Aktīvie lietotāji: 115 Šodien ievadītie novērojumi: 113 Kopējais novērojumu skaits: 1481811
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
Rakstu arhīvs
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2022. gada jūlijs-septembris
Pievienots 2022-10-31 08:42:48

Dabasdatos aizvadīts ļoti interesants gada ceturksnis. Vienā īsā apkopojumā varu sniegt tikai pavisam nelielu ieskatu no visas tās bagātības, kas portālā saziņota laikā no jūlija līdz septembrim.

Pateicoties Dabasdatu ziņotājiem, Latvijas kukaiņu faunas sarakstam pagājušajā ceturksnī nākušas klāt, visticamāk, pat 12 sugas.

Divas no tām ir vaboles, abas Uģa Piterāna atrastas: potenciāli jauna suga Latvijai – platsmeceris Phaeochrotes pudens, kuras divus pārstāvjus Uģis nokratīja no svaigi nolūzuša ozola zara izcirtumā Raņķu pagastā 1. jūlijā, un praulvabole Hymenorus doublieri, kuru Uģis uz priedes kritalas atrada tumsā ar lukturīti 21. jūlijā dabas parkā "Piejūra" pie Garezeriem.


Platsmeceris Phaeochrotes pudens. Foto: Uģis Piterāns

Attiecībā uz vabolēm jāpiemin, ka ļoti sekmīgi turpinājās koksngraužu ziņošanas akcija, pie tam šogad salīdzinoši bieži novērotas retas koksngraužu sugas dižkoksngrauži: priežu dižkoksngrauzis Prionus coriarius (ziņoti 6 novērojumi), skujkoku dižkoksngrauzis Tragosoma depsarium (4 novērojumi) un lielais dižkoksngrauzis Ergates faber (2 novērojumi). Savukārt ļoti bieži sastopama suga – skujkoku sarkanais koksngrauzis Stictoleptura rubra – ar 217 novērojumiem pārliecinoši ieņem pirmo vietu starp visu sugu ziņojumiem ceturksnī, izņemot putnus, tālu atpaliekot no nākamās visvairāk novērotās sugas – lielā nātru raibeņa Vanessa atalanta (168 ziņojumi) (infografika pārskata beigās).

Četras no jaunajām kukaiņu sugām ir naktstauriņi, turklāt trīs no tām atradis jaunais dabas pētnieks Tomass Ķerus. Tās visas konstatētas Ziepniekkalnā Rīgā:

1) tīklkode Argyresthia thuiella, 3 īpatņi nokratīti no tūjas 6. jūlijā. Sugu vispirms noteica pats novērojuma autors, apstiprināja Nikolajs Savenkovs. Uģis Piterāns komentē: "Teorētiski nākotnē bija perspektīva un sagaidāma suga, jo Rietumeiropā it kā izplatoties (suga vispār oriģināli nāk no Ziemeļamerikas, bet Eiropā savulaik ir nejauši introducēta/ievesta ar augiem), bet tas, ka jau šobrīd atrasta pie mums, ir laikam neliels (vai liels) pārsteigums, jo tuvākajās kaimiņvalstīs, ja es pareizi saprotu, vēl nav konstatēta!"


Tīklkode Argyresthia thuiella. Foto: Tomass Ķerus

2) gartaustkode Coleotechnites piceaella 8. jūlijā. Ziemeļamerikas suga, dzīvo uz Picea pungens, noteica N. Savenkovs;

3) tauriņš Oegoconia deauratella 16. jūlijā. Noteica N. Savenkovs. Šī ir arī jauna tauriņu dzimta Latvijā! "Šī gan arī no sagaidāmo sugu saraksta, jo Lietuvā nupat kā esot kļuvusi vietām regulāri sastopama un ir konstatēta arī citās apkārtnes reģiona valstīs (Zviedrija, Somija vismaz), bet nu pirmais atradums ir pirmais atradums!", komentē Uģis Piterāns.

To, ka pēc retumiem dažkārt nekur tālu nav jādodas – tie atnāk paši, apliecina arī ceturtās jaunās tauriņu sugas Latvijai konstatēšana – tas ir zāļsvilnis Scirpophaga praelata, kas 12. jūlijā atlidoja pie Sanda Laimes uz viņa 4. stāva terasi Cēsīs.

Ar to jaunumi kukaiņu faunā nebeidzas. Dana Krasnopoļska 6. jūlijā Tosmares ezera krastā nofotografēja plato sarkanspāri Crocothemis erythraea. Novērojumu ieziņoja Mārtiņš Kalniņš komentējot: "Prognozēta suga, jo 2008. gadā konstatēta Kaļiņingradas apgabalā, 2014. gadā Lietuvā, Klaipēdas apkārtnē. Eiropas mērogā populācija ir augoša un izplešas Z virzienā. Tā kā šai sugai nav raksturīga klejošana vai tālas migrācijas, domājams, ka sugai ir jābūt ne tikai Tosmares ezerā.".

Savukārt Uģis Piterāns, ar gaismu pievilinot kukaiņus Olaines pagastā 18./19. augustā, konstatēja jaunu maksteņu sugu mūsu valstij Parasetodes respersellus (noteica Juha Salokannel).


Makstene Parasetodes respersellus. Foto: Uģis Piterāns

Un kā tad nu bez jaunām blakšu sugām?! Tādas šajā ceturksnī bija trīs.

Laima Birziņa mazdārziņā pie Ādažiem kaķumētras ziedos 14. augustā nofotografēja zemesblakti Heterogaster cathariae, savukārt Uģis Piterāns atrada divas Latvijai jaunas mīkstblakšu sugas, izcirtumā Rudbāržu pagastā 14. jūlijā nokratot no slotzariem 15-20 mīkstblaktis Orthotylus concolor un 14./15. augustā Olaines pagastā pievilinot uz gaismu mīkstblakti Phytocoris nowickyi. Tomēr pēdējās sugas pirmatklājējas gods pienākas Valdai Ērmanei, kas to novēroja apmēram dienu iepriekš – 13. augustā Svitenes pagastā, tikai tā vēl līdz Uģa novērojumam nebija noteikta.


Zemesblakts Heterogaster cathariae. Foto: Laima Birziņa


Mīkstblakts
Orthotylus concolor. Foto: Uģis Piterāns

Jauna suga pieskaitāma arī mūsu valsts gliemju sarakstam. Georgijs Gorjanovs 3. jūlijā Buļļusalā atrada gliemeni Rangia cuneata – sugu, kuras izcelsme ir Karību reģions. Šī suga jau ir konstatēta Lietuvā un Igaunijā, taču Latvijas gliemju sarakstā vēl nav iekļauta, lai gan ziņas par iespējamiem novērojumiem jau ir bijušas.


Gliemene Rangia cuneata. Foto:
Georgijs Gorjanovs

Interesanti atradumi bija arī augu vidū, tajā skaitā, iespējams, divas Latvijai jaunas sugas. Tās ir jau iepriekšējā ceturksnī Lilitas Svirževskas atrastas – maijā Lāčupes stacijas tuvumā konstatētais skaujlapu naudulis Thlaspi perfoliatum un Iļģuciemā 1. jūnijā konstatētā potenciāli jauna retēju suga – retējs Potentilla verna.


Skaujlapu naudulis Thlaspi perfoliatum. Foto: Lilita Svirževska

Vēl pieminama jauna un ļoti bagātīga ļoti retās bezlapu epipogijas Epipogium aphyllum atradne, kuru konstatēja Valdis Lukjanovs Īles pagastā 2. augustā (pirmais novērojums Kurzemē, Zemgalē), kā arī Jantas Mežas rudzu laukos Alsungas apkārtnē 10. jūlijā atrastais parastais jeb lauka kokalis Agrostemma githago, kas ir tipiska lauksaimniecības nezāle, kuru apdraud herbicīdu lietojums lauksaimniecībā un kas Latvijā kļuvusi ļoti reta un pat izzūdoša.


Bezlapu epipogija Epipogium aphyllum. Foto: Valdis Lukjanovs

Pateicoties Renātei Kaupužai un Julitai Klušai, ceturksnī atklātas arī divas Latvijai jaunas ķērpju sugas – ķērpis Placynthiella oligotropha, kuru Julita konstatēja 24. augustā Tārgales pagastā (noteica mikroskopējot) un neilgi pēc tam (31. augustā) atrada arī Renāte Litenes pagastā (pēc attēla noteica J. Motiejūnaitė), un ramalīna Ramalina europaea, kuru Renāte konstatēja Malnavā 4. septembrī. Renāte komentēja, ka šī ir nesen aprakstīta jauna suga zinātnei, kas izdalīta no R. pollinaria s.lat. sugu grupas, sugu pēc parauga noteica J. Motiejūnaitė.


Ramalīna Ramalina europaea. Foto: Renāte Kaupuža

Julita Kluša ir atradēja arī divām Latvijai jaunām sēņu sugām. Tās ir piepe Buglossoporus pulvinus (atrasta 17. jūlijā Rindas apkārtnē uz ļoti resna dižozola atliekām), kas ir liels retums visā Eiropā (sugu noteica Ivars Leimanis), un melnā kiršteinija Kirschsteiniothelia atra (atrasta 3. augstā Krimulda pagastā).


Piepe Buglossoporus pulvinus. Foto: Julita Kluša

Turklāt Julita ir atradēja un/vai sugas noteicēja visām 6 šajā ceturksnī Latvijas sugu sarakstam klāt nākušajām gļotsēņu sugām(!): 

1) virsgala šokolādes gļotsēne Stemonitis flavogenita, atrada Renāte Kaupuža Viļakas apkārtnē uz egles sausokņa jau februārī, šajā ceturksnī noteica Julita;


Virsgala šokolādes gļotsēne Stemonitis flavogenita. Foto: Renāte Kaupuža

2) zeltainā krāterīte Craterium aureum, Julita atrada 3. augustā uz nobirām uz egles kritalas jauktā mežā Krimuldas pagastā;


Zeltainā krāterīte Craterium aureum. Foto: Julita Kluša

3) konglomerāta fizāra Physarum conglomeratum, Julita atrada 10. augustā Ķemeru apkārtnē, iespējams, ka jauna suga ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā;

4) čupačupa fizāra Physarum penetrale, Julita atrada 18. augustā Ķemeru apkārtnē;

5) spradzeņu kribrārija Cribraria pertenuis, Julita atrada 24. augustā Popes apkārtnē, pasaulē šī suga noteikta tikai pāris valstīs;

6) platā aveņgļotsēne Tubifera magna, Julita atrada 15. jūlijā Kazdangas apkārtnē, suga salīdzinoši nesen izdalīta, pasaulē noteikta tikai dažās valstīs.


Spradzeņu kribrārija Cribraria pertenuis. Foto: Julita Kluša

Julita arī pirmo reizi mikroskopiski pierādīja izplūdušās didermas Diderma effusum sastopamību Latvijā (noteiktā gļotsēne atrasta Krimuldas pagastā uz ozollapas nobirās jauktā mežā 3. augustā).

Atšķirībā no iepriekšējā ceturkšņa, jaunas sugas Latvijas putnu sarakstam nav nākušas klāt (tas, protams, nenotiek tik bieži).

Interesantu novērojumu bijis daudz, piemēram, 10. augustā Žocenē novērotā garastes klijkaija Stercorarius longicaudus (V. un E. Smislovi, R. Matrozis, A. Borzenko), 27. augustā pie Akmensraga novērotā melngalvas kaija Larus melanocephalus (E. Smislovs), 28. augustā Užavas laukos novērotie pieci Morinella tārtiņi Eudromias morinellus (E. un V. Smislovi) un 24. septembrī Tomes pagastā pie Daugavas novērotās 40 sarkanrīkles čipstes Anthus cervinus (A. Kuročkins).


Morinella tārtiņš Eudromias morinellus. Foto: Edgars Smislovs

Vēlos izcelt arī Randu pļavās Edgara Smislova un Andra Zariņa 7. augustā novērotos 6 garstilbjus Himantopus himantopus (3 pieaugušos un 3 jaunos putnus). Tas ir piektais šīs sugas novērojums Latvijā un līdz šim lielākajā skaitā (www.putni.lv). Starp citu, šogad Igaunijā pierādīta garstilbja ligzdošana.


Garstilbji Himantopus himantopus. Foto: Edgars Smislovs

Retas sugas šoruden konstatētas arī starp gredzenošanai noķertajiem putniem. Viens no tiem ir Papē 25. septembrī noķertais Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi (Māris Jaunzemis u.c.), kam šis ir tikai otrais novērojums Latvijā (arī pirmais Švarca ķauķītis bijis noķerts gredzenošanai – 2013. gada septembrī Kolkā; www.putni.lv). Savukārt Elvijs Kantāns Litenes apkārtnē 19. septembrī gredzenošanai noķēra meža stērsti Emberiza rustica (lapā www.putni.lv ir ziņas, ka Dmitrijs Boiko šī gada septembrī noķēris pat 7 meža stērstes; kopējais novērojumu skaits līdz šim Latvijā – 15).

Šis ir kukaiņu piekūnu Falco vespertinus invāzijas gads. Sākot ar Zigurda Krievāna 6. augustā Slampes pagastā novēroto (ar nenolasāmu gredzenu), Dabasdatos augustā reģistrēti 94 novērojumi un septembrī 36.


Kukaiņu piekūns Falco vespertinus (jaunais putns). Foto: Ilze Priedniece

Lielākais skaits reģistrēts:

1) 16. augustā Ventspilī stundas laikā uzskaitīti ap 80 uz ziemeļiem pārlidojoši jaunie putni (Edgars Smislovs, Andris Zariņš). Vērtēts, ka reālais skaits dienas laikā varētu būt simtos;

2) 20. augustā Kolkas apkārtnē Baltijas jūras krastā 3,5 h laikā uzskaitīti 129 gar krastu Kolkasraga virzienā lidojoši putni (starp jaunajiem piekūniem arī vismaz viena pieaugusi mātīte) (Jānis un Ilze Priednieki);

3) 21. augustā Eimuru laukos Igors Deņisovs novēroja pārlidojam simtiem piekūnu, ziņoti 170-200. Vienlaicīgi uz vadiem novēroti 26 putni, starp jaunajiem arī divas pieaugušas mātītes un viens tēviņš;


Kukaiņu piekūns Falco vespertinus (pieaudzis tēviņš). Foto: Igors Deņisovs

4) 5. septembrī Engures ezerā saskaitīti ap 70 putni (V. un E. Smislovs, R. Matrozis) – Kazrovā vienlaicīgi 44 sēdējuši krūmos, vēlāk pamanīti arī Garrovas, LU BI Engures ornitoloģisko pētījumu centra un Lielās salas apkārtnē).

Iepriekšējā iespaidīgā kukaiņu piekūnu invāzija bija vērojama pirms trim gadiem 2019. gadā.

Kopējais novērojumu skaits ceturksnī (50 164) pārsniedz pērnā gada III ceturksnī ziņoto (39 687). Liela atšķirība vērojama septembrī ziņoto putnu novērojumu skaitā (attiecīgi 13 500 un 4419), kam iemesls varētu būt šī gada prasība ātrāk iesniegt ligzdojošo putnu uzskaišu datus.

Novērojumu skaita ziņā pēc putniem (31 474 novērojumi jeb 63%) sekoja tauriņi (5959 novērojumi jeb 12%), trešo vietu ieņemot grupai "Citi kukaiņi" (2613 novērojumi jeb 5%). Salīdzinājumam, pērn otrajā vietā bija tauriņi (5637 novērojumi jeb 14%) un trešajā – sēnes (2274 novērojumi jeb 6%). Kā zināms, šogad daudzas sēnes sāka augt vēlu.

1000 novērojumu slieksni gada III ceturksnī pārsniedza četri Dabasdatu ziņotāji: Normunds Zeidaks (1750), Edgars Smislovs (1478), Sandis Laime (1432) un Ilona Gaile (1021 novērojumi). Visvairāk fotoattēlus (821) pievienoja Uģis Piterāns.

Novērojumiem bagātu gada nogali vēlot

Ilze Priedniece

2022-10-30

Pēdējie novērojumi
Mergus merganser - 2022-12-08 edzhus
Larus argentatus - 2022-12-08 edzhus
Anas platyrhynchos - 2022-12-08 edzhus
Larus canus - 2022-12-08 edzhus
Parus major - 2022-12-08 edzhus
Cyanistes caeruleus - 2022-12-08 Kiwi
Poecile palustris - 2022-12-08 Antarktīda
Nezināms
Ignotus
@ W
Pēdējie komentāri novērojumiem
Irbe 08.decembris, 11:28

Akmeņčakstīte


dekants 08.decembris, 11:05

Skaits sila cīruļiem šeit visticamāk norādījies nepareizi? Iespējams 4–8?


dziedava 07.decembris, 22:41

Jauki :)


VijaS 07.decembris, 22:36

Bija cerība pārbaudīt šo, bet nesanāca. Paraudziņa gabaliņš kastītē tika iekārtots tā, lai nedauzītos gar vāku, bet par spīti visām pūlēm, līdz mājam tomēr neizdzīvoja, atrodamas tikai kātiņu atliekas. Uz kastītes vāka gan bija palicis sporu smērējums, bet pēc mikroskopijas secināju, ka tās tomēr nākušas no nokarenās fizāras, kas arī bija blakus uz tā paša koksnes gabaliņa. Paraudziņu neglabāšu, jo nokarenā fizāra arī bojāta.


VijaS 07.decembris, 22:24

Atradu paraudziņu un tīri iepazīšanās nolūkā arī mikroskopēju, ja reiz tipiska. :)


dziedava 07.decembris, 22:00

Paldies un Līgai Jēkai paldies! Šī suga jau sen gaidīja hipotētisko sarakstā.


felsi 07.decembris, 21:12

Nu jau jāsaka, apsveikumu salūts turpinās!


VitaS 07.decembris, 20:53

pox ir bakas


roosaluristaja 07.decembris, 17:48

Putnu gripa būs avian flu. Šo kaut kā savādāk sauc


VijaS 07.decembris, 15:48

Julita, paldies par noteikšanu! Pievienoju arī Tavas mikroskopijas bildes, lai nepazūd. :)


kristyk 07.decembris, 15:31

Citām zīlītēm nebiju novērojusi. Barotava 1.5m aiz loga... +/- apmeklē 5-7 zīlītes, sīlis, zilzīlīte, 9 vārnas...1 - 2 lauku zvirbuļi


kristyk 07.decembris, 15:28

Paldies, Uldi. Tulkojumā - putnu gripa?


meža_meita 07.decembris, 15:10

Varbūt kādam Latvijā ir entuziasms pieķerties kladonijām?


felsi 07.decembris, 15:07

Un es tā pārbaudu, bet korektors ir veikls, nomaina sūtīšanas brīdī. Domātas arcīrijas.


roosaluristaja 07.decembris, 15:00

Jā, visticamāk tas ir nāves iemesls. Šī pazīme norāda uz vīrusu infekciju "avian pox" (nezinu, kā tas ir pareizi latviski). Šī slimība apdraud dažādus putnus, bet īpaši izplatīta ir starp zīlītēm


dziedava 07.decembris, 14:40

Norvēģu Edvīns arī apsveica ar fantastisko atradumu (apstiprināja noteikšanas pareizību) - trešā valsts pasaulē, kurā tā atrasta: https://www.facebook.com/groups/SlimeMold/posts/3298113120448523/


mazais_ezis 07.decembris, 14:01

Paldies, par novērojumu Pēc izslēgšanas metodes sanāk melnais gredzens uz labās kājas S71 un metāla gredzens uz kreisās kājas DT4379. Gredzenots Rīgā, Juglas mežā, 26.05.2022.


dziedava 07.decembris, 12:26

Ilze, Ingunai telefonā ir korektors ar savu specifisko gaumi, kas gļotsēņu nosaukumus piekoriģē pa savam. ;)


IlzeP 07.decembris, 10:45

Lasīt Ingunas rakstīto, ka kastītē blakus bija artērijas, tā mazliet baisi :)


felsi 07.decembris, 08:40

Labi! Tiks nodots Tev. Bija kastītē, blakus artērijas. Tai dienā neatradu nevienu režgi:)


dziedava 07.decembris, 07:48

Vai viņa tika audzināta kopā ar režģa hemitrihijām? :D Bet paraudziņu noteikti saglabā. Es Tev saku, mikroskopija NEatbilst T.favoginea. Būtu interesanti veikt ģenētiskās analīzes. Varbūt Tev vispār jauna suga zinātnei. Un es to nopietni. Ja 3x pēc kārtas sporas ir ar pilnīgu tīkliņu, tas neatbilst sugas aprakstam. Un nav nekāds brīnums arī, ka makro neatbilst.


felsi 07.decembris, 07:05

Domāju, ka šeit tas āķis ir tajā, ka ievākta gļotsēnes bērna stadijā:), un audzināta citās mājās:):)


dziedava 06.decembris, 23:27

Nu neticu! :D. Tā T.varia ir viena traka suga - Vijas gadījumā ir, bet neizskatās, Tavā gadījumā - izskatās, bet nav ;DD


felsi 06.decembris, 22:32

Uztaisīju vēlreiz mikroskopiju, man sanāk medainā :) pievienoju vēl foto.


felsi 06.decembris, 22:29

Diez vai, 2019. gads. Domāju, ka ieraudzīts tik fotogrāfijā, kad bildēta cita gļotsēne. Ar šodienas acīm, izskatās pēc lampītes :)


Vīksna 06.decembris, 19:58

Uz resnas egles.


roosaluristaja 06.decembris, 19:52

Tas ir skujkoka vai lapu koka stumbenis?


Vīksna 06.decembris, 18:20

Paldies !


dziedava 06.decembris, 17:31

Par tik jaunu nevarēs gan pateikt :)


dziedava 06.decembris, 17:29

Par jaunu, lai noteiktu :)


dziedava 06.decembris, 17:27

Izskatās dikti maziņas, un spīdīgas bumbiņas. Varbūt garkājas lampīte? Cita foto jau nav?


dziedava 06.decembris, 16:47

Benita, te es ieziņoju paraudziņa atradni, kas bija iesniegta kā potenciāli nokarenā fizāra. Dabasdatos tādu novērojumu neatradu. Paraudziņā bija retāka suga - vīnogķekaru badhāmija.


IlzeP 06.decembris, 15:20

Labots


Inita 06.decembris, 15:19

Biezkāta piltuvene Ampulloclitocybe clavipes


IlzeP 06.decembris, 15:12

Pievienoju datu bāzei.


dziedava 06.decembris, 15:12

Pareizi ir Xeromphalina campanella :)


IlzeP 06.decembris, 15:10

Vai pareizi ir Xeromphalia vai Xeromphalina?


Inita 06.decembris, 14:39

Parastā melnbaltene Melanoleuca melaleuca


Liepzieds 06.decembris, 14:26

Lielais ūdenscirslis?


dziedava 06.decembris, 11:51

Vai šī varētu būt pie manis? Pirmā piegājienā neatradu, bet varbūt rūpīgāk jāmeklē? Izskatās jau pēc tipiskas garkājas, varētu drošībai pārbaudīt, ja būtu.


Inita 06.decembris, 11:40

Varbūt alkšņu zvīņene Flammula alnicola


Inita 06.decembris, 11:38

veca briežu jumtene visdrīzāk.


Inita 06.decembris, 11:37

Kailā aplocene Lepista nuda


Kiwi 06.decembris, 11:17

Paldies, Inita un Uldi, par komentāriem un labojumiem!


Inita 06.decembris, 11:15

Varbūt zvīņene Pholiota sp.


Inita 06.decembris, 11:14

Varbūt sārtlapīte Entoloma sp.


Inita 06.decembris, 11:13

Zelta brūnsardzene Phaeolepiota aurea


Inita 06.decembris, 11:12

Varbūt Gliemežnīcene Hohenbuehelia sp.


dziedava 06.decembris, 11:00

Valda, jums tur ir krājumi par vairākiem gadiem uz priekšu :)), gan jau vēl kas labs atradīsies. Sezonā krājumiem pieķerties nebija laika..


Inita 06.decembris, 10:56

Varbūt kāda vērdiņsēne...


Inita 06.decembris, 10:52

Zilganā aplocene Lepista glaucocana


Inita 06.decembris, 10:52

Zvīņene Pholiota sp.


Inita 06.decembris, 10:50

Rudkāta vērdiņsēne Connopus acervatus


Grislis 06.decembris, 10:50

Paldies, Julita! Cik jauki saņemt kādu ziņu par manām gļotsēnēm, jo īpaši tāpēc, ka šovasar man diemžēl nebija neviena ziņojuma un vairs jau necerēju uzzināt kaut ko TIK iepriecinošu! Un re - arī piemājas mežiņā var kaut ko labu atrast! Ne tikai Ķemeros :)


Inita 06.decembris, 10:48

Veca tīmeklene Cortinarius sp.


Inita 06.decembris, 10:47

Varbūt greznā sēntiņa Mycena amicta


Inita 06.decembris, 10:40

Sēntiņa Mycena sp.


Inita 06.decembris, 10:39

Varbūt vainaga virpainīte Psilocybe coronilla


Inita 06.decembris, 10:34

Nenosakāma, miglaina


Inita 06.decembris, 10:34

Varbūt ķieģeļsarkanā sērsēne Hypholoma lateritium.


Inita 06.decembris, 10:22

Laikam zābakotā vērdiņsēne Marasmiellus peronatus


Inita 06.decembris, 10:21

Samtmicīte Conocybe sp.


Inita 06.decembris, 10:20

Interesanta...


Inita 06.decembris, 10:19

Varbūt koksnes piltuvene Ossicaulis lignatilis


Inita 06.decembris, 10:17

Varbūt plankumainā vērdiņsēne Rhodocollybia maculata


Inita 06.decembris, 10:16

Jāredz apakša, bet varētu būt kopaugošā vērdiņsēne Marasmiellus confluens


Inita 06.decembris, 10:15

Jā, ļoti iespējams!


Inita 06.decembris, 10:14

Sausdobīte


Inita 06.decembris, 10:13

Zvaniņu sausdobīte Xeromphalina campanella


Inita 06.decembris, 10:11

Varbūt iedobīte Xeromphalina sp.


Inita 06.decembris, 10:10

Varbūt zvīņainā sīkstene...


Inita 06.decembris, 10:06

Varbūt kāda no spīgulītēm. Interesanta!


Inita 06.decembris, 10:04

Izskatās, ka lapiņas sārtas. Varbūt netipiska atmatene?


Inita 06.decembris, 10:02

Kātiņš? Lapiņas? Gredzens? Pēc šāda attēla nu nekā...


Inita 06.decembris, 10:01

Varbūt kāda no tīrumenēm Agrocybe sp. Tām gan nav nepatīkamasa smakas...


Inita 06.decembris, 10:00

Izskatās, ka sārta lapiņas. Varbūt kāda sārtlapīte Entoloma?


Inita 06.decembris, 09:59

Man izskatās pelēka. Nezinu, kas tā ir, bet interesanta. Varbūt kāda no čemurpūkainēm, varbūt vēlāk melnēja?


Inita 06.decembris, 09:57

Meža vērdiņsēne Gymnopus dryophilus


Inita 06.decembris, 09:53

Ļoti miglaina, varētu būt čiekursēne...


Inita 06.decembris, 09:52

Melnbaltene Melanoleuca sp.


Inita 06.decembris, 09:51

Zvaniņu sausdobīte Xeromphalia campanella


Inita 06.decembris, 09:50

Laikam sēntiņa Mycena sp., kaut izskatās liela.


Inita 06.decembris, 09:48

Veca, nenosakāma.


Inita 06.decembris, 09:47

Veca, nenosakāma


Inita 06.decembris, 09:47

Atzīšu tomēr par nenosakāmu...


dziedava 06.decembris, 08:50

Paldies, Andri un Valda par paraudziņiem. Tik forši, ka ir kur "pagrābties", kad vajag kādu sugu labāk saprast un salīdzināt! :)


dziedava 06.decembris, 08:48

No tik lieliem tuvplāniem nevar saprast - tiešām Tev izskatās pēc medainās? Un pārskatīju T.favoginea mikroskopējumus, nu nav tur pilnīga tīkliņa, arī aprakstā minēts, ka bieži nepilnīgs. Tev tajā sporu kopbildē visi pilnīgi. Te cita Tava medainā tipiska: https://dabasdati.lv/lv/image/9pahilaevqu2iqr28imm3rcvf5/589187/ Te Vijas: https://dabasdati.lv/lv/image/be2a8bddeb4f82fdf4a45c2f64ff71ec/610114/ un te mana: https://dabasdati.lv/lv/image/7dc14133183c2b6eb3662ee9d5ebcc7a/597526/ salīdzini ar savu: https://dabasdati.lv/lv/image/3t0sr03blllm0r6bki9jte3gj3/685960/ Nu ir taču pavisam citādāka! Vijai vienreiz bija gadījies, ka piespruka režģa hemitrihijas pavediens citai trihijai, tāpēc man arī nav tās uzticības, ka mikroskopēts īstais. Ja trešajā reizē arī būs tādas pašas sporas, tad tikai noticēšu. Un tad jāsaka - šis gads tad ir riktīgi sačakarējis gļotsēnes, ka tās vairs "pēc sevis" neizskatās. Vīrs man pajautāja, vai nav bildēta helovīna dienā, tad tās ar pārģērbušās ;)


andrisb 06.decembris, 08:35

Mīļš paldies Julitai par gļotsēņu noteikšanu!


felsi 06.decembris, 08:13

Par bumbiņām droši zinu, tagad tās, daļa bumbiņas, citas pastieptas, dzetenīgas, smilškrāsas. Mikroskopija 2 no dažādām vietām. Attīstījās mājās kastītē.


nekovārnis 05.decembris, 22:39

un skujkoku sarkanais koksngrauzis - tik šoreiz tēviņš


nekovārnis 05.decembris, 22:33

A.diadematus vai A.marmoreus tēviņš - īsti netieku gudrs.


dziedava 05.decembris, 22:10

Inguna, speciāli Tevis dēļ mikroskopēju (jo šai sugai man nebija labu mikro-foto) Hemitrichia serpula, lai parādītu, ka Tava mikroskopija ir kopija šai sugai, sk.: https://dabasdati.lv/lv/observation/b8e3b79993b24ff592c5295a2ee9de3c/ Būtiski - sporām režģis ir pilnīgs (nav tukšu, nepievienotu galu), bet Tevis izteiktajai hipotēzei Trichia favoginea u.c. trihijām ar lielajām acīm - režģis ir nepilnīgs. Tāpēc šī nav T.favoginea. Un arī elateras ir savijušās, kā to dara H.serpula. Tu droši zini, ka sporas paņēmi no tām bumbiņām, kas te redzamas? Balts plazmodijs, kas kļūst dzeltens, ir ļoti interesants, mani patiešām interesē, kas tās ir, tikai mikroskopija nav T.favoginea un apšaubu, vai pieder bumbiņām.


marsancija 05.decembris, 21:01

Paldies Initai un Ilzei par sēnes sugu!


Laimeslācis 05.decembris, 20:30

Skaistas tās acis! :)


Vīksna 05.decembris, 19:16

Paldies !


dziedava 05.decembris, 19:13

Joka pēc iemetu apakšējo foto googlē un man parādīja sēnes Torula herbarum. Tik līdzīgas, ka es noticēju, bet neko par tādu sēni iepriekš nezināju.


felsi 05.decembris, 17:50

Pievienoju mikroskopiju.


Inita 05.decembris, 16:58

Sēntiņa Mycena sp.


Inita 05.decembris, 16:57

Veca sēne, visdrīzāk apmalotā ķiverene Galerina marginata


Inita 05.decembris, 16:55

Dzidrā sēntiņa Mycena pura


Inita 05.decembris, 15:56

Nekas cits kā dzeltenā vistene Tricholomopsis sulfureoides nenāk prātā.


Inita 05.decembris, 15:52

Zemes šķiedrgalvīte Inocybe geophylla


Inita 05.decembris, 15:51

Sēntiņa Mycena sp.


Inita 05.decembris, 15:48

Sēra pūkaine Tricholoma sulphureum


dziedava 05.decembris, 15:37

Domājams, no tās pašas kritalas man ir vākums ar lampīti, kurā bija 1 gab. dīvaina, apaļa trihija ar guļošu ļumīgu kātiņu. Mikroskopiski - T.decipiens (ar tīkliņu), tā ka var uzskatīt, ka šī Tava suga ir arī mikroskopiski apstiprināta ;)


Inita 05.decembris, 12:59

Asins sēntiņa Mycena haematopus


Vīksna 05.decembris, 12:52

Paldies ! Pašai interesēja pārbaudīt, jo pēc veroniku lapām īsti neizskatījās. Agrāk to grāvi tālāk uz Lietuvas pusi briesmīgi indēja.Kad atkusnis, ja tās lapas nav nosalušas, varu uz to pusi aiziet, un arī vasarā.


dziedava 05.decembris, 11:54

Šī bija palikusi nepamanīta pie nenoteiktajām, jo sapelējusi, šķietami nenosakāma. Taču papagaiļu fizārai ir tik raksturīga oranžā krāsa gan kātiņam, gan galviņā kapilīcija mezgliem, ka tā nosakāma arī sapelējusi. Turklāt šai sugai nez kāpēc ir tipiski šādi sapelēt, te arī līdzīga paskata novērojums: https://www.gbif.org/occurrence/1822602788 Priekš manis, protams, vissmieklīgākais, ka šī zināmā, raksturīgā, bet tik ļoti reti redzētā suga atrasta netālu no manām mājām. Citreiz jāpadomā, vai vērts katru reizi tālu braukt, vai vērts pastaigāt arī netālu no mājām ;) Mežs tur laikam boreāls?


Edgars Smislovs 05.decembris, 11:43

Vismaz daļa no bara kaņepīši.


Kiwi 05.decembris, 10:57

Paldies, Inita, par palīdzību sugu noteikšanā!


Inita 05.decembris, 10:56

Bērzlape Russula sp.


Kiwi 05.decembris, 10:55

Paldies, Uldi!


Inita 05.decembris, 10:55

Zvīņainā jumtene Pluteus petassatus


Inita 05.decembris, 10:54

Laikam zvīņainā sīkstene Neolentinus lepideus


Inita 05.decembris, 10:51

Zaļdzeltenā mēslene Bolbitius titubans


Inita 05.decembris, 10:47

Stiklene Hygrocybe sp.


Inita 05.decembris, 10:47

Veca jumtene


Inita 05.decembris, 10:14

Skaistgalveņu sēdene Crepidotus applanatus varbūt


Inita 05.decembris, 10:11

Zvīņainā jumtene Pluteus petassatus


Inita 05.decembris, 10:10

Parastā piltuvene Infundibulicybe gibba


Inita 05.decembris, 10:09

Sārtlapīte Entoloma sp.


Ansis 05.decembris, 10:05

Šo vajadzēs vasarā pārbaudīt! Bez foto redzamajām pazīmēm (sēdošas lapas, stīgas, violeta nokrāsa, augšanas vieta), būtu jāredz kā uzzied. Svaigu augu saberžot, tam esot ķiploku smarža.


Inita 05.decembris, 10:02

Dzeltējošā sānause Pleurotus pulmonarius


Inita 05.decembris, 10:00

Zvīņainā sīkstene Neolentinus lepideus


Inita 05.decembris, 09:59

Iespējams, ka kamoleņu mietene Tapinella panuoides


Inita 05.decembris, 09:57

Pilsētas atmatene Agaricus bitorquis


Inita 05.decembris, 09:56

Krokainā tintene Parasola plicatilis


Inita 05.decembris, 09:54

Netīrā aplocene Lepista sordida


Inita 05.decembris, 09:50

Vīteņu sēntiņa Mycena meliigena


Inita 05.decembris, 09:48

Dzeltenpelēkā piltuvene Clitocybe geotropa


Inita 05.decembris, 09:46

Smirdošā dobumsēnīte Gymnopus foetidus


Inita 05.decembris, 09:44

Zaļdzeltenā mēslene Bolbitius titubans


Vīksna 05.decembris, 01:08

Paldies !


felsi 04.decembris, 23:40

Pievienoju mikroskopiju.


dziedava 04.decembris, 17:27

Abas ir viena suga. Dzeltenbaltās bumbiņas ir vēl neattīstījušās.


Irbe 04.decembris, 16:10

Mājas zvirbulis M


dziedava 04.decembris, 13:57

Grūti pateikt. Te svarīga pazīme bija tas ārējais tīkliņš, ka tas C.ellae esot smalks. Ja ir laiks, varbūt var mēģināt to ārējo tīkliņu labāk nobildēt, un vēl kādu galviņu, iekšas, salīdzināšanai (ja tāda smuka vēl kāda ir). Padomāšu.


meža_meita 04.decembris, 13:11

Pruīna (apsarme) ap apotēciju bija balta vai zaļa?


Irbe 04.decembris, 12:26

Pelēkais strazds


Langa 03.decembris, 23:10

Šai vietā viņš jau lielāka, kā 10. gadu ziemo.


Igors 03.decembris, 22:48

Sudrabkaija ar dzeltenīgām kājām


IlzeP 03.decembris, 21:37

Skaidrs, paldies, tātad no 700.


Laimeslācis 03.decembris, 20:46

Ā- sapratu! Jā šīm tādus nesaskatu. Šīm kolumela dalās ļoti līdzīgi kā C.ellae ( zari sadaloties veido tādu kā pusloku/kausu). Tādu līdzību manas acis saskata.


dziedava 03.decembris, 20:29

Nē, skat., piem: https://dabasdati.lv/lv/image/f5d2e601bac5ddd55d4fea9924d108d5/683103/ Spora labajā pusē. Tai gandrīz apakšā, mazliet pa labi, tajā riņķī ir gaišāks posms. Apakšējai sporai tāds posms ir pa labi.


Laimeslācis 03.decembris, 20:19

Pieliku vēl vienu bildi. Attēla centrā dažām sporām redzams tāds kā gredzens - vai tā varētu izskatīties tā gaišā josla ap sporu?


Vīksna 03.decembris, 19:48

Paldies !


Vīksna 03.decembris, 19:47

Skaits vismaz 700 tur lidinājās, tā aptuveni pēc bildētā skaitīju, un ne viss bildē ietilpa.


dziedava 03.decembris, 19:33

Nja, sporas nu tā, pa augšējo robežu, jābūt 7-10(11) mkm. Bet kā vakar rakstīju, Edvīns teic, ka C.nigra ir ļoti daudzveidīga, tik skrupulozi nav jāskatās. C.nigrai sporām raksturīga arī dīgšanas pora - apkārtējā riņķītī gaišāka josla. Tāda netika manīta? Ja nevar 1000x palielinājumu, tad gan grūtāk to saprast. Bet nu kādi vēl varianti ar garu kolumellu. C.ellae pēc franču noteicēja ir līdz 1mm, pēc vācu - līdz 1,6(2) mm, tad šī derētu. Sporas 7-11(12)mkm. Šai raksturīgs gandrīz pilns ārējais tīkliņš (pa lodes virsmu).


IlzeP 03.decembris, 19:04

Gan www.putni.lv ir bildes ar vasaras un ziemas tērpiem, gan, piemēram, nesen iznākušajā Eiropas putnu noteicējā.


Laimeslācis 03.decembris, 18:53

Nomērīju sporas - viena 9,56 mkm pārējās virs 10 mkm, - no 10,15 līdz 10,76 mkm. Sanāk ka par lielu priekš C.nigra? Pieliku bildes.


Alarion 03.decembris, 18:53

Paldies, Ilze! Ar kaiju atpazīšanu man iet grūti pagaidām. Gan jau ir lielais ķīris - punktiņš bija. Tagad zināšu, ka lielajiem ķīriem arī ir ziemas 'tērpi', citādi nekādi nevarēju identificēt, skatoties attēlos, kur tikai vasaras. :)


IlzeP 03.decembris, 18:22

Pie skaita rādās 1-700. Vai mainīt uz 700-700 vai arī uz kādu skaita diapazonu?


Laimeslācis 03.decembris, 17:55

Tikko pieliku bildi - augļķermeni ar izmēriem.


dziedava 03.decembris, 17:53

Hmm, te tomēr ir gara taisna kolumella, pie apakšas nedalās, kā tai bildē likās. Pašā augša sadalās, tas jau ir kas cits. Tad jau drīzāk būs C.nigra. Nu sporas var paskatīt, bet ja ir tāda gara kolumella, tad jābūt C.nigra


Laimeslācis 03.decembris, 17:38

Paldies, Julita!


Irbe 03.decembris, 17:24

Brūnspārnu ķauķis


Laimeslācis 03.decembris, 17:23

Jā , kolumela tiešām dalās. Pieliku divas bildītes. Paskatīšos sporas.


Laimeslācis 03.decembris, 16:15

Paldies, Julita!


Kiwi 03.decembris, 15:42

Paldies, Margarita un Uldi, par sugas noteikšanu!


dziedava 03.decembris, 15:24

Un vēl ir variants, ka paraudziņā kopā ir dažādas sugas. Izdevās atrast arī vienu tādu vālīti, kurai stiprinājuma vietas kapilīcijam ar kolumellu neizdevās atrast, tā arī tāda pusizjukusi, haotiska. Tā ka varbūt arī, ka abas sugas, tāpēc pagaidām lai nosaukums paliek kā ir.


dziedava 03.decembris, 15:10

Šī mani ļoti samulsināja. Pēc Neuberta tik garas (pat virs 5 mm) var būt tikai 3 sugas - C.alta, C.fragilis un C.nigra. C.fragilis atkrīt, jo tam tipiski kātiņš puse garuma (te daudz garāks) un sporas mazākas un citādāk izskatās. Paliek C.alta un C.nigra. Kārpainas sporas 8-10 mkm der abām sugām. Garuma / galviņas proporcijas arī. Bet C.alta kapilīcijs tipiski viegli atdalās no kolumellas. Mājās esošajos eksemplāros kapilīcijs ir skaidri redzami daudzās vietās savienots ar kolumellu. Tiesa, daļēji jau ir atplīsis un gar kātiņu tikai driskas. Bet tas ir nobriedušā sporu stadijā, kad C.alta jau būtu kā mākonim nogājušam no kolumellas nost. Atradu mājās C.alta paraudziņu. Tam ir tāds haotisks paskats, nav tādu glītu bumbiņu un nav tādu daudzu stiprinājumu pie kolumellas. Būs vien šis C.nigra. Bet tas sākotnēji tipiskais paskats ar iežmaugtajiem vēderiem ir riktīgi mulsinošs..


Irbe 03.decembris, 14:37

Šī būs purva zīlīte


Irbe 03.decembris, 14:34

Mazā gaura?


dziedava 03.decembris, 14:29

Mikroskopēju. Diemžēl paraudziņš tā arī nenobrieda. Mikroskopijā sporas netipiski gaišas, bez skaidra raksta (t.i., nenobriedušas), pēc izmēra 9-10 mkm, kas derētu. Kapilīcijs un kolumella bija atrodami, savstarpēji nesaistīti, kas varētu būt C.alta atbilstoši. Ņemot vērā makro parametrus, domāju, ka suga noteikta pareizi.


dziedava 03.decembris, 13:52

Forma ir kā C.nigra, bet ļoti maza, līdz 2mm un mani uzmanīgu dara 2. foto 3. no labās puses, kam caurspīdīga galviņa - izskatās, ka tur kolumella sadalījusies dakšā - divos zaros, katrs uz savu pusi (C.nigra kolumella ir vienā zarā, taisna). Ja tā - tad daudz ticamāks variants ir C.elegans, kas ir tieši tik maza un kam kolumella dalās galviņā pie apakšas. Ja paraudziņš joprojām ir, tad šo pazīmi derētu pārbaudīt. :)


IlzeP 03.decembris, 13:43

Vai arī kajaks, tiešām nevaru pēc bildēm pateikt.


IlzeP 03.decembris, 13:42

Zivju kaijai Latvijā ir viens novērojums 1974. gadā. Bildes ļoti miglainas, visdrīzāk varētu būt lielais ķīris (laikam jau ir melns punkts uz vaiga?).


roosaluristaja 03.decembris, 13:09

Baltais tādā vietā nevarētu būt


dziedava 03.decembris, 12:03

Šis izrādījās interesants eksemplārs. Pēc skata līdzīgs melnajai komatrihijai, tikai mazāks un ar lielākām sporām nekā vajadzētu būt, par ko Edvīns teica, ka tas vēl esot ok priekš C.nigra. Bet sporas tam ar tādiem lieliem "caurumiem" (dīgšanas poras), kādas C.nigra gan nav raksturīgas. Tādas ir tipiskas Comatricha rigidireta, kam gandrīz atbilst arī pārējie parametri (mazs izmērs, lielākas sporas), ka es jau domāju, ka būs jauna suga, bet tai esot raksturīga augšana uz koka mizas. Bet te, šķiet, uz plikas koksnes. Tad nu šobrīd paliekam pie neparastas C.nigra, bet kas zina, varbūt vēlāk izdalīs kādu jaunu sugu, kas šai labāk derēs :)


Alarion 03.decembris, 10:24

Vai varbūt cita kaija? Mazāka nekā lielās (jaunie sudrabkaijas putni?).


Gradin 03.decembris, 07:43

Paldies par izsmeļošo atbildi.


CerambyX 03.decembris, 01:55

Pie vainas ir no senākiem laikiem (kad ziemas bija aukstākas utt.) saglabājies 'automātiskais filtrs' - daļai 'reto ziemotāju' robeždatums ir 1. decembris. Protams, mūsdienās baltais gārnis droši vien ziemā vairs nav interesants nevienā gadījumā (ja vien nav kādi 382 gārņi vienkopus), bet automātiskais filtrs šādām izmaiņā nespēj izsekot attiecīgi.... Būs droši vien jāpacieš Ardea alba uzlidojums interesantāko novērojumu tabulā nākamajos mēnešos. P.S. bet nu kaut ko centos sabakstīt, ka ziemā varbūt, lai atzīmē interesantus sākot no 10 putniem vienkopus. Cerams, ka DD.lv nesalauzu. Ja kādam ir argumenti, tad var reducēt uz nez - 5 puntiem. Bet nu 1 Ardea alba ziemā laikam tiešām nav vairs nekas interesants. Esam fleksibli un pielāgojamies. (ja vien tehnoloģijas to atļauj).


Gradin 03.decembris, 01:18

Ar ko baltais gārnis īpašs, ka ir interesants novērojums?


Laimeslācis 02.decembris, 21:31

Fotografēju, jo domāju, ka tās ir gļotsēņu kājiņu pamatnes, tikai izlūzušas. Papētīšu...


Gaidis Grandāns 02.decembris, 17:57

Laiks agrāks (ap plkst. 9:30), bet vieta un datums pareizi - pārlidoja virs dārza.


Alvis Āboliņš 02.decembris, 17:49

Vai pareizs laiks, varbūt vieta?


roosaluristaja 02.decembris, 11:53

Principā var būt, bet es pēc šī attēla neņemos viennozīmīgi apgalvot, ka tā ir


artis113 02.decembris, 11:26

Vai šī varētu būt diplomitoporus flavescens? Aug uz nokaltušas priedes.


dziedava 01.decembris, 23:44

6stūri varētu būt arī izjukuši tik izpūrušai gļotsēnei. Te interesants raksts: https://forum.toadstool.ru/topic/5657-tubifera-applanata/


dziedava 01.decembris, 23:38

Bet nu no trubiņām sastāv?


VijaS 01.decembris, 23:33

Taisnība, pārsteidzos. Pirmā doma, ieraugot krāsu, vispār bija par vecu pūkaino mīkstpiepi, ja tomēr nē, tad no gļotsēnēm tuvākās asociācijas bija ar aveņgļotsēnēm. Mīkstpiepi sporas neapstiprināja. No aveņgļotsēnēm sporu izmērus varētu pievilkt parastajai pie apakšējām robežām, tā likās ticamāka. Precīzāka atbilstība būtu T. corymbosa, bet tā atrodama Centrālamerikas tropiskajos mežos. Vēl viena suga, kam sporu izmērs būtu atbilstošāks - T. applanata. Tai raksturīgās pazīmes - trubiņas cieši kopā, sešstūrainas kā šūna (izskatās ne pārāk), un ar plakanām virsmām, nevis kaut kādiem galiem (arī īsti nevar novērtēt, jo pārāk sairušas), par laškrāsas toni jaunībā nemaz nerunājot. Tādējādi secinājums - diez vai aveņgļotsēne, bet jādomā, kam vēl ir tādas mazas, neizteiksmīgi tīklotas, gaišas sporas.


dziedava 01.decembris, 22:07

Sporas ar dalījumiem (septate) ir sēnēm un ķērpjiem. Kādiem piemēram uz sitiena nevaru atcerēties. Bet gļotsēnēm tādas noteikti nav. Vēl mani ieintersēja 9. attēlā - tur "galviņas" ir apakšā - varbūt tās ir kādas sēnes? Pēc gļotsēnes apakšas īsti neizskatās. Bet vajadz;etu labāku skatu :)


Laimeslācis 01.decembris, 21:39

Biju neizpratnē ieraugot šāda sporas. Es pirmo reizi uz šitādas gļotsēnes uzķēros. Paldies, Julita par apskaidrību! Mācīšos! :)


dziedava 01.decembris, 21:35

3mm varētu būt tipiski melnajai komatrihijai Comatricha nigra, tai kolumella ir gara, bet 5.att. ir sajūta, ka zem galviņas jau ir sadalīšanās kapilīcija diegos. Ja tā nav C. nigra, tad bez labiem iekšu foto retu sugu nekā nepierādīsi :(


dziedava 01.decembris, 21:32

Sporu izmēru, tātad, vajadzētu tiem "pīrādziņiem", bet tas varētu maz ko ietekmēt, jo izmēri vairākām līdzīgajām sugām ir līdzīgi.


dziedava 01.decembris, 21:31

Es ar šādām tieši šobrīd darbojos. Un secinājums nr. 1 - nekad nemikroskopēt sēņu salipinātos eksemplārus! ;D Viens no svarīgākajiem parametriem ir kolumella un kapilīcijs galviņas iekšienē. To vislabāk var skatīt sporu stadijā, kad izbirušas sporas un palicis tikai kapilīcija tīkliņš, vai kad sporas izpūš. Tādi sēņu nomocīti eksemplāri ir bezcers, tur kolumellu un kapilīcija struktūru visticamāk neredzēt ne tāpat, ne zem stikliņa. Šajā mikroskopijā brūnie kapilīcija diegi ir redzami tīri labi, bet svarīgākais ir kolumella - vai tā sadalās kapilīcija diegos tūlīt ka'tiņa galā, vai kolumella ir līdz pusei vai līdz 2/3 galviņas. Un to te neredzēt.


Laimeslācis 01.decembris, 21:06

Būs jāpamēģina


Laimeslācis 01.decembris, 21:01

Tad sanāk, ka tā ir kaut kāda sēne kas ir pārņēmusi gļotsēni un tās ''pēdiņas'' un ''ķēdītes'' pieder sēnei?


dziedava 01.decembris, 21:00

Vai tās "pielapes" ir mēģināts mikroskopēt? Izskatās pēc kādiem kukaiņa spārniem vtml...


dziedava 01.decembris, 20:55

Gļotsēnes sporas nav daudzdaļīgās, bet tās neizteiksmīgās ar punktiņiem (kārpām), kuras sēnes dēļ ir traumētas un nav apaļas, bet kā pīrādziņi saplacinātas


dziedava 01.decembris, 20:52

Kāpēc domā, ka ar tik mazām sporām ir parastā aveņgļotsēne? Tai jau vajag vairāk - 6-7,5 mkm.


dziedava 01.decembris, 18:30

Ticamākais šķiet C.elegans


dziedava 01.decembris, 18:04

Ticamāka par C.nigra varētu būt C.elegans, jo augumā salīdzinoši maza


dziedava 01.decembris, 17:59

Ņemot vērā mazo izmēru un zemo kolumellas dalīšanos, daudz ticamāka ir C.elegans versija. Bet cik droši, vēl jāpadomā.


VijaS 01.decembris, 16:37

Paldies, Uldi! Jā, pēc tam arī pati sašaubījos.


Kiwi 01.decembris, 16:08

Ilze, šķērsgriezuma foto laikam nebūs, bet Diāna Meiere Mikologu grupā FB vēlreiz apstiprināja, ka noteikta pareizi. Varbūt sazinieties ar Diānu.


roosaluristaja 01.decembris, 15:04

Augļķermeņa ārmalas izskats vairāk norāda uz apmalpiepi


Vīksna 01.decembris, 15:04

Paldies !


Kiwi 01.decembris, 14:56

Man diemžēl nav foto, jo brīdī, kad Diāna nogrieza gabaliņu, nebiju blakus. Uzjautāju Mikologu grupā, varbūt kādam atradīsies foto.


Ilze Ķuze 01.decembris, 14:00

Vai ir šķērsgriezuma foto? Uz egles kritalas?


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2022
© dabasdati.lv
Saglabāts