Aktīvie lietotāji: 48 Šodien ievadītie novērojumi: 77 Kopējais novērojumu skaits: 679051
Tu neesi reģistrējies

23.05.2019.

28.04.2019.

22.04.2019.

Pēdējie novērojumi
Baltā cielava Motacilla alba
26-Jun-2019, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-Jun-2019, dekants
26-Jun-2019, artis113
Iepelēkais līkvēderis Eulithis pyropata
26-Jun-2019, Rallus
Purpura lācītis Rhyparia purpurata
26-Jun-2019, Rallus
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
24-Jun-2019, ūdensvistiņa
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
26-Jun-2019, mardzh
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
26-Jun-2019, Rallus
Priežu sfings Sphinx pinastri
26-Jun-2019, Rallus
Acainais sfings Smerinthus ocellata
26-Jun-2019, Rallus
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
24-Jun-2019, ūdensvistiņa
Skābeņu sprīžmetis Timandra comae
26-Jun-2019, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-Jun-2019, ūdensvistiņa
Baltais spalvspārnis Pterophorus pentadactyla
26-Jun-2019, Rallus
Nātru zeltpūcīte Diachrysia stenochrysis
26-Jun-2019, Rallus
Laucis Fulica atra
24-Jun-2019, ūdensvistiņa
26-Jun-2019, Rallus
26-Jun-2019, Rallus
Meža tilbīte Tringa ochropus
24-Jun-2019, ūdensvistiņa
24-Jun-2019, ūdensvistiņa
Zivju ērglis Pandion haliaetus
24-Jun-2019, ūdensvistiņa
Lakstīgala Luscinia luscinia
24-Jun-2019, ūdensvistiņa
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
24-Jun-2019, ūdensvistiņa
26-Jun-2019, Rallus
Niedru lija Circus aeruginosus
24-Jun-2019, ūdensvistiņa
Meža cauna Martes martes
24-Jun-2019, ūdensvistiņa
Baltais bērzu zobspārnis Leucodonta bicoloria
26-Jun-2019, Rallus
26-Jun-2019, Rallus
26-Jun-2019, Rallus
Liepu mūķene Arctornis l-nigrum
26-Jun-2019, Rallus
26-Jun-2019, Rallus
Apodziņš Glaucidium passerinum
26-Jun-2019, Rallus
Kuitala Numenius arquata
26-Jun-2019, Rallus
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
26-Jun-2019, tatia
Svīre Apus apus
26-Jun-2019, tatia
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
26-Jun-2019, tatia
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
26-Jun-2019, tatia
Sīlis Garrulus glandarius
26-Jun-2019, tatia
Lielā zīlīte Parus major
26-Jun-2019, tatia
Žubīte Fringilla coelebs
26-Jun-2019, tatia
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-Jun-2019, tatia
Dzilnītis Sitta europaea
26-Jun-2019, tatia
Rudā lapsa Vulpes vulpes
26-Jun-2019, tatia
Mājas strazds Sturnus vulgaris
26-Jun-2019, tatia
Lielais ķīris Larus ridibundus
26-Jun-2019, tatia
Pelēkā vārna Corvus cornix
26-Jun-2019, tatia
Melnais meža strazds Turdus merula
26-Jun-2019, tatia
Baltais stārķis Ciconia ciconia
26-Jun-2019, tatia
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
26-Jun-2019, tatia
Dzeltenā cielava Motacilla flava
26-Jun-2019, tatia
Lauku cīrulis Alauda arvensis
26-Jun-2019, tatia
Mājas balodis Columba livia domestica
26-Jun-2019, tatia
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
26-Jun-2019, tatia
Odze Vipera berus
24-Jun-2019, OKK
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
23-Jun-2019, OKK
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
23-Jun-2019, Edgars Smislovs
Mūru samtenis Lasiommata megera
23-Jun-2019, Carum carvi
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
23-Jun-2019, Carum carvi
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
23-Jun-2019, Carum carvi
Plakanā platspāre Libellula depressa
23-Jun-2019, OKK
Plūmju astainītis Satyrium pruni
23-Jun-2019, Carum carvi
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
23-Jun-2019, OKK
Ormanītis Porzana porzana
26-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
23-Jun-2019, Divpēdis
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
23-Jun-2019, Divpēdis
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
23-Jun-2019, Divpēdis
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
23-Jun-2019, Divpēdis
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais purvraibenis Boloria selene
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Ausainā pūce Asio otus
26-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Meža pūce Strix aluco
25-Jun-2019, Ilze_Sa
Meža zilenītis Cyaniris semiargus
23-Jun-2019, Divpēdis
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
23-Jun-2019, Divpēdis
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis/juvernica
23-Jun-2019, Divpēdis
Dadžu raibenis Vanessa cardui
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
23-Jun-2019, Divpēdis
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
23-Jun-2019, Divpēdis
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
23-Jun-2019, Divpēdis
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
23-Jun-2019, Divpēdis
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais purvraibenis Boloria selene
23-Jun-2019, Divpēdis
Dadžu raibenis Vanessa cardui
23-Jun-2019, Divpēdis
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-Jun-2019, dekants
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
23-Jun-2019, Divpēdis
Rāceņu baltenis Pieris rapae
23-Jun-2019, Divpēdis
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jun-2019, Divpēdis
Papuves raibenis Issoria lathonia
23-Jun-2019, Divpēdis
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
23-Jun-2019, Divpēdis
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis/juvernica
23-Jun-2019, Divpēdis
Dadžu raibenis Vanessa cardui
23-Jun-2019, Divpēdis
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
23-Jun-2019, Divpēdis
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
23-Jun-2019, Divpēdis
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Kāļu baltenis Pieris napi
23-Jun-2019, Divpēdis
Kāļu baltenis Pieris napi
23-Jun-2019, Divpēdis
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
23-Jun-2019, Divpēdis
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
23-Jun-2019, Divpēdis
Rāceņu baltenis Pieris rapae
23-Jun-2019, Divpēdis
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
23-Jun-2019, Divpēdis
Meža bambals Anoplotrupes stercorosus
23-Jun-2019, Divpēdis
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
23-Jun-2019, Divpēdis
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
23-Jun-2019, Divpēdis
Gandreņu zilenītis Eumedonia eumedon
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
23-Jun-2019, Divpēdis
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
25-Jun-2019, Fuatra
Parastā kreimule Pinguicula vulgaris
25-Jun-2019, dziedava
25-Jun-2019, dziedava
25-Jun-2019, dziedava
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
25-Jun-2019, dziedava
Devela grīslis Carex davalliana
25-Jun-2019, dziedava
25-Jun-2019, dziedava
Lēzeļa lipare Liparis loeselii
25-Jun-2019, dziedava
Purva āžloks Triglochin palustre
25-Jun-2019, dziedava
Bezdelīgactiņa Primula farinosa
25-Jun-2019, dziedava
Pļavas liniņš Linum catharticum
25-Jun-2019, dziedava
Purva atālene Parnassia palustris
25-Jun-2019, dziedava
25-Jun-2019, dziedava
25-Jun-2019, dziedava
Purva sīksamtenis Coenonympha tullia
25-Jun-2019, dziedava
Buksbauma grīslis Carex buxbaumii
25-Jun-2019, dziedava
25-Jun-2019, dziedava
25-Jun-2019, dziedava
Lēzeļa lipare Liparis loeselii
25-Jun-2019, dziedava
25-Jun-2019, dziedava
24-Jun-2019, dziedava
Iedzeltenā dzegužpirkstīte Dactylorhiza ochroleuca
25-Jun-2019, dziedava
25-Jun-2019, dziedava
Tinējs Pandemis dumetana Pandemis dumetana
7-Jun-2019, Rallus
Ausainā pūce Asio otus
25-Jun-2019, puke
Āpsis Meles meles
25-Jun-2019, Vabale
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
23-Jun-2019, Divpēdis
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
23-Jun-2019, Divpēdis
Rāceņu baltenis Pieris rapae
23-Jun-2019, Divpēdis
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais purvraibenis Boloria selene
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
23-Jun-2019, Divpēdis
Ošu pļavraibenis Euphydryas maturna
23-Jun-2019, Divpēdis
Noras samtenis Lasiommata maera
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais ancītis Agrimonia eupatoria
23-Jun-2019, OKK
Dadžu raibenis Vanessa cardui
23-Jun-2019, OKK
Zivju ērglis Pandion haliaetus
25-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus
23-Jun-2019, OKK
18-Jun-2019, Laimeslācis
18-Jun-2019, Laimeslācis
23-Jun-2019, ML
Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp.
18-Jun-2019, Laimeslācis
23-Jun-2019, OKK
Ipsolops Ypsolopha sequella Ypsolopha sequella
18-Jun-2019, Laimeslācis 1
7-Jun-2019, Rallus
23-Jun-2019, OKK
24-Jun-2019, ML
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
18-Jun-2019, Laimeslācis
Gandreņu zilenītis Eumedonia eumedon
18-Jun-2019, Laimeslācis
Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp.
18-Jun-2019, Laimeslācis
Pļavas līnijsprīžmetis Scotopteryx chenopodiata
18-Jun-2019, Laimeslācis
Vasaras zaigspāre Lestes dryas
18-Jun-2019, Laimeslācis
Grieze Crex crex
25-Jun-2019, GP
23-Jun-2019, Divpēdis
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Sausseržu sfings Hemaris fuciformis
24-Jun-2019, Fuatra
Gumainā cūknātre Scrophularia nodosa
18-Jun-2019, Laimeslācis
24-Jun-2019, Fuatra
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
23-Jun-2019, Divpēdis
Tinējs Epagoge grotiana Epagoge grotiana
24-Jun-2019, Fuatra
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
24-Jun-2019, felsi
Vīķu mazsprīžmetis Scopula nigropunctata
24-Jun-2019, Fuatra
Dadžu raibenis Vanessa cardui
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
24-Jun-2019, Fuatra
Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp.
23-Jun-2019, Fuatra
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
23-Jun-2019, Divpēdis
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
23-Jun-2019, Divpēdis
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
23-Jun-2019, Fuatra
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
23-Jun-2019, Divpēdis
20-Jun-2019, felsi
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
23-Jun-2019, Divpēdis
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jun-2019, Divpēdis
Dadžu raibenis Vanessa cardui
23-Jun-2019, Divpēdis
22-Jun-2019, Arnis2
23-Jun-2019, Divpēdis
18-Jun-2019, Laimeslācis
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
23-Jun-2019, Divpēdis
Spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus
23-Jun-2019, Divpēdis
Gartaustu sviļņpūcīte Polypogon tentacularius
18-Jun-2019, Laimeslācis
Rāceņu baltenis Pieris rapae
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais purvraibenis Boloria selene
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
23-Jun-2019, Divpēdis
18-Jun-2019, Laimeslācis
Noras samtenis Lasiommata maera
23-Jun-2019, Divpēdis
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
23-Jun-2019, Divpēdis
Baltā cielava Motacilla alba
23-Jun-2019, OKK
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
23-Jun-2019, Divpēdis
18-Jun-2019, Laimeslācis
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
23-Jun-2019, OKK
Gāršas samtenis Lopinga achine
23-Jun-2019, Divpēdis
Laputs (nenoteikta) Aphididae sp.
18-Jun-2019, Laimeslācis
Dadžu raibenis Vanessa cardui
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Divšķautņu asinszāle Hypericum perforatum
23-Jun-2019, OKK
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
23-Jun-2019, Divpēdis
Papuves raibenis Issoria lathonia
23-Jun-2019, Divpēdis
Mīkstblakts Plagiognathus arbustorum Plagiognathus arbustorum
18-Jun-2019, Laimeslācis
Kāļu baltenis Pieris napi
23-Jun-2019, Divpēdis
Apšu zaigraibenis Apatura ilia
23-Jun-2019, Divpēdis
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Mīkstblakts Closterotomus biclavatus Closterotomus biclavatus
18-Jun-2019, Laimeslācis
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
23-Jun-2019, Divpēdis
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
23-Jun-2019, Divpēdis
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
23-Jun-2019, Divpēdis
18-Jun-2019, Laimeslācis
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jun-2019, Divpēdis
18-Jun-2019, Laimeslācis
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis/juvernica
23-Jun-2019, Divpēdis
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
23-Jun-2019, OKK
Rāceņu baltenis Pieris rapae
23-Jun-2019, Divpēdis
Rāceņu baltenis Pieris rapae
23-Jun-2019, OKK
Dadžu raibenis Vanessa cardui
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
23-Jun-2019, OKK
25-Jun-2019, Rallus
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
23-Jun-2019, Divpēdis
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
23-Jun-2019, Divpēdis
18-Jun-2019, Laimeslācis
Rāceņu baltenis Pieris rapae
23-Jun-2019, Divpēdis
Kāļu baltenis Pieris napi
23-Jun-2019, Divpēdis
Plūmju astainītis Satyrium pruni
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
23-Jun-2019, Divpēdis
Mīkstblakts Closterotomus biclavatus Closterotomus biclavatus
18-Jun-2019, Laimeslācis
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Papuves raibenis Issoria lathonia
23-Jun-2019, Divpēdis
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
23-Jun-2019, Divpēdis
Kāļu baltenis Pieris napi
23-Jun-2019, Divpēdis
Dadžu raibenis Vanessa cardui
23-Jun-2019, Divpēdis
18-Jun-2019, Laimeslācis
23-Jun-2019, Divpēdis
18-Jun-2019, Laimeslācis
23-Jun-2019, Divpēdis
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
23-Jun-2019, Divpēdis
25-Jun-2019, Mari
Stirna Capreolus capreolus
25-Jun-2019, Mari
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
23-Jun-2019, Divpēdis
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
23-Jun-2019, Divpēdis
Melnais stārķis Ciconia nigra
25-Jun-2019, Mari
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais purvraibenis Boloria selene
23-Jun-2019, Divpēdis
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Meža zilenītis Cyaniris semiargus
23-Jun-2019, Divpēdis
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
23-Jun-2019, Divpēdis
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
23-Jun-2019, Divpēdis
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
23-Jun-2019, OKK
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
24-Jun-2019, Fuatra
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
23-Jun-2019, Divpēdis
Tauriņš Cosmopterix orichalcea Cosmopterix orichalcea
5-Jun-2019, Rallus
Kāļu baltenis Pieris napi
23-Jun-2019, Divpēdis
Kāļu baltenis Pieris napi
23-Jun-2019, Divpēdis
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
23-Jun-2019, Divpēdis
Dadžu raibenis Vanessa cardui
23-Jun-2019, Divpēdis
23-Jun-2019, Divpēdis
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
23-Jun-2019, Divpēdis
Priežu stūrspārnis Macaria liturata
25-Jun-2019, Rallus
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
23-Jun-2019, OKK
Pupuķis Upupa epops
25-Jun-2019, Gaidis Grandāns
23-Jun-2019, OKK
Plūmju līkvēderis Eulithis prunata
25-Jun-2019, Rallus
Jātnieciņš (nenoteikts) Ichneumonidae sp.
18-Jun-2019, Laimeslācis
Rožvabole (nenoteikta) Cetonia/Potosia sp.
23-Jun-2019, OKK
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jun-2019, OKK
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
23-Jun-2019, OKK
Izsaucēja laukupūcīte Agrotis exclamationis
18-Jun-2019, Laimeslācis
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
23-Jun-2019, OKK
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
18-Jun-2019, Laimeslācis
18-Jun-2019, Laimeslācis
Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp.
18-Jun-2019, Laimeslācis
Jātnieciņš (nenoteikts) Ichneumonidae sp.
18-Jun-2019, Laimeslācis
25-Jun-2019, Rallus
Laputs (nenoteikta) Aphididae sp.
18-Jun-2019, Laimeslācis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-Jun-2019, Aceralba
18-Jun-2019, Laimeslācis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-Jun-2019, Aceralba
18-Jun-2019, Laimeslācis
5-Jun-2019, Rallus
Zeltactiņa (nenoteikta) Chrysopidae sp.
18-Jun-2019, Laimeslācis
Bālganais ķērpjlācītis Cybosia mesomella
25-Jun-2019, Rallus
18-Jun-2019, Laimeslācis 1
18-Jun-2019, Laimeslācis
Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata
18-Jun-2019, Laimeslācis
Upes zīriņš Sterna hirundo
25-Jun-2019, Platacis
18-Jun-2019, Laimeslācis
Melnā dzilna Dryocopus martius
25-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
18-Jun-2019, Laimeslācis
18-Jun-2019, Laimeslācis
Rakstainā mārīte Propylea quatuordecimpunctata
18-Jun-2019, Laimeslācis
Dadžu raibenis Vanessa cardui
18-Jun-2019, Laimeslācis
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
18-Jun-2019, Laimeslācis
Grieze Crex crex
25-Jun-2019, dabasmīlis
Mežirbe Tetrastes bonasia
25-Jun-2019, Gaidis Grandāns
23-Jun-2019, ML
Dzērveņu raibenis Boloria aquilonaris
23-Jun-2019, ML
Sila cīrulis Lullula arborea
25-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Upes zīriņš Sterna hirundo
25-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
25-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Jūras žagata Haematopus ostralegus
25-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Dzērveņu raibenis Boloria aquilonaris
23-Jun-2019, ML
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
23-Jun-2019, ML
Meža zilenītis Cyaniris semiargus
23-Jun-2019, ML
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
23-Jun-2019, ML
Tumšbrūnais zilenītis Aricia artaxerxes
23-Jun-2019, ML
Tumšbrūnais zilenītis Aricia artaxerxes
23-Jun-2019, ML
Gandreņu zilenītis Eumedonia eumedon
23-Jun-2019, ML
Viršu zilenītis (nenoteikts) Plebeius argus/idas
23-Jun-2019, ML
Tumšbrūnais zilenītis Aricia artaxerxes
23-Jun-2019, ML
Gandreņu zilenītis Eumedonia eumedon
23-Jun-2019, ML
Gobu astainītis Satyrium w-album
23-Jun-2019, ML
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
23-Jun-2019, ML
25-Jun-2019, Pēteris
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jun-2019, ML
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
23-Jun-2019, ML
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
23-Jun-2019, ML
Noras samtenis Lasiommata maera
23-Jun-2019, ML
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
23-Jun-2019, ML
23-Jun-2019, ML
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
23-Jun-2019, ML
Rāceņu baltenis Pieris rapae
23-Jun-2019, ML
Kāļu baltenis Pieris napi
23-Jun-2019, ML
Augļkoku raibenis Nymphalis polychloros
23-Jun-2019, ML
23-Jun-2019, ML
Apšu zaigraibenis Apatura ilia
23-Jun-2019, ML
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
23-Jun-2019, ML
23-Jun-2019, ML
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
23-Jun-2019, ML
Dadžu raibenis Vanessa cardui
23-Jun-2019, ML
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
23-Jun-2019, ML
23-Jun-2019, ML
23-Jun-2019, ML
Parastais purvraibenis Boloria selene
23-Jun-2019, ML
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
23-Jun-2019, ML
23-Jun-2019, ML
Zileņu zilenītis Plebeius optilete
23-Jun-2019, ML
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
23-Jun-2019, ML
23-Jun-2019, ML
23-Jun-2019, ML
23-Jun-2019, ML
23-Jun-2019, ML
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
23-Jun-2019, ML
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
23-Jun-2019, ML
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
23-Jun-2019, ML
Spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus
23-Jun-2019, ML
Lauku balodis Columba palumbus
24-Jun-2019, Mo 2
Lielā čakste Lanius excubitor
25-Jun-2019, megere
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-Jun-2019, nuncijs
Ķivulis Spinus spinus
25-Jun-2019, Kristers K
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-Jun-2019, Kristers K
Mājas čurkste Delichon urbicum
25-Jun-2019, Kristers K
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Svīre Apus apus
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, EL
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, EL
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, EL
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, EL
Meža balodis Columba oenas
15-Jun-2019, EL
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, EL
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Sīlis Garrulus glandarius
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, EL
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Jun-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Jun-2019, EL
Koku čipste Anthus trivialis
15-Jun-2019, EL
Meža balodis Columba oenas
15-Jun-2019, EL
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis/juvernica
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, EL
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, EL
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, EL
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-Jun-2019, EL
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Mizložņa Certhia familiaris
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
15-Jun-2019, EL
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
15-Jun-2019, EL
Krauklis Corvus corax
15-Jun-2019, EL
Svīre Apus apus
15-Jun-2019, EL
Sila strazds Turdus viscivorus
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, EL
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Jun-2019, EL
Koku čipste Anthus trivialis
15-Jun-2019, EL
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Eglāju samtenis Pararge aegeria
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
25-Jun-2019, Kristers K
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-Jun-2019, Kristers K
Kaņepītis Linaria cannabina
25-Jun-2019, Kristers K
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Parastais purvraibenis Boloria selene
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Noras samtenis Lasiommata maera
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, EL
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-Jun-2019, EL
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Jun-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Jun-2019, EL
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, EL
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
15-Jun-2019, EL
Dzeguze Cuculus canorus
15-Jun-2019, EL
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Rāceņu baltenis Pieris rapae
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-Jun-2019, Kristers K
Dadžu raibenis Vanessa cardui
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Parastais purvraibenis Boloria selene
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2019, EL
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-Jun-2019, EL
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Jun-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Jun-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Jun-2019, EL
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, EL
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, EL
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, EL
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, EL
Koku čipste Anthus trivialis
15-Jun-2019, EL
Koku čipste Anthus trivialis
15-Jun-2019, EL
Koku čipste Anthus trivialis
15-Jun-2019, EL
Meža balodis Columba oenas
15-Jun-2019, EL
Meža balodis Columba oenas
15-Jun-2019, EL
Meža balodis Columba oenas
15-Jun-2019, EL
Meža balodis Columba oenas
15-Jun-2019, EL
Kāļu baltenis Pieris napi
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
21-Jun-2019, Edgars Smislovs
Bezdelīga Hirundo rustica
25-Jun-2019, Kristers K
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-Jun-2019, Kristers K
Baltā cielava Motacilla alba
25-Jun-2019, Kristers K
Peļkājīte Prunella modularis
15-Jun-2019, EL
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-Jun-2019, EL
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-Jun-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, EL
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, EL
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2019, EL
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
15-Jun-2019, EL
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
15-Jun-2019, EL
Koku čipste Anthus trivialis
15-Jun-2019, EL
Koku čipste Anthus trivialis
15-Jun-2019, EL
Koku čipste Anthus trivialis
15-Jun-2019, EL
Baltā cielava Motacilla alba
15-Jun-2019, EL
Lauku balodis Columba palumbus
25-Jun-2019, Kristers K
Pļavu čipste Anthus pratensis
25-Jun-2019, Kristers K
Eirāzijas bebrs Castor fiber
25-Jun-2019, Kristers K
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-Jun-2019, EL
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-Jun-2019, EL
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-Jun-2019, EL
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Jun-2019, EL
Svīre Apus apus
15-Jun-2019, EL
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, EL
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
15-Jun-2019, EL
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2019, EL
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
15-Jun-2019, EL
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-Jun-2019, EL
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
15-Jun-2019, EL
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
15-Jun-2019, EL
Sudrabkaija Larus argentatus
15-Jun-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Jun-2019, EL
Dzeguze Cuculus canorus
15-Jun-2019, EL
Lauku balodis Columba palumbus
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2019, EL
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2019, EL
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
15-Jun-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Jun-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Jun-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Jun-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Jun-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2019, EL
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2019, EL
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2019, EL
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
15-Jun-2019, EL
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-Jun-2019, EL
Sudrabkaija Larus argentatus
15-Jun-2019, EL
Sudrabkaija Larus argentatus
15-Jun-2019, EL
Sudrabkaija Larus argentatus
15-Jun-2019, EL
Sudrabkaija Larus argentatus
15-Jun-2019, EL
Baltā cielava Motacilla alba
15-Jun-2019, EL
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-Jun-2019, Kristers K
Žubīte Fringilla coelebs
25-Jun-2019, Kristers K
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-Jun-2019, Kristers K
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-Jun-2019, Kristers K
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Jun-2019, Kristers K
Meža balodis Columba oenas
25-Jun-2019, Kristers K
Grieze Crex crex
25-Jun-2019, Kristers K
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Jun-2019, Kristers K
Kaņepītis Linaria cannabina
25-Jun-2019, Kristers K
Krauklis Corvus corax
25-Jun-2019, Kristers K
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Jun-2019, Kristers K
Bezdelīga Hirundo rustica
22-Jun-2019, tatia
Krastu čurkste Riparia riparia
22-Jun-2019, tatia
Kaņepītis Linaria cannabina
22-Jun-2019, tatia
25-Jun-2019, Armandez
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jun-2019, tatia
Baltā cielava Motacilla alba
22-Jun-2019, tatia
Krauklis Corvus corax
22-Jun-2019, tatia
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-Jun-2019, AinisP
Gaigala Bucephala clangula
22-Jun-2019, tatia
Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica
20-Jun-2019, tatia
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-Jun-2019, AinisP
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
17-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
17-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
17-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
26-Apr-2019, Gaidis Grandāns
Mazais mušķērājs Ficedula parva
12-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Mežirbe Tetrastes bonasia
26-Apr-2019, Gaidis Grandāns
Mežirbe Tetrastes bonasia
26-Apr-2019, Gaidis Grandāns
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
22-Jun-2019, benito
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
22-Jun-2019, benito
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
22-Jun-2019, benito
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
22-Jun-2019, benito
Dadžu raibenis Vanessa cardui
22-Jun-2019, benito
Rubenis Tetrao tetrix
26-Apr-2019, Gaidis Grandāns
Rubenis Tetrao tetrix
26-Apr-2019, Gaidis Grandāns
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
22-Jun-2019, Arnis2
Dumbrcālis Rallus aquaticus
22-Jun-2019, Arnis2
Melnais zīriņš Chlidonias niger
22-Jun-2019, Arnis2
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
22-Jun-2019, Arnis2
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
22-Jun-2019, Arnis2
Laucis Fulica atra
22-Jun-2019, Arnis2
24-Jun-2019, Wiesturs
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
24-Jun-2019, Wiesturs
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
24-Jun-2019, Wiesturs
24-Jun-2019, Wiesturs
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
24-Jun-2019, Wiesturs
Papuves raibenis Issoria lathonia
24-Jun-2019, Wiesturs
Zileņu zilenītis Plebeius optilete
24-Jun-2019, Wiesturs
24-Jun-2019, Wiesturs
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
22-Jun-2019, benito
Kāļu baltenis Pieris napi
22-Jun-2019, benito
Mazais mušķērājs Ficedula parva
12-Jun-2019, Gaidis Grandāns
24-Jun-2019, Wiesturs
22-Jun-2019, benito
Mazais mušķērājs Ficedula parva
17-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
22-Jun-2019, benito
Mazais mušķērājs Ficedula parva
12-Jun-2019, Gaidis Grandāns
24-Jun-2019, Wiesturs
24-Jun-2019, Wiesturs 1
22-Jun-2019, benito
Lielā krāšņvabole Chalcophora mariana
24-Jun-2019, Wiesturs 1
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
22-Jun-2019, benito
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
22-Jun-2019, benito
Tītiņš Jynx torquilla
24-Jun-2019, dragony 3
Parastais purvraibenis Boloria selene
22-Jun-2019, benito
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
24-Jun-2019, Wiesturs
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
22-Jun-2019, benito
8-Jun-2019, dragony
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
24-Jun-2019, Wiesturs
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
22-Jun-2019, benito
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
22-Jun-2019, benito
Gandreņu zilenītis Eumedonia eumedon
24-Jun-2019, Wiesturs
Upju zilspāre Calopteryx splendens
25-Jun-2019, BioEliina
Plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata subsp. maculata
22-Jun-2019, Orvilks
8-Jun-2019, dragony
Meža zilenītis Cyaniris semiargus
22-Jun-2019, benito
22-Jun-2019, benito
Meža zilenītis Cyaniris semiargus
24-Jun-2019, Wiesturs
Melnā dzilna Dryocopus martius
26-Apr-2019, Gaidis Grandāns
22-Jun-2019, benito
24-Jun-2019, Wiesturs
24-Jun-2019, Wiesturs
Melnā dzilna Dryocopus martius
26-Apr-2019, Gaidis Grandāns
Dadžu raibenis Vanessa cardui
24-Jun-2019, Wiesturs
22-Jun-2019, benito
Lielā strutene Chelidonium majus
8-Jun-2019, dragony
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
24-Jun-2019, Wiesturs
24-Jun-2019, Wiesturs
Rubenis Tetrao tetrix
12-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Mazais mušķērājs Ficedula parva
12-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Mežirbe Tetrastes bonasia
25-Feb-2019, Gaidis Grandāns
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
24-Jun-2019, Wiesturs
Ķīķis Pernis apivorus
25-Jun-2019, AinisP
25-Jun-2019, alisija220alisija0alise
24-Jun-2019, Wiesturs
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
24-Jun-2019, Wiesturs
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
24-Jun-2019, Wiesturs
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
24-Jun-2019, Wiesturs
Pelēkais pāvacis Saturnia pavonia
25-Jun-2019, alisija220alisija0alise
Rāceņu baltenis Pieris rapae
24-Jun-2019, Wiesturs
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
24-Jun-2019, Wiesturs
22-Jun-2019, Klintslejas
24-Jun-2019, Wiesturs
24-Jun-2019, Wiesturs
Spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus
22-Jun-2019, Klintslejas
24-Jun-2019, Wiesturs
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
22-Jun-2019, Klintslejas
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
24-Jun-2019, Wiesturs
Gobu astainītis Satyrium w-album
22-Jun-2019, Klintslejas
Parastais purvraibenis Boloria selene
24-Jun-2019, Wiesturs 1
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
24-Jun-2019, Wiesturs
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
22-Jun-2019, Klintslejas
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
22-Jun-2019, Klintslejas
Noras samtenis Lasiommata maera
22-Jun-2019, Klintslejas
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
22-Jun-2019, Klintslejas
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
22-Jun-2019, Klintslejas
22-Jun-2019, Klintslejas
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
22-Jun-2019, Klintslejas
Mednis Tetrao urogallus
25-Jun-2019, roosaluristaja
Kāļu baltenis Pieris napi
22-Jun-2019, Klintslejas
22-Jun-2019, Klintslejas
Parastais purvraibenis Boloria selene
22-Jun-2019, Klintslejas
22-Jun-2019, Klintslejas
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
22-Jun-2019, Codex Seraphinianus
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
22-Jun-2019, Klintslejas
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
22-Jun-2019, Codex Seraphinianus
Parastais purvraibenis Boloria selene
22-Jun-2019, Klintslejas
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
22-Jun-2019, Codex Seraphinianus
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
22-Jun-2019, Codex Seraphinianus
22-Jun-2019, Codex Seraphinianus
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
22-Jun-2019, Codex Seraphinianus
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
22-Jun-2019, Codex Seraphinianus
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
22-Jun-2019, Klintslejas
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
22-Jun-2019, Klintslejas
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
22-Jun-2019, Klintslejas
Dadžu raibenis Vanessa cardui
22-Jun-2019, Klintslejas
22-Jun-2019, Klintslejas
22-Jun-2019, Klintslejas
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
25-Jun-2019, Siona
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
25-Jun-2019, Siona
Dadžu raibenis Vanessa cardui
24-Jun-2019, Siona
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
24-Jun-2019, Siona
Kāļu baltenis Pieris napi
22-Jun-2019, Codex Seraphinianus
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
22-Jun-2019, Codex Seraphinianus
24-Jun-2019, Siona
Meža zilenītis Cyaniris semiargus
22-Jun-2019, Klintslejas
Rāceņu baltenis Pieris rapae
24-Jun-2019, Siona
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
24-Jun-2019, Siona
24-Jun-2019, Siona
24-Jun-2019, Gatis Pāvils
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
24-Jun-2019, Siona
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
24-Jun-2019, Gatis Pāvils
Noras samtenis Lasiommata maera
24-Jun-2019, Siona
Smirdīgā rožvabole Oxythyrea funesta
24-Jun-2019, Gatis Pāvils
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
24-Jun-2019, Siona
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
24-Jun-2019, Siona
24-Jun-2019, Siona
Upes tārtiņš Charadrius dubius
24-Jun-2019, nuncijs
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
22-Jun-2019, Klintslejas
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
22-Jun-2019, Klintslejas
Dadžu raibenis Vanessa cardui
22-Jun-2019, Klintslejas
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
22-Jun-2019, Klintslejas
Purva sīksamtenis Coenonympha tullia
22-Jun-2019, Klintslejas
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
22-Jun-2019, Klintslejas
22-Jun-2019, Klintslejas
Gandreņu zilenītis Eumedonia eumedon
22-Jun-2019, Klintslejas
15-Jun-2019, Rallus
22-Jun-2019, Klintslejas
9-Jun-2019, Rallus
25-Jun-2019, AinisP
Rāceņu baltenis Pieris rapae
25-Jun-2019, kristyk
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
25-Jun-2019, kristyk
Meža zilenītis Cyaniris semiargus
22-Jun-2019, Codex Seraphinianus
Dadžu raibenis Vanessa cardui
22-Jun-2019, Codex Seraphinianus
Mazais ērglis Aquila pomarina
25-Jun-2019, Martins
Dadžu raibenis Vanessa cardui
22-Jun-2019, Codex Seraphinianus
22-Jun-2019, Codex Seraphinianus
22-Jun-2019, Codex Seraphinianus
25-Jun-2019, AinisP
Dzeltenais līkvēderis Eulithis mellinata
25-Jun-2019, Rallus
Brūnā aveņu pūcīte Euplexia lucipara
22-Jun-2019, Rallus
Aveņu vilnkājis Habrosyne pyritoides
22-Jun-2019, Rallus
Skābeņu tinējpūcīte Pseudeustrotia candidula
25-Jun-2019, Rallus
Parastā spožpūcīte Hoplodrina octogenaria
25-Jun-2019, Rallus
Zivju dzenītis Alcedo atthis
25-Jun-2019, AinisP
Eirāzijas bebrs Castor fiber
25-Jun-2019, AinisP
Pļavu smilšpūcīte Ochropleura plecta
25-Jun-2019, Rallus
Dzērveņu raibenis Boloria aquilonaris
23-Jun-2019, Mari
Zileņu zilenītis Plebeius optilete
23-Jun-2019, Mari
Priežu sfings Sphinx pinastri
25-Jun-2019, Rallus
23-Jun-2019, Mari
Sīlis Garrulus glandarius
25-Jun-2019, gba3
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
23-Jun-2019, Mari
Viršu zilenītis (nenoteikts) Plebeius argus/idas
23-Jun-2019, Mari
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-Jun-2019, Litenesputni
23-Jun-2019, Mari
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-Jun-2019, Litenesputni
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Jun-2019, Litenesputni
25-Jun-2019, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Jun-2019, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
25-Jun-2019, Litenesputni
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
23-Jun-2019, Mari
Koku čipste Anthus trivialis
25-Jun-2019, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-Jun-2019, Litenesputni
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-Jun-2019, Litenesputni
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
23-Jun-2019, Mari
Papuves raibenis Issoria lathonia
23-Jun-2019, Mari
Stirna Capreolus capreolus
25-Jun-2019, AinisP
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
23-Jun-2019, Mari
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
23-Jun-2019, Mari
Apšu raibenis Limenitis populi
23-Jun-2019, Mari
Egļu raibsprīžmetis Lomaspilis opis
25-Jun-2019, Rallus
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
23-Jun-2019, Mari
23-Jun-2019, Mari
Apšu zaigraibenis Apatura ilia
23-Jun-2019, Mari
23-Jun-2019, Mari
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
23-Jun-2019, Mari
Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon
23-Jun-2019, Mari
Parastais purvraibenis Boloria selene
23-Jun-2019, Mari
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
24-Jun-2019, Gaidis Grandāns
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis/juvernica
23-Jun-2019, Mari
Kāļu baltenis Pieris napi
23-Jun-2019, Mari
Purva dzeltenis Colias palaeno
23-Jun-2019, Mari
Sausseržu raibspārnis Zygaena lonicerae
24-Jun-2019, Rallus
Mazais ērglis Aquila pomarina
25-Jun-2019, Litenesputni
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jun-2019, Mari
Žagata Pica pica
25-Jun-2019, Litenesputni
Parastā zalktene Daphne mezereum
25-Jun-2019, kamene
25-Jun-2019, kamene
Lauku balodis Columba palumbus
25-Jun-2019, Litenesputni
Zaļžubīte Chloris chloris
25-Jun-2019, Litenesputni
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Jun-2019, Litenesputni
Pļavu čipste Anthus pratensis
25-Jun-2019, Litenesputni
Vālodze Oriolus oriolus
25-Jun-2019, Litenesputni
Zāļkode Hypercallia citrinalis Hypercallia citrinalis
25-Jun-2019, Rallus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-Jun-2019, Litenesputni
Melnais meža strazds Turdus merula
25-Jun-2019, Litenesputni
Meža zilenītis Cyaniris semiargus
23-Jun-2019, Mari
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
23-Jun-2019, Mari
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
23-Jun-2019, Mari
Sīkais zilenītis Cupido minimus
23-Jun-2019, Mari
Dadzītis Carduelis carduelis
25-Jun-2019, Litenesputni
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
23-Jun-2019, Mari
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
23-Jun-2019, Mari
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
25-Jun-2019, AinisP
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
23-Jun-2019, Mari
Dadžu raibenis Vanessa cardui
23-Jun-2019, Mari
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
23-Jun-2019, Mari
Noras samtenis Lasiommata maera
23-Jun-2019, Mari
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
25-Jun-2019, Litenesputni
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-Jun-2019, Litenesputni
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-Jun-2019, Litenesputni
Lielziedu uzpirkstīte Digitalis grandiflora
25-Jun-2019, kamene
Svīre Apus apus
25-Jun-2019, Litenesputni
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
25-Jun-2019, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
25-Jun-2019, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
25-Jun-2019, Litenesputni
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-Jun-2019, Litenesputni
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-Jun-2019, Litenesputni
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-Jun-2019, Litenesputni
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-Jun-2019, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-Jun-2019, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Jun-2019, Litenesputni
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-Jun-2019, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-Jun-2019, Litenesputni
Tītiņš Jynx torquilla
25-Jun-2019, Litenesputni
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
25-Jun-2019, Litenesputni
Dzilnītis Sitta europaea
25-Jun-2019, Litenesputni
Peļkājīte Prunella modularis
25-Jun-2019, Litenesputni
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-Jun-2019, Litenesputni
Koku čipste Anthus trivialis
25-Jun-2019, Litenesputni
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-Jun-2019, MKezb
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-Jun-2019, MKezb
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
25-Jun-2019, AinisP
Pēdējās sugu izmaiņas
Rallus 26-Jun-2019 07:28:44

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Rallus 26-Jun-2019 07:22:47

Ozolu pundurvērpējs Nola confusalis ->


roosaluristaja 26-Jun-2019 07:08:32

Ziedaugs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 26-Jun-2019 07:07:56

Ziedaugs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 26-Jun-2019 07:05:05

Ziedaugs (nenoteikts) ->


OKK 26-Jun-2019 00:47:10

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Rallus 25-Jun-2019 23:26:59

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Laimeslācis 25-Jun-2019 23:20:41

Īsspārnis (nenoteikts) Staphylinidae sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 23:03:07

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 23:02:59

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 23:02:49

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 23:02:42

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 23:02:31

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 23:02:26

Nezināms ->


Blakts 25-Jun-2019 23:02:17

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 23:02:02

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 23:01:53

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 23:01:41

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 23:00:25

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 22:59:20

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 22:59:15

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 22:58:59

Kukainis (nenoteikts) ->


Blakts 25-Jun-2019 22:58:55

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 22:57:43

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 22:57:31

Koku laupītājblakts (nenoteikta) Anthocoridae sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 22:57:17

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 22:57:06

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 22:56:58

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 22:56:52

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 22:56:45

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 22:55:47

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 22:55:36

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 22:55:15

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 25-Jun-2019 22:55:07

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Laimeslācis 25-Jun-2019 22:52:21

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 22:45:10

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 22:36:11

Pētereņu sfings Hemaris tityus ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 22:32:15

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 22:07:48

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 25-Jun-2019 22:05:15

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 22:04:35

Lielais atraitnīšu raibenis Argynnis adippe ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 22:04:06

Pļavas vēršacītis Maniola jurtina ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 22:03:49

Rāceņu baltenis Pieris rapae ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 22:03:28

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 22:01:26

Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 22:01:19

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 22:01:06

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:57:37

Dzeltenbrūnā sakņpūcīte Apamea sublustris ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:54:20

Lielais meža raibenis Argynnis paphia ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:50:30

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:49:50

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:49:37

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:49:24

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:26:26

Lielais viršu zilenītis Plebeius idas ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:24:41

Vīķu zilenītis Polyommatus amandus ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:24:16

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:24:08

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:20:55

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:20:19

Mazais viršu zilenītis Plebeius argus ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:17:25

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:17:06

Mazais vijolīšu purvraibenis Boloria dia ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:13:04

Brūndzeltenais pļavas resngalvītis Thymelicus sylvestris ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:12:31

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:10:29

Ievu tīklkode Yponomeuta evonymella ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:07:30

Apšu zaigraibenis Apatura ilia ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:07:18

Melnūsainais pļavas resngalvītis Thymelicus lineola ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:07:09

Brūndzeltenais pļavas resngalvītis Thymelicus sylvestris ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:06:41

Melnūsainais pļavas resngalvītis Thymelicus lineola ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:06:27

Brūndzeltenais pļavas resngalvītis Thymelicus sylvestris ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:01:34

Melnūsainais pļavas resngalvītis Thymelicus lineola ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 21:01:02

Brūndzeltenais pļavas resngalvītis Thymelicus sylvestris ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:59:12

Melnūsainais pļavas resngalvītis Thymelicus lineola ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:59:04

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:56:19

Brūndzeltenais pļavas resngalvītis Thymelicus sylvestris ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:50:26

Brūndzeltenais pļavas resngalvītis Thymelicus sylvestris ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:50:10

Mazais viršu zilenītis Plebeius argus ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:49:59

Lielais viršu zilenītis Plebeius idas ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:45:16

Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:39:45

Drudzeņu zilenītis Maculinea alcon ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:39:07

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:39:01

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:38:48

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:38:37

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:38:24

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:38:13

Melnūsainais pļavas resngalvītis Thymelicus lineola ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:37:56

Kazrožu sfings Deilephila elpenor ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:35:04

Pļavas resngalvītis (nenoteikts) Thymelicus sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:34:27

Kāpostu baltenis Pieris brassicae ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:34:22

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:34:16

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:32:05

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:31:58

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:31:51

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:31:41

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:31:31

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:31:23

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:31:13

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:31:07

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:30:55

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:30:51

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:30:20

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-Jun-2019 20:30:16

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:29:22

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 20:27:44

Kāpostu baltenis Pieris brassicae ->


Tauriņu Vērošana 25-Jun-2019 20:27:17

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 20:26:59

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-Jun-2019 20:25:57

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 20:24:23

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-Jun-2019 20:23:26

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-Jun-2019 20:22:21

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 20:19:28

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 20:18:28

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 20:17:13

Parastais zilenītis Polyommatus icarus ->


Laimeslācis 25-Jun-2019 20:03:39

Spalvspārnis (nenoteikts) Pterophoridae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 19:59:22

Dzelkņmuša Chloromyia sp. Chloromyia sp. ->


Edgars Smislovs 25-Jun-2019 19:31:55

Pļavas resngalvītis (nenoteikts) Thymelicus sp. ->


Edgars Smislovs 25-Jun-2019 19:31:23

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 25-Jun-2019 19:29:48

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Bekuvecis 25-Jun-2019 19:14:39

Sēne (nenoteikta) ->


ML 25-Jun-2019 19:12:34

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


benito 25-Jun-2019 17:36:24

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


benito 25-Jun-2019 17:27:44

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


benito 25-Jun-2019 17:26:24

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Edgars Smislovs 25-Jun-2019 16:11:00

Pļavu čipste Anthus pratensis ->


Kukainis 25-Jun-2019 15:38:30

Brūnvālīšu zilenītis Maculinea telejus ->


Wiesturs 25-Jun-2019 15:05:08

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Wiesturs 25-Jun-2019 15:04:44

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Wiesturs 25-Jun-2019 15:04:15

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Wiesturs 25-Jun-2019 15:03:50

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Wiesturs 25-Jun-2019 15:03:16

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Wiesturs 25-Jun-2019 14:56:11

Pļavas resngalvītis (nenoteikts) Thymelicus sp. ->


Wiesturs 25-Jun-2019 14:54:10

Pļavas resngalvītis (nenoteikts) Thymelicus sp. ->


benito 25-Jun-2019 14:48:56

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Orvilks 25-Jun-2019 14:44:03

Fuksa dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsii ->


Klintslejas 25-Jun-2019 13:37:36

Melnūsainais pļavas resngalvītis Thymelicus lineola ->


kristyk 25-Jun-2019 11:54:07

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Rallus 25-Jun-2019 10:39:27

Divpunktu sirpjspārnis Watsonalla binaria ->


IlzeP 25-Jun-2019 09:15:46

Sēne (nenoteikta) ->


Anete PB 25-Jun-2019 07:32:48

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


roosaluristaja 25-Jun-2019 07:13:05

Ziedaugs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 25-Jun-2019 07:10:26

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 25-Jun-2019 07:08:41

Plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata subsp. maculata ->


roosaluristaja 25-Jun-2019 07:05:32

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 04:00:00

Kāpostu baltenis Pieris brassicae ->


nekovārnis 25-Jun-2019 03:38:47

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 03:20:57

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 03:19:50

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 03:18:40

Mazais meža resngalvītis Hesperia comma ->


nekovārnis 25-Jun-2019 03:16:39

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 03:15:47

Brūnvālīšu raibenis Brenthis ino ->


nekovārnis 25-Jun-2019 03:15:05

Kāpostu baltenis Pieris brassicae ->


nekovārnis 25-Jun-2019 03:13:52

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 03:11:37

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 03:09:14

Pļavas resngalvītis (nenoteikts) Thymelicus sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 03:07:25

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-Jun-2019 03:05:45

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 03:04:41

Nezināms ->


nekovārnis 25-Jun-2019 03:01:40

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 03:00:10

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:59:12

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:54:40

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:53:05

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:49:06

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:47:41

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:43:15

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:41:45

Nezināms ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:40:09

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:39:08

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:38:19

Pļavas resngalvītis (nenoteikts) Thymelicus sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:37:25

Meža zilenītis Cyaniris semiargus ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:34:21

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:32:38

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:30:31

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:29:24

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:26:37

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:25:38

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:24:52

Lielais skābeņu zeltainītis Lycaena dispar ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:22:17

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:21:20

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:17:55

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:16:32

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:15:22

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:13:13

Parastais zilenītis Polyommatus icarus ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:11:26

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:01:53

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 02:00:24

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 01:58:08

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-Jun-2019 01:56:45

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 01:52:17

Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus ->


nekovārnis 25-Jun-2019 01:50:17

Kāpostu baltenis Pieris brassicae ->


Wiesturs 25-Jun-2019 01:49:22

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 01:41:58

Mazais atraitnīšu raibenis Argynnis niobe ->


nekovārnis 25-Jun-2019 01:38:47

Parastais perlamutra raibenis Argynnis aglaja ->


Wiesturs 25-Jun-2019 01:38:24

Brūndzeltenais pļavas resngalvītis Thymelicus sylvestris ->


nekovārnis 25-Jun-2019 01:36:22

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 01:30:40

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 25-Jun-2019 01:28:08

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
OKK 26.jūnijs, 02:43

Nu neieskaitīs Tev purva sīksmateni...


OKK 26.jūnijs, 02:39

Šo novērojumu jādzēš, jo Eiropa nesapratīs tādu miglasbidi...


OKK 26.jūnijs, 02:11

Pavisam esi sajukusi? :D


OKK 26.jūnijs, 01:51

Nu nav labs zieda foto tuvplānā...


OKK 26.jūnijs, 01:00

Tas visu izskaidro.


OKK 26.jūnijs, 00:59

Vai bildēji ar viedtālruni?


OKK 26.jūnijs, 00:55

Rasas pilieni?


OKK 26.jūnijs, 00:54

Es Tev visu laiku saku - nopērc beidzot labu fotoaparātu...


OKK 26.jūnijs, 00:53

Neass foto :(


OKK 26.jūnijs, 00:52

Ar laiku salikšu kādas 5 orhideju sugas, jau 1 naktī...


Divpēdis 26.jūnijs, 00:48

Šitādu bilžu dēļ ir vērts no rīta celties! :)


OKK 26.jūnijs, 00:47

Paldies!


Divpēdis 26.jūnijs, 00:35

nebūs vīķu?


dziedava 26.jūnijs, 00:19

Dzeguzene gan nebūs. Domāju, vai ir vītolu vējmietiņš


OKK 26.jūnijs, 00:13

Tāda kā dzeguzene....


OKK 26.jūnijs, 00:13

Kaut kāda savāda dzeguzene... Interesants būtu Opmaņa viedoklis.


Briza 25.jūnijs, 23:46

Divšķautņu asinszāle


Briza 25.jūnijs, 23:41

Ārstniecības ancītis


Briza 25.jūnijs, 23:39

Gumainā cūknātre


Rallus 25.jūnijs, 23:27

ipsolops ar melno zaķīti uz muguras


dziedava 25.jūnijs, 23:21

Paldies par blakti!


Laimeslācis 25.jūnijs, 23:21

Paldies, Uģi!


Laimeslācis 25.jūnijs, 23:19

Pieliku bildi, kur redzamas abas.


felsi 25.jūnijs, 23:18

Paldies!


Fuatra 25.jūnijs, 23:17

Va vellos, nemaz nepaskatījos, ka arī tāds ir. Paldies.


Laimeslācis 25.jūnijs, 23:16

Abas bija uz viena kamolzāles stiebra. Paldies, Blakts, par noteiktajām sugām!


CerambyX 25.jūnijs, 23:15

Oxyporus rufus


Laimeslācis 25.jūnijs, 23:06

Paldies ! :)


Blakts 25.jūnijs, 22:58

Šis super - veiksmīgi pamanīta! :) Acalypta ģints tīklblaktis no visām tīklblaktīm tādas sarežģītākas - ļoti sīkas (2-3mm) un slēptu dzīvesveidu starp sūnām u.c. tuvumā pie augsnes


Laimeslācis 25.jūnijs, 22:55

Pēc latīniskā nosaukuma sameklēju un apskatīju internetā - tieši tādi paši kāpuri, bet sugu nevaru nomainīt, tāda latīniskā nosaukuma sarakstā nav (nevaru ieraudzīt).


Blakts 25.jūnijs, 22:55

Šī mātīte - iepriekšējā novērojumā tēviņš.


Laimeslācis 25.jūnijs, 22:46

Paldies!


Tauriņu Vērošana 25.jūnijs, 22:46

Zāģlapsenes - droši vien Phymatocera aterrima


OKK 25.jūnijs, 22:36

Eksorcistu izsaucāt???


felsi 25.jūnijs, 22:21

25.06.19 gandrīz tai pašā vietā jauna Piepe Favolus pseudobetulinus, pievienoju foto.


Laimeslācis 25.jūnijs, 22:16

:)) Un vēlreiz apstrādāju...un vēlreiz nomainīju... nu nepatīk tā mana bilde ;)


kvilks 25.jūnijs, 22:09

Lieliski! Slīterē šai sugai šobrīd īstais izlidošanas brīdis. Bet jauna atradne Dienvidkurzemē ir pavisam lieliski!


IlzeP 25.jūnijs, 22:01

Tiešām nevaru iedomāties, ar ko tā bilde varētu atšķirties no citām, ja pat izmērs samazināts un nosaukums nomainīts...?


felsi 25.jūnijs, 22:00

Paldies, noteikti!


Bekuvecis 25.jūnijs, 21:49

Vēl par sēnes apakšas bildēšanu. Katrai dāmai taču vienmēr ir līdzi spogulītis! :) To var nolikt uz zemes un bildēt lapiņu attēlu tajā. Diezko elegants šāds fotosižets neizskatīsies, taču saprast varēs. Cita iespēja: nolauzt cepurītei kādu gabaliņu un nobildēt apakšu tam. Ja sēne negrib lūzt (kā, piemēram tā pati sīkstene), ar asu nazi šādu gabaliņu uzmanīgi nogriezt.


Bekuvecis 25.jūnijs, 21:40

Atvainojos arī no savas puses - par neuzmanību! Lai gan biju pārliecināts, ka sugu, kuras noteikšanu "paglāba tikai robs cepurītē", esmu ielabojis DDatos, izrādās, ka tas nav noticis. Bedzot izdarīju to pirms stundas vai pusotras, taču tad neizdevās pievienot komentāru. Un re, Initai sanāk tā pati suga!


IevaM 25.jūnijs, 21:40

Pievienoju vēl vienu bildi


IevaM 25.jūnijs, 21:33

Hmm, ar šo bildi nepietiek? Dabā likās, ka labi redzēju melnos ūsu galiņus


Tauriņu Vērošana 25.jūnijs, 21:25

Otrajā attēlā - brūndzeltenais pļavas r.


Klintslejas 25.jūnijs, 21:22

Jā, resngalvīšiem nobildējot "seju", nebūtu jautājumu. Tā iet, kad 15 minūtēs gribas paspēt savākt padsmit sugas novadam un sanāk ne tie foto. Mocijos, šaubijos ar vairākiem resngalvīšiem ...uzreiz bija jāliek sp. :)


Tauriņu Vērošana 25.jūnijs, 21:17

Netipiski tumšs, bet tomēr brūnvālīšu raibenis


Tauriņu Vērošana 25.jūnijs, 21:14

Otrajā foto - brūnvālīšu raibenis


Tauriņu Vērošana 25.jūnijs, 21:01

Te mazliet attēls par tālu, lai, manuprāt, varētu apgalvot tā pavisam droši.


Tauriņu Vērošana 25.jūnijs, 21:00

Nu es nez... Arī šis foto tā baigi nepārliecina. Ja dabā kas tika redzēts vairāk vai varbūt ir vēl kāds rakurss, bet es tā drošs nebūtu šo pierakstīt kādai no sugām. :/ Tas attiecas arī uz vairākiem citiem šajās dienās ziņotajiem pļavas resngalvīšu novērojumiem. Sarežģīti ar viņiem!


Tauriņu Vērošana 25.jūnijs, 20:58

Šo tauriņu līdz sugai tā droši bez apakšpuses foto noteikti nevarēs... Lai novērojums neietu zudumā - varbūt tad ir vērts vismaz blakti atzīmēt, kas ar redzama foto :)


Tauriņu Vērošana 25.jūnijs, 20:57

Jā, varētu it kā būt - bet nu tauriņa rakurss tāds, ka tās ūsu galu apakšpuses te tik 'dažos pikseļos' sanāk (kreisajai antenai kaut kas izspīd oranžs galā, jā). Bez maz vai drošāk kā Thymelicus sp.


Tauriņu Vērošana 25.jūnijs, 20:50

Īstu ūsas labi nevar redzēt, manuprāt - tāds strīdīgs sanāk, tāpēc varbūt labāk kā sp. :)


nekovārnis 25.jūnijs, 20:43

Manuprāt brūndzeltenais - ūsu gali brūni


nekovārnis 25.jūnijs, 20:41

Augšējā foto lielais meža resngalvītis


Mo 25.jūnijs, 20:26

Paldies! Lauku balodi nebūtu iedomājies.


Laimeslācis 25.jūnijs, 20:21

Bildi tā arī neizdodas pievienot.


nekovārnis 25.jūnijs, 20:04

Tā kā dzelkņmuša Chloromyia formosa. Interesanti ka eurofaunā no divām Chloromyia sugām Latvijai atzīmēta C.speciosa, bet C.formosa nē. Savukārt A.Karpas 2008.gada katalogā otrādi. Ja pareizi esmu izpratis pazīmes tad šai jābūt C.formosa. Genus Chloromyia Translated from Wapenvliegen tabel (Diptera : Stratiomyidae & Solvidae), by Ben Brugge; Jeugdbondsuitgeverij, 2002 (2nd edition). 1a The basitarsus of the middle and hind legs brownish. The wings are light brown. Females: hair between the eye facets pale. Males: head above the antennal insertions completely black. 7-9mm. .....................................................................................................................................Chloromyia formosa 1b The basitarsus of the middle and hind legs is strikingly yellow. The wings are blackish. Females: hair between the eye facets black. Males: head just above the antennal insertions with two yellow triangles along the eye edge. 8-10mm. .....................................................................................Chloromyia speciosa


Edgars Smislovs 25.jūnijs, 19:31

Paldies, zināšu.


Kristers K 25.jūnijs, 19:04

Lauku balodis ar mazuli.


Vīksna 25.jūnijs, 19:03

Paldies !


Vīksna 25.jūnijs, 19:02

Paldies !


Mo 25.jūnijs, 18:28

Vai šī varētu būt jaunā sudrabkaija, kuru lauku balodis triec prom? (bildējot novērtēju, kā gredzenūbeli un īpašu vērību nepievērsu, līdz balodis nesāka kašķēties)


Divpēdis 25.jūnijs, 18:24

Domāju, ka vīķu - starp 1. un 2. punktiņu rindu baltumu nav


Divpēdis 25.jūnijs, 18:23

Kārklu zaigraibenis - baltajai joslai ir ķeksis


Divpēdis 25.jūnijs, 18:22

Lielais meža - redzami gaišākie rombiņi


benito 25.jūnijs, 14:57

paldies par labojumu.


benito 25.jūnijs, 14:56

paldies!


Orvilks 25.jūnijs, 14:55

tik liela daudzveidība ziedu krāsai no gandrīz baltas līdz tumši violetai, ar visai atšķirīgu ziedu formu un lapu plankumainību, ka nepieciešams speciālista apmeklējums ,lai novērtētu ,vai ir viena vai vairākas sugas atradnē


Wiesturs 25.jūnijs, 14:55

Uz spārniem plankumi, ūsai redzams galā "āķītis" - nodilis, bet nepārprotams lielais meža resngalvītis.


felsi 25.jūnijs, 12:48

Paldies, kļūdos atkārtoti!


felsi 25.jūnijs, 12:47

Paldies, labošu!


felsi 25.jūnijs, 12:46

Paldies Marek!


kristyk 25.jūnijs, 11:46

Ļoti atvainojos, Edgar, ne katru dienu bildēju sēnes, labošos. Bet lai nobildētu apakšu - tad taču sanāk viņu raut ārā, tas ir , iejaukties dabā, iznīcinot eksemplāru, ne?


Inita 25.jūnijs, 10:43

Ķiverene Galerina sp. Jaškatās sporas un cistīdas, bet arī tad grūti tikt līdz sugai!


Inita 25.jūnijs, 10:42

Varu tikai nojaust, ka varētu būt zvīņainā sīkstene.


IevaM 25.jūnijs, 10:16

O, bija aizdomas, bet nebiju pārliecināta. Paldies! :)


Bekuvecis 25.jūnijs, 10:15

Cik reižu nav klārēts: lai būtu reālas cerības noteikt cepuršu sēnes sugu, ir jābūt arī apakšpuses foto! Šoreiz paglāba tikai robs cepurītē, caur kuru varēja saskatīt lapiņas.


Bekuvecis 25.jūnijs, 10:04

Gluzi neparasti nav: 2013.gadā Gaujai otrā pusē, netālu no Kropotkinu kapiem krietni vecs eks. bija jau 15. jūnijā! Bet ap Jāņiem togad bija manāmi vēl citi pilnībā pieauguši eks. Tomēr tipiski tās mēdz augt vairāk uz rudens pusi, tas nu ir fakts.


tngu 25.jūnijs, 08:43

Paldies!


tngu 25.jūnijs, 08:42

Paldies!


tngu 25.jūnijs, 08:42

Paldies!


Aleksandra 25.jūnijs, 08:06

Paldies, Marek!


Aleksandra 25.jūnijs, 08:05

Paldies, Viestur!


Aleksandra 25.jūnijs, 08:05

Paldies!


Aleksandra 25.jūnijs, 08:04

Paldies par brūnvālīšu raibeni!


Aleksandra 25.jūnijs, 08:04

Paldies!


Aleksandra 25.jūnijs, 08:03

Paldies!


Aleksandra 25.jūnijs, 08:02

Paldies, Marek!


Anete PB 25.jūnijs, 07:32

Man arī izskatās, bet samulsu no tā, ka augstajā purvā.


Anete PB 25.jūnijs, 07:28

Paldies, Marek, par labojumiem! Izrādās, bija tomēr vērts vilkties uz tiem purviem, katrā pa vienai citur nenofotografētais sugai :)


Irbe 25.jūnijs, 04:00

Brūnā čakste M


OKK 25.jūnijs, 03:30

Šos latvāņus, manuprāt, Ķemeru NP darbiniekiem jānovāc, tur blakus aug jumstiņu gladiola...


OKK 25.jūnijs, 02:14

Paldies!


Wiesturs 25.jūnijs, 01:49

Ir krūkļu.


Wiesturs 25.jūnijs, 01:47

Izskatās pēc zaļās upjuspāres.


Wiesturs 25.jūnijs, 01:38

Es teiktu, ka visi ir lielie meža. Otrajā bildē redz plankumus uz spārniem, trešajā - spicītes ūsu galos (vismaz 1). Laboju uz lielo meža resngalvīti.


OKK 25.jūnijs, 01:31

Redzēju viņu 2 x mūžā...


OKK 25.jūnijs, 01:30

Baigi sabeidza nervus mazais vijolīšu purvraibenis. Lidinājās mērkaķa ātrumā, vienu reizi nosēdās, nepaspēju nofočēt, tad vispār 20 minūtes viņu neredzēju. Izdomāju jaunus lamu vārdus ar nobeigumu "bezdelis"... Tad ieraudzīju atkal, 3 x nofočēju, kā likās - baigi asi, bet tikai viena bilde izdevās.


OKK 25.jūnijs, 01:26

Nav, tagad laboju...


nekovārnis 25.jūnijs, 00:54

Lauku s;iksamtenis tikai augšējais, abi pārējie pļavas sīksamteņi


nekovārnis 25.jūnijs, 00:50

Vismaz augšējais lielais meža resngalvītis, par pārējiem nav pārliecības.


AAvj 24.jūnijs, 22:27

Kaut gan, ej, nu, sazin. Atceros, ka vienmērīgi krāsotas, bet vienā miglubildē vienai tā kā tomēr ir tas zobainums.


Briza 24.jūnijs, 22:26

Bruņu ķiverene Scutellaria galericulata


AAvj 24.jūnijs, 22:25

Jā, tiešām sliktas. Saulē neredzēju, ko bildēju. Nav neviens no abiem, jo ārējo primāru iekšējās buras ir vienmērīgu krāsojumu, nevis zobainu.


kristyk 24.jūnijs, 21:57

liels paldies!


forelljjanka 24.jūnijs, 21:54

Gaišais ķauķis.


kristyk 24.jūnijs, 21:46

paldies


IevaM 24.jūnijs, 21:34

Dadžu raibenis


felsi 24.jūnijs, 21:12

Lapkoku svečtursēne.


felsi 24.jūnijs, 21:12

Arī gļotsēne - aveņu.


felsi 24.jūnijs, 21:11

Man liekas, ka gļotsēne - zarainā.


Izabella 24.jūnijs, 20:46

Paldies


Gaidis Grandāns 24.jūnijs, 20:34

Pļavas vēršacītis


Aleksandra 24.jūnijs, 20:30

Paldies, Jāni!


Aleksandra 24.jūnijs, 20:28

Paldies, Jāni!


Jonis 24.jūnijs, 20:22

Smilšbite Andrena sp. Neko sīkāk pēc šīm bildēm pateikt nevarēs. Vajadzīgs līķis.


Izabella 24.jūnijs, 20:22

Paldies


Jonis 24.jūnijs, 20:21

Kāļu baltenis.


Jonis 24.jūnijs, 20:19

Kāpostu baltenis


Anete PB 24.jūnijs, 20:16

Paldies, Ansi - es kaut kā ieciklējos uz dzegužpuķēm un neiedomājos paskatīties uz citām orhidejām!


Vladimirs S 24.jūnijs, 18:55

Slikti redzams, bet domāju ka lietuvainis vai kuitala.


kristyk 24.jūnijs, 17:56

Paldies


Aleksandra 24.jūnijs, 16:18

Paldies, Ruslan!


gunitak 24.jūnijs, 12:22

Paldies!


Aceralba 24.jūnijs, 11:16

Paldies!


Aceralba 24.jūnijs, 11:16

Paldies!


IevaM 24.jūnijs, 11:04

Paldies! Pārsteidza krāsa


Matrus 24.jūnijs, 10:58

Informatīvas zīmes par putnu ligzdošanu vairāk piesaistīs uzmanību ligzdu un mazuļu meklēšanai, kā arī, spriežot pēc publikas, nākamajā dienā tos aiznesīs, izdemolēs vai nodedzinās... Daugavgrīvas jūrmala ir populāra vieta, kur vietējiem pastaigāties ar suņiem. Kādreiz tur gredzenojām putnus, no rīta gar jūru virzījās straume ar suņiem, vakarpusē līdzīgi. Vietējiem ir pat pa 2-3 suņiem vienlaikus, kuri tos palaiž paskriet pa liedagu. Pa kādam sunim skraida arī pa lieguma pļavām, kur ligzdoja putni. Tāpēc man bija liels izbrīns, ka upes tārtiņi šajā jūrmalā spēj tikt līdz mazuļiem. Pats pēdējo tārtiņa mazuli tur redzēju (tuvāk Vakarbuļļiem) 2000. gadu sākumā un kopš tā laika “norakstīju” šo liedaga posmu. 1991. gadā liedagā tuvāk bākai ligzdoja mazie zīriņi...)


Matrus 24.jūnijs, 10:47

Paldies par gulbju kontrolēm! Abi gulbji pārī kopš 2014. gada aprīļa, kopš 2015. gada ligzdoja Juglas ezerā (līcī pie šosejas). Abiem vismaz 11 un 12 gadi. Pēdējo reizi novēroti kopā 13.01.2018. Dambjapurva ezerā, bet tēviņš atzīmēts Juglas ezerā 08.05.2019.


kapso 24.jūnijs, 09:45

Paldies Egijai un Julitai !


kapso 24.jūnijs, 09:44

Mīļā pasaulīt, neiedomājos, ka mana sasodītā līnija izraisīs tādas kaislības...


kapso 24.jūnijs, 09:34

Paldies par noteikšanu!


gunitak 24.jūnijs, 06:57

Parastais.


gunitak 24.jūnijs, 06:56

Vīķu.


gunitak 24.jūnijs, 06:55

Vīķu.


gunitak 24.jūnijs, 06:51

Datums pareizs?


OKK 24.jūnijs, 02:02

Bet, varam samierināties, ka TURPMĀK POLIGONI UN LINIJAS būs izņēmuma gadījumi, tas attiecas tikai uz Putnu atlantu.


OKK 24.jūnijs, 01:44

Ehhh, atkal būs DD galveno nomaiņa...


OKK 24.jūnijs, 01:38

Ilze Priedniece, iesaku man pateikt paldies par padomu DD jūzeriem... Es jums neesmu nekāds padotais, kuru var komentēt ar izsaukuma zīmēm katrā teikumā. :) Es varu Jūs pasūtīt dirst..,


felsi 24.jūnijs, 00:42

Šokolādes gļotsēne.


gunitak 23.jūnijs, 21:33

Kāļu.


dekants 23.jūnijs, 19:16

Jāliek informatīvās zīmes :)


kristyk 23.jūnijs, 18:29

Pentatoma rufipes - koku vairogblakts


kristyk 23.jūnijs, 18:27

blakts


Sintija Martinsone 23.jūnijs, 16:27

Jā, pārsteidzoši, jo traucējums tur ir ļoti liels. Turpat pie tārtiņiem staigāja cilvēki ar suņiem bez pavadas. Tieši šajā vietā, kur vadāja mazuļus, lielā ātrumā pārbrauca pašvaldības policijas kvadricikls. Visā posmā no Daugavas līdz Lielupei tārtiņi bija četrās vietās un visi šajā 1 km posmā.


gunitak 23.jūnijs, 15:41

Paldies, Ruslan, par spārēm.


Matrus 23.jūnijs, 15:12

Prieks, ka Daugavgrīvas liedagā upes tārtiņš vēl ligzdo, ņemot vērā vietējo kūrortu...)


sandis 22.jūnijs, 23:06

Paldies par komentāriem! Man jauna gļotsēņu suga :)


Siona 22.jūnijs, 22:27

Liels, liels paldies! :) Pievienoju vēl vienu bildi, bet pēc googles attēliem izskatās īstā. Pašam augam gan uzmanību pievērsu mājās bildēs, jo uz vietas uzmanību pievērsu tikai kukaiņiem, bet liekas, ka bija paliels..


felsi 22.jūnijs, 22:20

Paldies Marek! Raibeņos mazliet putrojos:)


nekovārnis 22.jūnijs, 22:18

Apakšējā foto lielais atraitnīšu raibenis :)


kamene 22.jūnijs, 22:17

Paldies! Pat necerēju uz retāku sugu.


Mari 22.jūnijs, 22:14

Paldies, Marek!


felsi 22.jūnijs, 22:13

Paldies Marek, tūlīt labošu! Vairāk tauriņu :)!


Briza 22.jūnijs, 22:11

Šis nav vanagnadziņš. Vai nav vēl kāds foto? No šī foto izskatās paliels, graudzālu augstumā, es teiktu, ka Medicago falcata.


nekovārnis 22.jūnijs, 22:11

Apakšējā foto lielais atraitnīšu raibenis


pustumsa 22.jūnijs, 22:10

Paldies 


pustumsa 22.jūnijs, 21:48

Paldies


dziedava 22.jūnijs, 21:33

Dabisku mežu biotopu indikatorsuga :)


Lemmus 22.jūnijs, 21:08

Uz egles


kristyk 22.jūnijs, 20:44

kāds skaistulis!


kristyk 22.jūnijs, 20:41

Papētot tuvāk abas sugas, tomēr tas bija Mareka norādītais Bērzu raibenis, jo bija pilnībā tumši brūns ar gaišu ārējo malu un gar gaišo malu tādi kā zili aplīši . Jā, piekrītu, ka bildes kvalitāte nav tā labākā, piedodiet, kā nu sanāca, tā nobildēju


roosaluristaja 22.jūnijs, 18:39

Uz egles?


Fuatra 22.jūnijs, 18:33

paldies


Ivars L. 22.jūnijs, 17:43

Laikam jau Oxyporus corticola.


Ivars L. 22.jūnijs, 17:42

Tā kā varētu būt, Diplomitoporus flavescens.


OKK 22.jūnijs, 16:39

Jā, debesīs ir!


dziedava 22.jūnijs, 16:12

Man abi šķiet tik līdzīgi, ka paļāvos uz to, ka saulrozīšu lido vēlāk. Šis tad sanāk agrākais novērojums DD vēsturē :)


nekovārnis 22.jūnijs, 16:02

Uz pakaļspārna apakšas baltumu vairāk un tie vairāk savstarpēji savienoti. Vari apskatīt un salīdzināt Sintijas lapā - https://dabasfoto.wordpress.com/taurini/resngalvisi/


dziedava 22.jūnijs, 15:49

Tomēr saulrozīšu? pēc kādām pazīmēm?


nekovārnis 22.jūnijs, 15:31

Manuprāt tomēr kāļu.


Vīksna 22.jūnijs, 15:29

Arī no speciālistiem domā, ka būs laikam dadžu raibenis.


nekovārnis 22.jūnijs, 15:19

Tās informācijas tomēr par maz. Īsti pat droši nezinu kurā dzimtā - pie degunspindelēm (Oestridae) vai kuņģspindelēm (Gasterophilidae).


BioEliina 22.jūnijs, 13:20

Paldies, Edgar!


dziedava 22.jūnijs, 13:13

Varbūt kamolzāles rūsa Uromyces dactylidis, kam otrs saimniekaugs ir gundegas.


Fuatra 22.jūnijs, 13:05

lielais meža raibenis


dziedava 22.jūnijs, 13:01

Laputs provocēta panga.


dziedava 22.jūnijs, 12:48

Vai šī lielo balto gārņu ligzdošanas vieta ir zināma? Pēc http://www.putni.lv/ardalb.htm tuvākā ir Pildas ezers, bet šī vieta nav gluži ezerā, bet sauszemē pie Ņukšu kapiem. Ligzdas precīzi neskaitīju, bija liels troksnis, putnu daudz, starp baltajiem turpat priedēs bija redzams arī zivju gārnis. Aptuveni "piemetot", varētu būt 15-30 ligzdas.


dziedava 22.jūnijs, 12:38

P.S. Dzeltenās arī ir porainās gļotsēnes, tikai vairāk plazmodija stadijā, kad augļķermeņi tiktikko tikai sāk veidoties.


dziedava 22.jūnijs, 12:36

Brūnās koksnes vilkpienaines varētu arī atsevišķā novērojumā :)


felsi 22.jūnijs, 11:43

Varētu būt aveņu gļotsēne.


felsi 22.jūnijs, 11:40

Pilnīgi pareizi!


IlzeP 22.jūnijs, 10:38

Paldies, Egij, par aktīvo sugu noteikšanu! :)


IlzeP 22.jūnijs, 10:36

Tā kā Dabasdati paredz iespēju arī iezīmēt maršrutu vai poligonu, nevis tikai iespēju likt konkrētu punktu, nevar pārmest, ka novērotājs to izvēlas! Labāk, protams, sevišķi aizsargājamām sugām, ir ziņot precīzu punktu. Taču, piemēram, gadījumā, ja neatceras, kurā maršruta punktā objekts novērots, labāk zīmēt maršrutu, nekā likt nepareizu punktu vai neziņot vispār!


kapso 22.jūnijs, 07:58

Agri, neesi nu tik bargs, nebija ne jausmas, ka zīmēt līniju ir slikts paradums. Šī ir vienīgā manu grēku sarakstā, nedarīšu vairs tā...


Briza 22.jūnijs, 07:35

Zilganā baltsamtīte


Briza 22.jūnijs, 07:32

Vītolu vējmietiņš


Briza 22.jūnijs, 07:23

Parastā dižškābārža kāda no kultivētām formām.


Briza 22.jūnijs, 07:17

Tumšsarkanās dzeguzenes Epipactis atrorubens albīns eksemplārs. Daudz esmu staigājusi pa kāpām, sausiem mežiem, bet pilnīgi albīns nav redzēts. Apsveicu !:)


roosaluristaja 22.jūnijs, 05:29

Brūnās ir vecas koksnes vilkpienaines, baltās - manuprāt porainās gļotsēnes.


roosaluristaja 22.jūnijs, 05:14

Ostīt nevajag. Uz putekšņlapām jāskatās.


Vīksna 21.jūnijs, 23:42

Paldies !


OKK 21.jūnijs, 23:30

Saulē neizbalē, varbūt albīns?


Zigurds Krievans 21.jūnijs, 23:30

Eh. Arī bija doma par cekulpīli, bet likās ka gaišums ap knābi pārāk liels.


OKK 21.jūnijs, 23:29

Manuprāt tie, kas zīmē vienam augam vai tauriņam veselu poligonu, nez kāpēc negrib uzņemties atbildību par savu novērojumu. Bez tam, poligoni un līnijas lieki noslogo DD programmatūru, arī grūtāk izsekot atlasē.


OKK 21.jūnijs, 23:24

Starp citu, kas tā par modi zīmēt līniju nevis ielikt punktu?


OKK 21.jūnijs, 23:23

Ai, žēl ka A. Opmanis aizņemts...


OKK 21.jūnijs, 23:22

Šis ir interesants! It kā būtu ieradies no Viņpasaules!


OKK 21.jūnijs, 23:07

Paldies!


felsi 21.jūnijs, 23:06

Rūsas sēne.

Pēdējie komentāri rakstiem
Klintslejas 25-Jun-2019, 22:45

22. jūnijā vispārējs optimisms(normāla laika prognoze, stabilas 40+sugas pirms pāris dienām Amatas novadā, zaigraibeņu paredzamais izlidojums utt...) dienas sākumā nomāca vēlmi par 99% droši uzlabot iepriekšējā gada Amatas novada rez   (..)


Anete PB 25-Jun-2019, 15:07

Pievienojos padomiem par apstrādi - lietoju FastStone Image Browser, arī uzreiz kadrēju ārā tauriņus un lieku apakšmapēs pēc vietām, katram uzreiz suga faila nosaukumā. Lai neaizmirstos, kur kas bildēts, katrā objektā nofotografēju apk   (..)


Divpēdis 25-Jun-2019, 14:57

Par apstrādi - man arī līdzīgi, kā Viesturam. Vienīgi dabā cenšos tikai bildēt un pārvietoties, neko lieku. Pulksteņlaikam un GPS vajadzētu būt klāt pie bildēm, bet dubultai drošībai katrā apstāšanās vietā nobildēju trīsstūr   (..)


Wiesturs 25-Jun-2019, 13:54

Agri, man sākumā arī bilžu apstrāde prasīja nejēdzīgi daudz laika, bet ar laiku piešāvos to izdarīt racionālāk un ātrāk. Katrā ziņā neko nekad neesmu rakstījis uz papīra. Vietas, kur kas bildēts, paturu galvā - līdz šim nav bi   (..)


OKK 25-Jun-2019, 03:17

Es nezinu, kā citiem, bet man novērojumu ievadīšana DD patērē vairāk laika, nekā staigāšana / fočēšana dabā... Safošēts 350 bildes 4 h laikā, jāatlasa sliktās bildes, jāiraksta uz papīrea lapas, ko ievietot, jākonvertē (katra   (..)


OKK 25-Jun-2019, 03:06

Atradu šī projekta ietvaros laikam purva sīkraibeni, 1 x mūžā


Wiesturs 24-Jun-2019, 23:56

Šogad laika trūkuma dēļ nesanāca neko nopietni piedalīties. Šodien (24.06.) tikai izgāju dažas stundas līkumu pa savām vietām Garkalnē (pie mājas un dzelzceļa malu). It kā jau visa kā daudz, žēl, ka nevarēju nopietnāk kaut kur pa   (..)


Anete PB 24-Jun-2019, 17:36

Agri, ja gribas ošu pļavraibeņus, tad jābrauc apmēram uz šejieni https://dabasdati.lv/lv/observation/2evks2haiv9ceo946agppofrv4/ Starp Pauļukiem un Rankas upi visā posmā un arī uz ziemeļiem līdz Berlīnes krustojumam gar ceļa malu viņi   (..)


Siona 24-Jun-2019, 08:55

Man arī likās, ka aizdomīgi maz zilenīšu, zeltainīšu. Ar drošu sirdi gāju uz savu īpašo vietu, kur parasti viņi kaudzēm lidinās (arī vairākas sugas), bet šogad tur neviena.. Pa četrām dienām redzēju tikai vienu pusplukušu paras   (..)


OKK 24-Jun-2019, 04:58

Anete Pošiva-Bunkovska, man ļoti patika Tavs komentārs - tā bija visiem?


OKK 24-Jun-2019, 04:54

Anete Pošiva-Bunkovska, kur bija ošu pļavraibeņi? Noteikti ieziņo, izdodas redzēt reizi 10 gados... :)


Anete PB 23-Jun-2019, 23:04

Uff, kas par skrējienu sanāca! Biju domājusi, ka vispār nebūs iespējas piedalīties, bet plāni mainījās, un izbraukāju Ogres novadu. Pagājušā gada veiksmes neatkārtojās, bet to kompensēja pāris botāniski atradumi. Pilnīga vilšanā   (..)


Klintslejas 23-Jun-2019, 15:04

Marek, tev pilnīgi taisnība. Prognozes sugu daudzveidībai varētu tiešām būt optimistiskas- vismaz gads tauriņiem ir ne sliktāks kā pagājušais. Iepriekšējais mans komentārs jāpapildina ar to, ka pieminētās 20.06 redzētās sugas va   (..)


Klintslejas 23-Jun-2019, 14:28

Nav viegli ar tiem "sāk& beidz" . Trīs 20.06 Amatas novadā redzētie´´beidz" un viens "sāk" atkārtoti meklējot 22.06 vairs netika atrasti. Lai veicas! Priecīgus Līgo!


nekovārnis 22-Jun-2019, 15:48

Skatos, tieši šobrīd bagāts sugu sastāvs - lido gan tie kuriem jau bija "jābeidzas", gan tie, kuriem vēl nebija "jāsākas":) Cerams tie jaunie būs pamodušies arī Ziemeļkurzemē. Pirmdien būs jādodas apraudzīt:)


Klintslejas 19-Jun-2019, 16:08

DD arhīva rakstos informācijas vairāk kā Valsts bibliotekā. Vajag rakstos paspaidīt zaļās atsauču saites, daudz kas atklāsies. Un gan rakstu arhivā gan foruma tauriņu sadaļā ir vairāki Uģa Piterāna raksti tieši par šiem jautājum   (..)


dekants 19-Jun-2019, 14:36

Paldies par organizēšanu! Ļoti noderīgi būtu, ja iesācējiem būtu pieejama informācija/pārskatāma tabula par katras sugas aktivitāti (kaut aptuveni), lai velti netērētu laiku bērzu zefīram :) Izcili, ja būtu arī īss teikums, kur ka   (..)


Klintslejas 18-Jun-2019, 13:44

Paldies organizatoriem par vērošanas akcijas turpināšanu! Lai daudz darba Jums šogad :) !


kvilks 17-Jun-2019, 13:22

Tauriņu novērojumi jāpievieno portālā Dabasdati.lv ierastajā kārtībām, nekur papildus atsevišķi nekas nav jāsūta. Vienīgais svarīgais punkts - novērojumi jāpievieno līdz 30.jūnija vakaram.


Tauriņu Vērošana 17-Jun-2019, 13:18

Jā, paldies - kļūda arī tika pamanīta un nu ir izlabota :)


Jaundarznieks 17-Jun-2019, 13:18

Doma iesaistīties šajā saulgriežu konkursā, tik īsti nav skaidrs, kā dā veidā tieši un kur šie novērojumi ar bildēm jāliek. Zem profila kā novērojums, vai atsevišķi kaut kur jāšuta? Kāds pro varbūt pastāstīs detalizētāk?


runagoze 17-Jun-2019, 13:07

7. noteikumu punkts - drusku nesakarīgs- varbūt var palabot.


Laimeslācis 14-Jun-2019, 17:41

Trāpījies redzēt tādas melnas, spīdīgas - bez apsarmes, bet sarkanas un baltas, gan nekad. Uzejot melnās vienmēr prātā radies jautājums - vai tā būtu kāda cita suga, pasuga, vai vēl kas? Interesants pētījums!


forelljjanka 14-Jun-2019, 15:51

Vectētiņ,vectētiņ,kas tās par ogām? Mellenes! Bet kāpēc viņas ir sarkanas? Tāpēc,ka viņas ir zaļas!!! :DD


OKK 11-Jun-2019, 00:03

Atvainojos, man ir ieplānots kas cits...


Sintija Martinsone 7-Jun-2019, 10:45

Poikāna kungs, šī monitoringa programma ir absolūti iekļaujoša - es priecājos par dalībniekiem ar jebkuru orientāciju. Pēc Jūsu komentāra laika redzu arī to, ka Jūsu personība ir ideāli piemērota putnu uzskaitēm. Esiet laipni aicin   (..)


OKK 7-Jun-2019, 04:25

3. bildē Sintija Martinsone izkatās ir mainījusi savu orientāciju fizioloģiskā līmenī, bet, varbūt tur ir kļūda?


OKK 7-Jun-2019, 03:23

Lūdzu, papildini zivju sarakstu : Kaze https://www.latvijasdaba.lv/zivis/pelecus-cultratus-l/


IlzeP 6-Jun-2019, 22:34

Mēģināšu rīt noskaidrot. Man arī bremzējas.


Arnis2 6-Jun-2019, 21:43

Man tas pats, Uģi. Viss stipri bremzējas.


CerambyX 6-Jun-2019, 20:59

Vai man vienīgajam pēdējā laikā Dabasdati mēdz diezgan iebremzēt? Bilžu ielāde, sugu nomaiņa etc. diezgan ievelkas - ja 3 novērojumi, tad jau nekas, bet ja 30 tad minūtes mierīgi kļūst arī par >1h...


dziedava 25-May-2019, 07:38

Marek, tas gan lieliski, ka ir publiska iespēja jebkuram pievienoties pamācīties, ko es noteikti kādreiz gribētu izmantot. Šobrīd gan viss saplānots teju pa stundām, bet ļoti ceru, ka šī nebūs vienīgā tāda iespēja, varbūt citugad. :   (..)


nekovārnis 24-May-2019, 19:42

Ja nu kāds vēl grib pievienoties mazai kukaiņu un nekukaiņu meklētāju grupiņai, tad rīt 9:36 atiet vilciens uz Garkalni. Ja viss būs kā plānots tad atpakaļ no Krievupes stacijas, tā kā turp-atpakaļ biļeti vislabāk pirkt līdz Krievup   (..)


IlzeP 24-May-2019, 13:05

Attiecībā uz afalīnu, kas nesen bija novērota ar ādas bojājumiem, ir saņemts šāds komentārs no Prof. h. c. Dr. Ursulas Zībertes (Ursula Siebert, Director of Institute, Diplomate of European College of Zoological Medicine (Wildlife Populati   (..)


nekovārnis 21-May-2019, 23:00

Ak jā, bez mārīšzirnekļa vēl jau arī jāsameklē tauriņi - zeltlapu resngalvītis un agrais samtenis:)


nekovārnis 21-May-2019, 22:56

Turpinot par gada kukaiņiem vai šoreiz konkrēti par gada bezmugrkaulnieku mārīšzirnekli. Pēdējais laiks to meklēt! Ir doma šo sestdien braukt uz Garkalni un no turienes virzīties uz Vangažu-Krievupes pusi. Laika prognozes šobrīd labas u   (..)


Ilmārs Tīrmanis 21-May-2019, 10:50

!!!


anthicus 20-May-2019, 13:52

1. fotogrāfijā - izcili noformēta entomoloģiska kolekcija!


Liepzieds 20-May-2019, 10:38

Ļoti vērtīgi par to, kā noteikt pīlēnu vecumu! Liels paldies! :)


CerambyX 17-May-2019, 16:41

Jā, novērojumus no agrākiem gadiem noteikti ir vērts pievienot - kopējā datu/novērojumu apkopojumā bez šaubām noderēs. Nu un 2011-2012. gadi jau nemaz pat 'tik seni' nav - liela varbūtība, ka tās atradnes joprojām ir aktuālas un to pa   (..)


Mimi Serada 17-May-2019, 12:09

Paldies, Uģi, būs ko meklēt vasara! Blaktis ir skaistas, man ir bildes no 2011-2012 g., vai ir vērts reģistrēt tās Dabasdatos?


dekants 16-May-2019, 10:47

Paldies, Antra! Šis ir vērtīgi - gan pīļu vecuma noteikšana, gan arī lieliski video atrasti :)


Vīksna 16-May-2019, 00:45

Par Uģa darbaspējām piekrītu.Rakstu gan,tikai daļu izlasīju,droši vien brīvdienās līdz beigām tikšu.Žēl, ka maz laika bildēt, darbā jāvergo.Pat nobildēto pus aizmigusi DD lieku.


Mareks Kilups 15-May-2019, 22:15

Uģa darbaspējas ir kautkāds dabas fenomens.


Aceralba 14-May-2019, 22:20

Labprāt būtu ziņojusi par jāņogu raibeni biežāk, bet tā arī tikai vienreiz pa visu 2018.gadu laimējās to redzēt - kaut kā tas manos maršrutos vairāk nerādījās. Piemēram, acaino raibeni gan varēja redzēt katru (saulaino) dienu, ar   (..)


nekovārnis 14-May-2019, 19:11

Superīgs raksts! Paldies! Interesanti, ka sarkanblakts vēl nav ieziņota no Šlīteres :D Patiešām, ir kur rakt :)


CerambyX 14-May-2019, 08:22

Pamatā jā - no augšas pietiek, jo vairums blakšu ir tomēr tādi visai saplacināti objekti ar, bieži vien, sugām raksturīgu rakstu ķermeņa virspusē un, piemēram, sānu skats visbiežāk neko daudz jaunu neatklāj. Blaktis gan ir kustīgas   (..)


Carum carvi 14-May-2019, 07:07

Vai ir kādas īpašas rekomendācijas blakšu fotografēšanā - pietiek ar skatu no augšas?


Divpēdis 13-May-2019, 18:37

Tā ir, kā Sintija saka. Kad rādīju tauriņu grāmatu māsīcai ar atzīmētajiem LV tauriņiem, vislielākais pārsteigums viņai bija par jāņogu raibeni - un tādi tiešām ir arī pie mums? Plašāk laikam tas "sīļa efekts" parastās publi   (..)


kamene 13-May-2019, 10:56

Piekrītu. Pirms Dabasdatiem es arī nebiju ievērojusi šādu tauriņu. Bet čemurziežu dižtauriņu atceros jau no bērnības.


Siona 12-May-2019, 07:57

Pilnīgi piekrītu, ka šis tauriņš ir maz zināma suga plašākai sabiedrībai. No tiem lielajiem tauriņiem cilvēki zina balteņus, acaino raibeni un tad ir vienkārši raibie tauriņi.Kad skolēni skatās bildes, vienmēr ir pārsteigti, cik i   (..)


IlzeP 7-May-2019, 11:08

Tas, ka suga bieži sastopama, nebūt nenozīmē, ka neinteresanta! Pie tam jāņogu raibenis, neskatoties uz biežo sastopamību, manuprāt, ir tāda plašākai sabiedrībai maz zināma suga - labs objekts, lai ieinteresētu tauriņu vērošanai. Ar   (..)


OKK 7-May-2019, 10:13

Bet, no "zinātnes viedokļa", būtu interesanti uzzināt par kaut ko patiešām interesatu - par " ļoti retu, vēl neatrastu Latvijas faunai un it kā izmirušu sugu" sastopamību Latvijā, piemēram, par iespējamajām dižās briežvaboles, laimi   (..)


OKK 7-May-2019, 09:30

Tur ir tā, ka "pievērst sabiedrības uzmanību" Latvijā diezgan bieži sastopamām sugām, (stap citu, šīs sugas, ir veidojušās miljoniem gadu), saistīt ar Latvijas 100gadi neredzēju jēgu, tāpēc tolaik baigi izņirgājos.


Grislis 27-Apr-2019, 21:15

Es domāju, ka Gada simboli jau patiešām vairāk tiek izvēlēti ar domu iepazīstināt cilvēkus ar kādu konkrētu sugu vai sugām, aicināt ieskatīties vairāk dabā un pamanīt to, ko agrāk varbūt neievēroja. Vismaz attiecībā uz madarām   (..)


CerambyX 23-Apr-2019, 09:00

Nu es droši vien te varētu komentēt vismazāk, jo nu mans jāņogu raibeņa pārskats vēl tikai smagi top grūtās mokās un līdz ar to es esmu viens no tiem sliktajiem, kas nav šo atgriezenisko saiti pagaidām nodrošinājis. Bet tomēr - Juli   (..)


dziedava 23-Apr-2019, 04:50

Kristap, neiet runa par to, vai izziņot simbolus, protams, ka vajag! Bet, JA ziņojumā ir aicinājums ziņot Dabasdatos, tad prasītos saprast, kāpēc vajag ziņot un VAI būs atgriezeniskā saite. T.sk., vai ziņotās Gada sugas tiks iespēju rob   (..)


kvilks 23-Apr-2019, 00:07

Liekas, ka jau iepriekš kaut kur esmu to teicis, bet droši vien nav slikti atkārtoties - domāju, ka Gada simbolu izvirzīšanas svarīgākais mērķis ir informēt plašāku sabiedrību par kādu aktuālu jautājumu - klimata pārmaiņām, dabas   (..)


dziedava 22-Apr-2019, 12:46

Paldies, Renāte, gluži ar varu jau apkopot mani neviens nespieda. :)) Bet fakts, ka man vienai visu apkopot nav īpaši pareizi galvenokārt dēļ zinātniskā aspekta - sugas jau izsludina un (nez kāpēc) aicina ziņot biedrības, taču vai tās   (..)


meža_meita 21-Apr-2019, 20:48

Julita malacis! No malas gan žēl Julitas - izsludinātāji tikai izmanto DD gada simbolu ziņošanai, bet beigu beigās Julita visu apkopo.

Gada garāko dienu dienastauriņu vērošana 2019 (22)

Tūlīt klāt būs vasaras saulgriežu laiks. Laiks, kad dienas ir izstiepušās tik garas, cik vien iespējams. Laiks, kad pļavas un mežmalas ir pilnas ar ziedošiem augiem. Un uz šiem ziediem, protams, ir tauriņi. Turpinot lielisko tradīciju, Latvijas Entomoloģijas biedrība sadarbībā ar portālu Dabasdati.lv aicina saulgriežu laikā ikvienu piedalīties dienastauriņu vērošanā. Tās ir neklātienes sacensības, kas [...]

Aicinājums ziņot par neparastas krāsas melleņu, brūkleņu un zileņu ogām (2)

Strādājot pēcdoktorantūras pētniecības projektā "Melleņu Vaccinium ģints ģenētisko resursu izpēte Latvijā", konstatēju, ka gan mellenēm, gan brūklenēm, gan zilenēm bez klasiskās ogu krāsas iespējamas formas ar baltām ogām. To izlasīju poļu zinātnieku 1976. gada publikācijā. Viņi minēja arī mellenes ar rozā, melnām un zaļganas krāsas ogām. Pēc tam parunājos ar lietuviešiem, [...]

Piekrastē ligzdojošo putnu monitorings: pirmā gada rezultāti (3)

Dabas aizsardzības pārvalde 2018. gadā sāka īstenot jaunu projektu – piekrastē ligzdojošo putnu monitoringu. Šā monitoringa mērķis ir iegūt datus par populācijas lieluma pārmaiņām tām sugām, par kurām netiek iegūti dati citos ligzdojošo putnu fona monitoringos. Iegūtā informācija būs būtisks atbalsts lēmumu pieņemšanā dažādās dabas aizsardzības jomās. Tā palīdzēs argumentēti pamatot piekrastes putnu aizsardzības pasākumus. Lielā [...]

Redzēji pīlēnus? Nosaki vecumu! (2)

Portāls Dabasdati.lv par 2008.-2018. gadu glabā 1389 pīļu novērojumus ar statusu "Nesen šķīlušies mazuļi vai vecāki ar mazuļiem (RM)". Gandrīz puse (48%) ziņojumu ir par meža pīli (1. att.). Nākamās biežāk ziņotās sugas ir lielā gaura (20,3%), gaigala (16,8%) un Sāmsalas pīle (9,5% ziņojumu). Seko krīklis (2%), cekulpīle (2%) un brūnkaklis (1%). Mazāk par 1% [...]

Blaktīm pa pēdām (13)

Portāls Dabasdati.lv nenoliedzami ir viens no pēdējās desmitgades veiksmīgākajiem dabas pētniecības projektiem Latvijā (pat neskatoties uz lielākiem un mazākiem trūkumiem, bet nu... neviens jau mēs neesam ideāls!), kas kalpo kā lieliska platforma kur pētniekiem, dabas aizsardzības speciālistiem u.c. nozares vadošajiem prātiem beidzot ir tā lieliskā iespēja satikties ar aktīvajiem dabas vērotājiem un citiem entuziastiem. Tieši [...]

Jāņogu raibenis - Gada Kukainis 2018. Atskats un pārdomas. (11)

  2018. gads jau sen kā aizgājis, un varētu teikt, ka par tik senām lietām vairs nav ko daudz runāt, jo ir taču 2019. gads ar jauniem notikumiem, jauniem piedzīvojumiem un jauniem izaicinājumiem! Taču, spriežot pēc Dabasdati.lv lasītāju intereses, ir atsevišķi 2018. gada notikumi, pie kuriem acīmredzot ir tomēr vērts atgriezties, jo ne viss ir ticis [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums 2019 (janvāris-marts)

Lielākais pārsteigums dabas vērotājiem gada sākumā bija delfīni – Rīgas līcī pie Mangaļsalas atpeldējušās afalīnas, ko pirmās ieraudzīja Ilze Bojāre un Ieva Mārdega 16. februārī. Afalīnām Dabasdatos bija veltīts atsevišķs raksts. Tradicionāli ziemas sezonai gada pirmajā ceturksnī pirmajās divās vietās pēc novērojumu skaita bija putni un zīdītāji – ziemā aktīvās dzīvnieku grupas (infografika raksta beigās). 455 [...]

Gada simboli 2018 Dabasdatos (15)

Tā kā 2019. gada aktīvā sezona dabā jau sākusies pilnā sparā, pēdējais laiks atskatīties, kā Dabasdatos veicies pagājušā gadā izziņotajiem Gada simboliem. Gada dzīvnieks – vāvere Sciurus vulgaris. Foto: Viktors Ivanovs 2018. gadā Dabasdatos kā Gada sugas tika izziņotas: vāvere Sciurus vulgaris, pļavu tilbīte Tringa totanus, simtkāji Chilopoda, jāņogu raibenis Polygonia c-album, parastais ozols Quercus robur, madaras [...]

Pērc kreklu un atbalsti putnu tiešraides! (3)

Latvijas Dabas fonds jau astoto gadu nodrošina tiešraides no aizsargājamo putnu sugu ligzdām. Šogad tiks rādītas septiņas ligzdas – jūras ērgļu, zivjērgļu, melno stārķu un citu. Šādā apjomā un tehniskajā kvalitātē tiešraides iespējams nodrošināt tikai pateicoties ziedotāju atbalstam. Tāpēc Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar SIA "Motacilla" ir radījuši īpašus kreklus ar tiešraižu varoņu – zivjērgļu [...]

2019. gada pavasara ērces (3)

Latvijā ir zināmas astoņas ganībērču Ixodes ģints sugas. 2018. gadā atklāta jauna suga Ixodes acuminatus. Divas ganībērces – suņa ērce Ixodes ricinus un taigas ērce Ixodes persulcatus ir galvenās dažādu slimību ierosinātāju (ērču encefalīta vīrusa, Laima boreliozes baktērijas Borrelia burgdorferi, ērlihiozes baktērijas Erlichia sp., Q-drudža baktērijas Coxiella burnetii, babesiozes mikrosporīdijas Babesia sp.) pārnesējas dzīvniekiem [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2019
© dabasdati.lv
Saglabāts