Aktīvie lietotāji: 54 Šodien ievadītie novērojumi: 44 Kopējais novērojumu skaits: 1635046
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt

21.05.2023.

15.05.2023.

Pēdējie novērojumi
Paipala Coturnix coturnix
5-Jun-2023, Ornitologs
Paipala Coturnix coturnix
5-Jun-2023, Ornitologs
Paipala Coturnix coturnix
5-Jun-2023, Ornitologs
Paipala Coturnix coturnix
5-Jun-2023, Ornitologs
Urālpūce Strix uralensis
5-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Urālpūce Strix uralensis
5-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Sarkanā klija Milvus milvus
4-Jun-2023, sindi
Grieze Crex crex
5-Jun-2023, KrisVi
Sloka Scolopax rusticola
4-Jun-2023, KrisVi
Meža pūce Strix aluco
4-Jun-2023, KrisVi
Sloka Scolopax rusticola
4-Jun-2023, KrisVi
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
4-Jun-2023, KrisVi
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
4-Jun-2023, KrisVi
Baltā cielava Motacilla alba
4-Jun-2023, KrisVi
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
4-Jun-2023, KrisVi
Baltais stārķis Ciconia ciconia
4-Jun-2023, KrisVi
Ķīvīte Vanellus vanellus
4-Jun-2023, KrisVi
Melnais mežastrazds Turdus merula
4-Jun-2023, KrisVi
Žubīte Fringilla coelebs
4-Jun-2023, KrisVi
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-Jun-2023, KrisVi
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
4-Jun-2023, KrisVi
Paceplītis Troglodytes troglodytes
4-Jun-2023, KrisVi
Lauku balodis Columba palumbus
4-Jun-2023, KrisVi
Dzeguze Cuculus canorus
4-Jun-2023, KrisVi
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
4-Jun-2023, KrisVi
Krauklis Corvus corax
3-Jun-2023, pētniece
4-Jun-2023, Filips Bobinskis
Meža pūce Strix aluco
5-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
5-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Sloka Scolopax rusticola
4-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
4-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Sloka Scolopax rusticola
4-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Meža pūce Strix aluco
4-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
4-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Meža tilbīte Tringa ochropus
4-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Meža pūce Strix aluco
4-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Meža pūce Strix aluco
4-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
4-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Ormanītis Porzana porzana
4-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
4-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
4-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Urālpūce Strix uralensis
4-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Meža tilbīte Tringa ochropus
4-Jun-2023, Gaidis Grandāns
Parastā māllēpe Tussilago farfara
7-Apr-2023, grieze
7-Apr-2023, grieze
Liepu sprīžmetis Plagodis dolabraria
4-Jun-2023, Irbe
Parastā māllēpe Tussilago farfara
7-Apr-2023, grieze
Ķivulis Spinus spinus
7-Apr-2023, grieze
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Krauklis Corvus corax
7-Apr-2023, grieze
Sīlis Garrulus glandarius
7-Apr-2023, grieze
Mizložņa Certhia familiaris
7-Apr-2023, grieze
Dzilnītis Sitta europaea
7-Apr-2023, grieze
Lielā zīlīte Parus major
7-Apr-2023, grieze
Meža zīlīte Periparus ater
7-Apr-2023, grieze
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Apr-2023, grieze
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Apr-2023, grieze
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Apr-2023, grieze
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Apr-2023, grieze
Sila strazds Turdus viscivorus
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
7-Apr-2023, grieze
Peļkājīte Prunella modularis
7-Apr-2023, grieze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Apr-2023, grieze
Mazais dzenis Dryobates minor
7-Apr-2023, grieze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Apr-2023, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
7-Apr-2023, grieze
Mežirbe Bonasa bonasia
7-Apr-2023, grieze
4-Jun-2023, Amnis77
Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata
4-Jun-2023, Edgars Dragoo
Lauku piekūns Falco tinnunculus
4-Jun-2023, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Mizložņa Certhia familiaris
7-Apr-2023, grieze
Lielā zīlīte Parus major
7-Apr-2023, grieze
Meža zīlīte Periparus ater
7-Apr-2023, grieze
Meža zīlīte Periparus ater
7-Apr-2023, grieze
Meža zīlīte Periparus ater
7-Apr-2023, grieze
Mežirbe Bonasa bonasia
7-Apr-2023, grieze
Sila strazds Turdus viscivorus
7-Apr-2023, grieze
Sila strazds Turdus viscivorus
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Apr-2023, grieze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
7-Apr-2023, grieze
Mērkaziņa Gallinago gallinago
7-Apr-2023, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
7-Apr-2023, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
7-Apr-2023, grieze
Meža balodis Columba oenas
7-Apr-2023, grieze
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Apr-2023, grieze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Apr-2023, grieze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Apr-2023, grieze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Apr-2023, grieze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Dzilnītis Sitta europaea
7-Apr-2023, grieze
Lielā zīlīte Parus major
7-Apr-2023, grieze
Lielā zīlīte Parus major
7-Apr-2023, grieze
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Melnais mežastrazds Turdus merula
7-Apr-2023, grieze
Dzērve Grus grus
7-Apr-2023, grieze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Apr-2023, grieze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Apr-2023, grieze
Meža tilbīte Tringa ochropus
7-Apr-2023, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
7-Apr-2023, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
7-Apr-2023, grieze
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Apr-2023, grieze
Ķivulis Spinus spinus
7-Apr-2023, grieze
Mizložņa Certhia familiaris
7-Apr-2023, grieze
Lielā zīlīte Parus major
7-Apr-2023, grieze
Meža zīlīte Periparus ater
7-Apr-2023, grieze
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Apr-2023, grieze
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Apr-2023, grieze
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
7-Apr-2023, grieze
Sila strazds Turdus viscivorus
7-Apr-2023, grieze
Sila strazds Turdus viscivorus
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Apr-2023, grieze
Meža tilbīte Tringa ochropus
7-Apr-2023, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Dzilnītis Sitta europaea
7-Apr-2023, grieze
Mizložņa Certhia familiaris
7-Apr-2023, grieze
Lielā zīlīte Parus major
7-Apr-2023, grieze
Lielā zīlīte Parus major
7-Apr-2023, grieze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Apr-2023, grieze
Meža zīlīte Periparus ater
7-Apr-2023, grieze
Meža zīlīte Periparus ater
7-Apr-2023, grieze
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Apr-2023, grieze
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Apr-2023, grieze
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Apr-2023, grieze
Garastīte Aegithalos caudatus
7-Apr-2023, grieze
Sīlis Garrulus glandarius
7-Apr-2023, grieze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
7-Apr-2023, grieze
Sila strazds Turdus viscivorus
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Melnais mežastrazds Turdus merula
7-Apr-2023, grieze
Melnais mežastrazds Turdus merula
7-Apr-2023, grieze
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Apr-2023, grieze
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Apr-2023, grieze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Apr-2023, grieze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Apr-2023, grieze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Apr-2023, grieze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Dzilnītis Sitta europaea
7-Apr-2023, grieze
Mizložņa Certhia familiaris
7-Apr-2023, grieze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Apr-2023, grieze
Sīlis Garrulus glandarius
7-Apr-2023, grieze
Sila strazds Turdus viscivorus
7-Apr-2023, grieze
Plukšķis Turdus iliacus
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Melnais mežastrazds Turdus merula
7-Apr-2023, grieze
Sila cīrulis Lullula arborea
7-Apr-2023, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
7-Apr-2023, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
7-Apr-2023, grieze
Peļkājīte Prunella modularis
7-Apr-2023, grieze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Mizložņa Certhia familiaris
7-Apr-2023, grieze
Lielā zīlīte Parus major
7-Apr-2023, grieze
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Apr-2023, grieze
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Apr-2023, grieze
Garastīte Aegithalos caudatus
7-Apr-2023, grieze
Sīlis Garrulus glandarius
7-Apr-2023, grieze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Melnais mežastrazds Turdus merula
7-Apr-2023, grieze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Apr-2023, grieze
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Apr-2023, grieze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
7-Apr-2023, grieze
Peļkājīte Prunella modularis
7-Apr-2023, grieze
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
7-Apr-2023, grieze
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Apr-2023, grieze
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Apr-2023, grieze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Apr-2023, grieze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
7-Apr-2023, grieze
Ķivulis Spinus spinus
7-Apr-2023, grieze
Zaļžubīte Chloris chloris
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Meža zīlīte Periparus ater
7-Apr-2023, grieze
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Apr-2023, grieze
Garastīte Aegithalos caudatus
7-Apr-2023, grieze
Sīlis Garrulus glandarius
7-Apr-2023, grieze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Apr-2023, grieze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Apr-2023, grieze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Apr-2023, grieze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Apr-2023, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
7-Apr-2023, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
7-Apr-2023, grieze
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Apr-2023, grieze
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Apr-2023, grieze
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Apr-2023, grieze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Apr-2023, grieze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
7-Apr-2023, grieze
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
7-Apr-2023, grieze
Ķivulis Spinus spinus
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
7-Apr-2023, grieze
Dzilnītis Sitta europaea
7-Apr-2023, grieze
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Apr-2023, grieze
Krauklis Corvus corax
7-Apr-2023, grieze
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
7-Apr-2023, grieze
Sila strazds Turdus viscivorus
7-Apr-2023, grieze
Sila strazds Turdus viscivorus
7-Apr-2023, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Apr-2023, grieze
Melnais mežastrazds Turdus merula
7-Apr-2023, grieze
Melnais mežastrazds Turdus merula
7-Apr-2023, grieze
Dzērve Grus grus
7-Apr-2023, grieze
Dzērve Grus grus
7-Apr-2023, grieze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Apr-2023, grieze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Apr-2023, grieze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
7-Apr-2023, grieze
Meža tilbīte Tringa ochropus
7-Apr-2023, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
7-Apr-2023, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
7-Apr-2023, grieze
Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon
4-Jun-2023, EsAIJA
Irbuleņu dārzpūcīte Lacanobia w-latinum
4-Jun-2023, EsAIJA
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
4-Jun-2023, Daknis
Pundurbērzs Betula nana
4-Jun-2023, EsAIJA
Upes zīriņš Sterna hirundo
4-Jun-2023, pētniece
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
4-Jun-2023, pētniece
Zivju gārnis Ardea cinerea
2-Jun-2023, ūdensvistiņa
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-Jun-2023, KrisVi
Dzeguze Cuculus canorus
4-Jun-2023, Daknis
3-Jun-2023, lauraporuka
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
4-Jun-2023, Daknis
Sloka Scolopax rusticola
4-Jun-2023, Daknis
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
4-Jun-2023, Daknis
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
4-Jun-2023, AtisL
Meža pūce Strix aluco
4-May-2023, mazais_ezis
Gaigala Bucephala clangula
4-Jun-2023, mazais_ezis
Dadzītis Carduelis carduelis
4-Jun-2023, silva
Vālodze Oriolus oriolus
3-Jun-2023, ūdensvistiņa
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
3-Jun-2023, ūdensvistiņa
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-Jun-2023, ūdensvistiņa
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-Jun-2023, ūdensvistiņa
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
3-Jun-2023, ūdensvistiņa
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-Jun-2023, ūdensvistiņa
Lakstīgala Luscinia luscinia
3-Jun-2023, ūdensvistiņa
Gaišais ķauķis Curruca curruca
3-Jun-2023, ūdensvistiņa
Dārza ķauķis Sylvia borin
3-Jun-2023, ūdensvistiņa
Dadzītis Carduelis carduelis
3-Jun-2023, ūdensvistiņa
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-Jun-2023, ūdensvistiņa
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
3-Jun-2023, ūdensvistiņa
3-Jun-2023, mazais_ezis
Bezdelīga Hirundo rustica
3-Jun-2023, ūdensvistiņa
Laucis Fulica atra
3-Jun-2023, mazais_ezis
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
4-May-2022, mazais_ezis
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
3-May-2021, mazais_ezis
Ģirlicis Serinus serinus
4-Jun-2023, skazhy
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-Jun-2023, skazhy
4-Jun-2023, silva
Rubenis Lyrurus tetrix
4-Apr-2023, mazais_ezis
Purva pūce Asio flammeus
4-Jun-2023, apogs apogs
Sloka Scolopax rusticola
4-Jun-2023, apogs apogs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
4-Jun-2023, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-Jun-2023, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
4-Jun-2023, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-Jun-2023, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
4-Jun-2023, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
4-Jun-2023, apogs apogs
Žagata Pica pica
4-Jun-2023, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
4-Jun-2023, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
4-Jun-2023, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
4-Jun-2023, apogs apogs
Mizložņa Certhia familiaris
4-Jun-2023, apogs apogs
Zeltgalvītis Regulus regulus
4-Jun-2023, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
4-Jun-2023, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
4-Jun-2023, apogs apogs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
4-Jun-2023, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
4-Jun-2023, apogs apogs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
4-Jun-2023, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-Jun-2023, apogs apogs
Dārza ķauķis Sylvia borin
4-Jun-2023, apogs apogs
Žubīte Fringilla coelebs
4-Jun-2023, apogs apogs
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-Jun-2023, apogs apogs
Kuitala Numenius arquata
3-Jun-2023, mazais_ezis
Pļavu tilbīte Tringa totanus
17-Jun-2021, mazais_ezis
Purva tilbīte Tringa glareola
17-Jun-2021, mazais_ezis
3-Jun-2023, imis23
3-Jun-2023, imis23
3-Jun-2023, imis23
Urālpūce Strix uralensis
4-Jun-2023, KrisVi
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
2-Jun-2023, ūdensvistiņa
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
2-Jun-2023, ūdensvistiņa
Sloka Scolopax rusticola
2-Jun-2023, ūdensvistiņa
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
2-Jun-2023, ūdensvistiņa
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
2-Jun-2023, ūdensvistiņa
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
2-Jun-2023, ūdensvistiņa
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
2-Jun-2023, ūdensvistiņa
3-Jun-2023, imis23
Zivju gārnis Ardea cinerea
4-Jun-2023, mazais_ezis
Baltais gārnis Ardea alba
4-Jun-2023, mazais_ezis
4-Jun-2023, Filips Bobinskis
Zeltītā rožvabole Cetonia aurata
4-Jun-2023, Filips Bobinskis
4-Jun-2023, Filips Bobinskis
Vistu vanags Accipiter gentilis
1-Jul-2022, mazais_ezis
Vistu vanags Accipiter gentilis
6-Apr-2022, mazais_ezis
Upes tārtiņš Charadrius dubius
4-Jun-2023, mazais_ezis
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-Jun-2023, imis23
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
3-Jun-2023, aijach 1
Parastais purvraibenis Boloria selene
3-Jun-2023, aijach 1
Ciprešu dievkrēsliņš Euphorbia cyparissias
4-Jun-2023, Ilgonis
Meža sīksamtenis Coenonympha hero
3-Jun-2023, aijach 1
31-May-2023, imis23
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
3-Jun-2023, aijach
Parastais purvraibenis Boloria selene
3-Jun-2023, aijach 1
Zivju gārnis Ardea cinerea
4-Jun-2023, pētniece 1
4-Jun-2023, FunnyFox
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
4-Jun-2023, elektrolitr
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
4-Jun-2023, KrisVi
Parastā ūbele Streptopelia turtur
4-Jun-2023, KrisVi
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
4-Jun-2023, KrisVi
Melnā dzilna Dryocopus martius
4-Jun-2023, KrisVi
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
4-Jun-2023, KrisVi
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-Jun-2023, KrisVi
Dzērve Grus grus
4-Jun-2023, KrisVi
Lauku cīrulis Alauda arvensis
4-Jun-2023, edge 1
Melnais mežastrazds Turdus merula
4-Jun-2023, KrisVi
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-Jun-2023, KrisVi
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
4-Jun-2023, KrisVi
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-Jun-2023, KrisVi
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
4-Jun-2023, KrisVi
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
4-Jun-2023, KrisVi
Lauku zvirbulis Passer montanus
4-Jun-2023, KrisVi
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
4-Jun-2023, KrisVi
Niedru lija Circus aeruginosus
4-Jun-2023, KrisVi
Dzeguze Cuculus canorus
4-Jun-2023, KrisVi
Lauku balodis Columba palumbus
4-Jun-2023, KrisVi
Tītiņš Jynx torquilla
4-Jun-2023, KrisVi
Mājas strazds Sturnus vulgaris
4-Jun-2023, KrisVi
Mājas zvirbulis Passer domesticus
4-Jun-2023, KrisVi
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
4-Jun-2023, KrisVi
Mājas čurkste Delichon urbicum
4-Jun-2023, KrisVi
Svīre Apus apus
4-Jun-2023, KrisVi
Lielā zīlīte Parus major
4-Jun-2023, KrisVi
Mājas balodis Columba livia f. domestica
4-Jun-2023, KrisVi
Pelēkais strazds Turdus pilaris
4-Jun-2023, KrisVi
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-Jun-2023, Ornitologs
Žubīte Fringilla coelebs
4-Jun-2023, Ornitologs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
4-Jun-2023, KrisVi
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-Jun-2023, Ornitologs
Žubīte Fringilla coelebs
4-Jun-2023, KrisVi
Dārza ķauķis Sylvia borin
4-Jun-2023, Ornitologs
Žubīte Fringilla coelebs
4-Jun-2023, Ornitologs
Baltā cielava Motacilla alba
4-Jun-2023, KrisVi
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-Jun-2023, Ornitologs
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
4-Jun-2023, KrisVi
Lauku balodis Columba palumbus
4-Jun-2023, Ornitologs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-Jun-2023, Ornitologs
Bezdelīga Hirundo rustica
4-Jun-2023, KrisVi
Baltais stārķis Ciconia ciconia
4-Jun-2023, KrisVi
Lauku cīrulis Alauda arvensis
4-Jun-2023, KrisVi
Meža pūce Strix aluco
4-Jun-2023, Ilze.liepina
Šaurlapu ceļteka Plantago lanceolata
4-Jun-2023, Ilgonis
Zivju gārnis Ardea cinerea
4-Jun-2023, marta.got
Svīre Apus apus
4-Jun-2023, marta.got
Sila cīrulis Lullula arborea
4-Jun-2023, dekants
Meža balodis Columba oenas
4-Jun-2023, dekants
Izsaucēja laukupūcīte Agrotis exclamationis
4-Jun-2023, Ziemelmeita
Podagras gārsa Aegopodium podagraria
4-Jun-2023, Ilgonis
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
4-Jun-2023, LīgaKrā
4-Jun-2023, piceriko
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-Jun-2023, marta.got
Melnais mežastrazds Turdus merula
4-Jun-2023, marta.got
Melndzeltenā sēņmārīte Psyllobora vigintiduopunctata
29-May-2023, imis23
Dzeguze Cuculus canorus
4-Jun-2023, marta.got
Samtērce (nenoteikta) Trombidiidae sp.
4-Jun-2023, DaceK
4-Jun-2023, Ilgonis
29-May-2023, imis23
Kārklu ķauķis Locustella naevia
4-Jun-2023, SEL
4-Jun-2023, krista84
Kārklu ķauķis Locustella naevia
4-Jun-2023, SEL
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
4-Jun-2023, krista84
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
4-Jun-2023, Sintija Martinsone
Koku vairogblakts Pentatoma rufipes
4-Jun-2023, krista84
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-Jun-2023, SEL
Kalnu āboliņš Trifolium montanum
4-Jun-2023, Ilgonis
Meža pūce Strix aluco
4-Jun-2023, SEL
Ozolu stūrspārnis Macaria alternata
4-Jun-2023, krista84
Bērzu vērpējs Eriogaster lanestris
30-May-2023, imis23
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-Jun-2023, SEL
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-Jun-2023, SEL
Melnais mežastrazds Turdus merula
4-Jun-2023, marta.got
Tumšais apšu koksngrauzis Rusticoclytus rusticus
31-May-2023, imis23
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
4-Jun-2023, SEL
Pļavas āboliņš Trifolium pratense
4-Jun-2023, Ilgonis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
4-Jun-2023, marta.got
Plukšķis Turdus iliacus
4-Jun-2023, apogs apogs
Melnais mežastrazds Turdus merula
4-Jun-2023, apogs apogs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
4-Jun-2023, apogs apogs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
4-Jun-2023, SEL
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
4-Jun-2023, apogs apogs
Niedru lija Circus aeruginosus
4-Jun-2023, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
4-Jun-2023, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
4-Jun-2023, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-Jun-2023, apogs apogs
Svilnis Aphomia sociella Aphomia sociella
2-Jun-2023, Ivetta
Lielā zīlīte Parus major
4-Jun-2023, apogs apogs
Sila cīrulis Lullula arborea
4-Jun-2023, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-Jun-2023, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
4-Jun-2023, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
4-Jun-2023, apogs apogs
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
4-Jun-2023, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
4-Jun-2023, apogs apogs
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
31-May-2023, imis23
Krauklis Corvus corax
4-Jun-2023, marta.got
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
4-Jun-2023, apogs apogs
Žubīte Fringilla coelebs
4-Jun-2023, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
4-Jun-2023, apogs apogs
Pelēkais strazds Turdus pilaris
4-Jun-2023, apogs apogs
Gaigala Bucephala clangula
4-Jun-2023, pētniece
2-Jun-2023, Ivetta
Melnais mežastrazds Turdus merula
4-Jun-2023, pētniece
Eglāju samtenis Pararge aegeria
30-May-2023, imis23
Koksngrauzis Stictoleptura maculicornis Stictoleptura maculicornis
3-Jun-2023, krista84
Lielā zīlīte Parus major
4-Jun-2023, marta.got
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
4-Jun-2023, pētniece
Sila cīrulis Lullula arborea
4-Jun-2023, dekants
Dzērve Grus grus
4-Jun-2023, dekants
Sudrabainā zvīņene Lepisma saccharina
29-May-2023, imis23
29-May-2023, imis23
Dzeguze Cuculus canorus
4-Jun-2023, Kiwi
Zivjērglis Pandion haliaetus
4-Jun-2023, pētniece
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
2-Jun-2023, krista84
4-Jun-2023, Dzeerve
Melnais mežastrazds Turdus merula
4-Jun-2023, marta.got
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-Jun-2023, marta.got
4-Jun-2023, marta.got
Zivju gārnis Ardea cinerea
4-Jun-2023, marta.got
Žubīte Fringilla coelebs
4-Jun-2023, eksperts 3
Žagata Pica pica
4-Jun-2023, eksperts 3
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
4-Jun-2023, eksperts 3
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
4-Jun-2023, eksperts 3
Zaļžubīte Chloris chloris
4-Jun-2023, eksperts 3
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-Jun-2023, eksperts 3
Vālodze Oriolus oriolus
4-Jun-2023, eksperts 3
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
4-Jun-2023, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-Jun-2023, eksperts 3
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
4-Jun-2023, eksperts 3
Sīlis Garrulus glandarius
4-Jun-2023, eksperts 3
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-Jun-2023, eksperts 3
Peļu klijāns Buteo buteo
4-Jun-2023, eksperts 3
Peļkājīte Prunella modularis
4-Jun-2023, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
4-Jun-2023, eksperts 3
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
4-Jun-2023, eksperts 3
Paceplītis Troglodytes troglodytes
4-Jun-2023, eksperts 3
Mērkaziņa Gallinago gallinago
4-Jun-2023, eksperts 3
Meža tilbīte Tringa ochropus
4-Jun-2023, eksperts 3
Meža pīle Anas platyrhynchos
4-Jun-2023, eksperts 3
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
4-Jun-2023, eksperts 3
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
4-Jun-2023, eksperts 3
Melnais mežastrazds Turdus merula
4-Jun-2023, eksperts 3
Mājas strazds Sturnus vulgaris
4-Jun-2023, eksperts 3
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
4-Jun-2023, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
4-Jun-2023, eksperts 3
Lauku zvirbulis Passer montanus
4-Jun-2023, eksperts 3
Lauku lija Circus cyaneus
4-Jun-2023, eksperts 3
Lauku cīrulis Alauda arvensis
4-Jun-2023, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
4-Jun-2023, eksperts 3
Ķīvīte Vanellus vanellus
4-Jun-2023, eksperts 3
Krauklis Corvus corax
4-Jun-2023, eksperts 3
Pēdējās sugu izmaiņas
CerambyX 4-Jun-2023 23:54:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:52:44

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:52:42

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:52:32

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:51:58

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:51:50

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:51:27

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:50:27

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:49:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:48:32

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:47:54

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:47:44

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:46:48

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:46:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:46:37

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:45:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:45:08

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:45:07

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:44:39

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:44:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:44:38

Sprakšķis Athous sp. Athous sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:44:01

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:42:55

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:42:52

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:42:32

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:41:57

Tīklblakts Tingis ampliata Tingis ampliata ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:41:27

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:40:55

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:40:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:40:47

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:40:10

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:38:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:37:56

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:37:48

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:37:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:37:13

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:36:58

Krāšņlapsene Hedychrum rutilans Hedychrum rutilans ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:36:43

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:36:19

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:35:13

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:35:13

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:34:52

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:34:37

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:34:29

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:33:40

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:33:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:31:53

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:31:46

Medus (mājas) bite Apis mellifera ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:31:35

Pūkmuša (nenoteikta) Bombyliidae sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:30:16

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:29:56

Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:29:49

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:29:39

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:29:33

Spožlapsene (nenoteikta) Chalcididae sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:29:28

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:29:22

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:29:08

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:28:40

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:28:09

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:27:24

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:22:49

Dundurs (nenoteikts) Tabanidae sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:22:42

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:20:20

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:19:42

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:19:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:18:03

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:17:17

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:15:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:15:35

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:15:26

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:15:17

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:15:17

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:13:55

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:12:47

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:12:45

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:12:37

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:12:25

Sarkankrūšu celmgrauzis Macroleptura thoracica ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:12:18

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:12:14

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:12:03

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:11:53

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:11:20

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:11:20

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:11:01

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:09:41

Rāceņu baltenis Pieris rapae ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:09:29

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:07:59

Brūnvālīšu raibenis Brenthis ino ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:06:17

Garkājods (nenoteikts) Tipulidae sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:04:21

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:04:14

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 23:04:09

Tinējs (nenoteikts) Tortricidae sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 22:58:10

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 4-Jun-2023 22:58:08

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 22:57:46

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Lietuviete 4-Jun-2023 21:58:30

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


bitene 4-Jun-2023 21:55:28

Vanagu vīķis Vicia cracca ->


Filips Bobinskis 4-Jun-2023 21:33:52

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


roosaluristaja 4-Jun-2023 21:29:36

Augs (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Jun-2023 21:07:58

Gaišpelēkā vīķpūcīte Lygephila pastinum ->


Edgars Smislovs 4-Jun-2023 20:56:55

Parastais ķeģis Acanthis flammea ->


IlzeP 4-Jun-2023 20:51:51

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


IlzeP 4-Jun-2023 20:50:46

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


Ziemelmeita 4-Jun-2023 19:45:39

Kukainis (nenoteikts) ->


VijaS 4-Jun-2023 19:32:45

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


asaris 4-Jun-2023 19:21:28

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


felsi 4-Jun-2023 19:12:38

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


VijaS 4-Jun-2023 18:18:38

Zilspāre (nenoteikta) Calopteryx sp. ->


IlzeP 4-Jun-2023 18:00:18

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


roosaluristaja 4-Jun-2023 17:59:45

Ezis (nenoteikts) Erinaceus sp. ->


Ziemelmeita 4-Jun-2023 17:08:33

Kukainis (nenoteikts) ->


W 4-Jun-2023 17:00:46

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


W 4-Jun-2023 16:57:48

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


bitene 4-Jun-2023 16:50:48

Augs (nenoteikts) ->


bitene 4-Jun-2023 16:48:21

Augs (nenoteikts) ->


DaceK 4-Jun-2023 16:10:34

Erickiņš Phoenicurus phoenicurus ->


roosaluristaja 4-Jun-2023 16:01:48

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 4-Jun-2023 15:53:54

Kātiņpiepe (nenoteikta) Polyporus sp. ->


dziedava 4-Jun-2023 13:18:59

Sūnu cukurīte Didymium melanospermum ->


dziedava 4-Jun-2023 13:16:09

Pārslainā cukurīte Didymium mucilago (syn. Mucilago crustacea) ->


roosaluristaja 4-Jun-2023 13:13:27

Vistu vanags Accipiter gentilis ->


dziedava 4-Jun-2023 13:10:51

Pārslainā cukurīte Didymium mucilago (syn. Mucilago crustacea) ->


sandis 4-Jun-2023 12:44:49

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


roosaluristaja 4-Jun-2023 12:19:05

Paparde (nenoteikta) ->


roosaluristaja 4-Jun-2023 01:21:42

Dzenis/dzilna (nenoteikts) Picidae ->


roosaluristaja 4-Jun-2023 00:38:31

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


VitaS 4-Jun-2023 00:28:48

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


Edgars Smislovs 3-Jun-2023 20:48:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 3-Jun-2023 19:41:55

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


Acenes 3-Jun-2023 18:22:32

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Edgars Smislovs 3-Jun-2023 17:56:11

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 3-Jun-2023 17:54:36

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Lietuviete 3-Jun-2023 17:45:20

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 3-Jun-2023 17:19:03

Lauku balodis Columba palumbus ->


adata 3-Jun-2023 15:42:09

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


čūskis 3-Jun-2023 14:53:48

Abinieks (nezināms) ->


Edgars Smislovs 3-Jun-2023 14:29:46

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 3-Jun-2023 13:43:50

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 3-Jun-2023 13:02:41

Sikspārnis (nenoteikts) Vespertilionidae sp. ->


eme 3-Jun-2023 11:40:58

Baltais stārķis Ciconia ciconia ->


Edgars Smislovs 3-Jun-2023 09:43:19

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


MoreOrLess 3-Jun-2023 09:17:44

Jūrmalas sālsastere (jūrmalas miķelīte) Tripolium pannonicum subsp. tripolium ->


dziedava 3-Jun-2023 08:31:50

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


Grislis 3-Jun-2023 08:27:55

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Grislis 3-Jun-2023 08:24:46

Staipeknis (nenoteikts) Lycopodium sp. ->


Grislis 3-Jun-2023 08:22:37

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 3-Jun-2023 07:13:20

Cauna Martes sp. Martes sp. ->


roosaluristaja 3-Jun-2023 07:09:43

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 3-Jun-2023 07:03:27

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 3-Jun-2023 06:51:46

Kātiņpiepe (nenoteikta) Polyporus sp. ->


Edgars Smislovs 2-Jun-2023 21:41:04

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 2-Jun-2023 21:40:00

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


adata 2-Jun-2023 21:26:04

Augs (nenoteikts) ->


sandis 2-Jun-2023 20:18:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


dziedava 2-Jun-2023 19:57:55

Gļotpūpēdis (nenoteikts) Reticularia sp. ->


dziedava 2-Jun-2023 19:36:39

Gļotpūpēdis (nenoteikts) Reticularia sp. ->


nekovārnis 2-Jun-2023 19:34:44

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 2-Jun-2023 19:33:57

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 2-Jun-2023 19:29:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 2-Jun-2023 19:23:47

Nezināms Ignotus ->


Edgars Smislovs 2-Jun-2023 19:22:39

Nezināms Ignotus ->


Edgars Smislovs 2-Jun-2023 19:21:29

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 2-Jun-2023 19:18:43

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 2-Jun-2023 19:17:35

Mizasblakts Aradus sp. Aradus sp. ->


nekovārnis 2-Jun-2023 19:17:05

Vairogblakts Aelia sp. Aelia sp. ->


nekovārnis 2-Jun-2023 19:16:41

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 2-Jun-2023 19:16:11

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 2-Jun-2023 19:14:48

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 2-Jun-2023 19:14:04

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 2-Jun-2023 15:48:32

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 2-Jun-2023 15:44:45

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 2-Jun-2023 15:42:33

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 2-Jun-2023 15:41:37

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 2-Jun-2023 15:39:05

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


dziedava 2-Jun-2023 14:51:38

Vilkpienaine (nenoteikta) Lycogala sp. ->


dziedava 2-Jun-2023 14:49:28

Vilkpienaine (nenoteikta) Lycogala sp. ->


Edgars Smislovs 2-Jun-2023 14:16:42

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 2-Jun-2023 11:47:51

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


angel 2-Jun-2023 11:24:54

Krastu čurkste Riparia riparia ->


nekovārnis 2-Jun-2023 07:49:27

Ērce (nenoteikta) Acari sp. ->


nekovārnis 2-Jun-2023 07:48:39

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Edgars Smislovs 2-Jun-2023 07:37:04

Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus ->


Martins 2-Jun-2023 07:09:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 2-Jun-2023 06:12:46

Svirlītis Phylloscopus sibilatrix ->


Edgars Smislovs 2-Jun-2023 06:12:16

Plukšķis Turdus iliacus ->


CerambyX 2-Jun-2023 01:49:13

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


CerambyX 2-Jun-2023 01:46:43

Pūcīte (nenoteikta) Noctuidae sp. ->


CerambyX 1-Jun-2023 23:44:44

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


CerambyX 1-Jun-2023 23:44:44

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


CerambyX 1-Jun-2023 23:44:43

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 1-Jun-2023 23:44:00

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 1-Jun-2023 23:41:27

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 1-Jun-2023 23:40:45

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 1-Jun-2023 23:40:41

Māņmīkstspārnis (nenoteikts) Malachiidae sp. ->


CerambyX 1-Jun-2023 23:37:48

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


CerambyX 1-Jun-2023 23:37:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 1-Jun-2023 23:37:28

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


angel 1-Jun-2023 21:54:47

Augs (nenoteikts) ->


felsi 1-Jun-2023 20:52:48

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


nekovārnis 1-Jun-2023 20:14:44

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 1-Jun-2023 19:21:40

Dienastauriņš (nenoteikts) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
LailaG 04.jūnijs, 23:56

Paldies,Uģi.


pētniece 04.jūnijs, 23:45

Nevar jau zināt,cik balto, cik pelēko.


guta7 04.jūnijs, 23:24

Paldies par labojumu!


roosaluristaja 04.jūnijs, 22:51

"Specifiskais lidpojums" manuprāt nav diez ko pārliecinoša pazīme. Ausainā pūce lido tieši tāpat un sāk medīt jau krēslā.


roosaluristaja 04.jūnijs, 22:49

Kāpēc vajadzīgs "gārnis nenoteikts"? Var ziņot abas sugas


pētniece 04.jūnijs, 22:20

Nevarēju izmainīt sugu uz Gārnis nenoteikts.


Ilgonis 04.jūnijs, 22:17

paldies, interesants


ekologs 04.jūnijs, 21:47

Dzeltenrakstainais lapkoku koksngrauzis (Saperda scalaris) :)


dziedava 04.jūnijs, 21:46

Pareizi! Meklējiet īpašās apses Latvijas mežos :)


roosaluristaja 04.jūnijs, 21:25

Šādos gadījumos pareizi ir lietot pazīmi RM


FunnyFox 04.jūnijs, 21:11

Dārzā sadalot nozāģētu ozola stumbru, 2 nedēļu laikā novēroti vairāki īpatņi.


felsi 04.jūnijs, 21:09

Varbūt īpašās apses?:)


ekologs 04.jūnijs, 20:56

Koksngrauzis (Leiopus nebulosus/linnei) :)


ekologs 04.jūnijs, 20:44

Tumšais apšu koksngrauzis (Rusticoclytus rusticus) :)


ekologs 04.jūnijs, 20:37

Melndzeltenā sēņmārīte (Psyllobora vigintiduopunctata) :)


dziedava 04.jūnijs, 19:45

Nu šogad tad gaidu Ķemeros! :D


VijaS 04.jūnijs, 19:36

Drīzāk jau jāsaka, ka Inguna pārņēmusi monopoltiesības, man pagājušajā gadā nevienas nebija... :D


piceriko 04.jūnijs, 19:32

Paldies!


dziedava 04.jūnijs, 19:30

Bet vispār - es arī gribu viņu atrast :), jūs te ar Viju privatizējušas visas atradnes :)


cielava 04.jūnijs, 19:30

Precizējums - diemžēl šogad, vismaz pagaidām, neligzdo - cauna aizbiedēja un/vai aprija (vismaz vienu, spriežot pec dzirdētajām skaņām, noteikti)


dziedava 04.jūnijs, 19:27

Saki, nekāda ne īpašā, parasta suga?! :D 1,5km no otras Tavas atradnes. Interesanti, cik liela teritorija tām sanāk viena populācija?


felsi 04.jūnijs, 19:14

Pievienoju mikroskopiju.


LailaG 04.jūnijs, 19:08

Paldies,Artur!


IlzeP 04.jūnijs, 17:51

Te jau pavisam pēc kaņepīšiem izskatās :)


gints 04.jūnijs, 17:45

Paldies, Edgaram Dzenim par balss ieraksta apstiprinājumu!


cielava 04.jūnijs, 17:32

https://www.youtube.com/watch?v=IG4xP-Rjscw


cielava 04.jūnijs, 17:24

nu skaidrs, kāpēc pažobelēs šogad nečivina zvirbuļi un strazdi, arī svīres pazuda neizligzdojušas


DaceK 04.jūnijs, 16:12

Jā, Alvi, Tev taisnība, melnais erickiņš. Nu jau izlidojuši, modernā ligzda tukša.


spiigana 04.jūnijs, 13:43

Paldies, Uldi! Nebiju pārliecināta par savu versiju, domāju, varbūt jaunais putns. Ķīķis neienāca prātā, tagad zināšu, ka tas arī te mīt :) .


Gaidis Grandāns 04.jūnijs, 13:29

Vai pareizi ievadīta suga un nav nejauši sajaukta ar "dārza ķauķi". Sēlijā reta suga!


dziedava 04.jūnijs, 13:16

Pārāk riskanti no plazmodija noteikt :)


dziedava 04.jūnijs, 13:11

Pārāk jauna, lai noteiktu līdz sugai un pat ģintij


ekologs 04.jūnijs, 13:03

Mitrene gan nebūs. Tas ir kāpurs, iespējams, kādai no Līķvabolēm :)


SimbaLK 03.jūnijs, 22:17

3 mazuļi un vecāks sasaucas


Edgars Smislovs 03.jūnijs, 20:06

Erickiņš ?


Lietuviete 03.jūnijs, 18:08

Liels paldies, Edgar, par sugu noteikšanu!


ekologs 03.jūnijs, 17:53

Manuprāt, Skrejvabole (Calathus melanocephalus) :)


Lietuviete 03.jūnijs, 17:46

Paldies, Artur!


ekologs 03.jūnijs, 17:08

Ceļteku lācītis (Parasemia plantaginis) :)


ekologs 03.jūnijs, 16:40

Vai nav gadījumā Apšu pavasarsprīžmetis (Archiearis notha)?


ekologs 03.jūnijs, 16:22

Manuprāt Sibinia pellucens. Sugu izvēlnē tādu nepiedāvā.


adata 03.jūnijs, 15:37

Paldies par dārza ķauķīti!


adata 03.jūnijs, 15:29

Paldies par noteikšanu, lai arī pati jau atpazinu. Šis novērojums kā apliecinājums tam, ka tas ķauķītis tepat vien manā apkārtnē dzīvo. Katru dienu nedzirdu, bet kad ir, padzied bērzā, ābelē, aizlido uz krūmāju.


ekologs 03.jūnijs, 15:12

Manuprāt, Sarkanais mīkstspārnis (Cantharis rufa) :)


roosaluristaja 03.jūnijs, 10:05

Ja tas ir fotografēts septembrī, varētu būt parastā vītolu miķelīte. Vieta ir piemērota tāda tipa sugām, kas nav šeit vietējās


piceriko 03.jūnijs, 10:01

Pievienoju foto ar mazuļiem, lai ir precīzāka atpazīstamība.


roosaluristaja 03.jūnijs, 10:01

Varētu būt Pilosella aurantiaca. Adventīva suga


MoreOrLess 03.jūnijs, 08:28

Jā, tad jautājums par īsto sugu!


roosaluristaja 03.jūnijs, 06:44

Es personīgi tur neko tādu nespēju sasklausīt. Dārza ķauķis ir aktīvs, sarkanrīklīte, čuņčiņš


Lemmus 03.jūnijs, 05:44

Paldies par sugu noteikšanu,Marek!


Gederts 02.jūnijs, 23:46

Šī gan neizskatās kā sālsastere. Būs kautkāda cita miķelīte. Lapas dikti robainas.


marsancija 02.jūnijs, 21:07

Jauna suga Lekstei :) Pagājušajā vasarā uz dambja vēl neredzēju nevienu.


Ivars Leimanis 02.jūnijs, 19:30

Visticamāk, rindu antrodija Antrodia serialis.


Ziemelmeita 02.jūnijs, 16:03

Paldies,Marek! Meklēju pie garkājodiem,bet nemācēju atrast.


felsi 02.jūnijs, 16:02

:)


dziedava 02.jūnijs, 15:58

O, interesanti! :)


Lemmus 02.jūnijs, 15:13

Šī bija blakus iepriekšējam novērojumam.


Lemmus 02.jūnijs, 15:12

Ievācu! Es padomāju par košo,bet samulsināja plakanā forma.


dziedava 02.jūnijs, 14:52

Paraudziņu ievāci? :D Tagad šīm Ļeontjevs izdalījis sugas, šī varētu būt Lycogala roseosporum


adata 02.jūnijs, 13:26

Paldies, Aini, par info, atpazinu. Brūnspārnu ķauķis šajā vietā ir ieziņots, svilpi vēl vaktēju bērzā. No šī punkta ir aizsūtīts arī "piecminūtes" ieraksts, tur arī vajadzētu būt klusajam ķauķim.


dziedava 02.jūnijs, 10:07

Tu mani iedvesmoji, ielaboju visur lākturīti! Laikam jāmēģina Dabasdatus latviskot pakāpeniski pa ģintij, jo visu uzreiz nespēju pavilkt


Mareks Kilups 02.jūnijs, 09:30

šim novērojumam vajadzētu mainīt pazīmi uz N. tā vieta nav platknābim piemērots ligzdošanas biotops, suga noteikti tur neligzdoja.


Ivetta 02.jūnijs, 08:20

Paldies, Uģi!


felsi 01.jūnijs, 20:53

Pievienoju mikroskopiju, Tava pieredze, kribrārija jeb lākturīte:)


Vīksna 01.jūnijs, 20:12

Apsveicu !


Vīksna 01.jūnijs, 20:10

Apsveicu !


Ivars Leimanis 01.jūnijs, 19:10

Paldies, Ansi!


cielava 01.jūnijs, 17:46

Precizēju - lai arī entuziastiskas, bija redzamas tikai to vienu rītu. Gan jau svīres patrieca


Dzeerve 01.jūnijs, 17:40

Paldies!


angel 01.jūnijs, 17:39

Paldies!


a.b 01.jūnijs, 15:51

Skaidrs. Paldies !


nekovārnis 01.jūnijs, 15:49

Meža zilenītis - tēviņš. Ne sīkā zilenīša tēviņam, ne mātītei nav zila spārnu virspuse (brūna, pelēkbrūna).


Monta Heidemane 01.jūnijs, 15:15

Paldies, Lilita!


Kiwi 01.jūnijs, 14:51

Paldies, Edgar!


CerambyX 01.jūnijs, 11:35

O, mana sapņu suga :D


CerambyX 01.jūnijs, 10:49

Det. N.Savenkovs


CerambyX 01.jūnijs, 10:44

Suga precizēta pēc N.Savenkova komentāra.


dziedava 01.jūnijs, 08:34

Gļotsēne tā nebūs, tā ir sēne, rūsas sēne, kas aug tieši uz priežu skujām


marsancija 01.jūnijs, 00:50

Vai varētu būt populus nigra?


marsancija 01.jūnijs, 00:15

Paldies, Uģi! Jaucu tinējus ar tīklkodēm:)


AinisP 31.maijs, 23:58

Pirmajā audio failā - ir arī lukstu čakstīte, brūnspārnu ķauķis un 1x iedziedas arī mazais svilpis. Otrajā audio failā - dzied arī brūnspārnu ķauķis un 1x zilzīlīte.


ekologs 31.maijs, 23:42

Paldies!


Ilgonis 31.maijs, 22:48

Paldies, es tikai vienreiz paspēju nobildēt, bet agrāk neredzēts


felsi 31.maijs, 22:38

Pievienoju mikroskopiju, apmulsu, A. minuta?


guta7 31.maijs, 22:13

Paldies!


Alef1 31.maijs, 22:12

Drošvien ka porcellio scaber krāsu morfs. Sarkani lāsumotā ir ļoti līdzīga kā "šķirne" Porcellio scaber lava: https://www.roachcrossing.com/for-sale/non-roach/rough-isopod-6/ https://insektenliebe.com/de/shop/porcellio-scaber-lava/ Cita suga ir tā ar baltu "kleitu", visdrīzāk ka ka oniscus asellus.


CerambyX 31.maijs, 22:11

Trešajā foto - dzeltenais gāršas resngalvītis


Alef1 31.maijs, 22:02

Trachelipus rathkii.


Alef1 31.maijs, 22:01

Porcellio scaber neparasti tumšs eksemplārs. To gat droši varētu pateikt ja būtu vēderpuses fotogrāfija, porcellio ir 2 pāri vēderkāju plaušu (balti plankumi).


Ilze Ķuze 31.maijs, 21:50

Paldies, Edgar! Cik jauki, ka varēja noteikt!


marsancija 31.maijs, 21:29

Paldies, Edgar!


CerambyX 31.maijs, 21:21

Izskatās, kas segliņš. Tad tur divi varianti - cagnagella un irrorella.. Tad nu tomēr paliek Yponomeuta sp. :)


Ilze Ķuze 31.maijs, 21:11

Paldies, Ansi!


angel 31.maijs, 21:08

Liels paldies par noteikšanu! Ierakstīts arī ir!


Ilgonis 31.maijs, 20:00

Paldies, diemžēl augu nepazīstu, tāpēc otreiz nobildēju situāciju ar augu, kurš izskatās pēc viengadīga lakstauga un foto pievienoju novērojumam


adata 31.maijs, 19:37

Paldies Edgar! Pašai pārsteigums gan par šo, gan par dzilnu!


felsi 31.maijs, 19:27

Ideja laba!


dziedava 31.maijs, 19:19

Njā, kas to zina, kas tas varētu būt. Bet vari ielikt FB grupā kā parasts mirstīgais un pavaicāt Ļeontjeva domas.


Irbe 31.maijs, 19:19

Melnā dzilna


Ivetta 31.maijs, 19:12

Paldies, Uģi!


felsi 31.maijs, 18:07

Man izskatās pēc Tubiferas applanata, žēl, ka tad neievācu paraudziņus.


felsi 31.maijs, 18:01

Pievienoju mikroskopiju.


davis_wi 31.maijs, 17:56

Sorry, atradu, kā var.


davis_wi 31.maijs, 17:55

Vairs nevar no lietotnes pievienotajiem ziņojumiem audio pievienot?


mufunja 31.maijs, 17:37

bet šaubu nav)) paldies


Ivetta 31.maijs, 15:14

Paldies, Uģi!


CerambyX 31.maijs, 14:32

Nē, parastais ir pirmais no sīksamteņiem, kas parādās - parasti jau maija vidū (+/- atkarībā no sezonas agruma/vēluma). Purva sīksamtenis gan šogad šajā laikā ar varētu lidot, jo šķiet ir tāda agra vasara.


spiigana 31.maijs, 14:28

Paldies, Uģi! Parastajam nav ļoti agrs?


Ilgonis 31.maijs, 14:17

Paldies, bieži redzēta bet līdz šim nepazīta


Izabella 31.maijs, 13:46

Paldies!


Ziemelmeita 31.maijs, 13:21

Paldies Ansi par sūnu noteikšanu.


Ziemelmeita 31.maijs, 13:20

Paldies,Ansi!


nekovārnis 31.maijs, 13:07

Paldies, Uģi! :)


dziedava 31.maijs, 12:44

Reku notikumu attīstība - pēc dienas dzeltenais kļuva rūsgans! https://www.facebook.com/groups/myx.lv/posts/1014448273056993


Karmena 31.maijs, 12:13

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


zane_ernstreite 31.maijs, 11:49

Jā, krāsojums visai raksturīgs. Skatos vaboles lielākoties Mareka Ieviņa blogā, un šo kaut kā neatradu, kaut to, ka smecernieks, visumā biju sapratusi


zane_ernstreite 31.maijs, 11:42

Paldies, Uģi! Likās, ka smecernieks, bet man, protams, daudz kas var likties ))


CerambyX 31.maijs, 11:42

Tā kā smecernieks Polydrusus picus - šķiet gana raksturīga un nesajaucama suga. Neesmu gan pārliecināts vai suga ir Latvijā pirms tam konstatēta. Vismaz 2012. gada Latvijas smecernieku apkopojumā minēta vien kā potenciāla suga (konstatēta Lietuvā), bet nu varbūt kāds šo 11 gadu laikā ir tomēr atradis? Kas zin?... :)


CerambyX 31.maijs, 11:23

Deguns nedaudz aplipis ar smiltīm, bet cik varu saskatīt, tad, manuprāt, testudinaria. Pirmajā foto kur no augšas - deguna vidējā daļa sanāk tāda kā ievirzīta nedaudz uz iekšu, novietota dziļāk kā malējās. E.maura viss deguns tā kā plakans, visas 3 daļas vairāk vai mazāk vienā līmenī.


ekologs 31.maijs, 10:57

Paldies, Marek! :)


ekologs 31.maijs, 10:57

Paldies, Uģi! :)


CerambyX 31.maijs, 10:55

Šiem sugas var palīdzēt noteikt augs uz kā kāpuri barojas.


ekologs 31.maijs, 10:53

Varbūt pagaidīsim, ko Uģis teiks?


ekologs 31.maijs, 10:52

Laikam Marek taisnība Tev ir:) Ja pietuvina to bildi, kur bruņublakts guļ uz muguras un aplūko vēdera apakšpusi pie ģenitālijām, tad forma atgādina Eurygaster testudinaria.


CerambyX 31.maijs, 10:52

Man ar vairāk kā saulii, bet nu jā - tā 80/20 :)


ekologs 31.maijs, 10:40

Mh...Jā, ārēji ļoti līdzīgas. Pielikšu klāt vēl bildes:)


nekovārnis 31.maijs, 10:36

Izskatās, ka sīkais. Otrajā foto, malā, tas ar zilajiem spārniem gan cita suga.


nekovārnis 31.maijs, 10:24

Ar Eurygaster bruņublaktīm nejūtos pārāk drošs, bet manuprāt šī ir Eurygaster testudinaria - deguna vidusdaļa šķiet ieliekta uz leju, nevis vienā līmenī ar malējām daļām kā E.maura?


megere 31.maijs, 10:12

Tā nu gan nebūs zebiekste. Vairāk izskatās pēc akmens caunas.


kamene 31.maijs, 09:25

Paldies, Uģi. Jauna suga pagalmā.


kamene 31.maijs, 09:20

Paldies! Tādi vērpumi šur tur pie mums parādās.


Mežirbe777 31.maijs, 08:23

Orchis mascula.


Carum carvi 30.maijs, 23:42

Sīkais vai meža?


Carum carvi 30.maijs, 23:41

Āboliņa sprīžmetis


Carum carvi 30.maijs, 23:40

Kāpostu


dziedava 30.maijs, 23:27

Nekas cits nesanāca, tāda krāsa arī vairāk raksturīga parastajam.


Alef1 30.maijs, 21:05

Laputis ir mārīšu pamatbarība, šur tur tās pat speciāli izlaida šim nolūkam.


adata 30.maijs, 21:03

Varētu būt baltblusiņas. Kaitēklis, īpaši siltumnīcā.


andrisb 30.maijs, 20:26

Paldies!


dziedava 30.maijs, 19:49

Visticamāk, jā. Varētu likties, ka šī tāda parasta suga, bet man pašai tikai kādi 5 novērojumi, gandrīz visi pagājušā gadā..


Ziemelmeita 30.maijs, 19:18

Otrā rītā arī izmaińu nav,tikai zem mizas veidojas kūlīte


Ziemelmeita 30.maijs, 18:49

Paldies,Julita, par tik ātru noteikšanu. Tad jau droši vien pārējās arī ir tās pašas. Visas atrastas uz priedes koksnes.


Irbe 30.maijs, 18:45

Varbūt krūmu ķauķis


Lietuviete 30.maijs, 16:35

Paldies!


Monta Heidemane 30.maijs, 16:04

Paldies!


adata 30.maijs, 15:48

Cekulainā ziepenīte.


Kiwi 30.maijs, 15:37

Paldies, Marek!


Kiwi 30.maijs, 15:36

Paldies, Uģi!


CerambyX 30.maijs, 12:39

Grūti tā attēlā saskatīt, varbūt kādas cikādiņas.


Karmena 30.maijs, 12:39

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


Rekmanis 30.maijs, 12:11

Niedru lijas tēviņš


VitaS 30.maijs, 12:09

Trejlapu puplaksis


IlzeP 30.maijs, 11:52

Drīzāk pēc lijas izskatās.


nekovārnis 30.maijs, 11:35

Iespējams daudzveidīgās mārītes (Harmonia axyridis) kāpurs. Mārītes ēd laputis :)


dziedava 30.maijs, 10:56

Mikroskopijā no maza gabaliņa jau visu varēja labi saprast :). Tai potenciālajai jaunajai sugai laikam vajadzētu būt tumšākai. Te izskatās, ka ir labs piemērs, kā varētu izskatīties: https://www.gbif.org/occurrence/3894180306 Un augot uz melnajiem plūškokiem - vērts pievērst uzmanību, ja nu tādus redz :)


VitaS 30.maijs, 10:09

Pat neiedomājos, ka var būt tāda līdzība. Paldies!


kamene 30.maijs, 09:17

Paldies! Tāds man uz garāžas durvīm tupēja.


nekovārnis 30.maijs, 02:54

Izskatot iespējamos variantus tā kā pēc sarkankrūšu līķvaboles kāpura izskatās.


Vīksna 30.maijs, 00:06

Pļavas spulgnaglene.


a.b 29.maijs, 23:52

Paldies.


Irbe 29.maijs, 23:04

Purva ķauķis


Irbe 29.maijs, 22:48

Mazais ērglis


CerambyX 29.maijs, 22:28

Hipparchia alcyone is 'almost' impossible in that location. Without photo proof unfortunately it is impossible to accept this observation as this species.


Aceralba 29.maijs, 22:06

Paldies :)


felsi 29.maijs, 20:54

Pievienoju mikroskopiju.


dziedava 29.maijs, 20:12

Nu super, apsveicu! :)


Lemmus 29.maijs, 19:31

Paldies,Uģi!


Lietuviete 29.maijs, 17:55

Neesmu pārliecināta, vai tas ir zivjērglis.


ekologs 29.maijs, 17:14

Jā, man arī liekas, ka Scymnus frontalis :)


bitene 29.maijs, 17:12

Pierādījums ir ievākts, tikai jāsarunā kā nodot.


anthicus 29.maijs, 16:31

Scymnus frontalis (sugas nav DD sarakstā).


Irbe 29.maijs, 15:58

Pļavu čipste?


CerambyX 29.maijs, 15:21

O, apsveicu - šis interesants atradums! Jauna suga Latvijai (noteikšanu apstiprina Nikolajs Savenkovs)! Ja gadās vēl kādreiz tādu pamanīt - nebūtu slikti sagūstīt kādā trauciņā, lai ir vēsturei eksemplārs kā pierādījums, Dabas muzejā par to priecāsimies. Suga gan ārēji visai raksturīga. Lai arī tuvākajās kaimiņvalstīs laikam nav konstatēta, esot izplatījusies, piemēram, Dānijā, tā ka varbūt sugas konstatēšana bija teorētiski sagaidāma. Super - šogad laikam pirmā jaunā tauriņu suga Latvijai :)


ekologs 29.maijs, 14:30

Eh...sacerējos:) Paldies!


CerambyX 29.maijs, 14:06

Drīzāk Amara fulva vai kaut kas tāds. Prieksrūšu vairogs baigi plats nu un sabulosa laikam Latvijā nav sastopama/konstatēta.


Ivetta 29.maijs, 13:45

Paldies, Uģi!


ekologs 29.maijs, 13:09

Mīkstspārnis (Cantharis rustica) :)


ekologs 29.maijs, 13:01

Sprakšķis (Ctenicera pectinicornis) :


ekologs 29.maijs, 12:33

Lapseņzirneklis gan nebūs :) Tas ir kāds no lēcējzirnekļiem, Lēcējzirneklis (Salticidae sp.) :)


IlzeP 29.maijs, 11:01

Ir, ir iedzeltenais


VitaS 29.maijs, 10:58

Tik interesants eksemplārs :) Un par noteikšanu, ne Tev vienai tā gadās. Man sanāca vaboli no blakts neatšķirt...


marsancija 29.maijs, 10:46

Kas pazaudējis šo skaisto spalvu? Tumši brūna ar pelēcīgu nokrāsu lejas daļā. Kātam apmēram trešdaļa balta, tālāk pāriet tumši brūnā. Sānskatā ļoti izteikta S- veida forma. Atļaušos izteikt aptuvenus minējumus- dzērve vai liels plēšputns?


ekologs 29.maijs, 10:16

Manuprāt Skrejvabole (Amara sabulosa). Sugu izvēlne tādu nepiedāvā. Ko teiks Uģis, Mareks?


Dzeerve 29.maijs, 09:57

Tiešām! Ļoti atvainojos un paldies par labojumu!


Kiwi 29.maijs, 09:32

Paldies, Uģi, par labojumu, laikam nepareizi uzspiedās....


kripoks 29.maijs, 08:59

:))))


kripoks 29.maijs, 08:59

Vakar biju apņēmusies sugas pati noteikt, izskatās, ka neveiksmīgi gan tauriņiem, gan blaktīm, gan graužiem


Irbe 29.maijs, 08:02

Mājas čurkste


picapica 29.maijs, 00:10

Paldies!


CerambyX 28.maijs, 23:25

Oho, super!


CerambyX 28.maijs, 23:25

Tā kā uz pakaļspārna balts laukums, tad domāju, ka parastais, bet nu tāds aberants jeb netipisks īpatnis ar reducētiem plankumiem. Pirmajā brīdī pat gan iešāvās prātā vai nevar būt kaut kas retāks... Bet nu šķiet nekas cits nesanāk.


CerambyX 28.maijs, 23:20

Interesanti, ka redzamā lapsenīte nav pati bumbuļu panglapsene bet kāds šīs sugas parazitoīds, kas dēj olas tās kāpuros - Torymus sp. vai kas līdzīgs.


CerambyX 28.maijs, 23:16

Bruņutis, iespējams grimoņu bruņuts Parthenolecanium corni (nosaukums relatīvi mānīgs - dzīvo arī uz daudziem citiem augiem ne tikai grimoņiem, tajā skaitā upenēm) vai kaut kas līdzīgs.


Mareks Kilups 28.maijs, 21:20

paldies! sastapts uz avenes.


IlgaK 28.maijs, 21:04

Paldies!


VijaS 28.maijs, 20:50

Pēc divām nedēļām nekas vairs nav palicis.


Randra 28.maijs, 19:55

https://www.youtube.com/watch?v=K54J_ejZCcs


Kiwi 28.maijs, 19:30

Paldies, Mārtiņ!


ekologs 28.maijs, 17:09

Vairogblakts (Eurydema oleracea) :)


Dzeerve 28.maijs, 17:02

Paldies! :)

Pēdējie komentāri rakstiem
CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 2-Jun-2023, 23:05

Rakstā varbūt būs jāprecizē - krauklene ir barības augs kāpuriem, kuri ēd auga lapas (kāpuru meklēšana jūlijā/augustā arī ir sugas meklēšanas metode, taču tie nav tik raksturīgi un vismaz viena ziedaprīžmešu suga, kas arī dzīv  (..)


adata Vismaz 100 novērojumu 2-Jun-2023, 21:45

Šodien uzgāju kraukleni, tauriņu gan nē. Vai tie barojas arī uz pārziedējušiem augiem?


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 2-Jun-2023, 10:31

Šis tauriņš prātā jau gadus astoņus, kopš izlasīju rakstu Vides Vēstīs. Manā pusē vēl nav manīts :)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Jun-2023, 00:27

Bet ko var meklēt uz ķiploku embotiņa ?


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Jun-2023, 00:05

Par šo man Ivars Šulcs minēja.Tikai ar darbiem aizņemta un datorā bildēm nav vietas.Izkustēšu uz mežu, atkal kāda spindele uzbruks vai slima ērce. Pašlaik uzbaroju deviņvīrūspēka mūka kāpurus.Rudenī izstādītos deviņvīruspēkus   (..)


Alef1 30-May-2023, 21:24

Gārsa neskaitās invazīva, jo ir ieviesta jau viduslaikos. Bet nu kā nezāle gan ir neganta. Lai iekoptu dobi gandrīz katru nedēļu ir jarauj laukā.


Nora Vismaz 100 novērojumu 20-May-2023, 10:10

Bet nu lielākoties jau konkrētas sugu grupas sugas tiks reģistrētas ekskursijas laikā, kad tām tiks pievērsta pastiprināta uzmanība!


Nora Vismaz 100 novērojumu 20-May-2023, 09:48

Tieši tā, katrs pats ziņo savus novērojumus, bet katra sugu grupu vadītāja uzdevums būs beigās iesniegts kopējo novēroto sugu sarakstu! Dalībnieki sugas reģistrē visa pasākuma laikā 24h, nevis tikai ekskursiju laikā, bet sugu grupu va  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 20-May-2023, 09:30

  (..)


Nora Vismaz 100 novērojumu 20-May-2023, 09:19

Sveiki! Pasākumu BioBlitz formātā organizējam pirmo reizi, bet ideja ir, ka pasākums ir atvērts ikvienam interesetam, gan tādiem, kas sugas labi pazīst, gan tādiem, kas mācās. Tādēļ esam piesaistījuši konkrētu sugu grupu ekspertus ar  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 20-May-2023, 07:19

Man pašam vēl nav līdz galam skaidrs tas pasākuma formāts un līdz ar to arī manis paša iesaiste procesā, bet manā iztēlē tā būtu drīzāk neformāla informācijas apmaiņa ar pasākuma dalībniekiem nevis iešana visiem pa priekšu ar r  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 20-May-2023, 06:36

Nē, sugas tiek skaitītas galvenokārt ekskursiju laikā. Pieteikšanās ir uz visu.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 19-May-2023, 22:29

Neko nesapratu.:D Viena lieta ir ekskursijas, un pilnīgi cita lieta - sugu uzskaite. Pieteikšanās ir tikai uz ekskursijām?


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 19-May-2023, 00:01

Tātad varēs turpināt koksngraužus bildēt. Cerams, ka brāliis man kaut kad nomainīs disku datorā, lai būtu, kur bildes likt un kāds koksngrauzis pats uz mājām atnāks.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 17-May-2023, 19:46

Šobrīd ir zināms, ka gļotsēņu foto- un paraudziņu izstāde tiks atklāta 20. jūnijā, bet ir izveidota aptauja, lai noskaidrotu piemērotāko izstādes atklāšanas laiku: https://www.facebook.com/groups/myx.lv/posts/1007308190437668/ Tie, ka  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 8-May-2023, 21:48

Jā tur tajā QGIS Cloud tā pārslēgšanās starp slāņiem varbūt nav pārāk intuitīva. Bet paldies par komentāriem - vērtīgi! Pašlaik pieliku tur pagaidām papildus slāņus - 2. un 3. variantu. Otrais - kur ir gradācija 0; 1-24; 25-49  (..)


VitaS Vismaz 1000 novērojumu 8-May-2023, 20:09

Jautājums interesants. Varbūt tieši jāievieš vēl viens starplīmenis 10- 25? Tad sanāktu, ka 1-9 ir apsekoti, garām ejot, bet 10-25 jau norāda uz mērķtiecīgu darbību. Vienīgi jāpaskatās, vai nesanāks pārāk raibs un var normāli ide  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 8-May-2023, 17:27

Ā, atradu, kur ķeksītis jāieliek :)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 8-May-2023, 16:44

Es ar šopavasar trijos tukšajos kvadrātos ieskrēju. Rezultāts 4-10 sugas :D Jāsaka gan ka tie bija baigi fiksie "ieskrējieni" un mūspusē kukaiņu laiks vēl nav sācies. Mušas, skudras, dažreiz agrie tauriņi un kamenes, pārējie vēl nol  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 7-May-2023, 23:22

Interaktīvā 10x10km kvadrātu karte (un arī .xlsm fails) atjaunināti ar ziņojumiem, kas pievienoti līdz 6.maijam (ieskaitot). Turpmāk te tā atsevišķi atjauninājumus komentārā neatzīmēšu, bet nu centīšos vienkārši regulāri (varb  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 5-May-2023, 20:43

Paldies, Astra, saņemts! :)


Ziemelmeita Vismaz 500 novērojumu 5-May-2023, 20:15

Nosūtīju lielo pacińu ragansviestu un iebrūno didermu.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 28-Apr-2023, 08:47

Paldies, Sintija, saņēmu :)


Siona Vismaz 1000 novērojumu 27-Apr-2023, 21:46

Uz e-pastu tikko nosūtīju koksnes vilkpienaini un zaraino ragainīti :)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 22-Apr-2023, 21:45

Paldies, Uģi, par rakstu un norādēm! Pērn man dažas ieplānotās arī palika ''nenomedītas''. :)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 21-Apr-2023, 19:41

Blakšu kvadrātu interaktīvā karte un .xlsm fails (failiem.lv) 'apdeitoti' ar novērojumiem līdz 20. aprīlim.


adata Vismaz 100 novērojumu 20-Apr-2023, 14:46

Paldies, sapratu, jau sen vajadzēja pajautāt!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 20-Apr-2023, 13:51

Dabasdatu web versijā jāatrod savs konkrētais novērojums (ja ir jau ieziņots) - sadaļā "Par mani", vai jāpievieno caur "Pievienot novērojumu", ja nav vēl bijis ieziņots; ir iespēja pievienot audio failu (jau esošam novērojumam šī iesp  (..)


adata Vismaz 100 novērojumu 20-Apr-2023, 09:17

Sveiki visi dabas draugi! Kā man būtu vienkāršāk ieziņot putnu balss ierakstu (nav runa par piecminūti), ir viena putna balss ieraksts tālrunī, taču neprotu pievienot, jo caur aplikāciju, kur ziņoju citus novērojumus (ar laiku, koordinā  (..)


AgneseS Vismaz 100 novērojumu 15-Apr-2023, 20:56

"Laiks kļūst arvien pavasarīgāks"... bet nevaru atrast raksta datumu, kad ievietots. Arī citos rakstos ir minēts "drīz modīsies" utml., bet nav atsauce, kad tas publicēts un kādas pazīmes, ja citu gadu pavasaris atnāk vēlāk (cik grādie  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 15-Apr-2023, 18:09

Paldies par rakstu! Iedvesmojoši, kā vienmēr :) Pagaidām gan visādu darbu tik daudz, ka ieskriet dabā sanāk tik pa ceļam uz vai no kaut kurienes. Laiks ar mūspusē tāpat kā pārējiem tik par 10 grādiem mazāk :D Šodien tik 4 blakšu sug  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 11-Apr-2023, 09:32

Iedvesmojošs rakts, žēl, ka sezonā dārzu darbi, nav laika un bildēm vietas trūkst.


VitaS Vismaz 1000 novērojumu 10-Apr-2023, 23:50

Paldies, Uģi, par apkopojumu un kvadrātu aizkrāsošanas spēli!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Mar-2023, 19:46

Uz pirmajiem diviem jautājumiem atbilde ir "jā". Par kontu apvienošanu - domāju, ka nē. Man, savukārt, jautājums, kā izpaudās nedarbošanās kontu apvienošanai šeit?


merged_to_10718 30-Mar-2023, 15:31

Sakarā ar dabasdatu pāriešanu uz ornitho man rodas šie jautājumi: 1.) vai paliks iespēja pievienot privātus (nepubliskus) ziņojumus (man tas ir svarīgi) 2.) vai novērojuma autors pats varēs redzēt savu novērojumu (t.sk. punktu kartē),   (..)


dekants Vismaz 10000 novērojumu 26-Mar-2023, 11:51

Te var apskatīt kādas balvas gaida katru sugu uzvarētājus: https://twitter.com/LOB_lv/status/1639912042583711744


dekants Vismaz 10000 novērojumu 1-Mar-2023, 16:08

  (..)


Gradin Vismaz 1000 novērojumu 1-Mar-2023, 14:10

Karte ar krāsaianajiem kvadrātiņiem un kvadrātu nr. nav pieejama? Katru kvadrātu pārbaudīt ir baisi garlaicīgi.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 20-Feb-2023, 14:11

Karīna, jā - ir plānots pasākumu ierakstīt.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 20-Feb-2023, 12:54

Piebildīšu par gļotsēnēm. Vispirms - ja ir kādi nenoteikti gļotsēņu paraudziņi, tad te būs iespēja tos iedot noteikšanai. Tikai tiem 1) jābūt ieziņotiem Dabasdatos un 2) pie katra jābūt klāt informācijai: vārds, uzvārds (obligā  (..)


Karīna Vismaz 1000 novērojumu 20-Feb-2023, 12:44

Būtu ļoti jauki, ja ziņojumus ierakstītu, lai tos varētu pēc tam noklausīties.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 17-Feb-2023, 08:16

Jā, Marek, plānoju programmu šovakar vēlu nopublicēt, vēl gaidu informāciju no dažiem runātājiem. Īsumā laika plānojums - no 9.30 ierašanās, 10.00 sākums, pusdienu pārtraukums stundu, pēcpusdienā ziņojumi līdz kādiem 15.30.


Mareks Kilups Vismaz 10000 novērojumu 16-Feb-2023, 18:22

februāra vidus pienācis - būtu forši saprast laiku, programmu.


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 14-Feb-2023, 22:11

Tas jau būtu ideālais variants, ja visām sugām būtu savi latviskie nosaukumi. :)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 14-Feb-2023, 20:58

Domājot par Latvijas neatkarību (no zinātniskajiem nosaukumiem), aizdomājos arī par badhāmijām un fizārām. Ehh, varētu tak viņām visām izdomāt vienu skaistu latvisko nosaukumu! Tad nebūtu jāatstāj "gļotsēne (nenoteikta)", bet varē  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 14-Feb-2023, 20:13

Paldies, Julita, par informāciju! Būs jāpamežģī sadzenes un pirms reģistrēšanas. Uzreiz būs jāskatās, vai nav mainīts sugas nosaukums. :) Tavi latviskie man patīk! :)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 11-Feb-2023, 11:36

Bet, turpinot ķecerības, šorīt ienāca prātā, ka pilienīte varbūt nav labākais vārds (leokarpai vairāk atbilstošs), gribētos akcentēt kājiņas esamību, - un tad arī iedomājos, ka visas trihijas un oligonēmas varētu sadalīt kājpi  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 11-Feb-2023, 00:20

Paldies, piekrītu!


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 10-Feb-2023, 23:34

Par versijām runājot, man būtu ieteikums "garenmizaine", jo "garmizaine" vairāk izklausās "gar mizu", nevis " kaut kas garens", kas būtu raksturojošāk.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Feb-2023, 22:56

Paldies, Vija! :) Var jau arī kādu labāku versiju piedāvāt. Biežākās ģintis no senākiem laikiem palikušas diemžēl bez latviskajiem nosaukumiem


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 10-Feb-2023, 22:47

Jā, izmaiņas ne pa jokam! Droši vien prasīs laiku, lai pierastu un atcerētos, kas uz kurieni pārcelts. Piekrītu, ka tīģerkrāsas pārslainītei latviskais nosaukums jāsaglabā. Ļoti veiksmīgs, atbilstošs nosaukums, unikāls tieši šai s  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 9-Feb-2023, 11:34

Vismaz zemniekiem te Zemgalē galīgi neinteresē dabas daudzveidība, mežrozes. Arī šobrīd visās malās kaut ko dīrā nost. Putniem kokus, krūmus neatstās. Pa milzīgajiem tīrumiem labi vēji pūš. Pie grāvjiem, kur pat nedrīstēja, jau   (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 13:28

Stāstījumu par Ornitho sagatavošu. Lielāka skaidrība, protams, būs tad, kad atsūtīs izvērtēšanai testa versiju (solīts uz aprīļa beigām). Iespējams, ka akceptēšana ies ilgi, tāpat plānojam, ka vecā versija ilgu laiku darbosies p  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 13:26

Mūsu portālā būs visas tās pašas grupas, kas ir līdz šim (dažas tikai citādi iedalītas, piemēram, zīdītāji vairākās atsevišķās lielajās grupās) - protams, ka būs gļotsēnes un viss pārējais! Sugas būs sarakstos redzamas tik  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:49

Nav darba, rēķini jāmaksā, tāpēc nebraucu. Dabas datos jau daudzkas iestrādāts, interesants un vismaz saprotams.Kam vajag Eiropai atskaitīties, uzskaites, lai tur pāriet, šeit vairāk vieta atbrīvotos.Pārējo ziņoto, ja vajag apkopo, no  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:03

Nu es tajā ornitho arī šobrīd pilnīgi neko nesaprotu (kur tur var redzēt komentārus, sugu labojumus, ko līdzīgu interesantajiem novērojumiem?), bet tāpēc ceru, ka sanākšanā būs kāds stāstījums, kas nomierinās satrauktos prātus :)  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:01

Mazākā grupā Latvijas mērogā, vēl daļu pazīsti un redzami rezultāti, bet lielākā, kā lielā pilsētā sadzīti, tu nekas neesi.Pie tam es tikai savā apkārtnē kaut ko meklēju.Man nav interesanti katru ieraudzīto putnu uzskaitīt, pie   (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 11:33

Tai kvantumā - putrā, kas tur, ar dīvainu latvisku tulkojumu starp pārējo, pat negribas mežģīt smadzenes kautko meklēt, vispār es tur nesaprotu. Sugu nosaukumus ne īpaši atceros un Dabasdatos skatos no iepriekšējiem, vai ko citi likuš  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 11:17

Nemanīju tur - augus, sēnes, ķērpjus, gļotsēnes, plēvspārņus, divspārņus, blaktis, citus kukaiņus, zirnekļus, tātad lielāko daļu ko šeit lieku un kas man interesants, patika meklēt, bildēt.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 07:36

Valda, nosaukums "Ornitho" ir no senākiem laikiem, kad tajās valstīs, kuras pirmās ieviesa šo platformu, ziņoja tikai putnus. Tagad ziņo daudzas grupas (piemērs šeit: https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=7), mums saglabāsies iespēja ziņ  (..)

Meklējam Baptria! (5)

Laika gaitā ir pierādījies, ka aktīvie Dabasdati.lv ziņotāji ir ļoti vērtīgs palīgs entomologiem (un citiem pētniekiem) dažādu retu un aizsargājamu sugu meklēšanā. Arī šoreiz mums nepieciešama jūsu palīdzība! Gribam vērst uzmanību uz vienu visai enigmātisku un retu naktstauriņu sugu - kraukleņu sprīžmeti (Baptria tibiale)! Tas Latvijā nav konstatēts jau ilgu laiku, taču var visai droši [...]

Ūpja mākslīgajās ligzdvietās novēroti pirmie jaunie putni

Lai veicinātu Latvijā kritiski apdraudētas sugas – ūpja Bubo bubo – populācijas saglabāšanos un atjaunošanos, Latvijas Ornitoloģijas biedrība turpina uzstādīt mežos mākslīgās ligzdvietas ūpjiem, vienlaikus jau apzinot pirmās sekmīgi apdzīvotās ligzdas. Papildus pie vienas no ligzdvietām ir izvietota kamera, kura ļauj gūt ieskatu ūpēnu ikdienā un dzīves apstākļos saistībā ar cilvēka darbību. Ūpēni mākslīgajā ligzdā. [...]

Maija putnu atlanta sacensību rezultāti un turpinājums jūnijā

Maijs ir jau trešais mēnesis, kad aizvadītas ligzdojošo putnu atlanta sacensības, kuru mērķis ir motivēt ievākt datus par īpaši aizsargājamām un retāk konstatējamām putnu sugām. Arī jūnijā un jūlijā sacensības turpinās!Vairāk par atlanta sacensībām iespējams uzzināt, sekojot saitēm lapas apakšā. Upes ķauķis Locustella fluviatilis - viena no jūnija sacensību sugām. Foto: Jānis Jansons Maija sacensību sugas bija dzeltenais [...]

Aizvadītas diennakts putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2023”

Šī gada 20.–21. maijā norisinājās diennakts putnu vērošanas sacensības "Torņu cīņas 2023", kuras rīkoja Latvijas Ornitoloģijas biedrība ar sadarbības partneriem. Šogad sacensībās piedalījās 19 komandas, to skaitā 11 pieredzējušu putnu vērotāju komandas sacentās, putnus skaitot diennakts garumā, bet astoņas komandas sacentās t.s. "Tautas klasē", putnus vērojot četras stundas. Atšķirībā no pagājušā gada sacensībām laika apstākļi [...]

Notiks diennakts sugu uzskaites zibakcija “BioBlitz” (7)

Latvijas Dabas fonda vadībā 3.-4. jūnijā saimniecībā "Drubazas" (Talsu novadā, Abavas pagastā) notiks 24 stundu pasākums "BioBlitz" – sugu uzskaites zibakcija. Līdzās sugu uzskaitei divas dienas notiks dažādas ekskursijas, kuru ietvaros dalībniekiem kopā ar nozares ekspertiem būs iespēja iepazīt Latvijas dabu. Dalība "BioBlitz" ir bez maksas un tai pieteikties var te. "BioBlitz" ir pasaulē populāra [...]

Koksngrauži 2023 (1)

Pavisam negaidot, kā jau parasti, ir pienācis pavasaris. Koksngrauži jau pavisam aktīvi lien laukā no savām ziemas slēptuvēm. Šogad, līdz 15. maijam, Dabasdatos jau pievienoti 15 sugu vairāk nekā 60 pieaugušo koksngraužu novērojumi. Un vēl noteikti ir vesela sauja sugu, kuras jau ložņā, bet vēl nav nevienam vērotājam acīs trāpījušās. Koksngrauži Plagionotus arcuatus. Foto: Mareks Ieviņš Pagājušo [...]

Ķeram svešos Latvijas dabā! (1)

Lai veicinātu cilvēku izpratni par bīstamajām invazīvajām sugām, to radītajiem draudiem Latvijas dabai un informētu par nepieciešamību ziņot par šo sugu novērojumiem dabā vietnē www.invazivs.lv, Dabas aizsardzības pārvaldes projekts LatViaNature sāk kampaņu "Ķeram svešos Latvijas dabā!". Kampaņa tiks atklāta 19. maijā ar filmas "Invazīvo sugu detektīvi" pirmizrādi un invazīvo sugu ekspertu diskusiju Latgales vēstniecībā [...]

Latvijas dienastauriņu noteikšanas mācības

Latvijas Entomoloģijas biedrība jau trešo gadu pēc kārtas organizē Latvijas dienastauriņu noteikšanas apmācību ciklu, kura mērķis ir plašākam sabiedrības lokam sniegt iespēju iemācīties atpazīt Latvijā sastopamās dienastauriņu sugas. Mērķauditorija – jebkurš interesents, kurš vēlas papildināt savas zināšanas par Latvijas dabu. Apmācību ciklā var piedalīties cilvēki bez priekšzināšanām vai ar nelielām priekšzināšanām dienastauriņu atpazīšanā. Viens no [...]

Aprīļa putnu atlanta sacensību rezultāti un sacensību turpinājums maijā

Aprīlis ir otrais mēnesis, kad aizvadītas ligzdojošo putnu atlanta sacensības, kuru mērķis ir motivēt ievākt datus par īpaši aizsargājamām un retāk konstatējamām putnu sugām.Vairāk par atlanta sacensībām iespējams uzzināt, sekojot saitēm lapas apakšā. Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria - viena no maija sacensību sugām. Foto: Aivars Petriņš Aprīlī izvirzītās sacensību sugas bija rubenis un baltmugurdzenis. Abas šīs sugas bija retāk sastopamas [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2023. gada janvāris-marts

Šī gada 1. ceturksnī ziņojumu skaits Dabasdatos bija ļoti līdzīgs pērnā gada ziņojumu skaitam – ieziņoti virs 40000 novērojumiem (šogad 40 606, pērn 40 738; infografika raksta beigās), ziņotāju skaits gan šogad nedaudz sarucis (no 664 uz 578). Novērojumu skaita ziņā pēc putniem (37 286 novērojumi jeb 92%) sekoja zīdītāji (776 novērojumi jeb 1,9%), trešo [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2023
© dabasdati.lv
Saglabāts