Aktīvie lietotāji: 81 Šodien ievadītie novērojumi: 1 Kopējais novērojumu skaits: 545105
Tu neesi reģistrējies

08.04.2018.

05.04.2018.

Pēdējie novērojumi
Meža pūce Strix aluco
24-Apr-2018, Rallus
Kuitala Numenius arquata
22-Apr-2018, angel
18-Apr-2018, Karmena
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
23-Apr-2018, nekovārnis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
23-Apr-2018, Edgars Smislovs
Garknābja gaura Mergus serrator
23-Apr-2018, nekovārnis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
8-Apr-2018, aiga*
Mazais dzenis Dendrocopos minor
23-Apr-2018, Edgars Smislovs
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-Apr-2018, aiga*
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
23-Apr-2018, Edgars Smislovs
Ķīvīte Vanellus vanellus
5-Apr-2018, aiga*
8-Apr-2018, Laimeslācis
Dzērve Grus grus
2-Apr-2018, aiga*
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
12-Apr-2018, aiga*
Peļu klijāns Buteo buteo
23-Apr-2018, Ilona_rasa
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
23-Apr-2018, Ilona_rasa
8-Apr-2018, Laimeslācis
Bezdelīga Hirundo rustica
22-Apr-2018, Laimeslācis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
22-Apr-2018, Laimeslācis
Gaigala Bucephala clangula
22-Apr-2018, Laimeslācis
22-Apr-2018, Laimeslācis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Apr-2018, Laimeslācis
23-Apr-2018, nekovārnis
23-Apr-2018, nekovārnis
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
20-Apr-2018, Laimeslācis
Reņģu kaija Larus fuscus
22-Apr-2018, Laimeslācis
Baltpieres zoss Anser albifrons
22-Apr-2018, Laimeslācis
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
22-Apr-2018, Laimeslācis
Dzeguze Cuculus canorus
22-Apr-2018, Mareks Kilups
Vītītis Phylloscopus trochilus
23-Apr-2018, de kje
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
22-Apr-2018, Mareks Kilups
Upes tārtiņš Charadrius dubius
23-Apr-2018, de kje
Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus
23-Apr-2018, Wiesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2018, Wiesturs
Lielā gaura Mergus merganser
20-Apr-2018, Laimeslācis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
23-Apr-2018, Wiesturs
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
23-Apr-2018, Wiesturs
Sarkankakla zoss Branta ruficollis
23-Apr-2018, Wiesturs
Upes zīriņš Sterna hirundo
20-Apr-2018, Laimeslācis
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
23-Apr-2018, Carum carvi
23-Apr-2018, Carum carvi
Tundras sējas zoss Anser serrirostris
20-Apr-2018, Laimeslācis
23-Apr-2018, Carum carvi
Mizgraužu skudrulītis Thanasimus formicarius
21-Apr-2018, asaris
Aveņu astainītis Callophrys rubi
23-Apr-2018, Carum carvi
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-Apr-2018, forelljjanka
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
23-Apr-2018, Acenes
Baltpieres zoss Anser albifrons
20-Apr-2018, Laimeslācis
Vistu vanags Accipiter gentilis
23-Apr-2018, eksperts 3
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
20-Apr-2018, Laimeslācis
23-Apr-2018, nekovārnis
Zivju gārnis Ardea cinerea
23-Apr-2018, eksperts 3
Gaigala Bucephala clangula
23-Apr-2018, eksperts 3
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
20-Apr-2018, Laimeslācis
Kajaks Larus canus
23-Apr-2018, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2018, eksperts 3
Melnais stārķis Ciconia nigra
23-Apr-2018, Andriss
Lauku balodis Columba palumbus
23-Apr-2018, eksperts 3
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
20-Apr-2018, Laimeslācis
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2018, eksperts 3
Tītiņš Jynx torquilla
23-Apr-2018, de kje
Lapgrauzis Chrysolina sanguinolenta Chrysolina sanguinolenta
17-Apr-2018, Ievucis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
23-Apr-2018, eksperts 3
Tundras sējas zoss Anser serrirostris
23-Apr-2018, eksperts 3
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
20-Apr-2018, Laimeslācis
Dzērve Grus grus
23-Apr-2018, eksperts 3
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2018, eksperts 3
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
22-Apr-2018, Laimeslācis
Melnā puskuitala Limosa limosa
23-Apr-2018, DaceV
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2018, Laimeslācis
Zalktis Natrix natrix
20-Apr-2018, Laimeslācis
16-Apr-2018, Ievucis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
20-Apr-2018, Laimeslācis
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
20-Apr-2018, Laimeslācis
16-Apr-2018, Ievucis
Tīklblakts Physatocheila smreczynskii Physatocheila smreczynskii
16-Apr-2018, Ievucis
Īsspārnis (nenoteikts) Staphylinidae sp.
16-Apr-2018, Ievucis
Jūras žagata Haematopus ostralegus
23-Apr-2018, Eduks 1
16-Apr-2018, Ievucis
Lielā zīlīte Parus major
22-Apr-2018, Santa L
Zilganā baltsamtīte Leucobryum glaucum
23-Apr-2018, Wija
Lietuvainis Numenius phaeopus
23-Apr-2018, Wija
Pelēkā vārna Corvus cornix
22-Apr-2018, Santa L
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
23-Apr-2018, Wija
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-Apr-2018, Santa L
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2018, dane
Lielais ķīris Larus ridibundus
22-Apr-2018, Santa L
Niedru lija Circus aeruginosus
23-Apr-2018, dane
Cekulpīle Aythya fuligula
23-Apr-2018, dane
Mājas balodis Columba livia domestica
22-Apr-2018, Santa L
Mājas strazds Sturnus vulgaris
22-Apr-2018, Santa L
Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum
22-Apr-2018, Santa L 1
Mazais ērglis Aquila pomarina
23-Apr-2018, Aigars
Mājas zvirbulis Passer domesticus
22-Apr-2018, Santa L
Mežirbe Tetrastes bonasia
23-Apr-2018, Aigars
Vimba Vimba vimba
23-Apr-2018, DainisKR
Kajaks Larus canus
23-Apr-2018, goba
Zivju ērglis Pandion haliaetus
23-Apr-2018, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
23-Apr-2018, goba
Krauklis Corvus corax
23-Apr-2018, goba
Pupuķis Upupa epops
23-Apr-2018, IevaLeite
Niedru lija Circus aeruginosus
23-Apr-2018, goba
23-Apr-2018, DainisKR
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
23-Apr-2018, goba
Gaigala Bucephala clangula
23-Apr-2018, dane
Baltais stārķis Ciconia ciconia
23-Apr-2018, Nīkrācnieks
Ķivulis Spinus spinus
23-Apr-2018, goba
Sudrabkaija Larus argentatus
23-Apr-2018, dane
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2018, goba
Eirāzijas bebrs Castor fiber
23-Apr-2018, DainisKR
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-Apr-2018, Iev
Sīlis Garrulus glandarius
23-Apr-2018, goba
Zeltgalvītis Regulus regulus
23-Apr-2018, goba
Zaļžubīte Chloris chloris
23-Apr-2018, dane
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-Apr-2018, DainisKR
Gaigala Bucephala clangula
23-Apr-2018, goba
Ķīvīte Vanellus vanellus
23-Apr-2018, dane
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2018, DainisKR
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2018, dane
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2018, goba
Sīlis Garrulus glandarius
23-Apr-2018, DainisKR
Brūnkaklis Aythya ferina
23-Apr-2018, dane
Vistu vanags Accipiter gentilis
23-Apr-2018, DainisKR
Peļu klijāns Buteo buteo
23-Apr-2018, DainisKR
Žubīte Fringilla coelebs
23-Apr-2018, goba
Dzērve Grus grus
23-Apr-2018, DainisKR
Zivju dzenītis Alcedo atthis
23-Apr-2018, DainisKR
Niedru lija Circus aeruginosus
23-Apr-2018, DaceV
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
23-Apr-2018, DainisKR
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2018, DainisKR
Lielais dumpis Botaurus stellaris
23-Apr-2018, dane
Dzeltenā cielava Motacilla flava
23-Apr-2018, DaceV
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Apr-2018, DainisKR
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
23-Apr-2018, Iev
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Apr-2018, Iev
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Apr-2018, Iev
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
23-Apr-2018, DainisKR
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
23-Apr-2018, DaceV
Zivju ērglis Pandion haliaetus
23-Apr-2018, DaceV
Lielā zīlīte Parus major
23-Apr-2018, DainisKR
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
23-Apr-2018, DaceV
Pelēkais strazds Turdus pilaris
23-Apr-2018, DainisKR
Mazā gaura Mergus albellus
23-Apr-2018, DaceV
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2018, DainisKR
Bezdelīga Hirundo rustica
23-Apr-2018, DaceV
Bezdelīga Hirundo rustica
23-Apr-2018, DaceV
Lauku balodis Columba palumbus
23-Apr-2018, DainisKR
Mērkaziņa Gallinago gallinago
23-Apr-2018, DainisKR
Krauklis Corvus corax
23-Apr-2018, DainisKR
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2018, DainisKR
Niedru lija Circus aeruginosus
23-Apr-2018, Rallus
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
23-Apr-2018, Iev
Dziedniecības pienene Taraxacum officinale aggr.
23-Apr-2018, Aceralba
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2018, Iev
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
23-Apr-2018, Iev
Garastīte Aegithalos caudatus
23-Apr-2018, Iev
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
23-Apr-2018, Rallus
Lielā čakste Lanius excubitor
21-Apr-2018, Ilona_rasa
Garkaklis Anas acuta
21-Apr-2018, Ilona_rasa
23-Apr-2018, IFa
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
21-Apr-2018, Ilona_rasa
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
21-Apr-2018, Ilona_rasa
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2018, galochkin
Melnais meža strazds Turdus merula
22-Apr-2018, galochkin
Kaņepītis Linaria cannabina
23-Apr-2018, Platacis
Purva tilbīte Tringa glareola
23-Apr-2018, Platacis
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
21-Apr-2018, Ilona_rasa
Baltpieres zoss Anser albifrons
23-Apr-2018, goba
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
23-Apr-2018, Ilona_rasa
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
23-Apr-2018, Ilona_rasa
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
23-Apr-2018, Ilona_rasa
20-Apr-2018, maijaancane
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2018, goba
Upes zīriņš Sterna hirundo
23-Apr-2018, Ilona_rasa
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Apr-2018, goba
Niedru lija Circus aeruginosus
23-Apr-2018, goba
Gaigala Bucephala clangula
23-Apr-2018, goba
Platknābis Anas clypeata
23-Apr-2018, goba
Laucis Fulica atra
23-Apr-2018, goba
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
23-Apr-2018, goba
10-Apr-2018, maijaancane
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2018, goba
23-Apr-2018, goba
Mājas strazds Sturnus vulgaris
10-Apr-2018, maijaancane
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
23-Apr-2018, goba
Baltais stārķis Ciconia ciconia
7-Apr-2018, maijaancane
Žagata Pica pica
10-Apr-2018, maijaancane
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2018, maijaancane
Meža pīle Anas platyrhynchos
2-Apr-2018, maijaancane
Sudrabkaija Larus argentatus
20-Apr-2018, maijaancane
10-Apr-2018, maijaancane
Mājas balodis Columba livia domestica
10-Apr-2018, maijaancane
Baltais stārķis Ciconia ciconia
23-Apr-2018, maijaancane
23-Apr-2018, maijaancane
Ģirlicis Serinus serinus
23-Apr-2018, AinisP
Makstainā spilve Eriophorum vaginatum
21-Apr-2018, kamene
Mājas strazds Sturnus vulgaris
9-Apr-2018, maijaancane
Meža zeltstarīte Gagea lutea
22-Apr-2018, kamene
Meža pīle Anas platyrhynchos
10-Apr-2018, maijaancane
Laksis, mežloks Allium ursinum
22-Apr-2018, kamene
3-Apr-2018, maijaancane
Blandova purvspalve Helodium blandowii
21-Apr-2018, kamene
Purva krokvācelīte Aulacomnium palustre
21-Apr-2018, kamene
Mājas balodis Columba livia domestica
1-Apr-2018, maijaancane
Purva purene Caltha palustris
23-Apr-2018, kamene
Brūnais sfagns Sphagnum fuscum
21-Apr-2018, kamene
Viļņainā divzobe Dicranum polysetum
21-Apr-2018, kamene
Baltais stārķis Ciconia ciconia
10-Apr-2018, maijaancane
23-Apr-2018, kimkim
Sloka Scolopax rusticola
22-Apr-2018, kimkim
Žubīte Fringilla coelebs
22-Apr-2018, kimkim
22-Apr-2018, kimkim
Parastā māllēpe Tussilago farfara
22-Apr-2018, kimkim
Baltais vizbulis Anemone nemorosa
22-Apr-2018, kimkim
Zilā vizbulīte Hepatica nobilis
22-Apr-2018, kimkim
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
23-Apr-2018, Latvju_zēns
Parastā zalktene Daphne mezereum
22-Apr-2018, kimkim
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Apr-2018, kimkim
Baltā cielava Motacilla alba
22-Apr-2018, kimkim
22-Apr-2018, kimkim
Naktsvijole (nenoteikta) Platanthera sp.
22-Apr-2018, kimkim
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
22-Apr-2018, kimkim
Augļkoku raibenis Nymphalis polychloros
22-Apr-2018, kimkim
22-Apr-2018, kimkim
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
22-Apr-2018, kimkim
19-Apr-2018, Anita.ādmine
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-Apr-2018, kimkim
Gaigala Bucephala clangula
22-Apr-2018, kimkim
Ķīvīte Vanellus vanellus
22-Apr-2018, kimkim
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
22-Apr-2018, kimkim
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
22-Apr-2018, kimkim
22-Apr-2018, kimkim
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
23-Apr-2018, kimkim
Āra bērzs Betula pendula
23-Apr-2018, Ilona Klimane(eko)
Sīlis Garrulus glandarius
23-Apr-2018, Vita Ju
Ziemeļu baltkrūtainais ezis Erinaceus roumanicus
22-Apr-2018, anthicus
Zoss Anser sp. Anser sp.
8-Apr-2018, IlzeP
23-Apr-2018, Elfiņš
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
23-Apr-2018, Arnis2
Tumšā pīle Melanitta fusca
23-Apr-2018, Arnis2
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
23-Apr-2018, Arnis2
Sārtais pelikāns Pelecanus onocrotalus
20-Aug-2017, AleksandrsGržibovskis
Laukirbe Perdix perdix
9-Apr-2018, AleksandrsGržibovskis
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
23-Apr-2018, Matrus
Meža balodis Columba oenas
9-Apr-2018, AleksandrsGržibovskis
Pelēkā dzilna Picus canus
23-Apr-2018, Ara
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-Apr-2018, AleksandrsGržibovskis
Ezis (nenoteikts) Erinaceus sp.
20-Apr-2018, Edgars Smislovs
Meža pīle Anas platyrhynchos
28-Feb-2018, AleksandrsGržibovskis
Bastarda tūsklape Petasites hybridus
20-Apr-2018, katrinailjinska
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Apr-2018, anthicus
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
21-Apr-2018, katrinailjinska 1
Dzērve Grus grus
23-Apr-2018, anthicus
Baltā cielava Motacilla alba
22-Apr-2018, galochkin 1
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
23-Apr-2018, Edgars Smislovs
Kaspijas kaija Larus cachinnans
22-Apr-2018, Rallus
Mājas balodis Columba livia domestica
8-Apr-2018, Edgars Smislovs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
17-Apr-2018, Elija Poriete
Baltā cielava Motacilla alba
10-Apr-2018, dzērve
Baltā cielava Motacilla alba
10-Apr-2018, dzērve
Lauku balodis Columba palumbus
5-Apr-2018, dzērve
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Mar-2018, dzērve
Dzērve Grus grus
1-Apr-2018, dzērve
10-Apr-2018, dzērve
Zilā vizbulīte Hepatica nobilis
8-Apr-2018, dzērve
Parastā kļava Acer platanoides
22-Apr-2018, dzērve
Parastā lazda Corylus avellana
1-Apr-2018, dzērve
Zeltgalvītis Regulus regulus
20-Apr-2018, Elija Poriete
Gaiļbiksīte Primula veris
23-Apr-2018, dzērve
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2018, Elija Poriete
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2018, Elija Poriete
Zoss Anser sp. Anser sp.
23-Apr-2018, putnologs
Lauku zvirbulis Passer montanus
20-Apr-2018, Elija Poriete
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
22-Apr-2018, Pūcis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Apr-2018, Elija Poriete
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
23-Apr-2018, dekants
14-Apr-2018, Elija Poriete
Upes zīriņš Sterna hirundo
21-Apr-2018, nekovārnis
Lauku piekūns Falco tinnunculus
22-Apr-2018, Pūcis
Pļavu tilbīte Tringa totanus
21-Apr-2018, nekovārnis
23-Apr-2018, putnologs
Zoss Anser sp. Anser sp.
23-Apr-2018, putnologs
Upes zīriņš Sterna hirundo
23-Apr-2018, putnologs
Kadiķis Juniperus communis
21-Apr-2018, dziedava 1
Meža pūce Strix aluco
22-Apr-2018, Vabale
Natūza sikspārnis Pipistrellus nathusii
22-Apr-2018, Vabale
Ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssoni
22-Apr-2018, Vabale
Ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssoni
22-Apr-2018, Vabale
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-Apr-2018, putnologs
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Apr-2018, dziedava 1
Ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssoni
22-Apr-2018, Vabale
Ūdeņu naktssikspārnis Myotis daubentoni
22-Apr-2018, Vabale
Sarkankakla zoss Branta ruficollis
23-Apr-2018, IevaM 2
Lauku balodis Columba palumbus
21-Apr-2018, dziedava
Žubīte Fringilla coelebs
21-Apr-2018, dziedava
23-Apr-2018, putnologs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
23-Apr-2018, Vita Ju
Krauklis Corvus corax
23-Apr-2018, putnologs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-Apr-2018, putnologs
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Apr-2018, de kje
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
23-Apr-2018, putnologs
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-Apr-2018, de kje
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
22-Apr-2018, de kje
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
22-Apr-2018, de kje
16-Apr-2018, Ievucis
Cekulpīle Aythya fuligula
22-Apr-2018, de kje
16-Apr-2018, Ievucis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
23-Apr-2018, putnologs
Dzērve Grus grus
23-Apr-2018, putnologs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Apr-2018, de kje
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
22-Apr-2018, de kje
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2018, Edijs Bergs
16-Apr-2018, Ievucis
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Apr-2018, de kje
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-Apr-2018, Edijs Bergs
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
22-Apr-2018, de kje
16-Apr-2018, Ievucis
Mājas balodis Columba livia domestica
23-Apr-2018, Edijs Bergs
Stirna Capreolus capreolus
23-Apr-2018, putnologs
Krauklis Corvus corax
23-Apr-2018, putnologs
Upes zīriņš Sterna hirundo
22-Apr-2018, de kje
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-Apr-2018, Edijs Bergs
Kovārnis Corvus monedula
23-Apr-2018, Edijs Bergs
Ģirlicis Serinus serinus
23-Apr-2018, elektrolitr
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Apr-2018, Ievucis
Žagata Pica pica
22-Apr-2018, de kje
14-Apr-2018, Ievucis
14-Apr-2018, Ievucis
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
14-Apr-2018, Ievucis
Krauklis Corvus corax
23-Apr-2018, putnologs
Skrejvabole Pterostichus oblongopunctatus Pterostichus oblongopunctatus
14-Apr-2018, Ievucis
23-Apr-2018, putnologs
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
14-Apr-2018, Ievucis
Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas
14-Apr-2018, Ievucis
Kārklu ķauķis Locustella naevia
22-Apr-2018, de kje
Līķmuša (nenoteikta) Calliphoridae sp.
14-Apr-2018, Ievucis
Līķmuša (nenoteikta) Calliphoridae sp.
14-Apr-2018, Ievucis
Baltā cielava Motacilla alba
14-Apr-2018, Ievucis
Lielais ķīris Larus ridibundus
14-Apr-2018, Ievucis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Apr-2018, Ievucis
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
14-Apr-2018, Ievucis
23-Apr-2018, putnologs
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
14-Apr-2018, Ievucis
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
14-Apr-2018, Ievucis
14-Apr-2018, Ievucis
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Apr-2018, putnologs
Kolembola Orchesella flavescens Orchesella flavescens
14-Apr-2018, Ievucis
14-Apr-2018, Ievucis
14-Apr-2018, Ievucis
Īsspārnis (nenoteikts) Staphylinidae sp.
14-Apr-2018, Ievucis
Rudā lapsa Vulpes vulpes
23-Apr-2018, putnologs
14-Apr-2018, Ievucis
Dzērve Grus grus
23-Apr-2018, putnologs
Zoss Anser sp. Anser sp.
23-Apr-2018, putnologs
14-Apr-2018, Ievucis
Stirna Capreolus capreolus
23-Apr-2018, putnologs
14-Apr-2018, Ievucis
Stirna Capreolus capreolus
23-Apr-2018, putnologs
14-Apr-2018, Ievucis
Mazais tritons Triturus vulgaris
14-Apr-2018, Ievucis
Stirna Capreolus capreolus
23-Apr-2018, putnologs
Kadiķu dzegužlins Polytrichum juniperinum
14-Apr-2018, Ievucis
Pēdējās sugu izmaiņas
nekovārnis 23-Apr-2018 23:14:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Blakts 23-Apr-2018 21:59:36

Tīklblakts Physatocheila costata Physatocheila costata ->


IlzeP 23-Apr-2018 20:41:14

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 23-Apr-2018 20:40:21

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


IlzeP 23-Apr-2018 20:39:05

Melnais meža strazds Turdus merula ->


IlzeP 23-Apr-2018 20:38:23

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


Ansis 23-Apr-2018 18:28:08

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 23-Apr-2018 18:12:31

Nezināms ->


IlzeP 23-Apr-2018 16:45:59

Melnais meža strazds Turdus merula ->


IlzeP 23-Apr-2018 16:43:39

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


IlzeP 23-Apr-2018 16:42:55

Gulbis (nenoteikts) Cygnus sp. ->


nekovārnis 23-Apr-2018 15:52:31

Skrejvabole Pterostichus melanarius Pterostichus melanarius ->


Tauriņu Vērošana 23-Apr-2018 15:12:38

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 23-Apr-2018 15:12:31

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 23-Apr-2018 15:12:18

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 23-Apr-2018 15:12:08

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Anita.ādmine 23-Apr-2018 15:01:28

Mājas zvirbulis Passer domesticus ->


nekovārnis 23-Apr-2018 14:34:25

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 23-Apr-2018 14:31:10

Ložņvabole Notoxus monoceros Notoxus monoceros ->


nekovārnis 23-Apr-2018 14:28:12

Ložņvabole Omonadus floralis Omonadus floralis ->


nekovārnis 23-Apr-2018 14:23:05

Ložņvabole Omonadus floralis Omonadus floralis ->


IlzeP 23-Apr-2018 13:47:23

Īsspārnis (nenoteikts) Staphylinidae sp. ->


IlzeP 23-Apr-2018 13:45:41

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


Rallus 23-Apr-2018 11:43:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 23-Apr-2018 11:42:21

Kovārnis Corvus monedula ->


Rallus 23-Apr-2018 11:41:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 23-Apr-2018 10:19:52

Acteku kaija Larus atricilla ->


nekovārnis 23-Apr-2018 10:08:10

Racējblakts Legnotus picipes Legnotus picipes ->


nekovārnis 23-Apr-2018 09:53:28

Skrejvabole Pterostichus oblongopunctatus Pterostichus oblongopunctatus ->


Ivars L. 23-Apr-2018 09:37:39

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


dziedava 23-Apr-2018 08:27:55

Nezināms ->


Vīksna 23-Apr-2018 01:30:48

Ūdensvabole (nenoteikta) Dytiscidae sp. ->


nekovārnis 23-Apr-2018 00:09:55

Lēcējzirneklis (nenoteikts) Salticidae sp. ->


nekovārnis 22-Apr-2018 23:51:40

Nezināms ->


nekovārnis 22-Apr-2018 23:47:35

Nezināms ->


nekovārnis 22-Apr-2018 23:32:13

Nezināms ->


nekovārnis 22-Apr-2018 23:15:12

Nezināms ->


Rallus 22-Apr-2018 23:05:43

Sējas zoss (līdz sugai/pasugai nenoteikta) ->


Ivars L. 22-Apr-2018 22:53:48

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Tauriņu Vērošana 22-Apr-2018 22:12:33

Augļkoku raibenis Nymphalis polychloros ->


Tauriņu Vērošana 22-Apr-2018 22:11:58

Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines ->


Blakts 22-Apr-2018 22:10:51

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Rallus 22-Apr-2018 19:38:46

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 22-Apr-2018 19:22:39

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


DabaLaba 22-Apr-2018 18:38:29

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 22-Apr-2018 09:40:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 22-Apr-2018 07:50:56

Nezināms ->


roosaluristaja 22-Apr-2018 07:47:11

Nezināms ->


roosaluristaja 21-Apr-2018 20:17:01

Pele (nenoteikta) Muridae sp. ->


IlzeP 21-Apr-2018 19:27:12

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


IlzeP 21-Apr-2018 19:25:57

Sudrabkaija Larus argentatus ->


patigunta 21-Apr-2018 18:56:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 21-Apr-2018 16:52:08

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Liāna.K 21-Apr-2018 14:40:48

Lielais ķīris Larus ridibundus ->


IlzeP 21-Apr-2018 11:54:11

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 21-Apr-2018 08:29:56

Mājas zvirbulis Passer domesticus ->


Ansis 20-Apr-2018 23:54:20

Vītols, kārkls (nenoteikts) Salix sp. ->


Ansis 20-Apr-2018 23:51:10

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 20-Apr-2018 23:45:42

Nezināms ->


Formicadae 20-Apr-2018 22:53:17

Tumšā koksnes skudra Camponotus herculeanus ->


IlzeP 20-Apr-2018 21:23:46

Nezināms ->


roosaluristaja 20-Apr-2018 17:23:22

Nezināms ->


roosaluristaja 20-Apr-2018 17:19:02

Lielais zīriņš Hydroprogne caspia ->


IlzeP 20-Apr-2018 08:41:57

Vidējais dzenis Dendrocopos medius ->


roosaluristaja 20-Apr-2018 07:57:08

Pļavu tilbīte Tringa totanus ->


IlzeP 20-Apr-2018 07:56:33

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


Platacis 20-Apr-2018 00:20:48

Sarkanā klija Milvus milvus ->


IlzeP 19-Apr-2018 21:57:57

Sūna (nenoteikta) ->


Rallus 19-Apr-2018 21:35:28

Zaļžubīte Chloris chloris ->


Wiesturs 19-Apr-2018 19:49:41

Ezis (nenoteikts) Erinaceus sp. ->


roosaluristaja 19-Apr-2018 19:31:10

Nezināms ->


roosaluristaja 19-Apr-2018 19:06:27

Sūna (nenoteikta) ->


meža_meita 19-Apr-2018 17:38:56

Egļu sakņu piepe Heterobasidion parviporum ->


dekants 19-Apr-2018 17:24:55

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Nora 19-Apr-2018 12:26:09

Nezināms ->


Ivars L. 19-Apr-2018 09:19:19

Toverīšu sarkosoma Sarcosoma globosum ->


Ivars L. 19-Apr-2018 09:18:43

Toverīšu sarkosoma Sarcosoma globosum ->


Blakts 19-Apr-2018 02:43:15

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 18-Apr-2018 23:16:29

Nezināms ->


Ansis 18-Apr-2018 21:55:51

Vītols, kārkls (nenoteikts) Salix sp. ->


roosaluristaja 18-Apr-2018 20:08:37

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 18-Apr-2018 20:07:37

Ziedaugs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 18-Apr-2018 20:03:13

Vijolīte (nenoteikta) Viola sp. ->


roosaluristaja 18-Apr-2018 19:54:43

Sudrabkaija Larus argentatus ->


nekovārnis 18-Apr-2018 18:26:43

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Blakts 18-Apr-2018 18:17:40

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Dziedava_test 18-Apr-2018 17:46:08

Testēšanas vajadzībām Testēšanas latīniskais ->


dziedava 18-Apr-2018 17:39:22

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Siona 18-Apr-2018 17:10:59

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 18-Apr-2018 14:07:13

Abinieks (nezināms) ->


laaga 18-Apr-2018 13:59:38

Bārdzīlīte Panurus biarmicus ->


goba 18-Apr-2018 12:49:52

Dārza stērste Emberiza hortulana ->


IlzeP 18-Apr-2018 10:59:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 18-Apr-2018 10:40:09

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 18-Apr-2018 08:22:42

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


DabaLaba 17-Apr-2018 22:46:06

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 17-Apr-2018 21:15:28

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 17-Apr-2018 21:07:52

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


roosaluristaja 17-Apr-2018 21:07:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 17-Apr-2018 21:05:29

Īsspārnis Staphylinus sp. Staphylinus sp. ->


roosaluristaja 17-Apr-2018 21:01:44

Meža pīle Anas platyrhynchos ->


Ievucis 17-Apr-2018 21:01:16

Nezināms ->


nekovārnis 17-Apr-2018 20:58:11

Nezināms ->


DabaLaba 17-Apr-2018 20:45:09

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


DabaLaba 17-Apr-2018 20:44:42

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


DabaLaba 17-Apr-2018 20:28:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 17-Apr-2018 20:03:11

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


dziedava 17-Apr-2018 19:48:09

Sēne (nenoteikta) ->


nekovārnis 17-Apr-2018 19:44:44

Nezināms ->


dziedava 17-Apr-2018 19:02:47

Nezināms ->


roosaluristaja 17-Apr-2018 17:48:37

Riekstrozis Nucifraga caryocatactes ->


dziedava 17-Apr-2018 17:28:43

Nezināms ->


benito 17-Apr-2018 15:54:35

Zoss Anser sp. Anser sp. ->


nekovārnis 17-Apr-2018 15:51:36

Bērzu pavasarsprīžmetis Archiearis parthenias ->


Rallus 17-Apr-2018 14:43:29

Dzeltenā cielava Motacilla flava ->


Rallus 17-Apr-2018 12:39:34

Ģirlicis Serinus serinus ->


Ivars L. 17-Apr-2018 10:48:43

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


roosaluristaja 17-Apr-2018 08:53:56

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


benito 17-Apr-2018 05:50:36

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 16-Apr-2018 23:46:00

Dziedātājstrazds Turdus philomelos ->


Rallus 16-Apr-2018 23:42:32

Meža pīle Anas platyrhynchos ->


Rallus 16-Apr-2018 23:40:08

Zeltgalvītis Regulus regulus ->


Rallus 16-Apr-2018 23:37:16

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 16-Apr-2018 23:36:17

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 16-Apr-2018 23:34:25

Tumšā tilbīte Tringa erythropus ->


Rallus 16-Apr-2018 23:32:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 16-Apr-2018 23:31:52

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Rallus 16-Apr-2018 22:07:12

Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata ->


gunitak 16-Apr-2018 21:09:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 16-Apr-2018 20:00:48

Sklerofora (nenoteikta) Sclerophora spp. ->


IevaM 16-Apr-2018 19:58:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 16-Apr-2018 19:56:25

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ivars L. 16-Apr-2018 17:10:34

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


Ivars L. 16-Apr-2018 17:06:57

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


AnnaJ 16-Apr-2018 16:55:38

Kukainis (nenoteikts) ->


dekants 16-Apr-2018 16:24:51

Nezināms ->


asaris 16-Apr-2018 16:24:08

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


laaga 16-Apr-2018 14:09:32

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IevaM 16-Apr-2018 12:37:42

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


MāraB 16-Apr-2018 09:49:02

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 16-Apr-2018 08:58:53

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 16-Apr-2018 08:47:00

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


meža_meita 16-Apr-2018 08:19:48

Sklerofora (nenoteikta) Sclerophora spp. ->


IlzeP 16-Apr-2018 07:53:55

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos ->


IlzeP 16-Apr-2018 07:52:08

Nezināms ->


Ivars L. 16-Apr-2018 02:07:35

Sēne (nenoteikta) ->


Vīksna 16-Apr-2018 00:57:39

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Vīksna 16-Apr-2018 00:53:37

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Tauriņu Vērošana 16-Apr-2018 00:35:16

Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus ->


Tauriņu Vērošana 16-Apr-2018 00:00:30

Kāpostu baltenis Pieris brassicae ->


Martins 15-Apr-2018 23:28:36

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


Martins 15-Apr-2018 23:21:34

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


Martins 15-Apr-2018 23:16:56

Nezināms ->


felsi 15-Apr-2018 21:00:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Igors 15-Apr-2018 20:55:04

Pļavas ķirzaka Zootoca vivipara ->


Ansis 15-Apr-2018 20:50:59

Sūna (nenoteikta) ->


IlzeP 15-Apr-2018 20:41:28

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


IlzeP 15-Apr-2018 20:40:40

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


IlzeP 15-Apr-2018 20:40:08

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ansis 15-Apr-2018 20:00:01

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 15-Apr-2018 19:59:12

Ciprešu hipns Hypnum cupressiforme var. cupressiforme ->


Siona 15-Apr-2018 19:21:11

Simtkājis (nenoteikts) Chilopoda sp. ->


alyka 15-Apr-2018 19:15:06

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Mo 15-Apr-2018 19:06:17

Purva varde Rana arvalis ->


IlzeP 15-Apr-2018 18:10:42

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


DabaLaba 15-Apr-2018 17:51:23

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 15-Apr-2018 16:41:02

Nezināms ->


IevaM 15-Apr-2018 16:33:39

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 15-Apr-2018 15:56:14

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dekants 15-Apr-2018 15:54:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 15-Apr-2018 09:36:47

Ziedaugs (nenoteikts) ->


DabaLaba 14-Apr-2018 22:09:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


YuJeen 14-Apr-2018 21:40:32

Nezināms ->


Arnis2 14-Apr-2018 21:18:44

Melnā pīle Melanitta nigra ->


Ivars L. 14-Apr-2018 20:59:30

Sēne (nenoteikta) ->


nekovārnis 14-Apr-2018 20:26:54

Lielgalvis Netta rufina ->


IlzeP 14-Apr-2018 19:52:28

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


Siona 14-Apr-2018 19:43:45

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Siona 14-Apr-2018 19:26:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 14-Apr-2018 18:20:41

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 14-Apr-2018 18:19:28

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 14-Apr-2018 18:14:46

Lapsastes vienādvācelīte Isothecium alopecuroides ->


Ansis 14-Apr-2018 18:10:21

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 14-Apr-2018 18:09:33

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 14-Apr-2018 18:06:50

Parastā ūsaine Cirriphyllum piliferum ->


Ansis 14-Apr-2018 18:01:18

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 14-Apr-2018 18:00:26

Sūna (nenoteikta) ->


DabaLaba 14-Apr-2018 17:40:15

Pūce (nenoteikta) Asio sp. ->


IlzeP 14-Apr-2018 16:12:49

Pelēkais strazds Turdus pilaris ->


IlzeP 14-Apr-2018 16:11:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 13-Apr-2018 23:14:36

Nezināms ->


nekovārnis 13-Apr-2018 23:05:26

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Blakts 13-Apr-2018 23:02:27

Kukainis (nenoteikts) ->


žubīte 13-Apr-2018 21:58:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Vīksna 13-Apr-2018 20:47:11

Ūdensvabole (nenoteikta) Dytiscidae sp. ->


visvaldis.s 13-Apr-2018 20:03:48

Lauku piekūns Falco tinnunculus ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Daknis 23.aprīlis, 23:27

Pieļauju, ka pirmā komentāra pamatdoma ir par bildēs redzamajiem dažādu sugu putniem.


nekovārnis 23.aprīlis, 23:14

Paldies!:)


Gaidis Grandāns 23.aprīlis, 23:10

Upes tilbīte


Blakts 23.aprīlis, 21:59

Pēc pieres radziņiem spriežot, vajadzētu būt Physatocheila smreczynskii


forelljjanka 23.aprīlis, 21:43

Viss normāli,pirms daudziem gadiem man bija tāpat! :DD Visu uzreiz zināt nevar,kaut vai vienas ģints Locustella ķauķi,seivi klāt jau pusaprīlī,kārklu tuvāk beigām,bet upes vispār maijā.Neskatoties uz to,ka seivi nosacīts dienvidnieks,kurš Latvijā vispār pirmo reizi konstatēts 1970.g.Tāpat kā tagad sārtgalvītis,kurš tikai sācis savu uzvaras gājienu.


Mareks Kilups 23.aprīlis, 21:36

tas drošvien neder kā galējais arguments, bet tomēr vieta, kur dziedāja, var nosvērt domas vienā vai otrā virzienā. seivi - tikai un vienīgi niedrēs. kārklu - reti kad niedrēs, visdrīzāk kautkur pļavā. vai krūmā.


de kje 23.aprīlis, 21:33

Jāni, te parādās atšķirība starp ''vieglajiem'' un ''smagajiem'' putnu vērotajiem. Ja es būtu zinājis, ka tas ir agrākais novērojums, būtu rakstījis telefonā, fotografējis ar 3kāršu uzcītību :)...biju ieradies pameklēt somzīlīti, kas nav manā listē :)


lichen_Ro 23.aprīlis, 21:32

Sveiki, Manuprāt tā nav Arthonia byssacea, bet Microcalicium disseminatum (tā ir retāka suga, manuprāt)... Bet otra gan ir C. trichialis :)


forelljjanka 23.aprīlis, 21:30

Žubītes M.


forelljjanka 23.aprīlis, 21:20

Katrā ziņā,tas nav nekas nereāls,tie ,tā sauktie "rekordi"krīt bieži,vienkārši,prasās foto vai dziesmas ieraksts.;)


de kje 23.aprīlis, 21:12

Jāni, tev kā parasti pieder pēdējais vārds :)


forelljjanka 23.aprīlis, 21:04

Žani,lai pretendētu uz visu laiku agrāko kārklu ķauķa novērojumu Latvijā ,ar pārbaudīju pēc saraksta,dziedāja kārklu krūmā :DD,ar Tava "svara"putnuvērotāja tikai tekstu-nepietiks.;) Varēji tak ar telefonu ierakstīt.Un ja nu lāsainais?;)


de kje 23.aprīlis, 20:48

Dziedāja kārklu krūmā :)


de kje 23.aprīlis, 20:47

Nē...Kārklu ķauķis...dziesmu pārbaudiju pēc balsu saraksta. Un balsi dzirdeju 2x ar 2 h intervālu. Balsi pazīstu, jo dzirdēju kārklu ķauķi 2017 g. pie Gaujas


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 20:31

Lietuvaiņi.


Ievucis 23.aprīlis, 19:06

Droši vien. Paldies!


Ievucis 23.aprīlis, 19:05

Skaidrs, paldies!


forelljjanka 23.aprīlis, 19:00

Kopainu nobildēt diezgan nereāli,nav jau pļava ar kadiķiem,ja der pa fragmentiem,atsevišķi koki,vai nelielas grupas,kaut kad tur obligāti braukšu atkārtoti.


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 17:18

Paugurknābja gulbis


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 17:17

Mājas strazds


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 17:16

Gulbis sp.


IlzeP 23.aprīlis, 16:46

Raksturīga forma - strups, ar samērā īsu asti. Visi meža strazdi garastaināki un garkājaināki


IlzeP 23.aprīlis, 16:44

Citām gulbju sugām nav sarkanīgs knābis (tām ir ar dzeltenu krāsu) un paugurs uz tā


nekovārnis 23.aprīlis, 15:55

Nez, manuprāt tomēr nebūs P.melanarius - tā tāda izteikti liela un masīva skrejvabole. Pēc foto grūti novērtēt izmēru - ja bija izteikti lielāka par citām melnajām skrejvabolēm tad drīzāk varētu būt Pterostichus niger, ja ne tad cita suga.


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 15:52

Paugurknābja gulbis


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 15:51

Mājas strazds


sandis 23.aprīlis, 14:48

Andri, vai teleskopā izdevās apskatīt arī gārgales kakla krāsojumu? Bildē īsti nevar saprast, jo spēcīgā gaisma šo to pakropļojusi. Tas brūnkakla gārgalei raksturīgais nedaudz uz augšu saslietais knābis, kas pirmajā brīdī bildē šķiet acīmredzams, manuprāt, ir maldinošs. Cik var nojaust, ilgāk to bildi apskatot, knābis ir horizontāls, bet, saplūstot ar vilni, rada izlūziju, ka ir sasliets uz augšu. Un šķiet, ka pakaļgalā virs ūdens redzams arī balts plankums, kas vairāk raksturīgs melnkakla gārgalei.


nekovārnis 23.aprīlis, 14:44

Nu jā, šajā Dabasdatu versijā nez vai ir jēga ieviest apakšdzimtu līmeni? Principā jau var pievienot Xantholininae, bet kā tas ietekmēs (atvieglos-sarežģīs) turpmāko dzīvi? Idejas? Vispār būtu pēdējais laiks tā kārtīgi izrunāt arī sp., Gen.sp.,utt. vienotu pielietojumu Dabasdatos.


nekovārnis 23.aprīlis, 14:28

Paldies!:)


CerambyX 23.aprīlis, 13:55

Viss te ir kulē - nevienā brīdī šo par Tragosomu neviens nav mēģinājis noturēt


anthicus 23.aprīlis, 13:50

Kolēģi, bet šis ir Ergates faber nevis Tragosoma depsarium. Segspārnu struktūra Tragosoma ir citāda, priekškrūšu vairogs ar rievu utt.


IlzeP 23.aprīlis, 13:44

Viss ok.


anthicus 23.aprīlis, 13:14

Philonthus sp.


anthicus 23.aprīlis, 13:11

Pēc šādas bildes suga nav droši nosakama - lūdzu izlabot uz Omonadus sp.


anthicus 23.aprīlis, 13:09

Šis ir Anthicus axillaris, lūdzu, izlabojiet!


anthicus 23.aprīlis, 13:08

Pēc šis bildes sugu noteikt nav iespējams. Lūdzu labot uz Notoxus sp.


anthicus 23.aprīlis, 13:01

Es šajā bildē neredzu Nothorrina darbības pēdas, nepieciešams atradni pārbaudīt.


anthicus 23.aprīlis, 12:59

Nebria sp.


anthicus 23.aprīlis, 12:59

Varētu būt Pterostichus oblongopunctatus


anthicus 23.aprīlis, 12:58

Xantholininae Gen. sp.


AnceK 23.aprīlis, 12:53

Mēs novērojām šo pāri 3 dienas pēc kārtas skolas teritorijā. Tēviņš dziedāja dziesmu. Abi putni atradās vienā krūmā.


anthicus 23.aprīlis, 12:38

<<>> Neaizmirsam par to, ka Viduseiropā sugu skaits ir lielāks. Latvijas valsts robeža = noteicēja daarbības "zona" ir vien lieks ierobežojums, ko sev uzliekam.


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 12:22

http://www.putni.lv/balsis/locnae_dziesma_2003-05-17_rudbarzi_i.folkmanis.mp3 http://www.putni.lv/balsis/loclus_dziesma_C_2006-06-25_0032_papes.ez_a.celmins.mp3


IlzeP 23.aprīlis, 12:06

:) Ka tik tuvu un vēl aizvien ir sarkankakla zoss... Pārbaudījums apzinīgumam.


Rallus 23.aprīlis, 11:56

Tas tagad par ko?


IlzeP 23.aprīlis, 11:53

Kādēļ gan tādi pārbaudījumi, kad ir tik daudz darba?!


meža_meita 23.aprīlis, 11:11

Likšu mierā peltīgeras, nebūs priekš manas saprašanas. Paldies! :)


dekants 23.aprīlis, 11:04

Vai gadījumā nebija domāts seivi ķauķis?


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 11:00

Mājas strazds. 2017. gada foto?


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 10:57

Krauķis. https://lv.wikipedia.org/wiki/Krau%C4%B7is https://lv.wikipedia.org/wiki/Kov%C4%81rnis http://www.putni.lv/


Rallus 23.aprīlis, 10:34

Kāpēc nevarētu būt 2g niedru lijas T, kuram arī aste ir pagara ar melnu gala banti, lidojumā šaura un apakša tumša, izņemot daļu no spārna. Peļu klijāns nebūtu vienīgais ar ko salīdzināt - arī bikšainais klijāns, klinšu ērglis. Novērojums tālajam migrantam tiešām šķiet agrs, tāpēc pārvaicāju: http://www.putni.lv/perapi.htm


nekovārnis 23.aprīlis, 10:09

Manuprāt racējblakts Adomerus biguttatus tikai bez baltajiem punktiņiem uz segspārniem kā vairumam sugasbrāļu.


dziedava 23.aprīlis, 10:08

Novērojumu atlasē neatrod? Pamēģināju, izskatās taisnība - arī neatradu. Tas gan dīvaini! Tagad gan es dodos prom, bet, kad tikšu pie datora, mēģināšu saprast, kas varētu būt paroblēmu. Ļoti dīvaini. Bet konkrēto web adresi gan Tu vari nokopēt un novērojumu atvērt kurā katrā laikā, - bet nu tas problēmu, protams, neatrisina.


Ivars L. 23.aprīlis, 09:41

Ir atķeksēti "Ķērpji". Vismaz es uz šo novērojumu varu tikt tikai no komentāru sadaļas (kamēr komentāri vēl ir slejā, vēlāk nevarēs) vai no sava profila. Meklētājs izmet citus ķērpjus, bet šo nē.


Irbe 23.aprīlis, 09:40

Lielais ķīris


Ivars L. 23.aprīlis, 09:37

Šī ir peltigera. Apotēciji ir lapoņa virspusē. Apakšpusē - rizīnas.


IlzeP 23.aprīlis, 08:42

Šo vajadzētu sadalīt 2 novērojumos


dziedava 23.aprīlis, 08:33

Šitie jau kā milzu akmeņi! Skaisti!


dziedava 23.aprīlis, 08:27

Kolembola. Ļoti līdzīga ir Orchesella flavescens, te piemēram: https://azph.deviantart.com/art/Springtail-Orchesella-flavescens-563262632


dziedava 23.aprīlis, 08:17

Paldies, bet lai varētu to pievienot izveidotajā kadiķu audžu pārskatā, vajag foto :) Te ir pašreizējie: http://dziedava.lv/kadikaji/ Informāciju bez foto man īsti nav kur likt, jo tas aicinājums bija vairāk domāts fotokolekcijas veidošanai.


dziedava 23.aprīlis, 07:16

Ivar, nekas nav pazudis, vai Tev nav kādas grupas saķeksētas, ko rādīt, un starp tām varbūt ķērpju nav? Ķērpis ir te: https://dabasdati.lv/lv/observation/98rk6t68mtp18io5akch4e69u0/


Vīksna 23.aprīlis, 01:31

Uģis noteica.


Ivars L. 23.aprīlis, 00:24

Dīvaini. Par uz šīs piepes atrasto ķērpi bija atsevišķs ziņojums. Bet izskatās, ka tas pazudis no DD. Kā tas var notikt?


CerambyX 23.aprīlis, 00:06

Aelurillus v-insignitus


ūdensvistiņa 22.aprīlis, 23:25

Nobildēt nepaspējām. Putns pārlidoja diezgan nesteidzīgi, novērojams bija tikai no apakšas. Apakšpuse diezgan raiba,patumša, kakls garāks,nekā klijānam,kājas dzeltenas. Tipiskā ķīķa aste-šaura,gara ar tumšāku galu


CerambyX 22.aprīlis, 22:54

www.geese.org


Rallus 22.aprīlis, 22:43

Šis ķīķim ir ļoti agrs datums - vai varbūt ir kāda bilde vai var raksturot vairāk pazīmes/apstākļus? T vai M?


forelljjanka 22.aprīlis, 21:12

Kaut kas saistībā tieši ar maniem novērojumiem un atlases filtru-nestrādā!;) Skatos lec un lec sārtgalvīši kā interesanti.Esmu ieziņojis divus.Neviens no tiem neparādās pie interesantajiem.Varbūt filtrs lasa manas domas?:D Jo,domāju,sārtgalvīša novērojumi šobrīd interesanti ir tikai pirmie,nu ok,vēl pierādīti ligzdotāji,protams.;) Citādi,ieziņošu patiešām ko daudziem interesantu,filtrs neatlasīs,admini nepamanīs...;)


Irbe 22.aprīlis, 19:17

Cekulpīle T un M


Irbe 22.aprīlis, 18:45

Sarkanrīklīte


DabaLaba 22.aprīlis, 18:38

Paldies!


Irbe 22.aprīlis, 18:28

Peļkājīte


de kje 22.aprīlis, 11:22

super! komplimenti!


DabaLaba 22.aprīlis, 11:11

Paldies!


IlzeP 22.aprīlis, 09:43

Kāpēc lai nebūtu? Var jau būt vēl visādi migranti, bet iespējams, ka novērotājai bija kāds iemesls traktēt kā pāri ligzdošanai piemērotā biotopā.


forelljjanka 22.aprīlis, 07:25

Izskatās ,ka ir īstais.Nu re kā izgāzos,nē ar roku garumu viss kārtībā,droši vien steigā pareizi nepiefiksēju kur sāku!Ja koks bija tieši ceļa malā-droši ,ka īstais.Ja par kadiķiem,vakar atradu un ieziņoju audzi ar apm.50 gabaliem.


dziedava 22.aprīlis, 00:15

Paldies!


dziedava 21.aprīlis, 23:56

Jāni, apskaties, vai šis ir tas Tavs bērzs vai Tavējo neatradām? https://dabasdati.lv/lv/observation/robe4llq6ak3sb47fj3he6pbf4/ Ja šis ir īstais, tad pārmēri savu roku aptvērienu :), jo bērzam diemžēl pietrūkst pat līdz dižkokam. Bet kadiķis patiešām ļoti smuks! :)) Paldies!


laaga 21.aprīlis, 23:50

Diez vai būs pāris :)


laaga 21.aprīlis, 23:45

Otrā bildē likās, ka normāla pīle lido. Tikai pēc tam sapratu, ka tas pīles knābis ir piekūna aste :))


Edgars Smislovs 21.aprīlis, 23:16

Melnais mušķērājs


forelljjanka 21.aprīlis, 21:45

Ķivulis.


forelljjanka 21.aprīlis, 20:15

Nu jā,ir tādas putnu pasaules Pēteri Vaski!;)Reizē klasiski(ja iepazīst,sajaukt nevar)un ārkārtīgi oriģināli!;)


dekants 21.aprīlis, 19:18

Labi, ka ir cilvēki, kuri novērtē putnu meistarību :)


forelljjanka 21.aprīlis, 18:46

Julita savlaik aicināja ziņot par kadiķu audzēm.Te nu vienu atradu,samērā nelielā teritorijā apm.50 kociņi(krūmi),tikai pats lielākais viens pats apm.150-200 m attālumā(liekas pat redzams satelītattēlā).Pa vidu audzei iziet tā kā ceļš,tā kā pļaviņa sadalot to apmēram vienādās daļās.


patigunta 21.aprīlis, 18:44

Esmu šokā, daudzi lakstīgalu tēviņi., ja iedomātos sevi par dziedātājiem, varētu iet atpūsties (iztapt cilvēkiem.protams. nav viņu mērķis). paldies!


forelljjanka 21.aprīlis, 18:28

Sarkanrīklīte!;)


patigunta 21.aprīlis, 18:19

Vēl viena putna runa (nevis dziedājums. tā kompozīcija un izpildījums bija ģeniāls): https://youtu.be/ANk4p8sebnQ


gunitak 21.aprīlis, 17:46

Krūkļu baltenis.


patigunta 21.aprīlis, 17:38

Putna dziedājums bija izcils, vienu brīdii ģeniāls, beigās sakarīgi izdevās ierakstīt tikai vienkāršu putna "runu". kad viņš "pļāpāja". nekad neesmu nodarbojusies ar video un ierakstiem':(. bet ceru, ka pēc tembra kāds var atpazīt. Video, kur dzirdama putna runa te; https://youtu.be/qCjz8F4s148


Edgars Smislovs 21.aprīlis, 17:00

Lielie ķīri.


IlzeP 21.aprīlis, 12:54

Melnajiem mušķērājiem ir dažādas krāsojuma variācijas. Vecākiem putniem ir tendence būt melnākiem un ar lielākiem baltajiem plankumiņiem virs knābja.


dziedava 21.aprīlis, 10:09

Un arī bez baltā plankuma virs knābja? Tāpēc, ka jauns putns?


ivars 21.aprīlis, 10:06

Tēviņš. Tie mēdz būt pelēcīgos toņos. Varbūt pagājušgad šķīlies.


dziedava 21.aprīlis, 10:00

Mātīte?


dziedava 21.aprīlis, 10:00

Njā, Chaenotheca trichialis laikam varētu būt tie brūngalvas, bet kur Tu ievēroji Chaenotheca trichialis? Vispār es par tādiem domāju, bet foto īsti nedevās rokās.. Vēl mēģināju paskrāpēt, bet nekādas krāsu maiņas nemanīju.


Durkts 21.aprīlis, 09:25

melnais mušķērājs.. tik tāds pelēcīgs


Ivars L. 21.aprīlis, 09:20

Es teiktu, ka Arthonia byssacea un Chaenotheca trichialis.


IlzeP 21.aprīlis, 08:30

ieķeksēju


IlzeP 21.aprīlis, 08:29

Otrais tāds grūtāk saprotams, bet pirmajam ir lauku zvirbulim raksturīgais plankums uz vaiga.


Vīksna 21.aprīlis, 07:26

Paldies !


CerambyX 20.aprīlis, 22:45

Formica sp.


pustumsa 20.aprīlis, 22:26

Jauki! Plus vēl viena suga man!


Martins 20.aprīlis, 21:38

Mārtiņ! Lūdzu info par medņiem atsūti man: m.kalnins@lvm.lv Tas, ka tur ir divi gaiļi jau ir zināms rādītājs un papildus motivācija meklēt riestu. Būtu labi, ja ar Liepas info padalītos. Tiešas ietekmes gan mums uz to teritoriju nav, bet pa druskai krājam arī novērojumus ārpus LVM mežiem, jo tas palīdz labāk saprast iespējamo riestu sasaisti un atsevišķu putnu parādīšanos šķietami neloģiskās vietās.


asaris 20.aprīlis, 21:27

Vajadzētu atķeksēt kā gredzenotus putnus.


asaris 20.aprīlis, 21:26

Lauku zvirbulis.


asaris 20.aprīlis, 21:21

Sarkankrūšu līķvabole


Edgars Smislovs 20.aprīlis, 16:51

Upes zīriņš


sviristelj 20.aprīlis, 16:30

Спасибо! Обычно,так и случается,по крайней мере-у меня. Увидел кучу гусей и начинаешь щелкать. Конечно,я различаю виды и меня очень заинтересовала стая белощеких казарок (не меньше 30),которые в общей куче держались обособленно и более недоступно для сьемки,чем остальные.Честно,они были так далеко,что реально краснозобую я не рассмотрела. Но дома в компьютере я увидела ее первую из 30,потому что знаю о ее существовании. Это был восторг! Спасибо!


Igors 20.aprīlis, 15:41

Я был в среду, 18-го апреля, проглядел все глаза - не увидел. Поздравляю!


ivars 20.aprīlis, 12:24

Tā izskatās.


žubīte 20.aprīlis, 11:53

Beigās vai tik nebūs vien niedru lija.


puke 20.aprīlis, 09:40

Lieliski! Sirsnīgi apsveicu... Jāpiekrīt Papes sakāmvārdam. ;-)


Irbe 20.aprīlis, 08:37

Baltmugurdzenis


meža_meita 20.aprīlis, 05:42

Paldies, Līga!


CerambyX 20.aprīlis, 01:35

Ir gan, jā


ruuperts 20.aprīlis, 01:10

Šis gadījumā nav gugatnis?


Platacis 19.aprīlis, 23:51

Putns ir tas pats, jo labajā spārnā ir identisks robs, un interesanti, ka manā bildē ir cita suga :). Filozofiski skatoties, sarkano var noturēt par melno, sliktās gaismas dēļ, bet kā no melnās var izzīst sarkano? Varbūt fotosparāta īpatnību dēļ. Netā gan redzēju sarkano rakursos arī ar gana taisnu astes galu, labi, rīts gudrāks par vakaru


Platacis 19.aprīlis, 23:28

Otrdien tur notika orientèšanās sacensības un šis gailis atkal tika manīts, bet sacensību laikā tika manīts vēl viens, cits, arī nebailīgs gailis, precīzāku vietu varu mēģināt kādam nosūtīt. Pie Liepas militārajā trīstūrī (oligonā) pa nakti tika dzirdēti medņa klakšķi, karti ar punktu nosūtīju Rolandam Lebusam


mardzh 19.aprīlis, 22:48

Vēderu neapskatījos. Neiedomājos, ka tas ir svarīgi, jo vairāk koncentrējos uz "Skaitām vardes" akciju :) Pievienoju ne tik izkadrētas bildes. Varde samērā maza, blakus redzamas pērnās (pieļauju bērza) lapas.


čūskis 19.aprīlis, 22:34

Piekrītu viedoklim, ka tā ir purva varde. Galvas sānskatā nav redzams parastai vardei raksturīgais kumpums nāss rajonā, tādēļ purns izskatās plakans. Joprojām pieturos pie viedokļa, ka galvas sānu plankumu forma, ķermeņa forma, ķermeņa krāsojums brūnajām vardēm nenozīmē absolūti neko (vēdera krāsojums kā papildus pazīme var palīdzēt, - neatceros, ka būtu redzējis purva vardes ar izteikti dzelteni-plankumainu vēderu).


sviristelj 19.aprīlis, 22:03

Спасибо,сама очень рада! Фото со стаей белощеких + краснозобого вместе не смогла выставить, почему-то сайт не принял,видно формат не подошел. Все,что было в замечаниях, я выполнила.


Edgars Smislovs 19.aprīlis, 21:56

Поздравляем! Отличное наблюдение!


Martins 19.aprīlis, 21:54

O, šitais ir labs papildinājums! Šitā to "puzzli" saliekot un pameklējot vēl, reizēm saveidojas kāda konkrētāka bilde (bet ne vienmēr). Potenciālās vietas LVM mežos šogad vai nākamgad nočekosim. Tiesa gan šajā apvidū potenciāli piemērots ir tikai viens meža masīvs. Tomēr tik izklaidus esošiem novērojumiem, riesta atrašanai paliels resurss vajadzīgs (vai veiksme).


Irbe 19.aprīlis, 21:34

Ķivulis


Rallus 19.aprīlis, 21:32

Šis ir ļoti labs novērojums, turklāt izcila dzīves vieta, ja reiz metri no balkona piesaukti:) tādam retumam. Jauna suga arī Gaujas NP sarakstā. Šovakar gaidīju, ka izlidos caur manu pagalmu (novads jau tas pats), tomēr iespējas jau viņai vairāk, nav tik piesieta Gaujas migrācijas trasei.


sandis 19.aprīlis, 21:14

t.i., tā feisbuka bilde tika publiskota nevis februārī, bet martā.


sandis 19.aprīlis, 21:10

Starp citu, tā Jāņmuižas-Liepas vista tur bija gan pagājušajā, gan 2015. gadā. No kurienes tāda uzklīdusi - ej nu sazini. Un vēl - neesmu ieziņojis dabasdatos, jo pats neredzēju - viens medņu tēviņš šogad no ~20. marta datumiem līdz pagājušajai nedēļai vairākas reizes novērots arī starp Cimzu un Raunas mazdārziņiem (Parka ielas sākumā). Biju tur pirmdien, vietējie rādīja dārziņos konkrētu būdu, pie kuras mednis esot "ķemmējies". Kāds no raunēniešiem februārī feisbukā bija ielicis arī foto ar kokā sēdošu medni - kaut kur mazdārziņu apkaimē. Arī tas pats jautājums - no kurienes tāds tur uzklīdis?


sandis 19.aprīlis, 20:57

Šādu kombināciju es arī nebiju redzējis, bet zosis ar gugatņiem gan ir trāpījušās.


Martins 19.aprīlis, 20:47

Šajā apkārtnē (~4 km rādiusā) medņu gailis ir novērots vēl dažas reizes iepriekš (šogad), taču tuvākie zināmie riesti ir 19-20 km attālumā. Meklēsim riestu! Pēc divu citu "trako" gaiļu novērojumiem - tuvumā atradās riesti ar normāliem gaiļiem un vistām (un bez mežizstrādes klātbūtnes). Bet kā izskaidrot "trakās" vistas, piemēram, pagājušo gadu pie Jāņmuižas-Liepas ceļa dzelzceļa pārbrauktuves? Arī tālu no zināmajiem riestiem.


sandis 19.aprīlis, 20:35

Trenējos Torņu cīņām :D


MJz 19.aprīlis, 20:35

Apsveicu! Uģis izrāva vārdus no pirkstapakšas :D Kā saka sens Papes sakāmvārds - kas skatās, tas redz !


CerambyX 19.aprīlis, 20:24

Sandis šogad spridzina! :D


Arnis2 19.aprīlis, 20:04

Nezināju, ka kuitalas var būt vienā barā ar zosīm.


Wiesturs 19.aprīlis, 19:53

Es teiktu, ka stipri droši baltkrūtainais. Viscauri tumši pelēks purns. Par brūnkrūtainajiem jāsāk satraukties, ja pieres daļa/purna virspuse būtu izteikti gaiša, un arī tad nebūtu pilnīgi droši.


Vīksna 19.aprīlis, 19:47

Paldies !


dziedava 19.aprīlis, 19:32

Smuki! 14. aprīlī Vērenē tikai knapi sāka vērties pumpuri..


Vīksna 19.aprīlis, 19:27

Sārtā bezlape.


roosaluristaja 19.aprīlis, 19:11

Tā ar viņiem nārsta laikā notiek. Viss ir pareizi. Pat šajā foto to pietiekami labi var saskatīt.


roosaluristaja 19.aprīlis, 19:08

Bija aizdomas par lācīti. Bet nebiju pilnīgi pārliecināts. Punkts gan man no mobilā labi trāpījies. Tur viņa protams neauga.


Līga Strazdiņa 19.aprīlis, 18:39

Viļņainā lācīte Atrichum undulatum


Līga Strazdiņa 19.aprīlis, 18:37

Parastā maršancija Marchantia polymorpha subsp. ruderalis


meža_meita 19.aprīlis, 18:23

Ok, paldies :)


roosaluristaja 19.aprīlis, 18:08

Nekur nav teikts, ka sakņu piepe arī nevar krāsoties brūna.. Vienkārši varbūt šai sugai šī noteikšanas pazīme nav aktuāla. Iespējams sakņu piepe arī nav. Bet jungūnija vēl vairāk nav.


meža_meita 19.aprīlis, 17:47

Tomēr jāpiekrīt, ka nebūs jungūnija :)


meža_meita 19.aprīlis, 17:38

Neesmu piepju specs, bet nedomāju, ka tā ir sakņu piepe. Manuprāt, normāla jungūnija. Pazīme - kad paberzē, nokrāsojas brūna arī izpildās..


roosaluristaja 19.aprīlis, 17:38

Ar ežiem nav viegli. Pēc šīs fotogrāfijas droši teikt, ka brūnkrūtainais nevar.


roosaluristaja 19.aprīlis, 17:33

Ar piepju noteikšanu pēc attēliem man bieži ir grūtības, bet šokolādes jungūnija šī noteikti nav. Jungūnijām nekad nav cepurītes. Manuprāt tā ir sakņu piepe. Ja uz egles, tad attiecīgi Heterobasidion parviporum


sandis 19.aprīlis, 17:23

Šis tomēr būs laucis. Knābis balts (ūdensvistiņai sarkans ar dzeltenu), neredz arī balto svītru uz sāna.


dekants 19.aprīlis, 17:23

Ūdensvistiņai būtu sarkana pierīte, šim balta - Laucis.


IlzeP 19.aprīlis, 15:23

Vikipēdijā no šejienes http://www.luontoportti.com/suomi/en/linnut/blue-tit , bet zinātniskā literatūrā neko tādu līdz šim neesmu atradusi


Wiesturs 19.aprīlis, 11:51

Tāda šaubīga ir, bet pēc vaiga plankuma formas (ar garo šauro "asti" ķermeņa pusē) man vairāk tomēr izskatās pēc parastās. Būtu labi vēl kāds viedoklis un/vai sīkāks komentārs no novērotājas.


Saulcite 19.aprīlis, 10:31

Paldies


de kje 19.aprīlis, 07:54

Laaga! Dzilnitis kaļ, tas gan i noverots :)


Vīksna 19.aprīlis, 07:16

Paldies !


OKK 19.aprīlis, 01:27

Mazliet atgādina purva vardi (krāsojums, ķermeņa forma)... Kādā krāsā bija vēders? Cik gara? Purva vardēm vēders - balts, parastajām - dzeltens ar brūniem, lieliem plankumiem. Purva vardes arī izskatās 2 x mazākas par parastajām, jo īsākas un trauslākas.


nekovārnis 18.aprīlis, 23:12

Tajā noteicējā rakstīts, ka sugas var atšķirt pēc zvīņu formas uz kājām:) Pēc tās galvas formas un proporcijām kaut kā vairāk pēc P.pilosus, bet tomēr mazliet pietrūkst, lai tā puslīdz droši pateiktu. Vari paskatīties poļu lapā http://coleoptera.ksib.pl/kfp.php?stp=taxa&l=en , ailē Genus ieliekot Polydrusus un nospiežot meklēšanu (Search). Tur var sugas atvērt atsevišķās lapās un ērti salīdzināt.


laaga 18.aprīlis, 22:18

Manā gadījumā nesa ārā smalkas skaidas


laaga 18.aprīlis, 22:16

Wikipedia gan saka, ka kaļot arī pašas. Zilzīlītes ligzdošanas sezona ilgst no aprīļa līdz jūnija beigām. Ligzdo koku dobumos vai būrīšos. Reizēm dobumu izkaļ pati zilzīlīte. Ligzdu būvē mātīte, tā veidota no smalkas, sausas zāles, sūnām, mizas stērbelītēm, dzīvnieku vilnas un dažām spalvām.


dziedava 18.aprīlis, 22:09

Ok, izdzēsu. Bija pievienota uz jautājumu, vai augstāk nebija vēl kāda, bet laikam jau droši, ka tā nebija tā pati, kas apakšā.


felsi 18.aprīlis, 22:09

Paldies, noteikti!


felsi 18.aprīlis, 22:08

Paldies!


Ivars L. 18.aprīlis, 22:04

Vienīgi vajag izdzēst sērapiepes - tā kas augstāk uz stumbra - bildi.


Ivars L. 18.aprīlis, 22:02

OK!


Ansis 18.aprīlis, 21:59

Varētu būt pūkainā kazroze. Šo vajadzētu pavērot, kas vēlāk izaug.


Ansis 18.aprīlis, 21:56

Vajadzētu būt pelēkajam kārklam


IlzeP 18.aprīlis, 20:56

Varētu būt mazā dzeņa dobums, nedomāju, ka zilzīlīte to varēja izkalt. Bet interesanti, ka šopavasar šis jau ir ceturtais novērojums, kad zilzīlīte nes kaut ko (skaidas, praulus?) no dobuma ārā. Tika uzskatīts, ka zilzīlītes dobumus nekaļ un arī netīra.


CerambyX 18.aprīlis, 20:53

Ošu ķērpjlācīša kāpurs


lichen_Ro 18.aprīlis, 20:53

Ja kas, nākošnedēļ Daugavpilī būs Baltijā vadošā speciāliste par nagaliņķērpjiem. Ja ir iespēja atsūtīt šo paraugu līdz tam laikam, viņa varētu pateikt viedokli :)


Siona 18.aprīlis, 20:29

Labi, kādā saulainā dienā bildēšu vēl, cerams, ka viņām tur patīk un prom netaisās doties :)


Blakts 18.aprīlis, 20:24

Kājas tāda vairāk 'uzvedinoša' pazīme, jo vairumam Saldula ģints sugu tomēr ir gaišas (vai raibas) kājas. Te otrajā attēlā jau noteikti tumšas (praktiski melnas) kājas ar gaišu galu - provizoriski atbilst melanoscela (bet vēl jāpapēta precīzāk pēc noteicēja). Trešajā bildē cita suga - iespējams Saldula saltatoria, bet nu te arī pēc foto 100% pārliecība pagaidām nav.


laaga 18.aprīlis, 20:18

Intensīvi nesa ārā skaidas un atpakaļceļā sūniņas. Dobums maziņš, lasu ka arī pašas mēdzot dažreiz izkalt. Diez vai šajā kāds dzenis ielīstu


Siona 18.aprīlis, 20:16

Pievienoju vēl divas bildes, bet saulainākā laikā aiziešu vēl sabildēt. Jāpievērš uzmanība tieši kājām?


asaris 18.aprīlis, 19:35

Tomēr nemaz tik dauzd nav, pēc šī noteicēja http://leb.daba.lv/Balalaikins2012.pdf man sanāk vai nu Polydrusus pilosus vai P. cervinus. Īsti nevaru saprast kā šos abus atšķirt, jo vairāk skatos dažādas bildes internetā, jo mazāk ko saprotu.


Siona 18.aprīlis, 18:38

Viegli atrodamas, tur tajā grants "karjerā" ir tikai viena vieta, kur ir padziļa bedre. Tajā uzkrājies ūdens, pie ūdens maliņas arī uzturas, bija vairāk kā viena, es tikai biju aizrāvusies ar aļģu ievākšanu, šīs mazliet sabildēju, jo interesanti uzvedās - pastaigājās pa ūdens virsmu :) Aiziešu sabildēt kārtīgāk! :) Paldies!


nekovārnis 18.aprīlis, 18:27

Izskatās, ka Polydrusus ģints smecernieks - iespējams Polydrusus pilosus, bet jā tur daudz līdzīgu:)


Blakts 18.aprīlis, 18:21

Kāju stilbi it kā izskatās tumši ar gaišiem galiem - tā ka varbūt pat varētu tiešām būt Saldula melanoscela, bet nu prasās tomēr mazliet labāks attēls un/vai ievākts eksemplārs, jo lēcējblaktīm daudzas sugas ļoti mainīgas un to noteikšana nav viegla. Varbūt būs šī vieta jāatceras un jāiet pastaigāt kādu dienu un pameklēt :) Literatūrā katrā ziņā līdz šim šķiet vienīgā atsauce uz šo sugu ir no 1860. gada.


IevaM 18.aprīlis, 17:51

Man arī drīzāk pēc kajakiem izskatās


dziedava 18.aprīlis, 17:42

Ielieku hipotētisko sugu, ko zinoši ļaudis droši drīkst apstrīdēt. Lieku, lai piepe nepazustu nenoteikto gūzmā, un labākas (pierādāmākas?) versijas jau arī nav.


Siona 18.aprīlis, 17:10

Paldies! :)


tomsendzins 18.aprīlis, 16:58

Jā, melnais mušķērājs!


ivars 18.aprīlis, 16:57

Jā, melnais mušķērājs.


gints 18.aprīlis, 15:33

Paldies, Uldi!


dziedava 18.aprīlis, 14:38

Ja ir dižkoks vai potenciālais dižkoks, to vajag norādīt statusā - šogad tāda iespēja ir ieviesta, lai visus dižos būtu iespējams atlasīt.


roosaluristaja 18.aprīlis, 14:08

Jā, parastā. Abinieku Latvijā nav nemaz tik daudz un viņus atšķirt nav pārak sarežģīti. Tiesa ir sugas, ko var droši noteikt tikai turot rokās.


Saulcite 18.aprīlis, 12:17

Diemžēl labāku bildi pār upi iegūt neizdevās.


dziedava 18.aprīlis, 12:14

Sugu vajag varēt mainīt arī pašam.


goba 18.aprīlis, 12:07

Es to nevaru izdarīt, lūdzu, administratorus, nomainiet to sugu un izņemiet no interesantākajiem novērojumiem. Man likās, ka kaņepīšiem pavasarī jābūt ar sarkanajiem laukumiem. Šiem nekā sarkana nav. Turpmāk zināšu.


Mareks Kilups 18.aprīlis, 11:55

mainīt sugu, ne jau izdzēst.


goba 18.aprīlis, 11:30

My bad. Izdzēsiet, lūdzu, šo novērojumu!


AAvj 18.aprīlis, 11:20

Attēlos kaņepīši (pirmajos) un mājas zvirbulis (pēdējā)


ivars 18.aprīlis, 10:52

Te prasītos kāds paskaidrojums. Tiktāl diezgan neticami.


ivars 18.aprīlis, 09:33

Ir kuitalas. Nevar gan garantēt, ka tur nav arī kāds lietuvainis, bet tas tā.


Ivars L. 18.aprīlis, 00:05

Skaitās samērā parasta.


Igors 17.aprīlis, 23:29

Labvakar, Šeit divi putni: pirmais, otrais un trešais attēls viena kaija; 4-6. attēls otrā.


DabaLaba 17.aprīlis, 22:45

Paldies!


Irbe 17.aprīlis, 22:12

Varbūt kajaki?


Ievucis 17.aprīlis, 21:40

Paldies!


roosaluristaja 17.aprīlis, 21:37

Varētu būt krupju. Abas pārējās ir gaišāk dzeltenas. Vismaz normālos gadījumos.


IlzeP 17.aprīlis, 21:21

Bildēs ir nešaubīgs mājas strazds. Ļoti iespējams, ka tas mēģināja padzīt dzeni no savas ligzdošanas vietas. Putni mēdz vajāt citus, par sevi lielākus un plēsīgākus putnus (dzenis ir viens no tiem, jo var apēst olas vai mazuļus).

Pēdējie komentāri rakstiem
forelljjanka 22-Apr-2018, 21:24

Nez kura būs 100-tā,jo šodien atrādījās 99-tā suga mežā un braucot uz to-bezdelīga.;) Ir kādi 30-40 kandidāti!:DD


Wiesturs 19-Apr-2018, 12:38

15.04., braucot mājās no Mazsalacas uz Garkalni, intereses pēc paskatījos arī vardes uz ceļa. Rezultāts: 3 gab. pašā Mazsalacā netālu no nārsta vietas (ar >100 nārstojošām vardēm), un pēc tam tikai 1 sabraukta netālu no Limbažiem (   (..)


Anda 17-Apr-2018, 12:15

Vai vērts skaitīt jebkur? Braucot ar auto jau zināms, kur kāds ezers, dīķis, tur varžu ceļošana. Kas var saskaitīt sabrauktās, veiksmīgās. Vai šīs pārvietošanās zonas apzinātas?


nekovārnis 16-Apr-2018, 23:18

Man šobrīd 82 ar foto, tā kā pieticīgos plānus esmu metis pie malas un 100nieks tā kā līdz maija vidum būtu jādabū:) Pāris reizes sanāca būt kopā ar ekspertiem - Gaidi Grandānu Kolkā un Ritvaru Rekmani Talsos un Mērsragā, bet pār   (..)


Daknis 16-Apr-2018, 22:30

Uzmundrinājumam jāatklāj, ka pirmais saraksts ir saņemts, kā arī zināmi vairāki censoņi, kuriem trūkst viencipara skaitlis līdz 100, tā kā tik uz priekšu, līdz termiņa beigām sugu dabā kļūs aizvien vairāk.


forelljjanka 16-Apr-2018, 22:09

Man pēc šodienas banālā kaņepīša ir 93,no ķauķiem ir tikai melngalvas un čunčiņš,nav bezdelīgveidīgo,tā kā 100 būs viegli!;)Interesanti cik būs līdz noteiktajam termiņam?;)Šobrīd jau nu kādas sugas 50 staigājot dienu pa mežu   (..)


Anete PB 16-Apr-2018, 21:53

Man jau arī nav laika, maksimālais, ko esmu dabūjusi, ir putnu priekšpusdiena :) Bet tā ka darbs aizved uz visādām putniem interesantām vietām, kaut kas pamazām salasās. Galvenais, visur turēt binokli, fotoaparātu un telefona diktofonu   (..)


dziedava 16-Apr-2018, 21:41

Anete, kā jau teicu, man šogad speciālām putnu dienām nebūs laika, tā ka 100nieku noteikti nedabūšu. Bet pagaidām ir interesanti paskatīt, cik sugu izdosies dabūt kā "blakusproduktus" citiem gājieniem dabā. Un, jā, Rīgā pie dzelzce   (..)


Anete PB 16-Apr-2018, 21:04

Šobrīd tiešām mežā jau ir iestājies tāds koncerts, ka izšķirt pazīstamo no nepazīstamā un vēl sameklēt to nepazīstamo ir grūti, es šodien ik pa laikam šķendējos par mazajiem pelēkajiem putniņiem(TM) un visādiem vīterotājiem   (..)


Sintija Martinsone 15-Apr-2018, 17:49

Manā pagalmā pilns ar vardēm: https://dabasdati.lv/lv/observation/sdb56rbe3jmn1m4rq90u1q2sp5/


Vīksna 15-Apr-2018, 14:34

Paziņa dziļāk mežā Pilsrundālē, kur naftas vads, tomēr vairāk vardes redzēja.


forelljjanka 15-Apr-2018, 07:26

Nē,nē Julita,tas ir no brīža kad izsludināja akciju! :DD Vienā dienā mežā 89 sugas(pie veiksmes un pamatīgas maršruta plānošanas) var savākt ap Jāņiem,tagad vēl nē ! ;) Bet vispār Tev taisnība,60-70 % putnus staigājot pa mežu sa   (..)


dziedava 14-Apr-2018, 23:44

Jāni, tās 89 pa vienu dienu? Es šodien 5 stundas cauri mežam gāju un pie savām šīgada jau esošajām 25 klāt dabūju precīzi vienu :D (ja vien no pārlidojošām miglas bildēm nevarēs noteikt vēl kādu). Skaņa ir - attēla nav. Neiešu   (..)


forelljjanka 14-Apr-2018, 20:23

Vardes pamazām sāk kustēt,vakar jau bija mīlas pāris mežā un viena vientuļa,šodien samērā garā ceļa gabalā -divas un viena liela,mežā.Mežā gan daudz kur vēl plančkas sasalušas,tikai par virsu ūdens.


forelljjanka 14-Apr-2018, 20:18

Intereses pēc te paskaitīju,tikai braucot uz mežu un mežā 89-as sugas esmu redzējis/dzirdējis.;)


Vīksna 13-Apr-2018, 01:32

Tomēr 1 vardi ieraudzīju Pilsrundāles mežā ejot pāri ceļam, to pašu gandrīz mašīna sabrauca.


zemesbite 12-Apr-2018, 19:12

Ir arī laba ziņa par vardēm. Vakar ieraudzīju, ka kaimiņu dīķī jau iznārstojušas parastās vardes, kaut arī niedrēs vēl ledus. Tur gan jau rosījās dzērves, gan ieradīsies arī stārķi un dzēses, tomēr jācer, ka kādi vardulēni a   (..)


Vīksna 11-Apr-2018, 22:48

Šogad ne es, ne paziņa pie upes dzīvodams , vēl neesam redzējuši vardes.Arī mežā ejot, pagaidām neviena.Jau pagājušogad tikai dažas redzēju, bet mazos vardulēnus nemanīju, lai gan bieži apkārt staigāju pa mežiem, pļavām - bildē   (..)


Siona 11-Apr-2018, 07:55

Neesmu redzējusi vardes, masveidā pārejam lielos ceļus, bet, ja tādas vietas ir zināmas, varbūt vajadzētu ierīkot speciālas pārejas (amphibian tunnels) ? :) herberttiemens.wordpress (punkts) com/2015/12/30/exploring-the-cycle-highway-of-   (..)


OKK 11-Apr-2018, 03:38

Lūdzu adminiem nedzēst manus komentārus, jo tā ir svēta patiesība


OKK 11-Apr-2018, 03:27

Nesapratu, kāpēc uzreiz Valda Ērmane no vardēm pārgāja uz zaķiem


Vīksna 10-Apr-2018, 19:05

Ne jau stārķi vainīgi, ka vardes nav, te pat mežā reti kādu vardi var atrast, arī zaķu maz.Bet kaut ko stārķi pa lauku lasa.Baros vēl uz rudeni. kur laukus ar.Vārnas pīlēnus novāc, bet stārķi man netraucē.


And_ra 10-Apr-2018, 15:34

Vakar ceļš Žīguri - Viļaka pēcpusdienā. Vardes bija. Kaut gan - varbūt krupji, diemžēl nepiestāju. Jābrauc ar velo....


žubīte 10-Apr-2018, 10:16

Pēdējos gados varžu skaits ir kritiski samazinājies arī pēc maniem novērojumiem..Manuprāt, liels nopelns šeit ir arī balto stārķu lielajai populācijai.Pagājušajā gadā katrā ligzdā, ko es novēroju, tika izaudzināti vidēji trīs s   (..)


forelljjanka 9-Apr-2018, 20:37

Vardes ir modušās!Vienā meža bebrainē,kura daļēji vēl ledū,3 gab.Rana sp.,pēc tam, pa ledus virsu meža strautam ,pērās arī viena Pelophylax sp.,to diezgan smalki sabildēju.;)


nekovārnis 9-Apr-2018, 18:23

Paldies par vērtīgo rakstu! Jebkura informācija par šīm plašajām un sarežģītajām grupām ir zelta vērtē. Līdz šim galvenokārt izmantoju Steven Falk lapu https://www.flickr.com/photos/63075200@N07/collections/72157631875078693/ , bet v   (..)


sindi 9-Apr-2018, 11:58

Tak nebraucu jau varžu dēļ :D vnk norādīju pa ceļam redzētās


OKK 9-Apr-2018, 09:50

Santa Bizuna, varžu nārstam ir par agru, lieki bija Tavi 960 km...


sindi 8-Apr-2018, 21:56

Brīvdienās norullēju apmēram 960 km (Grobiņa-Viļaka un atpakaļ), bet vienīgās vardes redzēju šodien uz Brocēnu / Dobeles novadu robežas, 1 īp leca pāri ceļam un gabaliņu tālāk vēl pārītis viens otru nesa kukaragā. Tas arī viss   (..)


forelljjanka 6-Apr-2018, 15:59

Vardes saskaitīt varam,nav gan īsti skaidrs kā no tā varēs izdarīt secinājumus?Saprastu,ja vairāku gadu pētījumā konkrētā maršrutā(-os,dažādos biotopos)...Tīri subjektīvs viedoklis,ir kur stāvoklis nemainīgs(labs),ir kur bēdīgs   (..)


ūdensvistiņa 5-Apr-2018, 22:37

Vēsturisks atskats par Rūjienas apkārtni: pirms gadiem 50 varžu te bija kā biezs,bet krupjus dabūja redzēt pāris reizes pa vasaru. Gāja gadi,un pamanīju,ka viss ir krasi izmainījies- nu krupji bija ļoti daudz, bet vardes pavisam nedaudz.   (..)


IlzeP 5-Apr-2018, 20:08

Arī kukaiņu skaita samazināšanās cēlonis var būt lauksaimniecības ķimizācija.


zemesbite 5-Apr-2018, 19:45

Es jau veicu šādu skaitīšanu dažus gadus atpakaļ, kad siltā, mitrā pavasara nakti braucu mājās un ievēroju, ka uz asfalta tikpat kā nav varžu. Nobraucot apmēram 20 km saskaitīju tikai 15 vardes. Protams, nepētīju grāvmalas, skaitīj   (..)


Platacis 5-Apr-2018, 12:23

Ekskursijas Cēsis-Daibes dīķi-Cēsis autobusā šodien vairāk vietu nav. Paldies par atsaucību!


Vīksna 5-Apr-2018, 11:16

2017 g. maijs, jūnijs vēss, tad sausums, mežos mitrās vietas izžuva.Jāpavēro šogad kā ar vardēm.Bet daudzi cilvēki sūdzējās, ka vardes šeit gandrīz vairs neredz..


kamene 5-Apr-2018, 09:22

Jāņem vērā, kur Valda dzīvo - tā ir Zemgale, novads ar visauglīgāko augsni un tāpēc arī nav ko brīnīties, ka visvairāk indēts. Tā ir, bet vai tā vajag?


Vīksna 5-Apr-2018, 00:52

Dažs atkal uzmācās, bet novērojumi šogad 0, arī iepriekš vairākos gados uz 2 cilvēkiem kopā - maz.


nekovārnis 4-Apr-2018, 23:04

Anete, 200mm jau nav nekāds stobrs - nieka 6x? palielinājums, kas sasniedzams gandrīz katram ziepjutraukam:D Par binokli+noteicēju jāsaka ka šobrīd droši vien stundu varētu pētīt binoklī kādu "ķauķi", bet tas neko nedotu, jo noteicēj   (..)


OKK 4-Apr-2018, 22:54

Lūdzu adminus nedzēst manus komentārus, jo tā ir svēta patiesība!


OKK 4-Apr-2018, 22:51

Kā drukā Valda Ērmane , tā parādās vismaz 2 - 5 vārdi "indēts". Šobrīd - pavasara saasinājums?


Vīksna 4-Apr-2018, 20:54

2017 g. Rundāles nov. pat mežos, kur bieži staigāju, vardes gandrīz vairs nemanīju, kur nu vēl indētos tīrumos.Arī uz ceļiem drīzāk sabrauktu zalkti var atrast.Vietām arī novadgrāvji(ar zilu iezīmēts, ka nedrīkst indēt) noindēti   (..)


dekants 4-Apr-2018, 19:30

Un zinošais gids palīdzēs noteikt sugu :)


forelljjanka 4-Apr-2018, 18:35

Lūk arī 100 sugu vācējiem lieliskas iespējas,pa visu Latviju! ;)


maariite 4-Apr-2018, 08:47

Var tīri ātri ietrenēties bildēt ar telefonu/planšeti caur binokli. Es pirmo 'putni galvā' gadu tā tik vien pavadīju un ieguvu nesliktus dokumenta foto sugu noteikšanai un pat dažus kadrus mākslai ;)


Anete PB 4-Apr-2018, 08:14

Marek, citiem iesācējiem nav tādu stobru, lai bildētu tālos putnus :) Atliek labi apskatīt binoklī un tad uzreiz ņemt planšetdatoru un meklēt pa bildēm un noteicējiem, kas tas tāds bija. Es arī pirmoreiz dabūju redzēt mazās gauras, p   (..)


nekovārnis 3-Apr-2018, 17:51

Man šobrīd 43 :) Kolkasragā sākusies migrācija, ūdeņi pa lielam vaļā. Protams, bildes no tāda tāluma nekādas, bet noteikt var. Pašam par izbrīnu konstatēju ka cita starpā esmu nobildējis mazās gauras, kas man vispār neredzēta suga   (..)


forelljjanka 29-Mar-2018, 12:06

Uģi,es tik no personīgās pieredzes.;) Nav bijusi tāda reize pavasarī Kolkā kad tur pašā ragā kāds ar trubu negrozītos!:D No bildēšanas viedokļa man Kolka gan nepatīk,tādā attālumā kā man vajag (zvirbuļnieka piekūna lieluma putns   (..)


CerambyX 29-Mar-2018, 01:39

Jāni, nu Tu jau pārāk optimistiski izsakies par Kolkas ragu - pēdējos gados tur pavasarī kāds putnu vērotājs reāli parādās labi ja 50% no dienām (Ok, atsevišķos periodos varbūt 75%). Tas uz tādu R-Eiropas valstu fona ir pilnīgs vāj   (..)


forelljjanka 28-Mar-2018, 17:59

Marek,vēl viens pluss ragam,tur vienmēr ir kāds ļoti zinošs ornitofans!;) Vēlamas gan angļu valodas zināšanas,bet parasti jau pavada arī kāds vietējais.;)200 mm ir mazliet par maz,bet ,jātiek tuvāk!:DD


nekovārnis 28-Mar-2018, 17:46

Būs vien jāaizstaigā uz to ragu biežāk - redzēs ko cik sugas var sabildēt:) Man gan tās Kolkasraga migrācijas vērošanas vairāk asociējas ar putnu vērošanu caur uberspēcīgu teleskopu:) Bet tā īsti nekad neesmu pats iedziļinājies,   (..)


IlzeP 28-Mar-2018, 15:41

Nebija, ieķeksēju.


Durkts 28-Mar-2018, 14:46

vai šis ir - https://dabasdati.lv/lv/observation/8g2bq52kjtf6vsleul39s8chg1/


Anete PB 28-Mar-2018, 11:13

Paldies visiem par ieteikumiem, par Dārziņu atteku tieši domāju, ka būtu jāpiebrauc; kaut ko skatīties Ogrē no dambja parasti ir pārāk tālu (jo īpaši tagad, kad dambis rekonstrukcijā un uz parasto vietu, kur visādi putni gozējas, īst   (..)


CerambyX 27-Mar-2018, 23:16

Oi, Dārziņu aprakstā kļūdījos ar līnijas nr. - nevis 48. līnija, bet 39. līnija :)


CerambyX 27-Mar-2018, 23:14

Ķengaragā gan tieši šobrīd tādi tuvumā esoši putni nav tādas īpaši 'ekstra' sugas, lai brauktu tās speciāli skatīties - paugurknābja gulbji, meža pīles, lielie ķīri, kajaki un sudrabkaijas. Daugavā apmēram pa vidu (ja upe nav aiz   (..)


Wiesturs 27-Mar-2018, 23:07

Par plēšiem uz stabiem - astoņi vai deviņi no desmit būs peļu klijāni jebkurā gadījumā :) Tas ir tāpat kā ar parastajiem pļavraibeņiem :D Bet ar tiem labāk sākt kaut kur nomaļus no lielajām šosejām, tas taisnība.


Wiesturs 27-Mar-2018, 23:03

Anete, Ķengaragā es parasti atstāju mašīnu apmēram punktā 511703 / 306569 :D Tad gabaliņu uz Dārziņu pusi ir Ķengaraga tornis, bet parasti ir vērts pastaigāt uz abām pusēm.


Wiesturs 27-Mar-2018, 22:58

Marek - bez raizēm! Kolkā ragā aprīļa beigās labā dienā (arī tad, ja jūrā vēl ledus) pa vienu priekšpusdienu novērot 70+ sugas nav nekas īpašs. Man pašam, ja pareizi atceros, ir ragā bijušas arī >100 sugas dienā (102-104, kaut ka   (..)


Anete PB 27-Mar-2018, 22:55

Mja, kas zinātājam vienkārši, tas iesācējam neder - visi tie pārlidojošie putnu kāši un ceļmalā sēdošie plēši man ir nulles numurs; pirmie par tālu, otros pie stūres pa šoseju braucot nevar apskatīt (tik tālu, ka uz Daugavpils š   (..)


forelljjanka 26-Mar-2018, 19:24

Baiba,bet mēs tak nemaz nekonkurējam!:D Laikam man slikti sanāk,bet es tikai cenšos iedrošināt,un pat, ja kādam nesanāks tās 100 sugas LOB akcijas noteiktajos termiņos,nu un???Latvijai 100 gadi paliek 18-jā novembrī!:D Pareizi Tu Baiba ra   (..)

Piedalies starptautiskos izpētes projektos!

Straujiem soļiem ir atnācis pavasaris un arī brīdis, kad plaukst lapas. Ar tām baroties un tajās dzīvot sāks dažādi posmkāji un to kāpuri. Šajā rakstā piedāvāju jums, Dabasdatu lietotāji, iespēju iesaistīties vienā Eiropas un vienā pasaules mēroga projektā. Sākšu ar metodoloģiski vienkāršāko un, iespējams, arī parastam dabas vērotājam interesantāko - "Par ozoliem, augēdājiem un plēsējiem". Ir [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums 2018 (janvāris-marts)

2018. gada pirmais mēnesis bija netipiski silts, un Latvijā tika novērotas sugas, kas parasti janvārī pie mums nav sastopamas. Putnu vērotājiem janvāra sarakstā bija iespēja “ieķeksēt”, piemēram, meža balodi, dzērvi un dzelteno tārtiņu. Kurzemes pusē applūdušajos laukos barojās lieli zosu, gulbju un ķīvīšu bari, atgādinot skatus, kādus pierasts redzēt pavasarī. Lielāko zosu baru (2700 putnu, [...]

Lielās augu medības skolām

Jau trešo gadu Latvijas Ekoskolās norit bioloģiskās daudzveidības projekts “Lielās augu medības”, kurā šogad dabas izzināšanas nodarbībās piedalīsies gandrīz 5000 sākumskolas skolēnu un pirmsskolu audzēkņu no visas Latvijas. Galvenais nodarbību mērķis ir veidot ciešāku bērnu saikni ar dabu un tajā notiekošajiem procesiem. Projekta laikā skolēni pavada vairākas mācību stundas ārpus klasēm, mācoties atpazīt augus, kukaiņus un [...]

Tauriņu Vērošanas akcija - 2018. gada sezonas ievads

Ir aprīļa vidus un šobrīd var droši teikt, ka jaunā dienastauriņu vērošanas sezona nu jau rit pilnā sparā! Lielā skaitā lido krūkļu balteņi jeb citrontauriņi un kopīgiem spēkiem portālā Dabasdati.lv ir jau ziņotas visas parastākās pavasarī sastopamās raibeņu sugas. Vārdu sakot - kārtīgs pavasaris! Taču pirms metamies ar pilnu krūti jaunās tauriņu vērošanas sezonas piedzīvojumos, [...]

Zirnekļi ap mums un to noteikšana (1)

Esot dabā, mājās, dārzā vai savā automašīnā var gadīties sastapties ar neliela izmēra, astoņu kāju posmkājiem. Šeit es neaprakstu ērces, kuru aktivitāte dabā tūlīt palielināsies, bet gan to radiniekus – zirnekļus. Tie spējīgi apmesties, vai vismaz parādīties visneparastākajās vietās. Arī ziemā, kad, šķiet, viss kluss un mierīgs zirnekļu pasaulē, piemēram, pagrabos, istabu stūros, vannas istabās [...]

Skaitām vardes! (28)

Strauji tuvojas laiks, kad uz nārsta vietām, šķērsojot lielus un mazus ceļus, dosies vardes. Protams, dosies tur, kur tās vēl ir sastopamas. Zināšanas par to, kas notiek ar vardēm, ir viens no lielākajiem caurumiem mūsu priekšstatos par dabas stāvokli Latvijā. Tā kā vardes arī melnajam stārķim ir pietiekami svarīgs interešu objekts, mēs aicinām visus, kam [...]

Aprīlis – Putnu dienu mēnesis (3)

Latvijas simtgades ietvaros Putnu dienu laikā aprīlī Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un citiem partneriem pievērsīs uzmanību labākajām putnu vērošanas vietām visā Latvijā. Pirmie pasākumi notiks jau aprīļa sākumā un turpināsies visu aprīli. Lielākā daļa no vairāk nekā 40 pasākumiem – gan putnu vērošanas ekskursijas, gan radošās un putnu būrīšu darbnīcas [...]

Aprīlī Dabas muzejā atklās divas izstādes

Latvijā aprīlī dažādu vides izglītības organizāciju pasākumos tiek atzīmētas Putnu dienas. Arī Dabas muzejā visu mēnesi notiks dažādi pasākumi, un jau šonedēļ tiks atklātas divas putnu tēmai veltītas izstādes. No 4. līdz 8. aprīlim muzeja Zooloģijas ekspozīcijā būs skatāma desmitgadīgā Jūrmalas Mākslas skolas 3. kursa audzēkņa Jakova Mitina grafikas darbu izstāde. Viņa pedagogs Mākslas skolā ir [...]

Ziņošana par gredzenotiem putniem (4)

Dabasdatos nupat ir ieviesta jauna atzīme "Gredzenots putns", ko novērojuma pievienošanas brīdī var norādīt novērotiem vai atrastiem cilvēka iezīmētiem putniem. Proti, dzīviem vai mirušiem savvaļas putniem vai to atliekām ar jebkādiem (metāla, plastmasas, kāju, kakla) gredzeniem, gredzenu karodziņiem, spārnu markām, raidītājiem vai ģeolokatoriem. Šādos gadījumos iezīmēta putna atradējs atzīmē "Gredzenots putns" atsevišķā laukā uzreiz aiz [...]

Novēro 100 putnu sugas Latvijas simtgadei (68)

Latvijā līdz šim ir sastaptas apmēram 365 putnu sugas. Noteikti ir arī tādas, kas vēl nav sastaptas, jo gandrīz katru gadu tiek novērotas jaunas putnu sugas Latvijai. Latvijā novēroto putnu sugu skaits pieaug ātrāk, nekā Latvijas gadu skaits – kopš 2000. gada Latvijas putnu sarakstam ir piepulcējušās veselas 43 sugas – vidēji 2,4 sugas gadā. [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2018
© dabasdati.lv
Saglabāts