Aktīvie lietotāji: 102 Šodien ievadītie novērojumi: 472 Kopējais novērojumu skaits: 948634
Tu neesi reģistrējies
Rakstu arhīvs
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Skaitīsim dienastauriņus!
Pievienots 2020-05-09 20:23:53

Dienastauriņi ir viena no plašākai sabiedrībai interesantākajām kukaiņu grupām. Tie ir salīdzinoši lieli, spilgti krāsoti un fotogēniski, viegli novērojami un labi atpazīstami kukaiņi. Pēdējo gadu dienastauriņu vērošanas aktivitātes portālā Dabasdati.lv apliecina, ka arī Latvijā dienastauriņi aizvien vairāk piesaista cilvēku uzmanību. Tauriņu pasaule ir tik daudzkrāsaina, ka mēs nekad nevaram zināt, kādus pārsteiguma brīžus tā mums sagādās. Vienalga, vai tas ir laiks, kad katrs agrā pavasarī sagaidām savu pirmo gada tauriņu un domājam par sagaidāmo vasaru (1.attēls), vai vasaras saulgriežu laikā dodamies īstās "tauriņu fotomedībās", vai, piemēram, piedzīvojam īstu tauriņvirpuli - kādas sugas masveida lidošanas vilni, kā to pērn varējām novērot tālajiem migrantiem - dadžu raibeņiem.

1.attēls. Dienastauriņu sabiedriskā monitoringa brīvprātīgo uzskaišu "ikdiena" pavasara periodā - krūkļu baltenis, nātru raibenis, jāņogu raibenis, kārklu raibenis.  

     Vienlaikus dienastauriņi ir lielisks dabas daudzveidības indikators, kas labam zinātājam var daudz pastāstīt par to, cik dabai draudzīgi mēs dzīvojam. Taču tam ir nepieciešami dati. Datus var iegūt oficiālu monitoringa programmu ietvaros vai brīvprātīgi veiktās uzskaitēs. Latvijā pašlaik ar valsts atbalstu tiek īstenotas divas tauriņu uzskaišu sistēmas - fona monitorings un aizsargājamo dabas teritoriju monitorings. Savukārt brīvprātīgās uzskaites, kas jau kopš tālā 1976. gada ir kļuvušas tik ļoti populāras daudzviet Rietumeiropā, pie mums Latvijā faktiski nenotiek. Taču tieši šo tūkstošiem brīvprātīgo tauriņu novērotāju ieguldījums ir ļāvis tikt pie skaitļiem (piemēram, Eiropas dienastauriņu zālāju indekss) un argumentiem, lai politikas veidotājiem Briselē varētu parādīt, ka daudzviet pastāv un jārisina neilgtspējīgas saimniekošanas, pesticīdu lietošanas vai citu iemeslu dēļ radušās vides problēmas. Šajos skaitļos un argumentos ieklausās.

     Tādēļ šajā rakstā gribu aicināt ikvienu interesentu pievienoties man Latvijas dienastauriņu sabiedriskā monitoringa idejas iedzīvināšanā, veicot vienkāršas tauriņu uzskaites. Lai mums pašiem būtu savi dati par Latviju. Lai Latvija varētu pievienoties eiropeiskajai Butterfly Conservation Europe saimei. Tas būtu tāds kā nākamais solis pēc Latvijas dienastauriņu vērošanas kustības izveidošanās. Pagājušajā gadā, apmeklējot dienastauriņu uzskaitēm veltītu semināru Vācijā, es jautāju semināra dalībniekiem no Lielbritānijas, Vācijas, Nīderlandes - kāda ir motivācija, kādēļ cilvēki iesaistās dienastauriņu uzskaitēs. Atbildes bija visdažādākās - iespēja izkustēties brīvā dabā, svaigā gaisā, zinātkāre un interese par to, kādas tieši dienastauriņu sugas atrodamas lokālajā noteiktas pilsētas vai lauku apvidus faunā, rūpes par dienastauriņu daudzveidības saglabāšanu, vēlme sniegt savu ieguldījumu šajā jomā.

Kas var iesaistīties tauriņu uzskaišu veikšanā?

     Dienastauriņu brīvprātīgo dienastauriņu uzskaišu veikšana pēc būtības ir ļoti vienkārša, tādēļ tajās var iesaistīties ikviens dienastauriņu interesents. Šis ir labs papildus iemesls, lai dotos dabā. Svarīgi ir divi priekšnoteikumi. Pirmais un galvenais - uzskaišu veicējam ir nepieciešams apmēram 1h brīva laika vismaz reizi divās nedēļās visas tauriņu lidošanas sezonas ietvaros (no aprīļa vai maija līdz septembrim vai oktobrim). Otrais - minimāla pieredze Latvijas dienastauriņu atpazīšanā. Ļoti vēlams, lai uzskaišu veicējs ir vismaz aptuveni pazīstams ar konkrētajā uzskaites vietā sastopamajām dienastauriņu sugām, taču nekādā gadījumā nav obligāta dziļa pieredze visas Latvijas dienastauriņu faunas pārzināšanā. Pieredze nāks ar laiku tieši no šādas darbošanās savā "personīgajā" uzskaišu maršrutā. Turklāt, ja izveidotos interesentu grupa, kuru šī aktivitāte "aizrautu", domāju, ka Latvijas Entomoloģijas biedrība arī sniegtu savu atbalstu zināšanu un pieredzes stiprināšanai. Nekāds specifisks inventārs tauriņu uzskaišu veikšanai nav nepieciešams. Tomēr vajadzīgs fotoaparāts, lai varētu nofotografēt un šādā veidā dokumentēt retāk sastopamas sugas vai pārliecinātos par grūtāk atšķiramu sugu noteikšanas pareizību. Varbūt būtu ieteicams arī tālskatis, ja tāds pieejams, lai labāk aplūkotu jau attālus esošus tauriņus.

Kā notiek dienastauriņu uzskaites?

     Tauriņu skaitīšana notiek patstāvīgos maršrutos (transektēs). Cilvēks lēnām pārvietojas pa šo maršrutu, piemēram - ceļmalu, mežmalu, laukmalu, un saskaita visus dienastauriņus, kas novēroti "iedomātā gaisa telpas kubā sev priekšā" - 2.5m pa labi, 2.5 pa kreisi, 5m priekšā un, ja nu kāds tauriņš izlemj lidot tieši gaisā - arī 5m augstumā virs zemes (2. attēls). 


2.attēls. Dienastauriņu sabiedriskā monitoringa uzskaitē tauriņi tiek skaitīti “iedomātā gaisa telpas kubā sev priekšā” – 2.5m pa labi, 2.5 pa kreisi, 5m priekšā un 5m augstumā. Attēls no Butterfly Conservation Europe vadlīnijām dienastauriņu uzskaitēm.

     Skaitīšanu veic katrai tauriņu sugai atsevišķi. Maršrutu ir jāsadala vairākos posmos, vēlams 100m garumā vai atkarībā no konkrētajā maršrutā labi redzamu orientieru (vientuļi koki, akmeņu kaudzes, zīmīgi taciņu līkumi utml.) izvietojuma, un tauriņi jāsaskaita atsevišķi katram no šiem posmiem (3. attēls). Uzskaites laikā var apstāties, lai atpūstos vai nesteidzīgi tiktu skaidrībā par kāda noslēpumaina tauriņa sugu, piemēram, problemātisko eksemplāru nofotografējot. Latvijā retāk sastopamas sugas vai konkrētajai uzskaišu vietai jaunas, līdz šim nepiefiksētas sugas būtu fotografējamas obligāti. Tauriņu skaitīšanu atsāk tad, kad turpina kustību pa savu maršrutu. Visus novērojums pieraksta lauka piezīmju tabulā (piemēram, 4. attēls, tabulā esošo tauriņu sugu rindu skaits un transektes posmu kolonnu skaits maināms pēc vajadzības) vai reģistrē elektroniski Butterfly Conservation Europe izstrādātā lietotnē (vairāk par to, ko darīt ar datiem par tauriņu novērojumiem - skatiet zemāk). Jāatceras, ka tikpat būtiski kā ikviens novērotais tauriņš ir arī dati par tauriņu neesamību kādā uzskaites reizē, kādā transektes posmā vai visā transektē.


3.attēls. Piemērs dienastauriņu uzskaišu maršrutam. Transektē ir 6 dažāda garuma posmi, kopējais transektes garums nepilni 700m. Konkrētais maršruts izvietots lauku apvidū, apdzīvotas vietas tuvumā esošā zālājā. Transekte pieguļ mežmalām un ceļmalai gan tādēļ, ka ir ērtāka tauriņu uzskaite, vieglāk noteikt posmu robežas un orientēties, gan tādēļ, ka liela daļa dienastauriņi uzturas šajās biotopu pārejas joslās.

4. attēls. Piemērs lauka piezīmju tabulai, kurā ierakstāmi dienastauriņu sabiedriskā monitoringa uzskaites dati. Maršruta posmu skaits un tabulas tauriņu sugu rindu skaits ir maināmi pēc vajadzības. 

 Kādos apstākļos var skaitīt tauriņus?

     Dienastauriņus jāskaita laikā no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00. Lieliska ziņa ir tas, ka šo brīvdabas pētniecisko aktivitāti varam veikt mums pašiem patīkamā - siltā un saulainā laikā, jo tieši tad tauriņiem ir "labi lidošanas apstākļi". Laikā, kad gaisa temperatūra ir zemāka par 13°C vai debesis ir apmākušās (mākoņu daudzums 50% un vairāk) un tūlīt sāks līt lietus,  tauriņus neskaita. Uzskaites neveic arī vējainā laikā. Vējam stiprumam vajadzētu būt ne lielākam kā 5 balles pēc Boforta skalas, kas atbilst apstākļiem, kad vējā kustas vidēja izmēra koku zari. Ja uzsākot uzskaiti, ir novērojumiem labvēlīgi laikapstākļi, bet kādā brīdī, vēja ātrums vai mākoņu daudzums kļūst lielāks, ieteicams apstāties un brīdi nogaidīt.

Cik bieži tauriņi ir jāskaita?

     Dienastauriņu uzskaites ir veicamas visu sezonu, ideālā gadījumā - vienu reizi katru nedēļu, tomēr tauriņus var skaitīt arī reizi divās vai pat trīs nedēļās. Šādā veidā ir iespējams "noķert" visas konkrētajā vietā dzīvojošās sugas, kas arī ir šīs maršrutu uzskaišu metodes galvenā priekšrocība (5. attēlā redzams, ka ošu pļavraibenim gada griezumā ir salīdzinoši īss lidošanas periods, tādēļ ir viegli bez atkārtotām uzskaitēm "netrāpīt" īstajā laikā, kad tas novērojams vislielākajā skaitā). Pat tad, ja kādu negaidītu apstākļu dēļ kāda no uzskaites reizēm izkrīt (ārzemju ceļojums vai komandējums, skolēnu nometne, kāds negadījums), par to nav jāuztraucas, jo pastāv datu apstrādes metodes, kas ļauj tikt galā ar šādām situācijām.

5.attēls. Dati par ošu pļavraibeni no sabiedriskā monitoringa dienastauriņu uzskaites Slīteres Nacionālajā parkā 2018. gada sezonā. 

Kā izvēlēties dienastauriņu uzskaišu maršrutu?

     Dienastauriņu sabiedriskais monitorings Latvijā šobrīd vēl tikai top, tādēļ nākotnē, iespējams, būs definēti kādi detalizētāki ieteikumi dienastauriņu uzskaišu maršrutu izvēlē. Tomēr pašlaik katrs interesents var brīvi izvēlēties sev labāko uzskaišu maršrutu. Transektei vajadzētu atrasties dzīvesvietas vai darbavietas tuvumā, jo tikai šādā gadījumā varam cerēt uz tauriņu uzskaitēm ilgākā laika periodā, jo uzskaites veicējam nav jāiegulda laiks un līdzekļi, lai nokļūtu līdz tauriņu skaitīšanas vietai. Ja tauriņu maršruts ir "pa rokai", tad saskaitīt tauriņus var pat pusdienu pārtraukumā. Apmēram 1km gara maršruta uzskaitei vasaras vidū jāvelta apmēram 45-60 minūtes laika, tādēļ nav ieteicams izvēlēties par 1km garākas transektes. Katru maršrutu sadala vairākos posmos, parasti 100m garos vai atkarībā no maršrutā esošajiem orientieriem. Gan transektes, gan posmu robežas jādokumentē - jāatzīmē kartē (3.attēls). Maršrutam ir jāatrodas vienā biotopā vai teritorijā ar vienu zemes lietošanas veidu (mežs, zālājs (lauksaimniecības zeme plašākā izpratnē), purvs). Ja uzskaišu veicējs vēlas darboties dažādos biotops, tad var izveidot vairākas neatkarīgas transektes.  Maršruta izvēles laikā jābūt pārliecībai, ka uzskaites šajā maršrutā būs iespējamas pašam vai kādam citam uzskaites veicējam ilgtermiņā. Pēc maršruta izplānošanas, lai pārliecinātos par tā atbilstību pēc iespējas plašākām datu izmantošanas iespējām, ieteicams konsultēties ar Latvijas Entomoloģijas biedrības pārstāvi un LU Bioloģijas fakultātes pētnieku Kristapu Vilku (e-pasts: kristaps.vilks@lu.lv).

Ko darīt ar datiem par novērotajiem dienastauriņiem?

     Pēc tam, kad tauriņu novērojumi ir veikti, ko ar iegūtajiem datiem darīt tālāk, lai tiem būtu papildus pienesums dienastauriņu daudzveidības labā? Viens no ceļiem - reģistrēties pašam un pēc tam piereģistrēt arī savu transekti Butterfly Conservation Europe eBMS sistēmā (https://butterfly-monitoring.net/). Šādā gadījumā pastāv iespēja novērojumus reģistrēt jau dabā, izmantojot specifisku viedtālruņiem paredzētu lietotni. Ja nav vēlēšanās iedziļināties jaunā novērojumu reģistrēšanas sistēmā, pastāv alternatīvas. Viena no tām - reģistrēt savus novērojumus portālā Dabasdati.lv, katram transektes posmam norādot konstatētās sugas. Šādā gadījumā piezīmju laukā būtu jāuzraksta atsauce uz to, ka novērojums nav gadījuma rakstura, bet ir veikts Latvijas dienastauriņu sabiedriskā monitoringa (LDSM) ietvaros. Tāpat nepieciešams atzīmēt arī transektes posma kārtas numuru (piemēram - LDSM, 1.posms). Iespējams, ka nākotnē varētu atrast kādu ērtāku risinājumu tauriņu novērojumu reģistrēšanai portālā Dabasdati.lv. Pašlaik visieteicamāk būtu izmantot šim mērķim īpaši izveidotas un tiešsaistē pieejamas vienkāršas elektroniskās tabulas (piemērs 4. attēlā) - plašāk informāciju par šo alternatīvu var iegūt, rakstot vēstuli raksta autoram (e-pasts: kristaps.vilks@lu.lv). Jebkurā gadījumā, Latvijas dienastauriņu sabiedriskā monitoringa veidošanas un koordinēšanas kontekstā priecāšos, ja dosiet man kādu ziņu gadījumos, kad esiet nodomājuši veikt dienastauriņu skaitīšanu.

Ieteikumi no dienastauriņu  brīvprātīgo uzskaišu pieredzes Slīteres Nacionālajā parkā

     Raksta autors dienastauriņu brīvprātīgās uzskaites Slīteres Nacionālajā parkā veic jau trešo gadu pēc kārtas. Uzskaišu rezultāti ir ļāvuši ne tikai noskaidrot lokālo dienastauriņu faunu, bet iegūt arī priekšstatu par nepieciešamajiem uzlabojumiem Latvijas dienastauriņu monitoringa sistēmās. Šajā raksta sadaļā minētas dažas pārdomas, kas var noderēt, uzsākot dienastauriņu maršrutu uzskaites. Vispirms - iesācējiem varētu būt raksturīga vēlme pierakstīt tādu tauriņu novērojumus, kas atrodas ārpus transektes un ārpus novērojamās 5m x 5m x 5m zonas. Jo īpaši pavasaros, kad var likties, ka novērojamo tauriņu skaits ir ļoti mazs (6. attēls). Atsevišķos biotopos, piemēram, sausos zālājos, tas ir īpaši izteikti. Vēlāk vasaras vidū situācija var strauji mainīties - un transektēs būs iespējams novērot daudz vairāk tauriņu - gan eksemplāru, gan sugu skaita ziņā. Otra lieta - iesācējiem dažkārt var sagādāt grūtības atšķirt atsevišķas tauriņu sugas lidojumā. Šo prasmi var uzlabot, vērojot dienastauriņus ārpus uzskaites laika. Dažas sugas dabā ir ļoti grūti atšķiramas, tādā gadījumā uzskaitēs izmanto sugu pārus. Treškārt - dažkārt iesācējiem grūtības un pat iekšējus pārmetumus sagādā problēma ar nenoteiktiem tauriņiem, kas atbilstoši metodikai redzēti novērojamajā zonā, taču lidojuši tik ātri, ka nav paspēts tos noteikt. Šādus tauriņus ir "jāaizmirst". Pretējā gadījumā uzskaiti nebūs iespējams pabeigt, jo katrā reizē vismaz daži tauriņi noteikti būs šajā nenoteikto tauriņu grupā. Katrā ziņā tiem nav jāseko līdzi, pametot uzskaišu maršrutu. Visbeidzot, tauriņu uzskaitēs noteikti ieteicams ņemt līdzi fotoaparātu un varbūt arī tālskati, ja tāds ir pieejams. Šie tehniskie palīglīdzekļi dod iespēju dokumentēt problemātiskos eksemplārus un retās sugas, kā arī apskatīt tauriņus, kas transektē atrodas vēl attālus priekšā un tādā veidā jau iepriekš noskaidrot tauriņa sugas piederību, bet tomēr priekšlaicīgi vēl nereģistrējot to lauka piezīmēs.


6. attēls. Pārskats par dienastauriņu sabiedriskā monitoringa uzskaitē novēroto tauriņu sugu un eksemplāru skaitu Slīteres Nacionālajā parkā, 2018. gadā. 

Kopsavilkums

1. Sabiedriskajā dienastauriņu monitoringā uz brīvprātības principiem var iesaistīties ikviens dienastauriņu interesents. Nepieciešams aptuveni 1h brīvs laiks vismaz reizi divās nedēļās, minimālas zināšanas par Latvijas dienastauriņu atpazīšanu un vēlēšanās detalizētāk izzināt uzskaites vietā esošā dienastauriņu faunu.

2. Dienastauriņu uzskaites tiek veiktas, novērotājam lēnām ejot pa brīvi izvēlētu transekti patstāvīgā, līdz 1km garā maršrutā un saskaitot, cik daudz katras sugas dienastauriņi katrā transektes posmā ir novēroti iedomātā 5x5x5m gaisa telpas kubā novērotāja priekšā.

3. Dienastauriņu uzskaites tiek veiktas visu sezonu, vismaz vienu reizi divās nedēļās (vēlamais uzskaišu veikšanas biežums - vienu reizi nedēļā). Tauriņu skaitīšana jāveic laika periodā no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 tauriņu lidošanai labvēlīgos laikapstākļos (silts, saulains, neliels vēja ātrums).

4. Uzskaišu dati reģistrējami Butterfly Conservation Europe eBMS sistēmā, portālā Dabasdati.lv vai, ieteicams, īpaši šim mērķim izveidotās un tiešsaistē pieejamās elektroniskajās tabulās.

5. Uzskaišu rezultāti tiks izmantoti zinātniskiem mērķiem dienastauriņu daudzveidības saglabāšanas veicināšanai Latvijā un Eiropā kopumā. Uzskaišu veicēji tiks iepazīstināti ar sabiedriskā dienastauriņu monitoringa attīstības gaitu, kā arī katras uzskaišu sezonas rezultātiem.

6. Plašāka informācija par tauriņu uzskaitēm (angļu valodā) ir pieejama Butterfly Conservation Europe interneta resursos:

https://butterfly-monitoring.net/

https://www.vlinderstichting.nl/butterfly-conservation-europe

 

Kristaps Vilks, entomologs

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes lektors,

Latvijas Entomoloģijas biedrības biedrs

09-05-2020

Pēdējie novērojumi
Gallinago gallinago - 2020-09-30 Arnis2
Pluvialis apricaria - 2020-09-30 Arnis2
Polypores sp. - 2020-09-30 Saulītis
Fuligo septica - 2020-09-30 dziedava
Grus grus - 2020-09-30 Margarita W
Martes martes - 2020-09-30 EL
Pseudomerulius aureus - 2020-09-30 Saulītis
Polypores sp. - 2020-09-30 Saulītis
Phellinus ferrugineofuscus - 2020-09-30 Gaidis Grandāns
Aves sp. - 2020-09-30 AinisP
Aves sp. - 2020-09-30 AinisP
Physarum album - 2020-09-30 andrisb
Rigidoporus crocatus - 2020-09-30 Grislis
- 2020-09-30 dziedava
Anas strepera - 2020-09-30 BioEliina
Polypores sp. - 2020-09-30 Grislis
Betula sp. - 2020-09-30 daigamedvecka
Polypores sp. - 2020-09-30 LMihailova
Trichia decipiens - 2020-09-30 andrisb
Acari sp. - 2020-09-30 daigamedvecka
Hericium coralloides - 2020-09-30 roosaluristaja 1
Xylaria polymorpha - 2020-09-30 roosaluristaja 1
Phellinus pini - 2020-09-30 andrisb
Egretta alba - 2020-09-30 Ilona_rasa
Fulica atra - 2020-09-30 editez
Betula sp. - 2020-09-30 daigamedvecka
Podiceps cristatus - 2020-09-30 editez
Cygnus olor - 2020-09-30 editez
Calypogeia muelleriana - 2020-09-30 andrisb
Myxomycetes - 2020-09-30 andrisb
Jungermannia leiantha (syn. Liochlaena lanceolata) - 2020-09-30 dziedava
- 2020-09-30 daigamedvecka
Lycogala epidendrum - 2020-09-30 andrisb
Phellinus ferrugineofuscus - 2020-09-30 andrisb
Russula vesca - 2020-09-30 daigamedvecka
Rigidoporus crocatus - 2020-09-30 andrisb
Phylloscopus inornatus - 2020-09-30 AgneseG 1
Tetrastes bonasia - 2020-09-30 AinisP
Betula pendula - 2020-09-30 Kristīne Žilinska
Neckera complanata - 2020-09-30 LMihailova
Trichia decipiens - 2020-09-30 LMihailova
Sorbus aucuparia - 2020-09-30 daigamedvecka
Ischnoderma benzoinum - 2020-09-30 andrisb
Multiclavula mucida - 2020-09-30 dziedava
Pseudomerulius aureus - 2020-09-30 andrisb
Diplomitoporus flavescens - 2020-09-30 andrisb
Gloeoporus taxicola - 2020-09-30 andrisb
Heteroptera sp. - 2020-09-30 dziedava
Polypores sp. - 2020-09-30 andrisb
Leptoporus mollis - 2020-09-30 andrisb
Hylocomiastrum umbratum - 2020-09-28 Lemmus
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Aegithalos caudatus - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Alauda arvensis - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Certhia familiaris - 2020-03-20 Wiesturs
Poecile montanus - 2020-03-20 Wiesturs
Aegithalos caudatus - 2020-03-20 Wiesturs
Garrulus glandarius - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Sitta europaea - 2020-03-20 Wiesturs
Certhia familiaris - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Poecile montanus - 2020-03-20 Wiesturs
Corvus corax - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Dryocopus martius - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Loxia curvirostra - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Sitta europaea - 2020-03-20 Wiesturs
Certhia familiaris - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Cyanistes caeruleus - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Corvus cornix - 2020-03-20 Wiesturs
Garrulus glandarius - 2020-03-20 Wiesturs
Emberiza citrinella - 2020-03-20 Wiesturs
Bucephala clangula - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus viscivorus - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus viscivorus - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Cygnus cygnus - 2020-03-20 Wiesturs
Grus grus - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Dryocopus martius - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Prunella modularis - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Poecile montanus - 2020-03-20 Wiesturs
Aegithalos caudatus - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus pilaris - 2020-03-20 Wiesturs
Lullula arborea - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Sitta europaea - 2020-03-20 Wiesturs
Certhia familiaris - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Cyanistes caeruleus - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Tetrastes bonasia - 2020-03-20 Wiesturs
Corvus corax - 2020-03-20 Wiesturs
Garrulus glandarius - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus viscivorus - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus viscivorus - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Alauda arvensis - 2020-03-20 Wiesturs
Columba oenas - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Chloris chloris - 2020-03-20 Wiesturs
Chloris chloris - 2020-03-20 Wiesturs
Chloris chloris - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Sitta europaea - 2020-03-20 Wiesturs
Certhia familiaris - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Cyanistes caeruleus - 2020-03-20 Wiesturs
Cyanistes caeruleus - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Corvus cornix - 2020-03-20 Wiesturs
Garrulus glandarius - 2020-03-20 Wiesturs
Emberiza citrinella - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Grus grus - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos leucotos - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Picus canus - 2020-03-20 Wiesturs
Alauda arvensis - 2020-03-20 Wiesturs
Alauda arvensis - 2020-03-20 Wiesturs
Tringa ochropus - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Loxia sp. - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Loxia curvirostra - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Carduelis carduelis - 2020-03-20 Wiesturs
Chloris chloris - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Cyanistes caeruleus - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Poecile montanus - 2020-03-20 Wiesturs
Corvus cornix - 2020-03-20 Wiesturs
Garrulus glandarius - 2020-03-20 Wiesturs
Emberiza citrinella - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Alauda arvensis - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Leucogyrophana spp. - 2020-09-30 Grislis
Cribraria sp. - 2020-09-30 andrisb
Rhodotus palmatus - 2020-09-30 dziedava 2
Xylaria polymorpha - 2020-09-30 dziedava
Picus canus - 2020-09-30 Agnis
Porotheleum fimbriatum - 2020-09-30 Ilze Ķuze 2
Rigidoporus crocatus - 2020-09-30 Gaidis Grandāns
Gloeoporus pannocinctus (syn. Ceriporiopsis pannocincta) - 2020-09-30 Gaidis Grandāns
Bufo bufo - 2020-09-25 elita.elita
Grus grus - 2020-09-30 Amnis77
Physarum album - 2020-09-30 andrisb
Dryocopus martius - 2020-09-30 Amnis77
- 2020-09-30 LMihailova
- 2020-09-30 LMihailova
Sciurus vulgaris - 2020-09-30 LMihailova
Rhodobryum roseum - 2020-09-30 LMihailova
Myxomycetes - 2020-09-30 andrisb
Carpocoris purpureipennis - 2020-09-30 degunlācis
Phellinus ferrugineofuscus - 2020-09-30 andrisb
Curculionidae sp. - 2020-09-30 degunlācis
Columba livia domestica - 2020-09-30 Ilona_rasa
Carpocoris fuscispinus - 2020-09-30 degunlācis
Lepidozia reptans - 2020-09-30 Grislis
Graphosoma lineatum - 2020-09-30 degunlācis
Trichocolea tomentella - 2020-09-30 dziedava 1
- 2020-09-30 andrisb
Polypores sp. - 2020-09-30 Grislis
Stemonitis sp. - 2020-09-30 andrisb
Taraxacum officinale aggr. - 2020-09-30 Lietuviete
Fuligo septica - 2020-09-30 andrisb
Fuligo candida - 2020-09-30 andrisb
Clangula hyemalis - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Polypores sp. - 2020-09-30 Grislis
Mergus serrator - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Anas clypeata - 2020-09-29 Edgars Smislovs
- 2020-09-30 Grislis
- 2020-09-30 andrisb
- 2020-09-13 Izabella
Hypholoma lateritium - 2020-09-13 Izabella
Lecanactis abietina - 2020-09-30 andrisb
Phylloscopus sp. - 2020-09-26 Izabella
Gloeoporus pannocinctus (syn. Ceriporiopsis pannocincta) - 2020-09-30 Grislis 1
Arcyria sp. - 2020-09-30 andrisb
Ischnoderma benzoinum - 2020-09-30 Grislis
Myxomycetes - 2020-09-30 andrisb
Myxomycetes - 2020-09-30 dziedava
Physarum album - 2020-09-30 dziedava
Motacilla flava - 2020-09-12 de kje
Motacilla alba - 2020-09-12 de kje
Mammalia sp. - 2020-09-29 oukey
Polypores sp. - 2020-09-30 Grislis
Carduelis carduelis - 2020-09-24 de kje
Arcyria sp. - 2020-09-30 andrisb
Certhia familiaris - 2020-09-30 Margarita W
Regulus regulus - 2020-09-30 Margarita W
Anas platyrhynchos - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Larus ridibundus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Corvus monedula - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Alcedo atthis - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Trichia decipiens - 2020-09-30 andrisb
Fulica atra - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Circus cyaneus - 2020-09-27 Cumulus
Lycogala epidendrum - 2020-09-30 andrisb
Falco subbuteo - 2020-09-27 Cumulus
Pluvialis squatarola - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Pandion haliaetus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
- 2020-09-30 Grislis
Anas platyrhynchos - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Anas strepera - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Falco columbarius - 2020-09-27 Cumulus
Cygnus olor - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Aythya fuligula - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Anas penelope - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Antrodia serialis - 2020-09-30 andrisb
Accipiter gentilis - 2020-09-27 Cumulus
Podiceps cristatus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Circus aeruginosus - 2020-09-27 Cumulus
Bucephala clangula - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Aythya ferina - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Aves sp. - 2020-09-24 de kje
Anser anser - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Aythya marila - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Falco tinnunculus - 2020-09-27 Cumulus
Picus canus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Alauda arvensis - 2020-09-24 de kje
Accipiter nisus - 2020-09-27 Cumulus
Milvus milvus - 2020-09-27 Cumulus
Coprinus comatus - 2020-09-13 Izabella
Circus macrourus - 2020-09-27 Cumulus 3
Phalacrocorax carbo - 2020-09-24 de kje
Inachis io - 2020-09-27 Izabella
Polygonia c-album - 2020-09-27 Izabella
Vanessa atalanta - 2020-09-26 Izabella
Buteo buteo - 2020-08-20 Izabella
Sidera lenis (syn. Skeletocutis lenis) - 2020-09-30 andrisb
Phlebia serialis - 2020-09-30 andrisb
Cygnus olor - 2020-08-22 Izabella
Polypores sp. - 2020-09-30 Grislis
Emberiza citrinella - 2020-09-23 de kje
Aegithalos caudatus - 2020-09-23 de kje
Corvus cornix - 2020-09-24 de kje
Corvus frugilegus - 2020-09-24 de kje
Corvus corax - 2020-09-24 de kje
Columba palumbus - 2020-09-24 de kje
Polypores sp. - 2020-09-30 Grislis
Pycnoporellus fulgens - 2020-09-30 andrisb
Corvus corax - 2020-09-30 dekants
Falco columbarius - 2020-09-24 de kje
Poecile sp. - 2020-09-23 de kje
Sitta europaea - 2020-09-23 de kje
Egretta alba - 2020-09-29 Edgars Smislovs 1
Dendrocopos major - 2020-09-23 de kje
Dryocopus martius - 2020-09-23 de kje
Ardea cinerea - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Picus canus - 2020-09-23 de kje 1
Fulica atra - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Picus viridis - 2020-09-23 de kje
Troglodytes troglodytes - 2020-09-25 de kje
Tetrastes bonasia - 2020-09-30 ievakiri
Anas platyrhynchos - 2020-09-30 dekants
Panurus biarmicus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Glaucidium passerinum - 2020-09-29 roosaluristaja
Phylloscopus collybita - 2020-09-26 de kje
Phylloscopus trochilus - 2020-09-26 de kje
Picus canus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Certhia familiaris - 2020-09-30 dekants
Lullula arborea - 2020-09-30 dekants
Glaucidium passerinum - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Circus cyaneus - 2020-09-26 de kje
Aeshna cyanea - 2020-09-30 Arturidzhan
Buteo buteo - 2020-09-26 de kje
Alcedo atthis - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Dryocopus martius - 2020-09-30 dekants
Accipiter nisus - 2020-09-26 de kje
Carduelis carduelis - 2020-09-30 dekants
Anthus trivialis - 2020-09-26 de kje
Aurelia aurita - 2020-09-29 Labuce
Regulus regulus - 2020-09-30 dekants
Linaria cannabina - 2020-09-30 dekants
Grus grus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Delichon urbicum - 2020-09-26 de kje
Dryocopus martius - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Picus canus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Coccothraustes coccothraustes - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Hirundo rustica - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Panurus biarmicus - 2020-09-30 dekants
Phalacrocorax carbo - 2020-09-30 dekants
Emberiza schoeniclus - 2020-09-30 dekants
Pica pica - 2020-09-30 dekants
Anas platyrhynchos - 2020-09-30 dekants
Rallus aquaticus - 2020-09-30 dekants
Garrulus glandarius - 2020-09-30 dekants
Turdus pilaris - 2020-09-30 dekants
Alauda arvensis - 2020-09-30 dekants
Bucephala clangula - 2020-09-30 dekants
Erithacus rubecula - 2020-09-30 dekants
Troglodytes troglodytes - 2020-09-30 dekants
Chloris chloris - 2020-09-30 dekants
Corvus cornix - 2020-09-30 dekants
Fringilla montifringilla - 2020-09-30 dekants
Anthus pratensis - 2020-09-30 dekants
Phylloscopus inornatus - 2020-09-30 dekants 1
Turdus merula - 2020-09-30 dekants
Cygnus cygnus - 2020-09-30 dekants
Larus argentatus - 2020-09-30 dekants
Dendrocopos major - 2020-09-30 dekants
Turdus iliacus - 2020-09-30 dekants
Phylloscopus collybita - 2020-09-30 dekants
Prunella modularis - 2020-09-30 dekants
Emberiza citrinella - 2020-09-30 dekants
Loxia curvirostra - 2020-09-30 dekants
Aegithalos caudatus - 2020-09-30 dekants
Lophophanes cristatus - 2020-09-30 dekants
Parus major - 2020-09-30 dekants
Spinus spinus - 2020-09-30 dekants
Turdus philomelos - 2020-09-30 dekants
Pyrrhula pyrrhula - 2020-09-30 dekants
Cyanistes caeruleus - 2020-09-30 dekants
Climacium dendroides - 2020-09-30 dziedava
Phylloscopus collybita - 2020-09-30 angel
Turdus pilaris - 2020-09-30 angel
Garrulus glandarius - 2020-09-30 angel
Garrulus glandarius - 2020-09-30 angel
Sitta europaea - 2020-09-30 angel
Phoenicurus ochruros - 2020-09-30 angel
Erithacus rubecula - 2020-09-30 angel
Actitis hypoleucos - 2020-09-30 BioEliina
Schistostega pennata - 2020-09-24 Ivars L. 1
Schistostega pennata - 2020-09-24 Ivars L.
Riparia riparia - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Anthus petrosus - 2020-09-29 Edgars Smislovs 2
Branta bernicla - 2020-09-29 Edgars Smislovs 2
Lamium album - 2020-09-29 OKK
Polistes sp. - 2020-09-29 OKK
Issoria lathonia - 2020-09-29 OKK
- 2020-09-29 OKK
Amaranthus retroflexus - 2020-09-29 OKK
Netta rufina - 2020-09-29 Edgars Smislovs 3
Trichia favoginea - 2020-09-21 felsi 1
Tubifera ferruginosa - 2020-09-21 felsi 1
Siphoptychium violaceum - 2020-09-21 felsi 1
Trichia decipiens - 2020-09-21 felsi 1
Leptoporus mollis - 2020-09-21 felsi
Lycaenidae sp. - 2020-09-29 OKK
Erodium cicutarium - 2020-09-29 OKK
Aradus betulae - 2020-09-29 kaarlisfrei
Rhagium inquisitor - 2020-09-29 kaarlisfrei 1
Fuligo candida - 2020-09-21 felsi 1
Glischrochilus quadripunctatus - 2020-09-29 kaarlisfrei
Fuligo candida - 2020-09-21 felsi 1
Aradus corticalis - 2020-09-29 kaarlisfrei 2
Phlebia tremellosa - 2020-09-21 felsi
Trichia varia - 2020-09-21 felsi 1
Syrphidae sp. - 2020-09-29 OKK
Trichia sp. - 2020-09-21 felsi 1
Uleiota planata - 2020-09-29 kaarlisfrei
Polypores sp. - 2020-09-29 Mari
Polistes sp. - 2020-09-29 OKK
Uleiota planata - 2020-09-29 kaarlisfrei
Tubifera ferruginosa - 2020-09-21 felsi 1
- 2020-09-29 OKK
Fomitopsis pinicola - 2020-09-26 Lolitaa 2.a
Inonotus radiatus - 2020-09-21 felsi
Physatocheila costata - 2020-09-29 kaarlisfrei 1
Coccinella septempunctata - 2020-09-29 kaarlisfrei
- 2020-09-22 Ilze_Sa
Langermania gigantea - 2020-09-26 Lolitaa 2.a
Stemonitis sp. - 2020-09-29 Mari 1
Lamia textor - 2020-09-29 kaarlisfrei 1
Syrphidae sp. - 2020-09-29 OKK
Syrphidae sp. - 2020-09-29 OKK
Adalia bipunctata - 2020-09-29 kaarlisfrei
Psyllobora vigintiduopunctata - 2020-09-29 kaarlisfrei
Agnocoris sp. - 2020-09-29 kaarlisfrei
Aix galericulata - 2020-09-25 Durkts
Bombus sp. - 2020-09-29 OKK
Lycoperdon pyriforme - 2020-09-29 OKK
Tanacetum vulgare - 2020-09-29 OKK
Galeruca tanaceti - 2020-09-29 kaarlisfrei
Gyromitra infula - 2020-09-22 Ilze_Sa
Calocera viscosa - 2020-09-22 Ilze_Sa
Myxomycetes - 2020-09-22 Ilze_Sa 2
Carpocoris fuscispinus - 2020-09-29 OKK
Anguis fragilis - 2020-09-29 OKK
Dryocopus martius - 2020-09-29 silva
- 2020-09-29 OKK
Gallinago gallinago - 2020-09-29 silva
Taraxacum officinale aggr. - 2020-09-29 OKK
Postia guttulata - 2020-09-22 Ilze_Sa
Phylloscopus collybita - 2020-09-29 silva
Odonata sp. - 2020-09-29 OKK
Egretta alba - 2020-09-29 silva
Accipiter gentilis - 2020-09-29 silva
Buteo buteo - 2020-09-29 silva
Lanius excubitor - 2020-09-29 silva
Vanellus vanellus - 2020-09-29 silva
Clavicorona pyxidata - 2020-09-22 Ilze_Sa
Columba livia domestica - 2020-09-29 silva
Trichia decipiens - 2020-09-22 Ilze_Sa 1
Anas clypeata - 2020-09-29 aer
Tubifera ferruginosa - 2020-09-22 Ilze_Sa 1
- 2020-09-22 Ilze_Sa
Fuligo septica - 2020-09-22 Ilze_Sa 1
Dacrymyces stillatus - 2020-09-22 Ilze_Sa
Anas strepera - 2020-09-29 aer
Bisporella citrina - 2020-09-22 Ilze_Sa
Aythya fuligula - 2020-09-29 aer
Aegithalos caudatus - 2020-09-29 aer
Limax maximus - 2020-09-29 ligausis
Egretta alba - 2020-09-29 aer
Stemonitis sp. - 2020-09-22 Ilze_Sa 1
Myxomycetes - 2020-09-25 andrisb
Enallagma cyathigerum - 2020-09-01 Karmena
Oligoporus sp. - 2020-09-29 marsons
Polygonia c-album - 2020-09-09 Karmena
Zootoca vivipara - 2020-09-09 Karmena 5
- 2020-09-11 Mo
Polypores sp. - 2020-09-29 Mari
Capreolus capreolus - 2020-09-25 ML
Nymphaea alba - 2020-09-01 Karmena
Erithacus rubecula - 2020-09-29 dariciu
Pararge aegeria - 2020-09-23 Karmena
Motacilla cinerea - 2020-09-28 ML
Polygonia c-album - 2020-09-23 Karmena
Nezināms
@ visvaldis.s
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri novērojumiem
felsi 30.septembris, 19:17

Kribārija gan nebūs, izskatās pēc Hemitrichia clavata.


roosaluristaja 30.septembris, 18:22

Manuprāt sakņu piepe


Lemmus 30.septembris, 14:43

Tas nomainu uz nenoteiktu, žēl, ka neievācu paraudziņu


VijaS 30.septembris, 10:04

Paldies, Uldi un Ilze!


de kje 30.septembris, 09:57

Edgar, pirmajā bridī ari padomāju(sapriecājos) ka zīriņs, bet visai komandai citigi pētot binoklī ,secinajam ka mazais ķiris, . Melna josla uz astes radija ilūziju par škeltu asti.


de kje 30.septembris, 09:33

Ieva! Dziesma (balss) diezgan oriģināla, grūti sajaukt.


IlzeP 30.septembris, 08:12

Atradu latvisko nosaukumu "divkrāsu sveķsēne". Nezinu, kur sistemātiski piederīga - kur jāpievieno datu bāzē?


IlzeP 30.septembris, 08:08

Drīzāk viens no diviem vienādajiem.


OKK 30.septembris, 03:35

Lai lieki nenoslogotu DD resursus, jādzēš 2 foto.


OKK 30.septembris, 02:41

Ieteikums DD adminiem, vai nevarētu bez "Interesantākie novērojumi" ieviest vēl sadaļu: "Interesantākie foto", saprotu, nē, nē, kas to vērtēs, izmaksas programmētājiem utt. Bet - pafantazēsim! Ja tāda būtu - var balsot, teiksim, ja 2 - 3 vai 10, vienalga, DD lietotāju ieraksta komentāros, ka tas ir intereresans foto, tad - tas parādās iedaļā "Interesatākie foto". Rakstu tāpēc, ka DD tā īsti nepiesista cilvēku uzmanību un ir garlaicīgi - lasu "Kur atradi gļotsēni?" - "Mežiņā". Garlaicīgi un nomācoči lasīt šos komentārus. DD vajag ieviest vairāk dzīvības un, protams, vairāk reklamēt DD. Joprojām ir reklāmas trūkums - parunāju ar paziņām, kuri fotografē dabu, viņi JOPROJĀM NEZIN, ka eksistē šis portāls.


OKK 30.septembris, 02:19

Nekad tādā pozā pļavu ķirzaku nebiju redzējis.


OKK 30.septembris, 02:16

Izcils foto, tas vidējais!


dziedava 29.septembris, 23:19

Cik skaisti!! :) Šodien gan nepaguvu izskatīt šos mikroskopētos novērojumus, tagad pieķerties varēšu tikai pēc vairākām dienām.


SA Travel 29.septembris, 22:53

Labs!


dziedava 29.septembris, 22:41

Šo būtu labi redzēt tuvplānā. Ievākta nav? Mazliet tā kā līdzīga nokarenajau fizārai, bet netipiski tā pār sūnām arī - varbūt ir kas interesantāks.


dziedava 29.septembris, 22:06

Kaut kas tai līdzīgs, jā, bet drīzāk cita sēne (ne gļotsēne)


dziedava 29.septembris, 22:00

Sēne Torrubiella pulvinata vai kas cits līdzīgs


Mari 29.septembris, 21:34

Paldies! :)


Mari 29.septembris, 21:31

Pieliku bildi ar izmēriem ( mērogam lineāls ar mazāko iedaļu 0.5 mm) Vēlāk mēģināšu tikt pie sporu attēliem :)


CerambyX 29.septembris, 21:29

Nu lielākoties sviļņpūcītēm ir tādi 'deguni', bet ne visi tauriņi ar 'deguniem' būs sviļņpūcītes :)


roosaluristaja 29.septembris, 21:23

Cietpiepe šī nav. Manuprāt savdabīga paskata Fomes fometarius.


andrisb 29.septembris, 20:47

Te dzeltenzaļās, baltās atsevišķi (11:55).


marsons 29.septembris, 20:44

Uzdūros Resinicium bicolor (latviski divkrāsu sveķpiepe) attēliem un aprakstiem, sāku pētīt un nonācu pie secinājuma, ka šī ir Resinicium bicolor.


andrisb 29.septembris, 20:44

Izveidoju 3. novērojumu (baltajām) galviņām. :)


dziedava 29.septembris, 20:38

Lieliski! Aizrakstīšu e-pastu


Wija 29.septembris, 20:30

Julita! Nu ir arī paraudziņš!Varu sūtīt pa pastu?Uz kurieni?Kāda adrese derētu!


marsons 29.septembris, 20:16

Tā kā labi redzams sārtais krāsojums, ne tikai plankumiņi, šī ir ēzeļu ausene.


dziedava 29.septembris, 20:14

Man šīs un otras visu dienu priekšā; kā brīvāks, tā pētu ;). Gan jau šodien finišēšu :D


andrisb 29.septembris, 20:06

Iepriekš sastaptas bija tikai baltas pūkainas.


andrisb 29.septembris, 20:01

Robā vienu cilindrīti arī redz, tad jau būs.


Mari 29.septembris, 19:45

Julita, vai šis varētu palikt kā Baltkāta fizāra Physarum leucopus, jeb tomēr ir kas cits. Nomērīju, cik nu bija iespējams :)


dziedava 29.septembris, 19:31

Nu re, man tās mazākās kāreiz pēc dzeltenzaļās fizāras arī izskatījās :). Tad jau skatīšos


andrisb 29.septembris, 19:18

Otrs novērojums no tās pašas vietas. Paraudziņš ir, tikai viss vienā maisiņā, jopraktiski nevarēja ievākt atsevišķi -sporas gāja pa gaisu. Nesaprotu divas vai pat trīs. 1.foto ir ar mazām baltām galviņām un zaļganām galviņām, 2.foto vēl ir ar uzsprāgušām lielākām baltām galviņām. Putēja arī zaļganās galviņas.


andrisb 29.septembris, 19:00

Šeit 1.foto ir kopskats diviem novērojumiem, arcīrijai un tām pārējām. :)


andrisb 29.septembris, 18:54

Paldies, Julita! Paraudziņš ir.


Mari 29.septembris, 18:27

Paldies, Uģi! Vai tas garais "deguns" raksturīgs tieši sviļņpūcītēm?


Mari 29.septembris, 18:26

Paldies, Julita, šo man diez vai iznāks aizbraukt apskatīt....


Mari 29.septembris, 18:24

Paldies, Julita, ļoti jau centos :D


Mari 29.septembris, 18:22

Darīšu, ko varēšu, paraudziņš man ir :)


Mari 29.septembris, 18:21

Varbūt tieši otrādi - iekaltuši, bet izskatās, ka attīstībā apstājušies ...


marsons 29.septembris, 18:14

Paldies, ja tā, tad skaidrs


VijaS 29.septembris, 18:14

Paldies, Uldi!


marsons 29.septembris, 18:13

Šis nu gan ir tas gadījums, kad šaubu par kritalas sugu nav.


VijaS 29.septembris, 18:12

Pēdējās divas bildes - 29.09. Nebija doma meklēt, pavisam nejauši ieraudzīju "pazīstamu" kritalu un paskatījos, kas vēl palicis.


visvaldis.s 29.septembris, 17:24

Pētīju vairākas bildes, bet droši noteikt nevarēju.


felsi 29.septembris, 16:45

Man tā kā pēc sardelēm izskatījās, ir ievākta.


felsi 29.septembris, 16:43

Man liekas,ka bija paraudziņš, bildēts, laikam vēl foto sekos.


IevaM 29.septembris, 16:28

Diemžēl tuvākajā laikā tur nebūšu...


IevaM 29.septembris, 16:27

Paldies!


dziedava 29.septembris, 15:58

Nezinu, pēc foto man nešķiet pārliecinoši. Meža ieplakā var būt arī kas cits. Arī plazmodijs nešķita tipisks purvu badhāmijai, pat neienāca prātā. Ja paraudziņa nav, tad nenoteikšu :(


VijaS 29.septembris, 15:57

Tikšu mājās, pielikšu labākas bildes:)


Lemmus 29.septembris, 15:51

Slapjā meza ieplakā starp sfagniem,blakus dzeltenajam plazmodijam ieprieksējā novērojumā.


dziedava 29.septembris, 15:50

Pārāk tāls skats, lai noteiktu


dziedava 29.septembris, 15:49

Te būtu daudz sporu, ko palikt zem mikroskopa :), bet no šāda skata vien noteikt līdz sugai grūti.


dziedava 29.septembris, 15:36

Tos gludos varbūt lietus nogludinājis?


dziedava 29.septembris, 15:30

Tā kā Trichia decipiens, un tomēr neparasti, saplacinātas. Tuvplānā pavisam neparasti. Jāpadomā, vai nosakāma.


dziedava 29.septembris, 15:24

Pavisam jauna aveņu? Tās sākumā ir baltas


dziedava 29.septembris, 15:23

Nav paraudziņa? No foto laikam droši noteikt nevarēs.


dziedava 29.septembris, 15:22

Visdrīzāk nokarenā, bet, ja paraugs, varēs pārbaudīt :)


dziedava 29.septembris, 15:21

Nav ievākta? Te izskatās divu izmēru nokarenas gļotsēnes, ja vien tas nav mānīgs skats. Un vai mazākās nav dzeltenīgas?


dziedava 29.septembris, 15:19

Šī varētu būt kāda cita arcīrija, jo izstieptākas vālītes, kas mazliet noliecas. Nav smuks vertikāls ovāliņš kā irdenajai.


dziedava 29.septembris, 15:17

Vai tad tas ir purvā? (Otrokartē purvu neredz) Kopskats? Ir ievākta? No šī foto neņemtos noteikt sugu


dziedava 29.septembris, 15:15

Droši šajā stadijā šobrīd nenoteikšu


dziedava 29.septembris, 15:10

Šī ir sēne. Bet tādas ragveida baltas sēnes ir vairākas līdzīgas, kas droši atšķiramas diemžēl tikai mikroskopējot. Varētu būt no Mucronella ģints.


dziedava 29.septembris, 15:07

Te, man šķiet, nevar droši pateikt, vai sēne vai gļotsēne. Vajadzētu labāku foto


dziedava 29.septembris, 15:01

Skaista! :) Bet kribrārijas parasti vajag mērīt un mikroskopēt, lai droši noteiktu. Starp pašām parastākajām, šķiet, nav


dziedava 29.septembris, 15:00

No viena foto grūti saprast, bet izskatās pēc sēnes


dziedava 29.septembris, 14:43

Cik skaisti sabildēts tīkliņš! :) Jā, ir rūsganā!


dziedava 29.septembris, 14:37

Varbūt zaļganā fizāra, bet, neredzot attīstību, droši vien droši noteikt nevar.


dziedava 29.septembris, 14:35

Skaisti! :) Bet ļoti jauna vēl. Tādu vajadzētu redzēt nobriedušāku, lai droši varētu noteikt sugu.


dziedava 29.septembris, 14:33

Kāpēc sardelīšu? Nevar būt kāda cita? Saspiestas ir, bet neredzu tādu izteiktu izlocīšanos kā sardelīšu.


dziedava 29.septembris, 14:20

Hemitrichia clavata?


Laimeslācis 29.septembris, 06:03

Paldies, Marek, par noteikšanu! :)


Laimeslācis 29.septembris, 06:02

Vārds /ligzdotāji/ nederēja un citu variantu nebija, tāpēc ieliku /novērots/ ;)


Lemmus 29.septembris, 00:38

Paldies,Ivar!


Vīksna 28.septembris, 23:29

Paldies !


roosaluristaja 28.septembris, 22:56

Te jau "novērots" nav īsti precīzi. Tiesa, kāpēc pie pareizās versijas ir minēts, ka to zīdītājdzīvniekiem dara ligzdotāji, man nav skaidrs.


degunlācis 28.septembris, 22:28

Pilnīgi nejauši iepļāvās kopā ar blaktīm, gandrīz jau izmetu no tīkliņa. Pēdējā brīdī nodomāju, ka sen nav neviena spāre nobildēta un redz kā sanāca :D


felsi 28.septembris, 22:28

Varbūt nokarenā fizāra?


Wija 28.septembris, 22:20

Ai!Nav paraudziņš!Ļoti nenopietni biju izskrējusi...


CerambyX 28.septembris, 22:13

Labs! Tātad tur viņas tajā galā ir, kas gan nav brīnums, jo nu ja jau ir šogad pat Somijā atrasta... :) Jābūt arī citur!


Andritis 28.septembris, 21:52

izaudzis uz ozolu lapas


Laimeslācis 28.septembris, 21:45

Paldies, Uģi, par noteikšanu! :)


Ivars L. 28.septembris, 21:32

Manuprāt, šī drīzāk ir neliela Polyporus badius, jo P.tubaeformis ir stingras malas, un arī vecam aķ nenoliecas uz leju kā šajos attēlos, savukārt P.badius tas ir visai raksturīgi.


felsi 28.septembris, 21:28

O, super!


Ivars L. 28.septembris, 21:04

Diez vai uz apses kritalas...


dziedava 28.septembris, 19:19

Šiem foršajiem novērojumiem ar attīstību ieviesu statusu "Attīstība" (šobrīd iespējams gļotsēnēm un sēnēm) - var lietot, lai viegli varētu atlasīt tādus, kur vērots ilgtermiņa! :))


sandis 28.septembris, 18:54

Uldi, paldies par sēnēm!


felsi 28.septembris, 18:26

13. foto no 17.09.20, sažuva.


felsi 28.septembris, 18:24

6. foto no 17.09.20


felsi 28.septembris, 18:23

6. foto no 17.09.20


felsi 28.septembris, 18:23

9. foto no 17.09.20


felsi 28.septembris, 17:50

Ļoti labas bildes plazmodijam, ir redzama atšķirība no ragansviestiem. Ļoti gribu pati atrast.


felsi 28.septembris, 17:43

Sandi, gadu veca vieta gļotsēnēm neko nenozīmē, tā man arī iznāca tikai trihija, kur pirms tam bija izcila badhāmija:) Izaudzēju, un nekā.


felsi 28.septembris, 17:41

Domājams, ka egle. Uz rūsaino vedināja baltais kātiņs, rozīgā vālīte, īpaši neredz kausiņa iezīmes.


felsi 28.septembris, 17:34

Tā bija otra versija, labošu, Tev lielākas zināšanas!


felsi 28.septembris, 17:33

Diemžēl nē, par ilgu gaidīju brīvo laiku. Tā man tagad ļoti sāpīga mācība. Drīzāk ceru uz līdzīgu atradumu, pelēkie arī jāskata uzmanīgi, un jāievāc savlacīgi, un arī jāstrādā tūlīt ar materiālu.


Lemmus 28.septembris, 17:31

Kad nākamreiz redzēšu, jācenšas atcerēties ievākt. Šī suga gan man reti gadās..


felsi 28.septembris, 17:29

Šos es laikam māku izaudzēt, vismaz 2 plazmodiji izdevās.


Martins 28.septembris, 17:16

Hmm, kaut ko es nesaprotu - te, DD, regulāri kāds ieliek citu novērojumus korekti pierakstot, kurš ir faktiskais novērotājs. Un neticu, ka Nikolajs, kā Tavs kolēģis un ļoti saprātīgs cilvēks pret to iebilstu... :)


andrisb 28.septembris, 17:16

Paldies, Julita!


dziedava 28.septembris, 15:23

Kāpēc doma par rūsaino? Un uz k'āda koka?


dziedava 28.septembris, 15:12

Ak, jā, pareizi, Tev oficiāli nododu uzdevumu pamatīgi ieurbties ragansviestu noteikšanā un kļūt par Latvijas galveno ragnsviestologu, un dot padomus citiem! :D Jo man arī līdz galam tā lieta skaidra nav. Tev vajadzētu spēt šo ģinti uzķert ātrāk! :))


dziedava 28.septembris, 15:07

Skaidrs, tad jāgaida :)


Laimeslācis 28.septembris, 14:57

Paldies, Uģi, par šo un pārējo kukaiņu noteikšanu! :)


dziedava 28.septembris, 14:48

Hmm, jā! :) Ļoti vērtīgs novērojums! Aprakstā vispār rakstīts, ka plazmodijs no balta kļūst rozā; dzeltens nav minēts, kaut gan ir ne viens vien dzeltenīgs jau bijis. Šīs vēl jāpapēta. Konkrētais ex. varētu būt traumēts, tāpēc izskatās īpatnēji attīstībā, un tieši tas ir vērtīgi - redzēt arī ne tipiskā paskatā :). Sporas atbilst T.ferruginosa.


dziedava 28.septembris, 14:45

Brefeldija LV vēl nav mikroskopiski apstiprināta - ja redz, jāvāc!


sandis 28.septembris, 14:45

Laikam jau 100% nevar. Bet par 90% teiktu, ka jā (pērnajā sezonā daudz šos redzēju, arī atkārtoti - skatot attīstībā).


sandis 28.septembris, 14:42

Te bija plānotas vēl pāris bildes sporu stadijā - bez raksturīgā saplaisājušā apvalka (šobrīd bildes nevaru pievienot, nav "pie rokas"). Svaigo eksemplāru kadri uzņemti 23.09.


sandis 28.septembris, 14:38

Likās ļoti sīkas. Kaut kad paskatīšu paraugu.


sandis 28.septembris, 14:37

OK, es vēl tajos ragansviestos putrojos, lai gan kā raganu medniekam šīs vajadzētu zināt perfekti :D


sandis 28.septembris, 14:34

Julita, ja Tu tā saki, tad vairs nešaubos :)


CerambyX 28.septembris, 14:16

Nu nav jau mans novērojums, ar savu vārdu jau nelikšu.


Martins 28.septembris, 14:03

Uģi! Ieliec novērojumu kā novērojumu! Komentārs pie parastas sugas ātri nogrims aizmirstībā.


Mari 28.septembris, 14:02

Te nu būs sporas :) Diametrs vairumam 6,0-6,5, bet ir arī ar 7 mkm un viens "monstrs" pat ar 8 mkm diametru. Sporas gaišas, masā brūnas, negrupējas. Laikam būs Aveņu gļotsēne ...


CerambyX 28.septembris, 13:53

Skaisti! :)


dziedava 28.septembris, 13:36

Vai nevar būt Hemitrichia clavata? Turpat netālu vīd arī balts jaunais.


dziedava 28.septembris, 13:35

Kā to tik droši var zināt?


dziedava 28.septembris, 13:33

Sporu stadijā jau nu ne!? Man šķiet jauna nokarenā fizāra


dziedava 28.septembris, 13:32

Nokarenā fizāra?


dziedava 28.septembris, 13:31

Vai ne drīzāk baltais, kam ar uz vecumu var būt dzeltenīgs?


dziedava 28.septembris, 13:29

Forši!


dziedava 28.septembris, 13:28

Ir šaubas, ka nav baltais?


dziedava 28.septembris, 13:05

Nu smuki! Tikai kas..? Pēdējā foto paraudziņā jau vajadzētu būt sporām - varētu paskatīt, kas mikroskopā vispār redzams, kādas un cik lielas sporas - varbūt uzvestu uz ceļa :) Uz kāda koka?


dziedava 28.septembris, 12:59

Bet nu varbūt tomēr kkas ir ievākts, tikai neizdevās īsto atrast?


dziedava 28.septembris, 12:58

Labs!! Saglabāts paraudziņš taču ir?


dziedava 28.septembris, 12:58

Vērtīgi foto, īpaši pirmie, ar zināmu sugu!


dziedava 28.septembris, 12:57

Garkājas nebūs - būs kas retāks! :)


dziedava 28.septembris, 12:56

Paraudziņu pārbaudīšu!


CerambyX 28.septembris, 12:48

Tā lai arī citi Dabasdatu lietotāji būtu lietas kursā, tad varu informēt, ka tumšā ziemasspāre (Sympecma fusca) ir beidzot atzīmējama Latvijas sugu sarakstā - 25.IX.2020, Pape, uz gaismu 1 īp. (M), Leg.N.Savenkovs :)


sandis 28.septembris, 12:44

Paldies, Uģi!


sandis 28.septembris, 12:42

Paldies, Ansi! Šī man arī likās atbilstošākā suga, bet samulsināja tas, ka aug meža vidū (pat ne mežmalā).


Martins 28.septembris, 12:36

Šīs ģints cita suga Dichomitus campestris nodēvēta par parasto lazdupiepi. Vai sugas nosaukums latviešu valodā būs degumu vai priežu, vai skujkoku lazdupiepe? Diskusija gan pasena, bet varbūt tomēr...


IevaM 28.septembris, 09:48

Manuprāt mierīgi var likt B, var būt vēli vai otrie perējumi.


IevaM 28.septembris, 09:43

Tiešām stepes čipste?


dziedava 28.septembris, 09:08

Paldies, Roland, aizdoma bija, bet līdz galam nenoticēju, jo atradu gluži nejauši - vairāk man aktuāli bija citi substrāti nekā stāvoši koki :)


lichen_Ro 28.septembris, 08:55

Leptogium saturninum ;) Šo sugu es tā arī neatradu parkā, forši ka tomēr viņa tur ir ;)


lichen_Ro 28.septembris, 08:51

Super! Vēl viena populācija! Fantastiski.


Ansis 28.septembris, 08:42

Pēc zieda krāsas un drīksnas formas, domāju ka tā pļavas pulkstenīte. Krāsa fotografējot var mainīties, bet dabā nemainās. Pļavas pulkstenītei zieda vainags lillā (1,5-2,5 cm garš), bet dižajai pulkstenītei vainags gaiši zils (3-4 cm garš, drīksnas stari daudz garāki).


de kje 28.septembris, 08:14

Kāda ziditaja suga piekunam nagos? :)


de kje 28.septembris, 08:12

Ooooo!! Super!


de kje 28.septembris, 07:55

Laabs!


de kje 28.septembris, 07:54

Labs kjēriens! :)


OKK 28.septembris, 02:08

Izskatās pēc dižās pulkstenītes, bet - nevar labi saskatīt trīsžuburainu drīksnu.


felsi 27.septembris, 22:33

8. foto no 16.09.20


felsi 27.septembris, 22:33

5. foto no 16.09.20


Wija 27.septembris, 21:51

Katrā ziņā uz skujkoka.


felsi 27.septembris, 21:38

Varbūt Linbladia tubulina? Uz priedes?


felsi 27.septembris, 21:32

Skumja ziņa, materiālu no koka nokasīt neizdevās, mikroskopā tik koka daļiņas(:


dziedava 27.septembris, 20:31

Šīs gļotsēnes uznāciens, viena pēc otras! :)


Mari 27.septembris, 20:07

Šodien, 27.septembrī, šai vietā jau izaugušas piecas dižvālenes (2.,3.att) - divas lielas, divas vēl pasīkas un viena krietni apskrubināta :)


Wija 27.septembris, 20:05

Paldies!


RedStar7 27.septembris, 17:23

Jādomā, ka sīlis. Atcerējos, ka pēc divdesmit minūtēm to redzēju kādus 200 m nostāk.


OKK 27.septembris, 17:12

Bērzu rudenssprīžmetis Ennomos erosaria


OKK 27.septembris, 16:50

Mūru samtenis


RedStar7 27.septembris, 14:25

Nav balss ieraksta, putnu kokos neredzēju. Kad dzirdēju saucienu (kādas piecas reizes kopā), nezināju, ka vālodzei šis būtu gandrīz rekordvēls novērojums, citādi būtu pievērsis vairāk uzmanības. Uz vietas salīdzināju dzirdamo saucienu ar ierakstu, izklausījās tāpat.


Ilze Ķuze 27.septembris, 11:57

Katrā ziņā var teikt, ka Mores apkārtnē saglabājušies vērtīgi meži. :) Pakalnu reljefā vietām ir skaisti, sugām bagāti egļu meži, bet mazo upīšu tuvumā var atrast jodausenes un gļotzobes.


VijaS 27.septembris, 09:54

Paldies, Uldi!


Saulītis 27.septembris, 09:37

Izskatās, ka visi retumi ir sakopojušies tieši gar GNP robežu... :D


Ivetta 27.septembris, 09:28

Paldies par palīdzību sugu noteikšanā !


Vīksna 27.septembris, 08:55

Paldies !


nekovārnis 27.septembris, 08:34

Iespējams Cynomya mortuorum


Ivetta 27.septembris, 00:48

Paldies !


Ilze Ķuze 26.septembris, 23:12

Paldies, Ivar!


Vīksna 26.septembris, 22:38

Alu pūcīte.


Ivars L. 26.septembris, 22:11

Mores apkārtne šai sugai labvēlīga, iespējams, Sudas purva faktors ir pozitīvi ietekmējošs.


felsi 26.septembris, 22:10

Paldies Laima!


felsi 26.septembris, 22:10

Toties sporu stadiju tā ar 10 dienu laikā nesagaidīju.


VijaS 26.septembris, 21:58

Paldies par piepēm, Ivar!


Laimeslācis 26.septembris, 21:37

Medniekzirneklis Micrommata virescens ;)


Mari 26.septembris, 21:02

Ātri gan tās pārvērtības notiek!!!


felsi 26.septembris, 20:49

12. foto no 15.09.20


felsi 26.septembris, 20:47

4. foto pēc dienas.


felsi 26.septembris, 20:47

6. un 7. foto pēc dienas.


VijaS 26.septembris, 19:20

Paldies, Inguna! Man it kā bija tādas aizdomas :)


felsi 26.septembris, 19:16

Man liekas, ka sēne - želejas flēbija.


Mari 26.septembris, 18:57

Paraudziņš paņemts no apaugušās, nu jau sakaltušās, sēnes. Mērogam izmantots lineāls ar mazāko iedaļu 0.5 mm, iespējams, ka kātiņš varētu būt nedaudz garāks, jo pats galiņš varētu būt nolūzis. Sporas tumšas, masā gandrīz melnas, tendence grupēties. Diametrs 10-11 mkm. Domāju, ka 6.septembrī atrastā gļotsēne uz šīs pašas kritalas (bērza kritala ar izliekumu virs zemes) ir identiska šai, dienu vēlāk konstatētai.


Ilona_rasa 26.septembris, 10:19

Marekam paldies par koksngrauža noteikšanu!


de kje 26.septembris, 09:59

Paldies Jāni :) Eh ja tu buutu komandā ...Butu daudz vieglāk


dziedava 25.septembris, 23:33

Interesanti! :) Kad tikšu mājās, papētīšu.


Laimeslācis 25.septembris, 20:51

Paldies!


andrisb 25.septembris, 20:26

Paldies, Inguna!


andrisb 25.septembris, 20:18

Paldies, Marek! Vispār biju pārsteigts ieraugot krupi meditējam meža vidū uz divu egļu kritalām. :)


felsi 25.septembris, 18:14

Vai nav briežu ksilārija?


felsi 25.septembris, 18:13

Maldinošā trihija?


felsi 25.septembris, 18:11

Varbūt irdenā arcīrija?


felsi 25.septembris, 18:08

Varētu būt paciņu ragansviests, sporu stadijā.


felsi 25.septembris, 18:07

Man liekas, ka nokarenā fizāra.


felsi 25.septembris, 18:05

Varētu būt daudzveidīgā trihija.


Mari 25.septembris, 17:36

Sākot no ceturtā attēla-mājas paraudziņš. Mērogam lineāls ar mazāko iedaļu 0.5 mm. Sporas tumšas, masā gandrīz melnas, tendence grupēties, diam. 9-10 mkm. Preparāta fonu biezā slānī noklāja balti krikumiņi, šķiet, apvalka apsarme.Diemžēl kapilīciju neizdevās atrast ...


Mari 25.septembris, 17:26

Trešais un ceturtais attēls - mājas paraudziņš pēc dienas un divām. Bija doma, ka veidosies paciņu ragansviests.


nekovārnis 25.septembris, 16:28

Bez citām pazīmēm brūnajam varžurupim acs zīlīte vertikāla nevis horizontāla. (Tas tā, ja nav bijusi kļuda ievadot nosaukumu :))


Laimeslācis 25.septembris, 13:56

Paldies, Uģi, par noteiktajām sugām un labojumiem! :)


CerambyX 25.septembris, 13:00

Pirmajā foto - atraitnīšu raibenis (Argynnis laodice)


Laimeslācis 25.septembris, 11:09

Paldies!


Ivars L. 25.septembris, 10:52

Šķiet, piepēm viena gada laikā var gadīties arī divi pieaugumi, bet jā, izskatās, ka 20-30 gadi - uz šo eksemplāru bez lamāšanās var attiecināt vārdu salikumu "vecā piepe!".:D


OKK 25.septembris, 10:11

Skaiti gadskārtas, līdz 30.


DD 25.septembris, 09:29

Paldies par apstiprinājumu!


DD 25.septembris, 09:29

Ivar, cik viņai tādai milzīgai varētu būt gadi?


DD 25.septembris, 09:28

Brūnganējošā briorija Bryoria fuscescens, nav gan sarakstā


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2020
© dabasdati.lv
Saglabāts