Aktīvie lietotāji: 76 Šodien ievadītie novērojumi: 129 Kopējais novērojumu skaits: 1165770
Tu neesi reģistrējies

13.05.2021.

05.04.2021.

Pēdējie novērojumi
Krastu čurkste Riparia riparia
16-Jun-2021, Razoomov
Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp.
17-Jun-2021, Arturidzhan
Lielais dumpis Botaurus stellaris
18-Jun-2021, tatia
Rūgtā ziepenīte Polygala amarella
17-Jun-2021, Mimi Serada
Žubīte Fringilla coelebs
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Zaļžubīte Chloris chloris
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Pelēkais strazds Turdus pilaris
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Niedru lija Circus aeruginosus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Mērkaziņa Gallinago gallinago
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Mājas zvirbulis Passer domesticus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Mājas čurkste Delichon urbicum
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Lauku balodis Columba palumbus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Lakstīgala Luscinia luscinia
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Ķīvīte Vanellus vanellus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Koku čipste Anthus trivialis
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Kārklu ķauķis Locustella naevia
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dzilnītis Sitta europaea
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dzeguze Cuculus canorus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dārza ķauķis Sylvia borin
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dadzītis Carduelis carduelis
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Bezdelīga Hirundo rustica
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Baltā cielava Motacilla alba
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Žubīte Fringilla coelebs
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Zaļžubīte Chloris chloris
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Pelēkais strazds Turdus pilaris
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Niedru lija Circus aeruginosus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Mērkaziņa Gallinago gallinago
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Mājas zvirbulis Passer domesticus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Mājas čurkste Delichon urbicum
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Lauku balodis Columba palumbus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Lakstīgala Luscinia luscinia
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Ķīvīte Vanellus vanellus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Koku čipste Anthus trivialis
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Kārklu ķauķis Locustella naevia
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dzilnītis Sitta europaea
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dzeguze Cuculus canorus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dārza ķauķis Sylvia borin
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dadzītis Carduelis carduelis
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Bezdelīga Hirundo rustica
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Baltā cielava Motacilla alba
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Kaņepītis Linaria cannabina
10-Jun-2021, mazulis
Žubīte Fringilla coelebs
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Zaļžubīte Chloris chloris
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Pelēkais strazds Turdus pilaris
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Niedru lija Circus aeruginosus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Mērkaziņa Gallinago gallinago
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Mājas zvirbulis Passer domesticus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Mājas čurkste Delichon urbicum
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Lauku balodis Columba palumbus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Lakstīgala Luscinia luscinia
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Ķīvīte Vanellus vanellus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Koku čipste Anthus trivialis
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Kārklu ķauķis Locustella naevia
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dzilnītis Sitta europaea
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dzeguze Cuculus canorus
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dārza ķauķis Sylvia borin
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dadzītis Carduelis carduelis
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Bezdelīga Hirundo rustica
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Baltā cielava Motacilla alba
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Jun-2021, Pēteris Strautiņš
Dadzītis Carduelis carduelis
21-May-2021, mazulis
Svīre Apus apus
13-Jun-2021, mazulis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
1-Jun-2021, mazulis
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
17-Jun-2021, Mimi Serada
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Jun-2021, Razoomov
Pēdējās sugu izmaiņas
sandis 18-Jun-2021 00:35:53

Sēne (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 18-Jun-2021 00:15:40

Lielā gaura Mergus merganser ->


nekovārnis 17-Jun-2021 23:45:30

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


dziedava 17-Jun-2021 23:24:30

Nezināms ->


Edgars Smislovs 17-Jun-2021 23:22:03

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 17-Jun-2021 22:55:22

Struplapu īsvācelīte Brachythecium rutabulum ->


nekovārnis 17-Jun-2021 19:40:34

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 17-Jun-2021 19:32:22

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2021 19:29:19

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2021 19:21:52

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 17-Jun-2021 19:20:43

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2021 19:17:34

Četrplankumu krāšņvabole Anthaxia quadripunctata ->


nekovārnis 17-Jun-2021 19:15:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2021 19:14:19

Krusta zirneklis Araneus sp. Araneus sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2021 19:13:25

Tinējsmecernieks (nenoteikts) Rhynchitidae sp. ->


paliec 17-Jun-2021 18:45:32

Kailgliemezis, mīkstgliemezis (nenoteikts) Limacidae sp., Arionidae sp., Agriolimacidae sp. ->


paliec 17-Jun-2021 18:44:41

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 17-Jun-2021 18:44:02

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 17-Jun-2021 18:42:58

Kailgliemezis, mīkstgliemezis (nenoteikts) Limacidae sp., Arionidae sp., Agriolimacidae sp. ->


paliec 17-Jun-2021 18:42:40

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 17-Jun-2021 18:41:15

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 17-Jun-2021 18:40:33

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 17-Jun-2021 18:40:08

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2021 18:38:16

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


paliec 17-Jun-2021 18:36:29

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 17-Jun-2021 18:35:42

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


IlzeP 17-Jun-2021 15:14:03

Lauka magone Papaver dubium ->


Ivars L. 17-Jun-2021 15:02:34

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ivars L. 17-Jun-2021 14:57:51

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


dziedava 17-Jun-2021 14:53:38

Lielā dižsardzene Macrolepiota procera ->


dziedava 17-Jun-2021 14:49:24

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


dziedava 17-Jun-2021 14:42:21

Nezināms ->


Grislis 17-Jun-2021 14:33:55

Augs (nenoteikts) ->


Grislis 17-Jun-2021 14:31:24

Dzegužpirkstīte (nenoteikta) Dactylorhiza sp. ->


Ivars L. 17-Jun-2021 12:22:54

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 17-Jun-2021 12:22:21

Sēne (nenoteikta) ->


Ansis 17-Jun-2021 11:52:21

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 17-Jun-2021 11:38:41

Ložņu gundega Ranunculus repens ->


kamene 17-Jun-2021 11:32:28

Nezināms ->


IevaM 17-Jun-2021 11:26:22

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


zane_ernstreite 17-Jun-2021 11:24:26

Ļaunā gundega Ranunculus sceleratus ->


kamene 17-Jun-2021 11:21:21

Augs (nenoteikts) ->


zane_ernstreite 17-Jun-2021 10:55:01

Pļavas vilkmēle Succisa pratensis ->


Edgars Smislovs 17-Jun-2021 10:38:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-Jun-2021 10:37:22

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2021 10:24:46

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2021 10:23:23

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2021 10:21:41

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 17-Jun-2021 10:18:56

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2021 10:16:32

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 17-Jun-2021 10:14:52

Nezināms ->


nekovārnis 17-Jun-2021 10:12:33

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2021 10:11:46

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2021 10:10:18

Nezināms ->


zane_ernstreite 17-Jun-2021 10:00:00

Mājas čurkste Delichon urbicum ->


zane_ernstreite 17-Jun-2021 09:59:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2021 09:46:59

Parastais pļavraibenis Melitaea athalia ->


nekovārnis 17-Jun-2021 09:46:21

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Rallus 17-Jun-2021 09:41:51

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Rallus 17-Jun-2021 09:38:43

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Rallus 17-Jun-2021 09:37:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 17-Jun-2021 07:36:43

Nezināms ->


nekovārnis 17-Jun-2021 07:29:36

Tumšais mīkstspārnis Cantharis fusca ->


nekovārnis 17-Jun-2021 07:28:38

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 17-Jun-2021 07:26:36

Nezināms ->


sandis 17-Jun-2021 00:56:00

Smaragdspāre (nenoteikta) Somatochlora/Cordulia sp. ->


sandis 17-Jun-2021 00:55:21

Dižspāre (nenoteikta) Aeshna sp. ->


zane_ernstreite 16-Jun-2021 23:00:02

Pamauraga (nenoteikta) Pilosella sp. ->


zane_ernstreite 16-Jun-2021 22:46:45

Pelēkā cielava Motacilla cinerea ->


CerambyX 16-Jun-2021 22:44:48

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2021 22:01:28

Kukainis (nenoteikts) ->


IlzeP 16-Jun-2021 21:32:41

Vasaras žultszālīte Scleranthus annuus ->


Matrus 16-Jun-2021 21:12:40

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Matrus 16-Jun-2021 21:08:45

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2021 20:54:36

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-Jun-2021 20:53:47

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2021 20:52:34

Krabjzirneklis (nenoteikts) Thomisidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2021 20:51:46

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2021 20:50:42

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-Jun-2021 20:49:23

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


Ansis 16-Jun-2021 20:02:22

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 16-Jun-2021 20:00:49

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 16-Jun-2021 19:54:43

Augs (nenoteikts) ->


OKK 16-Jun-2021 18:18:55

Gandrene (nenoteikta) Geranium sp. ->


Ilze Ķuze 16-Jun-2021 17:10:47

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Inga Vītola 16-Jun-2021 16:33:25

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


kamene 16-Jun-2021 16:21:28

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 16:15:22

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 15:56:37

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 15:51:36

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 15:50:32

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 15:47:36

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 15:41:27

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 15:39:13

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 15:37:53

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 15:36:30

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 15:30:47

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 15:23:16

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 15:22:08

Augs (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 16-Jun-2021 15:17:14

Gaišais ķeģis Acanthis hornemanni ->


kamene 16-Jun-2021 15:15:50

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 15:14:01

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 15:06:49

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 14:59:51

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-Jun-2021 14:59:26

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Matrus 16-Jun-2021 14:58:22

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2021 14:52:00

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


kamene 16-Jun-2021 14:52:00

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-Jun-2021 14:51:25

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Ansis 16-Jun-2021 14:45:47

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 14:45:37

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 16-Jun-2021 14:43:59

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-Jun-2021 14:41:58

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Ansis 16-Jun-2021 14:41:04

Dzegužpirkstīte (nenoteikta) Dactylorhiza sp. ->


kamene 16-Jun-2021 14:37:01

Augs (nenoteikts) ->


kamene 16-Jun-2021 14:23:23

Augs (nenoteikts) ->


Siona 16-Jun-2021 14:02:22

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-Jun-2021 13:52:57

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2021 13:52:30

Lēcējzirneklis (nenoteikts) Salticidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2021 13:51:29

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2021 13:50:21

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2021 13:49:22

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2021 13:48:48

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2021 13:48:22

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2021 12:59:29

Vilkzirneklis (nenoteikts) Lycosidae sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2021 12:47:56

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 16-Jun-2021 12:47:35

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


IevaM 16-Jun-2021 12:16:39

Augs (nenoteikts) ->


dziedava 16-Jun-2021 09:57:46

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Edgars Smislovs 16-Jun-2021 09:26:58

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 16-Jun-2021 07:24:21

Augs (nenoteikts) ->


CerambyX 16-Jun-2021 06:56:48

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 06:56:45

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 06:56:40

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 06:56:33

Pļavas resngalvītis (nenoteikts) Thymelicus sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 06:56:21

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 06:55:51

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 06:55:35

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 06:55:28

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 16-Jun-2021 02:04:28

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 02:04:09

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 16-Jun-2021 01:09:21

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 01:08:55

Vīngliemezis (nenoteikts) Helicidae sp., Geomitridae sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:55:59

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:55:50

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:50:21

Vairogblakts Eysarcoris aeneus Eysarcoris aeneus ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:43:28

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:40:40

Egļķērpju koksprīžmetis Alcis jubata ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:40:20

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:39:28

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:38:55

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:38:46

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:38:41

Muša (nenoteikta) Muscidae sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:38:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:37:01

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:36:46

Skarabejs (nenoteikts) Scarabaeidae sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:36:43

Nezināms ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:36:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:35:45

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:35:39

Celmmuša Laphria sp. Laphria sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:33:49

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:33:46

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:33:37

Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:33:28

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:31:33

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:31:30

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:31:27

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:31:20

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:30:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:30:21

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:29:20

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 16-Jun-2021 00:28:21

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Siona 15-Jun-2021 23:23:41

Kukainis (nenoteikts) ->


Martins 15-Jun-2021 22:56:22

Nezināms ->


Martins 15-Jun-2021 22:53:23

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Siona 15-Jun-2021 22:23:22

Augs (nenoteikts) ->


CerambyX 15-Jun-2021 21:55:12

Tinējkode (nenoteikta) Scythrididae sp. ->


asimetrija 15-Jun-2021 20:37:30

Dēle (nenoteikta) Hirudinea sp. ->


Rallus 15-Jun-2021 20:29:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 15-Jun-2021 20:12:35

Violetais zeltainītis Lycaena alciphron ->


nekovārnis 15-Jun-2021 20:04:57

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 15-Jun-2021 20:03:50

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 15-Jun-2021 20:02:22

Melnūsainais pļavas resngalvītis Thymelicus lineola ->


Edgars Smislovs 15-Jun-2021 19:27:39

Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus ->


IlzeP 15-Jun-2021 18:55:08

Augs (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 15-Jun-2021 18:15:41

Plukšķis Turdus iliacus ->


Edgars Smislovs 15-Jun-2021 18:11:21

Bezdelīga Hirundo rustica ->


nekovārnis 15-Jun-2021 16:40:26

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 15-Jun-2021 16:38:42

Gāršas resngalvītis (nenoteikts) Carterocephalus sp. ->


kamene 15-Jun-2021 16:37:43

Augs (nenoteikts) ->


nekovārnis 15-Jun-2021 16:35:28

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 15-Jun-2021 16:34:33

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 15-Jun-2021 16:33:52

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 15-Jun-2021 16:32:22

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 15-Jun-2021 16:31:33

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


kamene 15-Jun-2021 16:31:21

Paparde (nenoteikta) ->


nekovārnis 15-Jun-2021 16:27:22

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Platacis 18.jūnijs, 00:16

Lidoja gaisā, viņai spārni. Apkārt daudz vecu koku. Arī dižā lapegle


nekovārnis 17.jūnijs, 23:40

Tā, nu šis jau izskatās ļoti interesanti! :D Es teiktu ka Leioderes kollari, ir gan iespēja, ka Phymatodes testaceus gaišā forma. Bet gan salīdzinoši slaidais augums, gan barības augs - kļava par labu pirmajam. Pagaidīšu vēl kādu viedokli.


dziedava 17.jūnijs, 23:24

Un kāda koka vai kur redzēta?


nekovārnis 17.jūnijs, 21:01

Paldies, Inese! Tā ēdienkarte izskatās diezgan plaša.


RedStar7 17.jūnijs, 20:13

Atvainojos par kvalitāti, bet kāds nu man tas telefons ir, tāds ir. Pēc krāsojuma gandrīz pieaugusi sudrabkaija, bet acis melnas. Parastai sudrabkaijai mazliet tā kā par mazu liekas, savukārt kajakam mazliet par lielu.


Ansis 17.jūnijs, 19:59

Paldies par precizējumu! Atlasot sugas novērojumus, koordinātas šai atradnei rāda Kalkūnos, starp Ķieģeļu un Jubilejas ielām - kādus 15 km sāņus. Noteikti būtu labāk likt 15 punktus visā pētītā posma garumā.


Acenes 17.jūnijs, 19:53

Uz vītola


erts 17.jūnijs, 19:03

Augi visā posma garumā, kur lielākā attālumā, kur mazākā viena vieta no otras, gar pašu dzelzceļa malu, vietām arī grāvjmalā, nezinu kā to atzīmēt jo tad jāliek daudz novērojumu, tāpēc arī izvēlējos līniju. Ir precīzs punkts pie Zemgales kad ieraudzīju pirmās, un vēl vienu punktu atzīmēju kur bij vairāk, pārējām vietām punktus neliku.


paliec 17.jūnijs, 18:52

gliemjiem sistemātika tagad ir stipri mainījusies un mainās vēl jo projām, it īpaši, ja papēta ģenētiku. kad es studēju viņš bija Cepaea ģintī. tagad pārlikts uz Caucasotachea, līdz ar to valīdais zinātniskais nosaukums ir Caucasotachea vindobonensis, bet Cepaea vindobonensis iet kā sinonīms.


paliec 17.jūnijs, 18:45

un Lymnaea stagnalis attēla malā


paliec 17.jūnijs, 18:42

tas par tām, kurām varēju saprast čaulas formu, bet neizslēdzu, ka tai masā ir klāt arī citas gliemenes.


nekovārnis 17.jūnijs, 18:40

O, labs! Vēl viens pilsētu koksngrauzis atrasts :) Uz kada koka?


paliec 17.jūnijs, 18:39

ūdensspolīte. šai attēlā īsti nevar saprast kura. Ja paliela, tad būs Planorbarius corneus


paliec 17.jūnijs, 18:36

vai nu Succinea putris vai Oxyloma elegans. šos dzintargliemežus līdz sugai var droši noteikt tikai pēc preparēšanas.


dziedava 17.jūnijs, 18:11

Ja augi redzēti mazākā posmā, nekā atzīmētais, tad ir cita lieta, un tad tiešām vajag konkretizēt.


dziedava 17.jūnijs, 18:10

Ansi, es tā sapratu, ka visā tajā atzīmētajā posmā, vairākās vietās. Tā ir dabasdatu vaina, ja šādi ziņojumi tiek pieļauti, un nevar vainot ziņotāju, ja tā tiek atzīmēts, īpaši, ja redzēts garākā posmā daudzās vietās. Katru augu ziņot atsevišķi? Patiesībā šādu situāciju ziņošanai (īpaši, ja augu garā posmā ir daudz) neredzu tādu labu variantu.


Ansis 17.jūnijs, 18:05

Kur tad viņu redzēji? Starp Daugavpilī un Lietuvas robežu :) Tā atradni varētu saukt pag. gs. 60-tajos, kad nebija karšu un iespējas orientēties. Ierosinātu novērojumus bez atradnes - attēlotus kā līnijas vai milzu laukumus, uzskatīt par brāķējamiem, ko nevar kvalificēt kā interesantu novērojumu.


Ziemelmeita 17.jūnijs, 17:43

Paldies,tagad zināšu kā šo augu sauc


Laimeslācis 17.jūnijs, 16:10

No manis arī apsveikums! :)


IlzeP 17.jūnijs, 15:07

Izskatās tik veca, ka ne noteikt, ne ēst :) Kātiņš arī nav nobildēts...


Grislis 17.jūnijs, 14:18

Ir pareizi, bildes ir gana pārliecinošas, paraudziņu piegādāt nevajadzēs :)


Izabella 17.jūnijs, 13:42

Paldies Baiba!


Ilze Ķuze 17.jūnijs, 13:17

Paldies, Baiba! Mēģināšu tā darīt.


zane_ernstreite 17.jūnijs, 13:16

Galvenais, lai ēdama! Citādi kungs, kurš to aizstiepa, būs ļoti vīlies ))


bitene 17.jūnijs, 13:13

Miega magone Papaver somniferum


Ivars L. 17.jūnijs, 12:27

Droši vien, parastā raganbeka. ;)


zane_ernstreite 17.jūnijs, 12:25

Njā... Ka nu tā ieteicāties... Pārbaudīt vairs nevaru.


Ivars L. 17.jūnijs, 12:16

Izskatās pēc bekas. Edgars Mūkins labāk zinās, kura.


Filips Bobinskis 17.jūnijs, 11:59

Pirmie 2 foto 16. jūnija vakarā, nākamie 17. jūnija rītā


Filips Bobinskis 17.jūnijs, 11:58

1. foto 16. jūnija vakarā, nākamie 17. jūnija rītā


zane_ernstreite 17.jūnijs, 11:40

Paldies!


kamene 17.jūnijs, 11:38

Domāju, ka ir pareizi. Labi būtu, ja Valda Baroniņa apskatītu paraugu.


kamene 17.jūnijs, 11:32

Ir vīru dzegužpuķe.


kamene 17.jūnijs, 11:11

Paldies, Marek! Pirmo reizi pilnīgi nejauši satiku šo vaboli.


zane_ernstreite 17.jūnijs, 10:28

Paldies Jums, Marek, par sugu noteikšanu! Būs vēl...


zane_ernstreite 17.jūnijs, 09:59

Tomēr. Paldies!


zane_ernstreite 17.jūnijs, 09:58

Paldies! Domāju uz to pusi.


Irbe 17.jūnijs, 09:57

Bezdelīga


Irbe 17.jūnijs, 09:53

Purva zīlīte


ivars 17.jūnijs, 09:49

Sudrabkaija?


zane_ernstreite 17.jūnijs, 08:20

Paldies!


Ziemelmeita 17.jūnijs, 07:57

Izrādās,ka tur robežojas novadi,solis uz vienu pusi Valkas,solis uz otru pusi Strenču novads.


nekovārnis 17.jūnijs, 07:30

Tumšajam mīkstspārnim kājas pilnībā melnas.


Arnis2 17.jūnijs, 06:34

Baldriānu pļavraibenis.


patigunta 17.jūnijs, 04:29

Vai šim putnam var noteikt sugu? Man tas šķita milzīgi liels un balts. Foto kā jau pēc saulrieta, redzēt putnu gan varēja.


patigunta 17.jūnijs, 04:26

Mājas pīle?


Vīksna 17.jūnijs, 01:44

Apsveicu !


IevaM 16.jūnijs, 23:46

Paldies!


iljazik 16.jūnijs, 21:51

Gastropacha quercifolia


edzhus 16.jūnijs, 21:34

Paldies par info!


ML 16.jūnijs, 20:56

Šis jau ar visu laiku gribēja kaut kur ielīst (varbūt dēļ manas intereses ). Apstaigāju tuvākos kokus,tad adgriezos. Vairs nebija !


nekovārnis 16.jūnijs, 20:48

O, forši! Varbūt patiesi tik uz vakaru sāk līst ārā no slēptuvēm, bet nu izskatās ka patiesi rets. No Rīgā nodzīvotajiem gadiem atceros ļoti daudz tādus savainotus kokus redzējis.


Inga Vītola 16.jūnijs, 20:43

T.i. Dižā prīmula


Inga Vītola 16.jūnijs, 20:41

Jā, iespējams. Meklēju netā, varbūt tā ir lielziedu prīmula Primula elatior? Nezinu. Būtu interesanti dzirdēt kāda botāniķa viedokli.


Ilze Ķuze 16.jūnijs, 20:04

Paldies, Ansi! :) Paraudziņu drošības pēc saglabāšu.


Ansis 16.jūnijs, 19:59

Vajadzētu būt īstajam!


bitene 16.jūnijs, 19:06

Dānijas tragantzirnis (Astragalus danicus)


dziedava 16.jūnijs, 18:54

Šis manuprāt labs retējs! Ja kāds retēj-zinātājs varētu paskatīt. Man šķiet pavisam neredzēts.


bitene 16.jūnijs, 18:45

Retējs (nenoteikts) Potentilla sp.


gints 16.jūnijs, 18:45

Man jau bija tāda sajūta. Paldies!


bitene 16.jūnijs, 17:58

Attēlā redzamais augs ir Tumšais lakacis (dziedniecības, ārstniecības lakacis) (Pulmonaria obscura)


bitene 16.jūnijs, 17:54

Kailā trūkumzālīte, Herniaria glabra


bitene 16.jūnijs, 17:51

Meža gandrene Geranium sylvaticum


klaidoņpele 16.jūnijs, 17:31

O, tieši šodien nodomāju ka beidzot jāpajautā Uģim kādas pazīmes jāmeklē. Jo A.klugii man šovasar kā dadzis acī, visu laiku liekas ka tā viena visā barā izskatās savādāka bet nezinu uz ko tieši skatīties :D


Mimi Serada 16.jūnijs, 17:12

Paldies, Baiba!


kamene 16.jūnijs, 16:20

Lapiņas pa 3 un matains, domāju, ka ir Norvēģijas retējs.


Izabella 16.jūnijs, 16:12

Paldies Marek!


nekovārnis 16.jūnijs, 15:18

Labs tusiņš :)


IevaM 16.jūnijs, 15:17

Nav gan viens un tas pats putns, Edgaram taisnība :)


nekovārnis 16.jūnijs, 15:16

Izskatās pēc Lyctus sp. Latvijā šobrīd sarakstos divas sugas - L.linearis un L.pubescens. Bet var būt arī kas cits.


Siona 16.jūnijs, 15:02

Paldies, likās ļoti iespaidīgs!


Ilmarsok 16.jūnijs, 15:01

Nē, tās abas ir bildes no viena un tā paša putna/


Vīksna 16.jūnijs, 14:58

Paldies !


kamene 16.jūnijs, 14:58

Divlape nav plūkta un celta pret debesīm, tikai balta lapa aizmugurē.


kamene 16.jūnijs, 14:53

Meža ciesa un niedru ciesa ir tā pati Calamagrostis arundinacea.


kapso 16.jūnijs, 14:53

Paldies, Marek!


kamene 16.jūnijs, 14:50

Tādu ceru visdrīzāk veido niedru ciesa.


nekovārnis 16.jūnijs, 14:49

Manuprāt parazītpanglapsene Ibalia rufipes, bet neesmu drošs.


Vīksna 16.jūnijs, 14:29

Kad dēļ ravēšanām pusmēnesi nav laika līdz mežam aiziet, vismaz mežs mājās atnāk, tikai jāaiziet līdz malkas čupai nobildēt konsgraužu tusiņš.


dziedava 16.jūnijs, 13:38

Paldies, Roland, mēģināšu atrast paraudziņu un apskatīt :)


lichen_Ro 16.jūnijs, 13:31

Forši ;) Es beidzot arī vienu atradu... Latgalē, izrādās auga 1km no mājām, vietā kur pavadīju visu bērnību :D


lichen_Ro 16.jūnijs, 13:28

Julita paskaties vai nav Chaenotheca cinerea... Tai fotobionts ir Trentepohlia, un atšķirt var pēc tipiski baltas pruinas (apsarmes) apotēcija apakšdaļā... paskaties bildes googlē, tā nav līdzīga citām nagliņām.. Suga ir ļoti reta visā areālā... LV esmu atradis 2 vietās.


enesija 16.jūnijs, 13:17

Philodromidae, Philodromus sp.


enesija 16.jūnijs, 13:14

Salticus scenicus zebrzirneklis


enesija 16.jūnijs, 13:11

Pisauridae Dolomedes fimbriatus


enesija 16.jūnijs, 13:10

Araneidae Larinioides cornutus


enesija 16.jūnijs, 13:08

Thomisidae Diaea dorsata


enesija 16.jūnijs, 13:03

Araneidae Araniella sp.


enesija 16.jūnijs, 13:01

Araneidae, Araniella sp.


enesija 16.jūnijs, 12:21

Trochosa ruricola


dziedava 16.jūnijs, 12:12

Vajadzētu būt koksnes vilkpienainēm, bet tuvākajā foto dīvaini spīdīgas


bitene 16.jūnijs, 12:04

Garkāta ģipsene Gypsophila fastigiata


bitene 16.jūnijs, 11:45

Saldlapu tragantzirnis Astragalus glycyphyllos


Rallus 16.jūnijs, 11:32

Uģi, ja vienīgā A.psi pieaugusī ir šī, ko esat droši vien eksaminējuši: https://dabasdati.lv/lv/observation/89v5h1s87fucu5bupq2ograp71/ un pārējie drošie sugas noteikšanas gadījumi ir tikai kāpuru stadijā, tad nav ko improvizēt arī ar šo. Tad maini uz A.psi/tridens


Rallus 16.jūnijs, 10:46

Nojauca tā melnā "ķeska" uz spārna ar garenveida piliena formu, kas vedināja uz A.jubata. Koksprīžmešiem vēl vajag "fitnesu", atzīstu.


Rallus 16.jūnijs, 10:44

Rakstot 'gaišo' šoreiz te daži apsvērumi: šī ir vairāk balta, ne pelēka, noteikti ne tumši pelēka (atkarībā no gaismas krišanas leņķa gan) un drīzāk otrs: A.tridens vēl 2010.gada LV tauriņu katalogā (Savenkovs un Šulcs) tiek raksturota kā "ļoti reta suga, kas zināma tikai no vienas vai dažām atradnēm - vienā vai dažos eksemplāros". DD ir tikai viens novērojums par 80% ticamību, kā pats norādi un tas attiecināms uz kāpuru. Savukārt A.psi ir bieži/diezgan bieži sastopama. Ja būtu kaut viens drošs eksemplārs ar bildi no A.tridens - ieliec to lūdzu DD. Ja radīsies vajadzība - var atlasīt visas A.psi un savstarpēji salīdzināt. Drošai noteikšanai vajadzīga jau anatomiska pieeja. Attiecīgi tad iesaki kā rīkoties - pārsaucam pilnīgi visas DD novērotās uz A.psi/tridens vai tomēr pieturamies, ka - ja nepierādi pretējo (par retāko), tad tomēr var tipiskākos īpatņus likt pie A.psi.


dziedava 16.jūnijs, 09:57

Oho, arcīrija! Teikšu, ka negaidīti. Labs vērojums! Tikai gribētos redzēt labāk, lai drošāk varētu sugu noteikt. Kkas uz sardelīšu arcīrijas Arcyria stipata pusi.


Filips Bobinskis 16.jūnijs, 09:30

Pirmais foto 14. jūnija vakarā. Pārējie foto ar nobriedušo gļotsēni un jauniem plazmodijiem 16. jūnija rītā.


VijaS 16.jūnijs, 09:05

Paldies, Uģi!


Ivetta 16.jūnijs, 07:09

Paldies par sugu noteikšanu!


zaļums 16.jūnijs, 06:59

Eiropas septiņstarīte (Trientalis europaea)


CerambyX 16.jūnijs, 00:55

Tā lielākā šoreiz nav nekas interesants, bet vispār ja gadās kāda uzkrītoši lielāka Aelia (+ ja ar ne tik tipisku krāsojumu), tad vienmēr ir vērts papētīt vai nevarētu būt Aelia rostrata. Tai sugai tāpat kā Aelia klugii kāju ciskas ir bez melniem punktiņiem (labāk no apakšpuses redzēt bet te ar redzams).


CerambyX 16.jūnijs, 00:43

Nu ar psi un tridens atšķiršanu man grjūši iet.


CerambyX 16.jūnijs, 00:41

Tā kā šis, bet nu noteikti ne jubata


iljazik 16.jūnijs, 00:35

Smerinthus ocellata


iljazik 16.jūnijs, 00:35

Gynaephora selenitica


iljazik 16.jūnijs, 00:25

Euthrix potatoria


iljazik 16.jūnijs, 00:24

Larentiinae


iljazik 16.jūnijs, 00:15

Zygaena lonicerae


meža_meita 15.jūnijs, 22:26

Apsveicu ar labo ķeksi! Man viņi visi vienādi :D


Siona 15.jūnijs, 22:22

Paldies!


bitene 15.jūnijs, 22:19

Ganu plikstiņs un sīkā peļastīte


Lemmus 15.jūnijs, 21:46

Interesanti,paldies! :)


Irbe 15.jūnijs, 21:39

Izskatās līdzīgs https://www.alamy.com/juvenile-yellowhammer-image219147067.html


Carum carvi 15.jūnijs, 20:28

Tomēr brūnais. Būs jātiek uz nākošajiem kursiem


Carum carvi 15.jūnijs, 20:26

Paldies, Marek!


CerambyX 15.jūnijs, 20:03

Ja kāds tuvākajā laikā atrodas Daugavgrīvas pusē, tad ir vērts varbūt te iemest aci kokiem pie Lēpju ielas (https://balticmaps.eu/lv/c___57.039419-24.022759-17/f___pg-Rmkj+bhVt5fKV6V++S..wJU7i++T++/bl___cl), jo atminos, ka pirms gadiem 5-6 ziemā staigājot ar manīju tur vismaz vienu papeli (ja pareizi atceros) ar potenciāliem caurumiem. Vasaras sākumā, kad koksngrauži varētu būt aktīvi, tur nav sanācis staigāt. Būs jauns punkts kartē :D Citur Rīgā gan ar, protams, tā noteikti dzīvo - tagad tiešām īstais laiks vakara pastaigām pa pagalmiem :D


nekovārnis 15.jūnijs, 20:02

Āķīši ūsu galos.


nekovārnis 15.jūnijs, 19:17

Īstais laiks pilsētu un citu apdzīvotu vietu apstādījumos uz zirgkastaņām, papelēm, vīksnām, gobām, vītoliem un citiem lapkokiem meklēt reto divkrāsu koksngrauzi. Piemērotais bioops izskatās apmēram tā :D Visdrīzāk kaut kur tup uz dzīvo un mirušo audu robežas. Vispār skaitās nakts suga, tā kā dienas vidū iespējams var būt nolīdis kaut kur ēnā.


VijaS 15.jūnijs, 17:38

Paldies, Marek!


vigulis 15.jūnijs, 16:50

Dzirdēta balss ligzdojošo putnu monitoringa laikā. Balss ("smiešanās") dzirdēta vairākkārt un pārliecinoši, uz vietas salīdzināta ar PIC VIR balss ierakstu telefonā. Otra novērotāja - I.Markuse, kas novērojuma laikā atradās nedaudz citā vietā, redzēja putnu arī lidojumā, identificējot kā "dzilnu".


kamene 15.jūnijs, 16:39

No birztalu nārbuļa droši atšķirams tikai pēc kauslapām, bet Latvijas A daļā biežāk Polija snārbulis.


nekovārnis 15.jūnijs, 16:37

Varbūt Hoplia sp.


nekovārnis 15.jūnijs, 16:22

Šī būs viena no divpunktu mārītes krāsu variācijām.


kamene 15.jūnijs, 16:21

Aknu sūna, visdrīzāk nelīdzenā konusgalvīte Conocephalum salebrosum.


artis113 15.jūnijs, 16:19

Paldies! Reti sanāk atrast plankumaino, nav ar ko salīdzināt:)


kamene 15.jūnijs, 16:15

Jā, Baltijas, lapai plankumi kā nelieli ķieģelīši.


nekovārnis 15.jūnijs, 16:11

Njā, pamatīgs koksngraužu salidojums! :D


kamene 15.jūnijs, 16:09

Lapu sūna viļņainā skrajlape Plagiomnium undulatum.


kamene 15.jūnijs, 16:02

Dzeltenā ķekarzeltene Naumburgia thyrsiflora


kamene 15.jūnijs, 15:59

Nokarenā plaukšķene Silene nutans


AAvj 15.jūnijs, 14:44

Domāts gaišais ķauķis?


dziedava 15.jūnijs, 13:59

izskatās S.fusca. Paraudziņš būs? Smērīga bija?


CerambyX 15.jūnijs, 13:55

Nē, tas nav gan spogulīšu resngalvītis. Tam tie baltie laukumi ir vēl košāki un to forma/izvietojum savādāks.


smaidasaule 15.jūnijs, 13:50

Šis ir spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus


dziedava 15.jūnijs, 13:31

P.S. Nekad nebiju mēģinājusi pati noteikt pūkcepurenes, tāpēc aizmirsu, ka tās no grūti nosakāmām. Būtu zinājusi, nebūtu pat sākusi.


dziedava 15.jūnijs, 13:14

Es sāku ar 6) :D un tad sapratu, ka neko no tiem jēdzieniem nesaprotu - atvārsnītes utt. Neko darīt, ieliku, kas ir, mācības paliek uz vēlāku laiku, visu nevar gribēt. Biju gribējusi pierādīt konkrētu sugu, bet tā nesanāca. Lai nu stāv, ārā nedzēsīšu


Ivars L. 15.jūnijs, 13:11

Julit, mikroskopējot pūkcepurenes, ja mērķis ir noteikt sugu, svarīgākās fiksējamās pazīmes būtu: 1.)atvārsnītes uz sporu vācelītes - virspusējas vai iegremdētas, lai nošķirtu ğinti; 2.) peristoms, it īpaši endostoma segmentu īpašības - skaits, forma; 3.) matiņi pie setas pamatnes (vaginulas) - ir vai nav, daudz vai maz, gari vai īsi? 4.) sausas, tukšas vācelītes forma; 5.) lapas forma, un lapas galotnītes īpašības; 6.) cepurītes īpašības.


dziedava 15.jūnijs, 13:11

Jauki! :) tad izskatās pārliecinoši pēc visiem punktiem!


bitene 15.jūnijs, 12:57

Lipīgā sveķene, Viscaria vulgaris


ivars 15.jūnijs, 12:56

Krūmu ķauķis.


VijaS 15.jūnijs, 12:45

Pēdējās bildes pušķīti, kas arī bija viss atlikušais, es savācu, tā ka vismaz neliels paraudziņš būs.


IlzeP 15.jūnijs, 12:45

Zem kartes uzraksts "Audio fails"


dziedava 15.jūnijs, 12:42

Nu jā.. nav brīnums, ka šokolādi kāds apēd :D. Ja būtu parastākā (pēc foto varētu būt) S.axifera, tad pietiktu ar sporām - tās būtu ļoti mazas salīdzinoši ar citām sugām. Ja sporas izrādītos lielas, tad ar apēstu šokolādi gan nepietiktu.


VijaS 15.jūnijs, 12:41

Arī caur lupu iekšā izskatās dzeltens. No rīta bija lijis, tagad man tas gabaliņš stāv uz salvetes un žūst.


dziedava 15.jūnijs, 12:38

Mans flava: https://dabasdati.lv/lv/observation/ff9282025c4d191587e800350dcce491/


dziedava 15.jūnijs, 12:34

P.S. Parastajam ragansviestam plazmodijs dzeltens, virsma dzeltena, iekša balta. Baltajam viss balts. Teorijā vienkārši, bet ja atrod jau nobriedušu ar vāji dzeltenu augšu un baltu iekšu, tad grūti saprast, vai tas ir novecējis baltais vai vāji dzeltens parastais - tāpēc arī plazmodija krāsa ļoti svarīga.


dziedava 15.jūnijs, 12:32

Te skaidri redzams, ka plazmodijs dzeltens, virsma dzeltena. Ja vēl iekša dzeltena, tad jābūt dzeltenajam ragansviestam! Fuligo septica var. flava / Fuligo flava. Šī tēma vēl LV gandrīz nav pētīta, tāpēc ir tik ļoti svarīgi droši saprast - ja iekšā ir pilnīgi droši dzeltens, ne balts, tad nekas cits nevar būt. Fuligo paraudziņi man vēl stāv neskatīti, vienam savējam arī esmu redzējusi iekšas dzeltenas. Varbūt, ja sāks rūpīgi skatīt, visi izrādīsies ar dzeltenām iekšām. Katrā ziņā to ir jāskatās, lai saprastu, kas tad mums te īsti aug.


gints 15.jūnijs, 12:22

Kur es te varēju pievienot audio? Iespējams, tad vieglāk bus noteikt. Likās ,ka krūmu.


gints 15.jūnijs, 12:20

Paldies, Edgar!


gints 15.jūnijs, 12:20

Paldies, Edgar!


VijaS 15.jūnijs, 12:17

Starpība starp pirmajām trim un nākošajām četrām bildēm - 18 stundas.


VijaS 15.jūnijs, 12:12

Un pēdējās trīs bildes - 15. jūnijs, vēl pēc 18 stundām. Kaut kas gandrīz visu ir apēdis...:(


VijaS 15.jūnijs, 12:07

Pēdējās divas bildes - 15. jūnijā. Izskatās, ka dzeltens. Parastais ragansviests?


Sancho 15.jūnijs, 11:04

Interesanti, kāpēc vēl atrodas 0. kategorijā?


Grislis 15.jūnijs, 10:27

Man arī šķiet, ka tā ir Geranium sanguineum. Šķelto gandreni var redzēt Lilitas 13.jūnija novērojumā.


bitene 15.jūnijs, 08:43

Augs attēlos izskatās pēc Asinssārtās gandrenes (Geranium sanguineum). Šķeltajai gandrenei ir daudz sīkāki ziedi.


Mareks Kilups 15.jūnijs, 08:09

dziesma dzirdēta 13.jūn vakarā, vizuāli neizdevās ieraudzīt. nākamajā rītā, kad saulriets acīs nespīdēja, - teritoriāls, aktīvi dziedošs tēviņš no vairākiem dziedāšanas punktiem. vērots apmēram stundu. ligzdošanas pazīmes nav konstatētas.


davis_wi 14.jūnijs, 23:14

Paldies par labojumu, Edgar! Tagad gan paklausījos dažus akmeņčakstītes xeno-canto ierakstus, bet īsti šim nelikās līdzīgs un otrādi. Akmeņčakstīti līdz šim tikai vizuāli esmu noteicis... Kam dziesmā būtu jāpievērš uzmanība?


dziedava 14.jūnijs, 23:04

Paldies! Apakšlapas it kā neatradu, it kā apgrozīju no abām pusēm. Bet taisnība, Chiloscyphus ar varētu gadīties līdzīgs, vismaz interneta bildēs. Dabā pēc tāda neizskatījās.


VijaS 14.jūnijs, 22:40

Pirmās četras bildes - 13. jūnijs, nākamās piecas - 14. jūnijs. Starpība 22 stundas.


dziedava 14.jūnijs, 22:17

Gatavam ļoti derētu šķērsgriezums - vai tur iekšās starp brūno viss balts vai dzeltens?


dziedava 14.jūnijs, 22:16

Oho, cik ātri!


Edgars Smislovs 14.jūnijs, 22:09

Dzeltenās stērstes jaunulis?


VijaS 14.jūnijs, 22:01

Pēdējās trīs bildes - pēc nepilnas diennakts. Gandrīz vairs nebija, ko atrast; mizas plaisās vēl kaut kas saglabājies, bet tās, kas bija uz koksnes, šodien vairs neatradu.


VijaS 14.jūnijs, 21:55

Pirmās sešas bildes - 13. jūnijā, nākamās divas - nepilnu diennakti vēlāk, 14. jūnijā.


nekovārnis 14.jūnijs, 21:30

Kāds no krabjiem.


VijaS 14.jūnijs, 21:26

Paldies, Marek!


dziedava 14.jūnijs, 21:17

Te par atradumu, vairāk par biotopu kopumā, kā izskatās, un par citiem šī biotopa augiem: https://www.facebook.com/julita.klusa.5/posts/339064940938159


angel 14.jūnijs, 20:43

Paldies! Tā man likās, bet ne 100%.


felsi 14.jūnijs, 20:07

Pievienoju foto kāda 13.06.21


imis23 14.jūnijs, 19:26

Nesanāk pievienot audio ierakstiņu.


nekovārnis 14.jūnijs, 18:48

Tā sarainā visdrīzāk cita suga - Nicrophorus vespillo. Tai oranžas ūsu vālītes. Ir gan vēl vismaz viena ar oranžām ūsu vālītēm Latvijā.


sandis 14.jūnijs, 17:45

Droši vien aiz veca ieraduma :) Nomainu uz nenoteiktu.


felsi 14.jūnijs, 15:53

Paldies!


felsi 14.jūnijs, 15:52

Laba pazīme! )


felsi 14.jūnijs, 15:52

Arī ievākta.


felsi 14.jūnijs, 15:52

Ievākta, ja neredzu iepriekš, baidos minēt.


felsi 14.jūnijs, 15:51

Pirms tam lietus, uz beigām nav tik kompakta. Ievākta, būs arī mikroskopija.:)


IlzeP 14.jūnijs, 15:14

Atradu sarakstus, kur ir Cepaea. Edgar, kā pareizāk?


Mimi Serada 14.jūnijs, 15:08

Paldies!


dziedava 14.jūnijs, 14:28

Varbūt jāaiziet ar. Pa apkārtni staigāts, kad bērni bij mazi un es no augiem neko nesapratu. Tagad atkal vairāk tuvējie meži interesē, puķes palikušas novārtā.


dziedava 14.jūnijs, 14:21

Oho, lidlaukā arī bruņcepures! Neko es par savu apkārtni nezinu :D


bitene 14.jūnijs, 14:19

Mēs jau kaimiņos dzīvojam, jāiet kopā pastaigāties uz lidlauka pļavu, kamēr bruņcepuru dzegužpuķes un zalkšu sūrenes tur zied!


dziedava 14.jūnijs, 14:17

Un vēl mani sajūsmina visādi atradumi ap manām mājām, par ko es neko nezinu, ka te ar tādi aug :D


FunnyFox 14.jūnijs, 14:07

Paldies, Marek! Man bija prātā, ka kapračvabole ir saraināka, un arī acu priekšā gadījās bilde ar saraināku kapračvaboli, par ātru padevos.


Izabella 14.jūnijs, 14:04

Paldies Edgar!


paliec 14.jūnijs, 13:42

visticamāk, ka Arion fuscus, bet droši var pēc preparēšanas pateikt.


paliec 14.jūnijs, 13:41

rievainais vīngliemezis Caucasotachea vindobonensis. šī tad sugai būs otrā atradne Latvijā.


paliec 14.jūnijs, 13:39

vai nu Succinea putris vai Oxyloma elegans. šos dzintargliemežus līdz sugai var droši noteikt tikai pēc preparēšanas.


paliec 14.jūnijs, 13:34

visticamāk, ka Arion fuscus, bet droši var pēc preparēšanas pateikt.


dziedava 14.jūnijs, 13:33

Paldies, nu skaisti! :) Jau iepriekš priecājos par daudzajiem labajiem atradumiem, bet šis priekš manis vispār no neiespējamās misijas. :)


kz 14.jūnijs, 13:29

būs jauns izaicinājums vēlreiz satikt, pieiet tuvāk un nobildēt mazās tievās kājiņas.


kz 14.jūnijs, 13:27

3-5 mazie zīriņi ik pa laikam parādās šajā rajonā un ķer jūrā zivis


bitene 14.jūnijs, 12:58

Iespējams, ka atradne ir daudz lielāka, jo bijām piestājuši uz mazu brīdi un bija jāsteidzas, bet prombraucot manīju augot vēl otrā pusē ceļam. Šī ir lielākā atradne, ko redzēju savvaļā. Iepriekš bija novēroti pāris ekspemplāri ceļmalā. Pievienoju vēl bildes.


Ivetta 14.jūnijs, 12:55

Nu gan pārsteigums! Es vēl īsti viņu negribēju fotografēt :)


Ivetta 14.jūnijs, 12:48

Paldies par noteikšanu!


dziedava 14.jūnijs, 12:15

Neesmu augu eksperts, bet manuprāt izcils atradums - nekad savvaļā neesmu redzējusi. Kādā vietā auga?


kamene 14.jūnijs, 11:42

Laimes palēcīte Orthilia secunda ar ziedpumpuriem.


kamene 14.jūnijs, 11:37

Ja būtu Lophocolea minor, tad viegli atpazīt pēc daudziem vairķermenīšiem gar lapu malām. Milroskopā ļoti labi redzami.

Pēdējie komentāri rakstiem
Mangusts 6-Jun-2021, 00:22

Internetā var atrast online pārveidotājus,


kamene 1-Jun-2021, 11:17

Vienmēr apbrīnoju Valdas ieraudzīto sugu daudzveidību un bilžu kvalitāti. Un kāds lakacis arī būs pie mājas jāiestāda.


dekants 30-May-2021, 20:10

M4P pievienošana varētu būt sarežģīta, bet jāpakonsultējas ar programmētājiem. Šobrīd telefonā visticamāk, ka var uzlikt, lai noklusējuma režīms ir mp3, vai tad speciālu lietotni jāielādē, kas raksta mp3.


lsinka 29-May-2021, 20:43

Noteikti ierakstītās piecminūtes nosūtīšu! Jautājums daļēji ar šo saistīts - tā kā daudzi audio ierakstīti ar telefonu, vai ir iespēja izmainīt uzstādījumus, ka pievienojot šeit novērojumu, tiek atļauts ar M4P formāts (telefona   (..)


dziedava 29-May-2021, 12:11

Ja DD pāries uz ornitho platformu, tad jāsaprot, vai tos datus m2 arī varēs pārnest, citādi DD to ieviest tagad nebūtu jēgas, ja pēc tam to nevarētu pārnest.


meža_meita 29-May-2021, 01:02

Būtu jauki, ja DD norādot kādas sugas skaitu, būtu iespēja izvēlēties skaita vienību - m2 vai eks.


Vīksna 28-May-2021, 10:58

Vēlreiz paldies visiem kas mani pieminēja, īpaši Uģim kas visvairāk sugas pieraksta arī ar Mareku kopā. Es jau gandrīz visu bildēju, ko var nobildēt. Bet jau vecums nāk ar visu pārējo, Uģim vēl daudz laika jaunas sugas sabildēt, vaja   (..)


CerambyX 28-May-2021, 02:47

Tāpat kā visi citi - es ar noteikti gribu paslavēt Valdas neizsīkstošo entuziasmu un aktīvo darbošanos! Unikāls cilvēks patiesībā! :) Tik daudz vērtīgu atradumu un novērojumu šo gadu laikā ir bijis, ka būtu grūti pat uzskaitīt, ja   (..)


dziedava 27-May-2021, 15:42

Paldies, nosūtīju :)


Laimeslācis 27-May-2021, 10:36

Kad reiz pēc Dabasdatu kopsapulces kopā ar Valdu gājām pāri Daugavai pa Akmens tiltu, mums bija tik daudz par ko runāt, ka pietrūka laika, jo katrai bija jāiet uz savu pusi. Valda ir īsts dabas patriots. Ar Valdu ir interesanti. Valdai nov   (..)


dekants 26-May-2021, 17:14

Droši var sūtīt arī īsos - tur tikai mazāk putnu dzirdēs :) Esmu novērojis, ka šobrīd ievērojami liela aktivitāte ir aptuveni 30minūtes pirms saullēkta - tad pamanās 'pieteikties un atrādīties' lielākā daļa iedzīvotāju. Citādi   (..)


dziedava 26-May-2021, 14:27

O! Tieši pirms 10 dienām ierakstīju putnu dziesmas pēc saulrieta, jo kaut kad senāk biju manījusi, ka tādi ieraksti mēdz interesēt. Bet tikai 24 sekundes. Un pirms 13 dienām ierakstītas 40 sekundes. Tādus taču ar var sūtīt? Vai tomēr   (..)


Sintija Martinsone 26-May-2021, 09:12

Maršruts Ventspils-Tankodroms ir aizņemts.


Rallus 25-May-2021, 19:40

Valda, tiešām ļoti respektējama rosīšanās! Apbrīnojami. Dažkārt gadās, ka vienu un to pašu naktastauriņa sugu pamanām vienā dienā, kaut attālums starp vietām liels.


Sintija Martinsone 25-May-2021, 11:57

Maršruts Liepājas osta-Cenkone aizņemts :)


meža_meita 24-May-2021, 20:31

Ar interesi izlasīju katru teikumu. Vairāk šādu cilvēku!


Vīksna 24-May-2021, 12:51

Visvairāk sugu likti tauriņi un pārējie kukaiņi, kur nosaukumus visvairāk pierakstījies Uģis Piterāns, pie tam vēl atkārtoti, ne īpaši nosaukumus atceros.Man tāda kārtība, ka nekāda, vēl kaudzēm sliktās bildes nedzēstas stāv. B   (..)


Grislis 23-May-2021, 18:51

Arī es apbrīnoju savas vārdamāsas daudzos un lieliskos atradumus! Zemgales līdzenumi nekad nav man saistījušies ar lielu retumu un sugu bagātību, bet Valda šo iesūnojušo priekšstatu cītīgi maina, dienu no dienas. Paldies par to! Kas me   (..)


Vīksna 23-May-2021, 14:32

Paldies par atbalstu un komentāriem ! Kamēr vēl nelīst, kādu līkumu caur mežu, varbūt var paspēt iziet.Pa dārzu ņemoties, vēl pēdējais gan nav ielikts DD.


IlzeP 23-May-2021, 11:15

Interesanti, kas ar tiem 2016. gadā apsekotajiem mežiem noticis tagad - vai atrastās sugas tos palīdzēja saglabāt? Milzīgs paldies Valdai par aktīvo darbošanos Dabasdatos! Lai daudz interesantu atradumu turpmāk!


dziedava 23-May-2021, 11:02

2016. gadā Valdas daudzie ziņojumi iedvesmoja veikt ekspedīciju uz Mazmežotnes - Pilsrundāles mežiem 10 dalībnieku sastāvā (ieskaitot suni), iepriekš nebijušā sastāvā, apvienojot sēņu un sūnu interesentus, lai apsekotu vairākus noga   (..)


IlzeP 23-May-2021, 10:20

Īpaši aizsargājamo sugu sarakstā meža tulpe nav iekļauta.


nekovārnis 23-May-2021, 10:19

Pat prātā neienāktu doma, ka starp Zemgales bezgalīgajiem labības laukiem var slēpties tādas dabas bagātības, ja ne Valdas entuziasms. Tā tik turpināt! :)


digi 22-May-2021, 21:21

Labdien! Vai šī tulpīte ir aizsargājams augs? Redzu, ka manā dzīves vietā, daudzi plūc pilnām saujām! :(


Sintija Martinsone 20-May-2021, 17:50

Maršruts Pape-Mietrags aizņemts :)


Sintija Martinsone 20-May-2021, 11:48

Maršruts Ventspils-Liepene aizņemts. Bet satraukumam nav pamata, vēl pieci maršruti ir pieejami :)


Sintija Martinsone 20-May-2021, 11:25

Maršruts Miķeļbāka-Lūža ir aizņemts :) P.S. Tie smaidiņi nozīmē, kas es ļoti priecājos par milzīgo cilvēku atbalstu. Liels paldies jums visiem!


Sintija Martinsone 20-May-2021, 11:17

Maršruts Melnsils-Ģipka ir aizņemts :)


meža_meita 19-May-2021, 22:49

Rezultāti skumdinoši. Ļoti patīk ideja, ka tiek iesaistīti LBB biedri! Cerams tas pārtaps par tradīciju! Paldies!


Sintija Martinsone 19-May-2021, 17:13

Andri, paldies par līdzjušanu! :) Vairs tikai 8! Jūrmalciems-Mietrags arī aizņemts.


dekants 19-May-2021, 16:55

Saņemamies, piesakamies! Vēl tikai 9 maršruti pastaigā gar jūru! Un visa piekraste tiktu nosegta!


Sintija Martinsone 19-May-2021, 15:28

Nu vairs atlikuši tikai 9 brīvi. Maršruts Bernāti-Cenkone ir aizņemts :)


Sintija Martinsone 19-May-2021, 15:21

Maršruts Ovīši-Lūžņa ir aizņemts :)


Sintija Martinsone 19-May-2021, 15:04

Maršruti Tūja-Kurliņupe un Vitrupe-Kurliņupe ir aizņemti :)


Sintija Martinsone 19-May-2021, 11:45

Laikam rakstā esošā saite uz monitoringa metodiku nedarbojas. Metodika lejuplādējama šeit: https://www.daba.gov.lv/lv/media/11105/download


Sintija Martinsone 19-May-2021, 09:29

Tagad vairs tikai 13 brīvi maršruti. Aizņemts arī Pitrags-Vaide :)


Sintija Martinsone 19-May-2021, 08:44

Atlikuši tikai 14 brīvie maršruti. Maršruts Kolka-Melnsils jau aizņemts :)


Grislis 18-May-2021, 16:34

Paldies, labs apkopojums par Gada augu! Jā, diemžēl izskatās, ka šai sugai slikti klājas... Kaut ko varbūt varētu līdzēt sugai piemērota biotopa apsaimniekošana.


dižraibais pūpis 8-May-2021, 13:56

Taču būt nepiemirst arī par nometniekiem! Nometnieki mums ir līdzās visu gadu. It īpaši vārna. Vārna varbūt nav balsī un (pilsētvidē) tas cēlākais putns. Bet vārna nepieviļ, vārna (gandrīz) vienmēr ir. Uz vārnu var paļauties. Un   (..)


CerambyX 7-May-2021, 21:03

Ja par dabasdatos neziņotām sugām, tad tagad varētu būt labs laiks arī Semanotus undatus meklēšanai uz vējā izgāztām/nolauztām eglēm (bet gan jau uz stāvošām svaigi mirušām arī dzīvo). Tā runā, ka iespējams jāmeklē tuvāk ga   (..)


nekovārnis 7-May-2021, 17:39

Paldies visiem par atsauksmēm! :) Jā, par tām dabasdatos vēl nereģistrētajām - droši vien vienīgā, kuru pats tā pamatīgāk šogad varētu meklēt ir Oberea linearis. Sastopams jūnijā, jūlijā uz lazdu lapām un jaunajiem dzinumiem. Nu   (..)


CerambyX 6-May-2021, 11:58

Nu cerams šis gads arī būs interesantiem novērojumiem pilns! Novēlu, lai pa visiem izdodas kādas 3 vēl līdz šim Dabsadati.lv nereģistrētas koksngraužu sugas sastapt :)


Wija 6-May-2021, 08:49

Paldies!Noderīgi un iedvesmojoši!


Mari 6-May-2021, 08:37

Paldies, Marek, par šo interesanto informatīvi-izglītojošo rakstu! Ne par daudz, ne par maz, un ļoti iedvesmojoši! :)


felsi 5-May-2021, 20:10

Jauki, var sajust sauli un vasaru tuvojamies!


Laimeslācis 5-May-2021, 14:28

Paldies, Marek, par foršo rakstu un noradēm! Kārdinošas bildes :)


Vīksna 5-May-2021, 12:03

Gan jau kādu koksngrauzi nobildēšu, ja par iebildumiem DD nepasūtīs, bet tauriņus tāpat I.Šulcam bildēju.


IlzeP 5-May-2021, 10:06

Domāju, ka perējošie putni laika apstākļu dēļ varētu iet bojā izņēmuma gadījumos, ja vispār, un ne tādēļ, ka izvēlētos nepamest perējumu. Putniem ir pašsaglabāšanās instinkts, kas liek sargāt vispirms sevi, jo pieaudzis putns,   (..)


sananar 4-May-2021, 15:06

Cik bieži šādos laika apstākļos, kādi bija, aiziet bojā perējošie putni, nosalst, vai barības dēļ, kā stārķi, un arī mazie putniņi?


IlzeP 19-Apr-2021, 11:34

Piedodiet, protams, ka olas izdēšanas datums bija domāts 17. aprīlis, nevis marts.


Matrus 19-Apr-2021, 11:19

Vistu vanaga ligzdošana Rīgā konstatēta pirms 40 gadiem - 1981. gadā, kad viens pāris mēģināja ligzdot Mežaparkā (Strazds 1983)


IlzeP 19-Apr-2021, 11:03

17. marts Dabasdati.lv tiešsaistes skatītājiem atnāca ar patīkamu pārsteigumu – vistu vanagu ligzdā Rīgas industriālajā zonā iedēta pirmā ola! Eksperta Arņa Zacmaņa komentārs: “Lai gan par ligzdu interesi pavasarī izrādīja vai   (..)


puke 13-Apr-2021, 20:37

Ornitologs Aigars Kalvāns atsūtīja informāciju par Somijā gredzenoto zivjērgli, kas 12.04. apmēklēja ligzdu Kurzemē. JNH was ringed 8.7.2014 as a nestling in Kangasala, Central Finland


OKK 13-Apr-2021, 01:55

Klausamies dziesmu par Godu Ansim https://www.youtube.com/watch?v=He_xRIFAugY


meža_meita 10-Apr-2021, 10:07

Komentāri lieki, visu cieņu Ansim! P.S. Novēlu savam jaundzimušajam dēlam Ansim vismaz 1% no Anša Opmaņa dotībām! :D Julita - tajā gadā man nebija nekādas sajēgas, kas īsti ir LBB un gada atraduma balva. :)


Laimeslācis 9-Apr-2021, 18:27

Sūnas mani vienmēr gan vilina, gan mulsina, jo tās visas ir zaļos toņos, smalkas un līdzīgas. Vienmēr saminstinos pirms ieziņoju, jo galvā šaudās doma - vai tik tieši šo es jau neieziņoju 7 reizi un vēl jo projām neprotu atpazīt. B   (..)


kamene 9-Apr-2021, 15:55

Paldies Ansim par viņa lielisko darbu un zināšanām un Anitrai par jauko interviju. Ansis gan ir liels optimists, ja teic, ka ziedaugus un sūnas ikviens var apgūt. Sen jau mācos, bet vēl arvien vairāk nezinu nekā zinu. Interesanti par silpur   (..)


anitra 9-Apr-2021, 11:49

Jā, Julita, tev taisnība, kaut Ansi pazīstu gadus 30, uzzināt par viņu no paša ir teju neiespējami. Viņš ir tik līdzsvaroti kluss, ka dikti līst viņa dvēselē vnk ir kauns.


OKK 9-Apr-2021, 00:55

Un, pēc vecās tradīcijas, dziesma par godu Ansim https://www.youtube.com/watch?v=p_IMULfb75k&list=RDo2WjFSvkXec&index=4


OKK 9-Apr-2021, 00:31

Liels paldies Ansim par sugu noteikšanu! Par "akadēmisko izglītību" viņa laikos ir tā, ka nevienu, kurš beidza B. fakultāti, te , DD, neredzu

Apzināsim šķēršļus Latvijas upēs

Valsts zinātniskais institūts BIOR aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties unikālā citizen science jeb sabiedriskās zinātnes iniciatīvā, apzinot šķēršļus Latvijas upēs. Dodoties pārgājienā gar upi, laivojot vai makšķerējot, ikvienam ir iespēja mobilajā aplikācijā Dabas dati atzīmēt vietu ar novērotajiem zivīm grūti pārvaramiem šķēršļiem, piemēram, aizsprostiem, caurtekām, aizsprostu paliekām, bebru dambjiem, ūdenskritumiem. Foto: Kaspars Abersons Mobilās lietotnes Dabas [...]

Mazuļu šķilšanās bums Latvijas Dabas fonda tiešraidēs

Baltie stārķi Tukuma novadā Balto stārķu pāris Volts un Fāze turpināja perēt savas piecas olas, taču gandrīz katru dienu teritorijā bija kāds svešinieks, un viņi abi aktīvi klabināja un izlidoja ieviest ligzdas apkārtnē kārtību. Bija dienas, kad netālu bija vienlaicīgi redzami vai dzirdami pat divi sveši baltie stārķi. Fāze un Volts sargā ligzdu no svešinieka [...]

Aicinām ikvienu iesūtīt audiopiecminūti ar putnu balsīm (6)

Apkopojot datus 3. Latvijas ligzdojošo putnu atlantam, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina iedzīvotājus iesaistīties tam paredzēto datu vākšanā, iesūtot ornitologiem pašu veiktus putnu balsu audioierakstus piecu minūšu garumā. Īpaši ir gaidīti audioieraksti no attālākām un vienatnīgākām Latvijas vietām. "Ja vēlies uzzināt, kādi putni dzīvo tevis apmeklētajā vai apdzīvotajā vietā, aicinām iesūtīt ierakstu ar putnu balsīm [...]

Sirmais dabas bērns – Valda Ērmane (12)

Valda Ērmane ar segvārdu Vīksna Dabasdatos kopš 2015. gada ievietojusi vairāk nekā 30 500 fotogrāfiju un ziņojusi 3303 sugas. Nevienam nav tik daudz bilžu un arī sugu. Visbiežāk viņa pārlūko Rundāles novada dabu: 92% no visiem novērojumiem šajā novadā ir no Valdas. Kā sasniegt šādus rekordus? Valda Ērmane. Foto: Anitra Tooma Dodos ciemos uz Sviteni, šis pagasts [...]

Aicinājums ziņot par īpaši aizsargājamiem augiem (2)

Sveiciens visiem Dabasdatu lietotājiem! Mēs ļoti priecāsimies par jaunām īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm šeit, Dabasdatos! Degumu dzegužpuķe Orchis ustulata. Foto: Ansis Opmanis Jaunā LU Bioloģijas institūta un partneru īstenotā LIFE projekta LIFE FOR SPECIES "Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne" (projekta Nr. LIFE19GIELV000857) laikā tiks veikta īpaši aizsargājamo augu sugu [...]

Aicinām iesaistīties piekrastē ligzdojošo putnu monitoringā (14)

Dabas aizsardzības pārvalde jau ceturto gadu koordinē Piekrastē ligzdojošo putnu monitoringu. Šī monitoringa maršruti aptver visu Latvijas jūras piekrasti, un uzskaites veic brīvprātīgie monitoringa dalībnieki. Monitoringā tiek ievākti sistemātiski dati par vairākām piekrastē ligzdojošām putnu sugām (smilšu tārtiņu, upes tārtiņu, Sāmsalas pīli, lielo gauru, stepes čipsti, mazo zīriņu u.c.), par kurām netiek iegūta pietiekama informācija [...]

Ruiša pūķgalvei neklājas labi (2)

Latvijas Botāniķu biedrība ir pabeigusi izvērtējumu par Gada augu 2020 – Ruiša pūķgalvi Dracocephalum ruyschiana. Ruiša pūķgalve Dracocephalum ruyschiana. Foto: Diāna Marga Ruiša pūķgalvi Latvijas teritorijā pirmoreiz atradis 19. gs. dabaspētnieks Eduards Lēmanis divās vietās Latgalē – Antonopolē un Numernē. Tur pūķgalve tolaik augusi sausos priežu mežos uz osiem – savdabīgiem garenas formas reljefa pacēlumiem, [...]

Pasaules gājputnu dienā aicina ziņot par gājputnu novērojumiem (1)

Sagaidot Pasaules gājputnu dienu 8. maijā, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina vērot gājputnu atgriešanos un reģistrēt savus gājputnu novērojumus, īpaši mudinot to darīt bērnus un jauniešus. Tā ir iespēja piedalīties starptautiskā gājputnu atgriešanās programmā "Dzīvais pavasaris". Bišu dzenis Merops apiaster. Foto: Armands Majevskis "Pavasara atnākšana daudziem no mums bieži vien saistās ar pirmajiem cīruļa treļļiem vai ķīvītes [...]

Kas jauns Latvijas Dabas fonda tiešraidēs?

Melnās klijas Kurzemē Abi pāra putni Golda un Grejs, kas šeit saimniekoja arī pagājušajā gadā, atgriezās 12. aprīlī un uzreiz ķērās pie aktīvas ligzdas atjaunošanas un pārošanās. Kā jau melnajām klijām raksturīgi, ligzda tika greznota ar interesantiem priekšmetiem un materiāliem: plēvēm, cigarešu paciņu driskām, alus pudeļu etiķetēm, putuplastu utt. (video). Grejs uz ligzdu atnes putuplastu [...]

Kur meklēt koksngrauzi (8)

  Ja esat "ar dabu uz tu", tad koksngrauzis vasarā Jums pats sevi parādīs – tupēs uz kāda koka stumbra vai zieda, vai pat kādā karstā pēcpusdienā piezemēsies uz Jūsu galvas. Tomēr, ja gribat atrast 20, 30 vai 50 koksngraužu sugas, nāksies pameklēt. Pārāk neiedziļinoties detaļās, mēģināšu parādīt tās galvenās vietas. Koksngraužu sugām bagāts čemurzieža zieds. [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021
© dabasdati.lv
Saglabāts