Aktīvie lietotāji: 133 Šodien ievadītie novērojumi: 431 Kopējais novērojumu skaits: 1482863
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
Pēdējie novērojumi
Kaspijas kaija Larus cachinnans
2-Dec-2022, Gradin
Sudrabkaija Larus argentatus
2-Dec-2022, Gradin
Kajaks Larus canus
2-Dec-2022, Gradin
Kaija Larus sp. Larus sp.
2-Dec-2022, Gradin
Kovārnis Corvus monedula
18-Sep-2022, Laimeslācis
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, Langa
2-Dec-2022, Langa
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Langa
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Langa
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
3-Dec-2022, Langa
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
3-Dec-2022, Langa
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
3-Dec-2022, Langa
Ausainā aurēlija Aurelia aurita
3-Dec-2022, FunnyFox
3-Dec-2022, DaceKKK
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, DaceKKK
Garastīte Aegithalos caudatus
3-Dec-2022, DaceKKK 1
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-Dec-2022, LaineR
Zaļžubīte Chloris chloris
3-Dec-2022, LaineR
Zivju dzenītis Alcedo atthis
3-Dec-2022, erts
Zīdaste Bombycilla garrulus
3-Dec-2022, Antarktīda
Baltais gārnis Ardea alba
3-Dec-2022, erts 1
Baltvēderis Mareca penelope
3-Dec-2022, erts
Laucis Fulica atra
3-Dec-2022, Igors
Dzērve Grus grus
26-May-2022, Vīksna 1
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
17-May-2022, Vīksna
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
26-May-2022, Vīksna
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
15-May-2022, Vīksna
Dzērve Grus grus
15-May-2022, Vīksna
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-May-2022, Vīksna
Zīdaste Bombycilla garrulus
3-Dec-2022, Andritis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-Dec-2022, Igors 2
Dadzītis Carduelis carduelis
3-Dec-2022, airbite
Lauku zvirbulis Passer montanus
27-Oct-2022, Vīksna
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-Oct-2022, Vīksna 1
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
10-Oct-2022, Vīksna
Purva zīlīte Poecile palustris
21-Oct-2022, Vīksna
21-Oct-2022, Vīksna
Zoss Anser sp. Anser sp.
24-Oct-2022, Vīksna
Baltā cielava Motacilla alba
1-Sep-2022, Vīksna
Ķīvīte Vanellus vanellus
4-Sep-2022, Vīksna
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Alarion
Niedru lija Circus aeruginosus
4-Sep-2022, Vīksna
Peļu klijāns Buteo buteo
5-Sep-2022, Vīksna
Gaigala Bucephala clangula
3-Dec-2022, Kiwi
Bezdelīga Hirundo rustica
8-Sep-2022, Vīksna
Baltā cielava Motacilla alba
8-Sep-2022, Vīksna
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
13-Sep-2022, Vīksna
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-Sep-2022, Vīksna
Rudā lapsa Vulpes vulpes
18-Sep-2022, Vīksna
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-Sep-2022, Vīksna
Sīlis Garrulus glandarius
20-Sep-2022, Vīksna
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, pētniece
Dzērve Grus grus
20-Sep-2022, Vīksna
Peļu klijāns Buteo buteo
3-Dec-2022, Arnis2
Peļu klijāns Buteo buteo
28-Jul-2022, Vīksna
Krauķis Corvus frugilegus
4-Oct-2022, Vīksna
Dadzītis Carduelis carduelis
19-Oct-2022, Vīksna 1
Melnspārnu kaija Larus marinus
3-Dec-2022, Aigars
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-Dec-2022, Aigars
Stirna Capreolus capreolus
23-Jun-2022, Vīksna
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, Santa L
Brūnā čakste Lanius collurio
7-Aug-2022, Vīksna
Zīdaste Bombycilla garrulus
3-Dec-2022, sandis
Zivju gārnis Ardea cinerea
7-Aug-2022, Vīksna
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-Dec-2022, Santa L
Baltais stārķis Ciconia ciconia
21-Aug-2022, Vīksna
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Santa L
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Arnis2
Stirna Capreolus capreolus
5-Jun-2022, Vīksna
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, bišudzenis
Ūdeņu naktssikspārnis Myotis daubentonii
3-Dec-2022, ekologs
Kalnu ķeģis Linaria flavirostris
3-Dec-2022, vigulis
Zaļžubīte Chloris chloris
3-Dec-2022, Arnis2
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
3-Dec-2022, Arnis2
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, Ireena
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Ireena
Mājas balodis Columba livia f. domestica
3-Dec-2022, Ireena
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-Dec-2022, Arnis2
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-Dec-2022, Arnis2
Zaļžubīte Chloris chloris
3-Dec-2022, Arnis2
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-Dec-2022, Ilona_rasa
Laucis Fulica atra
3-Dec-2022, Ilona_rasa
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-Dec-2022, Alarion
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, DaceK
Lielā gaura Mergus merganser
3-Dec-2022, Ilona_rasa
Gaigala Bucephala clangula
3-Dec-2022, Ilona_rasa
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, DaceK
Vidējais dzenis Leiopicus medius
3-Dec-2022, DaceK
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-Dec-2022, bišudzenis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, bišudzenis
Melnspārnu kaija Larus marinus
3-Dec-2022, Ilona_rasa
Peļu klijāns Buteo buteo
3-Dec-2022, Ireena
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-Dec-2022, Arnis2
Mazā gaura Mergellus albellus
3-Dec-2022, Kiwi
Lielā čakste Lanius excubitor
3-Dec-2022, Acenes
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, sandis
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-Dec-2022, Arnis2
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, sandis
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Arnis2
Mājas strazds Sturnus vulgaris
3-Dec-2022, ievakiri
Sudrabkaija Larus argentatus
3-Dec-2022, Arnis2
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-Dec-2022, Arnis2
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-Dec-2022, Arnis2
Vistu vanags Accipiter gentilis
3-Dec-2022, Ilona_rasa
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, sandis
Garastīte Aegithalos caudatus
3-Dec-2022, sandis
Meža zīlīte Periparus ater
3-Dec-2022, sandis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
3-Dec-2022, sandis
Dzilnītis Sitta europaea
3-Dec-2022, sandis
Lielā gaura Mergus merganser
3-Dec-2022, Arnis2
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
3-Dec-2022, edge
Zīdaste Bombycilla garrulus
3-Dec-2022, vigulis
3-Dec-2022, sandis
Dzilnītis Sitta europaea
3-Dec-2022, sandis
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
3-Dec-2022, vigulis
Melnā dzilna Dryocopus martius
3-Dec-2022, sandis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
3-Dec-2022, sandis
Vistu vanags Accipiter gentilis
3-Dec-2022, edge
Lielā gaura Mergus merganser
3-Dec-2022, Arnis2
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-Dec-2022, Ilona_rasa
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, Alarion
Ķivulis Spinus spinus
3-Dec-2022, ievakiri
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, sandis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, Aidzinieks
Zivju gārnis Ardea cinerea
3-Dec-2022, Ilona_rasa
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-Dec-2022, Ilona_rasa
Lielais dumpis Botaurus stellaris
3-Dec-2022, vigulis
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
3-Dec-2022, Ilona_rasa
Krīklis Anas crecca
3-Dec-2022, Ilona_rasa
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, sandis
Dzilnītis Sitta europaea
3-Dec-2022, Arnis2
Lielā čakste Lanius excubitor
3-Dec-2022, Aidzinieks
Mājas balodis Columba livia f. domestica
3-Dec-2022, sandis
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, sandis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-Dec-2022, sandis
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-Dec-2022, sandis
Vistu vanags Accipiter gentilis
3-Dec-2022, RedFox
Mazā gaura Mergellus albellus
3-Dec-2022, vigulis
Mazais gulbis Cygnus columbianus
3-Dec-2022, vigulis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
3-Dec-2022, ievakiri
Mājas balodis Columba livia f. domestica
3-Dec-2022, sandis
Kalnu ķeģis Linaria flavirostris
3-Dec-2022, vigulis
Sniedze Plectrophenax nivalis
3-Dec-2022, vigulis
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, sandis
Meža zīlīte Periparus ater
3-Dec-2022, sandis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
3-Dec-2022, sandis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
3-Dec-2022, sandis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, sandis
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, LaineR
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-Dec-2022, Arnis2
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
3-Dec-2022, LaineR
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-Dec-2022, ievakiri
Zaļžubīte Chloris chloris
3-Dec-2022, pētniece
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, Izabella
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, Izabella
Baltais gārnis Ardea alba
3-Dec-2022, Ilona_rasa
Mājas balodis Columba livia f. domestica
3-Dec-2022, ievakiri
Mājas strazds Sturnus vulgaris
3-Dec-2022, pētniece
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, Arnis2
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-Dec-2022, pētniece
Peļu klijāns Buteo buteo
3-Dec-2022, pētniece
Zivju gārnis Ardea cinerea
3-Dec-2022, Ilona_rasa
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
3-Dec-2022, Arnis2
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-Dec-2022, Arnis2
Melnspārnu kaija Larus marinus
3-Dec-2022, ievakiri
Meža zīlīte Periparus ater
3-Dec-2022, sandis
Vistu vanags Accipiter gentilis
3-Dec-2022, ievakiri
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
3-Dec-2022, sandis
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, sandis
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Arnis2
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Kovārnis Corvus monedula
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-Dec-2022, Arnis2
Peļu klijāns Buteo buteo
3-Dec-2022, dekants
Mājas balodis Columba livia f. domestica
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Ķivulis Spinus spinus
3-Dec-2022, Arnis2
Mizložņa Certhia familiaris
3-Dec-2022, Arnis2
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-Dec-2022, Arnis2
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, ievakiri
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, Arnis2
Mājas strazds Sturnus vulgaris
3-Dec-2022, Arnis2
Vidējais dzenis Leiopicus medius
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-Dec-2022, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
3-Dec-2022, vigulis
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
3-Dec-2022, vigulis
Zaļžubīte Chloris chloris
3-Dec-2022, Arnis2
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Arnis2
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
3-Dec-2022, ievakiri
Mājas balodis Columba livia f. domestica
3-Dec-2022, sandis
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, sandis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Dadzītis Carduelis carduelis
3-Dec-2022, dekants
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Arnis2
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, Arnis2
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-Dec-2022, sandis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-Dec-2022, sandis
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-Dec-2022, sandis
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, sandis
Dumbrcālis Rallus aquaticus
3-Dec-2022, baibak
Dumbrcālis Rallus aquaticus
3-Dec-2022, ievakiri
Žagata Pica pica
2-Dec-2022, baibak
Kovārnis Corvus monedula
2-Dec-2022, baibak
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-Dec-2022, Kiwi
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
3-Dec-2022, carbo
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, Kiwi
Dzilnītis Sitta europaea
3-Dec-2022, Kiwi
Lielais ūdenscirslis Neomys fodiens
3-Dec-2022, carbo
3-Dec-2022, carbo
Garastīte Aegithalos caudatus
3-Dec-2022, sandis
3-Dec-2022, Liepzieds
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, Kiwi
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, sandis
Vidējais dzenis Leiopicus medius
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Dzilnītis Sitta europaea
3-Dec-2022, Arnis2
Pelēkā dzilna Picus canus
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, sandis
Lielā čakste Lanius excubitor
3-Dec-2022, sandis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, Kiwi
Sudrabkaija Larus argentatus
3-Dec-2022, Arnis2
Zivju gārnis Ardea cinerea
3-Dec-2022, ievakiri
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, Kiwi
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, sandis
Gaigala Bucephala clangula
3-Dec-2022, Arnis2
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-Dec-2022, Arnis2
Zebiekste Mustela nivalis
3-Dec-2022, Acenes
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-Dec-2022, Алексей
Pelēkā pīle Mareca strepera
3-Dec-2022, Алексей
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
3-Dec-2022, Алексей
Mazā gaura Mergellus albellus
3-Dec-2022, Алексей
Cekulpīle Aythya fuligula
3-Dec-2022, Алексей
Krīklis Anas crecca
3-Dec-2022, Алексей
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
3-Dec-2022, Алексей
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
3-Dec-2022, Алексей
Dumbrcālis Rallus aquaticus
3-Dec-2022, Алексей
Baltvēderis Mareca penelope
3-Dec-2022, Алексей
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
3-Dec-2022, Алексей
Baltais gārnis Ardea alba
3-Dec-2022, Алексей
Zivju gārnis Ardea cinerea
3-Dec-2022, Алексей
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-Dec-2022, ievakiri
Garastīte Aegithalos caudatus
3-Dec-2022, Kiwi 1
Purva zīlīte Poecile palustris
3-Dec-2022, Arnis2
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-Dec-2022, sandis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-Dec-2022, sandis
Baltais gārnis Ardea alba
3-Dec-2022, Arnis2
3-Dec-2022, Arnis2
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, asaris
Dzilnītis Sitta europaea
3-Dec-2022, Arnis2
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Zaļžubīte Chloris chloris
3-Dec-2022, sandis
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-Dec-2022, sandis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
3-Dec-2022, sandis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Vidējais dzenis Leiopicus medius
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Zaļžubīte Chloris chloris
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, Arnis2
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Arnis2
Purva zīlīte Poecile palustris
3-Dec-2022, ievakiri
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Lielā gaura Mergus merganser
3-Dec-2022, Kiwi
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, ievakiri
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-Dec-2022, Arnis2
Gaigala Bucephala clangula
3-Dec-2022, Kiwi
Vidējais dzenis Leiopicus medius
3-Dec-2022, Arnis2
Dzilnītis Sitta europaea
3-Dec-2022, Arnis2
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
3-Dec-2022, ievakiri
Zaļžubīte Chloris chloris
3-Dec-2022, ievakiri
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, sandis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, sandis
Dzilnītis Sitta europaea
3-Dec-2022, sandis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, sandis
Dzilnītis Sitta europaea
3-Dec-2022, Arnis2
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, Arnis2
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
3-Dec-2022, asaris
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, sandis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
3-Dec-2022, asaris
Gaigala Bucephala clangula
3-Dec-2022, ievakiri
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-Dec-2022, Kiwi
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
3-Dec-2022, Arnis2
Lielā gaura Mergus merganser
3-Dec-2022, ievakiri
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, sandis
Peļu klijāns Buteo buteo
3-Dec-2022, sandis
Melnais mežastrazds Turdus merula
3-Dec-2022, sandis
Dzilnītis Sitta europaea
3-Dec-2022, ievakiri
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
3-Dec-2022, ievakiri
Sudrabkaija Larus argentatus
3-Dec-2022, ievakiri
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo
3-Dec-2022, ievakiri
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, ievakiri
Baltais gārnis Ardea alba
3-Dec-2022, Kiwi
Mizložņa Certhia familiaris
3-Dec-2022, ievakiri
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-Dec-2022, ievakiri
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, ievakiri
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, ievakiri
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
3-Dec-2022, ievakiri
3-Dec-2022, Alarion
3-Dec-2022, Kiwi
Gaigala Bucephala clangula
3-Dec-2022, Alarion
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, Arnis2
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-Dec-2022, Alarion
Mājas balodis Columba livia f. domestica
3-Dec-2022, Alarion
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, asaris
Kovārnis Corvus monedula
3-Dec-2022, asaris
Zīdaste Bombycilla garrulus
3-Dec-2022, Tringa
Kaija Larus sp. Larus sp.
3-Dec-2022, Alarion
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-Dec-2022, Arnis2
Sudrabkaija Larus argentatus
3-Dec-2022, Alarion
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-Dec-2022, sandis
Vistu vanags Accipiter gentilis
3-Dec-2022, sandis
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, sandis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Alarion
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, Arnis2
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
3-Dec-2022, Arnis2
Gaigala Bucephala clangula
3-Dec-2022, Kiwi
Krauklis Corvus corax
2-Dec-2022, Gaidis Grandāns
Lielā gaura Mergus merganser
3-Dec-2022, Kiwi
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
3-Dec-2022, dekants
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
3-Dec-2022, asaris
Laucis Fulica atra
3-Dec-2022, Kiwi
Zivju gārnis Ardea cinerea
3-Dec-2022, Kiwi
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
3-Dec-2022, Arnis2
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, Arnis2
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, Kiwi
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Kiwi
Mājas balodis Columba livia f. domestica
3-Dec-2022, Arnis2
Dzilnītis Sitta europaea
3-Dec-2022, Kiwi
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, Irbe
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-Dec-2022, Arnis2
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, Arnis2
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-Dec-2022, asaris
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Arnis2
Mājas balodis Columba livia f. domestica
3-Dec-2022, Rallus
Vistu vanags Accipiter gentilis
3-Dec-2022, Rallus
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Arnis2
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-Dec-2022, Rallus
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Arnis2
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, Arnis2
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Rallus
Kovārnis Corvus monedula
3-Dec-2022, Arnis2
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, Arnis2
Dzilnītis Sitta europaea
3-Dec-2022, Arnis2
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-Dec-2022, Rallus
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, Arnis2
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-Dec-2022, Arnis2
Mizložņa Certhia familiaris
3-Dec-2022, Arnis2
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Dec-2022, Arnis2
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-Dec-2022, Arnis2
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, Arnis2
Mājas balodis Columba livia f. domestica
3-Dec-2022, Arnis2
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Arnis2
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Arnis2
Dumbrcālis Rallus aquaticus
3-Dec-2022, Rallus
Vistu vanags Accipiter gentilis
3-Dec-2022, MKezb
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, asaris
Peļu klijāns Buteo buteo
3-Dec-2022, asaris
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, asaris
Vistu vanags Accipiter gentilis
3-Dec-2022, Aigars
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-Dec-2022, Acenes
Kovārnis Corvus monedula
3-Dec-2022, Rallus
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Rallus
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Rallus
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Acenes
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, Rallus
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, dekants
Kovārnis Corvus monedula
3-Dec-2022, Rallus
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Rallus
Zaļžubīte Chloris chloris
3-Dec-2022, Rallus
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, Rallus
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Rallus
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, Rallus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-Dec-2022, Rallus
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, Rallus
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Aleksejs
Kovārnis Corvus monedula
3-Dec-2022, Rallus
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, Rallus
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, Rallus
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, Rallus
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, Rallus
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Rallus
Mājas balodis Columba livia f. domestica
3-Dec-2022, Rallus
Zīdaste Bombycilla garrulus
3-Dec-2022, Rallus
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Rallus
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Rallus
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, Rallus
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
3-Dec-2022, Rallus
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Rallus
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Rallus
Lielā zīlīte Parus major
3-Dec-2022, sandis
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-Dec-2022, sandis
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, sandis
Zaļžubīte Chloris chloris
3-Dec-2022, sandis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
3-Dec-2022, sandis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, asaris
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Rallus
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Rallus
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
3-Dec-2022, Rallus
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Rallus
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
3-Dec-2022, Rallus
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, asaris
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-Dec-2022, asaris
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, Rallus
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Rallus
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Rallus
Apodziņš Glaucidium passerinum
3-Dec-2022, Rallus
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Rallus
Kovārnis Corvus monedula
3-Dec-2022, Rallus
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, Rallus
Zīdaste Bombycilla garrulus
3-Dec-2022, asaris
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Rallus
Mājas balodis Columba livia f. domestica
3-Dec-2022, Rallus
Kovārnis Corvus monedula
3-Dec-2022, Rallus
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Arnis2
Sīlis Garrulus glandarius
3-Dec-2022, Rallus
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Rallus
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
3-Dec-2022, Rallus
Krauklis Corvus corax
3-Dec-2022, Rallus
Žagata Pica pica
3-Dec-2022, Rallus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
5-Oct-2022, IntarsBe
Melnais mežastrazds Turdus merula
6-Oct-2022, IntarsBe
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
6-Oct-2022, IntarsBe
Mājas strazds Sturnus vulgaris
7-Oct-2022, IntarsBe
Melnais mežastrazds Turdus merula
8-Oct-2022, IntarsBe
Mājas strazds Sturnus vulgaris
10-Oct-2022, IntarsBe
Dadzītis Carduelis carduelis
13-Oct-2022, IntarsBe
Žagata Pica pica
27-Oct-2022, IntarsBe
30-Oct-2022, IntarsBe
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
30-Oct-2022, IntarsBe
Laucis Fulica atra
30-Oct-2022, IntarsBe
Ķerra Aythya marila
30-Oct-2022, IntarsBe
30-Oct-2022, IntarsBe
Melnspārnu kaija Larus marinus
2-Dec-2022, ievakiri
Ķerra Aythya marila
2-Dec-2022, ievakiri
Žubīte Fringilla coelebs
2-Dec-2022, Laimeslācis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
2-Dec-2022, ievakiri
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
2-Dec-2022, ievakiri 1
Akmens cauna Martes foina
2-Dec-2022, Andritis
Zivju dzenītis Alcedo atthis
20-Nov-2022, Ilzee
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Oct-2022, IntarsBe
Zoss Anser sp. Anser sp.
30-Oct-2022, IntarsBe
Pelēkais strazds Turdus pilaris
2-Dec-2022, IntarsBe
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
2-Dec-2022, IntarsBe
Sīlis Garrulus glandarius
2-Dec-2022, IntarsBe
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
2-Dec-2022, IntarsBe
Zaļžubīte Chloris chloris
2-Dec-2022, IntarsBe
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
2-Dec-2022, Antarktīda
Lielā zīlīte Parus major
2-Dec-2022, Antarktīda
Žagata Pica pica
2-Dec-2022, Ireena
Zaļžubīte Chloris chloris
2-Dec-2022, guta7
Zaļžubīte Chloris chloris
2-Dec-2022, guta7
Žubīte Fringilla coelebs
2-Dec-2022, Igors 2
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
2-Dec-2022, Igors 1
Pelēkais strazds Turdus pilaris
2-Dec-2022, Sarmīte
Lauku zvirbulis Passer montanus
2-Dec-2022, Igors
Baltais gārnis Ardea alba
2-Dec-2022, Igors
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
2-Dec-2022, Sarmīte
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
2-Dec-2022, Sarmīte
Lielā čakste Lanius excubitor
2-Dec-2022, Igors
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
2-Dec-2022, Igors
Cekulpīle Aythya fuligula
1-Dec-2022, erts
Purva piekūns Falco columbarius
2-Dec-2022, Igors 2
Lauku piekūns Falco tinnunculus
2-Dec-2022, Igors 4
Krauķis Corvus frugilegus
2-Dec-2022, erts
Zīdaste Bombycilla garrulus
2-Dec-2022, Lietuviete 3
Melnā dzilna Dryocopus martius
24-Nov-2022, Alvis Āboliņš
Melnā dzilna Dryocopus martius
2-Dec-2022, Alvis Āboliņš
Zaļžubīte Chloris chloris
2-Dec-2022, Antarktīda
Zīdaste Bombycilla garrulus
2-Dec-2022, Antarktīda
Ķivulis Spinus spinus
2-Dec-2022, Lietuviete
Melnais mežastrazds Turdus merula
2-Dec-2022, Lietuviete
Zaļžubīte Chloris chloris
2-Dec-2022, Lietuviete
Dzilnītis Sitta europaea
2-Dec-2022, Lietuviete
Vidējais dzenis Leiopicus medius
2-Dec-2022, Lietuviete
Lielā zīlīte Parus major
2-Dec-2022, Antarktīda
Jūraskrauklis Phalacrocorax carbo
2-Dec-2022, erts
Pelēkais strazds Turdus pilaris
2-Dec-2022, Lietuviete
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
2-Dec-2022, Lietuviete
Žagata Pica pica
2-Dec-2022, Alvis Āboliņš
Sīlis Garrulus glandarius
2-Dec-2022, Alvis Āboliņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
2-Dec-2022, Alvis Āboliņš
Krauklis Corvus corax
2-Dec-2022, Alvis Āboliņš
Krauklis Corvus corax
2-Dec-2022, Alvis Āboliņš
Lielā zīlīte Parus major
2-Dec-2022, Lietuviete
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
2-Dec-2022, Lietuviete
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2022, Lietuviete
Lauku zvirbulis Passer montanus
2-Dec-2022, Anitaz
Zaļžubīte Chloris chloris
2-Dec-2022, Anitaz
Lielā zīlīte Parus major
2-Dec-2022, Anitaz
Melnais mežastrazds Turdus merula
2-Dec-2022, ievakiri
Paceplītis Troglodytes troglodytes
2-Dec-2022, ievakiri
Ķivulis Spinus spinus
2-Dec-2022, ievakiri
Pēdējās sugu izmaiņas
roosaluristaja 3-Dec-2022 18:16:12

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


roosaluristaja 3-Dec-2022 18:13:42

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 3-Dec-2022 18:11:43

Purva/pelēkā zīlīte Poecile sp. ->


roosaluristaja 3-Dec-2022 18:08:39

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 3-Dec-2022 18:07:59

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


dziedava 3-Dec-2022 16:36:40

Šmaugā komatrihija Comatricha alta ->


roosaluristaja 3-Dec-2022 15:20:41

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 3-Dec-2022 14:09:08

Dzenis/dzilna (nenoteikts) Picidae ->


dziedava 3-Dec-2022 13:52:42

Melnā komatrihija Comatricha nigra ->


IlzeP 3-Dec-2022 13:43:29

Zivju kaija Larus ichthyaetus ->


roosaluristaja 3-Dec-2022 13:09:12

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


roosaluristaja 3-Dec-2022 13:02:23

Zīdītājs (nenoteikts) Mammalia sp. ->


roosaluristaja 3-Dec-2022 12:58:39

Žubīte Fringilla coelebs ->


dziedava 2-Dec-2022 23:34:34

Komatrihija (nenoteikta) Comatricha sp. ->


dziedava 2-Dec-2022 23:27:46

Komatrihija (nenoteikta) Comatricha sp. ->


Matrus 2-Dec-2022 22:31:42

Meža zoss Anser anser ->


roosaluristaja 2-Dec-2022 22:04:30

Nezināms Ignotus ->


VijaS 1-Dec-2022 23:34:09

Parastā aveņgļotsēne (bij. aveņu gļotsēne) Tubifera ferruginosa ->


dziedava 1-Dec-2022 23:26:03

Hemitrihija (nenoteikta) Hemitrichia sp. ->


dziedava 1-Dec-2022 23:03:44

Komatrihija (nenoteikta) Comatricha sp. ->


nekovārnis 1-Dec-2022 22:20:25

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


dziedava 1-Dec-2022 21:37:13

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ilze Ķuze 1-Dec-2022 19:00:13

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


dziedava 1-Dec-2022 18:30:10

Melnā komatrihija Comatricha nigra ->


dziedava 1-Dec-2022 18:04:05

Melnā komatrihija Comatricha nigra ->


dziedava 1-Dec-2022 17:58:43

Melnā komatrihija Comatricha nigra ->


VijaS 1-Dec-2022 16:36:27

Parastā cietpiepe Phellinus igniarius (iesk. Phellinus alni, Phellinus nigricans) ->


roosaluristaja 1-Dec-2022 15:04:25

Īstā posapiepe Fomes fomentarius ->


roosaluristaja 1-Dec-2022 14:59:41

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


artis113 1-Dec-2022 13:51:28

Henotēka Chaenotheca stemonea ->


edzhus 1-Dec-2022 12:25:41

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


roosaluristaja 1-Dec-2022 11:54:58

Nezināms Ignotus ->


VijaS 1-Dec-2022 09:29:17

Nezināms Ignotus ->


VijaS 1-Dec-2022 09:15:28

Nelīdzenā trihija Trichia scabra ->


dziedava 30-Nov-2022 22:27:25

Komatrihija (nenoteikta) Comatricha sp. ->


roosaluristaja 30-Nov-2022 20:31:15

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


nekovārnis 30-Nov-2022 19:00:42

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 30-Nov-2022 19:00:10

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


dziedava 30-Nov-2022 18:25:54

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 30-Nov-2022 16:22:09

Melnā komatrihija Comatricha nigra ->


meža_meita 30-Nov-2022 15:25:34

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


roosaluristaja 30-Nov-2022 13:31:26

Sikspārnis (nenoteikts) Vespertilionidae sp. ->


dziedava 29-Nov-2022 22:17:42

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Igors 29-Nov-2022 20:39:54

Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos ->


dziedava 29-Nov-2022 20:26:47

Melnā komatrihija Comatricha nigra ->


dziedava 29-Nov-2022 18:01:55

Komatrihija (nenoteikta) Comatricha sp. ->


dziedava 29-Nov-2022 15:40:58

Melnā komatrihija Comatricha nigra ->


CerambyX 29-Nov-2022 15:15:42

Bērzu baltsprīžmetis Cabera exanthemata ->


CerambyX 29-Nov-2022 15:15:35

Zāļsvilnis Sitochroa palealis Sitochroa palealis ->


CerambyX 29-Nov-2022 15:13:56

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 29-Nov-2022 13:32:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 29-Nov-2022 12:59:54

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 29-Nov-2022 12:50:08

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Matrus 29-Nov-2022 12:35:58

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


dziedava 29-Nov-2022 12:33:30

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


roosaluristaja 29-Nov-2022 11:40:39

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 29-Nov-2022 11:39:13

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 29-Nov-2022 11:33:48

Nezināms Ignotus ->


Matrus 29-Nov-2022 11:17:31

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 29-Nov-2022 11:16:46

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 29-Nov-2022 10:53:36

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 29-Nov-2022 10:53:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 29-Nov-2022 10:43:43

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 29-Nov-2022 10:07:16

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


VijaS 28-Nov-2022 22:34:37

Ragansviests (nenoteikts) Fuligo sp. ->


dziedava 28-Nov-2022 20:30:50

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Edgars Smislovs 28-Nov-2022 19:41:12

Pelēkā zīlīte Poecile montanus ->


IlzeP 28-Nov-2022 18:32:53

Pelēkā žurka Rattus norvegicus ->


roosaluristaja 28-Nov-2022 14:09:13

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 28-Nov-2022 13:22:26

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 28-Nov-2022 13:03:03

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 27-Nov-2022 23:59:45

Ievu ordeņpūcīte Catocala fulminea ->


CerambyX 27-Nov-2022 23:37:03

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 27-Nov-2022 23:36:53

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 27-Nov-2022 23:36:44

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Edgars Smislovs 27-Nov-2022 19:16:02

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 27-Nov-2022 19:13:04

Bikšainais klijāns Buteo lagopus ->


raigars 27-Nov-2022 18:34:25

Sārtgalvītis Regulus ignicapilla ->


Aleksejs 27-Nov-2022 18:23:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


ELPA 27-Nov-2022 17:52:54

Dzērve Grus grus ->


Kiwi 27-Nov-2022 17:42:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 27-Nov-2022 17:33:47

Parastā lazdupiepe Szczepkamyces campestris (syn. Dichomitus campestris) ->


felsi 27-Nov-2022 17:05:42

Lampīte (nenoteikta) Lamproderma sp. ->


dziedava 27-Nov-2022 15:23:51

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


Ilona_rasa 27-Nov-2022 15:00:26

Baltais stārķis Ciconia ciconia ->


roosaluristaja 27-Nov-2022 14:51:29

Purva/pelēkā zīlīte Poecile sp. ->


dziedava 27-Nov-2022 14:33:44

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


meža_meita 27-Nov-2022 13:11:47

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


felsi 27-Nov-2022 12:37:29

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


raigars 27-Nov-2022 09:30:43

Eirāzijas bebrs Castor fiber ->


Ansis 26-Nov-2022 18:32:29

Sūna (nenoteikta) ->


CerambyX 26-Nov-2022 17:30:10

Šaurknābja pūslītis Phalaropus lobatus ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 16:14:06

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 16:10:36

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 16:08:57

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 16:04:26

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 16:03:30

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:59:30

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:58:54

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Edgars Smislovs 26-Nov-2022 15:43:47

Melnā pīle Melanitta nigra ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:43:07

Askusēne (nenoteikta) Ascomycota sp. ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:19:54

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:18:27

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:17:30

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:16:35

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:15:56

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:15:35

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:13:34

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:12:52

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:11:31

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:09:58

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:08:25

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:06:38

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:04:38

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:03:41

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:01:25

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 15:00:14

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:50:21

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:46:54

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:44:46

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:41:08

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:39:13

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:37:14

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:35:37

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:34:43

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:33:26

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:32:23

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:29:29

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:28:25

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:27:53

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:23:23

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:21:13

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:18:28

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:16:28

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:12:25

Sēne (nenoteikta) ->


Matrus 26-Nov-2022 14:11:25

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:10:39

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:09:37

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:08:58

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:05:35

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 14:04:49

Sēne (nenoteikta) ->


VijaS 26-Nov-2022 12:47:29

Plaissporu fizāra Physarum ovisporum ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 11:26:19

Ronis (nenoteikts) Halichoerus/Pusa sp. ->


Edgars Smislovs 26-Nov-2022 11:03:26

Ragainais dūkuris Podiceps auritus ->


Matrus 26-Nov-2022 10:52:26

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 10:06:39

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 10:05:58

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 10:05:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 26-Nov-2022 10:04:48

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 25-Nov-2022 23:08:37

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


roosaluristaja 25-Nov-2022 19:45:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 25-Nov-2022 18:00:14

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 25-Nov-2022 16:26:44

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 25-Nov-2022 12:05:35

Cietpiepe (nenoteikta) Phellinus sp. ->


Ansis 25-Nov-2022 11:38:03

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 25-Nov-2022 11:07:58

Cietpiepe (nenoteikta) Phellinus sp. ->


CerambyX 24-Nov-2022 23:08:17

Bite (nenoteikta) Apidae sp. ->


dziedava 24-Nov-2022 22:29:15

Komatrihija (nenoteikta) Comatricha sp. ->


edzhus 24-Nov-2022 21:57:27

Ronis (nenoteikts) Halichoerus/Pusa sp. ->


edzhus 24-Nov-2022 19:17:59

Ķerra Aythya marila ->


Ansis 24-Nov-2022 18:56:54

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 24-Nov-2022 18:55:26

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 24-Nov-2022 18:54:23

Sūna (nenoteikta) ->


roosaluristaja 24-Nov-2022 17:45:43

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


CerambyX 24-Nov-2022 15:08:29

Tinējs Eucosma sp. Eucosma sp. ->


CerambyX 24-Nov-2022 15:08:16

Nezināms Ignotus ->


roosaluristaja 24-Nov-2022 15:06:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 24-Nov-2022 11:43:43

Nezināms Ignotus ->


dziedava 24-Nov-2022 00:33:14

Oranžā aveņgļotsēne Tubifera montana ->


dziedava 24-Nov-2022 00:26:27

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 23-Nov-2022 22:12:38

Pelēkā žurka Rattus norvegicus ->


dziedava 23-Nov-2022 21:46:39

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 23-Nov-2022 20:05:12

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


nekovārnis 23-Nov-2022 18:35:12

Pļavraibenis (nenoteikts) Melitaea sp. ->


nekovārnis 23-Nov-2022 18:34:45

Ziedmuša Eristalis sp. Eristalis sp. ->


dziedava 23-Nov-2022 16:08:42

Plaissporu fizāra Physarum ovisporum ->


IlzeP 23-Nov-2022 14:36:16

Pelēkā žurka Rattus norvegicus ->


Acenes 23-Nov-2022 13:48:48

Bikšainais klijāns Buteo lagopus ->


CerambyX 23-Nov-2022 13:04:42

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


AAvj 23-Nov-2022 10:44:07

Pelēkā žurka Rattus norvegicus ->


AAvj 23-Nov-2022 09:12:27

Meža strupaste Clethrionomys glareolus ->


meža_meita 23-Nov-2022 06:35:14

Sēne (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 22-Nov-2022 18:17:15

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 22-Nov-2022 18:15:33

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rocky 22-Nov-2022 15:37:30

Baltvaigu zoss Branta leucopsis ->


pustumsa 22-Nov-2022 12:57:27

Zaļžubīte Chloris chloris ->


pustumsa 22-Nov-2022 12:56:41

Ķivulis Spinus spinus ->


Edgars Smislovs 22-Nov-2022 09:42:44

Baltvēderis Mareca penelope ->


roosaluristaja 22-Nov-2022 06:50:07

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 21-Nov-2022 17:45:39

Starojošā diderma Diderma radiatum ->


dziedava 21-Nov-2022 15:01:40

Badhāmija (nenoteikta) Badhamia sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
IlzeP 03.decembris, 21:37

Skaidrs, paldies, tātad no 700.


Laimeslācis 03.decembris, 20:46

Ā- sapratu! Jā šīm tādus nesaskatu. Šīm kolumela dalās ļoti līdzīgi kā C.ellae ( zari sadaloties veido tādu kā pusloku/kausu). Tādu līdzību manas acis saskata.


dziedava 03.decembris, 20:29

Nē, skat., piem: https://dabasdati.lv/lv/image/f5d2e601bac5ddd55d4fea9924d108d5/683103/ Spora labajā pusē. Tai gandrīz apakšā, mazliet pa labi, tajā riņķī ir gaišāks posms. Apakšējai sporai tāds posms ir pa labi.


Laimeslācis 03.decembris, 20:19

Pieliku vēl vienu bildi. Attēla centrā dažām sporām redzams tāds kā gredzens - vai tā varētu izskatīties tā gaišā josla ap sporu?


Vīksna 03.decembris, 19:48

Paldies !


Vīksna 03.decembris, 19:47

Skaits vismaz 700 tur lidinājās, tā aptuveni pēc bildētā skaitīju, un ne viss bildē ietilpa.


dziedava 03.decembris, 19:33

Nja, sporas nu tā, pa augšējo robežu, jābūt 7-10(11) mkm. Bet kā vakar rakstīju, Edvīns teic, ka C.nigra ir ļoti daudzveidīga, tik skrupulozi nav jāskatās. C.nigrai sporām raksturīga arī dīgšanas pora - apkārtējā riņķītī gaišāka josla. Tāda netika manīta? Ja nevar 1000x palielinājumu, tad gan grūtāk to saprast. Bet nu kādi vēl varianti ar garu kolumellu. C.ellae pēc franču noteicēja ir līdz 1mm, pēc vācu - līdz 1,6(2) mm, tad šī derētu. Sporas 7-11(12)mkm. Šai raksturīgs gandrīz pilns ārējais tīkliņš (pa lodes virsmu).


IlzeP 03.decembris, 19:04

Gan www.putni.lv ir bildes ar vasaras un ziemas tērpiem, gan, piemēram, nesen iznākušajā Eiropas putnu noteicējā.


Laimeslācis 03.decembris, 18:53

Nomērīju sporas - viena 9,56 mkm pārējās virs 10 mkm, - no 10,15 līdz 10,76 mkm. Sanāk ka par lielu priekš C.nigra? Pieliku bildes.


Alarion 03.decembris, 18:53

Paldies, Ilze! Ar kaiju atpazīšanu man iet grūti pagaidām. Gan jau ir lielais ķīris - punktiņš bija. Tagad zināšu, ka lielajiem ķīriem arī ir ziemas 'tērpi', citādi nekādi nevarēju identificēt, skatoties attēlos, kur tikai vasaras. :)


IlzeP 03.decembris, 18:22

Pie skaita rādās 1-700. Vai mainīt uz 700-700 vai arī uz kādu skaita diapazonu?


Laimeslācis 03.decembris, 17:55

Tikko pieliku bildi - augļķermeni ar izmēriem.


dziedava 03.decembris, 17:53

Hmm, te tomēr ir gara taisna kolumella, pie apakšas nedalās, kā tai bildē likās. Pašā augša sadalās, tas jau ir kas cits. Tad jau drīzāk būs C.nigra. Nu sporas var paskatīt, bet ja ir tāda gara kolumella, tad jābūt C.nigra


Laimeslācis 03.decembris, 17:38

Paldies, Julita!


Irbe 03.decembris, 17:24

Brūnspārnu ķauķis


Laimeslācis 03.decembris, 17:23

Jā , kolumela tiešām dalās. Pieliku divas bildītes. Paskatīšos sporas.


Laimeslācis 03.decembris, 16:15

Paldies, Julita!


Kiwi 03.decembris, 15:42

Paldies, Margarita un Uldi, par sugas noteikšanu!


dziedava 03.decembris, 15:24

Un vēl ir variants, ka paraudziņā kopā ir dažādas sugas. Izdevās atrast arī vienu tādu vālīti, kurai stiprinājuma vietas kapilīcijam ar kolumellu neizdevās atrast, tā arī tāda pusizjukusi, haotiska. Tā ka varbūt arī, ka abas sugas, tāpēc pagaidām lai nosaukums paliek kā ir.


dziedava 03.decembris, 15:10

Šī mani ļoti samulsināja. Pēc Neuberta tik garas (pat virs 5 mm) var būt tikai 3 sugas - C.alta, C.fragilis un C.nigra. C.fragilis atkrīt, jo tam tipiski kātiņš puse garuma (te daudz garāks) un sporas mazākas un citādāk izskatās. Paliek C.alta un C.nigra. Kārpainas sporas 8-10 mkm der abām sugām. Garuma / galviņas proporcijas arī. Bet C.alta kapilīcijs tipiski viegli atdalās no kolumellas. Mājās esošajos eksemplāros kapilīcijs ir skaidri redzami daudzās vietās savienots ar kolumellu. Tiesa, daļēji jau ir atplīsis un gar kātiņu tikai driskas. Bet tas ir nobriedušā sporu stadijā, kad C.alta jau būtu kā mākonim nogājušam no kolumellas nost. Atradu mājās C.alta paraudziņu. Tam ir tāds haotisks paskats, nav tādu glītu bumbiņu un nav tādu daudzu stiprinājumu pie kolumellas. Būs vien šis C.nigra. Bet tas sākotnēji tipiskais paskats ar iežmaugtajiem vēderiem ir riktīgi mulsinošs..


Irbe 03.decembris, 14:37

Šī būs purva zīlīte


Irbe 03.decembris, 14:34

Mazā gaura?


dziedava 03.decembris, 14:29

Mikroskopēju. Diemžēl paraudziņš tā arī nenobrieda. Mikroskopijā sporas netipiski gaišas, bez skaidra raksta (t.i., nenobriedušas), pēc izmēra 9-10 mkm, kas derētu. Kapilīcijs un kolumella bija atrodami, savstarpēji nesaistīti, kas varētu būt C.alta atbilstoši. Ņemot vērā makro parametrus, domāju, ka suga noteikta pareizi.


dziedava 03.decembris, 13:52

Forma ir kā C.nigra, bet ļoti maza, līdz 2mm un mani uzmanīgu dara 2. foto 3. no labās puses, kam caurspīdīga galviņa - izskatās, ka tur kolumella sadalījusies dakšā - divos zaros, katrs uz savu pusi (C.nigra kolumella ir vienā zarā, taisna). Ja tā - tad daudz ticamāks variants ir C.elegans, kas ir tieši tik maza un kam kolumella dalās galviņā pie apakšas. Ja paraudziņš joprojām ir, tad šo pazīmi derētu pārbaudīt. :)


IlzeP 03.decembris, 13:43

Vai arī kajaks, tiešām nevaru pēc bildēm pateikt.


IlzeP 03.decembris, 13:42

Zivju kaijai Latvijā ir viens novērojums 1974. gadā. Bildes ļoti miglainas, visdrīzāk varētu būt lielais ķīris (laikam jau ir melns punkts uz vaiga?).


roosaluristaja 03.decembris, 13:09

Baltais tādā vietā nevarētu būt


dziedava 03.decembris, 12:03

Šis izrādījās interesants eksemplārs. Pēc skata līdzīgs melnajai komatrihijai, tikai mazāks un ar lielākām sporām nekā vajadzētu būt, par ko Edvīns teica, ka tas vēl esot ok priekš C.nigra. Bet sporas tam ar tādiem lieliem "caurumiem" (dīgšanas poras), kādas C.nigra gan nav raksturīgas. Tādas ir tipiskas Comatricha rigidireta, kam gandrīz atbilst arī pārējie parametri (mazs izmērs, lielākas sporas), ka es jau domāju, ka būs jauna suga, bet tai esot raksturīga augšana uz koka mizas. Bet te, šķiet, uz plikas koksnes. Tad nu šobrīd paliekam pie neparastas C.nigra, bet kas zina, varbūt vēlāk izdalīs kādu jaunu sugu, kas šai labāk derēs :)


Alarion 03.decembris, 10:24

Vai varbūt cita kaija? Mazāka nekā lielās (jaunie sudrabkaijas putni?).


Gradin 03.decembris, 07:43

Paldies par izsmeļošo atbildi.


CerambyX 03.decembris, 01:55

Pie vainas ir no senākiem laikiem (kad ziemas bija aukstākas utt.) saglabājies 'automātiskais filtrs' - daļai 'reto ziemotāju' robeždatums ir 1. decembris. Protams, mūsdienās baltais gārnis droši vien ziemā vairs nav interesants nevienā gadījumā (ja vien nav kādi 382 gārņi vienkopus), bet automātiskais filtrs šādām izmaiņā nespēj izsekot attiecīgi.... Būs droši vien jāpacieš Ardea alba uzlidojums interesantāko novērojumu tabulā nākamajos mēnešos. P.S. bet nu kaut ko centos sabakstīt, ka ziemā varbūt, lai atzīmē interesantus sākot no 10 putniem vienkopus. Cerams, ka DD.lv nesalauzu. Ja kādam ir argumenti, tad var reducēt uz nez - 5 puntiem. Bet nu 1 Ardea alba ziemā laikam tiešām nav vairs nekas interesants. Esam fleksibli un pielāgojamies. (ja vien tehnoloģijas to atļauj).


Gradin 03.decembris, 01:18

Ar ko baltais gārnis īpašs, ka ir interesants novērojums?


Laimeslācis 02.decembris, 21:31

Fotografēju, jo domāju, ka tās ir gļotsēņu kājiņu pamatnes, tikai izlūzušas. Papētīšu...


Gaidis Grandāns 02.decembris, 17:57

Laiks agrāks (ap plkst. 9:30), bet vieta un datums pareizi - pārlidoja virs dārza.


Alvis Āboliņš 02.decembris, 17:49

Vai pareizs laiks, varbūt vieta?


roosaluristaja 02.decembris, 11:53

Principā var būt, bet es pēc šī attēla neņemos viennozīmīgi apgalvot, ka tā ir


artis113 02.decembris, 11:26

Vai šī varētu būt diplomitoporus flavescens? Aug uz nokaltušas priedes.


dziedava 01.decembris, 23:44

6stūri varētu būt arī izjukuši tik izpūrušai gļotsēnei. Te interesants raksts: https://forum.toadstool.ru/topic/5657-tubifera-applanata/


dziedava 01.decembris, 23:38

Bet nu no trubiņām sastāv?


VijaS 01.decembris, 23:33

Taisnība, pārsteidzos. Pirmā doma, ieraugot krāsu, vispār bija par vecu pūkaino mīkstpiepi, ja tomēr nē, tad no gļotsēnēm tuvākās asociācijas bija ar aveņgļotsēnēm. Mīkstpiepi sporas neapstiprināja. No aveņgļotsēnēm sporu izmērus varētu pievilkt parastajai pie apakšējām robežām, tā likās ticamāka. Precīzāka atbilstība būtu T. corymbosa, bet tā atrodama Centrālamerikas tropiskajos mežos. Vēl viena suga, kam sporu izmērs būtu atbilstošāks - T. applanata. Tai raksturīgās pazīmes - trubiņas cieši kopā, sešstūrainas kā šūna (izskatās ne pārāk), un ar plakanām virsmām, nevis kaut kādiem galiem (arī īsti nevar novērtēt, jo pārāk sairušas), par laškrāsas toni jaunībā nemaz nerunājot. Tādējādi secinājums - diez vai aveņgļotsēne, bet jādomā, kam vēl ir tādas mazas, neizteiksmīgi tīklotas, gaišas sporas.


dziedava 01.decembris, 22:07

Sporas ar dalījumiem (septate) ir sēnēm un ķērpjiem. Kādiem piemēram uz sitiena nevaru atcerēties. Bet gļotsēnēm tādas noteikti nav. Vēl mani ieintersēja 9. attēlā - tur "galviņas" ir apakšā - varbūt tās ir kādas sēnes? Pēc gļotsēnes apakšas īsti neizskatās. Bet vajadz;etu labāku skatu :)


Laimeslācis 01.decembris, 21:39

Biju neizpratnē ieraugot šāda sporas. Es pirmo reizi uz šitādas gļotsēnes uzķēros. Paldies, Julita par apskaidrību! Mācīšos! :)


dziedava 01.decembris, 21:35

3mm varētu būt tipiski melnajai komatrihijai Comatricha nigra, tai kolumella ir gara, bet 5.att. ir sajūta, ka zem galviņas jau ir sadalīšanās kapilīcija diegos. Ja tā nav C. nigra, tad bez labiem iekšu foto retu sugu nekā nepierādīsi :(


dziedava 01.decembris, 21:32

Sporu izmēru, tātad, vajadzētu tiem "pīrādziņiem", bet tas varētu maz ko ietekmēt, jo izmēri vairākām līdzīgajām sugām ir līdzīgi.


dziedava 01.decembris, 21:31

Es ar šādām tieši šobrīd darbojos. Un secinājums nr. 1 - nekad nemikroskopēt sēņu salipinātos eksemplārus! ;D Viens no svarīgākajiem parametriem ir kolumella un kapilīcijs galviņas iekšienē. To vislabāk var skatīt sporu stadijā, kad izbirušas sporas un palicis tikai kapilīcija tīkliņš, vai kad sporas izpūš. Tādi sēņu nomocīti eksemplāri ir bezcers, tur kolumellu un kapilīcija struktūru visticamāk neredzēt ne tāpat, ne zem stikliņa. Šajā mikroskopijā brūnie kapilīcija diegi ir redzami tīri labi, bet svarīgākais ir kolumella - vai tā sadalās kapilīcija diegos tūlīt ka'tiņa galā, vai kolumella ir līdz pusei vai līdz 2/3 galviņas. Un to te neredzēt.


Laimeslācis 01.decembris, 21:06

Būs jāpamēģina


Laimeslācis 01.decembris, 21:01

Tad sanāk, ka tā ir kaut kāda sēne kas ir pārņēmusi gļotsēni un tās ''pēdiņas'' un ''ķēdītes'' pieder sēnei?


dziedava 01.decembris, 21:00

Vai tās "pielapes" ir mēģināts mikroskopēt? Izskatās pēc kādiem kukaiņa spārniem vtml...


dziedava 01.decembris, 20:55

Gļotsēnes sporas nav daudzdaļīgās, bet tās neizteiksmīgās ar punktiņiem (kārpām), kuras sēnes dēļ ir traumētas un nav apaļas, bet kā pīrādziņi saplacinātas


dziedava 01.decembris, 20:52

Kāpēc domā, ka ar tik mazām sporām ir parastā aveņgļotsēne? Tai jau vajag vairāk - 6-7,5 mkm.


dziedava 01.decembris, 18:30

Ticamākais šķiet C.elegans


dziedava 01.decembris, 18:04

Ticamāka par C.nigra varētu būt C.elegans, jo augumā salīdzinoši maza


dziedava 01.decembris, 17:59

Ņemot vērā mazo izmēru un zemo kolumellas dalīšanos, daudz ticamāka ir C.elegans versija. Bet cik droši, vēl jāpadomā.


VijaS 01.decembris, 16:37

Paldies, Uldi! Jā, pēc tam arī pati sašaubījos.


Kiwi 01.decembris, 16:08

Ilze, šķērsgriezuma foto laikam nebūs, bet Diāna Meiere Mikologu grupā FB vēlreiz apstiprināja, ka noteikta pareizi. Varbūt sazinieties ar Diānu.


roosaluristaja 01.decembris, 15:04

Augļķermeņa ārmalas izskats vairāk norāda uz apmalpiepi


Vīksna 01.decembris, 15:04

Paldies !


Kiwi 01.decembris, 14:56

Man diemžēl nav foto, jo brīdī, kad Diāna nogrieza gabaliņu, nebiju blakus. Uzjautāju Mikologu grupā, varbūt kādam atradīsies foto.


Ilze Ķuze 01.decembris, 14:00

Vai ir šķērsgriezuma foto? Uz egles kritalas?


artis113 01.decembris, 13:45

Uz priedes stumbra


roosaluristaja 01.decembris, 13:40

Sniegs bišku traucē izvērtēt attēlu, bet tās divas, kas fotografētas tuvplānā, izskatās pēc Fomes fomentarius nevis Phellinus


VijaS 01.decembris, 11:54

Kāpēc gan ne :D


dziedava 01.decembris, 11:51

Varbūt kāds krustojums ar T.scabra? Kur teikts, ka tādi nevar būt? Āriņas no scabras, iekšiņas no varias ;)). Nu skats tiešām netipisks


Kiwi 01.decembris, 09:13

Ilze, neesmu eksperte, nepateikšu kura, bet Diāna Meiere noteica uz vietas un arī FB grupā pēc tam noteica kā melnsvītras cietpiepi.


Vīksna 30.novembris, 21:32

Paldies !


adata 30.novembris, 20:29

Pieskatīšu gan, pašai interesanti, kas tur vēl nāks ārā. Baļķis diezgan pajauns, trešo vasaru guļ. Bez šīm uz tā ieziņotas jau dažas lapiņsēnes un piepe, kas gan vēl jāvēro. Tā, ka barības bāze laba.


Vīksna 30.novembris, 19:18

Apses tur bija vairāk, ar kādu egli.


Vīksna 30.novembris, 19:13

Paldies !


roosaluristaja 30.novembris, 17:07

Ja apses kritala, varētu būt Ceriporiopsis aneirina


Ilze Ķuze 30.novembris, 16:18

Renāte, nu jā - tāda ar bija doma :))


meža_meita 30.novembris, 12:45

Ilze, laiks iemēģināt trinokulāru.:)))))))))


VijaS 29.novembris, 23:00

Jebkurā gadījumā, šādu kritalu ir vērts "pieskatīt" un ik pa brīdim apsekot, jo ir ļoti liela iespējamība atrast vēl kaut ko. Ja kritala ir atbilstošā sadalīšanās pakāpē un sākusi kalpot kā barības bāze, to bieži vien izmanto dažādas sugas. un katrai sugai tomēr ir sava sezonalitāte - citas raksturīgas vasarai, citas rudens pusei, tāpēc dažādos laikos arī sugu komplekts būs atšķirīgs. Un ar laiku, substrātam arvien vairāk sadaloties un mainot savu sastāvu, visticamāk, tās pirmās sugas pazudīs, bet to vietā parādīsies citas, kam barības apstākļi būs piemērotāki. No savas neilgās pieredzes varu teikt, ka ir gadījies atrast vienu sugu uz tā paša koka divus gadus pēc kārtas, bet tāpat ir arī pietiekami daudz tādu gļotsēņu, kas ir gaidītas un regulāri meklētas, bet tā arī atkārtoti nav atrastas. Ir fantastiski, ja ir iespēja apsekot samērā bieži, jo sevišķi karstajā laikā augošās sugas bieži vien pāris dienu laikā ir ne tikai nobriedušas, bet arī izsējušas sporas un praktiski pazudušas. Un bieži vien gliemeži un visādas mazas vabolītes tādas pusjēlas gļotsēnes noēd tik ātri, ka tās nepaspēj pat nobriest. Rudenī augošajām sugām vairāk raksturīga lēnāka attīstība, tās var novērot ilgāk. Šis konkrētais attēls pēc oranžīgā toņa, plus vēl sezona - pavēls rudens - vedina uz domām par kādu no trihijām, un tās mēdz būt diezgan ilgmūžīgas. Man ir viens novērojums no pagājušā rudens ar trihijām, kuras ļoti ilgi nenobrieda līdz kārtīgai sporu stadijai, ziemu pārlaida zem sniega, pavasarī beidzot sāka putēt sporas, pa vasaru garāmejot es arī viņām ik pa laikam "uzmetu aci", ka vēl nav galīgi sabirzušas, un tukšos kausiņus visnotaļ atpazīstamā paskatā redzēju vēl pirms pāris nedēļām, tātad pēc vairāk nekā gada. Tāpēc nav izslēgts, ka šīs, ja paspēja nobriest, vēl joprojām tur ir. :)


adata 29.novembris, 21:36

Paldies, Vija, tiešām daudz kas. Bet, ja arī tā viena būtu gļotsēne, es to nākamgad varu turpat sastapt, jeb tā jau būs izzudusi? Kā ir ar tām gļotsēnēm?


felsi 29.novembris, 20:58

Apsveikumi! Ideāla mikroskopija!


felsi 29.novembris, 20:56

Apsveikumi un aplausi!


felsi 29.novembris, 20:55

Apsveicu atradēju un noteicēju! Superīgs atradums arhīvos:)


Arnis2 29.novembris, 19:19

Novērotājam jau šaubu nav, Ruslan. :))


Vīksna 29.novembris, 18:42

Apsveicu visus ar jaunajām sugām !


Laimeslācis 29.novembris, 18:38

Apsveicu! :)


Laimeslācis 29.novembris, 18:36

Apsveicu! :)


Laimeslācis 29.novembris, 18:35

Apsveicu! :)


dziedava 29.novembris, 16:40

Man tikai pietrūkst biotopa apraksta. Atceries? ;D


Ilze Ķuze 29.novembris, 16:25

Drīzāk egļu sakņupiepe


dziedava 29.novembris, 16:17

Paldies, Evita! :) Ievākta, protams, kā parastākā suga, ja negribētu mikroskopiski apstiprināt, tā arī neuzzinātu.


Lemmus 29.novembris, 16:11

Apsveicu!! Skaista! :)


Lemmus 29.novembris, 16:10

Apsveicu!! Un kas par smuku kritalu! :)


dziedava 29.novembris, 16:06

Nosaukumu var droši pārdomāt ;)


Lemmus 29.novembris, 16:03

Ļoti negaidīti! Milzīgs paldies par noteikšanu un nosaukuma došanu,Julita! :)


dziedava 29.novembris, 15:49

Še vēl zinātnieki strīdās, vai Comatricha rubens vai Collaria rubens (vienā grāmatā tā, otrā šitā), attiecīgi, vai komatrihija vai lampīte, turklāt mēs Latvijā vēl neesam izdalījuši atsevišķi Collaria, kur līdz šim vienīgā LV suga Collaria arcyrionema (apkakles lampīte) agrāk bijusi Lamproderma arcyrionema, tāpēc latvisko atstājām kā lampīti. Collaria izdalīt ir sava veida loģika - visām tām sugām no perīdija paliek apakšpusē kausiņš vai apkaklīte. Bet tad Collaria vajag atsevišķu latvisko nosaukumu, kas ar to saistīts, un apkaklītes apkaklenīte :D īsti vairs nederētu Collaria arcyrionema nosaukšanai. Man atkal lampītes saistās ar spīdīgajām, zaigojošajām galviņām, un tādas ir gan Lamproderma, gan Collaria arcyrionema. Savukārt Collaria rubens tāda nav, tāpēc līdzīgāka ir komatrihijām. Vārdsakot, te ir vieta domāt un jaukt galvu :D. Kā redzams, arī zinātnieki īsti līdz galam par visu nav vienojušies, jo sugu staigāšana pa šīm ģintīm šurpu turpu ir ievērojama.


dziedava 29.novembris, 12:51

Vairāk te: https://www.facebook.com/groups/myx.lv/posts/902339854267836/


dziedava 29.novembris, 12:43

Lasīju vairāk nekā 4 aprakstos, sanāk, bet ne mazāk kā ar noteikšanu mocījos arī ar latvisko nosaukumu. Tā kā zinātnieki paši netiek īsti skaidrībā, kāda ģints, kāda suga, tad arī latīniskais sugas vārds gandrīz var teikt ka novecojis. Subcaespitosa radies no ciņveidīgi paplatināta kātiņa, kas pirmajā sugas aprakstā, toreiz vēl kā Comatricha subcaespitosa, labi redzams arī attēlā. Vēlākajos sugas aprakstos un, attiecīgi, zīmējumos tas "cinis" vairs nav tik izteikts, un nav nekas tāds ļoti īpaši raksturīgs tieši šai sugai. Bet labāks latviskais nosaukums ar nenāca prāta. Tad vajadzētu iesaistīt ~9 mikrometru kārpainas sporas, mazu izmēru un gandrīz tīkliņu apkārt. Jeb vienā vārdā nepateiksi.


MoreOrLess 29.novembris, 11:03

Būs mazais svilpis.


grieze 29.novembris, 09:43

Sylvia communis


dziedava 29.novembris, 00:13

Ne paraudziņu domāju, bet foto, vrb Tev foto ir lielāks :). Ko domāji ar 2. teikumu, nesapratu, bet laikam nav svarīgi ;)


Lemmus 28.novembris, 22:58

Tur tas trakums, ka paraudziņa nav. :D Bet es Tev ticu, pati šo sugu pēc bildēm (jo šis man ir pirmais sugas novērojums dzīvē) atšķīru tikai plazmodija stadijā.


Laimeslācis 28.novembris, 22:47

Nē, diemžēl nav. :


dziedava 28.novembris, 21:43

Ja Tev ir lielākā izmērā nekā te redzams, vari atsūtīt papētīt, vai neesmu pārsteigusies :)


dziedava 28.novembris, 21:42

Tipisks paskats :D. Protams, nav garantijas, bet pirmā doma bija - kāpēc nav noteikta. Var, protams, būt jauna suga LV un pasaulei, bet to nu no foto nenoteiks. Šis būtu ticamākais variants.


Lemmus 28.novembris, 21:35

Oho, paldies! Bet kā izdevās noteikt?


Matrus 28.novembris, 21:01

Ja novērotajam nav pārliecības par norādītas sugas pareizu noteikšanu, tad labāk šādus novērojumus pārkvalificēt uz “nenoteiktu putnu”.


raigars 28.novembris, 19:27

Ja pēc profu domām neiespējama vieta un laiks - sakiet!


Rallus 28.novembris, 18:53

Uģi, pateicīgs par sugu precizējumiem!


Igors 28.novembris, 17:35

Nu pēc taviem skaistajiem komentāriem, kā es varētu nepiekrist Andri!


andreim 28.novembris, 16:52

Yes, Rattus norvegicus.


andreim 28.novembris, 16:51

Yes, Rattus norvegicus.


andreim 28.novembris, 16:51

Seems Apodemus


andreim 28.novembris, 16:40

Yes, young Rattus norvegicus


dekants 28.novembris, 15:11

Igor, paldies par precīzu vietas norādīšanu!


Laimeslācis 28.novembris, 13:33

Paldies, Renāte!


dziedava 28.novembris, 13:23

Paldies, Uldi, brīnos, ka šajā sniegotajā laikā cilvēki gļotsēnes atrod teju pat vairāk nekā šogad vasarā.


roosaluristaja 28.novembris, 13:04

Sēne šī nav. Varētu būt kāda gļotsēne drīzāk


meža_meita 28.novembris, 12:28

Ļoti skaisti, bet jā, jāmikroskopē.


asaris 28.novembris, 12:01

Izlēca pie nezināmajiem. Var nomainīt vismaz uz pūpēdis (nenoteikts).


Kiwi 28.novembris, 09:11

Paldies, Edgar!


dziedava 28.novembris, 00:23

Tur būtu jāskata sporas 1000x palielinājumā, vai sporas negrupējas, kāds sporām raksts - vai ir kārpas vai garākas adatiņas, un vai tās (kārpas) veido tumšākas grupas, kā arī - kāds sporu izmērs. Ja to var, tad jau varēs tikt galā. :) Vēl noderētu augļķermeņu izmēri un labāk saskatāmas "iekšas" zem ārējā apvalka.


dziedava 28.novembris, 00:17

Vou, tur jau izskatās pēc metālkaluma ;)


CerambyX 27.novembris, 23:59

Šim nav vēl kāds foto?


VijaS 27.novembris, 23:28

Tā vien liekas, ka attīstība bijusi traucēta arī pirms pelējuma uzmešanās. Paraudziņš sakalta un pārvērtās diezgan cietā pinkulī, nevis sporu pulverī, kā parasti tas notiek.


guta7 27.novembris, 22:55

Paldies par labojumu.


guta7 27.novembris, 22:54

Ir paraudziņš. Rīt paskatīšos mikroskopā, kas būs sanācis.


Edgars Smislovs 27.novembris, 19:06

Iespējams šeit arī neprecīzi ieziņots?


Aleksejs 27.novembris, 18:24

Paldies! Apmēram tā arī iedomajos.


Edgars Smislovs 27.novembris, 17:47

Cekulpīles, mazās gauras tēviņš un fonā gaigalas mātīte.


Lietuviete 27.novembris, 17:38

Paldies par sugas noteikšanu, Uldi!


Lietuviete 27.novembris, 17:37

Paldies, Uldi!


Kiwi 27.novembris, 17:24

Paldies, Edgar, par labojumu!


Kiwi 27.novembris, 17:19

Paldies, Uldi par palīdzību sugu noteikšanā!


felsi 27.novembris, 17:06

Pievienoju mikroskopiju.


dziedava 27.novembris, 15:23

Skatoties uz sarkanīgo pakāji, varbūt klaipu badhāmija. Tai Latvijā droši noteiktas tikai dažas atradnes.


dziedava 27.novembris, 15:22

Šai arī ir paraudziņš? :) Tā ir no interesantajām, varbūt badhāmija


dziedava 27.novembris, 15:21

Tad varēs drošāk pateikt :), jo pagaidām minējums, nezinot mērogu.


guta7 27.novembris, 15:03

Paldies par noteikšanu, paņēmu paraudziņu mikroskopēšanai.


guta7 27.novembris, 14:04

Paldies par padomu, centīšos vairāk pievērst uzmanību detaļām un labāk nofotografēt.


meža_meita 27.novembris, 13:12

Pārāk tāls foto,lai noteiktu sugu.


Matrus 27.novembris, 13:02

Paldies par gulbju kontrolēm! EP355 ir vietējais ligzdotājs, bet EP231 (11 gadi, tēviņš) šogad ligzdoja Piķurgas uzplūdinājumā Ulbrokā.


felsi 27.novembris, 12:38

Pievienoju mikroskopiju.


roosaluristaja 27.novembris, 10:54

3 sārtgalvīši novembra beigās Mārupē? Neizklausās īpaši ticami.


felsi 27.novembris, 10:50

Kukainis noteikti nav, pēc taustes gumijveida.


dziedava 26.novembris, 21:48

Vai nav kādas kukaiņu darbības pēdas? Es nezinu, kas tas ir. Varbūt arī sasalusi neattīstījusies sēne. Kāpēc Tev likās sēne?


felsi 26.novembris, 21:17

Kas tad tas ir?


dziedava 26.novembris, 21:13

Domā, ka tā ir sēne? Vismaz mikroskopijā neko sēnīgu meredzēju..


felsi 26.novembris, 20:50

Pievienoju savu 1. sēņu mikroskopiju.


felsi 26.novembris, 19:14

Pievienoju mikroskopiju.


Igors 26.novembris, 18:08

https://dabasdati.lv/lv/observation/o6d4ufhom36p34e0jlhrld4eu6/


Igors 26.novembris, 18:05

Pilnībā piekrītu Uģim un tas nav pirmais vai otrais gadījums https://dabasdati.lv/lv/observation/oi154o1icf5oq2of4c3ek6f1s3/


zane_ernstreite 26.novembris, 17:48

Cik smieklīgi! Pati noteicu kā platknābja un pati nepareizi izlaboju par šaurknābja! Paldies, Uģi!


dziedava 26.novembris, 14:37

Ja uz gariem melniem kātiņiem, tad varētu būt komatrihija.


VijaS 26.novembris, 12:46

Norvēģu gļotsēņologs Edvīns Johannesens atzīst, ka tā tomēr nav P. ovisporum, turklāt kaut kas, visticamāk, nogājis greizi attīstībā. https://www.facebook.com/groups/SlimeMold/posts/3297218923871276


IlzeP 26.novembris, 09:45

Varbūt tie veidojumi bija uz lapas, pirms tā iekrita ūdenī?


adata 26.novembris, 08:45

Bet, kas tas par radījumu ar "taustekļiem", dzīvo tādā kā gliemežnīcā?


Firesoul-LV 26.novembris, 01:14

Interesanti... laikam atklāti jāsaka, ka es pat nezināju ka starp paraugiem bijusi arī trihija. Tāpēc nē, neesmu iepriekš to ieziņojusi un bildes no mans puses laikam arī nebūs.


CerambyX 25.novembris, 23:07

Pēc vizuālām pazīmēm jau man šķiet visai tipisks homeyeri - cik nu var tādu dabā, neturot rokās, vispār tipisku dabūt. Vienīgi jautājums kāds vispār šai 'pasugai' statuss? Ir kāds lasījis jaunākās atziņas? Atminos, ka kaut kad senāk lasīju, ka ģenētiski tā baigi no excubitor nemaz neatšķiras vai atšķiras ļoti minimāli (būtu jāpameklē tas raksts) no kā palikusi prātā atziņa, ka nav baigi jēga iespringt, jo ar laiku šo pasugu iespējams tāpat 'nokancelēs' jeb vienkārši sapludinās kopā ar excubitor. Bet nu to tad lasīju tajos laikos, kad vēl aktīvi skatījos putnus. Mūsdienās varbūt ir jauni pētījumi un jaunas atziņas un homeyeri uzskata tomēr kā valīdu pasugu? Ceru uz kādu zinošāku cilvēku komentāriem :)


Vīksna 25.novembris, 22:56

Paldies !


Alvis Āboliņš 25.novembris, 22:34

Izrādās, nebiju pievienojis. Tagad būs.


dziedava 25.novembris, 21:50

Līva, liels padies par aprakstu! :) Par noteikto daudzveidīgo trihiju - neviens no tiem minētajiem diviem novērojumiem pēc foto nekādi neatbilst iedotajam paraudziņam, tāpēc arī jautāju - vai ir vēl kāds cits novērojums, kuru nevaru atrast, vai jādara, kā Vija jau uzrakstīja.


VijaS 25.novembris, 20:56

Respektīvi, ir atdots paraudziņš ar daudzveidīgo trihiju, bet vai tam paraudziņam ir arī savs novērojums? Ja nav novērojuma, bet ir saglabājušās bildes, tad var ieziņot, nu jau kā zināmu sugu.


Firesoul-LV 25.novembris, 20:44

Diezgan novēloti atbildu, bet liels paldies par visu! Šīs lampītes auga uz lapu koka baļķa (iespējams, apse) jauktu koku mežā. Tas atrodas padsmit metru šaurā meža joslā starp izcirtumu (kur pagājušogad vēl bija sausas egles) un mežmalu. Tās, kas uz kātiņiem, auga baļķa iedobītē, kur kāds bija izplūkājis koksnes skaidas. Sēdošās auga vietās, kur bija nolobīta miza - galvenokārt rievā starp koksni un mizu. Īsti nesapratu jautājumu par to nenoteikto gļotsēni... man Dabasdatos ir tikai 2 neidentificētie gļotsēņu novērojumi - iepriekšējais šīs pašas lampītes ziņojums (links piezīmēs) un šie sveķi :D https://dabasdati.lv/lv/observation/adua4sonurphqt6alsvdug8h45/


MJz 25.novembris, 20:24

Adminiem - kāpēc vispār netiek likvidēta iespēja atzīmēt poligonus, ja tas ir bezjēdzīgi?


Vīksna 25.novembris, 16:35

Paldies !


roosaluristaja 25.novembris, 16:30

Varētu būt Postia stiptica


Matrus 25.novembris, 14:51

Andri, diemžēl konkrētajā gadījumā tas ir bezjēdzīgs “kārtējais” aicinājums, tur progresa nebūs (jau gadiem ilgi tiek aicināts nelikt poligonus)… Attiecībā uz sugu – pēc šādas fotogrāfijas nevar droši apstiprināt ragaino dūkuri, visticamāk cekuldūkuri (ja suga nav noteikta skatoties teleskopā).


dziedava 25.novembris, 13:28

Teikšu, kā ir. Man sanāk Lamproderma elasticum, kas pasaulē zināma 2 valstīs, drošu foto googlē nav. Norvēģijā arī nav. Ja nepatīk, tad tuvākais ir tas pats, kas Līvai Mankus - Lamproderma nigrescens. Bet tas bumbuls galā un arī kapilīcija izskats vairāk atbilst pirmajai. Kad būs laiks, papētīšu vēl. Būtisks ir tas bumbuls kolumellas galā - ja nu arī pēti. Vrb man tikai izliekas ;)


dziedava 25.novembris, 11:54

Interesanti, ka augļķemenis viscaur klāts ar plānu plēvīti, ko varētu noturēt par perīdiju, ja tādam nebūtu jāpazūd. Bet varbūt šoreiz vnk nav pazudis? Priekš sēnes pietrūka sēnei raksturīgu pazīmju, - plēvīte bija tīri kā plēvīte, nekas vairāk.


dziedava 25.novembris, 11:52

Vispirms secināju, ka ja vispār tas kkas ir, tad C.vulgaris, bet tad attapu, ka C.vulgaris attīstības sākumā ir zilganpelēks, kas te nekādi nav. Principā vienīgais pieejamais variants ir C.rufa, bet tai sporas esot 7-8,5 mkm. Tādā izmērā te, protams, arī bija, bet bija arī stipri mazākas, pat pa kādai 5 mkm. Nezinu, vai tā var būt nepilnīgas attīstības dēļ. Jo parasti tā dēļ ir daudz lielākas (kas te arī bij novērojams).


ivars 25.novembris, 10:37

Bildes ir, kādas ir, bet man tie visi pēc cekuldūķuriem izskatās.


dekants 25.novembris, 10:29

Igor, paldies par Taviem novērojumiem. Aicinu visiem novērojumiem atlikt precīzu punktu, kur putns atradies, jo tad novērojumam ir lielāka pievienotā vērtība. Šeit pēc bildēm un piezīmēm, nojaušams, ka putni bija tālu jūrā, taču kartē vieta norādīta, ka putni novēroti it kā sauszemē. Šāds novērojums dažādām analīzēm automātiski nošķirotos nost kā neizmantojams. Novērojumus ar pieciem stūriem (jebkuru lielāku poligonu vai līniju) neuzskata par precīziem un datu atlasē parasti parasti neiekļauj, uzskatot, ka tie nav precīzi. Arī visiem citiem aicinu pāriet tikai uz punktveida novērojumiem. Paldies!


VijaS 24.novembris, 23:12

Šoreiz pie kapilīcija tikt bija salīdzinoši vienkārši, sporas izputēja ļoti viegli. Pašas sporas diezgan palielas, salīdzinoši pamaz to, kam redzama gaišā mala. Kārpas vienmērīgas, bet es neteiktu, ka ļoti smalkas.


felsi 24.novembris, 22:43

Pievienoju mikroskopiju.


dziedava 24.novembris, 22:18

Tas, ka sporas tādas pašas, tas no vienas puses labi, ja var uzskatīt, ka dabā ir nobriedis. Bet, ja arī dabā nav pilnībā nobriedis... Kā lai zina?


edzhus 24.novembris, 21:57

Paldies!


roosaluristaja 24.novembris, 21:52

Jā, es arī domāju, ka pelēkais


VijaS 24.novembris, 21:36

Izdabūju kapilīciju no šodien ievāktā paraudziņa. Bet sporas vēl joprojām nevienmērīgi, rupji adatainas. Sporām izmēri arī šoreiz mazliet lielāki, uz adatiņu rēķina.


ekologs 24.novembris, 20:24

Spriežot pēc nāsim, Pelēkais ronis


VijaS 24.novembris, 18:45

Tā vieta - jā. Un arī skrajš - atkal viena veca izcirtuma malā.


dziedava 24.novembris, 18:41

Tas bija sauss mežs?


VijaS 24.novembris, 18:38

Paldies, Uldi!


Sarmīte 24.novembris, 18:31

Tā arī man ir,ka pēdējo reizi redzēju trīs gadus atpakaļ.


guta7 24.novembris, 18:27

Paldies par komentāru. Zinu, ka bija atšķirība, kas saistīta ar substrātu, uz kura aug, tikai sajaucu kura ir kura.


Langa 24.novembris, 17:10

Parets putns kļuva. Trešais gads man nav sastopams.


VijaS 24.novembris, 16:00

Tā, kas redzama pēdējā bildē (ar nogrieztu stūrīti), saglabājusies vēl no pagājušā rudens https://dabasdati.lv/lv/observation/54d29fa91a39b95b9702351fbca0b6d0/


VijaS 24.novembris, 15:20

Es savukārt secināju, ka sezona cauri, neko citu neatradu, un šīs jau arī nav tā pirmā svaiguma.:)


VijaS 24.novembris, 15:17

Paldies, Uģi!


dziedava 24.novembris, 13:01

Es savā naivumā biju domājusi, ka nu beidzot viss, sezona beigusies, var mierīgi sēdēt mājās. ;)


roosaluristaja 24.novembris, 08:09

Nē, tieši pretēji. Pēc pašreiz spēkā esošās sistemātikas uz skujkokiem aug Phaeotremella foliacea (parazitē uz Stereum sanguinolentum), bet uz lapkokiem Phaeotremella frondosa (parazitē uz citiem Stereum). DD datu bāzē joprojām ir saglabāta versija par vienu sugu Tremella foliacea. Sēņu sistemātikā viss mainās straujāk kā sieviešu volejbolā. Visam operatīvi izsekot līdzi nav viegli.


dziedava 24.novembris, 00:30

Interesants augs..


dziedava 24.novembris, 00:27

Varētu būt arī spicā aveņgļotsēne, ja galiņi spici ka noasināts zīmulis, bet neesmu droša, vai šajā stadijā to jau var pateikt.


dziedava 24.novembris, 00:23

Labs atradums!


guta7 23.novembris, 21:49

Paldies par komentāru. Kaut kā neiedomājos, kaut gan nav problēmu ar mikroskopēšanu. Nāksies piestrādāt nopietnāk.


dziedava 23.novembris, 21:46

Šī nav parastākā, būtu bijis jāmikroskopē noteikšanai.


Laimeslācis 23.novembris, 21:27

Paldies, Marek!


Langa 23.novembris, 21:17

Šodien ledus uz kājām nav. Putns aktīvi barojās un pārvietojās. Izskatās pēc pilnīgi veselas un it kā ziemot še sapulcējās. Lūk tikai vēl ziema nav iestājusies. Tejiene var viss aizsalt un līdz barībai būs neaizkulties.


VijaS 23.novembris, 20:34

Te izskatās, ka ir daudz kas. :) Tie oranžie uz koksnes - oranžā galertene. Sārtie bumbulīši uz mizas - visticamāk, lapkoku sarkankārpainība. Nu bet tie iesārtie veidojumi mizas plaisās, kas man izskatās paškidri (žēl, protams, ka nav pārbaudīta konsistence, vai tā tiešam ir), varētu pat būt kāda tikko veidoties sākusi gļotsēne.


felsi 23.novembris, 20:10

Pievienoju mikroskopiju.


pustumsa 23.novembris, 19:54

Vai viņai viss labi, ka tik ilgi ir šeit un vienā vietā? Kāds minēja ledus gabaliņus uz kājām.... Ko sakiet, ornitologi?


felsi 23.novembris, 19:18

Pievienoju mikroskopiju.


andreim 23.novembris, 16:11

Yes, if it was a rat-sized animal, then it is the water vole (the valid name now is Arvicola amphibius).


dziedava 23.novembris, 16:07

Vēlreiz šo izgāju cauri. Nu nesanāk te P.ovisporum. Principā aiziet uz B.macrocarpa/B.panicea (fizāras vispār nesanāk, ja sporas ar kārpu grupām, plus pārējais). Lai būtu B.macrocarpa, jābūt izteiktām adatiņām (nav). Bet B.panicea atbilst viss, izņemot pakāji, kas droši nav sarkana (ir balta). Sporas salīdzināju ar senākām B.panicea - perfekta atbilstība. Bet nu nav sarkana pakāje. No vienas puses jāsūta Edvīnam, no otras var pa priekšu ielikt FB. Varbūt pakājei var būt izņēmumi?


dziedava 23.novembris, 15:43

Paldies, Laima!


a.b 23.novembris, 15:26

Thank You.


dziedava 23.novembris, 15:07

Vēl un vēlreiz visu izmalu cauri, tur principā 2 varianti - P.vernum, par ko nav skaidrs, vai Latvijā vispār var būt, un P.ovisporum, kam atbilst viss, izņemot adatiņas (aprakstā minētas kārpas un iepriekšējos mikroskopējumos arī ir kārpainas), nu un kapilīcijs grūti atrodams, bet nu te viens foto ir, kas pretrunā nav. P.vernum ir svarīgs arī granulu izmērs, kas minēts 2-3 mkm. 2mkm te droši ir, varbūt arī uz 3 mkm kāda aizvelk, bet izskatās, ka ir arī mazākas - uz 1mkm. Nezinu, cik tas ir būtiski. P.ovisporum gandrīz identisks kopskata foto ir te: https://www.gbif.org/occurrence/3004797365 (līdzīgi plazmodiokarpi). Vārdsakot, ja ne adatiņas, tad P.ovisporum (balto līniju iespējams saskatīt visur, kur vien vēlas, arī šīm sporām ;)). Vija, ja Tev ir iekšā, vari likt FB un pārjautāt (tad iedošu vēl foto ar granulām), bet nu no manas puses nekas cits nesanāk. Varbūt tā attīstība bijusi traucēta, jo gan kapilīcijs nav izteiksmīgs, gan sporas mēdz būt dīvainas. Varbūt tad arī adatiņas var saveidoties, kur jābūt kārpām (nezinu, nav pieredzes).

Pēdējie komentāri rakstiem
VijaS 8-Nov-2022, 23:29

Paldies visiem par sirsnīgiem vārdiem un laba vēlējumiem! Ļoti priecājos, ka esmu nokļuvusi tik foršā kompānijā. Un vislielākais paldies, Julita, Tev - stāsts gan sākās ar urālpūci, bet tās tālākās aktivitātes jau ir Tavs nopeln   (..)


Laimeslācis 5-Nov-2022, 21:37

Nav sanācis Viju iepazīt tuvāk, bet gribētos gan. :) Līdz šai intervijai tikai nojautu, ka foršs, aizrautīgs dabas cilvēks. Vija, lai izdodas atrast un noteikt vēl un vēl daudz jaunu sugu! :)


Mimi Serada 5-Nov-2022, 20:50

Apbrīnoju cilvēku kurš nebaidās no purviem un plēsīgiem putniem. Malacis, Vija, lai veicas!


dziedava 5-Nov-2022, 11:09

Pievienojos Ingunai, paldies Dabasdatiem, ka atklājuši Viju ar viņas spējām ātri mācīties un "iebraukt tēmā"! Kā piemēru varētu minēt sūnas, kuras Vija tiktikko tikai sāka apgūt. Atradām ežlapi, kuras vairākas līdzīgas sugas; t   (..)


Tasty_Y 5-Nov-2022, 01:59

Dzīvas R. cuneata noteikti tika atrastas Igaunijā un Lietuvā, skat.: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0078323419300053 un https://www.reabic.net/journals/bir/2017/2/BIR_2017_Moller_Kotta.pdf, ne tikai atsevišķi eksemplāri, bet   (..)


IlzeP 4-Nov-2022, 07:04

Paldies, Dmitrij, par vērtīgiem komentāriem, būs jāpalabo par gliemeni. Vai Igaunijā un Lietuvā arī R. cuneata nav ietverta faunas sarakstā?


anthicus 3-Nov-2022, 22:57

No Coleoptera šogad LV jaunas sugas ir ari SItona obsoleta un Ceutorhynchus typhae, tomēr abas atradnes DD nav piereģistrētas (atrādejs neesmu es, līdz ar ko pats šis sugas nereģistrēju)


anthicus 3-Nov-2022, 22:53

Tas, ka Buļļusalā ir atrastas tukšas Rangia cuneata čaulas tomēr nenozīmē, ka šī suga ir iekļaujama LV gliemeņu sarakstā. Tukšas čaulas un arī dzīvi gliemji var ilgstoši ceļot kuģos ar balasta ūdeņiem un, šos ūdeņus kuģim no   (..)


IlzeP 3-Nov-2022, 21:19

Paldies, Renāte un Mārīte!


Rallus 3-Nov-2022, 19:53

Patiess prieks lasīt, apbrīnojami! Lai daudz labas dabas!


kamene 3-Nov-2022, 11:14

Vēlu daudz skaistu atradumu, Vija! Stāsts par ērgļiem tiešām unikāls. Katram tik daudz drosmes nebūtu.


Ilze Ķuze 2-Nov-2022, 23:11

Interesants raksts! Tiešām priecājos par Viju (un citiem Dabasdatu aktīvistiem), kas ikdienas darbā nebūdami biologi vai dabas aizsardzības jomā strādājoši, ar nerimstošu azartu dodas dabā un māk atpazīt un atrast arī dabisku meža bi   (..)


zemesbite 2-Nov-2022, 12:54

Super, pat ērgļi saprot, ka Vija ir savējais, īsts dabas cilvēks! Daudz interesantu jaunatklājumu un labu veselību Dzelves purvam! :)


zemesbite 2-Nov-2022, 12:43

Izrādās daudzi interesanti novērojumi ikdienā palikuši nepamanīti, tāpēc liels paldies par šo apjomīgo apkopojumu! :)


meža_meita 2-Nov-2022, 11:55

100% pievienojos Julitas pirmajiem teikumiem! Un vispār kopumā, DD ir ļoti atdzimuši kopš Ilzes būtiskas iesaistes DD administrēšanā. Lai nezūd prieks un darba spars arī turpmāk! :))


meža_meita 2-Nov-2022, 11:50

Nejauši ir nācies satikt Viju. Ļoti patīkams cilvēks. Tāds pie kura varētu ne vien zāles nopirkt, bet arī parunāt par dzīvi. Daudz jaunu atradumu un nerimstošu jaunatklāšanas prieku! Paldies Egīlam par rakstu!


Vīksna 2-Nov-2022, 10:54

Bilžu tiešām daudz, laika gan tas daudz prasa.Pašai dators pilns, jāsāk sliktās dzēst. Purvos neesmu bradājusi, liekas nedroši, mūsu pusē nav. Arī jūras ērgļi tuvumā nav redzēti. Vēlu veiksmi !


Ilgonis 2-Nov-2022, 10:36

Lai veicas un lai prieks par atradumiem nepazūd! Man DD tikai no šīs vasaras.


IlzeP 2-Nov-2022, 07:53

Paldies, Julita, par novērtējumu un arī par "darba sagādāšanu"! Ļoti daudzu interesanto novērojumu izcelsme saistīta ar Julitu. Būs jāsaskaita, cik reizes apkopojumā minēts Julitas vards :)


dziedava 1-Nov-2022, 21:13

Pamatīgs apkopojums! Reti tos komentē, bet tur apakšā milzīgs Ilzes darbs, vienmēr novērtēju, jo ikdienā redzu tikai "savējās" grupas. Redzu, ka šogad gļotsēnes padevušās kukaiņu priekšā, vai gads tām nav īsti labs bijis, vai du   (..)


felsi 1-Nov-2022, 20:13

Ļoti labi izgaismota Vijas personība! Unikāls darbarūķis, ko atklājuši DD!


dziedava 1-Nov-2022, 20:06

Renāte, - tāds bija arī plāns, ka uzvarētājam būtu jābūt pārsteigtam! :) Iveta, paldies par padalīšanos! Tas vienīgais sūnu ziņojums tiešām "aizķēra", - un prieks tiešām, ka izdevās atrast! Un Ivaram paldies par Gada sūnas iero   (..)


nekovārnis 23-Oct-2022, 08:55

Ja šī gada mapēs aizķēries kāds neieziņots koksngrauzis lūgums līdz 20.novembrim (ieskaitot) ieziņot :)


adata 21-Oct-2022, 20:56

Kad izveidoju savu profilu, pamatmērķis bija papētīt, iemācīties atpazīt un uzskaitīt savas dabiskās pļavas augu sugas, bet nu..."iebridu" diezgan plašāk. Pārsteigums pašai par savu ričijas atradumu, prieks, ka noder kopējai statistik   (..)


meža_meita 21-Oct-2022, 20:37

:O Ļoti negaidīta un pārsteidzoša raksta kulminācija. Pašai gan nelikās nekas īpašs :D Rūpīgs raksts no visas sirds, paldies Julita par Tavu iniciatīvu un entuziasmu. Re, lai kaut ko īstenotu, vajag tikai gribēt!


Ivars L. 21-Oct-2022, 11:28

Lielisks apkopojums, paldies, Julit! Apsveikumi visiem konkursa uzvarētājiem!:)


dziedava 5-Oct-2022, 11:41

Laiks ieziņot ričijas interesantāko atradņu konkursam palicis vēl tikai 10 dienas, līdz 15. oktobrim!! Ričijas šobrīd ir gana paaugušās, vajag tik meklēt!


Mimi Serada 2-Oct-2022, 13:24

Īstas tauriņmednieces stāsts, emocionāls, skaists un ļoti pozitīvs. Lai veicas!


nekovārnis 2-Oct-2022, 09:21

Karmenai apskaužami skaisti kukaiņfoto - gan noteikšanas pazīmes viegli nolasīt (tām sugām, kurām tas iespējams:)), gan arī estētiski baudāmi. Tā vien liekas ka tas tauriņš tuliņ izrāpsies no foto un aizlidos :D


Vīksna 1-Oct-2022, 12:18

Skaistas bildes ! Jo vairāk dabas pētnieku, jo vairāk ko interesantu atrod un lielāka varbūtība saglabāt.


Divpēdis 1-Oct-2022, 09:46

Ui, tās pazīstamās sajūtas!:) kad tūlīt, tūlīt būs, bet beigās - ne šodien tomēr. Kāds uz tauriņiem ir spēlējies ar krāsām - jā, es arī tieši tāpat domāju


dziedava 30-Sep-2022, 21:01

Beidzot labs lasāmais! :) Jā jā, ar dabu vajag runāt, - ja vien ir iespējams, tā panāk pretim :)


IlzeP 7-Sep-2022, 17:11

Ziņa no LNDM: "Ieklausoties sabiedrisko organizāciju bažās par Latvija sabiedrības gatavību piedzīvot fotokonkursu par lāčiem, Latvijas Nacionālais dabas muzejs sniedz precizētu informāciju par lāču fotokonkursa mērķi un noteikumiem.   (..)


dziedava 29-Jul-2022, 12:45

Paldies, Ivar, par atgādinājumu! Baidos, ka tamlīdzīgas jau varētu būt iesprukušas kategorijā "ai, gan jau tas nekas nav!" Būs jāmēģina būt uzmanīgākai :)


Ivars L. 29-Jul-2022, 12:37

Bez fosombronijām vēl interesantas ričiju sabiedrības sūnas ir tādas vissīkumsīkumiņākās briofītu pasaules pārstāves kā struplapu bezstumbrīte (agrāk: apaļvācelītes pundurīte) Acaulon muticum un zobainā īslaicīte Ephemerum ser   (..)


kamene 29-Jul-2022, 09:14

Skaisti, Julita! Lai veicas visiem ričiju meklētājiem.


Ivars L. 28-Jul-2022, 15:43

O, forši, paldies, Julit, par Gada sūnas atgādinājumu!


MoreOrLess 20-Jul-2022, 15:08

Žēl, ka tā, R.I.P. - https://euroweeklynews.com/2022/07/20/rare-walrus-hamina-finland/


IlzeP 15-Jul-2022, 15:17

Stena sasniegusi Somijas piekrasti. Viņas ceļojums apskatāms šeit: https://www.google.com/maps/d/edit?hl=no&mid=1qtDSuGC20B3kSST_h-NIihY4j4CAwRC2&ll=59.01745732178296%2C27.125212671004775&z=5


meža_meita 30-Jun-2022, 00:52

Paldies Uģi par izmeļošo atbildi. Reiz pamēģināju Image stacking izmantojot 5 bildes, nospļāvos par rezultātu un atmetu ar roku. Tavā komentārā saklausīju atbildi tam iemeslam, kāpēc man nepatika rezultāts :D Būs jāsadūšojas vēlr   (..)


Klintslejas 29-Jun-2022, 22:52

Izvēlējos 23. datumu, sanāca vēlu sākt un agri beigt, bet domāju man kopumā tas samazināja rezultātu varbūt pa kādām 4-5 potenciālajām sugām, ne vairāk.... 1-2 sugām pie-iekš lielā purva, 1-2 paplukušo īpatņu sugu, varbūt dad   (..)


IlzeP 28-Jun-2022, 09:35

Manās "neoficiālajās sacensībās" - ko var atrast Kolkas Z gala apkārtnē 25. jūnijā - no pagājušā gada sugām šogad nesatiku mūru samteni, pļavas vēršacīti, sīko zilenīti un vīķu zilenīti (zilenīšu vispār bija ļoti maz), sav   (..)


Divpēdis 27-Jun-2022, 21:47

Jā, nu mazāk ir par citiem gadiem, arī skaita ziņā, ne tikai pēc sugu daudzuma. Mums arī trīsdesmit kopā nesanāca nekādi. Laikam tāpēc, ka nokavējām sākumu;) Prieks par acainā raibeņa kāpuru (es ceru, ka tas būs viņš), iepriekš   (..)


forelljjanka 27-Jun-2022, 19:34

Jā,nu bija,kā Uģis raksta,daudzas sugas vēl nebija sākušas šķilties no kūniņām,savukārt,citas lidinājās skrandu lindrakos,daudzas tika sastaptas tikai vienā eksemplārā,prieks par cīrulīšu dižo,manā pusē tā tomēr tāda jūnija   (..)


SA Travel 27-Jun-2022, 11:34

Sveiki! Pēc apraksta programma izskatās laba, bet būtu labi, ja kāds no lektoriem pastāstītu ari par dabas fotogrāfijas ētisko pusi! Veiksmi pasākumā!


IlzeP 21-Jun-2022, 21:12

Paldies, Uģi, par skaidrojumu! Tās gadu atšķirības varētu būt interesantas - varbūt būšu iekārdināta neoficiālām sacensībām ar sevi (ārpus šī gada akcijas datumiem) tajā pašā datumā un vietā, kur pērn.


CerambyX 21-Jun-2022, 20:17

Jā, skaitītas tiek tikai 'pilnas sugas'. Attiecīgi, pļavas resngalvīši jāfotogrāfē tā, lai tomēr var sugu noteikt (ūsu galiņi no apakšpuses vai ieslīpi no priekšpuses). Šis gads gan ir vēlāks - varbūt nepaspēs sākt lidot un prob   (..)


IlzeP 21-Jun-2022, 08:49

Līdz sugai nenoteikti tauriņi - piemēram, nenoteikts pļavas resngalvītis - jau netiek ieskaitīti?


edeite 20-Jun-2022, 19:59

Pilnīgi pievienojos Aijai - pērnā pavasara Tauriņmācības atklāja jaunu pasauli un noteikti padarījā aizvadīto vasaru daudz interesantāku, liekot dikti aizrauties ar tauriņu padarīšanu!


aijach 20-Jun-2022, 09:50

Ak, cik jauks pārsteigums! Tā trakā pagājušā tauriņu vasara! Paldies Kristapam par pavasara tauriņu kursu, kas ļāva no pilnīga nemākuļa kļūt par azartisku tauriņu mednieku! Lai visiem labas tauriņu medības šajā ne -tauriņu vasar   (..)


benito 16-Jun-2022, 12:26

žēl, ka nav tiešsaistē


FoxPaws 16-Jun-2022, 08:48

Žēl, ka darba dienās


Ansis 15-Jun-2022, 22:48

Ātri pārskatot šobrīd 147 LV reģistrētos avotus, gandrīz visi šķiet pazīstami - tūristu taku malās vai ūdens smelšanas vietas. Ir daži nepazīstami, piemēram Āgenskalna avots kādā daudzzīvokļu mājā, bet jādomā, ka tas attiesa   (..)


Līga Strazdiņa 15-Jun-2022, 21:49

Par Dabas skaitīšanas rezultātiem precīzi atbildēt nezināšu, bet komentārs attiecībā uz šo vietni - reģistrēt var jebkuru avotu, arī tādu, kas neatbilst ES nozīmes biotopam.


Ansis 15-Jun-2022, 19:56

Nez cik avotus izdevās piefiksēt iepriekšejā projektā - Dabas skaitīšanā. Avotu biotopiem platība bija sasummēta, hektāros skaitāma, bet cik paši avoti saskaitīti?


CerambyX 13-Jun-2022, 20:03

Paldies par komentāriem! Skatos, ka dažiem jau ir izdevies kādu nu špikerīšiem likt lietā un dažas no rakstā minētajām sugām ir jau atrastas. Man liels prieks! :) Renāte - tie blakšu foto uz balta fona ir ar kolekcijas īpatņiem, kur   (..)


meža_meita 8-Jun-2022, 23:36

Fantastiski, ārkārtīgi interesants un kvalitatīvs raksts! Blaktis sāk kaitināt un nav jau brīnums - ja DD kāda blakts tiks pievienota, tad bez uzmanības nepaliks. Paldies! Ja drīkst zināt, kādā programmā top tās skaistās blakšu bilde   (..)


Laimeslācis 8-Jun-2022, 11:59

Super !!! :) Tik daudz labu padomu un ceļa rādītāju blakšu virzienā! Patīk arī kartes, kur var redzēt sugu izplatību un novērojumu daudzumu un bildes no visiem rakursiem! Acu priekšā jau uzausa dažas vietas, kuras gribētu apskatīt!   (..)


Mimi Serada 8-Jun-2022, 10:53

Paldies, Uģi, par uzmundrinājumu! Pēc tik jaukiem vārdiem gribas skriet laukā un pārmeklēt katru augu, vai tur nerāpo kāda blakts :)


CerambyX 7-Jun-2022, 23:32

Jāatzīst, ka pēdējā komentāra pirmā teikuma sākums lika nedaudz ar bažām saausīties... :D Bet jā, savā ziņā es, protams, piekrītu - dabas vērotājam sadalīt uzmanību savos klejojumos var būt (un ir!) sasodīti grūti. Īpaši taga   (..)

Turpinās mākslīgo ligzdvietu uzstādīšana ūpjiem

Lai veicinātu Latvijā kritiski apdraudētas sugas – ūpja Bubo bubo – populācijas saglabāšanos un atjaunošanos, Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) turpina uzstādīt mežos mākslīgās ligzdvietas ūpjiem. Pašreiz mežos ūpjiem jau pieejamas vairāk nekā 300 platformas, no kurām 280 uzstādītas LOB īstenotās iniciatīvās pēdējos divos gados. "Pašreizējā ūpju populācija Latvijā vērtējama vien piecu līdz septiņdesmit putnu pāru [...]

2022. gada ligzdošanas sezona Latvijas Dabas fonda tiešraidēs

Šogad Latvijas Dabas fonda (LDF) tiešsaistes ligzdu vērotāji redzēja izaugam 16 mazuļus. Daļai varēja izsekot laikā no šķilšanās līdz pirmajam lidojumam, citi, piemēram, lielā dumpja mazuļi, drīz vien pazuda no redzesloka. Netrūka arī satraucošu un skumju mirkļu – svešinieku uzbrukumi, izēstas olas, kaitinoši sīļi un kraukļi-huligāni. Viss, kā tas dabā notiek! Jūras ērgļu ligzda Durbē [...]

LOB rosina medījamo sugu sarakstā neiekļaut garkakli un mērkaziņu

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) aicina topošajos Medību noteikumu grozījumos svītrot no medījamo sugu saraksta garkakli Anas acuta un neiekļaut medījamo sugu sarakstā mērkaziņu Gallinago gallinago. "Tā kā garkaklis ir apdraudēta suga ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā kopumā, aicinām svītrot to no medījamo sugu saraksta. Tāpat rosinām neiekļaut medījamo sugu sarakstā mērkaziņu. Lai gan [...]

Izstāde „Gulbji – zināmais un nezināmais”

No sestdienas, 3. decembra, Latvijas Nacionālajā dabas muzejā būs skatāma izglītojoša izstāde "Gulbji – zināmais un nezināmais", kurā aplūkota gulbju sugu daudzveidība, dzīvesveids, gulbju pētniecība un galvenie gulbju apdraudējumi. Izstāde būs interesanta gan ģimenēm ar bērniem, gan skolēnu grupām. Gulbji ir vieni no pirmajiem putniem, ko iepazīstam bērnībā un daudzi esam vērojuši dabā. Tomēr to, [...]

Ceļojošā izstāde "Dzīvība ezerā"

Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres Nacionālā parka dabas centrs aicina ģimenes ar bērniem, kā arī skolēnus apmeklēt interaktīvo, ceļojošo izstādi "Dzīvība ezerā". Tuvākajā laikā tā skatāma Liepājā, Nīcā un Rucavā. • No 15. līdz 30. novembrim ar izstādi var iepazīties Zinātnes un izglītības inovāciju centra Dabas mājā,   Zirgu salā 2, Liepājā; • No 2. līdz 9. decembrim izstādi [...]

Papildinājums grāmatplauktam

Iespēja kā mazam, tā lielam lasītājam doties ceļojumā ar zaļo vārnu puisi Korru jaunajā Viestura Ķerus garstāstā "Korras pasaules", kas iznācis izdevniecības "Liels un mazs" paspārnē un ko akvarelī krāšņi ilustrējusi Viviana Maria Stanislavska. Zaļās vārnas ceļojuma maršruts, kas šķērso mežus, jūru, tuksnesi, savannu, atbilst pētījumiem par šo putnu migrāciju, un realitātei atbilst arī dramatiskākās [...]

Aicina uz nodarbībām piecos dabas centros

Lai veicinātu izpratni dabas saglabāšanas jautājumos, Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz bezmaksas izglītojošām nodarbībām piecos dabas centros visā Latvijā. Nodarbības ļaus ar praktisko uzdevumu, eksperimentu un pētījumu palīdzību padziļināti izprast ar dabu un vidi saistītos jautājumus. Foto: Dabas aizsardzības pārvalde "Dabas izziņa ir svarīga ikvienā vecumā, jo veicina sapratni par dabas procesiem un mūsu rīcības [...]

Vija Sīmansone Dzelves purvā (12)

Var to saukt arī par azartu, - stāstot par interesantu dabas objektu meklēšanu, saka farmaceite Vija Sīmansone. Meklēšana lielākoties notiek Saulkrastu novada Sējas pagastā, kur Vija dzīvo, Dzelves purva apkaimē, uz purva pusi ved viņas dabas pastaigu maršruti jau kopš bērnības. Vija Sīmansone. Foto: Julita Kluša Portālā Dabasdati.lv Vija sāka ziņot 2020. gadā un ir [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2022. gada jūlijs-septembris (9)

Dabasdatos aizvadīts ļoti interesants gada ceturksnis. Vienā īsā apkopojumā varu sniegt tikai pavisam nelielu ieskatu no visas tās bagātības, kas portālā saziņota laikā no jūlija līdz septembrim. Pateicoties Dabasdatu ziņotājiem, Latvijas kukaiņu faunas sarakstam pagājušajā ceturksnī nākušas klāt, visticamāk, pat 12 sugas. Divas no tām ir vaboles, abas Uģa Piterāna atrastas: potenciāli jauna suga Latvijai [...]

Dabas muzejā notiks pasākums par nakts dzīvniekiem

Rudens skolēnu brīvlaika sestdienā, 29. oktobrī, Dabas muzejā notiks ģimenes diena "Sikspārņi un citi nakts radījumi". Pasākumā apmeklētāji uzzinās, ko biologi domā, sakot "aktīvs krēslā vai iestājoties tumsai", kādi nakts dzīvnieki sastopami Latvijā un vai visi sikspārņi ir melni. Ģimenes dienas ir viens no iemīļotākajiem pasākumiem Dabas muzejā. Tās notiek mēneša pēdējā sestdienā un ir [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2022
© dabasdati.lv
Saglabāts