Aktīvie lietotāji: 51 Kopējais novērojumu skaits: 1534232
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
Pēdējie novērojumi
Zeltgalvītis Regulus regulus
31-Mar-2023, Edgars Smislovs 1
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-Mar-2023, Irbe
Mizložņa Certhia familiaris
31-Mar-2023, Irbe
Melnais mežastrazds Turdus merula
30-Mar-2023, Gradin
Mazais dzenis Dryobates minor
31-Mar-2023, DaceKKK
Zeltgalvītis Regulus regulus
31-Mar-2023, DaceKKK
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-Mar-2023, ligausis
Dzilnītis Sitta europaea
31-Mar-2023, DaceKKK
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-Mar-2023, DaceKKK
Vidējais dzenis Leiopicus medius
31-Mar-2023, DaceKKK
Garastīte Aegithalos caudatus
31-Mar-2023, DaceKKK
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-Mar-2023, DaceKKK
Paceplītis Troglodytes troglodytes
31-Mar-2023, DaceKKK
Pelēkais strazds Turdus pilaris
31-Mar-2023, DaceKKK
Melnā dzilna Dryocopus martius
31-Mar-2023, pētniece
Melnā dzilna Dryocopus martius
31-Mar-2023, pētniece
Žagata Pica pica
29-Mar-2023, traveligion
Brūnā čakste Lanius collurio
17-Aug-2022, traveligion
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
29-Mar-2023, traveligion
Dzilnītis Sitta europaea
31-Mar-2023, traveligion
Mazā gaura Mergellus albellus
29-Mar-2023, traveligion
Baltpieres zoss Anser albifrons
29-Mar-2023, traveligion
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
3-Aug-2022, traveligion
Lielais ķīris Larus ridibundus
26-Mar-2023, traveligion
Sudrabkaija Larus argentatus
26-Mar-2023, traveligion
Lielā zīlīte Parus major
26-Mar-2023, traveligion
Lielā zīlīte Parus major
26-Mar-2023, traveligion
Krauķis Corvus frugilegus
26-Mar-2023, traveligion
Krauķis Corvus frugilegus
26-Mar-2023, traveligion
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
26-Mar-2023, traveligion
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
29-Mar-2023, traveligion
Jūras žagata Haematopus ostralegus
3-Aug-2022, traveligion
Vidējais dzenis Leiopicus medius
31-Mar-2023, traveligion
Baltā cielava Motacilla alba
29-Mar-2023, traveligion
Ķīvīte Vanellus vanellus
6-Oct-2022, traveligion
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
26-Mar-2023, traveligion
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
29-Mar-2023, traveligion
Žagata Pica pica
26-Mar-2023, traveligion
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
26-Mar-2023, traveligion
Meža pīle Anas platyrhynchos
29-Mar-2023, traveligion
Parastais šņibītis Calidris alpina
3-Aug-2022, traveligion
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-Mar-2023, traveligion
Lauku cīrulis Alauda arvensis
29-Mar-2023, traveligion
Baltā cielava Motacilla alba
29-Mar-2023, traveligion
Laucis Fulica atra
28-Mar-2023, traveligion
Cekulpīle Aythya fuligula
10-Apr-2022, traveligion
Mājas strazds Sturnus vulgaris
26-Mar-2023, traveligion
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
29-Mar-2023, traveligion
Mājas balodis Columba livia f. domestica
26-Mar-2023, traveligion
Baltais gārnis Ardea alba
23-Nov-2022, traveligion
Paceplītis Troglodytes troglodytes
29-Mar-2023, traveligion
Kovārnis Corvus monedula
28-Mar-2023, traveligion
Mājas zvirbulis Passer domesticus
26-Mar-2023, traveligion
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-Mar-2023, traveligion
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
26-Mar-2023, traveligion
Lielā zīlīte Parus major
26-Mar-2023, traveligion
Lielā zīlīte Parus major
31-Mar-2023, traveligion
29-Mar-2023, traveligion
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
3-Aug-2022, traveligion
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-Mar-2023, traveligion
Brūnkaklis Aythya ferina
29-Mar-2023, traveligion
Meža pūce Strix aluco
31-Mar-2023, Perca
Mājas strazds Sturnus vulgaris
31-Mar-2023, traveligion
Mājas balodis Columba livia f. domestica
26-Mar-2023, traveligion
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
26-Mar-2023, traveligion
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo
29-Mar-2023, traveligion
Mājas strazds Sturnus vulgaris
28-Mar-2023, traveligion
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
3-Aug-2022, traveligion
Pupuķis Upupa epops
3-Aug-2022, traveligion
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo
31-Mar-2023, traveligion
Gaigala Bucephala clangula
29-Mar-2023, traveligion
Krauķis Corvus frugilegus
26-Mar-2023, traveligion
Pelēkais strazds Turdus pilaris
31-Mar-2023, traveligion
Mājas strazds Sturnus vulgaris
29-Mar-2023, traveligion
Gaigala Bucephala clangula
29-Mar-2023, traveligion
Mājas balodis Columba livia f. domestica
26-Mar-2023, traveligion
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-Mar-2023, traveligion
Niedru lija Circus aeruginosus
17-Aug-2022, traveligion
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
28-Mar-2023, traveligion
Lielais ķīris Larus ridibundus
29-Mar-2023, traveligion
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
8-May-2022, traveligion
Baltvēderis Mareca penelope
29-Mar-2023, traveligion
Ķīvīte Vanellus vanellus
29-Mar-2023, traveligion
Žubīte Fringilla coelebs
31-Mar-2023, traveligion
Sila strazds Turdus viscivorus
29-Mar-2023, traveligion
Mājas zvirbulis Passer domesticus
26-Mar-2023, traveligion
Melnais mežastrazds Turdus merula
29-Mar-2023, traveligion
Lietuvainis Numenius phaeopus
3-Aug-2022, traveligion
Dzērve Grus grus
11-Feb-2022, traveligion
Lielais ķīris Larus ridibundus
28-Mar-2023, traveligion
Cekulpīle Aythya fuligula
29-Mar-2023, traveligion
Purva zīlīte Poecile palustris
26-Mar-2023, traveligion
28-Mar-2023, traveligion
Baltais stārķis Ciconia ciconia
26-Mar-2023, traveligion
Lielā gaura Mergus merganser
31-Mar-2023, ligausis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
28-Mar-2023, traveligion
Krauklis Corvus corax
29-Mar-2023, traveligion
Ķīvīte Vanellus vanellus
29-Mar-2023, traveligion
Lauku cīrulis Alauda arvensis
29-Mar-2023, traveligion
Plukšķis Turdus iliacus
31-Mar-2023, traveligion
Zivjērglis Pandion haliaetus
8-May-2022, traveligion
Meža pīle Anas platyrhynchos
26-Mar-2023, traveligion
Mājas strazds Sturnus vulgaris
26-Mar-2023, traveligion
Sudrabkaija Larus argentatus
26-Mar-2023, traveligion
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
26-Mar-2023, traveligion
Mizložņa Certhia familiaris
31-Mar-2023, traveligion
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-Nov-2022, traveligion
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
31-Mar-2023, traveligion
Dzeltenā cielava Motacilla flava
8-May-2022, traveligion
Zivju dzenītis Alcedo atthis
21-Sep-2022, traveligion
Garkaklis Anas acuta
29-Mar-2023, traveligion
Krauklis Corvus corax
29-Mar-2023, traveligion
Garastīte Aegithalos caudatus
31-Mar-2023, traveligion
Melnais mežastrazds Turdus merula
26-Mar-2023, traveligion
Lielā zīlīte Parus major
26-Mar-2023, traveligion
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-Mar-2023, ligausis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
29-Mar-2023, traveligion
Lielais dumpis Botaurus stellaris
10-Apr-2022, traveligion
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
13-Mar-2022, traveligion
Žubīte Fringilla coelebs
26-Mar-2023, traveligion
Lauku balodis Columba palumbus
26-Mar-2023, traveligion
Žagata Pica pica
26-Mar-2023, traveligion
Ķivulis Spinus spinus
31-Mar-2023, traveligion
Dzilnītis Sitta europaea
29-Mar-2023, traveligion
Lielā čakste Lanius excubitor
3-Aug-2022, traveligion
Lielā zīlīte Parus major
29-Mar-2023, traveligion
Meža pīle Anas platyrhynchos
28-Mar-2023, traveligion
Peļu klijāns Buteo buteo
23-Nov-2022, traveligion
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
29-Mar-2023, traveligion
Zeltgalvītis Regulus regulus
31-Mar-2023, traveligion
Pelēkais strazds Turdus pilaris
29-Mar-2023, traveligion
Lielā zīlīte Parus major
26-Mar-2023, traveligion
Mājas balodis Columba livia f. domestica
31-Mar-2023, Irbe
Žagata Pica pica
31-Mar-2023, Irbe
Baltā cielava Motacilla alba
31-Mar-2023, Irbe
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
31-Mar-2023, Irbe
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
31-Mar-2023, Irbe
Pelēkais strazds Turdus pilaris
31-Mar-2023, Irbe
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-Mar-2023, Irbe
Lielā zīlīte Parus major
31-Mar-2023, Irbe
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-Mar-2023, Irbe
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-Mar-2023, Irbe
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-Mar-2023, Irbe
Meža pūce Strix aluco
31-Mar-2023, Acenes
Meža pīle Anas platyrhynchos
31-Mar-2023, Irbe
Meža pūce Strix aluco
31-Mar-2023, jelena.m
Meža pīle Anas platyrhynchos
31-Mar-2023, Irbe
Lielā gaura Mergus merganser
31-Mar-2023, Irbe
Gaigala Bucephala clangula
31-Mar-2023, Irbe
Gaigala Bucephala clangula
31-Mar-2023, Irbe
Meža pīle Anas platyrhynchos
31-Mar-2023, Irbe
30-Mar-2023, DaceKKK
31-Mar-2023, Irbe
Dzērve Grus grus
31-Mar-2023, Irbe
Zeltgalvītis Regulus regulus
31-Mar-2023, Irbe
Lauku balodis Columba palumbus
31-Mar-2023, Irbe
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
31-Mar-2023, Irbe
Cekulpīle Aythya fuligula
31-Mar-2023, oskars_p16 1
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
31-Mar-2023, Irbe
Žubīte Fringilla coelebs
31-Mar-2023, Irbe
Lielā zīlīte Parus major
31-Mar-2023, Irbe
Dzilnītis Sitta europaea
31-Mar-2023, Irbe
Dzilnītis Sitta europaea
31-Mar-2023, Irbe
Dzilnītis Sitta europaea
31-Mar-2023, Irbe
Askusēne (nenoteikta) Ascomycota sp.
31-Mar-2023, Cardinal
Mazā gaura Mergellus albellus
31-Mar-2023, Irbe
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-Mar-2023, Irbe
Lauku cīrulis Alauda arvensis
31-Mar-2023, Irbe
Lauku cīrulis Alauda arvensis
31-Mar-2023, Irbe
Ķīvīte Vanellus vanellus
31-Mar-2023, Irbe
Dzērve Grus grus
31-Mar-2023, MiķelisZ
Ķīvīte Vanellus vanellus
31-Mar-2023, MiķelisZ
Meža pūce Strix aluco
31-Mar-2023, MiķelisZ
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Mar-2023, Irbe
Kovārnis Corvus monedula
31-Mar-2023, Santa L
Apodziņš Glaucidium passerinum
31-Mar-2023, KrisVi
Sloka Scolopax rusticola
31-Mar-2023, KrisVi
Sloka Scolopax rusticola
31-Mar-2023, dekants
Dzērve Grus grus
31-Mar-2023, KrisVi
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Mar-2023, Baiba.Mask
Sloka Scolopax rusticola
31-Mar-2023, MiķelisZ
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
31-Mar-2023, Ornitologs
Krauklis Corvus corax
31-Mar-2023, Ornitologs
Peļu klijāns Buteo buteo
31-Mar-2023, KrisVi
Sudrabkaija Larus argentatus
31-Mar-2023, AinisP
Sudrabkaija Larus argentatus
31-Mar-2023, AinisP
Meža pīle Anas platyrhynchos
31-Mar-2023, Irbe
Mājas zvirbulis Passer domesticus
31-Mar-2023, AinisP
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-Mar-2023, AinisP
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-Mar-2023, AinisP
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-Mar-2023, AinisP
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
31-Mar-2023, Vladimirs S
Mazā gaura Mergellus albellus
31-Mar-2023, Irbe
Krīklis Anas crecca
31-Mar-2023, Irbe
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-Mar-2023, KrisVi
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
31-Mar-2023, KrisVi
Sudrabkaija Larus argentatus
31-Mar-2023, Edgars Smislovs
Gaigala Bucephala clangula
31-Mar-2023, Irbe
Žagata Pica pica
31-Mar-2023, KrisVi
Stirna Capreolus capreolus
31-Mar-2023, Irbe
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Mar-2023, KrisVi
Peļu klijāns Buteo buteo
31-Mar-2023, Irbe
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Mar-2023, Irbe
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Mar-2023, ievakiri
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
31-Mar-2023, KrisVi
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
31-Mar-2023, Margarita W
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Mar-2023, ievakiri
Meža tilbīte Tringa ochropus
30-Mar-2023, Irbe
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-Mar-2023, Irbe
31-Mar-2023, Irbe
Pelēkais strazds Turdus pilaris
31-Mar-2023, Irbe
Baltais zaķis Lepus timidus
31-Mar-2023, DaceK
Plukšķis Turdus iliacus
31-Mar-2023, Irbe
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Mar-2023, PaulaKr
Dzērve Grus grus
31-Mar-2023, Irbe
Meža pīle Anas platyrhynchos
31-Mar-2023, Irbe
Lielā gaura Mergus merganser
31-Mar-2023, Irbe
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-Mar-2023, ievakiri
Peļu klijāns Buteo buteo
31-Mar-2023, ievakiri
Parastais ķeģis Acanthis flammea
30-Mar-2023, Lietuviete
Lauku balodis Columba palumbus
31-Mar-2023, zane_ernstreite
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-Mar-2023, zane_ernstreite
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
30-Mar-2023, Lietuviete 1
Vidējais dzenis Leiopicus medius
31-Mar-2023, Rocky
Pļavu čipste Anthus pratensis
31-Mar-2023, Rocky
Lielā gaura Mergus merganser
31-Mar-2023, ligausis
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-Mar-2023, ligausis
Pelēkā dzilna Picus canus
31-Mar-2023, Martins
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
31-Mar-2023, Rpuchuks
Zeltgalvītis Regulus regulus
31-Mar-2023, Justs K
Pelēkā pīle Mareca strepera
31-Mar-2023, Rpuchuks
Mazais dzenis Dryobates minor
31-Mar-2023, Rpuchuks
Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna
31-Mar-2023, Rpuchuks
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
31-Mar-2023, pustumsa
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Mar-2023, Baiba.Mask
Mājas strazds Sturnus vulgaris
31-Mar-2023, kimkim
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
31-Mar-2023, apogs apogs
Žubīte Fringilla coelebs
31-Mar-2023, KajaksK
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Mar-2023, Edgars Smislovs
Mājas balodis Columba livia f. domestica
31-Mar-2023, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-Mar-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
31-Mar-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
31-Mar-2023, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
31-Mar-2023, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-Mar-2023, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
31-Mar-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
31-Mar-2023, Aigars
Garastīte Aegithalos caudatus
31-Mar-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
31-Mar-2023, Aigars
Mērkaziņa Gallinago gallinago
31-Mar-2023, Aigars
Sila cīrulis Lullula arborea
31-Mar-2023, Aigars
Meža tilbīte Tringa ochropus
31-Mar-2023, Aigars
Nezināms Ignotus
31-Mar-2023, Rekmanis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
31-Mar-2023, Aigars
Dzērve Grus grus
31-Mar-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
31-Mar-2023, Aigars
Pelēkā dzilna Picus canus
31-Mar-2023, Aigars
Meža zīlīte Periparus ater
31-Mar-2023, Aigars
Prīkšķe Spatula querquedula
31-Mar-2023, andriszarins
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
31-Mar-2023, Platacis
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-Mar-2023, KajaksK
Mājas balodis Columba livia f. domestica
31-Mar-2023, KajaksK
Krīklis Anas crecca
31-Mar-2023, andriszarins
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
31-Mar-2023, Edgars Smislovs
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
31-Mar-2023, Edgars Smislovs 1
Šaurlapu sfagns Sphagnum angustifolium
31-Mar-2023, Rekmanis
Vidējais dzenis Leiopicus medius
31-Mar-2023, Naturana
Zoss Anser sp. Anser sp.
31-Mar-2023, Bounijs
Nezināms Ignotus
31-Mar-2023, Rekmanis
Sloka Scolopax rusticola
28-Mar-2023, Dainis_Trušelis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
31-Mar-2023, Arnis2
Cekulpīle Aythya fuligula
31-Mar-2023, Arnis2
Laucis Fulica atra
31-Mar-2023, Arnis2
Baltais gārnis Ardea alba
31-Mar-2023, Arnis2
Pļavu lija Circus pygargus
31-Mar-2023, apogs apogs
Sila cīrulis Lullula arborea
31-Mar-2023, apogs apogs
Nezināms Ignotus
31-Mar-2023, Rekmanis
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-Mar-2023, Ivo
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-Mar-2023, Ivo
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
31-Mar-2023, Ivo
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
31-Mar-2023, Rekmanis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-Mar-2023, apogs apogs
Peļkājīte Prunella modularis
31-Mar-2023, Ivo
Garastīte Aegithalos caudatus
31-Mar-2023, Ivo
Šveinica filcene Phaeolus schweinitzii
31-Mar-2023, Rekmanis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Mar-2023, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
31-Mar-2023, Arnis2
Meža balodis Columba oenas
31-Mar-2023, Rekmanis
Nezināms Ignotus
31-Mar-2023, Rekmanis
Lielais dumpis Botaurus stellaris
31-Mar-2023, Arnis2
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
31-Mar-2023, sanchox
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
31-Mar-2023, Arnis2
Dzērve Grus grus
31-Mar-2023, Rekmanis
Nezināms Ignotus
31-Mar-2023, Rekmanis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
31-Mar-2023, apogs apogs
Parastā apse Populus tremula
31-Mar-2023, Rekmanis
Cekulpīle Aythya fuligula
31-Mar-2023, Arnis2
Nezināms Ignotus
31-Mar-2023, Rekmanis
Vistu vanags Accipiter gentilis
31-Mar-2023, Rekmanis
Mazais dzenis Dryobates minor
31-Mar-2023, Arnis2
Mājas balodis Columba livia f. domestica
31-Mar-2023, Saulcite
Sējas zoss Anser fabalis
31-Mar-2023, dekants
Mājas balodis Columba livia f. domestica
31-Mar-2023, dekants
Sējas zoss Anser fabalis
31-Mar-2023, dekants
Meža balodis Columba oenas
31-Mar-2023, dekants
Dzērve Grus grus
31-Mar-2023, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
31-Mar-2023, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
31-Mar-2023, dekants
Kaņepītis Linaria cannabina
31-Mar-2023, dekants
Krauklis Corvus corax
31-Mar-2023, dekants
Gaigala Bucephala clangula
31-Mar-2023, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
31-Mar-2023, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
31-Mar-2023, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
31-Mar-2023, dekants
Vidējais dzenis Leiopicus medius
31-Mar-2023, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-Mar-2023, dekants
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-Mar-2023, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
31-Mar-2023, dekants
Pļavu čipste Anthus pratensis
31-Mar-2023, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
31-Mar-2023, dekants
Nezināms Ignotus
31-Mar-2023, Rekmanis
Lauku balodis Columba palumbus
31-Mar-2023, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
31-Mar-2023, Saulcite
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-Mar-2023, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
31-Mar-2023, Rekmanis
Mežirbe Bonasa bonasia
31-Mar-2023, ER
Parastā priede Pinus sylvestris
31-Mar-2023, Rekmanis
Meža zīlīte Periparus ater
31-Mar-2023, Rekmanis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
31-Mar-2023, apogs apogs
Lauku piekūns Falco tinnunculus
31-Mar-2023, Naturana
Žubīte Fringilla coelebs
31-Mar-2023, RedStar7
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
31-Mar-2023, RedStar7
Melnā dzilna Dryocopus martius
31-Mar-2023, Rekmanis
Nezināms Ignotus
31-Mar-2023, Rekmanis
Baltais gārnis Ardea alba
31-Mar-2023, Ilze Anstrauta
Baltais gārnis Ardea alba
31-Mar-2023, Ilze Anstrauta
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
31-Mar-2023, Rekmanis
Laucis Fulica atra
31-Mar-2023, Arnis2
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
31-Mar-2023, Arnis2
Nezināms Ignotus
31-Mar-2023, Rekmanis
Lielā gaura Mergus merganser
31-Mar-2023, Ara
Meža pīle Anas platyrhynchos
31-Mar-2023, Arnis2
Laucis Fulica atra
31-Mar-2023, Arnis2
Meža pīle Anas platyrhynchos
31-Mar-2023, Ara
Nezināms Ignotus
31-Mar-2023, Rekmanis
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
31-Mar-2023, Rekmanis
Apodziņš Glaucidium passerinum
31-Mar-2023, Rekmanis
Nezināms Ignotus
31-Mar-2023, Rekmanis
Peļu klijāns Buteo buteo
31-Mar-2023, ligausis
Nezināms Ignotus
31-Mar-2023, Rekmanis
Melnā dzilna Dryocopus martius
31-Mar-2023, Ara
Lauku balodis Columba palumbus
31-Mar-2023, Lasmas
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-Mar-2023, Lasmas
Ķivulis Spinus spinus
31-Mar-2023, Lasmas
Lauku balodis Columba palumbus
31-Mar-2023, Lasmas
Mājas strazds Sturnus vulgaris
31-Mar-2023, Lasmas
Lauku balodis Columba palumbus
31-Mar-2023, Lasmas
Lauku balodis Columba palumbus
31-Mar-2023, Arnis2
Ķivulis Spinus spinus
31-Mar-2023, cielava
Sudrabkaija Larus argentatus
31-Mar-2023, Arnis2
Baltvēderis Mareca penelope
31-Mar-2023, Arnis2
Gaigala Bucephala clangula
31-Mar-2023, Arnis2
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
31-Mar-2023, Arnis2
Meža pīle Anas platyrhynchos
31-Mar-2023, Arnis2
Cekulpīle Aythya fuligula
31-Mar-2023, Arnis2
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-Mar-2023, Arnis2
Laucis Fulica atra
31-Mar-2023, Arnis2
31-Mar-2023, Arnis2
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-Mar-2023, Lienaku
Mazā gaura Mergellus albellus
31-Mar-2023, Arnis2
Sējas zoss Anser fabalis
31-Mar-2023, Lienaku
Lielā gaura Mergus merganser
31-Mar-2023, Arnis2
Baltpieres zoss Anser albifrons
31-Mar-2023, Lienaku
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
31-Mar-2023, Edgars Smislovs 3
Lauku cīrulis Alauda arvensis
31-Mar-2023, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-Mar-2023, apogs apogs
Purva zīlīte Poecile palustris
31-Mar-2023, apogs apogs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-Mar-2023, apogs apogs
Zoss Anser sp. Anser sp.
31-Mar-2023, Arnis2
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
31-Mar-2023, l.jaudzema@inbox.lv
Gaigala Bucephala clangula
31-Mar-2023, l.jaudzema@inbox.lv
Melnā dzilna Dryocopus martius
31-Mar-2023, l.jaudzema@inbox.lv
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
31-Mar-2023, Kiwi
Paceplītis Troglodytes troglodytes
31-Mar-2023, l.jaudzema@inbox.lv
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Mar-2023, sanchox
Meža balodis Columba oenas
31-Mar-2023, l.jaudzema@inbox.lv
Mizložņa Certhia familiaris
31-Mar-2023, Ara
Dzilnītis Sitta europaea
31-Mar-2023, Ara
Sīlis Garrulus glandarius
31-Mar-2023, Acenes
Baltā cielava Motacilla alba
31-Mar-2023, Ireena
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Mar-2023, Ireena
Peļu klijāns Buteo buteo
31-Mar-2023, l.jaudzema@inbox.lv
Pelēkais strazds Turdus pilaris
30-Mar-2023, Ireena
Baltā cielava Motacilla alba
26-Mar-2023, Wiesturs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-Mar-2023, l.jaudzema@inbox.lv
Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus
26-Mar-2023, Wiesturs
Melnā dzilna Dryocopus martius
31-Mar-2023, l.jaudzema@inbox.lv
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
31-Mar-2023, Acenes
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-Mar-2023, Arnis2
Lielā gaura Mergus merganser
31-Mar-2023, Arnis2
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-Mar-2023, mardzh
Parastā kociņsūna Climacium dendroides
27-Mar-2023, Mežirbe777
31-Mar-2023, Arnis2
Spožā jungūnija Junghuhnia nitida
27-Mar-2023, Mežirbe777 1
Centriskais sfagns Sphagnum centrale
27-Mar-2023, Mežirbe777
Spurainais sfagns Sphagnum squarrosum
27-Mar-2023, Mežirbe777
Baltā sniegpulkstenīte Galanthus nivalis
27-Mar-2023, Mežirbe777
Zivju gārnis Ardea cinerea
31-Mar-2023, Arnis2
31-Mar-2023, Arnis2
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
31-Mar-2023, Arnis2
Laucis Fulica atra
31-Mar-2023, Arnis2
Cekulpīle Aythya fuligula
31-Mar-2023, Arnis2
Gaigala Bucephala clangula
31-Mar-2023, Arnis2
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo
31-Mar-2023, Arnis2
Lielā zīlīte Parus major
31-Mar-2023, Acenes
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-Mar-2023, Acenes
Dzilnītis Sitta europaea
31-Mar-2023, Acenes
Zeltgalvītis Regulus regulus
31-Mar-2023, Acenes
Melnais mežastrazds Turdus merula
31-Mar-2023, Lietuviete
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
31-Mar-2023, Lietuviete
Dzērve Grus grus
31-Mar-2023, Acenes
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
31-Mar-2023, davis_wi
Lauku balodis Columba palumbus
31-Mar-2023, Matrus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
31-Mar-2023, Lietuviete
Zaļā dzilna Picus viridis
31-Mar-2023, dekants 10
Zivju dzenītis Alcedo atthis
31-Mar-2023, Sandra.Raudule
Baltais gārnis Ardea alba
31-Mar-2023, Saila
Mājas strazds Sturnus vulgaris
31-Mar-2023, pustumsa
Sudrabkaija Larus argentatus
31-Mar-2023, Edgars Smislovs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Mar-2023, BioEliina
Dzērve Grus grus
31-Mar-2023, BioEliina
Žubīte Fringilla coelebs
31-Mar-2023, Lasmas
Pelēkais strazds Turdus pilaris
31-Mar-2023, Lasmas
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
30-Mar-2023, DainisKR
Kākaulis Clangula hyemalis
30-Mar-2023, DainisKR
Baltā cielava Motacilla alba
30-Mar-2023, DainisKR
Lauku balodis Columba palumbus
31-Mar-2023, Anta.S.
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Mar-2023, DainisKR
Rudā lapsa Vulpes vulpes
30-Mar-2023, DainisKR
Sila cīrulis Lullula arborea
29-Mar-2023, DainisKR
Meža pīle Anas platyrhynchos
31-Mar-2023, BioEliina
Lauku cīrulis Alauda arvensis
29-Mar-2023, DainisKR
Zoss Anser sp. Anser sp.
29-Mar-2023, DainisKR
Lauku balodis Columba palumbus
31-Mar-2023, Bounijs
Zoss Anser sp. Anser sp.
29-Mar-2023, DainisKR
Meža tilbīte Tringa ochropus
31-Mar-2023, Bounijs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
29-Mar-2023, DainisKR
Dzērve Grus grus
29-Mar-2023, DainisKR
Lauku balodis Columba palumbus
29-Mar-2023, DainisKR
Zivju dzenītis Alcedo atthis
30-Mar-2023, maariite
Krauklis Corvus corax
31-Mar-2023, BioEliina
Krauklis Corvus corax
31-Mar-2023, BioEliina
Lielais ķīris Larus ridibundus
31-Mar-2023, BioEliina
Plukšķis Turdus iliacus
30-Mar-2023, Gradin
Baltpieres zoss Anser albifrons
31-Mar-2023, BioEliina
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Mar-2023, Sintija Martinsone
Žagata Pica pica
31-Mar-2023, BioEliina
Krauklis Corvus corax
31-Mar-2023, BioEliina
Parastā māllēpe Tussilago farfara
26-Mar-2023, Eliana
Dzērve Grus grus
31-Mar-2023, Sandra LV
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
31-Mar-2023, Stunda
Meža pūce Strix aluco
31-Mar-2023, apogs apogs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
30-Mar-2023, ligausis
Meža pūce Strix aluco
31-Mar-2023, apogs apogs
Meža pūce Strix aluco
31-Mar-2023, apogs apogs
Meža pūce Strix aluco
31-Mar-2023, apogs apogs
Pelēkais ronis Halichoerus grypus
25-Mar-2023, Edgars Smislovs
Meža pūce Strix aluco
30-Mar-2023, apogs apogs
Meža pūce Strix aluco
30-Mar-2023, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Mar-2023, AtisL
Mazais dzenis Dryobates minor
30-Mar-2023, AtisL 1
Kaņepītis Linaria cannabina
29-Mar-2023, AtisL
Dadzītis Carduelis carduelis
29-Mar-2023, AtisL
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Mar-2023, Vīksna
30-Mar-2023, Vīksna
Meža pūce Strix aluco
30-Mar-2023, KrisVi
Sloka Scolopax rusticola
30-Mar-2023, KrisVi
Lielais dumpis Botaurus stellaris
30-Mar-2023, KrisVi
Dzērve Grus grus
30-Mar-2023, KrisVi
Ķīvīte Vanellus vanellus
30-Mar-2023, KrisVi
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Mar-2023, KrisVi
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Mar-2023, KrisVi
Lielā zīlīte Parus major
30-Mar-2023, KrisVi
Meža zīlīte Periparus ater
30-Mar-2023, KrisVi 1
Lauku balodis Columba palumbus
30-Mar-2023, KrisVi
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Mar-2023, KrisVi
Dzērve Grus grus
30-Mar-2023, KrisVi
Garastīte Aegithalos caudatus
30-Mar-2023, KrisVi
Mizložņa Certhia familiaris
30-Mar-2023, KrisVi
Zeltgalvītis Regulus regulus
30-Mar-2023, KrisVi
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2023, KrisVi
Melnais mežastrazds Turdus merula
30-Mar-2023, KrisVi
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Mar-2023, KrisVi
Austrijas agrene Sarcoscypha austriaca
19-Mar-2023, marsancija
19-Mar-2023, marsancija
18-Mar-2023, marsancija
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
30-Mar-2023, Laimeslācis
Parastā lazda Corylus avellana
26-Mar-2023, marsancija
Žubīte Fringilla coelebs
30-Mar-2023, Laimeslācis
16-Mar-2023, marsancija
Pēdējās sugu izmaiņas
Ansis 31-Mar-2023 21:25:00

Sfagns (nenoteikts) Sphagnum sp. ->


Ansis 31-Mar-2023 21:23:10

Sfagns (nenoteikts) Sphagnum sp. ->


Ansis 31-Mar-2023 21:20:26

Staipeknis (nenoteikts) Lycopodium sp. ->


nekovārnis 31-Mar-2023 19:15:33

Nezināms Ignotus ->


Edgars Smislovs 31-Mar-2023 07:49:12

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos ->


CerambyX 31-Mar-2023 00:37:41

Istabas muša Musca domestica ->


felsi 31-Mar-2023 00:11:54

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


marsancija 30-Mar-2023 23:58:00

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


nekovārnis 30-Mar-2023 21:19:18

Nezināms Ignotus ->


felsi 30-Mar-2023 20:54:49

Cilindrīte (nenoteikta) Stemonitopsis sp. ->


CerambyX 30-Mar-2023 20:52:54

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


CerambyX 30-Mar-2023 20:51:09

Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus ->


Ansis 30-Mar-2023 18:11:36

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 30-Mar-2023 18:09:28

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 30-Mar-2023 18:08:16

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 30-Mar-2023 18:07:52

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 30-Mar-2023 18:06:41

Sfagns (nenoteikts) Sphagnum sp. ->


nekovārnis 30-Mar-2023 17:40:39

Eļļasvabole Meloe sp. Meloe sp. ->


nekovārnis 30-Mar-2023 17:35:39

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 30-Mar-2023 17:33:11

Kukainis (nenoteikts) ->


Ansis 30-Mar-2023 16:43:57

Nezināms Ignotus ->


Ansis 30-Mar-2023 16:42:37

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 30-Mar-2023 16:41:26

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 30-Mar-2023 16:40:08

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 30-Mar-2023 16:39:35

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 30-Mar-2023 16:38:36

Sūna (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 30-Mar-2023 11:59:46

Pūce (nenoteikta) Asio sp. ->


Kiwi 30-Mar-2023 11:08:29

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 30-Mar-2023 09:33:04

Parastā pūkpīle Somateria mollissima ->


Edgars Smislovs 30-Mar-2023 09:00:59

Vistu vanags Accipiter gentilis ->


Edgars Smislovs 29-Mar-2023 17:48:09

Vistu vanags Accipiter gentilis ->


IlzeP 29-Mar-2023 17:21:04

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Edgars Smislovs 29-Mar-2023 16:58:39

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 29-Mar-2023 16:35:31

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 29-Mar-2023 15:30:17

Augs (nenoteikts) ->


dziedava 29-Mar-2023 15:12:30

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 29-Mar-2023 15:12:03

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 29-Mar-2023 14:59:39

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 29-Mar-2023 14:52:18

Sūna (nenoteikta) ->


DaceV 29-Mar-2023 13:23:04

Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca ->


Kiwi 29-Mar-2023 13:08:59

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Kiwi 29-Mar-2023 13:07:22

Augs (nenoteikts) ->


dziedava 29-Mar-2023 11:36:55

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


karlis_t 29-Mar-2023 11:35:53

Ūpis Bubo bubo ->


karlis_t 29-Mar-2023 11:35:39

Ūpis Bubo bubo ->


dziedava 29-Mar-2023 11:00:32

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 29-Mar-2023 10:52:39

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 29-Mar-2023 10:21:42

Miģele (nenoteikta) Ceratopogonidae sp. ->


CerambyX 29-Mar-2023 01:24:37

Ūpis Bubo bubo ->


CerambyX 29-Mar-2023 00:23:15

Kamene (nenoteikta) Bombus sp. ->


CerambyX 28-Mar-2023 23:30:49

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 28-Mar-2023 23:17:51

Mežskudra Formica sp. Formica sp. ->


Ansis 28-Mar-2023 23:07:46

Pavasara krokuss Crocus vernus subsp. vernus ->


Ansis 28-Mar-2023 22:55:49

Sūna (nenoteikta) ->


Ilgonis 28-Mar-2023 22:51:18

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 28-Mar-2023 22:15:35

Didīmija (nenoteikta) Didymium sp. ->


Ireena 28-Mar-2023 20:45:14

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


VijaS 28-Mar-2023 20:24:37

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ireena 28-Mar-2023 20:22:55

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


VijaS 28-Mar-2023 20:10:41

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ireena 28-Mar-2023 20:09:36

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


Ireena 28-Mar-2023 20:00:17

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ireena 28-Mar-2023 18:23:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 28-Mar-2023 15:59:05

Ūpis Bubo bubo ->


dekants 28-Mar-2023 15:29:30

Klusais ķauķis Iduna caligata ->


CerambyX 28-Mar-2023 14:59:43

Kartupeļu sfings Acherontia atropos ->


CerambyX 28-Mar-2023 14:57:41

Zemesblakts Trapezonotus sp. Trapezonotus sp. ->


Aigars 28-Mar-2023 13:35:58

Vidējais dzenis Leiopicus medius ->


CerambyX 28-Mar-2023 12:15:25

Skrejvabole Bembidion sp. Bembidion sp. ->


CerambyX 28-Mar-2023 12:00:46

Skrejvabole Pterostichus sp. Pterostichus sp. ->


CerambyX 28-Mar-2023 11:59:03

Zālāju laupītājblakts Nabis sp. Nabis sp. ->


meža_meita 28-Mar-2023 06:01:12

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Gobi 28-Mar-2023 02:36:53

Mazā zoss Anser erythropus ->


CerambyX 28-Mar-2023 01:56:41

Zemesblakts Rhyparochromus sp. Rhyparochromus sp. ->


CerambyX 28-Mar-2023 01:56:35

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


CerambyX 28-Mar-2023 01:56:26

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 28-Mar-2023 01:55:58

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 28-Mar-2023 01:55:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


VitaS 28-Mar-2023 01:27:30

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 27-Mar-2023 21:19:43

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 27-Mar-2023 21:18:37

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 27-Mar-2023 21:17:40

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 27-Mar-2023 21:16:17

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 27-Mar-2023 21:14:14

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 27-Mar-2023 20:54:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 27-Mar-2023 20:54:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 27-Mar-2023 20:54:03

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 27-Mar-2023 20:53:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


VitaS 27-Mar-2023 20:38:13

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


felsi 27-Mar-2023 19:07:14

Bumbulīte, kājpilīte (trihija, hemitrihija) (nenoteikta) Trichia sp., Hemitrichia sp. ->


Edgars Smislovs 27-Mar-2023 16:34:25

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Filips Bobinskis 27-Mar-2023 15:44:09

Māņkrabjzirneklis (nenoteikts) Philodromidae sp. ->


Rallus 27-Mar-2023 14:47:25

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 27-Mar-2023 14:45:05

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 27-Mar-2023 12:09:28

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 27-Mar-2023 12:09:04

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 27-Mar-2023 12:08:42

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 27-Mar-2023 12:08:14

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 27-Mar-2023 12:07:52

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 27-Mar-2023 12:07:42

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 27-Mar-2023 12:07:30

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 27-Mar-2023 12:07:10

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 27-Mar-2023 12:06:45

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 27-Mar-2023 12:06:23

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 27-Mar-2023 12:06:11

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 27-Mar-2023 12:05:53

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 27-Mar-2023 12:05:36

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 27-Mar-2023 11:51:24

Dižzirneklis (nenoteikts) Pisauridae sp. ->


CerambyX 27-Mar-2023 11:50:50

Brūnais lācītis Arctia caja ->


CerambyX 27-Mar-2023 10:32:43

Raibkode Caloptilia sp. Caloptilia sp. ->


Edgars Smislovs 27-Mar-2023 09:05:08

Purva/pelēkā zīlīte Poecile sp. ->


Edgars Smislovs 27-Mar-2023 09:02:56

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Kukainis 27-Mar-2023 08:29:08

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


Kukainis 27-Mar-2023 08:28:13

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


Filips Bobinskis 27-Mar-2023 06:33:33

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 26-Mar-2023 23:34:26

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 26-Mar-2023 22:55:35

Nezināms Ignotus ->


Pūcis 26-Mar-2023 22:38:29

Upes tilbīte Actitis hypoleucos ->


CerambyX 26-Mar-2023 21:53:40

Ozolu vērpējs Lasiocampa quercus ->


IlzeP 26-Mar-2023 21:47:27

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


dziedava 26-Mar-2023 21:23:03

Sūna (nenoteikta) ->


meža_meita 26-Mar-2023 20:58:04

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 26-Mar-2023 20:56:44

Zilganzaļā platismatija Platismatia glauca ->


meža_meita 26-Mar-2023 20:55:42

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 26-Mar-2023 20:54:59

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 26-Mar-2023 20:53:33

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 26-Mar-2023 20:52:46

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Lietuviete 26-Mar-2023 20:35:12

Balodis (nenoteikts) Columba sp. ->


jelena.m 26-Mar-2023 20:14:39

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 26-Mar-2023 19:33:48

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 26-Mar-2023 19:33:35

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


bitene 26-Mar-2023 19:13:39

Sēne (nenoteikta) ->


felsi 26-Mar-2023 18:03:05

Fizāra (nenoteikta) Physarum sp. ->


gunitak 26-Mar-2023 17:50:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


gunitak 26-Mar-2023 17:48:15

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Lietuviete 26-Mar-2023 16:30:41

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 26-Mar-2023 14:56:13

Īsspārnis Rugilus sp. Rugilus sp. ->


CerambyX 26-Mar-2023 14:45:41

Līķvabole (nenoteikta) Silphidae sp. ->


CerambyX 26-Mar-2023 14:44:40

Koku laupītājblakts Anthocoris sp. Anthocoris sp. ->


CerambyX 26-Mar-2023 14:42:45

Skudra (nenoteikta) Formicidae ->


CerambyX 26-Mar-2023 14:40:03

Īsspārnis (nenoteikts) Staphylinidae sp. ->


CerambyX 26-Mar-2023 14:39:00

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


Kiwi 26-Mar-2023 13:26:12

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Kiwi 26-Mar-2023 13:24:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 26-Mar-2023 11:54:14

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 26-Mar-2023 11:37:35

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


meža_meita 26-Mar-2023 10:59:53

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ansis 26-Mar-2023 09:12:44

Strupā smaillape Lophozia obtusa (syn. Obtusifolium obtusum) ->


CerambyX 26-Mar-2023 00:48:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 25-Mar-2023 23:38:55

Gartaustkode (nenoteikta) Gelechiidae sp. ->


CerambyX 25-Mar-2023 23:27:35

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 25-Mar-2023 23:27:18

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Ansis 25-Mar-2023 21:49:54

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 25-Mar-2023 21:43:55

Mēslsūna (nenoteikta) Splachnum sp. ->


ievakiri 25-Mar-2023 21:43:08

Lauku zvirbulis Passer montanus ->


jelena.m 25-Mar-2023 21:28:12

Lielā gaura Mergus merganser ->


pustumsa 25-Mar-2023 20:44:00

Mājas strazds Sturnus vulgaris ->


nekovārnis 25-Mar-2023 20:34:13

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Lietuviete 25-Mar-2023 19:00:44

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


zane_ernstreite 25-Mar-2023 18:40:08

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


zane_ernstreite 25-Mar-2023 18:33:14

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


arvidds 25-Mar-2023 15:16:14

Purva pūce Asio flammeus ->


Kiwi 25-Mar-2023 15:09:37

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Kiwi 25-Mar-2023 15:02:50

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


CerambyX 25-Mar-2023 12:04:24

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 25-Mar-2023 12:03:03

Kāpostu baltenis Pieris brassicae ->


CerambyX 25-Mar-2023 12:02:44

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


CerambyX 25-Mar-2023 12:02:21

Dzeltenis (nenoteikts) Colias sp. ->


dziedava 25-Mar-2023 11:43:27

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Acenes 25-Mar-2023 09:26:42

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


Matrus 25-Mar-2023 08:38:14

Mazā zoss Anser erythropus ->


Kukainis 25-Mar-2023 07:48:30

Kukainis (nenoteikts) ->


Kukainis 25-Mar-2023 07:44:46

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


CerambyX 25-Mar-2023 01:03:10

Zeltmalu airvabole Dytiscus marginalis ->


CerambyX 25-Mar-2023 00:05:05

Kāļu baltenis Pieris napi ->


CerambyX 24-Mar-2023 23:48:19

Augļkoku raibenis Nymphalis polychloros ->


Ilgonis 24-Mar-2023 23:40:09

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ansis 24-Mar-2023 20:15:52

Augs (nenoteikts) ->


felsi 24-Mar-2023 20:11:46

Nokarenā fizāra Physarum album ->


a.b 24-Mar-2023 19:26:14

Garastīte Aegithalos caudatus ->


IlzeP 24-Mar-2023 17:41:17

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 24-Mar-2023 17:40:03

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 24-Mar-2023 17:39:43

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 24-Mar-2023 17:39:10

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 24-Mar-2023 17:38:42

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 24-Mar-2023 17:38:04

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


dziedava 24-Mar-2023 17:37:31

Bumbulīte, kājpilīte (trihija, hemitrihija) (nenoteikta) Trichia sp., Hemitrichia sp. ->


IlzeP 24-Mar-2023 17:37:31

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 24-Mar-2023 17:33:41

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IlzeP 24-Mar-2023 17:32:41

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 24-Mar-2023 17:12:36

Kazeņu daudzpilīte (bij. kazeņu metatrihija) Metatrichia floriformis ->


Edgars Smislovs 24-Mar-2023 14:39:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


jelena.m 24-Mar-2023 12:54:26

Peļu klijāns Buteo buteo ->


jelena.m 24-Mar-2023 12:50:21

Nezināms Ignotus ->


dziedava 24-Mar-2023 10:06:58

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Edgars Smislovs 24-Mar-2023 07:41:54

Ronis (nenoteikts) Halichoerus/Pusa sp. ->


VijaS 23-Mar-2023 23:39:00

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


VijaS 23-Mar-2023 23:36:24

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


VijaS 23-Mar-2023 23:30:28

Sēne (nenoteikta) ->


VijaS 23-Mar-2023 23:27:00

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
nekovārnis 31.marts, 19:16

Manuprāt Sausseržu raibspārņa kāpurs


riepis 31.marts, 17:30

Kaut kāds tārps ir bet kāds? Varbūt kāds no tiem kas padillēm un kāpostiem rāpo?


Mežirbe777 31.marts, 14:32

Daedaleopsis confragosa.


marsancija 31.marts, 11:05

Paldies, Uģi! Ieliku uz labu laimi, jo tiešām muša bija istabā :)


CerambyX 31.marts, 00:38

Būs kāda cita 'muša' (pieņemu, ka varbūt nav pat Muscidae dzimta), jebšu... ne visas mušas, kas ir istabā ir istabas mušas (Musca domestica) :)


felsi 31.marts, 00:12

Pievienoju mikroskopiju.


marsancija 30.marts, 23:59

Vai varētu būt kāda no zemeszvaigznēm? Skropstainā, piemēram.


Karmena 30.marts, 22:41

Paldies par labojumu, Uģi!


felsi 30.marts, 20:55

Pievienoju mikroskopiju.


CerambyX 30.marts, 20:51

Visticamāk kāda cita suga būs redzēta - ceru ķauķi Latvijā atgriežas ne ātrāk par aprīļa vidu.


Kiwi 30.marts, 18:21

Paldies, Ansi!


nekovārnis 30.marts, 17:36

Manuprāt Leistus rufomarginatus, cik nu palielinot foto var saskatīt priekškrūšu vairoga maliņas.


Inga Eizenberga 30.marts, 17:26

Paldies.


adata 30.marts, 17:00

Paldies, Ansi! Man jau pamazām divas skrajlapes!


Ornitologs 30.marts, 15:36

Sudrabfazāna (Lophura nycthemera) spalvas


Edgars Smislovs 30.marts, 12:54

Jā, kāds nebrīvē turēts putns.


Kiwi 30.marts, 11:07

Margarita, dzilnītim daudz dažādu saucienu, šī tāda žēla pīkstēšana... :) Mežā gan dzirdēju, gan redzēju dzilnīšus, iespējams, ka ir dzilnītis.


Irbe 30.marts, 10:48

Dzilnītis?


Aleksejs 30.marts, 10:38

Mazā laukumā, kas ir aizaudzis ar laikam vibotnēm, vismaz 500 žubītes, daži kaņepīši, mājas zvirbuļi un vismaz viena ziemas žubīte.


SA Travel 29.marts, 22:10

Labs novērojums! 2CY


Kiwi 29.marts, 21:51

Paldies, Edgar! Samulsu, jo dīvaini uzvedās, diezgan ilgi netālu pastaigājās pa ceļa malu.


Kiwi 29.marts, 21:47

Paldies, Julita, par palīdzību sugu noteikšanā!


arvidds 29.marts, 21:45

Pūce redzēta divreiz ar nelielu laika starpību. Pirmoreiz izbiedēju no zemes vai kādiem zemiem zariem. Otrreiz redzēju kā krauklis dzenā, bet atkal ātri nozuda. Diemžēl nepaspēju nobildēt. Binoklī apskatīju samērā labi, tomēr jāatzīst, ka nepiefiksēju galvenās pazīmes lai precīzi identificētu starp purva/ausaino pūci. Šobrīd vairāk sliecos uz ausaino (biežāka tomēr), bet pārliecināts neesmu. Biotops- ar krūmiem aizaugusi ļoti mitra pļava. Pūce lidojumā ievērojami mazāka par kraukli, drīzāk vārnas izmērā. Raibi spārni, nebija gaišas spārnu maliņas. Tas arī viss, ko varu piefiksēt.


bitene 29.marts, 21:01

Nē, nebija cieta, bet gan ar trausu apvalku, pieskaroties, sporas putēja.


enesija 29.marts, 15:37

Pisauridae Dolomedes fimbriatus


IlzeP 29.marts, 14:09

Pēc dzeņa spārna spalvām (lidspalvām) tās izskatās


Kiwi 29.marts, 13:09

Paldies, Julita!


Kiwi 29.marts, 13:08

Paldies, Margarita!


DaceV 29.marts, 12:46

Kļūda ievadot. Bija melnais erickiņš.


IlzeP 29.marts, 12:37

Iespēja pievienot poligonus drīz vairs nebūs, jo tas sarežģī datu tālāko izmantošanu.


IlzeP 29.marts, 12:35

Vai ir pilnīga pārliecība par sugu? Līdz šim agrākais novērojums bijis 2. aprīlī.


Irbe 29.marts, 12:02

Kāds dzenis varbūt. Baltas spalvas ar melnām šķērssvītām ir dzenim astē. http://www.putni.lv/denmaj.htm


karlis_t 29.marts, 11:46

Paldies. Paklausoties citus ierakstus, izklausās pēc urālpūces, ne ūpja, izlaboju atlikušos vietas novērojumus. Turpmāk arī centīšos precīzāk likt punktus/poligonus.


dziedava 29.marts, 11:33

Pēc šī tomēr grūti saprast. Arī - vai tur ir kājiņa vai tā tomēr nepieder gļotsēnei?


IlzeP 29.marts, 11:16

Aptuvenu virzienu jau parasti (ne vienmēr) var, attālumu, protams, ļoti sarežģīti. Katrā ziņā tā būs precīzāk, nekā ieziņot urālpūci pagalmā. Es tādos gadījumos piezīmēs vienmēr ierakstu, ka punkts aptuvens/ļoti aptuvens vai tml. Vai piezīmēs var ierakstīt, ka dzirdēts no tādām un tādām mājām, piemēram, DR virzienā.


dziedava 29.marts, 11:06

Šī ir ļoti laba atradne! Lai arī "tikai" 6., bet "mūsu laikos" tikai 3. Dikti gribējās sporas papētīt. Interesanti, ka līdzīgi kā Ausmai Pirogai, kam uz kāposta bija abas sugas - D.bahiense un D.difforme. Te abas blakus uz siena ruļļa.


dziedava 29.marts, 10:59

Vai tika pataustīta? Izskatās cieta, kā sēne


meža_meita 29.marts, 08:54

Liels paldies Julita! Un tik ātri! Te būs D.difforme: https://dabasdati.lv/lv/observation/f915c39b2ef4f0b5760030226e03bede/ Pārējo individuāli aizrakstīšu.


DaceKKK 29.marts, 06:59

Paldies par korekciju.


CerambyX 29.marts, 01:24

Ja novērojuma autors piekrīt, ka dzirdētais ir tas pats, kas šajā novērojumā (https://dabasdati.lv/lv/observation/f23i9hncutnift5bl57v2aipi1), tad nomainu uz urālpūci, lai nejauc tas 'ūpis' galvu. P.S. - Ilze, bet kā var 'knapi dzirdamai' pūcei pat teorētiski atlikt precīzu punktu kartē kur putns atrodas?


CerambyX 29.marts, 00:23

Tā šķiet vajadzētu būt, ka terrestris, jā.


Vīksna 29.marts, 00:02

Paldies !


dziedava 28.marts, 23:27

Un vajadzēs vēl vienu novērojumu ar Didymium difforme uz šīs pašas kamolzāles :), vēlāk aizsūtīšu foto


Vīksna 28.marts, 23:15

Paldies !


dziedava 28.marts, 22:17

Hipotēze apstiprinājās. Paldies par paraudziņu! :) Bet pastāsti, ar ko un kā Tu bildē?! Man tik labi šāda mēroga foto nesanāk.


pustumsa 28.marts, 21:27

Viss ok. Katru reizi pēc viņa ierašanās notiek kaut kas labs! Atnes labas ziņas!:))


IlzeP 28.marts, 20:50

Izskatās, ka punkts ielikts, kur bijis novērotājs, nevis putns?


Irbe 28.marts, 18:48

Krauklis


Irbe 28.marts, 18:44

Jā, niedru stērste. Nepareizi pajautāju. Gribēju teikt Dacei, ka 1. bilde šeit nepareizi pievienojusies.


VitaS 28.marts, 18:41

Bombus terrestris?


CerambyX 28.marts, 16:02

Ganjautadšīarībūsurālpūce.


Marfa 28.marts, 15:44

Paldies par ieteikumu. Ņemšu vērā. Tātad Melnais erickiņš tika novērots.


dekants 28.marts, 15:31

Mārtiņ, ja suga nav zināma, tad lūgums citreiz norādīt "Putns (nenoteikts)" vai "nezināms".


karlis_t 28.marts, 13:45

Pievienoju audio failu, kas ierakstīts ar telefonu bez speciāla mikrofona. Kopā salikti pieci atsevišķi ieraksti no 22. janvāra. Varbūt kādam izdosies precīzi noteikt sugu


karlis_t 28.marts, 13:28

Iespējams jenotsuns, kā jau Ilze atzīmēja, bez pierādījumiem nav zināms, kas ir kas.


karlis_t 28.marts, 13:26

Labdien, Gaidi. Jā, varu komentēt un precizēt informāciju, tikai sakiet, ko tieši.


IlzeP 28.marts, 11:31

Apkārtni esot izstaigājis Aivars Ornicāns un atradis tādus skrāpējumus daudzās vietās pāri takai. Tie nav saistīti ar kritalu apvēršanu. Teritorijas iezīmēšana vai nagu asināšana uz guloša koka neesot lācim raksturīga… Līdz ar to tie visdrīzāk nav dzīvnieka skrāpējumi (pēc Jāņa Ozoliņa komentāra).


IlzeP 28.marts, 08:38

Kas vainas mājdzīvniekam? :)


IlzeP 28.marts, 08:38

Niedru stērstes mātīte?


IlzeP 28.marts, 08:32

Ļoti šaubos, vai zvēru pētnieki šo atzīs par lāča veikumu.


pustumsa 27.marts, 22:05

Regulāri, vismaz 1x gadā parādās guļamistabā. Brrr...


meža_meita 27.marts, 21:12

Pārāk tālu bilde - grūti saprast ozolu kalīcija vai vītolu kalīcija. Ja apsarme brūna - vītolu kalīcija. Ja apsarme balta - ozolu kalīcija.


CerambyX 27.marts, 20:52

Man ar pirmajā brīdī noteikti vairāk sarkanās klijas sajūta (g.k. dēļ izteikti baltajiem primāro lidspalvu laukumiem). Jāatceras, ka gaisu var jaukt arī hibrīdi. Igauņu pārdomas par to: https://www.estbirding.ee/file_download/63/Presumed+hybrid+Red+Kites+in++Estonia_final.pdf


VitaS 27.marts, 20:39

Izskatās, ka nav sugu sarakstā.


Acenes 27.marts, 19:37

Vai tāda suga ir DD sarakstos? Pati neatrodu.


Irbe 27.marts, 19:33

Kas ir 1.foto?


felsi 27.marts, 19:09

Pievienoju mikroskopiju.


riepis 27.marts, 18:04

Jā pati neticēju.


Irbe 27.marts, 17:52

Paldies!


Irbe 27.marts, 17:50

Paldies!


zane_ernstreite 27.marts, 17:31

Paldies!


kamene 27.marts, 15:28

Paldies, Uģi!


Pauls Ančs 27.marts, 15:27

Jāni, nepārzinu močus un ko ar viņiem var paveikt, bet tas baļķis ir pusmetra augstumā un apvidus man kā nespeciālistam neliekas pateicīgs braukšanai - takai pārkrituši daudzi koki, pa ceļam vairāki grāvji. Un pašlaik (agrā pavasarī) daudzi takas posmi ir applūduši - ja paveicas, ūdens tikai līdz potītēm. Lai nonāktu līdz atzīmētajai vietai, es pāris km gāju pa zvēru takām. Savukārt skrāpējums izskatās relatīvi svaigs (koksne vēl gaiša, nav nomelnējusi).


enesija 27.marts, 15:17

Agelenidae Tegenaria domestica


enesija 27.marts, 15:08

Lycosidae


enesija 27.marts, 15:07

Theridiidae Euryopis flavomaculata


enesija 27.marts, 15:03

Izskatās pēc kāda no Araneidae


enesija 27.marts, 15:02

Gnaphosidae Scotophaeus quadripunctatus


enesija 27.marts, 15:01

..meklē pavasari.... Mazākais ir Tetragnathidae Pachygnatha clercki, lielākais- Pisauridae Dolomedes fimbriatus. Būtu labāk ielikt kā divus atsevišķus novērojumus.


Rallus 27.marts, 14:46

Ir, ir niedru stērste


Bounijs 27.marts, 14:36

nevarētu būt no moča riepas ar radzēm...


Pauls Ančs 27.marts, 14:29

Hmm, bet es skatos uz lāču ķepām bildēs, un pirksti izskatās citā konfigurācijā, bet izteikta īkšķa. Šis skrāpējums vairāk atgādina cilvēka plaukstu... Bet dažu kilometru attālumā es ieplakā atradu apēstu stirnu vai kādu citu paārnadzi, bija pāri palikušas tikai spalvas, pakaļkājas un mute.


Karmena 27.marts, 12:34

Paldies par labojumu, Ilze!


enesija 27.marts, 11:17

iespējams Agelenidae, Tegenaria sp.


enesija 27.marts, 11:16

Philodromidae Philodromus margaritatus, pēc literatūras- nepieaugusi mātīte


enesija 27.marts, 11:12

Tetragnathidae Tetragnatha sp.


enesija 27.marts, 11:09

Theridiidae Steatoda sp. (varbūt grossa), paldies par papildu info!


enesija 27.marts, 11:05

Lycosidae Pardosa sp.


enesija 27.marts, 10:55

Opiliones


enesija 27.marts, 10:55

Opiliones


enesija 27.marts, 10:55

Opiliones


enesija 27.marts, 10:51

Philodromidae, Philodromus sp.


enesija 27.marts, 10:49

Pisauridae Dolomedes fimbriatus


enesija 27.marts, 10:48

Opiliones


enesija 27.marts, 10:47

Opiliones


enesija 27.marts, 10:47

Pisauridae Pisaura mirabilis


enesija 27.marts, 10:42

Opiliones


CerambyX 27.marts, 10:33

Det N.Savenkovs


IntarsBe 27.marts, 10:16

Paldies! :-)


Rallus 27.marts, 10:13

Paskatījos bildi - man arī pirmās aizdomas no šādas bildes par sarkano kliju: gaiša galva, izteiksmīgi kontrastējoša spārnu apakša ar melno spārna locītavu laukumu un balto spārna laukumu. Asti vērtēt grūti. Papildinošie komentāri, kas redzēts ārpus kadra, te noder gan, jā.


Gaidis Grandāns 27.marts, 10:02

OK. Bet nu sarkanās klijas novērojumu gan var ieziņot. Bilde šādai sugai nav izšķiroša, bet novērojums var palīdzēt, piemēram, nezināmas ligzdas meklēšanā.


AlonaBW 27.marts, 09:45

Šī bijā melnā, šaubu nav. Tad kad putns tikā pamanīts, astes šķēlumu varējam labi apskatīt un identificēt. Vēlāk, pirms Dundagas ir redzēta arī sarkanā klija, bet novērujums bez bildēm, dienas sugām, es nekad nelieku.


Gaidis Grandāns 27.marts, 09:16

Manuprāt, tomēr sarkanā klija. Astes šķēlums šādā leņķī var nebūt izteikts. Bet par šo sugu "pāri", kā arī iespējamajiem hibrīdiem, DD jau diskutēts arī pie senākiem novērojumiem.


Irbe 27.marts, 08:22

Meža zīlīte


Pūcis 26.marts, 22:37

Skatoties bildē - Meža tilbīte


CerambyX 26.marts, 21:55

Jā, piekrītu gan - nez kāpēc izdomāju, ka ozolu :D Paldies par vērību!


IlzeP 26.marts, 21:49

Gulbim ap kaklu ir normāls kakla gredzens - viss kārtībā. Gredzens iespiežas tikai spalvās, nevis kaklā. Vairāk informācijas: http://www.putni.lv/txt/gulbji05/gulbji05.htm


nekovārnis 26.marts, 21:25

Uģi, šis samulsināja- nav graudzāļu vērpējs? Neesmu vairs drošs :D


Lietuviete 26.marts, 20:57

Liels paldies!


Irbe 26.marts, 20:32

Lauku balodis


Meinards D. 26.marts, 19:18

paugurknābja gulbis.


felsi 26.marts, 18:03

Pievienoju mikroskopiju.


gunitak 26.marts, 18:00

Paldies par atbildi!


Matrus 26.marts, 17:43

Paldies par gulbju kontrolēm, acīmredzot šim pārim ir plāns ligzdot šajā ezerā jau septīto gadu pēc kārtas! Abi pērn pēdējo reizi Gaiļezerā ziņoti 22. oktobrī, nav zināms kur pārziemoja. Viens no tiem - EP268 šopavasar atzīmēts Daugavā pie Ķengaraga jau 14. martā (droši vien otrais no pāra bija turpat, bez gredzens netika nolasīts).


Kiwi 26.marts, 13:25

Paldies, Ati un Meinards, man jau tā likās, bet nekad nebiju sastapusi uz mola.


Kiwi 26.marts, 13:24

Paldies, Ilze, aizdomīgas! :)


La Marie 26.marts, 12:45

Ligzdo būrī. Drīzumā uzliksim netālu otru būri.


Meinards D. 26.marts, 12:35

ir paceplītis


CerambyX 26.marts, 11:34

Ar tādiem sārtiem vēderiem reizēm lielie ķīri mēdz būt - tas 'normas robežās'. Citas retas kaijas, kas var būt iesārtas, būs bez melnām galvām :)


AtisL 26.marts, 11:32

Laikam paceplītis


IlzeP 26.marts, 09:22

Domāju, ka žubītes vien būs (sākumā likās, ka apakšējā varbūt ziemas žubīte, bet laikam tomēr parastā?).


Zane Dāvidsone 25.marts, 22:22

Paldies!


ievakiri 25.marts, 21:44

Kļūda sugas ievadē


Eliana 25.marts, 20:43

Redzēju 25.03., iepriekš kļūdījos.


Kiwi 25.marts, 20:40

Inese, iespējams, grūti saprast. Vai nav par lielu priekš žubītēm? Attālums bija paliels. Žēl, ka klātienē nepiefiksēju, sapriecājos par zīdastēm... :)


laumae 25.marts, 18:56

Paldies, Inese!


Acenes 25.marts, 18:30

Žubītes?


Kiwi 25.marts, 17:26

Kvalitāte slikta, bet tikai bildē ievēroju, ka vēl 2 putni bez zīdastes redzami. Būšu pateicīga par palīdzību!


Karmena 25.marts, 14:12

Paldies par sugas noteikšanu, Inese!


Karmena 25.marts, 14:11

Paldies par labojumu, Ilze!


ligausis 25.marts, 13:34

Vienam putnam tādas rozīgas krūtis un vēders. Neesmu droša vai visi bija lielie ķīri?


CerambyX 25.marts, 12:03

Pārāk agrs vēl kāpostu baltenim.


dziedava 25.marts, 11:44

Ar šādu foto vien diemžēl nepietiks. Vajag labāku tuvplānu, un visticamāk tur tomēr ir sēne


dziedava 25.marts, 10:10

Pievienoju savu mikroskopiju. Mani vispirms mulsināja sporas, kas bija tik gaišas, ka sākumā likās gludas. Palielinot tumšumu, parādījās kārpas. Uzbiezināta apmale kā licejām, bet liceja nevar būt, jo kapilīcijs. Kapilīcijs izskatās raksturīgs, bet nav viegli pēc tāda parametra atlasīt variantus. Un tad vēl sporās iekšā bumbiņas - nebij redzētas. Drīzāk gan ar sugas noteikšanu nav saistītas. Hipotēzes sugām bija no kādas Didermas līdz Lepidoderma trevelyanii, bet augļķermeņām tādu izteiktu ziedlapu nav, kas īsti neko nenozīmē, jo tie nav labā stāvoklī.


Ilgonis 25.marts, 09:20

Oi, paldies par labojumu, tā jau arī biju domājis bet nokļūdījos rakstot


CerambyX 25.marts, 01:04

Dzeltenās priekškrūšu vairoga maliņas platas tikai sānos - gar priekšējo un aizmugurējo malu visai šauras, neizteiktas. Tā ka varētu arī nebūt zeltmalu airvabole, bet gan kāda no citām sugām.


Irbe 25.marts, 00:38

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_gull Breeding adults have red rings around dark eyes.


VijaS 24.marts, 23:57

Viss ir saķepis un ar pelējumu, bet pāris augļķermeņiem izdevās ar pinceti nostumt nost sporu masu, pārāk netraumējot kolumellu. Kolumella apaļa, dzeltenīgi brūngana. Kapilīcijs kā smalki pavedieni, vietām ar smalkiem mezgliņiem (bildes gan briesmīgas, ar aci it kā redzēju drusku labāk). Sporas praktiski visas bojātas, raksts kārpains, nosacīti apaļākajām diametrs 9-10,5mkm.


CerambyX 24.marts, 23:48

Šis foto arī šajā novērojumā: https://dabasdati.lv/lv/observation/9ecf93935dab3747e03deec221e36765/


dziedava 24.marts, 20:47

Un šīs bija ar dzeltenām sporām un elaterām - tas ir kas cits nekā tās T.botrytis/M.floriformis. Pēc krāsas un garuma varētu būt T.ambigua, bet neredzēju bumbuļus uz elaterām. Sapratu, ka jāatstāj T.botrytis kastei.


dziedava 24.marts, 20:44

Kā jau teicu, T.botrytis grupa man ir vesela kaste paraudziņu, kas nav skatīti. Es ceru to kasti kaut kad pētīt, varbūt tad būs par to grupu lielāka skaidrība. Šodienas lielākā daļa mikroskopiju atdūrās pret - mikroskopija ir, ko ar to iesākt - nezinu. Gan šitās, gan tā "melnā" diderma, kas laikam normāli ir brūna, bet vai veras kā ziedlapas - kas to lai zina. Sporas savā ziņā neparastas, bet nebija spēka ielikt DD


VijaS 24.marts, 20:23

Saprotu, ka šādām turpmāk būs jāpievērš lielāka uzmanība, jo parasti jau diezgan automātiski - M. floriformis, un miers. Varbūt tāpēc "manā" teritorijā T. botrytis nav, ka tādām pajukušām neesmu pamanījusi to klasisko rakstiņu. Sevišķi, ja mikroskopija abām vienāda, jo dažas it kā M. floriformis iekšas ir skatītas, un ar sugas hipotēzi pretrunā nav bijušas.


felsi 24.marts, 20:11

Tad jau arī būs:)


dziedava 24.marts, 19:51

Es šonedēļ neesmu pieskaitāma, bet pelēkbaltā bija arī mana versija


Zane Dāvidsone 24.marts, 19:36

Šaubījos, jo acs tāda sārta.


felsi 24.marts, 18:30

Pieliku kātiņu, laikam tomēr pelēkbaltā, gaidu Julitas verdiktu.


felsi 24.marts, 18:26

Vēl bija variants pelēkbaltā, bet nosliecos uz nokareno.:)


felsi 24.marts, 18:24

4. attēls un mikroskopija.


dziedava 24.marts, 17:45

Kāpēc tieši šī hipotēze?


felsi 24.marts, 17:35

Pievienoju mikroskopiju. Attīstījās mājas apstākļos:(


dziedava 24.marts, 17:01

Pārlasīju, ko savulaik Edvīns teicis par T.botrytis un M.floriformis atšķiršanu. M.floriformis tomēr raksturīga tā plaisāšana kā ziedlapām - te tādas nav. papētīju mikroskopā - gluda mala. Tā ka tomēr mainīšu uz T.botrytis un ir doma, ka varētu Edvīnam aizsūtīt - kaut kad tuvāko mēnešu laikā vajadzētu aizsūtīt iekrājušos problēmgadījumus. Lai paskatās, kā šādus viņš noteiktu


dziedava 24.marts, 15:42

Mikroskopija identiska tikko mikroskopētajam M.floriformis. Būs jāpārdomā, kā abas sugas droši atšķirt. Jo šim ir izteikts rakstiņš uz galviņas.


Irbe 24.marts, 15:31

Kajaks


dziedava 24.marts, 14:57

medainā apstiprinājās


dziedava 24.marts, 14:44

Šai man ļoti interesē mikroskopija, vai ir līdzīga kā manējai - jo manējai nav "ziedlapu", bet ja iekšās sakristu, tad varbūt tomēr viena suga būtu.


zane_ernstreite 24.marts, 11:42

Paldies! Jauna skrajlape manā kolekcijā ))


zane_ernstreite 24.marts, 11:42

Paldies, Ansi! Patiesībā rudens džeimsonīte bija mana sākotnējā versija, bet, protams, nošaubījos.


Kiwi 24.marts, 10:18

Paldies, Aigar, par precizējumiem!


dziedava 24.marts, 10:07

Gļotsēnes nekad nav recekļainas


enesija 24.marts, 09:52

Thomisidae Xysticus sp.


enesija 24.marts, 09:51

Clubionidae Clubiona sp.


enesija 24.marts, 09:51

Salticidae Heliophanus sp.


enesija 24.marts, 09:49

Philodromidae Philodromus margaritatus


enesija 24.marts, 09:48

Linyphiidae


enesija 24.marts, 09:47

Salticidae


enesija 24.marts, 09:39

Tetragnathidae


Sandra.Raudule 24.marts, 08:29

Paldies Jums!


VijaS 23.marts, 23:33

Lazdu brūnsvārcene, man liekas.


Igors 23.marts, 21:41

Paldies, par gredzenu informāciju, Edmunds!


Laimeslācis 23.marts, 21:17

Paldies, Uģi, par noteiktajām blaktīm!


Ivars Leimanis 23.marts, 21:04

Gļotsēne


Ivars Leimanis 23.marts, 21:02

Ķērpis - zvīņainā peltigera


Ivars Leimanis 23.marts, 21:01

Īstā posapiepe


Ivars Leimanis 23.marts, 21:00

Parastā labirintpiepe


Ivars Leimanis 23.marts, 21:00

Parastā labirintpiepe


Ivars Leimanis 23.marts, 20:57

Parastā cietpiepe


Ivars Leimanis 23.marts, 20:56

Parastā labirintpiepe


Ivars Leimanis 23.marts, 20:55

Smaržīgā tauriņpiepe


Sandra.Raudule 23.marts, 20:45

Paldies.


dziedava 23.marts, 20:30

Gļotsēnes nemēdz būt galertveidīgas


dziedava 23.marts, 20:22

Paldies, Ansi!


Ivars Leimanis 23.marts, 20:21

Parastā lazdupiepe


zemesbite 23.marts, 20:15

Paldies, Inese! :)


Ansis 23.marts, 20:08

Paldies!


meža_meita 23.marts, 19:49

Ansi, jā ziņojums no Lietuvas. Gribēju notestēt vai DD ļaus pievienot novērojumu LT un ļāva:)


Ansis 23.marts, 19:33

Vai novērojuma punkts ir pareizajā vietā, Lietuvā?


enesija 23.marts, 11:38

Pisauridae Dolomedes sp.


enesija 23.marts, 11:33

Lycosidae Acantholycosa sp.


ER 23.marts, 10:49

Ziemeļu gulbis ar zilu kakla gredzenu 1Y21 un metāla Latvia Riga EV321 gredzenots 30.07.2021. kā mazulis (mātīte) Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagastā pie Kapšiem. Redzēts Eimuru laukos arī 20.03.2023. (vairāk sk. www.geese.org)


ER 23.marts, 10:45

Vistu vanags ar melnu plastmasas P10 un metāla gredzenu Latvia Riga DT3745 gredzenots 01.06.2022. kā mazulis ligzdā Olaines novadā netālu no Viršiem, apm. 29 km uz DR-DDR no sastapšanas vietas.


Irbe 23.marts, 07:48

Varbūt kaņepītis


Wiesturs 23.marts, 04:18

Nedomāju, ka ziemojis koka dobumā/plaisā. Ziema tomēr bija pārāk ziemīga, lai šādā vietā sekmīgi izdzīvotu. Bet marta otrā pusē nav nekāds brīnums, ka ziemeļnieki un garauši sāk pārvietoties ārpus pazemēm un paslēpjas šādās virszemes paslēptuvēs līdz brīdim, kad varēs sākt aktīvi medīt. Nav jau obligāti, ka ziemojis tiešā tuvumā, tikpat labi varbūt atlidojis kādu gabaliņu. Var jau būt, ka garauši var pārziemot arī kādās virszemes paslēptuvēs, bet tad drīzāk kādās ēku spraugās, kur tomēr ir siltāks. Bet nu konkrēti šādi gadījumi nav zināmi.


Anete PB 22.marts, 20:48

Citreiz :)


angel 22.marts, 17:21

Paldies!


Lietuviete 22.marts, 16:01

Liels paldies par sugas noteikšanu, Ilze!


Ilgonis 22.marts, 15:47

Paldies


meža_meita 22.marts, 15:26

Nagliņas ar vajadzēja paskatīt..


IlzeP 22.marts, 15:02

Ļoti vērtīgs precedents!


Rallus 22.marts, 15:00

2021.gada 16.maijā novēroju apzinātu lielo ķīru kolonijas postīšanu Bērzkrogā, fiksējot notiekošo 50 fotogrāfijās un vienā 2 min 9 sek. garā video. Balstoties uz nākamajā dienā Valsts policijai un DAP adresēto iesniegumu, DAP inspektoru fiksēto vietas apsekojuma laikā 18.maijā, DAP rosināja krimināllietu (pēc Krimināllikuma 115.panta par īpaši aizsargājamo dzīvnieku un augu iznīcināšanu un bojāšanu). Pēc izmeklēšanas procesa un piecām sēdēm Vidzemes rajona tiesā process šodien noslēdzās. Ir notiesājošs spriedums (atsaucoties uz tiesneša komentēto, pirmo reizi pēc šī panta LV lieta ir novesta līdz galam). Vainīgajam piespriestas 140 stundas sabiedriska darba un 50 tūkst. EUR naudas sods par lielo ķīru kā īpaši aizsargājamas sugas olu iznīcināšanu. Plašāks izklāsts vēl sekos.


ER 22.marts, 13:33

Ierakstā melnās dzilnas balss, [iespējams] dižraibā dzeņa bungošana, dzeltenā stērste dzied.

Pēdējie komentāri rakstiem
IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Mar-2023, 19:46

Uz pirmajiem diviem jautājumiem atbilde ir "jā". Par kontu apvienošanu - domāju, ka nē. Man, savukārt, jautājums, kā izpaudās nedarbošanās kontu apvienošanai šeit?


merged_to_10718 30-Mar-2023, 15:31

Sakarā ar dabasdatu pāriešanu uz ornitho man rodas šie jautājumi: 1.) vai paliks iespēja pievienot privātus (nepubliskus) ziņojumus (man tas ir svarīgi) 2.) vai novērojuma autors pats varēs redzēt savu novērojumu (t.sk. punktu kartē),   (..)


dekants Vismaz 10000 novērojumu 26-Mar-2023, 11:51

Te var apskatīt kādas balvas gaida katru sugu uzvarētājus: https://twitter.com/LOB_lv/status/1639912042583711744


dekants Vismaz 10000 novērojumu 1-Mar-2023, 16:08

  (..)


Gradin Vismaz 1000 novērojumu 1-Mar-2023, 14:10

Karte ar krāsaianajiem kvadrātiņiem un kvadrātu nr. nav pieejama? Katru kvadrātu pārbaudīt ir baisi garlaicīgi.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 20-Feb-2023, 14:11

Karīna, jā - ir plānots pasākumu ierakstīt.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 20-Feb-2023, 12:54

Piebildīšu par gļotsēnēm. Vispirms - ja ir kādi nenoteikti gļotsēņu paraudziņi, tad te būs iespēja tos iedot noteikšanai. Tikai tiem 1) jābūt ieziņotiem Dabasdatos un 2) pie katra jābūt klāt informācijai: vārds, uzvārds (obligā  (..)


Karīna Vismaz 1000 novērojumu 20-Feb-2023, 12:44

Būtu ļoti jauki, ja ziņojumus ierakstītu, lai tos varētu pēc tam noklausīties.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 17-Feb-2023, 08:16

Jā, Marek, plānoju programmu šovakar vēlu nopublicēt, vēl gaidu informāciju no dažiem runātājiem. Īsumā laika plānojums - no 9.30 ierašanās, 10.00 sākums, pusdienu pārtraukums stundu, pēcpusdienā ziņojumi līdz kādiem 15.30.


Mareks Kilups Vismaz 10000 novērojumu 16-Feb-2023, 18:22

februāra vidus pienācis - būtu forši saprast laiku, programmu.


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 14-Feb-2023, 22:11

Tas jau būtu ideālais variants, ja visām sugām būtu savi latviskie nosaukumi. :)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 14-Feb-2023, 20:58

Domājot par Latvijas neatkarību (no zinātniskajiem nosaukumiem), aizdomājos arī par badhāmijām un fizārām. Ehh, varētu tak viņām visām izdomāt vienu skaistu latvisko nosaukumu! Tad nebūtu jāatstāj "gļotsēne (nenoteikta)", bet varē  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 14-Feb-2023, 20:13

Paldies, Julita, par informāciju! Būs jāpamežģī sadzenes un pirms reģistrēšanas. Uzreiz būs jāskatās, vai nav mainīts sugas nosaukums. :) Tavi latviskie man patīk! :)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 11-Feb-2023, 11:36

Bet, turpinot ķecerības, šorīt ienāca prātā, ka pilienīte varbūt nav labākais vārds (leokarpai vairāk atbilstošs), gribētos akcentēt kājiņas esamību, - un tad arī iedomājos, ka visas trihijas un oligonēmas varētu sadalīt kājpi  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 11-Feb-2023, 00:20

Paldies, piekrītu!


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 10-Feb-2023, 23:34

Par versijām runājot, man būtu ieteikums "garenmizaine", jo "garmizaine" vairāk izklausās "gar mizu", nevis " kaut kas garens", kas būtu raksturojošāk.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Feb-2023, 22:56

Paldies, Vija! :) Var jau arī kādu labāku versiju piedāvāt. Biežākās ģintis no senākiem laikiem palikušas diemžēl bez latviskajiem nosaukumiem


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 10-Feb-2023, 22:47

Jā, izmaiņas ne pa jokam! Droši vien prasīs laiku, lai pierastu un atcerētos, kas uz kurieni pārcelts. Piekrītu, ka tīģerkrāsas pārslainītei latviskais nosaukums jāsaglabā. Ļoti veiksmīgs, atbilstošs nosaukums, unikāls tieši šai s  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 9-Feb-2023, 11:34

Vismaz zemniekiem te Zemgalē galīgi neinteresē dabas daudzveidība, mežrozes. Arī šobrīd visās malās kaut ko dīrā nost. Putniem kokus, krūmus neatstās. Pa milzīgajiem tīrumiem labi vēji pūš. Pie grāvjiem, kur pat nedrīstēja, jau   (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 13:28

Stāstījumu par Ornitho sagatavošu. Lielāka skaidrība, protams, būs tad, kad atsūtīs izvērtēšanai testa versiju (solīts uz aprīļa beigām). Iespējams, ka akceptēšana ies ilgi, tāpat plānojam, ka vecā versija ilgu laiku darbosies p  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 13:26

Mūsu portālā būs visas tās pašas grupas, kas ir līdz šim (dažas tikai citādi iedalītas, piemēram, zīdītāji vairākās atsevišķās lielajās grupās) - protams, ka būs gļotsēnes un viss pārējais! Sugas būs sarakstos redzamas tik  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:49

Nav darba, rēķini jāmaksā, tāpēc nebraucu. Dabas datos jau daudzkas iestrādāts, interesants un vismaz saprotams.Kam vajag Eiropai atskaitīties, uzskaites, lai tur pāriet, šeit vairāk vieta atbrīvotos.Pārējo ziņoto, ja vajag apkopo, no  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:03

Nu es tajā ornitho arī šobrīd pilnīgi neko nesaprotu (kur tur var redzēt komentārus, sugu labojumus, ko līdzīgu interesantajiem novērojumiem?), bet tāpēc ceru, ka sanākšanā būs kāds stāstījums, kas nomierinās satrauktos prātus :)  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:01

Mazākā grupā Latvijas mērogā, vēl daļu pazīsti un redzami rezultāti, bet lielākā, kā lielā pilsētā sadzīti, tu nekas neesi.Pie tam es tikai savā apkārtnē kaut ko meklēju.Man nav interesanti katru ieraudzīto putnu uzskaitīt, pie   (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 11:33

Tai kvantumā - putrā, kas tur, ar dīvainu latvisku tulkojumu starp pārējo, pat negribas mežģīt smadzenes kautko meklēt, vispār es tur nesaprotu. Sugu nosaukumus ne īpaši atceros un Dabasdatos skatos no iepriekšējiem, vai ko citi likuš  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 11:17

Nemanīju tur - augus, sēnes, ķērpjus, gļotsēnes, plēvspārņus, divspārņus, blaktis, citus kukaiņus, zirnekļus, tātad lielāko daļu ko šeit lieku un kas man interesants, patika meklēt, bildēt.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 07:36

Valda, nosaukums "Ornitho" ir no senākiem laikiem, kad tajās valstīs, kuras pirmās ieviesa šo platformu, ziņoja tikai putnus. Tagad ziņo daudzas grupas (piemērs šeit: https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=7), mums saglabāsies iespēja ziņ  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Feb-2023, 14:07

Bez darba, nebraucu.Jau dabasdatos visvairāk putni un pārsvarā bez bildēm, tad putnu platformā vēl mazāka daļa pārējām grupām ?Tie arī varētu tur likt. Jau šeit visādus brīnumus liek, kas tur vēl lielākā daudzumā izkontrolēs vai  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 31-Jan-2023, 19:48

Doma realizēta - lapa "Latvijas dižākās egles" ar [šobrīd] 175 eglēm (dzīvām un beigtām, sākot no 2,9m apkārtmēra) izveidota: https://dziedava.lv/dizegles/ Tie, kam patīk konkrēti uzdevumi, kuru rezultāti tiks izmantoti, var apsekot s  (..)


meža_meita Vismaz 5000 novērojumu 31-Jan-2023, 07:47

Ilzei jau teicu, ka noteikti jāatrisina opcija, ka novērojumu var ievietot ierakstot koordinātes. Itkā šāda opcija ir, bet nestrādā. Līdzīgi kā piemēram, iNaturalist. Liela daļa dabā fiksē sugu koordinātes, kuras pēc tam labprāt iev  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 30-Jan-2023, 21:26

Pievienojos Marekam (visā)! Saistībā ar Ornitho derētu salīdzinājums - kas būs citādāk, kas no pierastā vairs nebūs nemaz, kas būs jauns klāt, - lai var laicīgi sagatavoties.


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 30-Jan-2023, 21:18

Laba ziņa, noteikti centīšos tikt! Ja būs kāda runa par dabasdatu pārcelšanos uz ornitho(?), tad noteikti gribētos kādu paplašinātu ieskatu par tā ietekmi uz neputnu ziņojumiem un to administrēšanu (jaunu sugu pievienošanu, labošanu  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 18-Jan-2023, 16:32

Par Igaunijas sabiedrības pieredzi runājot - ne velti igauņiem ir tas teiciens... par pasteigšanos :)


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 17-Jan-2023, 07:43

Julita, pateicīgs par rakstīto! Dabasdatu ērā pirmo krāterīti (2017.gads) pati jau arī palīdzēji noteikt. Pavērās cita pasaule: arī uz sūnu zariem kāds mājo, turklāt mēnešiem...


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 15-Jan-2023, 15:44

Tādēļ jāvada kā parasts novērojums, vēlams ieķeksēt "uzskaišu dati" un piezīmēs ierakstīt to informāciju, kas šajā rakstā aprakstīta.


ūdensvistiņa Vismaz 10000 novērojumu 15-Jan-2023, 12:36

Ari šogad nav bez problēmām- ne vakar, ne šodien nevaru ievadīt nevienu novērojumu.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 15-Jan-2023, 10:58

Tā kā iepriekšējos gados ar ievadformu bija tehniskas prolēmas (piemēram, daļa punktu parādījās Āfrikā), un šo formu izmantoja mazākums novērotāju, šogad nolēmām to neizmantot.


davis_wi Vismaz 1000 novērojumu 14-Jan-2023, 19:23

Vai pareizi saprotu, ka šogad speciālas ievades formas nav?


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Jan-2023, 11:23

Kamēr vēl Andris Klepers nav "aizpeldējis" no pirmās lapas, jāuzraksta - intervija, protams, interesanta! Bez tā, ko par Andri minēju jau savā intervijā: "Kad piereģistrējos Dabasdatos un mēģināju pievienot kādu novērojumu, pats pirma  (..)


Ivars Leimanis Vismaz 1000 novērojumu 9-Jan-2023, 13:59

Gada sūnas izziņošanas bliukšķis uzbužina no miega arī dažu sūnu lācīti. Tā es ar pusatvērtām acīm (tāpēc, iespējams, kaut kas ir identificēts kļūdaini vai nav pamanīts) ielūkojos Dabasdatu bildēs. Rezultātā atrasti sporogo  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 6-Jan-2023, 19:51

Pievienoju Anša Opmaņa sagatavoto izplatības karti.


Ivars Leimanis Vismaz 1000 novērojumu 6-Jan-2023, 11:58

https://dabasdati.lv/lv/observation/6ad93e913bd54b35d14f1cab11833555/ - it kā Vulfa sfagna novērojums Dabasdatos ar bildē redzamiem sporogoniem. Vienīgi iespējams, ka Baiba to noteikusi steigā, un tas nemaz nav Vulfa sfagns, bet piecrindu sfan  (..)


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 5-Jan-2023, 22:44

Pateicīgs par komentāriem. Patiess gandarījums par kopējo aktivitāti un erudīciju daudzveidīgajā dabā. Turpinām ziņot un radīt interesantu saturu viens otram.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 3-Jan-2023, 19:56

Tas atkarīgs no mērķa - neviens nevar aizliegt, piemēram, reģistrēt katru dienu, ja ir tāda vēlēšanās, saskaitīt un pētīt, piemēram, kā mainās skaits atkarībā no laika apstākļiem, datuma. Jo Dabasdati ir arī katram pašam savu n  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 2-Jan-2023, 22:51

Liels Paldies, Andri, par dabasdatiem! Paldies par - ļoti trāpīgi pateikts - emocionālu stabilitāti, nemainīgu pasaules izjūtu un interesantām vecumdienām! Paldies! Veiksmi un interesantus atklājumus turpmāk! :)


Kukainis Vismaz 1000 novērojumu 1-Jan-2023, 18:33

Egīl, Tev gadījās ļoti pozitīvs intervējamais!!! Andra stāsts ir ļoti līdzīgs manējam, kāpēc kļuvu par biologu. Kad paaugšos, būšu kā Andris Klepers. Vēl jāiepazīst putni, sūnas, ķērpji, gļotsēnes u.c.


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Jan-2023, 18:26

Mājās no datora, bet šobrīd pievienojās, jo redzamas visas ailes ,ne tā kā iepriekš, kad arī sugu grupas nebija.Tikai tagad kad iekšā galerija neverās, izejot ārā veras- bildes redzamas.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 1-Jan-2023, 18:15

Aplikācijā vai webā, un kas tieši nedarbojas?


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Jan-2023, 15:48

Diemžēl šodien Dabas dati nevaru pievienot novērojumus.


Lietuviete Vismaz 500 novērojumu 1-Jan-2023, 12:36

Ārkārtīgi iedvesmojošas ir Andra Klepera poētiskās putnu bildes, caurstrāvotas ar klusuma estētiku un dabas noslēpumainības brīnumainām sajūtām. Paldies Andrim!


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Jan-2023, 02:53

Gan laiku prasa, bet interesanti dažādas sugas atrast, likt dabasdatos, un ja vēl nosaukumus pieraksta.Dažos gados tik daudz sugu man sarakstīts.Agrāk pārsvarā augus skatījos, tagad vairāk kukaiņus.Mežus gan te drausmīgi izzāģē,izbrau  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 31-Dec-2022, 23:50

Vairākas ļoti vērtīgas atziņas šajā intervijā. Vislabāk patika šī: "Dabasdati ļauj arī neieciklēties tikai uz vienu sugu grupu, ja esi aktīvs dabā. Ja neveicas atrast kādu putnu, toties ieraugi retu augu vai skaistu gļotsēni, vari   (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 31-Dec-2022, 22:26

Paldies, Andri, par dabasdatiem! Lai Tev un visiem dabā gājējiem interesantiem novērojumiem bagāts Jaunais gads!


adata Vismaz 100 novērojumu 31-Dec-2022, 12:40

Cik bieži ir pareizi reģistrēt novērotās putnu sugas vienā atrašanās vietā? Piem., ja es savā sētā vai mežā viendien reģistrēju zīlītes, tad atkārtoti to daru pēc mēneša (kaut redzu katru dienu)? Un pie barotavas? Ar vienu sugu   (..)


Matrus Vismaz 10000 novērojumu 31-Dec-2022, 10:26

Skaistas īsfilmas!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Dec-2022, 10:37

Izlaboju tekstā. Un mums ar Anci zivju denītis neskaitās, jo to redzēja tikai Ance, tātad mums 39 sugas.


Margarita W Vismaz 500 novērojumu 30-Dec-2022, 08:36

Andri, jā, lielā čakste bija visām kopā 22.12 un zvirbuļus redzējām abus- gan mājas, gan lauka, bet ievadīju divreiz mājas


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 29-Dec-2022, 22:05

Margarita, pieprecizēsim, arī savā arhīvā, lai ir korekti. Vai pareizi sapratu, ka lielā čakste, kas ievadīta 23.dec., patiesībā attiecas uz 22.dec.? Lauku zvirbulis sarakstā nav, mājas gan.


Margarita W Vismaz 500 novērojumu 29-Dec-2022, 17:16

Es notizlojos 2x ievadot mājas zvirbuli un čaksti 23.12, Anonīmo Putnotāju Apvienībai bija 40 nevis 38 sugas. Sīkums, bet neērti komandas biedru priekšā.


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 28-Dec-2022, 12:32

Pirmie rezultāti: Ziemas saulgrieži un gada īsāko dienu putnu vērošana šogad “iekrita” trijās darba dienās. Tālabad daļai dalībnieku, iespējams, laiks putnošanai bija ierobežotāks. Papildu grūtības radīja ciklona ietekme un apm  (..)

Žurnāla “Putni dabā” 2023. gada pirmais numurs jau nonācis pie LOB biedriem

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) martā izdeva žurnāla "Putni dabā" 2023. gada pirmo numuru ar gada putnu – lakstīgalu – uz vāka. Vāka foto autors ir Igors Deņisovs, lakstīgala fotografēta Rīgā – Meža kapos. Foto: Elīna Gulbe Par ko lasīsim jaunajā, biezajā žurnāla numurā? Ligzdojošo putnu atlanta jaunā sezona ir klāt! 2023. gads trešajam Latvijas ligzdojošo putnu [...]

Putnu dienas jau nedēļas nogalē

Nedēļas nogalē, 1. un 2. aprīlī, Latvijas Ornitoloģijas biedrības virsvadībā norisināsies Putnu dienas 2023. Putnu dienu programmā aprīlim iecerēti vairāk nekā četrdesmit pasākumi dažādās Latvijas vietās, sākot ar putnu vērošanu un putnu būru darināšanu, beidzot ar tematiskām lekcijām un izstādēm. Dzērves Grus grus. Foto: Selga Bērziņa "Mēs sagaidām gājputnu atgriešanos ar tematiskiem pasākumiem kā putnu vērošanas [...]

Aicina iesūtīt audiopiecminūti ar putnu balsīm un ziņot par īpaši aizsargājamām putnu sugām

Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu līdz jūnijam veikt putnu balsu audioierakstus piecu minūšu garumā, sevišķi attālākās vietās Latvijā. Papildus putnu balsu ierakstiem šosezon ornitologi mudina aktīvi ziņot par īpaši aizsargājamu putnu sugu novērojumiem, kas būs vērtīgi dati topošajam 3. Latvijas ligzdojošo putnu atlantam. Paceplītis Troglodytes troglodytes. Foto: Benita Virbule "Iespēja ar putnu balsu ierakstu noskaidrot un [...]

Portāls Dabasdati.lv 2023. gadā

Noslēdzoties iepriekšējam Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) atbalstītam projektam (2020.-2022. g.), 2022. gada beigās tika iesniegts jauns projekta pieteikumus, un Latvijas Dabas fonds saņēma konceptuālu atbalstu portāla uzturēšanai arī nākamajiem trim gadiem – 2023.-2025. gadam. Lai sasniegtu plašāku auditoriju un veidotu mūsdienīgu komunikāciju, projektā tika plānota aktīvāka darbība sociālajos tīklos Facebook un Twitter, kā arī [...]

Putnu dienas 2023

Aprīļa pirmajā nedēļas nogalē, 1. un 2. aprīlī, Latvijas Ornitoloģijas biedrības virsvadībā norisināsies Putnu dienas 2023. Programmā paredzēti vairāk nekā trīsdesmit pasākumi, tostarp putnu vērošanas pārgājieni, veloekskursijas, pūču klausīšanās, putnu būrīšu darbnīcas, izstādes, lekcijas un citas tematiskas aktivitātes dažādās vietās Latvijā. "Aprīlis ir laiks, kad norisinās gājputnu pavasara [...]

Vai sākusies afalīnu invāzija? Otrā daļa.

Bija nesen kā beigusies Dabasdati.lv lietotāju sanāksme 2023 [1], un tramvajā devos mājup. Kabatā iezvanījās telefons. Parasti brīvdienās neiegrāmatotiem numuriem neatsaucos, bet šoreiz kaut kas pamudināja "pacelt klausuli". Piesakās glābšanas dienests (VUGD), un paspēju iedomāt, vai tiešām jau kāds igauņu ronēns uzradies. Nē, esot saņemta ziņa, ka Ķesterciemā izskalots delfīns, iespējams, beigts. Glābšanas dienestam neesot [...]

Konkurss "Mans putns 2023"

Latvijas Nacionālais dabas muzejs aicina putnu fotogrāfus amatierus piedalīties fotokonkursā „Mans putns 2023”. Konkursa labākie darbi no 14. aprīļa būs skatāmi fotoizstādē. Jūras ērglis Haliaeetus albicilla. Foto: Andrejs Jesko ("Mans putns 2022" 1. vieta pieaugušo grupā) Jau daudzu gadu garumā, sagaidot pavasari un gājputnu atgriešanos, Latvijas Nacionālais dabas muzejs uzrunā putnu fotogrāfus amatierus, aicinot piedalīties [...]

Atskats uz Dabasdati.lv lietotāju sanāksmi 2023 (2)

25. februārī, pēc apmēram trīs gadu pārtraukuma, Dabasdatu lietotāji atkal tika aicināti uz kopā sanākšanu. 2018. un 2019. gadā portāla lietotāju sanāksmes tika organizētas decembra pirmajā pusē, kas sakrīt ar portāla atklāšanas laiku (2008. gada 3. decembris), tomēr pēc tam tika nolemts, ka piemērotāks laiks ir gada sākumā, kad iespējams apkopot un iekļaut ziņojumos pilna [...]

2023. gada putnu atlanta sacensības (3)

Lai motivētu ievākt datus par īpaši aizsargājamām (ĪA) un retāk konstatējamām putnu sugām, 2023. gadā tiek organizētas ligzdojošo putnu atlanta sacensības. Melnā dzilna Dryocopus martius. Foto: Miks Stūrītis Ik mēnesi līdz pat jūlijam ir izraudzītas divas putnu sugas, kuras jāmeklē un jāreģistrē 5x5 km kvadrātos, kur tās kā ligzdotājas trešā ligzdojošo putnu atlanta laikā vēl nav konstatētas. [...]

Sanāksme 25. februārī Latvijas Nacionālajā dabas muzejā (3)

Aicinām portāla Dabasdati.lv lietotājus uz sanāksmi 2023. gada 25. februārī (sestdienā) Latvijas Nacionālā dabas muzeja 6. stāva zālē. Lielais dumpis Botaurus stellaris. Foto: Edgars Smislovs Lai varētu novērtēt aptuveno dalībnieku skaitu, lūdzu līdz trešdienas, 22. februāra vakaram ziņot par savu dalību, rakstot uz e-pastu dabasdati@ldf.lv. Ja būs attiecīga interese, nodrošināsim arī attālinātu iespēju klausīties sanāksmi Zoom [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2023
© dabasdati.lv
Saglabāts