Aktīvie lietotāji: 28 Šodien ievadītie novērojumi: 3 Kopējais novērojumu skaits: 1087495
Tu neesi reģistrējies

05.04.2021.

28.02.2021.

27.02.2021.

26.02.2021.

25.02.2021.

24.02.2021.

Pēdējie novērojumi
Pelēkā dzilna Picus canus
21-Apr-2021, Zacmanis
Mazais dzenis Dryobates minor
21-Apr-2021, Zacmanis
Mājas čurkste Delichon urbicum
5-May-2021, Kamelija
Bumbuļu sklerocīnija Dumontinia tuberosa
1-May-2021, picapica
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
3-Apr-2021, picapica
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
4-May-2021, picapica
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
1-May-2021, picapica
1-May-2021, picapica
Purpura ragzobe Ceratodon purpureus
1-May-2021, picapica
1-May-2021, picapica
Meža silpurene Pulsatilla patens
4-May-2021, picapica
1-May-2021, picapica
Bambals Geotrupes sp. Geotrupes sp.
1-May-2021, picapica
Melnā dzilna Dryocopus martius
2-May-2021, picapica
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
6-May-2021, Amnis77
1-May-2021, picapica
Sloka Scolopax rusticola
6-May-2021, Amnis77
17-Apr-2021, picapica
Žagata Pica pica
1-May-2021, picapica
Lakstīgala Luscinia luscinia
6-May-2021, Amnis77
Dadzītis Carduelis carduelis
6-May-2021, picapica
Rudā lapsa Vulpes vulpes
6-May-2021, Amnis77
Lauku balodis Columba palumbus
6-May-2021, Amnis77
Zaļžubīte Chloris chloris
1-May-2021, picapica
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
1-May-2021, picapica
Mazais dzenis Dryobates minor
1-May-2021, picapica
Lakstīgala Luscinia luscinia
6-May-2021, Giitaa
Dzērve Grus grus
1-May-2021, picapica
Koku čipste Anthus trivialis
1-May-2021, picapica
Laucis Fulica atra
1-May-2021, picapica
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
1-May-2021, picapica
Bezdelīga Hirundo rustica
1-May-2021, picapica
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
2-May-2021, picapica
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
2-May-2021, picapica
Mājas balodis Columba livia domestica
2-May-2021, picapica
Sprakšķis Dicronychus equisetioides Dicronychus equisetioides
4-May-2021, CerambyX
Lauku cīrulis Alauda arvensis
1-May-2021, picapica
Lauku cīrulis Alauda arvensis
4-May-2021, picapica
Pelēkā vārna Corvus cornix
28-Apr-2021, picapica
Garastīte Aegithalos caudatus
27-Apr-2021, picapica
Lauku balodis Columba palumbus
6-Apr-2021, picapica
Dadzītis Carduelis carduelis
27-Apr-2021, picapica
Pelēkā dzilna Picus canus
29-Apr-2021, picapica
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
1-May-2021, picapica
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
26-Apr-2021, picapica
Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium)
6-May-2021, andis.kalvans
Parastais ķeģis Acanthis flammea
6-Apr-2021, picapica
Mežirbe Tetrastes bonasia
2-May-2021, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
2-May-2021, apogs apogs
Mazais ērglis Clanga pomarina
2-May-2021, apogs apogs
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
2-May-2021, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
2-May-2021, apogs apogs
Mežirbe Tetrastes bonasia
2-May-2021, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
2-May-2021, apogs apogs
Rubenis Lyrurus tetrix
2-May-2021, apogs apogs
Mežirbe Tetrastes bonasia
2-May-2021, apogs apogs
Mežirbe Tetrastes bonasia
1-May-2021, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
6-May-2021, KMOsina
Mežirbe Tetrastes bonasia
1-May-2021, apogs apogs
Meža pūce Strix aluco
1-May-2021, apogs apogs
Mazais dzenis Dryobates minor
1-May-2021, apogs apogs
Meža balodis Columba oenas
18-Apr-2021, KMOsina
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Apr-2021, KMOsina
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
6-May-2021, pētniece
Tītiņš Jynx torquilla
6-May-2021, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-May-2021, Rallus
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
6-May-2021, Rallus
Pelēkā vārna Corvus cornix
6-May-2021, jpriedn
Baltā cielava Motacilla alba
6-May-2021, jpriedn
Mājas strazds Sturnus vulgaris
6-May-2021, jpriedn
Lauku balodis Columba palumbus
6-May-2021, jpriedn
Žagata Pica pica
6-May-2021, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-May-2021, jpriedn
Melnais strazds Turdus merula
6-May-2021, jpriedn
Lauku zvirbulis Passer montanus
6-May-2021, jpriedn
Mājas čurkste Delichon urbicum
6-May-2021, angel
Lielais zīriņš Hydroprogne caspia
5-May-2021, Rallus 2
Mednis Tetrao urogallus
6-May-2021, comberga 1
Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus
5-May-2021, Rallus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
6-May-2021, Rallus
Dzeltenā cielava Motacilla flava
5-May-2021, Rallus 1
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
5-May-2021, Rallus 6
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
6-May-2021, Mangusts
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
5-May-2021, Mangusts
Zaļžubīte Chloris chloris
2-May-2021, Aleksandra
Peļu klijāns Buteo buteo
5-May-2021, Alvis Āboliņš
Žagata Pica pica
3-May-2021, Novērotāja 5
Koku čipste Anthus trivialis
28-Apr-2021, Alvis Āboliņš
Baltā cielava Motacilla alba
6-May-2021, Aleksandra
Peļu klijāns Buteo buteo
5-May-2021, Alvis Āboliņš
Mazais ērglis Clanga pomarina
28-Apr-2021, Alvis Āboliņš
Purva purene Caltha palustris
4-May-2021, Razoomov
Bezdelīga Hirundo rustica
6-May-2021, Aleksandra
Baltais stārķis Ciconia ciconia
6-May-2021, Agnis
Gugatnis Calidris pugnax
6-May-2021, Agnis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
6-May-2021, Agnis
Meža pīle Anas platyrhynchos
6-May-2021, Agnis
Ķīvīte Vanellus vanellus
6-May-2021, Agnis
Dzērve Grus grus
6-May-2021, Agnis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
6-May-2021, Anitaz
Pēdējās sugu izmaiņas
CerambyX 6-May-2021 22:44:29

Sprakšķis Dicronychus equiseti Dicronychus equiseti ->


Martins 6-May-2021 20:07:24

Sēne (nenoteikta) ->


CerambyX 6-May-2021 20:02:36

Zālāju laupītājblakts Nabis sp. Nabis sp. ->


Ansis 6-May-2021 19:11:38

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 19:09:27

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 19:08:21

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 19:07:23

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 19:04:32

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 19:02:22

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 19:00:57

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 18:58:32

Sūna (nenoteikta) ->


CerambyX 6-May-2021 18:57:58

Smilšbite (nenoteikta) Andrenidae sp. ->


CerambyX 6-May-2021 18:56:45

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Ansis 6-May-2021 18:55:05

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 18:52:13

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 18:50:48

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 18:47:45

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 18:45:21

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 18:44:27

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 18:42:42

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 18:41:09

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 18:40:09

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 6-May-2021 18:37:28

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 6-May-2021 18:33:09

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 6-May-2021 18:23:44

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 6-May-2021 18:08:36

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 6-May-2021 18:04:38

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 6-May-2021 18:03:22

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 6-May-2021 17:49:53

Vasaras mēnesene Lunaria annua ->


dziedava 6-May-2021 17:40:57

Nezināms ->


dziedava 6-May-2021 17:35:42

Nezināms ->


dziedava 6-May-2021 17:32:42

Nezināms ->


dziedava 6-May-2021 17:31:11

Nezināms ->


dziedava 6-May-2021 17:28:42

Nezināms ->


dziedava 6-May-2021 17:18:44

Nezināms ->


dziedava 6-May-2021 17:13:30

Nezināms ->


dziedava 6-May-2021 17:00:53

Sēne (nenoteikta) ->


IevaM 6-May-2021 16:33:14

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 6-May-2021 16:31:57

Baltkakla mušķērājs Ficedula albicollis ->


Grislis 6-May-2021 16:17:28

Augs (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 6-May-2021 16:14:56

Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus ->


Edgars Smislovs 6-May-2021 16:14:20

Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ->


Edgars Smislovs 6-May-2021 16:00:56

Peļu klijāns Buteo buteo ->


CerambyX 6-May-2021 13:52:36

Kukainis (nenoteikts) ->


MoreOrLess 6-May-2021 13:51:20

Apšu lielais lapgrauzis Chrysomela populi ->


dziedava 6-May-2021 13:09:20

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


CerambyX 6-May-2021 11:34:42

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Edgars Smislovs 6-May-2021 09:50:46

Peļu klijāns Buteo buteo ->


Ansis 6-May-2021 08:14:22

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 08:13:27

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 08:11:41

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 08:10:38

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 08:08:20

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 08:07:16

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 6-May-2021 08:02:09

Nezināms ->


Ansis 6-May-2021 07:59:24

Iesārtā zeltstarīte Gagea erubescens ->


IevaM 6-May-2021 00:09:49

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 5-May-2021 23:50:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 5-May-2021 23:41:20

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 5-May-2021 23:35:21

Melnā / tumšā pīle Melanitta sp. ->


CerambyX 5-May-2021 23:25:54

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 5-May-2021 23:25:45

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus ->


Edgars Smislovs 5-May-2021 23:12:22

Čipste Anthus sp. Anthus sp. ->


Edgars Smislovs 5-May-2021 23:10:19

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria ->


Ansis 5-May-2021 22:56:52

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 5-May-2021 22:54:21

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 5-May-2021 22:52:41

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 5-May-2021 22:51:00

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 5-May-2021 22:49:55

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 5-May-2021 22:48:27

Trejsmailīte (nenoteikta) Tritomaria sp. ->


Ansis 5-May-2021 22:46:44

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 5-May-2021 22:42:01

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 5-May-2021 22:40:01

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 5-May-2021 22:38:55

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 5-May-2021 22:37:08

Smaillape (nenoteikta) Lophozia sp. ->


Ansis 5-May-2021 22:35:53

Sūna (nenoteikta) ->


IevaM 5-May-2021 22:17:23

Pavasara silpurene Pulsatilla vernalis ->


CerambyX 5-May-2021 21:41:49

Makstene (nenoteikta) Trichoptera sp. ->


CerambyX 5-May-2021 21:40:21

Makstene Hagenella clathrata Hagenella clathrata ->


IevaM 5-May-2021 21:22:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 5-May-2021 21:21:24

Erickiņš Phoenicurus phoenicurus ->


CerambyX 5-May-2021 20:53:34

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 5-May-2021 20:50:29

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


CerambyX 5-May-2021 20:47:28

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 5-May-2021 20:46:58

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 5-May-2021 20:42:47

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 5-May-2021 19:56:22

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


dziedava 5-May-2021 19:09:50

Sēne (nenoteikta) ->


nekovārnis 5-May-2021 18:54:48

Airvabole (nenoteikta) Dytiscidae sp. ->


nekovārnis 5-May-2021 18:33:42

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


nekovārnis 5-May-2021 18:31:21

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 5-May-2021 18:25:59

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 5-May-2021 18:20:21

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Grislis 5-May-2021 18:16:58

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


dziedava 5-May-2021 17:52:21

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 5-May-2021 16:57:03

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


dziedava 5-May-2021 16:54:17

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 5-May-2021 16:12:51

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 5-May-2021 15:49:53

Ēnvabole Zilora sp. Zilora sp. ->


Edgars Smislovs 5-May-2021 15:32:20

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


Edgars Smislovs 5-May-2021 15:23:12

Niedru lija Circus aeruginosus ->


Edgars Smislovs 5-May-2021 14:36:22

Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum ->


dziedava 5-May-2021 14:33:30

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


dziedava 5-May-2021 11:40:54

Nelīdzenā trihija Trichia scabra ->


Grislis 5-May-2021 08:17:32

Augs (nenoteikts) ->


IlzeP 5-May-2021 08:06:05

Lija Circus sp. Circus sp. ->


IlzeP 5-May-2021 08:02:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 4-May-2021 23:30:30

Parastais šņibītis Calidris alpina ->


Edgars Smislovs 4-May-2021 23:26:46

Pļavu lija Circus pygargus ->


nekovārnis 4-May-2021 23:12:46

Augļkoku raibenis Nymphalis polychloros ->


Rallus 4-May-2021 23:07:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 4-May-2021 22:55:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 4-May-2021 22:51:16

Sarkanā klija Milvus milvus ->


CerambyX 4-May-2021 22:49:43

Bikšainais klijāns Buteo lagopus ->


CerambyX 4-May-2021 22:45:23

Tundras kaija Larus (fuscus) heuglini ->


Ansis 4-May-2021 21:50:23

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 21:49:34

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 21:48:04

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 21:42:54

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 21:41:46

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 21:39:05

Sprogaine (nenoteikta) Ulota sp. ->


Ansis 4-May-2021 21:38:24

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 21:35:28

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 21:26:56

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 21:25:50

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 21:23:57

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 4-May-2021 21:23:03

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 4-May-2021 21:21:55

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


ML 4-May-2021 21:13:45

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


ML 4-May-2021 21:04:37

Smilšvabole Cicindela sp. Cicindela sp. ->


CerambyX 4-May-2021 21:03:03

Vīngliemezis (nenoteikts) Helicidae sp., Geomitridae sp. ->


CerambyX 4-May-2021 20:54:02

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 4-May-2021 20:18:11

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 4-May-2021 20:18:04

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 4-May-2021 20:17:47

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 4-May-2021 20:17:41

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 4-May-2021 20:16:49

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 4-May-2021 20:15:46

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 4-May-2021 20:14:57

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-May-2021 20:14:17

Mīkstblakts Alloeotomus gothicus Alloeotomus gothicus ->


CerambyX 4-May-2021 20:13:36

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 4-May-2021 20:12:59

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


CerambyX 4-May-2021 20:12:24

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 4-May-2021 20:12:01

Spīdulis (nenoteikts) Nitidulidae sp. ->


CerambyX 4-May-2021 20:11:51

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Ansis 4-May-2021 20:11:27

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 20:09:25

Sūna (nenoteikta) ->


CerambyX 4-May-2021 20:09:23

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 4-May-2021 20:08:59

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 4-May-2021 20:08:52

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


CerambyX 4-May-2021 20:08:46

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ansis 4-May-2021 20:07:30

Sūna (nenoteikta) ->


CerambyX 4-May-2021 20:05:49

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Ansis 4-May-2021 20:05:26

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 20:00:22

Sprogaine (nenoteikta) Ulota sp. ->


Ansis 4-May-2021 19:57:23

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 19:52:54

Sprogaine (nenoteikta) Ulota sp. ->


Ansis 4-May-2021 19:51:50

Sprogaine (nenoteikta) Ulota sp. ->


Ansis 4-May-2021 19:50:03

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 19:43:23

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 19:39:57

Spārnene (nenoteikta) Fissidens sp. ->


Ansis 4-May-2021 19:34:34

Sprogaine (nenoteikta) Ulota sp. ->


Ansis 4-May-2021 19:23:08

Sūna (nenoteikta) ->


Rallus 4-May-2021 19:11:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 4-May-2021 19:04:29

Sūna (nenoteikta) ->


nekovārnis 4-May-2021 18:49:30

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


Ansis 4-May-2021 18:48:39

Pūkcepurene (nenoteikta) Orthotrichum sp. ->


Ansis 4-May-2021 18:45:25

Rikardija (nenoteikta) Riccardia sp. ->


Ansis 4-May-2021 18:42:52

Pūkcepurene (nenoteikta) Orthotrichum sp. ->


Ansis 4-May-2021 18:36:48

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 18:34:55

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 18:32:35

Smaillape (nenoteikta) Lophozia sp. ->


Ansis 4-May-2021 18:27:25

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 18:26:05

Sprogaine (nenoteikta) Ulota sp. ->


VijaS 4-May-2021 18:21:08

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


Ansis 4-May-2021 18:18:55

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-May-2021 18:16:35

Sprogaine (nenoteikta) Ulota sp. ->


Ansis 4-May-2021 18:13:55

Sprogaine (nenoteikta) Ulota sp. ->


tatia 4-May-2021 17:32:22

Purva tilbīte Tringa glareola ->


nekovārnis 4-May-2021 15:44:51

Nezināms ->


nekovārnis 4-May-2021 15:40:03

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 4-May-2021 15:39:07

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


bišudzenis 4-May-2021 12:01:41

Meža tilbīte Tringa ochropus ->


Rocky 4-May-2021 11:47:21

Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros ->


Edgars Smislovs 4-May-2021 11:30:59

Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata ->


Edgars Smislovs 4-May-2021 11:02:06

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 4-May-2021 10:57:14

Šūnu metatrihija Metatrichia vesparia ->


Edgars Smislovs 4-May-2021 10:52:15

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 4-May-2021 10:33:29

Koku čipste Anthus trivialis ->


dziedava 4-May-2021 10:16:42

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Mimi Serada 4-May-2021 10:00:42

Meža zeltstarīte Gagea lutea ->


Grislis 4-May-2021 07:43:06

Augs (nenoteikts) ->


Zacmanis 4-May-2021 00:25:21

Apodziņš Glaucidium passerinum ->


Zacmanis 4-May-2021 00:22:27

Vistu vanags Accipiter gentilis ->


Rallus 3-May-2021 23:40:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
OKK 07.maijs, 02:23

Ezera varde, bet lai kāds vēl apskatās...


dziedava 06.maijs, 23:09

Ak, turies, mikroskops nekur neaizbēgs!


andrisb 06.maijs, 22:56

Paldies, Julita!


CerambyX 06.maijs, 22:44

Njā nu šis laikam varētu arī būt tik pat labi kas cits.


apogs apogs 06.maijs, 22:29

Netīšam uzgāju Jūsu komentārus manam novērojumam - tas nav ,,netīšām aizmirsies reta putna novērojums,,! , kā Piterāna kungs izsakās. Neskrienu pa pasauli meklējot retumus un ja tāds arī gadās iereģistreju pie visām pārējam kvadrātā noverotam sugam. Jā datus DD vadu tad, kad ir laiks pie tā pieķerties un zaļās dzilnas T, jau nu gan māku atsķirt no pelekās dzilnas T.


Laimeslācis 06.maijs, 22:21

Paldies! Jau nedēļu ceļoju tikai pa gultu... nepaspēju dabūt otru poti, ka norāvos to draņķi :(


Laimeslācis 06.maijs, 22:16

Šīs man patrāpījās pirmo reizi un tik liels pleķis! Kad uzmetu aci, nodomāju ka tai kritalai uzliets kaut kāds melns šķidrums. Tikai ciešāk ieskatoties pamanīju, ka viss nosēts ar bumbiņām vai adatiņveidīgiem kātiņiem uz melnas plēvītes. Interesanti ka šai patīk pakāpties citām gļotsēnēm uz galvas un augt. :)


Karmena 06.maijs, 22:09

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


dziedava 06.maijs, 22:02

Ohh, cerams, nav nekas traks?! Lai viss labi!


pustumsa 06.maijs, 22:01

Visi bija mazie"? Jauki!


VijaS 06.maijs, 21:54

Paldies, Ansi!


Laimeslācis 06.maijs, 21:53

Kad spēks atgriezīsies, atsākšu mikroskopēt un tad jau būs skaidrs. :) Pagaidām sekoju tikai citu novērojumiem.


Laimeslācis 06.maijs, 21:40

Paldies, Ansi, par sūnu noteikšanu!


Edgars Smislovs 06.maijs, 21:17

http://www.putni.lv/acthyp.htm


felsi 06.maijs, 20:49

Riktīgi daudz!


Martins 06.maijs, 20:20

Iespējams Peridermium pini. (DD klasifikatorā gan pagaidām tādas sugas nav.)


LīgaKrā 06.maijs, 20:06

Binoklī labi redzēju pelēko galvu, rudo pakakli un balto vēderu.


IevaM 06.maijs, 20:01

Kā noteikta suga?


Ilze Ķuze 06.maijs, 19:36

Parastā ausenīte


IlzeP 06.maijs, 19:08

Paldies, Julita!


zemesbite 06.maijs, 19:06

Paldies, Ansi, vēlreiz!:)


zemesbite 06.maijs, 19:04

Paldies, Uģi! :)


CerambyX 06.maijs, 18:56

Aha!


zemesbite 06.maijs, 18:45

Paldies, Ansi! :)


zemesbite 06.maijs, 18:43

Aveņu stiklspārnis?


dziedava 06.maijs, 17:42

Varētu būt gļotsēne, bet pēc šāda foto nevar droši pateikt. Varbūt kāda no trihijām, kuras līdz sugai var noteikt tikai mikroskopējot.


dziedava 06.maijs, 17:40

Šķiet sarkanīga ar resnu kātiņu. Būtu jāizskata arī T.botrytis versija


dziedava 06.maijs, 17:38

Trichia varia?


dziedava 06.maijs, 17:38

Smukas! :)


dziedava 06.maijs, 17:29

Šādām sēnēm diezgan svarīgi zināt, uz kāda koka aug


kaza 06.maijs, 17:19

daudzgadīgā mēnsene netīšām iefiksējās vasaras


dziedava 06.maijs, 17:14

Sugas noteikšanai būtu jāvēro, par ko attīstās dažu dienu vai ~ nedēļas laikā


Irbe 06.maijs, 16:12

http://www.putni.lv/phopho.htm


Pēteris 06.maijs, 15:57

Pateicos par komentāru!


Pēteris 06.maijs, 15:56

Pateicos!


Pēteris 06.maijs, 15:52

Pateicos!


ūdensvistiņa 06.maijs, 15:48

Apm. 15 krauķu ligzdas tur ir, jautājums varētu būt, vai visas ir apdzīvotas, bet kāpēc ne, ja blakus Rūjienā ir kādas 300.


angel 06.maijs, 14:19

Sorry, es arī neuzmanīga, neievēroju. Forši tad, ka 24.04!


MoreOrLess 06.maijs, 13:51

Paldies, Uģi! - Pielieku arī pakaļgala foto - tumšo plankumiņu nav!


goba 06.maijs, 13:47

Skaidrs. Neievēroju, ka tas nav šodienas novērojums.


IlzeP 06.maijs, 13:38

Šī novērota 24. aprīlī. Pie interesantajiem novērojumiem parādās tajā datumā, kad novērojums atzīmēts par interesantu.


goba 06.maijs, 13:38

Es vakar ieliku dzeguzes novērojumu ar visu bildi, un tas nebija interesants!!!


dziedava 06.maijs, 13:13

Par šo sugu atradu, ka Latvijā atklāta 1970. gadā un līdz 1982. gadam zināma divās vietās - Slīterē un Skrīveru dendroparkā. Interesanti būtu zināt, cik līdz šim jaunas atradnes apzinātas. 2015. gada taksonu sarakstā minēts, ka reta.


angel 06.maijs, 13:04

Par dzeguzēm šķiet jau ātrāk ziņots. Piemēram, 04.05.2021 https://dabasdati.lv/lv/observation/5b1b491c815f6c529ce56873d1569e4c/


IevaM 06.maijs, 12:53

Kādēļ domājat, ka tas ir baltkakla, nevis melnais mušķērājs? Skat. http://www.putni.lv/fichyp.htm


asaris 06.maijs, 12:13

Tāpēc arī tas tika izlabots, pēdējā versija ir Reti iekšzemē


Laimeslācis 06.maijs, 11:36

Paldies, Ansi!


Aleksandra 06.maijs, 11:11

Ansi, paldies par šaurlapu sfagnu!


dziedava 06.maijs, 10:46

Ar medus lāsēm :)


Irbe 06.maijs, 09:53

Lija. Niedru?


Ansis 06.maijs, 08:04

Priekš iesārtās zeltstarītes, ziedkopā pārāk maz ziedu. Būs pļavas vai Pomerānijas zeltstarīte.


bitene 06.maijs, 07:54

Herbāriju ievāca un fotografēja Valda Baroniņa


Irbe 06.maijs, 00:06

Domāju, ka dzeguze


Edgars Smislovs 05.maijs, 23:50

http://www.putni.lv/lancol.htm


Edgars Smislovs 05.maijs, 23:40

Dzeguze?


tiktaks 05.maijs, 23:33

tēviņš- 100% apm. 3m no loga 10s 'šūpojās' uz veļas auklas, vēlāk turpat uz zariņa 5 s.. (salīdzinu ar Latvijas Lauku vai Meža putni grāmatu)


Vīksna 05.maijs, 23:33

Paldies !


Edgars Smislovs 05.maijs, 23:31

15 AL- ?


pustumsa 05.maijs, 22:51

Varbūt tomēr jūras ķīvīte?


nekovārnis 05.maijs, 22:22

Paldies, Uģi! :)


CerambyX 05.maijs, 21:40

Laboju savu kļūdu noteikšanā - tomēr būs Oligostomis reticulata (melnas kājas, arī lido agrāk sezonā kā H.clathrata).


IevaM 05.maijs, 21:17

Man izskatās pēc koku čipstes


Edgars Smislovs 05.maijs, 21:17

Melnais erickiņš (?).


Gradin 05.maijs, 21:07

Varbūt, kāds var noteikt,kas tā par čipsti?


CerambyX 05.maijs, 21:04

Šis varētu arī būt kāda no divām citām sugām (saliceti/tremulae) - tāds aizdomīgs 'paskats'. Dabā populi labi atšķiras pēc izmēra (pārējās abas sugas mazākas) un tumša plankumiņa segspārnu galos. Foto citreiz tā grūti to novērtēt.


CerambyX 05.maijs, 20:52

Ja pieņem, ka tā ir Xylota (nu man pēc tādas izskatās), tad vajadzētu būt X.segnis. Pēc somu noteicēja, kājas daļēji gaišas un vēders oranžs ar melnu galu - tikai trīs varianti (segnis, ignava un tarda).Pakaļkāju cisku 'dzelkšņi' gari, apmēram 1/4 no ciskas kopējā platuma = segnis (pārējām divām sugām - īsāki, mazāk par 1/8 no ciskas platuma).


CerambyX 05.maijs, 20:47

Tā kā šī suga - tēviņš.


dziedava 05.maijs, 20:44

Paldies, Inguna, par vainīgā atrašanu! Citādi nespēju izšķirties starp sevi un mikroskopu (kā vainīgo) :D


felsi 05.maijs, 20:42

Cik es mikroskopēju, kur pelējums, sajūta, ka pelējums visu sacementē, t.s., arī sporas.


dziedava 05.maijs, 20:39

Pelējums tā pārliecinoši netraucēja, bet sporas [tā nepārliecinoši] atradu tikai 3. galviņā, varbūt pelējums tās bija apēdis? Kāpēc tās nespēju saskatīt - mīkla.


felsi 05.maijs, 20:06

No appelējušām ir liela māksla dabūt rezultātu, izdevās!


felsi 05.maijs, 20:05

Paldies Uģi!


IevaM 05.maijs, 20:01

Ļoti skaista!


MoreOrLess 05.maijs, 19:55

Paldies, Marek, par peldblakti!


Vīksna 05.maijs, 19:54

Paldies !


Vīksna 05.maijs, 19:51

Paldies !


nekovārnis 05.maijs, 18:21

Manuprāt lēcējzirneklis Salticus cingulatus


Vīksna 05.maijs, 18:02

Paldies !


dziedava 05.maijs, 16:54

Tik bagātīgi, ka pilnīgi jāiet vākt medu :D


goba 05.maijs, 16:34

Kāds tam sakars ar GNP? Komentārā rakstīts: "Interesanta novērojuma komentārs" -> 'Reti novērojumi iekšzemē: pirmo reizi Vidzemē pavasara migrācijas laikā." Un tas tā nav.


CerambyX 05.maijs, 16:12

Jauna suga Latvijai?


ĢirtsST 05.maijs, 15:38

Paldies par korekciju.


anthicus 05.maijs, 15:37

nav speciāli meklēts


pētniece 05.maijs, 14:57

Vai tad Burtnieks ir Gaujas Nacionālajā Parkā???


Rocky 05.maijs, 14:39

Paldies


ivars 05.maijs, 14:34

Nebūs īstā suga.


davis_wi 05.maijs, 12:07

Tad jau var likt G pazīmi


Izabella 05.maijs, 11:41

Paldies. To nezināju. Tātad iespējams kaut kur tuvumā būvē ligzdu.


Vīksna 05.maijs, 11:37

Ja priekšnieks saka, ka melns ir balts - viņam vienmēr taisnība !


IlzeP 05.maijs, 11:17

Nē taču, uzskaišu datus pētnieki apstrādā atsevišķi. Un vērtē putnu populācijas, ne cilvēkus :)


goba 05.maijs, 11:01

Šis nav pirmais kākaulis Vidzemē iekšzemē šogad. 30.martā Burtniekā arī 1 bija. Bija ielikts arī dabas datos.


goba 05.maijs, 10:56

Sēdēja kokā mājas pagalmā, kas atrodas 300m no meža.


Vīksna 05.maijs, 10:12

No ne visiem saprotamā sapratu, ka dažādas uzskaites - kā kotletes ar ķīseli samet vienā traukā un uztaisa kopēju vērtējumu - kas vairāk sadrukā bez bildēm, tam labāks rezultāts.


dziedava 05.maijs, 10:01

Ansi, tiešām Isothecium alopecuroides? Man pirmā doma, ka krūmīte, zariņi kā salipuši. Varbūt domāta lapsastu krūmīte? Vai arī es ko būtisku nesaprotu pareizi?


IlzeP 05.maijs, 09:43

Valda, Dabasdati ir platforma, caur kuru ziņo, piemēram, ligzdojošo putnu monitoringa maršrutu uzskaites (kā jau to esmu rakstījusi!). Šīm uzskaitēm ir atsevišķs ievadlogs ar karti, kurā attēloti transekti, pa kuriem skaitītājs iet, izmantojot GPS, un dažādu attālumu zonas. Uzskaišu veciējs katra putnu pāra teritoriju iezīmē precīzi kartē kā atsevišķu punktu. Pēc tam, ja pareizi saprotu, katrs šis punkts sistēmā parādās atsevišķi kā "skaits 1", skaits pa sugām netiek summēts. Putnu uzskaitēm ir pilnīgi cits mērķis, nekā Dabasdatos ziņotajiem gadījuma novērojumiem ar fotogrāfijām - novērtēt populāciju skaita izmaiņas pa gadiem vienos un tajos pašos uzskaišu maršrutos!


IlzeP 05.maijs, 08:06

Man arī izskatās, ka jūras ērgļa masīvais knābis tur redzams


Aleksandra 05.maijs, 00:06

Paldies, Ansi!


Edgars Smislovs 04.maijs, 23:50

Jūras ērglis?


Divpēdis 04.maijs, 23:32

Paldies, Edgar! Blakus tam ķīrim likās nenormāli maza priekš tilbītes...


Rallus 04.maijs, 23:13

Bildēs ir gan baltvaigu zosis gan pīles (platknābji, garkakļi), kas aktīvi migrēja uz D. Noteikti, ak šajos baros bija vēl kādas citas sugas (baltvēderi, krīkļi u.c.). Būtu jāsadala tad novērojums ar bildēm.


Kristers K 04.maijs, 23:10

7melnās pīles, tās 4 aiz melnajām pīlē ir garknābju gauras


ivars 04.maijs, 22:52

Kuitalas.


pētniece 04.maijs, 22:52

Nu, re! Sandis rudenī deva uzdevumu, ka nākošajam retumam GNP jābūt kākaulim. Apsveicu.


CerambyX 04.maijs, 22:50

Manuprāt melnā klija?


nekovārnis 04.maijs, 22:27

Izskatās ka varētu būt.


asaris 04.maijs, 22:11

Tad šī noteikti no lielā gala


CerambyX 04.maijs, 22:04

Jā, pardon - tas laikam tāds ne īpaši veiksmīgs apzīmējums man sanāca :D Virs 1cm garumā būtu atzīmējama kā liela Sphecodes suga. Vairums citu sugu - tā 5-8mm.


CerambyX 04.maijs, 22:03

Varbūt līķmuša Cynomya mortuorum?


Laimeslācis 04.maijs, 22:00

Liels paldies, Ansi, par sūniņām!


ivars 04.maijs, 21:56

Čuņčiņš arī būs.


lsinka 04.maijs, 21:51

Paldies par palīdzību putna noteikšanā! Bijām droši, ka balss kustās kopā ar putnu, tāpēc vēl jo mulsinošāk šķita, ka tāda balss ir plukšķim. Mistērija atrisināta un tagad pat žēl, ka neatradām nobildēt tītiņu. Audio likšu kā atsevišķu ierakstu.


asaris 04.maijs, 21:37

Jautājums jo nozīmē liela? Nedaudz virs 1cm varētu būt...


VijaS 04.maijs, 20:55

Paldies, Andri!


VijaS 04.maijs, 20:53

Paldies, Uģi!


CerambyX 04.maijs, 20:17

Varbūt albilabris, ja bija liela.


CerambyX 04.maijs, 20:15

Jā, piekrītu - izskatās pēc Gerris lacustris. Lielais protams L.rufoscutellatus


nekovārnis 04.maijs, 20:15

Paldies, Uģi! Nebija īsti ideju par to kas tas varetu būt. Mēģinās izauklēt :)


CerambyX 04.maijs, 20:14

Es teiktu, ka Lygus sp., bet jāredz tuvāk.


Mari 04.maijs, 20:10

Paldies, Uģi! :)


CerambyX 04.maijs, 20:08

Tā kā laupītājmušas kūniņa. Tā kā lapkoks un izmērs liels - sliecos domāt, ka Laphria ephippium.


CerambyX 04.maijs, 20:06

Vajadzētu būt kādam Banchus sp., jāpapēta sīkāk - varbūt var sugu ar noteikt. Tie tādi pavasarī aktīvi krāsaini jātnieciņi.


Edgars Smislovs 04.maijs, 19:42

Es teiktu fuscus vai intermedius, bet noteikti nav heuglini.


Ansis 04.maijs, 19:04

Varētu būt kāda garsmailes sfagna zemūdens forma (Sphagnum cuspidatum var. monocladum ?)


Ivetta 04.maijs, 18:54

Paldies!


VijaS 04.maijs, 18:50

Paldies par labojumu, Marek!


angel 04.maijs, 16:13

Super! Liels paldies par noteikšanu!


Bounijs 04.maijs, 15:28

Abas divas uzturējās vienā vietā, bet bija jau aizdoma par to pirmo... Paldies!


Edgars Smislovs 04.maijs, 12:23

Pirmajā bildē meža tilbīte


Rocky 04.maijs, 11:46

paldies


forelljjanka 04.maijs, 11:44

Nebūs melnais,vienkārši-erickiņš.


Edgars Smislovs 04.maijs, 11:31

Čuņčiņš(?).


Vīksna 04.maijs, 09:44

Man pašai ne visiem bildes, bet vairumam. Ziņojumi ar simtiem putnu dienā un visur skaitu 1 ne īpaši ticami. Zvirbuļus,strazdus arī citus kas vienkopus katru atsevišķi drukā ?


dekants 04.maijs, 09:27

Audio failā dzirdams Tītiņš. Arī dadzītis, vārna, žubīte


mazais_ezis 04.maijs, 09:13

Valda, nav visiem novērojumiem jābūt ar bildēm. Ar katru novērojumu var piedalīties dažādos projektos. Kāpēc pašlaik ļoti daudz ziņo putnus? Lūk palasi rakstus un piedalies pati: https://dabasdati.lv/lv/article/nakusi-klaja-gramata-ldquolatvijas-ligzdojoso-putnu-atlanti-1980ndash2017rdquo/2021/ https://dabasdati.lv/lv/article/par-treso-latvijas-ligzdojoso-putnu-atlantu-video-pirmizrade-22-marta/


VijaS 04.maijs, 08:43

Paldies, Marek!


OKK 04.maijs, 01:58

Labs komentārs, interesants!


Vīksna 04.maijs, 01:31

Bieži pāri vai vairākus putnus redzu, bet tā simtiem putnu drukāšana dienā bez bildēm, skaits 1, bez vārnām ? Pilnie saraksti ? Kurš visus putnus var pamanīt ? Var jau arī citu bildes paskatīt, ne tikai to sviestu, drukāšanas sacensību.Vakar pat 2 tītiņus dzirdēju, bet nevarēju un nebija laika bildēt, vienkārši neliku.Pilsrundālē paziņa redzēja pirmo reizi dzeltenu cielavu,kuru nezinu, neliku.Dīvaini bļaujošu (aizsmakušu) dzērvi 3 dienas redzēju lidojam, bet strādāju, nebija laika bildēt. Gan jau vēl paspēšu ko nobildēt, ielikt.


Aleksandra 04.maijs, 00:26

Paldies, Ansi, par meža neaizmirstuli!


Aleksandra 04.maijs, 00:23

Paldies, Ansi! Nebija iespējas augu aplūkot tuvāk (jo aug privātā teritorijā), tikai nobildēt no attāluma.


dziedava 03.maijs, 23:55

Parasta pavasara suga mitrās kokainās vietās, neko sliktu par to nezinu.


Ilmarsok 03.maijs, 23:51

https://youtu.be/JGp_V4PuQHw


Irbe 03.maijs, 23:51

Kaņepītis


Ilmarsok 03.maijs, 23:49

https://youtu.be/9iI1IgCCrD0


IlzeP 03.maijs, 23:09

Domāju, ka tad pareizāk ir "Pāris ligzdošanai piemērotā biotopā" - nomainīju.


IlzeP 03.maijs, 23:07

Skaidrs, paldies!


andriszarins 03.maijs, 22:21

Abas pūces ir te, nevis tikai viena. Pec briza ieradās arī otra.


andriszarins 03.maijs, 22:18

Abas divas, divi pāri. Vienā audzes pusē zaļās, otrā blakus stavvietai pelekas


felsi 03.maijs, 21:36

Pievienoju mikroskopiju.


IlzeP 03.maijs, 20:31

Nezinu, kādēļ pie skaita rādās 0. Mainu uz 1.


Martins 03.maijs, 20:09

Paldies, Julita! Cik var spriest no pirmajiem avotiem internetā - nav agresīva/invazīva suga, lai arī izskatās, ka braši soļo uz priekšu pa zālieniem.


kaarlisfrei 03.maijs, 20:08

Nebūs gan šīs suga! Drīzāk kāds Agnocoris sp. vai Lygus sp. mans tā domāt!


kaarlisfrei 03.maijs, 19:59

Mēģināju paburtot arī franču valodu, nu gudrāks netiku.. :D vienu mirkli šķita ka būs A.marginata.. tad atkal nē!


IevaM 03.maijs, 19:59

Melnais mušķērājs priežu mizas plēksnītes izmanto ligzdas gatavošanā


dekants 03.maijs, 19:51

Vēlos informēt DD lietotājus, ka no šī brīža Sarkanā klija tiks izņemta no saraksta, kurš automātiski sugai piešķir 'Interesanta novērojuma' statusu. Sarkanā klija labi iedzīvojusies un ziņojumu skaits ir būtiski pieaudzis. Ja kādam ir idejas par kādām sugām, kuras pievienot/noņemt, tad, lūdzu, komentējiet!


Mo 03.maijs, 19:36

Paldies!


asaris 03.maijs, 19:34

Jā upes tilbīte


Izabella 03.maijs, 19:33

Pāris minūtes pirms šīs bildes, līdzīgs putns (varbūt tas pats) no tuvumā esošās priedes plāsa priedes mizas plāksnītes.


Lemmus 03.maijs, 19:13

Paldies,Ivar! :)


Mareks Kilups 03.maijs, 18:54

jā, teritorijā uzturās pāris.


Martins 03.maijs, 18:32

Ā, attiecībā par biotopu tiešām nekas, vairāk tieši par uzvedību. Par biotopu LV literatūrā bija minēts, ka tikai tīros un straujos ūdeņos (iespējams, secinājums no pāris atradumiem, piemēram, Lorupē pie Siguldas), bet esmu šo sugu atradis arī vairākās lēni tekošās Zemgales upēs un pāris ezeros. Tiesa gan, ezeri gan ar smilšainām/oļainām gruntīm un dzidru ūdeni.


felsi 03.maijs, 18:29

Paldies Voldemār!


felsi 03.maijs, 18:28

Tas jau kļūst par personīgu izaicinājumu! Nu jau kāds trešais, ar šo vismaz tiktāl tiku, tā kā ir cerība kaut kad uzzināt!:)


gunitak 03.maijs, 18:27

Paldies, Mārtiņ, par noteikšanu. Nosaukums atbilstošs, jo virpuļoja pa ūdens virsu.


CerambyX 03.maijs, 18:20

Paldies, tieši tāda informācija bija tas ko gaidīju :) Vienkārši uz ātro apskatot prasības pret biotòpu, nešķita ka tur kaut kas baigi specifisks. Naktī aktīvs Gyrinīds - tas ir izaicinājums nofotografēt dabiskos apstākļos jā :)


Martins 03.maijs, 18:02

Virpuļotājvabole Orectochilus ir naktī aktīva suga, kamēr Gyrinus ģints virpuļotājvaboles ir aktīvas dienā. Ja Gyrinus ģints sugas iztraucētas sāk ātrāk peldēt un tikai pie "lielāka traucējuma" ienirst, tad Orectochilus pie traucējuma mēdz gandrīz uz reiz ienirt vai gluzī pretēji - uznirt. Orectochilus peld daudz ātrāk nekā Gyrinus, faktiski ir redzama tāda ūdens notrīsēšana, ņirba (pat nezinu kā to precīzāk aprakstīt), kas liecina, ka Orectochilus ir papeldējis pa ūdens virspusi... Ja Gyrinus iztraucētas sāk ātri peldēt un "nomierinās" lēnām, tad Orectochilus apstājas pēkšņi. (Bet, ja jautājums bija par terminu "specifisks", tad varbūt var atrast arī precīzāku terminu.)


IevaM 03.maijs, 17:05

Diemžēl nevar, šo novērojumu vajadzētu dzēst un ieziņot no jauna.


VinetaB 03.maijs, 16:43

Jā, punktam vajadzēja būt turpat, kur ielikta atrašanās vieta mazajiem gulbjiem. Vai to var tagad izmainīt? Uzticējos aplikācijas izvēlei, pat nepārbaudīju.


dziedava 03.maijs, 16:16

Ļoti interesanti! Tik ej nu sazini, kas tas bija..


IevaM 03.maijs, 15:18

Punkts nez vai pareizi ielikts? Mežā jūras žagatas nevarētu būt


felsi 03.maijs, 14:58

Pievienoju bildi kā noformējās 28.04.21. Seko 3 4X palielinājums ik pēc dienas. Mikroskopēts 28.04., negatavas sporas, tas melnais nekas nesanāca.


Lemmus 03.maijs, 13:42

Paldies, Julita! :)


Lemmus 03.maijs, 13:40

:D


zane_ernstreite 03.maijs, 13:31

Paldies!


Ilmarsok 03.maijs, 13:12

https://youtu.be/4QHAH1bPfog


Irbe 03.maijs, 12:58

Žube


putnini2 03.maijs, 12:18

https://www.youtube.com/watch?v=rpiJ7z9oXEQ ŠEIT VIDEO!


sandis 03.maijs, 12:03

Paldies, Ansi, par sugas noteikšanu! Labs iemesls mēģināt "ielauzties" sūnās :)


Irbe 03.maijs, 12:01

Lauku lija?


Saila 03.maijs, 08:55

Paldies par precizējumu!


Grislis 03.maijs, 08:29

Tas ir labi, ka krājas materiāls par šo sugu (vismaz foto, kaut labāk būtu herbārijs). Darbs pie jaunās SG cerams viesīs skaidrību par šo sugu vispār un par tās statusu SG. Lilita, varbūt ir iespējams ievākt pa eksemplāram no katras vietas ? (Tā uzmanīgi, jo sīpoliņi mēdz būs dziļi.)


kaarlisfrei 03.maijs, 00:04

Pievienoju vēl vienu bildi, mēģināju izkropot, bet laikam tam ir kkāds limits. No somu grāmatas zīmējumiem lāga nesaprotu kas jāskatās! līdz galam kas īsti ir jāskatās.


Irbe 03.maijs, 00:02

Paldies ! :)


lichen_Ro 02.maijs, 23:41

Wow! Laba atradne!


lichen_Ro 02.maijs, 23:39

Oho, izskatās jocīgi, netipiski priekš B.bicolor, bet pārbaudīšu (ja nav parauga). Iespējams arī kāds parazīts virsū (vai vnk nekrotiskie veidojumi). Jebkurā gadījumā, izksatās labi!


lichen_Ro 02.maijs, 23:37

Super, paldies! Prieks ka ziņo par šo sugu


lichen_Ro 02.maijs, 23:36

Paldies par ziņojumu, vai apkārt vairāk nebija uz dzīviem kokiem?


Edgars Smislovs 02.maijs, 23:04

http://www.putni.lv/rempen.htm


Edgars Smislovs 02.maijs, 23:01

Tēviņš vai mātīte? http://www.putni.lv/lancol.htm


CerambyX 02.maijs, 22:44

Par šo vēl jāpadomā, bet nu no nigrina/marginata pāra jau ir gan laikam jā. Plata un apaļa ir - vairāk uz nigrina pusi velk, jā.


angel 02.maijs, 22:39

LOB arī daudz vairāk varētu atbalstīt putnu vērošanu ar riteņbraukšanu, kā daļu no zaļāka dzīves veida.


VijaS 02.maijs, 22:33

Paldies, Uği!


VijaS 02.maijs, 22:32

Paldies, Mārtiņ!


angel 02.maijs, 22:12

Manuprāt, LOB. O.Keiša lekcija par zosīm bija ļoti laba. Par sugām, utt. Vienīgi nesaprotu, kā iemācīties skaitīt, kad zosu bari pēkšņi masveidā negaidīti paceļas, kad nav iepriekš redzētas. Arī, kā pareizi skaitīt, kad daļa barojas, bet tad vairāki simti aizlido un simti atlaižas.


CerambyX 02.maijs, 22:10

Kāds ir tai Orectochilus villosus specifiskais dzivesveids?


Martins 02.maijs, 21:57

Virpuļotājvaboles pēc bildēm līdz sugai nevar noteikt, jo pazīmes ir ļoti smalkas un jāskatās gan vaboles augšpuse, gan apakšpuse. Izņēmums ir "matainā virpuļotājvabole" Orectochilus villosus, bet tai ir ļoti specifisks dzīvesveids - uzdrošinos teikt, ka iespēja nejauši nofotografēt ir tuvu 0.


nekovārnis 02.maijs, 21:54

Apsveicu! :)


IevaM 02.maijs, 21:49

Tā, kas šodien parādās kā pirmie migranti, novērota ir 22. aprīlī :)


dziedava 02.maijs, 21:42

Jumpravmuižas klintis tika noietas visā garumā. Lai arī nezināju, vai un kur te zināmas sīkpapardes, tās visā garumā arī tika rūpīgi meklētas. Vai nu trūka acu gaišuma, vai tomēr, salīdzinot ar Ozola datiem, to skaits gājis būtiskā mazumā. Vismaz ne labā stāvoklī. Jo vairums bija brūnas. Vairākiem tādiem pušķiem līda jaunie dzinumi. Varbūt tomēr var uzskatīt, ka pušķis ir pie labas veselības, tikai notiek veco nomaiņa ar jauniem? Atrastās sīkpapardes bija uz R no Ozolā atzīmētajiem 250m ar sīkpapardēm. Vai nu tās izzudušas, vai manām acīm neredzamas. Atrastās vistālāk uz A bija samērā augstu, neaizsniedzamas, knapi saskatāmas. Tur bija kādu 3 m garumā, pārsvarā brūnas: https://dabasdati.lv/lv/observation/a346cae7daef0ad3b23a5935e0cde9f8/ Uz R tālākās - divos grupējumos 8 m joslā (šis novērojums), vienā uz roku pirkstiem skaitāmi ceri un otrā apmēram tāpat. Zaļuma maz. Varbūt jāiet vēlāk, kad jaunie augi būs saauguši un būs labāk saskatāmas? Man pieejamos datos ir 1991. gada apsekojums - tātad pirms 30 gadiem. Tur norādīts, ka atradnes stāvoklis ir labs. Pēc maniem novērojumiem sanāk visai slikts.. ir kāds pa šiem 30 gadiem vēl apsekojis un var komentēt?


Irbe 02.maijs, 21:27

Dažiem šodien redzētas mājas čurkstes ir atzīmētas kā interesants novērojums (pirmie migranti), dažiem nav. Pēc kā tiek vērtēti novērotāji?


IevaM 02.maijs, 21:08

Bridējputni bariņos šobrīd vēl migrē, tāpēc neliekam ligzdojošu putnu pazīmes :)

Pēdējie komentāri rakstiem
CerambyX 6-May-2021, 11:58

Nu cerams šis gads arī būs interesantiem novērojumiem pilns! Novēlu, lai pa visiem izdodas kādas 3 vēl līdz šim Dabsadati.lv nereģistrētas koksngraužu sugas sastapt :)


Wija 6-May-2021, 08:49

Paldies!Noderīgi un iedvesmojoši!


Mari 6-May-2021, 08:37

Paldies, Marek, par šo interesanto informatīvi-izglītojošo rakstu! Ne par daudz, ne par maz, un ļoti iedvesmojoši! :)


felsi 5-May-2021, 20:10

Jauki, var sajust sauli un vasaru tuvojamies!


Laimeslācis 5-May-2021, 14:28

Paldies, Marek, par foršo rakstu un noradēm! Kārdinošas bildes :)


Vīksna 5-May-2021, 12:03

Gan jau kādu koksngrauzi nobildēšu, ja par iebildumiem DD nepasūtīs, bet tauriņus tāpat I.Šulcam bildēju.


IlzeP 5-May-2021, 10:06

Domāju, ka perējošie putni laika apstākļu dēļ varētu iet bojā izņēmuma gadījumos, ja vispār, un ne tādēļ, ka izvēlētos nepamest perējumu. Putniem ir pašsaglabāšanās instinkts, kas liek sargāt vispirms sevi, jo pieaudzis putns,   (..)


sananar 4-May-2021, 15:06

Cik bieži šādos laika apstākļos, kādi bija, aiziet bojā perējošie putni, nosalst, vai barības dēļ, kā stārķi, un arī mazie putniņi?


IlzeP 19-Apr-2021, 11:34

Piedodiet, protams, ka olas izdēšanas datums bija domāts 17. aprīlis, nevis marts.


Matrus 19-Apr-2021, 11:19

Vistu vanaga ligzdošana Rīgā konstatēta pirms 40 gadiem - 1981. gadā, kad viens pāris mēģināja ligzdot Mežaparkā (Strazds 1983)


IlzeP 19-Apr-2021, 11:03

17. marts Dabasdati.lv tiešsaistes skatītājiem atnāca ar patīkamu pārsteigumu – vistu vanagu ligzdā Rīgas industriālajā zonā iedēta pirmā ola! Eksperta Arņa Zacmaņa komentārs: “Lai gan par ligzdu interesi pavasarī izrādīja vai   (..)


puke 13-Apr-2021, 20:37

Ornitologs Aigars Kalvāns atsūtīja informāciju par Somijā gredzenoto zivjērgli, kas 12.04. apmēklēja ligzdu Kurzemē. JNH was ringed 8.7.2014 as a nestling in Kangasala, Central Finland


OKK 13-Apr-2021, 01:55

Klausamies dziesmu par Godu Ansim https://www.youtube.com/watch?v=He_xRIFAugY


meža_meita 10-Apr-2021, 10:07

Komentāri lieki, visu cieņu Ansim! P.S. Novēlu savam jaundzimušajam dēlam Ansim vismaz 1% no Anša Opmaņa dotībām! :D Julita - tajā gadā man nebija nekādas sajēgas, kas īsti ir LBB un gada atraduma balva. :)


Laimeslācis 9-Apr-2021, 18:27

Sūnas mani vienmēr gan vilina, gan mulsina, jo tās visas ir zaļos toņos, smalkas un līdzīgas. Vienmēr saminstinos pirms ieziņoju, jo galvā šaudās doma - vai tik tieši šo es jau neieziņoju 7 reizi un vēl jo projām neprotu atpazīt. B   (..)


kamene 9-Apr-2021, 15:55

Paldies Ansim par viņa lielisko darbu un zināšanām un Anitrai par jauko interviju. Ansis gan ir liels optimists, ja teic, ka ziedaugus un sūnas ikviens var apgūt. Sen jau mācos, bet vēl arvien vairāk nezinu nekā zinu. Interesanti par silpur   (..)


anitra 9-Apr-2021, 11:49

Jā, Julita, tev taisnība, kaut Ansi pazīstu gadus 30, uzzināt par viņu no paša ir teju neiespējami. Viņš ir tik līdzsvaroti kluss, ka dikti līst viņa dvēselē vnk ir kauns.


OKK 9-Apr-2021, 00:55

Un, pēc vecās tradīcijas, dziesma par godu Ansim https://www.youtube.com/watch?v=p_IMULfb75k&list=RDo2WjFSvkXec&index=4


OKK 9-Apr-2021, 00:31

Liels paldies Ansim par sugu noteikšanu! Par "akadēmisko izglītību" viņa laikos ir tā, ka nevienu, kurš beidza B. fakultāti, te , DD, neredzu


Ilze Ķuze 8-Apr-2021, 22:07

Liels paldies Ansim par sugu noteikšanu! Protams, sākumā visas sūnas izskatās vienādas, tādēļ ir patīkami apzināties, ka, ievietojot novēroto Dabasdatos, tas tiks pārskatīts un koriģēts, ja nepieciešams. Pievienojos Valdas vēlējuma   (..)


Grislis 8-Apr-2021, 17:27

Ansis botāniķu aprindās pazīstams jau no 80-iem gadiem, kad kā jauns puika dažkārt brauca līdzi Bioloģijas institūta ekspedīcijās un ar lielu entuziasmu meklēja retumus. Viņa interese par vēsturiskajiem atradumiem ir gluži neizsmeļam   (..)


dziedava 8-Apr-2021, 09:33

Anitras interviju liela pievienotā vērtība ir video, taču pašā intervijā, manuprāt, par Ansi pateikts pārāk maz. Viens, kas būtu obligāti jāpiemin, ir Anša bezgalīgā pacietība, mācot sugas. Nekad tik daudz no viņa nebūtu iemācīj   (..)


Wija 8-Apr-2021, 08:24

Ir patīkami just Anša gudro klātbūtni sūnu un ziedaugu atpazīšanas procesā.Paldies!


Vīksna 7-Apr-2021, 23:56

Man arī Ansis daudz interesantas sugas noteicis. Kādu daļu augu zinu, bet graudzāles, grīšļi liekas sarežģīti, Sūnas maz zinu.


alante 1-Apr-2021, 11:09

Jau vakar vienu nogādāju otrpus ceļam . Visus viņus būtu jāuzmana .


marsancija 28-Mar-2021, 22:16

Manuprāt, šādas glābšanas akcijas būtu jārīko ne tikai uz krupju, bet arī uz varžu migrācijas ceļiem ūdenstilpju tuvumā. Latgales pusē beidzamos gados vardi var ieraudzī vēl retāk nekā krupi (tie vismaz vēl pavasaros rāpjas pār   (..)


IevaM 28-Mar-2021, 21:26

Jā, tad B :)


nekovārnis 28-Mar-2021, 21:24

Paldies, Ieva! Par baložiem aizmirsu piebilst, ka ciema teritorijā - tad jau laikam B.


IevaM 28-Mar-2021, 21:00

Es rakstītu tā: 1. B (ticami, ka turpat kaut kur ligzdo) 2. N (ja nebūtu blakus ligzdošanas vieta - piemēram, kāda ferma vai tml. Ja tāda ir, tad B) 3. N (jo šobrīd daudzi migrē) 4. B 5. N (joprojām daudz migrējošo)


nekovārnis 28-Mar-2021, 20:27

Man daži jautājumi par atlanta pazīmju pielietošanu. It kā jau izskatās vienkārši, bet kad nākas pielietot dabā, tad parasti azarts noplok :) Reāli piemēri no vakardienas izbrauciena (vērots caur auto logu): 1. Viena žagata ciemā. 2.   (..)


Vīksna 27-Mar-2021, 14:42

Rundāles pusē krupji, vardes jau retums paliek, sabrauktus zalkšus gan var redzēt. Drīzāk sabrauktu stirnu atradīs kā vardi vai krupi.


Agnis 18-Mar-2021, 10:29

Šeit ir iespēja noskatīties Oskara Keiša lekciju par zosu noteikšanu un Dmitrija Boiko stāstījumu par gulbju noteikšanu: https://youtu.be/Bo7uYYEauJI


Daknis 4-Mar-2021, 13:50

Es pieņemu, ka Sintija domāja kaut ko šādu: https://mapviewer.ebba2.info/?species=Turdus%20merula


Kurmata 3-Mar-2021, 23:18

Pietiek ar Zoss.sp., ja citādi nekādi nesanāk. Protams, skaits (vismaz - desmiti vai tūkstoši) būtu jāmēģina novērtēt. Bet kas svarīgi - ar cienību un mīlestību izturēties pret laukiem "Statuss" un "Biotops". Ja statuss ir tikai "Nov   (..)


CerambyX 1-Mar-2021, 22:13

Nē, ja tā 'pilno sarasktu' funckionalitāte ir tāda kā Andris apraksta (un tas jau nav nekas slikts - ja putniem tā vajag, tad tas ir Ok), tad nē, tā es negribu tā ziņot :) Bet ja tā tīri teorētiski prāto, tad iespēja ziņot kaut kādu   (..)


IlzeP 1-Mar-2021, 20:20

Uģi, varbūt nesaprotu, bet kādēļ Tu gribi kukaiņiem ziņot pilnos sarakstus, tāpat jau katrs novērojums pa vienam jāievada? (Es laikam vienkārši neesmu pieradusi lietot pilnos sarakstus...)


CerambyX 1-Mar-2021, 20:00

Ok, paldies - palika tagad skaidrāks, jā jeb nu acīmredzot gribēju 'apčakarēt sistēmu' un lietot aplikācijas sarakstus ne tādam mērķim kam tie speciāli tikuši aplikācijā izstrādāti :) Nevis putniem, bet kukaiņu (nu ne tikai - citas   (..)


grieze 1-Mar-2021, 14:27

Labdien! Tāpat kā ar jebkuru novērojumu - pēc iespējas precīzāk noteikta suga un skaits. Ir diezgan ticami, ka dažas zosis var saskaitīt precīzi, bet lielos baros - novērtēt skaitu. Var jau būt, ka kāds spēj arī saskaitīt 3562, bet a   (..)


dekants 1-Mar-2021, 11:18

Uģi, lietotne veidota tā, lai ērti ziņotu esot dabā 'uz vietas'. Tādēļ tā nav pielāgota, lai ērti ziņotu iepriekšējos datus. Arī man gadījies, kad jāizveido saraksts par iepriekšējo dienu - tas nav ērti, jo kā raksti, tad katram   (..)


CerambyX 28-Feb-2021, 14:08

Pamēģināju vēlreiz - vakardienas 3 novērojumi aplikācijas sarakstam ar datumu 27.II ar konkrētu laika periodu, bet ziņojumu pardās ar to laiku ko tikko tagad ziņoju (28.februāris). Kā darīt pareizi, lai var tādu sarasktu tomēr arī 'po   (..)


CerambyX 28-Feb-2021, 14:04

Radīšu situāciju uzdot jautājumu, kas man šķiet gana aktuāls - nesaistīti ar putnu akciju, bet par DD aplikāciju un sarakstiem tajā. Vai ir iespējams ziņot sarakstu, kur norādīts novērojum laiks no, piemēram, 12:00 līdz 15:00, tā la   (..)


IlzeP 28-Feb-2021, 12:31

Ar web versiju viss kārtībā. Problēma bija tiem, kas ziņoja aplikācijā, jo nebija pateikts, ka jāizvēlas "pilnais saraksts", lai novērojumus pieskaitītu akcijai (jo citādi aplikācijā nevar norādīt laikus no-līdz, ja neskaita piezīmj   (..)


Mangusts 28-Feb-2021, 12:09

Noteikumos skaidri rakstīts - stunda. Un pievienojot novērojumus saprotams, kur laiks rakstāms. Vienmēr (šķiet, 4 gadus) esmu to rakstījusi un arī šoreiz problēmu nebija. Vismaz, ja runa par datu ievadīšanu no datora caur Pievienot novēr   (..)


Laimeslācis 28-Feb-2021, 12:00

Liels paldies par rakstu un kukaiņu medīšanas padomiem! Ļoti noderēs! Sevi pieskaitu pie 'hipnotizētājiem' :)) jo ļoti patīk ilgāku laiku vērot, kas notiek kādā konkrētā vietā, vai tas būtu zāles cers, zars, sekls ūdens, koka stu   (..)


Mareks Kilups 28-Feb-2021, 07:08

Oskar, šis komentārs nav vietā. ja tas, kā jāfiksē novērojums, lai tas būtu izmantojams, nav precīzi aprakstīts nosacījumos/metodikā (pārlasīju - tas, ko Agnis apraksta, nav minēts: https://dabasdati.lv/lv/article/zino-par-putniem-darz   (..)


grieze 27-Feb-2021, 18:57

Man šķiet, ka tas 1 stundas nosacījums ir jau vairākus gadus. Žēl, ka atkal un atkal to nepamana.


Sintija Martinsone 27-Feb-2021, 12:26

Paldies! Norādītajā saitē gan tikai septiņām sugām ir izpaltības kartes. Bet prieks, ka ir cerības uz jaunajām kartēm elektroniski.


Sintija Martinsone 27-Feb-2021, 11:53

Paldies, Agni, par skaidrojumu! Izlaboju savus iesniegtos datus. Jāatzīst gan, ka norādījums šīs akcijas uzsaukumā "Par novērojumiem jāziņo dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv, pievienojot tos tāpat kā jebkuru citu novērojumu" nebij   (..)


Agnis 27-Feb-2021, 11:29

Šīs akcijas ietvaros tika izmantoti dati, kurus bija iespējams atlasīt pēc akcijas kritērijiem - novērojumi veikti stundas garumā. To varēja atlasīt 2 veidos - pēc laika no-līdz (ja ziņots no portāla) un pilnā saraksta ilguma (ja ziņo   (..)


Agnis 27-Feb-2021, 10:52

LOB interneta vietne vēl ir pārkārtošanas stadijā un tāpēc visu vēl nevar atrast kā gribētos. Lai gan caur meklētāju lielāko daļu atrast var. LLPA2 projekta lapa ar daļu no kartēm ir pieejama šeit: https://www.lob.lv/projekti/latvija   (..)


dekants 26-Feb-2021, 16:44

Piekrītu Uģim. Jāsaprot vai būtisks ir arī skaits? Cik precīzs? Vai pietiek, ka braucot ar auto pamana tikai 'kaut kādas zosis' uz lauka, bet nav laika tās skaitīt vai pētīt sugas? Vai būtiski arī reģistrēt vakaros/naktīs pāri migrē   (..)


CerambyX 26-Feb-2021, 13:09

Ieteiktu izveidot arī kaut kādu noteicēju vai tamlīdzīgas vadlīnijas ziņošanai (t.i. varbūt nemaz suga nav būtiska un nav jānorāda? Pietiek ar 'Zoss sp.'?), jo kā līdzšinējā Dabadsati.lv pieredze rāda, tad daudziem cilvēkiem, kas   (..)


CerambyX 26-Feb-2021, 11:39

Laikam visi labākie LOB karšu zīmētāji un datu apkopotāji bija aizņemti atlantu grāmatas veidošanā - šim projektam neitka piesaistīti :) Bet tā man tad rodas jautājums - ja tādas un citas vietas neparādās kartē, tad iespējams tās   (..)


Sarmīte 26-Feb-2021, 11:09

Karte gan ir,bet saprotu,ka ļoti neprecīza.Ieziņoju savu barotavu,bet kartē pat miņas no tās nav.Krimuldas novads ir Turaida un Lēdurga,bet Raganā tukšums.Ļoti žēl,jo putni barotavā visas ziemas garumā ir ļoti daudz.


angel 26-Feb-2021, 10:02

Es arī no 2 vietām Smiltenē noziņoju, bet novadā 0.


Sintija Martinsone 26-Feb-2021, 09:32

Karte jau smuka, bet mana dārza un barotavas tajā nav :(


Sintija Martinsone 25-Feb-2021, 08:52

Milzīgs prieks par šo izdevumu! Ņemot vērā, cik svarīga informācija ir apkopota, vai grāmata nebūs pieejama arī elektroniski? Agrāk LOB mājaslapā bija pieejamas atlanta 2000-2004 izplatības kartes. Šobrīd tās vairs neatrodu. Domāju,   (..)


Matrus 24-Feb-2021, 15:05

Ilgi gaidīts notikums – četru ligzdojošo putnu atlantu izdošana grāmatas veidā! Šodienas notikums viennozīmīgs tiks ierakstīts Latvijas ornitoloģijas vēsturē, apsveikumi sastādītājiem un visiem iesaistītajiem putnu draugiem! Pat ne   (..)


CerambyX 24-Feb-2021, 12:34

Paldies par karti - cita lieta! Piekrītu Ruslanam, ka negaidīti vienmērīgs novērojumu vietu izvietojums visā Latvijas teritorijā. Arī no reģioniem, kas tradicionāli ir ar mazāk ziņotājiem. Tātad ziņa tīri labi aizgājusi 'tautās' un   (..)


Matrus 24-Feb-2021, 11:39

Diezgan labs novērošanas punktu pārklājums pa visu Latviju!

Kur meklēt koksngrauzi (6)

  Ja esat "ar dabu uz tu", tad koksngrauzis vasarā Jums pats sevi parādīs – tupēs uz kāda koka stumbra vai zieda, vai pat kādā karstā pēcpusdienā piezemēsies uz Jūsu galvas. Tomēr, ja gribat atrast 20, 30 vai 50 koksngraužu sugas, nāksies pameklēt. Pārāk neiedziļinoties detaļās, mēģināšu parādīt tās galvenās vietas. Koksngraužu sugām bagāts čemurzieža zieds. [...]

Latvijas Dabas fonds aicina uz tikšanos par tiešraižu aizkulisēm (2)

Latvijas Dabas fonds (LDF) šajā pavasarī atklāja 10. tiešraižu sezonu, kuru ievadīja negaidīti spraigi notikumi Durbes jūras ērgļu ligzdā, pievērsdami visas Latvijas un arī pasaules uzmanību. Tāpēc 7. maijā plkst. 16.00 aicinām uz tiešsaistes sarunu ar Jāni Ķuzi, LDF tiešraižu projekta vadītāju un ornitologu. Kā notikumus Durbes ligzdā vērtē ērgļu pētnieki, ko jaunu tie ir [...]

Aicinām skaitīt gaiļbiksītes!

Ikviens ir aicināts iesaistīties lielākajā gaiļbiksīšu meklēšanas akcijā Eiropā! Foto: Kaarel Kaisel Video Akcija aizsākās 2019. gadā Igaunijā, kad sabiedriskie pētnieki ziņoja par vairāk nekā 200 000 gaiļbiksīšu ziediem. 2020. gadā iesaistījās arī Latvija. Atsaucība bija pārsteidzoša, un tā parādīja, cik efektīvi sabiedrība var dot ieguldījumu zinātnē. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai ievērojamās pārmaiņas ainavā, kas notiek [...]

AS “Latvenergo” piedāvā tiešraidi no zivju ligzdas

Jau otro gadu AS "Latvenergo" piedāvā vērot zivju nārstu Daugavā tiešraidē un tādā veidā sekot līdzi zemūdens pasaulē notiekošajam. Aicinām skatītājus arī ziņot par notikumiem, kas risinās zivju ligzdā un sekot līdzi biologa un zivju ekologa Matīsa Žagara komentāriem. Tiešraidē AS "Latvenergo" mājaslapā www.latvenergo.lv un Latvenergo Facebook kontā varēs vērot zemūdens pasauli sešu nedēļu garumā. [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2021. gada janvāris-marts

Ziema mēdz būt laiks, kad dabas pētnieki turpina iepriekšējās sezonas datu apkopošanu un ievākto paraugu noteikšanu, jo ne vienmēr to var paspēt aktīvajā lauka sezonā. Tas ir labi redzams, atskatoties uz šī gada pirmā ceturkšņa Dabasdatos ziņotajiem novērojumiem. Arī 31. janvārī ieziņotais miljonais Dabasdatu novērojums bija Normunda Zeidaka iepriekšējās vasaras Ligzdojošo putnu atlanta ietvaros ievākts. Lai [...]

Jaunākie notikumi Latvijas Dabas fonda tiešraidēs (4)

Zivjērgļi Kurzemē Precīzi pateikt, kurā datumā atlidoja ligzdas saimnieks Teo, nav iespējams, jo kamerai bija tehniskas problēmas, kas tika novērstas 8. aprīlī, un izrādījās, ka Teo jau ir atgriezies. Putns nav gredzenots, bet tam ir raksturīga pazīšanas zīme – rēta kreisajā acī. Teo sāka ligzdas labiekārtošanas darbus, tai skaitā atraka pagājušā gada neizšķīlušos olu, ko [...]

Kad Ansis Opmanis lec ar krēslu gaisā (12)

Ir cilvēki, kas aši apgūst no visa kaut ko un jūtas gana gudri. Bet ir cilvēki, kas gadu desmitiem mērķtiecīgi pilnveido sevi kādā šaurā jomā un kļūst neizvietojami – tāds ir Ansis Opmanis, bez akadēmiskas biologa izglītības, taču acīgāks par lielāko daļu botāniķu. Reiz, kad aprakstīju Ansi "Vides Vēstīs", Julita Kluša viņu raksturoja ļoti trāpīgi: [...]

Latvijas Dabas fonda tiešraidēm – 10!

Šajā pavasarī Latvijas Dabas fonds (LDF) atklājis jau desmito dabas tiešraižu sezonu – kopš 2011. gada LDF aicina cilvēkus visā pasaulē ieskatīties dabas norisēs tuvplānā. Tiešraidēs vērojamas aizsargājamo putnu sugu ligzdas, bet pēdējos gados – arī zemūdens pasaule. Šogad skatītāji varēs vērot notikumus astoņās jau pazīstamās ligzdās – turpināsies tiešraides no jūras ērgļu ligzdām Durbē [...]

Palīdzēsim krupjiem šķērsot autoceļus (3)

Pavasarī gaisa temperatūrai paaugstinoties virs nulles, no ziemas miega mostas neparastie un ar dažādiem mītiem apveltītie krupji, kuri dodas no ziemošanas uz nārsta vietām turpināt savu dzimtu un bieži vien šajā ceļā iet bojā zem auto riteņiem. Ik gadu šķērsojot autoceļus, bojā aiziet simtiem šo abinieku, tādēļ Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina šajā [...]

Jāļauj putniem ligzdot mierā

Mudinot skolēnus ziņot par gājputnu atgriešanos starptautiskajā programmā "Dzīvais pavasaris", Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ievērot ieteikumus, kas pasargās putnus no lieka traucējuma un ļaus tiem ligzdot drošībā. Svarīgi atcerēties, ka jebkuras ligzdas postīšana ir likuma pārkāpums. "Ik pavasari gājputni velta daudz laika un enerģijas ne vien tūkstošiem kilometru tāliem pārlidojumiem, bet arī ligzdas vīšanai, olu [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021
© dabasdati.lv
Saglabāts