Aktīvie lietotāji: 70 Šodien ievadītie novērojumi: 40 Kopējais novērojumu skaits: 1348796
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
Pēdējie novērojumi
Zivjērglis Pandion haliaetus
14-May-2022, Razoomov
Mājas čurkste Delichon urbicum
14-May-2022, Razoomov
Meža zoss Anser anser
14-May-2022, Razoomov
Baltais gārnis Ardea alba
14-May-2022, Razoomov
Garkaklis Anas acuta
14-May-2022, Razoomov
Ķīvīte Vanellus vanellus
14-May-2022, Razoomov
Dzeltenā cielava Motacilla flava
14-May-2022, Razoomov
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
14-May-2022, Razoomov
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2022, Razoomov
Tītiņš Jynx torquilla
18-May-2022, Razoomov
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-May-2022, Razoomov
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
19-May-2022, andriszarins
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
19-May-2022, Edgars Smislovs
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2022, Edgars Smislovs
Meža pūce Strix aluco
18-May-2022, Edgars Smislovs
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2022, Edgars Smislovs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
18-May-2022, Edgars Smislovs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2022, Edgars Smislovs
Sloka Scolopax rusticola
18-May-2022, Edgars Smislovs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2022, Edgars Smislovs
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2022, Edgars Smislovs
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, Edgars Smislovs
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2022, Edgars Smislovs
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2022, Edgars Smislovs
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2022, Edgars Smislovs
Žagata Pica pica
18-May-2022, Irbe
Somzīlīte Remiz pendulinus
18-May-2022, Irbe
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Irbe
Dadzītis Carduelis carduelis
19-May-2022, Irbe
Lielais ķīris Larus ridibundus
18-May-2022, edzhus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-May-2022, Irbe
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
18-May-2022, edzhus
Baltā cielava Motacilla alba
18-May-2022, edzhus
Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna
18-May-2022, edzhus
Lauku zvirbulis Passer montanus
19-May-2022, Irbe
Dzeltenā cielava Motacilla flava
18-May-2022, edzhus
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
19-May-2022, Irbe
Urālpūce Strix uralensis
18-May-2022, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
19-May-2022, Irbe
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
18-May-2022, Aleksandra
Upes zīriņš Sterna hirundo
19-May-2022, Irbe
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
18-May-2022, Irbe
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-May-2022, Irbe
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-May-2022, bjaunberzina
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2022, bjaunberzina
Gaišais ķauķis Curruca curruca
18-May-2022, bjaunberzina
Ziemeļu baltkrūtainais ezis Erinaceus roumanicus
18-May-2022, Līga Strazdiņa
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2022, bjaunberzina
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
18-May-2022, bjaunberzina
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
18-May-2022, Mimi Serada
Rāceņu baltenis Pieris rapae
18-May-2022, Mimi Serada
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2022, dekants
Bikšainais apogs Aegolius funereus
18-May-2022, dekants 1
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
11-May-2022, Edgars Smislovs
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2022, dekants
Dzērve Grus grus
18-May-2022, dekants
Sila cīrulis Lullula arborea
8-May-2022, bitene
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
18-May-2022, Mimi Serada
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
18-May-2022, Mimi Serada
Bezdelīga Hirundo rustica
9-May-2022, Edgars Smislovs 1
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2022, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2022, Valente
18-May-2022, Valente
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2022, dekants
Lauku piekūns Falco tinnunculus
10-May-2022, Edgars Smislovs 2
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
18-May-2022, Amanda
Gaišais ķauķis Curruca curruca
10-May-2022, Edgars Smislovs 1
18-May-2022, Mimi Serada
Sloka Scolopax rusticola
18-May-2022, dekants
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
18-May-2022, Amanda 1
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
18-May-2022, silva
Vālodze Oriolus oriolus
18-May-2022, silva
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2022, silva
18-May-2022, CerambyX
8-May-2022, bitene
Mizložņa Certhia familiaris
18-May-2022, silva
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
18-May-2022, dekants
Niedru lija Circus aeruginosus
18-May-2022, silva
18-May-2022, CerambyX
Peļu klijāns Buteo buteo
18-May-2022, silva
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, silva
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
18-May-2022, silva
Sila cīrulis Lullula arborea
18-May-2022, silva
Sila strazds Turdus viscivorus
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
18-May-2022, CerambyX 1
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
10-May-2022, Edgars Smislovs
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
18-May-2022, Ornitologs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, Ornitologs
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2022, Ornitologs
Gaiļbiksīte Primula veris
15-May-2022, Jānis Āboliņš
Sloka Scolopax rusticola
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Peļu klijāns Buteo buteo
18-May-2022, guta7
Laucis Fulica atra
18-May-2022, Mimi Serada
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
18-May-2022, DanaH
Mērkaziņa Gallinago gallinago
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Sloka Scolopax rusticola
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Gaigala Bucephala clangula
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Kajaks Larus canus
18-May-2022, dekants
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Sloka Scolopax rusticola
18-May-2022, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lauku zvirbulis Passer montanus
18-May-2022, Mimi Serada
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
11-May-2022, Edgars Smislovs
Cekulpīle Aythya fuligula
18-May-2022, DanaH
Svīre Apus apus
18-May-2022, LīgaKrā
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2022, dekants
Svīre Apus apus
18-May-2022, Platacis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-May-2022, Mimi Serada
Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis
18-May-2022, Vita Puhevica
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2022, dekants
Gaišais ķauķis Curruca curruca
18-May-2022, Mimi Serada
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2022, Daiga
Svīre Apus apus
18-May-2022, Ilona_rasa
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
9-Apr-2022, Ivetta
9-Apr-2022, Ivetta
Pelēkā dzilna Picus canus
18-May-2022, Justs K
Ziemas kātiņpiepe Polyporus brumalis
9-Apr-2022, Ivetta
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-May-2022, eksperts 3
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-May-2022, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
14-May-2022, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
14-May-2022, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-May-2022, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-May-2022, eksperts 3
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-May-2022, eksperts 3
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-May-2022, eksperts 3
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-May-2022, eksperts 3
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-May-2022, eksperts 3
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-May-2022, eksperts 3
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-May-2022, eksperts 3
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-May-2022, eksperts 3
Vistu vanags Accipiter gentilis
14-May-2022, eksperts 3
Pelēkais strazds Turdus pilaris
14-May-2022, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-May-2022, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-May-2022, eksperts 3
Gaišais ķauķis Curruca curruca
14-May-2022, eksperts 3
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-May-2022, eksperts 3
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-May-2022, eksperts 3
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-May-2022, eksperts 3
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-May-2022, eksperts 3
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-May-2022, eksperts 3
Ķīvīte Vanellus vanellus
14-May-2022, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
14-May-2022, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
14-May-2022, eksperts 3
Svīre Apus apus
18-May-2022, Strazdiņa
18-May-2022, Rendija
Jūras žagata Haematopus ostralegus
15-May-2022, Zigurds Krievans
Lapgrauzis Chrysolina staphylaea Chrysolina staphylaea
18-May-2022, freimane
18-May-2022, CerambyX 1
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
18-May-2022, dekants
Svīre Apus apus
18-May-2022, Acenes
Lakstīgala Luscinia luscinia
14-May-2022, eksperts 3
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-May-2022, eksperts 3
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-May-2022, eksperts 3
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-May-2022, eksperts 3
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-May-2022, eksperts 3
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-May-2022, eksperts 3
Žubīte Fringilla coelebs
14-May-2022, eksperts 3
Žubīte Fringilla coelebs
14-May-2022, eksperts 3
Žubīte Fringilla coelebs
14-May-2022, eksperts 3
Dzilnītis Sitta europaea
14-May-2022, eksperts 3
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
14-May-2022, eksperts 3
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
14-May-2022, eksperts 3
Krauklis Corvus corax
14-May-2022, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-May-2022, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-May-2022, eksperts 3
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
14-May-2022, eksperts 3
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
14-May-2022, eksperts 3
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-May-2022, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-May-2022, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-May-2022, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-May-2022, eksperts 3
Sarkankrūšu līķvabole Oiceoptoma thoracicum
18-May-2022, freimane
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-May-2022, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-May-2022, eksperts 3
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2022, sanchox
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2022, sanchox
Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus
15-May-2022, Zigurds Krievans
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
18-May-2022, dekants
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
15-May-2022, Zigurds Krievans
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
18-May-2022, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
18-May-2022, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Sloka Scolopax rusticola
18-May-2022, dekants
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2022, dekants
Upes tārtiņš Charadrius dubius
15-May-2022, Zigurds Krievans
Dadzītis Carduelis carduelis
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
18-May-2022, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2022, Rallus
Niedru lija Circus aeruginosus
18-May-2022, Rallus
Pavedienu veronika Veronica filiformis
18-May-2022, Agnese
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-May-2022, Rallus
Dadzītis Carduelis carduelis
18-May-2022, Rallus
Tītiņš Jynx torquilla
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lauku zvirbulis Passer montanus
18-May-2022, Rallus
Baltā cielava Motacilla alba
18-May-2022, Rallus
Meža tulpe Tulipa sylvestris
18-May-2022, Agnese
Bezdelīga Hirundo rustica
18-May-2022, Rallus
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2022, Rallus
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
18-May-2022, Rallus
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
18-May-2022, Rallus
Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus
15-May-2022, Zigurds Krievans 1
Parastā ķimene Carum carvi
18-May-2022, Agnese
Peldošā ričijvācelīte Ricciocarpos natans
18-May-2022, Ilze Ķuze 6
Pupuķis Upupa epops
15-May-2022, Zigurds Krievans
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-May-2022, eksperts 3
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-May-2022, eksperts 3
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-May-2022, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
14-May-2022, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
14-May-2022, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-May-2022, eksperts 3
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-May-2022, eksperts 3
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-May-2022, eksperts 3
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-May-2022, eksperts 3
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
14-May-2022, eksperts 3
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-May-2022, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-May-2022, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-May-2022, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-May-2022, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-May-2022, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-May-2022, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-May-2022, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-May-2022, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-May-2022, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-May-2022, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-May-2022, eksperts 3
Lauku piekūns Falco tinnunculus
14-May-2022, Zigurds Krievans
Parastā kumeļpēda Asarum europaeum
18-May-2022, Rendija
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Meža zoss Anser anser
14-May-2022, Zigurds Krievans
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, Rallus
Zaļžubīte Chloris chloris
18-May-2022, Rallus
Kovārnis Corvus monedula
18-May-2022, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Pļavu lija Circus pygargus
14-May-2022, Zigurds Krievans
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Ārstniecības ķiplocene Alliaria petiolata
18-May-2022, Rendija
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-May-2022, Rallus
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2022, Rallus
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
14-May-2022, Zigurds Krievans
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
14-May-2022, eksperts 3
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
14-May-2022, eksperts 3
Žubīte Fringilla coelebs
14-May-2022, eksperts 3
Žubīte Fringilla coelebs
14-May-2022, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
14-May-2022, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
14-May-2022, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
14-May-2022, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-May-2022, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-May-2022, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-May-2022, eksperts 3
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
14-May-2022, eksperts 3
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
14-May-2022, eksperts 3
Gaišais ķauķis Curruca curruca
14-May-2022, eksperts 3
Gaišais ķauķis Curruca curruca
14-May-2022, eksperts 3
Melnā dzilna Dryocopus martius
14-May-2022, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
14-May-2022, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
14-May-2022, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
14-May-2022, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
14-May-2022, eksperts 3
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2022, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-May-2022, dekants
Jūras žagata Haematopus ostralegus
14-May-2022, Zigurds Krievans
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
18-May-2022, Rallus
Parastais šņibītis Calidris alpina
14-May-2022, Zigurds Krievans
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2022, Rallus
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Meža tulpe Tulipa sylvestris
18-May-2022, Sancho
Garknābja gaura Mergus serrator
14-May-2022, Zigurds Krievans
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lielā tilbīte Tringa nebularia
14-May-2022, Zigurds Krievans
Kajaks Larus canus
18-May-2022, Rallus
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2022, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2022, Strazdiņa
Peļkājīte Prunella modularis
14-May-2022, eksperts 3
Peļkājīte Prunella modularis
14-May-2022, eksperts 3
Žubīte Fringilla coelebs
14-May-2022, eksperts 3
Žubīte Fringilla coelebs
14-May-2022, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
14-May-2022, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
14-May-2022, eksperts 3
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-May-2022, eksperts 3
Vītītis Phylloscopus trochilus
14-May-2022, eksperts 3
Vītītis Phylloscopus trochilus
14-May-2022, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-May-2022, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-May-2022, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-May-2022, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-May-2022, eksperts 3
Gaišais ķauķis Curruca curruca
14-May-2022, eksperts 3
Gaišais ķauķis Curruca curruca
14-May-2022, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
14-May-2022, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
14-May-2022, eksperts 3
Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis
14-May-2022, Zigurds Krievans
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
14-May-2022, Zigurds Krievans
Pļavu tilbīte Tringa totanus
14-May-2022, Zigurds Krievans
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2022, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2022, StarFlare
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-May-2022, Lietuviete
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-May-2022, StarFlare
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
18-May-2022, Mimi Serada
Parastais šņibītis Calidris alpina
14-May-2022, Zigurds Krievans
Purva piekūns Falco columbarius
11-May-2022, Edgars Smislovs 1
Pupuķis Upupa epops
14-May-2022, Zigurds Krievans
Mazais dzenis Dryobates minor
18-May-2022, StarFlare
Žubīte Fringilla coelebs
14-May-2022, eksperts 3
Žubīte Fringilla coelebs
14-May-2022, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-May-2022, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-May-2022, eksperts 3
Žagata Pica pica
14-May-2022, eksperts 3
Žagata Pica pica
14-May-2022, eksperts 3
Žagata Pica pica
14-May-2022, eksperts 3
Žagata Pica pica
14-May-2022, eksperts 3
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-May-2022, eksperts 3
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-May-2022, eksperts 3
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-May-2022, eksperts 3
Melnais mežastrazds Turdus merula
14-May-2022, eksperts 3
Melnais mežastrazds Turdus merula
14-May-2022, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-May-2022, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-May-2022, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-May-2022, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-May-2022, eksperts 3
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
14-May-2022, eksperts 3
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
14-May-2022, eksperts 3
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-May-2022, eksperts 3
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-May-2022, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
14-May-2022, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
14-May-2022, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
14-May-2022, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
14-May-2022, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
14-May-2022, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
14-May-2022, eksperts 3
Ģirlicis Serinus serinus
8-May-2022, Zigurds Krievans
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2022, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2022, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, bišudzenis
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2022, bišudzenis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
18-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2022, bišudzenis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2022, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Parastais šņibītis Calidris alpina
18-May-2022, edzhus
Pelēkā pīle Mareca strepera
18-May-2022, edzhus
Krīklis Anas crecca
18-May-2022, edzhus
Niedru lija Circus aeruginosus
18-May-2022, edzhus
Parastais šņibītis Calidris alpina
18-May-2022, edzhus
Pļavu tilbīte Tringa totanus
18-May-2022, edzhus
Parastais šņibītis Calidris alpina
18-May-2022, edzhus
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-May-2022, Rallus
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2022, dekants
Meža zīlīte Periparus ater
18-May-2022, dekants
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
18-May-2022, Rallus
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-May-2022, Rallus
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2022, Margarita W
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2022, Liepzieds
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-May-2022, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2022, Rallus
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Sarkanā klija Milvus milvus
14-May-2022, Ilsek
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-May-2022, Litenesputni
Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium)
17-May-2022, mardzh
Gaišais ķauķis Curruca curruca
18-May-2022, Litenesputni
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2022, Litenesputni
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2022, Litenesputni
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
18-May-2022, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2022, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2022, Litenesputni
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-May-2022, Litenesputni
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, Litenesputni
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2022, Litenesputni
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2022, Litenesputni
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2022, Litenesputni
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-May-2022, Litenesputni
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2022, Litenesputni
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, Litenesputni
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
18-May-2022, Litenesputni
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, Litenesputni
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2022, Litenesputni
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-May-2022, Litenesputni
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-May-2022, Litenesputni
Vālodze Oriolus oriolus
18-May-2022, kārkliņi
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2022, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, Litenesputni
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2022, Litenesputni
Dārza ķauķis Sylvia borin
18-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, Litenesputni
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2022, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
18-May-2022, Litenesputni
Lauku zvirbulis Passer montanus
18-May-2022, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2022, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
18-May-2022, Litenesputni
Mājas balodis Columba livia f. domestica
18-May-2022, Litenesputni
Dadzītis Carduelis carduelis
18-May-2022, Litenesputni
Bezdelīga Hirundo rustica
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
18-May-2022, pustumsa
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Plukšķis Turdus iliacus
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Ķērpjveida žagarainis Hypocreopsis lichenoides
18-May-2022, Ilze Ķuze
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
18-May-2022, anthicus
Dadzītis Carduelis carduelis
18-May-2022, piksena
Sila cīrulis Lullula arborea
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Mētru raibvēderlācītis Spilosoma lubricipeda
18-May-2022, Valdis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-May-2022, anthicus
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2022, gudgalf
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2022, Rallus
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
18-May-2022, Rallus
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-May-2022, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, Rallus
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, Rallus
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2022, Rallus
Meža zaķskābene Oxalis acetosella
18-May-2022, Mežirbe777
Kastaņbrūnā artonija Arthonia spadicea
18-May-2022, Mežirbe777 1
Dārza ķauķis Sylvia borin
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
18-May-2022, StarFlare
Ķīķis Pernis apivorus
18-May-2022, Edgars Smislovs
18-May-2022, anthicus
Jāņtārpiņš Lampyris noctiluca
18-May-2022, anthicus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Niedru lija Circus aeruginosus
18-May-2022, Edgars Smislovs
18-May-2022, anthicus
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2022, Edgars Smislovs 1
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
18-May-2022, anthicus
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Zilrīklīte Cyanecula svecica
11-May-2022, Edgars Smislovs 3
Lietuvainis Numenius phaeopus
18-May-2022, ievakiri
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
18-May-2022, anthicus
Vāvere Sciurus vulgaris
18-May-2022, pustumsa
Parastā pērkonene Erysimum cheiranthoides
18-May-2022, Mežirbe777
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2022, anthicus
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Meža pūce Strix aluco
18-May-2022, anthicus
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
17-May-2022, sandis
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
18-May-2022, sandis
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
18-May-2022, sandis
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
18-May-2022, Lietuviete
Sulasvabole Sphaerites glabratus
18-May-2022, anthicus
Gludais vārpstiņgliemezis Cochlodina laminata
18-May-2022, Martins
18-May-2022, anthicus 1
18-May-2022, anthicus
18-May-2022, anthicus 1
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
18-May-2022, VIZO
18-May-2022, anthicus
Mizgraužu skudrulītis Thanasimus formicarius
18-May-2022, anthicus
Peļu klijāns Buteo buteo
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
18-May-2022, edzhus
Zaļžubīte Chloris chloris
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Bezdelīga Hirundo rustica
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Mizgraužu skudrulītis Thanasimus formicarius
18-May-2022, ligausis
18-May-2022, Martins
Dižā bisīte Gyromitra gigas
18-May-2022, Kiwi
Zivju gārnis Ardea cinerea
18-May-2022, ligausis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2022, Ilona_rasa
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
18-May-2022, anthicus
Sarkankrūšu līķvabole Oiceoptoma thoracicum
16-May-2022, Cucurbita
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, Kiwi
Četrplankumu sēņgrauzis Mycetophagus quadripustulatus
18-May-2022, anthicus
18-May-2022, CerambyX 10
Sarkanais melnulis Neomidia haemorrhoidalis
18-May-2022, anthicus
Melnulis Bolitophagus reticulatus Bolitophagus reticulatus
18-May-2022, anthicus
18-May-2022, CerambyX 1
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, Pēteris Strautiņš
Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata
18-May-2022, anthicus
Plakanis Uleiota planata Uleiota planata
18-May-2022, anthicus
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, Kiwi
18-May-2022, anthicus
Dižais mājas zirneklis Eratigena atrica (syn. Tegenaria atrica)
18-May-2022, LailaG
18-May-2022, anthicus
Pēdējās sugu izmaiņas
edzhus 19-May-2022 00:08:20

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


edzhus 19-May-2022 00:06:36

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


edzhus 19-May-2022 00:02:52

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


edzhus 19-May-2022 00:00:31

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


edzhus 18-May-2022 23:59:41

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


edzhus 18-May-2022 23:59:06

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


edzhus 18-May-2022 23:57:54

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


edzhus 18-May-2022 23:56:26

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


roosaluristaja 18-May-2022 22:55:09

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 18-May-2022 22:18:30

Lielais piekūns Falco peregrinus ->


CerambyX 18-May-2022 22:01:59

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


roosaluristaja 18-May-2022 21:59:26

Sēne (nenoteikta) ->


CerambyX 18-May-2022 21:58:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 18-May-2022 21:57:26

Alkšņu spulgpiepe Xanthoporia radiata (syn. Inonotus radiatus) ->


dziedava 18-May-2022 21:39:08

Sēne uz sūnas (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 18-May-2022 21:36:15

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 18-May-2022 21:30:03

Nezināms ->


nekovārnis 18-May-2022 21:22:26

Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp. ->


Justs K 18-May-2022 21:14:10

Zaļā dzilna Picus viridis ->


CerambyX 18-May-2022 20:51:01

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-May-2022 20:34:26

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ansis 18-May-2022 19:55:48

Jomainā rikardija Riccardia chamaedryfolia ->


Aidzinieks 18-May-2022 19:52:04

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


bitene 18-May-2022 18:48:49

Pļavas ķērsa Cardamine pratensis ->


nekovārnis 18-May-2022 18:46:23

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


roosaluristaja 18-May-2022 18:45:14

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 18-May-2022 18:44:24

Skudra Lasius sp. Lasius sp. ->


nekovārnis 18-May-2022 18:40:26

Līķvabole (nenoteikta) Silphidae sp. ->


nekovārnis 18-May-2022 18:39:24

Kukainis (nenoteikts) ->


Ansis 18-May-2022 18:39:10

Jomainā rikardija Riccardia chamaedryfolia ->


Ansis 18-May-2022 18:33:33

Jomainā rikardija Riccardia chamaedryfolia ->


roosaluristaja 18-May-2022 17:45:28

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 18-May-2022 17:43:00

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Irbe 18-May-2022 17:42:56

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 18-May-2022 17:41:39

Bisīte (nenoteikta) Gyromitra sp. ->


dziedava 18-May-2022 17:36:44

Augs (nenoteikts) ->


dziedava 18-May-2022 17:06:15

Askusēne (nenoteikta) Ascomycota sp. ->


Ansis 18-May-2022 17:05:42

Jomainā rikardija Riccardia chamaedryfolia ->


Ansis 18-May-2022 17:05:13

Taukā bezdzīslene Aneura pinguis ->


roosaluristaja 18-May-2022 15:53:40

Ērglis (nenoteikts) Aquila sp. ->


roosaluristaja 18-May-2022 15:49:41

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


čūskis 18-May-2022 14:23:57

Dīķa varde Pelophylax lessonae ->


čūskis 18-May-2022 14:17:34

Dīķa varde Pelophylax lessonae ->


dziedava 18-May-2022 12:13:37

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


Mežirbe777 18-May-2022 11:24:37

Sūna (nenoteikta) ->


meža_meita 18-May-2022 11:20:44

Upes tārtiņš Charadrius dubius ->


roosaluristaja 18-May-2022 11:19:26

Ezis (nenoteikts) Erinaceus sp. ->


BioEliina 18-May-2022 11:07:43

Upes tārtiņš Charadrius dubius ->


Martins 18-May-2022 11:06:55

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


dziedava 18-May-2022 10:41:47

Nezināms ->


dziedava 18-May-2022 10:20:58

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 18-May-2022 10:16:15

Pinuma kažocene Anomodon viticulosus ->


Filips Bobinskis 18-May-2022 01:07:47

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Filips Bobinskis 18-May-2022 01:06:49

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Mežirbe777 18-May-2022 00:44:19

Sūna (nenoteikta) ->


Mežirbe777 17-May-2022 23:43:40

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


CerambyX 17-May-2022 23:04:23

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 22:52:48

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Martins 17-May-2022 22:39:35

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


CerambyX 17-May-2022 22:36:13

Pamīkstspārnis Aplocnemus sp. Aplocnemus sp. ->


CerambyX 17-May-2022 20:59:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 17-May-2022 20:51:10

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 17-May-2022 20:49:55

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 17-May-2022 20:48:53

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


CerambyX 17-May-2022 20:44:07

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 17-May-2022 20:43:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 19:50:35

Zvirbulis (nenoteikts) Passer sp. ->


Aidzinieks 17-May-2022 19:49:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 19:16:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:49:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:48:06

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:46:50

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:45:31

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:44:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:40:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:39:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:37:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:35:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:34:14

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:33:02

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Lemmus 17-May-2022 18:31:42

Sūna (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:30:57

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:30:46

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:29:43

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:29:12

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:28:25

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:24:22

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:22:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


meža_meita 17-May-2022 18:22:02

Noapaļotā scitīnija Scytinium teretiusculum ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:21:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:09:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:08:30

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:06:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


VitaS 17-May-2022 18:06:25

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:05:42

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 18:02:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 17:59:34

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 17:58:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 17:57:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 17:46:18

Upes zīriņš Sterna hirundo ->


dziedava 17-May-2022 17:27:05

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


CerambyX 17-May-2022 16:20:08

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


CerambyX 17-May-2022 16:19:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 17-May-2022 15:03:24

Simtkājis (nenoteikts) Chilopoda sp. ->


CerambyX 17-May-2022 15:03:09

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 14:09:38

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 14:08:37

Nezināms ->


roosaluristaja 17-May-2022 14:05:26

Cauna Martes sp. Martes sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 12:14:51

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 12:08:35

Ezis (nenoteikts) Erinaceus sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 12:06:22

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 11:54:03

Neaizmirstule (nenoteikta) Myosotis sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 11:52:23

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 11:48:54

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 17-May-2022 11:43:35

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 11:11:12

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


bitene 17-May-2022 10:13:23

Kalnu kļava Acer pseudoplatanus ->


bitene 17-May-2022 10:09:49

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 17-May-2022 09:21:27

Dārza mīkstpiene Sonchus oleraceus ->


roosaluristaja 17-May-2022 09:16:54

Nezināms ->


IlzeP 17-May-2022 08:15:55

Alpu āboliņš Trifolium alpestre ->


IlzeP 17-May-2022 08:14:10

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 08:04:21

Pelēkā zīlīte Poecile montanus ->


Edgars Smislovs 17-May-2022 07:59:16

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 17-May-2022 07:51:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 17-May-2022 07:48:08

Brūnā čakste Lanius collurio ->


Santa L 17-May-2022 07:44:34

Melnā vārna Corvus corone corone ->


Kiwi 16-May-2022 23:46:39

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Kiwi 16-May-2022 23:32:10

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


zane_ernstreite 16-May-2022 23:27:49

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 21:23:08

Nezināms ->


meža_meita 16-May-2022 20:47:38

Ķērpis Mycobilimbia sp. Mycobilimbia sp. ->


CerambyX 16-May-2022 20:44:15

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


zane_ernstreite 16-May-2022 19:44:44

Sēne (nenoteikta) ->


zane_ernstreite 16-May-2022 19:41:48

Augs (nenoteikts) ->


IlzeP 16-May-2022 19:20:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 16-May-2022 18:44:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 16-May-2022 18:44:11

Nezināms ->


Lasmas 16-May-2022 18:38:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 16-May-2022 18:35:26

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2022 16:51:43

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:48:25

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:45:43

Māņkoksngrauzis Oedemera sp. Oedemera sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:44:39

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:43:46

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:41:42

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2022 16:40:35

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:39:11

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:37:38

Nenosakāms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:37:13

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:36:29

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:35:35

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:34:34

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:32:58

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:31:33

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:31:06

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:28:14

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2022 16:27:36

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:23:43

Blakteņu dienpūcīte Heliothis ononis ->


nekovārnis 16-May-2022 16:22:25

Alkšņu zilais lapgrauzis Agelastica alni ->


nekovārnis 16-May-2022 16:21:36

Agrobaktērija Agrobacterium tumefaciens Agrobacterium tumefaciens ->


nekovārnis 16-May-2022 16:20:45

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:19:31

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:18:56

Nenosakāms ->


nekovārnis 16-May-2022 16:17:12

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:16:52

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 16-May-2022 16:16:34

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 15:59:29

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 15:59:12

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 15:55:05

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 15:52:19

Čuņčiņš Phylloscopus collybita ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 15:50:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 14:42:11

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 14:40:48

Dadzītis Carduelis carduelis ->


Ivars L. 16-May-2022 14:40:08

Bālā bacīdija Bacidia rosella ->


Edgars Smislovs 16-May-2022 14:40:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 16-May-2022 14:26:40

Abinieks (nezināms) ->


IevaM 16-May-2022 14:24:48

Vakarlēpis Caprimulgus europaeus ->


meža_meita 16-May-2022 13:58:34

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


IlzeP 16-May-2022 13:56:19

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 16-May-2022 13:25:36

Smalkā nitella Nitella tenuissima ->


bitene 16-May-2022 12:51:50

Nezināms ->


bitene 16-May-2022 12:50:21

Nezināms ->


bitene 16-May-2022 12:49:12

Nezināms ->


bitene 16-May-2022 12:45:01

Augs (nenoteikts) ->


bitene 16-May-2022 12:43:32

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 16-May-2022 12:21:58

Lāpstīte (nenoteikta) Scapania sp. ->


dziedava 16-May-2022 10:30:13

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


Kiwi 16-May-2022 10:05:55

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Kiwi 16-May-2022 09:17:40

Augs (nenoteikts) ->


Kiwi 16-May-2022 08:59:36

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Vīksna 19.maijs, 00:32

Apsveicu !


Ilze Ķuze 18.maijs, 23:49

Omulīgi saaugušas un ļoti fotogēniskas :)


dziedava 18.maijs, 23:25

Paldies! Renāte, paldies par mikroskopiju uzslavu - tās man ar galvaslampiņas gaismu, tad jau bez mikroskopa gaismas varbūt var iztikt :D Par latvisko nosaukumu mazliet vēl jāpārdomā, nekas labāks uz šo brīdi prātā nenāca, bet skaidrs, ka latviskos vajag domāt uzreiz, lai vismaz kāds, lai nav pēc tam 100 uzreiz jādomā.


Ilze Ķuze 18.maijs, 23:16

Renāte, jā - neskaitāmi daudz smuku bebrainu ričijvācelīšu :)


meža_meita 18.maijs, 23:09

Malacis, vareni pastrādāts, skaistas, dzirdas mikroskopijas un vēl nosaukums latviešu valodā izdomāts! Ir no kā piemēru ņemt :)


Irbe 18.maijs, 22:52

Sila cīrulis


Irbe 18.maijs, 22:48

Paldies!


Mimi Serada 18.maijs, 21:56

Paldies, Edgar!


IlzeP 18.maijs, 21:42

Citāds piemērs no Anglijas: https://twitter.com/BikovsAndrejs/status/1526882993314443267


W 18.maijs, 21:42

Marek, paldies par sugas noteikšanu!


CerambyX 18.maijs, 21:23

Paldies par sveikumiem! Man ir aizdomas, ka šo konkrēto tepiķi esmu bijis jau aprāpojis kādas 2-3 reizes vismaz dažādos gados. Skaidrs, ka suga labi maskējas starp tām 'nobirām', bet nu pamanīt it kā varēja tīri labi. Somu ieteikums ir meklēt šo smilšainās vietās, milteņu paklājos vietās kur ir daudz ogu (laikam der ar pērnās sakaltušās ogas? Te vismaz tādu bija gana) un, ka teorētiski patīkot uzturēties arī tā gar paklāja malām. Vai nu tur varbūt vieglāk atrast? Nez. Noteikti tad ir ar citur Latvijā piemērotās vietās :)


kaarlisfrei 18.maijs, 21:19

Apsveicu! Pagajš sestdien pāris "kvadrātmetrus" milteņu izķemmēju cerībā uz šo, bet tukšā..


nekovārnis 18.maijs, 21:04

Apsveicu! :)


meža_meita 18.maijs, 20:59

Labais!


VitaS 18.maijs, 20:38

Lauka sīksamtenis


roosaluristaja 18.maijs, 20:18

Galvenā atšķirība starp sugām ir augļķermeņa krāsa. Parastās bisītes ir izteikti tumšākas. Tā ka domāju, ka vajag izdalīt atsevišķi


Kiwi 18.maijs, 20:04

Paldies, Uldi, par sugas noteikšanu!


Kiwi 18.maijs, 20:02

Paldies, Uldi! Ir vēl dažas bildes, paskatīšos. Tad vajadzētu izdalīt atsevišķi?


Kiwi 18.maijs, 19:59

Paldies, Julita!


Aceralba 18.maijs, 19:57

Paldies par labojumu, neizskatījās pietiekami svītrains, un turpat arī čuņčiņš bija dzirdams :)


felsi 18.maijs, 19:55

Vareni! Arī sēņu mikroskopiju esi apguvusi!


Vīksna 18.maijs, 18:46

Apsveicu !


roosaluristaja 18.maijs, 17:42

Pēdējā attēlā ir Gyromitra esculenta


Irbe 18.maijs, 17:42

Paldies!


dziedava 18.maijs, 17:31

Cik skaistas vācelītes! :)


Ilze Ķuze 18.maijs, 17:06

Paldies, Ansi!


Ansis 18.maijs, 16:09

Paldies!


VitaS 18.maijs, 13:35

Ķērsu baltenis


dziedava 18.maijs, 09:20

Renāt, vai tad tas nav ķērpis?


meža_meita 18.maijs, 00:20

Interesants novērojums!


meža_meita 17.maijs, 23:43

Domāju, ka padzīvojusi Pseudoevernia furfuracea.


Mežirbe777 17.maijs, 23:23

Pievienoti papildu foto pierādījumi par dižkoka sugu no 16.05.2022


Karmena 17.maijs, 23:06

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


forelljjanka 17.maijs, 22:43

Lielā.


Ilze Ķuze 17.maijs, 21:40

Ansi, tur bija vairākās vietās - gan divās vietās Mucukalna masīva mežos, gan divās vietās dabas parkā "Vecumu meži". Ir paraudziņi.


CerambyX 17.maijs, 21:24

Jāsaka, ka tas mani ar samulsināja :D Piekrītu, ka nav tipisks. Bet nu neko citu nevaru izdomāt, kas tas varētu būt...


VijaS 17.maijs, 21:02

Paldies, Evita!


nekovārnis 17.maijs, 21:00

Paldies, Uģi! Šis man smadzeni salauza :) Pēc visa tā kā C.polita, bet ar tik tumšu priekškrūšu vairogu nebija manīts.


aer 17.maijs, 20:03

Paldies!


Aidzinieks 17.maijs, 19:48

Paldies Oskar!


Lemmus 17.maijs, 19:30

Visbiežāk uz kritalām ir C.muelleriana,bet droši var noteikt tikai mikroskopējot.


Edgars Smislovs 17.maijs, 19:15

Kaņepītis vai zaļžubīte.


Edgars Smislovs 17.maijs, 18:43

Salīdzinoši vecs novērojums bet vajadzētu tomēr ieziņot abus atsevišķi, šajās bildēs melnā un sarkanā klija.


Edgars Smislovs 17.maijs, 18:20

Tītara spalva.


Ivetta 17.maijs, 17:38

Paldies, Uldi!


VitaS 17.maijs, 16:00

Par šo vajag ieziņot Vides SOS lietotnē.


Irbe 17.maijs, 14:11

Paldies!


dziedava 17.maijs, 11:20

Katrs nevar, runa ir par cilvēkiem, kas ir pierādījuši savu pētījumu dziļumu un pamatotību, un tādu nudien nav daudz.


marsons 17.maijs, 11:06

Paldies par ieteikumu, kā rīkoties gadījumā, ja, liekas, ir jauna suga. Man gan šāda pieeja liekas pārāk liberāla - iznāk, ka katrs DD lietotājs var papildināt sarakstu ar jaunu sugu. Vai nebūs pārāk daudz pelavu? Man vairāk pa prātam tradicionālā trīspakāpju pieeja -"ievāc -nosaka- apstiprina", kur apstiprināšanu veic tas speciālists, kura slēdziens dotajā brīdī ir neapstrīdams. Sapratu, ka sēņu jomā tas pašreiz Latvijā nav iespējams. Kas attiecas uz Dabas muzejam nodotajiem maniem paraugiem, tie bija ar norādi par iespējamo sugu.


pustumsa 17.maijs, 10:53

Paldies!


dziedava 17.maijs, 10:15

Bāc, pa kuru laiku esmu kļuvusi tik piezemēta un praktiska! :/


Kiwi 17.maijs, 09:21

Paldies, Margarita un Edgar!


Irbe 17.maijs, 00:21

Niedru lija


marsancija 17.maijs, 00:16

Vērene, Ribes alpinum.


DaceK 16.maijs, 23:51

Paldies par precizējumiem! Saņēmu bildi no draudzenes, bērnudārza audzinātājas. Šī ir jau 2.izvēlētā ligzdas vieta. Pirmā bijusi starp puķu dobēm, izdēta 1 ola. Pēc konsultācijas ar ornitologu ligzda nojaukta. Arī šī tiks nojaukta. Audzinātājām jārūpējas par homo sapiens bērnu drošību...


Divpēdis 16.maijs, 23:37

Vīri, šis nav pirmais aprīlis... bet katram gadījumam pievienoju arī pārējās bildes. Un liels paldies par atrašanu!:)


Kiwi 16.maijs, 23:31

Paldies, Margarita!


Irbe 16.maijs, 23:30

Pelēkais mušķērājs


zane_ernstreite 16.maijs, 23:27

Paldies!


Kiwi 16.maijs, 23:26

Vai kāds no ķauķiem?


Ivars L. 16.maijs, 23:22

...vai tomēr zvaigznes un mēnessirpji?


Kiwi 16.maijs, 23:16

Paldies, Edgar!


dziedava 16.maijs, 23:06

Pēc pirmā foto varēja padomāt, ka ir kapos bildēts - vienos krustos! Pēc pēdējā jau pēc kādas remontdarbnīcas (ar knaiblēm) izskatās..


Irbe 16.maijs, 22:53

Upes


Irbe 16.maijs, 22:49

Baltvaigu?


Irbe 16.maijs, 22:38

Gaigala


Irbe 16.maijs, 22:36

Manuprāt purva


Irbe 16.maijs, 22:31

Pelēkais mušķērājs


IlzeP 16.maijs, 22:27

Domāju, ka kaijai tur ir ļoti mazas izredzes sekmīgi izligzdot.


Mimi Serada 16.maijs, 21:44

Paldies!


meža_meita 16.maijs, 21:00

Ja tā, tad būs sugas 2. atradne LV :)))


Ilze Ķuze 16.maijs, 20:54

Paldies, Renāte!


meža_meita 16.maijs, 20:53

Roland - tāpat kā te, pie bioloģiski vecas apses pamatnes (bet var būt ne obligāti pie pamatnes).


meža_meita 16.maijs, 20:48

Te nevarētu būt šaubas - Mycobilimbia carneoalbida. Raksturīga suga apsēm un tieši apšu pamatnēm.


Lasmas 16.maijs, 19:50

Tikai nez kā sadzīvos bērni un kaiju ģimene vienā rotaļlaukumā.


Aleksejs 16.maijs, 19:36

Paldies, Edgar, par acīgumu!


IlzeP 16.maijs, 19:29

:)


IlzeP 16.maijs, 19:28

Jauks novērojums! Sudrabkaijas reti riskē ligzdot Rīgā uz zemes. (Izlaboju statusu, jo perēšanas laukums nozīmē perējošas mātītes pliko laukumu uz vēdera, tādu var konstatēt noķertiem putniem.)


Karmena 16.maijs, 19:18

Paldies par sugas noteikšanu, Marek!


Ilze Ķuze 16.maijs, 18:44

Liels paldies, Ansi! :)


Ilze Ķuze 16.maijs, 18:42

Paldies par komentāru, Roland!


Ilze Ķuze 16.maijs, 18:42

Roland, ir paraugs.


Lemmus 16.maijs, 16:49

Paldies par precizējumiem Ansi!


Gradin 16.maijs, 16:39

Man arī bija prieks viņu satikt.


Rallus 16.maijs, 16:08

Te salīdzinājumam bildes no Polijas novērojumiem: http://clanga.com/index.php/gallery/show_by_birdname/Ptaki%20rzadkie%20i%20nieliczne/Black+Scoter


Rallus 16.maijs, 16:04

Fantastiska bilde, labi dokumentēts! Apsvceicami!


Edgars Smislovs 16.maijs, 16:01

SUPER! Jauna suga Latvijā!!! Melanitta americana! Putns bildes labajā stūrī.


lichen_Ro 16.maijs, 15:58

Ispējams ka Mycobilimbia carneoalbida Renāte, kāds tavai atradnei bija biotops? Man līdzīgs šim..


Edgars Smislovs 16.maijs, 15:49

Otrajā bildē paspruka ceru ķauķis.


lichen_Ro 16.maijs, 14:34

Varbūt Bacidina sulphurella, nezinu - jāgriež. Noteikti nav Bacidia rosella :)


IlzeP 16.maijs, 13:57

Raksturīga balss - skan kā "Vitju viģel?" vai "nice to see you".


IlzeP 16.maijs, 13:55

Bildē ir erickiņš


asaris 16.maijs, 13:08

Pupuķis


Vīksna 16.maijs, 11:06

No 2021 g. bildētās smukās apses 2,75 m apkārtmērā tikai celms palicis un milzīgs izcirtums. Un blakus, kur vēl mežs 2 melnie stārķi rinķoja.Tur vēl pērn un šogad pavairāk parastās vardes mežā, Svitenes, Rundāles pusē maz.


dziedava 16.maijs, 10:40

Inguna, tā taču ir Tavējā? Symphytocarpus flaccidus


dziedava 16.maijs, 10:21

Pinuma kažoceni gan neredzu. Izskatās pēc lapsastes vienādvācelītes Isothecium alopecuroides


Karmena 16.maijs, 09:55

Paldies par sugas noteikšanu un labojumu, Uģi!


artis113 16.maijs, 09:47

Es šoreiz noslinkoju ar skaitīšanu;D


Kiwi 16.maijs, 09:03

Paldies, Marek, par precizējumu!


Kiwi 16.maijs, 09:00

Paldies, Ilze!


asaris 16.maijs, 08:18

Mazais svilpis


asaris 16.maijs, 08:16

Erickiņš


IlzeP 16.maijs, 08:10

Vai "V". Var jau apmeklēt arī tukšu ligzdu.


Sandra LV 16.maijs, 07:47

Paldies! Jā, trešais putns bija lielais ķīris.


Ivetta 16.maijs, 06:56

Paldies, Uģi!


Karmena 16.maijs, 00:20

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


dziedava 16.maijs, 00:16

Slikti skaitīts - 5,5h vēlāk bija par pāris tūkstošiem vairāk :D


VitaS 15.maijs, 23:51

Kaut kāda lapgrauža kāpurs, kas līdzi nēsā māju. Angliski - case-bearing leaf beetle.


laumae 15.maijs, 23:05

Paldies, Uģi! Kur tik līdzīgi.


Mimi Serada 15.maijs, 23:05

Paldies, Uģi!


VijaS 15.maijs, 22:36

Paldies, Uģi!


W 15.maijs, 22:21

Uģi, paldies:)


Edgars Smislovs 15.maijs, 21:18

Apsveicu! Labi ka ir vismaz tāda bilde, pēc novērojuma vietas, bez apraksta tomēr daudz nedomājot mainīju uz balto gārni, to tur protams to parasti var satikt.


davis_wi 15.maijs, 21:11

AL pazīme


VijaS 15.maijs, 21:10

Paldies, Kārli! Tā pati vien jau būs, tikai negribēja pozēt.:)


asaris 15.maijs, 20:57

Manuprāt, priežu čiekuru zemesblakts.


asaris 15.maijs, 20:52

Žagata


MJz 15.maijs, 20:35

Pēc karošknābja neizskatās. Gan jau tad novērotāja būtu tā arī ziņojusi.


IlzeP 15.maijs, 20:32

Man liekas tāpat kā Mārim. Mazākais pie tam ir priekšplānā. Nekas cits taču tas nevar būt?!


Tasty_Y 15.maijs, 20:30

Viviparus viviparus


MJz 15.maijs, 20:26

Bildes protams pašvakas un vienīgais, ko var, tas ir salīdzināt izmērus. Manuprāt bildēs ir 3 sugu putni: baltais gārnis, lielais ķīris un zīda gārnis. Nu nevar baltais gārnis būt tik mazs.


Sandra LV 15.maijs, 20:13

Pievienoju bildes, labākas diemžēl nav.. Man gan liekas, ka bija zīda. Mazāks par balto gārni, ar dzelteniem pirkstiem un "gariem matiem".


asaris 15.maijs, 16:33

Sarkankrūšu līķvabole


asaris 15.maijs, 16:25

Gaiļbiksītes


Jānis L 15.maijs, 16:18

Sveiks, Andri!! Jā, tie bija tieši tādi garie, griezīgie pīkstieni, nācās aizvērt logu, lai varētu iemigt! Vēlā rudenī, vakara pastaigā ar lukturīti, arī ieraudzīju pašu pūci kokā sēžam, bet diezgan patālu, līdz ar to precīzi neaprakstīšu.


Zane Dāvidsone 15.maijs, 13:54

flava


gunitak 15.maijs, 13:11

Paldies!


Tasty_Y 15.maijs, 13:08

Planorbarius corneus


megere 15.maijs, 11:37

Varētu būt karūsa.


Karmena 15.maijs, 11:32

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


Divpēdis 15.maijs, 07:51

Paldies, Edgar!


Divpēdis 15.maijs, 07:50

Paldies, Vita!


asaris 14.maijs, 23:58

Dzeltenā stērste


asaris 14.maijs, 23:53

Lukstu čakstīte


asaris 14.maijs, 23:48

Niedru lija


Laimeslācis 14.maijs, 22:42

Paldies, Uģi! :)


VitaS 14.maijs, 22:23

Acainā mārīte


W 14.maijs, 20:22

Paldies, Mārtiņ! Turpmāk bildēšu arī pēdu:)


Martins 14.maijs, 20:15

Ir, ir! Bet vislabāk, ja šiem lielajiem kailgliemežiem nobildē arī pēdu (no apkšpuses). Tumšajam kailgliemezim pēdas vidu ir skaidri izteikta gaiša josla.


Carum carvi 14.maijs, 17:38

Paldies!


angel 14.maijs, 17:33

Paldies!


BioEliina 14.maijs, 16:14

Gluži manas domas, Edgar! Tāds plāns ir - es pie tā uzmanīgi strādāju..gribas iegūt 100% pārliecību par konkrēto ligzdotāju..


W 14.maijs, 15:12

Vai tas nevarētu būt tumšais kailgliemezis?


W 14.maijs, 14:18

Paldies, Uģi!


nekovārnis 14.maijs, 10:52

Paldies, Uģi! :)


Laimeslācis 14.maijs, 10:21

Paldies!


dziedava 14.maijs, 10:13

Izskatās pēc vējaslotas


Mimi Serada 14.maijs, 09:08

Paldies, Marek!


pustumsa 14.maijs, 00:09

Paldies!


pustumsa 13.maijs, 23:14

Paldies, Edgar! Tagad es sapratu. Jāmācās vēl daudz!


felsi 13.maijs, 23:12

Mežā, tā bija tā karstā diena, un tur tiešā saule no rīta līdz vakaram.


Karmena 13.maijs, 23:07

Paldies par sugas noteikšanu, Marek!


dziedava 13.maijs, 23:07

Tā attīstība notika mežā vai mājās?


pustumsa 13.maijs, 23:00

Liels paldies!


felsi 13.maijs, 22:59

Paldies Edgar!


Edgars Smislovs 13.maijs, 22:07

Te būs video, lai var saprast vieglāk - https://www.facebook.com/watch/?v=269941917512019


Edgars Smislovs 13.maijs, 22:03

Var pārprast šī statusa nozīmi, bet šis ir domāts tīklos, vai kā citādi, noķertiem putniem, ligzdošanas sezonas vidū. Pēc metodikas: L – perēšanas Laukums, kas konstatēts noķertam pieaugušam putnam (uz vēdera).


pustumsa 13.maijs, 21:50

Kāpēc neder perēšanas laukums? tāpēc, ka putns ligzdā?


Edgars Smislovs 13.maijs, 21:34

Šo būtu labi atkārtoti pārbaudīt, pēc iespējas netraucējot putnu, dzeltenie tārtiņi parasti ligzdo atklātākos, lielākos, purvos.


nekovārnis 13.maijs, 21:16

Putnu pazinēji var palaist garām nezināmu putnu,kas ieziņots kā vabole :) Nezināmus labāk ziņot kā "nezināms".


dziedava 13.maijs, 21:02

Skaidrs, ilgi tāds negaida, nav jau nekāda ~trihija, tāpēc arī tik maz apzināts.


zane_ernstreite 13.maijs, 20:56

Paldies, Marek! Bet nu ir taču līdzīgi... ))


zane_ernstreite 13.maijs, 20:53

Paldies! Jā, tieši izcirtumā. Man lapas šķita pazīstamas, bet nu nekādi nespēju savilkt kopā.


VijaS 13.maijs, 20:49

Gandrīz izjukušā augļķermeņa foto - 13. maija pēcpusdiena.


KrisVi 13.maijs, 20:20

Paldies, Edgar!


VijaS 13.maijs, 19:47

Korintes. Izcirtumos mēdz ļoti savairoties.


VijaS 13.maijs, 19:34

Pavasara dedestiņa


IevaM 13.maijs, 17:39

Paldies!


nekovārnis 13.maijs, 17:04

Priekškrūšu vairogs vairāk garš nekā plats, ar izliekumu apakšā.


nekovārnis 13.maijs, 16:59

Man ar tā kā pēc ragainās cikādes nimfas izskatās.


lichen_Ro 13.maijs, 13:13

Renāte, vienā no attēliem redzms blīvs (ne pulverveida/leprozs) laponis. Bet, pilnīgi reāli ka ir nobildētas vairākas sugas un kautkur ir arī Leprārija. Jebkurā gadījumā bez TLC te nav ko minēt :)


Aleksejs 13.maijs, 10:50

https://www.youtube.com/watch?v=qf9kE2cSqoo


dziedava 13.maijs, 00:16

Paraudziņu vajag :). Vija, hipotētiski teiktu, ka Metatrichia floriformis, tai mēdz būt sarkani kātiņi un oranžs sporu mākonis. Bet nevar izslēgt arī kādu kribrāriju. Bez labāka foto un, iespējams, arī paraudziņa līdz sugai nenoteikšu.


VijaS 12.maijs, 23:41

Julita, kā Tu domā? Gļotsēne ir, bet nevaru saprast, kas īsti. Varētu būt kaut kas no kribrārijām?


meža_meita 12.maijs, 23:23

Paldies par vijolīti!


VijaS 12.maijs, 23:15

Abi paraudziņi tika nesti mājās vienas kastītes dažādos nodalījumos, tāpēc pilnīgi izslēgt kaut kādu sporu sabiršanu nevar; šī iemesla pēc materiāls mikroskopēšanai - elateru kušķītis ar visām sporām - parasti tiek izplēsts ar pinceti no kādas galviņas vidus. Turklāt šis paraudziņš pie mikroskopa tika pirmais, bet bildes saliku vēlāk, kad neko prātīgāku nevarēju izdomāt. Šovakar uztaisīju vēl vienu fikso mikroskopiju no citas paraudziņa daļas - pat 400x palielinājumā var redzēt sporu lielos gredzenus un elateru blīvos vijumus. Bet jā - vizuāli pēc medainās neizskatās, biju pārliecināta, ka būs vai nu nelīdzenā, vai nolīdzinātā trihija.


zane_ernstreite 12.maijs, 23:13

Paldies! Man arī likās, ka izskatās pēc raibā vīngliemeža. Bet, atzīstos, pēc analoģijas ar parka vīngliemežiem, biju iedomājusies, ka tie visi ir nu... palieli.


Tasty_Y 12.maijs, 23:11

Arianta arbustorum


zane_ernstreite 12.maijs, 22:50

Paldies, Ansi, par visiem precizējumiem un noteiktajām sugām, un atvainojos, ka esmu pavirša attiecībā uz novērojuma statusu - zied, noziedējis utt.!


VijaS 12.maijs, 22:39

Paldies, Edgar!


Mimi Serada 12.maijs, 22:03

Laikam vienkārši neievēroju. Tomēr patīkami atrast kaut ko jauno:) Paldies par informāciju!


Ansis 12.maijs, 21:57

Zemākā un lielākā daudzumā ir mūru sīkvijzobe, ar zaļajām sporu vācelītēm, ļoti iespējams, jumstiņu samtīte (Ptychostomum imbricatulum)


Ansis 12.maijs, 21:39

Rīgā ir diezgan daudz stādītas. Vēlāk, vasarā lapas kļūs zaļas.


Mimi Serada 12.maijs, 21:37

Paldies, nekad agrāk nebiju tādu redzējusi.


felsi 12.maijs, 21:35

Paldies!


marsancija 12.maijs, 21:27

Margarita, paldies par skaidrojumu! Cik labi, ka kāds pasaka priekšā kādām pazīmēm pievērst uzmanību!


Ansis 12.maijs, 20:53

Parastās kļavas sārtlapu forma (fo. schwedleri).


forelljjanka 12.maijs, 20:41

Nu,ja izskatās vienādi,ar kaut ko jāsāk,parasti ar vienkāršāko.;)Temminku ar dubļainām kājām līdz vēderam gan nekad neesmu redzējis!:DD Savukārt,ja tā jāapraksta trulīša un temminka citas pazīmes...Baigais penteris jāraksta.Priekš tam ir jaunais Putnu noteicējs.Katrā ziņā,ja man gadītos ziemas tērpā temminks vai trulītis(kas nemaz nav nereāli,apskatījos 19.maijā Vītiņu pļavās likšņibītis,praktiski ziemas spalvu tērpā:),pirmais kam pievērstu uzmanību būtu kāju un knābja krāsa.;)


Gaidis Grandāns 12.maijs, 19:38

Uz kāju krāsu gan, manuprāt, vispār nevajadzētu "ieciklēties". Īpaši bridējputniem, kur kājas var būt nosmērētas ar dubļiem, krāsa var variēt atkarībā no attāluma, apgaismojuma, novērošanas apstākļiem. Uz citām pazīmēm tomēr var paļauties drošāk...


forelljjanka 12.maijs, 19:30

Neiedziļinoties citās pazīmes,temminkam kājas gaišas,zaļgandzeltenas,trulītim tumšas,gandrīz melnas.;)


meža_meita 12.maijs, 17:38

Kas norāda, ka šī nav leprārija? Paskaties arī UV reakciju.


lichen_Ro 12.maijs, 15:48

Vēl var būt Lecanora expallens vai L.compallens vai kāda cita sterila Lecanora


lichen_Ro 12.maijs, 15:44

Iespējams ka Lecanora alboflavida, Tai ir C+ oranžs/dreltens un K+ dzeltens....


lichen_Ro 12.maijs, 15:22

Teiktu ka ir U. florida, bet var būt visādi :)


lichen_Ro 12.maijs, 15:21

Iespējams ka Pyrrospora quernea, bet dīvaini ka sugai ir K+ reakcija, nevajadzētu būt... Pyrrospora quernea parasti aug šādi kā ir bildē. P.flavida nav tik miltaina...


IevaM 12.maijs, 14:02

Ivar, paldies!


IevaM 12.maijs, 14:01

Protams, Ilze, resni pirksti :D


Aleksejs 12.maijs, 13:34

Paldies, tieši domāju, ka kaut kas no čakstītēm.


asaris 12.maijs, 13:25

Akmeņčakstīte


Ilze Ķuze 12.maijs, 11:28

Skaista!

Pēdējie komentāri rakstiem
IlzeP 1-May-2022, 13:38

Interesantie foto varētu būt tēma cita veida pārskatam! Ja tik būtu visam laiks...


dziedava 1-May-2022, 12:54

Liels paldies Ilze par kā parasti saturīgo pārskatu! Tas arī ļauj saprast, ka pasaule negriežas tikai ap "ieķeksētajām grupām" :D. Ļoti interesants Vijas stāsts par ērgļiem! Vienīgais varbūt trūkst citādi interesantu foto pārskats,   (..)


pustumsa 27-Apr-2022, 21:47

Jā, foto mirklis tverts brīdī, kad plēsējputns aiznesa dumpja mazuli no ligzdas.... izmisīgs lidojums glābt....


IlzeP 25-Apr-2022, 21:30

Atbilde no Guntas: "Paldies par jautājumu. Iespēju robežās centīsimies iekļaut arī Dabasdatos publicētos novērojumus."


dziedava 25-Apr-2022, 17:51

Ziņojumi Dabasdatos netiks ņemti vērā?


dziedava 12-Apr-2022, 12:43

Noteicējs - tas gan jauki! :)


Vīksna 12-Apr-2022, 12:23

Kādu mitreni arī varu nobildēt, sugas noteikt gan labāk speciālistu ziņā.Ar noteicēju vismaz saprotamāk, ka ne tikai pāris iespējams atrast.


CerambyX 31-Mar-2022, 00:40

Es tā paskatīju, ka iepriekš pašam personīgi laikam ir sanācis tāds viens mēģinājums dienas laikā max sugas 'sakasīt' iepriekš neapmeklētā vietā. 2020. 4. septembrī - ja pareizi saskatu/saskaitu, tad vienā dienā izdevās 46 sugas k   (..)


nekovārnis 30-Mar-2022, 17:44

Vispār mani tā doma par 100 blakšu sugu savākšanu gada laikā tukšā kvadrātā iz aizķērusi :) Ja jau vienā dienā var atrast 40-50 tauriņu sugu no apm.100, tad kāpēc gan nevarētu gada laikā atrast 100 blakšu sugu no apm.500 :D Būs j   (..)


klaidoņpele 29-Mar-2022, 08:50

Jāsaka ka nedaudz satrūkos ieraugot savu vārdu sarakstā jo mans blakšu gads principā beidzās jūnija beigās :D bet karte ar baltajiem un pusbaltajiem kvadrātiem ļoooti interesanta kādu nedēļas nogales izbraucienu plānošanai!


Martins 28-Mar-2022, 20:09

Analīze par konstatēto/iespējamo sugu skaitu kvadrātā + vizuālais materiāls ir motivējoši! Vismaz dažus "savus" kvadrātus 10-50 līmenī dabūt. Protams, blakšu daudz un cilvēku vēlmju tāpat, bet vēlmes jau izteikt nav liegts... :) Vi   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 23:26

Notikušo lekciju video var redzēt: https://www.facebook.com/lifeforspecies


OKK 27-Mar-2022, 22:50

Jautājums, šīs lekcijas varēs paskatīties internetā?


CerambyX 27-Mar-2022, 20:37

Jā, to tā kā rakstā ieskicēju par to viena kvadrāta izpēti - varbūt tiešām 3-4 apmeklējuma reizes ir pārāk optimistiski. Protams, daudz ko nosaka sezona - tagad agri pavasarī braucot uz kādu pilnībā tukšu kvadrātu tās 20-25 sugas   (..)


nekovārnis 27-Mar-2022, 20:20

Būs tie baltie/gaišie plankumi Talsu novadā mazliet jāpiekrāso :D Nu jā, lai dabūtu 100 sugas 3 vai 4 piegājienos tai lietai jāpieiet diezgan nopietni :) Tas ir 25-30 sugas dienā (katru reizi citas). Vispār interesanti būtu paskatīties c   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 20:08

Liels paldies, Uģi! Būs ko pētīt!


CerambyX 27-Mar-2022, 19:14

Tāds mūsu reģionam piemērotākias (un kas kādu gadus atpakaļ vispār iedvesmoja man pievērsties blaktīm) ir somu blakšu noteicējs "Suomen Luteet" (lai gan tur arī varbūt ir 'tikai' kādi 90% no Latvijā sastopamajām sugām), kas gan šķ   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 17:42

Vai ir kādi ieteikumi blakšu noteicējiem?


Vīksna 27-Mar-2022, 16:14

Interesants raksts.Kaut kā piebremzējies ar blakšu bildēšanu,arī jaunas sugas maz trāpās, pārsvarā savā apkārtnē bildēju, kur nav tipisku sausu skujkoku audžu, pļavu un specifisku augu.Jāpabildē kaut vai parastas sugas nedaudz tāl   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:55

Paldies, varbūt tad kaut ko ieziņošu :). Parasti nolaižas rokas pie domas, ka tāpat tur pie nezināmajiem arī paliks karājoties, tad labāk darboties ar ko citu. Bet vabolītes, jā, arī ir bijušas. Kaut kad paskatīšos.


CerambyX 27-Mar-2022, 12:47

Ja par tik 'mikroskopiskiem' sīkumiem, tad kaut kādā lielāku taksonu līmenī tos noteikti var būt iespējams identificēt (bet ne visus, protams...) - tā ka, ja interesē tik daudz cik varbūt sarpast kas tas ir, tad ziņot noteikti ir jēga!   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:14

Kā parasti satrūkos, negaidīti ieraugot savu vārdu - mūža sarakstā, jo, skatot čaklāko ziņotāju gada sugu skaitus, sapratu, ka man mūžā tik daudz nav, kā citiem gadā. Un tomēr, 50 sugas sasnieguši tātad nav tik daudzi, tāpēc raks   (..)


grieze 22-Mar-2022, 10:49

Labdien! Vakar arī manā īpašumā nonāca jaunais Svensona noteicējs latviski. Prieks, ka tur ir vienkārši zilastīte, kā vairums valodu (izņemot angļu valodu, kas visu nosaukumos allaž sarežģī), te gan rakstīts, ka maiņa notikusi uz o   (..)


Agnis 21-Mar-2022, 09:37

Labrīt! Paldies par vērtīgajiem komentāriem! Ļoti labi, ka sekojat līdzi un neesat vienaldzīgi. Pārskatīju LOB padomes balsojuma failus un ir jābūt palieņu ķauķim. Atvainojos, mana kļūda. Savā ziņā šajā gadījumā īstais balsoj   (..)


Rallus 21-Mar-2022, 06:56

Igaunijā BirdLife International pārstāvošā organizācija kopš 2022.gada 1.janvāra pārgāja uz IOC sarakstu: https://www.eoy.ee/ET/16/31/eesti-lindude-nimekiri/


Rallus 20-Mar-2022, 22:12

Citustarpā sarakstā iekļuvusi suga, kas Latvijā pat nav novērota: Raibais zemesstrazds (ko kopā ar citiem izdevās redzēt), ir: White's Thrush, Zoothera aurea - visticamāk nominālpasuga no Urālu R daļas. HBW-BirdLife Versijā 6.0 (Dec.2021   (..)


dekants 20-Mar-2022, 18:54

Par palso ķauķi visvairāk jautājumu. Lūdzu dot pārliecinošu pamatojumu šī labojuma nepieciešamībai, turklāt, ja to nekur citur neizmanto. Saprotu, ka jūraskrauklis ir vienā vārdā, jo tā nav kraukļa jūras versija (tas nav krauklis)   (..)


Edgars Smislovs 20-Mar-2022, 12:43

Kāds pamats ir mainīt visur izmantoto palieņu ķauķi uz palso ķauķi?


IlzeP 20-Mar-2022, 10:02

Uģi, nav man šeit kategoriska viedokļa, taču Dabasdati ir LOB un LDF portāls, un LOB ir BirdLife pārstāvis Latvijā. Tādēļ izmantot BirdLife klasifikāciju, manuprāt, būtu loģiski. Bez tam, ja Dabasdati pievienosies Ornitho platformai,   (..)


CerambyX 20-Mar-2022, 09:13

Ilze, domāju (neesmu tik smalkis sekojis līdzi, bet spriežot pēc vispārējām tendencēm) ķeģi pēc Birdlife klasifikācijas ir nevis 'jau vairs tikai pasugas', bet 'vēljoprojām ir tikai pasugas'. T.i. man šķiet, ka viņi nemaz nenoreaģē   (..)


IlzeP 20-Mar-2022, 08:36

Uldi, "nabaga ķeģi" - mazais un gaišais - pēc Birdlife klasifikācijas jau vairs ir tikai pasugas.


roosaluristaja 19-Mar-2022, 23:45

Papildus putniem es pēdējos gados nedaudz interesējos par sēnēm. Salīdzinot ar orkāniem, kas plosās sēņu sistemātikā, putnu sistemātikā pūš tikai viegla brīzīte. Manuprāt nevajag to pārāk saasināti uztvert. Ģenētiķiem un sist   (..)


CerambyX 19-Mar-2022, 20:52

OK, uz pirmo jautājumu pats atradu atbildi. Tas otrs - African desert warbler izrādās latviski ir Sahāras ķauķis :) Mūžu dzīvo mūžu mācies. "Putnu noteicējs" izrādās ir labs palīgs šajā (uzzināt kā latviski sauc visus Eiropā sast   (..)


CerambyX 19-Mar-2022, 20:44

Jāatzīst, ka īsti nesaprotu pamatojumu pārsaukt Āzijas tuksneša ķauķi par 'tuksneša ķauķi'. Kā tad latviski nodalīsim Curruca nana no Curruca deserti? Nu jebšu angliski - Asian desert warbler un African desert warbler. Manuprāt, tas bi   (..)


IlzeP 16-Mar-2022, 18:21

Ir ziņas, ka par ķērpjiem varētu būt nākamgad.


Rekmanis 16-Mar-2022, 18:00

Ja projektā nav paredzēts, tad nav.


DD 16-Mar-2022, 15:31

Ļoti labs jautājums! Kur ir ķērpji!?!


meža_meita 16-Mar-2022, 11:42

Kāpēc nav ķērpju?


OKK 1-Mar-2022, 19:48

Kas par koku ir rokās tam vīrietim? https://www.youtube.com/watch?v=gRgXl6KVNKA


roosaluristaja 23-Feb-2022, 22:01

Pilnībā pievienojos Dāvim. Tiešām priedes ar 2,5, liepas 3,5, nerunājot jau par ozoliem ar 4m var atrast samērā regulāri, ja atbilstoši meklē. bet 3 metrīgu egli nekad neesmu atradis,. lai arī mežā esmu bijis daudz. Viena man likās ļ   (..)


OKK 21-Feb-2022, 09:13

Latvijas dendrologu biedrībai vienkārši beidzās koki... Bet - pankoks? Neienāca pratā?


davis_wi 20-Feb-2022, 18:43

Tikai subjektīvs vērojums, bet vai 3 metru apkārtmērs nav pārāk liels robežlielums, salīdzinot ar priedi (2,5), melnalksni (2,5), liepu (3,5), kur krietni vairāk koku ietilpst aizsardzības statusā? Ir atrastas vairākas, manuprāt, dižas   (..)


marsancija 20-Feb-2022, 16:45

Interesanta ideja Julitai. Divas dižākās egles, ar kurām nācies sastapties, esmu jau ieziņojusi DD. Viena no tām atrodas netālu no Balviem, Bolupes krastā un nesen tai atradusies arī dižkoka zīmīte pievienota. Otrai līdz dižkokam vēl   (..)


Ilze Ķuze 18-Feb-2022, 17:32

Jā, jāsaka paldies gan Julitai par rosināšanu, gan Ivaram par izpildījumu! :)) Un jācer, ka šogad būs īsts ričiju atradumu gads. :)


meža_meita 18-Feb-2022, 15:59

Superīgs noteicējs! Paldies Ivar!


dziedava 18-Feb-2022, 11:56

Ilze (hmm, abas Ilzes:)), reizēm ir vērts sūtīt jautājumus arī nenoteiktā Visumā, re, FB sūnu lapā noteicējs ir jau publicēts! :))))) https://www.facebook.com/SunasLatvija/posts/5568426639839121 Ivar, milzum paldies!!!


dziedava 18-Feb-2022, 10:38

Ir doma, iedvesmojoties no Gada koka, Dabas retumu krātuves aktīvistiem šī gada laikā izveidot dižāko Latvijas egļu lapu (līdzīgi kā ir izveidota dižozolu lapa). Tāpēc aicinājums arī Dabasdatu aktīvistiem - ja redzat dižu egli, kur   (..)


IlzeP 18-Feb-2022, 09:30

Ivar, gaidu noteicēju publicēšanai! :)


Ilze Ķuze 17-Feb-2022, 21:52

Sorry, Ivar, esmu pārliecināta, ka Tavs būs gana labs! :) Es maldīgi sapratu, ka Julita sūta jautājumu nenoteiktā Visumā. :D


dziedava 17-Feb-2022, 21:52

O, Ivar, ja būtu kaut sākums, tad varbūt gudrākie varētu pielabot. Bezjēdzīgs noteikti nebūtu!


Ivars L. 17-Feb-2022, 21:49

Precīzāk būs: kurš uztaisīs nopietnu noteicēju? Atbilde: visticamāk, ka neviens. Es uztaisīšu maziņu, lakonisku, neprofesionālu,visticamāk, bezjēdzīgu. Drīz būs.


Ilze Ķuze 17-Feb-2022, 21:35

Mani arī :), pavisam noteikti, bet te jau jautājums - kurš to noteicēju sagatavos?


felsi 17-Feb-2022, 20:51

Mani ar interesētu!


felsi 17-Feb-2022, 20:50

Aizkustinošs raksts par parasto egli, kas tomēr nemaz nav tik parasta, noteikti pavērošu.


IevaM 17-Feb-2022, 14:53

Julita, man arī interesētu :)


dziedava 17-Feb-2022, 11:48

Ričiju ģints noteicējs interesētu tikai mani? :(


dziedava 12-Feb-2022, 13:36

Kamēr raksts pavisam nav nobraucis lejā, gribēju pateikt, ka man ļoti ļoti patīk šīgada Gada sūnas izvēle. Paldies IvaramL par ierosinājumu! Dabasdatos noteikti ir vērīgi ļaudis, kas, pievēršoties ričiju meklējumiem uz atsegtas augs   (..)


dekants 10-Feb-2022, 14:05

Raksts papildināts ar jaunāko informāciju. Paldies Ilmāram!


dekants 10-Feb-2022, 12:04

Ilmār, paldies par pamanīto un rakstīto! Jūsu un citu sniegtā informācija ir ļoti vajadzīga, interesanta un vērtīga, tādēļ īpašs paldies, ka uz šo norādījāt! Preiļu novērojumi ir atzīmēti, bet pamanīju, ka Daugavpils tiešām   (..)


imis23 9-Feb-2022, 19:38

Vispār es biju sniedzis ziņas par putniem 2 vietās(laikā no 28 līdz 30 janvārim). Tās bija Preiļu novada,Rušonas pag. Kolna Rubini (speciāli braucu uz laukiem lai stundu novērotu dārza barotavu)un Daugavpils, Zeļinska iela 22. Uzrādīta   (..)

Koksngrauži 2022

Tūliņ jau sāksies lielais koksngraužu sugu birums. Kaut arī pa kādai koksngraužu sugai gadās sastapt gandrīz cauru gadu (ziemā galvenokārt ar kokmateriāliem siltā telpā ienestus), tas lielais aktīvo sugu skaita pīķis būs no maija beigām līdz jūlija vidum. Uzreiz jāatvainojas, ka atjaunotais koksngraužu pārskats gan nedaudz aizkavējies. Galvenokārt tāpēc, ka šoreiz tas, visticamāk, vairs nebūs [...]

Notikumi Latvijas Dabas fonda tiešsaistes ligzdās gada pirmajos mēnešos

Pavasara vēsmas pamanāmas arī daudzās Latvijas Dabas fonda (LDF) tiešsaistes kamerās. Daļa putnu atgriezušies no migrācijas, iekārtojušies un tikuši pie olām, un kāds tās jau pazaudējis, tikmēr citās ligzdās vēl redzams tukšums. Jūras ērgļu ligzda Durbē Februāra romantiskās noskaņas Mildas un K kunga ģimenē rezultējās 15. martā, kad tika izdēta pirmā, bet 18.martā jau otrā [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2022. gada janvāris-marts (2)

Salīdzinājumā ar 2021. gada sākumu, Dabasdatu ziņotāji šī gada sākumā bijuši mazāk aktīvi – kopējais ziņojumu skaits ceturksnī bija 40 738 (pērn 57 005) un reģistrējušies tikai 245 jauni lietotāji (pērn šajā laika periodā 807). Iespējams, ka pagājušā gada lielo aktivitāti veicināja pandēmijas ierobežojumi (nebija daudz citu brīvā laika pavadīšanas iespēju), savukārt šogad izjūtas saistībā [...]

Latvijā turpinās gaiļbiksīšu pētījums

Arī šajā pavasarī Eiropā turpinās sabiedriskās zinātnes iniciatīva "Meklēsim gaiļbiksītes" – ikviens var piedalīties lielākajā gaiļbiksīšu novērošanas akcijā Eiropā un dot ieguldījumu zinātniskajā izpētē. Arī Latvijā ir sācies gaiļbiksīšu ziedēšanas laiks, tāpēc Latvijas Dabas fonds kā šīs akcijas partneris jau trešo gadu aicina visus Latvijas iedzīvotājus piedalīties un doties skaitīt gaiļbiksītes, veicot augu uzskaiti lapā [...]

Putnu dienās aizvadīti vairāk nekā 30 pasākumi

Piedaloties vairāk nekā 1200 dalībniekiem 35 pasākumos, noslēgušās tradicionālās gājputnu sagaidīšanas Putnu dienas 2022, kuras aprīlī Latvijas Ornitoloģijas biedrība rīkoja sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un citiem partneriem. "Lai arī lielākā daļa pasākumu norisinājās pirmajā aprīļa nedēļas nogalē, tomēr redzam, ka visu aprīli dažādās Latvijas vietās turpinājās ar putnu tematiku saistīti pasākumi, tostarp lekcijas, putnu [...]

Aicinām ielūkoties lielā dumpja ligzdā (1)

Latvijas Dabas fonda (LDF) putnu tiešraidēm šonedēļ pievienojas jauna suga – lielais dumpis Botaurus stellaris. Tiešraidē vērojamā ligzda atrodas Engures ezerā. Lielais dumpis ir putns, kura savdabīgo balsi – dobju dūkšanu, dzirdējuši daudzi, bet pašu putnu redzējis vien retais, jo tas dzīvo niedrēs un labi maskējas. Lielais dumpis Botaurus stellaris Kaņiera ezerā (uztraukuma uzvedība). Foto: Ēva [...]

Latvijas Universitāte 30. aprīlī aicina piedalīties dabas vērošanas zibakcijā (2)

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte aicina Latvijas iedzīvotājus iesaistīties dabas vērošanas zibakcijā "Viena diena Latvijā" 30. aprīlī, iesūtot zinātniekiem sezonālo dabas norišu attēlus. Aprīļa beigas Latvijas teritorijā iezīmējas ar strauju zaļošanos, lapu plaukšanu un ziedēšanas sākšanos, jo īpaši strauja augu attīstība pēdējā aprīļa dekādē notiek vēlajos pavasaros. Augu un dzīvnieku sezonālās norises kā [...]

Misija “Krupis”

Dažādu apstākļu dēļ abinieku skaits visā pasaulē strauji samazinās. Arī Latvijā abinieki ir nokļuvuši dabas ekspertu uzmanības lokā. Parastais krupis. Foto: Benita Kološuka Parastā krupja izdzīvošanas sekmes gadu no gada samazina ne vien piemērotu dzīvotņu izzušana, bet arī cilvēka tieši radītie šķēršļi – autoceļi. Lai gan parasti sakām, ka krupīši šķērso ceļu, patiesībā autoceļi šķērso abinieku [...]

2022. gada bezmugurkaulnieki – mitrenes – mostas (2)

Pavasaris lēnām iesilst, un tas nozīmē, ka no ziemas miera mostas un aktivizējas 2022. gada bezmugurkaulnieki – mitrenes. Tās ir vienīgie sauszemi pastāvīgi apdzīvojošie vēži. Latvijas Entomoloģijas biedrība aicina šogad pievērsties mitreņu iepazīšanai tuvāk un kopīgi palīdzēt izzināt Latvijas mitreņu daudzveidību. Šim nolūkam ar Voldemāra Spuņģa atbalstu ir sastādīts pirmais Latvijas mitreņu sugu noteicējs. Noteicējs [...]

Informatīvie semināri par Spānijas kailgliemezi

Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi organizē informatīvos seminārus "Spānijas kailgliemeža invāzija Latvijā, problēmas un iespējamie risinājumi". Norises laiks un vieta: tiešsaistes ZOOM platforma 20.04.2022. Kurzemes reģionam; 22.04.2022. Vidzemes reģionam; 29.04.2022. Latgales reģionam. Semināru laikā tiks sniegts ieskats par Spānijas kailgliemeža introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību Latvijā, invazīvo svešzemju [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2022
© dabasdati.lv
Saglabāts