Aktīvie lietotāji: 176 Šodien ievadītie novērojumi: 452 Kopējais novērojumu skaits: 656289
Tu neesi reģistrējies
Rakstu arhīvs
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Skaitīsim sugas uz dižkokiem!
Pievienots 2018-06-07 18:26:28

2018. gadā Latvijas Dabas fonds kā Gada dzīvotni izvēlējies dižkoku, tāpēc Dziedava.lv sadarbībā ar Dabas retumu krātuvi un portālu Dabasdati.lv radās ideja – mēs kopīgi varētu veikt, šķiet, vēl nebijušu pētījumu – saskatīt, cik dažādas sugas iespējams vizuāli novērot uz viena dižkoka?

Pirms ķerties pie pētījuma veikšanas instrukcijas, vispirms īss ieskats par dižkokiem kopumā.

Latvijā ar likumu noteikti dižkoka kritēriji gan pēc apkārtmēra, gan garuma fiksētam koku sugu sarakstam. Koks ir dižkoks, ja izpildās vismaz viens no kritērijiem. Vairums dižkoku interesentu pievēršas apkārtmēra mērīšanai, jo tas ir salīdzinoši vienkāršāk. Precīzai augstuma mērīšanai būtu vajadzīga dārga tehnika vai rāpšanās koka galotnē. Arī šajā pētījumā pievērsīsimies dižkokiem pēc apkārtmēra. Zemāk ieskats biežāk mērīto dižkoku sugu sarakstā līdz ar lielākajiem to pārstāvjiem.

Latvijā lielākie dižkoki pēc apkārtmēra; katras sugas dižākais

Koka sugaDižkoka kritērijs pēc apkārtmēra (m)Dižkoku % no visu sugu dižkokiem *LV lielākais sugas dižkoksLielākā dižkoka apkārtmērs
(mērīšanas gads)
parastais ozols
Quercus robur

4

40%

Kaives ozols

10,52 m (2016.)

baltais vītols
Salix alba

4,5

3%

Dzenīšu vītols

9,30 m (2017.)

parastā liepa
Tilia cordata

3,5

12%

Sasmakas Elku liepa

8,63 m (2013.)

parastā vīksna
Ulmus laevis

4

3%

Ķeiru lielā vīksna

7,32 m (2017.)

parastā kļava
Acer platanoides

3,5

2,5%

Rūtiņu kļava

6,35 m (2016.)

parastā goba
Ulmus glabra

4

0,3%

Istras goba

6,22 m (2015.)

parastais osis
Fraxinus excelsior

3,5

3%

Zilēnu osis

6,10 m (2013.)

parastā zirgkastaņa
Aesculus hippocastanum

3

2%

Reņķa dārza 1. zirgkastaņa

5,45 m (2018.)

parastā egle
Picea abies

3

1,2%

Alciema egle

4,66 m (2018.)

parastā priede
Pinus sylvestris

2,5

15%

Aļļu priede

4,47 m (2016.)

parastā apse
Populus tremula

3

0,1%

Kadāja apse

4,15 m (2015.)

āra bērzs
Betula pendula

3

1,3%

Andrejsātu bērzs

3,90 m (2012.)

parastais kadiķis
Juniperus communis

0,8

1,3%

Rietekļa kadiķis

3,14 m (2016.)

* - izmantoti atklātā sabiedriskā fonda "Dabas retumu krātuve" (DRK) un Dziedava.lv koku apsekojumu dati

 

Kā veikt pētījumu?

Izvēlies kādu dižkoku, kuram varēsi veltīt pietiekami ilgu laiku, lai sameklētu un nofotografētu iespējami daudzas sugas. Ideāli, ja kokam var veltīt vairākas dienas, jo sugu uzskaitē derēs visas 2018. gadā līdz 1. decembrim uz koka ievērotās sugas. Vērtīgs gan būs arī vienreizējs apmeklējums, jo liela daļa sugu sūnas, ķērpji savu atrašanos uz koka gada griezumā nemaina.

Kad koks izvēlēts:

• tas līdz ar foto jāreģistrē portālā Dabasdati.lv, izvēloties statusu dižkoks;

• tā kā pēc tam būs Dabasdatos jāreģistrē arī visas uz šī dižkoka atrastās sugas, tad ērtākai datu apkopošanai, piezīmēs norādi vai, atliekot dižkoka vietu kartē, vietas nosaukumā ietver dižkoka vārdu vai jau zināmu, vai paša izdomātu;

• piezīmēs norādi koka apkārtmēru šaurākajā vietā līdz 1,3 m augstumam un augstumu, kādā koks mērīts;

• fotogrāfijā(-s) jābūt redzamam vai piezīmēs pierakstītam, kādos apstākļos koks aug klajumā, mežā, koku pudurī; cik noēnots, kā arī aptuveni kādā augstumā dalās starās.

Ja izvēlētais koks būs zināms, Dabas retumu krātuves eksperti sniegs informāciju par tā iepriekšējiem mērījumiem.


Ja koki nekad nav pētīti, pirmajā brīdī var apjukt
kas no redzamā ir pats koks, kas cita suga, vai vispār tur kas aug? Košāk zaļās, arī zaļbrūnās, mīkstākās, maigākās ir sūnas (1). Ķērpji ar izteiktu laponi ir asāki, reizēm klājeniski (2), reizēm kā pušķīši (3), nereti pelēcīgi, kaut mitrumā daži arī kļūst zaļi. Tiem var būt bļodveidīgi augļķermeņi jeb apotēciji (4). Ķērpji var būt dažādās, arī košās krāsās, bet reizēm pēc izskata atgādina miltus vai krāsu (5). Vislabāk pētīt ar lupu vai caur foto makro režīmā, tad var izdoties saskatīt arī sīkus ķērpīšus, kas atgādina nagliņas (6). Foto: Julita Kluša.

Pētījumam der gan tās sugas, kas ir koka pastāvīgie iedzīvotāji (sūnas, ķērpji, augi, sēnes, kukaiņi, apdzīvotas ligzdas putni u.c.), gan ciemiņi - īslaicīgi uzlaidies tauriņš, spāre, putns u.tml. Der arī koku apdzīvojošo sugu apdzīvotāji, piem., uz dižkoka augošu sēni ēdošie kāpuri, jo arī pakārtotās sugas dzīvotni nodrošinājis dižkoks. Skaita tikai dzīvās sugas, bet beigtos, t.sk., kāda iedzīvotāja barību vai barības atliekas, neskaita, izņemot gadījumus, kad plānotajai barībai izdevies izbēgt dzīvai, līdz ar to koks kaut vai īslaicīgi tapis par šīs sugas dzīvotni.


Šajā gadījumā vītols ir dzīvotne ne vien piepēm, bet arī ar piepēm barojošamies piepju melnuļiem, jo, ja nebūtu koka, uz kura augt piepei, nebūtu arī šo vaboļu. Foto: Julita Kluša.

Sugai jāatrodas uz dižkoka dzīvām vai atmirušām virszemes daļām uz stumbra, zariem, virszemes saknēm. Neskaitās sugas, kas aug vai uzturas blakus, tiešā veidā neizmantojot koku kā savu dzīvotni, piem., pienenes starp koka saknēm. Meklējot sugas, jācenšas tās nebojāt un netraucēt nelīst apdzīvotā ligzdā, kāpurus meklēt, nebojājot dzīvotni un pēc foto noliekot atpakaļ.

Reģistrējot uz dižkoka atrastu sugu:

Vietu, ja iespējams, vēlams izvēlēties no "Iepriekš saglabātas vietas" to pašu, kas bija izveidota reģistrētajam dižkokam. Piezīmēs jānorāda, ka suga ir konkrētajam dižkokam, minot arī vārdu, ar kādu koks Dabasdatos reģistrēts (ja tas nav redzams jau vietas nosaukumā).

• Obligāti jāpievieno fotogrāfiju(-as), kur suga labi saskatāma. Fotografējot sūnas, ķērpjus vai sēnes, jāņem vērā, ka nederēs tikai foto pa gabalu, nepieciešams labs tuvplāns ar saskatāmām detaļām, vēlams arī kopskats.

* Ja sēnei ir cepurīte, nepieciešams nofotografēt gan tās augšpusi, gan apakšpusi.

* Sūnas vēlams fotografēt mitras, kas nav sačokurojušās, bet izplatušās. Ja ir sauss, var apsmidzināt ar ūdeni un mirkli uzgaidīt, kamēr atveras.

* Ķērpjus ar pelēkzaļu laponi vērts fotografēt gan sausus, gan samitrinātus, jo ir sugas, kuras sausas ir pelēkas, bet mitrumā kļūst zaļas.

* Ķērpjus un sēnes vērts arī nedaudz paskrāpēt vai paspaidīt nereti bojājuma vietā mainās krāsa. Reakcija jānorāda piezīmēs, jo tas var palīdzēt noteikt sugu.

• Atrastajai sugai foto jābūt redzamai vai piezīmēs aprakstītai atrašanās vietai aptuveni kādā augstumā suga novērota, uz kuras koka daļas (stumbra, zara, saknes, lapas u.tml.), uz dzīva koka vai tā atmirušās daļas.

Jāņem vērā:

• sugas nedrīkst pievilināt (piem., atdarinot putnu dziesmas, izliekot barotavu vai ēsmu u.tml.) u.c. ietekmēt to sastopamību;

• neapdzīvotas ligzdas vai kādas sugas darbības pēdas (kalumi, sūdiņi u.tml.) var reģistrēt, bet dižkoka 2018. gada sugu skaitā tiks ieskaitītas tikai tās sugas, kurām iespējams pierādīt, ka suga bijusi dzīva uz koka šajā gadā. Tomēr arī šāda papildus informācija, kas skaitā neiekļausies, ir interesanta un vērtīga ziņošanai;

• lai suga tiktu ieskaitīta, tai nav jābūt noteiktai vai droši līdz sugai nosakāmai, bet, ja tā nav nosakāma, tai jābūt vizuāli atšķiramai no citām uz dižkoka fotografētajām sugām, lai varētu iespējami droši pateikt, ka cita suga. Vai suga ir droši atšķirama no pārējām, palīdzēs noteikt arī Dabasdati.lv eksperti.

Kādas sugas uz dižkokiem var sagaidīt?

Nelielam ieskatam, ko uz dižkoka varētu sagaidīt, apkopoju savu pieredzi, kas ietver tikai "acīs krītošākās" sugas. Visbiežāk ievērotās sugas uz dižkokiem bija vāverastīte (raksturīga suga parkos un uz atsevišķi augošiem kokiem) un aizsargājamā spožā skudra (apdzīvo dobumainus kokus). Vēl bieži sastopamas sugas sūnas: ciprešu hipns, plakanā skrāpīte, lielā pūkcepurene, kažocenes, sprogainā slaidlape; no sēnēm biežākās parastā sērpiepe un ziemeļu klimakodone; vaskulārie augi: pīlādži, bērzi, ogu krūmi, papardes, sīkziedu spriganes; no dzīvniekiem sarkanblaktis, visādas skudras, gliemji, lapsenes.


Parastā vāverastīte Leucodon sciuroides mitra (fonā) un sausa (mazajā attēlā). Foto: Valda Ērmane, Marta Zvejsalniece.


Spožā skudra Lasius fuliginosus ir aizsargājama suga, taču uz dobumainiem dažādu sugu kokiem sastopama diezgan bieži. Visvairāk
uz ozoliem un liepām; dzīvo arī uz skujkokiem. Spožās skudras raksturīgākās pazīmes spīdīgs ķermenis un aizmugurē ieliekta galva. Sastopami arī spārnoti eksemplāri. Foto: Julita Kluša.

Vislielākā sugu daudzveidība dažādās sugu grupās un vislielākais kopējais sugu skaits konstatēts ozoliem. Uz ozoliem arī vislielākais atrasto aizsargājamo un reto sugu skaits, vairums sēnes. No tām biežākās plaisājošā rūtaine, košā zeltpore un aknene.

Arī daudz, tomēr apmēram divreiz mazāk sugu nekā uz ozola atrasts uz liepas, priedes, vītola, kļavas un oša. Visvairāk vaskulāro augu sugu uz vītoliem, priedēm, arī uz ozoliem. Tiesa, no tām neviena reta un aizsargājama. Sugām nabadzīgākie koki egle, bērzs, zirgkastaņa.

Lai zinātu, kādām sugām pievērst lielāku vērību, zemāk apkopotas uz dižkokiem raksturīgākās retās un aizsargājamās sugas. Ja izdosies atrast kaut vienu no tām, varēs droši uzskatīt, ka dižkoku pētīšana bijusi īpaši veiksmīga! Grūtāk ievērtēt un pazīt varētu būt retos ķērpjus un sūnas, taču sēnes un kukaiņus ar labu foto var mēģināt atpazīt arī bez iepriekšējas pieredzes.

Retas, aizsargājamas ķērpju sugas, kam vecie koki ir raksturīga dzīvotne

Raksturīgākās koku sugasSastopamība
kausveida pleirostikta Pleurosticta acetabulum lapukoki Uz atklātās vietās augošiem kokiem; ceļmalās, parkos. Reta, aizsargājama.
liepu parmelīna Parmelina tiliacea liepa, arī ozols, osis, u.c. citi platlapji Ceļmalās. Reta, aizsargājama.
brūngalvainā henotēka Chaenotheca phaeocephala ozols Uz koka mizas, biežāk atklātās, saulainās vietās. Reta, aizsargājama.
skleroforas Sclerophora sp. osis, ozols, vīksna u.c. lapukoki Retas. Aizsargājamas visas sugas ģintī.
henotēka Chaenotheca cinerea lapukoki: osis, ozols, goba Reta.
zaļganā henotēka Chaenotheca chlorella ozols, egle Uz atmirstošu koku mizas, biežāk mitrākās vietās. Reta, aizsargājama.
dzeltenīgā pertuzārija Pertusaria flavida ozols u.c. lapukoki Reta, aizsargājama.

 

 


Kausveida pleirostikta Pleurosticta acetabulum
viens no vieglāk ievērojamiem aizsargājamiem ķērpjiem, jo var aizņemt lielāku laukumu. Raksturīgs krokains lapojums un lapoņa krāsas maiņa mitrumā sauss ir pelēks, mitrumā kļūst zaļš. Var būt arī brūni apotēciji. Foto: Julita Kluša.


Liepu parmelīna Parmelina tiliacea. Atšķirībā no līdzīgās kausveida pleirostiktas parmelīna nav tik kruzuļaina. Foto: Ivars Leimanis.


Brūngalvainajai henotēkai Chaenotheca phaeocephala (fonā un baltajā rāmī) raksturīgs granulārs laponis. Pretstatā līdzīgajai zaļganajai henotēkai Chaenotheca chlorella (sarkanā rāmī) laponis ir pulverveida. Foto: Ivars Leimanis, Julita Kluša.


Skleroforas Sclerophora sp. uz koka stumbra izskatās kā sīki gaiši punktiņi (fona attēlā
bālā sklerofora). Mazajos attēlos - sklerofora Sclerophora coniophaea (oranžā rāmī) un bālā sklerofora Sclerophora pallida (baltā rāmī). Foto: Renāte Ondzule, Ivars Leimanis.


Uz dižkokiem mēdz augt arī aizsargājamais parastais plaušķērpis Lobaria pulmonaria, taču tā atrašanās vairāk saistīta ar vides apstākļiem, meža ilglaicību, ne tieši koka izmēriem vai vecumu. Foto: Julita Kluša.

Retas, aizsargājamas sūnu sugas, kam vecie koki ir raksturīga dzīvotne

Raksturīgākās koku sugasSastopamība
zaļganā vijzobe Syntrichia virescens visādi koki Uz koku stumbriem. Reta, bet no retajām salīdzinoši biežākā.
kārpainā vijzobe Syntrichia papillosa ozols Atrasta tikai uz dižkokiem, Latvijā 2 atradnes.
kalnu vijzobe Syntrichia montana lapukoki Uz atklātās vietās augošiem kokiem. Ļoti reta.
nokarenā stardzīslene Antitrichia curtipendula ozols Uz slīpiem stumbriem, nokareniem zariem; pārsvarā Kurzemē. Reta, aizsargājama.
Laiela pūkcepurene Orthotrichum lyellii lapukoki Ļoti reta un aizsargājama, atrasta tikai Latvijas rietumdaļā.
plakanlapu porenīte Porella platyphylla lapukoki Aug vietās ar paaugstinātu gaisa mitrumu. Aizsargājama.

 

 


Latvijā ir 6 vijzobju sugas, vairums retas un ļoti retas, arī tādas, kas meklējamas uz dižkokiem. Retā zaļganā vijzobe Syntrichia virescens (abi foto, kas atdalīti ar baltu līniju) pēc izmēriem ir trīs reizes mazāka nekā ļoti bieži sastopamā noras vijzobe Syntrichia ruralis (sarkanā rāmī). Zaļā rāmī
kārpainā vijzobe Syntrichia papillosa, kam raksturīgi vairķermenīši (tādi kā sīki zaļi krikumiņi) gar lapas vidusdzīslu. Foto: Julita Kluša, Ansis Opmanis.


Nokarenā stardzīslene Antitrichia curtipendula. Foto: Julita Kluša.


Plakanlapu porenīte Porella platyphylla. Jāuzmanās, lai nesajauktu ar ļoti bieži sastopamo plakano skrāpīti Radula complanata (sarkanā rāmī). Foto: Julita Kluša, Valda Ērmane.

Retas, aizsargājamas sēņu sugas, kam vecie koki ir raksturīga dzīvotne

Raksturīgākās koku sugasSastopamība
Plaisājošā rūtaine Xylobolus frustulatus ozols Uz nokaltušiem zariem un stumbra atmirušās daļas. Reta, aizsargājama.
Košā zeltpore Hapalopilus croceus ozols Uz ļoti vecu koku stumbra. Aizsargājama, reta.
Parastā aknene Fistulina hepatica ozols, liepa Pie lielu koku stumbru pamatnēm. Reta, aizsargājama.
Daivainā čemurene Grifola frondosa ozols Pie koku stumbru pamatnēm. Reta, aizsargājama.
Zīdainā makstaine Volvariella bombycina lapu koki Aug koku dobumos vai krokās. Aizsargājama.

 

 


Plaisājošā rūtaine Xylobolus frustulatus atgādina saplaisājušu mizu; tās virsmas krāsa biežāk ir balta, bēšīga, bet var būt arī sarkanīga līdz brūna. Foto: Julita Kluša


Košā zeltpore Hapalopilus croceus aug uz ļoti vecu ozolu stumbriem. Aizsargājama un reta. Attēlā kopā ar veciem augļķermeņiem. Foto: Julita Kluša.


Parastā aknene Fistulina hepatica pēc izskata atgādina aknas. Foto: Julita Kluša.


Daivainā čemurene Grifola frondosa. Foto: Valda Ērmane.


Zīdainajai makstainei Volvariella bombycina raksturīga maksts, no kuras tā aug. Foto: Inga Grīnvalde, Julita Kluša.

Retas, aizsargājamas dzīvnieku sugas, kam vecie koki ir raksturīga dzīvotne

Raksturīgākās koku sugasSastopamība
Blāvā briežvabole Dorcus parallelopipedus osis, liepa, ozols u.c. lapukoki Reta, aizsargājama.
Lapkoku praulgrauzis Osmoderma barnabita ozols, liepa, goba u.c. lapukoki Uz atklātās vietās augošiem lieliem kokiem. Pieaudzis kukainis uz koku stumbriem novērots jūlija beigās un augusta sākumā. Rets, aizsargājams.
Marmora rožvabole Liocola lugubris lapukoki (platlapji) Kāpuri attīstās trūdošā koksnē vecu koku dobumos. Pieaugušu vaboli vērts meklēt saulainās dienās no jūnija vidus līdz septembrim uz tekošas sulas. Aizsargājama.
Priežu sveķotājkoksngrauzis Nothorhina punctata priede Rets, aizsargājams. Dabā atpazīstams pēc raksturīga sveķojuma uz vecas priedes mizas.
Melnais stārķis Ciconia nigra Priedes, ozoli, retāk apses u.c. veci, lielu izmēru koki Ligzda parasti uz zara, nost no stumbra. Aizsargājams.
Ērgļi, citi lielie putni ligzdas veido lielos, augstos kokos Visi ērgļi ir aizsargājami.
Melnā dzilna Dryocopus martius dažādu sugu veci koki, kam 8 m augstumā diametrs ir vismaz 30 cm Augstu kokā kaļ dobumu ligzdošanai; vēlāk to apdzīvo citas sugas. Aizsargājama.
Sikspārņi pārsvarā lapukoki, reizēm priede Kā mītņu vietas kalpo dobumi, plaisas, atlupusi vai ļoti kreveļaina miza; dižkoki nozīmīgi arī kā barošanās vietas un orientieris klajā ainavā. Visas sikspārņu sugas ir aizsargājamas.

 

 


Blāvā briežvabole Dorcus parallelopipedus. Raksturīga plata augšdaļa. Foto: Julita Kluša.


No kreisās: lapkoku praulgrauzis Osmoderma barnabita un marmora rožvabole Liocola lugubris. Foto: Julita Kluša.

Gada beigās plānots apkopot visu šī gada laikā veikto pētījumu rezultātus. Lai zinātu, kas veicis šādu pētījumu, lūgums līdz 2018. gada 1. decembrim uz e-pastu drk@dziedava.lv atsūtīt linku uz Dabasdati.lv reģistrētā dižkoka, kam veikts pētījums, novērojuma lapu. Interesanti būtu noskaidrot, vai un kā atšķiras novēroto sugu skaits uz kokiem klajumā un noēnotās vietās; vai sugu skaitu vairāk ietekmē koka izmērs vai forma (zarojums utml.); kuri koki izrādīsies sugām bagātākie? Cik varētu būt lielākais sugu skaits, kas vizuāli novērots uz viena koka? Kādas retas un aizsargājamas sugas izdosies atrast?

Dabas aizsardzības pārvalde dižkoku un potenciālo dižkoku atrašanās vietas apkopo Dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols, tajā apkopoto koku skaits tuvojas 9 tūkstošiem: ozols.daba.gov.lv

Neatkarīgu datubāzi jau vairāk nekā 20 gadus veido Dabas retumu krātuves aktīvisti. Tā ietver ne tikai pašreizējo DRK aktīvistu darba rezultātu, bet arī senākus datu apkopojumus, kas veikti Māra Laiviņa, Raimonda Cinovska, Gunta Eniņa vadībā, kā arī no Valsts ģeoloģijas, meteoroloģijas un vides aģentūras dižkoku datubāzes un dižkokiem nozīmīgākās literatūras tādējādi satur ziņas no 19. gs. beigām un aptver informāciju par 15500 kokiem. Līdzīga datubāze 9 gadus tiek veidota arī Dziedava.lv paspārnē, kas iespēju robežās tiek arī publiskota. Šobrīd publicēti dati par 5 tūkstošiem koku, no kuriem ar fotogrāfijām vairāk nekā 1100. Kamēr tiek meklēti līdzekļi un iespējas internetā publicēt visus DRK uzkrātos datus līdz ar apsekojumu vēsturi, izveidota mājaslapa, kurā publicēti pamatdati par visiem Dabas retumu krātuves un "Dziedava.lv" apsekotajiem kokiem līdz 2015. gadam: dziedava.lv/dizkoki/

Vēl nozīmīgs materiāls, kurā var smelties idejas dižkoku apzināšanai, ir rakstu sērija žurnālos "Latvijas Veģetācija", kur publicēti 15 Latvijas rajonu dendroloģisko stādījumu koku un krūmu pētījumu materiāli (1973-2004), minot arī dižāko koku stumbru diametrus. Visi minētie žurnāli lasāmi arī internetā, bet, lai būtu rakstos vieglāk orientēties, izveidota mājaslapa, kurā rajoni sadalīti pagastu un apstādījumu līmenī: dziedava.lv/daba/apstadijumi/.

Ja ir jautājumi vai precizējumi par uz dižkokiem sastopamām sugām, droši var rakstīt/jautāt komentāros. Paldies par palīdzību sugu atlasē Ansim Opmanim, Rolandam Moisejevam, Viesturam Vintulim.

Julita Kluša, dziedava.lv

2018-06-01

Pēdējie novērojumi
Odonata sp. - 2019-05-18 Mari
Somatochlora/Cordulia sp. - 2019-05-18 Mari
Saxicola rubetra - 2019-05-19 Igors
Motacilla alba - 2019-05-19 Igors
Coenagrion pulchellum - 2019-05-18 Mari
Ficedula hypoleuca - 2019-05-19 Mo
Helix pomatia - 2019-05-19 OKK
Apus apus - 2019-05-19 Mo
Ficedula hypoleuca - 2019-05-19 Aceralba
Sympecma paedisca - 2019-05-18 Mari
Motacilla flava - 2019-05-19 Igors
Libellula quadrimaculata - 2019-05-18 Mari
Motacilla flava - 2019-05-19 Igors
Ischnura elegans - 2019-05-18 Mari
Sylvia communis - 2019-05-19 Igors
Anthus pratensis - 2019-05-19 Igors
Coturnix coturnix - 2019-05-19 Igors 2
Carpodacus erythrinus - 2019-05-19 Igors 1
Lepidoptera sp. - 2019-05-19 kapso
- 2019-05-19 kapso
Papilio machaon - 2019-05-19 OKK
Convallaria majalis - 2019-05-19 kapso
Velia caprai - 2019-05-18 nekovārnis 1
Colias hyale - 2019-05-19 OKK
Cicindela sp. - 2019-05-19 Astrantia
Lampetra planeri - 2019-05-18 nekovārnis 1
Issoria lathonia - 2019-05-19 OKK
Aradus obtectus - 2019-05-18 nekovārnis
Heteroptera sp. - 2019-05-19 OKK
- 2019-05-19 OKK
Nymphalis antiopa - 2019-05-19 OKK
Convallaria majalis - 2019-05-19 felsi
Colias hyale - 2019-05-19 OKK
- 2019-05-19 felsi
Coleoptera sp. - 2019-05-19 felsi
Vanessa cardui - 2019-05-19 OKK
Lathraea squamaria - 2019-05-19 felsi
- 2019-05-19 felsi
Anthus cervinus - 2019-05-19 elzaz
- 2019-05-19 felsi
Coenonympha pamphilus - 2019-05-19 OKK
Callophrys rubi - 2019-05-19 OKK
Natrix natrix - 2019-05-19 OKK
Rana temporaria - 2019-05-19 felsi
Callophrys rubi - 2019-05-19 Karmena
Anguis fragilis - 2019-05-19 OKK
Polygonia c-album - 2019-05-19 felsi
Lunaria rediviva - 2019-05-19 felsi
Reticularia lycoperdon - 2019-05-19 felsi
Antrodia serialis - 2019-05-19 felsi
Coenagrion sp. - 2019-05-19 felsi
Falco subbuteo - 2019-05-19 mazais_ezis
Lathyrus vernus - 2019-05-19 felsi
Trientalis europaea - 2019-05-19 OKK
Natrix natrix - 2019-05-19 OKK
Veronica chamaedrys - 2019-05-19 kamene
Nymphalis antiopa - 2019-05-19 OKK
Carex cespitosa - 2019-05-19 kamene
Ornithogalum umbellatum - 2019-05-19 OKK
Fragaria vesca - 2019-05-19 kamene
Primula veris - 2019-05-19 kamene
Glechoma hederacea - 2019-05-19 kamene
Viola sp. - 2019-05-19 OKK
- 2019-05-19 OKK
Lathyrus vernus - 2019-05-19 OKK
Upupa epops - 2019-05-19 ArnisG
Natrix natrix - 2019-05-19 OKK
Polygonia c-album - 2019-05-19 OKK
Charadrius dubius - 2019-05-17 gunitak
Larus ridibundus - 2019-05-17 gunitak
- 2019-05-19 OKK
Tadorna tadorna - 2019-05-17 gunitak
Menyanthes trifoliata - 2019-05-17 Benita Štrausa 1
Dicerca sp. - 2019-05-19 OKK
Vicia sepium - 2019-05-19 OKK
Falco subbuteo - 2019-05-19 Rallus
Circus pygargus - 2019-05-19 dekants
Miridae sp. - 2019-05-18 nekovārnis
Lygus sp. - 2019-05-18 nekovārnis
Heteroptera sp. - 2019-05-19 Aceralba
Orthops kalmii - 2019-05-18 nekovārnis
Erithacus rubecula - 2019-05-19 LV zilzīlīte
Turdus pilaris - 2019-05-19 Aceralba
Lycaena phlaeas - 2019-05-19 Aceralba
Coenonympha pamphilus - 2019-05-19 Aceralba
Astragalus glycyphyllos - 2019-05-19 Armandez
Phoenicurus phoenicurus - 2019-05-19 Aceralba
Callophrys rubi - 2019-05-18 felsi
Pelophylax sp. - 2019-05-19 Aceralba
Alchemilla vulgaris aggr. - 2019-05-18 felsi
- 2019-05-18 felsi
Primula veris - 2019-05-18 felsi
Cyanistes caeruleus - 2019-05-19 Aceralba
Lichenes - 2019-05-18 felsi
Convallaria majalis - 2019-05-19 Aceralba
Curculionidae sp. - 2019-05-18 felsi
Vanessa cardui - 2019-05-18 felsi
Euonymus verrucosa - 2019-05-19 elita.elita
Convallaria majalis - 2019-05-19 meža_meita
Polypores sp. - 2019-05-19 meža_meita
- 2019-05-19 meža_meita
- 2019-05-19 meža_meita
- 2019-05-19 meža_meita
Primula veris - 2019-05-19 meža_meita
- 2019-05-18 felsi
Boros schneideri - 2019-05-19 meža_meita
Lichenes - 2019-05-19 meža_meita
Lichenes - 2019-05-19 meža_meita
Lichenes - 2019-05-19 meža_meita
Lichenomphalia sp. - 2019-05-19 meža_meita 1
Daphne mezereum - 2019-05-19 meža_meita
Lichenes - 2019-05-19 meža_meita
Passer montanus - 2019-05-18 felsi
Erithacus rubecula - 2019-05-19 Aceralba
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-19 Aceralba
Muscicapa striata - 2019-05-19 Vita Ju
Acrocephalus dumetorum - 2019-05-19 Vita Ju
Sylvia communis - 2019-05-19 Vita Ju
Luscinia luscinia - 2019-05-19 Vita Ju
Luscinia luscinia - 2019-05-19 Vita Ju
Stellaria holostea - 2019-05-19 Aceralba
Viola arvensis - 2019-05-18 felsi
Peribalus strictus - 2019-05-18 nekovārnis
Glechoma hederacea - 2019-05-18 felsi
Coenonympha pamphilus - 2019-05-19 Aceralba
Pelophylax sp. - 2019-05-18 felsi
Berytinus clavipes - 2019-05-18 nekovārnis
Motacilla alba - 2019-05-18 felsi
Coenonympha pamphilus - 2019-05-18 felsi
Papilio machaon - 2019-05-19 Aceralba
Noctuidae sp. - 2019-05-18 felsi
Syrphidae sp. - 2019-05-19 Aceralba
Miridae sp. - 2019-05-18 nekovārnis
Sylvia curruca - 2019-05-19 Wija
Stenodema calcarata - 2019-05-18 nekovārnis
- 2019-05-19 Aceralba
Sarcophagidae sp. - 2019-05-19 Aceralba
Demetrias monostigma - 2019-05-18 nekovārnis
Polygonia c-album - 2019-05-19 Aceralba
Anthocoris sp. - 2019-05-18 nekovārnis
Dicyphus sp. - 2019-05-18 nekovārnis
Bombus sp. - 2019-05-19 Aceralba
Coenonympha pamphilus - 2019-05-19 Aceralba
Polygonia c-album - 2019-05-19 Klintslejas
Coenonympha pamphilus - 2019-05-19 Klintslejas
Callophrys rubi - 2019-05-19 Klintslejas
Issoria lathonia - 2019-05-19 Klintslejas
Everes argiades - 2019-05-19 Klintslejas
Lycaena phlaeas - 2019-05-19 Klintslejas
Rhyparochromus pini - 2019-05-18 nekovārnis
Pyrgus malvae - 2019-05-19 Klintslejas
Carpocoris purpureipennis - 2019-05-18 nekovārnis
Papilio machaon - 2019-05-19 Klintslejas
Vanessa cardui - 2019-05-19 Klintslejas
Centrotus cornutus - 2019-05-18 nekovārnis
Tachinidae sp. - 2019-05-18 nekovārnis
Pieris napi - 2019-05-19 Klintslejas
Glechoma hederacea - 2019-05-19 meža_meita
Anthocharis cardamines - 2019-05-19 Klintslejas
Inachis io - 2019-05-19 Klintslejas
Leptidea sinapis/juvernica - 2019-05-19 Klintslejas
Gonepteryx rhamni - 2019-05-19 Klintslejas
Platycerus caraboides - 2019-05-18 nekovārnis
Parnassius mnemosyne - 2019-05-19 Klintslejas
Anostirus castaneus - 2019-05-18 nekovārnis
Coriomeris denticulatus - 2019-05-18 nekovārnis
Rhopalus subrufus - 2019-05-18 nekovārnis
Calvia quatuordecimguttata - 2019-05-18 nekovārnis
Rhynocoris annulatus - 2019-05-18 nekovārnis
Coccinella quinquepunctata - 2019-05-19 gunitak
Vanessa cardui - 2019-05-19 gunitak
Odonata sp. - 2019-05-18 gunitak
- 2019-05-18 gunitak
Heteroptera sp. - 2019-05-18 gunitak
Pyrrhocoris apterus - 2019-05-18 gunitak
Lichenes - 2019-05-19 Armandez
Buteo buteo - 2019-05-19 Matrus
Pyrrhocoris apterus - 2019-05-18 gunitak
Vanessa cardui - 2019-05-18 gunitak
Pteridopsida sp. - 2019-05-19 Armandez
Ganoderma applanatum - 2019-05-18 Armandez
Leptidea sinapis/juvernica - 2019-05-18 gunitak
Pyrrhocoris apterus - 2019-05-18 gunitak
Pyrrhocoris apterus - 2019-05-18 gunitak
Pieris napi - 2019-05-18 gunitak
Gonepteryx rhamni - 2019-05-19 Matrus
Anthocharis cardamines - 2019-05-18 gunitak
Agelastica alni - 2019-05-18 gunitak
Gonepteryx rhamni - 2019-05-19 Matrus
Odonata sp. - 2019-05-18 gunitak
Vanessa cardui - 2019-05-18 gunitak
Columba palumbus - 2019-05-19 Matrus
Columba palumbus - 2019-05-19 Ilze_Sa
Streptopelia turtur - 2019-05-19 Ilze_Sa
Chrysolina fastuosa - 2019-05-17 gunitak
Circus aeruginosus - 2019-05-19 Matrus
- 2019-05-19 kristyk
Apidae sp. - 2019-05-19 kristyk
- 2019-05-19 kristyk
Grus grus - 2019-05-19 Matrus
Pelophylax lessonae - 2019-05-19 kristyk
Oriolus oriolus - 2019-05-19 mardzh
- 2019-05-19 kristyk
Platycis cosnardi - 2019-05-19 nekovārnis
Odonata sp. - 2019-05-19 kristyk
Pisces sp. - 2019-05-19 kristyk
Odonata sp. - 2019-05-19 kristyk
Lymnaea sp. - 2019-05-19 kristyk
Lymnaea sp. - 2019-05-19 kristyk
Pelophylax esculenta - 2019-05-19 kristyk
Gerridae sp. - 2019-05-19 kristyk
Castor fiber - 2019-05-19 kristyk
Rana sp. - 2019-05-19 kristyk
Chelidonium majus - 2019-05-19 Aleksandra
Cygnus olor - 2019-05-19 kristyk
Polyporus badius - 2019-05-19 meža_meita
Dorcus parallelopipedus - 2019-05-19 Guntiņa
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 kristyk
Quercus robur - 2019-05-19 mazais_ezis
Nymphalis antiopa - 2019-05-19 kristyk
Polygonia c-album - 2019-05-19 kristyk
Scarabaeidae sp. - 2019-05-19 kristyk
Cetonia aurata - 2019-05-19 kristyk
Vespa crabro - 2019-05-19 kristyk
Luscinia luscinia - 2019-05-19 nuncijs
- 2019-05-19 nuncijs
Pisaura mirabilis - 2019-05-19 W
- 2019-05-19 W
Cardamine amara - 2019-05-19 W
Primula veris - 2019-05-19 Aleksandra
Anser anser - 2019-05-19 W
Glechoma hederacea - 2019-05-19 Aleksandra
Ciconia nigra - 2019-05-19 mazais_ezis
Pernis apivorus - 2019-05-19 mazais_ezis
Luscinia luscinia - 2019-05-19 BioEliina
Emberiza schoeniclus - 2019-05-19 BioEliina
Chelidonium majus - 2019-05-19 Aleksandra
Anthocharis cardamines - 2019-05-19 Rallus
Lanius collurio - 2019-05-19 PutnuDraugsNagļos
Sylvia communis - 2019-05-19 nuncijs
Aves sp. - 2019-05-19 Liepzieds
Physatocheila smreczynskii - 2019-05-19 CerambyX
Tadorna tadorna - 2019-05-19 Wija
Polyommatus icarus - 2019-05-19 Astrantia
Carterocephalus silvicolus - 2019-05-19 nekovārnis
Araneae sp. - 2019-05-17 Vīksna
Symphytum officinale - 2019-05-17 Vīksna
- 2019-05-17 Vīksna
Curculionidae sp. - 2019-05-17 Vīksna
Tingis cardui - 2019-05-17 Vīksna
Agapanthia villosoviridescens - 2019-05-17 Vīksna
Heteroptera sp. - 2019-05-17 Vīksna
Brachycera - 2019-05-17 Vīksna
Glechoma hederacea - 2019-05-19 Aleksandra
Carpocoris fuscispinus - 2019-05-17 Vīksna
Serinus serinus - 2019-05-19 Mareks Kilups
- 2019-05-17 Vīksna
Cassida sp. - 2019-05-17 Vīksna
Chelidonium majus - 2019-05-19 Aleksandra
Mergus merganser - 2019-05-19 Liepzieds
Primula veris - 2019-05-19 Aleksandra
Caprimulgus europaeus - 2019-05-19 Rallus
Gonepteryx rhamni - 2019-05-19 DanaH
Carex cespitosa - 2019-05-17 Vīksna
Crex crex - 2019-05-19 anthicus
Formicidae - 2019-05-17 Vīksna
Coenonympha pamphilus - 2019-05-19 sandis
Centrotus cornutus - 2019-05-18 Vīksna
Platycerus caraboides - 2019-05-18 Vīksna
Abrostola tripartita - 2019-05-18 Vīksna
Riparia riparia - 2019-05-19 Liepzieds
Callophrys rubi - 2019-05-19 sandis
Vanessa cardui - 2019-05-19 bišudzenis
Laetiporus sulphureus - 2019-05-19 Liepzieds
Cynoglossum officinale - 2019-05-18 Vīksna
Pyrgus malvae - 2019-05-19 sandis
Byctiscus populi - 2019-05-18 Vīksna
Heteroptera sp. - 2019-05-18 Vīksna
Megalonotus antennatus - 2019-05-18 Vīksna
Upupa epops - 2019-05-19 bišudzenis
Melolontha melolontha - 2019-05-18 Vīksna
Oplodontha viridula - 2019-05-18 zemesbite
- 2019-05-19 Vīksna
Poecilus sp. - 2019-05-18 zemesbite
Hadula trifolii - 2019-05-19 Vīksna
Gerridae sp. - 2019-05-18 zemesbite
Gerridae sp. - 2019-05-18 zemesbite
Ranatra linearis - 2019-05-18 zemesbite
Heteroptera sp. - 2019-05-18 zemesbite
Heteroptera sp. - 2019-05-18 zemesbite
Heteroptera sp. - 2019-05-18 zemesbite
Cyclophora pendularia - 2019-05-19 Vīksna
Rhopalus subrufus - 2019-05-18 zemesbite
- 2019-05-19 Vīksna
Corizus hyoscyami - 2019-05-18 zemesbite
Graphosoma lineatum - 2019-05-18 zemesbite
Coreus marginatus - 2019-05-18 zemesbite
Zicrona caerulea - 2019-05-18 zemesbite
- 2019-05-18 Vīksna
Ichneumonidae sp. - 2019-05-18 Vīksna
- 2019-05-19 Vīksna
Egretta alba - 2019-05-19 Mareks Kilups
- 2019-05-19 Vīksna
Cygnus olor - 2019-05-19 Astrantia
Upupa epops - 2019-05-19 ER
Vanessa cardui - 2019-05-19 Astrantia
Luscinia luscinia - 2019-05-19 Matrus
Chiasmia clathrata - 2019-05-19 Matrus
Turdus pilaris - 2019-05-19 Natalja Knazeva
Cuculus canorus - 2019-05-19 Matrus
Anthus pratensis - 2019-05-19 Matrus
Falco subbuteo - 2019-05-19 mazais_ezis
Gonepteryx rhamni - 2019-05-19 Matrus
Coenonympha pamphilus - 2019-05-19 Matrus
Rana temporaria - 2019-05-19 Matrus
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-05-19 Matrus
Sylvia communis - 2019-05-19 Astrantia
Carpodacus erythrinus - 2019-05-19 Matrus
Castor fiber - 2019-05-19 Matrus
Anatis ocellata - 2019-05-19 bišudzenis
Palomena prasina - 2016-08-25 Mimi Serada
Hirundo rustica - 2019-05-16 ligausis
Anas platyrhynchos - 2019-05-17 ligausis
Polygonia c-album - 2019-05-19 Matrus
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-05-19 Matrus
Cordulia aenea - 2019-05-19 Matrus
Columba palumbus - 2019-05-19 Matrus
Circus aeruginosus - 2019-05-19 Pūcis
Podiceps cristatus - 2019-05-19 Pūcis
Polygonia c-album - 2019-05-19 Matrus
Ciconia nigra - 2019-05-19 dzenis 1
Anthocharis cardamines - 2019-05-18 Laimeslācis
Coenagrion sp. - 2019-05-18 Laimeslācis
Ficedula hypoleuca - 2019-05-19 Matrus
Luscinia luscinia - 2019-05-19 Viktorian
Megalonotus antennatus - 2019-05-18 nekovārnis
Ferdinandea sp. - 2019-05-18 nekovārnis
Bitoma crenata - 2019-05-18 nekovārnis
Eurydema oleracea - 2019-05-18 nekovārnis
Coenonympha pamphilus - 2019-05-18 Laimeslācis
Graphosoma lineatum - 2019-05-18 nekovārnis
Pieris napi - 2019-05-18 Laimeslācis
Dolycoris baccarum - 2019-05-18 nekovārnis
Primula veris - 2019-05-19 puke
Papilio machaon - 2019-05-18 Laimeslācis
Coreus marginatus - 2019-05-18 nekovārnis
Palomena prasina - 2019-05-18 nekovārnis
Platystomos albinus - 2019-05-18 nekovārnis
Pyrrhocoris apterus - 2019-05-18 Laimeslācis
Geum rivale - 2019-05-18 Laimeslācis
Ancylis badiana - 2019-05-18 Laimeslācis
Byrrhidae sp. - 2019-05-18 Laimeslācis
- 2019-05-18 Laimeslācis
Erythromma najas - 2019-05-18 Laimeslācis
Cordulia aenea - 2019-05-18 Laimeslācis
Muscicapa striata - 2019-05-18 Laimeslācis
Anthocharis cardamines - 2019-05-15 Carum carvi
Poecile palustris - 2019-05-18 Laimeslācis
Coenonympha pamphilus - 2019-05-18 Carum carvi
Oenanthe oenanthe - 2019-05-18 Laimeslācis
Aquila pomarina - 2019-05-18 Laimeslācis
Actitis hypoleucos - 2019-05-18 Carum carvi
Pernis apivorus - 2019-05-19 dzenis
Anas platyrhynchos - 2019-05-18 Carum carvi
Sylvia communis - 2019-05-19 Carum carvi
Linaria cannabina - 2019-05-18 Carum carvi
Anas platyrhynchos - 2019-05-19 IevaM
Vanessa cardui - 2019-05-19 Astrantia
Larus ridibundus - 2019-05-18 Carum carvi
Phalacrocorax carbo - 2019-05-18 Carum carvi
Emberiza citrinella - 2019-05-19 Pūcis
Carpodacus erythrinus - 2019-05-19 Pūcis
Regulus ignicapilla - 2019-05-19 Gaidis Grandāns
Bucephala clangula - 2019-05-19 Pūcis
Emberiza schoeniclus - 2019-05-19 Pūcis
Regulus ignicapilla - 2019-05-19 Gaidis Grandāns
Anthus trivialis - 2019-05-19 Pūcis
Regulus ignicapilla - 2019-05-19 Gaidis Grandāns
Regulus regulus - 2019-05-19 Pūcis
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Pūcis
Carpodacus erythrinus - 2019-05-18 Carum carvi
Grus grus - 2019-05-19 Pūcis
Ardea cinerea - 2019-05-19 Pūcis
Cyanistes caeruleus - 2019-05-19 Pūcis
Acrocephalus scirpaceus - 2019-05-19 Pūcis
Sterna hirundo - 2019-05-19 Pūcis
Aythya ferina - 2019-05-19 Pūcis
Columba livia domestica - 2019-05-19 Pūcis
Buteo buteo - 2019-05-19 Pūcis
Larus argentatus - 2019-05-19 Pūcis
Hirundo rustica - 2019-05-19 Pūcis
Spinus spinus - 2019-05-19 Pūcis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-19 IlzeSt
Pandion haliaetus - 2019-05-19 Pūcis
Cuculus canorus - 2019-05-19 Pūcis
Motacilla alba - 2019-05-19 Pūcis
Podiceps grisegena - 2019-05-19 Pūcis
Turdus pilaris - 2019-05-19 Pūcis
Araschnia levana - 2019-05-19 Astrantia
Corvus corax - 2019-05-19 Pūcis
Anas strepera - 2019-05-19 Pūcis
Turdus philomelos - 2019-05-19 Pūcis
Phylloscopus collybita - 2019-05-19 Pūcis
Lophophanes cristatus - 2019-05-19 Pūcis
Lycaena phlaeas - 2019-05-18 Carum carvi
Columba palumbus - 2019-05-19 Pūcis
Vanessa cardui - 2019-05-18 Carum carvi
Botaurus stellaris - 2019-05-19 Pūcis
Rallus aquaticus - 2019-05-19 Pūcis
Locustella luscinioides - 2019-05-19 Pūcis
Scolopax rusticola - 2019-05-19 Pūcis
Vanessa cardui - 2019-05-18 Carum carvi
Erithacus rubecula - 2019-05-19 Pūcis
Oriolus oriolus - 2019-05-19 Pūcis
Accipiter nisus - 2019-05-19 Pūcis
Mergus merganser - 2019-05-18 Carum carvi
Acrocephalus arundinaceus - 2019-05-19 Pūcis
Sylvia curruca - 2019-05-19 Pūcis
Dendrocopos major - 2019-05-19 Pūcis
Phalacrocorax carbo - 2019-05-19 Pūcis
Garrulus glandarius - 2019-05-19 Pūcis
Poecile montanus - 2019-05-19 Pūcis
Pica pica - 2019-05-19 Pūcis
Anas querquedula - 2019-05-18 dzenis
Columba oenas - 2019-05-19 dzenis
Haliaeetus albicilla - 2019-05-19 dzenis
Sylvia borin - 2019-05-19 dzenis
Upupa epops - 2019-05-18 guguce+
Acrocephalus arundinaceus - 2019-05-19 Pūcis
Columba palumbus - 2019-05-19 edmunds77665
Turdus merula - 2019-05-19 Pūcis
Podiceps auritus - 2019-05-19 Pūcis
Asio otus - 2019-05-19 dekants
Anas platyrhynchos - 2019-05-18 dekants
Lacerta agilis - 1984-07-05 OKK
Lacerta agilis - 1986-06-14 OKK
Lacerta agilis - 2000-06-13 OKK
Lacerta agilis - 1981-06-20 OKK
Callophrys rubi - 2019-05-19 runagoze
Celastrina argiolus - 2019-04-21 runagoze
Lacerta agilis - 1980-08-14 OKK
Araschnia levana - 2019-05-19 runagoze
Lacerta agilis - 1980-07-01 OKK
Lycaena phlaeas - 2019-05-19 runagoze
Papilio machaon - 2019-05-19 runagoze 1
Lacerta agilis - 1979-09-02 OKK
Lacerta agilis - 1979-08-03 OKK
Lacerta agilis - 1979-07-13 OKK
Lacerta agilis - 1979-07-03 OKK
Lacerta agilis - 1979-06-21 OKK
Papilio machaon - 2019-05-18 Mo
Parnassius mnemosyne - 2019-05-18 Mo
Pararge aegeria - 2019-05-18 Mo
Leptidea sinapis/juvernica - 2019-05-18 Mo
Pieris brassicae - 2019-05-18 Mo
Vanessa cardui - 2019-05-18 Mo
Carterocephalus silvicolus - 2019-05-18 Mo
Coenonympha pamphilus - 2019-05-18 Mo
Anguis fragilis - 1976-07-10 OKK
Anguis fragilis - 1981-06-20 OKK
Phleum pratense - 2019-05-18 Aleksandra
Anguis fragilis - 1981-05-16 OKK
Fulica atra - 2019-05-18 Aleksandra 1
Anguis fragilis - 1980-08-11 OKK
Anguis fragilis - 1980-06-29 OKK
Nuphar lutea - 2019-05-18 Aleksandra
Anguis fragilis - 1980-06-07 OKK
Anguis fragilis - 1987-04-24 OKK
Chelidonium majus - 2019-05-19 Aleksandra
Anguis fragilis - 1979-10-02 OKK
Pieris brassicae - 2019-05-18 Aleksandra
Anguis fragilis - 1979-08-30 OKK
Leptidea sinapis/juvernica - 2019-05-18 Aleksandra
Anguis fragilis - 1979-08-03 OKK
Anguis fragilis - 1979-07-13 OKK
Anguis fragilis - 1979-07-03 OKK
Phylloscopus sp. - 2019-05-18 Aleksandra
Anguis fragilis - 1979-07-01 OKK
Syrphidae sp. - 2019-05-18 W
Auchenorrhyncha sp. - 2019-05-18 W
Anguis fragilis - 1979-06-25 OKK
Lycaena tityrus - 2019-05-18 Aleksandra
Calidris temminckii - 2019-05-18 Edgars Smislovs
Anguis fragilis - 1978-04-23 OKK
Anthus cervinus - 2019-05-18 Edgars Smislovs
Curculionidae sp. - 2019-05-18 W
Lixus iridis - 2019-05-18 W
Tadorna tadorna - 2019-05-18 Edgars Smislovs
Haematopus ostralegus - 2019-05-18 Edgars Smislovs
Mergus merganser - 2019-05-18 Edgars Smislovs
Cygnus olor - 2019-05-18 Edgars Smislovs
Erythromma najas - 2019-05-18 W
Propylea quatuordecimpunctata - 2019-05-17 Karmena
Cygnus olor - 2019-05-18 Edgars Smislovs
Syrphidae sp. - 2019-05-18 W
Cygnus olor - 2019-05-18 Edgars Smislovs
Tephritidae sp. - 2019-05-18 W
Bruchidae sp. - 2019-05-18 W
Cordulia aenea - 2019-05-18 Aleksandra
Elateridae sp. - 2019-05-18 W
Silpha tristis - 2019-05-18 W
Aythya ferina - 2019-05-18 Aleksandra 1
Cuculus canorus - 2019-05-18 Mo
Carpodacus erythrinus - 2019-05-18 Mo
Sylvia communis - 2019-05-18 Mo
Anthocharis cardamines - 2019-05-18 W
Carterocephalus palaemon - 2019-05-18 W
Dryocopus martius - 2019-05-15 Pranks
Anas querquedula - 2019-05-18 dzenis
Dryocopus martius - 2019-05-16 Pranks
Carpodacus erythrinus - 2019-05-18 dzenis
Hemaris tityus - 2019-05-17 Ivo Martinsons
Sternula albifrons - 2019-05-18 dzenis
Picus canus - 2019-05-18 Pranks
Vanessa cardui - 2019-05-18 W
Chlidonias hybrida - 2019-05-18 dzenis
Alces alces - 2019-05-16 Pranks
Strix aluco - 2019-05-18 dzenis
- 2019-05-18 W
Porzana parva - 2019-05-18 dzenis
Xysticus sp. - 2019-05-18 W
Tytthaspis sedecimpunctata - 2019-05-18 W
Xysticus sp. - 2019-05-18 W
Araneae sp. - 2019-05-18 W
Xysticus sp. - 2019-05-18 W
Vipera berus - 1986-06-14 OKK
Xysticus sp. - 2019-05-18 W
Cardamine pratensis - 2019-05-18 Armandez
Galium odoratum - 2019-05-18 Armandez
Scorzonera humilis - 2019-05-18 Armandez 1
Vipera berus - 1978-05-20 OKK
Fomitopsis pinicola - 2019-05-18 Armandez
Vipera berus - 1977-05-19 OKK
Cirsium vulgare - 2019-05-18 Armandez
Vipera berus - 1977-08-03 OKK
Vipera berus - 1976-07-10 OKK
Actitis hypoleucos - 2019-05-18 Pūcis
Corvus cornix - 2019-05-18 Pūcis
Fringilla coelebs - 2019-05-18 Pūcis
Sylvia communis - 2019-05-18 Pūcis
Aythya ferina - 2019-05-18 Pūcis
Anas clypeata - 2019-05-18 Pūcis
Fulica atra - 2019-05-18 Pūcis
Vanellus vanellus - 2019-05-18 Pūcis
Haliaeetus albicilla - 2019-05-18 Pūcis
Ardea cinerea - 2019-05-18 Pūcis
Egretta alba - 2019-05-18 Pūcis
Larus ridibundus - 2019-05-18 Pūcis
Nezināms
@ Ievucis
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri novērojumiem
kapso 19.maijs, 22:10

19.maijā tanī pašā vietā redzēju jau 5 gliemežus


Ivars L. 19.maijs, 21:40

Jā, pareizi - gaiša, viengadīga, klājeniska piepe, kas aug uz atmirušām egļu cietpiepēm ir šī baltene.


felsi 19.maijs, 21:38

Pievienoju foto, kas veikti 19.05.19. Vai varētu būt taukā bezdzīslene?


dziedava 19.maijs, 21:06

Ok, tad ir arī :)


meža_meita 19.maijs, 21:02

Julita, vai patiešām? Man ļoti likās, ka tā ir piepe.


dziedava 19.maijs, 21:00

Varbūt es pārsteidzos ar sugas maiņu - tā bija sēne vai gļotsēne? :)


nekovārnis 19.maijs, 20:13

Tā kā pēc Rhabdomiris striatellus nimfas, Nez, varbūt vēl kāda līdzīga


Ivars L. 19.maijs, 18:07

Nezinu, kaut kā par to nepadomāju.


dziedava 19.maijs, 16:36

Šis jau sanāk pat citā pagastā nekā it kā netālu atrastais aprīlī


Briza 19.maijs, 16:29

Virszemes lapas lancetiskas, būs vien cemere.


W 19.maijs, 15:54

Paldies, Laima!


Lemmus 19.maijs, 15:24

Paldies!


Vīksna 19.maijs, 14:45

Varbūt platlapu cemere, bet līdzīga arī stāvā berula.


dziedava 19.maijs, 12:20

Bet izskatās interesanti :)


Ivars L. 19.maijs, 11:57

Neizskatās pēc piepes, vismaz šobrīd.


Laimeslācis 19.maijs, 11:26

Paldies, Voldemār!


Laimeslācis 19.maijs, 10:14

Šo krāšņspāri nevarēju precīzi noteikt. Liekas, ka gaišzilā, bet varbūt zilganā,... vai ziemeļu? Lūdzu konsultāciju!


Laimeslācis 19.maijs, 09:32

Paldies, Marek!


Laimeslācis 19.maijs, 08:38

Agrā smaragdspāre


Laimeslācis 19.maijs, 08:36

Lielās sarkanaces mātīte


W 19.maijs, 07:38

Marek, paldies!


Vīksna 19.maijs, 00:12

Paldies !


Ansis 18.maijs, 23:12

Jā, ir spuļģītis!


W 18.maijs, 22:47

Paldies, Inita!


Siona 18.maijs, 21:55

Man jau likās aizdomīgi lieli veidojumi, jo tieši Tavā lapā redzēju bildītes ar ķērpi un norādi par izmēriem (līdz 1mm) ;)


Aceralba 18.maijs, 21:50

Paldies, tuvplānā ļoti smuka izrādījās!


Aceralba 18.maijs, 21:48

Paldies!


Karmena 18.maijs, 21:43

Paldies par labojumu, Marek!


dziedava 18.maijs, 21:33

Nē nē, tā ir sēne, varbūt Hypoxylon fuscum, Acrocordia ir 3x mazāka par norādīto izmēru


Divpēdis 18.maijs, 19:36

Kāļu baltenis - labi redzamas zaļās dzīslas


Divpēdis 18.maijs, 19:35

Mazais nātru raibenis;)


LailaG 18.maijs, 18:54

Jā,Kristīne N,ļoti līdzīgs.


kristyk 18.maijs, 18:19

Āboliņa sprīžmetis?


kamene 18.maijs, 16:14

Piekrītu Ansim - jungermannija un dzīva koka nav manīta, bet džeimsonīte mēdz pakāpties pa stumbru, it sevišķi melnalkšņa.


kristyk 18.maijs, 15:40

Varbūt ūdensēzelītis?


felsi 18.maijs, 15:00

Paldies par noteikšanu!


Armandez 18.maijs, 12:26

Labs jautājums.


Vīksna 18.maijs, 10:27

Vai meža nebija zaraināka, un mežā biežāk redzu pļavas kosu.


nekovārnis 18.maijs, 09:21

Manuprāt Platycerus caraboides


nekovārnis 18.maijs, 09:11

Pakaļkājas stilbs līks - tad jau Nicrophorus vespillo.


zemesbite 18.maijs, 00:08

Paldies, ņemšu vērā, ja vēl kādreiz tādas gadīsies.


CerambyX 17.maijs, 23:33

Šitām Sciocoris ģints vairogblaktīm noderīga pazīme ir vēdera krāsojums. Pēc virspuses divas biežākās sugas (cursitans, umbrinus) stipri līdzīgas, bet nu umbrinus vēders pilnībā vienmērīgi brūns, bet cursitans - dzeltenīgs ar divām tumšām (gandrīz melnām) gareniskām joslām. Ir gan vēl citas sugas, bet tur vairākām acis mazākas un tā kā 'uz kātiņiem'.


Ansis 17.maijs, 23:24

Vajadzētu būt rudens džeimsonītei. Pa retam šo sugu gadījies redzēt uz dzīvu lapkoku (melnalkšņa, liepas, apses) mizas pie stumbra pamatnes, vai pat 1-1,5 m augstumā.


Divpēdis 17.maijs, 22:30

Cerēju, ka vieglāk mani palaidīsi cauri;)


Mimi Serada 17.maijs, 21:46

Jauki! Šaubījos, vai var identificēt, tomēr saskatīju līdzību ar tiklblaktīm :) Paldies, Uģi!


CerambyX 17.maijs, 21:39

Šīs foršas! :


Vīksna 17.maijs, 21:32

Paldies !


forelljjanka 17.maijs, 20:40

Dadžu raibenis.


Mareks Kilups 17.maijs, 16:58

paldies!


kapso 17.maijs, 16:05

Uz rabarbera krūma


IlzeP 17.maijs, 13:52

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


IlzeP 17.maijs, 13:52

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


IlzeP 17.maijs, 13:51

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


IlzeP 17.maijs, 13:51

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


Martins 17.maijs, 13:35

Kur Tava grāmata?! Šo sugu vajadzētu varēt atpazīt. :)


Aleksandra 17.maijs, 10:30

Paldies, Ansi!


Mimi Serada 17.maijs, 09:51

Paldies!


Bekuvecis 17.maijs, 08:09

Jā, ir tā pati. Tikai pareizāks, ja sekojam mūsdienu sēņu sistemātikas galvu reibinošajiem līkločierm [© Edgars Vimba], tagad skaitās P. conchatus.


Vīksna 17.maijs, 00:35

Paldies !


Fuatra 17.maijs, 00:29

Paldies


CerambyX 17.maijs, 00:18

Sprakšķis Athous haemorrhoidalis tā kā


CerambyX 17.maijs, 00:17

Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 17.maijs, 00:17

Agrypnus murinus


CerambyX 17.maijs, 00:17

Otiorrhynchus sp.


CerambyX 16.maijs, 23:04

Uz spulgotnēm kādas pāris interesantas Dicyphus ģints mīkstblaktis var meklēt.


CerambyX 16.maijs, 22:56

Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 16.maijs, 22:56

Paldies, bet citi rakursi tā īsti tomēr nepalīdz - prasās to blakti tuvāk redzēt :)


meža_meita 16.maijs, 22:05

Skaidrs, paldies :)


Vīksna 16.maijs, 21:22

Paldies !


felsi 16.maijs, 20:41

Paldies Ansi!


IlzeP 16.maijs, 20:21

Skaidrs, esmu te nelielu sajukumu radījusi (turpinājusi radīt). Datu bāzē jau ir bērzu kamolene Lentinus conchatus, pieņemu, ka tā ir tā pati, un laboju uz to.


Ansis 16.maijs, 19:41

Varētu būt melnā ozolpaparde


Vīksna 16.maijs, 19:36

Paldies !


BioLaura 16.maijs, 19:35

Pievienoju vēl bildes, kur varbūt varētu saprast skaidrāk.


Irbe 16.maijs, 19:34

Paldies!


Bekuvecis 16.maijs, 19:29

Jā, ir sinonīms. Taču pareizāks tagad skaitās Initas norādītais.


CerambyX 16.maijs, 19:26

Ja varbūt izkadrētu to blakti tuvāk (kaut vai cik tuvu vien var), tad otrajā attēlā (tas asāks) sugu domāju, ka varētu pateikt. Tā citādi skaidrs, ka Palomena ģints vairogblakts, bet kura no divām sugām tā absolūti droši pateikt nevaru.


Bekuvecis 16.maijs, 19:25

Inita pārrakstījusies: ir nevis bērzu pundurkamolene, bet gan bērzu kamolene (jeb bērzu sīkstene). Latīniskais nosaukums ir OK. (Panus spp. un Panellus spp., par spīti nosaukumu līdzībai, ir maz kopīga - tik vien, ka abas ir piederīgas Agaricomycetes.)


Ivars L. 16.maijs, 18:06

Tieši šim. Vēlāk pievienošu tuvplāna bildi.


meža_meita 16.maijs, 17:16

Tas zilganzaļais laponis pieder šai henotēka, vai pavisam cits ķērpis?


Gaidis Grandāns 16.maijs, 16:44

Pļavu lija


IlzeP 16.maijs, 16:36

Panus, nevis Panellus, kā datu bāzē citāsm pundurkamolenēm?


Inita 16.maijs, 16:07

Liesmenīte Flammulaster sp.


Inita 16.maijs, 16:06

Bērzu pundurkamolene Panus conchatus


Inita 16.maijs, 16:04

Nav pūpēdis! Atmatene Agaricus sp.


Inita 16.maijs, 16:03

Krāšņā vistene Tricholomopsis decora.


Inita 16.maijs, 16:01

Dūmainā piltuvene (aplocene) jeb liepene Clitocybe (Lepista) nebularis


Inita 16.maijs, 15:59

Tintene


Inita 16.maijs, 15:58

Tintene Coprinellus vai Coprinopsis


Inita 16.maijs, 15:56

Zelta brūnsardzene Phaeolepiota aurea.


Inita 16.maijs, 15:42

Melanoleuca :)


Inita 16.maijs, 15:39

Sēntiņa Mycena sp.


Inita 16.maijs, 15:38

Sprādzes rikenella Rickenella fibula


Inita 16.maijs, 15:32

Anīsa piltuvene Clitocybe odora.


Inita 16.maijs, 15:30

Šīs ir divas dažādas sēnes.


Inita 16.maijs, 15:29

Sēntiņa Mycena sp.


IlzeP 16.maijs, 15:17

Vai sinonīms ir T. album?


IlzeP 16.maijs, 15:14

Sarakstā ieliku. Labot, ka šī ir?


Inita 16.maijs, 15:13

Zaru vītenīte Marasmiellus ramealis


Inita 16.maijs, 15:11

Mainīgā pacelmene Kuehneromyces mutabilis


Inita 16.maijs, 15:10

Saŗtlapīte Entoloma sp.


Inita 16.maijs, 15:08

Celmene Armillaria sp.


Inita 16.maijs, 13:24

Sermuļu saulsardzene Lepiota erminea


AndaB 16.maijs, 13:24

Liels paldies!


Inita 16.maijs, 13:01

Nav sēntiņa, bija domāts :)


Inita 16.maijs, 13:00

Sēntiņa Mycena sp.


Inita 16.maijs, 12:59

Tīmeklene Cortinarius sp.


Inita 16.maijs, 12:58

Sārtlapīte Entoloma sp.


Inita 16.maijs, 12:56

Pleurotus pulmonarius Dzeltējošā sānause


Inita 16.maijs, 12:49

Baltā pūkaine Tricholoma stiparophyllum


Inita 16.maijs, 12:46

Es tā ilgi domāju un izdomāju, ka tā ir pelēkā sārtlapīte Entoloma araneosum. Vienīgā sārtlapīte, kas ir tik "pūkaina". Lapiņas jaunām mēdz būt pelēkas, vēlāk sārtas. Šī veļ jauna. Vēl tādas spalvainas un pūkainas, smailas cepurītes ir šķiedrgalvītēm. bet nezinu nevienu tik pelēku šķiedrgalvīti.


OKK 16.maijs, 11:56

izils! > izcils, gadā > gada, riebjas drukas kļūdas


OKK 16.maijs, 11:52

Tagad lietoju NIKON COOLPIX B700 Black - izils! Fočēju makro, bet, putnus - 60 X zoom!!! Un tas ir vienā kamerā, pirku tādu brīnumu pirms gadā pa 444 E


OKK 16.maijs, 11:39

Spoguļkamera, Zenīts 3 M, ja pareizi atceros, "gredzeni", nesaprotu, kāpēc tāda interese?


OKK 16.maijs, 11:30

Tātad, pārvarot slinkumu, ievietoju savus vēsturiskos gludenās čūskas datus DD, bet DD admins, ar palamu "Dziedava" tikai sajūsminās par piepēm, pārējie admini nav kādu laiku manīti. Varbūt vajag izvērtēt DD admiņu lietderību?


Armandez 16.maijs, 10:59

ar kādiem stikliem šie tuvplāni?


CerambyX 16.maijs, 10:57

Meloe brevicollis


dziedava 16.maijs, 10:57

Mājas ābele (droši vien), nav sarakstā


OKK 16.maijs, 10:45

Starp citu, no kura laika DD gludenās čūskas atradnes neieķeksē pie "interesantākajiem novērojumiem"?


OKK 16.maijs, 10:42

Jā, Zenīts 3 M, ja pareizi atceros, ar gredzeniem, lai varētu fotografēt makro. Tajā laikā dabūju "pa blatu" 1 diapozitīvu filmiņu (36 kadri, bet - krāsas!) reizi 3 gados no Dabas muzeja, bija laiki...


Irbe 16.maijs, 10:20

Kājiņas dzeltenīgi brūnas kā vītītim, čunčiņam ir melnas.


Edgars Smislovs 16.maijs, 10:13

Ir vēl bildes?


dziedava 16.maijs, 07:47

:) Un kāda galvenā atšķiršanas pazīme? Ka uz Phellinus chrysoloma ?


OKK 16.maijs, 07:14

Latgalē līdz šim neviens vēl nav atradis.


meža_meita 16.maijs, 00:17

Paldies! Mēģināšu "sagremot". :)


Aleksandra 16.maijs, 00:09

Paldies!


felsi 15.maijs, 23:23

Paldies par blaktīm!


Ivars L. 15.maijs, 23:17

Jā, izskatās līdzīgi. P.subacida jaunais poru slānis neaizaug pilnībā iepriekšējo, kas tad redzams kā oranža mala. A.crassa tā nevajadzētu būt. Sažūstot, A.crassa pamata slānis ir drūpošs kā krīts. Svaigai A.crassa garša ir rūgtena, ne visai asa, tā kā eļļas (?) smarža, bet P.subacida bez izteiktas garšas vai nedaudz skābena, arī smarža mn šķiet skābena, protams svaigam, nesažuvušam augļķermenim.


Ivars L. 15.maijs, 22:59

Jā, baigais pārsteigums un prieks par šo. Paldies.


CerambyX 15.maijs, 22:57

Lapgrauzis Cryptocephalus octopunctatus


Armandez 15.maijs, 22:14

Ar ko bildēji? Zenīts?


angel 15.maijs, 22:13

Paldies!


Edgars Smislovs 15.maijs, 21:22

Interesanti 11.04.2019 jau bija mazuļi, pēc balss diezgan lieli. https://dabasdati.lv/lv/observation/sla2dch2p95b3lqisj5pglonr5/


Aleksandra 15.maijs, 21:09

Paldies, Ansi, par labojumu!


forelljjanka 15.maijs, 21:07

Knābis priekš klijāna pa masīvu.Nevarētu būt kāds netipiski tumšs nepieaudzis vistu vanags?


dziedava 15.maijs, 21:06

Ja tāda būtu egļu mežā pie egles, varētu domāt, ka melnā pseidoplektānija, bet purvā varētu būt kas interesantāks, es tikai tagad esmu prom no materiāliem.


dziedava 15.maijs, 20:57

Oho, apsveicu!


dziedava 15.maijs, 20:56

Paldies, Ivar!


Armandez 15.maijs, 20:32

Citviet mēdz būt, piemēram, Latgalē?


Edgars Smislovs 15.maijs, 19:55

Peļu klijāns(?).


OKK 15.maijs, 19:53

1976. gada maijā


Armandez 15.maijs, 19:24

kad šī bilde uzņemta?


meža_meita 15.maijs, 19:10

Kā šo atšķirt no P.subacida? Priekš manis stipri līdzīgas.


Vīksna 15.maijs, 18:54

Paldies !


Kristers K 15.maijs, 18:10

Nu pat ap18:00 Imantā mazā Zolitūdes iela redzēju arī pupuķi pārlidojam


mirtins 15.maijs, 15:35

Labdien! Kā viņš uzvedas? Nav ļoti tramīgs? Es šopavasar pamanīju Baldonē arī diezgan urbānā vidē. Pēc pāris dienām tajā vietā sāka ekskavatori rakt, bažījos, vai šī nebūs pirmā un pēdējā reize, kad tik tuvu mājai redzēju pupuķi.


CerambyX 15.maijs, 15:30

Graphomyia maculata ir arī citi agrāki novērojumi DD.


Kukainis 15.maijs, 14:49

Muša (Muscidae) Graphomyia maculata. Pirmo reizi DD


AndaB 15.maijs, 14:46

Sugu mainīt uz vītītis?


zemesbite 15.maijs, 14:40

Paldies par blakšu noteikšanu! :)


IlzeP 15.maijs, 14:18

Piekrītu Vladimiram


IlzeP 15.maijs, 14:16

Tā nav ieeja dobumā, bet ligzda pie koka :) Paceplītim ligzda ir kā ovāla bumba, ar mazu ieeju. Izskatās, ka svaiga.


AndaB 15.maijs, 14:15

Es nevaru saprast - vilītis vai tomēr čuņčiņš.


IlzeP 15.maijs, 14:14

Kur jums viņi rādās?


Vladimirs S 15.maijs, 14:12

Pēc spārna izskatās vītītis.


dziedava 15.maijs, 14:00

Paldies par ātru noteikšanu! Biju domājusi, ka bez labākas kvalitātes bildēm nevarēs. Tā neparasti, nevarēja saprast, vai vertikāla ligzda ;), līdz ieraudzīju, ka ieeja dobumā.


AndaB 15.maijs, 13:57

Vai kāds, lūdzu, nevarētu palīdzēt noteikt, kas šis par putnu? Ir fotografijas!


Gaidis Grandāns 15.maijs, 13:55

Domāju, ka Phlebia serialis


IevaM 15.maijs, 13:31

Izskatās gan


Edgars Smislovs 15.maijs, 12:39

Super! :D


Gaidis Grandāns 15.maijs, 12:04

Kaut kā izskatās pēc rubeņiem


galochkin 15.maijs, 11:30

Летела по направлению З - В. Посидела на макушке сосны с полминуты и полетела дальше.


LailaG 15.maijs, 02:15

Paldies,Ilze, par labojumiem


Fuatra 14.maijs, 22:52

paldies


nekovārnis 14.maijs, 22:32

Paldies!:)


naktsvijole 14.maijs, 22:26

paldies, kļūda atlasot


forelljjanka 14.maijs, 22:04

Stirna!;)


CerambyX 14.maijs, 21:57

Domāju, ka Marekam taisnība - kaut kādi tādi viņi pēc ziemošanas nedaudz paēduši kā 'pusaudži' arī izskatās. T.i. pavisam trekni pirms iekūņošanās pēc pāris nedēļām izskatīsies vēl mazliet savādāk.


dziedava 14.maijs, 21:50

Skaidrs, paldies!


nekovārnis 14.maijs, 21:38

Tur jau tas āķis, ka kāpurs vairākas reizes nomet veco ādu un katru reizi izskatās savādāks. Tāpēc arī neesmu dross ka īstais.


dziedava 14.maijs, 21:34

Paldies, Marek! Tam nav jābūt oranžākam?


meža_meita 14.maijs, 21:05

zemteka Veronica officinalis


meža_meita 14.maijs, 20:44

krāšņā dūnīte


nekovārnis 14.maijs, 20:40

Tēviņu žokļus no augšas, un arī tad ja tās pazīmes būs tādas daudz maz izteiktas. Var paskatīties te http://coleonet.de/coleo/texte/platycerus.htm Latvijai aktuālas P.caprea un P.caraboides.


asaris 14.maijs, 20:32

Paldies, par visiem noteiktajiem! Kas šiem būtu jāfotogrāfē lai varētu noteikt līdz sugai?


nekovārnis 14.maijs, 19:47

Platycerus sp. - mātīte.


nekovārnis 14.maijs, 19:41

Iespējams, ka tā suga. Krāsojums šajā ģintī ārkārtīgi mainīgs - no sarkanas (bez pleķiem) līdz pilnīgi melnai.


nekovārnis 14.maijs, 19:36

Jā, Schizotus pectinicornis


dziedava 14.maijs, 19:36

Paldies, ok, ādaina kameras gumija der :)


nekovārnis 14.maijs, 19:24

Iespējams ozolu vērpēja kāpurs


Vīksna 14.maijs, 18:53

Paldies !


Ivars L. 14.maijs, 18:00

Nu varbūt, svaigs augļķermenis var būt nedaudz gumijains, tomēr ne biezā - riepas gumija, bet ļurīga kameras gumija. :) Drīzāk gan ādaina konsicstence. Jebkurā gadījumā - jau pa gabalu redzamas milzīgas poras, kas nav raksturīgi retajām, gumijainās konsistences piepēm, kā biezā slāņpiepe, biezā antrodija, zvaigžņu baltene.


dziedava 14.maijs, 15:31

Kāda tad? :) plāna un nekāda, mana sajūta, ka gumijota


Inita 14.maijs, 15:20

Super! īstas ūdenssēnes! :)


Inita 14.maijs, 15:17

Lāčpurns gan. Morchella esculenta


Inita 14.maijs, 15:16

Spīgulīte Psathyrella sp. Tālāk diemžēl tikai ar mikroskopu.


Inita 14.maijs, 15:14

Parastais ķēvpups Verpa bohemica. Labi redzams, ka cepurītes mala nav pieaugusi pie kātiņa.


Ivars L. 14.maijs, 14:49

Šitā nav gumijota.


Irbe 14.maijs, 08:20

Dziedātājs ir gaišāki raibu vēderu, šis būs melnā mežastrazda mātīte http://www.putni.lv/turphi.htm


Vīksna 14.maijs, 07:27

Paldies !


Kukainis 14.maijs, 07:16

Smailspārnmuša Lonchopteridae sp.


lolitapetkevica 13.maijs, 22:11

Paldies!!!


nekovārnis 13.maijs, 21:57

Man ar tāds iespaids. Varbūt pēc mēneša-diviem, ja gadīsies uz to pusi braukt būs jāpiestāj.


Blakts 13.maijs, 21:52

Aizdomas, ka varbūt Derephysia cristata - foto/zīmējumus internetā gan pagaidām neatrodu, bet kaut kā uz to pusi 'velk'


IevaM 13.maijs, 21:17

Paldies, Ivar!


Ivars L. 13.maijs, 19:24

Suga ir bioloğiski daudzveidīgu parkveida biotopu, aleju indikators. Sugu apdraud vecu, trupējošu koku izzāğēšana šajās vietās - šobrīd diezgan populāri, tā saucamo bīstamo koku novākšana.


Līga Strazdiņa 13.maijs, 18:01

Paldies, Ansi! Vēl aizdomājos par R.chamedryfolia, noķerta stadijā pirms izteiktas sānzaru veidošanās?


Matrus 13.maijs, 17:37

Šajā “ozoldārzā” ir daudz kritušu koku un ļoti daudz dažādu sēņu uz kritalām.


Matrus 13.maijs, 17:35

Mīksta, uz ozola.


Vīksna 13.maijs, 17:11

Paldies !


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2019
© dabasdati.lv
Saglabāts