Aktīvie lietotāji: 67 Šodien ievadītie novērojumi: 160 Kopējais novērojumu skaits: 1509370
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt

23.12.2022.

Pēdējie novērojumi
Tumšā pīle Melanitta fusca
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Kākaulis Clangula hyemalis
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Sudrabkaija Larus argentatus
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Melnspārnu kaija Larus marinus
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Gaigala Bucephala clangula
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Lielā gaura Mergus merganser
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Zivju gārnis Ardea cinerea
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Lielā gaura Mergus merganser
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Gaigala Bucephala clangula
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Lielais ķīris Larus ridibundus
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Kākaulis Clangula hyemalis
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Tumšā pīle Melanitta fusca
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Melnā pīle Melanitta nigra
8-Feb-2023, Edgars Smislovs
Melnais mežastrazds Turdus merula
8-Feb-2023, dekants
Laukirbe Perdix perdix
8-Feb-2023, DaceV
Garastīte Aegithalos caudatus
8-Feb-2023, pētniece
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
8-Feb-2023, silva
Dzilnītis Sitta europaea
8-Feb-2023, silva
Zeltgalvītis Regulus regulus
8-Feb-2023, silva
Peļu klijāns Buteo buteo
8-Feb-2023, silva
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
8-Feb-2023, silva
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
8-Feb-2023, silva
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
8-Feb-2023, silva
Garastīte Aegithalos caudatus
8-Feb-2023, silva
Žagata Pica pica
8-Feb-2023, dagnis
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
8-Feb-2023, dagnis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
8-Feb-2023, dagnis
Zaļžubīte Chloris chloris
8-Feb-2023, dagnis
Vidējais dzenis Leiopicus medius
8-Feb-2023, dagnis
Sīlis Garrulus glandarius
8-Feb-2023, dagnis
Purva zīlīte Poecile palustris
8-Feb-2023, dagnis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
8-Feb-2023, dagnis
Mājas balodis Columba livia f. domestica
8-Feb-2023, dagnis
Lielā zīlīte Parus major
8-Feb-2023, dagnis
Lauku zvirbulis Passer montanus
8-Feb-2023, dagnis
Laukirbe Perdix perdix
8-Feb-2023, dagnis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
8-Feb-2023, dagnis
Žagata Pica pica
8-Feb-2023, Alvis Āboliņš
Rudā lapsa Vulpes vulpes
8-Feb-2023, Alvis Āboliņš
8-Feb-2023, Alvis Āboliņš
Vāvere Sciurus vulgaris
8-Feb-2023, Alvis Āboliņš
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
8-Feb-2023, Alvis Āboliņš
Vāvere Sciurus vulgaris
8-Feb-2023, Alvis Āboliņš
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
8-Feb-2023, Aigars
Lielā čakste Lanius excubitor
8-Feb-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
8-Feb-2023, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
8-Feb-2023, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
8-Feb-2023, Aigars
Lauku zvirbulis Passer montanus
8-Feb-2023, Aigars
Mājas balodis Columba livia f. domestica
8-Feb-2023, Aigars
Kovārnis Corvus monedula
8-Feb-2023, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
8-Feb-2023, Aigars
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
8-Feb-2023, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
8-Feb-2023, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
8-Feb-2023, Aigars
Vistu vanags Accipiter gentilis
8-Feb-2023, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
8-Feb-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
8-Feb-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
8-Feb-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
8-Feb-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
8-Feb-2023, Aigars
Lielā polārkaija Larus hyperboreus
8-Feb-2023, Igors 9
Peļu klijāns Buteo buteo
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Krauķis Corvus frugilegus
7-Feb-2023, mihailsk
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
8-Feb-2023, ER
Mājas balodis Columba livia f. domestica
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Vidējais dzenis Leiopicus medius
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Dzilnītis Sitta europaea
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Kovārnis Corvus monedula
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Mazais susuris Muscardinus avellanarius
8-Feb-2023, Vitjoks1987 1
Zivju gārnis Ardea cinerea
8-Feb-2023, raigars
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
8-Feb-2023, riepis
Stirna Capreolus capreolus
8-Feb-2023, marta.got
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Sarkanā klija Milvus milvus
8-Feb-2023, ekologs 1
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Sudrabkaija Larus argentatus
8-Feb-2023, raigars
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
8-Feb-2023, raigars
Mājas zvirbulis Passer domesticus
8-Feb-2023, raigars
Mājas balodis Columba livia f. domestica
8-Feb-2023, raigars
Purva zīlīte Poecile palustris
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Mežirbe Bonasa bonasia
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Dzilnītis Sitta europaea
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Dzilnītis Sitta europaea
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Melnā dzilna Dryocopus martius
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Dzilnītis Sitta europaea
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Vidējais dzenis Leiopicus medius
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Mežirbe Bonasa bonasia
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Garastīte Aegithalos caudatus
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Zeltgalvītis Regulus regulus
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Mizložņa Certhia familiaris
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Zeltgalvītis Regulus regulus
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Vilks Canis lupus
8-Feb-2023, ER
Mājas zvirbulis Passer domesticus
8-Feb-2023, raigars
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
8-Feb-2023, viesturs
Dzilnītis Sitta europaea
8-Feb-2023, viesturs
Lielā zīlīte Parus major
8-Feb-2023, viesturs
Lielā gaura Mergus merganser
8-Feb-2023, raigars
Sudrabkaija Larus argentatus
8-Feb-2023, raigars
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
8-Feb-2023, raigars
Gaigala Bucephala clangula
8-Feb-2023, raigars
Žagata Pica pica
8-Feb-2023, artis113
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
8-Feb-2023, artis113
Laucis Fulica atra
8-Feb-2023, raigars
Peļu klijāns Buteo buteo
8-Feb-2023, Ilona_rasa
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
8-Feb-2023, artis113
Krauklis Corvus corax
8-Feb-2023, artis113
Lauku zvirbulis Passer montanus
8-Feb-2023, raigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
8-Feb-2023, raigars
Lielā zīlīte Parus major
8-Feb-2023, raigars
Vidējais dzenis Leiopicus medius
8-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
8-Feb-2023, Ivo
Krauķis Corvus frugilegus
8-Feb-2023, Viktorian
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
8-Feb-2023, raigars
Sīlis Garrulus glandarius
8-Feb-2023, raigars
Melnais mežastrazds Turdus merula
8-Feb-2023, raigars
Vāvere Sciurus vulgaris
8-Feb-2023, raigars
Dzilnītis Sitta europaea
8-Feb-2023, raigars
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Jan-2023, DaceV
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
8-Feb-2023, raigars
Lielā zīlīte Parus major
8-Feb-2023, raigars
Sudrabkaija Larus argentatus
8-Feb-2023, raigars
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
8-Feb-2023, raigars
14-Jan-2023, DaceV
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Jan-2023, DaceV
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Jan-2023, DaceV
Gaigala Bucephala clangula
14-Jan-2023, DaceV
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
8-Feb-2023, Ekoskola Taurenitis
Dārzu joslpūcīte Noctua pronuba
7-Sep-2021, Laimeslācis
Mizložņa Certhia familiaris
8-Feb-2023, Lietuviete
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
8-Feb-2023, Lietuviete
Koku vairogblakts Pentatoma rufipes
7-Sep-2021, Laimeslācis
7-Sep-2021, Laimeslācis
Priežu čiekuru zemesblakts Gastrodes grossipes
7-Sep-2021, Laimeslācis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
8-Feb-2023, Izabella
Dzērve Grus grus
27-Aug-2022, IntarsBe
Sīlis Garrulus glandarius
27-Aug-2022, IntarsBe
Bezdelīga Hirundo rustica
27-Aug-2022, IntarsBe
Melnais mežastrazds Turdus merula
27-Aug-2022, IntarsBe
Vītītis Phylloscopus trochilus
27-Aug-2022, IntarsBe
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
27-Aug-2022, IntarsBe
Sīlis Garrulus glandarius
27-Aug-2022, IntarsBe
Lapseņzirneklis Argiope bruennichi
27-Aug-2022, IntarsBe
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
27-Aug-2022, IntarsBe 1
Gaišais ķauķis Curruca curruca
27-Aug-2022, IntarsBe
Pelēkais strazds Turdus pilaris
7-Feb-2023, Lasmas
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
27-Aug-2022, IntarsBe
Lielā zīlīte Parus major
27-Aug-2022, IntarsBe
Šaurlapu sfagns Sphagnum angustifolium
10-Feb-2022, picapica
Amerikas ūdele Neovison vison
21-Jan-2023, picapica
Apodziņš Glaucidium passerinum
24-Jan-2023, picapica
Vistu vanags Accipiter gentilis
24-Jan-2023, picapica
Rietumu garastīte Aegithalos caudatus europaeus
4-Feb-2023, picapica 9
Dzeltenā cielava Motacilla flava
6-Sep-2015, picapica
Pelēkais strazds Turdus pilaris
28-Jan-2023, picapica
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
6-Feb-2023, picapica
Ķivulis Spinus spinus
28-Jan-2023, picapica
Mājas balodis Columba livia f. domestica
7-Feb-2023, Irbe
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, Irbe
Garastīte Aegithalos caudatus
6-Feb-2023, Irbe
Peļu klijāns Buteo buteo
7-Feb-2023, Irbe
Rudā lapsa Vulpes vulpes
7-Feb-2023, Irbe
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-Aug-2022, IntarsBe
Kaņepītis Linaria cannabina
25-Aug-2022, IntarsBe
Žagata Pica pica
25-Aug-2022, IntarsBe
Kaņepītis Linaria cannabina
25-Aug-2022, IntarsBe
Sīlis Garrulus glandarius
7-Feb-2023, dagnis
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, dagnis
Baltā cielava Motacilla alba
25-Aug-2022, IntarsBe
Dzeltenā cielava Motacilla flava
10-May-2022, KristīneČ 1
Kaņepītis Linaria cannabina
28-May-2022, KristīneČ
Kovārnis Corvus monedula
7-Feb-2023, Sarmīte
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Feb-2023, Sarmīte 1
Pļavu čipste Anthus pratensis
28-May-2022, KristīneČ
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, DaceKKK
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, DaceKKK
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
7-Feb-2023, Sarmīte
Melnais mežastrazds Turdus merula
7-Feb-2023, DaceKKK
Dadzītis Carduelis carduelis
28-May-2022, KristīneČ
Garastīte Aegithalos caudatus
7-Feb-2023, DaceKKK
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
7-Feb-2023, DaceKKK
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, DaceKKK
7-Feb-2023, carbo 1
Askusēne Caliciopsis calicioides Caliciopsis calicioides
7-Feb-2023, DaceV
Apodziņš Glaucidium passerinum
7-Feb-2023, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Aigars
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, Aigars
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
7-Feb-2023, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Aigars
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Aigars
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2023, Aigars
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkais strazds Turdus pilaris
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2023, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2023, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Feb-2023, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Feb-2023, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2023, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2023, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
7-Feb-2023, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
7-Feb-2023, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Aigars
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
7-Feb-2023, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2023, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
7-Feb-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2023, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Aigars
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, Aigars
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
7-Feb-2023, Aigars
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2023, Aigars
Garastīte Aegithalos caudatus
7-Feb-2023, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
7-Feb-2023, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
7-Feb-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Aigars
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
7-Feb-2023, Aigars
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2023, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
7-Feb-2023, Aigars
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, Aigars
Lauku zvirbulis Passer montanus
7-Feb-2023, Aigars
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
7-Feb-2023, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Feb-2023, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
7-Feb-2023, Aigars
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
7-Feb-2023, Aigars
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
7-Feb-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Aigars
Mazais dzenis Dryobates minor
7-Feb-2023, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2023, Aigars
Garastīte Aegithalos caudatus
7-Feb-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
7-Feb-2023, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
7-Feb-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2023, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Feb-2023, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
7-Feb-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkā dzilna Picus canus
7-Feb-2023, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
7-Feb-2023, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Feb-2023, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
7-Feb-2023, Aigars
Vidējais dzenis Leiopicus medius
7-Feb-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Aigars
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
7-Feb-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2023, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
7-Feb-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2023, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2023, Aigars
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
7-Feb-2023, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
7-Feb-2023, Aigars
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
7-Feb-2023, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Aigars
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
7-Feb-2023, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
7-Feb-2023, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Aigars
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2023, Aigars
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, Aigars
Pelēkais strazds Turdus pilaris
7-Feb-2023, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
7-Feb-2023, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
7-Feb-2023, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Feb-2023, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Aigars
Zaļžubīte Chloris chloris
7-Feb-2023, Aigars
Mājas zvirbulis Passer domesticus
7-Feb-2023, Aigars
Mājas balodis Columba livia f. domestica
7-Feb-2023, Aigars
Lauku zvirbulis Passer montanus
7-Feb-2023, Aigars
Meža zoss Anser anser
7-Feb-2023, shauttra
Laukirbe Perdix perdix
7-Feb-2023, Ireena
Laukirbe Perdix perdix
7-Feb-2023, Ireena 4
Meža pūce Strix aluco
7-Feb-2023, Karīna
Kaņepītis Linaria cannabina
7-Feb-2023, gb
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
5-Feb-2023, gb
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
7-Feb-2023, Amnis77
Mājas balodis Columba livia f. domestica
7-Feb-2023, Amnis77
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2023, i.vasiljevs 3
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2023, Beeeaverix
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Kaspars L.
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Kaspars L.
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2023, Kaspars L.
Vāvere Sciurus vulgaris
7-Feb-2023, Beeeaverix
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2023, Beeeaverix
Meža zīlīte Periparus ater
7-Feb-2023, Beeeaverix
Garastīte Aegithalos caudatus
7-Feb-2023, Beeeaverix
Zivju gārnis Ardea cinerea
7-Feb-2023, Zacmanis
Gaigala Bucephala clangula
7-Feb-2023, Ireena
Lielā čakste Lanius excubitor
7-Feb-2023, Ireena
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
7-Feb-2023, Ireena
Zīdaste Bombycilla garrulus
7-Feb-2023, cielava
Pelēkais strazds Turdus pilaris
7-Feb-2023, Ireena
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, Aleksejs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Karīna
Meža pīle Anas platyrhynchos
7-Feb-2023, Aleksejs
Žubīte Fringilla coelebs
7-Feb-2023, Aleksejs
Sudrabkaija Larus argentatus
7-Feb-2023, tatia
Meža pīle Anas platyrhynchos
7-Feb-2023, tatia
Lielais ķīris Larus ridibundus
7-Feb-2023, tatia
Kajaks Larus canus
7-Feb-2023, tatia
Mazais susuris Muscardinus avellanarius
7-Feb-2023, Vitjoks1987
Mežirbe Bonasa bonasia
7-Feb-2023, Kaspars L.
Vidējais dzenis Leiopicus medius
7-Feb-2023, MJz
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Kaspars L.
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
7-Feb-2023, MJz
Lielā gaura Mergus merganser
7-Feb-2023, tatia
Mājas balodis Columba livia f. domestica
7-Feb-2023, ievakiri
7-Feb-2023, tatia
Akmens cauna Martes foina
7-Feb-2023, piceriko
Meža pīle Anas platyrhynchos
7-Feb-2023, angel
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
7-Feb-2023, MJz
Vistu vanags Accipiter gentilis
7-Feb-2023, ievakiri
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
7-Feb-2023, piceriko
Meža pīle Anas platyrhynchos
7-Feb-2023, tatia
Lielā gaura Mergus merganser
7-Feb-2023, tatia
Dzilnītis Sitta europaea
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
7-Feb-2023, Vladimirs S
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
7-Feb-2023, Vladimirs S
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2023, Vladimirs S
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Vladimirs S
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Vladimirs S
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2023, Vladimirs S
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
7-Feb-2023, Vladimirs S
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
7-Feb-2023, Vladimirs S
Sīlis Garrulus glandarius
7-Feb-2023, Vladimirs S
Apodziņš Glaucidium passerinum
7-Feb-2023, Vladimirs S
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2023, Vladimirs S
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Vladimirs S
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Vladimirs S
Dadzītis Carduelis carduelis
7-Feb-2023, Vladimirs S
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Feb-2023, Vladimirs S
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Vladimirs S
Lielā zīlīte Parus major
7-Feb-2023, Vladimirs S
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2023, Vladimirs S
Dzilnītis Sitta europaea
7-Feb-2023, Vladimirs S
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-Jan-2023, Vladimirs S
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
25-Jan-2023, Vladimirs S
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-Jan-2023, Vladimirs S
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
25-Jan-2023, Vladimirs S
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-Jan-2023, Vladimirs S
Melnspārnu kaija Larus marinus
25-Jan-2023, Vladimirs S
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
25-Jan-2023, Vladimirs S
Melnspārnu kaija Larus marinus
25-Jan-2023, Vladimirs S
Zaļžubīte Chloris chloris
7-Feb-2023, tatia
Peļu klijāns Buteo buteo
7-Feb-2023, MJz
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2023, Kaspars L.
Pelēkais strazds Turdus pilaris
7-Feb-2023, tatia
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns 1
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns 7
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Kaspars L.
Mājas balodis Columba livia f. domestica
7-Feb-2023, angel
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Feb-2023, tatia
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
7-Feb-2023, tatia
Lauku zvirbulis Passer montanus
7-Feb-2023, tatia
Mājas balodis Columba livia f. domestica
7-Feb-2023, tatia
Melnais mežastrazds Turdus merula
7-Feb-2023, tatia
Baltā sniegpulkstenīte Galanthus nivalis
7-Feb-2023, Ara
Lielā zīlīte Parus major
7-Feb-2023, Kaspars L.
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Kaspars L.
Melnā dzilna Dryocopus martius
6-Feb-2023, Ara
Garastīte Aegithalos caudatus
7-Feb-2023, Kaspars L.
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
7-Feb-2023, Kaspars L.
5-Feb-2023, Алексей
Zaļžubīte Chloris chloris
7-Feb-2023, angel
Baltais gārnis Ardea alba
7-Feb-2023, marta.got
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2023, angel
Peļu klijāns Buteo buteo
7-Feb-2023, Beeeaverix
Ūdensstrazds Cinclus cinclus
7-Feb-2023, i.vasiljevs 6
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
7-Feb-2023, angel
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2023, angel
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, angel
Ķivulis Spinus spinus
7-Feb-2023, angel
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Dzilnītis Sitta europaea
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Meža zīlīte Periparus ater
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, angel
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, MJz
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, angel
Zaļžubīte Chloris chloris
7-Feb-2023, Edgars Smislovs
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
7-Feb-2023, Edgars Smislovs
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, Edgars Smislovs
Sīlis Garrulus glandarius
7-Feb-2023, angel
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2023, MJz
Vidējais dzenis Leiopicus medius
7-Feb-2023, MJz
Meža pīle Anas platyrhynchos
7-Feb-2023, raigars
Vidējais dzenis Leiopicus medius
7-Feb-2023, Beeeaverix
Kovārnis Corvus monedula
7-Feb-2023, Edgars Smislovs
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2023, Edgars Smislovs
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2023, Edgars Smislovs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Edgars Smislovs
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2023, Edgars Smislovs
Lielā zīlīte Parus major
7-Feb-2023, angel
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2023, Edgars Smislovs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Feb-2023, angel
Lauku zvirbulis Passer montanus
7-Feb-2023, angel
Lielā zīlīte Parus major
7-Feb-2023, dagnis
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
7-Feb-2023, Gaidis Grandāns
Rudā lapsa Vulpes vulpes
7-Feb-2023, dagnis
Dadzītis Carduelis carduelis
7-Feb-2023, Алексей
Dzilnītis Sitta europaea
7-Feb-2023, Arnis65
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2023, Arnis65
Dzilnītis Sitta europaea
7-Feb-2023, Arnis65
Melnais mežastrazds Turdus merula
7-Feb-2023, raigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Feb-2023, raigars
Pēdējās sugu izmaiņas
Ansis 8-Feb-2023 19:03:14

Sfagns (nenoteikts) Sphagnum sp. ->


felsi 8-Feb-2023 16:34:57

Fizāra (nenoteikta) Physarum sp. ->


meža_meita 8-Feb-2023 14:44:22

Kalīcija (nenoteikta) Calicium sp. ->


roosaluristaja 8-Feb-2023 14:31:48

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


felsi 8-Feb-2023 13:48:26

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


dziedava 8-Feb-2023 13:30:36

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


felsi 8-Feb-2023 12:27:52

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


felsi 8-Feb-2023 10:33:40

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


Edgars Smislovs 8-Feb-2023 09:24:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 8-Feb-2023 09:23:45

Čipste Anthus sp. Anthus sp. ->


Ansis 7-Feb-2023 21:36:41

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


felsi 7-Feb-2023 21:11:16

Ragansviests (nenoteikts) Fuligo sp. ->


Ansis 7-Feb-2023 20:57:01

Lāpstīte (nenoteikta) Scapania sp. ->


Ansis 7-Feb-2023 20:19:42

Iegarenā apaļlape Odontoschisma elongatum ->


CerambyX 7-Feb-2023 19:18:40

Sējas zoss Anser fabalis ->


Vuks 7-Feb-2023 15:59:44

Saldā eksīdija Exidia saccharina ->


Vuks 7-Feb-2023 15:56:36

Parastā lazdupiepe Szczepkamyces campestris (syn. Dichomitus campestris) ->


Codex Seraphinianus 7-Feb-2023 09:47:39

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 7-Feb-2023 09:45:25

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 7-Feb-2023 09:41:35

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 7-Feb-2023 09:40:42

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 7-Feb-2023 09:37:01

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 7-Feb-2023 09:30:56

Sisenis Chorthippus sp. Chorthippus sp. ->


Codex Seraphinianus 7-Feb-2023 09:29:29

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 7-Feb-2023 09:25:50

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 7-Feb-2023 09:25:24

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 7-Feb-2023 09:21:39

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


roosaluristaja 7-Feb-2023 08:53:15

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 7-Feb-2023 08:52:13

Klājeniska sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 7-Feb-2023 08:49:55

Brūnā receklene Tremella foliacea ->


roosaluristaja 7-Feb-2023 08:37:39

Starainā flēbija Phlebia radiata ->


roosaluristaja 7-Feb-2023 08:35:07

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 7-Feb-2023 08:32:57

Sikspārnis (nenoteikts) Vespertilionidae sp. ->


roosaluristaja 7-Feb-2023 08:29:25

Brūnā bērzupiepe Fomitopsis betulina (syn. Piptoporus betulinus) ->


roosaluristaja 7-Feb-2023 08:26:39

Raibā tauriņpiepe Trametes versicolor ->


roosaluristaja 7-Feb-2023 08:25:35

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


roosaluristaja 7-Feb-2023 08:23:38

Parastā apmalpiepe Fomitopsis pinicola ->


roosaluristaja 7-Feb-2023 08:22:50

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 7-Feb-2023 08:20:14

Cietpiepe (nenoteikta) Phellinus sp. ->


roosaluristaja 7-Feb-2023 08:19:39

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


roosaluristaja 7-Feb-2023 08:16:49

Receklene, eksīdija (nenoteikta) Exidia sp., Tremella sp. ->


dziedava 6-Feb-2023 23:36:28

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 6-Feb-2023 23:36:10

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


CerambyX 6-Feb-2023 15:28:09

Cikāde (nenoteikta) Auchenorrhyncha sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 13:14:26

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 13:13:39

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 13:11:00

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 13:09:42

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 13:09:25

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 13:08:50

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 13:08:19

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 13:06:54

Zaļais dziedātājsienāzis Tettigonia viridissima ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 13:06:08

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 13:04:29

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 13:00:20

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:58:48

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:57:57

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:56:37

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


IlzeP 6-Feb-2023 12:56:00

Cikāde (nenoteikta) Auchenorrhyncha sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:53:54

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:46:58

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:45:44

Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:45:09

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:44:56

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:42:46

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:42:26

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:41:59

Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:41:39

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:40:57

Pļavu dižsienāzis Decticus verrucivorus ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:40:04

Circenis (nenoteikts) Gryllidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:37:09

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:36:37

Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:36:14

Sienāzis, sisenis (nenoteikts) Acrididae sp., Gryllidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:33:50

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:31:35

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:30:30

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:27:04

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 12:23:38

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 11:41:03

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 11:39:47

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 11:36:57

Zaļais dziedātājsienāzis Tettigonia viridissima ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 11:26:35

Sisenis Chorthippus apricarius Chorthippus apricarius ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 11:23:38

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 11:22:46

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 11:16:26

Sīksisenis Tetrix bipunctata Tetrix bipunctata ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 11:13:28

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 11:11:47

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 11:11:19

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 11:07:48

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 11:01:40

Sisenis Chorthippus sp. Chorthippus sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 10:59:47

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 10:55:39

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 10:52:58

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 10:50:43

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 10:47:13

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 10:42:53

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 10:41:39

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 10:40:45

Sienāzis (nenoteikts) Tettigonidae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 10:37:38

Sīksisenis Tetrix bipunctata Tetrix bipunctata ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 10:28:56

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


Codex Seraphinianus 6-Feb-2023 10:26:34

Sisenis (nenoteikts) Acrididae sp. ->


CerambyX 6-Feb-2023 10:03:43

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 5-Feb-2023 22:25:29

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


pustumsa 5-Feb-2023 20:49:50

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 5-Feb-2023 20:44:52

Dzilna (nenoteikta) Picus sp. ->


felsi 5-Feb-2023 20:43:52

Fizāra (nenoteikta) Physarum sp. ->


Edgars Smislovs 5-Feb-2023 20:43:12

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 5-Feb-2023 20:38:46

Kapračvabole Nicrophorus sp. Nicrophorus sp. ->


CerambyX 5-Feb-2023 20:37:58

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


Edgars Smislovs 5-Feb-2023 19:06:38

Kaija Larus sp. Larus sp. ->


Kiwi 5-Feb-2023 18:08:49

Sudrabkaija Larus argentatus ->


Ansis 5-Feb-2023 17:05:56

Bezapmales somenīte Calypogeia integristipula ->


CerambyX 5-Feb-2023 17:00:33

Cikādiņa (nenoteikta) Cicadellidae sp. ->


Edgars Smislovs 5-Feb-2023 14:43:50

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 5-Feb-2023 14:37:39

Ragansviests (nenoteikts) Fuligo sp. ->


felsi 5-Feb-2023 13:15:41

Kribrārija (nenoteikta) Cribraria sp. ->


Edgars Smislovs 5-Feb-2023 12:52:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Lemmus 5-Feb-2023 11:00:41

Sūna (nenoteikta) ->


Lemmus 5-Feb-2023 10:57:38

Sūna (nenoteikta) ->


sandis 5-Feb-2023 10:40:40

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


CerambyX 5-Feb-2023 10:17:22

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 5-Feb-2023 10:16:18

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 5-Feb-2023 09:59:32

Kaulene Rubus saxatilis ->


sandis 5-Feb-2023 09:57:51

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 5-Feb-2023 08:33:30

Meža zoss Anser anser ->


felsi 4-Feb-2023 22:03:31

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


CerambyX 4-Feb-2023 21:43:03

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 4-Feb-2023 21:42:39

Tīklblakts (nenoteikta) Tingidae sp. ->


CerambyX 4-Feb-2023 21:42:18

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 4-Feb-2023 21:41:55

Spīdulis (nenoteikts) Nitidulidae sp. ->


CerambyX 4-Feb-2023 21:41:46

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


CerambyX 4-Feb-2023 21:41:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 4-Feb-2023 21:40:13

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 4-Feb-2023 21:40:00

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 4-Feb-2023 21:39:49

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 4-Feb-2023 21:39:36

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


CerambyX 4-Feb-2023 21:39:24

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 4-Feb-2023 21:39:16

Tīklblakts (nenoteikta) Tingidae sp. ->


Ansis 4-Feb-2023 20:31:54

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Ansis 4-Feb-2023 20:26:52

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Aigars 4-Feb-2023 20:24:21

Pelēkā zīlīte Poecile montanus ->


Ansis 4-Feb-2023 20:19:16

Grīslis (nenoteikts) Carex sp. ->


Ansis 4-Feb-2023 20:05:36

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 4-Feb-2023 19:53:20

Klints pārzobe Zygodon rupestris ->


felsi 4-Feb-2023 18:47:15

Trihija (nenoteikta) Trichia sp. ->


dziedava 4-Feb-2023 17:40:45

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


dziedava 4-Feb-2023 13:15:43

Dzeltenīgais ragansviests Fuligo luteonitens ->


Edgars Smislovs 4-Feb-2023 12:28:47

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


felsi 3-Feb-2023 23:23:19

Arcīrija (nenoteikta) Arcyria sp. ->


dziedava 3-Feb-2023 23:10:55

Šokolādes gļotsēne (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


Edgars Smislovs 3-Feb-2023 19:37:27

Nezināms Ignotus ->


Ansis 3-Feb-2023 18:58:44

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 3-Feb-2023 17:49:58

Gludais ragansviests Fuligo leviderma ->


Edgars Smislovs 3-Feb-2023 14:28:42

Mājas strazds Sturnus vulgaris ->


Edgars Smislovs 3-Feb-2023 14:21:51

Platknābis Spatula clypeata ->


Edgars Smislovs 3-Feb-2023 14:20:25

Pelēkā zīlīte Poecile montanus ->


Edgars Smislovs 3-Feb-2023 13:49:48

Vidējais dzenis Leiopicus medius ->


IlzeP 2-Feb-2023 21:43:30

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


VijaS 2-Feb-2023 20:26:49

Nezināms Ignotus ->


dziedava 2-Feb-2023 18:35:47

Daudzveidīgā trihija Trichia varia ->


Mežirbe777 2-Feb-2023 15:47:44

Artonija (nenoteikta) Arthonia sp. ->


dziedava 2-Feb-2023 10:42:25

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


IlzeP 2-Feb-2023 07:39:39

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


IlzeP 2-Feb-2023 07:38:57

Piekūns (nenoteikts) Falconidae sp. ->


felsi 1-Feb-2023 22:36:35

Diderma (nenoteikta) Diderma sp. ->


krista84 1-Feb-2023 21:18:40

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


felsi 1-Feb-2023 18:27:25

Ragansviests (nenoteikts) Fuligo sp. ->


mufunja 1-Feb-2023 15:37:34

Sēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Feb-2023 06:57:27

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 1-Feb-2023 06:56:14

Sānause Pleurotus sp. Pleurotus sp. ->


roosaluristaja 1-Feb-2023 06:54:43

Parastā skaldlapīte Schizophyllum commune ->


Ilze Ķuze 31-Jan-2023 22:11:33

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Ilze Ķuze 31-Jan-2023 19:03:12

Centrbēdzes flēbija Hermanssonia centrifuga (syn. Phlebia centrifuga) ->


Martins 31-Jan-2023 18:40:08

Melnā dzilna Dryocopus martius ->


dziedava 31-Jan-2023 11:20:50

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes ->


meža_meita 31-Jan-2023 07:48:23

Kalīcija (nenoteikta) Calicium sp. ->


felsi 31-Jan-2023 07:04:11

Ragansviests (nenoteikts) Fuligo sp. ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:33:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:32:56

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:32:50

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:32:27

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:30:39

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:30:27

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:30:25

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:29:27

Mušveidīgais divspārnis (nenoteikts) Brachycera ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:26:57

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:26:53

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:26:13

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:22:25

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:20:04

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


CerambyX 30-Jan-2023 23:18:55

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


felsi 30-Jan-2023 22:17:03

Vilkpienaine (nenoteikta) Lycogala sp. ->


roosaluristaja 30-Jan-2023 21:04:39

Purva/pelēkā zīlīte Poecile sp. ->


dziedava 30-Jan-2023 19:58:19

Pārslainā gļotsēne Mucilago crustacea ->


felsi 30-Jan-2023 19:33:53

Vilkpienaine (nenoteikta) Lycogala sp. ->


Vīksna 30-Jan-2023 16:28:41

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Ansis 30-Jan-2023 14:16:25

Šķeltlapu somenīte Calypogeia fissa ->


Ansis 30-Jan-2023 13:47:40

Staipeknis (nenoteikts) Lycopodium sp. ->


Ansis 30-Jan-2023 13:46:36

Paparde (nenoteikta) ->


Ansis 30-Jan-2023 13:45:18

Sūna (nenoteikta) ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
dziedava 08.februāris, 18:47

Ir! Mikroskopiski apstiprinājās :))


felsi 08.februāris, 16:39

Apsveikumi abām, Julitai, kā ierasts, zaļie pirkstiņi!


felsi 08.februāris, 16:36

Pievienoju mikroskopiju, fizāra vēl nebija īsti nobriedusi, tāpēc nav izcila kapilīcija un lieli sporu eksemplāri.


Laimeslācis 08.februāris, 14:10

Apsveikumi Ievai un Julitai! Gļotsēnes rullē! :))


Kiwi 08.februāris, 13:57

Paldies, Julita! Tomēr vislielākais paldies pienākas Tev par Taviem pētījumiem un sugu noteikšanu! Apsveicu!


felsi 08.februāris, 13:48

Pievienoju mikroskopiju.


dziedava 08.februāris, 13:31

Nu re, bija vērts ievākt paraudziņu. :)) Apsveicu!


Kiwi 08.februāris, 12:45

Iespējams Oxyporus corticola.


felsi 08.februāris, 12:28

Pievienoju mikroskopiju.


felsi 08.februāris, 10:34

Pievienoju mikroskopiju.


Laimeslācis 07.februāris, 23:31

Paldies, Rūta, par siseņiem!


Vīksna 07.februāris, 22:35

Paldies !


felsi 07.februāris, 21:12

Pievienoju mikroskopiju.


CerambyX 07.februāris, 20:09

Oh, nice - looks good for Osmia cornuta male! Possibly second known record of this species in Latvia? :)


Vīksna 07.februāris, 15:04

Paldies !


guta7 07.februāris, 13:00

Paldies par labojumu!


Ilgonis 07.februāris, 11:17

paldies par visiem labojumiem, šis man interesants


Codex Seraphinianus 07.februāris, 09:39

Visticamāk Chorthippus biguttulus (nav starp dabasdatu sugām), bet pat kārtīgi apskatot laboratorijā šo sugu no C. brunneus atšķirt bieži vien ir neiespējami, sevišķi mātītes.


kamene 07.februāris, 09:04

Paldies par sienāža noteikšanu!


roosaluristaja 07.februāris, 08:43

Skats šim objektam ir visai sērīgs. Manuprāt lazdupiepe nav.


roosaluristaja 07.februāris, 08:40

Izskatās pēc lapkoka. Ja tā, tad saldā nebūs. Varētu būt skrimšļainā.


roosaluristaja 07.februāris, 08:22

Sniegu vajadzēja vairāk notīrīt. Nevar īsti saprast


marsancija 06.februāris, 23:26

Paldies Rūtai par noteiktajām sugām!


VijaS 06.februāris, 22:24

Paldies, Rūta!


felsi 06.februāris, 21:06

Došos uz DD ar lielu maisu!


dziedava 06.februāris, 20:48

O, priecātos, ja iedotu kādas savas jaunās sugas, lai var nodot Dabas muzejam, jo Tev ir arī tādas, kādas nevienam citam nav :). Un es varētu arī sporas sabildēt, lai varu apkopot visu sugu sporas ar vienu mikroskopu un vienu metodi bildētas :)


Ilgonis 06.februāris, 20:11

paldies par sakārtošanu


felsi 06.februāris, 19:55

Paldies Julita! Pārskatīju visu vēlreiz, tā būtiskākā atšķirība ir sporu lielums, tumšums un gaišums ir tiešām diskutabls jautājums. Palieku pie zemesriekstu, jo sporas no 10,2 uz augšu, neatradu nevienu zem 10 mkm. Būs vairāk atradumi, varēs salīdzināt, patreiz īsti neko gudrāku nepateikšu. Uz DD sanāksmi aizvedīšu savus paraudziņus, varbūt tur būs risinājums:)


laumae 06.februāris, 19:26

Paldies ekspertiem!


Laimeslācis 06.februāris, 19:18

Materiālus saņēmu. Liels Paldies, Julita!


Laimeslācis 06.februāris, 18:51

Paldies, Rūta, par sīksiseņu labojumiem!


IlzeP 06.februāris, 18:46

Vismaz šajā sarakstā minēta viena Allygus suga: http://leb.daba.lv/Cicadodea.htm .


IlzeP 06.februāris, 18:44

Ja Andris saka, ka varde, tad es ticu :)


DaceK 06.februāris, 18:35

Apkārtmērs 2.65 m


dziedava 06.februāris, 16:50

Paldies! Suga tiešām ļoti ticama, bet tādam retumam vispirms sagaidīšu paraudziņu. :)


Oleg Borodin 06.februāris, 15:19

Idiodonus cruentatus


Līga Strazdiņa 06.februāris, 14:57

Ansi, paldies par precizējumu!


Kiwi 06.februāris, 14:45

Paldies, Rūta!


Vīksna 06.februāris, 14:42

Man te nespeciālists teica, vai tad tādi vardes mazuļi, varbūt tritoni ar tādiem spurekļiem pie galvas.


nekovārnis 06.februāris, 14:34

Paldies, Rūta! :)


Vīksna 06.februāris, 13:25

Paldies !


Vīksna 06.februāris, 13:23

Paldies !


Codex Seraphinianus 06.februāris, 12:58

Superīgas bildes!


IlzeP 06.februāris, 12:57

Pagaidām nomainu šādi, taču nezinu, vai šajā ģintī ir viena suga vai vairākas. Ja vairākas, pievienošu iespēju Allygus sp.


IlzeP 06.februāris, 12:55

Vai nevarētu tomēr būt pelēkais strazds?


Codex Seraphinianus 06.februāris, 10:57

Tēviņš. Tēviņi ļoti līdzīgi Euthystira brachyptera tēviņiem, kuriem ir īsāki spārni ar tādu raksturīgu strupu galu, kā arī pakaļgals (subģenetālā plātne) ar īsāku konusu. Šim var redzēt garu konusu, garākus spārnus. Vispār ļoti skaista bilde, attaisno sugas latvisko nosaukumu - zeltainais sisenis :)


kapso 06.februāris, 10:32

Piedod, Julita, roka ,,paslīdēja,, novērojums ir no 27. oktobra, ne maija. Īsti nepratu izlabot.


Kiwi 06.februāris, 09:13

Paldies, Edgar, par palīdzību sugu noteikšanā!


VitaS 06.februāris, 01:14

Kāds no ādgraužiem?


dziedava 06.februāris, 00:13

Paldies, Laima, par biotopu :) Aizsūtīju gļotsēņu materiālus uz te minēto e-pastu.


dziedava 06.februāris, 00:00

Šis ir no tiem nepatīkamajiem robežgadījumiem, jo zemesriekstu sporas tipiski ir 11-13 mkm, bet konglomerāta 8-11 mkm, kamēr Tev- 10-12 mkm, kas pa daļai vienā, pa daļai otrā. Pēc apraksta un savas pieredzes redzu, ka zemesriekstu sporas ir ar riktīgi tumšiem un trekniem punktiem, kamēr konglomerāta sporām punkti nav tik trekni un nav tik tumši, tādas parastas kārpas. Ja ņem atsevišķi vienu sugu, tad novērtēt "tumšas sporas" vai "gaišas sporas" man pašai šķiet gandrīz neiespējami. Tikai saliekot divu sugu sporas blakus, var redzēt - o, jā, tā ir tumšāka. Tā arī šajā gadījumā, ja caurskata abu sugu sporas, kad zemesriekstu ir tumšākas un treknāk sapunktotas. Kamēr, cik man izskatās, Tavā novērojumā nav tik tumšas treknpunktotas sporas kā priekš zemesriekstu vajadzētu. Ja salīdzina manas konglomerāta ar šīm Tavām - izskatās tikpat mierīgi sapunktotas, tādā pat gaišumā. Tā ka es drīzāk par konglomerāta. Bet varbūt Tev ir kāds cits pamatojums. Būtu labi, ja šos varētu iemācīties pēc ārējā izskata atšķirt, bet to es pagaidām droši nespēju, Varbūt ar laiku.


Oleg Borodin 05.februāris, 23:04

Allygus


felsi 05.februāris, 20:57

Pievienoju mikroskopiju.


Vīksna 05.februāris, 20:38

Paldies !


Laimeslācis 05.februāris, 19:27

Apsveicu! :)


Laimeslācis 05.februāris, 18:48

Paldies, Evita! :)


Ivars Leimanis 05.februāris, 18:29

Joprojām nepārliecinoši, aizvien - ''Somenīte (nenoteikta)''. Biotops šeit ir augstā purva degradētā, kokiem aizaugošā daļa, ar ūdeni bagāta grāvja/upes malā. Kā sekundārais biotops sugai ir arī boreāli purvaini priežu un egļu meži (piemēram, Kanādā), un pat melnalkšņu satignāji (D-Zviedrijā). Eļlas ķermenīšu un šūnu stūru novērtēšanai, šķiet, vajadzētu kvalitatīvākas bildes. Šūnu fotogrāfijās miglainie eļļas ķermenīši kopumā izskatās līdzīgi šajā zīmējumā redzamajiem: http://www.mobot.org/plantscience/BFNA/V3/Calypogeiaceae.htm. Ir publikācija, kurā norādīts, ka C.sphagnicola tipiskajā formā eļlas ķermenīšos lodīšu skaits dažkārt var būt līdz 6.


felsi 05.februāris, 17:30

Gan jau būs karstums!


Oleg Borodin 05.februāris, 16:58

Kybos sp.


dziedava 05.februāris, 16:37

Var jau būt! Derētu vēl salīdzināt šādos apstākļos ievāktos.


Kiwi 05.februāris, 16:37

Paldies, Edgar!


felsi 05.februāris, 16:31

Varbūt tās sporas arī lielākas, kā briedušām nelabvēlīgos apstākļos, kā tās, kas, piemēram, mājās?


felsi 05.februāris, 16:28

Vēsturiski, ar skolēnu mikroskopu:)


marsancija 05.februāris, 15:50

Dīvaini, bet šo arī sauc par kauleni, kā izrādās :)


dziedava 05.februāris, 15:46

Otrā bilde ir jau labāka :). Varbūt ir ievākta? No plazmodija sugu noteikt jebkurā gadījumā droši nav iespējams. Varbūt arī nav ragansviests. Vēl var pēc augšanas laika padomāt, jo ļoti agri - maijā. Varbūt ar laiku top skaidrāks.


kapso 05.februāris, 15:40

Nekas labāks nav, nezin kāpēc datorā parādās tik neasa bilde


dziedava 05.februāris, 14:38

Te lielāks (tuvāks) foto nav?


dziedava 05.februāris, 14:33

Meklēju pirmo mikroskopiski pierādīto šīs sugas novērojumu, un sanāk, ka šis! Inguna, sanāk ka tieši Tu pirmā šo sugu pierādīji mikroskopiski :), lai arī pirms tam jau bija foto kopš 2011. gada


dziedava 05.februāris, 13:57

Tad žēl gan tiešām. Bet šādi foto varētu noderēt. :) Lai neaizmirstas - varbūt vari atsūtīt vālīšu oriģinālos foto man uz e-pastu? :)


dziedava 05.februāris, 13:53

Klau! Tas varbūt arī kaut ko izskaidro. Pirms pāris dienām lasīju (gan jau ne pirmo reizi), ka gļotsēnēm kātiņš ir tāpēc, lai sporas varētu žāvēt lielākā augstumā no slapjās kritalas. Acīmredzot, tipiski pušķainajām ir garāks kātiņš, jo aug uz slapjākām kritalām vai sporām lielāku sausumu vajag. Bet tajā karstajā laikā viss bija tik sauss, ka nemaz tā stiepties nevajadzēja, tāpēc kājiņa īsāka, un kopējais garums arī attiecīgi. Palielās sporas gan tas neizskaidro.


sandis 05.februāris, 13:22

Pašam arī prieks - noņēmos ar šo paraugu vairākas stundas, kamēr izkratīju sporas, dabūju asākos kadrus mikroskopējot utt. Galvenais, ka paraugs bija ļoti labā stāvoklī. Savā ziņā - atvadas no tā mazā lapkoku pleķīša pie karjera - bija forša vieta, kur ieskriet un pameklēt gļotsēnes, putnojot pie karjera. Kopš pagājušā gada sēta apkārt. Žēl, ka tik maz paraugu no turienes - dažas nenoteiktās gļotsēnes no turienes šķiet diezgan interesantas.


felsi 05.februāris, 13:18

Tas bija tas ārprātīgā karstuma laiks, kad reto sēņu pasākums bija.


felsi 05.februāris, 13:17

Pilnībā Tev piekrītu! Bet pārējās šokolādes vēl apšaubāmākas, bet tīkliņš un kolumella atbilst.


felsi 05.februāris, 13:15

Pievienoju mikroskopiju.


dziedava 05.februāris, 12:11

īsas šokolādes ar palielākām sporām mani vienmēr mulsina. It kā knapi iekļaujas S.axifera, tikpat knapi iekļaujas arī S.pallida (var. rubescens), kam kātiņš labāk atbilst. Viena diskusija jau bijusi: https://dabasdati.lv/lv/observation/iujk13ict5umiiv5002dc3dno1/ Tur sporas lielākas, bet toreiz arī nespēju pieņemt lēmumu. Šogad noteikti šokolādēm pieķeršos, kā nekā Gada sugai par godu jāpacenšas, tad vēlreiz pārdomāšu par šiem.


dziedava 05.februāris, 11:30

Cik skaista vālīte :)


Lemmus 05.februāris, 10:55

Pievienoju biotopa foto.


Lemmus 05.februāris, 10:53

Apsveicu!! Prieks par jaunām sugām! :)


Lemmus 05.februāris, 10:51

Fantastiski, apsveicu! :)


Vīksna 05.februāris, 10:27

Paldies ! Jau domāju kautkas parasts neattīstījies, tikai es tāds nezinīts.


adata 05.februāris, 09:02

Droši vien kļūda, tas nav augiem piederīgs!


Laimeslācis 04.februāris, 22:46

Biotops vairāk mitrs nekā sauss. Ir arī veci, lieli vītoli. Man jāmācās raksturot biotopus - nemāku. Būšu ļoti priecīga un pateicīga, ja atsūtīsi man epastā noteicējus - varēšu ''burties''. :) Var sūtīt arī uz otru epastu laimabirzina@gmail.com


Vīksna 04.februāris, 22:10

Paldies !


Vīksna 04.februāris, 22:08

Paldies !


dziedava 04.februāris, 21:56

Par biotopu - sauss vai mitrs? Vecs jau neizskatās, vai tā tikai mala? Noteicēju izmantoju šo: https://www.nhbs.com/les-myxomycetes-2-volume-set-book Bet laikam izpārdots, nezinu, vai kaut kur vēl var nopirkt. Bet , ja ir interese, varu epastā aizsūtīt Neubertu (vācu val.) un Novožilovu (krievu val., padomju laika). Neubertu pēdējā laikā ļoti izmantoju, ir citas iespējas nekā tam franču. Mīnuss ir valoda, bet cipari nav jātulko un pamatvārdus ar laiku iemācās.


Laimeslācis 04.februāris, 21:47

Paraudziņus, protams, atdošu - nekolekcionēšu. :) Biotops - lapkoku mežs ar vītoliem un ošlapu kļavām, ievām, baltalkšņiem.


Laimeslācis 04.februāris, 21:26

Liels paldies, Julita, par Tavu neatlaidību un zināšānām! :) Traki sarežģīta tā gļotsēņu pasaule! Paldies arī par apsveikumiem! Vakar paskatījos internetā dažādos sugu sarakstos un bildēs un sapratu ka mans prātiņš par īsu lai atrastu kaut ko uz pareizo pusi :)). Vai tādu noteicēju ir iespējams iegādāties?


dziedava 04.februāris, 20:42

Nu jā, pirmā suga, kuras noteikšanai sāku atslēgu no paša sākuma, lai vispār saprastu, kura dzimta varētu būt. Varēja būt vairākas. Un tā kā variantu daudz, tad pie mizainēm pie priekšpēdējā soļa jau šķita, ka pēdējais, un atmetu, ka tur ar nesanāks. Tā man pēc atslēgas nesanāca nekas. Tad iekārtojos ērtāk un paņēmu franču noteicēja bilžu grāmatu ar ciešu apņēmību izšķirstīt visas lapas pēc kārtas, līdz būs kāda hipotēze. Par laimi šī suga bija jau 98., nemaz visas 544 nebija jāizšķirsta. :D Tad atgriezos pie mizaiņu noteicēja un sapratu, ka iepriekš par ātru ģinti biju atmetusi.


Aigars 04.februāris, 20:35

Mājas zoss


Ansis 04.februāris, 19:53

Zygodon nebūs - tam plakanas, nevis atliektas lapu malas. Bet kāda no pūkcepurenēm, iespējams Orthotrichum pumilum.


VijaS 04.februāris, 19:44

Apsveicu, šis nu tiešām labs! Līdz mizainēm neaizdomātos... :)


felsi 04.februāris, 18:47

Pievienoju mikroskopiju.


felsi 04.februāris, 18:40

Apsveicu!


felsi 04.februāris, 18:40

Apsveicu!


Vīksna 04.februāris, 17:57

Apsveicu !


dziedava 04.februāris, 17:48

Paldies par perīdija foto un pārējo :). Patīkami darboties, ja viss sabildēts un samērīts. Nu forša suga! Būs vērīgāk jāstaigā pa taciņām ;). Kā var raksturot biotopu? Neizskatās pēc dižmeža ;). Laima, priecātos ja uz DD sanākšanu es tiktu vismaz pie kādas no Tavām jaunajām sugām, pēc tam es varētu arī uz muzeju aizgādāt, lai tur būtu visu atrasto sugu pārstāvji :) Bet Tavi atradumi, Tava izvēle, ko ar tiem darīt :)


Laimeslācis 04.februāris, 16:20

Paldies, Julita! :) Es ari jau šobrīd esmu ārpus mājas.


dziedava 04.februāris, 16:13

Man ir laba hipotēze, bet jāiet ārā. Pateikšu vēlāk, kad vēl rūpīgāk papētīšu. Bet hipotēze laba! (Kas gan bij gaidāms ;)))


Laimeslācis 04.februāris, 15:48

Nav zaroti.


dziedava 04.februāris, 15:29

Kapilīcija pavedieni nav zaroti?


dziedava 04.februāris, 15:27

Interesanti, ka C.metallica atkrīt, jo kapilīcijam būtu jābūt 0,5-1 mkm (paplatinājumos līdz 2 mkm), kādu te nesasniedz pat visšaurākie pavedieni.


Laimeslācis 04.februāris, 15:05

Pieliku arī perīdija bildes.


Laimeslācis 04.februāris, 14:59

Sajaucu - milimetri


Laimeslācis 04.februāris, 14:58

0,50- 0,56mkm


dziedava 04.februāris, 14:43

Kāds ir auglķermeņu platums?


VijaS 04.februāris, 13:55

Julita, milzu paldies par lielo noteikšanā ieguldīto darbu! :)


Laimeslācis 04.februāris, 13:47

Ups, tūliņ būs :)


dziedava 04.februāris, 13:22

Laima, tas "sīkāks apraksts būs'" būs? :) Domāju, ka ar pašreizējām iespējām esi izspiedusi no mikroskopa max :), bet pirms ķidāt variantus, gribētos izlasīt solīto aprakstu, lai nav tas jāmin pašai, redzot tikai, iespējams, daļu no foto un neesot konkrētā paraudziņa mikroskopēšanas pieredzei (kas palīdz izvērtēt, piemēram, sporu izmēra amplitūdu, tipiskākos izmērus un novirzes, utml.


dziedava 04.februāris, 13:00

Ļoti līdzīgs EdvīnaJ F.laevis novērojums: https://www.gbif.org/occurrence/1933113681 "Iztulkoju" Fuligo laevis vācu aprakstu no Neuberta: "NANNENGA-BREMEKAMP (1974) atpazīst F.laevis kā neatkarīgu sugu, kam raksturīga noturīga garoza un vienpusēji izgaismotas sporas. Pārējā literatūrā nosaukums, ja tas vispār minēts, ir sastopams kā F.septica sinonīms. Mēs nepazīstam F.laevis NANNENGA-BREMEKAMP (loc. cit.) nozīmē. Oriģinālajā aprakstā ir teikts maz un, mūsuprāt, nav atļauts ieviest šo nosaukumu: "Fuligo laevis: subglobosa laevis, dilute flava. Passim ad truncos provenit. Basi membranaceae, latiusculae insidet. Superficie laevi, nec fibroso-squamosa a seguente differt specie." (Puslodes forma gluda, gaiši dzeltena. Mēdz augt uz stumbriem. Sēdošs uz plašas pakājes. Virsma gluda, atšķirībā no zvīņaini-pārslainās virsmas sekojošajai sugai [t.i.: Fuligo flava] ). Sliecos piekrist fančiem un Edvīnam, kas Fuligo laevis izdala atsevišķi, jo tā nekādi neatbilst Fuligo flava (dzeltenais ragansviests) izskatam, tieši minētās virsmas atšķirību dēļ. Man šķiet, ka Vijas novērojums pilnībā atbilst oriģinālajam aprakstam - gaiši dzeltens, puslodes, ar gludu virsmu, un sporas vienā pusē gaišākas. Un, kas interesanti, aug uz sausokņa, pat ne kritalas.


Edgars Smislovs 04.februāris, 12:34

Laikam pelēkā nepareizi ievadīta?


Kiwi 04.februāris, 07:46

Paldies, Julita, par sugas noteikšanu!


VijaS 03.februāris, 23:26

Julita, pieliku mikroskopiju. Kārpas nav pa visu sporu vienmērīgi izvietotas, tomēr vēl joprojām daudz, un gaišākas malas sporām arī redzamas.


felsi 03.februāris, 23:23

Paldies Julita! Tev taisnība, tāpēc uzreiz neliku nosaukumu, kaut kas nesakrita, tumšā nokrāsa sajauca galvu:)


dziedava 03.februāris, 22:14

Paldies, Ansi! :) Netika atbildēts par 6. foto - vai tas divdaļīgums neskaitās pie izaugumiem apakšlapai?


Ansis 03.februāris, 21:50

Calypogeia sphagnicola ir augsto purvu suga, augoša starp sfagniem, kopā ar Mylia anomala. Lapots stublājs 1-1,5 mm plats, bāli zaļš. Lapas šūnas ar nelieliem stūru paresninājumiem, šūnas lapas lejasdaļā 0,04-0,045 mm garas, 0,03-0,035 mm platas. Šūnā pa 2-4 eļļas ķermenīšiem, kas sastāv no 1-3 lodītēm. Calypogeia muelleriana tumši līdz bāli zaļi, 2-3,5 mm plati dzinumi. Lapas šūnas bez stūru paresninājumiem, šūnas lapas vidusdaļā 0,045-0,06 mm garas, 0,04-0,045 mm platas, pie pamatnes līdz 0,09-0,09 mm garas. Katrā šūnā 4-10 eļļas ķermenīši, kas sastāv no 5-12 lodītēm. 5. foto labi redzams šūnu tīkls bez stūru paresninājumiem un gareni eļļas ķermenīši ar 5-7 lodītēm. Kartē skaidri redzams, ka novērojums nav klajā sūnu purvā. Nepietiekamas ir pazīmes priekš Calypogeia fissa - apskatot vairāku augu apakšlapas, varbūt atrastos šai sugai raksturīgās ragainās.


Kiwi 03.februāris, 21:13

Labi, tad pielikšu vēl dažas bildes ar biotopu un aprakstu. Ja svētdien sanāks laiks, aiziešu apraudzīt un ja būs ko ņemt, paņemšu :), un balto piepi sabildēšu.


dziedava 03.februāris, 21:08

:) Nē, gludais apmēram tur jau ir ieziņots. Turklāt, ja bija turpat blakus, varbūt ir tā pati suga (neiedomājos, ka no tā vajadzēja pagrābt mazliet sporas :)).


Kiwi 03.februāris, 20:58

Paldies, Julita, par sadarbību! Laikam tās pirmās divas bildes jāieziņo atsevišķi kā gludo ragansviestu?!


Laimeslācis 03.februāris, 19:55

Paldies, Ansi!


Ivars Leimanis 03.februāris, 18:41

Sugu sarakstā ir "Somenīte (nenoteikta)". Kāpēc šajā gadījumā to nelietot? Vizuāli izskatās pēc C.sphagnicola, lapu šūnu izmērs - 50/50, eļļas ķermenīšu bildes nav. Tātad suga īsti nav noteikta - tikai minējums.


dziedava 03.februāris, 18:20

Arcyria oerstedii nevajadzētu būt, jo kapilīcijs tai ir tikai un vienīgi ar adatiņām. Te ir gana laba mikroskopija, var redzēt gan adatiņas, gan krustām šķērsām visādus citādus rakstus, kas nosvītro A.oerstedii. Paskaties kaut vai 3. attēlu no beigām - tur ir gan horizontālas (vai viļņainas) līnijas pa pavedienu, gan perpendikulāras līnijas pāri pavedienam. Kapilīcija ornaments tipisks kā A.obvelata. Sporas arī atbilst.


dziedava 03.februāris, 17:58

Tā kā radušās šaubas par Vijas atradni, tad šobrīd nevaru pateikt, kura atradne šī būs, bet vismaz šim novērojumam sporas izskatās ļoti tipiskas, bija vērts iet pakaļ! :)


felsi 03.februāris, 17:52

Pievienoju mikroskopiju, man liekas, ka Arcyria oerstedii.


felsi 03.februāris, 17:30

Tad tiekamies!


dziedava 03.februāris, 17:21

Varbūt vajag vēlreiz šo mikroskopēt un ar uzstādītu normālu balto balansu, jo tādiem sarkaniem grūti sarpast. Tomēr kārpas ir ļoti blīvi, nevis izklaidus izkaisītas. Un vēl jāpavēro, vai nav viena puse sporām gaišāka. Šobrīd salīdzinu ar Ievas potenciālo F. luteonitens un tur ir pavisam pavisam citādākas sporas, ar retām, skrajām kārpām. Un tādas redzu arī gbif.org. Par šādiem blīviem tagad šaubos.


Ivars Leimanis 03.februāris, 15:56

Par vairķermeņu izmēriem man nav sanācis neko palasīt, bet acīmredzot aug uz kūdras, un amfigastrijas - pavisam parastas Millera.


Ivars Leimanis 03.februāris, 15:32

Kāpēc ne C.muelleriana?


dziedava 03.februāris, 14:44

Nu nē, dzēst gan es neko nedzēsīšu (labāk par šo tēmu mani nekaitināt). Mans atradums, mans paraudziņš un godīga mikroskopija. Kādu nu nosaukumu eksperti ieliek, nestrīdos. Drīzāk tad jājautā, kas ir pietrūcis, lai drošāk noteiktu, jo neko nedod teikums "jāizvērtē pietiekamu skaitu pazīmju", ja nav skaidrs, kas tad te nepietiek, ko vajag vēl vai citādāk.


Ivars Leimanis 03.februāris, 14:14

Tad, varbūt, jāizdzēš bildes, lai nemaldina.


riepis 03.februāris, 12:47

Zivju dzenītis oho Jums gan paveicās :)


Laimeslācis 03.februāris, 12:05

Oooo, super par KOH un eļļu! Jā, līdz galam vaļā.


Ansis 03.februāris, 11:41

Ir jāatrod paraudziņu un jāizvērtē pietiekamu skaitu pazīmju, lai tiktu pie labāka rezultāta. Clypogeia muelleriana ir tas pats, kas senāk Kantia trichomanis - visas tagadējās ģints sugas zem viena nosaukuma ;)


felsi 03.februāris, 11:37

Tad jautājums atrisināts, būšu ar KOH, imersijas eļlu, kam ineteresē eļļa ar savu trauciņu, sadalīsim! Ja Tev tumša mikroskopija, vai diafragma pilnībā atvērta?


Laimeslācis 03.februāris, 11:10

Domaju ka ja. Ļoti gribu tikties :)


Ivars Leimanis 03.februāris, 10:45

Vai nevajadzētu šo atstāt kā Calypogeia sp.? Ja suga nav noteikta pārliecinoši, tad attēli var maldināt tīmekļa lietotājus. Šādi lapu un apakšlapu attēli nesader ar C.muelleriana aprakstu. Citos avotos šūnu bildēs ar pievienotu mērskalu redzu, ka lielākās šūnas C.sphagnicola ir nedaudz virs 50 mikr.m.


felsi 03.februāris, 10:23

DD satikšanās pasākumā būsi?


Irbe 03.februāris, 09:29

Manuprāt purva zīle


Irbe 03.februāris, 09:25

Dižraibais https://dabasdati.lv/site/img/pub/1/2/296/1393511364.pdf


felsi 02.februāris, 23:56

Brūns varētu būt no tām sporām, bija grūti atdalīt.


Laimeslācis 02.februāris, 22:46

Ooo! Paldies, Inguna! Nedabūju, protams. Būtu ļoti priecīga par tādu iespēju! :)


Laimeslācis 02.februāris, 22:38

Ļoti garas elateras, grūti atrast galus. Mazliet staipās. Pielieku vēl elateru bildes. Uzliku uz stikliņa ļoti mazītiņu kripatiņu materiāla, varbūt ir mazliet skaidrāk. Šai sporas līdz 20 kmk


dziedava 02.februāris, 22:06

Njā. Didymium squamulosum perīdijs esot caurspīdīgs. Te izskatās brūns? Kam atbilst sporas, neatbilst perīdijs, kam atbilst perīdijs, neatbilst sporas :D D.squamulosum pēc atslēgas ir pie kājainajām, bet aprakstā, ka tā kāja var nebūt. Līdzīgi kā D.clavus, kam ir brūns perīdijs, bet sporas par mazu - 6-8mkm. Un vēl ir D.anellus, kam der sporas un perīdijs, bet diametrs galviņām - 0,2-0,5 mm, un neplaisā neregulāri, bet pa +/- apli. Es nezinu, šodien vairs nav laika, rīt vēlreiz visam mēģināšu iziet cauri.


felsi 02.februāris, 21:29

Pievienoju perīdija mikroskopiju.


felsi 02.februāris, 21:21

Laima, vai KOH dabūji? Varu izpalīdzēt, mana meita sestdien brauks uz Ādažu pusi uz bērnu izpriecas parku, var mēģināt satikties, tad nodotu KOH.


felsi 02.februāris, 21:17

Oho!


marsancija 02.februāris, 20:59

Piekraste nav atzīmēta kā atrašanās vieta.


VijaS 02.februāris, 20:28

Augšanas vieta gan nav tipiska, bet izskatās, ka trihiju baltie kātiņi jau formējas.


dziedava 02.februāris, 20:25

Pagaidu versija - Calomyxa metallica, ko Latvijā atradusi tikai lietuviete Adamonyte 2005. gadā


dziedava 02.februāris, 20:16

Re, Vija jau jūt, ka te nav savējā (t.i. ir bez VIJ-umiem :))


dziedava 02.februāris, 20:15

Vai tos pavedienus nevar dabūt ar skaidrāku virsmas attēlu? Var jau būt bez vijumiem! Tad ir no ekstra retā gala, kādas Latvijā vēl nav atrastas :). Ar kārpainām sporām gan ātrumā nevaru atrast kandidātu, bet izvirzīt hipotēzi no redzētā vien gan nebūtu tik drosmīga :)


VijaS 02.februāris, 20:14

Tik gari izstiepti augļķermeņi, un kapilīcijs bez vijumiem - droši vien nemaz nav trihija...


Laimeslācis 02.februāris, 20:02

Šai, toties, vispār nevienu vijumu nevaru saskatīt, tikai visādi krikumi uz elaterām ;)


Laimeslācis 02.februāris, 19:59

Paldies, Julita! Šito pie visādiem retumiem izmeklējos un salīdzināju - sākumā domāju ka gailošā, pēc tam atmetu. :)


adata 02.februāris, 19:29

Tā tik ir ballīte! Izmērā laikam lielākā barotava!


dziedava 02.februāris, 18:34

Apskatījos foto un izvirzīto sugas hipotēzi, un aizgāju atjaunot Dziedavā Trichia varia lapu. Tagad tā ir labāka ;D. Jo es ticu, ka ja būtu paguvusi lapu atjaunot agrāk, tad tāda hipotēze nebūtu radusies. T.varia mikroskopiski atšķiras ar to, ka tās elateras ir ar tikai diviem vijumiem (trīs ir ļoti reti un varbūt tikai kāds izņēmums starp citām), turklāt raksturīgi, ka tie vijumi ir vaļīgi, patālu viens no otra (nevis "ciešā bizē"). Ja šajā paraudziņā rūpīgāk paskaitītu, tad būtu arī vairāk nekā 3 vijumi. Vārdsakot, - T.varia tā nav. Ja ārēji ir līdzīga T.varia (un te tiešām ir), bet vijumu skaits elaterās ir vairāk nekā 2, tad tā varētu būt T.contorta. Tālāk jāskatās, vai elateras ir gludas, vai ar āķīšiem, izvirzījumiem, adatiņām. Te šķiet, ka gludas(?). Tad jāskatās elateras gala garums. Te tas ir mērīts :). Ja nosmailotie gali ir īsi (līdz 20 mkm), tad tā ir tipiskā varietāte T. contorta var. contorta, kas man te arī izskatās. Bumbuļi tai mēdz būt.


enesija 02.februāris, 18:05

Ir Philodromus sp., Philodromidae


dziedava 02.februāris, 10:47

Paldies abiem! Šobrīd no sūnām esmu ļoti tālu, tāpēc nevaru komentēt. P.S. 6. foto divdaļīgais gals neskaitās pie izaugumiem?


dziedava 02.februāris, 10:43

Sēne, ko tipiski jauc ar gļotsēnēm :)


Mareks Kilups 02.februāris, 10:42

pazīme gan jānomaina uz sezonai atbilstošu.


pētniece 02.februāris, 10:29

Piedodiet, bet nē.


Ansis 02.februāris, 10:14

Pieņemu, ka lapas plātnes lielāko šūnu izmērs - apm. 40 x 55 mkm, kā arī apakšlapas bez izaugumiem ārmalās, ir tuvāk Calypogeia muelleriana. Citas bildēs iekļuvušās pazīmes uzskatu par nepietiekamām, lai izdalītu kādu no retajām sugām - C. fissa C. azurea vai C. sphagnicola.


dziedava 01.februāris, 23:31

Varbūt. Man pašai viena sēdošā ir uz jautājuma par šādu hipotēzi. Perīdija mikroskopijas nav?


felsi 01.februāris, 22:37

Pievienoju mikroskopiju, ideja par Didymium squamulosum.


Irbe 01.februāris, 21:03

Gaigala


Irbe 01.februāris, 20:59

Zvirbuļvanags


Ivars Leimanis 01.februāris, 19:20

Laškrāsas zeltpore Hapalopilus aurantiacus


Vuks 01.februāris, 18:46

Man laikam gadījusies pirmo reizi, bilde mazliet samulsināja, dabā skaldlapīti it kā atpazīstu.


marsancija 01.februāris, 18:45

Kā mājputni! :)


felsi 01.februāris, 18:28

Pievienoju mikroskopiju.


Lasmas 01.februāris, 16:42

Lieliska bilde! :)


mufunja 01.februāris, 15:36

Благодарю.Точно он.По книге не узнала.


roosaluristaja 01.februāris, 07:00

Nenosakāma jau nu par traku. Varbūt Cytidia salicina? Nezinu.


roosaluristaja 01.februāris, 06:55

Nē, skaldlapīte nebūs. Parasta ziemas suga. Viegli atpazīstama. Pat tiem, kas ar lapiņsēnēm uz jūs. Kā es.


mazais_ezis 31.janvāris, 22:55

Šis būs L37 Tavējais vanags :D 25.05.2021 gredzenots kā mazulis ligzdā Šmerļa mežā. Tu ar viņu jau tikies 06.01.2022 Pļavniekos. Bērzu birztalā.Deglava 130


mufunja 31.janvāris, 20:10

Я предпологаю,что Трутовик плоский или художника. Ganoderma applanatum.


mufunja 31.janvāris, 20:03

Я тоже не совсем уверена,но посмотрев фотографии в интернете,решила что это она.Походу ошиблась.


roosaluristaja 31.janvāris, 18:45

Nedomāju, ka šī ir centrbēdzes flēbija. Pēc lapukoka izskatās. Tas neatbilst. Arī vizuāli neatgādina šo sugu. Bet, kas tas ir, man nav variantu.


Ivars Leimanis 31.janvāris, 17:14

Nevar būt, ka nejauši uzspiedies "C.muelleriana"? Kaut kā izskatās pēc pārliecinošas C.sphagnicola... Tā var būt ap 2 mm plata.


riepis 31.janvāris, 11:02

Tik skaisti! :)


Vīksna 31.janvāris, 01:01

Paldies !


CerambyX 30.janvāris, 23:18

Nē, šī no smilšbitēm Andrena sp. - wilkella vai similis vai kas līdzīgs.


dziedava 30.janvāris, 22:46

Jā, izskatās gan pēc pārslainās


felsi 30.janvāris, 22:34

Atkārtoju vēl vienu mikroskopiju, man liekas, ka pārslainā gļotsēne.


felsi 30.janvāris, 22:27

Pašlaik tik eksperimentēju, mēģinu saprast, baidos, ka tur īpašas gaismas būs vajadzīgas.:)


felsi 30.janvāris, 22:24

Kā lai pasaka, tie rakstu pušķi, it kā saplūst kopā, nav atsevišķi nodalīti, mikroskopiski tie miziņā veido pupveida lielus neregulārus veidojumus.


dziedava 30.janvāris, 22:20

Es Ļeontjevu pagaidām neiedziļinājos, bet man šķiet, ka viņš tikai L.epidendrum sadalīja tajās 100 sugās? Ja esi iedziļinājusies, varētu zināt vairāk nekā es.


felsi 30.janvāris, 22:16

Ups, padodos, mazliet sajukos Leontjeva papīros! Laboju atpakaļ.


mufunja 30.janvāris, 21:31

Спасибо,Юлита,что исправляете. Я сомневалась в названии.


VitaS 30.janvāris, 21:16

Grumbuļbite Dasypoda hirtipes?


Ilze Ķuze 30.janvāris, 20:42

Paldies, Ansi!


dziedava 30.janvāris, 20:02

Šo varētu arī neuzskatīt par tipiski košu (nezinu), bet kā Tev noteikšanā palīdz pēdējie foto? Kas tajos ir tāds, pēc kā Tu nosaki sugu?


dziedava 30.janvāris, 20:00

Tas ir baltais ragansviests, kas ir salīdzinoši gluds. Pārslainā gļotsēne Mucilago crustacea veido neregulāru virsmu, tādas kā pārslas.


dziedava 30.janvāris, 19:57

Pag, pēc kāda parametra Tu nosaki, ka tā NAV košā? Ir zināms košajai raksts, kas atšķiras no koksnes?


felsi 30.janvāris, 19:52

Pārskatīju līdzīgās, visas, ko skatīju, parastās koksnes vilkpienaines ar līdzīgu rakstu, tāpēc labāk lieku sp.


dziedava 30.janvāris, 19:44

Kāpēc atkošoji? Man šķiet, ka košajām vienīgā drošā noteikšanas stadija ir šī, kad ir riktīgi koša.


marsancija 30.janvāris, 17:06

Hm..., tiešām pēc attēliem kaut kas līdzīgs, tikai agrīnā stadijā. Neatceros, kādi tie veidojumi bija pēc taustes. Vai sūklim nevajadzētu būt cietam, kaļķainam? Toreiz domāju, ka kaut kāda auga pirmsākums. Vasarā būs vēl jānokļūst pie mazā purva ezeriņa un jāķesē siekstas :)


Mežirbe777 30.janvāris, 15:08

Varbūt Spongilla lacustris (?)


dziedava 30.janvāris, 12:08

Pareizi, gļotsēne ir :). Tikai šajā stadijā no foto sugu nevar noteikt - vai nu trihija vai hemitrihija. Pirmajām sporu mākonis ar daudziem brīviem "pavedienu" galiem, kamēr otrajām tie iekšējie pavedieni tik gari, ka brīvus galus grūti atrast. Foto šīs iekšas nav redzamas, tāpēc arī nav nosakāma.


mufunja 30.janvāris, 10:56

Добрый день,Юлита. Увы,только эти два фото.


IlzeP 30.janvāris, 09:56

Ir pareizi - smilts neļķe.

Pēdējie komentāri rakstiem
IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 13:28

Stāstījumu par Ornitho sagatavošu. Lielāka skaidrība, protams, būs tad, kad atsūtīs izvērtēšanai testa versiju (solīts uz aprīļa beigām). Iespējams, ka akceptēšana ies ilgi, tāpat plānojam, ka vecā versija ilgu laiku darbosies p  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 13:26

Mūsu portālā būs visas tās pašas grupas, kas ir līdz šim (dažas tikai citādi iedalītas, piemēram, zīdītāji vairākās atsevišķās lielajās grupās) - protams, ka būs gļotsēnes un viss pārējais! Sugas būs sarakstos redzamas tik  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:49

Nav darba, rēķini jāmaksā, tāpēc nebraucu. Dabas datos jau daudzkas iestrādāts, interesants un vismaz saprotams.Kam vajag Eiropai atskaitīties, uzskaites, lai tur pāriet, šeit vairāk vieta atbrīvotos.Pārējo ziņoto, ja vajag apkopo, no  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:03

Nu es tajā ornitho arī šobrīd pilnīgi neko nesaprotu (kur tur var redzēt komentārus, sugu labojumus, ko līdzīgu interesantajiem novērojumiem?), bet tāpēc ceru, ka sanākšanā būs kāds stāstījums, kas nomierinās satrauktos prātus :)  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 12:01

Mazākā grupā Latvijas mērogā, vēl daļu pazīsti un redzami rezultāti, bet lielākā, kā lielā pilsētā sadzīti, tu nekas neesi.Pie tam es tikai savā apkārtnē kaut ko meklēju.Man nav interesanti katru ieraudzīto putnu uzskaitīt, pie   (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 11:33

Tai kvantumā - putrā, kas tur, ar dīvainu latvisku tulkojumu starp pārējo, pat negribas mežģīt smadzenes kautko meklēt, vispār es tur nesaprotu. Sugu nosaukumus ne īpaši atceros un Dabasdatos skatos no iepriekšējiem, vai ko citi likuš  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 2-Feb-2023, 11:17

Nemanīju tur - augus, sēnes, ķērpjus, gļotsēnes, plēvspārņus, divspārņus, blaktis, citus kukaiņus, zirnekļus, tātad lielāko daļu ko šeit lieku un kas man interesants, patika meklēt, bildēt.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Feb-2023, 07:36

Valda, nosaukums "Ornitho" ir no senākiem laikiem, kad tajās valstīs, kuras pirmās ieviesa šo platformu, ziņoja tikai putnus. Tagad ziņo daudzas grupas (piemērs šeit: https://www.ornitho.cat/index.php?m_id=7), mums saglabāsies iespēja ziņ  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Feb-2023, 14:07

Bez darba, nebraucu.Jau dabasdatos visvairāk putni un pārsvarā bez bildēm, tad putnu platformā vēl mazāka daļa pārējām grupām ?Tie arī varētu tur likt. Jau šeit visādus brīnumus liek, kas tur vēl lielākā daudzumā izkontrolēs vai  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 31-Jan-2023, 19:48

Doma realizēta - lapa "Latvijas dižākās egles" ar [šobrīd] 175 eglēm (dzīvām un beigtām, sākot no 2,9m apkārtmēra) izveidota: https://dziedava.lv/dizegles/ Tie, kam patīk konkrēti uzdevumi, kuru rezultāti tiks izmantoti, var apsekot s  (..)


meža_meita Vismaz 5000 novērojumu 31-Jan-2023, 07:47

Ilzei jau teicu, ka noteikti jāatrisina opcija, ka novērojumu var ievietot ierakstot koordinātes. Itkā šāda opcija ir, bet nestrādā. Līdzīgi kā piemēram, iNaturalist. Liela daļa dabā fiksē sugu koordinātes, kuras pēc tam labprāt iev  (..)


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 30-Jan-2023, 21:26

Pievienojos Marekam (visā)! Saistībā ar Ornitho derētu salīdzinājums - kas būs citādāk, kas no pierastā vairs nebūs nemaz, kas būs jauns klāt, - lai var laicīgi sagatavoties.


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 30-Jan-2023, 21:18

Laba ziņa, noteikti centīšos tikt! Ja būs kāda runa par dabasdatu pārcelšanos uz ornitho(?), tad noteikti gribētos kādu paplašinātu ieskatu par tā ietekmi uz neputnu ziņojumiem un to administrēšanu (jaunu sugu pievienošanu, labošanu  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 18-Jan-2023, 16:32

Par Igaunijas sabiedrības pieredzi runājot - ne velti igauņiem ir tas teiciens... par pasteigšanos :)


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 17-Jan-2023, 07:43

Julita, pateicīgs par rakstīto! Dabasdatu ērā pirmo krāterīti (2017.gads) pati jau arī palīdzēji noteikt. Pavērās cita pasaule: arī uz sūnu zariem kāds mājo, turklāt mēnešiem...


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 15-Jan-2023, 15:44

Tādēļ jāvada kā parasts novērojums, vēlams ieķeksēt "uzskaišu dati" un piezīmēs ierakstīt to informāciju, kas šajā rakstā aprakstīta.


ūdensvistiņa Vismaz 10000 novērojumu 15-Jan-2023, 12:36

Ari šogad nav bez problēmām- ne vakar, ne šodien nevaru ievadīt nevienu novērojumu.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 15-Jan-2023, 10:58

Tā kā iepriekšējos gados ar ievadformu bija tehniskas prolēmas (piemēram, daļa punktu parādījās Āfrikā), un šo formu izmantoja mazākums novērotāju, šogad nolēmām to neizmantot.


davis_wi Vismaz 1000 novērojumu 14-Jan-2023, 19:23

Vai pareizi saprotu, ka šogad speciālas ievades formas nav?


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Jan-2023, 11:23

Kamēr vēl Andris Klepers nav "aizpeldējis" no pirmās lapas, jāuzraksta - intervija, protams, interesanta! Bez tā, ko par Andri minēju jau savā intervijā: "Kad piereģistrējos Dabasdatos un mēģināju pievienot kādu novērojumu, pats pirma  (..)


Ivars Leimanis Vismaz 1000 novērojumu 9-Jan-2023, 13:59

Gada sūnas izziņošanas bliukšķis uzbužina no miega arī dažu sūnu lācīti. Tā es ar pusatvērtām acīm (tāpēc, iespējams, kaut kas ir identificēts kļūdaini vai nav pamanīts) ielūkojos Dabasdatu bildēs. Rezultātā atrasti sporogo  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 6-Jan-2023, 19:51

Pievienoju Anša Opmaņa sagatavoto izplatības karti.


Ivars Leimanis Vismaz 1000 novērojumu 6-Jan-2023, 11:58

https://dabasdati.lv/lv/observation/6ad93e913bd54b35d14f1cab11833555/ - it kā Vulfa sfagna novērojums Dabasdatos ar bildē redzamiem sporogoniem. Vienīgi iespējams, ka Baiba to noteikusi steigā, un tas nemaz nav Vulfa sfagns, bet piecrindu sfan  (..)


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 5-Jan-2023, 22:44

Pateicīgs par komentāriem. Patiess gandarījums par kopējo aktivitāti un erudīciju daudzveidīgajā dabā. Turpinām ziņot un radīt interesantu saturu viens otram.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 3-Jan-2023, 19:56

Tas atkarīgs no mērķa - neviens nevar aizliegt, piemēram, reģistrēt katru dienu, ja ir tāda vēlēšanās, saskaitīt un pētīt, piemēram, kā mainās skaits atkarībā no laika apstākļiem, datuma. Jo Dabasdati ir arī katram pašam savu n  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 2-Jan-2023, 22:51

Liels Paldies, Andri, par dabasdatiem! Paldies par - ļoti trāpīgi pateikts - emocionālu stabilitāti, nemainīgu pasaules izjūtu un interesantām vecumdienām! Paldies! Veiksmi un interesantus atklājumus turpmāk! :)


Kukainis Vismaz 1000 novērojumu 1-Jan-2023, 18:33

Egīl, Tev gadījās ļoti pozitīvs intervējamais!!! Andra stāsts ir ļoti līdzīgs manējam, kāpēc kļuvu par biologu. Kad paaugšos, būšu kā Andris Klepers. Vēl jāiepazīst putni, sūnas, ķērpji, gļotsēnes u.c.


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Jan-2023, 18:26

Mājās no datora, bet šobrīd pievienojās, jo redzamas visas ailes ,ne tā kā iepriekš, kad arī sugu grupas nebija.Tikai tagad kad iekšā galerija neverās, izejot ārā veras- bildes redzamas.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 1-Jan-2023, 18:15

Aplikācijā vai webā, un kas tieši nedarbojas?


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Jan-2023, 15:48

Diemžēl šodien Dabas dati nevaru pievienot novērojumus.


Lietuviete Vismaz 500 novērojumu 1-Jan-2023, 12:36

Ārkārtīgi iedvesmojošas ir Andra Klepera poētiskās putnu bildes, caurstrāvotas ar klusuma estētiku un dabas noslēpumainības brīnumainām sajūtām. Paldies Andrim!


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 1-Jan-2023, 02:53

Gan laiku prasa, bet interesanti dažādas sugas atrast, likt dabasdatos, un ja vēl nosaukumus pieraksta.Dažos gados tik daudz sugu man sarakstīts.Agrāk pārsvarā augus skatījos, tagad vairāk kukaiņus.Mežus gan te drausmīgi izzāģē,izbrau  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 31-Dec-2022, 23:50

Vairākas ļoti vērtīgas atziņas šajā intervijā. Vislabāk patika šī: "Dabasdati ļauj arī neieciklēties tikai uz vienu sugu grupu, ja esi aktīvs dabā. Ja neveicas atrast kādu putnu, toties ieraugi retu augu vai skaistu gļotsēni, vari   (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 31-Dec-2022, 22:26

Paldies, Andri, par dabasdatiem! Lai Tev un visiem dabā gājējiem interesantiem novērojumiem bagāts Jaunais gads!


adata Vismaz 100 novērojumu 31-Dec-2022, 12:40

Cik bieži ir pareizi reģistrēt novērotās putnu sugas vienā atrašanās vietā? Piem., ja es savā sētā vai mežā viendien reģistrēju zīlītes, tad atkārtoti to daru pēc mēneša (kaut redzu katru dienu)? Un pie barotavas? Ar vienu sugu   (..)


Matrus Vismaz 10000 novērojumu 31-Dec-2022, 10:26

Skaistas īsfilmas!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Dec-2022, 10:37

Izlaboju tekstā. Un mums ar Anci zivju denītis neskaitās, jo to redzēja tikai Ance, tātad mums 39 sugas.


Margarita W Vismaz 500 novērojumu 30-Dec-2022, 08:36

Andri, jā, lielā čakste bija visām kopā 22.12 un zvirbuļus redzējām abus- gan mājas, gan lauka, bet ievadīju divreiz mājas


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 29-Dec-2022, 22:05

Margarita, pieprecizēsim, arī savā arhīvā, lai ir korekti. Vai pareizi sapratu, ka lielā čakste, kas ievadīta 23.dec., patiesībā attiecas uz 22.dec.? Lauku zvirbulis sarakstā nav, mājas gan.


Margarita W Vismaz 500 novērojumu 29-Dec-2022, 17:16

Es notizlojos 2x ievadot mājas zvirbuli un čaksti 23.12, Anonīmo Putnotāju Apvienībai bija 40 nevis 38 sugas. Sīkums, bet neērti komandas biedru priekšā.


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 28-Dec-2022, 12:32

Pirmie rezultāti: Ziemas saulgrieži un gada īsāko dienu putnu vērošana šogad “iekrita” trijās darba dienās. Tālabad daļai dalībnieku, iespējams, laiks putnošanai bija ierobežotāks. Papildu grūtības radīja ciklona ietekme un apm  (..)


zane_ernstreite Vismaz 1000 novērojumu 26-Dec-2022, 11:42

Paldies, Marek, par šo apkopojumu! Neraugoties uz to, ka koksngraužu sezonā tikpat kā netiku ārpus sava novada robežām un arī tajās ļoti šauri, ir izdevies šeitpat - Carnikava/Ādaži/Garkalne saskribināt 17 sugas. Tas priecē! Un vienī  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 26-Dec-2022, 09:47

Priecīgs koksngraužu novērojumu apkopojums! :) Paldies! :) Ceru ka jaunajā sezonā man izdosies tikt pie jaunām sugām. Kaut kā tie jaunie nerādījās, tikai biežāk sastopamās sugas. :) Ļoti gribas satikt (meklēju, bet neveiksmīgi) Saus  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 26-Dec-2022, 09:22

Paldies, Uģi! Paldies Mārīte! Arī es novēlu visiem jaunajā gadā jaunus atklājumus un daudz interesantu piedzīvojumu dabā! :)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 21-Dec-2022, 22:20

Super, paldies par apkopojumu! Tā jau šķita, ka šogad izdevās no citiem 'aizmukt' (bet prieks redzēt, ka kopumā virs 30 sugām tik daudz ziņotājiem!), taču viegli tas nenāca - daudz sviedru tika iztērēts, tā ka trešo reizi laikam uz š  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 21-Dec-2022, 21:54

Novēloti, bet es arī gribēju pievienoties citu teiktajiem labajiem vārdiem! Arī man bija interesanti lasīt - liekot rindā citus šīs sērijas rakstiņus, cik dažādi tomēr katram no mums ir tie ceļi bijuši, kas noveduši līdz dabas vēro  (..)


zemesbite Vismaz 1000 novērojumu 21-Dec-2022, 17:37

Cik mīļi! "Laimiņ, ezis atkal pakakāja pie kukaiņu mājas! " Lai nākošajā gadā atlido, atrāpo un izaug daudz interesantu un vērtīgu atradumu tuvākajā apkārtnē! :)


laumae Vismaz 1000 novērojumu 21-Dec-2022, 17:10

Paldies, Marek! Gaidīju šo apkopojumu, lai beidzot apslāpētu personīgo intrigu - izdosies vai neizdosies apsteigt Kristīni ;] Jāatliek uz nākamo vasaru! Līksmus svētkus visiem dabas pētniekiem!


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 20-Dec-2022, 01:01

Paldies par aprakstu ! Tātad nākamgad varēs turpināt bildēt koksngraužus.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 19-Dec-2022, 09:46

Nē, ja sadzird putnu tumsā, saredz vai sadzird krēslā, der arī tas - svarīgi, ka vienā datumā. Parasti notiek tā, ka reģistrē caur viena cilvēka Dabasdatu profilu. Ja vienā komandā ir vairāki fotogrāfi, t.i. vairāki, kas vēlas sacen  (..)


Gradin Vismaz 1000 novērojumu 19-Dec-2022, 09:21

Sveiki! Putnu vērošana īsakajās dienās ir no saullēkta līdz saulrietam? Mēs esam 3 cilvēku komanda- mēs savus novērojumus reģistrējam dabasdati.lv caur viena cilvēka profilu? Vai arī mums jāaipilda saraksts un jānosuta uz epastu?


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 18-Dec-2022, 20:34

Paldies, Marek! Jā, novērojumu piezīmes ir tas, kas mani interesē arī citu DD lietotāju novērojumos. Kaut vai tikai daži vārdi, bet man tas jau ir pavediens uz jaunu atradumu! :)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 18-Dec-2022, 13:44

Intresants raksts! Laima ļoti cītīgi aizpilda arī novērojumu piezīmju lauciņus, vienalga vai tas putna, gļotsēnes vai koksngrauža novērojums. Tas piešķir katram novērojumam lielu pievienoto vērtību. Dažkārt tās novērojuma detaļas  (..)


forelljjanka Vismaz 10000 novērojumu 17-Dec-2022, 09:59

Šogad sarkanie datumi sakrīt tā ,ka sliktāk nevar būt,Ziemassvētku /Jaungada atvaļinājums nozīmētās dienas nepārklāj,tātad,bez manis.:( Jeb ,kā mēdzu to saukt-pasākums brīvmāksliniekiem(cilvēkiem kas var paņemt brīvdienu kad vie  (..)


Laimeslācis Vismaz 10000 novērojumu 11-Dec-2022, 11:21

No sirds pateicos par labajiem vārdiem, tie man ļooti daudz nozīmē!! Esmu pagodināta, gandarīta un laimīga, ka varu darboties DabasDatu komandā! :))


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 11-Dec-2022, 10:40

Aizmirsu piebilst, ka bērni ir tikai ieguvēji no tā, kur Laima strādā. Tas ir tik lieliski, ka ir tādi pedagogi, kas bērnos jau vēl pirms skolas vecuma ieliek interesi un mīļumu pret dabu!


Rallus Vismaz 10000 novērojumu 9-Dec-2022, 10:31

Labdien! Piedalīties vajag, iedrošinu. Nav tā, ka visiem visi redzētie putni ir jānobildē. Tie, kuri pretendē uz veiklākā fotogrāfa titulu (maz gaismas, ja vēl apmācies - lai nobildētu putnu labi identificējamā kvalitātē, te jau arī  (..)


Antarktīda 9-Dec-2022, 07:04

:)varētu mēģināt, der arī bildes bildētas ar telefonu?


felsi Vismaz 10000 novērojumu 8-Dec-2022, 22:55

Ļoti sirsnīgi un interesanti uzrakstīts!


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 8-Dec-2022, 15:29

Labs raksts ! Patīkami, ka tāda aizrautība, interese par dabu. Bieži Laimas bildes apskatos un ko interesantu var ieraudzīt.

Dabasdatu lietotāju sanāksme 25. februārī (12)

Pēc trīs gadu pārtraukuma atkal aicinām portāla Dabasdati.lv lietotājus uz kopā sanākšanu! Sanāksme plānota 25. februārī Latvijas Nacionālā Dabas muzeja telpās. Foto: Visvaldis Šteinbergs Sanāksmes programm šobrīd tiek gatavota, un arī jums ir iespēja rakstīt komentāros ierosinājumus, par kādām tēmām jūs vēlētos dzirdēt sanāksmē. Sīkāku informāciju par sanāksmes norisi, t.sk. sanāksmes programmu, plānots publicēt ap februāra vidu. Ilze Priedniece 2023-01-30    

Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2022. gada oktobris-decembris

Pagājušā gada pēdējā ceturksnī ziņotāju aktivitāte Dabasdatos bija ļoti līdzīga aizpagājušā gada nogalei – attiecīgajā laika posmā 2022. gadā 446 novērotāji pievienojuši 33 834 novērojumus, savukārt 2021. gadā 481 novērotājs 34 833 novērojumus. Novērojumu skaita ziņā pēc putniem (27 450 novērojumi jeb 81%) sekoja sēnes (2020 novērojumi jeb gandrīz 6%), trešo vietu ieņemot tauriņiem (1254 [...]

Akcija "Ziņo par putniem dārzā" nakamajās trīs dienās

Atgādinām, ka Latvijas Ornitoloģijas biedrība no 27. līdz 29. janvārim aicina ikvienu stundas garumā piedalīties akcijā "Ziņo par putniem dārzā 2023". Plašāka informācija pieejama šeit. Lauku zvirbulis Passer montanus. Foto: Aija Čonka Lai iedrošinātu ziņot arī tos, kas agrāk nav ziņojuši portālā Dabasdati.lv, ir izveidota arī vienkāršota iespēja ziņot, aizpildot anketu. Anketu var aizpildīt arī nereģistrēti lietotāji, [...]

Populācija samazinās 19 dienas putnu sugām Latvijā

Latvijas Ornitoloģijas biedrības Latvijas ligzdojošo putnu uzskaišu dati liecina, ka ir deviņpadsmit dienas putnu sugas, kuru populācijas laika periodā no 2005. gada līdz 2022. gadam dažādu iemeslu dēļ piedzīvo samazināšanos. Apkopotie dati parāda, ka laika periodā no 2005. līdz 2022. gadam samazinājušās vistu vanaga, peļu klijāna, griezes, ķīvītes, parastās ūbeles, mazā dzeņa, lakstīgalas, lukstu čakstītes, [...]

Gada kokaugs 2023 – smaržlapu roze

Rožu ģintī, ko tautā sauc par mežrozītēm, Latvijā savvaļā sastopamas apmēram 15 sugas ar dažādu izcelsmi – gan izteikti ekoloģiski agresīvas un pat invazīvas svešzemju sugas, gan arī retas un aizsargājamas savvaļas sugas. Bieži vien ir grūti pierādīt, vai kāda konkrēta rožu suga tik tiešām ir Latvijas savvaļas floras elements, vai tomēr izsenis kultivēts un [...]

Akcija “Ziņo par putniem dārzā 2023”

Lai apzinātu, kur un kādas putnu sugas Latvijā sastopamas ziemas mēnešos, Latvijas Ornitoloģijas biedrība no 27. līdz 29. janvārim aicina ikvienu stundas garumā piedalīties akcijā "Ziņo par putniem dārzā 2023". Šajos pašos datumos pēc vienotas metodikas putnus skaitīs gan kaimiņvalstīs, gan citviet Eiropā. Mazais dzenis Dryobates minor. Foto: Gaidis Grandāns "Vērojot putnus pie [...]

Dabas muzejā tapusi izglītojoša fotoizstāde par brūno lāci (1)

Brūno lāču skaitam Latvijā palielinoties, aizvien lielāka nozīme ir sabiedrības zināšanām un izpratnei par šo dzīvnieku. Lai ikvienam būtu iespēja ielūkoties lāča gaitās savvaļā, Latvijas Nacionālajā dabas muzejā tapusi izglītojoša fotoizstāde. Izstāde atvērta no 2023. gada 20. janvāra līdz 17. septembrim. Fotoizstādē "Lācis – mūsu kaimiņš" skatāmas 26 Igaunijas autoru fotogrāfijas, kas atklāj brūnā lāča [...]

Gada dzīvnieks 2023 – pļavas ķirzaka un sila ķirzaka

Par Gada dzīvnieku 2023 Dabas muzejs izvēlējies divas Latvijā sastopamas ķirzaku sugas – pļavas ķirzaku un Eiropas apdraudēto abinieku un rāpuļu sarakstā iekļauto sila ķirzaku. Latvijā sastopamas divas klasisko jeb ķirzaku ar kājām sugas – pļavas ķirzaka Zootoca vivipara un sila ķirzaka Lacerta agilis. Ķirzakas ir rāpuļi, un to āda klāta ar ragvielas zvīņām. Briesmu [...]

Gada gļotsēne 2023 – pušķainā šokolādes gļotsēne

Latvijas Mikologu biedrības 20 gadu jubilejai par godu mēs, biedrības gļotsēņu aktīvistes, izlēmām dāvināt šokolādes pušķi jeb pušķaino šokolādes gļotsēni Stemonitis axifera, izvirzot to par Gada gļotsēni. Pušķainā šokolādes gļotsēne Stemonitis axifera. Foto: Vija Sīmansone Kā Gada suga kāda no gļotsēnēm tiek iecelta pirmoreiz. Tā varētu būt starp izmēros mazāko sugu grupām, ko vēl var [...]

Gada sēne 2023 – daivainā čemurene

Latvijas Mikologu biedrība par Gada sēni 2023 izvirzījusi daivaino čemureni Grifola frondosa. Sēne Latvijā ir reti sastopama, tā aug pie vecu ozolu pamatnēm mežos, alejās, parkos. Daivainā čemurene Grifola frondosa. Foto: Inita Dāniele 2023. gadā paiet 20 gadi kopš Latvijas Mikologu biedrības dibināšanas. Daivainā čemurene, kura atrodama pie Latvijas nacionālā simbola – ozola – saknēm, izvēlēta [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2023
© dabasdati.lv
Saglabāts