Aktīvie lietotāji: 131 Šodien ievadītie novērojumi: 635 Kopējais novērojumu skaits: 1855219
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt

10.04.2024.

30.03.2024.

28.02.2024.

25.02.2024.

19.02.2024.

22.01.2024.

Pēdējie novērojumi
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
14-Apr-2024, Strazdiņa
14-Apr-2024, Strazdiņa
Žubīte Fringilla coelebs
14-Apr-2024, Ilona_rasa
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Apr-2024, Ilona_rasa
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, Bounijs
Lauku balodis Columba palumbus
14-Apr-2024, Ivo
Melnais mežastrazds Turdus merula
14-Apr-2024, Ivo
Pelēkais strazds Turdus pilaris
14-Apr-2024, Ivo
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-Apr-2024, Ivo
Lielā zīlīte Parus major
14-Apr-2024, Ivo
Niedru lija Circus aeruginosus
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Mājas balodis Columba livia f. domestica
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Sudrabkaija Larus argentatus
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Ģirlicis Serinus serinus
14-Apr-2024, Strazdiņa
Meža silpurene Pulsatilla patens
14-Apr-2024, Sincha.bvsk
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Kovārnis Corvus monedula
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Peļu klijāns Buteo buteo
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Krauklis Corvus corax
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Lauku balodis Columba palumbus
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Ķīvīte Vanellus vanellus
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Dzērve Grus grus
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Baltā cielava Motacilla alba
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Dadzītis Carduelis carduelis
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Niedru lija Circus aeruginosus
14-Apr-2024, Acetons
Krauklis Corvus corax
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
14-Apr-2024, MiķelisZ
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
14-Apr-2024, Rpuchuks
Purva zīlīte Poecile palustris
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Baltais gārnis Ardea alba
14-Apr-2024, Acetons
Meža zīlīte Periparus ater
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-Apr-2024, BioEliina
Zeltītā rožvabole Cetonia aurata
14-Apr-2024, ekologs
Zeltgalvītis Regulus regulus
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Melnā dzilna Dryocopus martius
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Melnais mežastrazds Turdus merula
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
13-Apr-2024, LudmilaL
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Paceplītis Troglodytes troglodytes
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Bālā sklerofora Sclerophora pallida
14-Apr-2024, meža_meita
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Mazais dzenis Dryobates minor
13-Apr-2024, LudmilaL
Dzērve Grus grus
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Pļavu čipste Anthus pratensis
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
13-Apr-2024, LudmilaL
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Žagata Pica pica
14-Apr-2024, Mareks Kilups
Ķīvīte Vanellus vanellus
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Vistu vanags Accipiter gentilis
13-Apr-2024, LudmilaL 1
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Sīlis Garrulus glandarius
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Mazais ērglis Clanga pomarina
14-Apr-2024, Martins
7-Apr-2024, Mangusts
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Pelēkais strazds Turdus pilaris
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Bālā sklerofora Sclerophora pallida
14-Apr-2024, meža_meita
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
13-Apr-2024, LudmilaL
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-Apr-2024, kirsisnelsons
14-Apr-2024, Osis
Lauku balodis Columba palumbus
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Apr-2024, Pēteris Strautiņš
14-Apr-2024, Osis
Ķīvīte Vanellus vanellus
14-Apr-2024, finesse
Krauklis Corvus corax
14-Apr-2024, finesse
Lauku balodis Columba palumbus
14-Apr-2024, finesse
Apodziņš Glaucidium passerinum
13-Apr-2024, LudmilaL
Vidējais dzenis Leiopicus medius
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Austrijas agrene Sarcoscypha austriaca
14-Apr-2024, finesse
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
14-Apr-2024, finesse
Paceplītis Troglodytes troglodytes
13-Apr-2024, LudmilaL
Melnais mežastrazds Turdus merula
14-Apr-2024, Beeeaverix
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-Apr-2024, Ziemelmeita
Sudetu bārdlape Barbilophozia sudetica (syn. Lophozia sudetica)
12-Apr-2024, Ansis 3
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, AijaK
Žubīte Fringilla coelebs
14-Apr-2024, MKezb
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, AijaK
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-Apr-2024, finesse
Dzērve Grus grus
14-Apr-2024, finesse
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, AijaK
Krauklis Corvus corax
14-Apr-2024, finesse
Žubīte Fringilla coelebs
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, AijaK
14-Apr-2024, Osis
Lielā zīlīte Parus major
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Dzilnītis Sitta europaea
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Zaļžubīte Chloris chloris
14-Apr-2024, i.vasiljevs
Sējas zoss Anser fabalis
14-Apr-2024, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Dzērve Grus grus
14-Apr-2024, mazais_ezis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
14-Apr-2024, finesse
Zaļžubīte Chloris chloris
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Kovārnis Corvus monedula
14-Apr-2024, Mareks Kilups
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Apr-2024, finesse
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, Miranda
Bezdelīga Hirundo rustica
14-Apr-2024, mazais_ezis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
13-Apr-2024, inguna_grebeza
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
14-Apr-2024, Kaliber
Baltais stārķis Ciconia ciconia
9-Apr-2024, Inga Kanča
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Stirna Capreolus capreolus
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Stirna Capreolus capreolus
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Stirna Capreolus capreolus
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Eirāzijas bebrs Castor fiber
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Meža cūka Sus scrofa
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Vāvere Sciurus vulgaris
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Zeltgalvītis Regulus regulus
13-Apr-2024, Lietuviete
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Apr-2024, vigulis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Apr-2024, vigulis
Purva zīlīte Poecile palustris
6-Apr-2024, Lietuviete
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, LigaIk
14-Apr-2024, meža_meita 1
Kajaks Larus canus
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Lielais ķīris Larus ridibundus
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
14-Apr-2024, vigulis
Ķivulis Spinus spinus
14-Apr-2024, vigulis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
14-Apr-2024, vigulis
Gaigala Bucephala clangula
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Baltais stārķis Ciconia ciconia
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Lielā zīlīte Parus major
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Zaļžubīte Chloris chloris
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Komposta degunradžvabole Oryctes nasicornis
14-Apr-2024, Martins
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Žubīte Fringilla coelebs
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Pelēkā dzilna Picus canus
14-Apr-2024, Ara
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Dzilnītis Sitta europaea
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Nezināms Ignotus
14-Apr-2024, SignijaVanaga
Nezināms Ignotus
14-Apr-2024, SignijaVanaga
Bebrukārkliņš Solanum dulcamara
14-Apr-2024, SignijaVanaga
Zilā vizbulīte Hepatica nobilis
31-Mar-2024, VitaS
Parastā zalktene Daphne mezereum
31-Mar-2024, VitaS
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, SaBuka
31-Mar-2024, VitaS
Meža pīle Anas platyrhynchos
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
31-Mar-2024, VitaS
Peļu klijāns Buteo buteo
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Pelēkais strazds Turdus pilaris
13-Apr-2024, angel
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Mizgraužu skudrulītis Thanasimus formicarius
31-Mar-2024, VitaS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Divpunktu mārīte Adalia bipunctata
31-Mar-2024, VitaS
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, mazais_ezis
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
13-Apr-2024, angel
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, mazais_ezis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, mazais_ezis
Sila cīrulis Lullula arborea
14-Apr-2024, mazais_ezis
Sila cīrulis Lullula arborea
14-Apr-2024, mazais_ezis
Parastais ķeģis Acanthis flammea
14-Apr-2024, mazais_ezis
Peļu klijāns Buteo buteo
14-Apr-2024, mazais_ezis
Peļu klijāns Buteo buteo
14-Apr-2024, mazais_ezis
Pelēkā dzilna Picus canus
14-Apr-2024, mazais_ezis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
14-Apr-2024, mazais_ezis
Sila cīrulis Lullula arborea
14-Apr-2024, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
14-Apr-2024, mazais_ezis
Mežirbe Bonasa bonasia
14-Apr-2024, mazais_ezis
Mežirbe Bonasa bonasia
14-Apr-2024, mazais_ezis
Zilzaļā hlorociborija Chlorociboria aeruginascens
14-Apr-2024, mazais_ezis
Meža tilbīte Tringa ochropus
14-Apr-2024, mazais_ezis
Mežirbe Bonasa bonasia
14-Apr-2024, mazais_ezis
Plukšķis Turdus iliacus
14-Apr-2024, mazais_ezis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
14-Apr-2024, mazais_ezis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
14-Apr-2024, mazais_ezis
Gaigala Bucephala clangula
14-Apr-2024, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Apr-2024, mazais_ezis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
14-Apr-2024, mazais_ezis
Pelēkā dzilna Picus canus
14-Apr-2024, mazais_ezis
Mazais dzenis Dryobates minor
14-Apr-2024, mazais_ezis
Dzilnītis Sitta europaea
14-Apr-2024, mazais_ezis
Peļu klijāns Buteo buteo
14-Apr-2024, mazais_ezis
Melnā dzilna Dryocopus martius
14-Apr-2024, mazais_ezis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
14-Apr-2024, mazais_ezis
Parastais ķeģis Acanthis flammea
14-Apr-2024, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Apr-2024, mazais_ezis
Melnā dzilna Dryocopus martius
14-Apr-2024, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-Apr-2024, mazais_ezis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
14-Apr-2024, mazais_ezis
Vistu vanags Accipiter gentilis
14-Apr-2024, mazais_ezis
Lielā čakste Lanius excubitor
14-Apr-2024, mazais_ezis
Lielā čakste Lanius excubitor
14-Apr-2024, mazais_ezis
Meža bambals Anoplotrupes stercorosus
31-Mar-2024, VitaS
Melnais mežastrazds Turdus merula
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Lauku cīrulis Alauda arvensis
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Krauklis Corvus corax
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Apr-2024, kirsisnelsons
Paceplītis Troglodytes troglodytes
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Ķiploku sīpols Allium scorodoprasum
13-Apr-2024, Agnese
Lielā zīlīte Parus major
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Kalnu grīslis Carex montana
13-Apr-2024, Agnese
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Mīkstā roze Rosa mollis
13-Apr-2024, Agnese
Zilzaļā hlorociborija Chlorociboria aeruginascens
13-Apr-2024, Agnese
Sprigaņu ķērsa Cardamine impatiens
13-Apr-2024, Agnese
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Zilzaļā hlorociborija Chlorociboria aeruginascens
13-Apr-2024, Agnese
Dzilnītis Sitta europaea
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Žubīte Fringilla coelebs
13-Apr-2024, kirsisnelsons
Mednis Tetrao urogallus
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Pelēkā cielava Motacilla cinerea
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Pelēkā dzilna Picus canus
13-Apr-2024, Agnese 1
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-Apr-2024, Ziemelmeita
Mazais ērglis Clanga pomarina
14-Apr-2024, Litenesputni
Rubenis Lyrurus tetrix
14-Apr-2024, Litenesputni
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum aggr.
14-Apr-2024, mufunja
Zivju dzenītis Alcedo atthis
14-Apr-2024, pustumsa
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
14-Apr-2024, pustumsa
Austrijas agrene Sarcoscypha austriaca
14-Apr-2024, pustumsa
Dzērve Grus grus
14-Apr-2024, pustumsa
Pelēkā dzilna Picus canus
14-Apr-2024, pustumsa
Zeltgalvītis Regulus regulus
14-Apr-2024, pustumsa
Dzērve Grus grus
14-Apr-2024, pustumsa
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-Apr-2024, pustumsa
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Apr-2024, pustumsa
Paceplītis Troglodytes troglodytes
14-Apr-2024, pustumsa
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
14-Apr-2024, pustumsa
Žubīte Fringilla coelebs
14-Apr-2024, pustumsa
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Apr-2024, pustumsa
Melnais mežastrazds Turdus merula
14-Apr-2024, pustumsa
Lauku balodis Columba palumbus
14-Apr-2024, pustumsa
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Apr-2024, pustumsa
14-Apr-2024, mufunja
14-Apr-2024, mufunja
14-Apr-2024, andis.kalvans
Rubenis Lyrurus tetrix
14-Apr-2024, Litenesputni
Dzērve Grus grus
14-Apr-2024, Litenesputni
Kausveida pleirostikta Pleurosticta acetabulum
14-Apr-2024, meža_meita
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
14-Apr-2024, Antarktīda
Lielā zīlīte Parus major
14-Apr-2024, Litenesputni
Vidējais dzenis Leiopicus medius
14-Apr-2024, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
14-Apr-2024, Litenesputni
Dzilnītis Sitta europaea
14-Apr-2024, Litenesputni
Garastīte Aegithalos caudatus
14-Apr-2024, Litenesputni
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
14-Apr-2024, Litenesputni
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Apr-2024, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Apr-2024, Litenesputni
Melnais mežastrazds Turdus merula
14-Apr-2024, Litenesputni
Meža tilbīte Tringa ochropus
14-Apr-2024, Litenesputni
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-Apr-2024, Litenesputni
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
14-Apr-2024, Litenesputni
Peļkājīte Prunella modularis
14-Apr-2024, Litenesputni
Sīlis Garrulus glandarius
14-Apr-2024, Litenesputni
Laucis Fulica atra
14-Apr-2024, Litenesputni
Lielā gaura Mergus merganser
14-Apr-2024, Litenesputni
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
14-Apr-2024, Litenesputni
Baltais gārnis Ardea alba
14-Apr-2024, Litenesputni
Gaigala Bucephala clangula
14-Apr-2024, Litenesputni
Pelēkā dzilna Picus canus
14-Apr-2024, Litenesputni
Niedru lija Circus aeruginosus
14-Apr-2024, Litenesputni
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Apr-2024, Litenesputni
Melnā dzilna Dryocopus martius
14-Apr-2024, Litenesputni
Peļu klijāns Buteo buteo
14-Apr-2024, Litenesputni
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
14-Apr-2024, Litenesputni
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Apr-2024, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
14-Apr-2024, Litenesputni
Mežirbe Bonasa bonasia
14-Apr-2024, Litenesputni
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
14-Apr-2024, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
14-Apr-2024, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-Apr-2024, Litenesputni
Žagata Pica pica
14-Apr-2024, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-Apr-2024, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Apr-2024, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
14-Apr-2024, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
14-Apr-2024, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-Apr-2024, Litenesputni
Kajaks Larus canus
13-Apr-2024, Antarktīda
Baltais gārnis Ardea alba
13-Apr-2024, Antarktīda
Lielā zīlīte Parus major
14-Apr-2024, Antarktīda
Mednis Tetrao urogallus
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Bālā sklerofora Sclerophora pallida
14-Apr-2024, meža_meita
Mērkaziņa Gallinago gallinago
14-Apr-2024, Litenesputni
Mizložņa Certhia familiaris
14-Apr-2024, Litenesputni
Peļkājīte Prunella modularis
14-Apr-2024, Litenesputni
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Apr-2024, Litenesputni
Lielā zīlīte Parus major
14-Apr-2024, Litenesputni
Melnā dzilna Dryocopus martius
14-Apr-2024, Litenesputni
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-Apr-2024, Litenesputni
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, Litenesputni
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
14-Apr-2024, Litenesputni
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
14-Apr-2024, Litenesputni
Lauku zvirbulis Passer montanus
14-Apr-2024, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-Apr-2024, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Apr-2024, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
14-Apr-2024, Litenesputni
Žagata Pica pica
14-Apr-2024, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-Apr-2024, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
14-Apr-2024, Litenesputni
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Apr-2024, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-Apr-2024, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
14-Apr-2024, Litenesputni
Sīlis Garrulus glandarius
14-Apr-2024, Litenesputni
Meža tilbīte Tringa ochropus
14-Apr-2024, Litenesputni
Peļkājīte Prunella modularis
14-Apr-2024, Litenesputni
Peļkājīte Prunella modularis
14-Apr-2024, Litenesputni
Dzilnītis Sitta europaea
14-Apr-2024, Litenesputni
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Apr-2024, Litenesputni
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
14-Apr-2024, Litenesputni
Mežirbe Bonasa bonasia
14-Apr-2024, Litenesputni
Krauklis Corvus corax
14-Apr-2024, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
14-Apr-2024, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
14-Apr-2024, Litenesputni
Melnais mežastrazds Turdus merula
14-Apr-2024, Litenesputni
Parastā vīksna Ulmus laevis
14-Apr-2024, meža_meita
Dzērve Grus grus
14-Apr-2024, finesse
Vilks Canis lupus
14-Apr-2024, Litenesputni
Krauklis Corvus corax
14-Apr-2024, Litenesputni
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
14-Apr-2024, Litenesputni
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
14-Apr-2024, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
14-Apr-2024, Litenesputni
Zivju gārnis Ardea cinerea
14-Apr-2024, Litenesputni
Baltvēderis Mareca penelope
14-Apr-2024, Litenesputni
Lielā gaura Mergus merganser
14-Apr-2024, Litenesputni
Dzērve Grus grus
14-Apr-2024, Litenesputni
Krīklis Anas crecca
14-Apr-2024, Litenesputni
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Apr-2024, Litenesputni
Gaigala Bucephala clangula
14-Apr-2024, Litenesputni
Meža balodis Columba oenas
14-Apr-2024, Litenesputni
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
14-Apr-2024, Litenesputni
Dzilnītis Sitta europaea
14-Apr-2024, Litenesputni
Lielā zīlīte Parus major
14-Apr-2024, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
14-Apr-2024, Eliana
Lielā zīlīte Parus major
14-Apr-2024, Eliana
Parastais osis Fraxinus excelsior
14-Apr-2024, meža_meita
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Apr-2024, Eliana
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Apr-2024, Eliana
Žubīte Fringilla coelebs
14-Apr-2024, Eliana
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
14-Apr-2024, Eliana
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, 26467090
Baltais stārķis Ciconia ciconia
14-Apr-2024, 26467090
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
14-Apr-2024, Litenesputni
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Apr-2024, Litenesputni
Meža balodis Columba oenas
14-Apr-2024, Litenesputni
Melnais mežastrazds Turdus merula
14-Apr-2024, Litenesputni
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Apr-2024, Litenesputni
Ķivulis Spinus spinus
14-Apr-2024, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
14-Apr-2024, Litenesputni
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-Apr-2024, Litenesputni
Sīlis Garrulus glandarius
14-Apr-2024, Litenesputni
Mērkaziņa Gallinago gallinago
14-Apr-2024, Litenesputni
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Apr-2024, girtsbar
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
14-Apr-2024, girtsbar
Žubīte Fringilla coelebs
14-Apr-2024, girtsbar
Paceplītis Troglodytes troglodytes
14-Apr-2024, girtsbar
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
14-Apr-2024, girtsbar
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-Apr-2024, girtsbar
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
14-Apr-2024, Ziemelmeita
Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp.
14-Apr-2024, mufunja 1
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
14-Apr-2024, MiķelisZ
Sudrabkaija Larus argentatus
14-Apr-2024, Ziemelmeita
Tītiņš Jynx torquilla
14-Apr-2024, Vīksna
Žubīte Fringilla coelebs
14-Apr-2024, kripoks
Bālā sklerofora Sclerophora pallida
14-Apr-2024, meža_meita
14-Apr-2024, mufunja
14-Apr-2024, mufunja
Parastais ozols Quercus robur
14-Apr-2024, meža_meita
Ķivulis Spinus spinus
14-Apr-2024, Litenesputni
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
14-Apr-2024, Litenesputni
Sīlis Garrulus glandarius
14-Apr-2024, Litenesputni
Pelēkais strazds Turdus pilaris
14-Apr-2024, Litenesputni
Pelēkā dzilna Picus canus
14-Apr-2024, Litenesputni
Rubenis Lyrurus tetrix
14-Apr-2024, Litenesputni
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Apr-2024, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-Apr-2024, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
14-Apr-2024, Litenesputni
Žagata Pica pica
14-Apr-2024, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-Apr-2024, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-Apr-2024, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Apr-2024, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
14-Apr-2024, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Apr-2024, Litenesputni
Meža balodis Columba oenas
14-Apr-2024, Litenesputni
Meža tilbīte Tringa ochropus
14-Apr-2024, Litenesputni
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
14-Apr-2024, Litenesputni
Dzērve Grus grus
14-Apr-2024, Litenesputni
Mērkaziņa Gallinago gallinago
14-Apr-2024, Litenesputni
Lielā zīlīte Parus major
14-Apr-2024, Litenesputni
Peļkājīte Prunella modularis
14-Apr-2024, Litenesputni
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
14-Apr-2024, Litenesputni
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
14-Apr-2024, Litenesputni
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Apr-2024, Litenesputni
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Apr-2024, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
14-Apr-2024, Litenesputni
Meža tilbīte Tringa ochropus
14-Apr-2024, Litenesputni
Krauklis Corvus corax
14-Apr-2024, Litenesputni
Melnais mežastrazds Turdus merula
14-Apr-2024, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
14-Apr-2024, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
14-Apr-2024, Litenesputni
Sējas zoss Anser fabalis
14-Apr-2024, Baiba.Mask
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
14-Apr-2024, Baiba.Mask
Peļu klijāns Buteo buteo
14-Apr-2024, gudgalf
Pupuķis Upupa epops
14-Apr-2024, gudgalf
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Lielais ķīris Larus ridibundus
14-Apr-2024, Eliana
Pelēkā dzilna Picus canus
14-Apr-2024, fufuks
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
14-Apr-2024, Ziemelmeita
14-Apr-2024, mufunja
Kovārnis Corvus monedula
14-Apr-2024, Mareks Kilups
Lielā zīlīte Parus major
14-Apr-2024, Litenesputni
Meža zīlīte Periparus ater
14-Apr-2024, Litenesputni
Mežirbe Bonasa bonasia
14-Apr-2024, Litenesputni
Dzērve Grus grus
14-Apr-2024, Litenesputni
Meža balodis Columba oenas
14-Apr-2024, Litenesputni
Sila strazds Turdus viscivorus
14-Apr-2024, Litenesputni
Peļkājīte Prunella modularis
14-Apr-2024, Litenesputni
Melnā dzilna Dryocopus martius
14-Apr-2024, Litenesputni
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
14-Apr-2024, Litenesputni
Mežirbe Bonasa bonasia
14-Apr-2024, Litenesputni
Gaigala Bucephala clangula
14-Apr-2024, Litenesputni
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
14-Apr-2024, Litenesputni
Meža tilbīte Tringa ochropus
14-Apr-2024, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-Apr-2024, Litenesputni
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-Apr-2024, Litenesputni
Mizložņa Certhia familiaris
14-Apr-2024, Litenesputni
Sīlis Garrulus glandarius
14-Apr-2024, Litenesputni
Zivju dzenītis Alcedo atthis
14-Apr-2024, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
14-Apr-2024, Litenesputni
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
14-Apr-2024, Litenesputni
Peļkājīte Prunella modularis
14-Apr-2024, Litenesputni
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Apr-2024, Litenesputni
Krauklis Corvus corax
14-Apr-2024, Litenesputni
Zaļžubīte Chloris chloris
14-Apr-2024, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-Apr-2024, Litenesputni
Lielā zīlīte Parus major
14-Apr-2024, Litenesputni
Dzilnītis Sitta europaea
14-Apr-2024, Litenesputni
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
14-Apr-2024, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-Apr-2024, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
14-Apr-2024, Litenesputni
Vidējais dzenis Leiopicus medius
14-Apr-2024, Litenesputni
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
14-Apr-2024, Litenesputni
Gaigala Bucephala clangula
14-Apr-2024, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
14-Apr-2024, Litenesputni
Melnais mežastrazds Turdus merula
14-Apr-2024, Litenesputni
Pelēkais strazds Turdus pilaris
14-Apr-2024, Litenesputni
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Apr-2024, Litenesputni
Pelēkā dzilna Picus canus
14-Apr-2024, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
14-Apr-2024, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-Apr-2024, Litenesputni
Mājas zvirbulis Passer domesticus
14-Apr-2024, Litenesputni
Mājas balodis Columba livia f. domestica
14-Apr-2024, Litenesputni
Lauku zvirbulis Passer montanus
14-Apr-2024, Litenesputni
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
14-Apr-2024, Litenesputni
14-Apr-2024, mufunja
Mednis Tetrao urogallus
14-Apr-2024, andis.kalvans
Meža tilbīte Tringa ochropus
14-Apr-2024, Mareks Kilups
Zaļžubīte Chloris chloris
14-Apr-2024, Vladimirs S
Žagata Pica pica
14-Apr-2024, gints
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-Apr-2024, Ziemelmeita
Zaļžubīte Chloris chloris
14-Apr-2024, Ziemelmeita
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
14-Apr-2024, Mareks Kilups
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
14-Apr-2024, Mareks Kilups
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Dzērve Grus grus
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Lauku piekūns Falco tinnunculus
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Peļkājīte Prunella modularis
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Sīlis Garrulus glandarius
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Meža tilbīte Tringa ochropus
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Zeltgalvītis Regulus regulus
14-Apr-2024, Mareks Kilups
Dadzītis Carduelis carduelis
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Sila cīrulis Lullula arborea
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Mežirbe Bonasa bonasia
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Zivju dzenītis Alcedo atthis
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Mežirbe Bonasa bonasia
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Āpsis Meles meles
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Meža balodis Columba oenas
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Pelēkā dzilna Picus canus
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Dzilnītis Sitta europaea
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Lielā zīlīte Parus major
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Peļkājīte Prunella modularis
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Melnā dzilna Dryocopus martius
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Purva zīlīte Poecile palustris
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Mērkaziņa Gallinago gallinago
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
14-Apr-2024, Edgars Smislovs
Koku čipste Anthus trivialis
14-Apr-2024, Mareks Kilups
Meža balodis Columba oenas
14-Apr-2024, Arnis65
Gaigala Bucephala clangula
14-Apr-2024, Arnis65
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-Apr-2024, Arnis65
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
14-Apr-2024, Arnis65
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
12-Apr-2024, Arnis65
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
14-Apr-2024, mardzh
Meža tilbīte Tringa ochropus
14-Apr-2024, fufuks
Melnā dzilna Dryocopus martius
14-Apr-2024, Mareks Kilups
Pēdējās sugu izmaiņas
Ziemelmeita 14-Apr-2024 14:55:33

Dziedniecības lakacis Pulmonaria officinalis ->


Edgars Smislovs 14-Apr-2024 14:13:53

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


paliec 14-Apr-2024 12:53:50

Nezināms Ignotus ->


dziedava 14-Apr-2024 12:12:09

Sūna (nenoteikta) ->


Lietuviete 14-Apr-2024 11:57:10

Sēne (nenoteikta) ->


IlzeP 14-Apr-2024 11:18:54

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 14-Apr-2024 07:16:06

Vakarlēpis Caprimulgus europaeus ->


Edgars Smislovs 13-Apr-2024 22:29:28

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


nekovārnis 13-Apr-2024 22:18:06

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 13-Apr-2024 21:22:11

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 13-Apr-2024 21:21:45

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 13-Apr-2024 21:21:12

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


nekovārnis 13-Apr-2024 20:49:25

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 13-Apr-2024 20:48:30

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 13-Apr-2024 20:46:26

Skudra (nenoteikta) Formicidae ->


nekovārnis 13-Apr-2024 20:44:36

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


angel 13-Apr-2024 20:22:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


paliec 13-Apr-2024 20:04:58

Baltais vīngliemezis Xerolenta obvia (syn. Helicella obvia) ->


paliec 13-Apr-2024 20:03:43

Lauka kailgliemezis (nenoteikts) Limax sp. ->


paliec 13-Apr-2024 20:02:11

Vārpstiņgliemezis (nenoteikts) Clausiliidae sp. ->


Edgars Smislovs 13-Apr-2024 18:45:33

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus ->


Edgars Smislovs 13-Apr-2024 17:58:16

Melngalvas kaija Larus melanocephalus ->


Edgars Smislovs 13-Apr-2024 17:56:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ziemelmeita 13-Apr-2024 17:27:27

Pelēkā dzilna Picus canus ->


dziedava 13-Apr-2024 17:03:26

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


Ansis 13-Apr-2024 16:05:38

Augs (nenoteikts) ->


Ziemelmeita 13-Apr-2024 15:48:12

Kvadrātiskā maršancija (preisija) Marchantia quadrata (syn. Preissia quadrata) ->


dziedava 13-Apr-2024 12:18:35

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


dziedava 13-Apr-2024 11:59:46

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


dziedava 13-Apr-2024 11:05:01

Pilienīte (nenoteikta) Hemitrichia sp., Trichia sp. ->


IlzeP 13-Apr-2024 10:54:39

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


Vīksna 13-Apr-2024 10:07:44

Īsspārnis (nenoteikts) Staphylinidae sp. ->


dziedava 13-Apr-2024 10:04:58

Cukurīte (nenoteikta) Didymium sp. ->


dziedava 13-Apr-2024 09:49:56

Cukurīte (nenoteikta) Didymium sp. ->


nekovārnis 13-Apr-2024 04:04:20

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


nekovārnis 13-Apr-2024 04:03:38

Zemesblakts (nenoteikta) Lygaeidae sp. ->


nekovārnis 13-Apr-2024 04:02:18

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


dziedava 12-Apr-2024 23:08:47

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


dziedava 12-Apr-2024 23:00:07

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


nekovārnis 12-Apr-2024 22:44:36

Zemesblakts Trapezonotus sp. Trapezonotus sp. ->


dziedava 12-Apr-2024 22:19:57

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


Ansis 12-Apr-2024 21:29:21

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 12-Apr-2024 20:04:28

Parastā konusgalvīte Conocephalum conicum ->


Aleksejs 12-Apr-2024 19:58:27

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 12-Apr-2024 19:47:37

Sprogaine (nenoteikta) Ulota sp. ->


Ansis 12-Apr-2024 19:46:07

Augs (nenoteikts) ->


Ansis 12-Apr-2024 19:37:35

Vijolīte (nenoteikta) Viola sp. ->


Ansis 12-Apr-2024 19:36:25

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 12-Apr-2024 19:31:44

Ciņu kroksamtīte Ptychostomum imbricatulum (syn. Bryum caespiticium) ->


Ansis 12-Apr-2024 19:27:03

Vītols, kārkls (nenoteikts) Salix sp. ->


paliec 12-Apr-2024 19:25:29

Vārpstiņgliemezis (nenoteikts) Clausiliidae sp. ->


paliec 12-Apr-2024 19:24:11

Vārpstiņgliemezis (nenoteikts) Clausiliidae sp. ->


gunitak 12-Apr-2024 19:04:11

Meža pīle Anas platyrhynchos ->


Ansis 12-Apr-2024 18:52:31

Sūna (nenoteikta) ->


dziedava 12-Apr-2024 17:46:22

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 12-Apr-2024 15:15:11

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 12-Apr-2024 15:14:48

Nezināms Ignotus ->


AinisP 12-Apr-2024 14:44:50

Dižraibais dzenis Dendrocopos major ->


Edgars Smislovs 12-Apr-2024 14:26:11

Dzenis/dzilna (nenoteikts) Picidae ->


IlzeP 12-Apr-2024 13:18:22

Nezināms Ignotus ->


dziedava 12-Apr-2024 11:54:10

Lāpstīte (nenoteikta) Scapania sp. ->


Vīksna 12-Apr-2024 11:41:39

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Vīksna 12-Apr-2024 11:40:47

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


Vīksna 12-Apr-2024 11:39:35

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Vīksna 12-Apr-2024 11:38:56

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Vīksna 12-Apr-2024 11:38:20

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


mufunja 12-Apr-2024 11:35:00

Spuraingreizā pilienīte Trichia contorta var. iowensis ->


dziedava 12-Apr-2024 11:07:04

Sūna (nenoteikta) ->


VijaS 12-Apr-2024 10:05:46

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


VijaS 12-Apr-2024 09:22:44

Pilienīte (nenoteikta) Hemitrichia sp., Trichia sp. ->


VijaS 12-Apr-2024 09:20:01

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


bitene 12-Apr-2024 08:39:55

Zeltstarīte (nenoteikta) Gagea sp. ->


bitene 12-Apr-2024 08:38:16

Augs (nenoteikts) ->


felsi 11-Apr-2024 22:20:03

Pilienīšu dzimtas gļotsēne (nenoteikta) Trichiaceae sp. ->


mazais_ezis 11-Apr-2024 22:05:34

Rubenis Lyrurus tetrix ->


mazais_ezis 11-Apr-2024 22:03:44

Vistu vanags Accipiter gentilis ->


Edgars Smislovs 11-Apr-2024 21:33:44

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


IlzeP 11-Apr-2024 21:20:27

Oranždzeltenā stiklene Hygrocybe acutoconica (sin. Hygrocybe persistens) ->


IlzeP 11-Apr-2024 21:20:01

Oranždzeltenā stiklene Hygrocybe acutoconica (sin. Hygrocybe persistens) ->


IlzeP 11-Apr-2024 21:19:33

Oranždzeltenā stiklene Hygrocybe acutoconica (sin. Hygrocybe persistens) ->


IlzeP 11-Apr-2024 21:19:04

Oranždzeltenā stiklene Hygrocybe acutoconica (sin. Hygrocybe persistens) ->


IlzeP 11-Apr-2024 21:18:34

Oranždzeltenā stiklene Hygrocybe acutoconica (sin. Hygrocybe persistens) ->


IlzeP 11-Apr-2024 21:17:22

Oranždzeltenā stiklene Hygrocybe acutoconica (sin. Hygrocybe persistens) ->


DaceKKK 11-Apr-2024 19:54:17

Pelēkā cielava Motacilla cinerea ->


Cardinal 11-Apr-2024 19:29:56

Kātiņpiepe (nenoteikta) Polyporus sp. ->


Ansis 11-Apr-2024 17:53:15

Zeltstarīte (nenoteikta) Gagea sp. ->


Ansis 11-Apr-2024 17:52:15

Dziedniecības lakacis Pulmonaria officinalis ->


Ansis 11-Apr-2024 17:49:43

Meža zeltstarīte Gagea lutea ->


Ansis 11-Apr-2024 17:49:09

Dziedniecības lakacis Pulmonaria officinalis ->


Ansis 11-Apr-2024 17:48:17

Pavasara mazpurenīte Ficaria verna ->


Ansis 11-Apr-2024 17:47:19

Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis ->


VijaS 11-Apr-2024 14:24:12

Sēne (nenoteikta) ->


CerambyX 11-Apr-2024 13:29:39

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


ekologs 11-Apr-2024 13:23:02

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


CerambyX 11-Apr-2024 13:22:37

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


Edgars Smislovs 11-Apr-2024 12:59:47

Zvirbuļvanags Accipiter nisus ->


Edgars Smislovs 11-Apr-2024 12:41:59

Kanādas zoss Branta canadensis ->


Edgars Smislovs 11-Apr-2024 12:38:45

Kanādas zoss Branta canadensis ->


Edgars Smislovs 11-Apr-2024 12:12:45

Mazais gulbis Cygnus columbianus ->


nekovārnis 11-Apr-2024 11:11:07

Eļļasvabole Meloe sp. Meloe sp. ->


nekovārnis 11-Apr-2024 11:09:37

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Edgars Smislovs 11-Apr-2024 09:07:06

Nezināms Ignotus ->


Edgars Smislovs 11-Apr-2024 09:06:13

Nezināms Ignotus ->


Edgars Smislovs 11-Apr-2024 09:03:42

Nezināms Ignotus ->


Edgars Smislovs 11-Apr-2024 09:02:43

Nezināms Ignotus ->


Edgars Smislovs 11-Apr-2024 09:02:00

Nezināms Ignotus ->


Edgars Smislovs 11-Apr-2024 08:52:19

Nezināms Ignotus ->


Edgars Smislovs 11-Apr-2024 08:51:23

Nezināms Ignotus ->


Edgars Smislovs 11-Apr-2024 08:49:57

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 11-Apr-2024 08:45:56

Depresārijs Depressaria radiella Depressaria radiella ->


Lemmus 10-Apr-2024 23:27:43

Ezis (nenoteikts) Erinaceus sp. ->


Kiwi 10-Apr-2024 22:47:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ziemelmeita 10-Apr-2024 22:29:22

Dziedātājstrazds Turdus philomelos ->


Siona 10-Apr-2024 22:23:03

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


Kiwi 10-Apr-2024 22:17:58

Pīle (nenoteikta) Anas sp. ->


Edgars Smislovs 10-Apr-2024 22:17:11

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Edgars Smislovs 10-Apr-2024 21:46:58

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


felsi 10-Apr-2024 21:45:13

Pilienīšu dzimtas gļotsēne (nenoteikta) Trichiaceae sp. ->


Edgars Smislovs 10-Apr-2024 21:09:06

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ziemelmeita 10-Apr-2024 20:57:14

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Kiwi 10-Apr-2024 20:38:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dekants 10-Apr-2024 20:23:08

Mazais svilpis Carpodacus erythrinus ->


Kiwi 10-Apr-2024 20:21:56

Meža balodis Columba oenas ->


Kiwi 10-Apr-2024 20:21:26

Meža balodis Columba oenas ->


nekovārnis 10-Apr-2024 20:12:07

Eļļasvabole Meloe sp. Meloe sp. ->


nekovārnis 10-Apr-2024 20:09:46

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 10-Apr-2024 20:06:14

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


nekovārnis 10-Apr-2024 20:03:46

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


IlzeP 10-Apr-2024 19:59:02

Skudra (nenoteikta) Formicidae ->


Ziemelmeita 10-Apr-2024 16:04:54

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


Acenes 10-Apr-2024 14:00:14

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


Алексей 10-Apr-2024 12:39:51

Melnā vārna Corvus corone corone ->


IlzeP 10-Apr-2024 08:40:08

Smecernieks (nenoteikts) Curculionidae sp. ->


Cardinal 9-Apr-2024 22:08:11

Bisīte (nenoteikta) Gyromitra sp. ->


Ansis 9-Apr-2024 21:50:22

Parastā silpurene Pulsatilla vulgaris ->


krista84 9-Apr-2024 21:49:52

Kandola spīgulīte Psathyrella candolleana ->


Ansis 9-Apr-2024 21:48:22

Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis ->


Ansis 9-Apr-2024 21:44:35

Zeltstarīte (nenoteikta) Gagea sp. ->


Алексей 9-Apr-2024 21:21:06

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Lietuviete 9-Apr-2024 20:52:21

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Lietuviete 9-Apr-2024 20:41:06

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 9-Apr-2024 19:08:05

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 9-Apr-2024 19:05:29

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 9-Apr-2024 19:04:26

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


nekovārnis 9-Apr-2024 18:44:48

Skrejvabole Microlestes sp. Microlestes sp. ->


nekovārnis 9-Apr-2024 18:26:08

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 9-Apr-2024 18:25:43

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 9-Apr-2024 18:25:08

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 9-Apr-2024 18:24:23

Ūdensmērītājs (nenoteikts) Gerridae sp. ->


Ziemelmeita 9-Apr-2024 17:39:03

Ērce (nenoteikta) Acari sp. ->


Lemmus 9-Apr-2024 16:05:10

Sūna (nenoteikta) ->


Meinards D. 9-Apr-2024 14:48:15

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Meinards D. 9-Apr-2024 14:46:58

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


paliec 9-Apr-2024 09:37:38

Vārpstiņgliemezis (nenoteikts) Clausiliidae sp. ->


paliec 9-Apr-2024 09:34:16

Gludgliemezis (nenoteikts) Cochlicopa sp. ->


paliec 9-Apr-2024 09:31:16

Vārpstiņgliemezis (nenoteikts) Clausiliidae sp. ->


paliec 9-Apr-2024 09:29:11

Vārpstiņgliemezis (nenoteikts) Clausiliidae sp. ->


paliec 9-Apr-2024 09:27:25

Sēņu kailgliemezis Malacolimax tenellus ->


CerambyX 8-Apr-2024 23:57:14

Mārīte (nenoteikta) Coccinellidae sp. ->


CerambyX 8-Apr-2024 22:38:48

Divspārnis (nenoteikts) Diptera sp. ->


CerambyX 8-Apr-2024 22:38:22

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 8-Apr-2024 22:38:13

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 8-Apr-2024 22:37:57

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


IlzeP 8-Apr-2024 20:52:01

Kukainis (nenoteikts) ->


IlzeP 8-Apr-2024 20:48:23

Sēne (nenosakāma) ->


IlzeP 8-Apr-2024 20:43:10

Sēne (nenoteikta) ->


krista84 8-Apr-2024 20:39:37

Sēne (nenoteikta) ->


CerambyX 8-Apr-2024 20:34:17

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 8-Apr-2024 20:34:10

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 8-Apr-2024 20:34:06

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 8-Apr-2024 20:27:38

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 8-Apr-2024 20:27:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 8-Apr-2024 20:27:22

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 8-Apr-2024 20:27:17

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 8-Apr-2024 20:27:11

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 8-Apr-2024 20:27:03

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


Vladimirs S 8-Apr-2024 20:05:11

Mazais svilpis Carpodacus erythrinus ->


Edgars Smislovs 8-Apr-2024 19:46:31

Mazā zoss Anser erythropus ->


CerambyX 8-Apr-2024 18:14:44

Sīkmārīte (nenoteikta) Scymnus sp. ->


CerambyX 8-Apr-2024 18:14:12

Skrejvabole Panagaeus sp. Panagaeus sp. ->


nekovārnis 8-Apr-2024 17:06:18

Eļļasvabole Meloe sp. Meloe sp. ->


meža_meita 8-Apr-2024 16:14:02

Ķērpis (nenoteikts) Lichenes ->


nekovārnis 8-Apr-2024 15:48:29

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


CerambyX 8-Apr-2024 15:42:48

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 8-Apr-2024 15:41:32

Kode (nenoteikta) Tineidae sp. ->


CerambyX 8-Apr-2024 15:39:35

Bērzu pavasarsprīžmetis Archiearis parthenias ->


CerambyX 8-Apr-2024 13:56:39

Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp. ->


CerambyX 8-Apr-2024 11:03:14

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


zane_ernstreite 8-Apr-2024 10:45:35

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


pustumsa 8-Apr-2024 09:39:27

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ansis 8-Apr-2024 08:04:34

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Apr-2024 08:03:17

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Apr-2024 08:01:19

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Apr-2024 07:58:57

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Apr-2024 07:51:39

Dzīslainā leskejīte Pseudoleskeella nervosa ->


Ansis 8-Apr-2024 07:50:39

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Apr-2024 07:50:07

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Apr-2024 07:49:15

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Apr-2024 07:47:17

Sūna (nenoteikta) ->


Ansis 8-Apr-2024 07:46:36

Matainais dzegužlins Polytrichum piliferum ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
Ilmarsok 14.aprīlis, 14:10

Paldies, ka noteicāt sugu!


Karmena 14.aprīlis, 12:46

Paldies par sugas noteikšanu, Margarita! Paldies par labojumu, Ilze!


ekologs 14.aprīlis, 12:34

Parastā varde (Rana temporaria) :)


ekologs 14.aprīlis, 12:32

Airvabole (Acilius canaliculatus) :)


ekologs 14.aprīlis, 12:26

Nātru lācītis (Callimorpha dominula) :)


Ziemelmeita 14.aprīlis, 12:22

Klausos putni.lv un man vairāk izklausās pēc mazā gulbja sauciena. Kurš no viņiem būs šis?


ekologs 14.aprīlis, 10:05

https://www.kerbtier.de/cgi-bin/enXCompare.cgi?ID=c0ec0d0d6d


ekologs 14.aprīlis, 10:04

Te savukārt, skatoties pēc tiem plankumiem, manuprāt, Glischrochilus quadriguttatus, Mh...domīgi


ekologs 14.aprīlis, 09:59

Es arī skatos uz tiem plankumiem un zīlēju :)


nekovārnis 14.aprīlis, 09:39

Uģi, kas ar šo? quadrisignatus/quadriguttatus?


nekovārnis 14.aprīlis, 09:37

Nevar īsti saprast. Plankumi pēc kopējās formas un novietojuma drīzāk kā Glischrochilus quadrisignatus, bet augšējie tomēr mazliet dalās trijās daļās kā Glischrochilus quadriguttatus. Dotu 80% ka G.quadrisignatus, 20% G.quadriguttatus, bet diez vai tas palīdzēs :)


Edgars Smislovs 14.aprīlis, 07:19

http://www.putni.lv/loclus.htm http://www.putni.lv/capeur.htm


Edgars Smislovs 14.aprīlis, 04:48

Vakarlēpis dienas laikā dzied niedrēs? Iespējams seivi ķauķis?


Kiwi 13.aprīlis, 22:31

Paldies, Edgar!


ekologs 13.aprīlis, 22:27

Marek, Tavs viedoklis?


Kiwi 13.aprīlis, 22:15

Platknābis?


ekologs 13.aprīlis, 22:05

Ūdens skorpions (Nepa cinerea).


Kiwi 13.aprīlis, 21:49

Paldies, Ansi!


Izabella 13.aprīlis, 21:39

Paldies, Mareks!


Ziemelmeita 13.aprīlis, 21:14

Paldies,Marek.


Irbe 13.aprīlis, 20:58

Melngalvas ķauķis M


Vladimirs S 13.aprīlis, 20:48

Paldies!


BI 13.aprīlis, 20:39

EK722 - tēviņš, ad, 27.03.2009, Buļļupe pie tilta


Ziemelmeita 13.aprīlis, 20:16

Paldies,Edgar.


ekologs 13.aprīlis, 17:24

Manuprāt, Zaļā vairogblakts (Palomena prasina).


ekologs 13.aprīlis, 17:18

Vairogblakts (Eysarcoris aeneus).


Ziemelmeita 13.aprīlis, 16:06

Paldies,Ansi.


Ziemelmeita 13.aprīlis, 15:47

Paldies,Julita. Paskatīšos pētījumu. Tad šī droši vien būs parastā maršancija.


BI 13.aprīlis, 13:30

EV523 - Tēviņš, 4y+, 12.04.2015, Buļļupe, Rīga


BI 13.aprīlis, 12:52

Gredzenots 1.10.2015 Buļļupē pie tilta, 1y


VitaS 13.aprīlis, 12:45

Otrs bija ar tādu pašu krāsojumu.


dziedava 13.aprīlis, 12:23

Hipotēze Diderma chondrioderma


IlzeP 13.aprīlis, 10:52

Paldies, Julita!


Vīksna 13.aprīlis, 10:12

Vēl tādiem sīkuļiem pāri 700 sugu noteikt un varbūt ne visas noteiktas ?


Vīksna 13.aprīlis, 10:07

Paldies !


ekologs 13.aprīlis, 09:38

Te, manuprāt, Īsspārnis (Anotylus insecatus).


ekologs 13.aprīlis, 09:32

Īsspārnis (Bolitobius cingulatus).


dziedava 13.aprīlis, 09:13

Kvadrātiskā nebūs, tai nav tādu "ķobīšu". Kvadrātiskajai, kad veidojas sporogoni, sākumā uz lapoņa redzami tādi kvadrātiski izciļņi, kuri ar laiku uz kātiņa paceļas augstāk. Vijai Silevičai par šo attīstību bija pamatīgs pētījums :) https://dabistiskinteresantumi.blogspot.com/2019/05/kvadratiska-preisija.html


AtisL 13.aprīlis, 09:06

Kreisā pusē tālākā.


ekologs 13.aprīlis, 08:52

Manuprāt, Slaidzirneklis (Tetragnatha sp.).


ekologs 13.aprīlis, 08:40

Krabjzirneklis (Xysticus ulmi).


ekologs 13.aprīlis, 08:38

Iespējams nobružāts, krāsojumu zaudējis Smecernieks (Cleonis pigra).


fufuks 13.aprīlis, 07:37

Black-headed gull strikes again...


fufuks 13.aprīlis, 07:34

Kura?


dziedava 12.aprīlis, 23:00

Skaisti, jaunā raža! :)


zane_ernstreite 12.aprīlis, 21:08

Paldies, Ansi, par precizējumu!


Ziemelmeita 12.aprīlis, 19:48

Paldies,Ansi, par sūnu noteikšanu.


Ziemelmeita 12.aprīlis, 19:47

Paldies,Ansi.


Ansis 12.aprīlis, 19:06

Sens ārstniecības augs (izmantoti sakneņi un lapas), tādēļ atrodams pie mājām, kur pamestās vietās spēj izkonkurēt citus augus. Atsevišķu projektu ietekmē esošu subjektu ieskatā tiek dēvēts par invazīvu.


Gaidis Grandāns 12.aprīlis, 15:48

Drīzāk pelēkā cielava, spriežot pēc biotopa.


marsancija 12.aprīlis, 15:04

Šopavasar pirmais, bet vispār kārtējais šajā vietā.


marsancija 12.aprīlis, 14:13

Īsti nesapratu, kādu statusu likt- "barojas", "vecāki ar mazuļiem"? Katrā ziņā raža laba :)


IlzeP 12.aprīlis, 13:19

Vasarā milzīgām lapām; uzskata par iespējami invazīvu.


Vīksna 12.aprīlis, 12:30

Bastarda tūsklape.


ekologs 12.aprīlis, 12:18

Vārpstiņgliemezis (Clausiliidae sp.) :)


Vīksna 12.aprīlis, 11:37

Paldies !


ekologs 12.aprīlis, 11:35

Te arī Skrejvabole (Bembidion sp.) :)


ekologs 12.aprīlis, 11:34

Kāda no Bembidion sp.


ekologs 12.aprīlis, 11:22

Spīdulis (Glischrochilus quadrisignatus).


ekologs 12.aprīlis, 10:57

Gludvabole (Olibrus sp.) :)


Ziemelmeita 12.aprīlis, 10:50

Paldies,Vija, par labojumu.


ekologs 12.aprīlis, 10:49

Skrejvabole (Pterostichus niger) :)


Ekoskola Taurenitis 11.aprīlis, 22:39

Paldies. Zināsim kādu statusu likt nākamreiz.


felsi 11.aprīlis, 22:21

Pievienoju mikroskopiju.


ekologs 11.aprīlis, 21:27

Ko Mareks, Uģis teiks?


IlzeP 11.aprīlis, 21:20

Šī izmaiņa tikai sakārtošanai, suga nav mainīta.


IlzeP 11.aprīlis, 21:20

Šī izmaiņa tikai sakārtošanai, suga nav mainīta.


IlzeP 11.aprīlis, 21:19

Šī izmaiņa tikai sakārtošanai, suga nav mainīta.


IlzeP 11.aprīlis, 21:19

Šī izmaiņa tikai sakārtošanai, suga nav mainīta.


IlzeP 11.aprīlis, 21:18

Šī izmaiņa tikai sakārtošanai, suga nav mainīta.


IlzeP 11.aprīlis, 21:18

Kaut ko es te esmu jaukusies ar sistemātiku. Šī izmaiņa tikai sakārtošanai, suga nav mainīta.


CerambyX 11.aprīlis, 20:45

Njā, es to ar tik uz smilšu graudiņu fona esmu atradis, kur tas melnais 'punkts' kaut mazliet, bet izceļas :D Gan jau nav ļoti reta suga, bet nu grūti atrodams šāds sīkulis.


nekovārnis 11.aprīlis, 20:37

Knapi varēja saskatīt, šaubos vai dabiskā vidē būtu ieraudzījis pat ja uz to skatītos :) Pat sīkmārīte, kurai kerbtier.de norāda izmēru 1,3-1,8mm šķita lielāka :)


CerambyX 11.aprīlis, 20:17

O, šī forša!


DaceKKK 11.aprīlis, 19:55

Baltās


Irbe 11.aprīlis, 18:51

Melnais mežastrazds?


Ziemelmeita 11.aprīlis, 17:55

Paldies,Ansi, par visiem labojumiem.


Vīksna 11.aprīlis, 16:45

Paldies !


dziedava 11.aprīlis, 14:31

Paldies!


IlzeP 11.aprīlis, 14:14

Dzeltenās? :)


IlzeP 11.aprīlis, 14:12

Vai mainīt sugu uz krustziežu stublāju smecernieku?


ekologs 11.aprīlis, 13:22

Paldies, Marek! Tad jau Skrejvabole Pterostichus niger :) Tieši tajā vietā arī iepriekš novēroju P. niger, tikai šoreiz kaut kā tas priekškrūšu vairogs samulsināja. Paldies!


Edgars Smislovs 11.aprīlis, 12:48

baltās?


nekovārnis 11.aprīlis, 11:28

Man tā kā pēc Pterostichus niger izskatās - centram tuvākā rieva uz priekškrūšu vairoga izskatās garāka par malējo (P.melanarius parasti daudz maz vienādas) un priekškrūšu vairoga platākā daļa tuvāk galvai (P.melanarius gandrīz centrā), Priekškrūšu vairoga ārmala aizmugurējā daļā izskatās taisna (P.melanarius tas liekums diezgan vienmērīgs gar visu pr.vairoga ārmalu) Bet varbūt vienkārši ne pārāk parocīgais noteikšanas leņķis vainīgs :) Šāda izmēra vabolēm var mēģināt uz gaiša fona aizmugurējās kājas pēdu nobildet - P.melanarius pēdas apakša ar sariņiem, P.niger - bez.


ekologs 11.aprīlis, 09:07

Līķvabole (Silphidae sp.) :)


ekologs 10.aprīlis, 23:19

Ziemeļu baltkrūtainais ezis (Erinaceus roumanicus) :)


ekologs 10.aprīlis, 22:31

Zilā eļļas vabole (Meloe violaceus) :)


Kiwi 10.aprīlis, 22:17

Paldies par sugas noteikšanu, Krister!


Kristers K 10.aprīlis, 22:02

Pelēkās pīles


Ziemelmeita 10.aprīlis, 21:58

Paldies,Edgar par labojumiem


felsi 10.aprīlis, 21:48

Pievienoju mikroskopiju.


Edgars Smislovs 10.aprīlis, 21:45

Žubīte un Paceplītis.


ekologs 10.aprīlis, 21:09

Atvainojos, drukas kļūda :) Tātad, skatos šo foto un netieku skaidrībā, bet, cik var spriest pēc priekškrūšu vairoga, tad manuprāt, vairāk atbilst P. melanarius.


ekologs 10.aprīlis, 21:05

Marek, Uģi, kā Jums liekas Pterostichus niger vai Pterostichus melanarius? Skatos šo foto un netieku skaidrībā, bet var spriest pēc priekškrūšu vairoga, tad manuprāt, vairāk atbilst P. melanarius.


Ziemelmeita 10.aprīlis, 20:56

Paldies,Margarita.


Irbe 10.aprīlis, 20:44

Dzilnītis, vidū iedziedas paceplītis


DaceK 10.aprīlis, 20:42

Paldies!


Kiwi 10.aprīlis, 20:38

Paldies, Margarita, par palīdzību!


Irbe 10.aprīlis, 20:36


Kiwi 10.aprīlis, 20:27

Vai varētu būt plukšķis?


guta7 10.aprīlis, 19:58

Paldies, Artur!


Edgars Smislovs 10.aprīlis, 19:47

Sajaukta suga? Ķīris?


ekologs 10.aprīlis, 19:25

Spožā skudra (Lasius fuliginosus) :)


Igors 10.aprīlis, 18:29

Agris Celmiņš, - "Ja putns būtu no Krievijas populācijas, rūsgana bārda svītra varētu liecināt par izcelsmi no hibrīdu zonas ar priežu stērsti populācijas austrumos. Bet ap aci nav rūsgans laukums, kas drošāk liecinātu par hibrīdu (raksts: http://www.putni.lv/pdf/Panov_Roubtsov_Monzikov_2003.pdf)."


ekologs 10.aprīlis, 17:56

Grūti saskatīt to punktojumu, bet kaut kā liekas, ka varētu būt Tumšā eļļasvabole (Meloe proscarabaeus) :)


Irbe 10.aprīlis, 11:02

Iespējams, dižraibais dzenis


Vīksna 10.aprīlis, 08:04

Paldies !


Ziemelmeita 09.aprīlis, 22:00

Paldies par labojumu.


davis_wi 09.aprīlis, 21:29

Šī gan nebūs T pazīme.


ekologs 09.aprīlis, 20:56

Jā, miniatūra, aptuveni 2-3 mm. Labākus kadrus nedabuju. Ļoti sīka un aktīva, "neparocīga". Paldies, Marek! :)


VijaS 09.aprīlis, 19:45

Ja domāta sarkanā, tā ir šūnu daudzpilīte, ja dzeltenā - to jāmikroskopē, lai noteiktu.


dziedava 09.aprīlis, 19:30

Paldies, Marek!


nekovārnis 09.aprīlis, 18:56

Varētu būt Microlestes maurus. Mēģināju pēc Barševska skrejvaboļu noteicēja nolasīt pazīmes kerbtier.de atrodamajām M.minutulus un M.maurus - nesanāca :( Tavos fotoattēlos labāk redzamas priekškrūšu vairoga taisnās malas pirms pakaļējiem stūriem (M.minutulus "mazliet ieliektas"), kā arī salīdzinoši gludos segspārnus (M.minutulus "ar vairāk vai mazāk izteiktām rieviņām"). Būtu noderējis izmērs - M.minutulus 2,7-3,5mm (3-4mm pēc kerbtier.de), M.maurus 2-2,8mm (2,2-2,9mm pēc kerbtier.de).


finesse 09.aprīlis, 18:43

jā, ķīris to ērgli trenkāja


Ziemelmeita 09.aprīlis, 17:38

Paldies, Artur!


ekologs 09.aprīlis, 17:23

Te gan pēc Jūras ērgļa (Haliaeetus albicilla) izskatās :)


ekologs 09.aprīlis, 17:15

Izskatās pēc Krustziežu stublāju smecernieka (Ceutorhynchus pallidactylus) :)


ekologs 09.aprīlis, 17:07

Ganībērce (Ixodes sp.) :)


ekologs 09.aprīlis, 15:04

Smecernieks (Otiorhynchus sp.) :)


ekologs 09.aprīlis, 14:34

Vītolu urbējs (Cossus cossus) :)


ekologs 09.aprīlis, 13:51

Priekškrūšu vairogs tāds salīdzinoši plats un noapaļots. Nevarētu būt Microlestes maurus?


Kristers K 09.aprīlis, 11:20

Šie ir tikai egļu krustknābji?


Ivars Leimanis 09.aprīlis, 10:09

Laba vieta mikroliegumam epiksīlajām sūnu sugām šajā reģionā.


Ziemelmeita 09.aprīlis, 09:44

Paldies,Uģi!


Ziemelmeita 09.aprīlis, 09:43

Paldies, Edgar!


gints 09.aprīlis, 06:10

Ļoti iespējams, ka redzēju T pirms 2 nedēļām, blakus "veikborda grāvim" (starp Rimi "Apelsīnu un Orklu)


Ivetta 09.aprīlis, 00:00

Paldies, Uģi!


Igors 08.aprīlis, 21:46

Lielākais skaits šajā vietā un apkārtnēs


Osis 08.aprīlis, 20:57

Paldies Uģi par visiem labojumiem!!!!


IlzeP 08.aprīlis, 20:48

Pievienoju sarakstam, cerams, ka zem "citas sēnes" bija pareizi.


Kristers K 08.aprīlis, 20:41

Šķiet, ka egļu, bet viens bija daudz atšķirīgāks, ceru var sadzirdēt.


nekovārnis 08.aprīlis, 19:04

Paldies, Uģi! :)


dziedava 08.aprīlis, 17:46

Ar šo ir diezgan skaidrs, paraugu nevajadzēs.


kamene 08.aprīlis, 17:08

Paldies, Marek, par ātru noteikšanu!


Ziemelmeita 08.aprīlis, 17:05

Paldies,Renāte.


Vīksna 08.aprīlis, 16:57

Paldies !


meža_meita 08.aprīlis, 16:13

Tumša bilde, kalīcijas vai henotēkas. Turpinam rakt :)


Irbe 08.aprīlis, 16:04

Fotogrāfijā meža pīles


CerambyX 08.aprīlis, 15:41

Det. N.Savenkovs


Lemmus 08.aprīlis, 15:38

Paldies, Ansi! :)


ekologs 08.aprīlis, 15:09

Uģi, paldies! Man kļūdiņa, atvainojos! :)


zane_ernstreite 08.aprīlis, 10:45

Paldies! Jā, spārnu gali krietni izpūrušāki kā klijānam, bet - kaut kā neatpazinu šoreiz, jo manā skatījumā netipiski augstu planēja.


Meinards D. 08.aprīlis, 10:42

Niedru lija.


pustumsa 08.aprīlis, 09:40

Paldies, Ivar!


Ziemelmeita 08.aprīlis, 07:50

Paldies, Ansi par sūnu noteikšanu.


Ivetta 08.aprīlis, 00:45

Paldies, Uģi! :)


CerambyX 08.aprīlis, 00:19

Paskatot vēl, manuprāt tomēr ir circenis Gryllus bimaculatus nevis lauka circenis (Gryllus campestris) - baltie plankumi visai labi atdalīti, kontrastējoši (lauka circenim - biežāk visa spārnu pamatne gaiša kā nepārtraukta josla, vai ja pleci gaišāki, tad plankumi ne tik kontrastējošāki, pāreja uz spārnu vidusdaļu plūdenāka/izsmērētāka), kā arī galva proporcionāli neliela (lauka circenim - galva ļoti masīva, plata). Būs tad nokļuvis telpā ar kādiem veikala produktiem vai citādi atceļojis no siltām zemēm (suga izplatīta dienvideiropā), jo, ja arī lauka circeni varētu teorētiski Latvijā satikt, tad tas būs dabiskā vidē (kādā smilšainā zālājā vai tml.) nevis telpās.


DainisGeo 07.aprīlis, 23:41

Onygena equina, sugu izvēlne nepiedāvā


ivars 07.aprīlis, 22:49

Tā izskatās.


Ivars Leimanis 07.aprīlis, 22:48

Ai, jel! Traki. :(


ivars 07.aprīlis, 22:46

Lauku lija.


ekologs 07.aprīlis, 21:45

Manuprāt, Lapgrauzis (Gastrophysa viridula) :)


Ansis 07.aprīlis, 21:40

Par to sarakstu labāk paklusēt. Tur kļūdu aizvien ir nepiedodami daudz. Kādreiz satiksimies - pastāstīšu cik (simtus) labojumu tam aizsūtīju; bet redaktoru kapacitāte visu nepavilka.


adata 07.aprīlis, 21:26

Austrijas agrene


Ziemelmeita 07.aprīlis, 20:20

Paldies,Ivar.


ivars 07.aprīlis, 19:44

Niedru lija.


Siona 07.aprīlis, 17:52

Paldies! :))


ekologs 07.aprīlis, 14:19

Zeltmalu airvabole (Dytiscus marginalis) :)


Ivars Leimanis 07.aprīlis, 13:20

Jaunajā Latvijas sūnu taksonu sarakstā Acaulon muticun ir pavisam citādāks latviskais nosaukums ‐ apaļvācelītes pundurīte. Vai nevajag noapaļoties arī Dabasdatos.


davis_wi 07.aprīlis, 11:04

Var mainīt uz čunčiņu... Diemžēl tik ļoti uzmanību nepievērsām vizuālajām pazīmēm. Paklausoties ierakstus, piekrītu, ka sauciens, lai arī precīzi neatbilst, līdzīgāks skan čunčiņam.


IlzeP 07.aprīlis, 09:40

Man arī šķiet, ka čunčiņš


Laimeslācis 07.aprīlis, 09:35

Paldies, Uģi par sugas apstiprinājumu!


IlzeP 07.aprīlis, 09:34

Un tik skaisti foto!


Vīksna 07.aprīlis, 07:48

Paldies !


CerambyX 07.aprīlis, 02:41

Būs kāds cits putns bijis, 23. marts lukstu čakstītei daudz par agru


CerambyX 07.aprīlis, 02:39

Sauciens man vītīti neatgādina. Čuņčiņiem ir līdzīgi ko xeno atzīmē kā 'sweeoo' tipa saucienus.


Vīksna 06.aprīlis, 23:46

Paldies !


laumae 06.aprīlis, 23:04

Paldies, Uģi!


CerambyX 06.aprīlis, 23:02

Jā, izteikti tumši kāju cisku un taustekļu 2. posmiņa gali, kā arī var saskatīt uz galvas virsas divus gludākus valnīšus (tādi nav minor un clavipes) - būs crassipes.


meža_meita 06.aprīlis, 21:46

Vai paldies, sen tas bija, gandrīz mēnesis rinķī :))


Ziemelmeita 06.aprīlis, 20:47

Paldies,Edgar.


davis_wi 06.aprīlis, 20:35

Vai tiešām novērots šis putns? Arī redzēts, ne tikai dzirdēta dziesma? Dziedošam putnam diezgan agri http://www.putni.lv/sylatr.htm Īpaši ņemot vērā Jūsu agrāko novērojumu: https://dabasdati.lv/lv/observation/57a159ee899fe64ae2518a860f067151/


Ivetta 06.aprīlis, 20:10

Šo atradu spainī vasaras virtuvē. Paldies par skaidrojumu!


Ziemelmeita 06.aprīlis, 18:46

Paldies


Ziemelmeita 06.aprīlis, 18:46

Paldies, Mein Ards .


Meinards D. 06.aprīlis, 18:42

Ir lauku cīrulis.


Meinards D. 06.aprīlis, 18:38

Sarkanrīklīte.


davis_wi 06.aprīlis, 18:21

Būs kaut kad vēlāk jāapseko pašam. Turklāt tagad tur svaigi pacirsts, nav garantijas, ka turpināsies ligzdas lietošana.


Lemmus 06.aprīlis, 18:16

Izcili!! Apsveicu!! :)


CerambyX 06.aprīlis, 15:23

Ja no malkas kāds istabas siltumā izlien, tad teorētiski tik agri var kādi Obrium rāpot (šķiet feisbukā bija kādā no dabas foto grupām tieši nesen ielikts), bet tā dabā tie ātrāk par kādu jūnija vidu neparādās. Zaglīši dažas sugas var būt sastopami arī cilvēku mājokļos, kur tad principā visu gadu (barojas ar dažādiem augu valsts produktiem virtuvēs, pieliekamajos, pagrabos utml.). Šim uz priekškrūšu vairoga divi pušķīši, tad varbūt būs Ptinus fur, kas ir tieši šāda daļēji sinantropa suga, kaut attēlos zaglīši nav tā vieglākā grupa, ko atpazīt.


mufunja 06.aprīlis, 15:14

Paldies Uldis.


Ivetta 06.aprīlis, 14:52

Ļoti atbilstošs ģints nosaukums... :)) Es jau domāju, ka mans pirmais koksngrauzis šogad:) Cik žēl.... Tad tik agri šīs sugas koksngrauži nevar būt? Skaidrības labad pievienošu vēl kādu miglainu bildi, labākas man nesanāca.


Toms Čakars 06.aprīlis, 14:48

Paldies!


angel 06.aprīlis, 12:57

Paldies liels!


Vīksna 06.aprīlis, 12:54

Paldies !


Vīksna 06.aprīlis, 12:44

Paldies ! Tās sīkās visās malās skraida, īpaši tumsā.


Matrus 06.aprīlis, 12:04

Paldies par gulbja kontroli, papildināju datubāzi!


Ilgonis 06.aprīlis, 11:03

paldies, jā pirms gada es viņu tur redzēju


nekovārnis 06.aprīlis, 09:43

Pirmais foto (no 3) droši vien cita suga?


Kukainis 06.aprīlis, 09:29

Mitrene Procellionides pruinosus


roosaluristaja 06.aprīlis, 08:01

Tur man vairs nav parauglaukums. Ticams, ka klijāna ligzda, bet, neredzot saimnieku, to nevar droši pateikt


roosaluristaja 06.aprīlis, 07:53

Domāju, ka šī suga. Viņas var būt arī dzeltenas.


roosaluristaja 06.aprīlis, 07:49

Redzams arī Hypoxylon sp.


Lemmus 05.aprīlis, 22:36

Ļoti skaists foto. :)


Vīksna 05.aprīlis, 21:41

Paldies !


Lemmus 05.aprīlis, 21:18

Jā, tas ir sporogons. Pamainīju novērojuma statusu. :)


CerambyX 05.aprīlis, 21:08

Visdrīzāk Ophion scutellaris, agra pavasara suga.


Ziemelmeita 05.aprīlis, 20:30

Austrijas agrene (Sarcoscypha austriaca)


mufunja 05.aprīlis, 19:20

ir labi, ja atrodam dabā nogatavojušos:)


Langa 05.aprīlis, 18:26

Tā es sapratu. Nav iespējams izvilkt mirdzumu no kaijas. Šodien uz dambja bija putni.

Pēdējie komentāri rakstiem
dekants Vismaz 10000 novērojumu 24-Mar-2024, 13:07

Izgāju cauri vairākam sugām, kas ligzdošanas laikā piemērotā biotopā un nomainīju uz kādu no ligzdošanas pazīmēm. Viss kārtībā, paldies!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 23-Mar-2024, 13:11

Valda, tur var būt vainīga arī Dabasdatu kļūda, ir gadījumi, kad novērojums nepiesaistās attiecīgajam kvadrātam. Problēma tiek meklēta.


dekants Vismaz 10000 novērojumu 23-Mar-2024, 13:08

  (..)


gunitak Vismaz 10000 novērojumu 23-Mar-2024, 09:15

Valda, ziņošanas statuss jānorāda vismaz B, uzturas ligzdošanai piemērotā biotopā, tad ziņojums uzrādīsies atlantā.


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 23-Mar-2024, 02:09

Skatot arī savu māju iekļaujošo kvadrātu 3224 - 54, kur minētas trūkstošās putnu sugas(ja nejaucu), tad vismaz puse agrāk ziņotas dabasdatos.Nu žagatas man katru dienu kaķu traukus uzpasē, pat ligzdo dārzā, pa reizei ziņoju, kad nobi  (..)


forelljjanka Vismaz 10000 novērojumu 22-Mar-2024, 14:44

Nē,tad viss ir kārtībā!:D Nedomāju,ka sārmeņu tik daudz,pats redzēju tikai 2.x mūžā un jaunā vietā.Kazeņu gan vairs neliekas nekas īpašs,vismaz kur es apgrozos.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 22-Mar-2024, 09:15

Jāni, tad Tev 39 sugas, nevis 38 (Gada garākās dienas akcijā)? Pie retākajām tur parādītas līdz 2 novērojumiem, sārmeņu resngalvītim - 4.


forelljjanka Vismaz 10000 novērojumu 20-Mar-2024, 16:32

Kristapam paslīdējis garām novērojums,kas viestu izmaiņās viņa prezentācijā .;) https://dabasdati.lv/lv/observation/6j574g8vkmvdtd7ehb7nric8u6/


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 15-Mar-2024, 21:11

Tiešraide būs, gan Zoom, gan Latvijas Dabas fonda YouTube kanālā (https://www.youtube.com/@LatvijasDabasfondsOnline/streams). Zoom saites tiks nosūtītas tiem, kas pieteicās e-pastā.


Alvis Āboliņš Vismaz 1000 novērojumu 15-Mar-2024, 20:31

Vai tiešraide šogad nebūs?


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 14-Mar-2024, 07:39

Uz dalību sanāksmē vēl var pieteikties!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 10-Mar-2024, 13:54

Julita, īsi pastāstīšu pie pērnā gada aktualitātēm. Tā kā testa versiju redzēja tikai daļa administratoru un vēl būs daudz uzlabojumu līdz vasarai, manuprāt, vēl nav jēgas publiski demonstrēt.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Mar-2024, 10:34

Par pāreju uz Ornitho nekas netiks runāts?


Kurmata Vismaz 10000 novērojumu 7-Mar-2024, 14:48

Te pērnā gada rezultāti plašāk: https://www.waddensea-worldheritage.org/sites/default/files/2024_Flyway%20national%20census%202023%20reports.pdf


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 4-Mar-2024, 09:07

Labrīt, biju plānojusi to norādīt pie nākamās ziņas - pieteikties var, rakstos uz e-pastu dabasdati [et] ldf.lv.


Dzidra Vismaz 100 novērojumu 3-Mar-2024, 10:52

Sveiki,kā var pieteikties dalībai?


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 11-Feb-2024, 10:41

Norises gadu skaits rakstā izlabots.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 11-Feb-2024, 09:12

Ir iemesls apmulst - paskatījos publikāciju vēsturi šeit portālā un man sanāk, ka šogad bija 8. reize (akcija notiek kopš 2017. gada).


patigunta Vismaz 100 novērojumu 10-Feb-2024, 17:47

Ļoti laba karte ''Jāņa sētai'', pat sarakstē ar Vāciju pateicās precīzajām koordinātēm.


ekologs Vismaz 1000 novērojumu 10-Feb-2024, 15:42

Sveiciens! Drusku apmulsu :) Tad 7 vai sesto gadu pēc kārtas? Informācijas plūsmā pavīd gan 6 gan 7.


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 10-Feb-2024, 10:12

Dabasdatiem ir ļoti paveicies, ka ir tāds sabiedrotais kā "Jāņa sēta"! Runājot par karšu kvalitāti - esmu bijis diezgan daudzās Eiropas valstīs un uz vietas pircis vietējas kartes, nu nav viņiem tāda kvalitāte un precizitāte, kā "Jā  (..)


adata Vismaz 500 novērojumu 9-Feb-2024, 07:50

Paldies "Jāņa sētai" ! Līdzko reģistrējos Dabasdatos, uzreiz arī lejuplādēju lietotni, atzīstu, ka ir ļoti ātri un ērti. Nemaz nevaru iedomāties, ka būtu kā citādi. Tas ir svarīgi, lai var atzīmēt konkrētā brīdī precīzu viet  (..)


AgneseG Vismaz 1000 novērojumu 7-Feb-2024, 09:21

Paldies komentētājiem! Komentāros redzamie ziņojumi tika pieskaitīti kopējam akcijas "Ziņo par putniem dārzā" novērojumu skaitam.


Agnis Vismaz 5000 novērojumu 6-Feb-2024, 14:30

Sanāk, ka Aroniju ģints sugas ir "labās" un tās droši varam audzēt un kultivēt?


Anete PB Vismaz 1000 novērojumu 6-Feb-2024, 13:03

"Dārzos un kolekcijās" visdrīzāk nozīmē, ka ir pa kādam eksemplāram, kas speciāli pirkts un audzēts.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 6-Feb-2024, 09:23

Neko nesapratu. Sākas ar stāstu, ka senāk domātā Aronia melanocarpa nav tā, par ko uzskatīta, bet beidzas ar to, ka Aronia melanocarpa dārzos tomēr ir.


Egonciiks 1-Feb-2024, 22:04

Vieta-Ogre Laiks 27.janvāris 11.23-12.23 Pelēkās vārnas-7 Zīlītes-4 dzenis-1


dianaa 30-Jan-2024, 21:59

Vieta- Ogre, Latvija Laiks-28.janvāris 14.25-15.25 Pelēkās vārnas - 21 Lielās zīlītes - 6 Zīlītes - 7 Vidējais dzenis - 1 Mājas zvirbuļi - 6 Sarkankrūtīši - 2


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Jan-2024, 19:15

Inita Gusta, pievienot var, spiežot "Pievienot novērojumu", tad vēlreiz izvēloties "Pievienot novērojumu", ieliekot punktu kartē un aizpildot anketu par katru sugu (pēc pirmās apakšā jāieķeksē "Pievienot šajā pašā vietā".


260808-21007 30-Jan-2024, 18:35

Labdien, Vieta - Ogre, Laiks 2024.gads.28.janvāris plkst. 16:00-17:00 Pelēkā vārna-2 Kaija-1 Mājas balodis-2


Inita Gusta 30-Jan-2024, 17:32

Labdien, Vieta Gustiņi, Augstkalne, Dobeles novads. Barotava Laiks 2024.g,28.janvāris plkst 11:00-12:00 Lauku zvirbuļi-20 Meža zīlītes-2 Lielās zīlītes -6 Zilzīlītes-2 Dzilnītis -1 Dižraibais dzenis-1


Inita Gusta 30-Jan-2024, 17:28

Nesaprotu, kur putnu akcijas novērojumu ievietot


Ilga 30-Jan-2024, 16:07

Labdien! Vieta- Dobeles nov. Auru pag.Leimaņi Laiks-27.janvāris 13.15-14.15 Lauku zvirbuļi-22 Lielā zīlīte-7 Dzenis dižraibais-2 Zilzīlīte-2 Ķeģis mazais-5 Svilpji-9 Dižknābis-2


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Jan-2024, 15:42

Šogad bija domāts ziņot kā jebkuru citu novērojumu, bez īpašas sadaļas.


bassaivars 30-Jan-2024, 15:11

Labdien! Anketas sadaļa dabas datu sadaļā tiešām neaktīva, bet pati vērojumu ideja laba :) Vidzemes piemājas barotavā, Plānupes "Nāriņās" 27.janvārī no rīta (..un arī katru rītu) man te regulāri ciemiņi: 6 lielās zīlītes, 4 p  (..)


marta.turkopule@gmail.com 30-Jan-2024, 08:17

Novēroti putni Talsu novada, Valdgales pagasta "Lindas", no plkst 10:00-11:00: 2 žagatas 3 pelēkās vārnas 42 dzeltenās stērstes


Arta Kronberga 29-Jan-2024, 21:15

Labdien diemžēl sadaļa par ziņojumiem nav aktīva, tāpēc pievienoju šeit: Vieta: Upmaļi, Amatas pag., Cēsu nov., barotava; Laiks: 28.01.2024. no 9:50 līdz 10:50 Sīlis - 3 Garastīte 2 Zaļžubītes - ap 35 Ziemas žubītes -ap 35 Dzenis (n  (..)


liepinja 29-Jan-2024, 20:44

Novēroti putni Limbažu novadā akcijā "Ziņo par putniem dārzā". Diemžēl citādi neizdodas pievienot novērojumus. Novērojuma laiks - 27. janvāris no 12.30 līdz 13.30. Lielā zīlīte - 10, pelēkā zīlīte - 1, zilzīlīte - 1, lauka zvir  (..)


Kerolaina 29-Jan-2024, 20:38

Ķeģi bija pilna barotava un blakus ābelītēs tie, kuriem nepietika vietas tājā brīdī, ar zaļžubītēm tas pats :)


Kerolaina 29-Jan-2024, 20:35

Novērotie putni Valmierā, G.Apiņa ielā, 27.01.24. plkst.14.17 Ķeģis - 27 Zilzīlīte - 1 Lielā zīlīte - 8 Zvirbuļi, gan lauku, gan mājas, tie daudz, visi kopā ap 30 Zaļžubītes - 18 Ziemas žubīte - 2 Dižknābis - 1 pirms tam 2 dienas  (..)


Zaļa zīle 29-Jan-2024, 19:15

Dārzā novērotie putni 28.janv.2024. pulkst.9 20-10.20 Pierīgā , Garkalnes pag., Sunīši, Maijrožu iela 22 Barotava saulespuķu ,ķirbju un maisījums sēklas , speķa gabali. Meža zile - 7 Lielā zīle- 8 Vidējais dzenis - 3 Pelēkā vārna  (..)


ievabir 29-Jan-2024, 15:36

Ziņoju par novērotiem putniem Alūksnes novada, Alsviķu pagasta Gailīši mājās, pie putnu barotavas 27.janvārī no 9:15 - 10:15 Lielā zīlīte - 1 Dzilnītis - 2 Pelēkā zīlīte (varbūt purva zīlīte) - 1 Žagata - 1


IevaKr Vismaz 100 novērojumu 29-Jan-2024, 12:21

Ziņoju par putniem. Vieta Gravas iela 12, Brocēni, Saldus nov. Barotava 9:16 - 10:16. Dižraibais dzenis - 1 Svilpji - 2 Lielā zīlīte - 12 Cekulzīlīte - 2 Purva zīlīta - 2 Pelēkā vārna - 2 Lauku zvirbulis - 3 Žagata - 1 Pel­ekā dzilna   (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 29-Jan-2024, 08:55

Par nevarēšanu izmantot "iepriekš saglabātās vietas" - problēma ir zināma, programmētājs līdz šim nav varējis atrisināt. Vienīgā iespēja ir ielikt punktu no jauna kartē.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 29-Jan-2024, 08:54

Jā, Julita, nu jau zinu. Tā bija tikai pērnā gada opcija, kas palikusi nepaslēpta. Šogad tika aicināts ziņot kā parastu novērojumu.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 28-Jan-2024, 23:52

Ilzei - lapai augšā ir "Pievienot novērojumu". Mēs parasti uz tā vnk klikšķinām, bet putnu ziņotāji ir pamanījuši, ka zem tā uzraksta slēpjas izvēlne, kur ir stārķu ligzdas, putnu atlants, un kā pēdējais - "Ziņo par putniem dārz  (..)


Pienenīte Vismaz 100 novērojumu 28-Jan-2024, 23:22

Kāpēc nav iespējams reģistrēt novērojumus? Visu laiku rāda, ka nav pareizi norādīta vieta. Bet kartē pat neļauj precīzi atzīmēt novērojuma vietu. Arī lietotne nedarbojas.


Austrālijas dzenis 28-Jan-2024, 22:31

Kāpēc ir tik neiespējami pievienot novērojumu šeit weblapā ieejot Ziņot par putniem? Tiešām bēdīgi, ka nevar atrisināt tehniskas problēmas, kas vienkāršotu ziņošanu.


Mangusts Vismaz 100 novērojumu 28-Jan-2024, 22:21

Problēma reģistrēt, kā novērojumu - izlec paziņojums, ka kartē nav atzīmēta pareiza vieta, lai gan šī vieta ir iepriekš saglabāta un novēroumi no tās iepriekš pievienoti. Gulbju iela 36, Valteri, Jūrmala, barotava dārzā 28.01. plk  (..)


Ezīc 28-Jan-2024, 22:21

“Dārzā novērotie putni 2024” 2024. gada 28. janvāris Ķekavā, Loreķu gravā novērotie putni 2km no Putnu fabrikas Dzeņu ielā (barotavā) no 14:30 līdz 15:30 Svilpis 8 Zilzīlīte 3 Lielā zīlīte 13 Lauka zvirbulis 5 Mājas zvirbulis 2  (..)


Ralfs22 28-Jan-2024, 21:57

28.janv.plkst. 12:10-1:10 Ogres nov. Ogre. Dārzā novērotie putni: 2 Pelēkās vārnas 4 Pelēkās zīlītes


Rashela 28-Jan-2024, 21:52

28.janvāris 2024.gads Villas, Ķekavas pagasts. Starp Saulgožiem un Jenčiem Lielās zīlītes 7 Zilzīlītes 3 Cekulzīlīte 1 Purva zīlīte 2 Svilpji 6 (3 tēviņi, 3 mātītes) Dzilnītis 2 Dižraibais dzenis 1 Zvirbuļu vanags 1 (visu izjauca   (..)


Kambars Vismaz 500 novērojumu 28-Jan-2024, 21:40

28.janvāris plkst.9.10-10. Dobele Krimūnu pag.Kambari Svilpis 12 putni no tiem 4 tēviņi Sarkanrīklīte 1 Cekulzilites 2 Lielā zīlīte 10 Pelēkā zilīte5 Purva zīlīte 5 Zilzīlītes 4 Sīlis 2 Mizložņa 1 Dīvainais   (..)


Uldze 28-Jan-2024, 20:46

Codes iela 7, Rīga, 28.janv 9:00-10:00 Ir putnu barotava Melnais meža strazds - 1 Pelēkā vārna - 2 Sarkanrīklīte - 1 Žagata - 1 Sīlis -1 Lauku zvirbuļi -3 Zilzīlīte - 1 Lielā zīlīte - 4 Kaņepītis - 12 (pavisam droša neesmu, pārviet  (..)


martin0000 28-Jan-2024, 20:29

28.janv.plkst.15:00 - 16:00 Ogres nov. Ogresgala pagasts. Dārzā novērotie putni: 3 vārnas 1 zīlīte


taurupe 28-Jan-2024, 19:43

Dace Beļinska 28.janv.plkst.12;00 - 13'00 Ogres nov. Taurupes pag. Teikas putnu barotava pie mājas dārzā zvirbuļi 18 lielā zīlīte9 dzenis 1


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 28-Jan-2024, 19:10

Paldies par putnu ziņojumiem akcijā! Attiecībā uz tehniskām lietām gribētos saprast, kas tā ir par anketu, ko daži piemin, ka nevērās vaļā - ziņošanas logs šeit - web versijā ("Pievienot novērojumu"), vai aplikācijā "Dabas dati"?


Eistakijs 28-Jan-2024, 18:40

Viesturs Dandens, "Oliņi", Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV-4339, putnu barotava dārzā pie mājas, 28.01.2024. 14.30 līdz 15.30. Sīļi - 4 Žagatas - 5 Vārna - 1 Lauku zvirbuļi - 38 Lielās zīlītas - 14


rutad 28-Jan-2024, 17:59

Ruta Dobičina, Codes iela 37, Rīga, dārzā nav speciāla putnu barotava 28.01.2024. 12.45-13.45 2 vārnas, 2 zīlītes liels bars lauku zvirbuļu melnalkšņu birzē


Leonora 28-Jan-2024, 17:24

28.01. 11:10 - 12.10 Sigulda, Kalna iela Vairāku dzīvokļu mājas 2.stāva balkons Barība: tauku cilindrs, speķa šķēlītes, lobītas saulespuķu sēklas Lielās zīlītes - 2

Latvijas Dabas fonda tiešraidēm trīspadsmitā sezona un trīspadsmit kameras

Jau kopš 2012. gada Latvijas Dabas fonds (LDF) sabiedrībai sniedz iespēju vērot putnus ne tikai ar binokli no attāluma, bet tiešā tuvumā ar interneta tiešraides starpniecību, turklāt to dzīves svarīgākajā periodā – perēšanas un mazuļu audzināšanas laikā. Šogad LDF nodrošina tiešraides no jau pazīstamās jūras ērgļu ligzdas Durbē, kā arī jaunas šīs sugas ligzdas Ķemeru [...]

100 sēņu un gļotsēņu sugu aizvadītajā ziemas un pavasara sēņu izstādē

Iezīmējot jaunās sēņošanas sezonas sākumu, 2024. gada 23.–24. martā Salaspilī, Nacionālā botāniskā dārza oranžērijas konferenču zālē norisinājās Latvijas Mikologu biedrības organizētā ziemas un pavasara sēņu izstāde. Izturīgākos un cietākos paraugus apmeklētājiem būs iespēja apskatīt vēl arī otrdien, 26. martā. Izstāde Salaspilī. Foto: Evita Veinberga Izstādē bija aplūkojami šobrīd Salaspils apkaimē atrodamo sēņu un gļotsēņu paraugi [...]

Aprīļa pirmajā nedēļas nogalē daudzviet Latvijā norisināsies Putnu dienas

Aprīļa pirmajā nedēļas nogalē, 6. un 7. aprīlī, Latvijas Ornitoloģijas biedrības virsvadībā daudzviet Latvijā norisināsies Putnu dienas 2024. Programmā paredzēti vairāk nekā 40 pasākumi, tostarp putnu vērošanas pārgājieni, putnu būrīšu darbnīcas, izglītojošas nodarbības un citas tematiskas aktivitātes. "Līdz ar pavasari nāk putnu vērošanas aktīvais laiks. Šis ir labs brīdis, lai dotos ārpus telpām un piedzīvotu [...]

Jebkurš var iesaistīties datu vākšanā 3. Latvijas ligzdojošo putnu atlantam (5)

Vai sajūti pavasara sauli un pirmās putnu dziesmas? Ir iesākusies pēdējā putnu ligzdošanas sezona, kad vari pievienoties aizraujošam piedzīvojumam, kurā ievācam datus 3. Latvijas ligzdojošo putnu atlantam. Iepriekšējās četrās sezonās esam paveikuši brīnišķīgus priekšdarbus, lai šogad pirmo reizi Latvijas vēsturē sasniegtu pilnīgu apsekotību. Taču, lai sasniegtu šo mērķi, mums visiem jāpieliek nedaudz lielāka piepūle nekā iepriekšējā [...]

Atskats uz portāla lietotāju sanāksmi 16. martā (3)

16. martā Dabasdatu lietotāji pulcējās ikgadējā sanāksmē Latvijas Nacionālā dabas muzeja telpās. Jau otro gadu sanāksmes tiek rīkotas gada sākumā, lai varētu apkopot un iekļaut ziņojumos pilna iepriekšējā kalendārā gada datus. Foto: Ilze Priedniece Klātienē sanāksmē piedalījās 23 dalībnieki, vēl līdz 30 cilvēku vienlaikus pieslēdzās attālināti, bet sanāksmes ierakstu līdz 20. [...]

Teju tūkstotī audiopiecminūšu konstatēti 7113 putni

Apkopojot datus 3. Latvijas ligzdojošo putnu atlantam, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicināja iedzīvotājus iesaistīties tam paredzēto datu vākšanas procesā, iesūtot ornitologiem pašu veiktus putnu balsu audioierakstus piecu minūšu garumā. Pērn aicinājumam atsaucās 147 putnu vērotāji, kas iesūtīja 976 ierakstus, kur kopā konstat­­ēti 7113 putni. Audiopiecminūtes no dažādām Latvijas vietām tiek gaidītas vēl arī šogad.“Lielākā daļa ierakstu [...]

Uzaicinājums uz lietotāju sanāksmi (5)

Programma atjaunota 15.03. (pievienoti aptuveni ziņojumu laiki, stāstījums par sūnām pārcelts uz pēcpusdienu) Aicinām portāla Dabasdati.lv lietotājus uz ikgadējo sanāksmi 2024. gada 16. martā (sestdienā) Latvijas Nacionālā dabas muzeja 6. stāva zālē. Lai varētu novērtēt aptuveno dalībnieku skaitu, lūdzam ziņot par savu dalību, rakstot uz e-pastu dabasdati@ldf.lv (vēlams līdz trešdienas, 13. marta, vakaram). Ja būs attiecīga [...]

Dabasdatu lietotāju sanāksme 16. martā (2)

Arī šī gada sākumā aicinām portāla Dabasdati.lv lietotājus uz kopā sanākšanu, lai atskatītos uz aizvadīto gadu. Sanāksme plānota 16. martā (sestdienā) Latvijas Nacionālā dabas muzeja 6. stāva zālē, orientējoši no 10.00 līdz 15.00. Foto: Ainārs Valdovskis Lūdzu, rezervējiet datumu! Sanāksmes programma vēl tiek gatavota, un arī jums ir iespēja rakstīt komentāros ierosinājumus, par kādām tēmām jūs vēlētos [...]

Sarūk gan mežu, gan lauku putnu populācijas

Latvijas Ornitoloģijas biedrības īstenotās ligzdojošo putnu monitoringa programmas sniedz informāciju par vairāk nekā pusi Latvijā ligzdojošo putnu sugu. Jaunākie monitoringa rezultāti rāda, ka ilgtermiņā – kopš 2005. gada – samazinājušās 27 putnu sugu populācijas. Negatīvas tendences redzamas gan starp lauku, gan mežu putniem. Putnu monitoringa ietvaros tiek aprēķināti arī Latvijas Nacionālajā attīstības plānā iekļautie rādītāji – [...]

“Ziņo par putniem dārzā 2024” rezultāti (3)

Šogad janvāra beigās astoto gadu pēc kārtas aizvadīta Latvijas Ornitoloģijas biedrības akcija "Ziņo par putniem dārzā". Šoziem pie barotavām 278 vietās Latvijā novēroti 10 294 putni, pārstāvot 56 putnu sugas. Visdaudzskaitlīgāk ziņotās sugas šoziem ir lielā zīlīte (2154 putni), lauku zvirbulis (1863 putni), zaļžubīte (750 putni), mājas zvirbulis (649 putni), dzeltenā stērste (513 putni), svilpis [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2024
© dabasdati.lv
Saglabāts