Aktīvie lietotāji: 56 Šodien ievadītie novērojumi: 451 Kopējais novērojumu skaits: 1063135
Tu neesi reģistrējies
Ziemojošo putnu atlanta statistika
Novērojumu skaits: 54000
Kvadrāts:
Sugu skaits:
Kvadrātā pavadītais laiks (no sarakstiem):
Novērojumu skaits:
Kopējais apmeklēto kvadrātu skaits:
Lielā zīlīte
Pelēkā vārna
Meža pīle
Krauklis
Dižraibais dzenis
Žagata
Zilzīlīte
Dzilnītis
Svilpis
Peļu klijāns
Sīlis
Paugurknābja gulbis
Lielā gaura
Gaigala
Lauku zvirbulis
Pelēkais strazds
Cekulzīlīte
Melnais strazds
Zeltgalvītis
Zaļžubīte
Mizložņa
Purva zīlīte
Mājas balodis
Pelēkā zīlīte
Sudrabkaija
Dzeltenā stērste
Kovārnis
Zivju gārnis
Ziemeļu gulbis
Lielā čakste
Garastīte
Ķivulis
Mājas zvirbulis
Vidējais dzenis
Mājas strazds
Melnā dzilna
Jūras ērglis
Vistu vanags
Zivju dzenītis
Paceplītis
Meža zīlīte
Jūras krauklis
Dižknābis
Zvirbuļu vanags
Zīdaste
Baltais gārnis
Laucis
Kajaks
Parastais ķeģis
Žubīte
Pelēkā dzilna
Melnspārnu kaija
Bikšainais klijāns
Krauķis
Lielais ķīris
Dadzītis
Kākaulis
Lauku cīrulis
Meža pūce
Cekulpīle
Laukirbe
Sarkanrīklīte
Ūdensstrazds
Mazais dzenis
Mazā gaura
Egļu krustknābis
Apodziņš
Mežirbe
Dzērve
Baltmugurdzenis
Krīklis
Ķīvīte
Tumšā pīle
Rubenis
Riekstrozis
Sniedze
Ziemas žubīte
Mazais dūkuris
Cekuldūkuris
Baltvēderis
Bārdzīlīte
Ūdensvistiņa
Baltpieres zoss
Melnā pīle
Ķerra
Kaņepītis
Melnkakla gārgale
Meža zoss
Mednis
Akmeņu čipste
Meža balodis
Dumbrcālis
Urālpūce
Brūnkakla gārgale
Pelēkā pīle
Garkaklis
Gredzenūbele
Brūnkaklis
Lielais dumpis
Purva piekūns
Sloka
Niedru stērste
Lauku balodis
Baltvaigu zoss
Garknābja gaura
Trīspirkstu dzenis
Lauku lija
Tundras sējas zoss
Kanādas zoss
Sila strazds
Baltais stārķis
Sāmsalas dižpīle
Ausainā pūce
Plukšķis
Kaspijas kaija
Dziedātājstrazds
Lielais alks
Mazais gulbis
Mandarīnpīle
Klinšu ērglis
Sarkanā klija
Kalnu ķeģis
Mērkaziņa
Lielais piekūns
Reņģu kaija
Vistilbe
Cekulainais cīrulis
Lauku piekūns
Pļavu čipste
Ūdeņu čipste
Melnais erickiņš
Melngalvas ķauķis
Ūpis
Melnā vārna
Parastā pūkpīle
Dzeltenais tārtiņš
Baltā cielava
Bikšainais apogs
Sila cīrulis
Hjūma ķauķītis
Peļkājīte
Somzīlīte
Gaišais ķeģis
Ziemeļpūce
Mazais ķīris
Pelēkvaigu dūkuris
Priežu krustknābis
Pupuķis
Baltsvītru krustknābis
Čuņčiņš
Tievknābja kaira
Svītrainā pūce
Pelēkā cielava
Jūras šņibītis
Papildus sugas
Sējas zoss
Melngalvas kaija
Platknābis
Ausainais cīrulis
Krustknābis Loxia sp.
Purva pūce
Lapzemes stērste
Sārtgalvītis
Mazais ķeģis
Baltijas reņģu kaija
Lielais šņibītis
Ragainais dūkuris
Taigas sējas zoss
Stellera pūkpīle
Smilšu tārtiņš
Akmeņtārtiņš
Prīkšķe
Plīvurpūce
Pļavu lija
Priežu stērste
Polārā gārgale
Pļavu tilbīte
Pundurērglis
Raibais zemesstrazds
Rudastes čakste
Sarkanā puskuitala
Sarkankakla zoss
Sarkanrīkles čipste
Rudā dižpīle
Rietumu lakstīgala
Purva tilbīte
Platknābja pūslītis
Rietumu garastīte
Purva ķauķis
Parastā ūbele
Melngalvas zoss
Melngalvas stērste
Melnkakla dūkuris
Melnpieres čakste
Melnrīkles strazds
Melnais zīriņš
Melnais stārķis
Melnais alks
Melnais grifs
Melnais gulbis
Melnais mušķērājs
Melnspārnu bezdelīgtārtiņš
Meža stērste
Palieņu ķauķis
Paipala
Pallasa ķauķis
Sārtā kaija
Parastais šņibītis
Ormanītis
Niedru strazds
Meža tilbīte
Morinella tārtiņš
Nakts gārnis
Niedru lija
Pelēkais mušķērājs
Seivi ķauķis
Upes zīriņš
Upes tilbīte
Vakarlēpis
Vālodze
Vidējā klijkaija
Upes tārtiņš
Upes ķauķis
Tumšais vētrasputns
Tundras kaija
Tundras šņibītis
Tundras tārtiņš
Vidējais ērglis
Vidusjūras kaija
Ziemeļu svilpis
Ziemeļu sulla
Ziemeļu vētrasburātājs
Zilrīklīte
Zivjērglis
Ziemeļu ķauķītis
Zīda gārnis
Vītītis
Zaļā dzilna
Zaļā vārna
Zaļais ķauķītis
Tumšais ķauķītis
Tumšā tilbīte
Stepes lija
Stepes čipste
Stepes piekūns
Stepes smilšvistiņa
Svīre
Sniega zoss
Sibīrijas ķauķītis
Sārtais strazds
Zivju kaija
Melnā puskuitala
Sibīrijas čuņčiņš
Svirlītis
Svītrainais ķauķis
Trulītis
Trīspirkstu kaija
Tuksneša čakstīte
Tuksneša tārtiņš
Tumšā čakstīte
Tītiņš
Terekija
Šaurknābja pūslītis
Šķeltastes kaija
Švarca ķauķītis
Temminka šņibītis
Sārtais pelikāns
Mazais svilpis
Dīķu tilbīte
Daurijas bezdelīga
Dūņšņibītis
Dzeguze
Dzeltenā cielava
Dārza stērste
Dārza ķauķis
Cirtainais pelikāns
Ceru ormanītis
Citroncielava
Čūskērglis
Daglā čakstīte
Dzeltenknābja gārgale
Dzeltensvītru ķauķītis
Grieze
Garstilbis
Grīšļu ķauķis
Gugatnis
Ģirlicis
Garastes klijkaija
Gaišzilā zīlīte
Erickiņš
Ezeru ķauķis
Gaišais ķauķis
Gaišais šņibītis
Ceru ķauķis
Cekulzīriņš
Bafina zoss
Āzijas tuksneša ķauķis
Baltā pūce
Baltacis
Baltgalvas grifs
Avozeta
Austrumu ūbele
Akmeņčakstīte
Apkakles sīga
Apkakles strazds
Austrumu melnais erickiņš
Baltirbe
Baltkakla mušķērājs
Brūnā čakste
Bišu dzenis
Brūnais ibiss
Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš
Brūnspārnu ķauķis
Birztalu stērste
Bezdelīgu piekūns
Baltspārnu zīriņš
Baltvaigu zīriņš
Bēdrozis
Bezdelīga
Iedzeltenais ķauķis
Īsastes klijkaija
Mājas apogs
Lukstu čakstīte
Mājas čurkste
Mazā ausainā pūcīte
Mazā polārkaija
Līkšņibītis
Lietuvainis
Lielā stērste
Lielā sīga
Lielā tilbīte
Lielais zīriņš
Lielgalvis
Mazā sīga
Mazā stērste
Acteku kaija
Mazais ormanītis
Mazais zīriņš
Medību fazāns
Medību piekūns
Mazais mušķērājs
Mazais jūras krauklis
Mazā zoss
Mazais alks
Mazais dumpis
Mazais ērglis
Lielā polārkaija
Lielā klijkaija
Kamčatkas kaija
Kalnu zoss
Kārklu ķauķis
Karošknābis
Klusais ķauķis
Jūras žagata
Jūras zīriņš
Īsknābja zoss
Īspirkstu mizložņa
Jūras ķīvīte
Jūras tārtiņš
Koku čipste
Koku pīle
Ķīķis
Ķikuts
Lakstīgala
Lāsainais ķauķis
Lielā čipste
Kukaiņu piekūns
Kuitala sp.
Krastu čurkste
Krāšņā pūkpīle
Krūmu ķauķis
Kuitala
Melnā klija
Kvadrāti bez novērojumiem 1x1 Nosaukumi
  
1 - 5
6 - 25
26 - 50
51 - 75
> 75
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021 © dabasdati.lv