Aktīvie lietotāji: 204 Šodien ievadītie novērojumi: 97 Kopējais novērojumu skaits: 579693
Tu neesi reģistrējies
Pēdējie novērojumi
20-Jul-2018, Izabella
25-Jun-2018, Izabella
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
20-Jul-2018, Izabella
20-Jul-2018, Mierss
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
20-Jul-2018, Mierss
20-Jul-2018, Mierss
20-Jul-2018, Mierss
Parastā ūbele Streptopelia turtur
20-Jul-2018, Litenesputni
Vanagu vīķis Vicia cracca
19-Jul-2018, Aceralba
Baltā cielava Motacilla alba
20-Jul-2018, DanaH
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
20-Jul-2018, DanaH
20-Jul-2018, DanaH
Atvašu saulrietenis Jovibarba globifera
20-Jul-2018, Astrantia
Cirtainais dzelksnis Carduus crispus
19-Jul-2018, Aceralba
Zalktis Natrix natrix
20-Jul-2018, Izabella
19-Jul-2018, Aceralba
20-Jul-2018, Izabella
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
19-Jul-2018, Aceralba
Pupuķis Upupa epops
20-Jul-2018, IevaM
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
19-Jul-2018, Aceralba
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-Jul-2018, pustumsa
19-Jul-2018, pustumsa
Siena vēršacītis Hyponephele lycaon
20-Jul-2018, Matrus
Mazais mārsils Thymus serpyllum
20-Jul-2018, Astrantia
19-Jul-2018, pustumsa
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
19-Jul-2018, pustumsa
Upes zīriņš Sterna hirundo
19-Jul-2018, pustumsa
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
19-Jul-2018, pustumsa
Bezdelīga Hirundo rustica
19-Jul-2018, pustumsa
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
19-Jul-2018, pustumsa
Dzirkstelīte Dianthus deltoides
20-Jul-2018, Astrantia
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
19-Jul-2018, pustumsa
Mūru samtenis Lasiommata megera
20-Jul-2018, Matrus
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jul-2018, pustumsa
Zivju gārnis Ardea cinerea
19-Jul-2018, pustumsa
Brūnā čakste Lanius collurio
19-Jul-2018, pustumsa
Parastais silsamtenis Hipparchia semele
20-Jul-2018, Astrantia
Ķauķis Acrocephalus sp. Acrocephalus sp.
19-Jul-2018, pustumsa
Lauku balodis Columba palumbus
19-Jul-2018, pustumsa
Parastā kalnmētra Clinopodium vulgare
9-Jul-2018, Fuatra
Tīruma pulkstenīte Campanula rapunculoides
9-Jul-2018, Fuatra
9-Jul-2018, Fuatra
16-Jul-2018, patigunta
Strēļu pulkstenīte Campanula trachelium
9-Jul-2018, Fuatra
Spožais saulkrēsliņš Thalictrum lucidum
9-Jul-2018, Fuatra
16-Jul-2018, patigunta
Melnais meža strazds Turdus merula
20-Jul-2018, MāraB
9-Jul-2018, Fuatra
Purva zīlīte Poecile palustris
20-Jul-2018, MāraB
Žubīte Fringilla coelebs
20-Jul-2018, MāraB
Tītiņš Jynx torquilla
20-Jul-2018, MāraB
16-Jul-2018, patigunta
Sējas lucerna Medicago sativa subsp. sativa
9-Jul-2018, Fuatra
Vālodze Oriolus oriolus
20-Jul-2018, MāraB
Sārmeņu resngalvītis Carcharodus floccifera
9-Jul-2018, Fuatra
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
19-Jul-2018, MāraB
Mieturu mētra Mentha ×verticillata
9-Jul-2018, Fuatra
Vītolu vējmietiņš Lythrum salicaria
9-Jul-2018, Fuatra
Meža sprigane Impatiens noli-tangere
9-Jul-2018, Fuatra
9-Jul-2018, Fuatra
Meža balodis Columba oenas
20-Jul-2018, Rallus
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
20-Jul-2018, Rallus
Niedru lija Circus aeruginosus
20-Jul-2018, Rallus
Linu krāšņpūcīte Autographa gamma
8-Jul-2018, Izabella
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
20-Jul-2018, Vv
15-Jul-2018, Izabella
18-Jul-2018, Izabella
Vistu vanags Accipiter gentilis
20-Jul-2018, Vv 1
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-Jul-2018, de kje
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
17-Jul-2018, de kje
Laucis Fulica atra
9-Jul-2018, de kje
Brūnā čakste Lanius collurio
19-Jul-2018, de kje
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
19-Jul-2018, de kje 1
Piepe (nenoteikta) Polypores sp.
20-Jul-2018, IevaM
Viršu lācītis Coscinia cribraria
20-Jul-2018, Cekulrūsiņš
Apšu ķērpjlācītis Eilema complana
20-Jul-2018, Cekulrūsiņš
Ozolu ķērpjlācītis Eilema lurideola
20-Jul-2018, Cekulrūsiņš
Apšu raibsprīžmetis Lomaspilis marginata
20-Jul-2018, Cekulrūsiņš
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
20-Jul-2018, Vabale
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
20-Jul-2018, Rallus
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
19-Jul-2018, Ilona_rasa
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
18-Jul-2018, Siona
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
19-Jul-2018, Siona
19-Jul-2018, Wija
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
19-Jul-2018, Wija
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
19-Jul-2018, IevaLeite
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
20-Jul-2018, Latvju_zēns
Alnis Alces alces
20-Jul-2018, Vabale
18-Jul-2018, Briza
17-Jul-2018, Briza
Jūrmalas gummeldrs Bolboschoenus maritimus
19-Jul-2018, Briza
Mezglainā gaurenīte Sagina nodosa
19-Jul-2018, Briza
Ausainā pūce Asio otus
20-Jul-2018, Litenesputni
Glodene Anguis fragilis
19-Jul-2018, Cekulrūsiņš
Meža pūce Strix aluco
20-Jul-2018, Litenesputni
20-Jul-2018, Cekulrūsiņš
Mazā brūnā zāļpūcīte Mythimna conigera
20-Jul-2018, Cekulrūsiņš
20-Jul-2018, asaris
15-Jul-2018, asaris
15-Jul-2018, asaris
Meža pūce Strix aluco
19-Jul-2018, Litenesputni
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
19-Jul-2018, pustumsa
Parastais mūks Cucullia umbratica
19-Jul-2018, Rallus
Gaišais alkšņu sirpjspārnis Falcaria lacertinaria
19-Jul-2018, Cekulrūsiņš
Vībotņu vērpējs Malacosoma castrensis
19-Jul-2018, Cekulrūsiņš
Zāļsvilnis Catoptria permutatellus Catoptria permutatellus
19-Jul-2018, Rallus
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
19-Jul-2018, pustumsa
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
19-Jul-2018, pustumsa
Lielā sarkanace Erythromma najas
19-Jul-2018, Edgars Smislovs
Lielais ķīris Larus ridibundus
19-Jul-2018, pustumsa
Brūnā čakste Lanius collurio
19-Jul-2018, pustumsa
Grieze Crex crex
19-Jul-2018, Litenesputni
17-Jul-2018, felsi
Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata
17-Jul-2018, felsi
17-Jul-2018, felsi
Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp.
17-Jul-2018, felsi
Kāļu baltenis Pieris napi
17-Jul-2018, felsi
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
19-Jul-2018, Edgars Smislovs
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
17-Jul-2018, felsi
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
17-Jul-2018, felsi
Lielā gaura Mergus merganser
19-Jul-2018, Edgars Smislovs
Zarainā gļotsēne Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
17-Jul-2018, felsi
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
17-Jul-2018, felsi
17-Jul-2018, felsi
17-Jul-2018, felsi
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
17-Jul-2018, felsi
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum
17-Jul-2018, felsi
Gļotsēne Symphytocarpus flaccidus Symphytocarpus flaccidus
17-Jul-2018, felsi
19-Jul-2018, Rallus
Mazā brūnā zāļpūcīte Mythimna conigera
19-Jul-2018, Vīksna
Ķeraiņu madara Galium aparine
17-Jul-2018, felsi
19-Jul-2018, Vīksna
18-Jul-2018, Vīksna
19-Jul-2018, Vīksna
Vītolu vējmietiņš Lythrum salicaria
19-Jul-2018, Maigurs
Vītolu vējmietiņš Lythrum salicaria
19-Jul-2018, Maigurs
19-Jul-2018, Vīksna
Graudzāļu vērpējs Euthrix potatoria
19-Jul-2018, Vīksna
Lielais zaļsprīžmetis Geometra papilionaria
19-Jul-2018, Vīksna
17-Jun-2018, Ievucis
17-Jun-2018, Ievucis
17-Jun-2018, Ievucis
16-Jun-2018, Ievucis
Pelēkā cielava Motacilla cinerea
19-Jul-2018, Platacis
16-Jun-2018, Ievucis
Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp.
16-Jun-2018, Ievucis
16-Jun-2018, Ievucis
16-Jun-2018, Ievucis
Platlapu dzeguzene Epipactis helleborine
19-Jul-2018, Wija
16-Jun-2018, Ievucis
18-Jul-2018, Wija
Sarkanā klija Milvus milvus
15-Jul-2018, Wija 3
Parastais silsamtenis Hipparchia semele
15-Jul-2018, Wija
Priežu vērpējs Dendrolimus pini
19-Jul-2018, Cekulrūsiņš
Augļkoku vērpējs Gastropacha quercifolia
19-Jul-2018, Cekulrūsiņš
Parastais apšu sfings Laothoe populi
19-Jul-2018, Cekulrūsiņš
Ozolu mūķene Lymantria dispar
19-Jul-2018, Cekulrūsiņš
Zalktis Natrix natrix
19-Jul-2018, anthicus
Ozolu vērpējs Lasiocampa quercus
19-Jul-2018, Cekulrūsiņš
Liepu zobspārnis Phalera bucephala
19-Jul-2018, Cekulrūsiņš
Zaļganais zaigspārnis Adscita statices
15-Jul-2018, felsi
Rāceņu baltenis Pieris rapae
15-Jul-2018, felsi
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
15-Jul-2018, felsi
Pēdējās sugu izmaiņas
Ansis 20-Jul-2018 18:15:13

Nezināms ->


Edgars Smislovs 20-Jul-2018 16:36:23

Nezināms ->


Edgars Smislovs 20-Jul-2018 16:34:50

Nezināms ->


Edgars Smislovs 20-Jul-2018 16:34:08

Nezināms ->


Edgars Smislovs 20-Jul-2018 16:31:57

Upes ķauķis Locustella fluviatilis ->


Fuatra 20-Jul-2018 14:02:50

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Fuatra 20-Jul-2018 14:00:03

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 20-Jul-2018 12:26:09

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 20-Jul-2018 12:24:23

Nezināms ->


Siona 20-Jul-2018 09:46:42

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Bekuvecis 20-Jul-2018 07:44:32

Kaussēne Peziza sp. Peziza sp. ->


Bekuvecis 20-Jul-2018 07:40:33

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Blakts 20-Jul-2018 00:22:56

Kukainis (nenoteikts) ->


Blakts 20-Jul-2018 00:22:38

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 20-Jul-2018 00:22:26

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 20-Jul-2018 00:22:05

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 20-Jul-2018 00:21:50

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Edgars Smislovs 19-Jul-2018 22:54:48

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ivars L. 19-Jul-2018 18:37:28

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


felsi 19-Jul-2018 17:44:15

Nezināms ->


felsi 19-Jul-2018 17:40:28

Kātiņpiepe (nenoteikta) Polyporus sp. ->


lolitapetkevica 19-Jul-2018 14:52:09

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


Fuatra 19-Jul-2018 14:26:30

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 19-Jul-2018 09:35:49

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 19-Jul-2018 09:19:05

Ziedaugs (nenoteikts) ->


IlzeP 19-Jul-2018 09:15:30

Zāļsvilnis Udea lutealis Udea lutealis ->


roosaluristaja 19-Jul-2018 07:35:32

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Rallus 18-Jul-2018 23:51:05

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Fuatra 18-Jul-2018 21:55:28

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Fuatra 18-Jul-2018 21:30:43

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Edgars Smislovs 18-Jul-2018 21:30:18

Nezināms ->


Fuatra 18-Jul-2018 21:20:41

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Fuatra 18-Jul-2018 21:19:58

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Fuatra 18-Jul-2018 21:19:20

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Fuatra 18-Jul-2018 21:18:40

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 18-Jul-2018 19:47:25

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 18-Jul-2018 19:13:35

Nezināms ->


Rallus 18-Jul-2018 16:38:56

Niedru lija Circus aeruginosus ->


IlzeP 18-Jul-2018 15:50:58

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


Matrus 18-Jul-2018 11:07:47

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


Blakts 18-Jul-2018 10:37:43

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-Jul-2018 10:36:47

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Blakts 18-Jul-2018 10:35:53

Zālāju laupītājblakts (nenoteikta) Nabidae sp. ->


dziedava 18-Jul-2018 09:14:39

Nezināms ->


roosaluristaja 18-Jul-2018 07:08:07

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 18-Jul-2018 07:03:55

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


gunitak 17-Jul-2018 20:46:19

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 17-Jul-2018 19:09:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 17-Jul-2018 19:07:46

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 17-Jul-2018 19:03:22

Dzeltenā cielava Motacilla flava ->


dziedava 17-Jul-2018 18:38:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 17-Jul-2018 18:37:46

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


OKK 17-Jul-2018 18:13:15

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Ivars L. 17-Jul-2018 17:24:10

Nezināms ->


Ivars L. 17-Jul-2018 17:18:54

Kātiņpiepe (nenoteikta) Polyporus sp. ->


Bekuvecis 17-Jul-2018 17:17:37

Pārslainā beka Boletus luridiformis ->


Astrantia 17-Jul-2018 16:54:19

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Fuatra 17-Jul-2018 10:50:51

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 17-Jul-2018 10:06:53

Nezināms ->


nekovārnis 17-Jul-2018 09:32:20

Nezināms ->


nekovārnis 17-Jul-2018 09:30:42

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 17-Jul-2018 09:29:58

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 17-Jul-2018 09:28:06

Spāre (nenoteikta) Odonata sp. ->


nekovārnis 17-Jul-2018 09:22:42

Lauka skrejvabole Carabus cancellatus ->


nekovārnis 17-Jul-2018 09:08:47

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


nekovārnis 17-Jul-2018 09:05:50

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


nekovārnis 17-Jul-2018 09:04:42

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


nekovārnis 17-Jul-2018 09:01:58

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


nekovārnis 17-Jul-2018 09:00:29

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 17-Jul-2018 08:57:41

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 17-Jul-2018 08:48:26

Nezināms ->


nekovārnis 17-Jul-2018 08:38:00

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 17-Jul-2018 08:36:47

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


roosaluristaja 17-Jul-2018 07:39:12

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


roosaluristaja 17-Jul-2018 07:21:37

Beka (nenoteikta) ->


roosaluristaja 17-Jul-2018 07:16:14

Sēdene (nenoteikta) Crepidotus sp. ->


roosaluristaja 17-Jul-2018 07:15:34

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Bekuvecis 17-Jul-2018 06:57:13

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Bekuvecis 17-Jul-2018 06:46:37

Sēne (nenoteikta) ->


Bekuvecis 17-Jul-2018 06:41:43

Ravenela mutīne Mutinus ravenelii ->


Ansis 16-Jul-2018 23:26:50

Purva dzeguzene Epipactis palustris ->


Ansis 16-Jul-2018 23:26:14

Nezināms ->


Ansis 16-Jul-2018 23:25:45

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 16-Jul-2018 23:24:38

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 16-Jul-2018 23:21:41

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 16-Jul-2018 23:21:07

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 16-Jul-2018 23:19:10

Roze (nenoteikta) Rosa sp. ->


Ansis 16-Jul-2018 23:18:09

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 16-Jul-2018 23:17:05

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Blakts 16-Jul-2018 23:15:23

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Ansis 16-Jul-2018 23:14:14

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Ansis 16-Jul-2018 23:13:43

Ziedaugs (nenoteikts) ->


Blakts 16-Jul-2018 23:10:47

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 23:06:57

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 23:05:40

Vīķu zilenītis Polyommatus amandus ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 23:05:34

Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 23:05:20

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 23:05:15

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 23:04:56

Lielais viršu zilenītis Plebeius idas ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 23:04:54

Kāpostu baltenis Pieris brassicae ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 23:04:33

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 23:04:09

Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 23:01:19

Pļavas vēršacītis Maniola jurtina ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 23:01:15

Kāļu baltenis Pieris napi ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:59:59

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:59:50

Kāpostu baltenis Pieris brassicae ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:59:43

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:57:35

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:57:06

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:56:59

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:56:53

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:56:47

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:56:38

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:56:32

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:56:23

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:56:15

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:56:09

Pļavas resngalvītis (nenoteikts) Thymelicus sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:55:39

Baltenis (nenoteikts) Pieridae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:55:31

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:55:23

Brūnvālīšu raibenis Brenthis ino ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:55:13

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:55:05

Zileņu zilenītis Plebeius optilete ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:52:28

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:52:24

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:50:45

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:50:43

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:50:16

Sausseržu raibenis Limenitis camilla ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:49:54

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:49:48

Nezināms ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:49:40

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:49:29

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:49:21

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:49:19

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:49:05

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:48:57

Samtenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:48:43

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:48:22

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Tauriņu Vērošana 16-Jul-2018 22:47:36

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Blakts 16-Jul-2018 22:31:05

Koku vairogblakts Pentatoma rufipes ->


IlzeP 16-Jul-2018 22:14:42

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


IlzeP 16-Jul-2018 22:13:24

Nezināms ->


pustumsa 16-Jul-2018 20:54:19

Nezināms ->


Ansis 16-Jul-2018 16:35:03

Dzeltenā brūnkāte Orobanche lutea ->


Kukainis 16-Jul-2018 11:00:59

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Martins 16-Jul-2018 09:42:20

Nezināms ->


Kukainis 16-Jul-2018 07:02:36

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Kukainis 16-Jul-2018 06:58:35

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Kukainis 16-Jul-2018 06:49:45

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Kukainis 16-Jul-2018 06:48:56

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Kukainis 16-Jul-2018 06:47:27

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Kukainis 16-Jul-2018 06:46:30

Dižais mājas zirneklis Eratigena atrica (syn. Tegenaria atrica) ->


roosaluristaja 16-Jul-2018 06:39:00

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 16-Jul-2018 04:32:44

Sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 15-Jul-2018 23:32:11

Sēne (nenoteikta) ->


Ivars L. 15-Jul-2018 23:30:43

Sēne uz sūnas (nenoteikta) ->


Ivars L. 15-Jul-2018 23:21:42

Smirdīgā baltene Skeletocutis odora ->


nekovārnis 15-Jul-2018 22:46:25

Ziedmuša Leucozona glaucia Leucozona glaucia ->


nekovārnis 15-Jul-2018 22:36:56

Ziedmuša Volucella sp. Volucella sp. ->


IlzeP 15-Jul-2018 22:03:42

Gada staipeknis Lycopodium annotinum ->


IlzeP 15-Jul-2018 21:49:00

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


IlzeP 15-Jul-2018 21:48:22

Ozolu sviļņpūcīte Pechipogo strigilata ->


IlzeP 15-Jul-2018 21:47:33

Gobu astainītis Satyrium w-album ->


IlzeP 15-Jul-2018 20:50:40

Dzeltenais līkvēderis Eulithis mellinata ->


W 15-Jul-2018 20:19:20

Kātiņpiepe (nenoteikta) Polyporus sp. ->


IlzeP 15-Jul-2018 19:44:26

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


felsi 15-Jul-2018 16:53:59

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


Blakts 15-Jul-2018 15:45:43

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


IlzeP 15-Jul-2018 15:37:40

Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia ->


Divpēdis 15-Jul-2018 15:36:40

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


IlzeP 15-Jul-2018 15:32:39

Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia ->


IlzeP 15-Jul-2018 15:29:33

Vīru dzegužpuķe Orchis mascula ->


IlzeP 15-Jul-2018 15:20:33

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Martins 15-Jul-2018 10:10:22

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


Bekuvecis 15-Jul-2018 08:21:31

Beka (nenoteikta) ->


IlzeP 15-Jul-2018 08:10:44

Nezināms ->


roosaluristaja 15-Jul-2018 07:23:52

Nezināms ->


roosaluristaja 15-Jul-2018 06:36:09

Sēne (nenoteikta) ->


Liepzieds 14-Jul-2018 22:42:35

Nezināms ->


nekovārnis 14-Jul-2018 20:21:26

Vairogblakts (nenoteikta) Pentatomidae sp. ->


nekovārnis 14-Jul-2018 20:18:36

Skujkoku sarkanais koksngrauzis Leptura rubra ->


roosaluristaja 14-Jul-2018 16:48:24

Nezināms ->


nekovārnis 14-Jul-2018 16:46:27

Septiņpunktu mārīte Coccinella septempunctata ->


dziedava 14-Jul-2018 14:24:01

Nezināms ->


dziedava 14-Jul-2018 14:19:59

Nezināms ->


dziedava 14-Jul-2018 13:54:51

Ziedaugs (nenoteikts) ->


dziedava 14-Jul-2018 13:54:12

Nezināms ->


Matrus 14-Jul-2018 13:36:09

Mazā sarkanace Erythromma viridulum ->


Fuatra 14-Jul-2018 10:48:00

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Fuatra 14-Jul-2018 10:43:42

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Fuatra 14-Jul-2018 10:42:49

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 14-Jul-2018 10:34:10

Sfings (nenoteikts) Sphingidae sp. ->


Fuatra 14-Jul-2018 10:33:41

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Fuatra 14-Jul-2018 10:31:02

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
gunitak 20.jūlijs, 19:32

Kāpostu baltenis.


gunitak 20.jūlijs, 19:28

Rāceņu baltenis.


felsi 20.jūlijs, 18:38

Paldies administrātoriem!


IevaM 20.jūlijs, 18:05

Protams. Tur viņu pilns, gan tauriņu, gan olu uz drudzenēm


Rallus 20.jūlijs, 18:04

Laima - bija prieks satikties Raunā! Meklējām šodien šo tauriņu, daudz cita interesanta, bet "sārmgalvīti" neizdevās atkārtoti atrast.


pustumsa 20.jūlijs, 17:45

0.Labi, ka nofotografēju! Miglaini, bet man pirmais akmeņčakstītes foto! Paldies!


pustumsa 20.jūlijs, 17:43

Paldies!


IlzeP 20.jūlijs, 16:06

Un kas ir tie baltie punktiņi - kā Anša bildē drudzeņu zilenīša olas?


Matrus 20.jūlijs, 14:59

Dodiet ziņu, ja izdosies pārbaudīt, vai pieaugušie putni ir ar gredzeniem.


IevaM 20.jūlijs, 11:52

Paldies!


de kje 20.jūlijs, 11:37

Margarita, mana pirma reakcija ari bij klija-astes škēlums(sarkanā)...putnu pamaniju braucot caur Aglonai. Putna klātbutne nepatika vārnam un kaijam , kas putnu trenkaja virs Aglonas ezera


de kje 20.jūlijs, 11:32

Ruslan, isti nevaru apgalvot, paris uztaisīja ligzdu un sāka perēt, bet pec tam likās ka pameta ligzdu


Siona 20.jūlijs, 09:47

Paldies! :)


Latvju_zēns 20.jūlijs, 08:23

Pelēkais mušķērājs


Bekuvecis 20.jūlijs, 07:48

Agrāk šī būtu skaitījusies Peziza repanda, bet tagad ir zem plašā Peziza varia "jumta".


Vīksna 20.jūlijs, 07:25

Paldies !


Cekulrūsiņš 19.jūlijs, 23:01

Mazā brūnā zāļpūcīte


Vīksna 19.jūlijs, 22:41

Vītolu vējmietiņš.


sandis 19.jūlijs, 21:40

Sarkanā klija


sandis 19.jūlijs, 21:06

Šo jau nu gan vajadzētu ielikt pie interesantajiem novērojumiem - galu galā jauna atradne.


dziedava 19.jūlijs, 20:35

Vai Cordyceps būtu paciets? Nav atkal kaut kāds koka dzinums? Līdzība ar milneni gan arī ir..


Matrus 19.jūlijs, 20:10

Neregulārs ligzdotājs Dārziņu attekā, vismaz kopš 2011. gada.


Matrus 19.jūlijs, 20:09

Vēsturiski agrākais rudens migranta novērojums Dārziņu attekā! Iepriekšējais rekords bija 09.08.2008.


Rallus 19.jūlijs, 19:18

Paldies par modrību. Bija arī bālais zāļsvilnis (angl.: "pale" [bāls] ; zviedriski "blekgult" [bādzeltens]) Udea lutealis - pievienoju ar visu bildi. Biju sajaucis.


Ivars L. 19.jūlijs, 18:35

Cordyceps militaris?


felsi 19.jūlijs, 17:43

Paldies Julita, tā var būt, dzēsīšu to veco lapu.


felsi 19.jūlijs, 17:41

Paldies Egij, tieši tā.


felsi 19.jūlijs, 17:40

Paldies Uldi!


lolitapetkevica 19.jūlijs, 14:51

Paldies!!


lolitapetkevica 19.jūlijs, 14:50

Paldies!!!


Fuatra 19.jūlijs, 14:26

paldies


kamene 19.jūlijs, 11:25

Kāda no ciesām, visdrīzāk slotiņu ciesa Calamagrostis epigeios.


Rallus 19.jūlijs, 10:45

ir, ir mazais


Laimeslācis 19.jūlijs, 09:39

Ilze, paldies! :)


dziedava 19.jūlijs, 09:24

Tie zaļie radziņi varētu būt liepu lapu radziņērces Eriophyes tiliae pangas, bet vai tā otra lapa tiešām ir liepas lapa? Izskatās pēc tipiskām alkšņu kārpērces Eriophyes laevis pangām.


IlzeP 19.jūlijs, 09:18

Tādu neatrodu, kāds ir latīniskais nosaukums?


IlzeP 19.jūlijs, 09:13

Domāju, ka mazais ērglis


roosaluristaja 19.jūlijs, 07:40

Tumšais kātiņš tā ka vairāk norāda uz Polyporus varius.


gunitak 19.jūlijs, 06:11

Meža sīksamtenis.


Briza 19.jūlijs, 02:38

Parastā smaržmētra, droši , ka bija šī suga domāta;)


maariite 19.jūlijs, 01:37

paciets. bērza sakņu kakls. precīzāk nepateikšu.


CerambyX 19.jūlijs, 01:12

prunalis


Edgars Smislovs 18.jūlijs, 21:50

Jā tie ir jaunie putni.


pustumsa 18.jūlijs, 21:40

Paldies! Jaunie putni?


Briza 18.jūlijs, 21:27

Parastā bultene.


Fuatra 18.jūlijs, 21:21

paldies, Egija


Briza 18.jūlijs, 21:17

Sīkziedu sprigane.


Briza 18.jūlijs, 21:15

Purva šeihcērija.


Briza 18.jūlijs, 21:15

Parastais baltmeldrs.


Briza 18.jūlijs, 21:14

Polijllapu andromeda.


Laimeslācis 18.jūlijs, 21:07

Man galvas siluets likās tāds kā savādāks, ne tā kā ērglim, bet kā peļu klijānam. Un viņš uz tā staba izskatījās tāds sīks. Pievienošu vēl kādu bildīti skaidrībai.


Irbe 18.jūlijs, 20:52

Tam uz staba izskatās spalvainas kājas kā mazajam ērglim, peļu klijānam dzeltenas bez spalvām.


Laimeslācis 18.jūlijs, 20:28

Lūdzu palīdzību! Nevaru saprast.... man liekas, ka uz staba sēž peļu klijāns, bet bildes pievienoju mazā ērgļa novērojumam. Ja nepareizi - labošu? :)


Laimeslācis 18.jūlijs, 19:51

Paldies, Sandi, par apsveikumu! :)) Tā bija necerēti veiksmīga diena: zaļās upjuspāres, strautspāre, bērzu zefīrs, un sārmeņu resngalvītis bija vienkārši brīnums! Vēl jau kādu dieniņu te paložņāšu - mīļa man tā Rauna. ! :))


gunitak 18.jūlijs, 19:36

Jā, man arī prieks par šiem gulbīšiem! Visi 5 ezerā arī vakar un šodien.


gunitak 18.jūlijs, 19:29

Parastais sīksamtenis:)


sandis 18.jūlijs, 18:15

WOW, Laima, trīskārt apsveicu! Vidzemes vidienei mega atradums! Raunas novada resngalvīšu liste kļūst aizvien iespaidīgāka - vispirms mazais meža, tagad sārmeņu - Jūs no Raunas novada nedrīkstētu laist projām :)) Izskatās, ka arī Priekuļu novadam cerīga suga.


Rallus 18.jūlijs, 15:57

Sarkanīgo toni arī kāju krāsai biju iztēlojies līdzīgu kā šajā bildē spārnu apmales punktējums: https://dabasdati.lv/lv/observation/tg6lc035i8rnjqrm0oqdla84v4/ - tas noteikti ir "sarkanīgāks" par attēlā redzamo. Par to "radziņu" pakaļspārna formai gan - tas ir droši.


CerambyX 18.jūlijs, 14:53

Bet kājas taču tieši ir sarkanīgas :D Šajā gadījumā gan labāka pazīme ir pakaļspārnu forma... Šis ir zeltgalvīšu zaļsprīžmetis.


Matrus 18.jūlijs, 14:01

Mātīte (LR EK078, vismaz 13 gadus veca, dzimusi 2005. gadā vai agrāk) un tēviņš (LR EK905, vismaz 12 gadus vecs, dzimis 2006. gadā vai agrāk). Prieks par šiem gulbjiem, kuri divus gadus nevarēja tikt līdz mazuļiem (2015, 2016). Abiem vismaz 7 ligzdošanas sezona, kopš 2011.g. Interesanti, ka apmeklējot šo ezeru 20.06.2018. gulbjus neredzēju...


Irbe 18.jūlijs, 13:56

Varbūt melnā klija?


Matrus 18.jūlijs, 13:53

Vai tas ir tas pats gulbju pāris, kuram viens bija ar gredzenu?


Matrus 18.jūlijs, 13:53

Paugurknābja gulbis, tēviņš, dzimis 2010. gadā vai agrāk. Apgredzenots 07.04.2013. Daugavmalā Ķengaragā, turpat laiku pa laikam novērots līdz šim dienam. Paldies par šo novērojumu!


Matrus 18.jūlijs, 13:47

Paugurknābja gulbis ar gredzenu LR EK900 ir vismaz 12 gadus vecs tēviņš, dzimis 2006. gadā vai agrāk. Ligzdošana Dārziņu attekā ir zināma kopš 2010. gada, šogad 7 ligzdošanas sezona (iepriekšējos gados ligzdojis ar mātīti LR EE 600). Pērns bija 9 mazuļi, bet šogad viens... Ja otrs partneris ar EE600, viens mazulis droši vien mātītes cienījamā vecuma dēļ (vismaz 15 gadi, dzimusi 2003. gadā vai agrāk). Jāatzīmē, ka Rīgas paugurknābja gulbju pētījuma projekta ietvaros visvecākā mātīte šogad ligzdoja Skultes karjera, šim putnam vismaz 17 gadi (S.Laimes novērojums). Paldies par šo ziņu!


Rallus 18.jūlijs, 11:37

Tā kā bildē redzama brūnganā kāju krāsa un līdzīgajai sugai - zeltgalvīšu zaļsprīžmetim kā noteikšanas atšķirība kāju krāsa minēta sarkanīga, tad domājams, ka šis ir krūkļu zaļsprīžmetis.


Ievucis 18.jūlijs, 09:15

Paldies!


dziedava 18.jūlijs, 09:14

Zeltactiņas kāpurs


gunitak 18.jūlijs, 07:20

Paldies, Uldi!


gunitak 18.jūlijs, 05:26

Brūnā čakste.


dziedava 17.jūlijs, 21:06

Nevar saprast, uz kā aug un kādas konsistences - ciets, mīksts?


felsi 17.jūlijs, 18:50

Paldies par labojumu! Dzēsīšu!


dziedava 17.jūlijs, 18:37

Paldies! :)


ivars 17.jūlijs, 17:56

Lukstu čakstīte.


ivars 17.jūlijs, 17:56

Jā.


ivars 17.jūlijs, 17:55

Ir ķīķis.


ivars 17.jūlijs, 17:48

Plēsis. Nenosakāms.


ivars 17.jūlijs, 17:47

Lukstu čakstīte.


MaDu 17.jūlijs, 17:30

Paldies, ka palabojāt. Nebiju pārliecinātas, kas tās par sēnēm. ;)


Bekuvecis 17.jūlijs, 17:19

Kamēr, Ivar, rakstīji, es jau nomainīju! :) Skaidrs, ka raganu: uz kātiņa nevis pārslas, bet tīkliņš.


Ivars L. 17.jūlijs, 17:17

Es nezinu, kas par beku šī ir (varbūt raganu), bet pārslainā gan nav.


marsons 17.jūlijs, 17:06

Paldies!


Astrantia 17.jūlijs, 16:56

Paldies!


MāraB 17.jūlijs, 14:01

Jā, varētu būt ķīķis.


iljazik 17.jūlijs, 12:34

Liepu sfings (Mimas tiliae)


lolitapetkevica 17.jūlijs, 11:58

Paldies! Lai paaugās,tad vēlreiz safočēšu no apakšas!:)


Irbe 17.jūlijs, 11:35

Dzeltenā stērste


dziedava 17.jūlijs, 11:10

Man izskatās drīzāk pēc Tatārijas sausserža Lonicera tatarica. Pēc ziedu krāsas no meža sausserža viegli atšķirams, bet pēc augļiem grūtāk. Meža sausserdim, manuprāt, auglīši ir uz īsākiem kātiņiem.


Matrus 17.jūlijs, 11:02

Pārbaudiet pēc noteicēja pazīmes purva un meža tilbītēm...)


MāraB 17.jūlijs, 10:40

Izskatās pēc teminkas šņibīša.


W 17.jūlijs, 09:26

Vai tā nevarētu būt Schizomyia galiorum ?


W 17.jūlijs, 08:44

Paldies!


W 17.jūlijs, 08:29

Jā, veidojums bija stingrs, nāca ārā no biezas mizas, varētu būt arī kaut kāds jocīgs dzinums. Jāapskatās pēc kāda laika, koku iegaumēju! Paldies!


Bekuvecis 17.jūlijs, 07:40

Izskatas ticami. Tikai 160-170 m no vietas, kur auga 2013. gadā. Sporām nebūtu jāmēro tāls ceļš. Ja neapslinkošos, aiziešu apraudzīt jau paaugušos.


Vīksna 17.jūlijs, 07:24

Paldies !


Bekuvecis 17.jūlijs, 07:11

Izrādās, DD listē epitetam pietrūkstas pēdējais "s". Derētu izlabot.


Bekuvecis 17.jūlijs, 07:03

Samtbeka, visticamāk kazu, tomēr par sugu neesmu abs. drošs. Derētu ieviest "Samtbeka (nenoteikta)".


Bekuvecis 17.jūlijs, 06:56

Nekur nepaliks, izveidosies! Vēl ir jauna.


Bekuvecis 17.jūlijs, 06:51

Mīkstā sēdene (Crepidotus mollis). Tā kā DD sugu listē nav, pagaidām nomainu uz Crepidotus sp.


Bekuvecis 17.jūlijs, 06:41

NOTEIKTI nav M. ravenelii. Ne pēc izskata, ne pēc vietas - uz augoša koka!!!


dziedava 17.jūlijs, 00:48

Domāju, ka tā nav sēne, bet pašam kokam kaut kāds.. tādi ir redzēti, bet kā veidojas, nezinu.. Bija ciets, stingrs?


CerambyX 16.jūlijs, 23:35

Ar ko šis dūņšņibītis mazāk interesants?


Tauriņu Vērošana 16.jūlijs, 22:52

Pirmajā bildē - lielais atraitnīšu raibenis


Rallus 16.jūlijs, 22:40

Paldies par skaidrības ieviešanu


pustumsa 16.jūlijs, 22:33

Pie barotavas bija. Jāatrod foto arhīvā...


pustumsa 16.jūlijs, 22:19

Viss kārtībā. Galvenais, ka esam uz Zemes! ,))


IlzeP 16.jūlijs, 22:15

Jā, šobrīd DD esošais novadu robežu slānis diemžēl nav precīzs.


pustumsa 16.jūlijs, 22:14

Jocīgi. Domāju gan ka tomēr Jūrmalā nav Babītes novads. Kartes kļūda noteikti. Babītes novads ir upes otrā pusē.


Rallus 16.jūlijs, 21:57

Viss kārtībā, ja suga pareizi noteikta, tad janvārim tas ir liels žubīšu bars. nav bieži.


Mari 16.jūlijs, 21:53

Šī novērojuma vieta atrodas Jūrmalas pilsētā, bet uzrādās, ka Babītes novadā. Agrāk to nebiju ievērojusi, kaut gan arī esmu šo to ziņojusi no šīs vietas. Vai tas ir tāpēc, ka Babītes novada robeža ir tik tuvu?


Ivars L. 16.jūlijs, 21:51

Veca sērpiepe.


Ivars L. 16.jūlijs, 21:49

Varbūt. Jānes uz Dabas muzeju D.Meijerei. Es diezvai varēšu līdzēt.


Liepzieds 16.jūlijs, 21:47

Brūnās čakstes mātīte?


lolitapetkevica 16.jūlijs, 21:06

Paldies!!!


pustumsa 16.jūlijs, 20:54

Paldies, Valt!


Latvju_zēns 16.jūlijs, 20:46

ceru ķauķis


pustumsa 16.jūlijs, 19:29

Ļoti atvainojos. Šie dati tika saglabāti ar mobilo aplikāciju janvārī, bet laikam nebija pievienojušies. Šodien atjaunoju aplikācijas darbību un pēkšņi daudzi iepriekšējie novērojumi tika pievienoti.


maariite 16.jūlijs, 18:22

Piepe ir ievākta, jo jāmēģina izaudzēt tā mizasblakts. Vai paraudziņš varētu palīdzēt noteikšanā?


DanaH 16.jūlijs, 15:38

Pirms gada Miķeļtornī šo sugu izdevās ieraudzīt ... diemžēl vāzē kādā no vietējiem viesu namiem kopā ar turmšsarkano dzeguzeni (pārējie plūktie ziedi, šķiet, nebija aizsargājamie augi). Veicu audzinošo un izglītojošo darbu, un atliek vien cerēt, ka saimnieki ņēma vērā.


felsi 16.jūlijs, 15:25

Paldies, tāda doma bija!


Ivars L. 16.jūlijs, 14:45

O, vēl viena - Inonotus hispidus. D-Zviedrijā ir, bet Baltijas valstīs tā kā nav atrasta.


Ivars L. 16.jūlijs, 13:59

Un vēl viens, pēdējais, variants no manis: rievotā sētaspiepe Gloeophyllum trabeum. Tā kā esat to redzējuši vairāk, dabā, tad izskatot manis piedāvātos variantus , varbūt var kaut ko "izkost".:)


Ivars L. 16.jūlijs, 13:35

Vēl interesantāk - līdzīgi izskatās tāda Coriolopsis gallica, kas pie tam var būt arī divgadīga, un līdz ar to vairāk atbilstoša. Latvijā līdz šim nav atrasta. Tuvākā atradne laikam ir dažas atradnes Zviedrijas vidusdaļā, apmēram mūsu platuma grādos (tur tā ir EN kategorijā). Kopumā vairāk R-Eiropas un D-Eiropas suga, ja neskaita citus kontinentus.


Ivars L. 16.jūlijs, 12:39

Vai tik nav ziemeļu klimakodone Climacodon septentrionalis - ja cepurīšu apakšā izveidojas adatiņas.


Ivars L. 16.jūlijs, 12:26

Mjā.interesanti. Laikam 100% versijas, vismaz man, nebūs. Tā vecā - melnā ir pagājušā gada vai nu apšu spulgpiepe Inonotus rheades vai nu krāšņā sarene Coriolopsis trogii. Tās abas esot viengadīgas - tāpēc dīvains ir jaunais poru slānis apakšā. Uz veca Inonotus varētu augt cita piepe - pagājušajā gadā Latvijā pirmoreiz atrastā dižskābaržu antrodīte Antrodiella faginea, tā ka tas jaunais, gaišais poru slānis varbūt ir šī suga, bet pilnīgi droši nevaru apgalvot.


pustumsa 16.jūlijs, 12:11

Paldies!


lolitapetkevica 16.jūlijs, 10:22

Sirsnīgs Paldies!!! Visi putniņi,ko esmu sabildējusi Cinīšos,tie ir iemūžināti strikti 1,1 hektāra platībā. Tas iekļauj gan mežiņu,gan krūmāju,gan pļavu,un apdzīvoto zonu.Ideāla vieta sīkputniņiem.Speciāli gan slēpņos nesēžu,bet kad sadzirdu kādu rosību ,fotoaparāts parasti ir pa tvērienam:):) Ļoti pārdzīvoju,kad Valsts meži man tieši blakus uztaisīja kailcirti.Taču ir arī sava veida labums,jo tur tagad bieži viesi ir tieši plēsējputni,kuri katru dienu kautko tvarsta.Arī strazdiem ļoti patīk kailcirtes brikšņos mitināties,un vienmēr ir kādi sīkputniņi,kuri ir ļoti uzmanīgi,un tramīgi.Viņu reakcija aizlaisties ir daudz ātrāka,par mana fotoaparāta reakciju nofokusēt :):):) Un taisnība,cik daudz un interesanti putni pārlido,par cik mums netālu Gauja tek,tad ūdesputni ir ļoti daudz un dažādi,bet to tikai var piefiksēt ar aci,un ausi,un nopūsties....ak atkal forši modeļi aizlaidās ..:):):)


lolitapetkevica 16.jūlijs, 09:54

Paldies!


lolitapetkevica 16.jūlijs, 09:52

Paldies!! Ļoti skaists nosaukums!!!Pirmo reizi tādu dzirdu.


Martins 16.jūlijs, 09:46

Šo diezgan droši var atstāt kā oedipoda, jo: sphingonotus pakaļspārnu krāsojums ir krietni blāvāks; raibums jeb kontrasts gan uz ķermeņa (sēžot), gan spārna sphingonotus būtu krietni blāvāks. Dabā, kad aizlido oedipoda - zilā krāsa ir nepārprotama, bet kad aizlido sphingonotus - tā kā bija, tā kā nebija... Arī kolekciju eksemplāriiem šīs atšķirības var labi redzēt.


i.vasiljevs 16.jūlijs, 09:03

Paldies! Iespējams laikam šiem nedaudz mainās repertuārs un izteiksme atkarībā no apkārtējās vides/sezonas perioda.


forelljjanka 16.jūlijs, 08:55

Putnu gadījumā jau jānosaka kaut kādi teritoriāli kritēriji(parasti visi ko var redzēt vai dzirdēt no pagalma).;) Skatoties satelītbildi,kādus virssimts ,iepazīstot putnu sugas vairāk,varētu dabūt samērā ātri!;) Var tikai pabrīnīties kas tikai nelido pāri un garām lauku mājām,jo ,kā teicis kāds gudrs cilvēks-putnus ierobežo tikai Zemeslode!:D Ne spalvas!;)


Aceralba 16.jūlijs, 08:33

Paldies!


ekologs 16.jūlijs, 08:05

Visiem paldies! Ziedmuša ieguva savu nosaukumu.


Ilona_rasa 16.jūlijs, 08:03

Paldies Voldemāram!


W 16.jūlijs, 07:34

Paldies! Prieks!


Arnis2 16.jūlijs, 06:02

Paldies! Liekas, ka vismaz putnu liste noteikti papildināsies .Lai veicas!


roosaluristaja 16.jūlijs, 04:34

Domāju, ka sēne šī tomēr nav, cik nu mobilā ekrānā var redzēt.


felsi 15.jūlijs, 23:28

Tomēr paldies Ivar! Kamēr atkal piesitīšu aci uz piepēm un sēnēm...


Ivars L. 15.jūlijs, 23:25

Vai tik nebūs pavisam jauniņa čemurainā kātiņpiepe Polyporus umbellatus.


Ivars L. 15.jūlijs, 23:21

Nav par ko, Inguna, vēl jo vairāk, ka pats neesmu pārliecināts.:) Papētot vairāk, gala versija tomēr būs Antrodia serialis - svaiga un klājeniska, tāpēc nedaudz līdzinās baltenei, tomēr augšana stumbra zāģējuma vietā vairāk raksturīga šai antrodijai nevis baltenei. Atvainojos par maldīgo versiju.


marsons 15.jūlijs, 22:55

Paldies!


marsons 15.jūlijs, 22:54

Paldies!


marsons 15.jūlijs, 22:53

Paldies, ne prātā nebija nācis, ka tas ir tauriņš


marsons 15.jūlijs, 22:48

Es esmu diezgan ziņkārīgs un zinātkārs, tāpēc mani "sp." un " nenoteikts" kā gala slēdziens nemaz nesajūsmina....


lolitapetkevica 15.jūlijs, 22:45

Putnu sugas ir maz ,tikai 43. Jānoņem nost ūdensputni,jo tos esmu bildējusi vai Alaukstā,vai Gaujā,vai dēla dīķos :):) Cinīšos, katru gadu ūdens putns ir tikai viens - stārķis,kurš neatlaidīgi cenšās izēst mana dīķīša zivteles :):)Bet es esmu priecīga,jo tiku pie burvīgas tuvplānu fotosesijas!!! Cinīšu putnu kolekcijā pagaidām ir kādi 35!!! 'Šogad bija neticams strazdu apciemojums,nemaz nezināju ,ka Latvijā viņu ir tik daudz zortes!!!Un visi ligzdoja,vēl joprojām sila strazds ar visu savu saimi apkārt lidinās,un barojās.Laikam vienīgais kas izpalika bija zemes strazds :):):) Arī plēsējputni...līdz šim visus saucu par peļu vanadziņiem,bet nu jau sanāk skaista kolekcija,ar visu mazo ērgli,fantastika!!! Tagad sāksies karstās dienas,man atvaļinājums,ļoti ceru savu kolekciju papildināt ar jauniem eksemplāriem!!!!:):):)


fotonieks 15.jūlijs, 22:23

Paldies par precizējumu.


felsi 15.jūlijs, 22:00

Paldies Ivar!


felsi 15.jūlijs, 21:55

Paldies!


IlzeP 15.jūlijs, 21:48

Ceru, ka nekļūdos - man arī vairāk pēc zefīra izskatās, tādēļ nomainīju


IlzeP 15.jūlijs, 21:43

Vai Volucella zonaria jāievieš datu bāzē (nav ar kādu sinonīmu)?


ekologs 15.jūlijs, 20:36

Paldies! Tā arī nodomāju, bet sugu noteicējā "Volucella zonaria" neatradu.


Divpēdis 15.jūlijs, 20:34

uz ceļa Lielais meža raibenis, otrā bildē... visticamāk, arī;)


Divpēdis 15.jūlijs, 20:30

man izskatās, ka labās ūsas pati spicīte ir dzeltena - tad sanāk brūndzeltenais:)


Divpēdis 15.jūlijs, 20:25

visticamāk, pļavas vēršacītis


CerambyX 15.jūlijs, 20:24

Baigi jau neko daudz saskatīt nevar :) Visticamāk, ka būs vien raibspārnu smiltājsisenis (Oedipoda caerulescens), bet zilspārnu smiltājsisenis (Sphingonotus caeruleus) diezgan līdzīgs - zilā pakaļspārna krāsojumu, kas abām sugām ir atšķirīgs, šajos attēlos īsti saprast nevar.


Divpēdis 15.jūlijs, 20:23

papuves raibenis:)


CerambyX 15.jūlijs, 20:21

Jā, noteikti Volucella zonaria


CerambyX 15.jūlijs, 20:20

Gartaustu sviļņpūcīte


Divpēdis 15.jūlijs, 20:19

vairāk pēc ozolu zefīra izskatās;)


ekologs 15.jūlijs, 20:18

Vairāk izskatās pēc ziedmušas "Volucella zonaria" nekā "Volucella inanis". Vai ir kādi komentāri?


W 15.jūlijs, 20:17

Paldies!


CerambyX 15.jūlijs, 20:17

Madaru līkvēderis


roosaluristaja 15.jūlijs, 20:03

Polyporus badius šī noteikti nav. Krāsa galīgi netabilst. Manuprāt varētu būt Polyporus melanopus.


forelljjanka 15.jūlijs, 18:47

Tas ir zeltainītis,izskatās ,ka parastais.;)


W 15.jūlijs, 18:35

Paldies!


Moments.in.Latvia 15.jūlijs, 18:30

Vai kāds varētu palīdzēt noteikt sugu?


LailaG 15.jūlijs, 18:19

Varbūt gāršas samtenis?


Ivars L. 15.jūlijs, 18:13

Varētu būt arī smirdīgā baltene Skeletocutis odora.


Arnis2 15.jūlijs, 18:13

Un cik no tiem ir putnu?


Ivars L. 15.jūlijs, 18:09

Man arī izskatās, ka varētu būt Rhodonia placenta.


lolitapetkevica 15.jūlijs, 17:30

Pēc DD tabulas ir 186sugas(tie ir gan tārpiņi,gan vabolītes ,gan dīķa iemītnieki ,putniņi utt.)Sava veida mans zinātniskais pētījums !!!:):):) Bet kādi 20 jānoņem nost,tie ir iemūžināti ne "Cinīšu" sētā :) Vēl mazliet ir jāpamedī,un tad jau tuvošos mērķim lieliem soļiem!!! :):):)


Arnis2 15.jūlijs, 17:19

''vēlos atstāt mazbērniem grāmatu,ar bužuku un kustoņu apkopojumu,kuri mitinās mūsu lauku sētā - Cinīšos!!!'' Šī gan ir laba ideja. Kaut kas līdzīgs kā putnu skaitīšana dārzā. Ja iespējams, cik tad kustonīšu sugu uz šo brīdi ir saskaitīts Cinīšos?


felsi 15.jūlijs, 16:52

Paldies, briežu jumtenes tur apkārtnē bija daudz!


felsi 15.jūlijs, 16:48

Paldies Uldi! Apskatījos internetā, līdzīga.


IlzeP 15.jūlijs, 15:37

Neuzziedējušu (nevar redzēt putekšņmaciņus) mainu uz nenoteiktu naktsvijoli, ja vien novērotājai nav pārliecinošu argumentu.


IlzeP 15.jūlijs, 15:35

Valdas Baroniņas komentārs: "Izskatās pēc no dārza izbēgušas neļķītes, Dianthus arenarius zieds tāds vairāk šķelts un aug izteiktā pudurītī. Bet var jau būt mainīgs tas ziediņš..."


IlzeP 15.jūlijs, 15:33

Zaļziedu naktsvijole, noteica Valda Baroniņa (pēc attēliem).


IlzeP 15.jūlijs, 15:29

Šī ir Fuksa dzegužpirkstīte (pēc attēla noteica Valda Baroniņa).


lolitapetkevica 15.jūlijs, 15:19

Cien.Agri Poikān,paldies par ,Jūsu, izteikto konstruktīvo kritiku! Veidot mājas lapas ir mans tiešais darbs. Esmu diplomēta šajā jomā.Paldies par ieteikumu,noteikti pienāks brīdis kad to izdarīšu! Brīdi,kad iemūžināšu vienradzi,primāri noteikti to ievietošu DD,jo esmu kļuvusi par šī projekta fani,un tik drīz izstāties neplānoju. Par katru savu ziņojumu atbildu 100%,jo vienmēr pievienoju fotogrāfiju,vai vairākas.Tātad mani novērojumi ir neapšaubāmi! Jā,atzīstu,ka ne vienmēr norādu laiku,un skaitu,bet man ,kā amatierim svarīga ir bilde ,un nosaukums. DD mērķī ir definēts: "...izglītot sabiedrību un veicināt tās dialogu ar zinātniekiem un dabas aizsardzības speciālistiem." Paldies DD,jo nekad dzīvē nebiju tik cītīgi pievērsusies kustoņiem,kā no brīža,kad sāku iesniegt savas fotogrāfijas šajā projektā,un esmu jau iekritusi azartā... :):)Caur visu šo,neapšaubāmi vienlīdz izglītojos Dabas zinātņu lauciņā! Tātad DD izvirzītais mērķis darbojās! Ikviens konstruktīvs dialogs,ir svarīgs sadarbības instruments.Un arī šis DD definētais mērķis šobrīd darbojās!:) Cie.,Agri Poikān. Ja ,Jums ,ir kāda izstrādāta metode,ko pielietojiet pie katras sīko pļavas kustoņu skaitīšanas,lūdzu padalieties.Labprāt arī izmantotu ,lai turpmāk iesniegtu kvalitatīvākus novērojumus! Līdz šim zināju tikai vienu,ko franču okeanogrāfs Žaks Īvs Kusto veica Meksikā,Tikikakas ezerā,kurā viņš neredzēja nevienu zivi,tikai vardulēnu burzmu. Viņa komanda ar sietiem ierobežoja noteiktu H2O tilpumu ezerā,un katru verdulēnu aiz kājām skaitīja:)Saskaitīja ,un pareizināja ar visu ezera H2O tilpumu,tādējādi izrēķinot cik vardulēni mitinās ezerā!:):):) Domāju,ka rezultāts arī bija aptuvens:) Paldies,vēlreiz,par ,Jūsu,izteikto viedokli,jo katrs dialogs ir svarīgs!!!:)


IlzeP 15.jūlijs, 15:17

Par šo jau ir daudz spriests, un man arvien vairāk liekas, ka būs jāievieš iespēja ziņot bez skaita (par to ļoti šaubījos). Esmu no tiem, kas pēc noklusējuma ielikto "1" nespēj "izskipot", un daudzu īpatņu gadījumā rakstu aptuvenu skaita vērtējumu, nevis atstāju "1". Daž'kārt vērtējums ir ļoti lielā amplitūdā. Kā jau agrāk rakstīju, neesmu ziņojusi konkrētus novērojumus tādēļ, ka neatceros/netiku aplēsusi skaitu. Gadījumos, kad sugu nosaku vēlāk pēc attēla, gan šāda aplēse nav iespējama, piemēram, nezinu, cik no visiem lidojušajiem raibeņiem, kurus dabā nepazinu, bija tieši konkrētā suga. Tad nekas cits neatliek, kā to vieninieku atstāt (ja nobildēti 2 šīs sugas tauriņi - divnieku, u.t.t.). Piepēm, piemēram, skaitu kokus, uz kurām aug, un piezīmēs ierakstu "skaitīti koki". Bet redzu, ka ļoti daudzi to vieninieku saprot kā "neskaitīts". Īsti labi tas nav, jo tas cipars tālāk aiziet kā skaits (piem., aizsargājamām sugām, kuru datus nododam "Ozolam". Līdz ar to labāk būs ieviest iespēju "neskaīits".


Laimeslācis 15.jūlijs, 13:56

Paldies, Julia, par novērtējumu un atzinību! Prieks censties!!! :))


Laimeslācis 15.jūlijs, 13:51

Paldies, Mārtiņ, par noteikšanu un skaidrojumu! Šie bija interesanti, noturēju par jātnieciņiem. Vēlreiz apmeklēt šo vietu sanāks tikai pēc kādas nedēļas. :)


CerambyX 15.jūlijs, 13:42

N.ulmi jau gan nebūs. Starp citu kādam ir varbūt info par to kad ir pēdējais N.ulmi atradums Latvijā?


Fuatra 15.jūlijs, 11:28

šķiet, ka melnais meža strazds


Sancho 15.jūlijs, 10:55

Vietējā vaniļa...


Sancho 15.jūlijs, 10:53

Jā, tās cefalantēras tai rajonā arī aug, samērā daudz taču tikai tur...


Martins 15.jūlijs, 10:13

Šī tomēr ir vabole - koksngrauzis. Izskatās jau frīkaini un līdzīgs plēvspārņiem, bet tomēr vabole. Man pašlaik nav noteicēja pie rokas, bet vajadzētu vēl pārbaudīt vai nav otra Necydalis suga.


Bekuvecis 15.jūlijs, 08:09

Ļoooti šaubos, ka treknā augsnē. Droši vien uz augsnē slēptas koksnes. Un tādā gadījuma tā ir briežu jumtene (Pluteus cervinus), biežas sugas diezgan reta krāsu forma (tik neitrāli pelēka).


dziedava 15.jūlijs, 08:08

Lielisks novērojums, kurā sabildētas daudzas iespējami svarīgās detaļas! :)


nekovārnis 15.jūlijs, 07:35

Agri, "mazie brūnie koksngrauži pļavā" nav saskaitāms lielums, ja vien uzskaiti neveic eksperts pēc zinātniskas metodikas. Uzbrauciens Lolitai par "personīgo mājaslapu" drīzāk būtu adresējams pašam autoram, Dabasdati nav tā vieta kur štīmī sarakstīt citus lietotājus aizskarošas muļķības!


Aceralba 15.jūlijs, 07:25

Paldies!


roosaluristaja 15.jūlijs, 07:18

Iespējams sārtā mīkstpiepe (Rhodonia placenta)


dziedava 15.jūlijs, 07:12

Skaits jānorāda saprāta robežās. Pirmkārt jau vienkāršs lietotājs nevar apgalvot (un tas viņam NAV jāspēj), ka precīzi spēs noteikt sugu visiem pļavā redzētajiem īpatņiem, arī tiem, kas nav fotogrāfijā un kam sugu nav apstiprinājis speciālists. Līdz ar to nav iespējams uzņemties atbildību, ka tiešām pļavā bija 127, ne vairāk un ne mazāk, tieši šīs sugas īpatņu. Vienīgais, ko var - skaitu norādīt tādu, cik redzams fotogrāfijā, ja to apstiprinājis kukaiņu speciālists. Bet gadījumā, ja kukaiņu ir daudz, tad norādītais skaits 1 vai 2 vairs nav būtisks un neko daudz par populāciju neliecina. Standarta versijā DD "1" uztveru kā "vismaz viens". Varbūt varētu ieviest precizējošu lauciņu, kurā uzrādītos, ka nav norādīts precīzs skaits, bet tikai fiksēta esamība - bet to šobrīd nezinu, kā īsti realizēt, turklāt pieņemu, ka to "1" standartā arī citi uztver kā "vismaz viens". Protams, der uzklausīt arī citu viedokli; šai gadījumā īpaši arī kukaiņu speciālista viedokli. Bet ja parastu lietotāju spiedīs skaitīt 100 grūti nosakāmus kukaiņus pļavā, tad novērojumu vnk NEBŪS, un no tā neiegūs neviens - ne zinātnieks, ne savas lauku sētas sugu pētnieks.


OKK 15.jūlijs, 02:16

Lolita Petkēviča, savu sapni DD varēsiet īstenot, bet savu sapni arī var īstenot, atverot savu personīgo mājaslapu un ,tad, liekat ko gribat un kā gribat, to taču neviens jums neaizliedz. Lieciet kaut Vienradža bildi. Bet, izmantojot DD, jums ir jānorāda skaits, cik Vienradžus redzējāt....


OKK 15.jūlijs, 02:10

Atvainojos par skarbajiem vārdiem, bet DD ir NOPIETNS ZINĀTNISKS projekts, kurā jānorāda (starp citu, neviens nevienu ar varu nespiež tajā piedalīties) gan novēroto īpatņu skaits, gan jāpievieno reāls attēls, gan jāraksta reāls novērojuma laiks (gads, mēnesis, diena), bet - ja nav attēls - jāapraksta novērotais objekts. Bilde nav obligāta tikai pētniekiem, kuri sevi ir pierādījuši sugu noteikšanā (Piem. I. Šulcs, U. Piterāns, M. Strazds. Riževa utt.)


OKK 15.jūlijs, 01:56

Savādi lasīt no DD admiņa (Julitas Klušas), kura apgalvo, ka nav vajadzīgs vai nav svarīgi norādīt novēroto sugu īpatņu skaitu DD novērojumos! Kāds, manuprāt, dabūjis saulesdūrienu un viņam ir laiks atpūsties no DD admiņu grūtā amata...


Laimeslācis 14.jūlijs, 23:28

Dadžu raibenis :)


felsi 14.jūlijs, 22:23

Paldies Julita, ļoti līdzīga!


dziedava 14.jūlijs, 22:13

Varētu būt kāda molīzija, varbūt Mollisia cinerea, kas gan pārsvarā augot uz lapu koku kritalām, bet gadoties arī skujkoki..


W 14.jūlijs, 21:37

Paldies!

Pēdējie komentāri rakstiem
dziedava 13-Jul-2018, 15:16

Rūpīgi apsekojot pāris kokus un daudziem citiem vienkārši pievēršot citādu skatu, atkārtoti pārliecinājos par ķērpju daudzveidību uz dižkokiem, taču lielāks pārsteigums bija apsekotais bērzs, kas redzēto sugu daudzveidībā (vair   (..)


CerambyX 13-Jul-2018, 00:08

Noteikti labs rezultāts priekš jūlija :) Gandrīz vai jāsāk taisīt nedēļu rangi - kurš katrā no gada 52 nedēļām var vairāk sugas atrast :D Ok, labi tas joks, protams. Starp citu rezultāti kuru katru brīdi būs klāt - nu jau būšu a   (..)


dziedava 12-Jul-2018, 16:43

Vakar nepavisam ne tauriņu braucienā, absolūti nepiedomājot un neplānojot nekādus īpaši tauriņu biotopus, vnk savā ceļā, redzot kādu todien neredzētu tauriņu sugu (pat varbūt ne visus), to arī nobildējot, šodien ātrumā "piemetu s   (..)


Laimeslācis 6-Jul-2018, 15:28

Viss notiek! :) Šobrīd cenšos sakārtot un pievienot pašas vienkāršākās un tuvumā piefiksētās madaras. :) Labs, interesants izaicinājums! Paldies par to! :)


dziedava 6-Jul-2018, 13:26

Gada augs ir laba iespēja vismaz katram priekš sevis mēģināt atrast (un, vēlams, ziņot DD) iespējami daudz dažādas madaru sugas. Cik sugas izdosies atrast? Pēc pašas pieredzes - lai arī sugu daudz, tās nemaz tā viegli nedodas rokās (n   (..)


OKK 30-Jun-2018, 03:57

Protams, raksts labs kā parasti DD


OKK 30-Jun-2018, 03:48

Kamēr Tu slavē rakstu un neko nedari, es jau atradu un ieziņoju Ziemeļu madara Galium boreale!


felsi 29-Jun-2018, 22:50

Ļoti labs raksts!


forelljjanka 25-Jun-2018, 22:30

Ieziņoju to sīksamteni.Cik nu atceros bildes gan akcijā nebija obligātas,parastākām sugām pietika ar aprakstu,es gan Latgales pārējos kā novērojumus neziņošu, un arī lauka sīko var neskaitīt.;)


nekovārnis 25-Jun-2018, 17:24

Jāni, novada sarakstam domāju ka gan jau derēs arī apraksts. Varētu būt jautājumi par pieskaitīšanu garākās dienas akcijas rezultātiem;) Neatminos kā šobrīd, bet droši vien garākās dienas akcijai būtu jāpieturas pie obligātā fot   (..)


forelljjanka 25-Jun-2018, 16:56

Epā lillā,bet man nav bildes!!!Vai Uģis ticēs?;)Es bliezu pārējos ekskursantus ar īso 14-50,bij tāds brīdis,ka visi kaut kur paklīda,blakus tualetei ,ar lepnu apzīmējumu WC(kas tur protams nebija(vaterklozets:DD),paskatījos vienā nenop   (..)


sandis 25-Jun-2018, 12:33

Jāni, ja vēl neesi pats pamanījis - Aglonas novadam pēdējā novadu apkopojumā bija 49 sugas un lauka sīksamtenis nebija starp tām, tā ka viena no Tavām Karaļu kalna sešām sugām Aglonas novadu ir ievilkusi "50nieku klubiņā" :)) Otra l   (..)


forelljjanka 25-Jun-2018, 10:05

Latgalē cerības ieraudzīt ko retāku pilnīgi nepiepildījās ,Karaļu kalnā pie Aglonas,kaut arī nelija un biotops bija smuks , 6-as sugas:parastais samtenis,lauka un pļavas sīksamtenis,pļavas vēršacītis,lielais meža resngalvītis,brūnv   (..)


Tauriņu Vērošana 22-Jun-2018, 23:47

Agri, tā jau no vienas puses ir, ka darbaļaužiem šis izaicinājums nedēļas garumā ir principā 'pieejams' tikai brīvdienās, kas šogad tomēr ir jo īpaši maz. Tāpēc gan ieskaitē iet tikai vienas dienas rezultāts (nevis visas nedēļas   (..)


Astrantia 22-Jun-2018, 19:43

Mans rezultāts: 3 stundu laikā 12 tauriņu sugas un 5x uzlija lietus :) Varētu piedalīties lietus skaitīšanas izaicinājumā D


OKK 22-Jun-2018, 19:10

Tikai viena problēma, agrāk neuzkrītoši iztaujājot par tauriņiem, darba devējs uzreiz teica, ka "kā redz tauriņu, tā nosit". Tas ir normāli?


OKK 22-Jun-2018, 19:04

Nē, es varētu pateikt savam darba devējam, ka tagad nedēļu darbā nebūšu, jo bildēšu tauriņus... Kaut kas tur ir! Laba ideja!


OKK 22-Jun-2018, 18:58

Es arī lepojos par savu vienu novēroto tauriņa sugu šajā nedēļā - lielo nātru raibeni Kauguros, ko ieraudzīju ceļmalā, nākot no veikala. Ne velti agrāk tauriņus pētīja tikai baltvācieši, baroni un citi ļoti turīgi cilvēki. Bet k   (..)


Wiesturs 22-Jun-2018, 17:48

Vispār jau jāpriecājas par progresu :) Pēc pirmā Tauriņu akcijas gada priecājāmies, kurš pa visu sezonu ticis virs 50 sugām, bet tagad spriežam par 50 vienā dienā :D


Klintslejas 22-Jun-2018, 13:52

Tikko savā mājas pagalmā ieraudziju 55 sugu šonedēļ- jāņogu raibeni, izskatās otrā paaudze. Par sacensībām- drusku žēl, ka savā lielajā tautiņošanas dienā neskaitiju uzreiz sugas- jo rezultātā netiku līdz simboliskajam ciparam   (..)


Wiesturs 22-Jun-2018, 10:31

OK, varbūt 50 ne, bet 40+ noteikti.


Wiesturs 22-Jun-2018, 10:24

Piekrītu Uģim. Man pirmās >30 sugas bija dažu km posmā gar vienu meža ceļu. Pēc tam līdz 40 sugām tiku tā paša novada ietvaros - kopējais attālums no tālākajiem punktiem ap 23 km - ar divriteni un pat kājām veicams posms. Tikai pēd   (..)


OKK 22-Jun-2018, 01:50

Esmu mierīgs, šajā nedēļā jau novēroju lielo nātru raibeni!


OKK 22-Jun-2018, 01:45

Ar transportu nav traki, bet - norunātā diena gaidāma lietaina visā Latvijā


CerambyX 22-Jun-2018, 00:35

Ar transportu jau teorētiski nav tik traki - ja atrod kādu labu vietu, kur nelielā teritorijā satiekas dažādi biotopi (lapkoku un skujkoku meži ar meža ceļiem, kāda purva mala, dažāda sausuma pļaviņas utml.), tad principā ar kājām/sa   (..)


dziedava 22-Jun-2018, 00:05

Vajadzētu atsevišķas nominācijas kājāmgājējiem un tiem, kas ar savu transportu. Citādi pavisam nelīdzvērtīga sacensība. :D Forši, Viestur, ka izdevās atrast dienu tauriņiem arī īstajā nedēļā. :)


Wiesturs 21-Jun-2018, 23:21

Vakar (20.06.) no 10:15-20:00 Varakļānu/Riebiņu novados, kā parasti - lielākoties pa pilnīgi nezināmām vai iepriekš tikai 1x apmeklētām vietām - 42 drošas sugas un viena, par kuru netieku skaidrībā. Pamatuzstādījums bija papildināt   (..)


forelljjanka 21-Jun-2018, 20:04

Ieziņoju visus,līdz ar to arī saskaitīju-28(galu galā ,tas ir 2,5 h rezultāts!),eh būtu kaut viena brīva diena šonedēļ,šogad ar Gaidi varēja pacīnīties...:( nu nekas,nākamgad(vai aiznākmgad)!:DD


forelljjanka 21-Jun-2018, 17:58

Ko Tu padarīsi "brīvmāksliniekiem"!!! :D Vienīgo pēcpusdienu ko varēju pasākumam veltīt jau veltīju.No 17:00-20:30 nedaudz virs 20 sugām(jācer ka Uģis precizēs vienu no "lielajiem"raibeņiem kas redzams tikai no augšas,faktiski normāla   (..)


Gaidis Grandāns 21-Jun-2018, 16:49

Purva sīksamteņi bija relatīvi mierīgi noskaņoti. Mēs uz bilžu kvalitāti pat nemēģinājām "spiest" - ir dokumentāls kadrs un uz priekšu tālāk :) Kopējais nobraukums ar auto: ap 150 km; ar kājām: ap 15 km.


dziedava 21-Jun-2018, 16:34

Gaidi, satriecošs rezultāts! :) Bet man jautājums - cik viegli gāja ar purva sīksamteņa iekadrēšanu? Es šim, arī vakar, dzenājos pakaļ 15 minūtes un izbildēju 71 kadru, līdz metu mieru, jo kaut cik saskatīt beidzot varēja. Nu nepavis   (..)


Gaidis Grandāns 21-Jun-2018, 16:03

Vakar no 09:00 - 20:00 kopā ar Andri Ertu medījām tauriņus pa Daugavpils novadu. Diena bija silta, lai arī stipri vējaina. Sākām ar Nīcgales mežiem un Nīcgales purva apkārtni, kā rezultātā tikām arī pie jaunas sugas novadam (Nr.97) u   (..)


dziedava 21-Jun-2018, 14:11

Savā ziņā mana Jāņu akcijas tauriņdiena izgāzās - plānotajā vietā, kas tika rezervēta "saldajam ēdienam" (jo citugad tur mudžēja no tauriņiem), atradu apmēram 1 gab. :D Kājām, bez pārbraucieniem, staigājot, "iekāpu" 4 novados,   (..)


Tauriņu Vērošana 20-Jun-2018, 22:26

Atsevišķi saskaitīt cik nedēļas laikā katrs sugas redzējis, protams, var - tīri informatīvi jau tas varētu būt interesanti. Tā teikt varbūt motivācija tiem, kas vēl tikai sāk vērot tauriņus, ka jūnija beigās nedēļas laikā var p   (..)


Klintslejas 20-Jun-2018, 21:50

Šodien tauriņošanai veltiju pusotru stundu, lai savam priekam pārsniegtu savu personīgo rekordu, kas, tiesa, netiek vērtēts vērošanas izaicinājuma cīņās- kopējo sugu skaits, kas redzēts novadā vienā nedēļā. Iepriekšējais man bij   (..)


Matrus 20-Jun-2018, 18:28

Šodien novēroju ievu tīklkožu masveida izlidošanu, pieauguši tauriņi novēroti sēžot uz "tīklotiem kokiem".


CerambyX 20-Jun-2018, 12:37

Par Cupido alcetas man informācijas nav vai kāds ir izdomājis latvisko nosaukumu. Aricia agestis jau ar nav nosaukums (pieņemot, ka suga tad Latvijā tomēr ir sastopama). Par šiem tad labāk būtu vispirms jautāt mūsu lepidopteroloģijas dū   (..)


Rallus 20-Jun-2018, 12:25

Uģi, vai zilenītim Cupido alcetas ir latviskā nosaukuma varianti? Dienas tauriņiem patiktos, ka ir latviskoti.


Anete PB 20-Jun-2018, 09:42

Ehh, es vakar būtu visādus raibeņus tāā sabildējusi, ja a)nebūtu intensīvs darbs, b)fotoaparāts nebūtu palicis mājās :D Rūjas palienē tauriņu bija tik daudz, ka pat lietus laikā varēja visādus sastapt sēžot uz augiem un gaidot, ka   (..)


Wiesturs 20-Jun-2018, 01:24

Vai Tu, OKK, man to jautā? Tad, kā jau nereti Tev vēlos vakaros sagadās, Tavs komentārs arī šeit ir nevietā. Es šeit cilvēkam, kurš nožēlo, ka neizdevās tauriņu nobildēt, atgādinu to, kas augstāk teikts rakstā - ka Garākās dienas   (..)


OKK 20-Jun-2018, 01:08

Tagad, pēdējā laikā, viņa pierima, par ko nopietni satraucos


OKK 20-Jun-2018, 01:07

Tāpēc arī savā laikā "uzbraucu" Valdai Ērmanei, jautājot, kāds spēks viņai liek katru dienu ievietot 50 novērojumus, kuri tuvojas 1000 000


OKK 20-Jun-2018, 01:04

Griobētos dzirdēt Ērmanes komentāru, kā arī citus


OKK 20-Jun-2018, 01:03

Jā, jā! Atkarība no Dabasdatiem.lv Sapratāt pareizi!


OKK 20-Jun-2018, 01:01

Kādam ir iestājusies atkarība no DD? Man bija! Cenšos atkratīties, liekas - veiksmīgi!


Wiesturs 19-Jun-2018, 14:21

Bet ziņot jau tāpēc var arī bez bildes, tikai jāveltī pusminūte piezīmju laukam :)


Sintija Martinsone 19-Jun-2018, 14:14

Igor, Tev ļoti smukas tārtiņu un čipstu bildes! Man arī izdevās pirmo reizi mūžā nobildēt stepes čipsti: https://dabasdati.lv/lv/observation/ip26mnhmau2070pfh1au6vkmg7/ Tik labi, kā Tev, vēl neizdodas :) Starp citu, viss piekrastes marš   (..)


Carum carvi 19-Jun-2018, 09:51

Vakar čemurziežu dižtauriņš palidoja garām 2 x, bet tā arī nobildēt nesanāca.


Klintslejas 19-Jun-2018, 02:22

18.06 kādas10 stundas braukāju pa Amatas novadu. Tauriņi lidoja daudz, laiks bija labs. Ar sugām gan veicās gan neveicās. Netiku pie astainīšiem, pavasara paaudzes tauriņiem, pat parasto zilenīti kautkā palaidu garām.... Toties vairākas   (..)


nekovārnis 18-Jun-2018, 22:48

Bija plāni šodien doties tauriņos, bet diena sākās ar lietusgāzi un pēc tam tāda vējaina un mākoņaina. Tā arī paliku mājasdarbus apdarīt. Šodienas rezultāts: 1.lielais meža resngalvītis (ar foto), 2.lapkoku baltenis (bez foto) :D C   (..)


Wiesturs 18-Jun-2018, 13:56

Man arī vakar bija ražīgākā šā gada diena, kas draud palikt tāda arī šonedēļ, kad paskatījos prognozes un salīdzināju ar saplānoto pa dienām. Man vakar Viļānu novadā bija 20 sugas apm. 2,5 stundu laikā + vēl 2-3 gadījuma sugas   (..)


dziedava 18-Jun-2018, 13:09

Vakar sanāca tādas nelielas priekšsacīkstes, jo nezinu, vai šajā nedēļā sanāks laiks vēl vairāk pievērsties tauriņiem. Engures apkārtnē saskaitīju, šķiet, 19 sugas - tikpat, cik pagājušogad Jāņu akcijā, kaut nedabūju pāris E   (..)


Igors 18-Jun-2018, 10:07

Stepes čipste: https://dabasdati.lv/lv/observation/g69e48g9b09sdv99pp4ipibob0/ https://dabasdati.lv/lv/observation/r21h9k70iean2a7qnsdi24dmh4/


Igors 18-Jun-2018, 09:59

Upes tārtiņš ligzda ar olam: https://dabasdati.lv/lv/observation/9cnp5l5d6cg6p137bmb70c6qc6/ https://dabasdati.lv/lv/observation/v6ot59vgv5p7nc2higg4g11ob3/


CerambyX 18-Jun-2018, 03:27

Ja kāds šajās garākajās dienās vēlas drīzāk pameklēt un mēģināt papildināt sava vai kāda cita novada sarakstus ar jaunām sugām, tad te pats svaigākais 'sacepums' ar novadu sarakstiem - aktualizēts līdz pat 17. jūnija datiem: http   (..)


Sintija Martinsone 16-Jun-2018, 21:58

Liels paldies tiem, kas pieteicās piekrastes putnu monitoringā! Pārējo iekārdināšanai varu pastāstīt, ka šodien biju apsekot savu maršrutu, un satiku gan upes tārtiņu pūku bumbiņas: https://dabasdati.lv/lv/observation/70373e9f5fe994a25   (..)


IlzeP 12-Jun-2018, 11:09

Uz citu sugu kokiem ir citas tīklkožu sugas. Kāpuri ir ļoti līdzīgi. Raksta 3. un 4. bildē arī nav ievu tīklkodes.


tatia 12-Jun-2018, 09:21

Nav taisnība, ka nekādus citus augus, izņemot ievu, neēd. Dārzā kāpurus konstatēju uz aličas un ābelēm.


Kamelija 8-Jun-2018, 22:39

Mums galīgi nav tīklkožu gads. Tik maz to mošķu uz ievām/plūmēm un citiem kokiem/krūmiem kā nekad. Mazputniņu toties daudz. Iespējams visu apēduši.


GunAmmo 8-Jun-2018, 19:56

Pa gabalu tie pilnībā ietītie koki pat skaisti izskatās :)

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums 2018 (aprīlis-jūnijs)

2018. gads ir pirmais gads pēc Eiropas ligzdojošo putnu atlanta (ELPA; 2013-2017) beigām. Līdz ar to šī gada 2. ceturksnī ir ziņots gandrīz trīs reizes mazāk putnu novērojumu nekā pirms gada. Tā kā putni ir visvairāk ziņotā grupa portālā, arī kopējais ziņoto novērojumu skaits šī gada 2. ceturksnī bija apmēram divas reizes mazāks. Neskatoties uz [...]

Kur meklēt Gada augus – madaras un kā tās pazīt? (5)

Vasara pilnā plaukumā, viss zied un san (ja vien nav sausuma nomākts...). Vai atceries, ka šogad Gada auga godā ir celtas madaras? Kāpēc daudzskaitlī? Jo runa ir nevis tikai par vienu sugu, bet par veselu ģinti, kurā Latvijā konstatētas 17 sugas, tostarp ļoti bieži sastopamas un visiem tik pazīstamas un mīļas, Latvijas ainavu rotājošas, gan [...]

Gada garāko dienu tauriņu vērošanas izaicinājums 2018! (45)

Atkal ir klāt tas brīdis gadā, kad dienas ir visgarākās, kas nozīmē, ka ir klāt nu jau tradicionālais tauriņu vērošanas notikums - Gada garāko dienu tauriņu vērošanas izaicinājums, kas šogad notiks jau trešo reizi! Šīs neklātienes sacensību mērķis ir gada garāko dienu laikā (to ilgums - 17 stundas 52 minūtes) mēģināt ieraudzīt pēc iespējas vairāk [...]

2018. gads – tīklkožu gads (7)

Tīklkožu dzimtai (Yponomeutidae) pieder sīki, līdz 1 cm gari tauriņi, galvenokārt gaiši ar sīkiem punktiņiem uz segspārniem. Ne jau šie sīkie tauriņi raisa bažas iedzīvotājos, bet gan to kāpuri. Ievu tīklkode. Foto: Jānis Gailis Pie mums ir zināms ap 20 tīklkožu sugu. Tīklkodēm raksturīgi, ka kāpuri veido smalku pavedienu tīklu, kas tos aizsargā no dabiskajiem ienaidniekiem – [...]

Jauno dabas ekspertu apmācību seminārs par īpaši aizsargājamām un retajām tauriņu sugām

Dabas aizsardzības pārvalde un Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs aicina pieteikties interesentus kārtējam jauno dabas ekspertu bezmaksas apmācību semināram – šoreiz par īpaši aizsargājamām un retajām tauriņu sugām Latvijā. Apmācību seminārs “Īpaši aizsargājamās un retās tauriņu sugas Latvijā” norisināsies 2018. gada 9. un 10. jūnijā Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” [...]

Skaitīsim sugas uz dižkokiem! (5)

2018. gadā Latvijas Dabas fonds kā Gada dzīvotni izvēlējies dižkoku, tāpēc Dziedava.lv sadarbībā ar Dabas retumu krātuvi un portālu Dabasdati.lv radās ideja – mēs kopīgi varētu veikt, šķiet, vēl nebijušu pētījumu – saskatīt, cik dažādas sugas iespējams vizuāli novērot uz viena dižkoka? Pirms ķerties pie pētījuma veikšanas instrukcijas, vispirms īss ieskats par dižkokiem kopumā. Latvijā ar likumu [...]

Aicinājums ziņot par medūzu atradumiem Latvijas piekrastē (1)

Ausainā aurēlija Aurelia aurita ir neliela izmēra (10-20 cm) medūza. Tā ir plaši izplatīta Baltijas jūrā un gandrīz katru gadu sastopama arī Latvijas teritoriālajos ūdeņos. Mierīgs un silts laiks veicina to masveida savairošanos, kas parasti novērojama vasaras otrajā pusē. Medūzas ir planktoniski organismi, proti, pasīvi pārvietojas līdz ar ūdens masām. Vēja ietekmes rezultātā masveida savairošanās [...]

Piekrastē ligzdojošo putnu monitorings (20)

Dabas aizsardzības pārvalde šogad sāk īstenot jaunu projektu – piekrastē ligzdojošo putnu monitoringu. Šā monitoringa mērķis ir iegūt datus par populācijas lieluma pārmaiņām tām sugām, par kurām netiek iegūti dati citos ligzdojošo putnu fona monitoringos. Iegūtā informācija būs būtisks atbalsts lēmumu pieņemšanā dažādās dabas aizsardzības jomās. Tā palīdzēs argumentēti pamatot piekrastes putnu aizsardzības pasākumus. Kā [...]

Uzvaru “Torņu cīņās” gūst ar 100 novērotām putnu sugām

Uzvaru diennakts putnu vērošanas sacensībās “Torņu cīņas 2018” ar simboliski novērotām 100 putnu sugām guva komanda “Himantopus himantopus”. Šis ir jau piektais gads pēc kārtas, kad uzvaru iegūst tieši šī komanda, šoreiz – no Burtnieku poldera torņa. Otro vietu ieguva komanda “Zaļknābji” Engures ezera Ziemeļu tornī, bet trešo – komanda “M-ērgļi” Sātiņu tornī. Sacensību Tautas [...]

Akcija “100 putnu torņi Latvijas simtgadei” sāksies ar sacensībām

Šajā nedēļas nogalē, 19. un 20. maijā, jau 15. reizi notiks diennakts putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2018”. Tajās piedalīsies 19 komandas ar 74 putnu vērotājiem. Savukārt ikvienu interesentu Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) aicina novērtēt putnu vērošanas iespējas visos Latvijas torņos akcijas “100 putnu torņi Latvijas simtgadei” ietvaros. Akcijas mērķis ir apzināt 100 torņus un [...]

loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2018
© dabasdati.lv
Saglabāts