Aktīvie lietotāji: 250 Šodien ievadītie novērojumi: 394 Kopējais novērojumu skaits: 386822
Tu neesi reģistrējies
Novērojuma dati
Izdrukāt

Purva pūce, Asio flammeus


Novērojuma laiks 27-Jan-2017 plkst. 11:05
Pievienots27-Jan-2017
Iepriekš saglabātās vietas
Skaits1
StatussNovērots (redzēts)
NovērotājsIevaM
PiezīmesPa gabalu pamanīju, ka apm 15 vārnas kaut ko trenc, pielidoja man pavisam tuvu, pūce izvairoties no vārnām, aizlidoja tāpat zemu, gar nogāzi uz A
Interesants novērojumsreti ziemā, pirmais novērojums Dārziņu vecupē

Pievienotie foto:


Pēdējie novērojumi
Certhia familiaris - 2017-04-30 grieze
Tetrastes bonasia - 2017-04-30 grieze
Regulus regulus - 2017-04-30 Pūcis
Spinus spinus - 2017-04-30 Pūcis
Sitta europaea - 2017-04-30 Saila
Columba oenas - 2017-04-30 Latvju_zēns
Periparus ater - 2017-04-30 Pūcis
Regulus ignicapilla - 2017-04-30 dīķakuilis
Passer montanus - 2017-04-30 Saila
Motacilla alba - 2017-04-30 Saila
Poecile montanus - 2017-04-30 Pūcis
Grus grus - 2017-04-30 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-30 Saila
Certhia familiaris - 2017-04-30 Latvju_zēns
Egretta alba - 2017-04-30 Mareks Kilups
Chloris chloris - 2017-04-30 Mareks Kilups
Fringilla montifringilla - 2017-04-30 Saila
Tringa ochropus - 2017-04-30 grieze
Sitta europaea - 2017-04-30 Pūcis
Passer domesticus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Remiz pendulinus - 2017-04-30 Matrus
Phoenicurus ochruros - 2017-04-30 Latvju_zēns
Actitis hypoleucos - 2017-04-30 Matrus
Pica pica - 2017-04-30 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-30 Mareks Kilups
Ciconia nigra - 2017-04-30 Pūcis
Picus canus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 grieze
Buteo buteo - 2017-04-30 Pūcis
Certhia familiaris - 2017-04-30 Pūcis
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 Pūcis
Turdus merula - 2017-04-30 Pūcis
Tringa ochropus - 2017-04-30 Pūcis
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-30 Arnis2
Ciconia ciconia - 2017-04-30 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-30 grieze
Garrulus glandarius - 2017-04-30 AinisP
Garrulus glandarius - 2017-04-30 grieze
Vanellus vanellus - 2017-04-30 Pūcis
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 AinisP
Erithacus rubecula - 2017-04-30 Latvju_zēns
Tringa ochropus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 AinisP
Gallinago gallinago - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-30 AinisP
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 dekants
Mergus merganser - 2017-04-30 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Regulus regulus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Emberiza citrinella - 2017-04-30 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-30 dekants
Alauda arvensis - 2017-04-30 dekants
Garrulus glandarius - 2017-04-30 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-30 dekants
Parus major - 2017-04-30 dekants
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 dekants
Columba palumbus - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-30 dekants
Cyanistes caeruleus - 2017-04-30 dekants
Turdus philomelos - 2017-04-30 dekants
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-30 dekants
Carduelis carduelis - 2017-04-30 dekants
Regulus regulus - 2017-04-30 dekants
Certhia familiaris - 2017-04-30 dekants
Periparus ater - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos major - 2017-04-30 dekants
Pulmonaria obscura - 2017-04-30 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-30 Pūcis
Aegithalos caudatus - 2017-04-30 grieze
Dryocopus martius - 2017-04-30 Pūcis
Aquila pomarina - 2017-04-30 Latvju_zēns
Dryocopus martius - 2017-04-30 Latvju_zēns
Bucephala clangula - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-30 Latvju_zēns
Calidris alpina - 2017-04-30 Rallus
Arenaria interpres - 2017-04-30 Rallus
Anthus campestris - 2017-04-30 Rallus
Locustella luscinioides - 2017-04-30 Rallus
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 Latvju_zēns
Acrocephalus schoenobaenus - 2017-04-30 Rallus
Acrocephalus scirpaceus - 2017-04-30 Rallus
Corvus corax - 2017-04-30 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-30 grieze
Poecile montanus - 2017-04-30 grieze
Corvus corax - 2017-04-30 Pūcis
Columba palumbus - 2017-04-30 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-30 Latvju_zēns
Pica pica - 2017-04-30 Pūcis
Numenius arquata - 2017-04-30 Pūcis
Turdus pilaris - 2017-04-30 Mareks Kilups
Carduelis carduelis - 2017-04-30 Latvju_zēns
Calidris pugnax - 2017-04-30 dekants
Anas querquedula - 2017-04-30 dekants
Anas platyrhynchos - 2017-04-30 dekants
Larus ridibundus - 2017-04-30 dekants
Grus grus - 2017-04-30 dekants
Corvus corax - 2017-04-30 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-30 dekants
Tringa nebularia - 2017-04-30 dekants
Anas crecca - 2017-04-30 dekants
Tetrao tetrix - 2017-04-30 dekants
Cyanistes caeruleus - 2017-04-30 dekants
Cuculus canorus - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos major - 2017-04-30 dekants
Certhia familiaris - 2017-04-30 dekants
Periparus ater - 2017-04-30 dekants
Garrulus glandarius - 2017-04-30 dekants
Turdus viscivorus - 2017-04-30 dekants
Spinus spinus - 2017-04-30 dekants
Poecile montanus - 2017-04-30 dekants
Columba palumbus - 2017-04-30 dekants
Streptopelia turtur - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos major - 2017-04-30 dekants
Lophophanes cristatus - 2017-04-30 dekants
Tetrastes bonasia - 2017-04-30 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-30 dekants
Regulus regulus - 2017-04-30 dekants
Turdus merula - 2017-04-30 dekants
Parus major - 2017-04-30 dekants
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 dekants
Anthus trivialis - 2017-04-30 dekants
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Carduelis carduelis - 2017-04-30 dekants
Corvus monedula - 2017-04-30 dekants
Parus major - 2017-04-30 dekants
Passer domesticus - 2017-04-30 dekants
Turdus merula - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-30 dekants
Chloris chloris - 2017-04-30 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-30 dekants
Turdus philomelos - 2017-04-30 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-30 dekants
Gallinago gallinago - 2017-04-30 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-30 dekants
Alauda arvensis - 2017-04-30 dekants
Motacilla alba - 2017-04-30 dekants
Columba livia domestica - 2017-04-30 Mareks Kilups
Turdus philomelos - 2017-04-30 grieze
Turdus pilaris - 2017-04-30 Mareks Kilups
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-30 grieze
Erithacus rubecula - 2017-04-30 grieze
Turdus merula - 2017-04-30 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 grieze
Anthus trivialis - 2017-04-30 grieze
Parus major - 2017-04-30 grieze
Dryocopus martius - 2017-04-30 grieze
Chloris chloris - 2017-04-30 Latvju_zēns
Gallinago gallinago - 2017-04-30 grieze
Fringilla coelebs - 2017-04-30 grieze
Anas platyrhynchos - 2017-04-30 Latvju_zēns
Pica pica - 2017-04-30 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-30 Pūcis
Vanellus vanellus - 2017-04-30 grieze
Alauda arvensis - 2017-04-30 Pūcis
Garrulus glandarius - 2017-04-30 Latvju_zēns
Capreolus capreolus - 2017-04-27 Kurmata
Scolopax rusticola - 2017-04-29 Durkts
Ciconia ciconia - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-30 Pūcis
Accipiter nisus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-30 Latvju_zēns
Passer montanus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Passer montanus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Grus grus - 2017-04-30 Pūcis
Vanellus vanellus - 2017-04-30 grieze
Oenanthe oenanthe - 2017-04-30 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-30 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-30 Pūcis
Vanellus vanellus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Grus grus - 2017-04-30 grieze
Columba palumbus - 2017-04-30 grieze
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 Pūcis
Chloris chloris - 2017-04-30 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-30 Latvju_zēns
Cyanistes caeruleus - 2017-04-30 Pūcis
Corvus cornix - 2017-04-30 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-30 Pūcis
Parus major - 2017-04-30 Pūcis
Turdus pilaris - 2017-04-30 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-30 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-30 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-30 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-30 grieze
Anthus trivialis - 2017-04-30 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 grieze
Alauda arvensis - 2017-04-30 Latvju_zēns
Emberiza citrinella - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-30 grieze
Fringilla coelebs - 2017-04-30 Pūcis
Tetrao tetrix - 2017-04-30 laaga
Motacilla alba - 2017-04-30 Pūcis
Tringa ochropus - 2017-04-30 Pūcis
Turdus viscivorus - 2017-04-30 grieze
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 Pūcis
Oenanthe oenanthe - 2017-04-30 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-30 Pūcis
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 Pūcis
Gallinago gallinago - 2017-04-30 Pūcis
Corvus cornix - 2017-04-30 grieze
Ciconia ciconia - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-30 Pūcis
Dendrocopos major - 2017-04-30 Pūcis
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 Pūcis
Passer montanus - 2017-04-30 Pūcis
Ciconia ciconia - 2017-04-30 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-30 Pūcis
Turdus merula - 2017-04-30 Pūcis
Emberiza citrinella - 2017-04-30 Pūcis
Ciconia ciconia - 2017-04-30 Pūcis
Alauda arvensis - 2017-04-30 grieze
Meles meles - 2017-04-27 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-04-30 grieze
Corvus cornix - 2017-04-30 Latvju_zēns
Lepus europaeus - 2017-03-24 Kurmata
Corvus corax - 2017-04-30 dekants
Tringa ochropus - 2017-04-30 dekants
Buteo buteo - 2017-04-30 dekants
Anthus trivialis - 2017-04-30 dekants
Linaria cannabina - 2017-04-30 dekants
Turdus viscivorus - 2017-04-30 dekants
Anthus pratensis - 2017-04-30 dekants
Cuculus canorus - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos major - 2017-04-30 dekants
Columba livia domestica - 2017-04-30 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-30 dekants
Motacilla alba - 2017-04-30 dekants
Larus ridibundus - 2017-04-30 dekants
Dryocopus martius - 2017-04-30 dekants
Corvus cornix - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos leucotos - 2017-04-30 dekants
Sitta europaea - 2017-04-30 dekants
Grus grus - 2017-04-30 dekants
Turdus merula - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos minor - 2017-04-30 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 dekants
Jynx torquilla - 2017-04-30 dekants
Turdus philomelos - 2017-04-30 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-30 dekants
Parus major - 2017-04-30 dekants
Anser albifrons - 2017-04-30 dekants
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-30 dekants
Chloris chloris - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Alauda arvensis - 2017-04-30 dekants
Cyanistes caeruleus - 2017-04-30 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-30 dekants
Columba palumbus - 2017-04-30 dekants
Phoenicurus ochruros - 2017-04-30 dekants
Turdus pilaris - 2017-04-30 dekants
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-30 dekants
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 dekants
Turdus iliacus - 2017-04-30 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-30 Pūcis
Hylocomium splendens - 2017-04-30 Melissa
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-03-24 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-03-24 Kurmata
Corvus corax - 2017-03-24 Kurmata
Corvus cornix - 2017-03-24 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Grus grus - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-03-24 Kurmata
Lullula arborea - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Aegithalos caudatus - 2017-03-24 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Lullula arborea - 2017-03-24 Kurmata
Scolopax rusticola - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Regulus regulus - 2017-03-24 Kurmata
Chloris chloris - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Buteo buteo - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Lullula arborea - 2017-03-24 Kurmata
Lullula arborea - 2017-03-24 Kurmata
Regulus regulus - 2017-03-24 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-03-24 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-03-24 Kurmata
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Sitta europaea - 2017-03-24 Kurmata
Sitta europaea - 2017-03-24 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-03-24 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-03-24 Kurmata
Poecile montanus - 2017-03-24 Kurmata
Corvus cornix - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Larus ridibundus - 2017-03-24 Kurmata
Cygnus olor - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Acanthis flammea - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza schoeniclus - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Turdus viscivorus - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus pilaris - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos minor - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos leucotos - 2017-03-24 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-03-24 Kurmata
Lullula arborea - 2017-03-24 Kurmata
Motacilla alba - 2017-03-24 Kurmata
Vanellus vanellus - 2017-03-24 Kurmata
Chloris chloris - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Poecile montanus - 2017-03-24 Kurmata
Corvus cornix - 2017-03-24 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus pilaris - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Columba palumbus - 2017-03-24 Kurmata
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Sitta europaea - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Corvus corax - 2017-03-24 Kurmata
Pica pica - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus pilaris - 2017-03-24 Kurmata
Turdus pilaris - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-03-24 Kurmata
Vanellus vanellus - 2017-03-24 Kurmata
Ficedula hypoleuca - 2017-04-29 Zacmanis
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-29 Zacmanis
Circus pygargus - 2017-04-29 Fuatra
Anser albifrons - 2017-04-29 ruuperts
Scolopax rusticola - 2017-04-29 Bumpo
Mergus merganser - 2017-04-29 laaga
Turdus philomelos - 2017-04-29 Bumpo
Falco subbuteo - 2017-04-27 marccins
- 2017-04-29 andrisz
- 2017-04-29 asaris
Ficedula hypoleuca - 2017-04-29 asaris
Lobaria pulmonaria - 2017-04-29 meža_meita
Climacium dendroides - 2017-04-29 meža_meita
- 2017-04-29 maariite
Turdus iliacus - 2017-04-29 grieze
Glaucidium passerinum - 2017-04-29 grieze
Bucephala clangula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Aegithalos caudatus - 2017-04-29 grieze
Egretta alba - 2017-04-29 Latvju_zēns
Anas crecca - 2017-04-29 Latvju_zēns
Bucephala clangula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-29 Latvju_zēns
Ciconia ciconia - 2017-04-29 Latvju_zēns
Corvus corax - 2017-04-29 Pūcis
Erithacus rubecula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Emberiza schoeniclus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-29 grieze
Bucephala clangula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Delichon urbicum - 2017-04-29 Aigars
Turdus merula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Cygnus cygnus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Tringa ochropus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Alces alces - 2017-04-29 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-29 Pūcis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-29 Pūcis
Vulpes vulpes - 2017-04-29 Pūcis
Tetrastes bonasia - 2017-04-29 Pūcis
Buteo buteo - 2017-04-29 Latvju_zēns
Sitta europaea - 2017-04-29 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Pūcis
Dendrocopos major - 2017-04-29 Pūcis
Periparus ater - 2017-04-29 Pūcis
Turdus pilaris - 2017-04-29 Pūcis
Columba palumbus - 2017-04-29 Pūcis
Motacilla alba - 2017-04-29 grieze
Cyanistes caeruleus - 2017-04-29 grieze
Tetrao urogallus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-29 grieze
Alauda arvensis - 2017-04-29 grieze
Pica pica - 2017-04-29 grieze
Anas platyrhynchos - 2017-04-29 Latvju_zēns
Gallinago gallinago - 2017-04-29 grieze
Emberiza citrinella - 2017-04-29 grieze
Bucephala clangula - 2017-04-29 Vv
Turdus philomelos - 2017-04-29 Vv
Spinus spinus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Picus canus - 2017-04-29 Mareks Kilups
Tetrao urogallus - 2017-04-29 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Pūcis
Columba palumbus - 2017-04-29 Pūcis
Emberiza citrinella - 2017-04-29 Pūcis
Prunella modularis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Capreolus capreolus - 2017-04-29 Pūcis
Actitis hypoleucos - 2017-04-29 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Pūcis
Vanellus vanellus - 2017-04-29 Pūcis
Motacilla alba - 2017-04-29 Pūcis
Picus canus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-29 Pūcis
Turdus merula - 2017-04-29 grieze
Prunella modularis - 2017-04-29 grieze
Turdus viscivorus - 2017-04-29 grieze
Regulus regulus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 grieze
Tetrao tetrix - 2017-04-29 grieze
Dendrocopos major - 2017-04-29 grieze
Passer domesticus - 2017-04-29 Pūcis
Anas crecca - 2017-04-29 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-29 Latvju_zēns
Podiceps cristatus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Pūcis
Chloris chloris - 2017-04-29 Pūcis
Motacilla alba - 2017-04-29 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-29 Pūcis
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 Pūcis
Pica pica - 2017-04-29 Pūcis
Emberiza schoeniclus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-29 Pūcis
Poecile montanus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Dendrocopos medius - 2017-04-29 ER
Dendrocopos major - 2017-04-29 de kje
Poecile palustris - 2017-04-29 grieze
Haliaeetus albicilla - 2017-04-29 Latvju_zēns
Actitis hypoleucos - 2017-04-29 de kje
Tringa nebularia - 2017-04-29 AAvj
Jynx torquilla - 2017-04-28 de kje
Certhia familiaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-29 Pūcis
Tetrastes bonasia - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-29 grieze
Turdus iliacus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-29 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Cyanistes caeruleus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Dryocopus martius - 2017-04-29 grieze
Parus major - 2017-04-29 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-29 grieze
Turdus pilaris - 2017-04-29 dekants
Turdus philomelos - 2017-04-29 Latvju_zēns
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-29 dekants
Phoenicurus phoenicurus - 2017-04-29 dekants
Phoenicurus ochruros - 2017-04-29 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Dendrocopos major - 2017-04-29 Latvju_zēns
Botaurus stellaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Aegithalos caudatus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-29 grieze
Lullula arborea - 2017-04-29 Latvju_zēns
Dryocopus martius - 2017-04-29 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-29 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus viscivorus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-29 grieze
Grus grus - 2017-04-29 grieze
Corvus monedula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-29 grieze
Fringilla coelebs - 2017-04-29 grieze
Erithacus rubecula - 2017-04-29 grieze
Corvus frugilegus - 2017-04-29 Mareks Kilups
Gallinago gallinago - 2017-04-29 maariite
Turdus philomelos - 2017-04-29 maariite
Troglodytes troglodytes - 2017-04-29 maariite
Lullula arborea - 2017-04-29 maariite
Periparus ater - 2017-04-29 maariite
Columba palumbus - 2017-04-29 maariite
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-29 dekants
Pica pica - 2017-04-29 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-29 dekants
Pica pica - 2017-04-29 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-29 dekants
Corvus corax - 2017-04-29 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Poecile palustris - 2017-04-28 Kurmata
Poecile palustris - 2017-04-28 Kurmata
Tetrastes bonasia - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Grus grus - 2017-04-28 Kurmata
Anthus trivialis - 2017-04-28 Kurmata
Gallinago gallinago - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-04-28 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Kurmata
Periparus ater - 2017-04-28 Kurmata
Lophophanes cristatus - 2017-04-28 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Tringa ochropus - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Periparus ater - 2017-04-28 Kurmata
Periparus ater - 2017-04-28 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-28 Kurmata
Corvus cornix - 2017-04-28 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-28 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Prunella modularis - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-28 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-28 Kurmata
Poecile palustris - 2017-04-28 Kurmata
Tetrastes bonasia - 2017-04-28 Kurmata
Corvus cornix - 2017-04-28 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Grus grus - 2017-04-28 Kurmata
Grus grus - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos minor - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Tringa ochropus - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Regulus regulus - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Sitta europaea - 2017-04-28 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Kurmata
Periparus ater - 2017-04-28 Kurmata
Lophophanes cristatus - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-28 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Periparus ater - 2017-04-28 Kurmata
Turdus viscivorus - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Anthus trivialis - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-28 Kurmata
Aegithalos caudatus - 2017-04-28 Kurmata
Corvus cornix - 2017-04-28 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Grus grus - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Lullula arborea - 2017-04-28 Kurmata
Gallinago gallinago - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Vulpes vulpes - 2017-04-29 Bumpo
Grus grus - 2017-04-29 Bumpo
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Bucephala clangula - 2017-03-25 vigulis
Anas platyrhynchos - 2017-03-25 vigulis
Turdus viscivorus - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 vigulis
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Sitta europaea - 2017-03-25 vigulis
Poecile montanus - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Grus grus - 2017-03-25 vigulis
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Fringilla coelebs - 2017-03-25 vigulis
Certhia familiaris - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 vigulis
Periparus ater - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Poecile montanus - 2017-03-25 vigulis
Poecile montanus - 2017-03-25 vigulis
Poecile palustris - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Garrulus glandarius - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 vigulis
Alauda arvensis - 2017-03-25 vigulis
Spinus spinus - 2017-03-25 vigulis
Garrulus glandarius - 2017-03-25 vigulis
Sturnus vulgaris - 2017-03-25 vigulis
Buteo buteo - 2017-03-25 vigulis
Turdus pilaris - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Alauda arvensis - 2017-03-25 vigulis
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 vigulis
Spinus spinus - 2017-03-25 vigulis
Certhia familiaris - 2017-03-25 vigulis
Turdus pilaris - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Grus grus - 2017-03-25 vigulis
Picus canus - 2017-03-25 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 vigulis
Sitta europaea - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Poecile montanus - 2017-03-25 vigulis
Tetrao tetrix - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Nucifraga caryocatactes - 2017-03-25 vigulis
Turdus viscivorus - 2017-03-25 vigulis
Turdus philomelos - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Grus grus - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos minor - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 vigulis
Alauda arvensis - 2017-03-25 vigulis
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 vigulis
Fringilla coelebs - 2017-03-25 vigulis
Fringilla coelebs - 2017-03-25 vigulis
Fringilla coelebs - 2017-03-25 vigulis
Sitta europaea - 2017-03-25 vigulis
Certhia familiaris - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Columba palumbus - 2017-03-25 vigulis
Cuculus canorus - 2017-04-29 Pūcis
Scolopax rusticola - 2017-04-28 Andrejs
Turdus merula - 2017-04-28 elzaz
Anas platyrhynchos - 2017-04-24 elzaz
Corvus cornix - 2017-04-29 Pūcis
Sterna hirundo - 2017-04-29 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-29 grieze
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Columba livia domestica - 2017-04-29 dekants
Pica pica - 2017-04-29 dekants
Bucephala clangula - 2017-04-29 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-29 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Motacilla alba - 2017-04-29 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-29 dekants
Pica pica - 2017-04-29 dekants
Corvus cornix - 2017-04-29 dekants
Columba livia domestica - 2017-04-29 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-29 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Cygnus olor - 2017-04-29 dekants
Corvus corax - 2017-04-29 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-29 dekants
Cygnus olor - 2017-04-29 dekants
Corvus cornix - 2017-04-29 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-29 dekants
Turdus pilaris - 2017-04-29 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Picus canus - 2017-04-29 Pūcis
Bucephala clangula - 2017-04-29 Pūcis
Charadrius dubius - 2017-04-29 Pūcis
Fulica atra - 2017-04-29 Pūcis
Larus canus - 2017-04-29 Pūcis
Podiceps cristatus - 2017-04-29 sejar
Larus ridibundus - 2017-04-29 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Pūcis
Tremella mesenterica - 2017-04-29 sejar
- 2017-04-29 sejar
Dendrocopos medius - 2017-04-29 Pūcis
Aegithalos caudatus - 2017-04-28 sejar
Garrulus glandarius - 2017-04-29 Pūcis
Sitta europaea - 2017-04-29 Pūcis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-29 Pūcis
Mergus merganser - 2017-04-29 Pūcis
Turdus pilaris - 2017-04-29 Pūcis
Dendrocopos medius - 2017-04-29 Pūcis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 sejar
Fringilla coelebs - 2017-04-27 sejar
- 2017-04-29 Melissa
Corvus corax - 2017-04-29 Tringa
Sterna hirundo - 2017-04-28 DainisKR
Corvus cornix - 2017-04-29 dekants
Pica pica - 2017-04-29 dekants
Halichoerus grypus - 2017-04-28 DainisKR
Turdus pilaris - 2017-04-29 Mareks Kilups
Alces alces - 2017-04-29 Pūcis
Podiceps cristatus - 2017-04-29 Pūcis
Mergus merganser - 2017-04-29 Pūcis
Anas crecca - 2017-04-29 Pūcis
Bucephala clangula - 2017-04-29 Mareks Kilups
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Mareks Kilups
Bucephala clangula - 2017-04-29 Pūcis
Tetrao urogallus - 2017-04-29 Pūcis
Vanellus vanellus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Haematopus ostralegus - 2017-04-29 Arnis2
Tadorna tadorna - 2017-04-29 Arnis2
- 2017-04-29 Latvju_zēns
Anas strepera - 2017-04-29 Arnis2
Anas crecca - 2017-04-29 Arnis2
Anas acuta - 2017-04-29 Arnis2
Ciconia ciconia - 2017-04-29 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-29 laaga
Rigidoporus crocatus - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Hydrocoloeus minutus - 2017-04-29 Arnis2
Sterna hirundo - 2017-04-28 visvaldis.s
Dendrocopos major - 2017-04-29 laaga
Daedaleopsis confragosa - 2017-04-09 Edgars Smislovs
Calidris pugnax - 2017-04-28 visvaldis.s
Numenius phaeopus - 2017-04-28 visvaldis.s
Sterna hirundo - 2017-04-29 Arnis2
Clangula hyemalis - 2017-04-28 visvaldis.s
- 2017-04-16 Edgars Smislovs
Sternula albifrons - 2017-04-29 Arnis2
Charadrius hiaticula - 2017-04-29 Arnis2
Heteroptera sp. - 2017-04-28 Vīksna
- 2017-04-29 Vīksna
- 2017-04-28 Vīksna
- 2017-04-28 Vīksna
Phylloscopus trochilus - 2017-04-29 Pūcis
- 2017-04-28 Vīksna
- 2017-04-28 Vīksna
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-29 laaga
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Pūcis
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-29 isolintu
Turdus merula - 2017-04-29 Latvju_zēns
- 2017-04-27 Vīksna
- 2017-04-27 Vīksna
- 2017-04-28 Vīksna
Oxalis acetosella - 2017-04-28 Vīksna
- 2017-04-28 Vīksna
Valeriana officinalis - 2017-04-28 Vīksna
Spinus spinus - 2017-04-29 isolintu
Salticus scenicus - 2017-04-28 Vīksna
Pica pica - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Regulus regulus - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Larus argentatus - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Turdus viscivorus - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Periparus ater - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Tringa ochropus - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Ciconia ciconia - 2017-04-29 Latvju_zēns
- 2017-04-28 Vīksna
Troglodytes troglodytes - 2017-04-29 Latvju_zēns
Tringa ochropus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Tringa ochropus - 2017-04-29 Pūcis
Tringa ochropus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Anthus pratensis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Passer montanus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Columba livia domestica - 2017-04-29 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-29 Latvju_zēns
Ciconia ciconia - 2017-04-29 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Alauda arvensis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Carduelis carduelis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Mergus merganser - 2017-04-29 Latvju_zēns
Pica pica - 2017-04-29 Latvju_zēns
Aquila pomarina - 2017-04-29 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-29 Latvju_zēns
Circus aeruginosus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Dendrocopos major - 2017-04-29 Latvju_zēns
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-29 laaga
Bucephala clangula - 2017-04-29 Pūcis
Tringa totanus - 2017-04-29 Pūcis
Cyanistes caeruleus - 2017-04-29 Pūcis
Turdus philomelos - 2017-04-29 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-29 Latvju_zēns
Emberiza citrinella - 2017-04-29 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-29 Pūcis
Cygnus cygnus - 2017-04-29 Pūcis
Aegithalos caudatus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-29 Latvju_zēns
Ciconia ciconia - 2017-04-29 laaga
Circus aeruginosus - 2017-04-29 Pūcis
Sus scrofa - 2017-04-29 Pūcis
Turdus viscivorus - 2017-04-29 Pūcis
Alces alces - 2017-04-29 Pūcis
Dendrocopos major - 2017-04-29 Pūcis
Egretta alba - 2017-04-29 Pūcis
- 2017-04-27 Osis
Certhia familiaris - 2017-04-29 Pūcis
Nezināms
@ dziedava
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri