Aktīvie lietotāji: 45 Kopējais novērojumu skaits: 969204
Tu neesi reģistrējies
Ziemojošo putnu atlanta statistika
Novērojumu skaits: 19115
Kvadrāts:
Sugu skaits:
Kvadrātā pavadītais laiks (no sarakstiem):
Novērojumu skaits:
Kopējais apmeklēto kvadrātu skaits:
Meža pīle
Lielā zīlīte
Pelēkā vārna
Krauklis
Peļu klijāns
Žagata
Paugurknābja gulbis
Dižraibais dzenis
Lielā gaura
Zilzīlīte
Dzilnītis
Ķivulis
Ziemeļu gulbis
Gaigala
Sīlis
Svilpis
Sudrabkaija
Pelēkais strazds
Mājas balodis
Cekulzīlīte
Garastīte
Lielā čakste
Zaļžubīte
Lauku zvirbulis
Melnais strazds
Mizložņa
Zeltgalvītis
Purva zīlīte
Kovārnis
Zivju gārnis
Pelēkā zīlīte
Jūras ērglis
Melnā dzilna
Dzeltenā stērste
Vidējais dzenis
Mājas zvirbulis
Jūras krauklis
Kajaks
Paceplītis
Meža zīlīte
Vistu vanags
Mājas strazds
Egļu krustknābis
Melnspārnu kaija
Baltais gārnis
Zivju dzenītis
Zvirbuļu vanags
Krauķis
Lielais ķīris
Laucis
Kākaulis
Žubīte
Dzērve
Meža pūce
Ūdensstrazds
Lauku cīrulis
Mežirbe
Cekulpīle
Pelēkā dzilna
Dadzītis
Dižknābis
Ķīvīte
Mazais dzenis
Krīklis
Sarkanrīklīte
Cekuldūkuris
Baltmugurdzenis
Rubenis
Apodziņš
Baltvēderis
Bārdzīlīte
Riekstrozis
Ķerra
Meža zoss
Mednis
Mazais dūkuris
Lielais dumpis
Brūnkaklis
Pelēkā pīle
Kaņepītis
Purva piekūns
Gredzenūbele
Dumbrcālis
Niedru stērste
Urālpūce
Ūdensvistiņa
Meža balodis
Sila strazds
Sloka
Lauku lija
Laukirbe
Sāmsalas dižpīle
Plukšķis
Trīspirkstu dzenis
Lauku balodis
Baltais stārķis
Melngalvas ķauķis
Baltā cielava
Cekulainais cīrulis
Somzīlīte
Ausainā pūce
Lauku piekūns
Dzeltenais tārtiņš
Sarkanā klija
Garkaklis
Bikšainais apogs
Pelēkvaigu dūkuris
Peļkājīte
Pupuķis
Melnais erickiņš
Dziedātājstrazds
Mazais ķīris
Sila cīrulis
Pļavu čipste
Klinšu ērglis
Ūpis
Čuņčiņš
Vistilbe
Purva ķauķis
Svītrainais ķauķis
Zivjērglis
Tītiņš
Pļavu lija
Pļavu tilbīte
Svirlītis
Priežu krustknābis
Prīkšķe
Purva tilbīte
Upes ķauķis
Seivi ķauķis
Sārtgalvītis
Stepes čipste
Vakarlēpis
Upes zīriņš
Upes tilbīte
Upes tārtiņš
Vālodze
Svīre
Zaļā vārna
Purva pūce
Zaļais ķauķītis
Zaļā dzilna
Smilšu tārtiņš
Ragainais dūkuris
Vītītis
Zilrīklīte
Mazais ormanītis
Grieze
Grīšļu ķauķis
Gaišais ķauķis
Ezeru ķauķis
Dzeltenā cielava
Erickiņš
Gugatnis
Ģirlicis
Klusais ķauķis
Koku čipste
Kārklu ķauķis
Jūras žagata
Iedzeltenais ķauķis
Jūras zīriņš
Dzeguze
Dīķu tilbīte
Bišu dzenis
Brūnā čakste
Bezdelīgu piekūns
Bezdelīga
Baltspārnu zīriņš
Baltvaigu zīriņš
Brūnspārnu ķauķis
Ceru ķauķis
Dārza ķauķis
Dārza stērste
Čūskērglis
Citroncielava
Ceru ormanītis
Krastu čurkste
Krūmu ķauķis
Melnkakla dūkuris
Mērkaziņa
Melnais zīriņš
Melnais stārķis
Melnā puskuitala
Melnais mušķērājs
Meža tilbīte
Niedru lija
Pelēkā cielava
Pelēkais mušķērājs
Parastā ūbele
Paipala
Niedru strazds
Ormanītis
Melnā klija
Mazais zīriņš
Lielā tilbīte
Lietuvainis
Lakstīgala
Ķīķis
Kuitala
Ķikuts
Lukstu čakstīte
Mājas čurkste
Akmeņčakstīte
Mazais svilpis
Mazais mušķērājs
Mazais ērglis
Mazais dumpis
Platknābis
Papildus sugas
Zīdaste
Bikšainais klijāns
Mazā gaura
Tumšā pīle
Parastais ķeģis
Sniedze
Melnā pīle
Baltpieres zoss
Melnkakla gārgale
Akmeņu čipste
Ziemas žubīte
Brūnkakla gārgale
Sējas zoss (līdz sugai/pasugai nenoteikta)
Kanādas zoss
Mazais gulbis
Lielais alks
Mandarīnpīle
Tundras sējas zoss
Garknābja gaura
Kalnu ķeģis
Hjūma ķauķītis
Kaspijas kaija
Ūdeņu čipste
Reņģu kaija
Baltvaigu zoss
Ziemeļpūce
Krustknābis Loxia sp.
Tievknābja kaira
Lielais piekūns
Svītrainā pūce
Jūras šņibītis
Baltsvītru krustknābis
Melnā vārna
Parastā pūkpīle
Rudastes čakste
Sārtā kaija
Sarkanrīkles čipste
Rudā dižpīle
Sarkanā puskuitala
Sarkankakla zoss
Plīvurpūce
Morinella tārtiņš
Nakts gārnis
Palieņu ķauķis
Meža stērste
Melnspārnu bezdelīgtārtiņš
Melnpieres čakste
Melnrīkles strazds
Pallasa ķauķis
Parastais šņibītis
Pundurērglis
Raibais zemesstrazds
Rietumu garastīte
Priežu stērste
Polārā gārgale
Platknābja pūslītis
Sārtais pelikāns
Rietumu lakstīgala
Stepes piekūns
Tundras šņibītis
Tundras tārtiņš
Vidējā klijkaija
Tundras kaija
Tumšais vētrasputns
Tumšā tilbīte
Tumšais ķauķītis
Vidējais ērglis
Vidusjūras kaija
Ziemeļu vētrasburātājs
Zivju kaija
Ziemeļu svilpis
Ziemeļu sulla
Zīda gārnis
Ziemeļu ķauķītis
Tumšā čakstīte
Tuksneša tārtiņš
Stepes lija
Stepes smilšvistiņa
Šaurknābja pūslītis
Stellera pūkpīle
Sniega zoss
Sibīrijas čuņčiņš
Sibīrijas ķauķītis
Šķeltastes kaija
Švarca ķauķītis
Trulītis
Tuksneša čakstīte
Trīspirkstu kaija
Terekija
Taigas sējas zoss
Temminka šņibītis
Sārtais strazds
Mazais ķeģis
Daurijas bezdelīga
Dūņšņibītis
Dzeltenknābja gārgale
Daglā čakstīte
Cirtainais pelikāns
Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš
Cekulzīriņš
Dzeltensvītru ķauķītis
Gaišais ķeģis
Īsastes klijkaija
Īsknābja zoss
Īspirkstu mizložņa
Garstilbis
Garastes klijkaija
Gaišais šņibītis
Gaišzilā zīlīte
Brūnais ibiss
Birztalu stērste
Austrumu melnais erickiņš
Austrumu ūbele
Avozeta
Ausainais cīrulis
Apkakles strazds
Akmeņtārtiņš
Apkakles sīga
Āzijas tuksneša ķauķis
Bafina zoss
Baltirbe
Baltkakla mušķērājs
Bēdrozis
Baltijas reņģu kaija
Baltgalvas grifs
Baltā pūce
Baltacis
Jūras ķīvīte
Jūras tārtiņš
Mazā stērste
Mazā zoss
Mazais alks
Mazā sīga
Mazā polārkaija
Mājas apogs
Mazā ausainā pūcīte
Mazais jūras krauklis
Acteku kaija
Melnais gulbis
Melngalvas kaija
Melngalvas stērste
Melnais grifs
Melnais alks
Medību fazāns
Medību piekūns
Līkšņibītis
Lielgalvis
Krāšņā pūkpīle
Kuitala sp.
Kukaiņu piekūns
Koku pīle
Karošknābis
Kalnu zoss
Kamčatkas kaija
Lapzemes stērste
Lāsainais ķauķis
Lielā stērste
Lielais šņibītis
Lielais zīriņš
Lielā sīga
Lielā polārkaija
Lielā čipste
Lielā klijkaija
Melngalvas zoss
Kvadrāti bez novērojumiem 1x1 Nosaukumi
  
1 - 5
6 - 25
26 - 50
51 - 75
> 75
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2020 © dabasdati.lv