Aktīvie lietotāji: 339 Šodien ievadītie novērojumi: 151 Kopējais novērojumu skaits: 557668
Tu neesi reģistrējies

08.04.2018.

05.04.2018.

Pēdējie novērojumi
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-May-2018, Kurmata
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
21-May-2018, DainisKR
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-May-2018, DainisKR
Kovārnis Corvus monedula
19-May-2018, DainisKR
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
20-May-2018, DainisKR
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
21-May-2018, DainisKR
Sila cīrulis Lullula arborea
21-May-2018, DainisKR
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
21-May-2018, DainisKR
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
21-May-2018, DainisKR
Upes zīriņš Sterna hirundo
21-May-2018, DainisKR
Sudrabkaija Larus argentatus
21-May-2018, DainisKR
Lielais ķīris Larus ridibundus
21-May-2018, DainisKR
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-May-2018, DainisKR
Svīre Apus apus
21-May-2018, DainisKR
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
21-May-2018, DainisKR
Mājas zvirbulis Passer domesticus
21-May-2018, DainisKR
21-May-2018, DainisKR
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
21-May-2018, DainisKR
Lielā zīlīte Parus major
21-May-2018, DainisKR
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-May-2018, DainisKR
Stirna Capreolus capreolus
19-May-2018, DainisKR
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-May-2018, DainisKR
21-May-2018, žubīte
Mājas čurkste Delichon urbicum
19-May-2018, DainisKR
Bezdelīga Hirundo rustica
19-May-2018, DainisKR
Baltā cielava Motacilla alba
19-May-2018, DainisKR
Lielā zīlīte Parus major
19-May-2018, DainisKR
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-May-2018, DainisKR
Mājas čurkste Delichon urbicum
18-May-2018, DainisKR
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
18-May-2018, DainisKR
Agrā dižspāre Brachytron pratense
21-May-2018, žubīte
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2018, DainisKR
Lakstīgala Luscinia luscinia
18-May-2018, DainisKR
Kovārnis Corvus monedula
18-May-2018, DainisKR
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2018, DainisKR
21-May-2018, žubīte
21-May-2018, žubīte
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
21-May-2018, ER
Ķīķis Pernis apivorus
20-May-2018, Alvis Āboliņš
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
21-May-2018, Kurmata
Zalktis Natrix natrix
21-May-2018, Astrantia
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-May-2018, Mierss
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
20-May-2018, DanaH
Parastā sērpiepe Laetiporus sulphureus
21-May-2018, Mierss
Zivju gārnis Ardea cinerea
21-May-2018, Mierss
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
21-May-2018, Mierss
21-May-2018, sindi
Pupuķis Upupa epops
19-May-2018, megere
Vālodze Oriolus oriolus
21-May-2018, megere
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
21-May-2018, Divpēdis
21-May-2018, Divpēdis
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
21-May-2018, Divpēdis
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
21-May-2018, Divpēdis
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
21-May-2018, Divpēdis
Rāceņu baltenis Pieris rapae
21-May-2018, Divpēdis
Kāļu baltenis Pieris napi
21-May-2018, Divpēdis
Svīre Apus apus
21-May-2018, ligausis
Parastā kreimule Pinguicula vulgaris
19-May-2018, ligausis
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
20-May-2018, de kje
20-May-2018, ligausis
Ūpis Bubo bubo
19-May-2018, Vladimirs S
Daudzgadīgā mēnesene Lunaria rediviva
20-May-2018, ligausis
Meža zoss Anser anser
21-May-2018, Kurmata
Mazais ērglis Aquila pomarina
19-May-2018, Vladimirs S
Parastā ūbele Streptopelia turtur
19-May-2018, Vladimirs S
Meža balodis Columba oenas
19-May-2018, Vladimirs S
Garastīte Aegithalos caudatus
21-May-2018, Kurmata
Lauku piekūns Falco tinnunculus
19-May-2018, Vladimirs S
Dzērve Grus grus
19-May-2018, Vladimirs S
Prīkšķe Anas querquedula
19-May-2018, Vladimirs S
Grieze Crex crex
19-May-2018, Vladimirs S
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-May-2018, Vladimirs S
21-May-2018, Kurmata
Krīklis Anas crecca
19-May-2018, Vladimirs S
Baltvēderis Anas penelope
19-May-2018, Vladimirs S
Platknābis Anas clypeata
19-May-2018, Vladimirs S
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
17-May-2018, žubīte
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
21-May-2018, Kristīne Bērziņa
Zivju gārnis Ardea cinerea
19-May-2018, Vladimirs S
Pļavu čipste Anthus pratensis
19-May-2018, Vladimirs S
Parastā varde Rana temporaria
21-May-2018, Kristīne Bērziņa
Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp.
9-May-2018, Kristīne Bērziņa
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
21-May-2018, Emaertea
Laucis Fulica atra
19-May-2018, Vladimirs S
Kajaks Larus canus
19-May-2018, Vladimirs S
Brūnkaklis Aythya ferina
19-May-2018, Vladimirs S
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
19-May-2018, Vladimirs S
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
21-May-2018, Kurmata
Melnais zīriņš Chlidonias niger
19-May-2018, Vladimirs S
Tundras sējas zoss Anser serrirostris
19-May-2018, Vladimirs S
Pļavu tilbīte Tringa totanus
21-May-2018, Kurmata
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-May-2018, Kurmata
Lauku cīrulis Alauda arvensis
21-May-2018, Kurmata
Ķīvīte Vanellus vanellus
21-May-2018, Kurmata
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
21-May-2018, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
21-May-2018, Ara
Pelēkā dzilna Picus canus
21-May-2018, Kurmata
Brūnganā plankumspāre Epitheca bimaculata
20-May-2018, žubīte
Upju zilspāre Calopteryx splendens
20-May-2018, žubīte
Lielā sarkanace Erythromma najas
20-May-2018, žubīte
Zaļā smaragdspāre Somatochlora metallica
20-May-2018, žubīte
Agrā smaragdspāre Cordulia aenea
20-May-2018, žubīte
Melnkāju upjuspāre Gomphus vulgatissimus
20-May-2018, žubīte
Plakanā platspāre Libellula depressa
20-May-2018, žubīte
Staltbriedis Cervus elaphus
19-May-2018, Wiesturs
Stirna Capreolus capreolus
19-May-2018, Wiesturs
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
20-May-2018, Wiesturs
Rudā lapsa Vulpes vulpes
20-May-2018, Wiesturs
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
20-May-2018, Wiesturs
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
19-May-2018, Wiesturs
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
19-May-2018, Wiesturs
19-May-2018, Wiesturs
Kāļu baltenis Pieris napi
19-May-2018, Wiesturs
Āpsis Meles meles
19-May-2018, Wiesturs
Meža cauna Martes martes
19-May-2018, Wiesturs
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
18-May-2018, Rolis
11-May-2018, nekovārnis
11-May-2018, nekovārnis
11-May-2018, nekovārnis
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
19-May-2018, Rolis
Vistu vanags Accipiter gentilis
19-May-2018, Rolis
Mazais mušķērājs Ficedula parva
20-May-2018, Rolis
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
20-May-2018, Arnis2
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
20-May-2018, Arnis2
Ormanītis Porzana porzana
20-May-2018, Arnis2
Melnais zīriņš Chlidonias niger
20-May-2018, Arnis2
Zeltmalu airvabole Dytiscus marginalis
20-May-2018, Astrantia
Ķīvīte Vanellus vanellus
21-May-2018, Kurmata
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
21-May-2018, ER
Kārklu ķauķis Locustella naevia
21-May-2018, Kurmata
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
21-May-2018, Kurmata
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
21-May-2018, Kurmata
Lakstīgala Luscinia luscinia
21-May-2018, Kurmata
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
21-May-2018, Kurmata
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
21-May-2018, Kurmata
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
21-May-2018, Kurmata
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
21-May-2018, Kurmata
Lakstīgala Luscinia luscinia
21-May-2018, Kurmata
Dzeguze Cuculus canorus
21-May-2018, Kurmata
Lakstīgala Luscinia luscinia
21-May-2018, Kurmata
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
21-May-2018, Kurmata
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
21-May-2018, Kurmata
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
21-May-2018, Kurmata
Lakstīgala Luscinia luscinia
21-May-2018, Kurmata
Ormanītis Porzana porzana
21-May-2018, Kurmata
Ormanītis Porzana porzana
21-May-2018, Kurmata
19-May-2018, Edgars Smislovs
Mājas čurkste Delichon urbicum
19-May-2018, Edgars Smislovs
Upes tārtiņš Charadrius dubius
19-May-2018, Edgars Smislovs
Purva tilbīte Tringa glareola
19-May-2018, Edgars Smislovs
Temminka šņibītis Calidris temminckii
18-May-2018, Edgars Smislovs
Pļavu lija Circus pygargus
20-May-2018, Edgars Smislovs
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
20-May-2018, ML
Peļu klijāns Buteo buteo
20-May-2018, laaga
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
20-May-2018, laaga
Tītiņš Jynx torquilla
20-May-2018, laaga
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-May-2018, laaga
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-May-2018, laaga
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
20-May-2018, laaga
Rubenis Tetrao tetrix
20-May-2018, laaga
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2018, laaga
Agrā smaragdspāre Cordulia aenea
19-May-2018, Aleksandra
Baltpieres zoss Anser albifrons
18-May-2018, Edgars Smislovs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
20-May-2018, laaga
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
20-May-2018, picapica
20-May-2018, picapica
Ievu raibsprīžmetis Abraxas sylvata
20-May-2018, picapica
Apšu raibsprīžmetis Lomaspilis marginata
20-May-2018, picapica
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
20-May-2018, laaga
Mazais mušķērājs Ficedula parva
20-May-2018, Edgars Smislovs
Vālodze Oriolus oriolus
20-May-2018, laaga
Dzeguze Cuculus canorus
20-May-2018, laaga
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
20-May-2018, laaga
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
19-May-2018, Edgars Smislovs
Mūru samtenis Lasiommata megera
19-May-2018, Zane
20-May-2018, laaga
Lielais dumpis Botaurus stellaris
20-May-2018, Vita Ju
Lakstīgala Luscinia luscinia
20-May-2018, Vita Ju
Brūnā čakste Lanius collurio
20-May-2018, Aceralba
Parastā punktlape Rhizomnium punctatum
9-May-2018, Ansis 1
Purva tilbīte Tringa glareola
18-May-2018, Edgars Smislovs
Zaļžubīte Chloris chloris
20-May-2018, Aceralba
Lauku balodis Columba palumbus
20-May-2018, Aceralba
Baltraibais lakacis Pulmonaria saccharata
9-May-2018, Ansis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-May-2018, Aceralba
Lācene Rubus chamaemorus
18-May-2018, felsi
Ķīķis Pernis apivorus
19-May-2018, Edgars Smislovs
18-May-2018, felsi 1
Vidējā ceļmalīte Plantago media
20-May-2018, Aceralba
18-May-2018, felsi
Brūnais lācītis Arctia caja
18-May-2018, felsi
Meža neaizmirstule Myosotis sylvatica
20-May-2018, Aceralba
Niedru lija Circus aeruginosus
18-May-2018, felsi
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-May-2018, laaga
Niedru lija Circus aeruginosus
18-May-2018, felsi
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
20-May-2018, Aceralba
18-May-2018, felsi
18-May-2018, felsi
Kāļu baltenis Pieris napi
18-May-2018, felsi
18-May-2018, felsi
18-May-2018, felsi
Plakanā platspāre Libellula depressa
18-May-2018, felsi
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-May-2018, Ara
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
18-May-2018, felsi
Tinējs Ancylis badiana Ancylis badiana
18-May-2018, felsi
20-May-2018, Aceralba
Ošu ramalīna Ramalina fraxinea
18-May-2018, felsi
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
18-May-2018, felsi
Zvīņainā kātiņpiepe Polyporus squamosus
18-May-2018, felsi
Ziedmuša Helophilus pendulus Helophilus pendulus
18-May-2018, felsi
20-May-2018, Vīksna
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
18-May-2018, felsi
20-May-2018, Vīksna
Vairogblakts Eysarcoris venustissimus Eysarcoris venustissimus
20-May-2018, Vīksna
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
18-May-2018, felsi
Lielā sarkanace Erythromma najas
18-May-2018, felsi
Tumšzilā krāšņspāre Coenagrion pulchellum
18-May-2018, felsi
Sprakšķis Ampedus sanguinolentus Ampedus sanguinolentus
20-May-2018, Vīksna
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
20-May-2018, dabasmīlis
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
18-May-2018, felsi
Parastais ozols Quercus robur
18-May-2018, felsi
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
20-May-2018, erts
18-May-2018, felsi
Mauragu pļavraibenis Melitaea cinxia
20-May-2018, erts
Vālodze Oriolus oriolus
20-May-2018, SintijaK
Lakstīgala Luscinia luscinia
20-May-2018, SintijaK
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
20-May-2018, SintijaK
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
20-May-2018, SintijaK
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-May-2018, SintijaK
Baltā cielava Motacilla alba
20-May-2018, SintijaK
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2018, SintijaK
Zaļžubīte Chloris chloris
20-May-2018, SintijaK
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2018, SintijaK
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
20-May-2018, SintijaK
Baltā cielava Motacilla alba
20-May-2018, SintijaK
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-May-2018, SintijaK
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
20-May-2018, SintijaK
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
20-May-2018, SintijaK
Svīre Apus apus
20-May-2018, SintijaK
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
20-May-2018, SintijaK
Baltā cielava Motacilla alba
20-May-2018, SintijaK
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2018, SintijaK
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-May-2018, SintijaK
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
20-May-2018, SintijaK
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
20-May-2018, SintijaK
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
20-May-2018, SintijaK
Melnais meža strazds Turdus merula
20-May-2018, SintijaK
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-May-2018, SintijaK
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2018, SintijaK
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-May-2018, SintijaK
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
20-May-2018, SintijaK
Pelēkais strazds Turdus pilaris
20-May-2018, SintijaK
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
20-May-2018, mardzh
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
20-May-2018, mardzh
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
20-May-2018, mardzh
Mūru samtenis Lasiommata megera
20-May-2018, erts
Pelēkā dakšaste Cerura vinula
20-May-2018, Astrantia
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
20-May-2018, E L Jenots
20-May-2018, erts
Sloka Scolopax rusticola
18-May-2018, Briza
12-May-2018, Ansis
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
20-May-2018, Edgars Smislovs
Lakstīgala Luscinia luscinia
20-May-2018, Matrus
Lakstīgala Luscinia luscinia
20-May-2018, Matrus
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2018, Matrus
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2018, Matrus
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2018, Matrus
11-May-2018, Ansis
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
20-May-2018, Matrus
Tumšais kailgliemezis Limax cinereoniger
18-May-2018, Briza
Agrā smaragdspāre Cordulia aenea
20-May-2018, gunitak
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
20-May-2018, gunitak
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
20-May-2018, gunitak
20-May-2018, gunitak
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
20-May-2018, gunitak
Iesarkanā bacīdija Bacidia rubella
18-May-2018, Briza
20-May-2018, kapso
20-May-2018, gunitak
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
20-May-2018, gunitak
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
20-May-2018, Matrus
20-May-2018, gunitak
Dzeltenā cielava Motacilla flava
20-May-2018, Matrus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
20-May-2018, gunitak
Dzērve Grus grus
20-May-2018, Matrus
Peļu klijāns Buteo buteo
20-May-2018, gunitak
18-May-2018, Briza
20-May-2018, Matrus 2
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
20-May-2018, Matrus
Parastā liepa Tilia cordata
20-May-2018, kapso 1
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-May-2018, Edgars Smislovs
18-May-2018, Briza
Brūnā āboliņpūcīte Euclidia glyphica
20-May-2018, Matrus
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
20-May-2018, Matrus
Palienes lāpstīte Scapania irrigua
11-May-2018, Ansis
Mūru samtenis Lasiommata megera
20-May-2018, Matrus
Meža bambals Anoplotrupes stercorosus
20-May-2018, Astrantia
Lielā spuraine Rhytidiadelphus triquetrus
18-May-2018, Briza
Lielā sarkanace Erythromma najas
20-May-2018, Matrus
Mūru samtenis Lasiommata megera
20-May-2018, Matrus
Bālganā dūkstenīte Chiloscyphus pallescens var. pallescens
11-May-2018, Ansis
20-May-2018, gunitak
Grieze Crex crex
20-May-2018, Matrus
Dakšveida mecgērija Metzgeria furcata
18-May-2018, Briza
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
20-May-2018, gunitak
Pļavas dzeltenis Colias hyale
20-May-2018, Matrus
Plankumainā platspāre Libellula quadrimaculata
20-May-2018, Matrus
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
20-May-2018, gunitak
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
20-May-2018, gunitak
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
20-May-2018, gunitak
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
20-May-2018, gunitak
Kāļu baltenis Pieris napi
20-May-2018, gunitak
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
20-May-2018, gunitak
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
20-May-2018, gunitak
20-May-2018, gunitak
Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon
20-May-2018, gunitak
Sīpoliņu akmeņlauzīte Saxifraga granulata
20-May-2018, Ansis
Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis
20-May-2018, Ansis
Grieze Crex crex
20-May-2018, isolintu
Jūrmalas armērija Armeria maritima
20-May-2018, Ansis 1
Ēnvabole Orchesia undulata Orchesia undulata
20-May-2018, nekovārnis
Zilganā baltsamtīte Leucobryum glaucum
20-May-2018, Astrantia
Parastā ūbele Streptopelia turtur
20-May-2018, AAvj
Eglāju samtenis Pararge aegeria
20-May-2018, Briza
Žagata Pica pica
20-May-2018, gunitak
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
13-May-2018, KristīneČ
Pēdējās sugu izmaiņas
čūskis 21-May-2018 11:47:12

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


nekovārnis 21-May-2018 09:02:26

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 21-May-2018 08:59:50

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


IlzeP 21-May-2018 08:18:36

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 21-May-2018 08:17:56

Nezināms ->


IlzeP 21-May-2018 08:14:23

Nezināms ->


IlzeP 21-May-2018 08:13:35

Nezināms ->


roosaluristaja 21-May-2018 08:03:18

Nezināms ->


Kukainis 21-May-2018 07:36:59

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


Kukainis 21-May-2018 07:32:39

Kailgliemezis, mīkstgliemezis (nenoteikts) Limacidae sp., Arionidae sp., Agriolimacidae sp. ->


nekovārnis 21-May-2018 06:45:55

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 21-May-2018 06:45:24

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 21-May-2018 05:53:18

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 21-May-2018 05:45:07

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Edgars Smislovs 21-May-2018 00:13:03

Purva ķauķis Acrocephalus palustris ->


Edgars Smislovs 21-May-2018 00:10:20

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 21-May-2018 00:09:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 22:52:58

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 22:49:36

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 22:48:44

Cekulainais cīrulis Galerida cristata ->


Vīksna 20-May-2018 22:11:21

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 21:53:11

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 21:30:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 21:27:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


E L Jenots 20-May-2018 21:23:30

Lauku zvirbulis Passer montanus ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 20:46:19

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 20:44:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 20-May-2018 20:44:08

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 20:31:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 20-May-2018 20:22:49

Sūna (nenoteikta) ->


Matrus 20-May-2018 19:43:22

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Ansis 20-May-2018 19:32:05

Birztalas veronika Veronica chamaedrys ->


nekovārnis 20-May-2018 18:50:29

Nezināms ->


nekovārnis 20-May-2018 18:48:15

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 18:44:20

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 18:42:47

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 20-May-2018 18:42:20

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


IlzeP 20-May-2018 18:37:41

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 18:00:36

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 17:56:13

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 17:52:37

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


IlzeP 20-May-2018 17:21:36

Nezināms ->


IlzeP 20-May-2018 16:56:42

Nezināms ->


čūskis 20-May-2018 16:37:52

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


dziedava 20-May-2018 12:15:15

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 20-May-2018 11:25:21

Nezināms ->


nekovārnis 20-May-2018 11:22:31

Nezināms ->


nekovārnis 20-May-2018 11:20:10

Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus ->


nekovārnis 20-May-2018 11:18:46

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 11:17:53

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 10:29:23

Nezināms ->


nekovārnis 20-May-2018 10:25:17

Māņmīkstspārnis (nenoteikts) Malachiidae sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 10:21:55

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 10:19:53

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Ansis 20-May-2018 09:43:00

Ziedaugs (nenoteikts) ->


E L Jenots 20-May-2018 09:41:42

Nezināms ->


Ansis 20-May-2018 09:39:04

Nezināms ->


Ansis 20-May-2018 09:37:14

Nezināms ->


Ansis 20-May-2018 09:36:15

Parastā strauspaparde Matteuccia struthiopteris ->


IlzeP 20-May-2018 09:05:52

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 20-May-2018 09:05:24

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 20-May-2018 09:02:58

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 20-May-2018 09:00:31

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


Anete PB 20-May-2018 08:29:03

Dižraibais dzenis Dendrocopos major ->


nekovārnis 20-May-2018 00:10:20

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-May-2018 23:41:11

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-May-2018 23:28:17

Krāšņspāre (nenoteikta) Coenagrion sp. ->


Ansis 19-May-2018 22:28:55

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 19-May-2018 22:27:25

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 19-May-2018 22:25:41

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 19-May-2018 22:25:10

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ansis 19-May-2018 22:24:18

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 19-May-2018 22:23:21

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 19-May-2018 22:21:25

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 19-May-2018 22:20:13

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 19-May-2018 22:19:42

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 19-May-2018 22:18:12

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 19-May-2018 22:16:55

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-May-2018 22:05:35

Nezināms ->


nekovārnis 19-May-2018 21:44:12

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


nekovārnis 19-May-2018 21:42:37

Meža zilenītis Cyaniris semiargus ->


nekovārnis 19-May-2018 21:38:23

Skujkoku ligzdu koksngrauzis Rhagium inquisitor ->


nekovārnis 19-May-2018 21:37:16

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 19-May-2018 21:35:05

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Matrus 19-May-2018 21:33:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 19-May-2018 21:33:01

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 19-May-2018 21:32:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


sindi 19-May-2018 19:20:12

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 19-May-2018 18:58:29

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 19-May-2018 11:35:41

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


IlzeP 19-May-2018 08:56:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 19-May-2018 08:56:17

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 19-May-2018 08:53:29

Nezināms ->


IlzeP 19-May-2018 08:50:32

Baltijas reņgu kaija Larus fuscus fuscus ->


IlzeP 19-May-2018 08:48:20

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Blakts 18-May-2018 23:42:09

Krāšņblakts Rhopalus sp. Rhopalus sp. ->


nekovārnis 18-May-2018 22:59:54

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 18-May-2018 22:45:36

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 18-May-2018 20:25:16

Astainais zilenītis Everes argiades ->


Blakts 18-May-2018 16:20:45

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-May-2018 16:18:09

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-May-2018 16:17:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 18-May-2018 15:51:04

Nezināms ->


Edgars Smislovs 18-May-2018 15:42:54

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 18-May-2018 15:23:01

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 18-May-2018 15:10:45

Nezināms ->


nekovārnis 18-May-2018 12:12:46

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 18-May-2018 12:09:11

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 18-May-2018 11:57:59

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 18-May-2018 11:54:55

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Astrantia 18-May-2018 08:53:00

Krāšņspāre (nenoteikta) Coenagrion sp. ->


Ansis 18-May-2018 08:43:25

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 18-May-2018 08:35:25

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Ansis 18-May-2018 08:33:47

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Ansis 18-May-2018 08:31:44

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


IlzeP 18-May-2018 08:15:47

Abinieks (nezināms) ->


nekovārnis 18-May-2018 07:21:51

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


nekovārnis 18-May-2018 07:20:15

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


gunitak 18-May-2018 05:13:58

Baravika Boletus sp. Boletus sp. ->


Vīksna 18-May-2018 03:14:19

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


Vīksna 18-May-2018 01:15:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Vīksna 18-May-2018 01:13:07

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 17-May-2018 23:29:47

Mizasblakts Aradus sp. Aradus sp. ->


roosaluristaja 17-May-2018 22:07:07

Nezināms ->


nekovārnis 17-May-2018 21:46:09

Mizasblakts Aradus sp. Aradus sp. ->


Edgars Smislovs 17-May-2018 21:17:57

Gaišais ķauķis Sylvia curruca ->


Matrus 17-May-2018 20:13:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 17-May-2018 19:54:50

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Tauriņu Vērošana 17-May-2018 19:42:53

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 17-May-2018 19:32:08

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 17-May-2018 19:31:31

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 17-May-2018 19:30:57

Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas ->


nekovārnis 17-May-2018 18:15:03

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 17-May-2018 18:13:35

Nezināms ->


nekovārnis 17-May-2018 17:55:25

Kameņlapsene Mutilla sp. Mutilla sp. ->


IlzeP 17-May-2018 16:19:38

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


lolitapetkevica 17-May-2018 16:02:26

Dīķa varde Pelophylax lessonae ->


lolitapetkevica 17-May-2018 16:00:46

Purva varde Rana arvalis ->


nekovārnis 17-May-2018 12:27:14

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 17-May-2018 12:07:29

Melnkāju lilijgrauzis Lilioceris lilii ->


nekovārnis 17-May-2018 12:03:24

Nezināms ->


nekovārnis 17-May-2018 11:58:31

Sfings (nenoteikts) Sphingidae sp. ->


nekovārnis 17-May-2018 11:47:23

Zilā eļļas vabole Meloe violaceus ->


nekovārnis 17-May-2018 11:47:05

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


nekovārnis 17-May-2018 11:44:39

Kukainis (nenoteikts) ->


IlzeP 17-May-2018 10:37:10

Bērzu baltsprīžmetis Cabera exanthemata ->


dziedava 17-May-2018 10:18:09

Nezināms ->


E L Jenots 17-May-2018 10:01:48

Dižraibais dzenis Dendrocopos major ->


Tauriņu Vērošana 16-May-2018 23:44:24

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Mari 16-May-2018 22:16:20

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


felsi 16-May-2018 21:26:46

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia ->


Edgars Smislovs 16-May-2018 21:22:11

Citroncielava Motacilla citreola ->


Ansis 16-May-2018 21:03:52

Sārtā panātre Lamium purpureum ->


Ansis 16-May-2018 20:56:56

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2018 19:00:35

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 16-May-2018 18:52:09

Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp. ->


roosaluristaja 16-May-2018 18:03:01

Nezināms ->


roosaluristaja 16-May-2018 18:02:11

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2018 17:46:15

Skrejvabole Carabus violaceus Carabus violaceus ->


dziedava 16-May-2018 11:42:29

Ēdamā kastaņa Castanea sativa ->


roosaluristaja 16-May-2018 11:06:12

Nezināms ->


roosaluristaja 16-May-2018 11:04:19

Nezināms ->


E L Jenots 16-May-2018 10:50:35

Nezināms ->


nekovārnis 16-May-2018 09:59:37

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 16-May-2018 09:54:51

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2018 09:53:51

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2018 09:47:52

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 16-May-2018 09:43:08

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 16-May-2018 09:40:28

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


laaga 16-May-2018 09:34:56

Nezināms ->


roosaluristaja 16-May-2018 09:18:29

Nezināms ->


roosaluristaja 16-May-2018 09:16:44

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


laaga 16-May-2018 09:09:26

Nezināms ->


IlzeP 16-May-2018 08:34:32

Nezināms ->


Fuatra 16-May-2018 00:17:09

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 16-May-2018 00:07:34

Stāvā vilkakūla Nardus stricta ->


Ansis 16-May-2018 00:05:08

Nezināms ->


Ansis 16-May-2018 00:04:10

Nezināms ->


Ansis 16-May-2018 00:02:54

Nezināms ->


roosaluristaja 15-May-2018 23:41:46

Sējas zoss (līdz sugai/pasugai nenoteikta) ->


roosaluristaja 15-May-2018 23:37:26

Lielā gaura Mergus merganser ->


Aleksandra 15-May-2018 23:36:37

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Edgars Smislovs 15-May-2018 23:18:49

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 15-May-2018 23:18:47

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 15-May-2018 22:51:24

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 15-May-2018 22:46:56

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


roosaluristaja 15-May-2018 22:45:31

Piekūns (nenoteikts) Falconidae sp. ->


Edgars Smislovs 15-May-2018 22:04:12

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 15-May-2018 21:58:16

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 15-May-2018 21:30:59

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 15-May-2018 21:29:23

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


meža_meita 15-May-2018 17:59:39

Nezināms ->


IlzeP 15-May-2018 17:42:57

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
ivars 21.maijs, 17:08

Mazais jau vien būs.


laaga 21.maijs, 16:54

Nav pēc šīs bildes droši nosakāma suga?


Jonis 21.maijs, 16:31

Īsspārnis Staphylinus sp.


Ansis 21.maijs, 12:28

Agri, šī ir galvenā armērijas atradne valstī (apm. 85% no kopējās populācijas), sen zināma. Bija tai pusē mazliet brīva laika, to izmantoju lai pabildētu ar labāku fotoaparātu. Iepriekšējo reizi tās šeit bildeju vēl ar diapozitīviem, pirms gadiem 20. Priekš sevis pavisam noteikti šo vairs neuzskatu par interesantu novērojumu. Katra retākas sugas bilde automātiski nav interesants novērojums. Līdzīgs stāsts ir par dižo jāņeglīti Ādažu poligonā.


OKK 21.maijs, 11:01

2. foto "notverts" ļoti labs, prātam neaptverams, unikāls, bet - varētu būt asāks attēls. Ceru, ka nelieto viedtālruni kā Valda Ērmane.


OKK 21.maijs, 10:37

Piemēram, Opmanis atrada dižo jāņeglīti Vidzemē, bet tas liekas neparādījās DD sadaļā "Interesantākie novērojumi" - tātad tiek zudēta unikāla iespēja pievērst cilvēkus DD iepazīties ar šo reto augu un viņu meklēt/atrast


OKK 21.maijs, 10:24

Kāpēc šī auga atrade nav pievienota DD sadaļā "Interesantākie novērojumi"? Bet - sārtgalvītis parādās katru dienu... Kaut kāds murgs! Cik es saprotu, Opmanis kā atradējs un vienlaikus DD admins "kautrējas". Bet neesam taču pirtī! Cilvēki tiek motivēti (pastudēt internetā) meklēt retās sugas, tieši no DD sadaļas "Interesantākie novērojumi".


nekovārnis 21.maijs, 09:03

Apakšējā bildē tumšzilā krāšņspāre, par pārējām neesmu drošs.


OKK 21.maijs, 07:37

Kāds no sprīžmešu dzimtas


OKK 21.maijs, 07:29

Lai precīzi noteiktu - meža vai lauku maijvabole, jābildē vēdera galu (pigīdiju), vēlams no augšas, apakšas un sāniem :)


OKK 21.maijs, 07:12

Parastais pļavraibenis


Irbe 21.maijs, 00:09

Peļu klijāns


Irbe 21.maijs, 00:08

Lukstu čakstīte


felsi 20.maijs, 23:33

Paldies!


Edgars Smislovs 20.maijs, 23:13

http://www.putni.lv/galcri.htm http://www.putni.lv/alaarv.htm


laaga 20.maijs, 23:01

Varētu būt Mazais ērglis?


Aceralba 20.maijs, 23:00

Paldies! Man bija tāda versija, bet tomēr pārliecības nebija :)


alexborzenko 20.maijs, 22:57

+ Miks Stūrītis, Dana Heiberga, Arnis Arnicāns


laaga 20.maijs, 22:43

Laikam jau tomēr parastais Lauku tikai ar izslietu cekulu būs? Izskatās, ka Ceuklainie baigais retums :)


Edgars Smislovs 20.maijs, 21:50

Purva tilbīte.


Edgars Smislovs 20.maijs, 21:49

Niedru stērste.


tomsendzins 20.maijs, 21:32

Lukstu čakstīte (Saxicola rubetra)


zemesbite 20.maijs, 21:25

Šī gan interesanta! :)


E L Jenots 20.maijs, 21:19

Mājas zvirbulis?


erts 20.maijs, 21:06

Ja nu gadās Aricia agestis, kā atšķirt no parastā M un tumšbrūnā?


CerambyX 20.maijs, 20:33

Šitas gan labs! :)


Briza 20.maijs, 20:27

Paldies! Paraudziņu kā reizi ievācu. Bija kādu pus metru no stumbra pamatnes.


Ansis 20.maijs, 20:22

Visticamāk Rhytidiadelphus triquetrus - ir gadījies to dažreiz redzēt augam uz koka stumbra, dīvanā paskatā. Protams, derētu paraudziņu apskatīt, varbūt ir kas interesants.


W 20.maijs, 20:20

Paldies!


asaris 20.maijs, 19:48

Paldies!


Ansis 20.maijs, 19:34

Ja lapu mala vesela, bez zobiņiem, tad vajadzētu būt mārsilu veronikai; birztalu veronikai ir lielākas lapas, vienmēr ar lieliem zobiņiem sānos. Ziedu krāsa ar šīm sugām atšķirīga.


nekovārnis 20.maijs, 18:34

T.praeustus segspārnu galu ārējie stūri vairāk noapaļoti, T.starkii - ar nedaudz izteiktiem stūriem. Vē varot skatīties pēc atstāvošiem matiņiem priekškrūšu vairoga malās - T.praeustus gan īsi, gan gari, T.starkii - tikai gari.


W 20.maijs, 17:22

Paldies!


anthicus 20.maijs, 16:58

Trichoptera Gen. sp.


Laimeslācis 20.maijs, 16:02

Pievienoju arī poļu dzeltenās stērstes foto.


asaris 20.maijs, 15:20

Kādām pazīmēm būtu jābūt redzemam, lai abas sugas atšķirtu?


Jonis 20.maijs, 15:05

Šis ir lapkoku ligzdu koksngrauzis Rhagium mordax.


Laimeslācis 20.maijs, 10:44

Paldies par atzinību! :) Izdzēsu.


ER 20.maijs, 10:32

Smuks ieraksts! Jā, pirmos trīs var droši ņemt ārā.


nekovārnis 20.maijs, 10:32

Iespējams Rhogogaster viridis, bet nezinu kā ar tām zāģlapsenēm tur īsti sastāv - vai ir kādas "dvīņu" sugas vai nav.


dziedava 20.maijs, 09:48

Jā, šogad pavasaris šai gļotsēnei patīk, kamēr citas gļotsēnes gaida arī lietaināku laiku. Ļoti interesanti būtu salīdzināt ar citiem turpmākiem gadiem - vai tiešām šogad ļoti bieži vai šogad tikai biežāk ievērota.


E L Jenots 20.maijs, 09:34

parastais dzintargliemezis, ja?


marsons 20.maijs, 06:53

Paldies! Laikam jau diezgan bieži sastopama, jo šopavasar atradu vēl divās citās vietās - uz bērza un baltalkšņa celmiem.


OKK 20.maijs, 01:36

Un bez tā sārtgalvīša medicīnas dēli pirms 40 - 50 gadiem Latvijā uzskatīja kā retu, tikai dažos ezeros, dīķos sastopamu


OKK 20.maijs, 01:30

Bet sārtgalvītis, kā likums, parādās "Interesantākie novērojumi"... Loģika?


OKK 20.maijs, 01:28

Interesants novērojums! 100 x retāks par sārtgalvīti!


OKK 20.maijs, 01:21

Jā, izskatās parastā sērpiepe, Laetiporus sulphureus


OKK 20.maijs, 01:13

Priežu sfings


Vīksna 20.maijs, 00:33

Pie Svitenes ūdenskrātuves kāpostnieki izzāģējot sakopj, ka starp retajiem, kroplajiem kokiem vējš svilpo.Kur vēl nekopts- spāres, niedru strazds dzied.Varbūt vēl plāno pļaut, lai būtu kur ņemt ūdeni kāpostu miglošanai-indēšānai.


asaris 20.maijs, 00:03

Paldies, kā reiz ievēroju, ka gaiļbiksītes šajā vietā samērā daudz. Šķiet, tauriņi bija vismaz 3 vismaz tik daudz izdevās pamanīt vienlaikus.


nekovārnis 19.maijs, 23:46

Foršs novērojums! :) Jauna atradne DD. Šodien tieši pārbaudīju vienu pagājušā gada atradni otrpus Dundagai un pāris potenciālas - neatradu. Varbūt vēl tikai šķiļas no kūniņām.


OKK 19.maijs, 23:04

Paldies par noteikšanu! Latvijā esot sastopama "retumis", ja speciāli meklētu - neatrastu 100 gadus :D


Laimeslācis 19.maijs, 21:46

Melnais mušķērājs.


gunitak 19.maijs, 21:46

Paldies, Marek!


Laimeslācis 19.maijs, 21:33

Es piekrītu. Šopavasar jau trīs reizes patrāpijās redzēt.


Laimeslācis 19.maijs, 21:30

Es teiktu - brūnspārnu ķauķis


Laimeslācis 19.maijs, 21:24

Pelēkais mušķērājs


Laimeslācis 19.maijs, 21:17

Pievienoju garāku dzeltenās stērstes dziesmas ierakstu. Varbūt pirmos trīs varu dzēst?


zemesbite 19.maijs, 20:55

Varbūt ondatra?


zemesbite 19.maijs, 20:51

Kurš zīriņš šis ir?


OKK 19.maijs, 20:35

Jā, eglāju samtenis


OKK 19.maijs, 20:20

Varētu būt parastā sērpiepe Laetiporus sulphureus. Esot ēdama, garšīga.


vilks02 19.maijs, 19:15

KAM PIEDER ŠĪ ĶEPA


OKK 19.maijs, 19:13

Parastā varde


IevaLeite 19.maijs, 18:30

Mazais svilpis


W 19.maijs, 15:36

Paldies!


nekovārnis 19.maijs, 11:34

Paldies! :) Foto diemžēl nav, slinkums bija objektīvu mainīt, bet no viena cera noteikti - tāds izteiksmīgs puduris, kaut podiņā stādi :)


Līga Strazdiņa 19.maijs, 11:00

Arī piekrītu par C.elata - apakšējās vārpiņas seglapa pārsniedz vārpiņu, bet ne visu ziedkopu, tas ir raksturīgs C. elata un C. nigra. Pēc foto šķiet, ka visi stiebri nāk no viena cera, un tādu veido tikai C. elata. Ja vēl būtu foto ar visu augu un lapu makstīm, būtu viennozīmīgi nosakāms.


roosaluristaja 19.maijs, 09:20

Šitādu (vai vismaz ļoti līdzīgu) man noteica kā Carex elata.


IlzeP 19.maijs, 08:55

Prieks par tik rūpīgu fotofiksāciju daudzās attīstības stadijās!


IlzeP 19.maijs, 08:51

"Ķērkšana" vairāk velk uz lielo ķīri. Vai galva nebija melna?


OKK 18.maijs, 23:03

Liepu sfings


OKK 18.maijs, 23:02

Rudais pāvacis


dziedava 18.maijs, 21:18

Vou, Tev gan pamatīgs pētījums, - vai nav garākais (daudzdienīgākais) DD vēsturē? :))


Mo 18.maijs, 20:04

Bildīte labāk - uzreiz skaidrāks. Paldies visiem!


CerambyX 18.maijs, 19:58

Vai arī šāda bildīte: http://content32-foto.inbox.lv/albums/c/cerambyx/C/Nymxan.jpg


Mari 18.maijs, 19:51

Par piepes sugu nav ne jausmas, bet blaktīm tā acīmredzot labi gāja pie sirds, jo tur šo ganījās vesels bariņš, arī tādi sīkāki eksemplāri :}


Irbe 18.maijs, 19:42

Purva tilbīte


forelljjanka 18.maijs, 19:12

https://dabasdati.lv/site/img/pub/1/2/46/1336567356.pdf


Mo 18.maijs, 18:41

Kas ir tā nianse, pēc kā šīs sugas var droši atšķirt?


Vīksna 18.maijs, 18:02

Paldies par nosaukumiem !


lolitapetkevica 18.maijs, 17:13

Paldies!!!


lolitapetkevica 18.maijs, 17:12

Paldies!!!


Blakts 18.maijs, 16:23

Sīkais ir kaut kāda kolembola


Blakts 18.maijs, 16:16

Uz kādas piepes sēdēja? :)


Mareks Kilups 18.maijs, 15:38

ticamāk šeit būs kaijas-nenoteiktas


tomsendzins 18.maijs, 15:35

Brūnā čakste (Lanius collurio)


AAvj 18.maijs, 15:30

Spalviņa tā kā slokai. Olas arī līdzīgas. Vistām šādi mēsli parasti nav.


Edgars Smislovs 18.maijs, 14:31

Mežirbe (?)


Vīksna 18.maijs, 12:32

Paldies !


nekovārnis 18.maijs, 12:17

Varbūt, gaišzilās krāšņspāres mātītes gan arī ļoti līdzīgas.


Astrantia 18.maijs, 10:01

Tumšzilās krāšņspāres mātīte?


ML 18.maijs, 08:47

Oi! nepareizā bilde :)


sandis 18.maijs, 08:39

Meža pīle


Vīksna 18.maijs, 08:10

Paldies !


nekovārnis 18.maijs, 07:21

Paldies!:)


Vīksna 18.maijs, 03:10

Un kas tie sīkie ?


CerambyX 18.maijs, 00:36

Ectropis crepuscularia


CerambyX 18.maijs, 00:36

Orussus abietinus


čūskis 17.maijs, 23:41

Melni kurkuļi grupās - drīzāk būs parastais krupis


Laimeslācis 17.maijs, 22:57

Diemžēl garākas dziesmiņas nav, bet ja putniņš tur vēl dziedās, tad ierakstīšu.


forelljjanka 17.maijs, 22:24

Dzērve tuvumā bija?Gan jau ka vanckars,varbūt vajadzēja turpat pamērīt aizperētību...


forelljjanka 17.maijs, 21:59

Tā kā koku čipste...;)


dziedava 17.maijs, 21:46

Jauki, tiešām, šādām nav vērots, interesanti gan, kā tas viss process attīstās! :))


patigunta 17.maijs, 21:21

Pēc 4 dienām rūsas sēne nedaudz vairāk izskatījās pēc sēnes:)


dziedava 17.maijs, 19:31

Smuka! Bet kas to izraisa, pagaidām nezinu.


E L Jenots 17.maijs, 19:22

nav tā pati gārsa, suņuburkšķis, ar īpatnībām?


meža_meita 17.maijs, 19:17

Vai, domāju, ka kāda nezāle. Nu diezgan daudz tur bija! Paldies!


dziedava 17.maijs, 19:12

Tās nav kādas smilšbites Andrena sp.? Līdz sugai jau laikam grūti nosakāmas..


E L Jenots 17.maijs, 18:59

Lieliski! :°]


CerambyX 17.maijs, 16:21

Mareks regulāri ziņo no notikuma vietas caur aplikāciju - lai precīza vieta atzīmēta utt. Kad tiks mājās pie datora - būs arī foto un viss pārējais :)


E L Jenots 17.maijs, 16:12

kur ir foto, ja ir ? :)


OKK 17.maijs, 16:02

Parastā varde


lolitapetkevica 17.maijs, 16:01

Paldies!!!:)


lolitapetkevica 17.maijs, 15:59

Paldies!


OKK 17.maijs, 15:59

Parastā varde


OKK 17.maijs, 15:58

Parastā varde


felsi 17.maijs, 12:20

Paldies, pašai ar bija tāda versija.


LailaG 17.maijs, 11:44

Nesanāk ievietot pagrieztu bildi,lai gan liekot sagriežu


anthicus 17.maijs, 11:26

Pēc šādas bildes var noteikt tikai ģinti, Meloe sp.


anthicus 17.maijs, 11:22

Hylobius sp.


anthicus 17.maijs, 11:22

Tripši


anthicus 17.maijs, 11:22

Pēc šādas bildes suga nav nosakāma


ER 17.maijs, 08:08

Jauki, tiešām, ir uzrautā dziesmas izskaņa. Ja iespējams, būtu labi pievienot mazliet ilgāku ierakstu, te visām trīs dziesmiņām trūkst sākuma.


CerambyX 17.maijs, 01:23

Scopula floslactata drīzāk


Laimeslācis 16.maijs, 23:44

Jēēē ! :) Paldies! :)


Tauriņu Vērošana 16.maijs, 23:44

Pirmajā attēlā - kārklu raibenis, pārējos divos - augļkoku raibenis. Pēdējai sugai tā kā mazāk novērojumu DD, tad atzīmējo to, kārklu raibenis jāpievieno atsevišķi citā novērojumā.


sandis 16.maijs, 23:31

IR :) Uztaisīju pēdējam ierakstam spektrogrammu, kāpjošo nobeigumu var labi redzēt. Apsveicu! Galavārds, protams, Edmundam.


Laimeslācis 16.maijs, 22:52

Vai varētu būt BE dialekts?


tngu 16.maijs, 21:26

Es esmu reģistrējis kā motacilla flava.


felsi 16.maijs, 21:26

Paldies, labošu!


čūskis 16.maijs, 21:24

droši vien mazā tritona mātīte, viņas bieži ir gaišakā krāsā nekā tēviņi.


Mari 16.maijs, 21:05

Gadījās tāda interesanta spāre ar robainiem pakauša laukumiem :)


nekovārnis 16.maijs, 19:08

Iespējams, ka Xysticus ulmi. Pats gan neuzņemšos šos pārbaudīt - pārāk tumšs mežs priekš manis:) Ja nu kas datubāzē krabjzirnekli Xysticus ulmi pievienoju. Par kļavu lapu interesanti varbūt zirneklis - izskatās ka mātīte. Bet varbūt arī kāds kukainis.


nekovārnis 16.maijs, 17:46

Paldies! :)


IlzeP 16.maijs, 17:30

Izdzēsu.


ievag 16.maijs, 16:30

īstā vieta Rīga, otrs kļūda, jādzēš. Paldies!


CerambyX 16.maijs, 15:00

Mna pieejamajos noteicējos un publikācijās Triplax noteikšanā īsti nekādu atsauču uz taustekļu krāsojumu nav? Varbūt ir kāda jauna suga izdalīta pāris gados, kam tas ir svarīgi? To nezinu, jā... Par vēdera krāsojumu, tas, protams, cits stāsts - tā svarīga pazīme, ko te nevar redzēt. Bet nu Triplax aenea šis nav, rufipes arī nav, scutellaris arī nav. Tātad no Latvijā konstatētajām sugām paliek tikai russica. No nekonstatētām sugām it kā līdzīgs elongata, kam būtu vēders jāskatās, bet nu tam tomēr garenāka ķermeņa forma ar paralēlām malām un taustekļi pārsvarā tumši brūni ne melni (te gaisma normāla - taustekļi pilnībā melni), tā ka, manuprāt, aizdomas par elongata te īsti nav. Kas vēl? T.carpathica? Iespēja tik niecīga, ka manuprāt nav īsti vērts šādu variantu izskatīt. T.i. rīgā pārlidojošas sudrabkaijas jau mēs arī nosakām kā sudrabkaijas nevis 'Larus sp.', jo pastāv 0.00001% iespēja, ka kaija kas pārlidoja tomēr varēja būt Vidusjūras kaija :)


CerambyX 16.maijs, 13:44

Carabus nemoralis tomēr


anthicus 16.maijs, 12:52

Bilde vai az redzma 1. tausteklu segmnta krasojums?


Mari 16.maijs, 12:24

Šķiet, ka Krabjzirneklis Xysticus ulmi .


Melissa 16.maijs, 12:20

Bildēts ar telefonu,tāpēc ne pārāk labi.Garums ap 8-10 cm.Aste tieva kā kirzakai.


dziedava 16.maijs, 11:42

Tā ir parastā zirgkastaņa, kas Latvijā aug visur kur. Ēdamā kastaņa ir tikai dažās vietās Latvijā, apstādījumos, un ar pavisam citādiem ziediem.


kamene 16.maijs, 10:42

Parastais biškrēsliņš Tanacetum vulgare


nekovārnis 16.maijs, 10:37

Ok! Paldies par labojumu un informāciju! Turpmāk zināsim :)


dziedava 16.maijs, 10:33

Labot var ne jaunajā datubāzē, bet tur, kur Tulkošana. Tur var arī visas drukas kļūdas jauniem nosaukumiem labot utml.


nekovārnis 16.maijs, 10:29

Mēģinājis esmu, bet neļāvās laboties. Droši vien ne tanī mapē biju iegājis:)


dziedava 16.maijs, 10:26

Paldies, Marek, par saprotamo skaidrojumu. :D Domāju gan, ka tas nosaukums bijis jau pirms manis. Izlaboju, bet vispār līdzīgus labojumus Tu droši vari veikt pats Tulkošanas vidē.


nekovārnis 16.maijs, 10:07

P.s. Airvabole (nenoteikta), Dytiscidae sp. liekama pie airvabolēm Dytiscidae


nekovārnis 16.maijs, 10:03

Julita, lūdzu izlabo datubāzē šo - Ūdensvabole (nenoteikta), Dytiscidae sp. uz Airvabole (nenoteikta), Dytiscidae sp. Botāniķim šis skanētu apmēram kā - Koks (nenoteikts), Quercus sp. :D


Ansis 16.maijs, 09:48

Paldies!


Matrus 16.maijs, 09:24

Domājams, ka upes zīriņš.


roosaluristaja 16.maijs, 09:17

Tie ar melnajām galvām ir lielie ķīri


MāraB 16.maijs, 09:17

Tas būs kajaks.


IlzeP 16.maijs, 08:18

Vai tiešām pēc sauciena noteicāt, ka zaļais ķauķītis? Varbūt domāta dziesma?


CerambyX 15.maijs, 23:33

Gaigala jau tomēr


Irbe 15.maijs, 23:11

Lielā gaura


Maija puķe 15.maijs, 23:01

Putns lidoja kādus 2m virs lauka, ļoti lēni, pēc tam pārlidoja autoceļu un aizlidoja pāri uz otru lauku, saglabājot augstumu. Izskatījās, ka kaut ko meklē.


roosaluristaja 15.maijs, 22:46

Piekūns tas nebūs gan. Manuprāt niedru lijas tēviņš.


Zane 15.maijs, 22:29

Parastais madaru sprīžmetis, Epirrhoe alternata


forelljjanka 15.maijs, 22:24

Droši,ka purva.;)


roosaluristaja 15.maijs, 21:59

Brūnspārnu tas nav nekādā gadījumā. Neesmu īsti drošs, ka mana versija ir pareizā.


Matrus 15.maijs, 21:59

Mazais nātru raibenis


dziedava 15.maijs, 21:46

Jā nu šādu rūsas sēņu attīstību nav gadījies vērot.. Gan jau kaut kā pārveidojas :)


Edgars Smislovs 15.maijs, 21:44

Paldies!


dziedava 15.maijs, 21:42

Njā, interesanti! Laikam jau dzīvojās kaut kur augstu, ka agrāk neredzēju


IlzeP 15.maijs, 21:41

Putnu būrīšos, kas izlikti mežā, visbiežāk ligzdojošā putnu suga :)


Zane 15.maijs, 21:40

Bērzu sirpjspārnis, Drepana falcataria


dziedava 15.maijs, 21:36

Paldies, tādu neiedomājos :). Tad šogad esmu tādu noķērusi pat 2x, bet līdz šim gadam nebiju ne reizi redzējusi (ievērojusi)..


IlzeP 15.maijs, 21:33

Zosis jau ir...


lichen_Ro 15.maijs, 21:28

100% ir :)


dziedava 15.maijs, 21:21

Šie putni tad nav nekādi nosakāmi?


laaga 15.maijs, 21:21

Šis būtu Brūnspārnu?


dziedava 15.maijs, 21:06

Varbūt ir kāds melngalvas ķauķis? Pēc pelēkās zīlītes it kā mazāk izskatās.. Ir vēl kāds ar melnu galvu?


Caddisfly 15.maijs, 19:20

Paldies!


ivars 15.maijs, 17:01

Erickiņš.


patigunta 15.maijs, 16:43

Paldies! Droši vien bija jāturpina novērot, kas veidojas tālāk, bet pilsētā nātres pēkšņi var nopļaut.


dziedava 15.maijs, 16:30

Nē, tā ir sēne - nātru rūsas sēne Puccinia urticata


patigunta 15.maijs, 16:10

Kaut kā olas uz nātres? Dabā noturēju par kāpuriem, bet nu izskatās savādāk.


Caddisfly 15.maijs, 15:50

Piekrītu, baltos laukumus neredz. Paldies, izlabošu.


E L Jenots 15.maijs, 15:46

Paldies!


Mareks Kilups 15.maijs, 15:38

tev, Gint, īpašs talants uz šo sugu!


dziedava 15.maijs, 15:38

Absolūti noteikti interesants novērojums, lai kas tas nebūtu! :) Tad paraudziņš tagad ir sagraizīts un nākotnes pētījumiem vairs nebūs?


dziedava 15.maijs, 15:32

Njā, biotopus es tur nekartēju, aicināja turp dižozolu dēļ, bet apkārtnē uz ozoliem ir arī pāris mikroliegumu sugas (rūtaine, sklerofora). Kaut kā ceru, ka šie ziņojumi palīdzēs vismaz to apkārtni nenocirst... Kaut gan nezinu, varbūt arī DD ziņojumiem nav nekādas jēgas un pirms ciršanas ziņas par sugām (kas pēc tam nonākušas arī Ozolā) nemaz neskatās?


Ivars L. 15.maijs, 15:30

Pēc lihenologu veiktās izpētes šī tomēr izrādījās ir sēne nevis ķērpis, kā sākotnēji arī man pašam bija šķitis. Kas par sēņu sugu nav zināms. Vai joprojām uzskatāms par interesantu novērojumu līdz ar to arī nav zināms.:)


Ivars L. 15.maijs, 15:23

Baltais poru slānis virspusē ir šī gada tiko augt sākušais, kas ir vēl ļoti plāns un maigs. Pieskaroties Tu to iebojāji, un tad spīd cauri pagājušā gada vecais, oranžais poru slānis. Izskatās, ka diezgan droši Perenniporia subacida, jo atbilst izskats, garšas īpašības (nav rūgta, bet ir maiga vai skābena). Substrāts: lai arī uz baltalkšņa reti, tomēr citās valstīs retumis ir atrasta. Tā ka būs vien jākartē biotops, jo kā jau Tu zini, šī ir dabisku meža biotopu specifiskā suga.;)


Mareks Kilups 15.maijs, 14:59

kā tur bija - vai nepalika tā, ka Mini Zoo nemaz nav pelikāni, līdz ar to šis ir putns no citurienes?


Mareks Kilups 15.maijs, 14:57

apraksts liekk domāt, ka, visdrīzāk, mājas balodis. papildus informācija ārpus Dabasdatiem, ka, iespējams, lauku balodis. vajadzētu pārdēvēt uz balodis sp.


Irbe 15.maijs, 14:53

Varbūt meža? Nav manāmi izteiktie baltie laukumi kakla sānos un spārnu plecu daļā


dziedava 15.maijs, 14:50

Kaut kas tāds man bija prātā. Viņa no pieskaršanās tā maina krāsu?


Ivars L. 15.maijs, 14:48

Varbūt biezā slānpiepe Perenniporia subacida. Uz baltalkšņiem ļoti reti.


dziedava 15.maijs, 14:40

Nu principā viss jau foto redzams.. Izskatījās liela, vismaz 50-60 cm augsta - gandrīz viss atmirušais stumbenis no vienas puses (upei pretējā, t.i., ēnainākā), bet tas arī foto redzams. Likās pabieza, nemērīju, bet pavisam plāna noteikti ne. Atlupināju gabaliņu ēšanai viegli, bet konsistence tāda pasīksta.


Ivars L. 15.maijs, 14:35

Interesanta. Cik bieza un liela?


dziedava 15.maijs, 14:34

Man tāds pats jautājums..


Ivars L. 15.maijs, 14:31

Sporogoni zemessomenītēm nav liels retums?


ivars 15.maijs, 13:54

Kaut kāda jocīga kļūda, nez kāpēc. Izlabots.


freimane 15.maijs, 13:52

Bilde nav pareizā, tā ir mana novērojuma fotogrāfija (inga Freimane) nenoteikta vabole!!


dziedava 15.maijs, 13:13

Te kaut kas nojucis - vienas bildes 2 dažādās vietās ar 3 minūšu intervālu. Kura ir īstā vieta - Rīga vai Ķekavas novads?


zemesbite 15.maijs, 12:57

Paldies par ķērpja noteikšanu! Prieks censties, varbūt kādreiz kādam tās ķērpju bildes noderēs...:)


dziedava 15.maijs, 12:47

Man izskatās brūnā lācīša Arctia caja kāpurs

Pēdējie komentāri rakstiem
Nora 21-May-2018, 09:52

Paldies par rakstu! Noderīgi un interesanti :)


Vīksna 20-May-2018, 20:31

Šodien ejot gar un pa ziedošiem rapša laukiem gandrīz tukšs no kukaiņiem, nevienu biti,tauriņu tur neredzēju.Droši vien nomigloti.


OKK 19-May-2018, 23:19

Labs!


felsi 17-May-2018, 12:27

Superīgs raksts!


Daknis 17-May-2018, 01:21

Paldies visiem! Saņemts ir daudz vairāk, nekā cerēts.


dziedava 16-May-2018, 09:17

Ok, Ilze, var mēģināt! :) Es gan izdomāju apvienot bildes ar gana kvalitatīvu dziesmas ierakstu. Bija dikti interesanti tos pāris putnus noteikt (vai palīdzēt noteikt) pēc dziesmiņām. Tiku galā! :) Žēl, ka secināju, ka ne visu, ko dab   (..)


IlzeP 16-May-2018, 08:33

Julita, mēs taču varam izdomāt savu gada pasākumu! Mēs abas ar meitu arī turpināsim bildēt putnu sugas. Man vēlme pēc baudāmām bildēm uzvarēja dzīšanos pēc skaita, un drīz vien sapratu, ka 100 sugu kvalitatīva nobildēšana līdz 1   (..)


forelljjanka 15-May-2018, 22:51

Šovakar kā pēdējais novērotais mežā (meklējot mazo ērgļu ligzdas)133-ais pievienojās ķīķis,pie kam braucot uz kategorijā, tikai kādas padsmit sugas(slinkums bija precīzi saskaitīt).;) Tātad,pavasarī neizlienot vispār no meža var   (..)


dziedava 15-May-2018, 22:26

Marek, prieks, ka Tev izdevās! :) Man kaut kā pēdējā laikā vispār nebija laika pat blakusproduktiem, bet, kad šodien pārskaitīju, gandrīz 50 sugas tomēr šogad ir! T.sk. vairākas man jaunas sugas. Patiesībā esmu pārsteigta, ka tik da   (..)


IlzeP 15-May-2018, 22:13

Apsveicu, Marek! :)


nekovārnis 15-May-2018, 21:57

Šodien tad beidzot dabūju to simtnieku arī es (lielā mērā pateicoties pļavā satiktajam Gaidim Grandānam, kurš parādīja kur kas ir:)). Varēja būt 102, ja ķīķi nebūtu bildējis ar kukaiņu fotouzstādījumiem un ģirliča bildē būtu   (..)


IlzeP 15-May-2018, 19:38

Labi vismaz, ka tā :) Kļūdu ņemšu vērā, mēģināsim saprast, ar ko tā saistīta.


ivars 15-May-2018, 18:06

Es mēģināju reizes piecas. Vienīgās zāles pret to ir iziet no profila un ielogoties pa jaunu, tad uz kādu laiku atkal viss darbojas. Tā ka jā - visi 100 ar bildēm izdevās.


IlzeP 15-May-2018, 17:37

Ivar, vai pēc tam izdevās pievienot pārējos? Man un citiem arī tā ir bijis, pagaidām nav izdevies atšifrēt, kādos gadījumos. Pēc tam, mēģinot vēlreiz, vienmēr ir izdevies pievienot.


ivars 15-May-2018, 10:51

Kaut kas atkal nobrucis. 24 novērojumus ar bildēm varēju pievienot, tālāk nevaru. Rāda kaut kādas blēņas par neaizpildītiem 6 laukiem, kas nav taisnība.


zemesbite 14-May-2018, 21:29

Es tā paskaitīju, ka vairāk par 40 sugām (speciāli uz putnu vietām nebraucot) novērot neizdosies, bet izdevās ieraudzīt 78 putnu sugas. Lielisks projekts, bija stimuls pievērst uzmanību putniem! :)


anthicus 14-May-2018, 20:52

Kaut kāds, atvainojiet, mūrgs, nevis metodika.


pustumsa 13-May-2018, 11:20

 Sveiki!  Ar prieku nosūtu sasniegto 100 +5 sugas ar foto!! Šis projekts visvairāk deva man pašai pārliecību, ka es to varu! Kā vēl nekad līdz šim, iepazinu sev nezināmas sugas un notvēru tās kadrā! Paldies visiem ornitologiem (Edga   (..)


Daknis 10-May-2018, 10:20

Saņemti arī pirmie foto saraksti. Vēl atlikušas 5 dienas iesūtīšunai!


IevaM 8-May-2018, 19:24

Lieliski, Anete! Apsveikumi arī no manis! :)


IlzeP 8-May-2018, 14:52

Anete, apsveicu! :)


Anete PB 8-May-2018, 08:17

6. maijā beidzot tiku līdz simtam. Saskaitīju, ka 17 sugas parādīja vai pēc ieraksta noteica ornitologi, ar pārējām kaut kā tiku galā pati. Izdevās ieturēt līniju un speciāli “uz vietām” nebraukt, tikai tik, cik darbā un pa ceļa   (..)


IevaLeite 8-May-2018, 07:06

Paldies, Andri! Mēģināšu ;)


AAvj 7-May-2018, 23:42

Atvainojos par ieilgušo klusumu - biju ārpus sakariem. Ieva, manuprāt, ērtākais risinājums tikt pie vēlamās drukai sagatavotās kartes lapas ir sekojošs: atver karšu lapu mapi datora interneta pārlūkā -> augšpusē redzēsi "Shared with   (..)


forelljjanka 6-May-2018, 19:56

Ups,ieraudzīju un atcerējos ,4.maijā viens sildījās lauku mājas galā-jāieziņo! :DD


mardzh 5-May-2018, 23:16

Ieva, man bija tā pati problēma. Ķēros pie palīglīdzekļiem - ar peli uzklikšķināju uz bultiņas, kas tin uz leju, uzliku uz peles pogas smagumu (manā gadījumā koka dēli) un aizgāju uz darbu. Vakarā viss saturs bija norullējies līdz   (..)


IevaLeite 5-May-2018, 21:37

Labprāt piedalītos, bet kad gribēju apskatīt sev tuvākos kvadrātus, secināju,ka man vajadzīgais 4222... ir nesasniedzams. tinu,tinu,bet rezultātā sapratu,ka tas ir neiespējami.Varbūt iespējams viņus sagrupēt kautkā ,lai ir pieejamāki   (..)


AAvj 4-May-2018, 09:48

Bju domājis: tilbītes Kurzemē ir tikai Vītiņos...


AAvj 4-May-2018, 09:47

Ritvar, tas, ka atsevišķie mitrie zālāji, kas atjunoti ar ganīšanu tiek apsaimniekoti ar to pašu lopu blīvumu, protams, ir problēma, bet tā skar pavisam niecīgu valsts un šobrīd zināmo tilbīšu atradņu daļu. Tikmēr daudz biežāk sa   (..)


Rekmanis 2-May-2018, 20:56

Paldies Andrim un Viesturam par materiālu sagatavošanu. Lai nodrošinātu šīs sugas dzīvotņu aizsardzību, vispirms lopi no Vītiņu pļavām būtu jāpārceļ uz citu vietu. Pļavu tilbītes tur ligzdo, bet lopi visu izbradā.


forelljjanka 2-May-2018, 20:47

Uģi 100 putnu sugas ir apmēram 27 % no visām Latvijas putnu sugām.Vai dienas tauriņu nepazinējs,ja tam rodas interese par tiem nevarētu jūnijā atrast un atpazīt 27 sugu dienas tauriņus?;) Galvenais ir gribēt!;)


CerambyX 2-May-2018, 19:20

Jāni, Tu jau ar zin - salīdzini profiņu (sevi) ar cilvēkiem, kas vēl tikai savā putnu vērošanas gaitu sākumā, kam putnu dziesmas un jo īpaši saucieni tik viegli vēl nepadodas. Tu jau pavasara migrācijas periodā ~ mēneša laikā arī s   (..)


forelljjanka 2-May-2018, 08:10

Varu tikai painformēt skeptiķus(neko nesūtīšu,neiekļaujos noteikumos;)),šobrīd man tikai iekšzemē braucot uz mežu un meklējot mežā mazo ērgļu ligzdas ir 113 sugas,nāks tuvāk beigu datums savilkšu vēl atsevišķi tikai mežā redz   (..)


Daknis 1-May-2018, 22:58

Uzsveru, ka sarakstu vajag iesūtīt, tiklīdz ir novērotas/nofotografētas 100 sugas, tā kā šīs nav sacensības, jebkurā gadījumā statistikā tiks ņemti vērā tikai pirmie 100 novērojumi. Protams, nav aizliegts sūtīt sarakstu ar vairāk   (..)


Igors 1-May-2018, 08:52

Uz 01/05/2018 ir 129 putnu sugu, ar bildām 124, visi novērojumi tikai Rīgā un Rīgas rajonā


Irbe 29-Apr-2018, 20:51

Man 91 suga, cerība savākt 100 nezūd.


Astrantia 28-Apr-2018, 20:46

Nu re, nekur speciāli nebraucot, salasīju 81 sugu. Jādodas vien uz Engures pusi, varbūt kādas pīles un bridējus pameklēt.


pustumsa 27-Apr-2018, 20:46

Paldies Jāni par ieteikto vietni! Babītē pie Gātes vēl neesmu bijusi! Rītdienai ir mērķis!


pustumsa 27-Apr-2018, 20:37

Paldies! Enguri un Kaņieri esmu izbraukājusi. Bet katru reizi jau var ko jaunu redzēt. Laikam jau pīļveidīgo daudzveidība vismazākā man. Būs jau labi! Ja ne tagad, tad uz simtgadi noteikti būs!


OKK 27-Apr-2018, 11:02

Binokulārs man ir


OKK 27-Apr-2018, 11:01

Nu, labi - 5 dienas


OKK 27-Apr-2018, 10:47

Par 1000 eiro mēnesī (10 dienas) noteikti piedalīšos, kur iesniegt bankas revizītus?


Igors 26-Apr-2018, 23:12

Uz 23:12, 26/04/2018 man 105 sugas ar bildām .


forelljjanka 26-Apr-2018, 21:26

Jā ,šovakar iebira 100 suga mežā,tāda forša-bezdelīgu piekūns!;)


forelljjanka 26-Apr-2018, 21:20

Lai jums ko ieteiktu,jāzina kas jums nav un ko vajag!;) http://www.putni.lv/kur/index.html ,te var smelties kādas idejas.;)


nekovārnis 26-Apr-2018, 16:01

Mans ieteikums braucot Kurzemes virzienā 1. Engures ezers, 2. Kaņieris. 3. Mērsrags. Vismaz pie Engures ezera bildēt vislabāk jau sākt pa gabalu no koku aizsega, pirms torņa sasniegšanas:)


pustumsa 26-Apr-2018, 15:46

Sveiki! Man pietrūkst 26 sugas ar foto. Iesakiet lūdzu vietas, kur vislabāk varētu doties nedēļas nogalē. Rīgas, Jūrmalas apkaimē 50 - 70 km radiusā


Anete PB 26-Apr-2018, 14:16

Man vēl ducis jāsalasa, iespēju daudz, ja vien var izšķirt visu to vīterotāju balsis. Vispār diezgan negaidīti tie jaunpienācēji mēdz būt, piemēram, bija aizmirsies, ka klāt dzegužu laiks - nekad nebiju bijusi tik iepriecināta par ai   (..)


forelljjanka 22-Apr-2018, 21:24

Nez kura būs 100-tā,jo šodien atrādījās 99-tā suga mežā un braucot uz to-bezdelīga.;) Ir kādi 30-40 kandidāti!:DD


Wiesturs 19-Apr-2018, 12:38

15.04., braucot mājās no Mazsalacas uz Garkalni, intereses pēc paskatījos arī vardes uz ceļa. Rezultāts: 3 gab. pašā Mazsalacā netālu no nārsta vietas (ar >100 nārstojošām vardēm), un pēc tam tikai 1 sabraukta netālu no Limbažiem (   (..)


Anda 17-Apr-2018, 12:15

Vai vērts skaitīt jebkur? Braucot ar auto jau zināms, kur kāds ezers, dīķis, tur varžu ceļošana. Kas var saskaitīt sabrauktās, veiksmīgās. Vai šīs pārvietošanās zonas apzinātas?


nekovārnis 16-Apr-2018, 23:18

Man šobrīd 82 ar foto, tā kā pieticīgos plānus esmu metis pie malas un 100nieks tā kā līdz maija vidum būtu jādabū:) Pāris reizes sanāca būt kopā ar ekspertiem - Gaidi Grandānu Kolkā un Ritvaru Rekmani Talsos un Mērsragā, bet pār   (..)


Daknis 16-Apr-2018, 22:30

Uzmundrinājumam jāatklāj, ka pirmais saraksts ir saņemts, kā arī zināmi vairāki censoņi, kuriem trūkst viencipara skaitlis līdz 100, tā kā tik uz priekšu, līdz termiņa beigām sugu dabā kļūs aizvien vairāk.


forelljjanka 16-Apr-2018, 22:09

Man pēc šodienas banālā kaņepīša ir 93,no ķauķiem ir tikai melngalvas un čunčiņš,nav bezdelīgveidīgo,tā kā 100 būs viegli!;)Interesanti cik būs līdz noteiktajam termiņam?;)Šobrīd jau nu kādas sugas 50 staigājot dienu pa mežu   (..)


Anete PB 16-Apr-2018, 21:53

Man jau arī nav laika, maksimālais, ko esmu dabūjusi, ir putnu priekšpusdiena :) Bet tā ka darbs aizved uz visādām putniem interesantām vietām, kaut kas pamazām salasās. Galvenais, visur turēt binokli, fotoaparātu un telefona diktofonu   (..)


dziedava 16-Apr-2018, 21:41

Anete, kā jau teicu, man šogad speciālām putnu dienām nebūs laika, tā ka 100nieku noteikti nedabūšu. Bet pagaidām ir interesanti paskatīt, cik sugu izdosies dabūt kā "blakusproduktus" citiem gājieniem dabā. Un, jā, Rīgā pie dzelzce   (..)


Anete PB 16-Apr-2018, 21:04

Šobrīd tiešām mežā jau ir iestājies tāds koncerts, ka izšķirt pazīstamo no nepazīstamā un vēl sameklēt to nepazīstamo ir grūti, es šodien ik pa laikam šķendējos par mazajiem pelēkajiem putniņiem(TM) un visādiem vīterotājiem   (..)


Sintija Martinsone 15-Apr-2018, 17:49

Manā pagalmā pilns ar vardēm: https://dabasdati.lv/lv/observation/sdb56rbe3jmn1m4rq90u1q2sp5/


Vīksna 15-Apr-2018, 14:34

Paziņa dziļāk mežā Pilsrundālē, kur naftas vads, tomēr vairāk vardes redzēja.


forelljjanka 15-Apr-2018, 07:26

Nē,nē Julita,tas ir no brīža kad izsludināja akciju! :DD Vienā dienā mežā 89 sugas(pie veiksmes un pamatīgas maršruta plānošanas) var savākt ap Jāņiem,tagad vēl nē ! ;) Bet vispār Tev taisnība,60-70 % putnus staigājot pa mežu sa   (..)

Akcija “100 putnu torņi Latvijas simtgadei” sāksies ar sacensībām

Šajā nedēļas nogalē, 19. un 20. maijā, jau 15. reizi notiks diennakts putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2018”. Tajās piedalīsies 19 komandas ar 74 putnu vērotājiem. Savukārt ikvienu interesentu Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) aicina novērtēt putnu vērošanas iespējas visos Latvijas torņos akcijas “100 putnu torņi Latvijas simtgadei” ietvaros. Akcijas mērķis ir apzināt 100 torņus un [...]

Īsa pamācība sēņu noteikšanā (iesācējiem) (3)

Latvijā zināmas ap 4000 sēņu sugas, no tām ap 2000 – mikroskopiskās. Latvijā sēņu pētīšana aizvien vēl ir tāds “tumšais lauciņš” – tās pie mums ir pētītas ļoti maz, jo nedaudzajiem speciālistiem un amatieriem nav iespējams aptvert visas sēņu grupas. Tādēļ sugu skaits varētu būt krietni lielāks. Iemesls tam droši vien ir tāds, ka sēnes [...]

Pētījums par kukaiņu un putnu skaita izmaiņām (2)

Ir dati, kas liecina, ka kukaiņu skaits Eiropā pēdējos gadu desmitos ir strauji samazinājies. Viena no metodēm, kā vērtēt kukaiņu skaitu, ir kukaiņu traipu uzskaites uz auto vējstikliem. Izmantojot šo metodi, ticis noskaidrots, ka lidojošo kukaiņu skaits Dānijas ziemeļu daļā laika periodā no 1996. līdz 2017. gadam ir samazinājies vairāk nekā par 70%. Arī pētījums [...]

Pēdējā sezona pētījumam par lielā nātru raibeņa migrāciju (1)

Par starptautisku lielā nātru raibeņa pētījumu, kas balstās uz sabiedrisko pētniecību, esam vairākkārt rakstījuši jau pērn (šeit un šeit). Šogad pienākusi šī pētījuma pēdējā sezona. Lielais nātru raibenis jeb admirālis Vanessa atalanta ir īpašs ar to, ka tā ir migrējoša tauriņu suga. Lielie nātru raibeņi katru pavasari veic pārlidojumu no Eiropas dienvidiem uz Centrālo Eiropu un [...]

Latvijas Dabas fonds piedāvā stāstu vakaru cikla “Dabas sarunas” otro sarunu – ieskaties putna ligzdā!

8. maijā plkst. 19.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Draugu telpā Latvijas Dabas fonds (LDF) aicina uz stāstu vakaru cikla “Dabas sarunas” otro sarunu. Sarunu vakars būs veltīts tiešraides translācijām no aizsargājamo putnu ligzdām. Uz sarunām aicināti visi interesenti un ieeja tajās – brīva. Otrajā “Dabas sarunu” vakarā savus stāstus stāstīs Jānis Ķuze, iedvesmojošs ornitologs, Latvijas Dabas fonda [...]

Aicinām pārbaudīt pļavu tilbītes iespējamās ligzdošanas vietas (7)

Par 2018. gada putnu Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) izvēlējusies pļavu tilbīti. Aicinām ikvienu, kas pazīst šo putnu, iesaistīties pļavu tilbītei potenciāli piemēroto vietu pārbaudē, lai nodrošinātu šīs sugas dzīvotņu aizsardzību. Pļavu tilbīte. Foto: Igors Deņisovs Kas jādara? • Pļavu tilbītes novērojumus ziņo portālā Dabasdati.lv. Visērtāk to darīt ar lietotnes palīdzību. • Norādi novērojuma veikšanas sākuma un beigu laiku. • Piezīmēs ieraksti, [...]

LIFE projekts “Putni Ādažos” aicina tiešraidē vērot zaļās vārnas ligzdošanu

Ādažu militārajā poligonā pie zaļās vārnas būra ir uzstādītas tiešraides kameras. Poligons ir ne tikai Nacionālo bruņoto spēku mācību vieta, bet arī teritorija ar Eiropas nozīmes dabas vērtībām. Poligona centrālajā daļā atrodas Baltijas valstīs lielākais virsāju komplekss, kur sastopami daudzi reti un īpaši aizsargājami putni - zaļā vārna, rubenis, vakarlēpis, pupuķis u.c. Tiešraidi no zaļās [...]

Piedalies starptautiskos izpētes projektos! (3)

Straujiem soļiem ir atnācis pavasaris un arī brīdis, kad plaukst lapas. Ar tām baroties un tajās dzīvot sāks dažādi posmkāji un to kāpuri. Šajā rakstā piedāvāju jums, Dabasdatu lietotāji, iespēju iesaistīties vienā Eiropas un vienā pasaules mēroga projektā. Sākšu ar metodoloģiski vienkāršāko un, iespējams, arī parastam dabas vērotājam interesantāko - "Par ozoliem, augēdājiem un plēsējiem". Ir [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums 2018 (janvāris-marts)

2018. gada pirmais mēnesis bija netipiski silts, un Latvijā tika novērotas sugas, kas parasti janvārī pie mums nav sastopamas. Putnu vērotājiem janvāra sarakstā bija iespēja “ieķeksēt”, piemēram, meža balodi, dzērvi un dzelteno tārtiņu. Kurzemes pusē applūdušajos laukos barojās lieli zosu, gulbju un ķīvīšu bari, atgādinot skatus, kādus pierasts redzēt pavasarī. Lielāko zosu baru (2700 putnu, [...]

Lielās augu medības skolām

Jau trešo gadu Latvijas Ekoskolās norit bioloģiskās daudzveidības projekts “Lielās augu medības”, kurā šogad dabas izzināšanas nodarbībās piedalīsies gandrīz 5000 sākumskolas skolēnu un pirmsskolu audzēkņu no visas Latvijas. Galvenais nodarbību mērķis ir veidot ciešāku bērnu saikni ar dabu un tajā notiekošajiem procesiem. Projekta laikā skolēni pavada vairākas mācību stundas ārpus klasēm, mācoties atpazīt augus, kukaiņus un [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2018
© dabasdati.lv
Saglabāts