Aktīvie lietotāji: 94 Kopējais novērojumu skaits: 1533965
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
Ziemojošo putnu atlanta statistika
Novērojumu skaits: 107111
Kvadrāts:
Sugu skaits:
Kvadrātā pavadītais laiks (no sarakstiem):
Novērojumu skaits:
Kopējais apmeklēto kvadrātu skaits:
Lielā zīlīte
Pelēkā vārna
Dižraibais dzenis
Krauklis
Žagata
Meža pīle
Zilzīlīte
Dzilnītis
Sīlis
Svilpis
Lauku zvirbulis
Peļu klijāns
Lielā gaura
Gaigala
Cekulzīlīte
Purva zīlīte
Melnais mežastrazds
Pelēkais strazds
Mizložņa
Zeltgalvītis
Pelēkā zīlīte
Paugurknābja gulbis
Mājas balodis
Zaļžubīte
Sudrabkaija
Dzeltenā stērste
Kovārnis
Ziemeļu gulbis
Mājas zvirbulis
Ķivulis
Garastīte
Lielā čakste
Vidējais dzenis
Zivju gārnis
Jūras ērglis
Melnā dzilna
Vistu vanags
Mājas strazds
Meža zīlīte
Zvirbuļvanags
Kajaks
Dižknābis
Jūraskrauklis
Paceplītis
Pelēkā dzilna
Žubīte
Zīdaste
Baltais gārnis
Zivju dzenītis
Laucis
Krauķis
Melnspārnu kaija
Kākaulis
Lielais ķīris
Bikšainais klijāns
Dadzītis
Laukirbe
Meža pūce
Cekulpīle
Mazais dzenis
Lauku cīrulis
Parastais ķeģis
Ūdensstrazds
Mazā gaura
Egļu krustknābis
Baltmugurdzenis
Apodziņš
Sarkanrīklīte
Cekuldūkuris
Mežirbe
Krīklis
Tumšā pīle
Dzērve
Ķīvīte
Riekstrozis
Ziemas žubīte
Baltvēderis
Mazais dūkuris
Rubenis
Sniedze
Melnā pīle
Ūdensvistiņa
Brūnkakla gārgale
Meža zoss
Kaņepītis
Baltpieres zoss
Ķerra
Bārdzīlīte
Mednis
Melnkakla gārgale
Akmeņu čipste
Dumbrcālis
Garkaklis
Meža balodis
Lielais dumpis
Urālpūce
Gredzenūbele
Brūnkaklis
Pelēkā pīle
Svītrainā pūce
Purva piekūns
Trīspirkstu dzenis
Garknābja gaura
Lauku balodis
Baltvaigu zoss
Sloka
Niedru stērste
Lauku lija
Tundras sējas zoss
Kanādas zoss
Plukšķis
Kalnu ķeģis
Kaspijas kaija
Sila strazds
Sāmsalas dižpīle
Ausainā pūce
Sarkanā klija
Dziedātājstrazds
Mandarīnpīle
Baltais stārķis
Lauku piekūns
Mazais gulbis
Vistilbe
Klinšu ērglis
Lielais alks
Mērkaziņa
Reņģu kaija
Peļkājīte
Pļavu čipste
Baltā cielava
Mazais ķīris
Lielais piekūns
Ūpis
Cekulainais cīrulis
Melnais erickiņš
Melnā vārna
Melngalvas ķauķis
Parastā pūkpīle
Dzeltenais tārtiņš
Ūdeņu čipste
Jūras šņibītis
Bikšainais apogs
Sila cīrulis
Pelēkvaigu dūkuris
Gaišais ķeģis
Priežu krustknābis
Hjūma ķauķītis
Somzīlīte
Ziemeļpūce
Pupuķis
Baltsvītru krustknābis
Čuņčiņš
Tievknābja kaira
Pelēkā cielava
Papildus sugas
Sējas zoss
Krustknābis Loxia sp.
Melngalvas kaija
Purva pūce
Platknābis
Ragainais dūkuris
Ausainais cīrulis
Lapzemes stērste
Taigas sējas zoss
Sārtgalvītis
Baltijas reņģu kaija
Zaļā dzilna
Mazais ķeģis
Melngalvas zoss
Lielais šņibītis
Lielā stērste
Lielā polārkaija
Rietumu garastīte
Stellera pūkpīle
Smilšu tārtiņš
Gaišzilā zīlīte
Parastais šņibītis
Vidusjūras kaija
Vidējā klijkaija
Akmeņtārtiņš
Ziemeļu vētrasburātājs
Sarkanā puskuitala
Purva ķauķis
Melnkakla dūkuris
Melnpieres čakste
Pundurērglis
Priežu stērste
Prīkšķe
Purva tilbīte
Melngalvas stērste
Melnais mušķērājs
Rudā dižpīle
Rietumu lakstīgala
Raibais zemesstrazds
Melnais stārķis
Melnais zīriņš
Rudastes čakste
Melnais gulbis
Polārā gārgale
Palieņu ķauķis
Pallasa ķauķis
Parastā ūbele
Paipala
Ormanītis
Nakts gārnis
Niedru lija
Niedru strazds
Sarkankakla zoss
Pelēkais mušķērājs
Pļavu lija
Melnrīkles strazds
Pļavu tilbīte
Plīvurpūce
Melnspārnu bezdelīgtārtiņš
Meža tilbīte
Meža stērste
Platknābja pūslītis
Morinella tārtiņš
Sibīrijas čuņčiņš
Upes ķauķis
Tundras tārtiņš
Upes tārtiņš
Upes tilbīte
Upes zīriņš
Tundras šņibītis
Tundras kaija
Tumšā čakstīte
Tumšā tilbīte
Tumšais ķauķītis
Tumšais vētrasputns
Vakarlēpis
Vālodze
Ziemeļu svilpis
Ziemeļu sulla
Zilrīklīte
Zivjērglis
Zivju kaija
Ziemeļu ķauķītis
Zīda gārnis
Vidējais ērglis
Vītītis
Zaļā vārna
Zaļais ķauķītis
Tuksneša tārtiņš
Tuksneša ķauķis
Stepes čipste
Sniega zoss
Stepes lija
Stepes piekūns
Stepes smilšvistiņa
Sibīrijas ķauķītis
Melnais grifs
Sārtā kaija
Sārtais pelikāns
Sārtais strazds
Seivi ķauķis
Svīre
Svirlītis
Tītiņš
Trīspirkstu kaija
Trulītis
Tuksneša čakstīte
Terekija
Temminka šņibītis
Svītrainais ķauķis
Šaurknābja pūslītis
Šķeltastes kaija
Švarca ķauķītis
Sarkanrīkles čipste
Mazais zīriņš
Dīķu tilbīte
Daurijas bezdelīga
Dūņšņibītis
Dzeguze
Dzeltenā cielava
Dārza stērste
Dārza ķauķis
Cirtainais pelikāns
Citroncielava
Čūskērglis
Daglā čakstīte
Dzeltenknābja gārgale
Dzeltensvītru ķauķītis
Grīšļu ķauķis
Grieze
Gugatnis
Ģirlicis
Iedzeltenais ķauķis
Garstilbis
Garastes klijkaija
Erickiņš
Ezeru ķauķis
Gaišais ķauķis
Gaišais šņibītis
Ceru ormanītis
Ceru ķauķis
Baltā pūce
Bafina zoss
Baltacis
Baltgalvas grifs
Baltirbe
Avozeta
Austrumu ūbele
Akmeņčakstīte
Apkakles sīga
Apkakles strazds
Austrumu melnais erickiņš
Baltkakla mušķērājs
Baltspārnu zīriņš
Brūnais ibiss
Brūnā čakste
Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš
Brūnspārnu ķauķis
Cekulzīriņš
Bišu dzenis
Birztalu stērste
Baltvaigu zīriņš
Bēdrozis
Bezdelīga
Bezdelīgu piekūns
Īsastes klijkaija
Īsknābja zoss
Mazā ausainā pūcīte
Mājas čurkste
Mazā polārkaija
Mazā sīga
Mazā stērste
Mājas apogs
Lukstu čakstīte
Lielais zīriņš
Lielgalvis
Lietuvainis
Līkšņibītis
Mazā zoss
Mazais alks
Medību fazāns
Acteku kaija
Medību piekūns
Melnā klija
Melnā puskuitala
Mazais svilpis
Mazais ormanītis
Mazais dumpis
Mazais ērglis
Mazais jūraskrauklis
Mazais mušķērājs
Lielā tilbīte
Lielā sīga
Kārklu ķauķis
Kamčatkas kaija
Karošknābis
Klusais ķauķis
Koku čipste
Kalnu zoss
Jūras žagata
Īspirkstu mizložņa
Jūras ķīvīte
Jūras tārtiņš
Jūras zīriņš
Koku pīle
Krastu čurkste
Lakstīgala
Ķīķis
Lāsainais ķauķis
Lielā čipste
Lielā klijkaija
Ķikuts
Kukaiņu piekūns
Krāšņā pūkpīle
Krūmu ķauķis
Kuitala
Kuitala sp.
Melnais alks
Kvadrāti bez novērojumiem
1x1 Nosaukumi
  
1 - 5
6 - 25
26 - 50
51 - 75
> 75
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2023 © dabasdati.lv