Aktīvie lietotāji: 51 Šodien ievadītie novērojumi: 553 Kopējais novērojumu skaits: 1464318
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt

21.08.2022.

Pēdējie novērojumi
Mājas strazds Sturnus vulgaris
5-Oct-2022, pustumsa
Ķīvīte Vanellus vanellus
5-Oct-2022, pustumsa
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-May-2022, ELPA
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
3-May-2022, ELPA
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-May-2022, ELPA
Pelēkā dzilna Picus canus
3-May-2022, ELPA
Krauklis Corvus corax
3-May-2022, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2022, ELPA
Bezdelīga Hirundo rustica
3-May-2022, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
3-May-2022, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
22-May-2022, ElizeS
Lielā zīlīte Parus major
22-May-2022, ElizeS
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-May-2022, ElizeS
Sila strazds Turdus viscivorus
22-May-2022, ElizeS
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-May-2022, ElizeS
Melnais mežastrazds Turdus merula
22-May-2022, ElizeS
Melnais mežastrazds Turdus merula
22-May-2022, ElizeS
Melnais mežastrazds Turdus merula
22-May-2022, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-May-2022, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-May-2022, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-May-2022, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-May-2022, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-May-2022, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-May-2022, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-May-2022, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-May-2022, ElizeS
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
22-May-2022, ElizeS
Dzērve Grus grus
22-May-2022, ElizeS
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
22-May-2022, ElizeS
Dzeguze Cuculus canorus
22-May-2022, ElizeS
Sila cīrulis Lullula arborea
22-May-2022, ElizeS
Lauku balodis Columba palumbus
22-May-2022, ElizeS
Paceplītis Troglodytes troglodytes
19-May-2022, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
19-May-2022, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Vālodze Oriolus oriolus
19-May-2022, Litenesputni
Vālodze Oriolus oriolus
19-May-2022, Litenesputni
Peļu klijāns Buteo buteo
19-May-2022, Litenesputni
Peļu klijāns Buteo buteo
19-May-2022, Litenesputni
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-May-2022, Litenesputni
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
19-May-2022, Litenesputni
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
19-May-2022, Litenesputni
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
19-May-2022, Litenesputni
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-May-2022, Litenesputni
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-May-2022, Litenesputni
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-May-2022, Litenesputni
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
19-May-2022, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
19-May-2022, Litenesputni
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
19-May-2022, Litenesputni
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
19-May-2022, Litenesputni
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
19-May-2022, Litenesputni
Dzērve Grus grus
19-May-2022, Litenesputni
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-May-2022, Litenesputni
Dzeguze Cuculus canorus
19-May-2022, Litenesputni
Koku čipste Anthus trivialis
19-May-2022, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
19-May-2022, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
19-May-2022, Litenesputni
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
19-May-2022, Litenesputni
Lakstīgala Luscinia luscinia
19-May-2022, Litenesputni
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
19-May-2022, Litenesputni
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Vālodze Oriolus oriolus
19-May-2022, Litenesputni
Vālodze Oriolus oriolus
19-May-2022, Litenesputni
Dzilnītis Sitta europaea
19-May-2022, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
19-May-2022, Litenesputni
Peļu klijāns Buteo buteo
19-May-2022, Litenesputni
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
19-May-2022, Litenesputni
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
19-May-2022, Litenesputni
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-May-2022, Litenesputni
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-May-2022, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-May-2022, Litenesputni
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
19-May-2022, Litenesputni
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
19-May-2022, Litenesputni
Dzērve Grus grus
19-May-2022, Litenesputni
Dzeguze Cuculus canorus
19-May-2022, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-May-2022, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-May-2022, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
19-May-2022, Litenesputni
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-May-2022, Litenesputni
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
19-May-2022, Litenesputni
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
19-May-2022, Litenesputni
Lakstīgala Luscinia luscinia
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
19-May-2022, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2022, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2022, Litenesputni
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
19-May-2022, Litenesputni
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
19-May-2022, Litenesputni
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-May-2022, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-May-2022, Litenesputni
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
19-May-2022, Litenesputni
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
19-May-2022, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
19-May-2022, Litenesputni
Dzeguze Cuculus canorus
19-May-2022, Litenesputni
Koku čipste Anthus trivialis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
19-May-2022, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
19-May-2022, Litenesputni
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
19-May-2022, Litenesputni
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
19-May-2022, Litenesputni
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
19-May-2022, Litenesputni
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
19-May-2022, Litenesputni
Dadzītis Carduelis carduelis
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Lauku zvirbulis Passer montanus
19-May-2022, Litenesputni
Lauku zvirbulis Passer montanus
19-May-2022, Litenesputni
Žagata Pica pica
19-May-2022, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-May-2022, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-May-2022, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2022, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2022, Litenesputni
Baltais stārķis Ciconia ciconia
19-May-2022, Litenesputni
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-May-2022, Litenesputni
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-May-2022, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-May-2022, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
19-May-2022, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
19-May-2022, Litenesputni
Koku čipste Anthus trivialis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
19-May-2022, Litenesputni
Mērkaziņa Gallinago gallinago
19-May-2022, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-May-2022, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-May-2022, Litenesputni
Bezdelīga Hirundo rustica
19-May-2022, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
19-May-2022, Litenesputni
Lakstīgala Luscinia luscinia
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-May-2022, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
19-May-2022, Litenesputni
Žagata Pica pica
19-May-2022, Litenesputni
Žagata Pica pica
19-May-2022, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-May-2022, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-May-2022, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-May-2022, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2022, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2022, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2022, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2022, Litenesputni
Baltais stārķis Ciconia ciconia
19-May-2022, Litenesputni
Baltais stārķis Ciconia ciconia
19-May-2022, Litenesputni
Baltais stārķis Ciconia ciconia
19-May-2022, Litenesputni
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-May-2022, Litenesputni
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
19-May-2022, Litenesputni
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-May-2022, Litenesputni
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-May-2022, Litenesputni
Vītītis Phylloscopus trochilus
19-May-2022, Litenesputni
Vītītis Phylloscopus trochilus
19-May-2022, Litenesputni
Vītītis Phylloscopus trochilus
19-May-2022, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-May-2022, Litenesputni
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
19-May-2022, Litenesputni
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
19-May-2022, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
19-May-2022, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
19-May-2022, Litenesputni
Dārza ķauķis Sylvia borin
19-May-2022, Litenesputni
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
19-May-2022, Litenesputni
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
19-May-2022, Litenesputni
Koku čipste Anthus trivialis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
19-May-2022, Litenesputni
Bezdelīga Hirundo rustica
19-May-2022, Litenesputni
Bezdelīga Hirundo rustica
19-May-2022, Litenesputni
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
19-May-2022, Litenesputni
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
19-May-2022, Litenesputni
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
19-May-2022, Litenesputni
Lakstīgala Luscinia luscinia
19-May-2022, Litenesputni
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
19-May-2022, Litenesputni
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
19-May-2022, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
19-May-2022, Litenesputni
Žagata Pica pica
19-May-2022, Litenesputni
Žagata Pica pica
19-May-2022, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-May-2022, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-May-2022, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2022, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2022, Litenesputni
Vītītis Phylloscopus trochilus
19-May-2022, Litenesputni
Vītītis Phylloscopus trochilus
19-May-2022, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
19-May-2022, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
19-May-2022, Litenesputni
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
19-May-2022, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-May-2022, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-May-2022, Litenesputni
Bezdelīga Hirundo rustica
19-May-2022, Litenesputni
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-May-2022, Litenesputni
Vālodze Oriolus oriolus
19-May-2022, Litenesputni
Lielā zīlīte Parus major
19-May-2022, Litenesputni
Lielā zīlīte Parus major
19-May-2022, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-May-2022, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-May-2022, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-May-2022, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2022, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2022, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2022, Litenesputni
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-May-2022, Litenesputni
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-May-2022, Litenesputni
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-May-2022, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
19-May-2022, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
19-May-2022, Litenesputni
Tītiņš Jynx torquilla
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-May-2022, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-May-2022, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-May-2022, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
19-May-2022, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
19-May-2022, Litenesputni
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
19-May-2022, Litenesputni
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
19-May-2022, Litenesputni
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-May-2022, Litenesputni
Vālodze Oriolus oriolus
19-May-2022, Litenesputni
Vālodze Oriolus oriolus
19-May-2022, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2022, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-May-2022, Litenesputni
Melnais mežastrazds Turdus merula
19-May-2022, Litenesputni
Vītītis Phylloscopus trochilus
19-May-2022, Litenesputni
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
19-May-2022, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
19-May-2022, Litenesputni
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
19-May-2022, Litenesputni
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
19-May-2022, Litenesputni
Koku čipste Anthus trivialis
19-May-2022, Litenesputni
Koku čipste Anthus trivialis
19-May-2022, Litenesputni
Koku čipste Anthus trivialis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-May-2022, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-May-2022, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-May-2022, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-May-2022, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-May-2022, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2022, ELPA
Zaļžubīte Chloris chloris
3-May-2022, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-May-2022, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-May-2022, ELPA
Sila cīrulis Lullula arborea
3-May-2022, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2022, ELPA
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-May-2022, ELPA
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-May-2022, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-May-2022, ELPA
Mērkaziņa Gallinago gallinago
3-May-2022, ELPA
Meža tilbīte Tringa ochropus
3-May-2022, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
3-May-2022, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
3-May-2022, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2022, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-May-2022, ELPA
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
3-May-2022, ELPA
Dadzītis Carduelis carduelis
3-May-2022, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2022, ELPA
Peļkājīte Prunella modularis
22-May-2022, ElizeS
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-May-2022, ElizeS
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-May-2022, ElizeS
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-May-2022, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
22-May-2022, ElizeS
Lielā zīlīte Parus major
22-May-2022, ElizeS
Lielā zīlīte Parus major
22-May-2022, ElizeS
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-May-2022, ElizeS
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-May-2022, ElizeS
Melnais mežastrazds Turdus merula
22-May-2022, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-May-2022, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-May-2022, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-May-2022, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-May-2022, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-May-2022, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-May-2022, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-May-2022, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-May-2022, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-May-2022, ElizeS
Dārza ķauķis Sylvia borin
22-May-2022, ElizeS
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
22-May-2022, ElizeS
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
22-May-2022, ElizeS
Dzeguze Cuculus canorus
22-May-2022, ElizeS
Dzeguze Cuculus canorus
22-May-2022, ElizeS
Koku čipste Anthus trivialis
22-May-2022, ElizeS
Lauku balodis Columba palumbus
22-May-2022, ElizeS
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
5-Oct-2022, pustumsa
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2022, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2022, ELPA
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
30-Apr-2022, ELPA
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
30-Apr-2022, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2022, ELPA
Purva zīlīte Poecile palustris
30-Apr-2022, ELPA
Peļkājīte Prunella modularis
30-Apr-2022, ELPA
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
30-Apr-2022, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2022, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
30-Apr-2022, ELPA
Melnais mežastrazds Turdus merula
30-Apr-2022, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2022, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2022, ELPA
Kovārnis Corvus monedula
30-Apr-2022, ELPA
Dzērve Grus grus
30-Apr-2022, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2022, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Apr-2022, ELPA
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
30-Apr-2022, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2022, ELPA
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
5-Oct-2022, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
27-Apr-2022, ELPA
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
27-Apr-2022, ELPA
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
27-Apr-2022, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-Apr-2022, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-Apr-2022, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-Apr-2022, ELPA
Mājas strazds Sturnus vulgaris
5-Oct-2022, Acenes
Sīlis Garrulus glandarius
5-Oct-2022, Acenes
Pelēkā dzilna Picus canus
5-Oct-2022, Acenes
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
5-Oct-2022, pustumsa
Ķīvīte Vanellus vanellus
5-Oct-2022, pustumsa
Žubīte Fringilla coelebs
27-Apr-2022, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-Apr-2022, ELPA
Purva zīlīte Poecile palustris
27-Apr-2022, ELPA
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
27-Apr-2022, ELPA
Mērkaziņa Gallinago gallinago
27-Apr-2022, ELPA
Melnā dzilna Dryocopus martius
27-Apr-2022, ELPA
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Apr-2022, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
27-Apr-2022, ELPA
Ķivulis Spinus spinus
27-Apr-2022, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-Apr-2022, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-Apr-2022, ELPA
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
27-Apr-2022, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-Apr-2022, ELPA
5-Oct-2022, bitene
Lielā čakste Lanius excubitor
5-Oct-2022, Matrus
Lauku piekūns Falco tinnunculus
5-Oct-2022, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2022, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
22-Apr-2022, ELPA
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
22-Apr-2022, ELPA
Zeltgalvītis Regulus regulus
22-Apr-2022, ELPA
Zaļžubīte Chloris chloris
22-Apr-2022, ELPA
Vidējais dzenis Leiopicus medius
22-Apr-2022, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2022, ELPA
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
22-Apr-2022, ELPA
Pelēkā dzilna Picus canus
22-Apr-2022, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Apr-2022, ELPA
Melnais mežastrazds Turdus merula
22-Apr-2022, ELPA
Mājas strazds Sturnus vulgaris
22-Apr-2022, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
22-Apr-2022, ELPA
Lauku zvirbulis Passer montanus
22-Apr-2022, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Apr-2022, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
22-Apr-2022, ELPA
Krauķis Corvus frugilegus
22-Apr-2022, ELPA
Krauklis Corvus corax
22-Apr-2022, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2022, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
22-Apr-2022, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
22-Apr-2022, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Apr-2022, ELPA
Krauķis Corvus frugilegus
5-Oct-2022, Matrus
Zeltgalvītis Regulus regulus
5-Oct-2022, Gradin
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Oct-2022, Gradin
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
5-Oct-2022, Gradin
Žubīte Fringilla coelebs
5-Oct-2022, Gradin
Dadzītis Carduelis carduelis
5-Oct-2022, Gradin
Zoss Anser sp. Anser sp.
5-Oct-2022, Gradin
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
5-Oct-2022, Gradin
5-Oct-2022, bitene
5-Oct-2022, bitene
Gludkausiņa jungermannija Jungermannia leiantha (syn. Liochlaena lanceolata)
5-Oct-2022, DaceV
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
5-Oct-2022, bitene
Caurumotā menegācija Menegazzia terebrata
5-Oct-2022, DaceV 1
Rūgtā sērsēne Hypholoma fasciculare
5-Oct-2022, bitene
Žubīte Fringilla coelebs
5-Oct-2022, Acenes
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
5-Oct-2022, Acenes
Zemes pūkaine Tricholoma terreunm
5-Oct-2022, bitene
5-Oct-2022, bitene
Zīdainā makstaine Volvariella bombycina
5-Oct-2022, anchupaans
Žubīte Fringilla coelebs
22-May-2022, ElizeS
Lielā zīlīte Parus major
22-May-2022, ElizeS
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
22-May-2022, ElizeS
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-May-2022, ElizeS
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-May-2022, ElizeS
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
22-May-2022, ElizeS
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
22-May-2022, ElizeS
Melnais mežastrazds Turdus merula
22-May-2022, ElizeS
Melnais mežastrazds Turdus merula
22-May-2022, ElizeS
Melnais mežastrazds Turdus merula
22-May-2022, ElizeS
Melnais mežastrazds Turdus merula
22-May-2022, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-May-2022, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-May-2022, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-May-2022, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-May-2022, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-May-2022, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-May-2022, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-May-2022, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-May-2022, ElizeS
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
22-May-2022, ElizeS
Dārza ķauķis Sylvia borin
22-May-2022, ElizeS
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
22-May-2022, ElizeS
Tītiņš Jynx torquilla
22-May-2022, ElizeS
Koku čipste Anthus trivialis
22-May-2022, ElizeS
Koku čipste Anthus trivialis
22-May-2022, ElizeS
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-May-2022, ElizeS
Lauku balodis Columba palumbus
22-May-2022, ElizeS
5-Oct-2022, bitene
Kailā mietene Paxillus involutus
5-Oct-2022, bitene
5-Oct-2022, bitene
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
23-Apr-2022, ElizeS
Lauku zvirbulis Passer montanus
23-Apr-2022, ElizeS
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
23-Apr-2022, ElizeS
Žagata Pica pica
23-Apr-2022, ElizeS
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2022, ElizeS
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2022, ElizeS
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2022, ElizeS
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2022, ElizeS
Kajaks Larus canus
23-Apr-2022, ElizeS
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-Apr-2022, ElizeS
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-Apr-2022, ElizeS
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-Apr-2022, ElizeS
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-Apr-2022, ElizeS
Ķīvīte Vanellus vanellus
23-Apr-2022, ElizeS
Ķīvīte Vanellus vanellus
23-Apr-2022, ElizeS
Lauku balodis Columba palumbus
23-Apr-2022, ElizeS
Zeltainā zvīnene Pholiota aurivella
5-Oct-2022, bitene
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
5-Oct-2022, bitene
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2022, ElizeS
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2022, ElizeS
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2022, ElizeS
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2022, ElizeS
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
23-Apr-2022, ElizeS
Ķivulis Spinus spinus
23-Apr-2022, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2022, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2022, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2022, ElizeS
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2022, ElizeS
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
23-Apr-2022, ElizeS
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-Apr-2022, ElizeS
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-Apr-2022, ElizeS
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-Apr-2022, ElizeS
Melnais mežastrazds Turdus merula
23-Apr-2022, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2022, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2022, ElizeS
Dzērve Grus grus
23-Apr-2022, ElizeS
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-Apr-2022, ElizeS
Lauku balodis Columba palumbus
23-Apr-2022, ElizeS
5-Oct-2022, bitene
Parastā apmalpiepe Fomitopsis pinicola
5-Oct-2022, bitene
Melnkakla gārgale Gavia arctica
5-Oct-2022, Arnis2
5-Oct-2022, bitene
Žubīte Fringilla coelebs
21-Apr-2022, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-Apr-2022, ELPA
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-Apr-2022, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
21-Apr-2022, ELPA
Peļkājīte Prunella modularis
21-Apr-2022, ELPA
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
21-Apr-2022, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-Apr-2022, ELPA
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
21-Apr-2022, ELPA
Melnais mežastrazds Turdus merula
21-Apr-2022, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
21-Apr-2022, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
21-Apr-2022, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
21-Apr-2022, ELPA
Ķivulis Spinus spinus
21-Apr-2022, ELPA
Krauklis Corvus corax
21-Apr-2022, ELPA
Kaņepītis Linaria cannabina
21-Apr-2022, ELPA
Dzilnītis Sitta europaea
21-Apr-2022, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
21-Apr-2022, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-Apr-2022, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
21-Apr-2022, ELPA
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
5-Oct-2022, Arnis2
Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus
5-Oct-2022, Arnis2
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
5-Oct-2022, Arnis2
5-Oct-2022, bitene
5-Oct-2022, bitene
5-Oct-2022, bitene
5-Oct-2022, bitene
Baltais gārnis Ardea alba
5-Oct-2022, Gradin
Ūdrs Lutra lutra
5-Oct-2022, Martins
Krokainais rumpucis Helvella crispa
5-Oct-2022, bitene
5-Oct-2022, bitene
5-Oct-2022, bitene
Sarkanā mušmire Amanita muscaria
5-Oct-2022, Gradin
5-Oct-2022, bitene
5-Oct-2022, bitene
Lielā zīlīte Parus major
5-Oct-2022, Gradin
5-Oct-2022, bitene
Lielā zīlīte Parus major
5-Oct-2022, Kiwi
Pēdējās sugu izmaiņas
roosaluristaja 5-Oct-2022 15:15:56

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 5-Oct-2022 15:11:33

Mirdzošā didīmija Didymium iridis ->


roosaluristaja 5-Oct-2022 14:02:39

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 5-Oct-2022 14:00:57

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 5-Oct-2022 13:58:43

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 5-Oct-2022 13:57:46

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 5-Oct-2022 13:55:53

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 5-Oct-2022 13:55:06

Sērsēne (nenoteikta) Hypholoma sp. ->


roosaluristaja 5-Oct-2022 12:23:37

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 5-Oct-2022 12:21:44

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 5-Oct-2022 12:21:09

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 5-Oct-2022 12:07:26

Pelēkā pūkaine Tricholoma portentosum ->


roosaluristaja 5-Oct-2022 11:59:34

Lipīgā dzeltenpēdene Chroogomphus rutilus ->


roosaluristaja 5-Oct-2022 11:56:13

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 5-Oct-2022 11:48:54

Tīmeklene Cortinarius sp. Cortinarius sp. ->


roosaluristaja 5-Oct-2022 11:42:23

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 5-Oct-2022 10:07:35

Augs (nenoteikts) ->


bitene 5-Oct-2022 08:47:15

Augs (nenoteikts) ->


bitene 5-Oct-2022 08:45:33

Augs (nenoteikts) ->


felsi 4-Oct-2022 21:44:28

Arcīrija (nenoteikta) Arcyria sp. ->


dziedava 4-Oct-2022 21:35:26

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Edgars Smislovs 4-Oct-2022 20:42:33

Lielais šņibītis Calidris canutus ->


Edgars Smislovs 4-Oct-2022 20:41:38

Upes tārtiņš Charadrius dubius ->


Edgars Smislovs 4-Oct-2022 20:37:52

Upes tārtiņš Charadrius dubius ->


CerambyX 4-Oct-2022 20:12:39

Spalvspārnis Amblyptilia punctidactyla Amblyptilia punctidactyla ->


CerambyX 4-Oct-2022 18:50:13

Meža zoss Anser anser ->


roosaluristaja 4-Oct-2022 18:15:17

Klinšu ērglis Aquila chrysaetos ->


roosaluristaja 4-Oct-2022 17:55:39

Graudainā ķīselene Myxarium nucleatum (syn. Exidia nucleata) ->


roosaluristaja 4-Oct-2022 16:54:19

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 4-Oct-2022 16:15:57

Ziemeļu klimakociste Climacocystis borealis ->


Ivars L. 4-Oct-2022 16:09:43

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 4-Oct-2022 16:07:11

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 4-Oct-2022 16:04:19

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


bitene 4-Oct-2022 13:18:47

Dižbara tintene Coprinus disseminatus ->


roosaluristaja 4-Oct-2022 12:02:31

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 4-Oct-2022 12:00:12

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 4-Oct-2022 11:34:53

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 4-Oct-2022 10:18:44

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 4-Oct-2022 10:16:57

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


raigars 4-Oct-2022 08:21:36

Ronis (nenoteikts) Halichoerus/Pusa sp. ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 22:37:09

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 21:45:14

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 3-Oct-2022 21:03:30

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 3-Oct-2022 21:02:21

Vārpstiņgliemezis (nenoteikts) Clausiliidae sp. ->


IlzeP 3-Oct-2022 21:00:27

Vārpstiņgliemezis (nenoteikts) Clausiliidae sp. ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 20:05:35

Beka (nenoteikta) ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 20:04:40

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Ilze Ķuze 3-Oct-2022 19:29:07

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Edgars Smislovs 3-Oct-2022 18:46:49

Garkaklis Anas acuta ->


Edgars Smislovs 3-Oct-2022 18:45:43

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 3-Oct-2022 18:45:23

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 3-Oct-2022 18:27:03

Mazais zīriņš Sternula albifrons ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 17:54:56

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 3-Oct-2022 17:00:42

Ceriņu sfings Sphinx ligustri ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 16:31:59

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 16:21:41

Sēne (nenoteikta) ->


Liepzieds 3-Oct-2022 13:55:26

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 12:09:25

Makstsēne, mušmire (nenoteikta) Amanita sp. ->


Acenes 3-Oct-2022 11:51:13

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 11:42:23

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 11:41:25

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 11:40:40

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 11:37:50

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 11:36:55

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Acenes 3-Oct-2022 11:35:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 11:35:46

Beka (nenoteikta) ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 09:11:36

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 09:05:15

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 09:02:17

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 08:52:36

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 3-Oct-2022 08:08:29

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 07:38:39

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 07:37:49

Beka (nenoteikta) ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 07:34:14

Vītītis Phylloscopus trochilus ->


roosaluristaja 3-Oct-2022 07:29:27

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


bitene 3-Oct-2022 07:26:38

Graudainā sviestbeka Suillus granulatus ->


Kukainis 3-Oct-2022 06:34:48

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


asaris 2-Oct-2022 23:48:04

Sēne (nenoteikta) ->


asaris 2-Oct-2022 23:30:38

Beka (nenoteikta) ->


asaris 2-Oct-2022 23:26:51

Sēne (nenoteikta) ->


Ansis 2-Oct-2022 22:50:50

Nezināms Ignotus ->


Ansis 2-Oct-2022 22:49:33

Sfagns (nenoteikts) Sphagnum sp. ->


Ilona_rasa 2-Oct-2022 22:46:03

Pļavu tilbīte Tringa totanus ->


Rallus 2-Oct-2022 22:29:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 2-Oct-2022 20:51:44

Čipste Anthus sp. Anthus sp. ->


IlzeP 2-Oct-2022 20:37:24

Sūna (nenoteikta) ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 19:55:31

Dzenis Dendrocopos sp. Dendrocopos sp. ->


Matrus 2-Oct-2022 18:25:39

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 17:50:56

Sēne (nenoteikta) ->


Rallus 2-Oct-2022 17:47:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 17:38:37

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 17:36:45

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 17:35:24

Beka (nenoteikta) ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 17:33:42

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 17:32:55

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 17:32:13

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 17:30:55

Priežu rudmiese Lactarius deliciosus ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 15:49:08

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 15:47:26

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 15:46:29

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 14:37:36

Beka (nenoteikta) ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 13:17:29

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 13:15:59

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 13:13:47

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


sandis 2-Oct-2022 13:11:34

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Rallus 2-Oct-2022 12:14:29

Rudsānu zilastīte Tarsiger cyanurus ->


Edgars Smislovs 2-Oct-2022 11:22:25

Čipste Anthus sp. Anthus sp. ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 11:09:53

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 2-Oct-2022 11:06:51

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 2-Oct-2022 10:19:36

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


nekovārnis 2-Oct-2022 09:24:29

Kukainis (nenoteikts) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 23:45:39

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 22:56:07

Tīmeklene Cortinarius sp. Cortinarius sp. ->


Bounijs 1-Oct-2022 22:07:41

Čipste Anthus sp. Anthus sp. ->


Matrus 1-Oct-2022 21:48:02

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 21:12:26

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 21:08:25

Pelēkā cielava Motacilla cinerea ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 21:06:23

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 19:48:49

Purva/pelēkā zīlīte Poecile sp. ->


Edgars Smislovs 1-Oct-2022 19:02:01

Parastais šņibītis Calidris alpina ->


Edgars Smislovs 1-Oct-2022 19:01:48

Trulītis Calidris minuta ->


Edgars Smislovs 1-Oct-2022 19:01:32

Trulītis Calidris minuta ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 18:44:02

Nezināms Ignotus ->


dziedava 1-Oct-2022 17:45:42

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 17:37:15

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 16:52:36

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 16:51:25

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 16:50:57

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 16:49:27

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 16:46:40

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 16:41:11

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 16:39:49

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 16:38:56

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 16:37:15

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 16:33:40

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 16:32:18

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 16:31:45

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 16:30:55

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 16:29:56

Beka (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 16:29:24

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


dziedava 1-Oct-2022 16:07:21

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 1-Oct-2022 16:06:56

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 1-Oct-2022 15:14:25

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 1-Oct-2022 15:13:51

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 1-Oct-2022 14:32:51

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 14:30:39

Beka (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 14:27:43

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 14:26:32

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


dziedava 1-Oct-2022 10:57:36

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Matrus 1-Oct-2022 10:55:05

Meža pīle Anas platyrhynchos ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 10:47:10

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


IlzeP 1-Oct-2022 10:23:24

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


VijaS 1-Oct-2022 09:43:55

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


Vīksna 1-Oct-2022 09:38:11

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 08:59:24

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 08:58:01

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Oct-2022 08:56:36

Sēne (nenoteikta) ->


CerambyX 30-Sep-2022 23:14:53

Nezināms Ignotus ->


dziedava 30-Sep-2022 23:04:58

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


dziedava 30-Sep-2022 20:33:44

Arcīrija (nenoteikta) Arcyria sp. ->


VijaS 30-Sep-2022 19:44:33

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


čūskis 30-Sep-2022 17:32:25

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


dziedava 30-Sep-2022 17:31:25

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 30-Sep-2022 17:28:25

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 30-Sep-2022 17:18:28

Smailais lāčpurns Morchella conica ->


CerambyX 30-Sep-2022 16:53:48

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 30-Sep-2022 15:49:59

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 30-Sep-2022 15:48:44

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 30-Sep-2022 15:48:07

Nezināms Ignotus ->


dziedava 30-Sep-2022 15:38:56

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 30-Sep-2022 12:10:12

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 30-Sep-2022 12:09:03

Sēne (nenosakāma) ->


roosaluristaja 30-Sep-2022 12:08:01

Staipeknis (nenoteikts) Lycopodium sp. ->


Ansis 30-Sep-2022 11:27:53

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 29-Sep-2022 21:38:56

Parastais pabērzs Rhamnus cathartica ->


Ivars L. 29-Sep-2022 20:31:44

Divdakšu ričija Riccia bifurca ->


meža_meita 29-Sep-2022 20:30:44

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Edgars Smislovs 29-Sep-2022 19:38:39

Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo ->


Edgars Smislovs 29-Sep-2022 16:13:37

Melnā puskuitala Limosa limosa ->


roosaluristaja 29-Sep-2022 12:25:14

Ežu pūpēdis Lycoperdon echinatum ->


roosaluristaja 29-Sep-2022 12:22:55

Ežu pūpēdis Lycoperdon echinatum ->


CerambyX 29-Sep-2022 11:26:09

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


CerambyX 29-Sep-2022 11:25:55

Krāšņblakts Rhopalus sp. Rhopalus sp. ->


CerambyX 29-Sep-2022 11:25:41

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 29-Sep-2022 10:33:09

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 29-Sep-2022 10:10:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 29-Sep-2022 10:06:30

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


CerambyX 29-Sep-2022 10:03:43

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 29-Sep-2022 10:03:32

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Kukainis 29-Sep-2022 07:33:59

Ērce (nenoteikta) Acari sp. ->


Kukainis 29-Sep-2022 07:33:10

Dūņene (nenoteikta) Megaloptera sp. ->


Kukainis 29-Sep-2022 07:32:38

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Bounijs 28-Sep-2022 21:29:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 28-Sep-2022 21:25:45

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 28-Sep-2022 21:21:35

Nezināms Ignotus ->


Ilze Ķuze 28-Sep-2022 20:20:34

Jomainā rikardija Riccardia chamaedryfolia ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
dziedava 05.oktobris, 15:15

Līdz ar jaunām zināšanām un prasmēm, suga tika pārnoteikta par jaunu sugu Latvijā - mikroskopijas foto un Edvīna Johannesena apstiprinājums sugai: https://www.facebook.com/groups/SlimeMold/posts/3253943348198834/


Karmena 05.oktobris, 12:25

Paldies par suga noteikšanu un labojumu, Lilita!


MoreOrLess 05.oktobris, 10:31

Vēl viena interesanta ceļteka atrasta, super!


dziedava 05.oktobris, 09:15

Paraudziņš nav, lai pārbaudītu uz Fuligo luteonitens?


dziedava 05.oktobris, 09:00

Kāpēc domā, ka rūsainā?


bitene 05.oktobris, 08:49

Plantago arenaria - nav sarakstā


carbo 04.oktobris, 21:54

Thanks Igors for the comparative images, they are very informative. And well done for having spotted it in that field among lots of Northern Wheaters ! Impressive :)


felsi 04.oktobris, 21:42

Pievienoju foto kāda 01.10.22


Mareks Kilups 04.oktobris, 21:33

Paldies, Igor! Tarsiger bildes apskatīju un tās visas apmēram tādas pašas. Un arī nešaubos, ka ir kāds loks, kurā novērojums ticis pamatīgi vērtēts, pirms atzīts par pareizi noteiktu. Mans komentārs tiešām par to, lai dalītos ar zināšanām.


raigars 04.oktobris, 21:23

Nav bilde! Varbūt tomēr krīklis?


Edgars Smislovs 04.oktobris, 20:40

Varbūt būs bilde vai apraksts šim putnam? Vēls novērojums.


Igors 04.oktobris, 18:41

Pievienoju vēl divas bildes salīdzināšanai. Akmeņčakstīte foto 30.septembrī. Arī šeit labas bildes un ziņas: http://tarsiger.com/news/index.php?&sp=find&find_button=ok&country=246&lang=eng&species=80660


roosaluristaja 04.oktobris, 17:57

Tās ir paliekas no abinieka. Iekšas. Par šo te ir bijusi disklusija ~ 35 reizes.


Ziemelmeita 04.oktobris, 16:46

Paldies,Ivar. Kritala ir lapu koks, kāds, nepateikšu. Uz tā aug arī gobu kokpūkaines. Palasīju aprakstu,atbilst izstieptajai sierpiepei.


Ivars L. 04.oktobris, 16:15

Ja uz lapu koka, tad ticamāk, ka tā ir izstieptā sierpiepe Pappia fissilis.


kamene 04.oktobris, 14:14

Paldies, Uldi!


dekants 04.oktobris, 13:31

Piekrītu Marekam, ka vislatvijas putnu vērotāju kopīgai izglītības veicināšanai būtu svarīga pazīmju analīze. Vai, piemēram, neprasās izteiktāka acs svītra arī virs knābja? Spārns ir gaišāks, bet trešajā bildē man izskatās, ka segspalvām diezgan patumši tie centriņi - tumšumā vairāk līdzinās alula krāsai nevis muguras pelēkbrūnajam tonim.


Karmena 04.oktobris, 12:05

Vai varētu būt, ka šis zirneklis ir Erigone dentipalpis ? Neatradu šādu nosaukumu šeit zirnekļu sugu izvēles sarakstā.


dziedava 04.oktobris, 11:35

Pavisam jaunas, tur būtu jāvēro, kas attīstītos :)


Durkts 04.oktobris, 10:34

paldies!


Ilze Ķuze 04.oktobris, 10:04

Liels paldies par noteikšanu! :) Par otru līdzīgo sugu - tas tomēr paliks noslēpumā tīts. Parauga man nav, jo vārpstiņgliemezis bija dzīvs, tādēļ tikai nofotografēju dabā un turpat atstāju. Uz priekšu jāpatur prātā par šo detaļu. Latgalē gan reti iznāk viesoties.


ekologs 04.oktobris, 06:48

Paldies!


Karmena 03.oktobris, 23:58

Paldies par sugas noteikšanu, Ilgoni! Paldies par labojumu, Ilze!


Ivars L. 03.oktobris, 23:19

DAPam būtu tos datus jāizsniedz, ja kāds pilsonis palūdz.


roosaluristaja 03.oktobris, 22:37

Sēne nav īsti pie labas veselības, bet domāju, ka tā varētu būt pareiza versija


dziedava 03.oktobris, 22:36

Nu jā, bet man nav pieejas Ozolam :(


Ivars L. 03.oktobris, 22:22

Domāju, ka statistiku varēs apkopot no 'Ozola' pēc Dabasdatu ĪA sugu atradņu info pārsūtīšanas turp.


bitene 03.oktobris, 22:12

Varbūt recekļainā leocija?


dziedava 03.oktobris, 21:37

Tad mums statistika nepaliek :(


Ivars L. 03.oktobris, 21:18

Šo un vēl dažus R.cavernosa novērojumus iereğistrēju uzreiz "Ozolā".


Ilgonis 03.oktobris, 20:59

alu pūcīte


Ilgonis 03.oktobris, 20:55

Scoliopteryx libatrix L.


Tasty_Y 03.oktobris, 20:39

Bulgarica cana. Alinda biplicata ļoti līdzīga, un iespējams dzīvo tur pat Latgalē, bet visticamāk vispār neeksistē Latvijā. To var atšķirt no b. cana pēc šādas interesantas detaļas: https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/145137563/medium.jpeg, un tai nav spirālisko līniju uz virsmas, kuras ir canai. (Šeit grūti teikt, vai līnijas ir vai nav.)


Tasty_Y 03.oktobris, 20:31

Cochlodina laminata


Tasty_Y 03.oktobris, 20:30

Droši vien a. cygnea. Pārbaidiet, vai čaulas biezums ir vienāds visa perimetrā - anatinai dažas vietās ir biezākas, neka citas. Labs materiāls: http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/sborka/content/pages/diagnostics/a_anatina_d.htm


Mareks Kilups 03.oktobris, 20:26

Vareni! Bet tiem, kam maz pieredze ar šādām retām čakstītēm - vai ir kāda pazīmju analīze? Varētu padalīties ar argumentāciju?


Ilgonis 03.oktobris, 20:15

man tas cepurītes spīdums atturēja no šīs sugas


Ilgonis 03.oktobris, 20:14

man arī sanāca sērsēne


dziedava 03.oktobris, 19:52

Vai piezīmēs minētā R.cavernosa būs arī kā atsevišķs novērojums? (Te un citur)


Ilze Ķuze 03.oktobris, 18:39

Vārpstiņgliemeža novērojumam pievienoju foto. Atvainojos par kavēšanos šoreiz!


Edgars Smislovs 03.oktobris, 18:26

Tumšs plecs ir redzams visās bildēs, tātad jaunie putni, pēc izmēra salīdzinot ar cekulzīriņu - upes vai jūras zīriņi.


roosaluristaja 03.oktobris, 17:50

Jā, šī ir parasta suga. Jumtenes aug uz trupējušas koksnes nevis uz augsnes


dziedava 03.oktobris, 17:38

Kad augi nokaltuši, Lilita ķeras pie Iļģuciema sēņu saraksta papildināšanas :))


Ilgonis 03.oktobris, 16:49

paldies, nu jā ,sēņu grāmatā nav, man vistuvāk likās briēžu jumtene, par vienu sēni būšu gudrāks, man te pie mājas viņu daudz


Vita Ju 03.oktobris, 15:39

Pēdējā bildē 2 mazie zīriņi un cekulzīriņš un jūrasžagata. Binoklī stiprā saulē no muguras ļoti izcēlās knābju spilgti dzeltenā krāsa ar melnu galiņu, un viegli oranžīgākas kājas, tāpēc man nebija šaubu, ka mazie un ka vecie putni, bet bildēs viss izskatās tumšāks. No sākuma redzēju tikai 1 putnu, bet tā kā tur tik bieži staigā garām cilvēki un suņi un riteņbraucēji, tad putni ik pa laikam tika traucēti un tikai vēlāk ieraudzīju ka viņi kopskaitā bija 3 gabali. Žēl, ka nezināju, ka tas tik svarīgi, būtu pacentusies iegūt ticamākas bildes.


Kiwi 03.oktobris, 13:39

Paldies, Uldi, par sugu noteikšanu!


bitene 03.oktobris, 12:49

Tiešām izskatās ļoti līdzīga Sistotrema confluens.


dziedava 03.oktobris, 12:19

Ahā, izskatās arcīrijas


roosaluristaja 03.oktobris, 12:15

Izskatās pēc Sistotrema confluens. Skaitās reta suga.Varbūt tomēr kaut kas cits


VijaS 03.oktobris, 11:58

12.-15. bildes vēl trīs dienas vēlāk, nu jau vismaz krāsa ir mainījusies.


Ilgonis 03.oktobris, 11:21

paldies pat aizdomas nebija tajā virzienā jo nekad nebiju redzējkis


lichen_Ro 03.oktobris, 10:41

Super!


Ekoskola Taurenitis 03.oktobris, 10:31

Paldies!


iljazik 02.oktobris, 23:37

Tīteņu sfings (Agrius convolvuli)


Irbe 02.oktobris, 22:21

Varbūt žubīte?


dziedava 02.oktobris, 21:30

Sen neredzēta! :)


Bounijs 02.oktobris, 21:21

Tā kā vairāki kāši kaut kāda laika posmā? Vai 230?


Agnese 02.oktobris, 19:44

Dicranum polysetum


raigars 02.oktobris, 18:26

Paldies Andri!


roosaluristaja 02.oktobris, 17:31

Rudmiese noteikti nav. Kaut kas līdzīgs alksnenēm. Nepazīstu es tās pienaines diez ko labi.


IlzeP 02.oktobris, 17:04

To "kreiso" izdzēsu


IlzeP 02.oktobris, 17:01

Ha, Uvis jau sen pats gatavojās ieziņot, tādēļ sugu jau biju ierakstījusi datu bāzē :)


asiangulo 02.oktobris, 12:10

many thanks for your corrections


Ansis 02.oktobris, 10:48

Visas tur redzētās šīs ģints sūnas bija aizdomīgas. Arī vieta, avoksnājs, nebija izteikti kaļķains. Vajadzēja uzreiz iedomāties, ka vieta piemērotāka ziemeļu avotspalvei, nevis mainīgajai avotspalvei. Pēdējā tiešām mīl tik kaļķlainas vieras, kur pati sāk apakšdaļā pārkaļķoties.


dziedava 02.oktobris, 10:33

Domā, ka tiešām nebija nevienas pašas Palustriella commutata?? Kāpēc tā domā?


dziedava 02.oktobris, 08:56

Šīs gan interesanti lēnas. Likās jau nobriedusi, mikroskopēju, atstāju izžūt līdz galam. Izžuva, palika tāda no dzeltenas līdz melnai, plankumaina. Acīmredzami nelaimīga. Vakar vakarā sagādāju lietu, šorīt skatos, visas bumbiņas vienādas, oranžbrūnas. Tātad vēl nebija nobriedusi līdz galam. Tāpat vēl viens šīs sugas eksemplārs izskatījās, ka sauss nav laimīgs, malas apkalta, tas pēc "lietus" pāris minūtēs jau bija atguvies. Cik nez ilgi viņi būs mitrumā jātur, lai nonāk līdz stadijai, kurā var saglabāties bez mitruma? :) Tādus jau nevar sagatavot nodošanai muzejā.


roosaluristaja 01.oktobris, 23:46

Iespējams, kailā aplocene


marsancija 01.oktobris, 23:17

Paldies, Uldi par apstiprinājumu!


dziedava 01.oktobris, 23:16

Šis paraudziņš mājās mitrumā stāv jau nedēļu. Melnās ne pa kam negrib mainīties, mitrākās iepelējušas. Bet oranžās trihijas gan paaugušās un kļuvušas brūnākas. Nobriedušas līdz sporu stadijai gan arī nav.


roosaluristaja 01.oktobris, 21:06

Nē, kļūdas nav. Tajās vietās rudeņos parasts putns


Sintija Martinsone 01.oktobris, 20:58

Skaidrs. Paldies!


marsancija 01.oktobris, 20:36

Jūras ērglis vai kļūdos? Patālu bija. Par vārnu šoreiz nav runa :)


Arnis2 01.oktobris, 19:41

Te viena ''kreisa" bilde iemaldījusies.


Matrus 01.oktobris, 19:37

Pilsētas parkā oktobrī un ligzdošanas biotopā? Varbūt tomēr baltā cielava?


a.b 01.oktobris, 18:12

Paldies.


Zane Dāvidsone 01.oktobris, 18:05

Jā, Nurmuižas parkā bija 10-15 ligzdas ar stārķiem.


dziedava 01.oktobris, 13:46

Šī ir kārpainā mizaine, nav šaubu, bet vispār šādām ir svarīgi atrast kapilīcija diedziņus, jo var būt arī līdzīgas sugas, kas atšķiras ar kapilīciju. Man gan arī šai kapilīciju nācās meklēt ļoti grūti. Tas vairāk gadījumiem, kad it kā ir, bet varbūt tomēr nav. Tad svarīgi.


Lemmus 01.oktobris, 11:37

Burvīga! :)


Matrus 01.oktobris, 11:27

Paldies par gulbju kontrolēm, papildināju datu bāzi!


Matrus 01.oktobris, 11:25

Paldies par gulbju kontrolēm! EV445 (mātīte, 7 gadi) šoruden pirmo reizi turpar novērota 15. septembrī (pirms tam 17. aprīlī). LREV484 (Cygnus olor immutabilis) turpat apgredzenoju 15. septembrī (LREP355 ir mātīte 4 jaunajiem putniem).


Matrus 01.oktobris, 11:16

Gredzens varētu būt Latvia Riga EK717 (mātīte, 15 gadi), bet to vajadzētu pārbaudīt...) Turpat novērota ar perējumu arī 2019. gadā.


dziedava 01.oktobris, 10:58

Labs! :)


IlzeP 01.oktobris, 10:25

Pievienoju, taču vajadzētu pārskatīt esošos meža pīļu novērojumus...


meža_meita 01.oktobris, 10:23

Indikatorsuga


Vīksna 01.oktobris, 09:36

Paldies !


Matrus 01.oktobris, 09:28

Ja sugu sarakstā ir muskuspīle, varbūt vajadzētu ieviest arī mājas (meža) pīli, ar kuru atzīmēt šādus indivīdus?


roosaluristaja 01.oktobris, 09:10

Izskatās pēc Chlorencoelia versiformis. Substrāts šai sugai der.


dziedava 30.septembris, 20:35

:D Redzēs, kas būs tālāk :)


VijaS 30.septembris, 20:21

Arī tās, kas bija 2020. gadā (gan citā vietā), tāpat bija oktobra beigās. Nez vai no šāgada dīvainajām sezonām vispār var izdarīt kādus secinājumus.


dziedava 30.septembris, 20:18

Man šķiet, ka var jau turēt vaļā. Sporām jau vajag sausumu it kā. Līdz tam jau izskatās nobriedis


dziedava 30.septembris, 20:16

Interesanti, ka var tā pa gadiem salīdzināt! Un, izrādās, pirms gada bija daudz vēlāk.. Būs agra ziema, ka jāsteidzas?


IlzeP 30.septembris, 20:09

Vai nebija domāts svilpis?


VijaS 30.septembris, 19:59

Pagājušā gada novērojums tieši uz tās pašas kritalas: https://dabasdati.lv/lv/observation/31e9b29fc780e9ff31667c70cc183f0a/


VijaS 30.septembris, 19:53

10.-12. bildes - pēc desmit dienām.


VijaS 30.septembris, 19:43

Pēdējās divas bildes - pēc desmit dienām.


VijaS 30.septembris, 19:37

4. bilde - paraudziņš mājās tās pašas dienas vakarā, 5. bilde - nākamās dienas vakarā. Sobrīd vēl joprojām melnas, stāv slēgtā kastītē.


VijaS 30.septembris, 19:32

9.-11. bildes - pēc divām dienām praktiski bez izmaiņām.


dziedava 30.septembris, 18:13

Paldies, Renāte, par ieguldījumu gļotsēņu izpētē! :) Paraudziņā bija 2 smukas komatrihijas ar vidēji lielām galviņām (vienu tādu mikroskopēju), kādas 2, kas redzamas Tavā 2. foto, ar sīkām, iespējams, salipušām un nenosakāmām galviņām, un vēl viena ar palielāku galviņu, kurai pabirdināju sporas, kas sanāca mazliet lielākas par iepriekšējām (pēdējais foto), bet pēc atslēgas ar tādiem parametriem citas labākas versijas tāpat nebija, tāpēc pieliku pie tā paša.


Sintija Martinsone 30.septembris, 17:38

Šādam novērojumam vajadzētu izvēlēties kādu no neligzdotāju pazīmēm. Pieņemu, ka radusies kļūda, ievadot caur aplikāciju.


roosaluristaja 30.septembris, 17:19

Lāčpurni ir pavasara sēnes. Rudeņos kāpās nebūs.


dziedava 30.septembris, 17:01

Oh, laimīgā, un tik skaists!


meža_meita 30.septembris, 16:19

Iespējams jauna Hypocenomyce scalaris, grūti saprast no foto.


meža_meita 30.septembris, 14:52

Paldies par info Roland! Sporas un ķīm.reakc. atbilstošas sugas aprakstam (skati piezīmes), herbārijs iepakots priekš Daces.


Sintija Martinsone 30.septembris, 12:54

Attēlā ir redzama mātīte. Brūnajai čakstei nevar būt ligzdu atstājuši mazuļi 29. maijā.


Bounijs 30.septembris, 12:45

Iespējams lidoja uz nosēšanos aiz Jaunmārupes rietumu pļavās vai purvā..


Sintija Martinsone 30.septembris, 12:08

Kas īsti šeit tika novērots? 15 apdzīvotas baltā stārķa ligzdas vienuviet?


Gradin 30.septembris, 11:59

izkatās, ka es šo kāsi redzēju!


dziedava 30.septembris, 09:14

Roland, bumbiņas ir jau noteiktas, tā ir gļotsēne, kas normāli nobrieda un tika noteikta kā Didymium melanospermum :)


lichen_Ro 30.septembris, 08:56

Brūnās bumbiņas iepsējams ir lihenofīla sēne. Kāda? To gan nepateikšu, tur sava specfika. Julita, šādus gadījumus iesaku vākt un ja ir iespēja griezt. Ar šo sugu izpēti Latvijā pagaidām iet pašvaki. Tā var būt arī gļotsēne kas parazitē uz ķērpja lapoņa.


lichen_Ro 30.septembris, 08:52

Nu sākas :D Jau bija novērtēta kā RE :D Forša atradne. Sporas pamērīji? RIG herbārijā viss kas ir ar šo nosaukumu ir Felipes leucopellaeus.


Lemmus 29.septembris, 17:59

Skaista! :)


dziedava 29.septembris, 14:51

Tad vismaz kaut kas vēl ir saglabājies


CerambyX 29.septembris, 11:28

Pēc pašreizējās saprašanas it kā E.verbasci jā, bet nedaudz neliek mieru Emblethis duplicatus, kas esot arī Polijā - stipri līdzīga suga, ko var atšķirt pēc T. Kaut kad vajadzētu mēģināt tikt līdz galam skaidrībā! :D


Laimeslācis 29.septembris, 09:51

Acainais raibenis ;)


Laimeslācis 29.septembris, 09:49

Šis arī naktstauriņš liepu zobspārnis Phalera bucephala ;)


Laimeslācis 29.septembris, 09:46

Šis būs naktstauriņš salātu mūks Cucullia lactucae ;)


felsi 28.septembris, 21:37

Slikti auga mājās apstākļos, kaut kas no fizārām līdzīga.


dziedava 28.septembris, 21:27

Dikti interesanta, bet laikam jau tur var būt daudz kas..


Karmena 28.septembris, 17:09

Paldies par labojumu, Uldi!


VijaS 28.septembris, 15:26

Paldies, Renāte!


Aleksejs 28.septembris, 14:14

Paldies!


zane_ernstreite 28.septembris, 12:51

Paldies! Pārlikšu jaunā novērojumā.


roosaluristaja 28.septembris, 11:49

Gļotsēne


andrisb 28.septembris, 08:31

Paldies, Marek!


Ilgonis 27.septembris, 23:12

paldies, to nemaz neiedomājos


IlzeP 27.septembris, 23:08

Otro attēlu vajadzētu dzēst vai pievienot atsevišķā novērojumā kā Phylloscopus sp.


dziedava 27.septembris, 22:53

Man sanāca tādas interesantas elateras ar visādiem bumbuļiem un riņķiem. Tu vari paskatīt, vai Tev ar sanāks tāpat ;)


kilgorstrauts 27.septembris, 21:21

Nevaru izšķirties starp gaišo šņibīti un trulīti. Pēc izmēra šķiet, ka varētu būt trulītis (salīdzinot ar jūras ķīvīti), bet uz muguras nevaru saskatīt baltās svītras.


dziedava 27.septembris, 19:14

Vija, Tu vinnēji derībās ;)


Ilze Ķuze 27.septembris, 18:28

Liels paldies, Ansi!


roosaluristaja 27.septembris, 17:09

Tā nav suga, bet tikai ģints. Sīkāk es šajos meža dīvainīšos vairs necenšos iedziļināties


dziedava 27.septembris, 17:05

Šis arī bija liels pārsteigums, jo bez jel kādām cerībām tika ievākts pusšķidrs plazmodijs, turklāt vākums bija neliels. Visu laiku turēts slēgtā kastītē kopā ar lapām, kas turpat tika paceltas (ilgākam mitrumam, jo ievākšanas vieta bija salijusi slapja, arī lapas slapjas). Šobrīd, nedēļu pēc vākuma, pārsvarā izskatās teju pilnībā nogatavojušies augļķermeņi. Tikai ārā lecošās lielās un dažas ļoti bālās sporas liecina, ka attīstība bijusi traucēta, tomēr vairums arī sporām izskatās normālas.


Karmena 27.septembris, 15:58

Paldies par sugas noteikšanu, Uldi!


dziedava 27.septembris, 13:11

3. foto 6 dienas vēlāk, 27. septembris, bet kastītē no plazmodija nobrieda pārsteidzoši ātri un labi, tikai agrāk laikam nav nobildēts.


dziedava 27.septembris, 12:32

6. foto 21.09.2022. jeb dienu vēlāk ievāktais paraudziņš 7. foto 24.09.2022. jeb 4 dienas vēlāk dabā


IvetaP 27.septembris, 12:24

Jaunais putns


roosaluristaja 27.septembris, 11:37

Dūmaine ir, bet augļķermeņi ir jauni. Neņemos pārliecinoši apgalvot, kura suga


bitene 27.septembris, 11:34

Vai varētu būt pelēkā dūmaine?


meža_meita 27.septembris, 11:16

Chaenotheca gracillima pēdējā foto noteikti nevarēs ieraudzīt, pārējie divi potenciālie Chaenothecopsis un Mycocalicium ir, bet kamēr tiem nav konkrētas pases, kā atsevišķus novērojumus pagaidām neliec.


Ilgonis 27.septembris, 11:07

paldies par visiem labojumiem


Ilgonis 27.septembris, 11:04

jā tas man arī bija vistuvāk


dziedava 27.septembris, 10:13

Tad pārējo 3 tajā manā foto nav? Jautājums, pirmkārt, par to Chaenotheca gracillima, lai varētu izdalīt. FB apskatījos, bet kurai (kurām) sugām tie Tavi superīgie tuvplāni ir?


meža_meita 27.septembris, 10:06

Pēdējā pievienotajā foto, kreisajā augšējā stūrī, lielie eksemplāri ir C.xyloxena. Aizsūtīju Tev tuvplāna bildi.


zane_ernstreite 27.septembris, 10:06

Paldies! Kaut kā man ar šo mazo pelēcīgo putnīšu noteikšanu neiet...


roosaluristaja 27.septembris, 10:02

Vienā no attēliem ir ķauķītis (Phylloscopus sp.)


dziedava 27.septembris, 09:52

Paldies, Renāt! Pieliku pagaidām 1 foto, paskaties, kas no tās kompānijas tur redzams, lai varu izdalīt atsevišķā novērojumā. Ja vajadzīgais tur nebūs, likšu klāt vēl kādu foto. Pagaidām man tur visi izskatās vienādi - melnas, dažādu izmēru nagliņas ;), tāpēc īsti nesaprotu, ko meklēt.


meža_meita 27.septembris, 09:48

+ vēl 4.dalībnieks Chaenothecopsis, kas arī būs jāmikroskopē.


Aleksejs 27.septembris, 09:40

Mulsina baltā spalva un brūnais pleķis uz spārna. Tumšā vai sibirijas?


meža_meita 27.septembris, 09:38

Nelielajā paraugā ļoti forša ķērpju ballīte, ko veido vismaz 3 nagliņķērpji. Galvenā masa Chaenotheca xyloxena (līdzīga C.trichialis, bet šī ir smalka, slaida un baltā pruīna iestiepjas arī uz kātiņa). Iespraukušies arī daži retās Chaenotheca gracillima eksemplāri, kam noteikti šeit jāvelta atsevišķs novērojums. Trešā iespējams ir samērā biežā Mycocalicium subtile. Tā ir jāmikroskopē, pagaidām atlikšu malā.


dziedava 27.septembris, 09:11

Renāte, sēne izskatās kā acīte (Stictis sp.), bet tā kā bija 1 gab., tad noteikšanai nevācām - lai aug un vairojas. :)


Izabella 27.septembris, 09:04

Paldies, Uldi!


roosaluristaja 27.septembris, 07:19

Plankuma krāsa nav pilnīgi droša pazīme. Akmens caunai gaišais laukums turpinās arī uz priekškājām, meža caunai nē


LailaG 27.septembris, 01:38

Vai biezstaru zemeszvaigzne?


meža_meita 27.septembris, 00:35

Kas tas par smuko sēņuku bildē?


fufuks 26.septembris, 22:42

Attēls negrib pievienoties. Te ir saite: https://drive.google.com/file/d/11Ncoz3Z3sR0uyRgSg4fI8wR05kY37lR-/view?usp=sharing


Agnese 26.septembris, 22:12

Sējas kaņepe Cannabis sativa


VijaS 26.septembris, 22:11

Ceturtā bilde - vakarā, apmēram deviņas stundas vēlāk.


Ilgonis 26.septembris, 22:03

paldies, tad atzīmēšu kur viņu redzēju bez foto


CerambyX 26.septembris, 22:00

Ja tik pat lielu, tad iespējams jā - šai sugai ir arī krāsu variants kur zaļā krāsa ļoti maz, dominē brūns krāsojums. Citi izmēros līdzīgi sienāži (parastais un zaļais dziedātājsienāzis) vienmērs būs zaļi.


imis23 26.septembris, 21:39

Līdzīgs zebiekstei.


gunitak 26.septembris, 21:39

Paldies.


imis23 26.septembris, 21:26

Tā ir cauna. Ja krūts ir dzeltena, tad meža cauna, ja balta, tad akmenscauna.


Karmena 26.septembris, 21:21

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


Karmena 26.septembris, 21:19

Paldies par labojumu, Uģi!


Ilgonis 26.septembris, 20:20

500 m no šī manīju tik pat lielu brūnu, vai tas ir tas pats?


VijaS 26.septembris, 20:19

Paldies, Uģi!


Mimi Serada 26.septembris, 14:02

O, patīkami, paldies!


dziedava 26.septembris, 12:57

ozolu pogveida panglapsenīte Neuroterus numismalis, nav DD datubāzē


dziedava 26.septembris, 12:54

varbūt vairoga vītene Marasmius androsaceus


Karmena 26.septembris, 11:05

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


CerambyX 26.septembris, 10:23

Det. N.Savenkovs


CerambyX 26.septembris, 10:04

Det. N.Savenkovs


dziedava 26.septembris, 08:53

Kur ir foto? Gļotsēņu novērojumiem vienmēr jābūt ar foto


patigunta 26.septembris, 02:08

Novēroju rudo lapsu šajā pašā punktā šodien 01.35, pārvietojās pretējā virzienā, daudz glītāka - kupla aste kā pienākas lapsai, kažoks labā kvalitātē, tikai mazliet piekliboja, bet kāju pie zemes lika. Tagad dusmojos uz sevi , ka telefons nebija kabatā :(( Patiešām bija smuka, nav zināms, vai tas pats dzīvnieks.


fufuks 25.septembris, 23:40

Ligzda zīdītāja izpostīta.


felsi 25.septembris, 22:43

Apsveicu!


forelljjanka 25.septembris, 22:14

Lielā tilbīte.;) Kurai arī knābis ir uz augšu.


CerambyX 25.septembris, 21:51

Knābis tiešām izskatās izliekts uz augšu, bet citādi putns kaut kā man nerada iespaidu par terekiju - kājas šķiet proporcionāli pārāk garas un slaidas/tievas (īpaši apakšstilba daļa virs locītavas)? Kā arī kāju krāsa šķiet nepareiza? Terekija tomēr bridējs ar salīzdinoši īsām un 'druknām' kājām (salīdzinot ar, piemēram, tilbītēm), kas parasti visai koši dzeltenā krāsā - parasti tāda diezgan 'zema' izskatās (bet varbūt uztraukumā var būt arī izlējusies augstāk). Jārēķinās, ka kaut kas no redzamā (varbūt pat vizuāli uzliektais knābis?) var būt arī attēla 'gļuks' dēļ lielā attāluma... Tā ka tas 'lielais jautājums' vai ar šādiem attēliem pietiek terekijas novērojuma pierādījumam :)


Martins 25.septembris, 20:09

Paraudziņš brauc līdzi... :)


IlzeP 25.septembris, 19:40

Tad šo novērojumu vajadzētu dzēst.


Aigars 25.septembris, 18:53

No šāda rakursa, gan būs.


Verners123 25.septembris, 18:34

Šitais nav īstais. Es netīšām šito reģistrēju, īsto es pēc šitās ieliku ar aprakstu.


Edgars Smislovs 25.septembris, 18:29

Pievienoju otu bildi, ar virasti.


Aigars 25.septembris, 17:54

Bildē gan Phyino!


OKK 25.septembris, 17:06

Izskatās pēc parastās raganbekas jeb raganu bekas (Suillellus luridus)


OKK 25.septembris, 16:13

Lielais nātru raibenis


dziedava 25.septembris, 15:59

Ir divas vizuāli līdzīgas sugas ar tādām ciešām bumbiņām - T.scabra un T.persimilis. Lai noteiktu, kura no abām, jāskatās sporu raksts, t.i., bez mikroskopēšanas var tikai minēt


Tasty_Y 25.septembris, 15:50

Cochlodina laminata


MJz 25.septembris, 13:49

No tīkla izķeksēja un noteica Māris Jaunzemis. Laimīgie klātesošie Valts Jaunzemis, Ivo Dinsbergs, Ance Priedniece, Betija Rubene, Agate Ozoliņa, Sniedze Kalniņa, Roberts Jansons, Will Schneider.


zane_ernstreite 25.septembris, 10:53

Paldies, Ruslan! Patiesībā, pētot spāru noteicēju, abas sugas biju noteikusi pati, bet nošaubījos. Visvairāk par brūno dižspāri.


dziedava 24.septembris, 23:42

Šo pēc foto varētu nebūt droši noteikt.


Ilgonis 24.septembris, 21:41

uh kāda sugu daudzveidība, vispirms ceļmalā ieraudzīju smilšu alas, tālāk ejot palaimējās redzēt saimniekus


IlzeP 24.septembris, 21:38

Ir gan!


Carum carvi 24.septembris, 20:40

Vai šis varētu būt kazeņu vērpēja kāpurs?


dziedava 24.septembris, 18:35

Paldies, Ilze!


dziedava 24.septembris, 18:01

Šī būtu jāredz nobrieduša dzeltenbrūna sporu stadijā, lai varētu noteikt līdz sugai - vai krāterformas, ja vāciņš noplīst pa apli, vai maldinošā, ja saplīst neregulāri.


Tasty_Y 24.septembris, 15:51

Unio tumidus


Tasty_Y 24.septembris, 15:50

Droši vien macrogastra plicatula, bet nevar 100% teikt pēc šādas fotogrāfijas.


Tasty_Y 24.septembris, 15:49

Cochlodina laminata


Ziemelmeita 24.septembris, 09:42

Savādāks nekā iepriekš atrastās milnenes

Pēdējie komentāri rakstiem
dziedava 5-Oct-2022, 11:41

Laiks ieziņot ričijas interesantāko atradņu konkursam palicis vēl tikai 10 dienas, līdz 15. oktobrim!! Ričijas šobrīd ir gana paaugušās, vajag tik meklēt!


Mimi Serada 2-Oct-2022, 13:24

Īstas tauriņmednieces stāsts, emocionāls, skaists un ļoti pozitīvs. Lai veicas!


nekovārnis 2-Oct-2022, 09:21

Karmenai apskaužami skaisti kukaiņfoto - gan noteikšanas pazīmes viegli nolasīt (tām sugām, kurām tas iespējams:)), gan arī estētiski baudāmi. Tā vien liekas ka tas tauriņš tuliņ izrāpsies no foto un aizlidos :D


Vīksna 1-Oct-2022, 12:18

Skaistas bildes ! Jo vairāk dabas pētnieku, jo vairāk ko interesantu atrod un lielāka varbūtība saglabāt.


Divpēdis 1-Oct-2022, 09:46

Ui, tās pazīstamās sajūtas!:) kad tūlīt, tūlīt būs, bet beigās - ne šodien tomēr. Kāds uz tauriņiem ir spēlējies ar krāsām - jā, es arī tieši tāpat domāju


dziedava 30-Sep-2022, 21:01

Beidzot labs lasāmais! :) Jā jā, ar dabu vajag runāt, - ja vien ir iespējams, tā panāk pretim :)


IlzeP 7-Sep-2022, 17:11

Ziņa no LNDM: "Ieklausoties sabiedrisko organizāciju bažās par Latvija sabiedrības gatavību piedzīvot fotokonkursu par lāčiem, Latvijas Nacionālais dabas muzejs sniedz precizētu informāciju par lāču fotokonkursa mērķi un noteikumiem.   (..)


dziedava 29-Jul-2022, 12:45

Paldies, Ivar, par atgādinājumu! Baidos, ka tamlīdzīgas jau varētu būt iesprukušas kategorijā "ai, gan jau tas nekas nav!" Būs jāmēģina būt uzmanīgākai :)


Ivars L. 29-Jul-2022, 12:37

Bez fosombronijām vēl interesantas ričiju sabiedrības sūnas ir tādas vissīkumsīkumiņākās briofītu pasaules pārstāves kā struplapu bezstumbrīte (agrāk: apaļvācelītes pundurīte) Acaulon muticum un zobainā īslaicīte Ephemerum ser   (..)


kamene 29-Jul-2022, 09:14

Skaisti, Julita! Lai veicas visiem ričiju meklētājiem.


Ivars L. 28-Jul-2022, 15:43

O, forši, paldies, Julit, par Gada sūnas atgādinājumu!


MoreOrLess 20-Jul-2022, 15:08

Žēl, ka tā, R.I.P. - https://euroweeklynews.com/2022/07/20/rare-walrus-hamina-finland/


IlzeP 15-Jul-2022, 15:17

Stena sasniegusi Somijas piekrasti. Viņas ceļojums apskatāms šeit: https://www.google.com/maps/d/edit?hl=no&mid=1qtDSuGC20B3kSST_h-NIihY4j4CAwRC2&ll=59.01745732178296%2C27.125212671004775&z=5


meža_meita 30-Jun-2022, 00:52

Paldies Uģi par izmeļošo atbildi. Reiz pamēģināju Image stacking izmantojot 5 bildes, nospļāvos par rezultātu un atmetu ar roku. Tavā komentārā saklausīju atbildi tam iemeslam, kāpēc man nepatika rezultāts :D Būs jāsadūšojas vēlr   (..)


Klintslejas 29-Jun-2022, 22:52

Izvēlējos 23. datumu, sanāca vēlu sākt un agri beigt, bet domāju man kopumā tas samazināja rezultātu varbūt pa kādām 4-5 potenciālajām sugām, ne vairāk.... 1-2 sugām pie-iekš lielā purva, 1-2 paplukušo īpatņu sugu, varbūt dad   (..)


IlzeP 28-Jun-2022, 09:35

Manās "neoficiālajās sacensībās" - ko var atrast Kolkas Z gala apkārtnē 25. jūnijā - no pagājušā gada sugām šogad nesatiku mūru samteni, pļavas vēršacīti, sīko zilenīti un vīķu zilenīti (zilenīšu vispār bija ļoti maz), sav   (..)


Divpēdis 27-Jun-2022, 21:47

Jā, nu mazāk ir par citiem gadiem, arī skaita ziņā, ne tikai pēc sugu daudzuma. Mums arī trīsdesmit kopā nesanāca nekādi. Laikam tāpēc, ka nokavējām sākumu;) Prieks par acainā raibeņa kāpuru (es ceru, ka tas būs viņš), iepriekš   (..)


forelljjanka 27-Jun-2022, 19:34

Jā,nu bija,kā Uģis raksta,daudzas sugas vēl nebija sākušas šķilties no kūniņām,savukārt,citas lidinājās skrandu lindrakos,daudzas tika sastaptas tikai vienā eksemplārā,prieks par cīrulīšu dižo,manā pusē tā tomēr tāda jūnija   (..)


SA Travel 27-Jun-2022, 11:34

Sveiki! Pēc apraksta programma izskatās laba, bet būtu labi, ja kāds no lektoriem pastāstītu ari par dabas fotogrāfijas ētisko pusi! Veiksmi pasākumā!


IlzeP 21-Jun-2022, 21:12

Paldies, Uģi, par skaidrojumu! Tās gadu atšķirības varētu būt interesantas - varbūt būšu iekārdināta neoficiālām sacensībām ar sevi (ārpus šī gada akcijas datumiem) tajā pašā datumā un vietā, kur pērn.


CerambyX 21-Jun-2022, 20:17

Jā, skaitītas tiek tikai 'pilnas sugas'. Attiecīgi, pļavas resngalvīši jāfotogrāfē tā, lai tomēr var sugu noteikt (ūsu galiņi no apakšpuses vai ieslīpi no priekšpuses). Šis gads gan ir vēlāks - varbūt nepaspēs sākt lidot un prob   (..)


IlzeP 21-Jun-2022, 08:49

Līdz sugai nenoteikti tauriņi - piemēram, nenoteikts pļavas resngalvītis - jau netiek ieskaitīti?


edeite 20-Jun-2022, 19:59

Pilnīgi pievienojos Aijai - pērnā pavasara Tauriņmācības atklāja jaunu pasauli un noteikti padarījā aizvadīto vasaru daudz interesantāku, liekot dikti aizrauties ar tauriņu padarīšanu!


aijach 20-Jun-2022, 09:50

Ak, cik jauks pārsteigums! Tā trakā pagājušā tauriņu vasara! Paldies Kristapam par pavasara tauriņu kursu, kas ļāva no pilnīga nemākuļa kļūt par azartisku tauriņu mednieku! Lai visiem labas tauriņu medības šajā ne -tauriņu vasar   (..)


benito 16-Jun-2022, 12:26

žēl, ka nav tiešsaistē


FoxPaws 16-Jun-2022, 08:48

Žēl, ka darba dienās


Ansis 15-Jun-2022, 22:48

Ātri pārskatot šobrīd 147 LV reģistrētos avotus, gandrīz visi šķiet pazīstami - tūristu taku malās vai ūdens smelšanas vietas. Ir daži nepazīstami, piemēram Āgenskalna avots kādā daudzzīvokļu mājā, bet jādomā, ka tas attiesa   (..)


Līga Strazdiņa 15-Jun-2022, 21:49

Par Dabas skaitīšanas rezultātiem precīzi atbildēt nezināšu, bet komentārs attiecībā uz šo vietni - reģistrēt var jebkuru avotu, arī tādu, kas neatbilst ES nozīmes biotopam.


Ansis 15-Jun-2022, 19:56

Nez cik avotus izdevās piefiksēt iepriekšejā projektā - Dabas skaitīšanā. Avotu biotopiem platība bija sasummēta, hektāros skaitāma, bet cik paši avoti saskaitīti?


CerambyX 13-Jun-2022, 20:03

Paldies par komentāriem! Skatos, ka dažiem jau ir izdevies kādu nu špikerīšiem likt lietā un dažas no rakstā minētajām sugām ir jau atrastas. Man liels prieks! :) Renāte - tie blakšu foto uz balta fona ir ar kolekcijas īpatņiem, kur   (..)


meža_meita 8-Jun-2022, 23:36

Fantastiski, ārkārtīgi interesants un kvalitatīvs raksts! Blaktis sāk kaitināt un nav jau brīnums - ja DD kāda blakts tiks pievienota, tad bez uzmanības nepaliks. Paldies! Ja drīkst zināt, kādā programmā top tās skaistās blakšu bilde   (..)


Laimeslācis 8-Jun-2022, 11:59

Super !!! :) Tik daudz labu padomu un ceļa rādītāju blakšu virzienā! Patīk arī kartes, kur var redzēt sugu izplatību un novērojumu daudzumu un bildes no visiem rakursiem! Acu priekšā jau uzausa dažas vietas, kuras gribētu apskatīt!   (..)


Mimi Serada 8-Jun-2022, 10:53

Paldies, Uģi, par uzmundrinājumu! Pēc tik jaukiem vārdiem gribas skriet laukā un pārmeklēt katru augu, vai tur nerāpo kāda blakts :)


CerambyX 7-Jun-2022, 23:32

Jāatzīst, ka pēdējā komentāra pirmā teikuma sākums lika nedaudz ar bažām saausīties... :D Bet jā, savā ziņā es, protams, piekrītu - dabas vērotājam sadalīt uzmanību savos klejojumos var būt (un ir!) sasodīti grūti. Īpaši taga   (..)


aijach 7-Jun-2022, 10:48

Šis raksts lieliski pierāda, ka Dabasdati ir kaitīga vide, kur uzturēties azartiskam cilvēkam :)) Paldies, Uģi, par izsmeļošo informāciju. Nezinu, par ko beigt interesēties - putniem, dienastauriņiem vai spārēm, lai sāktu pievērsties   (..)


Vīksna 5-Jun-2022, 09:09

Kukaiņu jau diezgan, tikai ar to brīvo laiku pašvaki.Vismaz zināšu kādos augos vēl kādu blakti atrast, bet daļu bilžu uz ziemu nāksies likt.


nekovārnis 4-Jun-2022, 20:47

Pēc tāda raksta gribi-negribi jāiet blaktīs :D Beidzot kāds siltāks laiks arī sāk parādīties, būtu tik tā brīvā laika vairāk. Šodien uz pāris stundām tiku mežā - 16-17 sugas sakasīju.


IlzeP 1-May-2022, 13:38

Interesantie foto varētu būt tēma cita veida pārskatam! Ja tik būtu visam laiks...


dziedava 1-May-2022, 12:54

Liels paldies Ilze par kā parasti saturīgo pārskatu! Tas arī ļauj saprast, ka pasaule negriežas tikai ap "ieķeksētajām grupām" :D. Ļoti interesants Vijas stāsts par ērgļiem! Vienīgais varbūt trūkst citādi interesantu foto pārskats,   (..)


pustumsa 27-Apr-2022, 21:47

Jā, foto mirklis tverts brīdī, kad plēsējputns aiznesa dumpja mazuli no ligzdas.... izmisīgs lidojums glābt....


IlzeP 25-Apr-2022, 21:30

Atbilde no Guntas: "Paldies par jautājumu. Iespēju robežās centīsimies iekļaut arī Dabasdatos publicētos novērojumus."


dziedava 25-Apr-2022, 17:51

Ziņojumi Dabasdatos netiks ņemti vērā?


dziedava 12-Apr-2022, 12:43

Noteicējs - tas gan jauki! :)


Vīksna 12-Apr-2022, 12:23

Kādu mitreni arī varu nobildēt, sugas noteikt gan labāk speciālistu ziņā.Ar noteicēju vismaz saprotamāk, ka ne tikai pāris iespējams atrast.


CerambyX 31-Mar-2022, 00:40

Es tā paskatīju, ka iepriekš pašam personīgi laikam ir sanācis tāds viens mēģinājums dienas laikā max sugas 'sakasīt' iepriekš neapmeklētā vietā. 2020. 4. septembrī - ja pareizi saskatu/saskaitu, tad vienā dienā izdevās 46 sugas k   (..)


nekovārnis 30-Mar-2022, 17:44

Vispār mani tā doma par 100 blakšu sugu savākšanu gada laikā tukšā kvadrātā iz aizķērusi :) Ja jau vienā dienā var atrast 40-50 tauriņu sugu no apm.100, tad kāpēc gan nevarētu gada laikā atrast 100 blakšu sugu no apm.500 :D Būs j   (..)


klaidoņpele 29-Mar-2022, 08:50

Jāsaka ka nedaudz satrūkos ieraugot savu vārdu sarakstā jo mans blakšu gads principā beidzās jūnija beigās :D bet karte ar baltajiem un pusbaltajiem kvadrātiem ļoooti interesanta kādu nedēļas nogales izbraucienu plānošanai!


Martins 28-Mar-2022, 20:09

Analīze par konstatēto/iespējamo sugu skaitu kvadrātā + vizuālais materiāls ir motivējoši! Vismaz dažus "savus" kvadrātus 10-50 līmenī dabūt. Protams, blakšu daudz un cilvēku vēlmju tāpat, bet vēlmes jau izteikt nav liegts... :) Vi   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 23:26

Notikušo lekciju video var redzēt: https://www.facebook.com/lifeforspecies


OKK 27-Mar-2022, 22:50

Jautājums, šīs lekcijas varēs paskatīties internetā?


CerambyX 27-Mar-2022, 20:37

Jā, to tā kā rakstā ieskicēju par to viena kvadrāta izpēti - varbūt tiešām 3-4 apmeklējuma reizes ir pārāk optimistiski. Protams, daudz ko nosaka sezona - tagad agri pavasarī braucot uz kādu pilnībā tukšu kvadrātu tās 20-25 sugas   (..)


nekovārnis 27-Mar-2022, 20:20

Būs tie baltie/gaišie plankumi Talsu novadā mazliet jāpiekrāso :D Nu jā, lai dabūtu 100 sugas 3 vai 4 piegājienos tai lietai jāpieiet diezgan nopietni :) Tas ir 25-30 sugas dienā (katru reizi citas). Vispār interesanti būtu paskatīties c   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 20:08

Liels paldies, Uģi! Būs ko pētīt!


CerambyX 27-Mar-2022, 19:14

Tāds mūsu reģionam piemērotākias (un kas kādu gadus atpakaļ vispār iedvesmoja man pievērsties blaktīm) ir somu blakšu noteicējs "Suomen Luteet" (lai gan tur arī varbūt ir 'tikai' kādi 90% no Latvijā sastopamajām sugām), kas gan šķ   (..)


VitaS 27-Mar-2022, 17:42

Vai ir kādi ieteikumi blakšu noteicējiem?


Vīksna 27-Mar-2022, 16:14

Interesants raksts.Kaut kā piebremzējies ar blakšu bildēšanu,arī jaunas sugas maz trāpās, pārsvarā savā apkārtnē bildēju, kur nav tipisku sausu skujkoku audžu, pļavu un specifisku augu.Jāpabildē kaut vai parastas sugas nedaudz tāl   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:55

Paldies, varbūt tad kaut ko ieziņošu :). Parasti nolaižas rokas pie domas, ka tāpat tur pie nezināmajiem arī paliks karājoties, tad labāk darboties ar ko citu. Bet vabolītes, jā, arī ir bijušas. Kaut kad paskatīšos.


CerambyX 27-Mar-2022, 12:47

Ja par tik 'mikroskopiskiem' sīkumiem, tad kaut kādā lielāku taksonu līmenī tos noteikti var būt iespējams identificēt (bet ne visus, protams...) - tā ka, ja interesē tik daudz cik varbūt sarpast kas tas ir, tad ziņot noteikti ir jēga!   (..)


dziedava 27-Mar-2022, 12:14

Kā parasti satrūkos, negaidīti ieraugot savu vārdu - mūža sarakstā, jo, skatot čaklāko ziņotāju gada sugu skaitus, sapratu, ka man mūžā tik daudz nav, kā citiem gadā. Un tomēr, 50 sugas sasnieguši tātad nav tik daudzi, tāpēc raks   (..)


grieze 22-Mar-2022, 10:49

Labdien! Vakar arī manā īpašumā nonāca jaunais Svensona noteicējs latviski. Prieks, ka tur ir vienkārši zilastīte, kā vairums valodu (izņemot angļu valodu, kas visu nosaukumos allaž sarežģī), te gan rakstīts, ka maiņa notikusi uz o   (..)

Lekciju kurss putnu noteikšanā

Lai sniegtu ieskatu biežāk sastopamajās putnu sugās Latvijā un putnu vērošanas un sugu noteikšanas pamatprincipos, Latvijas Ornitoloģijas biedrība izziņo pieteikšanos attālināto lekciju ciklam "Pirmie soļi putnu atpazīšanā". Dzeltenā stērste Emberiza citrinella. Foto: Tomass Ķerus Lekciju ciklu, kas norisināsies no 2022. gada oktobra vidus līdz 2023. gada martam, tiešsaistē aicināti apmeklēt gan iesācēji, gan tie, kam [...]

Nedēļas nogalē Eiropā novēroti vairāk nekā 4,6 miljoni putnu

Ar vairāk nekā četrarpus miljoniem novērotu putnu oktobra pirmajā nedēļas nogalē šoruden noslēgušās Eiropas Putnu vērošanas dienas, kas norisinājās Eiropā un Centrālajā Āzijā, tostarp arī Latvijā. Putnu vērošana Lubāna mitrājā. Latvijas Ornitoloģijas biedrības publicitātes foto Šogad kopumā 19 tūkstoši dalībnieku novērojuši 4,6 miljonus putnu, tai skaitā Latvijā 386 dalībnieki kopumā ziņojuši par 37 150 putniem, kas [...]

Karmenas Rozes tauriņmīlestība (5)

Dabas novērojumu portālam Dabasdati.lv iesūtīto novērojumu skaita ziņā Karmena Roze nav pati bagātākā, taču viņas fotogrāfijas, lielākoties tauriņi, ir tik kvalitatīvas, ka uzreiz paliek atmiņā. Arī viņas pagājušogad iznākusī fotogrāmata "Latvijas daba tuvplānā" jau ir izpirkta – kam tās nav, tie Karmenas tauriņus un citas dabas fotogrāfijas var redzēt Dabasdatos, kā arī viņas feisbuklapā, dažas [...]

Septembra notikumi tiešsaistes ligzdās

Zinību mēnesis pagājis atvadu un ciemiņu zīmē. Savas ligzdas pameta abu mazo ērgļu ģimenes – bija jāatvadās no šogad izauklētās Rotas un Hugo. Tikmēr ciemiņu kārtā jau tukšajās ligzdās nokļūst daudzi mazputniņi, vāveres un pat caunas. Jūras ērgļi Durbē Septembrī bieži bija redzami ligzdas saimnieki Voldis un Milda. Voldis izrādās pavisam čakls ligzdas apciemotājs, [...]

Sēņu izstāde un ģimenes diena

Latvijas Nacionālajā dabas muzejā (LNDM) tikai divas dienas – piektdien un sestdien (30. septembrī un 1. oktobrī) – norisināsies tradicionālā sēņu izstāde. Sestdien ģimenes ar bērniem aicinām apmeklēt arī pasākumu "Iekāp mikologa zābakos". LNDM publicitātes foto Aizvadītajās nedēļās laika apstākļi ir kļuvuši sēnēm labvēlīgāki un sociālajos tīklos arvien vairāk redzamas publikācijas ar Latvijas mežos atrastām sēnēm, [...]

Eiropas Putnu vērošanas dienas 2022

Ikviens ir aicināts oktobra pirmajā nedēļas nogalē, 1. un 2. oktobrī, doties vērot putnu rudens migrāciju individuāli, ģimenes lokā vai ar draugiem, piedaloties Eiropas Putnu vērošanas dienās jeb "EuroBirdwatch 2022". Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) mudina par novērotajiem gājputniem ziņot dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv. Latvijas Ornitoloģijas biedrības publicitātes foto "Šogad šī būs jau trīsdesmitā kopīgā putnu [...]

Aicina uz rudens sēņu ekspedīciju Slīteres Nacionālajā parkā

Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres Nacionālā parka dabas centrs un projekts LIFE FOR SPECIES 25. septembrī plkst. 9.00 un 13.00 aicina visus interesentus uz rudenīgām sēņu ekspedīcijām Šlīteres Zilo kalnu apkārtnē kopā ar mikoloģi, "Lielās sēņu grāmatas" autori Initu Dānieli. Katra ekspedīcija ilgs trīs stundas un būs apmēram piecus kilometrus gara. Dalībniekiem iepriekš jāpiesakās, rakstot īsziņu [...]

Augusta noslēguma notikumi tiešsaistes ligzdās

Augusta otrajā pusē tiešraižu ligzdu vērotāji pamanīja svīru mazuļu izlidošanu, kraukļu-huligānu atgriešanos un kādu nepazīstamu melno stārķi, kurš te atpūtās, ceļojot uz siltajām zemēm. Svīres Cēsu pilī Visas četras svīres vēl nakšņo kopā saspiedušās būrītī 11.08.2022. Foto avots: Dabasdati.lv Forums Svīru būris kopš augusta vidus redzams tukšs. Kopš 14. augusta būrī nakšņoja tikai viens no vecākiem, otrs, [...]

Fotokonkursa "Zaļie dārgumi" pieteikšanās termiņš pagarināts

Mums ir labas ziņas – fotokonkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 11.09.2022! Fotokonkursā var piedalīties ikviens interesents, iesūtot aizsargājamo un apdraudēto sugu fotogrāfijas kādā no sešām kategorijām: - augi; - sūnas, ķērpji, sēnes, aļģes; - bezmugurkaulnieki (piemēram, kukaiņi, zirnekļi, gliemji u.c.); - zivis, abinieki, rāpuļi; - putni un zīdītāji; - sugu aizsardzības un apsaimniekošanas [...]

Aicina piedalīties Igaunijas–Latvijas fotokonkursā par lāčiem (1)

Lai ikvienam dotu iespēju ielūkoties brūnā lāča dzīvē savvaļā, Igaunijā un Latvijā izsludināts kopīgs fotokonkurss "Lācis – mūsu kaimiņš". Izlases darbu fotoizstādes rudenī notiks Tallinā un Dabas muzejā Rīgā. Brūnais lācis Ursus arctos. Foto: Leo Eensoo Brūnais lācis ir vienīgais Baltijā savvaļā sastopamais lāču dzimtas dzīvnieks. Tas izvēlēts par šī gada dzīvnieku Igaunijā, turklāt ideju par gada [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2022
© dabasdati.lv
Saglabāts