Aktīvie lietotāji: 75 Kopējais novērojumu skaits: 1505286
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt

23.12.2022.

Pēdējie novērojumi
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-Jan-2023, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
31-Jan-2023, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
31-Jan-2023, Gaidis Grandāns
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
31-Jan-2023, Gaidis Grandāns
Mizložņa Certhia familiaris
31-Jan-2023, Gaidis Grandāns
Mazais dzenis Dryobates minor
31-Jan-2023, Gaidis Grandāns
Mājas zvirbulis Passer domesticus
31-Jan-2023, raigars
Lielā gaura Mergus merganser
31-Jan-2023, Beeeaverix
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
29-Jan-2023, Beeeaverix
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-Jan-2023, Martins
Krauklis Corvus corax
31-Jan-2023, Martins
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Jan-2023, cielava
Mājas zvirbulis Passer domesticus
31-Jan-2023, MJz
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-Jan-2023, nikrace
Lauku zvirbulis Passer montanus
31-Jan-2023, MJz
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
31-Jan-2023, Martins
Meža pīle Anas platyrhynchos
31-Jan-2023, Vabale
Pelēkais strazds Turdus pilaris
31-Jan-2023, MJz
Mājas strazds Sturnus vulgaris
31-Jan-2023, VitaS
Sīlis Garrulus glandarius
31-Jan-2023, edzhus
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
31-Jan-2023, raigars
Vidējais dzenis Leiopicus medius
31-Jan-2023, MJz
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-Jan-2023, MJz
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-Jan-2023, kripoks
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
31-Jan-2023, Zacmanis
Cekulpīle Aythya fuligula
31-Jan-2023, Zacmanis
Krauklis Corvus corax
31-Jan-2023, edzhus
Lielā zīlīte Parus major
31-Jan-2023, KrisVi
Melnā dzilna Dryocopus martius
31-Jan-2023, KrisVi
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
31-Jan-2023, KrisVi
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-Jan-2023, KrisVi
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
31-Jan-2023, KrisVi
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-Jan-2023, KrisVi
Zeltgalvītis Regulus regulus
31-Jan-2023, KrisVi
Krauklis Corvus corax
31-Jan-2023, KrisVi
Purva zīlīte Poecile palustris
31-Jan-2023, KrisVi
Dzilnītis Sitta europaea
31-Jan-2023, KrisVi
Garastīte Aegithalos caudatus
31-Jan-2023, KrisVi
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
31-Jan-2023, kripoks
Mizložņa Certhia familiaris
31-Jan-2023, kripoks
Sudrabkaija Larus argentatus
31-Jan-2023, raigars
Žagata Pica pica
31-Jan-2023, raigars
Sīlis Garrulus glandarius
31-Jan-2023, raigars
Parastais osis Fraxinus excelsior
31-Jan-2023, DaceK
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
31-Jan-2023, ievakiri
Dzilnītis Sitta europaea
31-Jan-2023, Gaidis Grandāns
Ķivulis Spinus spinus
31-Jan-2023, Gaidis Grandāns
Garastīte Aegithalos caudatus
31-Jan-2023, Gaidis Grandāns
Kajaks Larus canus
31-Jan-2023, raigars
Lielā gaura Mergus merganser
31-Jan-2023, raigars
Lielā čakste Lanius excubitor
31-Jan-2023, raigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
31-Jan-2023, kripoks
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-Jan-2023, raigars
Mizložņa Certhia familiaris
31-Jan-2023, kripoks
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-Jan-2023, raigars
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
31-Jan-2023, MJz
Lielā zīlīte Parus major
31-Jan-2023, Acenes
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-Jan-2023, MJz
Lielā zīlīte Parus major
31-Jan-2023, raigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-Jan-2023, raigars
Krauklis Corvus corax
31-Jan-2023, Acenes
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
31-Jan-2023, Acenes
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-Jan-2023, kripoks
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-Jan-2023, raigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-Jan-2023, Acenes
Mājas balodis Columba livia f. domestica
31-Jan-2023, Gaidis Grandāns
Mizložņa Certhia familiaris
31-Jan-2023, MJz
Meža zīlīte Periparus ater
31-Jan-2023, MJz
Lielā zīlīte Parus major
31-Jan-2023, MJz
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
31-Jan-2023, MJz
Žagata Pica pica
31-Jan-2023, Aigars
Pelēkais strazds Turdus pilaris
31-Jan-2023, Aigars
Lielā čakste Lanius excubitor
31-Jan-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
31-Jan-2023, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
31-Jan-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
31-Jan-2023, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-Jan-2023, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
31-Jan-2023, Aigars
Garastīte Aegithalos caudatus
31-Jan-2023, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-Jan-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
31-Jan-2023, Aigars
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
31-Jan-2023, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
31-Jan-2023, Aigars
Žagata Pica pica
31-Jan-2023, Aigars
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
31-Jan-2023, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
31-Jan-2023, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
31-Jan-2023, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
31-Jan-2023, Aigars
Meža zīlīte Periparus ater
31-Jan-2023, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
31-Jan-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
31-Jan-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
31-Jan-2023, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
31-Jan-2023, Aigars
Meža zīlīte Periparus ater
31-Jan-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
31-Jan-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
31-Jan-2023, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
31-Jan-2023, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
31-Jan-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
31-Jan-2023, MJz
Dzilnītis Sitta europaea
31-Jan-2023, MJz
Lielā gaura Mergus merganser
31-Jan-2023, Tringa
Gaigala Bucephala clangula
31-Jan-2023, Tringa
Zeltgalvītis Regulus regulus
31-Jan-2023, MJz
Garastīte Aegithalos caudatus
31-Jan-2023, MJz
Vistu vanags Accipiter gentilis
31-Jan-2023, edzhus
Melnā dzilna Dryocopus martius
31-Jan-2023, Martins
Purva zīlīte Poecile palustris
31-Jan-2023, MJz
Lielā zīlīte Parus major
31-Jan-2023, Martins
Lielā zīlīte Parus major
31-Jan-2023, riepis
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
31-Jan-2023, Tringa
Lielā zīlīte Parus major
31-Jan-2023, Litenesputni
Dzilnītis Sitta europaea
31-Jan-2023, Litenesputni
Lielā zīlīte Parus major
29-Jan-2023, Ekoskola Taurenitis
Lauku zvirbulis Passer montanus
28-Jan-2023, Ekoskola Taurenitis
Lielā zīlīte Parus major
28-Jan-2023, Ekoskola Taurenitis
Zivju gārnis Ardea cinerea
31-Jan-2023, Tringa
Melnais mežastrazds Turdus merula
28-Jan-2023, Ekoskola Taurenitis
Sīlis Garrulus glandarius
28-Jan-2023, Ekoskola Taurenitis
Garastīte Aegithalos caudatus
31-Jan-2023, Lietuviete
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
28-Jan-2023, dainis.ivans
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
28-Jan-2023, Ekoskola Taurenitis
Laukirbe Perdix perdix
31-Jan-2023, Rallus
Mājas balodis Columba livia f. domestica
28-Jan-2023, Ekoskola Taurenitis
Lielā zīlīte Parus major
28-Jan-2023, Ekoskola Taurenitis
Žagata Pica pica
28-Jan-2023, Ekoskola Taurenitis
Sudrabkaija Larus argentatus
28-Jan-2023, Ekoskola Taurenitis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
28-Jan-2023, Ekoskola Taurenitis
Peļu klijāns Buteo buteo
29-Jan-2023, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jul-2022, IntarsBe
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jul-2022, IntarsBe
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jul-2022, IntarsBe
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jul-2022, IntarsBe
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jul-2022, IntarsBe
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
16-Jul-2022, IntarsBe
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
16-Jul-2022, IntarsBe
14-Jan-2023, Kambars
Brūnā čakste Lanius collurio
16-Jul-2022, IntarsBe
14-Jan-2023, Kambars
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
16-Jul-2022, IntarsBe
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Jul-2022, IntarsBe
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
16-Jul-2022, IntarsBe
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
16-Jul-2022, IntarsBe
Dzilnītis Sitta europaea
16-Jul-2022, IntarsBe
Mazais dzenis Dryobates minor
16-Jul-2022, IntarsBe
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
16-Jul-2022, IntarsBe
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jul-2022, IntarsBe
Niedru lija Circus aeruginosus
16-Jul-2022, IntarsBe 1
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jul-2022, IntarsBe
Krauklis Corvus corax
29-Jan-2023, KristīneČ
Žagata Pica pica
28-Jan-2023, KristīneČ
Lauku zvirbulis Passer montanus
28-Jan-2023, KristīneČ
Lielā čakste Lanius excubitor
30-Jan-2023, IvarsMadona
Melnais mežastrazds Turdus merula
29-Jan-2023, eksperts 3
Pelēkā dzilna Picus canus
28-Jan-2023, KristīneČ
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
29-Jan-2023, eksperts 3
Purva zīlīte Poecile palustris
28-Jan-2023, KristīneČ
Sīlis Garrulus glandarius
29-Jan-2023, eksperts 3
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
30-Jan-2023, IvarsMadona
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
29-Jan-2023, eksperts 3
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
29-Jan-2023, eksperts 3
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
28-Jan-2023, KristīneČ
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Jan-2023, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
28-Jan-2023, KristīneČ
Gļotainā holveja Holwaya mucida
16-Jan-2023, mufunja
Zaļžubīte Chloris chloris
29-Jan-2023, eksperts 3
Vidējais dzenis Leiopicus medius
28-Jan-2023, KristīneČ
Zivju gārnis Ardea cinerea
26-Dec-2022, Wiesturs
Pelēkais strazds Turdus pilaris
29-Jan-2023, eksperts 3
Vāles lāpstenīte Spathularia flavida
8-Sep-2022, mufunja 1
Krauklis Corvus corax
29-Jan-2023, eksperts 3
Garastīte Aegithalos caudatus
24-Jan-2023, Wiesturs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-Jan-2023, KristīneČ
Žubīte Fringilla coelebs
8-Jan-2023, Wiesturs
Žagata Pica pica
29-Jan-2023, eksperts 3
Pelēkais strazds Turdus pilaris
1-Jan-2023, Wiesturs
Oranžsarkanā melastiza Melastiza chateri
27-Oct-2021, mufunja
Lauku zvirbulis Passer montanus
29-Jan-2023, eksperts 3
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
1-Jan-2023, Wiesturs
Lielā zīlīte Parus major
29-Jan-2023, eksperts 3
Zīdaste Bombycilla garrulus
1-Jan-2023, Wiesturs
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
29-Jan-2023, eksperts 3
Ķivulis Spinus spinus
29-Jan-2023, eksperts 3
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Jan-2023, Wiesturs
14-Jan-2023, Wiesturs
14-Jan-2023, Wiesturs
14-Jan-2023, Wiesturs
14-Jan-2023, Wiesturs
14-Jan-2023, Wiesturs
14-Jan-2023, Wiesturs
14-Jan-2023, Wiesturs
Baltais ragansviests Fuligo candida
30-Jul-2020, mufunja 1
14-Jan-2023, Wiesturs
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
30-Jan-2023, Langa
Amerikas ūdele Neovison vison
14-Jan-2023, Wiesturs
7-Oct-2020, mufunja 2
14-Jan-2023, Wiesturs
14-Jan-2023, Wiesturs
14-Jan-2023, Wiesturs
Žagata Pica pica
21-Jan-2023, fufuks
Krauklis Corvus corax
21-Jan-2023, fufuks
Kovārnis Corvus monedula
21-Jan-2023, fufuks
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
21-Jan-2023, fufuks
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Jan-2023, fufuks
Tumšais mīkstspārnis Cantharis fusca
3-Jun-2022, Vīksna
3-Jun-2022, Vīksna
2-Jun-2022, Vīksna
2-Jun-2022, Vīksna
2-Jun-2022, Vīksna
2-Jun-2022, Vīksna
Pamuša (nenoteikta) Anthomyidae sp.
2-Jun-2022, Vīksna
Lielā strutene Chelidonium majus
2-Jun-2022, Vīksna
Ķivulis Spinus spinus
29-Jan-2023, Wiesturs
2-Jun-2022, Vīksna
2-Jun-2022, Vīksna
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
29-Jan-2023, Wiesturs
2-Jun-2022, Vīksna
Melnais mežastrazds Turdus merula
29-Jan-2023, Wiesturs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Jan-2023, Wiesturs
Birztalas veronika Veronica chamaedrys
2-Jun-2022, Vīksna
Lielā zīlīte Parus major
29-Jan-2023, Wiesturs
Ziedmuša Xanthogramma stackelbergi Xanthogramma stackelbergi
2-Jun-2022, Vīksna
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
29-Jan-2023, dainis.ivans
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
29-Jan-2023, dainis.ivans
2-Jun-2022, Vīksna
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Jan-2023, dainis.ivans
Lielā zīlīte Parus major
29-Jan-2023, dainis.ivans
Lauku zvirbulis Passer montanus
29-Jan-2023, dainis.ivans
Lielā zīlīte Parus major
30-Jan-2023, Alarion
Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia
2-Jun-2022, Vīksna
Ādgrauzis Anthrenus scrophulariae Anthrenus scrophulariae
2-Jun-2022, Vīksna
Jātnieciņš (nenoteikts) Ichneumonidae sp.
2-Jun-2022, Vīksna
Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp.
2-Jun-2022, Vīksna
1-Jun-2022, Vīksna
Jātnieciņš (nenoteikts) Ichneumonidae sp.
1-Jun-2022, Vīksna
Brūnais bērzu sprīžmetis Plagodis pulveraria
1-Jun-2022, Vīksna
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Jan-2023, Ilona_rasa
Vairogblakts Eysarcoris venustissimus Eysarcoris venustissimus
31-May-2022, Vīksna 1
Ievu gludmalu sprīžmetis Lomographa bimaculata
3-Jun-2022, Vīksna
Melnā dzilna Dryocopus martius
30-Jan-2023, Kaspars L.
Parastā skarpijmuša Panorpa communis
3-Jun-2022, Vīksna
3-Jun-2022, Vīksna
3-Jun-2022, Vīksna
3-Jun-2022, Vīksna
3-Jun-2022, Vīksna
Lielā zīlīte Parus major
30-Jan-2023, Ilona_rasa
3-Jun-2022, Vīksna
Lielā zīlīte Parus major
30-Jan-2023, ligausis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Jan-2023, Ilona_rasa
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Jan-2023, Kaspars L.
Lielā zīlīte Parus major
30-Jan-2023, Kaspars L.
Garastīte Aegithalos caudatus
30-Jan-2023, Kaspars L.
3-Jun-2022, Vīksna
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
3-Jun-2022, Vīksna 2
3-Jun-2022, Vīksna
Bumbuļu kātiņpiepe Polyporus tuberaster
3-Jun-2022, Vīksna
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Jan-2023, Kaspars L.
Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp.
3-Jun-2022, Vīksna
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
30-Jan-2023, Ilona_rasa
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
30-Jan-2023, Ilona_rasa
Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp.
3-Jun-2022, Vīksna
Gaigala Bucephala clangula
30-Jan-2023, Ilona_rasa
3-Jun-2022, Vīksna
Ragainā cikāde Centrotus cornutus
3-Jun-2022, Vīksna
3-Jun-2022, Vīksna
Krauklis Corvus corax
30-Jan-2023, Kaspars L.
Melnā dzilna Dryocopus martius
29-Jan-2023, Kaspars L.
3-Jun-2022, Vīksna
Graudzāļu vērpējs Euthrix potatoria
3-Jun-2022, Vīksna
Kārklu sprīžotājpūcīte Colobochyla salicalis
3-Jun-2022, Vīksna
3-Jun-2022, Vīksna
Ķērpis Mycocalicium subtile Mycocalicium subtile
28-Jan-2023, Mežirbe777
Vītolu kalīcija Calicium salicinum
28-Jan-2023, Mežirbe777 1
3-Jun-2022, Vīksna
Plankumainais sprīžmetis Pseudopanthera macularia
3-Jun-2022, Vīksna
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
30-Jan-2023, Ilona_rasa
3-Jun-2022, Vīksna
3-Jun-2022, Vīksna
Mizložņa Certhia familiaris
30-Jan-2023, DaceK
Garastīte Aegithalos caudatus
30-Jan-2023, DaceK
Kožtinējs (nenoteikts) Choreutidae sp.
3-Jun-2022, Vīksna
3-Jun-2022, Vīksna
3-Jun-2022, Vīksna
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
3-Jun-2022, Vīksna
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
3-Jun-2022, Vīksna
Lielā gaura Mergus merganser
30-Jan-2023, Ilona_rasa
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
30-Jan-2023, Ilona_rasa
Zeltgalvītis Regulus regulus
30-Jan-2023, Ilona_rasa
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
30-Jan-2023, Ilona_rasa
Lielā gaura Mergus merganser
30-Jan-2023, Ilona_rasa
Gaigala Bucephala clangula
30-Jan-2023, Ilona_rasa
Lielā zīlīte Parus major
30-Jan-2023, Ilona_rasa
Melnais mežastrazds Turdus merula
30-Jan-2023, Ilona_rasa
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Jan-2023, Ilona_rasa
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
3-Jun-2022, Vīksna
Baltais gārnis Ardea alba
30-Jan-2023, erts
Sīkais āboliņš Trifolium dubium
3-Jun-2022, Vīksna
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
3-Jun-2022, Vīksna
Melnā dzilna Dryocopus martius
30-Jan-2023, Bounijs
3-Jun-2022, Vīksna
3-Jun-2022, Vīksna
Lapgrauzis Chrysomela saliceti Chrysomela saliceti
3-Jun-2022, Vīksna
3-Jun-2022, Vīksna
3-Jun-2022, Vīksna
3-Jun-2022, Vīksna
Tīklkode Argyresthia trifasciata Argyresthia trifasciata
3-Jun-2022, Vīksna
Vistu vanags Accipiter gentilis
30-Jan-2023, bišudzenis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Jan-2023, Ara
Mājas balodis Columba livia f. domestica
28-Jan-2023, isolintu
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Jan-2023, Karīna
Purva zīlīte Poecile palustris
30-Jan-2023, Karīna
Sīlis Garrulus glandarius
30-Jan-2023, Karīna
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Jan-2023, Karīna
Lielā zīlīte Parus major
30-Jan-2023, Karīna
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Jan-2023, Karīna
Dzilnītis Sitta europaea
30-Jan-2023, Karīna
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
30-Jan-2023, DaceK
Vistu vanags Accipiter gentilis
28-Jan-2023, Kristers K
Mizložņa Certhia familiaris
30-Jan-2023, Kristers K
29-Jan-2023, Aija L
Melnais mežastrazds Turdus merula
30-Jan-2023, Kristers K
Krauķis Corvus frugilegus
30-Jan-2023, Kristers K
29-Jan-2023, Aija L
Sīlis Garrulus glandarius
29-Jan-2023, Ērce
Zivju dzenītis Alcedo atthis
30-Jan-2023, Ara
Kovārnis Corvus monedula
30-Jan-2023, Ara
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
30-Jan-2023, Ara
Pelēkā dzilna Picus canus
29-Jan-2023, Juris Zalāns
Vidējais dzenis Leiopicus medius
29-Jan-2023, Juris Zalāns
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Jan-2023, Juris Zalāns
Lielā zīlīte Parus major
29-Jan-2023, Juris Zalāns
Purva zīlīte Poecile palustris
29-Jan-2023, Juris Zalāns
Dzilnītis Sitta europaea
29-Jan-2023, Juris Zalāns
Sīlis Garrulus glandarius
29-Jan-2023, Juris Zalāns
Baltais gārnis Ardea alba
30-Jan-2023, marta.got
Kara milnene Cordyceps militaris
8-Sep-2020, mufunja
Lauku zvirbulis Passer montanus
28-Jan-2023, Jāzeps
Vidējais dzenis Leiopicus medius
28-Jan-2023, Jāzeps
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
28-Jan-2023, Jāzeps
Klājeniskā apvērsene Resupinatus applicatus
29-Jan-2020, mufunja
Lielā gaura Mergus merganser
30-Jan-2023, Rxq
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-Jan-2023, Izabella
28-Jan-2023, gb
Laukirbe Perdix perdix
30-Jan-2023, meža_meita 1
Dzilnītis Sitta europaea
28-Jan-2023, Izabella
Vidējais dzenis Leiopicus medius
29-Jan-2023, Antarktīda
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
28-Jan-2023, gb
Žagata Pica pica
28-Jan-2023, gb
Dzilnītis Sitta europaea
29-Jan-2023, Antarktīda
Vidējais dzenis Leiopicus medius
28-Jan-2023, gb
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
28-Jan-2023, gb
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Jan-2023, Antarktīda
Melnais mežastrazds Turdus merula
28-Jan-2023, gb
Sīlis Garrulus glandarius
28-Jan-2023, gb
Lielā zīlīte Parus major
28-Jan-2023, gb
Mājas balodis Columba livia f. domestica
28-Jan-2023, gb
Mazais gulbis Cygnus columbianus
22-Mar-2020, Pūcis
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Jan-2023, Aleksejs
Starainā flēbija Phlebia radiata
29-Jan-2023, artis113
Pelēkais strazds Turdus pilaris
28-Jan-2023, Izabella
Sīlis Garrulus glandarius
28-Jan-2023, Izabella
Purva zīlīte Poecile palustris
28-Jan-2023, Izabella
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
28-Jan-2023, Izabella
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
28-Jan-2023, Izabella
Lielā zīlīte Parus major
28-Jan-2023, Izabella
Lauku zvirbulis Passer montanus
28-Jan-2023, Izabella
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Jan-2023, Izabella
Lielais ķīris Larus ridibundus
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Lielā gaura Mergus merganser
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Sudrabkaija Larus argentatus
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Kajaks Larus canus
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Meža pīle Anas platyrhynchos
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Gaigala Bucephala clangula
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Pelēkais strazds Turdus pilaris
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Vistu vanags Accipiter gentilis
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Vistu vanags Accipiter gentilis
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Tumšā pīle Melanitta fusca
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Gaigala Bucephala clangula
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Kākaulis Clangula hyemalis
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Cekulpīle Aythya fuligula
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Lielā gaura Mergus merganser
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Gaigala Bucephala clangula
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Meža pīle Anas platyrhynchos
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Laucis Fulica atra
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Gaigala Bucephala clangula
28-Jan-2023, Edgars Smislovs
Zeltgalvītis Regulus regulus
29-Jan-2023, Karīna
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
29-Jan-2023, IlzeBergmane
Dzilnītis Sitta europaea
29-Jan-2023, IlzeBergmane
Sīlis Garrulus glandarius
29-Jan-2023, IlzeBergmane
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
29-Jan-2023, IlzeBergmane
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Jan-2023, IlzeBergmane
Lielā zīlīte Parus major
29-Jan-2023, IlzeBergmane
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
29-Jan-2023, KrisVi
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
29-Jan-2023, KrisVi
Purva zīlīte Poecile palustris
29-Jan-2023, KrisVi
Meža zīlīte Periparus ater
29-Jan-2023, KrisVi
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
29-Jan-2023, KrisVi
Krauklis Corvus corax
29-Jan-2023, KrisVi
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
29-Jan-2023, KrisVi
Lielā zīlīte Parus major
29-Jan-2023, KrisVi
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
29-Jan-2023, KrisVi
29-Jan-2023, madarastikute
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
29-Jan-2023, Ērce
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
29-Jan-2023, Ērce
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Jan-2023, Ērce
Mizložņa Certhia familiaris
30-Jan-2023, Ērce
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Jan-2023, Ērce
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
30-Jan-2023, Ērce
Lielā zīlīte Parus major
29-Jan-2023, Ērce
Krauklis Corvus corax
29-Jan-2023, Ērce
Ledusmatu sēne Exidiopsis effusa
28-Jan-2023, ilang
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
29-Jan-2023, ilang
Lielā gaura Mergus merganser
29-Jan-2023, eme
Lielā zīlīte Parus major
29-Jan-2023, Laimeslācis
Lielā zīlīte Parus major
27-Jan-2023, Laimeslācis
Dzilnītis Sitta europaea
29-Jan-2023, ligausis
Purva zīlīte Poecile palustris
29-Jan-2023, ligausis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Jan-2023, ligausis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
29-Jan-2023, ligausis
Peļu klijāns Buteo buteo
29-Jan-2023, ligausis
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
29-Jan-2023, Zigurds Krievans
Zaļžubīte Chloris chloris
29-Jan-2023, ligausis
Lielā zīlīte Parus major
29-Jan-2023, ligausis
Sīlis Garrulus glandarius
29-Jan-2023, ligausis
Žagata Pica pica
29-Jan-2023, ligausis
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
29-Jan-2023, ligausis
Lauku zvirbulis Passer montanus
29-Jan-2023, ligausis
Vistu vanags Accipiter gentilis
22-Jan-2023, Zigurds Krievans
Sniedze Plectrophenax nivalis
22-Jan-2023, Zigurds Krievans
Žagata Pica pica
29-Jan-2023, Mangusts
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
29-Jan-2023, Mangusts
Zaļžubīte Chloris chloris
9-Dec-2022, DanaZ
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
9-Dec-2022, DanaZ
Melnais mežastrazds Turdus merula
29-Jan-2023, Mangusts
Lielā zīlīte Parus major
29-Jan-2023, Mangusts
Lauku zvirbulis Passer montanus
29-Jan-2023, Mangusts
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-Jan-2023, DanaZ
Zaļžubīte Chloris chloris
29-Jan-2023, DanaZ
Lielā zīlīte Parus major
29-Jan-2023, Anitaz
Pelēkā dzilna Picus canus
29-Jan-2023, Nezināms
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-Jan-2023, pepopg
Žagata Pica pica
29-Jan-2023, Sarma
Žagata Pica pica
28-Jan-2023, Jāzeps
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
29-Jan-2023, Sarma
Žagata Pica pica
29-Jan-2023, pusitis
Lauku zvirbulis Passer montanus
29-Jan-2023, Sarma
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
29-Jan-2023, pusitis
Brūnais garausainis Plecotus auritus
29-Jan-2023, Mo 1
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Jan-2023, alyka
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
29-Jan-2023, Sarma
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Jan-2023, alyka
Zaļžubīte Chloris chloris
29-Jan-2023, Sarma
Meža pīle Anas platyrhynchos
29-Jan-2023, pusitis
29-Jan-2023, Sarma
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Jan-2023, alyka
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
14-Jan-2023, alyka
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Jan-2023, alyka
Zeltgalvītis Regulus regulus
29-Jan-2023, DaceKKK
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
29-Jan-2023, DaceKKK
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Jan-2023, alyka
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Jan-2023, alyka
Dzeltenā inermīzija Byssonectria aggregata
13-Jan-2023, Vuks
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Jan-2023, alyka
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Jan-2023, alyka
Alnis Alces alces
29-Jan-2023, Amnis77
Ziemas kātiņpiepe Polyporus brumalis
13-Jan-2023, Vuks
Alkšņu sīkpiepe Stereum fasciatum
13-Jan-2023, Vuks
Oranžā puslocene Phyllotopsis nidulans
17-Jan-2023, Vuks
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
28-Jan-2023, baltanda
Dzilnītis Sitta europaea
28-Jan-2023, baltanda
Zaļžubīte Chloris chloris
28-Jan-2023, baltanda
Lauku zvirbulis Passer montanus
28-Jan-2023, baltanda
Mājas zvirbulis Passer domesticus
28-Jan-2023, baltanda
Sīlis Garrulus glandarius
28-Jan-2023, baltanda
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
28-Jan-2023, baltanda
29-Jan-2023, guta7
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
29-Jan-2023, Astērija
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
29-Jan-2023, Astērija
Vidējais dzenis Leiopicus medius
29-Jan-2023, zemesbite
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Jan-2023, zemesbite
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
28-Jan-2023, baltanda
Lielā zīlīte Parus major
29-Jan-2023, zemesbite
Lielā zīlīte Parus major
28-Jan-2023, baltanda
Žagata Pica pica
29-Jan-2023, marsancija
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
29-Jan-2023, marsancija
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
28-Jan-2023, Eliana
Zaļžubīte Chloris chloris
29-Jan-2023, marsancija
Lielā zīlīte Parus major
28-Jan-2023, pepopg
Mājas zvirbulis Passer domesticus
29-Jan-2023, marsancija
Lauku zvirbulis Passer montanus
29-Jan-2023, marsancija
Meža zīlīte Periparus ater
29-Jan-2023, marsancija
Lauku zvirbulis Passer montanus
29-Jan-2023, Anitaz
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Jan-2023, marsancija
Mājas zvirbulis Passer domesticus
29-Jan-2023, Valente
Lielā zīlīte Parus major
29-Jan-2023, marsancija
Lielā zīlīte Parus major
29-Jan-2023, Valente
Purva zīlīte Poecile palustris
29-Jan-2023, marsancija
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
29-Jan-2023, marsancija
Pēdējās sugu izmaiņas
dziedava 31-Jan-2023 11:20:50

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


meža_meita 31-Jan-2023 07:48:23

Kalīcija (nenoteikta) Calicium sp. ->


felsi 31-Jan-2023 07:04:11

Ragansviests (nenoteikts) Fuligo sp. ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:33:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:32:56

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:32:50

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:32:27

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:30:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:30:27

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:30:25

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:29:27

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:26:57

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:26:53

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:26:13

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:22:25

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:20:04

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:18:55

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


felsi 30-Jan-2023 22:17:03

Vilkpienaine (nenoteikta) Lycogala sp. ->


roosaluristaja 30-Jan-2023 21:04:39

Purva/pelēkā zīlīte Poecile sp. ->


dziedava 30-Jan-2023 19:58:19

Pārslainā gļotsēne Mucilago crustacea ->


felsi 30-Jan-2023 19:33:53

Vilkpienaine (nenoteikta) Lycogala sp. ->


Vīksna 30-Jan-2023 16:28:41

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Ansis 30-Jan-2023 14:16:25

Šķeltlapu somenīte Calypogeia fissa ->


Ansis 30-Jan-2023 13:47:40

Staipeknis (nenoteikts) Lycopodium sp. ->


Ansis 30-Jan-2023 13:46:36

Paparde (nenoteikta) ->


Ansis 30-Jan-2023 13:45:18

Sūna (nenoteikta) ->


Kristers K 30-Jan-2023 13:08:59

Īspirkstu mizložņa Certhia brachydactyla ->


Acenes 30-Jan-2023 12:02:07

Sēne (nenoteikta) ->


CerambyX 30-Jan-2023 11:26:08

Smilšlapsene (nenoteikta) Pompilidae sp. ->


roosaluristaja 30-Jan-2023 10:30:59

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 29-Jan-2023 22:31:26

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 29-Jan-2023 20:02:05

Zemesriekstu fizāra Physarum contextum ->


roosaluristaja 29-Jan-2023 19:56:54

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


dziedava 29-Jan-2023 19:34:21

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


roosaluristaja 29-Jan-2023 18:11:58

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ireena 29-Jan-2023 15:04:32

Purva zīlīte Poecile palustris ->


roosaluristaja 29-Jan-2023 14:59:19

Staipeknis (nenoteikts) Lycopodium sp. ->


IlzeP 29-Jan-2023 13:59:57

Lielais ķirbis Cucurbita maxima ->


nekovārnis 29-Jan-2023 10:39:56

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


dziedava 29-Jan-2023 09:49:39

Fizāra (nenoteikta) Physarum sp. ->


dziedava 29-Jan-2023 09:40:54

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 29-Jan-2023 08:30:04

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


dziedava 28-Jan-2023 22:37:30

Cilindrīte (nenoteikta) Stemonitopsis sp. ->


CerambyX 28-Jan-2023 22:20:21

Nezināms Ignotus ->


dziedava 28-Jan-2023 22:03:35

Pelītes fizāra Physarum murinum ->


MiķelisZ 28-Jan-2023 21:39:23

Dadzītis Carduelis carduelis ->


MiķelisZ 28-Jan-2023 21:21:44

Dadzītis Carduelis carduelis ->


MiķelisZ 28-Jan-2023 21:04:28

Dadzītis Carduelis carduelis ->


IlzeP 28-Jan-2023 20:59:13

Ziemeļu ēdamgliemene (mīdija) Mytilus edulis ->


IlzeP 28-Jan-2023 20:57:55

Ziemeļu ēdamgliemene (mīdija) Mytilus edulis ->


dekants 28-Jan-2023 19:08:29

Pļavu čipste Anthus pratensis ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 18:41:31

Parastā labirintpiepe Daedaleopsis confragosa ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 18:37:48

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 18:06:54

Pundurkamolene Panellus sp. Panellus sp. ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 17:47:51

Pagrabsēne Coniophora sp. Coniophora sp. ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 15:32:56

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 15:30:18

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 15:24:13

Krustknābis Loxia sp. Loxia sp. ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 12:41:04

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 12:39:01

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 12:37:20

Tauriņpiepe (nenoteikta) Trametes sp. ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 12:36:20

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 12:34:28

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 12:32:13

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 12:29:18

Nenosakāms ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 12:28:46

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Ansis 28-Jan-2023 12:11:31

Parastā bārdlape Barbilophozia barbata ->


dziedava 28-Jan-2023 11:41:06

Gļotpūpēdis (nenoteikts) Reticularia sp. ->


dziedava 28-Jan-2023 11:39:30

Gļotpūpēdis (nenoteikts) Reticularia sp. ->


roosaluristaja 28-Jan-2023 10:37:25

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 27-Jan-2023 23:13:46

Lampīte (nenoteikta) Lamproderma sp. ->


Ansis 27-Jan-2023 22:42:39

Somenīte (nenoteikta) Calypogeia sp. ->


Ansis 27-Jan-2023 22:36:16

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 27-Jan-2023 22:15:38

Lāpstīte (nenoteikta) Scapania sp. ->


roosaluristaja 27-Jan-2023 21:47:39

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


felsi 27-Jan-2023 20:28:19

Vilkpienaine (nenoteikta) Lycogala sp. ->


dziedava 27-Jan-2023 20:08:29

Tumsnējā šokolādes gļotsēne Stemonitis fusca ->


roosaluristaja 27-Jan-2023 20:04:55

Sarkandzeltaine Lactarius helvus ->


VijaS 27-Jan-2023 18:48:08

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 27-Jan-2023 18:23:43

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 27-Jan-2023 18:22:32

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 27-Jan-2023 18:04:20

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 27-Jan-2023 16:05:47

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 27-Jan-2023 15:47:45

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 27-Jan-2023 14:34:45

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 27-Jan-2023 14:33:22

Purva/pelēkā zīlīte Poecile sp. ->


Agnese M 27-Jan-2023 14:27:56

Mājas zvirbulis Passer domesticus ->


felsi 27-Jan-2023 14:26:27

Lampīte (nenoteikta) Lamproderma sp. ->


raigars 27-Jan-2023 13:59:59

Purva zīlīte Poecile palustris ->


Lietuviete 27-Jan-2023 13:27:25

Dzilna (nenoteikta) Picus sp. ->


felsi 26-Jan-2023 23:36:27

Fizāra (nenoteikta) Physarum sp. ->


roosaluristaja 26-Jan-2023 21:27:11

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


felsi 26-Jan-2023 20:45:06

Aveņgļotsēne (nenoteikta) Tubifera sp. ->


Vuks 26-Jan-2023 20:01:08

Nezināms Ignotus ->


IevaM 26-Jan-2023 10:41:51

Meža zoss Anser anser ->


dziedava 26-Jan-2023 08:27:10

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


dziedava 26-Jan-2023 08:21:38

Maldinošā trihija Trichia decipiens ->


dziedava 26-Jan-2023 08:20:17

Maldinošā trihija Trichia decipiens ->


dziedava 26-Jan-2023 08:12:43

Krāterformas trihija Trichia crateriformis syn. Trichia decipiens var. olivacea ->


dziedava 26-Jan-2023 07:56:42

Apkaklītes hemitrihija Hemitrichia calyculata ->


roosaluristaja 26-Jan-2023 06:45:33

Sila ķirzaka Lacerta agilis ->


Ansis 25-Jan-2023 22:40:35

Paparde (nenoteikta) ->


Ansis 25-Jan-2023 22:38:08

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 25-Jan-2023 22:31:54

Naktsvijole (nenoteikta) Platanthera sp. ->


Martins 25-Jan-2023 21:42:36

Melnkāju upjuspāre Gomphus vulgatissimus ->


dziedava 25-Jan-2023 21:06:19

Gļotsēne (nenosakāma) Myxomycetes ->


dziedava 25-Jan-2023 21:04:51

Spicā aveņgļotsēne Tubifera ferruginosa subsp. acutissima ->


roosaluristaja 25-Jan-2023 19:32:39

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 25-Jan-2023 19:31:44

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


nekovārnis 25-Jan-2023 17:28:27

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


nekovārnis 25-Jan-2023 16:09:35

Spīdulis (nenoteikts) Nitidulidae sp. ->


nekovārnis 25-Jan-2023 16:07:40

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 25-Jan-2023 16:00:55

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-Jan-2023 15:46:14

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 25-Jan-2023 15:38:41

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 25-Jan-2023 15:36:02

Īsspārnis (nenoteikts) Staphylinidae sp. ->


artis113 25-Jan-2023 15:17:45

Pelēkā zīlīte Poecile montanus ->


nekovārnis 25-Jan-2023 15:17:45

Slaidvairogblakts Elasmostethus sp. Elasmostethus sp. ->


Matrus 25-Jan-2023 15:11:54

Melnā klija Milvus migrans ->


IlzeP 25-Jan-2023 13:39:25

Brūnzobe (nenoteikta) Hydnellum sp. ->


IlzeP 25-Jan-2023 13:37:53

Brūnzobe (nenoteikta) Hydnellum sp. ->


VijaS 25-Jan-2023 08:17:19

Nezināms Ignotus ->


VijaS 25-Jan-2023 08:14:38

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 24-Jan-2023 21:25:25

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


IlzeP 24-Jan-2023 21:12:47

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


IlzeP 24-Jan-2023 21:12:25

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


IlzeP 24-Jan-2023 21:11:41

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


IlzeP 24-Jan-2023 21:11:25

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


IlzeP 24-Jan-2023 21:10:40

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


IlzeP 24-Jan-2023 21:10:05

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


IlzeP 24-Jan-2023 21:09:51

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


IlzeP 24-Jan-2023 21:09:32

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


IlzeP 24-Jan-2023 21:08:55

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


IlzeP 24-Jan-2023 21:08:25

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


IlzeP 24-Jan-2023 21:08:06

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


IlzeP 24-Jan-2023 21:07:42

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


IlzeP 24-Jan-2023 21:07:25

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


Ansis 24-Jan-2023 18:36:30

Lāpstīte (nenoteikta) Scapania sp. ->


Alvis Āboliņš 24-Jan-2023 15:55:34

Apse (nenoteikta) Populus sp. ->


roosaluristaja 24-Jan-2023 14:44:36

Vālīšu staipeknis Lycopodium clavatum ->


Kiwi 24-Jan-2023 10:17:25

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 23-Jan-2023 22:10:24

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


nekovārnis 23-Jan-2023 19:55:17

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 23-Jan-2023 19:54:08

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 23-Jan-2023 19:52:13

Dzelkņmuša (nenoteikta) Stratiomyidae sp. ->


Ansis 23-Jan-2023 19:06:55

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 23-Jan-2023 18:57:39

Sūna (nenoteikta) ->


Ilze Ķuze 23-Jan-2023 13:51:30

Sūna (nenoteikta) ->


Ilze Ķuze 23-Jan-2023 13:45:50

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Lietuviete 23-Jan-2023 11:30:00

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 23-Jan-2023 06:57:52

Sānause Pleurotus sp. Pleurotus sp. ->


Ilze Ķuze 23-Jan-2023 00:47:10

Akrokordija (nenoteikta) Acrocordia sp. ->


felsi 22-Jan-2023 22:10:37

Vilkpienaine (nenoteikta) Lycogala sp. ->


Ansis 22-Jan-2023 20:44:10

Ričija (nenoteikta) Riccia sp. ->


Edgars Smislovs 22-Jan-2023 20:41:30

Kajaks Larus canus ->


Ansis 22-Jan-2023 20:27:54

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 22-Jan-2023 20:09:16

Sūna (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 22-Jan-2023 20:08:48

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


felsi 22-Jan-2023 18:12:45

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


roosaluristaja 22-Jan-2023 17:03:43

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 22-Jan-2023 17:00:14

Melnā / tumšā pīle Melanitta sp. ->


roosaluristaja 22-Jan-2023 16:59:28

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 22-Jan-2023 14:28:51

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 22-Jan-2023 14:27:38

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 22-Jan-2023 14:26:53

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 22-Jan-2023 14:24:35

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 22-Jan-2023 13:26:22

Dižknābis Coccothraustes coccothraustes ->


roosaluristaja 22-Jan-2023 10:48:46

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Vīksna 21-Jan-2023 23:10:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 21-Jan-2023 23:04:37

Bikšainais klijāns Buteo lagopus ->


roosaluristaja 21-Jan-2023 21:55:45

Egļu sakņupiepe Heterobasidion parviporum ->


Edgars Smislovs 21-Jan-2023 21:55:45

Ķivulis Spinus spinus ->


IevaM 21-Jan-2023 21:52:46

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


Edgars Smislovs 21-Jan-2023 21:51:59

Niedru lija Circus aeruginosus ->


CerambyX 21-Jan-2023 21:36:25

Kamene (nenoteikta) Bombus sp. ->


Edgars Smislovs 21-Jan-2023 20:47:12

Piekūns (nenoteikts) Falconidae sp. ->


roosaluristaja 21-Jan-2023 19:17:30

Adatene Phellodon sp. Phellodon sp. ->


roosaluristaja 21-Jan-2023 19:01:44

Mežastrazds Turdus sp. Turdus sp. ->


Ansis 21-Jan-2023 18:54:25

Čemuru palēks Chimaphila umbellata ->


IlzeP 21-Jan-2023 18:37:39

Brūnais lācis Ursus arctos ->


IlzeP 21-Jan-2023 18:21:41

Brūnais lācis Ursus arctos ->


IlzeP 21-Jan-2023 18:11:36

Meža sicista Sicista betulina ->


felsi 21-Jan-2023 16:55:43

Cilindrīte (nenoteikta) Stemonitopsis sp. ->


Edgars Smislovs 21-Jan-2023 16:49:35

Reņģu kaija Larus fuscus ->


Ansis 21-Jan-2023 11:41:51

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 21-Jan-2023 11:37:52

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 21-Jan-2023 11:15:20

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 21-Jan-2023 11:08:42

Sūna (nenoteikta) ->


roosaluristaja 21-Jan-2023 09:36:37

Sikspārnis (nenoteikts) Vespertilionidae sp. ->


sandis 21-Jan-2023 09:34:50

Fizāra (nenoteikta) Physarum sp. ->


roosaluristaja 21-Jan-2023 09:27:43

Sikspārnis (nenoteikts) Vespertilionidae sp. ->


roosaluristaja 21-Jan-2023 09:26:26

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 21-Jan-2023 09:23:39

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 21-Jan-2023 09:22:27

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 21-Jan-2023 09:19:30

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 21-Jan-2023 09:18:23

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 21-Jan-2023 09:17:39

Alkšņu sīkpiepe Stereum fasciatum ->


roosaluristaja 21-Jan-2023 09:14:41

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


IlzeP 21-Jan-2023 09:13:40

Parastais apšu sfings Laothoe populi ->


roosaluristaja 21-Jan-2023 09:12:40

Lapiņsēne (nenoteikta) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
riepis 31.janvāris, 11:02

Tik skaisti! :)


Vīksna 31.janvāris, 01:01

Paldies !


CerambyX 30.janvāris, 23:18

Nē, šī no smilšbitēm Andrena sp. - wilkella vai similis vai kas līdzīgs.


dziedava 30.janvāris, 22:46

Jā, izskatās gan pēc pārslainās


felsi 30.janvāris, 22:34

Atkārtoju vēl vienu mikroskopiju, man liekas, ka pārslainā gļotsēne.


felsi 30.janvāris, 22:27

Pašlaik tik eksperimentēju, mēģinu saprast, baidos, ka tur īpašas gaismas būs vajadzīgas.:)


felsi 30.janvāris, 22:24

Kā lai pasaka, tie rakstu pušķi, it kā saplūst kopā, nav atsevišķi nodalīti, mikroskopiski tie miziņā veido pupveida lielus neregulārus veidojumus.


dziedava 30.janvāris, 22:20

Es Ļeontjevu pagaidām neiedziļinājos, bet man šķiet, ka viņš tikai L.epidendrum sadalīja tajās 100 sugās? Ja esi iedziļinājusies, varētu zināt vairāk nekā es.


felsi 30.janvāris, 22:16

Ups, padodos, mazliet sajukos Leontjeva papīros! Laboju atpakaļ.


mufunja 30.janvāris, 21:31

Спасибо,Юлита,что исправляете. Я сомневалась в названии.


VitaS 30.janvāris, 21:16

Grumbuļbite Dasypoda hirtipes?


Ilze Ķuze 30.janvāris, 20:42

Paldies, Ansi!


dziedava 30.janvāris, 20:02

Šo varētu arī neuzskatīt par tipiski košu (nezinu), bet kā Tev noteikšanā palīdz pēdējie foto? Kas tajos ir tāds, pēc kā Tu nosaki sugu?


dziedava 30.janvāris, 20:00

Tas ir baltais ragansviests, kas ir salīdzinoši gluds. Pārslainā gļotsēne Mucilago crustacea veido neregulāru virsmu, tādas kā pārslas.


dziedava 30.janvāris, 19:57

Pag, pēc kāda parametra Tu nosaki, ka tā NAV košā? Ir zināms košajai raksts, kas atšķiras no koksnes?


felsi 30.janvāris, 19:52

Pārskatīju līdzīgās, visas, ko skatīju, parastās koksnes vilkpienaines ar līdzīgu rakstu, tāpēc labāk lieku sp.


dziedava 30.janvāris, 19:44

Kāpēc atkošoji? Man šķiet, ka košajām vienīgā drošā noteikšanas stadija ir šī, kad ir riktīgi koša.


marsancija 30.janvāris, 17:06

Hm..., tiešām pēc attēliem kaut kas līdzīgs, tikai agrīnā stadijā. Neatceros, kādi tie veidojumi bija pēc taustes. Vai sūklim nevajadzētu būt cietam, kaļķainam? Toreiz domāju, ka kaut kāda auga pirmsākums. Vasarā būs vēl jānokļūst pie mazā purva ezeriņa un jāķesē siekstas :)


Mežirbe777 30.janvāris, 15:08

Varbūt Spongilla lacustris (?)


dziedava 30.janvāris, 12:08

Pareizi, gļotsēne ir :). Tikai šajā stadijā no foto sugu nevar noteikt - vai nu trihija vai hemitrihija. Pirmajām sporu mākonis ar daudziem brīviem "pavedienu" galiem, kamēr otrajām tie iekšējie pavedieni tik gari, ka brīvus galus grūti atrast. Foto šīs iekšas nav redzamas, tāpēc arī nav nosakāma.


mufunja 30.janvāris, 10:56

Добрый день,Юлита. Увы,только эти два фото.


IlzeP 30.janvāris, 09:56

Ir pareizi - smilts neļķe.


Kiwi 30.janvāris, 09:51

Laima, ir ievākts paraudziņš, gaidīsim rezultātus! :)


Laimeslācis 29.janvāris, 22:42

Smuka! Šī būs gļotsēne.;)


dziedava 29.janvāris, 22:34

Ir parastās T.decipiens / T.crateriformis un T.botrytis grupa, kam raksturīgi resnāki kātiņi un galviņas ar rakstu. Pēc šādiem foto grūti novērtēt kājiņu un nemaz - rakstu, jo galviņa saplaisājusi un apbirusi ar sporām. :) Līdz ar to no foto līdz sugai noteikt nevarēs


dziedava 29.janvāris, 22:25

Nu tātad tipiski jābūt 6,5-7,5mkm, kas te nav neviena. Iekavās ir iespējami lielāki/mazāki eksemplāri papildus tipiskajām. Ja tipisko nav vispār, tad es tādu sugu neizskatu, vai ir jābūt pamatam, kāpēc tai sugai ir neatbilstošas sporas.


felsi 29.janvāris, 21:58

Sporas: kārpas redzamas vāji pat caur imersijas eļļu; (6-)6,5-7,5(-8) µm., autors Dziedava


Laimeslācis 29.janvāris, 21:58

Apsveicu!


felsi 29.janvāris, 21:56

Pārskatīju vēl pāris vālītes, taurītes neredzēju.


dekants 29.janvāris, 21:38

Šeit iespējams, ka suga neīstā uzspiedusies? Vai arī pazīme jānomaina.


dziedava 29.janvāris, 20:36

Ar tādu sporu izmēru S.pallida nevajadzētu būt, Tu dziedavā neizmanto sporu izmērus? Ar šādu garumu un sporām atbilst S.herbatica, bet drošāk, kad paskatīšos uz datora. Ja būtu uz sūnam, tad par to drošāk varētu nosliekties


dziedava 29.janvāris, 20:29

P.S. Pēc vieniem avotiem splendens ir apvients ar lignicola, bet Edvīns nebija pārliecināts, ka tam ir pamatojums, un ka DNS ir pārbaudīts.


dziedava 29.janvāris, 20:28

Tā ir tā aizdomīgā vieta, bet taurīte īsti nav saskatāma. Bez tā vēl būtu jābūt daudzām adatiņām/brīviem galiem uz ārējā tīkliņa. Nez vai ir


felsi 29.janvāris, 20:07

Paldies Julita! Man jau mikroskopējot kaut kas likās citādāks tajās sporās, zemesriekstu ir tādas treknākas:) O, man jauna suga!


felsi 29.janvāris, 20:05

Uz koksnes, šķirbā ar sūnām.


dziedava 29.janvāris, 20:02

P.S. Apsveicu! :)


dziedava 29.janvāris, 20:01

Ja Tu nemelo par sporu izmēru, tad zemesriekstu nevar sanākt, jo tai 11-13 mkm.


felsi 29.janvāris, 19:54

Paldies! Es sapratu, ka splendens tagad ir pievienots lignicola. Pievienoju vēl vienu foto, tā būtu taurīte ar sporām?


dziedava 29.janvāris, 19:50

Aug uz koksnes vai sūnām?


felsi 29.janvāris, 19:49

Pievienoju mikroskopiju.


dziedava 29.janvāris, 19:39

Kaut gan viens foto ir aizdomīgs. Paskaties vēl, vai tās taurītes kādai nesanāk


dziedava 29.janvāris, 19:36

Nu, protams, vel ir S.flavogenita, kam atbilst viss, izņemot taurīti galā. Bet nebija tak?!


dziedava 29.janvāris, 19:32

Piekrītu, vajadzētu būt Stemonitis lignicola, tikai sporu izmērs ar plašāku amplitūdu (jābūt 7-8mkm pēc franču). S.splendens sporas derētu labāk (der 6,5-9,5 mkm), bet ārējais tīkliņš tomēr škiet ar mazām acīm. Interesanti, ka Sandim šīs sugas aprakstā citēts discoverlife.com, kur esot 7-9 mkm sporām, bet tagad tur redzu 7-8 mkm. Bet nu īsti citu variantu nav.


Valente 29.janvāris, 18:49

Skaistule, cik īpaši ir redzēt pūci, super!


enesija 29.janvāris, 17:55

Vajadzētu pārbaudīt, es neticu, ka suga noteikta pareizi.


IlzeP 29.janvāris, 16:16

Vai tiešām šī suga? Tik daudz platknābju līdz šim Latvijā ziemā nav novērots.


dziedava 29.janvāris, 15:38

Tādu foto, kur var tuvāk redzēt galviņu, jau nav?


mufunja 29.janvāris, 15:01

Спасибо Юлита. Обидно,но с 2019 года,я его больше не встречала.


dziedava 29.janvāris, 11:05

Šai nav pietiekami kvalitatīvs foto, lai varētu saprast. Nav arī mēroga.


dziedava 29.janvāris, 09:51

Šai vajadzētu labāku galviņas tuvplānu, lai pateiktu ģinti. Visdrīzāk tā ir didīmija Didymium sp. Tā uz sūnām mēdz augt Didymium minus un Didymium melanospermum. Bet, lai līdz sugai noteiktu, būtu jāmikroskopē, jāskatās sporas.


IlzeP 29.janvāris, 09:24

Jā, pēdējās dienās arī man lapa ir ļoti lēna, daudz lēnāka, nekā parasti, kaut gan tikko esot veikts pirmās lapas ielādes ātruma uzlabojums.


roosaluristaja 29.janvāris, 09:18

Ķirbis jau nu diez vai:) Ķīris?


aijach 29.janvāris, 08:56

Stundas laikā pagalmā pie barotavas vērojām putnus. 11 sugas. lai savadītu DD patērēju apm 1,5 st, svētdienas rītā no septiņiem. Atcerējos, kādāļ reti ievadu novērojumus DD. Ļoti ceru uz pārmaiņām.


Mežirbe777 29.janvāris, 00:25

Evernia prunastri


felsi 28.janvāris, 23:40

Paldies Julita! Šito kaut kā palaidu garām.


felsi 28.janvāris, 23:29

Paldies Julita! Man jauna suga!!!!!!!


dziedava 28.janvāris, 22:41

Nu tad jācer uz Ievu - ja nesanāks šī, tad varbūt jauna suga Latvijā :)


dziedava 28.janvāris, 22:36

Domāju, ka šī ir Gada gļotsēnes mazā māsiņa Stemonitis smithii. Raksturīgas ļoti mazas sporas (4-6 mkm). S.typhina sporām būtu jābūt 6-8mkm, te tā nav. Pārējie parametri priekš S.smithii arī ~atbilst.


VijaS 28.janvāris, 22:28

Granulas 1,5-2,7mkm, tā ka jauna suga nesanāks. :) Sporu masa turas kompakti, sacietējusi, nav irdena; ar lupu skatoties, kapilīcija mezgli izskatās balti. Tas dzeltenais mikroskopijā, domāju, ir gabaliņš no apvalka.


dziedava 28.janvāris, 22:04

Nu ja saki balts, tad balts! :)


dziedava 28.janvāris, 21:54

Man izskatās, ka ir! :) Bez ovāluma vēl kārpām jābūt nevienmērīgi izkliedētām, bet tas ar izskatās, ka ir. Pietrūkst tikai skaidri kapilīcija mezgli, jo aprakstā minēts, ka tie balti. Redzu vienu it kā, bet dzeltenu. Un granulu izmērs? Gludajam esot 1-2(3j mkm, F.luteonitens 1-3 mkm, bet sugai, kas LV vēl nav, varētu būt 3-4mkm. Mums to vēl vajag atrast.


felsi 28.janvāris, 21:43

Pievienoju mikroskopiju, man liekas S. pallida.


VijaS 28.janvāris, 21:26

Bija pie manis, sameklēju. It kā jau ovālas sporas ir, bet vai pietiekami?


IlzeP 28.janvāris, 21:06

Sakārtoju.


IlzeP 28.janvāris, 20:59

Nomainīts uz pareizo nosaukumu


felsi 28.janvāris, 19:33

Pievienoju mikroskopiju. Stemonitis lignicola ?


roosaluristaja 28.janvāris, 17:45

Nujā, divus latviskos un divus latīniskos vienai sugai nevajadzētu atstāt. Es pēc pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sistemātikas ievadīju M.edulis, par tādu M.trossulus nemaz nezināju. Bet loģiski, ka pārmaiņu vēji ir skāruši arī gliemeņu sistemātiku. Jā, tagad laikam ir M.trossulus. M.edulis skaitās cita suga, kas Latvijā nav sastopama


nekovārnis 28.janvāris, 17:20

Ā, skaidrs - M.edulis ir Mytilus trossulus sinonīms. :) Izskatās ka pareizi būtu Ziemeļu ēdamgliemene Mytilus trossulus.


nekovārnis 28.janvāris, 16:50

Te https://dabasdati.lv/lv/observation/rdlrh09b58eueiqf4248lcajo1/ pagājušovasar bija viens novērojums, kurā gliemene tika noteikta kā parastā ēdamgliemene, Mytilus trossulus. Kad ievadīju šo DD uzrādīja 2 sugas, tāpēc apjuku. Kā tad tur īsti ir Latvijā uz šo brīdi - M.edulis, M.trossulus vai abas?


roosaluristaja 28.janvāris, 15:37

Pēc izmēriem atbilst lapsai


roosaluristaja 28.janvāris, 15:31

Ja tādi izmēri, visticamāk, ka vilks


Kiwi 28.janvāris, 14:07

Aiziešu rīt ievākt, ceru, ka atradīšu tais džungļos :), tad sarunāsim, kā Tev nogādāt. Cik lielu gabaliņu vajadzētu?


dziedava 28.janvāris, 14:02

Tas no pašas atkarīgs - vai ir vēlme tikt pie hipotētiskas otrās atradnes Latvijā :). Apsolīt jau arī nevaru, ka būs, jo tad jau nevajadzētu paraudziņu :) Protams, ka būtu jauki, ja varētu apskatīt, - krātos pieredze, vai no tādiem foto var noteikt, vai mikroskopija tomēr nepieciešama. Pēc myx.dk datiem pasaulē F.luteonitens apzināta tikai 12 valstīs, maz atradņu (pēc gbif.org pasaulē tikai 104 atradnes) - varētu būt gan reta, gan nenoteikta šī paša iemesla dēļ, ka pēc ārējām pazīmēm nosaka par biežāko.


Kiwi 28.janvāris, 13:52

Paraudziņu nepaņēmu. Ja vajag, varu rīt aiziet ievākt.


dziedava 28.janvāris, 13:48

Jā, Ieva, tie pievienotie foto izskatās pēc Fuligo luteonitens, kam ir ļoti interesantas, garenas sporas. Bet tam Latvijā droši zināma tikai 1 atradne, tāpēc pēc foto vien noteikt neņemos. Pēc sporām pateikt būtu vienkārši.


dziedava 28.janvāris, 13:48

Vija - šis ir pie Tevis / manis? Bez mikroskopijas nevar šīs sugas nosaukumu atstāt - jāmikroskopē vai jāliek kā nenoteiktu.


dziedava 28.janvāris, 13:41

Paldies, Ansi! 3. foto pārliku atsevišķā novērojumā.


Kiwi 28.janvāris, 13:39

Julita, pievienoju labākas bildes tam otrajam ragansviestam. Forma citāda.


IlzeP 28.janvāris, 13:25

Lai jau paliek.


Kiwi 28.janvāris, 13:19

Jā, nu dikti sagurusi... Varbūt dzēst novērojumu?


Kiwi 28.janvāris, 13:16

Jā, tas otrs bija savādāks, bet slikts foto pievienojies, paskatīšos, vai nav kas labāks.


Kiwi 28.janvāris, 13:14

Paldies, Julita, par skaidrojumu un sugas noteikšanu!


Kiwi 28.janvāris, 13:13

Paldies, Uldi, par sēņu un piepju sugu noteikšanu!


Kiwi 28.janvāris, 13:00

Paldies, Uldi! Man jau likās, ka ir, bet dabā pirmoreiz redzēju, tāpēc nebiju droša.


roosaluristaja 28.janvāris, 12:32

Pārāk traģisks skats. Nedomāju, ka te ir varianti


roosaluristaja 28.janvāris, 12:29

Tipiska somzīlītes ligzda


Ansis 28.janvāris, 12:11

Tomēr tā būs smaillape, vismaz lielākā daļa kopskata bildē redzamo augu. Parastā bārdlape ir tikai 3. foto (brūns, nevis zaļš stublājs; nav vairķermenīši).


dziedava 28.janvāris, 11:43

Tas pēdējā foto izskatās gaišāks un ar neregulāru virsmu. Ir vēl līdzīgas ragansviestu sugas, bet tās var droši noteikt tikai mikroskopējot.


dziedava 28.janvāris, 11:42

Gļotpūpēdim virsma būtu tāda trauslāka, ne tāda stingra, kā šiem ragansviestiem, un tonis cits.


Ilze Ķuze 28.janvāris, 09:59

Paldies, Ansi!


felsi 27.janvāris, 23:22

Pievienoju mikroskopiju. Ideja par Stemonitopsis typhina var. similis.


felsi 27.janvāris, 22:49

Pārskatīju savas 2 iepriekšējās pelītes, tur pārliecinoši var redzēt dzeltenīgo, bet šeit, teiktu, ka balts.


VijaS 27.janvāris, 22:48

Labāku enertenēmu man nav, visas tādas izjukušas. :D Sporas laikam no vecuma saķepušas vienā masā, neizdevās tā smuki izbirdināt, lai redz kapilīciju. Diski kolumellu galos arī sanāk pārāk mazi, bet nu vecām varbūt jau daļēji nolupuši.


dziedava 27.janvāris, 22:26

Riktīga nagliņgļotsēne :)


dziedava 27.janvāris, 20:55

Skaidrs, ka tā ir P.murinum vai P.globuliferum, kur pirmajai viss ir dzeltenīgāks, kamēr otrajai - baltāks. Tu raksti, - kātiņš dzeltenīgs, bet kapilīcija mezgli balti. Svarīgi būtu saprast, vai kapilīcija mezgli tiešām balti (tad velk uz P.globuliferum), vai tomēr dzeltenīgi. Turklāt garš kātiņš un salīdzinoši mazāka galviņa (0,8mm nesasniedz) arī vairāk raksturīgs P.globuliferum, tomēr tās nav noteicošās pazīmes. Visbūtiskāk saprast kapilīcija mezglu krāsu, - vai tā tiešām pilnīgi balta.


IlzeP 27.janvāris, 20:42

Aplikācijā vajadzēja ieķeksēt "pilnais saraksts" un tad vadīt citu pēc cita, pēc tam noslēgt pilno sarakstu.


felsi 27.janvāris, 20:06

Pievienoju mikroskopiju.


guta7 27.janvāris, 18:47

Paldies par sugas noteikšanu!


dziedava 27.janvāris, 18:23

Nav gļotsēne


dziedava 27.janvāris, 18:22

Nebūs gļotsēne


dziedava 27.janvāris, 18:20

Izrādījās tipiskais problēmgadījums ar tumšām sporām ar baltu līniju. Ja nav kājiņas - tad būtu P.ovisporum. Bet kājiņa nešaubīgi ir. Ar Edvīna akceptu mēs tādas it kā saucam par P.notabile, jo ir 2021. gada raksts par Physarum macrocephalum, kurā pieminēta arī P.notabile, kas Eiropā parasti tiekot jaukta. Un tur ir arī foto, kas vairāk atbilst tām, kas mums ir, nekā P.notabile aprakstā franču noteicējā. Tomēr Edvīns šādas gļotsēnes savām acīm nav redzējis, tāpēc tā bija tikai hipotēze. Tā kā paraudziņā ir divas daļas (uz koksnes un uz sūnām), tad man ir doma vienu daļu aizsūtīt Edvīnam, lai apskatās klātienē, un viņš labāk spēs pateikt, ko ar šādām tad mums iesākt. :) Jo tāds nav tikai viens novērojums. Un kas mani personīgi mulsina - P.notabile franču aprakstā kājiņa ir bez kaļķa, bet mūsu novērojumos - ar kaļķi. Mans personīgais viedoklis - Mūsējie kātainie ir vnk P.ovisporum kātainās versijas. Bet būtu jauki uzzināt Edvīna viedokli no klātienes paraudziņa. :)


Zuze 27.janvāris, 17:18

Vadīju caur aplikāciju (kā norādīts) visus putnus kopā, bet ērgli atseviški. Tomēr abi novērojumi apvienojās. Izlabošu.


apogs apogs 27.janvāris, 16:56

kāpēc nav B - BIATOPĀ


IlzeP 27.janvāris, 15:50

Putns attēlā ir jūras ērglis. Taču piezīmēs sarakstītie putni gan akcijai "Ziņo par putniem dārzā" nederēs - tos lūgums savadīt pa vienam, ar visu prasīto informāciju (novērošanas laiks...).


dziedava 27.janvāris, 14:45

O, interesanti! Gaidīšu labākus foto :)


dziedava 27.janvāris, 14:43

Es arī vēl papētīju. Nu tā un šitā.. Īsti 100% tomēr nevar dot :(. Manējā pie upes arī sākumā dzeltena, tad balta gļota, tad paliek tumša. Līdzīgas tās krāsu maiņas. Un vēl tā mitrā vieta - to es sāku pētīt tikai pēc tam, kad bija jau hipotēze, un ir mitra vieta! D. ochraceum gan tipiski aug uz sūnām. Tā ka no vienas puses un no otras puses.. Galvu likt ķīlā nevaru. Bet pēc būtības - jāturpina pētīt. Varbūt izdodas kādai novērot pilnvērtīgu attīstību un tad par šo arī būs skaidrāks :)


felsi 27.janvāris, 14:29

Apskatījos, varētu būt> par 70%:)


felsi 27.janvāris, 14:28

Pievienoju mikroskopiju.


felsi 27.janvāris, 10:35

Paldies, Julita! Visu cieņu un apbrīnu Tavam spējām un izturībai!


dziedava 27.janvāris, 00:00

Es laikam balsotu par Diderma ochraceum. Kājiņai nav jābūt, bet tā varbūt tomēr tāda gļotas palieka. Tā kā aug ļoti mitrā vietā, tad attīstībai vajag īpašus apstākļus un mājās neattīstās labi. Man jau pāris tādi neattīstīti novērojumi. Un forma ļoti līdzīga. Un cik skatījos plazmodiju krāsas, tiešām reti dzeltena, un citas sugas ne tik ļoti atbilst. Ja vēl mitra vieta, tad es par D. ochraceum


felsi 26.janvāris, 23:36

Pievienoju mikroskopiju.


felsi 26.janvāris, 23:27

Tuvu upei, vieta mitra, vietām kā staignājs ( bebru darbs)


dziedava 26.janvāris, 23:24

Kur viņi auga? Pēc kartes izskatās tuvu upei - nebija ļoti mitra vieta?


Dzeerve 26.janvāris, 22:26

Paldies par precizējumu!


felsi 26.janvāris, 20:47

Pievienoju mikroskopiju.


guta7 26.janvāris, 16:03

Paldies, lielisks paskaidrojums pie sugas labojuma, ir iespēja mācīties.


guta7 26.janvāris, 16:00

Paldies par sugas precizējumu!


Laimeslācis 26.janvāris, 14:48

Liels Paldies, Julita! Ļoti vērtīgs skaidrojums!


VijaS 26.janvāris, 09:33

Jā, tas bija skaidrs. :)


VijaS 26.janvāris, 09:29

Paldies, Ansi!


dziedava 26.janvāris, 08:26

To, ka ar sēni, violeto ragansviesteni, gan jau ka saprati


dziedava 26.janvāris, 08:21

Ja ir tik resns kātiņš, kā izskatās, tad ir kaut kas no T.botrytis grupas


dziedava 26.janvāris, 08:20

Grūti saprast, bet izskatās, ka gals noplīsis pa regulāru apli, tad T.crateriformis


dziedava 26.janvāris, 08:12

Laima, šo novērojumu biju palaidusi garām, jo DD bija pazudusi iespēja atfiltrēt tikai gļotsēnes, un starp putniem tā pazuda. Ar pārīti T.decipiens/T.crateriformis nav vienkārši un laikam tas apaļums ir pēdējā pazīme, ko skatīties, vai labāk neskatīties vispār (Dziedava jaatjauno, jā). Ja ir mikroskopija, tad laikam algoritms ir tāds - ja atrod kaut vienu sporu ar pilnīgu tīkliņu, tad T.decipiens. Tikko vēlreiz apskatīju franču noteicēja aprakstu - T.crateriformis tīkliņu neveido vispār, var būt tikai atsevišķas līnijas, bet ne tīkliņš. Savukārt T.decipiens ir gan pilnīgs tīkliņš, gan var būt nepilns, un arī tāds, kur pavisam maz no tīkliņa (kā Tavos foto). Tavā gadījumā tas vēl sakrīt ar to, ka gals nav gluds, nav noplīsis pa regulāru apli, bet saplaisājis neregulāri.


dziedava 26.janvāris, 08:00

Izskatās, ka sporu mākonis ir ar brīviem galiem (kaut gan no šiem foto tas ar var nebūt tik droši); tad T.crateriformis vai T.decipiens, kas atšķiras ar to, vai sporu stadijā vāciņš noplīst pa apli vai gals neregulāri saplaisā.


Vīksna 26.janvāris, 00:00

Paldies !


felsi 25.janvāris, 23:43

Abi no vienas atradnes, tik katram savs attīstības ceļš, kastītē un siltumnīcā.


dziedava 25.janvāris, 23:24

Bēdīgi gan, bet kājiņa ir diezgan izteikta. Otram arī bija dzeltens plazmodijs? Nu dzeltena krāsa vispār figurē reti. Ja abiem droši sākumā bija dzeltens (t.i., abi viena suga) un otrajam ir skaidrs kātiņš, tad meklējumu lokam vajadzētu sašaurināties. Kkad vēl mēģināšu pa dažādiem materiāliem papētīt, kur plazmodija krāsa minēta.


Ilgonis 25.janvāris, 22:41

pēc tam kad uzdevu jautājumu nodomāju, ja jau ir ar sazarotām lapiņām sēne uz priedes, tad tā arī ir


felsi 25.janvāris, 22:14

Atradu otro paraudziņu, kur beciņas ar kātiņu. Galviņas tumši plācenīši 0,6-1,1 mm, kātiņš iezīmējas bēšīgs 0,2-0,3 mm. Mikroskopijā vīlos, nekā, pēdējie 2 foto. FB nav jēgas likt, maz un slikts materiāls, jācer, ka nākotnē būs iespēja sagaidīt dabā, mājas apstākļos čiks. Pirmais paraudziņš attīstījās kastītē, bet otro mēģināju audzēt.


Martins 25.janvāris, 21:43

Tieši tā - knaibļspāres mātīte.


Vīksna 25.janvāris, 21:14

Paldies !


IlzeP 25.janvāris, 21:11

Paldies!


dziedava 25.janvāris, 21:08

Paldies par ziņojumiem :)


dziedava 25.janvāris, 21:07

Visdrīzāk arī parastā aveņgļotsēne Tubifera ferruginosa subsp. ferruginosa, sporu stadijā paputējusi.


dziedava 25.janvāris, 21:05

Šai gali izskatās noapaļoti, tad parastā. Ja gali būtu spici kā noasināts zīmulis, tad būtu spicā :)


roosaluristaja 25.janvāris, 20:43

Reti, bet var būt arī uz skujkokiem. Pēc literatūras datiem var augt pat uz tādiem substrātiem kā piemēram vaļu kauli


Ilgonis 25.janvāris, 20:17

paldies par noteikšanu, vai var būt arī uz priedes?


Edgars Smislovs 25.janvāris, 19:14

Pievienoju, plānots gan nebija.


IlzeP 25.janvāris, 18:37

Piezimēs pieminētas bildes. Vai bija plānots pievienot?


mufunja 25.janvāris, 17:05

Значит мне крупно повезло его увидеть.И хоть я постоянно,много лет посещаю тот лес,но видела только однажды.


nekovārnis 25.janvāris, 15:33

Man tā kā pēc knaibļspāres mātītes izskatās


guta7 25.janvāris, 15:32

Paldies par sugas apstiprinājumu!


Diāna 25.janvāris, 12:59

Smaržīgā brūnzobe Hydnellum suaveolens


Diāna 25.janvāris, 12:57

Smaržīgā brūnzobe Hydnellum suaveolens


Vīksna 25.janvāris, 09:57

Paldies !


roosaluristaja 25.janvāris, 06:48

Šitās manuprāt ir šokolādes gļotsēnes ļoti agrā jaunībā


Vīksna 24.janvāris, 23:33

Paldies !


marsancija 24.janvāris, 22:49

Ne velti man šī čupiņa nelika mieru divus gadus, līdz noskaidroju! :) :)


dziedava 24.janvāris, 22:41

Paldies, Ansi! :)


marsancija 24.janvāris, 22:31

Paldies par labojumiem!


OKK 24.janvāris, 20:21

Parastā varde


OKK 24.janvāris, 20:20

Zaļā/dīķa varde Pelophylax sp. (Pelophylax sp.)


OKK 24.janvāris, 20:19

Parastā varde


OKK 24.janvāris, 20:18

Purva varde


OKK 24.janvāris, 20:18

Zaļā/dīķa varde Pelophylax sp. (Pelophylax sp.)


OKK 24.janvāris, 20:15

Zaļādīķa varde Pelophylax sp. (Pelophylax sp.)


OKK 24.janvāris, 20:14

Zaļā/dīķa varde Pelophylax sp. (Pelophylax sp.)


OKK 24.janvāris, 20:12

Zaļā/dīķa varde Pelophylax sp. (Pelophylax sp.)


OKK 24.janvāris, 20:11

Parastā varde


OKK 24.janvāris, 20:11

Zaļā/dīķa varde Pelophylax sp. (Pelophylax sp.)


OKK 24.janvāris, 20:07

Parastā varde


OKK 24.janvāris, 20:07

Parastā varde


OKK 24.janvāris, 20:04

Parastā varde


roosaluristaja 24.janvāris, 19:38

Šis sanāk 3.zināmais sugas novērojums Latvijā. Igaunija ar šo sugu mums smagi kabina iekšā. Pēc elurikkus.ee ir 17 atradnes. Pirmā jau 1930.ajā gadā. Bet pat, ja atņem vēsturiskos, rezultāts ir graujošs 12:3. Ir kur tiekties.


roosaluristaja 24.janvāris, 19:32

Būtībā, ja datums ir pareizs, šis ir pirmais zināmais sugas novērojums Latvijā, jo līdz šim par pirmo tika uzskatīts D.Meieres no 14.11.2021. Igaunijā pēc elurikkus.ee ir divi zināmi novērojumi 2015.ajā gadā.


dziedava 24.janvāris, 19:02

Jā, Ilze, komentārā ir precizēta vieta


IlzeP 24.janvāris, 17:57

Vai pareizi sapratu, ka punkts nepareizs?


roosaluristaja 24.janvāris, 17:44

Tās pīles manuprāt tik ļoti ņemas savā starpā, ka pēc skata vien diez vai senčus vairs var saprast. Ja kādu spalvu izdodas izplūkt, varbūt pēc DNS analīzēm kaut ko var secināt


Laimeslācis 24.janvāris, 14:47

Paldies, Ansi!


roosaluristaja 24.janvāris, 14:47

Tas ir gada staipeknis. Parasta suga. Ar to nepietiek, lai izveidotu mikroliegumu. Sugas, kurām veidojami mikroliegumi, var apskatīt šī dokumenta pielikumā. https://likumi.lv/doc.php?id=253746


ieva_aleksa 24.janvāris, 14:35

Vālīšu staipekis tieši blakus teritorijai kurā iezīmēta cirsma, skat video. https://www.youtube.com/watch?v=Q3pczpU2i3Q Vai iespējams izveidot mikroliegumu?


meža_meita 24.janvāris, 12:51

Smukas, mazas viendaļīgas sporas. A.gemmata tās ir sākot no 15 um. Savos paraugos un šajā mulsina, kāpēc, nav redzams itkā raksturīgais piedēklītis aska galā (attēli zemāk saitē). Bet iespējams to grūti pamanīt, vai arī raksturīgi pavisam nobriedušai stadijai, pagaidām nezinu. Uz koka mizas citas sugas īsti nesanāk, tāpēc droši piekrītu, ka A.cavata. Šeit vispilnīgākā info: https://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_A/Textes_A4/Acrocordia_cavata.htm


raigars 24.janvāris, 12:11

Paldies! Ņemšu vērā.


raigars 24.janvāris, 12:10

Paldies! Ņemšu vērā.


Kiwi 24.janvāris, 10:17

Paldies, Ivar! Šādu izpildījumu vēl nebiju dzirdējusi! :)


ivars 24.janvāris, 10:14

Dzilnītis.


Matrus 24.janvāris, 09:26

Paldies par gulbja kontroli! Mātīte, 19.5 gadi (2003), apgredzenota 06.04.2006. Daugavā pie Ķengaraga, datubāzē 356 kontroles, ligzdoja Dārziņu attekā vismaz 12 sezonas (periodā no 2009. līdz 2022. gadam) un kopā izaudzināja 62 mazuļus (no 4 tēviņiem).


Matrus 24.janvāris, 09:18

Paldies par gulbju kontrolēm, papildināju datubāzi!


Matrus 24.janvāris, 09:14

Paldies par gulbju kontrolēm, visi vietējie ziemotāji!


Ilgonis 24.janvāris, 00:04

paldies par noteikšānu, tas tad pie vietas


DaceKKK 23.janvāris, 22:54

Diemžēl((


Matrus 23.janvāris, 22:37

Latvia Riga, bet mazais numurs vertikāli - sērija ЕЕ, ЕК, ЕР, ЕМ vai ЕV un 2-3 cipāri…to vajag nolasīt


Rocky 23.janvāris, 22:26

burti - LA R cipari 33 (parejos nevar saprast)


Vīksna 23.janvāris, 21:14

Paldies !


Ireena 23.janvāris, 20:39

Vainīga slinkums bija skaitīt. :)


zemesbite 23.janvāris, 20:02

Paldies, Marek! :)


Vīksna 23.janvāris, 19:27

Paldies !


roosaluristaja 23.janvāris, 18:30

Tieši tā 2021. gadā sīkie bija. Neatceros tikai cik


davis_wi 23.janvāris, 17:17

Jā, pirms diviem gadiem arī mazuļus dzirdējām.


IlzeP 23.janvāris, 12:53

Jā, Jānis Ozoliņš apstiprināja, ka lūsis.


IlzeP 23.janvāris, 12:42

Jānis Ozoliņš apliecina, ka tā ir lāča atstāta kaudzīte.


ER 23.janvāris, 09:58

Turpmāk novērots turpat regulāri, visu vasaru.


ER 23.janvāris, 09:54

Pazīmi nomainīju. Pieliku bildes. Ceru, ka sugu sapratu pareizi.


roosaluristaja 23.janvāris, 09:53

Tur zināma teritorija ir. Diezgan regulāri sekmīgi ligzdo


AtisL 23.janvāris, 09:46

Izskatās ,ka liels maizes gabals knābī.


Lora 23.janvāris, 09:35

Jà, tā bija pelēkā dzilna


IlzeP 23.janvāris, 09:15

Kaut kas knābī vai kaut kas pielipis?


felsi 23.janvāris, 06:54

Kad atradīšu otro, tad veikšu vēl vienu apskati un domāšu.


Ilgonis 23.janvāris, 00:31

šaubos par sugu

Pēdējie komentāri rakstiem
meža_meita Vismaz 5000 novērojumu 31-Jan-2023, 07:47

Ilzei jau teicu, ka noteikti jāatrisina opcija, ka novērojumu var ievietot ierakstot koordinātes. Itkā šāda opcija ir, bet nestrādā. Līdzīgi kā piemēram, iNaturalist. Liela daļa dabā fiksē sugu koordinātes, kuras pēc tam labprāt iev  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 30-Jan-2023, 21:26

Pievienojos Marekam (visā)! Saistībā ar Ornitho derētu salīdzinājums - kas būs citādāk, kas no pierastā vairs nebūs nemaz, kas būs jauns klāt, - lai var laicīgi sagatavoties.


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 30-Jan-2023, 21:18

Laba ziņa, noteikti centīšos tikt! Ja būs kāda runa par dabasdatu pārcelšanos uz ornitho(?), tad noteikti gribētos kādu paplašinātu ieskatu par tā ietekmi uz neputnu ziņojumiem un to administrēšanu (jaunu sugu pievienošanu, labošanu  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 18-Jan-2023, 16:32

Par Igaunijas sabiedrības pieredzi runājot - ne velti igauņiem ir tas teiciens... par pasteigšanos :)


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 17-Jan-2023, 07:43

Julita, pateicīgs par rakstīto! Dabasdatu ērā pirmo krāterīti (2017.gads) pati jau arī palīdzēji noteikt. Pavērās cita pasaule: arī uz sūnu zariem kāds mājo, turklāt mēnešiem...


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 15-Jan-2023, 15:44

Tādēļ jāvada kā parasts novērojums, vēlams ieķeksēt "uzskaišu dati" un piezīmēs ierakstīt to informāciju, kas šajā rakstā aprakstīta.


ūdensvistiņa Vismaz 10000 novērojumu 15-Jan-2023, 12:36

Ari šogad nav bez problēmām- ne vakar, ne šodien nevaru ievadīt nevienu novērojumu.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 15-Jan-2023, 10:58

Tā kā iepriekšējos gados ar ievadformu bija tehniskas prolēmas (piemēram, daļa punktu parādījās Āfrikā), un šo formu izmantoja mazākums novērotāju, šogad nolēmām to neizmantot.


davis_wi Vismaz 1000 novērojumu 14-Jan-2023, 19:23

Vai pareizi saprotu, ka šogad speciālas ievades formas nav?


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Jan-2023, 11:23

Kamēr vēl Andris Klepers nav "aizpeldējis" no pirmās lapas, jāuzraksta - intervija, protams, interesanta! Bez tā, ko par Andri minēju jau savā intervijā: "Kad piereģistrējos Dabasdatos un mēģināju pievienot kādu novērojumu, pats pirma  (..)


Ivars Leimanis Vismaz 1000 novērojumu 9-Jan-2023, 13:59

Gada sūnas izziņošanas bliukšķis uzbužina no miega arī dažu sūnu lācīti. Tā es ar pusatvērtām acīm (tāpēc, iespējams, kaut kas ir identificēts kļūdaini vai nav pamanīts) ielūkojos Dabasdatu bildēs. Rezultātā atrasti sporogo  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 6-Jan-2023, 19:51

Pievienoju Anša Opmaņa sagatavoto izplatības karti.


Ivars Leimanis Vismaz 1000 novērojumu 6-Jan-2023, 11:58

https://dabasdati.lv/lv/observation/6ad93e913bd54b35d14f1cab11833555/ - it kā Vulfa sfagna novērojums Dabasdatos ar bildē redzamiem sporogoniem. Vienīgi iespējams, ka Baiba to noteikusi steigā, un tas nemaz nav Vulfa sfagns, bet piecrindu sfan  (..)


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 5-Jan-2023, 22:44

Pateicīgs par komentāriem. Patiess gandarījums par kopējo aktivitāti un erudīciju daudzveidīgajā dabā. Turpinām ziņot un radīt interesantu saturu viens otram.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 3-Jan-2023, 19:56

Tas atkarīgs no mērķa - neviens nevar aizliegt, piemēram, reģistrēt katru dienu, ja ir tāda vēlēšanās, saskaitīt un pētīt, piemēram, kā mainās skaits atkarībā no laika apstākļiem, datuma. Jo Dabasdati ir arī katram pašam savu n  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 2-Jan-2023, 22:51

Liels Paldies, Andri, par dabasdatiem! Paldies par - ļoti trāpīgi pateikts - emocionālu stabilitāti, nemainīgu pasaules izjūtu un interesantām vecumdienām! Paldies! Veiksmi un interesantus atklājumus turpmāk! :)


Kukainis Vismaz 1000 novērojumu 1-Jan-2023, 18:33

Egīl, Tev gadījās ļoti pozitīvs intervējamais!!! Andra stāsts ir ļoti līdzīgs manējam, kāpēc kļuvu par biologu. Kad paaugšos, būšu kā Andris Klepers. Vēl jāiepazīst putni, sūnas, ķērpji, gļotsēnes u.c.


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Jan-2023, 18:26

Mājās no datora, bet šobrīd pievienojās, jo redzamas visas ailes ,ne tā kā iepriekš, kad arī sugu grupas nebija.Tikai tagad kad iekšā galerija neverās, izejot ārā veras- bildes redzamas.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 1-Jan-2023, 18:15

Aplikācijā vai webā, un kas tieši nedarbojas?


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Jan-2023, 15:48

Diemžēl šodien Dabas dati nevaru pievienot novērojumus.


Lietuviete Vismaz 500 novērojumu 1-Jan-2023, 12:36

Ārkārtīgi iedvesmojošas ir Andra Klepera poētiskās putnu bildes, caurstrāvotas ar klusuma estētiku un dabas noslēpumainības brīnumainām sajūtām. Paldies Andrim!


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Jan-2023, 02:53

Gan laiku prasa, bet interesanti dažādas sugas atrast, likt dabasdatos, un ja vēl nosaukumus pieraksta.Dažos gados tik daudz sugu man sarakstīts.Agrāk pārsvarā augus skatījos, tagad vairāk kukaiņus.Mežus gan te drausmīgi izzāģē,izbrau  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 31-Dec-2022, 23:50

Vairākas ļoti vērtīgas atziņas šajā intervijā. Vislabāk patika šī: "Dabasdati ļauj arī neieciklēties tikai uz vienu sugu grupu, ja esi aktīvs dabā. Ja neveicas atrast kādu putnu, toties ieraugi retu augu vai skaistu gļotsēni, vari   (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 31-Dec-2022, 22:26

Paldies, Andri, par dabasdatiem! Lai Tev un visiem dabā gājējiem interesantiem novērojumiem bagāts Jaunais gads!


adata Vismaz 100 novērojumu 31-Dec-2022, 12:40

Cik bieži ir pareizi reģistrēt novērotās putnu sugas vienā atrašanās vietā? Piem., ja es savā sētā vai mežā viendien reģistrēju zīlītes, tad atkārtoti to daru pēc mēneša (kaut redzu katru dienu)? Un pie barotavas? Ar vienu sugu   (..)


Matrus Vismaz 10000 novērojumu 31-Dec-2022, 10:26

Skaistas īsfilmas!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Dec-2022, 10:37

Izlaboju tekstā. Un mums ar Anci zivju denītis neskaitās, jo to redzēja tikai Ance, tātad mums 39 sugas.


Margarita W Vismaz 500 novērojumu 30-Dec-2022, 08:36

Andri, jā, lielā čakste bija visām kopā 22.12 un zvirbuļus redzējām abus- gan mājas, gan lauka, bet ievadīju divreiz mājas


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 29-Dec-2022, 22:05

Margarita, pieprecizēsim, arī savā arhīvā, lai ir korekti. Vai pareizi sapratu, ka lielā čakste, kas ievadīta 23.dec., patiesībā attiecas uz 22.dec.? Lauku zvirbulis sarakstā nav, mājas gan.


Margarita W Vismaz 500 novērojumu 29-Dec-2022, 17:16

Es notizlojos 2x ievadot mājas zvirbuli un čaksti 23.12, Anonīmo Putnotāju Apvienībai bija 40 nevis 38 sugas. Sīkums, bet neērti komandas biedru priekšā.


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 28-Dec-2022, 12:32

Pirmie rezultāti: Ziemas saulgrieži un gada īsāko dienu putnu vērošana šogad “iekrita” trijās darba dienās. Tālabad daļai dalībnieku, iespējams, laiks putnošanai bija ierobežotāks. Papildu grūtības radīja ciklona ietekme un apm  (..)


zane_ernstreite Vismaz 1000 novērojumu 26-Dec-2022, 11:42

Paldies, Marek, par šo apkopojumu! Neraugoties uz to, ka koksngraužu sezonā tikpat kā netiku ārpus sava novada robežām un arī tajās ļoti šauri, ir izdevies šeitpat - Carnikava/Ādaži/Garkalne saskribināt 17 sugas. Tas priecē! Un vienī  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 26-Dec-2022, 09:47

Priecīgs koksngraužu novērojumu apkopojums! :) Paldies! :) Ceru ka jaunajā sezonā man izdosies tikt pie jaunām sugām. Kaut kā tie jaunie nerādījās, tikai biežāk sastopamās sugas. :) Ļoti gribas satikt (meklēju, bet neveiksmīgi) Saus  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 26-Dec-2022, 09:22

Paldies, Uģi! Paldies Mārīte! Arī es novēlu visiem jaunajā gadā jaunus atklājumus un daudz interesantu piedzīvojumu dabā! :)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 21-Dec-2022, 22:20

Super, paldies par apkopojumu! Tā jau šķita, ka šogad izdevās no citiem 'aizmukt' (bet prieks redzēt, ka kopumā virs 30 sugām tik daudz ziņotājiem!), taču viegli tas nenāca - daudz sviedru tika iztērēts, tā ka trešo reizi laikam uz š  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 21-Dec-2022, 21:54

Novēloti, bet es arī gribēju pievienoties citu teiktajiem labajiem vārdiem! Arī man bija interesanti lasīt - liekot rindā citus šīs sērijas rakstiņus, cik dažādi tomēr katram no mums ir tie ceļi bijuši, kas noveduši līdz dabas vēro  (..)


zemesbite Vismaz 1000 novērojumu 21-Dec-2022, 17:37

Cik mīļi! "Laimiņ, ezis atkal pakakāja pie kukaiņu mājas! " Lai nākošajā gadā atlido, atrāpo un izaug daudz interesantu un vērtīgu atradumu tuvākajā apkārtnē! :)


laumae Vismaz 1000 novērojumu 21-Dec-2022, 17:10

Paldies, Marek! Gaidīju šo apkopojumu, lai beidzot apslāpētu personīgo intrigu - izdosies vai neizdosies apsteigt Kristīni ;] Jāatliek uz nākamo vasaru! Līksmus svētkus visiem dabas pētniekiem!


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 20-Dec-2022, 01:01

Paldies par aprakstu ! Tātad nākamgad varēs turpināt bildēt koksngraužus.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 19-Dec-2022, 09:46

Nē, ja sadzird putnu tumsā, saredz vai sadzird krēslā, der arī tas - svarīgi, ka vienā datumā. Parasti notiek tā, ka reģistrē caur viena cilvēka Dabasdatu profilu. Ja vienā komandā ir vairāki fotogrāfi, t.i. vairāki, kas vēlas sacen  (..)


Gradin Vismaz 1000 novērojumu 19-Dec-2022, 09:21

Sveiki! Putnu vērošana īsakajās dienās ir no saullēkta līdz saulrietam? Mēs esam 3 cilvēku komanda- mēs savus novērojumus reģistrējam dabasdati.lv caur viena cilvēka profilu? Vai arī mums jāaipilda saraksts un jānosuta uz epastu?


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 18-Dec-2022, 20:34

Paldies, Marek! Jā, novērojumu piezīmes ir tas, kas mani interesē arī citu DD lietotāju novērojumos. Kaut vai tikai daži vārdi, bet man tas jau ir pavediens uz jaunu atradumu! :)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 18-Dec-2022, 13:44

Intresants raksts! Laima ļoti cītīgi aizpilda arī novērojumu piezīmju lauciņus, vienalga vai tas putna, gļotsēnes vai koksngrauža novērojums. Tas piešķir katram novērojumam lielu pievienoto vērtību. Dažkārt tās novērojuma detaļas  (..)


forelljjanka Vismaz 10000 novērojumu 17-Dec-2022, 09:59

Šogad sarkanie datumi sakrīt tā ,ka sliktāk nevar būt,Ziemassvētku /Jaungada atvaļinājums nozīmētās dienas nepārklāj,tātad,bez manis.:( Jeb ,kā mēdzu to saukt-pasākums brīvmāksliniekiem(cilvēkiem kas var paņemt brīvdienu kad vie  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 11-Dec-2022, 11:21

No sirds pateicos par labajiem vārdiem, tie man ļooti daudz nozīmē!! Esmu pagodināta, gandarīta un laimīga, ka varu darboties DabasDatu komandā! :))


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 11-Dec-2022, 10:40

Aizmirsu piebilst, ka bērni ir tikai ieguvēji no tā, kur Laima strādā. Tas ir tik lieliski, ka ir tādi pedagogi, kas bērnos jau vēl pirms skolas vecuma ieliek interesi un mīļumu pret dabu!


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 9-Dec-2022, 10:31

Labdien! Piedalīties vajag, iedrošinu. Nav tā, ka visiem visi redzētie putni ir jānobildē. Tie, kuri pretendē uz veiklākā fotogrāfa titulu (maz gaismas, ja vēl apmācies - lai nobildētu putnu labi identificējamā kvalitātē, te jau arī  (..)


Antarktīda 9-Dec-2022, 07:04

:)varētu mēģināt, der arī bildes bildētas ar telefonu?


felsi Vismaz 10000 novērojumu 8-Dec-2022, 22:55

Ļoti sirsnīgi un interesanti uzrakstīts!


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 8-Dec-2022, 15:29

Labs raksts ! Patīkami, ka tāda aizrautība, interese par dabu. Bieži Laimas bildes apskatos un ko interesantu var ieraudzīt.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 8-Dec-2022, 14:51

Tik interesanti un sirsnīgi! "Galvenais, kas bija jāmāk – svilpt, airēt un labi peldēt" - tas bija labs! :D Izklausās pēc apskaužamas bērnības, pašiem sava pussala! Bet rāpšanās pēc gļotsēnes 3m augstumā kokā bērnudārza terito  (..)


ūdensvistiņa Vismaz 10000 novērojumu 8-Dec-2022, 13:21

Raksts man ļoti patika!


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 8-Nov-2022, 23:29

Paldies visiem par sirsnīgiem vārdiem un laba vēlējumiem! Ļoti priecājos, ka esmu nokļuvusi tik foršā kompānijā. Un vislielākais paldies, Julita, Tev - stāsts gan sākās ar urālpūci, bet tās tālākās aktivitātes jau ir Tavs nopeln  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 5-Nov-2022, 21:37

Nav sanācis Viju iepazīt tuvāk, bet gribētos gan. :) Līdz šai intervijai tikai nojautu, ka foršs, aizrautīgs dabas cilvēks. Vija, lai izdodas atrast un noteikt vēl un vēl daudz jaunu sugu! :)


Mimi Serada Vismaz 1000 novērojumu 5-Nov-2022, 20:50

Apbrīnoju cilvēku kurš nebaidās no purviem un plēsīgiem putniem. Malacis, Vija, lai veicas!


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 5-Nov-2022, 11:09

  (..)


Tasty_Y 5-Nov-2022, 01:59

Dzīvas R. cuneata noteikti tika atrastas Igaunijā un Lietuvā, skat.: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0078323419300053 un https://www.reabic.net/journals/bir/2017/2/BIR_2017_Moller_Kotta.pdf, ne tikai atsevišķi eksemplāri, bet  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 4-Nov-2022, 07:04

Paldies, Dmitrij, par vērtīgiem komentāriem, būs jāpalabo par gliemeni. Vai Igaunijā un Lietuvā arī R. cuneata nav ietverta faunas sarakstā?


anthicus Vismaz 5000 novērojumu 3-Nov-2022, 22:57

No Coleoptera šogad LV jaunas sugas ir ari SItona obsoleta un Ceutorhynchus typhae, tomēr abas atradnes DD nav piereģistrētas (atrādejs neesmu es, līdz ar ko pats šis sugas nereģistrēju)


anthicus Vismaz 5000 novērojumu 3-Nov-2022, 22:53

Tas, ka Buļļusalā ir atrastas tukšas Rangia cuneata čaulas tomēr nenozīmē, ka šī suga ir iekļaujama LV gliemeņu sarakstā. Tukšas čaulas un arī dzīvi gliemji var ilgstoši ceļot kuģos ar balasta ūdeņiem un, šos ūdeņus kuģim no  (..)

Dabasdatu lietotāju sanāksme 25. februārī (3)

Pēc trīs gadu pārtraukuma atkal aicinām portāla Dabasdati.lv lietotājus uz kopā sanākšanu! Sanāksme plānota 25. februārī Latvijas Nacionālā Dabas muzeja telpās. Foto: Visvaldis Šteinbergs Sanāksmes programm šobrīd tiek gatavota, un arī jums ir iespēja rakstīt komentāros ierosinājumus, par kādām tēmām jūs vēlētos dzirdēt sanāksmē. Sīkāku informāciju par sanāksmes norisi, t.sk. sanāksmes programmu, plānots publicēt ap februāra vidu. Ilze Priedniece 2023-01-30    

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2022. gada oktobris-decembris

Pagājušā gada pēdējā ceturksnī ziņotāju aktivitāte Dabasdatos bija ļoti līdzīga aizpagājušā gada nogalei – attiecīgajā laika posmā 2022. gadā 446 novērotāji pievienojuši 33 834 novērojumus, savukārt 2021. gadā 481 novērotājs 34 833 novērojumus. Novērojumu skaita ziņā pēc putniem (27 450 novērojumi jeb 81%) sekoja sēnes (2020 novērojumi jeb gandrīz 6%), trešo vietu ieņemot tauriņiem (1254 [...]

Akcija "Ziņo par putniem dārzā" nakamajās trīs dienās

Atgādinām, ka Latvijas Ornitoloģijas biedrība no 27. līdz 29. janvārim aicina ikvienu stundas garumā piedalīties akcijā "Ziņo par putniem dārzā 2023". Plašāka informācija pieejama šeit. Lauku zvirbulis Passer montanus. Foto: Aija Čonka Lai iedrošinātu ziņot arī tos, kas agrāk nav ziņojuši portālā Dabasdati.lv, ir izveidota arī vienkāršota iespēja ziņot, aizpildot anketu. Anketu var aizpildīt arī nereģistrēti lietotāji, [...]

Populācija samazinās 19 dienas putnu sugām Latvijā

Latvijas Ornitoloģijas biedrības Latvijas ligzdojošo putnu uzskaišu dati liecina, ka ir deviņpadsmit dienas putnu sugas, kuru populācijas laika periodā no 2005. gada līdz 2022. gadam dažādu iemeslu dēļ piedzīvo samazināšanos. Apkopotie dati parāda, ka laika periodā no 2005. līdz 2022. gadam samazinājušās vistu vanaga, peļu klijāna, griezes, ķīvītes, parastās ūbeles, mazā dzeņa, lakstīgalas, lukstu čakstītes, [...]

Gada kokaugs 2023 – smaržlapu roze

Rožu ģintī, ko tautā sauc par mežrozītēm, Latvijā savvaļā sastopamas apmēram 15 sugas ar dažādu izcelsmi – gan izteikti ekoloģiski agresīvas un pat invazīvas svešzemju sugas, gan arī retas un aizsargājamas savvaļas sugas. Bieži vien ir grūti pierādīt, vai kāda konkrēta rožu suga tik tiešām ir Latvijas savvaļas floras elements, vai tomēr izsenis kultivēts un [...]

Akcija “Ziņo par putniem dārzā 2023”

Lai apzinātu, kur un kādas putnu sugas Latvijā sastopamas ziemas mēnešos, Latvijas Ornitoloģijas biedrība no 27. līdz 29. janvārim aicina ikvienu stundas garumā piedalīties akcijā "Ziņo par putniem dārzā 2023". Šajos pašos datumos pēc vienotas metodikas putnus skaitīs gan kaimiņvalstīs, gan citviet Eiropā. Mazais dzenis Dryobates minor. Foto: Gaidis Grandāns "Vērojot putnus pie [...]

Dabas muzejā tapusi izglītojoša fotoizstāde par brūno lāci (1)

Brūno lāču skaitam Latvijā palielinoties, aizvien lielāka nozīme ir sabiedrības zināšanām un izpratnei par šo dzīvnieku. Lai ikvienam būtu iespēja ielūkoties lāča gaitās savvaļā, Latvijas Nacionālajā dabas muzejā tapusi izglītojoša fotoizstāde. Izstāde atvērta no 2023. gada 20. janvāra līdz 17. septembrim. Fotoizstādē "Lācis – mūsu kaimiņš" skatāmas 26 Igaunijas autoru fotogrāfijas, kas atklāj brūnā lāča [...]

Gada dzīvnieks 2023 – pļavas ķirzaka un sila ķirzaka

Par Gada dzīvnieku 2023 Dabas muzejs izvēlējies divas Latvijā sastopamas ķirzaku sugas – pļavas ķirzaku un Eiropas apdraudēto abinieku un rāpuļu sarakstā iekļauto sila ķirzaku. Latvijā sastopamas divas klasisko jeb ķirzaku ar kājām sugas – pļavas ķirzaka Zootoca vivipara un sila ķirzaka Lacerta agilis. Ķirzakas ir rāpuļi, un to āda klāta ar ragvielas zvīņām. Briesmu [...]

Gada gļotsēne 2023 – pušķainā šokolādes gļotsēne

Latvijas Mikologu biedrības 20 gadu jubilejai par godu mēs, biedrības gļotsēņu aktīvistes, izlēmām dāvināt šokolādes pušķi jeb pušķaino šokolādes gļotsēni Stemonitis axifera, izvirzot to par Gada gļotsēni. Pušķainā šokolādes gļotsēne Stemonitis axifera. Foto: Vija Sīmansone Kā Gada suga kāda no gļotsēnēm tiek iecelta pirmoreiz. Tā varētu būt starp izmēros mazāko sugu grupām, ko vēl var [...]

Gada sēne 2023 – daivainā čemurene

Latvijas Mikologu biedrība par Gada sēni 2023 izvirzījusi daivaino čemureni Grifola frondosa. Sēne Latvijā ir reti sastopama, tā aug pie vecu ozolu pamatnēm mežos, alejās, parkos. Daivainā čemurene Grifola frondosa. Foto: Inita Dāniele 2023. gadā paiet 20 gadi kopš Latvijas Mikologu biedrības dibināšanas. Daivainā čemurene, kura atrodama pie Latvijas nacionālā simbola – ozola – saknēm, izvēlēta [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2023
© dabasdati.lv
Saglabāts