Aktīvie lietotāji: 282 Šodien ievadītie novērojumi: 46 Kopējais novērojumu skaits: 1969715
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
Ziemojošo putnu atlanta statistika
Novērojumu skaits: 132809
Kvadrāts:
Sugu skaits:
Kvadrātā pavadītais laiks (no sarakstiem):
Novērojumu skaits:
Kopējais apmeklēto kvadrātu skaits:
Paugurknābja gulbis
Mazais gulbis
Ziemeļu gulbis
Baltpieres zoss
Meža zoss
Kanādas zoss
Baltvaigu zoss
Sāmsalas dižpīle
Mandarīnpīle
Baltvēderis
Pelēkā pīle
Krīklis
Meža pīle
Garkaklis
Brūnkaklis
Cekulpīle
Ķerra
Parastā pūkpīle
Kākaulis
Melnā pīle
Tumšā pīle
Gaigala
Mazā gaura
Garknābja gaura
Lielā gaura
Mežirbe
Rubenis
Mednis
Laukirbe
Brūnkakla gārgale
Melnkakla gārgale
Mazais dūkuris
Cekuldūkuris
Pelēkvaigu dūkuris
Jūraskrauklis
Lielais dumpis
Baltais gārnis
Zivju gārnis
Baltais stārķis
Sarkanā klija
Jūras ērglis
Lauku lija
Vistu vanags
Zvirbuļvanags
Peļu klijāns
Bikšainais klijāns
Klinšu ērglis
Lauku piekūns
Purva piekūns
Lielais piekūns
Dumbrcālis
Ūdensvistiņa
Laucis
Dzērve
Dzeltenais tārtiņš
Ķīvīte
Jūras šņibītis
Vistilbe
Mērkaziņa
Sloka
Lielais ķīris
Mazais ķīris
Kajaks
Reņģu kaija
Sudrabkaija
Kaspijas kaija
Melnspārnu kaija
Tievknābja kaira
Lielais alks
Mājas balodis
Meža balodis
Lauku balodis
Gredzenūbele
Ūpis
Svītrainā pūce
Apodziņš
Meža pūce
Urālpūce
Ziemeļpūce
Ausainā pūce
Bikšainais apogs
Zivju dzenītis
Pupuķis
Pelēkā dzilna
Melnā dzilna
Dižraibais dzenis
Vidējais dzenis
Baltmugurdzenis
Mazais dzenis
Trīspirkstu dzenis
Cekulainais cīrulis
Sila cīrulis
Lauku cīrulis
Pļavu čipste
Ūdeņu čipste
Akmeņu čipste
Pelēkā cielava
Baltā cielava
Zīdaste
Ūdensstrazds
Paceplītis
Peļkājīte
Sarkanrīklīte
Melnais erickiņš
Melnais mežastrazds
Pelēkais strazds
Dziedātājstrazds
Plukšķis
Sila strazds
Melngalvas ķauķis
Hjūma ķauķītis
Čuņčiņš
Zeltgalvītis
Bārdzīlīte
Garastīte
Purva zīlīte
Pelēkā zīlīte
Cekulzīlīte
Meža zīlīte
Zilzīlīte
Lielā zīlīte
Dzilnītis
Mizložņa
Somzīlīte
Lielā čakste
Sīlis
Žagata
Riekstrozis
Kovārnis
Krauķis
Pelēkā vārna
Melnā vārna
Krauklis
Mājas strazds
Mājas zvirbulis
Lauku zvirbulis
Ziemas žubīte
Žubīte
Dižknābis
Svilpis
Zaļžubīte
Kaņepītis
Kalnu ķeģis
Parastais ķeģis
Gaišais ķeģis
Baltsvītru krustknābis
Egļu krustknābis
Priežu krustknābis
Dadzītis
Ķivulis
Sniedze
Dzeltenā stērste
Niedru stērste
Papildus sugas
Melnais gulbis
Sējas zoss
Īsknābja zoss
Mazā zoss
Melngalvas zoss
Sarkankakla zoss
Rudā dižpīle
Prīkšķe
Platknābis
Lielgalvis
Baltacis
Krāšņā pūkpīle
Stellera pūkpīle
Baltirbe
Paipala
Medību fazāns
Polārā gārgale
Dzeltenknābja gārgale
Ragainais dūkuris
Melnkakla dūkuris
Tumšais vētrasputns
Ziemeļu vētrasburātājs
Ziemeļu sulla
Mazais jūraskrauklis
Sārtais pelikāns
Cirtainais pelikāns
Mazais dumpis
Nakts gārnis
Zīda gārnis
Melnais stārķis
Brūnais ibiss
Karošknābis
Ķīķis
Melnā klija
Baltgalvas grifs
Melnais grifs
Čūskērglis
Niedru lija
Stepes lija
Pļavu lija
Mazais ērglis
Vidējais ērglis
Pundurērglis
Zivjērglis
Kukaiņu piekūns
Bezdelīgu piekūns
Stepes piekūns
Medību piekūns
Ormanītis
Mazais ormanītis
Ceru ormanītis
Grieze
Mazā sīga
Apkakles sīga
Lielā sīga
Jūras žagata
Garstilbis
Avozeta
Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš
Melnspārnu bezdelīgtārtiņš
Upes tārtiņš
Smilšu tārtiņš
Jūras tārtiņš
Tuksneša tārtiņš
Morinella tārtiņš
Tundras tārtiņš
Jūras ķīvīte
Lielais šņibītis
Gaišais šņibītis
Trulītis
Temminka šņibītis
Tundras šņibītis
Līkšņibītis
Parastais šņibītis
Dūņšņibītis
Gugatnis
Ķikuts
Melnā puskuitala
Sarkanā puskuitala
Lietuvainis
Kuitala sp.
Kuitala
Tumšā tilbīte
Pļavu tilbīte
Dīķu tilbīte
Lielā tilbīte
Meža tilbīte
Purva tilbīte
Terekija
Upes tilbīte
Akmeņtārtiņš
Šaurknābja pūslītis
Platknābja pūslītis
Vidējā klijkaija
Īsastes klijkaija
Garastes klijkaija
Lielā klijkaija
Šķeltastes kaija
Trīspirkstu kaija
Sārtā kaija
Acteku kaija
Melngalvas kaija
Zivju kaija
Vidusjūras kaija
Kamčatkas kaija
Mazā polārkaija
Lielā polārkaija
Lielais zīriņš
Cekulzīriņš
Upes zīriņš
Jūras zīriņš
Mazais zīriņš
Baltvaigu zīriņš
Melnais zīriņš
Baltspārnu zīriņš
Melnais alks
Mazais alks
Stepes smilšvistiņa
Parastā ūbele
Austrumu ūbele
Dzeguze
Plīvurpūce
Mazā ausainā pūcīte
Baltā pūce
Mājas apogs
Purva pūce
Vakarlēpis
Svīre
Bišu dzenis
Zaļā vārna
Tītiņš
Zaļā dzilna
Ausainais cīrulis
Krastu čurkste
Bezdelīga
Daurijas bezdelīga
Mājas čurkste
Lielā čipste
Stepes čipste
Koku čipste
Sarkanrīkles čipste
Dzeltenā cielava
Citroncielava
Lakstīgala
Rietumu lakstīgala
Zilrīklīte
Erickiņš
Lukstu čakstīte
Tumšā čakstīte
Akmeņčakstīte
Daglā čakstīte
Tuksneša čakstīte
Raibais zemesstrazds
Apkakles strazds
Melnrīkles strazds
Pallasa ķauķis
Lāsainais ķauķis
Kārklu ķauķis
Upes ķauķis
Seivi ķauķis
Grīšļu ķauķis
Ceru ķauķis
Ezeru ķauķis
Purva ķauķis
Krūmu ķauķis
Palieņu ķauķis
Niedru strazds
Klusais ķauķis
Iedzeltenais ķauķis
Dārza ķauķis
Svītrainais ķauķis
Gaišais ķauķis
Tuksneša ķauķis
Brūnspārnu ķauķis
Zaļais ķauķītis
Ziemeļu ķauķītis
Sibīrijas ķauķītis
Dzeltensvītru ķauķītis
Švarca ķauķītis
Tumšais ķauķītis
Svirlītis
Vītītis
Sārtgalvītis
Pelēkais mušķērājs
Mazais mušķērājs
Melnais mušķērājs
Baltkakla mušķērājs
Gaišzilā zīlīte
Īspirkstu mizložņa
Vālodze
Rudastes čakste
Brūnā čakste
Melnpieres čakste
Bēdrozis
Sārtais strazds
Mazais svilpis
Ziemeļu svilpis
Mazais ķeģis
Ģirlicis
Lapzemes stērste
Priežu stērste
Dārza stērste
Meža stērste
Mazā stērste
Birztalu stērste
Melngalvas stērste
Lielā stērste
Kvadrāti bez novērojumiem
1x1 Nosaukumi
  
1 - 5
6 - 25
26 - 50
51 - 75
> 75
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2024 © dabasdati.lv