Aktīvie lietotāji: 42 Šodien ievadītie novērojumi: 2 Kopējais novērojumu skaits: 1222791
Tu neesi reģistrējies
Rakstu arhīvs
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Dabasdati.lv ziņojumu apkopojums: 2021. gada aprīlis-jūnijs
Pievienots 2021-08-05 16:28:29

Gada otrais ceturksnis, kas ietver pavasara beigas un vasaras sākumu, dabas novērojumu ziņā mēdz būt bagātākais no visiem. Visu interesanto, kas atrasts un izpētīts, nemaz nav iespējams aptvert vienā īsā pārskatā.

Šajā ceturksnī ļoti aktīvi notika datu vākšana 3. Latvijas ligzdojošo putnu atlantam (LLPA3), kā rezultātā aprīlī un maijā putnu novērojumu īpatsvars pārsniedza 90% un ceturksnī kopumā bija 87,6% (128 901 novērojumi – apmēram par 26 000 vairāk nekā pagājušā gada 2. ceturksnī; infografika pārskata beigās). Otro vietu, kā ierasts, ieņēma tauriņi (4123 novērojumi jeb 2,8%), kuru ziņošanu veicināja Gada garākās dienas dienastauriņu vērošanas izaicinājums, savukārt trešajā vietā pirmo reizi pārskatu sagatavošanas vēsturē vaskulāro augu vietā ierindojās vaboles (2987 jeb 2% no visiem novērojumiem).

Sākot apskatu no lielākiem dzīvniekiem, jāatzīmē Mārtiņa Brieža 9. maijā pie Liepājas ezera labi dokumentēts zeltainais šakālis Canis aureus – nesens ienācējs Latvijas faunā.


Zeltainais šakālis Canis aureus pie Liepājas ezera
09.05.2021. Foto: Mārtiņš Briedis

Izmantojot izdevību, atgādinu, ka turpinās datu vākšana Eiropas zīdītāju atlantam, tādēļ visi ir aicināti ziņot arī bieži sastopamu zīdītāju sugu novērojumus!

Latvijas putnu sugu sarakstam šajā ceturksnī piepulcējusies jauna suga – melnplecu klija Elanus caeruleus, kuru Kolkā, jau daudzas dienas pēc kārtas vērojot migrējošos putnus, 1. maijā sagaidīja Edgars un Vladimirs Smislovi. Klija apmeta loku virs Ūšu pļavas un aizlaidās ziemeļu virzienā. To novērot izdevās arī Valtam Jaunzemim.

Šopavasar reģistrēti divi sārtā strazda Pastor roseus novērojumi ar fotoattēliem – šie puti pamanīti netālu no Kolkasrga 12. maijā (Ritvars Rekmanis, Ivars Brediks u.c.) un Kandavas novada Matkulē 28. un 29. maijā (Vita Puhevica). Tie ir attiecīgi 11. un 12. sugas novērojums Latvijā.


Sārtais strazds
Pastor roseus Matkulē 2021. gada maijā. Foto: Vita Puhevica

Ivars Brediks un Māris Strazds 21. maijā pie Mērsraga novēroja jūras tārtiņu Charadrius alexandrinus (7. novērojums Latvijā; putni.lv).

Tradicionālajā vietā – Kaņiera ezerā – vairākkārt konstatēti lielgalvji Netta rufina: 11. aprīlī pāri un divus tēviņus novēroja Sandis Laime un Dana Heiberga, 15. aprīlī vienu tēviņu Ilona Gaile, savukārt 16. jūnijā ligzdu uzskaites laikā pāri novēroja Ivo Dinsbergs un izpostītu ligzdu atrada Viesturs Vīgants ar Anci Priednieci (suga noteikta pēc atrastās spalvas ligzdā, konsultējoties ar ārzemju ekspertiem). Lielgalvja ligzdošana Kaņiera ezerā jau bijusi pierādīta Otrā Latvijas ligzdojošo putnu atlanta (LLPA2) laikā (Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017, 2021), kad pīļu medībās nošauti vairāki jaunie putni (putni.lv).


16. jūnijā Kaņiera ezera ligzdā atrastā lielgalvja
Netta rufina spalviņa. Foto: Viesturs Vīgants

Lielgalvji novēroti arī otrā to biežākajā novērošanas vietā Sātiņu dīķos (Maris Jaunzemis 26. jūnijā nofotografējis mātīti un Raimonds Sīmanis 27. jūnijā – tēviņu).

Jūras krastā pie Mērsraga no 30. maija līdz 4. jūnijam bija sastopami zīda gārņi jeb mazie baltie gārņi Egretta garzetta (sākumā 3 putni, vēlāk 2). Pirmais tos 30. maijā novēroja Viesturs Vīgants.


Trīs zīda gārņi
Egretta garzetta (no kreisās) kopā ar lielo balto gārni 30.05.2021. Foto: Viesturs Vīgants

Salīdzinošai daudz šogad novērotas lielās stērstes Emberiza calandra – četrās dažādās Latvijas vietās (Ritvars Rekmanis 2. maijā pie Liepājas ezera, Jānis Jansons 15. maijā pie Vārtājas, Mārtiņš Platacis un Andris Klepers 18. maijā Nītaures apkārtnē, Mareks Kilups 14. jūnijā Pāvilostas novadā un Ieva Mārdega tajā pašā vietā 30. jūnijā (pēdējā datumā novērots pāris!)). Šajā gadsimtā sugai ligzdošana Latvijā nav pierādīta (Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017, 2021).

Interesanta bija milzīgā ceļojošo ziemas žubīšu Fringilla montifringilla koncentrācija Rīgā, Biķernieku mežā aprīlī (konstatēti vairāk nekā 5000 putnu vienlkopus – lielākais novērotais skaists pavasarī), ko iespaidīgos kadros 22. aprīlī fiksēja Edagrs Smislovs.


Ziemas žubīšu
Fringilla montifringilla bars Biķernieku mežā 22.04.2021. Foto: Edgars Smislovs

Turpinājumā par aktualitātēm bezmugurkaulnieku faunā. Iveta Leiskina 11. jūnijā kādā kāpņu telpā Daugavpilī nofotografēja pēc izskata necilu naktstauriņu, kas izrādījās laimiņu mazsprīžmetis Scopula marginepunctata – suga, par kuras sastopamību Latvijā bija atrodamas tikai senas norādes literatūrā (latvijasdaba.lv), bet kura jau bijusi izslēgta no Latvijas faunas saraksta. (Cik interesantu sugu mēs varbūt šādi ikdienā palaižam garām, vienkārši noslinkojot, nodomājot, ka gan jau tas nav nekas īpašs?)


Laimiņu mazsprīžmetis Scopula marginepunctata Daugavpilī
11.06.2021. Foto: Iveta Leiskina

Starp neparasti daudzajiem vaboļu novērojumiem ir arī četras Latvijai jaunas sugas – tās visas konstatētas, pateicoties entomologam Dmitrijam Teļnovam. Tās ir 17. aprīli Limbažu novadā atrastā ēnvabole Hypulus bifasciatus, 14. jūnijā Inčukalna novadā konstatētais īsspārnis Gyrophaena manca, kā arī divas agrāk ievāktas kailvaboļu sugas – 2017. gada augustā Stopiņu novadā ievāktā Leiodes rufipennis un 2018. gada augustā Kukaiņu nakts pasākumā netālu no Šlīteres bākas Dundagas novadā uz gaismu atlidojusī vabole Hydnobius tibialis (visas četras vaboles noteiktas laboratorijā).

Tomēr jaunu blakšu sugu Latvijas faunai bija vairāk – veselas 7. Uģis Piterāns noteica jau 2020. gada aprīlī Mareka Ieviņa Kolkas apkārtnē atrasto un ieziņoto vālīšblakti Berytinus montivagus, savukārt Kārlis Freibergs konstatēja divas mīkstblakšu sugas – 2. maijā Rīgā atrada mīkstblakti Chlamydatus evanescens un 27. jūnijā Rucavas novadā no krūkļa izkratīja mīkstblakti Apolygus rhamnicola. Kārļa Freiberga "kontā" ir arī divas jaunas zemesblakšu sugas –16. maijā Rīgā no tūjas izkratītā Orsillus depressus un 26. jūnijā Rucavas novadā zem velnarutku grābeklītes atrastā Emblethis denticollis. Trešo jauno mīkstblakšu sugu (Heterogaster artemisiae) atrada Uģis Piterāns 16. jūnijā Daugavpils novadā. Jaunu bruņublakšu sugu – Eurygaster austriaca – konstatēja Mareks Ieviņš, 16. maijā Melnsila apkārnē, pārlūkojot izskalojumu joslu pie jūras. Tajās maija dienās Rīgas līča krastā bija saskalots milzīgs daudzums kukaiņu, un Mareks toreiz rakstīja, ka "vislabākais entomoloģiskais instruments būtu lāpsta".


Bruņublakts Eurygaster austriaca 16.05.2021. jūras malā netālu no Melnsila. Foto: Mareks Ieviņš


2021. gada maija vidū bija vērojams, kā putni, tostarp dzeltenās cielavas Motacilla flava, barojas ar Rīgas līča krastā saskalotajiem kukaiņiem. (Visi attēlā redzamie melnie punktiņi ir vaboles un citi kukaiņi.)
Foto: Mareks Ieviņš

Gļotsēņu pētnieki šajā ceturksnī gādāja par četrām Latvijai jaunām gļotsēņu sugām Latvijas sarakstam, mikroskopējot gan agrāk, gan nupat ievāktos paraudziņus – Laimas Birziņas Garkalnes novadā 2021. gada martā atrastā gļotsēne tika noteikta kā šaubīgā trihija Trichia ambigua, Ingunas Riževas Tukuma novadā 2021. gada martā atrastā gļotsēne – plakanā mizaine Perichaena depressa, Evitas Oļehnovičas Rēzeknes novadā 2020. gada jūnijā atrastā gļotsēne (mikroskopēja Julita) – graciozā cilindrīte Stemonitopsis amoena. 2021. gada jūnijā Siguldas novadā Julita atrada vēl vienu jaunu sugu – Dudkas aveņgļotsēni Tubifera dudkae. Pirmoreiz Latvijā mikroskopiski apstiprināts arī vidējais ragansviests Fuligo intermedia, Julitai mikroskopējot Vijas Sīmansones 2020. gada jūlijā Sējas novadā ievākto paraudziņu.


Šaubīgā trihija Trichia ambigua. Foto: Laima Birziņa

Jauna suga nākusi klāt arī sēņu sarakstam – reģistrēts pirmais apstiprinātais novērojums Latvijā kaussēnei Plectania melastoma, ko Engures novadā 2021. gada aprīlī atrada un Latvijas Nacionālā dabas muzeja fungārijam ievāca sēņu eksperte Diāna Meiere. Šai sugai ir plašs izplatības areāls, taču visur tā sastopama reti vai pat ļoti reti.


Kaussēne Plectania melastoma 17.04.2021. Engures novadā. Foto: Diāna Meiere

Konstatēta arī viena jauna sūnu suga – Ansis Opmanis Jāņu dienā Ērgļu novadā uz palos applūstošiem granīta akmeņiem atrada reti sastopamu kalnu sugu – Rugela kažoceni Anomodon rugelii.


Rugela kažocene Anomodon rugelii. Foto: Ansis Opmanis

Savukārt Sandis Laime uz dolomīta plāksnes pie Lauciņu karjera Cēsu novadā atrada cieto alvejīti Aloina rigida, kas līdz šim Latvijā bija konstatēta tikai 1975. gadā Valkā.

No interesantiem augu atradumiem jāmin Andra Erta trīs vietās Daugavpils novadā konstatētā iesārtā zeltstarīte Gagea erubescens un Anša Opmaņa 28. maijā Priekuļu novadā jaunā vietā atrastā meldru kosa Equisetum scirpoides; līdz šim šī kosu suga bija zināma un saglabājusies tikai vienā atradnē, kas atklāta pirms 98 gadiem.


Meldru kosa Equisetum scirpoides. Foto: Ansis Opmanis

1000 novērojumu slieksni gada 2. ceturksnī pārsniedza 33 ziņotāji, no kuriem sešiem bija pat vairāk par 5 tūkstošiem novērojumu (Andrim Dekantam 10 591 (!), Edgaram Smislovam, Aigaram Kalvānam, Normundam Zeidakam, Edgaram Dzenim un Ritvaram Rekmanim).

Visvairāk fotogrāfiju ceturksnī pievienojuši Mareks Ieviņš, Vija Sīmansone un Valda Ērmane.

Ilze Priedniece

2021-08-02

Pēdējie novērojumi
Anser sp. - 2021-09-19 Bounijs
Caucasotachea vindobonensis - 2021-09-12 patigunta
Asio otus - 2021-09-18 Zigurds Krievans
Hypoxylon howeianum - 2021-09-04 felsi
Fuligo septica - 2021-09-04 felsi
Cribraria cancellata - 2021-09-04 felsi1
Siphoptychium violaceum - 2021-09-04 felsi
Nezināms
@ Ornitologs
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri novērojumiem
Tasty_Y 19.septembris, 02:31

Ir citi, jo var redzēt ka šiem ir salauztas lupas, vai vel nav izveidojušas. Jūsu gliemežiem dzīvē veicas labāk.


patigunta 19.septembris, 02:26

Atsevišķais Caucasotachea vindobonensis novērojums https://dabasdati.lv/lv/observation/tvduu6c9mn5blsg1nr9018sn54/


patigunta 19.septembris, 02:22

Šis ir cits Caucasotachea vindobonensis eksemplārs vai eksemplāri, nekā manis atrastais :)) Vismaz man tā šķiet.


Zigurds Krievans 18.septembris, 23:35

Pieliku vēl bildi, kur noņēmu shadows


dziedava 18.septembris, 23:14

Ņemot vērā ļoti sīko augumu un mazās sporas, šobrīd palika viens variants - Stemonitopsis gracilis. Paskati šo versiju arī ar savu aci pēc aprakstiem un foto. Citu versiju šobrīd man arī nav. Šī diezgan labi atbilst :)


dziedava 18.septembris, 23:07

Ja pataustītu, būtu cietas, kādas gļotsēnes parasti nav. Šīs ir kādas no nektrijām


dziedava 18.septembris, 22:19

Sporām nav 1000x palielinājums? Pirmais, kas pēc cilindrīšu atslēgas jāskatās, vai sporas ir kārpainas vai ar tīkliņu. Te īsti nevar saprast, bet man šķiet, ka te ir tikai 400x


dziedava 18.septembris, 22:12

Varens darbs un varen labi sanācis! Kad būšu brīvaka, paskatīšu.


VijaS 18.septembris, 21:49

Divas dienas tapusi mikroskopija...


ekologs 18.septembris, 21:27

Paldies! :)


Vīksna 18.septembris, 20:56

Paldies !


andrisb 18.septembris, 20:35

Paldies, Julita!


dziedava 18.septembris, 19:55

Pūkainās varētu būt ar sēni


dziedava 18.septembris, 19:52

2. foto tik glīta kompozīcija :)


dziedava 18.septembris, 19:51

Kas ir brūnās galviņas 1. foto, grūti saprast, bet 2. foto izskatās nokarenā fizāra


nekovārnis 18.septembris, 19:35

Jā, es ar vairāk sliecos uz S.obscura pusi.


nekovārnis 18.septembris, 19:33

Hm, skatoties uz vēdera apakšu šķiet ka tomēr Xanthogramma pedissequum - Neredzu dzelteno joslu gar sānu. Būs jāpameklē vairāk informācijas.


picapica 18.septembris, 17:53

Paldies:)! Daudz šogad peļkājīšu laikam...


dziedava 18.septembris, 12:35

O, lampītes! Sen neredzētas! :) Droši vien garkājas, izskatās garas (pāris mm)


IlzeP 18.septembris, 11:44

Ir, ir, tumšais, pēdējā bildē labi redzama baltā josla pēdas apakšā.


Vīksna 18.septembris, 09:25

Varētu būt tumšais kailgliemezis.Tikai nedaudz mazāki par milzu un vecs paliels mežs ar lieliem ozoliem.


Vīksna 18.septembris, 09:02

Paldies !


ekologs 18.septembris, 07:16

Gāju cauri un sāku domāt, vai gadījumā nav Silpha obscura?


Arnis2 18.septembris, 06:02

Ezeru ķauķis?


felsi 18.septembris, 00:03

Apsveicu! Šitādas un līdzīgas var atrast tik tad, ja iekrīti ar degunu sūnās, šodienas personīgā pieredze :)


VijaS 17.septembris, 23:23

Reāli jau tur nekāda augļķermeņa vairs nebija, tīra sporu masa, pirmajā mirklī pat nedomāju par gļotsēnēm, tikai vēlāk sāku aizdomāties... Labi ka paraudziņu ievācu!


dziedava 17.septembris, 23:18

Izskats aizdomīgs, bet sporas un biotops ļoti atbilst, jā!


VijaS 17.septembris, 23:09

Skaisti! Apsveicu!


VijaS 17.septembris, 23:07

Julita, šitas melnais pulveris varētu būt melnā plaispika?


angel 17.septembris, 22:42

Nevarēju nereaģēt uz to, ka Cēsīs iespējami varēs novērot 200.sugu, bet neatradu pašu sākotnējo ziņu. Vienreizēji! Apsveicami!!! Kā nesenai novērotājai Smiltenes novadā - ko iekšzemē darīt, neesam pie Lubāna ezera, bet retumis pa vienai sugai parādās, kā nejauši ar riteni maijā, braucot, stepes lija, tad dīķos arī rudenī pa kādai sugai ieklīst. bet kopumā, nekā no jūras piekrastes migrantiem. Ko vēl gaidīt rudens migrācijā?


andrisb 17.septembris, 21:21

Pievienojos sveicējiem!


Lemmus 17.septembris, 20:35

Paldies par apstiprinājumu,Ivar!


Vīksna 17.septembris, 20:11

Apsveicu !


dziedava 17.septembris, 20:09

Par šo gandrīz jābrīnās, ka vēl nebija atrasta (noteikta?), jo visās apkārtējās valstīs ir, tikai Latvija tāds baltais plankums, turklāt nosakāma jau pēc ārējām pazīmēm - rievots kātiņš un plakana diskveida galviņa - izskatās kā mazas sēnītes :)


felsi 17.septembris, 17:29

Man liekas, ka paraugu ievācu, jācer!


Edgars Smislovs 17.septembris, 17:28

Rubenis/mednis(?).


OKK 17.septembris, 17:01

Odze


IlzeP 17.septembris, 16:02

Pareizi būtu ieķeksēt "gredzenots putns" (šim ieķeksēju).


Ivars L. 17.septembris, 15:54

Hm, re kā! Paldies, Julita par ID!


forelljjanka 17.septembris, 15:20

Ātrumā liekas ,ka dzeguze,bet,vari papētīt variantus pats: https://www.featherbase.info/uk/order/ Sloka,mežirbe un t.t.


Lemmus 17.septembris, 14:29

Likās tiesām balts,vai arī pamatīgi izbalējis:))


dziedava 17.septembris, 13:39

Mikro-foto te: https://www.facebook.com/groups/myx.lv/posts/620710875764070/


dace_bio 17.septembris, 13:24

Xanthoria sp. Iespējams X polycarpa


dace_bio 17.septembris, 13:22

Gaidim taisnība ;) Chaenotheca ferruginea


dace_bio 17.septembris, 13:21

Peltigera sp.


dace_bio 17.septembris, 13:20

Peltigera sp.


dace_bio 17.septembris, 13:19

Arthonia vinosa


Edgars Smislovs 17.septembris, 13:13

Var būt lauku balodis? http://www.putni.lv/colpal.htm http://www.putni.lv/coloen.htm


Izabella 17.septembris, 11:29

Barā gredzenots putns. Informāciju par gredzenu nosūtīju Dmitrijam. Kā pareizi pievienot gredzenota putna novērojumu?


dziedava 17.septembris, 09:42

Bet es šīm vēl neesmu ķērusies klāt :(. Jau sen gatavojos..


dziedava 17.septembris, 09:41

Hmm, šūnainā? Man šobrīd izskatās pēc kādas retākas avenītes no Tubifera grupas. Tipa - jauna suga Latvijai :)


dziedava 17.septembris, 09:39

Tiešām iekšā balts vai tomēr izbalējis dzeltenais? :)


fotonieks 17.septembris, 08:55

Kā vienmēr, paldies!


fotonieks 17.septembris, 08:54

Paldies, atkal par precizējumu.


felsi 16.septembris, 22:50

4. foto pēc dienas.


VijaS 16.septembris, 22:46

Pēdējā bildē, tie melnie pušķīši, ir kazeņu metatrihija, varētu ielikt atsevišķā novērojumā.


dziedava 16.septembris, 22:01

Skaisti sabildēts :) . Dzelteni bumbuļi mēdz būt tām, kuru attīstība pārtraukusies


sandis 16.septembris, 21:34

Augstu lidoja, virsasti labi nevarēja redzēt, bet labākajā sānu kadrā izskatījās, ka ir balta virsaste? (Laikam gļuks.) Tā it kā bija noteicošā pazīme, pēc kā vadījos. Bet biksim droši vien būtu asāk iezīmēta melnā spārnu un astes apmale, tā ka - būs vien gaišais peļu :)


CerambyX 16.septembris, 20:47

Manuprāt gaišs peļu?


forelljjanka 16.septembris, 16:19

3. foto-cekuldūkuris.


dace_bio 16.septembris, 15:38

Uģim taisnība, Vulpicida pinastri


fotonieks 16.septembris, 15:35

Skaists.


fotonieks 16.septembris, 15:34

Atkal, paldies!


dace_bio 16.septembris, 15:21

Lecanora sp.


Ilze Ķuze 16.septembris, 14:56

Interesanti, vai kokvilnas anomoporija vairs nav interesants novērojums? :)


patigunta 16.septembris, 14:46

Paldies Tasty, 1-6 bildes praktiski no vienas pļavas, 7,8 no mazliet attālākas zaru kaudzes. Jāpārbauda vēlreiz punkta precizitāte un jāievada rievotais vīngliemezis kā atsevišķs novērojums. Tur gan gar ceļmalu slamstās tipi, kas met kāru aci pat uz manu vienātruma velo un piedāvā iedzert 3 veidu dzērienus, sākot ar alu.


dace_bio 16.septembris, 14:29

Šķiet, ka Pertusaria pertusa


Tasty_Y 16.septembris, 10:23

Vai visas fotogrāfijas ir no vienas un tas pašas vietas? Foto 2 un 3 ir Caucasotachea vindobonensis.


zane_ernstreite 16.septembris, 10:13

Paldies!


asaris 16.septembris, 10:12

Mājas strazdi, riekstrožiem būtu daudz masīvāks knābis


IlzeP 16.septembris, 09:15

Iespaidīgi!


OKK 15.septembris, 23:37

Parastais dziedātājsienāzis


nekovārnis 15.septembris, 22:52

Paldies, Uģi! :)


vizmakrasta 15.septembris, 22:21

Sirseņpūznis.


dziedava 15.septembris, 21:26

Šai vairāk neko nevajag pārbaudīt? Tad man šodien veicies ar divām retajām :).


Ivars L. 15.septembris, 21:17

Pārdomāju. Kopskats, aķ izmērs, augšana uz stumbeņa, vecāko ikgadējo slāņu konsistence tomēr vairāk vedina domāt par Resinoporia.


andrisb 15.septembris, 21:14

2.foto redzamas trīs lipares. Par purvu - ortofoto redzamais “zirnekļu tīkls” ir lielo pārnadžu (staltbriežu,…) iemītas takas ar ūdeni, nevis bebru grāvīši, slapjš, bet ejams.


dziedava 15.septembris, 21:11

Tu neteici, ka biezā slāņpiepe (vtml.)?


Ivars L. 15.septembris, 20:35

Senlaiku dore tā, protams, nav. PSRS laiku? Ja atcerēšos, pajautāšu zemes īpašniekam, varbūt viņš zinās.


dziedava 15.septembris, 20:12

Tās nagliņas smukas, bet tas kaltais dobums! Kaut kas nesens varētu būt?


zane_ernstreite 15.septembris, 19:34

Paldies!


felsi 15.septembris, 19:28

Kaut kā gribas Jums abām piebalsot!:)


zane_ernstreite 15.septembris, 16:39

Tā likās, bet esmu nedaudz izsitusies ārā no tēmas... Paldies!


zane_ernstreite 15.septembris, 16:38

Paldies!


OKK 15.septembris, 16:36

Lielais meža raibenis


OKK 15.septembris, 16:35

Mazais nātru raibenis


zane_ernstreite 15.septembris, 16:14

Še tev! Un biju tik pārliecināta. Paldies!


zane_ernstreite 15.septembris, 15:30

Nu kur tad tik stulbi sajaucu... Paldies!


asaris 15.septembris, 14:30

Varētu būt mainīgā pacelmene


Izabella 15.septembris, 13:37

Paldies, Rūta!


Edgars Smislovs 15.septembris, 11:38

Iespējams kāds no ķauķīšiem.


kamene 15.septembris, 11:02

Paldies, Julita. Man arī tāpat. Jo vairāk esmu redzējusi, jo mazāk zinu...


Līga Strazdiņa 15.septembris, 09:47

Konsistence stingra, grūti noplēsu gabaliņu, tāpēc atmetu sākuma versiju par L.mollis. Skāriena vietas negribīgi krāsojās, tādēļ par jungūniju arī nebiju droša


Līga Strazdiņa 15.septembris, 09:42

Paldies!


Sanita Putna 15.septembris, 09:28

Paldies! Paraudziņš ir, būs kaut kad jāmēģina nogādāt uz noteikšanu.


Ivars L. 15.septembris, 08:15

Leptoporus mollis vai Rhodonia placenta. Vairāk tā kā pirmais, šķiet.


dziedava 15.septembris, 06:43

Tad jau ir cerības uz drošāku noteikšanu :)


felsi 15.septembris, 06:41

Paldies par noteikšanu!


dziedava 15.septembris, 06:25

Skaista krāsu maiņa :)


dziedava 14.septembris, 22:45

Kaut kas interesants!!


IevaM 14.septembris, 21:54

Ir paraudziņš :)


Edgars Smislovs 14.septembris, 21:50

Bet tas tak ir lielais.


VijaS 14.septembris, 21:27

4. - 8. bildes 10. septembrī. Dabā izskatījās koši dzeltens, košāks nekā redzams bildēs. 8. bildē paraudziņš tajā pašā pēcpusdienā, 9. bildē - tas pats paraudziņš 14. septembrī, pēc pāris dienu žūšanas atvērtā traukā; visa dzeltenā krāsa izbalējusi, un iekšas tagad izskatās baltas.


VijaS 14.septembris, 21:18

10. - 12. bildes pēc nedēļas, 10. septembrī. Ļoti trausla, pieskaroties sabirst, bet melnās krāsas tik pat kā nav.


VijaS 14.septembris, 21:06

Piektā bilde - pēc nedēļas, 10. septembris.


nekovārnis 14.septembris, 21:02

Paldies, Rūta! :)


dziedava 14.septembris, 20:34

Ragansviests ar violeto ragansviesteni (sēni) :)


dziedava 14.septembris, 20:29

Skaistums! :) Tagad sācies smuko grūti nosakāmo laiks. Visādas tādas baltipelēkas bumbiņas ar un bez kātiņiem visdrošāk noteikt mikroskopējot..


dziedava 14.septembris, 20:26

Cik skaisti! Uz ķērpja! :)


Arnis2 14.septembris, 18:48

Ūdensvistiņa


andrisb 14.septembris, 17:46

Paldies par noteikšanu!


marsancija 14.septembris, 17:08

Ir gan gredzenots putns.


marsancija 14.septembris, 17:06

Paldies par izsmeļošo skaidrojumu! Jā arī mārītes ir redzētas liedagā.


roosaluristaja 14.septembris, 13:52

Ar piepēm nekāda sakara


CerambyX 14.septembris, 12:38

Jā, it kā internetā raksta, ka varbūt nepieaugušie īpatņi tiešām dzīvo saistībā ar skudrām (lielajām Formica sp.), bet tajā pašā laikā raksta, ka tā saistība nav īsti skaidra. Cik esmu šos nepieaugušos īpatņus sastapis, tad nevarētu teikt, ka bija tieši pie pūžņa vai sajūtami stingrā korelācijā ar skudrām. Vairāk sajūta, ka šo sugu visvieglāk atrast ir tīruma āboliņa (Trifolium arvense) pudurīšos. Varbūt, ka tā maskēšanās par skudru tīri aizsardzības nolūkos ar domu, ka varbūt skudrai līzdīgam kukainim mazāk kāds uzbruks? Kas zin.


OKK 14.septembris, 11:22

Catocala fraxini


OKK 14.septembris, 11:02

Pieņemu, viņa iekļūst skudrupūznī (ar laiku), kopā ar citām skudrām vācot materiālus skudrupūznim, bet tad noteikti notiks kaut kas nelabs (daba...).


OKK 14.septembris, 10:54

Ko par viņu domā viss pārējais blakšu leģions?


OKK 14.septembris, 10:50

Blakts "maskējas" kā skudra?


IlzeP 14.septembris, 10:38

Ja mikologu grupa noteica, tad gan jau ir!


Kiwi 14.septembris, 09:49

Neesmu esksperte, ja nav pareizi, tad saprotu, ka administrators vai kāds no ekspertiem var labot nosaukumu. FB Mikologu grupā noteica, ka pārslu tīmeklene, tāpēc arī norādīju, bet varu dzēst, ja nav pareizi.


IlzeP 14.septembris, 07:52

Nezinu, vai to tik droši var pateikt, ka tieši pārslu (?) - Lielajā sēņu grāmatā rakstīts, ka bālā tīmeklene no pārslu atšķiras ar pelargoniju smaržu un šaurākām sporām...


Ivetta 14.septembris, 06:41

Paldies, Uģi!


Vīksna 14.septembris, 00:05

Paldies !


CerambyX 13.septembris, 23:52

Kaut kādos brīžos kukaiņus mēdz tā vējš sapūst liedagā vai arī kā citādi tie lidojot savā gaitā vienkārši atduras pret jūru kā pret lielu barjeru. Noteiktos periodos ir kādām noteiktām sugām lielāki aktivitātes brīži (tā jau gluži prom no koka mežā šīs neaizpūš līdz jūrai - tām ir aktīvi jālido) - ja šajās dienās koku vairoglbaktīm ir bijis 'lidojamais' garastāvoklis, tad nu var tās lielākā skaitā sakoncentrēties liedagā. Līdzīgi arī Elasmostethus ģins slaidvairoglblaktis var būt simtos un pat tūkstošos (šogad vietām tā bija). Tāpat arī mārītes mēdz būt simtos vai dažādi lapgrauži, vai pavasarī, kad lido visi kukaiņi, tad dažos simtos metru var būt daudzi simti dažādu kukaiņu sugu :)


marsancija 13.septembris, 23:46

Paldies! Bet ko viņas kuplā skaitā darīja Kurzemes jūrmalas piekrastē? Visas devās no ūdens, krasta virzienā.


zemesbite 13.septembris, 23:34

Paldies, Uldi! :)


CerambyX 13.septembris, 23:30

Droši vien Ķīnas cimdiņkrabja fragments (vēders).


dziedava 13.septembris, 22:34

Paldies! Šī tiešām bija jāatrod ;). Ja nepētītu sūnas uz koka, tumšās bumbiņas nepamanītu nekādi


kiksiite 13.septembris, 22:18

Šis būs sisenis


zemesbite 13.septembris, 22:17

Piepes garšā. :)


Ivars L. 13.septembris, 22:11

Rūgtums emocijās vai piepes garšā?:)


zemesbite 13.septembris, 21:59

Apsveicu ar atradumu! :)


zemesbite 13.septembris, 21:58

Oho!


zemesbite 13.septembris, 21:54

Man likās pēc egles, bet nestrīdos, varbūt tiešām priede. Kaut kāds rūgtums ir.


Ziemelmeita 13.septembris, 21:52

Tā būs pārslu tīmeklene (Cortinarius hemitrichus)


zemesbite 13.septembris, 21:46

Par velti pieminēju preperēšanu - kāds tiešām jau to bija izdarījis. :D


felsi 13.septembris, 21:41

Ja smalki iesktās, ir atšķirība plazmodijā: gludajam ragansviestam tādas kā treknāki slidīgākas nūdeles, bet baltajam smalkāki zariņi kopā salipuši, nu tas tā iztēlei:)


IlzeP 13.septembris, 21:05

Ok, paldies!


roosaluristaja 13.septembris, 21:00

Sīkās tintenes, izņemot dižbara tinteni, bet mikroskopijas praktiski nav iespējams atšķirt


IlzeP 13.septembris, 20:51

Vai varētu būt zaķkājas tintene?


dziedava 13.septembris, 20:51

Nu, vo - uzmini nu no plazmodija! :)


felsi 13.septembris, 20:48

Wou!


felsi 13.septembris, 20:47

Super!


felsi 13.septembris, 20:46

Paldies Agri, mazliet apstulbu, ir vai nav!


felsi 13.septembris, 20:46

Pievienoju mikroskopiju, sporas 5-6 mkm.


OKK 13.septembris, 20:42

Lielais meža raibenis


felsi 13.septembris, 20:12

Pievienoju 2 foto, kas izauga pēc dienas no baltā plazmodija, un nomainīju sugu!:)


Ziemelmeita 13.septembris, 20:09

Tad tā arī droši vien būs, paldies par palīdzību


roosaluristaja 13.septembris, 20:01

Ja bija kā krokas, tad želejas flēbija ir ticamākais variants. Viņai kā reiz ir krokaina apakša


Ziemelmeita 13.septembris, 19:45

Galīgi gluda apakša nebija,drīzāk kā krokas. Bet bija tik mīksta,ka juka ārā,lai kārtīgi apskatītu. Līdz šim neesmu tikusi skaidrībā, kas tas īsti ir.


roosaluristaja 13.septembris, 19:37

Nu flēbijas nav piepes. Ja apakšpusē bija poras, tad var būt arī violetpiepe. Tiesa violetpiepes nevarētu raksturot ar "ļoti mīksta"


Ziemelmeita 13.septembris, 19:33

Man arī tā likās, bet bija vēl variants veca violetpiepe. Tad nu nezinu kas īsti.


roosaluristaja 13.septembris, 19:24

Varētu būt želejas flēbija


Ivars L. 13.septembris, 18:18

Kritala neizskatās pēc egles. Vairāk pēc priedes. Nereti substrāta sug tomēr ir ļoti svarīga - šoreiz, laikam, ne tik ļoti. Piepe varētu būt rūgtā mīkstpiepe.


Ivars L. 13.septembris, 18:10

Var jau būt, ka būtu pieticis ar vairāk fotogrāfijām no dažādiem rakursiem, t.sk. tas augļķermenis, kas daļēji redzams bildes labajā apakšējā stūrī. Bet saprotu, ka šis vairāk smukumam, ne 'preparēšanai' (gan jau tik un tā kādz gliemezis to nopreparēs vakariņās).


Ivars L. 13.septembris, 18:04

Varbūt, tikai kurš preparēs, un zinās, kas tur iekšā konkrēti meklējams? :)


IevaM 13.septembris, 18:02

Paldies! Izskatījās eksotiskas :)


roosaluristaja 13.septembris, 17:25

Pacelmene nebūs. Vecas celmenes


Vabale 13.septembris, 16:09

Paldies!


zemesbite 13.septembris, 15:36

Labi, atzīmēšu arī kā kribāriju nenoteiktu.


dziedava 13.septembris, 15:31

Var, jā, ja nevajag pašai priekš sevis atzīmēt arī kribrāriju sp. atsevišķā novērojumā


zemesbite 13.septembris, 15:31

Jā, tāda grezna! :)


dziedava 13.septembris, 15:29

Smuka sēne :)


zemesbite 13.septembris, 15:28

Tad novērojumu lieku kā kribāriju pilārsēni?


dziedava 13.septembris, 15:24

Sarkanbrūnās ir gļotsēnes, visdrīzāk kribrārijas, tātad sēne - kribrāriju pīlārsēne Stilbella byssiseda. Bet kribrārijas visdrīzāk nenosakāmas līdz sugai - arī mikroskopējot apsēņotus eksemplārus noteikt grūti.


zemesbite 13.septembris, 15:20

Es tā īsti pat nesaprotu kas tur ir. Baltā ir sēne, to zinu. Tātad uz gļotsēnēm, bet vai tur nav arī ķērpji? Pieliku vienu tuvplānu, bet skaidri saskatīt tur neko nevar :(


de kje 13.septembris, 15:20

Pievienoju bildi ar 2 mazajiem dukuriem un kopskatu ar ziemeļu gulbju ligdzu. Atvainojos par neprecizitāti :)


de kje 13.septembris, 15:17

Upss....laikam kāda kļūme ar Dabas Datu aplikāciju.


dziedava 13.septembris, 14:55

Jautajums ir par ko - balto vai sarkanbrūno? Tur varētu būt gļotsēnes un sēne (baltā) uz gļotsēnēm. Bet noteikšanai gļotsēnes vajag redzēt skaidrāk.


IevaM 13.septembris, 14:47

Pie Bērzu ceļa ortofoto kartē dīķis tiešām ir. Ja putni ligzdo tur, tad vajadzētu atzīmēt pareizi. Žani?


MoreOrLess 13.septembris, 14:37

Tā dūkuru/gulbju dīķa tiešām kartē nav, bet īstā vieta ir nevis šajā punktā, bet blakus kvadrātā kilometru uz Rīgas pusi, kartē tas būtu pa labi no Bērzu iebraucamā ceļa.


zemesbite 13.septembris, 14:37

Paldies, Julita! :)


de kje 13.septembris, 13:57

Vienam no putniem sarkans gredzens un raiditājs uz muguras


Karmena 13.septembris, 13:46

Paldies par sugas noteikšanu un labojumu, Uģi!


de kje 13.septembris, 13:31

Ieva, tur jau gadus 3 ir dikjis un ligzdo mazais dukuris un ziemeļu gulbis. Jāņa sēta šad un tad kļudas


zemesbite 13.septembris, 13:13

Ja to kaut kā izpreperē, arī nē? :)


Ivars L. 13.septembris, 12:52

Interesanta 'arhitektūra'.:) Bet suga - nenosakāma.


CerambyX 13.septembris, 12:41

Det. N.Savenkovs


zemesbite 13.septembris, 12:39

Jā! Paldies! :)


roosaluristaja 13.septembris, 12:26

Droši vien bija domāta zeltainā bērzlape ???. Ir ieviesta


zemesbite 13.septembris, 11:59

Trauslā vālene?


zemesbite 13.septembris, 11:55

Zeltainā gailene. Nav sarakstā.


kripoks 13.septembris, 10:50

Nu, jā, un tad sanāk šie neveiklie mirkļi, kad saziņo vienu un to pašu sugu pa vairākām reizēm gandrīz vienā punktā. :D


Meinards D. 13.septembris, 07:47

Lielais ķīris


Lemmus 12.septembris, 23:54

Paldies! :)


Lemmus 12.septembris, 23:54

Paldies,Ivar! Jā,varētu būt.


Lemmus 12.septembris, 23:51

Paldies,Julita! :)


Lemmus 12.septembris, 23:51

Lielisks atradums ar izcilām fotogrāfijām! :)


dziedava 12.septembris, 23:41

Skaisti! :)


Ilze_Sa 12.septembris, 22:49

Ieva, paldies.


dziedava 12.septembris, 22:44

Paldies par apstiprinājumu! :) Man arī jauna suga.


Ivetta 12.septembris, 22:30

Uģim paldies par noteiktajiem!


Ansis 12.septembris, 22:29

Sporu bildes ļoti labas, pēc tām var nekļūdīgi atpazī Vondrāčeka fosombroniju.


forelljjanka 12.septembris, 21:27

Pilnīgi noteikti,nav niedru stērste.;)


Gaidis Grandāns 12.septembris, 21:13

Ūdensvistiņa


Gaidis Grandāns 12.septembris, 21:11

Droši vien būtu jāprecizē statuss (D/R?) un, iespējams, arī skaits (min 1; max 12).


Arnis2 12.septembris, 21:11

Vai tomēr koku čipste?


Ziemelmeita 12.septembris, 20:56

Paldies Ivar


felsi 12.septembris, 20:45

Paldies naktstauriņu noteicējiem!


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2021
© dabasdati.lv
Saglabāts