Aktīvie lietotāji: 262 Šodien ievadītie novērojumi: 2333 Kopējais novērojumu skaits: 1965360
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt

10.04.2024.

30.03.2024.

Pēdējie novērojumi
15-Jun-2024, guta7
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
15-Jun-2024, guta7
Stirna Capreolus capreolus
16-Jun-2024, megemege
Lauku cīrulis Alauda arvensis
16-Jun-2024, Lasmas
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
16-Jun-2024, Rallus
Upes tārtiņš Charadrius dubius
16-Jun-2024, Lasmas
Melnais mežastrazds Turdus merula
16-Jun-2024, Rallus
Stirna Capreolus capreolus
16-Jun-2024, angel
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Jun-2024, Rallus
15-Jun-2024, guta7
Sloka Scolopax rusticola
13-Jun-2024, Aigars
Nezināms Ignotus
16-Jun-2024, Kažmers
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Jun-2024, Rallus
Grieze Crex crex
16-Jun-2024, Rallus
Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp.
15-Jun-2024, guta7
Paipala Coturnix coturnix
16-Jun-2024, Lasmas
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
13-Jun-2024, Ilgonis
Grieze Crex crex
16-Jun-2024, Rallus
Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp.
16-Jun-2024, guta7
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
13-Jun-2024, Ilgonis
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
16-Jun-2024, ilka
Melnais mežastrazds Turdus merula
16-Jun-2024, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-Jun-2024, Rallus
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
16-Jun-2024, IevaLeite
Zivju gārnis Ardea cinerea
16-Jun-2024, Rallus
Meža tilbīte Tringa ochropus
16-Jun-2024, Rallus
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
16-Jun-2024, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
16-Jun-2024, finesse
16-Jun-2024, Lasmas
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2024, Lasmas
Brūnā āboliņpūcīte Euclidia glyphica
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Lielais dumpis Botaurus stellaris
16-Jun-2024, Lasmas
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Grieze Crex crex
16-Jun-2024, angel
Lauku cīrulis Alauda arvensis
16-Jun-2024, Lasmas
Mazais ērglis Clanga pomarina
15-Jun-2024, Henrijs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
16-Jun-2024, Lasmas
15-Jun-2024, guta7
16-Jun-2024, kripoks
Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp.
16-Jun-2024, kripoks
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jun-2024, Lasmas
Upes zīriņš Sterna hirundo
16-Jun-2024, Lasmas
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
16-Jun-2024, Lasmas
Brūnā čakste Lanius collurio
16-Jun-2024, Lasmas
Bezdelīga Hirundo rustica
16-Jun-2024, Lasmas
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
16-Jun-2024, Lasmas
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-Jun-2024, Lasmas
16-Jun-2024, Lasmas
Lauku balodis Columba palumbus
16-Jun-2024, Lasmas
Melnais mežastrazds Turdus merula
16-Jun-2024, Lasmas
13-Jun-2024, Ilgonis
16-Jun-2024, laumae
15-Jun-2024, guta7
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
16-Jun-2024, Lasmas
16-Jun-2024, laumae
Grieze Crex crex
16-Jun-2024, angel
Melnais sprīžmetis Odezia atrata
16-Jun-2024, guta7
Smirdīgā rožvabole Oxythyrea funesta
16-Jun-2024, guta7
Spalvspārnis (nenoteikts) Pterophoridae sp.
16-Jun-2024, guta7
Stirna Capreolus capreolus
16-Jun-2024, Kristers K
Staltbriedis Cervus elaphus
16-Jun-2024, Kristers K
Paipala Coturnix coturnix
16-Jun-2024, Kristers K
Paipala Coturnix coturnix
16-Jun-2024, Kristers K
Grieze Crex crex
16-Jun-2024, Kristers K
Grieze Crex crex
16-Jun-2024, Kristers K
Paipala Coturnix coturnix
16-Jun-2024, Kristers K
Jūras žagata Haematopus ostralegus
16-Jun-2024, elzaz
16-Jun-2024, guta7
Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp.
10-Apr-2024, lauraporuka
Dārza ķauķis Sylvia borin
16-Jun-2024, angel
16-Jun-2024, guta7
Zilā platkājspāre Platycnemis pennipes
16-Jun-2024, guta7
Vabole (nenosakāma) Coleoptera sp.
16-Jun-2024, marapss
Lauku piekūns Falco tinnunculus
16-Jun-2024, Ilona_rasa
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
16-Jun-2024, angel
13-Jun-2024, Ilgonis
Grieze Crex crex
16-Jun-2024, ReAn
Mērkaziņa Gallinago gallinago
16-Jun-2024, Kristers K
Pļavu tilbīte Tringa totanus
16-Jun-2024, Kristers K
Koksngrauzis Stictoleptura maculicornis Stictoleptura maculicornis
16-Jun-2024, marapss
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
16-Jun-2024, marapss
Lielais ķīris Larus ridibundus
16-Jun-2024, tatia
Svīre Apus apus
16-Jun-2024, tatia
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
16-Jun-2024, tatia
Lielais ķīris Larus ridibundus
16-Jun-2024, tatia
Mazais mušķērājs Ficedula parva
16-Jun-2024, tatia
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
16-Jun-2024, tatia
Melnais mežastrazds Turdus merula
16-Jun-2024, tatia
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Jun-2024, tatia
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-Jun-2024, tatia
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
16-Jun-2024, tatia
Paceplītis Troglodytes troglodytes
16-Jun-2024, tatia
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-Jun-2024, tatia
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
16-Jun-2024, tatia
Zivju gārnis Ardea cinerea
16-Jun-2024, tatia
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Jun-2024, tatia
Mājas čurkste Delichon urbicum
16-Jun-2024, tatia
Melnais mežastrazds Turdus merula
16-Jun-2024, tatia
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jun-2024, tatia
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-Jun-2024, tatia
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Jun-2024, tatia
Mājas čurkste Delichon urbicum
16-Jun-2024, tatia
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Jun-2024, tatia
Dzeguze Cuculus canorus
16-Jun-2024, tatia
Mazais dzenis Dryobates minor
16-Jun-2024, tatia
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2024, tatia
Gaišais ķauķis Curruca curruca
16-Jun-2024, tatia
Tītiņš Jynx torquilla
16-Jun-2024, tatia
Grieze Crex crex
16-Jun-2024, tatia
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Jun-2024, tatia
Paceplītis Troglodytes troglodytes
16-Jun-2024, tatia
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
16-Jun-2024, tatia
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
16-Jun-2024, tatia
16-Jun-2024, guta7
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
16-Jun-2024, marapss
16-Jun-2024, lauraporuka
16-Jun-2024, guta7 1
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
16-Jun-2024, marapss
Pieneņu lapsprīžmetis Camptogramma bilineata
16-Jun-2024, guta7
Melnais sprīžmetis Odezia atrata
13-Jun-2024, Ilgonis
Ragainā cikāde Centrotus cornutus
16-Jun-2024, guta7
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
16-Jun-2024, marapss
13-Jun-2024, Ilgonis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
16-Jun-2024, marapss
Svīre Apus apus
16-Jun-2024, angel
16-Jun-2024, lauraporuka
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
16-Jun-2024, marapss
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2024, angel
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
16-Jun-2024, marapss
Nezināms Ignotus
15-Jun-2024, Mo
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
16-Jun-2024, angel
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Jun-2024, angel
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Jun-2024, Durkts
Gaišais ķauķis Curruca curruca
16-Jun-2024, angel
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Jun-2024, Durkts
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
16-Jun-2024, guta7
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Jun-2024, Durkts
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
16-Jun-2024, marapss
Sila cīrulis Lullula arborea
16-Jun-2024, Kristers K
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
16-Jun-2024, Kristers K
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-Jun-2024, Kristers K
Melnais mežastrazds Turdus merula
16-Jun-2024, Kristers K
Pelēkais strazds Turdus pilaris
16-Jun-2024, Kristers K
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Jun-2024, Kristers K
Mērkaziņa Gallinago gallinago
16-Jun-2024, Kristers K
Zaļziedu naktsvijole Platanthera chlorantha
16-Jun-2024, guta7
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-Jun-2024, Kristers K
Upes zīriņš Sterna hirundo
16-Jun-2024, Kristers K
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
16-Jun-2024, dekants
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
16-Jun-2024, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jun-2024, Kristers K
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
16-Jun-2024, Kristers K
Dzeguze Cuculus canorus
16-Jun-2024, Kristers K
Priežu čiekuru zemesblakts Gastrodes grossipes
16-Jun-2024, marapss
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2024, Kristers K
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2024, Kristers K
13-Jun-2024, Ilgonis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
16-Jun-2024, marapss
Sila strazds Turdus viscivorus
16-Jun-2024, angel
Gaišais ķauķis Curruca curruca
16-Jun-2024, angel
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, aer
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, aer
Pļavu čipste Anthus pratensis
16-Jun-2024, aer
Krastu čurkste Riparia riparia
16-Jun-2024, aer
Krastu čurkste Riparia riparia
16-Jun-2024, aer
Krastu čurkste Riparia riparia
16-Jun-2024, aer
Lielā gaura Mergus merganser
16-Jun-2024, aer
Krastu čurkste Riparia riparia
16-Jun-2024, aer
Krastu čurkste Riparia riparia
16-Jun-2024, aer
Krastu čurkste Riparia riparia
16-Jun-2024, aer
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, aer
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, aer
Lielā gaura Mergus merganser
16-Jun-2024, aer
16-Jun-2024, aer
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, aer
Krastu čurkste Riparia riparia
16-Jun-2024, aer
Krastu čurkste Riparia riparia
16-Jun-2024, aer
Krastu čurkste Riparia riparia
16-Jun-2024, aer
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, aer
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, aer
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, aer
Pļavu čipste Anthus pratensis
16-Jun-2024, aer
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, aer
Lielā gaura Mergus merganser
16-Jun-2024, aer
Lielā gaura Mergus merganser
16-Jun-2024, aer
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
16-Jun-2024, marapss
16-Jun-2024, marapss
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, aer
Dzeguze Cuculus canorus
16-Jun-2024, angel
13-Jun-2024, Ilgonis
16-Jun-2024, marapss
Baltais gārnis Ardea alba
16-Jun-2024, dekants
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
16-Jun-2024, marapss
Parastais deviņvīruspēks Verbascum thapsus
13-Jun-2024, Ilgonis
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
16-Jun-2024, marapss
16-Jun-2024, marapss 1
Svīre Apus apus
16-Jun-2024, angel
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Lauku balodis Columba palumbus
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Krauklis Corvus corax
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Lielā zīlīte Parus major
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Lauku zvirbulis Passer montanus
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Pelēkais strazds Turdus pilaris
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Mīkstblakts Placochilus seladonicus Placochilus seladonicus
16-Jun-2024, CerambyX
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
16-Jun-2024, Sandra LV
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis/juvernica
13-Jun-2024, Ilgonis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2024, Kristers K
Brūnā čakste Lanius collurio
16-Jun-2024, Kristers K
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Jun-2024, Kristers K
Stirna Capreolus capreolus
16-Jun-2024, Kristers K
Sīlis Garrulus glandarius
16-Jun-2024, Kristers K
14-Jun-2024, IlzeP
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
14-Jun-2024, IlzeP
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-Jun-2024, Kristers K
Mājas čurkste Delichon urbicum
16-Jun-2024, Kristers K
Upes zīriņš Sterna hirundo
14-Jun-2024, IlzeP
Lielā gaura Mergus merganser
14-Jun-2024, IlzeP
Sila cīrulis Lullula arborea
16-Jun-2024, Kristers K
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Lauku cīrulis Alauda arvensis
16-Jun-2024, Kristers K
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
16-Jun-2024, Kristers K
Meža balodis Columba oenas
16-Jun-2024, Kristers K
Kaņepītis Linaria cannabina
16-Jun-2024, Kristers K
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jun-2024, Kristers K
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, Kristers K
Pļavas dedestiņa Lathyrus pratensis
13-Jun-2024, Ilgonis
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
16-Jun-2024, Kristers K
Krauklis Corvus corax
16-Jun-2024, Kristers K
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
16-Jun-2024, Kristers K
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2024, Kristers K
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Pūkmuša Hemipenthes maura Hemipenthes maura
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Lielais ķīris Larus ridibundus
16-Jun-2024, Kristers K
Lietuvainis Numenius phaeopus
16-Jun-2024, Kristers K
Kuitala Numenius arquata
16-Jun-2024, Kristers K
Vībotņu vērpējs Malacosoma castrensis
14-Jun-2024, IlzeP
Ozolu koksnurbis Lymexylon navale
16-Jun-2024, nekovārnis 1
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-Jun-2024, Kristers K
Ķīvīte Vanellus vanellus
16-Jun-2024, Kristers K
Dzeltenā cielava Motacilla flava
16-Jun-2024, Kristers K
Bezdelīga Hirundo rustica
16-Jun-2024, VijaS
Glodene Anguis fragilis
16-Jun-2024, VijaS
Baltais ragansviests Fuligo septica var. candida
16-Jun-2024, VijaS
Krāšņā dūnīte Ptilidium pulcherrimum
16-Jun-2024, VijaS
Oranžā aveņgļotsēne Tubifera montana
16-Jun-2024, VijaS
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
16-Jun-2024, Kristers K
Meža nārbulis Melampyrum sylvaticum
16-Jun-2024, VijaS
16-Jun-2024, anchupaans
Baltais ragansviests Fuligo septica var. candida
16-Jun-2024, VijaS
Lācene Rubus chamaemorus
16-Jun-2024, VijaS
16-Jun-2024, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa
16-Jun-2024, VijaS
16-Jun-2024, VijaS
16-Jun-2024, VijaS
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2024, Kristers K
Parastā ērgļpaparde Pteridium aquilinum
16-Jun-2024, VijaS
Mellene Vaccinium myrtillus
16-Jun-2024, VijaS
Brūklene Vaccinium vitis-idaea
16-Jun-2024, VijaS
Melnā spulgpiepe, čaga Inonotus obliquus
16-Jun-2024, VijaS
Lauku cīrulis Alauda arvensis
16-Jun-2024, Kristers K
16-Jun-2024, VijaS
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
16-Jun-2024, VijaS
Parastā ligzdene Neottia nidus-avis
16-Jun-2024, VijaS
16-Jun-2024, VijaS
16-Jun-2024, VijaS
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Jun-2024, Kristers K
Pelēcīgā sprodzīte Arcyria cinerea
16-Jun-2024, VijaS
Maldinošā pilienīte Hemitrichia decipiens (syn. Trichia decipiens)
16-Jun-2024, VijaS
16-Jun-2024, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa
16-Jun-2024, VijaS
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
16-Jun-2024, VijaS
16-Jun-2024, VijaS
Girgensona sfagns Sphagnum girgensohnii
16-Jun-2024, VijaS
Grieze Crex crex
16-Jun-2024, Kristers K
16-Jun-2024, VijaS
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
16-Jun-2024, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa
16-Jun-2024, VijaS
Šūnu daudzpilīte Metatrichia vesparia
16-Jun-2024, VijaS
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
16-Jun-2024, dekants
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
16-Jun-2024, VijaS
16-Jun-2024, VijaS
Lapukoku svečtursēne Artomyces pyxidatus
16-Jun-2024, VijaS
16-Jun-2024, VijaS
Dzeguze Cuculus canorus
16-Jun-2024, VijaS
Kazeņu daudzpilīte Metatrichia floriformis
16-Jun-2024, VijaS
Dzērve Grus grus
16-Jun-2024, Kristers K
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa
16-Jun-2024, VijaS
Parastā aveņgļotsēne Tubifera ferruginosa
16-Jun-2024, VijaS
Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia
16-Jun-2024, VijaS
Fuksa dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsii
16-Jun-2024, VijaS
Smailā aveņgļotsēne Tubifera ferruginosa subsp. acutissima
16-Jun-2024, VijaS
Parastais ragansviests Fuligo septica
16-Jun-2024, VijaS
Sudrabainā cilindrīte Stemonitopsis typhina
16-Jun-2024, VijaS
Parastā apšubeka Leccinum aurantiacum
16-Jun-2024, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa
16-Jun-2024, VijaS
Parastā gailene Cantharellus cibarius
16-Jun-2024, VijaS
16-Jun-2024, VijaS
Nezināms Ignotus
16-Jun-2024, VijaS
Zaļziedu naktsvijole Platanthera chlorantha
16-Jun-2024, VijaS
16-Jun-2024, VijaS
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
16-Jun-2024, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa
16-Jun-2024, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa
16-Jun-2024, VijaS
Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp.
16-Jun-2024, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa
16-Jun-2024, VijaS
Porainā ragainīte Ceratiomyxa porioides
16-Jun-2024, VijaS
16-Jun-2024, VijaS
16-Jun-2024, VijaS
Meža zemene Fragaria vesca
16-Jun-2024, VijaS
Koksngrauzis Stictoleptura maculicornis Stictoleptura maculicornis
16-Jun-2024, VijaS 1
Paipala Coturnix coturnix
16-Jun-2024, dekants
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
13-Jun-2024, Ilgonis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
16-Jun-2024, angel
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jun-2024, angel
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
13-Jun-2024, Ilgonis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-Jun-2024, inita_h
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
13-Jun-2024, Ilgonis
Spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus
16-Jun-2024, inita_h
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2024, angel
Noras samtenis Lasiommata maera
16-Jun-2024, inita_h
Vidējais dzenis Leiopicus medius
16-Jun-2024, inita_h
Lauku cīrulis Alauda arvensis
16-Jun-2024, angel
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jun-2024, finesse
Lauku balodis Columba palumbus
16-Jun-2024, finesse
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Jun-2024, finesse
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2024, finesse
Lauku balodis Columba palumbus
16-Jun-2024, finesse
Paipala Coturnix coturnix
16-Jun-2024, finesse
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2024, finesse
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jun-2024, finesse
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
16-Jun-2024, finesse
Stirna Capreolus capreolus
16-Jun-2024, finesse
Grieze Crex crex
16-Jun-2024, angel
Rūsganbrūnais koksngrauzis Stenocorus meridianus
15-Jun-2024, Mo 1
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
16-Jun-2024, IlzeP
16-Jun-2024, IlzeP
Pupuķis Upupa epops
16-Jun-2024, Anete PB
Zaļžubīte Chloris chloris
16-Jun-2024, kilgorstrauts
Dzilnītis Sitta europaea
16-Jun-2024, kilgorstrauts
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
16-Jun-2024, kilgorstrauts
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, kilgorstrauts
Bezdelīga Hirundo rustica
16-Jun-2024, kilgorstrauts
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
16-Jun-2024, kilgorstrauts
Ķivulis Spinus spinus
16-Jun-2024, kilgorstrauts
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
16-Jun-2024, kilgorstrauts
Paceplītis Troglodytes troglodytes
16-Jun-2024, kilgorstrauts
Melnais mežastrazds Turdus merula
16-Jun-2024, kilgorstrauts
Lielā zīlīte Parus major
16-Jun-2024, kilgorstrauts
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2024, kilgorstrauts
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Jun-2024, kilgorstrauts
Rūsganbrūnais koksngrauzis Stenocorus meridianus
15-Jun-2024, Mo 1
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
16-Jun-2024, forelljjanka
Rūsganbrūnais koksngrauzis Stenocorus meridianus
15-Jun-2024, Mo 1
Grieze Crex crex
16-Jun-2024, Lietuviete
Rumpuču skrimslene Guepinia helvelloides (syn. Tremiscus helvelloides)
16-Jun-2024, guta7
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
16-Jun-2024, jam
Peļu klijāns Buteo buteo
16-Jun-2024, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
16-Jun-2024, dekants
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
16-Jun-2024, VBirzleja
Niedru lija Circus aeruginosus
16-Jun-2024, Tringa
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-Jun-2024, dekants
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
16-Jun-2024, Lietuviete
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
16-Jun-2024, dekants
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
16-Jun-2024, VBirzleja
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
16-Jun-2024, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2024, angel
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-Jun-2024, VBirzleja
Mazais ērglis Clanga pomarina
16-Jun-2024, angel
Dzērve Grus grus
16-Jun-2024, IevaLeite
Lauku balodis Columba palumbus
16-Jun-2024, IevaLeite
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jun-2024, IevaLeite
15-Jun-2024, Mo 1
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Jun-2024, IevaLeite
Niedru lija Circus aeruginosus
16-Jun-2024, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
16-Jun-2024, angel
Grieze Crex crex
16-Jun-2024, angel
Nezināms Ignotus
16-Jun-2024, Kažmers
Nezināms Ignotus
15-Jun-2024, Mo
Niedru lija Circus aeruginosus
16-Jun-2024, IevaLeite
Noras samtenis Lasiommata maera
16-Jun-2024, Acenes
Grieze Crex crex
16-Jun-2024, angel
Kaņepītis Linaria cannabina
16-Jun-2024, finesse
Dzeguze Cuculus canorus
16-Jun-2024, finesse
Brūnā čakste Lanius collurio
16-Jun-2024, dekants
Ozolīšu saulkrēsliņš Thalictrum aquilegifolium
16-Jun-2024, W
Peļu klijāns Buteo buteo
16-Jun-2024, DanaH
Peļu klijāns Buteo buteo
16-Jun-2024, Kažmers
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Jun-2024, angel
Paipala Coturnix coturnix
16-Jun-2024, IevaLeite
Nezināms Ignotus
15-Jun-2024, Mo
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Jun-2024, tatia
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Jun-2024, tatia
Lauku balodis Columba palumbus
16-Jun-2024, IevaLeite
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Jun-2024, IevaLeite
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Jun-2024, IevaLeite
Melnais mežastrazds Turdus merula
16-Jun-2024, VBirzleja
Mizložņa Certhia familiaris
16-Jun-2024, IevaLeite
Melnais mežastrazds Turdus merula
16-Jun-2024, VBirzleja
Lipīgā sveķene Viscaria vulgaris (syn. Silene viscaria)
1-Jun-2024, marsons
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Jun-2024, tatia
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
15-Jun-2024, picapica
Pļavas spulgnaglene Silene flos-cuculi (syn. Lychnis flos-cuculi)
2-Jun-2024, marsons
Niedru lija Circus aeruginosus
16-Jun-2024, angel
Brūnā čakste Lanius collurio
16-Jun-2024, tatia
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
16-Jun-2024, VBirzleja
Četrjoslu koksngrauzis Leptura quadrifasciata
16-Jun-2024, kripoks 1
Pupuķis Upupa epops
11-Jun-2024, picapica
Pupuķis Upupa epops
15-Jun-2024, picapica
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-Jun-2024, picapica
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Jun-2024, picapica
Paceplītis Troglodytes troglodytes
5-Jun-2024, picapica
Peļu klijāns Buteo buteo
16-Jun-2024, DanaH
Peļu klijāns Buteo buteo
15-Jun-2024, picapica
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
15-Jun-2024, picapica
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
16-Jun-2024, VBirzleja
Dzērve Grus grus
11-Jun-2024, picapica
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
16-Jun-2024, dekants
Somzīlīte Remiz pendulinus
16-Jun-2024, angel
Platknābis Spatula clypeata
1-Jun-2024, picapica
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Peļu klijāns Buteo buteo
16-Jun-2024, DanaH
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
11-Jun-2024, picapica
Upes tārtiņš Charadrius dubius
11-Jun-2024, picapica
Tītiņš Jynx torquilla
5-Jun-2024, picapica
Peļu klijāns Buteo buteo
16-Jun-2024, DanaH
Bezdelīga Hirundo rustica
4-Jun-2024, picapica
Lauku cīrulis Alauda arvensis
4-Jun-2024, picapica
Lauku zvirbulis Passer montanus
16-Jun-2024, Ivo
Melnais mežastrazds Turdus merula
16-Jun-2024, Ivo
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, Ivo
Grieze Crex crex
16-Jun-2024, picapica
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
4-Jun-2024, picapica
Paipala Coturnix coturnix
16-Jun-2024, dabasmīlis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
4-Jun-2024, picapica
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
5-Jun-2024, picapica
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
5-Jun-2024, picapica
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Jun-2024, SanSanSan
Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp.
15-Jun-2024, picapica
Pļavu lija Circus pygargus
16-Jun-2024, Tringa
15-Jun-2024, picapica
15-Jun-2024, picapica
16-Jun-2024, tatia
Melnais priežu celmu koksngrauzis Spondylis buprestoides
16-Jun-2024, nekovārnis
Upju zilspāre Calopteryx splendens
15-Jun-2024, picapica
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Skujkoku lielais koksngrauzis Monochamus urussovi
16-Jun-2024, nekovārnis
Zivjērglis Pandion haliaetus
15-Jun-2024, Igors
15-Jun-2024, picapica
15-Jun-2024, picapica
Upes zīriņš Sterna hirundo
16-Jun-2024, DanaH
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
16-Jun-2024, DanaH
Divšķautņu asinszāle Hypericum perforatum
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
16-Jun-2024, Igors
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2024, finesse
2-May-2024, picapica
Parastā skarpijmuša Panorpa communis
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Zirgu āboliņš Trifolium medium
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Trejkrāsu vijolīte Viola tricolor subsp. tricolor
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Gandreņu zilenītis Eumedonia eumedon
15-Jun-2024, picapica
16-Jun-2024, Ziemelmeita 1
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
5-Jun-2024, picapica
15-Jun-2024, picapica
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
2-Jun-2024, picapica
Pavasara bambals Trypocopris vernalis
16-Jun-2024, Ziemelmeita
Eglāju samtenis Pararge aegeria
1-May-2024, picapica
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
16-Jun-2024, Ireena
Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas
28-Mar-2024, picapica
Svīre Apus apus
15-Jun-2024, Ireena
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
14-Jun-2024, Ireena
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Jun-2024, Ireena
Meža tilbīte Tringa ochropus
14-Jun-2024, Ireena
Grieze Crex crex
14-Jun-2024, Ireena
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Jun-2024, Ireena
Lielā zīlīte Parus major
14-Jun-2024, Ireena
Ķivulis Spinus spinus
14-Jun-2024, Ireena
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
14-Jun-2024, Ireena
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
14-Jun-2024, Ireena
Vītītis Phylloscopus trochilus
14-Jun-2024, Ireena
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
14-Jun-2024, Ireena
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Jun-2024, Ireena
Melnais mežastrazds Turdus merula
14-Jun-2024, Ireena
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Jun-2024, Ireena
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-Jun-2024, Ireena
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
14-Jun-2024, Ireena
Peļkājīte Prunella modularis
14-Jun-2024, Ireena
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Jun-2024, Ireena
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Jun-2024, Ireena
Melnais mežastrazds Turdus merula
14-Jun-2024, Ireena
Sīlis Garrulus glandarius
14-Jun-2024, Ireena
Dzeguze Cuculus canorus
14-Jun-2024, Ireena
Vītītis Phylloscopus trochilus
14-Jun-2024, Ireena
Žubīte Fringilla coelebs
14-Jun-2024, Ireena
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
14-Jun-2024, Ireena
Pēdējās sugu izmaiņas
ML 16-Jun-2024 22:42:40

Koksngrauzis Anastrangalia sp. Anastrangalia sp. ->


kripoks 16-Jun-2024 22:23:59

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Lietuviete 16-Jun-2024 22:06:00

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Lietuviete 16-Jun-2024 22:02:45

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Lietuviete 16-Jun-2024 22:02:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ilgonis 16-Jun-2024 21:51:58

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 21:38:48

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 21:30:45

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 21:22:24

Koksngrauzis Monochamus sp. Monochamus sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 21:20:54

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 21:19:43

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 21:19:11

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 21:13:25

Lielais meža raibenis Argynnis paphia ->


nekovārnis 16-Jun-2024 21:10:31

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 21:06:02

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-Jun-2024 21:02:42

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 20:57:00

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 20:56:09

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 20:55:15

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 20:54:11

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 20:52:33

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 20:51:46

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 20:49:25

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 20:48:32

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 20:46:57

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 16-Jun-2024 20:46:10

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 16-Jun-2024 20:45:38

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 16-Jun-2024 20:44:34

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


IlzeP 16-Jun-2024 20:06:32

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 16-Jun-2024 19:48:33

Brūnā čakste Lanius collurio ->


gunitak 16-Jun-2024 18:11:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


gunitak 16-Jun-2024 18:02:39

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


gunitak 16-Jun-2024 17:50:25

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


gunitak 16-Jun-2024 17:41:52

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


mufunja 16-Jun-2024 14:39:36

Koraļļveidīga sēne (nenoteikta) ->


Lietuviete 16-Jun-2024 14:15:24

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


IlzeP 16-Jun-2024 14:07:30

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Ilgonis 16-Jun-2024 13:40:47

Parastais pļavraibenis Melitaea athalia ->


Ansis 16-Jun-2024 13:12:06

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 16-Jun-2024 13:08:16

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 16-Jun-2024 13:05:57

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 16-Jun-2024 13:04:00

Augs (nenoteikts) ->


Matrus 16-Jun-2024 12:20:34

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 10:05:41

Rievainais skujkoku koksngrauzis Asemum striatum ->


dziedava 16-Jun-2024 09:58:42

Nezināms Ignotus ->


ML 16-Jun-2024 09:54:21

Koksngrauzis Anastrangalia sp. Anastrangalia sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 09:21:43

Mainīgā purvmārīte Hippodamia variegata ->


nekovārnis 16-Jun-2024 09:20:39

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 09:18:46

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


gunitak 16-Jun-2024 09:16:09

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


ML 16-Jun-2024 09:15:43

Koksngrauzis Anastrangalia sp. Anastrangalia sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 09:15:38

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 09:15:10

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 09:14:43

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 09:14:11

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 09:12:17

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


ML 16-Jun-2024 09:11:43

Koksngrauzis Anastrangalia sp. Anastrangalia sp. ->


dziedava 16-Jun-2024 09:09:58

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 09:03:29

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:59:11

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:47:38

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:44:02

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:43:22

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:42:10

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:40:35

Sarkanspārnis Dictyoptera aurora Dictyoptera aurora ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:39:31

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:39:08

Svilnis (nenoteikts) Pyralidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:37:54

Pļavas resngalvītis (nenoteikts) Thymelicus sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:37:10

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:36:36

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:36:15

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:34:45

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:34:11

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:31:29

Koksngrauzis Stenurella melanura Stenurella melanura ->


nekovārnis 16-Jun-2024 08:27:35

Koksngrauzis Etorofus pubescens Etorofus pubescens ->


dziedava 16-Jun-2024 08:25:41

Ragansviests (nenoteikts) Fuligo sp. ->


Laimeslācis 15-Jun-2024 23:22:16

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Kiwi 15-Jun-2024 22:41:44

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


dziedava 15-Jun-2024 20:09:43

Cukurīte (nenoteikta) Didymium sp. ->


Axel 15-Jun-2024 18:23:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 15-Jun-2024 17:49:23

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Lietuviete 15-Jun-2024 14:42:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 15-Jun-2024 14:31:52

Vālenīte (šokolādes gļotsēne) (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


Lietuviete 15-Jun-2024 14:04:45

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 15-Jun-2024 13:40:09

Lākturīte (nenoteikta) Cribraria sp. ->


dziedava 15-Jun-2024 11:17:12

Gļotsēne (nenosakāma) Myxomycetes sp. (undeterminable) ->


Bekuvecis 15-Jun-2024 06:39:08

Briežu jumtene Pluteus cervinus ->


Bekuvecis 15-Jun-2024 06:17:10

Makstene (nenoteikta) Trichoptera sp. ->


Bekuvecis 15-Jun-2024 06:12:47

Stiklene (nenoteikta) Hygrocybe sp. ->


marsancija 15-Jun-2024 00:42:44

Kukainis (nenoteikts) ->


marsancija 15-Jun-2024 00:37:52

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


marsancija 15-Jun-2024 00:29:48

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


VijaS 14-Jun-2024 23:49:19

Vālenīte (šokolādes gļotsēne) (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


VijaS 14-Jun-2024 22:58:43

Vālenīte (šokolādes gļotsēne) (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


dziedava 14-Jun-2024 22:54:37

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


dziedava 14-Jun-2024 21:51:22

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 14-Jun-2024 20:38:13

Koksngrauzis Leiopus nebulosus/linnei Leiopus nebulosus/linnei ->


Ziemelmeita 14-Jun-2024 20:10:42

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 14-Jun-2024 20:06:40

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


Ziemelmeita 14-Jun-2024 19:58:33

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ziemelmeita 14-Jun-2024 19:42:43

Augs (nenoteikts) ->


IlzeP 14-Jun-2024 16:11:36

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 14-Jun-2024 16:10:32

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 14-Jun-2024 15:27:19

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


dziedava 14-Jun-2024 15:14:08

Vairogu veronika Veronica scutellata ->


mufunja 14-Jun-2024 14:35:44

Sēne (nenoteikta) ->


IevaM 14-Jun-2024 14:16:29

Naktsvijole (nenoteikta) Platanthera sp. ->


CerambyX 14-Jun-2024 14:12:25

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 14-Jun-2024 14:12:09

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 14-Jun-2024 14:11:57

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


adata 14-Jun-2024 14:00:14

Plaukšķene (nenoteikta) Silene sp. ->


kristyk 14-Jun-2024 10:50:19

Kamene (nenoteikta) Bombus sp. ->


VijaS 14-Jun-2024 08:58:36

Sēne (nenoteikta) ->


nekovārnis 14-Jun-2024 08:04:19

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 14-Jun-2024 08:02:52

Skujkoku ligzdu koksngrauzis Rhagium inquisitor ->


nekovārnis 14-Jun-2024 08:01:26

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 14-Jun-2024 07:59:35

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 14-Jun-2024 07:53:10

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 14-Jun-2024 07:52:35

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 14-Jun-2024 07:51:41

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 14-Jun-2024 07:51:13

Dzelkņmuša (nenoteikta) Stratiomyidae sp. ->


nekovārnis 14-Jun-2024 07:49:24

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


VijaS 13-Jun-2024 22:55:41

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


CerambyX 13-Jun-2024 22:47:28

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 13-Jun-2024 22:34:42

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


dziedava 13-Jun-2024 22:25:42

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


Mo 13-Jun-2024 22:07:18

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 13-Jun-2024 21:48:54

Sprakšķis Ampedus sanguineus Ampedus sanguineus ->


IlzeP 13-Jun-2024 20:57:46

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


IlzeP 13-Jun-2024 20:57:28

Kukainis (nenoteikts) ->


Ziemelmeita 13-Jun-2024 20:53:12

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


VijaS 13-Jun-2024 20:15:13

Dzegužpirkstīte (nenoteikta) Dactylorhiza sp. ->


Ansis 13-Jun-2024 20:03:45

Dzegužpirkstīte (nenoteikta) Dactylorhiza sp. ->


Ansis 13-Jun-2024 20:02:10

Dzegužpirkstīte (nenoteikta) Dactylorhiza sp. ->


Ansis 13-Jun-2024 19:59:36

Dzegužpirkstīte (nenoteikta) Dactylorhiza sp. ->


Ansis 13-Jun-2024 19:55:12

Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata ->


Acenes 13-Jun-2024 18:51:09

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


CerambyX 13-Jun-2024 16:14:46

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 13-Jun-2024 15:28:34

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 13-Jun-2024 15:24:27

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 13-Jun-2024 15:18:10

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


mufunja 13-Jun-2024 14:49:15

Sviestbeka Suillus sp. Suillus sp. ->


CerambyX 13-Jun-2024 11:44:19

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 13-Jun-2024 11:40:14

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 13-Jun-2024 11:40:05

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Bekuvecis 13-Jun-2024 11:38:07

Kausveida sīkstene Neolentinus cyathiformis ->


CerambyX 13-Jun-2024 11:37:50

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 13-Jun-2024 11:37:40

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 13-Jun-2024 11:37:02

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 13-Jun-2024 11:36:29

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 13-Jun-2024 11:35:21

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


Bekuvecis 13-Jun-2024 11:35:14

Skaistgalveņu sēdene Crepidotus calolepis ->


CerambyX 13-Jun-2024 11:32:35

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


CerambyX 13-Jun-2024 11:30:26

Smecernieks Chlorophanus viridis Chlorophanus viridis ->


CerambyX 13-Jun-2024 11:28:28

Skrejvabole Calathus sp. Calathus sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2024 10:07:15

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 13-Jun-2024 10:03:10

Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus ->


nekovārnis 13-Jun-2024 09:55:08

Skābeņu-vīgriežu ornamentblakts Coreus marginatus ->


nekovārnis 13-Jun-2024 09:53:20

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2024 09:52:49

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2024 09:50:59

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2024 09:49:50

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2024 09:48:54

Plakantārps (nenoteikts) Platyhelminthes sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2024 09:48:14

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2024 09:47:49

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2024 09:47:07

Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina ->


nekovārnis 13-Jun-2024 09:46:09

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2024 09:43:30

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2024 09:41:50

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2024 09:13:10

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 13-Jun-2024 09:11:53

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


IlzeP 13-Jun-2024 07:27:04

Rožvabole (nenoteikta) Cetonia/Potosia sp. ->


IlzeP 13-Jun-2024 07:25:59

Meža bambals Anoplotrupes stercorosus ->


CerambyX 13-Jun-2024 00:17:50

Sarkanais plakanis Cucujus cinnaberinus ->


CerambyX 12-Jun-2024 23:27:58

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 12-Jun-2024 23:01:59

Ziedmuša Sericomyia silentis Sericomyia silentis ->


pustumsa 12-Jun-2024 22:22:09

Pelēkā pīle Mareca strepera ->


Martins 12-Jun-2024 21:48:40

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 12-Jun-2024 21:47:53

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 12-Jun-2024 20:17:45

Koksngrauzis Anastrangalia sp. Anastrangalia sp. ->


mufunja 12-Jun-2024 19:50:56

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


mufunja 12-Jun-2024 19:45:52

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


mufunja 12-Jun-2024 19:44:22

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


Gradin 12-Jun-2024 19:43:18

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula ->


Gradin 12-Jun-2024 19:41:45

Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula ->


nekovārnis 12-Jun-2024 18:42:49

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 12-Jun-2024 18:42:07

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 12-Jun-2024 18:40:09

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


dziedava 12-Jun-2024 17:59:07

Pumpurīte (nenoteikta) Physarum sp. ->


mufunja 12-Jun-2024 17:53:24

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


VijaS 12-Jun-2024 16:49:11

Vālenīte (šokolādes gļotsēne) (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


VijaS 12-Jun-2024 16:46:14

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


fufuks 12-Jun-2024 16:41:59

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


VijaS 12-Jun-2024 16:14:39

Vālenīte (šokolādes gļotsēne) (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


mufunja 12-Jun-2024 16:10:44

Pūkaine (nenoteikta) Tricholoma sp. ->


VijaS 12-Jun-2024 15:09:37

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


nekovārnis 12-Jun-2024 13:55:42

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 12-Jun-2024 13:55:14

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 12-Jun-2024 13:54:25

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 12-Jun-2024 13:53:42

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Ansis 16.jūnijs, 22:39

Aizdomīgi izskatās bildēs redzamā paparde - vai tai nav kāda kopskata fotogrāfija ? Droši vien ērgļpaparde, bet ja nu tomēr ēnpaparde!


VijaS 16.jūnijs, 22:37

5.-6. bildes - 16. jūnijā.


ML 16.jūnijs, 22:27

Labi, dzēšu ārā.


VijaS 16.jūnijs, 22:26

5.-7. bildes - 16. jūnijā. Viens plazmodijs sakaltis melns, no otra izdevās atrast nedaudz uz sūnas apakšpuses.


VijaS 16.jūnijs, 22:13

4. bilde - 16. jūnijā.


Ziemelmeita 16.jūnijs, 22:02

Paldies,Marek!


Ilgonis 16.jūnijs, 21:51

Paldies, aizdomas bija


VijaS 16.jūnijs, 21:49

7.-8. bildes - 16. jūnijā.


marapss 16.jūnijs, 21:48

koksngauzis _ Lamia textor


nekovārnis 16.jūnijs, 21:35

Nez, varbūt kāds pigmenta trūkums. Diezgan regulāri gadās aberatīvi īpatņi - gan tādi gaiši, gan arī izrteikti tumši.


VijaS 16.jūnijs, 21:31

Paldies, Marek!


Ilgonis 16.jūnijs, 21:28

Paldies, kāpēc tik gaišs?


forelljjanka 16.jūnijs, 21:27

Tāda dīvaina ūdenskrātuve,sekla,zālēm aizaugusi,turpat krīklis ar 10 cāļiem,gaigalas cālis,otrpus ceļam,vienkārši mežā uz ciņa,krīkļa ligzda ,izcēlās M no kājapakšas,blakus sekls novadgrāvis,kurš nav savienots ar ūdenskrātuvi.


Ilgonis 16.jūnijs, 21:26

Paldies, lielajam laikam par agru.


nekovārnis 16.jūnijs, 21:17

Pārāk slaids priekš S.maculicornis :)


nekovārnis 16.jūnijs, 21:14

Lielais meža raibenis nebūs. Lielais atraitnīšu vai parastais perlamutra.


Ziemelmeita 16.jūnijs, 20:53

Paldies,Marek! Man izskatījā,ka ūdu posmiņu pamatnes gaišas, bet diezgan miglainas tās ūsas.


nekovārnis 16.jūnijs, 20:50

Pirmajā bildē nenosakāms Anastrangalia tēviņš.


Ziemelmeita 16.jūnijs, 20:49

Paldies.Marek!


ekologs 16.jūnijs, 20:48

Mh...Kaut kas uz Vimbas pusi.


jam 16.jūnijs, 19:58

neesmu pārliecināta ka noteicu pareizi. Atnesa kaķis.


Kiwi 16.jūnijs, 19:49

Paldies, Artur, par komentāru! Biju redzējusi tik maijvaboļu kāpurus, šādu stadiju nē. :)


Kiwi 16.jūnijs, 19:43

Paldies, Marek! Kaut kā otrais nepareizais foto pievienojies. :)


Kiwi 16.jūnijs, 19:41

Paldies, Artur un Marek par sugu noteikšanu!


dziedava 16.jūnijs, 19:00

Te pašā vidū tāds kristāls: https://dziedava.lv/daba/komentet_bildi.php?r=0&id=30122


dziedava 16.jūnijs, 18:58

Te mikroskopijā redz tikai sporas, vajag pameklēt kristālus, kas kā lauskas izskatās. Ja kalcija kristāli balti, tad jā, parastākā suga. Ja dzeltenoranži, tad retāka - D.vernum.


BI 16.jūnijs, 18:53

Gredzenots 27,05,2018. mazulis, Babītes novads


marsancija 16.jūnijs, 18:34

Labi, nākošreiz pameklēšu cītīgāk.


ekologs 16.jūnijs, 18:06

Nu ko, laikam otrais :)


Irbe 16.jūnijs, 17:44

Brūnā čakste nebūs


mufunja 16.jūnijs, 17:36

Didymium tussilaginis?


W 16.jūnijs, 16:21

Paldies, Marek!


Army 16.jūnijs, 14:30

Mazā gaura Latvijā nekad nav ligzdojusi, šaubos vai tā ir bijusi mazā gaura


IlzeP 16.jūnijs, 14:08

Ceru, ka pareizi? Ļoti slikta bilde.


Ziemelmeita 16.jūnijs, 13:07

Paldies,Ansi, bez ziediem nepazinu.


ekologs 16.jūnijs, 10:53

Precīzākai noteikšanai šīm būtu labi arī vēderpusi nobildēt.


nekovārnis 16.jūnijs, 10:13

Tēviņš gan tāds aizdomīgs.


Ziemelmeita 16.jūnijs, 10:02

Paldies,Marek!


ekologs 16.jūnijs, 09:13

Jā, piekrītu :)


ekologs 16.jūnijs, 09:11

Tas vairodziņš ir tāds aizdomīgs, bet man kaut kā liekas ka "velk" uz M.sutor.


nekovārnis 16.jūnijs, 09:11

Par šo nav pagaidām pārliecības. Vairāk tā kā pēc Monochamus galloprovinciallis, kuram dažkārt ar vairodziņš pārdalīts uz pusēm ar smalku līniju. Monochamus sutor uz priekškrūšu vairoga malām gari atstāvoši matiņi, kuri uz gaišā fona vajadzētu būt redzami. Sezonas beigās apskatīs vēlreiz.


ekologs 16.jūnijs, 09:09

Manuprāt, Ziedmuša (Helophilus pendulus) :)


IlzeP 16.jūnijs, 09:02

Vai šeit nav nospiedusies cita suga?


ekologs 16.jūnijs, 08:59

Iespējams Lauka maijvaboles (Melolontha melolontha) kūniņa :)


ekologs 16.jūnijs, 08:54

Lielais egļu koksngrauzis (Monochamus sutor) :)


ekologs 16.jūnijs, 08:50

Iespējams kāda no Agonum sp. vai Pterostichus sp. :)


nekovārnis 16.jūnijs, 08:42

Otrajā foto melnais sprīžmetis


ekologs 16.jūnijs, 08:34

Skrejvabole (Carabus nemoralis) :)


nekovārnis 16.jūnijs, 08:32

Anastrangalia sp. tēviņš. Iespējams A.reyi, sezonas beigās paskatīsies vēlreiz.


ekologs 16.jūnijs, 08:25

Kameņvabole (Trichius fasciatus) :)


ekologs 16.jūnijs, 08:24

Sprakšķis (Agrypnus murinus) :)


felsi 16.jūnijs, 06:49

Apkaltusi aveņgļotsēne.


angel 15.jūnijs, 23:10

Paldies, Amanda! Tā ir!


IevaM 15.jūnijs, 20:57

Varbūt ir bilde? Kā noteikta suga?


ausma156 15.jūnijs, 19:18

Sugu noteica Julita Kluša


dziedava 15.jūnijs, 16:18

Paldies, Ansi! Lasīju, ka sporogoni nobriest rudenī. Tas nozīmē, ka burkā jāaudzē būs līdz rudenim vai mājās nobriest ātrāk? Ja 7., 8. foto būtu nenobriedušas sporas (it kā izmērs varētu būt), tad man tās drīzāk atgādina Fossombronia foveolata - ar dobuļiem. Bet nu ievākta ir, burkā ieliku. Par audzēšanas prasmēm neesmu droša.


Ansis 15.jūnijs, 14:57

Pēdējie foto ir aļģe. Dzelrenās bumbiņas - anterīdiji. Ja ir paņemts paraudziņš, vajag paturēt stikla burkā, mitrumā, lai izaug sporogoni un var apskatīt sporas. Pēc vietas - uz kūdras, ticamāk šķiet Vondračeka fosombroja.


IlzeP 15.jūnijs, 07:16

Koksngrauzis (nenoteikts) ir sarakstā!


IlzeP 15.jūnijs, 07:14

Arī vēlāk, jau pievienotam novērojumam?


Bekuvecis 15.jūnijs, 06:41

Ir nopietnas aizdomas, ka Megacollybia platyphylla, bet. - apakšpuses foto ta' nav...


Bekuvecis 15.jūnijs, 06:14

Vai nu Laccaria laccata, vai arī Laccaria bicolor.


marsancija 15.jūnijs, 00:42

Un atkal šķiet, trāpīts desmitniekā :) Laba orientācija kukainīšos! Paldies!


marsancija 15.jūnijs, 00:37

Tiešām, tā izskatās! Noriskēšu, izlabošu :)


Sandra.Raudule 15.jūnijs, 00:35

Šķiet, ka mīkstblakts Atractotomus Mali


marsancija 15.jūnijs, 00:29

Jā, paldies, laikam būs īstais!


Sandra.Raudule 15.jūnijs, 00:29

Iespējams , ka šis ir Aegomorphus clavipes koksngrauzis.:)


Sandra.Raudule 15.jūnijs, 00:27

Iespējams, ka Zilais Ēku Koksngrauzis


marsancija 15.jūnijs, 00:25

Paldies, redzu, ka kāds no koksngraužiem, bet nevaru atrast sarakstā "koksngrauzis nenoteikts". Pagaidīšu, līdz gudrāki prāti precizēs :)


Sandra.Raudule 15.jūnijs, 00:22

Kāds no koksngraužiem.


marsancija 15.jūnijs, 00:13

Kaut kā neizdodas pievienot bildes vairākiem novērojumiem, ne tikai šim.


VijaS 14.jūnijs, 23:16

7.-10. bildes - 13. jūnijā.


dziedava 14.jūnijs, 22:55

Pēdējie foto dienu vēlāk


Ziemelmeita 14.jūnijs, 20:10

Paldies,Margarita!


Irbe 14.jūnijs, 20:01

Kāds no mežastrazdiem uztraucas, iespējams, sila strazds


Ziemelmeita 14.jūnijs, 19:57

Paldies,Margarita.


Irbe 14.jūnijs, 19:46

Ķīvīte


Paula.Kļaviņa 14.jūnijs, 17:16

Un dzēst bildes...


Paula.Kļaviņa 14.jūnijs, 16:59

Dabasdati kārtīgi neiet. Jau iepriekšējos novērojumos pievienotas vairākas vienādas bildes. Pirms dažām dienām vispār negāja, visu laiku lādējās.


IlzeP 14.jūnijs, 16:14

Nezinu, kāpēc. Ir dots uzdevums programmētājam šo salabot.


mufunja 14.jūnijs, 15:49

Paldies Julita par labojumu. Es pat nepamanīju.


Mari 14.jūnijs, 15:01

Kādēļ vairs nevar izdzēst lieko dubultfoto?


kristyk 14.jūnijs, 10:43

Es ļoti atvainojos, Edgar, steigā nepareizi pierakstīju uzvārdu.


kristyk 14.jūnijs, 10:42

Sorry. Artūrs Stalažs un Edgars Dreijers....


kristyk 14.jūnijs, 10:40

par Krynickillus Melanocaphalus- Wiki uzrādās , ka latvijā tadi ir kopš 1997, kā atsauce izmantota Edgara Stalaža grāmata par gliemjiem Latvijā, lielakajās kapsētās. atverot lapu - ir konstatēta šī suga tieši Lielajos kapos.


kristyk 14.jūnijs, 10:36

Nupat paskatījos, kā šo izlaboja Bioblitz PlutoF aplikācijā - tur uzrādās Krynickillus Melanocaphalus ...


kristyk 14.jūnijs, 10:26

Paldies Edgar par paplašināto skaidrojumu. Paldies arī Ilzei.


Amanda 14.jūnijs, 10:11

varbūt Melnais erickiņš


Amanda 14.jūnijs, 10:06

varbūt Brūnspārnu ķauķis


dziedava 14.jūnijs, 09:26

Paldies, Marek, bija arī sajūta, ka šoreiz mazliet cits arhitekts bijis


Vīksna 14.jūnijs, 08:52

Paldies !


nekovārnis 14.jūnijs, 08:03

Kaut kas cits.


Ziemelmeita 14.jūnijs, 07:50

Paldies, Marek!


nekovārnis 14.jūnijs, 07:47

un Stenurella melanura tēviņš


Mari 13.jūnijs, 22:44

Varbūt Lindbladia tubulina ?


Amanda 13.jūnijs, 22:01

Peļu klijāns


adata 13.jūnijs, 21:48

Šī diez vai būs Baltijas, vārpa citādāka.


ekologs 13.jūnijs, 20:27

Četrjoslu koksngrauzis (Leptura quadrifasciata) :)


ekologs 13.jūnijs, 20:25

Blāvā briežvabole (Dorcus parallelopipedus) :)


Ziemelmeita 13.jūnijs, 20:03

Paldies,Ansi!


laumae 13.jūnijs, 19:54

Diemžēl nav neviena cita kadra.


laumae 13.jūnijs, 19:52

Paldies par precizējumu, Uģi!


Vīksna 13.jūnijs, 19:26

Paldies !


AfroBrazilian 13.jūnijs, 18:06

Ir pievienots pēc trešas saglabāšanas.


AfroBrazilian 13.jūnijs, 18:05

Kapēc nevaru pievienot foto?!


VijaS 13.jūnijs, 16:20

6.-8. bildes - 13. jūnijā.


Ziemelmeita 13.jūnijs, 15:57

Paldies,Edgar! Ilgi pētīju un domāju vai skaistgalveńu vai krāšńā, nebija sanācis krāšńo redzēt.


Vīksna 13.jūnijs, 14:58

Paldies !


mufunja 13.jūnijs, 14:43

Melastiza chateri ?


angel 13.jūnijs, 14:19

Paldies!


Bekuvecis 13.jūnijs, 11:40

T.i., nekādi nav kausveida sīkstene.


Bekuvecis 13.jūnijs, 11:39

Nekādā gadījumā nav šis dižretums.


Bekuvecis 13.jūnijs, 11:35

Pat attēlā, kurš ir acīmredzami par zilganu, lapiņas izskatās izteikti oranžīgas, tā ka drīzāk visai retā (izņemot atsevišķus reģionus īpašos gados) krāšņā sēdene.


IlzeP 13.jūnijs, 10:48

Paldies, Marek, par ziedmušām!


nekovārnis 13.jūnijs, 09:55

Cita ornamentblakts, iespējams Coriomeris denticulatus


kamene 13.jūnijs, 09:13

Paldies, Vija!


BI 13.jūnijs, 09:01

Jums viņš laikam pieradināts, ka regulāri ierodas.


nekovārnis 13.jūnijs, 09:01

Jā, atvainojos, sajaucu vārdu (labā/kreisā) secību. Jābūt (kreisajā/labajā). Paldies par vērību.


guta7 13.jūnijs, 08:52

Paldies par labojumu!


Ziemelmeita 13.jūnijs, 08:30

Paldies, Uģi!


dziedava 13.jūnijs, 08:23

Ilze, pēdējais jau ir kādu laiku (nedēļu vai pāris?), ne pēdējās dienās. Ja nu šim faktam ir nozīme.


IlzeP 13.jūnijs, 07:34

Pie tam galerijā sugu nosaukumi - latviskais un latīniskais - ir sagājuši kopā bez atstarpes


IlzeP 13.jūnijs, 07:33

Jā, ar bilžu pievienošanu/dzēšanu no vakardienas kaut kas ir sagājis pilnīgā dēlī. Skatos, ka daudziem ir bildes dubutā. Es gribēju pievienot stirnas novēroumam 4 foto, daži it kā nepievienojās, spiedu atkārtoti, un tagad ir 2 liekas bildes, kuras nevar izdzēst. Galerijā, savukārt, rādās par maz - viena no 4 nav... Progammētājam vakar ziņoju.


adata 13.jūnijs, 07:33

Jā, un malkas kaudzē bija diezgan pieaugušu blīgznu.


adata 13.jūnijs, 07:32

Nu, nesaprotu, man šis izskatās pēc pantherinus, laukumi gaiši, ne brūngani, arī vairoga ārmalas izskatās apaļīgākas vairāk kā kantainas. Jeb rakstā bildes sajauktas (labā/kreisā)? Rakstu izlasīju mirkli pēc koksngrauža ieziņošanas. Eh, būtu agrāk zinājusi, kā tie jābildē!


ekologs 13.jūnijs, 06:42

Otrā bildē drizāk Pavasara bambals (Trypocopris vernalis).


ekologs 13.jūnijs, 06:40

Meža bambals (Anoplotrupes stercorosus) :)


ekologs 13.jūnijs, 06:38

Zeltītā rožvabole (Cetonia aurata) :)


ekologs 13.jūnijs, 06:36

Meža bambals nebūs. Jūlijvabole (Anomala dubia) :)


CerambyX 12.jūnijs, 23:28

Nav ļoti bieža suga.


CerambyX 12.jūnijs, 23:27

Nav varbūt kāds kadrs kur kaut kas no sejas labāk redzams?


Ziemelmeita 12.jūnijs, 23:22

Paldies,Uģi!


pustumsa 12.jūnijs, 22:53

Nevaru izdzēst tārtiņu foto. Dabasdati neiet ar pilnu jaudu


Ziemelmeita 12.jūnijs, 20:19

Paldies,Marek!


Vita Ju 12.jūnijs, 19:08

Balts gredzens ar melniem burtiem AX240. Iepriekš novērots šai pašā vietā 09.06.2023


mufunja 12.jūnijs, 18:01

Paldies Julita :)


dziedava 12.jūnijs, 17:58

Jā! Perīdijs plaisā kā ziedlapas un kapilīcijs iet no apakšas uz augšu


mufunja 12.jūnijs, 17:46

Tas varētu būt Physarum album?


mufunja 12.jūnijs, 16:56

Paldies Vija. Es nevaru tikt galā bez tevis un Julitas.:)


VijaS 12.jūnijs, 16:47

Raksturīga pazīme - pašas diezgan garas, un kājiņas apmēram puse no kopējā garuma.


dziedava 12.jūnijs, 15:17

Jā, baltas vai dzeltenīgas līdz mūža beigām. Ragainītes gan nav "īstās" gļotsēnes, jo sporas tām veidojas nevis augļķermeņa iekšpusē (kā īstajām), bet ārpusē uz kātiņiem.


dziedava 12.jūnijs, 15:12

Bet, ja tīkliņš ir kā tīkliņš, nevis tikai "meridiāni", tad būs cita suga.


dziedava 12.jūnijs, 15:11

Izskatās, jā. :) Vai ar lupu nevar palūkot, vai tur ir tīkliņš kā tīklotajām lākturītēm Cribraria cancellata, vai varbūt pie kātiņa ir arī mazs kausiņš kā kaustīklotajām lākturītēm C.cancellata var. fusca? Kaut kā tā: https://dziedava.lv/daba/komentet_bildi.php?id=28409 Jo mazs kausiņš tā kā arī izskatās tajos foto, bet vajadzētu vēl tuvāk redzēt, lai droši saprastu par tīkliņu.


VijaS 12.jūnijs, 15:09

Paldies, Ivar!


adata 12.jūnijs, 15:03

Julita, neliek mieru man tās maziņās. Izķeksēju paraugu, atnesu mājās, pabildēju, ir izsporojušās.Varbūt sanāk nomainīt uz lākturītēm? Pēdējās bildes 12.jūn.


adata 12.jūnijs, 14:57

Putēja no gļotsēnēm. Zinu, kā put vilkpienaines, pilienītes, sprodzītes- krāsaini. Ragainītes nav nācies redzēt, sanāk, tās paliek baltas līdz " mūža" beigām.


Ivars Leimanis 12.jūnijs, 14:56

Datronia mollis, šķiet.


dziedava 12.jūnijs, 13:19

Tas labi!


Ziemelmeita 12.jūnijs, 13:13

Paraugu dabuju,nebija lietus sabojājis.


Ziemelmeita 12.jūnijs, 13:07

Paraugs ir pańemts, tikai jāizžāve, pēc pēdējiem lietiem slapjš. Punktińi nedaudz ir sakopoti, līnijas nav. Mēgināju ar makro lēcu vēl lielāku palielinājumu uztaisīt. Pielikšu bildes.


Ziemelmeita 12.jūnijs, 12:45

Paldies,Marek, cenšos saskatīt pazīmes un atškirības līdzīgām sugām.


dziedava 12.jūnijs, 12:04

Skaistas! Sporas rozīgas, tas labi, ka tas piefiksēts. Kāds diametrs? Rakstiņš uz virsmas viscaur ir atsevišķi punktiņi, nav līnijas vai lieli sakopojumi? Kaut kādas sugas jau ir izdalītas, tādām izteiksmīgām var mēģināt arī ja ne noteikt, tad izvirzīt kādu hipotēzi.


dziedava 12.jūnijs, 11:57

Ja putēja no gļotsēnēm, tad sporas. Jo nenobriedušas izšķīst un nekas tur neput.


adata 12.jūnijs, 11:52

3, 4. bilde 12.jūnijā. Kur bija palikuši krikumi, aiztiekot ar pirkstu putēja baltas -vai tās būtu sporas?


Kristers K 12.jūnijs, 11:35

Skaidrs, šo nezināju, tādēļ šķita ļoti dīvaini kādēļ neskaitījās interesants novērojums. Bet kopš kura laika tas tā jau ir? Jo, manuprāt, šogad martā vēl joprojām skaitījās interesants novērojums. Bet tie jau laikam pavasara pirmie migranti tad tik skaitījās.


nekovārnis 12.jūnijs, 11:25

Matiņi izskatās melni, to šķietamo gaišumu manuprāt dod saules atspīdums. Ja par pirmo un trešo foto vēl būtu jākasa pakausis, tad otrajā ļoti labi var redzēt izteiktos stūrus galvas aizmugurē, aiz acīm. A.reyi tie stūri neizteiksmīgi, noapaļoti. skujkoku sarkanā koksngraužu mātītei priekškrūšu vairogs sarkans, tāpat kā segspārni. Labi dokumentēts novērojums! :)


Ziemelmeita 12.jūnijs, 10:38

4-6 bilde 11.06.


Irbe 12.jūnijs, 09:47

Pēc peļu klijāna izskatās


Irbe 12.jūnijs, 09:40


Karmena 12.jūnijs, 09:35

Paldies par sugas noteikšanu, Marek!


Karmena 12.jūnijs, 09:32

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


VijaS 12.jūnijs, 09:10

Paldies, Ansi, par labojumiem!


IlzeP 12.jūnijs, 08:46

Tā svītra ir pašķīrušās spalvas, ēna.


Ziemelmeita 12.jūnijs, 07:47

Paldies, Ansi!


Ziemelmeita 11.jūnijs, 23:32

Paldies par skaidrojumu. Vismaz Stictoleptura maculicornis var pazīt pēc gaišajām ūsu posmińu pamatnēm, ja izdevies normāls foto, kur ūsas nav miglā. Pārējie brūnie pagaidām škiet vienādi. Bieži vairāk par vienu foto nesanāk, vińi pamanās iekrist zālē, tad labi,ja vismaz kāda pazīme redzama.


Ziemelmeita 11.jūnijs, 23:27

4-7 bildes no 11.06.,+ 32 jauni augłkermeńi.


nekovārnis 11.jūnijs, 23:24

Kāds laiciņš jau aiziet kamēr sāk saprast kas ir kas, bet kopumā nav tik traki :) Piemēram, Stenurella tēviņi sīki ar diezgan spicu dibengalu (divas sugas, jācenšas nobildēt vēders no sāna - pelēks S.melanura vai oranžs S.bifasciata), Savukārt A.tabacicolor segspārnu malas diezgan paralēlas un gali noapaļoti. Grūti to visu paturēt galvā, bet pamazām, ar laiku kaut kas jau sāk aizķerties :)


Ziemelmeita 11.jūnijs, 23:13

Paldies,Marek! Nesanāk vēl vińus atškirt, tik łoti līdzīgi.


Ziemelmeita 11.jūnijs, 23:11

Paldies,Marek!


nekovārnis 11.jūnijs, 22:49

Tā kā Stenurella melanura tēviņš


Matrus 11.jūnijs, 22:11

Paldies par paugurknābja gulbja kontroli (dāņu gredzens J8309 + krāsainais zils 68A)! Apgredzenots Kopenhāgenā 17.03.2017. (pirmajā dzīves ziemā), no 2021. gada regulāri tika kontrolēts Rīgā, galvenokārt Daugavā pie Ķengaraga, kur arī novērots pēdējo reizi 16.06.2023. (359 dienas atpakaļ).


nekovārnis 11.jūnijs, 21:28

Nezinu, bet P.rustica manuprāt var izslēgt, jo tai priekškrūšu vairoga malas gandrīz paralēlas un ūsas daļēji vai pilnībā tumšas.


mufunja 11.jūnijs, 21:12

Veselu atrašana izrādījās sarežģīta. Viss ir apēsts :)


ekologs 11.jūnijs, 21:08

Tik jautājums, P. braccata vai P. rustica, vai ne viens ne otrs :)


Mo 11.jūnijs, 20:46

Es daru tāpat, taču, pusdienlaikā vienalga neielādējās ~30 min laikā. Tagad, vakarpusē, bez problēmām.


CerambyX 11.jūnijs, 20:43

Nē, sarkanā klija Latvijā vairs nav tik rets putns, lai atzīmētu pie interesantajiem.


Ilgonis 11.jūnijs, 20:38

Paldies, tā sanāk ja neņem vērā vēdera svītru.


nekovārnis 11.jūnijs, 20:35

Pēdējā laikā dabasdatos datorā pievienojot novērojumu foto nez kāpēc nelādējas. Vispirms savadu novērojumus bez foto, tad veru pa vienam šos novērojumus vaļā un pievienoju foto. Tad ātri aiziet.


Irbe 11.jūnijs, 20:24

Manuprāt sila cīrulis Svītra varbūt no perēšanas?


W 11.jūnijs, 20:17

Paldies, Uģi!


Mo 11.jūnijs, 20:05

Tikko pievienoju. Pa dienu 30 min laikā tā arī neielādēja.


Kristers K 11.jūnijs, 19:42

Vai tad šis neskaitās kā interesants novērojums ?


Ziemelmeita 11.jūnijs, 18:13

Paldies,Marek, par visiem labojumiem un palīdzību sugu noteikšanā.


Kristers K 11.jūnijs, 18:06

Izdevās arī vizuāli novērot, sanāca arī saredzēt izteiktos baltos laukumus uz spārniem.


IlzeP 11.jūnijs, 17:48

Pievienoju sugu datu bāzei


dziedava 11.jūnijs, 17:20

Marina, o, jā! Foto tapa gļotsēņu un sēņu izstādes laikā, tāpēc tā kārtīgi tos apskatīju tikai vakar ;))


Ilgonis 11.jūnijs, 17:20

Paldies par noteikšanu. bija interesanti uzzināt, jo redzēju pirmoreiz,


Zigurds Krievans 11.jūnijs, 16:50

Lai ir tad putns nenoteikts.


mufunja 11.jūnijs, 16:46

Paldies Edgars )


mufunja 11.jūnijs, 16:45

Tas ir tik skaisti )


roosaluristaja 11.jūnijs, 16:12

Vispār es neesmu eksperts par sugu noteikšanu pēc šādiem foto, bet pirmais ātrais viedoklis man arī bija, ka varētu būt brūnā. Kaut gan, ja ir melnpieres, tad ir. Tie pierādījumi gan tādi. Es te pēdējā laikā vairāk tā kā uz sēnēm. Tur pēc šādiem foto sugas nenosaka. . Sēnes ir sēnes, putni ir putni


CerambyX 11.jūnijs, 15:58

Kaut kā izskatās, ka mugura un galva tomēr atšķirīgos toņos? : https://fv2-5.failiem.lv/down.php?i=4f3k66mw4r&view


CerambyX 11.jūnijs, 15:51

Nu nez, kaut kā šķiet 'par īsu' - vai šādā foto var izslēgt brūno čaksti? Mulsina, ka nav redzams baltais laukumiņš uz spārna.


Ilgonis 11.jūnijs, 15:41

paldies, pēc galvas jau vajadzēja man saprast


edzhus 11.jūnijs, 15:04

Paldies!


nekovārnis 11.jūnijs, 15:04

un Pseudovadonia livida :)


nekovārnis 11.jūnijs, 14:59

Super! Šo jau sen gribu atrast. Būs jāpapēta mežceļu grāvjmalu nogāzes :)


nekovārnis 11.jūnijs, 14:55

Iespējams putucikādes nimfa (nepieaudzis)


edzhus 11.jūnijs, 14:54

Vai fonā dzirdamie "rējieni" varētu būt mazais dumpis? (vislabāk var dzirdēt no 23. sekundes).


Ilgonis 11.jūnijs, 12:50

Paldies, varu vēl vienā vietā ierakstīt..Grāmatā viņa daudz zilāka,


dziedava 11.jūnijs, 12:39

Foto būs?

Pēdējie komentāri rakstiem
nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 13-Jun-2024, 09:27

Paldies, Ilze! :)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 13-Jun-2024, 09:16

Darīts!


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 13-Jun-2024, 08:57

Ilze, lūdzu izlabo. Pats nemāku.


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 13-Jun-2024, 08:56

Jā, 1.foto Xylotrechus pantherinus PA KREISI, Rusticoclytus rusticus PA LABI! Atvainojos, galvā caurvējš :)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 12-Jun-2024, 23:24

Bet jā, pantherinus sapņu suga. Arvīds pagājušogad izcili 'izšāva' ! :) Protams, nemaz nebrīnītos, ja suga patiesībā ir sastopama daudz (relatīvi runājot) biežāk, bet vienkārši ir sasodīti grūti konstatējama. T.i. ja tiešām pama  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 12-Jun-2024, 23:20

Māri - teorētiski blakšu karšu 10x10km kvadrātu 'lapu' var izmantot (slānis 10x10 numuri) jo nu tās robežas jau tās pašas (ja atver mob.tel. un ļauj aplikācijai piekļūt atrašanās vietai, tad nu kartē arī parādīsies konkrētais atr  (..)


VitaS Vismaz 1000 novērojumu 12-Jun-2024, 23:17

Šeit ir 10x10 tīkls: https://qgiscloud.com/CerambyX/Heteroptera_10x10_QGIScloud/


ML Vismaz 1000 novērojumu 12-Jun-2024, 22:14

Par sugu izplatības kartes aizpildīšanu. Būtu jau kādreiz interesanti uzspēlēt sava veida "izkrāso pats" spēli, vienīgi ļoti grūti orientēties kurā kvadrātā atrodies, jo piemēram man tuvumā esošais četrdesmit novērojumu kvadrāt  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 12-Jun-2024, 13:50

Jā, arī R.rusticus var būt dzeltenbrūniem plankumiem, bet X.pantherinus tie ir izteiksmīgāki. Čehu lapā, uzklikšķinot uz pēdējās saites pie izmantotajiem avotiem, ļoti labi foto. Vislabāk jau būtu fotogrāfēt no augšas, lai būtu al  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 12-Jun-2024, 13:01

Attēlā pa kreisi varbūt Xylotrechus pantherinus un arī Rusticoclytus rusticus var būt brūns.


adata Vismaz 500 novērojumu 7-Jun-2024, 07:44

Manā gadījumā tā laikam ir iesācēja veiksme, pirmsākumos es gļotsēnes apzināti nemeklēju - tās it kā pašas man "atrādījās" ar savu interesanto izskatu mežā sēņojot vai mājās ikdienas gaitās, līdz pamazām sāku vērīgāk lū  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Jun-2024, 20:55

Nē, pārpildīta vietne nav. Tas, ka nevar izmantot iepriekš saglabātās vietas, ir jau sen zināma problēma, bet vēl neatrisināta. Par to, ka nevar nosaukt jaunu vietu, dzirdu pirmo reizi (pati saviem novērojumiem vietām nosaukumus nedodu).   (..)


W Vismaz 1000 novērojumu 2-Jun-2024, 16:26

Droši vien vietne ir pārpildīta, mūsu ir daudz:)


W Vismaz 1000 novērojumu 2-Jun-2024, 14:30

Nevar izvēlēties vietu no jau saglabāto vietu saraksta un nevar pievienot jaunu vietu ar nosaukumu. Jā, arī es pievienoju tukšu novērojumu un bildes pēc tam- tās nedaudzās reizes, kad man izdevās vispār pievienot.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 2-Jun-2024, 12:21

Es laikam saprotu to tā, ka nevar izvēlēties vietu jau no saglabāto vietu saraksta? Vai nevar pievienot jaunu vietu ar nosaukumu, bet tikai, ja nosaukuma vietā ieliek punktu? Kaut kas laikam ar vietas nosaukumiem nestrādā, jā, man arī bija p  (..)


Arnis2 Vismaz 10000 novērojumu 2-Jun-2024, 11:29

Vispār jau novērojums ir jāpievieno kā punkts. Vai arī es nesapratu domu. Man arī pēdējā laikā no telefona ļoti bieži neizdodas pievienot novērojumus. Dažas dienas varu, citas vairs ne.


W Vismaz 1000 novērojumu 2-Jun-2024, 09:50

Tehniskas problēmas - atvainojiet, ka rakstu šeit! Varbūt variet dot padomu - cenšoties pievienot novērojumu, tas neizdodas, jo parādās uzraksts ,,..kartē nepareizi norādīta vieta"- neatkarīgi no tā, vai vieta norādīta pareizi vai nepar  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 16-May-2024, 20:58

Vainīgs, labošu. Te biju skatījies 2022.gadu un 23. palaidu garām.


gunitak Vismaz 10000 novērojumu 16-May-2024, 20:23

Liels paldies Marek un Uģi! Man 2023.g. sanāk 9 sugas.


ekologs Vismaz 1000 novērojumu 16-May-2024, 10:59

Paldies, Marek! :)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 16-May-2024, 09:35

Paldies ! Interesants apkopojums par koksngraužiem, un ja vēl esmu šajā sarakstā. Konsgraužus itkā esmu salikusi, bet pārējo gan iekavējusi, pat pērno visu neieliku.


Viola76 7-May-2024, 15:31

Prieks par tik daudz jaukiem atklājumiem, Man gan tā ir sveša pasaule, bet varbūt šogad ko atrdīšu.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 6-May-2024, 17:33

Paldies! :) Jā, Vija, substrātu vēlams pierakstīt, jo, apkopojot datus, foto neredz. Maijs laikam ir tukšākais mēnesis, bet pēc lietiem varētu pamazām sākties arī vasaras sugas. Interesantākais šogad šķistu atrast gļotsēnes uz tūs  (..)


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 30-Apr-2024, 13:18

Vislielākā pateicība Julitai gan par šo apkopojumu, kuru kā vienmēr izlasīju ar lielu interesi :), gan, vēl jo vairāk, par visu to milzīgo darbu un enerģiju, kas ieguldīts, lai līdz tādiem rezultātiem tiktu. Jā, šis gads tik tiešā  (..)


felsi Vismaz 10000 novērojumu 28-Apr-2024, 18:48

Prieks par gļotsēņniekiem un jaunatklājumiem! Vislielākā atzinība un aplausi Julitai par Latvijas gļotsēņu izvešanu pasaulē!


dekants Vismaz 10000 novērojumu 24-Mar-2024, 13:07

Izgāju cauri vairākam sugām, kas ligzdošanas laikā piemērotā biotopā un nomainīju uz kādu no ligzdošanas pazīmēm. Viss kārtībā, paldies!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 23-Mar-2024, 13:11

Valda, tur var būt vainīga arī Dabasdatu kļūda, ir gadījumi, kad novērojums nepiesaistās attiecīgajam kvadrātam. Problēma tiek meklēta.


dekants Vismaz 10000 novērojumu 23-Mar-2024, 13:08

  (..)


gunitak Vismaz 10000 novērojumu 23-Mar-2024, 09:15

Valda, ziņošanas statuss jānorāda vismaz B, uzturas ligzdošanai piemērotā biotopā, tad ziņojums uzrādīsies atlantā.


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 23-Mar-2024, 02:09

Skatot arī savu māju iekļaujošo kvadrātu 3224 - 54, kur minētas trūkstošās putnu sugas(ja nejaucu), tad vismaz puse agrāk ziņotas dabasdatos.Nu žagatas man katru dienu kaķu traukus uzpasē, pat ligzdo dārzā, pa reizei ziņoju, kad nobi  (..)


forelljjanka Vismaz 10000 novērojumu 22-Mar-2024, 14:44

Nē,tad viss ir kārtībā!:D Nedomāju,ka sārmeņu tik daudz,pats redzēju tikai 2.x mūžā un jaunā vietā.Kazeņu gan vairs neliekas nekas īpašs,vismaz kur es apgrozos.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 22-Mar-2024, 09:15

Jāni, tad Tev 39 sugas, nevis 38 (Gada garākās dienas akcijā)? Pie retākajām tur parādītas līdz 2 novērojumiem, sārmeņu resngalvītim - 4.


forelljjanka Vismaz 10000 novērojumu 20-Mar-2024, 16:32

Kristapam paslīdējis garām novērojums,kas viestu izmaiņās viņa prezentācijā .;) https://dabasdati.lv/lv/observation/6j574g8vkmvdtd7ehb7nric8u6/


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 15-Mar-2024, 21:11

Tiešraide būs, gan Zoom, gan Latvijas Dabas fonda YouTube kanālā (https://www.youtube.com/@LatvijasDabasfondsOnline/streams). Zoom saites tiks nosūtītas tiem, kas pieteicās e-pastā.


Alvis Āboliņš Vismaz 1000 novērojumu 15-Mar-2024, 20:31

Vai tiešraide šogad nebūs?


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 14-Mar-2024, 07:39

Uz dalību sanāksmē vēl var pieteikties!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 10-Mar-2024, 13:54

Julita, īsi pastāstīšu pie pērnā gada aktualitātēm. Tā kā testa versiju redzēja tikai daļa administratoru un vēl būs daudz uzlabojumu līdz vasarai, manuprāt, vēl nav jēgas publiski demonstrēt.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Mar-2024, 10:34

Par pāreju uz Ornitho nekas netiks runāts?


Kurmata Vismaz 10000 novērojumu 7-Mar-2024, 14:48

Te pērnā gada rezultāti plašāk: https://www.waddensea-worldheritage.org/sites/default/files/2024_Flyway%20national%20census%202023%20reports.pdf


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 4-Mar-2024, 09:07

Labrīt, biju plānojusi to norādīt pie nākamās ziņas - pieteikties var, rakstos uz e-pastu dabasdati [et] ldf.lv.


Dzidra Vismaz 100 novērojumu 3-Mar-2024, 10:52

Sveiki,kā var pieteikties dalībai?


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 11-Feb-2024, 10:41

Norises gadu skaits rakstā izlabots.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 11-Feb-2024, 09:12

Ir iemesls apmulst - paskatījos publikāciju vēsturi šeit portālā un man sanāk, ka šogad bija 8. reize (akcija notiek kopš 2017. gada).


patigunta Vismaz 100 novērojumu 10-Feb-2024, 17:47

Ļoti laba karte ''Jāņa sētai'', pat sarakstē ar Vāciju pateicās precīzajām koordinātēm.


ekologs Vismaz 1000 novērojumu 10-Feb-2024, 15:42

Sveiciens! Drusku apmulsu :) Tad 7 vai sesto gadu pēc kārtas? Informācijas plūsmā pavīd gan 6 gan 7.


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 10-Feb-2024, 10:12

Dabasdatiem ir ļoti paveicies, ka ir tāds sabiedrotais kā "Jāņa sēta"! Runājot par karšu kvalitāti - esmu bijis diezgan daudzās Eiropas valstīs un uz vietas pircis vietējas kartes, nu nav viņiem tāda kvalitāte un precizitāte, kā "Jā  (..)


adata Vismaz 500 novērojumu 9-Feb-2024, 07:50

Paldies "Jāņa sētai" ! Līdzko reģistrējos Dabasdatos, uzreiz arī lejuplādēju lietotni, atzīstu, ka ir ļoti ātri un ērti. Nemaz nevaru iedomāties, ka būtu kā citādi. Tas ir svarīgi, lai var atzīmēt konkrētā brīdī precīzu viet  (..)


AgneseG Vismaz 1000 novērojumu 7-Feb-2024, 09:21

Paldies komentētājiem! Komentāros redzamie ziņojumi tika pieskaitīti kopējam akcijas "Ziņo par putniem dārzā" novērojumu skaitam.


Agnis Vismaz 5000 novērojumu 6-Feb-2024, 14:30

Sanāk, ka Aroniju ģints sugas ir "labās" un tās droši varam audzēt un kultivēt?


Anete PB Vismaz 1000 novērojumu 6-Feb-2024, 13:03

"Dārzos un kolekcijās" visdrīzāk nozīmē, ka ir pa kādam eksemplāram, kas speciāli pirkts un audzēts.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 6-Feb-2024, 09:23

Neko nesapratu. Sākas ar stāstu, ka senāk domātā Aronia melanocarpa nav tā, par ko uzskatīta, bet beidzas ar to, ka Aronia melanocarpa dārzos tomēr ir.


Egonciiks 1-Feb-2024, 22:04

Vieta-Ogre Laiks 27.janvāris 11.23-12.23 Pelēkās vārnas-7 Zīlītes-4 dzenis-1


dianaa 30-Jan-2024, 21:59

Vieta- Ogre, Latvija Laiks-28.janvāris 14.25-15.25 Pelēkās vārnas - 21 Lielās zīlītes - 6 Zīlītes - 7 Vidējais dzenis - 1 Mājas zvirbuļi - 6 Sarkankrūtīši - 2


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Jan-2024, 19:15

Inita Gusta, pievienot var, spiežot "Pievienot novērojumu", tad vēlreiz izvēloties "Pievienot novērojumu", ieliekot punktu kartē un aizpildot anketu par katru sugu (pēc pirmās apakšā jāieķeksē "Pievienot šajā pašā vietā".


260808-21007 30-Jan-2024, 18:35

Labdien, Vieta - Ogre, Laiks 2024.gads.28.janvāris plkst. 16:00-17:00 Pelēkā vārna-2 Kaija-1 Mājas balodis-2


Inita Gusta 30-Jan-2024, 17:32

Labdien, Vieta Gustiņi, Augstkalne, Dobeles novads. Barotava Laiks 2024.g,28.janvāris plkst 11:00-12:00 Lauku zvirbuļi-20 Meža zīlītes-2 Lielās zīlītes -6 Zilzīlītes-2 Dzilnītis -1 Dižraibais dzenis-1


Inita Gusta 30-Jan-2024, 17:28

Nesaprotu, kur putnu akcijas novērojumu ievietot


Ilga 30-Jan-2024, 16:07

Labdien! Vieta- Dobeles nov. Auru pag.Leimaņi Laiks-27.janvāris 13.15-14.15 Lauku zvirbuļi-22 Lielā zīlīte-7 Dzenis dižraibais-2 Zilzīlīte-2 Ķeģis mazais-5 Svilpji-9 Dižknābis-2


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Jan-2024, 15:42

Šogad bija domāts ziņot kā jebkuru citu novērojumu, bez īpašas sadaļas.


bassaivars 30-Jan-2024, 15:11

Labdien! Anketas sadaļa dabas datu sadaļā tiešām neaktīva, bet pati vērojumu ideja laba :) Vidzemes piemājas barotavā, Plānupes "Nāriņās" 27.janvārī no rīta (..un arī katru rītu) man te regulāri ciemiņi: 6 lielās zīlītes, 4 p  (..)

Koksngrauzis Xylotrechus pantherinus (10)

Sveiciens visiem dabā gājējiem! Pagājušā gada 15. jūlijā Daugavpils Universitātes rektoram, profesoram Arvīdam Barševskim Šlīterē izdevās atrast sen cerētas, Latvijai jaunas koksngraužu sugas pārstāvi – Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825)! Gribējās jau pirms gada aicināt meklēt šo sugu, bet tomēr tas bija sugai diezgan vēls novērojums un aktivitātes pīķis jau bija aiz muguras. Toties šobrīd to [...]

Aicina piedalīties Bioblitz pasākumā

Vasaras sākumā Igaunijā jau vairākus gadus notiek dabas vērošanas minimaratons. Tajā dalībnieki aicināti konkrētās teritorijās reģistrēt aplikācijā PlutoF Go visu grupu sugas. Galvenais mērķis ir raisīt plašākas publikas dziļāku interesi par dabu. Pasākumu parasti organizē biologi, kas piesaka pētāmās teritorijas un palīdz sugu noteikšanā, taču teritorija var būt arī neliela un atrasties kāda interesenta pagalmā. [...]

Aicina pieteikties dabas izziņas pasākumam “LOB Ģimeņu dienas”

Līdz 16. jūnijam ir atvērta pieteikšanās Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotam dabas izziņas pasākumam "LOB Ģimeņu dienas", kas norisināsies 6. un 7. jūlijā Kandavā. Pasākuma mērķis ir mudināt ģimenes izzināt dabu, gūt pieredzi praktiskās nodarbēs un domubiedru pulkā vairot interesi par dabas aizsardzību. Pasākuma programmā ir paredzētas daudzveidīgas aktivitātes, tostarp balto stārķu ligzdu pamatnes izgatavošana, augu [...]

Izstrādā spēles sēņu iepazīšanai

Latvijas Mikologu biedrība ir uzsākusi izglītojošu sēņu spēļu izstrādi, lai iepazīstinātu ar sēņu sugām, to lomu cilvēka dzīvē, atpazīšanu, ekoloģiju, sastopamību un pielietojumu. Šobrīd top sēņu alfabēts, spēle dažādu sēņu sugu un to lietojumu iepazīšanai un iztēli rosinošs sēņu rēbuss. Spēļu sākotnējās versijas varēs aplūkot klātienē 24. un 25. maijā, Meža dienās Tērvetē. Sēņu iepazīšanas spēle: [...]

Aizvadītas putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2024”

Šī gada 18.–19. maijā norisinājās diennakts putnu vērošanas sacensības "Torņu cīņas 2024", kuras rīkoja Latvijas Ornitoloģijas biedrība ar sadarbības partneriem. Šogad sacensībās piedalījās 23 komandas, to skaitā 14 pieredzējušu putnu vērotāju komandas sacentās, putnus skaitot diennakts garumā, bet deviņas komandas sacentās t. s. "Tautas klasē", putnus vērojot četras stundas. Tornis pie Burtnieku ezera. Foto: Ieva [...]

Susurim pa pēdām Talsu paugurainē

Kopā ar zīdītāju ekspertu Valdi Pilātu un dabas ekspertu Ritvaru Rekmeni 18. maijā dosimies izzinošā pārgājienā mazā susura Muscardinus avellanarius apdzīvotajos mežos, lai uzzinātu vairāk par susuriem jeb miega pelēm. Kopā pārbaudīsim arī susuru izpētes būrīšus un meklēsim citas to darbības pēdās. Tikšanās vieta šeit. Pieteikšanās un papildu informācija, zvanot pa tālruni 28256131. Projekts LIFE [...]

Koksngraužu ziņotāji Dabasdatos. Mazliet statistikas (10)

Sveiciens visiem dabasdraugiem! Ir sākusies jaunā koksngraužu sezona. Šogad, kad 14. maija vakarā šo rakstu, Dabasdatos jau ir 77 jauni ziņojumi, bet, lai vēl mazliet piebērtu ogles azartam, esmu sagatavojis nelielu koksngraužu ziņotāju individuālās statistikas pārskatu. Dati ņemti par laiku no Dabasdatu pirmsākumiem līdz 2023. gada 31. decembrim. Mazais lapseņveida koksngrauzis Molorchus minor. Foto: Māris [...]

Vecās Piepes stāsti

Dabas aizsardzības pārvalde projektā LatViaNature sagatavojusi 10 īsfilmu sēriju par bioloģiski vērtīgu mežu – "Vecās Piepes stāsti" –, kas balstīti zinātniskos datos un vadošo dabas ekspertu zināšanās un viedās Piepes balsī būs saprotami ikvienam. "Vecā Piepe ir veca, dabiska, bioloģiski vērtīga meža balss, caur kuras stāstiem tiek atklāts visa meža stāsts – kā tas veidojies, [...]

Putnu dienas noslēgušās ar gandrīz pussimts pasākumiem daudzviet Latvijā

Aicinot vērot pavasara gājputnu migrāciju un sarūpēt putniem būrīšus ligzdošanas sezonai, aprīlī Latvijas Ornitoloģijas biedrības virsvadībā daudzviet Latvijā norisinājās Putnu dienas 2024. Kopumā aizvadīti 47 pasākumi dažādās Latvijas vietās, kur spārnotās aktivitātēs iesaistījās vairāk nekā 2600 pasākumu dalībnieku. "Ar prieku secinājām, ka putnu vērošana dažādos formātos – pārgājienos, velobraucienos, skatu torņos – un putnu būrīšu [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2024. gada janvāris-marts

Šī gada sākumā Dabasdatu ziņotāji bijuši aktīvāki nekā pērn, novērojumu skaits par vairāk nekā trešdaļu pārsniedza pērnā gada 1. ceturksni – ieziņoti 55 002 novērojumi (pērn 40 606; infografika raksta beigās), arī ziņotāju skaits ir pieaudzis (pērn šajā ceturksnī 579, šogad 688). Gada sākumā novērojumu skaita ziņā pēc putniem (45 493 novērojumi jeb 83%) sekoja [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2024
© dabasdati.lv
Saglabāts