Aktīvie lietotāji: 58 Šodien ievadītie novērojumi: 172 Kopējais novērojumu skaits: 593648
Tu neesi reģistrējies
Pēdējie novērojumi
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
22-Sep-2018, Matrus
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Sep-2018, girtsbar
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
22-Sep-2018, Matrus
Reņģu kaija Larus fuscus
22-Sep-2018, Matrus
Dadzītis Carduelis carduelis
22-Sep-2018, Matrus
Dadzītis Carduelis carduelis
22-Sep-2018, Matrus
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Sep-2018, girtsbar
Stirna Capreolus capreolus
22-Sep-2018, Matrus
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Sep-2018, Matrus
Zalktis Natrix natrix
21-Sep-2018, Aigars
Austeru sānause Pleurotus ostreatus
22-Sep-2018, megere
Meža pūce Strix aluco
17-Sep-2018, Aigars
Pelēkais strazds Turdus pilaris
22-Sep-2018, Matrus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Sep-2018, Matrus
Kaņepītis Linaria cannabina
22-Sep-2018, Matrus
Sarkanā klija Milvus milvus
22-Sep-2018, Matrus
Parastā varde Rana temporaria
22-Sep-2018, gunitak
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Sep-2018, Matrus
Žubīte Fringilla coelebs
22-Sep-2018, Matrus
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
22-Sep-2018, Matrus
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
22-Sep-2018, Matrus
Kovārnis Corvus monedula
22-Sep-2018, gunitak
Krauķis Corvus frugilegus
22-Sep-2018, gunitak
Kajaks Larus canus
22-Sep-2018, gunitak
Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata
22-Sep-2018, gunitak
Parastā kociņsūna Climacium dendroides
22-Sep-2018, gunitak
Lauku piekūns Falco tinnunculus
22-Sep-2018, Matrus
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
22-Sep-2018, dziedava
Lielais ķīris Larus ridibundus
22-Sep-2018, Matrus
Sudrabkaija Larus argentatus
22-Sep-2018, Matrus
Kajaks Larus canus
22-Sep-2018, Matrus
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
22-Sep-2018, Matrus
Pelēkā vārna Corvus cornix
22-Sep-2018, Matrus
Bezdelīga Hirundo rustica
22-Sep-2018, Matrus
Mājas balodis Columba livia domestica
22-Sep-2018, Matrus
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Sep-2018, Matrus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
22-Sep-2018, Matrus
22-Sep-2018, dziedava
Mērkaziņa Gallinago gallinago
22-Sep-2018, Matrus
Sīkpunktainā artonija Arthonia byssacea
22-Sep-2018, dziedava
Sudrabkaija Larus argentatus
22-Sep-2018, Matrus
Kajaks Larus canus
22-Sep-2018, Matrus
Gludā nekera Neckera complanata
22-Sep-2018, dziedava
Krauķis Corvus frugilegus
22-Sep-2018, Matrus
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
22-Sep-2018, dziedava
Vāvere Sciurus vulgaris
22-Sep-2018, dziedava
22-Sep-2018, W
Apšu zaigraibenis Apatura ilia
21-Sep-2018, Rallus
Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas
21-Sep-2018, Rallus
Bērzu zefīrs Thecla betulae
21-Sep-2018, Rallus
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
21-Sep-2018, Rallus
Pelēkā dzilna Picus canus
22-Sep-2018, Rallus
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
22-Sep-2018, Rallus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
22-Sep-2018, Matrus
Raganu beka Boletus luridus
22-Sep-2018, kapso
Skropstainā zemeszvaigzne Geastrum fimbriatum
22-Sep-2018, kapso
Vistu vanags Accipiter gentilis
22-Sep-2018, dekants
Alnis Alces alces
22-Sep-2018, dziedava
Cekulpīle Aythya fuligula
22-Sep-2018, Matrus
Brūnkaklis Aythya ferina
22-Sep-2018, Matrus
22-Sep-2018, Matrus
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-Sep-2018, Sintija Martinsone
Vistu vanags Accipiter gentilis
22-Sep-2018, putnologs
Garkaklis Anas acuta
22-Sep-2018, dekants
Krīklis Anas crecca
22-Sep-2018, dekants
Ķivulis Spinus spinus
22-Sep-2018, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
22-Sep-2018, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
22-Sep-2018, dekants
Kaņepītis Linaria cannabina
22-Sep-2018, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
22-Sep-2018, dekants
Cekulpīle Aythya fuligula
22-Sep-2018, dekants
Brūnkaklis Aythya ferina
22-Sep-2018, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Sep-2018, dekants
22-Sep-2018, dekants
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Sep-2018, dekants
Laucis Fulica atra
22-Sep-2018, dekants
Zivju gārnis Ardea cinerea
22-Sep-2018, dekants
Kovārnis Corvus monedula
22-Sep-2018, dekants
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
22-Sep-2018, dekants
Krauklis Corvus corax
22-Sep-2018, dekants
Meža balodis Columba oenas
22-Sep-2018, dekants
Gaigala Bucephala clangula
22-Sep-2018, dekants
Mērkaziņa Gallinago gallinago
22-Sep-2018, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Sep-2018, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
22-Sep-2018, dekants
Purva zīlīte Poecile palustris
22-Sep-2018, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
22-Sep-2018, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
22-Sep-2018, dekants
Piekūns (nenoteikts) Falconidae sp.
22-Sep-2018, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Sep-2018, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Sep-2018, dekants
Lielais ķīris Larus ridibundus
22-Sep-2018, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
22-Sep-2018, dekants
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
22-Sep-2018, dekants
Lauku lija Circus cyaneus
22-Sep-2018, dekants
Baltvēderis Anas penelope
22-Sep-2018, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
22-Sep-2018, dekants
Sudrabkaija Larus argentatus
22-Sep-2018, dekants
22-Sep-2018, dekants
Baltvēderis Anas penelope
21-Sep-2018, Sintija Martinsone
Dadzītis Carduelis carduelis
22-Sep-2018, dekants
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
22-Sep-2018, dekants
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Sep-2018, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
22-Sep-2018, dekants
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
22-Sep-2018, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
22-Sep-2018, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Sep-2018, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
22-Sep-2018, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-Sep-2018, dekants
Vistu vanags Accipiter gentilis
22-Sep-2018, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
22-Sep-2018, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Sep-2018, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
22-Sep-2018, dekants
Garastīte Aegithalos caudatus
22-Sep-2018, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Sep-2018, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
22-Sep-2018, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-Sep-2018, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
22-Sep-2018, dekants
22-Sep-2018, dekants
Lielā zīlīte Parus major
22-Sep-2018, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
22-Sep-2018, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
22-Sep-2018, dekants
Žagata Pica pica
22-Sep-2018, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
22-Sep-2018, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
22-Sep-2018, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
22-Sep-2018, dekants
Vāvere Sciurus vulgaris
21-Sep-2018, anthicus
21-Sep-2018, Sintija Martinsone
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
21-Sep-2018, Sintija Martinsone
Dīķa varde Pelophylax lessonae
21-Sep-2018, Sintija Martinsone
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-Sep-2018, Sintija Martinsone
Gugatnis Calidris pugnax
21-Sep-2018, Sintija Martinsone
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-Sep-2018, Matrus
Krīklis Anas crecca
22-Sep-2018, Matrus
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
22-Sep-2018, Wiesturs
Smilts neļķe Dianthus arenarius
22-Sep-2018, Matrus
22-Sep-2018, Rallus
22-Sep-2018, AinisP
Hellera ķīļlape Anastrophyllum hellerianum
21-Sep-2018, Gaidis Grandāns
Tumšbrūnā cietpiepe Phellinus ferrugineofuscus
21-Sep-2018, Gaidis Grandāns
Norvēģijas kladonija Cladonia norvegica
21-Sep-2018, Gaidis Grandāns
Flēbija Phlebia serialis Phlebia serialis
21-Sep-2018, Gaidis Grandāns
Ziemeļu klimakociste Climacocystis borealis
21-Sep-2018, Gaidis Grandāns
Flēbija Phlebia centrifuga Phlebia centrifuga
21-Sep-2018, Gaidis Grandāns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-Sep-2018, de kje
Tumšbrūnā cietpiepe Phellinus ferrugineofuscus
21-Sep-2018, Gaidis Grandāns
Krokainā kazbārde Sparassis crispa
21-Sep-2018, Gaidis Grandāns
Akmeņu čipste Anthus petrosus
22-Sep-2018, Matrus
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Sep-2018, Rallus
Stirna Capreolus capreolus
21-Sep-2018, gunitak
21-Sep-2018, gunitak
Sārtais ķērpjlācītis Miltochrista miniata
22-Sep-2018, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Sep-2018, Astrantia
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
17-Sep-2018, Irbe
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
17-Sep-2018, Irbe
Pelēkā vārna Corvus cornix
17-Sep-2018, Irbe
Mājas balodis Columba livia domestica
17-Sep-2018, Irbe
Lielā zīlīte Parus major
17-Sep-2018, Irbe
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
17-Sep-2018, Irbe
Dzilnītis Sitta europaea
17-Sep-2018, Irbe
Mājas zvirbulis Passer domesticus
17-Sep-2018, Irbe
Zaļžubīte Chloris chloris
17-Sep-2018, Irbe
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
17-Sep-2018, Irbe
Lauku zvirbulis Passer montanus
17-Sep-2018, Irbe
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
17-Sep-2018, Irbe
Mājas strazds Sturnus vulgaris
17-Sep-2018, Irbe
Pelēkais strazds Turdus pilaris
17-Sep-2018, Irbe
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
17-Sep-2018, Irbe
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
17-Sep-2018, Irbe
Pelēkā pīle Anas strepera
22-Sep-2018, Matrus
Krīklis Anas crecca
22-Sep-2018, Matrus
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-Sep-2018, Matrus
22-Sep-2018, Matrus
Zivju gārnis Ardea cinerea
22-Sep-2018, Matrus
Dzērve Grus grus
22-Sep-2018, Matrus
Meža pūce Strix aluco
22-Sep-2018, Matrus
Melnā dzilna Dryocopus martius
22-Sep-2018, Rallus
Koku čipste Anthus trivialis
22-Sep-2018, Rallus
Peļkājīte Prunella modularis
22-Sep-2018, Rallus
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
22-Sep-2018, Rallus
Dadzītis Carduelis carduelis
22-Sep-2018, Rallus
Lauku piekūns Falco tinnunculus
22-Sep-2018, Matrus
Ķīvīte Vanellus vanellus
22-Sep-2018, Matrus
Eirāzijas bebrs Castor fiber
22-Sep-2018, Rallus
Apodziņš Glaucidium passerinum
22-Sep-2018, Rallus
Stirna Capreolus capreolus
22-Sep-2018, Vabale
Staltbriedis Cervus elaphus
21-Sep-2018, LailaG
Mūru samtenis Lasiommata megera
21-Sep-2018, LailaG
22-Sep-2018, LailaG
Brūklene Vaccinium vitis-idaea
21-Sep-2018, felsi
Adatene, bankera (nenoteikta) Hydnaceae sp., Bankeraceae sp.
21-Sep-2018, felsi
Zilganā baltsamtīte Leucobryum glaucum
21-Sep-2018, felsi
Vālīšu staipeknis Lycopodium clavatum
21-Sep-2018, felsi
21-Sep-2018, felsi
Gļotsēne Symphytocarpus flaccidus Symphytocarpus flaccidus
21-Sep-2018, felsi
Baltais ragansviests Fuligo candida
21-Sep-2018, felsi
20-Sep-2018, felsi
Lielais piekūns Falco peregrinus
21-Sep-2018, Cumulus
Stepes lija Circus macrourus
21-Sep-2018, Cumulus
Gredzenūbele Streptopelia decaocto
17-Sep-2018, Irbe
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
21-Sep-2018, Latvju_zēns
Dzeltensvītru ķauķītis Phylloscopus inornatus
21-Sep-2018, Latvju_zēns
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-Sep-2018, YuJeen
Zalktis Natrix natrix
21-Sep-2018, YuJeen
Krokainais rumpucis Helvella crispa
21-Sep-2018, Ukaduks
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
21-Sep-2018, Edgars Smislovs
Žubīte Fringilla coelebs
21-Sep-2018, Edgars Smislovs
21-Sep-2018, AinisP
Peļu klijāns Buteo buteo
21-Sep-2018, Edgars Smislovs
Vāvere Sciurus vulgaris
21-Sep-2018, Acenes
Dumbrcālis Rallus aquaticus
21-Sep-2018, Acenes 1
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
21-Sep-2018, Acenes 3
Lauku zvirbulis Passer montanus
21-Sep-2018, Pūcis
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
20-Sep-2018, Alvis Āboliņš
Purva āžloks Triglochin palustre
21-Sep-2018, dziedava
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
21-Sep-2018, putnologs
Eglāju samtenis Pararge aegeria
21-Sep-2018, Ilona_rasa
Pēdējās sugu izmaiņas
gunitak 22-Sep-2018 17:47:35

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


roosaluristaja 22-Sep-2018 15:48:58

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 22-Sep-2018 09:50:00

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 22-Sep-2018 09:48:34

Gliemezis (nenoteikts) Gastropoda sp. ->


Ivars L. 22-Sep-2018 00:39:51

Sēne (nenoteikta) ->


felsi 21-Sep-2018 23:35:01

Zāļsvilnis (nenoteikts) Crambidae sp. ->


Ansis 21-Sep-2018 22:25:11

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 21-Sep-2018 22:22:47

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ivars L. 21-Sep-2018 22:14:54

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 21-Sep-2018 22:12:57

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Edgars Smislovs 21-Sep-2018 21:09:47

Ģirlicis Serinus serinus ->


dziedava 21-Sep-2018 21:04:59

Sēne (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 21-Sep-2018 21:03:29

Ziemeļu svilpis Pinicola enucleator ->


roosaluristaja 21-Sep-2018 19:18:49

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Siona 21-Sep-2018 18:32:34

Sēne (nenoteikta) ->


Edgars Smislovs 21-Sep-2018 16:42:20

Nezināms ->


Matrus 21-Sep-2018 15:38:00

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


freimane 21-Sep-2018 13:28:52

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 21-Sep-2018 01:19:44

Tumšbrūnais zilenītis Aricia artaxerxes ->


Tauriņu Vērošana 21-Sep-2018 01:19:19

Tumšbrūnais zilenītis Aricia artaxerxes ->


Tauriņu Vērošana 21-Sep-2018 01:17:48

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 21-Sep-2018 01:16:36

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 21-Sep-2018 01:15:23

Tumšbrūnais zilenītis Aricia artaxerxes ->


Tauriņu Vērošana 21-Sep-2018 01:13:25

Zilenītis Aricia agestis Aricia agestis ->


Ilona_rasa 20-Sep-2018 22:17:37

Lielais ķīris Larus ridibundus ->


Edgars Smislovs 20-Sep-2018 21:25:59

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 20-Sep-2018 21:17:42

Sēne (nenoteikta) ->


Ansis 20-Sep-2018 21:11:28

Uzpūstā kailkausīte Gymnocolea inflata ->


Edgars Smislovs 20-Sep-2018 20:51:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 20-Sep-2018 17:59:13

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


Ivars L. 19-Sep-2018 23:19:35

Sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 19-Sep-2018 23:18:59

Sēne (nenoteikta) ->


Ansis 19-Sep-2018 20:47:03

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 19-Sep-2018 20:37:19

Vālīšu staipeknis Lycopodium clavatum ->


nekovārnis 19-Sep-2018 20:30:57

Nezināms ->


nekovārnis 19-Sep-2018 20:30:22

Nezināms ->


nekovārnis 19-Sep-2018 20:06:37

Abinieks (nezināms) ->


nekovārnis 19-Sep-2018 17:34:19

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 19-Sep-2018 16:38:31

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 19-Sep-2018 16:27:50

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-Sep-2018 16:24:01

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Ivars L. 19-Sep-2018 14:03:46

Sēne (nenoteikta) ->


Rallus 19-Sep-2018 12:22:32

Parastais mūks Cucullia umbratica ->


Edgars Smislovs 19-Sep-2018 11:45:16

Sila cīrulis Lullula arborea ->


Edgars Smislovs 19-Sep-2018 11:35:34

Lielā zīlīte Parus major ->


Rallus 19-Sep-2018 09:17:43

Apšu daivsprīžmetis Trichopteryx carpinata ->


dziedava 18-Sep-2018 22:34:40

Nezināms ->


Vīksna 18-Sep-2018 22:32:52

Jumtene (nenoteikta) Pluteus sp. ->


Mari 18-Sep-2018 21:48:16

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ansis 18-Sep-2018 21:11:08

Nezināms ->


roosaluristaja 18-Sep-2018 18:04:35

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 18-Sep-2018 16:38:35

Nezināms ->


roosaluristaja 18-Sep-2018 15:04:32

Beka (nenoteikta) ->


Liepzieds 18-Sep-2018 11:31:49

Stirna Capreolus capreolus ->


dziedava 18-Sep-2018 10:26:42

Ziedaugs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 18-Sep-2018 08:12:15

Lielā tilbīte Tringa nebularia ->


roosaluristaja 18-Sep-2018 08:09:14

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 18-Sep-2018 08:04:41

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 18-Sep-2018 08:01:24

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 18-Sep-2018 07:58:58

Sēne (nenoteikta) ->


Ansis 17-Sep-2018 23:04:40

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Igors 17-Sep-2018 22:16:19

Sudrabkaija Larus argentatus ->


dziedava 17-Sep-2018 21:25:25

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


nekovārnis 17-Sep-2018 20:58:10

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 17-Sep-2018 20:10:16

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 17-Sep-2018 20:09:58

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 17-Sep-2018 19:41:21

Sēne uz sūnas (nenoteikta) ->


dziedava 17-Sep-2018 19:40:39

Nezināms ->


Edgars Smislovs 17-Sep-2018 19:36:29

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria ->


Ivars L. 17-Sep-2018 18:33:20

Nezināms ->


IlzeP 17-Sep-2018 16:07:21

Nezināms ->


IlzeP 17-Sep-2018 16:06:38

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


IlzeP 17-Sep-2018 16:05:58

Šveinica filcene Phaeolus schweinitzii ->


IlzeP 17-Sep-2018 16:03:50

Sūna (nenoteikta) ->


nekovārnis 17-Sep-2018 12:18:21

Nezināms ->


nekovārnis 17-Sep-2018 10:52:08

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 17-Sep-2018 10:46:04

Riteņzirneklis (nenoteikts) Araneidae sp. ->


nekovārnis 17-Sep-2018 10:44:56

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 17-Sep-2018 10:42:56

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


nekovārnis 17-Sep-2018 10:40:53

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 17-Sep-2018 10:37:43

Nezināms ->


roosaluristaja 16-Sep-2018 22:41:18

Kātiņpiepe (nenoteikta) Polyporus sp. ->


Ivars L. 16-Sep-2018 21:58:30

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 16-Sep-2018 21:56:41

Nezināms ->


Ivars L. 16-Sep-2018 21:54:54

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 16-Sep-2018 21:51:49

Kātiņpiepe (nenoteikta) Polyporus sp. ->


dziedava 16-Sep-2018 21:50:21

Vālesveida sēne (nenoteikta) ->


Ansis 16-Sep-2018 21:38:18

Nezināms ->


IlzeP 16-Sep-2018 21:20:58

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 16-Sep-2018 21:20:37

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


OKK 16-Sep-2018 21:03:29

Pūcīte (nenoteikta) Noctuidae sp. ->


Ansis 16-Sep-2018 20:50:54

Sūna (nenoteikta) ->


roosaluristaja 16-Sep-2018 20:21:59

Nezināms ->


Kukainis 16-Sep-2018 18:39:53

Mājas circenis Gryllus domesticus ->


Matrus 16-Sep-2018 14:39:52

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Matrus 16-Sep-2018 14:37:31

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Matrus 16-Sep-2018 14:34:17

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Matrus 16-Sep-2018 14:32:51

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


gunars 16-Sep-2018 12:20:27

Sikspārnis (nenoteikts) Vespertilionidae sp. ->


IlzeP 16-Sep-2018 10:07:13

Sēne (nenoteikta) ->


Vīksna 16-Sep-2018 09:00:41

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Vīksna 16-Sep-2018 08:28:19

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Vīksna 16-Sep-2018 08:24:20

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 15-Sep-2018 23:26:08

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 15-Sep-2018 22:03:51

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Ansis 15-Sep-2018 22:01:44

Ziedaugs (nenoteikts) ->


nekovārnis 15-Sep-2018 21:57:31

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ansis 15-Sep-2018 21:50:52

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 15-Sep-2018 21:34:35

Rumpucis (nenoteikts) Helvella sp. ->


Matrus 15-Sep-2018 21:31:19

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Matrus 15-Sep-2018 21:27:48

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


megere 15-Sep-2018 21:07:31

Sisenis Stenobothrus sp. Stenobothrus sp. ->


nekovārnis 15-Sep-2018 20:55:06

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


dziedava 15-Sep-2018 20:52:52

Nezināms ->


nekovārnis 15-Sep-2018 20:52:31

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


roosaluristaja 15-Sep-2018 20:43:08

Pūpēdis (nenoteikts) Lycoperdon sp. ->


roosaluristaja 15-Sep-2018 20:09:27

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Kukainis 15-Sep-2018 09:22:32

Nezināms ->


roosaluristaja 15-Sep-2018 06:35:05

Šveinica filcene Phaeolus schweinitzii ->


roosaluristaja 15-Sep-2018 06:29:39

Parastā aknene Fistulina hepatica ->


nekovārnis 14-Sep-2018 23:51:39

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Ivars L. 14-Sep-2018 23:33:11

Sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 14-Sep-2018 23:29:30

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


nekovārnis 14-Sep-2018 21:32:21

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Ansis 14-Sep-2018 21:25:45

Nezināms ->


nekovārnis 14-Sep-2018 21:20:04

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


nekovārnis 14-Sep-2018 21:15:36

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 14-Sep-2018 21:15:12

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Bekuvecis 14-Sep-2018 19:54:49

Zaķu ausene Otidea leporina ->


roosaluristaja 14-Sep-2018 19:40:56

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Bekuvecis 14-Sep-2018 19:35:45

Austeru sānause Pleurotus ostreatus ->


Bekuvecis 14-Sep-2018 19:31:48

Sēne (nenoteikta) ->


Bekuvecis 14-Sep-2018 19:25:31

Parastā apšubeka Leccinum aurantiacum ->


Bekuvecis 14-Sep-2018 19:21:57

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 14-Sep-2018 19:15:16

Sārtlapīte (nenoteikta) Entoloma sp. ->


Bekuvecis 14-Sep-2018 19:14:47

Sērsēne (nenoteikta) Hypholoma sp. ->


Bekuvecis 14-Sep-2018 19:12:21

Jumtene (nenoteikta) Pluteus sp. ->


Bekuvecis 14-Sep-2018 18:56:18

Celmene (nenoteikta) Armillaria sp. ->


Bekuvecis 14-Sep-2018 18:50:52

Nezināms ->


IlzeP 14-Sep-2018 14:37:27

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Ansis 14-Sep-2018 07:22:31

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 13-Sep-2018 23:20:11

Sūna (nenoteikta) ->


meža_meita 13-Sep-2018 23:12:40

Nezināms ->


Irbe 13-Sep-2018 22:11:09

Nezināms ->


roosaluristaja 13-Sep-2018 20:38:43

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 13-Sep-2018 20:18:43

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


IlzeP 13-Sep-2018 20:18:20

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


IlzeP 13-Sep-2018 20:15:43

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Ivars L. 12-Sep-2018 22:35:45

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Vīksna 12-Sep-2018 21:21:25

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Ansis 12-Sep-2018 21:15:02

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 12-Sep-2018 21:14:44

Kausveida sēne (nenoteikta) ->


dziedava 12-Sep-2018 21:13:17

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 12-Sep-2018 18:05:48

Sēne (nenoteikta) ->


Arturidzhan 12-Sep-2018 16:19:42

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 12-Sep-2018 14:02:24

Nezināms ->


Līvucis 11-Sep-2018 23:00:21

Nezināms ->


patigunta 11-Sep-2018 22:44:40

Riteņzirneklis (nenoteikts) Araneidae sp. ->


dziedava 11-Sep-2018 21:20:39

Nezināms ->


dziedava 11-Sep-2018 19:57:40

Nezināms ->


nekovārnis 11-Sep-2018 15:15:32

Riteņzirneklis (nenoteikts) Araneidae sp. ->


Ivars L. 11-Sep-2018 13:33:30

Kātiņpiepe (nenoteikta) Polyporus sp. ->


Ivars L. 11-Sep-2018 13:31:52

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ivars L. 11-Sep-2018 13:25:45

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 11-Sep-2018 11:43:45

Sēne (nenoteikta) ->


dziedava 11-Sep-2018 11:04:01

Vālesveida sēne (nenoteikta) ->


dziedava 11-Sep-2018 11:01:22

Trauslā vālene Clavaria fragilis ->


Liepzieds 11-Sep-2018 10:18:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Rallus 11-Sep-2018 09:54:14

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


roosaluristaja 11-Sep-2018 06:25:15

Nezināms ->


roosaluristaja 11-Sep-2018 05:36:33

Nezināms ->


OKK 10-Sep-2018 23:34:30

Ziedaugs (nenoteikts) ->


OKK 10-Sep-2018 23:25:17

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 10-Sep-2018 22:48:27

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


nekovārnis 10-Sep-2018 21:35:10

Nezināms ->


nekovārnis 10-Sep-2018 21:14:43

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 10-Sep-2018 21:13:23

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


dziedava 10-Sep-2018 21:11:43

Nezināms ->


nekovārnis 10-Sep-2018 21:04:00

Vīķu zilenītis Polyommatus amandus ->


felsi 10-Sep-2018 19:48:47

Bērzu antrodīte Antrodiella semisupina ->


felsi 10-Sep-2018 19:40:31

Gļotsēne Symphytocarpus flaccidus Symphytocarpus flaccidus ->


IlzeP 10-Sep-2018 19:20:55

Kukainis (nenoteikts) ->


IlzeP 10-Sep-2018 19:17:27

Nezināms ->


roosaluristaja 10-Sep-2018 18:03:05

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 10-Sep-2018 17:48:08

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 10-Sep-2018 17:39:17

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 10-Sep-2018 16:08:47

Dārza susuris Eliomys quercinus ->


Matrus 10-Sep-2018 12:42:45

Purvuspāre (nenoteikta) Leucorrhinia sp. ->


Matrus 10-Sep-2018 12:34:17

Klajumspāre (nenoteikta) Sympetrum sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
CerambyX 22.septembris, 17:52

Raibspārnu smiltājsisenis - tam arī lidojumā ir zili spārni (pat košāk zili kā zilspārnu smiltājsisenim).


W 22.septembris, 15:31

Vai tā varētu būt zeltainā bērzlape Russula aurata?


megere 22.septembris, 11:18

Lūdzu kāda speciālista viedokli, vai tas varētu būt Zilspārnu smiltājsisenis.


gunitak 22.septembris, 09:38

Rāceņu baltenis.


OKK 22.septembris, 02:23

Pēc cik gadiem izdzēsīs šo ne ar ko nepamatoto "novērojumu"?


Ansis 21.septembris, 22:17

Varnstorfija, bet sugas noteikšanai vajadzēs paraudzińu mikroskopisko pazīmju izpētei. Šo taču arī pańēmi!


Ukaduks 21.septembris, 21:16

Paldies!


Edgars Smislovs 21.septembris, 21:14

Visdrīzāk ķivuļi! :(


roosaluristaja 21.septembris, 20:53

Droši vien .lielais dīķgliemezis (Lymnaea stagnalis)


felsi 21.septembris, 16:26

Varbūt želejas flēbija?


dziedava 21.septembris, 07:51

Palūkoju, ka aknene nekonsekventi atzīmēta pie interesantajiem novērojumiem, tāpēc grupiņu, ko pamanīju neatzīmētu, atzīmēju. Uzskatu, ka gana reta un katrs novērojums joprojām atzīmēsanas vērts.


Cumulus 21.septembris, 06:49

Vispār jau četri..., bija ieviesusies kļūda! Paldies, izlabots!


Arnis2 21.septembris, 05:35

Diemžēl ne.


Tauriņu Vērošana 21.septembris, 01:21

Tāds aizdomīgs lidošanas laiks - drīzāk velk uz Aricia agestis. Varbūt ir vēl kāds foto sanācis?


Tauriņu Vērošana 21.septembris, 01:21

Neredzot apakšpusi grūti pateikt vai nav tomēr parastais zilenītis (Polyommatus icarus).


CerambyX 20.septembris, 23:42

1 vai 3?


Mari 20.septembris, 21:09

Vai šī varētu būt parastā apmalpiepe, tikai ļoti jauna?


lolitapetkevica 20.septembris, 20:53

Paldies!!!


CerambyX 20.septembris, 20:44

18-Sep vēl nebija :)


forelljjanka 20.septembris, 16:49

Baltijas reņģu kaija,kāds nomedījis(vistu vanags) ,sācis plūkt,bet iztraucēts,atžirgusi...


dziedava 20.septembris, 10:33

Vai nav kāda flēbija?


felsi 19.septembris, 22:28

Paldies Marek!


dziedava 19.septembris, 21:20

Info no latvijasdaba.lv “Latvijā reti, galvenokārt valsts centrālajā un rietumu daļā. Austrumu daļā nav sastopams.” Ja nav kas mainījies, izcils atradums!!


Ansis 19.septembris, 20:43

Šis ir daudz retākais palu staipeknītis; atrodams uz mitrās kūdras, smilts (vālīšu staipeknis aug daudz sausākās vietās, ir lielāks, garāks).


dziedava 19.septembris, 20:09

Paldies! :)


Mangusts 19.septembris, 17:05

Paldies!


CerambyX 19.septembris, 14:39

Carabus clathratus - reta, bet ap Engures ezeru zināms, ka dzīvo.


Ivars L. 19.septembris, 14:00

Ļoti interesanti uzaugusi!!!:) Smuka.


benito 19.septembris, 13:42

vot tādas aizdomas jau bija!!!


roosaluristaja 19.septembris, 12:57

Jā, tā ir.


Liepzieds 19.septembris, 09:43

Bildē ir zilzīlīte http://www.putni.lv/cyacae.htm, mazliet gan pabalējusi :)


IlzeP 19.septembris, 08:17

Varbūt tomēr pagaidīsim novērotāja (profesionāla entomologa) komentārus - par šo un par brūnuli?


OKK 19.septembris, 00:57

Pieņemu, ja kāds iedrukātu, ka pie Pampāļiem (Saldus novada Pampāļu pagastā) ir novēroti 20 Loxodonta africana, tad tikai kāds adminis iedrukātu skriptos noasukumu un pats nopriecātos, ka viņš to prot.


OKK 19.septembris, 00:28

Admiņiem: Zilenītis Aricia agestis, Aricia agestis >>>>> Zilenītis nenosakāms. Admiņi guļ?


LailaG 18.septembris, 23:58

Paldies,Uldi,par labojumu!


Vīksna 18.septembris, 22:33

E.Mūkins apstiprināja, ka ēnainā jumtene.


felsi 18.septembris, 22:32

Man palīdzēja Ivars, mīksta, uzspiežot brūnē, baraviku smarža, aug uz skujkoku kritalām.


dziedava 18.septembris, 22:10

Paldies :), pašai likās kaut kas nesakarīgs, pat nobildēt sakarīgi nevarēja.


pustumsa 18.septembris, 22:00

Paldies


Mari 18.septembris, 21:47

Paldies. Inguna! :) Apskatīju internetā pieejamos foto, jā, šķiet, ka būs īstā - trauslā mīkstpiepe. (Vakar pati mēģināju noteikt, nekas jēdzīgs nesanāca)


felsi 18.septembris, 21:27

Varētu būt trauslā mīkstpiepe.


Ansis 18.septembris, 21:08

Varētu būt Gymnocolea inflata.


Rallus 18.septembris, 20:26

Šāda putna sastapšana galvaspilsētā tomēr ir respektējami!


Vīksna 18.septembris, 20:18

Paldies !


lolitapetkevica 18.septembris, 17:07

Paldies!!!


lolitapetkevica 18.septembris, 17:06

Paldies!!!


pustumsa 18.septembris, 17:04

Paldies!


viedais 18.septembris, 12:03

Paldies Ansi! Man jau bija aizdoma par vērmeļu ''virzienu''. Vispār jau tam ir pietiekami ''agresīva uzvedība''.


marsons 18.septembris, 11:52

Paldies! Šai karstajā vasarā šo bija diezgan daudz. Vienā pēcpusdienā apm.150 m garā joslā izcēlu 11 eksemplārus. Citās vasarās nemanīju.


marsons 18.septembris, 11:44

Paldies!


Liepzieds 18.septembris, 11:33

Paldies!


de kje 18.septembris, 10:49

Super!


OKK 18.septembris, 10:40

Šos DD novērojumus skatīsies / pētīs pēc 100 - 200 - 500 un vairāk gadiem :)


OKK 18.septembris, 10:22

Priedniece, ja pareizi atceros, DD tagadējā projekta vadītāja, kaut ko ierakstīs, bet - reāli neizdzēsīs novērojumu, kuram nav nekāda sakara ar patiesību


OKK 18.septembris, 08:08

Šis "novērojums" arī admiņiem jāpārliek kā "nenosakāms" (teica taču!), lai DD nepārvērstos par anonīmo novērotāju fantāziju spēļu laukumu


OKK 18.septembris, 08:02

Zilenītis Aricia agestis, Aricia agestis >>>>> Zilenītis nenosakāms. Admiņi guļ? Un - vispār, anonīms "profesionāls biologs"...


LailaG 18.septembris, 02:09

Unikāls foto!


Karmena 17.septembris, 23:29

Paldies, Marek!


dziedava 17.septembris, 22:50

Paldies visiem par sugu noteikšanu un nosaukumu maiņu, kamēr man pašai nepietiek laika tam pievērsties..


Igors 17.septembris, 22:17

Varbūt 2g.Kaspijas vai Tundras kaija


Mari 17.septembris, 21:45

Paldies, Julita! :)


Aceralba 17.septembris, 20:56

Cik jauki, liels paldies!


dziedava 17.septembris, 18:29

Paldies! :)


CerambyX 17.septembris, 18:04

Peltis izskatās ka ir, bet apaļie caurumi rindā ir Scolytus ratzeburgi


Aleksandra 17.septembris, 17:14

Paldies, Baiba un Ilze!


W 17.septembris, 17:00

Marek, paldies!


roosaluristaja 17.septembris, 16:31

Ja egle, tad droši vien Postia caesia. Cits nekas tādā skatā nenāk prātā.


Ivars L. 17.septembris, 15:47

Ir īstā. ;)


Ivars L. 17.septembris, 13:59

Kāda no ēkusēnēm.


Ivars L. 17.septembris, 13:59

Antrodija. Visticamāk, ka A.sinuosa.


Ivars L. 17.septembris, 13:57

Onnia tomentosa


nekovārnis 17.septembris, 13:25

leg.>det.?


Rallus 17.septembris, 11:19

Protams, ziņojot no lietotnes nebiju izvērsis. Vēlāk papildināšu ar citām bildēm un īpatņiem, arī no iepriekšējās dienas.


enesija 17.septembris, 10:35

Araneidae, Larinioides cornutus


enesija 17.septembris, 10:34

izskatās pēc L. patagiatus


nekovārnis 17.septembris, 10:33

Paldies Inguna un Julita!:)


enesija 17.septembris, 10:32

Araneidae, Araneus angulatus


kamene 17.septembris, 09:31

Zilganā baltsamtīte Leucobryum glaucum


Ivars L. 16.septembris, 22:54

Arī slāņpiepei ir poras, vietām var būt ļoti sīkas, bet vienalga saskatāmas bez lupas.


roosaluristaja 16.septembris, 22:42

Maybe. Citi varianti laikam ir vēl neticamāki.


Līga Strazdiņa 16.septembris, 22:30

Paldies par apstiprinājumu! ;)


Melissa 16.septembris, 22:23

Paldies par noteikšanu.Šeit,Igaunijas pierobežā ir problēmas ar internetu,tādēļ toeši šī iemesla dēļ,man ir atņemta iespēja pašai salīdzināt atradumu noteicējos.


dziedava 16.septembris, 22:20

Man likās kkāda slāņpiepe, tai tā neredz, man šķiet


Ivars L. 16.septembris, 22:09

Izskatās, ka nav poru - tad jau neskaitās piepe.


Ivars L. 16.septembris, 22:03

Jā, ir pareizi!;)


dziedava 16.septembris, 21:54

Noteikti zemesmēlīte. Starp sfagniem varbūt Trichoglossum hirsutum, bet droši apgalvot nevaru. Pēdējā foto eksemplārs gan neparasts


Ivars L. 16.septembris, 21:47

Lai gan gaiša, tomēr man šķiet, ka tik un tā kastaņbrūnā.


roosaluristaja 16.septembris, 19:50

Melnas dižvālenes neeksistē. Vismaz Latvijā ne. Šī ir vai nu kāda no zemesmēlītēm (Geoglossum sp.) vai čūskmēlīšu milnene (Cordyceps ophioglossoides).


CerambyX 16.septembris, 18:57

Pa labi gan 2cy putns.


Kukainis 16.septembris, 18:39

Laikam tomēr nebūs circenis. Viens no sienāžiem ar īsiem spārniem. Ja nemaldos, Pholidoptera aptera. Pie rokas nav noteicēja.


Kukainis 16.septembris, 18:36

Būtu labi neturēt grūsnu mātīti iesprostotu, jālaiž vaļā, lai izdētu olas.


LV zilzīlīte 16.septembris, 18:32

jā tas gan tiesa , bet nav jau liela traģēdija.


felsi 16.septembris, 18:25

Izskatās pēc gļotsēnes Mucilago crustacea.


W 16.septembris, 18:24

Ļoti līdzīga sēnei Radulomyces confluens no Julitas lapas.


Martins 16.septembris, 16:32

Interesanti, ka nupat ir vēl viens jauns dievlūdzēja novērojums no Skrīveru apkārtnes - arī nobriedusi mātīte.


Vīksna 16.septembris, 08:53

Balodeņu pūcīte.


Vīksna 16.septembris, 08:52

Baltdzīslainā aireņpūcīte.


Vīksna 16.septembris, 08:44

Paldies !


Vīksna 16.septembris, 08:19

Paldies !


Mari 15.septembris, 22:43

Varbūt uz sūnām vairāk aug mitruma dēļ? Tas rada iespaidu, ka par substrātu tiek izmantotas sūnas, jo uz kritalas koksnes arī bija šīs piepes "plēksnītes", tikai ievērojami mazāk


dziedava 15.septembris, 21:39

Izskatās pēc piepes, jo ir poras. Bet kas aug uz sūnām - nezinu.


roosaluristaja 15.septembris, 21:02

Pēc skata visatbilstošākais ir tumšais rumpucis (Helvella atra)


megere 15.septembris, 20:58

Cepurītes virspuse bija samtaina, gaiši pelēcīga, garšoja labi.Par sugu arī nedaudz šaubījos, bet visos pieejamos sēņu katalogos neko piemērotāku neatradu. Pagājošo gadu arī tajā pašā vietā atradu divas tādas pašas sēnes, arī uz egles stumbra, tikai neatceros, vai uz tās pašas.


nekovārnis 15.septembris, 20:57

Kas zin. Varbūt mednieki/malumednieki darbojušies.


dziedava 15.septembris, 20:53

Bijusi maltīte uz akmens?


nekovārnis 15.septembris, 20:49

Kāja stirnas, pārējais gan jau ka arī:)


roosaluristaja 15.septembris, 20:48

Spriežot pēc naga izmēriem, tā vajadzētu būt.


roosaluristaja 15.septembris, 20:34

Pēc kātiņpiepe šī pārāk neizskatās. Varbūt drīzāk sausene?


dziedava 15.septembris, 20:14

Pēdējais foto no netālas vietas laikam paskaidro iepriekšējos redzamo. Stirna?


lolitapetkevica 15.septembris, 18:09

Paldies!!!


felsi 15.septembris, 15:57

Parastā vēršmēlene.


Vīksna 15.septembris, 14:57

14 septembrī vēl kādus 10 zīdainos zaglīšus redzēju uz pils R puses sienas un iekšpagalmā, bet maz laika bija vairāk meklēt.


crabis 15.septembris, 12:07

cerams, ka sugu pareizi uzminēju


Līga Strazdiņa 15.septembris, 10:19

Paldies, Uldi!


Līga Strazdiņa 15.septembris, 10:18

Liels paldies par skaidrojumu, Uldi!


roosaluristaja 15.septembris, 06:37

Pēc cepurītes virsmas krāsojuma tipiska samtpiepe. Kā no grāmatas. Filcenēm parasti ir vairāk dzeltenbrūno toņu.


roosaluristaja 15.septembris, 06:30

Aknenes aug uz lapu kokiem, īpaši ozoliem. Uz eglēm viņas nevar būt.


Carum carvi 14.septembris, 23:57

Paldies, Marek!


Ivars L. 14.septembris, 23:28

Ēkusēnes vai kautkas dtamlīdzīgs.


Vīksna 14.septembris, 22:45

Paldies !


nekovārnis 14.septembris, 21:48

Iespējams kāds Larinioides ģints riteņzirneklis.


kamene 14.septembris, 21:35

Paldies! Man tā ir jauna suga un, šķiet, arī Pļaviņu novadam.


felsi 14.septembris, 20:06

Vispār jau ēkusēnes ir krāšņas rozīgi oranžīgas mežģīnes, tā tik versija!


IlzeP 14.septembris, 20:01

Domāju, ka būs grūti noteikt sugu.


Bekuvecis 14.septembris, 19:51

OK, lai ir! :)


Bekuvecis 14.septembris, 19:46

Tiešām smags gadījums. Sānause uz skujukoka ir liels retums! Cepurītes virsa visos 3 foto ir pārgaismojusies līdz vienmērīgam baltumam, nekādas nianses tur nevar saskatīt. Neesmu drošs, vai pat vispār ir sānause.


Bekuvecis 14.septembris, 19:30

Nav vērts īpaši lauzt šķēpus, egļu vai bērzu. Pēc modernās koncepcijas abas sugas ir sabāztas vienā maisā - kā B.edulis.


Bekuvecis 14.septembris, 19:28

Lai arī ar robežšķirtne starp L. aurantiacum un L. albostipitatum nav īsti skaidra ne Initai, ne man, šī nu ir ar tik sniegbaltām zvīņām, ka būs vien baltkāta.


Bekuvecis 14.septembris, 19:24

Varens čemurs! Tādi tik bieži negadās.


dziedava 14.septembris, 19:16

Iebildīšu - dabā bija pārāk skaistas! ;)


Bekuvecis 14.septembris, 19:15

Lai nu kas, bet ne sērsēne.


dziedava 14.septembris, 19:15

Noteikti lai paliek visi foto! Tie nav tikai identifikācijai, bet arī vietas parādisanā un šai gad.arī salīdzināsanai ar otru nov.


Bekuvecis 14.septembris, 19:13

Tā pati P. cervinus vien ir, tikai izcili garkātaina.


Bekuvecis 14.septembris, 19:11

Tad tomēr! Jautājums: vai te īsti iederas tie divi foto, kuros dižadatene ir tikai kā sīks balts pleķītis, pārgaismojies līdz pilnīgam detaļu trūkumam?


Bekuvecis 14.septembris, 19:05

Ieliku "Sārtlapīte (nenoteikta)", jo vajadzīgās sugas nav DD listē. Konkrēti ir Entoloma serrulatum - tas redzams pēc lapiņu melnajām šķautnēm.


Bekuvecis 14.septembris, 18:58

Sugai te būtu tikai 2 varianti, bet ir pārāk vecas un sažuvušas, lai pateiktu, kurš ir īstais.


Bekuvecis 14.septembris, 18:53

Adminiem: latīniskajā epitetā jābūt dubultam "l".


Bekuvecis 14.septembris, 18:52

Izskatās, ka pirmo reizi pasaulē konstatēta augam ūdenī, gandrīz upes vidū!


LV zilzīlīte 14.septembris, 18:21

sairaiķos pie kastaņu koka . atradām uz zemes. sētas vidū. vecā muižas parkā. Paldies ! (:


felsi 14.septembris, 17:59

Nevar būt ēkusēnes?


dziedava 14.septembris, 08:12

Liels paldies! :)


Ansis 14.septembris, 07:26

Birztalas zemzālīte - uzskata par senu krāšņumaugu no Eiropas siltākās daļas, atrodama vecos muižu parkos, kā šeit, Zentenē.


OKK 14.septembris, 02:26

Noras samtenis 99,9 %. Netipisks lidošanas laiks


OKK 14.septembris, 02:11

Lapseņzirneklis


galochkin 13.septembris, 22:53

Впервые вижу такой клюв у синицы да и вообще у мелких птиц. Отчего такое бывает?


mardzh 13.septembris, 21:44

Tā ir tā pati vieta (nav vēl viena atradne). Pievienoju foto, kas uzņemts 24.jūlijā. Ilzes 8.augusta novērojumā redzama izaugsme.


IlzeP 13.septembris, 20:17

Šeit noteikti nav rakstāma atlanta pazīme AL, bet samulsu, kādu pazīmi ieteikt. Ja zinātu, ka bijis perējums, būtu LL.


Ivars L. 13.septembris, 19:14

Man arī tā šķiet.


Ivars L. 13.septembris, 19:09

Varētu būt caurspīdīgā mitrumpiepe.


Ivars L. 13.septembris, 19:07

Kāda antrodija - dzeltenā vai viļņainā.


roosaluristaja 13.septembris, 19:07

Man šķiet, ka varētu būt Ischnoderma benzoinum


Ivars L. 13.septembris, 19:04

Man šķiet, ka ir Polyporus tubaeformis - neliela, gaiša, tūtasveida cepurīte ar centrālu, tumšu kātiņu. Šī sanāk 3.atradne Latvijā. Starp šo Tavu atradni un manu pirmo, man ir vēl viena GNP.


forelljjanka 13.septembris, 18:53

1.Kur ligzda atradās?Krūmā,augājā,uz zemes,koka zarā,dobumā,malkas grēdā,pažobelē,būrītī???2.Cik augstu?Ja augājā,krūmā,kokā.3.Kādā biotopā?Pļavā,mežā,purvā,parkā,upmalā,niedrājā,slīkšņā,kāpā?Patreiz te var uzskaitīt kādas 20-30 zvirbuļveidīgo sugas,taču arī atbildot uz visiem jautājumiem 100% pateikt autoru nebūs iespējams.Tīri tā uz čuju,kāds no tā sauktajiem "kardueļiem"-dadzītis,kaņepītis...;)


gunitak 13.septembris, 18:42

Acainais raibenis.


LV zilzīlīte 13.septembris, 18:25

gribētu zināt kāda putna ligzda šī ir . Novērtēšu jebkādu palīdzību


he* 13.septembris, 18:24

pagaidām novēroju, ko otro gadu viņa ir turpat un tāda pati, diemžēl īsākā laika periodā tā apzināti neesmu vērojusi. bet paldies par ieteikumu!


roosaluristaja 13.septembris, 12:59

Droši vien Polyporus varius.


roosaluristaja 13.septembris, 12:55

Baigi tumšā. Manuprāt vairāk izskatās pēc krupju.


LailaG 13.septembris, 12:49

Nē,diemžēl nav


benito 13.septembris, 12:16

vairāk jau izskatās pēc bērzu baravikas!


roosaluristaja 13.septembris, 11:22

Skaidrs. Neesmu dižs lapiņsēņu speciālists, bet teorija māca, ka austeru sānauses aug uz lapku kokiem un ārkārtīgi reti uz skuju kokiem. Manuprāt šī varētu būt kāda cita suga.


megere 13.septembris, 11:04

Tas koks ir egle.


felsi 12.septembris, 22:30

Julitai! Internetā atradu paskaidrojumus par mikroskopiem ar visu filmiņu lietošanai, nav ar tik dārgi, tik jāsāk darīt. Lamproderma ir uz jautājuma zīmes, tik darba variants.


dziedava 12.septembris, 22:23

Mikroskopu es jau pāris gadus domāju un nesaprotu, ko vajag. Bet kko vajag, tas fakts. Lamprodermu es ar iedomājos, bet tur nav citāds kātiņš?


felsi 12.septembris, 22:01

Paldies Julita! Liekas, ka tomēr jāpērk būs mikroskops! Par Anša noziņoto, kaut kas līdzīgs ir Lamproderma arcyrionema. Vai gļotsēnēm vrētu pietikt ar skolas tipa mikroskopu(200x palielinājums)?


dziedava 12.septembris, 21:56

Līdzīga ir ļoti! Es tik tagad bez datora uc materiāliem nejūtos droši apgalvot kaut ko. Arī - vai Latvijà tāda ir fiksēta..


felsi 12.septembris, 21:43

Julitai, 2 bildes piekadrēju tuvāk.


dziedava 12.septembris, 21:33

Didymium squamulosum Interesanta versija! Lielāku tuvplānu droši vien nevar? Tai raksturīgs krokojums, bet pa gabalu nav saskatāms..


dziedava 12.septembris, 21:28

Cik skaista! Par fizāru šaubos, tai galviņa nav tik regulāri apaļa. Bet kas ir, pagaidām nevaru pateikt.


dziedava 12.septembris, 21:21

Jauki, ka sabildētas stadijas! Izskatās pēc kādas fizāras, bet tās plakanās galvas.. Kad būs vairāk laika, papētīšu, te vērtīga info.


roosaluristaja 12.septembris, 19:02

Vai nav kāda no ausenēm?


kamene 12.septembris, 11:35

Jā, zemais bērzs.


roosaluristaja 11.septembris, 23:49

Tas koks ir priede?


Līvucis 11.septembris, 22:48

Paldies


meža_meita 11.septembris, 21:37

Nezināju par tādām, paldies! :)


felsi 11.septembris, 20:58

Varbūt pūkainā mīkstpiepe?


dziedava 11.septembris, 20:39

Ja tas nav kāds defekts, tad šīs plakanās pogas ir riktīgi interesantas! Tādai formai vispār piefiksēts tikai viens variants - Didymium clavus. Šobrīd man galīgi nav laika, būtu jāpapēta, bet ka tik nav Latvijai jauna suga..


dziedava 11.septembris, 19:58

Ilze, tieši tā! :)


IlzeP 11.septembris, 19:54

Kāda sapelējusi (tātad ar citu sēni apaugusi) beka?


patigunta 11.septembris, 18:44

Paldies, Marek, aizķēros pie zaļā riteņzirnekļa:), bet uzvedība un lielums neatbilda. Šis četrpunktu riteņzirnekļa eksemplārs mierīgi varēja neslēpties un tēlot ķirbi.


patigunta 11.septembris, 18:32

Bet līdzigs ir parastajam krusta zirneklim.


patigunta 11.septembris, 18:30

Gluži neizskatās pēc A. diadematus...


CerambyX 11.septembris, 16:17

Katalogā Ammoconia caecimacula biežuma atzīme '2-3' (5 ballu skalā), kas sanāk kaut kas pa vidu starp 'reti' un 'diezgan bieži'.


nekovārnis 11.septembris, 15:17

Izskatās ka Četrpunktu riteņzirneklis, Araneus quadratus


patigunta 11.septembris, 14:24

Zirneklis dabā ir blāvi zaļš (auto režīmā sliktos gaismas apstākļos devis lillā, zaļais redzams "puķu" režīmā), sākumā noturēju par pogaļu vai miniatūru ķirbi, nespēju noticēt, ka tiešām zirneklis, krusta zirnekļa mātītes lielumā. Man galvenais tobrīd bija fiksēt medījuma saķeršanu, iesaiņošanu un slēpšanu.


Mari 11.septembris, 14:18

Izskatās pēc zemā bērza (Betula humilis) ...


Matrus 11.septembris, 11:42

Pats šo katalogu (grāmatas veidā) dabūju pirms diviem gadiem viesojoties pie DU entomologiem Daugavpilī, kuriem bija kādi 10 eks. iepirkti. Varbūt to vēl var dabūt igauņu tauriņu biedrībā vai vienkārši nokopēt/ieskanēt. Vai gaidīt 2020.g., kad plānots nākamais izdevums...)


felsi 11.septembris, 11:33

Varētu būt Uzpūstā saknene.


CerambyX 11.septembris, 10:40

Tas katalogs tagad principā bibliogrāfisks retums - vismaz Latvijā. Tā ka grāmata izdota igaunijā, varbūt tur kādi eksemplāri aizķērušies? Mājās varu paskatīt ko katalogs saka par A.caecimacula, bet ja pareizi atceros tad tas nav nekas pārāk rets. Katrā ziņā 'krēslus aiz sajūsmas nelauzu' kad pirmo reizi to sastapu. Ja būtu liels retums, tad atmiņā būtu palicis :)


Liepzieds 11.septembris, 10:18

Paldies!


Rallus 11.septembris, 10:00

Varētu būt tumšpelēkā mizpūcīte (Lithophane furcifera)


Rallus 11.septembris, 09:48

No komentāra nojaušams, ka vērtīga grāmata: http://www.dabasmuzejs.gov.lv/zinatniskas-publikacijas-entomologija


dziedava 11.septembris, 09:37

Ir Riccardia multifida?


Rallus 11.septembris, 09:34

Vai zini, kur to var iegādāties, ja vēl kāds tirgo? Reizi gadā apskatīt bibliotēkā varētu būt par retu.


Matrus 11.septembris, 09:28

Andri, vai Tev nav Latvijas tauriņu kataloga (Savenkov N., Šulcs I. 2010. Latvijas tauriņi. Katalogs, Tallinn, 176 lpp.)? Tur ir ziņas par visu tauriņu sastopamību LV.


Rallus 11.septembris, 09:23

Uģi, paldies par šo noteikšanu. Vai zināms kas vairāk par šīs sugas sastopamību Latvijā? DD līdz šim pelēkā vēlpūcīte nav bijusi ziņota. Skatos, ka pēc IGoTerra saraksta, Tev bijis šīs sugas novērojums 2015-09-17 Dāvjos. Skaitās reta vai vēlajā lidošanas sezonā mazāk "pieskatīta"?


pustumsa 11.septembris, 08:39

Paldies!


pustumsa 11.septembris, 08:37

Mūžu dzīvo, mūžu mācies! Paldies!


OKK 11.septembris, 05:54

Cik piezemēti, cik neromantiski!


OKK 11.septembris, 05:28

Nav labākas kvalitātes bildes?

Pēdējie komentāri rakstiem
nekovārnis 19-Sep-2018, 19:12

Pagaidām vēl nekādu masveidīgo aurēliju izskalošanu novērojis neesmu, bet pa kādai tomēr atrast izdodas. Pārsvarā gan tādi pāris cm diametrā lieli pikucīši - mazliet jāiespringst, lai zem kājām saskatītu:)


Mangusts 18-Sep-2018, 17:12

Interesanti, ka šogad Jūrmalā (Asari-Vaivari) nevienu tā arī neieraudzīju. Pagājušogad augustā grūti bija neuzkāpt virsū - tik daudz bija saskalotas pludmalē.


uldis_s 4-Sep-2018, 11:15

Mazirbē šie radījumi ir daudz un brīvā dabā. Par vēlu, vilciens jau aizgājis


Flendermens 17-Aug-2018, 18:21

Labojums- dzirnezera


Flendermens 17-Aug-2018, 18:21

Varbūt maldos bet ļoti līdzīgi augi ir pie Kazdangas dzirnezers.


dziedava 16-Aug-2018, 21:02

Rakstā ir maza kļūdiņa - “Tādas, piemēram, ir Šultesa madara Galium schultesii, trejdaļu madara Galium trifidum un trejziedu madara Galium triflorum. Divas pirmās sugas ir dabisku, vecu mežu indikatorsugas” Mežos aug Šultesa un trej   (..)


DinaS 12-Aug-2018, 10:05

Pagājušajā nedēļā (šķiet trešdien) viena medūza tika manīta Miķeļtornī.


OKK 5-Aug-2018, 19:28

Nja...


kamene 3-Aug-2018, 15:19

Lielisks atradums un interesants apraksts!


gunitak 1-Aug-2018, 18:51

https://dabasfoto.wordpress.com/


Carum carvi 1-Aug-2018, 13:33

Vai kaut kur ir pieejams Latvijas dienastauriņu saraksts?


OKK 31-Jul-2018, 04:35

Un pareizi - kuros portālos DD tiek reklamēti? Es katru dienu apskatos Delfi.lv, bet tur neesmu manījis, esmu pats izbrīnīts, kā es atklāju šo slepeno portālu! Tātad, Anna Eglaine, vai, kā Tevi sauc, darba lauks Tev ir plaši atvērts


OKK 31-Jul-2018, 04:27

Un, ja kādu jaunieti kaut kas atbaida no šī portāla, tad tas nav "Agris Poikāns", bet joprojām reklāmas trūkums. Piemēram, 2 cilvēkiem , kuriem patīk fočēt, jautāju, vai viņi ievieto savus novērojumus DD? NEVIENS PAR DD NEBIJA DZIRDĒ   (..)


IlzeP 30-Jul-2018, 13:08

Agri Poikān, lūdzu, neatbaidiet jauniešus no portāla! Kas attiecas uz konkrētu DD lietotāju interesantākajiem atradumiem, apskatā esmu centusiesto tos minēt. Paldies par ieteikumu, turpmākajos pārskatos varu šo daļu izvērst plašāk, t   (..)


IlzeP 30-Jul-2018, 13:03

Tā kā komentāru var dzēst tikai pilnībā, nevis tikai tā daļu, šeit citēju to Agra Poikāna komentāra daļu, kas neaizvaino konkrētu DD lietotāju: “[šis pārskats] patiešām varētu būt interesants, ja tur pieminētu konkrētu cilvē   (..)


PaulsK 29-Jul-2018, 13:32

Ļoti patīkams apkopojums, bija ļoti interesanti to lasīt, turpretī mūsu, Dabasdatu, kopiena sagādā vilšanos - entuziastu skaits sarūk. Un Aknīkstes novads pieviļ visvairāk ( :D ). Neskatoties uz skumjajiem datiem, es ceru, ka šis brīni   (..)


dziedava 13-Jul-2018, 15:16

Rūpīgi apsekojot pāris kokus un daudziem citiem vienkārši pievēršot citādu skatu, atkārtoti pārliecinājos par ķērpju daudzveidību uz dižkokiem, taču lielāks pārsteigums bija apsekotais bērzs, kas redzēto sugu daudzveidībā (vair   (..)


CerambyX 13-Jul-2018, 00:08

Noteikti labs rezultāts priekš jūlija :) Gandrīz vai jāsāk taisīt nedēļu rangi - kurš katrā no gada 52 nedēļām var vairāk sugas atrast :D Ok, labi tas joks, protams. Starp citu rezultāti kuru katru brīdi būs klāt - nu jau būšu a   (..)


dziedava 12-Jul-2018, 16:43

Vakar nepavisam ne tauriņu braucienā, absolūti nepiedomājot un neplānojot nekādus īpaši tauriņu biotopus, vnk savā ceļā, redzot kādu todien neredzētu tauriņu sugu (pat varbūt ne visus), to arī nobildējot, šodien ātrumā "piemetu s   (..)


Laimeslācis 6-Jul-2018, 15:28

Viss notiek! :) Šobrīd cenšos sakārtot un pievienot pašas vienkāršākās un tuvumā piefiksētās madaras. :) Labs, interesants izaicinājums! Paldies par to! :)


dziedava 6-Jul-2018, 13:26

Gada augs ir laba iespēja vismaz katram priekš sevis mēģināt atrast (un, vēlams, ziņot DD) iespējami daudz dažādas madaru sugas. Cik sugas izdosies atrast? Pēc pašas pieredzes - lai arī sugu daudz, tās nemaz tā viegli nedodas rokās (n   (..)


OKK 30-Jun-2018, 03:57

Protams, raksts labs kā parasti DD


OKK 30-Jun-2018, 03:48

Kamēr Tu slavē rakstu un neko nedari, es jau atradu un ieziņoju Ziemeļu madara Galium boreale!


felsi 29-Jun-2018, 22:50

Ļoti labs raksts!


forelljjanka 25-Jun-2018, 22:30

Ieziņoju to sīksamteni.Cik nu atceros bildes gan akcijā nebija obligātas,parastākām sugām pietika ar aprakstu,es gan Latgales pārējos kā novērojumus neziņošu, un arī lauka sīko var neskaitīt.;)


nekovārnis 25-Jun-2018, 17:24

Jāni, novada sarakstam domāju ka gan jau derēs arī apraksts. Varētu būt jautājumi par pieskaitīšanu garākās dienas akcijas rezultātiem;) Neatminos kā šobrīd, bet droši vien garākās dienas akcijai būtu jāpieturas pie obligātā fot   (..)


forelljjanka 25-Jun-2018, 16:56

Epā lillā,bet man nav bildes!!!Vai Uģis ticēs?;)Es bliezu pārējos ekskursantus ar īso 14-50,bij tāds brīdis,ka visi kaut kur paklīda,blakus tualetei ,ar lepnu apzīmējumu WC(kas tur protams nebija(vaterklozets:DD),paskatījos vienā nenop   (..)


sandis 25-Jun-2018, 12:33

Jāni, ja vēl neesi pats pamanījis - Aglonas novadam pēdējā novadu apkopojumā bija 49 sugas un lauka sīksamtenis nebija starp tām, tā ka viena no Tavām Karaļu kalna sešām sugām Aglonas novadu ir ievilkusi "50nieku klubiņā" :)) Otra l   (..)


forelljjanka 25-Jun-2018, 10:05

Latgalē cerības ieraudzīt ko retāku pilnīgi nepiepildījās ,Karaļu kalnā pie Aglonas,kaut arī nelija un biotops bija smuks , 6-as sugas:parastais samtenis,lauka un pļavas sīksamtenis,pļavas vēršacītis,lielais meža resngalvītis,brūnv   (..)


Tauriņu Vērošana 22-Jun-2018, 23:47

Agri, tā jau no vienas puses ir, ka darbaļaužiem šis izaicinājums nedēļas garumā ir principā 'pieejams' tikai brīvdienās, kas šogad tomēr ir jo īpaši maz. Tāpēc gan ieskaitē iet tikai vienas dienas rezultāts (nevis visas nedēļas   (..)


Astrantia 22-Jun-2018, 19:43

Mans rezultāts: 3 stundu laikā 12 tauriņu sugas un 5x uzlija lietus :) Varētu piedalīties lietus skaitīšanas izaicinājumā D


OKK 22-Jun-2018, 19:10

Tikai viena problēma, agrāk neuzkrītoši iztaujājot par tauriņiem, darba devējs uzreiz teica, ka "kā redz tauriņu, tā nosit". Tas ir normāli?


OKK 22-Jun-2018, 19:04

Nē, es varētu pateikt savam darba devējam, ka tagad nedēļu darbā nebūšu, jo bildēšu tauriņus... Kaut kas tur ir! Laba ideja!


OKK 22-Jun-2018, 18:58

Es arī lepojos par savu vienu novēroto tauriņa sugu šajā nedēļā - lielo nātru raibeni Kauguros, ko ieraudzīju ceļmalā, nākot no veikala. Ne velti agrāk tauriņus pētīja tikai baltvācieši, baroni un citi ļoti turīgi cilvēki. Bet k   (..)


Wiesturs 22-Jun-2018, 17:48

Vispār jau jāpriecājas par progresu :) Pēc pirmā Tauriņu akcijas gada priecājāmies, kurš pa visu sezonu ticis virs 50 sugām, bet tagad spriežam par 50 vienā dienā :D


Klintslejas 22-Jun-2018, 13:52

Tikko savā mājas pagalmā ieraudziju 55 sugu šonedēļ- jāņogu raibeni, izskatās otrā paaudze. Par sacensībām- drusku žēl, ka savā lielajā tautiņošanas dienā neskaitiju uzreiz sugas- jo rezultātā netiku līdz simboliskajam ciparam   (..)


Wiesturs 22-Jun-2018, 10:31

OK, varbūt 50 ne, bet 40+ noteikti.


Wiesturs 22-Jun-2018, 10:24

Piekrītu Uģim. Man pirmās >30 sugas bija dažu km posmā gar vienu meža ceļu. Pēc tam līdz 40 sugām tiku tā paša novada ietvaros - kopējais attālums no tālākajiem punktiem ap 23 km - ar divriteni un pat kājām veicams posms. Tikai pēd   (..)


OKK 22-Jun-2018, 01:50

Esmu mierīgs, šajā nedēļā jau novēroju lielo nātru raibeni!


OKK 22-Jun-2018, 01:45

Ar transportu nav traki, bet - norunātā diena gaidāma lietaina visā Latvijā


CerambyX 22-Jun-2018, 00:35

Ar transportu jau teorētiski nav tik traki - ja atrod kādu labu vietu, kur nelielā teritorijā satiekas dažādi biotopi (lapkoku un skujkoku meži ar meža ceļiem, kāda purva mala, dažāda sausuma pļaviņas utml.), tad principā ar kājām/sa   (..)


dziedava 22-Jun-2018, 00:05

Vajadzētu atsevišķas nominācijas kājāmgājējiem un tiem, kas ar savu transportu. Citādi pavisam nelīdzvērtīga sacensība. :D Forši, Viestur, ka izdevās atrast dienu tauriņiem arī īstajā nedēļā. :)


Wiesturs 21-Jun-2018, 23:21

Vakar (20.06.) no 10:15-20:00 Varakļānu/Riebiņu novados, kā parasti - lielākoties pa pilnīgi nezināmām vai iepriekš tikai 1x apmeklētām vietām - 42 drošas sugas un viena, par kuru netieku skaidrībā. Pamatuzstādījums bija papildināt   (..)


forelljjanka 21-Jun-2018, 20:04

Ieziņoju visus,līdz ar to arī saskaitīju-28(galu galā ,tas ir 2,5 h rezultāts!),eh būtu kaut viena brīva diena šonedēļ,šogad ar Gaidi varēja pacīnīties...:( nu nekas,nākamgad(vai aiznākmgad)!:DD


forelljjanka 21-Jun-2018, 17:58

Ko Tu padarīsi "brīvmāksliniekiem"!!! :D Vienīgo pēcpusdienu ko varēju pasākumam veltīt jau veltīju.No 17:00-20:30 nedaudz virs 20 sugām(jācer ka Uģis precizēs vienu no "lielajiem"raibeņiem kas redzams tikai no augšas,faktiski normāla   (..)


Gaidis Grandāns 21-Jun-2018, 16:49

Purva sīksamteņi bija relatīvi mierīgi noskaņoti. Mēs uz bilžu kvalitāti pat nemēģinājām "spiest" - ir dokumentāls kadrs un uz priekšu tālāk :) Kopējais nobraukums ar auto: ap 150 km; ar kājām: ap 15 km.


dziedava 21-Jun-2018, 16:34

Gaidi, satriecošs rezultāts! :) Bet man jautājums - cik viegli gāja ar purva sīksamteņa iekadrēšanu? Es šim, arī vakar, dzenājos pakaļ 15 minūtes un izbildēju 71 kadru, līdz metu mieru, jo kaut cik saskatīt beidzot varēja. Nu nepavis   (..)


Gaidis Grandāns 21-Jun-2018, 16:03

Vakar no 09:00 - 20:00 kopā ar Andri Ertu medījām tauriņus pa Daugavpils novadu. Diena bija silta, lai arī stipri vējaina. Sākām ar Nīcgales mežiem un Nīcgales purva apkārtni, kā rezultātā tikām arī pie jaunas sugas novadam (Nr.97) u   (..)


dziedava 21-Jun-2018, 14:11

Savā ziņā mana Jāņu akcijas tauriņdiena izgāzās - plānotajā vietā, kas tika rezervēta "saldajam ēdienam" (jo citugad tur mudžēja no tauriņiem), atradu apmēram 1 gab. :D Kājām, bez pārbraucieniem, staigājot, "iekāpu" 4 novados,   (..)


Tauriņu Vērošana 20-Jun-2018, 22:26

Atsevišķi saskaitīt cik nedēļas laikā katrs sugas redzējis, protams, var - tīri informatīvi jau tas varētu būt interesanti. Tā teikt varbūt motivācija tiem, kas vēl tikai sāk vērot tauriņus, ka jūnija beigās nedēļas laikā var p   (..)


Klintslejas 20-Jun-2018, 21:50

Šodien tauriņošanai veltiju pusotru stundu, lai savam priekam pārsniegtu savu personīgo rekordu, kas, tiesa, netiek vērtēts vērošanas izaicinājuma cīņās- kopējo sugu skaits, kas redzēts novadā vienā nedēļā. Iepriekšējais man bij   (..)


Matrus 20-Jun-2018, 18:28

Šodien novēroju ievu tīklkožu masveida izlidošanu, pieauguši tauriņi novēroti sēžot uz "tīklotiem kokiem".


CerambyX 20-Jun-2018, 12:37

Par Cupido alcetas man informācijas nav vai kāds ir izdomājis latvisko nosaukumu. Aricia agestis jau ar nav nosaukums (pieņemot, ka suga tad Latvijā tomēr ir sastopama). Par šiem tad labāk būtu vispirms jautāt mūsu lepidopteroloģijas dū   (..)


Rallus 20-Jun-2018, 12:25

Uģi, vai zilenītim Cupido alcetas ir latviskā nosaukuma varianti? Dienas tauriņiem patiktos, ka ir latviskoti.


Anete PB 20-Jun-2018, 09:42

Ehh, es vakar būtu visādus raibeņus tāā sabildējusi, ja a)nebūtu intensīvs darbs, b)fotoaparāts nebūtu palicis mājās :D Rūjas palienē tauriņu bija tik daudz, ka pat lietus laikā varēja visādus sastapt sēžot uz augiem un gaidot, ka   (..)


Wiesturs 20-Jun-2018, 01:24

Vai Tu, OKK, man to jautā? Tad, kā jau nereti Tev vēlos vakaros sagadās, Tavs komentārs arī šeit ir nevietā. Es šeit cilvēkam, kurš nožēlo, ka neizdevās tauriņu nobildēt, atgādinu to, kas augstāk teikts rakstā - ka Garākās dienas   (..)


OKK 20-Jun-2018, 01:08

Tagad, pēdējā laikā, viņa pierima, par ko nopietni satraucos


OKK 20-Jun-2018, 01:07

Tāpēc arī savā laikā "uzbraucu" Valdai Ērmanei, jautājot, kāds spēks viņai liek katru dienu ievietot 50 novērojumus, kuri tuvojas 1000 000


OKK 20-Jun-2018, 01:04

Griobētos dzirdēt Ērmanes komentāru, kā arī citus


OKK 20-Jun-2018, 01:03

Jā, jā! Atkarība no Dabasdatiem.lv Sapratāt pareizi!

Sēņu dienas Dabas muzejā

Ilgstošais sausums, kas daudzviet Latvijā turpinājās vairākus mēnešus, protams, ietekmējis arī šī rudens sēņu ražu. Šogad, izteiktāk kā citus gadus, sēņošana jāplāno un jādodas uz mitrām, ēnainām vietām, kur cerības atrast kārotās sēnes būs lielākas. Tā rīkosies arī Dabas muzeja darbinieki, lai sarūpētu interesantu un daudzveidīgu materiālu izstādei „Sēņu dienas 2018”. Dzīslkāta beka. Foto: Karmena Roze Tradicionālās [...]

Latvijas Dabas fonds piedāvā Ainavu tūri un Birutas Ozoliņas koncertu Ziemeļgaujā

Ziemeļgauja ir viens no aizraujošākajiem un ainaviski savdabīgākajiem apvidiem Latvijā – te saglabājušās parkveida pļavas, kurās aug simtiem gadu veci koki un kuras aizved tevi tūkstošiem gadu senā pagātnē, te sastopamas iekšzemes kāpas, un Gauja, neprātīgi līkumojot, atsegusi stāvkrastus un atstājusi aiz sevis daudzas vecupes. Parkveida pļava. Foto: Viesturs Lārmanis To visu pieredzēt varēsiet Latvijas Dabas fonda [...]

Lielās kosas Equisetum telmateia atradne Gramzdas pagastā (3)

Lielā kosa Equisetum telmateia ir ļoti rets augs. Latvijā līdz šim bija zināma tikai viena atradne Zlēku pagastā Ventas krastā, kuru 1895. gadā atklāja K. R. Kupfers (vācbaltu botāniķis, pēc kura ierosinājuma 1912. gadā izveidoja pirmo Latvijas dabas rezervātu Moricsalā). No šīs atradnes ievāktie augi ir apskatāmi LU Botānikas muzeja herbārijā. Dažviet literatūrā ir minēta [...]

Izstrādāts plāns Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanai (2)

Ir noslēdzies Vides aizsardzības fonda finansēts projekts “Datu ieguve par invazīvo sugu Spānijas kailgliemezi Arion lusitanicus Latvijā” (1-20/43). Projekta ietvaros Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi izstrādāja Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris syn. lusitanicus (Moquin-Tandon, 1855) sugas izplatības ierobežošanas plānu. Spānijas kailgliemezis. Foto: Edgars Laucis Plānā ir sniegts ieskats par sugas [...]

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums 2018 (aprīlis-jūnijs) (5)

2018. gads ir pirmais gads pēc Eiropas ligzdojošo putnu atlanta (ELPA; 2013-2017) beigām. Līdz ar to šī gada 2. ceturksnī ir ziņots gandrīz trīs reizes mazāk putnu novērojumu nekā pirms gada. Tā kā putni ir visvairāk ziņotā grupa portālā, arī kopējais ziņoto novērojumu skaits šī gada 2. ceturksnī bija apmēram divas reizes mazāks. Neskatoties uz [...]

Kur meklēt Gada augus – madaras un kā tās pazīt? (6)

Vasara pilnā plaukumā, viss zied un san (ja vien nav sausuma nomākts...). Vai atceries, ka šogad Gada auga godā ir celtas madaras? Kāpēc daudzskaitlī? Jo runa ir nevis tikai par vienu sugu, bet par veselu ģinti, kurā Latvijā konstatētas 17 sugas, tostarp ļoti bieži sastopamas un visiem tik pazīstamas un mīļas, Latvijas ainavu rotājošas, gan [...]

Gada garāko dienu tauriņu vērošanas izaicinājums 2018! (47)

Atkal ir klāt tas brīdis gadā, kad dienas ir visgarākās, kas nozīmē, ka ir klāt nu jau tradicionālais tauriņu vērošanas notikums - Gada garāko dienu tauriņu vērošanas izaicinājums, kas šogad notiks jau trešo reizi! Šīs neklātienes sacensību mērķis ir gada garāko dienu laikā (to ilgums - 17 stundas 52 minūtes) mēģināt ieraudzīt pēc iespējas vairāk [...]

2018. gads – tīklkožu gads (7)

Tīklkožu dzimtai (Yponomeutidae) pieder sīki, līdz 1 cm gari tauriņi, galvenokārt gaiši ar sīkiem punktiņiem uz segspārniem. Ne jau šie sīkie tauriņi raisa bažas iedzīvotājos, bet gan to kāpuri. Ievu tīklkode. Foto: Jānis Gailis Pie mums ir zināms ap 20 tīklkožu sugu. Tīklkodēm raksturīgi, ka kāpuri veido smalku pavedienu tīklu, kas tos aizsargā no dabiskajiem ienaidniekiem – [...]

Jauno dabas ekspertu apmācību seminārs par īpaši aizsargājamām un retajām tauriņu sugām

Dabas aizsardzības pārvalde un Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs aicina pieteikties interesentus kārtējam jauno dabas ekspertu bezmaksas apmācību semināram – šoreiz par īpaši aizsargājamām un retajām tauriņu sugām Latvijā. Apmācību seminārs “Īpaši aizsargājamās un retās tauriņu sugas Latvijā” norisināsies 2018. gada 9. un 10. jūnijā Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” [...]

Skaitīsim sugas uz dižkokiem! (5)

2018. gadā Latvijas Dabas fonds kā Gada dzīvotni izvēlējies dižkoku, tāpēc Dziedava.lv sadarbībā ar Dabas retumu krātuvi un portālu Dabasdati.lv radās ideja – mēs kopīgi varētu veikt, šķiet, vēl nebijušu pētījumu – saskatīt, cik dažādas sugas iespējams vizuāli novērot uz viena dižkoka? Pirms ķerties pie pētījuma veikšanas instrukcijas, vispirms īss ieskats par dižkokiem kopumā. Latvijā ar likumu [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2018
© dabasdati.lv
Saglabāts