Aktīvie lietotāji: 65 Šodien ievadītie novērojumi: 179 Kopējais novērojumu skaits: 1435807
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
Pēdējie novērojumi
Brūnā dižspāre Aeshna grandis
10-Aug-2022, Matrus
10-Aug-2022, Matrus
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
10-Aug-2022, Matrus
Meža zoss Anser anser
10-Aug-2022, Kristers K
Peļu klijāns Buteo buteo
10-Aug-2022, Kristers K
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
10-Aug-2022, Matrus
10-Aug-2022, Matrus
10-Aug-2022, Matrus
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
10-Aug-2022, Kristers K
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
10-Aug-2022, Kristers K
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
10-Aug-2022, Matrus
Parastais silsamtenis Hipparchia semele
10-Aug-2022, Matrus
Brūnā dižspāre Aeshna grandis
10-Aug-2022, Martins
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
10-Aug-2022, Kristers K
Laucis Fulica atra
10-Aug-2022, Kristers K
Meža pīle Anas platyrhynchos
10-Aug-2022, Kristers K
Cilu ričija Riccia sorocarpa
10-Aug-2022, Ivars L. 1
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
10-Aug-2022, Kristers K
Dziedniecības mugurene Polygonatum odoratum
10-Aug-2022, bitene
Gaišais ķauķis Curruca curruca
10-Aug-2022, Kristers K
Zivju gārnis Ardea cinerea
10-Aug-2022, Kristers K
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
10-Aug-2022, Kristers K
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
10-Aug-2022, Kristers K
Lielais zīriņš Hydroprogne caspia
10-Aug-2022, Kristers K
Laucis Fulica atra
10-Aug-2022, Kristers K
10-Aug-2022, Kristers K
Meža zaķpēdiņa Gnaphalium sylvaticum
10-Aug-2022, bitene
Baltais gārnis Ardea alba
10-Aug-2022, Kristers K
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo
10-Aug-2022, Kristers K
Meža zoss Anser anser
10-Aug-2022, Kristers K
Pilsētas bitene Geum urbanum
10-Aug-2022, bitene
Līkšņibītis Calidris ferruginea
9-Aug-2022, de kje
Lielā zīlīte Parus major
10-Aug-2022, Matrus
Pieclapiņu mežvīns Parthenocissus quinquefolia
10-Aug-2022, bitene
Melnā cūcene Rubus nessensis
10-Aug-2022, bitene
Nokarenā fizāra Physarum album
10-Aug-2022, dziedava
Zilganā ričija Riccia glauca
10-Aug-2022, Ivars L.
Fuksa dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsii
10-Aug-2022, dziedava
10-Aug-2022, dziedava
10-Aug-2022, dziedava
Cilindrīte (nenoteikta) Stemonitopsis sp.
10-Aug-2022, dziedava
Austeru sānause Pleurotus ostreatus
9-Aug-2022, freimane
Zilzaļā dižspāre Aeshna cyanea
10-Aug-2022, Martins
Brūnā dižspāre Aeshna grandis
10-Aug-2022, Martins
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
10-Aug-2022, dziedava
Baltais gārnis Ardea alba
10-Aug-2022, angel
10-Aug-2022, dziedava
Bezdelīga Hirundo rustica
10-Aug-2022, VijaS
Baltais stārķis Ciconia ciconia
10-Aug-2022, angel
10-Aug-2022, VijaS
Parastais silsamtenis Hipparchia semele
10-Aug-2022, Matrus
10-Aug-2022, dziedava
Melnais mežastrazds Turdus merula
10-Aug-2022, Kiwi
Mūru samtenis Lasiommata megera
10-Aug-2022, Matrus
10-Aug-2022, Matrus
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
10-Aug-2022, Kiwi
Kātkausa rumpucis Helvella macropus
10-Aug-2022, dziedava
10-Aug-2022, dziedava
Tīklotā ričija Riccia cavernosa
10-Aug-2022, Ivars L.
Melnā dzilna Dryocopus martius
10-Aug-2022, ligausis
Biezā perlamutrene Unio crassus
10-Aug-2022, Mitslanevx
Režģa hemitrihija Hemitrichia serpula
10-Aug-2022, dziedava
Starainā artonija Arthonia radiata
10-Aug-2022, Mežirbe777 1
Ežadatu lipene Lappula squarrosa
10-Aug-2022, bitene
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
9-Aug-2022, Mitslanevx
8-Aug-2022, Mitslanevx
Baltais stārķis Ciconia ciconia
10-Aug-2022, angel
10-Aug-2022, VijaS
10-Aug-2022, VijaS
Baltkājas diaheja Diachea leucopodia
10-Aug-2022, dziedava
Peļu klijāns Buteo buteo
10-Aug-2022, Matrus
10-Aug-2022, Matrus
Zivju dzenītis Alcedo atthis
10-Aug-2022, Matrus
Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis
10-Aug-2022, Matrus
10-Aug-2022, Matrus
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
10-Aug-2022, Matrus
Četrjoslu koksngrauzis Leptura quadrifasciata
10-Aug-2022, Matrus
10-Aug-2022, dziedava
Zilzaļā dižspāre Aeshna cyanea
10-Aug-2022, Matrus
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
10-Aug-2022, Matrus
Lielais zīriņš Hydroprogne caspia
10-Aug-2022, Matrus
Melnkakla gārgale Gavia arctica
10-Aug-2022, Matrus
Garknābja gaura Mergus serrator
10-Aug-2022, Matrus
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
10-Aug-2022, Matrus
Melnais priežu celmu koksngrauzis Spondylis buprestoides
10-Aug-2022, Matrus
10-Aug-2022, VijaS
Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp.
10-Aug-2022, VijaS
10-Aug-2022, dziedava
10-Aug-2022, VijaS
Parastā varde Rana temporaria
10-Aug-2022, VijaS
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
10-Aug-2022, dziedava
10-Aug-2022, VijaS
10-Aug-2022, VijaS
10-Aug-2022, VijaS
Smirdīgā rožvabole Oxythyrea funesta
10-Aug-2022, VijaS
10-Aug-2022, VijaS
Nezināms Ignotus
10-Aug-2022, Martins
Dzeltenzaļā fizāra Physarum viride
10-Aug-2022, dziedava
Jūras žagata Haematopus ostralegus
10-Aug-2022, Matrus
Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis
10-Aug-2022, Matrus
Kuitala Numenius arquata
10-Aug-2022, Matrus
Mūru samtenis Lasiommata megera
10-Aug-2022, Matrus
Parastais silsamtenis Hipparchia semele
10-Aug-2022, Matrus
10-Aug-2022, dziedava
Parastā klajumspāre Sympetrum vulgatum
10-Aug-2022, Matrus
Mūru samtenis Lasiommata megera
10-Aug-2022, Matrus
Melnkāta skrajsamtīte Pseudobryum cinclidioides
9-Aug-2022, kamene
Ziemeļu klimakociste Climacocystis borealis
9-Aug-2022, kamene
Ziemeļu linneja Linnaea borealis
9-Aug-2022, kamene
Maigā mīkstpore Leptoporus mollis
9-Aug-2022, kamene
Dzeltenā klinģerene Hydnum repandum
9-Aug-2022, kamene
Vairpavedienu samtīte Bryum moravicum (syn. Ptychostomum moravicum)
9-Aug-2022, kamene
Tūbainā bārkstlape Trichocolea tomentella
9-Aug-2022, kamene
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
9-Aug-2022, kamene
Tūbainā bārkstlape Trichocolea tomentella
9-Aug-2022, kamene
Vulfa sfagns Sphagnum wulfianum
9-Aug-2022, kamene
Zeltkāta gailene Cantharellus lutescens
9-Aug-2022, kamene
Eirāzijas bebrs Castor fiber
9-Aug-2022, kamene
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
10-Aug-2022, Matrus
10-Aug-2022, Matrus
Dadžu raibenis Vanessa cardui
10-Aug-2022, Matrus
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
10-Aug-2022, Matrus
Parastais silsamtenis Hipparchia semele
10-Aug-2022, Matrus
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
9-Aug-2022, zane_ernstreite
10-Aug-2022, Matrus
Priežu cietpiepe Porodaedalea pini (syn. Phellinus pini)
9-Aug-2022, zane_ernstreite
Pelēcīgā arcīrija Arcyria cinerea
10-Aug-2022, dziedava
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
9-Aug-2022, zane_ernstreite
10-Aug-2022, dziedava
10-Aug-2022, Matrus
Baltais gārnis Ardea alba
10-Aug-2022, Matrus
Strautu zilspāre Calopteryx virgo
10-Aug-2022, Matrus
Trejdaivu bacānija Bazzania trilobata
10-Aug-2022, dziedava
Baltais ragansviests Fuligo candida
10-Aug-2022, dziedava
Meža balodis Columba oenas
10-Aug-2022, Matrus
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
10-Aug-2022, Matrus
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
9-Aug-2022, zane_ernstreite
9-Aug-2022, zane_ernstreite
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
10-Aug-2022, Matrus
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
10-Aug-2022, Matrus
Parastā klajumspāre Sympetrum vulgatum
10-Aug-2022, Matrus
10-Aug-2022, Matrus
Glodene Anguis fragilis
10-Aug-2022, Matrus
6-Aug-2022, Kukainis
Svilnis (nenoteikts) Pyralidae sp.
6-Aug-2022, Kukainis
Ēnvabole Serropalpus barbatus Serropalpus barbatus
6-Aug-2022, Kukainis
6-Aug-2022, Kukainis
6-Aug-2022, Kukainis
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
6-Aug-2022, Kukainis
Ūdrs Lutra lutra
10-Aug-2022, Martins
Pangodiņš (nenoteikts) Cecidomyiidae sp.
27-Jul-2022, Jalmars
Lielā tilbīte Tringa nebularia
4-Aug-2022, Jalmars
10-Aug-2022, raoz
Lielā zīlīte Parus major
10-Aug-2022, Kiwi
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
10-Aug-2022, Kiwi
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
10-Aug-2022, Kiwi
Mājas balodis Columba livia f. domestica
10-Aug-2022, Kiwi
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
10-Aug-2022, Kiwi
Krauklis Corvus corax
10-Aug-2022, Kiwi
Sīlis Garrulus glandarius
10-Aug-2022, Kiwi
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo
10-Aug-2022, Amnis77
Sarkanā klajumspāre Sympetrum sanguineum
2-Aug-2022, Līga Strazdiņa
8-Aug-2022, Karmena
8-Aug-2022, Karmena
Kazrožu sfings Deilephila elpenor
3-Aug-2022, Līga Strazdiņa
Purva šeihcērija Scheuchzeria palustris
3-Aug-2022, Līga Strazdiņa
Mazziedu pameldrs Eleocharis quinqueflora
3-Aug-2022, Līga Strazdiņa
Taukā bezdzīslene Aneura pinguis
3-Aug-2022, Līga Strazdiņa
Sfagnu somenīte Calypogeia sphagnicola
3-Aug-2022, Līga Strazdiņa
Blāvā briežvabole Dorcus parallelopipedus
16-Jul-2022, Toms Čakars
Lēzeļa lipare Liparis loeselii
3-Aug-2022, Līga Strazdiņa
Purva jāņeglīte Pedicularis palustris
3-Aug-2022, Līga Strazdiņa
Purva sisenis Stethophyma grossum
3-Aug-2022, Līga Strazdiņa
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
3-Aug-2022, Līga Strazdiņa
Zilganais zaigspārnis Rhagades pruni
3-Aug-2022, Līga Strazdiņa
Purva sūnene Hammarbya paludosa
3-Aug-2022, Līga Strazdiņa
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
3-Aug-2022, Līga Strazdiņa
Kārpainais segliņš Euonymus verrucosa
3-Aug-2022, Līga Strazdiņa
Apšu vāverhipns Sciuro-hypnum populeum
3-Aug-2022, Līga Strazdiņa
Knābīša skrajlape Plagiomnium rostratum
3-Aug-2022, Līga Strazdiņa
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
16-Jul-2022, Toms Čakars
8-Aug-2022, CerambyX
8-Aug-2022, CerambyX
8-Aug-2022, CerambyX
9-Aug-2022, rolandsl
Koku vairogblakts Pentatoma rufipes
9-Aug-2022, Dzeerve
Lielais šņibītis Calidris canutus
30-Jul-2022, Gradin
15-Jul-2022, Toms Čakars
7-Aug-2022, CerambyX
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
9-Aug-2022, rolandsl
Meža bambals Anoplotrupes stercorosus
9-Aug-2022, Dzeerve
Meža bambals Anoplotrupes stercorosus
9-Aug-2022, Dzeerve
9-Aug-2022, CerambyX
9-Aug-2022, rolandsl
9-Aug-2022, CerambyX
9-Aug-2022, CerambyX
15-Jul-2022, Toms Čakars 1
Lielais apšu koksngrauzis Saperda carcharias
8-Aug-2022, CerambyX
Pļavu tilbīte Tringa totanus
9-Aug-2022, Zigurds Krievans
Ūpis Bubo bubo
9-Aug-2022, Zigurds Krievans
Tumšais apšu koksngrauzis Rusticoclytus rusticus
8-Aug-2022, CerambyX
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
9-Aug-2022, Dzeerve
7-Aug-2022, CerambyX
Lielais apšu koksngrauzis Saperda carcharias
7-Aug-2022, CerambyX
Apšu lielais lapgrauzis Chrysomela populi
9-Aug-2022, VijaS
Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara
9-Aug-2022, VijaS
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
9-Aug-2022, Dzeerve
Zivju dzenītis Alcedo atthis
8-Aug-2022, Zigurds Krievans
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
9-Aug-2022, VijaS
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
8-Aug-2022, Zigurds Krievans
Linu krāšņpūcīte Autographa gamma
9-Aug-2022, VijaS
Pļavu tilbīte Tringa totanus
8-Aug-2022, Zigurds Krievans
Skābeņu pelēkpūcīte Acronicta rumicis
9-Aug-2022, VijaS
Līkšņibītis Calidris ferruginea
8-Aug-2022, Zigurds Krievans
9-Aug-2022, rolandsl
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
8-Aug-2022, Zigurds Krievans
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
8-Aug-2022, Zigurds Krievans
Lielā tilbīte Tringa nebularia
8-Aug-2022, Zigurds Krievans
9-Aug-2022, VijaS
Vistu vanags Accipiter gentilis
8-Aug-2022, Zigurds Krievans
9-Aug-2022, VijaS
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
7-Aug-2022, Zigurds Krievans
Svilnis Aglossa pinguinalis Aglossa pinguinalis
14-Jul-2022, Toms Čakars
Kukaiņu piekūns Falco vespertinus
6-Aug-2022, Zigurds Krievans 6
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
9-Aug-2022, rolandsl
Iezīmētā mārīte Ceratomegilla notata
9-Aug-2022, VijaS
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
6-Aug-2022, Zigurds Krievans
Nezināms Ignotus
13-Jul-2022, Toms Čakars
Lielā tilbīte Tringa nebularia
9-Aug-2022, rolandsl
Peļu klijāns Buteo buteo
6-Aug-2022, Zigurds Krievans
8-Aug-2022, CerambyX 1
Lielā čakste Lanius excubitor
6-Aug-2022, Zigurds Krievans
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
9-Aug-2022, Matrus
Ķīķis Pernis apivorus
6-Aug-2022, Zigurds Krievans
7-Aug-2022, CerambyX
9-Aug-2022, VijaS
Kadiķu slaidvairogblakts Cyphostethus tristriatus
7-Aug-2022, CerambyX
Bērzu vairogblakts Elasmucha grisea
7-Aug-2022, CerambyX
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
10-Jul-2022, Toms Čakars
Priežu čiekuru zemesblakts Gastrodes grossipes
7-Aug-2022, CerambyX
7-Aug-2022, CerambyX
Maigā mīkstpore Leptoporus mollis
9-Aug-2022, Martins
Purva pūce Asio flammeus
9-Aug-2022, Latvju_zēns
7-Aug-2022, CerambyX
Lapblusiņa Spanioneura fonscolombii Spanioneura fonscolombii
7-Aug-2022, CerambyX
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
9-Aug-2022, rolandsl
Lielais zīriņš Hydroprogne caspia
9-Aug-2022, rolandsl
Melnais stārķis Ciconia nigra
3-Aug-2022, Alvis Āboliņš
Niedru lija Circus aeruginosus
9-Aug-2022, Kiwi
Laucis Fulica atra
9-Aug-2022, Kiwi
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
9-Aug-2022, rolandsl
Laucis Fulica atra
9-Aug-2022, Kiwi
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
9-Aug-2022, Kiwi
Parastais šņibītis Calidris alpina
9-Aug-2022, rolandsl
Lielais tritons Triturus cristatus
9-Aug-2022, Mežirbe777
Līkšņibītis Calidris ferruginea
9-Aug-2022, rolandsl
Melnais stārķis Ciconia nigra
4-Aug-2022, LudmilaL 3
2-Aug-2022, LudmilaL
29-Jul-2022, visvaldis.s
13-Jul-2022, visvaldis.s
29-Jul-2022, visvaldis.s
14-Jul-2022, visvaldis.s
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
9-Aug-2022, visvaldis.s
Niedru lija Circus aeruginosus
9-Aug-2022, visvaldis.s 1
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
9-Aug-2022, Lietuviete
5-Aug-2022, Ivetta
Alu pūcīte Scoliopteryx libatrix
9-Aug-2022, IevaVītola1
7-Aug-2022, Ivetta
Svilnis Pyralis farinalis Pyralis farinalis
9-Aug-2022, PuķuMeitene
Tinējs Epiblema foenella Epiblema foenella
6-Aug-2022, Ivetta
Mūru samtenis Lasiommata megera
6-Aug-2022, Ivetta
5-Aug-2022, Ivetta
Melnā mežpūcīte Xestia c-nigrum
5-Aug-2022, Ivetta
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
9-Aug-2022, eksperts 3
Zivju gārnis Ardea cinerea
9-Aug-2022, eksperts 3
Brūnā čakste Lanius collurio
9-Aug-2022, Platacis
Asaris Perca fluviatilis
7-Aug-2022, eksperts 3
Mazais ērglis Clanga pomarina
8-Aug-2022, eksperts 3
Baltais gārnis Ardea alba
9-Aug-2022, Kiwi
Meža pīle Anas platyrhynchos
9-Aug-2022, Kiwi
Pūcīte (nenoteikta) Noctuidae sp.
6-Aug-2022, eksperts 3
7-Aug-2022, Ilgonis
9-Aug-2022, ligausis
5-Aug-2022, eksperts 3
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
7-Aug-2022, Ilgonis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
5-Aug-2022, eksperts 3
Mājas čurkste Delichon urbicum
9-Aug-2022, Amnis77
Lielā tilbīte Tringa nebularia
9-Aug-2022, Acenes
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
9-Aug-2022, IlzeP
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
9-Aug-2022, IlzeP
Rožvabole (nenoteikta) Cetonia/Potosia sp.
9-Aug-2022, IlzeP
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
9-Aug-2022, Matrus
Vistu vanags Accipiter gentilis
9-Aug-2022, Matrus
9-Aug-2022, IlzeP
9-Aug-2022, IlzeP 1
9-Aug-2022, IlzeP 1
Kuprainā celmmuša Laphria gibbosa
9-Aug-2022, IlzeP
9-Aug-2022, IlzeP
9-Aug-2022, IlzeP 1
Gugatnis Calidris pugnax
9-Aug-2022, de kje
Oranžsarkanā melastiza Melastiza chateri
9-Aug-2022, Kikadabā
Smaržīgā zemessomenīte Geocalyx graveolens
9-Aug-2022, Anete PB
Smaržīgā zemessomenīte Geocalyx graveolens
9-Aug-2022, Anete PB
Virsāja ikmadofila Icmadophila ericetorum
9-Aug-2022, Anete PB 2
Smaržīgā zemessomenīte Geocalyx graveolens
9-Aug-2022, Anete PB
Somenīte (nenoteikta) Calypogeia sp.
9-Aug-2022, Anete PB
Dzeguze Cuculus canorus
9-Aug-2022, de kje
Parastā plakanpūcīte Amphipyra tragopoginis
9-Aug-2022, artis113
8-Aug-2022, artis113
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
9-Aug-2022, gba3
Glodene Anguis fragilis
9-Aug-2022, lsinka
Lēveru smaillape Lophozia incisa (syn. Schistochilopsis incisa)
9-Aug-2022, Puķu Ilze
9-Aug-2022, DaceV
Melnais stārķis Ciconia nigra
9-Aug-2022, skazhy 1
Upes zīriņš Sterna hirundo
9-Aug-2022, IlzeP
Parastais šņibītis Calidris alpina
9-Aug-2022, IlzeP
Līkšņibītis Calidris ferruginea
9-Aug-2022, IlzeP
Pļavu tilbīte Tringa totanus
9-Aug-2022, IlzeP
Kanādas zeltgalvīte Solidago canadensis
7-Aug-2022, Ilgonis
Gugatnis Calidris pugnax
9-Aug-2022, IlzeP
Lēveru smaillape Lophozia incisa (syn. Schistochilopsis incisa)
9-Aug-2022, Puķu Ilze
Ķīķis Pernis apivorus
9-Aug-2022, Siona
Trejdaivu bacānija Bazzania trilobata
9-Aug-2022, Puķu Ilze
Lentveida hipogimnija Hypogymnia vittata
9-Aug-2022, Anete PB 3
Parastā apdzira Huperzia selago
9-Aug-2022, Anete PB
Mazā ķīļlape Anastrophyllum minutum (syn. Sphenolobus minutus)
9-Aug-2022, Anete PB
9-Aug-2022, Anete PB
3-Aug-2022, Anete PB 1
Bērzu zefīrs Thecla betulae
9-Aug-2022, Gaidis Grandāns
7-Aug-2022, Ilgonis
Eglāju samtenis Pararge aegeria
7-Aug-2022, Ilgonis
Jūras žagata Haematopus ostralegus
9-Aug-2022, de kje
Platknābis Spatula clypeata
9-Aug-2022, de kje
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
9-Aug-2022, de kje
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
9-Aug-2022, Sandra LV
9-Aug-2022, andrisb
Svīre Apus apus
9-Aug-2022, Vabale
9-Aug-2022, ligausis 1
Spožā skudra Lasius fuliginosus
9-Aug-2022, Puķu Ilze
Jātnieciņš (nenoteikts) Ichneumonidae sp.
9-Aug-2022, ligausis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
9-Aug-2022, Kiwi
Stirna Capreolus capreolus
6-Aug-2022, arvidds
Spilvainais ancītis Agrimonia pilosa
9-Aug-2022, Puķu Ilze
9-Aug-2022, Matrus
Komposta degunradžvabole Oryctes nasicornis
9-Aug-2022, Negda
9-Aug-2022, Martins
Zilzaļā dižspāre Aeshna cyanea
9-Aug-2022, Martins
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
9-Aug-2022, Ilona_rasa
Ziedmuša Episyrphus balteatus Episyrphus balteatus
7-Aug-2022, Ilgonis
8-Aug-2022, laumae 1
Mūru samtenis Lasiommata megera
9-Aug-2022, Matrus
Lielā ezerspāre Orthetrum cancellatum
9-Aug-2022, Matrus
Vālīšu staipeknis Lycopodium clavatum
9-Aug-2022, Puķu Ilze
Melnais stārķis Ciconia nigra
9-Aug-2022, angel 1
Mūru samtenis Lasiommata megera
9-Aug-2022, Matrus
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
9-Aug-2022, Matrus
Parastā klajumspāre Sympetrum vulgatum
9-Aug-2022, Matrus
9-Aug-2022, Matrus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
9-Aug-2022, Kiwi
Cekulzīriņš Thalasseus sandvicensis
9-Aug-2022, de kje
Ausainā pūce Asio otus
4-Aug-2022, bišudzenis
Melnais stārķis Ciconia nigra
9-Aug-2022, angel
Dadzītis Carduelis carduelis
9-Aug-2022, Karīna
Pupuķis Upupa epops
9-Aug-2022, Karīna
Melnodzene Silene baccifera (syn. Cucubalus baccifer)
8-Aug-2022, erts
Kameņvabole Trichius fasciatus
9-Aug-2022, baltāpūce
Koku čipste Anthus trivialis
7-Aug-2022, Ilgonis
Kaņepītis Linaria cannabina
9-Aug-2022, de kje
Parastais šņibītis Calidris alpina
9-Aug-2022, de kje
Peļu klijāns Buteo buteo
9-Aug-2022, de kje
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
9-Aug-2022, de kje
Lielā tilbīte Tringa nebularia
9-Aug-2022, de kje
Meža tilbīte Tringa ochropus
9-Aug-2022, de kje
Zivju gārnis Ardea cinerea
9-Aug-2022, Lūsītis
Niedru lija Circus aeruginosus
9-Aug-2022, Lūsītis
9-Aug-2022, Gunita Brūvere 1
Mājas strazds Sturnus vulgaris
9-Aug-2022, Amnis77
9-Aug-2022, CerambyX 4
9-Aug-2022, CerambyX
Melnais mežastrazds Turdus merula
7-Aug-2022, Ilgonis
Pelēkā cielava Motacilla cinerea
9-Aug-2022, Rekmanis
Zalktis Natrix natrix
9-Aug-2022, Lūsītis
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
7-Aug-2022, Ilgonis
Mazais ērglis Clanga pomarina
9-Aug-2022, Rekmanis
Pupuķis Upupa epops
9-Aug-2022, KrisVi
9-Aug-2022, Martins
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
9-Aug-2022, Matrus
9-Aug-2022, Matrus
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
7-Aug-2022, Ilgonis
Trulītis Calidris minuta
9-Aug-2022, de kje
Dzeltenā cielava Motacilla flava
9-Aug-2022, de kje
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
9-Aug-2022, de kje
Pļavu dižsienāzis Decticus verrucivorus
9-Aug-2022, Matrus
Krauklis Corvus corax
9-Aug-2022, arvidds
Parastais silsamtenis Hipparchia semele
9-Aug-2022, Matrus
Baltā cielava Motacilla alba
9-Aug-2022, arvidds
9-Aug-2022, Matrus 1
9-Aug-2022, Matrus 1
Baltais gārnis Ardea alba
9-Aug-2022, arvidds
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
9-Aug-2022, Matrus
Mūru samtenis Lasiommata megera
9-Aug-2022, Matrus
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
9-Aug-2022, Matrus
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
9-Aug-2022, Matrus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
9-Aug-2022, arvidds
Mājas čurkste Delichon urbicum
9-Aug-2022, Alvis Āboliņš
Baltā cielava Motacilla alba
9-Aug-2022, arvidds
Baltais gārnis Ardea alba
9-Aug-2022, arvidds
9-Aug-2022, Matrus
Lielā ezerspāre Orthetrum cancellatum
9-Aug-2022, Matrus
Deviņplankumu krāšņvabole Buprestis novemmaculata
7-Aug-2022, Mari 2
Melnais stārķis Ciconia nigra
9-Aug-2022, Silen
Meža tilbīte Tringa ochropus
9-Aug-2022, de kje
Lielā tilbīte Tringa nebularia
9-Aug-2022, de kje
Lielais zīriņš Hydroprogne caspia
9-Aug-2022, de kje
Četrjoslu koksngrauzis Leptura quadrifasciata
8-Aug-2022, Aigars 1
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
6-Aug-2022, Igors
Vālodze Oriolus oriolus
9-Aug-2022, Vabale
Zivjērglis Pandion haliaetus
8-Aug-2022, Igors 3
Hellera ķīļlape Anastrophyllum hellerianum (syn. Crossocalyx hellerianus)
8-Aug-2022, Sintija Balode
Smaržīgā zemessomenīte Geocalyx graveolens
8-Aug-2022, Sintija Balode
Sudrabkaija Larus argentatus
6-Aug-2022, Igors
Baltais stārķis Ciconia ciconia
6-Aug-2022, ligausis
Svīre Apus apus
2-Aug-2022, ligausis
Sudrabkaija Larus argentatus
7-Aug-2022, Igors
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
9-Aug-2022, Matrus
Sāmsalas dižpīle Tadorna tadorna
9-Aug-2022, Matrus
Meža pīle Anas platyrhynchos
8-Aug-2022, Ornitologs
Pupuķis Upupa epops
6-Aug-2022, Ornitologs
Pupuķis Upupa epops
8-Aug-2022, Ornitologs
Pupuķis Upupa epops
7-Aug-2022, Ornitologs
Paipala Coturnix coturnix
9-Aug-2022, Ornitologs
Paipala Coturnix coturnix
9-Aug-2022, Ornitologs
Paipala Coturnix coturnix
9-Aug-2022, Ornitologs
Paipala Coturnix coturnix
9-Aug-2022, Ornitologs
Paipala Coturnix coturnix
9-Aug-2022, Ornitologs
Ezis (nenoteikts) Erinaceus sp.
9-Aug-2022, Matrus
Meža pūce Strix aluco
9-Aug-2022, Matrus
Lauku zvirbulis Passer montanus
9-Aug-2022, DDankir33
Lauku zvirbulis Passer montanus
9-Aug-2022, DDankir33
Lauku zvirbulis Passer montanus
9-Aug-2022, DDankir33
Lielais silsamtenis Hipparchia alcyone
9-Aug-2022, DDankir33
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis/juvernica
8-Aug-2022, Arturidzhan
8-Aug-2022, Arturidzhan 1
Divdakšu ričija Riccia bifurca
2-Aug-2022, Līga Strazdiņa 2
Cilu ričija Riccia sorocarpa
2-Aug-2022, Līga Strazdiņa 2
30-Jul-2022, Solweiga10
Klinšu ērglis Aquila chrysaetos
21-Aug-2021, laaga 1
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
30-Jul-2022, Solweiga10
Sarkanā puskuitala Limosa lapponica
8-Aug-2022, msinka
Ievu tīklkode Yponomeuta evonymella
8-Aug-2022, Dzeerve
30-Jul-2022, Solweiga10
Skudrulauva (nenoteikta) Myrmeleontidae sp.
8-Aug-2022, msinka
30-Jul-2022, Solweiga10
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
29-Jul-2022, Edgars Smislovs 2
Zaļā buksbaumija Buxbaumia viridis
8-Aug-2022, Sintija Balode 1
Zilganā ričija Riccia glauca
2-Aug-2022, Līga Strazdiņa 2
Tīklotā ričija Riccia cavernosa
2-Aug-2022, Līga Strazdiņa 7
Trejdaivu bacānija Bazzania trilobata
8-Aug-2022, Sintija Balode
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
30-Jul-2022, Solweiga10
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
5-Aug-2022, Ivetta
Tūbainā bārkstlape Trichocolea tomentella
8-Aug-2022, Sintija Balode
Putcikāde Lepyronia coleoptrata Lepyronia coleoptrata
30-Jul-2022, Solweiga10
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
8-Aug-2022, Dzeerve
Olīvzaļā cetrēlija Cetrelia olivetorum
8-Aug-2022, Sintija Balode 1
30-Jul-2022, Solweiga10
Meža bambals Anoplotrupes stercorosus
8-Aug-2022, Dzeerve
Gludā tumšradze Phaeoceros carolinianus
2-Aug-2022, Līga Strazdiņa 6
Lauku piekūns Falco tinnunculus
8-Aug-2022, lasmao 3
Zivju gārnis Ardea cinerea
6-Aug-2022, Rpuchuks
26-Jun-2022, Solweiga10
Arumu ragvācelīte Anthoceros agrestis
2-Aug-2022, Līga Strazdiņa 2
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
24-Jun-2022, Solweiga10
8-Aug-2022, Ara
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
22-Jun-2022, Solweiga10
Svilnis Pyralis farinalis Pyralis farinalis
3-Aug-2022, laumae
4-Aug-2022, laumae
4-Aug-2022, laumae 1
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
22-Jun-2022, Solweiga10
4-Aug-2022, imis23
5-Aug-2022, laumae
5-Aug-2022, laumae
5-Aug-2022, laumae
Sienāzis Metrioptera roeselii Metrioptera roeselii
5-Aug-2022, laumae
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-Jun-2022, Solweiga10
Papuves raibenis Issoria lathonia
5-Aug-2022, laumae
Pelēkā dakšaste Cerura vinula
5-Aug-2022, laumae
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
18-Jun-2022, Solweiga10
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
4-Aug-2022, laumae
4-Aug-2022, laumae 1
4-Aug-2022, laumae
4-Aug-2022, laumae
Četrpadsmitlāsumu mārīte Coccinula quatuordecimpustulata
4-Aug-2022, laumae
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
7-Aug-2022, imis23
4-Aug-2022, laumae
4-Aug-2022, laumae
Pļavu lija Circus pygargus
6-Aug-2022, Vv
Sienāzis Pholidoptera griseoaptera Pholidoptera griseoaptera
8-Aug-2022, Kochs
Meža pūce Strix aluco
8-Aug-2022, Edgars Smislovs
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
8-Aug-2022, Edgars Smislovs
Ķerra Aythya marila
8-Aug-2022, Edgars Smislovs
Pēdējās sugu izmaiņas
meža_meita 10-Aug-2022 11:58:24

Opegrafa (nenoteikta) Opegrapha sp. ->


dziedava 10-Aug-2022 11:20:57

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


IlzeP 10-Aug-2022 10:27:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 10-Aug-2022 10:26:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 10-Aug-2022 09:16:39

Gailene (nenoteikta) Cantharellus sp. ->


roosaluristaja 10-Aug-2022 09:10:00

Rožainā apmalpiepe Fomitopsis rosea ->


Ansis 10-Aug-2022 07:54:03

Kailā apaļlape Odontoschisma denudatum ->


IlzeP 10-Aug-2022 07:33:38

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 10-Aug-2022 03:13:57

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 03:10:26

Koku laupītājblakts Orius niger Orius niger ->


CerambyX 10-Aug-2022 03:10:14

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 03:06:40

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 10-Aug-2022 03:06:08

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 10-Aug-2022 03:05:50

Lapsene (nenoteikta) Vespidae sp. ->


CerambyX 10-Aug-2022 03:05:39

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 03:05:30

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 10-Aug-2022 03:04:53

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 03:03:55

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 10-Aug-2022 03:02:54

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 03:02:00

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 03:00:59

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 10-Aug-2022 03:00:47

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:56:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:56:19

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:56:08

Tīklspārnis Drepanepteryx phalaenoides Drepanepteryx phalaenoides ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:55:51

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:54:41

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:54:25

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:53:41

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:53:32

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:52:36

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:52:24

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:44:37

Melnā laupītājmuša Andrenosoma atrum ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:44:24

Mīkstblakts Capsus wagneri Capsus wagneri ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:43:47

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:43:29

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:43:19

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:37:50

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:34:37

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:34:24

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:33:39

Parastā skudrulauva Myrmeleon formicarius ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:33:27

Melnūsainais pļavas resngalvītis Thymelicus lineola ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:29:32

Mazais skābeņu zeltainītis Lycaena hippothoe ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:02:51

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:01:53

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:01:28

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:01:00

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:00:54

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:00:27

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 10-Aug-2022 02:00:12

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 01:58:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 01:58:29

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 10-Aug-2022 01:58:12

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 10-Aug-2022 00:15:58

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 9-Aug-2022 23:50:30

Kukainis (nenoteikts) ->


dziedava 9-Aug-2022 23:39:48

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


roosaluristaja 9-Aug-2022 23:18:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 9-Aug-2022 23:12:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 23:00:38

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 22:46:56

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 22:45:25

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 22:43:51

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 22:43:10

Lapsene (nenoteikta) Vespidae sp. ->


CerambyX 9-Aug-2022 22:37:55

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


nekovārnis 9-Aug-2022 22:30:34

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 22:29:35

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 22:28:25

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 22:26:36

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 22:25:24

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 9-Aug-2022 22:06:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 22:04:39

Mazais tritons Triturus vulgaris ->


roosaluristaja 9-Aug-2022 22:04:10

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 9-Aug-2022 22:03:09

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ivars L. 9-Aug-2022 21:53:55

Arumu ragvācelīte Anthoceros agrestis ->


Ivars L. 9-Aug-2022 21:52:19

Arumu ragvācelīte Anthoceros agrestis ->


IevaVītola1 9-Aug-2022 21:10:04

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 9-Aug-2022 20:26:16

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


asaris 9-Aug-2022 20:22:25

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


asaris 9-Aug-2022 20:22:19

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 9-Aug-2022 19:20:10

Makstsēne, mušmire (nenoteikta) Amanita sp. ->


meža_meita 9-Aug-2022 18:50:30

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 9-Aug-2022 18:47:28

Kukainis (nenoteikts) ->


meža_meita 9-Aug-2022 18:46:09

Ķērpis Mycobilimbia sp. Mycobilimbia sp. ->


roosaluristaja 9-Aug-2022 18:40:27

Sēne (nenoteikta) ->


IevaM 9-Aug-2022 17:39:35

Čemurziedis (nenoteikts) ->


Ilgonis 9-Aug-2022 17:04:37

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Ilgonis 9-Aug-2022 14:50:06

Dziedātājstrazds Turdus philomelos ->


Ilgonis 9-Aug-2022 14:43:27

Lielais meža raibenis Argynnis paphia ->


roosaluristaja 9-Aug-2022 14:33:51

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 9-Aug-2022 14:21:56

Koraļļveidīga sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 9-Aug-2022 14:20:09

Vārpstene (nenoteikta) Clavulina sp. ->


roosaluristaja 9-Aug-2022 14:17:39

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 9-Aug-2022 14:12:24

Gailene (nenoteikta) Cantharellus sp. ->


IevaM 9-Aug-2022 13:12:25

Astoņplankumu krāšņvabole Buprestis octoguttata ->


nekovārnis 9-Aug-2022 09:21:53

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 09:19:19

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 09:18:39

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 09:18:02

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 09:17:26

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 09:16:40

Ūdensmīlis (nenoteikts) Hydrophilidae sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 09:15:01

Alkšņu zilais lapgrauzis Agelastica alni ->


nekovārnis 9-Aug-2022 09:10:48

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 09:09:27

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 9-Aug-2022 09:08:55

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 08:59:50

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 08:58:05

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 9-Aug-2022 08:54:34

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 08:52:47

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 08:50:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 9-Aug-2022 08:48:32

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 08:46:42

Līķvabole Silpha tristis Silpha tristis ->


nekovārnis 9-Aug-2022 08:44:37

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 08:37:52

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 08:32:28

Abinieks (nezināms) ->


nekovārnis 9-Aug-2022 08:31:18

Bambals (nenoteikts) Geotrupidae sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 08:30:14

Parastais perlamutra raibenis Argynnis aglaja ->


nekovārnis 9-Aug-2022 08:28:54

Sakņgrauzis Hylastes sp. Hylastes sp. ->


nekovārnis 9-Aug-2022 08:21:00

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 9-Aug-2022 08:17:00

Melnūsainais pļavas resngalvītis Thymelicus lineola ->


Kukainis 9-Aug-2022 06:58:12

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Kukainis 9-Aug-2022 06:56:46

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Kukainis 9-Aug-2022 06:52:31

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Kukainis 9-Aug-2022 06:50:11

Bambals (nenoteikts) Geotrupidae sp. ->


Kukainis 9-Aug-2022 06:49:35

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Kukainis 9-Aug-2022 06:48:38

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Kukainis 9-Aug-2022 06:43:07

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Kukainis 9-Aug-2022 06:37:30

Nezināms Ignotus ->


Kukainis 9-Aug-2022 06:37:07

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Kukainis 9-Aug-2022 06:33:57

Jātnieciņš (nenoteikts) Ichneumonidae sp. ->


Kukainis 9-Aug-2022 06:32:43

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Kukainis 9-Aug-2022 06:30:02

Nezināms Ignotus ->


Kukainis 9-Aug-2022 06:28:36

Kameņvabole Trichius fasciatus ->


Kukainis 9-Aug-2022 06:25:28

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Kukainis 9-Aug-2022 06:24:52

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


DaceV 8-Aug-2022 23:28:26

Cetrārija (nenoteikta) Cetraria sp. ->


angel 8-Aug-2022 20:50:58

Erickiņš Phoenicurus phoenicurus ->


angel 8-Aug-2022 20:49:49

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 8-Aug-2022 20:41:25

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


bitene 8-Aug-2022 20:18:11

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


Edgars Smislovs 8-Aug-2022 19:52:15

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 8-Aug-2022 19:35:35

Sēne (nenoteikta) ->


LudmilaL 8-Aug-2022 18:53:11

Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca ->


angel 8-Aug-2022 18:30:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 8-Aug-2022 17:18:20

Nezināms Ignotus ->


Vitjoks1987 8-Aug-2022 17:12:57

Meža klaidoņpele Apodemus uralensis ->


bitene 8-Aug-2022 16:06:31

Parastais madaru sprīžmetis Epirrhoe alternata ->


IlzeP 8-Aug-2022 14:27:28

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Ivars L. 8-Aug-2022 13:46:45

Kokvilnas anomoporija Anomoporia bombycina ->


Matrus 8-Aug-2022 12:30:38

Dižspāre (nenoteikta) Aeshna sp. ->


Matrus 8-Aug-2022 12:29:37

Klajumspāre (nenoteikta) Sympetrum sp. ->


Ivars L. 8-Aug-2022 12:27:25

Ričija (nenoteikta) Riccia sp. ->


dziedava 8-Aug-2022 10:14:35

Pārslainā gļotsēne Mucilago crustacea ->


Filips Bobinskis 8-Aug-2022 10:11:28

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


dziedava 8-Aug-2022 09:36:46

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 8-Aug-2022 09:22:56

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


Matrus 8-Aug-2022 08:09:45

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


meža_meita 8-Aug-2022 07:43:54

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


meža_meita 8-Aug-2022 07:43:46

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Kukainis 8-Aug-2022 07:23:56

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Kukainis 8-Aug-2022 07:22:59

Viendienīte (nenoteikta) Ephemeroptera sp. ->


Kukainis 8-Aug-2022 07:22:10

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


Kukainis 8-Aug-2022 07:20:42

Kukainis (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 7-Aug-2022 23:39:13

Koku čipste Anthus trivialis ->


Siona 7-Aug-2022 23:17:41

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


IlzeP 7-Aug-2022 22:39:44

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


bitene 7-Aug-2022 22:23:35

Augs (nenoteikts) ->


dziedava 7-Aug-2022 22:01:56

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Matrus 7-Aug-2022 22:01:00

Parastā klajumspāre Sympetrum vulgatum ->


Matrus 7-Aug-2022 22:00:27

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Matrus 7-Aug-2022 22:00:11

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


bitene 7-Aug-2022 21:53:39

Krustaine (nenoteikta) Senecio sp. ->


ML 7-Aug-2022 21:08:14

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


bitene 7-Aug-2022 21:05:33

Beka (nenoteikta) ->


ML 7-Aug-2022 20:59:06

Īsspārnis (nenoteikts) Staphylinidae sp. ->


Ivars L. 7-Aug-2022 20:43:22

Antrodija (nenoteikta) Antrodia sp. ->


Edgars Smislovs 7-Aug-2022 18:23:51

Zilrīklīte Cyanecula svecica ->


Ivars L. 7-Aug-2022 17:44:40

Sīkā blāsija Blasia pusilla ->


a.b 7-Aug-2022 17:33:26

Kukainis (nenoteikts) ->


asaris 7-Aug-2022 16:43:37

Vēzis (nenoteikts) Astacidae sp., Cambaridae sp. ->


IevaM 7-Aug-2022 16:32:40

Kukainis (nenoteikts) ->


a.b 7-Aug-2022 16:08:03

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


roosaluristaja 7-Aug-2022 15:38:36

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


Martins 7-Aug-2022 14:30:33

Zaļā eļļasvabole Lytta vesicatoria ->


dziedava 7-Aug-2022 13:38:30

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 7-Aug-2022 13:38:04

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 7-Aug-2022 13:37:41

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Edgars Smislovs 7-Aug-2022 12:35:00

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 7-Aug-2022 12:34:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 7-Aug-2022 12:34:02

Pļavu tilbīte Tringa totanus ->


Edgars Smislovs 7-Aug-2022 12:00:13

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 7-Aug-2022 11:13:34

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Martins 7-Aug-2022 08:03:47

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 7-Aug-2022 08:03:25

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 7-Aug-2022 08:02:24

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 7-Aug-2022 08:01:41

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
andriszarins 10.augusts, 10:56

K029 Šķīsterciemā uzturās regulāri, redzēts vismaz četras reizes - noteikti kkur tuvumā ligzdo.


kamene 10.augusts, 09:12

Paldies, Uldi!


Kiwi 10.augusts, 09:09

Paldies, Uģi!


Laimeslācis 10.augusts, 08:47

Paldies! :)


Laimeslācis 10.augusts, 08:45

Paldies, Uģi, par padomu!


felsi 10.augusts, 07:51

Tādas sajūtas un sarunas galvā zināmas, bet ne vienmēr pozitīvs iznākums.


dziedava 10.augusts, 07:47

Paldies, Inguna! Par šo jau varētu filmu uzņemt :D. Visu laiku galvā skanēja dialogs ar sevi -To taču nevar izdarīt! -Nu tad nekā. Nav jau variantu, vai nu es izdaru līdz galam, vai viss līdz tam darītais velti. Neviens neatlidos un neglābs, nepalīdzēs.


IlzeP 10.augusts, 07:36

Paldies, Uģi! Kas šīm jānobildē, lai noteiktu līdz sugai, ja to vispār pēc bildes var?


felsi 10.augusts, 07:04

Super pacietība! Un izdevās!


roosaluristaja 10.augusts, 06:20

Noteikti, ka viņš pats arī ir


CerambyX 10.augusts, 03:13

Tas otrais ir, protams, flavomarginatus. Pirmais attēls - droši vien cita suga.


CerambyX 10.augusts, 03:12

Drīzāk Orius majusculus - tām patīk pie ūdeņiem + ir izmērā lielākas par citiem Oirus (ap 3mm). O.niger galvenā pazīme ir tumšais krāsojums un gari atsevišķi matiņi/sari priekškrūšu vairoga prielsējos un aizmugurējos stūros. Foto gan to citreiz grūtāk saskatīt.


CerambyX 10.augusts, 02:56

Nabeus Drepanepteryx


CerambyX 10.augusts, 02:55

Ja gadījumā kādreiz sēž uz šķetras (Salix pentandra), tad var būt pastiprinošs apstāklis. lai būtu aizdomas par E.brevis! :)


CerambyX 10.augusts, 02:54

šo es nesaprotu :D


CerambyX 10.augusts, 02:45

Nabeus


CerambyX 10.augusts, 02:39

Nu pēdējiem vēdera pomsiņiem tā kā ir zilgans apsīdums, tad nu lai ir sabulosa.


CerambyX 10.augusts, 02:33

Pēc kāpuru piltuvēm sugu droši nevar atpazīt.


CerambyX 10.augusts, 02:04

Tās 'ligzdas' tā kā skujkoku ligzdu koksngruazis (Rhagium inquisitor). Tauriņš nesaistīīi (ziemo zem koku mizas), kāds Mompha sp.


CerambyX 10.augusts, 01:57

Neesmu sēņu kečups, bet kāpēc ne Leptoporus mollis?


iljazik 10.augusts, 01:53

Liepu sfings :)


angel 09.augusts, 23:43

Šodien 2x melno stārķi nejauši novēroju. 2.reizē ļoti augstu, augstu debesīs, ka sajūta, ka dodas prom. Pārjūtīgi laikam esam mēs daži putnu novērotāji. Bet nu melnais stārķis ir un būs kaut kas vienmēr īpašs ( ja arī vēl nav aizlidojis).


dziedava 09.augusts, 23:39

Lai arī mezgli lieli, acu maz, granulas par lielu, Edvīns tomēr nosvērās uz C.microcarpa. Tā kā vienīgais palikušais eksemplārs man stāv uz stikliņa, neko daudz eksperimentēt nevaru. Bija variants vēl C.pertenuis, bet tas arī īsti nesanāca.


Ilgonis 09.augusts, 23:33

paldies, tomēr muša, lai gan dzelten/melnās svītras izteiksmīgas


dziedava 09.augusts, 23:29

Kaut kas uz to pusi noteikti ir! :) Bet brieduma stadija + mikroskopēšana būtu ļoti vēlama šādām


VijaS 09.augusts, 23:08

Paldies, Marek!


VijaS 09.augusts, 22:40

Paldies, Uģi!


Laimeslācis 09.augusts, 22:31

Paldies!


nekovārnis 09.augusts, 22:06

Ar tik tumšu un grumbuļainu ādu drīzāk jau lielais tritons.


Kiwi 09.augusts, 21:47

Paldies, Uldi!


CerambyX 09.augusts, 21:46

Izskatās, ka ir īstā! Forši - sava populācija tur tad ir!


dziedava 09.augusts, 20:52

O, lieliski! Tad jau, cerams, varēs noteikt. :)


Ivetta 09.augusts, 20:05

Paldies!


Ilgonis 09.augusts, 19:00

Jātnieciņš


skazhy 09.augusts, 17:55

YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=_M4CJ_0lRh4


dziedava 09.augusts, 17:55

Ivar, kamēr sūnu guru aizņemti, es kā ne-prof. izmantoju sev pieejamo 2018. gada Eiropas sūnu sugu sarakstu, pēc kā (plus pēc gbif.org) secinu, ka visas 4 minētās sugas ir atsevišķas sugas, bet Latvijā droši apstiprinātas tās divas, kas ir Dabasdatos, savukārt Anthoceros punctatus Latvijā ir zem apzīmējuma "Taxon recorded in some literature but later rejected" un Phaeoceros laevis principā arī; tam ir, domājams, Anša komentārs "Senākā literatūrā lietots Phaeoceros carolinianus apzīmēšanai". Sīkāk gan lai komentē profi :)


Ilgonis 09.augusts, 17:04

paldies!


forelljjanka 09.augusts, 16:57

Eglāju.


Sintija Balode 09.augusts, 16:34

Šim ir paraudziņš ievākts


Ivars L. 09.augusts, 15:39

Līga? Ansi? Evita? Baiba? Vēl kāds prof. latviešu briologs? Vēlējos pie reizes pajautāt par Anthocerotophyta Latvijā. 2015.gada taksonu sarakstā mums ir divas sugas: punktainā ragvācelīte Anthoceros punctatus un gludā tumšradze Phaeoceros laevis - un viss. Šobrīd Dabasdatos arī ir divas sugas, bet, šķiet, pavisam citas: arumu ragvācelīte Anthoceros agrestis (un visi briologi ziņo tieši šo sugu) un, joprojām, gludā tumšradze, bet latīniski Phaeoceros carolinianus - un viss. Britu sūnu lauka noteicējā - visas četras kā atsevišķas sugas. Vai kādam briologam ir laiks un pacietība nest gaismu: 'Kas notiek Latvijā?' ar šo sūnu klasi? Ir divas, trīs vai visas četras sugas? Vai tie ir sinonīmi (škiet, ka tomēr nē)?


Ivars L. 09.augusts, 15:04

Sapratu jau sapratu, Dabasdatos katrs skaita kā spēj - cik tālu prot aizskaitīt, cik daudz brīva laika, cik liela vēlēšanās. Sugas izplatībai valstī pietiek ar punktu n kvadrātkilometru kvadrātā. Savukārt, ja zinātniekiem interesēs smalkāki dati, tad paši dosies uz punktu, un vērtēs ar kādu izvēlētu zinātnisku metodi.


Ilgonis 09.augusts, 14:49

paldies par labojumu


Aigars 09.augusts, 14:43

Gredzenota 17.07.2022. aptuveni 1 km uz D no šīs vietas


Ilgonis 09.augusts, 14:42

pareizi Vita, sajaucu


dziedava 09.augusts, 14:25

Ivar, ja Tu skaidri zini, ka "divos kvadrātmetros izkaisīti kādi 20 indivīdi", tad to droši var arī uzrakstīt un visiem viss skaidrs (nav jau nekādu priekšrakstu, kādam jābūt aprakstam). Ja tik skaidrs nav, bet, kā Līga raksta, ir skaidrs, ka ir tur un šur un ne viens vien, tad es tā arī rakstītu, piem., uz aci redzu, ka vismaz 1m2, bet var būt arī daudz vairāk. Tas 1m2 vien jau liecinās, ka tiešām daudz. Un vai tur galā sanāktu 10m2 - nu ja taisītu kādu projektu par tēmu, tad varētu rēķināt līdz komatam, bet citādi svarīgākais, manuprāt, saprast - te populācija izskatās gana stabila. Sabiedrība, jā, tā noteikti noder.


dziedava 09.augusts, 14:19

Oo, nu lieliski, baigi labs ķēriens bijis! :))


Ivars L. 09.augusts, 14:14

Paldies, Julita, Līga! Skaidrs: "maz", "daudz", sabiedrība.


Līga Strazdiņa 09.augusts, 14:04

Ivar, es arī par skaitu aizdomājos, bet sapratu, ka ne sugas platību, ne lapoņu skaitu uz visu labības lauka vienību (vai grāvjmalu/ūdenstilpi Riccia fluitans un Ricciocarpos nutans gadījumā) objektīvi novērtēt nav reāli iespējams. Par ekoloģiju un sugu sabiedrību domājot, lietderīgi būtu kopumā pavērtēt dominējošās un pavadošās sugas, ja teritorijā ir sastopamas vairāk nekā viena ričiju vai ragvācelīšu suga.


Ivars L. 09.augusts, 13:52

Kas būtu "nosedzošā platība"? Piemēram, ja divos kvadrātmetros izkaisīti kādi 20 indivīdi?


Līga Strazdiņa 09.augusts, 13:51

Pievienoju ričiju un ragvācelīšu kopskatu. Vienīgi Riccia glauca nav iekļuvusi kadrā


dziedava 09.augusts, 13:39

Ivar, kā jau uzsaukumā rakstīju, manuprāt, svarīgākais ir saprast - vai ir maz (1 līdz pāris ex.) vai daudz (tad aptuvenu nosedzošo platību, jo par "daudz" katram var būt citādāka uztvere). Ne nu gluži katru saskaitīt - tam gan neredzu jēgu.


Irbe 09.augusts, 13:33

Koku čipste


VitaS 09.augusts, 13:12

Lielais nātru raibenis


Ivars L. 09.augusts, 13:10

Kā vajadzētu skaitīt ričijas (indivīdu skaits (kopā vai kādā platībā?), nosegtā platība biezākās audzēs utt.), un vai tas vispār ir svarīgi un nepieciešams?


Aigars 09.augusts, 12:52

I40 gredzenots 15.07.2015 kā pull Krievijā, Pleskavas apgabalā. Zināms, ka šis putns (mātīte) vismaz kopš 2019.gada ligzdo pie Garkalnes.


dziedava 09.augusts, 10:59

Kas par kompāniju!! Pilnīgi skaudība metas :D Ir kāds foto, kur visa daudzveidīgā kolektīva pārstāvji saskatāmi?


nekovārnis 09.augusts, 09:08

Kāds Tenthredinoidea kāpurs


laumae 09.augusts, 08:38

Paldies, Marek, pievienojos! Pat iesārto pleciņu var samanīt.


nekovārnis 09.augusts, 08:29

Manuprāt spraugložņa Synchita humeralis


gunitak 09.augusts, 05:10

Mazais nātru raibenis


gunitak 09.augusts, 05:09

Brūndzeltenais pļavas resngalvītis


gunitak 09.augusts, 05:08

Dedestiņu baltenis


Līga Strazdiņa 09.augusts, 00:46

Labības lauka mala, kur mazāks noēnojums no stiebriem


dziedava 08.augusts, 23:32

Bet kādā biotopā auga?


dziedava 08.augusts, 23:31

Juhū! Vēl viena! :)


Laimeslācis 08.augusts, 21:59

Apsveicu, Julita! :)


felsi 08.augusts, 21:48

Apsveicu!


Irbe 08.augusts, 19:56

Somzīlīte juv.?


oxy1977 08.augusts, 19:12

Ir arī video.


angel 08.augusts, 18:41

Paldies


angel 08.augusts, 18:40

Paldies!


Vitjoks1987 08.augusts, 17:10

Kas tad to var atcerēties cik bija, būs jāpārmēra


felsi 08.augusts, 14:54

Paldies Julita par špikeri!


VitaS 08.augusts, 14:47

Bērzu raibenis


evijaoou 08.augusts, 12:17

Skatīšos, kad vēl barosies. Varbūt būs mātīte kur arī


asaris 08.augusts, 12:04

Brūnais lācītis


zane_ernstreite 08.augusts, 10:15

Skaidrs! Paldies!


dziedava 08.augusts, 10:15

Pārāk jauns, lai varētu noteikt sugu.


dziedava 08.augusts, 09:26

Jo vairāk skatos, jo interesantāka liekas. Kaut nu nobriestu! Fuligo cinerea mēdz būt apaļīgāka un rakstainu virsmu, bet jaukta ar Mucilago crustacea, tāpēc grūti saprast. Varbūt te par tēmu: https://www.gbif.org/occurrence/3724923255 Sporas tai iegarenas, 12,5-15 x 11-14 mkm, kārpainas. Pārslainajai kārpainas sporas ir 9-11µm, tā ka mikroskopiski it kā vajadzētu nošķirties. Arī citiem ragansviestiem mazākas sporas.


kamene 08.augusts, 09:25

Mežs tas pats, tur sfagni bija ieplakās un vietām arī augstāk. Var būt jaunas bumbiņas.


zane_ernstreite 08.augusts, 09:19

Paldies visiem!


Kiwi 08.augusts, 09:15

Paldies, Uģi, par sugu noteikšanu!


Kiwi 08.augusts, 09:14

Paldies, Marek!


Kiwi 08.augusts, 09:14

Paldies, Mārtiņ!


Kiwi 08.augusts, 09:10

Paldies, Ieva!


asaris 08.augusts, 08:56

Tytthaspis sedecimpunctata


felsi 08.augusts, 08:17

Paldies!


andrisb 08.augusts, 07:23

4.,5.foto 4.augustā 13:00, 6.foto 5.augustā 10:40.


Mareks Kilups 08.augusts, 06:53

iespējams, būsi novērojis Igaunijas ligzdotāju došanos uz siltajām zemēm. apsveicu!


felsi 07.augusts, 22:51

šogad tiešām topā! Man priekš Tevis Julita arī ievākta!


felsi 07.augusts, 22:49

Pārslainā ar bija idejas līmenī, nu skatīsimies, kas tur beigās būs.


dziedava 07.augusts, 22:41

O, vēl viena! Izskatās, šī parazītsēne ir topā, bet es pavisam nesen tik pievienoju Dabasdatu datubāzē..


dziedava 07.augusts, 22:38

Es vēl par pārslaino domāju. Vai kāda no gludā ragansviesta versijām? Tur jau ar vai nebija potenciāla jaunā kāda


IlzeP 07.augusts, 22:37

Tad būs dzeltenā stērste. Bildei kokā knābi nevar labi saskatīt, bet spārnā ir dzeltenīgas nokrāsas.


felsi 07.augusts, 22:34

Tev vismaz sēne, mani retumi, ko arī vācu, tik parasts pelējums vai putna s...:)


felsi 07.augusts, 22:29

Diemžēl, bet kāda izskatās mazāk pelējuma skarta.


felsi 07.augusts, 22:28

Bumbiņas, viena ievākta, bet cits nekas īsti nesanāk:)


IlzeP 07.augusts, 22:26

Paldies, Uģi!


dziedava 07.augusts, 22:20

Dikti interesanta, bet sapelējusi?


dziedava 07.augusts, 22:18

Neparasts paskats


felsi 07.augusts, 22:04

Mēģināšu atrast, jo turp dodos 1 X mēnesī.


felsi 07.augusts, 22:03

Paldies Ivar! Protams aizmirsu pasmaržot, bet vairāk sliecos piekrist, ka kokvilnas antrodija.


dziedava 07.augusts, 22:02

Skaisti :)


dziedava 07.augusts, 21:58

Tad paņem līdzi 15./16.- tajā. Šobrīd neiet kopā forma, augšanas vieta un krāsa. Gribētos apskatīt :)


Ivars L. 07.augusts, 21:38

Vai Skeletocutis odora.


Ivars L. 07.augusts, 20:46

Sākumā atradu šādu vientuļnieci, bet pēc tam pamanīju vēl citas. Nu, jā, paņēmu šo līdzi.


Tasty_Y 07.augusts, 20:42

Bulgarica cana droši vien. Būtu vieglāk noteikt, ja būtu zināms izmērs.


StarFlare 07.augusts, 20:38

Zivjērglim bija sarkans gredzens ar baltiem burtiem, bet neizdevās to nolasīt. Putns meta lokus virs Randu pļavu līcīša.


felsi 07.augusts, 19:10

Tāda doma ir!


felsi 07.augusts, 19:08

Tā liekas, bet tā kā tik vien bija, 100% neteikšu.


MJz 07.augusts, 18:59

Šodien, 7.augustā Arnis Zacmanis jūras malā pret bāzi noķēra ar rokām 1 ad tievknābja kairu. Bija vēl dzīva, bet ja nāk krastā un ļaujas noķerties, tad tomēr bažas par veselības stāvokli.


asaris 07.augusts, 18:56

Dzeltenbrūnā apšubeka


dziedava 07.augusts, 18:50

Labs! :) Diderma testaceum? Seeen nav redzēta!


dziedava 07.augusts, 18:46

Ir doma, ka varētu nebūt pelēcīgā?


dziedava 07.augusts, 18:45

Viņa tur ir 1 gab.? :) Ievākta?


a.b 07.augusts, 17:33

Paldies


asaris 07.augusts, 17:24

Koksngrauzis Stictoleptura rubra


a.b 07.augusts, 16:07

Paldies )


gunitak 07.augusts, 16:02

Linu krāšņpūcīte


gunitak 07.augusts, 12:11

Eglāju samtenis


dziedava 07.augusts, 11:13

Cik skaisti! :)


anthicus 07.augusts, 11:11

Lūdzu administratorus izlabot uz Meloe sp. (skaidrs, šī nav Lytta vesicatoria)


Karmena 07.augusts, 10:27

Paldies par sugas noteikšanu, Marek!


Margarita W 07.augusts, 09:21

Video: https://youtube.com/shorts/Qi2ilDFkF_g?feature=share


zane_ernstreite 06.augusts, 23:24

Margarita, tas ir tas pats putns, kas nometās zem mašīnas riteņiem un tad iesēdās turpat kokā. Vai nu abi dzeltenās stērstes vai kas cits... ))


Irbe 06.augusts, 23:15

Zaļais ķauķītis?


dziedava 06.augusts, 23:14

Inguna, nu es, protams, cerēju uz liceju. ;) Nesanāca.


felsi 06.augusts, 23:06

Vareni!


IevaM 06.augusts, 22:56

Uģi, paldies par tauriņiem!


Irbe 06.augusts, 22:55

1.foto dzeltenā stērste M


meža_meita 06.augusts, 22:53

Šī nebūs. Menegācijai raksturīgs cieši pie substrāta augošs laponis ar vairāk vai mazāk paralēlu, regulāru daivu izkārtojumu; caurumi daivu galos (šeit redzamie caurumi ir tukšumi starp laponi un viens nepārliecinošs caurums).


Margarita W 06.augusts, 22:51

Ieliku apkaimes grupā un tur neviens neatsaucās, ka kādam pazudis, tā, ka - par ko ne


angel 06.augusts, 22:46

Paldies!


VijaS 06.augusts, 22:44

Paldies, Renāte!


dekants 06.augusts, 22:44

Cerams, ka sāks ligzdot :)


Margarita W 06.augusts, 22:09

Viņi te tagad bariem jeb tas varbūt tas pats, ko pirms pāris dienām Čiekurkalnā manīju?


Edgars Smislovs 06.augusts, 21:55

http://www.putni.lv/pielikums.htm


Алексей 06.augusts, 20:50

Tas pats putns ari 30-31.07.


zane_ernstreite 06.augusts, 20:23

Ok, paldies! Biju visai pārliecināta formas dēļ un punktos pat neiedziļinājos.


nekovārnis 06.augusts, 19:48

Pēdējās dienās viens riktīgs koksngraužu Obrium cantharinum izlidojums :)


nekovārnis 06.augusts, 19:40

Kāds cits raibenis, iespējams Argynnis sp., bet ne lielais meža - punkti par mazu.


dziedava 06.augusts, 19:27

Cik skaisti noaugušas! Sugas noteikšanai būtu jāmikroskopē.


Sintija Balode 06.augusts, 17:56

Paldies par labojumu!


Ziemelmeita 06.augusts, 17:08

Nav daudz, bet pańemšu,kas ir.


dziedava 06.augusts, 17:02

Jā! Kopā ar visiem citiem dodamiem vākumiem :)


Ziemelmeita 06.augusts, 16:33

Jā,ir ievākts. Pańemšu līdz uz semināru 15.-16.augustā.


dziedava 06.augusts, 15:56

Ja ir ievākts paraudziņš, ļoti priecāšos apskatīt :)


dziedava 06.augusts, 15:54

Man tā izskatās, jā, brīnos, ka noteikta :)


CerambyX 06.augusts, 15:43

Jā, tikai lapas. Kokiem nav nekas bīstams.


Ziemelmeita 06.augusts, 15:30

Paldies,Julita. Vai suga noteikta pareizi?


dziedava 06.augusts, 15:20

Oho, super, skaisti! :)


Ziemelmeita 06.augusts, 15:04

Paldies, Ivar, šī tāda grubułaina salīdzinot ar iepriekš redzētajām.


OKK 06.augusts, 14:03

Glodene


Kochs 06.augusts, 12:38

Viņi tikai grauž lapas?


CerambyX 06.augusts, 12:16

Vai tiešām bija šī suga?


Irbe 06.augusts, 12:03

Purva tilbīte


Irbe 06.augusts, 11:58

2.foto mājas zvirbulis juv.


Irbe 06.augusts, 11:52

Dzeltenais tārtiņš


Ivetta 06.augusts, 09:13

Paldies, Uģi!


roosaluristaja 06.augusts, 08:32

Tā ir parastajai bērzu bekai. Bet, piemēram, raibajai bērzu bekai zilēšana ir raksturīga. Es nezinu, kas šī ir par sugu. Bet tā noteikti nav baltā apšubeka, kā domājāt jūs.


andrisb 06.augusts, 07:22

Paldies, Uģi!


dziedava 06.augusts, 00:31

Ak, vai, nabaga sporas! ;/


Laimeslācis 05.augusts, 23:35

Paldies! :)


VijaS 05.augusts, 23:20

Bija doma pa vakaru uztaisīt tādu fikso mikroskopiju, pārbaudīt sporas un apstiprināt sugu. Rezultātā uztaisīju pat veselus divus stikliņus, abus izbraukāju krustu šķērsu, un nevienu veselu sporu tā arī neatradu. Tā nu paliek no sērijas "kas gan cits tas varētu būt". :)


Ivetta 05.augusts, 22:33

Paldies, Uģi, par noteiktajiem!


nekovārnis 05.augusts, 22:18

Tā ūsu pazīme interesanta. Starp citu Edgara S.similis tāpat kā šis izlec arī pēc datuma - 15. un 16.06. - vienīgie, kas bija jūnija otrajā dekādē. Nākamais, Valdas ziņojums - 23.06., bet pārsvarā S.carharias aktivitāte sākas jūlijā. Pēc zviedru grāmatas S.similis jūnija beigām līdz jūlija sākumam. Tad šo ar laboju uz s.similis.


imis23 05.augusts, 21:36

Konkrēti neuzskaitīju un visiem resnuma mērījumus neveicu, taču resno ne mazāk par 8. Arī tuvāko aokārti neizstaigāju, bet redzams ir,ka 100 - 150 m rādiusā ir vēl kāds resnāks koks. No viena koka pat pūci redzēju aizlidojam. Teikšu - ievērības cienīga vieta.


imis23 05.augusts, 21:24

Bērzu bekai nepaliek zilgana nogriezuma vieta, šai gan palika.


Madariņa. 05.augusts, 20:52

Es mācos pati ievadīt datus, tāpēc datums nebija īstais.


CerambyX 05.augusts, 20:40

Datums tiešām 5. augusts? Netipiski šai sugai.


OKK 05.augusts, 20:39

Kārklu zaigraibenis


CerambyX 05.augusts, 19:32

Arī šis, manuprāt, ir labs Saperda similis kandindāts!


CerambyX 05.augusts, 19:31

Starp citu šis tomēr man biegu beigās izskatās, ka būs Saperda similis! Atradu vācu noteicējā papildus pazīmi (atskaitot to segspārnu galu formu - vai ar smailu galiņu vai noapaļoti) - similis taustekļu pēdējais posmiņš ar melnu joslu galā tāpat kā visiem posmiem iepriekš. S.carcharias pēdējais taustekļu posmiņš praktiski vienkrāsains - pelēcīgs, bez tumšākas joslas. Dažādos attēlos skatoties carcharias pat teiktu, ka pēdējie 2-3 posmiņi ar mazāku šo tumšo strīpiņu, tā kā it kā šis melnais svītrojums 'izdziest', kamēr similis taustekļi vienlīdz izteikti svītroti visā to garumā. Šeit manuprāt taustekļu krāsojums atbilst similis. Segspārnu gali, ja tā piedomā, ar principā izskatās noapaļoti. Arī krāsojums - melno punktu lielums daudzums uz segspārniem - kaut kā nešķiet tipisks carcharias. Tā ka, manuprāt, šis ir similis! Reta suga! :)


Aidzinieks 05.augusts, 19:14

Paldies Uģi!


dziedava 05.augusts, 18:18

Pēc pirmā tuvinājuma tai tiešām vajadzētu būt parastajai


VitaS 05.augusts, 17:57

Šitā ņēma un piemānīja :)


CerambyX 05.augusts, 17:50

Šis tāds no 'grūtajiem' variantiem, jo eksemplārs bez sugai it kā tipiski raksturīgajiem 4 melnajiem punktiem uz priekškrūtim. Šādos gadījumos jāskatās matiņu krāsa uz spārniem - lucernas mīkstblaktij (A.lineolatus) matiņi ir gaiši, bet A.quadripunctatus ar izteiktu melnu matiņu piejaukumu. Te es melnus matiņus saskatu :)


Siona 05.augusts, 17:47

Oho, paldies!


dziedava 05.augusts, 16:10

Šī laikam nesanāk no viegli nosakāmajām? Xylodon / Mycoacia, vēl kas?


dziedava 05.augusts, 15:35

Un cik bija?


Vitjoks1987 05.augusts, 15:33

Jā, līdzi bija mērlente un tika nomērīts


dziedava 05.augusts, 14:41

Pievienoju 5. foto - 5. augusts, joprojām stāvēja slēgtā kastītē. Tagad izņēmu laukā, redzēs, vai nobriedīs līdz galam.


roosaluristaja 05.augusts, 13:29

Tas ir šīgada juv. Ticams, ka no ļoti netālas ligzdvietas.


dziedava 05.augusts, 12:52

Nevajadzēja izdzēst to foto, kur bija divas sugas kopā - priekš manis tā bija īpaša odziņa, ka ir kopā un ka var salīdzināt, ka atšķiras. Tas jau tieši interesanti, ka vairākas sugas aug blakus. Ja atstāj pa vienai, tad tā info pazūd. Katrai sugai vajag savu novērojumu, jā, bet novērojuma ietvaros info par kopainu un citām sugām ir vērtīga.


Martins 05.augusts, 12:21

Dpiliešiem bija viens atradums laikam Eremita Meadows projekta ietvaros, bet neatceros kur. Taču projekta teritorija NEBIJA Slīteres NP.


Acenes 05.augusts, 12:05

Viss kārtībā! Turpināšu meklēt! Katru gadu cenšos sameklēt gada simbolus visās nominācijās, tā iepazīstot arī pārējo, kas tiem blakus un apkārt.


Ivars L. 05.augusts, 10:51

Inese, lūdzu piedod par sākotnējo id kļūdu! :[


Lemmus 05.augusts, 10:09

Paldies,Uģi! :)


VIZO 05.augusts, 10:08

Paldies!


IevaM 05.augusts, 10:05

Jaunā sarkanrīklīte


dziedava 05.augusts, 09:55

bet kas cits, ja ne gļotsēne? Vnk nepietika spēka attīstīties?!


dziedava 05.augusts, 09:54

Kaut kas notiek :)


VijaS 05.augusts, 09:08

7.-9. bildes šorīt. Vismaz kāds kriksītis attīstās.


VijaS 05.augusts, 09:01

8.-9. bildes šorīt. Izskatās sakaltis, un arvien mazāk atgādina gļotsēni.


dziedava 04.augusts, 22:46

Šai ļoti vajadzētu redzēt attīstību. Skaista! Bet par jaunu noteikšanai


CerambyX 04.augusts, 22:41

Kolkas apkārtnē (tā diapazonā Vaide - Melnsils vismaz) ar zināmu [ne]regularitāti novērojumi šai sugai parādās (atminos no 'jaunības' laikiem, ka Kolkas studentu prakses vākumos mēdza 'uzzīmēties') - populācija acīmredzot te ir. N.Savenkovam ne pārāk sen (gadu neatminos, būtu jāprecizē) bija viens uz gaismu Vaides pusē, man bijis 2020. un 2021. (šo gan atrada K.Vilks) gadā Kolkas apkārtnē. Drīzāk intersants būtu jautājums kur citur Latvijā šī suga ir atrasta vai varētu tikt atrasta (Ance, Oviši?). Tā uz sitiena nemaz neatminos atradumus ārpus SNP, bet gan jau, ka ir?


dziedava 04.augusts, 22:31

Vispār es negriezu, pakratīju, kaut kas nobira, un paskatījos, vai tur gadījumā nav sporas, jo izskatījās, ka tie apotēciji tādi sporpilni. Jo ja būtu jāgriež, tad nevarēju izdomāt, kur tieši ;)


meža_meita 04.augusts, 22:21

Nu re, kad labi gribi, tad arī ķērpjus vari mikroskopēt! Malacis!


dziedava 04.augusts, 22:12

Paldies, Renāt, pieliku vēl vienu tuvplānu un sporas, lai ir kārtība :)


dziedava 04.augusts, 21:40

Dabasdatos tādas sugas vēl nebija, bet izskatās, ka Dabas muzeja glabātuvē šai sēnei jau ir 2 ex. (2019.g.) Nezinu gan, no kurienes.

Pēdējie komentāri rakstiem
dziedava 29-Jul-2022, 12:45

Paldies, Ivar, par atgādinājumu! Baidos, ka tamlīdzīgas jau varētu būt iesprukušas kategorijā "ai, gan jau tas nekas nav!" Būs jāmēģina būt uzmanīgākai :)


Ivars L. 29-Jul-2022, 12:37

Bez fosombronijām vēl interesantas ričiju sabiedrības sūnas ir tādas vissīkumsīkumiņākās briofītu pasaules pārstāves kā struplapu bezstumbrīte (agrāk: apaļvācelītes pundurīte) Acaulon muticum un zobainā īslaicīte Ephemerum ser   (..)


kamene 29-Jul-2022, 09:14

Skaisti, Julita! Lai veicas visiem ričiju meklētājiem.


Ivars L. 28-Jul-2022, 15:43

O, forši, paldies, Julit, par Gada sūnas atgādinājumu!


MoreOrLess 20-Jul-2022, 15:08

Žēl, ka tā, R.I.P. - https://euroweeklynews.com/2022/07/20/rare-walrus-hamina-finland/


IlzeP 15-Jul-2022, 15:17

Stena sasniegusi Somijas piekrasti. Viņas ceļojums apskatāms šeit: https://www.google.com/maps/d/edit?hl=no&mid=1qtDSuGC20B3kSST_h-NIihY4j4CAwRC2&ll=59.01745732178296%2C27.125212671004775&z=5


meža_meita 30-Jun-2022, 00:52

Paldies Uģi par izmeļošo atbildi. Reiz pamēģināju Image stacking izmantojot 5 bildes, nospļāvos par rezultātu un atmetu ar roku. Tavā komentārā saklausīju atbildi tam iemeslam, kāpēc man nepatika rezultāts :D Būs jāsadūšojas vēlr   (..)


Klintslejas 29-Jun-2022, 22:52

Izvēlējos 23. datumu, sanāca vēlu sākt un agri beigt, bet domāju man kopumā tas samazināja rezultātu varbūt pa kādām 4-5 potenciālajām sugām, ne vairāk.... 1-2 sugām pie-iekš lielā purva, 1-2 paplukušo īpatņu sugu, varbūt dad   (..)


IlzeP 28-Jun-2022, 09:35

Manās "neoficiālajās sacensībās" - ko var atrast Kolkas Z gala apkārtnē 25. jūnijā - no pagājušā gada sugām šogad nesatiku mūru samteni, pļavas vēršacīti, sīko zilenīti un vīķu zilenīti (zilenīšu vispār bija ļoti maz), sav   (..)


Divpēdis 27-Jun-2022, 21:47

Jā, nu mazāk ir par citiem gadiem, arī skaita ziņā, ne tikai pēc sugu daudzuma. Mums arī trīsdesmit kopā nesanāca nekādi. Laikam tāpēc, ka nokavējām sākumu;) Prieks par acainā raibeņa kāpuru (es ceru, ka tas būs viņš), iepriekš   (..)


forelljjanka 27-Jun-2022, 19:34

Jā,nu bija,kā Uģis raksta,daudzas sugas vēl nebija sākušas šķilties no kūniņām,savukārt,citas lidinājās skrandu lindrakos,daudzas tika sastaptas tikai vienā eksemplārā,prieks par cīrulīšu dižo,manā pusē tā tomēr tāda jūnija   (..)


SA Travel 27-Jun-2022, 11:34

Sveiki! Pēc apraksta programma izskatās laba, bet būtu labi, ja kāds no lektoriem pastāstītu ari par dabas fotogrāfijas ētisko pusi! Veiksmi pasākumā!


IlzeP 21-Jun-2022, 21:12

Paldies, Uģi, par skaidrojumu! Tās gadu atšķirības varētu būt interesantas - varbūt būšu iekārdināta neoficiālām sacensībām ar sevi (ārpus šī gada akcijas datumiem) tajā pašā datumā un vietā, kur pērn.


CerambyX 21-Jun-2022, 20:17

Jā, skaitītas tiek tikai 'pilnas sugas'. Attiecīgi, pļavas resngalvīši jāfotogrāfē tā, lai tomēr var sugu noteikt (ūsu galiņi no apakšpuses vai ieslīpi no priekšpuses). Šis gads gan ir vēlāks - varbūt nepaspēs sākt lidot un prob   (..)


IlzeP 21-Jun-2022, 08:49

Līdz sugai nenoteikti tauriņi - piemēram, nenoteikts pļavas resngalvītis - jau netiek ieskaitīti?


edeite 20-Jun-2022, 19:59

Pilnīgi pievienojos Aijai - pērnā pavasara Tauriņmācības atklāja jaunu pasauli un noteikti padarījā aizvadīto vasaru daudz interesantāku, liekot dikti aizrauties ar tauriņu padarīšanu!


aijach 20-Jun-2022, 09:50

Ak, cik jauks pārsteigums! Tā trakā pagājušā tauriņu vasara! Paldies Kristapam par pavasara tauriņu kursu, kas ļāva no pilnīga nemākuļa kļūt par azartisku tauriņu mednieku! Lai visiem labas tauriņu medības šajā ne -tauriņu vasar   (..)


benito 16-Jun-2022, 12:26

žēl, ka nav tiešsaistē


FoxPaws 16-Jun-2022, 08:48

Žēl, ka darba dienās


Ansis 15-Jun-2022, 22:48

Ātri pārskatot šobrīd 147 LV reģistrētos avotus, gandrīz visi šķiet pazīstami - tūristu taku malās vai ūdens smelšanas vietas. Ir daži nepazīstami, piemēram Āgenskalna avots kādā daudzzīvokļu mājā, bet jādomā, ka tas attiesa   (..)


Līga Strazdiņa 15-Jun-2022, 21:49

Par Dabas skaitīšanas rezultātiem precīzi atbildēt nezināšu, bet komentārs attiecībā uz šo vietni - reģistrēt var jebkuru avotu, arī tādu, kas neatbilst ES nozīmes biotopam.


Ansis 15-Jun-2022, 19:56

Nez cik avotus izdevās piefiksēt iepriekšejā projektā - Dabas skaitīšanā. Avotu biotopiem platība bija sasummēta, hektāros skaitāma, bet cik paši avoti saskaitīti?


CerambyX 13-Jun-2022, 20:03

Paldies par komentāriem! Skatos, ka dažiem jau ir izdevies kādu nu špikerīšiem likt lietā un dažas no rakstā minētajām sugām ir jau atrastas. Man liels prieks! :) Renāte - tie blakšu foto uz balta fona ir ar kolekcijas īpatņiem, kur   (..)


meža_meita 8-Jun-2022, 23:36

Fantastiski, ārkārtīgi interesants un kvalitatīvs raksts! Blaktis sāk kaitināt un nav jau brīnums - ja DD kāda blakts tiks pievienota, tad bez uzmanības nepaliks. Paldies! Ja drīkst zināt, kādā programmā top tās skaistās blakšu bilde   (..)


Laimeslācis 8-Jun-2022, 11:59

Super !!! :) Tik daudz labu padomu un ceļa rādītāju blakšu virzienā! Patīk arī kartes, kur var redzēt sugu izplatību un novērojumu daudzumu un bildes no visiem rakursiem! Acu priekšā jau uzausa dažas vietas, kuras gribētu apskatīt!   (..)


Mimi Serada 8-Jun-2022, 10:53

Paldies, Uģi, par uzmundrinājumu! Pēc tik jaukiem vārdiem gribas skriet laukā un pārmeklēt katru augu, vai tur nerāpo kāda blakts :)


CerambyX 7-Jun-2022, 23:32

Jāatzīst, ka pēdējā komentāra pirmā teikuma sākums lika nedaudz ar bažām saausīties... :D Bet jā, savā ziņā es, protams, piekrītu - dabas vērotājam sadalīt uzmanību savos klejojumos var būt (un ir!) sasodīti grūti. Īpaši taga   (..)


aijach 7-Jun-2022, 10:48

Šis raksts lieliski pierāda, ka Dabasdati ir kaitīga vide, kur uzturēties azartiskam cilvēkam :)) Paldies, Uģi, par izsmeļošo informāciju. Nezinu, par ko beigt interesēties - putniem, dienastauriņiem vai spārēm, lai sāktu pievērsties   (..)


Vīksna 5-Jun-2022, 09:09

Kukaiņu jau diezgan, tikai ar to brīvo laiku pašvaki.Vismaz zināšu kādos augos vēl kādu blakti atrast, bet daļu bilžu uz ziemu nāksies likt.


nekovārnis 4-Jun-2022, 20:47

Pēc tāda raksta gribi-negribi jāiet blaktīs :D Beidzot kāds siltāks laiks arī sāk parādīties, būtu tik tā brīvā laika vairāk. Šodien uz pāris stundām tiku mežā - 16-17 sugas sakasīju.


IlzeP 1-May-2022, 13:38

Interesantie foto varētu būt tēma cita veida pārskatam! Ja tik būtu visam laiks...


dziedava 1-May-2022, 12:54

Liels paldies Ilze par kā parasti saturīgo pārskatu! Tas arī ļauj saprast, ka pasaule negriežas tikai ap "ieķeksētajām grupām" :D. Ļoti interesants Vijas stāsts par ērgļiem! Vienīgais varbūt trūkst citādi interesantu foto pārskats,   (..)


pustumsa 27-Apr-2022, 21:47

Jā, foto mirklis tverts brīdī, kad plēsējputns aiznesa dumpja mazuli no ligzdas.... izmisīgs lidojums glābt....


IlzeP 25-Apr-2022, 21:30

Atbilde no Guntas: "Paldies par jautājumu. Iespēju robežās centīsimies iekļaut arī Dabasdatos publicētos novērojumus."


dziedava 25-Apr-2022, 17:51

Ziņojumi Dabasdatos netiks ņemti vērā?


dziedava 12-Apr-2022, 12:43

Noteicējs - tas gan jauki! :)


Vīksna 12-Apr-2022, 12:23

Kādu mitreni arī varu nobildēt, sugas noteikt gan labāk speciālistu ziņā.Ar noteicēju vismaz saprotamāk, ka ne tikai pāris iespējams atrast.


CerambyX 31-Mar-2022, 00:40

Es tā paskatīju, ka iepriekš pašam personīgi laikam ir sanācis tāds viens mēģinājums dienas laikā max sugas 'sakasīt' iepriekš neapmeklētā vietā. 2020. 4. septembrī - ja pareizi saskatu/saskaitu, tad vienā dienā izdevās 46 sugas k   (..)


nekovārnis 30-Mar-2022, 17:44

Vispār mani tā doma par 100 blakšu sugu savākšanu gada laikā tukšā kvadrātā iz aizķērusi :) Ja jau vienā dienā var atrast 40-50 tauriņu sugu no apm.100, tad kāpēc gan nevarētu gada laikā atrast 100 blakšu sugu no apm.500 :D Būs j   (..)


klaidoņpele 29-Mar-2022, 08:50

Jāsaka ka nedaudz satrūkos ieraugot savu vārdu sarakstā jo mans blakšu gads principā beidzās jūnija beigās :D bet karte ar baltajiem un pusbaltajiem kvadrātiem ļoooti interesanta kādu nedēļas nogales izbraucienu plānošanai!


Martins 28-Mar-2022, 20:09

Analīze par konstatēto/iespējamo sugu skaitu kvadrātā + vizuālais materiāls ir motivējoši! Vismaz dažus "savus" kvadrātus 10-50 līmenī dabūt. Protams, blakšu daudz un cilvēku vēlmju tāpat, bet vēlmes jau izteikt nav liegts... :) Vi   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 23:26

Notikušo lekciju video var redzēt: https://www.facebook.com/lifeforspecies


OKK 27-Mar-2022, 22:50

Jautājums, šīs lekcijas varēs paskatīties internetā?


CerambyX 27-Mar-2022, 20:37

Jā, to tā kā rakstā ieskicēju par to viena kvadrāta izpēti - varbūt tiešām 3-4 apmeklējuma reizes ir pārāk optimistiski. Protams, daudz ko nosaka sezona - tagad agri pavasarī braucot uz kādu pilnībā tukšu kvadrātu tās 20-25 sugas   (..)


nekovārnis 27-Mar-2022, 20:20

Būs tie baltie/gaišie plankumi Talsu novadā mazliet jāpiekrāso :D Nu jā, lai dabūtu 100 sugas 3 vai 4 piegājienos tai lietai jāpieiet diezgan nopietni :) Tas ir 25-30 sugas dienā (katru reizi citas). Vispār interesanti būtu paskatīties c   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 20:08

Liels paldies, Uģi! Būs ko pētīt!


CerambyX 27-Mar-2022, 19:14

Tāds mūsu reģionam piemērotākias (un kas kādu gadus atpakaļ vispār iedvesmoja man pievērsties blaktīm) ir somu blakšu noteicējs "Suomen Luteet" (lai gan tur arī varbūt ir 'tikai' kādi 90% no Latvijā sastopamajām sugām), kas gan šķ   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 17:42

Vai ir kādi ieteikumi blakšu noteicējiem?


Vīksna 27-Mar-2022, 16:14

Interesants raksts.Kaut kā piebremzējies ar blakšu bildēšanu,arī jaunas sugas maz trāpās, pārsvarā savā apkārtnē bildēju, kur nav tipisku sausu skujkoku audžu, pļavu un specifisku augu.Jāpabildē kaut vai parastas sugas nedaudz tāl   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:55

Paldies, varbūt tad kaut ko ieziņošu :). Parasti nolaižas rokas pie domas, ka tāpat tur pie nezināmajiem arī paliks karājoties, tad labāk darboties ar ko citu. Bet vabolītes, jā, arī ir bijušas. Kaut kad paskatīšos.


CerambyX 27-Mar-2022, 12:47

Ja par tik 'mikroskopiskiem' sīkumiem, tad kaut kādā lielāku taksonu līmenī tos noteikti var būt iespējams identificēt (bet ne visus, protams...) - tā ka, ja interesē tik daudz cik varbūt sarpast kas tas ir, tad ziņot noteikti ir jēga!   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:14

Kā parasti satrūkos, negaidīti ieraugot savu vārdu - mūža sarakstā, jo, skatot čaklāko ziņotāju gada sugu skaitus, sapratu, ka man mūžā tik daudz nav, kā citiem gadā. Un tomēr, 50 sugas sasnieguši tātad nav tik daudzi, tāpēc raks   (..)


grieze 22-Mar-2022, 10:49

Labdien! Vakar arī manā īpašumā nonāca jaunais Svensona noteicējs latviski. Prieks, ka tur ir vienkārši zilastīte, kā vairums valodu (izņemot angļu valodu, kas visu nosaukumos allaž sarežģī), te gan rakstīts, ka maiņa notikusi uz o   (..)


Agnis 21-Mar-2022, 09:37

Labrīt! Paldies par vērtīgajiem komentāriem! Ļoti labi, ka sekojat līdzi un neesat vienaldzīgi. Pārskatīju LOB padomes balsojuma failus un ir jābūt palieņu ķauķim. Atvainojos, mana kļūda. Savā ziņā šajā gadījumā īstais balsoj   (..)


Rallus 21-Mar-2022, 06:56

Igaunijā BirdLife International pārstāvošā organizācija kopš 2022.gada 1.janvāra pārgāja uz IOC sarakstu: https://www.eoy.ee/ET/16/31/eesti-lindude-nimekiri/


Rallus 20-Mar-2022, 22:12

Citustarpā sarakstā iekļuvusi suga, kas Latvijā pat nav novērota: Raibais zemesstrazds (ko kopā ar citiem izdevās redzēt), ir: White's Thrush, Zoothera aurea - visticamāk nominālpasuga no Urālu R daļas. HBW-BirdLife Versijā 6.0 (Dec.2021   (..)


dekants 20-Mar-2022, 18:54

Par palso ķauķi visvairāk jautājumu. Lūdzu dot pārliecinošu pamatojumu šī labojuma nepieciešamībai, turklāt, ja to nekur citur neizmanto. Saprotu, ka jūraskrauklis ir vienā vārdā, jo tā nav kraukļa jūras versija (tas nav krauklis)   (..)


Edgars Smislovs 20-Mar-2022, 12:43

Kāds pamats ir mainīt visur izmantoto palieņu ķauķi uz palso ķauķi?


IlzeP 20-Mar-2022, 10:02

Uģi, nav man šeit kategoriska viedokļa, taču Dabasdati ir LOB un LDF portāls, un LOB ir BirdLife pārstāvis Latvijā. Tādēļ izmantot BirdLife klasifikāciju, manuprāt, būtu loģiski. Bez tam, ja Dabasdati pievienosies Ornitho platformai,   (..)


CerambyX 20-Mar-2022, 09:13

Ilze, domāju (neesmu tik smalkis sekojis līdzi, bet spriežot pēc vispārējām tendencēm) ķeģi pēc Birdlife klasifikācijas ir nevis 'jau vairs tikai pasugas', bet 'vēljoprojām ir tikai pasugas'. T.i. man šķiet, ka viņi nemaz nenoreaģē   (..)

Fotokonkurss "Zaļie dārgumi"

Dodies dabā un izmanto iespēju piedalīties fotokonkursā! Vēl līdz augusta beigām vari piedalīties LIFE for Species fotokonkursā "Zaļie dārgumi". Fotokonkursā var piedalīties ikviens interesents, iesūtot aizsargājamo un apdraudēto sugu fotogrāfijas kādā no sešām kategorijām: - augi; - sūnas, ķērpji, sēnes, aļģes; - bezmugurkaulnieki (piemēram, kukaiņi, zirnekļi, gliemji u.c.); - zivis, abinieki, rāpuļi; - putni un [...]

Aktualitātes Spānijas kailgliemeža un citu invazīvo kailgliemežu sugu ierobežošanas plānošanā

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „Datu ieguve par Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) jaunajām atradnēm, sugas izlatīšanās ceļiem, populāciju dzīvotspēju un ietekmi uz vietējo sarkanā kailgliemeža (Arion rufus) populāciju” (NR 1-08/187/2020) ietvaros Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir izstrādājis izdevumu "Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris un citu invazīvo [...]

Jūlija pēdējā nedēļā tiešsaistes ligzdās

Ligzdu iemītnieki kļūst arvien lielāki, kamēr pašas ligzdas tukšākas. Jūlija beigās spārnos pacēlās visi četri stārķēni, un tuvējos zarus apmeklēja abi mazie ērglēni – Hugo un Rota. Mazo ērgļu ligzda bērzā Mazais Hugo vairs nav nemaz tik mazs – garumā krietni pastiepies, un šķiet, ka drīz būs sava tēva augumā. Laila ik pa laikam [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2022. gada aprīlis-jūnijs

Gada novērojumiem bagātākais ceturksnis – pavasara beigas un vasaras sākums – ir aizritējis. Šajā laikā viss zied, dzied, rāpo un lido, un brīžiem ir grūti sadalīt uzmanību, skatoties zem kājām, ceļmalas ziedos un debesīs. Kopējais novērojumu skaits ceturksnī (108 609) atpaliek no pērnā gada (147 228), galvenokārt uz putnu novērojumu rēķina (91 793 novērojumi šogad, [...]

Konkurss – interesantākā ričijas atradne Latvijā 2022. gadā (4)

Iedvesmojoties no Gada sūnas 2022 – tīklotās ričijas Riccia cavernosa – izsludinu konkursu par interesantāko ričijas (jebkuras sugas) atradni 2022. gadā Latvijā! Interesantumu noteiks parametru kopums – sugas retums, atradnes lielums, atrašanās vietas un biotopa īpatnības, fotogrāfiju skaistums. Divdakšu ričija Riccia bifurca. Foto: Evita Oļehnoviča Nosacījumi: * jābūt 2022. gada atradumam, * atradumam jābūt ieziņotam [...]

Jūlija vidus tiešsaistes ligzdās

Jūlija vidus posmā daudzu ligzdu mazuļi tika radināti pie patstāvības. Kamēr viens jaunulis jau pārvarēja bailes un veica pirmo lidojumu, citam izaicinājums bija ilgā mammas prombūtne un kurmja sadalīšana. Jūras ērglis Durbē Pēc ilgāka pārtraukuma pamanīta rosība jūras ērgļu ligzdā. 13. jūlijā ligzdu apciemoja Voldis, kurš tur uzturējās vien pāris minūtes. Pāris dienas vēlāk, 16. [...]

Aizvadīts Latvijas Botāniķu biedrības Augu sugu rallijs 2022

Pērn iesāktā tradīcija – Latvijas Botāniķu biedrības Augu sugu rallijs – notika arī šogad, 9. jūlijā, pulcējot četras botāniķu komandas Ziemeļgaujā, dabas saimniecībā Bekas. Septiņu stundu laikā, apmēram 1 km2 plašā saimniecības apkaimē – parkveida pļavās un ganībās, Gaujas vecupēs, krastmalā un nelielos meža pudurīšos komandu uzdevums bija saskaitīt pēc iespējas vairāk vaskulāro augu [...]

Jūlija lietavu laiks tiešsaistes putnu ligzdās

Lielās jūlija lietavas nesaudzēja arī putnus, kuri redzami Latvijas Dabas fonda (LDF) tiešsaistes ligzdās. Veicās jaunajai paaudzei, kuriem patvērumu sniedza gadīgo vecāku spārni. Taču vissausākās, protams, palika svīres, kuras ligzdo Cēsu pilsdrupās esošajā koka būrītī. Baltais stārķis Tukumā Balto stārķu mājvietā jau paliek pavisam šauri, četri jaunuļi izauguši un aizņem teju visu ligzdu. Vecāki atlido [...]

Notikumi putnu ligzdās jūlija sākumā

Jūlija pirmā nedēļa Latvijas Dabas fonda (LDF) tiešsaistes ligzdās bija notikumiem pilna. Kamēr citās ligzdās putni jau trenē spārnus pirmajam lidojumam, vienā izšķīlās mazuļi. Svīres Cēsu pilī Lielais notikums ir klāt! Svīru būrī 5. jūlija pēcpusdienās izķīlās pirmais un tās pašas dienas vakarā otrais mazulis. Abi vecāki ļoti rūpējas par mazuļiem, gādā ēdienu un dod [...]

Valzirgs – jauna zvēru suga Latvijas faunā! (2)

Tas jau ir gandrīz neierasti, ja kādu dienu Dabasdatos sadaļā INTERESANTĀKIE NOVĒROJUMI pie kādas sēņu, ķērpju, gļotsēņu vai blakšu sugas novērojuma nav piezīmes – jauna suga LV. Ne pie vienas Dabasdatos iekļuvušās zvēru sugas līdz šim šādas piezīmes gan nav bijis. Tagad ierakstam par valzirgu [1] šādu piezīmi drīkst pievienot. Nevienā citā man zināmā, iepriekš [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2022
© dabasdati.lv
Saglabāts