Aktīvie lietotāji: 65 Šodien ievadītie novērojumi: 179 Kopējais novērojumu skaits: 1505537
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
Ziemojošo putnu atlanta statistika
Novērojumu skaits: 98575
Kvadrāts:
Sugu skaits:
Kvadrātā pavadītais laiks (no sarakstiem):
Novērojumu skaits:
Kopējais apmeklēto kvadrātu skaits:
Akmeņu čipste
Apodziņš
Ausainā pūce
Baltais gārnis
Baltais stārķis
Baltā cielava
Baltmugurdzenis
Baltpieres zoss
Baltsvītru krustknābis
Baltvaigu zoss
Baltvēderis
Bārdzīlīte
Bikšainais apogs
Bikšainais klijāns
Brūnkakla gārgale
Brūnkaklis
Cekulainais cīrulis
Cekuldūkuris
Cekulpīle
Cekulzīlīte
Čuņčiņš
Dadzītis
Dižknābis
Dižraibais dzenis
Dumbrcālis
Dzeltenais tārtiņš
Dzeltenā stērste
Dzērve
Dziedātājstrazds
Dzilnītis
Egļu krustknābis
Gaigala
Gaišais ķeģis
Garastīte
Garkaklis
Garknābja gaura
Gredzenūbele
Hjūma ķauķītis
Jūras ērglis
Jūras šņibītis
Jūraskrauklis
Kajaks
Kalnu ķeģis
Kanādas zoss
Kaņepītis
Kaspijas kaija
Kākaulis
Klinšu ērglis
Kovārnis
Krauklis
Krauķis
Krīklis
Ķerra
Ķivulis
Ķīvīte
Laucis
Laukirbe
Lauku balodis
Lauku cīrulis
Lauku lija
Lauku piekūns
Lauku zvirbulis
Lielais alks
Lielais dumpis
Lielais ķīris
Lielais piekūns
Lielā čakste
Lielā gaura
Lielā zīlīte
Mandarīnpīle
Mazais dūkuris
Mazais dzenis
Mazais gulbis
Mazais ķīris
Mazā gaura
Mājas balodis
Mājas strazds
Mājas zvirbulis
Mednis
Melnais erickiņš
Melnais mežastrazds
Melnā dzilna
Melnā pīle
Melnā vārna
Melngalvas ķauķis
Melnkakla gārgale
Melnspārnu kaija
Meža balodis
Meža pīle
Meža pūce
Meža zīlīte
Meža zoss
Mežirbe
Mērkaziņa
Mizložņa
Niedru stērste
Paceplītis
Parastais ķeģis
Parastā pūkpīle
Paugurknābja gulbis
Pelēkais strazds
Pelēkā cielava
Pelēkā dzilna
Pelēkā pīle
Pelēkā vārna
Pelēkā zīlīte
Pelēkvaigu dūkuris
Peļkājīte
Peļu klijāns
Plukšķis
Pļavu čipste
Priežu krustknābis
Pupuķis
Purva piekūns
Purva zīlīte
Reņģu kaija
Riekstrozis
Rubenis
Sarkanā klija
Sarkanrīklīte
Sāmsalas dižpīle
Sila cīrulis
Sila strazds
Sīlis
Sloka
Sniedze
Somzīlīte
Sudrabkaija
Svilpis
Svītrainā pūce
Tievknābja kaira
Trīspirkstu dzenis
Tumšā pīle
Tundras sējas zoss
Urālpūce
Ūdensstrazds
Ūdensvistiņa
Ūdeņu čipste
Ūpis
Vidējais dzenis
Vistilbe
Vistu vanags
Zaļžubīte
Zeltgalvītis
Ziemas žubīte
Ziemeļpūce
Ziemeļu gulbis
Zilzīlīte
Zivju dzenītis
Zivju gārnis
Zīdaste
Zvirbuļvanags
Žagata
Žubīte
Papildus sugas
Acteku kaija
Akmeņčakstīte
Akmeņtārtiņš
Apkakles sīga
Apkakles strazds
Ausainais cīrulis
Austrumu melnais erickiņš
Austrumu ūbele
Avozeta
Bafina zoss
Baltacis
Baltā pūce
Baltgalvas grifs
Baltijas reņģu kaija
Baltirbe
Baltkakla mušķērājs
Baltspārnu zīriņš
Baltvaigu zīriņš
Bezdelīga
Bezdelīgu piekūns
Bēdrozis
Birztalu stērste
Bišu dzenis
Brūnais ibiss
Brūnā čakste
Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš
Brūnspārnu ķauķis
Cekulzīriņš
Ceru ķauķis
Ceru ormanītis
Cirtainais pelikāns
Citroncielava
Čūskērglis
Daglā čakstīte
Daurijas bezdelīga
Dārza ķauķis
Dārza stērste
Dīķu tilbīte
Dūņšņibītis
Dzeguze
Dzeltenā cielava
Dzeltenknābja gārgale
Dzeltensvītru ķauķītis
Erickiņš
Ezeru ķauķis
Gaišais ķauķis
Gaišais šņibītis
Gaišzilā zīlīte
Garastes klijkaija
Garstilbis
Grieze
Grīšļu ķauķis
Gugatnis
Ģirlicis
Iedzeltenais ķauķis
Īsastes klijkaija
Īsknābja zoss
Īspirkstu mizložņa
Jūras ķīvīte
Jūras tārtiņš
Jūras zīriņš
Jūras žagata
Kalnu zoss
Kamčatkas kaija
Karošknābis
Kārklu ķauķis
Klusais ķauķis
Koku čipste
Koku pīle
Krastu čurkste
Krāšņā pūkpīle
Krustknābis Loxia sp.
Krūmu ķauķis
Kuitala
Kuitala sp.
Kukaiņu piekūns
Ķikuts
Ķīķis
Lakstīgala
Lapzemes stērste
Lāsainais ķauķis
Lielais šņibītis
Lielais zīriņš
Lielā čipste
Lielā klijkaija
Lielā polārkaija
Lielā sīga
Lielā stērste
Lielā tilbīte
Lielgalvis
Lietuvainis
Līkšņibītis
Lukstu čakstīte
Mazais alks
Mazais dumpis
Mazais ērglis
Mazais jūraskrauklis
Mazais ķeģis
Mazais mušķērājs
Mazais ormanītis
Mazais svilpis
Mazais zīriņš
Mazā ausainā pūcīte
Mazā polārkaija
Mazā sīga
Mazā stērste
Mazā zoss
Mājas apogs
Mājas čurkste
Medību fazāns
Medību piekūns
Melnais alks
Melnais grifs
Melnais gulbis
Melnais mušķērājs
Melnais stārķis
Melnais zīriņš
Melnā klija
Melnā puskuitala
Melngalvas kaija
Melngalvas stērste
Melngalvas zoss
Melnkakla dūkuris
Melnpieres čakste
Melnrīkles strazds
Melnspārnu bezdelīgtārtiņš
Meža stērste
Meža tilbīte
Morinella tārtiņš
Nakts gārnis
Niedru lija
Niedru strazds
Ormanītis
Paipala
Palieņu ķauķis
Pallasa ķauķis
Parastais šņibītis
Parastā ūbele
Pelēkais mušķērājs
Platknābis
Platknābja pūslītis
Plīvurpūce
Pļavu lija
Pļavu tilbīte
Polārā gārgale
Priežu stērste
Prīkšķe
Pundurērglis
Purva ķauķis
Purva pūce
Purva tilbīte
Ragainais dūkuris
Raibais zemesstrazds
Rietumu garastīte
Rietumu lakstīgala
Rudastes čakste
Rudā dižpīle
Sarkanā puskuitala
Sarkankakla zoss
Sarkanrīkles čipste
Sārtais pelikāns
Sārtais strazds
Sārtā kaija
Sārtgalvītis
Seivi ķauķis
Sējas zoss
Sibīrijas čuņčiņš
Sibīrijas ķauķītis
Smilšu tārtiņš
Sniega zoss
Stellera pūkpīle
Stepes čipste
Stepes lija
Stepes piekūns
Stepes smilšvistiņa
Svirlītis
Svīre
Svītrainais ķauķis
Šaurknābja pūslītis
Šķeltastes kaija
Švarca ķauķītis
Taigas sējas zoss
Temminka šņibītis
Terekija
Tītiņš
Trīspirkstu kaija
Trulītis
Tuksneša čakstīte
Tuksneša ķauķis
Tuksneša tārtiņš
Tumšais ķauķītis
Tumšais vētrasputns
Tumšā čakstīte
Tumšā tilbīte
Tundras kaija
Tundras šņibītis
Tundras tārtiņš
Upes ķauķis
Upes tārtiņš
Upes tilbīte
Upes zīriņš
Vakarlēpis
Vālodze
Vidējais ērglis
Vidējā klijkaija
Vidusjūras kaija
Vītītis
Zaļais ķauķītis
Zaļā dzilna
Zaļā vārna
Ziemeļu ķauķītis
Ziemeļu sulla
Ziemeļu svilpis
Ziemeļu vētrasburātājs
Zilrīklīte
Zivjērglis
Zivju kaija
Zīda gārnis
Kvadrāti bez novērojumiem
1x1 Nosaukumi
  
1 - 5
6 - 25
26 - 50
51 - 75
> 75
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2023 © dabasdati.lv