Aktīvie lietotāji: 102 Šodien ievadītie novērojumi: 472 Kopējais novērojumu skaits: 948634
Tu neesi reģistrējies
Rakstu arhīvs
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Gļotsēnes – atskats un turpinām ziņot!
Pievienots 2020-07-24 18:07:27

Ar gļotsēņu pētījumiem kā ar Rīgu, kas nekad nebūs gatava. Līdz ar vairāk informācijas un vairāk datiem kļūst arvien grūtāk rakstīt uzsaukumu gļotsēņu ziņošanai, jo gribas pirms tam visu esošo zināmo apkopot, bet pa to laiku informācija un dati nāk arvien klāt!


Brīžiem gļotsēnes auga tik daudz, ka vienkopus varēja novērot vairākas sugas. Inguna Riževa 2020. gada jūnijā zaraino ragainīti Ceratiomyxa fruticulosa novēroja kopā gan ar bēšo arcīriju Arcyria obvelata, gan šokolādes gļotsēni Stemonitis sp.

Tas gan noteikti ir labi, jo process notiek arī bez uzsaukumiem. Un tomēr – atskatīties uz sasniegto vajag, un gļotsēņu ziņotājus novērtēt arī vajag! Tāpat vajag kādus pieturas punktus, akcentus, kam pievērst uzmanību turpmāk.

Visupirmais – gļotsēnēm bagātīgākais laiks gada griezumā (vasara + rudens) ir plaukumā, un gļotsēnes, atbilstoši lietus un saules kompozīcijai, aug griezdamās, sugām mainoties atbilstoši sezonai.


Gļotsēņu ziņojumi pa mēnešiem 2009.-2019. g. Pieļauju, ka kritums augustā nav tik daudz gļotsēņu, cik visa kā cita interesanta dēļ. Vēl gan var ietekmēt laika apstākļi – ja iestājas ilgstošs sausums vai nepārtraukta lietus sezona, gļotsēnēm uzbaroties un veidot augļķermeņus kļūst grūtāk – ideālie laika apstākļi ir pamīšus lietus (lai uzbarotos) un saule (lai veidotu augļķermeņus).

Nākamais – īsais atskats. Pagājušais, 2019. gads gļotsēņu ziņojumu vēsturē bija fantastisks, un ziņojumu skaits gada laikā pārsniedza visu iepriekšējo 10 gadu ziņojumu kopskaitu – kopā 1813 ziņojumi!

Bet! Šis gads iesācies ar vēl lielākiem apgriezieniem – 2020. gada pirmajā pusgadā gļotsēņu ziņojumu skaits pārsniedz visu iepriekšējo 11 gadu pirmo pusgadu ziņojumu kopskaitu, tātad pat 2019. gada pirmo pusgadu ieskaitot, turklāt vairāk nekā divas reizes (kopā 970 ziņojumi)! Turklāt nav tā, ka visu "iznes" tikai pāris čaklākie ziņotāji – četru fanātiskāko gļotsēņnieku ziņojumus noņemot nost, tāpat pirmā pusgada novērojumu skaits būtu lielāks nekā visu iepriekšējo 11 gadu pirmo pusgadu ziņojumu kopskaits! Protams, daļēji to var skaidrot arī ar zaļo ziemu, kas bija pateicīga gļotsēņu meklēšanai, līdz ar to sezona tā īsti nevienu brīdi nebeidzās.


2020. gada pirmā pusgada ziņojumu un noteikto sugu skaits pa mēnešiem. Kā redzams, janvārī un februārī pat sugu ir vairāk nekā ziņojumu šajos mēnešos visos iepriekšējos gados kopā.

2019. gadā un 2020. gada pirmajā pusē kopā vismaz vienu gļotsēņu sugu ieziņojuši 96 cilvēki, vismaz 10 novērojumi ir 22 ziņotājiem. Salīdzinājumam – pa visiem iepriekšējiem gadiem (2009.-2018. g.) kopējais ziņotāju skaits ir tikai mazliet lielāks – 104.

1. tabula. Čaklākie gļotsēņu ziņotāji 2019. gadā un 2020. gada pirmajā pusē

Ziņotājs

2019. g. novērojumi

2019. g. sugas

2020. g.

jan.-jūn. novērojumi

2020. g.

jan.-jūn. sugas

novērojumi 2019.g.-2020. jūn.

Inguna Riževa

466

39

266

28

732

Sandis Laime

401

46

196

36

597

Julita Kluša

241

47

104

33

345

Evita Oļehnoviča

109

30

91

24

200

Laima Birziņa

64

28

28

13

92

Valda Ērmane

79

23

10

6

89

Marita Krūze

57

29

31

13

88

Vēsma Vijupe

46

20

17

7

63

Benita Kološuka

33

16

18

11

51

Andris Baroniņš

22

13

25

12

47

Artis Strods

28

16

13

8

41

Gunita Kolle

31

11

5

2

36

Alda Stepanova

24

9

4

3

28

Vija Sileviča

16

12

10

4

26

Baiba Bambe

17

8

7

5

24

Valda Baroniņa

7

5

16

5

23

Renāte Kaupuža

13

12

5

2

18

Arta Joma

 

 

15

13

15

Ieva Mārdega

9

9

5

5

14

Sintija Balode

11

10

2

2

13

Mārīte Ramša

9

8

2

1

11

Edgars Laucis

1

1

9

7

10

1. tabulā parādīti čaklākie gļotsēņu ziņotāji 2019. gadā un 2020. gada pirmajā pusgadā kopā (ziņoto novērojumu un noteikto sugu skaits par attiecīgo laika vienību). Ja pirmo četru cilvēku grupiņu varētu saukt par fanātiskiem ziņotājiem, otro grupiņu ar vismaz 30 novērojumiem gribētos saukt par izcilniekiem, un arī pārējiem te publicētajiem – lieliski! Vēlos atzīmēt, ka Inguna Riževa šogad pirmā un pagaidām vienīgā ir pārkāpusi 1000 gļotsēņu ziņojumu robežu, pa visiem gadiem kopā ņemot. Citiem ir, kurp tiekties!

Milzīgs paldies visiem, arī tiem, kam tikai viens vai daži ziņojumi, jo kopīgi radītais lielais ziņojumu skaits, turklāt no dažādām Latvijas vietām, būtiski palīdz apzināt gan sastopamību, gan izplatību, gan augšanas laiku. Pilns ziņotāju saraksts pieejams šeit.


Jaunas sugas Latvijai – no kreisās: šmaugā komatrihija Comatricha alta (foto: Laima Birziņa), pērļainā diderma Diderma umbilicatum (foto: Sandis Laime) un brūnā krāterīte Craterium brunneum (syn. Craterium minutum var. brunneum; foto: Julita Kluša).

2019. gadā un 2020. gada 1. pusgadā kopā noteiktas 9 jaunas sugas (vai varietātes) Latvijas mērogā, vēl ir vismaz 5 hipotētiski jaunas sugas Latvijai, kam būtu nepieciešami mikroskopiskie pētījumi. No vairākām jaunām sugām Dabasdatu mērogā ievērojamākais pienesums ir Sanda Laimes sīko gļotsēņu mikroskopiskie pētījumi.

Ļoti sīkās gļotsēnes ir smagākā daļa gļotsēņu pētniecībā, jo tās varbūt dabā arī ir gana daudz, tomēr tik grūti ievērojamas un pēc tam vēl nosakāmas, ka to sastopamību izzināt grūtāk.


Otrās atradnes Latvijā pirmie novērojumi Dabasdatos: 1. gļotsēne Clastoderma debaryanum, 2. mazā liceja Licea pusilla, 3. sīkā barbejella Barbeyella minutissima (foto: Sandis Laime).

Pievērsiet uzmanību attēlos norādītajiem izmēriem. Pamēģiniet iztēloties!

Īpašs paldies tiem, kas vienu un to pašu atradni apmeklē vairākkārt, vērojot attīstību no plazmodija līdz augļķermeņiem. Tas ir ļoti vērtīgi!


Laima Birziņa drumstalu didīmiju Didymium crustaceum apmeklēja pat 7 reizes, laikā no 11. novembra līdz 3. februārim, tā ne tikai palīdzot noteikt jaunu sugu Latvijā, bet parādot to visā attīstībā, kas būtiski palīdzēs turpmāk šīs sugas dažādu stadiju atpazīšanā.

Šajā pavasarī Dabasdatu ietvaros notika arī neorganizēts, taču interesants pētījums par gļotsēni Amaurchaete atra, kas līdz šim skaitījās ļoti reta (šajā gadsimtā līdz tam bija ne vairāk kā 5 novērojumi ar nobriedušu augļķermeni). Benita Kološuka zāģbaļķu krāvumā maijā novēroja vismaz 20 augļķermeņus, izcirtumā uz celmiem vēl līdz pat 10. Interesanti, ka pat vēl jūlijā tajā pašā baļķu krāvumā uzauga viens augļķermenis.


Melnā plaispika Amaurchaete atra. Attēlos pa kreisi jauna (foto: Fanija Šitca) un nobriedusi (foto: Benita Kološuka).

Vēl maijā un jūnija sākumā Amaurchaete atra novēroja Fanija Šitca, Schwarz Storch, Marita Krūze un Sandis Laime dažādās Latvijas vietās no Kurzemes rietumiem līdz Vidzemei. Tomēr ne reizi suga vēl nav atrasta Latgalē.

Neoficiālajā pētījumā, kuru iniciēja Inguna Riževa, salīdzinot ar savu iepriekšējo gadu pieredzi, tika secināts, ka šī gļotsēne visbiežāk aug iepriekšējā gada (jebkurā gadījumā – nesenos) izcirtumos uz priežu baļķiem un celmiem. Varbūt suga nemaz nav tik reta, tikai nesenie priežu izcirtumi reti tiek apsekoti? Nākamajā pavasarī derētu pārbaudīt!

Ko un kā šajā laikā meklēt?

Visbiežāk gļotsēnes novērojamas uz kritalām mežā. Jo labāks, cilvēku mazāk ietekmēts mežs, jo vairāk dažādu kritalu dažādās trupēšanas pakāpēs (un, ja vēl ir dažāds mitruma līmenis), jo lielāka gļotsēņu daudzveidība, taču pa kādai gļotsēnei var atrast arī koptos mežos, uz celmiem. Lieli, trupoši celmi var būt arī dažādām gļotsēnēm bagāta vieta. Ievērojami retāk gļotsēnes izdodas atrast uz augiem, nobirām, sūnām, purvos. Toties ir cerības uz retākām sugām.


Augustā ezera malā uz lapām un sūnām novērota retā kapsulu diderma Diderma testaceum (foto: Julita Kluša), uz sūnām, sfagniem novērota kāda gļotsēne no retās didīmiju ģints Didymium sp. (foto: Renāte Kaupuža).


Augustā un septembrī ir atrasti vienīgie apzinātie baltkājas diahejas Diachea leucopodia novērojumi Latvijā. Aug uz nobirām, augu lapām (foto: Ansis Opmanis un Julita Kluša), pēc foto atpazīstama gan jauna, gan nobriedusi.

Apaļas bumbiņas un izstieptas vālītes var būt grūtāk nosakāmas pēc foto – svarīgs kātiņa garums, galviņas platums un augstums, kopējais garums, ideālā gadījumā jāievāc paraudziņš. Ja labi safotografēts (kopskats, tuvplāns no augšas un sāna) un samērīts, reizēm var iztikt bez mikroskopēšanas.

Bieži sastopamas šokolādes gļotsēnes Stemonitis sp. un tām līdzīgas sugas, kam pamatā matveidīgs melns kātiņš un garena vālīte, kas sporu stadijā brūna. Visbiežākā ir pušķainā šokolādes gļotsēne Stemonitis axifera, kas parasti aug grupiņās (pušķīšos) un sporu stadijā ir sarkanbrūna (ar laiku izbalē). Diemžēl tai ir vairākas ļoti līdzīgas sugas, tāpēc pēc fotoattēliem nav tik droši nosakāma. Noteikšanai svarīgi izmēri (šī ir salīdzinoši liela – 7-20 mm gara) un mikroskopiskās pazīmes. No lielajām retāka ir tumsnējā šokolādes gļotsēne Stemonitis fusca, kuras vālīte sporu stadijā ir vairāk pelēkbrūna. Salīdzinoši retas ir cilindrītes Stemonitopsis sp., kas ir mazākas augumā un aug vairāk izklaidus. Lai noteiktu šādas gļotsēnes līdz sugai, vēlams ievākt paraudziņu, vai vismaz labi sabildēt un samērīt, kas būtiski palielina noteikšanas varbūtību.


Pa kreisi – mikroskopiski apstiprinātas pušķainās šokolādes gļotsēnes (foto: Julita Kluša), pa labi apakšā – hipotētiski tāda varētu izskatīties tumsnējā šokolādes gļotsēne (foto: Mārtiņš Kalniņš), augšā – mikroskopiski apstiprināta tumsnējā šokolādes gļotsēne (foto: Julita Kluša).

Gandrīz visas kribrārijas ir retas, un gandrīz vienmēr noteikšanai svarīgas mikroskopiskas pazīmes, tāpēc vācami paraudziņi. Vieglāk nosakāma un salīdzinoši biežāka ir mālkrāsas kribrārija, kas plazmodija stadijā ir pelēka, bet nobriedusi brūna – tai pietiktu ar labiem tuvplāniem un kopskatu. Dzeltenīgi oranžīgās kribrārijas ir ļoti retas un bez mikroskopēšanas parasti neiztikt.


1. Mālkrāsas kribrārija Cribraria argillacea, plazmodijs (foto: Evita Oļehnoviča) un nobrieduši augļķermeņi (foto: Inguna Riževa); noteikta pēc foto. 2. Parastā kribrārija Cribraria vulgaris (foto: Inguna Riževa). Noteikta, ņemot vērā krāsu, mērot un pētot detaļas – kātiņa formu, kausiņu galviņas apakšpusē. 3. Dzeltenoranžā kribrārija Cribaria aurantiaca (foto: Sandis Laime). Drošai noteikšanai jāmēra granulas, kas mazākas par sporām (apakšējā attēlā ar sarkanu mērlīniju), izmēri.

Vēl dažas retākas sugas, ko var noteikt pēc laba foto:


No kreisās – dzeltenzaļā fizāra Physarum viride (foto: Julita Kluša), novērota ļoti reti, sākot ar augustu un rudenī; papagaiļu fizāra Physarum psittacinum (foto: Sandis Laime), kam Latvijā apzināti divi novērojumi, mikroskopiski suga apstiprināta tikai šajā jūlijā.


Lampiņgļotsēnes novērotas samērā reti, no jūlija līdz vēlam rudenim, arī zaļā ziemā. Gļotsēne Lamproderma arcyrionema noteikta ļoti reti, jo līdzīgi foto var būt dažādām sugām. Tomēr, ja ir noteikti izmēri un ir labs tuvplāns, ideāli, ja novērotas arī dažādas attīstības stadijas – tad var izdoties noteikt arī pēc fotoattēla, kā tas bija arī šajā gadījumā (foto: Aija Alksne).


Gribēju izsludināt konkursu, kurš atradīs konisko vilkpienaini Lycogala conicum pirmais pēc manis, bet Andris Baroniņš uzvarēja vēl pirms konkursa pieteikuma! Toties vēl ir iespēja atrast trešajam! Visticamāk, suga ir sastopama reti, atklāta tikai 2012. gadā, nākamās atradnes – 2016. un 2020. gadā. Taču, ja vilkpienaine ir maza (platumā līdz 2 mm, augstumā līdz 3 mm) un tai ir tipiska koniskā forma, nosakāma viegli arī pēc fotogrāfijas (foto pa kreisi: Julita Kluša; pa labi: Andris Baroniņš).

Neparastākas un lielākoties retas ir sugas, kas veidojušās, saplūstot vairākiem augļķermeņiem kopā.


Vasarā un rudenī novērota zemesriekstu fizāra Physarum contextum (foto: Julita Kluša; 28. jūlijs un 21. augusts), kam šajā gadsimtā zināmi tikai 3 novērojumi. Nosakāma arī pēc labām fotogrāfijām.

Kur meklēt informāciju par gļotsēnēm?

glotsenes.dziedava.lv – pilnīgākais resurss par Latvijas gļotsēnēm latviešu valodā. Dziedavas gļotsēņu lapa pēdējā laikā tapusi būtiski atjaunota, tajā tagad var skatīt arī tematiskos pārskatus – gļotsēnes ar kātiņu, jaunas, sporu stadijā, pašas sporas u.c. Katrai sugai pievienota informācija par sugas apzināšanas vēsturi Latvijā, kā arī sastopamību, ņemot vērā ziņojumus Dabasdatos un personīgo pieredzi. Lapa papildināta ar sugām no ziņojumiem Dabasdatos – paldies visiem, kas deva atļauju izmantot attēlus Dziedavas vajadzībām (līdz šim izmantotas jau vairāk nekā 20 dažādu autoru fotogrāfijas)! Šobrīd Dziedavā ir visas Dabasdatu lietotāju apzinātās gļotsēņu sugas, kopskaitā jau vairāk nekā 100, ieskaitot vairākas hipotētiskas.

Prezentācija par gļotsēnēm 2019. gada decembrī "Kā un kāēc pētīt gļotsēnes", .pdf formātā un ierakstā (no 1h:11min līdz 2h:13min).

discoverlife.org – nozīmīgākais ir sugu apraksti, bet ir arī labas fotogrāfijas; var meklēt pēc ģintīm un sugām.

myxomycetes.net – izcilas fotogrāfijas – gļotsēņu tuvplāni un mikroskopiskās detaļas; sakārtotas pēc alfabēta.

http://www.myx.dk/gen/reports/repallspp.html – var apskatīt izvēlētās sugas sastopamību visā pasaulē, ņemot vērā apzinātās publikācijas.

myxotropic.org/galeria/ – lieliska lapa sugu (sporu stadijā) salīdzināšanai vienas ģints ietvaros; ar Latvijā sastopamajām sugām pārklājas daļēji.

eumycetozoa.com/data/index.php – izvēlētajai sugai var apskatīt aktuālo zinātnisko nosaukumu līdz ar tā izmaiņu vēsturi un attiecīgi pievienotiem sugas aprakstiem.

Paraudziņu vākšana

Pēdējā pusgada laikā gļotsēņu noteikšana pacelta jaunā līmenī – mikroskopējot sarežģītāk nosakāmās sugas. Līdz ar to arvien biežāk parādās jautājums, vai paraudziņš ievākts.

Vēlams ievākt nobriedušas gļotsēnes, kas paspaidot put, tātad ir sporu stadijā. Vislabāk ievākt kopā ar substrātu, lai nesabojātu gļotsēnes pamatu, kas arī var būt svarīgs noteikšanā.

Ievākšanai vispateicīgākās ir mazas kastītes, piemēram, sērkociņu kastītes. Makšķernieku veikalos var atrast arī visādas plastmasas kastītes ar vairākiem norobežotiem iedalījumiem – tad vienā kastītē var ievākt pat vairākas gļotsēnes. Katru vākumu gan vajag aprakstīt – pierakstīt atradēja vārdu, datumu un vietu. Ja ziņojums ir Dabasdatos ziņots ar aplikāciju, vietas aprakstu var aizstāt ar datumam pierakstītu ieziņošanas pulksteņa laiku, lai novērojumu pēc tā var identificēt Dabasdatos.

Nobriedušas gļotsēnes paraudziņš sausumā var stāvēt gadiem, tāpēc nav jāuztraucas, ja uzreiz neizdodas to nodot noteikšanai. Svarīgi, lai trauciņš nav hermētisks un nestāv mitrumā, lai gļotsēne nesāk pelēt, tāpēc noslēgti plastmasas maisiņi nebūtu labs uzglabāšanas veids. Ja nav nekāda piemērota trauciņa, var uzglabāt papīrā vai salvetē.

Bet pats galvenais!!

Tā kā Latvijā nav izdots nekas, kas būtu pilnībā veltīts visām Latvijas gļotsēnēm, tad mūsu darbošanos vajadzētu atspoguļot kādā izdevumā. Tas noteikti nebūs ātri, jo darba vēl gana, taču jau tagad var ņemt vērā – jūsu ziņojumi un fotogrāfijas šāda izdevuma tapšanai ir būtiski!

Izdevumam noderētu dati gan par sastopamību, izplatību, augšanas laiku, substrātu, uz kā aug (piemēram, koka sugu), gan par attīstības stadijām no plazmodija līdz sporām, attīstības ilgumu, plazmodija pārvietošanās ātrumu, kā arī fotoattēlus ar dažādām stadijām, detaļām un augšanas vietām. Ikviens ar saviem ziņojumiem var palīdzēt tapt un bagātināties šādam izdevumam!

Ja citreiz organizē konkursus par lielāko novēroto sugu skaitu, šoreiz man negribētos nevienu ierobežot vai noniecināt iespēju laika, varēšanas u.c. iemeslu dēļ. Tāpēc aicinu interesentus zem raksta komentāros uzrakstīt katram savu skatījumu, kā varētu sniegt savu ieguldījumu:

* varbūt savas dzīvesvietas apkārtnes vai kādas citas bieži apmeklētas vietas gļotsēņu sugu ziņošanā,

* varbūt atsevišķu gļotsēņu sugu attīstības pētīšanā,

* varbūt daudz tiek braukāts apkārt un ir iespējams aptvert dažādas vai citu retāk apmeklētas Latvijas vietas un biotopus, fiksējot tajos redzētās gļotsēnes,

* varbūt ir iespējams retākām, grūtāk nosakāmām sugām ievākt un vēlāk nodot paraudziņus sugu precizēšanai,

* varbūt pašam(-ai) iespējams mikroskopējot noteikt arī sarežģītākus gadījumus,

* varbūt gļotsēnēm iespējams veltīt tikai noteiktu laika posmu, bet varbūt tās iespējams pētīt visu laiku, ar Dabasdatu ziņojumiem fiksējot, kā laika gaitā mainās sugas,

* varbūt kāds zinošāks var palīdzēt arī citiem gļotsēņu noteikšanā (nevajag baidīties noteikt, centīšos pārskatīt, un, ja būs kļūdas, tas palīdzēs atklāt, ko būtu būtiski uzsvērt topošajā izdevumā pie sugu noteikšanas),

* varbūt ir vēl kādas citas idejas, kā iesaistīties?

Šāda veida pieteikšanās lai kalpo kā motivācija darboties, un man, savukārt, tad būs vieglāk orientēties, ko katra ziņojumos meklēt, bet, protams, ziņot var arī bez pieteikšanās!

Noteikti nevajag uzskatīt, ka tagad sugu noteikšanai derēs tikai izcilas fotogrāfijas ar paraudziņiem, kas vēl piedevām ir mikroskopēti. Mikroskopēšana tikai palīdz labāk iepazīt sugas, kuras vēlāk varētu noteikt arī pēc fotogrāfijām. Tādējādi arī parasti ziņojumi ar foto ir vērtīgi, – ja nevarēs noteikt uzreiz, iespējams, to varēs vēlāk!

Gada beigās varēsim pārskatīt, kas mums kopīgi un katram atsevišķi ir jau izdevies un kam pievērst uzmanību turpmāk.

Kurš piedalās?

Julita Kluša, dziedava.lv

2020-07-24

Ziņa sagatavota LVAF finansēta projekta "Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība" ietvaros.

 

Pēdējie novērojumi
Pluvialis apricaria - 2020-09-30 Arnis2
Polypores sp. - 2020-09-30 Saulītis
Fuligo septica - 2020-09-30 dziedava
Grus grus - 2020-09-30 Margarita W
Martes martes - 2020-09-30 EL
Pseudomerulius aureus - 2020-09-30 Saulītis
Polypores sp. - 2020-09-30 Saulītis
Phellinus ferrugineofuscus - 2020-09-30 Gaidis Grandāns
Aves sp. - 2020-09-30 AinisP
Aves sp. - 2020-09-30 AinisP
Physarum album - 2020-09-30 andrisb
Rigidoporus crocatus - 2020-09-30 Grislis
- 2020-09-30 dziedava
Anas strepera - 2020-09-30 BioEliina
Polypores sp. - 2020-09-30 Grislis
Betula sp. - 2020-09-30 daigamedvecka
Polypores sp. - 2020-09-30 LMihailova
Trichia decipiens - 2020-09-30 andrisb
Acari sp. - 2020-09-30 daigamedvecka
Hericium coralloides - 2020-09-30 roosaluristaja 1
Xylaria polymorpha - 2020-09-30 roosaluristaja 1
Phellinus pini - 2020-09-30 andrisb
Egretta alba - 2020-09-30 Ilona_rasa
Fulica atra - 2020-09-30 editez
Betula sp. - 2020-09-30 daigamedvecka
Podiceps cristatus - 2020-09-30 editez
Cygnus olor - 2020-09-30 editez
Calypogeia muelleriana - 2020-09-30 andrisb
Myxomycetes - 2020-09-30 andrisb
Jungermannia leiantha (syn. Liochlaena lanceolata) - 2020-09-30 dziedava
- 2020-09-30 daigamedvecka
Lycogala epidendrum - 2020-09-30 andrisb
Phellinus ferrugineofuscus - 2020-09-30 andrisb
Russula vesca - 2020-09-30 daigamedvecka
Rigidoporus crocatus - 2020-09-30 andrisb
Phylloscopus inornatus - 2020-09-30 AgneseG 1
Tetrastes bonasia - 2020-09-30 AinisP
Betula pendula - 2020-09-30 Kristīne Žilinska
Neckera complanata - 2020-09-30 LMihailova
Trichia decipiens - 2020-09-30 LMihailova
Sorbus aucuparia - 2020-09-30 daigamedvecka
Ischnoderma benzoinum - 2020-09-30 andrisb
Multiclavula mucida - 2020-09-30 dziedava
Pseudomerulius aureus - 2020-09-30 andrisb
Diplomitoporus flavescens - 2020-09-30 andrisb
Gloeoporus taxicola - 2020-09-30 andrisb
Heteroptera sp. - 2020-09-30 dziedava
Polypores sp. - 2020-09-30 andrisb
Leptoporus mollis - 2020-09-30 andrisb
Hylocomiastrum umbratum - 2020-09-28 Lemmus
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Aegithalos caudatus - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Alauda arvensis - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Certhia familiaris - 2020-03-20 Wiesturs
Poecile montanus - 2020-03-20 Wiesturs
Aegithalos caudatus - 2020-03-20 Wiesturs
Garrulus glandarius - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Sitta europaea - 2020-03-20 Wiesturs
Certhia familiaris - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Poecile montanus - 2020-03-20 Wiesturs
Corvus corax - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Dryocopus martius - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Loxia curvirostra - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Sitta europaea - 2020-03-20 Wiesturs
Certhia familiaris - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Cyanistes caeruleus - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Corvus cornix - 2020-03-20 Wiesturs
Garrulus glandarius - 2020-03-20 Wiesturs
Emberiza citrinella - 2020-03-20 Wiesturs
Bucephala clangula - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus viscivorus - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus viscivorus - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Cygnus cygnus - 2020-03-20 Wiesturs
Grus grus - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Dryocopus martius - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Prunella modularis - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Poecile montanus - 2020-03-20 Wiesturs
Aegithalos caudatus - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus pilaris - 2020-03-20 Wiesturs
Lullula arborea - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Sitta europaea - 2020-03-20 Wiesturs
Certhia familiaris - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Cyanistes caeruleus - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Periparus ater - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Tetrastes bonasia - 2020-03-20 Wiesturs
Corvus corax - 2020-03-20 Wiesturs
Garrulus glandarius - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus viscivorus - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus viscivorus - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Alauda arvensis - 2020-03-20 Wiesturs
Columba oenas - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Chloris chloris - 2020-03-20 Wiesturs
Chloris chloris - 2020-03-20 Wiesturs
Chloris chloris - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2020-03-20 Wiesturs
Sitta europaea - 2020-03-20 Wiesturs
Certhia familiaris - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Cyanistes caeruleus - 2020-03-20 Wiesturs
Cyanistes caeruleus - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Corvus cornix - 2020-03-20 Wiesturs
Garrulus glandarius - 2020-03-20 Wiesturs
Emberiza citrinella - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Grus grus - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos leucotos - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Picus canus - 2020-03-20 Wiesturs
Alauda arvensis - 2020-03-20 Wiesturs
Alauda arvensis - 2020-03-20 Wiesturs
Tringa ochropus - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Loxia sp. - 2020-03-20 Wiesturs
Regulus regulus - 2020-03-20 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2020-03-20 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2020-03-20 Wiesturs
Loxia curvirostra - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Spinus spinus - 2020-03-20 Wiesturs
Carduelis carduelis - 2020-03-20 Wiesturs
Chloris chloris - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Parus major - 2020-03-20 Wiesturs
Cyanistes caeruleus - 2020-03-20 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2020-03-20 Wiesturs
Poecile montanus - 2020-03-20 Wiesturs
Corvus cornix - 2020-03-20 Wiesturs
Garrulus glandarius - 2020-03-20 Wiesturs
Emberiza citrinella - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus philomelos - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Turdus merula - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Dendrocopos major - 2020-03-20 Wiesturs
Alauda arvensis - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Columba palumbus - 2020-03-20 Wiesturs
Leucogyrophana spp. - 2020-09-30 Grislis
Cribraria sp. - 2020-09-30 andrisb
Rhodotus palmatus - 2020-09-30 dziedava 2
Xylaria polymorpha - 2020-09-30 dziedava
Picus canus - 2020-09-30 Agnis
Porotheleum fimbriatum - 2020-09-30 Ilze Ķuze 2
Rigidoporus crocatus - 2020-09-30 Gaidis Grandāns
Gloeoporus pannocinctus (syn. Ceriporiopsis pannocincta) - 2020-09-30 Gaidis Grandāns
Bufo bufo - 2020-09-25 elita.elita
Grus grus - 2020-09-30 Amnis77
Physarum album - 2020-09-30 andrisb
Dryocopus martius - 2020-09-30 Amnis77
- 2020-09-30 LMihailova
- 2020-09-30 LMihailova
Sciurus vulgaris - 2020-09-30 LMihailova
Rhodobryum roseum - 2020-09-30 LMihailova
Myxomycetes - 2020-09-30 andrisb
Carpocoris purpureipennis - 2020-09-30 degunlācis
Phellinus ferrugineofuscus - 2020-09-30 andrisb
Curculionidae sp. - 2020-09-30 degunlācis
Columba livia domestica - 2020-09-30 Ilona_rasa
Carpocoris fuscispinus - 2020-09-30 degunlācis
Lepidozia reptans - 2020-09-30 Grislis
Graphosoma lineatum - 2020-09-30 degunlācis
Trichocolea tomentella - 2020-09-30 dziedava 1
- 2020-09-30 andrisb
Polypores sp. - 2020-09-30 Grislis
Stemonitis sp. - 2020-09-30 andrisb
Taraxacum officinale aggr. - 2020-09-30 Lietuviete
Fuligo septica - 2020-09-30 andrisb
Fuligo candida - 2020-09-30 andrisb
Clangula hyemalis - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Polypores sp. - 2020-09-30 Grislis
Mergus serrator - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Anas clypeata - 2020-09-29 Edgars Smislovs
- 2020-09-30 Grislis
- 2020-09-30 andrisb
- 2020-09-13 Izabella
Hypholoma lateritium - 2020-09-13 Izabella
Lecanactis abietina - 2020-09-30 andrisb
Phylloscopus sp. - 2020-09-26 Izabella
Gloeoporus pannocinctus (syn. Ceriporiopsis pannocincta) - 2020-09-30 Grislis 1
Arcyria sp. - 2020-09-30 andrisb
Ischnoderma benzoinum - 2020-09-30 Grislis
Myxomycetes - 2020-09-30 andrisb
Myxomycetes - 2020-09-30 dziedava
Physarum album - 2020-09-30 dziedava
Motacilla flava - 2020-09-12 de kje
Motacilla alba - 2020-09-12 de kje
Mammalia sp. - 2020-09-29 oukey
Polypores sp. - 2020-09-30 Grislis
Carduelis carduelis - 2020-09-24 de kje
Arcyria sp. - 2020-09-30 andrisb
Certhia familiaris - 2020-09-30 Margarita W
Regulus regulus - 2020-09-30 Margarita W
Anas platyrhynchos - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Larus ridibundus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Corvus monedula - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Alcedo atthis - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Trichia decipiens - 2020-09-30 andrisb
Fulica atra - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Circus cyaneus - 2020-09-27 Cumulus
Lycogala epidendrum - 2020-09-30 andrisb
Falco subbuteo - 2020-09-27 Cumulus
Pluvialis squatarola - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Pandion haliaetus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
- 2020-09-30 Grislis
Anas platyrhynchos - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Anas strepera - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Falco columbarius - 2020-09-27 Cumulus
Cygnus olor - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Aythya fuligula - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Anas penelope - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Antrodia serialis - 2020-09-30 andrisb
Accipiter gentilis - 2020-09-27 Cumulus
Podiceps cristatus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Circus aeruginosus - 2020-09-27 Cumulus
Bucephala clangula - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Aythya ferina - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Aves sp. - 2020-09-24 de kje
Anser anser - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Aythya marila - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Falco tinnunculus - 2020-09-27 Cumulus
Picus canus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Alauda arvensis - 2020-09-24 de kje
Accipiter nisus - 2020-09-27 Cumulus
Milvus milvus - 2020-09-27 Cumulus
Coprinus comatus - 2020-09-13 Izabella
Circus macrourus - 2020-09-27 Cumulus 3
Phalacrocorax carbo - 2020-09-24 de kje
Inachis io - 2020-09-27 Izabella
Polygonia c-album - 2020-09-27 Izabella
Vanessa atalanta - 2020-09-26 Izabella
Buteo buteo - 2020-08-20 Izabella
Sidera lenis (syn. Skeletocutis lenis) - 2020-09-30 andrisb
Phlebia serialis - 2020-09-30 andrisb
Cygnus olor - 2020-08-22 Izabella
Polypores sp. - 2020-09-30 Grislis
Emberiza citrinella - 2020-09-23 de kje
Aegithalos caudatus - 2020-09-23 de kje
Corvus cornix - 2020-09-24 de kje
Corvus frugilegus - 2020-09-24 de kje
Corvus corax - 2020-09-24 de kje
Columba palumbus - 2020-09-24 de kje
Polypores sp. - 2020-09-30 Grislis
Pycnoporellus fulgens - 2020-09-30 andrisb
Corvus corax - 2020-09-30 dekants
Falco columbarius - 2020-09-24 de kje
Poecile sp. - 2020-09-23 de kje
Sitta europaea - 2020-09-23 de kje
Egretta alba - 2020-09-29 Edgars Smislovs 1
Dendrocopos major - 2020-09-23 de kje
Dryocopus martius - 2020-09-23 de kje
Ardea cinerea - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Picus canus - 2020-09-23 de kje 1
Fulica atra - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Picus viridis - 2020-09-23 de kje
Troglodytes troglodytes - 2020-09-25 de kje
Tetrastes bonasia - 2020-09-30 ievakiri
Anas platyrhynchos - 2020-09-30 dekants
Panurus biarmicus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Glaucidium passerinum - 2020-09-29 roosaluristaja
Phylloscopus collybita - 2020-09-26 de kje
Phylloscopus trochilus - 2020-09-26 de kje
Picus canus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Certhia familiaris - 2020-09-30 dekants
Lullula arborea - 2020-09-30 dekants
Glaucidium passerinum - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Circus cyaneus - 2020-09-26 de kje
Aeshna cyanea - 2020-09-30 Arturidzhan
Buteo buteo - 2020-09-26 de kje
Alcedo atthis - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Dryocopus martius - 2020-09-30 dekants
Accipiter nisus - 2020-09-26 de kje
Carduelis carduelis - 2020-09-30 dekants
Anthus trivialis - 2020-09-26 de kje
Aurelia aurita - 2020-09-29 Labuce
Regulus regulus - 2020-09-30 dekants
Linaria cannabina - 2020-09-30 dekants
Grus grus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Delichon urbicum - 2020-09-26 de kje
Dryocopus martius - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Picus canus - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Coccothraustes coccothraustes - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Hirundo rustica - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Panurus biarmicus - 2020-09-30 dekants
Phalacrocorax carbo - 2020-09-30 dekants
Emberiza schoeniclus - 2020-09-30 dekants
Pica pica - 2020-09-30 dekants
Anas platyrhynchos - 2020-09-30 dekants
Rallus aquaticus - 2020-09-30 dekants
Garrulus glandarius - 2020-09-30 dekants
Turdus pilaris - 2020-09-30 dekants
Alauda arvensis - 2020-09-30 dekants
Bucephala clangula - 2020-09-30 dekants
Erithacus rubecula - 2020-09-30 dekants
Troglodytes troglodytes - 2020-09-30 dekants
Chloris chloris - 2020-09-30 dekants
Corvus cornix - 2020-09-30 dekants
Fringilla montifringilla - 2020-09-30 dekants
Anthus pratensis - 2020-09-30 dekants
Phylloscopus inornatus - 2020-09-30 dekants 1
Turdus merula - 2020-09-30 dekants
Cygnus cygnus - 2020-09-30 dekants
Larus argentatus - 2020-09-30 dekants
Dendrocopos major - 2020-09-30 dekants
Turdus iliacus - 2020-09-30 dekants
Phylloscopus collybita - 2020-09-30 dekants
Prunella modularis - 2020-09-30 dekants
Emberiza citrinella - 2020-09-30 dekants
Loxia curvirostra - 2020-09-30 dekants
Aegithalos caudatus - 2020-09-30 dekants
Lophophanes cristatus - 2020-09-30 dekants
Parus major - 2020-09-30 dekants
Spinus spinus - 2020-09-30 dekants
Turdus philomelos - 2020-09-30 dekants
Pyrrhula pyrrhula - 2020-09-30 dekants
Cyanistes caeruleus - 2020-09-30 dekants
Climacium dendroides - 2020-09-30 dziedava
Phylloscopus collybita - 2020-09-30 angel
Turdus pilaris - 2020-09-30 angel
Garrulus glandarius - 2020-09-30 angel
Garrulus glandarius - 2020-09-30 angel
Sitta europaea - 2020-09-30 angel
Phoenicurus ochruros - 2020-09-30 angel
Erithacus rubecula - 2020-09-30 angel
Actitis hypoleucos - 2020-09-30 BioEliina
Schistostega pennata - 2020-09-24 Ivars L. 1
Schistostega pennata - 2020-09-24 Ivars L.
Riparia riparia - 2020-09-29 Edgars Smislovs
Anthus petrosus - 2020-09-29 Edgars Smislovs 2
Branta bernicla - 2020-09-29 Edgars Smislovs 2
Lamium album - 2020-09-29 OKK
Polistes sp. - 2020-09-29 OKK
Issoria lathonia - 2020-09-29 OKK
- 2020-09-29 OKK
Amaranthus retroflexus - 2020-09-29 OKK
Netta rufina - 2020-09-29 Edgars Smislovs 3
Trichia favoginea - 2020-09-21 felsi 1
Tubifera ferruginosa - 2020-09-21 felsi 1
Siphoptychium violaceum - 2020-09-21 felsi 1
Trichia decipiens - 2020-09-21 felsi 1
Leptoporus mollis - 2020-09-21 felsi
Lycaenidae sp. - 2020-09-29 OKK
Erodium cicutarium - 2020-09-29 OKK
Aradus betulae - 2020-09-29 kaarlisfrei
Rhagium inquisitor - 2020-09-29 kaarlisfrei 1
Fuligo candida - 2020-09-21 felsi 1
Glischrochilus quadripunctatus - 2020-09-29 kaarlisfrei
Fuligo candida - 2020-09-21 felsi 1
Aradus corticalis - 2020-09-29 kaarlisfrei 2
Phlebia tremellosa - 2020-09-21 felsi
Trichia varia - 2020-09-21 felsi 1
Syrphidae sp. - 2020-09-29 OKK
Trichia sp. - 2020-09-21 felsi 1
Uleiota planata - 2020-09-29 kaarlisfrei
Polypores sp. - 2020-09-29 Mari
Polistes sp. - 2020-09-29 OKK
Uleiota planata - 2020-09-29 kaarlisfrei
Tubifera ferruginosa - 2020-09-21 felsi 1
- 2020-09-29 OKK
Fomitopsis pinicola - 2020-09-26 Lolitaa 2.a
Inonotus radiatus - 2020-09-21 felsi
Physatocheila costata - 2020-09-29 kaarlisfrei 1
Coccinella septempunctata - 2020-09-29 kaarlisfrei
- 2020-09-22 Ilze_Sa
Langermania gigantea - 2020-09-26 Lolitaa 2.a
Stemonitis sp. - 2020-09-29 Mari 1
Lamia textor - 2020-09-29 kaarlisfrei 1
Syrphidae sp. - 2020-09-29 OKK
Syrphidae sp. - 2020-09-29 OKK
Adalia bipunctata - 2020-09-29 kaarlisfrei
Psyllobora vigintiduopunctata - 2020-09-29 kaarlisfrei
Agnocoris sp. - 2020-09-29 kaarlisfrei
Aix galericulata - 2020-09-25 Durkts
Bombus sp. - 2020-09-29 OKK
Lycoperdon pyriforme - 2020-09-29 OKK
Tanacetum vulgare - 2020-09-29 OKK
Galeruca tanaceti - 2020-09-29 kaarlisfrei
Gyromitra infula - 2020-09-22 Ilze_Sa
Calocera viscosa - 2020-09-22 Ilze_Sa
Myxomycetes - 2020-09-22 Ilze_Sa 2
Carpocoris fuscispinus - 2020-09-29 OKK
Anguis fragilis - 2020-09-29 OKK
Dryocopus martius - 2020-09-29 silva
- 2020-09-29 OKK
Gallinago gallinago - 2020-09-29 silva
Taraxacum officinale aggr. - 2020-09-29 OKK
Postia guttulata - 2020-09-22 Ilze_Sa
Phylloscopus collybita - 2020-09-29 silva
Odonata sp. - 2020-09-29 OKK
Egretta alba - 2020-09-29 silva
Accipiter gentilis - 2020-09-29 silva
Buteo buteo - 2020-09-29 silva
Lanius excubitor - 2020-09-29 silva
Vanellus vanellus - 2020-09-29 silva
Clavicorona pyxidata - 2020-09-22 Ilze_Sa
Columba livia domestica - 2020-09-29 silva
Trichia decipiens - 2020-09-22 Ilze_Sa 1
Anas clypeata - 2020-09-29 aer
Tubifera ferruginosa - 2020-09-22 Ilze_Sa 1
- 2020-09-22 Ilze_Sa
Fuligo septica - 2020-09-22 Ilze_Sa 1
Dacrymyces stillatus - 2020-09-22 Ilze_Sa
Anas strepera - 2020-09-29 aer
Bisporella citrina - 2020-09-22 Ilze_Sa
Aythya fuligula - 2020-09-29 aer
Aegithalos caudatus - 2020-09-29 aer
Limax maximus - 2020-09-29 ligausis
Egretta alba - 2020-09-29 aer
Stemonitis sp. - 2020-09-22 Ilze_Sa 1
Myxomycetes - 2020-09-25 andrisb
Enallagma cyathigerum - 2020-09-01 Karmena
Oligoporus sp. - 2020-09-29 marsons
Polygonia c-album - 2020-09-09 Karmena
Zootoca vivipara - 2020-09-09 Karmena 5
- 2020-09-11 Mo
Polypores sp. - 2020-09-29 Mari
Capreolus capreolus - 2020-09-25 ML
Nymphaea alba - 2020-09-01 Karmena
Erithacus rubecula - 2020-09-29 dariciu
Pararge aegeria - 2020-09-23 Karmena
Motacilla cinerea - 2020-09-28 ML
Polygonia c-album - 2020-09-23 Karmena
Cervus elaphus - 2020-09-26 ML
Epipactis palustris - 2020-07-04 MoreOrLess
Alcedo atthis - 2020-09-28 ML
Epipactis helleborine - 2020-07-09 MoreOrLess
Epipactis helleborine - 2020-07-12 MoreOrLess
Ardea cinerea - 2020-09-26 ML
Alcedo atthis - 2020-09-26 ML
Motacilla cinerea - 2020-09-26 ML
Epipactis helleborine - 2020-08-15 MoreOrLess
Nezināms
@ Pēteris
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri novērojumiem
felsi 30.septembris, 19:17

Kribārija gan nebūs, izskatās pēc Hemitrichia clavata.


roosaluristaja 30.septembris, 18:22

Manuprāt sakņu piepe


Lemmus 30.septembris, 14:43

Tas nomainu uz nenoteiktu, žēl, ka neievācu paraudziņu


VijaS 30.septembris, 10:04

Paldies, Uldi un Ilze!


de kje 30.septembris, 09:57

Edgar, pirmajā bridī ari padomāju(sapriecājos) ka zīriņs, bet visai komandai citigi pētot binoklī ,secinajam ka mazais ķiris, . Melna josla uz astes radija ilūziju par škeltu asti.


de kje 30.septembris, 09:33

Ieva! Dziesma (balss) diezgan oriģināla, grūti sajaukt.


IlzeP 30.septembris, 08:12

Atradu latvisko nosaukumu "divkrāsu sveķsēne". Nezinu, kur sistemātiski piederīga - kur jāpievieno datu bāzē?


IlzeP 30.septembris, 08:08

Drīzāk viens no diviem vienādajiem.


OKK 30.septembris, 03:35

Lai lieki nenoslogotu DD resursus, jādzēš 2 foto.


OKK 30.septembris, 02:41

Ieteikums DD adminiem, vai nevarētu bez "Interesantākie novērojumi" ieviest vēl sadaļu: "Interesantākie foto", saprotu, nē, nē, kas to vērtēs, izmaksas programmētājiem utt. Bet - pafantazēsim! Ja tāda būtu - var balsot, teiksim, ja 2 - 3 vai 10, vienalga, DD lietotāju ieraksta komentāros, ka tas ir intereresans foto, tad - tas parādās iedaļā "Interesatākie foto". Rakstu tāpēc, ka DD tā īsti nepiesista cilvēku uzmanību un ir garlaicīgi - lasu "Kur atradi gļotsēni?" - "Mežiņā". Garlaicīgi un nomācoči lasīt šos komentārus. DD vajag ieviest vairāk dzīvības un, protams, vairāk reklamēt DD. Joprojām ir reklāmas trūkums - parunāju ar paziņām, kuri fotografē dabu, viņi JOPROJĀM NEZIN, ka eksistē šis portāls.


OKK 30.septembris, 02:19

Nekad tādā pozā pļavu ķirzaku nebiju redzējis.


OKK 30.septembris, 02:16

Izcils foto, tas vidējais!


dziedava 29.septembris, 23:19

Cik skaisti!! :) Šodien gan nepaguvu izskatīt šos mikroskopētos novērojumus, tagad pieķerties varēšu tikai pēc vairākām dienām.


SA Travel 29.septembris, 22:53

Labs!


dziedava 29.septembris, 22:41

Šo būtu labi redzēt tuvplānā. Ievākta nav? Mazliet tā kā līdzīga nokarenajau fizārai, bet netipiski tā pār sūnām arī - varbūt ir kas interesantāks.


dziedava 29.septembris, 22:06

Kaut kas tai līdzīgs, jā, bet drīzāk cita sēne (ne gļotsēne)


dziedava 29.septembris, 22:00

Sēne Torrubiella pulvinata vai kas cits līdzīgs


Mari 29.septembris, 21:34

Paldies! :)


Mari 29.septembris, 21:31

Pieliku bildi ar izmēriem ( mērogam lineāls ar mazāko iedaļu 0.5 mm) Vēlāk mēģināšu tikt pie sporu attēliem :)


CerambyX 29.septembris, 21:29

Nu lielākoties sviļņpūcītēm ir tādi 'deguni', bet ne visi tauriņi ar 'deguniem' būs sviļņpūcītes :)


roosaluristaja 29.septembris, 21:23

Cietpiepe šī nav. Manuprāt savdabīga paskata Fomes fometarius.


andrisb 29.septembris, 20:47

Te dzeltenzaļās, baltās atsevišķi (11:55).


marsons 29.septembris, 20:44

Uzdūros Resinicium bicolor (latviski divkrāsu sveķpiepe) attēliem un aprakstiem, sāku pētīt un nonācu pie secinājuma, ka šī ir Resinicium bicolor.


andrisb 29.septembris, 20:44

Izveidoju 3. novērojumu (baltajām) galviņām. :)


dziedava 29.septembris, 20:38

Lieliski! Aizrakstīšu e-pastu


Wija 29.septembris, 20:30

Julita! Nu ir arī paraudziņš!Varu sūtīt pa pastu?Uz kurieni?Kāda adrese derētu!


marsons 29.septembris, 20:16

Tā kā labi redzams sārtais krāsojums, ne tikai plankumiņi, šī ir ēzeļu ausene.


dziedava 29.septembris, 20:14

Man šīs un otras visu dienu priekšā; kā brīvāks, tā pētu ;). Gan jau šodien finišēšu :D


andrisb 29.septembris, 20:06

Iepriekš sastaptas bija tikai baltas pūkainas.


andrisb 29.septembris, 20:01

Robā vienu cilindrīti arī redz, tad jau būs.


Mari 29.septembris, 19:45

Julita, vai šis varētu palikt kā Baltkāta fizāra Physarum leucopus, jeb tomēr ir kas cits. Nomērīju, cik nu bija iespējams :)


dziedava 29.septembris, 19:31

Nu re, man tās mazākās kāreiz pēc dzeltenzaļās fizāras arī izskatījās :). Tad jau skatīšos


andrisb 29.septembris, 19:18

Otrs novērojums no tās pašas vietas. Paraudziņš ir, tikai viss vienā maisiņā, jopraktiski nevarēja ievākt atsevišķi -sporas gāja pa gaisu. Nesaprotu divas vai pat trīs. 1.foto ir ar mazām baltām galviņām un zaļganām galviņām, 2.foto vēl ir ar uzsprāgušām lielākām baltām galviņām. Putēja arī zaļganās galviņas.


andrisb 29.septembris, 19:00

Šeit 1.foto ir kopskats diviem novērojumiem, arcīrijai un tām pārējām. :)


andrisb 29.septembris, 18:54

Paldies, Julita! Paraudziņš ir.


Mari 29.septembris, 18:27

Paldies, Uģi! Vai tas garais "deguns" raksturīgs tieši sviļņpūcītēm?


Mari 29.septembris, 18:26

Paldies, Julita, šo man diez vai iznāks aizbraukt apskatīt....


Mari 29.septembris, 18:24

Paldies, Julita, ļoti jau centos :D


Mari 29.septembris, 18:22

Darīšu, ko varēšu, paraudziņš man ir :)


Mari 29.septembris, 18:21

Varbūt tieši otrādi - iekaltuši, bet izskatās, ka attīstībā apstājušies ...


marsons 29.septembris, 18:14

Paldies, ja tā, tad skaidrs


VijaS 29.septembris, 18:14

Paldies, Uldi!


marsons 29.septembris, 18:13

Šis nu gan ir tas gadījums, kad šaubu par kritalas sugu nav.


VijaS 29.septembris, 18:12

Pēdējās divas bildes - 29.09. Nebija doma meklēt, pavisam nejauši ieraudzīju "pazīstamu" kritalu un paskatījos, kas vēl palicis.


visvaldis.s 29.septembris, 17:24

Pētīju vairākas bildes, bet droši noteikt nevarēju.


felsi 29.septembris, 16:45

Man tā kā pēc sardelēm izskatījās, ir ievākta.


felsi 29.septembris, 16:43

Man liekas,ka bija paraudziņš, bildēts, laikam vēl foto sekos.


IevaM 29.septembris, 16:28

Diemžēl tuvākajā laikā tur nebūšu...


IevaM 29.septembris, 16:27

Paldies!


dziedava 29.septembris, 15:58

Nezinu, pēc foto man nešķiet pārliecinoši. Meža ieplakā var būt arī kas cits. Arī plazmodijs nešķita tipisks purvu badhāmijai, pat neienāca prātā. Ja paraudziņa nav, tad nenoteikšu :(


VijaS 29.septembris, 15:57

Tikšu mājās, pielikšu labākas bildes:)


Lemmus 29.septembris, 15:51

Slapjā meza ieplakā starp sfagniem,blakus dzeltenajam plazmodijam ieprieksējā novērojumā.


dziedava 29.septembris, 15:50

Pārāk tāls skats, lai noteiktu


dziedava 29.septembris, 15:49

Te būtu daudz sporu, ko palikt zem mikroskopa :), bet no šāda skata vien noteikt līdz sugai grūti.


dziedava 29.septembris, 15:36

Tos gludos varbūt lietus nogludinājis?


dziedava 29.septembris, 15:30

Tā kā Trichia decipiens, un tomēr neparasti, saplacinātas. Tuvplānā pavisam neparasti. Jāpadomā, vai nosakāma.


dziedava 29.septembris, 15:24

Pavisam jauna aveņu? Tās sākumā ir baltas


dziedava 29.septembris, 15:23

Nav paraudziņa? No foto laikam droši noteikt nevarēs.


dziedava 29.septembris, 15:22

Visdrīzāk nokarenā, bet, ja paraugs, varēs pārbaudīt :)


dziedava 29.septembris, 15:21

Nav ievākta? Te izskatās divu izmēru nokarenas gļotsēnes, ja vien tas nav mānīgs skats. Un vai mazākās nav dzeltenīgas?


dziedava 29.septembris, 15:19

Šī varētu būt kāda cita arcīrija, jo izstieptākas vālītes, kas mazliet noliecas. Nav smuks vertikāls ovāliņš kā irdenajai.


dziedava 29.septembris, 15:17

Vai tad tas ir purvā? (Otrokartē purvu neredz) Kopskats? Ir ievākta? No šī foto neņemtos noteikt sugu


dziedava 29.septembris, 15:15

Droši šajā stadijā šobrīd nenoteikšu


dziedava 29.septembris, 15:10

Šī ir sēne. Bet tādas ragveida baltas sēnes ir vairākas līdzīgas, kas droši atšķiramas diemžēl tikai mikroskopējot. Varētu būt no Mucronella ģints.


dziedava 29.septembris, 15:07

Te, man šķiet, nevar droši pateikt, vai sēne vai gļotsēne. Vajadzētu labāku foto


dziedava 29.septembris, 15:01

Skaista! :) Bet kribrārijas parasti vajag mērīt un mikroskopēt, lai droši noteiktu. Starp pašām parastākajām, šķiet, nav


dziedava 29.septembris, 15:00

No viena foto grūti saprast, bet izskatās pēc sēnes


dziedava 29.septembris, 14:43

Cik skaisti sabildēts tīkliņš! :) Jā, ir rūsganā!


dziedava 29.septembris, 14:37

Varbūt zaļganā fizāra, bet, neredzot attīstību, droši vien droši noteikt nevar.


dziedava 29.septembris, 14:35

Skaisti! :) Bet ļoti jauna vēl. Tādu vajadzētu redzēt nobriedušāku, lai droši varētu noteikt sugu.


dziedava 29.septembris, 14:33

Kāpēc sardelīšu? Nevar būt kāda cita? Saspiestas ir, bet neredzu tādu izteiktu izlocīšanos kā sardelīšu.


dziedava 29.septembris, 14:20

Hemitrichia clavata?


Laimeslācis 29.septembris, 06:03

Paldies, Marek, par noteikšanu! :)


Laimeslācis 29.septembris, 06:02

Vārds /ligzdotāji/ nederēja un citu variantu nebija, tāpēc ieliku /novērots/ ;)


Lemmus 29.septembris, 00:38

Paldies,Ivar!


Vīksna 28.septembris, 23:29

Paldies !


roosaluristaja 28.septembris, 22:56

Te jau "novērots" nav īsti precīzi. Tiesa, kāpēc pie pareizās versijas ir minēts, ka to zīdītājdzīvniekiem dara ligzdotāji, man nav skaidrs.


degunlācis 28.septembris, 22:28

Pilnīgi nejauši iepļāvās kopā ar blaktīm, gandrīz jau izmetu no tīkliņa. Pēdējā brīdī nodomāju, ka sen nav neviena spāre nobildēta un redz kā sanāca :D


felsi 28.septembris, 22:28

Varbūt nokarenā fizāra?


Wija 28.septembris, 22:20

Ai!Nav paraudziņš!Ļoti nenopietni biju izskrējusi...


CerambyX 28.septembris, 22:13

Labs! Tātad tur viņas tajā galā ir, kas gan nav brīnums, jo nu ja jau ir šogad pat Somijā atrasta... :) Jābūt arī citur!


Andritis 28.septembris, 21:52

izaudzis uz ozolu lapas


Laimeslācis 28.septembris, 21:45

Paldies, Uģi, par noteikšanu! :)


Ivars L. 28.septembris, 21:32

Manuprāt, šī drīzāk ir neliela Polyporus badius, jo P.tubaeformis ir stingras malas, un arī vecam aķ nenoliecas uz leju kā šajos attēlos, savukārt P.badius tas ir visai raksturīgi.


felsi 28.septembris, 21:28

O, super!


Ivars L. 28.septembris, 21:04

Diez vai uz apses kritalas...


dziedava 28.septembris, 19:19

Šiem foršajiem novērojumiem ar attīstību ieviesu statusu "Attīstība" (šobrīd iespējams gļotsēnēm un sēnēm) - var lietot, lai viegli varētu atlasīt tādus, kur vērots ilgtermiņa! :))


sandis 28.septembris, 18:54

Uldi, paldies par sēnēm!


felsi 28.septembris, 18:26

13. foto no 17.09.20, sažuva.


felsi 28.septembris, 18:24

6. foto no 17.09.20


felsi 28.septembris, 18:23

6. foto no 17.09.20


felsi 28.septembris, 18:23

9. foto no 17.09.20


felsi 28.septembris, 17:50

Ļoti labas bildes plazmodijam, ir redzama atšķirība no ragansviestiem. Ļoti gribu pati atrast.


felsi 28.septembris, 17:43

Sandi, gadu veca vieta gļotsēnēm neko nenozīmē, tā man arī iznāca tikai trihija, kur pirms tam bija izcila badhāmija:) Izaudzēju, un nekā.


felsi 28.septembris, 17:41

Domājams, ka egle. Uz rūsaino vedināja baltais kātiņs, rozīgā vālīte, īpaši neredz kausiņa iezīmes.


felsi 28.septembris, 17:34

Tā bija otra versija, labošu, Tev lielākas zināšanas!


felsi 28.septembris, 17:33

Diemžēl nē, par ilgu gaidīju brīvo laiku. Tā man tagad ļoti sāpīga mācība. Drīzāk ceru uz līdzīgu atradumu, pelēkie arī jāskata uzmanīgi, un jāievāc savlacīgi, un arī jāstrādā tūlīt ar materiālu.


Lemmus 28.septembris, 17:31

Kad nākamreiz redzēšu, jācenšas atcerēties ievākt. Šī suga gan man reti gadās..


felsi 28.septembris, 17:29

Šos es laikam māku izaudzēt, vismaz 2 plazmodiji izdevās.


Martins 28.septembris, 17:16

Hmm, kaut ko es nesaprotu - te, DD, regulāri kāds ieliek citu novērojumus korekti pierakstot, kurš ir faktiskais novērotājs. Un neticu, ka Nikolajs, kā Tavs kolēģis un ļoti saprātīgs cilvēks pret to iebilstu... :)


andrisb 28.septembris, 17:16

Paldies, Julita!


dziedava 28.septembris, 15:23

Kāpēc doma par rūsaino? Un uz k'āda koka?


dziedava 28.septembris, 15:12

Ak, jā, pareizi, Tev oficiāli nododu uzdevumu pamatīgi ieurbties ragansviestu noteikšanā un kļūt par Latvijas galveno ragnsviestologu, un dot padomus citiem! :D Jo man arī līdz galam tā lieta skaidra nav. Tev vajadzētu spēt šo ģinti uzķert ātrāk! :))


dziedava 28.septembris, 15:07

Skaidrs, tad jāgaida :)


Laimeslācis 28.septembris, 14:57

Paldies, Uģi, par šo un pārējo kukaiņu noteikšanu! :)


dziedava 28.septembris, 14:48

Hmm, jā! :) Ļoti vērtīgs novērojums! Aprakstā vispār rakstīts, ka plazmodijs no balta kļūst rozā; dzeltens nav minēts, kaut gan ir ne viens vien dzeltenīgs jau bijis. Šīs vēl jāpapēta. Konkrētais ex. varētu būt traumēts, tāpēc izskatās īpatnēji attīstībā, un tieši tas ir vērtīgi - redzēt arī ne tipiskā paskatā :). Sporas atbilst T.ferruginosa.


dziedava 28.septembris, 14:45

Brefeldija LV vēl nav mikroskopiski apstiprināta - ja redz, jāvāc!


sandis 28.septembris, 14:45

Laikam jau 100% nevar. Bet par 90% teiktu, ka jā (pērnajā sezonā daudz šos redzēju, arī atkārtoti - skatot attīstībā).


sandis 28.septembris, 14:42

Te bija plānotas vēl pāris bildes sporu stadijā - bez raksturīgā saplaisājušā apvalka (šobrīd bildes nevaru pievienot, nav "pie rokas"). Svaigo eksemplāru kadri uzņemti 23.09.


sandis 28.septembris, 14:38

Likās ļoti sīkas. Kaut kad paskatīšu paraugu.


sandis 28.septembris, 14:37

OK, es vēl tajos ragansviestos putrojos, lai gan kā raganu medniekam šīs vajadzētu zināt perfekti :D


sandis 28.septembris, 14:34

Julita, ja Tu tā saki, tad vairs nešaubos :)


CerambyX 28.septembris, 14:16

Nu nav jau mans novērojums, ar savu vārdu jau nelikšu.


Martins 28.septembris, 14:03

Uģi! Ieliec novērojumu kā novērojumu! Komentārs pie parastas sugas ātri nogrims aizmirstībā.


Mari 28.septembris, 14:02

Te nu būs sporas :) Diametrs vairumam 6,0-6,5, bet ir arī ar 7 mkm un viens "monstrs" pat ar 8 mkm diametru. Sporas gaišas, masā brūnas, negrupējas. Laikam būs Aveņu gļotsēne ...


CerambyX 28.septembris, 13:53

Skaisti! :)


dziedava 28.septembris, 13:36

Vai nevar būt Hemitrichia clavata? Turpat netālu vīd arī balts jaunais.


dziedava 28.septembris, 13:35

Kā to tik droši var zināt?


dziedava 28.septembris, 13:33

Sporu stadijā jau nu ne!? Man šķiet jauna nokarenā fizāra


dziedava 28.septembris, 13:32

Nokarenā fizāra?


dziedava 28.septembris, 13:31

Vai ne drīzāk baltais, kam ar uz vecumu var būt dzeltenīgs?


dziedava 28.septembris, 13:29

Forši!


dziedava 28.septembris, 13:28

Ir šaubas, ka nav baltais?


dziedava 28.septembris, 13:05

Nu smuki! Tikai kas..? Pēdējā foto paraudziņā jau vajadzētu būt sporām - varētu paskatīt, kas mikroskopā vispār redzams, kādas un cik lielas sporas - varbūt uzvestu uz ceļa :) Uz kāda koka?


dziedava 28.septembris, 12:59

Bet nu varbūt tomēr kkas ir ievākts, tikai neizdevās īsto atrast?


dziedava 28.septembris, 12:58

Labs!! Saglabāts paraudziņš taču ir?


dziedava 28.septembris, 12:58

Vērtīgi foto, īpaši pirmie, ar zināmu sugu!


dziedava 28.septembris, 12:57

Garkājas nebūs - būs kas retāks! :)


dziedava 28.septembris, 12:56

Paraudziņu pārbaudīšu!


CerambyX 28.septembris, 12:48

Tā lai arī citi Dabasdatu lietotāji būtu lietas kursā, tad varu informēt, ka tumšā ziemasspāre (Sympecma fusca) ir beidzot atzīmējama Latvijas sugu sarakstā - 25.IX.2020, Pape, uz gaismu 1 īp. (M), Leg.N.Savenkovs :)


sandis 28.septembris, 12:44

Paldies, Uģi!


sandis 28.septembris, 12:42

Paldies, Ansi! Šī man arī likās atbilstošākā suga, bet samulsināja tas, ka aug meža vidū (pat ne mežmalā).


Martins 28.septembris, 12:36

Šīs ģints cita suga Dichomitus campestris nodēvēta par parasto lazdupiepi. Vai sugas nosaukums latviešu valodā būs degumu vai priežu, vai skujkoku lazdupiepe? Diskusija gan pasena, bet varbūt tomēr...


IevaM 28.septembris, 09:48

Manuprāt mierīgi var likt B, var būt vēli vai otrie perējumi.


IevaM 28.septembris, 09:43

Tiešām stepes čipste?


dziedava 28.septembris, 09:08

Paldies, Roland, aizdoma bija, bet līdz galam nenoticēju, jo atradu gluži nejauši - vairāk man aktuāli bija citi substrāti nekā stāvoši koki :)


lichen_Ro 28.septembris, 08:55

Leptogium saturninum ;) Šo sugu es tā arī neatradu parkā, forši ka tomēr viņa tur ir ;)


lichen_Ro 28.septembris, 08:51

Super! Vēl viena populācija! Fantastiski.


Ansis 28.septembris, 08:42

Pēc zieda krāsas un drīksnas formas, domāju ka tā pļavas pulkstenīte. Krāsa fotografējot var mainīties, bet dabā nemainās. Pļavas pulkstenītei zieda vainags lillā (1,5-2,5 cm garš), bet dižajai pulkstenītei vainags gaiši zils (3-4 cm garš, drīksnas stari daudz garāki).


de kje 28.septembris, 08:14

Kāda ziditaja suga piekunam nagos? :)


de kje 28.septembris, 08:12

Ooooo!! Super!


de kje 28.septembris, 07:55

Laabs!


de kje 28.septembris, 07:54

Labs kjēriens! :)


OKK 28.septembris, 02:08

Izskatās pēc dižās pulkstenītes, bet - nevar labi saskatīt trīsžuburainu drīksnu.


felsi 27.septembris, 22:33

8. foto no 16.09.20


felsi 27.septembris, 22:33

5. foto no 16.09.20


Wija 27.septembris, 21:51

Katrā ziņā uz skujkoka.


felsi 27.septembris, 21:38

Varbūt Linbladia tubulina? Uz priedes?


felsi 27.septembris, 21:32

Skumja ziņa, materiālu no koka nokasīt neizdevās, mikroskopā tik koka daļiņas(:


dziedava 27.septembris, 20:31

Šīs gļotsēnes uznāciens, viena pēc otras! :)


Mari 27.septembris, 20:07

Šodien, 27.septembrī, šai vietā jau izaugušas piecas dižvālenes (2.,3.att) - divas lielas, divas vēl pasīkas un viena krietni apskrubināta :)


Wija 27.septembris, 20:05

Paldies!


RedStar7 27.septembris, 17:23

Jādomā, ka sīlis. Atcerējos, ka pēc divdesmit minūtēm to redzēju kādus 200 m nostāk.


OKK 27.septembris, 17:12

Bērzu rudenssprīžmetis Ennomos erosaria


OKK 27.septembris, 16:50

Mūru samtenis


RedStar7 27.septembris, 14:25

Nav balss ieraksta, putnu kokos neredzēju. Kad dzirdēju saucienu (kādas piecas reizes kopā), nezināju, ka vālodzei šis būtu gandrīz rekordvēls novērojums, citādi būtu pievērsis vairāk uzmanības. Uz vietas salīdzināju dzirdamo saucienu ar ierakstu, izklausījās tāpat.


Ilze Ķuze 27.septembris, 11:57

Katrā ziņā var teikt, ka Mores apkārtnē saglabājušies vērtīgi meži. :) Pakalnu reljefā vietām ir skaisti, sugām bagāti egļu meži, bet mazo upīšu tuvumā var atrast jodausenes un gļotzobes.


VijaS 27.septembris, 09:54

Paldies, Uldi!


Saulītis 27.septembris, 09:37

Izskatās, ka visi retumi ir sakopojušies tieši gar GNP robežu... :D


Ivetta 27.septembris, 09:28

Paldies par palīdzību sugu noteikšanā !


Vīksna 27.septembris, 08:55

Paldies !


nekovārnis 27.septembris, 08:34

Iespējams Cynomya mortuorum


Ivetta 27.septembris, 00:48

Paldies !


Ilze Ķuze 26.septembris, 23:12

Paldies, Ivar!


Vīksna 26.septembris, 22:38

Alu pūcīte.


Ivars L. 26.septembris, 22:11

Mores apkārtne šai sugai labvēlīga, iespējams, Sudas purva faktors ir pozitīvi ietekmējošs.


felsi 26.septembris, 22:10

Paldies Laima!


felsi 26.septembris, 22:10

Toties sporu stadiju tā ar 10 dienu laikā nesagaidīju.


VijaS 26.septembris, 21:58

Paldies par piepēm, Ivar!


Laimeslācis 26.septembris, 21:37

Medniekzirneklis Micrommata virescens ;)


Mari 26.septembris, 21:02

Ātri gan tās pārvērtības notiek!!!


felsi 26.septembris, 20:49

12. foto no 15.09.20


felsi 26.septembris, 20:47

4. foto pēc dienas.


felsi 26.septembris, 20:47

6. un 7. foto pēc dienas.


VijaS 26.septembris, 19:20

Paldies, Inguna! Man it kā bija tādas aizdomas :)


felsi 26.septembris, 19:16

Man liekas, ka sēne - želejas flēbija.


Mari 26.septembris, 18:57

Paraudziņš paņemts no apaugušās, nu jau sakaltušās, sēnes. Mērogam izmantots lineāls ar mazāko iedaļu 0.5 mm, iespējams, ka kātiņš varētu būt nedaudz garāks, jo pats galiņš varētu būt nolūzis. Sporas tumšas, masā gandrīz melnas, tendence grupēties. Diametrs 10-11 mkm. Domāju, ka 6.septembrī atrastā gļotsēne uz šīs pašas kritalas (bērza kritala ar izliekumu virs zemes) ir identiska šai, dienu vēlāk konstatētai.


Ilona_rasa 26.septembris, 10:19

Marekam paldies par koksngrauža noteikšanu!


de kje 26.septembris, 09:59

Paldies Jāni :) Eh ja tu buutu komandā ...Butu daudz vieglāk


dziedava 25.septembris, 23:33

Interesanti! :) Kad tikšu mājās, papētīšu.


Laimeslācis 25.septembris, 20:51

Paldies!


andrisb 25.septembris, 20:26

Paldies, Inguna!


andrisb 25.septembris, 20:18

Paldies, Marek! Vispār biju pārsteigts ieraugot krupi meditējam meža vidū uz divu egļu kritalām. :)


felsi 25.septembris, 18:14

Vai nav briežu ksilārija?


felsi 25.septembris, 18:13

Maldinošā trihija?


felsi 25.septembris, 18:11

Varbūt irdenā arcīrija?


felsi 25.septembris, 18:08

Varētu būt paciņu ragansviests, sporu stadijā.


felsi 25.septembris, 18:07

Man liekas, ka nokarenā fizāra.


felsi 25.septembris, 18:05

Varētu būt daudzveidīgā trihija.


Mari 25.septembris, 17:36

Sākot no ceturtā attēla-mājas paraudziņš. Mērogam lineāls ar mazāko iedaļu 0.5 mm. Sporas tumšas, masā gandrīz melnas, tendence grupēties, diam. 9-10 mkm. Preparāta fonu biezā slānī noklāja balti krikumiņi, šķiet, apvalka apsarme.Diemžēl kapilīciju neizdevās atrast ...


Mari 25.septembris, 17:26

Trešais un ceturtais attēls - mājas paraudziņš pēc dienas un divām. Bija doma, ka veidosies paciņu ragansviests.


nekovārnis 25.septembris, 16:28

Bez citām pazīmēm brūnajam varžurupim acs zīlīte vertikāla nevis horizontāla. (Tas tā, ja nav bijusi kļuda ievadot nosaukumu :))


Laimeslācis 25.septembris, 13:56

Paldies, Uģi, par noteiktajām sugām un labojumiem! :)


CerambyX 25.septembris, 13:00

Pirmajā foto - atraitnīšu raibenis (Argynnis laodice)


Laimeslācis 25.septembris, 11:09

Paldies!


Ivars L. 25.septembris, 10:52

Šķiet, piepēm viena gada laikā var gadīties arī divi pieaugumi, bet jā, izskatās, ka 20-30 gadi - uz šo eksemplāru bez lamāšanās var attiecināt vārdu salikumu "vecā piepe!".:D


OKK 25.septembris, 10:11

Skaiti gadskārtas, līdz 30.


DD 25.septembris, 09:29

Paldies par apstiprinājumu!


DD 25.septembris, 09:29

Ivar, cik viņai tādai milzīgai varētu būt gadi?


DD 25.septembris, 09:28

Brūnganējošā briorija Bryoria fuscescens, nav gan sarakstā


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2020
© dabasdati.lv
Saglabāts