Aktīvie lietotāji: 48 Šodien ievadītie novērojumi: 11 Kopējais novērojumu skaits: 630647
Tu neesi reģistrējies

17.02.2019.

Pēdējie novērojumi
Sila cīrulis Lullula arborea
25-Mar-2019, sandis
25-Mar-2019, sandis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-Mar-2019, sandis
Baltvēderis Anas penelope
25-Mar-2019, sandis
Gaigala Bucephala clangula
25-Mar-2019, sandis
Kaņepītis Linaria cannabina
25-Mar-2019, sandis
Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata
24-Mar-2019, sandis
24-Mar-2019, sandis
24-Mar-2019, sandis
Melnā dzilna Dryocopus martius
24-Mar-2019, sandis
24-Mar-2019, sandis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
24-Mar-2019, sandis
Meža tilbīte Tringa ochropus
24-Mar-2019, sandis
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
24-Mar-2019, sandis
Dzilnītis Sitta europaea
24-Mar-2019, sandis
Pelēkā dzilna Picus canus
23-Mar-2019, sandis
Krīklis Anas crecca
23-Mar-2019, sandis
23-Mar-2019, sandis
23-Mar-2019, sandis
Gaigala Bucephala clangula
23-Mar-2019, sandis
Lielā gaura Mergus merganser
23-Mar-2019, sandis
Dzērve Grus grus
23-Mar-2019, sandis
Sila strazds Turdus viscivorus
23-Mar-2019, sandis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
23-Mar-2019, sandis
Klijainā turzene Tubaria furfuracea
23-Mar-2019, sandis
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
23-Mar-2019, sandis
23-Mar-2019, sandis
23-Mar-2019, sandis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Mar-2019, sandis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
23-Mar-2019, sandis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
23-Mar-2019, sandis
Vistu vanags Accipiter gentilis
23-Mar-2019, sandis
Zivju dzenītis Alcedo atthis
23-Mar-2019, sandis
Sila cīrulis Lullula arborea
23-Mar-2019, sandis
Sila strazds Turdus viscivorus
23-Mar-2019, sandis
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
23-Mar-2019, sandis
Parastā māllēpe Tussilago farfara
22-Mar-2019, sandis
Bērzu pavasarsprīžmetis Archiearis parthenias
22-Mar-2019, sandis
Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas
22-Mar-2019, sandis
22-Mar-2019, sandis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
22-Mar-2019, sandis
22-Mar-2019, sandis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Mar-2019, sandis
Lielais ķīris Larus ridibundus
22-Mar-2019, sandis
Lielā čakste Lanius excubitor
22-Mar-2019, sandis
Lauku balodis Columba palumbus
22-Mar-2019, sandis
Meža tulpe Tulipa sylvestris
24-Mar-2019, Vīksna
Lielā strutene Chelidonium majus
24-Mar-2019, Vīksna
24-Mar-2019, Vīksna
24-Mar-2019, Vīksna
23-Mar-2019, Vīksna
Eirāzijas bebrs Castor fiber
23-Mar-2019, Vīksna
23-Mar-2019, Vīksna
25-Mar-2019, Vīksna
25-Mar-2019, Vīksna
15-Mar-2019, Vīksna
25-Mar-2019, Vīksna
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-Mar-2019, pustumsa
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Mar-2019, pustumsa
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-Mar-2019, pustumsa
Krīklis Anas crecca
23-Mar-2019, pustumsa
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
23-Mar-2019, pustumsa
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-Mar-2019, pustumsa
23-Mar-2019, pustumsa
Zivju gārnis Ardea cinerea
23-Mar-2019, pustumsa
24-Mar-2019, Aleksandra
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
23-Mar-2019, pustumsa
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Mar-2019, Aceralba
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Mar-2019, pustumsa
Ķīvīte Vanellus vanellus
23-Mar-2019, pustumsa
Meža zoss Anser anser
23-Mar-2019, pustumsa
Mežirbe Tetrastes bonasia
25-Mar-2019, ūdensvistiņa
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-Mar-2019, Aceralba
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, Aleksandra
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Mar-2019, gints
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
25-Mar-2019, KrisVi 2
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-Mar-2019, gints
Mizložņa Certhia familiaris
25-Mar-2019, gints
Lauku balodis Columba palumbus
24-Mar-2019, ūdensvistiņa
Zebiekste Mustela nivalis
23-Mar-2019, Edgars Smislovs
Zivju gārnis Ardea cinerea
23-Mar-2019, pustumsa
Stirna Capreolus capreolus
23-Mar-2019, Edgars Smislovs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-Mar-2019, mazais_ezis
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
25-Mar-2019, mazais_ezis
Dzilnītis Sitta europaea
24-Mar-2019, Aleksandra
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Mar-2019, DainisKR
Amerikas ūdele Neovison vison
25-Mar-2019, DainisKR
Divpunktu mārīte Adalia bipunctata
25-Mar-2019, Laimeslācis
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-Mar-2019, DainisKR
Lauku balodis Columba palumbus
25-Mar-2019, DainisKR
Melnais meža strazds Turdus merula
25-Mar-2019, DainisKR
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-Mar-2019, DainisKR
Zivju gārnis Ardea cinerea
23-Mar-2019, pustumsa
Meža zoss Anser anser
23-Mar-2019, pustumsa
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-Mar-2019, Aleksandra
Žagata Pica pica
25-Mar-2019, DainisKR
Sudrabkaija Larus argentatus
25-Mar-2019, DainisKR
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-Mar-2019, DainisKR
Zivju gārnis Ardea cinerea
23-Mar-2019, pustumsa
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Mar-2019, DainisKR
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Mar-2019, pustumsa
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2019, Stach
25-Mar-2019, DainisKR
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
23-Mar-2019, pustumsa
Sudrabkaija Larus argentatus
23-Mar-2019, pustumsa
Meža zoss Anser anser
25-Mar-2019, DainisKR
23-Mar-2019, pustumsa
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
24-Mar-2019, Aleksandra
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
25-Mar-2019, Carum carvi
Garknābja gaura Mergus serrator
23-Mar-2019, pustumsa
Baltais stārķis Ciconia ciconia
23-Mar-2019, pustumsa
Žagata Pica pica
22-Mar-2019, mardzh
Melndzeltenā sēņu mārīte Psyllobora vigintiduopunctata
23-Mar-2019, mardzh
Mājas balodis Columba livia domestica
25-Mar-2019, mardzh
Baltpieres zoss Anser albifrons
25-Mar-2019, Carum carvi
Zilā vizbulīte Hepatica nobilis
24-Mar-2019, mardzh
Gada staipeknis Lycopodium annotinum
24-Mar-2019, mardzh
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
24-Mar-2019, mardzh 1
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
25-Mar-2019, Carum carvi
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Mar-2019, mardzh
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2019, Carum carvi
Zoss Anser sp. Anser sp.
23-Mar-2019, mardzh
Krīklis Anas crecca
25-Mar-2019, Carum carvi
Meža balodis Columba oenas
25-Mar-2019, Carum carvi
Krauklis Corvus corax
25-Mar-2019, Carum carvi
Dzērve Grus grus
25-Mar-2019, Carum carvi
22-Mar-2019, Laimeslācis
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-Mar-2019, mardzh
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2019, Carum carvi
Rudā lapsa Vulpes vulpes
25-Mar-2019, Carum carvi 5
Baltais stārķis Ciconia ciconia
23-Mar-2019, pustumsa
Baltpieres zoss Anser albifrons
25-Mar-2019, Carum carvi 1
Baltpieres zoss Anser albifrons
24-Mar-2019, angel
Lielā strutene Chelidonium majus
24-Mar-2019, meža_meita
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
23-Mar-2019, pustumsa
Dzērve Grus grus
23-Mar-2019, pustumsa
Meža zoss Anser anser
23-Mar-2019, pustumsa
23-Mar-2019, pustumsa
Dzērve Grus grus
23-Mar-2019, pustumsa
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
23-Mar-2019, pustumsa
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Mar-2019, pustumsa
Parastais ķeģis Acanthis flammea
25-Mar-2019, Shtein
Zivju gārnis Ardea cinerea
23-Mar-2019, pustumsa
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-Mar-2019, Shtein
Mednis Tetrao urogallus
24-Mar-2019, SA Travel 1
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-Mar-2019, angel
24-Mar-2019, vizmae
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
25-Mar-2019, ligausis
Mizložņa Certhia familiaris
23-Mar-2019, pustumsa
Dzilnītis Sitta europaea
23-Mar-2019, pustumsa
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Mar-2019, pustumsa
Zeltgalvītis Regulus regulus
23-Mar-2019, pustumsa
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Mar-2019, pustumsa
23-Mar-2019, pustumsa
Žagata Pica pica
23-Mar-2019, pustumsa
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
23-Mar-2019, pustumsa
Zivju gārnis Ardea cinerea
23-Mar-2019, pustumsa
23-Mar-2019, pustumsa
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-Mar-2019, pustumsa
Dzērve Grus grus
23-Mar-2019, pustumsa
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-Mar-2019, Daarta
Kaņepītis Linaria cannabina
25-Mar-2019, Siona
Apšu pavasarsprīžmetis Archiearis notha
24-Mar-2019, gunitak
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-Mar-2019, Kristers K
25-Mar-2019, Flendermens
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-Mar-2019, Flendermens
25-Mar-2019, Flendermens
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-Mar-2019, Arnis2
Sloka Scolopax rusticola
25-Mar-2019, Anta.S.
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Mar-2019, galochkin
25-Mar-2019, anthicus
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-Mar-2019, Kristers K
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Mar-2019, EL
Zaļžubīte Chloris chloris
24-Mar-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
24-Mar-2019, EL
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
25-Mar-2019, Kristers K
Žubīte Fringilla coelebs
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
24-Mar-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Mar-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Mar-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Mar-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Mar-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Mar-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Mar-2019, EL
Meža balodis Columba oenas
24-Mar-2019, EL
Žagata Pica pica
25-Mar-2019, Kristers K
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2019, Kristers K
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2019, Kristers K
Melnais meža strazds Turdus merula
25-Mar-2019, Kristers K
Zoss Anser sp. Anser sp.
24-Mar-2019, EL
Zoss Anser sp. Anser sp.
24-Mar-2019, EL
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-Mar-2019, EL
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-Mar-2019, EL
Parastais ķeģis Acanthis flammea
24-Mar-2019, EL
Ķivulis Spinus spinus
24-Mar-2019, EL
Ķivulis Spinus spinus
24-Mar-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-Mar-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Mar-2019, EL
Zoss Anser sp. Anser sp.
24-Mar-2019, EL
Zoss Anser sp. Anser sp.
24-Mar-2019, EL
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-Mar-2019, EL
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Mar-2019, EL
Ķivulis Spinus spinus
24-Mar-2019, EL
Ķivulis Spinus spinus
24-Mar-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
24-Mar-2019, EL
Mizložņa Certhia familiaris
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-Mar-2019, EL
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-Mar-2019, EL
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
24-Mar-2019, EL
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
24-Mar-2019, EL
Lielais ķīris Larus ridibundus
24-Mar-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Mar-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Mar-2019, EL
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-Mar-2019, EL
Ķivulis Spinus spinus
24-Mar-2019, EL
Zaļžubīte Chloris chloris
24-Mar-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
24-Mar-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
24-Mar-2019, EL
Mizložņa Certhia familiaris
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-Mar-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Mar-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Mar-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Mar-2019, EL
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2019, Astrantia
Zoss Anser sp. Anser sp.
25-Mar-2019, Astrantia
Parastais ķeģis Acanthis flammea
24-Mar-2019, EL
Ķivulis Spinus spinus
24-Mar-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
24-Mar-2019, EL
Mizložņa Certhia familiaris
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Mar-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Mar-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Mar-2019, EL
Meža balodis Columba oenas
24-Mar-2019, EL
Meža balodis Columba oenas
24-Mar-2019, EL
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Mar-2019, EL
Parastais ķeģis Acanthis flammea
24-Mar-2019, EL
Ķivulis Spinus spinus
24-Mar-2019, EL
Ķivulis Spinus spinus
24-Mar-2019, EL
Ķivulis Spinus spinus
24-Mar-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
24-Mar-2019, EL
Mizložņa Certhia familiaris
24-Mar-2019, EL
Baltpieres zoss Anser albifrons
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-Mar-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Mar-2019, EL
Meža balodis Columba oenas
24-Mar-2019, EL
Lauku balodis Columba palumbus
24-Mar-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Mar-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Mar-2019, EL
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
24-Mar-2019, EL
Sīlis Garrulus glandarius
24-Mar-2019, EL
Sīlis Garrulus glandarius
24-Mar-2019, EL
Stirna Capreolus capreolus
25-Mar-2019, Astrantia
Zeltmalu airvabole Dytiscus marginalis
24-Mar-2019, Mangusts
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-Mar-2019, EL
Zaļžubīte Chloris chloris
24-Mar-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
24-Mar-2019, EL
Dzilnītis Sitta europaea
24-Mar-2019, EL
Mizložņa Certhia familiaris
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Mar-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Mar-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Mar-2019, EL
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Mar-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Mar-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Mar-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Mar-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Mar-2019, EL
Lauku balodis Columba palumbus
24-Mar-2019, EL
Lauku balodis Columba palumbus
24-Mar-2019, EL
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
25-Mar-2019, Aigars
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
24-Mar-2019, EL
Ķivulis Spinus spinus
24-Mar-2019, EL
Ķivulis Spinus spinus
24-Mar-2019, EL
Zaļžubīte Chloris chloris
24-Mar-2019, EL
Zaļžubīte Chloris chloris
24-Mar-2019, EL
Zaļžubīte Chloris chloris
24-Mar-2019, EL
Zaļžubīte Chloris chloris
24-Mar-2019, EL
Zaļžubīte Chloris chloris
24-Mar-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
24-Mar-2019, EL
Žubīte Fringilla coelebs
24-Mar-2019, EL
Mizložņa Certhia familiaris
24-Mar-2019, EL
Lauku zvirbulis Passer montanus
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Lielā zīlīte Parus major
24-Mar-2019, EL
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-Mar-2019, EL
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-Mar-2019, EL
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-Mar-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Mar-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Mar-2019, EL
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Mar-2019, EL
Sila strazds Turdus viscivorus
24-Mar-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Mar-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Mar-2019, EL
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Mar-2019, EL
Sudrabkaija Larus argentatus
24-Mar-2019, EL
Sudrabkaija Larus argentatus
24-Mar-2019, EL
Sudrabkaija Larus argentatus
24-Mar-2019, EL
Sudrabkaija Larus argentatus
24-Mar-2019, EL
Sudrabkaija Larus argentatus
24-Mar-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Mar-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Mar-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Mar-2019, EL
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Mar-2019, EL
Lauku balodis Columba palumbus
24-Mar-2019, EL
Lauku balodis Columba palumbus
24-Mar-2019, EL
Lauku balodis Columba palumbus
24-Mar-2019, EL
Dzērve Grus grus
25-Mar-2019, Astrantia
Zvīņainā kātiņpiepe Polyporus squamosus
5-Aug-2010, kamene
Ķīvīte Vanellus vanellus
23-Mar-2019, de kje
Stirna Capreolus capreolus
25-Mar-2019, Astrantia
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
23-Mar-2019, de kje
Dzērve Grus grus
23-Mar-2019, de kje
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Mar-2019, de kje
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2019, Astrantia
Baltā cielava Motacilla alba
25-Mar-2019, megere
Dzērve Grus grus
25-Mar-2019, Astrantia
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2019, megere
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Mar-2019, Astrantia
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-Mar-2019, Rallus
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Mar-2019, Astrantia
Sarkanā klija Milvus milvus
25-Mar-2019, marccins
Ērce Dermacentor sp. Dermacentor sp.
23-Mar-2019, Kukainis
Apodziņš Glaucidium passerinum
20-Mar-2019, Gaidis Grandāns
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
24-Mar-2019, rolandsl 3
Ķīvīte Vanellus vanellus
24-Mar-2019, Giitaa
Laucis Fulica atra
24-Mar-2019, rolandsl 1
Ķīvīte Vanellus vanellus
24-Mar-2019, rolandsl 1
Lauku balodis Columba palumbus
25-Mar-2019, Giitaa
Mizložņa Certhia familiaris
25-Mar-2019, Giitaa
Zalktis Natrix natrix
25-Mar-2019, Giitaa 6
Zivju gārnis Ardea cinerea
25-Mar-2019, AndaB
Lielā gaura Mergus merganser
25-Mar-2019, AndaB
Laucis Fulica atra
25-Mar-2019, AndaB
25-Mar-2019, tatia
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
25-Mar-2019, tatia
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2019, Astrantia
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Mar-2019, Astrantia
Vistu vanags Accipiter gentilis
25-Mar-2019, Astrantia
Lielā zīlīte Parus major
25-Mar-2019, Margarita W
Žagata Pica pica
24-Mar-2019, Margarita W
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Mar-2019, Margarita W
Žubīte Fringilla coelebs
25-Mar-2019, Margarita W
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-Mar-2019, Margarita W 1
Parastā māllēpe Tussilago farfara
24-Mar-2019, meiravietis
Baltā cielava Motacilla alba
25-Mar-2019, bišudzenis
25-Mar-2019, Kamelija
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-Mar-2019, Vabale
Pļavu čipste Anthus pratensis
25-Mar-2019, Vabale
Stirna Capreolus capreolus
23-Mar-2019, putnels
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
25-Mar-2019, editez 3
Parastā varde Rana temporaria
22-Mar-2019, Karmena 1
Lauku balodis Columba palumbus
25-Mar-2019, DG
Lauku balodis Columba palumbus
25-Mar-2019, DG
Rudā lapsa Vulpes vulpes
24-Mar-2019, putnels
Stirna Capreolus capreolus
24-Mar-2019, putnels
Raibkode Caloptilia stigmatella Caloptilia stigmatella
2-Mar-2019, Rallus
Parastā māllēpe Tussilago farfara
24-Mar-2019, kamene
Parastā zalktene Daphne mezereum
24-Mar-2019, kamene
Bērzu pavasarsprīžmetis Archiearis parthenias
24-Mar-2019, IlzeP
Bērzu pavasarsprīžmetis Archiearis parthenias
24-Mar-2019, Karmena
Eirāzijas bebrs Castor fiber
24-Mar-2019, kamene
24-Mar-2019, kamene
Āķveida kroklape Sanionia uncinata
24-Mar-2019, kamene
Parastā sprogaine Ulota crispa
24-Mar-2019, kamene
Nelīdzenā konusgalvīte Conocephalum salebrosum
24-Mar-2019, kamene
Lielā strutene Chelidonium majus
24-Mar-2019, kamene
Efeju sētložņa Glechoma hederacea
24-Mar-2019, kamene
24-Mar-2019, kamene
Sīklapu krokvācelīte Aulacomnium androgynum
20-Mar-2019, kamene
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2019, karlis88
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Mar-2019, ligausis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-Mar-2019, Astrantia
Kaņepītis Linaria cannabina
23-Mar-2019, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-Mar-2019, Pūcis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
25-Mar-2019, Pūcis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Mar-2019, Astrantia
Melnā dzilna Dryocopus martius
25-Mar-2019, Rallus
Apodziņš Glaucidium passerinum
25-Mar-2019, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Mar-2019, Astrantia
Dzērve Grus grus
25-Mar-2019, Astrantia
Ziemas kātiņpiepe Polyporus brumalis
24-Mar-2019, Vīksna
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2019, dagnis
Eirāzijas bebrs Castor fiber
25-Mar-2019, Pūcis
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-Mar-2019, Astrantia
Mežirbe Tetrastes bonasia
24-Mar-2019, maariite
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2019, Astrantia
Milzu apaļpūpēdis Langermania gigantea
24-Mar-2019, Vīksna
Dižā ežlape Thuidium tamariscinum
21-Mar-2019, Vīksna
21-Mar-2019, Vīksna
Līdzīgā ežlape Thuidium assimile
21-Mar-2019, Vīksna
Laucis Fulica atra
25-Mar-2019, Pūcis
Smailā skrajlape Plagiomnium cuspidatum
21-Mar-2019, Vīksna
Lielā pūkcepurene Orthotrichum speciosum
21-Mar-2019, Vīksna
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2019, Astrantia
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Mar-2019, Astrantia
Līdzīgā ežlape Thuidium assimile
21-Mar-2019, Vīksna
21-Mar-2019, Vīksna
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2019, Sandra L.
Bezgredzena varnstorfija Warnstorfia exannulata
21-Mar-2019, Vīksna
21-Mar-2019, Vīksna
Parastā smailzarīte Calliergonella cuspidata
21-Mar-2019, Vīksna
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Mar-2019, Astrantia
Meža balodis Columba oenas
25-Mar-2019, Astrantia
Mazais mārsils Thymus serpyllum
22-Mar-2019, IevaM
Sila cīrulis Lullula arborea
22-Mar-2019, IevaM
21-Mar-2019, Vīksna
Rudā lapsa Vulpes vulpes
25-Mar-2019, Astrantia
Dzērve Grus grus
25-Mar-2019, Astrantia
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Mar-2019, Astrantia
Lielā spuraine Rhytidiadelphus triquetrus
21-Mar-2019, Vīksna 1
Viļņainā skrajlape Plagiomnium undulatum
25-Mar-2019, Vīksna
21-Mar-2019, Vīksna
Nelīdzenā īsvācelīte Brachythecium salebrosum
21-Mar-2019, Vīksna
21-Mar-2019, Vīksna
Īvlapu spārnene Fissidens taxifolius
21-Mar-2019, Vīksna
Baltalksnis Alnus incana
21-Mar-2019, Vīksna
21-Mar-2019, Vīksna
Parastā cietpiepe Phellinus igniarius
21-Mar-2019, Vīksna
24-Mar-2019, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-Mar-2019, AndaB
Mazais dzenis Dendrocopos minor
24-Mar-2019, Litenesputni
Melnā dzilna Dryocopus martius
25-Mar-2019, megere
Lauku balodis Columba palumbus
25-Mar-2019, megere
Pēdējās sugu izmaiņas
Aleksandra 25-Mar-2019 22:42:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Aleksandra 25-Mar-2019 22:41:19

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


pustumsa 25-Mar-2019 22:02:30

Lielā gaura Mergus merganser ->


IlzeP 25-Mar-2019 21:37:44

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


Ivars L. 25-Mar-2019 20:39:08

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ansis 25-Mar-2019 20:21:24

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Mar-2019 20:18:45

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Mar-2019 20:17:33

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Mar-2019 20:16:09

Veronika (nenoteikta) Veronica sp. ->


Ansis 25-Mar-2019 20:07:09

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Mar-2019 20:03:18

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Mar-2019 20:02:19

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Mar-2019 20:01:32

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Mar-2019 20:00:46

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Mar-2019 19:59:12

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 25-Mar-2019 19:50:57

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Mar-2019 19:47:37

Sūna (nenoteikta) ->


Rallus 25-Mar-2019 19:47:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 25-Mar-2019 19:46:46

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 25-Mar-2019 19:46:31

Sūna (nenoteikta) ->


Rallus 25-Mar-2019 19:44:09

Nezināms ->


Ansis 25-Mar-2019 19:40:14

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Mar-2019 19:39:09

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Mar-2019 19:37:54

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Mar-2019 19:35:54

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Mar-2019 19:33:09

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Mar-2019 19:15:52

Spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens ->


Ansis 25-Mar-2019 19:12:09

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 25-Mar-2019 19:09:11

Spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens ->


Ansis 25-Mar-2019 19:07:49

Sūna (nenoteikta) ->


Giitaa 25-Mar-2019 18:27:38

Meža balodis Columba oenas ->


tatia 25-Mar-2019 14:18:52

Piekūns (nenoteikts) Falconidae sp. ->


dziedava 25-Mar-2019 14:12:18

Tūkstoškājis (nenoteikts) Diplopoda sp. ->


dziedava 25-Mar-2019 14:02:18

Parastā kaulene Lithobius forficatus ->


dziedava 25-Mar-2019 14:01:31

Simtkājis (nenoteikts) Chilopoda sp. ->


dziedava 25-Mar-2019 14:00:45

Simtkājis (nenoteikts) Chilopoda sp. ->


dziedava 25-Mar-2019 14:00:27

Simtkājis (nenoteikts) Chilopoda sp. ->


IlzeP 25-Mar-2019 13:47:09

Niedru stērste Emberiza schoeniclus ->


Bekuvecis 25-Mar-2019 11:23:18

Sēne (nenoteikta) ->


Bekuvecis 25-Mar-2019 11:21:25

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 25-Mar-2019 11:19:18

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


dziedava 25-Mar-2019 11:10:38

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


dziedava 25-Mar-2019 11:05:59

Ķērpis Physconia perisidiosa Physconia perisidiosa ->


dziedava 25-Mar-2019 10:37:44

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


dziedava 25-Mar-2019 10:37:21

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Tauriņu Vērošana 25-Mar-2019 09:48:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Vīksna 25-Mar-2019 09:45:47

Sūna (nenoteikta) ->


Vīksna 25-Mar-2019 09:43:08

Bērzu pavasarsprīžmetis Archiearis parthenias ->


Vīksna 25-Mar-2019 09:38:48

Sūna (nenoteikta) ->


Vīksna 25-Mar-2019 09:08:16

Sūna (nenoteikta) ->


Rallus 25-Mar-2019 08:18:56

Depresārijs Depressaria olerella Depressaria olerella ->


Kukainis 25-Mar-2019 07:24:09

Kukainis (nenoteikts) ->


Kukainis 25-Mar-2019 07:20:45

Kukainis (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 24-Mar-2019 22:11:33

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 24-Mar-2019 22:11:21

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 24-Mar-2019 22:09:40

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 24-Mar-2019 22:09:09

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 24-Mar-2019 21:09:41

Zemeszirneklis (nenoteikts) Gnaphosidae sp. ->


nekovārnis 24-Mar-2019 21:08:58

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 24-Mar-2019 21:01:37

Zemesblakts Pionosomus varius Pionosomus varius ->


Blakts 24-Mar-2019 20:59:39

Koku laupītājblakts Anthocoris sp. Anthocoris sp. ->


Blakts 24-Mar-2019 20:51:26

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


Edgars Smislovs 24-Mar-2019 20:49:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 24-Mar-2019 20:47:39

Zemesblakts Scolopostethus sp. Scolopostethus sp. ->


CerambyX 24-Mar-2019 20:40:19

Zemesblakts Trapezonotus sp. Trapezonotus sp. ->


Edgars Smislovs 24-Mar-2019 20:32:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


DabaLaba 24-Mar-2019 20:26:13

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ivars L. 24-Mar-2019 20:09:35

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


nekovārnis 24-Mar-2019 20:06:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 24-Mar-2019 20:04:41

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 24-Mar-2019 18:57:58

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 24-Mar-2019 18:55:34

Nezināms ->


Edgars Smislovs 24-Mar-2019 18:38:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ivars L. 24-Mar-2019 18:25:54

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ilona_rasa 24-Mar-2019 18:22:18

Sēne (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 24-Mar-2019 17:39:29

Cekulzīlīte Lophophanes cristatus ->


Edgars Smislovs 24-Mar-2019 16:20:55

Lauku cīrulis Alauda arvensis ->


Blakts 24-Mar-2019 15:45:29

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


Blakts 24-Mar-2019 15:45:19

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Kukainis 24-Mar-2019 15:44:35

Kukainis (nenoteikts) ->


DabaLaba 24-Mar-2019 14:13:43

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 24-Mar-2019 08:15:27

Dzēlējods (nenoteikts) Culicidae sp. ->


IlzeP 24-Mar-2019 08:07:18

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 24-Mar-2019 08:06:54

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


nekovārnis 24-Mar-2019 08:06:32

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


IlzeP 24-Mar-2019 08:05:08

Mazais ērglis Aquila pomarina ->


nekovārnis 24-Mar-2019 07:51:08

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 24-Mar-2019 07:42:45

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ivars L. 24-Mar-2019 00:07:19

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 24-Mar-2019 00:05:16

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 23-Mar-2019 23:05:15

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


nekovārnis 23-Mar-2019 21:48:54

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 23-Mar-2019 21:43:30

Nezināms ->


nekovārnis 23-Mar-2019 21:41:23

Kukainis (nenoteikts) ->


pustumsa 23-Mar-2019 21:12:50

Nezināms ->


PutnuDraugsNagļos 23-Mar-2019 20:21:42

Dižknābis Coccothraustes coccothraustes ->


Siona 23-Mar-2019 19:50:30

Kukainis (nenoteikts) ->


Ansis 23-Mar-2019 19:49:47

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 23-Mar-2019 19:47:58

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 23-Mar-2019 19:47:18

Parastā maršancija Marchantia polymorpha subsp. ruderalis ->


Ansis 23-Mar-2019 19:45:54

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 23-Mar-2019 19:40:22

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 23-Mar-2019 18:39:45

Paparde (nenoteikta) Pteridopsida sp. ->


dziedava 23-Mar-2019 18:23:59

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


dziedava 23-Mar-2019 17:22:23

Nezināms ->


Liepzieds 23-Mar-2019 16:31:14

Svilpis Pyrrhula pyrrhula ->


Siona 23-Mar-2019 16:28:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 23-Mar-2019 15:29:19

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 23-Mar-2019 15:28:42

Peltīgera (nenoteikta) Peltigera sp. ->


Ivars L. 23-Mar-2019 08:37:31

Antrodija (nenoteikta) Antrodia sp. ->


Ivars L. 23-Mar-2019 08:17:47

Pūkainā tauriņpiepe Trametes pubescens ->


Ivars L. 23-Mar-2019 00:20:57

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 23-Mar-2019 00:18:08

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


nekovārnis 22-Mar-2019 23:14:47

Īsspārnis (nenoteikts) Staphylinidae sp. ->


nekovārnis 22-Mar-2019 22:51:22

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 22-Mar-2019 22:49:10

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 22-Mar-2019 21:06:00

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


zemesbite 22-Mar-2019 20:06:30

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 22-Mar-2019 15:52:31

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ivars L. 22-Mar-2019 15:33:08

Tauriņpiepe (nenoteikta) Trametes sp. ->


Edgars Smislovs 22-Mar-2019 14:44:46

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 22-Mar-2019 10:46:09

Zeltacis Chrysops sp. Chrysops sp. ->


IlzeP 22-Mar-2019 07:40:58

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 21-Mar-2019 23:18:37

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Vīksna 21-Mar-2019 20:12:09

Apšu pavasarpūcīte Orthosia populeti ->


meža_meita 21-Mar-2019 19:14:18

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ivars L. 21-Mar-2019 17:59:39

Nezināms ->


Ivars L. 21-Mar-2019 17:57:09

Nezināms ->


Ivars L. 21-Mar-2019 17:54:08

Nezināms ->


Ivars L. 21-Mar-2019 17:52:29

Nezināms ->


Ansis 21-Mar-2019 17:10:11

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 21-Mar-2019 17:08:18

Ložņu platgredzene Platygyrium repens ->


Ansis 21-Mar-2019 16:58:33

Struplapu īsvācelīte Brachythecium rutabulum ->


Ansis 21-Mar-2019 16:56:28

Parastā sievpaparde Athyrium filix-femina ->


Ansis 21-Mar-2019 16:45:56

Parastā sievpaparde Athyrium filix-femina ->


Ansis 21-Mar-2019 16:41:40

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 21-Mar-2019 16:25:08

Sīklapu krokvācelīte Aulacomnium androgynum ->


IlzeP 21-Mar-2019 15:50:55

Nezināms ->


IlzeP 21-Mar-2019 15:50:34

Nezināms ->


Blakts 21-Mar-2019 13:41:18

Kailvabole (nenoteikta) Leiodidae sp. ->


Ivars L. 21-Mar-2019 12:50:47

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 21-Mar-2019 12:41:48

Fiscija Physcia sp. Physcia sp. ->


IlzeP 21-Mar-2019 12:20:38

Sūna (nenoteikta) ->


Ivars L. 21-Mar-2019 09:53:22

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


IlzeP 21-Mar-2019 09:03:47

Agrais ābeļu sprīžmetis Phigalia pilosaria ->


dziedava 21-Mar-2019 09:00:51

Ložņu zvīņlape Lepidozia reptans ->


dziedava 20-Mar-2019 23:09:46

Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis ->


nekovārnis 20-Mar-2019 23:05:20

Nezināms ->


nekovārnis 20-Mar-2019 22:42:36

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


IlzeP 20-Mar-2019 21:41:36

Nezināms ->


IlzeP 20-Mar-2019 21:35:33

Fiscija Physcia sp. Physcia sp. ->


IlzeP 20-Mar-2019 21:33:08

Nezināms ->


Bekuvecis 20-Mar-2019 20:30:43

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Bekuvecis 20-Mar-2019 20:19:15

Samtainā ziemene (ziemas celmene) Flammulina velutipes ->


Bekuvecis 20-Mar-2019 20:13:47

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


Bekuvecis 20-Mar-2019 20:09:49

Kausveida sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 20-Mar-2019 20:05:46

Parazītiskā kladonija Cladonia parasitica ->


dziedava 20-Mar-2019 19:30:33

Nezināms ->


DabaLaba 20-Mar-2019 19:12:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


meža_meita 20-Mar-2019 19:06:08

Cirslis Sorex sp. Sorex sp. ->


Ievucis 20-Mar-2019 18:40:36

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ievucis 20-Mar-2019 18:39:24

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 20-Mar-2019 17:38:46

Nezināms ->


paliec 20-Mar-2019 16:29:56

Kailgliemezis, mīkstgliemezis (nenoteikts) Limacidae sp., Arionidae sp., Agriolimacidae sp. ->


Ivars L. 20-Mar-2019 16:23:31

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 20-Mar-2019 16:22:56

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ivars L. 20-Mar-2019 16:21:54

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 20-Mar-2019 16:20:18

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 20-Mar-2019 16:18:00

Nezināms ->


Ivars L. 20-Mar-2019 16:17:19

Nezināms ->


dziedava 20-Mar-2019 16:10:09

Fiscija Physcia sp. Physcia sp. ->


Ivars L. 20-Mar-2019 16:08:21

Nezināms ->


Ivars L. 20-Mar-2019 16:07:09

Nezināms ->


Ivars L. 20-Mar-2019 16:03:53

Nezināms ->


dziedava 20-Mar-2019 16:03:44

Fiscija Physcia sp. Physcia sp. ->


Ivars L. 20-Mar-2019 16:02:09

Nezināms ->


Ivars L. 20-Mar-2019 15:51:09

Nezināms ->


dziedava 20-Mar-2019 14:16:18

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Blakts 20-Mar-2019 13:30:36

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ivars L. 19-Mar-2019 23:19:08

Raibā tauriņpiepe Trametes versicolor ->


Ivars L. 19-Mar-2019 23:16:30

Raibā tauriņpiepe Trametes versicolor ->


Ivars L. 19-Mar-2019 23:13:18

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ivars L. 19-Mar-2019 23:08:56

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ievucis 19-Mar-2019 23:02:11

Cetrēlija (nenoteikta) Cetrelia sp. ->


Ivars L. 19-Mar-2019 22:59:10

Kātiņpiepe (nenoteikta) Polyporus sp. ->


Ivars L. 19-Mar-2019 22:58:26

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ievucis 19-Mar-2019 22:53:10

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Aleksandra 25.marts, 22:42

Paldies!


Aleksandra 25.marts, 22:41

Paldies, Kārli!


asaris 25.marts, 22:34

Jūraskraukļi


asaris 25.marts, 22:34

Dzilnītis.


pustumsa 25.marts, 22:02

Paldies par labojumu


pustumsa 25.marts, 22:01

Paldies. Varbūt citiem arī noderēs.


CerambyX 25.marts, 21:43

Man pirmā asociācija pēc silueta - gaišs peļu klijāns. Bet nu attēla kvalitāte, protams, atstāj daudz vaļas fantāzijas lidojumam :D


IlzeP 25.marts, 21:42

Tiešām labs! :)


CerambyX 25.marts, 21:40

Garknābja gauras


IlzeP 25.marts, 21:39

Pēc nelielām pārdomām ieviesu Anas sp. Reti gan tāda būs vajadzīga, bet, rakstot tikai vienu no sugām, skaits nebūtu pareizs.


IlzeP 25.marts, 21:31

Lauku balodis dzied "Pus pūr' ol' piedēj', pus pūr' ol' piedēj", bet meža balodim monotoni pūtieni. Taču šis augstais lidotājs, lai nu būtu, kas būdams, var būt migrējošs.


Laimeslācis 25.marts, 20:54

Labs :)


Arnis2 25.marts, 20:49

Tā jau domāju, ka tavs. Numuri bija ļoti tuvu.


Ansis 25.marts, 20:48

Vai šī nav Orthotrichum speciosum? Sprogainei, vismaz nobriedušām vācelītēm, vajadzētu pacelties virs lapām uz manāmi gara kātiņa.


Vīksna 25.marts, 20:42

Paldies ! Tur arī nebija skujkoki.


LV zilzīlīte 25.marts, 20:38

Varbūt arī ir melnā dzilna...?


Vīksna 25.marts, 20:36

Paldies !


Laimeslācis 25.marts, 20:28

Paldies, Ansi, par noteiktajām sūniņām! ;)


Laimeslācis 25.marts, 20:23

Paldies par atminējuma variantiem! :) Man arī vairāk tā kā pēc kūniņas izskatījās, bet tur visādus brīnumus var atrast. Tajā pat dienā atradu arī kaut kādu, no gaisa nokritušu, mērierīci. Neaiztiku, nofotografēju gan. Līdzīgi kokoniņi man reiz bija piestiprināti pie vestes, kuru mežā pazaudēju un pēc nedēļas atradu. :))) Toreiz neienāca prātā nofotografēt.


pustumsa 25.marts, 20:23

Kā lai pievieno, ja ir dažādas pīles? Vai labāk dzēst novērojumu?


Ansis 25.marts, 20:22

Droši vien Bentrijas gludkausīte, bet jāskatās kas ir ievākts.


Edgars Smislovs 25.marts, 20:19

Piles- Garkaklis,baltvēderis


Vladimirs S 25.marts, 20:15

Putns apgredzenots: 12.04.2013 Rīga.(Autoosta). Paldies!


Ansis 25.marts, 20:09

Varētu būt šaurlapu sfagns. Bet zaļos, smalkos sfagnus "uz aci" var neizdoties pareizi atpazīt (līdzīgs ir bārkstlapu sfagns - Sphagnum fimbriatum).


Ansis 25.marts, 20:05

Vajadzētu būt sausienes skrajlapei.


W 25.marts, 20:02

Jāmēģina dabūt labāks attēls..


W 25.marts, 19:57

Paldies!


DabaLaba 25.marts, 19:57

Sauciens vairāk nāca no augšas.


Ansis 25.marts, 19:53

Ar bālzaļām lapām un brūnu (pērnā gada) sporu vācelīti ir parastā griezene; redz veidojamies arī jaunas sporu vācelītes.


pustumsa 25.marts, 19:46

Paldies! Man tā šķita


ligausis 25.marts, 19:25

Tā ir. Kļūdas pēc pievienoju otreiz, jo pēc pirmās reizes neparādījās kā pievienots.


Ansis 25.marts, 19:22

Varētu būt līdzīgā ežlape. Stāvaine ir tumšāk zaļa (sūnzaļa), ar skrajāk izkārtotiem zariņiem, tai tipiska augšanas vieta ir skujkoku meži; ošu un apšu gāršām stāvaine nav raksturīga.


gunitak 25.marts, 19:15

Paldies Uģim un N. Savenkovam par noteikšanu. Iekopēju arī komentāru no otra novērojuma: Tauriņu Vērošana 25-Mar-2019, plkst. 09:44 Tas pirmais (mazāk raibais) tiešām apšu pavasarsprīžmetis (N.Savenkovs det.)


Ansis 25.marts, 19:14

Ja labi pameklē, abos foto redzamas arī sporu vācelītes, jaunas, segtas ar pūkainajām cepurītēm, kas laba šīs sugas atšķirības pazīme.


gunitak 25.marts, 19:07

Apšu pavasarsprīžmetis ielikts atsevišķā novērojumā.


Aceralba 25.marts, 18:38

Varbūt, mežā kāds balodis bija dzirdams dūdojam (tik labi gan neatšķiru, vai tieši lauku) un arī senāk lauku balodis netālu redzēts. Ļoti augstu gan lidoja (planēja?) - vai baloži tik augstu lido?


Giitaa 25.marts, 18:27

paldies


Arnis2 25.marts, 18:25

Šis būs lauku.


Aceralba 25.marts, 18:21

Paldies!


Aceralba 25.marts, 18:20

Paldies!


CerambyX 25.marts, 18:00

Domāju, ka visai droši ka kāda kukaiņa 'izstrādājums' - kūniņas apvalks, ko varētu dēvēt par kokonu, bet nu nav tik blīvs kā tipiski kokoni izskatās, bet 'mežģīņains'.


felsi 25.marts, 17:21

Izskatās pēc sietiņa, būs kā mans celtniecības atkritums!:)


felsi 25.marts, 17:19

Julitai! Kad būs vairāk laika, paskatīšos mikroskopā, man liekas, ka ļoti līdzīgas 18.11.18 atrastajām. Tās arī bija zem apses kritalas mizas.


dziedava 25.marts, 16:17

Šis labs novērojums. Raksturīgi, ka nereti tādas kā puslodes, ne visas apaļas (te gan nav tik uzkrītoši, ka tā). Dabasdatos šis sanāk 4. novērojums, bet lapā http://www.myx.dk/gen/reports/repnordspp.html meklētājā ievadot šo sugu, var atrast, ka tā Latvijā atrasta arī iepriekš - publicēta 2005. gadā. Tomēr nav nekādu citu datu par izplatību un sastopamības biežumu.


dziedava 25.marts, 15:59

Nevar būt cilvēku darinājums?


nekovārnis 25.marts, 15:50

Voldemār, šobrīd Dabasdatos Dermacentor ērces ir pie ganībērcēm Ixodidae, bet Fauna Europaea citā dzimtā - Amblyommidae. Kur būs pareizi pievienot sugu Dermacentor reticulatus? Un, ja Amblyommidae, tad vai ir latviskais nosaukums šai dzimtai?


kimkim 25.marts, 15:40

vakar krauklis no ligzdas apkārtnes dzina projām vanagu


dziedava 25.marts, 14:43

Te izskatās tajā pašā vietā un dienā bildēts foto: https://dabasdati.lv/lv/observation/fc5tdn0j81n0e0big9c6n5aau3/ Bet datumi atšķiras par 8 dienām. Kurš ir pareizais? Otru foto varētu pārlikt, lai abi ir vienā novērojumā, un lieko novērojumu dzēst.


dziedava 25.marts, 13:59

Manuprāt, nav simtkājis, bet tūkstoškājis. Tūkstoškājis Polydesmus complanatus vtml.


dziedava 25.marts, 13:57

Parastā kaulene Lithobius forficatus?


dziedava 25.marts, 13:53

Tas nav drīzāk tūkstoškājis, piemēram, Ommatoiulus sabulosus?


dziedava 25.marts, 13:52

Manuprāt nav simtkājis, bet tūkstoškājis Polydesmus complanatus


Edgars Smislovs 25.marts, 13:05

Jā visdrīzāk ka Dzeltenā stērste.


CerambyX 25.marts, 12:50

Es ar par dzelteno stērsti


dekants 25.marts, 12:18

Šķiet drīzāk dzeltenā stērste. Daniel, sauciens nāca no lejas (niedrēm) vai bija vairāk "virs galvas"?


Bekuvecis 25.marts, 11:22

Pazīstamas sēnes uz pazīstama celma: samtainās ziemenes (gan pavecas).


Bekuvecis 25.marts, 11:21

Pazīstama suga uz personīgi pazīstama koka: parastā apmalpiepe.


dziedava 25.marts, 11:09

Man izskatās pēc Physconia perisidiosa - balts uzklājums galos un uz piepaceltām malām sorāļi. Vēl līdzīgs variants ir Physconia enteroxantha.


Rallus 25.marts, 11:04

Stipri, Uģi, pēc šīs bildes. Pateicos!


IlzeP 25.marts, 11:03

Vai pēc šīm sliktajām bildēm ir iespējams pateikt, vai tas ir bērzu pavasarsprīžmetis?


kamene 25.marts, 09:47

Tuvplānā centrā ar smailajām lapām visdrīzāk ir nelīdzenā īsvācelīte Brachythecium salebrosum, bet kopplānā dominē ciprešu hipns Hypnum cupressiforme.


Vīksna 25.marts, 09:45

Paldies !


Tauriņu Vērošana 25.marts, 09:44

Tas pirmais (mazāk raibais) tiešām apšu pavasarsprīžmetis (N.Savenkovs det.)


kamene 25.marts, 09:43

Parastā smailzarīte Calliergonella cuspidata.


Tauriņu Vērošana 25.marts, 09:41

Pirmais (ar atplestajiem spārniem) apšu pavasarsprīžmetis (N.Savenkovs det.)


kamene 25.marts, 09:40

Ežlape Thuidium sp.


kamene 25.marts, 09:38

Žēl, ka nav sporu vācelīšu, bet spriežot pēc visai prāvajām, smailajām lapām ar ieritinājušos malu - visdrīzāk lielā pūkcepurene Orthotrichum speciosum.


Vīksna 25.marts, 09:37

Laikam kāds dundurs.


Vīksna 25.marts, 09:36

Paldies !


Edgars Smislovs 25.marts, 09:33

RINGING INFO: Species: Larus canus - Common Gull Sex: U | Unknown Age: 3 | 1st year bird Date: 19.12.2013 Place: Pärnumaa, Pärnu Geographical co-ordinates: +58° 23' 10", +24° 30' 1" Ringer: Kert Rannaste


kamene 25.marts, 09:31

Smailā skrajlape Plagiomnium cuspidatum.


Rallus 25.marts, 08:18

Neiebilstu, drīzāk arī ir Agonopterix ciliella/heracliana


Rallus 25.marts, 08:17

Pateicos par šīs sugas noteikšanu!


LV zilzīlīte 24.marts, 23:59

Varbūt meža zoss ?


dziedava 24.marts, 22:50

Paldies!


Tauriņu Vērošana 24.marts, 22:13

Nu nez, tauriņš stipri nodilis - raksts padzisis. Kāpēc gan ne vienkārši Agonopterix ciliella/heracliana?


Laimeslācis 24.marts, 21:37

Apciemoju puņķīšus uz kritalas, cerībā, ka pēc applūšanas būs pamainījuši izskatu, bet nekā - bez izmaiņām. Pievienoju divas bildes. Vienā tādi svaigāki, baltāki izskatās.


nekovārnis 24.marts, 21:07

Paldies!:)


gunitak 24.marts, 21:02

Paldies!


Quetzalcoatl 24.marts, 20:48

Nav par ko!


DabaLaba 24.marts, 20:32

Paldies!


Edgars Smislovs 24.marts, 20:29

Niedru stērste


Saulcite 24.marts, 20:28

Paldies


Edgars Smislovs 24.marts, 20:27

Lauku balodis (?)


DabaLaba 24.marts, 20:25

Paldies!


Edgars Smislovs 24.marts, 20:24

Jā, sila strazds.


LV zilzīlīte 24.marts, 20:12

Neesu pārliecināta vai tā ir melnā dzilna.


nekovārnis 24.marts, 20:07

Tas raibākais tā kā pēc bērzu pavasarsprīžmeša izskatās, par otru neesmu drošs.


Pūcis 24.marts, 19:52

Švaka bilde:-(


dziedava 24.marts, 18:57

Gļotsēne tā nav, tā ir recekļaina sēne. Ja tā ir priede, tad saldā eksīdija Exidia saccharina.


Arnis2 24.marts, 18:56

Paldies. Turpat vien palicis:))


IlzeP 24.marts, 18:15

Bērzu pavasarsprīžmetis?


IlzeP 24.marts, 18:05

Man arī šodien tādi bija!


IlzeP 24.marts, 17:45

Paldies par skaidrojumu!


forelljjanka 24.marts, 17:19

Vairāk velk uz kaņepīti...;)


Edgars Smislovs 24.marts, 16:54

Manuprāt kaņepītis vai ķeģis.


Matrus 24.marts, 16:34

Leišu gredzens.


Laimeslācis 24.marts, 16:27

Ooo! Paldies!


Latvju_zēns 24.marts, 16:20

Ziemas žubīte


Blakts 24.marts, 15:45

Pievienojos Marekam - vajadzētu būt Drymus sylvaticus


Kristers K 24.marts, 15:17

Nav par ko! No kādas valsts šis gulbis atlidojis?


DabaLaba 24.marts, 14:12

Paldies!


LV zilzīlīte 24.marts, 11:56

Mizložņa.


Quetzalcoatl 24.marts, 11:29

Atvainojos. Izlaboju statusu. Tiešām redzēju sloku mājas pagalmā. Droši vien migrēja. Pietuvojos, lai redzētu, vai tā ir ievainota, un putns aizlidoja bez problēmām.


dziedava 24.marts, 11:23

Tas varētu būt gļotainās liepu zāģlapsenes Caliroa annulipes kāpuru darbs. Grauž arī ozolu lapas.


dziedava 24.marts, 11:18

Tas nav dižkoks?


LigaL 24.marts, 11:18

Ar binokli grūti saskatīt numuru, diemžēl nav jaudīgākas optikas - vieta & darbs kolēģiem ar teleskopiem! Šīs zosis šiet uzturas un barojas jau vairāk kā nedēļu.


Latvju_zēns 24.marts, 11:14

Pirmajā bildē tuvākajai zosij gredzens ap kaklu


Laimeslācis 24.marts, 11:03

Paldies, Marek!


DabaLaba 24.marts, 10:22

Paldies!


Vīksna 24.marts, 10:12

Jau sāk iekrāties bildes, nav laika likt.


gunitak 24.marts, 10:06

Paldies!


Matrus 24.marts, 09:49

Paldies par gulbja kontroli, papildināju daru bāzi!


Matrus 24.marts, 09:47

Paldies par gredzenoto gulbju kontrolēm no Velnezera, papildināju datu bāzi!


Matrus 24.marts, 09:47

Paugurknābja gulbis, tēviņš, dzimis 2008. gadā vai agrāk, gredzenots Lielupes grīvā 05.06.2011. Datu bāzē ir tikai 6 kontroles no grīvas un Vakarbuļļiem. Nav ligzdojis. Šogad Buļļupē novērots 10.03.2019. Paldies par kontroli!


Mari 24.marts, 08:20

Paldies!


IlzeP 24.marts, 08:16

Apbrīnojami!


IlzeP 24.marts, 08:13

Jā, vārnveidīgie putni mēdz pulcēties uz nakšņošanu koku galotnēs lielos baros, arī vairākas sugas kopā.


IlzeP 24.marts, 08:10

Migrāciju laikā var gadīties arī mājas pagalmā. Bet kādēļ statuss ir "NAV novērots", kas ar šo domāts?


nekovārnis 24.marts, 07:48

Pēc proporcijām man tā kā pēc Drymus sylvaticus izskatās. Mazliet pietrūkst asuma. Jāpagaida Uģa viedoklis.


Aceralba 24.marts, 07:46

Paldies!


forelljjanka 24.marts, 07:32

Sātans(tā tur viņu saucot, jo met ārā baltajiem iedzīvi)ir mājās!:DD


Kukainis 24.marts, 06:56

Sēņodiņš Mycetophilidae sp.


Vladimirs S 24.marts, 06:07

Putns apgredzenots: 11.04.2013 Rīga.(Autoosta). Paldies!


Laimeslācis 23.marts, 23:59

No virspuses izskatās pēc sūrās pundurkamolenes, apakšiņu neredz, tāpēc vienmēr jānobildē :)


marsancija 23.marts, 23:14

Paldies Julitai un Ansim par papardi un ķērpi.


Liepzieds 23.marts, 22:52

Paldies! :)


Edgars Smislovs 23.marts, 22:17

Kovārņi un krauķi.


Liepzieds 23.marts, 22:12

Krauķi vai kovārņi? Vairākiem parka kokiem galotnes pilnas. Vai šādi iekārtojas uz nakšņošanu?


nekovārnis 23.marts, 21:54

Pavasarsprīžmetis, drīzāk bērzu, bet nav pārliecības ka ne raibāka apšu pavasarsprīžmeša mātīte.


Andrejs 23.marts, 21:52

Paldies!


dziedava 23.marts, 21:45

Paldies, Marek!


nekovārnis 23.marts, 21:42

Manuprāt kādas strautenes kāpurs.


AinisP 23.marts, 21:31

Jā, tika novērots vizuāli. Tika iztraucēts no stāvkrasta klints Gaujas vecupes krastos. Domājams, ka te ir ligzdošanas terit., jo arī GNP ekspertu atzinumā mežaudzei, ūpis te ir ticis konstatēts arī iepriekš.


pustumsa 23.marts, 21:12

Paldies! Man tāds vēl nebija bijis.


asaris 23.marts, 21:08

Garkaklis.


Kristers K 23.marts, 20:56

Sorry nepamanīju, ka statuss NAV novērots, kaut speciāli meklēts


Kristers K 23.marts, 20:55

Tiešām sloka pilsētā?


Kristers K 23.marts, 20:52

Izskatās pēc spīļastes


Vīksna 23.marts, 20:29

Paldies !


dziedava 23.marts, 20:21

Šitā interesanta. Tik nevar saprast, vai pa vidu ir uzkalniņš vai tas objekts ir kā kausiņš un pa vidu bedrīte? Vai varētu būt kas līdzīgs kā sēne Lasiobelonium lanceolatum vai pavisam kas cits?


Fuatra 23.marts, 20:11

Es mājās jau bieži nemaz precīzi neatceros kurā vietā fotografēju to vai citu sūnu vai citu augu. Šoreiz staigāju pa vidus daļu pirms vidējā pagrieziena (ja skatās no Ērgļu puses). Ja liktu foto uzreiz bez apstrādes no vietas, tas nebūtu tik kvalitatīvi, bet var jau citeiz mēģināt. Šoreiz no manām esošām vietām paņēmu tādu, kas ietver šodien skatīto teritoriju.


asaris 23.marts, 20:09

Bildē žubītes tēviņš.


Ansis 23.marts, 19:36

Jautājums vairāk ir par vietas koordinātēm, ne biotopu. Jums ir labas fotogrāfijas ar droši atpazīstamām sugām, kuras gribētos piesaistīt precīzākai vietai. Nākamo reizi šīs (protams arī citas!) sugas varētu mēģināt atrast kādu kilometru tālāk. Būtu daudz labāks priekšstats par sugu izplatību.


Fuatra 23.marts, 19:13

Mežā


nekovārnis 23.marts, 19:03

Varbūt parastais nātru raibenis? Mazajam vēl par agru.


forelljjanka 23.marts, 18:52

Domāju,ka zvirbuļnieks.;)


Ansis 23.marts, 18:50

Kur īsti novērojums veikts?? Mežā, meža malā, tīrumā, purvā, ceļmalā. Vispār jau tas ir svarīgi un jo sevišķi - koordinātes. No uzvilktās 20 km garās līnijas, datus eksportējot, saglabāsies tikai līnijas sākumpunkta koordinātes.


forelljjanka 23.marts, 17:27

Kāds no jūrasbuļļiem,nebūtu tik novārtīts,varētu pateikt.Ticamāk ,ka ziemeļu.


dziedava 23.marts, 17:24

Vēja slota, kas rodas ģenētiskas mutācijas rezultātā.


forelljjanka 23.marts, 17:23

Lai būtu korekti ,prasītos DDatos ieviest kaut kādu Clanga vai Aquila sp.,jo putnu labi apskatīt neizdevās.Mazajam izrādās nav nekāds ekstrēms datums,tomēr vidējo izslēgt nevar(saucieni Dabā nav atšķirami).


LV zilzīlīte 23.marts, 16:31

Varbūt platgalve...?


Siona 23.marts, 16:28

Paldies! :)


LV zilzīlīte 23.marts, 16:25

Jā izskatās kā peļu klijāns


felsi 23.marts, 16:24

Paldies Ansi!


Siona 23.marts, 16:02

Nav kaut kāda buļļzivs, piemēram, četrragu buļļzivs?


Siona 23.marts, 13:57

Zilzīlīte ;)


Vīksna 23.marts, 11:55

Paldies !


Aceralba 23.marts, 09:03

Gredzenotā pīle turpat bija arī 22.03.2019.


Laimeslācis 22.marts, 23:38

Kārpainā peltīgera.


Laimeslācis 22.marts, 23:28

Paldies, Marek! Gribēju likt - samtērce, bet nospriedu ka laikam tomēr nebūs pareizi, tāpēc ieliku zirneklis (nenoteikts).


Vīksna 22.marts, 22:14

Ledusskapī 2 ērces burciņās jau ir.


zemesbite 22.marts, 20:05

Paldies, Valt! :)


Latvju_zēns 22.marts, 20:03

Baltvēderis


asaris 22.marts, 19:39

Vai nu nepareiza bilde vai nepareiza suga.


Arnis2 22.marts, 19:29

Žēl. Bija degungalā.


Matrus 22.marts, 18:48

Holandes gredzeniem ir x.xxx.xxx - Tev trūkst divu ciparu sākumā...


Astrantia 22.marts, 17:13

Paldies! Nebija pārliecības.


Kukainis 22.marts, 15:30

Tas nu par treku, tik daudz atradumu. Sestdien ap pusdienlaiku braucu uz Sviteni lenkt ērces ar "ērču deķi"!


Edgars Smislovs 22.marts, 14:46

Peļu klijāns.


Edgars Smislovs 22.marts, 14:42

Sila strazds.


alisija220alisija0alise 22.marts, 00:14

jup sniedze... Paldies Ilze!


alisija220alisija0alise 22.marts, 00:12

cielava toč nebija...


Vīksna 21.marts, 23:41

Paldies !


CerambyX 21.marts, 23:04

Sēņgrauzis Mycetophagus quadriguttatus - reta suga, pēdējos ~30 gados vien 3 publicēti atradumi.


Aceralba 21.marts, 21:36

Paldies!


Vīksna 21.marts, 20:57

Paldies !


Edgars Smislovs 21.marts, 20:55

Denmark. http://www.cr-birding.org/node/865


Matrus 21.marts, 20:51

Trūkst sērijas (varbūt S) un pirmā cipara. Tad arī uzzināsim, kas šādi liek gredzenus...)


Matrus 21.marts, 20:49

Visi putnu gredzeni ir unikāli, bieži lielie ķīri tiek novēroti vienā vietā daudzu gadu periodā. Par tādiem atkārtotiem novērojumiem arī ir jāziņo pētniekiem...)


Ievucis 21.marts, 19:31

Skaidrs, paldies!


Aceralba 21.marts, 19:30

Jauki, paldies!


Vladimirs S 21.marts, 19:25

Putns apgredzenots: 17.07.2017 Rīga (Torņakalns). Arkādijas parks. Paldies!


meža_meita 21.marts, 19:13

Julita, vai śī arī būs Cladonia botrytes?


Igors 21.marts, 19:10

https://dabasdati.lv/lv/observation/92m1jjvai12qbqk1fvum75jhd2/


meža_meita 21.marts, 19:07

Paldies Ivar!


meža_meita 21.marts, 19:03

Paldies Uģim!


zemesbite 21.marts, 18:29

Šajās bildēs bumbulīšus neredz, varbūt izdosies ieraudzīt uz citas Parmelia sulcata.


kamene 21.marts, 18:09

Par ciprešu hipnu liecina arī bizītes veidā sakārtotas sirpjveida lapas. Īsvācelītēm lapas parasti taisnas.


Ansis 21.marts, 17:01

Īsvācelītes parasti ir tumšāk zaļas ar īsākām un platākām (kā minēts ģints nosaukumā) sporu vācelītēm.


Ansis 21.marts, 16:49

Sievpaparde mūsu klimatā nekad nepārziemo; dzeloņainā ozolpaparde ir daļēji ziemzaļa, viegli atpazīstama šai laikā.


Ansis 21.marts, 16:27

Izskatās pēc lielās pūkcepurenes. Krokvācelītei krāsa un forma līdzīga, bet tā ir vismaz 2 x mazāka, meklējama mežos, noēnotās nogāzēs uz smilts vai kūdras


CerambyX 21.marts, 15:05

Ķirmis Anobium (Hadrobregmus) pertinax


CerambyX 21.marts, 15:04

Līķvabole Phosphuga atrata


CerambyX 21.marts, 15:03

Kāds nu administrators bija tuvāk sugu nomainīt tāds bija - šoreiz 'Blakts' izrādījās ātrāka par citiem :D Par taksonomiju gan jāpapēta - droši vien kailvaboļu dzimta ir aktuālākais variants, bet pagaidām DD ievietota kā 'pa vecam' jeb blusvaboļu (Leptinidae) dzimtā.


marsancija 21.marts, 14:45

Sanāca 1. aprīļa joks.ar blakti. Sirsnīgi atvainojos!


marsancija 21.marts, 14:40

Tad tomēr bebru blusvabole blaktīm piederoša? DD Mārtiņa Kalniņa rakstā un citur literatūrā atrodu, ka Kailvaboļu (Leiodidae) dzimta.


lichen_Ro 21.marts, 14:35

Gan jau ka Aspicilia sp. līdz sugai noteikt nav iespējams.


dziedava 21.marts, 13:24

Sarkanā krāsa uz Parmelia sulcata ļoti jau atgādina pēdējo foto no parazītiskās sēnes Marchandiomyces corallinus lapas: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=381&lang=en Bet pēc tā vien es neņemtos sugu noteikt. Derētu atrast arī kādus pašas sēnes rozā bumbulīšus :)


pētniece 21.marts, 12:44

Paldies Baiba un Ilze

Pēdējie komentāri rakstiem
patigunta 25-Mar-2019, 01:14

Sauszemes cūkām patīk arī peldēt. Pati novēroju - https://dabasdati.lv/lv/observation/tfbkgm6h59ijc9fuml1tm2gl83/ Atceros - ruksis palēkdamies skraidīja pa seklumu, tad iepeldēja tālu jūrā, līdz palika melna muguras strīpa, tad paz   (..)


goba 22-Mar-2019, 17:37

Vai jūs spējat iztēloties kaut vienu nebiologu, kurš ieraudzījis delfīnu (jebkādu) teiktu- "Re kur jūras cūka peld!"? :D


forelljjanka 21-Mar-2019, 18:27

Jā,kas vainas jūras cūkai?Ir tak arī jūras govs!Uz zemes dzīvojošās cūkas ir gana gudri radījumi,ar labu ožu,kas smalkāka pat kā sunim!;)


IlzeP 21-Mar-2019, 08:55

Nesaprotu, kādēļ jums cūkas nepatīk :)


Mangusts 20-Mar-2019, 13:36

Paldies par rakstu, taču izlasījusi nodomāju tāpat kā pēdējā komentāra autors - tikai nevajag delfīnus par cūkām saukt, lai cik zinātniski pamatoti tas būtu, lai tad iet afalīnas. Un vēl - nespeciālists uzreiz parādīs kas delfīnam   (..)


zemesbite 18-Mar-2019, 18:29

Manos bluķīšos kukaiņi paši saurbuši vajadzīgā diametra caurumus. :)


Wiesturs 17-Mar-2019, 12:56

Saprotu, ka viss lielākoties ir ideju līmenī un nav īpaši pārbaudīts, bet vai ir zināms, kādam jābūt urbumu diametram baļķēnos/ģipsī? Vai labāk saurbt dažāda diametra (no-līdz?). Man pašam pagalmā ir atstāti 2 stumbeņi - pried   (..)


Kukainis 16-Mar-2019, 17:23

Paldies, ļoti labas idejas ienākušās! Vērts pārdomāt. Ja kādu no mums uzaicinās no pirmsākumiem būvēt māju konkrētajā teritorijā, domāju, ka būsim gatavi konsultēt. Kā līdz šim esmu izteicies, tās ir manas pārdomas par "kukai   (..)


CerambyX 16-Mar-2019, 16:24

Materiālu apraksts ar tādu īsu aprakstu ar to potenciālo apdzīvotāju uzskaitījumu (nu cik to tā var +/- koncentrēti apkopot) ir, manuprāt, ļoti laba doma un ieteikums. Tur saraksts ar 10-15 (vai vairāk, ja tas ir tā iespējams) materiāl   (..)


Martins 16-Mar-2019, 16:00

Trešdienas vakarā sarakstītais vnk pazuda un ceturtdienas rīts gan garām, bet nekas jau nebeidzas. Dublis 2. Ideālo kukaiņu māju, Voldemār, Tu pats jau esi uzzīmējis. Bet dzīvē jau ideāli reti kad sanāk – mājas tapšanu ietekmē pie   (..)


goba 15-Mar-2019, 09:12

Ļoti labs raksts. Paldies. Tikai, lūdzu, neiesakiet delfīnus saukt par cūkām. Delfīns ir delfīns, vienalga ar pudeļ degunu, snīpi vai galvu. :)


CerambyX 13-Mar-2019, 20:37

Pārdomājot šo jautājumu vēlreiz, tad nu es teiktu, ka droši vien daudz kas ir atkarīgs no tā kādam mērķim to konkrēto 'kukaiņu māju' būvē, jo manā izpratnē mērķi varbūt dažādi - piemēram, vai nu sabiedrības izglītošanai vai   (..)


Vīksna 12-Mar-2019, 13:45

Mums te vairāk māls, bet uz veciem smilšainiem ceļiem bites dzīvo, pie kapiem sabērtās smilšu kaudzēs dažādas bites un vēl kas cits dzīvo.Pat varbūt nekas sarežģīts nav jātaisa, ko līdzīgu kas dabā un, lai būtu ko ēst tuvumā k   (..)


nekovārnis 12-Mar-2019, 12:32

Interesants raksts un tēma. Gribētos pievienot arī savus vērojumus un priekšlikumus. Jāpiekrīt Voldemāram, ka kukaiņi ziemo galvenokārt pie zemes. Manā malkas nojumē faktiski viss "dusošais slānis" ir starp pēdējo malkas pagali un tr   (..)


Kukainis 11-Mar-2019, 19:17

Paldies visiem komentētājiem! Es jau pārstāvu tikai savu viedokli. Iespējams, ir labāka pieredze kā man. Neesmu jau apsekojis visas kukaiņu mājas, iespējams dažas ir ļoti labas. Taču par manis apsekotajām kukaiņu mājām esmu pārlieci   (..)


CerambyX 11-Mar-2019, 13:37

Tīri diskusijai nedaudz oponēšu rakstā paustajai pamatdomai, ka daudzas jau esošās kukaiņu mājas ir nekam nederīgas no kukaiņu viedokļa. T.i pēc rakstītā var saprast, ka tās ir nederīgas dažādiem plēvspārņiem (bišveidīgajiem un   (..)


Martins 11-Mar-2019, 11:51

Nekas nav tik nedrošs, kā drošs apgalvojums! :) Pēdējos gados tiešām ir tapušas daudz kukaiņu mājas un daudzas no tām tieši AR entomologu konsultācijām vai pat dalību. Cik precīzi padomi ir ievēroti - tas ir cits jautājums. Pat pirm   (..)


ūdensvistiņa 11-Mar-2019, 10:46

Tieši tā,bez foto. 70-tos gg. savā dārzā redzēju zilrīklīti, ap 87.g.pavasarī dārzam pārlidoja divas smilšvistiņas, un tās nu ir sugas,ko sajaukt nevar,pēdējās turklāt vēroju ar binokli. Pirms 2000.g. divas reizes redzēju mājas a   (..)


Vīksna 10-Mar-2019, 23:11

Man pašas zemes bites mājas D pusē pie veca ceriņu krūma zemē dzīvo. Un kleķa būdas sienā pūkbites un viss pārējais.No meža dārzā iestādīju lakačus, savairojušies, kur pavasarī bites lido, arī zeltstarītēs, tūsklapēs. Labi,k   (..)


zemesbite 10-Mar-2019, 17:36

Pirms dažiem gadiem izlasīju, ka zemesbitēm var ierakt zemē puķupodu ar caurumu uz augšu, iekšā materiāls no peļu midzeņiem. Tā arī izdarīju, bet līdz šim rezultātu nav. :( Pārējiem kukaiņiem vienkārši krauju kaudzē dažādas   (..)


Laimeslācis 9-Mar-2019, 22:37

Paldies par daudziem labiem padomiem! Varēsim izlabot dažas kļūdas un pabeigt, pērnpavasar līdz galam nepabeigto, kukaiņu māju. Mums pietrūka materiālu un zināšanu. :)


Martins 9-Mar-2019, 20:45

Ati, saki lūdzu, ko Tu domā ar "nepierādāmus retumus". Retas sugas, bez foto dokumentācijas? Ja tā, tad ja vien tie nav kaut kas ļoooti rets, kam bez n pierādījumiem neviens neticēs un Tu skaidri zini, ko esi redzējis - liec iekšā DD. Pr   (..)


ūdensvistiņa 9-Mar-2019, 10:16

Balvu novads mani iedvesmoja veidot šā gada "Galējo ziemeļu"-Rūjienas,Mazsalacas,Naukšēnu novadu putnu sarakstu. Ar Liepājas apvidu konkurēt nav iespējams nevienā aspektā,bet varbūt tuvu 150 sugām izdodas sakasīt. Vēsturiski dažus ne   (..)


de kje 8-Mar-2019, 10:57

PS.Valdis Pilāts, es domaju, ka afalinas piesaistijusi lielaa jauno (sudrablashu varbūt vimbuka redzams bildee) koncentrācija upju grivās (Gauja-Daugava)


de kje 8-Mar-2019, 10:55

Lielaa Jūŗas cuuka !! DER!! :) Paldies par rakstu!


Gunita5555 8-Mar-2019, 10:42

Hmm, izrādās, ka pļavas silpurene pat sarkanajā grāmatā ierakstīta, bet mums viņa aug griezdamās pļavā un šur tur mežā... Un pārējie nosauktie augi arī... Un tam visam pāri taisās Rail Baltic dzelzceļu pārlaist...


LailaG 6-Mar-2019, 17:44

Paldies,daudz jauna


Kurmata 6-Mar-2019, 12:28

Paldies! Tiešām labi uzrakstīts!


Igors 5-Mar-2019, 18:16

Ļoti interesants raksts, paldies Valdi! Divi vaļi arī 04/03/2019: https://dabasdati.lv/lv/observation/34sb1nu717fi0plnb3ojnbdt62/


Rekmanis 5-Mar-2019, 16:41

Ļoti interesants raksts, un daudz jaunas informācijas. Paldies Valdim par rakstu.


Wiesturs 3-Mar-2019, 16:49

Nu, ja novērotājs nepazīst galīgi nevienu strupasti vai peli, tad noteikti ir jēga, jo dažas sugas var noteikt arī pēc bildēm. Ar ciršļiem - pēc bildes ir grūti. Ūdens cirsli (ciršļus, jo pastāv iespēja par otru sugu) pēc bildes no   (..)


IlzeP 3-Mar-2019, 09:57

Man zīdītāju atlanta sakarā radās jautājums, vai ir jēga fotografēt beigtas strupastes, citus peļveidīgos un ciršļus (tādi gadās itin bieži) - vai ir iespējams pēc šādām bildēm noteikt vismaz daļu sugu? Un, ja ir, kam jābūt bi   (..)


forelljjanka 25-Feb-2019, 20:39

Konkurss ir konkurss un tam ir konkrēts mērķis!Tomēr,nevienam nav aizliegts ziņot DDatos nosauktās sugas(un ne tikai)! ;)


PruseBaiba 25-Feb-2019, 11:52

Paldies aktīvajiem Dabas vērotājiem! Precizējam, ka uz šo konkursu mūsu interese ir tieši Vidzeme un Latgale arī dzan tāpēc, ka jau pēc jūsu visu komentāriem redzams, ka dažas no interesējošajām augu sugām ir mazāk sastopamas, atra   (..)


kamene 25-Feb-2019, 10:15

Kā to rāda arī DD ziņojumu karte, Vidzeme un Latgale no pļavas silpurenēm ir patukša, ja neskaita Rīgas, Ogres, Daugavpils apkārtni un piejūru. Gribētu redzēt, kur vēl kāds citur atradīs, jo man nav izdevies. Kaut arī pa visu teritori   (..)


Beāate 23-Feb-2019, 19:50

Žēl gan, ka tikai Vidzemē un Zemgalē.


Vīksna 22-Feb-2019, 21:19

Tā kā citi novadi iznāk apdalīti.6 augi no minētiem arī Rundāles nov. aug, bet Zemgale neskaitās.Un diezgan augus bildēju,bet tikai savā pusē.


Kamelija 22-Feb-2019, 20:00

Darīts. https://dabasdati.lv/lv/observation/1j2jjiht4ekpvt87r80moa4mj4/ Izrādās pat divi saziemojuši. Odi ar bija, bet laikam ar macro jāiet tad fotografēt.


Wiesturs 20-Feb-2019, 13:18

Garausaino sikspārni, ja tas vēl nav izdarīts, noteikti vajadzētu ielikt kā novērojumu!


Kamelija 20-Feb-2019, 12:18

Mums garausainais sikspārnis (vismaz viens) ziemo pagrabā un bars ar naktstauriņiem. Ejam uz pagrabu maksimāli reti, lai netraucētu. Gada kukaini gan neesam tur manījuši, lai gan īpaši arī nav meklēts.


Kamelija 20-Feb-2019, 12:13

Bija arī viens dižraibais un kādas padsmit stērstes, bet sistēma bija tik lēna, ka iespējams pogas pārspaidījās un kaut kas nav pievienojies.


IlzeP 19-Feb-2019, 21:44

Redzu, ka jums 27. janvārī ziņoti purva zīlīte, žagata , dzilnītis, pelēkā dzilna, sīlis, zilzīlīte, lauku zvirbulis, lielā zīlīte; dzelteno stērsti neatrodu. ?


Kamelija 19-Feb-2019, 15:41

Ech, laikam atkal kaut ko esmu nepareizi savadījusi, ka manu dzelteno stērstu bariņš un pārējie kustoņi ir palikuši ārpus Ogres novada.


nekovārnis 11-Feb-2019, 15:00

Paldies!:) Biju domājis nopietni, jo tās ģenitālijas, kas galvenās sugas noteikšanai (varbūt ne mātītēm?) jau it kā tīri labi saglabājoties (salīdzinot ar pārējo) :)


Kukainis 11-Feb-2019, 14:29

Marek "Herbarizēt" bija vairāk tādā ironiskā nozīmē. Daža labs Dabasdati fotogrāfs vispirms odu nosit un tad fotografē. Labākais variants ir noķert un ielikt saldētavā. Herbarizēt kā augus tomēr neiesaku.


Vīksna 11-Feb-2019, 10:54

Nav problēmu - ods vai zirneklis.


OKK 11-Feb-2019, 00:45

Turpini novērojumus!


Vīksna 10-Feb-2019, 17:54

Bēniņos pie mājas jumta arī odi ziemo kopā ar tauriņiem.


nekovārnis 10-Feb-2019, 13:50

Interesants raksts! Pagraba diemžēl nav, bet tomēr pāris odu jaunbūvē šodien izdevās atrast. Ievākt gan vēl neievācu. Starp citu par ievākšanu - Voldemār, iepriekšējā rakstā tika minēta "herbarizācija". Kas ar to domāts? Man grū   (..)


dziedava 6-Feb-2019, 21:31

Ceturtdienas seminārā viena daļa plānota īpaši oša sugām - tur tak pilnīgi sanāk normāla tēma "iepazīsti Latvijas dzīvās dabas daudzveidību" - uz viena paša oša!


zemesbite 6-Feb-2019, 21:08

Mistiskā veidā atradās vēl 8 nepievienoti kukaiņi. :)


dziedava 5-Feb-2019, 15:50

Tie zari, stumbri, kas krituši senāk un ir "nostāvējušies", jau pieskaitāmi pie kritalām, ne dzīva koka. Un tomēr ir saistīti ar dižkoku, jo bez tā jau nekādi. :) Es droši vien tādas sugas skaitītu atsevišķi jebšu paralēli, jo vie   (..)


zemesbite 5-Feb-2019, 15:34

Šķiet, ka uz apēnotiem kokiem ķērpju ir mazāk, apskatīju dižozolu - uz stumbra ir tikai daži ķērpji un neiztrūkstošā sērpiepe. Blakus ir kādreiz nolūzuši lieli zari, uz tiem gan (cik nu tagad var redzēt) ir gan dažādas sēnes, ga   (..)


dziedava 4-Feb-2019, 20:52

Plašāk par šī pētījuma rezultātiem, kā arī vispār par retajām un aizsargājamām sugām uz dižkokiem stāstīšu ceturtdien, 7. feb., Dabas retumu krātuves seminārā (Latvijas Dabas muzejā, sāk. pl.18). Ja kādu interesē - var droš   (..)


forelljjanka 31-Jan-2019, 20:57

Viens no nedaudzajiem novadiem, kur Latvijā manīta ziemeļpūce!;)


dekants 31-Jan-2019, 17:54

Piekrītu, Jānim! Balvi pagaidām nav no tiem novadiem, no kura ikdienā nāktu daudz datu, tādēļ Balvu novada putnu ziņojumi būs ļoti ļoti gaidīti! Ja klāt būs foto, tad pašai būs ātrāks ceļš putnu apgūšanā. Ļoti labi ir arī   (..)


forelljjanka 30-Jan-2019, 21:47

Sanita,galvenais lai tas Tev ir aktuāli!;) Vēro,ziņo,pievieno bildes!


SanitaLogina 30-Jan-2019, 20:25

Labdien! Man ļoti iepatikās Jūsu organizētā akcija 25-27.01.2019, kurā piedalījos un pievienoju savus nvērojumus. Ļoti labprāt šādu sarakstu (kā nepieciešams veidot par Rīgas terit.) veidotu par Balvu novada putniem (varu pievienot a   (..)


dekants 30-Jan-2019, 17:37

Ja kādam stundas nebija neviens putns vai to bija maz, tad arī tas ir labs un svarīgs rezultāts, kas jāziņo! Tādā veidā iespējams zināt, kur putnu ziemā ir mazāk, bet kur - vairāk.


ūdensvistiņa 29-Jan-2019, 10:20

Man ar pievienošanu nebija problēmu,bet gandrīz nebija, ko pievienot- vērošanas laikā barotavās neparādījās neviens!! putns...

Laiks būvēt “kukaiņu māju”! (14)

Pasaulē samazinās kukaiņu sugu daudzveidība, ieskaitot ziedaugu apputeksnētājus. Ikvienam zināms par "apputeksnētāju krīzi" daudzviet Pasaulē. Protams, labības augiem, kaņepēm, lazdām u.c. tie nav nepieciešami. Taču vēlamies arī ābolus, bumbierus, plūmes, ķiršus, jāņogas, gurķus, ķirbjus, kam nepieciešami apputeksnētāji. Arī divgadīgajiem augiem – kāpostiem, burkāniem un bietēm – tas ir nepieciešams. Eļļas auga – rapša – [...]

Vai vērojama afalīnu invāzija? (12)

Ja kāds pirms diviem mēnešiem man būtu teicis, ka nākamos divu mēnešus Latvijas piekrastes ūdeņos uzturēsies divas vai pat trīs afalīnas, ko apliecinās 8 publiskotas (noslēpumā nepaturētas) ziņas par novērošanu [1], es vismaz pie sevis būtu nodomājis, vai teicējam viss ir kārtībā ar galvu. 1. attēls. Afalīna pie Mangaļsalas 2019. gada 27. februārī. Foto: Igors Deņisovs Man [...]

Konkurss par pavasara augiem (6)

No šī gada 23. februāra līdz 30. jūnijam Vides risinājumu institūts un Latvijas Dabas fonds aicina ziņot par deviņu pavasara augu sugu atradnēm Vidzemē un Latgalē! Ziņojamās augu sugas ir gaiļbiksīte, smaržīgā madara, parastā zalktene, parastā māllēpe, pļavas silpurene, parastā kreimene, efeju sētložņa, rasaskrēsliņš un lielā strutene. Novērojumiem obligāti jāpievieno fotogrāfijas. Papildu informācija: baiba.pruse@videsinstituts.lv

Aicinājums fotografēt ziemojošos odus pagrabos un alās (9)

Par Gada kukaini 2019 ir nominēts malārijas ods Anopheles maculipennis. Akcijas ietvaros šajā ziemā esmu apmeklējis 11 pagrabus un alas, kā arī esmu analizējis septiņus Dabasdati.lv ziņojumus. Man par lielu pārsteigumu konstatēju, ka no 18 apsekotajām vietām malārijas ods tika atrasts 14 vietās, t.i. 78% ziemošanas vietu bija malārijas ods! Tas ir pilnīgā pretrunā ar [...]

Akcijas "Ziņo par putniem dārzā 2019" rezultāti (3)

Jau trešo reizi gadu esam iesākuši ar Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) akciju "Ziņo par putniem dārzā", kuras laikā ikviens tika aicināts saskaitīt, cik putnu ir viņa dārzā. Akcijas laikā no 2019. gada 25. līdz 27. janvārim putni skaitīti 215 dārzos, kuros novēroti 6194 putni no 55 sugām. Visbiežāk ziņots par lielo zīlīti un zilzīlīti, bet [...]

Talka ūdensputnu ligzdošanas apstākļu uzlabošanai Lubāna mitrājā

Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu interesentu un dabas draugu piektdien, 8. februārī piedalīties talkā dabas liegumā "Lubāna mitrājs", lai palīdzētu uzlabot ūdensputnu ligzdošanas apstākļus. Turpinot iniciatīvu "Daru labu dabai", talkā plānots no krūmiem atbrīvot Lubāna mitrāja Īdeņas dīķos mākslīgi veidotās salas, tā radot labvēlīgākus ligzdošanas apstākļus ūdensputniem. Kopumā vairāk nekā simts mākslīgās salas Lubāna mitrājā [...]

Aicinām veidot savu putnu sarakstu Rīgā 2019. gadā! (7)

Izaicini sevi - vai vari 2019. gadā novērot Rīgā, piemēram, 100 putnu sugas? Kas ir jādara? Līdz 2019. gada 31. decembrim jāvēro putni Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un novērojumi jāreģistrē www.dabasdati.lv. Ja izdodas arī foto, audio vai video ieraksts - lieliski, to pievieno novērojumam! Jo vairāk informācijas par katru novērojumu (piezīmes, pazīmes, uzvedība), jo labāk [...]

Akcija “Ziņo par putniem dārzā” 25.-27. janvārī (12)

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) jau trešo gadu pēc kārtas izsludina akciju, kuras būtība ir vienas stundas laikā kādā no akcijas dienām saskaitīt, cik un kādu sugu putni uzturas dārzā vai pie barotavas. Akcija notiek visās Baltijas valstīs vienlaikus pēc vienotas metodikas. Parastais ķeģis. Foto: Karmena Roze Noteikumi: 1. Piedalīties var ikviens, kurš pazīst putnus vai vēlas iemācīties tos [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums 2018 (oktobris-decembris) (2)

Kā jau ierasts, arī gada pēdējā ceturksnī visvairāk ziņojumu Dabasdatos bija par putniem (13 793 ziņojumi, sk. infografiku zem raksta), nemainīgi pirmo vietu ieņemot žubītei (810 novērojumi). Daudz ziņojumu pēdējā ceturksnī ienāca gan vēl no vasarā veiktajām putnu uzskaitēm, gan arī par novērotiem rudenī migrējošiem putniem, t.sk. Eiropas putnu vērošanas dienu ietvaros. Šai ziemai raksturīgi žubīšu [...]

Cik sugas atrastas uz dižkokiem? Aicinājuma rezultāti (16)

2018. gada jūnija sākumā Dabasdatos bija publicēts aicinājums skaitīt sugas uz dižkokiem. Šajā rakstā – par aicinājuma rezultātiem. Kamēr lasi raksta sākumu, aicinu apdomāt – cik sugu šajā Dabasdatu pētījumā varētu būt novērots uz viena koka? Cik pavisam? Vai biežāk novērotas sūnas, sēnes, kukaiņi, ķērpji, vai kāda cita sugu grupa? Kuras sugas biežākās? Savas hipotēzes pieraksti [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2019
© dabasdati.lv
Saglabāts