Aktīvie lietotāji: 214 Šodien ievadītie novērojumi: 3 Kopējais novērojumu skaits: 545457
Tu neesi reģistrējies

08.04.2018.

05.04.2018.

Pēdējie novērojumi
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
24-Apr-2018, Vīksna
25-Apr-2018, Vīksna
Purva purene Caltha palustris
25-Apr-2018, Vīksna
Meža pūce Strix aluco
25-Apr-2018, Rallus
Mērkaziņa Gallinago gallinago
25-Apr-2018, pustumsa
Āra bērzs Betula pendula
23-Apr-2018, Ekoskola Taurenitis
Parastā ieva Prunus padus (syn. Padus avium)
23-Apr-2018, Ekoskola Taurenitis
Staltbriedis Cervus elaphus
25-Apr-2018, pustumsa
Dzērve Grus grus
22-Apr-2018, pustumsa
Lielais dumpis Botaurus stellaris
22-Apr-2018, pustumsa
Parastā māllēpe Tussilago farfara
22-Apr-2018, Ekoskola Taurenitis
Melnā dzilna Dryocopus martius
22-Apr-2018, pustumsa
Ķerra Aythya marila
22-Apr-2018, pustumsa
Mizložņa Certhia familiaris
22-Apr-2018, pustumsa
Ziemeļu baltkrūtainais ezis Erinaceus roumanicus
25-Apr-2018, Māris Puķītis
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2018, pustumsa
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2018, pustumsa
Peļkājīte Prunella modularis
22-Apr-2018, pustumsa
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
22-Apr-2018, pustumsa
Zeltgalvītis Regulus regulus
22-Apr-2018, pustumsa
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Apr-2018, pustumsa
Mazais ērglis Aquila pomarina
25-Apr-2018, DaceV
Mednis Tetrao urogallus
25-Apr-2018, DaceV
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2018, pustumsa
Rubenis Tetrao tetrix
25-Apr-2018, Aigars
Ķivulis Spinus spinus
22-Apr-2018, pustumsa
Rubenis Tetrao tetrix
25-Apr-2018, Aigars
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
22-Apr-2018, pustumsa
Bezdelīga Hirundo rustica
25-Apr-2018, Natalja
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Apr-2018, pustumsa
25-Apr-2018, Natalja
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
22-Apr-2018, pustumsa
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Apr-2018, Natalja
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
25-Apr-2018, Natalja
Pelēkā dzilna Picus canus
25-Apr-2018, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-Apr-2018, Natalja
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-Apr-2018, Natalja
Peļkājīte Prunella modularis
25-Apr-2018, Natalja
Sudrabkaija Larus argentatus
25-Apr-2018, DainisKR
Kovārnis Corvus monedula
25-Apr-2018, DainisKR
Kovārnis Corvus monedula
25-Apr-2018, DainisKR
Krauķis Corvus frugilegus
25-Apr-2018, DainisKR
Sudrabkaija Larus argentatus
25-Apr-2018, DainisKR
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-Apr-2018, pustumsa
Lielais dumpis Botaurus stellaris
25-Apr-2018, rkroics
25-Apr-2018, rkroics
Baltā cielava Motacilla alba
25-Apr-2018, DainisKR
25-Apr-2018, rkroics
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
25-Apr-2018, DainisKR
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-Apr-2018, DainisKR
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-Apr-2018, DainisKR
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-Apr-2018, DainisKR
Žubīte Fringilla coelebs
25-Apr-2018, DainisKR
Dzeguze Cuculus canorus
25-Apr-2018, Skalders
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
25-Apr-2018, DainisKR
Lielā zīlīte Parus major
25-Apr-2018, DainisKR
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Apr-2018, DainisKR
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Apr-2018, DainisKR
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
25-Apr-2018, DainisKR
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-Apr-2018, DainisKR
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-Apr-2018, pustumsa
Bezdelīga Hirundo rustica
25-Apr-2018, DainisKR
Lauku balodis Columba palumbus
25-Apr-2018, DainisKR
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-Apr-2018, DainisKR
Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp.
25-Apr-2018, DainisKR
Upes zīriņš Sterna hirundo
25-Apr-2018, DainisKR
Sudrabkaija Larus argentatus
25-Apr-2018, DainisKR
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-Apr-2018, DainisKR
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-Apr-2018, DainisKR
Kaņepītis Linaria cannabina
25-Apr-2018, DabaLaba
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-Apr-2018, dekants
Parastā priede Pinus sylvestris
22-Apr-2018, AK1 1
Pelēkā cielava Motacilla cinerea
25-Apr-2018, Platacis
Meža pūce Strix aluco
25-Apr-2018, tomsendzins
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-Apr-2018, elektrolitr
Pupuķis Upupa epops
25-Apr-2018, madara.rozkalne
Lauku balodis Columba palumbus
25-Apr-2018, anthicus
25-Apr-2018, anthicus
Sīlis Garrulus glandarius
25-Apr-2018, Anta.S.
Dumbrcālis Rallus aquaticus
25-Apr-2018, Arnis2
Meža cauna Martes martes
25-Apr-2018, Ilona Klimane(eko)
Ķerra Aythya marila
22-Apr-2018, MāraB
Gaigala Bucephala clangula
25-Apr-2018, AinisP
Dzērve Grus grus
25-Apr-2018, AinisP
Dzeguze Cuculus canorus
25-Apr-2018, AinisP
Bezdelīga Hirundo rustica
25-Apr-2018, DG
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-Apr-2018, Mareks Kilups
Krīklis Anas crecca
25-Apr-2018, AinisP
Dzeltenā cielava Motacilla flava
25-Apr-2018, Arnis2
Koku čipste Anthus trivialis
25-Apr-2018, Arnis2
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
25-Apr-2018, Lienek
Mērkaziņa Gallinago gallinago
25-Apr-2018, Lienek
Dzeguze Cuculus canorus
24-Apr-2018, kamene
25-Apr-2018, kamene
Plakanā skrāpīte Radula complanata
25-Apr-2018, kamene
Tievā gludlape Homalia trichomanoides
25-Apr-2018, kamene
Spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens
25-Apr-2018, kamene
Trejdaivu bacānija Bazzania trilobata
25-Apr-2018, kamene
Slotiņu divzobe Dicranum scoparium
25-Apr-2018, kamene
Parastā sprogaine Ulota crispa
25-Apr-2018, kamene
Kalnu divzobe Dicranum montanum
25-Apr-2018, kamene
Ziemas kaņepene Mercurialis perennis
25-Apr-2018, kamene
Zilā vizbulīte Hepatica nobilis
25-Apr-2018, kamene
Sila cīrulis Lullula arborea
25-Apr-2018, IevaM
Baltais vizbulis Anemone nemorosa
25-Apr-2018, kamene
Parastā zalktene Daphne mezereum
25-Apr-2018, kamene
Pūkainā zemzālīte Luzula pilosa
25-Apr-2018, kamene
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-Apr-2018, AinisP
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-Apr-2018, Vita Ju
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
15-Apr-2018, Andrejs
Austrijas agrene Sarcoscypha austriaca
23-Apr-2018, Andrejs
Meža cūka Sus scrofa
24-Apr-2018, Andrejs
Melnā dzilna Dryocopus martius
24-Apr-2018, Andrejs
Melnā dzilna Dryocopus martius
21-Apr-2018, Andrejs
Melnā dzilna Dryocopus martius
25-Apr-2018, IevaM
Pelēkā dzilna Picus canus
25-Apr-2018, Aigars
Mednis Tetrao urogallus
25-Apr-2018, IevaM
Upes zīriņš Sterna hirundo
25-Apr-2018, Tringa
22-Apr-2018, Katrīne
Zivju ērglis Pandion haliaetus
24-Apr-2018, Aigars
Rubenis Tetrao tetrix
24-Apr-2018, Aigars
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-Apr-2018, Platacis
Pēdējās sugu izmaiņas
nekovārnis 25-Apr-2018 21:23:18

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


pustumsa 25-Apr-2018 21:08:29

Peļkājīte Prunella modularis ->


pustumsa 25-Apr-2018 18:55:58

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


DabaLaba 25-Apr-2018 18:40:39

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


forelljjanka 25-Apr-2018 18:14:18

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 18:12:21

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 18:11:35

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 18:11:14

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 18:10:50

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 18:09:58

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 18:09:33

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 18:09:09

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 18:03:37

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 18:02:46

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 18:02:08

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 18:01:28

Nezināms ->


nekovārnis 25-Apr-2018 18:01:02

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 18:00:49

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:59:56

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:59:20

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:58:26

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:56:11

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:55:15

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:54:51

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:54:11

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:53:38

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:52:48

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:52:28

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:51:57

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:51:28

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:51:04

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:50:19

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:49:58

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:47:47

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:46:59

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:46:25

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:45:42

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:45:13

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:44:51

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:44:19

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:43:49

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:43:09

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:42:12

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:41:33

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:40:55

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:40:22

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:39:38

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:38:03

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:37:10

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:36:45

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:35:54

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:34:47

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:34:12

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:33:44

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:32:33

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:30:47

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:29:37

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:29:11

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:28:44

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:28:17

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:27:20

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:26:27

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:25:02

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:24:22

Nezināms ->


IlzeP 25-Apr-2018 17:22:52

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:22:46

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:22:09

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:21:28

Nezināms ->


IlzeP 25-Apr-2018 17:16:08

Ķauķis Acrocephalus sp. Acrocephalus sp. ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:06:47

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:00:53

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 17:00:11

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 16:59:40

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 16:58:22

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 16:56:45

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 16:54:08

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 16:53:17

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 16:52:39

Nezināms ->


forelljjanka 25-Apr-2018 16:51:45

Nezināms ->


dziedava 25-Apr-2018 16:37:50

Sēne (nenoteikta) ->


forelljjanka 25-Apr-2018 16:26:27

Laukirbe Perdix perdix ->


IlzeP 25-Apr-2018 11:37:22

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia ->


nekovārnis 25-Apr-2018 11:24:25

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 25-Apr-2018 11:22:50

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 25-Apr-2018 11:22:27

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


dziedava 25-Apr-2018 11:15:34

Nezināms ->


nekovārnis 25-Apr-2018 11:09:57

Nezināms ->


nekovārnis 25-Apr-2018 11:07:57

Nezināms ->


puke 25-Apr-2018 09:45:19

Sarkanā klija Milvus milvus ->


nekovārnis 25-Apr-2018 09:20:42

Koksngrauzis Anastrangalia sp. Anastrangalia sp. ->


nekovārnis 25-Apr-2018 09:16:47

Koksngrauzis Anastrangalia sp. Anastrangalia sp. ->


pustumsa 25-Apr-2018 00:55:08

Nezināms ->


dziedava 25-Apr-2018 00:31:04

Sklerofora (nenoteikta) Sclerophora spp. ->


dziedava 25-Apr-2018 00:28:17

Brūngalvainā henotēka Chaenotheca phaeocephala ->


IlzeP 24-Apr-2018 22:08:11

Nezināms ->


IlzeP 24-Apr-2018 22:06:39

Nezināms ->


dziedava 24-Apr-2018 21:32:18

Sēne (nenoteikta) ->


Rallus 24-Apr-2018 21:13:20

Paipala Coturnix coturnix ->


Rallus 24-Apr-2018 21:11:15

Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis ->


nekovārnis 24-Apr-2018 17:49:04

Skrejvabole Poecilus versicolor Poecilus versicolor ->


Blakts 24-Apr-2018 17:33:07

Mazā graudzāļu vairogblakts Aelia klugii ->


nekovārnis 24-Apr-2018 17:32:22

Nezināms ->


nekovārnis 24-Apr-2018 17:30:11

Nezināms ->


forelljjanka 24-Apr-2018 17:28:49

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


forelljjanka 24-Apr-2018 17:27:29

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


forelljjanka 24-Apr-2018 17:24:28

Nezināms ->


nekovārnis 24-Apr-2018 17:11:00

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 24-Apr-2018 17:10:35

Nezināms ->


nekovārnis 24-Apr-2018 17:07:29

Īsspārnis (nenoteikts) Staphylinidae sp. ->


nekovārnis 24-Apr-2018 17:00:00

Nezināms ->


forelljjanka 24-Apr-2018 16:59:21

Nezināms ->


forelljjanka 24-Apr-2018 16:58:24

Nezināms ->


nekovārnis 24-Apr-2018 16:56:37

Skrejvabole Pterostichus niger Pterostichus niger ->


forelljjanka 24-Apr-2018 16:56:17

Nezināms ->


DabaLaba 24-Apr-2018 16:51:05

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 24-Apr-2018 16:48:12

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 24-Apr-2018 16:18:20

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 24-Apr-2018 12:03:48

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Wiesturs 24-Apr-2018 11:36:54

Branta/bārdainais naktsikspārnis sp. Myotis brandtii/mystacinus ->


Wiesturs 24-Apr-2018 11:30:47

Branta/bārdainais naktsikspārnis sp. Myotis brandtii/mystacinus ->


Wiesturs 24-Apr-2018 11:29:37

Branta/bārdainais naktsikspārnis sp. Myotis brandtii/mystacinus ->


IlzeP 24-Apr-2018 11:01:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 24-Apr-2018 10:10:21

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


IlzeP 24-Apr-2018 08:01:29

Kuitala Numenius arquata ->


IlzeP 24-Apr-2018 07:55:23

Nezināms ->


nekovārnis 23-Apr-2018 23:14:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Blakts 23-Apr-2018 21:59:36

Tīklblakts Physatocheila costata Physatocheila costata ->


IlzeP 23-Apr-2018 20:41:14

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 23-Apr-2018 20:40:21

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


IlzeP 23-Apr-2018 20:39:05

Melnais meža strazds Turdus merula ->


IlzeP 23-Apr-2018 20:38:23

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


Ansis 23-Apr-2018 18:28:08

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 23-Apr-2018 18:12:31

Nezināms ->


IlzeP 23-Apr-2018 16:45:59

Melnais meža strazds Turdus merula ->


IlzeP 23-Apr-2018 16:43:39

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


IlzeP 23-Apr-2018 16:42:55

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


nekovārnis 23-Apr-2018 15:52:31

Skrejvabole Pterostichus melanarius Pterostichus melanarius ->


Tauriņu Vērošana 23-Apr-2018 15:12:38

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 23-Apr-2018 15:12:31

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 23-Apr-2018 15:12:18

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 23-Apr-2018 15:12:08

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Anita.ādmine 23-Apr-2018 15:01:28

Mājas zvirbulis Passer domesticus ->


nekovārnis 23-Apr-2018 14:34:25

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 23-Apr-2018 14:31:10

Ložņvabole Notoxus monoceros Notoxus monoceros ->


nekovārnis 23-Apr-2018 14:28:12

Ložņvabole Omonadus floralis Omonadus floralis ->


nekovārnis 23-Apr-2018 14:23:05

Ložņvabole Omonadus floralis Omonadus floralis ->


IlzeP 23-Apr-2018 13:47:23

Īsspārnis (nenoteikts) Staphylinidae sp. ->


IlzeP 23-Apr-2018 13:45:41

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


Rallus 23-Apr-2018 11:43:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 23-Apr-2018 11:42:21

Kovārnis Corvus monedula ->


Rallus 23-Apr-2018 11:41:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 23-Apr-2018 10:19:52

Acteku kaija Larus atricilla ->


nekovārnis 23-Apr-2018 10:08:10

Racējblakts Legnotus picipes Legnotus picipes ->


nekovārnis 23-Apr-2018 09:53:28

Skrejvabole Pterostichus oblongopunctatus Pterostichus oblongopunctatus ->


Ivars L. 23-Apr-2018 09:37:39

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


dziedava 23-Apr-2018 08:27:55

Nezināms ->


Vīksna 23-Apr-2018 01:30:48

Ūdensvabole (nenoteikta) Dytiscidae sp. ->


nekovārnis 23-Apr-2018 00:09:55

Lēcējzirneklis (nenoteikts) Salticidae sp. ->


nekovārnis 22-Apr-2018 23:51:40

Nezināms ->


nekovārnis 22-Apr-2018 23:47:35

Nezināms ->


nekovārnis 22-Apr-2018 23:32:13

Nezināms ->


nekovārnis 22-Apr-2018 23:15:12

Nezināms ->


Rallus 22-Apr-2018 23:05:43

Sējas zoss (līdz sugai/pasugai nenoteikta) ->


Ivars L. 22-Apr-2018 22:53:48

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Tauriņu Vērošana 22-Apr-2018 22:12:33

Augļkoku raibenis Nymphalis polychloros ->


Tauriņu Vērošana 22-Apr-2018 22:11:58

Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines ->


Blakts 22-Apr-2018 22:10:51

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Rallus 22-Apr-2018 19:38:46

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 22-Apr-2018 19:22:39

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


DabaLaba 22-Apr-2018 18:38:29

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 22-Apr-2018 09:40:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 22-Apr-2018 07:50:56

Nezināms ->


roosaluristaja 22-Apr-2018 07:47:11

Nezināms ->


roosaluristaja 21-Apr-2018 20:17:01

Pele (nenoteikta) Muridae sp. ->


IlzeP 21-Apr-2018 19:27:12

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


IlzeP 21-Apr-2018 19:25:57

Sudrabkaija Larus argentatus ->


patigunta 21-Apr-2018 18:56:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 21-Apr-2018 16:52:08

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Liāna.K 21-Apr-2018 14:40:48

Lielais ķīris Larus ridibundus ->


IlzeP 21-Apr-2018 11:54:11

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 21-Apr-2018 08:29:56

Mājas zvirbulis Passer domesticus ->


Ansis 20-Apr-2018 23:54:20

Vītols, kārkls (nenoteikts) Salix sp. ->


Ansis 20-Apr-2018 23:51:10

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 20-Apr-2018 23:45:42

Nezināms ->


Formicadae 20-Apr-2018 22:53:17

Tumšā koksnes skudra Camponotus herculeanus ->


IlzeP 20-Apr-2018 21:23:46

Nezināms ->


roosaluristaja 20-Apr-2018 17:23:22

Nezināms ->


roosaluristaja 20-Apr-2018 17:19:02

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia ->


IlzeP 20-Apr-2018 08:41:57

Vidējais dzenis Dendrocopos medius ->


roosaluristaja 20-Apr-2018 07:57:08

Pļavu tilbīte Tringa totanus ->


IlzeP 20-Apr-2018 07:56:33

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


Platacis 20-Apr-2018 00:20:48

Sarkanā klija Milvus milvus ->


IlzeP 19-Apr-2018 21:57:57

Sūna (nenoteikta) ->


Rallus 19-Apr-2018 21:35:28

Zaļžubīte Chloris chloris ->


Wiesturs 19-Apr-2018 19:49:41

Ezis (nenoteikts) Erinaceus sp. ->


roosaluristaja 19-Apr-2018 19:31:10

Nezināms ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Vīksna 26.aprīlis, 01:42

Strīdā par tauriņa vai vaboles kāpuru.Uģa komentārs šeit man agrāk līdzīgam kāpuram.


čūskis 25.aprīlis, 22:31

Dīķa vai zaļā varde (Pelophylax sp.)


čūskis 25.aprīlis, 22:31

Parastā varde


čūskis 25.aprīlis, 22:29

Dīķa vai zaļā varde (Pelophylax sp.)


Sintija Martinsone 25.aprīlis, 21:41

Par putnu nezinu, bet statuss šeit pareizāks būtu G - gatavo ligzdu. Ja vien Tev nav kādas liecības par pierādītu ligzdošanu konkrētajā ligzdā.


Sintija Martinsone 25.aprīlis, 21:36

Manuprāt, tikai melnā dzilna var būt autors tik lieliem kalumiem.


nekovārnis 25.aprīlis, 21:22

Es ar īsti nevaru atrast īsto, bet faktiski visa meklēšana notiek pūcīšu Noctuidae. Varētu teikt ka ir 99,99% pārliecība ka tomēr būs naktstauriņa kāpurs un kādi 80% ka pūcīte:) Nezināmo uz kukaini (nezināmo) droši vien jau nav jēgas mainīt - no nezināmajiem tas novērojums jau tāpat nepazudīs?


Martins 25.aprīlis, 21:16

Uģi! Vnk fenomens - ārpus DD normāla, komunikācija, bet te... Nu lai sirds Tev būtu mierīgāka, iešu ēnā - izņēmu interesanto ķeksi.


forelljjanka 25.aprīlis, 21:00

Nez,man tomēr izskatās mīkstspārņa vai kāda cita "žuka"kāpurs,precīzi atbilstošu gan neatradu,pārāk darbietilpīgs process...;)


forelljjanka 25.aprīlis, 20:33

No šiem nevarētu būt kaut kas līdzīgs? https://www.biolib.cz/en/image/id70104/


forelljjanka 25.aprīlis, 20:21

http://old.lepidoptera.eu/show.php?ID=1041&country=RU ,tie tādi mīksti un gaļīgi izskatās! Tad,galu galā,mīksts vai ciets bija?:D Man ciets izskatījās,tāpēc padomāju par vaboli...Bet Tev Marek,labāk zināms.;) Savukārt,ja Nezināmos mainīšu uz kukainis (nezināms)ir vispār jēga to darīt ?


dziedava 25.aprīlis, 20:21

Tā kā nebija ne sēne, ne gļotsēne, tad nepataustīju un nepagaršoju arī;), bet tajā linkā vaboļu kāpuri man nemaz neliekas šim līdzīgi - tur ir atsevišķi posmi, bet šim tikai rievojums. Drīzāk piekrītu Marekam, bet šobrīd nav laika meklēties.


Matrus 25.aprīlis, 20:10

Paldies par gulbja kontroli! Tēviņš, dzimis 2006. gadā (12 gadus vecs), apgredzenots 08.06.2008. Daugavā pie Ķengaraga. Pārī ar LREK736 vismaz kopš 09.05.2010., abi ligzdoja šajā Ogres dīķī vismaz 2016. gadā.


Matrus 25.aprīlis, 20:01

Paldies par papildus gulbju kontrolēm! Papildināju datu bāzi.


nekovārnis 25.aprīlis, 19:59

Manuprāt ar naktstauriņa kāpurs, varbūt kāda pūcīte. Piemēram, var paskatīties Eupsilia kāpurus. Šis gan šķiet vismaz no citas ģints.


forelljjanka 25.aprīlis, 19:55

https://www.google.lv/search?q=carabidae+larvae&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjYodT08dXaAhVpP5oKHVvPANsQsAQIJQ&biw=1920&bih=946


forelljjanka 25.aprīlis, 19:50

Tāds stingrs un bruņots izskatās bildē.Kā bija uz tausti(ja atceries;))?


dziedava 25.aprīlis, 19:25

Nav tauriņš?


forelljjanka 25.aprīlis, 19:06

Drīzāk vēlu,novērojuma datums 18.augusts!;) Es te pa veciem Nezināms bakstos,mēģinu tur vismaz kaut ko saprast un samainīt.Kādi vēl varianti centimetrīgām olām augsnē?


Wiesturs 25.aprīlis, 18:59

Ja vispār rāpulis, tad vienīgi varētu būt sila ķirzaka. Pļavas ķirzaka arī dzīvdzemdētāja, ko liecina jau tās nosaukums (vivipara). Bet tik agri?


pustumsa 25.aprīlis, 18:51

Paldies! pēc grāmatas sapratu, ka tā ir kākauļu mātīte


DabaLaba 25.aprīlis, 18:40

Paldies!


forelljjanka 25.aprīlis, 18:24

Kaņepītis.;)


forelljjanka 25.aprīlis, 18:06

Varbūt jāievieš Rāpuļi (Reptilia)?


nekovārnis 25.aprīlis, 18:03

Vairogblakts nimfa pie savas nupat nomestās vecās ādas. Vēl nav iekrāsojusies tāpēc grūti būs noteikt līdz sugai.


Andrejs 25.aprīlis, 18:00

Paldies!


forelljjanka 25.aprīlis, 17:57

Vai tomēr blakšu nimfas?


forelljjanka 25.aprīlis, 17:31

Kas ir barības augs?Varbūt pēc tā var notaikt sugu ?;)


IlzeP 25.aprīlis, 17:26

Man izskatās pēc tauriņa kokona


forelljjanka 25.aprīlis, 17:23

Mjā,varbūt kukainis,varbūt zirneklis...:DD


forelljjanka 25.aprīlis, 17:21

Mulsina ,ka nav ūsu(nevar redzēt),bet laikam taču ir kāds no mikro naktstauriņiem...


forelljjanka 25.aprīlis, 17:04

Nomainīju uz naktstauriņš sp.,bet beigās sāku kasīt pakausi,varbūt bez naktstauriņiem vēl ir kādi lopiņi kas aizsargājas ar šādiem tīklveida veidojumiem?Uģis,vai kāds cits zinošs varētu pakomentēt!


forelljjanka 25.aprīlis, 16:57

Iespējams kāds ķērpis...


dziedava 25.aprīlis, 16:38

Jā, izskatās kā veca sērpiepe.


forelljjanka 25.aprīlis, 16:30

Čunčiņš.


forelljjanka 25.aprīlis, 16:29

Būs pļavas tilbīte.


MāraB 25.aprīlis, 14:30

Sēne sāka augt 2017 gadā. Sākumā bija koši dzeltena.


IlzeP 25.aprīlis, 13:07

Man izskatās pēc vecas sērpiepes


MāraB 25.aprīlis, 11:16

Skaista, liela piepe. Kas tā ir?


Edgars Smislovs 25.aprīlis, 11:15

Upes/Jūras zīriņš.


puke 25.aprīlis, 09:47

Paldies, Uģi, par vērīgumu! Pakonsultējos vēl ar citiem ekspertiem, kuri piekrita Uģa viedoklim. Nomainīju sugu uz melno kliju.


IlzeP 25.aprīlis, 08:13

3 medņu mammas


Irbe 25.aprīlis, 01:29

Mednis


dziedava 25.aprīlis, 00:28

Paldies!


CerambyX 25.aprīlis, 00:16

Mārtiņ - vai tad starp sēņu spečukiem (un citiem DD adminiem) ir nolemts, ka interesanti tiek un tiks atzīmēti visi apaļpūpēža ziņojumi? Skatos, ka iepriekš šogad ir atzīmēts tikai pirmais novērojums - kāpēc tad, piemēram, Tu neesi atzīmējis to vienu citu, kas nav kā 'interesants'? Saprotu, ka gribās 'sevi izcelt saulītē', bet nu ne jau tāpēc te Dabasdatos tiek piešķirtas administratora tiesības... :)


angel 24.aprīlis, 23:53

Paldies!


Ivars L. 24.aprīlis, 23:14

Ļoti jau nu izskatās pēc Chaenotheca ferruginea.


lichen_Ro 24.aprīlis, 23:04

Suga joprojām nav noteikta :/


lichen_Ro 24.aprīlis, 23:04

Sclerophora pallida :)


lichen_Ro 24.aprīlis, 23:02

Noteikti nav C.phaeocephala, sugu noteikt pēc bildēm es nevarēšu :/


lichen_Ro 24.aprīlis, 23:01

Jā, ir A.byssacea :)


dziedava 24.aprīlis, 22:39

Jā, ir! :) Tagad viņām kkāds bums, nekad iepriekš nebiju redzējusi dižkoku gluži noklātu vienā pusē ar šādu gļotsēni, vakar redzēju..


IlzeP 24.aprīlis, 22:07

Jāni, tūlīt Tev visu saķeksēšu, bet tas nav risinājums problēmai kopumā.


IlzeP 24.aprīlis, 22:04

Atzīšos, ka plēvspārņus nebiju Tev ieķeksējusi, taču ir nolemts, ka vai nu jāvienkāršo dzīve un moderatoram jābūt iespējai labot visas sugas, vai arī jānodrošina, ka var mainīt no "savas" grupas uz "svešu" un otrādi. Gaidu programmētāja atbildi un pagaidām nesteidzos visiem visu saķeksēt.


nekovārnis 24.aprīlis, 21:50

Šodien Dundagas parkā nobildēju šo te ļumīgo veidojumu plānajā apvalkā. Sākumā domāju ka kāds celtniecības putas uz koka sapūtis:) Tad jau droši vien tas pats Neīstais pūpēdis, Reticularia lycoperdon?


dziedava 24.aprīlis, 21:32

Tā ir gļotsēne - neīstais pūpēdis Reticularia lycoperdon


Rallus 24.aprīlis, 21:10

Tas tiešām ir čuņčiņš.


dziedava 24.aprīlis, 20:55

Man sanāca 28 dienastauriņu novērojumi, nosūtīšu linkus, rūpīgi nepārbaudīju, vari papētīt, vai tiešām tā ir, ka tie neatlasās.


forelljjanka 24.aprīlis, 20:52

Bildē gan redzams čunčiņš.;)


de kje 24.aprīlis, 20:31

paldies!! :)


dziedava 24.aprīlis, 20:19

Es tagad vēl pētu, tie 2473 laikam ir pārspīlēti, ietver arī "mirušos" novērojumus, kas nav aktuāli, bet nu tāpat ir gana. Mēģināšu apskatīt dienastauriņiem, vienīgi ar laiku ir baaaigi spiedīgi :((


Tauriņu Vērošana 24.aprīlis, 20:08

Nez cik tādu ir dienastauriņu novērojumu? Jo nu visos Tauriņu Vērošanas akcijas datu/rezultātu apkopošanas darbos esmu daudz maz paļāvies uz datu atlases ticamību (nu citas iespējas jau īsti nemaz nav)... :/ Varbūt ir iespējams saņemt CSV failā datus par dienastauriņu novērojumiem (ja tādi tur, protams, ir - bet starp 2k novērojumiem jau šķiet, ka būtu jābūt), lai var pievienot kopējam datu kopumam?


dziedava 24.aprīlis, 20:01

Paldies, ka pievērsi uzmanību šai problēmai! Varbūt izdevās uztaustīt, KURIEM novērojumiem ir šāda atlases problēma, un Tev tādi ir vēl divi: https://dabasdati.lv/lv/observation/4nuadnlp63sgqivg93jcrl9rd5/ https://dabasdati.lv/lv/observation/qqq09tha2doblridvn13lfe8j4/ Bet pavisam DD tādu ir 2473!! Kāpēc tāda situācija mēdz rasties un kā to risināt - šobrīd nezinu (tas galīgi ne pa tēmu, kur esmu darbojusies), un man šobrīd absolūti nav laika ar to nodarboties.. , bet problēmas cēloni aizrakstīšu DD programmētājam - varbūt viņam kaut kad sanāk laiks un iespēja to atrisināt. Katrā ziņā tieši Tev šāda problēma, šķiet, ir "tikai" šiem trim novērojumiem. Ja ir vēl kādam, tad tur ir vēl kāds gļuks..


DabaLaba 24.aprīlis, 18:09

Paldies!


nekovārnis 24.aprīlis, 17:49

Manuprāt Amara sp. skrejvabole.


nekovārnis 24.aprīlis, 17:30

Iespējams Anthobium sp.


forelljjanka 24.aprīlis, 17:26

Seivi izdevās nomainīt ,tad jau būs tā kā domāju,esmu putnu moderators un neko nopietnāku par kukainis,zīdītājs,augs ,nomainīt nevaru!:DD Īsti loģiski nav !;)


DabaLaba 24.aprīlis, 17:25

Paldies!


DabaLaba 24.aprīlis, 17:25

Paldies!


forelljjanka 24.aprīlis, 17:22

Liku es to punktiņu!;) Vai nu moderators ne savā sfērā(man putni?,kaut gan zivis diez vai te kāds no pastāvīgajiem labāk par mani noteiktu(pie nosacījuma ka nobildēts,tas ko vajag nobildēt)),nevar neko citās sfērās par zemāko iespējamo(kukainis,zīdītājs)?Vai arī kāds gļuks,manus novērojumus ,ko filtram vajadzētu "ķert"automātiski,ar neķēra.;)


forelljjanka 24.aprīlis, 17:15

Neļauj mainīt arī uz zemāko Divspārnis (nenoteikts) (Diptera sp.)Vienvārdsakot nekas man te diži nesanāk.Varbūt esmu tikai putnu moderators?;) Bet kaut kādus nezināmos neputnus nomainīt izdevās...


forelljjanka 24.aprīlis, 17:13

Neizdevās nomainīt uz Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) (Brachycera).


Edgars Smislovs 24.aprīlis, 17:12

Seivi ķauķis


forelljjanka 24.aprīlis, 17:11

Neļauj mainīt uz Vabole (nenoteikta) (Coleoptera sp.)


nekovārnis 24.aprīlis, 17:11

Paldies!:)


Edgars Smislovs 24.aprīlis, 17:08

Gaišais ķauķis


Edgars Smislovs 24.aprīlis, 17:07

Niedru stērste


nekovārnis 24.aprīlis, 17:01

Vai lodziņš ar "Plēvspārnis (nezināms) ...." izleca? Tu punkiņš aplītī jāieliek.


nekovārnis 24.aprīlis, 16:58

Šo nez vai droši varēs noteikt - varbūt Harpalus sp. vai Amara sp.


forelljjanka 24.aprīlis, 16:55

Gribēju nomainīt uz Plēvspārnis (nenoteikts) (Hymenoptera sp.),izlēca sarkans uzraksts:Neizdevas veikt izmainas!


forelljjanka 24.aprīlis, 16:53

Sens nezināms,man nav skaidrs kas tas ir,ķērpis,sēne?


DabaLaba 24.aprīlis, 16:50

Paldies!


nekovārnis 24.aprīlis, 16:32

Njā, Dabasdatu mobīlajā aplikācijā ir īsts sistemātiskā saraksta - putnotāju žargona mikslis ;) Ne pirmā reize kad dabā pievienojot putna novērojumu pietrūkst erudīcijas un pacietības atrast pareizo mapi :DD


meža_meita 24.aprīlis, 15:11

Paldies, Julita!


meža_meita 24.aprīlis, 15:11

Paldies! :)


Vladimirs S 24.aprīlis, 14:55

Peļu klijāns.


Rekmanis 24.aprīlis, 14:33

Peļu klijāns.


Matrus 24.aprīlis, 14:20

Pēc satelīta punkts ir mežā, paipalas dzied uz laukiem. Pirmie vēsturiski novēroti vien maija sākumā, tāpēc, pastāv lielāka varbūtība, ka ir nepareizi noteikta suga.


Daknis 24.aprīlis, 13:45

Atvainojos. Pirmajā bildē tomēr nav svilpis, kā man vienbrīd likās. Mānīgs rakurss, knābis un kopējā forma ļoti svilpiska izskatās.


dziedava 24.aprīlis, 13:42

Paldies! :)


Arnis2 24.aprīlis, 13:38

Ir gan.


dziedava 24.aprīlis, 13:19

Tā ir dzeltenā stērste? Tā kā tas man būtu mūža 1. novērojums šai sugai, tad nejūtos tik droša.


Kambars 24.aprīlis, 13:14

Paldies!!!Protams ka tas nav izslēgts.Taču ka tas nebija strazds esmu pārliecināts.Tā kā meklēšu pierādījumus.


galochkin 24.aprīlis, 12:14

Paldies! :)


ūdensvistiņa 24.aprīlis, 12:11

Jā, par jauno niedru liju - pēc lidojuma liju gan neatgādināja. Niedru lijas esmu redzējis daudz vairāk par ķīķiem, var gan būt, ka jauno esmu kādreiz noturējis par mātīti.


tomsendzins 24.aprīlis, 12:09

Varētu gan!


dziedava 24.aprīlis, 12:03

Tādās smukās plaisu rindās aug dižskābaržu fleogena - sēne.


ūdensvistiņa 24.aprīlis, 12:01

Klinšu ērgli izslēdzu kaut vai izmēra dēļ, bikšainam klijānam vajadzētu būt apakšā kaut kam izteikti gaišam un platākai astei. Siluets bija tieši kā uz bildes ķīķim, tikai tumšāks, kas arī nedaudz mulsina.


OKK 24.aprīlis, 11:49

Loti labs foto :)


Wiesturs 24.aprīlis, 11:40

Domāju, ka drīzāk tomēr no "tumšajiem" ūdeņu naktssikspārņiem. Ausis paīsas un noapaļotas, nav ar smailāku galu kā Brantiem. Delmi arī izskatās paresni, "mazajiem melnajiem" tie parasti ir tievāki. Ellītē Branti/bārdainie gan ir bijuši, bet stipri reti. Punkts tiešām ielikts ar stipru nobīdi.


Wiesturs 24.aprīlis, 11:31

Noteikti nav Branta/bārdainais, kaut gan naktssikspārnis (Myotis) ir. Bet pēc šīs bildes nevaru pateikt, vai ūdeņu vai Naterera, kas būtu ticamākie.


Vladimirs S 24.aprīlis, 10:52

Nesen strādājot dārzā Iecavas apkārtnē visu dienu dzirdēju "paipalas dziesmu", kuru meistarīgi atdarināja ... mājas strazds. Šajā laikā tie atdarina arī mazo svilpi un citus putnus, tāpēc, pievērsiet tam uzmanību!


Kambars 24.aprīlis, 10:07

Varbūt,taču dzirdēju saucienus un salīdzināju letonika.lv balsīs līdz 6 sekundei.


dziedava 24.aprīlis, 10:00

Nu vismaz, kad ieķeksē interesantajos (un šis novērojums IR nešaubīgi interesants:)), tad tur rāda. :) Pagaidām neatradu, kur pieķerties, kāpēc tieši šo neatlasa novērojumu atlasē, jo citiem novērotājiem nenoteiktus ķērpjus atlasa un Ivaram pašam citus nenoteiktos arī atlasa. Fiksētajos novērojuma datos nav nekādu būtisku atšķirību no tiem novērojumiem, kurus atlasa. Ja kāds vēl novēro kādas dīvainības, ka novērojumu atlasē neatlasa kādus eksistējošos novērojumus, dodiet ziņu!


dziedava 24.aprīlis, 09:37

Paldies! Es savā tekstā biju saputrojusies, jautājums jau bija par Arthonia byssacea jeb tagad noteiktu kā Microcalicium disseminatum, - kur tā būtu skatāma? Vai tie būtu tie sīkie punkti 1., 2. foto? Kad es centos tos dabūt tuvplānā, tad parasti tuvplānā atdūros pret brūngalvainajiem nagliņķērpjiem Chaenotheca trichialis, tāpēc beigās apmulsu, vai ir vēl kas cits arī vai tomēr nav.


Mareks Kilups 24.aprīlis, 09:23

pēc kartes spriežot, šis nav ligzdošanai piemērots biotops. un datums neiespejami agrs. kļūda.


de kje 24.aprīlis, 08:50

Paldies Edgar! :) Listē nevareju atrast tādu versiju :)


Edgars Smislovs 24.aprīlis, 08:47

Dumbricāli


pustumsa 24.aprīlis, 08:29

Paldies! atkal +1! Tuvojos 80!


IlzeP 24.aprīlis, 08:04

Pēteri, nemulsini tautu!


IlzeP 24.aprīlis, 08:03

Vajadzētu šo novērojumu (ar nepareizi atzīmētu vietu) dzēst un ievadīt no jauna, jo vietu jau ievadītam novērojumam labot nevar. Un jūras žagatu ieziņot kā atsevišķu novērojumu.


Irbe 24.aprīlis, 06:49

Lietuvainis


Daknis 23.aprīlis, 23:27

Pieļauju, ka pirmā komentāra pamatdoma ir par bildēs redzamajiem dažādu sugu putniem.


nekovārnis 23.aprīlis, 23:14

Paldies!:)


Gaidis Grandāns 23.aprīlis, 23:10

Upes tilbīte


Blakts 23.aprīlis, 21:59

Pēc pieres radziņiem spriežot, vajadzētu būt Physatocheila smreczynskii


forelljjanka 23.aprīlis, 21:43

Viss normāli,pirms daudziem gadiem man bija tāpat! :DD Visu uzreiz zināt nevar,kaut vai vienas ģints Locustella ķauķi,seivi klāt jau pusaprīlī,kārklu tuvāk beigām,bet upes vispār maijā.Neskatoties uz to,ka seivi nosacīts dienvidnieks,kurš Latvijā vispār pirmo reizi konstatēts 1970.g.Tāpat kā tagad sārtgalvītis,kurš tikai sācis savu uzvaras gājienu.


Mareks Kilups 23.aprīlis, 21:36

tas drošvien neder kā galējais arguments, bet tomēr vieta, kur dziedāja, var nosvērt domas vienā vai otrā virzienā. seivi - tikai un vienīgi niedrēs. kārklu - reti kad niedrēs, visdrīzāk kautkur pļavā. vai krūmā.


de kje 23.aprīlis, 21:33

Jāni, te parādās atšķirība starp ''vieglajiem'' un ''smagajiem'' putnu vērotajiem. Ja es būtu zinājis, ka tas ir agrākais novērojums, būtu rakstījis telefonā, fotografējis ar 3kāršu uzcītību :)...biju ieradies pameklēt somzīlīti, kas nav manā listē :)


lichen_Ro 23.aprīlis, 21:32

Sveiki, Manuprāt tā nav Arthonia byssacea, bet Microcalicium disseminatum (tā ir retāka suga, manuprāt)... Bet otra gan ir C. trichialis :)


forelljjanka 23.aprīlis, 21:30

Žubītes M.


forelljjanka 23.aprīlis, 21:20

Katrā ziņā,tas nav nekas nereāls,tie ,tā sauktie "rekordi"krīt bieži,vienkārši,prasās foto vai dziesmas ieraksts.;)


de kje 23.aprīlis, 21:12

Jāni, tev kā parasti pieder pēdējais vārds :)


forelljjanka 23.aprīlis, 21:04

Žani,lai pretendētu uz visu laiku agrāko kārklu ķauķa novērojumu Latvijā ,ar pārbaudīju pēc saraksta,dziedāja kārklu krūmā :DD,ar Tava "svara"putnuvērotāja tikai tekstu-nepietiks.;) Varēji tak ar telefonu ierakstīt.Un ja nu lāsainais?;)


de kje 23.aprīlis, 20:48

Dziedāja kārklu krūmā :)


de kje 23.aprīlis, 20:47

Nē...Kārklu ķauķis...dziesmu pārbaudiju pēc balsu saraksta. Un balsi dzirdeju 2x ar 2 h intervālu. Balsi pazīstu, jo dzirdēju kārklu ķauķi 2017 g. pie Gaujas


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 20:31

Lietuvaiņi.


Ievucis 23.aprīlis, 19:06

Droši vien. Paldies!


Ievucis 23.aprīlis, 19:05

Skaidrs, paldies!


forelljjanka 23.aprīlis, 19:00

Kopainu nobildēt diezgan nereāli,nav jau pļava ar kadiķiem,ja der pa fragmentiem,atsevišķi koki,vai nelielas grupas,kaut kad tur obligāti braukšu atkārtoti.


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 17:18

Paugurknābja gulbis


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 17:17

Mājas strazds


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 17:16

Gulbis sp.


IlzeP 23.aprīlis, 16:46

Raksturīga forma - strups, ar samērā īsu asti. Visi meža strazdi garastaināki un garkājaināki


IlzeP 23.aprīlis, 16:44

Citām gulbju sugām nav sarkanīgs knābis (tām ir ar dzeltenu krāsu) un paugurs uz tā


nekovārnis 23.aprīlis, 15:55

Nez, manuprāt tomēr nebūs P.melanarius - tā tāda izteikti liela un masīva skrejvabole. Pēc foto grūti novērtēt izmēru - ja bija izteikti lielāka par citām melnajām skrejvabolēm tad drīzāk varētu būt Pterostichus niger, ja ne tad cita suga.


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 15:52

Paugurknābja gulbis


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 15:51

Mājas strazds


sandis 23.aprīlis, 14:48

Andri, vai teleskopā izdevās apskatīt arī gārgales kakla krāsojumu? Bildē īsti nevar saprast, jo spēcīgā gaisma šo to pakropļojusi. Tas brūnkakla gārgalei raksturīgais nedaudz uz augšu saslietais knābis, kas pirmajā brīdī bildē šķiet acīmredzams, manuprāt, ir maldinošs. Cik var nojaust, ilgāk to bildi apskatot, knābis ir horizontāls, bet, saplūstot ar vilni, rada izlūziju, ka ir sasliets uz augšu. Un šķiet, ka pakaļgalā virs ūdens redzams arī balts plankums, kas vairāk raksturīgs melnkakla gārgalei.


nekovārnis 23.aprīlis, 14:44

Nu jā, šajā Dabasdatu versijā nez vai ir jēga ieviest apakšdzimtu līmeni? Principā jau var pievienot Xantholininae, bet kā tas ietekmēs (atvieglos-sarežģīs) turpmāko dzīvi? Idejas? Vispār būtu pēdējais laiks tā kārtīgi izrunāt arī sp., Gen.sp.,utt. vienotu pielietojumu Dabasdatos.


nekovārnis 23.aprīlis, 14:28

Paldies!:)


CerambyX 23.aprīlis, 13:55

Viss te ir kulē - nevienā brīdī šo par Tragosomu neviens nav mēģinājis noturēt


anthicus 23.aprīlis, 13:50

Kolēģi, bet šis ir Ergates faber nevis Tragosoma depsarium. Segspārnu struktūra Tragosoma ir citāda, priekškrūšu vairogs ar rievu utt.


IlzeP 23.aprīlis, 13:44

Viss ok.


anthicus 23.aprīlis, 13:14

Philonthus sp.


anthicus 23.aprīlis, 13:11

Pēc šādas bildes suga nav droši nosakama - lūdzu izlabot uz Omonadus sp.


anthicus 23.aprīlis, 13:09

Šis ir Anthicus axillaris, lūdzu, izlabojiet!


anthicus 23.aprīlis, 13:08

Pēc šis bildes sugu noteikt nav iespējams. Lūdzu labot uz Notoxus sp.


anthicus 23.aprīlis, 13:01

Es šajā bildē neredzu Nothorrina darbības pēdas, nepieciešams atradni pārbaudīt.


anthicus 23.aprīlis, 12:59

Nebria sp.


anthicus 23.aprīlis, 12:59

Varētu būt Pterostichus oblongopunctatus


anthicus 23.aprīlis, 12:58

Xantholininae Gen. sp.


AnceK 23.aprīlis, 12:53

Mēs novērojām šo pāri 3 dienas pēc kārtas skolas teritorijā. Tēviņš dziedāja dziesmu. Abi putni atradās vienā krūmā.


anthicus 23.aprīlis, 12:38

<<>> Neaizmirsam par to, ka Viduseiropā sugu skaits ir lielāks. Latvijas valsts robeža = noteicēja daarbības "zona" ir vien lieks ierobežojums, ko sev uzliekam.


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 12:22

http://www.putni.lv/balsis/locnae_dziesma_2003-05-17_rudbarzi_i.folkmanis.mp3 http://www.putni.lv/balsis/loclus_dziesma_C_2006-06-25_0032_papes.ez_a.celmins.mp3


meža_meita 23.aprīlis, 11:11

Likšu mierā peltīgeras, nebūs priekš manas saprašanas. Paldies! :)


dekants 23.aprīlis, 11:04

Vai gadījumā nebija domāts seivi ķauķis?


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 11:00

Mājas strazds. 2017. gada foto?


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 10:57

Krauķis. https://lv.wikipedia.org/wiki/Krau%C4%B7is https://lv.wikipedia.org/wiki/Kov%C4%81rnis http://www.putni.lv/


Rallus 23.aprīlis, 10:34

Kāpēc nevarētu būt 2g niedru lijas T, kuram arī aste ir pagara ar melnu gala banti, lidojumā šaura un apakša tumša, izņemot daļu no spārna. Peļu klijāns nebūtu vienīgais ar ko salīdzināt - arī bikšainais klijāns, klinšu ērglis. Novērojums tālajam migrantam tiešām šķiet agrs, tāpēc pārvaicāju: http://www.putni.lv/perapi.htm


nekovārnis 23.aprīlis, 10:09

Manuprāt racējblakts Adomerus biguttatus tikai bez baltajiem punktiņiem uz segspārniem kā vairumam sugasbrāļu.


dziedava 23.aprīlis, 10:08

Novērojumu atlasē neatrod? Pamēģināju, izskatās taisnība - arī neatradu. Tas gan dīvaini! Tagad gan es dodos prom, bet, kad tikšu pie datora, mēģināšu saprast, kas varētu būt paroblēmu. Ļoti dīvaini. Bet konkrēto web adresi gan Tu vari nokopēt un novērojumu atvērt kurā katrā laikā, - bet nu tas problēmu, protams, neatrisina.


Ivars L. 23.aprīlis, 09:41

Ir atķeksēti "Ķērpji". Vismaz es uz šo novērojumu varu tikt tikai no komentāru sadaļas (kamēr komentāri vēl ir slejā, vēlāk nevarēs) vai no sava profila. Meklētājs izmet citus ķērpjus, bet šo nē.


Irbe 23.aprīlis, 09:40

Lielais ķīris


Ivars L. 23.aprīlis, 09:37

Šī ir peltigera. Apotēciji ir lapoņa virspusē. Apakšpusē - rizīnas.


IlzeP 23.aprīlis, 08:42

Šo vajadzētu sadalīt 2 novērojumos


dziedava 23.aprīlis, 08:33

Šitie jau kā milzu akmeņi! Skaisti!


dziedava 23.aprīlis, 08:27

Kolembola. Ļoti līdzīga ir Orchesella flavescens, te piemēram: https://azph.deviantart.com/art/Springtail-Orchesella-flavescens-563262632


dziedava 23.aprīlis, 08:17

Paldies, bet lai varētu to pievienot izveidotajā kadiķu audžu pārskatā, vajag foto :) Te ir pašreizējie: http://dziedava.lv/kadikaji/ Informāciju bez foto man īsti nav kur likt, jo tas aicinājums bija vairāk domāts fotokolekcijas veidošanai.


dziedava 23.aprīlis, 07:16

Ivar, nekas nav pazudis, vai Tev nav kādas grupas saķeksētas, ko rādīt, un starp tām varbūt ķērpju nav? Ķērpis ir te: https://dabasdati.lv/lv/observation/98rk6t68mtp18io5akch4e69u0/


Vīksna 23.aprīlis, 01:31

Uģis noteica.


Ivars L. 23.aprīlis, 00:24

Dīvaini. Par uz šīs piepes atrasto ķērpi bija atsevišķs ziņojums. Bet izskatās, ka tas pazudis no DD. Kā tas var notikt?


CerambyX 23.aprīlis, 00:06

Aelurillus v-insignitus


ūdensvistiņa 22.aprīlis, 23:25

Nobildēt nepaspējām. Putns pārlidoja diezgan nesteidzīgi, novērojams bija tikai no apakšas. Apakšpuse diezgan raiba,patumša, kakls garāks,nekā klijānam,kājas dzeltenas. Tipiskā ķīķa aste-šaura,gara ar tumšāku galu


CerambyX 22.aprīlis, 22:54

www.geese.org


Rallus 22.aprīlis, 22:43

Šis ķīķim ir ļoti agrs datums - vai varbūt ir kāda bilde vai var raksturot vairāk pazīmes/apstākļus? T vai M?


forelljjanka 22.aprīlis, 21:12

Kaut kas saistībā tieši ar maniem novērojumiem un atlases filtru-nestrādā!;) Skatos lec un lec sārtgalvīši kā interesanti.Esmu ieziņojis divus.Neviens no tiem neparādās pie interesantajiem.Varbūt filtrs lasa manas domas?:D Jo,domāju,sārtgalvīša novērojumi šobrīd interesanti ir tikai pirmie,nu ok,vēl pierādīti ligzdotāji,protams.;) Citādi,ieziņošu patiešām ko daudziem interesantu,filtrs neatlasīs,admini nepamanīs...;)


Irbe 22.aprīlis, 19:17

Cekulpīle T un M


Irbe 22.aprīlis, 18:45

Sarkanrīklīte


DabaLaba 22.aprīlis, 18:38

Paldies!


Irbe 22.aprīlis, 18:28

Peļkājīte


de kje 22.aprīlis, 11:22

super! komplimenti!


DabaLaba 22.aprīlis, 11:11

Paldies!


IlzeP 22.aprīlis, 09:43

Kāpēc lai nebūtu? Var jau būt vēl visādi migranti, bet iespējams, ka novērotājai bija kāds iemesls traktēt kā pāri ligzdošanai piemērotā biotopā.


forelljjanka 22.aprīlis, 07:25

Izskatās ,ka ir īstais.Nu re kā izgāzos,nē ar roku garumu viss kārtībā,droši vien steigā pareizi nepiefiksēju kur sāku!Ja koks bija tieši ceļa malā-droši ,ka īstais.Ja par kadiķiem,vakar atradu un ieziņoju audzi ar apm.50 gabaliem.


dziedava 22.aprīlis, 00:15

Paldies!


dziedava 21.aprīlis, 23:56

Jāni, apskaties, vai šis ir tas Tavs bērzs vai Tavējo neatradām? https://dabasdati.lv/lv/observation/robe4llq6ak3sb47fj3he6pbf4/ Ja šis ir īstais, tad pārmēri savu roku aptvērienu :), jo bērzam diemžēl pietrūkst pat līdz dižkokam. Bet kadiķis patiešām ļoti smuks! :)) Paldies!


laaga 21.aprīlis, 23:50

Diez vai būs pāris :)


laaga 21.aprīlis, 23:45

Otrā bildē likās, ka normāla pīle lido. Tikai pēc tam sapratu, ka tas pīles knābis ir piekūna aste :))


Edgars Smislovs 21.aprīlis, 23:16

Melnais mušķērājs


forelljjanka 21.aprīlis, 21:45

Ķivulis.


forelljjanka 21.aprīlis, 20:15

Nu jā,ir tādas putnu pasaules Pēteri Vaski!;)Reizē klasiski(ja iepazīst,sajaukt nevar)un ārkārtīgi oriģināli!;)


dekants 21.aprīlis, 19:18

Labi, ka ir cilvēki, kuri novērtē putnu meistarību :)


forelljjanka 21.aprīlis, 18:46

Julita savlaik aicināja ziņot par kadiķu audzēm.Te nu vienu atradu,samērā nelielā teritorijā apm.50 kociņi(krūmi),tikai pats lielākais viens pats apm.150-200 m attālumā(liekas pat redzams satelītattēlā).Pa vidu audzei iziet tā kā ceļš,tā kā pļaviņa sadalot to apmēram vienādās daļās.


patigunta 21.aprīlis, 18:44

Esmu šokā, daudzi lakstīgalu tēviņi., ja iedomātos sevi par dziedātājiem, varētu iet atpūsties (iztapt cilvēkiem.protams. nav viņu mērķis). paldies!


forelljjanka 21.aprīlis, 18:28

Sarkanrīklīte!;)


patigunta 21.aprīlis, 18:19

Vēl viena putna runa (nevis dziedājums. tā kompozīcija un izpildījums bija ģeniāls): https://youtu.be/ANk4p8sebnQ


gunitak 21.aprīlis, 17:46

Krūkļu baltenis.


patigunta 21.aprīlis, 17:38

Putna dziedājums bija izcils, vienu brīdii ģeniāls, beigās sakarīgi izdevās ierakstīt tikai vienkāršu putna "runu". kad viņš "pļāpāja". nekad neesmu nodarbojusies ar video un ierakstiem':(. bet ceru, ka pēc tembra kāds var atpazīt. Video, kur dzirdama putna runa te; https://youtu.be/qCjz8F4s148


Edgars Smislovs 21.aprīlis, 17:00

Lielie ķīri.

Pēdējie komentāri rakstiem
forelljjanka 22-Apr-2018, 21:24

Nez kura būs 100-tā,jo šodien atrādījās 99-tā suga mežā un braucot uz to-bezdelīga.;) Ir kādi 30-40 kandidāti!:DD


Wiesturs 19-Apr-2018, 12:38

15.04., braucot mājās no Mazsalacas uz Garkalni, intereses pēc paskatījos arī vardes uz ceļa. Rezultāts: 3 gab. pašā Mazsalacā netālu no nārsta vietas (ar >100 nārstojošām vardēm), un pēc tam tikai 1 sabraukta netālu no Limbažiem (   (..)


Anda 17-Apr-2018, 12:15

Vai vērts skaitīt jebkur? Braucot ar auto jau zināms, kur kāds ezers, dīķis, tur varžu ceļošana. Kas var saskaitīt sabrauktās, veiksmīgās. Vai šīs pārvietošanās zonas apzinātas?


nekovārnis 16-Apr-2018, 23:18

Man šobrīd 82 ar foto, tā kā pieticīgos plānus esmu metis pie malas un 100nieks tā kā līdz maija vidum būtu jādabū:) Pāris reizes sanāca būt kopā ar ekspertiem - Gaidi Grandānu Kolkā un Ritvaru Rekmani Talsos un Mērsragā, bet pār   (..)


Daknis 16-Apr-2018, 22:30

Uzmundrinājumam jāatklāj, ka pirmais saraksts ir saņemts, kā arī zināmi vairāki censoņi, kuriem trūkst viencipara skaitlis līdz 100, tā kā tik uz priekšu, līdz termiņa beigām sugu dabā kļūs aizvien vairāk.


forelljjanka 16-Apr-2018, 22:09

Man pēc šodienas banālā kaņepīša ir 93,no ķauķiem ir tikai melngalvas un čunčiņš,nav bezdelīgveidīgo,tā kā 100 būs viegli!;)Interesanti cik būs līdz noteiktajam termiņam?;)Šobrīd jau nu kādas sugas 50 staigājot dienu pa mežu   (..)


Anete PB 16-Apr-2018, 21:53

Man jau arī nav laika, maksimālais, ko esmu dabūjusi, ir putnu priekšpusdiena :) Bet tā ka darbs aizved uz visādām putniem interesantām vietām, kaut kas pamazām salasās. Galvenais, visur turēt binokli, fotoaparātu un telefona diktofonu   (..)


dziedava 16-Apr-2018, 21:41

Anete, kā jau teicu, man šogad speciālām putnu dienām nebūs laika, tā ka 100nieku noteikti nedabūšu. Bet pagaidām ir interesanti paskatīt, cik sugu izdosies dabūt kā "blakusproduktus" citiem gājieniem dabā. Un, jā, Rīgā pie dzelzce   (..)


Anete PB 16-Apr-2018, 21:04

Šobrīd tiešām mežā jau ir iestājies tāds koncerts, ka izšķirt pazīstamo no nepazīstamā un vēl sameklēt to nepazīstamo ir grūti, es šodien ik pa laikam šķendējos par mazajiem pelēkajiem putniņiem(TM) un visādiem vīterotājiem   (..)


Sintija Martinsone 15-Apr-2018, 17:49

Manā pagalmā pilns ar vardēm: https://dabasdati.lv/lv/observation/sdb56rbe3jmn1m4rq90u1q2sp5/


Vīksna 15-Apr-2018, 14:34

Paziņa dziļāk mežā Pilsrundālē, kur naftas vads, tomēr vairāk vardes redzēja.


forelljjanka 15-Apr-2018, 07:26

Nē,nē Julita,tas ir no brīža kad izsludināja akciju! :DD Vienā dienā mežā 89 sugas(pie veiksmes un pamatīgas maršruta plānošanas) var savākt ap Jāņiem,tagad vēl nē ! ;) Bet vispār Tev taisnība,60-70 % putnus staigājot pa mežu sa   (..)


dziedava 14-Apr-2018, 23:44

Jāni, tās 89 pa vienu dienu? Es šodien 5 stundas cauri mežam gāju un pie savām šīgada jau esošajām 25 klāt dabūju precīzi vienu :D (ja vien no pārlidojošām miglas bildēm nevarēs noteikt vēl kādu). Skaņa ir - attēla nav. Neiešu   (..)


forelljjanka 14-Apr-2018, 20:23

Vardes pamazām sāk kustēt,vakar jau bija mīlas pāris mežā un viena vientuļa,šodien samērā garā ceļa gabalā -divas un viena liela,mežā.Mežā gan daudz kur vēl plančkas sasalušas,tikai par virsu ūdens.


forelljjanka 14-Apr-2018, 20:18

Intereses pēc te paskaitīju,tikai braucot uz mežu un mežā 89-as sugas esmu redzējis/dzirdējis.;)


Vīksna 13-Apr-2018, 01:32

Tomēr 1 vardi ieraudzīju Pilsrundāles mežā ejot pāri ceļam, to pašu gandrīz mašīna sabrauca.


zemesbite 12-Apr-2018, 19:12

Ir arī laba ziņa par vardēm. Vakar ieraudzīju, ka kaimiņu dīķī jau iznārstojušas parastās vardes, kaut arī niedrēs vēl ledus. Tur gan jau rosījās dzērves, gan ieradīsies arī stārķi un dzēses, tomēr jācer, ka kādi vardulēni a   (..)


Vīksna 11-Apr-2018, 22:48

Šogad ne es, ne paziņa pie upes dzīvodams , vēl neesam redzējuši vardes.Arī mežā ejot, pagaidām neviena.Jau pagājušogad tikai dažas redzēju, bet mazos vardulēnus nemanīju, lai gan bieži apkārt staigāju pa mežiem, pļavām - bildē   (..)


Siona 11-Apr-2018, 07:55

Neesmu redzējusi vardes, masveidā pārejam lielos ceļus, bet, ja tādas vietas ir zināmas, varbūt vajadzētu ierīkot speciālas pārejas (amphibian tunnels) ? :) herberttiemens.wordpress (punkts) com/2015/12/30/exploring-the-cycle-highway-of-   (..)


OKK 11-Apr-2018, 03:38

Lūdzu adminiem nedzēst manus komentārus, jo tā ir svēta patiesība


OKK 11-Apr-2018, 03:27

Nesapratu, kāpēc uzreiz Valda Ērmane no vardēm pārgāja uz zaķiem


Vīksna 10-Apr-2018, 19:05

Ne jau stārķi vainīgi, ka vardes nav, te pat mežā reti kādu vardi var atrast, arī zaķu maz.Bet kaut ko stārķi pa lauku lasa.Baros vēl uz rudeni. kur laukus ar.Vārnas pīlēnus novāc, bet stārķi man netraucē.


And_ra 10-Apr-2018, 15:34

Vakar ceļš Žīguri - Viļaka pēcpusdienā. Vardes bija. Kaut gan - varbūt krupji, diemžēl nepiestāju. Jābrauc ar velo....


žubīte 10-Apr-2018, 10:16

Pēdējos gados varžu skaits ir kritiski samazinājies arī pēc maniem novērojumiem..Manuprāt, liels nopelns šeit ir arī balto stārķu lielajai populācijai.Pagājušajā gadā katrā ligzdā, ko es novēroju, tika izaudzināti vidēji trīs s   (..)


forelljjanka 9-Apr-2018, 20:37

Vardes ir modušās!Vienā meža bebrainē,kura daļēji vēl ledū,3 gab.Rana sp.,pēc tam, pa ledus virsu meža strautam ,pērās arī viena Pelophylax sp.,to diezgan smalki sabildēju.;)


nekovārnis 9-Apr-2018, 18:23

Paldies par vērtīgo rakstu! Jebkura informācija par šīm plašajām un sarežģītajām grupām ir zelta vērtē. Līdz šim galvenokārt izmantoju Steven Falk lapu https://www.flickr.com/photos/63075200@N07/collections/72157631875078693/ , bet v   (..)


sindi 9-Apr-2018, 11:58

Tak nebraucu jau varžu dēļ :D vnk norādīju pa ceļam redzētās


OKK 9-Apr-2018, 09:50

Santa Bizuna, varžu nārstam ir par agru, lieki bija Tavi 960 km...


sindi 8-Apr-2018, 21:56

Brīvdienās norullēju apmēram 960 km (Grobiņa-Viļaka un atpakaļ), bet vienīgās vardes redzēju šodien uz Brocēnu / Dobeles novadu robežas, 1 īp leca pāri ceļam un gabaliņu tālāk vēl pārītis viens otru nesa kukaragā. Tas arī viss   (..)


forelljjanka 6-Apr-2018, 15:59

Vardes saskaitīt varam,nav gan īsti skaidrs kā no tā varēs izdarīt secinājumus?Saprastu,ja vairāku gadu pētījumā konkrētā maršrutā(-os,dažādos biotopos)...Tīri subjektīvs viedoklis,ir kur stāvoklis nemainīgs(labs),ir kur bēdīgs   (..)


ūdensvistiņa 5-Apr-2018, 22:37

Vēsturisks atskats par Rūjienas apkārtni: pirms gadiem 50 varžu te bija kā biezs,bet krupjus dabūja redzēt pāris reizes pa vasaru. Gāja gadi,un pamanīju,ka viss ir krasi izmainījies- nu krupji bija ļoti daudz, bet vardes pavisam nedaudz.   (..)


IlzeP 5-Apr-2018, 20:08

Arī kukaiņu skaita samazināšanās cēlonis var būt lauksaimniecības ķimizācija.


zemesbite 5-Apr-2018, 19:45

Es jau veicu šādu skaitīšanu dažus gadus atpakaļ, kad siltā, mitrā pavasara nakti braucu mājās un ievēroju, ka uz asfalta tikpat kā nav varžu. Nobraucot apmēram 20 km saskaitīju tikai 15 vardes. Protams, nepētīju grāvmalas, skaitīj   (..)


Platacis 5-Apr-2018, 12:23

Ekskursijas Cēsis-Daibes dīķi-Cēsis autobusā šodien vairāk vietu nav. Paldies par atsaucību!


Vīksna 5-Apr-2018, 11:16

2017 g. maijs, jūnijs vēss, tad sausums, mežos mitrās vietas izžuva.Jāpavēro šogad kā ar vardēm.Bet daudzi cilvēki sūdzējās, ka vardes šeit gandrīz vairs neredz..


kamene 5-Apr-2018, 09:22

Jāņem vērā, kur Valda dzīvo - tā ir Zemgale, novads ar visauglīgāko augsni un tāpēc arī nav ko brīnīties, ka visvairāk indēts. Tā ir, bet vai tā vajag?


Vīksna 5-Apr-2018, 00:52

Dažs atkal uzmācās, bet novērojumi šogad 0, arī iepriekš vairākos gados uz 2 cilvēkiem kopā - maz.


nekovārnis 4-Apr-2018, 23:04

Anete, 200mm jau nav nekāds stobrs - nieka 6x? palielinājums, kas sasniedzams gandrīz katram ziepjutraukam:D Par binokli+noteicēju jāsaka ka šobrīd droši vien stundu varētu pētīt binoklī kādu "ķauķi", bet tas neko nedotu, jo noteicēj   (..)


OKK 4-Apr-2018, 22:54

Lūdzu adminus nedzēst manus komentārus, jo tā ir svēta patiesība!


OKK 4-Apr-2018, 22:51

Kā drukā Valda Ērmane , tā parādās vismaz 2 - 5 vārdi "indēts". Šobrīd - pavasara saasinājums?


Vīksna 4-Apr-2018, 20:54

2017 g. Rundāles nov. pat mežos, kur bieži staigāju, vardes gandrīz vairs nemanīju, kur nu vēl indētos tīrumos.Arī uz ceļiem drīzāk sabrauktu zalkti var atrast.Vietām arī novadgrāvji(ar zilu iezīmēts, ka nedrīkst indēt) noindēti   (..)


dekants 4-Apr-2018, 19:30

Un zinošais gids palīdzēs noteikt sugu :)


forelljjanka 4-Apr-2018, 18:35

Lūk arī 100 sugu vācējiem lieliskas iespējas,pa visu Latviju! ;)


maariite 4-Apr-2018, 08:47

Var tīri ātri ietrenēties bildēt ar telefonu/planšeti caur binokli. Es pirmo 'putni galvā' gadu tā tik vien pavadīju un ieguvu nesliktus dokumenta foto sugu noteikšanai un pat dažus kadrus mākslai ;)


Anete PB 4-Apr-2018, 08:14

Marek, citiem iesācējiem nav tādu stobru, lai bildētu tālos putnus :) Atliek labi apskatīt binoklī un tad uzreiz ņemt planšetdatoru un meklēt pa bildēm un noteicējiem, kas tas tāds bija. Es arī pirmoreiz dabūju redzēt mazās gauras, p   (..)


nekovārnis 3-Apr-2018, 17:51

Man šobrīd 43 :) Kolkasragā sākusies migrācija, ūdeņi pa lielam vaļā. Protams, bildes no tāda tāluma nekādas, bet noteikt var. Pašam par izbrīnu konstatēju ka cita starpā esmu nobildējis mazās gauras, kas man vispār neredzēta suga   (..)


forelljjanka 29-Mar-2018, 12:06

Uģi,es tik no personīgās pieredzes.;) Nav bijusi tāda reize pavasarī Kolkā kad tur pašā ragā kāds ar trubu negrozītos!:D No bildēšanas viedokļa man Kolka gan nepatīk,tādā attālumā kā man vajag (zvirbuļnieka piekūna lieluma putns   (..)


CerambyX 29-Mar-2018, 01:39

Jāni, nu Tu jau pārāk optimistiski izsakies par Kolkas ragu - pēdējos gados tur pavasarī kāds putnu vērotājs reāli parādās labi ja 50% no dienām (Ok, atsevišķos periodos varbūt 75%). Tas uz tādu R-Eiropas valstu fona ir pilnīgs vāj   (..)


forelljjanka 28-Mar-2018, 17:59

Marek,vēl viens pluss ragam,tur vienmēr ir kāds ļoti zinošs ornitofans!;) Vēlamas gan angļu valodas zināšanas,bet parasti jau pavada arī kāds vietējais.;)200 mm ir mazliet par maz,bet ,jātiek tuvāk!:DD


nekovārnis 28-Mar-2018, 17:46

Būs vien jāaizstaigā uz to ragu biežāk - redzēs ko cik sugas var sabildēt:) Man gan tās Kolkasraga migrācijas vērošanas vairāk asociējas ar putnu vērošanu caur uberspēcīgu teleskopu:) Bet tā īsti nekad neesmu pats iedziļinājies,   (..)


IlzeP 28-Mar-2018, 15:41

Nebija, ieķeksēju.


Durkts 28-Mar-2018, 14:46

vai šis ir - https://dabasdati.lv/lv/observation/8g2bq52kjtf6vsleul39s8chg1/


Anete PB 28-Mar-2018, 11:13

Paldies visiem par ieteikumiem, par Dārziņu atteku tieši domāju, ka būtu jāpiebrauc; kaut ko skatīties Ogrē no dambja parasti ir pārāk tālu (jo īpaši tagad, kad dambis rekonstrukcijā un uz parasto vietu, kur visādi putni gozējas, īst   (..)


CerambyX 27-Mar-2018, 23:16

Oi, Dārziņu aprakstā kļūdījos ar līnijas nr. - nevis 48. līnija, bet 39. līnija :)


CerambyX 27-Mar-2018, 23:14

Ķengaragā gan tieši šobrīd tādi tuvumā esoši putni nav tādas īpaši 'ekstra' sugas, lai brauktu tās speciāli skatīties - paugurknābja gulbji, meža pīles, lielie ķīri, kajaki un sudrabkaijas. Daugavā apmēram pa vidu (ja upe nav aiz   (..)


Wiesturs 27-Mar-2018, 23:07

Par plēšiem uz stabiem - astoņi vai deviņi no desmit būs peļu klijāni jebkurā gadījumā :) Tas ir tāpat kā ar parastajiem pļavraibeņiem :D Bet ar tiem labāk sākt kaut kur nomaļus no lielajām šosejām, tas taisnība.


Wiesturs 27-Mar-2018, 23:03

Anete, Ķengaragā es parasti atstāju mašīnu apmēram punktā 511703 / 306569 :D Tad gabaliņu uz Dārziņu pusi ir Ķengaraga tornis, bet parasti ir vērts pastaigāt uz abām pusēm.


Wiesturs 27-Mar-2018, 22:58

Marek - bez raizēm! Kolkā ragā aprīļa beigās labā dienā (arī tad, ja jūrā vēl ledus) pa vienu priekšpusdienu novērot 70+ sugas nav nekas īpašs. Man pašam, ja pareizi atceros, ir ragā bijušas arī >100 sugas dienā (102-104, kaut ka   (..)


Anete PB 27-Mar-2018, 22:55

Mja, kas zinātājam vienkārši, tas iesācējam neder - visi tie pārlidojošie putnu kāši un ceļmalā sēdošie plēši man ir nulles numurs; pirmie par tālu, otros pie stūres pa šoseju braucot nevar apskatīt (tik tālu, ka uz Daugavpils š   (..)


forelljjanka 26-Mar-2018, 19:24

Baiba,bet mēs tak nemaz nekonkurējam!:D Laikam man slikti sanāk,bet es tikai cenšos iedrošināt,un pat, ja kādam nesanāks tās 100 sugas LOB akcijas noteiktajos termiņos,nu un???Latvijai 100 gadi paliek 18-jā novembrī!:D Pareizi Tu Baiba ra   (..)

Piedalies starptautiskos izpētes projektos!

Straujiem soļiem ir atnācis pavasaris un arī brīdis, kad plaukst lapas. Ar tām baroties un tajās dzīvot sāks dažādi posmkāji un to kāpuri. Šajā rakstā piedāvāju jums, Dabasdatu lietotāji, iespēju iesaistīties vienā Eiropas un vienā pasaules mēroga projektā. Sākšu ar metodoloģiski vienkāršāko un, iespējams, arī parastam dabas vērotājam interesantāko - "Par ozoliem, augēdājiem un plēsējiem". Ir [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums 2018 (janvāris-marts)

2018. gada pirmais mēnesis bija netipiski silts, un Latvijā tika novērotas sugas, kas parasti janvārī pie mums nav sastopamas. Putnu vērotājiem janvāra sarakstā bija iespēja “ieķeksēt”, piemēram, meža balodi, dzērvi un dzelteno tārtiņu. Kurzemes pusē applūdušajos laukos barojās lieli zosu, gulbju un ķīvīšu bari, atgādinot skatus, kādus pierasts redzēt pavasarī. Lielāko zosu baru (2700 putnu, [...]

Lielās augu medības skolām

Jau trešo gadu Latvijas Ekoskolās norit bioloģiskās daudzveidības projekts “Lielās augu medības”, kurā šogad dabas izzināšanas nodarbībās piedalīsies gandrīz 5000 sākumskolas skolēnu un pirmsskolu audzēkņu no visas Latvijas. Galvenais nodarbību mērķis ir veidot ciešāku bērnu saikni ar dabu un tajā notiekošajiem procesiem. Projekta laikā skolēni pavada vairākas mācību stundas ārpus klasēm, mācoties atpazīt augus, kukaiņus un [...]

Tauriņu Vērošanas akcija - 2018. gada sezonas ievads

Ir aprīļa vidus un šobrīd var droši teikt, ka jaunā dienastauriņu vērošanas sezona nu jau rit pilnā sparā! Lielā skaitā lido krūkļu balteņi jeb citrontauriņi un kopīgiem spēkiem portālā Dabasdati.lv ir jau ziņotas visas parastākās pavasarī sastopamās raibeņu sugas. Vārdu sakot - kārtīgs pavasaris! Taču pirms metamies ar pilnu krūti jaunās tauriņu vērošanas sezonas piedzīvojumos, [...]

Zirnekļi ap mums un to noteikšana (1)

Esot dabā, mājās, dārzā vai savā automašīnā var gadīties sastapties ar neliela izmēra, astoņu kāju posmkājiem. Šeit es neaprakstu ērces, kuru aktivitāte dabā tūlīt palielināsies, bet gan to radiniekus – zirnekļus. Tie spējīgi apmesties, vai vismaz parādīties visneparastākajās vietās. Arī ziemā, kad, šķiet, viss kluss un mierīgs zirnekļu pasaulē, piemēram, pagrabos, istabu stūros, vannas istabās [...]

Skaitām vardes! (28)

Strauji tuvojas laiks, kad uz nārsta vietām, šķērsojot lielus un mazus ceļus, dosies vardes. Protams, dosies tur, kur tās vēl ir sastopamas. Zināšanas par to, kas notiek ar vardēm, ir viens no lielākajiem caurumiem mūsu priekšstatos par dabas stāvokli Latvijā. Tā kā vardes arī melnajam stārķim ir pietiekami svarīgs interešu objekts, mēs aicinām visus, kam [...]

Aprīlis – Putnu dienu mēnesis (3)

Latvijas simtgades ietvaros Putnu dienu laikā aprīlī Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un citiem partneriem pievērsīs uzmanību labākajām putnu vērošanas vietām visā Latvijā. Pirmie pasākumi notiks jau aprīļa sākumā un turpināsies visu aprīli. Lielākā daļa no vairāk nekā 40 pasākumiem – gan putnu vērošanas ekskursijas, gan radošās un putnu būrīšu darbnīcas [...]

Aprīlī Dabas muzejā atklās divas izstādes

Latvijā aprīlī dažādu vides izglītības organizāciju pasākumos tiek atzīmētas Putnu dienas. Arī Dabas muzejā visu mēnesi notiks dažādi pasākumi, un jau šonedēļ tiks atklātas divas putnu tēmai veltītas izstādes. No 4. līdz 8. aprīlim muzeja Zooloģijas ekspozīcijā būs skatāma desmitgadīgā Jūrmalas Mākslas skolas 3. kursa audzēkņa Jakova Mitina grafikas darbu izstāde. Viņa pedagogs Mākslas skolā ir [...]

Ziņošana par gredzenotiem putniem (4)

Dabasdatos nupat ir ieviesta jauna atzīme "Gredzenots putns", ko novērojuma pievienošanas brīdī var norādīt novērotiem vai atrastiem cilvēka iezīmētiem putniem. Proti, dzīviem vai mirušiem savvaļas putniem vai to atliekām ar jebkādiem (metāla, plastmasas, kāju, kakla) gredzeniem, gredzenu karodziņiem, spārnu markām, raidītājiem vai ģeolokatoriem. Šādos gadījumos iezīmēta putna atradējs atzīmē "Gredzenots putns" atsevišķā laukā uzreiz aiz [...]

Novēro 100 putnu sugas Latvijas simtgadei (68)

Latvijā līdz šim ir sastaptas apmēram 365 putnu sugas. Noteikti ir arī tādas, kas vēl nav sastaptas, jo gandrīz katru gadu tiek novērotas jaunas putnu sugas Latvijai. Latvijā novēroto putnu sugu skaits pieaug ātrāk, nekā Latvijas gadu skaits – kopš 2000. gada Latvijas putnu sarakstam ir piepulcējušās veselas 43 sugas – vidēji 2,4 sugas gadā. [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2018
© dabasdati.lv
Saglabāts