Aktīvie lietotāji: 64 Šodien ievadītie novērojumi: 181 Kopējais novērojumu skaits: 964980
Tu neesi reģistrējies
3. Latvijas ligzdojošo putnu atlants (LLPA3) - STATISTIKA
Novērojumu skaits: 128819
Kvadrāts:
Sugu skaits:
Kvadrātā pavadītais laiks (no sarakstiem):
Novērojumu skaits:
Kopējais apmeklēto kvadrātu skaits:
Žubīte
Čuņčiņš
Melnais strazds
Lielā zīlīte
Sarkanrīklīte
Dzeltenā stērste
Lauku cīrulis
Paceplītis
Dziedātājstrazds
Vītītis
Lauku balodis
Pelēkā vārna
Koku čipste
Svirlītis
Mājas strazds
Baltā cielava
Baltais stārķis
Dižraibais dzenis
Zilzīlīte
Brūnspārnu ķauķis
Ķivulis
Melngalvas ķauķis
Meža pīle
Peļu klijāns
Zeltgalvītis
Žagata
Ķīvīte
Dzeguze
Dzilnītis
Krauklis
Dzērve
Sīlis
Zaļžubīte
Bezdelīga
Lukstu čakstīte
Lakstīgala
Grieze
Melnais mušķērājs
Cekulzīlīte
Dadzītis
Mazais svilpis
Dārza ķauķis
Pelēkais strazds
Niedru stērste
Svilpis
Melnā dzilna
Svīre
Erickiņš
Mizložņa
Sila strazds
Lauku zvirbulis
Gaišais ķauķis
Ceru ķauķis
Brūnā čakste
Vālodze
Meža zīlīte
Sloka
Peļkājīte
Iedzeltenais ķauķis
Gaigala
Pelēkā zīlīte
Paugurknābja gulbis
Niedru lija
Meža tilbīte
Mājas čurkste
Pelēkais mušķērājs
Laucis
Sila cīrulis
Mājas balodis
Purva ķauķis
Meža pūce
Melnais erickiņš
Mājas zvirbulis
Kaņepītis
Dzeltenā cielava
Ziemeļu gulbis
Purva zīlīte
Mērkaziņa
Cekuldūkuris
Lielais ķīris
Mazais mušķērājs
Pļavu čipste
Kovārnis
Upes tilbīte
Zivju dzenītis
Vidējais dzenis
Dižknābis
Akmeņčakstīte
Niedru strazds
Mazais ērglis
Lielā gaura
Pelēkā dzilna
Egļu krustknābis
Baltais gārnis
Meža balodis
Krūmu ķauķis
Mežirbe
Mazais dzenis
Zivju gārnis
Ģirlicis
Upes ķauķis
Sudrabkaija
Ezeru ķauķis
Tītiņš
Plukšķis
Kārklu ķauķis
Upes zīriņš
Pupuķis
Garastīte
Baltmugurdzenis
Lielais dumpis
Zvirbuļu vanags
Rubenis
Seivi ķauķis
Kajaks
Vakarlēpis
Krīklis
Somzīlīte
Lielā čakste
Vistu vanags
Upes tārtiņš
Jūras krauklis
Laukirbe
Sārtgalvītis
Apodziņš
Zaļais ķauķītis
Bezdelīgu piekūns
Ūdensvistiņa
Ķīķis
Cekulpīle
Pelēkā pīle
Jūras ērglis
Krauķis
Sāmsalas dižpīle
Baltvēderis
Urālpūce
Ausainā pūce
Riekstrozis
Mednis
Purva tilbīte
Bārdzīlīte
Lauku piekūns
Pelēkvaigu dūkuris
Krastu čurkste
Dumbrcālis
Parastā ūbele
Meža zoss
Prīkšķe
Zivjērglis
Melnais zīriņš
Svītrainais ķauķis
Jūras žagata
Pļavu tilbīte
Melnais stārķis
Smilšu tārtiņš
Pelēkā cielava
Trīspirkstu dzenis
Kuitala
Paipala
Melnspārnu kaija
Mazais dūkuris
Lielā tilbīte
Pļavu lija
Brūnkaklis
Platknābis
Melnā klija
Gredzenūbele
Gugatnis
Citroncielava
Stepes čipste
Mazais zīriņš
Garkaklis
Mazais ķīris
Dzeltenais tārtiņš
Lauku lija
Kākaulis
Zilrīklīte
Ormanītis
Sarkanā klija
Jūras zīriņš
Mazais ormanītis
Zaļā vārna
Lietuvainis
Klusais ķauķis
Bikšainais apogs
Purva piekūns
Baltspārnu zīriņš
Ķikuts
Dārza stērste
Baltvaigu zīriņš
Ķerra
Vistilbe
Melnā puskuitala
Ragainais dūkuris
Mazais dumpis
Dīķu tilbīte
Melnkakla dūkuris
Cekulainais cīrulis
Zaļā dzilna
Ūpis
Ūdensstrazds
Purva pūce
Klinšu ērglis
Bišu dzenis
Priežu krustknābis
Ceru ormanītis
Grīšļu ķauķis
Čūskērglis
Papildus sugas
Baltpieres zoss
Parastais šņibītis
Ziemas žubīte
Tundras sējas zoss
Zīdaste
Sējas zoss (līdz sugai/pasugai nenoteikta)
Cekulzīriņš
Mazā gaura
Jūras ķīvīte
Melnkakla gārgale
Bikšainais klijāns
Lielais zīriņš
Tumšā tilbīte
Kukaiņu piekūns
Gaišais šņibītis
Baltvaigu zoss
Sniedze
Trulītis
Mazais gulbis
Akmeņu čipste
Garknābja gaura
Krustknābis Loxia sp.
Melngalvas zoss
Līkšņibītis
Akmeņtārtiņš
Parastais ķeģis
Sarkanā puskuitala
Dūņšņibītis
Melnā pīle
Kanādas zoss
Šaurknābja pūslītis
Taigas sējas zoss
Lielais piekūns
Lielais šņibītis
Tumšā čakstīte
Reņģu kaija
Jūras šņibītis
Īsastes klijkaija
Īsknābja zoss
Brūnkakla gārgale
Tumšā pīle
Apkakles strazds
Temminka šņibītis
Baltijas reņģu kaija
Stepes lija
Kaspijas kaija
Sarkanrīkles čipste
Mandarīnpīle
Parastā pūkpīle
Mazais ķeģis
Lielgalvis
Baltkakla mušķērājs
Zīda gārnis
Kalnu ķeģis
Dzeltensvītru ķauķītis
Melnā vārna
Terekija
Ūdeņu čipste
Tundras šņibītis
Tundras kaija
Dzeltenknābja gārgale
Lielais alks
Morinella tārtiņš
Medību fazāns
Hjūma ķauķītis
Sarkankakla zoss
Baltgalvas grifs
Bēdrozis
Svītrainā pūce
Šķeltastes kaija
Švarca ķauķītis
Rudastes čakste
Birztalu stērste
Stepes smilšvistiņa
Rudā dižpīle
Stepes piekūns
Sārtais strazds
Baltsvītru krustknābis
Baltacis
Sibīrijas čuņčiņš
Sniega zoss
Sārtais pelikāns
Baltirbe
Stellera pūkpīle
Sārtā kaija
Sibīrijas ķauķītis
Trīspirkstu kaija
Ausainais cīrulis
Apkakles sīga
Vidusjūras kaija
Vidējais ērglis
Vidējā klijkaija
Ziemeļpūce
Ziemeļu ķauķītis
Zivju kaija
Ziemeļu vētrasburātājs
Ziemeļu svilpis
Ziemeļu sulla
Tundras tārtiņš
Austrumu melnais erickiņš
Tuksneša čakstīte
Bafina zoss
Rietumu lakstīgala
Tievknābja kaira
Tuksneša tārtiņš
Āzijas tuksneša ķauķis
Tumšais vētrasputns
Tumšais ķauķītis
Austrumu ūbele
Avozeta
Baltā pūce
Polārā gārgale
Garastes klijkaija
Mazā ausainā pūcīte
Mājas apogs
Garstilbis
Īspirkstu mizložņa
Gaišzilā zīlīte
Mazā polārkaija
Mazais alks
Gaišais ķeģis
Mazā zoss
Mazā stērste
Mazā sīga
Jūras tārtiņš
Lielā stērste
Kalnu zoss
Kuitala sp.
Krāšņā pūkpīle
Koku pīle
Kamčatkas kaija
Lapzemes stērste
Lāsainais ķauķis
Lielā sīga
Lielā polārkaija
Lielā klijkaija
Lielā čipste
Mazais jūraskrauklis
Acteku kaija
Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš
Platknābja pūslītis
Cirtainais pelikāns
Daglā čakstīte
Pallasa ķauķis
Plīvurpūce
Karošknābis
Brūnais ibiss
Raibais zemesstrazds
Pundurērglis
Priežu stērste
Palieņu ķauķis
Nakts gārnis
Melnais gulbis
Melngalvas kaija
Melnais grifs
Melnais alks
Medību piekūns
Melngalvas stērste
Daurijas bezdelīga
Meža stērste
Melnspārnu bezdelīgtārtiņš
Melnrīkles strazds
Melnpieres čakste
Rietumu garastīte
Kvadrāti bez novērojumiem 1x1 Nosaukumi
  
Pierādīta ligzdošana
Ticama ligzdošana
Iespējama ligzdošana
Neligzdotāju novērojumi
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2020 © dabasdati.lv