Aktīvie lietotāji: 344 Šodien ievadītie novērojumi: 32 Kopējais novērojumu skaits: 1969701
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt

10.04.2024.

30.03.2024.

Pēdējie novērojumi
16-Jun-2024, KM
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
Saldlapu tragantzirnis Astragalus glycyphyllos
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
Meža vīķis Vicia sylvatica
16-Jun-2024, KM
Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp.
16-Jun-2024, KM
Melnais ķērpjlācītis Atolmis rubricollis
16-Jun-2024, KM
Koksngrauzis Anastrangalia sanguinolenta Anastrangalia sanguinolenta
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
Pūkmuša Hemipenthes morio Hemipenthes morio
16-Jun-2024, KM
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
16-Jun-2024, KM
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
16-Jun-2024, KM
16-Jun-2024, KM
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
16-Jun-2024, KM
Parastais purvraibenis Boloria selene
16-Jun-2024, KM
Noras samtenis Lasiommata maera
16-Jun-2024, KM
Dumbrcālis Rallus aquaticus
21-Jun-2024, bišudzenis
Meža pūce Strix aluco
20-Jun-2024, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
16-Jun-2024, VitaS
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
16-Jun-2024, VitaS
16-Jun-2024, VitaS
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
16-Jun-2024, VitaS
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
20-Jun-2024, Stunda
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
20-Jun-2024, Stunda
Grieze Crex crex
20-Jun-2024, apogs apogs
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
20-Jun-2024, pētniece
16-Jun-2024, VitaS
Spānijas kailgliemezis Arion lusitanicus
17-Jun-2024, VitaS
16-Jun-2024, VitaS
Dzērve Grus grus
20-Jun-2024, finesse
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Paipala Coturnix coturnix
20-Jun-2024, apogs apogs
Apodziņš Glaucidium passerinum
20-Jun-2024, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
20-Jun-2024, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
20-Jun-2024, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
20-Jun-2024, dekants
Sloka Scolopax rusticola
20-Jun-2024, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
20-Jun-2024, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
20-Jun-2024, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
20-Jun-2024, dekants
Sloka Scolopax rusticola
20-Jun-2024, skazhy
20-Jun-2024, KristianaO
Apaļlapu rasene Drosera rotundifolia
20-Jun-2024, KristianaO
20-Jun-2024, KristianaO
Plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata subsp. maculata
20-Jun-2024, KristianaO
Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica
20-Jun-2024, KristianaO
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Lauku zvirbulis Passer montanus
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Dārza ķauķis Sylvia borin
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Kajaks Larus canus
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Ķivulis Spinus spinus
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Lielais ķīris Larus ridibundus
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Pelēkais strazds Turdus pilaris
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Zaļžubīte Chloris chloris
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Dadzītis Carduelis carduelis
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Dzeltenā cielava Motacilla flava
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Vidējais dzenis Leiopicus medius
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Svīre Apus apus
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Kaņepītis Linaria cannabina
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Grieze Crex crex
19-Jun-2024, Antarktīda
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jun-2024, Anete PB
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Jun-2024, finesse
Lauku zvirbulis Passer montanus
20-Jun-2024, finesse
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
20-Jun-2024, finesse
Paipala Coturnix coturnix
20-Jun-2024, finesse
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
20-Jun-2024, finesse
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
20-Jun-2024, Margarita W
Pļavu tilbīte Tringa totanus
20-Jun-2024, Margarita W
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
20-Jun-2024, Margarita W
Kuitala Numenius arquata
20-Jun-2024, Margarita W
Lauku balodis Columba palumbus
20-Jun-2024, Gobi
Svīre Apus apus
20-Jun-2024, Gobi
Žagata Pica pica
20-Jun-2024, Gobi
20-Jun-2024, ekologs
Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica
20-Jun-2024, fufuks
Peļu klijāns Buteo buteo
20-Jun-2024, Anete PB
Dzeltenais ragansviests Fuligo septica var. flava
20-Jun-2024, Cardinal
Tīruma usne Cirsium arvense
20-Jun-2024, inita_h
Šaurlapu ugunspuķe Chamaenerion angustifolium
20-Jun-2024, inita_h
Zvīņainā sīkstene Lentinus lepideus
20-Jun-2024, Cardinal
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Jun-2024, finesse
Zilzaļā hlorociborija Chlorociboria aeruginascens
20-Jun-2024, Cardinal
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa
20-Jun-2024, Cardinal 2
Kaņepītis Linaria cannabina
20-Jun-2024, finesse
Žubīte Fringilla coelebs
20-Jun-2024, finesse
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Jun-2024, finesse
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
20-Jun-2024, finesse
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Jun-2024, finesse
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
20-Jun-2024, finesse
Ķīvīte Vanellus vanellus
20-Jun-2024, finesse
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
20-Jun-2024, finesse
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
20-Jun-2024, finesse
Kaņepītis Linaria cannabina
20-Jun-2024, finesse
Sila strazds Turdus viscivorus
20-Jun-2024, finesse
Lauku balodis Columba palumbus
20-Jun-2024, finesse
Niedru lija Circus aeruginosus
20-Jun-2024, finesse
Gaigala Bucephala clangula
20-Jun-2024, finesse
Lauku balodis Columba palumbus
20-Jun-2024, finesse
Lauku balodis Columba palumbus
20-Jun-2024, finesse
Dadzītis Carduelis carduelis
20-Jun-2024, finesse
Dzērve Grus grus
20-Jun-2024, finesse
Bezdelīga Hirundo rustica
20-Jun-2024, finesse
Zilzaļā hlorociborija Chlorociboria aeruginascens
20-Jun-2024, Cardinal
Divgadīgā sausene Coltricia perennis
20-Jun-2024, Cardinal
20-Jun-2024, Cardinal
20-Jun-2024, Cardinal
Skropstene (nenoteikta) Scutellinia sp.
20-Jun-2024, Cardinal
20-Jun-2024, Cardinal
20-Jun-2024, Cardinal
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
20-Jun-2024, KrisVi
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Vālodze Oriolus oriolus
20-Jun-2024, Anete PB
Bezdelīga Hirundo rustica
20-Jun-2024, inita_h
Baltā cielava Motacilla alba
20-Jun-2024, Ivo
Bezdelīga Hirundo rustica
20-Jun-2024, Ivo
Vālodze Oriolus oriolus
20-Jun-2024, Ivo
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Jun-2024, Ivo
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Jun-2024, Ivo
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
20-Jun-2024, Ivo
Lielā čakste Lanius excubitor
20-Jun-2024, Litenesputni
Dzeltenā cielava Motacilla flava
20-Jun-2024, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
20-Jun-2024, tatia
Lielā čakste Lanius excubitor
20-Jun-2024, Litenesputni
Mežirbe Bonasa bonasia
20-Jun-2024, Lietuviete
20-Jun-2024, gunitak
Lauku balodis Columba palumbus
15-Jun-2024, Aceralba
Lauku balodis Columba palumbus
12-Jun-2024, Aceralba
Spānijas kailgliemezis Arion lusitanicus
12-Jun-2024, Aceralba
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
20-Jun-2024, bišudzenis
Zeltgalvītis Regulus regulus
20-Jun-2024, Lietuviete
Plukšķis Turdus iliacus
20-Jun-2024, bišudzenis
Brūnā čakste Lanius collurio
20-Jun-2024, bišudzenis
Brūnā čakste Lanius collurio
20-Jun-2024, bišudzenis
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
20-Jun-2024, ievahaa
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
20-Jun-2024, Stunda
Gludlapu mīlija Mylia anomala
20-Jun-2024, Ivars Leimanis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
20-Jun-2024, Lietuviete
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
20-Jun-2024, Lietuviete
Zilzaļā hlorociborija Chlorociboria aeruginascens
20-Jun-2024, Cardinal
Ģirlicis Serinus serinus
20-Jun-2024, davis_wi
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
20-Jun-2024, KrisVi
Lielais ķīris Larus ridibundus
20-Jun-2024, Aceralba
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2024, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2024, jpriedn
Ķivulis Spinus spinus
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Krauklis Corvus corax
18-May-2024, jpriedn
Sila strazds Turdus viscivorus
18-May-2024, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2024, jpriedn
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2024, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, jpriedn
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, jpriedn
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2024, jpriedn
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
20-Jun-2024, Lietuviete
Lapukoku svečtursēne Artomyces pyxidatus
20-Jun-2024, Cardinal
20-Jun-2024, Cardinal
Mazais ormanītis Zapornia parva
20-Jun-2024, Edgars Smislovs 1
Brūnkaklis Aythya ferina
20-Jun-2024, Edgars Smislovs
20-Jun-2024, Cardinal
Peļkājīte Prunella modularis
18-May-2024, jpriedn
Peļkājīte Prunella modularis
18-May-2024, jpriedn
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
18-May-2024, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2024, jpriedn
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2024, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2024, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2024, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2024, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2024, jpriedn
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2024, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, jpriedn
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, jpriedn
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, jpriedn
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, jpriedn
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, jpriedn
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, jpriedn
Gaišais ķauķis Curruca curruca
18-May-2024, jpriedn
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, jpriedn
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, jpriedn
Dzērve Grus grus
18-May-2024, jpriedn
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-May-2024, jpriedn
Lauku balodis Columba palumbus
18-May-2024, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Sudrabkaija Larus argentatus
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Baltā cielava Motacilla alba
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Mājas zvirbulis Passer domesticus
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Lauku balodis Columba palumbus
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Baltā cielava Motacilla alba
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Lauku zvirbulis Passer montanus
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Krauklis Corvus corax
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Baltā cielava Motacilla alba
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Lielā zīlīte Parus major
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Pelēkais strazds Turdus pilaris
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Baltā cielava Motacilla alba
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Dzērve Grus grus
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Krauklis Corvus corax
20-Jun-2024, Ziemelmeita
20-Jun-2024, Kurmata
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
20-Jun-2024, KrisVi
Kalnu āboliņš Trifolium montanum
20-Jun-2024, KrisVi
Meža salāts Lactuca muralis (syn. Mycelis muralis)
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa
20-Jun-2024, Cardinal
Mežirbe Bonasa bonasia
20-Jun-2024, Lietuviete
Melnā celmlodīte Ruzenia spermoides
20-Jun-2024, Cardinal
Dzeltenā cielava Motacilla flava
20-Jun-2024, dagnis
Grieze Crex crex
20-Jun-2024, skazhy
Ārstniecības baldriāns Valeriana officinalis
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Žagata Pica pica
20-Jun-2024, davis_wi
Spradzene Fragaria viridis
20-Jun-2024, KrisVi
Sausienes skrajlape Plagiomnium affine
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Vidējā skrajlape Plagiomnium medium
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Zarainā ragainīte Ceratiomyxa fruticulosa
20-Jun-2024, Ziemelmeita 1
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum aggr.
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Ģirlicis Serinus serinus
20-Jun-2024, Matrus
Apaļlapu ziemciete Pyrola rotundifolia
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Oranžā aveņgļotsēne Tubifera montana
20-Jun-2024, Ziemelmeita 1
Parastā gailene Cantharellus cibarius
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Parastā sprogaine Ulota intermedia
20-Jun-2024, Ziemelmeita
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Mājas balodis Columba livia f. domestica
20-Jun-2024, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
20-Jun-2024, dekants
Diegu hipns Hypnum cupressiforme var. filiforme
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jun-2024, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
20-Jun-2024, dekants
Svīre Apus apus
20-Jun-2024, dekants
Roberta gandrene Geranium robertianum
20-Jun-2024, Ziemelmeita
Kaņepītis Linaria cannabina
20-Jun-2024, Lietuviete
Baltā cielava Motacilla alba
20-Jun-2024, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
20-Jun-2024, Durkts
Tinējs Celypha siderana Celypha siderana
20-Jun-2024, ekologs
Pļavu čipste Anthus pratensis
20-Jun-2024, dekants
20-Jun-2024, ekologs
Dadzītis Carduelis carduelis
20-Jun-2024, finesse
Mājas čurkste Delichon urbicum
20-Jun-2024, finesse
20-Jun-2024, Emils gran
20-Jun-2024, Cardinal
Mazais ērglis Clanga pomarina
20-Jun-2024, dekants
Kaņepītis Linaria cannabina
20-Jun-2024, dekants
Melnais stārķis Ciconia nigra
19-Jun-2024, Alvis Āboliņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-Jun-2024, Alvis Āboliņš
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
20-Jun-2024, Alvis Āboliņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-Jun-2024, bišudzenis
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
20-Jun-2024, bišudzenis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
20-Jun-2024, bišudzenis
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
20-Jun-2024, KrisVi
Baltā cielava Motacilla alba
20-Jun-2024, KrisVi
Gredzenūbele Streptopelia decaocto
20-Jun-2024, Fuatra
Baltā cielava Motacilla alba
20-Jun-2024, Gobi
Peļkājīte Prunella modularis
18-May-2024, jpriedn
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-May-2024, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2024, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2024, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-May-2024, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2024, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2024, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2024, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2024, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2024, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
18-May-2024, jpriedn
Mizložņa Certhia familiaris
18-May-2024, jpriedn
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
18-May-2024, jpriedn
Mazais mušķērājs Ficedula parva
18-May-2024, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2024, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2024, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2024, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-May-2024, jpriedn
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-May-2024, jpriedn
Vītītis Phylloscopus trochilus
18-May-2024, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-May-2024, jpriedn
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, jpriedn
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
18-May-2024, jpriedn
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
18-May-2024, jpriedn
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-May-2024, jpriedn
Dzeguze Cuculus canorus
18-May-2024, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
18-May-2024, jpriedn
20-Jun-2024, Acenes
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jun-2024, Gobi
Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp.
20-Jun-2024, ligausis
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
20-Jun-2024, Gobi
Bezdelīga Hirundo rustica
20-Jun-2024, Gobi
Bezdelīga Hirundo rustica
20-Jun-2024, Gobi
Laucis Fulica atra
20-Jun-2024, Edgars Smislovs
Sīlis Garrulus glandarius
20-Jun-2024, dekants
Meža balodis Columba oenas
20-Jun-2024, Edgars Smislovs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jun-2024, Justs K
Mērkaziņa Gallinago gallinago
20-Jun-2024, Fuatra
Pļavu čipste Anthus pratensis
20-Jun-2024, Edgars Smislovs
Niedru lija Circus aeruginosus
20-Jun-2024, Edgars Smislovs
Peļu klijāns Buteo buteo
20-Jun-2024, Edgars Smislovs
Niedru lija Circus aeruginosus
20-Jun-2024, Edgars Smislovs
Mazais ērglis Clanga pomarina
20-Jun-2024, Edgars Smislovs
Mazais ērglis Clanga pomarina
20-Jun-2024, Edgars Smislovs
Peļu klijāns Buteo buteo
20-Jun-2024, Edgars Smislovs
Zvirbuļvanags Accipiter nisus
20-Jun-2024, Edgars Smislovs
Melnais stārķis Ciconia nigra
20-Jun-2024, Edgars Smislovs
Meža balodis Columba oenas
20-Jun-2024, Edgars Smislovs
Parastā ūbele Streptopelia turtur
20-Jun-2024, Edgars Smislovs
20-Jun-2024, Acenes
Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp.
20-Jun-2024, Fuatra
20-Jun-2024, Fuatra
Spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus
20-Jun-2024, Acenes
Tumšbrūnais zilenītis Aricia artaxerxes
20-Jun-2024, Acenes
Rāvas gundega Ranunculus flammula
20-Jun-2024, Lemmus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jun-2024, Ilona_rasa
20-Jun-2024, nekovārnis
Garastīte Aegithalos caudatus
20-Jun-2024, davis_wi
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
20-Jun-2024, Emils gran
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jun-2024, Gobi
Peļu klijāns Buteo buteo
20-Jun-2024, Gobi
Svilnis Pyralis farinalis Pyralis farinalis
20-Jun-2024, Gaidis Grandāns
Rāceņu baltenis Pieris rapae
20-Jun-2024, Acenes
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
20-Jun-2024, Osis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Žubīte Fringilla coelebs
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Žubīte Fringilla coelebs
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Žubīte Fringilla coelebs
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Žagata Pica pica
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Zeltgalvītis Regulus regulus
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Sīlis Garrulus glandarius
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Sila strazds Turdus viscivorus
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Purva zīlīte Poecile palustris
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Pelēkais strazds Turdus pilaris
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Meža zīlīte Periparus ater
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Melnais mežastrazds Turdus merula
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Mājas zvirbulis Passer domesticus
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Lielā zīlīte Parus major
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Lielā zīlīte Parus major
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Lauku zvirbulis Passer montanus
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Lauku zvirbulis Passer montanus
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Lauku balodis Columba palumbus
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Ķivulis Spinus spinus
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Koku čipste Anthus trivialis
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Koku čipste Anthus trivialis
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Grieze Crex crex
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Gaišais ķauķis Curruca curruca
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Dzilnītis Sitta europaea
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Dzeguze Cuculus canorus
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Dārza ķauķis Sylvia borin
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Baltā cielava Motacilla alba
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Baltā cielava Motacilla alba
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
20-Jun-2024, kirsisnelsons
Brūnspārnu ķauķis Curruca communis
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Žubīte Fringilla coelebs
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Rudā lapsa Vulpes vulpes
15-Jun-2024, Dreamleaf
Lauku piekūns Falco tinnunculus
20-Jun-2024, Gradin
Sašaurinātā stāvzarīte Neoorthocaulis attenuatus (syn. Barbilophozia attenuata)
20-Jun-2024, Ilze Ķuze 2
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-Jun-2024, Ilona_rasa
20-Jun-2024, ekologs
Svīre Apus apus
20-Jun-2024, Gradin
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-Jun-2024, Dreamleaf
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
20-Jun-2024, Mareks Kilups
Pelēkais strazds Turdus pilaris
20-Jun-2024, Aleksejs
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-Jun-2024, Aleksejs
Četrjoslu koksngrauzis Leptura quadrifasciata
20-Jun-2024, ekologs
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Lauku zvirbulis Passer montanus
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Koksngrauzis Stictoleptura maculicornis Stictoleptura maculicornis
20-Jun-2024, ekologs
Grieze Crex crex
20-Jun-2024, guta7
Dadžu raibenis Vanessa cardui
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
20-Jun-2024, Acenes
Koksngrauzis Anastrangalia sanguinolenta Anastrangalia sanguinolenta
20-Jun-2024, ekologs
20-Jun-2024, ekologs
Zivju gārnis Ardea cinerea
19-Jun-2024, Dreamleaf
20-Jun-2024, ekologs
20-Jun-2024, ekologs
Zeltītā rožvabole Cetonia aurata
20-Jun-2024, ekologs
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
20-Jun-2024, Sandra.Raudule
Mājas zvirbulis Passer domesticus
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Pļavas dzeltenis Colias hyale
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Svīre Apus apus
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Ģirlicis Serinus serinus
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Sudrabkaija Larus argentatus
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-Jun-2024, Gradin
Dārza vabole Phyllopertha horticola
20-Jun-2024, ekologs
20-Jun-2024, ekologs
Niedru lija Circus aeruginosus
20-Jun-2024, Gradin
Svītrainā vairogblakts Graphosoma italicum
20-Jun-2024, ekologs
Kameņvabole Trichius fasciatus
20-Jun-2024, ekologs
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
20-Jun-2024, Gradin
Bezdelīga Hirundo rustica
20-Jun-2024, Gradin
Rakstainā mārīte Propylea quatuordecimpunctata
20-Jun-2024, ekologs
Laucis Fulica atra
20-Jun-2024, Gradin
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
20-Jun-2024, Gradin
20-Jun-2024, ekologs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-Jun-2024, Ilona_rasa
Zaļžubīte Chloris chloris
20-Jun-2024, gba3
Sūnu eokronarcija Eocronartium muscicola
20-Jun-2024, Ivars Leimanis 1
Pupuķis Upupa epops
20-Jun-2024, gba3
Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp.
20-Jun-2024, Acenes
Paipala Coturnix coturnix
18-Jun-2024, Ornitologs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
18-Jun-2024, Ornitologs
Paipala Coturnix coturnix
18-Jun-2024, Ornitologs
Paipala Coturnix coturnix
18-Jun-2024, Ornitologs
Paipala Coturnix coturnix
18-Jun-2024, Ornitologs
Dzeguze Cuculus canorus
18-Jun-2024, Ornitologs
Paipala Coturnix coturnix
18-Jun-2024, Ornitologs
Paipala Coturnix coturnix
18-Jun-2024, Ornitologs
Melnais mežastrazds Turdus merula
18-Jun-2024, Ornitologs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-Jun-2024, Ornitologs
Grieze Crex crex
16-Jun-2024, Ornitologs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
14-Jun-2024, Ornitologs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
11-Jun-2024, Ornitologs
Pelēkā vārna Corvus corone cornix
11-Jun-2024, Ornitologs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-Jun-2024, Ornitologs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
10-Jun-2024, Ornitologs
Melnais mežastrazds Turdus merula
10-Jun-2024, Ornitologs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
10-Jun-2024, Ornitologs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
10-Jun-2024, Ornitologs
Bezdelīga Hirundo rustica
10-Jun-2024, Ornitologs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
10-Jun-2024, Ornitologs
Kaņepītis Linaria cannabina
10-Jun-2024, Ornitologs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
10-Jun-2024, Ornitologs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
10-Jun-2024, Ornitologs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
10-Jun-2024, Ornitologs
Lauku zvirbulis Passer montanus
10-Jun-2024, Ornitologs
Pēdējās sugu izmaiņas
KM 21-Jun-2024 02:44:03

Koksngrauzis Anastrangalia reyi Anastrangalia reyi ->


KM 21-Jun-2024 02:28:41

Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica ->


dziedava 21-Jun-2024 00:45:57

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


Lietuviete 20-Jun-2024 23:17:36

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Bekuvecis 20-Jun-2024 21:47:14

Ametista bērzlapene Laccaria amethystea ->


Bekuvecis 20-Jun-2024 21:43:12

Tīģeru sīkstene Lentinus tigrinus ->


dziedava 20-Jun-2024 21:21:11

Šaubīgā pilienīte Trichia ambigua ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 20:40:17

Askusēne (nenoteikta) Ascomycota sp. ->


Acenes 20-Jun-2024 19:56:04

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


Acenes 20-Jun-2024 19:51:45

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Acenes 20-Jun-2024 19:35:23

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


Acenes 20-Jun-2024 19:28:04

Kāpostu baltenis Pieris brassicae ->


Acenes 20-Jun-2024 18:45:44

Purvraibenis (nenoteikts) Clossiana sp. ->


Acenes 20-Jun-2024 18:40:55

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


Acenes 20-Jun-2024 18:00:50

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


dziedava 20-Jun-2024 16:07:47

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


dziedava 20-Jun-2024 14:37:42

Cilindrīte (nenoteikta) Stemonitopsis sp. ->


erts 20-Jun-2024 14:00:09

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


erts 20-Jun-2024 13:59:04

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 20-Jun-2024 13:59:03

Kocīte (nenoteikta) Comatricha sp. ->


erts 20-Jun-2024 13:58:08

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 12:57:59

Ērglis (nenoteikts) Aquila sp. ->


IlzeP 20-Jun-2024 11:32:06

Mīkstspārnis (nenoteikts) Cantharidae sp. ->


IlzeP 20-Jun-2024 11:29:31

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 11:19:55

Plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata subsp. maculata ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 11:14:36

Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:59:58

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:55:07

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:53:42

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:49:46

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:27:21

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:24:41

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:21:38

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:20:37

Makstsēne, mušmire (nenoteikta) Amanita sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:18:07

Kātiņpiepe (nenoteikta) Polyporus sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:14:41

Dzegužpirkstīte (nenoteikta) Dactylorhiza sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:10:43

Naktsvijole (nenoteikta) Platanthera sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:09:57

Naktsvijole (nenoteikta) Platanthera sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:08:59

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:07:59

Zaķis (nenoteikts) Lepus sp. ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:07:13

Augs (nenoteikts) ->


roosaluristaja 20-Jun-2024 10:06:31

Naktsvijole (nenoteikta) Platanthera sp. ->


Kiwi 20-Jun-2024 09:48:11

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


Kiwi 20-Jun-2024 09:46:19

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


VitaS 20-Jun-2024 01:01:24

Vīķis (nenoteikts) Vicia sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:41:49

Melnais sprīžmetis Odezia atrata ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:38:12

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:34:10

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:27:30

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:26:31

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:26:28

Smailvēderis (nenoteikts) Mordellidae sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:26:16

Zirneklis (nenoteikts) Araneae sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:25:40

Šaurspārnkrāšņvabole Agrilus sp. Agrilus sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:25:08

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:24:50

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:24:29

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:24:22

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:24:14

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:24:07

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:23:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:23:37

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:23:26

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 20-Jun-2024 00:22:23

Sarkanspārnis (nenoteikts) Lycidae sp. ->


VitaS 19-Jun-2024 23:24:02

Augs (nenoteikts) ->


gba3 19-Jun-2024 21:23:12

Mazais dzenis Dryobates minor ->


dziedava 19-Jun-2024 20:08:47

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


Emils gran 19-Jun-2024 18:27:35

Sila strazds Turdus viscivorus ->


Bekuvecis 19-Jun-2024 18:15:01

Lapiņsēne (nenoteikta) ->


nekovārnis 19-Jun-2024 17:50:20

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 17:49:30

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 17:48:11

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 17:47:43

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 17:47:04

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


dziedava 19-Jun-2024 17:19:17

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


Edgars Smislovs 19-Jun-2024 17:01:51

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 16:32:00

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 16:29:55

Vabole (nenoteikta) Coleoptera sp. ->


dziedava 19-Jun-2024 16:29:43

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


CerambyX 19-Jun-2024 16:09:02

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


angel 19-Jun-2024 15:58:12

Dienastauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 19-Jun-2024 15:47:41

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


CerambyX 19-Jun-2024 15:47:31

Mīkstblakts (nenoteikta) Miridae sp. ->


IlzeP 19-Jun-2024 13:57:20

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


dziedava 19-Jun-2024 13:18:07

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


CerambyX 19-Jun-2024 12:46:03

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 12:43:38

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-Jun-2024 12:41:47

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-Jun-2024 12:41:15

Skrejvabole (nenoteikta) Carabidae sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 12:38:19

Koksngrauzis Anastrangalia sanguinolenta Anastrangalia sanguinolenta ->


nekovārnis 19-Jun-2024 12:35:31

Koksngrauzis Anastrangalia sp. Anastrangalia sp. ->


nekovārnis 19-Jun-2024 12:19:10

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 19-Jun-2024 12:18:45

Kukainis (nenoteikts) ->


imis23 19-Jun-2024 10:36:35

Svīre Apus apus ->


Ilgonis 19-Jun-2024 10:08:40

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


CerambyX 19-Jun-2024 08:22:27

Zāļsvilnis Mecyna flavalis Mecyna flavalis ->


Ziemelmeita 19-Jun-2024 07:54:23

Mazais meža resngalvītis Hesperia comma ->


Lietuviete 19-Jun-2024 00:13:24

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Lietuviete 19-Jun-2024 00:07:37

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ziemelmeita 18-Jun-2024 23:19:17

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


Ziemelmeita 18-Jun-2024 23:18:32

Putns (nenoteikts) Aves sp. ->


nekovārnis 18-Jun-2024 20:26:57

Koksngrauzis Anastrangalia sp. Anastrangalia sp. ->


IlzeP 18-Jun-2024 20:23:29

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


gunitak 18-Jun-2024 19:40:32

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


KM 18-Jun-2024 19:09:17

Ziedsprīžmetis Eupithecia sp. Eupithecia sp. ->


KM 18-Jun-2024 19:05:21

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


megemege 18-Jun-2024 19:01:18

Parastā lākturīte Cribraria vulgaris ->


Ilgonis 18-Jun-2024 17:16:08

Augs (nenoteikts) ->


Ilgonis 18-Jun-2024 17:04:54

Augs (nenoteikts) ->


VijaS 18-Jun-2024 14:59:19

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


VijaS 18-Jun-2024 14:58:20

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


VijaS 18-Jun-2024 14:11:07

Ragansviests (nenoteikts) Fuligo sp. ->


VijaS 18-Jun-2024 13:55:56

Vālenīte (šokolādes gļotsēne) (nenoteikta) Stemonitis sp. ->


VijaS 18-Jun-2024 12:55:54

Ragansviests (nenoteikts) Fuligo sp. ->


tatia 18-Jun-2024 10:50:26

Mazā gaura Mergellus albellus ->


tatia 18-Jun-2024 10:49:38

Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina ->


CerambyX 18-Jun-2024 09:30:56

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 01:02:42

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 18-Jun-2024 01:02:36

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 01:02:28

Kukainis (nenoteikts) ->


CerambyX 18-Jun-2024 01:00:16

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:59:36

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:59:19

Tinējs Epinotia solandriana Epinotia solandriana ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:59:10

Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:58:47

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:58:37

Tauriņš (nenoteikts) Lepidoptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:53:21

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:51:20

Zāļsvilnis (nenoteikts) Crambidae sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:49:11

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:49:00

Raibenis (nenoteikts) Nymphalidae sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:49:00

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:49:00

Parastais purvraibenis Boloria selene ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:48:33

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:48:29

Lapgrauzis (nenoteikts) Chrysomelidae sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:48:01

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:47:54

Sprīžmetis (nenoteikts) Geometridae sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:47:32

Zāģlapsene (nenoteikta) Tenthredinidae sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:47:20

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:44:56

Nezināms Ignotus ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:44:17

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:44:14

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:44:10

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:43:59

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:43:49

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:43:37

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:43:32

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:43:21

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:43:10

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:43:01

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:42:49

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:42:46

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:42:35

Sprakšķis (nenoteikts) Elateridae sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:42:26

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:42:18

Zilenītis (nenoteikts) Lycaenidae sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:41:58

Pļavas resngalvītis (nenoteikts) Thymelicus sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:40:10

Spalvspārnis (nenoteikts) Pterophoridae sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:39:32

Plēvspārnis (nenoteikts) Hymenoptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:39:24

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:39:17

Cikāde (nenoteikta) Auchenorrhyncha sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:38:56

Brūndzeltenais pļavas resngalvītis Thymelicus sylvestris ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:37:54

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:37:50

Krāšņlapsene Hedychrum sp. Hedychrum sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:37:43

Ābeļu tīklkode Yponomeuta malinellus ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:35:08

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:34:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:33:37

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:33:27

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:33:14

Mazais meža resngalvītis Hesperia comma ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:32:28

Muša (nenoteikta) Muscidae sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:32:08

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:30:37

Krāšņvabole (nenoteikta) Buprestidae sp. ->


CerambyX 18-Jun-2024 00:15:43

Mīkstblakts Acetropis gimmerthalii Acetropis gimmerthalii ->


CerambyX 17-Jun-2024 23:30:17

Medicīnas dēle Hirudo medicinalis ->


mufunja 17-Jun-2024 21:52:47

Gļotsēne (nenoteikta) Myxomycetes sp. ->


mufunja 17-Jun-2024 19:48:50

Vilkpienaine (nenoteikta) Lycogala sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2024 18:57:43

Blakts (nenoteikta) Heteroptera sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2024 18:47:41

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2024 15:55:22

Vabole (nenosakāma) Coleoptera sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2024 15:54:42

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 17-Jun-2024 15:54:12

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2024 15:53:26

Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis/juvernica ->


nekovārnis 17-Jun-2024 15:52:32

Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus ->


nekovārnis 17-Jun-2024 15:50:37

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2024 15:42:41

Nezināms Ignotus ->


nekovārnis 17-Jun-2024 15:41:56

Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion ->


nekovārnis 17-Jun-2024 15:40:18

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


nekovārnis 17-Jun-2024 15:38:29

Kukainis (nenoteikts) ->


nekovārnis 17-Jun-2024 15:37:12

Četrjoslu koksngrauzis Leptura quadrifasciata ->


nekovārnis 17-Jun-2024 15:36:21

Koksngrauzis (nenoteikts) Cerambycidae sp. ->


IlzeP 17-Jun-2024 14:34:27

Ķērpis Candelariella sp. Candelariella sp. ->


dziedava 17-Jun-2024 14:29:50

Parastā aveņgļotsēne Tubifera ferruginosa ->


CerambyX 17-Jun-2024 13:39:43

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


mufunja 17-Jun-2024 12:52:48

Beka (nenoteikta) ->


mufunja 17-Jun-2024 12:50:44

Piepe (nenoteikta) Polypores sp. ->


CerambyX 17-Jun-2024 12:25:17

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 17-Jun-2024 12:23:31

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 17-Jun-2024 12:22:46

Gaiļbiksīšu joslainais lapsprīžmetis Xanthorhoe quadrifasiata ->


CerambyX 17-Jun-2024 12:16:59

Ziedmuša (nenoteikta) Syrphidae sp. ->


CerambyX 17-Jun-2024 12:02:13

Pūcīte (nenoteikta) Noctuidae sp. ->


CerambyX 17-Jun-2024 11:42:35

Naktstauriņš (nenoteikts) ->


CerambyX 17-Jun-2024 11:34:11

Raibenis Argynnis sp. Argynnis sp. ->

Pēdējie komentāri novērojumiem
dziedava 21.jūnijs, 00:45

Brūnā sporu masa arī atbilst, gan jau būs :). Es šobrīd iegrimusi savās gļotsēnēs, tāpēc citiem nesanāk izskatīt.


Kiwi 20.jūnijs, 22:42

Paldies, Uldi!


dziedava 20.jūnijs, 21:48

Ar šo ir interesanti. Pēc garuma, krāsas un formas man dabā atgādināja T.ambigua. Mikroskopija to īsti neapstiprina, T.ambigua elateras parasti ir ar bumbuļiem, šīm bumbuļu nebija, taču elateru gali, kam būtu jābūt 30-60 mkm, tālākais gals varbūt derētu. Tomēr T,ambigua sporas ir lielākas - 11-13 mkm, kamēr šīm, lai arī vecas gļotsēnes, tomēr 2 dažādiem eksemplāriem atrastās sporas, kas no skata bija normāli apaļas, visas bija 8-9 mkm - galīgi garām. T.botrytis arī it kā varētu būt pārbaudāms. Garums gan pamazs, toties elateras bez bumbuļiem. Elateru galiem jābūt gariem - 60-100 mkm. Te pēc maniem rēķiniem vilka vidēji uz 50 mkm. Bet nu tas varētu būt diskutējami, kur sākas gals. Sporām jābūt 9,5-11 mkm, atsevišķos gadījumos no 8,6 mkm. Nu tā, arī šaubīgi. Un tad ir 2023. gada raksts ar izdalītām jaunām sugām. Bortnikov & co "Additions to Trichia botrytis complex (Myxomycetes): 9 new species". Tajā ir tāda suga Trichia gradalia: Sporas - (7.7–) 8.3–9.0 (–9.2) μm - atbilst perfekti Elateru gali 44 (25–58) μm - pēc maniem aprēķiniem iekļaujas Garums - līdz 1,7 mm - atbilst. Varētu teikt - ideāli, bet tur galvenā pazīme ir, ka grupuļainās kājiņas grubuļi turpinās augstāk uz galviņas. 4.,5. foto var redzēt, ka galviņas apakša tiešām ir grubuļaina, bet apraksta foto mēdz būt izteiksmīgāki. Bet vispār kopskats ir līdzīgs. Un vēl, protams, fakts, ka suga ir svaiga, 2023. gads, vienīgās atradnes pasaulē - Karēlijā. Vai mēs ar vecām gļotsēnēm varam tā vieglu roku pasludināt - jā, mums ir 2. valsts pasaulē, kur noteikta šī suga? Būtu jāsagaida jaunas, jo šīm vajadzētu būt pērnajām.


BI 20.jūnijs, 21:17

Šobrīd varu pateikt, ka Beļģijas vai Holandes putns, jautāšu viņiem, tad redzēs.


VitaS 20.jūnijs, 21:15

Rīt tur būšu atkal. Kādai pazīmei vajadzētu pievērst uzmanību, lai droši noteiktu?


ekologs 20.jūnijs, 15:22

Nav kāds no Mordella sp.? Mordella fasciata?


Ivetta 20.jūnijs, 14:28

Paldies!


zemesbite 20.jūnijs, 11:50

Paldies, Uģi! :)


zemesbite 20.jūnijs, 11:49

Uz sniegogas, bet netālu ir saussērdis.


roosaluristaja 20.jūnijs, 10:12

Vajadzētu būt plankumainajai


roosaluristaja 20.jūnijs, 10:08

Biotops nav atbilstošs baltajam


dziedava 20.jūnijs, 10:02

Vajag pievienot foto. Ja pievieno jaunu novērojumu uzreiz ar visām bildēm, tad tagad Dabasdatos laikam pievienotās bildes nepievienojas, jāpievieno vēlreiz, kad novērojums jau reģistrēts.


ekologs 20.jūnijs, 09:27

Mīkstspārnis (Cantharis livida) :)


ekologs 20.jūnijs, 09:21

Šī būs kāda no Mīkstspārņiem (Cantharidae sp.) :)


Vīksna 20.jūnijs, 00:54

Meža vīķis.


CerambyX 20.jūnijs, 00:39

Manuprāt pirmais sugas novērojums Latvijā? Dienvidu suga, principā bija/ir sagaidāma, jo ir bijusi konstatēta netālu no Latvijas robežas Baltkreivijā un Lietuvā.


CerambyX 20.jūnijs, 00:26

Izskatās, ka uz sausserža. Krāsa un forma arī atbilst cyanescens.


KM 19.jūnijs, 22:54

Izskatās kā parastais pļavraibesnis, taču šķirojot fotogrāfijas ieraudzīju, ka pakaļspārna ārējā josla nedaudz tumšāka par gaišdzeltenīgajiem mēnestiņiem, bet varbūt tikai liekas un nav pietiekami tumšāka.


ekologs 19.jūnijs, 21:24

Jā, šoreiz tā nepiefiksēju fotogrāfijā. Pielikšu vēl dažus foto, bet arī tajos vēders kārtīgi nav redzams.


KM 19.jūnijs, 21:22

Liels paldies par izsmeļošu komentāru. Par nobīdīto šūniņu priekšspārnā nebiju iedomājies, bet jā, tāds šaubīgs izskatās, žēl ka nedabūju apakšu.


Alvis Āboliņš 19.jūnijs, 20:25

Piemērotāks statuss būtu "Beigts".


Irbe 19.jūnijs, 20:20

Salīdzināt šeit, vai atbilst https://www.featherbase.info/en/species/buteo/buteo


zemesbite 19.jūnijs, 18:38

Paldies, Marek! :)


Amanda 19.jūnijs, 17:35

Varbūt peļu klijāna


Igors 19.jūnijs, 17:25

Paldies


Mari 19.jūnijs, 15:06

Pēdējie divi foto - mājas paraudziņš attiecīgi 14. un 19. jūnijā


Ģimene Kuzhel 19.jūnijs, 14:55

M. f. thunbergi. Ligzdojošs pāris.


Ģimene Kuzhel 19.jūnijs, 14:50

Neparastas krāsas Motacilla flava. Zods ir balts (tipisks Ibērijas pasugai)


picapica 19.jūnijs, 14:20

Viena izkritusi spalva


zane_ernstreite 19.jūnijs, 14:03

Paldies!


W 19.jūnijs, 13:12

Marek, paldies!


Ziemelmeita 19.jūnijs, 13:11

Paldies,Marek, par skaidrojumu. Mēgināšu atcerēties, šitos līdzīgos noteikt vēl pietrūkst pieredzes.


dziedava 19.jūnijs, 13:01

Šobrīd tāda suga vairs netiek izdalīta un tiek uzskatīta kā L.epidendrum sinonīms. Bet, kā zināms, L.epidendrum tagad tiek dalīta daudzās sugās, tāpēc kas tieši tā ir, šobrīd nevar droši pateikt (nu ja vien neizrādās kāda no jau aprakstītajām)


mazais_ezis 19.jūnijs, 12:47

Atbilde uz piezīmi, skatīt manu atbildi, šim pārim parasti 1 cālis: https://dabasdati.lv/lv/observation/iml572jepdtrpclacc29dk2l60/


nekovārnis 19.jūnijs, 12:40

Šim kārtīgi pietuvinot bildi var redzēt baltos matiņus uz segspārniem. Arī salīdzinoši slaidais priekškrūšu vairogs un neizteiksmīgie galvas stūri aiz acīm tipiski A.reyi.


Ziemelmeita 19.jūnijs, 12:37

Paldies,Marek!


nekovārnis 19.jūnijs, 12:30

Šiem Stenurella tēviņiem vajadzētu arī vēderu redzēt, iespējama arī otra suga - Stenurella bifasciata


dziedava 19.jūnijs, 11:07

18.06.2024. šo sugu nemanīju


Irbe 19.jūnijs, 10:58

Stārķis? Dzērve?


Irbe 19.jūnijs, 10:57

Zaļžube


imis23 19.jūnijs, 10:24

Saknes ir ļoti dziļas un sīkstas.


Ilgonis 19.jūnijs, 10:08

Piekritīšu varbūt izdosies salīdzināt ar jaunuļiem pie mājas,


CerambyX 19.jūnijs, 09:25

Hmm, jā - par pakaļspārnu piekrītu, ir tāds netipisks. Priekšspārns gan, manuprāt, ir Ok priekš phoebe - tā viena lielākā šūniņa ārmalā stipri vairāk ievirzīta uz iekšu un 'nojauc' šūnu rindu/kolonu rakstu, kas parastajam pļavaraibenim parasti ir tomēr veido regulāras joslas. Pats tauriņš ar mazliet 'raibs' izskatās, oranžais tonis nav vienā krāsā, kas arī tipiskāk phoebe. Tur apkārtnē suga ir zināma, tā ka nebūtu it kā nekas pārsteidzosšs. Bet jā, nezinu - Hibrīds :D Varbūt šis tas gadījums, kad apakšpuse būtu noderējusi.


Kiwi 19.jūnijs, 08:17

Paldies, Ivar, jo vairāk skatos, jo lielākas šaubas! :) Laikam jāpaļaujas uz pirmo iespaidu.


BI 19.jūnijs, 00:10

Gredzenots vienīgais cālis ligzdā, tēviņš, Miķeļa kapos. 21.05.2024


pustumsa 18.jūnijs, 23:47

Paldies!


pustumsa 18.jūnijs, 23:47

Paldies!


KM 18.jūnijs, 23:30

Vai nav tomēr parastais pļavraibenis? Diemžēl nevarēju nofotografēt apakšu, bet man pēc pakaļspārna ārējās plankumu joslas liekas, ka phoebei tie plankumi izteikti mēnestiņu formā un attiecīgi arī spārna mala viļņaināka. Šim īpatnim plankumi tādi klučaini liekas, kā parastajam.


Irbe 18.jūnijs, 23:25

Melnais mušķērājs juv.?


Irbe 18.jūnijs, 23:19

Akmeņčakstīte?


Ziemelmeita 18.jūnijs, 23:18

Paldies,Margarita.


Ziemelmeita 18.jūnijs, 23:18

Paldies,Margarita.


Irbe 18.jūnijs, 23:14

Varētu būt


Irbe 18.jūnijs, 23:08

Manuprāt jā


W 18.jūnijs, 22:47

Kāds prieks! Paldies!


CerambyX 18.jūnijs, 21:37

Jā, super atradums - pirmais Dabasdatos! :) Es diemžēl cietu fiasko, neizdevās šovakar atrast vairs. Nu neko darīt. Reta suga jau ir, bet teorētiski tur A-ZA Latvijas galā suga laikam kaut kur šur un tur dzīvo. Jāmeklē! :)


nekovārnis 18.jūnijs, 21:03

No fotogalerijas netiek uz novērojumu. Dažiem tiek, bet vairumam met ārā uz galveno lapu, piemēram, šim. Iegāju caur sarakstu.


nekovārnis 18.jūnijs, 20:26

Jā, es te tagad pētu no visām pusēm :) Vakar par šo tik padomāju ka tāds mazliet dīvains, kaut kas pa vidu starp Anastrangalia tēviņu un mātīti, bet L.nigripes opcija pat prātā neienāca. Jā tos spicos priekškrūšu vairoga stūrus var saskatīt. Vēl atšķirības, kas krīt acīs tā sirsnīgi pētot vienu un otru sugu pārstāvjus ir salīdzinoši īsais trešais vai ceturtais ūsu posms (Anastrangalia tas arī īsāks par blakus posmiem bet ne tik izteikti), izteiktais ķīlis pāri priekškrūšu vairogam un salīdzinoši (ar Anastrangalia tēviņiem) īsāks pēdas pirmais posms. Būtu jau labi skaidrāk redzēt to priekškrūšu vairogu un segspārnu beigu daļu no augšas (varbūt vēl kādi foto?) Bet nu jā, izskatās ka ir Lepturalia nigripes :)


angel 18.jūnijs, 20:00

Paldies!


CerambyX 18.jūnijs, 19:53

Skatot ziedus dabā, mērogā vabole notiekti bijusi lielāka par Anastrangalia. Spicie priekškrūšu stūrīši, mazās 'ribiņas' uz spārniem. Jābūt nigripes :)


nekovārnis 18.jūnijs, 19:37

Vēsma, kāds šis likās pēc izmēra salīdzinot ar pārējām Anastrangalia - sīks, mazs, liels?


Igors 18.jūnijs, 19:34

https://dabasdati.lv/lv/observation/cilsinl6jpfhb46l0idm9jg1f4/


megemege 18.jūnijs, 19:03

Jā, tieši tā lāčtauce! Paldies!


VijaS 18.jūnijs, 17:21

Droši vien domāts augs - lāčtauce?


CerambyX 18.jūnijs, 17:19

Vai tik nebūs Lepturalia nigripes! Atbraucu pat tagad pastaigāt, bet atkārtot neizdodas :D


Osis 18.jūnijs, 14:12

Paldies Uği!


Ģimene Kuzhel 18.jūnijs, 12:32

Perfekti! Paldies par informāciju! Ļoti interesanti.


Irina Klavina 18.jūnijs, 11:11

Šorīt redzēju Daugapilī!


Amazone 18.jūnijs, 10:27

Paldies!


Ilgonis 18.jūnijs, 10:02

Paldies par labojumiem. Tā vieta bagātīga - pasens izcirtums ap 100 ha, kurš netiek atjaunots. Domāju ka būs smlts ieguves karjera..


ivars 18.jūnijs, 09:22

Purva gan.


ivars 18.jūnijs, 09:20

Mazā gaura nebūs, pēc gaigalas jaunuļa izskatās.


VijaS 18.jūnijs, 09:09

Paldies, Uģi!


mufunja 18.jūnijs, 09:07

Pieņēmums Lycogala terrestre


Kiwi 18.jūnijs, 08:35

Vai tomēr būs dīķu tilbīte?


Kiwi 18.jūnijs, 08:23

Paldies, Uģi, par sugu noteikšanu!


Kiwi 18.jūnijs, 08:22

Paldies, Lilita! Bija aizdomas, bet nebiju droša.


ekologs 18.jūnijs, 07:31

Paldies Uģi par labojumiem! :)


ekologs 18.jūnijs, 07:30

Paldies Uģi! :)


zane_ernstreite 18.jūnijs, 06:47

Jā, tā ar šiem resngalvīšiem iet (vai - neiet)... Jāpatur prātā!


zane_ernstreite 18.jūnijs, 06:46

Paldies, Uģi!


IlzeP 18.jūnijs, 06:45

Paldies, Uģi!


Ivetta 18.jūnijs, 04:51

Paldies, Uģi!


CerambyX 18.jūnijs, 01:00

Maijvabolēm kūniņa varbūt par vēlu, iespējams jūnijvabole (Amphimallon solstitiale)


CerambyX 18.jūnijs, 00:59

Drīzāk kāds tinējsmecernieks 'pie vainas'


CerambyX 18.jūnijs, 00:38

Ja tā korekti, tad, manuprāt, ūsu vālīšu krāsu te attēlā nevar saskatīt - ja varbūt izkadrē (vai skatās) maksimālā tuvinājumā, tad varbūt, bet to tad (ja ir redzams) ir labi pierakstīt piezīmēs komentārā :)


CerambyX 17.jūnijs, 23:31

Drīzāk parastā žokļdēle vai kāda cita, katrā ziņā ne medicīnas dēle.


lauraporuka 17.jūnijs, 23:00

Paldies, Marek! :)


MJz 17.jūnijs, 21:41

No miglubildes neko nevar saprast, bet pēc mazās gauras neizskatās.


W 17.jūnijs, 18:58

Paldies, Marek! Nebija jau arī citas fotoierīces kā mobilais:)


nekovārnis 17.jūnijs, 18:56

Šis tā kā A.reyi, bet nav tāds pārāk pārliecinošs. Pašam bieži vien ar šiem ka vienam uzņem 10+ foto, atnāk mājās, bet nevienā bildē tās pazīmes saskatīt nevar. Galva saliekta uz nepareizo pusi, fokus jebkur, bet ne uz segspārniem, utt. :D Sezonas beigās šo novērojumu paskatīšos vēlreiz - varbūt būšu gudrāks palicis :)


Ziemelmeita 17.jūnijs, 18:21

Paldies,Marek! Es priecīga, divdesmitā suga šogad.


IevaM 17.jūnijs, 17:56

Vai šī nav jauna gaigala?


Igors 17.jūnijs, 17:14

Paldies!


dziedava 17.jūnijs, 17:04

Te jau izskatās dzeltenā, ne oranžā..


Izabella 17.jūnijs, 16:47

Paldies, Lilita!


BI 17.jūnijs, 16:33

Gredzenots pirmā gada putns 22.12.2020. Ganā (GHANA, CAPE COAST, ANOMABU), 05º 10´N 01º 07´W PALDIES vērotājiem un fotogrāfiem. Bija vērts.


nekovārnis 17.jūnijs, 15:35

Paldies, Uģi! :)


VijaS 17.jūnijs, 15:30

Uz šīs pašas kritalas pirms trīs gadiem arī bija oranžā aveņgļotsēne: https://dabasdati.lv/lv/observation/85bdcbb0978eb9a00705b89a409e34cb/


jam 17.jūnijs, 15:23

Atnesa vēl vienu :(, abus aiznesam uz tuvāko dīķi


Ilgonis 17.jūnijs, 15:00

Paldies, man jaunums.


dziedava 17.jūnijs, 14:29

Galiņi ļoti smaili, kā noasinātam zīmulim, tāpēc droši vien tā būs retāka varietāte - smailā aveņgļotsēne.


IlzeP 17.jūnijs, 14:10

Zinu. Kā jau rakstīju, ir pašlaik tāda problēma.


CerambyX 17.jūnijs, 12:02

Det. N.Savenkovs


Mežirbe777 17.jūnijs, 11:26

Lūgums sugu sarakstā ieviest sugu Candelariella vitellina.


Kiwi 17.jūnijs, 10:17

Ilze, vairākas reizes mēģināju dzēst 2.foto, bet neizdodas.


Kiwi 17.jūnijs, 10:14

Paldies par sugas noteikšanu, Edgar!


IlzeP 17.jūnijs, 09:22

Vajadzētu gan palaist dabā. Bet varētu būt sarežģīti saprast, no kurienes atnests...


IlzeP 17.jūnijs, 09:19

Jā, skatos, ka iespeja dzēst bildes vēl nav salabota.


IlzeP 17.jūnijs, 09:18

Paldies, Marek!


Rekmanis 16.jūnijs, 23:53

Dumbrcāļa mazulis. Vajadzētu aiznest atpakaļ uz ezeru. Var arī izaudzināt paši, bet izdzīvotība parasti ir ļoti zema.


Irbe 16.jūnijs, 23:18

Ūdensvistiņa nebūs, varbūt ormanītis...


Ziemelmeita 16.jūnijs, 23:12

Paldies,Margarita, vēl viens manas upmalas iemītnieks.


Mo 16.jūnijs, 23:06

Papildināju ar nedaudz plašāku kopskatu. Labāks nekas nav. Aug ceļmalā, D pusē tagad izcirtums, nav ēna.


Irbe 16.jūnijs, 23:04

Niedru stērste


Ansis 16.jūnijs, 22:39

Aizdomīgi izskatās bildēs redzamā paparde - vai tai nav kāda kopskata fotogrāfija ? Droši vien ērgļpaparde, bet ja nu tomēr ēnpaparde!


VijaS 16.jūnijs, 22:37

5.-6. bildes - 16. jūnijā.


ML 16.jūnijs, 22:27

Labi, dzēšu ārā.


VijaS 16.jūnijs, 22:26

5.-7. bildes - 16. jūnijā. Viens plazmodijs sakaltis melns, no otra izdevās atrast nedaudz uz sūnas apakšpuses.


VijaS 16.jūnijs, 22:13

4. bilde - 16. jūnijā.


Ziemelmeita 16.jūnijs, 22:02

Paldies,Marek!


Ilgonis 16.jūnijs, 21:51

Paldies, aizdomas bija


VijaS 16.jūnijs, 21:49

7.-8. bildes - 16. jūnijā.


marapss 16.jūnijs, 21:48

koksngauzis _ Lamia textor


nekovārnis 16.jūnijs, 21:35

Nez, varbūt kāds pigmenta trūkums. Diezgan regulāri gadās aberatīvi īpatņi - gan tādi gaiši, gan arī izrteikti tumši.


VijaS 16.jūnijs, 21:31

Paldies, Marek!


Ilgonis 16.jūnijs, 21:28

Paldies, kāpēc tik gaišs?


forelljjanka 16.jūnijs, 21:27

Tāda dīvaina ūdenskrātuve,sekla,zālēm aizaugusi,turpat krīklis ar 10 cāļiem,gaigalas cālis,otrpus ceļam,vienkārši mežā uz ciņa,krīkļa ligzda ,izcēlās M no kājapakšas,blakus sekls novadgrāvis,kurš nav savienots ar ūdenskrātuvi.


Ilgonis 16.jūnijs, 21:26

Paldies, lielajam laikam par agru.


nekovārnis 16.jūnijs, 21:17

Pārāk slaids priekš S.maculicornis :)


nekovārnis 16.jūnijs, 21:14

Lielais meža raibenis nebūs. Lielais atraitnīšu vai parastais perlamutra.


Ziemelmeita 16.jūnijs, 20:53

Paldies,Marek! Man izskatījā,ka ūdu posmiņu pamatnes gaišas, bet diezgan miglainas tās ūsas.


nekovārnis 16.jūnijs, 20:50

Pirmajā bildē nenosakāms Anastrangalia tēviņš.


Ziemelmeita 16.jūnijs, 20:49

Paldies.Marek!


ekologs 16.jūnijs, 20:48

Mh...Kaut kas uz Vimbas pusi.


jam 16.jūnijs, 19:58

neesmu pārliecināta ka noteicu pareizi. Atnesa kaķis.


Kiwi 16.jūnijs, 19:49

Paldies, Artur, par komentāru! Biju redzējusi tik maijvaboļu kāpurus, šādu stadiju nē. :)


Kiwi 16.jūnijs, 19:43

Paldies, Marek! Kaut kā otrais nepareizais foto pievienojies. :)


Kiwi 16.jūnijs, 19:41

Paldies, Artur un Marek par sugu noteikšanu!


dziedava 16.jūnijs, 19:00

Te pašā vidū tāds kristāls: https://dziedava.lv/daba/komentet_bildi.php?r=0&id=30122


dziedava 16.jūnijs, 18:58

Te mikroskopijā redz tikai sporas, vajag pameklēt kristālus, kas kā lauskas izskatās. Ja kalcija kristāli balti, tad jā, parastākā suga. Ja dzeltenoranži, tad retāka - D.vernum.


BI 16.jūnijs, 18:53

Gredzenots 27,05,2018. mazulis, Babītes novads


marsancija 16.jūnijs, 18:34

Labi, nākošreiz pameklēšu cītīgāk.


ekologs 16.jūnijs, 18:06

Nu ko, laikam otrais :)


Irbe 16.jūnijs, 17:44

Brūnā čakste nebūs


mufunja 16.jūnijs, 17:36

Didymium tussilaginis?


W 16.jūnijs, 16:21

Paldies, Marek!


Army 16.jūnijs, 14:30

Mazā gaura Latvijā nekad nav ligzdojusi, šaubos vai tā ir bijusi mazā gaura


IlzeP 16.jūnijs, 14:08

Ceru, ka pareizi? Ļoti slikta bilde.


Ziemelmeita 16.jūnijs, 13:07

Paldies,Ansi, bez ziediem nepazinu.


ekologs 16.jūnijs, 10:53

Precīzākai noteikšanai šīm būtu labi arī vēderpusi nobildēt.


nekovārnis 16.jūnijs, 10:13

Tēviņš gan tāds aizdomīgs.


Ziemelmeita 16.jūnijs, 10:02

Paldies,Marek!


ekologs 16.jūnijs, 09:13

Jā, piekrītu :)


ekologs 16.jūnijs, 09:11

Tas vairodziņš ir tāds aizdomīgs, bet man kaut kā liekas ka "velk" uz M.sutor.


nekovārnis 16.jūnijs, 09:11

Par šo nav pagaidām pārliecības. Vairāk tā kā pēc Monochamus galloprovinciallis, kuram dažkārt ar vairodziņš pārdalīts uz pusēm ar smalku līniju. Monochamus sutor uz priekškrūšu vairoga malām gari atstāvoši matiņi, kuri uz gaišā fona vajadzētu būt redzami. Sezonas beigās apskatīs vēlreiz.


ekologs 16.jūnijs, 09:09

Manuprāt, Ziedmuša (Helophilus pendulus) :)


IlzeP 16.jūnijs, 09:02

Vai šeit nav nospiedusies cita suga?


ekologs 16.jūnijs, 08:59

Iespējams Lauka maijvaboles (Melolontha melolontha) kūniņa :)


ekologs 16.jūnijs, 08:54

Lielais egļu koksngrauzis (Monochamus sutor) :)


ekologs 16.jūnijs, 08:50

Iespējams kāda no Agonum sp. vai Pterostichus sp. :)


nekovārnis 16.jūnijs, 08:42

Otrajā foto melnais sprīžmetis


ekologs 16.jūnijs, 08:34

Skrejvabole (Carabus nemoralis) :)


nekovārnis 16.jūnijs, 08:32

Anastrangalia sp. tēviņš. Iespējams A.reyi, sezonas beigās paskatīsies vēlreiz.


ekologs 16.jūnijs, 08:25

Kameņvabole (Trichius fasciatus) :)


ekologs 16.jūnijs, 08:24

Sprakšķis (Agrypnus murinus) :)


felsi 16.jūnijs, 06:49

Apkaltusi aveņgļotsēne.


angel 15.jūnijs, 23:10

Paldies, Amanda! Tā ir!


IevaM 15.jūnijs, 20:57

Varbūt ir bilde? Kā noteikta suga?


ausma156 15.jūnijs, 19:18

Sugu noteica Julita Kluša


dziedava 15.jūnijs, 16:18

Paldies, Ansi! Lasīju, ka sporogoni nobriest rudenī. Tas nozīmē, ka burkā jāaudzē būs līdz rudenim vai mājās nobriest ātrāk? Ja 7., 8. foto būtu nenobriedušas sporas (it kā izmērs varētu būt), tad man tās drīzāk atgādina Fossombronia foveolata - ar dobuļiem. Bet nu ievākta ir, burkā ieliku. Par audzēšanas prasmēm neesmu droša.


Ansis 15.jūnijs, 14:57

Pēdējie foto ir aļģe. Dzelrenās bumbiņas - anterīdiji. Ja ir paņemts paraudziņš, vajag paturēt stikla burkā, mitrumā, lai izaug sporogoni un var apskatīt sporas. Pēc vietas - uz kūdras, ticamāk šķiet Vondračeka fosombroja.


IlzeP 15.jūnijs, 07:16

Koksngrauzis (nenoteikts) ir sarakstā!


IlzeP 15.jūnijs, 07:14

Arī vēlāk, jau pievienotam novērojumam?


Bekuvecis 15.jūnijs, 06:41

Ir nopietnas aizdomas, ka Megacollybia platyphylla, bet. - apakšpuses foto ta' nav...


Bekuvecis 15.jūnijs, 06:14

Vai nu Laccaria laccata, vai arī Laccaria bicolor.


marsancija 15.jūnijs, 00:42

Un atkal šķiet, trāpīts desmitniekā :) Laba orientācija kukainīšos! Paldies!


marsancija 15.jūnijs, 00:37

Tiešām, tā izskatās! Noriskēšu, izlabošu :)


Sandra.Raudule 15.jūnijs, 00:35

Šķiet, ka mīkstblakts Atractotomus Mali


marsancija 15.jūnijs, 00:29

Jā, paldies, laikam būs īstais!


Sandra.Raudule 15.jūnijs, 00:29

Iespējams , ka šis ir Aegomorphus clavipes koksngrauzis.:)


Sandra.Raudule 15.jūnijs, 00:27

Iespējams, ka Zilais Ēku Koksngrauzis


marsancija 15.jūnijs, 00:25

Paldies, redzu, ka kāds no koksngraužiem, bet nevaru atrast sarakstā "koksngrauzis nenoteikts". Pagaidīšu, līdz gudrāki prāti precizēs :)


Sandra.Raudule 15.jūnijs, 00:22

Kāds no koksngraužiem.


marsancija 15.jūnijs, 00:13

Kaut kā neizdodas pievienot bildes vairākiem novērojumiem, ne tikai šim.


VijaS 14.jūnijs, 23:16

7.-10. bildes - 13. jūnijā.


dziedava 14.jūnijs, 22:55

Pēdējie foto dienu vēlāk


Ziemelmeita 14.jūnijs, 20:10

Paldies,Margarita!


Irbe 14.jūnijs, 20:01

Kāds no mežastrazdiem uztraucas, iespējams, sila strazds


Ziemelmeita 14.jūnijs, 19:57

Paldies,Margarita.


Irbe 14.jūnijs, 19:46

Ķīvīte


Paula.Kļaviņa 14.jūnijs, 17:16

Un dzēst bildes...


Paula.Kļaviņa 14.jūnijs, 16:59

Dabasdati kārtīgi neiet. Jau iepriekšējos novērojumos pievienotas vairākas vienādas bildes. Pirms dažām dienām vispār negāja, visu laiku lādējās.


IlzeP 14.jūnijs, 16:14

Nezinu, kāpēc. Ir dots uzdevums programmētājam šo salabot.


mufunja 14.jūnijs, 15:49

Paldies Julita par labojumu. Es pat nepamanīju.


Mari 14.jūnijs, 15:01

Kādēļ vairs nevar izdzēst lieko dubultfoto?


kristyk 14.jūnijs, 10:43

Es ļoti atvainojos, Edgar, steigā nepareizi pierakstīju uzvārdu.


kristyk 14.jūnijs, 10:42

Sorry. Artūrs Stalažs un Edgars Dreijers....


kristyk 14.jūnijs, 10:40

par Krynickillus Melanocaphalus- Wiki uzrādās , ka latvijā tadi ir kopš 1997, kā atsauce izmantota Edgara Stalaža grāmata par gliemjiem Latvijā, lielakajās kapsētās. atverot lapu - ir konstatēta šī suga tieši Lielajos kapos.


kristyk 14.jūnijs, 10:36

Nupat paskatījos, kā šo izlaboja Bioblitz PlutoF aplikācijā - tur uzrādās Krynickillus Melanocaphalus ...

Pēdējie komentāri rakstiem
nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 13-Jun-2024, 09:27

Paldies, Ilze! :)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 13-Jun-2024, 09:16

Darīts!


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 13-Jun-2024, 08:57

Ilze, lūdzu izlabo. Pats nemāku.


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 13-Jun-2024, 08:56

Jā, 1.foto Xylotrechus pantherinus PA KREISI, Rusticoclytus rusticus PA LABI! Atvainojos, galvā caurvējš :)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 12-Jun-2024, 23:24

Bet jā, pantherinus sapņu suga. Arvīds pagājušogad izcili 'izšāva' ! :) Protams, nemaz nebrīnītos, ja suga patiesībā ir sastopama daudz (relatīvi runājot) biežāk, bet vienkārši ir sasodīti grūti konstatējama. T.i. ja tiešām pama  (..)


CerambyX Vismaz 10000 novērojumu 12-Jun-2024, 23:20

Māri - teorētiski blakšu karšu 10x10km kvadrātu 'lapu' var izmantot (slānis 10x10 numuri) jo nu tās robežas jau tās pašas (ja atver mob.tel. un ļauj aplikācijai piekļūt atrašanās vietai, tad nu kartē arī parādīsies konkrētais atr  (..)


VitaS Vismaz 1000 novērojumu 12-Jun-2024, 23:17

Šeit ir 10x10 tīkls: https://qgiscloud.com/CerambyX/Heteroptera_10x10_QGIScloud/


ML Vismaz 1000 novērojumu 12-Jun-2024, 22:14

Par sugu izplatības kartes aizpildīšanu. Būtu jau kādreiz interesanti uzspēlēt sava veida "izkrāso pats" spēli, vienīgi ļoti grūti orientēties kurā kvadrātā atrodies, jo piemēram man tuvumā esošais četrdesmit novērojumu kvadrāt  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 12-Jun-2024, 13:50

Jā, arī R.rusticus var būt dzeltenbrūniem plankumiem, bet X.pantherinus tie ir izteiksmīgāki. Čehu lapā, uzklikšķinot uz pēdējās saites pie izmantotajiem avotiem, ļoti labi foto. Vislabāk jau būtu fotogrāfēt no augšas, lai būtu al  (..)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 12-Jun-2024, 13:01

Attēlā pa kreisi varbūt Xylotrechus pantherinus un arī Rusticoclytus rusticus var būt brūns.


adata Vismaz 500 novērojumu 7-Jun-2024, 07:44

Manā gadījumā tā laikam ir iesācēja veiksme, pirmsākumos es gļotsēnes apzināti nemeklēju - tās it kā pašas man "atrādījās" ar savu interesanto izskatu mežā sēņojot vai mājās ikdienas gaitās, līdz pamazām sāku vērīgāk lū  (..)


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 2-Jun-2024, 20:55

Nē, pārpildīta vietne nav. Tas, ka nevar izmantot iepriekš saglabātās vietas, ir jau sen zināma problēma, bet vēl neatrisināta. Par to, ka nevar nosaukt jaunu vietu, dzirdu pirmo reizi (pati saviem novērojumiem vietām nosaukumus nedodu).   (..)


W Vismaz 1000 novērojumu 2-Jun-2024, 16:26

Droši vien vietne ir pārpildīta, mūsu ir daudz:)


W Vismaz 1000 novērojumu 2-Jun-2024, 14:30

Nevar izvēlēties vietu no jau saglabāto vietu saraksta un nevar pievienot jaunu vietu ar nosaukumu. Jā, arī es pievienoju tukšu novērojumu un bildes pēc tam- tās nedaudzās reizes, kad man izdevās vispār pievienot.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 2-Jun-2024, 12:21

Es laikam saprotu to tā, ka nevar izvēlēties vietu jau no saglabāto vietu saraksta? Vai nevar pievienot jaunu vietu ar nosaukumu, bet tikai, ja nosaukuma vietā ieliek punktu? Kaut kas laikam ar vietas nosaukumiem nestrādā, jā, man arī bija p  (..)


Arnis2 Vismaz 10000 novērojumu 2-Jun-2024, 11:29

Vispār jau novērojums ir jāpievieno kā punkts. Vai arī es nesapratu domu. Man arī pēdējā laikā no telefona ļoti bieži neizdodas pievienot novērojumus. Dažas dienas varu, citas vairs ne.


W Vismaz 1000 novērojumu 2-Jun-2024, 09:50

Tehniskas problēmas - atvainojiet, ka rakstu šeit! Varbūt variet dot padomu - cenšoties pievienot novērojumu, tas neizdodas, jo parādās uzraksts ,,..kartē nepareizi norādīta vieta"- neatkarīgi no tā, vai vieta norādīta pareizi vai nepar  (..)


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 16-May-2024, 20:58

Vainīgs, labošu. Te biju skatījies 2022.gadu un 23. palaidu garām.


gunitak Vismaz 10000 novērojumu 16-May-2024, 20:23

Liels paldies Marek un Uģi! Man 2023.g. sanāk 9 sugas.


ekologs Vismaz 1000 novērojumu 16-May-2024, 10:59

Paldies, Marek! :)


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 16-May-2024, 09:35

Paldies ! Interesants apkopojums par koksngraužiem, un ja vēl esmu šajā sarakstā. Konsgraužus itkā esmu salikusi, bet pārējo gan iekavējusi, pat pērno visu neieliku.


Viola76 7-May-2024, 15:31

Prieks par tik daudz jaukiem atklājumiem, Man gan tā ir sveša pasaule, bet varbūt šogad ko atrdīšu.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 6-May-2024, 17:33

Paldies! :) Jā, Vija, substrātu vēlams pierakstīt, jo, apkopojot datus, foto neredz. Maijs laikam ir tukšākais mēnesis, bet pēc lietiem varētu pamazām sākties arī vasaras sugas. Interesantākais šogad šķistu atrast gļotsēnes uz tūs  (..)


VijaS Vismaz 5000 novērojumu 30-Apr-2024, 13:18

Vislielākā pateicība Julitai gan par šo apkopojumu, kuru kā vienmēr izlasīju ar lielu interesi :), gan, vēl jo vairāk, par visu to milzīgo darbu un enerģiju, kas ieguldīts, lai līdz tādiem rezultātiem tiktu. Jā, šis gads tik tiešā  (..)


felsi Vismaz 10000 novērojumu 28-Apr-2024, 18:48

Prieks par gļotsēņniekiem un jaunatklājumiem! Vislielākā atzinība un aplausi Julitai par Latvijas gļotsēņu izvešanu pasaulē!


dekants Vismaz 10000 novērojumu 24-Mar-2024, 13:07

Izgāju cauri vairākam sugām, kas ligzdošanas laikā piemērotā biotopā un nomainīju uz kādu no ligzdošanas pazīmēm. Viss kārtībā, paldies!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 23-Mar-2024, 13:11

Valda, tur var būt vainīga arī Dabasdatu kļūda, ir gadījumi, kad novērojums nepiesaistās attiecīgajam kvadrātam. Problēma tiek meklēta.


dekants Vismaz 10000 novērojumu 23-Mar-2024, 13:08

  (..)


gunitak Vismaz 10000 novērojumu 23-Mar-2024, 09:15

Valda, ziņošanas statuss jānorāda vismaz B, uzturas ligzdošanai piemērotā biotopā, tad ziņojums uzrādīsies atlantā.


Vīksna Vismaz 10000 novērojumu 23-Mar-2024, 02:09

Skatot arī savu māju iekļaujošo kvadrātu 3224 - 54, kur minētas trūkstošās putnu sugas(ja nejaucu), tad vismaz puse agrāk ziņotas dabasdatos.Nu žagatas man katru dienu kaķu traukus uzpasē, pat ligzdo dārzā, pa reizei ziņoju, kad nobi  (..)


forelljjanka Vismaz 10000 novērojumu 22-Mar-2024, 14:44

Nē,tad viss ir kārtībā!:D Nedomāju,ka sārmeņu tik daudz,pats redzēju tikai 2.x mūžā un jaunā vietā.Kazeņu gan vairs neliekas nekas īpašs,vismaz kur es apgrozos.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 22-Mar-2024, 09:15

Jāni, tad Tev 39 sugas, nevis 38 (Gada garākās dienas akcijā)? Pie retākajām tur parādītas līdz 2 novērojumiem, sārmeņu resngalvītim - 4.


forelljjanka Vismaz 10000 novērojumu 20-Mar-2024, 16:32

Kristapam paslīdējis garām novērojums,kas viestu izmaiņās viņa prezentācijā .;) https://dabasdati.lv/lv/observation/6j574g8vkmvdtd7ehb7nric8u6/


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 15-Mar-2024, 21:11

Tiešraide būs, gan Zoom, gan Latvijas Dabas fonda YouTube kanālā (https://www.youtube.com/@LatvijasDabasfondsOnline/streams). Zoom saites tiks nosūtītas tiem, kas pieteicās e-pastā.


Alvis Āboliņš Vismaz 1000 novērojumu 15-Mar-2024, 20:31

Vai tiešraide šogad nebūs?


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 14-Mar-2024, 07:39

Uz dalību sanāksmē vēl var pieteikties!


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 10-Mar-2024, 13:54

Julita, īsi pastāstīšu pie pērnā gada aktualitātēm. Tā kā testa versiju redzēja tikai daļa administratoru un vēl būs daudz uzlabojumu līdz vasarai, manuprāt, vēl nav jēgas publiski demonstrēt.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 10-Mar-2024, 10:34

Par pāreju uz Ornitho nekas netiks runāts?


Kurmata Vismaz 10000 novērojumu 7-Mar-2024, 14:48

Te pērnā gada rezultāti plašāk: https://www.waddensea-worldheritage.org/sites/default/files/2024_Flyway%20national%20census%202023%20reports.pdf


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 4-Mar-2024, 09:07

Labrīt, biju plānojusi to norādīt pie nākamās ziņas - pieteikties var, rakstos uz e-pastu dabasdati [et] ldf.lv.


Dzidra Vismaz 100 novērojumu 3-Mar-2024, 10:52

Sveiki,kā var pieteikties dalībai?


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 11-Feb-2024, 10:41

Norises gadu skaits rakstā izlabots.


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 11-Feb-2024, 09:12

Ir iemesls apmulst - paskatījos publikāciju vēsturi šeit portālā un man sanāk, ka šogad bija 8. reize (akcija notiek kopš 2017. gada).


patigunta Vismaz 100 novērojumu 10-Feb-2024, 17:47

Ļoti laba karte ''Jāņa sētai'', pat sarakstē ar Vāciju pateicās precīzajām koordinātēm.


ekologs Vismaz 1000 novērojumu 10-Feb-2024, 15:42

Sveiciens! Drusku apmulsu :) Tad 7 vai sesto gadu pēc kārtas? Informācijas plūsmā pavīd gan 6 gan 7.


nekovārnis Vismaz 10000 novērojumu 10-Feb-2024, 10:12

Dabasdatiem ir ļoti paveicies, ka ir tāds sabiedrotais kā "Jāņa sēta"! Runājot par karšu kvalitāti - esmu bijis diezgan daudzās Eiropas valstīs un uz vietas pircis vietējas kartes, nu nav viņiem tāda kvalitāte un precizitāte, kā "Jā  (..)


adata Vismaz 500 novērojumu 9-Feb-2024, 07:50

Paldies "Jāņa sētai" ! Līdzko reģistrējos Dabasdatos, uzreiz arī lejuplādēju lietotni, atzīstu, ka ir ļoti ātri un ērti. Nemaz nevaru iedomāties, ka būtu kā citādi. Tas ir svarīgi, lai var atzīmēt konkrētā brīdī precīzu viet  (..)


AgneseG Vismaz 1000 novērojumu 7-Feb-2024, 09:21

Paldies komentētājiem! Komentāros redzamie ziņojumi tika pieskaitīti kopējam akcijas "Ziņo par putniem dārzā" novērojumu skaitam.


Agnis Vismaz 5000 novērojumu 6-Feb-2024, 14:30

Sanāk, ka Aroniju ģints sugas ir "labās" un tās droši varam audzēt un kultivēt?


Anete PB Vismaz 1000 novērojumu 6-Feb-2024, 13:03

"Dārzos un kolekcijās" visdrīzāk nozīmē, ka ir pa kādam eksemplāram, kas speciāli pirkts un audzēts.


dziedava Vismaz 10000 novērojumu 6-Feb-2024, 09:23

Neko nesapratu. Sākas ar stāstu, ka senāk domātā Aronia melanocarpa nav tā, par ko uzskatīta, bet beidzas ar to, ka Aronia melanocarpa dārzos tomēr ir.


Egonciiks 1-Feb-2024, 22:04

Vieta-Ogre Laiks 27.janvāris 11.23-12.23 Pelēkās vārnas-7 Zīlītes-4 dzenis-1


dianaa 30-Jan-2024, 21:59

Vieta- Ogre, Latvija Laiks-28.janvāris 14.25-15.25 Pelēkās vārnas - 21 Lielās zīlītes - 6 Zīlītes - 7 Vidējais dzenis - 1 Mājas zvirbuļi - 6 Sarkankrūtīši - 2


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Jan-2024, 19:15

Inita Gusta, pievienot var, spiežot "Pievienot novērojumu", tad vēlreiz izvēloties "Pievienot novērojumu", ieliekot punktu kartē un aizpildot anketu par katru sugu (pēc pirmās apakšā jāieķeksē "Pievienot šajā pašā vietā".


260808-21007 30-Jan-2024, 18:35

Labdien, Vieta - Ogre, Laiks 2024.gads.28.janvāris plkst. 16:00-17:00 Pelēkā vārna-2 Kaija-1 Mājas balodis-2


Inita Gusta 30-Jan-2024, 17:32

Labdien, Vieta Gustiņi, Augstkalne, Dobeles novads. Barotava Laiks 2024.g,28.janvāris plkst 11:00-12:00 Lauku zvirbuļi-20 Meža zīlītes-2 Lielās zīlītes -6 Zilzīlītes-2 Dzilnītis -1 Dižraibais dzenis-1


Inita Gusta 30-Jan-2024, 17:28

Nesaprotu, kur putnu akcijas novērojumu ievietot


Ilga 30-Jan-2024, 16:07

Labdien! Vieta- Dobeles nov. Auru pag.Leimaņi Laiks-27.janvāris 13.15-14.15 Lauku zvirbuļi-22 Lielā zīlīte-7 Dzenis dižraibais-2 Zilzīlīte-2 Ķeģis mazais-5 Svilpji-9 Dižknābis-2


IlzeP Vismaz 1000 novērojumu 30-Jan-2024, 15:42

Šogad bija domāts ziņot kā jebkuru citu novērojumu, bez īpašas sadaļas.


bassaivars 30-Jan-2024, 15:11

Labdien! Anketas sadaļa dabas datu sadaļā tiešām neaktīva, bet pati vērojumu ideja laba :) Vidzemes piemājas barotavā, Plānupes "Nāriņās" 27.janvārī no rīta (..un arī katru rītu) man te regulāri ciemiņi: 6 lielās zīlītes, 4 p  (..)

Par melno stārķu gredzenošanu tiešsaistes ligzdā

Vispirms daži komentāri par putnu anatomiju un dažiem lietotajiem terminiem. Gredzeni tiek likti virs locītavas tādēļ, lai tie būtu redzami tad, kad putns barojas, bradājot pa ūdeni, tikai locītava nav "celis", kā to aplami raksta vairāki komentētāji. Putniem, protams, ir celis tāpat kā visiem mugurkaulniekiem, tikai tas atrodas ķermenī un nav redzams. Redzamā locītava ir [...]

Gada garāko dienu dienastauriņu vērošana 2024

20.06.2024.-24.06.2024. Klāt ir vasaras saulgriežu lieliskais laiks un līdz ar to arī Gada garāko dienu dienastauriņu vērošana – neklātienes sacensības, kur katrs var izmēģināt savu veiksmi – pārbaudīt, cik daudz dažādu dienastauriņu sugu ir iespējams Latvijā ieraudzīt vienas dienas laikā. Gada garāko dienastauriņu vērošanu varam uzskatīt par tradīciju, kas katru gadu saulgriežos dzīvo savu dzīvi. [...]

Publicēts Latvijas makroskopisko bazīdijsēņu konspekts

Makroskopisko bazīdijsēņu konspekts tapa ilgi un smagi, nemitīgi pārtaisot, jo sēņu sistemātika mainās ātrāk, nekā mēs strādājam! Arī jauni dati nāk klāt ar katru brīdi. Bet reizēm ir jāapstājas, jāpieliek punkts un jāpiefiksē esošā situācija. Iepriekšējais konspekts iznāca 2002. gadā un ietvēra tikai piepes un cepurīšsēnes. Tagad tas ir plašāks un ietver arī pūpēžus, vālenes, [...]

Koksngrauzis Xylotrechus pantherinus (10)

Sveiciens visiem dabā gājējiem! Pagājušā gada 15. jūlijā Daugavpils Universitātes rektoram, profesoram Arvīdam Barševskim Šlīterē izdevās atrast sen cerētas, Latvijai jaunas koksngraužu sugas pārstāvi – Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825)! Gribējās jau pirms gada aicināt meklēt šo sugu, bet tomēr tas bija sugai diezgan vēls novērojums un aktivitātes pīķis jau bija aiz muguras. Toties šobrīd to [...]

Aicina piedalīties Bioblitz pasākumā

Vasaras sākumā Igaunijā jau vairākus gadus notiek dabas vērošanas minimaratons. Tajā dalībnieki aicināti konkrētās teritorijās reģistrēt aplikācijā PlutoF Go visu grupu sugas. Galvenais mērķis ir raisīt plašākas publikas dziļāku interesi par dabu. Pasākumu parasti organizē biologi, kas piesaka pētāmās teritorijas un palīdz sugu noteikšanā, taču teritorija var būt arī neliela un atrasties kāda interesenta pagalmā. [...]

Aicina pieteikties dabas izziņas pasākumam “LOB Ģimeņu dienas”

Līdz 16. jūnijam ir atvērta pieteikšanās Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotam dabas izziņas pasākumam "LOB Ģimeņu dienas", kas norisināsies 6. un 7. jūlijā Kandavā. Pasākuma mērķis ir mudināt ģimenes izzināt dabu, gūt pieredzi praktiskās nodarbēs un domubiedru pulkā vairot interesi par dabas aizsardzību. Pasākuma programmā ir paredzētas daudzveidīgas aktivitātes, tostarp balto stārķu ligzdu pamatnes izgatavošana, augu [...]

Izstrādā spēles sēņu iepazīšanai

Latvijas Mikologu biedrība ir uzsākusi izglītojošu sēņu spēļu izstrādi, lai iepazīstinātu ar sēņu sugām, to lomu cilvēka dzīvē, atpazīšanu, ekoloģiju, sastopamību un pielietojumu. Šobrīd top sēņu alfabēts, spēle dažādu sēņu sugu un to lietojumu iepazīšanai un iztēli rosinošs sēņu rēbuss. Spēļu sākotnējās versijas varēs aplūkot klātienē 24. un 25. maijā, Meža dienās Tērvetē. Sēņu iepazīšanas spēle: [...]

Aizvadītas putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2024”

Šī gada 18.–19. maijā norisinājās diennakts putnu vērošanas sacensības "Torņu cīņas 2024", kuras rīkoja Latvijas Ornitoloģijas biedrība ar sadarbības partneriem. Šogad sacensībās piedalījās 23 komandas, to skaitā 14 pieredzējušu putnu vērotāju komandas sacentās, putnus skaitot diennakts garumā, bet deviņas komandas sacentās t. s. "Tautas klasē", putnus vērojot četras stundas. Tornis pie Burtnieku ezera. Foto: Ieva [...]

Susurim pa pēdām Talsu paugurainē

Kopā ar zīdītāju ekspertu Valdi Pilātu un dabas ekspertu Ritvaru Rekmeni 18. maijā dosimies izzinošā pārgājienā mazā susura Muscardinus avellanarius apdzīvotajos mežos, lai uzzinātu vairāk par susuriem jeb miega pelēm. Kopā pārbaudīsim arī susuru izpētes būrīšus un meklēsim citas to darbības pēdās. Tikšanās vieta šeit. Pieteikšanās un papildu informācija, zvanot pa tālruni 28256131. Projekts LIFE [...]

Koksngraužu ziņotāji Dabasdatos. Mazliet statistikas (10)

Sveiciens visiem dabasdraugiem! Ir sākusies jaunā koksngraužu sezona. Šogad, kad 14. maija vakarā šo rakstu, Dabasdatos jau ir 77 jauni ziņojumi, bet, lai vēl mazliet piebērtu ogles azartam, esmu sagatavojis nelielu koksngraužu ziņotāju individuālās statistikas pārskatu. Dati ņemti par laiku no Dabasdatu pirmsākumiem līdz 2023. gada 31. decembrim. Mazais lapseņveida koksngrauzis Molorchus minor. Foto: Māris [...]

loading...


Portālu atbalsta LVAF projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2024
© dabasdati.lv
Saglabāts