Aktīvie lietotāji: 199 Šodien ievadītie novērojumi: 229 Kopējais novērojumu skaits: 674027
Tu neesi reģistrējies
Rakstu arhīvs
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Smiltājsiseņu noteikšana un aicinājums ziņot par citām taisnspārņu sugām
Pievienots 2019-01-03 11:37:19

Latvijas taisnspārņu daudzveidība ir salīdzinoši neliela – saskaitot zemesvēžus, circeņus, siseņus, sīksiseņus un sienāžus, Latvijas faunā var ieskaitīt 45 sugas, no kurām tikai viena, īsspārnu sisenis Podisma padestris, ierakstīta aizsargājamo sugu sarakstā. Lielāko daļu Latvijas taisnspārņu daudzveidības veido tieši siseņi.

Smiltājsiseņu Oedipodinae apakšdzimta atšķiras no citām ar raksturīgiem krāšņiem apakšspārniem. Latvijā no šīs apakšdzimtas ir satopamas četras sugas – raibspārnu smiltājsisenis Oedipoda coerulescens (Gada kukainis 2013), zilspārnu smiltājsisenis Sphingonotus coerulans, parkšķis Psophus stridulus un sarkanspārnu smiltājsisenis Bryodemella tuberculata. Visi smiltājsiseņi savulaik ierakstīti Latvijas Sarkanajā grāmatā, tomēr nevienai no sugām šobrīd nav piešķirts īpaši aizsargājamas sugas statuss. Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, 2004. gadā ar Ministru kabineta grozījumiem visi smiltājsiseņi no aizsargājamo sugu saraksta svītroti.

Raibspārnu vai zilspārnu smiltājsisenis?

Abas sugas ir daudzējādā ziņā savstarpēji līdzīgas, un pati pirmā pazīme, protams, ir zilie pakaļspārni. Tā arī ir viena no trīs galvenajām pazīmēm, kā sugas atšķirt – zilspārnu siseņa spārni ir gaišāk zili, bez tumšās joslas, kas, savukārt, šķērso raibspārņa spārnus. Tomēr retais dabas fotogrāfs var pamanīties nofotogrāfēt siseni tā, lai šo apakšējo spārnu krāsu varētu redzēt. Labi, ka arī priekšspārnu krāsojumā ir pazīmes, kas var palīdzēt sugas atšķirt. Raibspārnu smiltājsisenim ir raksturīgas divas līdz trīs tumšākas un gaišākas joslas uz segspārniem. Arī zilspārnu sisenim ir šādas joslas, tomēr tās nav tik izteiktas, un uz spārniem ir tumši lāsumi. Taču, kā jau zināms, krāsa parasti nav stabilākā pazīme sugu savstarpējai atšķiršanai, sevišķi taisnspārņiem – to krāsojuma veidošanās mehānismi ir vides jutīgi.


Pa kreisi – raibspārnu smiltājsisenis Oedipoda coerulescens (attēla autors: Didier Descouens), pa labi – zilspārnu smiltājsisenis Sphingonotus coerulan (attēla autors: Eberhard Pfeuffer).

Visdrošākā pazīme noteikti ir priekškrūtis. Raibspārnu smiltājsisenim, to apskatot no sāniem, skaidri redzams, ka priekškrūšu ķīlis ir augsts un to šķērso viena rieva. Arī skatā no augšas šo pazīmi var pamanīt, jo rieva izskatās kā tumšāks punkts. Zilspārnu sisenim priekškrūšu ķīlis ir zems, to šķērso trīs ne tik izteiktas rievas, kas kopumā dod slaidāku iespaidu. Pēc šīs pazīmes sugas var atšķirt praktiski jebkurā bildē. Arī acis zilspārnu smiltājsisenim šķiet lielākas un novietotas vairāk uz galvas augšpusi, salīdzinot ar raibspārni.


Pa kreisi – raibspārnu smiltājsisenis Oedipoda coerulescens (foto: Rūta Rozenfelde), pa labi – zilspārnu smiltājsisenis Sphingonotus coerulans (foto: Christian Roesti).

Parkšķis vai sarkanpārnu smiltājsisenis?

Sarkanspārnu smiltājsiseni Bryodemella tuberculata no parkšķa Psophus stridulus var atšķirt pēc līdzīgām pazīmēm kā raibspārnu smiltājsiseni no zilspārnu. Latvijā sausos piejūras un iekšzemes kāpu biotopos sastopamais parkšķis ir mainīgas krāsas – no melnas līdz gaiši brūnai, pakaļspārni ir sarkani ar tumšu galu, un lēcienā raksturīgais “trrrrrrr” veidojis sugas latvisko nosaukumu (arī angliski Rattle grasshopper atspoguļo raksturīgo skaņu). Mātītes pavada dzīvi dažos kvadrātmetros, kamēr tēviņi ir mobilāki un tieši tie lēcienā veido raksturīgo "tarkšķi". Šīs sugas izplatībai Latvijā būtu rūpīgi jāseko līdzi, jo Eiropā, lauksaimniecības zemju izmantošanas izmaiņu dēļ, sugas sastopamība kopš 20. gadsimta otrās puses ir samazinājusies, piemēram, Vācijā par 55% kopš 1980. gada, bet Beļģijā un Nīderlandē suga ir izzudusi pavisam1.


Pa kreisi – parkšķa pelēkā forma, mātīte – raksturīgi spārni, kas īsāki par vēderu, tāpēc lidotspēja ir samazināta un dzīvesveids ir sēdošs (foto: Rūta Rozenfelde); pa labi – parkšķa brūnā forma, tēviņš – spārni sniedzas līdz vēdera galam (attēlā grūti redzams), tāpēc tēviņi ir mobilāki un spēj nolidot1 pat vairāk kā 600 m
(foto: Rūta Rozenfelde).

Sarkanspārnu sisenis katrā ziņā ir retāka suga, par kuras izplatību Latvijā ir pamatīgs informācijas trūkums. Visticamāk jādomā, vai šī suga vispār Latvijā vairs ir sastopama. Piemēram, Lietuvā, sarkanspārnu sisenis pēc pēdējās taisnspārņu sugu saraksta revīzijas 2007. gadā no saraksta ir izņemts. Centrāleiropa ir sarkanspārnu smiltājsiseņa areāla rietumu robeža. Tā areāls sniedzas austrumu virzienā līdz pat Ķīnai, savukārt ziemeļu virzienā tālākie atradumi ir Somijā un Zviedrijā. Sakranspārnu smiltājsiseņa spārni ir drīzāk tumši rozā, nekā oranži-sarkani kā parkšķim. Priekškrūtis ir zemas, un tās šķērso divas rievas, kamēr parkšķa priekškrūšu vairoga ķīlis ir augsts, jumtveida, un to nešķērso neviena rieva.


Sarkanspārnu smiltājsisenis Bryodemella tuberculata. Pa kreisi – sānskatā, redzams raksturīgais zemais priekškrūšu vairogs un divas rievas, kas to šķērso (foto: Christian Roesti); pa labi – redzami tumši rozā spārni ar platāku tumšo joslu nekā parkšķim (attēla autors: Göran Liljeberg).


Parkšķis Psophus stridulus. Pa kreisi – sānskatā, redzama raksturīgā jumtveida forma priekškrūtīm (foto: Rūta Rozenfelde); pa labi – redzami oranži sarkani spārni ar šaurāku tumšo joslu nekā sarkanspārnu smiltājsisenim (attēla autors: Göran Liljeberg).

No smiltājsiseņiem, bez šaubām, ļoti noderīgi būtu zilspārnu siseņa un sarkanspārnu smiltājsiseņa novērojumi. Abas būtu potenciāli novērojamas kopā ar labi zināmo parkšķi un raibspārnu smiltājsiseni – pelēkajās kāpās, smiltāju zālājos, virsājos, un, iespējams, sausās dzelzceļu malās un izcirtumos. Atceroties, kā pieauga zināšanas par raibspārnu smiltājsiseni pēc tā ievēlēšanas par Gada kukaini 2013, varbūt, vēršot Dabasdatu lietotāju uzmanību uz šīm divām sugām, arī zināšanas par to izplatību varētu papildināties.

Daži padomi siseņu un sienāžu fotografēšanai

Siseņu (ne tikai smiltājsiseņu) noteikšanas atslēgas elementi ir priekškrūšu forma un raksts, timpanālais jeb dzirdes orgāns, galva un spārnu dzīslojums. Retos gadījumos noteikšanai nepieciešams apskatīt arī ģenitālijas, tomēr parasti bez tā var iztikt, tas vairāk nepieciešams sienāžiem. Lai droši noteiktu siseni, tas jāfotografē no diviem rakursiem – no augšas un no sāniem. Var izdoties arī nofotografēt tā, lai vienlaikus būtu apskatāmi gan sāni, gan priekškrūtis. Ja tiek fotografēts nepieaudzis indivīds, sugas noteikšana bieži var būt pat neiespējama, jo spārni nav attīstīti, līdz ar to raksturīgais spārnu dzīslojums nav apskatāms. Savukārt, ja ir šaubas par kāda smiltājsiseņa sugu, var mēģināt to paņemt rokās un nofotografēt pakaļspārnu, tomēr vēlams tā nedarīt, jo var gadīties indivīdu savainot. Kā iepriekš aprakstīts, laba pazīme, pēc kā droši noteikt smiltājsiseņu sugas, ir priekškrūšu vairogs, ko var labi saskatīt vienkārši pēc fotogrāfijas sānskatā.


Raibspārnu smiltājsisenis Oedipoda coerulescens ar atvērtiem spārniem sugas apstiprināšanai.
Foto: Rūta Rozenfelde

Sienāžu noteikšana ir samērā vieglāka par siseņiem. Galvenās ķermeņa daļas to noteikšanai ir priekškrūštis, spārnu garums un ģenitālijas, kā arī, protams, ķermeņa krāsojums. Tāpat kā siseņus, arī sienāžus ieteicams fotografēt sānskatā, lai labi saredzama ģenitāliju forma.

Kas vēl interesants taisnspārņu pasaulē?

Ja reiz šis raksts ir izvērties par interesantā izskata taisnspārņiem, tad ir vērts pastāstīt par vēl dažām sugām. Samērā nesen, 2012. gadā, Latvijas faunā ienāca jauna suga – sienāzis Phaneroptera falcata2, kas toreiz novērots Daugavpils apkārtnē, bet jau gadu vēlāk to konstatēju Ādažos. Šobrīd, šķiet, šis slaidais, ar labu lidotspēju apveltītais sienāzis jau ir izplatījies vēl tālāk un ir manāms katru gadu. Interesanti būtu uzzināt, kāds šobrīd ir šī sienāža izplatības areāls Latvijā. To var viegli atšķirt no citiem sienāžiem pēc tā izteikti slaidās ķermeņa formas un spārniem, kas gandrīz divreiz garāki par vēderu.


Sienāzis Phaneroptera falcata. Foto: Rūta Rozenfelde

Manuprāt, ļoti interesantas ir taisnspārņu sugas, kas saistītas ar kokiem. Ja runa ir par taisnspārņiem, tad uzreiz ienāk prātā pļavas, virsāji, pelēkās kāpas, bet par taisnspārni kā meža iemītnieku īpaši nav pierasts domāt. Tomēr Latvijā ir divas sienāžu sugas, kas apdzīvo kokus. Ja gadās naktī staigāt pa mežainām kāpām ar sikspārņu detektoru rokās3, var gadīties sadzirdēt sisināšanu augstu priedēs – tie ir pieaugušie priežu sienāžu Barbitistes constrictus indivīdi. Savukārt jaunuļi jeb nimfas biežāk sastopami barojamies uz meža zemsedzes veģetācijas.

Priežu sienāzis barojas galvenokārt ar egļu un priežu skujām, bet var baroties arī ar bērzu, ozolu un citu koku sugu lapām un lakstaugiem. Kādreiz suga tika uzskatīta par mežu kaitēkli, tomēr mūsdienās sastopama daudz retāk, ar zemāku populāciju blīvumu, un apdraudējumu jaunaudzēm nerada. Priežu sienāzim ir pilnībā reducēti spārni, līdz ar to suga ir zaudējusi lidotspēju. Pēc ķermeņa krāsas izšķir divus fenotipus – tumši un gaiši zaļo, ar starpformām. Kopīgā pazīme ir raksturīgais melnais punktojums un gaišās svītras, kas sākas pie acīm un sniedzas līdz pat vēdera galam. Jaunuļiem gaišās svītras var nebūt, tomēr ir izteikts punktojums. Tumši zaļajam fenotipam ir arī rozīgas kājas un spārnu aizmetņi. Tēviņi izmanto spārnu aizmetņus sisināšanai. Mātītes parasti dēj olas aiz koka mizas, tāpēc dējēklim raksturīgas zāģzobainas malas.

Priežu sienāzis Dabasdatos ik pa laiciņam parādās – astoņu gadu laikā tieši astoņas reizes, visvairāk 2017. gadā. Vienā no Latvijas taisnspārņu sugu sarakstiem4 tam pielikta piezīme "bieži sastopams". Tomēr šī suga ir sastopama tikai Austrumeiropā līdz Urālu kalniem un ir iekļauta IUCN Red-list sarakstā ar piebildi, ka nepieciešami pētījumi par izplatību, populāciju lielumu un to izmaiņām. Tāpēc aicinām ziņot arī par šīs sugas novērojumiem.


Priežu sienāzis Barbitistes constrictus. Pa kreisi – tēviņš (vēdera galā divas cerkas), tumši zaļā forma (foto: František Chládek); pa labi – mātīte (vēdera galā zāģzobains dējēklis), gaiši zaļā forma (foto: Mareks Ieviņš).

Savukārt par otru kokus apdzīvojošo sugu man ir pavisam personisks, amizants stāsts. Pārvācoties atvēru klavieres, lai iztīrītu tur sakrājušos putekļus, un atradu neparastu, maza izmēra sienāzi. Kopā ar Voldemāru Spuņģi noteicām un nospriedām, ka tas ir ozolu sienāzis Meconema thalissinum, kas nevienā no vairāk vai mazāk oficiālajiem sugu sarakstiem tobrīd neeksistēja. Priekā nodomāju – nu re, cik smieklīgs pirmais sugas atradums Latvijā. Tomēr man par nožēlu vēlāk atradu, ka mājaslapā latvijasdaba.lv suga gan ir pieminēta, līdz ar to jaunas sugas atklājums man gāja secen. Vēlāk arī noskaidrojās, ka Mārtiņš Kalniņš pat ir pamanījies šo ozolu sienāzi skaisti nofotogrāfēt darbībā.

Šis sienāzis ir interesants ar tā neparasto dzīvesveidu – mātītes un tēviņi savstarpējai saziņai neizmanto sisināšanu, kā citas taisnspārņu sugas, bet gan bungošanu. Tiem dzirdes orgāni ir reducējušies, un visa saziņa notiek ar vibrācijām. Mātīte un tēviņš "dipina" ar kājām pa koku un tādējādi viens otru atrod. Protams, arī feromoni tur spēlē savu lomu. Viens no veidiem, kā šo kluso sienāzi atrast, esot likt zem ozola baltu palagu, kratīt koku un cerēt, ka sienāzis nokritīs. Tomēr varbūt labāk izmantot gaismošanu – tēviņi naktīs lidojot gaismas virzienā (nav gan īsti skaidrs, kāpēc), un tas, visticamāk, arī izskaidro, kāpēc es šīs sugas tēviņu konstatēju ielīdušu manās klavierēs.

Ozolu sienāzis Meconema thalissinum – mātīte dēj olas koksnes spraugās. Foto: Mārtiņš Kalniņš

Runājot par kokus apdzīvojošiem taisnspārņiem, noteikti jāpiemin arī pagājušā gadā Lietuvas faunā ienākusī taisnspārņu suga Myrmecophilus acervorum5, kas pārstāv jaunu dzimtu Myrmecophilidae, ko angļu valodā dēvē par skudrumīļiem. Tas pareizi norāda uz sugas pavisam neparasto ekoloģiju – tā apdzīvo skudru ligzdas ļoti dažādās ekosistēmās – no zālājiem līdz mežiem, un atmirušo koksni, ko kolonizējušas skudras. Koka sugai, šķiet, nav nozīmes, jo Lietuvā tas atrasts gan zem atmirušas priedes mizas, gan satrūdējušā melnalkšņa un blīgznas koksnē. Savukārt kopdzīve ar skudrām skaidrojama ar barošanos. Skudrumīlis ir termofils un mitrumu mīlošs taisnspārnis ar slēptu dzīvesveidu, pavisam nelielu ķermeņa izmēru (pieaudzis īpatnis ir vien 3,5 mm garš), bez spārniem, ar zudušu spēju veikt taisnspārņiem raksturīgo striduāciju jeb sisināšanu un līdz ar to arī dzirdi. Tomēr daudzi ekoloģijas jautājumi vēl paliek neatbildēti. Bez šaubām, interesanti būtu šo sugu novērot arī Latvijā!Skudrumīlis Myrmecophilus acervorum. Foto: Romas Ferenca

Literatūra

1Rada S., Spitzer L., Šipoš J., Kuras T. 2017. Habitat preferences of the grasshopper Psophus stridulus, a charismatic species of submontanepastures. Insect Conservation and Diversity, 10: 310 – 320.

2Sokolovskis K., Suveizda J. 2012. First record of Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Orthoptera, Phaneropteridae) in Latvia. Latvijas Enomologs, 51: 155–157.

3Hochkirch A., Willemse L.P.M., Rutschmann F., Chobanov D.P., Kleukers R., Kristin A., Presa J.J., Szovenyi G. 2016. Barbitistes constrictus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T64548720A74525116.

4Spuņģis V., Kalniņš M. 2002. Taisnspārņi – Orthoptera. http://leb.daba.lv/Orthoptera.htm

5Ferenca R., Tamutis V., Martinaitis K. 2017. Myrmecophilus acervorum (panzer, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) – a new species for Lithuanian fauna. Bulletin of the Lithuanian Entomological Society. Volume 1 (29): 8 – 10.

 

Novērojumiem bagātu 2019. gadu!

Rūta Rozenfelde

Latvijas Entomoloģijas biedrība

2019-01-03

Ziņa sagatavota LVAF finansēta projekta "Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv bāzes" ietvaros.

 

Pēdējie novērojumi
Cyanistes caeruleus - 2019-06-17 Kristers K
Phylloscopus collybita - 2019-06-17 Kristers K
Luscinia luscinia - 2019-06-17 Kristers K
Hirundo rustica - 2019-06-17 Kristers K
Certhia familiaris - 2019-06-17 Kristers K
Turdus philomelos - 2019-06-17 Kristers K
Hirundo rustica - 2019-06-17 Kristers K
Turdus pilaris - 2019-06-17 Kristers K
Phylloscopus collybita - 2019-06-17 Kristers K
Turdus merula - 2019-06-17 Kristers K
Motacilla alba - 2019-06-17 Kristers K
Phylloscopus collybita - 2019-06-17 Kristers K
Turdus pilaris - 2019-06-17 Kristers K
Phylloscopus collybita - 2019-06-17 Kristers K
Turdus philomelos - 2019-06-17 Kristers K
Fringilla coelebs - 2019-06-17 Kristers K
Phoenicurus phoenicurus - 2019-06-17 Kristers K
Lasiommata maera - 2019-06-17 BioEliina
Boloria selene - 2019-06-17 BioEliina
Vanessa atalanta - 2019-06-17 BioEliina
Odezia atrata - 2019-06-17 BioEliina
Parus major - 2019-06-17 Kristers K
Turdus merula - 2019-06-17 Kristers K
Apus apus - 2019-06-17 Kristers K
Columba palumbus - 2019-06-17 Kristers K
Fringilla coelebs - 2019-06-17 Kristers K
Pica pica - 2019-06-17 Kristers K
Vanessa cardui - 2019-06-17 Ilona_rasa
Fringilla coelebs - 2019-06-17 Kristers K
Oriolus oriolus - 2019-06-16 Laimeslācis
Alces alces - 2019-06-16 artis113
Evarcha falcata - 2019-06-16 Laimeslācis
Hylobius abietis - 2019-06-16 Laimeslācis
Podiceps cristatus - 2019-06-17 artis113
Formicidae - 2019-06-16 Laimeslācis
Spondylis buprestoides - 2019-06-16 Laimeslācis
Cordulia aenea - 2019-06-16 Laimeslācis
Cymus claviculus - 2019-06-10 nekovārnis 1
Culicidae sp. - 2019-06-10 nekovārnis
Turdus philomelos - 2019-06-16 Laimeslācis
Coriomeris denticulatus - 2019-06-10 nekovārnis 1
Nithecus jacobaeae - 2019-06-10 nekovārnis
Capreolus capreolus - 2019-06-17 dziedava
Bucephala clangula - 2019-06-17 artis113
Aelia klugii - 2019-06-10 nekovārnis 1
Araneae sp. - 2019-06-10 nekovārnis
Araneae sp. - 2019-06-10 nekovārnis
Ectobus sylvestris - 2019-06-16 Laimeslācis
Raphidia sp. - 2019-06-16 Laimeslācis
Martes martes - 2019-06-17 bišudzenis
Chrysopidae sp. - 2019-06-16 Laimeslācis
Comarum palustre - 2019-06-16 Laimeslācis
Leptura quadrifasciata - 2019-06-16 Laimeslācis
Stenus sp. - 2019-06-16 Laimeslācis
Bembidion sp. - 2019-06-16 Laimeslācis
Aves sp. - 2019-06-17 artis113
Coreus marginatus - 2019-06-16 Laimeslācis
Brachycera - 2019-06-16 Laimeslācis
Anoplotrupes stercorosus - 2019-06-16 Laimeslācis
Lanius collurio - 2019-06-16 Laimeslācis
Sympetrum flaveolum - 2019-06-16 Laimeslācis
Lestes dryas - 2019-06-16 Laimeslācis
Lestes virens - 2019-06-16 Laimeslācis
Odezia atrata - 2019-06-16 Laimeslācis
Kleidocerys resedae - 2019-06-16 Laimeslācis
Chrysotoxum sp. - 2019-06-16 Laimeslācis
Theridiidae sp. - 2019-06-16 Laimeslācis 1
Stemonitis sp. - 2019-06-16 Laimeslācis
Odezia atrata - 2019-06-16 kimkim
Salticidae sp. - 2019-06-16 Laimeslācis
Poecile montanus - 2019-06-16 kimkim
Stictoleptura rubra - 2019-06-16 Laimeslācis
Digitalis grandiflora - 2019-06-17 dziedava 1
- 2019-06-16 kimkim
Vanessa atalanta - 2019-06-16 kimkim
Odonata sp. - 2019-06-16 kimkim
Ciconia ciconia - 2019-06-17 dziedava
Coenonympha arcania - 2019-06-16 Laimeslācis
Ochlodes sylvanus - 2019-06-16 Laimeslācis
Locustella naevia - 2019-06-16 dekants
Muscicapa striata - 2019-06-16 kimkim
Locustella naevia - 2019-06-16 dekants
Crex crex - 2019-06-16 dekants
Motacilla alba - 2019-06-16 kimkim
Dictyla echii - 2019-06-16 Laimeslācis 1
Cephalanthera rubra - 2019-06-17 Ansis 2
Phoenicurus phoenicurus - 2019-06-16 kimkim
Apidae sp. - 2019-06-16 Laimeslācis
Hirundo rustica - 2019-06-16 kimkim
Larus argentatus - 2019-06-17 kimkim
Anomala dubia - 2019-06-16 Laimeslācis
Phoenicurus phoenicurus - 2019-06-17 Kristers K
Anas platyrhynchos - 2019-06-17 Kristers K
Oenanthe oenanthe - 2019-06-17 Kristers K
Fulica atra - 2019-06-17 Kristers K
Oenanthe oenanthe - 2019-06-17 kimkim
Arctia caja - 2019-06-16 Laimeslācis
Potentilla reptans - 2019-06-16 Laimeslācis
Alcedo atthis - 2019-06-16 Laimeslācis
Abraxas sylvata - 2019-06-16 Laimeslācis
Locustella fluviatilis - 2019-06-16 Laimeslācis
Troglodytes troglodytes - 2019-06-16 Laimeslācis
Tipulidae sp. - 2019-06-16 Laimeslācis
Choristoneura diversana - 2019-06-16 Laimeslācis
Cordulia aenea - 2019-06-16 Laimeslācis
Angerona prunaria - 2019-06-16 Laimeslācis
Cionus scrophulariae - 2019-06-16 Laimeslācis
Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa - 2019-06-16 Laimeslācis
Oenanthe oenanthe - 2019-06-17 Tringa
Stemonitis sp. - 2019-06-16 Laimeslācis
Vanessa atalanta - 2019-06-16 Ilona_rasa
Ciconia ciconia - 2019-06-16 Ilona_rasa
Agapanthia villosoviridescens - 2019-06-16 Laimeslācis
Centrotus cornutus - 2019-06-16 Laimeslācis
Lentinus tigrinus - 2019-06-16 Laimeslācis
Lentinus tigrinus - 2019-06-16 Laimeslācis
Milvus milvus - 2019-06-17 Zacmanis
Anchusa officinalis - 2019-06-17 BioEliina
Larus ridibundus - 2019-06-17 Kristers K
Ciconia nigra - 2019-06-17 Lindes 1
Vulpes vulpes - 2019-06-16 Lindes 1
Lepus europaeus - 2019-06-16 Lindes 1
Vanessa atalanta - 2019-06-17 BioEliina
Carduelis carduelis - 2019-06-17 BioEliina
Cichorium intybus - 2019-06-17 BioEliina
Digitalis purpurea - 2019-06-17 Ansis
Onobrychis arenaria - 2019-06-17 meža_meita 1
Cuculus canorus - 2019-06-17 BioEliina
Natrix natrix - 2019-06-17 BioEliina
Alces alces - 2019-06-17 BioEliina
Grus grus - 2019-06-17 BioEliina
Anthemis tinctoria - 2019-06-17 BioEliina
Muscicapa striata - 2019-06-17 megere
Deilephila porcellus - 2019-06-12 ievag
Pelophylax esculenta - 2019-06-17 Kristers K
Trichius fasciatus - 2019-06-17 Kristers K
Monochamus sp. - 2019-06-17 Kristers K
Dendrocopos major - 2019-06-17 Kristers K
Troglodytes troglodytes - 2019-06-17 Kristers K
Parus major - 2019-06-17 Kristers K
Upupa epops - 2019-06-17 JanisIrbe
Muscicapa striata - 2019-06-17 Kristers K
Sitta europaea - 2019-06-17 Kristers K
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-17 Kristers K
Ficedula hypoleuca - 2019-06-17 Kristers K
Lanius collurio - 2019-06-17 Kristers K
Garrulus glandarius - 2019-06-17 BioEliina
Dendrocopos major - 2019-06-17 BioEliina
Hemaris fuciformis - 2019-06-03 Karmena
Papilio machaon - 2019-06-03 Karmena
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-17 BioEliina
Columba palumbus - 2019-06-17 jayjay
Polyporus badius - 2019-06-17 meža_meita 1
Mergus merganser - 2019-06-16 Igors
Lycaena dispar - 2019-06-15 Ilona_rasa
Trifolium pratense - 2019-06-17 dziedava
Motacilla alba - 2019-06-16 Igors
Brenthis ino - 2019-06-15 Ilona_rasa
Pandion haliaetus - 2019-06-16 Igors
Tadorna tadorna - 2019-06-16 Igors
Vanessa atalanta - 2019-06-16 Ilona_rasa
Laetiporus sulphureus - 2019-06-17 meža_meita
Anomodon attenuatus - 2019-06-17 meža_meita
- 2019-06-17 meža_meita
Rhinanthus serotinus - 2019-06-17 dziedava
Serinus serinus - 2019-06-17 Matrus
Streptopelia turtur - 2019-06-17 Gaidis Grandāns
Chelidonium majus - 2019-06-11 meža_meita
Glechoma hederacea - 2019-06-11 meža_meita
Prunella modularis - 2019-06-17 Litenesputni
Motacilla alba - 2019-06-17 Litenesputni
Spinus spinus - 2019-06-17 Litenesputni
Actitis hypoleucos - 2019-06-17 Litenesputni
Sylvia borin - 2019-06-17 Litenesputni
Ficedula hypoleuca - 2019-06-17 Litenesputni
Phylloscopus trochilus - 2019-06-17 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2019-06-17 Litenesputni
Oriolus oriolus - 2019-06-17 Litenesputni
Lophophanes cristatus - 2019-06-17 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2019-06-17 Litenesputni
Turdus merula - 2019-06-17 Litenesputni
Turdus philomelos - 2019-06-17 Litenesputni
Columba palumbus - 2019-06-17 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2019-06-17 Litenesputni
Sylvia atricapilla - 2019-06-17 Litenesputni
Troglodytes troglodytes - 2019-06-17 Litenesputni
Tringa ochropus - 2019-06-17 Litenesputni
Phylloscopus trochilus - 2019-06-17 Litenesputni
Oriolus oriolus - 2019-06-17 Litenesputni
Columba palumbus - 2019-06-17 Litenesputni
Sitta europaea - 2019-06-17 Litenesputni
Turdus philomelos - 2019-06-17 Litenesputni
Ficedula hypoleuca - 2019-06-17 Litenesputni
Muscicapa striata - 2019-06-17 Litenesputni
Cuculus canorus - 2019-06-17 Litenesputni
Spinus spinus - 2019-06-17 Litenesputni
Certhia familiaris - 2019-06-17 Litenesputni
Troglodytes troglodytes - 2019-06-17 Litenesputni
Turdus merula - 2019-06-17 Litenesputni
Prunella modularis - 2019-06-17 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2019-06-17 Litenesputni
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-17 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2019-06-17 Litenesputni
Tetrao tetrix - 2019-06-17 Gaidis Grandāns
Sylvia atricapilla - 2019-06-17 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2019-06-17 Litenesputni
Ficedula hypoleuca - 2019-06-17 Litenesputni
Dryocopus martius - 2019-06-17 Litenesputni
Oriolus oriolus - 2019-06-17 Litenesputni
Turdus philomelos - 2019-06-17 Litenesputni
Cuculus canorus - 2019-06-17 Litenesputni
Turdus merula - 2019-06-17 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2019-06-17 Litenesputni
Troglodytes troglodytes - 2019-06-17 Litenesputni
Cyanistes caeruleus - 2019-06-17 Litenesputni
Certhia familiaris - 2019-06-17 Litenesputni
Spinus spinus - 2019-06-17 Litenesputni
Turdus philomelos - 2019-06-17 Litenesputni
Coccothraustes coccothraustes - 2019-06-17 Litenesputni
Sylvia atricapilla - 2019-06-17 Litenesputni
Muscicapa striata - 2019-06-17 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2019-06-17 Litenesputni
Sitta europaea - 2019-06-17 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2019-06-17 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2019-06-17 Litenesputni
Garrulus glandarius - 2019-06-17 Litenesputni
Ficedula hypoleuca - 2019-06-17 Litenesputni
Columba palumbus - 2019-06-17 Litenesputni
Turdus merula - 2019-06-17 Litenesputni
Troglodytes troglodytes - 2019-06-17 Litenesputni
Tringa ochropus - 2019-06-17 Litenesputni
Vipera berus - 2019-06-16 elita.elita
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-15 laumae 1
Vanessa cardui - 2019-06-16 lolitapetkevica
Vipera berus - 2019-06-15 Edgars Smislovs
Cantharis nigricans - 2019-06-16 lolitapetkevica
Grus grus - 2019-06-14 felsi
Polyommatus amandus - 2019-06-14 felsi
Coenonympha arcania - 2019-06-14 felsi
Araneae sp. - 2019-06-16 lolitapetkevica
Haematopus ostralegus - 2019-06-16 Giitaa 1
Scopula immorata - 2019-06-14 felsi
Pyrgus malvae - 2019-06-14 felsi
Vanessa cardui - 2019-06-14 felsi
Libellula depressa - 2019-06-16 Ilona_rasa
Cetonia aurata - 2019-06-14 felsi
Papilio machaon - 2019-06-16 lolitapetkevica
Podiceps cristatus - 2019-06-05 Edgars Smislovs
Diplopoda sp. - 2019-06-14 felsi
Egretta alba - 2019-06-16 Edgars Smislovs
Brenthis ino - 2019-06-14 felsi
Odezia atrata - 2019-06-14 felsi
Leptoporus mollis - 2019-06-15 Līga Strazdiņa 1
Trichius fasciatus - 2019-06-14 felsi
Cygnus olor - 2019-06-16 Edgars Smislovs
Ochlodes sylvanus - 2019-06-14 felsi
Macaria notata - 2019-06-14 felsi
Tadorna tadorna - 2019-06-16 Edgars Smislovs
Gryllotalpa gryllotalpa - 2019-06-16 Ruutav
Araniella sp. - 2019-06-14 felsi
Crex crex - 2019-06-16 Edgars Smislovs
Brenthis ino - 2019-06-14 felsi
Polyporus badius - 2019-05-30 Līga Strazdiņa 1
Luscinia luscinia - 2019-06-16 Edgars Smislovs
Ampedus sp. - 2019-06-14 felsi
Maniola jurtina - 2019-06-16 Ilze_Sa
Phylloscopus trochiloides - 2019-06-16 Edgars Smislovs
Scutellaria galericulata - 2019-06-14 felsi
Pseudopanthera macularia - 2019-06-14 felsi
Graphosoma lineatum - 2019-06-14 felsi
Lanius collurio - 2019-06-16 Edgars Smislovs
Inachis io - 2019-06-14 felsi
Cybosia mesomella - 2019-06-14 felsi
Regulus regulus - 2019-06-16 Edgars Smislovs
Ammophila sp. - 2019-06-14 felsi
Coenonympha tullia - 2019-06-14 felsi 1
Xylobolus frustulatus - 2019-06-15 Līga Strazdiņa 1
Coenagrion sp. - 2019-06-14 felsi
Polyporus ciliatus - 2019-06-14 felsi 1
Cyrtoclytus capra - 2019-06-15 kvilks 2
Cicindela campestris - 2019-06-14 felsi
Acrididae sp. - 2019-06-14 felsi
Graphosoma lineatum - 2019-06-16 Siona
Dianthus arenarius - 2019-06-14 felsi
Pseudocistela ceramboides - 2019-06-16 Siona
Hyoscyamus niger - 2019-06-16 Mari
Regulus regulus - 2019-06-15 vigulis
Troglodytes troglodytes - 2019-06-15 vigulis
Luscinia luscinia - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Parus major - 2019-06-15 vigulis
Aegithalos caudatus - 2019-06-15 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-15 vigulis
Anas platyrhynchos - 2019-06-15 vigulis
Turdus philomelos - 2019-06-15 vigulis
Turdus philomelos - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-15 vigulis
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-06-15 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-15 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-15 vigulis
Podiceps cristatus - 2019-06-15 vigulis
Anthus trivialis - 2019-06-15 vigulis
Erithacus rubecula - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-06-15 vigulis
Lophophanes cristatus - 2019-06-15 vigulis
Nucifraga caryocatactes - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-15 vigulis
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-06-15 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-15 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-15 vigulis
Anthus trivialis - 2019-06-15 vigulis
Anthus trivialis - 2019-06-15 vigulis
Anthus trivialis - 2019-06-15 vigulis
Erithacus rubecula - 2019-06-15 vigulis
Erithacus rubecula - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Parus major - 2019-06-15 vigulis
Buteo buteo - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-15 vigulis
Sylvia atricapilla - 2019-06-15 vigulis
Anthus trivialis - 2019-06-15 vigulis
Anthus trivialis - 2019-06-15 vigulis
Regulus regulus - 2019-06-15 vigulis
Troglodytes troglodytes - 2019-06-15 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-15 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-15 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-15 vigulis
Buteo buteo - 2019-06-15 vigulis
Bucephala clangula - 2019-06-15 vigulis
Anas platyrhynchos - 2019-06-15 vigulis
Turdus philomelos - 2019-06-15 vigulis
Turdus merula - 2019-06-15 vigulis
Turdus merula - 2019-06-15 vigulis
Turdus merula - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-15 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-15 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-15 vigulis
Grus grus - 2019-06-15 vigulis
Tachybaptus ruficollis - 2019-06-15 vigulis
Tringa ochropus - 2019-06-15 vigulis
Columba palumbus - 2019-06-15 vigulis
Erithacus rubecula - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-15 vigulis
Sylvia atricapilla - 2019-06-15 vigulis
Anthus trivialis - 2019-06-15 vigulis
Anthus trivialis - 2019-06-15 vigulis
Anthus trivialis - 2019-06-15 vigulis
Regulus regulus - 2019-06-15 vigulis
Erithacus rubecula - 2019-06-15 vigulis
Erithacus rubecula - 2019-06-15 vigulis
Erithacus rubecula - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Poecile montanus - 2019-06-15 vigulis
Turdus viscivorus - 2019-06-15 vigulis
Turdus merula - 2019-06-15 vigulis
Turdus merula - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-15 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-15 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-15 vigulis
Anthus trivialis - 2019-06-15 vigulis
Anthus trivialis - 2019-06-15 vigulis
Columba palumbus - 2019-06-15 vigulis
Erithacus rubecula - 2019-06-15 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-15 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-15 vigulis
Anthus trivialis - 2019-06-15 vigulis
Regulus regulus - 2019-06-15 vigulis
Erithacus rubecula - 2019-06-15 vigulis
Erithacus rubecula - 2019-06-15 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2019-06-15 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2019-06-15 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2019-06-15 vigulis
Carpodacus erythrinus - 2019-06-15 vigulis
Spinus spinus - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-15 vigulis
Sitta europaea - 2019-06-15 vigulis
Parus major - 2019-06-15 vigulis
Periparus ater - 2019-06-15 vigulis
Lophophanes cristatus - 2019-06-15 vigulis
Poecile montanus - 2019-06-15 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-15 vigulis
Ficedula hypoleuca - 2019-06-15 vigulis
Turdus pilaris - 2019-06-15 vigulis
Turdus merula - 2019-06-15 vigulis
Turdus merula - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-15 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-15 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-15 vigulis
Columba palumbus - 2019-06-15 vigulis
Scolopax rusticola - 2019-06-15 putnels
Dorcus parallelopipedus - 2019-06-15 putnels
Odonata sp. - 2019-06-16 Mari
Hyles gallii - 2019-06-15 putnels
Hemaris fuciformis - 2019-06-16 putnels
Apus apus - 2019-06-16 Kristers K
Macroglossum stellatarum - 2019-06-16 putnels
Onychogomphus forcipatus - 2019-06-16 asaris
Stictopleurus punctatonervosus - 2019-06-16 asaris
Nithecus jacobaeae - 2019-06-16 asaris
Curculionidae sp. - 2019-06-16 asaris
Vanessa cardui - 2019-06-03 Karmena
Parnassius mnemosyne - 2019-06-03 Karmena
Camptogramma bilineata - 2019-06-16 gunitak
Peribalus strictus - 2019-06-16 gunitak
Coreus marginatus - 2019-06-16 gunitak
Vanellus vanellus - 2019-06-16 Tringa
Tettigonidae sp. - 2019-06-16 gunitak
Capreolus capreolus - 2019-06-15 Arnis2
Graphosoma lineatum - 2019-06-16 gunitak
Tenthredinidae sp. - 2019-06-16 sanchox
Lycaena alciphron - 2019-06-16 gunitak
Graphosoma lineatum - 2019-06-16 Arnis2
Polyommatus icarus - 2019-06-16 gunitak
Maniola jurtina - 2019-06-16 gunitak
Turdus merula - 2019-06-16 aer
Turdus pilaris - 2019-06-16 aer
Coenonympha pamphilus - 2019-06-16 gunitak
Dendrocopos major - 2019-06-16 Arnis2
- 2019-06-16 Siona
Oriolus oriolus - 2019-06-16 aer
Parus major - 2019-06-16 aer
Phylloscopus trochilus - 2019-06-16 aer
Fringilla coelebs - 2019-06-16 aer
Chiasmia clathrata - 2019-06-16 gunitak
Anomala dubia - 2019-06-16 gunitak
Oriolus oriolus - 2019-06-16 aer
Phylloscopus trochilus - 2019-06-16 aer
Coccinella septempunctata - 2019-06-16 gunitak
Polyommatus icarus - 2019-06-16 gunitak
- 2019-06-16 Siona
Vanessa atalanta - 2019-06-16 Siona
Fulica atra - 2019-06-16 gunitak
Columba palumbus - 2019-06-16 Kristers K
Aelia acuminata - 2019-06-16 kaarlisfrei
Acronicta rumicis - 2019-06-16 gunitak
Plagiognathus arbustorum - 2019-06-16 kaarlisfrei
Coenagrion puella - 2019-06-16 gunitak
Emberiza citrinella - 2019-06-16 aer
Podiceps cristatus - 2019-06-16 gunitak
Coenagrion pulchellum - 2019-06-16 gunitak
Alcedo atthis - 2019-06-16 aer
Graphosoma lineatum - 2019-06-16 Ansis
Anchusa officinalis - 2019-06-16 Armandez
Fringilla coelebs - 2019-06-16 aer
Turdus pilaris - 2019-06-16 aer
Columba palumbus - 2019-06-16 aer
Actitis hypoleucos - 2019-06-16 aer
Coenonympha arcania - 2019-06-16 sindi
Nabis flavomarginatus - 2019-06-16 kaarlisfrei
Capsodes gothicus - 2019-06-16 kaarlisfrei
Lycaena tityrus - 2019-06-11 sindi
Corizus hyoscyami - 2019-06-16 kaarlisfrei
Rhinanthus minor - 2019-06-16 Ansis
Ciconia ciconia - 2019-06-16 Kristers K
Cygnus olor - 2019-06-16 Arnis2
Acompus rufipes - 2019-06-16 kaarlisfrei
Turdus pilaris - 2019-06-16 Litenesputni
Crex crex - 2019-06-16 Litenesputni
Coturnix coturnix - 2019-06-16 Litenesputni
Egretta alba - 2019-06-16 Litenesputni
Sitta europaea - 2019-06-16 Litenesputni
Dendrocopos minor - 2019-06-16 Litenesputni
Garrulus glandarius - 2019-06-16 Litenesputni
Emberiza schoeniclus - 2019-06-16 Litenesputni
Turdus philomelos - 2019-06-16 Litenesputni
Carduelis carduelis - 2019-06-16 Litenesputni
Alauda arvensis - 2019-06-16 Litenesputni
Acrocephalus palustris - 2019-06-16 Litenesputni
Parus major - 2019-06-16 Litenesputni
Motacilla alba - 2019-06-16 Litenesputni
Lanius excubitor - 2019-06-16 Litenesputni
Crex crex - 2019-06-16 Litenesputni
Turdus iliacus - 2019-06-16 Litenesputni
Sylvia communis - 2019-06-16 Litenesputni
Anthus trivialis - 2019-06-16 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2019-06-16 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 Litenesputni
Phylloscopus trochilus - 2019-06-16 Litenesputni
Prunella vulgaris - 2019-06-16 Armandez
Issoria lathonia - 2019-06-13 sindi
Brenthis ino - 2019-06-16 asaris 1
Ochlodes sylvanus - 2019-06-15 sindi
Angerona prunaria - 2019-06-16 asaris
Agapanthia villosoviridescens - 2019-06-16 asaris
Aglais urticae - 2019-06-15 sindi
Centrotus cornutus - 2019-06-16 asaris
Lanius collurio - 2019-06-16 Litenesputni
Luscinia luscinia - 2019-06-16 Litenesputni
Carpodacus erythrinus - 2019-06-16 Litenesputni
Eurygaster testudinaria - 2019-06-16 kaarlisfrei
Lycogala epidendrum - 2019-06-16 sindi
Leptopterna dolabrata - 2019-06-16 kaarlisfrei
Rhyparochromus pini - 2019-06-16 runagoze
Aphantopus hyperantus - 2019-06-16 sindi
Asio otus - 2019-06-16 mazais_ezis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 aer
Luscinia luscinia - 2019-06-16 aer
Fringilla coelebs - 2019-06-16 aer
Carpodacus erythrinus - 2019-06-16 aer
Capsus wagneri - 2019-06-16 kaarlisfrei
Pandion haliaetus - 2019-06-16 Kristers K
Oriolus oriolus - 2019-06-16 aer
Milvus milvus - 2019-06-15 sindi
Dendrocopos major - 2019-06-16 Pūcis
Columba palumbus - 2019-06-16 Pūcis
Troglodytes troglodytes - 2019-06-16 Pūcis
Dolycoris baccarum - 2019-06-16 kaarlisfrei
Achillea millefolium - 2019-06-16 Wija
Jasione montana - 2019-06-16 Wija
- 2019-06-16 kristyk
Capreolus capreolus - 2019-06-16 Wija
Emberiza citrinella - 2019-06-16 Pūcis
Vulpes vulpes - 2019-06-16 Wija
Lepus europaeus - 2019-06-16 Wija
Tingis cardui - 2019-06-16 kaarlisfrei
Rhinanthus minor - 2019-06-16 Wija
Leucanthemum vulgare - 2019-06-16 Armandez
Silene nutans - 2019-06-16 Wija
- 2019-06-16 Armandez
Spinus spinus - 2019-06-16 Pūcis
Graphosoma lineatum - 2019-06-16 kaarlisfrei
Chrysops sp. - 2019-06-15 Kochs
Aradus obtectus - 2019-06-16 kaarlisfrei
Anas platyrhynchos - 2019-06-16 Pūcis
Apus apus - 2019-06-16 Kochs
Eremocoris abietis - 2019-06-16 kaarlisfrei
Gerridae sp. - 2019-06-16 kaarlisfrei
Nezināms
@ visvaldis.s
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri novērojumiem
lolitapetkevica 17.jūnijs, 18:12

LIELS PALDIES!!!


felsi 17.jūnijs, 17:54

Paldies Marek! Tievais viduklis mani noveda neceļos:)!


felsi 17.jūnijs, 17:50

Paldies Marek, tas jestrumam!


felsi 17.jūnijs, 17:50

Paldies Agri!


nekovārnis 17.jūnijs, 17:43

Pieklīdis zemesvēzis:)


nekovārnis 17.jūnijs, 17:40

Drīzāk Cantharis nigricans - C.rustica silbi melni.


nekovārnis 17.jūnijs, 17:37

It kā gaišais vairodzinš pārdalīts kā M.sutor, bet ne pārāk pārliecinoši (no tāda attāluma un rakursa grūti saskatīt). Var būt arī M.galloprovincialis.


Laimeslācis 17.jūnijs, 17:28

Par šito, Marek, paldies! - nejēdzu noteikt :)


Laimeslācis 17.jūnijs, 17:20

Paldies ekspertiem par sugu noteikšanu un labojumiem!


nekovārnis 17.jūnijs, 17:20

Inese, Zora ģints ir Miturgidae vai Zoridae dzimtā?


enesija 17.jūnijs, 16:48

Slaidzirneklis Tetragnathidae, Pachygnatha degeeri


enesija 17.jūnijs, 16:43

Vilkzirneklis Lycosidae, Allopecosa barbipes


Mari 17.jūnijs, 16:40

Izskatīju M.Kalniņa spāru grāmatu no vāka līdz vākam - man sanāk Dienvidu daiļspāres (Ischnura pumilio) M. Varbūt kāds speciālists varētu paskatīties ir, vai tomēr nav?


enesija 17.jūnijs, 16:35

Miturgidae, Zora spinimana (iespējams)


enesija 17.jūnijs, 16:32

Segzirneklis Linyphiidae, iespējams Neriene. Izskatās nepieaudzis


enesija 17.jūnijs, 16:30

Segzirneklis Linyphiidae, Neriene montana


artis113 17.jūnijs, 16:24

Aizdomas, ka ausainās pūces mazulis, jo ausainās pūces ligzda ar jaunajiem putniem atrodas 10m attālajā kokā, var kāds, lūdzu, apstiprināt vai noliegt?


enesija 17.jūnijs, 15:51

Segzirneklis Linyphiidae, Stemonyphantes lineatus


Briza 17.jūnijs, 15:41

Man šo arī gribētos redzēt dabā;)


enesija 17.jūnijs, 15:39

Slaidzirneklis Tetragnathidae, iespējams, Tetragnatha nigrita


Kristers K 17.jūnijs, 15:26

Akmeņčakstīte


Laimeslācis 17.jūnijs, 15:10

Nekādi neļauj pievienot vienu bildi, gan nomainīju nosaukumu, gan izmainīju izmērus, neņem un viss … :)


Kochs 17.jūnijs, 13:57

Jā, pacēlām un aizlidoja uzreiz. Sieva atrada komentāru dabasdatos, ka Svīres japaceļ gaisā. Paldies


roosaluristaja 17.jūnijs, 09:59

Sēra.


dziedava 17.jūnijs, 08:18

Kāpēc bildes ceļo neceļos ir noskaidrots, tikai mēs netikām pie labošanas.


dziedava 17.jūnijs, 08:16

Paldies par pūcīti! :)


IlzeP 17.jūnijs, 08:11

Jā, DD turpina bremzēt. Ceru, ka iemesls tomēr atradīsies...


Briza 17.jūnijs, 03:50

Nokarenā plaukšķene


OKK 17.jūnijs, 01:08

:)


OKK 17.jūnijs, 01:02

Tāda kā ragainā cikāde (Centrotus cornutus), bet neesmu pārliecināts 100 %


OKK 17.jūnijs, 00:56

Svītrainā vairogblakts


Vīksna 17.jūnijs, 00:53

Paldies !


OKK 17.jūnijs, 00:36

Brūnvālīšu raibenis


OKK 17.jūnijs, 00:33

Mīkstspārnis Cantharis rustica, ja pareizi noteicu


OKK 17.jūnijs, 00:32

Mīkstspārnis Cantharis rustica, ja pareizi noteicu


CerambyX 17.jūnijs, 00:23

Jā, ja tajā DD.lv 'aiztures' brīdī novērojumus un bildes vienlaicīgi pievieno vairāki cilvēki, tad, cik novērots, kaut kādā mistiskā veidā tās bildes var aizceļot pie svešiem novērojumiem :D Tā svešā bilde pie sava novērojuma tad vienkārši ir jāizdzēš (šķiet, ka pats to varēja savam novērojumam izdarīt), lai 'netraucē', jo nu citādi to pārvietot pareizajā vietā nevar.


Karmena 17.jūnijs, 00:06

Pamēģināju vēlreiz. Nu jau ir pavisam traki! Kad pievienoju bildi, manas vietā tur parādījās sveša bilde! (Ja kādam pazudis tauriņš, tad ziniet, kur meklēt.)Tomēr neizdosies novērojumu pievienot, diemžēl.


Karmena 16.jūnijs, 23:51

Paldies par komentāriem! Mēģināšu vēlreiz.


Līga Strazdiņa 16.jūnijs, 23:51

Parastā konusgalvīte Conocephalum conicum


felsi 16.jūnijs, 23:42

Paldies Līga!


CerambyX 16.jūnijs, 23:39

Šovakar jau DD.lv vispār turpina strādāt ar 'aizturēm' - 2 minūtes aiziet un viss strādā, tad 3-5 min 'uzkaras' un nekas nenotiek. Un tā cikliski visu laiku...


Līga Strazdiņa 16.jūnijs, 23:38

Purva krokvācelīte Aulacomnium palustre


Līga Strazdiņa 16.jūnijs, 23:38

Purva krokvācelīte Aulacomnium palustre


felsi 16.jūnijs, 23:33

Paldies par tauriņu noteikšanu!


CerambyX 16.jūnijs, 22:54

Aha!


CerambyX 16.jūnijs, 22:53

Vispār jau blāvā briežvabole


Arnis2 16.jūnijs, 22:38

Karmena,ja lodziņā, kur jāraksta laiks, pazūd cipari (lodziņš tukšs) tad neko neizdodas pievienot. Man tāds novērojums. Jāpagaida, jāiziet ārā. Tad, kad atkal parādās, var mēģināt vēlreiz.


roosaluristaja 16.jūnijs, 21:55

Varbūt Rusova?


dagnis 16.jūnijs, 21:36

Bērzu briežvabole


Karmena 16.jūnijs, 21:11

Vēlējos pievienot vēl dažus tajā pašā vietā fiksētus novērojumus, taču tas neizdevās, kaut arī visas prasības bija izpildītas. Līdz šim man tā nav gadījies. Esmu neizpratnē.


asaris 16.jūnijs, 21:03

Vai varētu bū Agapanthia villosoviridescens?


Karmena 16.jūnijs, 20:26

Es jau mēģināju. Pateicoties grāmatai, varēju noteikt, ka tā ir krāšņspāre un laikam jau būtu pareizi noteikta arī suga, tikai pārliecības drusku pietrūka.


Vīksna 16.jūnijs, 20:02

Paldies !


Martins 16.jūnijs, 19:55

:) bet mēģināt vaja! Man ir prieks redzēt, ka daudzi no DD cilvēkiem tagad paši nosaka sugas un cik pa laikam paskatos - lielākoties pareizi. Un vienmēr jau var sākt kaut ar vieglākajām sugām vai ielikt kā nenoteiktu spāri un piezīmēs ierakstīt savu versiju. :)


kaarlisfrei 16.jūnijs, 19:28

Nesaprotu kapēc dažreiz ieliekas divi vienādi attēli!?


roosaluristaja 16.jūnijs, 19:15

Maura kumelīte šī nekādā gadījumā nav. Iespējams, lauka ilzīte (Anthemis arvensis). Nesmaržīgā suņkumelīte gan vēl ir bišku līdzīga.


roosaluristaja 16.jūnijs, 19:06

Gaisā pacēlāt, lai aizlido?


gunitak 16.jūnijs, 19:00

Paldies Marekam par šī un citu novērojumu noteikšanu. Otrais ziņojums DD.


gunitak 16.jūnijs, 18:56

Paldies Uģim par noteikšanu.


OKK 16.jūnijs, 18:08

Sarkankrūšu līķvabole


OKK 16.jūnijs, 17:56

Varētu būt meža prusaks Ectobius sylvestris


dziedava 16.jūnijs, 17:30

Paldies par ziņu, žēl, ka tā. :(


sindi 16.jūnijs, 16:44

Diemžēl šodien nācās konstatēt, ka šis koks ir pilnībā gājis bojā. Lai arī Dienvidkurzemē postošie negaisi nebija, iespējams, stiprākas vēja brāzmas to ir pilnībā nolauzušas vietā, kur stumbrā bija milzīgs caurums. Upes krasts ir stāvs un aizaudzis, tāpēc neizdevās iegūt bildes no sāna. Pēc upē iekritušās galotnes redzams, ka pilnībā nokaltis tas nebija. Pievienoju papildus bildes.


Karmena 16.jūnijs, 16:05

Paldies par labojumu, Mārtiņ! Spāru grāmatu gan ņēmu talkā, tomēr nebiju droša, ka sugu noteikšu pareizi.


Matrus 16.jūnijs, 14:59

Paldies par kontrolēm! Šim pārim ir trešā ligzdošana (2017-2019), divus gadus ligzdoja Gaiļezerā, vienu gadu kaut kur citur. Abiem gulbjiem vismaz 10 un 11 gadi, varbūt vairāk.


Matrus 16.jūnijs, 14:50

Mātīte ar gredzenu LR EV955 dzimusi 2014. gadā. Toreiz Daugavā pie Ķengaragā uzturējās perējums ar 11 mazuļiem, mātīte gājusi bojā no agresīvā suņa kodiena, visus mazuļus izaudzināja tēviņš (LR EP096). Datu bāzē ir 71 kontrole, lielākoties no gredzenošanas vietas. Pirmo reizi mātīte uzsāka ligzdošanu pērn, savā 4. dzīves gadā. Ligzdoja Kojusalas līcī, perējumā bija 2 mazuļi, kas ir normāls mazuļu skaits jaunajiem pāriem. Šogad jau lielāks mazuļu skaits...)


Matrus 16.jūnijs, 14:31

Paldies par precizējumu! Domājams, ka gredzens Latvia Riga EM 617. Mātīte, dzimusi 2011. gadā, apgredzenota 25.10.2011. Māras dīķī. Datu bāzē ir 28 kontroles, pēdējo reizi novērota 14.01.2018. Daugavā pie Ķengaraga. Līdz šim ziņu par ligzdošanu nebija. Dodiet ziņu, ja izdosies precizēt mazuļu skaitu...)


kimkim 16.jūnijs, 12:49

Pēdējie trīs cipari ir 617.mazuļus grūti bija saskaitīt,jo viņi tā arī visi kopā saspiedušies gulēja,pārskatot bildes šķiet,kā 6


de kje 16.jūnijs, 12:49

Pastavigie iedzivotaji? :)


Jonis 16.jūnijs, 11:56

Vienraga briežvabole Sinodendron cylindricum.


Jonis 16.jūnijs, 11:54

Meža bambals Anoplotrupes stercorosus.


Edgars Smislovs 16.jūnijs, 11:50

Tikai novērotājs redzēja cik ir mazuļu, uz bildēm ne visu laiku var redzēt visus mazuļu skaitu, tādēļ manuprāt to skaitu jānorāda piezīmēs.


Aleksandra 16.jūnijs, 11:16

Ģimene


IlzeP 16.jūnijs, 10:47

Vai nebūs kāda sūna?


IlzeP 16.jūnijs, 10:41

Tagad ir!


IlzeP 16.jūnijs, 10:39

Ģimenei es rakstītu skaits 1


Martins 16.jūnijs, 10:06

C tipa mātīte - nav melnās plecu svītras, kaut arī pirmajā acu uzmetienā vairāk izskatās pēc Ischnura pumilio.


dziedava 16.jūnijs, 10:01

Šī neskaitās sēne, bet gan gļotsēne un tās augšanai vajadzīga koksne. Te tikai sagadījies, ka apkārt ir arī sūnas. :)


Fuatra 16.jūnijs, 09:59

paldies!


Sintija Martinsone 16.jūnijs, 09:56

3 nedēļas veci pīlēni?


Briza 16.jūnijs, 06:40

Saldlapu traganzirnis


Briza 16.jūnijs, 06:38

Meža dedestiņa


OKK 16.jūnijs, 01:57

Bet - nē, kodīgais laimiņs būs 10 x lielāks


OKK 16.jūnijs, 01:54

Mani māc smagas aizdomas, ka tik nebūs panīcis kodīgais laimiņš...


Edgars Smislovs 16.jūnijs, 00:14

Interesants novērojums!


Edgars Smislovs 15.jūnijs, 23:59

Interesants novērojums!


Edgars Smislovs 15.jūnijs, 23:54

Jā,melnais meža strazds.


dziedava 15.jūnijs, 23:45

Te ir identisks novērojums: https://dabasdati.lv/lv/observation/50eb3421ac2a729f8063cefdc46cf242/ Droši vien to vajag izdzēst, ja nav kāds īpašs iemesls diviem vienādiem.


felsi 15.jūnijs, 23:40

Nav sarakstā!


felsi 15.jūnijs, 23:39

Paldies Julita, tās lapas likās redzētas!


OKK 15.jūnijs, 23:11

Nevis Apatura ilia, bet Limenitis populi


OKK 15.jūnijs, 22:34

Apšu raibenis Limenitis populi


Edgars Smislovs 15.jūnijs, 22:26

Skaits 1-2. 2Ad + 5? pull = 7?


OKK 15.jūnijs, 22:26

Medniekzirneklis Micrommata virescens


Matrus 15.jūnijs, 22:16

Kādi būtu trīs pēdējie gredzena numuri?


sandis 15.jūnijs, 21:34

Uz blakus lapas bija vēl viena ar tādu pašu mazuļu čupu zem vēdera. Saskaitot visas kopā, skaits droši vien būtu kādas 90-100 :))


Mari 15.jūnijs, 21:27

Ar visiem mazuļiem! Skaists foto :)


OKK 15.jūnijs, 19:56

Kazrožu sfings Deilephila elpenor


kamene 15.jūnijs, 18:54

Bija. Tā iet, kad bildē ar planšeti spilgtā saulē...


Karlīna Veide 15.jūnijs, 12:51

Traktors-jo esam lauku saimniecība un daram savus darbus. 1- diemžēl nav izskaidrojams. Nav foto, jo tajā brīdī visi bijām apstulbuši un nepaspējām. Pazīmes- baltā apkalpe,barojas ar beigto putnu, tipiskās "bikses", garš kakls. Parādot putnu bildi tētis pateica mazliet tumšāka spalva.


Laimeslācis 15.jūnijs, 12:37

Jā! Man arī tāds jautājums pa galvu grozās - vai tiešām citur nav?! Mani jau ir pārņēmusi sajūta - kurā bedrē vien ielīdīšu, sēnes būs priekšā :))


Vīksna 15.jūnijs, 12:32

Paldies !


kimkim 15.jūnijs, 12:29

Viens no gulbjiem gredzenots, ja pievel tuvāk var salasīt trīs pēdējos ciparus


Aceralba 15.jūnijs, 12:20

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:19

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:18

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:16

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:16

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:14

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:13

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:12

Paldies!


nekovārnis 15.jūnijs, 11:49

Interesanti būtu uzzināt kāda šī brīža koksngraužu pētnieka viedokli par L.nebulosus/linnei sugu pāra stāvokli Eiropā/Latvijā. Ir sadalīti divās sugās vai nav, utt. Dabasdatos kaut kā tas vienā mapītē aizgājis pie Leiopus linnei.


nekovārnis 15.jūnijs, 11:30

Paldies, Uģi!:)


dziedava 15.jūnijs, 10:32

Paldies! Lai cik dīvaini nebūtu - man jauna dienastauriņu suga! :))


dziedava 15.jūnijs, 10:23

Ticamākais variants izskatās, ka tā ir gandrene ar gandreņu rūsu Uromyces geranii.


Vīksna 15.jūnijs, 09:03

Senāk bildētais elastīgais rumpucis tā kā sīkāks bija un ne tik krokotu kātu.Diez vai otro reizi to vietu atrastu aizaugušajā jaunaudzē.Vēl pāris, nu tādas bildes varu pielikt.


Laimeslācis 15.jūnijs, 08:40

Paldies, Tauriņu vērošana, par noteiktajām sugām!


Vīksna 15.jūnijs, 08:26

Bija pārāk sauss un tad vismaz Pilsrundālē 2 reizes riktīgi lietus nolija, man Svitenes pusē diemžēl tikai 1 reizi un tagad atkal sauss, jāiztiek bez sēnēm.


Bekuvecis 15.jūnijs, 08:00

Kas meklē, tas atrod! :) Taču redzams, ka taisni ap Ādažiem patiešām IR ko atrast. Gar Gauju nedaudz augšup, Murjāņu-Siguldas posmā ir acīmredzami mazāk. Nebūtu peļami, ja kāds vietējais līdzīgi paķemmētu vecupes u.tml. vēl tālāk augšup gar Gauju... Bet būtiskākais - vai tiešām pa visu pārējo Latviju šīs sugas ir tik maz, vien dažas atradnes?!


OKK 15.jūnijs, 03:00

Karlīna Veide, neviens nesmiesies par Jūsu novērojumiem, ja saviem novērojumiem pievienosiet bildes (tā saucamās - fotogrāfijas), der arī apraksts, ja bez foto vai apraksta - tad Jums jau jābūt iepriekš tūkstošiem ticamu novēroumu DD ar foto...


Vīksna 15.jūnijs, 01:30

Paldies !


felsi 14.jūnijs, 23:53

Pievienoju auga lapu, tādu atradu.


felsi 14.jūnijs, 23:44

Diemžēl nenobildēju.


felsi 14.jūnijs, 23:40

Paldies Julita!


IevaM 14.jūnijs, 23:35

Lapkoku baltenis


Laimeslācis 14.jūnijs, 23:31

Paldies, Marek, par noteiktajām sugām!


Laimeslācis 14.jūnijs, 23:27

Paldies par zemesblakti!


Mari 14.jūnijs, 22:58

Paldies, vismaz ģints :)


CerambyX 14.jūnijs, 22:56

Šis kaut kā velk uz Stictopleurus abutilon pusi. Bet nu bez 100% garantijas pagaidām :)


dziedava 14.jūnijs, 22:35

Paldies par blakti!


Mari 14.jūnijs, 22:26

Paldies!


Blakts 14.jūnijs, 22:25

Foto blakti neredzu, bet gan jau ka bija :)


Briza 14.jūnijs, 22:17

Dzeltenā ķekarzeltene


OKK 14.jūnijs, 22:10

Akmeņu (Martes foina Erxleben) vai meža cauna (Martes martes (L.))


Edgars Smislovs 14.jūnijs, 22:02

29.05 bija Ventspilī, kaut kādi dīvaini putni, domāju izbēguši no kaut kurienes.


visvaldis.s 14.jūnijs, 22:02

Droši vien tie paši putni pārcēlušies.


Edgars Smislovs 14.jūnijs, 21:58

https://dabasdati.lv/lv/observation/044f8c233092d2666aff3de1a63ca022/


Jonis 14.jūnijs, 21:47

Bišu skudrulītis Trichodes apiarius.


gunitak 14.jūnijs, 21:04

Dadžu raibenis.


dziedava 14.jūnijs, 20:52

Vai lapas (pievienotie foto) varētu būt tās pašas sugas pūslenei vai kāda cita suga? Auga turpat, kur ziedošais eks.


dziedava 14.jūnijs, 19:41

Paldies Marekam par šo un par visiem citiem savulaik noteiktajiem!


dziedava 14.jūnijs, 19:33

Šī interesanta! Varētu būt Cronartium pini (syn. Cronartium flaccidum), kas kā sēne Latvijā, šķiet, vairāk pazīstama kā dārza ziedaugu kaitēklis, jo dzīves laikā sēnei viens saimniekaugs ir priede, bet otrs - kāds ziedaugs. Ziedaugu sarakstu var skatīt, piem., šajā lapā: https://bladmineerders.nl/parasites/fungi/basidiomycota/pucciniomycotina/pucciniales/cronartiaceae/cronartium/cronartium-flaccidum/ - vajadzētu būt relatīvi netālu no šīs priedes kādam no tiem sastopamam.


kapso 14.jūnijs, 19:09

Paldies!


dziedava 14.jūnijs, 19:06

Kukainis gan nebūs - pangas provocējusi alkšņu kārpērce Eriophyes laevis


dziedava 14.jūnijs, 19:04

Joprojām gaidu atbildi - uz kāda auga? Vai pats augs ir nobildēts?


CerambyX 14.jūnijs, 18:20

Kāpēc tieši baltgalvas grifs nevis kāds cits no lielajiem plēsīgajiem putniem? Kādas pazīmes redzētas?


dziedava 14.jūnijs, 18:17

Bērzu ērce Acalitus longisetosus


Karmena 14.jūnijs, 14:43

Paldies, Marek!


baibama 14.jūnijs, 13:13

Paldies par šo ziņu!


nekovārnis 14.jūnijs, 12:38

Dzelkņmuša, iespējams Odontomyia ornata


nekovārnis 14.jūnijs, 11:32

Paldies!:)


CerambyX 14.jūnijs, 11:27

Kaut kāds Malthodes mīkstsspārnis varētu būt - tur ir sugas arī ar pilnībā melniem spārniem. Vai Malthinus :D Bet nu katrā ziņā mīkstspārnis jau nu gan.


Jonis 14.jūnijs, 11:08

Dadžu raibenis.


Jonis 14.jūnijs, 11:07

Dadžu raibenis Vanessa cardui.


enesija 14.jūnijs, 10:49

Iespējams, segzirneklis Linyphiidae


IlzeP 14.jūnijs, 09:07

Vāveri no šejienes dzēsu.


IlzeP 14.jūnijs, 09:04

Pieklīdušo izdzēsu - to varētu ieziņot atsevišķā novērojumā!


Laimeslācis 13.jūnijs, 23:36

Paldies, Edgar!


Bekuvecis 13.jūnijs, 23:34

Konkrēti, Agrocybe praecox, ļoti jauna un ļoti veca,


OKK 13.jūnijs, 22:45

Parastā varde nevis z. k.


felsi 13.jūnijs, 22:40

Paldies!


Laimeslācis 13.jūnijs, 22:34

Paldies, Jānim un Marekam!


Jonis 13.jūnijs, 22:26

Kāda no vairogvabolēm Cassida sp.


Jonis 13.jūnijs, 22:20

Tad jau būs. Visticamāk, kaut kāda iemesla dēļ nožāvies no priedes.


LV zilzīlīte 13.jūnijs, 21:45

Varbūt baltkrūtainais ezis ?


gunitak 13.jūnijs, 21:39

Paldies!


felsi 13.jūnijs, 21:06

Jānim! Priežu, apm., 50-gadīgas, mežs, šai vietā sauss. Kāpurs uz smilgas kāta, apm., 1,5 cm garš.


Vīksna 13.jūnijs, 20:51

Paldies !


Laimeslācis 13.jūnijs, 20:51

Āāā - tāpēc tāds maziņš. Paldies, Marek!


nekovārnis 13.jūnijs, 20:43

Krabjzirneklis Misumena vatia - tēviņš


Vīksna 13.jūnijs, 20:43

Paldies !


nekovārnis 13.jūnijs, 20:36

Varētu būt muzeju ādgrauzis, bet neesmu dross.


nekovārnis 13.jūnijs, 20:34

Novērojumam pieklīdusi vāvere :)


nekovārnis 13.jūnijs, 20:28

Vairākas līdzīgas zeltaču sugas.


nekovārnis 13.jūnijs, 20:06

Izskatās pēc kāpostu balteņa, kas nonācis krabjzirnekļa nagos. Liels bija?


nekovārnis 13.jūnijs, 19:59

Te pieklīdis dadžu raibenis


nekovārnis 13.jūnijs, 19:43

Pirmajā foto meža zilenītis, divās apakšējās astainais :)


nekovārnis 13.jūnijs, 19:30

Divas reizes tik esmu degunradžvaboli redzējis, bet nekad nav bijis fotoaparāta pa rokai :)


Edgars Smislovs 13.jūnijs, 19:28

Paldies :)


OKK 13.jūnijs, 19:22

Pelēkās dakšastes (Cerura vinula) kāpurs


OKK 13.jūnijs, 19:18

Komposta degunradžvabole


OKK 13.jūnijs, 19:14

Parastā varde


artis113 13.jūnijs, 17:42

Paldies:-)


OKK 13.jūnijs, 15:23

Ceļteku lācītis Parasemia plantaginis


Briza 13.jūnijs, 13:45

Eiropas septiņstarīte


Briza 13.jūnijs, 13:44

Parastā ozolīte


Briza 13.jūnijs, 13:43

Lipīgā sveķene


Laimeslācis 13.jūnijs, 11:51

Skatīju daglīšu bildes un pamanīju vēršmēli pie daglīšiem.


Inita 13.jūnijs, 11:11

Meža vērdiņsēne Collybia dryophylla s.l. (plašākā nozīmē) Tur apakšā vesela rinda sīksugu, ko vieni atzīst, bet citi - nē.


Laimeslācis 13.jūnijs, 11:10

Paldies, Voldemār, par labojumiem!


Inita 13.jūnijs, 11:09

Ir Briežu jumtene Pluteus cervinus. Labi, ka lapiņu šķautnes redzamas!


dziedava 13.jūnijs, 08:58

Paldies, Ansi!


Briza 13.jūnijs, 07:11

Šaurlapu spilve


OKK 13.jūnijs, 02:26

Ok, lai tā būtu.


OKK 13.jūnijs, 02:17

Paldies!


Vīksna 13.jūnijs, 02:10

Meža dedestiņa ar spārnainu stumbru.


OKK 13.jūnijs, 01:46

Sakāmvārds: "Ja grib, tad var". To izdomāja A. Hitlers.


dziedava 12.jūnijs, 23:58

Skatot ar lupu, izskatās pēc Pseudocalliergon turgescens


Jonis 12.jūnijs, 23:41

Judolia sexmaculata


Jonis 12.jūnijs, 23:37

Kad kāpurlapsene iedēj laputī olu un no tās izšķiļas kāpurs, laputs it kā uzpūšas. Tīmeklī var atrast daudz bilžu ar dažādu laputu sugu kolonijām, kur redzamas arī parzitētas laputis. Tās ir "uzpūtušās" divas līdz trīs reizes lielākas par normāliem imago.


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2019
© dabasdati.lv
Saglabāts