Aktīvie lietotāji: 34 Šodien ievadītie novērojumi: 3 Kopējais novērojumu skaits: 1223404
Tu neesi reģistrējies

15.07.2021.

29.06.2021.

27.06.2021.

Pēdējie novērojumi
20-Sep-2021, Solweiga10
Parastā pienaine Lactarius trivialis
20-Sep-2021, Solweiga10
Milzu baltmietene Leucopaxillus giganteus
20-Sep-2021, Solweiga10
Dzeltenā klinģerene Hydnum repandum
20-Sep-2021, Solweiga10
17-Sep-2021, Agnese
Stāvā vilkakūla Nardus stricta
19-Sep-2021, Agnese
Purva dzeguzene Epipactis palustris
19-Sep-2021, Agnese
Līklapu novellija Nowellia curvifolia
19-Sep-2021, Agnese
Daudzzaru rikardija Riccardia multifida
19-Sep-2021, Agnese
Purva dzeguzene Epipactis palustris
19-Sep-2021, Agnese
Zilganā seslērija Sesleria uliginosa (syn. Sesleria caerulea auct.)
19-Sep-2021, Agnese
Pļavas vilkmēle Succisa pratensis
19-Sep-2021, Agnese
17-Sep-2021, zemesbite
Pļavas vilkmēle Succisa pratensis
19-Sep-2021, Agnese
Zilganā seslērija Sesleria uliginosa (syn. Sesleria caerulea auct.)
19-Sep-2021, Agnese
Līklapu novellija Nowellia curvifolia
19-Sep-2021, Agnese
19-Sep-2021, zemesbite 1
19-Sep-2021, zemesbite
19-Sep-2021, zemesbite
Dižskābaržu fleogena Phleogena faginea
19-Sep-2021, zemesbite
20-Sep-2021, IevaLeite
Pelēkā vārpstene Clavulina cinerea
19-Sep-2021, zemesbite
19-Sep-2021, zemesbite
19-Sep-2021, zemesbite
19-Sep-2021, zemesbite
9-Sep-2021, felsi
Lielā gaura Mergus merganser
19-Sep-2021, Алексей
Gaigala Bucephala clangula
19-Sep-2021, Алексей
Krīklis Anas crecca
19-Sep-2021, Алексей
14-Sep-2021, Vuks
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Sep-2021, Алексей
Baltvēderis Mareca penelope
19-Sep-2021, Алексей
19-Sep-2021, Алексей
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
20-Sep-2021, Igors
Dadzītis Carduelis carduelis
20-Sep-2021, Igors
14-Sep-2021, Vuks
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
14-Sep-2021, Vuks
14-Sep-2021, Vuks
Purva piekūns Falco columbarius
20-Sep-2021, Igors
Askusēne (nenoteikta) Ascomycota sp.
14-Sep-2021, Vuks
Apšu smalkpiepīte Ceriporiopsis aneirina
14-Sep-2021, Vuks
14-Sep-2021, Vuks
Purpura sīkpiepe Chondrostereum purpureum
14-Sep-2021, Vuks
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
14-Sep-2021, Vuks
14-Sep-2021, Vuks
Pelēkais strazds Turdus pilaris
20-Sep-2021, eksperts 3
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
20-Sep-2021, eksperts 3
Zilganā baltsamtīte Leucobryum glaucum
19-Sep-2021, Līga Strazdiņa
Trauslā leokarpa Leocarpus fragilis
14-Sep-2021, Vuks 2
14-Sep-2021, Vuks
Aplocene Lepista sp.
14-Sep-2021, Vuks
Sekstainā gailene Cantharellus tubaeformis
14-Sep-2021, Vuks
Lipīgā zaraine Calocera viscosa
14-Sep-2021, Vuks
Egļu korallene Ramaria eumorpha
13-Sep-2021, Vuks
Parastā žultsbeka Tylopilus felleus
13-Sep-2021, Vuks
Parastā pīpene, margrietiņa Leucanthemum vulgare
20-Sep-2021, kamene
Dzērve Grus grus
20-Sep-2021, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
20-Sep-2021, pētniece
Lielais tritons Triturus cristatus
10-Sep-2021, edgarsstrods
Japānas dižsūrene Reynoutria japonica
10-Sep-2021, bitene
Zeltgalvītis Regulus regulus
20-Sep-2021, editez
Žubīte Fringilla coelebs
20-Sep-2021, editez
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
20-Sep-2021, editez
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
20-Sep-2021, editez
Gaigala Bucephala clangula
20-Sep-2021, editez
Glodene Anguis fragilis
6-Sep-2021, ena
Purpura sīkpiepe Chondrostereum purpureum
14-Sep-2021, ena
Mežirbe Tetrastes bonasia
14-Sep-2021, ena 2
Pelēkā dzilna Picus canus
16-Sep-2021, ena
Mizložņa Certhia familiaris
13-Sep-2021, ena
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
17-Sep-2021, ena
14-Sep-2021, ena
Vistu vanags Accipiter gentilis
20-Sep-2021, mazais_ezis
Peļu klijāns Buteo buteo
16-Sep-2021, ena
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
20-Sep-2021, Mierss
Purpura sīkpiepe Chondrostereum purpureum
14-Sep-2021, ena
14-Sep-2021, ena
Zoss Anser sp. Anser sp.
20-Sep-2021, angel
Spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus
20-Sep-2021, Gaidis Grandāns
Brūnā kaussēne Peziza badia
20-Sep-2021, didzisj
Svīre Apus apus
20-Sep-2021, Edgars Smislovs
Lielā gaura Mergus merganser
20-Sep-2021, de kje
Meža zīlīte Periparus ater
20-Sep-2021, de kje
Medus (mājas) bite Apis mellifera
20-Sep-2021, ekologs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-Sep-2021, Ekoskola Taurenitis
Peļu klijāns Buteo buteo
20-Sep-2021, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-Sep-2021, de kje
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-Sep-2021, de kje
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-Sep-2021, de kje
Peļu klijāns Buteo buteo
20-Sep-2021, Rallus
Lielā čakste Lanius excubitor
20-Sep-2021, Rallus
Kajaks Larus canus
20-Sep-2021, Rallus
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Sep-2021, Rallus
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
20-Sep-2021, de kje
Peļu klijāns Buteo buteo
20-Sep-2021, de kje
Birztalas vīngliemezis Cepaea nemoralis
20-Sep-2021, Acenes
Parastā lapsene Vespula vulgaris
20-Sep-2021, ekologs
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
20-Sep-2021, de kje
Bezdelīga Hirundo rustica
20-Sep-2021, Arnis2
Sudrabkaija Larus argentatus
20-Sep-2021, Arnis2
Laucis Fulica atra
20-Sep-2021, Arnis2
Lielā gaura Mergus merganser
20-Sep-2021, Arnis2
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
20-Sep-2021, Arnis2
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-Sep-2021, Arnis2
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
20-Sep-2021, Arnis2
Gaigala Bucephala clangula
20-Sep-2021, Arnis2
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
20-Sep-2021, Arnis2
Cekulpīle Aythya fuligula
20-Sep-2021, Arnis2
Zivju gārnis Ardea cinerea
20-Sep-2021, Arnis2
Pelēkā pīle Mareca strepera
20-Sep-2021, Arnis2
Prīkšķe Spatula querquedula
20-Sep-2021, Arnis2 1
Krīklis Anas crecca
20-Sep-2021, Arnis2
Platknābis Spatula clypeata
20-Sep-2021, Arnis2
Garkaklis Anas acuta
20-Sep-2021, Arnis2 1
Baltvēderis Mareca penelope
20-Sep-2021, Arnis2
Baltais gārnis Ardea alba
20-Sep-2021, Arnis2
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-Sep-2021, Ara
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
19-Sep-2021, Gradin
Baltā cielava Motacilla alba
19-Sep-2021, Gradin
Baltrobainā virpainīte Stropharia albocrenulata
30-Aug-2021, zgt 1
Koku čipste Anthus trivialis
20-Sep-2021, Rallus
Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp.
18-Sep-2021, bitene
19-Sep-2021, Pūcis
Muša (nenoteikta) Muscidae sp.
18-Sep-2021, bitene
Garastīte Aegithalos caudatus
20-Sep-2021, Rallus
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
20-Sep-2021, Rallus
Melnā dzilna Dryocopus martius
20-Sep-2021, Rallus
18-Sep-2021, bitene
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-Sep-2021, Pūcis
Baltpieres zoss Anser albifrons
19-Sep-2021, Pūcis
Parastais ligustrs Ligustrum vulgare
18-Sep-2021, bitene
18-Sep-2021, bitene
Krauķis Corvus frugilegus
18-Sep-2021, Matrus
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
18-Sep-2021, Matrus
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
18-Sep-2021, Matrus
Kaņepītis Linaria cannabina
18-Sep-2021, Matrus
Dzērve Grus grus
18-Sep-2021, Matrus
Ķerra Aythya marila
18-Sep-2021, Matrus
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
18-Sep-2021, Matrus
18-Sep-2021, Matrus
Baltvēderis Mareca penelope
18-Sep-2021, Matrus
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-Sep-2021, Matrus
Zivju gārnis Ardea cinerea
18-Sep-2021, Matrus
Lauku balodis Columba palumbus
18-Sep-2021, Matrus
Krauķis Corvus frugilegus
18-Sep-2021, Matrus
Bezdelīga Hirundo rustica
18-Sep-2021, Matrus
Dzērve Grus grus
18-Sep-2021, Matrus
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Sep-2021, Rallus
Baltais gārnis Ardea alba
18-Sep-2021, Matrus
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-Sep-2021, Matrus
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Sep-2021, Rallus
Sfings (nenoteikts) Sphingidae sp.
19-Sep-2021, Lilota
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
18-Sep-2021, Matrus
Ķerra Aythya marila
18-Sep-2021, Matrus
Baltvēderis Mareca penelope
18-Sep-2021, Matrus
Lielā gaura Mergus merganser
18-Sep-2021, Matrus
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-Sep-2021, Matrus
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
18-Sep-2021, Matrus
Kajaks Larus canus
18-Sep-2021, Matrus
Tundras sējas zoss Anser fabalis serrirostris
20-Sep-2021, Rallus
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
20-Sep-2021, Rallus
18-Sep-2021, Matrus
Dzeltenā celmene Armillaria lutea
19-Sep-2021, Ziemelmeita
Baltais gārnis Ardea alba
20-Sep-2021, de kje
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
18-Sep-2021, Matrus
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
18-Sep-2021, Matrus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
18-Sep-2021, Matrus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Sep-2021, Rallus
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Sep-2021, Rallus
Baltais gārnis Ardea alba
18-Sep-2021, Matrus
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
18-Sep-2021, Matrus
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Sep-2021, Rallus
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
18-Sep-2021, Matrus
Lielais zīriņš Hydroprogne caspia
18-Sep-2021, Matrus
Baltais gārnis Ardea alba
18-Sep-2021, Matrus
Kausveida skaistgalvene Pseudoclitocybe cyathiformis
18-Sep-2021, Ziemelmeita
Laukirbe Perdix perdix
20-Sep-2021, Vabale
Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp.
17-Sep-2021, ilzuksgrava
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
18-Sep-2021, Rallus
Brūnkaklis Aythya ferina
18-Sep-2021, Rallus
Kaņepītis Linaria cannabina
18-Sep-2021, Rallus
Zaļžubīte Chloris chloris
18-Sep-2021, Rallus
Lauku piekūns Falco tinnunculus
18-Sep-2021, Rallus
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
18-Sep-2021, Rallus
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
18-Sep-2021, Rallus
Purva piekūns Falco columbarius
18-Sep-2021, Rallus 1
Dzilnītis Sitta europaea
18-Sep-2021, Rallus
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
18-Sep-2021, Rallus
Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii
18-Sep-2021, Rallus 4
Dzilnītis Sitta europaea
18-Sep-2021, Rallus 1
Purva piekūns Falco columbarius
18-Sep-2021, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Sep-2021, Gradin
Laucis Fulica atra
19-Sep-2021, Gradin
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Sep-2021, pustumsa
Bumbuļu topinambūrs Helianthus tuberosus
19-Sep-2021, pustumsa
Pļavas āboliņš Trifolium pratense
19-Sep-2021, pustumsa
19-Sep-2021, pustumsa
Dzērve Grus grus
19-Sep-2021, DainisKR
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
19-Sep-2021, pustumsa
Zivju gārnis Ardea cinerea
19-Sep-2021, pustumsa
Stirna Capreolus capreolus
19-Sep-2021, DainisKR
Dzērve Grus grus
19-Sep-2021, DainisKR
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
19-Sep-2021, Ekoskola Taurenitis
Brūnā bērzupiepe Fomitopsis betulina (syn. Piptoporus betulinus)
19-Sep-2021, Ekoskola Taurenitis
Vāvere Sciurus vulgaris
19-Sep-2021, DainisKR
Āra bērzs Betula pendula
19-Sep-2021, Ekoskola Taurenitis
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
18-Sep-2021, DainisKR
19-Sep-2021, Ekoskola Taurenitis
Dižā pulkstenīte Campanula persicifolia
19-Sep-2021, Ekoskola Taurenitis
Dzērve Grus grus
18-Sep-2021, DainisKR
19-Sep-2021, Ekoskola Taurenitis
Rudā lapsa Vulpes vulpes
18-Sep-2021, DainisKR
Dzērve Grus grus
18-Sep-2021, DainisKR
Zoss Anser sp. Anser sp.
17-Sep-2021, DainisKR
Dzērve Grus grus
17-Sep-2021, DainisKR
Zoss Anser sp. Anser sp.
17-Sep-2021, DainisKR
Kovārnis Coloeus monedula
17-Sep-2021, DainisKR
Sudrabkaija Larus argentatus
17-Sep-2021, DainisKR
Baltā cielava Motacilla alba
17-Sep-2021, DainisKR
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
18-Sep-2021, Rallus
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
18-Sep-2021, Rallus
Lauku lija Circus cyaneus
19-Sep-2021, Rallus
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
19-Sep-2021, Ara
Sloka Scolopax rusticola
18-Sep-2021, Rallus
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
19-Sep-2021, Ilona_rasa 2
Gugatnis Calidris pugnax
19-Sep-2021, Ilona_rasa 1
Trulītis Calidris minuta
19-Sep-2021, Ilona_rasa 2
Pele (nenoteikta) Muridae sp.
19-Sep-2021, Aceralba
Peļu klijāns Buteo buteo
18-Sep-2021, Rallus
Lielā čakste Lanius excubitor
18-Sep-2021, Rallus
Rāceņu baltenis Pieris rapae
19-Sep-2021, Aceralba
19-Sep-2021, Ekoskola Taurenitis
19-Sep-2021, zinzin
Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata
19-Sep-2021, Ekoskola Taurenitis
Lauku lija Circus cyaneus
18-Sep-2021, Rallus
Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp.
19-Sep-2021, zinzin
Sudrabkaija Larus argentatus
19-Sep-2021, Ekoskola Taurenitis
Rubenis Lyrurus tetrix
18-Sep-2021, Rallus 2
Zoss Anser sp. Anser sp.
19-Sep-2021, Aceralba
Gugatnis Calidris pugnax
19-Sep-2021, pustumsa
19-Sep-2021, Aceralba
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-Sep-2021, de kje
Vidējais dzenis Dendrocoptes medius
19-Sep-2021, Aceralba
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Sep-2021, de kje
Baltais gārnis Ardea alba
19-Sep-2021, de kje
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
19-Sep-2021, Aceralba
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
19-Sep-2021, Aceralba
Pelēkais ronis Halichoerus grypus
19-Sep-2021, Igors 1
Lielais šņibītis Calidris canutus
31-Jul-2021, ievakiri 1
19-Sep-2021, Aceralba
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
19-Sep-2021, Igors 1
19-Sep-2021, Aceralba
19-Sep-2021, Aceralba
19-Sep-2021, Ziemelmeita
Gugatnis Calidris pugnax
19-Sep-2021, Igors
Plīvurpūču tīmeklene Cortinarius praestans
19-Sep-2021, Ziemelmeita
Lindblada gļotsēne Lindbladia tubulina
19-Sep-2021, felsi 1
Parastais ragansviests Fuligo septica
7-Sep-2021, felsi
Parastais ragansviests Fuligo septica
7-Sep-2021, felsi
Gobu kokpūkaine Hypsizygus ulmarius
19-Sep-2021, Ziemelmeita
Lindblada gļotsēne Lindbladia tubulina
7-Sep-2021, felsi
7-Sep-2021, felsi 1
Mainīgā kaussēne Peziza varia
19-Sep-2021, Ziemelmeita
Tumšbrūnā cietpiepe Phellinidium ferrugineofuscum (syn. Phellinus ferrugineofuscus)
19-Sep-2021, Ziemelmeita
Zivju dzenītis Alcedo atthis
19-Sep-2021, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-Sep-2021, eksperts 3
18-Sep-2021, eksperts 3
Sējas zoss Anser fabalis
19-Sep-2021, Алексей
Kaspijas kaija Larus cachinnans
19-Sep-2021, Igors
Sila strazds Turdus viscivorus
16-Sep-2021, eksperts 3
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
19-Sep-2021, IlzeP
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
18-Sep-2021, Igors
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Sep-2021, Bounijs
Zivju gārnis Ardea cinerea
19-Sep-2021, Ara
Vistu vanags Accipiter gentilis
18-Sep-2021, Igors
Kaspijas kaija Larus cachinnans
18-Sep-2021, Igors
Baltais gārnis Ardea alba
19-Sep-2021, Ara
Stirna Capreolus capreolus
19-Sep-2021, dziedava
Krauklis Corvus corax
19-Sep-2021, Bounijs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
19-Sep-2021, Bounijs
Baltvēderis Mareca penelope
19-Sep-2021, Bounijs
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Sep-2021, Bounijs
Platknābis Spatula clypeata
19-Sep-2021, Bounijs
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-Sep-2021, lsinka
Norvēģijas kladonija Cladonia norvegica
19-Sep-2021, Ilze Ķuze
Pirkstainā rikardija Riccardia palmata
19-Sep-2021, Ilze Ķuze 1
Baltvēderis Mareca penelope
19-Sep-2021, Bounijs
Zilganā baltsamtīte Leucobryum glaucum
19-Sep-2021, Ilze Ķuze
Vistu vanags Accipiter gentilis
19-Sep-2021, Bounijs
Meža pūce Strix aluco
19-Sep-2021, VijaS
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
19-Sep-2021, gunitak
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
19-Sep-2021, gunitak
19-Sep-2021, gunitak
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
19-Sep-2021, baibak
Parastais šņibītis Calidris alpina
19-Sep-2021, baibak
Liesmainā egļpiepe Pycnoporellus fulgens
19-Sep-2021, Mežirbe777
Dakšveida mecgērija Metzgeria furcata
19-Sep-2021, Mežirbe777 1
Līklapu novellija Nowellia curvifolia
19-Sep-2021, Mežirbe777
Lielā čakste Lanius excubitor
19-Sep-2021, Bounijs
6-Sep-2021, felsi
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
6-Sep-2021, felsi
Mēles dižvālene Clavariadelphus ligula
6-Sep-2021, felsi
Laukirbe Perdix perdix
19-Sep-2021, Vabale
Lielā gaura Mergus merganser
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Parastais šņibītis Calidris alpina
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Sīlis Garrulus glandarius
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Parastais šņibītis Calidris alpina
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Niedru lija Circus aeruginosus
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Bezdelīga Hirundo rustica
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Pļavu čipste Anthus pratensis
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Baltais gārnis Ardea alba
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Garastīte Aegithalos caudatus
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Bezdelīga Hirundo rustica
19-Sep-2021, Ilona_rasa
Mērkaziņa Gallinago gallinago
19-Sep-2021, Bounijs
Krāšņā vistene Tricholomopsis decora
19-Sep-2021, VijaS
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
5-Sep-2021, felsi
5-Sep-2021, felsi
Pelēcīgā arcīrija Arcyria cinerea
5-Sep-2021, felsi
Pelēcīgā arcīrija Arcyria cinerea
5-Sep-2021, felsi
19-Sep-2021, Bounijs
Zelta brūnsardzene Phaeolepiota aurea
13-Sep-2021, Vuks
Ragveidīgā kalocera Calocera cornea
13-Sep-2021, Vuks
13-Sep-2021, Vuks
Parastais plaušķērpis Lobaria pulmonaria
13-Sep-2021, Vuks
Parastais šņibītis Calidris alpina
19-Sep-2021, ievakiri
Sarainā tauriņpiepe Trametes hirsuta
13-Sep-2021, Vuks
19-Sep-2021, VijaS
Krīklis Anas crecca
19-Sep-2021, Bounijs
Melnais strazds Turdus merula
19-Sep-2021, Pūcis
19-Sep-2021, VijaS
Zivju gārnis Ardea cinerea
19-Sep-2021, Bounijs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
19-Sep-2021, Pūcis
19-Sep-2021, VijaS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-Sep-2021, Gradin
Lielā dižsardzene Macrolepiota procera
13-Sep-2021, Vuks
13-Sep-2021, Vuks
Krauklis Corvus corax
19-Sep-2021, Bounijs
Zoss Anser sp. Anser sp.
19-Sep-2021, angel
Jātnieciņš (nenoteikts) Ichneumonidae sp.
19-Sep-2021, Solweiga10
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Sep-2021, VijaS
Lielā zīlīte Parus major
19-Sep-2021, Bounijs
13-Sep-2021, Vuks
Maldinošā trihija Trichia decipiens
19-Sep-2021, VijaS
19-Sep-2021, VijaS
Krāšņā vistene Tricholomopsis decora
13-Sep-2021, Vuks
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
19-Sep-2021, VijaS
Zoss Anser sp. Anser sp.
19-Sep-2021, angel
Violetā purvu badhāmija Badhamia lilacina
19-Sep-2021, dziedava
Korķainā ozolpiepe Daedalea quercina
19-Sep-2021, Ziemelmeita
Plaisājošā rūtaine Xylobolus frustulatus
19-Sep-2021, Ziemelmeita
Krīklis Anas crecca
19-Sep-2021, Bounijs
Citronu bisporella Bisporella citrina
19-Sep-2021, Ziemelmeita
Rudens bisīte Gyromitra infula
19-Sep-2021, Ziemelmeita
Čūskmēlīšu milnene Cordyceps ophioglossoides
19-Sep-2021, Ziemelmeita 1
19-Sep-2021, VijaS
Sakņkāta bārkstmale Hebeloma radicosum
18-Sep-2021, Ziemelmeita
Mērkaziņa Gallinago gallinago
19-Sep-2021, Bounijs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-Sep-2021, Bounijs
Paciņu ragansviests Fuligo muscorum
17-Sep-2021, Ziemelmeita 3
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Sep-2021, de kje
19-Sep-2021, VijaS
Zeltainā krokaine Pseudomerulius aureus
19-Sep-2021, Ilze Ķuze
Baltā cielava Motacilla alba
19-Sep-2021, Bounijs
Trauslā pūslīšpaparde Cystopteris fragilis
19-Sep-2021, kamene
Gugatnis Calidris pugnax
19-Sep-2021, de kje
Kaņepītis Linaria cannabina
19-Sep-2021, de kje
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Sep-2021, Acenes
Maldinošā trihija Trichia decipiens
19-Sep-2021, VijaS
Dzērve Grus grus
19-Sep-2021, Bounijs
Zemesmēlīte (nenoteikta) Geoglossum sp. / Trichoglossum sp.
19-Sep-2021, dziedava
19-Sep-2021, VijaS
Vistu vanags Accipiter gentilis
19-Sep-2021, Arnis2
19-Sep-2021, VijaS
Sīlis Garrulus glandarius
19-Sep-2021, Bounijs
Mērkaziņa Gallinago gallinago
19-Sep-2021, mazais_ezis
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
19-Sep-2021, VijaS
19-Sep-2021, mazais_ezis 1
19-Sep-2021, dziedava
Dadzītis Carduelis carduelis
19-Sep-2021, de kje
Gļotainā daudzvālīte Multiclavula mucida
19-Sep-2021, VijaS
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Sep-2021, angel
19-Sep-2021, VijaS
Zeltkāta gailene Cantharellus lutescens
19-Sep-2021, VijaS
Bezdelīga Hirundo rustica
19-Sep-2021, de kje
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Sep-2021, de kje
Sējas zoss Anser fabalis
19-Sep-2021, de kje
19-Sep-2021, dziedava
Liepu sprīžmetis Plagodis dolabraria
7-Jun-2021, Vīksna
4-Jun-2021, Vīksna
13-Jun-2021, Vīksna
Rudens bisīte Gyromitra infula
19-Sep-2021, VijaS
Ahāta pūcīte Phlogophora meticulosa
7-Jun-2021, Vīksna
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-Sep-2021, edzhus
13-Jun-2021, Vīksna
Niedru lija Circus aeruginosus
19-Sep-2021, edzhus
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
19-Sep-2021, VijaS
Lauku balodis Columba palumbus
19-Sep-2021, edzhus 1
Laucis Fulica atra
19-Sep-2021, edzhus
19-Sep-2021, edzhus
Komposta degunradžvabole Oryctes nasicornis
4-Jun-2021, Vīksna
Mērkaziņa Gallinago gallinago
19-Sep-2021, edzhus 1
Samtmuša Therevidae
3-Jun-2021, Vīksna
Rudā lapsa Vulpes vulpes
19-Sep-2021, edzhus 1
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
19-Sep-2021, VijaS
Stirna Capreolus capreolus
18-Sep-2021, edzhus 1
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Sep-2021, Pūcis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-Sep-2021, Pūcis
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
19-Sep-2021, Pūcis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Sep-2021, Pūcis
Gludais ragansviests Fuligo leviderma
19-Sep-2021, VijaS 1
16-Sep-2021, Ivetta
Melnspārnu kaija Larus marinus
19-Sep-2021, baibak
Upes tārtiņš Charadrius dubius
19-Sep-2021, baibak
Gugatnis Calidris pugnax
19-Sep-2021, baibak
Purva zīlīte Poecile palustris
19-Sep-2021, Pūcis
Koraļļu dižadatene Hericium coralloides
19-Sep-2021, FunnyFox
Sfagnu vālene Clavaria sphagnicola
19-Sep-2021, dziedava
Stirna Capreolus capreolus
18-Sep-2021, Ivetta
Mazais dzenis Dryobates minor
19-Sep-2021, Pūcis
Dzērve Grus grus
19-Sep-2021, RedFox
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-Sep-2021, Pūcis
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
19-Sep-2021, de kje
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-Sep-2021, de kje
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-Sep-2021, Daniels_B
Krauklis Corvus corax
19-Sep-2021, Pūcis
Lielā zīlīte Parus major
19-Sep-2021, Pūcis
Dzilnītis Sitta europaea
19-Sep-2021, Pūcis
Garastīte Aegithalos caudatus
19-Sep-2021, Pūcis
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
19-Sep-2021, VijaS
Stirna Capreolus capreolus
19-Sep-2021, Ivetta
Bezdelīga Hirundo rustica
19-Sep-2021, RedFox
Rudā lapsa Vulpes vulpes
16-Sep-2021, VijaS
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
19-Sep-2021, de kje
Dzērve Grus grus
19-Sep-2021, de kje
Stirna Capreolus capreolus
16-Sep-2021, VijaS
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
19-Sep-2021, Daniels_B
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
19-Sep-2021, baibak
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
19-Sep-2021, Pūcis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-Sep-2021, Pūcis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-Sep-2021, megere
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
19-Sep-2021, tatia
Purva piekūns Falco columbarius
19-Sep-2021, Fuatra
Niedru lija Circus aeruginosus
19-Sep-2021, Mix
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
19-Sep-2021, IlzeP
Lauku piekūns Falco tinnunculus
19-Sep-2021, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-Sep-2021, RedFox
Dzērve Grus grus
19-Sep-2021, Ornitologs
Sējas zoss Anser fabalis
18-Sep-2021, Ornitologs
19-Sep-2021, ligausis
Dzilnītis Sitta europaea
19-Sep-2021, Pūcis
Melnais strazds Turdus merula
19-Sep-2021, Pūcis
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-Sep-2021, Pūcis
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
19-Sep-2021, Litenesputni
Lielā čakste Lanius excubitor
19-Sep-2021, Litenesputni
Staltbriedis Cervus elaphus
18-Sep-2021, Litenesputni
Rubenis Lyrurus tetrix
18-Sep-2021, Litenesputni
Eglene Lactarius scrobiculatus
19-Sep-2021, Lemmus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
19-Sep-2021, pustumsa
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-Sep-2021, pustumsa
Lielā zīlīte Parus major
19-Sep-2021, ievakiri
Žubīte Fringilla coelebs
19-Sep-2021, ievakiri
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-Sep-2021, ievakiri
Sīlis Garrulus glandarius
19-Sep-2021, pustumsa
Dzilnītis Sitta europaea
19-Sep-2021, pustumsa
Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp.
9-Sep-2021, Gundars Kalniņš
Garastīte Aegithalos caudatus
19-Sep-2021, ievakiri
9-Sep-2021, Gundars Kalniņš
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-Sep-2021, pustumsa
9-Sep-2021, Gundars Kalniņš
Sīlis Garrulus glandarius
19-Sep-2021, ievakiri
9-Sep-2021, Gundars Kalniņš
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Sep-2021, ievakiri
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
19-Sep-2021, ievakiri
Lielā zīlīte Parus major
19-Sep-2021, Pūcis
Krauklis Corvus corax
19-Sep-2021, Daniels_B
Šķavu pelašķis Achillea ptarmica (syn. Ptarmica vulgaris)
19-Sep-2021, Liepzieds
9-Sep-2021, Gundars Kalniņš
Bezdelīga Hirundo rustica
19-Sep-2021, Pūcis
9-Sep-2021, Gundars Kalniņš
9-Sep-2021, Gundars Kalniņš
9-Sep-2021, Gundars Kalniņš
Melnspārnu kaija Larus marinus
19-Sep-2021, ievakiri
9-Sep-2021, Gundars Kalniņš
9-Sep-2021, Gundars Kalniņš
Vistu vanags Accipiter gentilis
19-Sep-2021, Vita Ju
Parastā skujene Hippuris vulgaris
19-Sep-2021, kamene
Zivju gārnis Ardea cinerea
19-Sep-2021, Daniels_B
9-Sep-2021, Gundars Kalniņš
Lielā ežgalvīte Sparganium erectum
19-Sep-2021, kamene
9-Sep-2021, Gundars Kalniņš
Skarainais grīslis Carex paniculata
19-Sep-2021, kamene
9-Sep-2021, Gundars Kalniņš
Meža balodis Columba oenas
18-Sep-2021, dekants
Pēdējās sugu izmaiņas
dziedava 20-Sep-2021 22:03:38

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ivars L. 20-Sep-2021 20:29:58

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 20-Sep-2021 20:28:39

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 19:40:55

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 19:08:42

Korallene Ramaria sp. Ramaria sp. ->


Edgars Smislovs 20-Sep-2021 18:42:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 17:00:30

Smiltāju kaussēne Peziza ammophila ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 16:54:22

Nezināms ->


Matrus 20-Sep-2021 16:30:01

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 20-Sep-2021 16:06:07

Lielais šņibītis Calidris canutus ->


Ivars L. 20-Sep-2021 15:28:40

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 14:47:01

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 20-Sep-2021 11:52:21

Mazais ērglis Clanga pomarina ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 10:13:06

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 10:10:53

Baravika Boletus sp. Boletus sp. ->


Edgars Smislovs 20-Sep-2021 10:07:59

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 10:06:51

Celmene (nenoteikta) Armillaria sp. ->


Edgars Smislovs 20-Sep-2021 10:06:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 10:02:53

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 09:59:25

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 09:56:34

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 09:54:28

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 09:52:21

Dižvālene (nenoteikta) Clavariadelphus sp. ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 09:47:21

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 09:44:54

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 09:11:00

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Sep-2021 06:57:19

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 19-Sep-2021 22:51:59

Augs (nenoteikts) ->


dziedava 19-Sep-2021 22:38:00

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


Aceralba 19-Sep-2021 22:07:22

Kāpostu baltenis Pieris brassicae ->


dziedava 19-Sep-2021 21:06:27

Vālesveida sēne (nenoteikta) ->


VijaS 19-Sep-2021 20:48:21

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


IlzeP 19-Sep-2021 19:53:42

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Bounijs 19-Sep-2021 19:25:48

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 19-Sep-2021 18:39:49

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


roosaluristaja 19-Sep-2021 18:22:22

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 19-Sep-2021 18:14:22

Šveinica filcene Phaeolus schweinitzii ->


roosaluristaja 19-Sep-2021 18:13:22

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 19-Sep-2021 18:12:36

Rūgtā sērsēne Hypholoma fasciculare ->


roosaluristaja 19-Sep-2021 18:12:06

Lipīgā zaraine Calocera viscosa ->


andrisb 19-Sep-2021 16:02:21

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 19-Sep-2021 14:17:21

Augs (nenoteikts) ->


ekologs 19-Sep-2021 12:36:38

Smecernieks Phyllobius sp. Phyllobius sp. ->


roosaluristaja 19-Sep-2021 10:55:48

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 19-Sep-2021 10:07:40

Cilindrīte (nenoteikta) Stemonitopsis sp. ->


roosaluristaja 19-Sep-2021 07:51:01

Sekstainā saulsardzene Lepiota cristata ->


roosaluristaja 19-Sep-2021 07:46:29

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


felsi 18-Sep-2021 23:27:55

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


dziedava 18-Sep-2021 23:08:27

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


pustumsa 18-Sep-2021 21:49:22

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 18-Sep-2021 20:37:35

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Matrus 18-Sep-2021 20:35:26

Zilzaļā dižspāre Aeshna cyanea ->


nekovārnis 18-Sep-2021 20:03:29

Kapračvabole Nicrophorus sp. Nicrophorus sp. ->


nekovārnis 18-Sep-2021 19:59:45

Nezināms ->


nekovārnis 18-Sep-2021 19:58:21

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


nekovārnis 18-Sep-2021 19:57:24

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


dziedava 18-Sep-2021 19:55:21

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 18-Sep-2021 19:54:54

Rumpucis (nenoteikts) Helvella sp. ->


dziedava 18-Sep-2021 19:54:22

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 18-Sep-2021 19:54:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 18-Sep-2021 19:53:21

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


dziedava 18-Sep-2021 19:52:18

Vilkpienaine (nenoteikta) Lycogala sp. ->


nekovārnis 18-Sep-2021 19:36:35

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 18-Sep-2021 19:35:21

Līķvabole Silpha tristis Silpha tristis ->


nekovārnis 18-Sep-2021 19:20:37

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 18-Sep-2021 19:19:53

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 18-Sep-2021 19:16:28

Kapračvabole Nicrophorus sp. Nicrophorus sp. ->


nekovārnis 18-Sep-2021 19:14:21

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 18-Sep-2021 19:12:38

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


nekovārnis 18-Sep-2021 19:10:21

Bambals (nenoteikts) Geotrupidae sp. ->


nekovārnis 18-Sep-2021 19:09:48

Kukainis (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 18-Sep-2021 18:19:22

Ķauķis Sylvia sp. Sylvia sp. ->


Edgars Smislovs 18-Sep-2021 17:53:22

Piekūns (nenoteikts) Falconidae sp. ->


roosaluristaja 18-Sep-2021 17:09:41

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


roosaluristaja 18-Sep-2021 17:02:55

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 18-Sep-2021 17:01:39

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


roosaluristaja 18-Sep-2021 15:06:32

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos ->


dziedava 18-Sep-2021 15:02:28

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Vīksna 18-Sep-2021 09:22:25

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


Vīksna 18-Sep-2021 09:16:15

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


Vīksna 18-Sep-2021 09:14:08

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


roosaluristaja 18-Sep-2021 07:15:00

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 18-Sep-2021 07:07:47

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 18-Sep-2021 07:07:11

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


VijaS 17-Sep-2021 23:29:28

Nezināms ->


CerambyX 17-Sep-2021 20:52:09

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


dziedava 17-Sep-2021 20:06:47

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 17-Sep-2021 18:00:35

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


roosaluristaja 17-Sep-2021 17:15:56

Nezināms ->


roosaluristaja 17-Sep-2021 17:15:21

Čūska (nenoteikta) ->


roosaluristaja 17-Sep-2021 17:06:44

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


CerambyX 17-Sep-2021 16:35:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 17-Sep-2021 16:03:27

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


IlzeP 17-Sep-2021 16:03:09

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ivars L. 17-Sep-2021 15:22:16

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 17-Sep-2021 14:44:21

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


roosaluristaja 17-Sep-2021 14:43:43

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


roosaluristaja 17-Sep-2021 14:43:19

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


dziedava 17-Sep-2021 13:36:53

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 17-Sep-2021 12:46:29

Krāšņblakts (nenoteikta) Rhopalidae sp. ->


zane_ernstreite 17-Sep-2021 12:46:22

Augs (nenoteikts) ->


CerambyX 17-Sep-2021 12:46:22

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


CerambyX 17-Sep-2021 12:45:59

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


CerambyX 17-Sep-2021 12:45:37

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 17-Sep-2021 10:48:34

Meža bambals Anoplotrupes stercorosus ->


CerambyX 17-Sep-2021 01:21:21

Zālāju laupītājblakts Nabis sp. Nabis sp. ->


CerambyX 16-Sep-2021 22:42:39

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


CerambyX 16-Sep-2021 22:31:00

Parastā bruņublakts Eurygaster testudinaria ->


dziedava 16-Sep-2021 22:00:58

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 16-Sep-2021 21:59:32

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 16-Sep-2021 21:53:21

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


sandis 16-Sep-2021 21:34:27

Bikšainais klijāns Buteo lagopus ->


roosaluristaja 16-Sep-2021 19:58:18

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 16-Sep-2021 19:15:42

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 16-Sep-2021 17:49:00

Kukainis (nenoteikts) ->


roosaluristaja 16-Sep-2021 17:27:36

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


roosaluristaja 16-Sep-2021 17:20:20

Ronis (nenoteikts) Halichoerus/Pusa sp. ->


ekologs 16-Sep-2021 17:16:01

Sausseržu raibspārnis Zygaena lonicerae ->


IlzeP 16-Sep-2021 17:07:53

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


IlzeP 16-Sep-2021 17:07:22

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


andrisb 16-Sep-2021 16:49:18

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ivars L. 16-Sep-2021 16:44:20

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


IevaM 16-Sep-2021 16:18:05

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Edgars Smislovs 16-Sep-2021 14:39:56

Reņģu kaija Larus fuscus ->


andrisb 16-Sep-2021 13:38:59

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Edgars Smislovs 16-Sep-2021 13:31:59

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


roosaluristaja 16-Sep-2021 10:15:21

Riekstrozis Nucifraga caryocatactes ->


CerambyX 16-Sep-2021 02:05:41

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


nekovārnis 15-Sep-2021 22:52:37

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 15-Sep-2021 22:31:22

Riteņzirneklis (nenoteikts) Araneidae sp. ->


CerambyX 15-Sep-2021 22:30:58

Nezināms ->


CerambyX 15-Sep-2021 22:30:41

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


IevaM 15-Sep-2021 22:06:09

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


Ansis 15-Sep-2021 21:44:57

Augs (nenoteikts) ->


Ivars L. 15-Sep-2021 20:56:36

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 15-Sep-2021 20:55:24

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 15-Sep-2021 20:26:50

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


dekants 15-Sep-2021 20:22:38

Sarkankakla zoss Branta ruficollis ->


Ivars L. 15-Sep-2021 19:35:47

Henotēka Chaenotheca brunneola Chaenotheca brunneola ->


CerambyX 15-Sep-2021 19:31:57

Pūcīte (nenoteikta) Noctuidae sp. ->


CerambyX 15-Sep-2021 19:31:49

Pūcīte (nenoteikta) Noctuidae sp. ->


zane_ernstreite 15-Sep-2021 16:40:52

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


zane_ernstreite 15-Sep-2021 16:40:01

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


zane_ernstreite 15-Sep-2021 16:38:21

Augs (nenoteikts) ->


CerambyX 15-Sep-2021 16:07:21

Airvabole (nenoteikta) Dytiscidae sp. ->


CerambyX 15-Sep-2021 16:06:49

Zilais praulenis Platycerus caraboides ->


Edgars Smislovs 15-Sep-2021 15:27:58

Upes tārtiņš Charadrius dubius ->


roosaluristaja 15-Sep-2021 15:22:34

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 15-Sep-2021 15:21:57

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 15-Sep-2021 15:19:43

Celmene (nenoteikta) Armillaria sp. ->


roosaluristaja 15-Sep-2021 13:18:21

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 15-Sep-2021 13:16:53

Parastā apmalpiepe Fomitopsis pinicola ->


Edgars Smislovs 15-Sep-2021 11:01:50

Klijkaija Stercorarius sp. Stercorarius sp. ->


CerambyX 15-Sep-2021 11:01:32

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Līga Strazdiņa 15-Sep-2021 09:54:06

Šokolādes jungūnija Junghuhnia collabens ->


roosaluristaja 15-Sep-2021 09:38:21

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 15-Sep-2021 09:37:31

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 15-Sep-2021 09:13:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ivars L. 15-Sep-2021 08:07:28

Egļu violetpiepe Trichaptum abietinum ->


roosaluristaja 15-Sep-2021 06:46:20

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 15-Sep-2021 06:43:21

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


CerambyX 14-Sep-2021 23:28:30

Parastā spīļaste Forficula auricularia ->


nekovārnis 14-Sep-2021 23:09:58

Lapsene (nenoteikta) Vespidae sp. ->


nekovārnis 14-Sep-2021 23:09:28

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 14-Sep-2021 23:08:41

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


IevaM 14-Sep-2021 21:55:54

Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo ->


nekovārnis 14-Sep-2021 21:42:21

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


andrisb 14-Sep-2021 21:40:59

Nezināms ->


nekovārnis 14-Sep-2021 21:40:51

Ķirzaka (nenoteikta) ->


nekovārnis 14-Sep-2021 21:39:58

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 14-Sep-2021 21:16:21

Nezināms ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 21:16:21

Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp. ->


nekovārnis 14-Sep-2021 21:12:50

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 21:11:57

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


nekovārnis 14-Sep-2021 21:10:21

Ugunsvabole (nenoteikta) Pyrochroidae sp. ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 21:07:40

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


marsancija 14-Sep-2021 20:57:55

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 20:56:25

Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp. ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 20:54:42

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 20:47:50

Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp. ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 20:47:22

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 20:45:52

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 20:42:50

Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp. ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 20:41:24

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 20:40:21

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 20:36:54

Zaļais dziedātājsienāzis Tettigonia viridissima ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 20:31:34

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 20:28:36

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 20:27:21

Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp. ->


dziedava 14-Sep-2021 20:23:59

Sēne (nenoteikta) ->


Codex Seraphinianus 14-Sep-2021 20:21:47

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


roosaluristaja 14-Sep-2021 19:23:01

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 14-Sep-2021 18:08:46

Zemesblakts Rhyparochromus sp. Rhyparochromus sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
dziedava 20.septembris, 22:42

Interesanti! Es teiktu, ka sēne, jo tādu gļotsēni nezinu, bet vai tika pataustīta? Man izskatās cieta ;)


zemesbite 20.septembris, 22:22

Sēne vai gļotsēne?


Ivars L. 20.septembris, 20:26

Paraudziņa nav.


felsi 20.septembris, 20:22

Pievienoju foto kāda 09.09


pustumsa 20.septembris, 20:00

Liels paldies!


editez 20.septembris, 19:26

Paldies!


roosaluristaja 20.septembris, 19:06

Šāds attēls te tikko jau bija. Tā nav piepe, bet purpura sīkpiepe


forelljjanka 20.septembris, 18:40

Žubīte.;)


roosaluristaja 20.septembris, 17:04

Peziza ammophila aug tikai kāpās. Neatbilst arī izskats. Augšējā attēlā, spriežot pēc formas un tumši brūnā krāsojuma, visticamāk Peziza badia. TDroši vien, ka mazākie augļķermeņi citos attēlos arī šī suga, tikai vēl jauni


dziedava 20.septembris, 16:18

Sanāk apmēram turpat, kur tas milzu eksemplārs, tikai šoreiz pierastāka skata :)


Rallus 20.septembris, 16:05

Šis būs gugatnis, ne lielais šņibītis, kam bez citām pazīmēm kājas nebūs garākas par asti (gugatnim pat izteikti, ko labi redz šeit lidojuma bildē).


dziedava 20.septembris, 15:49

Ja Tu domā, ka tas ir Bilimbia tetramera, tad to var labi pārbaudīt mikroskopējot.


Ivars L. 20.septembris, 15:25

Skaidrs, tad lai viņš dzīvo mierā, un lai viņam labi klājas. :)


lichen_Ro 20.septembris, 14:49

Tev taisnība, daļa no Micarea aug uz augsnes (mēdz būt uz kūras). Hertelidae botryosa izskatās savādāk - to ieteiktu meklēt iz apdegušām priežu struktūrām (kritalas, sausokņi, celmi, retāk uz apdegušas mizas), Fennoskandijā šī suga mēdz būt arī uz neapdegušām struktūrām, bet LV gadījumā esmu redzējis tikai uz tādām, vienu reizi uz mizas - bet tas mežs dega pirms gadiem 40..


Zigurds Krievans 20.septembris, 12:41

Paldies par komentāriem:) Prieks ka atrādijās. šo jau ļoti gribētos labāk apskatīt un nofotografēt, cerams ka vēl sanāks:)


Ivars L. 20.septembris, 12:22

Roland, paldies. Ir Micarea sugas, kas aug uz augsnes (M.incrassata, M.turfosa ...), bet nezinu, cik liela/maza iespēja tādas ieraudzīt Ljā.:D Laikam būs jāiet vēlreiz skatīt, vai tiešām aug uz augsnes, vai tomēr uz trupošām saknēm vai celma daļas, jo skatos, ka ķērpis un biotops labi atbilst arī Hertelidae botryosa.


IevaM 20.septembris, 11:40

Man arī izskatās pēc vidējā :)


Zigurds Krievans 20.septembris, 10:41

Pamainiju uz mazo, tā kā neviens neiekomentēja:) Bet nu pats tā arī īsti nesaprotu, tā jau arī liekas ka ir arī vidējā pazīmes


VijaS 20.septembris, 10:16

Paldies, Edgar!


ivars 20.septembris, 09:57

Čipste sp.?


ivars 20.septembris, 09:42

Domāju ka vidējais.


Aceralba 19.septembris, 22:08

Paldies, Gunita, tā jau baidījos :)


VijaS 19.septembris, 21:25

9. - 13. bildes - 19. septembris.


gunitak 19.septembris, 21:18

Šis būs rāceņu. Melnais stūris šaurs.


VijaS 19.septembris, 21:17

7. - 10. bildes - 19. septembris.


VijaS 19.septembris, 20:48

Paldies, Gunita!


gunitak 19.septembris, 20:39

Kāpostu baltenis.


VijaS 19.septembris, 20:38

Sestā bilde - viss, ko izdevās atrast pēc vairāk kā divām nedēļām.


felsi 19.septembris, 20:08

Pievienoju 3 foto kāda dabā 07.09.21


lichen_Ro 19.septembris, 19:36

Micarea ģints sugas pamatā ir uz mirušas koksnes. Es pārbaudītu kaut ko no tām sugām ko saugca par Mycobilimbia (varbūt M. hypnorum)..


roosaluristaja 19.septembris, 18:14

Vai nu H.ferrugineum vai H.peckii


roosaluristaja 19.septembris, 18:08

Iespējams, ūpis. Ir ziņots no tās apkaimes


ekologs 19.septembris, 17:39

Lielais madaru sfings (Hyles gallii) :)


dziedava 19.septembris, 10:06

Izgāju vēlreiz cauri visādiem variantiem. Skatot Stemonitis, pēc izmēra un sporu izmēra atbilstu Stemonitis smithii - kas ir maza pušķainā šokolāde. Šī tāda noteikti nav. Vēl ir vērts izlasīt aprakstu uz diskusiju Sanda novērojumā: https://dabasdati.lv/lv/observation/06d0af7bd113947a7c796825d8ef4fac/ Pēc esošajiem parametriem sanāk Stemonitopsis gracilis; vienīgais, kas īsti neatbilst - kājiņas garums (tam jābūt 1/7-1/5 no visa garuma), bet te izskatās garāka. Taču pieļauju, ka nav nomērīts tipiskākais eksemplārs. Ar izmēriem ir tā, ka mazāk svarīgi izmērīt kādu līdz komatiem, cik svarīgi uztvert kopainu - kāda attiecība kātiņš/vālīte dominē, jo novirzes jau gadās. Turklāt pēc Neuberta nav minēta attiecība, bet kājiņas garums - 0,2-0,5 mm, un tas atbilst! Vārdsakot, mans lēmums ir Stemonitopsis gracilis.


Tasty_Y 19.septembris, 02:31

Ir citi, jo var redzēt ka šiem ir salauztas lupas, vai vel nav izveidojušas. Jūsu gliemežiem dzīvē veicas labāk.


patigunta 19.septembris, 02:26

Atsevišķais Caucasotachea vindobonensis novērojums https://dabasdati.lv/lv/observation/tvduu6c9mn5blsg1nr9018sn54/


patigunta 19.septembris, 02:22

Šis ir cits Caucasotachea vindobonensis eksemplārs vai eksemplāri, nekā manis atrastais :)) Vismaz man tā šķiet.


Zigurds Krievans 18.septembris, 23:35

Pieliku vēl bildi, kur noņēmu shadows


dziedava 18.septembris, 23:14

Ņemot vērā ļoti sīko augumu un mazās sporas, šobrīd palika viens variants - Stemonitopsis gracilis. Paskati šo versiju arī ar savu aci pēc aprakstiem un foto. Citu versiju šobrīd man arī nav. Šī diezgan labi atbilst :)


dziedava 18.septembris, 23:07

Ja pataustītu, būtu cietas, kādas gļotsēnes parasti nav. Šīs ir kādas no nektrijām


dziedava 18.septembris, 22:19

Sporām nav 1000x palielinājums? Pirmais, kas pēc cilindrīšu atslēgas jāskatās, vai sporas ir kārpainas vai ar tīkliņu. Te īsti nevar saprast, bet man šķiet, ka te ir tikai 400x


dziedava 18.septembris, 22:12

Varens darbs un varen labi sanācis! Kad būšu brīvaka, paskatīšu.


VijaS 18.septembris, 21:49

Divas dienas tapusi mikroskopija...


ekologs 18.septembris, 21:27

Paldies! :)


Vīksna 18.septembris, 20:56

Paldies !


andrisb 18.septembris, 20:35

Paldies, Julita!


dziedava 18.septembris, 19:55

Pūkainās varētu būt ar sēni


dziedava 18.septembris, 19:52

2. foto tik glīta kompozīcija :)


dziedava 18.septembris, 19:51

Kas ir brūnās galviņas 1. foto, grūti saprast, bet 2. foto izskatās nokarenā fizāra


nekovārnis 18.septembris, 19:35

Jā, es ar vairāk sliecos uz S.obscura pusi.


nekovārnis 18.septembris, 19:33

Hm, skatoties uz vēdera apakšu šķiet ka tomēr Xanthogramma pedissequum - Neredzu dzelteno joslu gar sānu. Būs jāpameklē vairāk informācijas.


picapica 18.septembris, 17:53

Paldies:)! Daudz šogad peļkājīšu laikam...


dziedava 18.septembris, 12:35

O, lampītes! Sen neredzētas! :) Droši vien garkājas, izskatās garas (pāris mm)


IlzeP 18.septembris, 11:44

Ir, ir, tumšais, pēdējā bildē labi redzama baltā josla pēdas apakšā.


Vīksna 18.septembris, 09:25

Varētu būt tumšais kailgliemezis.Tikai nedaudz mazāki par milzu un vecs paliels mežs ar lieliem ozoliem.


Vīksna 18.septembris, 09:02

Paldies !


ekologs 18.septembris, 07:16

Gāju cauri un sāku domāt, vai gadījumā nav Silpha obscura?


Arnis2 18.septembris, 06:02

Ezeru ķauķis?


felsi 18.septembris, 00:03

Apsveicu! Šitādas un līdzīgas var atrast tik tad, ja iekrīti ar degunu sūnās, šodienas personīgā pieredze :)


VijaS 17.septembris, 23:23

Reāli jau tur nekāda augļķermeņa vairs nebija, tīra sporu masa, pirmajā mirklī pat nedomāju par gļotsēnēm, tikai vēlāk sāku aizdomāties... Labi ka paraudziņu ievācu!


dziedava 17.septembris, 23:18

Izskats aizdomīgs, bet sporas un biotops ļoti atbilst, jā!


VijaS 17.septembris, 23:09

Skaisti! Apsveicu!


VijaS 17.septembris, 23:07

Julita, šitas melnais pulveris varētu būt melnā plaispika?


angel 17.septembris, 22:42

Nevarēju nereaģēt uz to, ka Cēsīs iespējami varēs novērot 200.sugu, bet neatradu pašu sākotnējo ziņu. Vienreizēji! Apsveicami!!! Kā nesenai novērotājai Smiltenes novadā - ko iekšzemē darīt, neesam pie Lubāna ezera, bet retumis pa vienai sugai parādās, kā nejauši ar riteni maijā, braucot, stepes lija, tad dīķos arī rudenī pa kādai sugai ieklīst. bet kopumā, nekā no jūras piekrastes migrantiem. Ko vēl gaidīt rudens migrācijā?


andrisb 17.septembris, 21:21

Pievienojos sveicējiem!


Lemmus 17.septembris, 20:35

Paldies par apstiprinājumu,Ivar!


Vīksna 17.septembris, 20:11

Apsveicu !


dziedava 17.septembris, 20:09

Par šo gandrīz jābrīnās, ka vēl nebija atrasta (noteikta?), jo visās apkārtējās valstīs ir, tikai Latvija tāds baltais plankums, turklāt nosakāma jau pēc ārējām pazīmēm - rievots kātiņš un plakana diskveida galviņa - izskatās kā mazas sēnītes :)


felsi 17.septembris, 17:29

Man liekas, ka paraugu ievācu, jācer!


Edgars Smislovs 17.septembris, 17:28

Rubenis/mednis(?).


OKK 17.septembris, 17:01

Odze


IlzeP 17.septembris, 16:02

Pareizi būtu ieķeksēt "gredzenots putns" (šim ieķeksēju).


Ivars L. 17.septembris, 15:54

Hm, re kā! Paldies, Julita par ID!


forelljjanka 17.septembris, 15:20

Ātrumā liekas ,ka dzeguze,bet,vari papētīt variantus pats: https://www.featherbase.info/uk/order/ Sloka,mežirbe un t.t.


Lemmus 17.septembris, 14:29

Likās tiesām balts,vai arī pamatīgi izbalējis:))


dziedava 17.septembris, 13:39

Mikro-foto te: https://www.facebook.com/groups/myx.lv/posts/620710875764070/


dace_bio 17.septembris, 13:24

Xanthoria sp. Iespējams X polycarpa


dace_bio 17.septembris, 13:22

Gaidim taisnība ;) Chaenotheca ferruginea


dace_bio 17.septembris, 13:21

Peltigera sp.


dace_bio 17.septembris, 13:20

Peltigera sp.


dace_bio 17.septembris, 13:19

Arthonia vinosa


Edgars Smislovs 17.septembris, 13:13

Var būt lauku balodis? http://www.putni.lv/colpal.htm http://www.putni.lv/coloen.htm


Izabella 17.septembris, 11:29

Barā gredzenots putns. Informāciju par gredzenu nosūtīju Dmitrijam. Kā pareizi pievienot gredzenota putna novērojumu?


dziedava 17.septembris, 09:42

Bet es šīm vēl neesmu ķērusies klāt :(. Jau sen gatavojos..


dziedava 17.septembris, 09:41

Hmm, šūnainā? Man šobrīd izskatās pēc kādas retākas avenītes no Tubifera grupas. Tipa - jauna suga Latvijai :)


dziedava 17.septembris, 09:39

Tiešām iekšā balts vai tomēr izbalējis dzeltenais? :)


fotonieks 17.septembris, 08:55

Kā vienmēr, paldies!


fotonieks 17.septembris, 08:54

Paldies, atkal par precizējumu.


felsi 16.septembris, 22:50

4. foto pēc dienas.


VijaS 16.septembris, 22:46

Pēdējā bildē, tie melnie pušķīši, ir kazeņu metatrihija, varētu ielikt atsevišķā novērojumā.


dziedava 16.septembris, 22:01

Skaisti sabildēts :) . Dzelteni bumbuļi mēdz būt tām, kuru attīstība pārtraukusies


sandis 16.septembris, 21:34

Augstu lidoja, virsasti labi nevarēja redzēt, bet labākajā sānu kadrā izskatījās, ka ir balta virsaste? (Laikam gļuks.) Tā it kā bija noteicošā pazīme, pēc kā vadījos. Bet biksim droši vien būtu asāk iezīmēta melnā spārnu un astes apmale, tā ka - būs vien gaišais peļu :)


CerambyX 16.septembris, 20:47

Manuprāt gaišs peļu?


forelljjanka 16.septembris, 16:19

3. foto-cekuldūkuris.


dace_bio 16.septembris, 15:38

Uģim taisnība, Vulpicida pinastri


fotonieks 16.septembris, 15:35

Skaists.


fotonieks 16.septembris, 15:34

Atkal, paldies!


dace_bio 16.septembris, 15:21

Lecanora sp.


Ilze Ķuze 16.septembris, 14:56

Interesanti, vai kokvilnas anomoporija vairs nav interesants novērojums? :)


patigunta 16.septembris, 14:46

Paldies Tasty, 1-6 bildes praktiski no vienas pļavas, 7,8 no mazliet attālākas zaru kaudzes. Jāpārbauda vēlreiz punkta precizitāte un jāievada rievotais vīngliemezis kā atsevišķs novērojums. Tur gan gar ceļmalu slamstās tipi, kas met kāru aci pat uz manu vienātruma velo un piedāvā iedzert 3 veidu dzērienus, sākot ar alu.


dace_bio 16.septembris, 14:29

Šķiet, ka Pertusaria pertusa


Tasty_Y 16.septembris, 10:23

Vai visas fotogrāfijas ir no vienas un tas pašas vietas? Foto 2 un 3 ir Caucasotachea vindobonensis.


zane_ernstreite 16.septembris, 10:13

Paldies!


asaris 16.septembris, 10:12

Mājas strazdi, riekstrožiem būtu daudz masīvāks knābis


IlzeP 16.septembris, 09:15

Iespaidīgi!


OKK 15.septembris, 23:37

Parastais dziedātājsienāzis


nekovārnis 15.septembris, 22:52

Paldies, Uģi! :)


vizmakrasta 15.septembris, 22:21

Sirseņpūznis.


dziedava 15.septembris, 21:26

Šai vairāk neko nevajag pārbaudīt? Tad man šodien veicies ar divām retajām :).


Ivars L. 15.septembris, 21:17

Pārdomāju. Kopskats, aķ izmērs, augšana uz stumbeņa, vecāko ikgadējo slāņu konsistence tomēr vairāk vedina domāt par Resinoporia.


andrisb 15.septembris, 21:14

2.foto redzamas trīs lipares. Par purvu - ortofoto redzamais “zirnekļu tīkls” ir lielo pārnadžu (staltbriežu,…) iemītas takas ar ūdeni, nevis bebru grāvīši, slapjš, bet ejams.


dziedava 15.septembris, 21:11

Tu neteici, ka biezā slāņpiepe (vtml.)?


Ivars L. 15.septembris, 20:35

Senlaiku dore tā, protams, nav. PSRS laiku? Ja atcerēšos, pajautāšu zemes īpašniekam, varbūt viņš zinās.


dziedava 15.septembris, 20:12

Tās nagliņas smukas, bet tas kaltais dobums! Kaut kas nesens varētu būt?


zane_ernstreite 15.septembris, 19:34

Paldies!


felsi 15.septembris, 19:28

Kaut kā gribas Jums abām piebalsot!:)


zane_ernstreite 15.septembris, 16:39

Tā likās, bet esmu nedaudz izsitusies ārā no tēmas... Paldies!


zane_ernstreite 15.septembris, 16:38

Paldies!


OKK 15.septembris, 16:36

Lielais meža raibenis


OKK 15.septembris, 16:35

Mazais nātru raibenis


zane_ernstreite 15.septembris, 16:14

Še tev! Un biju tik pārliecināta. Paldies!


zane_ernstreite 15.septembris, 15:30

Nu kur tad tik stulbi sajaucu... Paldies!


asaris 15.septembris, 14:30

Varētu būt mainīgā pacelmene


Izabella 15.septembris, 13:37

Paldies, Rūta!


Edgars Smislovs 15.septembris, 11:38

Iespējams kāds no ķauķīšiem.


kamene 15.septembris, 11:02

Paldies, Julita. Man arī tāpat. Jo vairāk esmu redzējusi, jo mazāk zinu...


Līga Strazdiņa 15.septembris, 09:47

Konsistence stingra, grūti noplēsu gabaliņu, tāpēc atmetu sākuma versiju par L.mollis. Skāriena vietas negribīgi krāsojās, tādēļ par jungūniju arī nebiju droša


Līga Strazdiņa 15.septembris, 09:42

Paldies!


Sanita Putna 15.septembris, 09:28

Paldies! Paraudziņš ir, būs kaut kad jāmēģina nogādāt uz noteikšanu.


Ivars L. 15.septembris, 08:15

Leptoporus mollis vai Rhodonia placenta. Vairāk tā kā pirmais, šķiet.


dziedava 15.septembris, 06:43

Tad jau ir cerības uz drošāku noteikšanu :)


felsi 15.septembris, 06:41

Paldies par noteikšanu!


dziedava 15.septembris, 06:25

Skaista krāsu maiņa :)


dziedava 14.septembris, 22:45

Kaut kas interesants!!


IevaM 14.septembris, 21:54

Ir paraudziņš :)


Edgars Smislovs 14.septembris, 21:50

Bet tas tak ir lielais.


VijaS 14.septembris, 21:27

4. - 8. bildes 10. septembrī. Dabā izskatījās koši dzeltens, košāks nekā redzams bildēs. 8. bildē paraudziņš tajā pašā pēcpusdienā, 9. bildē - tas pats paraudziņš 14. septembrī, pēc pāris dienu žūšanas atvērtā traukā; visa dzeltenā krāsa izbalējusi, un iekšas tagad izskatās baltas.


VijaS 14.septembris, 21:18

10. - 12. bildes pēc nedēļas, 10. septembrī. Ļoti trausla, pieskaroties sabirst, bet melnās krāsas tik pat kā nav.


VijaS 14.septembris, 21:06

Piektā bilde - pēc nedēļas, 10. septembris.


nekovārnis 14.septembris, 21:02

Paldies, Rūta! :)


dziedava 14.septembris, 20:34

Ragansviests ar violeto ragansviesteni (sēni) :)


dziedava 14.septembris, 20:29

Skaistums! :) Tagad sācies smuko grūti nosakāmo laiks. Visādas tādas baltipelēkas bumbiņas ar un bez kātiņiem visdrošāk noteikt mikroskopējot..


dziedava 14.septembris, 20:26

Cik skaisti! Uz ķērpja! :)


Arnis2 14.septembris, 18:48

Ūdensvistiņa


andrisb 14.septembris, 17:46

Paldies par noteikšanu!


marsancija 14.septembris, 17:08

Ir gan gredzenots putns.


marsancija 14.septembris, 17:06

Paldies par izsmeļošo skaidrojumu! Jā arī mārītes ir redzētas liedagā.


roosaluristaja 14.septembris, 13:52

Ar piepēm nekāda sakara


CerambyX 14.septembris, 12:38

Jā, it kā internetā raksta, ka varbūt nepieaugušie īpatņi tiešām dzīvo saistībā ar skudrām (lielajām Formica sp.), bet tajā pašā laikā raksta, ka tā saistība nav īsti skaidra. Cik esmu šos nepieaugušos īpatņus sastapis, tad nevarētu teikt, ka bija tieši pie pūžņa vai sajūtami stingrā korelācijā ar skudrām. Vairāk sajūta, ka šo sugu visvieglāk atrast ir tīruma āboliņa (Trifolium arvense) pudurīšos. Varbūt, ka tā maskēšanās par skudru tīri aizsardzības nolūkos ar domu, ka varbūt skudrai līzdīgam kukainim mazāk kāds uzbruks? Kas zin.


OKK 14.septembris, 11:22

Catocala fraxini


OKK 14.septembris, 11:02

Pieņemu, viņa iekļūst skudrupūznī (ar laiku), kopā ar citām skudrām vācot materiālus skudrupūznim, bet tad noteikti notiks kaut kas nelabs (daba...).


OKK 14.septembris, 10:54

Ko par viņu domā viss pārējais blakšu leģions?


OKK 14.septembris, 10:50

Blakts "maskējas" kā skudra?


IlzeP 14.septembris, 10:38

Ja mikologu grupa noteica, tad gan jau ir!


Kiwi 14.septembris, 09:49

Neesmu esksperte, ja nav pareizi, tad saprotu, ka administrators vai kāds no ekspertiem var labot nosaukumu. FB Mikologu grupā noteica, ka pārslu tīmeklene, tāpēc arī norādīju, bet varu dzēst, ja nav pareizi.


IlzeP 14.septembris, 07:52

Nezinu, vai to tik droši var pateikt, ka tieši pārslu (?) - Lielajā sēņu grāmatā rakstīts, ka bālā tīmeklene no pārslu atšķiras ar pelargoniju smaržu un šaurākām sporām...


Ivetta 14.septembris, 06:41

Paldies, Uģi!


Vīksna 14.septembris, 00:05

Paldies !


CerambyX 13.septembris, 23:52

Kaut kādos brīžos kukaiņus mēdz tā vējš sapūst liedagā vai arī kā citādi tie lidojot savā gaitā vienkārši atduras pret jūru kā pret lielu barjeru. Noteiktos periodos ir kādām noteiktām sugām lielāki aktivitātes brīži (tā jau gluži prom no koka mežā šīs neaizpūš līdz jūrai - tām ir aktīvi jālido) - ja šajās dienās koku vairoglbaktīm ir bijis 'lidojamais' garastāvoklis, tad nu var tās lielākā skaitā sakoncentrēties liedagā. Līdzīgi arī Elasmostethus ģins slaidvairoglblaktis var būt simtos un pat tūkstošos (šogad vietām tā bija). Tāpat arī mārītes mēdz būt simtos vai dažādi lapgrauži, vai pavasarī, kad lido visi kukaiņi, tad dažos simtos metru var būt daudzi simti dažādu kukaiņu sugu :)


marsancija 13.septembris, 23:46

Paldies! Bet ko viņas kuplā skaitā darīja Kurzemes jūrmalas piekrastē? Visas devās no ūdens, krasta virzienā.


zemesbite 13.septembris, 23:34

Paldies, Uldi! :)


CerambyX 13.septembris, 23:30

Droši vien Ķīnas cimdiņkrabja fragments (vēders).


dziedava 13.septembris, 22:34

Paldies! Šī tiešām bija jāatrod ;). Ja nepētītu sūnas uz koka, tumšās bumbiņas nepamanītu nekādi


kiksiite 13.septembris, 22:18

Šis būs sisenis


zemesbite 13.septembris, 22:17

Piepes garšā. :)


Ivars L. 13.septembris, 22:11

Rūgtums emocijās vai piepes garšā?:)


zemesbite 13.septembris, 21:59

Apsveicu ar atradumu! :)


zemesbite 13.septembris, 21:58

Oho!


zemesbite 13.septembris, 21:54

Man likās pēc egles, bet nestrīdos, varbūt tiešām priede. Kaut kāds rūgtums ir.


Ziemelmeita 13.septembris, 21:52

Tā būs pārslu tīmeklene (Cortinarius hemitrichus)


zemesbite 13.septembris, 21:46

Par velti pieminēju preperēšanu - kāds tiešām jau to bija izdarījis. :D


felsi 13.septembris, 21:41

Ja smalki iesktās, ir atšķirība plazmodijā: gludajam ragansviestam tādas kā treknāki slidīgākas nūdeles, bet baltajam smalkāki zariņi kopā salipuši, nu tas tā iztēlei:)


IlzeP 13.septembris, 21:05

Ok, paldies!


roosaluristaja 13.septembris, 21:00

Sīkās tintenes, izņemot dižbara tinteni, bet mikroskopijas praktiski nav iespējams atšķirt


IlzeP 13.septembris, 20:51

Vai varētu būt zaķkājas tintene?


dziedava 13.septembris, 20:51

Nu, vo - uzmini nu no plazmodija! :)


felsi 13.septembris, 20:48

Wou!


felsi 13.septembris, 20:47

Super!


felsi 13.septembris, 20:46

Paldies Agri, mazliet apstulbu, ir vai nav!


felsi 13.septembris, 20:46

Pievienoju mikroskopiju, sporas 5-6 mkm.


OKK 13.septembris, 20:42

Lielais meža raibenis


felsi 13.septembris, 20:12

Pievienoju 2 foto, kas izauga pēc dienas no baltā plazmodija, un nomainīju sugu!:)


Ziemelmeita 13.septembris, 20:09

Tad tā arī droši vien būs, paldies par palīdzību


roosaluristaja 13.septembris, 20:01

Ja bija kā krokas, tad želejas flēbija ir ticamākais variants. Viņai kā reiz ir krokaina apakša


Ziemelmeita 13.septembris, 19:45

Galīgi gluda apakša nebija,drīzāk kā krokas. Bet bija tik mīksta,ka juka ārā,lai kārtīgi apskatītu. Līdz šim neesmu tikusi skaidrībā, kas tas īsti ir.


roosaluristaja 13.septembris, 19:37

Nu flēbijas nav piepes. Ja apakšpusē bija poras, tad var būt arī violetpiepe. Tiesa violetpiepes nevarētu raksturot ar "ļoti mīksta"


Ziemelmeita 13.septembris, 19:33

Man arī tā likās, bet bija vēl variants veca violetpiepe. Tad nu nezinu kas īsti.


roosaluristaja 13.septembris, 19:24

Varētu būt želejas flēbija


Ivars L. 13.septembris, 18:18

Kritala neizskatās pēc egles. Vairāk pēc priedes. Nereti substrāta sug tomēr ir ļoti svarīga - šoreiz, laikam, ne tik ļoti. Piepe varētu būt rūgtā mīkstpiepe.


Ivars L. 13.septembris, 18:10

Var jau būt, ka būtu pieticis ar vairāk fotogrāfijām no dažādiem rakursiem, t.sk. tas augļķermenis, kas daļēji redzams bildes labajā apakšējā stūrī. Bet saprotu, ka šis vairāk smukumam, ne 'preparēšanai' (gan jau tik un tā kādz gliemezis to nopreparēs vakariņās).


Ivars L. 13.septembris, 18:04

Varbūt, tikai kurš preparēs, un zinās, kas tur iekšā konkrēti meklējams? :)


IevaM 13.septembris, 18:02

Paldies! Izskatījās eksotiskas :)


roosaluristaja 13.septembris, 17:25

Pacelmene nebūs. Vecas celmenes


Vabale 13.septembris, 16:09

Paldies!


zemesbite 13.septembris, 15:36

Labi, atzīmēšu arī kā kribāriju nenoteiktu.


dziedava 13.septembris, 15:31

Var, jā, ja nevajag pašai priekš sevis atzīmēt arī kribrāriju sp. atsevišķā novērojumā


zemesbite 13.septembris, 15:31

Jā, tāda grezna! :)


dziedava 13.septembris, 15:29

Smuka sēne :)


zemesbite 13.septembris, 15:28

Tad novērojumu lieku kā kribāriju pilārsēni?


dziedava 13.septembris, 15:24

Sarkanbrūnās ir gļotsēnes, visdrīzāk kribrārijas, tātad sēne - kribrāriju pīlārsēne Stilbella byssiseda. Bet kribrārijas visdrīzāk nenosakāmas līdz sugai - arī mikroskopējot apsēņotus eksemplārus noteikt grūti.

Pēdējie komentāri rakstiem
Simoninna 20-Sep-2021, 22:28

Ilze Bojāre liels paldies par burvīgo apkopojumu un paldies LDF par šo brīnišķīgo iespēju ielūkoties dabas norisēs tuvplānā.


OKK 18-Sep-2021, 00:39

Un, komentāru nobeigumā, dziesma par godu Uģim! (jā, zinu - jau otrā) https://www.youtube.com/watch?v=5H2dkKzXtIg&list=RDo2WjFSvkXec&index=36


patigunta 7-Sep-2021, 16:24

Uģis ir ne tikai izcils sugu noteicējs, bet arī lielisks novērojumu komentētājs. Pateicos par sugu noteikšanu un komentāriem, ne tikai pie saviem, bet arī citu novērojumiem!


OKK 7-Sep-2021, 03:26

Un, pēc vecas DD tradīcijas, dziesma par godu Uģim! https://www.youtube.com/watch?v=KgqdGqduXvo


CerambyX 5-Sep-2021, 21:33

Paldies visiem par atzinīgiem vārdiem, stundas gan diemžēl dienā ir tikai divdesmit četras tāpēc ne vienmēr vairs sanāk Dabasdatiem atlicināt tik daudz laiku kā agrāk, bet nu cenšos cik nu sanāk :) Kukaiņu ziņojumiem dabasdatos tie   (..)


angel 4-Sep-2021, 00:23

Patiesi ir forši un apbrīnas vērti tie cilvēki, kas mums atver jaunas acis uz dabu! Ar blaktīm un citiem kukaiņiem vēl ne uz "tu", un vēl visādi veci blakšu stereotipi. Par putniem gan fanoju.


meža_meita 3-Sep-2021, 21:45

Uģi, liels paldies par visu sugu noteikšanu!


zemesbite 3-Sep-2021, 11:21

Paldies Uģim par izcilajām zināšanām un pacietību sugu noteikšanā daudzu gadu garumā! Veiksmi arī turpmāk jaunu sugu atrašanā! :)


felsi 2-Sep-2021, 18:16

Uģa darba spējas un zināšanas ir fantastiskas! lai gan pats izsakās, ka fotogrāfē tikai darbam, kvalitāte superlaba!:) Kopā ar Mareku, labi pavelk uz kukaiņu meklēšanu!


nekovārnis 2-Sep-2021, 16:33

Uģa darba spējas ir patiesi apbrīnojamas. Nebeidzamas ekspedīcijas un pasākumi, Dabasdati, citi soctīkli, dabasmuzejs, darbs ar kolekcijām, utt., utjp. Tā vien liekas, ka viņam diennaktī vismaz kādas 48 stundas. :) Turklāt vēl spēja atc   (..)


OKK 2-Sep-2021, 11:23

Joprojām iet runa par DD reklāmu (lai cik tas būtu smieklīgi pēc 18 gadu vai cik tur gadu DD pastāvēšanas). Piemērus varu minēt tā, ka mans brālis Mellužos, Jūrmalā, kompsta kaudzē ieraudzīja komposta degunradžvaboli (nav nekāds re   (..)


OKK 2-Sep-2021, 10:58

Par dižo briežvaboli: "Cilvēks ierauga milzīgu vaboli un nofotografē" <<< naivums... Nefotografē un neievieto DD 99%.


aina 2-Sep-2021, 01:21

Prieks par Dabasdatiem, par Uģi un pārējiem entuziastiem un profesionāļiem! + Uģa fotogrāfijas parasti ir izcilas! + Ju litai jau mikroskopiskas fotogrāfijas!!!


Vīksna 1-Sep-2021, 23:44

Visvairāk kukaiņu sugas man Uģis noteicis. Novēlu viņam jaunas sugas, retumus un savus plēnus izpildīt. Pati visu ko bildēju, bet interesantāki liekas kukaiņi.Tikai dēļ darbiem maz laika bildēt. Man māsas meita arī gribēja iestāstīt   (..)


dziedava 26-Aug-2021, 16:32

Paldies, Sintija! Oho, apbrīnojami! Un paši iemācīties atrast ēdamo arī var bez priekšārādīšanas?


Sintija Martinsone 26-Aug-2021, 16:22

Ja stārķēnam, atstājot ligzdu, ir laba veselība, tas noteikti spēj viens pats tikt līdz Āfrikai. Migrācija notiek, instinktu vadīta, nevis tiek iemācīta. Daži pētījumi apliecina, ka melnie stārķi migrē atsevišķi - tie ne tikai nem   (..)


dziedava 26-Aug-2021, 13:36

Esmu no tiem, kas šogad paskatījās kameras tikai Mildas dēļ, bet tagad "iekritu" ar melnajiem stārķiem. Un man ir jautājums - vai tādi mazuļi, kas tikko pirmoreiz izlidojuši no ligzdas, var - spēj uzreiz doties tālajā ceļā uz dienvidi   (..)


Laimeslācis 9-Aug-2021, 16:19

Ļoti patīk Edgara bildes - uzrunā, māca! Paldies Edgaram par atsaucību DD putnu jautājumos! Apbrīnoju un cienu šo jauno cilvēku! Lai veicas, Edgar!


Mareks Kilups 9-Aug-2021, 08:26

paldies, Ilze! šis perfekti tiem, kas paši kameras skatās ļoti reti.


OKK 8-Aug-2021, 02:31

Un, pēc DD vecās tradīcijas, nobeigumā, par godu Edgaram Smislovam - dziesma! Tur ir tā, ka labāku klipu neatradu, tām idiotiskajām bildītēm nepiegriežam vērību, klausamies dziesmu! https://www.youtube.com/watch?v=Uc3IcaIjC7g


ievag 7-Aug-2021, 22:53

Andri, izskatās, ka Tev nav pilna informācija par Vērgales stērstes novērojumu. Pāri ir redzējuši vairāki novērotāji. Ne visa informācija parādās DD. Šajā gadījumā ar nodomu, lai ligzdošanas laikā lieki netraucē. Vecais putns ar   (..)


dekants 6-Aug-2021, 12:17

Es arī piekrītu, ka prasītos vēl drošākus pierādījumus, detalizētākus aprakstus pierādītai ligzdošanai. Neesmu izsekojis visiem lielās stērstes novērojumiem, bet cik saprotu vienu reizi šogad ir konstatēti divi putni (kas interpret   (..)


Matrus 6-Aug-2021, 10:28

Biežāk sastopamajām putnu sugām ligzdošanas pierādīšanas kritērijiem nav jābūt tik stingriem, bet sugām ar ligzdošanas areāla robežu Latvijā, tomēr vajadzētu iegūt drošus pierādījumus par ligzdošanu (atrast ligzdu ar olām vai   (..)


Mareks Kilups 6-Aug-2021, 09:59

Ruslan, manuprāt, ligzdošanas mēģinājums (sekmīgs vai nesekmīgs) ir sugas ligzdošana. un ne tikai manuprāt. sugu valstī ligzdojošo sugu kopumam pieskaita jau ar ligzdošanas mēģinājumu vien. piemēram, Kanādas zoss Latvijā: "Pirmais l   (..)


IlzeP 5-Aug-2021, 16:27

Paldies, Marek, par komentāru! Tava šīgada stērste ir labs potenciāls ligzdošanas pierādīšanai (kaut vai nākamgad tajā pašā vietā!). Precīzāk būs, ja pēc teikuma, ka šajā gs. ligzdošana nav pierādīta, ielikšu atsauci uz Atlant   (..)


Matrus 5-Aug-2021, 09:49

Klasiskā izpratnē ligzdošana ir process no ligzdas būvēšanas līdz mazuļu izlidošanai no ligzdas. Putna uztraukums potenciālā ligzdošanas teritorijā, putns/putni ar barību vai jauno putnu barošana ārpus ligzdas pēcligzdošanas period   (..)


Mareks Kilups 5-Aug-2021, 08:56

paldies, Ilze, par lielisko apkopojumu! komentārs par lielo stērsti: lai arī šajā gadsimtā ligzda patiešām nav atrasta šai sugai (un vai vispār jebkad ir?), tomēr divi šī gadsimta lielās stērstes sastapšanas gadījumi jāuzskata par p   (..)


Arnis2 3-Aug-2021, 11:39

Tas, kurš kaut reizi ir peldējis baseinā pa blakus celiņu ar profesionālu peldētāju, zina, ka šāds peldējums iedzen mazvērtības kompleksos. Tik ātrs ir profesionāls peldētājs, kurš vienkārši aizslīd garām amatierim. Tā es varēt   (..)


OKK 3-Aug-2021, 09:04

Un arī dziesma par putniem iekļuva pasaules mūzikas Zelta fondā, palika vēsturē uz laiku laikiem un pat šajā jūtubē savāca 29 miljonus! https://www.youtube.com/watch?v=9Gc4QTqslN4


IlzeP 3-Aug-2021, 07:09

Paldies, Julita! (Drukas kļūda - par miežiem nebiju domājusi :))


dziedava 2-Aug-2021, 22:38

Nu vareni, tiešām kā no pilnības raga! Par gļotsēnēm pat jau biju aizmirsusi. Vienīgi pareizi ir plakanā mizaine (no vārda "miza").


dziedava 2-Aug-2021, 12:41

Lai arī putni nav mans lauciņš, ir gadījies 2x piedalīties arī konkursā "Mans putns", un Edgaru bērnu kategorijā jau nevarēja neievērot, viņa foto bija ārpus konkurences. Mani bērni ~ tādā pat vecumā, tāpēc nevaru nedomāt un nesal   (..)


meža_meita 2-Aug-2021, 00:15

Liels malacis! Veiksmi arī turpmākajās gaitās!


Pūcis 1-Aug-2021, 09:07

Labs raksts! Un tā Melnplecu kLija!!!


Vīksna 1-Aug-2021, 00:31

Labas bildes un arī man putnu sugas nosaka.


angel 31-Jul-2021, 20:35

Tā, kā salīdzinoši nesen iesaistījos putnu vērošanā un ziņošanā par tiem, tad Edgaru dabasdati.lv nevar neievērot. Patiess prieks no viņa mācīties. Visādi. Labi zinu vides Latvijā, kur vispār putnus neredz. Izlasot interviju, likās   (..)


OKK 13-Jul-2021, 09:47

:) Šonakt nolija pirmais lietus pēc 30 dienu sausuma - kļuva vēsāks!


Lido 12-Jul-2021, 20:43

Agri, esi jau gatavs 15., 16. jūlijam? es vairs ne;)


forelljjanka 28-Jun-2021, 19:07

Ar pagājušā gada rezultātiem varētu pat cīnīties...:D šogad droši vien ar maniem 30 būs stipri par maz.;)Spečuki varētu apskatīt manus ,it kā abus skābeņu zeltainīšus,varbūt,ka tur ir viens un ,šaubīgs arī parastais sīksamtenis   (..)


Vīksna 26-Jun-2021, 07:33

Dēļ darbiem gandrīz mēnesi mežā nebiju, bet vismaz pēdējā tauriņu akcijas dienā tomēr aizbraucu vismaz līdz tuvākajam mežam, kaut vai brīžiem lietus un zābakos ūdens, tomēr kaut kas bildēts ir, tikai DD jāieliek.


OKK 26-Jun-2021, 00:29

Komentāri...


OKK 26-Jun-2021, 00:25

2. Tauriņu vēroša varētu būt 2 dienas - 15.,16, Jūlijā


OKK 26-Jun-2021, 00:19

Kā arī jaunatne, meitenes.


OKK 26-Jun-2021, 00:14

Bet, kāpēc nevar ieviest 2to un 3 šo tauriņu vērošanas gadā? Skaidrs, ka šajā pasākumā uzreiz būtiski papildinās DD novēroto sugu skaits, tiek iesaistīti jauni un paveci cilvēki, sievietes.


OKK 26-Jun-2021, 00:05

Tas ir - nindzjas


OKK 25-Jun-2021, 23:58

Tur ir tā, ka tādā karstumā jau saplānoju braukt pie dabas - bet kaut kā "Nje po kaifu" (Jūrmala, dzīvoklis 5 stāvā, mājas ēnas pusē 2 termometri rāda 34 grādi) nodomāju - meža pļaviņās saulē būs pāri 40-45 grādu - nepiedalī   (..)


Anete PB 25-Jun-2021, 19:33

Labdabīgi skauž tādi brīnumainie tauriņu ceļi :) Šodiena bija diezgan nejēdzīga no laikapstākļu viedokļa, manā labi izplānotajā maršrutā no laukiem uz mājām pusceļā uznāca lietus un izpurgāja 4 novadu plānu, bet pat slapjā la   (..)


Divpēdis 25-Jun-2021, 16:22

Atceraties, ka Ainārs rakstīja - laikam par aizpagājšgadu - ka zaigraibeņi bijuši uz meža ceļa tā, ka gandrīz pabraukt nevar? Toreiz iedomājos, ka kaut ko tādu gan gribētu redzēt. Un vakar bija tāda dāvana! Laikam tur, kur lietus māk   (..)


Divpēdis 25-Jun-2021, 16:08

Sveiciens Mārim! Skatos, ka šogad arī labs sarakstiņš jau savākts. Man pašam skopums neļauj uzreiz pļavā visus precīzi savadīt - tad vairāk gribas apkārt skatīties. Bet nu sugas laikam gan Vidzemē, gan Zemgalē šobrīd līdzīgi lido   (..)


IlzeP 21-Jun-2021, 14:56

iPhone versijai ir sagatavoti tādi paši papildinājumi, lai varētu izmantot aplikāciju BIOR akcijai, taču gaidām uz lietotnes apstiprināšanu Apple Store. Ceram, ka tas notiks iespējami drīzāk.


TomsB 21-Jun-2021, 14:04

Vai pielāgojumi iPhone lietotnē ir jau pieejami?


kvilks 21-Jun-2021, 09:09

Jā, 25.06.2021. arī tiek iekļauts, ņemot vērā, ka tā ir brīvdiena. Paldies Anetei par atgādinājumu. K.


Anete PB 21-Jun-2021, 08:30

Varbūt tomēr varētu iekļaut arī 25.06., ņemot vērā, ka tā ir pārceltā brīvdiena un vispār šodien jau ir pirmais izaicinājuma datums, bet informācija publicēta tikai tagad? Bija, protams, sajūta, ka bez izaicinājuma nepaliksim, bet   (..)


IlzeP 20-Jun-2021, 08:26

Cik saprotu, ziņojot aplikācijā upju šķēršļus, sadaļa "Suga" jāatstāj tukša.


meža_meita 19-Jun-2021, 18:30

Interesanti! Lai izdodas! Par šķēršliem - skaidrs. Bet kas tieši ir jāziņo? Zivju sugas, zivs (nenoteikta)? Vai jāziņo ir tieši zivju novērojumi un jānorāda šķērslis? Šobrīd izvēlne atļauj izvēlēties jebkuru DD esošu sugu un no   (..)


Mangusts 6-Jun-2021, 00:22

Internetā var atrast online pārveidotājus,


kamene 1-Jun-2021, 11:17

Vienmēr apbrīnoju Valdas ieraudzīto sugu daudzveidību un bilžu kvalitāti. Un kāds lakacis arī būs pie mājas jāiestāda.


dekants 30-May-2021, 20:10

M4P pievienošana varētu būt sarežģīta, bet jāpakonsultējas ar programmētājiem. Šobrīd telefonā visticamāk, ka var uzlikt, lai noklusējuma režīms ir mp3, vai tad speciālu lietotni jāielādē, kas raksta mp3.


lsinka 29-May-2021, 20:43

Noteikti ierakstītās piecminūtes nosūtīšu! Jautājums daļēji ar šo saistīts - tā kā daudzi audio ierakstīti ar telefonu, vai ir iespēja izmainīt uzstādījumus, ka pievienojot šeit novērojumu, tiek atļauts ar M4P formāts (telefona   (..)


dziedava 29-May-2021, 12:11

Ja DD pāries uz ornitho platformu, tad jāsaprot, vai tos datus m2 arī varēs pārnest, citādi DD to ieviest tagad nebūtu jēgas, ja pēc tam to nevarētu pārnest.

Ligzdošanas sezona 2021. gadā Latvijas Dabas fonda tiešraidēs noslēgusies (1)

Melnie stārķi Siguldas novadā Spriedze un bažas par melno stārķu veiksmīgu ligzdošanu šogad brieda jau visas sezonas laikā un kulmināciju sasniedza augusta vidū, kad uz siltajām zemēm devās Grāfiene. Viņa pēdējo reizi baroja bērnus 12. augusta pēcpusdienā (video). Ja augusta sākumā jaunie putni tika baroti vidēji 3-4 reizes dienā, tad, sākot ar 13. augustu, tās [...]

Sēņu dienas 2021

Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no 23. līdz 26. septembrim norisināsies izstāde "Sēņu dienas 2021". Izstādes veidotāji katru dienu apmeklētājus sagaidīs ar jauniem eksponātiem, un konsultācijas sniegs vadošie sēņu pētnieki. Latvijas Nacionālā dabas muzeja publicitātes foto Ikgadējā sēņu izstāde ir gaidīts notikums ne tikai apmeklētājiem, bet arī tās veidotājiem. Izstādes nedēļā katru rītu muzeja mikoloģes Inita Dāniele [...]

Sugu noteicējs CerambyX (13)

Entomologs Uģis Piterāns par Dabasdatu filtru un to, kam viņam pietiks kukaiņu Nebūt ne katram bioloģijas studentam lemts izkopt to spēju, ko šī zinātne piedāvā – spēju lasīt dabā kā atvērtā grāmatā. Palasot ierakstus Latvijas Nacionālā Dabas muzeja entomologa Uģa Piterāna blogā, kļūst skaidrs, ka Uģim tas ir izdevies, un arī tam neprofesionālim, kuram [...]

Ligzdošanas sezona Latvijas Dabas fonda tiešraidēs tuvojas noslēgumam (4)

Mazo ērgļu kamera eglē Vecāki savu lolojumu Pērli ļoti bagātīgi baroja, un forumā jau sāka jokot, ka šādi ēdot viņa nevarēs nekur aizlidot (video). Bija gan dienas, kad vecākiem nesekmējās ar pārtikas atrašanu – tikai 2 piegādes, bet rekords bija 29. jūlijā, kad jaunajam ērglēnam vecāki piegādāja 18 pārtikas vienības: 1 vardi, 1 kurmi un [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2021. gada aprīlis-jūnijs (9)

Gada otrais ceturksnis, kas ietver pavasara beigas un vasaras sākumu, dabas novērojumu ziņā mēdz būt bagātākais no visiem. Visu interesanto, kas atrasts un izpētīts, nemaz nav iespējams aptvert vienā īsā pārskatā. Šajā ceturksnī ļoti aktīvi notika datu vākšana 3. Latvijas ligzdojošo putnu atlantam (LLPA3), kā rezultātā aprīlī un maijā putnu novērojumu īpatsvars pārsniedza 90% un [...]

Edgara Smislova brīnišķīgās putnubildes (9)

Nākamais ģenerālis, - tā Edgara Smislova interesi par dzīvo dabu, it īpaši par putniem, esot novērtējis kolēģu ornitologu par Ģenerāli sauktais Juris Lipsbergs (1939 – 2020). Putnu gredzenotāja, vērotāja un fotogrāfa Vladimira Smislova dēlam tagad ir 18 gadu, Dabasdatos viņš ziņo kopš 2012. gada un novērojumu skaita ziņā ir astotais no visiem Dabasdatu lietotājiem (ziņojis [...]

Dažās Latvijas Dabas fonda tiešraidēs mazuļi jau izauguši

Melnās klijas Kurzemē Goldas un Greja nu jau lielie bērni ir tikuši arī pie vārdiem. Aktīvākie tiešraides skatītāji viņus nosauca šādos vārdos: vecākais cālis ar gredzenu G08 – Rude, vidējais ar gredzenu G07 – Miķis un jaunākais, kuram gredzens uzliekot saplīsa, un līdz ar to krāsainā gredzena nav – [...]

Notikumi Latvijas Dabas fonda kamerās vasaras sākumā

Mazie ērgļi ligzdā eglē 3. jūnijā bija pirmā reize šogad, kad Andra nesto medījumu Anna nevis aizlidoja apēst mežā, bet nolika ligzdas malā. Tā ir zīme, ka cāļa izšķilšanās gaidāma tuvākajā laikā. Tā arī notika: 4. jūnija (39. perēšanas dienas) pusdienlaikā putnēns izkūņojās no olas. Ņemot vērā, ka cālis šogad ir viens, šeit var vērot [...]

Gada garākās dienas dienastauriņu vērošana (15)

Vispirms vēlos pateikties visiem iepriekšējā gada Gada garākās dienas dienastauriņu vērošanas dalībniekiem. Dažādu iemeslu un nejaušu sakritību dēļ diemžēl līdz šim nav publicēti rezultāti, par ko visiem arī atvainojos. Uzreiz varu teikt, ka tas, kā mums pagājušajā gadā ar Saulgriežu tauriņiem ir gājis, būs īsi atspoguļots šajā rakstā nedaudz tālāk. Vienlaikus jāsaka, ka ilgu laiku [...]

Apzināsim šķēršļus Latvijas upēs (4)

Valsts zinātniskais institūts BIOR aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties unikālā citizen science jeb sabiedriskās zinātnes iniciatīvā, apzinot šķēršļus Latvijas upēs. Dodoties pārgājienā gar upi, laivojot vai makšķerējot, ikvienam ir iespēja mobilajā aplikācijā Dabas dati atzīmēt vietu ar novērotajiem zivīm grūti pārvaramiem šķēršļiem, piemēram, aizsprostiem, caurtekām, aizsprostu paliekām, bebru dambjiem, ūdenskritumiem. Foto: Kaspars Abersons Mobilās lietotnes Dabas [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021
© dabasdati.lv
Saglabāts