Aktīvie lietotāji: 28 Šodien ievadītie novērojumi: 2 Kopējais novērojumu skaits: 1099956
Tu neesi reģistrējies

13.05.2021.

05.04.2021.

28.02.2021.

27.02.2021.

26.02.2021.

25.02.2021.

24.02.2021.

Pēdējie novērojumi
13-May-2021, Vīksna
13-May-2021, Vīksna
Lakstīgala Luscinia luscinia
14-May-2021, Vabale
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-May-2021, Vabale
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2021, Vabale
Grieze Crex crex
13-May-2021, Vabale
Meža pūce Strix aluco
13-May-2021, apogs apogs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
13-May-2021, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
13-May-2021, rolandsl
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2021, Vabale
Ķīvīte Vanellus vanellus
13-May-2021, Vabale
Sarainā rūsassēne Asterodon ferruginosus
13-May-2021, Ivars L.
Grieze Crex crex
13-May-2021, Vabale
Stirna Capreolus capreolus
12-May-2021, DainisKR
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
13-May-2021, apogs apogs
Dumbrcālis Rallus aquaticus
13-May-2021, apogs apogs
Stirna Capreolus capreolus
12-May-2021, DainisKR
Pupuķis Upupa epops
11-May-2021, DainisKR
Vālodze Oriolus oriolus
13-May-2021, rolandsl 1
Baltā cielava Motacilla alba
11-May-2021, DainisKR
Dzeltenā cielava Motacilla flava
11-May-2021, DainisKR
13-May-2021, DainisKR
Zoss Anser sp. Anser sp.
13-May-2021, DainisKR
Pupuķis Upupa epops
12-May-2021, pustumsa
Meža pūce Strix aluco
13-May-2021, apogs apogs
Pelēkā pīle Mareca strepera
13-May-2021, pustumsa
Sloka Scolopax rusticola
13-May-2021, Vabale
Melnais strazds Turdus merula
13-May-2021, pustumsa
Lauku piekūns Falco tinnunculus
12-May-2021, Edgars Smislovs 1
Lielā strutene Chelidonium majus
13-May-2021, pustumsa
Bezdelīga Hirundo rustica
13-May-2021, pustumsa
13-May-2021, pustumsa
Platknābis Spatula clypeata
13-May-2021, pustumsa
Lauku lija Circus cyaneus
13-May-2021, rolandsl
Meža pīle Anas platyrhynchos
13-May-2021, pustumsa
Baltais gārnis Ardea alba
13-May-2021, pustumsa
Baltā cielava Motacilla alba
13-May-2021, pustumsa
Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna
13-May-2021, pustumsa
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
13-May-2021, pustumsa
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2021, apogs apogs
Meža pūce Strix aluco
13-May-2021, apogs apogs
Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium)
13-May-2021, pustumsa
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2021, ligausis
Lauku balodis Columba palumbus
13-May-2021, pustumsa
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2021, ligausis
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2021, pustumsa
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2021, ligausis
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
8-May-2021, Tringa
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2021, ligausis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
13-May-2021, pustumsa
Baltais stārķis Ciconia ciconia
13-May-2021, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
13-May-2021, apogs apogs
Tītiņš Jynx torquilla
13-May-2021, bišudzenis
Lielā zīlīte Parus major
13-May-2021, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
13-May-2021, bišudzenis
Meža pūce Strix aluco
13-May-2021, apogs apogs
Melnais strazds Turdus merula
13-May-2021, bišudzenis
Bezdelīga Hirundo rustica
13-May-2021, bišudzenis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
13-May-2021, bišudzenis
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
13-May-2021, bišudzenis
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2021, apogs apogs
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
12-May-2021, Vv
Meža tilbīte Tringa ochropus
13-May-2021, Vabale
Laucis Fulica atra
12-May-2021, Vv
Dzeltenā cielava Motacilla flava
13-May-2021, pustumsa
Grieze Crex crex
13-May-2021, pustumsa
Kukaiņu piekūns Falco vespertinus
13-May-2021, Edgars Smislovs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
13-May-2021, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
13-May-2021, lsinka
Meža pūce Strix aluco
13-May-2021, apogs apogs
Avozeta Recurvirostra avosetta
11-May-2021, Vv 3
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2021, apogs apogs
Meža pūce Strix aluco
13-May-2021, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
13-May-2021, apogs apogs
Sloka Scolopax rusticola
13-May-2021, Vabale
Baltais stārķis Ciconia ciconia
13-May-2021, apogs apogs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
13-May-2021, DaceK
13-May-2021, Vīksna 1
Spurainā divzobīte Dicranella heteromalla
13-May-2021, Ivars L.
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
13-May-2021, DaceK
Cekulpīle Aythya fuligula
12-May-2021, Vv
Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium)
13-May-2021, Vīksna
Meža tilbīte Tringa ochropus
13-May-2021, Vabale
Plukšķis Turdus iliacus
13-May-2021, Vabale
Brūnkaklis Aythya ferina
12-May-2021, Vv
Meža pūce Strix aluco
13-May-2021, apogs apogs
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2021, Karīna
Lauku cīrulis Alauda arvensis
13-May-2021, apogs apogs
Melnais strazds Turdus merula
13-May-2021, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
13-May-2021, Vabale
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2021, apogs apogs
Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus
12-May-2021, Vv
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2021, Vabale
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
13-May-2021, Vabale
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2021, Karīna
Pelēkā dzilna Picus canus
13-May-2021, Vīksna
Meža pūce Strix aluco
13-May-2021, apogs apogs
Sarkanbrūnais lācītis Phragmatobia fuliginosa
13-May-2021, Mari
Lauku cīrulis Alauda arvensis
13-May-2021, apogs apogs
Melnais strazds Turdus merula
13-May-2021, apogs apogs
Pēdējās sugu izmaiņas
Vīksna 14-May-2021 01:52:20

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:36:43

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:36:20

Lielgalvmuša (nenoteikta) Conopidae sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:35:27

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:35:17

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:35:02

Līķmuša (nenoteikta) Calliphoridae sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:33:27

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:32:30

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:31:52

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:31:46

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:31:20

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 14-May-2021 00:30:48

Tīklblakts (nenoteikta) Tingidae sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:30:41

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:29:26

Nezināms ->


CerambyX 14-May-2021 00:28:15

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:26:20

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 14-May-2021 00:25:57

Nezināms ->


CerambyX 14-May-2021 00:25:47

Koku laupītājblakts (nenoteikta) Anthocoridae sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:25:41

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:25:33

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:24:52

Tīklspārnis (nenoteikts) Neuroptera sp. ->


CerambyX 14-May-2021 00:23:20

Rāceņu baltenis Pieris rapae ->


CerambyX 14-May-2021 00:22:57

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 14-May-2021 00:10:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 13-May-2021 23:58:16

Gaišais ķauķis Sylvia curruca ->


Edgars Smislovs 13-May-2021 23:27:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Vv 13-May-2021 22:48:36

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 13-May-2021 22:14:04

Gļotpūpēdis (nenoteikts) Reticularia sp. ->


IlzeP 13-May-2021 20:50:57

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Ansis 13-May-2021 20:23:24

Dzeltenais vizbulis Anemone ranunculoides ->


dziedava 13-May-2021 20:20:02

Ragansviests (nenoteikts) Fuligo sp. ->


Ivars L. 13-May-2021 20:02:22

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 13-May-2021 20:01:22

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 13-May-2021 19:57:30

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


nekovārnis 13-May-2021 19:33:00

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Acenes 13-May-2021 18:54:28

Pļavu čipste Anthus pratensis ->


Grislis 13-May-2021 18:19:33

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Grislis 13-May-2021 18:16:12

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Grislis 13-May-2021 18:02:21

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


roosaluristaja 13-May-2021 16:37:21

Balodis (nenoteikts) Columba sp. ->


roosaluristaja 13-May-2021 15:31:57

Balodis (nenoteikts) Columba sp. ->


Ornitologs 13-May-2021 15:12:53

Nezināms ->


Rallus 13-May-2021 13:10:42

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Colby 13-May-2021 12:21:57

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


Ansis 13-May-2021 12:09:28

Trauslzobu svītraine Rhabdoweisia fugax ->


roosaluristaja 13-May-2021 07:40:46

Sēne (nenoteikta) ->


nekovārnis 13-May-2021 07:07:04

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


kapso 13-May-2021 06:57:17

Mazais nātru raibenis Araschnia levana ->


roosaluristaja 12-May-2021 23:43:15

Kausveida sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 12-May-2021 23:40:57

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 12-May-2021 23:07:33

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 12-May-2021 23:03:56

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


angel 12-May-2021 22:41:54

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


angel 12-May-2021 22:40:48

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 12-May-2021 22:09:22

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


roosaluristaja 12-May-2021 22:01:31

Bisīte (nenoteikta) Gyromitra sp. ->


nekovārnis 12-May-2021 21:45:32

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


CerambyX 12-May-2021 21:44:24

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


CerambyX 12-May-2021 21:43:02

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 12-May-2021 21:23:40

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 12-May-2021 21:21:53

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 12-May-2021 21:14:58

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 12-May-2021 21:13:11

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 12-May-2021 21:08:50

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


nekovārnis 12-May-2021 20:29:29

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 12-May-2021 20:27:03

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 12-May-2021 20:01:27

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


IevaM 12-May-2021 19:45:03

Meža tilbīte Tringa ochropus ->


IlzeP 12-May-2021 19:32:35

Ķivulis Spinus spinus ->


nekovārnis 12-May-2021 18:01:37

Alkšņu zilais lapgrauzis Agelastica alni ->


nekovārnis 12-May-2021 17:59:22

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 12-May-2021 17:58:32

Nezināms ->


nekovārnis 12-May-2021 17:57:22

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 12-May-2021 17:55:35

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 12-May-2021 17:54:32

Nezināms ->


Ivars L. 12-May-2021 17:44:22

Sūna (nenoteikta) ->


Kukainis 12-May-2021 17:23:46

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


sandis 12-May-2021 17:10:56

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


roosaluristaja 12-May-2021 15:23:30

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 12-May-2021 15:21:55

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 12-May-2021 15:20:46

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 12-May-2021 15:11:04

Čuņčiņš Phylloscopus collybita ->


anchupaans 12-May-2021 14:30:55

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Ansis 12-May-2021 12:21:37

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 12-May-2021 12:15:38

Sūna (nenoteikta) ->


roosaluristaja 12-May-2021 10:41:48

Nezināms ->


Izabella 12-May-2021 08:53:18

Kukainis (nenoteikts) ->


Izabella 12-May-2021 08:49:22

Kukainis (nenoteikts) ->


Ivars L. 12-May-2021 07:55:25

Lapsastu krūmīte Thamnobryum alopecurum ->


Gucis 12-May-2021 07:31:59

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Kukainis 12-May-2021 06:20:53

Simtkājis (nenoteikts) Chilopoda sp. ->


IlzeP 11-May-2021 22:18:26

Sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 11-May-2021 22:17:53

Sūna (nenoteikta) ->


felsi 11-May-2021 22:16:43

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


IlzeP 11-May-2021 22:11:25

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 11-May-2021 22:05:03

Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca ->


asaris 11-May-2021 22:04:24

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 22:04:03

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 21:25:55

Vairoga bisīte Discina perlata ->


nekovārnis 11-May-2021 21:14:35

Nezināms ->


nekovārnis 11-May-2021 21:13:39

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 11-May-2021 21:10:53

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 11-May-2021 21:09:58

Līķvabole (nenoteikta) Silphidae sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 20:07:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 20:05:45

Sēne (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2021 19:18:50

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2021 19:17:30

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2021 19:14:49

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2021 19:13:22

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2021 19:11:29

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2021 19:08:30

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2021 19:06:47

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2021 19:04:43

Sūna (nenoteikta) ->


ievakiri 11-May-2021 19:02:52

Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii ->


Ansis 11-May-2021 19:01:58

Sūna (nenoteikta) ->


roosaluristaja 11-May-2021 17:52:43

Rumpucis (nenoteikts) Helvella sp. ->


Kukainis 11-May-2021 16:14:24

Resnkājods (nenoteikts) Bibionidae sp. ->


Kukainis 11-May-2021 16:13:48

Kukainis (nenoteikts) ->


Kukainis 11-May-2021 16:13:11

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 11-May-2021 16:01:01

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 11-May-2021 15:31:01

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 11-May-2021 15:27:44

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 11-May-2021 15:26:59

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 11-May-2021 15:23:59

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 11-May-2021 15:19:58

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 11-May-2021 15:18:42

Pūkmuša Bombylius major Bombylius major ->


roosaluristaja 11-May-2021 14:02:46

Melnais strazds Turdus merula ->


davis_wi 11-May-2021 13:59:00

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 13:19:22

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 13:15:25

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 11-May-2021 13:08:35

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 11-May-2021 13:04:21

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 11-May-2021 13:02:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 13:01:56

Bisīte (nenoteikta) Gyromitra sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 12:59:09

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 12:39:59

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 12:30:59

Ķauķis Phylloscopus sp. Phylloscopus sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 12:19:49

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 11-May-2021 12:17:33

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 12:09:33

Sērsēne (nenoteikta) Hypholoma sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 11:55:10

Dzenis/dzilna (nenoteikts) Picidae ->


roosaluristaja 11-May-2021 11:53:22

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 11-May-2021 11:51:12

Antrodija (nenoteikta) Antrodia sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 11:46:16

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 11-May-2021 11:42:59

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 11:38:03

Nezināms ->


roosaluristaja 11-May-2021 11:23:54

Lāčpurns (nenoteikts) Morchella sp. ->


CerambyX 11-May-2021 11:18:21

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


roosaluristaja 11-May-2021 11:16:55

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Zigurds Krievans 11-May-2021 11:14:45

Dzeltenā stērste Emberiza citrinella ->


dziedava 11-May-2021 10:39:21

Baltais ragansviests Fuligo candida ->


dziedava 11-May-2021 10:24:31

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 11-May-2021 10:23:46

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 11-May-2021 10:22:36

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


dziedava 11-May-2021 08:45:54

Sēne (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2021 08:40:55

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2021 08:33:46

Sūna (nenoteikta) ->


IlzeP 11-May-2021 08:31:43

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


Ansis 11-May-2021 08:23:35

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2021 08:22:16

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2021 08:21:31

Vijolīte (nenoteikta) Viola sp. ->


Ansis 11-May-2021 08:19:42

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 11-May-2021 08:17:40

Nezināms ->


Ansis 11-May-2021 08:12:49

Nezināms ->


Ansis 11-May-2021 08:11:33

Nezināms ->


Ansis 11-May-2021 08:09:19

Vijolīte (nenoteikta) Viola sp. ->


Grislis 11-May-2021 08:07:09

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Ansis 11-May-2021 08:06:55

Kosa (nenoteikta) Equisetum sp. ->


Grislis 11-May-2021 08:06:17

Augs (nenoteikts) ->


CerambyX 10-May-2021 22:14:23

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 10-May-2021 22:13:51

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 10-May-2021 22:13:42

Vairogblakts Carpocoris purpureipennis Carpocoris purpureipennis ->


IlzeP 10-May-2021 20:35:51

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


IlzeP 10-May-2021 20:35:11

Mazais mušķērājs Ficedula parva ->


CerambyX 10-May-2021 20:29:19

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 10-May-2021 20:13:07

Mizasblakts Aradus sp. Aradus sp. ->


CerambyX 10-May-2021 20:11:54

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Grislis 10-May-2021 20:05:49

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 10-May-2021 20:04:00

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Grislis 10-May-2021 20:00:57

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Grislis 10-May-2021 19:58:07

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 10-May-2021 18:51:04

Rožvabole (nenoteikta) Cetonia/Potosia sp. ->


nekovārnis 10-May-2021 17:50:49

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 10-May-2021 17:49:46

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 10-May-2021 17:48:23

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 10-May-2021 17:46:58

Vīngliemezis (nenoteikts) Helicidae sp., Geomitridae sp. ->


nekovārnis 10-May-2021 17:46:29

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 10-May-2021 17:45:34

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Rocky 10-May-2021 13:42:46

Pelēkā zīlīte Poecile montanus ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Vīksna 14.maijs, 01:52

Paldies !


Irbe 14.maijs, 00:44

Lakstīgala


Vīksna 14.maijs, 00:37

Paldies !


CerambyX 14.maijs, 00:35

Šitā kāpurmuša kāda - Gymnocheta viridis, vai līdzīga.


CerambyX 14.maijs, 00:31

Būs īstā - veiksmīgs 'ķēriens'! :)


CerambyX 14.maijs, 00:29

Tomēr pelēkais apšu (N.torva).


CerambyX 14.maijs, 00:28

Priekškāju ciskas ar zobiņu man izskatās - tad jau būs zīļu smecernieks. Tie pilsētā ar biežāk - īpaši, ja tuvumā kāds ozols aug.


Edgars Smislovs 13.maijs, 23:59

http://www.putni.lv/sylatr.htm http://www.putni.lv/sylcur.htm


kapso 13.maijs, 23:28

Pārāk tālu nav no zāģbaļķu grēdas Šī tepat sētā zem liepas uz priedes kluča. Lielā malkas grēda izkaltusi, nav ne gļotsēņu, ne kukainīšu pagaidām. Paraudziņš ievākts.


dziedava 13.maijs, 22:16

Atgādina gļotpūpēdi Reticularia, bet tā rozā krāsa samulsināja, - tā bija raksturīga melnajai plaispikai, kas tur laikam netālu savulaik bija atrasta? Ievākts laikam ir?


asaris 13.maijs, 21:38

Melngalvas ķauķis


Vīksna 13.maijs, 21:09

Paldies !


picapica 13.maijs, 20:46

Paldies!


dziedava 13.maijs, 20:19

Nav ragansviests, Inguna jau pareizi rakstīja


gunitak 13.maijs, 20:13

Parastais zeltainītis.


nekovārnis 13.maijs, 20:12

Gadās maija vidū tās kukaiņu masas pludmalēs. Precīzi nezinu kā tas notiek, bet silts gaiss + pareizs vēja virziens + auksta jūra = rezultātā sasilušie kukaiņi piepalīdzot vējam tiek aizpūsti līdz pludmalei, kur atdziest un nosēžas. Kaut kā tā. Kukaiņēdāju putnu pie šī zviedru galda arī daudz - vairāki desmiti dzeteno un balto cielavu, droši vien jau vēl kaut kas.


dziedava 13.maijs, 20:05

Paldies Ivar! :)


IlzeP 13.maijs, 20:05

Interesanti - kādēļ šodien tur tādas kukaiņu masas? Pēkšņais siltums?


IlzeP 13.maijs, 19:56

Pēc kā var pateikt, ka tieši ragansviests?


nekovārnis 13.maijs, 19:26

Paldies! Kaut šodien, šķiet, pludmalē pašu kukaiņu velnu varētu atrast, jāatzīst ka šis bija negaidīti :) Šim vienā peļķē tik pāris kājas bija no ūdens un gružu/kukaiņu masas vēl ārā, tādas garas un kustīgas, tāpēc piesaistīja uzmanību.


kaarlisfrei 13.maijs, 18:54

Atradās! Apsveicu!


Grislis 13.maijs, 18:19

Derēja arī kāds tuvplāniņš, būtu lielāka pārliecība :)


Grislis 13.maijs, 18:15

Līdzīgs varētu būt slaidais grīslis Carex acuta, abas sugas pašreiz ziedēšanas laikā var atšķirt pēc drīksnām - C.acuta ir 2 drīksnas, C.acutiformis 3.


Grislis 13.maijs, 18:01

Riskēju noteikt kā mataino grīsli Carex pilosa (vīrišķo ziedu vārpiņa izskatās pārliecinoši), pilnīgi par to varēja pārliecināties, apskatot lapu - tai malās un uz apakšējās vidusdzīslas ir labi saskatāmi matiņi. Kaut rets, šajā reģionā strautu un upīšu gravu mežos var atrast. Labs!


IevaM 13.maijs, 17:36

Vai putni redzēti?


asaris 13.maijs, 16:26

Mājas baloži


OKK 13.maijs, 15:54

Man izskatās kā pelēkbrūnais bērzu zobspārnis Notodonta dromedarius


asaris 13.maijs, 11:01

Mazais nātru raibenis


asaris 13.maijs, 08:42

Kāda no zeltactiņām Chrysopidae sp.


roosaluristaja 13.maijs, 07:42

Principā varētu būt. Tiek uzskatīts, ka brūnkrūtainais ezis ir ļoti rets. Pārsvarā sastopams Latvijas ziemeļu daļā


Wija 13.maijs, 07:11

Paldies!


kapso 13.maijs, 06:58

Paldies, Arni, nomainīju uz parasto nātru raibeni!


Arnis2 13.maijs, 05:58

Šis būs parastais nātru raibenis.


kapso 12.maijs, 23:57

Vai varētu būt baltkrūtainais ezis?


kapso 12.maijs, 23:45

Paldies!


kapso 12.maijs, 23:42

Piebraucamā ceļa malā, kur sīka grants.


Laimeslācis 12.maijs, 22:48

Liels paldies, Ansi, par noteiktajām sūnām!


Irbe 12.maijs, 22:48

Melnais mušķērājs M


angel 12.maijs, 22:40

Paldies!


asaris 12.maijs, 22:36

Mazais nātru raibenis


asaris 12.maijs, 22:35

Apšu lielais lapgrauzis Chrysomela populi


Valdis 12.maijs, 22:02

Baltā čauliņa apkārt nosacīti cieta - kā cukura glazūra. Iekšpuse želej vai recekļveidīga.


Mari 12.maijs, 21:46

Paldies!


Mari 12.maijs, 21:39

Paldies, Marek! Tad šo drusku vieglāk var noteikt. :)


felsi 12.maijs, 21:28

Pievienoju mikroskopiju.


nekovārnis 12.maijs, 21:26

Lapkoku ligzdu koksngrauzis - melns, garš plankums aiz acīm, melns plankums starp divām ieslīpām dzeltenām svītrām uz katra segspārna.


nekovārnis 12.maijs, 21:17

Zilais praulenis, Platycerus caraboides. Pēc vācu noteicēja sarkanas kājas mēdz būt tikai šīs sugas mātītēm.


asaris 12.maijs, 20:29

Lapgrauzis Gonioctena sp.?


nekovārnis 12.maijs, 20:18

Paskatījos vairāk par sugu - pieaugušie tik jūlijā. Izskatās ka būs vien nepeiaudzis īpatnis.


IevaM 12.maijs, 20:13

Šķiet, uz vienas lielas izgāztas saknes. Bet tādu sakņu tur bija daudz, pie katras negāju, tā ka varbūt ir vairāk? Nākošreiz :)


nekovārnis 12.maijs, 20:04

Man ar šī suga prātā, vismaz nevienu citu ar tādām kājām neatrodu. Tik tas vēders tāds baigi plakans, un acu novietojumu tā droši neizdodas atšifrēt.


Ivars L. 12.maijs, 20:03

Forši! Cik daudz īsti bija? Uz viena vai vairākiem sakņu kamoliem?


CerambyX 12.maijs, 20:00

Man aizdomas par Hyptiotes paradoxus (Uloboridae dzimta).


Irbe 12.maijs, 19:36

Ģirlicim labi atpazīstama dziesma, paklausieties to putni.lv http://www.putni.lv/serser.htm


asaris 12.maijs, 19:36

Upes tilbīte


kimkim 12.maijs, 18:54

Man jau bija tāda aizdoma,jo irpriekšējās vasarās vecajās kļavās ligzdoja ģirlicu pāris,bet nebiju īsti pārliecināta


IevaM 12.maijs, 17:46

Oo, paldies! Laiferis man. Un tur bija tiik daudz :)


Irbe 12.maijs, 17:12

Šis ir ģirlicis


felsi 12.maijs, 16:46

Pataustīta? Mīksta vai cieta? Ja mīksta, tad varētu būt gļotsēne, neīstais pūpēdis.


roosaluristaja 12.maijs, 15:18

Tā vispār ir piepe? Nav tas neīstais pūpēdis vai kaut kas tamlīdzīgs? Kaut kā jocīgi izskatās.


kimkim 12.maijs, 14:33

Ieliku vēl vienu bildi,tas varētu būt čuņčiņš?


kimkim 12.maijs, 14:24

Varētu būt, ka kļūdos es, jo tikai māco atpazīt un bieži kļūdos, it īpaši mazos putnus, kā ķauķus un arī citus, tik grūti ir atšķirt.


Irbe 12.maijs, 13:08

Dziedāja? Man vairāk pēc vītīša izskatās. Čunčiņam melnas kājiņas (ar izņēmumiem), tumšāks vaigs, ķermeņa apakšpuse ar nedaudz pelēcīgāku nokrāsu, spārnu spalvu garums... kaut gan es varu kļūdīties.


MoreOrLess 12.maijs, 12:26

Paldies, Ansi! Šo sūnu apskatīju un savu neizdošanos to noteikt pieminēju katrreiz, kad atkal gadījās iet garām :)


AAvj 12.maijs, 09:16

ūdeņu strupaste (ūdensžurka)


Izabella 12.maijs, 08:49

Paldies!


asaris 12.maijs, 08:29

Sarkankrūšu līķvabole


W 12.maijs, 06:35

Paldies, Ansi!


patigunta 12.maijs, 02:34

Ir skaņas ieraksts, salīdzināju ar xeno-canto, bet neizdevās pievienot no telefona datoram, huavei nemīl manu laptopu un otrādi, pa dienu izdomāšu. Griezes vismaz 2,ja ne 3, abās ceļa pusēs.


joonc 12.maijs, 00:24

Pēdējais datums, kad zosis bija redzētas šo pavasari.


OKK 11.maijs, 23:34

Doma tāda, ja būtu, piemēram, zaļā vārna vai cits putns "kaķa nomedīts", tad sodu maksātu ne jau kaķis...


Mimi Serada 11.maijs, 23:15

Paldies!


roosaluristaja 11.maijs, 22:38

O.K. Nezināju šo faktu


felsi 11.maijs, 22:17

Ir Ilze!


felsi 11.maijs, 22:16

Pievienoju mikroskopiju. Vālītes ap 5 mm, kātiņa nav, domāju, ka tas tāpēc, ka attīstījās mājas apstākļos. Plazmodijs balts, stabiņi ar bumbulīšiem galā, vairākas grupiņas. Sporas gaišas, bez raksta, līdz 6,3 mkm. Domāju, ka būs pušķainā.


IlzeP 11.maijs, 22:15

Nez', vai kaķis atbildēs...


IlzeP 11.maijs, 22:13

Riskēju nomainīt. Julita, vai ir?


dekants 11.maijs, 22:13

Uldi, sarkanai klijai daudzo novērojumu dēļ noņemts automātiskais interesantā novērojuma statuss. Tās gan var atzīmēt, piemēram, Latvijas daļās, kur aizvien tās ir retas.


roosaluristaja 11.maijs, 22:08

Manuprāt ziemeļu sikspārnis. Es gan tikai 4 sugas pazīstu:}}


Irbe 11.maijs, 21:54

Foto žubīte. Melnais mušķērājs šāds https://dabasdati.lv/lv/observation/b3l59poqnpv6j4l40nhk981f93/


roosaluristaja 11.maijs, 20:54

Reizēm vajag, jā


asaris 11.maijs, 20:52

Sprakšķis Selatosomus cruciatus


asaris 11.maijs, 20:51

Sarkankrūšu līķvabole


felsi 11.maijs, 20:32

Arī gaida rindu identifikācijai.


felsi 11.maijs, 20:31

Varētu būt, gaida mikroskopu!


Siona 11.maijs, 20:16

Vajag mikroskopēt, lai noteiktu sugu?


roosaluristaja 11.maijs, 20:06

Vispār gan ar šīm sīkajām dzeltenajām nav viegli. Tur ir padaudz sugu. Oranžā galertene ir parastākā. Uzskatīsim, ka ir


Irbe 11.maijs, 20:05


Siona 11.maijs, 19:28

Tā varētu būt, jo tajā pleķītī ir pacirstas egles, kaut kādas paliekas mētājas..


Ansis 11.maijs, 18:58

Vikmestes gravā bieži ir atrodama lapsastes vienādvācelite, viņa aug arī uz akmeņiem.


DaceK 11.maijs, 18:03

Paldies par precizējumu!


W 11.maijs, 17:42

Kātiņa nebija.


marsancija 11.maijs, 17:41

Paldies, Uldi par lāčpurnu!


VijaS 11.maijs, 16:52

Paldies, Voldemār!


nekovārnis 11.maijs, 15:19

Spērni ar melniem punktiņiem - tad jau Bombylius discolor.


nekovārnis 11.maijs, 15:16

Paldies, Uldi! :)


Irbe 11.maijs, 13:38

Melnais dobumos nedzīvo, bet vij ligzdu. Šis būs mājas strazds, kas arī no baltās apakšknābja pamatnes manāms. Un, protams, tas, ko viņš nes ārā no dobuma liecina par izperētiem mazuļiem. Statuss - apdzīvota ligzda vai dobums.


VijaS 11.maijs, 12:59

Paldies, Uldi!


asaris 11.maijs, 12:56

Zilzīlīte


roosaluristaja 11.maijs, 12:56

Ja tas ir skujkoks, varētu būt oranžā galertene


roosaluristaja 11.maijs, 12:45

Kaut kā man ir šaubas, ka šis ir Helvella sp. Vienīgais, kas puslīdz atbilst, ir Helvella acetabullum, bet tad kaut kādam kātiņam būtu jābūt


Mangusts 11.maijs, 12:38

Protams - attēls bija paredzēts citam novērojumam, kurš nez kāpēc nebija pievienojies.


roosaluristaja 11.maijs, 12:34

Vairāk gan izskatās pēc čuņčiņa


Mangusts 11.maijs, 12:33

Paldies!


dziedava 11.maijs, 12:10

Paldies, Uldi, kaut kā šitās man ļoti reti trāpījušās, iepriekš ka tik ne tikai vienu reizi - 2007. gadā :D


roosaluristaja 11.maijs, 12:06

Attēlā gan nez kāpēc ir dziedātājstrazds


roosaluristaja 11.maijs, 11:21

Vai nu ta ir? Manuprāt dzīslainais kauslāčpurns. Vairogs bisīte parasti aug mežos. Saistīta ar skujkoiem. Abas sugas vbizuāli mēdz būt stipri līdzīgas


roosaluristaja 11.maijs, 11:15

Domāju, ka citronu bisporella


Zigurds Krievans 11.maijs, 11:14

Mainu tad uz sarkanvēdera ugusnkrupi. Paldies!)


Zigurds Krievans 11.maijs, 11:13

Peļķes tajā mežā ir, liekas ka arī tuvumā bija


CerambyX 11.maijs, 11:12

Es par sarkanvēdera ugusnkrupi balsoju.


Zigurds Krievans 11.maijs, 11:11

Hm, līdzīgi jau skan) kā piemēram šajā novērojumā https://dabasdati.lv/lv/observation/esmicgqufaahbdoh4k6d0id9e1/ Vieta lapukoku mežs, cik atceros no ieplakas skanēja. Uz kartes pa kreisi pāri pļavai (200-300 m) pārpurvojies mežs, koki jau nokaltuši.


roosaluristaja 11.maijs, 11:05

Ja tur bija kāda peļķe, manuprāt sarkanvēdera ugunskrupis ir visai ticams variants


dekants 11.maijs, 11:03

Izklausās līdzīgi kā Sarkanvēdera ugunskrupis, tikai šis ritmiskāks. Vieta arī šķiet neatbilstoša


dziedava 11.maijs, 10:43

Mikroskopēts nav? Man no foto tik pārliecinoši neizskatās, bet varbūt dabā bija pārliecinošāk


Zigurds Krievans 11.maijs, 10:29

Paldies par stērsti, bet tur fonā ir tāds, teiksim, pū-pū-pū-..., es par to. jocīgi ka tas tik klusu ierakstījās...


dziedava 11.maijs, 10:29

T.varia?


dziedava 11.maijs, 10:24

Ja paspaidot cieta kā akmens, tad sēne


OKK 11.maijs, 10:21

"Kaķis nomedīja" <<< kāpēc?


VijaS 11.maijs, 09:30

Paldies par labojumiem, Ansi!


IlzeP 11.maijs, 08:33

Tā ir dzeltenās stērstes dziesma


IlzeP 11.maijs, 08:30

Kura no abām sugām te domāta? Ja zied, tad sārtā bezlape. Ansis domā to, kura nezied :)


i.vasiljevs 11.maijs, 07:50

laikam Dzeltenā stērste


OKK 11.maijs, 07:09

Parastā varde


davis_wi 10.maijs, 23:56

Paldies! Divas skaidri redzēju, bet tagad, bildēs skatoties, sāku domāt, vai tik priekšplānā nav trešās olas. Iespējams, būs kaut kad jāapciemo vēlreiz tā vieta.


andrisb 10.maijs, 22:27

Paldies! Vabūt, uzreiz vajadzēja sākt ar “ Nez kur "lielajai čakstei" divi lielie baltie spoguļi spārnos pazuduši?”. :)


dagnis 10.maijs, 22:26

Ar ko šis pupuķis ir tik īpašs?


VijaS 10.maijs, 22:18

Sārtā bezlape.


VijaS 10.maijs, 21:58

Un statuss - sporu stadijā.


VijaS 10.maijs, 21:57

Gļotsēne - šūnu metatrihija


VijaS 10.maijs, 21:52

Sēne.


VijaS 10.maijs, 21:44

Dziedzerainā eksīdija Exidia nigricans, manuprāt.


felsi 10.maijs, 21:05

Pievienoju foto kāda pēc 24 stundām.


VijaS 10.maijs, 20:45

Paldies, Valda!


forelljjanka 10.maijs, 20:43

Nez kur "lielajai čakstei" divi lielie baltie spoguļi spārnos pazuduši?;) Lielajai čakstei spārnu segspalvas un terciālo(tā laikam latviski tās sauc)spalvu gali ir balti.Ļoti izteikti redzami lidojumā,bet skaidri redzami arī sēdošam putnam.Ķermeņa forma,astes -ķermeņa proporcija,viss nešaubīgi liecina,ka bildē ir akmeņčakstītes T.Tādā attālumā un tādas kvalitātes bildē meklēt kaut kādus bēšīgus toņus... https://www.featherbase.info/da/species/oenanthe/oenanthe Domāju,linkā redzamajam putnam mēs ar neko bēšu neatrastu,nobildējot līdzīgā kvalitātē.


KrisVi 10.maijs, 20:36

Paldies!


Mari 10.maijs, 20:34

Paldies, Uģi! :)


Mari 10.maijs, 20:06

Paldies, Marek! :)


nekovārnis 10.maijs, 20:04

Jā, būs īstais :)


Irbe 10.maijs, 20:02

Kajaks


Irbe 10.maijs, 19:59

Gaišais ķauķis


andrisb 10.maijs, 19:39

Tomēr pārāk apaļas pēdas.


andrisb 10.maijs, 19:18

Atveram putni.lv akmeņčakstīte: pirmajos redzam kakla sānus bēšīgus, nākošajos jau visa ķermeņa apakšējā daļa ir bēšīga, atveram lielā čakste un no bēšās krāsas nav ne miņas un pat manos foto putnam bēšā krāsa nav. Tāpat arī Britu un Eiropas putnu noteicējā. :)


IlzeP 10.maijs, 18:49

Divas? Tad jau būs dzērve (kaut kad jau arī gulbim ir vēl tikai divas, bet ligzda ari izskatās pēc dzērves ligzdas).


Lemmus 10.maijs, 18:28

Paldies,Marek!


sandis 10.maijs, 14:59

Viss kārtībā, kaijas nav tā vieglākā putnu grupa :) Sudrabkaijas arī Cēsīs ligzdo, tikai dziļāk pilsētā uz plakanajiem ēku jumtiem.


Rocky 10.maijs, 13:42

Paldies velreiz! :)) Tagad mācēšu labāk atpazīt ķauķus!


asaris 10.maijs, 13:34

Melngalvas ķauķis


Rocky 10.maijs, 13:18

Paldies! Ķauķu tik daudz, grūti atšķirt :))


Rocky 10.maijs, 13:18

Paldies!


Karīna 10.maijs, 13:17

Ligzdu pat ar mašīnu braucot garām var redzēt. Ļoti pieraduši pie trokšņa un cilvēkiem!


Karīna 10.maijs, 13:07

Mjā, bija jau tāda aizdoma... Paldies par labojumu! Ceru, ka tā man kā iesācējam ir piedodama kļūda.


asaris 10.maijs, 13:02

Brūnspārnu ķauķis


asaris 10.maijs, 13:01

Lukstu čakstīte


davis_wi 10.maijs, 12:33

Nezinu, vai pēc tādām štrunta bildēm var pateikt, jo bildēts no paliela attāluma no stāvkrasta (1. bilde izpratnes gūšanai), caur binokli. Olas ļoti gaiši brūnas, lielas ("kā lieli kartupeļi"). Sākumā iedomājos, ka dzērves (pa to slapjumu viena staigāja), bet man teica, ka drīzāk gulbja olas.


kastana 10.maijs, 11:38

https://youtu.be/1wxowDwUhtM


VijaS 10.maijs, 11:14

Paldies, Voldemār!


marsancija 10.maijs, 11:13

Caur telefonu neizdevās nomainīt sugu. Paldies, Ilze!


marsancija 10.maijs, 11:11

Paldies Ilzei un Margaritai! Nelielā applūdumā uz pļavas šie dzīvojās kopā ar gugatņiem, lielajiem ķīriem, pāris meža pīlēm un ķīvītēm. Ķīri brīžiem izturējās agresīvi un, kā jau mazākos, šad tad patrenkāja.


erts 10.maijs, 10:26

2012.gadā pēdējo reizi bija novērota Daugavpilī- Grīvā, pāris ligzdoja. Šodien novērota pārlidojumā un uz īsu brīdi ielaižoties eglēs pie Daugavpils zooloģiskā dārza.Negaidīti jauna loga suga!


Matrus 10.maijs, 09:46

Šajā Juglas ezera līcī paugurnieki ligzdo vismaz kopš 1992. gada. Savukārt, 1995. gada maijā piegāju pie ligzdas, no dažiem metriem nofotografēju perējošo putnu un attēlu nopublicēju "Rīgas balsī" ar stāstu par gulbjiem Rīgā...)


Irbe 10.maijs, 09:45

Ja kas, putni.lv Lauku zvirbulis 14-15 cm Akmeņčakstīte 14,5-15,5 cm Mājas zvirbulis 15-17 cm Un Lielā čakste 24-25 Melnais strazds 24-27 :)


Aidzinieks 10.maijs, 09:44

Paldies!


Liepzieds 10.maijs, 09:28

Kadiķu rūsas sēne?


marsancija 10.maijs, 09:22

Paldies Lilita!


marsancija 10.maijs, 09:19

Paldies par sugu!


bitene 10.maijs, 08:33

Brīnumainā vijolīte


felsi 10.maijs, 07:54

Paldies, pirmais maldinošās mikroskopija, tā tik krāterveida.


Irbe 10.maijs, 07:39

Mazais ķīris?


CerambyX 10.maijs, 07:34

Nebija iepriekš vēl DD ziņota šāda suga :)


Irbe 10.maijs, 07:17

Žubīte M


Irbe 10.maijs, 07:14

Purva tilbīte


Mari 10.maijs, 07:13

Kaut kā nevaru nomainīt sugu :(


Mari 10.maijs, 07:10

Paldies, Uģi! Šķiet, ka būs īstais. :)


galochkin 10.maijs, 00:02

Ilgi gaidītā tikšanās. https://www.facebook.com/VictorIvanov.WildlifePhotography/posts/1641768262699458


marsancija 09.maijs, 23:47

Paldies, Uģi! Nebiju īsti pārliecināta par sugu. Skaits tiešām bija vairāk nekā 4 :)


dziedava 09.maijs, 23:26

Nu Tev gan superīgs tīkliņš sanāca! Man tām T.decipiens reti tik smuki sanāk.


Mangusts 09.maijs, 23:11

Paldies! Šīsdienas novērojumos ar citu foto - nekas cits laikam nevarētu būt.


VijaS 09.maijs, 23:02

Paldies, Marek!


Siona 09.maijs, 22:31

Skābeņu-vīgriežu ornamentblakts Coreus marginatus


Ivars L. 09.maijs, 22:30

Veca, varbūt Skeletocutis odora.


gunitak 09.maijs, 22:16

Paldies, Uģi.


VijaS 09.maijs, 22:01

Paldies, Uģi, par labojumiem!


CerambyX 09.maijs, 21:56

Tā kā Hadroplontus litura - uz dadžiem/usnēm arī dzīvo tieši.


sandis 09.maijs, 21:02

Karjera klinšu sienā ir nevis sudrabkaiju, bet kajaku ligzdas :)


asaris 09.maijs, 20:57

Jūras ērglis


felsi 09.maijs, 20:55

Pievienoju mikroskopiju.


Ivars L. 09.maijs, 20:49

Man šķiet, ka nav smirdīgā baltene. Kaut kas cits, bet nezinu, kas.


DaceK 09.maijs, 20:10

Paldies par precizējumu!


Edgars Smislovs 09.maijs, 20:10

Ierakstā peļkājīte.


forelljjanka 09.maijs, 19:54

Arī lielā čakste ir mazāka par melno strazdu.;)


IevaM 09.maijs, 19:49

Šī noteikti ir akmeņčakstīte :) Un tā ir lielāka par zvirbuli, protams


felsi 09.maijs, 19:30

Pievienoju mikroskopiju.


FunnyFox 09.maijs, 19:22

Paldies, patiešām izskatās, ka ir!


Gaujmaliets 09.maijs, 18:56

Pats zivju dzenītis foto gan nav redzams, bet nofotogrāfēju vietu, kur pie upes to manīju.


andrisb 09.maijs, 18:49

10 - 15 metru attālumā binoklis nav vajadzīgs, foto uzņemti ar telefonu. Ir tomēr starpība vai zvirbulis vai strazds.


Irbe 09.maijs, 17:50

Čunčiņš?


Irbe 09.maijs, 16:22

Binoklī mazi putni var izskatīties lielāki.


Lemmus 09.maijs, 15:26

Paldies,Ansi! :)


asaris 09.maijs, 15:25

Varētu būt sprakšķis Anostirus castaneus

Pēdējie komentāri rakstiem
dižraibais pūpis 8-May-2021, 13:56

Taču būt nepiemirst arī par nometniekiem! Nometnieki mums ir līdzās visu gadu. It īpaši vārna. Vārna varbūt nav balsī un (pilsētvidē) tas cēlākais putns. Bet vārna nepieviļ, vārna (gandrīz) vienmēr ir. Uz vārnu var paļauties. Un   (..)


CerambyX 7-May-2021, 21:03

Ja par dabasdatos neziņotām sugām, tad tagad varētu būt labs laiks arī Semanotus undatus meklēšanai uz vējā izgāztām/nolauztām eglēm (bet gan jau uz stāvošām svaigi mirušām arī dzīvo). Tā runā, ka iespējams jāmeklē tuvāk ga   (..)


nekovārnis 7-May-2021, 17:39

Paldies visiem par atsauksmēm! :) Jā, par tām dabasdatos vēl nereģistrētajām - droši vien vienīgā, kuru pats tā pamatīgāk šogad varētu meklēt ir Oberea linearis. Sastopams jūnijā, jūlijā uz lazdu lapām un jaunajiem dzinumiem. Nu   (..)


CerambyX 6-May-2021, 11:58

Nu cerams šis gads arī būs interesantiem novērojumiem pilns! Novēlu, lai pa visiem izdodas kādas 3 vēl līdz šim Dabsadati.lv nereģistrētas koksngraužu sugas sastapt :)


Wija 6-May-2021, 08:49

Paldies!Noderīgi un iedvesmojoši!


Mari 6-May-2021, 08:37

Paldies, Marek, par šo interesanto informatīvi-izglītojošo rakstu! Ne par daudz, ne par maz, un ļoti iedvesmojoši! :)


felsi 5-May-2021, 20:10

Jauki, var sajust sauli un vasaru tuvojamies!


Laimeslācis 5-May-2021, 14:28

Paldies, Marek, par foršo rakstu un noradēm! Kārdinošas bildes :)


Vīksna 5-May-2021, 12:03

Gan jau kādu koksngrauzi nobildēšu, ja par iebildumiem DD nepasūtīs, bet tauriņus tāpat I.Šulcam bildēju.


IlzeP 5-May-2021, 10:06

Domāju, ka perējošie putni laika apstākļu dēļ varētu iet bojā izņēmuma gadījumos, ja vispār, un ne tādēļ, ka izvēlētos nepamest perējumu. Putniem ir pašsaglabāšanās instinkts, kas liek sargāt vispirms sevi, jo pieaudzis putns,   (..)


sananar 4-May-2021, 15:06

Cik bieži šādos laika apstākļos, kādi bija, aiziet bojā perējošie putni, nosalst, vai barības dēļ, kā stārķi, un arī mazie putniņi?


IlzeP 19-Apr-2021, 11:34

Piedodiet, protams, ka olas izdēšanas datums bija domāts 17. aprīlis, nevis marts.


Matrus 19-Apr-2021, 11:19

Vistu vanaga ligzdošana Rīgā konstatēta pirms 40 gadiem - 1981. gadā, kad viens pāris mēģināja ligzdot Mežaparkā (Strazds 1983)


IlzeP 19-Apr-2021, 11:03

17. marts Dabasdati.lv tiešsaistes skatītājiem atnāca ar patīkamu pārsteigumu – vistu vanagu ligzdā Rīgas industriālajā zonā iedēta pirmā ola! Eksperta Arņa Zacmaņa komentārs: “Lai gan par ligzdu interesi pavasarī izrādīja vai   (..)


puke 13-Apr-2021, 20:37

Ornitologs Aigars Kalvāns atsūtīja informāciju par Somijā gredzenoto zivjērgli, kas 12.04. apmēklēja ligzdu Kurzemē. JNH was ringed 8.7.2014 as a nestling in Kangasala, Central Finland


OKK 13-Apr-2021, 01:55

Klausamies dziesmu par Godu Ansim https://www.youtube.com/watch?v=He_xRIFAugY


meža_meita 10-Apr-2021, 10:07

Komentāri lieki, visu cieņu Ansim! P.S. Novēlu savam jaundzimušajam dēlam Ansim vismaz 1% no Anša Opmaņa dotībām! :D Julita - tajā gadā man nebija nekādas sajēgas, kas īsti ir LBB un gada atraduma balva. :)


Laimeslācis 9-Apr-2021, 18:27

Sūnas mani vienmēr gan vilina, gan mulsina, jo tās visas ir zaļos toņos, smalkas un līdzīgas. Vienmēr saminstinos pirms ieziņoju, jo galvā šaudās doma - vai tik tieši šo es jau neieziņoju 7 reizi un vēl jo projām neprotu atpazīt. B   (..)


kamene 9-Apr-2021, 15:55

Paldies Ansim par viņa lielisko darbu un zināšanām un Anitrai par jauko interviju. Ansis gan ir liels optimists, ja teic, ka ziedaugus un sūnas ikviens var apgūt. Sen jau mācos, bet vēl arvien vairāk nezinu nekā zinu. Interesanti par silpur   (..)


anitra 9-Apr-2021, 11:49

Jā, Julita, tev taisnība, kaut Ansi pazīstu gadus 30, uzzināt par viņu no paša ir teju neiespējami. Viņš ir tik līdzsvaroti kluss, ka dikti līst viņa dvēselē vnk ir kauns.


OKK 9-Apr-2021, 00:55

Un, pēc vecās tradīcijas, dziesma par godu Ansim https://www.youtube.com/watch?v=p_IMULfb75k&list=RDo2WjFSvkXec&index=4


OKK 9-Apr-2021, 00:31

Liels paldies Ansim par sugu noteikšanu! Par "akadēmisko izglītību" viņa laikos ir tā, ka nevienu, kurš beidza B. fakultāti, te , DD, neredzu


Ilze Ķuze 8-Apr-2021, 22:07

Liels paldies Ansim par sugu noteikšanu! Protams, sākumā visas sūnas izskatās vienādas, tādēļ ir patīkami apzināties, ka, ievietojot novēroto Dabasdatos, tas tiks pārskatīts un koriģēts, ja nepieciešams. Pievienojos Valdas vēlējuma   (..)


Grislis 8-Apr-2021, 17:27

Ansis botāniķu aprindās pazīstams jau no 80-iem gadiem, kad kā jauns puika dažkārt brauca līdzi Bioloģijas institūta ekspedīcijās un ar lielu entuziasmu meklēja retumus. Viņa interese par vēsturiskajiem atradumiem ir gluži neizsmeļam   (..)


dziedava 8-Apr-2021, 09:33

Anitras interviju liela pievienotā vērtība ir video, taču pašā intervijā, manuprāt, par Ansi pateikts pārāk maz. Viens, kas būtu obligāti jāpiemin, ir Anša bezgalīgā pacietība, mācot sugas. Nekad tik daudz no viņa nebūtu iemācīj   (..)


Wija 8-Apr-2021, 08:24

Ir patīkami just Anša gudro klātbūtni sūnu un ziedaugu atpazīšanas procesā.Paldies!


Vīksna 7-Apr-2021, 23:56

Man arī Ansis daudz interesantas sugas noteicis. Kādu daļu augu zinu, bet graudzāles, grīšļi liekas sarežģīti, Sūnas maz zinu.


alante 1-Apr-2021, 11:09

Jau vakar vienu nogādāju otrpus ceļam . Visus viņus būtu jāuzmana .


marsancija 28-Mar-2021, 22:16

Manuprāt, šādas glābšanas akcijas būtu jārīko ne tikai uz krupju, bet arī uz varžu migrācijas ceļiem ūdenstilpju tuvumā. Latgales pusē beidzamos gados vardi var ieraudzī vēl retāk nekā krupi (tie vismaz vēl pavasaros rāpjas pār   (..)


IevaM 28-Mar-2021, 21:26

Jā, tad B :)


nekovārnis 28-Mar-2021, 21:24

Paldies, Ieva! Par baložiem aizmirsu piebilst, ka ciema teritorijā - tad jau laikam B.


IevaM 28-Mar-2021, 21:00

Es rakstītu tā: 1. B (ticami, ka turpat kaut kur ligzdo) 2. N (ja nebūtu blakus ligzdošanas vieta - piemēram, kāda ferma vai tml. Ja tāda ir, tad B) 3. N (jo šobrīd daudzi migrē) 4. B 5. N (joprojām daudz migrējošo)


nekovārnis 28-Mar-2021, 20:27

Man daži jautājumi par atlanta pazīmju pielietošanu. It kā jau izskatās vienkārši, bet kad nākas pielietot dabā, tad parasti azarts noplok :) Reāli piemēri no vakardienas izbrauciena (vērots caur auto logu): 1. Viena žagata ciemā. 2.   (..)


Vīksna 27-Mar-2021, 14:42

Rundāles pusē krupji, vardes jau retums paliek, sabrauktus zalkšus gan var redzēt. Drīzāk sabrauktu stirnu atradīs kā vardi vai krupi.


Agnis 18-Mar-2021, 10:29

Šeit ir iespēja noskatīties Oskara Keiša lekciju par zosu noteikšanu un Dmitrija Boiko stāstījumu par gulbju noteikšanu: https://youtu.be/Bo7uYYEauJI


Daknis 4-Mar-2021, 13:50

Es pieņemu, ka Sintija domāja kaut ko šādu: https://mapviewer.ebba2.info/?species=Turdus%20merula


Kurmata 3-Mar-2021, 23:18

Pietiek ar Zoss.sp., ja citādi nekādi nesanāk. Protams, skaits (vismaz - desmiti vai tūkstoši) būtu jāmēģina novērtēt. Bet kas svarīgi - ar cienību un mīlestību izturēties pret laukiem "Statuss" un "Biotops". Ja statuss ir tikai "Nov   (..)


CerambyX 1-Mar-2021, 22:13

Nē, ja tā 'pilno sarasktu' funckionalitāte ir tāda kā Andris apraksta (un tas jau nav nekas slikts - ja putniem tā vajag, tad tas ir Ok), tad nē, tā es negribu tā ziņot :) Bet ja tā tīri teorētiski prāto, tad iespēja ziņot kaut kādu   (..)


IlzeP 1-Mar-2021, 20:20

Uģi, varbūt nesaprotu, bet kādēļ Tu gribi kukaiņiem ziņot pilnos sarakstus, tāpat jau katrs novērojums pa vienam jāievada? (Es laikam vienkārši neesmu pieradusi lietot pilnos sarakstus...)


CerambyX 1-Mar-2021, 20:00

Ok, paldies - palika tagad skaidrāks, jā jeb nu acīmredzot gribēju 'apčakarēt sistēmu' un lietot aplikācijas sarakstus ne tādam mērķim kam tie speciāli tikuši aplikācijā izstrādāti :) Nevis putniem, bet kukaiņu (nu ne tikai - citas   (..)


grieze 1-Mar-2021, 14:27

Labdien! Tāpat kā ar jebkuru novērojumu - pēc iespējas precīzāk noteikta suga un skaits. Ir diezgan ticami, ka dažas zosis var saskaitīt precīzi, bet lielos baros - novērtēt skaitu. Var jau būt, ka kāds spēj arī saskaitīt 3562, bet a   (..)


dekants 1-Mar-2021, 11:18

Uģi, lietotne veidota tā, lai ērti ziņotu esot dabā 'uz vietas'. Tādēļ tā nav pielāgota, lai ērti ziņotu iepriekšējos datus. Arī man gadījies, kad jāizveido saraksts par iepriekšējo dienu - tas nav ērti, jo kā raksti, tad katram   (..)


CerambyX 28-Feb-2021, 14:08

Pamēģināju vēlreiz - vakardienas 3 novērojumi aplikācijas sarakstam ar datumu 27.II ar konkrētu laika periodu, bet ziņojumu pardās ar to laiku ko tikko tagad ziņoju (28.februāris). Kā darīt pareizi, lai var tādu sarasktu tomēr arī 'po   (..)


CerambyX 28-Feb-2021, 14:04

Radīšu situāciju uzdot jautājumu, kas man šķiet gana aktuāls - nesaistīti ar putnu akciju, bet par DD aplikāciju un sarakstiem tajā. Vai ir iespējams ziņot sarakstu, kur norādīts novērojum laiks no, piemēram, 12:00 līdz 15:00, tā la   (..)


IlzeP 28-Feb-2021, 12:31

Ar web versiju viss kārtībā. Problēma bija tiem, kas ziņoja aplikācijā, jo nebija pateikts, ka jāizvēlas "pilnais saraksts", lai novērojumus pieskaitītu akcijai (jo citādi aplikācijā nevar norādīt laikus no-līdz, ja neskaita piezīmj   (..)


Mangusts 28-Feb-2021, 12:09

Noteikumos skaidri rakstīts - stunda. Un pievienojot novērojumus saprotams, kur laiks rakstāms. Vienmēr (šķiet, 4 gadus) esmu to rakstījusi un arī šoreiz problēmu nebija. Vismaz, ja runa par datu ievadīšanu no datora caur Pievienot novēr   (..)


Laimeslācis 28-Feb-2021, 12:00

Liels paldies par rakstu un kukaiņu medīšanas padomiem! Ļoti noderēs! Sevi pieskaitu pie 'hipnotizētājiem' :)) jo ļoti patīk ilgāku laiku vērot, kas notiek kādā konkrētā vietā, vai tas būtu zāles cers, zars, sekls ūdens, koka stu   (..)


Mareks Kilups 28-Feb-2021, 07:08

Oskar, šis komentārs nav vietā. ja tas, kā jāfiksē novērojums, lai tas būtu izmantojams, nav precīzi aprakstīts nosacījumos/metodikā (pārlasīju - tas, ko Agnis apraksta, nav minēts: https://dabasdati.lv/lv/article/zino-par-putniem-darz   (..)


grieze 27-Feb-2021, 18:57

Man šķiet, ka tas 1 stundas nosacījums ir jau vairākus gadus. Žēl, ka atkal un atkal to nepamana.


Sintija Martinsone 27-Feb-2021, 12:26

Paldies! Norādītajā saitē gan tikai septiņām sugām ir izpaltības kartes. Bet prieks, ka ir cerības uz jaunajām kartēm elektroniski.


Sintija Martinsone 27-Feb-2021, 11:53

Paldies, Agni, par skaidrojumu! Izlaboju savus iesniegtos datus. Jāatzīst gan, ka norādījums šīs akcijas uzsaukumā "Par novērojumiem jāziņo dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv, pievienojot tos tāpat kā jebkuru citu novērojumu" nebij   (..)


Agnis 27-Feb-2021, 11:29

Šīs akcijas ietvaros tika izmantoti dati, kurus bija iespējams atlasīt pēc akcijas kritērijiem - novērojumi veikti stundas garumā. To varēja atlasīt 2 veidos - pēc laika no-līdz (ja ziņots no portāla) un pilnā saraksta ilguma (ja ziņo   (..)


Agnis 27-Feb-2021, 10:52

LOB interneta vietne vēl ir pārkārtošanas stadijā un tāpēc visu vēl nevar atrast kā gribētos. Lai gan caur meklētāju lielāko daļu atrast var. LLPA2 projekta lapa ar daļu no kartēm ir pieejama šeit: https://www.lob.lv/projekti/latvija   (..)


dekants 26-Feb-2021, 16:44

Piekrītu Uģim. Jāsaprot vai būtisks ir arī skaits? Cik precīzs? Vai pietiek, ka braucot ar auto pamana tikai 'kaut kādas zosis' uz lauka, bet nav laika tās skaitīt vai pētīt sugas? Vai būtiski arī reģistrēt vakaros/naktīs pāri migrē   (..)


CerambyX 26-Feb-2021, 13:09

Ieteiktu izveidot arī kaut kādu noteicēju vai tamlīdzīgas vadlīnijas ziņošanai (t.i. varbūt nemaz suga nav būtiska un nav jānorāda? Pietiek ar 'Zoss sp.'?), jo kā līdzšinējā Dabadsati.lv pieredze rāda, tad daudziem cilvēkiem, kas   (..)


CerambyX 26-Feb-2021, 11:39

Laikam visi labākie LOB karšu zīmētāji un datu apkopotāji bija aizņemti atlantu grāmatas veidošanā - šim projektam neitka piesaistīti :) Bet tā man tad rodas jautājums - ja tādas un citas vietas neparādās kartē, tad iespējams tās   (..)


Sarmīte 26-Feb-2021, 11:09

Karte gan ir,bet saprotu,ka ļoti neprecīza.Ieziņoju savu barotavu,bet kartē pat miņas no tās nav.Krimuldas novads ir Turaida un Lēdurga,bet Raganā tukšums.Ļoti žēl,jo putni barotavā visas ziemas garumā ir ļoti daudz.


angel 26-Feb-2021, 10:02

Es arī no 2 vietām Smiltenē noziņoju, bet novadā 0.


Sintija Martinsone 26-Feb-2021, 09:32

Karte jau smuka, bet mana dārza un barotavas tajā nav :(


Sintija Martinsone 25-Feb-2021, 08:52

Milzīgs prieks par šo izdevumu! Ņemot vērā, cik svarīga informācija ir apkopota, vai grāmata nebūs pieejama arī elektroniski? Agrāk LOB mājaslapā bija pieejamas atlanta 2000-2004 izplatības kartes. Šobrīd tās vairs neatrodu. Domāju,   (..)

Pasaules gājputnu dienā aicina ziņot par gājputnu novērojumiem (1)

Sagaidot Pasaules gājputnu dienu 8. maijā, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina vērot gājputnu atgriešanos un reģistrēt savus gājputnu novērojumus, īpaši mudinot to darīt bērnus un jauniešus. Tā ir iespēja piedalīties starptautiskā gājputnu atgriešanās programmā "Dzīvais pavasaris". Bišu dzenis Merops apiaster. Foto: Armands Majevskis "Pavasara atnākšana daudziem no mums bieži vien saistās ar pirmajiem cīruļa treļļiem vai ķīvītes [...]

Kas jauns Latvijas Dabas fonda tiešraidēs?

Melnās klijas Kurzemē Abi pāra putni Golda un Grejs, kas šeit saimniekoja arī pagājušajā gadā, atgriezās 12. aprīlī un uzreiz ķērās pie aktīvas ligzdas atjaunošanas un pārošanās. Kā jau melnajām klijām raksturīgi, ligzda tika greznota ar interesantiem priekšmetiem un materiāliem: plēvēm, cigarešu paciņu driskām, alus pudeļu etiķetēm, putuplastu utt. (video). Grejs uz ligzdu atnes putuplastu [...]

Kur meklēt koksngrauzi (8)

  Ja esat "ar dabu uz tu", tad koksngrauzis vasarā Jums pats sevi parādīs – tupēs uz kāda koka stumbra vai zieda, vai pat kādā karstā pēcpusdienā piezemēsies uz Jūsu galvas. Tomēr, ja gribat atrast 20, 30 vai 50 koksngraužu sugas, nāksies pameklēt. Pārāk neiedziļinoties detaļās, mēģināšu parādīt tās galvenās vietas. Koksngraužu sugām bagāts čemurzieža zieds. [...]

Latvijas Dabas fonds aicina uz tikšanos par tiešraižu aizkulisēm (2)

Latvijas Dabas fonds (LDF) šajā pavasarī atklāja 10. tiešraižu sezonu, kuru ievadīja negaidīti spraigi notikumi Durbes jūras ērgļu ligzdā, pievērsdami visas Latvijas un arī pasaules uzmanību. Tāpēc 7. maijā plkst. 16.00 aicinām uz tiešsaistes sarunu ar Jāni Ķuzi, LDF tiešraižu projekta vadītāju un ornitologu. Kā notikumus Durbes ligzdā vērtē ērgļu pētnieki, ko jaunu tie ir [...]

Aicinām skaitīt gaiļbiksītes!

Ikviens ir aicināts iesaistīties lielākajā gaiļbiksīšu meklēšanas akcijā Eiropā! Foto: Kaarel Kaisel Video Akcija aizsākās 2019. gadā Igaunijā, kad sabiedriskie pētnieki ziņoja par vairāk nekā 200 000 gaiļbiksīšu ziediem. 2020. gadā iesaistījās arī Latvija. Atsaucība bija pārsteidzoša, un tā parādīja, cik efektīvi sabiedrība var dot ieguldījumu zinātnē. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai ievērojamās pārmaiņas ainavā, kas notiek [...]

AS “Latvenergo” piedāvā tiešraidi no zivju ligzdas

Jau otro gadu AS "Latvenergo" piedāvā vērot zivju nārstu Daugavā tiešraidē un tādā veidā sekot līdzi zemūdens pasaulē notiekošajam. Aicinām skatītājus arī ziņot par notikumiem, kas risinās zivju ligzdā un sekot līdzi biologa un zivju ekologa Matīsa Žagara komentāriem. Tiešraidē AS "Latvenergo" mājaslapā www.latvenergo.lv un Latvenergo Facebook kontā varēs vērot zemūdens pasauli sešu nedēļu garumā. [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2021. gada janvāris-marts

Ziema mēdz būt laiks, kad dabas pētnieki turpina iepriekšējās sezonas datu apkopošanu un ievākto paraugu noteikšanu, jo ne vienmēr to var paspēt aktīvajā lauka sezonā. Tas ir labi redzams, atskatoties uz šī gada pirmā ceturkšņa Dabasdatos ziņotajiem novērojumiem. Arī 31. janvārī ieziņotais miljonais Dabasdatu novērojums bija Normunda Zeidaka iepriekšējās vasaras Ligzdojošo putnu atlanta ietvaros ievākts. Lai [...]

Jaunākie notikumi Latvijas Dabas fonda tiešraidēs (4)

Zivjērgļi Kurzemē Precīzi pateikt, kurā datumā atlidoja ligzdas saimnieks Teo, nav iespējams, jo kamerai bija tehniskas problēmas, kas tika novērstas 8. aprīlī, un izrādījās, ka Teo jau ir atgriezies. Putns nav gredzenots, bet tam ir raksturīga pazīšanas zīme – rēta kreisajā acī. Teo sāka ligzdas labiekārtošanas darbus, tai skaitā atraka pagājušā gada neizšķīlušos olu, ko [...]

Kad Ansis Opmanis lec ar krēslu gaisā (12)

Ir cilvēki, kas aši apgūst no visa kaut ko un jūtas gana gudri. Bet ir cilvēki, kas gadu desmitiem mērķtiecīgi pilnveido sevi kādā šaurā jomā un kļūst neizvietojami – tāds ir Ansis Opmanis, bez akadēmiskas biologa izglītības, taču acīgāks par lielāko daļu botāniķu. Reiz, kad aprakstīju Ansi "Vides Vēstīs", Julita Kluša viņu raksturoja ļoti trāpīgi: [...]

Latvijas Dabas fonda tiešraidēm – 10!

Šajā pavasarī Latvijas Dabas fonds (LDF) atklājis jau desmito dabas tiešraižu sezonu – kopš 2011. gada LDF aicina cilvēkus visā pasaulē ieskatīties dabas norisēs tuvplānā. Tiešraidēs vērojamas aizsargājamo putnu sugu ligzdas, bet pēdējos gados – arī zemūdens pasaule. Šogad skatītāji varēs vērot notikumus astoņās jau pazīstamās ligzdās – turpināsies tiešraides no jūras ērgļu ligzdām Durbē [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021
© dabasdati.lv
Saglabāts