Aktīvie lietotāji: 271 Šodien ievadītie novērojumi: 1523 Kopējais novērojumu skaits: 1972116
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt

10.04.2024.

30.03.2024.

Pēdējie novērojumi
Sfings (nenoteikts) Sphingidae sp.
22-Jun-2024, Acenes
Dzeltenā klajumspāre Sympetrum flaveolum
22-Jun-2024, Ziemelmeita
Svīre Apus apus
22-Jun-2024, Ivo
Vālodze Oriolus oriolus
22-Jun-2024, Ivo
Bezdelīga Hirundo rustica
22-Jun-2024, Ivo
Gobu astainītis Satyrium w-album
22-Jun-2024, Carum carvi
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jun-2024, Matrus
Plūmju astainītis Satyrium pruni
22-Jun-2024, Carum carvi
Garlapu veronika Veronica longifolia
22-Jun-2024, Rendija
Ozolu astainītis Satyrium ilicis
22-Jun-2024, Carum carvi
22-Jun-2024, ML
Žubīte Fringilla coelebs
22-Jun-2024, Ziemelmeita
Grieze Crex crex
22-Jun-2024, Mareks Kilups
Pūcīte (nenoteikta) Noctuidae sp.
15-Jun-2024, Amanda
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jun-2024, tatia
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jun-2024, tatia
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jun-2024, tatia
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jun-2024, tatia
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jun-2024, tatia
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jun-2024, tatia
Ķivulis Spinus spinus
22-Jun-2024, tatia
Krauklis Corvus corax
22-Jun-2024, tatia
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
22-Jun-2024, tatia
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jun-2024, tatia
Zaļžubīte Chloris chloris
22-Jun-2024, tatia
Mizložņa Certhia familiaris
22-Jun-2024, tatia
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
22-Jun-2024, tatia
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
22-Jun-2024, tatia
Svīre Apus apus
22-Jun-2024, tatia
Žubīte Fringilla coelebs
22-Jun-2024, tatia
Dārza ķauķis Sylvia borin
22-Jun-2024, tatia
Pelēkais strazds Turdus pilaris
22-Jun-2024, tatia
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
22-Jun-2024, tatia
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Jun-2024, tatia
Melnais mežastrazds Turdus merula
22-Jun-2024, tatia
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Jun-2024, tatia
Bezdelīga Hirundo rustica
22-Jun-2024, tatia
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
22-Jun-2024, tatia
Baltā cielava Motacilla alba
22-Jun-2024, tatia
Žubīte Fringilla coelebs
22-Jun-2024, tatia
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
22-Jun-2024, tatia
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jun-2024, Kristers K
Baltpieres zoss Anser albifrons
22-Jun-2024, Kristers K
Plakanā platspāre Libellula depressa
22-Jun-2024, Ziemelmeita
Pavasara krustaine Senecio vernalis
22-Jun-2024, W
Garastīte Aegithalos caudatus
22-Jun-2024, LailaG
Sarkanbārkšu lācītis Diacrisia sannio
15-Jun-2024, Amanda
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Kaņepītis Linaria cannabina
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
22-Jun-2024, W
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Grieze Crex crex
22-Jun-2024, fufuks
22-Jun-2024, W 1
22-Jun-2024, W 1
Dzērve Grus grus
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Kuitala Numenius arquata
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Ķīvīte Vanellus vanellus
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Baltā cielava Motacilla alba
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Gaišais ķauķis Curruca curruca
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Meža balodis Columba oenas
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Mazais ērglis Clanga pomarina
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Melnā dzilna Dryocopus martius
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Purva zīlīte Poecile palustris
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Kaņepītis Linaria cannabina
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Meža balodis Columba oenas
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Vālodze Oriolus oriolus
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Sloka Scolopax rusticola
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Dadzītis Carduelis carduelis
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Zaļžubīte Chloris chloris
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Lauku balodis Columba palumbus
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Baltā cielava Motacilla alba
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Paipala Coturnix coturnix
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Svīre Apus apus
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Ezis (nenoteikts) Erinaceus sp.
22-Jun-2024, Emils gran
22-Jun-2024, W
22-Jun-2024, W 1
Mājas zvirbulis Passer domesticus
22-Jun-2024, Mareks Kilups
Mājas čurkste Delichon urbicum
22-Jun-2024, Mareks Kilups
Upes tārtiņš Charadrius dubius
22-Jun-2024, Mareks Kilups
Jātnieciņš (nenoteikts) Ichneumonidae sp.
22-Jun-2024, W
Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia
22-Jun-2024, Rendija
Oranžsarkanā melastiza Melastiza chateri
22-Jun-2024, W
Grieze Crex crex
22-Jun-2024, Sandra LV
Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp.
22-Jun-2024, Cardinal 1
Baltais ragansviests Fuligo septica var. candida
22-Jun-2024, Cardinal
Baltais ragansviests Fuligo septica var. candida
22-Jun-2024, Cardinal
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Jun-2024, angel
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
22-Jun-2024, angel
Melnais mežastrazds Turdus merula
22-Jun-2024, Igors
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Jun-2024, Igors
Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata
15-Jun-2024, Amanda
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jun-2024, Acetons
22-Jun-2024, Ziemelmeita
Meža cūka Sus scrofa
22-Jun-2024, nekovārnis
Upes tārtiņš Charadrius dubius
22-Jun-2024, Igors
22-Jun-2024, Ziemelmeita
Koksngrauzis Stictoleptura maculicornis Stictoleptura maculicornis
22-Jun-2024, gunitak 1
Meža prusaks Ectobus sylvestris
22-Jun-2024, gunitak
22-Jun-2024, gunitak
Melnais sprīžmetis Odezia atrata
22-Jun-2024, gunitak
Svītrainā vairogblakts Graphosoma italicum
22-Jun-2024, gunitak
Meža balodis Columba oenas
22-Jun-2024, Sandra LV
Ziedmuša Sericomyia silentis Sericomyia silentis
22-Jun-2024, Ziemelmeita
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
22-Jun-2024, angel
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
22-Jun-2024, finesse
Lauku balodis Columba palumbus
22-Jun-2024, finesse
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
22-Jun-2024, finesse
22-Jun-2024, Emils gran
Parastā plaukšķene Silene vulgaris
22-Jun-2024, Ziemelmeita
22-Jun-2024, nekovārnis
Peļkājīte Prunella modularis
11-May-2024, jpriedn
Peļkājīte Prunella modularis
11-May-2024, jpriedn
Peļkājīte Prunella modularis
11-May-2024, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2024, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-May-2024, jpriedn
Ķivulis Spinus spinus
11-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
11-May-2024, jpriedn
Vālodze Oriolus oriolus
11-May-2024, jpriedn
Lielā zīlīte Parus major
11-May-2024, jpriedn
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
11-May-2024, jpriedn
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
11-May-2024, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
11-May-2024, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
11-May-2024, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
11-May-2024, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2024, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2024, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2024, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2024, jpriedn
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
11-May-2024, jpriedn
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
11-May-2024, jpriedn
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
11-May-2024, jpriedn
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
11-May-2024, jpriedn
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
11-May-2024, jpriedn
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
11-May-2024, jpriedn
Lauku balodis Columba palumbus
11-May-2024, jpriedn
Lauku balodis Columba palumbus
11-May-2024, jpriedn
22-Jun-2024, saprge
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
22-Jun-2024, angel
Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp.
22-Jun-2024, Kiwi
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
22-Jun-2024, Kiwi
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
22-Jun-2024, Kiwi
Kailā mietene Paxillus involutus
22-Jun-2024, Kiwi
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
22-Jun-2024, Kiwi
Mērkaziņa Gallinago gallinago
22-Jun-2024, Lasmas
Purva purene Caltha palustris
22-Jun-2024, guta7
Bezdelīga Hirundo rustica
22-Jun-2024, guta7
Dzērve Grus grus
22-Jun-2024, guta7
Kārklu ķauķis Locustella naevia
22-Jun-2024, angel
22-Jun-2024, krista84
Kameņvabole Trichius fasciatus
22-Jun-2024, krista84
Baltā cielava Motacilla alba
22-Jun-2024, mazulis
22-Jun-2024, krista84
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jun-2024, Pūcis
Žubīte Fringilla coelebs
22-Jun-2024, Pūcis
Koku čipste Anthus trivialis
22-Jun-2024, Pūcis
Klusais ķauķis Iduna caligata
22-Jun-2024, Pūcis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
22-Jun-2024, angel
Sila cīrulis Lullula arborea
22-Jun-2024, Pūcis
Sila cīrulis Lullula arborea
22-Jun-2024, Pūcis
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
22-Jun-2024, krista84
Svītrainā vairogblakts Graphosoma italicum
22-Jun-2024, krista84
22-Jun-2024, Arturidzhan 1
22-Jun-2024, bitene
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
22-Jun-2024, krista84
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
22-Jun-2024, krista84
Brūnā āboliņpūcīte Euclidia glyphica
22-Jun-2024, krista84
22-Jun-2024, krista84
Smilšbite Andrena hattorfiana Andrena hattorfiana
22-Jun-2024, krista84
Akmeņu kamene Bombus lapidarius
22-Jun-2024, Ziemelmeita
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
22-Jun-2024, Lietuviete
Mizložņa Certhia familiaris
22-Jun-2024, angel
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jun-2024, Pūcis
Lielā zīlīte Parus major
22-Jun-2024, finesse
Tumšsarkanā dzeguzene Epipactis atrorubens
22-Jun-2024, Acetons
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
22-Jun-2024, Lemmus
22-Jun-2024, Linards Dedzis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
Dižā pulkstenīte Campanula persicifolia
22-Jun-2024, Linards Dedzis
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jun-2024, angel
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
22-Jun-2024, Acetons
Eiropas segliņš Euonymus europaea
22-Jun-2024, Linards Dedzis
22-Jun-2024, Linards Dedzis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
Parastā liepa Tilia cordata
22-Jun-2024, Linards Dedzis
22-Jun-2024, Linards Dedzis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
Ģirlicis Serinus serinus
22-Jun-2024, edzhus
22-Jun-2024, Linards Dedzis
21-Jun-2024, marapss 1
Ģirlicis Serinus serinus
22-Jun-2024, Acetons
Purva sārmene Stachys palustris
22-Jun-2024, Linards Dedzis
Lielā krastkaņepe Eupatorium cannabinum
22-Jun-2024, Linards Dedzis
Skujkoku lielais koksngrauzis Monochamus urussovi
22-Jun-2024, elzaPi 1
Šaurlapu ugunspuķe Chamaenerion angustifolium
22-Jun-2024, Linards Dedzis
Koksngrauzis Stictoleptura maculicornis Stictoleptura maculicornis
21-Jun-2024, marapss 1
Zeltītā rožvabole Cetonia aurata
22-Jun-2024, Linards Dedzis
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
22-Jun-2024, bitene
Plankumainā asinszāle Hypericum maculatum
22-Jun-2024, Linards Dedzis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
22-Jun-2024, bitene
Vārpainā korinte Amelanchier spicata
22-Jun-2024, Linards Dedzis
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Meža balodis Columba oenas
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Zaļžubīte Chloris chloris
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Svīre Apus apus
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Dzeltenā cielava Motacilla flava
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Grieze Crex crex
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Grieze Crex crex
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Grieze Crex crex
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Paipala Coturnix coturnix
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Laukirbe Perdix perdix
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Laukirbe Perdix perdix
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Mazais ērglis Clanga pomarina
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Klusais ķauķis Iduna caligata
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Zivjērglis Pandion haliaetus
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
22-Jun-2024, FunnyFox
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
Noras samtenis Lasiommata maera
22-Jun-2024, Acenes
Melnais mežastrazds Turdus merula
22-Jun-2024, Lietuviete
22-Jun-2024, Linards Dedzis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
Dziedniecības ziepjusakne Saponaria officinalis
22-Jun-2024, Linards Dedzis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
22-Jun-2024, Lietuviete
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
21-Jun-2024, marapss
Zivju gārnis Ardea cinerea
22-Jun-2024, angel
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
Gugatnis Calidris pugnax
22-Jun-2024, Ilona_rasa
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
22-Jun-2024, bitene
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jun-2024, Emils gran
Purva tilbīte Tringa glareola
22-Jun-2024, Ilona_rasa
Mērkaziņa Gallinago gallinago
22-Jun-2024, Ilona_rasa
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
Ķīvīte Vanellus vanellus
22-Jun-2024, Ilona_rasa
Upes tārtiņš Charadrius dubius
22-Jun-2024, Ilona_rasa
Grieze Crex crex
22-Jun-2024, Pūcis
21-Jun-2024, marapss
22-Jun-2024, Lietuviete
22-Jun-2024, Lemmus
Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp.
22-Jun-2024, fufuks
21-Jun-2024, marapss
Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata
22-Jun-2024, VijaS
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
22-Jun-2024, bitene
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
21-Jun-2024, marapss
Upes tārtiņš Charadrius dubius
22-Jun-2024, Mareks Kilups
Gaigala Bucephala clangula
22-Jun-2024, Mareks Kilups
Krastu čurkste Riparia riparia
22-Jun-2024, Mareks Kilups
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
22-Jun-2024, Mareks Kilups
Meža tilbīte Tringa ochropus
22-Jun-2024, Mareks Kilups
Tītiņš Jynx torquilla
22-Jun-2024, Lasmas
Upes zīriņš Sterna hirundo
22-Jun-2024, Igors 3
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
22-Jun-2024, Lietuviete
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
22-Jun-2024, bitene
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jun-2024, Lietuviete
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
22-Jun-2024, Ilona_rasa
Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp.
22-Jun-2024, Inese_Plume
Parastais šņibītis Calidris alpina
22-Jun-2024, Igors
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
22-Jun-2024, angel
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
22-Jun-2024, angel
Ķīvīte Vanellus vanellus
22-Jun-2024, angel
22-Jun-2024, CerambyX
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
22-Jun-2024, CerambyX
Tītiņš Jynx torquilla
22-Jun-2024, finesse
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
22-Jun-2024, fufuks
Dadzītis Carduelis carduelis
22-Jun-2024, Lietuviete
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
22-Jun-2024, bitene
Melnkāju lilijgrauzis Lilioceris lilii
22-Jun-2024, Inese_Plume
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
22-Jun-2024, angel
22-Jun-2024, Lietuviete
22-Jun-2024, gunitak
22-Jun-2024, gunitak 1
Brūnā āboliņpūcīte Euclidia glyphica
22-Jun-2024, gunitak
Koksngrauzis Stictoleptura maculicornis Stictoleptura maculicornis
22-Jun-2024, gunitak 1
22-Jun-2024, gunitak
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
22-Jun-2024, gunitak
22-Jun-2024, gunitak
Svītrainā vairogblakts Graphosoma italicum
22-Jun-2024, gunitak
Četrjoslu koksngrauzis Leptura quadrifasciata
22-Jun-2024, CerambyX
Plūmju astainītis Satyrium pruni
22-Jun-2024, CerambyX
22-Jun-2024, CerambyX
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
22-Jun-2024, CerambyX
22-Jun-2024, CerambyX
22-Jun-2024, CerambyX
22-Jun-2024, CerambyX
Mīkstblakts Closterotomus fulvomaculatus Closterotomus fulvomaculatus
22-Jun-2024, CerambyX
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Jun-2024, fufuks
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Jun-2024, fufuks
Dzērve Grus grus
22-Jun-2024, fufuks
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Jun-2024, Lietuviete
Mājas zvirbulis Passer domesticus
22-Jun-2024, Mareks Kilups
Rudā lapsa Vulpes vulpes
22-Jun-2024, Kristers K
Zeltgalvītis Regulus regulus
22-Jun-2024, fufuks
Dadzītis Carduelis carduelis
22-Jun-2024, finesse
Zaļžubīte Chloris chloris
22-Jun-2024, finesse
22-Jun-2024, Fuatra
Ķīvīte Vanellus vanellus
22-Jun-2024, Kristers K
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
21-Jun-2024, Fuatra
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jun-2024, finesse
Lauku balodis Columba palumbus
22-Jun-2024, finesse
Upes zīriņš Sterna hirundo
22-Jun-2024, puke
Žagata Pica pica
22-Jun-2024, finesse
22-Jun-2024, Kiwi
22-Jun-2024, Kiwi
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Jun-2024, Kristers K
Zivju gārnis Ardea cinerea
22-Jun-2024, Kristers K
Baltā cielava Motacilla alba
22-Jun-2024, Kristers K
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Jun-2024, Kristers K
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
22-Jun-2024, Kristers K
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Jun-2024, Kristers K
Sila cīrulis Lullula arborea
22-Jun-2024, Kristers K
Dadzītis Carduelis carduelis
22-Jun-2024, finesse
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
22-Jun-2024, Kristers K
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
22-Jun-2024, finesse
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jun-2024, Kristers K
Lauku zvirbulis Passer montanus
22-Jun-2024, finesse
Melnais mežastrazds Turdus merula
22-Jun-2024, finesse
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jun-2024, finesse
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
22-Jun-2024, finesse
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jun-2024, finesse
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
22-Jun-2024, finesse
Baltais gārnis Ardea alba
22-Jun-2024, finesse
Dzērve Grus grus
22-Jun-2024, angel
Dadžu raibenis Vanessa cardui
22-Jun-2024, Ilona_rasa
Rudā dižspāre Aeshna isoceles
22-Jun-2024, Osis
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
22-Jun-2024, Lietuviete
Podagras gārsa Aegopodium podagraria
22-Jun-2024, VijaS
Zeltītā rožvabole Cetonia aurata
22-Jun-2024, VijaS
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Plukšķis Turdus iliacus
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Kuitala Numenius arquata
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Gaigala Bucephala clangula
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jun-2024, Edgars Smislovs
Mednis Tetrao urogallus
22-Jun-2024, angel
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jun-2024, angel
Lauku zvirbulis Passer montanus
22-Jun-2024, Lasmas
Dadzītis Carduelis carduelis
22-Jun-2024, Kristers K
Mērkaziņa Gallinago gallinago
22-Jun-2024, Kristers K
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
22-Jun-2024, Kristers K
Dadzītis Carduelis carduelis
22-Jun-2024, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
22-Jun-2024, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
22-Jun-2024, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
22-Jun-2024, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
22-Jun-2024, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
22-Jun-2024, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
22-Jun-2024, apogs apogs
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jun-2024, apogs apogs
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Jun-2024, apogs apogs
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jun-2024, apogs apogs
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Jun-2024, apogs apogs
Grieze Crex crex
22-Jun-2024, apogs apogs
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Jun-2024, apogs apogs
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jun-2024, apogs apogs
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jun-2024, apogs apogs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
22-Jun-2024, apogs apogs
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jun-2024, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Jun-2024, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Jun-2024, apogs apogs
Peļkājīte Prunella modularis
22-Jun-2024, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
22-Jun-2024, apogs apogs
Purva zīlīte Poecile palustris
22-Jun-2024, apogs apogs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
22-Jun-2024, apogs apogs
Eirāzijas bebrs Castor fiber
22-Jun-2024, apogs apogs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
22-Jun-2024, apogs apogs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
22-Jun-2024, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jun-2024, apogs apogs
Grieze Crex crex
22-Jun-2024, apogs apogs
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Jun-2024, apogs apogs
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Jun-2024, apogs apogs
Dzeltenā cielava Motacilla flava
22-Jun-2024, apogs apogs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
22-Jun-2024, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
22-Jun-2024, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
22-Jun-2024, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Jun-2024, apogs apogs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
22-Jun-2024, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
22-Jun-2024, apogs apogs
Zivju gārnis Ardea cinerea
22-Jun-2024, apogs apogs
Melnais mežastrazds Turdus merula
22-Jun-2024, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Jun-2024, apogs apogs
Gaišais ķauķis Curruca curruca
22-Jun-2024, apogs apogs
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
22-Jun-2024, apogs apogs
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Jun-2024, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Jun-2024, apogs apogs
22-Jun-2024, angel
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jun-2024, Kristers K
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Jun-2024, Kristers K
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
22-Jun-2024, Kristers K
Grieze Crex crex
22-Jun-2024, Kristers K
Meža balodis Columba oenas
22-Jun-2024, Kristers K
Koku čipste Anthus trivialis
22-Jun-2024, Kristers K
Žubīte Fringilla coelebs
22-Jun-2024, Kristers K
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Jun-2024, Kristers K
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
22-Jun-2024, Kristers K
Bezdelīga Hirundo rustica
22-Jun-2024, Kristers K
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
22-Jun-2024, Kristers K
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Jun-2024, Kristers K
Grieze Crex crex
22-Jun-2024, Kristers K
Grieze Crex crex
22-Jun-2024, Kristers K
Paipala Coturnix coturnix
22-Jun-2024, Kristers K
Paipala Coturnix coturnix
22-Jun-2024, Kristers K
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jun-2024, Kristers K
Paipala Coturnix coturnix
22-Jun-2024, Kristers K
Grieze Crex crex
22-Jun-2024, Kristers K
Gaišais ķauķis Curruca curruca
22-Jun-2024, finesse
Mazais dzenis Dryobates minor
22-Jun-2024, UpesNēģis
Zivju gārnis Ardea cinerea
22-Jun-2024, UpesNēģis
Gaišais ķauķis Curruca curruca
22-Jun-2024, finesse
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jun-2024, finesse
Baltā cielava Motacilla alba
22-Jun-2024, finesse
Upes zīriņš Sterna hirundo
22-Jun-2024, finesse
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
22-Jun-2024, finesse
Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata
22-Jun-2024, finesse
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
22-Jun-2024, finesse
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
22-Jun-2024, finesse
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jun-2024, finesse
Zivju gārnis Ardea cinerea
22-Jun-2024, finesse
Bezdelīga Hirundo rustica
22-Jun-2024, finesse
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jun-2024, finesse
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
22-Jun-2024, finesse
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jun-2024, finesse
Lauku balodis Columba palumbus
22-Jun-2024, finesse
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Jun-2024, finesse
Žagata Pica pica
22-Jun-2024, finesse
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
22-Jun-2024, finesse
Žagata Pica pica
22-Jun-2024, finesse
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
22-Jun-2024, finesse
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jun-2024, IevaLeite
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jun-2024, Kristers K
Lielais ķīris Larus ridibundus
22-Jun-2024, Kristers K
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jun-2024, Emils gran
Pelēkais strazds Turdus pilaris
22-Jun-2024, Kristers K
Stirna Capreolus capreolus
22-Jun-2024, Kristers K
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-Jun-2024, Kristers K
Lauku balodis Columba palumbus
22-Jun-2024, Kristers K
Sila cīrulis Lullula arborea
22-Jun-2024, Kristers K
22-Jun-2024, guta7
Laucis Fulica atra
22-Jun-2024, Kristers K
Sīlis Garrulus glandarius
22-Jun-2024, guta7
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Jun-2024, Mareks Kilups
Baltais gārnis Ardea alba
22-Jun-2024, Kristers K
Gaigala Bucephala clangula
22-Jun-2024, Kristers K
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Jun-2024, Kristers K
Mērkaziņa Gallinago gallinago
22-Jun-2024, Kristers K
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
22-Jun-2024, Kristers K
Dzeguze Cuculus canorus
22-Jun-2024, Kristers K
Vālodze Oriolus oriolus
22-Jun-2024, Kristers K
Baltā cielava Motacilla alba
22-Jun-2024, Kristers K
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
22-Jun-2024, Kristers K
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
22-Jun-2024, Kristers K
Dumbrcālis Rallus aquaticus
22-Jun-2024, Kristers K
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
22-Jun-2024, Kristers K
Kaņepītis Linaria cannabina
22-Jun-2024, Kristers K
Dadzītis Carduelis carduelis
22-Jun-2024, Kristers K
Dzērve Grus grus
22-Jun-2024, Kristers K
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jun-2024, Kristers K
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Jun-2024, Kristers K
Dzērve Grus grus
22-Jun-2024, Kristers K
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jun-2024, Kristers K
Mazais ērglis Clanga pomarina
22-Jun-2024, Kristers K
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Jun-2024, forelljjanka
Žagata Pica pica
22-Jun-2024, gunitak
Pēdējās sugu izmaiņas
nekovārnis 22-Jun-2024 21:34:51

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 22-Jun-2024 21:33:32

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 22-Jun-2024 21:33:07

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 22-Jun-2024 21:31:35

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 22-Jun-2024 21:30:33

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 22-Jun-2024 21:29:51

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 22-Jun-2024 21:29:11

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 22-Jun-2024 21:28:01

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 22-Jun-2024 21:27:18

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 22-Jun-2024 21:25:40

Koksngrauzis Monochamus sp. Monochamus sp. ->


nekovārnis 22-Jun-2024 21:19:45

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 22-Jun-2024 21:11:11

Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus ->


nekovārnis 22-Jun-2024 21:10:21

Pļavas resngalvītis (nenoteikts) Thymelicus sp. ->


nekovārnis 22-Jun-2024 21:09:14

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


Ziemelmeita 22-Jun-2024 20:44:42

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


angel 22-Jun-2024 19:45:17

Upes ķauķis Locustella fluviatilis ->


Acenes 22-Jun-2024 19:27:39

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


roosaluristaja 22-Jun-2024 19:24:30

Augs (nenoteikts) ->


Acenes 22-Jun-2024 19:22:10

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


roosaluristaja 22-Jun-2024 19:21:26

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 22-Jun-2024 19:20:27

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 22-Jun-2024 19:18:37

Sēne (nenoteikta) ->


Acenes 22-Jun-2024 19:15:14

Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas ->


bitene 22-Jun-2024 18:54:03

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


IlzeP 22-Jun-2024 17:49:46

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


IlzeP 22-Jun-2024 17:49:20

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


IlzeP 22-Jun-2024 17:48:34

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


IlzeP 22-Jun-2024 17:48:01

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


IlzeP 22-Jun-2024 17:42:58

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Acenes 22-Jun-2024 16:55:30

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Ansis 22-Jun-2024 16:53:09

Platlapu dzeguzene Epipactis helleborine subsp. helleborine ->


VijaS 22-Jun-2024 16:40:52

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


roosaluristaja 22-Jun-2024 13:48:54

Augs (nenoteikts) ->


VijaS 22-Jun-2024 12:49:27

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


roosaluristaja 22-Jun-2024 12:02:02

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 22-Jun-2024 09:55:12

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


Arnis2 22-Jun-2024 08:36:07

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Arnis2 22-Jun-2024 08:25:10

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


aijach 22-Jun-2024 07:30:29

Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus ->


Zigurds Krievans 22-Jun-2024 01:33:18

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 21-Jun-2024 23:03:33

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


Anete PB 21-Jun-2024 22:48:37

Meža pūce Strix aluco ->


Lietuviete 21-Jun-2024 22:22:50

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 21-Jun-2024 22:19:18

Cilindrīšu dzimtas gļotsēne (nenoteikta) Stemonitidaceae sp. ->


Lietuviete 21-Jun-2024 22:06:38

Čakste Lanius sp. Lanius sp. ->


Acenes 21-Jun-2024 20:27:22

Viršu zilenītis (nenoteikts) Plebeius argus/idas ->


Acenes 21-Jun-2024 20:24:39

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 20:22:36

Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus ->


KM 21-Jun-2024 20:15:39

Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus ->


roosaluristaja 21-Jun-2024 20:15:05

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Sandra.Raudule 21-Jun-2024 19:49:27

Pelēkā cielava Motacilla cinerea ->


nekovārnis 21-Jun-2024 19:44:17

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 19:42:54

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 19:40:47

Rožvabole (nenoteikta) Cetonia/Potosia sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 19:40:10

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 21-Jun-2024 19:37:38

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Acenes 21-Jun-2024 19:04:44

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


roosaluristaja 21-Jun-2024 18:51:36

Egļu korallene Ramaria eumorpha ->


Acenes 21-Jun-2024 18:43:11

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


roosaluristaja 21-Jun-2024 18:06:54

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 21-Jun-2024 18:06:03

Dzegužpirkstīte (nenoteikta) Dactylorhiza sp. ->


VijaS 21-Jun-2024 17:27:40

Daudzpilīte (nenoteikta) Metatrichia sp. ->


roosaluristaja 21-Jun-2024 16:57:44

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 21-Jun-2024 16:54:54

Kuitala sp. Numenius sp. ->


CerambyX 21-Jun-2024 15:45:55

Šaurspārnkrāšņvabole Agrilus sp. Agrilus sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 14:01:41

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:55:28

Pļavraibenis (nenoteikts) Melitaea sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:54:42

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:53:24

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:52:42

Rožvabole (nenoteikta) Cetonia/Potosia sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:52:01

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:51:34

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:51:11

Parastais bambals Geotrupes stercorarius ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:50:09

Pļavas resngalvītis (nenoteikts) Thymelicus sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:49:13

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:48:53

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:48:27

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:47:25

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:42:09

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:41:41

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:38:33

Lielgalvmuša (nenoteikta) Conopidae sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:35:35

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:35:04

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:33:58

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:33:12

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


čūskis 21-Jun-2024 13:32:07

Sila ķirzaka Lacerta agilis ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:32:00

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 21-Jun-2024 13:31:23

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


čūskis 21-Jun-2024 13:31:15

Abinieks (nezināms) ->


roosaluristaja 21-Jun-2024 07:12:58

Dzegužpirkstīte (nenoteikta) Dactylorhiza sp. ->


roosaluristaja 21-Jun-2024 07:12:00

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 21-Jun-2024 07:11:14

Augs (nenoteikts) ->


KM 21-Jun-2024 02:44:03

Koksngrauzis Anastrangalia reyi Anastrangalia reyi ->


KM 21-Jun-2024 02:28:41

Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica ->


dziedava 21-Jun-2024 00:45:57

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


Lietuviete 20-Jun-2024 23:17:36

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Bekuvecis 20-Jun-2024 21:47:14

Ametista bērzlapene Laccaria amethystea ->


Bekuvecis 20-Jun-2024 21:43:12

Tīģeru sīkstene Lentinus tigrinus ->


dziedava 20-Jun-2024 21:21:11

Šaubīgā pilienīte Trichia ambigua ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 20:40:17

Askusēne (nenoteikta) Ascomycota sp. ->


Acenes 20-Jun-2024 19:56:04

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Acenes 20-Jun-2024 19:51:45

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Acenes 20-Jun-2024 19:35:23

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Acenes 20-Jun-2024 19:28:04

Kāpostu baltenis Pieris brassicae ->


Acenes 20-Jun-2024 18:45:44

Purvraibenis (nenoteikts) Clossiana sp. ->


Acenes 20-Jun-2024 18:40:55

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Acenes 20-Jun-2024 18:00:50

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


dziedava 20-Jun-2024 16:07:47

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


dziedava 20-Jun-2024 14:37:42

Cilindrīte (nenoteikta) Stemonitopsis sp. ->


erts 20-Jun-2024 14:00:09

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


erts 20-Jun-2024 13:59:04

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 20-Jun-2024 13:59:03

Kocīte (nenoteikta) Comatricha sp. ->


erts 20-Jun-2024 13:58:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 12:57:59

Ērglis (nenoteikts) Aquila sp. ->


IlzeP 20-Jun-2024 11:32:06

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


IlzeP 20-Jun-2024 11:29:31

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 11:19:55

Plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata subsp. maculata ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 11:14:36

Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:59:58

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:55:07

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:53:42

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:49:46

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:27:21

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:24:41

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:21:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:20:37

Makstsēne, mušmire (nenoteikta) Amanita sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:18:07

Kātiņpiepe (nenoteikta) Polyporus sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:14:41

Dzegužpirkstīte (nenoteikta) Dactylorhiza sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:10:43

Naktsvijole (nenoteikta) Platanthera sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:09:57

Naktsvijole (nenoteikta) Platanthera sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:08:59

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:07:59

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:07:13

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:06:31

Naktsvijole (nenoteikta) Platanthera sp. ->


Kiwi 20-Jun-2024 09:48:11

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Kiwi 20-Jun-2024 09:46:19

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


VitaS 20-Jun-2024 01:01:24

Vīķis (nenoteikts) Vicia sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:41:49

Melnais sprīžmetis Odezia atrata ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:38:12

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:34:10

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:27:30

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:26:31

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:26:28

Smailvēderis (nenoteikts) Mordellidae sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:26:16

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:25:40

Šaurspārnkrāšņvabole Agrilus sp. Agrilus sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:25:08

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:24:50

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:24:29

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:24:22

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:24:14

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:24:07

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:23:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:23:37

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:23:26

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:22:23

Sarkanspārnis (nenoteikts) Lycidae sp. ->


VitaS 19-Jun-2024 23:24:02

Augs (nenoteikts) ->


gba3 19-Jun-2024 21:23:12

Mazais dzenis Dryobates minor ->


dziedava 19-Jun-2024 20:08:47

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


Emils gran 19-Jun-2024 18:27:35

Sila strazds Turdus viscivorus ->


Bekuvecis 19-Jun-2024 18:15:01

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


nekovārnis 19-Jun-2024 17:50:20

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 17:49:30

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 17:48:11

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 17:47:43

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 17:47:04

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


dziedava 19-Jun-2024 17:19:17

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


Edgars Smislovs 19-Jun-2024 17:01:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 16:32:00

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 16:29:55

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


dziedava 19-Jun-2024 16:29:43

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


CerambyX 19-Jun-2024 16:09:02

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


angel 19-Jun-2024 15:58:12

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 19-Jun-2024 15:47:41

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 19-Jun-2024 15:47:31

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


IlzeP 19-Jun-2024 13:57:20

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 19-Jun-2024 13:18:07

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


CerambyX 19-Jun-2024 12:46:03

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 12:43:38

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-Jun-2024 12:41:47

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-Jun-2024 12:41:15

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 12:38:19

Koksngrauzis Anastrangalia sanguinolenta Anastrangalia sanguinolenta ->


nekovārnis 19-Jun-2024 12:35:31

Koksngrauzis Anastrangalia sp. Anastrangalia sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 12:19:10

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-Jun-2024 12:18:45

Kukainis (nenoteikts) ->


imis23 19-Jun-2024 10:36:35

Svīre Apus apus ->


Ilgonis 19-Jun-2024 10:08:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 19-Jun-2024 08:22:27

Zāļsvilnis Mecyna flavalis Mecyna flavalis ->


Ziemelmeita 19-Jun-2024 07:54:23

Mazais meža resngalvītis Hesperia comma ->


Lietuviete 19-Jun-2024 00:13:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Lietuviete 19-Jun-2024 00:07:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ziemelmeita 18-Jun-2024 23:19:17

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ziemelmeita 18-Jun-2024 23:18:32

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 18-Jun-2024 20:26:57

Koksngrauzis Anastrangalia sp. Anastrangalia sp. ->


IlzeP 18-Jun-2024 20:23:29

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


gunitak 18-Jun-2024 19:40:32

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


KM 18-Jun-2024 19:09:17

Ziedsprīžmetis Eupithecia sp. Eupithecia sp. ->


KM 18-Jun-2024 19:05:21

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


megemege 18-Jun-2024 19:01:18

Parastā lākturīte Cribraria vulgaris ->


Ilgonis 18-Jun-2024 17:16:08

Augs (nenoteikts) ->


Ilgonis 18-Jun-2024 17:04:54

Augs (nenoteikts) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Ziemelmeita 22.jūnijs, 21:26

Paldies,Marek!


nekovārnis 22.jūnijs, 21:19

Apakšējā foto brūnvālīšu raibenis, bet augšējais drīzāk pēc kāda Argynnis (l.atraitnīšu,p.perlamutra) izskatās.


dziedava 22.jūnijs, 20:52

Oho! Jāvēro!


Ziemelmeita 22.jūnijs, 18:59

Paldies,Ansi!


Igors 22.jūnijs, 18:30

Viens no tālākajiem Latvijas gājputniem atrasts ar gredzenu!


ekologs 22.jūnijs, 16:35

Melndzeltenā sēņmārīte (Psyllobora vigintiduopunctata) :)


ekologs 22.jūnijs, 16:28

Māņkoksngrauzis (Anogcodes melanurus) :)


ekologs 22.jūnijs, 12:52

Bruņublakts (Eurygaster sp.) :)


VijaS 22.jūnijs, 12:49

Paldies, Artur!


ekologs 22.jūnijs, 12:43

Vairogvabole (Cassida nebulosa) :)


ekologs 22.jūnijs, 12:38

Koksngrauzis (Stictoleptura maculicornis) :)


ekologs 22.jūnijs, 12:36

Lapgrauzis (Galeruca tanaceti) :)


Osis 22.jūnijs, 12:16

Paldies Uldi


Kiwi 22.jūnijs, 08:28

Paldies, Marek, par tauriņu sugu noteikšanu!


Kiwi 22.jūnijs, 08:26

Paldies, Uldi, par sugas noteikšanu!


Kiwi 22.jūnijs, 08:25

Tilbītes, bet izskatās, ka dažādas...


Zigurds Krievans 22.jūnijs, 01:32

Jā, ir īstais. Paldies:)


Irbe 22.jūnijs, 00:10

Peļu klijāns


Irbe 21.jūnijs, 23:42

Minēšu - mazais svilpis http://www.putni.lv/carery.htm


dziedava 21.jūnijs, 23:06

Vēl ceru sagaidīt apstiprinājumu no Edvīna, jo eksemplārs traumēts, bet Dabasdatiem tā sanāktu jauna suga [viena no manām sapņu sugām]. Latvijā vispār sugu atklājusi Adamonīte 2005. gada vākumā.


KM 21.jūnijs, 22:22

Bioloģiski augstvērtīga pļava, kuru, diemžēl, pārņem lupīnas. Pļavā novēroju lielu tauriņu un augu sugu daudzveidību, būtu žēl pazaudēt šādu vērtīgu biotopu. No retām tauriņu sugām netālu atradu ošu pļavraibeni. Vispār pļava mežu ieskauta, daudz gaiļbiksīšu, potenciāla mājvieta daudzām retām sugām.


Ilgonis 21.jūnijs, 21:54

paldies, es otro reizi iekrītu uz to ka uz priedes bija


ekologs 21.jūnijs, 20:51

Paldies, Marek! :)


nekovārnis 21.jūnijs, 20:17

Man ar liekas ka C.hybrida.


ekologs 21.jūnijs, 19:54

Ņemot vērā biotopu, var teikt, ka tā ir Cicindela maritima, bet kaut kā tomēr sliecos uz Cicindela hybrida. Ko Uģis, Mareks teiks?


Sandra.Raudule 21.jūnijs, 19:39

Es pamanīju šo cielavu, galva bija brūnganīgā-pelēkā krāsā, līdz ar to ieslēdzu Merlin putnu noteikšanas aplikāciju, uzrādīja kā pelēko cielavu.


Ilgonis 21.jūnijs, 18:21

Paldies, re kā, izrādās kaut kas tuvs pazīstamam


roosaluristaja 21.jūnijs, 18:08

Dīvaina vieta priekš šīs sugas- dīķis mežā


dziedava 21.jūnijs, 16:51

Diemžēl sēnes pārāk izpaudušās, dažas pazīmes absolūti nav pārbaudāmas, piemēram, tīkliņš, mezgli, uzbiezinājums mezglos. Sporu atradu vienu, un tad īsti nav pārliecības par piederību. Pēc izmēriem hipotēze bija interesanta - Cribraria minutissima.


roosaluristaja 21.jūnijs, 16:49

Plankumi manuprāt nav izšķirošs faktors. Es neesmu orhideju eksperts, bet manuprāt zieda forma ir svarīgāks atšķiršanas faktors. Tiesa, cik zinu, tur visādi hibrīdi var būt.


BI 21.jūnijs, 15:20

Gredzenots 2y+ mātīte, 07.06.2019. Buļļupē pie tilta


BI 21.jūnijs, 15:05

Gredzenoys vecs tēviņš, 27.03.2009. Bolderāja, Buļļupē pie tilta


davis_wi 21.jūnijs, 14:26

Vai LL


Ivetta 21.jūnijs, 14:23

Paldies, Marek!


IlzeP 21.jūnijs, 14:15

Plankumus uz lapām. Hmm, vai nebija arī jāskatās, vai uz lapu apakšpuses ir plankumi? Botāniķi var pakomentēt. Par pazīmēm ziedā nemācēšu teikt, šeit noteicējs: https://dabasdati.lv/site/img/pub/1/2/82/1341834259.pdf


VitaCaune 21.jūnijs, 12:54

Paldies par noteikšanu :)


ekologs 21.jūnijs, 12:31

Parastais krupis (Bufo bufo) :)


Lietuviete 21.jūnijs, 11:52

Paldies par sugas noteikšanu, paldies par komentāru!


Izabella 21.jūnijs, 11:16

Paldies, Uģi!


Mari 21.jūnijs, 09:37

Paldies, Julita! :}


dziedava 21.jūnijs, 00:45

Brūnā sporu masa arī atbilst, gan jau būs :). Es šobrīd iegrimusi savās gļotsēnēs, tāpēc citiem nesanāk izskatīt.


Kiwi 20.jūnijs, 22:42

Paldies, Uldi!


dziedava 20.jūnijs, 21:48

Ar šo ir interesanti. Pēc garuma, krāsas un formas man dabā atgādināja T.ambigua. Mikroskopija to īsti neapstiprina, T.ambigua elateras parasti ir ar bumbuļiem, šīm bumbuļu nebija, taču elateru gali, kam būtu jābūt 30-60 mkm, tālākais gals varbūt derētu. Tomēr T,ambigua sporas ir lielākas - 11-13 mkm, kamēr šīm, lai arī vecas gļotsēnes, tomēr 2 dažādiem eksemplāriem atrastās sporas, kas no skata bija normāli apaļas, visas bija 8-9 mkm - galīgi garām. T.botrytis arī it kā varētu būt pārbaudāms. Garums gan pamazs, toties elateras bez bumbuļiem. Elateru galiem jābūt gariem - 60-100 mkm. Te pēc maniem rēķiniem vilka vidēji uz 50 mkm. Bet nu tas varētu būt diskutējami, kur sākas gals. Sporām jābūt 9,5-11 mkm, atsevišķos gadījumos no 8,6 mkm. Nu tā, arī šaubīgi. Un tad ir 2023. gada raksts ar izdalītām jaunām sugām. Bortnikov & co "Additions to Trichia botrytis complex (Myxomycetes): 9 new species". Tajā ir tāda suga Trichia gradalia: Sporas - (7.7–) 8.3–9.0 (–9.2) μm - atbilst perfekti Elateru gali 44 (25–58) μm - pēc maniem aprēķiniem iekļaujas Garums - līdz 1,7 mm - atbilst. Varētu teikt - ideāli, bet tur galvenā pazīme ir, ka grupuļainās kājiņas grubuļi turpinās augstāk uz galviņas. 4.,5. foto var redzēt, ka galviņas apakša tiešām ir grubuļaina, bet apraksta foto mēdz būt izteiksmīgāki. Bet vispār kopskats ir līdzīgs. Un vēl, protams, fakts, ka suga ir svaiga, 2023. gads, vienīgās atradnes pasaulē - Karēlijā. Vai mēs ar vecām gļotsēnēm varam tā vieglu roku pasludināt - jā, mums ir 2. valsts pasaulē, kur noteikta šī suga? Būtu jāsagaida jaunas, jo šīm vajadzētu būt pērnajām.


BI 20.jūnijs, 21:17

Šobrīd varu pateikt, ka Beļģijas vai Holandes putns, jautāšu viņiem, tad redzēs.


VitaS 20.jūnijs, 21:15

Rīt tur būšu atkal. Kādai pazīmei vajadzētu pievērst uzmanību, lai droši noteiktu?


ekologs 20.jūnijs, 15:22

Nav kāds no Mordella sp.? Mordella fasciata?


Ivetta 20.jūnijs, 14:28

Paldies!


zemesbite 20.jūnijs, 11:50

Paldies, Uģi! :)


zemesbite 20.jūnijs, 11:49

Uz sniegogas, bet netālu ir saussērdis.


roosaluristaja 20.jūnijs, 10:12

Vajadzētu būt plankumainajai


roosaluristaja 20.jūnijs, 10:08

Biotops nav atbilstošs baltajam


dziedava 20.jūnijs, 10:02

Vajag pievienot foto. Ja pievieno jaunu novērojumu uzreiz ar visām bildēm, tad tagad Dabasdatos laikam pievienotās bildes nepievienojas, jāpievieno vēlreiz, kad novērojums jau reģistrēts.


ekologs 20.jūnijs, 09:27

Mīkstspārnis (Cantharis livida) :)


ekologs 20.jūnijs, 09:21

Šī būs kāda no Mīkstspārņiem (Cantharidae sp.) :)


Vīksna 20.jūnijs, 00:54

Meža vīķis.


CerambyX 20.jūnijs, 00:39

Manuprāt pirmais sugas novērojums Latvijā? Dienvidu suga, principā bija/ir sagaidāma, jo ir bijusi konstatēta netālu no Latvijas robežas Baltkreivijā un Lietuvā.


CerambyX 20.jūnijs, 00:26

Izskatās, ka uz sausserža. Krāsa un forma arī atbilst cyanescens.


KM 19.jūnijs, 22:54

Izskatās kā parastais pļavraibesnis, taču šķirojot fotogrāfijas ieraudzīju, ka pakaļspārna ārējā josla nedaudz tumšāka par gaišdzeltenīgajiem mēnestiņiem, bet varbūt tikai liekas un nav pietiekami tumšāka.


ekologs 19.jūnijs, 21:24

Jā, šoreiz tā nepiefiksēju fotogrāfijā. Pielikšu vēl dažus foto, bet arī tajos vēders kārtīgi nav redzams.


KM 19.jūnijs, 21:22

Liels paldies par izsmeļošu komentāru. Par nobīdīto šūniņu priekšspārnā nebiju iedomājies, bet jā, tāds šaubīgs izskatās, žēl ka nedabūju apakšu.


Alvis Āboliņš 19.jūnijs, 20:25

Piemērotāks statuss būtu "Beigts".


Irbe 19.jūnijs, 20:20

Salīdzināt šeit, vai atbilst https://www.featherbase.info/en/species/buteo/buteo


zemesbite 19.jūnijs, 18:38

Paldies, Marek! :)


Amanda 19.jūnijs, 17:35

Varbūt peļu klijāna


Igors 19.jūnijs, 17:25

Paldies


Mari 19.jūnijs, 15:06

Pēdējie divi foto - mājas paraudziņš attiecīgi 14. un 19. jūnijā


Ģimene Kuzhel 19.jūnijs, 14:55

M. f. thunbergi. Ligzdojošs pāris.


Ģimene Kuzhel 19.jūnijs, 14:50

Neparastas krāsas Motacilla flava. Zods ir balts (tipisks Ibērijas pasugai)


picapica 19.jūnijs, 14:20

Viena izkritusi spalva


zane_ernstreite 19.jūnijs, 14:03

Paldies!


W 19.jūnijs, 13:12

Marek, paldies!


Ziemelmeita 19.jūnijs, 13:11

Paldies,Marek, par skaidrojumu. Mēgināšu atcerēties, šitos līdzīgos noteikt vēl pietrūkst pieredzes.


dziedava 19.jūnijs, 13:01

Šobrīd tāda suga vairs netiek izdalīta un tiek uzskatīta kā L.epidendrum sinonīms. Bet, kā zināms, L.epidendrum tagad tiek dalīta daudzās sugās, tāpēc kas tieši tā ir, šobrīd nevar droši pateikt (nu ja vien neizrādās kāda no jau aprakstītajām)


mazais_ezis 19.jūnijs, 12:47

Atbilde uz piezīmi, skatīt manu atbildi, šim pārim parasti 1 cālis: https://dabasdati.lv/lv/observation/iml572jepdtrpclacc29dk2l60/


nekovārnis 19.jūnijs, 12:40

Šim kārtīgi pietuvinot bildi var redzēt baltos matiņus uz segspārniem. Arī salīdzinoši slaidais priekškrūšu vairogs un neizteiksmīgie galvas stūri aiz acīm tipiski A.reyi.


Ziemelmeita 19.jūnijs, 12:37

Paldies,Marek!


nekovārnis 19.jūnijs, 12:30

Šiem Stenurella tēviņiem vajadzētu arī vēderu redzēt, iespējama arī otra suga - Stenurella bifasciata


dziedava 19.jūnijs, 11:07

18.06.2024. šo sugu nemanīju


Irbe 19.jūnijs, 10:58

Stārķis? Dzērve?


Irbe 19.jūnijs, 10:57

Zaļžube


imis23 19.jūnijs, 10:24

Saknes ir ļoti dziļas un sīkstas.


Ilgonis 19.jūnijs, 10:08

Piekritīšu varbūt izdosies salīdzināt ar jaunuļiem pie mājas,


CerambyX 19.jūnijs, 09:25

Hmm, jā - par pakaļspārnu piekrītu, ir tāds netipisks. Priekšspārns gan, manuprāt, ir Ok priekš phoebe - tā viena lielākā šūniņa ārmalā stipri vairāk ievirzīta uz iekšu un 'nojauc' šūnu rindu/kolonu rakstu, kas parastajam pļavaraibenim parasti ir tomēr veido regulāras joslas. Pats tauriņš ar mazliet 'raibs' izskatās, oranžais tonis nav vienā krāsā, kas arī tipiskāk phoebe. Tur apkārtnē suga ir zināma, tā ka nebūtu it kā nekas pārsteidzosšs. Bet jā, nezinu - Hibrīds :D Varbūt šis tas gadījums, kad apakšpuse būtu noderējusi.


Kiwi 19.jūnijs, 08:17

Paldies, Ivar, jo vairāk skatos, jo lielākas šaubas! :) Laikam jāpaļaujas uz pirmo iespaidu.


BI 19.jūnijs, 00:10

Gredzenots vienīgais cālis ligzdā, tēviņš, Miķeļa kapos. 21.05.2024


pustumsa 18.jūnijs, 23:47

Paldies!


pustumsa 18.jūnijs, 23:47

Paldies!


KM 18.jūnijs, 23:30

Vai nav tomēr parastais pļavraibenis? Diemžēl nevarēju nofotografēt apakšu, bet man pēc pakaļspārna ārējās plankumu joslas liekas, ka phoebei tie plankumi izteikti mēnestiņu formā un attiecīgi arī spārna mala viļņaināka. Šim īpatnim plankumi tādi klučaini liekas, kā parastajam.


Irbe 18.jūnijs, 23:25

Melnais mušķērājs juv.?


Irbe 18.jūnijs, 23:19

Akmeņčakstīte?


Ziemelmeita 18.jūnijs, 23:18

Paldies,Margarita.


Ziemelmeita 18.jūnijs, 23:18

Paldies,Margarita.


Irbe 18.jūnijs, 23:14

Varētu būt


Irbe 18.jūnijs, 23:08

Manuprāt jā


W 18.jūnijs, 22:47

Kāds prieks! Paldies!


CerambyX 18.jūnijs, 21:37

Jā, super atradums - pirmais Dabasdatos! :) Es diemžēl cietu fiasko, neizdevās šovakar atrast vairs. Nu neko darīt. Reta suga jau ir, bet teorētiski tur A-ZA Latvijas galā suga laikam kaut kur šur un tur dzīvo. Jāmeklē! :)


nekovārnis 18.jūnijs, 21:03

No fotogalerijas netiek uz novērojumu. Dažiem tiek, bet vairumam met ārā uz galveno lapu, piemēram, šim. Iegāju caur sarakstu.


nekovārnis 18.jūnijs, 20:26

Jā, es te tagad pētu no visām pusēm :) Vakar par šo tik padomāju ka tāds mazliet dīvains, kaut kas pa vidu starp Anastrangalia tēviņu un mātīti, bet L.nigripes opcija pat prātā neienāca. Jā tos spicos priekškrūšu vairoga stūrus var saskatīt. Vēl atšķirības, kas krīt acīs tā sirsnīgi pētot vienu un otru sugu pārstāvjus ir salīdzinoši īsais trešais vai ceturtais ūsu posms (Anastrangalia tas arī īsāks par blakus posmiem bet ne tik izteikti), izteiktais ķīlis pāri priekškrūšu vairogam un salīdzinoši (ar Anastrangalia tēviņiem) īsāks pēdas pirmais posms. Būtu jau labi skaidrāk redzēt to priekškrūšu vairogu un segspārnu beigu daļu no augšas (varbūt vēl kādi foto?) Bet nu jā, izskatās ka ir Lepturalia nigripes :)


angel 18.jūnijs, 20:00

Paldies!


CerambyX 18.jūnijs, 19:53

Skatot ziedus dabā, mērogā vabole notiekti bijusi lielāka par Anastrangalia. Spicie priekškrūšu stūrīši, mazās 'ribiņas' uz spārniem. Jābūt nigripes :)


nekovārnis 18.jūnijs, 19:37

Vēsma, kāds šis likās pēc izmēra salīdzinot ar pārējām Anastrangalia - sīks, mazs, liels?


Igors 18.jūnijs, 19:34

https://dabasdati.lv/lv/observation/cilsinl6jpfhb46l0idm9jg1f4/


megemege 18.jūnijs, 19:03

Jā, tieši tā lāčtauce! Paldies!


VijaS 18.jūnijs, 17:21

Droši vien domāts augs - lāčtauce?


CerambyX 18.jūnijs, 17:19

Vai tik nebūs Lepturalia nigripes! Atbraucu pat tagad pastaigāt, bet atkārtot neizdodas :D


Osis 18.jūnijs, 14:12

Paldies Uği!


Ģimene Kuzhel 18.jūnijs, 12:32

Perfekti! Paldies par informāciju! Ļoti interesanti.


Irina Klavina 18.jūnijs, 11:11

Šorīt redzēju Daugapilī!


Amazone 18.jūnijs, 10:27

Paldies!


Ilgonis 18.jūnijs, 10:02

Paldies par labojumiem. Tā vieta bagātīga - pasens izcirtums ap 100 ha, kurš netiek atjaunots. Domāju ka būs smlts ieguves karjera..


ivars 18.jūnijs, 09:22

Purva gan.


ivars 18.jūnijs, 09:20

Mazā gaura nebūs, pēc gaigalas jaunuļa izskatās.


VijaS 18.jūnijs, 09:09

Paldies, Uģi!


mufunja 18.jūnijs, 09:07

Pieņēmums Lycogala terrestre


Kiwi 18.jūnijs, 08:35

Vai tomēr būs dīķu tilbīte?


Kiwi 18.jūnijs, 08:23

Paldies, Uģi, par sugu noteikšanu!


Kiwi 18.jūnijs, 08:22

Paldies, Lilita! Bija aizdomas, bet nebiju droša.


ekologs 18.jūnijs, 07:31

Paldies Uģi par labojumiem! :)


ekologs 18.jūnijs, 07:30

Paldies Uģi! :)


zane_ernstreite 18.jūnijs, 06:47

Jā, tā ar šiem resngalvīšiem iet (vai - neiet)... Jāpatur prātā!


zane_ernstreite 18.jūnijs, 06:46

Paldies, Uģi!


IlzeP 18.jūnijs, 06:45

Paldies, Uģi!


Ivetta 18.jūnijs, 04:51

Paldies, Uģi!


CerambyX 18.jūnijs, 01:00

Maijvabolēm kūniņa varbūt par vēlu, iespējams jūnijvabole (Amphimallon solstitiale)


CerambyX 18.jūnijs, 00:59

Drīzāk kāds tinējsmecernieks 'pie vainas'


CerambyX 18.jūnijs, 00:38

Ja tā korekti, tad, manuprāt, ūsu vālīšu krāsu te attēlā nevar saskatīt - ja varbūt izkadrē (vai skatās) maksimālā tuvinājumā, tad varbūt, bet to tad (ja ir redzams) ir labi pierakstīt piezīmēs komentārā :)


CerambyX 17.jūnijs, 23:31

Drīzāk parastā žokļdēle vai kāda cita, katrā ziņā ne medicīnas dēle.


lauraporuka 17.jūnijs, 23:00

Paldies, Marek! :)


MJz 17.jūnijs, 21:41

No miglubildes neko nevar saprast, bet pēc mazās gauras neizskatās.


W 17.jūnijs, 18:58

Paldies, Marek! Nebija jau arī citas fotoierīces kā mobilais:)


nekovārnis 17.jūnijs, 18:56

Šis tā kā A.reyi, bet nav tāds pārāk pārliecinošs. Pašam bieži vien ar šiem ka vienam uzņem 10+ foto, atnāk mājās, bet nevienā bildē tās pazīmes saskatīt nevar. Galva saliekta uz nepareizo pusi, fokus jebkur, bet ne uz segspārniem, utt. :D Sezonas beigās šo novērojumu paskatīšos vēlreiz - varbūt būšu gudrāks palicis :)


Ziemelmeita 17.jūnijs, 18:21

Paldies,Marek! Es priecīga, divdesmitā suga šogad.


IevaM 17.jūnijs, 17:56

Vai šī nav jauna gaigala?


Igors 17.jūnijs, 17:14

Paldies!


dziedava 17.jūnijs, 17:04

Te jau izskatās dzeltenā, ne oranžā..


Izabella 17.jūnijs, 16:47

Paldies, Lilita!


BI 17.jūnijs, 16:33

Gredzenots pirmā gada putns 22.12.2020. Ganā (GHANA, CAPE COAST, ANOMABU), 05º 10´N 01º 07´W PALDIES vērotājiem un fotogrāfiem. Bija vērts.


nekovārnis 17.jūnijs, 15:35

Paldies, Uģi! :)


VijaS 17.jūnijs, 15:30

Uz šīs pašas kritalas pirms trīs gadiem arī bija oranžā aveņgļotsēne: https://dabasdati.lv/lv/observation/85bdcbb0978eb9a00705b89a409e34cb/


jam 17.jūnijs, 15:23

Atnesa vēl vienu :(, abus aiznesam uz tuvāko dīķi


Ilgonis 17.jūnijs, 15:00

Paldies, man jaunums.


dziedava 17.jūnijs, 14:29

Galiņi ļoti smaili, kā noasinātam zīmulim, tāpēc droši vien tā būs retāka varietāte - smailā aveņgļotsēne.


IlzeP 17.jūnijs, 14:10

Zinu. Kā jau rakstīju, ir pašlaik tāda problēma.


CerambyX 17.jūnijs, 12:02

Det. N.Savenkovs


Mežirbe777 17.jūnijs, 11:26

Lūgums sugu sarakstā ieviest sugu Candelariella vitellina.


Kiwi 17.jūnijs, 10:17

Ilze, vairākas reizes mēģināju dzēst 2.foto, bet neizdodas.


Kiwi 17.jūnijs, 10:14

Paldies par sugas noteikšanu, Edgar!


IlzeP 17.jūnijs, 09:22

Vajadzētu gan palaist dabā. Bet varētu būt sarežģīti saprast, no kurienes atnests...


IlzeP 17.jūnijs, 09:19

Jā, skatos, ka iespeja dzēst bildes vēl nav salabota.


IlzeP 17.jūnijs, 09:18

Paldies, Marek!


Rekmanis 16.jūnijs, 23:53

Dumbrcāļa mazulis. Vajadzētu aiznest atpakaļ uz ezeru. Var arī izaudzināt paši, bet izdzīvotība parasti ir ļoti zema.


Irbe 16.jūnijs, 23:18

Ūdensvistiņa nebūs, varbūt ormanītis...


Ziemelmeita 16.jūnijs, 23:12

Paldies,Margarita, vēl viens manas upmalas iemītnieks.


Mo 16.jūnijs, 23:06

Papildināju ar nedaudz plašāku kopskatu. Labāks nekas nav. Aug ceļmalā, D pusē tagad izcirtums, nav ēna.


Irbe 16.jūnijs, 23:04

Niedru stērste


Ansis 16.jūnijs, 22:39

Aizdomīgi izskatās bildēs redzamā paparde - vai tai nav kāda kopskata fotogrāfija ? Droši vien ērgļpaparde, bet ja nu tomēr ēnpaparde!


VijaS 16.jūnijs, 22:37

5.-6. bildes - 16. jūnijā.


ML 16.jūnijs, 22:27

Labi, dzēšu ārā.


VijaS 16.jūnijs, 22:26

5.-7. bildes - 16. jūnijā. Viens plazmodijs sakaltis melns, no otra izdevās atrast nedaudz uz sūnas apakšpuses.


VijaS 16.jūnijs, 22:13

4. bilde - 16. jūnijā.


Ziemelmeita 16.jūnijs, 22:02

Paldies,Marek!


Ilgonis 16.jūnijs, 21:51

Paldies, aizdomas bija


VijaS 16.jūnijs, 21:49

7.-8. bildes - 16. jūnijā.


marapss 16.jūnijs, 21:48

koksngauzis _ Lamia textor


nekovārnis 16.jūnijs, 21:35

Nez, varbūt kāds pigmenta trūkums. Diezgan regulāri gadās aberatīvi īpatņi - gan tādi gaiši, gan arī izrteikti tumši.


VijaS 16.jūnijs, 21:31

Paldies, Marek!


Ilgonis 16.jūnijs, 21:28

Paldies, kāpēc tik gaišs?


forelljjanka 16.jūnijs, 21:27

Tāda dīvaina ūdenskrātuve,sekla,zālēm aizaugusi,turpat krīklis ar 10 cāļiem,gaigalas cālis,otrpus ceļam,vienkārši mežā uz ciņa,krīkļa ligzda ,izcēlās M no kājapakšas,blakus sekls novadgrāvis,kurš nav savienots ar ūdenskrātuvi.


Ilgonis 16.jūnijs, 21:26

Paldies, lielajam laikam par agru.


nekovārnis 16.jūnijs, 21:17

Pārāk slaids priekš S.maculicornis :)


nekovārnis 16.jūnijs, 21:14

Lielais meža raibenis nebūs. Lielais atraitnīšu vai parastais perlamutra.


Ziemelmeita 16.jūnijs, 20:53

Paldies,Marek! Man izskatījā,ka ūdu posmiņu pamatnes gaišas, bet diezgan miglainas tās ūsas.


nekovārnis 16.jūnijs, 20:50

Pirmajā bildē nenosakāms Anastrangalia tēviņš.


Ziemelmeita 16.jūnijs, 20:49

Paldies.Marek!


ekologs 16.jūnijs, 20:48

Mh...Kaut kas uz Vimbas pusi.


jam 16.jūnijs, 19:58

neesmu pārliecināta ka noteicu pareizi. Atnesa kaķis.


Kiwi 16.jūnijs, 19:49

Paldies, Artur, par komentāru! Biju redzējusi tik maijvaboļu kāpurus, šādu stadiju nē. :)


Kiwi 16.jūnijs, 19:43

Paldies, Marek! Kaut kā otrais nepareizais foto pievienojies. :)


Kiwi 16.jūnijs, 19:41

Paldies, Artur un Marek par sugu noteikšanu!


dziedava 16.jūnijs, 19:00

Te pašā vidū tāds kristāls: https://dziedava.lv/daba/komentet_bildi.php?r=0&id=30122


dziedava 16.jūnijs, 18:58

Te mikroskopijā redz tikai sporas, vajag pameklēt kristālus, kas kā lauskas izskatās. Ja kalcija kristāli balti, tad jā, parastākā suga. Ja dzeltenoranži, tad retāka - D.vernum.


BI 16.jūnijs, 18:53

Gredzenots 27,05,2018. mazulis, Babītes novads


marsancija 16.jūnijs, 18:34

Labi, nākošreiz pameklēšu cītīgāk.


ekologs 16.jūnijs, 18:06

Nu ko, laikam otrais :)


Irbe 16.jūnijs, 17:44

Brūnā čakste nebūs


mufunja 16.jūnijs, 17:36

Didymium tussilaginis?


W 16.jūnijs, 16:21

Paldies, Marek!


Army 16.jūnijs, 14:30

Mazā gaura Latvijā nekad nav ligzdojusi, šaubos vai tā ir bijusi mazā gaura


IlzeP 16.jūnijs, 14:08

Ceru, ka pareizi? Ļoti slikta bilde.


Ziemelmeita 16.jūnijs, 13:07

Paldies,Ansi, bez ziediem nepazinu.


ekologs 16.jūnijs, 10:53

Precīzākai noteikšanai šīm būtu labi arī vēderpusi nobildēt.


nekovārnis 16.jūnijs, 10:13

Tēviņš gan tāds aizdomīgs.


Ziemelmeita 16.jūnijs, 10:02

Paldies,Marek!


ekologs 16.jūnijs, 09:13

Jā, piekrītu :)


ekologs 16.jūnijs, 09:11

Tas vairodziņš ir tāds aizdomīgs, bet man kaut kā liekas ka "velk" uz M.sutor.


nekovārnis 16.jūnijs, 09:11

Par šo nav pagaidām pārliecības. Vairāk tā kā pēc Monochamus galloprovinciallis, kuram dažkārt ar vairodziņš pārdalīts uz pusēm ar smalku līniju. Monochamus sutor uz priekškrūšu vairoga malām gari atstāvoši matiņi, kuri uz gaišā fona vajadzētu būt redzami. Sezonas beigās apskatīs vēlreiz.


ekologs 16.jūnijs, 09:09

Manuprāt, Ziedmuša (Helophilus pendulus) :)


IlzeP 16.jūnijs, 09:02

Vai šeit nav nospiedusies cita suga?


ekologs 16.jūnijs, 08:59

Iespējams Lauka maijvaboles (Melolontha melolontha) kūniņa :)


ekologs 16.jūnijs, 08:54

Lielais egļu koksngrauzis (Monochamus sutor) :)

Pēdējie komentāri rakstiem
aijach Vismaz 1000 novērojumu 22-Jun-2024, 07:42

  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 13-Jun-2024, 09:27

Paldies, Ilze! :)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 13-Jun-2024, 09:16

Darīts!


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 13-Jun-2024, 08:57

Ilze, lūdzu izlabo. Pats nemāku.


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 13-Jun-2024, 08:56

Jā, 1.foto Xylotrechus pantherinus PA KREISI, Rusticoclytus rusticus PA LABI! Atvainojos, galvā caurvējš :)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 12-Jun-2024, 23:24

Bet jā, pantherinus sapņu suga. Arvīds pagājušogad izcili 'izšāva' ! :) Protams, nemaz nebrīnītos, ja suga patiesībā ir sastopama daudz (relatīvi runājot) biežāk, bet vienkārši ir sasodīti grūti konstatējama. T.i. ja tiešām pama  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 12-Jun-2024, 23:20

Māri - teorētiski blakšu karšu 10x10km kvadrātu 'lapu' var izmantot (slānis 10x10 numuri) jo nu tās robežas jau tās pašas (ja atver mob.tel. un ļauj aplikācijai piekļūt atrašanās vietai, tad nu kartē arī parādīsies konkrētais atr  (..)


VitaS Vismaz 1000 novērojumu 12-Jun-2024, 23:17

Šeit ir 10x10 tīkls: https://qgiscloud.com/CerambyX/Heteroptera_10x10_QGIScloud/


ML Vismaz 1000 novērojumu 12-Jun-2024, 22:14

Par sugu izplatības kartes aizpildīšanu. Būtu jau kādreiz interesanti uzspēlēt sava veida "izkrāso pats" spēli, vienīgi ļoti grūti orientēties kurā kvadrātā atrodies, jo piemēram man tuvumā esošais četrdesmit novērojumu kvadrāt  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 12-Jun-2024, 13:50

Jā, arī R.rusticus var būt dzeltenbrūniem plankumiem, bet X.pantherinus tie ir izteiksmīgāki. Čehu lapā, uzklikšķinot uz pēdējās saites pie izmantotajiem avotiem, ļoti labi foto. Vislabāk jau būtu fotogrāfēt no augšas, lai būtu al  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 12-Jun-2024, 13:01

Attēlā pa kreisi varbūt Xylotrechus pantherinus un arī Rusticoclytus rusticus var būt brūns.


adata Vismaz 500 novērojumu 7-Jun-2024, 07:44

Manā gadījumā tā laikam ir iesācēja veiksme, pirmsākumos es gļotsēnes apzināti nemeklēju - tās it kā pašas man "atrādījās" ar savu interesanto izskatu mežā sēņojot vai mājās ikdienas gaitās, līdz pamazām sāku vērīgāk lū  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Jun-2024, 20:55

Nē, pārpildīta vietne nav. Tas, ka nevar izmantot iepriekš saglabātās vietas, ir jau sen zināma problēma, bet vēl neatrisināta. Par to, ka nevar nosaukt jaunu vietu, dzirdu pirmo reizi (pati saviem novērojumiem vietām nosaukumus nedodu).   (..)


W Vismaz 1000 novērojumu 2-Jun-2024, 16:26

Droši vien vietne ir pārpildīta, mūsu ir daudz:)


W Vismaz 1000 novērojumu 2-Jun-2024, 14:30

Nevar izvēlēties vietu no jau saglabāto vietu saraksta un nevar pievienot jaunu vietu ar nosaukumu. Jā, arī es pievienoju tukšu novērojumu un bildes pēc tam- tās nedaudzās reizes, kad man izdevās vispār pievienot.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 2-Jun-2024, 12:21

Es laikam saprotu to tā, ka nevar izvēlēties vietu jau no saglabāto vietu saraksta? Vai nevar pievienot jaunu vietu ar nosaukumu, bet tikai, ja nosaukuma vietā ieliek punktu? Kaut kas laikam ar vietas nosaukumiem nestrādā, jā, man arī bija p  (..)


Arnis2 Vismaz 10000 novērojumu 2-Jun-2024, 11:29

Vispār jau novērojums ir jāpievieno kā punkts. Vai arī es nesapratu domu. Man arī pēdējā laikā no telefona ļoti bieži neizdodas pievienot novērojumus. Dažas dienas varu, citas vairs ne.


W Vismaz 1000 novērojumu 2-Jun-2024, 09:50

Tehniskas problēmas - atvainojiet, ka rakstu šeit! Varbūt variet dot padomu - cenšoties pievienot novērojumu, tas neizdodas, jo parādās uzraksts ,,..kartē nepareizi norādīta vieta"- neatkarīgi no tā, vai vieta norādīta pareizi vai nepar  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 16-May-2024, 20:58

Vainīgs, labošu. Te biju skatījies 2022.gadu un 23. palaidu garām.


gunitak Vismaz 10000 novērojumu 16-May-2024, 20:23

Liels paldies Marek un Uģi! Man 2023.g. sanāk 9 sugas.


ekologs Vismaz 1000 novērojumu 16-May-2024, 10:59

Paldies, Marek! :)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 16-May-2024, 09:35

Paldies ! Interesants apkopojums par koksngraužiem, un ja vēl esmu šajā sarakstā. Konsgraužus itkā esmu salikusi, bet pārējo gan iekavējusi, pat pērno visu neieliku.


Viola76 7-May-2024, 15:31

Prieks par tik daudz jaukiem atklājumiem, Man gan tā ir sveša pasaule, bet varbūt šogad ko atrdīšu.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 6-May-2024, 17:33

Paldies! :) Jā, Vija, substrātu vēlams pierakstīt, jo, apkopojot datus, foto neredz. Maijs laikam ir tukšākais mēnesis, bet pēc lietiem varētu pamazām sākties arī vasaras sugas. Interesantākais šogad šķistu atrast gļotsēnes uz tūs  (..)


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 30-Apr-2024, 13:18

Vislielākā pateicība Julitai gan par šo apkopojumu, kuru kā vienmēr izlasīju ar lielu interesi :), gan, vēl jo vairāk, par visu to milzīgo darbu un enerģiju, kas ieguldīts, lai līdz tādiem rezultātiem tiktu. Jā, šis gads tik tiešā  (..)


felsi Vismaz 10000 novērojumu 28-Apr-2024, 18:48

Prieks par gļotsēņniekiem un jaunatklājumiem! Vislielākā atzinība un aplausi Julitai par Latvijas gļotsēņu izvešanu pasaulē!


dekants Vismaz 10000 novērojumu 24-Mar-2024, 13:07

Izgāju cauri vairākam sugām, kas ligzdošanas laikā piemērotā biotopā un nomainīju uz kādu no ligzdošanas pazīmēm. Viss kārtībā, paldies!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 23-Mar-2024, 13:11

Valda, tur var būt vainīga arī Dabasdatu kļūda, ir gadījumi, kad novērojums nepiesaistās attiecīgajam kvadrātam. Problēma tiek meklēta.


dekants Vismaz 10000 novērojumu 23-Mar-2024, 13:08

  (..)


gunitak Vismaz 10000 novērojumu 23-Mar-2024, 09:15

Valda, ziņošanas statuss jānorāda vismaz B, uzturas ligzdošanai piemērotā biotopā, tad ziņojums uzrādīsies atlantā.


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 23-Mar-2024, 02:09

Skatot arī savu māju iekļaujošo kvadrātu 3224 - 54, kur minētas trūkstošās putnu sugas(ja nejaucu), tad vismaz puse agrāk ziņotas dabasdatos.Nu žagatas man katru dienu kaķu traukus uzpasē, pat ligzdo dārzā, pa reizei ziņoju, kad nobi  (..)


forelljjanka Vismaz 10000 novērojumu 22-Mar-2024, 14:44

Nē,tad viss ir kārtībā!:D Nedomāju,ka sārmeņu tik daudz,pats redzēju tikai 2.x mūžā un jaunā vietā.Kazeņu gan vairs neliekas nekas īpašs,vismaz kur es apgrozos.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 22-Mar-2024, 09:15

Jāni, tad Tev 39 sugas, nevis 38 (Gada garākās dienas akcijā)? Pie retākajām tur parādītas līdz 2 novērojumiem, sārmeņu resngalvītim - 4.


forelljjanka Vismaz 10000 novērojumu 20-Mar-2024, 16:32

Kristapam paslīdējis garām novērojums,kas viestu izmaiņās viņa prezentācijā .;) https://dabasdati.lv/lv/observation/6j574g8vkmvdtd7ehb7nric8u6/


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 15-Mar-2024, 21:11

Tiešraide būs, gan Zoom, gan Latvijas Dabas fonda YouTube kanālā (https://www.youtube.com/@LatvijasDabasfondsOnline/streams). Zoom saites tiks nosūtītas tiem, kas pieteicās e-pastā.


Alvis Āboliņš Vismaz 1000 novērojumu 15-Mar-2024, 20:31

Vai tiešraide šogad nebūs?


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 14-Mar-2024, 07:39

Uz dalību sanāksmē vēl var pieteikties!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 10-Mar-2024, 13:54

Julita, īsi pastāstīšu pie pērnā gada aktualitātēm. Tā kā testa versiju redzēja tikai daļa administratoru un vēl būs daudz uzlabojumu līdz vasarai, manuprāt, vēl nav jēgas publiski demonstrēt.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Mar-2024, 10:34

Par pāreju uz Ornitho nekas netiks runāts?


Kurmata Vismaz 10000 novērojumu 7-Mar-2024, 14:48

Te pērnā gada rezultāti plašāk: https://www.waddensea-worldheritage.org/sites/default/files/2024_Flyway%20national%20census%202023%20reports.pdf


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 4-Mar-2024, 09:07

Labrīt, biju plānojusi to norādīt pie nākamās ziņas - pieteikties var, rakstos uz e-pastu dabasdati [et] ldf.lv.


Dzidra Vismaz 100 novērojumu 3-Mar-2024, 10:52

Sveiki,kā var pieteikties dalībai?


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 11-Feb-2024, 10:41

Norises gadu skaits rakstā izlabots.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 11-Feb-2024, 09:12

Ir iemesls apmulst - paskatījos publikāciju vēsturi šeit portālā un man sanāk, ka šogad bija 8. reize (akcija notiek kopš 2017. gada).


patigunta Vismaz 100 novērojumu 10-Feb-2024, 17:47

Ļoti laba karte ''Jāņa sētai'', pat sarakstē ar Vāciju pateicās precīzajām koordinātēm.


ekologs Vismaz 1000 novērojumu 10-Feb-2024, 15:42

Sveiciens! Drusku apmulsu :) Tad 7 vai sesto gadu pēc kārtas? Informācijas plūsmā pavīd gan 6 gan 7.


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 10-Feb-2024, 10:12

Dabasdatiem ir ļoti paveicies, ka ir tāds sabiedrotais kā "Jāņa sēta"! Runājot par karšu kvalitāti - esmu bijis diezgan daudzās Eiropas valstīs un uz vietas pircis vietējas kartes, nu nav viņiem tāda kvalitāte un precizitāte, kā "Jā  (..)


adata Vismaz 500 novērojumu 9-Feb-2024, 07:50

Paldies "Jāņa sētai" ! Līdzko reģistrējos Dabasdatos, uzreiz arī lejuplādēju lietotni, atzīstu, ka ir ļoti ātri un ērti. Nemaz nevaru iedomāties, ka būtu kā citādi. Tas ir svarīgi, lai var atzīmēt konkrētā brīdī precīzu viet  (..)


AgneseG Vismaz 1000 novērojumu 7-Feb-2024, 09:21

Paldies komentētājiem! Komentāros redzamie ziņojumi tika pieskaitīti kopējam akcijas "Ziņo par putniem dārzā" novērojumu skaitam.


Agnis Vismaz 5000 novērojumu 6-Feb-2024, 14:30

Sanāk, ka Aroniju ģints sugas ir "labās" un tās droši varam audzēt un kultivēt?


Anete PB Vismaz 1000 novērojumu 6-Feb-2024, 13:03

"Dārzos un kolekcijās" visdrīzāk nozīmē, ka ir pa kādam eksemplāram, kas speciāli pirkts un audzēts.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 6-Feb-2024, 09:23

Neko nesapratu. Sākas ar stāstu, ka senāk domātā Aronia melanocarpa nav tā, par ko uzskatīta, bet beidzas ar to, ka Aronia melanocarpa dārzos tomēr ir.


Egonciiks 1-Feb-2024, 22:04

Vieta-Ogre Laiks 27.janvāris 11.23-12.23 Pelēkās vārnas-7 Zīlītes-4 dzenis-1


dianaa 30-Jan-2024, 21:59

Vieta- Ogre, Latvija Laiks-28.janvāris 14.25-15.25 Pelēkās vārnas - 21 Lielās zīlītes - 6 Zīlītes - 7 Vidējais dzenis - 1 Mājas zvirbuļi - 6 Sarkankrūtīši - 2


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Jan-2024, 19:15

Inita Gusta, pievienot var, spiežot "Pievienot novērojumu", tad vēlreiz izvēloties "Pievienot novērojumu", ieliekot punktu kartē un aizpildot anketu par katru sugu (pēc pirmās apakšā jāieķeksē "Pievienot šajā pašā vietā".


260808-21007 30-Jan-2024, 18:35

Labdien, Vieta - Ogre, Laiks 2024.gads.28.janvāris plkst. 16:00-17:00 Pelēkā vārna-2 Kaija-1 Mājas balodis-2


Inita Gusta 30-Jan-2024, 17:32

Labdien, Vieta Gustiņi, Augstkalne, Dobeles novads. Barotava Laiks 2024.g,28.janvāris plkst 11:00-12:00 Lauku zvirbuļi-20 Meža zīlītes-2 Lielās zīlītes -6 Zilzīlītes-2 Dzilnītis -1 Dižraibais dzenis-1


Inita Gusta 30-Jan-2024, 17:28

Nesaprotu, kur putnu akcijas novērojumu ievietot


Ilga 30-Jan-2024, 16:07

Labdien! Vieta- Dobeles nov. Auru pag.Leimaņi Laiks-27.janvāris 13.15-14.15 Lauku zvirbuļi-22 Lielā zīlīte-7 Dzenis dižraibais-2 Zilzīlīte-2 Ķeģis mazais-5 Svilpji-9 Dižknābis-2


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Jan-2024, 15:42

Šogad bija domāts ziņot kā jebkuru citu novērojumu, bez īpašas sadaļas.

Par melno stārķu gredzenošanu tiešsaistes ligzdā

Vispirms daži komentāri par putnu anatomiju un dažiem lietotajiem terminiem. Gredzeni tiek likti virs locītavas tādēļ, lai tie būtu redzami tad, kad putns barojas, bradājot pa ūdeni, tikai locītava nav "celis", kā to aplami raksta vairāki komentētāji. Putniem, protams, ir celis tāpat kā visiem mugurkaulniekiem, tikai tas atrodas ķermenī un nav redzams. Redzamā locītava ir [...]

Gada garāko dienu dienastauriņu vērošana 2024 (1)

20.06.2024.-24.06.2024. Klāt ir vasaras saulgriežu lieliskais laiks un līdz ar to arī Gada garāko dienu dienastauriņu vērošana – neklātienes sacensības, kur katrs var izmēģināt savu veiksmi – pārbaudīt, cik daudz dažādu dienastauriņu sugu ir iespējams Latvijā ieraudzīt vienas dienas laikā. Gada garāko dienastauriņu vērošanu varam uzskatīt par tradīciju, kas katru gadu saulgriežos dzīvo savu dzīvi. [...]

Publicēts Latvijas makroskopisko bazīdijsēņu konspekts

Makroskopisko bazīdijsēņu konspekts tapa ilgi un smagi, nemitīgi pārtaisot, jo sēņu sistemātika mainās ātrāk, nekā mēs strādājam! Arī jauni dati nāk klāt ar katru brīdi. Bet reizēm ir jāapstājas, jāpieliek punkts un jāpiefiksē esošā situācija. Iepriekšējais konspekts iznāca 2002. gadā un ietvēra tikai piepes un cepurīšsēnes. Tagad tas ir plašāks un ietver arī pūpēžus, vālenes, [...]

Koksngrauzis Xylotrechus pantherinus (10)

Sveiciens visiem dabā gājējiem! Pagājušā gada 15. jūlijā Daugavpils Universitātes rektoram, profesoram Arvīdam Barševskim Šlīterē izdevās atrast sen cerētas, Latvijai jaunas koksngraužu sugas pārstāvi – Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825)! Gribējās jau pirms gada aicināt meklēt šo sugu, bet tomēr tas bija sugai diezgan vēls novērojums un aktivitātes pīķis jau bija aiz muguras. Toties šobrīd to [...]

Aicina piedalīties Bioblitz pasākumā

Vasaras sākumā Igaunijā jau vairākus gadus notiek dabas vērošanas minimaratons. Tajā dalībnieki aicināti konkrētās teritorijās reģistrēt aplikācijā PlutoF Go visu grupu sugas. Galvenais mērķis ir raisīt plašākas publikas dziļāku interesi par dabu. Pasākumu parasti organizē biologi, kas piesaka pētāmās teritorijas un palīdz sugu noteikšanā, taču teritorija var būt arī neliela un atrasties kāda interesenta pagalmā. [...]

Aicina pieteikties dabas izziņas pasākumam “LOB Ģimeņu dienas”

Līdz 16. jūnijam ir atvērta pieteikšanās Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotam dabas izziņas pasākumam "LOB Ģimeņu dienas", kas norisināsies 6. un 7. jūlijā Kandavā. Pasākuma mērķis ir mudināt ģimenes izzināt dabu, gūt pieredzi praktiskās nodarbēs un domubiedru pulkā vairot interesi par dabas aizsardzību. Pasākuma programmā ir paredzētas daudzveidīgas aktivitātes, tostarp balto stārķu ligzdu pamatnes izgatavošana, augu [...]

Izstrādā spēles sēņu iepazīšanai

Latvijas Mikologu biedrība ir uzsākusi izglītojošu sēņu spēļu izstrādi, lai iepazīstinātu ar sēņu sugām, to lomu cilvēka dzīvē, atpazīšanu, ekoloģiju, sastopamību un pielietojumu. Šobrīd top sēņu alfabēts, spēle dažādu sēņu sugu un to lietojumu iepazīšanai un iztēli rosinošs sēņu rēbuss. Spēļu sākotnējās versijas varēs aplūkot klātienē 24. un 25. maijā, Meža dienās Tērvetē. Sēņu iepazīšanas spēle: [...]

Aizvadītas putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2024”

Šī gada 18.–19. maijā norisinājās diennakts putnu vērošanas sacensības "Torņu cīņas 2024", kuras rīkoja Latvijas Ornitoloģijas biedrība ar sadarbības partneriem. Šogad sacensībās piedalījās 23 komandas, to skaitā 14 pieredzējušu putnu vērotāju komandas sacentās, putnus skaitot diennakts garumā, bet deviņas komandas sacentās t. s. "Tautas klasē", putnus vērojot četras stundas. Tornis pie Burtnieku ezera. Foto: Ieva [...]

Susurim pa pēdām Talsu paugurainē

Kopā ar zīdītāju ekspertu Valdi Pilātu un dabas ekspertu Ritvaru Rekmeni 18. maijā dosimies izzinošā pārgājienā mazā susura Muscardinus avellanarius apdzīvotajos mežos, lai uzzinātu vairāk par susuriem jeb miega pelēm. Kopā pārbaudīsim arī susuru izpētes būrīšus un meklēsim citas to darbības pēdās. Tikšanās vieta šeit. Pieteikšanās un papildu informācija, zvanot pa tālruni 28256131. Projekts LIFE [...]

Koksngraužu ziņotāji Dabasdatos. Mazliet statistikas (10)

Sveiciens visiem dabasdraugiem! Ir sākusies jaunā koksngraužu sezona. Šogad, kad 14. maija vakarā šo rakstu, Dabasdatos jau ir 77 jauni ziņojumi, bet, lai vēl mazliet piebērtu ogles azartam, esmu sagatavojis nelielu koksngraužu ziņotāju individuālās statistikas pārskatu. Dati ņemti par laiku no Dabasdatu pirmsākumiem līdz 2023. gada 31. decembrim. Mazais lapseņveida koksngrauzis Molorchus minor. Foto: Māris [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2024
© dabasdati.lv
Saglabāts