 27-Mar-2022, 16:14

Interesants raksts.Kaut kā piebremzējies ar blakšu bildēšanu,arī jaunas sugas maz trāpās, pārsvarā savā apkārtnē bildēju, kur nav tipisku sausu skujkoku audžu, pļavu un specifisku augu.Jāpabildē kaut vai parastas sugas nedaudz tāl   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:55

Paldies, varbūt tad kaut ko ieziņošu :). Parasti nolaižas rokas pie domas, ka tāpat tur pie nezināmajiem arī paliks karājoties, tad labāk darboties ar ko citu. Bet vabolītes, jā, arī ir bijušas. Kaut kad paskatīšos.


CerambyX 27-Mar-2022, 12:47

Ja par tik 'mikroskopiskiem' sīkumiem, tad kaut kādā lielāku taksonu līmenī tos noteikti var būt iespējams identificēt (bet ne visus, protams...) - tā ka, ja interesē tik daudz cik varbūt sarpast kas tas ir, tad ziņot noteikti ir jēga!   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:14

Kā parasti satrūkos, negaidīti ieraugot savu vārdu - mūža sarakstā, jo, skatot čaklāko ziņotāju gada sugu skaitus, sapratu, ka man mūžā tik daudz nav, kā citiem gadā. Un tomēr, 50 sugas sasnieguši tātad nav tik daudzi, tāpēc raks   (..)


grieze 22-Mar-2022, 10:49

Labdien! Vakar arī manā īpašumā nonāca jaunais Svensona noteicējs latviski. Prieks, ka tur ir vienkārši zilastīte, kā vairums valodu (izņemot angļu valodu, kas visu nosaukumos allaž sarežģī), te gan rakstīts, ka maiņa notikusi uz o   (..)


Agnis 21-Mar-2022, 09:37

Labrīt! Paldies par vērtīgajiem komentāriem! Ļoti labi, ka sekojat līdzi un neesat vienaldzīgi. Pārskatīju LOB padomes balsojuma failus un ir jābūt palieņu ķauķim. Atvainojos, mana kļūda. Savā ziņā šajā gadījumā īstais balsoj   (..)


Rallus 21-Mar-2022, 06:56

Igaunijā BirdLife International pārstāvošā organizācija kopš 2022.gada 1.janvāra pārgāja uz IOC sarakstu: https://www.eoy.ee/ET/16/31/eesti-lindude-nimekiri/


Rallus 20-Mar-2022, 22:12

Citustarpā sarakstā iekļuvusi suga, kas Latvijā pat nav novērota: Raibais zemesstrazds (ko kopā ar citiem izdevās redzēt), ir: White's Thrush, Zoothera aurea - visticamāk nominālpasuga no Urālu R daļas. HBW-BirdLife Versijā 6.0 (Dec.2021   (..)


dekants 20-Mar-2022, 18:54

Par palso ķauķi visvairāk jautājumu. Lūdzu dot pārliecinošu pamatojumu šī labojuma nepieciešamībai, turklāt, ja to nekur citur neizmanto. Saprotu, ka jūraskrauklis ir vienā vārdā, jo tā nav kraukļa jūras versija (tas nav krauklis)   (..)


Edgars Smislovs 20-Mar-2022, 12:43

Kāds pamats ir mainīt visur izmantoto palieņu ķauķi uz palso ķauķi?


IlzeP 20-Mar-2022, 10:02

Uģi, nav man šeit kategoriska viedokļa, taču Dabasdati ir LOB un LDF portāls, un LOB ir BirdLife pārstāvis Latvijā. Tādēļ izmantot BirdLife klasifikāciju, manuprāt, būtu loģiski. Bez tam, ja Dabasdati pievienosies Ornitho platformai,   (..)


CerambyX 20-Mar-2022, 09:13

Ilze, domāju (neesmu tik smalkis sekojis līdzi, bet spriežot pēc vispārējām tendencēm) ķeģi pēc Birdlife klasifikācijas ir nevis 'jau vairs tikai pasugas', bet 'vēljoprojām ir tikai pasugas'. T.i. man šķiet, ka viņi nemaz nenoreaģē   (..)


IlzeP 20-Mar-2022, 08:36

Uldi, "nabaga ķeģi" - mazais un gaišais - pēc Birdlife klasifikācijas jau vairs ir tikai pasugas.


roosaluristaja 19-Mar-2022, 23:45

Papildus putniem es pēdējos gados nedaudz interesējos par sēnēm. Salīdzinot ar orkāniem, kas plosās sēņu sistemātikā, putnu sistemātikā pūš tikai viegla brīzīte. Manuprāt nevajag to pārāk saasināti uztvert. Ģenētiķiem un sist   (..)


CerambyX 19-Mar-2022, 20:52

OK, uz pirmo jautājumu pats atradu atbildi. Tas otrs - African desert warbler izrādās latviski ir Sahāras ķauķis :) Mūžu dzīvo mūžu mācies. "Putnu noteicējs" izrādās ir labs palīgs šajā (uzzināt kā latviski sauc visus Eiropā sast   (..)


CerambyX 19-Mar-2022, 20:44

Jāatzīst, ka īsti nesaprotu pamatojumu pārsaukt Āzijas tuksneša ķauķi par 'tuksneša ķauķi'. Kā tad latviski nodalīsim Curruca nana no Curruca deserti? Nu jebšu angliski - Asian desert warbler un African desert warbler. Manuprāt, tas bi   (..)


IlzeP 16-Mar-2022, 18:21

Ir ziņas, ka par ķērpjiem varētu būt nākamgad.


Rekmanis 16-Mar-2022, 18:00

Ja projektā nav paredzēts, tad nav.


DD 16-Mar-2022, 15:31

Ļoti labs jautājums! Kur ir ķērpji!?!


meža_meita 16-Mar-2022, 11:42

Kāpēc nav ķērpju?


OKK 1-Mar-2022, 19:48

Kas par koku ir rokās tam vīrietim? https://www.youtube.com/watch?v=gRgXl6KVNKA


roosaluristaja 23-Feb-2022, 22:01

Pilnībā pievienojos Dāvim. Tiešām priedes ar 2,5, liepas 3,5, nerunājot jau par ozoliem ar 4m var atrast samērā regulāri, ja atbilstoši meklē. bet 3 metrīgu egli nekad neesmu atradis,. lai arī mežā esmu bijis daudz. Viena man likās ļ   (..)


OKK 21-Feb-2022, 09:13

Latvijas dendrologu biedrībai vienkārši beidzās koki... Bet - pankoks? Neienāca pratā?


davis_wi 20-Feb-2022, 18:43

Tikai subjektīvs vērojums, bet vai 3 metru apkārtmērs nav pārāk liels robežlielums, salīdzinot ar priedi (2,5), melnalksni (2,5), liepu (3,5), kur krietni vairāk koku ietilpst aizsardzības statusā? Ir atrastas vairākas, manuprāt, dižas   (..)


marsancija 20-Feb-2022, 16:45

Interesanta ideja Julitai. Divas dižākās egles, ar kurām nācies sastapties, esmu jau ieziņojusi DD. Viena no tām atrodas netālu no Balviem, Bolupes krastā un nesen tai atradusies arī dižkoka zīmīte pievienota. Otrai līdz dižkokam vēl   (..)


Ilze Ķuze 18-Feb-2022, 17:32

Jā, jāsaka paldies gan Julitai par rosināšanu, gan Ivaram par izpildījumu! :)) Un jācer, ka šogad būs īsts ričiju atradumu gads. :)


meža_meita 18-Feb-2022, 15:59

Superīgs noteicējs! Paldies Ivar!


dziedava 18-Feb-2022, 11:56

Ilze (hmm, abas Ilzes:)), reizēm ir vērts sūtīt jautājumus arī nenoteiktā Visumā, re, FB sūnu lapā noteicējs ir jau publicēts! :))))) https://www.facebook.com/SunasLatvija/posts/5568426639839121 Ivar, milzum paldies!!!


dziedava 18-Feb-2022, 10:38

Ir doma, iedvesmojoties no Gada koka, Dabas retumu krātuves aktīvistiem šī gada laikā izveidot dižāko Latvijas egļu lapu (līdzīgi kā ir izveidota dižozolu lapa). Tāpēc aicinājums arī Dabasdatu aktīvistiem - ja redzat dižu egli, kur   (..)


IlzeP 18-Feb-2022, 09:30

Ivar, gaidu noteicēju publicēšanai! :)


Ilze Ķuze 17-Feb-2022, 21:52

Sorry, Ivar, esmu pārliecināta, ka Tavs būs gana labs! :) Es maldīgi sapratu, ka Julita sūta jautājumu nenoteiktā Visumā. :D


dziedava 17-Feb-2022, 21:52

O, Ivar, ja būtu kaut sākums, tad varbūt gudrākie varētu pielabot. Bezjēdzīgs noteikti nebūtu!


Ivars L. 17-Feb-2022, 21:49

Precīzāk būs: kurš uztaisīs nopietnu noteicēju? Atbilde: visticamāk, ka neviens. Es uztaisīšu maziņu, lakonisku, neprofesionālu,visticamāk, bezjēdzīgu. Drīz būs.


Ilze Ķuze 17-Feb-2022, 21:35

Mani arī :), pavisam noteikti, bet te jau jautājums - kurš to noteicēju sagatavos?


felsi 17-Feb-2022, 20:51

Mani ar interesētu!


felsi 17-Feb-2022, 20:50

Aizkustinošs raksts par parasto egli, kas tomēr nemaz nav tik parasta, noteikti pavērošu.


IevaM 17-Feb-2022, 14:53

Julita, man arī interesētu :)


dziedava 17-Feb-2022, 11:48

Ričiju ģints noteicējs interesētu tikai mani? :(


dziedava 12-Feb-2022, 13:36

Kamēr raksts pavisam nav nobraucis lejā, gribēju pateikt, ka man ļoti ļoti patīk šīgada Gada sūnas izvēle. Paldies IvaramL par ierosinājumu! Dabasdatos noteikti ir vērīgi ļaudis, kas, pievēršoties ričiju meklējumiem uz atsegtas augs   (..)


dekants 10-Feb-2022, 14:05

Raksts papildināts ar jaunāko informāciju. Paldies Ilmāram!


dekants 10-Feb-2022, 12:04

Ilmār, paldies par pamanīto un rakstīto! Jūsu un citu sniegtā informācija ir ļoti vajadzīga, interesanta un vērtīga, tādēļ īpašs paldies, ka uz šo norādījāt! Preiļu novērojumi ir atzīmēti, bet pamanīju, ka Daugavpils tiešām   (..)


imis23 9-Feb-2022, 19:38

Vispār es biju sniedzis ziņas par putniem 2 vietās(laikā no 28 līdz 30 janvārim). Tās bija Preiļu novada,Rušonas pag. Kolna Rubini (speciāli braucu uz laukiem lai stundu novērotu dārza barotavu)un Daugavpils, Zeļinska iela 22. Uzrādīta   (..)

Koksngrauži 2022

Tūliņ jau sāksies lielais koksngraužu sugu birums. Kaut arī pa kādai koksngraužu sugai gadās sastapt gandrīz cauru gadu (ziemā galvenokārt ar kokmateriāliem siltā telpā ienestus), tas lielais aktīvo sugu skaita pīķis būs no maija beigām līdz jūlija vidum. Uzreiz jāatvainojas, ka atjaunotais koksngraužu pārskats gan nedaudz aizkavējies. Galvenokārt tāpēc, ka šoreiz tas, visticamāk, vairs nebūs [...]

Notikumi Latvijas Dabas fonda tiešsaistes ligzdās gada pirmajos mēnešos

Pavasara vēsmas pamanāmas arī daudzās Latvijas Dabas fonda (LDF) tiešsaistes kamerās. Daļa putnu atgriezušies no migrācijas, iekārtojušies un tikuši pie olām, un kāds tās jau pazaudējis, tikmēr citās ligzdās vēl redzams tukšums. Jūras ērgļu ligzda Durbē Februāra romantiskās noskaņas Mildas un K kunga ģimenē rezultējās 15. martā, kad tika izdēta pirmā, bet 18.martā jau otrā [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2022. gada janvāris-marts (2)

Salīdzinājumā ar 2021. gada sākumu, Dabasdatu ziņotāji šī gada sākumā bijuši mazāk aktīvi – kopējais ziņojumu skaits ceturksnī bija 40 738 (pērn 57 005) un reģistrējušies tikai 245 jauni lietotāji (pērn šajā laika periodā 807). Iespējams, ka pagājušā gada lielo aktivitāti veicināja pandēmijas ierobežojumi (nebija daudz citu brīvā laika pavadīšanas iespēju), savukārt šogad izjūtas saistībā [...]

Latvijā turpinās gaiļbiksīšu pētījums

Arī šajā pavasarī Eiropā turpinās sabiedriskās zinātnes iniciatīva "Meklēsim gaiļbiksītes" – ikviens var piedalīties lielākajā gaiļbiksīšu novērošanas akcijā Eiropā un dot ieguldījumu zinātniskajā izpētē. Arī Latvijā ir sācies gaiļbiksīšu ziedēšanas laiks, tāpēc Latvijas Dabas fonds kā šīs akcijas partneris jau trešo gadu aicina visus Latvijas iedzīvotājus piedalīties un doties skaitīt gaiļbiksītes, veicot augu uzskaiti lapā [...]

Putnu dienās aizvadīti vairāk nekā 30 pasākumi

Piedaloties vairāk nekā 1200 dalībniekiem 35 pasākumos, noslēgušās tradicionālās gājputnu sagaidīšanas Putnu dienas 2022, kuras aprīlī Latvijas Ornitoloģijas biedrība rīkoja sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un citiem partneriem. "Lai arī lielākā daļa pasākumu norisinājās pirmajā aprīļa nedēļas nogalē, tomēr redzam, ka visu aprīli dažādās Latvijas vietās turpinājās ar putnu tematiku saistīti pasākumi, tostarp lekcijas, putnu [...]

Aicinām ielūkoties lielā dumpja ligzdā (1)

Latvijas Dabas fonda (LDF) putnu tiešraidēm šonedēļ pievienojas jauna suga – lielais dumpis Botaurus stellaris. Tiešraidē vērojamā ligzda atrodas Engures ezerā. Lielais dumpis ir putns, kura savdabīgo balsi – dobju dūkšanu, dzirdējuši daudzi, bet pašu putnu redzējis vien retais, jo tas dzīvo niedrēs un labi maskējas. Lielais dumpis Botaurus stellaris Kaņiera ezerā (uztraukuma uzvedība). Foto: Ēva [...]

Latvijas Universitāte 30. aprīlī aicina piedalīties dabas vērošanas zibakcijā (2)

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte aicina Latvijas iedzīvotājus iesaistīties dabas vērošanas zibakcijā "Viena diena Latvijā" 30. aprīlī, iesūtot zinātniekiem sezonālo dabas norišu attēlus. Aprīļa beigas Latvijas teritorijā iezīmējas ar strauju zaļošanos, lapu plaukšanu un ziedēšanas sākšanos, jo īpaši strauja augu attīstība pēdējā aprīļa dekādē notiek vēlajos pavasaros. Augu un dzīvnieku sezonālās norises kā [...]

Misija “Krupis”

Dažādu apstākļu dēļ abinieku skaits visā pasaulē strauji samazinās. Arī Latvijā abinieki ir nokļuvuši dabas ekspertu uzmanības lokā. Parastais krupis. Foto: Benita Kološuka Parastā krupja izdzīvošanas sekmes gadu no gada samazina ne vien piemērotu dzīvotņu izzušana, bet arī cilvēka tieši radītie šķēršļi – autoceļi. Lai gan parasti sakām, ka krupīši šķērso ceļu, patiesībā autoceļi šķērso abinieku [...]

2022. gada bezmugurkaulnieki – mitrenes – mostas (2)

Pavasaris lēnām iesilst, un tas nozīmē, ka no ziemas miera mostas un aktivizējas 2022. gada bezmugurkaulnieki – mitrenes. Tās ir vienīgie sauszemi pastāvīgi apdzīvojošie vēži. Latvijas Entomoloģijas biedrība aicina šogad pievērsties mitreņu iepazīšanai tuvāk un kopīgi palīdzēt izzināt Latvijas mitreņu daudzveidību. Šim nolūkam ar Voldemāra Spuņģa atbalstu ir sastādīts pirmais Latvijas mitreņu sugu noteicējs. Noteicējs [...]

Informatīvie semināri par Spānijas kailgliemezi

Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi organizē informatīvos seminārus "Spānijas kailgliemeža invāzija Latvijā, problēmas un iespējamie risinājumi". Norises laiks un vieta: tiešsaistes ZOOM platforma 20.04.2022. Kurzemes reģionam; 22.04.2022. Vidzemes reģionam; 29.04.2022. Latgales reģionam. Semināru laikā tiks sniegts ieskats par Spānijas kailgliemeža introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību Latvijā, invazīvo svešzemju [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2022
© dabasdati.lv
Saglabāts