Aktīvie lietotāji: 111 Kopējais novērojumu skaits: 949282
Tu neesi reģistrējies
Rakstu arhīvs
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Trešais Latvijas ligzdojošo putnu atlants – pielāgota mobilā lietotne un portāls Dabasdati.lv
Pievienots 2020-08-15 08:02:43

Trešais Latvijas ligzdojošo putnu atlants – pielāgota mobilā lietotne un portāls Dabasdati.lv

 

Šogad pavasarī klusu, bet aktīvi iesācies trešais Latvijas ligzdojošo putnu atlants (LLPA3), kura mērķis ir ievākt informāciju par visām Latvijā ligzdojošajām putnu sugām 2020.–2024. gadā. Mērķis ir pirmo reizi Latvijas atlantu vērsturē (iepriekš bijuši četri - divi Latvijas un divi Eiropas) sasniegt teicamu apsekotību visā Latvijas teritorijā!

Detalizēta informācija par atlantu, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem ir 2020.g. tapušajā LLPA3 datu ievākšanas un ziņošanas metodikā. Aicinu katru datu ievācēju pārlasīt šo atjaunoto metodiku.

 

Baltmugurdzeņa izplatība 2013.–2017.g. (Eiropas atlants)

Baltmugurdzeņa izplatība 2013.–2017.g. (Eiropas atlants)

Svarīgākais:

 

 • 2020.–2024. gadā notiek trešais Latvijas ligzdojošo putnu atlants, kura mērķis ir katrā Latvijas 5x5 km kvadrātā konstatēt visas tajā ligzdojošās putnu sugas;
 • Atjaunināta Dabasdati.lv lietotne ar būtiskiem papildinājumiem ērtākai datu ievākšanai. Datu ievākšanai aicinājums ir izmantot tieši lietotni; 
 • Pabeigta LLPA3 statistikas un web ievades sadaļa - https://dabasdati.lv/lv/putnuatlants/ievadellpa3/
 • Aicinājums visus novērojumus ziņot kā punktveida, jo tehnisku iemeslu dēļ šobrīd daudzpunkti (poligoni, līnijas u.tml.) LLPA3 atlantā netiek integrēti; 
 • Visi 2020.–2024. gada punktveida putnu novērojumi ar ligzdošanas pazīmēm, kas atrodami portālā Dabasdati.lv automātiski tiek integrēti atlantā. Tādēļ veids kādā iesniegts ziņojums portālā (lietotne, datu ievade caur pašu portālu, uzskaišu sadaļa, datu imports u.tml.) nav būtisks; 
 • Datu precizitātei pievienotas 20 papildziņu sugas (par 74 sugām papildziņas nav obligātas), un, ziņojot caur Dabasdatu LLPA3 ievades sadaļu, ilgākais periods par ko iespējams ievadīt datusvi ir divas dienas.


2020. gada sākumā notika darbs pie portāla Dabasdati.lv ievades un statistikas sadaļas pilnveidošanas (šobrīd darbi ir pabeigti), bet jūlijā, saņemot LVAF finansējumu par datu ievākšanu līdz nākamā gada sezonas beigām, tika pielāgota arī mobilā lietotne ērtākai un ātrākai putnu datu ievadei. Šobrīd uzlabotā mobilā lietotne ir publicēta gan Play Store (Android) gan AppStore (iOS) veikalā un pieejama bez maksas.

 

Dabasdati.lv lietotne iestatījumi

Jaunākie Dabasdati.lv mobilās lietotnes uzlabojumi (versija 1.3.8 (Android) un 1.4.2 (iOS)) realizēti tā, lai novērojumus varētu ievadīt pēc iespējas ērtāk, ātrāk un precīzāk.

Veiktie uzlabojumi (pilna lietotnes funkcionalitāte un 2020.g. video pamācība (jāieslēdz subtitri) redzama arī aprakstā pie lietotnes):

 1. Statusa lauka uzlabojumi. Lietotnes iestatījumos iespējams atzīmēt lauku "Pielāgot ligzdojošo putnu atlantam". Šī atzīme sarindo “Statusus” atbilstoši putnu atlantam un statusa laukā atlanta pazīmes rādās pirmās (noklusējuma pazīme ir "Uzturas ligzdošanas piemērotā biotopā (B)"). Ziņojot statusu “Uzturas ligzdošanas piemērotā biotopā (B)” vai “Dzied (D)”, tā kļūst par noklusējuma pazīmi nākamajam novērojumam. Ja nākamais novērojums tiek ziņots ar citu statusu (ārpus B vai D), piemēram, statuss “Redzēti mazuļi (RM)”, tad nākamajam novērojumam noklusējuma pazīme tiek atkal uzlikta kā “Uzturas ligzdošanas piemērotā biotopā (B)”. 
 2. Noklusējuma grupas prioritizēšana. Lietotnes iestatījumos iespēja norādīt (no saraksta) vienu interesējošo ziņošanas grupu (piemēram, putni, rāpuļi, augi u.tml.), kuru sugu meklēšanas atlasē rādīt kā pirmo (ziņojot novērojumu). Pārējo grupu sugas rādās pēc šīs pirmās izvēlētās grupas. Šī opcija samazinās ierakstāmo zīmju skaitu meklētājā, lai atrastu ziņojamo sugu. Ja pārsvarā ziņojat putnu novērojumus (piemēram, priekš LLPA3), tad kā pirmo grupu meklējot sugu uzlieciet "Putni".
 3. Dabasdati.lv sugu meklēšana

 4. Biežāko ziņoto putnu prioritizēšana. Lai paātrinātu datu ievadi un mazinātu kļūdu iespēju ziņojot retas sugas, jaunajā versijā putni tiek sašķiroti pēc to ziņošanas biežuma 7 biežuma kategorijās (iepriekš kārtošana bija alfabētiskā secībā), bet katras kategorijas iekšienē tie tālāk ir sašķiroti alfabētiskajā secībā. Tādējādi, meklējot putnu sugu un, piemēram, meklētājā ierakstot pirmos burtus “ster”, kā pirmā tiks parādīta nevis 1985.g. vienu reizi novērotā birztalu stērste, bet gan dzeltenā stērste, niedru stērste, dārza stērste utt. Tādēļ biežāk ziņotās sugas vienmēr būs saraksta sākumā, bet pavisam retās – saraksta beigās. Šāda biežāko putnu sugu prioritizēšana tiek iespējota brīdī, kad ir izvēlēta kāda no grupām laukā "pirmā grupa meklējot sugas". Ja neviena grupa nav izvēlēta, tad putni rādās alfabētiskā secībā. Arī citām grupām ir iespējams ātri piešķirt šādu "biežuma" kategoriju.
 5. Ērtāka skaita norādīšana. Norādot skaitu vēlamajam novērojumam, ierakstot skaitu “NO”, šis cipars automātiski dublējas arī laukā skaits “LĪDZ”. Lietotājs var arī pašrocīgi izmainīt skaitu LĪDZ, ja tas bijis no-līdz robežās.  
 6. Saraksta pabeigšana. Veidojot sarakstu (saglabājot novērojumus sarakstā ar unikālu identifikatoru un precīzu laiku no un laiku līdz) pēc pēdējās sugas pievienošanas un pogas “PABEIGT” nospiešanas lietotne pārjautā “Vai tiešām vēlaties beigt sarakstu un nosūtīt novērojumus?”. Tādējādi saraksti vairs netiks pabeigti kļūdas pēc, netīšām uzspiežot uz pogas. 
 7. Uzlabota karte. Ne gluži lietotnes uzlabojums, bet lietotnē izmantotajā Jāņa Sētas pamatkartē šobrīd tiek attēlotas arī ĪADT un mikroliegumu teritorijas. ĪADT teritorijām tiek parādīts arī to nosaukums, bet mikroliegumi bez nosaukumiem attēloti ar rūtainu svītrojumu.

 

Kāpēc izmantot mobilo lietotni Dabasdati.lv?

Lai gan datus atlantam ir iespējams ziņot gan portālā speciāli tam izveidotajā sadaļā (vai arī izmantojot jebkuru citu ziņošanas formu), gan LOB (rakstot e-pastu vai uz papīra lapas), tomēr vēlamākais variants ir ziņot tieši caur mobilo lietotni. Dabasdati.lv mobilā lietotne ir mūsdienīgākais, ērtākais, ātrākais un precīzākais veids kā ziņot datus. Tālāk uzskaitītas vairākas priekšrocības:

  Dabasdati.lv lietotne karte

 1. Navigācija un maršruta plānošana. Mobilajā lietotnē ir ērti redzēt gan savu atrašanās vietu, gan kvadrātu tīklu (tiek rādīts 25x25km, 5x5km, 1x1km un 250x250m tīkls) – tas palīdzēs ne tikai orientēties 5x5km kvadrāta robežās, bet arī ērti noteikt aptuveno attālumu. Savukārt navigācijai izmantojama Baltijā labākā karte, ko izveidojusi Jāņa Sēta. Tādējādi, esot kādā 5x5km kvadrātā par ko ievācami visi tur ligzdojošie putni, var ērti izplānot maršrutu kā kvadrātu apbraukāt un, kā pabūt visos tur pieejamajos biotopos (piemēram, mežs, ciems, viensēta, upe, dīķis, ezers, purvs, pļava u.tml.). Tā kā kartē šobrīd redzamas arī ĪADT teritorijas, tad iespējams mērķtiecīgi apmeklēt arī tās. Lietotnē Jāņa Sētas karti iespējams pārslēgt uz ortofoto karti – šī karte var, piemēram, palīdzēt apkārtnē saskatīt vecāko mežu (kur labi saskatāmi atsevišķo koku vainagi), redzēt izcirtumus u.tml. 
 2. Ātrums un precizitāte. Tā kā putnu atlanta dati lielā mērā ir pilsoņu zinātne – t.i. jebkurš cilvēks var piedalīties zinātniskā projektā, tad svarīgi, ka visi ievāktie dati ir precīzi un izmantojami. Tā kā mūsdienu tehnoloģijas ļauj ērti un ātri ievākt punktveida datus ar precīzu pulksteņa laiku par visiem novērojumiem (iepriekšējos atlantos lielākajai daļai sugu ievāca tikai 5x5 km kvadrātu, kur tā ligzdo, tādējādi citiem mērķiem šie dati īsti nebija derīgi), tad nekorekti būtu to neizmantot. Tādēļ, ziņojot caur mobilo lietotni, iespējams precīzi norādīt punktveida vietu (vai lauku, meža masīvu, ūdens tilpni), kur putns novērots, kā arī novērojumam pievienojas precīzs novērojuma laiks līdz sekundei. Nosūtot novērojumus, tas uzreiz nonāk kopējā datubāzē, kur visiem ir pieejams. Pievienot novērojumus lietotnē ir ne tikai daudz precīzāk, bet arī ātrāk nekā tos atzīmēt, piemēram, uz lapas, bet vēlāk no lapas pārrakstīt datorā, radot papildus kļūdu riskus. Iegūtie punktveida novērojumi tālāk ērti izmantojami gan dabas aizsardzībā, gan citos projektos. Jaunizstrādātajā LLPA3 statistikas sadaļā tiek attēloti visi šādi punktveida novērojumi no izvēlētā 5x5km kvadrāta, tādējādi lietotājam ērti redzēt, kurās kvadrāta vietās dati ievākti un, kur tos būtu vēl jāievāc, lai veicinātu pilnīgu kvadrāta apsekotību. Starpcitu, lai uzlabotu datu precizitāti arī jaunajā ziņošanas sadaļā, kas pieejama portālā Dabasdati.lv ir veikti uzlabojumi. Proti, pie papildziņu sugām (sugām, kurām reģistrējama punktveida vieta, precīzs laiks un putnu skaits – vairāk metodikā) ir pievienotas visas īpaši aizsargājamās putnu sugas, kā arī lielākā daļa ūdensputnu, kopā 20 papildu sugas salīdzinot ar iepriekšējiem atlantiem (skat. metodiku). Vēl viens jaunums – ja datus no blociņa ievada portālā, tad katram novērojumam vēlams atzīmēt precīzu dienu, jo LLPA3 datu ievades sadaļā garākus periodus par divām dienām ziņot vairs nevar (divu dienu periods ir atstāts gadījumiem, kad novērošanas laiks ietver pusnakti, tādēļ pārējās situācijās novērojumam jānorāda viens datums). Arī šeit nepieciešams ievadīt precīzu laiku no un laiku līdz. Laiku, kas pavadīts kvadrātā jānorāda precīzi līdz minūtei, nenoapaļojot. 
 3. LLPA3 statistika

 4. Ērtums un datu daudzums. Lietojot mobilo lietotni, ir ļoti ērti ievākt gadījuma ziņas. Piemēram, pat speciāli neapsekojot 5x5km kvadrātus, bet pa ceļam ieraugot baltā stārķa ligzdu ar mazuļiem, to uzreiz var precīzi ziņot (īpaši vērtīgi ir jebkuras sugas novērojumi (vēlams ar foto), ja konstatēta ligzda ar olām vai ligzda ar mazuļiem). Tam nav vajadzīgs noorientēties, kurā 5x5 km kvadrātā atrodies, atzīmēt blociņā un vēlāk veltīt laiku blociņa satura ievadei Dabasdati.lv portālā. Tādēļ arī turpmāk jebkādu ligzdojošu putnu ziņošana portālā ir uzteicama! Šoreiz LLPA3 laikā īpašs aicinājums un uzdevums ir apsekot visas ūdenstilpes un, ziņot precīzu tur novēroto putnu skaitu, kā arī pēc iespējas ziņot visus īpaši aizsargājamu sugu novērojumus, kā arī visus naktī novērotos putnus un ziņotājam šķietami retākās sugas. Tas ir būtiski, lai varētu pēc iespējas precīzāk novērtēt retāku putnu populācijas lielumu (tām sugām, kuru populāciju lielumus nevar novērtēt veicot dažādus putnu monitoringus), apzināt retāku sugu atradnes, kā arī tas palīdzēs labāk redzēt, kuras vietas kvadrātā ir apsekotas. Tādēļ arī šeit lietotne var palīdzēt pārvarēt slinkumu (vai taupīt laiku) un, ziņot katru retāku sugas novērojumu. 
 5. Pilnais saraksts. Viskvalitatīvākā datu ievākšana ir, mērķtiecīgi apsekojot 5x5km kvadrātu un precīzi atzīmējot kvadrātā pavadīto laiku. Šim mērķim arī lietotnē iespējams veidot pilno sarakstu (vairāk par pilno sarakstu iespējams uzzināt metodikā un aprakstā par lietotni). Pilnais saraksts nozīmē to, ka novērotājs ir atzīmējis saraksta sākuma un beigu laiku, kā arī visas noteiktās putnu sugas, un nevienu apzināti nav izlaidis. Tādējādi tiek saglabāta informācija gan par kvadrātā pavadīto laiku (kas ir būtiska informācija, vērtējot kvadrāta apsekotības kvalitāti), gan par sugām, kuras nav tikušas konstatētas. Piemēram, pilnajā sarakstā NEatzīmētā svīre 6. maijā liecinās par to, ka tā tiešām vēl nav atlidojusi, bet, vērtējot tikai 6. maija gadījuma novērojumus, nav iespējams pateikt vai svīre tiešām nav tikuvisi novērota, vai arī kādam šāds novērojums nelicies atzīmēšanas vērts. Tieši tāpat daudz precīzāk konstatēt, kad apklust laikstīgalu vai dzegužu dziesmas, kad Latviju pamet stārķi u.tml.

 

Lietotnes publicēšana 2015. gadā ir ļāvusi palielināt ievākto datu daudzumu. Tikai 2015.g. janvārī (8 gadu laikā) portāls Dabasdati.lv sasniedza 100 000 novērojumu. Taču jau šajā vai nākamajā gadā Dabasdatos būs miljonais novērojums (caur lietotni šobrīd ziņoti aptuveni 261300 novērojumi)! Novērojumu ziņošana ir desmitkāršojusies. Kurš būs šī mijonā novērojuma autors un vai tas tiks ziņots caur Dabasdatu lietotni? Kas būs ziņotā suga? Redzēsim!

 

Papildu informācija: www.lob.lv/putnu-atlants, Andris Dekants, atlants@lob.lv

 

Pēdējie novērojumi
- 2020-07-29 Laimeslācis
Thanatus formicinus - 2020-07-29 Laimeslācis
Halticus apterus - 2020-07-29 Laimeslācis
Aromia moschata - 2020-07-29 Laimeslācis
Ascomycota sp. - 2020-09-23 felsi
Gyromitra infula - 2020-09-23 felsi
Trichia decipiens - 2020-09-23 felsi
Pseudohydnum gelatinosum - 2020-09-23 felsi
Ascocoryne cylichnium - 2020-09-23 felsi
Trichia decipiens - 2020-09-23 felsi
Physarum album - 2020-09-23 felsi
Siphoptychium violaceum - 2020-09-23 felsi
Polypores sp. - 2020-09-23 felsi
Oligoporus caesius - 2020-09-23 felsi
Lycogala epidendrum - 2020-09-23 felsi
Trichia decipiens - 2020-09-23 felsi
Chlorociboria aeruginascens - 2020-09-23 felsi
Trichia favoginea - 2020-09-23 felsi
Peziza varia - 2020-09-23 felsi
Arcyria incarnata - 2020-09-23 felsi
Trichia decipiens - 2020-09-23 felsi
Clavicorona pyxidata - 2020-09-23 felsi
Stemonitis sp. - 2020-09-23 felsi
Trichia decipiens - 2020-09-23 felsi
Bucephala clangula - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Podiceps cristatus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Larus canus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Haliaeetus albicilla - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Anas clypeata - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Fuligo septica - 2020-09-23 felsi
Larus ridibundus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Anas penelope - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Trichia decipiens - 2020-09-23 felsi
Egretta alba - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Cygnus olor - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Phellinus chrysoloma - 2020-09-23 felsi
Fulica atra - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Anas strepera - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Pycnoporellus fulgens - 2020-09-23 felsi
Anas platyrhynchos - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Anas acuta - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Tubifera ferruginosa - 2020-09-23 felsi
Fuligo candida - 2020-09-23 felsi
Sympetrum danae - 2020-09-23 felsi
Polygonia c-album - 2020-09-23 felsi
- 2020-10-01 Edgars Smislovs
Gavia sp. - 2020-09-28 Arnis2
Vanessa atalanta - 2020-10-01 ML
Dendrocopos major - 2020-10-01 VijaS
Scolopax rusticola - 2020-10-01 Quetzalcoatl 1
Euthystira brachyptera - 2020-10-01 VijaS
Accipiter nisus - 2020-10-01 eksperts 3
Falco tinnunculus - 2020-10-01 eksperts 3
Meles meles - 2020-10-01 eksperts 3
Meles meles - 2020-10-01 eksperts 3
Accipiter nisus - 2020-10-01 eksperts 3
Chlorencoelia versiformis - 2020-10-01 dziedava 2
Cygnus cygnus - 2020-10-01 Ilona_rasa
Sturnus vulgaris - 2020-10-01 Ilona_rasa
Cygnus cygnus - 2020-10-01 Ilona_rasa
Motacilla alba - 2020-10-01 Ilona_rasa
Fumaria officinalis - 2020-08-04 MoreOrLess
Fraxinus excelsior - 2020-07-18 MoreOrLess
- 2020-10-01 dziedava
Lejeunea cavifolia - 2020-09-30 dziedava
Krynickillus melanocephalus - 2020-09-30 dziedava
Frangula alnus - 2020-08-01 MoreOrLess
Frangula alnus - 2020-08-01 MoreOrLess
Frangula alnus - 2020-08-12 MoreOrLess
Filipendula vulgaris - 2020-06-23 MoreOrLess
Filipendula ulmaria - 2020-07-09 MoreOrLess
Filipendula ulmaria - 2020-07-12 MoreOrLess
Rigidoporus crocatus - 2020-10-01 LMihailova
Castor fiber - 2020-10-01 andrisb
Physarum album - 2020-10-01 andrisb
Leucobryum glaucum - 2020-10-01 VijaS 1
Phlebia centrifuga - 2020-10-01 andrisb
Spinus spinus - 2020-10-01 silva
- 2020-10-01 andrisb
Sturnus vulgaris - 2020-10-01 silva
Strix aluco - 2020-10-01 silva
Certhia familiaris - 2020-10-01 silva
Phellinus alni - 2020-10-01 VijaS
Erithacus rubecula - 2020-10-01 silva
Oxyporus corticola - 2020-10-01 VijaS
Turdus sp. - 2020-10-01 silva
Fallopia dumetorum - 2020-08-23 MoreOrLess
Phoenicurus ochruros - 2020-10-01 silva
Phylloscopus collybita - 2020-10-01 silva
Picus canus - 2020-10-01 silva
Dendrocopos major - 2020-10-01 silva
Lanius excubitor - 2020-10-01 silva
Alauda arvensis - 2020-10-01 silva
Columba palumbus - 2020-10-01 silva
- 2020-10-01 VijaS
Fallopia convolvulus - 2020-08-04 MoreOrLess
Multiclavula mucida - 2020-10-01 andrisb
Phlebia tremellosa - 2020-10-01 VijaS
Fallopia convolvulus - 2020-08-09 MoreOrLess
Pycnoporellus fulgens - 2020-10-01 andrisb
Clavicorona pyxidata - 2020-10-01 VijaS
Euphrasia sp. - 2020-07-11 MoreOrLess
Polypores sp. - 2020-10-01 Grislis
Euphorbia helioscopia - 2020-08-04 MoreOrLess
Sus scrofa - 2020-10-01 andrisb
- 2020-10-01 LMihailova
Euphorbia esula - 2020-08-19 MoreOrLess
Eupatorium cannabinum - 2020-07-12 MoreOrLess
Fuligo septica - 2020-10-01 VijaS 1
Trichia decipiens - 2020-10-01 LMihailova
Eupatorium cannabinum - 2020-08-01 MoreOrLess
Buteo lagopus - 2020-10-01 Janis_S
Chlorociboria aeruginascens - 2020-10-01 VijaS
Haliaeetus albicilla - 2020-10-01 Janis_S
Stereum hirsutum - 2020-10-01 VijaS
Accipiter nisus - 2020-10-01 Margarita W
Buteo buteo - 2020-10-01 Margarita W
- 2020-10-01 andrisb
- 2020-10-01 LMihailova
Polypores sp. - 2020-10-01 Grislis
Polyporus badius - 2020-10-01 andrisb
Lycogala epidendrum - 2020-10-01 VijaS
Pseudomerulius aureus - 2020-10-01 andrisb
Aleuria aurantia - 2020-10-01 VijaS
Viburnum opulus - 2020-10-01 VijaS
Solanum dulcamara - 2020-10-01 VijaS
Phlebia centrifuga - 2020-10-01 andrisb
Ischnoderma benzoinum - 2020-10-01 Grislis
Phlebia centrifuga - 2020-10-01 Grislis
Dryocopus martius - 2020-10-01 Kristers K
Buteo buteo - 2020-10-01 Kristers K
Regulus regulus - 2020-04-30 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-04-30 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Phoenicurus phoenicurus - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-04-30 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-04-30 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-04-30 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-04-30 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-04-30 Wiesturs
Poecile montanus - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus merula - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus sibilatrix - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus sibilatrix - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus sibilatrix - 2020-04-30 Wiesturs
Sylvia atricapilla - 2020-04-30 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-04-30 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Tringa ochropus - 2020-04-30 Wiesturs
Streptopelia turtur - 2020-04-30 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-04-30 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-04-30 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-04-30 Wiesturs
Prunella modularis - 2020-04-30 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-04-30 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-04-30 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-04-30 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Nucifraga caryocatactes - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Streptopelia turtur - 2020-04-30 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-04-30 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Chloris chloris - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Certhia familiaris - 2020-04-30 Wiesturs
Parus major - 2020-04-30 Wiesturs
Parus major - 2020-04-30 Wiesturs
Parus major - 2020-04-30 Wiesturs
Periparus ater - 2020-04-30 Wiesturs
Periparus ater - 2020-04-30 Wiesturs
Poecile montanus - 2020-04-30 Wiesturs
Poecile montanus - 2020-04-30 Wiesturs
Poecile montanus - 2020-04-30 Wiesturs
Ficedula hypoleuca - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus viscivorus - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus sibilatrix - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus sibilatrix - 2020-04-30 Wiesturs
Larus ridibundus - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Tringa ochropus - 2020-04-30 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-04-30 Wiesturs
Prunella modularis - 2020-04-30 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-04-30 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Phoenicurus phoenicurus - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Parus major - 2020-04-30 Wiesturs
Parus major - 2020-04-30 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-04-30 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus merula - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Sylvia atricapilla - 2020-04-30 Wiesturs
Sylvia atricapilla - 2020-04-30 Wiesturs
Sylvia atricapilla - 2020-04-30 Wiesturs
Sylvia atricapilla - 2020-04-30 Wiesturs
Streptopelia turtur - 2020-04-30 Wiesturs
Streptopelia turtur - 2020-04-30 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-04-30 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-04-30 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-04-30 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-04-30 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-04-30 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-04-30 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-04-30 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-04-30 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-04-30 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-04-30 Wiesturs
Poecile montanus - 2020-04-30 Wiesturs
Tetrastes bonasia - 2020-04-30 Wiesturs
Nucifraga caryocatactes - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus merula - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-04-30 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-04-30 Wiesturs
Jynx torquilla - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-04-30 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-04-30 Wiesturs
Prunella modularis - 2020-04-30 Wiesturs
Prunella modularis - 2020-04-30 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Parus major - 2020-04-30 Wiesturs
Cyanistes caeruleus - 2020-04-30 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-04-30 Wiesturs
Garrulus glandarius - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus merula - 2020-04-30 Wiesturs
Coriolopsis trogii - 2020-10-01 VijaS
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus sibilatrix - 2020-04-30 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-04-30 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-04-30 Wiesturs
Dryocopus martius - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Streptopelia turtur - 2020-04-30 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-04-30 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-04-30 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Loxia curvirostra - 2020-04-30 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Certhia familiaris - 2020-04-30 Wiesturs
Parus major - 2020-04-30 Wiesturs
Parus major - 2020-04-30 Wiesturs
Parus major - 2020-04-30 Wiesturs
Parus major - 2020-04-30 Wiesturs
Parus major - 2020-04-30 Wiesturs
Cyanistes caeruleus - 2020-04-30 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-04-30 Wiesturs
Garrulus glandarius - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus merula - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus merula - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Sylvia atricapilla - 2020-04-30 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-04-30 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Tringa ochropus - 2020-04-30 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-04-30 Wiesturs
Loxia sp. - 2020-04-30 Wiesturs
Prunella modularis - 2020-04-30 Wiesturs
Prunella modularis - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-04-30 Wiesturs
Chloris chloris - 2020-04-30 Wiesturs
Chloris chloris - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-04-30 Wiesturs
Parus major - 2020-04-30 Wiesturs
Parus major - 2020-04-30 Wiesturs
Parus major - 2020-04-30 Wiesturs
Periparus ater - 2020-04-30 Wiesturs
Emberiza citrinella - 2020-04-30 Wiesturs
Emberiza citrinella - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus merula - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus merula - 2020-04-30 Wiesturs
Turdus merula - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2020-04-30 Wiesturs
Sylvia curruca - 2020-04-30 Wiesturs
Sylvia curruca - 2020-04-30 Wiesturs
Sylvia curruca - 2020-04-30 Wiesturs
Sylvia atricapilla - 2020-04-30 Wiesturs
Sylvia atricapilla - 2020-04-30 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-04-30 Wiesturs
Picus canus - 2020-04-30 Wiesturs
Jynx torquilla - 2020-04-30 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Anthus trivialis - 2020-04-30 Wiesturs
Jynx torquilla - 2020-04-30 Wiesturs
Jynx torquilla - 2020-04-30 Wiesturs
Lanius excubitor - 2020-10-01 BioEliina
Euonymus europaea - 2020-07-11 MoreOrLess
Erodium cicutarium - 2020-08-09 MoreOrLess
Eriophorum angustifolium (syn. Eriophorum polystachion) - 2020-06-20 MoreOrLess
Polypores sp. - 2020-10-01 LMihailova
Fuligo septica - 2020-10-01 LMihailova
Sturnus vulgaris - 2020-10-01 Solweiga10
Sturnus vulgaris - 2020-10-01 Solweiga10
Lichenes - 2020-10-01 VijaS
Corvus corax - 2020-10-01 angel
Caprimulgus europaeus - 2020-10-01 Irbe
Inonotus radiatus - 2020-10-01 VijaS
Neckera pennata - 2020-10-01 andrisb
Inonotus radiatus - 2020-10-01 VijaS
Tettigonidae sp. - 2020-10-01 dziedava
Emberiza citrinella - 2020-10-01 angel
- 2020-10-01 Grislis
Oxyporus populinus - 2020-10-01 Grislis
Polypores sp. - 2020-10-01 Grislis
Bisporella citrina - 2020-10-01 VijaS
- 2020-10-01 Grislis
- 2020-09-14 Platacis
Lycogala epidendrum - 2020-10-01 VijaS
Corvus corax - 2020-10-01 SintijaK
Arion lusitanicus - 2020-09-20 jolantan
Clavicorona pyxidata - 2020-10-01 Grislis
Gyromitra infula - 2020-10-01 andrisb
Myrica gale - 2020-10-01 andrisb
Lecanactis abietina - 2020-10-01 andrisb
Arion lusitanicus - 2020-09-20 jolantan
Motacilla alba - 2020-10-01 SintijaK
Phylloscopus inornatus - 2020-09-30 Platacis 3
Mergus merganser - 2020-10-01 SintijaK
Tetrastes bonasia - 2020-10-01 roosaluristaja
Polypores sp. - 2020-10-01 Grislis
Nucifraga caryocatactes - 2020-10-01 Margarita W
Anser sp. - 2020-10-01 andrisb
Phellinus robustus - 2020-09-21 andrisb
Alcedo atthis - 2020-10-01 Aniani
Myxomycetes - 2020-10-01 Grislis
Phalacrocorax carbo - 2020-10-01 SintijaK
Corvus cornix - 2020-10-01 SintijaK
Postia alni - 2020-09-25 marsons
- 2020-10-01 LMihailova
- 2020-10-01 LMihailova
Fomitopsis rosea - 2020-10-01 LMihailova
Armillaria cepistipes - 2020-09-23 marsons
- 2020-09-30 LMihailova
Phellinus ferrugineofuscus - 2020-10-01 Grislis
Nucifraga caryocatactes - 2020-10-01 megere
Grus grus - 2020-10-01 Rolis
Vanessa atalanta - 2020-10-01 anthicus
Hymenochaete rubiginosa - 2020-09-23 marsons
Gloeoporus dichrous - 2020-09-29 marsons
Holwaya mucida - 2020-10-01 dziedava 1
Tilachlidium brachiatum - 2020-09-29 marsons
Trichia sp. - 2020-10-01 dziedava
Oligoporus sp. - 2020-09-25 marsons
Gavia arctica - 2020-10-01 SintijaK
Erigeron canadensis - 2020-07-29 MoreOrLess
Erigeron canadensis - 2020-08-05 MoreOrLess
- 2020-09-25 marsons
Erigeron annuus ssp. annuus - 2020-07-12 MoreOrLess
Erigeron acris - 2020-08-05 MoreOrLess
Erigeron acris - 2020-08-04 MoreOrLess
Equisetum variegatum - 2020-07-04 MoreOrLess
Lepus timidus - 2020-10-01 roosaluristaja
Accipiter gentilis - 2020-10-01 andrisb
- 2020-10-01 Grislis
Equisetum sylvaticum - 2020-06-09 MoreOrLess
Equisetum pratense - 2020-07-11 MoreOrLess
Myrica gale - 2020-10-01 andrisb
Arcyria stipata - 2020-09-30 andrisb 1
Stemonitis sp. - 2020-09-30 andrisb
Limax cinereoniger - 2020-10-01 dziedava
Cygnus cygnus - 2020-10-01 SintijaK
Accipiter gentilis - 2020-10-01 BioEliina
Ionomidotis irregularis - 2020-10-01 dziedava 1
Anas acuta - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Larus ridibundus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Phoenicurus ochruros - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Podiceps cristatus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Clangula hyemalis - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Mergus serrator - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Calidris alpina - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Larus argentatus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Larus canus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Melanitta sp. - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Cygnus olor - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Anas platyrhynchos - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Charadrius hiaticula - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Melanitta nigra - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Melanitta fusca - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Aythya fuligula - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Pluvialis squatarola - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Bucephala clangula - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Troglodytes troglodytes - 2020-10-01 Rallus
Phylloscopus collybita - 2020-10-01 Rallus
Corvus cornix - 2020-10-01 Rallus
Emberiza schoeniclus - 2020-10-01 Rallus
Prunella modularis - 2020-10-01 Rallus
Acanthis flammea - 2020-10-01 Rallus
Fringilla montifringilla - 2020-10-01 Rallus
Anthus pratensis - 2020-10-01 Rallus
Neckera complanata - 2020-10-01 dziedava
Tetrao tetrix - 2020-10-01 IevaM
Picus canus - 2020-10-01 IevaM
Fringilla montifringilla - 2020-10-01 Rallus
Dendrocopos medius - 2020-10-01 Rallus
Picus canus - 2020-10-01 Rallus
Glaucidium passerinum - 2020-10-01 Rallus
Nezināms
@ Laura Kurzemniece
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri novērojumiem
VijaS 01.oktobris, 22:09

Paldies, Ansi! Cerēju, ka varētu būt:)


felsi 01.oktobris, 21:25

4. foto no 23.09.


VijaS 01.oktobris, 21:18

Paldies, Laima!


IlzeP 01.oktobris, 21:15

Ir, ir, vieta sarakstā :)


IlzeP 01.oktobris, 21:08

Paldies! Njā, mums visas piepes datu bāzē kopā, nav sīkāk iedalītas.


IlzeP 01.oktobris, 21:03

Šis komentārs ieklīdis nevietā?


Laimeslācis 01.oktobris, 20:58

Sisenis Euthystira brachyptera ;)


Edgars Smislovs 01.oktobris, 20:21

Jā,vakarlēpis.


andrisb 01.oktobris, 19:51

Paldies, Uldi!


roosaluristaja 01.oktobris, 19:35

Man vairāk izskatās pēc pļavas. Bet šodien kaut kā ar acu gaišumu nav labi. Laikam būs jāpainteresējas par briļļu iegādi.


Saulītis 01.oktobris, 19:17

Auga tieši uz mizas, violetpiepes nemanīju.


VijaS 01.oktobris, 19:12

Tā pēdējā bilde - piepes apakša - ar zibspuldzi, citādi pārāk tumšs, lai kaut kādas poras saskatītu.


VijaS 01.oktobris, 19:08

Jā, melnalksnis, paldies!


roosaluristaja 01.oktobris, 19:04

Ja melnalksnis, Phellinus alni. Ja nē, tad nezinu


VijaS 01.oktobris, 19:00

Paldies, Uldi!


MoreOrLess 01.oktobris, 16:55

Fallopia dumetorum - krūmāja vējgriķis - arī neatrodu sugu sarakstā. Šķiet, ka nav pārsaukts vai apvienots ar citu sugu: https://www.latvijasdaba.lv/augi/fallopia-dumetorum-l-holub/


MoreOrLess 01.oktobris, 16:54

Aethusa cynapium - suņpētersīlis - neatrodu sugu sarakstā. Šķiet kārtīgs Latvijas savvaļas augs, kam sarakstā būtu vieta: https://www.latvijasdaba.lv/augi/aethusa-cynapium-l/


Irbe 01.oktobris, 15:13

Krauķi?


Platacis 01.oktobris, 14:13

Nespēju būt pilnībā drošs, ka Stepes lija, bet skaiti tās spalvas kā gribi (ne tikai pirkstus) un sanāk, ka ir diezgan labs kandidāts.


andrisb 01.oktobris, 13:43

Paldies, Ivar!


marsons 01.oktobris, 12:47

Sistemātiskā klasifikācija ir šāda: Kingdom: Fungi; Phylum: Basidiomycota; Subphylum: Agaricomycotina; Class: Agaricomycetes; Subclass: Agaricomycetidae; Order: Polyporales; Family: Meruliaceae; Genus: Resinicium; Species: Resinicium bicolor


Ivars L. 01.oktobris, 12:11

Auga tikai un tieši uz mizas, vai arī uz vecām violetpiepēm Trichaptum sp.?


Ivars L. 01.oktobris, 12:03

Varbūt Antrodia vaiilantii (syn.Fibroporia vaillantii).


Ivars L. 01.oktobris, 11:40

Izskatās pabāla, varētu būt arī Hapalopilus priscus, kas jau klasificētos kā jauna suga Latvijā.


OKK 01.oktobris, 09:34

Ārstniecības indaine Vincetoxicum hirundinaria


ivars 01.oktobris, 09:28

Zvirbuļvanags.


VijaS 01.oktobris, 08:40

Paldies, Ivar!


Līga Strazdiņa 30.septembris, 23:36

Paldies, Uldi!


kaarlisfrei 30.septembris, 21:29

Tā laikam sanāk, ka trešā! man šī nebij cerēto sugu sarakstā, kad iekrita paladziņā gandrīz gaisā palēcos, kaut kā biju norakstījis kā tikai Uģim atrodamu brīnumu :D, bet jā visas iespējas. Veiksmi meklējumos!!!


nekovārnis 30.septembris, 21:21

Labs! Šo es ar gribētu atrast! :) Izskatās trešā atradne Latvijā?


kaarlisfrei 30.septembris, 21:14

Pateicos! Njā kaut ka līdz šiem netiku, apstājos pie piepjvabolēm..


nekovārnis 30.septembris, 21:14

Manuprāt tumšā koksnes skudra.


felsi 30.septembris, 21:00

Atvainojos ir īstais paraudziņs, pievienoju, tāda attīstībā 23.09. Liela saimniecība, sāku tajā apjukt:)


Acenes 30.septembris, 20:46

Zaļais kruzuļzirneklis?


felsi 30.septembris, 20:45

Paraudziņš ir, bet no citas hemitrihijas :)


felsi 30.septembris, 20:39

Briežutis nopietni traucē, arī paraudziņi mēdz iekrist nekurienē:), it sev., ja retumi.


felsi 30.septembris, 20:37

Paldies Mārtiņ!


Martins 30.septembris, 20:01

Cochlodina laminata - tumšākais eksemplārs. Gaišais - cita suga (pēc bildes nenosakāma)


Lemmus 30.septembris, 19:52

Manuprāt, arī smirdīgā baltene


Lemmus 30.septembris, 19:50

Smirdīgā baltene


andrisb 30.septembris, 19:49

Paldies, Inguna! Tā gadās, kad utis kož. :)


Ilze_Sa 30.septembris, 19:48

Diemžēl netiku ievākusi, vienīgi varu aiziet palūkot, kā tur šobrīd izskatās.


felsi 30.septembris, 19:17

Kribārija gan nebūs, izskatās pēc Hemitrichia clavata.


roosaluristaja 30.septembris, 18:22

Manuprāt sakņu piepe


Lemmus 30.septembris, 14:43

Tas nomainu uz nenoteiktu, žēl, ka neievācu paraudziņu


VijaS 30.septembris, 10:04

Paldies, Uldi un Ilze!


de kje 30.septembris, 09:57

Edgar, pirmajā bridī ari padomāju(sapriecājos) ka zīriņs, bet visai komandai citigi pētot binoklī ,secinajam ka mazais ķiris, . Melna josla uz astes radija ilūziju par škeltu asti.


de kje 30.septembris, 09:33

Ieva! Dziesma (balss) diezgan oriģināla, grūti sajaukt.


IlzeP 30.septembris, 08:12

Atradu latvisko nosaukumu "divkrāsu sveķsēne". Nezinu, kur sistemātiski piederīga - kur jāpievieno datu bāzē?


IlzeP 30.septembris, 08:08

Drīzāk viens no diviem vienādajiem.


OKK 30.septembris, 03:35

Lai lieki nenoslogotu DD resursus, jādzēš 2 foto.


OKK 30.septembris, 02:41

Ieteikums DD adminiem, vai nevarētu bez "Interesantākie novērojumi" ieviest vēl sadaļu: "Interesantākie foto", saprotu, nē, nē, kas to vērtēs, izmaksas programmētājiem utt. Bet - pafantazēsim! Ja tāda būtu - var balsot, teiksim, ja 2 - 3 vai 10, vienalga, DD lietotāju ieraksta komentāros, ka tas ir intereresans foto, tad - tas parādās iedaļā "Interesatākie foto". Rakstu tāpēc, ka DD tā īsti nepiesista cilvēku uzmanību un ir garlaicīgi - lasu "Kur atradi gļotsēni?" - "Mežiņā". Garlaicīgi un nomācoči lasīt šos komentārus. DD vajag ieviest vairāk dzīvības un, protams, vairāk reklamēt DD. Joprojām ir reklāmas trūkums - parunāju ar paziņām, kuri fotografē dabu, viņi JOPROJĀM NEZIN, ka eksistē šis portāls.


OKK 30.septembris, 02:19

Nekad tādā pozā pļavu ķirzaku nebiju redzējis.


OKK 30.septembris, 02:16

Izcils foto, tas vidējais!


dziedava 29.septembris, 23:19

Cik skaisti!! :) Šodien gan nepaguvu izskatīt šos mikroskopētos novērojumus, tagad pieķerties varēšu tikai pēc vairākām dienām.


SA Travel 29.septembris, 22:53

Labs!


dziedava 29.septembris, 22:41

Šo būtu labi redzēt tuvplānā. Ievākta nav? Mazliet tā kā līdzīga nokarenajau fizārai, bet netipiski tā pār sūnām arī - varbūt ir kas interesantāks.


dziedava 29.septembris, 22:06

Kaut kas tai līdzīgs, jā, bet drīzāk cita sēne (ne gļotsēne)


dziedava 29.septembris, 22:00

Sēne Torrubiella pulvinata vai kas cits līdzīgs


Mari 29.septembris, 21:34

Paldies! :)


Mari 29.septembris, 21:31

Pieliku bildi ar izmēriem ( mērogam lineāls ar mazāko iedaļu 0.5 mm) Vēlāk mēģināšu tikt pie sporu attēliem :)


CerambyX 29.septembris, 21:29

Nu lielākoties sviļņpūcītēm ir tādi 'deguni', bet ne visi tauriņi ar 'deguniem' būs sviļņpūcītes :)


roosaluristaja 29.septembris, 21:23

Cietpiepe šī nav. Manuprāt savdabīga paskata Fomes fometarius.


andrisb 29.septembris, 20:47

Te dzeltenzaļās, baltās atsevišķi (11:55).


marsons 29.septembris, 20:44

Uzdūros Resinicium bicolor (latviski divkrāsu sveķpiepe) attēliem un aprakstiem, sāku pētīt un nonācu pie secinājuma, ka šī ir Resinicium bicolor.


andrisb 29.septembris, 20:44

Izveidoju 3. novērojumu (baltajām) galviņām. :)


dziedava 29.septembris, 20:38

Lieliski! Aizrakstīšu e-pastu


Wija 29.septembris, 20:30

Julita! Nu ir arī paraudziņš!Varu sūtīt pa pastu?Uz kurieni?Kāda adrese derētu!


marsons 29.septembris, 20:16

Tā kā labi redzams sārtais krāsojums, ne tikai plankumiņi, šī ir ēzeļu ausene.


dziedava 29.septembris, 20:14

Man šīs un otras visu dienu priekšā; kā brīvāks, tā pētu ;). Gan jau šodien finišēšu :D


andrisb 29.septembris, 20:06

Iepriekš sastaptas bija tikai baltas pūkainas.


andrisb 29.septembris, 20:01

Robā vienu cilindrīti arī redz, tad jau būs.


Mari 29.septembris, 19:45

Julita, vai šis varētu palikt kā Baltkāta fizāra Physarum leucopus, jeb tomēr ir kas cits. Nomērīju, cik nu bija iespējams :)


dziedava 29.septembris, 19:31

Nu re, man tās mazākās kāreiz pēc dzeltenzaļās fizāras arī izskatījās :). Tad jau skatīšos


andrisb 29.septembris, 19:18

Otrs novērojums no tās pašas vietas. Paraudziņš ir, tikai viss vienā maisiņā, jopraktiski nevarēja ievākt atsevišķi -sporas gāja pa gaisu. Nesaprotu divas vai pat trīs. 1.foto ir ar mazām baltām galviņām un zaļganām galviņām, 2.foto vēl ir ar uzsprāgušām lielākām baltām galviņām. Putēja arī zaļganās galviņas.


andrisb 29.septembris, 19:00

Šeit 1.foto ir kopskats diviem novērojumiem, arcīrijai un tām pārējām. :)


andrisb 29.septembris, 18:54

Paldies, Julita! Paraudziņš ir.


Mari 29.septembris, 18:27

Paldies, Uģi! Vai tas garais "deguns" raksturīgs tieši sviļņpūcītēm?


Mari 29.septembris, 18:26

Paldies, Julita, šo man diez vai iznāks aizbraukt apskatīt....


Mari 29.septembris, 18:24

Paldies, Julita, ļoti jau centos :D


Mari 29.septembris, 18:22

Darīšu, ko varēšu, paraudziņš man ir :)


Mari 29.septembris, 18:21

Varbūt tieši otrādi - iekaltuši, bet izskatās, ka attīstībā apstājušies ...


marsons 29.septembris, 18:14

Paldies, ja tā, tad skaidrs


VijaS 29.septembris, 18:14

Paldies, Uldi!


marsons 29.septembris, 18:13

Šis nu gan ir tas gadījums, kad šaubu par kritalas sugu nav.


VijaS 29.septembris, 18:12

Pēdējās divas bildes - 29.09. Nebija doma meklēt, pavisam nejauši ieraudzīju "pazīstamu" kritalu un paskatījos, kas vēl palicis.


visvaldis.s 29.septembris, 17:24

Pētīju vairākas bildes, bet droši noteikt nevarēju.


felsi 29.septembris, 16:45

Man tā kā pēc sardelēm izskatījās, ir ievākta.


felsi 29.septembris, 16:43

Man liekas,ka bija paraudziņš, bildēts, laikam vēl foto sekos.


IevaM 29.septembris, 16:28

Diemžēl tuvākajā laikā tur nebūšu...


IevaM 29.septembris, 16:27

Paldies!


dziedava 29.septembris, 15:58

Nezinu, pēc foto man nešķiet pārliecinoši. Meža ieplakā var būt arī kas cits. Arī plazmodijs nešķita tipisks purvu badhāmijai, pat neienāca prātā. Ja paraudziņa nav, tad nenoteikšu :(


VijaS 29.septembris, 15:57

Tikšu mājās, pielikšu labākas bildes:)


Lemmus 29.septembris, 15:51

Slapjā meza ieplakā starp sfagniem,blakus dzeltenajam plazmodijam ieprieksējā novērojumā.


dziedava 29.septembris, 15:50

Pārāk tāls skats, lai noteiktu


dziedava 29.septembris, 15:49

Te būtu daudz sporu, ko palikt zem mikroskopa :), bet no šāda skata vien noteikt līdz sugai grūti.


dziedava 29.septembris, 15:36

Tos gludos varbūt lietus nogludinājis?


dziedava 29.septembris, 15:30

Tā kā Trichia decipiens, un tomēr neparasti, saplacinātas. Tuvplānā pavisam neparasti. Jāpadomā, vai nosakāma.


dziedava 29.septembris, 15:24

Pavisam jauna aveņu? Tās sākumā ir baltas


dziedava 29.septembris, 15:23

Nav paraudziņa? No foto laikam droši noteikt nevarēs.


dziedava 29.septembris, 15:22

Visdrīzāk nokarenā, bet, ja paraugs, varēs pārbaudīt :)


dziedava 29.septembris, 15:21

Nav ievākta? Te izskatās divu izmēru nokarenas gļotsēnes, ja vien tas nav mānīgs skats. Un vai mazākās nav dzeltenīgas?


dziedava 29.septembris, 15:19

Šī varētu būt kāda cita arcīrija, jo izstieptākas vālītes, kas mazliet noliecas. Nav smuks vertikāls ovāliņš kā irdenajai.


dziedava 29.septembris, 15:17

Vai tad tas ir purvā? (Otrokartē purvu neredz) Kopskats? Ir ievākta? No šī foto neņemtos noteikt sugu


dziedava 29.septembris, 15:15

Droši šajā stadijā šobrīd nenoteikšu


dziedava 29.septembris, 15:10

Šī ir sēne. Bet tādas ragveida baltas sēnes ir vairākas līdzīgas, kas droši atšķiramas diemžēl tikai mikroskopējot. Varētu būt no Mucronella ģints.


dziedava 29.septembris, 15:07

Te, man šķiet, nevar droši pateikt, vai sēne vai gļotsēne. Vajadzētu labāku foto


dziedava 29.septembris, 15:01

Skaista! :) Bet kribrārijas parasti vajag mērīt un mikroskopēt, lai droši noteiktu. Starp pašām parastākajām, šķiet, nav


dziedava 29.septembris, 15:00

No viena foto grūti saprast, bet izskatās pēc sēnes


dziedava 29.septembris, 14:43

Cik skaisti sabildēts tīkliņš! :) Jā, ir rūsganā!


dziedava 29.septembris, 14:37

Varbūt zaļganā fizāra, bet, neredzot attīstību, droši vien droši noteikt nevar.


dziedava 29.septembris, 14:35

Skaisti! :) Bet ļoti jauna vēl. Tādu vajadzētu redzēt nobriedušāku, lai droši varētu noteikt sugu.


dziedava 29.septembris, 14:33

Kāpēc sardelīšu? Nevar būt kāda cita? Saspiestas ir, bet neredzu tādu izteiktu izlocīšanos kā sardelīšu.


dziedava 29.septembris, 14:20

Hemitrichia clavata?


Laimeslācis 29.septembris, 06:03

Paldies, Marek, par noteikšanu! :)


Laimeslācis 29.septembris, 06:02

Vārds /ligzdotāji/ nederēja un citu variantu nebija, tāpēc ieliku /novērots/ ;)


Lemmus 29.septembris, 00:38

Paldies,Ivar!


Vīksna 28.septembris, 23:29

Paldies !


roosaluristaja 28.septembris, 22:56

Te jau "novērots" nav īsti precīzi. Tiesa, kāpēc pie pareizās versijas ir minēts, ka to zīdītājdzīvniekiem dara ligzdotāji, man nav skaidrs.


degunlācis 28.septembris, 22:28

Pilnīgi nejauši iepļāvās kopā ar blaktīm, gandrīz jau izmetu no tīkliņa. Pēdējā brīdī nodomāju, ka sen nav neviena spāre nobildēta un redz kā sanāca :D


felsi 28.septembris, 22:28

Varbūt nokarenā fizāra?


Wija 28.septembris, 22:20

Ai!Nav paraudziņš!Ļoti nenopietni biju izskrējusi...


CerambyX 28.septembris, 22:13

Labs! Tātad tur viņas tajā galā ir, kas gan nav brīnums, jo nu ja jau ir šogad pat Somijā atrasta... :) Jābūt arī citur!


Andritis 28.septembris, 21:52

izaudzis uz ozolu lapas


Laimeslācis 28.septembris, 21:45

Paldies, Uģi, par noteikšanu! :)


Ivars L. 28.septembris, 21:32

Manuprāt, šī drīzāk ir neliela Polyporus badius, jo P.tubaeformis ir stingras malas, un arī vecam aķ nenoliecas uz leju kā šajos attēlos, savukārt P.badius tas ir visai raksturīgi.


felsi 28.septembris, 21:28

O, super!


Ivars L. 28.septembris, 21:04

Diez vai uz apses kritalas...


dziedava 28.septembris, 19:19

Šiem foršajiem novērojumiem ar attīstību ieviesu statusu "Attīstība" (šobrīd iespējams gļotsēnēm un sēnēm) - var lietot, lai viegli varētu atlasīt tādus, kur vērots ilgtermiņa! :))


sandis 28.septembris, 18:54

Uldi, paldies par sēnēm!


felsi 28.septembris, 18:26

13. foto no 17.09.20, sažuva.


felsi 28.septembris, 18:24

6. foto no 17.09.20


felsi 28.septembris, 18:23

6. foto no 17.09.20


felsi 28.septembris, 18:23

9. foto no 17.09.20


felsi 28.septembris, 17:50

Ļoti labas bildes plazmodijam, ir redzama atšķirība no ragansviestiem. Ļoti gribu pati atrast.


felsi 28.septembris, 17:43

Sandi, gadu veca vieta gļotsēnēm neko nenozīmē, tā man arī iznāca tikai trihija, kur pirms tam bija izcila badhāmija:) Izaudzēju, un nekā.


felsi 28.septembris, 17:41

Domājams, ka egle. Uz rūsaino vedināja baltais kātiņs, rozīgā vālīte, īpaši neredz kausiņa iezīmes.


felsi 28.septembris, 17:34

Tā bija otra versija, labošu, Tev lielākas zināšanas!


felsi 28.septembris, 17:33

Diemžēl nē, par ilgu gaidīju brīvo laiku. Tā man tagad ļoti sāpīga mācība. Drīzāk ceru uz līdzīgu atradumu, pelēkie arī jāskata uzmanīgi, un jāievāc savlacīgi, un arī jāstrādā tūlīt ar materiālu.


Lemmus 28.septembris, 17:31

Kad nākamreiz redzēšu, jācenšas atcerēties ievākt. Šī suga gan man reti gadās..


felsi 28.septembris, 17:29

Šos es laikam māku izaudzēt, vismaz 2 plazmodiji izdevās.


Martins 28.septembris, 17:16

Hmm, kaut ko es nesaprotu - te, DD, regulāri kāds ieliek citu novērojumus korekti pierakstot, kurš ir faktiskais novērotājs. Un neticu, ka Nikolajs, kā Tavs kolēģis un ļoti saprātīgs cilvēks pret to iebilstu... :)


andrisb 28.septembris, 17:16

Paldies, Julita!


dziedava 28.septembris, 15:23

Kāpēc doma par rūsaino? Un uz k'āda koka?


dziedava 28.septembris, 15:12

Ak, jā, pareizi, Tev oficiāli nododu uzdevumu pamatīgi ieurbties ragansviestu noteikšanā un kļūt par Latvijas galveno ragnsviestologu, un dot padomus citiem! :D Jo man arī līdz galam tā lieta skaidra nav. Tev vajadzētu spēt šo ģinti uzķert ātrāk! :))


dziedava 28.septembris, 15:07

Skaidrs, tad jāgaida :)


Laimeslācis 28.septembris, 14:57

Paldies, Uģi, par šo un pārējo kukaiņu noteikšanu! :)


dziedava 28.septembris, 14:48

Hmm, jā! :) Ļoti vērtīgs novērojums! Aprakstā vispār rakstīts, ka plazmodijs no balta kļūst rozā; dzeltens nav minēts, kaut gan ir ne viens vien dzeltenīgs jau bijis. Šīs vēl jāpapēta. Konkrētais ex. varētu būt traumēts, tāpēc izskatās īpatnēji attīstībā, un tieši tas ir vērtīgi - redzēt arī ne tipiskā paskatā :). Sporas atbilst T.ferruginosa.


dziedava 28.septembris, 14:45

Brefeldija LV vēl nav mikroskopiski apstiprināta - ja redz, jāvāc!


sandis 28.septembris, 14:45

Laikam jau 100% nevar. Bet par 90% teiktu, ka jā (pērnajā sezonā daudz šos redzēju, arī atkārtoti - skatot attīstībā).


sandis 28.septembris, 14:42

Te bija plānotas vēl pāris bildes sporu stadijā - bez raksturīgā saplaisājušā apvalka (šobrīd bildes nevaru pievienot, nav "pie rokas"). Svaigo eksemplāru kadri uzņemti 23.09.


sandis 28.septembris, 14:38

Likās ļoti sīkas. Kaut kad paskatīšu paraugu.


sandis 28.septembris, 14:37

OK, es vēl tajos ragansviestos putrojos, lai gan kā raganu medniekam šīs vajadzētu zināt perfekti :D


sandis 28.septembris, 14:34

Julita, ja Tu tā saki, tad vairs nešaubos :)


CerambyX 28.septembris, 14:16

Nu nav jau mans novērojums, ar savu vārdu jau nelikšu.


Martins 28.septembris, 14:03

Uģi! Ieliec novērojumu kā novērojumu! Komentārs pie parastas sugas ātri nogrims aizmirstībā.


Mari 28.septembris, 14:02

Te nu būs sporas :) Diametrs vairumam 6,0-6,5, bet ir arī ar 7 mkm un viens "monstrs" pat ar 8 mkm diametru. Sporas gaišas, masā brūnas, negrupējas. Laikam būs Aveņu gļotsēne ...


CerambyX 28.septembris, 13:53

Skaisti! :)


dziedava 28.septembris, 13:36

Vai nevar būt Hemitrichia clavata? Turpat netālu vīd arī balts jaunais.


dziedava 28.septembris, 13:35

Kā to tik droši var zināt?


dziedava 28.septembris, 13:33

Sporu stadijā jau nu ne!? Man šķiet jauna nokarenā fizāra


dziedava 28.septembris, 13:32

Nokarenā fizāra?


dziedava 28.septembris, 13:31

Vai ne drīzāk baltais, kam ar uz vecumu var būt dzeltenīgs?


dziedava 28.septembris, 13:29

Forši!


dziedava 28.septembris, 13:28

Ir šaubas, ka nav baltais?


dziedava 28.septembris, 13:05

Nu smuki! Tikai kas..? Pēdējā foto paraudziņā jau vajadzētu būt sporām - varētu paskatīt, kas mikroskopā vispār redzams, kādas un cik lielas sporas - varbūt uzvestu uz ceļa :) Uz kāda koka?


dziedava 28.septembris, 12:59

Bet nu varbūt tomēr kkas ir ievākts, tikai neizdevās īsto atrast?


dziedava 28.septembris, 12:58

Labs!! Saglabāts paraudziņš taču ir?


dziedava 28.septembris, 12:58

Vērtīgi foto, īpaši pirmie, ar zināmu sugu!


dziedava 28.septembris, 12:57

Garkājas nebūs - būs kas retāks! :)


dziedava 28.septembris, 12:56

Paraudziņu pārbaudīšu!


CerambyX 28.septembris, 12:48

Tā lai arī citi Dabasdatu lietotāji būtu lietas kursā, tad varu informēt, ka tumšā ziemasspāre (Sympecma fusca) ir beidzot atzīmējama Latvijas sugu sarakstā - 25.IX.2020, Pape, uz gaismu 1 īp. (M), Leg.N.Savenkovs :)


sandis 28.septembris, 12:44

Paldies, Uģi!


sandis 28.septembris, 12:42

Paldies, Ansi! Šī man arī likās atbilstošākā suga, bet samulsināja tas, ka aug meža vidū (pat ne mežmalā).


Martins 28.septembris, 12:36

Šīs ģints cita suga Dichomitus campestris nodēvēta par parasto lazdupiepi. Vai sugas nosaukums latviešu valodā būs degumu vai priežu, vai skujkoku lazdupiepe? Diskusija gan pasena, bet varbūt tomēr...


IevaM 28.septembris, 09:48

Manuprāt mierīgi var likt B, var būt vēli vai otrie perējumi.


IevaM 28.septembris, 09:43

Tiešām stepes čipste?


dziedava 28.septembris, 09:08

Paldies, Roland, aizdoma bija, bet līdz galam nenoticēju, jo atradu gluži nejauši - vairāk man aktuāli bija citi substrāti nekā stāvoši koki :)


lichen_Ro 28.septembris, 08:55

Leptogium saturninum ;) Šo sugu es tā arī neatradu parkā, forši ka tomēr viņa tur ir ;)


lichen_Ro 28.septembris, 08:51

Super! Vēl viena populācija! Fantastiski.


Ansis 28.septembris, 08:42

Pēc zieda krāsas un drīksnas formas, domāju ka tā pļavas pulkstenīte. Krāsa fotografējot var mainīties, bet dabā nemainās. Pļavas pulkstenītei zieda vainags lillā (1,5-2,5 cm garš), bet dižajai pulkstenītei vainags gaiši zils (3-4 cm garš, drīksnas stari daudz garāki).


de kje 28.septembris, 08:14

Kāda ziditaja suga piekunam nagos? :)


de kje 28.septembris, 08:12

Ooooo!! Super!


de kje 28.septembris, 07:55

Laabs!


de kje 28.septembris, 07:54

Labs kjēriens! :)


OKK 28.septembris, 02:08

Izskatās pēc dižās pulkstenītes, bet - nevar labi saskatīt trīsžuburainu drīksnu.


felsi 27.septembris, 22:33

8. foto no 16.09.20


felsi 27.septembris, 22:33

5. foto no 16.09.20


Wija 27.septembris, 21:51

Katrā ziņā uz skujkoka.


felsi 27.septembris, 21:38

Varbūt Linbladia tubulina? Uz priedes?


felsi 27.septembris, 21:32

Skumja ziņa, materiālu no koka nokasīt neizdevās, mikroskopā tik koka daļiņas(:


dziedava 27.septembris, 20:31

Šīs gļotsēnes uznāciens, viena pēc otras! :)


Mari 27.septembris, 20:07

Šodien, 27.septembrī, šai vietā jau izaugušas piecas dižvālenes (2.,3.att) - divas lielas, divas vēl pasīkas un viena krietni apskrubināta :)


Wija 27.septembris, 20:05

Paldies!


RedStar7 27.septembris, 17:23

Jādomā, ka sīlis. Atcerējos, ka pēc divdesmit minūtēm to redzēju kādus 200 m nostāk.


OKK 27.septembris, 17:12

Bērzu rudenssprīžmetis Ennomos erosaria


OKK 27.septembris, 16:50

Mūru samtenis


RedStar7 27.septembris, 14:25

Nav balss ieraksta, putnu kokos neredzēju. Kad dzirdēju saucienu (kādas piecas reizes kopā), nezināju, ka vālodzei šis būtu gandrīz rekordvēls novērojums, citādi būtu pievērsis vairāk uzmanības. Uz vietas salīdzināju dzirdamo saucienu ar ierakstu, izklausījās tāpat.


Ilze Ķuze 27.septembris, 11:57

Katrā ziņā var teikt, ka Mores apkārtnē saglabājušies vērtīgi meži. :) Pakalnu reljefā vietām ir skaisti, sugām bagāti egļu meži, bet mazo upīšu tuvumā var atrast jodausenes un gļotzobes.


VijaS 27.septembris, 09:54

Paldies, Uldi!


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2020
© dabasdati.lv
Saglabāts