Aktīvie lietotāji: 136 Šodien ievadītie novērojumi: 23 Kopējais novērojumu skaits: 559111
Tu neesi reģistrējies

08.04.2018.

05.04.2018.

Pēdējie novērojumi
Purva tilbīte Tringa glareola
24-May-2018, Kurmata
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-May-2018, Pūcis
Dzeltenā cielava Motacilla flava
24-May-2018, Kurmata
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-May-2018, Kurmata
Upes tārtiņš Charadrius dubius
25-May-2018, Pūcis
Bezdelīga Hirundo rustica
24-May-2018, Kurmata
Pļavu čipste Anthus pratensis
24-May-2018, Kurmata
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
24-May-2018, Kurmata
Baltais stārķis Ciconia ciconia
24-May-2018, Kurmata
Lielais ķīris Larus ridibundus
24-May-2018, Kurmata
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
24-May-2018, Kurmata
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-May-2018, Kurmata
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-May-2018, Pūcis
Pļavu tilbīte Tringa totanus
24-May-2018, Kurmata
Niedru lija Circus aeruginosus
24-May-2018, Kurmata
Ķīvīte Vanellus vanellus
24-May-2018, Kurmata
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
24-May-2018, Kurmata
Dārza ķauķis Sylvia borin
24-May-2018, Kurmata
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-May-2018, Kurmata
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
24-May-2018, Kurmata
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-May-2018, IevaLeite
Vāvere Sciurus vulgaris
25-May-2018, Rallus
Upes tārtiņš Charadrius dubius
25-May-2018, Pūcis
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-May-2018, Pūcis
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
25-May-2018, Platacis
Kārklu ķauķis Locustella naevia
25-May-2018, Platacis
Vālodze Oriolus oriolus
25-May-2018, laaga
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
25-May-2018, Platacis
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
25-May-2018, Platacis
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
25-May-2018, Platacis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-May-2018, Platacis
21-May-2018, Divpēdis
Aveņu astainītis Callophrys rubi
22-May-2018, Divpēdis
Agrais purvraibenis Boloria euphrosyne
22-May-2018, Divpēdis
Apšu koksprīžmetis Hypomecis punctinalis
14-May-2018, Mimi Serada
Īsspārnis (nenoteikts) Staphylinidae sp.
23-May-2018, Mimi Serada
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-May-2018, MāraB
Dakšveida mecgērija Metzgeria furcata
13-May-2018, Ansis
24-May-2018, nekovārnis
Alpu mazmeldrs Trichophorum alpinum
12-May-2018, Ansis
Purvu micīte Mitrula paludosa
12-May-2018, Ansis 1
Baltais stārķis Ciconia ciconia
24-May-2018, MāraB
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
24-May-2018, MāraB
Līdzīgā trejsmailīte Tritomaria exsectiformis
10-May-2018, Ansis
Lielā ezerspāre Orthetrum cancellatum
23-May-2018, Ilona_rasa
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
23-May-2018, Carum carvi
Dienvidu dižspāre Aeshna mixta
23-May-2018, Ilona_rasa 1
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
24-May-2018, Acenes
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
24-May-2018, Acenes
Līksmaiļu pumpurzarene Cephalozia connivens
1-May-2018, Ansis
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
24-May-2018, Acenes
Mājas zvirbulis Passer domesticus
24-May-2018, Ekoskola Taurenitis
Līdzīgā trejsmailīte Tritomaria exsectiformis
1-May-2018, Ansis 1
Mājas zvirbulis Passer domesticus
24-May-2018, pustumsa
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
24-May-2018, Acenes
Sprogainā bartrāmija Bartramia pomiformis
19-May-2018, dziedava
Pusmēness pumpurzarene Cephalozia lunulifolia
1-May-2018, Ansis
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
24-May-2018, Acenes
Blīvgalviņas pumpurzarene Cephalozia pleniceps
1-May-2018, Ansis
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
23-May-2018, Carum carvi
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
24-May-2018, vāvere
Muskusa bezslavīte Adoxa moschatelina
19-May-2018, dziedava
Jomainā rikardija Riccardia chamaedryfolia
12-May-2018, Ansis
12-May-2018, Ansis
12-May-2018, Ansis 1
Plankumainā platspāre Libellula quadrimaculata
23-May-2018, Ilona_rasa
Trīsrindu mēzija Meesia triquetra
12-May-2018, Ansis
Rāceņu baltenis Pieris rapae
23-May-2018, Ilona_rasa
Pūslīšu mēslsūna Splachnum ampullaceum
12-May-2018, Ansis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
24-May-2018, pustumsa 1
Ķīvīte Vanellus vanellus
23-May-2018, Ilona_rasa
Atrotītā dižsirpe Scorpidium revolvens
12-May-2018, Ansis
23-May-2018, Ilona_rasa
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-May-2018, Carum carvi
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
23-May-2018, Ilona_rasa
Dzērve Grus grus
23-May-2018, Ilona_rasa
Vālodze Oriolus oriolus
24-May-2018, Anitaz
Meža zoss Anser anser
23-May-2018, Ilona_rasa
Baltais stārķis Ciconia ciconia
24-May-2018, Anitaz
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
23-May-2018, Ilona_rasa
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
24-May-2018, Anitaz
Zaļžubīte Chloris chloris
20-May-2018, Ilona_rasa
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
19-May-2018, Carum carvi
Pavasara bambals Trypocopris vernalis
23-May-2018, felsi
Zilganā baltsamtīte Leucobryum glaucum
23-May-2018, felsi 1
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
20-May-2018, Ilona_rasa
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2018, Ilona_rasa
Vālodze Oriolus oriolus
20-May-2018, Ilona_rasa
23-May-2018, felsi
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2018, Ilona_rasa
Madaru mazsprīžmetis Scopula floslactata
23-May-2018, felsi
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
19-May-2018, Carum carvi
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
20-May-2018, Ilona_rasa
Zeltastes mūķene Euproctis similis
23-May-2018, felsi
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
20-May-2018, Ilona_rasa
23-May-2018, felsi
Gaišzilā krāšņspāre Coenagrion puella
24-May-2018, anthicus
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2018, Ilona_rasa
Mājas zvirbulis Passer domesticus
20-May-2018, Ilona_rasa
Melleņu līkvēderis Eulithis populata
23-May-2018, felsi
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-May-2018, Ilona_rasa
Pelēkā vārna Corvus cornix
20-May-2018, Ilona_rasa
23-May-2018, felsi
Mājas čurkste Delichon urbicum
23-May-2018, mardzh
Kovārnis Corvus monedula
20-May-2018, Ilona_rasa
23-May-2018, felsi
Žagata Pica pica
20-May-2018, Ilona_rasa
Sīlis Garrulus glandarius
20-May-2018, Ilona_rasa
Somzīlīte Remiz pendulinus
20-May-2018, Ilona_rasa
Parastā bērzubeka Leccinum scabrum
23-May-2018, felsi
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-May-2018, Ilona_rasa
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
20-May-2018, Carum carvi
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
20-May-2018, Ilona_rasa
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
20-May-2018, Ilona_rasa
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
20-May-2018, Ilona_rasa
Lakstīgala Luscinia luscinia
20-May-2018, Ilona_rasa
23-May-2018, Vīksna
Dzeltenā cielava Motacilla flava
20-May-2018, Ilona_rasa
23-May-2018, Vīksna
Bezdelīga Hirundo rustica
20-May-2018, Ilona_rasa
Svīre Apus apus
20-May-2018, Ilona_rasa
24-May-2018, Vīksna
Dzeltenā cielava Motacilla flava
19-May-2018, Carum carvi
24-May-2018, Vīksna
Upes zīriņš Sterna hirundo
20-May-2018, Ilona_rasa
Sudrabkaija Larus argentatus
20-May-2018, Ilona_rasa
Zeltastes mūķene Euproctis similis
23-May-2018, Vīksna
Rūgtā ziepenīte Polygala amarella
19-May-2018, Carum carvi
Bezdelīgactiņa Primula farinosa
19-May-2018, Carum carvi 1
Jūras žagata Haematopus ostralegus
24-May-2018, DainisKR
Pļavas bitene Geum rivale
19-May-2018, Carum carvi
Grieze Crex crex
24-May-2018, Anitaz
Meža pīle Anas platyrhynchos
24-May-2018, DainisKR
Lielais ķīris Larus ridibundus
24-May-2018, DainisKR
24-May-2018, DainisKR
Zalktis Natrix natrix
24-May-2018, Vīksna
23-May-2018, DainisKR
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-May-2018, DainisKR
Augļkoku vērpējs Gastropacha quercifolia
24-May-2018, Vīksna
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
24-May-2018, girtsbar
Akmeņtārtiņš Arenaria interpres
23-May-2018, DainisKR
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
21-May-2018, Karmena
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
23-May-2018, DainisKR
Sīkais zilenītis Cupido minimus
22-May-2018, Karmena
Ābeļu raibpūcīte Diloba caeruleocephala
24-May-2018, Vīksna
Kovārnis Corvus monedula
23-May-2018, DainisKR
Ģirlicis Serinus serinus
23-May-2018, DainisKR
Lielā zīlīte Parus major
23-May-2018, DainisKR
Lauku zvirbulis Passer montanus
23-May-2018, DainisKR
23-May-2018, DainisKR
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-May-2018, DainisKR
Baltais stārķis Ciconia ciconia
24-May-2018, anthicus
Svīre Apus apus
23-May-2018, DainisKR
Bezdelīga Hirundo rustica
23-May-2018, DainisKR
Krauķis Corvus frugilegus
23-May-2018, DainisKR
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-May-2018, DainisKR
Žubīte Fringilla coelebs
23-May-2018, DainisKR
Mūru samtenis Lasiommata megera
24-May-2018, erts
Lauku balodis Columba palumbus
23-May-2018, DainisKR
Žagata Pica pica
23-May-2018, DainisKR
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
23-May-2018, DainisKR
Sudrabkaija Larus argentatus
23-May-2018, DainisKR
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-May-2018, DainisKR
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
24-May-2018, Acenes
Rudā dižspāre Aeshna isoceles
24-May-2018, dagnis
Pupuķis Upupa epops
24-May-2018, Ara
Bezdelīgactiņa Primula farinosa
24-May-2018, Klintslejas 1
Ūdens skorpions Nepa cinerea
12-May-2018, Vīksna
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
24-May-2018, Klintslejas
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
24-May-2018, Klintslejas
Agrais purvraibenis Boloria euphrosyne
24-May-2018, Klintslejas
Parastais purvraibenis Boloria selene
24-May-2018, Klintslejas
Meža zilenītis Cyaniris semiargus
24-May-2018, Klintslejas
Sīkais zilenītis Cupido minimus
24-May-2018, Klintslejas
Brūnā čakste Lanius collurio
24-May-2018, erts 5
Astainais zilenītis Everes argiades
24-May-2018, Klintslejas
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
24-May-2018, Klintslejas
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
24-May-2018, Klintslejas
24-May-2018, Klintslejas
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
24-May-2018, Klintslejas
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
24-May-2018, Klintslejas
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
24-May-2018, Klintslejas
Kajaks Larus canus
20-May-2018, Ilona_rasa
Cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne
24-May-2018, Klintslejas
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
24-May-2018, gunitak
Lielais ķīris Larus ridibundus
20-May-2018, Ilona_rasa
Laucis Fulica atra
23-May-2018, Mimi Serada
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-May-2018, Ilona_rasa
Laucis Fulica atra
20-May-2018, Ilona_rasa
Kāļu baltenis Pieris napi
23-May-2018, Mimi Serada
Ormanītis Porzana porzana
20-May-2018, Ilona_rasa
Dziedniecības mugurene Polygonatum odoratum
23-May-2018, Mimi Serada
Dumbrcālis Rallus aquaticus
20-May-2018, Ilona_rasa
Niedru lija Circus aeruginosus
20-May-2018, Ilona_rasa
20-May-2018, Ilona_rasa
Lielais dumpis Botaurus stellaris
20-May-2018, Ilona_rasa
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
23-May-2018, Mimi Serada
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
20-May-2018, Ilona_rasa
Prīkšķe Anas querquedula
20-May-2018, Ilona_rasa
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
23-May-2018, Mimi Serada
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-May-2018, Ilona_rasa
20-May-2018, Ilona_rasa
24-May-2018, nekovārnis
Tinējs Eulia ministrana Eulia ministrana
24-May-2018, nekovārnis
Tinējs (nenoteikts) Tortricidae sp.
24-May-2018, nekovārnis
Stirna Capreolus capreolus
24-May-2018, galochkin
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
24-May-2018, galochkin
24-May-2018, nekovārnis
Glodene Anguis fragilis
24-May-2018, Acenes
Blāvā briežvabole Dorcus parallelopipedus
24-May-2018, Jonis
Parastā sprogaine Ulota crispa
24-May-2018, Jonis
24-May-2018, Jonis
24-May-2018, Jonis
Purva skalbe Iris pseudacorus
24-May-2018, Jonis
Bērzu tinējsmecernieks Deporaus betulae
24-May-2018, Jonis
Sudrabzaļais lapu smecernieks Phyllobius argentatus
24-May-2018, Jonis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-May-2018, Jonis
Mežirbe Tetrastes bonasia
24-May-2018, Jonis
Sprakšķis Selatosomus cruciatus Selatosomus cruciatus
24-May-2018, Jonis
Slaidā purvuspāre Leucorrhinia rubicunda
24-May-2018, Jonis
Lapkoku tinējsmecernieks Byctiscus betulae
24-May-2018, Jonis
Lazdu tinējsmecernieks Apoderus coryli
24-May-2018, Jonis
Melngalvas ugunsvabole Pyrochroa coccinea
24-May-2018, Jonis
Skujkoku ligzdu koksngrauzis Rhagium inquisitor
24-May-2018, Jonis
24-May-2018, Jonis
Plakankode Schiffermuelleria schaefferella Schiffermuelleria schaefferella
24-May-2018, nekovārnis 1
Lauku balodis Columba palumbus
24-May-2018, Jonis
Dzērve Grus grus
24-May-2018, Jonis
Apšu lielais lapgrauzis Chrysomela populi
24-May-2018, Jonis
24-May-2018, Jonis
Melnā dzilna Dryocopus martius
24-May-2018, Jonis
24-May-2018, Jonis
Dzeguze Cuculus canorus
24-May-2018, Jonis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
24-May-2018, Jonis
Eglāju samtenis Pararge aegeria
24-May-2018, nekovārnis
Piepju melnulis Diaperis boleti
24-May-2018, Jonis
24-May-2018, Jonis
Apšu tinējsmecernieks Byctiscus populi
24-May-2018, Jonis
Lielais asmalis Peltis grossa
24-May-2018, Jonis
24-May-2018, Jonis
Sirsenis Vespa crabro
24-May-2018, Jonis
Ozolu zāģlapsene Periclista lineolata
24-May-2018, Jonis
24-May-2018, nekovārnis
Gaišzilā krāšņspāre Coenagrion puella
24-May-2018, Jonis
Lielā zīlīte Parus major
24-May-2018, Jonis
Žubīte Fringilla coelebs
24-May-2018, Jonis
Robainais plakanis Dendrophagus crenatus
24-May-2018, nekovārnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-May-2018, Jonis
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
24-May-2018, Mierss
Sudraba retējs Potentilla argentea
24-May-2018, kapso
Zobainā ķērsa Cardamine dentata
24-May-2018, kapso
Zemā raudupe Scorzonera humilis
24-May-2018, kapso
Smilts vīķis Vicia villosa
24-May-2018, kapso
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
24-May-2018, Ilona_rasa
24-May-2018, GunAmmo
Agrais purvraibenis Boloria euphrosyne
24-May-2018, Martins
Krauklis Corvus corax
24-May-2018, Siona
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
24-May-2018, Arnis65
Peļu klijāns Buteo buteo
24-May-2018, Arnis65
Pupuķis Upupa epops
24-May-2018, Arnis65
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
24-May-2018, Arnis65
Pelēkais strazds Turdus pilaris
24-May-2018, Arnis65
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-May-2018, Arnis65
21-May-2018, Karmena
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-May-2018, Arnis65
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-May-2018, Arnis65
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-May-2018, Arnis65
Parastais purvraibenis Boloria selene
19-May-2018, Karmena
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
21-May-2018, Karmena
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
19-May-2018, Karmena
Baltpieres zoss Anser albifrons
19-May-2018, Edgars Smislovs
Dzeltenā cielava Motacilla flava
19-May-2018, Edgars Smislovs
Brūnā āboliņpūcīte Euclidia glyphica
24-May-2018, Matrus
21-May-2018, Mari
18-Apr-2018, Edgars Smislovs
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
18-Apr-2018, Edgars Smislovs
Melnais meža strazds Turdus merula
24-May-2018, IevaLeite
4-May-2018, Edgars Smislovs 1
24-May-2018, Siona
Šaurlapu ceļmalīte Plantago lanceolata
24-May-2018, Siona
24-May-2018, Siona
Pļavas dzeltenis Colias hyale
24-May-2018, Matrus
Spožā skudra Lasius fuliginosus
24-May-2018, Matrus
Divsēklu grīslis Carex disperma
24-May-2018, roosaluristaja 1
5-May-2018, Edgars Smislovs
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
15-May-2018, Karmena
Apšu lielais lapgrauzis Chrysomela populi
17-May-2018, Karmena
Jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus
5-Jul-2016, Vizma Prizma
Kunces bārdlape Barbilophozia kunzeana
30-Apr-2018, Ansis 1
24-May-2018, Mangusts
Jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus
30-Jul-2017, Vizma Prizma
Parastā pīpene, margrietiņa Leucanthemum vulgare
24-May-2018, BaibaO
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
21-May-2018, Karmena
Zemesvēzis Gryllotalpa gryllotalpa
17-May-2018, Karmena 2
Zeltastes mūķene Euproctis similis
15-May-2018, Karmena
Mūru samtenis Lasiommata megera
17-May-2018, Karmena
17-May-2018, Karmena
Sila strazds Turdus viscivorus
20-May-2018, lolitapetkevica
Dārza vabole Phyllopertha horticola
24-May-2018, Siona
Meža balodis Columba oenas
24-May-2018, roosaluristaja
Kāļu baltenis Pieris napi
13-May-2018, Karmena
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
19-May-2018, Edgars Smislovs
Papuves raibenis Issoria lathonia
14-May-2018, Karmena
21-May-2018, Karmena
Aveņu astainītis Callophrys rubi
21-May-2018, Karmena
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
17-May-2018, Karmena
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
15-May-2018, Karmena
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
14-May-2018, Karmena
Astainais zilenītis Everes argiades
15-May-2018, Karmena
Sīkais zilenītis Cupido minimus
21-May-2018, Karmena
19-May-2018, Edgars Smislovs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
19-May-2018, Edgars Smislovs
Piecpunktu mārīte Coccinella quinquepunctata
21-May-2018, Karmena
Gugatnis Calidris pugnax
19-May-2018, Edgars Smislovs
Lielā krāšņvabole Chalcophora mariana
24-May-2018, IevaM
Stirna Capreolus capreolus
19-May-2018, Edgars Smislovs
Parastā ūbele Streptopelia turtur
24-May-2018, roosaluristaja
Ģirlicis Serinus serinus
24-May-2018, dekants
Zeltactiņa (nenoteikta) Chrysopidae sp.
6-May-2018, Edgars Smislovs
5-May-2018, Edgars Smislovs
21-May-2018, Edgars Smislovs
Pēdējās sugu izmaiņas
Martins 25-May-2018 08:25:18

Nezināms ->


Matrus 25-May-2018 07:36:24

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Elfiņš 25-May-2018 06:28:12

Parastais purvraibenis Boloria selene ->


Edgars Smislovs 24-May-2018 23:05:26

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 24-May-2018 22:57:55

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 24-May-2018 22:43:37

Pļavu čipste Anthus pratensis ->


nekovārnis 24-May-2018 22:41:53

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 24-May-2018 22:40:08

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 24-May-2018 22:33:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 24-May-2018 22:30:13

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Ansis 24-May-2018 22:26:09

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 24-May-2018 22:21:31

Ziedaugs (nenoteikts) ->


felsi 24-May-2018 22:20:52

Milzu brefeldija Brefeldia maxima ->


Ansis 24-May-2018 22:18:34

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 24-May-2018 22:16:47

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 24-May-2018 22:12:46

Ziedaugs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 24-May-2018 22:02:40

Ziedaugs (nenoteikts) ->


čūskis 24-May-2018 20:20:56

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


dziedava 24-May-2018 20:02:13

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 24-May-2018 19:32:34

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 24-May-2018 19:32:18

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


dziedava 24-May-2018 19:32:05

Nezināms ->


roosaluristaja 24-May-2018 16:30:27

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 24-May-2018 13:41:47

Zaļā/dīķa varde Pelophylax sp. Pelophylax sp. ->


nekovārnis 24-May-2018 13:05:10

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 24-May-2018 13:03:57

Mārīte Coccinella magnifica Coccinella magnifica ->


nekovārnis 24-May-2018 13:01:21

Tumšbrūnais zilenītis Aricia artaxerxes ->


nekovārnis 24-May-2018 12:58:16

Lapgrauzis Chrysomela sp. Chrysomela sp. ->


čūskis 24-May-2018 12:38:23

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


čūskis 24-May-2018 12:31:39

Zaļā/dīķa varde Pelophylax sp. Pelophylax sp. ->


IlzeP 24-May-2018 11:33:30

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


lolitapetkevica 24-May-2018 11:27:32

Pelēkais strazds Turdus pilaris ->


dziedava 24-May-2018 10:13:36

Nezināms ->


Matrus 24-May-2018 09:35:53

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Divpēdis 24-May-2018 00:47:28

Mauragu pļavraibenis Melitaea cinxia ->


Tauriņu Vērošana 24-May-2018 00:11:51

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 24-May-2018 00:10:09

Kāļu baltenis Pieris napi ->


Tauriņu Vērošana 24-May-2018 00:09:46

Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus ->


Tauriņu Vērošana 24-May-2018 00:09:26

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 24-May-2018 00:07:05

Nezināms ->


roosaluristaja 23-May-2018 20:09:51

Nezināms ->


roosaluristaja 23-May-2018 20:01:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 23-May-2018 13:42:56

Nezināms ->


Rallus 23-May-2018 11:06:36

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 23-May-2018 09:35:51

Paparde (nenoteikta) Pteridopsida sp. ->


Ansis 23-May-2018 09:30:53

Paparde (nenoteikta) Pteridopsida sp. ->


Ansis 23-May-2018 09:23:08

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 23-May-2018 09:17:36

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 23-May-2018 09:15:41

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 23-May-2018 09:14:42

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 23-May-2018 07:55:10

Nezināms ->


dziedava 23-May-2018 06:38:41

Pieclapiņu mežvīns Parthenocissus quinquefolia ->


roosaluristaja 23-May-2018 06:22:56

Ēdamā kastaņa Castanea sativa ->


roosaluristaja 23-May-2018 06:18:45

Nezināms ->


felsi 22-May-2018 23:10:10

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


laaga 22-May-2018 22:46:02

Meža balodis Columba oenas ->


IlzeP 22-May-2018 22:34:40

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


IlzeP 22-May-2018 22:34:09

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


IlzeP 22-May-2018 22:33:27

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


IlzeP 22-May-2018 22:32:48

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


IlzeP 22-May-2018 22:31:59

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


IlzeP 22-May-2018 22:31:29

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 22-May-2018 22:11:45

Sprakšķis Selatosomus aeneus Selatosomus aeneus ->


nekovārnis 22-May-2018 21:41:26

Nezināms ->


Fuatra 22-May-2018 20:55:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 22-May-2018 19:40:08

Daudzziedu mugurene Polygonatum multiflorum ->


roosaluristaja 22-May-2018 19:33:03

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 22-May-2018 19:12:23

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 22-May-2018 19:10:43

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 22-May-2018 19:09:06

Nezināms ->


Ansis 22-May-2018 19:05:36

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 22-May-2018 18:56:17

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 22-May-2018 18:55:14

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 22-May-2018 18:08:19

Smecernieks Lepyrus palustris Lepyrus palustris ->


nekovārnis 22-May-2018 17:48:22

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


nekovārnis 22-May-2018 17:35:50

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 22-May-2018 17:31:22

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 22-May-2018 17:24:21

Nezināms ->


nekovārnis 22-May-2018 17:02:58

Mizasblakts Aradus sp. Aradus sp. ->


roosaluristaja 22-May-2018 16:22:14

Zīriņš (nenoteikts) Sterna/Chlidonias sp. ->


roosaluristaja 22-May-2018 16:14:12

Nezināms ->


roosaluristaja 22-May-2018 16:10:08

Nezināms ->


patigunta 22-May-2018 15:49:51

Garkājods (nenoteikts) Tipulidae sp. ->


dziedava 22-May-2018 15:06:55

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 22-May-2018 14:52:14

Ziedaugs (nenoteikts) ->


felsi 22-May-2018 14:34:09

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 22-May-2018 13:11:48

Kukainis (nenoteikts) ->


IlzeP 22-May-2018 12:38:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Irbe 22-May-2018 12:29:06

Mazais zīriņš Sternula albifrons ->


Fuatra 22-May-2018 11:30:28

Zviedrijas tauksakne Symphytum ×uplandicum ->


dziedava 22-May-2018 11:16:40

Nezināms ->


nekovārnis 22-May-2018 11:11:08

Nezināms ->


Irbe 22-May-2018 10:44:11

Lakstīgala Luscinia luscinia ->


dziedava 22-May-2018 10:27:11

Paparde (nenoteikta) Pteridopsida sp. ->


Matrus 22-May-2018 10:15:21

Pļavu tilbīte Tringa totanus ->


Matrus 22-May-2018 10:14:38

Purva tilbīte Tringa glareola ->


Ansis 22-May-2018 09:22:48

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 22-May-2018 09:16:19

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Matrus 22-May-2018 07:57:00

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


roosaluristaja 22-May-2018 07:23:55

Ziedaugs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 22-May-2018 07:20:05

Nezināms ->


Blakts 21-May-2018 23:40:40

Parastā bruņublakts Eurygaster testudinaria ->


pustumsa 21-May-2018 23:08:28

Nezināms ->


IlzeP 21-May-2018 22:12:41

Nezināms ->


laaga 21-May-2018 22:10:00

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


pustumsa 21-May-2018 21:52:48

Nezināms ->


nekovārnis 21-May-2018 20:16:49

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 21-May-2018 19:52:49

Kukainis (nenoteikts) ->


Martins 21-May-2018 19:50:50

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 21-May-2018 19:47:36

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 21-May-2018 19:43:29

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Martins 21-May-2018 19:42:43

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Martins 21-May-2018 19:40:57

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 21-May-2018 19:33:51

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Martins 21-May-2018 19:33:35

Zaļā smaragdspāre Somatochlora metallica ->


paliec 21-May-2018 19:29:45

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


dziedava 21-May-2018 19:29:28

Nezināms ->


paliec 21-May-2018 19:28:21

Birztalas vīngliemezis Cepaea nemoralis ->


paliec 21-May-2018 19:26:29

Vīngliemezis (nenoteikts) Helicidae sp., Geomitridae sp. ->


paliec 21-May-2018 19:26:12

Vīngliemezis (nenoteikts) Helicidae sp., Geomitridae sp. ->


paliec 21-May-2018 19:24:42

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 21-May-2018 19:24:05

Kailgliemezis, mīkstgliemezis (nenoteikts) Limacidae sp., Arionidae sp., Agriolimacidae sp. ->


paliec 21-May-2018 19:22:57

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 21-May-2018 19:22:34

Vīngliemezis (nenoteikts) Helicidae sp., Geomitridae sp. ->


paliec 21-May-2018 19:21:04

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


dziedava 21-May-2018 19:20:08

Ziedaugs (nenoteikts) ->


paliec 21-May-2018 19:19:34

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


paliec 21-May-2018 19:18:26

Gludspolīte (nenoteikta) Oxychilidae sp. ->


Kukainis 21-May-2018 19:10:14

Īsspārnis Staphylinus sp. Staphylinus sp. ->


Kukainis 21-May-2018 19:06:59

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


čūskis 21-May-2018 11:47:12

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


nekovārnis 21-May-2018 09:02:26

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 21-May-2018 08:59:50

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


IlzeP 21-May-2018 08:18:36

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 21-May-2018 08:17:56

Nezināms ->


IlzeP 21-May-2018 08:14:23

Nezināms ->


IlzeP 21-May-2018 08:13:35

Nezināms ->


roosaluristaja 21-May-2018 08:03:18

Nezināms ->


Kukainis 21-May-2018 07:36:59

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


Kukainis 21-May-2018 07:32:39

Kailgliemezis, mīkstgliemezis (nenoteikts) Limacidae sp., Arionidae sp., Agriolimacidae sp. ->


nekovārnis 21-May-2018 06:45:24

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


nekovārnis 21-May-2018 05:53:18

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 21-May-2018 05:45:07

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Edgars Smislovs 21-May-2018 00:13:03

Purva ķauķis Acrocephalus palustris ->


Edgars Smislovs 21-May-2018 00:10:20

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 21-May-2018 00:09:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 22:52:58

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 22:49:36

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 22:48:44

Cekulainais cīrulis Galerida cristata ->


Vīksna 20-May-2018 22:11:21

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 21:53:11

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 21:30:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 21:27:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


E L Jenots 20-May-2018 21:23:30

Lauku zvirbulis Passer montanus ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 20:46:19

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 20:44:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Matrus 20-May-2018 20:44:08

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Edgars Smislovs 20-May-2018 20:31:52

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 20-May-2018 20:22:49

Sūna (nenoteikta) ->


Matrus 20-May-2018 19:43:22

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Ansis 20-May-2018 19:32:05

Birztalas veronika Veronica chamaedrys ->


nekovārnis 20-May-2018 18:50:29

Nezināms ->


nekovārnis 20-May-2018 18:48:15

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 18:44:20

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 18:42:47

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 20-May-2018 18:42:20

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


IlzeP 20-May-2018 18:37:41

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 18:00:36

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 17:56:13

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 17:52:37

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


IlzeP 20-May-2018 17:21:36

Nezināms ->


IlzeP 20-May-2018 16:56:42

Nezināms ->


čūskis 20-May-2018 16:37:52

Varde (nenoteikta) Rana sp. ->


dziedava 20-May-2018 12:15:15

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 20-May-2018 11:25:21

Nezināms ->


nekovārnis 20-May-2018 11:22:31

Nezināms ->


nekovārnis 20-May-2018 11:20:10

Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus ->


nekovārnis 20-May-2018 11:18:46

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 11:17:53

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 10:29:23

Nezināms ->


nekovārnis 20-May-2018 10:25:17

Māņmīkstspārnis (nenoteikts) Malachiidae sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 10:21:55

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


nekovārnis 20-May-2018 10:19:53

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Ansis 20-May-2018 09:43:00

Ziedaugs (nenoteikts) ->


E L Jenots 20-May-2018 09:41:42

Nezināms ->


Ansis 20-May-2018 09:39:04

Nezināms ->


Ansis 20-May-2018 09:37:14

Nezināms ->


Ansis 20-May-2018 09:36:15

Parastā strauspaparde Matteuccia struthiopteris ->


IlzeP 20-May-2018 09:05:52

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 20-May-2018 09:05:24

Naktstauriņš (nenoteikts) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Ilona_rasa 25.maijs, 08:09

Paldies!


Elfiņš 25.maijs, 06:24

Agrais purvraibenis


OKK 25.maijs, 01:57

Tāpēc tomēr labāk vardes noteikt pēc pazīmju kopuma - krāsas, garuma, ķermeņa īpatnībām, un galvenais - pēc sejas izteiksmes


OKK 25.maijs, 01:53

Minēšu - plus mīnus 500 eiro?


OKK 25.maijs, 01:48

Labi, ākstos... Bet interesanti, cik maksātu gēnu noteikšana vardei, teiksim, Šteinberga laboratorijā GeNera, ievācot vardei gļotas no ādas?


OKK 25.maijs, 01:37

Piekrītu Čeirānam. Nepretendē.


dziedava 24.maijs, 23:00

Šitā jau kā glezna! :)


dziedava 24.maijs, 22:34

Varētu būt gļotsēne ar vēl nenobriedušām sporām. Te būtu vērts piestaigāt vēlāk! Varbūt baltās iekšas būs pārvērtušās putekļkonsistences sporās un pie viena mainījušas krāsu.


felsi 24.maijs, 22:24

Julitai! Pievienoju tuvplānu tam, ko uzskatīju par sporām.


pustumsa 24.maijs, 22:21

Paldies! Visas bija vienā mazā Tukuma pilsētas piemājas dīķītī.


felsi 24.maijs, 22:20

Ilgi pētīju, vistuvāk likās brefeldija, apvalks pabiezs, vēl skatīju svina, bet ar īsti nesanāk. Lieku kā nezināmu, varbūt vispār nav gļotsēne, bet kāda sēne? Smaržas nebija, garšot atteicos.


dziedava 24.maijs, 22:16

Veidojums interesants, bet brefeldijai, manuprāt, ir tumšas (brūni violetas) sporas, ne tādas gaišas. Man šķiet, te ir kas cits. Kas - šobrīd nemāku teikt.


Carum carvi 24.maijs, 21:40

Paldies!


Vīksna 24.maijs, 21:38

Pļavas bitene.


Mimi Serada 24.maijs, 21:36

Paldies, Julita!


Briza 24.maijs, 21:26

Šī nebūt neizskatās pēc purva pienenes, augtene arī nav atbilstoša. Man drīzāk izskatās pēc plostbāržiem Tragopogon.


W 24.maijs, 21:11

Paldies!


girtsbar 24.maijs, 20:52

Paldies!


čūskis 24.maijs, 20:20

Iespējams ka jā, tomēr ezera/zaļās vardes droši var atšķirt tikai pēc gēniem, mazāk droši pēc pakaļkājām; tādēļ labāk neaizrauties ar sugas identifikāciju pēc foto gadījumos, kad nav droši zināms, ka ezera varde šajā konkrētajā ūdenstilpē ir sastopama.


dziedava 24.maijs, 20:01

Mugurenes var atšķirt, pataustot stublāju - ārstniecības mugurenei Polygonatum odoratum ir šķautņains stublājs un ziedi būs pa 1-2 kopā, bet daudzziedu mugurenei Polygonatum multiflorum stublājs ir apaļš, arī ziedi mēdz būt pa 3-5 kopā. Šajos foto vairāk par 2 ziediem kopā nav un stublājs arī ir redzami šķautņains.


Vīksna 24.maijs, 19:53

Šīm mežu atliekām pamatīgi apkārt noindēts.


Vīksna 24.maijs, 19:47

Te droši vien grāvī inde izgāzta, bet kaut kas dzīvs ūdenī bija.Tas vēl sīkums, jo daudz kur vispār grāvji indēti, ka pat krūmi neaug.Arī Elejas šosejas malā Pilsrundālē varēja redzēt, ka vienkārši pa ceļam lieko miglojamo kāds 3 vietās izlējis.Un ko brīnīties, ka šur tur zivis nobeidzas..


erts 24.maijs, 19:11

Kaut kāds tumšs īpatnis. Uz astes arī nekādu baltumu nebij.


Martins 24.maijs, 19:06

Aizsūtiet bildi Nikolajam Savenkovam (nikolajs.savenkovs@dabasmuzejs.gov.lv) un lieta būs atrisināta. (Ja vien tas jau nav izdarīts.) Un arī pats Nikolajs gana bieži ir Dpilī.


erts 24.maijs, 19:02

Ivara Šulca atbide - ārēji atbilst agestis. Šodien izstaigāju krustu šķērsām, bet tauriņu neatradu. Jau 20.maijā man tas izspruka, sānskata asu bildi tā un nedabūju, uzpūta vēja brāzma un pazuda skatienam. Meklēju ilgi, bet otreiz neatradu. Kaut kur tuvumā jau sēd, Agri nenervozē, koordinātes kartē precīzas kur tika novērots, vieta liekas nav privatīpašums, katrā gadījumā līdz šim neviens ārā nav dzinis, turpat tuvumā pagājušo gadu bij vanagnadziņu resngalvītis. Tā ka izvērsties kur ir.....


dziedava 24.maijs, 18:25

Sudraba retējs?


Inita 24.maijs, 16:24

Sfagnu iedobīte Omphalina sphagnicola


Siona 24.maijs, 16:14

Paldies, būs jāpievērš uzmanība! :)


dziedava 24.maijs, 15:52

Tā gļotsēne (tās zari) nav arī baigi liela, - pa gabalu vairāk izskatās kopskatā kā balts klājums; tas skaistums jau atklājas tikai tuvplānā. :)


dziedava 24.maijs, 15:50

Aug mežos uz trupošām kritalām, nereti vairāk apakšpusē vai uz sāna, redzēta uz celma. Patīk mitrākas, ēnainākas (un odainākas:))) vietas. Latvijā redzēta vairākkārt, tātad nav šausmīgi reta, bet nav arī no biežākajām, vajag tomēr mitrākus apstākļus.


Edgars Smislovs 24.maijs, 14:35

Iespejāms: Gredzens LATVIA RIGA E 8086; uzlikts arī EH008; Suga Egretta alba – Lielais baltais gārnis Vecums pull Dzimums nav noteikts Gredzenošanas datums 11/06/2000 Gredzenošanas vieta ENGURES ez., Grebja kante, LATVIA Koordinātas Apstākļi ligzdā 2 mazuļi Gredzenotājs Juris Lipsbergs


Mari 24.maijs, 14:34

Varbūt šī arī varētu pretendēt uz Ezera vardes statusu. Paliela, ap 10 cm, āda tāda ļoti grubuļaina :) Foto gan sanāca miglains :(


laaga 24.maijs, 14:22

Paldies, bija tāda intuīcija. Galvenais, ka arī Kolinsa noteicējā šis sēž tādā pašā burkšķī :) Vai arī gada augā Madarā - ar augiem man vēl švakāk kā ar putniem :)


nekovārnis 24.maijs, 13:01

Parastais zilenītis - mātīte


sandis 24.maijs, 12:49

Laba ziņa, ka šie jau lido! Šī man šogad viena no mērķa sugām Cēsu novadam. Derēs arī apdilis, pusdzīvs :)


Ilona_rasa 24.maijs, 12:49

Paldies!


čūskis 24.maijs, 12:37

šī, starp citu, tiešām varētu būt ezera varde; turklāt ši suga konstatēta netālu esošajā karjerā pie Brankciema ielas


čūskis 24.maijs, 12:30

trešais foto ļoti ir veiksmīgs noteikšanas ziņā, jo labi redzams pēdas paugurs, pie īsākā pirksta pamatnes, kas šajā gadījumā ir augsts, diskveida, un atbilst dīķa vardei (P.lessonae); citām pakaļkājas nav redzamas, bet, ņemot vērā biotopu, ticamāk, ka arī pārējos attēlos ir dīķa varde


OKK 24.maijs, 12:10

Paldies, sapratu, vairāk šis jautājums neatkārosies


OKK 24.maijs, 12:00

Sintija Elferte <<< Nedomāju, ka kādam būtu jābrauc uz Daugavpili, ja eksistē pasts...Šulcam nebūtu nekur jābrauc, tauriņus Andris var nosūtīt pa pastu, rūpīgi tos iepakojot mazā kastītē, to sauc par bandroli. Sintija, esi pazīstama ar šādām tehnoloģijām? Sintija, Tavu piedāvājumu "aicināt viņu ciemos ievākt tauriņu un noteikt sugu" Daugavpilī, ja viņš dzīvo Rīgā uzskatu par ļoti savādu... Tātad Ivars kratītos vilcienā Rīga - Daugavpils 8 h no Rīgas līdz Daugavpilij... Pieņemu, ka viņam ir cita komforta zona...


lolitapetkevica 24.maijs, 11:50

Ielikšu ,kā jaunu novērojumu!!! Sirsnīgs paldies!!!


IlzeP 24.maijs, 11:41

Bildes ir labas, kādēļ gan neievietot? Nē, servera kapacitāte limitam netuvojas - šī nav problēma.


ivars 24.maijs, 11:41

Nu jau izdzēsts no šejienes, bet tur bija sila strazds.


IlzeP 24.maijs, 11:39

Ivar, redzu, ka nav pelēkais, bet kurš ir, nav pārliecības - sila va tomēr dziedātājs?


lolitapetkevica 24.maijs, 11:26

Sirsnīgs paldies!!!


OKK 24.maijs, 11:22

Kādam ir Ivara Šulca tel.? Pieņemu, ka e pastā viņš neatbild, jo es pats e pastu pārskatu apmērām 4 x mēnesī


CerambyX 24.maijs, 11:16

Agri, vieta uz servera jau nav problēma tā ka par to var neuztraukties. Vismaz es tā domāju. Kaut gan būtu labi ja vienu reizi par visām reizēm kāds LDF pārstāvis (es tāds neesmu) 'cieti' to arī uzrakstīt - ka serveru ietilpība nav problēma un var kaut katram novērojumam 5 bildes likt klāt un tik un tā vieta pietiks 10 gadiem uz priekšu!!? Tad šis jautājums būtu izsmelts :) Protams, ja serveru kapacitāte tiešām tuvojas limitam, tad nu gan i sūdi. Lieli.


OKK 24.maijs, 11:15

Andri! Sazinājies ar Ivaru Šulcu? Te raksti par tālakajiem notikumiem! Neguli!


OKK 24.maijs, 11:03

Jau 4 dienas klusums no Andra... Iet runa par jauna dienastauriņu sugas atrašanu Latvijā, bet nekādas info! Arī es, kā katrs normāls cilvēks, kurš interesējas par dabu un grib izbaudīt nebijušas sajūtas, esmu bijis "Tajā pļaviņā" no Jūrmalas kaut kad jūlija beigās :)


dziedava 24.maijs, 11:00

Man zemesvēzi laimējies redzēt dabā tikai 1 reizi dzīvē, un tas bija sen. Tā ka es šo pat varētu uzskatīt priekš sevis par interesantu novērojumu. Ja reiz tāda izdevība, kāpēc šo radījumu nenobildēt un neparādīt citiem no visām pusēm? Nesaskatu te nekā neparasta.


OKK 24.maijs, 10:47

Kaut gan - āpēc neievietot 1000 šīs bieži satopamās sugas foto no dažādiem rakursiem? DD reitings garantēts, bet jēga?


OKK 24.maijs, 10:41

2. foto - ezeru varde


Irbe 24.maijs, 10:36

Iepriekšējo ierakstu ticamību nevar apšaubīt, jo visiem ir pievienotas lieliskas fotogrāfijas, putni labi apskatāmi dažādās pozās. (Savā profilā jāizlabo daži 2017.g. putnu nosaukumi, kas komentāros jau ir izlaboti.) Bet šajā gadījumā fotogrāfijas jāsadala pa atsevišķiem novērojumiem. Ja nav īsti saprotams, kas par putnu, par to nav jāuztraucas, vajag ielikt kā nezināmu un gan jau kāds pacentīsies noteikt. Kas attiecas uz pelēkajiem strazdiem, tad to mazuļi pēc izskata ir līdzīgi pieaugušajiem, tikai it kā raibulīgāki, ar īsāku astīti, dzelteniem mutes kaktiņiem un pat dažām pūkām uz galvas, vecāku klātbūtnē čirkstoši un ēst prasoši. Lai Jums izdodas tos nofotografēt! Te var pavērot izlidojušu jaunuli: https://www.youtube.com/watch?v=zNjFj2Lq_2g


OKK 24.maijs, 10:32

Kāpēc jāpievieno 5 šīs sugas foto un jātērē DD resursi? Man, piemēram, zemesvēzis visu laiku sisina dārzā (bieži sastopama suga), tāpēc, ja piemēram, es ievietotu DD 5 zemesvēža bildes, uzskatiet mani par iereibušu!


ivars 24.maijs, 09:30

Pelēkā strazda šeit nav nevienā bildē.


ivars 24.maijs, 09:25

Purva ķauķis.


IlzeP 24.maijs, 08:27

Mājas strazdus vajadzētu likt atsevišķā novērojumā.


Divpēdis 24.maijs, 00:55

Vislabāk bildēt, kad gubu mākoņi staigā - kamēr spīd saule, jāatrod nepārtraukti kursējošie un planējošie tauriņi. Kad uznāk mākonis, pāris minūšu laikā viņi nosēžas. Tad tik jāpiefiksē vieta un jāaiziet pēc bildes;)


W 23.maijs, 23:02

Paldies!


inch 23.maijs, 23:01

Paldies! Vizuāli būs īstie "zvēri"! Tagad ti jādomā vai prom dosies.. kad paēdīs... vai ko citu darīt!? Noēsts ir viss... paši palikuši brūni... daži zaļi uz zaļajām lapām!


Siona 23.maijs, 22:46

Ārprātīgi skaista! Cik bieži Latvijā sastopama? Uz kā aug? :)


lolitapetkevica 23.maijs, 22:22

Vai tiešām ko būšu saputrojusi?!Hm... Pie ligzdas klāt neeju.Pa gabalu vēroju pelēkos strazdus un mazuļus. Uz vietas lauku mājā neatrodos,tāpēc kārtējo reizi ierodoties,vēroju šo skatu,ap koku kur tiešām ir pelēko strazdu ligzda,zālājā dzīvojās šie safotogrāfētie strazdulēni,un pelēkie strazdi ar sliekām mutē kopā ar viņiem,tāpēc pieņēmu,ka bērni ir pametuši ligzdu,un vecāki turpina tos barot...., to, kā konkrēti bāž mutē slieku gan nemanīju,to automātiski pieņēmu.... Arī šodien visi pa zālāju dzīvojās,sliekas meklējot.......Pie sevis vēl nodomāju,ka melnīši mājas strazdiem līdzīgi!Esmu tikai priecīga,ja uz manu lauku sētu atlidojis bariņš mājas strazdu....!!! Atvainojos,jo nevienu necentos maldināt!


dziedava 23.maijs, 21:20

Paldies, jā, atcerējos, ka bija tāda trijotne.


Briza 23.maijs, 17:33

Čemuru baltstarīte Ornithogalum umbellatum.


Elfiņš 23.maijs, 15:52

Tā izskatās, ka pareizākais variants šajā gadījumā ir sazināties ar Ivaru Šulcu un aicināt viņu ciemos ievākt tauriņu un noteikt sugu. E-pasts kā jau raksta tikai ar inbox beigās. Varat atsaukties arī uz mani. Manuprāt diezgan liela varbūtība, ka būs jauna suga. Tiešām feina pļaviņa. Tā ir tā pati vieta, kur pagājušajā gadā atradās arī vanagnadziņu resngalvītis?


Rallus 23.maijs, 11:07

Nenojaušu, kāds tur mežs un kā izskatījās iztraucētais putns, bet pēc ligzdas materiāla, izskata, novietojuma un olu krāsas / formas - koku čipste


Ansis 23.maijs, 09:34

Spriežot pēc lapas kopskata - drīzāk Dryopteris dilatata. Varētu būt arī hibrīdsuga D. x dewevri.


Melissa 23.maijs, 09:04

Skatījos Google.Tā ir kràšņlapsene,vislīdzīgà tai,kuru redzēju,ir ignita.


Jonis 23.maijs, 08:30

Izskatās pēc krāšņlapsenes Chrysididae. Precīzāk pēc šīs bildes laikam pateikt nevarēs.


Vīksna 23.maijs, 07:24

Diez vai I.Šulcs delfi būs, sākums atbilst, bet otrā daļa kā parasti visiem cilvēkiem.


OKK 23.maijs, 02:18

http://www.eurobutterflies.com/sp/agestis.php <<<<< Jā, no augšas izskatās kā agestis un tas principā nebūtu nekāds brīnums, ka Latvijā būtu atklāta jauna dienastauriņa suga.


OKK 23.maijs, 01:58

Jā, man izskatās kā 100%tīga ezera varde, bet Čeirāns droši vien būs sašutis, ja teikšu, ka ezera vardei atšķirībā no zaļās, dīķa un hibrīdiem ir "nekaunīga sejas izteiksme", kā arī grumbuļaina āda. Protams, ja viņa bija garāka par 10 cm, tad - viss skaidrs. Reiz pie Slokas noķēru 17 cm garu ezera vardi, kuru vienā rokā nebija iespējams noturēt :)


OKK 23.maijs, 01:38

Andri, mēģini sazināties ar Ivaru Šulcu pa e-pastu, uzprasi viņa viedokli. Iespējams, ka viņam ir atlanti ar agestis ģenitālijām, jo viņa tēvs atrada Latvijā vairāk kā 100 jaunas sugas (ja pareizi atceros) un pāris pasaulē vēl nepazīstamas. Ja Tu dzīvo Daugavpilī, nosūtīsi viņam pa pastu 1 - 2 eksemplārus, kuri Tev liekas kā agestis. Agrāk sazinājos ar viņu pa tādu: iv.sulcs@delfi.lv


dziedava 23.maijs, 00:12

Nē, tur bija tik maz, ka roka necēlās. Kaut gan tieši iedomājos, ka Rolands prasīs ;).


lichen_Ro 23.maijs, 00:07

Parauga nav?


Briza 22.maijs, 23:46

Baltijas efeja Hedera helix, LV savvaļā reta suga, šeit noteikti dārzbēglis.


felsi 22.maijs, 23:38

Varbūt ošu ramalīna?


kimkim 22.maijs, 23:24

man jau tā likās, bet tā kā nebiju īsti pārliecināta uzrakstīju nezināms.


felsi 22.maijs, 23:09

Paldies Edgaram! Lieko dzēsīšu!


Ivars L. 22.maijs, 22:59

Vēl jāpiezīmē par aizsardzības statusu: Latvijas aizsargājamo sugu sarakstā ar šādu nosaukumu tā nav, bet ir Hapalopilus salmonicolor, ko nu jau kādu laiku atpakaļ zinātnieki sadalījuši trīs sugās - Hapalopilus aurantiacus (biežākā no šīm trim), H.ochraceolateritius un Erastia salmonicolor (Latvijā šķiet vēl nav atrasta). Kā tas aizsardzības status mantojas likumiski es īsti nezinu, bet loģiski šķiet būtu, ja aizsargājamas būtu abas Latvijā atrastās.


Ivars L. 22.maijs, 22:51

Salīdzinot ar radniecīgo un līdzīgāko - Hapalopilus aurantiacus, šai ir sīkākas poras - 4 līdz 6 uz mm (H.aurantiacus 1-3 uz mm), plānāks augļķermenis, kas, kad svaigs, ir terakota vai gaišā ķieģeļkrāsā (H.aurantiacus - silti oranža līdz safrāndzeltena).


forelljjanka 22.maijs, 22:51

Zīdītājiem vajadzētu statusu-Mazuļi,jo vāveres,pilnīgi noteikti,no olām nešķiļas,tomēr,dažreiz prasās norādīt ,ka dzivnieki bija jaunuļi(mazuļi),ne pieauguši!;)


IlzeP 22.maijs, 22:38

Jā, tā tas ir arī man. Iespējams, tas saistīts ar jau zināmo kļūdu, kad, ziņojot no vienas vietas, ja kādai sugai ir foto, rādās visām. Kad būs iespējams, mēģināsim labot.


Mari 22.maijs, 22:26

Paldies! Sariņus laikam nevarēs saskaitīt. neiedomājos nofotografēt apakšpusi.


nekovārnis 22.maijs, 22:17

Šī būs skrejvabole Poecilus sp., varētu būt P.versicolor - drošībai jāskaita sariņi uz pakaļkājas stilba iekšējās malas. Šodien ieliku Poecilus cupreus, kurai ir 8-11 sariņi. P.versicolor - 5-8.


Irbe 22.maijs, 22:11

Kādas datora kļūdas dēļ manā profilā pie visiem ziņojumiem rādās fotogrāfiju ikoniņas, kur tām nemaz nevajadzētu būt.


dziedava 22.maijs, 22:04

Apsveicu, sen nebija bijusi neviena jauna. :) Kādas ir atšķiršanas pazīmes?


dziedava 22.maijs, 22:03

Paldies! :)


forelljjanka 22.maijs, 21:44

Arī neesmu specs,bet A agestis jautājums DDatos izrunāts vairākkārt.Īsaumā,lai cik tas neizklausītos nepareizi un nežēlīgi,izeja ir tikai viena-ievācams!


nekovārnis 22.maijs, 21:43

Manuprāt lapgrauža Pyrrhalta viburni kāpuri.


nekovārnis 22.maijs, 21:32

Speciālists gan nejūtos, bet parastais manuprāt šis nekādi nesanāk :) Tā kā vai nu tumšbrūnais, kuru mūspusē diezgan maz (attiecīgi arī personīgā pieredze pašvaka) vai arī kaut kas jauns :) Tam tumšbrūnajam tās pasugas un formas diezgan dažādas, kas sarežģī situāciju. Ja šis ir uz jautājuma zīmes, tad varbūt vajadzētu šo un līdzīgus likt Dabasdatos kā ...cf..., lai punkts nepazūd ziņojumu gūzmā?


erts 22.maijs, 21:13

Tauriņu speciālisti, pakomentējiet kaut ko par šo taureni, lai arī bilde neasa bet divi punkti uz spārna labi redzami, parastajam zilenītim tik viens punkts, tumšbrūnajam vēl par agru.


forelljjanka 22.maijs, 21:05

Normāli jau pāris nedēļas jābūt cāļiem,bet kas zin,varbūt vēls perējums.Vai arī vecie staigā ar izperēto(ši ir otra ,vanckarola),tas kaut kur tuvumā noslēpās(kamēr mazi viņi slēpjas)un ad.vilināja Tevi prom.


Fuatra 22.maijs, 20:51

augšējās divas lielās sarkanaces, apakšējā - nezinu, varbūt zaļganā krāšņspāre


Fuatra 22.maijs, 20:34

gaišzilā krāšņspāre


Fuatra 22.maijs, 20:32

upju zilspāre


Fuatra 22.maijs, 20:30

agrā smaragdspāre


Fuatra 22.maijs, 20:28

plankumainā platspāre


Fuatra 22.maijs, 20:26

spilgtā purvuspāre


Fuatra 22.maijs, 20:23

plakanā platspāre


inch 22.maijs, 20:05

Palīgā!! Kas tie par mežoņiem? Noēda Irbenāju nepilnā nedēļā! :(


Briza 22.maijs, 19:36

Šī būs P.odoratum, ziedi lapu žālēs pa vienam.


Fuatra 22.maijs, 19:18

paldies par noteikšanu


Briza 22.maijs, 18:59

Vālīšu staipenis Lycopodium clavatum


Ansis 22.maijs, 18:58

Šo var atrast tikai uz smilšakmens klintīm mežos, kur ilgi nav bijuši nogruvumi.


Briza 22.maijs, 18:54

Jā, stāvais retējs.


AinisP 22.maijs, 18:53

Bija. Bija abi pāra putni, ar izteiktu aizvilināšanas uzvedību. Pēc ātra foto steidzu pamest ligzdas vietu un "pavilkos" abu veco putnu mēģinājumiem mani aizvilināt:)


Ansis 22.maijs, 18:53

Calypogeia tā ir, bet arī šīs ģints sugas pēc augšanas vietas kopskata foto vien noteikt nevar. Kā minimums, vajag vienu auga dzinumu apgriest "kājām gaisā", lai var redzēt stublāja apakšpusē esošo lapiņu formu.


Briza 22.maijs, 18:52

Parastā smaržzālīte Anthoxantum odoratum.


Ansis 22.maijs, 18:48

Lophozia tā ir, bet ar kopskata foto vien nepietiks, lai puslīdz ticami identificētu sugu, sevišķi ja tas no Gaujas senielejas smilšakmeņiem.


Blakts 22.maijs, 18:15

Šitā laba suga :)


Irbe 22.maijs, 17:59

Mēs jau arī domājām, ka tās govis nav bīstamas. Tas tā teorētiski, taču reālajā situācijā tomēr pamatīgs izbīlis piemetas, dzirdot biedējošo baurošanu un redzot asos ragus, pie tam viena no viņām kā barvede panācās citām priekšā, tā teikt, iedrošinādama visu baru. Bet buļļi kā tādi, cik man zināms, nekad nav galvojami lopi. Var jau būt, ka viņš kārtoja savas lietas, jo staigāja viens atsevišķi no bara.


roosaluristaja 22.maijs, 17:19

Ļoti daudz susinātos skujkoku mežos. Kaut kāda ozolpaparde. Varbūt Dryopteris expansa?


IlzeP 22.maijs, 17:11

Dvietes govis mēdz būt diezgan neitrāli noskaņotas pret cilvēkiem, iet garām baram ir pareizā uzvedība. Bullis, kurš staigāja ap torni, visticamāk, nebauroja uz jums, bet risināja kādas savas savstarpējās problēmas ar citiem bara locekļiem. Hmm, vai tikai agrāk pirms Torņu cīņām nenotika kontaktēšanās ar Dvietes palienes info centru (?)


Irbe 22.maijs, 16:43

Tā kā braucām uz turieni pirmo reizi, tad pirms stāvā nobrauciena atstājām mašīnu un gājām lejā izpētīt, kur atrodas tornis un vai tur var piebraukt. Govju ganāmpulks atpūtās uz ceļa, satraukušās tās sāka baisi baurot un visas barā pagriezās ar ragiem pret mums, laikam uztraucās par saviem teļiem. Apgājām govju baru caur krūmiem, jo mums vajadzēja pēc iespējas ātrāk uzzināt, vai tur ceļa galā vispār ir tornis, varbūt braucam nepareizā virzienā. Jau pirms tam mums iznāca aizkavēties, kamēr mežā ar pūlēm novilkām no ceļa pāri tam nolūzušu diezgan lielu un smagu lapainu koku. Neparedzot šādu varbūtību, mums nebija līdzi ne cirvja, ne zāģa.(Par nolūzušo koku uz ceļa un to, ka nevarēsim laikā nokļūt galamērķī, tika ziņots Agnim.) Atraduši torni un izpētījuši ceļa dūksnainās vietas, gājām atpakaļ uz mašīnu, kurā atradās visas nepieciešamās lietas. Govis joprojām bija uz ceļa un bauroja, tad tās negribīgi sāka iet mums pa priekšu, līdz nogāja vienā pusē uz lauka un atkal pagriezās pret mums, bet otrā pusē stāvēja liels ragains bullis un bauroja. Ceļš cauri aplokam bija diezgan garš, centāmies izturēties mierīgi un govis nesabaidīt, bet sajūtas, maigi izsakoties, bija diezgan nepatīkamas. Atkal apgājām govju baru pa krūmiem. Kad braucām cauri aplokam ar mašīnu, govis stāvēja un skatījas, bet pēc tam pie torņa atnāca bullis, kas vēl ilgi staigāja pa apkārtējo mežu un bauroja. Manuprāt, pirms komanda dodas uz nepazīstamu torni, vajadzētu brīdināt par iespējamām situācijām.


patigunta 22.maijs, 15:51

Paldies, pašai arī tā sāka likties:)


pustumsa 22.maijs, 15:46

Varbūt der šis foto?


CerambyX 22.maijs, 15:45

Te pareizākais būtu vienkārši Nephrotoma sp.


patigunta 22.maijs, 15:38

Varbūt Nephrotoma appendiculata?


dziedava 22.maijs, 15:37

Paldies par precizējumiem! :)


patigunta 22.maijs, 15:23

Govīm droši vien situācija arī šķita draudīga. Ko tad govis darīja?


felsi 22.maijs, 15:16

Julitai! Versija, iepriekšējās bija uz celmiem ļoti saulainās vietās, šī noēnotā no krūmājiem.


IlzeP 22.maijs, 15:05

Ko tad govis draudīgu darīja?


patigunta 22.maijs, 14:56

Mainītu sugu, bet sarakstā Nephrotoma flavescens nav.


dziedava 22.maijs, 14:47

Jauki! Es jau domāju, ka Latvijā neviens par Symphytocarpus flaccidus nezina vairāk kā Inguna - Tavējie foto ir konkurenti arī pasaules googles piedāvājumā. Tā ka neviena cita, kam te jautāt, jau īsti nav. Šeit gan ir tāda saplacināta versija - varbūt traumēta tikusi? Par Lindbladia vismaz man ir pārāk maz info. Kādreizējos savējos es arī atcēlu, Dziedavā atstāju tikai 1 foto, par ko esmu diezgan droša. Kāda viņa izskatās sporu stadijā - īsti skaidrs nav. Šī suga, ja tiek atrasta, ir jāpēta! Plazmodijs / sākumstadija tiešām drīzāk balta; dzeltenu versiju neesmu manījusi.


patigunta 22.maijs, 14:47

Man izskatās pēc Nephrotoma flavescens , vismaz uz to pusi.


felsi 22.maijs, 14:33

Julitai! Vēlreiz pārskatīju visu par Symphytocarpus flaccidus, sakrīt dzeltenais plazmodijs, sporas ar stabiņiem, var nedaudz redzēt rozīgumu, arī melnais "jumtiņs" virs sporām, sēnes attīstības laiks, iztrūkst tik krāsainā daļa. Atkal mācība, jāskatās visu pazīmju kopums!


felsi 22.maijs, 14:11

Paldies! Tur viens ozoliņs pilns ar tiem bumbuļiem!


Irbe 22.maijs, 14:01

Mums likās, kas tad jums nekait, visi putni jūsu pusē pie ūdens :) Mums neizdevās 'izspiest' ne mazos, ne baltvaigu zīriņus, iespējams, ka kādas pīles netika novērotas, jo ezers bija tālu, vējā viļņojās un no rīta saule pretī spīdēja tā, ka ūdens vizēja un visi putni izskatījās bezkrāsaini pelēki, mocīt acis tajā virzienā bija pilnīgā bezjēgā. Nekas cits neatlika, kā pētīt niedrāju vai mežu. Laucis peldēja mums tuvējā ūdens lāmā un pēc tam ielīda niedrēs, kur, iespējams, perēja. Redzējām, kā Jūsu pusē gaisā ilgi riesto mērkaziņa, bet blēšanu vispār nedzirdējām, tikai vienu brīdi bija nomanāma ļoti tāla skaņa. Ķauķi intensīvi dziedāja ap pusčetriem no rīta. Un zaļais ķauķītis, jā, tas bija super pārsteigums, braši vairākkārt notrallināja savu cincirin-cincincin-ci! Žēl, ka visi komandas biedri to brīdi nedzirdēja, nevaram ieskaitīt kā pilnu novērojumu komandai. Sākumā mums pārbīli radīja diezgan draudīga situācija ar savvaļas govīm, pēc kuras ilgi nevarējām nomierināties.


dziedava 22.maijs, 13:11

Paldies!


CerambyX 22.maijs, 13:05

Jātnieciņš sp.


Irbe 22.maijs, 12:52

Kas attiecas uz baltspārnu zīriņiem, tad redzējām 2 putnus pl.15:34 aizlidojam diezgan zemu uz krūmu fona virzienā uz Dvietes ieteku, skaidri bija saskatāma melna mugura, pelēki spārni un balta aste.


CerambyX 22.maijs, 12:43

Mazo zīriņu pāris gan ar ik pa laikam bija, bet nu nu tie gan laikam bija tiešām tuvāk mūsu tornim un varbūt no otras puses grūti saskatāmi. Baltspārniekus tad gan mums tiešām neizdevās 'izspiest'. Līdzīgi kā lauci, ko tā arī neizdevās nekur sazīmēt. :/ Tā jau interesanti salīdzināt sarakstu ar pretējās puses torni :) Izskatās, ka Jums daudz vairāk dažādu meža putnu - kas loģiski, jo tur koki pavisam blakus un tā. Zaļais ķauķītis Torņu Cīņās laba 'ekstra'. Arī niedrāja dziedoņi Jums vairāk - mūsu pusē jau niedru pamaz, tik ceru ķauķi. No ezeru, Sevi vai niedru strazda ne smakas [skaņas].


Fuatra 22.maijs, 12:41

varētu būt iedzeltenais ķauķis


Irbe 22.maijs, 12:36

Jā, kaut kas bija sajaukts, jo mazo zīriņu mēs neredzējām, izlaboju uz melno, kurš neparādījās kā ievadīts vispār, kaut gan liekas, ka ievadīju pareizi. Ievadot dažas ailītes it kā lēkāja, bija laikam rūpīgāk jāpārbauda, pirms nospiežu reģistrēt.


ivars 22.maijs, 12:27

Pelēkais mušķērājs.


CerambyX 22.maijs, 12:21

Kā saprotu, tad DD tagad ir ievadītas ir visas TC laikā jūsu komandas redzētās sugas - varbūt kādas ailītes vai kas cits sajauktas, jo melnais zīriņš neparādās vispār. Tā ka redzēti baltspārnu zīriņi, bet nav redzēti melnie zīriņi nevar būt, jo tā vienkārši nevar būt :)


ivars 22.maijs, 12:19

Arī skaits pirmajā lapā rādās 10, bet šeit - 2.


Irbe 22.maijs, 12:11

Jā, es arī ievēroju, ka pie visiem ziņojumiem nezkāpēc rādās foto...


CerambyX 22.maijs, 12:08

Oi, pardon - domāju, ka te runa par baltvaigu zīriņiem (par tiem mans iepriekšējais komentārs) ne baltspārnu. Tad gan interesantāk - cikos konkrēti putni novēroti, jo cik nu varējām izskatīt, tad visi pārējie zīriņi pārskatāmā apkārtnē bija melnie zīriņi. Protams, varējām jau arī kaut ko nepamanīt un tā.


ivars 22.maijs, 12:07

Sākumlapā pat rādās, ka novērojumam ir foto, bet šeit tā nav.


CerambyX 22.maijs, 12:07

Mums pie otra Dvietes torņa 20.V plkst. 10:20 atlidoja 7 īp.


Fuatra 22.maijs, 12:02

gribētos jau foto


Fuatra 22.maijs, 11:33

Manus augu nosaukumus ir jāpārbauda ;)


CerambyX 22.maijs, 11:27

Vistu vanags


dziedava 22.maijs, 11:16

Izskatās, ka piestiprinājums ir pie zara (tas šādiem veidojumiem jāskatās), varētu būt ozolu bumbuļveida panglapsenes Biorhiza pallida panga: http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?fdzv=798&ftips1=119


dziedava 22.maijs, 10:17

Par šo es īsti nezinu, nav jau DD interesanto novērojumu kritēriju, pēc kuriem vadīties. Ja ārstniecības indaine būtu atrasta LV ziemeļos, tad noteikti būtu interesanta. Šajā apkārtnē tā tiešām ir nosacīti parasta, kaut piekrītu, ka Latvijā kopumā tomēr reta un atzīmējama. Esmu jau šo tēmu mēģinājusi celt, bet nav bijusi atsaucība - vajadzētu tomēr vienoties par kaut kādiem kritērijiem, lai būtu pēc kā vadīties. Gan augiem, gan sūnām, gan ķērpjiem tas nav izrunāts. Šis augs varētu būt kāreiz diskusijas vērts. Ja skatās uz putniem, tad tur interesantie ir stāvgrūdām, - analogi pārējās grupas šķiet tukšas, it kā citu sugu novērojumi būtu tikai neinteresanti. Man arī šķiet, ka to latiņu interesantajiem vajag nolaist zemāk.


ivars 22.maijs, 10:16

Zivs ir, bet vai tas ir zivju ērglis? Vairāk bilžu nav? Pirmajā bildē vispār atgādina pundurērgli, ha!


dziedava 22.maijs, 10:06

Vai šī nav drīzāk parastā dziedniecības tauksakne Symphytum officinale?


OKK 22.maijs, 04:18

Paldies Julitai par atbalstu!


OKK 22.maijs, 04:12

Labi, pārspīlēju :) Es tikai par sadaļu IN


OKK 22.maijs, 04:07

Starp citu, vai tikai man radies priekšstats, ka DD valda "Mērens progress likuma ietvaros", kā rakstīja J. Hašeks?


OKK 22.maijs, 03:48

Ja tā tiešām ir zviedrijas tauksakne - 100 % jāliek pie "Interesantākie novērojumi", noguru...Turpmāk "Interesantākie novērojumi" būs saīsinājumā "IN"


OKK 22.maijs, 03:36

Es liktu pie "Interesantākajiem novērojumiem", jo no portāla latvijasdaba.lv: "Latvijā reti un nevienmērīgi: galvenokārt rietumu, centrālajā un dienvidaustrumu daļā. Valsts ziemeļdaļā nav konstatēta. Izplatīta upju ielejās."


OKK 22.maijs, 03:31

Auga izskats 1 :1 sakrīt ar Valdas Ērmanes ieziņoto "Ārstniecības indaine, Vincetoxicum hirundinaria Foto: Valda Ērmane"


OKK 22.maijs, 03:27

Ārstniecības indaine - Vincetoxicum hirundinaria Medik


lichen_Ro 22.maijs, 00:26

Super! apsveicu :)


felsi 21.maijs, 23:29

Julitai! Tomēr labāk pārlikšu uz nenoteiktu gļotsēni.


asaris 21.maijs, 23:15

Noteikti neuzstāju, ka šis obligāti jānosaka līdz sugai, vienkārši jautāju par pazīmēm, jo ir arī citas bildes, kurās varētu būt redzemas vajadzīgās noteikšanas pazīmēs un lai nākamreiz zinātu kam bildējot jāpievērš vairāk uzmanības. Pats gan sugu nomainīt nevaru, jo Tetrops sp. izvēlnē netiek piedāvāts.


felsi 21.maijs, 23:12

īsti nesanāca, pirmā ideja bija par Šokolādes gļotsēni, bet tuvāk pētot apvalciņu, tomēr Lindbladia. Pēdējā bildē jauna gļotsēne, kuru pati nejauši pāšķēlu uz blakus celma 20 metrus tālāk.


anthicus 21.maijs, 23:01

Svarīgi apzināties, ka sugas noteikšanai jāizmanto pazīmju kopa, nevis viena pazīme. Līdz ar ko mans viedoklis paliek - Tetrops sp.


dziedava 21.maijs, 22:59

Gļotsēne Symphytocarpus flaccidus nevar būt? Man izskatās stabiņi, nevis bumbiņas.


anthicus 21.maijs, 22:56

Labs atradums!


dziedava 21.maijs, 22:53

Paldies par noteikšanu! Lielu dzīvu egli, cerams, nenograuzīs?


anthicus 21.maijs, 22:52

Kājas apakša nav redzama - svarīgākā noteikšanas pazīme nav redzama - Limax sp.


pustumsa 21.maijs, 22:26

o! Tāds man vēl nebija! Paldies 


pustumsa 21.maijs, 22:25

Paldies! Papucītis kā vienmēr tik košs bija, ka neiedomājos ka viena suga.


Latvju_zēns 21.maijs, 22:08

zivju ērglis


Latvju_zēns 21.maijs, 22:06

mazais svilpis


pustumsa 21.maijs, 21:50

Nu viņš tik dažāds? Citā rakursā pavisam savādāks.


Latvju_zēns 21.maijs, 21:47

brūnspārnu ķauķis


Steeler 21.maijs, 21:42

Tiešām prasās precizēt, kurā bildē? Ņemot vērā jau it kā garo, pievienoto sugu sarakstu, šis ieraksts vai nu ir kļūdains, vai liek apšaubīt iepriekšējo ierakstu ticamību ...


Ansis 21.maijs, 21:24

Lakači, kā jaunākos laikos modē nākuši dārzu augi aizvien biežāk redzami puķu dobēs, tomēr nevienu raiblapaino savvaļā pasprukušu vēl nebija gadījies redzēt. Šis aug upes ielejā, līzīgos apstākļos kā tumšais lakacis.


Irbe 21.maijs, 21:10

Kurā bildē?


Martins 21.maijs, 19:53

Nu skaisti - gan noteikšanai svarīgā detaļa izkadrēta, gan suga pareizi noteikta!


dziedava 21.maijs, 19:50

Ansi, īsti nepiekritīšu. Ja TEV nav interesants, tas nenozīmē, ka citiem nav interesants! Daudzi tādu puķi pat bildēs nav redzējuši - te nu būtu iespēja to citiem parādīt! Komentāros aprakstīt, ka tāda un tāda atradne un atzīmēt kā interesantu, lai visi apskatās. Ja katru dienu ietu bildēt un ziņotu DD - tad jā, vairs nebūtu interesanti. Bet, ja iepriekš bildēts pirms 20 gadiem [un DD tad nemaz vēl nebija].... Interesanto novērojumu jēga ir citiem parādīt, lai citi arī iepazīst reti sastopamo. Ja Tu savus [un citu] retu sugu atradumus neķeksē [tāpēc, ka pats jau esi redzējis un Tev nešķiet interesants], tad cilvēki pat neuzzina, ka tādi retumi eksistē - tas nav pareizi!


E L Jenots 21.maijs, 19:46

Oho! Paldies, Edgar!


Martins 21.maijs, 19:46

Šī paliks nenoteikta, jo attēlā nav redzamas pazīmes, kas ļautu noteikt sugu.


Martins 21.maijs, 19:38

Bet cik paskatījos pārējos novērojumus - sugas pareizi noteiktas. Ļoti labi! :)


Martins 21.maijs, 19:37

Nebūs metallica - ja salīdzināsi cerkas aenea un metallica, pamanīsi atšķirību (attēlā redzamais ir tēviņš) + metallicai būtu ļoti agrs novērojums


nekovārnis 21.maijs, 19:30

Man jau arī ar tām sīkspāru mātītēm, jaunajām, vai grūti saskatāmā leņķī nobildētiem tēviņiem grūti iet :D Gan jau ka speci pēc kāda laika tās varētu noteikt ja atstātu novērojumus kā spāre (nenoteikta) vai krāšņspāre (nenoteikta). Šobrīd gan vienā mazā zemes pleķītī droši vien varētu sastapt vismaz 2-3 sugu krāšņspāres.


felsi 21.maijs, 19:21

Sērpiepe?


felsi 21.maijs, 19:10

Paldies Marek! Neskatoties uz grāmatu, spāres man joprojām melnais caurums. Dzēsīšu pirmās 2.


ivars 21.maijs, 17:08

Mazais jau vien būs.


laaga 21.maijs, 16:54

Nav pēc šīs bildes droši nosakāma suga?


Jonis 21.maijs, 16:31

Īsspārnis Staphylinus sp.


Ansis 21.maijs, 12:28

Agri, šī ir galvenā armērijas atradne valstī (apm. 85% no kopējās populācijas), sen zināma. Bija tai pusē mazliet brīva laika, to izmantoju lai pabildētu ar labāku fotoaparātu. Iepriekšējo reizi tās šeit bildeju vēl ar diapozitīviem, pirms gadiem 20. Priekš sevis pavisam noteikti šo vairs neuzskatu par interesantu novērojumu. Katra retākas sugas bilde automātiski nav interesants novērojums. Līdzīgs stāsts ir par dižo jāņeglīti Ādažu poligonā.


OKK 21.maijs, 11:01

2. foto "notverts" ļoti labs, prātam neaptverams, unikāls, bet - varētu būt asāks attēls. Ceru, ka nelieto viedtālruni kā Valda Ērmane.


OKK 21.maijs, 10:37

Piemēram, Opmanis atrada dižo jāņeglīti Vidzemē, bet tas liekas neparādījās DD sadaļā "Interesantākie novērojumi" - tātad tiek zudēta unikāla iespēja pievērst cilvēkus DD iepazīties ar šo reto augu un viņu meklēt/atrast


OKK 21.maijs, 10:24

Kāpēc šī auga atrade nav pievienota DD sadaļā "Interesantākie novērojumi"? Bet - sārtgalvītis parādās katru dienu... Kaut kāds murgs! Cik es saprotu, Opmanis kā atradējs un vienlaikus DD admins "kautrējas". Bet neesam taču pirtī! Cilvēki tiek motivēti (pastudēt internetā) meklēt retās sugas, tieši no DD sadaļas "Interesantākie novērojumi".


nekovārnis 21.maijs, 09:03

Apakšējā bildē tumšzilā krāšņspāre, par pārējām neesmu drošs.


OKK 21.maijs, 07:37

Kāds no sprīžmešu dzimtas


OKK 21.maijs, 07:29

Lai precīzi noteiktu - meža vai lauku maijvabole, jābildē vēdera galu (pigīdiju), vēlams no augšas, apakšas un sāniem :)


OKK 21.maijs, 07:12

Parastais pļavraibenis


Irbe 21.maijs, 00:09

Peļu klijāns


Irbe 21.maijs, 00:08

Lukstu čakstīte


felsi 20.maijs, 23:33

Paldies!


Edgars Smislovs 20.maijs, 23:13

http://www.putni.lv/galcri.htm http://www.putni.lv/alaarv.htm


laaga 20.maijs, 23:01

Varētu būt Mazais ērglis?


Aceralba 20.maijs, 23:00

Paldies! Man bija tāda versija, bet tomēr pārliecības nebija :)

Pēdējie komentāri rakstiem
Anete PB 24-May-2018, 18:40

Manis nav, nosūtīju sarakstu 7. maijā.


Mareks Kilups 23-May-2018, 21:19

ļoti jauka akcija un liels prieks redzēt tik daudz "nepieredzējušo" putnotāju savāktos 100niekus !


Daknis 22-May-2018, 13:20

Labdien! Esmu apkopojis rezultātus iesūtītajiem 100 sugu novērojumiem (bez foto). Šajā kategorijā piedalījušies 17 dalībnieki un papildus 5 dalībnieki ar mazāk kā 100 sugām, paldies visiem! Statistika rāda, ka kopumā novērotas 206   (..)


ūdensvistiņa 22-May-2018, 07:29

Man simtais bija seivi ķauķis 04. 05.,bet tā kā par pāris sugām "'zinātnieki strīdējās'',tad varbūt gugatnis 05.05. Interesantākais droši vien ormanītis,kas svilpoja dienas laikā,vai mazā gaura,ko agrāk nebiju redzējis. Diemžēl sa   (..)


Nora 21-May-2018, 09:52

Paldies par rakstu! Noderīgi un interesanti :)


Vīksna 20-May-2018, 20:31

Šodien ejot gar un pa ziedošiem rapša laukiem gandrīz tukšs no kukaiņiem, nevienu biti,tauriņu tur neredzēju.Droši vien nomigloti.


OKK 19-May-2018, 23:19

Labs!


felsi 17-May-2018, 12:27

Superīgs raksts!


Daknis 17-May-2018, 01:21

Paldies visiem! Saņemts ir daudz vairāk, nekā cerēts.


dziedava 16-May-2018, 09:17

Ok, Ilze, var mēģināt! :) Es gan izdomāju apvienot bildes ar gana kvalitatīvu dziesmas ierakstu. Bija dikti interesanti tos pāris putnus noteikt (vai palīdzēt noteikt) pēc dziesmiņām. Tiku galā! :) Žēl, ka secināju, ka ne visu, ko dab   (..)


IlzeP 16-May-2018, 08:33

Julita, mēs taču varam izdomāt savu gada pasākumu! Mēs abas ar meitu arī turpināsim bildēt putnu sugas. Man vēlme pēc baudāmām bildēm uzvarēja dzīšanos pēc skaita, un drīz vien sapratu, ka 100 sugu kvalitatīva nobildēšana līdz 1   (..)


forelljjanka 15-May-2018, 22:51

Šovakar kā pēdējais novērotais mežā (meklējot mazo ērgļu ligzdas)133-ais pievienojās ķīķis,pie kam braucot uz kategorijā, tikai kādas padsmit sugas(slinkums bija precīzi saskaitīt).;) Tātad,pavasarī neizlienot vispār no meža var   (..)


dziedava 15-May-2018, 22:26

Marek, prieks, ka Tev izdevās! :) Man kaut kā pēdējā laikā vispār nebija laika pat blakusproduktiem, bet, kad šodien pārskaitīju, gandrīz 50 sugas tomēr šogad ir! T.sk. vairākas man jaunas sugas. Patiesībā esmu pārsteigta, ka tik da   (..)


IlzeP 15-May-2018, 22:13

Apsveicu, Marek! :)


nekovārnis 15-May-2018, 21:57

Šodien tad beidzot dabūju to simtnieku arī es (lielā mērā pateicoties pļavā satiktajam Gaidim Grandānam, kurš parādīja kur kas ir:)). Varēja būt 102, ja ķīķi nebūtu bildējis ar kukaiņu fotouzstādījumiem un ģirliča bildē būtu   (..)


IlzeP 15-May-2018, 19:38

Labi vismaz, ka tā :) Kļūdu ņemšu vērā, mēģināsim saprast, ar ko tā saistīta.


ivars 15-May-2018, 18:06

Es mēģināju reizes piecas. Vienīgās zāles pret to ir iziet no profila un ielogoties pa jaunu, tad uz kādu laiku atkal viss darbojas. Tā ka jā - visi 100 ar bildēm izdevās.


IlzeP 15-May-2018, 17:37

Ivar, vai pēc tam izdevās pievienot pārējos? Man un citiem arī tā ir bijis, pagaidām nav izdevies atšifrēt, kādos gadījumos. Pēc tam, mēģinot vēlreiz, vienmēr ir izdevies pievienot.


ivars 15-May-2018, 10:51

Kaut kas atkal nobrucis. 24 novērojumus ar bildēm varēju pievienot, tālāk nevaru. Rāda kaut kādas blēņas par neaizpildītiem 6 laukiem, kas nav taisnība.


zemesbite 14-May-2018, 21:29

Es tā paskaitīju, ka vairāk par 40 sugām (speciāli uz putnu vietām nebraucot) novērot neizdosies, bet izdevās ieraudzīt 78 putnu sugas. Lielisks projekts, bija stimuls pievērst uzmanību putniem! :)


anthicus 14-May-2018, 20:52

Kaut kāds, atvainojiet, mūrgs, nevis metodika.


pustumsa 13-May-2018, 11:20

 Sveiki!  Ar prieku nosūtu sasniegto 100 +5 sugas ar foto!! Šis projekts visvairāk deva man pašai pārliecību, ka es to varu! Kā vēl nekad līdz šim, iepazinu sev nezināmas sugas un notvēru tās kadrā! Paldies visiem ornitologiem (Edga   (..)


Daknis 10-May-2018, 10:20

Saņemti arī pirmie foto saraksti. Vēl atlikušas 5 dienas iesūtīšunai!


IevaM 8-May-2018, 19:24

Lieliski, Anete! Apsveikumi arī no manis! :)


IlzeP 8-May-2018, 14:52

Anete, apsveicu! :)


Anete PB 8-May-2018, 08:17

6. maijā beidzot tiku līdz simtam. Saskaitīju, ka 17 sugas parādīja vai pēc ieraksta noteica ornitologi, ar pārējām kaut kā tiku galā pati. Izdevās ieturēt līniju un speciāli “uz vietām” nebraukt, tikai tik, cik darbā un pa ceļa   (..)


IevaLeite 8-May-2018, 07:06

Paldies, Andri! Mēģināšu ;)


AAvj 7-May-2018, 23:42

Atvainojos par ieilgušo klusumu - biju ārpus sakariem. Ieva, manuprāt, ērtākais risinājums tikt pie vēlamās drukai sagatavotās kartes lapas ir sekojošs: atver karšu lapu mapi datora interneta pārlūkā -> augšpusē redzēsi "Shared with   (..)


forelljjanka 6-May-2018, 19:56

Ups,ieraudzīju un atcerējos ,4.maijā viens sildījās lauku mājas galā-jāieziņo! :DD


mardzh 5-May-2018, 23:16

Ieva, man bija tā pati problēma. Ķēros pie palīglīdzekļiem - ar peli uzklikšķināju uz bultiņas, kas tin uz leju, uzliku uz peles pogas smagumu (manā gadījumā koka dēli) un aizgāju uz darbu. Vakarā viss saturs bija norullējies līdz   (..)


IevaLeite 5-May-2018, 21:37

Labprāt piedalītos, bet kad gribēju apskatīt sev tuvākos kvadrātus, secināju,ka man vajadzīgais 4222... ir nesasniedzams. tinu,tinu,bet rezultātā sapratu,ka tas ir neiespējami.Varbūt iespējams viņus sagrupēt kautkā ,lai ir pieejamāki   (..)


AAvj 4-May-2018, 09:48

Bju domājis: tilbītes Kurzemē ir tikai Vītiņos...


AAvj 4-May-2018, 09:47

Ritvar, tas, ka atsevišķie mitrie zālāji, kas atjunoti ar ganīšanu tiek apsaimniekoti ar to pašu lopu blīvumu, protams, ir problēma, bet tā skar pavisam niecīgu valsts un šobrīd zināmo tilbīšu atradņu daļu. Tikmēr daudz biežāk sa   (..)


Rekmanis 2-May-2018, 20:56

Paldies Andrim un Viesturam par materiālu sagatavošanu. Lai nodrošinātu šīs sugas dzīvotņu aizsardzību, vispirms lopi no Vītiņu pļavām būtu jāpārceļ uz citu vietu. Pļavu tilbītes tur ligzdo, bet lopi visu izbradā.


forelljjanka 2-May-2018, 20:47

Uģi 100 putnu sugas ir apmēram 27 % no visām Latvijas putnu sugām.Vai dienas tauriņu nepazinējs,ja tam rodas interese par tiem nevarētu jūnijā atrast un atpazīt 27 sugu dienas tauriņus?;) Galvenais ir gribēt!;)


CerambyX 2-May-2018, 19:20

Jāni, Tu jau ar zin - salīdzini profiņu (sevi) ar cilvēkiem, kas vēl tikai savā putnu vērošanas gaitu sākumā, kam putnu dziesmas un jo īpaši saucieni tik viegli vēl nepadodas. Tu jau pavasara migrācijas periodā ~ mēneša laikā arī s   (..)


forelljjanka 2-May-2018, 08:10

Varu tikai painformēt skeptiķus(neko nesūtīšu,neiekļaujos noteikumos;)),šobrīd man tikai iekšzemē braucot uz mežu un meklējot mežā mazo ērgļu ligzdas ir 113 sugas,nāks tuvāk beigu datums savilkšu vēl atsevišķi tikai mežā redz   (..)


Daknis 1-May-2018, 22:58

Uzsveru, ka sarakstu vajag iesūtīt, tiklīdz ir novērotas/nofotografētas 100 sugas, tā kā šīs nav sacensības, jebkurā gadījumā statistikā tiks ņemti vērā tikai pirmie 100 novērojumi. Protams, nav aizliegts sūtīt sarakstu ar vairāk   (..)


Igors 1-May-2018, 08:52

Uz 01/05/2018 ir 129 putnu sugu, ar bildām 124, visi novērojumi tikai Rīgā un Rīgas rajonā


Irbe 29-Apr-2018, 20:51

Man 91 suga, cerība savākt 100 nezūd.


Astrantia 28-Apr-2018, 20:46

Nu re, nekur speciāli nebraucot, salasīju 81 sugu. Jādodas vien uz Engures pusi, varbūt kādas pīles un bridējus pameklēt.


pustumsa 27-Apr-2018, 20:46

Paldies Jāni par ieteikto vietni! Babītē pie Gātes vēl neesmu bijusi! Rītdienai ir mērķis!


pustumsa 27-Apr-2018, 20:37

Paldies! Enguri un Kaņieri esmu izbraukājusi. Bet katru reizi jau var ko jaunu redzēt. Laikam jau pīļveidīgo daudzveidība vismazākā man. Būs jau labi! Ja ne tagad, tad uz simtgadi noteikti būs!


OKK 27-Apr-2018, 11:02

Binokulārs man ir


OKK 27-Apr-2018, 11:01

Nu, labi - 5 dienas


OKK 27-Apr-2018, 10:47

Par 1000 eiro mēnesī (10 dienas) noteikti piedalīšos, kur iesniegt bankas revizītus?


Igors 26-Apr-2018, 23:12

Uz 23:12, 26/04/2018 man 105 sugas ar bildām .


forelljjanka 26-Apr-2018, 21:26

Jā ,šovakar iebira 100 suga mežā,tāda forša-bezdelīgu piekūns!;)


forelljjanka 26-Apr-2018, 21:20

Lai jums ko ieteiktu,jāzina kas jums nav un ko vajag!;) http://www.putni.lv/kur/index.html ,te var smelties kādas idejas.;)


nekovārnis 26-Apr-2018, 16:01

Mans ieteikums braucot Kurzemes virzienā 1. Engures ezers, 2. Kaņieris. 3. Mērsrags. Vismaz pie Engures ezera bildēt vislabāk jau sākt pa gabalu no koku aizsega, pirms torņa sasniegšanas:)


pustumsa 26-Apr-2018, 15:46

Sveiki! Man pietrūkst 26 sugas ar foto. Iesakiet lūdzu vietas, kur vislabāk varētu doties nedēļas nogalē. Rīgas, Jūrmalas apkaimē 50 - 70 km radiusā


Anete PB 26-Apr-2018, 14:16

Man vēl ducis jāsalasa, iespēju daudz, ja vien var izšķirt visu to vīterotāju balsis. Vispār diezgan negaidīti tie jaunpienācēji mēdz būt, piemēram, bija aizmirsies, ka klāt dzegužu laiks - nekad nebiju bijusi tik iepriecināta par ai   (..)


forelljjanka 22-Apr-2018, 21:24

Nez kura būs 100-tā,jo šodien atrādījās 99-tā suga mežā un braucot uz to-bezdelīga.;) Ir kādi 30-40 kandidāti!:DD


Wiesturs 19-Apr-2018, 12:38

15.04., braucot mājās no Mazsalacas uz Garkalni, intereses pēc paskatījos arī vardes uz ceļa. Rezultāts: 3 gab. pašā Mazsalacā netālu no nārsta vietas (ar >100 nārstojošām vardēm), un pēc tam tikai 1 sabraukta netālu no Limbažiem (   (..)


Anda 17-Apr-2018, 12:15

Vai vērts skaitīt jebkur? Braucot ar auto jau zināms, kur kāds ezers, dīķis, tur varžu ceļošana. Kas var saskaitīt sabrauktās, veiksmīgās. Vai šīs pārvietošanās zonas apzinātas?


nekovārnis 16-Apr-2018, 23:18

Man šobrīd 82 ar foto, tā kā pieticīgos plānus esmu metis pie malas un 100nieks tā kā līdz maija vidum būtu jādabū:) Pāris reizes sanāca būt kopā ar ekspertiem - Gaidi Grandānu Kolkā un Ritvaru Rekmani Talsos un Mērsragā, bet pār   (..)


Daknis 16-Apr-2018, 22:30

Uzmundrinājumam jāatklāj, ka pirmais saraksts ir saņemts, kā arī zināmi vairāki censoņi, kuriem trūkst viencipara skaitlis līdz 100, tā kā tik uz priekšu, līdz termiņa beigām sugu dabā kļūs aizvien vairāk.


forelljjanka 16-Apr-2018, 22:09

Man pēc šodienas banālā kaņepīša ir 93,no ķauķiem ir tikai melngalvas un čunčiņš,nav bezdelīgveidīgo,tā kā 100 būs viegli!;)Interesanti cik būs līdz noteiktajam termiņam?;)Šobrīd jau nu kādas sugas 50 staigājot dienu pa mežu   (..)


Anete PB 16-Apr-2018, 21:53

Man jau arī nav laika, maksimālais, ko esmu dabūjusi, ir putnu priekšpusdiena :) Bet tā ka darbs aizved uz visādām putniem interesantām vietām, kaut kas pamazām salasās. Galvenais, visur turēt binokli, fotoaparātu un telefona diktofonu   (..)


dziedava 16-Apr-2018, 21:41

Anete, kā jau teicu, man šogad speciālām putnu dienām nebūs laika, tā ka 100nieku noteikti nedabūšu. Bet pagaidām ir interesanti paskatīt, cik sugu izdosies dabūt kā "blakusproduktus" citiem gājieniem dabā. Un, jā, Rīgā pie dzelzce   (..)

Piekrastē ligzdojošo putnu monitorings

Dabas aizsardzības pārvalde šogad sāk īstenot jaunu projektu – piekrastē ligzdojošo putnu monitoringu. Šā monitoringa mērķis ir iegūt datus par populācijas lieluma pārmaiņām tām sugām, par kurām netiek iegūti dati citos ligzdojošo putnu fona monitoringos. Iegūtā informācija būs būtisks atbalsts lēmumu pieņemšanā dažādās dabas aizsardzības jomās. Tā palīdzēs argumentēti pamatot piekrastes putnu aizsardzības pasākumus. Kā [...]

Uzvaru “Torņu cīņās” gūst ar 100 novērotām putnu sugām

Uzvaru diennakts putnu vērošanas sacensībās “Torņu cīņas 2018” ar simboliski novērotām 100 putnu sugām guva komanda “Himantopus himantopus”. Šis ir jau piektais gads pēc kārtas, kad uzvaru iegūst tieši šī komanda, šoreiz – no Burtnieku poldera torņa. Otro vietu ieguva komanda “Zaļknābji” Engures ezera Ziemeļu tornī, bet trešo – komanda “M-ērgļi” Sātiņu tornī. Sacensību Tautas [...]

Akcija “100 putnu torņi Latvijas simtgadei” sāksies ar sacensībām

Šajā nedēļas nogalē, 19. un 20. maijā, jau 15. reizi notiks diennakts putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2018”. Tajās piedalīsies 19 komandas ar 74 putnu vērotājiem. Savukārt ikvienu interesentu Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) aicina novērtēt putnu vērošanas iespējas visos Latvijas torņos akcijas “100 putnu torņi Latvijas simtgadei” ietvaros. Akcijas mērķis ir apzināt 100 torņus un [...]

Īsa pamācība sēņu noteikšanā (iesācējiem) (3)

Latvijā zināmas ap 4000 sēņu sugas, no tām ap 2000 – mikroskopiskās. Latvijā sēņu pētīšana aizvien vēl ir tāds “tumšais lauciņš” – tās pie mums ir pētītas ļoti maz, jo nedaudzajiem speciālistiem un amatieriem nav iespējams aptvert visas sēņu grupas. Tādēļ sugu skaits varētu būt krietni lielāks. Iemesls tam droši vien ir tāds, ka sēnes [...]

Pētījums par kukaiņu un putnu skaita izmaiņām (2)

Ir dati, kas liecina, ka kukaiņu skaits Eiropā pēdējos gadu desmitos ir strauji samazinājies. Viena no metodēm, kā vērtēt kukaiņu skaitu, ir kukaiņu traipu uzskaites uz auto vējstikliem. Izmantojot šo metodi, ticis noskaidrots, ka lidojošo kukaiņu skaits Dānijas ziemeļu daļā laika periodā no 1996. līdz 2017. gadam ir samazinājies vairāk nekā par 70%. Arī pētījums [...]

Pēdējā sezona pētījumam par lielā nātru raibeņa migrāciju (1)

Par starptautisku lielā nātru raibeņa pētījumu, kas balstās uz sabiedrisko pētniecību, esam vairākkārt rakstījuši jau pērn (šeit un šeit). Šogad pienākusi šī pētījuma pēdējā sezona. Lielais nātru raibenis jeb admirālis Vanessa atalanta ir īpašs ar to, ka tā ir migrējoša tauriņu suga. Lielie nātru raibeņi katru pavasari veic pārlidojumu no Eiropas dienvidiem uz Centrālo Eiropu un [...]

Latvijas Dabas fonds piedāvā stāstu vakaru cikla “Dabas sarunas” otro sarunu – ieskaties putna ligzdā!

8. maijā plkst. 19.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Draugu telpā Latvijas Dabas fonds (LDF) aicina uz stāstu vakaru cikla “Dabas sarunas” otro sarunu. Sarunu vakars būs veltīts tiešraides translācijām no aizsargājamo putnu ligzdām. Uz sarunām aicināti visi interesenti un ieeja tajās – brīva. Otrajā “Dabas sarunu” vakarā savus stāstus stāstīs Jānis Ķuze, iedvesmojošs ornitologs, Latvijas Dabas fonda [...]

Aicinām pārbaudīt pļavu tilbītes iespējamās ligzdošanas vietas (7)

Par 2018. gada putnu Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) izvēlējusies pļavu tilbīti. Aicinām ikvienu, kas pazīst šo putnu, iesaistīties pļavu tilbītei potenciāli piemēroto vietu pārbaudē, lai nodrošinātu šīs sugas dzīvotņu aizsardzību. Pļavu tilbīte. Foto: Igors Deņisovs Kas jādara? • Pļavu tilbītes novērojumus ziņo portālā Dabasdati.lv. Visērtāk to darīt ar lietotnes palīdzību. • Norādi novērojuma veikšanas sākuma un beigu laiku. • Piezīmēs ieraksti, [...]

LIFE projekts “Putni Ādažos” aicina tiešraidē vērot zaļās vārnas ligzdošanu

Ādažu militārajā poligonā pie zaļās vārnas būra ir uzstādītas tiešraides kameras. Poligons ir ne tikai Nacionālo bruņoto spēku mācību vieta, bet arī teritorija ar Eiropas nozīmes dabas vērtībām. Poligona centrālajā daļā atrodas Baltijas valstīs lielākais virsāju komplekss, kur sastopami daudzi reti un īpaši aizsargājami putni - zaļā vārna, rubenis, vakarlēpis, pupuķis u.c. Tiešraidi no zaļās [...]

Piedalies starptautiskos izpētes projektos! (3)

Straujiem soļiem ir atnācis pavasaris un arī brīdis, kad plaukst lapas. Ar tām baroties un tajās dzīvot sāks dažādi posmkāji un to kāpuri. Šajā rakstā piedāvāju jums, Dabasdatu lietotāji, iespēju iesaistīties vienā Eiropas un vienā pasaules mēroga projektā. Sākšu ar metodoloģiski vienkāršāko un, iespējams, arī parastam dabas vērotājam interesantāko - "Par ozoliem, augēdājiem un plēsējiem". Ir [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2018
© dabasdati.lv
Saglabāts