Aktīvie lietotāji: 142 Šodien ievadītie novērojumi: 1326 Kopējais novērojumu skaits: 1859919
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
Ziemojošo putnu atlanta statistika
Novērojumu skaits: 132815
Kvadrāts:
Sugu skaits:
Kvadrātā pavadītais laiks (no sarakstiem):
Novērojumu skaits:
Kopējais apmeklēto kvadrātu skaits:
Lielā zīlīte
Pelēkā vārna
Dižraibais dzenis
Krauklis
Žagata
Zilzīlīte
Meža pīle
Dzilnītis
Sīlis
Svilpis
Lauku zvirbulis
Peļu klijāns
Gaigala
Lielā gaura
Cekulzīlīte
Purva zīlīte
Melnais mežastrazds
Mizložņa
Pelēkā zīlīte
Mājas balodis
Pelēkais strazds
Zaļžubīte
Sudrabkaija
Zeltgalvītis
Paugurknābja gulbis
Ziemeļu gulbis
Dzeltenā stērste
Mājas zvirbulis
Kovārnis
Vidējais dzenis
Ķivulis
Lielā čakste
Jūras ērglis
Garastīte
Melnā dzilna
Zivju gārnis
Vistu vanags
Mājas strazds
Zvirbuļvanags
Kajaks
Meža zīlīte
Pelēkā dzilna
Dižknābis
Paceplītis
Jūraskrauklis
Žubīte
Zīdaste
Parastais ķeģis
Kākaulis
Krauķis
Zivju dzenītis
Baltais gārnis
Melnspārnu kaija
Laucis
Bikšainais klijāns
Lauku cīrulis
Meža pūce
Lielais ķīris
Dadzītis
Laukirbe
Cekulpīle
Mazais dzenis
Mazā gaura
Dzērve
Ūdensstrazds
Egļu krustknābis
Ziemas žubīte
Baltmugurdzenis
Sarkanrīklīte
Apodziņš
Ķīvīte
Cekuldūkuris
Krīklis
Tumšā pīle
Mežirbe
Riekstrozis
Mazais dūkuris
Baltvēderis
Rubenis
Sniedze
Melnā pīle
Meža zoss
Ūdensvistiņa
Brūnkakla gārgale
Baltpieres zoss
Akmeņu čipste
Kaņepītis
Ķerra
Lielais dumpis
Bārdzīlīte
Meža balodis
Mednis
Dumbrcālis
Melnkakla gārgale
Urālpūce
Gredzenūbele
Pelēkā pīle
Garkaklis
Brūnkaklis
Trīspirkstu dzenis
Lauku balodis
Purva piekūns
Svītrainā pūce
Baltvaigu zoss
Garknābja gaura
Lauku lija
Sloka
Tundras sējas zoss
Niedru stērste
Sila strazds
Plukšķis
Lauku piekūns
Sāmsalas dižpīle
Sarkanā klija
Baltais stārķis
Mandarīnpīle
Kaspijas kaija
Kalnu ķeģis
Dziedātājstrazds
Kanādas zoss
Ausainā pūce
Mazais ķīris
Jūras šņibītis
Lielais alks
Mazais gulbis
Baltā cielava
Ūpis
Klinšu ērglis
Vistilbe
Gaišais ķeģis
Dzeltenais tārtiņš
Mērkaziņa
Bikšainais apogs
Peļkājīte
Melnais erickiņš
Pļavu čipste
Melnā vārna
Reņģu kaija
Lielais piekūns
Melngalvas ķauķis
Cekulainais cīrulis
Parastā pūkpīle
Ūdeņu čipste
Sila cīrulis
Priežu krustknābis
Pelēkvaigu dūkuris
Hjūma ķauķītis
Somzīlīte
Pupuķis
Ziemeļpūce
Baltsvītru krustknābis
Tievknābja kaira
Čuņčiņš
Pelēkā cielava
Papildus sugas
Sējas zoss
Ausainais cīrulis
Taigas sējas zoss
Krustknābis Loxia sp.
Melngalvas kaija
Purva pūce
Platknābis
Ragainais dūkuris
Lapzemes stērste
Lielā polārkaija
Īsknābja zoss
Mazais ķeģis
Baltijas reņģu kaija
Sārtgalvītis
Melngalvas zoss
Melnais alks
Zaļā dzilna
Akmeņtārtiņš
Lielais šņibītis
Stellera pūkpīle
Parastā ūbele
Rietumu garastīte
Smilšu tārtiņš
Lielā stērste
Gaišzilā zīlīte
Parastais šņibītis
Vidusjūras kaija
Ziemeļu vētrasburātājs
Vidējā klijkaija
Mazais ērglis
Melnpieres čakste
Melnrīkles strazds
Purva tilbīte
Purva ķauķis
Melnkakla dūkuris
Melnspārnu bezdelīgtārtiņš
Raibais zemesstrazds
Rudā dižpīle
Rudastes čakste
Sarkanā puskuitala
Melnais stārķis
Rietumu lakstīgala
Melngalvas stērste
Melnais zīriņš
Pundurērglis
Meža stērste
Pelēkais mušķērājs
Niedru lija
Platknābja pūslītis
Sarkankakla zoss
Niedru strazds
Paipala
Palieņu ķauķis
Pallasa ķauķis
Nakts gārnis
Plīvurpūce
Polārā gārgale
Priežu stērste
Ormanītis
Pļavu tilbīte
Meža tilbīte
Morinella tārtiņš
Pļavu lija
Prīkšķe
Sibīrijas čuņčiņš
Upes ķauķis
Tundras tārtiņš
Upes tārtiņš
Upes tilbīte
Upes zīriņš
Tundras šņibītis
Tundras kaija
Tumšā čakstīte
Tumšā tilbīte
Tumšais ķauķītis
Tumšais vētrasputns
Vakarlēpis
Vālodze
Ziemeļu svilpis
Ziemeļu sulla
Zilrīklīte
Zivjērglis
Zivju kaija
Ziemeļu ķauķītis
Zīda gārnis
Vidējais ērglis
Vītītis
Zaļā vārna
Zaļais ķauķītis
Tuksneša tārtiņš
Tuksneša ķauķis
Stepes čipste
Sniega zoss
Stepes lija
Stepes piekūns
Stepes smilšvistiņa
Sibīrijas ķauķītis
Melnais mušķērājs
Sārtā kaija
Sārtais pelikāns
Sārtais strazds
Seivi ķauķis
Svīre
Svirlītis
Tītiņš
Trīspirkstu kaija
Trulītis
Tuksneša čakstīte
Terekija
Temminka šņibītis
Svītrainais ķauķis
Šaurknābja pūslītis
Šķeltastes kaija
Švarca ķauķītis
Sarkanrīkles čipste
Mazais zīriņš
Dīķu tilbīte
Daurijas bezdelīga
Dūņšņibītis
Dzeguze
Dzeltenā cielava
Dārza stērste
Dārza ķauķis
Cirtainais pelikāns
Citroncielava
Čūskērglis
Daglā čakstīte
Dzeltenknābja gārgale
Dzeltensvītru ķauķītis
Grīšļu ķauķis
Grieze
Gugatnis
Ģirlicis
Iedzeltenais ķauķis
Garstilbis
Garastes klijkaija
Erickiņš
Ezeru ķauķis
Gaišais ķauķis
Gaišais šņibītis
Ceru ormanītis
Ceru ķauķis
Baltā pūce
Bafina zoss
Baltacis
Baltgalvas grifs
Baltirbe
Avozeta
Austrumu ūbele
Akmeņčakstīte
Apkakles sīga
Apkakles strazds
Austrumu melnais erickiņš
Baltkakla mušķērājs
Baltspārnu zīriņš
Brūnais ibiss
Brūnā čakste
Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš
Brūnspārnu ķauķis
Cekulzīriņš
Bišu dzenis
Birztalu stērste
Baltvaigu zīriņš
Bēdrozis
Bezdelīga
Bezdelīgu piekūns
Īsastes klijkaija
Īspirkstu mizložņa
Mazā ausainā pūcīte
Mājas čurkste
Mazā polārkaija
Mazā sīga
Mazā stērste
Mājas apogs
Lukstu čakstīte
Lielais zīriņš
Lielgalvis
Lietuvainis
Līkšņibītis
Mazā zoss
Mazais alks
Medību piekūns
Medību fazāns
Melnā klija
Melnā puskuitala
Melnais grifs
Acteku kaija
Mazais svilpis
Mazais dumpis
Mazais jūraskrauklis
Mazais mušķērājs
Mazais ormanītis
Lielā tilbīte
Lielā sīga
Karošknābis
Kārklu ķauķis
Klusais ķauķis
Koku čipste
Koku pīle
Kamčatkas kaija
Kalnu zoss
Jūras ķīvīte
Jūras tārtiņš
Jūras zīriņš
Jūras žagata
Krastu čurkste
Krāšņā pūkpīle
Lakstīgala
Lāsainais ķauķis
Lielā čipste
Lielā klijkaija
Ķīķis
Ķikuts
Krūmu ķauķis
Kuitala
Kuitala sp.
Kukaiņu piekūns
Melnais gulbis
Kvadrāti bez novērojumiem
1x1 Nosaukumi
  
1 - 5
6 - 25
26 - 50
51 - 75
> 75
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2024 © dabasdati.lv