Aktīvie lietotāji: 25 Kopējais novērojumu skaits: 994973
Tu neesi reģistrējies
Rakstu arhīvs
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Gļotsēnes – atskats un turpinām ziņot!
Pievienots 2020-07-24 18:07:27

Ar gļotsēņu pētījumiem kā ar Rīgu, kas nekad nebūs gatava. Līdz ar vairāk informācijas un vairāk datiem kļūst arvien grūtāk rakstīt uzsaukumu gļotsēņu ziņošanai, jo gribas pirms tam visu esošo zināmo apkopot, bet pa to laiku informācija un dati nāk arvien klāt!


Brīžiem gļotsēnes auga tik daudz, ka vienkopus varēja novērot vairākas sugas. Inguna Riževa 2020. gada jūnijā zaraino ragainīti Ceratiomyxa fruticulosa novēroja kopā gan ar bēšo arcīriju Arcyria obvelata, gan šokolādes gļotsēni Stemonitis sp.

Tas gan noteikti ir labi, jo process notiek arī bez uzsaukumiem. Un tomēr – atskatīties uz sasniegto vajag, un gļotsēņu ziņotājus novērtēt arī vajag! Tāpat vajag kādus pieturas punktus, akcentus, kam pievērst uzmanību turpmāk.

Visupirmais – gļotsēnēm bagātīgākais laiks gada griezumā (vasara + rudens) ir plaukumā, un gļotsēnes, atbilstoši lietus un saules kompozīcijai, aug griezdamās, sugām mainoties atbilstoši sezonai.


Gļotsēņu ziņojumi pa mēnešiem 2009.-2019. g. Pieļauju, ka kritums augustā nav tik daudz gļotsēņu, cik visa kā cita interesanta dēļ. Vēl gan var ietekmēt laika apstākļi – ja iestājas ilgstošs sausums vai nepārtraukta lietus sezona, gļotsēnēm uzbaroties un veidot augļķermeņus kļūst grūtāk – ideālie laika apstākļi ir pamīšus lietus (lai uzbarotos) un saule (lai veidotu augļķermeņus).

Nākamais – īsais atskats. Pagājušais, 2019. gads gļotsēņu ziņojumu vēsturē bija fantastisks, un ziņojumu skaits gada laikā pārsniedza visu iepriekšējo 10 gadu ziņojumu kopskaitu – kopā 1813 ziņojumi!

Bet! Šis gads iesācies ar vēl lielākiem apgriezieniem – 2020. gada pirmajā pusgadā gļotsēņu ziņojumu skaits pārsniedz visu iepriekšējo 11 gadu pirmo pusgadu ziņojumu kopskaitu, tātad pat 2019. gada pirmo pusgadu ieskaitot, turklāt vairāk nekā divas reizes (kopā 970 ziņojumi)! Turklāt nav tā, ka visu "iznes" tikai pāris čaklākie ziņotāji – četru fanātiskāko gļotsēņnieku ziņojumus noņemot nost, tāpat pirmā pusgada novērojumu skaits būtu lielāks nekā visu iepriekšējo 11 gadu pirmo pusgadu ziņojumu kopskaits! Protams, daļēji to var skaidrot arī ar zaļo ziemu, kas bija pateicīga gļotsēņu meklēšanai, līdz ar to sezona tā īsti nevienu brīdi nebeidzās.


2020. gada pirmā pusgada ziņojumu un noteikto sugu skaits pa mēnešiem. Kā redzams, janvārī un februārī pat sugu ir vairāk nekā ziņojumu šajos mēnešos visos iepriekšējos gados kopā.

2019. gadā un 2020. gada pirmajā pusē kopā vismaz vienu gļotsēņu sugu ieziņojuši 96 cilvēki, vismaz 10 novērojumi ir 22 ziņotājiem. Salīdzinājumam – pa visiem iepriekšējiem gadiem (2009.-2018. g.) kopējais ziņotāju skaits ir tikai mazliet lielāks – 104.

1. tabula. Čaklākie gļotsēņu ziņotāji 2019. gadā un 2020. gada pirmajā pusē

Ziņotājs

2019. g. novērojumi

2019. g. sugas

2020. g.

jan.-jūn. novērojumi

2020. g.

jan.-jūn. sugas

novērojumi 2019.g.-2020. jūn.

Inguna Riževa

466

39

266

28

732

Sandis Laime

401

46

196

36

597

Julita Kluša

241

47

104

33

345

Evita Oļehnoviča

109

30

91

24

200

Laima Birziņa

64

28

28

13

92

Valda Ērmane

79

23

10

6

89

Marita Krūze

57

29

31

13

88

Vēsma Vijupe

46

20

17

7

63

Benita Kološuka

33

16

18

11

51

Andris Baroniņš

22

13

25

12

47

Artis Strods

28

16

13

8

41

Gunita Kolle

31

11

5

2

36

Alda Stepanova

24

9

4

3

28

Vija Sileviča

16

12

10

4

26

Baiba Bambe

17

8

7

5

24

Valda Baroniņa

7

5

16

5

23

Renāte Kaupuža

13

12

5

2

18

Arta Joma

 

 

15

13

15

Ieva Mārdega

9

9

5

5

14

Sintija Balode

11

10

2

2

13

Mārīte Ramša

9

8

2

1

11

Edgars Laucis

1

1

9

7

10

1. tabulā parādīti čaklākie gļotsēņu ziņotāji 2019. gadā un 2020. gada pirmajā pusgadā kopā (ziņoto novērojumu un noteikto sugu skaits par attiecīgo laika vienību). Ja pirmo četru cilvēku grupiņu varētu saukt par fanātiskiem ziņotājiem, otro grupiņu ar vismaz 30 novērojumiem gribētos saukt par izcilniekiem, un arī pārējiem te publicētajiem – lieliski! Vēlos atzīmēt, ka Inguna Riževa šogad pirmā un pagaidām vienīgā ir pārkāpusi 1000 gļotsēņu ziņojumu robežu, pa visiem gadiem kopā ņemot. Citiem ir, kurp tiekties!

Milzīgs paldies visiem, arī tiem, kam tikai viens vai daži ziņojumi, jo kopīgi radītais lielais ziņojumu skaits, turklāt no dažādām Latvijas vietām, būtiski palīdz apzināt gan sastopamību, gan izplatību, gan augšanas laiku. Pilns ziņotāju saraksts pieejams šeit.


Jaunas sugas Latvijai – no kreisās: šmaugā komatrihija Comatricha alta (foto: Laima Birziņa), pērļainā diderma Diderma umbilicatum (foto: Sandis Laime) un brūnā krāterīte Craterium brunneum (syn. Craterium minutum var. brunneum; foto: Julita Kluša).

2019. gadā un 2020. gada 1. pusgadā kopā noteiktas 9 jaunas sugas (vai varietātes) Latvijas mērogā, vēl ir vismaz 5 hipotētiski jaunas sugas Latvijai, kam būtu nepieciešami mikroskopiskie pētījumi. No vairākām jaunām sugām Dabasdatu mērogā ievērojamākais pienesums ir Sanda Laimes sīko gļotsēņu mikroskopiskie pētījumi.

Ļoti sīkās gļotsēnes ir smagākā daļa gļotsēņu pētniecībā, jo tās varbūt dabā arī ir gana daudz, tomēr tik grūti ievērojamas un pēc tam vēl nosakāmas, ka to sastopamību izzināt grūtāk.


Otrās atradnes Latvijā pirmie novērojumi Dabasdatos: 1. gļotsēne Clastoderma debaryanum, 2. mazā liceja Licea pusilla, 3. sīkā barbejella Barbeyella minutissima (foto: Sandis Laime).

Pievērsiet uzmanību attēlos norādītajiem izmēriem. Pamēģiniet iztēloties!

Īpašs paldies tiem, kas vienu un to pašu atradni apmeklē vairākkārt, vērojot attīstību no plazmodija līdz augļķermeņiem. Tas ir ļoti vērtīgi!


Laima Birziņa drumstalu didīmiju Didymium crustaceum apmeklēja pat 7 reizes, laikā no 11. novembra līdz 3. februārim, tā ne tikai palīdzot noteikt jaunu sugu Latvijā, bet parādot to visā attīstībā, kas būtiski palīdzēs turpmāk šīs sugas dažādu stadiju atpazīšanā.

Šajā pavasarī Dabasdatu ietvaros notika arī neorganizēts, taču interesants pētījums par gļotsēni Amaurchaete atra, kas līdz šim skaitījās ļoti reta (šajā gadsimtā līdz tam bija ne vairāk kā 5 novērojumi ar nobriedušu augļķermeni). Benita Kološuka zāģbaļķu krāvumā maijā novēroja vismaz 20 augļķermeņus, izcirtumā uz celmiem vēl līdz pat 10. Interesanti, ka pat vēl jūlijā tajā pašā baļķu krāvumā uzauga viens augļķermenis.


Melnā plaispika Amaurchaete atra. Attēlos pa kreisi jauna (foto: Fanija Šitca) un nobriedusi (foto: Benita Kološuka).

Vēl maijā un jūnija sākumā Amaurchaete atra novēroja Fanija Šitca, Schwarz Storch, Marita Krūze un Sandis Laime dažādās Latvijas vietās no Kurzemes rietumiem līdz Vidzemei. Tomēr ne reizi suga vēl nav atrasta Latgalē.

Neoficiālajā pētījumā, kuru iniciēja Inguna Riževa, salīdzinot ar savu iepriekšējo gadu pieredzi, tika secināts, ka šī gļotsēne visbiežāk aug iepriekšējā gada (jebkurā gadījumā – nesenos) izcirtumos uz priežu baļķiem un celmiem. Varbūt suga nemaz nav tik reta, tikai nesenie priežu izcirtumi reti tiek apsekoti? Nākamajā pavasarī derētu pārbaudīt!

Ko un kā šajā laikā meklēt?

Visbiežāk gļotsēnes novērojamas uz kritalām mežā. Jo labāks, cilvēku mazāk ietekmēts mežs, jo vairāk dažādu kritalu dažādās trupēšanas pakāpēs (un, ja vēl ir dažāds mitruma līmenis), jo lielāka gļotsēņu daudzveidība, taču pa kādai gļotsēnei var atrast arī koptos mežos, uz celmiem. Lieli, trupoši celmi var būt arī dažādām gļotsēnēm bagāta vieta. Ievērojami retāk gļotsēnes izdodas atrast uz augiem, nobirām, sūnām, purvos. Toties ir cerības uz retākām sugām.


Augustā ezera malā uz lapām un sūnām novērota retā kapsulu diderma Diderma testaceum (foto: Julita Kluša), uz sūnām, sfagniem novērota kāda gļotsēne no retās didīmiju ģints Didymium sp. (foto: Renāte Kaupuža).


Augustā un septembrī ir atrasti vienīgie apzinātie baltkājas diahejas Diachea leucopodia novērojumi Latvijā. Aug uz nobirām, augu lapām (foto: Ansis Opmanis un Julita Kluša), pēc foto atpazīstama gan jauna, gan nobriedusi.

Apaļas bumbiņas un izstieptas vālītes var būt grūtāk nosakāmas pēc foto – svarīgs kātiņa garums, galviņas platums un augstums, kopējais garums, ideālā gadījumā jāievāc paraudziņš. Ja labi safotografēts (kopskats, tuvplāns no augšas un sāna) un samērīts, reizēm var iztikt bez mikroskopēšanas.

Bieži sastopamas šokolādes gļotsēnes Stemonitis sp. un tām līdzīgas sugas, kam pamatā matveidīgs melns kātiņš un garena vālīte, kas sporu stadijā brūna. Visbiežākā ir pušķainā šokolādes gļotsēne Stemonitis axifera, kas parasti aug grupiņās (pušķīšos) un sporu stadijā ir sarkanbrūna (ar laiku izbalē). Diemžēl tai ir vairākas ļoti līdzīgas sugas, tāpēc pēc fotoattēliem nav tik droši nosakāma. Noteikšanai svarīgi izmēri (šī ir salīdzinoši liela – 7-20 mm gara) un mikroskopiskās pazīmes. No lielajām retāka ir tumsnējā šokolādes gļotsēne Stemonitis fusca, kuras vālīte sporu stadijā ir vairāk pelēkbrūna. Salīdzinoši retas ir cilindrītes Stemonitopsis sp., kas ir mazākas augumā un aug vairāk izklaidus. Lai noteiktu šādas gļotsēnes līdz sugai, vēlams ievākt paraudziņu, vai vismaz labi sabildēt un samērīt, kas būtiski palielina noteikšanas varbūtību.


Pa kreisi – mikroskopiski apstiprinātas pušķainās šokolādes gļotsēnes (foto: Julita Kluša), pa labi apakšā – hipotētiski tāda varētu izskatīties tumsnējā šokolādes gļotsēne (foto: Mārtiņš Kalniņš), augšā – mikroskopiski apstiprināta tumsnējā šokolādes gļotsēne (foto: Julita Kluša).

Gandrīz visas kribrārijas ir retas, un gandrīz vienmēr noteikšanai svarīgas mikroskopiskas pazīmes, tāpēc vācami paraudziņi. Vieglāk nosakāma un salīdzinoši biežāka ir mālkrāsas kribrārija, kas plazmodija stadijā ir pelēka, bet nobriedusi brūna – tai pietiktu ar labiem tuvplāniem un kopskatu. Dzeltenīgi oranžīgās kribrārijas ir ļoti retas un bez mikroskopēšanas parasti neiztikt.


1. Mālkrāsas kribrārija Cribraria argillacea, plazmodijs (foto: Evita Oļehnoviča) un nobrieduši augļķermeņi (foto: Inguna Riževa); noteikta pēc foto. 2. Parastā kribrārija Cribraria vulgaris (foto: Inguna Riževa). Noteikta, ņemot vērā krāsu, mērot un pētot detaļas – kātiņa formu, kausiņu galviņas apakšpusē. 3. Dzeltenoranžā kribrārija Cribaria aurantiaca (foto: Sandis Laime). Drošai noteikšanai jāmēra granulas, kas mazākas par sporām (apakšējā attēlā ar sarkanu mērlīniju), izmēri.

Vēl dažas retākas sugas, ko var noteikt pēc laba foto:


No kreisās – dzeltenzaļā fizāra Physarum viride (foto: Julita Kluša), novērota ļoti reti, sākot ar augustu un rudenī; papagaiļu fizāra Physarum psittacinum (foto: Sandis Laime), kam Latvijā apzināti divi novērojumi, mikroskopiski suga apstiprināta tikai šajā jūlijā.


Lampiņgļotsēnes novērotas samērā reti, no jūlija līdz vēlam rudenim, arī zaļā ziemā. Gļotsēne Lamproderma arcyrionema noteikta ļoti reti, jo līdzīgi foto var būt dažādām sugām. Tomēr, ja ir noteikti izmēri un ir labs tuvplāns, ideāli, ja novērotas arī dažādas attīstības stadijas – tad var izdoties noteikt arī pēc fotoattēla, kā tas bija arī šajā gadījumā (foto: Aija Alksne).


Gribēju izsludināt konkursu, kurš atradīs konisko vilkpienaini Lycogala conicum pirmais pēc manis, bet Andris Baroniņš uzvarēja vēl pirms konkursa pieteikuma! Toties vēl ir iespēja atrast trešajam! Visticamāk, suga ir sastopama reti, atklāta tikai 2012. gadā, nākamās atradnes – 2016. un 2020. gadā. Taču, ja vilkpienaine ir maza (platumā līdz 2 mm, augstumā līdz 3 mm) un tai ir tipiska koniskā forma, nosakāma viegli arī pēc fotogrāfijas (foto pa kreisi: Julita Kluša; pa labi: Andris Baroniņš).

Neparastākas un lielākoties retas ir sugas, kas veidojušās, saplūstot vairākiem augļķermeņiem kopā.


Vasarā un rudenī novērota zemesriekstu fizāra Physarum contextum (foto: Julita Kluša; 28. jūlijs un 21. augusts), kam šajā gadsimtā zināmi tikai 3 novērojumi. Nosakāma arī pēc labām fotogrāfijām.

Kur meklēt informāciju par gļotsēnēm?

glotsenes.dziedava.lv – pilnīgākais resurss par Latvijas gļotsēnēm latviešu valodā. Dziedavas gļotsēņu lapa pēdējā laikā tapusi būtiski atjaunota, tajā tagad var skatīt arī tematiskos pārskatus – gļotsēnes ar kātiņu, jaunas, sporu stadijā, pašas sporas u.c. Katrai sugai pievienota informācija par sugas apzināšanas vēsturi Latvijā, kā arī sastopamību, ņemot vērā ziņojumus Dabasdatos un personīgo pieredzi. Lapa papildināta ar sugām no ziņojumiem Dabasdatos – paldies visiem, kas deva atļauju izmantot attēlus Dziedavas vajadzībām (līdz šim izmantotas jau vairāk nekā 20 dažādu autoru fotogrāfijas)! Šobrīd Dziedavā ir visas Dabasdatu lietotāju apzinātās gļotsēņu sugas, kopskaitā jau vairāk nekā 100, ieskaitot vairākas hipotētiskas.

Prezentācija par gļotsēnēm 2019. gada decembrī "Kā un kāēc pētīt gļotsēnes", .pdf formātā un ierakstā (no 1h:11min līdz 2h:13min).

discoverlife.org – nozīmīgākais ir sugu apraksti, bet ir arī labas fotogrāfijas; var meklēt pēc ģintīm un sugām.

myxomycetes.net – izcilas fotogrāfijas – gļotsēņu tuvplāni un mikroskopiskās detaļas; sakārtotas pēc alfabēta.

http://www.myx.dk/gen/reports/repallspp.html – var apskatīt izvēlētās sugas sastopamību visā pasaulē, ņemot vērā apzinātās publikācijas.

myxotropic.org/galeria/ – lieliska lapa sugu (sporu stadijā) salīdzināšanai vienas ģints ietvaros; ar Latvijā sastopamajām sugām pārklājas daļēji.

eumycetozoa.com/data/index.php – izvēlētajai sugai var apskatīt aktuālo zinātnisko nosaukumu līdz ar tā izmaiņu vēsturi un attiecīgi pievienotiem sugas aprakstiem.

Paraudziņu vākšana

Pēdējā pusgada laikā gļotsēņu noteikšana pacelta jaunā līmenī – mikroskopējot sarežģītāk nosakāmās sugas. Līdz ar to arvien biežāk parādās jautājums, vai paraudziņš ievākts.

Vēlams ievākt nobriedušas gļotsēnes, kas paspaidot put, tātad ir sporu stadijā. Vislabāk ievākt kopā ar substrātu, lai nesabojātu gļotsēnes pamatu, kas arī var būt svarīgs noteikšanā.

Ievākšanai vispateicīgākās ir mazas kastītes, piemēram, sērkociņu kastītes. Makšķernieku veikalos var atrast arī visādas plastmasas kastītes ar vairākiem norobežotiem iedalījumiem – tad vienā kastītē var ievākt pat vairākas gļotsēnes. Katru vākumu gan vajag aprakstīt – pierakstīt atradēja vārdu, datumu un vietu. Ja ziņojums ir Dabasdatos ziņots ar aplikāciju, vietas aprakstu var aizstāt ar datumam pierakstītu ieziņošanas pulksteņa laiku, lai novērojumu pēc tā var identificēt Dabasdatos.

Nobriedušas gļotsēnes paraudziņš sausumā var stāvēt gadiem, tāpēc nav jāuztraucas, ja uzreiz neizdodas to nodot noteikšanai. Svarīgi, lai trauciņš nav hermētisks un nestāv mitrumā, lai gļotsēne nesāk pelēt, tāpēc noslēgti plastmasas maisiņi nebūtu labs uzglabāšanas veids. Ja nav nekāda piemērota trauciņa, var uzglabāt papīrā vai salvetē.

Bet pats galvenais!!

Tā kā Latvijā nav izdots nekas, kas būtu pilnībā veltīts visām Latvijas gļotsēnēm, tad mūsu darbošanos vajadzētu atspoguļot kādā izdevumā. Tas noteikti nebūs ātri, jo darba vēl gana, taču jau tagad var ņemt vērā – jūsu ziņojumi un fotogrāfijas šāda izdevuma tapšanai ir būtiski!

Izdevumam noderētu dati gan par sastopamību, izplatību, augšanas laiku, substrātu, uz kā aug (piemēram, koka sugu), gan par attīstības stadijām no plazmodija līdz sporām, attīstības ilgumu, plazmodija pārvietošanās ātrumu, kā arī fotoattēlus ar dažādām stadijām, detaļām un augšanas vietām. Ikviens ar saviem ziņojumiem var palīdzēt tapt un bagātināties šādam izdevumam!

Ja citreiz organizē konkursus par lielāko novēroto sugu skaitu, šoreiz man negribētos nevienu ierobežot vai noniecināt iespēju laika, varēšanas u.c. iemeslu dēļ. Tāpēc aicinu interesentus zem raksta komentāros uzrakstīt katram savu skatījumu, kā varētu sniegt savu ieguldījumu:

* varbūt savas dzīvesvietas apkārtnes vai kādas citas bieži apmeklētas vietas gļotsēņu sugu ziņošanā,

* varbūt atsevišķu gļotsēņu sugu attīstības pētīšanā,

* varbūt daudz tiek braukāts apkārt un ir iespējams aptvert dažādas vai citu retāk apmeklētas Latvijas vietas un biotopus, fiksējot tajos redzētās gļotsēnes,

* varbūt ir iespējams retākām, grūtāk nosakāmām sugām ievākt un vēlāk nodot paraudziņus sugu precizēšanai,

* varbūt pašam(-ai) iespējams mikroskopējot noteikt arī sarežģītākus gadījumus,

* varbūt gļotsēnēm iespējams veltīt tikai noteiktu laika posmu, bet varbūt tās iespējams pētīt visu laiku, ar Dabasdatu ziņojumiem fiksējot, kā laika gaitā mainās sugas,

* varbūt kāds zinošāks var palīdzēt arī citiem gļotsēņu noteikšanā (nevajag baidīties noteikt, centīšos pārskatīt, un, ja būs kļūdas, tas palīdzēs atklāt, ko būtu būtiski uzsvērt topošajā izdevumā pie sugu noteikšanas),

* varbūt ir vēl kādas citas idejas, kā iesaistīties?

Šāda veida pieteikšanās lai kalpo kā motivācija darboties, un man, savukārt, tad būs vieglāk orientēties, ko katra ziņojumos meklēt, bet, protams, ziņot var arī bez pieteikšanās!

Noteikti nevajag uzskatīt, ka tagad sugu noteikšanai derēs tikai izcilas fotogrāfijas ar paraudziņiem, kas vēl piedevām ir mikroskopēti. Mikroskopēšana tikai palīdz labāk iepazīt sugas, kuras vēlāk varētu noteikt arī pēc fotogrāfijām. Tādējādi arī parasti ziņojumi ar foto ir vērtīgi, – ja nevarēs noteikt uzreiz, iespējams, to varēs vēlāk!

Gada beigās varēsim pārskatīt, kas mums kopīgi un katram atsevišķi ir jau izdevies un kam pievērst uzmanību turpmāk.

Kurš piedalās?

Julita Kluša, dziedava.lv

2020-07-24

Ziņa sagatavota LVAF finansēta projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros.

 

Pēdējie novērojumi
- 2020-06-21 Vīksna
- 2020-06-20 Vīksna
- 2020-06-20 Vīksna
Aglossa pinguinalis - 2020-06-20 Vīksna
Anania hortulata - 2020-06-20 Vīksna
- 2020-08-19 Vīksna
- 2020-06-19 Vīksna
Nezināms
@ Sintija Balode
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri novērojumiem
Matrus 23.janvāris, 22:28

EE055 šodien (23.01.2021.) novérots Dārziņu attekā...)


mazais_ezis 23.janvāris, 22:25

Melnais mežastrazds?


mazais_ezis 23.janvāris, 22:13

Skaista bilde! Paldies par gredzena nolasījumu! H52 Gredzenots Rīgā, Rūdas ielā 31.maijs 2020. gadā


mazais_ezis 23.janvāris, 22:02

Gredzenu neizdevās nolasīt?


lsinka 23.janvāris, 21:54

Jums varētu būt taisnība, trešajai arī oranžas kājas, bet uz vietas pieņēmam, ka visas trīs vienādas. Pēc tam skatījāmies pēc grāmatas tās abas, kuras labāk attēlos redzamas. Skaitu izlaboju.


Anete PB 23.janvāris, 20:53

Šajā vietā arī nav drudzenītei piemērots biotops - sauss, ar osiem raksturīgu veģetāciju (lai gan netālu vienā vietā takas malā aug pāris vilkmēles, kas parasti sastopamas mitrākās vietās).


VijaS 23.janvāris, 20:44

Tāpēc atliek klejot gar robežu.


IevaM 23.janvāris, 20:39

Poligonā arī nedrīkst bez saskaņošanas ar Aizsardzības ministriju.


nekovārnis 23.janvāris, 19:46

Izskatās pēc Catoptria ģints zāļsviļņa.


VijaS 23.janvāris, 19:06

Kopš Ādažu poligons pirms pāris gadiem "paplašinājās ziemeļaustrumu virzienā", šaipusē ielīst uzdrošinos ļoti reti...


nekovārnis 23.janvāris, 18:55

Paldies, Uldi! :)


IevaM 23.janvāris, 18:55

Paldies, Ivar! Kaut kā neatpazinu


roosaluristaja 23.janvāris, 18:52

Augšējos divos attēlos varētu būt Calocera furcata


roosaluristaja 23.janvāris, 18:50

Mazie bumbuļi ir oranžā galertene


Kristers K 23.janvāris, 18:25

Paldies!


Kristers K 23.janvāris, 18:24

Paldies, nejauši pievienoju.


VijaS 23.janvāris, 18:20

Paldies, Ivar!


VijaS 23.janvāris, 18:18

Paldies, Ansi!


Edgars Smislovs 23.janvāris, 18:11

3 bildē - kajaks.


Edgars Smislovs 23.janvāris, 18:09

Gaigala


felsi 23.janvāris, 18:04

Nevar būt krāterveida? Apļveida galviņas grieziens.


klaidoņpele 23.janvāris, 17:54

Paldies! Bija tādas aizdomas, bet nebija pārliecības!


VijaS 23.janvāris, 16:39

Vai ar to pietiek, lai labotu sugu?


VijaS 23.janvāris, 16:37

Paldies, Ieva!


bišudzenis 23.janvāris, 16:33

Viena gan visu laiku bija sējas zoss un 2 baltpieres


IevaM 23.janvāris, 16:32

Visticamāk melnā dzilna


IevaM 23.janvāris, 16:32

Ir mizložņa :)


VijaS 23.janvāris, 16:30

Varētu būt mizložņa? Skatoties, cik metodiski tas putniņš "apsekoja" priedes zarus, turklāt no apakšas, nekas cits nenāk prātā.


VijaS 23.janvāris, 16:08

Šādi "apstrādātas" bija divas nelielas nokaltušas priedītes.


roosaluristaja 23.janvāris, 15:45

Te jau nu tiešām vajadzētu aprakstīt, kā tā pūce izskatījās. No neliela attāluma meža pūci un ausaino pūci sajaukt nav iespējams. No otras puses arī meža pūces mierīgi var dienot klētī


nekovārnis 23.janvāris, 14:59

Jā, tas bija negaidīti :) Bet izskatās, ka invāzija norit pilnā sparā un drīz šo ornamentblakšu būs kā mežā malkas :D


roosaluristaja 23.janvāris, 13:35

Ļoti iespējams, ka tā


CerambyX 23.janvāris, 12:10

Labs gada sākums!! :)


Laimeslācis 23.janvāris, 12:06

Man arī pirmā doma bija tāda, bet otrā, ka tā varētu būt graudainā ķīselene Myxarium nucleatum, jo bagātīgi, otro gadu aug uz tās pašas kritalas plikiem sāniem. Tikai nezināju, vai tā varētu tā ielīst un augt arī starp/uz sūnām. Tāpēc sašaubījos. Pēc skata vairāk līdzīga Sebacina incrustans, tāpēc atļaušos nomainīt uz šo sugu. Paldies, Uldi, par palīdzību!


Laimeslācis 23.janvāris, 11:28

Paldies, Uldi!


roosaluristaja 23.janvāris, 11:18

Varētu būt Sebacina incrustans


forelljjanka 22.janvāris, 22:00

Interesanta ligzda.Arī ar to,ka nav zināma mazo ērgļu LIFE projekta ietvaros.Turpat netālu ir vairākas zināmas,varētu būt viena no pāra ligzdām,mežs gan izskatās nav LVM.


Alvis Āboliņš 22.janvāris, 17:48

Cik tuvu!


DaceK 22.janvāris, 17:00

Paldies! Turpmāk tā atzīmēšu.


Mareks Kilups 22.janvāris, 15:35

bet nu tātad ... pūce sp. :)


Vīksna 22.janvāris, 13:26

Paldies !


IlzeP 22.janvāris, 12:59

Jāņa Bajinska komentārs: "Lai gan piekrastē parasti vairāk uzturas taimiņi, domāju, ka Daugavas mute nebūs tas gadījums. Dabiskās atražošanās iespējas taimiņiem Daugavas baseinā ir ļoti limitētas savukārt audzētavas tur atražo tikai lašus. Vizuāli, protams ir pagrūti ar 100% ticamību pateikt, ka tas ir lasis, bet spriežot pēc tā, ka uz astes kāta (uz tā kas no tā palicis) zem sānu līnijas neredz melnos x veida plankumus/punktus, es tomēr izdarītu secinājumu, ka tas ir lasis. Vai dabiskais – ar lielu varbūtību Nē, jo taukspuru nogriešana absolūti visiem smoltiem tiek realizēta salīdzinoši nesen un pa rupjo piemetot, ka lasis visticamāk ir 3-4 gadus vecs, liekas ticami."


Wiesturs 22.janvāris, 12:57

Tinējs noteikti, man izskatās pēc Archips crataegana


Wiesturs 22.janvāris, 12:41

Vajadzētu būt šim.


IlzeP 22.janvāris, 10:20

Paldies par informāciju!


IlzeP 22.janvāris, 10:17

Saņēmu šādas atbildes: "Kaut kas no baltā viņā ir, vairāk nekā no pelēkā :) Noklausījos arī ZNZ intervijas radio par gada dzīvniekiem. Sugu atšķirības un hibrīdu varbūtību tur kolēģi praktiski neaplūko" (Jānis Ozoliņš). "Šai gadījumā, es teiktu, ka tas zaķis, tiešām, vairāk izskatās pēc baltā" (Valdis Pilāts). Mainu atpakaļ uz balto. Bet ar abu sugu atšķiršanu nav vienkārši, pie tam var būt arī starpsugu hibrīdi.


dziedava 22.janvāris, 09:11

Arī Stemonitis pallida un Arcyria stipata var. imperialis nav? Visiem atklājumiem vajadzētu saglabāt paraudziņus, lai tos varētu vēl kādreiz un kāds cits pārbaudīt. Sistemātika arī mainās, jābūt iespējai pārnoteikt. Protams, līdz šīm atklāsmēm es pati nonācu tikai daudzu gadu laikā :D.


Vīksna 22.janvāris, 08:42

Paldies !


Mari 22.janvāris, 08:02

Nē, diemžēl nē, paraudziņus ilgi neglabāju, bet no šī gada sezonas noteikti labošos :)


Wiesturs 22.janvāris, 01:42

Tinējs, šķiet, Notocelia uddmanniana


Rallus 22.janvāris, 00:19

Jā, tam rudajam derētu vēl kādu rakursu. Izskatās gan, ka tas tur varētu būt lokāls rezidents.


Rallus 22.janvāris, 00:16

ar tādu knābi pat īsti nav variantu. Arī spārnu platums.


DaceK 22.janvāris, 00:16

Vietu atrādīju vides inspektorei, 100% apstiprinājums, ka lācis darbojies. Skrāpējumi dažādos augstumos, kakas blakus kokam un palieli zari ar gardiem āboliem nolauzti. Apkārtnes zemnieki lāci esot redzējuši jūnijā.


IevaM 21.janvāris, 21:19

Ziepenīte, varbūt botāniķi var pateikt, kura


pētniece 21.janvāris, 20:46

Vai viens no viņiem nav nesen pieminētās pasugas, otrs - vietējais?


marsancija 21.janvāris, 20:20

Kaut kas no filadelfiem.


marsancija 21.janvāris, 19:54

Paldies, Ilze! Protams, šis lai paliek ktegorijā Putns nezināms, jo precīzi neko saprast nevar.


IlzeP 21.janvāris, 19:10

Man arī izskatās pēc jūras ērgļa


dziedava 21.janvāris, 18:02

Paldies, darīts!


marsancija 21.janvāris, 17:56

Paldies par komentāriem! Jā, par ērgļiem man "plašas" zināšanas:)


Ivars L. 21.janvāris, 17:19

Ja ir jauna sistemātika, un tajā tās ir 1 suga, tad šajā gadījumā ir jālec (līdzi).


IevaM 21.janvāris, 17:13

Jaunajiem jūras ērgļiem aste nav balta. Mazais ērglis šobrīd ir Āfrikā, nevarētu būt.


marsancija 21.janvāris, 16:43

Jā, pēc šīs bildes atliek vien minēt, bet, katrā ziņā, kaut kas no lielākiem plēsējiem ir. Jāmēģina vēl kādu reizi tur nokļūt, varbūt izdodas noķert momentu. Kaut gan, tur drīzumā sāksies rakšanas darbi, attransportēja ekskavatoru.


marsancija 21.janvāris, 16:39

Vismaz tas, ko redzēju tuvākā attālumā, likās mazāks par jūras ērgli un nemanīju baltumu astē.


dziedava 21.janvāris, 16:35

Ivar, Uldi - ir kāds pamats Dabasdatos glabāt 3 dažādas sugas - Phellinus alni, Phellinus nigricans un Phellinus igniarius, ja pēc jaunās sistemātikas tās visas ir viena suga Phellinus igniarius? (Latvijas db arī viena) Varu visas nomainīt uz Phellinus igniarius, bet bez saskaņošanas negribu to darīt - nav jau visam jālec līdzi, varbūt atšķirības ir būtiskas, lai DD ietvaros dalītu?


dziedava 21.janvāris, 15:29

Galvenajā db šādu neatrodu. Jauna suga? Hipotēze?


pētniece 21.janvāris, 14:58

Izskatās pēc jauna jūras ērgļa.


Durkts 21.janvāris, 13:18

Arī biju nogājis līdz rumbai - vienlaicīgi bija arī 3 (trīs) strazdi


Vīksna 21.janvāris, 13:07

Jau šī gada tauriņš, bet vēl pērnos visus neesmu ielikusi.


MoreOrLess 21.janvāris, 12:03

Paldies! Kad izraku šos foto un mēģināju noteikt sugu, jau nodomāju, ka gribētos šo augu redzēt kārtīgos ziedos un nofotografēt labāk. Ja sanāks, apraudzīšu šovasar to vietu vēl, foto GPS dati ir saglabājušies.


Laimeslācis 21.janvāris, 11:32

Paldies, Valda! Pavasarī noteikti pārbaudīšu, nobildēšu.


IlzeP 21.janvāris, 10:18

Skaidrs, paldies!


IevaM 21.janvāris, 10:11

Taisna pēdu virtene bija. Diemžēl bildes nav.


IlzeP 21.janvāris, 09:15

Jāņa Ozoliņa komentārs: "Varētu būt, bet foto kā pierādījums neder, jo starp diviem punktiem vienmēr var novilkt taisnu līniju :) Pierādījums ir taisna pēdu virtene."


IlzeP 21.janvāris, 09:14

Jāņa Ozoliņa komentārs: "Cik augstu no zemes ir švīkas mizā? Stumbru var saskrāpēt arī staltbriedis ar ragiem. Vai ir skrāpējumi arī augstāk, vai ir lauzti zari? Vai kakas ir turpat pie ābeles? Vai tās nevar būt jenotsunim?"


Grislis 21.janvāris, 08:16

Te derēja lapu rozetes attēls, lai pārliecinoši noteiktu.


Grislis 21.janvāris, 07:58

Šo novērojumu pamanīju jau vasarā, kaut kas aizdomīgi tur tiešām likās, bet nebija laika iedziļināties. Tomēr tā kā rūgtā drudzenīte ir aizsargājamo sarakstā un gana reta, tad skaidrībā bija jātiek. Drudzenītei vajadzētu būt pagariem, smailiem kausa zobiņiem, ko foto neredz, arī krāsa neliecina, ka izplaukstot būz zilgana. Atliek piekrist Ansim, ka nekas cits kā lipīgā sveķene neizskatās, kaut arī ne tā raksturīgākā un priekš pumpuriem tāda kā novēlojusies...


Mareks Kilups 21.janvāris, 06:40

Rucavas galā tomēr arī mājas apogs nebūtu izslēdzams. viena kaut jel cik slikta bilde te ļoti noderētu.


Indrakr 20.janvāris, 22:05

Varbūt ar',jo jau patumšs bija,bet atkal tāds galīgi maziņš nemaz neizskatījās


IevaM 20.janvāris, 21:45

Tas būs apodziņš


Indrakr 20.janvāris, 21:44

Sēdēja ceriņkrūmā


dziedava 20.janvāris, 21:43

Tikai pēc mikroskopēšanas atklāju, ka no šī paša atseguma jau ir līdzīgs novērojums ar Dicranella subulata hipotēzi: https://dabasdati.lv/lv/observation/psg6539dfavnbruhchq2c7sg21/ Būtu to atcerējusies, droši vien nebūtu to darījusi. Bet varbūt, ka abi novērojumi palīdz viens otram. Atsegums gan viens, bet vākumi bija dažādi. Viens sporu vācelīšu, otrs vairpumpuriņu dēļ.


lichen_Ro 20.janvāris, 18:54

Ir īstā


Alvis Āboliņš 20.janvāris, 14:19

Pārskatīšanās atzīmējot sugu!


Irbe 20.janvāris, 14:14

Manuprāt pelēkā


Mo 20.janvāris, 13:42

Liels paldies par sugu noteikšanu!


E L Jenots 20.janvāris, 10:58

oj. noteikti, jums taisniiba, aatrumaa neiedomaajos ka peec pirmaa acu uzmetiena nosaukums tik burtiski neatbilst kaa shkjiet, dumja iesaaceeja kljuuda sanaaca.


dziedava 19.janvāris, 22:18

:D


Laimeslācis 19.janvāris, 22:14

Šī šajā mežiņā man šoziem ir visbiežākā suga :)) Oi, labs mēles mežģis sanāca :))


dziedava 19.janvāris, 22:05

Oho, pat šajā sniegā izdevās tikt pie gļotsēnes! Un vēl kādas! :))


Rallus 19.janvāris, 19:39

Sudrabene tomēr jā. Bet sanāca gan iziet lērumam attēlu un tekstu cauri, t.sk. tām, kas te DD un kaiju pētnieku lapā. Tik tumša galva ar tik simteriski noslēgtu joslu kā gredzenu pie kakla jau arī tas dīvainums. Precīzi tādu pat bildi tā arī neizdevās atrast. Gaišākas jā, raibumi nevienmērīgi plašākā zonā - arī. Bet labi vien ir pieredzei.


Edgars Smislovs 19.janvāris, 19:25

Gribētos jau amerikas dabūt. :)


felsi 19.janvāris, 19:18

Piezīmēs jau ierakstīju, manējām kātiņa nav. Ir paraugs, materiāla daudz.


felsi 19.janvāris, 19:16

Praktiski nobrieda dabā, interesanti ir tas, ka auga kritalai apakšpusē, parasti aug virspusē, tīkliņu neizdevās iegūt arī atkārtoti, izjūk, izsējas milzīgs sporu bars, dīvainīte:). Paraugs ir, materiāla daudz.


CerambyX 19.janvāris, 19:15

Ne pati tipiskākā, bet vai ir kādi alternatīvi varianti? Īsti nenāk prātā - sudrabkaija jau vien būs.


felsi 19.janvāris, 19:11

Tieši tā Julita!


Edgars Smislovs 19.janvāris, 18:37

Varbūt ir bilde?


Edgars Smislovs 19.janvāris, 18:20

Uz muguras tik lieli baltie plankumi ir tikai zvirbuļvanagam, arī būs kļūdains. Citā dienā varētu būt cits putns, Rīgā, parasti, biežāk var stastapt vistu vanagu.


davis_wi 19.janvāris, 16:29

Sveiks, Edgar! Tajā pašā nedēļā mājas otrā pusē tika novērotais vistu vanags (arī tajā pašā diennakts laikā) tad arī nav kļūdains? (palīdzēja noteikt M. Kilups) https://dabasdati.lv/lv/observation/e9ss0c0u463ubh836nnqi2jnu4/ Savukārt pāris dienu vēlāk šajā mājas pusē (arī ap to pašu diennats laiku) lidinājās vanags un trenkāja baložus, līdz kāds tika noķerts un ēst, un tika nokrustīts par vistu vajagu.https://dabasdati.lv/lv/observation/kdj0g4b5ma1idu751de4os3le3/


davis_wi 19.janvāris, 16:16

Nē, attēlā ticis tikai viens.


Edgars Smislovs 19.janvāris, 16:02

Bildē ir domāti abi putni? Redzams tikai tēviņš.


dziedava 19.janvāris, 15:28

Vispār es domāju, ka gļotsēnēm pievērsīšos ne agrāk par februāri. Nav efektīvi detaļās iedziļināties pavisam dažādos novērojumos. Kad būs laiks ķerties klāt, tad arī sistemātiski skatīšos cauri līdzīgos novērojumus. Pa to laiku var samērīt visas detaļas (kātiņus, galviņas utt), lai jau ir viss gatavs, kad skatīšos.


dziedava 19.janvāris, 15:25

Ļoti grūti saprast, kā tas viss izskatās nobriedušam pa gabalu. Pelēks? A.versicolor sporas būtu 9-11mkm, pavedieni 5-6mkm.


dziedava 19.janvāris, 14:58

Viņas nobrieda dabā vai mājās? Šīs ir interesantas, noteikti vajag daļu saglabāt neskartu, lai neizjūk un citādi netraumējas, varbūt jāsūta Edvīnam vtml. Sporas diezgan lielas, tāpēc jautāju, vai var būt deformēta augšana. Sanāk mazliet par lielu izskatā līdzīgākajām. Pēc skata varētu būt S.fusca (sporas 6,5-9mkm). Tad ir jāsaprot, vai sporas ir kārpainas (punktiņi) vai tīklotas (400x palielinājumā tāds kā šaha laukums). Mana versija 400x palielinājumam ir šāda: https://dziedava.lv/daba/komentet_bildi.php?id=24965 Man pēc lielākā tuvplāna pat šķiet, ka varētu būt. S.fusca var augt tādās lielās grupās, kas daļa sakrīt kopā mazākās grupās. Kātiņš nomērīts ļoti maziņš, bet 9. foto izskatās, ka 1/3-1/2 no visa garuma kātiņš varētu arī atbilst, tā gluži nav, ka tik sīks. Katrā ziņā tā šobrīd šķiet ticamākā versija. Varbūt mikroskopā var labāk sapētīt un apliecināt, ka tīkliņš tiešām saskatāms (nevis sīki punktiņi). Augu š.g. vajadzētu tipiski augt uz augiem, nevis uz kritalām. Te pat sūnas uz kritalas nemana. S.pallida līdzīga, bet sporas tomēr par mazu (vajadzētu 6,5-7,5(8)mkm). Stemonaria ir daudz sugu bez foto, grūti novērtēt. Par izlocīto jau rakstīju - tad jāredz, vai apakšā pie kātiņa ir sarkanīga plēksnīte un vai sporas vienā pusē bālākas (man izskatās, ka nav), un būtu jādabū "plika" kolumella visā garumā, lai var redzēt - ir vai nav izlocīta. Citi parametri diezgan atbilst.


Karmena 19.janvāris, 14:39

Paldies par sugas noteikšanu, Uģi!


Rallus 19.janvāris, 13:51

Knābis pārāk neliels. Tumšais apspalvojums un punktējums ļoti līdzīgs riekstrozim, tomēr būs mājas strazds, kas līdzīgs tagad ziemā.


dziedava 19.janvāris, 13:30

Esmu ievērojusi, ka tām virvēm nevar atrast galu, vai tas ir taisni aprauts. Pretstatā trihijām, kurām ir tie gari nosmailotie gali. Ja ir šaubas, tad fakts, ka nevar atrast normālu galu, jau liecina par hemitrihiju :)


Edgars Smislovs 19.janvāris, 13:18

Vistu vanags?


ivars 19.janvāris, 12:11

Zaļžube.


Simoninna 19.janvāris, 10:41

17.01.2021. vairs nav nevienas, cerams, ka aizdevās uz kādu siltāku vietiņu.


Ilona_rasa 18.janvāris, 21:14

:))


ornitologs 18.janvāris, 21:13

Šovasar Ventā veiksmīgi izperēja un izaudzēja zoslēnus. Vietējā populācija var izveidoties.


bišudzenis 18.janvāris, 20:33

Es ar ieķeksēju šī gada janvārim :)


marsancija 18.janvāris, 19:49

Kašķīga:)


felsi 18.janvāris, 19:09

Pievienoju foto kā atveras kāds augļķemenis pēc mitrināšanas un pasildīšanas zem lampas.


felsi 18.janvāris, 19:02

Pievienoju mikroskopiju. Sporas 8,1-8,2-8,5 mkm. Elatera kā virve 4,7-5,2 mkm.


kamene 18.janvāris, 15:55

No tik maza droši pateikt nevar, bet uzmanību pievērsa gandrīz apaļas lapas ar sīkzobainu maliņu un brūngani zariņi. Vairākās citās bildēs mellenes ir redzamas - ar olveidīgām lapām un zaļu stublāju. Būtu vērts apskatīt dabā.


dziedava 18.janvāris, 15:38

Renāt, man tur bija salīdzinoši šaura josla gar ezeru (5-10-15 m?), kaut kas starp pārejas purvu, mežu un bebraini:D; tālāk prom no ezera sākās paaugstinājums ar pliku mežu, t.i., gandrīz bez zemsedzes (ja neskaita ik pa laikam bacānijas :D, bet tas gan nebija "ik uz soļa"), tā ka, uz priekšu ejot, platumā bacānijādi apmēram pārredzēju.


dziedava 18.janvāris, 15:31

Baiba, nebūtu brīnums, ja es tajā reibumā tādu palaistu garām. Bet vai nav drīzāk mellene, jo spics galiņš? Te foto oriģināls: https://dziedava.lv/dok/DSCN9605.JPG


meža_meita 18.janvāris, 15:30

Sākumā arī domāju, ka pundurbērzs, bet šķiet, ka jauna mellene? Julita, šis jau nav nekāds knīpucītis. Parēķini platību :) Vēl jau apstāklis, ka visu teritoriju diezin vai apstaigāji :)


kamene 18.janvāris, 15:29

Domāju - pundurbērzs.


dziedava 18.janvāris, 15:22

Oi, saprotu, man jau ar to knipucīti bija grūti :D


meža_meita 18.janvāris, 15:15

Jā, Julita, tas nogabals viss pilns ar bacāniju. Gāju un domāju - nu, lūdzu, kaut beigtos, kaut beigtos, jo nu nevarēju to spriedzi izturēt :D


kamene 18.janvāris, 15:11

Un kas tur cinītī kopā ar bacāniju un divzobi? Vai nav puddurbērzs, arī pats par sevi rets?


ulala 18.janvāris, 14:56

Igor, vai nevari pamainīt atrašanās punktu? Jo bildes Tev ir no dzelzceļa apakšas kur es arī skaitīju, un Antrai varētu rasties bēda par reālo situāciju.


kamene 18.janvāris, 14:52

Liekas iespaidīgi. Būs vasarā vai jāieplāno brauciens uz Slotukalnu apskatīties.


ivars 18.janvāris, 14:29

B gan jau nebūs.


dziedava 18.janvāris, 14:12

Renāt, droši sarēķināji, ka 4,5 ha? Arī 10x mazāka atradne būtu ļoti liela. Šādu jau nav iespējams pat iztēloties!


dziedava 18.janvāris, 13:41

Labi, ka par savu nīkuli atļāvos papriecāties, būtu šito palaidusi garām :D


dziedava 18.janvāris, 13:32

Oho, 4,5ha ir nopietni! :)) Tā apkārtne vispār ir bacānij-fantastiska, un ja vēl sapulcējas bariņš kopā, tad vispār!!


meža_meita 18.janvāris, 13:25

Kādus padsmit kilometrus no Tavējās atradnes :)


meža_meita 18.janvāris, 13:23

Man bija tieši tāds pats WOW! Tik neaprakstāmi un arī Viļakas novadā! Komplektā bija arī sašaurinātā bārdlape. https://dabasdati.lv/lv/observation/3b36d1b352ae8064ed40ddf1876b98c4/ Fenomenāli liela atradne! 4,5 ha platībā ik uz soļa.


fufuks 18.janvāris, 13:23

Nja, uzskaites laikā nebija neviena.


dziedava 18.janvāris, 12:36

Šis laikam ir lielākais WOW sūnām manā mežu kartēšanas 4 gadu pieredzē Latvijā - uz masu ņemot. 80-90 m garumā (gar ezeru ejot) bacānija bija gandrīz visu laiku. Ir bijis, ka bacānija ir plašākā teritorijā, bet tā pa pušķīšiem, uz koku stumbriem, bet te gandrīz visu laiku - ej un bacānija, visa zeme noklāta. Un vēl sākumā kompozīcijā ar sašaurināto bārdlapi, kas pati par sevi visai reta, un tālāk kompozīcijā ar divsēklu grīšļa plantācijām, kas arī pats par sevi rets. Tas bija tiešām tāds - wow - bez pārtraukuma teju 100m garumā.


ligausis 18.janvāris, 12:32

Vai varat izlabot, ja tas ir nepieciešams, ka šie ir uzskaišu dati?


aer 18.janvāris, 10:34

Gredzena numuru diemžēl nenolasīju. Gulbis izstaipija kāju, tā vien redzēju, ka ir gredzenots. Tuvāk tur pieiet nevarēja. Vēl varu pateikt, ka gredzens bija alumīnija. Brienot gar Piķurgu viens gulbis 1 vai 2 reizes zemu pārlidoja, kā arī tālāk vienā no novērojumiem redzamas gulbja darbības pēdas uz ledus, kur tas nolaidies un ilgi uzturējies. Tā vien šķiet, ka šis pats negrib pamest teritoriju un varētu būt " aizdomās turamais" EE055.


Matrus 18.janvāris, 10:05

Kaut kur pazudis ilggadīgs Brekšu kakta ligzdotājs, vismaz 20 gadus vecs tēviņš ar gredzenu Latvia Riga EE055, varbūt tas ir viņš?


andrisb 18.janvāris, 08:34

Nevesela.


gints 18.janvāris, 00:13

Paldies, Ivar! Uz to pusi vilka.


ivars 18.janvāris, 00:08

Purva piekūns.


felsi 17.janvāris, 23:33

Godīgi runājot, nekādas domas, varbūt augu školādes gļ., tā tā kā līdzīga?


dziedava 17.janvāris, 23:26

Vai joprojām domas par izlocīto? Tai bija sarkans hypothallus un sporām viena pusē jābūt bālākām


IlzeP 17.janvāris, 21:40

Ir, ir baltvēderis


ligausis 17.janvāris, 21:38

Varētu būt gaigalas? Izšaubīja, jo lidoja bez skaņas, parasti satrauktie saucieni nodod viņas.


dziedava 17.janvāris, 21:36

Paldies Ansi, nē, šāda ideja pat prātā neienāca. Ievākta tika kā kāda no smalkajām nesaprotamajām sūnām..


Ansis 17.janvāris, 21:26

Parasti garlapu kažoveni var atpazīt jau pa gabalu, bet ja sanāk tuvāk apskatīt - tad ļoti drukna lapas dzīsla, šūnas ar vienu papilu vidū, zobaina lapas mala un smaila galotne ir tās pazīmes, kas liecina par šo sugu.


pustumsa 17.janvāris, 21:00

Paldies, Jāni un Ilze!


martinssitcs 17.janvāris, 19:19

Jā, tā arī tika secināts, Haliaeetus albicilla juv.


raoz 17.janvāris, 18:37

Paldies!


Martins 17.janvāris, 18:30

Nu skaisti, Andri! Bērnības sapnis šo pasugu "ieaudzēt" Latvijā. Bet atliek tikai "mazliet" pagaidīt!


Rallus 17.janvāris, 18:11

Tāda brūngana toņa pieskaņa jūtama...nez ir vēl kāds kadrs?


Rallus 17.janvāris, 18:05

Lielās gauras M tomēr. Kaut arī knābja galam pile virsū un neredz noliekumu uz leju, tomēr pārāk kontrastējoša kakla josla starp brūno un balto. Kopējais izskats arī.


RedStar7 17.janvāris, 17:40

Gredzens vienam no putniem CT09.


RedStar7 17.janvāris, 17:34

Ļoti interesanti, nemaz nenojautu, ka ir tādas grūtības ar zaķu noteikšanu. Tagad es DD ziņojumus lieku ar telefonu, attiecīgi punktu, jo datorā pievienot ziņojumu prasa daudz vairāk laika. Es pat nenojautu, ka punktam / laukumam varētu būt kāda nozīme.


marsancija 17.janvāris, 16:57

Paldies!


forelljjanka 17.janvāris, 16:56

Jā,ir.


Rallus 17.janvāris, 16:48

Precīzi, Maija!


marsancija 17.janvāris, 16:45

Vai varētu būt dzeltenā stērste?


MaijaRe 17.janvāris, 16:44

Te var dzirdēt balsi. Tā kā vēl putnus mācos, drošības pēc ierakstīju https://www.youtube.com/watch?v=MeLjNd9FIKs


forelljjanka 17.janvāris, 16:02

Pelēkais strazds.


felsi 17.janvāris, 16:00

Pievienoju mikroskopiju. Sporotēka 6-7 mm, kātiņš līdz 1,5 mm, diegveidīgs. Vālītes platums līdz 1 mm. Kapilīcijs ļoti ātri izjūk, fiksēti tikai fragmenti. Sporas 8,4 - 9,2 - 10,0 mkm.


felsi 17.janvāris, 11:50

Patreiz nedaudz samitrināju un paliku zem lampas, varbūt veiksies, un dabūšu sporas.:)


CerambyX 17.janvāris, 11:23

Jāsaka, ka mans prāts bildē to uztvēra kā zemasti - ups:D Tāpēc arī varbūt nepareizi interpretēju Andra sākotnējo piezīmi par 'melno asti' kas bija domāta droši vien tumšā virsaste (attiecībā pret mājas balodi) - citādi domāju, kurā brīdī meža balodim no apakšas jāskatās melna aste kā pazīme. Bet nu jā - pazīmju kopums tā ka daudz variantus neatstāj. Vairs jautājumu nav - meža balodis :)


raoz 17.janvāris, 11:22

Paldies!


forelljjanka 17.janvāris, 10:59

Ir jūras,balta aste tikai vecajiem putniem.


forelljjanka 17.janvāris, 10:58

Jūras.


forelljjanka 17.janvāris, 10:52

Zeltgalvīši.


forelljjanka 17.janvāris, 09:20

Uģi,Rīgā arī vistu vanagi ligzdo!:DD Piekritīsi,ka spārns ir klasisks meža baloža,no lauku pazīmēm(vienkrāsainas,brūnganpelēkas segspalvas,bez jebkādām strīpām un izteikti balta spārna ārmala,pie kam ,visiem vecumiem)te neko neredz.Par asti.Es bildē redzu virsasti,pie kam labi redzama arī mugura,kurā klasiskam klinšu un tā līdziniekam(citu krāsu variāciju mājas,nav vērts pat pieminēt:)),vairumā gadījumu,ir balts laukums!Jā,retos gadījumos tas var nebūt.Melnais astes gals un šauras,baltas kantītes sānos var būt abām sugām,savukārt meža,tūlīt aiz melnā riņķa galā seko tāds kā gaišāks riņķis,mājās tā ir reti,tam biežāk astes pašā galā ir gaiša kantīte.Acs,jā,tādā kvalitātē,grūti spriest,knābi neredz(it kā nojaušamais par labu meža;)).Ja arī tur Griezē ir kāds mājas balodis,tas nesēž koka zaros mežmalā,bet ir pie kaltes,fermas vai stallīšiem un sēž uz jumta.;)


SA Travel 17.janvāris, 02:44

:) Noteikti ir redzēts ērglis ar zivi. :)


ligausis 17.janvāris, 01:29

Lidoja DDR virzienā


ligausis 17.janvāris, 01:28

Lidoja DDR virzienā


felsi 16.janvāris, 22:59

Pievienoju mikroskopiju. Sporas11,3 -12,7 - 12,9 -13,1 mkm. Elatera 5,5-5,6 mkm. Izskatās pēc krāterformas:)


felsi 16.janvāris, 21:06

Pievienoju mikroskopiju. Sporas 12,9 -13,6 mkm.


Edgars Smislovs 16.janvāris, 20:54

Viena, šaura strīpa uz spārna, primāro spalvu, lauku baloža, baltā maliņa, nav. Jābūt meža.


CerambyX 16.janvāris, 20:40

Šai vajadzēs nedaudz detalizētākas redzētā pazīmes - vecais putns vai jaunas? Varbūt ir foto? Ziemā reņģu kaija nav tas biežākais putns - melnspārnu kaija daudz ticamāk + Pāvilostā pēdējos gados ziemā regulār ir viena (iespējams gadu no gada viens un tas pats putns) melnspārnu kaija ar dzeltenām kājām.


girtsbar 16.janvāris, 20:36

Vai ir bikšainais klijāns?


CerambyX 16.janvāris, 20:34

Rīgā mājas baloži sēž kokos starp zariem kā mīļie :) Par asti interesanti - kādu pazīmi jūs tur saskatat, kas ir tipiska meža balodim? Es pat vairāk pat ne mājas vs meža, kā meža vs lauku (tāpēc vaicājums par foto lidojumā), jo nu dīvains lauku balodis līdzīgā paskatā/rakursā var būt relatīvi mānīgs - piemēram kā šajā attēlā: https://dabasdati.lv/lv/observation/469a3a278f30149d3ec7e3814333a09d/ Attiecīgi vai pie šādas kvalitātes foto var tur acu krāsu 100% precīzi novērtēt? Nezinu gan... Bet tumšākā josliņa uz spārnu gan būtu Ok meža balodim, tas gan. Tā ka gan jau, ka ir meža.


Wiesturs 16.janvāris, 20:33

Wiki pamatā aprakstīta vasaras barība. Konkrēti no barotavas pieredzes, kur man daudz nākuši melnie - pamatā leksē iekšā auzu pārslas (kas redzējušas nedaudz nerafinētas saulespuķu eļļas), bet ēd arī citu barību (grūbas, griķus, arī saulespuķu sēklas, bet tās mazāk). Pa laikam, ja nav liels sals, var iedot kādu ābolu (svaigu), ko paknābāt - novērtēs.


Matrus 16.janvāris, 20:26

Gredzens “Latvia Riga EK4xx” - pēdējie divi cīpari nav nolasïti...


forelljjanka 16.janvāris, 20:18

Diezgan ticami,ka meža,lai arī daudz ko neredz,tas ko redz,spārns,aste ,par labu meža.Mājas balodis jau arī ļoti reti ielaižas un sēž kokā tādā zaru biežņā.Lidojums jau gan īpaši neatšķiras.;)


Rallus 16.janvāris, 20:15

Melna aste un melna acs, būs meža


Mo 16.janvāris, 19:59

Nē, nebūs, lidojums haotisks, atšķīrās no "standarta baložiem". Likās, ka "plašāks" spārnu vēziens.


CerambyX 16.janvāris, 19:58

Nav vēl kāds foto? Kaut vai neass izplūdis, varbūt lidojumā?


Mo 16.janvāris, 19:40

Vai šis varētu būt meža balodis?


felsi 16.janvāris, 19:27

Pievienoju mikroskopiju. Sporas 8,0-8,1 mkm. Elatera ap 4,4 mkm.


forelljjanka 16.janvāris, 18:52

Gan jau sajuka ar jūras.;)


PutnuDraugsNagļos 16.janvāris, 18:32

Vai Skrundā jau aprīlis?


ML 16.janvāris, 18:07

Wikipedia stāv rakstīts - Melnais mežastrazds ir visēdājs, tas barojas ar dažādiem kukaiņiem, to kāpuriem, sliekām, sēklām un ogām. Tas pamatā barojas uz zemes, lēkājot un pārmeklējot teritoriju. Galvenā maņa, kas tiek izmantota, lai sameklētu barību, ir redze, bet, lai atrastu sliekas vai citus bezmugurkaulniekus, kas noslēpušies zem kritušām lapām un kritalām, melnais mežastrazds izmanto arī dzirdi. Retos gadījumos tiek medīti arī mazi mugurkaulnieki, piemēram, mazas vardītes, ķirzakas un kurkuļi. Barību melnais mežastrazds meklē arī kokos, uzlasot dažādus kukaiņus un tauriņu kāpurus. Melnajam mežastrazdam vasaras beigās un rudeņos liels gardums ir gatavās ogas un augļi, piemēram, ķirši un āboli, lai gan augļu izvēle ir atkarīga no putnu izplatības areāla.


Mo 16.janvāris, 16:43

Starpcitu, braucu gar "Tāvām laukirbēm" - nemanīju vairs - iespējams, ka sniegs pa biezu. Toties sniedze tur tuvumā.


forelljjanka 16.janvāris, 16:39

Ha,ha,ieraudzīju kartē Veldres,šīs tak citas Veldres!:DD


forelljjanka 16.janvāris, 16:38

https://dabasdati.lv/lv/observation/2bzv2qhnurm4jaggp730lx68lixvm0l4/ ;)


angel 16.janvāris, 16:32

Smiltenes pilsētas virzienā


dziedava 16.janvāris, 14:10

Oho, šo novērojumu vispār biju palaidusi garām. Domāju, ka mūsu laikā vēl nav mikroskopēta, bet ir! :) Vai paraudziņš ir saglabāts? Es ceru, ka visi mikroskopētie paraudziņi ir saglabāti? Īpaši jaunajām un retajām sugām.


Bounijs 16.janvāris, 12:37

Barojās kopā ar meža pīlēm.


CerambyX 16.janvāris, 10:48

Nopietni? :D


MoreOrLess 16.janvāris, 07:15

Labošu tad uz nenoteiktu koralleni :)


vigulis 15.janvāris, 23:36

Tad jau patiesi lokāli, ja piesalusi :)


Laimeslācis 15.janvāris, 23:22

Edgars Mūkins saka, ka šī nav arī egļu korallene, bet kura...(?)


Vīksna 15.janvāris, 22:26

Reizēm fočiks nedarbojās,par aukstu, nācās sildīt.Kas aizlidoja pīļveidīgie nelieku, arī nesapratu, varbūt daļa lielās gauras. Kam mašīnas, vai tuvāk ūdeņiem var rīt, parīt, kad vēl aukstāks skaitīt.


bišudzenis 15.janvāris, 22:06

Iespējamas abas jā. Izlidojumā spārnu apakšu neredzēja?


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021
© dabasdati.lv
Saglabāts