Aktīvie lietotāji: 28 Kopējais novērojumu skaits: 1014059
Tu neesi reģistrējies
Ziemojošo putnu atlanta statistika
Novērojumu skaits: 52272
Kvadrāts:
Sugu skaits:
Kvadrātā pavadītais laiks (no sarakstiem):
Novērojumu skaits:
Kopējais apmeklēto kvadrātu skaits:
Lielā zīlīte
Pelēkā vārna
Meža pīle
Krauklis
Dižraibais dzenis
Žagata
Zilzīlīte
Dzilnītis
Svilpis
Peļu klijāns
Sīlis
Paugurknābja gulbis
Lielā gaura
Gaigala
Lauku zvirbulis
Pelēkais strazds
Melnais strazds
Cekulzīlīte
Zeltgalvītis
Zaļžubīte
Mizložņa
Purva zīlīte
Mājas balodis
Pelēkā zīlīte
Sudrabkaija
Dzeltenā stērste
Zivju gārnis
Kovārnis
Lielā čakste
Ziemeļu gulbis
Garastīte
Ķivulis
Mājas zvirbulis
Vidējais dzenis
Mājas strazds
Jūras ērglis
Melnā dzilna
Zivju dzenītis
Paceplītis
Vistu vanags
Jūras krauklis
Dižknābis
Meža zīlīte
Zvirbuļu vanags
Zīdaste
Laucis
Kajaks
Baltais gārnis
Žubīte
Parastais ķeģis
Melnspārnu kaija
Bikšainais klijāns
Pelēkā dzilna
Lielais ķīris
Dadzītis
Krauķis
Kākaulis
Cekulpīle
Laukirbe
Ūdensstrazds
Sarkanrīklīte
Mazais dzenis
Meža pūce
Mazā gaura
Egļu krustknābis
Apodziņš
Mežirbe
Krīklis
Baltmugurdzenis
Lauku cīrulis
Tumšā pīle
Riekstrozis
Sniedze
Dzērve
Ziemas žubīte
Rubenis
Mazais dūkuris
Cekuldūkuris
Baltvēderis
Ķīvīte
Bārdzīlīte
Ūdensvistiņa
Baltpieres zoss
Melnā pīle
Ķerra
Kaņepītis
Melnkakla gārgale
Akmeņu čipste
Dumbrcālis
Mednis
Meža zoss
Urālpūce
Brūnkakla gārgale
Pelēkā pīle
Garkaklis
Gredzenūbele
Brūnkaklis
Lielais dumpis
Meža balodis
Purva piekūns
Sloka
Niedru stērste
Baltvaigu zoss
Lauku balodis
Tundras sējas zoss
Lauku lija
Garknābja gaura
Sila strazds
Kanādas zoss
Baltais stārķis
Trīspirkstu dzenis
Ausainā pūce
Plukšķis
Lielais alks
Dziedātājstrazds
Mazais gulbis
Kaspijas kaija
Melnā vārna
Mandarīnpīle
Kalnu ķeģis
Sarkanā klija
Klinšu ērglis
Mērkaziņa
Sāmsalas dižpīle
Pļavu čipste
Ūdeņu čipste
Cekulainais cīrulis
Lielais piekūns
Vistilbe
Lauku piekūns
Reņģu kaija
Ūpis
Melngalvas ķauķis
Melnais erickiņš
Dzeltenais tārtiņš
Parastā pūkpīle
Baltā cielava
Gaišais ķeģis
Hjūma ķauķītis
Peļkājīte
Somzīlīte
Ziemeļpūce
Bikšainais apogs
Mazais ķīris
Sila cīrulis
Pelēkvaigu dūkuris
Baltsvītru krustknābis
Pupuķis
Tievknābja kaira
Čuņčiņš
Svītrainā pūce
Pelēkā cielava
Priežu krustknābis
Jūras šņibītis
Papildus sugas
Sējas zoss
Melngalvas kaija
Platknābis
Ausainais cīrulis
Krustknābis Loxia sp.
Purva pūce
Lapzemes stērste
Sārtgalvītis
Mazais ķeģis
Lielais šņibītis
Stellera pūkpīle
Ragainais dūkuris
Baltijas reņģu kaija
Smilšu tārtiņš
Akmeņtārtiņš
Plīvurpūce
Prīkšķe
Platknābja pūslītis
Priežu stērste
Pļavu lija
Pundurērglis
Polārā gārgale
Pļavu tilbīte
Rietumu garastīte
Sarkanā puskuitala
Sarkankakla zoss
Sarkanrīkles čipste
Rudastes čakste
Rudā dižpīle
Purva tilbīte
Raibais zemesstrazds
Rietumu lakstīgala
Purva ķauķis
Pallasa ķauķis
Melngalvas zoss
Melngalvas stērste
Melnkakla dūkuris
Melnpieres čakste
Melnrīkles strazds
Melnais zīriņš
Melnais stārķis
Melnais alks
Melnais grifs
Melnais gulbis
Melnais mušķērājs
Melnspārnu bezdelīgtārtiņš
Meža stērste
Palieņu ķauķis
Paipala
Sārtā kaija
Parastā ūbele
Parastais šņibītis
Ormanītis
Niedru strazds
Meža tilbīte
Morinella tārtiņš
Nakts gārnis
Niedru lija
Pelēkais mušķērājs
Seivi ķauķis
Upes zīriņš
Upes tilbīte
Vakarlēpis
Vālodze
Vidējā klijkaija
Upes tārtiņš
Upes ķauķis
Tumšais vētrasputns
Tumšais ķauķītis
Tundras kaija
Tundras šņibītis
Tundras tārtiņš
Vidējais ērglis
Vidusjūras kaija
Ziemeļu svilpis
Ziemeļu sulla
Ziemeļu vētrasburātājs
Zilrīklīte
Zivjērglis
Ziemeļu ķauķītis
Zīda gārnis
Vītītis
Zaļā dzilna
Zaļā vārna
Zaļais ķauķītis
Tumšā tilbīte
Tumšā čakstīte
Stepes lija
Stepes čipste
Stepes piekūns
Stepes smilšvistiņa
Svīre
Sniega zoss
Sibīrijas ķauķītis
Sārtais strazds
Zivju kaija
Melnā puskuitala
Sibīrijas čuņčiņš
Svirlītis
Svītrainais ķauķis
Trīspirkstu kaija
Tītiņš
Trulītis
Tuksneša čakstīte
Tuksneša tārtiņš
Terekija
Temminka šņibītis
Šaurknābja pūslītis
Šķeltastes kaija
Švarca ķauķītis
Taigas sējas zoss
Sārtais pelikāns
Mazais svilpis
Dīķu tilbīte
Daurijas bezdelīga
Dūņšņibītis
Dzeguze
Dzeltenā cielava
Dārza stērste
Dārza ķauķis
Cirtainais pelikāns
Ceru ormanītis
Citroncielava
Čūskērglis
Daglā čakstīte
Dzeltenknābja gārgale
Dzeltensvītru ķauķītis
Grieze
Garstilbis
Grīšļu ķauķis
Gugatnis
Ģirlicis
Garastes klijkaija
Gaišzilā zīlīte
Erickiņš
Ezeru ķauķis
Gaišais ķauķis
Gaišais šņibītis
Ceru ķauķis
Cekulzīriņš
Bafina zoss
Āzijas tuksneša ķauķis
Baltā pūce
Baltacis
Baltgalvas grifs
Avozeta
Austrumu ūbele
Akmeņčakstīte
Apkakles sīga
Apkakles strazds
Austrumu melnais erickiņš
Baltirbe
Baltkakla mušķērājs
Brūnā čakste
Bišu dzenis
Brūnais ibiss
Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš
Brūnspārnu ķauķis
Birztalu stērste
Bezdelīgu piekūns
Baltspārnu zīriņš
Baltvaigu zīriņš
Bēdrozis
Bezdelīga
Iedzeltenais ķauķis
Īsastes klijkaija
Mājas apogs
Lukstu čakstīte
Mājas čurkste
Mazā ausainā pūcīte
Mazā polārkaija
Līkšņibītis
Lietuvainis
Lielā stērste
Lielā sīga
Lielā tilbīte
Lielais zīriņš
Lielgalvis
Mazā sīga
Mazā stērste
Acteku kaija
Mazais ormanītis
Mazais zīriņš
Medību fazāns
Medību piekūns
Mazais mušķērājs
Mazais jūras krauklis
Mazā zoss
Mazais alks
Mazais dumpis
Mazais ērglis
Lielā polārkaija
Lielā klijkaija
Kamčatkas kaija
Kalnu zoss
Kārklu ķauķis
Karošknābis
Klusais ķauķis
Jūras žagata
Jūras zīriņš
Īsknābja zoss
Īspirkstu mizložņa
Jūras ķīvīte
Jūras tārtiņš
Koku čipste
Koku pīle
Ķīķis
Ķikuts
Lakstīgala
Lāsainais ķauķis
Lielā čipste
Kukaiņu piekūns
Kuitala sp.
Krastu čurkste
Krāšņā pūkpīle
Krūmu ķauķis
Kuitala
Melnā klija
Kvadrāti bez novērojumiem 1x1 Nosaukumi
  
1 - 5
6 - 25
26 - 50
51 - 75
> 75
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021 © dabasdati.lv