Aktīvie lietotāji: 93 Šodien ievadītie novērojumi: 4 Kopējais novērojumu skaits: 629673
Tu neesi reģistrējies
Rakstu arhīvs
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Smiltājsiseņu noteikšana un aicinājums ziņot par citām taisnspārņu sugām
Pievienots 2019-01-03 11:37:19

Latvijas taisnspārņu daudzveidība ir salīdzinoši neliela – saskaitot zemesvēžus, circeņus, siseņus, sīksiseņus un sienāžus, Latvijas faunā var ieskaitīt 45 sugas, no kurām tikai viena, īsspārnu sisenis Podisma padestris, ierakstīta aizsargājamo sugu sarakstā. Lielāko daļu Latvijas taisnspārņu daudzveidības veido tieši siseņi.

Smiltājsiseņu Oedipodinae apakšdzimta atšķiras no citām ar raksturīgiem krāšņiem apakšspārniem. Latvijā no šīs apakšdzimtas ir satopamas četras sugas – raibspārnu smiltājsisenis Oedipoda coerulescens (Gada kukainis 2013), zilspārnu smiltājsisenis Sphingonotus coerulans, parkšķis Psophus stridulus un sarkanspārnu smiltājsisenis Bryodemella tuberculata. Visi smiltājsiseņi savulaik ierakstīti Latvijas Sarkanajā grāmatā, tomēr nevienai no sugām šobrīd nav piešķirts īpaši aizsargājamas sugas statuss. Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, 2004. gadā ar Ministru kabineta grozījumiem visi smiltājsiseņi no aizsargājamo sugu saraksta svītroti.

Raibspārnu vai zilspārnu smiltājsisenis?

Abas sugas ir daudzējādā ziņā savstarpēji līdzīgas, un pati pirmā pazīme, protams, ir zilie pakaļspārni. Tā arī ir viena no trīs galvenajām pazīmēm, kā sugas atšķirt – zilspārnu siseņa spārni ir gaišāk zili, bez tumšās joslas, kas, savukārt, šķērso raibspārņa spārnus. Tomēr retais dabas fotogrāfs var pamanīties nofotogrāfēt siseni tā, lai šo apakšējo spārnu krāsu varētu redzēt. Labi, ka arī priekšspārnu krāsojumā ir pazīmes, kas var palīdzēt sugas atšķirt. Raibspārnu smiltājsisenim ir raksturīgas divas līdz trīs tumšākas un gaišākas joslas uz segspārniem. Arī zilspārnu sisenim ir šādas joslas, tomēr tās nav tik izteiktas, un uz spārniem ir tumši lāsumi. Taču, kā jau zināms, krāsa parasti nav stabilākā pazīme sugu savstarpējai atšķiršanai, sevišķi taisnspārņiem – to krāsojuma veidošanās mehānismi ir vides jutīgi.


Pa kreisi – raibspārnu smiltājsisenis Oedipoda coerulescens (attēla autors: Didier Descouens), pa labi – zilspārnu smiltājsisenis Sphingonotus coerulan (attēla autors: Eberhard Pfeuffer).

Visdrošākā pazīme noteikti ir priekškrūtis. Raibspārnu smiltājsisenim, to apskatot no sāniem, skaidri redzams, ka priekškrūšu ķīlis ir augsts un to šķērso viena rieva. Arī skatā no augšas šo pazīmi var pamanīt, jo rieva izskatās kā tumšāks punkts. Zilspārnu sisenim priekškrūšu ķīlis ir zems, to šķērso trīs ne tik izteiktas rievas, kas kopumā dod slaidāku iespaidu. Pēc šīs pazīmes sugas var atšķirt praktiski jebkurā bildē. Arī acis zilspārnu smiltājsisenim šķiet lielākas un novietotas vairāk uz galvas augšpusi, salīdzinot ar raibspārni.


Pa kreisi – raibspārnu smiltājsisenis Oedipoda coerulescens (foto: Rūta Rozenfelde), pa labi – zilspārnu smiltājsisenis Sphingonotus coerulans (foto: Christian Roesti).

Parkšķis vai sarkanpārnu smiltājsisenis?

Sarkanspārnu smiltājsiseni Bryodemella tuberculata no parkšķa Psophus stridulus var atšķirt pēc līdzīgām pazīmēm kā raibspārnu smiltājsiseni no zilspārnu. Latvijā sausos piejūras un iekšzemes kāpu biotopos sastopamais parkšķis ir mainīgas krāsas – no melnas līdz gaiši brūnai, pakaļspārni ir sarkani ar tumšu galu, un lēcienā raksturīgais “trrrrrrr” veidojis sugas latvisko nosaukumu (arī angliski Rattle grasshopper atspoguļo raksturīgo skaņu). Mātītes pavada dzīvi dažos kvadrātmetros, kamēr tēviņi ir mobilāki un tieši tie lēcienā veido raksturīgo "tarkšķi". Šīs sugas izplatībai Latvijā būtu rūpīgi jāseko līdzi, jo Eiropā, lauksaimniecības zemju izmantošanas izmaiņu dēļ, sugas sastopamība kopš 20. gadsimta otrās puses ir samazinājusies, piemēram, Vācijā par 55% kopš 1980. gada, bet Beļģijā un Nīderlandē suga ir izzudusi pavisam1.


Pa kreisi – parkšķa pelēkā forma, mātīte – raksturīgi spārni, kas īsāki par vēderu, tāpēc lidotspēja ir samazināta un dzīvesveids ir sēdošs (foto: Rūta Rozenfelde); pa labi – parkšķa brūnā forma, tēviņš – spārni sniedzas līdz vēdera galam (attēlā grūti redzams), tāpēc tēviņi ir mobilāki un spēj nolidot1 pat vairāk kā 600 m
(foto: Rūta Rozenfelde).

Sarkanspārnu sisenis katrā ziņā ir retāka suga, par kuras izplatību Latvijā ir pamatīgs informācijas trūkums. Visticamāk jādomā, vai šī suga vispār Latvijā vairs ir sastopama. Piemēram, Lietuvā, sarkanspārnu sisenis pēc pēdējās taisnspārņu sugu saraksta revīzijas 2007. gadā no saraksta ir izņemts. Centrāleiropa ir sarkanspārnu smiltājsiseņa areāla rietumu robeža. Tā areāls sniedzas austrumu virzienā līdz pat Ķīnai, savukārt ziemeļu virzienā tālākie atradumi ir Somijā un Zviedrijā. Sakranspārnu smiltājsiseņa spārni ir drīzāk tumši rozā, nekā oranži-sarkani kā parkšķim. Priekškrūtis ir zemas, un tās šķērso divas rievas, kamēr parkšķa priekškrūšu vairoga ķīlis ir augsts, jumtveida, un to nešķērso neviena rieva.


Sarkanspārnu smiltājsisenis Bryodemella tuberculata. Pa kreisi – sānskatā, redzams raksturīgais zemais priekškrūšu vairogs un divas rievas, kas to šķērso (foto: Christian Roesti); pa labi – redzami tumši rozā spārni ar platāku tumšo joslu nekā parkšķim (attēla autors: Göran Liljeberg).


Parkšķis Psophus stridulus. Pa kreisi – sānskatā, redzama raksturīgā jumtveida forma priekškrūtīm (foto: Rūta Rozenfelde); pa labi – redzami oranži sarkani spārni ar šaurāku tumšo joslu nekā sarkanspārnu smiltājsisenim (attēla autors: Göran Liljeberg).

No smiltājsiseņiem, bez šaubām, ļoti noderīgi būtu zilspārnu siseņa un sarkanspārnu smiltājsiseņa novērojumi. Abas būtu potenciāli novērojamas kopā ar labi zināmo parkšķi un raibspārnu smiltājsiseni – pelēkajās kāpās, smiltāju zālājos, virsājos, un, iespējams, sausās dzelzceļu malās un izcirtumos. Atceroties, kā pieauga zināšanas par raibspārnu smiltājsiseni pēc tā ievēlēšanas par Gada kukaini 2013, varbūt, vēršot Dabasdatu lietotāju uzmanību uz šīm divām sugām, arī zināšanas par to izplatību varētu papildināties.

Daži padomi siseņu un sienāžu fotografēšanai

Siseņu (ne tikai smiltājsiseņu) noteikšanas atslēgas elementi ir priekškrūšu forma un raksts, timpanālais jeb dzirdes orgāns, galva un spārnu dzīslojums. Retos gadījumos noteikšanai nepieciešams apskatīt arī ģenitālijas, tomēr parasti bez tā var iztikt, tas vairāk nepieciešams sienāžiem. Lai droši noteiktu siseni, tas jāfotografē no diviem rakursiem – no augšas un no sāniem. Var izdoties arī nofotografēt tā, lai vienlaikus būtu apskatāmi gan sāni, gan priekškrūtis. Ja tiek fotografēts nepieaudzis indivīds, sugas noteikšana bieži var būt pat neiespējama, jo spārni nav attīstīti, līdz ar to raksturīgais spārnu dzīslojums nav apskatāms. Savukārt, ja ir šaubas par kāda smiltājsiseņa sugu, var mēģināt to paņemt rokās un nofotografēt pakaļspārnu, tomēr vēlams tā nedarīt, jo var gadīties indivīdu savainot. Kā iepriekš aprakstīts, laba pazīme, pēc kā droši noteikt smiltājsiseņu sugas, ir priekškrūšu vairogs, ko var labi saskatīt vienkārši pēc fotogrāfijas sānskatā.


Raibspārnu smiltājsisenis Oedipoda coerulescens ar atvērtiem spārniem sugas apstiprināšanai.
Foto: Rūta Rozenfelde

Sienāžu noteikšana ir samērā vieglāka par siseņiem. Galvenās ķermeņa daļas to noteikšanai ir priekškrūštis, spārnu garums un ģenitālijas, kā arī, protams, ķermeņa krāsojums. Tāpat kā siseņus, arī sienāžus ieteicams fotografēt sānskatā, lai labi saredzama ģenitāliju forma.

Kas vēl interesants taisnspārņu pasaulē?

Ja reiz šis raksts ir izvērties par interesantā izskata taisnspārņiem, tad ir vērts pastāstīt par vēl dažām sugām. Samērā nesen, 2012. gadā, Latvijas faunā ienāca jauna suga – sienāzis Phaneroptera falcata2, kas toreiz novērots Daugavpils apkārtnē, bet jau gadu vēlāk to konstatēju Ādažos. Šobrīd, šķiet, šis slaidais, ar labu lidotspēju apveltītais sienāzis jau ir izplatījies vēl tālāk un ir manāms katru gadu. Interesanti būtu uzzināt, kāds šobrīd ir šī sienāža izplatības areāls Latvijā. To var viegli atšķirt no citiem sienāžiem pēc tā izteikti slaidās ķermeņa formas un spārniem, kas gandrīz divreiz garāki par vēderu.


Sienāzis Phaneroptera falcata. Foto: Rūta Rozenfelde

Manuprāt, ļoti interesantas ir taisnspārņu sugas, kas saistītas ar kokiem. Ja runa ir par taisnspārņiem, tad uzreiz ienāk prātā pļavas, virsāji, pelēkās kāpas, bet par taisnspārni kā meža iemītnieku īpaši nav pierasts domāt. Tomēr Latvijā ir divas sienāžu sugas, kas apdzīvo kokus. Ja gadās naktī staigāt pa mežainām kāpām ar sikspārņu detektoru rokās3, var gadīties sadzirdēt sisināšanu augstu priedēs – tie ir pieaugušie priežu sienāžu Barbitistes constrictus indivīdi. Savukārt jaunuļi jeb nimfas biežāk sastopami barojamies uz meža zemsedzes veģetācijas.

Priežu sienāzis barojas galvenokārt ar egļu un priežu skujām, bet var baroties arī ar bērzu, ozolu un citu koku sugu lapām un lakstaugiem. Kādreiz suga tika uzskatīta par mežu kaitēkli, tomēr mūsdienās sastopama daudz retāk, ar zemāku populāciju blīvumu, un apdraudējumu jaunaudzēm nerada. Priežu sienāzim ir pilnībā reducēti spārni, līdz ar to suga ir zaudējusi lidotspēju. Pēc ķermeņa krāsas izšķir divus fenotipus – tumši un gaiši zaļo, ar starpformām. Kopīgā pazīme ir raksturīgais melnais punktojums un gaišās svītras, kas sākas pie acīm un sniedzas līdz pat vēdera galam. Jaunuļiem gaišās svītras var nebūt, tomēr ir izteikts punktojums. Tumši zaļajam fenotipam ir arī rozīgas kājas un spārnu aizmetņi. Tēviņi izmanto spārnu aizmetņus sisināšanai. Mātītes parasti dēj olas aiz koka mizas, tāpēc dējēklim raksturīgas zāģzobainas malas.

Priežu sienāzis Dabasdatos ik pa laiciņam parādās – astoņu gadu laikā tieši astoņas reizes, visvairāk 2017. gadā. Vienā no Latvijas taisnspārņu sugu sarakstiem4 tam pielikta piezīme "bieži sastopams". Tomēr šī suga ir sastopama tikai Austrumeiropā līdz Urālu kalniem un ir iekļauta IUCN Red-list sarakstā ar piebildi, ka nepieciešami pētījumi par izplatību, populāciju lielumu un to izmaiņām. Tāpēc aicinām ziņot arī par šīs sugas novērojumiem.


Priežu sienāzis Barbitistes constrictus. Pa kreisi – tēviņš (vēdera galā divas cerkas), tumši zaļā forma (foto: František Chládek); pa labi – mātīte (vēdera galā zāģzobains dējēklis), gaiši zaļā forma (foto: Mareks Ieviņš).

Savukārt par otru kokus apdzīvojošo sugu man ir pavisam personisks, amizants stāsts. Pārvācoties atvēru klavieres, lai iztīrītu tur sakrājušos putekļus, un atradu neparastu, maza izmēra sienāzi. Kopā ar Voldemāru Spuņģi noteicām un nospriedām, ka tas ir ozolu sienāzis Meconema thalissinum, kas nevienā no vairāk vai mazāk oficiālajiem sugu sarakstiem tobrīd neeksistēja. Priekā nodomāju – nu re, cik smieklīgs pirmais sugas atradums Latvijā. Tomēr man par nožēlu vēlāk atradu, ka mājaslapā latvijasdaba.lv suga gan ir pieminēta, līdz ar to jaunas sugas atklājums man gāja secen. Vēlāk arī noskaidrojās, ka Mārtiņš Kalniņš pat ir pamanījies šo ozolu sienāzi skaisti nofotogrāfēt darbībā.

Šis sienāzis ir interesants ar tā neparasto dzīvesveidu – mātītes un tēviņi savstarpējai saziņai neizmanto sisināšanu, kā citas taisnspārņu sugas, bet gan bungošanu. Tiem dzirdes orgāni ir reducējušies, un visa saziņa notiek ar vibrācijām. Mātīte un tēviņš "dipina" ar kājām pa koku un tādējādi viens otru atrod. Protams, arī feromoni tur spēlē savu lomu. Viens no veidiem, kā šo kluso sienāzi atrast, esot likt zem ozola baltu palagu, kratīt koku un cerēt, ka sienāzis nokritīs. Tomēr varbūt labāk izmantot gaismošanu – tēviņi naktīs lidojot gaismas virzienā (nav gan īsti skaidrs, kāpēc), un tas, visticamāk, arī izskaidro, kāpēc es šīs sugas tēviņu konstatēju ielīdušu manās klavierēs.

Ozolu sienāzis Meconema thalissinum – mātīte dēj olas koksnes spraugās. Foto: Mārtiņš Kalniņš

Runājot par kokus apdzīvojošiem taisnspārņiem, noteikti jāpiemin arī pagājušā gadā Lietuvas faunā ienākusī taisnspārņu suga Myrmecophilus acervorum5, kas pārstāv jaunu dzimtu Myrmecophilidae, ko angļu valodā dēvē par skudrumīļiem. Tas pareizi norāda uz sugas pavisam neparasto ekoloģiju – tā apdzīvo skudru ligzdas ļoti dažādās ekosistēmās – no zālājiem līdz mežiem, un atmirušo koksni, ko kolonizējušas skudras. Koka sugai, šķiet, nav nozīmes, jo Lietuvā tas atrasts gan zem atmirušas priedes mizas, gan satrūdējušā melnalkšņa un blīgznas koksnē. Savukārt kopdzīve ar skudrām skaidrojama ar barošanos. Skudrumīlis ir termofils un mitrumu mīlošs taisnspārnis ar slēptu dzīvesveidu, pavisam nelielu ķermeņa izmēru (pieaudzis īpatnis ir vien 3,5 mm garš), bez spārniem, ar zudušu spēju veikt taisnspārņiem raksturīgo striduāciju jeb sisināšanu un līdz ar to arī dzirdi. Tomēr daudzi ekoloģijas jautājumi vēl paliek neatbildēti. Bez šaubām, interesanti būtu šo sugu novērot arī Latvijā!Skudrumīlis Myrmecophilus acervorum. Foto: Romas Ferenca

Literatūra

1Rada S., Spitzer L., Šipoš J., Kuras T. 2017. Habitat preferences of the grasshopper Psophus stridulus, a charismatic species of submontanepastures. Insect Conservation and Diversity, 10: 310 – 320.

2Sokolovskis K., Suveizda J. 2012. First record of Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Orthoptera, Phaneropteridae) in Latvia. Latvijas Enomologs, 51: 155–157.

3Hochkirch A., Willemse L.P.M., Rutschmann F., Chobanov D.P., Kleukers R., Kristin A., Presa J.J., Szovenyi G. 2016. Barbitistes constrictus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T64548720A74525116.

4Spuņģis V., Kalniņš M. 2002. Taisnspārņi – Orthoptera. http://leb.daba.lv/Orthoptera.htm

5Ferenca R., Tamutis V., Martinaitis K. 2017. Myrmecophilus acervorum (panzer, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) – a new species for Lithuanian fauna. Bulletin of the Lithuanian Entomological Society. Volume 1 (29): 8 – 10.

 

Novērojumiem bagātu 2019. gadu!

Rūta Rozenfelde

Latvijas Entomoloģijas biedrība

2019-01-03

Ziņa sagatavota LVAF finansēta projekta "Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv bāzes" ietvaros.

 

Pēdējie novērojumi
Orthosia incerta - 2019-03-23 Vīksna
Brachionycha nubeculosa - 2019-03-23 Vīksna
Sturnus vulgaris - 2019-03-23 Irbe
Grus grus - 2019-03-23 Irbe
Aves sp. - 2019-03-23 Irbe
- 2019-03-23 Irbe
Anser albifrons - 2019-03-23 Rallus
Lepus timidus - 2019-03-23 Rallus
Motacilla alba - 2019-03-22 Laimeslācis
Vulpes vulpes - 2019-03-23 galochkin
Hymenoptera sp. - 2019-03-22 Laimeslācis
Sturnus vulgaris - 2019-03-20 Divpēdis
Turdus merula - 2019-03-20 Divpēdis
Linaria cannabina - 2019-03-20 Divpēdis
Heteroptera sp. - 2019-03-22 Laimeslācis
Emberiza citrinella - 2019-03-20 Divpēdis
Ciconia ciconia - 2019-03-23 Divpēdis
Branta leucopsis - 2019-03-23 Liepzieds
Araneae sp. - 2019-03-22 Laimeslācis
Heteroptera sp. - 2019-03-22 Laimeslācis
Anas penelope - 2019-03-23 Fossa
Castor fiber - 2019-03-23 Fossa 2
- 2019-03-22 Laimeslācis
Anser albifrons - 2019-03-23 picapica
Dolycoris baccarum - 2019-03-22 Laimeslācis
Grus grus - 2019-03-23 picapica
Chloris chloris - 2019-03-23 picapica
Emberiza citrinella - 2019-03-23 picapica
Fringilla coelebs - 2019-03-23 picapica
Anser albifrons - 2019-03-23 Divpēdis
Heteroptera sp. - 2019-03-22 Laimeslācis
Dendrocopos major - 2019-03-23 Divpēdis
Mergus albellus - 2019-03-22 picapica
Plectrophenax nivalis - 2019-03-23 Divpēdis
Buteo buteo - 2019-03-04 picapica
- 2019-03-22 Laimeslācis
Haliaeetus albicilla - 2019-03-16 picapica
Acrididae sp. - 2019-03-22 Laimeslācis
Acrididae sp. - 2019-03-22 Laimeslācis
Anser brachyrhynchus - 2019-03-23 Edgars Smislovs 1
Turdus viscivorus - 2019-03-23 Litenesputni
Ciconia ciconia - 2019-03-23 Litenesputni
Turdus philomelos - 2019-03-23 Edgars Smislovs
Columba palumbus - 2019-03-23 Edgars Smislovs
Scolopax rusticola - 2019-03-22 Edgars Smislovs
Strix aluco - 2019-03-22 Edgars Smislovs
Crucibulum laeve - 2019-03-23 Līga Strazdiņa 1
Ciconia ciconia - 2019-03-23 Edgars Smislovs
Circus aeruginosus - 2019-03-23 Edgars Smislovs
Gallinago gallinago - 2019-03-23 Edgars Smislovs
Numenius arquata - 2019-03-23 Edgars Smislovs
Anas clypeata - 2019-03-23 Edgars Smislovs
Gallinago gallinago - 2019-03-23 Edgars Smislovs
Plectrophenax nivalis - 2019-03-23 pustumsa
Tringa ochropus - 2019-03-23 Edgars Smislovs
Anser brachyrhynchus - 2019-03-23 Edgars Smislovs
Anser anser - 2019-03-23 pustumsa
Ciconia ciconia - 2019-03-23 Klintslejas
Cygnus columbianus bewickii - 2019-03-23 Edgars Smislovs
Datronia mollis - 2019-03-23 Mari
Grus grus - 2019-03-23 Stunda
Rhodonia placenta (syn. Oligoporus placentus) - 2019-03-23 Mari
Anas acuta - 2019-03-23 pustumsa
Aegithalos caudatus - 2019-03-23 Stunda
Aves sp. - 2019-03-22 dziedava
Schizotus pectinicornis - 2019-03-22 dziedava
Plecoptera sp. - 2019-03-22 dziedava
Perichaena corticalis - 2019-03-22 dziedava
Ciconia ciconia - 2019-03-23 aina
Circus cyaneus - 2019-03-23 asaris
Turdus philomelos - 2019-03-23 asaris
Vulpes vulpes - 2019-03-13 aina
Buteo buteo - 2019-03-13 aina
Mergus albellus - 2019-03-23 PutnuDraugsNagļos
Galanthus nivalis - 2019-03-23 Fuatra
Plagiomnium affine - 2019-03-23 Fuatra
Accipiter nisus - 2019-03-13 aina 2
- 2019-03-23 Fuatra
Capreolus capreolus - 2019-03-13 aina
Scolopax rusticola - 2019-03-23 Quetzalcoatl
Fringilla coelebs - 2019-03-23 Gustins
Pyrrhula pyrrhula - 2019-03-23 Gustins
Grus grus - 2019-03-23 Gustins
Ciconia nigra - 2019-03-23 valters 2
Sturnus vulgaris - 2019-03-23 Aceralba
Lepus europaeus - 2019-03-23 KrisVi
Turdus merula - 2019-03-23 Aceralba
Mergus merganser - 2019-03-23 PutnuDraugsNagļos
Anas acuta - 2019-03-23 PutnuDraugsNagļos
Dendrocopos sp. - 2019-03-23 Aceralba
Fringilla coelebs - 2019-03-23 PutnuDraugsNagļos
Sarcoscypha austriaca - 2019-03-23 Aceralba
Sturnus vulgaris - 2019-03-23 KrisVi
- 2019-03-23 Aceralba
Turdus pilaris - 2019-03-23 KrisVi
Sitta europaea - 2019-03-23 Aceralba
Grus grus - 2019-03-23 Acenes
Branta leucopsis - 2019-03-23 KrisVi
Capreolus capreolus - 2019-03-23 Acenes
Gonepteryx rhamni - 2019-03-23 Acenes
Mammalia sp. - 2019-03-23 Aceralba
Parus major - 2019-03-23 Vīksna
Cygnus cygnus - 2019-03-23 Vīksna
Gonepteryx rhamni - 2019-03-23 Acenes
Cyanistes caeruleus - 2019-03-23 AndrejsD
Regulus regulus - 2019-03-23 AndrejsD
Sarcoscypha austriaca - 2019-03-23 Aceralba
Ardea cinerea - 2019-03-23 Vīksna
Capreolus capreolus - 2019-03-23 Vīksna
Sarcoscypha austriaca - 2019-03-23 Aceralba
Petasites hybridus - 2019-03-23 Vīksna
Cygnus olor - 2019-03-23 Vīksna
Dendrocopos sp. - 2019-03-23 Aceralba
Hepatica nobilis - 2019-03-23 Vīksna
Fringilla coelebs - 2019-03-23 Vīksna
Archiearis parthenias - 2019-03-23 Aceralba
Dendrocopos leucotos - 2019-03-23 Aceralba
Veronica sp. - 2019-03-23 Vīksna
Grus grus - 2019-03-23 Snifs
Parus major - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Tetrao tetrix - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Pica pica - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Sturnus vulgaris - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Grus grus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Dryocopus martius - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Picus canus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Lullula arborea - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Turdus philomelos - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Grus grus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Lullula arborea - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Vanellus vanellus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Columba palumbus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Chloris chloris - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Chloris chloris - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Parus major - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Cyanistes caeruleus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Garrulus glandarius - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Sturnus vulgaris - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza schoeniclus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Turdus merula - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Cygnus cygnus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Grus grus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Lullula arborea - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Vanellus vanellus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Vanellus vanellus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Chloris chloris - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Passer montanus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Passer montanus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Corvus corax - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Corvus cornix - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Poecile palustris - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Lullula arborea - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Aegithalos caudatus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Corvus cornix - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Corvus monedula - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Grus grus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Lullula arborea - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Lullula arborea - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Pyrrhula pyrrhula - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Sitta europaea - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Cyanistes caeruleus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Garrulus glandarius - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Garrulus glandarius - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Turdus merula - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Lullula arborea - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Sitta europaea - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Parus major - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Parus major - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Tetrao tetrix - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Pica pica - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Pica pica - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Sturnus vulgaris - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Grus grus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Vanellus vanellus - 2019-03-23 Sintija Martinsone
Corvus frugilegus - 2019-03-23 Liepzieds
Glaucidium passerinum - 2019-03-23 Litenesputni
Scolopax rusticola - 2019-03-23 Litenesputni
Aves sp. - 2019-03-23 Mo
Branta leucopsis - 2019-03-23 Mo
Grus grus - 2019-03-23 Mo
Motacilla alba - 2019-03-23 Mo
Larus ridibundus - 2019-03-23 Mo
Aves sp. - 2019-03-23 Mo 1
Ciconia ciconia - 2019-03-23 Rallus
Peltigera sp. - 2019-03-23 marsancija
Buteo buteo - 2019-03-23 Stunda
Dryopteris carthusiana - 2019-03-23 marsancija
Pyrrhula pyrrhula - 2019-03-23 eksperts 3
Alauda arvensis - 2019-03-23 eksperts 3
Chloris chloris - 2019-03-23 eksperts 3
Turdus philomelos - 2019-03-23 eksperts 3
Ciconia ciconia - 2019-03-23 eksperts 3
Mergus merganser - 2019-03-23 gunitak
Turdus pilaris - 2019-03-23 eksperts 3
Cygnus olor - 2019-03-23 gunitak
Larus ridibundus - 2019-03-23 gunitak
Vanellus vanellus - 2019-03-23 eksperts 3
Aquila pomarina - 2019-03-23 forelljjanka 2
Gonepteryx rhamni - 2019-03-23 gunitak
Sturnus vulgaris - 2019-03-23 eksperts 3
Ciconia ciconia - 2019-03-23 eksperts 3
Anas platyrhynchos - 2019-03-23 gunitak
Dendrocopos major - 2019-03-23 gunitak
Parus major - 2019-03-23 gunitak
Turdus merula - 2019-03-23 gunitak
Passer montanus - 2019-03-23 gunitak
Pica pica - 2019-03-23 gunitak
Sturnus vulgaris - 2019-03-23 gunitak
- 2019-03-23 Fuatra
- 2019-03-23 Fuatra
Lycoperdon sp. - 2019-03-23 Fuatra
Phalacrocorax carbo - 2019-03-23 Rallus
- 2019-03-23 Fuatra
- 2019-03-23 Fuatra
- 2019-03-23 Fuatra
Calliergonella cuspidata - 2019-03-23 Fuatra
Lichenes - 2019-03-23 Fuatra
Scoliopteryx libatrix - 2019-03-23 Rallus
Bombus sp. - 2019-03-23 Fuatra
Archiearis sp. - 2019-03-23 Rallus
Troglodytes troglodytes - 2019-03-23 mazais_ezis
Exidia glandulosa - 2019-03-23 Fuatra
Culicidae sp. - 2019-03-23 Rallus
Tremella mesenterica - 2019-03-23 Fuatra
Inachis io - 2019-03-23 Rallus
Gonepteryx rhamni - 2019-03-22 Andrejs
Lullula arborea - 2019-03-23 mazais_ezis
Aglais urticae - 2019-03-23 erts 2
Lanius excubitor - 2019-03-23 mazais_ezis
Sturnus vulgaris - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Branta leucopsis - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Larus ridibundus - 2019-03-23 erts 4
Nymphalis xanthomelas - 2019-03-23 Fuatra 3
Polygonia c-album - 2019-03-23 Fuatra 3
Nymphalis antiopa - 2019-03-23 Fuatra 3
Anser albifrons - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Turdus pilaris - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Triturus vulgaris - 2019-03-23 Rallus
Larus canus - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Larus ridibundus - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Myxomycetes - 2019-03-23 Rallus
Ciconia ciconia - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Spinus spinus - 2019-03-23 Rallus
Grus grus - 2019-03-23 Rallus
Grus grus - 2019-03-23 Ilona_rasa
Fulica atra - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Pica pica - 2019-03-23 zais
Bucephala clangula - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Fringilla coelebs - 2019-03-23 Platacis
Corvus corax - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Turdus merula - 2019-03-23 Ilona_rasa
Cygnus cygnus - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Cervus elaphus - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Sus scrofa - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Alces alces - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Aythya fuligula - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Nymphalidae sp. - 2019-03-22 Andrēnkalns
Larus argentatus - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Sturnus vulgaris - 2019-03-22 Andrēnkalns
Anas platyrhynchos - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Poecile montanus - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Emberiza citrinella - 2019-03-23 ūdensvistiņa
Corvus frugilegus - 2019-03-23 Liepzieds
Corvus monedula - 2019-03-23 Liepzieds
Sturnus vulgaris - 2019-03-23 Liepzieds
Alauda arvensis - 2019-03-23 zais
Fringilla coelebs - 2019-03-23 Liepzieds
Cyanistes caeruleus - 2019-03-23 Liepzieds
Parus major - 2019-03-23 Liepzieds
Rattus norvegicus - 2019-03-23 Ilona_rasa
Columba palumbus - 2019-03-23 Vabale
Cyanistes caeruleus - 2019-03-23 Liepzieds
Columba palumbus - 2019-03-23 karlis88
Turdus iliacus - 2019-03-23 Latvju_zēns
Pinus sylvestris - 2019-03-23 Andrejs
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Liepzieds
Sarcoscypha austriaca - 2019-03-21 Andrejs
- 2019-03-22 Rallus
Alauda arvensis - 2019-03-23 Liepzieds
Dendrocopos major - 2019-03-23 Arnis65
Dendrocopos major - 2019-03-23 Arnis65
- 2019-03-22 Rallus
Ciconia ciconia - 2019-03-23 Platacis
Dendrocopos major - 2019-03-23 Arnis65
Dendrocopos major - 2019-03-23 Arnis65
Agonopterix propinquella - 2019-03-21 Rallus
Dendrocopos major - 2019-03-23 Arnis65
Lunaria rediviva - 2019-03-22 dziedava
Picus canus - 2019-03-23 Arnis65
Dendrocopos major - 2019-03-23 Arnis65
Troglodytes troglodytes - 2019-03-23 vigulis
Anser albifrons - 2019-03-23 Liepzieds
Dendrocopos major - 2019-03-23 Arnis65
Polypores sp. - 2019-03-22 dziedava
Dendrocopos major - 2019-03-23 Arnis65
Dendrocopos major - 2019-03-23 Arnis65
Columba oenas - 2019-03-23 Arnis65
Gonepteryx rhamni - 2019-03-23 bišudzenis
Gonepteryx rhamni - 2019-03-23 bišudzenis
Gonepteryx rhamni - 2019-03-23 bišudzenis
Columba palumbus - 2019-03-23 vigulis
Phellinus conchatus - 2019-03-22 dziedava
Buteo buteo - 2019-03-23 Siona
Dendrocopos medius - 2019-03-23 elektrolitr
- 2019-03-22 dziedava
Vanellus vanellus - 2019-03-23 Liepzieds
Depressaria olerella - 2019-03-21 Rallus
Motacilla alba - 2019-03-23 Litenesputni
- 2019-03-22 dziedava
Turdus viscivorus - 2019-03-23 Platacis
- 2019-03-23 dziedava
Buteo buteo - 2019-03-23 dekants
Columba oenas - 2019-03-23 dekants
Grus grus - 2019-03-23 Agnis
Homalia trichomanoides - 2019-03-20 artis113
Corvus cornix - 2019-03-23 Liepzieds
Gonepteryx rhamni - 2019-03-23 VijaVavere
Columba livia domestica - 2019-03-23 Liepzieds
Dendrocopos major - 2019-03-23 vigulis
Garrulus glandarius - 2019-03-23 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2019-03-23 vigulis
Accipiter gentilis - 2019-03-23 vigulis
Lanius excubitor - 2019-03-23 dekants
Fringilla coelebs - 2019-03-23 Liepzieds
Tringa ochropus - 2019-03-23 dekants
Gallinago gallinago - 2019-03-23 dekants
- 2019-03-23 dziedava
Anser sp. - 2019-03-22 GatisE
- 2019-03-20 artis113
Grus grus - 2019-03-22 GatisE
Semioscopis avellanella - 2019-03-21 Rallus
Capreolus capreolus - 2019-03-23 Liepzieds
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Liepzieds
Alauda arvensis - 2019-03-23 Liepzieds
Fringilla coelebs - 2019-03-23 Liepzieds
Emberiza schoeniclus - 2019-03-23 Liepzieds
Grus grus - 2019-03-23 Liepzieds
Araneae sp. - 2019-03-21 Rallus
Brachionycha nubeculosa - 2019-03-22 Rallus
- 2019-03-22 dziedava
Alauda arvensis - 2019-03-23 Agnis
Aegithalos caudatus - 2019-03-23 Agnis
Troglodytes troglodytes - 2019-03-23 dekants
Lophophanes cristatus - 2019-03-23 vigulis
Parus major - 2019-03-23 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2019-03-23 vigulis
Marchantia polymorpha subsp. ruderalis - 2019-03-22 dziedava
Corvus cornix - 2019-03-23 vigulis
Chloris chloris - 2019-03-23 vigulis
Corvus corax - 2019-03-23 vigulis
Conocephalum conicum - 2019-03-22 dziedava
Conocephalum salebrosum - 2019-03-22 dziedava
Cygnus olor - 2019-03-23 sanchox
Acanthis flammea - 2019-03-23 Spēkozols
Tadorna tadorna - 2019-03-23 sanchox
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Acenes
Turdus merula - 2019-03-23 Kristers K
Parus major - 2019-03-23 Kristers K
Cyanistes caeruleus - 2019-03-23 Kristers K
Grus grus - 2019-03-23 Kristers K
Larus ridibundus - 2019-03-23 Kristers K
Phalacrocorax carbo - 2019-03-23 sanchox
Gallinago gallinago - 2019-03-23 Latvju_zēns
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Liepzieds
Passer domesticus - 2019-03-23 Kristers K
Sturnus vulgaris - 2019-03-23 Kristers K
Gallinula chloropus - 2019-03-23 Arnis2
Araschnia levana - 2019-03-23 dagnis
Plectrophenax nivalis - 2019-03-23 sanchox
Regulus regulus - 2019-03-23 Arnis2
Poecile montanus - 2019-03-23 Arnis2 1
Accipiter gentilis - 2019-03-22 KrisVi
Emberiza citrinella - 2019-03-23 Arnis2
Lullula arborea - 2019-03-23 aer
Capreolus capreolus - 2019-03-23 aer
Lophophanes cristatus - 2019-03-23 aer
Lullula arborea - 2019-03-23 aer
Dendrocopos major - 2019-03-23 aer
Sitta europaea - 2019-03-23 aer
Anser sp. - 2019-03-23 aer
Parus major - 2019-03-23 aer
Corvus corax - 2019-03-23 aer
Turdus merula - 2019-03-23 aer
Parus major - 2019-03-23 aer
Corvus corax - 2019-03-23 aer
Sitta europaea - 2019-03-23 aer
Turdus merula - 2019-03-23 aer
Lophophanes cristatus - 2019-03-23 aer
Parus major - 2019-03-23 aer
Vanellus vanellus - 2019-03-23 Arnis2
Anthus pratensis - 2019-03-23 Latvju_zēns
Buteo buteo - 2019-03-22 KrisVi
Passer montanus - 2019-03-23 Liepzieds
Pisces sp. - 2019-03-23 sanchox 1
Columba palumbus - 2019-03-23 Agnis
Cyanistes caeruleus - 2019-03-23 DabaLaba
Ciconia ciconia - 2019-03-23 Acenes
Pisces sp. - 2019-03-23 sanchox
Certhia familiaris - 2019-03-23 dekants
Fringilla coelebs - 2019-03-23 Litenesputni
Gonepteryx rhamni - 2019-03-23 dekants
Troglodytes troglodytes - 2019-03-23 gints
Larus ridibundus - 2019-03-23 Ilze_Sa
Milvus milvus - 2019-03-23 Ilmārs Tīrmanis
Emberiza schoeniclus - 2019-03-23 Ilze_Sa
Dryocopus martius - 2019-03-23 artis113
Columba oenas - 2019-03-21 artis113
Accipiter gentilis - 2019-03-23 sanchox
Turdus philomelos - 2019-03-23 Mix
Castor fiber - 2019-03-23 IevaLeite
Mergus merganser - 2019-03-23 Platacis
Vanellus vanellus - 2019-03-23 DanaH
Lullula arborea - 2019-03-23 Platacis
Fringilla coelebs - 2019-03-22 aijan
Larus ridibundus - 2019-03-22 Ilona_rasa
Bucephala clangula - 2019-03-23 IlzeSt
Bucephala clangula - 2019-03-23 IlzeSt
Fringilla coelebs - 2019-03-23 IlzeSt
Cygnus olor - 2019-03-23 gunitak
Corvus monedula - 2019-03-22 Aceralba
Pyrrhula pyrrhula - 2019-03-22 Aceralba
Cyanistes caeruleus - 2019-03-22 Aceralba
Dryocopus martius - 2019-03-23 iri.m
Chloris chloris - 2019-03-22 Aceralba
Pica pica - 2019-03-23 E L Jenots
Tetrao urogallus - 2019-03-23 Vabale
Turdus merula - 2019-03-23 Siona
Capreolus capreolus - 2019-03-23 Vabale
Corvus monedula - 2019-03-22 ūdensvistiņa
Turdus merula - 2019-03-22 ūdensvistiņa
Fulica atra - 2019-03-22 ūdensvistiņa
Mergus albellus - 2019-03-22 ūdensvistiņa
Podiceps grisegena - 2019-03-22 ūdensvistiņa
Bucephala clangula - 2019-03-22 ūdensvistiņa
Emberiza schoeniclus - 2019-03-22 ūdensvistiņa
Periparus ater - 2019-03-23 dekants
Poecile palustris - 2019-03-23 dekants
Garrulus glandarius - 2019-03-23 dekants
Parus major - 2019-03-23 dekants
Dendrocopos major - 2019-03-23 dekants
Certhia familiaris - 2019-03-23 dekants
Corvus corax - 2019-03-23 dekants
Lullula arborea - 2019-03-23 dekants
Turdus merula - 2019-03-23 dekants
Fringilla coelebs - 2019-03-23 dekants
Sturnus vulgaris - 2019-03-23 dekants
Carduelis carduelis - 2019-03-23 dekants
Pyrrhula pyrrhula - 2019-03-23 dekants
Dendrocopos leucotos - 2019-03-23 dekants
Anser sp. - 2019-03-23 dekants
Columba palumbus - 2019-03-23 dekants
Emberiza citrinella - 2019-03-23 dekants
Tetrao tetrix - 2019-03-23 dekants
Grus grus - 2019-03-23 dekants
Vanellus vanellus - 2019-03-23 dekants
Alauda arvensis - 2019-03-23 dekants
Emberiza schoeniclus - 2019-03-23 dekants
Nezināms
@ Wija
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri novērojumiem
Laimeslācis 23.marts, 23:59

No virspuses izskatās pēc sūrās pundurkamolenes, apakšiņu neredz, tāpēc vienmēr jānobildē :)


marsancija 23.marts, 23:14

Paldies Julitai un Ansim par papardi un ķērpi.


Liepzieds 23.marts, 22:52

Paldies! :)


Edgars Smislovs 23.marts, 22:17

Kovārņi un krauķi.


Liepzieds 23.marts, 22:12

Krauķi vai kovārņi? Vairākiem parka kokiem galotnes pilnas. Vai šādi iekārtojas uz nakšņošanu?


nekovārnis 23.marts, 21:54

Pavasarsprīžmetis, drīzāk bērzu, bet nav pārliecības ka ne raibāka apšu pavasarsprīžmeša mātīte.


Andrejs 23.marts, 21:52

Paldies!


dziedava 23.marts, 21:45

Paldies, Marek!


nekovārnis 23.marts, 21:42

Manuprāt kādas strautenes kāpurs.


AinisP 23.marts, 21:31

Jā, tika novērots vizuāli. Tika iztraucēts no stāvkrasta klints Gaujas vecupes krastos. Domājams, ka te ir ligzdošanas terit., jo arī GNP ekspertu atzinumā mežaudzei, ūpis te ir ticis konstatēts arī iepriekš.


pustumsa 23.marts, 21:12

Paldies! Man tāds vēl nebija bijis.


asaris 23.marts, 21:08

Garkaklis.


Kristers K 23.marts, 20:56

Sorry nepamanīju, ka statuss NAV novērots, kaut speciāli meklēts


Kristers K 23.marts, 20:55

Tiešām sloka pilsētā?


Kristers K 23.marts, 20:52

Izskatās pēc spīļastes


Vīksna 23.marts, 20:29

Paldies !


dziedava 23.marts, 20:21

Šitā interesanta. Tik nevar saprast, vai pa vidu ir uzkalniņš vai tas objekts ir kā kausiņš un pa vidu bedrīte? Vai varētu būt kas līdzīgs kā sēne Lasiobelonium lanceolatum vai pavisam kas cits?


Fuatra 23.marts, 20:11

Es mājās jau bieži nemaz precīzi neatceros kurā vietā fotografēju to vai citu sūnu vai citu augu. Šoreiz staigāju pa vidus daļu pirms vidējā pagrieziena (ja skatās no Ērgļu puses). Ja liktu foto uzreiz bez apstrādes no vietas, tas nebūtu tik kvalitatīvi, bet var jau citeiz mēģināt. Šoreiz no manām esošām vietām paņēmu tādu, kas ietver šodien skatīto teritoriju.


asaris 23.marts, 20:09

Bildē žubītes tēviņš.


Ansis 23.marts, 19:36

Jautājums vairāk ir par vietas koordinātēm, ne biotopu. Jums ir labas fotogrāfijas ar droši atpazīstamām sugām, kuras gribētos piesaistīt precīzākai vietai. Nākamo reizi šīs (protams arī citas!) sugas varētu mēģināt atrast kādu kilometru tālāk. Būtu daudz labāks priekšstats par sugu izplatību.


Fuatra 23.marts, 19:13

Mežā


nekovārnis 23.marts, 19:03

Varbūt parastais nātru raibenis? Mazajam vēl par agru.


forelljjanka 23.marts, 18:52

Domāju,ka zvirbuļnieks.;)


Ansis 23.marts, 18:50

Kur īsti novērojums veikts?? Mežā, meža malā, tīrumā, purvā, ceļmalā. Vispār jau tas ir svarīgi un jo sevišķi - koordinātes. No uzvilktās 20 km garās līnijas, datus eksportējot, saglabāsies tikai līnijas sākumpunkta koordinātes.


forelljjanka 23.marts, 17:27

Kāds no jūrasbuļļiem,nebūtu tik novārtīts,varētu pateikt.Ticamāk ,ka ziemeļu.


dziedava 23.marts, 17:24

Vēja slota, kas rodas ģenētiskas mutācijas rezultātā.


forelljjanka 23.marts, 17:23

Lai būtu korekti ,prasītos DDatos ieviest kaut kādu Clanga vai Aquila sp.,jo putnu labi apskatīt neizdevās.Mazajam izrādās nav nekāds ekstrēms datums,tomēr vidējo izslēgt nevar(saucieni Dabā nav atšķirami).


LV zilzīlīte 23.marts, 16:31

Varbūt platgalve...?


Siona 23.marts, 16:28

Paldies! :)


LV zilzīlīte 23.marts, 16:25

Jā izskatās kā peļu klijāns


felsi 23.marts, 16:24

Paldies Ansi!


Siona 23.marts, 16:02

Nav kaut kāda buļļzivs, piemēram, četrragu buļļzivs?


Siona 23.marts, 13:57

Zilzīlīte ;)


Vīksna 23.marts, 11:55

Paldies !


Aceralba 23.marts, 09:03

Gredzenotā pīle turpat bija arī 22.03.2019.


Laimeslācis 22.marts, 23:38

Kārpainā peltīgera.


Laimeslācis 22.marts, 23:28

Paldies, Marek! Gribēju likt - samtērce, bet nospriedu ka laikam tomēr nebūs pareizi, tāpēc ieliku zirneklis (nenoteikts).


Vīksna 22.marts, 22:14

Ledusskapī 2 ērces burciņās jau ir.


zemesbite 22.marts, 20:05

Paldies, Valt! :)


Latvju_zēns 22.marts, 20:03

Baltvēderis


asaris 22.marts, 19:39

Vai nu nepareiza bilde vai nepareiza suga.


Arnis2 22.marts, 19:29

Žēl. Bija degungalā.


Matrus 22.marts, 18:48

Holandes gredzeniem ir x.xxx.xxx - Tev trūkst divu ciparu sākumā...


Astrantia 22.marts, 17:13

Paldies! Nebija pārliecības.


Kukainis 22.marts, 15:30

Tas nu par treku, tik daudz atradumu. Sestdien ap pusdienlaiku braucu uz Sviteni lenkt ērces ar "ērču deķi"!


Edgars Smislovs 22.marts, 14:46

Peļu klijāns.


Edgars Smislovs 22.marts, 14:42

Sila strazds.


Sintija Martinsone 22.marts, 11:47

Varbūt sīlis.


tatia 22.marts, 09:38

Kas tad var būt par putnu ar zili brūngano ķermeni, melno taisno knābi, meža strazda lielumā un papagaiļa dziesmai līdzīgo balsi? Ja tikai pats papagailis! :)


alisija220alisija0alise 22.marts, 00:14

jup sniedze... Paldies Ilze!


alisija220alisija0alise 22.marts, 00:12

cielava toč nebija...


Vīksna 21.marts, 23:41

Paldies !


CerambyX 21.marts, 23:04

Sēņgrauzis Mycetophagus quadriguttatus - reta suga, pēdējos ~30 gados vien 3 publicēti atradumi.


Aceralba 21.marts, 21:36

Paldies!


Vīksna 21.marts, 20:57

Paldies !


Edgars Smislovs 21.marts, 20:55

Denmark. http://www.cr-birding.org/node/865


Matrus 21.marts, 20:51

Trūkst sērijas (varbūt S) un pirmā cipara. Tad arī uzzināsim, kas šādi liek gredzenus...)


Matrus 21.marts, 20:49

Visi putnu gredzeni ir unikāli, bieži lielie ķīri tiek novēroti vienā vietā daudzu gadu periodā. Par tādiem atkārtotiem novērojumiem arī ir jāziņo pētniekiem...)


Ievucis 21.marts, 19:31

Skaidrs, paldies!


Aceralba 21.marts, 19:30

Jauki, paldies!


Vladimirs S 21.marts, 19:25

Putns apgredzenots: 17.07.2017 Rīga (Torņakalns). Arkādijas parks. Paldies!


meža_meita 21.marts, 19:13

Julita, vai śī arī būs Cladonia botrytes?


Igors 21.marts, 19:10

https://dabasdati.lv/lv/observation/92m1jjvai12qbqk1fvum75jhd2/


meža_meita 21.marts, 19:07

Paldies Ivar!


meža_meita 21.marts, 19:03

Paldies Uģim!


zemesbite 21.marts, 18:29

Šajās bildēs bumbulīšus neredz, varbūt izdosies ieraudzīt uz citas Parmelia sulcata.


kamene 21.marts, 18:09

Par ciprešu hipnu liecina arī bizītes veidā sakārtotas sirpjveida lapas. Īsvācelītēm lapas parasti taisnas.


Ansis 21.marts, 17:01

Īsvācelītes parasti ir tumšāk zaļas ar īsākām un platākām (kā minēts ģints nosaukumā) sporu vācelītēm.


Ansis 21.marts, 16:49

Sievpaparde mūsu klimatā nekad nepārziemo; dzeloņainā ozolpaparde ir daļēji ziemzaļa, viegli atpazīstama šai laikā.


Ansis 21.marts, 16:27

Izskatās pēc lielās pūkcepurenes. Krokvācelītei krāsa un forma līdzīga, bet tā ir vismaz 2 x mazāka, meklējama mežos, noēnotās nogāzēs uz smilts vai kūdras


CerambyX 21.marts, 15:05

Ķirmis Anobium (Hadrobregmus) pertinax


CerambyX 21.marts, 15:04

Līķvabole Phosphuga atrata


CerambyX 21.marts, 15:03

Kāds nu administrators bija tuvāk sugu nomainīt tāds bija - šoreiz 'Blakts' izrādījās ātrāka par citiem :D Par taksonomiju gan jāpapēta - droši vien kailvaboļu dzimta ir aktuālākais variants, bet pagaidām DD ievietota kā 'pa vecam' jeb blusvaboļu (Leptinidae) dzimtā.


marsancija 21.marts, 14:45

Sanāca 1. aprīļa joks.ar blakti. Sirsnīgi atvainojos!


marsancija 21.marts, 14:40

Tad tomēr bebru blusvabole blaktīm piederoša? DD Mārtiņa Kalniņa rakstā un citur literatūrā atrodu, ka Kailvaboļu (Leiodidae) dzimta.


lichen_Ro 21.marts, 14:35

Gan jau ka Aspicilia sp. līdz sugai noteikt nav iespējams.


dziedava 21.marts, 13:24

Sarkanā krāsa uz Parmelia sulcata ļoti jau atgādina pēdējo foto no parazītiskās sēnes Marchandiomyces corallinus lapas: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=381&lang=en Bet pēc tā vien es neņemtos sugu noteikt. Derētu atrast arī kādus pašas sēnes rozā bumbulīšus :)


pētniece 21.marts, 12:44

Paldies Baiba un Ilze


dziedava 21.marts, 12:41

Tagad, neatkarīgi no komentāriem skatot, arī nonācu pie tā paša, ka visdrīzāk P.stellaris, tāpēc uz to nomainīšu. Ja tomēr nav, priecāšos par citām versijām ar komentāriem, kāpēc. :)


IevaM 21.marts, 11:49

Noteikti nebūs zaļā vārna. Tās Latvijā atgriežas maija sākumā, un arī mazdārziņos nesēž un nedzied. Varbūt var pievienot fotogrāfiju vai dziesmas ierakstu?


dziedava 21.marts, 10:45

Šis man kaut kā tā pārliecinoši nedodas rokā. Vispirms par plankumiem, kas vairāk redzami 2. foto - tādi lielāki ar sarkanbrūnu malu -tie man izskatās pēc sēnes darba - liepu lapu lielplankumainība Gloeosporium tiliae, bet sēne nerada caurgrauztās rūtiņas. Tas, kas šajos foto ir visvairāk, hipotētiski man sanāk gļotainās liepu zāģlapsenes Caliroa annulipes kāpuru grauzumi. Pati tādus esmu redzējusi uz ozoliem. Mulsina tas, ka šajā lapā: https://bladmineerders.nl/parasites/animalia/arthropoda/insecta/hymenoptera/symphyta/tenthredinidae/heterarthrinae/caliroa/caliroa-annulipes/ minētas tikai platlapu liepas. Te: https://www.naturespot.org.uk/species/oak-slug-sawfly gan minētas vienkārši liepas. Interesanti arī, ka "gļotainā liepu zāģlapsene" ir akadēmiskajā terminu datubāzē, tātad Latvijā aktuāla tieši liepām, kaut angliski ir "oak slug sawfly". Nez vai latviski tā būtu dēļ platlapu liepām? LV googlē gan ārpus termini.gov.lv (nu, neskaitot Dziedavu un Dabasdatus:)) gan nekas par šo sugu neatrodas. Un principā šis ir vienīgais ticamais variants, cik izskatīju.


kamene 21.marts, 10:40

Parastā rožgalvīte Rhodobryum roseum


Edgars Smislovs 21.marts, 10:31

Zaļā vārna -nevar būt!


kamene 21.marts, 10:29

Paldies!


IlzeP 21.marts, 09:02

Vai nav pārāk balta cielavai - pie galvas nekā melna?


Kaimiņiene 21.marts, 07:25

Specializētie minī spraudeņi ar kabeli datoram-fotoaparātam nav meklējami foto veikalos, bet parastā Cenuklubā, savējam tā atradu.


Vīksna 21.marts, 06:48

Paldies


CerambyX 21.marts, 02:14

Bez šaubām A.aescularia


Vīksna 21.marts, 00:44

Varbūt zirgkastaņu sprīžmetis Alsophila aescularia ?


OKK 21.marts, 00:24

" jo fotoaparāts nesavienojams ar datoru" <<< Tas nav iespējams... tas ir tikai tajā gadījumā, ja Tev fotoaparātu, redzot Tavu aktivitāti DD, ir uzdāvinājis sen pensionētais onkulis , kuram ir "jāatīsta filmiņas" (fotoaparāta īpatnība). Iedrukā fotoaparāta nosaukumu un datora operētājsistēmas nosaukumu!


dziedava 20.marts, 23:09

Straussūna gan tā nav - pēdējā foto labi var redzēt, ka uzaudzis nākamais "stāvs", tāpēc to sauc par stāvaini.


MJz 20.marts, 22:46

Palielinot bildi izskatās pēc baltās cielavas. Biotops arī labāk atbilst cielavai nekā sniedzei.


felsi 20.marts, 22:38

Apkārt apses, kārkli.


W 20.marts, 22:19

Aizbraukšu noskaidrot, ja sanāks:)


dziedava 20.marts, 22:01

Te derētu koka suga. Kas par kokiem tur apkārt bija? Atgādina kaut ko no Lachnellula (kad viņas tādas aizvērušās, tad lāga neredz, vai tur iekšā ir koša krāsa vai nav)


IlzeP 20.marts, 21:51

Man arī šķiet, ka varētu būt sniedze


IlzeP 20.marts, 21:50

Nu jau izklausās ticami :)


dziedava 20.marts, 21:49

Tā nevar būt zeme, kas "iesprūdusi" tajos trauciņos? :) Izskatās nu pilnīgi neredzēti, pat nav virziena, kurā meklēt.


forelljjanka 20.marts, 21:37

Bez 100 % pārliecības,bet dikti izskatās pēc oša kritalas.;)


W 20.marts, 21:33

Visa tā kritala izskatījās kā tikko atbrīvojusies no sniega, ļoti slapja. Melnās podziņas vietām bija sablīvējušās kopā, veidoja tādu kā garozu . Tajās vietās, kur masa bija izsmērējusies, no apakšas auga jauni veidojumi.


dziedava 20.marts, 21:25

Tas bija slapjš, saķepis?


asaris 20.marts, 21:19

Varbūt sniedze?


Edgars Smislovs 20.marts, 21:10

Tā nebūs garastīte.


W 20.marts, 21:09

Tas bija izsmērēts pa kritalu - putrasveidīgs.


Laimeslācis 20.marts, 20:55

Vēlreiz pārjautāju šoferītim par stārķu novērošanas apstākļiem. Teica, ka stārķi nelielā attālumā (apm. 50-60m ) priekšā pārlidojuši ceļam un laidušies uz pļavu. Uz jautājumu, vai tās nebija dzērves, atbildēja, ka putni bija balti ar sarkanām kājām, nevis pelēki un stārķus no dzērvēm atšķirt protot. Un nosolījās turpmāk fotografēt. :)


dziedava 20.marts, 20:53

Saturs ciets vai pulverains? Nevar īsti saprast


Bekuvecis 20.marts, 20:32

Nu var jau būt... Bet vsp - veca pļeka.


W 20.marts, 20:25

Kritalas piederību nebija iespējams noteikt:)


dziedava 20.marts, 20:22

Vou, izskatās kā uz galda trauki ar ēdienu - daļa pilni, daļa jau tukši. :) Ideju sugai gan pagaidām nav.


Bekuvecis 20.marts, 20:22

Ziemene baros uz zemes neaug! Tai vajag koksni. Un izskata detaļas arī neatbilst.


Bekuvecis 20.marts, 20:15

Skrimšļainā eksīdija. Šopavasar atkal aug kā negudra, ne mazāk kā 2015.g.


meža_meita 20.marts, 20:10

Paldies abiem!


Bekuvecis 20.marts, 20:09

Nekas nav jāiesāk! :) Melnajai pseidoplektānijai šķērsgiezumā tik tiešām pienākas būt blāvi pelēkai, un tā mēdz augt ne vien pie eglēm, bet arī pie priedēm, tikai krietni retāk (ne pēc teorijas vien - pats esmu uzgājis 2008.g.). Citādi pēc ārienes - arī īstā.


zemesbite 20.marts, 19:32

Paldies, Julita!


DabaLaba 20.marts, 19:12

Paldies!


dziedava 20.marts, 19:11

Nu vo, es šito nekad neesmu griezusi! Egļu mežos uz stumbra pamatnes raksturīga suga. Ko iesākt tagad ar šķērsgriezumu un priedi - nezinu..


LV zilzīlīte 20.marts, 19:10

Jā tas ir jūras ērglis.


dziedava 20.marts, 19:08

Es mācībās biju 1x redzējusi, kartēšanā reizēm piedomāju, bet tml. aizdomīgie tomēr šķita apšaubāmi. Laikam tikai vienu ieliku DD, un tas pats droši, ka nebija īstais. Tev vnk labākie meži. ;)


Kristers K 20.marts, 18:58

Zilais gredzena kods -CTO9


Kristers K 20.marts, 18:56

Jā, pļava bija aplūdusi


forelljjanka 20.marts, 18:51

Tā pļava vismaz bija applūdusi?Jo lielās gauras pa pļavām nestaigā.Statusu arī mainu,tas nav gauru ligzdošanas biotops.Lielā gaura ir dobumperētājs,vēl ligzdošana iespējama straujupīšu stāvkrastu nišās(sava veida dobums zemē).


Ievucis 20.marts, 18:44

Paldies! Sadalīju uz 3 novērojumiem.


Laimeslācis 20.marts, 18:38

Paldies, Julita!


meža_meita 20.marts, 18:36

Šodien iemanījos no attāluma pamanīt. Žēl,ka agrāk nepazinu. Labās vietās samērā bieži.


meža_meita 20.marts, 18:34

Liels paldies, Ivar, par visām sugām.


meža_meita 20.marts, 18:32

Paldies Julita. Tās nav baltas malas, tas ir šķērsgriezumā. Drīzāk priede, bet droši nezinu.


lichen_Ro 20.marts, 17:53

Trapeliopsis sp. Pēc personīgās pieredzes - drīzāk Trapeliopsis flexuosa


dziedava 20.marts, 17:38

Tūkstoškājis Ommatoiulus sp.


Siona 20.marts, 17:18

Super, paldies! :)


dziedava 20.marts, 16:44

1. foto varētu būt melnā pseidoplektānija Pseudoplectania nigrella (tur varētu būt egles koksnes gabaliņš?). Bet 2. foto tās ar baltajām malām???


Vīksna 20.marts, 16:37

Paldies !


kamene 20.marts, 16:25

Paldies, Ivar. sadalīšu divos novērojumos.


Ivars L. 20.marts, 16:20

Pēdējā bildē cita - dzeltenā antrodija Antrodia xantha.


Ivars L. 20.marts, 16:15

Varētu būt Antrodia mellita.


dziedava 20.marts, 16:05

Ilze, jāievieš suga!


Ivars L. 20.marts, 15:53

Varētu būt mizas apaļpore Oxyporus corticola.


dziedava 20.marts, 15:52

Graudzāļu svītru rūsa Puccinia graminis - parazitē pamīšus uz graudzālēm un bārbelēm.


dziedava 20.marts, 14:16

Tā ir kāda kladonija. Varbūt lodīšu kladonija Cladonia coccifera


Aceralba 20.marts, 12:29

Briti jau atsūtīja atbildi: These records will appear in the next week once loaded on our web site at the following link(s): http://www.ntgg.org.uk/map/EY45430


Kristers K 20.marts, 12:14

Labi


Kristers K 20.marts, 12:14

Ilze Priedniece pēc balss arī atšķīru :)


galochkin 20.marts, 11:53

Спасибо, Владимир! Да, уже начитался вчера и теперь в курсе. Но всё равно не ожидал от неё такой наглости. :) В прошлом году по весне видел как скворцы два раза сбивали белку, пытающуюся забраться к ним в дупло. Она падала на землю с высоты 8-9 метров, отряхивалась и шла по своим делам дальше. За неё точно можно не волноваться. :)


IlzeP 20.marts, 11:44

Šo vajadzētu izdzēst un pievienot no jauna pareizajā vietā.


IlzeP 20.marts, 11:43

Pārlidojošus cīruļus pamana un atšķir galvenokārt pēc balss, ne izskata


Kristers K 20.marts, 10:48

Jā, foto nav. Un ko man darīt ja laikapstākļi nebija tie tīkamākie?!?! Un ,otrkārt, nevaru pievienot bildes DD, jo fotoaparāts nesavienojams ar datoru


Kristers K 20.marts, 10:44

Vispār lielās gauras bija pļavā blakus ir upe un netālu mežs


Kristers K 20.marts, 10:41

Īstais biotops jūra


Kristers K 20.marts, 10:41

Iedomājaties varbūt nepareizas koordinātes man ir


Kristers K 20.marts, 10:39

Jo purva zīlīte ir tumšāka, uz spārniem nebija baltas joslas.


OKK 20.marts, 09:40

Gaigala pilsētas centrā? Biotops "Jūra" ??? Ceru, šiem K.K. novērojumiem ir piemērots statuss "Tīņi ākstās" vai tml.?


OKK 20.marts, 09:35

Kāpēc tieši purva zīlīte?


OKK 20.marts, 09:32

Foto, protams, kā parasti nav?


Ivars L. 19.marts, 23:30

Laikam galīgi vecas alkšņu spulgpiepes.


Ivars L. 19.marts, 23:11

Varētu būt īlenveida kladonija.


Ivars L. 19.marts, 23:07

Pirmajā attēlā Hypogymnia physodes un Parmelia sulcata. Otrajā, tas ar brūno apakšu - Platismatia glauca.


Ivars L. 19.marts, 23:01

Man šķiet, ka kladonija.


Ievucis 19.marts, 22:57

Tur auga bērzi, alkšņi, lazdas un arī pa vidu pa kādam skujkokam.


Ievucis 19.marts, 22:53

Pēc attēliem atbilst Enteridium lycoperdon.


Ievucis 19.marts, 22:51

Iekšējais saturs uzspiežot saira un krita ārā. Vidēji cieta, jo diezgan blīvs arējais apvalks.


Ievucis 19.marts, 22:44

Hmm, dažas pazīmes, piemēram, viļņains laponis un pseidocifellas, atbilst šai sugai. Un biotops noteikt ir vecs pārmitrs mežs. Kāda no Cetrelia sp. varētu būt.


dziedava 19.marts, 22:37

Ja saturs stipri irstošs, tad man vairāk izskatās pēc gļotsēnes, neīstā pūpēža Enteridium lycoperdon. Ko saprast ar "vidēji cieta", ja pēc skata vidus gandrīz tukšs?


dziedava 19.marts, 22:30

Bumbuļu sklerocīnija ir lielāka. Šī ir kāda no ciborijām, kas aug uz koku spurdzēm (ne uz augsnes) - gan jau bija spurdze apakšā, tik varbūt grūti pamanāma. Kādi koki tur auga?


dziedava 19.marts, 22:25

Ja nav pilnīgas pārliecības par sugu, es ieteiktu ziņot kā nenoteiktu, piem., ķērpis (nenoteikts), un hipotētisko sugu rakstīt piezīmēs. Jo nepareizi noteiktas sugas izķert daudz grūtāk, tā kā laika trūkuma dēļ nereti tiek pieņemts, ka ziņotājs ir pārliecināts par sugu, un novērojums nemaz netiek apskatīts; un tā paliek nepareizi noteikta suga. Nenoteiktu sugu tomēr lielāka varbūtība, ka apskata, vai vismaz nestāv ar nepareizi noteiktu nosaukumu.


dziedava 19.marts, 22:19

Man šķiet tūkstoškājis. Pēc izmēra un posmu skaita varētu būt Brachydesmus superus.


Aleksandra 19.marts, 21:59

Paldies!


felsi 19.marts, 21:52

Izskatās pēc cietpūpēža.


Vladimirs S 19.marts, 21:28

На сколько знаю, ушастая сова не представляет опасности для белки т.к. главным в рационе являются мелкие рызуны (мыши,полевки,бурозубки) охотится на земле. А вот сама белка представляет большую опасность для мелких птиц разоряя их гнезда как с яйцами так и с птенцами. p.s. За Лялю можно не волноваться. :)


Aleksandra 19.marts, 21:21

Julitai - pievienoju vēl bildes, kur vairāk redzama augšpuse.


dziedava 19.marts, 21:04

Droši vien pertuzārija. Vajag pagaršot - ja rūgts, tad rūgtā pertuzārija.


Vīksna 19.marts, 21:03

Paldies !


Ievucis 19.marts, 20:33

Pēc attēliem drīzāk jābūt Physcia tenella. Paldies!


Aceralba 19.marts, 20:27

Paldies, aizrakstīšu!


Matrus 19.marts, 19:53

Gredzenots Lielbritānijā, ziņot: ntgg_sightings@hotmail.co.uk


Matrus 19.marts, 19:43

15 gadi lielajam ķīrim ir labs vecums! Latvijas rekords varētu būt 29 gadi 8 mēneši (gredzenots mazulis Babītes ezerā 05.06.1958, pēdējo reizi novērots Holandē 15.01.1988.), kas bija 10-tais vecākais Eiropas ķīris (uz 2012. gadu), savukārt vecākais - 32 gadi 10 mēneši (1978-2011).


gunitak 19.marts, 19:38

Paldies par ziņu!


Matrus 19.marts, 19:36

Vēsturiski agrākais šīs sugas pavasara atlidošanas datums Juglas ezerā (agrākais iepriekš - 20.03.2015., vidējais bija 25. martā)!


Vīksna 19.marts, 19:28

Paldies !


Vīksna 19.marts, 19:22

Paldies !


Vīksna 19.marts, 19:21

Paldies !


Aceralba 19.marts, 19:20

Paldies!


Vīksna 19.marts, 18:44

Jā, burciņā saldētavā.


Kukainis 19.marts, 16:25

Sagūstīji un ieliki ledusskapī?


sandis 19.marts, 16:23

Oho, varētu šo nedaudz plašāk pakomentēt? Tika novērots vizuāli?


felsi 19.marts, 14:37

Paldies Valda!


dziedava 19.marts, 14:11

T.s. "lūpveida" sorāļi ir Physcia tenella - var paskatīties googlē, vai kas tāds?


Ievucis 19.marts, 13:49

Te būs smalkāks apotēciju attēls.


Ievucis 19.marts, 13:48

Pievienoju vēl vienu kopskata attēlu.


Ievucis 19.marts, 13:36

Nē, tuvāka foto nav, bet es palielināju fragmenta foto. Sorāļi šķiet drīzāk izskatījās kā apmales nevis ķiverveida (Drīzāk plakani nevis telpiski).


Ievucis 19.marts, 13:31

Paldies!


Arnis2 19.marts, 13:14

Paldies, Edmund! Tad jau ilgdzīvotājs.


ER 19.marts, 12:25

LARRID ar S1320 gredzenots 20.06.2004. kā mazulis Saulkalnē (Ainis Platais).


marsons 19.marts, 11:28

Flēbiju ieziņošu atsevišķi, no šejienes izdzēsu.


Vīksna 19.marts, 10:57

Vai tas kas kas no sēnēm, vai kukaiņiem ?


DabaLaba 19.marts, 10:24

Skaidrs. Paldies par ieteikumu!


Vīksna 19.marts, 10:21

Vēl vienu tādu ērci mājās atnesusi.Ieliku burciņā saldētavā.Vai man visas salasītās ērces, katru atsevišķā traukā jāsavāc.Tā jau pilns ledusskapis būs.


dekants 19.marts, 10:16

Ieraksts laikam koriģēts (frekvences) un tādēļ kļuvis ļoti īpatnējs. Labāk augšupielādēt oriģinālu (ja grib ko ierakstā labot, tad to var noīsināt, noņemt apakšas (low-cut) un padarīt skaļāku). Šī būs niedru stērste.


Matrus 19.marts, 10:06

Paldies par gulbju kontrolēm, papildināju datu bāzi!


Matrus 19.marts, 10:03

Paldies par kontroli, papildināju datu bāzi!


Matrus 19.marts, 10:02

Paldies par gulbja kontroli, papildināju datu bāzi! Mātīte, dzimusi 2010. gadā vai agrāk, gredzenota Buļļupē pie tilta 20.04.2013., datu bāzē ir 22 kontroles, šopavasar turpat pirmo reizi atzīmēta 02.03.2019. (A.Arnicāns, A.Borzenko).


dziedava 19.marts, 09:46

Šī droši noteikta? Tuvāka foto nav? Pacilus fiscijai raksturīga pazīme, ka lapoņu galos sorāļi veido ķiveres formu; te nevar saskatīt.


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2019
© dabasdati.lv
Saglabāts