Aktīvie lietotāji: 53 Šodien ievadītie novērojumi: 54 Kopējais novērojumu skaits: 1359398
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
Pēdējie novērojumi
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
27-May-2022, apogs apogs
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
27-May-2022, apogs apogs
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
27-May-2022, apogs apogs
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
27-May-2022, apogs apogs
Lakstīgala Luscinia luscinia
27-May-2022, apogs apogs
Grieze Crex crex
27-May-2022, apogs apogs
Lakstīgala Luscinia luscinia
27-May-2022, apogs apogs
Lakstīgala Luscinia luscinia
27-May-2022, dekants
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
27-May-2022, dekants
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
27-May-2022, dekants
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
27-May-2022, dekants
Sila cīrulis Lullula arborea
27-May-2022, apogs apogs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
27-May-2022, apogs apogs
Lakstīgala Luscinia luscinia
27-May-2022, apogs apogs
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
26-May-2022, Vīksna
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
26-May-2022, Vīksna
26-May-2022, Vīksna
26-May-2022, Vīksna
Graudzāļu vērpējs Euthrix potatoria
26-May-2022, Vīksna
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
27-May-2022, apogs apogs
26-May-2022, Vīksna
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
27-May-2022, dekants
Čemurziežu koksngrauzis Agapanthia villosoviridescens
26-May-2022, Vīksna
Sila cīrulis Lullula arborea
27-May-2022, dekants
26-May-2022, Vīksna
26-May-2022, Vīksna
Zilais praulenis Platycerus caraboides
26-May-2022, Vīksna
26-May-2022, Vīksna
Niedru lija Circus aeruginosus
26-May-2022, IntarsBe
Mazais gulbis Cygnus columbianus
22-May-2022, kilgorstrauts
Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna
22-May-2022, kilgorstrauts
22-May-2022, kilgorstrauts
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo
22-May-2022, kilgorstrauts
Baltais gārnis Ardea alba
22-May-2022, kilgorstrauts
Zivju gārnis Ardea cinerea
22-May-2022, kilgorstrauts
Dzērve Grus grus
22-May-2022, kilgorstrauts
Dzeguze Cuculus canorus
22-May-2022, kilgorstrauts
Svīre Apus apus
22-May-2022, kilgorstrauts
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
27-May-2022, dekants
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
26-May-2022, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
22-May-2022, kilgorstrauts
Krīklis Anas crecca
22-May-2022, kilgorstrauts
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-May-2022, kilgorstrauts
Pelēkā pīle Mareca strepera
22-May-2022, kilgorstrauts
Sudrabkaija Larus argentatus
22-May-2022, kilgorstrauts
Lielais ķīris Larus ridibundus
22-May-2022, kilgorstrauts
Brūnā čakste Lanius collurio
22-May-2022, kilgorstrauts
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
22-May-2022, kilgorstrauts
Zivjērglis Pandion haliaetus
22-May-2022, kilgorstrauts
Dzilnītis Sitta europaea
22-May-2022, kilgorstrauts
Gaišais ķauķis Curruca curruca
22-May-2022, kilgorstrauts
Pļavu čipste Anthus pratensis
25-May-2022, IntarsBe
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
22-May-2022, kilgorstrauts
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-May-2022, kilgorstrauts
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-May-2022, kilgorstrauts
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
22-May-2022, kilgorstrauts
Bezdelīga Hirundo rustica
22-May-2022, kilgorstrauts
Mājas čurkste Delichon urbicum
22-May-2022, kilgorstrauts
Lielā zīlīte Parus major
22-May-2022, kilgorstrauts
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
22-May-2022, kilgorstrauts
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
22-May-2022, kilgorstrauts
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
22-May-2022, kilgorstrauts
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
22-May-2022, kilgorstrauts
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-May-2022, IntarsBe
Žubīte Fringilla coelebs
22-May-2022, kilgorstrauts
Baltā cielava Motacilla alba
22-May-2022, kilgorstrauts
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2022, IntarsBe
Zeltgalvītis Regulus regulus
22-May-2022, kilgorstrauts
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
22-May-2022, kilgorstrauts
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-May-2022, IntarsBe
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-May-2022, kilgorstrauts
Melnais mežastrazds Turdus merula
22-May-2022, kilgorstrauts
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-May-2022, IntarsBe
Stirna Capreolus capreolus
24-May-2022, IntarsBe
Melnais mežastrazds Turdus merula
24-May-2022, IntarsBe
Koku čipste Anthus trivialis
24-May-2022, IntarsBe
Meža tilbīte Tringa ochropus
24-May-2022, IntarsBe
Bezdelīga Hirundo rustica
24-May-2022, IntarsBe
Meža pīle Anas platyrhynchos
24-May-2022, IntarsBe
Pupuķis Upupa epops
24-May-2022, zvērastes
Ķīvīte Vanellus vanellus
24-May-2022, IntarsBe
Zivju gārnis Ardea cinerea
24-May-2022, IntarsBe
26-May-2022, zvērastes
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
26-May-2022, dekants
24-May-2022, IntarsBe
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
26-May-2022, dekants
Sloka Scolopax rusticola
26-May-2022, apogs apogs
Pelēkais strazds Turdus pilaris
24-May-2022, IntarsBe
Žubīte Fringilla coelebs
24-May-2022, IntarsBe
Zaļžubīte Chloris chloris
25-May-2022, visvaldis.s
Dadzītis Carduelis carduelis
25-May-2022, visvaldis.s
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
26-May-2022, visvaldis.s
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-May-2022, visvaldis.s
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-May-2022, IntarsBe
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
26-May-2022, visvaldis.s
Sloka Scolopax rusticola
26-May-2022, Rallus
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
26-May-2022, apogs apogs
Meža tilbīte Tringa ochropus
26-May-2022, dekants
Gaigala Bucephala clangula
26-May-2022, Lietuviete
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
26-May-2022, dekants
Baltais gārnis Ardea alba
26-May-2022, Lietuviete
Lielā gaura Mergus merganser
26-May-2022, Lietuviete
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
26-May-2022, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-May-2022, Rallus
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
26-May-2022, Rallus
Krauķis Corvus frugilegus
26-May-2022, Rallus
Kārklu ķauķis Locustella naevia
26-May-2022, Rallus
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
24-May-2022, CerambyX
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
18-May-2022, bišudzenis
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
18-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2022, bišudzenis
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2022, bišudzenis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
18-May-2022, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
18-May-2022, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
18-May-2022, bišudzenis
Peļu klijāns Buteo buteo
18-May-2022, bišudzenis
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
18-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2022, bišudzenis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, bišudzenis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2022, bišudzenis
Dzērve Grus grus
18-May-2022, bišudzenis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-May-2022, bišudzenis
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2022, bišudzenis
Pļavu čipste Anthus pratensis
18-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2022, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2022, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, bišudzenis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2022, bišudzenis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2022, bišudzenis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2022, bišudzenis
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2022, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2022, bišudzenis
Peļkājīte Prunella modularis
18-May-2022, bišudzenis
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2022, bišudzenis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Krauklis Corvus corax
18-May-2022, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
18-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, bišudzenis
Dārza ķauķis Sylvia borin
18-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2022, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2022, bišudzenis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
18-May-2022, bišudzenis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2022, bišudzenis
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
18-May-2022, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2022, bišudzenis
Vairogblakts Carpocoris purpureipennis Carpocoris purpureipennis
24-May-2022, CerambyX
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2022, bišudzenis
Sloka Scolopax rusticola
26-May-2022, dekants
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
24-May-2022, CerambyX
Sveķu platsmeceris Platyrhinus resinosus
24-May-2022, CerambyX
Žubīte Fringilla coelebs
24-May-2022, IntarsBe
Orusīds Orussus abietinus
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
Sprakšķis Cardiophorus ruficollis Cardiophorus ruficollis
24-May-2022, CerambyX
Pelēkais strazds Turdus pilaris
24-May-2022, IntarsBe
Asmalis Ostoma ferruginea Ostoma ferruginea
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
Marmora rožvabole Liocola lugubris
24-May-2022, CerambyX
Pelēkais strazds Turdus pilaris
24-May-2022, IntarsBe
24-May-2022, CerambyX
Lapgrauzis Gastrophysa polygoni Gastrophysa polygoni
24-May-2022, CerambyX
Parastā bruņublakts Eurygaster testudinaria
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
Dzeltenā cielava Motacilla flava
26-May-2022, marccins
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
24-May-2022, IntarsBe
24-May-2022, CerambyX
Sīpolu lapgrauzis Lilioceris merdigera
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
26-May-2022, apogs apogs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
26-May-2022, apogs apogs
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
26-May-2022, apogs apogs
Sveķu platsmeceris Platyrhinus resinosus
24-May-2022, CerambyX
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
26-May-2022, apogs apogs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
26-May-2022, apogs apogs
Meža zīlīte Periparus ater
26-May-2022, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
26-May-2022, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
26-May-2022, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
26-May-2022, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-May-2022, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
26-May-2022, apogs apogs
Žubīte Fringilla coelebs
26-May-2022, apogs apogs
Zeltgalvītis Regulus regulus
26-May-2022, apogs apogs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
26-May-2022, apogs apogs
Dārza ķauķis Sylvia borin
26-May-2022, apogs apogs
Sila strazds Turdus viscivorus
26-May-2022, apogs apogs
Mizložņa Certhia familiaris
26-May-2022, apogs apogs
Melnais mežastrazds Turdus merula
26-May-2022, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-May-2022, apogs apogs
Svīre Apus apus
26-May-2022, apogs apogs
24-May-2022, CerambyX
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
26-May-2022, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
26-May-2022, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
26-May-2022, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
26-May-2022, apogs apogs
Pelēkais strazds Turdus pilaris
26-May-2022, apogs apogs
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
26-May-2022, apogs apogs
Dadzītis Carduelis carduelis
26-May-2022, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
26-May-2022, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
26-May-2022, apogs apogs
Četrpadsmitlāsumu mārīte Coccinula quatuordecimpustulata
24-May-2022, CerambyX
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
26-May-2022, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
26-May-2022, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
26-May-2022, apogs apogs
Žagata Pica pica
26-May-2022, apogs apogs
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
26-May-2022, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
26-May-2022, apogs apogs
Kaņepītis Linaria cannabina
26-May-2022, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
26-May-2022, apogs apogs
24-May-2022, CerambyX
Mājas čurkste Delichon urbicum
26-May-2022, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia f. domestica
26-May-2022, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
26-May-2022, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
26-May-2022, apogs apogs
Smecernieks Furcipus rectirostris Furcipus rectirostris
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
18-May-2022, bišudzenis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
18-May-2022, bišudzenis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
18-May-2022, bišudzenis
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
18-May-2022, bišudzenis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
18-May-2022, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
18-May-2022, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
18-May-2022, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-May-2022, bišudzenis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
18-May-2022, bišudzenis
Gaišais ķauķis Curruca curruca
18-May-2022, bišudzenis
Dārza ķauķis Sylvia borin
18-May-2022, bišudzenis
Pļavu čipste Anthus pratensis
18-May-2022, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-May-2022, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-May-2022, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-May-2022, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-May-2022, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-May-2022, bišudzenis
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Lielā zīlīte Parus major
18-May-2022, bišudzenis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
18-May-2022, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
18-May-2022, bišudzenis
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2022, bišudzenis
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
18-May-2022, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
18-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, bišudzenis
Dārza ķauķis Sylvia borin
18-May-2022, bišudzenis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2022, bišudzenis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2022, bišudzenis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2022, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
18-May-2022, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
18-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2022, bišudzenis
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, bišudzenis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2022, bišudzenis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2022, bišudzenis
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2022, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2022, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2022, bišudzenis
Peļkājīte Prunella modularis
18-May-2022, bišudzenis
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2022, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2022, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
18-May-2022, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
18-May-2022, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2022, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2022, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2022, bišudzenis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2022, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2022, bišudzenis
Lielā sarkanace Erythromma najas
15-Jun-2019, FoxPaws
Žubīte Fringilla coelebs
24-May-2022, IntarsBe
Mājas strazds Sturnus vulgaris
26-May-2022, Amanda
Dzeltenā cielava Motacilla flava
24-May-2022, IntarsBe
Ūpis Bubo bubo
26-May-2022, maris74
Ošu pļavraibenis Euphydryas maturna
24-May-2022, CerambyX
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-May-2022, IntarsBe
Bezdelīga Hirundo rustica
26-May-2022, Amanda
25-May-2022, Mežirbe777
Dzērve Grus grus
26-May-2022, Amanda
Sloka Scolopax rusticola
26-May-2022, dekants
26-May-2022, Margarita W
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
26-May-2022, dekants
Zivju gārnis Ardea cinerea
24-May-2022, IntarsBe
24-May-2022, CerambyX
Sīlis Garrulus glandarius
26-May-2022, dekants
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
24-May-2022, IntarsBe
Skujkoku ligzdu koksngrauzis Rhagium inquisitor
24-May-2022, CerambyX 2
24-May-2022, CerambyX
Jāņogulāju vairogblakts Elasmucha ferrugata
24-May-2022, CerambyX
26-May-2022, Ivetta
24-May-2022, IntarsBe
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, IntarsBe
24-May-2022, CerambyX
Lapgrauzis Plateumaris discolor Plateumaris discolor
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
Skābeņu lācītis Diaphora mendica
26-May-2022, Ivetta
Koksngrauzis Pogonocherus fasciculatus Pogonocherus fasciculatus
24-May-2022, CerambyX 3
Zaļžubīte Chloris chloris
26-May-2022, dekants
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, Mimi Serada
Zemesblakts Scolopostethus decoratus Scolopostethus decoratus
24-May-2022, CerambyX
24-May-2022, CerambyX
Zemesblakts Macrodema micropterum Macrodema micropterum
24-May-2022, CerambyX
Bērzu spurdžu blakts Kleidocerys resedae
24-May-2022, CerambyX
Dadzītis Carduelis carduelis
25-May-2022, Saila
Vidējais dzenis Leiopicus medius
26-May-2022, SintijaK
Blakts Hebrus ruficeps Hebrus ruficeps
24-May-2022, CerambyX 1
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
24-May-2022, Saila
Ķivulis Spinus spinus
26-May-2022, SintijaK
Stirna Capreolus capreolus
24-May-2022, IntarsBe
Zivjērglis Pandion haliaetus
26-May-2022, Platacis
Rudā lapsa Vulpes vulpes
24-May-2022, IntarsBe 1
Melnais mežastrazds Turdus merula
26-May-2022, Saila
24-May-2022, IntarsBe
Upes zīriņš Sterna hirundo
26-May-2022, Gradin
Zaļžubīte Chloris chloris
26-May-2022, Saila
Kārklu ķauķis Locustella naevia
26-May-2022, Zane Dāvidsone
Kārklu ķauķis Locustella naevia
26-May-2022, Gradin
Ģirlicis Serinus serinus
26-May-2022, Liepzieds
Niedru lija Circus aeruginosus
26-May-2022, Aidzinieks
Žubīte Fringilla coelebs
26-May-2022, SintijaK
Zeltgalvītis Regulus regulus
26-May-2022, SintijaK
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-May-2022, SintijaK
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-May-2022, SintijaK
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
26-May-2022, zane_ernstreite
Melnā dzilna Dryocopus martius
26-May-2022, SintijaK
Mazais mušķērājs Ficedula parva
26-May-2022, RedStar7
26-May-2022, zane_ernstreite
Baltā cielava Motacilla alba
26-May-2022, Gradin
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
26-May-2022, Zane Dāvidsone
26-May-2022, zane_ernstreite
26-May-2022, zane_ernstreite
Spožā skudra Lasius fuliginosus
26-May-2022, zane_ernstreite
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
26-May-2022, zane_ernstreite
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
26-May-2022, Leksis
Kovārnis Corvus monedula
26-May-2022, Leksis
Baltā cielava Motacilla alba
26-May-2022, SintijaK
Grieze Crex crex
26-May-2022, SintijaK
26-May-2022, ligausis
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
18-May-2022, Edgars Smislovs 4
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-May-2022, ligausis
Lakstīgala Luscinia luscinia
26-May-2022, ligausis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
26-May-2022, ligausis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
26-May-2022, SintijaK
Žubīte Fringilla coelebs
8-May-2022, eksperts 3
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
8-May-2022, eksperts 3
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
8-May-2022, eksperts 3
Zaļžubīte Chloris chloris
8-May-2022, eksperts 3
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
8-May-2022, eksperts 3
Sīlis Garrulus glandarius
8-May-2022, eksperts 3
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
8-May-2022, eksperts 3
Purva zīlīte Poecile palustris
8-May-2022, eksperts 3
Peļu klijāns Buteo buteo
8-May-2022, eksperts 3
Peļkājīte Prunella modularis
8-May-2022, eksperts 3
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
8-May-2022, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
8-May-2022, eksperts 3
Paceplītis Troglodytes troglodytes
8-May-2022, eksperts 3
Mizložņa Certhia familiaris
8-May-2022, eksperts 3
Meža zīlīte Periparus ater
8-May-2022, eksperts 3
Meža tilbīte Tringa ochropus
8-May-2022, eksperts 3
Melnais mežastrazds Turdus merula
8-May-2022, eksperts 3
Mājas strazds Sturnus vulgaris
8-May-2022, eksperts 3
Mazais dzenis Dryobates minor
8-May-2022, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
8-May-2022, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
8-May-2022, eksperts 3
Ķivulis Spinus spinus
8-May-2022, eksperts 3
Koku čipste Anthus trivialis
8-May-2022, eksperts 3
Garastīte Aegithalos caudatus
8-May-2022, eksperts 3
Dzilnītis Sitta europaea
8-May-2022, eksperts 3
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
8-May-2022, eksperts 3
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
8-May-2022, eksperts 3
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
8-May-2022, eksperts 3
Dadzītis Carduelis carduelis
8-May-2022, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
8-May-2022, eksperts 3
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
8-May-2022, eksperts 3
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
8-May-2022, eksperts 3
Baltā cielava Motacilla alba
8-May-2022, eksperts 3
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
18-May-2022, Edgars Smislovs
Lielā zīlīte Parus major
26-May-2022, SintijaK
Bezdelīga Hirundo rustica
18-May-2022, Edgars Smislovs
Melnais mežastrazds Turdus merula
26-May-2022, Gradin
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
26-May-2022, SintijaK
Pēdējās sugu izmaiņas
meža_meita 26-May-2022 23:14:36

Kolēma (nenoteikta) Collema sp. ->


Edgars Smislovs 26-May-2022 22:20:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Mimi Serada 26-May-2022 21:20:58

Jātnieciņš (nenoteikts) Ichneumonidae sp. ->


CerambyX 26-May-2022 21:07:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


felsi 26-May-2022 20:51:49

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 26-May-2022 20:50:03

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 26-May-2022 20:31:38

Augļkoku raibenis Nymphalis polychloros ->


CerambyX 26-May-2022 20:31:35

Makstene (nenoteikta) Trichoptera sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:30:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Martins 26-May-2022 20:30:25

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:30:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Martins 26-May-2022 20:29:08

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:28:53

Slaidzirneklis Metellina sp. Metellina sp. ->


Martins 26-May-2022 20:28:46

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 26-May-2022 20:25:58

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 26-May-2022 20:24:35

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:24:12

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:23:48

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:23:28

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:23:28

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


Martins 26-May-2022 20:23:03

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:23:03

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:22:59

Madaru sprīžmetis Epirrhoe sp. Epirrhoe sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:22:55

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:22:51

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:22:36

Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus ->


Martins 26-May-2022 20:22:36

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:22:36

Vairogblakts Carpocoris sp. Carpocoris sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:22:09

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 26-May-2022 20:21:56

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:21:45

Kukainis (nenoteikts) ->


Martins 26-May-2022 20:21:35

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 26-May-2022 20:20:40

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


CerambyX 26-May-2022 20:20:37

Madaru sprīžmetis Epirrhoe sp. Epirrhoe sp. ->


Martins 26-May-2022 20:18:36

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 26-May-2022 20:16:47

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Acenes 26-May-2022 20:15:25

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Martins 26-May-2022 20:14:20

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 26-May-2022 20:09:57

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 26-May-2022 20:09:21

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 26-May-2022 20:08:08

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 26-May-2022 20:07:23

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 26-May-2022 20:06:49

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 26-May-2022 20:05:07

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 26-May-2022 20:02:52

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 26-May-2022 20:01:27

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 26-May-2022 20:00:54

Krāšņspāre (nenoteikta) Coenagrion sp. ->


Martins 26-May-2022 19:58:33

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


CerambyX 26-May-2022 19:29:13

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Edgars Smislovs 26-May-2022 19:20:28

Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum ->


zane_ernstreite 26-May-2022 19:15:09

Krāšņblakts Corizus hyoscyami Corizus hyoscyami ->


Acenes 26-May-2022 18:19:39

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Acenes 26-May-2022 18:02:28

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 26-May-2022 17:04:54

Kajaks Larus canus ->


IlzeP 26-May-2022 09:00:25

Lauku cīrulis Alauda arvensis ->


CerambyX 26-May-2022 00:08:39

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 26-May-2022 00:08:34

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 25-May-2022 23:36:18

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


Ivars L. 25-May-2022 23:13:35

Blandova purvspalve Helodium blandowii ->


CerambyX 25-May-2022 23:10:11

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:09:56

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:09:51

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:08:31

Mizasblakts Aradus sp. Aradus sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:07:54

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 25-May-2022 23:07:50

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:07:46

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:07:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 25-May-2022 23:06:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 25-May-2022 23:06:04

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:05:48

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:03:37

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 25-May-2022 23:03:30

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 25-May-2022 23:03:23

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:03:16

Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus ->


CerambyX 25-May-2022 23:00:56

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:00:53

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:00:46

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:00:46

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:00:45

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:00:12

Bite (nenoteikta) Apidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:00:12

Apaļvabole (nenoteikta) Byrrhidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 23:00:07

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 22:59:52

Sprakšķis Ampedus pomorum Ampedus pomorum ->


CerambyX 25-May-2022 22:57:54

Lapsene (nenoteikta) Vespidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 22:57:50

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 22:56:02

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


CerambyX 25-May-2022 22:55:33

Tievvēderlapsene Gasteruption sp. Gasteruption sp. ->


CerambyX 25-May-2022 22:55:29

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 22:54:05

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 22:53:32

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 25-May-2022 22:51:03

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 22:51:00

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 25-May-2022 22:49:04

Smilšbite Andrena clarkella Andrena clarkella ->


CerambyX 25-May-2022 22:45:46

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 22:45:20

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 25-May-2022 22:45:13

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 22:44:58

Mīkstblakts Lygus punctatus Lygus punctatus ->


CerambyX 25-May-2022 22:43:59

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 22:43:53

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 25-May-2022 22:37:43

Racējblakts Sehirus sp. Sehirus sp. ->


CerambyX 25-May-2022 22:12:26

Smecernieks Hylobius sp. Hylobius sp. ->


Martins 25-May-2022 22:03:15

Parastā daiļspāre Ischnura elegans ->


Martins 25-May-2022 21:59:34

Dzeltenkāju upjuspāre Gomphus flavipes ->


Mimi Serada 25-May-2022 21:46:36

Tinējs (nenoteikts) Tortricidae sp. ->


DaceV 25-May-2022 21:23:00

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


nekovārnis 25-May-2022 21:03:31

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-May-2022 21:00:45

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


edzhus 25-May-2022 20:47:07

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


edzhus 25-May-2022 20:43:12

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 25-May-2022 20:40:28

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-May-2022 20:29:10

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 25-May-2022 20:20:26

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-May-2022 20:18:09

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 25-May-2022 20:11:40

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 25-May-2022 20:07:36

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-May-2022 19:59:12

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 25-May-2022 19:56:43

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 25-May-2022 19:54:29

Muša (nenoteikta) Muscidae sp. ->


nekovārnis 25-May-2022 19:44:14

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-May-2022 19:41:35

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-May-2022 19:37:28

Zeltītā rožvabole Cetonia aurata ->


nekovārnis 25-May-2022 19:26:26

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-May-2022 19:25:22

Kukainis (nenoteikts) ->


bitene 25-May-2022 19:13:11

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-May-2022 19:08:29

Jāņogulāju vairogblakts Elasmucha ferrugata ->


nekovārnis 25-May-2022 19:07:35

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


IlzeP 25-May-2022 18:58:56

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


dziedava 25-May-2022 18:27:57

Vizbuļu rūsa (nenoteikta) ->


IevaM 25-May-2022 18:18:42

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 25-May-2022 18:15:58

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 25-May-2022 17:50:03

Nezināms ->


CerambyX 25-May-2022 17:49:57

Smecernieks Lixus paraplecticus Lixus paraplecticus ->


CerambyX 25-May-2022 17:49:53

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 17:49:50

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 17:49:47

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 25-May-2022 17:47:34

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 17:46:42

Lielais skābeņu zeltainītis Lycaena dispar ->


CerambyX 25-May-2022 17:46:42

Parastais zilenītis Polyommatus icarus ->


CerambyX 25-May-2022 17:46:42

Mazais skābeņu zeltainītis Lycaena hippothoe ->


CerambyX 25-May-2022 17:46:42

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 25-May-2022 17:46:35

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 25-May-2022 17:46:33

Nezināms ->


CerambyX 25-May-2022 17:45:35

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 17:45:09

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 25-May-2022 17:40:33

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 25-May-2022 17:03:30

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 17:02:34

Airblakts (nenoteikta) Corixidae sp. ->


Santa L 25-May-2022 16:56:22

Augs (nenoteikts) ->


Martins 25-May-2022 16:55:02

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


CerambyX 25-May-2022 16:54:14

Tīklblakts (nenoteikta) Tingidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 16:54:14

Vairogvabole Cassida sp. Cassida sp. ->


CerambyX 25-May-2022 16:54:11

Zemesblakts Scolopostethus pilosus Scolopostethus pilosus ->


CerambyX 25-May-2022 15:45:35

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 25-May-2022 15:45:11

Tīklblakts (nenoteikta) Tingidae sp. ->


CerambyX 25-May-2022 15:44:51

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 25-May-2022 15:44:45

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 25-May-2022 15:44:40

Mīkstblakts Lygus sp. Lygus sp. ->


CerambyX 25-May-2022 15:42:39

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


IlzeP 25-May-2022 13:55:55

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 25-May-2022 11:37:28

Platknābis Spatula clypeata ->


pustumsa 25-May-2022 00:04:16

Krīklis Anas crecca ->


Leksis 24-May-2022 23:32:32

Dadzītis Carduelis carduelis ->


dziedava 24-May-2022 23:21:36

Sēne (nenoteikta) ->


CerambyX 24-May-2022 22:41:35

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


dziedava 24-May-2022 22:38:39

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 24-May-2022 22:29:14

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


dziedava 24-May-2022 22:15:50

Augs (nenoteikts) ->


zane_ernstreite 24-May-2022 21:08:28

Parastais silsamtenis Hipparchia semele ->


felsi 24-May-2022 21:00:25

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


Kiwi 24-May-2022 20:55:39

Dižknābis Coccothraustes coccothraustes ->


dziedava 24-May-2022 20:51:48

Nezināms ->


nekovārnis 24-May-2022 20:17:08

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 24-May-2022 19:22:00

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


Edgars Smislovs 24-May-2022 19:20:09

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 24-May-2022 19:19:36

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 24-May-2022 19:06:50

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 24-May-2022 18:59:32

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 24-May-2022 18:45:07

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 24-May-2022 18:39:07

Nezināms ->


nekovārnis 24-May-2022 18:37:25

Sveķu platsmeceris Platyrhinus resinosus ->


nekovārnis 24-May-2022 18:35:27

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 24-May-2022 18:33:38

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 24-May-2022 18:32:50

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 24-May-2022 18:31:57

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 24-May-2022 18:31:00

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 24-May-2022 18:30:23

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 24-May-2022 18:28:33

Kāpurmuša (nenoteikta) Tachinidae sp. ->


nekovārnis 24-May-2022 18:27:51

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 24-May-2022 18:25:59

Koksnesmuša (nenoteikta) Xylophagidae sp. ->


nekovārnis 24-May-2022 18:25:25

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 24-May-2022 18:24:25

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 24-May-2022 18:23:32

Sfings (nenoteikts) Sphingidae sp. ->


nekovārnis 24-May-2022 18:20:49

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 24-May-2022 18:16:07

Abinieks (nezināms) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
laumae 26.maijs, 23:41

Paldies, Uģi! Nebiju satikusi zirnekli tik zaļā jaunībā ;)


felsi 26.maijs, 22:21

Kad nogatavojās, vairs nav:)


dziedava 26.maijs, 21:30

5. foto nav redzami kātiņi?


FoxPaws 26.maijs, 21:24

Paldies! Tūliņ izdarīšu!


IlzeP 26.maijs, 21:18

Krūmu ķauķi nevar tik vienkārši noteikt pēc izskata - vēlāk paskatoties noteicējā. Pēc dziesmas salīdzinoši vienkāršāk, bet tāpat jābūt pieredzei ar šo sugu.


ekologs 26.maijs, 20:53

Paldies!


Aigars 26.maijs, 20:52

Gredzenota kā pull tur pat 14.06.2012. Rudenī un ziemā novērota Polijā


felsi 26.maijs, 20:52

Pievienoju mikroskopiju. Ceru, ka noteicu pareizi.


zane_ernstreite 26.maijs, 20:49

Paldies, Uģi, par visiem precizējumiem un labojumiem! Par šo konkrēto - biju tik ļoti ieciklējusies uz sprīžmešiem, ka līdz pūcītēm pat netiku...


grieze 26.maijs, 20:45

Acrocephalus sp. zirgkastaņā... nu, labi...


Aigars 26.maijs, 20:45

Paris gredzeniem ir 7 cipari, līdz ar to gredzena Nr. manuprāt ir 9045906


ekologs 26.maijs, 20:41

Jā, ņemu savus vārdus atpakaļ


ekologs 26.maijs, 20:35

Tā, kājas?


CerambyX 26.maijs, 20:29

Varbūt jauns Dolomedes vai kas tam līdzīgs.


Martins 26.maijs, 20:08

Sugu nomainīju uz "svarīgāko", taču attēlā ir redzama arī otra suga - Erythromma najas. To var izkadrēt un pievienot kā atsevišķu novērojumu.


Saila 26.maijs, 20:05

vispirms es putnus redzēju, kādu brīdi pavēroju, pirms tuvojos, bet tad tie aizlidoja. Skatījos grāmtatās. Beigās atradu atbilstošu sugu jaunajā Putnu noteicējā.


Martins 26.maijs, 20:00

Labs novērojums! Šī suga vēlāk uzturas virs atklāta ūdens, patālu no krasta un ir relatīvi grūti novērojama.


ekologs 26.maijs, 18:59

Graudzāļu vērpējs (Euthrix potatoria) :)


ekologs 26.maijs, 18:56

Lapgrauzis (Gonioctena viminalis) :)


nekovārnis 26.maijs, 17:37

Jā, jo vairāk pētu jo vairāk sašaubos par šo Asemum/Tetropium. Pirmoreiz uzmetot aci foto asociācijas bija ar Asemum, galvenokārt dēļ segspārnu rievainās tekstūras, kas T.castaneum pārsvarā diezgan gluda, un daudzajiem gareniskajiem valnīšiem uz tiem - T.castaneum pāsvarā divas izteiktas. Bet tagad pārskatot lielāku skaitu T.castaneum foto atrodas pa kādai gan ar nelielu rievainu tekstūru uz segspārniem, gan vairākām gareniskām rievām. Priekškrūšu vairoga forma vairāk pēc T.castaneum, bet foto nedaudz zem leņķa. Pārāk gluds tas pr.kr.vairogs gan neizskatās :) Tāpat mulsina tā T.castaneum pazīme par rievu starp ūsu pamatnēm, kam vajadzētu būt izteiktākai pei šāda galvas leņķa, bet nu to ir grūti saskatīt arī citos T.castaneum attēlos. Varbūt ir vēl kādi foto, kuros saskatīt priekškrūšu vairoga vai acs formu (Asemum acs pēc formas kā pupa, Tetropium U formas ap antenas pamatni)?


IevaM 26.maijs, 16:27

Melnais madaru sprīžmetis?


meža_meita 26.maijs, 12:43

Roland, jā, labs ieteikums, paldies! S.amabilis vēl nav LV konstatēta, pareizi?


lichen_Ro 26.maijs, 11:55

Renāt, ik pa laikam paskaties vai nav S.amabilis ;)


W 26.maijs, 11:55

Paldies, Uģi!


ekologs 26.maijs, 11:22

Pieļauju, ka tā ir Notidobia ciliaris. Sugu sarakstā tādas nav.


zane_ernstreite 26.maijs, 10:40

Paldies, U;gi, par visām noteiktajām un precizētajām sugām! Man jau pašai likās, ka esmu iebraukusi auzās ar tiem zeltainīšiem. Bet jo vairāk pētīju noteicējā atšķirības, jo vairāk sapinos ))


zane_ernstreite 26.maijs, 10:38

Paldies par atrasto laiku arī paskaidrojumam, kāpēc!


zane_ernstreite 26.maijs, 10:37

Paldies par precizējumu un paskaidrojumu!


meža_meita 26.maijs, 10:30

Paldies Uģi!


marsancija 26.maijs, 10:03

Paldies Ilzei un Margaritai! Tā jau likās, ka īsti neatbilst cīrulim, bet paļāvos, ka tiks izlabots:)


dziedava 26.maijs, 09:22

Paldies! Šī bija no sarežģīti nosakāmo gala, jo maz informācijas, bet sīko melno sēnīšu grupa ir ļoti liela. Ļoti svarīga pazīme ir askusporas, bet tās, savukārt, nav viegli izdabūt laukā. Un pēc tam vēl jāsaprot, kam tādas varētu būt. :)


Karmena 26.maijs, 09:13

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


Vīksna 26.maijs, 08:17

Paldies !


Irbe 26.maijs, 08:02

Lukstu čakstīte


Arnis2 26.maijs, 07:26

Paldies, Uģi! Tā jau likās, ka kaut kas nav lāga. Šaubījos bet visas vajadzīgās pazīmes arī neizdevās saskatīt.


Kiwi 26.maijs, 06:44

Paldies, Edgar, par palīdzību!


zemesbite 26.maijs, 00:26

Paldies, Marek! :)


zemesbite 26.maijs, 00:25

Oho! Apsveicu! :)


marsancija 26.maijs, 00:11

Paldies Uģim!


davis_wi 25.maijs, 23:28

Šeit nevajadzētu atlanta pazīmi B?


Vīksna 25.maijs, 23:22

Apsveicu !


Vīksna 25.maijs, 23:21

Apsveicu !


pustumsa 25.maijs, 23:10

Atvainojos. Laikam viss ok - izlasīju internetā - ,,priekškājām labi attīstīti četri pirksti, pirmais — rudimentārs"


marsancija 25.maijs, 23:05

Pieļāvu domu, kaut kāds kukainis tur bijis vienalga kādā attīstības stadijā, un to izmantojuši barībā putni, jo robi lapās un sakrituši zemē.


Karmena 25.maijs, 22:55

Paldies par labojumu, Uģi!


pustumsa 25.maijs, 22:55

Jautājums speciālistiem - vai vāverēnam viss kārtībā ar pirkstiem, tādi sārti. Un jā, zinu ka neēd to ko vajag, bet maizīte nebija domāta viņam.


Kiwi 25.maijs, 22:54

Paldies, Marek!


Kiwi 25.maijs, 22:53

Paldies, Lilita!


CerambyX 25.maijs, 22:52

Andrena clarkella pakaļkāju stilbi saranīgiem matiņiem, šī kāda cita. Andrena lapponica ļoti iespējams, jo tām patīk melleņu ziedus apmeklēt.


CerambyX 25.maijs, 22:48

Par šo es tā līdz galam nesaprotu - vai nevar būt Tetropium castaneum?


CerambyX 25.maijs, 22:42

Gan jau kādi no tinējsmecerniekiem (bērzu tinējsmecernieks vai kāds cits) - to olu var arī tā 'uz aci' nepamanīt/neredzēt, bet noteikti tādai tur bija jābūt. .


CerambyX 25.maijs, 22:38

Tad droši luctuosus. Dzīvo uz sausākās vietās (nu... ne ūdenī) augošām Myosotis.


angel 25.maijs, 22:36

Paldies!


marsancija 25.maijs, 22:32

"Nezināms" šajā gadījumā attiecināts uz radībiņu, kas no bērzu lapām veido šādas "tūtiņas". Atritinot, tajās nebija nekāda kukaiņa, ne oliņu, ne kāpura, ne tīmekļa palieku, kas saturētu veidojumu. Katrai lapai vienīgi trijstūrveida robs kātiņa vietā, kā redzams attēlā. Zem bērziem šādi veidojumi uzkrītoši daudz.


Karmena 25.maijs, 22:08

Paldies par sugas noteikšanu, Marek!


Martins 25.maijs, 22:04

Iscnura elegans zilie plankumi uz galvas būtu pilnīgi apaļi - šeit, otrajā bildē ir redzami iegareni.


Martins 25.maijs, 22:02

Ja šīm blaktīm izmērs ir laba pazīme, tad konkrētā eksemplāra ķermeņa garums ir 6,5 mm.


nekovārnis 25.maijs, 20:48

Racējblakts Sehirus sp. Dabasdatos divas sugas (varbūt Latvijā vēl kāda reģistrēta vai potenciāla). S.morio - 8,5-11,5 мм, S.luctuosus - 6-8 мм pēc http://macroid.ru/determination.php?cat=610#Sehirus


Mimi Serada 25.maijs, 20:35

Pievienoju vēl 2 bildes, uzņemtas pēc 20 min. ejot gar dzelzceļu https://dabasdati.lv/lv/observation/4mr46esl4gda7f4ao95n1anbc5/ Šķiet ka šis koši brūnais tauriņš, kuru nepaspēju nobildēt no apakšas, arī būs Aricia agestis.


nekovārnis 25.maijs, 20:33

Izskatās ka būs Sciocoris umbrinus. Gan izmērs, gan vēdera krāsojums atbilst.


CerambyX 25.maijs, 20:31

Šī laba suga - grūti un reti atrodas! Tikai 5. novērojums Dabasdatos! :)


nekovārnis 25.maijs, 20:18

Pēc biotopa varētu būt Agonum ericeti


Karmena 25.maijs, 20:09

Paldies par sugas noteikšanu, Marek! Šis kukainis man ir jaunums.


nekovārnis 25.maijs, 20:02

Varbūt kāds cikāžveidīgais


dziedava 25.maijs, 20:02

Augu vajag ieziņot atsevišķi, jo augu eksperti sēnes var neskatīties. Var vienu un to pašu foto pievienot divreiz, t.i., abos novērojumos.


Karmena 25.maijs, 19:57

Paldies par sugas noteikšanu, Marek!


Mimi Serada 25.maijs, 19:49

Paldies, Uģi, par sugas noteikšanu, priekš manis tā ir jauna suga.


nekovārnis 25.maijs, 19:40

Šī drīzāk Potosia cuprea. Zeltītajai rožvabolei tās baltās svītras smalkākas un arī krāsa vairāk izteikti zaļa.


dziedava 25.maijs, 19:38

:D Paldies! Pagaidām jā. Jāizskata cauri vākumi, kas pirms gada vai senāk bija ievākti "ātrai noteikšanai" ;D


felsi 25.maijs, 19:36

Apsveicu! Pilnīgi un galīgi sēnēs:)


Edgars Smislovs 25.maijs, 19:25

Knābis bildē vizuāli varētu būt nedaudz plats, bet platknābim būtu ar šauru pamatni, tā lai varētu saskatīt apakšknābi, oranža mala, īpaši apakšknābja redzamajā vietā (var uzslēgt paralēli divas bildes, maža pīli un platknābi, būs vieglāk saprast), izteikts sejas zīmējums - tumšā josla pāri acij. Tertials izteikti gaišas. Muguras spalvas ar zīmējumu - platknābim būtu zvīņas, (tumšas ar baltu maliņu). Meža pīļu mātītēm nereti gadās gandrīz melni knābji, iespējams (skatos pēc bildēm) paliek tumšs kad parādās cāļi?


nekovārnis 25.maijs, 18:21

Laba doma, būs jāizmēģina. Tie H.ruficeps jau ar vēl nav man rādījušies :)


CerambyX 25.maijs, 18:12

Jā, pagaidām ar sliecos, ka tomēr pusillimum ticamāks variants. Bet nu ja būtu tēviņš - jautājumi atkristu. Jābrauc vēlreiz :D Metode gaužām vienkārša - viens soms ierādīja, ka tā 'uz aci' meklēt esot baigi grūti. Vajagot vienkārši kādā traukā (man bija plastmasas kaste) ar ūdeni sastumt sfagnus - tā ka pabāzt zem ūdens un tad skatīties, kas uzpeld. Tajā vietā tie Hebrus ruficeps diezgan daudz tā uzpeldēja. Šis gan tikai viens kādu ~40 min laikā, nebija ar laiks diži ilgāk skatīties un tā precīzāk saprast kur tieši labāk skatīties. Šis konkrētais iznāca no tāda salīdziniši sausāka (ne slapja, tikai mitra) sfagnu pudura, kādus 30-40cm no krasta - iznāca kušķis ar garām 'saknēm'. No tādiem slapjākiem kušķiem tuvāk ūdenim tā tikai Hebrus-i bija. Vai tam nozīme vai 'nejaušība' - jāpārbauda. Bet nu sīks bez gala - arī tajā ūdens kastē grūti pamanīt :D


nekovārnis 25.maijs, 18:02

Labs! Jau gadus trīs sfagnus mežā un purvā plūkāju šos meklēdams :D Bija kaut kur augšpusē vai speciāli šķirstīji sfagnus? Somi raksta ka C.pusillimum līdz 1,2 mm, bet C.waltli vismaz 1,25 un uz augšu. Otrā suga pēc izmēra daudz maz līdzvērtīga H.ruficeps. Krāsojums pēc somu grāmatas ar tā kā par labu C.pusillimum - tumši sarkanbrūns, C.waltli - spīdīgi sarkanbrūns (protams, ja googles tulkotājs nav pievīlis un ja es pareizi iztēlojos spīdīgi sarkanbrūnu krāsu :D Šis izskatās tāds matēts.)


CerambyX 25.maijs, 17:44

Ši galvu lika nedaudz palauzīt, jo pirmajā brīdī tas Glaencorissa variants tiešām tāds iespējams šķita, bet, ja pareizi sakonfigurējo attēlā redzamo, tad, manuprāt, tā ķepa ir skatā tā kā vairāk ielsīpi no priekšas un tur kur tāds 'sabiezinājums' galā ir tās semistriata dubultās līnijas - te tā kā saplūst vienkārši kopā (tā ieskatoties ar iztēli varbūt var saskatīt, ka tur divas rindas tomēr). Tas garenās līnijas izliekums ar vairāk tomēr uz gala pusi, kamēr Glaencorissa tomēr tuvāk pamatnei būtu. Bet nu Glaencorissa būtu jāmeklē :D


dekants 25.maijs, 16:48

Edgar, šādas izmaiņas vajadzētu arī pamatot, lai visi saprot domu gājienu kāpēc tomēr meža. Knābis izteikti plats, knābja gals un sāni nav oranži, spoguli neredz (arī citu gadu bildēs), spārnu gali uz muguras melni, spalvu galos daudz melnuma, nav gaišā laukuma uz kakla - šis pazīmes atbilst platknābim.


IlzeP 25.maijs, 13:55

Man gan tomēr izskatās pēc vēdera. ?


Ilze Ķuze 25.maijs, 13:24

Klijainā henotēka


IevaM 25.maijs, 13:23

Kā noteikta suga? Vai putni tikai redzēti?


Ilze Ķuze 25.maijs, 13:22

Ozolu brūnsvārcene


Edgars Smislovs 25.maijs, 11:37

Tomēr būs meža.


Edviga 25.maijs, 10:46

Bildē ir redzama čūskas mugura, dzīvē diezgan zila.


andrisb 25.maijs, 07:16

Paldies, Marek!


Filips Bobinskis 25.maijs, 05:22

Aveņvabole?


felsi 24.maijs, 23:27

Jā, bet nu nav ideāli, jo veica to kastītē. Kad tepat no Biķernieku meža, tad akvārijā kaut cik tuvāk dabiskajam.


ZeivoteIlze 24.maijs, 23:22

https://youtu.be/KpKBOHzEKN8


dziedava 24.maijs, 21:43

Oho, no pilnīga plazmodija attīstījās?


Juris Zalāns 24.maijs, 21:30

Pakonsultējos. Patiesi būs platknābis.


VitaS 24.maijs, 21:22

Aveņu astainītis


Mimi Serada 24.maijs, 21:13

Paldies, Martiņ!


zane_ernstreite 24.maijs, 21:10

Jā, jau izlaboju - nokļūdījos ar rindiņu


gunitak 24.maijs, 21:08

Parastais sīksamtenis.


gunitak 24.maijs, 21:06

Aveņu astainītis.


felsi 24.maijs, 21:04

Pievienoju mikroskopiju. Attīstījās paraugu kastītē, kas ilgi atradās mugursomā, kamēr tiku mājās, brīnos, ka vispār kaut kas izveidojās. Tāpēc kopējie izmēri zem 10 mm. Noteikšana tiek balstīta uz iepriekšējo pieredzi par pušķainajām:)


zane_ernstreite 24.maijs, 20:18

Paldies, Marek, par noteikšanu! Būs vēl nedaudz grāvamalēs 'salasītu' kukaiņu-tauriņu, kurus pati noteikt nespēju...


Ivetta 24.maijs, 20:12

Paldies, Marek! Man viņš jau šķita kaut kur redzēts, un sanāk, ka atpazīstu viņu tikai tad, ja redzu uz alkšņiem :)


Karmena 24.maijs, 19:32

Paldies par sugas noteikšanu, Marek!


W 24.maijs, 19:21

Marek, paldies!


Kiwi 24.maijs, 19:08

Paldies, Edgar, par sugas noteikšanu!


Kiwi 24.maijs, 19:06

Paldies, Uldi!


Kiwi 24.maijs, 19:05

Paldies!


Kiwi 24.maijs, 19:05

Paldies, Edgar!


Kiwi 24.maijs, 19:04

Paldies, Margarita, likšu nenoteiktu, paskatīšu vēl bildes.


Mari 24.maijs, 19:02

Paldies, Marek!


nekovārnis 24.maijs, 19:01

Rievainais skujkoku koksngrauzis - brūnā forma.


Mari 24.maijs, 18:50

Paldies! :)


nekovārnis 24.maijs, 18:38

Sveķus redzu, sveķu platsmeceri nē:) Kas te bija domāts?


nekovārnis 24.maijs, 18:18

Iespējams, ka te domāts zalkša notvertais krupis (abinieks), bet atšķirībā no zalkša to tāpat būs grūti (neiespējami) noteikt pēc šiem foto, tāpēc atstāšu kā zalkti.


Irbe 24.maijs, 18:14

Foto nebūs svirlītis...


MoreOrLess 24.maijs, 18:06

Jā, tas, kas bildē redzams, izskatās pēc zalkša vēdera.


nekovārnis 24.maijs, 17:59

Paldies, Uģi! :)


Edviga 24.maijs, 17:30

Vai tiešām tas varētu būt natrix natrix?


Martins 24.maijs, 17:23

Ja suga nav droši zināma, labāk likt "nezināms". Nezināmos var viegli atlasīt, bet noteiktās, taču nepareizi noteiktās sugas, ne vienmēr uzreiz kāds pārbaudīs.


dziedava 24.maijs, 17:17

Varētu būt, tikai citreiz vajadzētu nobildēt arī lapas apakšpusi, kur viss krāšņums labāk saskatāms.


Martins 24.maijs, 17:16

Versija par sugu pareiza! :)


Mežirbe777 24.maijs, 17:08

Uromyces dactylidis visticamāk, uz gundegu lapām cita suga nesanāk.


Martins 24.maijs, 17:07

Šoreiz sugu noteikt var, bet labāk tomēr izkadrēt un pārliecināties, ka fotografējamais objekts ir puslīdz labi apskatāms.


IlzeP 24.maijs, 14:56

Baltā vizbulīte?


IlzeP 24.maijs, 14:55

Kas šeit ir domāts?


IlzeP 24.maijs, 14:53

Man neizskatās pēc airvaboles. ?


IlzeP 24.maijs, 14:52

Šeit nevar saprast, kurš augs vispār domāts. Pirms bilžu ievietošanas jāpadomā, vai objekts ir labi saskatāms.


IlzeP 24.maijs, 14:50

Arī šo, manuprāt, noteikt nevarēs.


IlzeP 24.maijs, 14:48

Šādas kvalitātes attēlus nav jēgas pievienot, jo sugu noteikt nebūs iespējams. Pirmajā mirklī likās, ka sārtā bezlape, bet tad sāku šaubīties, vai nav kāds no cīrulīšiem...


IlzeP 24.maijs, 14:46

Attēlā nav redzama egle


IlzeP 24.maijs, 14:43

Sarkanblaktis koksni negrauž.


dekants 24.maijs, 14:15

Interesanti, ko katrs dzird. Es dzirdu šādus: mazais svilpis, brūnspārnu ķauķis, dārza ķauķis, žubīte, čuņčiņš, pelēkais mušķērājs, paceplītis, meža tilbīte, iespējams lauku balodis beigās, bet grūti pārliecinoši pateikt


dekants 24.maijs, 14:07

žubīte, čuņčiņš, dārza ķauķis, svirlītis,


dekants 24.maijs, 14:03

Man šķiet, ka ne lauku balodis, bet gan parastā ūbele fonā. Un tas varētu būt viens no vērtīgākajiem guvumiem. Arī peļkājīte beigās iesaucas.


zane_ernstreite 24.maijs, 10:42

Mmm, paldies! Tā tiešām ir viegli prātā paturama pazīme


OKK 24.maijs, 10:29

Manuprāt, DD adminiem jānodarbojas ar šādu foto ievietošanu....


OKK 24.maijs, 10:17

???


OKK 24.maijs, 10:08

Lūdzu nedzēst manu komentu, jo DD tā jau dauz nekvalitatīvu foto, ko redz visā pasaulē, vēl nodomās, ka Latvijas dabas pētnieki ir tik nabadzīgi, ka spēj nopirkt tikai viedtālruņus, lai fiksētu novērojumus...


VitaS 24.maijs, 10:05

To, vai tas ir dienastauriņš vai naktstauriņš, var noteikt pēc ūsu galiem. Dienastauriņiem galos ir paplašinājumi/vālītes. Bet naktstauriņiem tur nekā nav.


OKK 24.maijs, 09:57

Fotografē ar vectēva brillēm?


zane_ernstreite 24.maijs, 09:38

Paldies! Vismaz to, ka ķauķis, biju pati sapratusi


zane_ernstreite 24.maijs, 09:29

Paldies! Kaut kas ar sprīžmešiem jau pašai nelīmējās kopā...


roosaluristaja 24.maijs, 09:29

Lauku cīrulis, niedru stērste, žubīte, čuņčiņš, dzeltenā stērste, vītītis, brūnspārnu ķauķis, lauku balodis, dārza ķauķis, meža tilbīte.


VitaS 24.maijs, 09:23

Vītolu koksngrauzis


VitaS 24.maijs, 09:22

Parastais resngalvītis


roosaluristaja 24.maijs, 09:21

Te ir dzirdami čuņčiņš, melnais mežastrazds, lakstīgala, melnais mušķērājs, žubīte, lauku balodis, mājas strazds, zvirbuļi. Gan jau vēl kaut kas ir.


Martins 24.maijs, 08:52

Nomainīju foto un atmainīju atpakaļ uz nenoteiktu blakti, lai parādās atlasē. Izmērs - 6 mm.


pustumsa 24.maijs, 08:48

Paldies, Julita! Man uz bumbieres arī vasaras vidū parādās, bet aizmetušies bumbierīši diemžēl nobira. Labi, lai tās sēnes aug! Es arī par dabu!


zane_ernstreite 24.maijs, 08:42

Paldies! Kāda vilšanās... ))


Ara 24.maijs, 08:30

Labdien! Meža tilbītei krāsojums mazāk izteikti brūns, un arī citādāks “veidols”.


Mareks Kilups 24.maijs, 00:05

skaits, kā zināms, pieaug, un Kaņieris noteikti būtu piemērota ligzdošanas vieta. neiespējami nav. taču, ja novērotājam nav pieredzes ar šo sugu, tad gan vajadzētu pamatot.


Ivetta 23.maijs, 23:47

Paldies, Marek!


VijaS 23.maijs, 23:27

Paldies, Marek!


felsi 23.maijs, 23:26

Pievienoju mikroskopiju.


Ilze Ķuze 23.maijs, 23:14

Kaut nu tā būtu :D Man nav ne jausmas, kad un kur Tu paguvi pie šāda zvaizgnīšu brīža tikt! ;) Bet ļoti ļoti smuki!! :))


meža_meita 23.maijs, 22:46

Ilze, tas no mūsu dienas, tā, ka te principā Tavs nopelns :D


Ilze Ķuze 23.maijs, 22:41

Julita pateica precīzi to, ko es gribēju teikt! :))


meža_meita 23.maijs, 22:38

Vaine! Paldies!


dziedava 23.maijs, 22:34

Smukas zvaigznītes! :)


zane_ernstreite 23.maijs, 21:19

Paldies, man tā arī likās, bet kaut kā spārni par spiciem izskatās. Nošaubījos


gunitak 23.maijs, 21:07

Dedestiņu baltenis.


dziedava 23.maijs, 20:31

Par iznīcināšanu man pat var nejautāt - es neesmu no cilvēkiem, kas mierīgu sirdi lemj nāvessodu kādam tikai tāpēc, ka tas dzīvo vienīgajā veidā, kā spēj izdzīvot. Man ļoti patīk rūsassēnes un es priecātos, ja uz mūsu piemājas kadiķa tādu izdotos novērot (nav gadījies). Taču turpat pagalmā aug bumbiere, kurai jau no senākiem laikiem katru gadu rūsas sēne ir vērojama, un bumbieru joprojām tfutfutfu netrūkst, un tie ir garšīgi (protams, gads no gada atšķiras, bet vēl pērnie bija ļoti labi).


VitaS 23.maijs, 20:30

Kāļu balteņi


pustumsa 23.maijs, 20:01

Klājeniskais kadiķis vai paciprese. Julita, man doma, ka viņš ir jāiznīcina?


Matrus 23.maijs, 19:50

Pēc Ķemeru putnu grāmatas (2006), vēl 2005. gadā mazais dumpis novērots Kaņierī, bet šai sugai tomēr būtu labi dokumentēt novērojumus ar attēlu vai balss audio ierakstu.


gunitak 23.maijs, 19:05

Kāļu baltenis.


dekants 23.maijs, 19:04

Papildus Mareka teiktajam, Kaņierī iepriekš nav ziņots neviens mazā dumpja novērojums. Šī tomēr reta suga un drošībai būtu svarīgi iegūt bildi vai audio ierakstu.


dziedava 23.maijs, 18:42

Ja auga pārejas purvā, tad visticamāk Geoglossum simile (jo kājiņa nav gluda), bet, ja galviņa bija gļotaina un auga starp sfagniem, var būt arī retāka suga - Geoglossum uliginosum. Vajadzētu mikroskopēt. Paraudziņa jau nav un mikroskopēts arī ne?


Meinards D. 23.maijs, 18:35

Vai tas tomēr nav platknābis? izskatās tāds liels knābis


dziedava 23.maijs, 18:34

Izskatās, ka galvasdaļa ir izteikti plakana un varētu būt lielāka nekā puse garuma, un šķiet, ka aug samērā sausā vietā. Hipotētiski izskatās pēc Geoglossum cookeanum, kas Latvijā vēl nav pierādīta (šķiet, zemesmēlītes līdz šim nav arī pētītas). Ja redz ko tamlīdzīgu, vajag ievākt paraudziņu un var nodot man noteikšanai.


Cucurbita 23.maijs, 18:18

Pagājušajā gadā arī šādas redzēju Līgatnes upes krastā netālu no Springšļu dzirnavām. Kaut kur jābūt arī bildēm.


Mareks Kilups 23.maijs, 16:13

vai droši ka šī suga? vai ir pieredze ar to? 24 st pavadot tur Torņu cīņās 21-22.mai netika konstatēta.


Durkts 23.maijs, 15:35

meža tilbīte nav apskatīta kā variants?


lichen_Ro 23.maijs, 15:20

Xanthoria parietina


lichen_Ro 23.maijs, 15:20

Melanelixia sp.


davis_wi 23.maijs, 15:05

albīns gan


felsi 23.maijs, 14:48

Pievienoju mikroskopiju, attīstījās mājās, tāpēc traucēta smuka attīstība. Man tā kā sanāk S. gracilis.


Aleksejs 23.maijs, 12:07

Dziedāja un uzvedas kā zvirbulis un bija kopā ar citiem zvirbuļiem.


LailaG 23.maijs, 11:58

Istabā,vēja zvanos rudenī izveidoja ligzdiņas,bet patreiz no katra kociņa nāk ārā pamazām


kamene 23.maijs, 08:58

Paldies! Tāda klusa doma bija pēc Andra Č. lekcijas, bet pati pirmo reizi redzēju.


OKK 23.maijs, 07:09

Dzeltenais gāršas resngalvītis


OKK 23.maijs, 07:08

Melnais gāršas resngalvītis


Irbe 23.maijs, 05:00

Man arī tā liekas


Irbe 23.maijs, 04:54

Mājas strazds


Irbe 23.maijs, 04:43

Ķivulis


IntarsBe 23.maijs, 00:38

Tika novēroti divi kraukļu pāri


marsancija 23.maijs, 00:19

Paldies, Valda! Jau tuvāk īstenībai :)


Vīksna 22.maijs, 23:52

Vālīšlapsene, sugu gan, lai speci liek.


Vīksna 22.maijs, 23:49

Apsveicu !


Edgars Smislovs 22.maijs, 23:21

https://www.facebook.com/watch/?v=269941917512019


marsancija 22.maijs, 22:49

Liekas, iepriekš šādu kukaini neesmu ievērojusi- kārtīga dundura lielumā, zaigojošiem spārniem. Labprāt pozēja un pēc fotosesijas tika nogādāts no terases pakāpiena uz ceriņkrūmu.


VijaS 22.maijs, 22:40

Nav gļotsēne, kaut kas līdzīgs bumbieru-kadiķu rūsai


dziedava 22.maijs, 22:35

Tā nav gļotsēne, bet sēne, rūsas sēne. Tas ir kadiķis, uz kā aug?


meža_meita 22.maijs, 22:32

Paldies Marek!


Ziemelmeita 22.maijs, 21:56

Paldies,Marek!


Kiwi 22.maijs, 21:31

Paldies, Uldi!


Mari 22.maijs, 21:00

Paldies,Marek! :)


nekovārnis 22.maijs, 20:21

Šī kāda kailbite


nekovārnis 22.maijs, 20:16

Drīzāk Gonioctena decemnotata, G.viminalis kājas melnas.


Carum carvi 22.maijs, 20:09

Paldies, Marek!


nekovārnis 22.maijs, 20:03

Iespējams, bet tur bariņš ar līdzīgiem Ampedus :)


nekovārnis 22.maijs, 19:51

Tā kā Carabus nemoralis, bet neesmu drošs.


W 22.maijs, 19:46

Vai šis nevarētu būt Ampedus pomorum?


nekovārnis 22.maijs, 19:44

Diez vai koksngrauža izskreja. Dziļumā cauruma izmērs strauji samazinā, redzamas kantainas sieniņas. Vairāk izskatās, ka kāds tur kalies, lai tiktu pie kāda kāpura vai arī cits krītošs koks ar zaru robu izsitis.


Mari 22.maijs, 19:43

Aveņvabole?


nekovārnis 22.maijs, 19:36

Būs vien pabalējis aveņu astainītis. Ozolu astainītim vēl drusku par agru un spārnu apakšas zīmējumam būtu jābūt redzamam (it sevišķi ļoti agram un svaigam).

Pēdējie komentāri rakstiem
IlzeP 1-May-2022, 13:38

Interesantie foto varētu būt tēma cita veida pārskatam! Ja tik būtu visam laiks...


dziedava 1-May-2022, 12:54

Liels paldies Ilze par kā parasti saturīgo pārskatu! Tas arī ļauj saprast, ka pasaule negriežas tikai ap "ieķeksētajām grupām" :D. Ļoti interesants Vijas stāsts par ērgļiem! Vienīgais varbūt trūkst citādi interesantu foto pārskats,   (..)


pustumsa 27-Apr-2022, 21:47

Jā, foto mirklis tverts brīdī, kad plēsējputns aiznesa dumpja mazuli no ligzdas.... izmisīgs lidojums glābt....


IlzeP 25-Apr-2022, 21:30

Atbilde no Guntas: "Paldies par jautājumu. Iespēju robežās centīsimies iekļaut arī Dabasdatos publicētos novērojumus."


dziedava 25-Apr-2022, 17:51

Ziņojumi Dabasdatos netiks ņemti vērā?


dziedava 12-Apr-2022, 12:43

Noteicējs - tas gan jauki! :)


Vīksna 12-Apr-2022, 12:23

Kādu mitreni arī varu nobildēt, sugas noteikt gan labāk speciālistu ziņā.Ar noteicēju vismaz saprotamāk, ka ne tikai pāris iespējams atrast.


CerambyX 31-Mar-2022, 00:40

Es tā paskatīju, ka iepriekš pašam personīgi laikam ir sanācis tāds viens mēģinājums dienas laikā max sugas 'sakasīt' iepriekš neapmeklētā vietā. 2020. 4. septembrī - ja pareizi saskatu/saskaitu, tad vienā dienā izdevās 46 sugas k   (..)


nekovārnis 30-Mar-2022, 17:44

Vispār mani tā doma par 100 blakšu sugu savākšanu gada laikā tukšā kvadrātā iz aizķērusi :) Ja jau vienā dienā var atrast 40-50 tauriņu sugu no apm.100, tad kāpēc gan nevarētu gada laikā atrast 100 blakšu sugu no apm.500 :D Būs j   (..)


klaidoņpele 29-Mar-2022, 08:50

Jāsaka ka nedaudz satrūkos ieraugot savu vārdu sarakstā jo mans blakšu gads principā beidzās jūnija beigās :D bet karte ar baltajiem un pusbaltajiem kvadrātiem ļoooti interesanta kādu nedēļas nogales izbraucienu plānošanai!


Martins 28-Mar-2022, 20:09

Analīze par konstatēto/iespējamo sugu skaitu kvadrātā + vizuālais materiāls ir motivējoši! Vismaz dažus "savus" kvadrātus 10-50 līmenī dabūt. Protams, blakšu daudz un cilvēku vēlmju tāpat, bet vēlmes jau izteikt nav liegts... :) Vi   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 23:26

Notikušo lekciju video var redzēt: https://www.facebook.com/lifeforspecies


OKK 27-Mar-2022, 22:50

Jautājums, šīs lekcijas varēs paskatīties internetā?


CerambyX 27-Mar-2022, 20:37

Jā, to tā kā rakstā ieskicēju par to viena kvadrāta izpēti - varbūt tiešām 3-4 apmeklējuma reizes ir pārāk optimistiski. Protams, daudz ko nosaka sezona - tagad agri pavasarī braucot uz kādu pilnībā tukšu kvadrātu tās 20-25 sugas   (..)


nekovārnis 27-Mar-2022, 20:20

Būs tie baltie/gaišie plankumi Talsu novadā mazliet jāpiekrāso :D Nu jā, lai dabūtu 100 sugas 3 vai 4 piegājienos tai lietai jāpieiet diezgan nopietni :) Tas ir 25-30 sugas dienā (katru reizi citas). Vispār interesanti būtu paskatīties c   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 20:08

Liels paldies, Uģi! Būs ko pētīt!


CerambyX 27-Mar-2022, 19:14

Tāds mūsu reģionam piemērotākias (un kas kādu gadus atpakaļ vispār iedvesmoja man pievērsties blaktīm) ir somu blakšu noteicējs "Suomen Luteet" (lai gan tur arī varbūt ir 'tikai' kādi 90% no Latvijā sastopamajām sugām), kas gan šķ   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 17:42

Vai ir kādi ieteikumi blakšu noteicējiem?


Vīksna 27-Mar-2022, 16:14

Interesants raksts.Kaut kā piebremzējies ar blakšu bildēšanu,arī jaunas sugas maz trāpās, pārsvarā savā apkārtnē bildēju, kur nav tipisku sausu skujkoku audžu, pļavu un specifisku augu.Jāpabildē kaut vai parastas sugas nedaudz tāl   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:55

Paldies, varbūt tad kaut ko ieziņošu :). Parasti nolaižas rokas pie domas, ka tāpat tur pie nezināmajiem arī paliks karājoties, tad labāk darboties ar ko citu. Bet vabolītes, jā, arī ir bijušas. Kaut kad paskatīšos.


CerambyX 27-Mar-2022, 12:47

Ja par tik 'mikroskopiskiem' sīkumiem, tad kaut kādā lielāku taksonu līmenī tos noteikti var būt iespējams identificēt (bet ne visus, protams...) - tā ka, ja interesē tik daudz cik varbūt sarpast kas tas ir, tad ziņot noteikti ir jēga!   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:14

Kā parasti satrūkos, negaidīti ieraugot savu vārdu - mūža sarakstā, jo, skatot čaklāko ziņotāju gada sugu skaitus, sapratu, ka man mūžā tik daudz nav, kā citiem gadā. Un tomēr, 50 sugas sasnieguši tātad nav tik daudzi, tāpēc raks   (..)


grieze 22-Mar-2022, 10:49

Labdien! Vakar arī manā īpašumā nonāca jaunais Svensona noteicējs latviski. Prieks, ka tur ir vienkārši zilastīte, kā vairums valodu (izņemot angļu valodu, kas visu nosaukumos allaž sarežģī), te gan rakstīts, ka maiņa notikusi uz o   (..)


Agnis 21-Mar-2022, 09:37

Labrīt! Paldies par vērtīgajiem komentāriem! Ļoti labi, ka sekojat līdzi un neesat vienaldzīgi. Pārskatīju LOB padomes balsojuma failus un ir jābūt palieņu ķauķim. Atvainojos, mana kļūda. Savā ziņā šajā gadījumā īstais balsoj   (..)


Rallus 21-Mar-2022, 06:56

Igaunijā BirdLife International pārstāvošā organizācija kopš 2022.gada 1.janvāra pārgāja uz IOC sarakstu: https://www.eoy.ee/ET/16/31/eesti-lindude-nimekiri/


Rallus 20-Mar-2022, 22:12

Citustarpā sarakstā iekļuvusi suga, kas Latvijā pat nav novērota: Raibais zemesstrazds (ko kopā ar citiem izdevās redzēt), ir: White's Thrush, Zoothera aurea - visticamāk nominālpasuga no Urālu R daļas. HBW-BirdLife Versijā 6.0 (Dec.2021   (..)


dekants 20-Mar-2022, 18:54

Par palso ķauķi visvairāk jautājumu. Lūdzu dot pārliecinošu pamatojumu šī labojuma nepieciešamībai, turklāt, ja to nekur citur neizmanto. Saprotu, ka jūraskrauklis ir vienā vārdā, jo tā nav kraukļa jūras versija (tas nav krauklis)   (..)


Edgars Smislovs 20-Mar-2022, 12:43

Kāds pamats ir mainīt visur izmantoto palieņu ķauķi uz palso ķauķi?


IlzeP 20-Mar-2022, 10:02

Uģi, nav man šeit kategoriska viedokļa, taču Dabasdati ir LOB un LDF portāls, un LOB ir BirdLife pārstāvis Latvijā. Tādēļ izmantot BirdLife klasifikāciju, manuprāt, būtu loģiski. Bez tam, ja Dabasdati pievienosies Ornitho platformai,   (..)


CerambyX 20-Mar-2022, 09:13

Ilze, domāju (neesmu tik smalkis sekojis līdzi, bet spriežot pēc vispārējām tendencēm) ķeģi pēc Birdlife klasifikācijas ir nevis 'jau vairs tikai pasugas', bet 'vēljoprojām ir tikai pasugas'. T.i. man šķiet, ka viņi nemaz nenoreaģē   (..)


IlzeP 20-Mar-2022, 08:36

Uldi, "nabaga ķeģi" - mazais un gaišais - pēc Birdlife klasifikācijas jau vairs ir tikai pasugas.


roosaluristaja 19-Mar-2022, 23:45

Papildus putniem es pēdējos gados nedaudz interesējos par sēnēm. Salīdzinot ar orkāniem, kas plosās sēņu sistemātikā, putnu sistemātikā pūš tikai viegla brīzīte. Manuprāt nevajag to pārāk saasināti uztvert. Ģenētiķiem un sist   (..)


CerambyX 19-Mar-2022, 20:52

OK, uz pirmo jautājumu pats atradu atbildi. Tas otrs - African desert warbler izrādās latviski ir Sahāras ķauķis :) Mūžu dzīvo mūžu mācies. "Putnu noteicējs" izrādās ir labs palīgs šajā (uzzināt kā latviski sauc visus Eiropā sast   (..)


CerambyX 19-Mar-2022, 20:44

Jāatzīst, ka īsti nesaprotu pamatojumu pārsaukt Āzijas tuksneša ķauķi par 'tuksneša ķauķi'. Kā tad latviski nodalīsim Curruca nana no Curruca deserti? Nu jebšu angliski - Asian desert warbler un African desert warbler. Manuprāt, tas bi   (..)


IlzeP 16-Mar-2022, 18:21

Ir ziņas, ka par ķērpjiem varētu būt nākamgad.


Rekmanis 16-Mar-2022, 18:00

Ja projektā nav paredzēts, tad nav.


DD 16-Mar-2022, 15:31

Ļoti labs jautājums! Kur ir ķērpji!?!


meža_meita 16-Mar-2022, 11:42

Kāpēc nav ķērpju?


OKK 1-Mar-2022, 19:48

Kas par koku ir rokās tam vīrietim? https://www.youtube.com/watch?v=gRgXl6KVNKA


roosaluristaja 23-Feb-2022, 22:01

Pilnībā pievienojos Dāvim. Tiešām priedes ar 2,5, liepas 3,5, nerunājot jau par ozoliem ar 4m var atrast samērā regulāri, ja atbilstoši meklē. bet 3 metrīgu egli nekad neesmu atradis,. lai arī mežā esmu bijis daudz. Viena man likās ļ   (..)


OKK 21-Feb-2022, 09:13

Latvijas dendrologu biedrībai vienkārši beidzās koki... Bet - pankoks? Neienāca pratā?


davis_wi 20-Feb-2022, 18:43

Tikai subjektīvs vērojums, bet vai 3 metru apkārtmērs nav pārāk liels robežlielums, salīdzinot ar priedi (2,5), melnalksni (2,5), liepu (3,5), kur krietni vairāk koku ietilpst aizsardzības statusā? Ir atrastas vairākas, manuprāt, dižas   (..)


marsancija 20-Feb-2022, 16:45

Interesanta ideja Julitai. Divas dižākās egles, ar kurām nācies sastapties, esmu jau ieziņojusi DD. Viena no tām atrodas netālu no Balviem, Bolupes krastā un nesen tai atradusies arī dižkoka zīmīte pievienota. Otrai līdz dižkokam vēl   (..)


Ilze Ķuze 18-Feb-2022, 17:32

Jā, jāsaka paldies gan Julitai par rosināšanu, gan Ivaram par izpildījumu! :)) Un jācer, ka šogad būs īsts ričiju atradumu gads. :)


meža_meita 18-Feb-2022, 15:59

Superīgs noteicējs! Paldies Ivar!


dziedava 18-Feb-2022, 11:56

Ilze (hmm, abas Ilzes:)), reizēm ir vērts sūtīt jautājumus arī nenoteiktā Visumā, re, FB sūnu lapā noteicējs ir jau publicēts! :))))) https://www.facebook.com/SunasLatvija/posts/5568426639839121 Ivar, milzum paldies!!!


dziedava 18-Feb-2022, 10:38

Ir doma, iedvesmojoties no Gada koka, Dabas retumu krātuves aktīvistiem šī gada laikā izveidot dižāko Latvijas egļu lapu (līdzīgi kā ir izveidota dižozolu lapa). Tāpēc aicinājums arī Dabasdatu aktīvistiem - ja redzat dižu egli, kur   (..)


IlzeP 18-Feb-2022, 09:30

Ivar, gaidu noteicēju publicēšanai! :)


Ilze Ķuze 17-Feb-2022, 21:52

Sorry, Ivar, esmu pārliecināta, ka Tavs būs gana labs! :) Es maldīgi sapratu, ka Julita sūta jautājumu nenoteiktā Visumā. :D


dziedava 17-Feb-2022, 21:52

O, Ivar, ja būtu kaut sākums, tad varbūt gudrākie varētu pielabot. Bezjēdzīgs noteikti nebūtu!


Ivars L. 17-Feb-2022, 21:49

Precīzāk būs: kurš uztaisīs nopietnu noteicēju? Atbilde: visticamāk, ka neviens. Es uztaisīšu maziņu, lakonisku, neprofesionālu,visticamāk, bezjēdzīgu. Drīz būs.


Ilze Ķuze 17-Feb-2022, 21:35

Mani arī :), pavisam noteikti, bet te jau jautājums - kurš to noteicēju sagatavos?


felsi 17-Feb-2022, 20:51

Mani ar interesētu!


felsi 17-Feb-2022, 20:50

Aizkustinošs raksts par parasto egli, kas tomēr nemaz nav tik parasta, noteikti pavērošu.


IevaM 17-Feb-2022, 14:53

Julita, man arī interesētu :)


dziedava 17-Feb-2022, 11:48

Ričiju ģints noteicējs interesētu tikai mani? :(


dziedava 12-Feb-2022, 13:36

Kamēr raksts pavisam nav nobraucis lejā, gribēju pateikt, ka man ļoti ļoti patīk šīgada Gada sūnas izvēle. Paldies IvaramL par ierosinājumu! Dabasdatos noteikti ir vērīgi ļaudis, kas, pievēršoties ričiju meklējumiem uz atsegtas augs   (..)


dekants 10-Feb-2022, 14:05

Raksts papildināts ar jaunāko informāciju. Paldies Ilmāram!


dekants 10-Feb-2022, 12:04

Ilmār, paldies par pamanīto un rakstīto! Jūsu un citu sniegtā informācija ir ļoti vajadzīga, interesanta un vērtīga, tādēļ īpašs paldies, ka uz šo norādījāt! Preiļu novērojumi ir atzīmēti, bet pamanīju, ka Daugavpils tiešām   (..)


imis23 9-Feb-2022, 19:38

Vispār es biju sniedzis ziņas par putniem 2 vietās(laikā no 28 līdz 30 janvārim). Tās bija Preiļu novada,Rušonas pag. Kolna Rubini (speciāli braucu uz laukiem lai stundu novērotu dārza barotavu)un Daugavpils, Zeļinska iela 22. Uzrādīta   (..)

Tiešraidē būs vērojama svīru ligzdošana Cēsu pilsdrupās

Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Cēsu pili ir sācis jaunu putnu tiešraidi – no 20. maija ikviens var sekot līdzi norisēm svīru būrī, kas uzstādīts Cēsu pils dienvidu tornī. Tiešraide vērojama Latvijas Dabas fonda YouTube kanālā, kā arī portālā Dabasdati.lv. Svīre Apus apus, ko Latvijas Ornitoloģijas biedrība šogad izraudzījusi par 2022. gada putnu, ir viens [...]

Koksngrauži 2022

Tūliņ jau sāksies lielais koksngraužu sugu birums. Kaut arī pa kādai koksngraužu sugai gadās sastapt gandrīz cauru gadu (ziemā galvenokārt ar kokmateriāliem siltā telpā ienestus), tas lielais aktīvo sugu skaita pīķis būs no maija beigām līdz jūlija vidum. Uzreiz jāatvainojas, ka atjaunotais koksngraužu pārskats gan nedaudz aizkavējies. Galvenokārt tāpēc, ka šoreiz tas, visticamāk, vairs nebūs [...]

Notikumi Latvijas Dabas fonda tiešsaistes ligzdās gada pirmajos mēnešos

Pavasara vēsmas pamanāmas arī daudzās Latvijas Dabas fonda (LDF) tiešsaistes kamerās. Daļa putnu atgriezušies no migrācijas, iekārtojušies un tikuši pie olām, un kāds tās jau pazaudējis, tikmēr citās ligzdās vēl redzams tukšums. Jūras ērgļu ligzda Durbē Februāra romantiskās noskaņas Mildas un K kunga ģimenē rezultējās 15. martā, kad tika izdēta pirmā, bet 18.martā jau otrā [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2022. gada janvāris-marts (2)

Salīdzinājumā ar 2021. gada sākumu, Dabasdatu ziņotāji šī gada sākumā bijuši mazāk aktīvi – kopējais ziņojumu skaits ceturksnī bija 40 738 (pērn 57 005) un reģistrējušies tikai 245 jauni lietotāji (pērn šajā laika periodā 807). Iespējams, ka pagājušā gada lielo aktivitāti veicināja pandēmijas ierobežojumi (nebija daudz citu brīvā laika pavadīšanas iespēju), savukārt šogad izjūtas saistībā [...]

Latvijā turpinās gaiļbiksīšu pētījums

Arī šajā pavasarī Eiropā turpinās sabiedriskās zinātnes iniciatīva "Meklēsim gaiļbiksītes" – ikviens var piedalīties lielākajā gaiļbiksīšu novērošanas akcijā Eiropā un dot ieguldījumu zinātniskajā izpētē. Arī Latvijā ir sācies gaiļbiksīšu ziedēšanas laiks, tāpēc Latvijas Dabas fonds kā šīs akcijas partneris jau trešo gadu aicina visus Latvijas iedzīvotājus piedalīties un doties skaitīt gaiļbiksītes, veicot augu uzskaiti lapā [...]

Putnu dienās aizvadīti vairāk nekā 30 pasākumi

Piedaloties vairāk nekā 1200 dalībniekiem 35 pasākumos, noslēgušās tradicionālās gājputnu sagaidīšanas Putnu dienas 2022, kuras aprīlī Latvijas Ornitoloģijas biedrība rīkoja sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un citiem partneriem. "Lai arī lielākā daļa pasākumu norisinājās pirmajā aprīļa nedēļas nogalē, tomēr redzam, ka visu aprīli dažādās Latvijas vietās turpinājās ar putnu tematiku saistīti pasākumi, tostarp lekcijas, putnu [...]

Aicinām ielūkoties lielā dumpja ligzdā (1)

Latvijas Dabas fonda (LDF) putnu tiešraidēm šonedēļ pievienojas jauna suga – lielais dumpis Botaurus stellaris. Tiešraidē vērojamā ligzda atrodas Engures ezerā. Lielais dumpis ir putns, kura savdabīgo balsi – dobju dūkšanu, dzirdējuši daudzi, bet pašu putnu redzējis vien retais, jo tas dzīvo niedrēs un labi maskējas. Lielais dumpis Botaurus stellaris Kaņiera ezerā (uztraukuma uzvedība). Foto: Ēva [...]

Latvijas Universitāte 30. aprīlī aicina piedalīties dabas vērošanas zibakcijā (2)

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte aicina Latvijas iedzīvotājus iesaistīties dabas vērošanas zibakcijā "Viena diena Latvijā" 30. aprīlī, iesūtot zinātniekiem sezonālo dabas norišu attēlus. Aprīļa beigas Latvijas teritorijā iezīmējas ar strauju zaļošanos, lapu plaukšanu un ziedēšanas sākšanos, jo īpaši strauja augu attīstība pēdējā aprīļa dekādē notiek vēlajos pavasaros. Augu un dzīvnieku sezonālās norises kā [...]

Misija “Krupis”

Dažādu apstākļu dēļ abinieku skaits visā pasaulē strauji samazinās. Arī Latvijā abinieki ir nokļuvuši dabas ekspertu uzmanības lokā. Parastais krupis. Foto: Benita Kološuka Parastā krupja izdzīvošanas sekmes gadu no gada samazina ne vien piemērotu dzīvotņu izzušana, bet arī cilvēka tieši radītie šķēršļi – autoceļi. Lai gan parasti sakām, ka krupīši šķērso ceļu, patiesībā autoceļi šķērso abinieku [...]

2022. gada bezmugurkaulnieki – mitrenes – mostas (2)

Pavasaris lēnām iesilst, un tas nozīmē, ka no ziemas miera mostas un aktivizējas 2022. gada bezmugurkaulnieki – mitrenes. Tās ir vienīgie sauszemi pastāvīgi apdzīvojošie vēži. Latvijas Entomoloģijas biedrība aicina šogad pievērsties mitreņu iepazīšanai tuvāk un kopīgi palīdzēt izzināt Latvijas mitreņu daudzveidību. Šim nolūkam ar Voldemāra Spuņģa atbalstu ir sastādīts pirmais Latvijas mitreņu sugu noteicējs. Noteicējs [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2022
© dabasdati.lv
Saglabāts