Aktīvie lietotāji: 133 Šodien ievadītie novērojumi: 410 Kopējais novērojumu skaits: 657306
Tu neesi reģistrējies

28.04.2019.

22.04.2019.

Pēdējie novērojumi
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
21-May-2019, Puķu Ilze
Mazais ormanītis Porzana parva
21-May-2019, Puķu Ilze
21-May-2019, Ansis
Melnais zīriņš Chlidonias niger
21-May-2019, Acenes
16-May-2019, Ekoskola Taurenitis
Ganu plikstiņš Capsella bursa-pastoris
16-May-2019, Ekoskola Taurenitis
Baltā cielava Motacilla alba
16-May-2019, Ekoskola Taurenitis
16-May-2019, Ekoskola Taurenitis
Niedru lija Circus aeruginosus
21-May-2019, Acenes
Parastais ozols Quercus robur
21-May-2019, dziedava
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
16-May-2019, Ekoskola Taurenitis
21-May-2019, Ekoskola Taurenitis
Lielā strutene Chelidonium majus
21-May-2019, Ekoskola Taurenitis
21-May-2019, Ekoskola Taurenitis
21-May-2019, Ekoskola Taurenitis
21-May-2019, Ekoskola Taurenitis
21-May-2019, Ekoskola Taurenitis
21-May-2019, Ekoskola Taurenitis
Mizložņa Certhia familiaris
21-May-2019, Acenes
21-May-2019, Ekoskola Taurenitis
Dziedniecības pienene Taraxacum officinale aggr.
21-May-2019, Ekoskola Taurenitis
Ozolu zefīrs Favonius quercus
21-May-2019, dziedava
Ilggadīgā mārpuķīte Bellis perennis
21-May-2019, Ekoskola Taurenitis
Mājas ābele Malus domestica
21-May-2019, Ekoskola Taurenitis
20-May-2019, Ekoskola Taurenitis
20-May-2019, Ekoskola Taurenitis
20-May-2019, Ekoskola Taurenitis
21-May-2019, CerambyX
Vairogblakts Eysarcoris venustissimus Eysarcoris venustissimus
21-May-2019, CerambyX
21-May-2019, CerambyX
Svīre Apus apus
21-May-2019, Ekoskola Taurenitis
Gaiļbiksīte Primula veris
21-May-2019, meža_meita
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
21-May-2019, Ekoskola Taurenitis
21-May-2019, CerambyX
Parastā bruņublakts Eurygaster testudinaria
21-May-2019, CerambyX
21-May-2019, CerambyX
Baltā cielava Motacilla alba
21-May-2019, Rallus
Koku čipste Anthus trivialis
21-May-2019, Rallus
Garastīte Aegithalos caudatus
21-May-2019, Rallus
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
21-May-2019, Rallus
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
21-May-2019, galochkin 2
Laucis Fulica atra
21-May-2019, galochkin
Pupuķis Upupa epops
21-May-2019, galochkin
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-May-2019, Vladimirs S 1
Pelēkais strazds Turdus pilaris
21-May-2019, Vladimirs S 1
21-May-2019, artis113
Klusais ķauķis Iduna caligata
21-May-2019, Vladimirs S 1
21-May-2019, CerambyX
Tīklblakts Physatocheila costata Physatocheila costata
21-May-2019, CerambyX
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
21-May-2019, Ilona_rasa
Ķīvīte Vanellus vanellus
21-May-2019, Ilona_rasa
Dzeltenā cielava Motacilla flava
21-May-2019, Ilona_rasa
Vistu vanags Accipiter gentilis
20-May-2019, tatia
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lakstīgala Luscinia luscinia
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lakstīgala Luscinia luscinia
20-May-2019, Sintija Martinsone
Pelēkā vārna Corvus cornix
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-May-2019, Sintija Martinsone
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-May-2019, Sintija Martinsone
Grieze Crex crex
20-May-2019, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2019, Sintija Martinsone
Zivju gārnis Ardea cinerea
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dzeguze Cuculus canorus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku balodis Columba palumbus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2019, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2019, Sintija Martinsone
Žagata Pica pica
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-May-2019, Sintija Martinsone
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-May-2019, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dzērve Grus grus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mājas čurkste Delichon urbicum
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mājas čurkste Delichon urbicum
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mājas čurkste Delichon urbicum
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mājas čurkste Delichon urbicum
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mājas čurkste Delichon urbicum
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mājas čurkste Delichon urbicum
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lakstīgala Luscinia luscinia
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2019, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mājas zvirbulis Passer domesticus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lielā zīlīte Parus major
20-May-2019, Sintija Martinsone
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Pelēkā vārna Corvus cornix
20-May-2019, Sintija Martinsone
Svīre Apus apus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-May-2019, Sintija Martinsone
Gaigala Bucephala clangula
20-May-2019, Sintija Martinsone
Melnais meža strazds Turdus merula
20-May-2019, Sintija Martinsone
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-May-2019, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dārza ķauķis Sylvia borin
20-May-2019, Sintija Martinsone
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
20-May-2019, Sintija Martinsone
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
20-May-2019, Sintija Martinsone
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
20-May-2019, Sintija Martinsone
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
20-May-2019, Sintija Martinsone
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2019, Sintija Martinsone
Tītiņš Jynx torquilla
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dzeguze Cuculus canorus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Koku čipste Anthus trivialis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Koku čipste Anthus trivialis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Bezdelīga Hirundo rustica
20-May-2019, Sintija Martinsone
Bezdelīga Hirundo rustica
20-May-2019, Sintija Martinsone
Bezdelīga Hirundo rustica
20-May-2019, Sintija Martinsone
Paipala Coturnix coturnix
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-May-2019, Sintija Martinsone
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-May-2019, Sintija Martinsone
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Bezdelīga Hirundo rustica
20-May-2019, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2019, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2019, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-May-2019, Sintija Martinsone
Melnais meža strazds Turdus merula
20-May-2019, Sintija Martinsone
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-May-2019, Sintija Martinsone
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-May-2019, Sintija Martinsone
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-May-2019, Sintija Martinsone
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
20-May-2019, Sintija Martinsone
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
20-May-2019, Sintija Martinsone
Pelēkā dzilna Picus canus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku balodis Columba palumbus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lielā zīlīte Parus major
20-May-2019, Sintija Martinsone
Pelēkā vārna Corvus cornix
20-May-2019, Sintija Martinsone
Melnais meža strazds Turdus merula
20-May-2019, Sintija Martinsone
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-May-2019, Sintija Martinsone
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-May-2019, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dārza ķauķis Sylvia borin
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dārza ķauķis Sylvia borin
20-May-2019, Sintija Martinsone
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
20-May-2019, Sintija Martinsone
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2019, Sintija Martinsone
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2019, Sintija Martinsone
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dzeguze Cuculus canorus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Koku čipste Anthus trivialis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2019, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2019, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2019, Sintija Martinsone
Vālodze Oriolus oriolus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lielā zīlīte Parus major
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-May-2019, Sintija Martinsone
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dārza ķauķis Sylvia borin
20-May-2019, Sintija Martinsone
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
20-May-2019, Sintija Martinsone
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
20-May-2019, Sintija Martinsone
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
20-May-2019, Sintija Martinsone
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
20-May-2019, Sintija Martinsone
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
20-May-2019, Sintija Martinsone
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2019, Sintija Martinsone
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2019, Sintija Martinsone
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2019, Sintija Martinsone
Dzeguze Cuculus canorus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku balodis Columba palumbus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku balodis Columba palumbus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mājas čurkste Delichon urbicum
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2019, Sintija Martinsone
Svīre Apus apus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Svīre Apus apus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-May-2019, Sintija Martinsone
Melnais meža strazds Turdus merula
20-May-2019, Sintija Martinsone
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-May-2019, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
20-May-2019, Sintija Martinsone
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
20-May-2019, Sintija Martinsone
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
20-May-2019, Sintija Martinsone
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2019, Sintija Martinsone
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2019, Sintija Martinsone
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-May-2019, Sintija Martinsone
Stirna Capreolus capreolus
20-May-2019, tatia
21-May-2019, CerambyX
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
20-May-2019, tatia
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
20-May-2019, tatia
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
21-May-2019, Arnis2
Ģirlicis Serinus serinus
21-May-2019, ER
Ārstniecības ķiplocene Alliaria petiolata
21-May-2019, meža_meita
Parastā priede Pinus sylvestris
21-May-2019, meža_meita
Parastais rasaskrēsliņš Alchemilla vulgaris aggr.
21-May-2019, meža_meita
Efeju sētložņa Glechoma hederacea
21-May-2019, meža_meita
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
21-May-2019, Ilona_rasa
Lakstīgala Luscinia luscinia
21-May-2019, Ilona_rasa
Bezdelīga Hirundo rustica
21-May-2019, Ilona_rasa
Vairogblakts Carpocoris purpureipennis Carpocoris purpureipennis
21-May-2019, CerambyX
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
21-May-2019, CerambyX
21-May-2019, CerambyX
Brūnā čakste Lanius collurio
21-May-2019, Ilona_rasa
21-May-2019, CerambyX
Mīkstblakts Rhabdomiris striatellus Rhabdomiris striatellus
21-May-2019, CerambyX
Cekulzīriņš Sterna sandvicensis
21-May-2019, Arnis2
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
21-May-2019, CerambyX
Laucis Fulica atra
19-May-2019, fufuks
Lakstīgala Luscinia luscinia
21-May-2019, Arnis2
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
21-May-2019, LV zilzīlīte
Brūnā čakste Lanius collurio
21-May-2019, Arnis2
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
21-May-2019, Arnis2
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
21-May-2019, Arnis2
Mazais mušķērājs Ficedula parva
21-May-2019, Arnis2
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
21-May-2019, Arnis2
Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus
21-May-2019, Arnis2
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-May-2019, Acenes
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
15-May-2019, marsons
21-May-2019, meža_meita
Krāšņblakts Stictopleurus punctatonervosus Stictopleurus punctatonervosus
21-May-2019, CerambyX
21-May-2019, CerambyX
21-May-2019, CerambyX
Lielā dižmakstene Semblis phalaenoides
19-May-2019, marsons
Krauklis Corvus corax
21-May-2019, Acenes
Baltā narcise Narcissus poeticus
21-May-2019, Ansis
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
21-May-2019, marsons
Dadžu raibenis Vanessa cardui
20-May-2019, marsons
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
19-May-2019, marsons
21-May-2019, CerambyX
Dadzītis Carduelis carduelis
21-May-2019, Viktorian
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
18-May-2019, marsons
21-May-2019, meža_meita
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
19-May-2019, marsons
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
15-May-2019, marsons
21-May-2019, CerambyX
Dadžu raibenis Vanessa cardui
16-May-2019, marsons
21-May-2019, CerambyX
21-May-2019, CerambyX
21-May-2019, CerambyX
Parastā māllēpe Tussilago farfara
21-May-2019, meža_meita
21-May-2019, Lemmus
Purva tilbīte Tringa glareola
21-May-2019, Ilona_rasa
Mūru samtenis Lasiommata megera
21-May-2019, Matrus
1-Aug-2011, Mimi Serada
21-May-2019, CerambyX
21-May-2019, CerambyX
Parastā bruņublakts Eurygaster testudinaria
21-May-2019, CerambyX
Krastu čurkste Riparia riparia
21-May-2019, Matrus
Niedru lija Circus aeruginosus
21-May-2019, Matrus
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
21-May-2019, DanaH
Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica
21-May-2019, dziedava
21-May-2019, Matrus
Svīre Apus apus
21-May-2019, mardzh
Pļavas dzeltenis Colias hyale
21-May-2019, Matrus
Eglāju samtenis Pararge aegeria
21-May-2019, dziedava
21-May-2019, CerambyX
Kārklu ķauķis Locustella naevia
21-May-2019, Matrus
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
18-May-2019, Diāna
Meža balodis Columba oenas
21-May-2019, Ilona_rasa
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
21-May-2019, Ilona_rasa
Brūnā čakste Lanius collurio
21-May-2019, Ilona_rasa
18-May-2019, Diāna
21-May-2019, Martins
Somzīlīte Remiz pendulinus
21-May-2019, Matrus
Tītiņš Jynx torquilla
21-May-2019, Matrus
Tumšbrūnā cietpiepe Phellinus ferrugineofuscus
21-May-2019, Lemmus
Eirāzijas bebrs Castor fiber
21-May-2019, dziedava
21-May-2019, CerambyX
Mūru samtenis Lasiommata megera
21-May-2019, Gaidis Grandāns
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
21-May-2019, RedFox
Krastu čurkste Riparia riparia
21-May-2019, Ilona_rasa
21-May-2019, dziedava
21-May-2019, CerambyX
Mizas apaļpore Oxyporus corticola
21-May-2019, Lemmus
21-May-2019, dziedava
Flēbija Phlebia centrifuga Phlebia centrifuga
21-May-2019, Lemmus
21-May-2019, Matrus
Dzeguze Cuculus canorus
21-May-2019, Ilona_rasa
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
21-May-2019, Ilona_rasa
21-May-2019, CerambyX
Rivina vijolīte Viola riviniana
21-May-2019, kamene
21-May-2019, CerambyX
Peļu klijāns Buteo buteo
21-May-2019, Matrus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-May-2019, Ilona_rasa
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
21-May-2019, Ilona_rasa
Peļu klijāns Buteo buteo
21-May-2019, Ilona_rasa
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
21-May-2019, dziedava
21-May-2019, Ilona_rasa
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
21-May-2019, kamene
Lielā gaura Mergus merganser
21-May-2019, Acenes
Melnā dzilna Dryocopus martius
21-May-2019, Ilona_rasa
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
21-May-2019, RedFox
Apdzira Huperzia selago
21-May-2019, kamene
Dārza ķauķis Sylvia borin
21-May-2019, RedFox
21-May-2019, Lemmus
21-May-2019, Armandez
Baltā panātre Lamium album
21-May-2019, Elina502
Zalktis Natrix natrix
21-May-2019, Armandez
Flēbija Phlebia serialis Phlebia serialis
17-May-2019, Lemmus
Meža tulpe Tulipa sylvestris
21-May-2019, dziedava
Dārza ķauķis Sylvia borin
21-May-2019, Acenes
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
21-May-2019, CerambyX
21-May-2019, CerambyX
Skropstainā kātiņpiepe Polyporus ciliatus
21-May-2019, kamene
Vāvere Sciurus vulgaris
21-May-2019, meža_meita
Lielā strutene Chelidonium majus
21-May-2019, meža_meita
Apšu smalkpiepīte Ceriporiopsis aneirina
21-May-2019, meža_meita
Dadžu raibenis Vanessa cardui
21-May-2019, Matrus
Rudens džeimsonīte Jamesoniella autumnalis
21-May-2019, kamene
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
21-May-2019, Acenes
21-May-2019, CerambyX
Purva virza Stellaria palustris
21-May-2019, kamene
Tīklblakts Physatocheila smreczynskii Physatocheila smreczynskii
21-May-2019, CerambyX
Satuvinātais grīslis Carex appropinquata
21-May-2019, kamene
Efeju sētložņa Glechoma hederacea
21-May-2019, kamene
21-May-2019, CerambyX
21-May-2019, CerambyX
Dzeguze Cuculus canorus
21-May-2019, Matrus
Eirāzijas bebrs Castor fiber
21-May-2019, kamene
Plankumainā platspāre Libellula quadrimaculata
21-May-2019, Martins
Agrā smaragdspāre Cordulia aenea
21-May-2019, Martins
21-May-2019, CerambyX
21-May-2019, CerambyX
Eiropas saulpurene Trollius europaeus
21-May-2019, dziedava
Slaidā purvuspāre Leucorrhinia rubicunda
21-May-2019, Martins
16-May-2019, Martins
Tītiņš Jynx torquilla
21-May-2019, Matrus
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
21-May-2019, Matrus
Ondatra Ondatra zibethicus
21-May-2019, Matrus
21-May-2019, CerambyX
Sāres grīslis Carex panicea
21-May-2019, kamene
Vairogblakts Carpocoris purpureipennis Carpocoris purpureipennis
21-May-2019, CerambyX
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
21-May-2019, kamene
21-May-2019, artis113
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
21-May-2019, CerambyX
21-May-2019, dziedava
21-May-2019, CerambyX
Ozolu kailpaparde Gymnocarpium dryopteris
21-May-2019, kamene
Baltais zaķis Lepus timidus
21-May-2019, kamene
21-May-2019, CerambyX
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
21-May-2019, dziedava
21-May-2019, artis113
Parastā daiļspāre Ischnura elegans
21-May-2019, Matrus
Meža balodis Columba oenas
21-May-2019, meža_meita
Cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne
20-May-2019, Divpēdis
Pelēkā pīle Anas strepera
21-May-2019, Acenes
Ārstniecības ķiplocene Alliaria petiolata
21-May-2019, meža_meita
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
21-May-2019, CerambyX
21-May-2019, CerambyX
21-May-2019, CerambyX
21-May-2019, CerambyX
Tītiņš Jynx torquilla
21-May-2019, putnels
Tītiņš Jynx torquilla
21-May-2019, IlzeSt
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
21-May-2019, Acenes
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
21-May-2019, IlzeSt
Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria
21-May-2019, Matrus
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
21-May-2019, Matrus
Lielā strutene Chelidonium majus
21-May-2019, meža_meita
Pupuķis Upupa epops
21-May-2019, Astrantia
Sarkankrūšu līķvabole Oiceoptoma thoracicum
19-May-2019, nekovārnis
19-May-2019, nekovārnis
Velvētā skrejvabole Carabus convexus
19-May-2019, nekovārnis
Tumšais sprakšķis Agriotes obscurus
19-May-2019, nekovārnis
19-May-2019, nekovārnis
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
21-May-2019, AinisP
18-May-2019, nekovārnis
18-May-2019, nekovārnis
18-May-2019, nekovārnis
18-May-2019, nekovārnis
18-May-2019, nekovārnis
Ugunsvabole Schizotus pectinicornis Schizotus pectinicornis
18-May-2019, nekovārnis
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
21-May-2019, sandis
Grieze Crex crex
21-May-2019, Platacis
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
21-May-2019, sandis
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
21-May-2019, AinisP
Meža zemene Fragaria vesca
19-May-2019, Aleksandra
Svīre Apus apus
20-May-2019, ligausis
Divlapu žagatiņa Maianthemum bifolium
19-May-2019, Aleksandra
Meža zemene Fragaria vesca
19-May-2019, Aleksandra
Birztalas veronika Veronica chamaedrys
19-May-2019, Aleksandra
Lauku piekūns Falco tinnunculus
19-May-2019, Zigurds Krievans
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
10-May-2019, Durkts
Niedru lija Circus aeruginosus
19-May-2019, Zigurds Krievans
Dzeltenā cielava Motacilla flava
19-May-2019, Zigurds Krievans
Kodīgā gundega Ranunculus acris
20-May-2019, meža_meita
Upes tārtiņš Charadrius dubius
19-May-2019, Zigurds Krievans
Glodene Anguis fragilis
19-May-2019, Zigurds Krievans
Baltvēderis Anas penelope
19-May-2019, Zigurds Krievans
Prīkšķe Anas querquedula
19-May-2019, Zigurds Krievans
Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus
20-May-2019, Zigurds Krievans
19-May-2019, Aleksandra
Lielā tilbīte Tringa nebularia
19-May-2019, Zigurds Krievans
Pļavu tilbīte Tringa totanus
19-May-2019, Zigurds Krievans
19-May-2019, Aleksandra
Melnais zīriņš Chlidonias niger
19-May-2019, Zigurds Krievans
Ģirlicis Serinus serinus
17-May-2019, angel 1
Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus
19-May-2019, Zigurds Krievans
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
19-May-2019, Zigurds Krievans
Jūras žagata Haematopus ostralegus
19-May-2019, Zigurds Krievans 1
Gugatnis Calidris pugnax
19-May-2019, Zigurds Krievans
19-May-2019, Zigurds Krievans
Baltais vizbulis Anemone nemorosa
19-May-2019, Aleksandra
Meža zoss Anser anser
19-May-2019, Zigurds Krievans
Parastais šņibītis Calidris alpina
19-May-2019, Zigurds Krievans
Mazais mušķērājs Ficedula parva
20-May-2019, mazais_ezis
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
19-May-2019, Zigurds Krievans
Dadžu raibenis Vanessa cardui
20-May-2019, Ilona_rasa
Temminka šņibītis Calidris temminckii
19-May-2019, Zigurds Krievans
19-May-2019, Siona
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
19-May-2019, Siona
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
19-May-2019, Siona
Svīre Apus apus
20-May-2019, DainisKR
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
20-May-2019, DainisKR
Melnais meža strazds Turdus merula
20-May-2019, DainisKR
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
20-May-2019, DainisKR
Lauku piekūns Falco tinnunculus
20-May-2019, meža_meita
Čemurziežu koksngrauzis Agapanthia villosoviridescens
20-May-2019, Mari
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2019, DainisKR
Melndzeltenā sēņu mārīte Psyllobora vigintiduopunctata
20-May-2019, Mari
Stepes čipste Anthus campestris
18-May-2019, angel 1
20-May-2019, DainisKR
Dzeltenā cielava Motacilla flava
20-May-2019, DainisKR
20-May-2019, Mari
Baltā cielava Motacilla alba
20-May-2019, DainisKR
Kākaulis Clangula hyemalis
20-May-2019, DainisKR
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
20-May-2019, Mari
20-May-2019, Mari
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
20-May-2019, DainisKR
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-May-2019, DainisKR
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
20-May-2019, DainisKR
Meža zoss Anser anser
20-May-2019, DainisKR
20-May-2019, Mari
Jūras žagata Haematopus ostralegus
20-May-2019, DainisKR
Pelēkā vārna Corvus cornix
20-May-2019, DainisKR
Krastu čurkste Riparia riparia
20-May-2019, DainisKR
20-May-2019, Mari
Bezdelīga Hirundo rustica
20-May-2019, DainisKR
Melnais zīriņš Chlidonias niger
18-May-2019, alyka
Upes zīriņš Sterna hirundo
20-May-2019, DainisKR
Lielais ķīris Larus ridibundus
20-May-2019, DainisKR
Sudrabkaija Larus argentatus
20-May-2019, DainisKR
Laukirbe Perdix perdix
20-May-2019, AinisP
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2019, angel
20-May-2019, Mari
Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus
18-May-2019, alyka
Eirāzijas bebrs Castor fiber
20-May-2019, DainisKR
Dzeltenā cielava Motacilla flava
18-May-2019, angel
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2019, angel
30-Aug-2017, Aceralba
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
20-May-2019, Acenes
Cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne
20-May-2019, Acenes 1
Lakstīgala Luscinia luscinia
20-May-2019, silva
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
20-May-2019, silva
Brūnā čakste Lanius collurio
20-May-2019, silva
Mājas čurkste Delichon urbicum
20-May-2019, silva
Bezdelīga Hirundo rustica
20-May-2019, silva
Svīre Apus apus
20-May-2019, silva
Urālpūce Strix uralensis
20-May-2019, PutnuDraugsNagļos 1
Laucis Fulica atra
20-May-2019, Igors
Asaris Perca fluviatilis
20-May-2019, Igors
Upes tārtiņš Charadrius dubius
20-May-2019, Igors
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
20-May-2019, Igors
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
4-Jul-2010, Mimi Serada
Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria
20-May-2019, Matrus 1
Vāvere Sciurus vulgaris
20-May-2019, Matrus
Bērzu spurdžu blakts Kleidocerys resedae
20-May-2019, CerambyX
20-May-2019, CerambyX
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
20-May-2019, CerambyX
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
20-May-2019, Edgars Smislovs
Lauku zvirbulis Passer montanus
20-May-2019, Edgars Smislovs
20-May-2019, CerambyX
Pēdējās sugu izmaiņas
Kukainis 21-May-2019 15:14:52

Nezināms ->


Kukainis 21-May-2019 15:13:43

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Kukainis 21-May-2019 15:12:47

Kukainis (nenoteikts) ->


IlzeP 21-May-2019 13:33:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Ivars L. 21-May-2019 12:10:33

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 21-May-2019 12:09:55

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 21-May-2019 12:07:49

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 21-May-2019 10:38:43

Nezināms ->


Ivars L. 21-May-2019 10:33:09

Sēne (nenoteikta) ->


Rallus 21-May-2019 09:35:09

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Rallus 21-May-2019 09:32:32

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Kukainis 21-May-2019 09:18:28

Nezināms ->


Ivars L. 21-May-2019 08:11:10

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


CerambyX 21-May-2019 02:42:10

Zemesblakts Trapezonotus sp. Trapezonotus sp. ->


CerambyX 21-May-2019 02:41:57

Zālāju laupītājblakts (nenoteikta) Nabidae sp. ->


CerambyX 21-May-2019 02:41:48

Koku laupītājblakts (nenoteikta) Anthocoridae sp. ->


Ansis 21-May-2019 00:25:44

Nezināms ->


Ansis 21-May-2019 00:23:50

Veronika (nenoteikta) Veronica sp. ->


Ansis 21-May-2019 00:22:29

Nezināms ->


Ansis 21-May-2019 00:20:10

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 21-May-2019 00:09:44

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 21-May-2019 00:08:19

Vijolīte (nenoteikta) Viola sp. ->


Ansis 21-May-2019 00:04:11

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 21-May-2019 00:01:40

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 20-May-2019 23:57:09

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 20-May-2019 23:55:22

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 20-May-2019 23:52:34

Daudzziedu mugurene Polygonatum multiflorum ->


Ansis 20-May-2019 23:46:21

Sūna (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 20-May-2019 23:45:09

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2019 23:44:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 20-May-2019 23:44:09

Rūgtā ķērsa Cardamine amara ->


Edgars Smislovs 20-May-2019 23:43:19

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 20-May-2019 23:39:48

Kosa (nenoteikta) Equisetum sp. ->


Ansis 20-May-2019 23:35:22

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 20-May-2019 23:33:55

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 20-May-2019 23:31:14

Birztalas skarene Poa nemoralis ->


Ansis 20-May-2019 23:19:54

Nezināms ->


Blakts 20-May-2019 22:56:43

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2019 22:50:59

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Blakts 20-May-2019 22:50:10

Spīdīgā pļavu blakts Lygus pratensis ->


Blakts 20-May-2019 22:47:26

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 20-May-2019 22:42:46

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


nekovārnis 20-May-2019 22:41:24

Nezināms ->


nekovārnis 20-May-2019 22:37:55

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 20-May-2019 22:28:45

Koksngrauzis Stenostola dubia Stenostola dubia ->


Kukainis 20-May-2019 21:18:19

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Blakts 20-May-2019 20:47:29

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 20-May-2019 20:47:21

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Kukainis 20-May-2019 20:11:43

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Ivars L. 20-May-2019 16:28:36

Nezināms ->


Sintija Martinsone 20-May-2019 15:55:09

Žubīte Fringilla coelebs ->


kamene 20-May-2019 14:44:30

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


čūskis 20-May-2019 13:56:44

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


Blakts 20-May-2019 13:46:21

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


Blakts 20-May-2019 13:46:00

Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum ->


Blakts 20-May-2019 13:45:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 20-May-2019 13:45:27

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 20-May-2019 13:15:13

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


Blakts 20-May-2019 13:14:48

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 20-May-2019 12:47:23

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 20-May-2019 12:46:32

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Blakts 20-May-2019 12:44:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 20-May-2019 12:43:55

Nezināms ->


Blakts 20-May-2019 12:42:40

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


Blakts 20-May-2019 12:42:17

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 20-May-2019 12:41:12

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 20-May-2019 12:40:41

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 20-May-2019 12:40:34

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 20-May-2019 12:40:28

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 20-May-2019 12:40:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2019 12:31:11

Lauku piekūns Falco tinnunculus ->


rolandsl 20-May-2019 10:38:17

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Liepzieds 20-May-2019 09:37:30

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 20-May-2019 09:15:10

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 20-May-2019 09:14:28

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 20-May-2019 09:13:35

Kosa (nenoteikta) Equisetum sp. ->


IlzeP 20-May-2019 09:12:50

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 20-May-2019 09:11:52

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


OKK 20-May-2019 00:25:59

Krāšņvabole Dicerca sp. Dicerca sp. ->


dziedava 19-May-2019 23:49:26

Nezināms ->


Ivars L. 19-May-2019 23:21:47

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


felsi 19-May-2019 23:21:09

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 19-May-2019 21:06:30

Porainā gļotsēne Ceratiomyxa porioides ->


dziedava 19-May-2019 21:05:26

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 19-May-2019 21:04:29

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


dziedava 19-May-2019 20:57:16

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 19-May-2019 20:53:58

Nezināms ->


Ivars L. 19-May-2019 20:39:18

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 19-May-2019 20:17:34

Nezināms ->


Ivars L. 19-May-2019 20:15:25

Nezināms ->


Ivars L. 19-May-2019 20:14:19

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Edgars Smislovs 19-May-2019 19:29:10

Gaišais ķauķis Sylvia curruca ->


Edgars Smislovs 19-May-2019 19:26:20

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 19-May-2019 19:25:46

Mežastrazds Turdus sp. Turdus sp. ->


Edgars Smislovs 19-May-2019 19:24:58

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:53:54

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:52:40

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


IlzeP 19-May-2019 17:52:09

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-May-2019 17:51:20

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


IlzeP 19-May-2019 17:50:14

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:48:42

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:45:38

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:43:55

Vairogblakts Carpocoris purpureipennis Carpocoris purpureipennis ->


nekovārnis 19-May-2019 17:42:12

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:40:51

Rožvabole (nenoteikta) Cetonia/Potosia sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:39:22

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 17:37:54

Briežvabole (nenoteikta) Lucanidae sp. ->


dziedava 19-May-2019 16:25:38

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nuncijs 19-May-2019 16:00:19

Gaišais ķauķis Sylvia curruca ->


W 19-May-2019 15:54:10

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


dziedava 19-May-2019 15:31:20

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Lemmus 19-May-2019 15:29:10

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Vīksna 19-May-2019 13:21:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Ivars L. 19-May-2019 12:43:11

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ivars L. 19-May-2019 12:01:20

Nezināms ->


Ivars L. 19-May-2019 11:58:10

Nezināms ->


Ivars L. 19-May-2019 11:55:33

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Kukainis 19-May-2019 11:24:56

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-May-2019 09:41:12

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 09:29:29

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:29:44

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-May-2019 07:25:30

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:23:50

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:21:47

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:20:10

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:18:21

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:13:54

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:13:15

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:12:27

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:11:10

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:07:19

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:06:15

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 07:03:16

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 06:59:37

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 19-May-2019 06:53:51

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


Edgars Smislovs 19-May-2019 06:28:18

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 19-May-2019 03:29:50

Nezināms ->


Ansis 18-May-2019 23:16:27

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 18-May-2019 23:15:46

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 18-May-2019 23:15:12

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 18-May-2019 23:13:49

Nezināms ->


Ansis 18-May-2019 23:11:33

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 18-May-2019 21:26:19

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 18-May-2019 21:25:39

Maijvabole (nenoteikta) Melolontha sp. ->


Kukainis 18-May-2019 21:08:49

Nezināms ->


dziedava 18-May-2019 20:58:17

Nezināms ->


nekovārnis 18-May-2019 20:35:27

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 18-May-2019 20:34:09

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:32:45

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:31:13

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:29:56

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 18-May-2019 20:20:39

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:20:09

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:19:09

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:18:17

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:17:39

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:16:43

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:15:13

Muša (nenoteikta) Muscidae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:14:09

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:13:46

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:12:56

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 20:11:10

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


kristyk 18-May-2019 15:38:51

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


čūskis 18-May-2019 13:44:09

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


Edgars Smislovs 18-May-2019 10:54:50

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Armandez 18-May-2019 10:07:35

Kosa (nenoteikta) Equisetum sp. ->


Armandez 18-May-2019 10:07:00

Kosa (nenoteikta) Equisetum sp. ->


Armandez 18-May-2019 10:06:09

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 18-May-2019 09:20:52

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 18-May-2019 09:10:26

Kapračvabole Nicrophorus sp. Nicrophorus sp. ->


Kukainis 18-May-2019 09:07:47

Kukainis (nenoteikts) ->


Kukainis 18-May-2019 09:07:16

Kukainis (nenoteikts) ->


Blakts 18-May-2019 01:00:51

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-May-2019 01:00:41

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-May-2019 01:00:34

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-May-2019 01:00:11

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-May-2019 01:00:00

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-May-2019 00:59:48

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-May-2019 00:59:41

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 23:55:45

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 23:51:17

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 23:50:37

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 23:50:12

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 23:49:56

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 23:31:13

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 23:31:10

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ansis 17-May-2019 23:24:29

Tumšzaļā jungermannija Jungermannia atrovirens ->


Divpēdis 17-May-2019 22:27:28

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2019 22:11:33

Brūnā čakste Lanius collurio ->


Blakts 17-May-2019 21:39:22

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 21:38:50

Vairogblakts Carpocoris sp. Carpocoris sp. ->


Tauriņu Vērošana 17-May-2019 21:03:10

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Blakts 17-May-2019 21:02:34

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


Blakts 17-May-2019 21:02:10

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 17-May-2019 21:01:57

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Mareks Kilups 21.maijs, 15:47

paldies par sugas noteikšanu!


kamene 21.maijs, 15:45

Paldies, Ivar. Tādu vēl nebiju satikusi.


Kukainis 21.maijs, 15:15

Bebrs koku nogāzis, taču viņas varētu būt palīdzējuši lielie pārnadzī.


marsons 21.maijs, 13:29

Paldies!


marsons 21.maijs, 13:28

Paldies!


Diāna 21.maijs, 11:23

Izskatās pēc mizas apaļpores Oxyporus corticola


Laimeslācis 21.maijs, 10:11

Paldies, Andri, papētīju! Diemžēl man tā ir vienīgā bilde un visas pazīmes nav iespējams saskatīt.


Laimeslācis 21.maijs, 09:54

Paldies, Andri!


Rallus 21.maijs, 09:44

Melnbaltais lapsprīžmetis ir. Lielais vai mazais? Nepateicīgs leņķis tik. Var salīdzināt abus: http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Rheumaptera_Subhastata


Vīksna 21.maijs, 01:16

Paldies !


Aleksandra 21.maijs, 00:38

Paldies, Ansi!


Edgars Smislovs 21.maijs, 00:30

Interesants novērojums!


OKK 21.maijs, 00:22

Ja kāds nesamīdīs - nobildēšu.


OKK 21.maijs, 00:21

Viņš aug mauriņā, ceļmalā. Bet jā - apkārt mājas ar dārziem.


Ansis 21.maijs, 00:18

Būtu labi, ja izdotos šo nobildēt vēlāk ziedošu, jo pēc ziediem varētu drošāk pateikt, vai nav kāda cita, retāka vībotne. Dievkociņš ir reti atrodams savvaļā, tomēr ne tik rets dārzos.


OKK 21.maijs, 00:16

Paldies!


OKK 21.maijs, 00:11

Es varbūt viņu 30 grādu karstumā meklēju pus stundu!


OKK 21.maijs, 00:10

Atvainojos, bet vai tad augs, kurš https://www.latvijasdaba.lv/augi/artemisia-abrotanum-l/ definēts kā "Ļoti reti" un reizē ir 1. novērojums DD, nav "interesants novērojums"?


Ansis 20.maijs, 23:57

Jā, varētu būt!


Zigurds Krievans 20.maijs, 23:53

Paldies!


Zigurds Krievans 20.maijs, 23:53

Paldies


Ansis 20.maijs, 23:52

Daudzziedu mugurenei stublājs ir apaļš, bet dziedniecības mugurenei stublājs ar garenām ribām (stūrains). Bildēs labi redzams stūrainais stublājs.


Ansis 20.maijs, 23:43

Rūgtajai ķērsai ir violetas putekšnīcas, bet foto redzamajam augam tās dzeltenas. Šī būs zobainā ķērsa.


meža_meita 20.maijs, 23:39

Ak, vai! Paldies, Ansi!


Ansis 20.maijs, 23:38

Kāda no kļavas sārtlapu formām. Ja vasarā lapas pārtop zaļas, tad šī ir Švedlera kļava (Acer platanoides fo. schwedleri)


meža_meita 20.maijs, 23:26

Samulsu, gandrene vai silpurene?


dziedava 20.maijs, 23:19

Oho,interesanta versija! Esot jābūt izteiktam, lai arī īsam, kātiņam. Vai ko tādu var noskaidrot?


angel 20.maijs, 23:01

Paldies, Edgar!


CerambyX 20.maijs, 22:56

Tāds aizdomīgs eksemplārs - pēc spārnu galu krāsojuma (to plēvainajā daļā) tā kā Rhyparochromus vulgaris, jo pašā galā tikai viens blakts pleķītis (R.pini - gar malu vairāki neizteiksmīgāki pleķīši, R.phoeniceus - tikai šaura balta maliņa visā garumā, bez kādiem pleķīšiem), bet priekškrūšu vairoga malās nav tādi gaišāki laukumi kā būtu tipiski R.vulgaris jābūt. Tā ka nezinu nezinu.. :D


Mari 20.maijs, 22:54

Sapratu, paldies! :)


CerambyX 20.maijs, 22:50

Šīs pagaidām labāk ziņot kā Lygus sp. - tur tā sugu noteikšana visai 'piņķerīga'.


nekovārnis 20.maijs, 22:28

Nu jā, it kā S.dubia vajadzētu būt vēlāk - jūnijā. Pārskatot foto internetā netieku gudrs. Pārlikšu pagaidām uz Stenostola sp.


Lemmus 20.maijs, 22:20

Varbūt Pseudoplectania sphagnophila?


nekovārnis 20.maijs, 21:41

Jā, zviedru grāmatā id sadaļā norādīts tas zilganais vai zilganzaļais atspidums S.dubia, bet nu fotogrāfijā to iespējams neredz dēļ leņķavai bilsdes kvalitātes. Pašā grāmatā attēlos tas atspīdums arī nav saskatāms. Tālāk pie aprakstiem minēts S.dubia segspērniem blīvs, īsu pelēku matiņu apmatojums, S.ferrea - blīvs īsu pelēku un garu melnu matiņu mistrojums. Attēlos S.dubia pelēcīgais apmatojums skaidri redzams uz visa ķermeņa, S.ferrea faktiski redzami tie garie melnie pa sāniem. Tēviņiem ūsas sasniedz segspārnu galu S.dubia vai ir krietni garāki S.ferrea. Tātad šī visdrīzāk mātīte. Mātītēm S.ferrea "as long as elytra", kas tāds diezgan divdomīgs - vai nu segspārnu garumā vai līdz segspārnu galiem, kaut arī šķiet nevienā variant neatbilst :) S.dubia mātītēm ūsas mazliet īsākas kā tēviņiem (tiem līdz segspārnu galiem) Tā izsecināju ka drīzāk S.dubia. Protams, pēc pāris bildēm vienā grāmatā ar droši vien neko daudz nevar izsecināt:)


CerambyX 20.maijs, 21:09

Par šo man aizdomas vai nav drīzāk Stenostola ferrea - tāds baigi pūkains un 'matēts'.


nekovārnis 20.maijs, 21:07

Paldies!:)


meža_meita 20.maijs, 20:46

Laikam nebūs plakana. Paldies, Julita! :)


Aceralba 20.maijs, 20:32

Paldies, pētīšu, kā tad izskatās pieaugusī :)


kapso 20.maijs, 20:19

Paldies sugas noteicējiem!


Kukainis 20.maijs, 20:10

Šī ērce pēc maniem novērojumiem jau aizceļojusi līdz Ventspilij.


dziedava 20.maijs, 19:41

Tai jābūt plakanam kātiņam pie pamata. Bija?


meža_meita 20.maijs, 19:30

Mitrā vietā auga un lielās plantācijās. Domāju vai nav skrajziedu skarene.


dziedava 20.maijs, 16:31

Vai nav Milium effusum?


kamene 20.maijs, 15:02

Daudzziedu mugurene


CerambyX 20.maijs, 14:03

Ā, jā tiešām - to failu nepaskatīju un par Daugavpiliešu faunistiskaijiem rakstiem piemirsu, ka tie savādāk gūglē jāmeklē, lai arī parādītos meklētājā. Pirmo reizi tad LV suga konstatēta 2003. gadā Moricsalā (U.Valainis leg.) un turpat pēc tam arī 2006. gadā (A.Barševskis leg.).


anthicus 20.maijs, 13:54

Skat. komentāru LEB mājas lapā: http://leb.daba.lv/addenda.pdf


anthicus 20.maijs, 13:50

Reti sastopama suga, interesants atradums!


CerambyX 20.maijs, 13:07

Vai tad nav vispār jauna suga Latvijai? Neatrodu info, ka tāda būtu atrasta... :)


Bekuvecis 20.maijs, 12:12

Laima, pagājušajā nedēļā tiešām biju palūkoties. E-pastā, ar kuru Jūs reģistrējāties DD, ir vēstule no senes.lv.


Irbe 20.maijs, 11:59

Varbūt nepieaudzis vistu vanags?


Irbe 20.maijs, 10:36

Melngalvas ķauķis


kapso 20.maijs, 09:05

Paldies!


Briza 20.maijs, 07:37

Rumex hydrolapatum Krastmalu skābene.


Briza 20.maijs, 07:35

Cardamine amara Rūgtā ķērsa.


Vīksna 20.maijs, 00:50

Upes kosa.


Vīksna 20.maijs, 00:49

Vārpainā krauklene.


Vīksna 20.maijs, 00:48

Sarkanā spulgotne.


felsi 19.maijs, 23:20

Paldies Egij!


Briza 19.maijs, 23:15

Jā, būs šī gada sūna, ja ir iespēja paskatieties palielinājumā (lupa, binokulārs, mikroskops), ļoti krāšņa.


Vīksna 19.maijs, 22:53

Paldies !


Aleksandra 19.maijs, 22:45

Paldies, Laima un Ilze!


OKK 19.maijs, 22:37

Labs foto!


OKK 19.maijs, 22:33

Lielais madaru sfings Hyles gallii


kapso 19.maijs, 22:10

19.maijā tanī pašā vietā redzēju jau 5 gliemežus


Ivars L. 19.maijs, 21:40

Jā, pareizi - gaiša, viengadīga, klājeniska piepe, kas aug uz atmirušām egļu cietpiepēm ir šī baltene.


felsi 19.maijs, 21:38

Pievienoju foto, kas veikti 19.05.19. Vai varētu būt taukā bezdzīslene?


dziedava 19.maijs, 21:06

Ok, tad ir arī :)


meža_meita 19.maijs, 21:02

Julita, vai patiešām? Man ļoti likās, ka tā ir piepe.


dziedava 19.maijs, 21:00

Varbūt es pārsteidzos ar sugas maiņu - tā bija sēne vai gļotsēne? :)


nekovārnis 19.maijs, 20:13

Tā kā pēc Rhabdomiris striatellus nimfas, Nez, varbūt vēl kāda līdzīga


Ivars L. 19.maijs, 18:07

Nezinu, kaut kā par to nepadomāju.


dziedava 19.maijs, 16:36

Šis jau sanāk pat citā pagastā nekā it kā netālu atrastais aprīlī


Briza 19.maijs, 16:29

Virszemes lapas lancetiskas, būs vien cemere.


W 19.maijs, 15:54

Paldies, Laima!


Lemmus 19.maijs, 15:24

Paldies!


Vīksna 19.maijs, 14:45

Varbūt platlapu cemere, bet līdzīga arī stāvā berula.


Laimeslācis 19.maijs, 11:26

Paldies, Voldemār!


Laimeslācis 19.maijs, 10:14

Šo krāšņspāri nevarēju precīzi noteikt. Liekas, ka gaišzilā, bet varbūt zilganā,... vai ziemeļu? Lūdzu konsultāciju!


Laimeslācis 19.maijs, 09:32

Paldies, Marek!


Laimeslācis 19.maijs, 08:38

Agrā smaragdspāre


Laimeslācis 19.maijs, 08:36

Lielās sarkanaces mātīte


W 19.maijs, 07:38

Marek, paldies!


Vīksna 19.maijs, 00:12

Paldies !


Ansis 18.maijs, 23:12

Jā, ir spuļģītis!


W 18.maijs, 22:47

Paldies, Inita!


Siona 18.maijs, 21:55

Man jau likās aizdomīgi lieli veidojumi, jo tieši Tavā lapā redzēju bildītes ar ķērpi un norādi par izmēriem (līdz 1mm) ;)


Aceralba 18.maijs, 21:50

Paldies, tuvplānā ļoti smuka izrādījās!


Aceralba 18.maijs, 21:48

Paldies!


Karmena 18.maijs, 21:43

Paldies par labojumu, Marek!


dziedava 18.maijs, 21:33

Nē nē, tā ir sēne, varbūt Hypoxylon fuscum, Acrocordia ir 3x mazāka par norādīto izmēru


Divpēdis 18.maijs, 19:36

Kāļu baltenis - labi redzamas zaļās dzīslas


Divpēdis 18.maijs, 19:35

Mazais nātru raibenis;)


LailaG 18.maijs, 18:54

Jā,Kristīne N,ļoti līdzīgs.


kristyk 18.maijs, 18:19

Āboliņa sprīžmetis?


kamene 18.maijs, 16:14

Piekrītu Ansim - jungermannija un dzīva koka nav manīta, bet džeimsonīte mēdz pakāpties pa stumbru, it sevišķi melnalkšņa.


kristyk 18.maijs, 15:40

Varbūt ūdensēzelītis?


felsi 18.maijs, 15:00

Paldies par noteikšanu!


Armandez 18.maijs, 12:26

Labs jautājums.


Vīksna 18.maijs, 10:27

Vai meža nebija zaraināka, un mežā biežāk redzu pļavas kosu.


nekovārnis 18.maijs, 09:21

Manuprāt Platycerus caraboides


nekovārnis 18.maijs, 09:11

Pakaļkājas stilbs līks - tad jau Nicrophorus vespillo.


zemesbite 18.maijs, 00:08

Paldies, ņemšu vērā, ja vēl kādreiz tādas gadīsies.


CerambyX 17.maijs, 23:33

Šitām Sciocoris ģints vairogblaktīm noderīga pazīme ir vēdera krāsojums. Pēc virspuses divas biežākās sugas (cursitans, umbrinus) stipri līdzīgas, bet nu umbrinus vēders pilnībā vienmērīgi brūns, bet cursitans - dzeltenīgs ar divām tumšām (gandrīz melnām) gareniskām joslām. Ir gan vēl citas sugas, bet tur vairākām acis mazākas un tā kā 'uz kātiņiem'.


Ansis 17.maijs, 23:24

Vajadzētu būt rudens džeimsonītei. Pa retam šo sugu gadījies redzēt uz dzīvu lapkoku (melnalkšņa, liepas, apses) mizas pie stumbra pamatnes, vai pat 1-1,5 m augstumā.


Divpēdis 17.maijs, 22:30

Cerēju, ka vieglāk mani palaidīsi cauri;)


Mimi Serada 17.maijs, 21:46

Jauki! Šaubījos, vai var identificēt, tomēr saskatīju līdzību ar tiklblaktīm :) Paldies, Uģi!


CerambyX 17.maijs, 21:39

Šīs foršas! :


Vīksna 17.maijs, 21:32

Paldies !


forelljjanka 17.maijs, 20:40

Dadžu raibenis.


Mareks Kilups 17.maijs, 16:58

paldies!


kapso 17.maijs, 16:05

Uz rabarbera krūma


IlzeP 17.maijs, 13:52

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


IlzeP 17.maijs, 13:52

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


IlzeP 17.maijs, 13:51

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


IlzeP 17.maijs, 13:51

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


Martins 17.maijs, 13:35

Kur Tava grāmata?! Šo sugu vajadzētu varēt atpazīt. :)


Aleksandra 17.maijs, 10:30

Paldies, Ansi!


Mimi Serada 17.maijs, 09:51

Paldies!


Bekuvecis 17.maijs, 08:09

Jā, ir tā pati. Tikai pareizāks, ja sekojam mūsdienu sēņu sistemātikas galvu reibinošajiem līkločierm [© Edgars Vimba], tagad skaitās P. conchatus.


Vīksna 17.maijs, 00:35

Paldies !


Fuatra 17.maijs, 00:29

Paldies


CerambyX 17.maijs, 00:18

Sprakšķis Athous haemorrhoidalis tā kā


CerambyX 17.maijs, 00:17

Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 17.maijs, 00:17

Agrypnus murinus


CerambyX 17.maijs, 00:17

Otiorrhynchus sp.


CerambyX 16.maijs, 23:04

Uz spulgotnēm kādas pāris interesantas Dicyphus ģints mīkstblaktis var meklēt.


CerambyX 16.maijs, 22:56

Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 16.maijs, 22:56

Paldies, bet citi rakursi tā īsti tomēr nepalīdz - prasās to blakti tuvāk redzēt :)


meža_meita 16.maijs, 22:05

Skaidrs, paldies :)


Vīksna 16.maijs, 21:22

Paldies !


felsi 16.maijs, 20:41

Paldies Ansi!


IlzeP 16.maijs, 20:21

Skaidrs, esmu te nelielu sajukumu radījusi (turpinājusi radīt). Datu bāzē jau ir bērzu kamolene Lentinus conchatus, pieņemu, ka tā ir tā pati, un laboju uz to.


Ansis 16.maijs, 19:41

Varētu būt melnā ozolpaparde


Vīksna 16.maijs, 19:36

Paldies !


BioLaura 16.maijs, 19:35

Pievienoju vēl bildes, kur varbūt varētu saprast skaidrāk.


Irbe 16.maijs, 19:34

Paldies!


Bekuvecis 16.maijs, 19:29

Jā, ir sinonīms. Taču pareizāks tagad skaitās Initas norādītais.


CerambyX 16.maijs, 19:26

Ja varbūt izkadrētu to blakti tuvāk (kaut vai cik tuvu vien var), tad otrajā attēlā (tas asāks) sugu domāju, ka varētu pateikt. Tā citādi skaidrs, ka Palomena ģints vairogblakts, bet kura no divām sugām tā absolūti droši pateikt nevaru.


Bekuvecis 16.maijs, 19:25

Inita pārrakstījusies: ir nevis bērzu pundurkamolene, bet gan bērzu kamolene (jeb bērzu sīkstene). Latīniskais nosaukums ir OK. (Panus spp. un Panellus spp., par spīti nosaukumu līdzībai, ir maz kopīga - tik vien, ka abas ir piederīgas Agaricomycetes.)


Ivars L. 16.maijs, 18:06

Tieši šim. Vēlāk pievienošu tuvplāna bildi.


meža_meita 16.maijs, 17:16

Tas zilganzaļais laponis pieder šai henotēka, vai pavisam cits ķērpis?


Gaidis Grandāns 16.maijs, 16:44

Pļavu lija


IlzeP 16.maijs, 16:36

Panus, nevis Panellus, kā datu bāzē citāsm pundurkamolenēm?


Inita 16.maijs, 16:07

Liesmenīte Flammulaster sp.


Inita 16.maijs, 16:06

Bērzu pundurkamolene Panus conchatus


Inita 16.maijs, 16:04

Nav pūpēdis! Atmatene Agaricus sp.


Inita 16.maijs, 16:03

Krāšņā vistene Tricholomopsis decora.


Inita 16.maijs, 16:01

Dūmainā piltuvene (aplocene) jeb liepene Clitocybe (Lepista) nebularis


Inita 16.maijs, 15:59

Tintene


Inita 16.maijs, 15:58

Tintene Coprinellus vai Coprinopsis


Inita 16.maijs, 15:56

Zelta brūnsardzene Phaeolepiota aurea.


Inita 16.maijs, 15:42

Melanoleuca :)


Inita 16.maijs, 15:39

Sēntiņa Mycena sp.


Inita 16.maijs, 15:38

Sprādzes rikenella Rickenella fibula


Inita 16.maijs, 15:32

Anīsa piltuvene Clitocybe odora.


Inita 16.maijs, 15:30

Šīs ir divas dažādas sēnes.


Inita 16.maijs, 15:29

Sēntiņa Mycena sp.


IlzeP 16.maijs, 15:17

Vai sinonīms ir T. album?


IlzeP 16.maijs, 15:14

Sarakstā ieliku. Labot, ka šī ir?


Inita 16.maijs, 15:13

Zaru vītenīte Marasmiellus ramealis


Inita 16.maijs, 15:11

Mainīgā pacelmene Kuehneromyces mutabilis


Inita 16.maijs, 15:10

Saŗtlapīte Entoloma sp.


Inita 16.maijs, 15:08

Celmene Armillaria sp.


Inita 16.maijs, 13:24

Sermuļu saulsardzene Lepiota erminea


AndaB 16.maijs, 13:24

Liels paldies!


Inita 16.maijs, 13:01

Nav sēntiņa, bija domāts :)


Inita 16.maijs, 13:00

Sēntiņa Mycena sp.


Inita 16.maijs, 12:59

Tīmeklene Cortinarius sp.


Inita 16.maijs, 12:58

Sārtlapīte Entoloma sp.


Inita 16.maijs, 12:56

Pleurotus pulmonarius Dzeltējošā sānause


Inita 16.maijs, 12:49

Baltā pūkaine Tricholoma stiparophyllum


Inita 16.maijs, 12:46

Es tā ilgi domāju un izdomāju, ka tā ir pelēkā sārtlapīte Entoloma araneosum. Vienīgā sārtlapīte, kas ir tik "pūkaina". Lapiņas jaunām mēdz būt pelēkas, vēlāk sārtas. Šī veļ jauna. Vēl tādas spalvainas un pūkainas, smailas cepurītes ir šķiedrgalvītēm. bet nezinu nevienu tik pelēku šķiedrgalvīti.


OKK 16.maijs, 11:56

izils! > izcils, gadā > gada, riebjas drukas kļūdas


OKK 16.maijs, 11:52

Tagad lietoju NIKON COOLPIX B700 Black - izils! Fočēju makro, bet, putnus - 60 X zoom!!! Un tas ir vienā kamerā, pirku tādu brīnumu pirms gadā pa 444 E


OKK 16.maijs, 11:39

Spoguļkamera, Zenīts 3 M, ja pareizi atceros, "gredzeni", nesaprotu, kāpēc tāda interese?


OKK 16.maijs, 11:30

Tātad, pārvarot slinkumu, ievietoju savus vēsturiskos gludenās čūskas datus DD, bet DD admins, ar palamu "Dziedava" tikai sajūsminās par piepēm, pārējie admini nav kādu laiku manīti. Varbūt vajag izvērtēt DD admiņu lietderību?


Armandez 16.maijs, 10:59

ar kādiem stikliem šie tuvplāni?


CerambyX 16.maijs, 10:57

Meloe brevicollis


dziedava 16.maijs, 10:57

Mājas ābele (droši vien), nav sarakstā


OKK 16.maijs, 10:45

Starp citu, no kura laika DD gludenās čūskas atradnes neieķeksē pie "interesantākajiem novērojumiem"?


OKK 16.maijs, 10:42

Jā, Zenīts 3 M, ja pareizi atceros, ar gredzeniem, lai varētu fotografēt makro. Tajā laikā dabūju "pa blatu" 1 diapozitīvu filmiņu (36 kadri, bet - krāsas!) reizi 3 gados no Dabas muzeja, bija laiki...


Irbe 16.maijs, 10:20

Kājiņas dzeltenīgi brūnas kā vītītim, čunčiņam ir melnas.


Edgars Smislovs 16.maijs, 10:13

Ir vēl bildes?


dziedava 16.maijs, 07:47

:) Un kāda galvenā atšķiršanas pazīme? Ka uz Phellinus chrysoloma ?


OKK 16.maijs, 07:14

Latgalē līdz šim neviens vēl nav atradis.


meža_meita 16.maijs, 00:17

Paldies! Mēģināšu "sagremot". :)


Aleksandra 16.maijs, 00:09

Paldies!


felsi 15.maijs, 23:23

Paldies par blaktīm!


Ivars L. 15.maijs, 23:17

Jā, izskatās līdzīgi. P.subacida jaunais poru slānis neaizaug pilnībā iepriekšējo, kas tad redzams kā oranža mala. A.crassa tā nevajadzētu būt. Sažūstot, A.crassa pamata slānis ir drūpošs kā krīts. Svaigai A.crassa garša ir rūgtena, ne visai asa, tā kā eļļas (?) smarža, bet P.subacida bez izteiktas garšas vai nedaudz skābena, arī smarža mn šķiet skābena, protams svaigam, nesažuvušam augļķermenim.


Ivars L. 15.maijs, 22:59

Jā, baigais pārsteigums un prieks par šo. Paldies.


CerambyX 15.maijs, 22:57

Lapgrauzis Cryptocephalus octopunctatus


Armandez 15.maijs, 22:14

Ar ko bildēji? Zenīts?


angel 15.maijs, 22:13

Paldies!


Edgars Smislovs 15.maijs, 21:22

Interesanti 11.04.2019 jau bija mazuļi, pēc balss diezgan lieli. https://dabasdati.lv/lv/observation/sla2dch2p95b3lqisj5pglonr5/


Aleksandra 15.maijs, 21:09

Paldies, Ansi, par labojumu!


forelljjanka 15.maijs, 21:07

Knābis priekš klijāna pa masīvu.Nevarētu būt kāds netipiski tumšs nepieaudzis vistu vanags?


dziedava 15.maijs, 21:06

Ja tāda būtu egļu mežā pie egles, varētu domāt, ka melnā pseidoplektānija, bet purvā varētu būt kas interesantāks, es tikai tagad esmu prom no materiāliem.


dziedava 15.maijs, 20:57

Oho, apsveicu!


dziedava 15.maijs, 20:56

Paldies, Ivar!


Armandez 15.maijs, 20:32

Citviet mēdz būt, piemēram, Latgalē?

Pēdējie komentāri rakstiem
Ilmārs Tīrmanis 21-May-2019, 10:50

!!!


anthicus 20-May-2019, 13:52

1. fotogrāfijā - izcili noformēta entomoloģiska kolekcija!


Liepzieds 20-May-2019, 10:38

Ļoti vērtīgi par to, kā noteikt pīlēnu vecumu! Liels paldies! :)


CerambyX 17-May-2019, 16:41

Jā, novērojumus no agrākiem gadiem noteikti ir vērts pievienot - kopējā datu/novērojumu apkopojumā bez šaubām noderēs. Nu un 2011-2012. gadi jau nemaz pat 'tik seni' nav - liela varbūtība, ka tās atradnes joprojām ir aktuālas un to pa   (..)


Mimi Serada 17-May-2019, 12:09

Paldies, Uģi, būs ko meklēt vasara! Blaktis ir skaistas, man ir bildes no 2011-2012 g., vai ir vērts reģistrēt tās Dabasdatos?


dekants 16-May-2019, 10:47

Paldies, Antra! Šis ir vērtīgi - gan pīļu vecuma noteikšana, gan arī lieliski video atrasti :)


Vīksna 16-May-2019, 00:45

Par Uģa darbaspējām piekrītu.Rakstu gan,tikai daļu izlasīju,droši vien brīvdienās līdz beigām tikšu.Žēl, ka maz laika bildēt, darbā jāvergo.Pat nobildēto pus aizmigusi DD lieku.


Mareks Kilups 15-May-2019, 22:15

Uģa darbaspējas ir kautkāds dabas fenomens.


Aceralba 14-May-2019, 22:20

Labprāt būtu ziņojusi par jāņogu raibeni biežāk, bet tā arī tikai vienreiz pa visu 2018.gadu laimējās to redzēt - kaut kā tas manos maršrutos vairāk nerādījās. Piemēram, acaino raibeni gan varēja redzēt katru (saulaino) dienu, ar   (..)


nekovārnis 14-May-2019, 19:11

Superīgs raksts! Paldies! Interesanti, ka sarkanblakts vēl nav ieziņota no Šlīteres :D Patiešām, ir kur rakt :)


CerambyX 14-May-2019, 08:22

Pamatā jā - no augšas pietiek, jo vairums blakšu ir tomēr tādi visai saplacināti objekti ar, bieži vien, sugām raksturīgu rakstu ķermeņa virspusē un, piemēram, sānu skats visbiežāk neko daudz jaunu neatklāj. Blaktis gan ir kustīgas   (..)


Carum carvi 14-May-2019, 07:07

Vai ir kādas īpašas rekomendācijas blakšu fotografēšanā - pietiek ar skatu no augšas?


Divpēdis 13-May-2019, 18:37

Tā ir, kā Sintija saka. Kad rādīju tauriņu grāmatu māsīcai ar atzīmētajiem LV tauriņiem, vislielākais pārsteigums viņai bija par jāņogu raibeni - un tādi tiešām ir arī pie mums? Plašāk laikam tas "sīļa efekts" parastās publi   (..)


kamene 13-May-2019, 10:56

Piekrītu. Pirms Dabasdatiem es arī nebiju ievērojusi šādu tauriņu. Bet čemurziežu dižtauriņu atceros jau no bērnības.


Siona 12-May-2019, 07:57

Pilnīgi piekrītu, ka šis tauriņš ir maz zināma suga plašākai sabiedrībai. No tiem lielajiem tauriņiem cilvēki zina balteņus, acaino raibeni un tad ir vienkārši raibie tauriņi.Kad skolēni skatās bildes, vienmēr ir pārsteigti, cik i   (..)


IlzeP 7-May-2019, 11:08

Tas, ka suga bieži sastopama, nebūt nenozīmē, ka neinteresanta! Pie tam jāņogu raibenis, neskatoties uz biežo sastopamību, manuprāt, ir tāda plašākai sabiedrībai maz zināma suga - labs objekts, lai ieinteresētu tauriņu vērošanai. Ar   (..)


OKK 7-May-2019, 10:13

Bet, no "zinātnes viedokļa", būtu interesanti uzzināt par kaut ko patiešām interesatu - par " ļoti retu, vēl neatrastu Latvijas faunai un it kā izmirušu sugu" sastopamību Latvijā, piemēram, par iespējamajām dižās briežvaboles, laimi   (..)


OKK 7-May-2019, 09:30

Tur ir tā, ka "pievērst sabiedrības uzmanību" Latvijā diezgan bieži sastopamām sugām, (stap citu, šīs sugas, ir veidojušās miljoniem gadu), saistīt ar Latvijas 100gadi neredzēju jēgu, tāpēc tolaik baigi izņirgājos.


Grislis 27-Apr-2019, 21:15

Es domāju, ka Gada simboli jau patiešām vairāk tiek izvēlēti ar domu iepazīstināt cilvēkus ar kādu konkrētu sugu vai sugām, aicināt ieskatīties vairāk dabā un pamanīt to, ko agrāk varbūt neievēroja. Vismaz attiecībā uz madarām   (..)


CerambyX 23-Apr-2019, 09:00

Nu es droši vien te varētu komentēt vismazāk, jo nu mans jāņogu raibeņa pārskats vēl tikai smagi top grūtās mokās un līdz ar to es esmu viens no tiem sliktajiem, kas nav šo atgriezenisko saiti pagaidām nodrošinājis. Bet tomēr - Juli   (..)


dziedava 23-Apr-2019, 04:50

Kristap, neiet runa par to, vai izziņot simbolus, protams, ka vajag! Bet, JA ziņojumā ir aicinājums ziņot Dabasdatos, tad prasītos saprast, kāpēc vajag ziņot un VAI būs atgriezeniskā saite. T.sk., vai ziņotās Gada sugas tiks iespēju rob   (..)


kvilks 23-Apr-2019, 00:07

Liekas, ka jau iepriekš kaut kur esmu to teicis, bet droši vien nav slikti atkārtoties - domāju, ka Gada simbolu izvirzīšanas svarīgākais mērķis ir informēt plašāku sabiedrību par kādu aktuālu jautājumu - klimata pārmaiņām, dabas   (..)


dziedava 22-Apr-2019, 12:46

Paldies, Renāte, gluži ar varu jau apkopot mani neviens nespieda. :)) Bet fakts, ka man vienai visu apkopot nav īpaši pareizi galvenokārt dēļ zinātniskā aspekta - sugas jau izsludina un (nez kāpēc) aicina ziņot biedrības, taču vai tās   (..)


meža_meita 21-Apr-2019, 20:48

Julita malacis! No malas gan žēl Julitas - izsludinātāji tikai izmanto DD gada simbolu ziņošanai, bet beigu beigās Julita visu apkopo.


W 21-Apr-2019, 19:37

Paldies! Ļoti motivējoši:)


Laimeslācis 18-Apr-2019, 22:10

Prieks par paveikto! Interesanti redzēt un salīdzināt kā veicies. Man personīgi ar gada simboliem veicās tik, cik izdevās tos satikt, speciāli nemeklēju. Ja paveicās, izmantoju izdevību un ieziņoju. Nebija laika un iedvesmas arī pētīt   (..)


Wiesturs 16-Apr-2019, 19:03

Labāk par vēlu, nekā nekad :) Ņemot vērā, ka man stāv virkne DD nesaliktu un pat neapstrādātu dažādu kukaiņu, gk. naktstauriņu bilžu/novērojumu par pēdējiem 3 gadiem, viens nedaudz vēlāk ieziņots un nepieskaitīts raibenis ir dzī   (..)


dziedava 16-Apr-2019, 10:40

Ļoti atvainojos Viesturiem! V. Vintuļa jāņogu raibeņa novērojumi bija pieklīduši pie V. Vīganta. Nu tas ir labots. Tabulā ieviesta arī viena papildus aile ar novērojumu ar foto skaitiem. Izlabota arī lielā koptabula. Viestur (Vintuli) -   (..)


kamene 16-Apr-2019, 10:30

Interesants un vispusīgs apkopojums! Speciāli neiespringu uz simboliem, ja neskaita baltsamtīti, bet diezgan daudz ir sanācis Baltsamtīte gan pamaz, jo ganos pa austrumdaļu, bet kopējā karte ir vērtīgs papildinājums šīs sugas izplatības   (..)


Wiesturs 15-Apr-2019, 23:07

Jauks raksts! Vienīgi esmu kaut kur pazudis jāņogu raibeņa sakarā. Pat ja divus novērojumus manā dārzā (aprīlī un jūnijā) skaita kā vienu vietu, sanāk 7, reāli - 8 :)


felsi 15-Apr-2019, 23:06

Labs raksts ar stimlējošu efektu!


Ilona_rasa 14-Apr-2019, 23:48

Paldies Julitai!


pustumsa 14-Apr-2019, 21:29

Brīnišķīgi! Prieks par padarīto simtgades gadā!! Tā turpināt!!


putnologs 10-Apr-2019, 10:16

Voldemār, būtu lietderīgi, ja Tu attēlos vai zīmējumos parādītu, kā atšķirt mūsu "parastās" ganībērces un taigas ērci no šai rakstā minētajām pļavērcēm


kaarlisfrei 9-Apr-2019, 07:37

Poikāna kungs, protams, centrāltirgū krekls ar Donaldu Daku būs lētāks!


OKK 5-Apr-2019, 01:30

Tik lēti???


IlzeP 4-Apr-2019, 14:38

Ir precizēta informācija par kreklu cenām - lūdzu skatīties rakstā!


PruseBaiba 2-Apr-2019, 14:37

Paldies par ziņu. Par pamatu sekosim Kultūrvēsturisko novadu kartei. Pašreiz komentārā nav iespējams pievienot kartes attēlu, tādēļ nosūtu linkus, kurā atspoguļoti kultūrvēsturiskie novadi (Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale). Uzska   (..)


alisija220alisija0alise 2-Apr-2019, 08:13

Mums arī ir pļavās kaut kāda strīpaina ērce. Pati neesmu bijusi, bet kad būšu, nofotografēšu, vai palūgšu citus to izdarīt.


dziedava 1-Apr-2019, 21:12

P.S. Minētajā linkā neizdodas atrast, kur būtu redzams sadalījums, kas ietilpst Jūsu domātajā Latgalē un Vidzemē. Ja Rīga ietilpst Vidzemē, tad, acīmredzot, nav domāti plānošanas reģioni, kas redzami te: http://www.varam.gov.lv/lat/d   (..)


dziedava 1-Apr-2019, 21:05

Paldies! Vai minētajā laikā pievienotajiem novērojumiem jābūt šīgada redzējumam vai der arī senāki dati?


PruseBaiba 1-Apr-2019, 20:42

Paldies Julita Kluša par jautājumu. Jā, Rīga šajā konkursa izpratnē skaitās Vidzemes novada teritorijā. Papildu informācija par novadiem: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/?doc=13065 Balvas tiks pasniegtas 3 kategorijās: p   (..)


Vīksna 31-Mar-2019, 19:41

Paldies par skaidrojumu ! Jāpaskatās, varbūt vēl kāda cita ērce trāpās.


dziedava 29-Mar-2019, 17:32

Ja šo konkursu uztvert nopietni, tad tomēr derētu precizēt, kas domāts ar Vidzemi un Latgali. Piemēram, Rīga šī konkursa izpratnē skaitās Vidzeme vai nē? Ir tak reģionu izpratne un seno novadu izpratne - tas itin nemaz nav viennozīmīgi   (..)


patigunta 25-Mar-2019, 01:14

Sauszemes cūkām patīk arī peldēt. Pati novēroju - https://dabasdati.lv/lv/observation/tfbkgm6h59ijc9fuml1tm2gl83/ Atceros - ruksis palēkdamies skraidīja pa seklumu, tad iepeldēja tālu jūrā, līdz palika melna muguras strīpa, tad paz   (..)


goba 22-Mar-2019, 17:37

Vai jūs spējat iztēloties kaut vienu nebiologu, kurš ieraudzījis delfīnu (jebkādu) teiktu- "Re kur jūras cūka peld!"? :D


forelljjanka 21-Mar-2019, 18:27

Jā,kas vainas jūras cūkai?Ir tak arī jūras govs!Uz zemes dzīvojošās cūkas ir gana gudri radījumi,ar labu ožu,kas smalkāka pat kā sunim!;)


IlzeP 21-Mar-2019, 08:55

Nesaprotu, kādēļ jums cūkas nepatīk :)


Mangusts 20-Mar-2019, 13:36

Paldies par rakstu, taču izlasījusi nodomāju tāpat kā pēdējā komentāra autors - tikai nevajag delfīnus par cūkām saukt, lai cik zinātniski pamatoti tas būtu, lai tad iet afalīnas. Un vēl - nespeciālists uzreiz parādīs kas delfīnam   (..)


zemesbite 18-Mar-2019, 18:29

Manos bluķīšos kukaiņi paši saurbuši vajadzīgā diametra caurumus. :)


Wiesturs 17-Mar-2019, 12:56

Saprotu, ka viss lielākoties ir ideju līmenī un nav īpaši pārbaudīts, bet vai ir zināms, kādam jābūt urbumu diametram baļķēnos/ģipsī? Vai labāk saurbt dažāda diametra (no-līdz?). Man pašam pagalmā ir atstāti 2 stumbeņi - pried   (..)


Kukainis 16-Mar-2019, 17:23

Paldies, ļoti labas idejas ienākušās! Vērts pārdomāt. Ja kādu no mums uzaicinās no pirmsākumiem būvēt māju konkrētajā teritorijā, domāju, ka būsim gatavi konsultēt. Kā līdz šim esmu izteicies, tās ir manas pārdomas par "kukai   (..)


CerambyX 16-Mar-2019, 16:24

Materiālu apraksts ar tādu īsu aprakstu ar to potenciālo apdzīvotāju uzskaitījumu (nu cik to tā var +/- koncentrēti apkopot) ir, manuprāt, ļoti laba doma un ieteikums. Tur saraksts ar 10-15 (vai vairāk, ja tas ir tā iespējams) materiāl   (..)


Martins 16-Mar-2019, 16:00

Trešdienas vakarā sarakstītais vnk pazuda un ceturtdienas rīts gan garām, bet nekas jau nebeidzas. Dublis 2. Ideālo kukaiņu māju, Voldemār, Tu pats jau esi uzzīmējis. Bet dzīvē jau ideāli reti kad sanāk – mājas tapšanu ietekmē pie   (..)


goba 15-Mar-2019, 09:12

Ļoti labs raksts. Paldies. Tikai, lūdzu, neiesakiet delfīnus saukt par cūkām. Delfīns ir delfīns, vienalga ar pudeļ degunu, snīpi vai galvu. :)


CerambyX 13-Mar-2019, 20:37

Pārdomājot šo jautājumu vēlreiz, tad nu es teiktu, ka droši vien daudz kas ir atkarīgs no tā kādam mērķim to konkrēto 'kukaiņu māju' būvē, jo manā izpratnē mērķi varbūt dažādi - piemēram, vai nu sabiedrības izglītošanai vai   (..)


Vīksna 12-Mar-2019, 13:45

Mums te vairāk māls, bet uz veciem smilšainiem ceļiem bites dzīvo, pie kapiem sabērtās smilšu kaudzēs dažādas bites un vēl kas cits dzīvo.Pat varbūt nekas sarežģīts nav jātaisa, ko līdzīgu kas dabā un, lai būtu ko ēst tuvumā k   (..)


nekovārnis 12-Mar-2019, 12:32

Interesants raksts un tēma. Gribētos pievienot arī savus vērojumus un priekšlikumus. Jāpiekrīt Voldemāram, ka kukaiņi ziemo galvenokārt pie zemes. Manā malkas nojumē faktiski viss "dusošais slānis" ir starp pēdējo malkas pagali un tr   (..)


Kukainis 11-Mar-2019, 19:17

Paldies visiem komentētājiem! Es jau pārstāvu tikai savu viedokli. Iespējams, ir labāka pieredze kā man. Neesmu jau apsekojis visas kukaiņu mājas, iespējams dažas ir ļoti labas. Taču par manis apsekotajām kukaiņu mājām esmu pārlieci   (..)


CerambyX 11-Mar-2019, 13:37

Tīri diskusijai nedaudz oponēšu rakstā paustajai pamatdomai, ka daudzas jau esošās kukaiņu mājas ir nekam nederīgas no kukaiņu viedokļa. T.i pēc rakstītā var saprast, ka tās ir nederīgas dažādiem plēvspārņiem (bišveidīgajiem un   (..)

Redzēji pīlēnus? Nosaki vecumu! (2)

Portāls Dabasdati.lv par 2008.-2018. gadu glabā 1389 pīļu novērojumus ar statusu "Nesen šķīlušies mazuļi vai vecāki ar mazuļiem (RM)". Gandrīz puse (48%) ziņojumu ir par meža pīli (1. att.). Nākamās biežāk ziņotās sugas ir lielā gaura (20,3%), gaigala (16,8%) un Sāmsalas pīle (9,5% ziņojumu). Seko krīklis (2%), cekulpīle (2%) un brūnkaklis (1%). Mazāk par 1% [...]

Blaktīm pa pēdām (9)

Portāls Dabasdati.lv nenoliedzami ir viens no pēdējās desmitgades veiksmīgākajiem dabas pētniecības projektiem Latvijā (pat neskatoties uz lielākiem un mazākiem trūkumiem, bet nu... neviens jau mēs neesam ideāls!), kas kalpo kā lieliska platforma kur pētniekiem, dabas aizsardzības speciālistiem u.c. nozares vadošajiem prātiem beidzot ir tā lieliskā iespēja satikties ar aktīvajiem dabas vērotājiem un citiem entuziastiem. Tieši [...]

Jāņogu raibenis - Gada Kukainis 2018. Atskats un pārdomas. (7)

  2018. gads jau sen kā aizgājis, un varētu teikt, ka par tik senām lietām vairs nav ko daudz runāt, jo ir taču 2019. gads ar jauniem notikumiem, jauniem piedzīvojumiem un jauniem izaicinājumiem! Taču, spriežot pēc Dabasdati.lv lasītāju intereses, ir atsevišķi 2018. gada notikumi, pie kuriem acīmredzot ir tomēr vērts atgriezties, jo ne viss ir ticis [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums 2019 (janvāris-marts)

Lielākais pārsteigums dabas vērotājiem gada sākumā bija delfīni – Rīgas līcī pie Mangaļsalas atpeldējušās afalīnas, ko pirmās ieraudzīja Ilze Bojāre un Ieva Mārdega 16. februārī. Afalīnām Dabasdatos bija veltīts atsevišķs raksts. Tradicionāli ziemas sezonai gada pirmajā ceturksnī pirmajās divās vietās pēc novērojumu skaita bija putni un zīdītāji – ziemā aktīvās dzīvnieku grupas (infografika raksta beigās). 455 [...]

Gada simboli 2018 Dabasdatos (15)

Tā kā 2019. gada aktīvā sezona dabā jau sākusies pilnā sparā, pēdējais laiks atskatīties, kā Dabasdatos veicies pagājušā gadā izziņotajiem Gada simboliem. Gada dzīvnieks – vāvere Sciurus vulgaris. Foto: Viktors Ivanovs 2018. gadā Dabasdatos kā Gada sugas tika izziņotas: vāvere Sciurus vulgaris, pļavu tilbīte Tringa totanus, simtkāji Chilopoda, jāņogu raibenis Polygonia c-album, parastais ozols Quercus robur, madaras [...]

Pērc kreklu un atbalsti putnu tiešraides! (3)

Latvijas Dabas fonds jau astoto gadu nodrošina tiešraides no aizsargājamo putnu sugu ligzdām. Šogad tiks rādītas septiņas ligzdas – jūras ērgļu, zivjērgļu, melno stārķu un citu. Šādā apjomā un tehniskajā kvalitātē tiešraides iespējams nodrošināt tikai pateicoties ziedotāju atbalstam. Tāpēc Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar SIA "Motacilla" ir radījuši īpašus kreklus ar tiešraižu varoņu – zivjērgļu [...]

2019. gada pavasara ērces (3)

Latvijā ir zināmas astoņas ganībērču Ixodes ģints sugas. 2018. gadā atklāta jauna suga Ixodes acuminatus. Divas ganībērces – suņa ērce Ixodes ricinus un taigas ērce Ixodes persulcatus ir galvenās dažādu slimību ierosinātāju (ērču encefalīta vīrusa, Laima boreliozes baktērijas Borrelia burgdorferi, ērlihiozes baktērijas Erlichia sp., Q-drudža baktērijas Coxiella burnetii, babesiozes mikrosporīdijas Babesia sp.) pārnesējas dzīvniekiem [...]

Iznācis jaunais žurnāla “Putni dabā” numurs

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir izdevusi jauno "Putni dabā" numuru, kura vāku rotā 2019. gada varone – mežirbe. Žurnālā var lasīt par to, kā putnam sokas, kur to atrast un kā atpazīt, kā arī par to, ko šogad plānots paveikt, lai to aizsargātu. Šajā numurā atskatāmies uz 2018. gada putnu uzskaitēm: ligzdojošo putnu monitoringā skaita pārmaiņas analizētas [...]

Laiks būvēt “kukaiņu māju”! (14)

Pasaulē samazinās kukaiņu sugu daudzveidība, ieskaitot ziedaugu apputeksnētājus. Ikvienam zināms par "apputeksnētāju krīzi" daudzviet Pasaulē. Protams, labības augiem, kaņepēm, lazdām u.c. tie nav nepieciešami. Taču vēlamies arī ābolus, bumbierus, plūmes, ķiršus, jāņogas, gurķus, ķirbjus, kam nepieciešami apputeksnētāji. Arī divgadīgajiem augiem – kāpostiem, burkāniem un bietēm – tas ir nepieciešams. Eļļas auga – rapša – [...]

Vai vērojama afalīnu invāzija? (12)

Ja kāds pirms diviem mēnešiem man būtu teicis, ka nākamos divu mēnešus Latvijas piekrastes ūdeņos uzturēsies divas vai pat trīs afalīnas, ko apliecinās 8 publiskotas (noslēpumā nepaturētas) ziņas par novērošanu [1], es vismaz pie sevis būtu nodomājis, vai teicējam viss ir kārtībā ar galvu. 1. attēls. Afalīna pie Mangaļsalas 2019. gada 27. februārī. Foto: Igors Deņisovs Man [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2019
© dabasdati.lv
Saglabāts