Aktīvie lietotāji: 85 Šodien ievadītie novērojumi: 570 Kopējais novērojumu skaits: 1456132
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
3. Latvijas ligzdojošo putnu atlants (LLPA3) - DATU IEVADE
LLPA3 datu apkopošana notiek par 2020.–2024. gadu
Lūdzu izvēlieties kartes lapu
Lūdzu, no kartes izvēlieties kartes lapu (5x5 km kvadrātu)
Lūdzu atzīmējiet novērotās sugas anketā un kartē
: :
Akmeņčakstīte
Apodziņš
Ausainā pūce
Baltais gārnis
Baltais stārķis
Baltā cielava
Baltmugurdzenis
Baltspārnu zīriņš
Baltvaigu zīriņš
Baltvēderis
Bārdzīlīte
Bezdelīga
Bezdelīgu piekūns
Bikšainais apogs
Bišu dzenis
Brūnā čakste
Brūnkaklis
Brūnspārnu ķauķis
Cekulainais cīrulis
Cekuldūkuris
Cekulpīle
Cekulzīlīte
Ceru ķauķis
Citroncielava
Čuņčiņš
Čūskērglis
Dadzītis
Dārza ķauķis
Dārza stērste
Dižknābis
Dižraibais dzenis
Dīķu tilbīte
Dumbrcālis
Dzeguze
Dzeltenais tārtiņš
Dzeltenā cielava
Dzeltenā stērste
Dzērve
Dziedātājstrazds
Dzilnītis
Egļu krustknābis
Erickiņš
Ezeru ķauķis
Gaigala
Gaišais ķauķis
Garastīte
Garkaklis
Gredzenūbele
Grieze
Gugatnis
Ģirlicis
Iedzeltenais ķauķis
Jūras ērglis
Jūras zīriņš
Jūras žagata
Jūraskrauklis
Kajaks
Kaņepītis
Kākaulis
Kārklu ķauķis
Klinšu ērglis
Klusais ķauķis
Koku čipste
Kovārnis
Krastu čurkste
Krauklis
Krauķis
Krīklis
Krūmu ķauķis
Kuitala
Ķerra
Ķikuts
Ķivulis
Ķīķis
Ķīvīte
Lakstīgala
Laucis
Laukirbe
Lauku balodis
Lauku cīrulis
Lauku lija
Lauku piekūns
Lauku zvirbulis
Lielais dumpis
Lielais ķīris
Lielā čakste
Lielā gaura
Lielā tilbīte
Lielā zīlīte
Lietuvainis
Lukstu čakstīte
Mazais dumpis
Mazais dūkuris
Mazais dzenis
Mazais ērglis
Mazais ķīris
Mazais mušķērājs
Mazais ormanītis
Mazais svilpis
Mazais zīriņš
Mājas balodis
Mājas čurkste
Mājas strazds
Mājas zvirbulis
Mednis
Melnais erickiņš
Melnais mežastrazds
Melnais mušķērājs
Melnais stārķis
Melnais zīriņš
Melnā dzilna
Melnā klija
Melnā puskuitala
Melngalvas ķauķis
Melnkakla dūkuris
Melnspārnu kaija
Meža balodis
Meža pīle
Meža pūce
Meža tilbīte
Meža zīlīte
Meža zoss
Mežirbe
Mērkaziņa
Mizložņa
Niedru lija
Niedru stērste
Niedru strazds
Ormanītis
Paceplītis
Paipala
Parastā ūbele
Paugurknābja gulbis
Pelēkais mušķērājs
Pelēkais strazds
Pelēkā cielava
Pelēkā dzilna
Pelēkā pīle
Pelēkā vārna
Pelēkā zīlīte
Pelēkvaigu dūkuris
Peļkājīte
Peļu klijāns
Platknābis
Plukšķis
Pļavu čipste
Pļavu lija
Pļavu tilbīte
Priežu krustknābis
Prīkšķe
Pupuķis
Purva ķauķis
Purva piekūns
Purva pūce
Purva tilbīte
Purva zīlīte
Ragainais dūkuris
Riekstrozis
Rubenis
Sarkanā klija
Sarkanrīklīte
Sāmsalas dižpīle
Sārtgalvītis
Seivi ķauķis
Sila cīrulis
Sila strazds
Sīlis
Sloka
Smilšu tārtiņš
Somzīlīte
Stepes čipste
Sudrabkaija
Svilpis
Svirlītis
Svīre
Svītrainais ķauķis
Tītiņš
Trīspirkstu dzenis
Tumšā čakstīte
Upes ķauķis
Upes tārtiņš
Upes tilbīte
Upes zīriņš
Urālpūce
Ūdensstrazds
Ūdensvistiņa
Ūpis
Vakarlēpis
Vālodze
Vidējais dzenis
Vistilbe
Vistu vanags
Vītītis
Zaļais ķauķītis
Zaļā dzilna
Zaļā vārna
Zaļžubīte
Zeltgalvītis
Ziemeļu gulbis
Zilrīklīte
Zilzīlīte
Zivjērglis
Zivju dzenītis
Zivju gārnis
Zvirbuļvanags
Žagata
Žubīte
Papildus sugas
Acteku kaija
Akmeņtārtiņš
Akmeņu čipste
Apkakles sīga
Apkakles strazds
Ausainais cīrulis
Austrumu melnais erickiņš
Austrumu ūbele
Avozeta
Bafina zoss
Baltacis
Baltā pūce
Baltgalvas grifs
Baltijas reņģu kaija
Baltirbe
Baltkakla mušķērājs
Baltpieres zoss
Baltsvītru krustknābis
Baltvaigu zoss
Bēdrozis
Bikšainais klijāns
Birztalu stērste
Brūnais ibiss
Brūnkakla gārgale
Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš
Cekulzīriņš
Ceru ormanītis
Cirtainais pelikāns
Daglā čakstīte
Daurijas bezdelīga
Dūņšņibītis
Dzeltenknābja gārgale
Dzeltensvītru ķauķītis
Gaišais ķeģis
Gaišais šņibītis
Gaišzilā zīlīte
Garastes klijkaija
Garknābja gaura
Garstilbis
Grīšļu ķauķis
Hjūma ķauķītis
Īsastes klijkaija
Īsknābja zoss
Īspirkstu mizložņa
Jūras ķīvīte
Jūras šņibītis
Jūras tārtiņš
Kalnu ķeģis
Kalnu zoss
Kamčatkas kaija
Kanādas zoss
Karošknābis
Kaspijas kaija
Koku pīle
Krāšņā pūkpīle
Krustknābis Loxia sp.
Kuitala sp.
Kukaiņu piekūns
Lapzemes stērste
Lāsainais ķauķis
Lielais alks
Lielais piekūns
Lielais šņibītis
Lielais zīriņš
Lielā čipste
Lielā klijkaija
Lielā polārkaija
Lielā sīga
Lielā stērste
Lielgalvis
Līkšņibītis
Mandarīnpīle
Mazais alks
Mazais gulbis
Mazais jūraskrauklis
Mazais ķeģis
Mazā ausainā pūcīte
Mazā gaura
Mazā polārkaija
Mazā sīga
Mazā stērste
Mazā zoss
Mājas apogs
Medību fazāns
Medību piekūns
Melnais alks
Melnais grifs
Melnais gulbis
Melnā pīle
Melnā vārna
Melngalvas kaija
Melngalvas stērste
Melngalvas zoss
Melnkakla gārgale
Melnpieres čakste
Melnrīkles strazds
Melnspārnu bezdelīgtārtiņš
Meža stērste
Morinella tārtiņš
Nakts gārnis
Palieņu ķauķis
Pallasa ķauķis
Parastais ķeģis
Parastais šņibītis
Parastā pūkpīle
Platknābja pūslītis
Plīvurpūce
Polārā gārgale
Priežu stērste
Pundurērglis
Raibais zemesstrazds
Reņģu kaija
Rietumu garastīte
Rietumu lakstīgala
Rudastes čakste
Rudā dižpīle
Sarkanā puskuitala
Sarkankakla zoss
Sarkanrīkles čipste
Sārtais pelikāns
Sārtais strazds
Sārtā kaija
Sējas zoss
Sibīrijas čuņčiņš
Sibīrijas ķauķītis
Sniedze
Sniega zoss
Stellera pūkpīle
Stepes lija
Stepes piekūns
Stepes smilšvistiņa
Svītrainā pūce
Šaurknābja pūslītis
Šķeltastes kaija
Švarca ķauķītis
Taigas sējas zoss
Temminka šņibītis
Terekija
Tievknābja kaira
Trīspirkstu kaija
Trulītis
Tuksneša čakstīte
Tuksneša ķauķis
Tuksneša tārtiņš
Tumšais ķauķītis
Tumšais vētrasputns
Tumšā pīle
Tumšā tilbīte
Tundras kaija
Tundras sējas zoss
Tundras šņibītis
Tundras tārtiņš
Ūdeņu čipste
Vidējais ērglis
Vidējā klijkaija
Vidusjūras kaija
Ziemas žubīte
Ziemeļpūce
Ziemeļu ķauķītis
Ziemeļu sulla
Ziemeļu svilpis
Ziemeļu vētrasburātājs
Zivju kaija
Zīda gārnis
Zīdaste
Procentuālā apsekotība pret prognozēto sugu skaitu kvadrātā
Kvadrāti bez novērojumiem
1x1 Nosaukumi
  
6 - 25
26 - 50
51 - 75
> 75

Lai reģistrētu novērojumus ir nepieciešamsreģistrētiesDabasdati.lv!

Ligzdošanas ticamības pazīme:*
Nav publiski pieejams:
Koordinātas:*
Skaits*
Biotops:
Mainīt novērojuma datumu:
Uzvedība:
Noteikšanas pazīmes:
Piezīmes:
Fotogrāfija:
Audio fails:
Youtube video:
Kvadrāts:*
1x1 Kvadrāts:*
Ligzdošanas ticamības pazīme::*
Koordinātas:
Skaits (ligzdotājiem - pāros):
Mainīt novērojuma datumu:
Piezīmes:
Kvadrāts:*
1x1 Kvadrāts:*
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2022 © dabasdati.lv