Šobrīd aktīvie lietotāji: 208 Šodien ievadītie novērojumi: 22 Kopējais novērojumu skaits: 159213
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Zivju gārnis Ardea cinerea
8-Jul-2015, Rallus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
8-Jul-2015, Rallus
Sloka Scolopax rusticola
8-Jul-2015, Rallus
Zaļganā zaigspāre Lestes virens
6-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lielā sarkanace Erythromma najas
6-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis
6-Jul-2015, Gaidis Grandāns
2-Jul-2015, Valevicha
Brūnā dižspāre Aeshna grandis
6-Jul-2015, Gaidis Grandāns
7-Jun-2015, Valevicha
7-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
7-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā klajumspāre Sympetrum flaveolum
7-Jul-2015, Gaidis Grandāns
12-Jun-2015, Valevicha
7-Jul-2015, Gaidis Grandāns
7-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lielā ezerspāre Orthetrum cancellatum
7-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mājas balodis Columba livia domestica
6-Jun-2015, Valevicha
Lielā sarkanace Erythromma najas
7-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Plankumainā spāre Libellula quadrimaculata
7-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-Jul-2015, Valevicha
Parastais purvraibenis Clossiana selene
8-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
29-Jun-2015, Valevicha
Grieze Crex crex
8-Jul-2015, Rallus
Meža pūce Strix aluco
7-Jul-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
1-Jun-2015, erts
Žagata Pica pica
1-Jun-2015, erts
Zaļžubīte Chloris chloris
1-Jun-2015, erts
Vītītis Phylloscopus trochilus
1-Jun-2015, erts
Vālodze Oriolus oriolus
1-Jun-2015, erts
Sīlis Garrulus glandarius
1-Jun-2015, erts
Pļavu čipste Anthus pratensis
1-Jun-2015, erts
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Jun-2015, erts
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
1-Jun-2015, erts
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
1-Jun-2015, erts
Melnais zīriņš Chlidonias niger
1-Jun-2015, erts
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-Jun-2015, erts
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
1-Jun-2015, erts
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
1-Jun-2015, erts
Lielais ķīris Larus ridibundus
1-Jun-2015, erts
Lakstīgala Luscinia luscinia
1-Jun-2015, erts
Krauklis Corvus corax
1-Jun-2015, erts
Koku čipste Anthus trivialis
1-Jun-2015, erts
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
1-Jun-2015, erts
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
1-Jun-2015, erts
Dzeguze Cuculus canorus
1-Jun-2015, erts
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Jun-2015, erts
Dadzītis Carduelis carduelis
1-Jun-2015, erts
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-Jun-2015, erts
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
1-Jun-2015, erts
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
1-Jun-2015, erts
Baltais stārķis Ciconia ciconia
1-Jun-2015, erts
Baltā cielava Motacilla alba
1-Jun-2015, erts
Bezdelīga Hirundo rustica
1-Jun-2015, erts
4-Jul-2015, elektrolitr
Žubīte Fringilla coelebs
17-May-2015, erts
Vītītis Phylloscopus trochilus
17-May-2015, erts
Vālodze Oriolus oriolus
17-May-2015, erts
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
17-May-2015, erts
Sila strazds Turdus viscivorus
17-May-2015, erts
Sila cīrulis Lullula arborea
17-May-2015, erts
Mizložņa Certhia familiaris
17-May-2015, erts
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
17-May-2015, erts
Melnais meža strazds Turdus merula
17-May-2015, erts
Lielā zīlīte Parus major
17-May-2015, erts
Krauklis Corvus corax
17-May-2015, erts
Koku čipste Anthus trivialis
17-May-2015, erts
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
17-May-2015, erts
Dzeguze Cuculus canorus
17-May-2015, erts
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
17-May-2015, erts
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
17-May-2015, erts
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
17-May-2015, erts
Bezdelīga Hirundo rustica
17-May-2015, erts
Baltā cielava Motacilla alba
17-May-2015, erts
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
17-May-2015, erts
Žubīte Fringilla coelebs
17-Jun-2015, erts
Žagata Pica pica
17-Jun-2015, erts
Vālodze Oriolus oriolus
17-Jun-2015, erts
Sīlis Garrulus glandarius
17-Jun-2015, erts
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
17-Jun-2015, erts
Pelēkā vārna Corvus cornix
17-Jun-2015, erts
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
17-Jun-2015, erts
17-Jun-2015, erts
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
17-Jun-2015, erts
Meža pīle Anas platyrhynchos
17-Jun-2015, erts
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
17-Jun-2015, erts
Melnais meža strazds Turdus merula
17-Jun-2015, erts
Mājas strazds Sturnus vulgaris
17-Jun-2015, erts
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
17-Jun-2015, erts
Lielā zīlīte Parus major
17-Jun-2015, erts
Lauku zvirbulis Passer montanus
17-Jun-2015, erts
Lauku cīrulis Alauda arvensis
17-Jun-2015, erts
Lauku balodis Columba palumbus
17-Jun-2015, erts
Lakstīgala Luscinia luscinia
17-Jun-2015, erts
Krauklis Corvus corax
17-Jun-2015, erts
Kaņepītis Linaria cannabina
17-Jun-2015, erts
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
17-Jun-2015, erts
Dzilnītis Sitta europaea
17-Jun-2015, erts
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
17-Jun-2015, erts
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
17-Jun-2015, erts
Dzeguze Cuculus canorus
17-Jun-2015, erts
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
17-Jun-2015, erts
Dārza ķauķis Sylvia borin
17-Jun-2015, erts
Dadzītis Carduelis carduelis
17-Jun-2015, erts
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
17-Jun-2015, erts
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
17-Jun-2015, erts
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
17-Jun-2015, erts
Brūnā čakste Lanius collurio
17-Jun-2015, erts
Bezdelīga Hirundo rustica
17-Jun-2015, erts
Baltā cielava Motacilla alba
17-Jun-2015, erts
Baltais stārķis Ciconia ciconia
17-Jun-2015, erts
Dzeltenā klajumspāre Sympetrum flaveolum
7-Jul-2015, zemesbite
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
7-Jul-2015, zemesbite
Gaišpelēkā vīķpūcīte Lygephila pastinum
7-Jul-2015, zemesbite
Paipala Coturnix coturnix
2-Jul-2015, DainisKR
Lielā nātru sviļņpūcīte Hypena proboscidalis
7-Jul-2015, zemesbite
Melnais sprīžmetis Odezia atrata
7-Jul-2015, zemesbite
Sloka Scolopax rusticola
7-Jul-2015, Rallus
Sloka Scolopax rusticola
7-Jul-2015, Rallus
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
7-Jul-2015, zemesbite
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
7-Jul-2015, zemesbite
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
7-Jul-2015, zemesbite
Nātru lācītis Callimorpha dominula
7-Jul-2015, Gota
7-Jul-2015, zemesbite
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
7-Jul-2015, zemesbite
Resnvēdera purvuspāre Leucorrhinia caudalis
20-Jun-2015, Edgars Smislovs
Spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis
7-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Raibgalvas purvuspāre Leucorrhinia albifrons
20-Jun-2015, Edgars Smislovs
Meža zilenītis Cyaniris semiargus
7-Jul-2015, zemesbite
Dzeltenā klajumspāre Sympetrum flaveolum
20-Jun-2015, Edgars Smislovs
Zileņu zilenītis Plebeius (Vacciniina) optilete
7-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Vīķu zilenītis Agrodiaetus amandus
7-Jul-2015, zemesbite
Gandreņu zilenītis Eumedonia eumedon
7-Jul-2015, zemesbite
Noras samtenis Lasiommata maera
7-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Parastais purvraibenis Clossiana selene
7-Jul-2015, zemesbite
7-Jul-2015, zemesbite
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
7-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
7-Jul-2015, zemesbite
7-Jul-2015, zemesbite
Melnais meža strazds Turdus merula
5-Jul-2015, zemesbite
7-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus
6-Jul-2015, Mimi Serada
Lauku balodis Columba palumbus
7-Jul-2015, robsters
Dzērveņu raibenis Boloria aquilonaris
7-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
7-Jul-2015, robsters
Lielais dumpis Botaurus stellaris
26-Jun-2015, Edgars Smislovs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
7-Jul-2015, Mareks Kilups
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
17-Jun-2015, erts
2-Jul-2015, Filips Bobinskis
Melnais zīriņš Chlidonias niger
7-Jul-2015, Igors
Meža pīle Anas platyrhynchos
7-Jul-2015, erts
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
7-Jul-2015, erts
Noras samtenis Lasiommata maera
7-Jul-2015, erts
7-Jul-2015, erts
Parastais purvraibenis Clossiana selene
7-Jul-2015, Klintslejas
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
7-Jul-2015, Klintslejas
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
7-Jul-2015, Klintslejas
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
7-Jul-2015, Klintslejas
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
7-Jul-2015, Klintslejas
7-Jul-2015, Klintslejas
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
7-Jul-2015, Klintslejas
Purva tilbīte Tringa glareola
7-Jul-2015, Igors
Vīķu zilenītis Agrodiaetus amandus
7-Jul-2015, Klintslejas
7-Jul-2015, Klintslejas
Ceļteku raibspārnis Zygaena filipendulae
7-Jul-2015, Klintslejas
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
7-Jul-2015, Klintslejas
Gandreņu zilenītis Eumedonia eumedon
7-Jul-2015, Klintslejas
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
7-Jul-2015, Klintslejas
7-Jul-2015, Klintslejas
7-Jul-2015, Klintslejas
Deguma dzegužpuķe Orchis ustulata
7-Jul-2015, Klintslejas
5-Jul-2015, Mimi Serada
Upes tārtiņš Charadrius dubius
7-Jul-2015, Igors
Suņu roze Rosa canina
21-Jun-2015, Laimeslācis
Meža tinējpūcīte Protodeltote pygarga
5-Jul-2015, Mimi Serada
6-Jul-2015, Mimi Serada
Krastu čurkste Riparia riparia
7-Jul-2015, Rallus
Baltā cielava Motacilla alba
7-Jul-2015, Rallus
Mežirbe Bonasa bonasia
7-Jul-2015, forelljjanka
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
7-Jul-2015, sandis
Pļavu čipste Anthus pratensis
7-Jul-2015, sandis
Mežirbe Bonasa bonasia
7-Jul-2015, forelljjanka
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
7-Jul-2015, forelljjanka
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
7-Jul-2015, forelljjanka
Melnais meža strazds Turdus merula
7-Jul-2015, forelljjanka
Ķivulis Carduelis spinus
7-Jul-2015, forelljjanka
Koku čipste Anthus trivialis
7-Jul-2015, forelljjanka
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Jul-2015, forelljjanka
Dzērve Grus grus
7-Jul-2015, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
7-Jul-2015, forelljjanka
Lakstīgala Luscinia luscinia
7-Jul-2015, sandis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
7-Jul-2015, sandis
Žubīte Fringilla coelebs
7-Jul-2015, forelljjanka
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Jul-2015, forelljjanka
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Jul-2015, forelljjanka
Vītītis Phylloscopus trochilus
7-Jul-2015, forelljjanka
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
7-Jul-2015, forelljjanka
Sīlis Garrulus glandarius
7-Jul-2015, forelljjanka
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
7-Jul-2015, forelljjanka
Pļavu čipste Anthus pratensis
7-Jul-2015, forelljjanka
Peļu klijāns Buteo buteo
7-Jul-2015, forelljjanka
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Jul-2015, forelljjanka
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
7-Jul-2015, forelljjanka
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
7-Jul-2015, forelljjanka
Melnais meža strazds Turdus merula
7-Jul-2015, forelljjanka
Mājas čurkste Delichon urbicum
7-Jul-2015, forelljjanka
Lielā zīlīte Parus major
7-Jul-2015, forelljjanka
Lauku balodis Columba palumbus
7-Jul-2015, forelljjanka
Ķivulis Carduelis spinus
7-Jul-2015, forelljjanka
Krauklis Corvus corax
7-Jul-2015, forelljjanka
Koku čipste Anthus trivialis
7-Jul-2015, forelljjanka
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Jul-2015, forelljjanka
Dzērve Grus grus
7-Jul-2015, forelljjanka
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
7-Jul-2015, forelljjanka
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Jul-2015, forelljjanka
Dārza ķauķis Sylvia borin
7-Jul-2015, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
7-Jul-2015, forelljjanka
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Jul-2015, forelljjanka
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
7-Jul-2015, forelljjanka
Bezdelīga Hirundo rustica
7-Jul-2015, forelljjanka
Baltā cielava Motacilla alba
7-Jul-2015, forelljjanka
Žubīte Fringilla coelebs
7-Jul-2015, forelljjanka
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Jul-2015, forelljjanka
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Jul-2015, forelljjanka
Vītītis Phylloscopus trochilus
7-Jul-2015, forelljjanka
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
7-Jul-2015, forelljjanka
Sīlis Garrulus glandarius
7-Jul-2015, forelljjanka
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
7-Jul-2015, forelljjanka
Pļavu čipste Anthus pratensis
7-Jul-2015, forelljjanka
Peļu klijāns Buteo buteo
7-Jul-2015, forelljjanka
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Jul-2015, forelljjanka
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
7-Jul-2015, forelljjanka
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
7-Jul-2015, forelljjanka
Melnais meža strazds Turdus merula
7-Jul-2015, forelljjanka
Mājas čurkste Delichon urbicum
7-Jul-2015, forelljjanka
Lielā zīlīte Parus major
7-Jul-2015, forelljjanka
Lauku balodis Columba palumbus
7-Jul-2015, forelljjanka
Ķivulis Carduelis spinus
7-Jul-2015, forelljjanka
Krauklis Corvus corax
7-Jul-2015, forelljjanka
Koku čipste Anthus trivialis
7-Jul-2015, forelljjanka
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Jul-2015, forelljjanka
Dzērve Grus grus
7-Jul-2015, forelljjanka
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
7-Jul-2015, forelljjanka
Baltā cielava Motacilla alba
7-Jul-2015, forelljjanka
Bezdelīga Hirundo rustica
7-Jul-2015, forelljjanka
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
7-Jul-2015, forelljjanka
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Jul-2015, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
7-Jul-2015, forelljjanka
Dārza ķauķis Sylvia borin
7-Jul-2015, forelljjanka
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Jul-2015, forelljjanka
Kajaks Larus canus
7-Jul-2015, sandis
Mežirbe Bonasa bonasia
7-Jul-2015, forelljjanka
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
7-Jul-2015, forelljjanka
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
7-Jul-2015, forelljjanka
Melnais meža strazds Turdus merula
7-Jul-2015, forelljjanka
Ķivulis Carduelis spinus
7-Jul-2015, forelljjanka
Koku čipste Anthus trivialis
7-Jul-2015, forelljjanka
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Jul-2015, forelljjanka
Dzērve Grus grus
7-Jul-2015, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
7-Jul-2015, forelljjanka
Parastā ieva Padus avium
7-Jul-2015, sara5941
Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum
4-Jul-2015, gunitak
Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum
19-May-2015, gunitak
Parastā liepa Tilia cordata
7-Jul-2015, gunitak
Zivju dzenītis Alcedo atthis
7-Jul-2015, Ilze.Brila
7-Jul-2015, nekovārnis
Grieze Crex crex
7-Jul-2015, runagoze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, robsters
Apaļlapu ziemciete Pyrola rotundifolia
4-Jul-2015, Mimi Serada
7-Jul-2015, robsters
Pupuķis Upupa epops
5-Jul-2015, Tringa
12-May-2015, zemcha
4-Jul-2015, Mimi Serada
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
7-Jul-2015, Putnu_Būris
7-Jul-2015, Sabin
Laukirbe Perdix perdix
3-Jul-2015, Inese Meiere
22-Jun-2015, IevaM
4-Jul-2015, Mimi Serada
4-Jul-2015, Mimi Serada
Ceļteku raibspārnis Zygaena filipendulae
7-Jul-2015, Ruditesp
Sosnovska latvānis Heracleum sosnowskyi
7-Jul-2015, Ruditesp
Parastais vizulis Briza media
7-Jul-2015, Ruditesp
Purva dzeguzene Epipactis palustris
7-Jul-2015, Ruditesp
7-Jul-2015, Ruditesp
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
7-Jul-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
7-Jul-2015, dekants
6-Jul-2015, Mimi Serada
Melnais sprīžmetis Odezia atrata
5-Jul-2015, čiekurs
Bezdelīga Hirundo rustica
7-Jul-2015, asaris
Brūnā čakste Lanius collurio
7-Jul-2015, asaris
Dadzītis Carduelis carduelis
7-Jul-2015, asaris
Pelēkais strazds Turdus pilaris
24-Jun-2015, asaris
Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria
24-Jun-2015, asaris
Sarkanbārkšu lācītis Diacrisia sannio
6-Jul-2015, Mimi Serada
Vistu vanags Accipiter gentilis
4-Jul-2015, ivars
Holandes liepa Tilia vulgaris
6-Jul-2015, de kje
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
6-Jul-2015, Mimi Serada
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Jul-2015, maariite
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Jul-2015, maariite
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
6-Jul-2015, Mimi Serada
Parastā liepa Tilia cordata
7-Jul-2015, incis652@inbox.lv
Melnais meža strazds Turdus merula
7-Jul-2015, putnologs
Pelašķu mazsprīžmetis Scopula immorata
4-Jul-2015, Mimi Serada
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
7-Jul-2015, Mareks Kilups
6-Jul-2015, erts
Čemuru palēks Chimaphila umbellata
4-Jul-2015, Jalmars
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
5-Jul-2015, puke
Niedru lija Circus aeruginosus
5-Jul-2015, puke
Mājas zvirbulis Passer domesticus
5-Jul-2015, puke
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
5-Jul-2015, puke
Lielā zīlīte Parus major
5-Jul-2015, puke
Lielais ķīris Larus ridibundus
5-Jul-2015, puke
Lauku cīrulis Alauda arvensis
5-Jul-2015, puke
Dzērve Grus grus
5-Jul-2015, puke
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
5-Jul-2015, puke
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-Jul-2015, puke
Bezdelīga Hirundo rustica
4-Jul-2015, puke
4-Jul-2015, Jalmars
Grieze Crex crex
16-Jun-2015, Vesta
Purva dzeltenis Colias palaeno
4-Jul-2015, Jalmars
Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia
5-Jul-2015, Vesta
Melnā dzilna Dryocopus martius
5-Jul-2015, Vesta
Vīķu mazsprīžmetis Scopula nigropunctata
3-Jul-2015, Jalmars
Amoliņa raibspārnis Zygaena viciae
3-Jul-2015, Jalmars
Paipala Coturnix coturnix
6-Jul-2015, Osis
Bezdelīga Hirundo rustica
4-Jul-2015, Osis
Pēdējie komentāri
Melissa 08.jūlijs, 06:49

Veronika.Domāju,ka birztalu veronika ar pabalējušiem ziediņiem.Spriežot pēc izstīdzējušiem dzinumiem,augs aug ēnā.


Elfiņš 08.jūlijs, 06:10

Ozolu astainīši Tev tagad visās malās rādās ;) Man šogad gan vēl neviens nav trāpījies.


Elfiņš 08.jūlijs, 06:07

Izskatās pēc vīķu zilenīša.


Elfiņš 08.jūlijs, 06:02

Gadījumā nav Tumšbrūnais zilenītis?


CerambyX 07.jūlijs, 22:50

Varbūt Chilodes maritima?


CerambyX 07.jūlijs, 22:46

Mīkstblakts Closterotomus biclavatus


CerambyX 07.jūlijs, 22:43

Nātru lācītis


CerambyX 07.jūlijs, 22:42

Raibgalvas purvuspāre


CerambyX 07.jūlijs, 22:42

Resnvēdera purvuspāre


CerambyX 07.jūlijs, 22:38

Upju zilspāre


CerambyX 07.jūlijs, 22:37

Zilā platkājspāre


CerambyX 07.jūlijs, 22:37

Zilā platkājspāre


CerambyX 07.jūlijs, 22:37

Noteikti apšu :)


CerambyX 07.jūlijs, 22:36

Jā, es ar laikam sliecos uz apšu raibsprīžmeša pusi.


CerambyX 07.jūlijs, 22:36

Melnie sprīžmeši


CerambyX 07.jūlijs, 22:35

Ievu raibsprīžmetis


CerambyX 07.jūlijs, 22:35

Es sliecos uz parastā purvraibeņa pusi, tomēr.


CerambyX 07.jūlijs, 22:35

Baltais spalvspārnis


CerambyX 07.jūlijs, 22:33

Lapgrauzis Chrysomela vigintipunctata


CerambyX 07.jūlijs, 22:32

Liepu mūķene


CerambyX 07.jūlijs, 22:32

Lielais meža raibenis


CerambyX 07.jūlijs, 22:31

Zeltastes mūķenes kāpurs


CerambyX 07.jūlijs, 22:31

Gartaustu sviļņpūcīte


CerambyX 07.jūlijs, 22:31

Kāds no smecerniekiem Phyllobius/Polydrusus


CerambyX 07.jūlijs, 22:30

Noteikti apšu zaigraibenis :)


CerambyX 07.jūlijs, 22:30

Skābeņu zaļganais lapsprīžmetis


CerambyX 07.jūlijs, 22:29

Pūcīte Eucarta virgo


CerambyX 07.jūlijs, 22:29

Aveņu vilnkājis


CerambyX 07.jūlijs, 22:29

Kārklu koksprīžmetis


CerambyX 07.jūlijs, 22:28

Dārzu joslpūcīte


CerambyX 07.jūlijs, 22:28

Bālganais ķērpjlācīits


CerambyX 07.jūlijs, 22:28

Zāļsvilnis Chrysoteuchia culmella


CerambyX 07.jūlijs, 22:27

Sūreņu dārzpūcīte


CerambyX 07.jūlijs, 22:26

Sīkais zilenītis


CerambyX 07.jūlijs, 22:26

Vītolu koksngrauzis


CerambyX 07.jūlijs, 22:26

Lielais nātru raibenis


CerambyX 07.jūlijs, 22:26

Mētru raibvēderlācītis


CerambyX 07.jūlijs, 22:26

Parastais pļavraibenis


CerambyX 07.jūlijs, 22:25

Paparžu sprīžmetis


CerambyX 07.jūlijs, 22:19

Dzeltenā klajumspāre


CerambyX 07.jūlijs, 22:19

Tā kā parastais purvraibenis


CerambyX 07.jūlijs, 22:17

Garkājods Tanyptera sp.


CerambyX 07.jūlijs, 22:17

Brūnais viršu sprīžmetis


CerambyX 07.jūlijs, 22:17

Kāpostu baltenis


CerambyX 07.jūlijs, 22:17

Āboliņa sprīžmetis


CerambyX 07.jūlijs, 22:16

Parastais sīksamtenis


CerambyX 07.jūlijs, 22:16

Brūnais zeltainītis


CerambyX 07.jūlijs, 22:15

Kāds no Dolomedes sp. Varbūt D.plantarius par cik nav tādu izteikti košu, gaišu joslu uz krūtīm un vēdera.


CerambyX 07.jūlijs, 22:15

Šī būs mārīte Calvia decemguttata - uz spārniem 10 gaišāki punkti (uz katra segspārna pa 5).


CerambyX 07.jūlijs, 22:10

Lielais skābeņu zeltainītis


CerambyX 07.jūlijs, 22:10

Noras samtenis


CerambyX 07.jūlijs, 22:10

Sausseržu raibenis


Edgars Smislovs 07.jūlijs, 21:29

Vai viņiem ir kādi gredzeni, ja ir vai var nolasīt?


CerambyX 07.jūlijs, 20:23

Siena vēršacīši maldīgi nosaukumam dzīvo nevis sienā, bet sausos, atklātos biotopos - pelēkās kāpas, ļoti sausas dzelzceļmalas/ceļmalas, smilšaini klajumi kkur iekšzemē utml. :)


forelljjanka 07.jūlijs, 18:40

Krustknābji nav vienīgie par kuriem rodas šaubas vai derēs ELPA!;)Migrācija uz D ir sākusies.Iet ķivuļu bari,šaubas man rada arī meža,lauka baloži un parastās ūbeles.Īpaši jau parastās ūbeles.Pavasarī un vasaras sākumā totāls klusums,nedzirdēju nevienu.Tagad gandrīz katrā kvadrātā kādu redzu vai dzirdu!Domāju tās ir neligzdotājas vai nesekmīgas ligzdotājas kas jau dodas uz D un paretam piestāj,tad arī uzdzied,juv.ar nevienu neesmu redzējis!;)


forelljjanka 07.jūlijs, 18:31

Ir,ir pļavas,šodien vairākus tādus redzēju atkal un bildēju,jāgaida tātad tie siena vēlāk.


gunitak 07.jūlijs, 18:24

Zied


Laimeslācis 07.jūlijs, 17:32

Paldies!


Mimi Serada 07.jūlijs, 14:07

Es teiktu, ka šis ir L. marginata, jo plankums pie priekšspārna pamata ir stipri izstiept, L. opim tas ir apaļāks.


dekants 07.jūlijs, 13:22

O, paldies, Viestur. Mazais svilpis (XC134545) ar divdaļīgu saucienu vairāk atbilst nekā mazais ķeģis (XC243939), kam sauciens šķiet augstāks. Dabā zaļžubītes saucienu atšķirtu, taču šo dzirdot uzreiz iedomājos par ķeģi (galvā šis bija vienīgais variants, bet neticēju, ka ķeģis tur var būt un nebija līdzi ieraksta), tādēļ ierakstīju. Par Mazo Svilpi neiedomājos, bet es tad sliecos uz to. Būs jāpieliek šāds divdaļīgs sauciens audio krātuvei. Paldies par komentāriem.


Wiesturs 07.jūlijs, 12:38

Es neizslēgtu arī mazo svilpi :) Tik traki jau ar tiem Fringillidae gan nav, bet tā ir, ka ne vienmēr būs droši.


IevaM 07.jūlijs, 12:00

Atlantam izmantot man šķiet šaubīgi, krustknābji tomēr baigi klejo, pilnīgi iespējams, ka šie nav LV auguši


Rekmanis 07.jūlijs, 10:56

Jaunais lauku balodis


Matrus 07.jūlijs, 09:01

Gaigalas mazulis un tris neligzdojosie baltvederi.


nekovārnis 07.jūlijs, 08:21

DD siena vēršacītis novērots pārsvarā jūlija beigās, augustā. Ja pašam šobrīd būtu šāda bilde liktu kā pļavas, bet tas vairāk pēc inerces nevis zināšanām:)


roosaluristaja 07.jūlijs, 06:46

Pēc lapu plankumu formas tā vajadzētu būt. Speciālista acij varbūt izskatās savādāk. Viņi gan te ne pārāk bieži ieklīst.


roosaluristaja 06.jūlijs, 23:39

Un baltvēdera, protams, arī ne.


roosaluristaja 06.jūlijs, 23:37

Manuprāt tipisks gaigalas pīlēns. Meža pīles tas toč nav.


roosaluristaja 06.jūlijs, 23:23

Nū, pēc saucieniem jau tās sugas laikam neatšķirsi. Es, piemēram, vispār neesmu pārliecināts, ka tas ir kaut kāds ķeģis, jo atšķirt Fringillidae pārstāvju saucienus man personīgi šķiet tikpat sarežģīti, kā iemācīties pēc sejām atšķirt 100 ķīniešus. Es te personīgi neatmestu zaļžubīti. xeno-canto Nr. XC143437, alarm call, autors F.Sottile. Visnotaļ līdzīga balss.


dekants 06.jūlijs, 23:07

Visi vienkopus. Taču no dzimšanas vietām viņi jau ir krietnu gabalu? Jautāju putnu atlanta sakarā, vai šo var izmantot ar kādu ligzdošanas pakāpi?


kurmic 06.jūlijs, 23:03

kazeņu vilnkājis


mazais_ezis 06.jūlijs, 22:41

Hmm.. jā paskatijos bildes, laikam būs tomēr migranti vai vietēie neligzdotāji.. un tie pīlēni būs no vietējām Meža pīlēm un iespējams Gaigalām.. Svētdien došos vēl uz šo peļķi paskatīšos vērīgāk.


forelljjanka 06.jūlijs, 22:33

Ķivulis!;)


Laimeslācis 06.jūlijs, 22:28

Paldies!


forelljjanka 06.jūlijs, 22:28

Vai tomēr apšu ?;)


dziedava 06.jūlijs, 22:26

Gļotsēne - parastais ragansviests Fuligo septica var. septica, no plazmodija stadijas tikko sāk veidot augļķermeņus


forelljjanka 06.jūlijs, 22:25

Manuprāt apšu zaigraibenis.;)


forelljjanka 06.jūlijs, 22:21

Manuprāt arī -egļu.;)


roosaluristaja 06.jūlijs, 22:14

Knābji priekš priežu tā ka par švaku, baltas svītras uz spārniem nemana, tad jau vajadzētu būt egļu jaunajiem.


forelljjanka 06.jūlijs, 22:07

Liekas atkal auzas!:D Šis tak kārtējais pļavas tikai M vai ne?;)


forelljjanka 06.jūlijs, 22:05

Man tik sāk likties, ka mans arī ir kārtējais pļavas tikai M !:DD Un tad vēl raksta ka siena nav rets!;)


Gaidis Grandāns 06.jūlijs, 21:50

Domājis biju pļavas, galvā izkalta un par sienu pārvērtās :) Bet siena pagaidām joprojām neesmu redzējis...


forelljjanka 06.jūlijs, 21:44

Manuprāt arī,jo kamēr nebiju ieraudzījis beidzot siena,arī nevarēju saprast kā šos īsti atšķirt!;)


Mari 06.jūlijs, 21:36

Vai tik šis nav Pļavas vēršacītis?


forelljjanka 06.jūlijs, 20:51

Mēģinu sūtīt uz otru adresi,kaut gan abas reizes adreses iekopēju nevis rakstīju,brīžiem tas Maps kaut ko gļuko,parasti gan izdodas.


Laimeslācis 06.jūlijs, 20:49

Paldies!


Laimeslācis 06.jūlijs, 20:46

Paldies!


Laimeslācis 06.jūlijs, 20:44

Paldies!


forelljjanka 06.jūlijs, 20:37

Tas nav Zvārdes meži teritorijā.Mana iezīmētā poligona kr.pusē kur Zvārdes/Kursīšu pag.robeža kartē ir bebraine(uz it kā Vērtežas pietekas),tās D malā novēroju tauriņu.Vēl paprovēšu aizsūtīt no b-maps punktu.


ER 06.jūlijs, 20:34

Jā, Sandi, dialektu kartei izmantošu dzelteno stērstu novērojumus arī bez ierakstiem, bet ar piezīmēm par dialektu. T.i., noteikti ņemšu vērā visas ziņas par "BC" dziesmām no tiem, kas ir ierakstījuši vairākas dziesmas un uzskata, ka spēj atšķirt izskaņas ar dzirdi - bez sonogrammu palīdzības. Par "BE" un citiem dialektiem gan joprojām vajadzētu censties dabūt arī ierakstu. Īpaši svarīgi tas ir "XlB" vai "XsB" gadījumā, jo tur pirmajai izskaņas zilbei sonogrammā jāmēra ilgums milisekundēs, lai abus dialektus atšķirtu!


CerambyX 06.jūlijs, 20:10

Brūnais viršu sprīžmetis


CerambyX 06.jūlijs, 20:03

Plakanā spāre


CerambyX 06.jūlijs, 20:02

Dārzu joslpūcīt (Noctua pronuba)


CerambyX 06.jūlijs, 20:02

Garlūpas racējlapsene


CerambyX 06.jūlijs, 20:02

Smecernieks Chlorophanus viridis


CerambyX 06.jūlijs, 20:01

Kāds no vilkzirnekļiem (Lycosidae)


CerambyX 06.jūlijs, 20:00

Tā kā mārsilu raibspārņi (Zygaena minos)


dekants 06.jūlijs, 19:55

Būs šo XIB jāuzmanās, jo ja neieklausās, tad brīžiem vienkārši sajūta, ka viņa nenodzied pilnu dziesmu. Īpaši jau XsB var pat nepamanīt. Paldies, Edmund, par vērtīgo ierakstu.


sandis 06.jūlijs, 19:27

Vai atzīme "dzied BC dialektā" Dabasdatu novērojumu piezīmēs arī ir izmantojama / tiks izmantota dialektu kartēšanai? Tas, protams, atvieglotu visu procesu ar video pārtaisīšanu par skaņu failu utt. Pie tam ne vienmēr pilnas dziesmas izdodas ierakstīt, lai gan pirms vai pēc ieraksīšanas dialekts ir bijis nosakāms.


Kukainis 06.jūlijs, 17:56

Uz epastu punkts nav atnācis:(( - epasta adrese adalia@lanet.lv vai arī voldemars.spungis@lu.lv, Mani tieši interesē, vai atradne ir Zvārdes mežos vai nav.


Laimeslācis 06.jūlijs, 17:49

Atradu - ir,ir! Paldies!


Jalmars 06.jūlijs, 17:35

Oranžais, likās, ka kustējās uz leju. Varbūt laputs kāda ?


roosaluristaja 06.jūlijs, 16:47

Vajadzētu būt sarkanajai splugotnei (Melandrium dioicum, syn Silene dioica ).


Laimeslācis 06.jūlijs, 16:26

Tad laikam tomēr barojas, io smuki riņķoja divos, pēctam vienā kompaktā bariņā. Paldies!


roosaluristaja 06.jūlijs, 16:00

Grūti teikt. Ja viņi izteikti lidoja kaut kur vienā virzienā, tad pareizāk - pārlido tranzītā, ja riņķoja virs ezera un tā krastiem , tad pareizāk - barojas. Šādi strazdu bari nereti mēdz nakšņot ezeru niedrājos un pa dienu baroties apkārtējos laukos vai dārzos.


Laimeslācis 06.jūlijs, 15:50

Paldies. Kā pareizāk - barojas vai parlido tranzītā?


Edgars Smislovs 06.jūlijs, 15:47

Kā Jūs viņu noteicāt? Vai tas nevarētu būt bezdelīgu piekūns, iespējams ir kāda bilde?


Vladimirs S 06.jūlijs, 15:41

Jūs esat pārliecināts ka tas ir baltvēderis? 3 Mātītes ar mazuļiem?


roosaluristaja 06.jūlijs, 15:17

Šādu novērojumu vairs nevar traktēt kā RM. Putni šajos milzīgajos baros var pārvietoties pietiekami plašā apkārtnē. Nav nekādas garantijas, ka tie ir izšķīlušies kaut kur ezera tuvumā.


ER 06.jūlijs, 15:17

Izrādās vēl interesantāk - čehu pētnieks Pavels Pipeks jauno stērsti ir novērtējis kā jauktu dziedātāju ar diviem savstarpēji ļoti tuviem dialektiem "XlB" un XsB", kur "l" un "s" ir attiecīgi "long" un "short" pirmā izskaņas zilbe. Līdz ar to - sarkans krustiņš pasaules dz. stērstu dialektu kartē: http://www.yellowhammers.net/recording/full Tā ka formāli - Latvijā ierakstīti jau četri dialekti! P.S. Daudziem šovasar ierakstītajiem dziesmu ierakstiem, kas jau ir vai tiks ielikti dabasdatos, vai ko saņemšu pa tiešo, iešu cauri rudenī. Un kas zina, varbūt atradīsies vēl kaut kas interesants. Jūlijā vēl var paspēt ierakstīt pēdējās šīgada stērstu dziesmas!


ER 06.jūlijs, 14:58

Andri, es daru līdzīgi. Ierakstu pa kādai - jaunai vietai, bet tuvākā apkārtnē citām parasti laiku netērēju. Un pēdējā laikā dažkārt pierakstu piezīmēs arī "BC, bez ieraksta". Garkalnes izņēmumi tiešām nāca ar pārsteigumu. Darot kaut ko citu (abos gadījumos, ņemot kāpnes no auto jumta, lai ietu pie kārtējā zaļvārnu būra) un pēkšņi dzirdot, ka skan kaut kas neparasts. Šie jaunie izņēmumi parāda, ka pa kādam "svešam" putnam var būt arī citur Latvijā. Es teiktu - noteikti būs vēl un citur!


dekants 06.jūlijs, 13:30

Es lielāko daļu stērstu nerakstu. Pa vienai no teritorijas. Kādas 80% no dzied arī izskaņu un man šobrīd visas BC. Īpaši klausos viņas parasti pagaidu izskaņu. Šobrīd pie novērojumiem sāku komentārā rakstīt BC, ja ir izskaņa, bet nav ieraksta. Tā kā Garkalnes stērstes ir Tev par godu - citur meklētas, bet nav :)


Astrantia 06.jūlijs, 11:23

Pateicos!


dziedava 06.jūlijs, 11:07

Attēlos ir lielās dzelzenes Centaurea scabiosa auglītis (tādām bildēm gan derētu arī lapu foto). Ja jautājums par to oranžo - tad tas droši vien ir iebiris no kāda koka, kāda spurdze.


ER 06.jūlijs, 09:48

Vispār "BE" un "XlB" dialektu klātbūtne Latvijā bija sagaidāma kaut vai kā izņēmums (sk. Putni dabā 2015/2 (70): 11-12). Vēl nevaru pateikt, vai tie ir mūsu jaunie putni, kas no rudens līdz pavasarim samācās citas dziesmas svešumā, vai reti citzemju stērstu ieceļotāji no tālākām vietām dienvidrietumos. Bet kāpēc visi atradās tieši Garkalnē? Es teiktu, ka šādu "izlecēju" jābūt vairāk pa visu valsti, tikai "BC" siena kaudzē tās adatas grūti pamanīt. Savus "BE" un "XlB" putnus pamanīju tikai pēc dzirdes, regulāri uzturoties Garkalnes mežos zaļajās vārnās, citādi pat nebūtu ierakstījis. Tā ka ir vērts turpināt - īpaši ieklausoties - vākt stērstu dziesmas Latvijā. Ir un būs interesanti, gan jau arī citur!


forelljjanka 06.jūlijs, 09:40

Galīgi neesu specs,bet baldriānu pļavraibeni jau pazīstu un atrodu piemērotā biotopā gandrīz vienmēr(parasti tās ir bebraines ar neiztrūkstošu baldriānu pieguļošajās pļaviņās),vakar arī vismaz 5-6 lidinājās Virgas(Elkupītes)augšteces rajonā(apvienoju ELPA kvadrāta apsekošanu ar tauriņiem Priekules novadam(forši tie novadi kam maz novērojumu,katrs vērtīgs;))),interesantākais saussēržu raibenis,putnu frontē-zivdzenītim cāļi alā,pie kam ala interesanta.Upē iegāzies liels ozols,tā sakņu sistēma veido mālsmilts saliņu,tājā ala!Vēl iedomājos,saudzīgi parakt no pretējās puses un iebāzt vebkameru būtu elementāri!:DD


CerambyX 06.jūlijs, 07:52

Jā, pēdējo gadu laikā (precīzu robežu, protams, grūti novilkt, bet teiksim pēdējos 10 gados) baldriānu pļavraibenis ir kļuvis varētu pat teikt, ka ļoti parasts un bieži sastopams. Dabasdatos vien ir tuvu pie 100 novērojumiem. No pļavraibeņiem noteikti otra biežāk sastopamā suga aiz parastā pļavraibeņa (M.athalia). Tā ka īpaši brīnīties nav par ko :) Līdzīga situācija esot arī ar brūno zeltainīti, kas savulaik esot bijis retums, bet tagad gandrīz vai visās malās.


OKK 06.jūlijs, 07:27

Un uzskatu viņu par retumu! Skabiozu pļavraibenis (Euphydryas aurinia), ošu pļavraibenis (Euphydryas maturna), mauragu pļavraibenis (Melitaea cinxia) manā kolekcijā no padomju gadiem ir no vairākām vietām Latvijā (Padomju laikos tauriņa atradne tika uzskatīta, kā pierādījums, ja bija 1 ex uzprausts uz adatas ar etiķeti un datiem uz tās, fotoapārāti bija tīri ciešami (spoguļkamera - Zenīts), toties nevarēja nopirkt krāsainās filmas, diapozitīvu filmas), bet baldriānu pļavravraibeni ieraudzīju tikai šogad :)


OKK 06.jūlijs, 07:13

Es arī brīnījos par savu atrasto baldriānu pļavraibeni, tu neesi vienīgais :D


CerambyX 06.jūlijs, 01:47

Vīķu zilenītis jā.


CerambyX 06.jūlijs, 01:46

Man šķiet, ka baldriānu pļavraibenis


Divpēdis 06.jūlijs, 01:41

Piedod, Viestur, tā ir manējā! dzēs nost, pārbaudīšu, vai viņa ir īstajā vietā vēl!


Melissa 06.jūlijs, 00:45

Paldies!


CerambyX 06.jūlijs, 00:38

Jātnieciņš sp.


CerambyX 06.jūlijs, 00:26

Nu, ja nav veroniku - tad jau nekas cits kā parastais nesanāk :)


CerambyX 06.jūlijs, 00:11

Sarkanspārnis Lygistopterus sanguineus


Wiesturs 06.jūlijs, 00:09

Par šo man nav pārliecības.


dziedava 05.jūlijs, 23:48

Paldies! :)


CerambyX 05.jūlijs, 23:19

Ops, pladies par labojumu - Tev taisnība! :) Pats to sugu dabā redzējis neesmu tāpēc vienmēr izkrīt no prāta.


CerambyX 05.jūlijs, 23:18

Brūnvālīšu raibenis


nekovārnis 05.jūlijs, 23:15

Paldies!:)


CerambyX 05.jūlijs, 23:14

Dārza vabole


nekovārnis 05.jūlijs, 23:14

Vai šis nevarētu būt īsspārnis Platydracus fulvipes. Galva tāda melna, bez dzeltenumiem.


CerambyX 05.jūlijs, 23:14

Kārklu koksprīžmetis (Alcis repandata)


CerambyX 05.jūlijs, 23:13

Zaigkode Nemophora degeerella


anitra 05.jūlijs, 23:11

paldies par apgaismošanu!


CerambyX 05.jūlijs, 23:10

Tinējs, man izskatās pēc Cydia nigricana


CerambyX 05.jūlijs, 23:09

Man domāt, ka mīkstblakts Calocoris roseomaculatus


CerambyX 05.jūlijs, 23:06

Tā pati ugunsspāre - tēviņš un mātīte


sandis 05.jūlijs, 23:05

Paliek arvien interesantāk... 3 dialekti 200 metru attālumā viens no otra! Ir jau kādas darba hipotēzes, kāpēc tieši Garkalnē tāds dialektu mikslis?


CerambyX 05.jūlijs, 23:04

Īsspārnis Staphylinus sp., cik var saskatīt - S.dimidiaticornis


CerambyX 05.jūlijs, 22:58

Šitais būs spožais tumšdzīslu sprīžmetis


CerambyX 05.jūlijs, 22:57

Zilspāres Calopteryx sp. mātīte


CerambyX 05.jūlijs, 22:57

Smecernieks Philopedon plagiatum


CerambyX 05.jūlijs, 22:56

Otrajā attēlā šķiet brūnvālīšu raibenis


CerambyX 05.jūlijs, 22:53

Noras samtenis


CerambyX 05.jūlijs, 22:53

Jūlijvabole


CerambyX 05.jūlijs, 22:53

Plakanā spāre


CerambyX 05.jūlijs, 22:52

Otrajā attēlā zilspāres mātīte - to izdzēšu.


CerambyX 05.jūlijs, 22:52

Upju zilspāre


CerambyX 05.jūlijs, 22:51

Rožvabole Potosia cuprea


CerambyX 05.jūlijs, 22:50

Kazeņu vilnkājis


CerambyX 05.jūlijs, 22:48

Meža tinējpūcīte


CerambyX 05.jūlijs, 22:47

Kaut kāds Variimorda ir, bet sugu tur precīzāk pēc bildēm šķiet īsti nevar.


nekovārnis 05.jūlijs, 22:46

Varbūt putekļi pie vainas, brīnos ka vispār tur kāds dzīvojās.


CerambyX 05.jūlijs, 22:43

Lielais skābeņu zeltainītis


CerambyX 05.jūlijs, 22:43

Lielais skābeņu zeltainītis


CerambyX 05.jūlijs, 22:43

Apšu zaigraibenis


CerambyX 05.jūlijs, 22:43

Jā, it kā gan tai sugai gan segspārniem vajadzētu būt nelielam zilganam spīdumam, bet nekas cits jau īsti īsti nesanāk.


CerambyX 05.jūlijs, 22:35

Pļavu lija


CerambyX 05.jūlijs, 22:35

Parastais pļavraibenis


CerambyX 05.jūlijs, 22:34

Pļavas vēršacītis


CerambyX 05.jūlijs, 22:34

Niedru lija


CerambyX 05.jūlijs, 22:33

Arī parastie zilenīši


CerambyX 05.jūlijs, 22:33

Šis gan man diezgan pārliecinoši izskatās pēc Podabrus alpinus :)


CerambyX 05.jūlijs, 22:32

Parastais zilenītis


CerambyX 05.jūlijs, 22:31

Jā, šis ar noteikti kārklu zaigraibenis


CerambyX 05.jūlijs, 22:31

Kārklu zaigraibenis


dekants 05.jūlijs, 22:16

pamēģini piespiezt shift+F5 lai parādē lapu. Vienreiz jau tā bija un pēc pāris h pārgāja (varbūt kādas problēmas ar serveri).


nekovārnis 05.jūlijs, 22:05

Vai šis nav kārklu zaigraibenis?


bišudzenis 05.jūlijs, 21:56

Šodien biju Sīkragā un tur pie meža un kāpu robežas ar tādas auga.


nekovārnis 05.jūlijs, 21:15

Izskatās kā skujkoku sarkanais koksngrauzis, Leptura rubra.


forelljjanka 05.jūlijs, 20:47

ELPA nav iespējams pievienot sugas kam vajadzīgas koordinātes(pirms tam arī baigi grūti bija izvēlēties pareizo kvadrātu,leca kaut kur blakus).


roosaluristaja 05.jūlijs, 19:20

Bruņu ķiverene (Scutellaria galericulata).


forelljjanka 05.jūlijs, 12:04

Punktu atceros !Ar precizitāti plus/mīnus 10 m.;)Balticmaps ir iespēja ielikt punktu un nosūtīt uz e-pastu.Derēs?Vispar tur tāds plašs un taurenisks biotops,10-tiem gadu nepļautas pļavas un pļaviņas,bebraines.Pagaišgad tur arī liekas ko retāku atradu.Bijušā Zvārdes poligona buferzona ar lērumu pamestu viensētu,vecu dārzu...Varbūt der speciem uztaisīt kādu ekspedīciju?;) Punktu no b-maps nosūtiju!


Kukainis 05.jūlijs, 08:52

Jāni Par šo taureni man vajadzētu pēc iespējas precīzāku atradnes vietu, vislabāk punktu! Ja jau jauna suga novadam, tad noteikti atcerēsities, kur nofotografējāt. Var atbildi sūtīt uz adalia@lanet.lv, Iepriekš pateicos! Voldemārs


nekovārnis 04.jūlijs, 22:54

Paldies!:)


forelljjanka 04.jūlijs, 22:40

Forši Sintija,tad man Saldus novadam 60-tā suga ,neskaitot abus viršu zilenīšus,tos vēl provēšu kāju āķīšus bildēt!;)Interesanti ,ka vakar un šodien 3 vietās atradu gāršas samteņus,vai nu sagadīšanās vai šamie mūspusē tomēr nav reti.Varbūt viņus retāk redz tāpēc ka pa augšu vairāk plivinās?Faktiski bija tā,kā piemērotā vietā pacēlu galvu augstāk un sāku pētīt,tā kādu atradu,Sātiņos vienviet pat veseli 4! Bet īpašs prieks par ošu pļavraibeni,to redzēju pirmoreiz mūžā.Smuks un pamanāms!;)


Elfiņš 04.jūlijs, 22:36

Man liekas, ka tomēr parastais purvraibenis. Pie pamatnes liels melns punkts, agrajam tas būtu mazs un ar gaišu maliņu.


Elfiņš 04.jūlijs, 22:30

Zeltgalvīšu zeltainītis


Elfiņš 04.jūlijs, 22:28

Parastais pļavraibenis


Elfiņš 04.jūlijs, 22:26

Šķiet, ka nodilis vīķu zilenītis.


ER 04.jūlijs, 22:26

Vērtīgs novērojums. Parasti "trešie putni" pie būriem ir neligzdojošie viengadnieki, bet šajā gadījumā ciemiņš ir piecus gadus vecs pieaugušais, kam pašam kaut kur būtu jāligzdo. Līdz šim "CG" vēl šogad nebijām redzējuši, ligzda nav zināma...


Elfiņš 04.jūlijs, 22:24

Es teiktu, ka tas ar melno svītriņu spārnu virspusē (bildes 1-4, 6, 8, 10 pie novērojuma) ir Brūndzeltenais pļavas resngalvītis (tēviņš), bet pārējās bildēs ir mātīte un pat varētu būt Melnūsainais pļavas resngalvītis. Tēviņam arī būtu svītriņa uz spārniem, tik ar pārrāvumu. Bet vislabāk šos atšķirt skatot seju - pēc antenu galiem (oranži vai melni).


dziedava 04.jūlijs, 22:02

Man drīzāk izskatās kodīgā gundega Ranunculus acris


forelljjanka 04.jūlijs, 21:04

Spečuki varētu palīdzēt...;)


sandis 04.jūlijs, 20:44

Šņibīšu "rudens" migrācija uzņem apgriezienus. Šodien trīs vietās Vidzemes piekrastē no Vitrupes līdz Ainažiem kopsummā 85 alpiņi (lielākajā barā - 58) un arī 4 līkšņibīši. Protams, ne tik droši kā Igoram un M-salas mola :)


forelljjanka 04.jūlijs, 18:56

Ja neko neputroju,beidzot man ir 2011.Gada kukainis!:D 59-tā suga Saldus novadam,neskaitot abus viršu zilenīšus(tos vēl mēģināsim labāk nobildēt,lai var nešaubīgi noteikt,jācer ka sanāks...;)).


galochkin 04.jūlijs, 12:55

Уже не первый раз к 55-у домику прилетает третья птица с кольцом "CG" Посидят, поговорят о чём-то и разлетаются. Это по обмену опытом или просто в гости? :)


elektrolitr 04.jūlijs, 07:57

Es kādu laiku atpakaļ mazo dumpi Upesciemā redzēju http://dabasdati.lv/lv/observation/b34mmlh77261tveo785rrvsh73/


CerambyX 04.jūlijs, 00:28

Jūlijvabole - zilā krāsu forma.


CerambyX 04.jūlijs, 00:28

Kaut kāds garkājods Tipula sp.


CerambyX 04.jūlijs, 00:27

Jātnieciņš sp.


CerambyX 04.jūlijs, 00:26

Bez šaubām Lamia textor. Citas līdzīgas sugas nav :)


CerambyX 04.jūlijs, 00:24

Ir ir dzērveņu raibenis :)


CerambyX 04.jūlijs, 00:23

Pieneņu lapsprīžmetis


CerambyX 04.jūlijs, 00:23

Lielā nātru sviļņpūcīte


CerambyX 04.jūlijs, 00:21

Bālganais ķērpjlācītis


visvaldis.s 03.jūlijs, 21:12

Paldies!


dziedava 03.jūlijs, 20:56

Cauruļblakts Ranatra linearis - lielākā Latvijas blakts

Par gaidāmo melnā stārķa mazuļa aprīkošanu ar raidītāju (22)

Tuvākajās dienās viens no kameras ligzdas melno stārķu mazuļiem tiks aprīkots ar raidītāju, kas mums ļaus sekot putna turpmākajām gaitām. Labākais skaidrojums tam, kādēļ tas ir nepieciešams, ir ieskats tajā, ko jau esam uzzinājuši. To, ka jauno putnu mirstība ir palielinājusies kopš 90. gadu vidus, mēs zinājām no gredzenoto putnu novērojumiem Izraēlā. Ja 1995.-96. gadā no gredzenotajiem jaunajiem putniem katru piekto redzēja Izraēlā (kas ir apmēram pusceļš līdz varbūtējām ziemošanas vietām Āfrikā), tad pēdējos 4-5 gados no teju simta apgredzenotu jauno putnu redz 1-2. Tagad mēs zinām, ka liela daļa Izraēlu vispār nesasniedz un nomirst līdz tam, turklāt, LIELĀKĀ daļa -...


Aicinām ziņot par liepu ziedēšanu visā Latvijā (13)

Jūlijs ir liepu ziedēšanas mēnesis – drīz jau gaisā varēs sajust to saldo smaržu! Gadu no gada vasaras kulminācijas laiks jeb vasaras vidus, ko iezīmē liepu ziedēšana, mainās. Ilglaicīgo fenoloģisko datu analīze liecina, ka Eiropā liepu ziedēšana iestājas arvien agrāk. Aicinām ikvienu iesaistīties un ziņot par liepu ziedēšanu Latvijā portālā Dabasdati.lv. Latvijā savvaļā ir sastopama viena liepu suga – parastā liepa (Tilia cordata). Vasarzaļš vidēji liels koks līdz 25-30 m. Parastā liepa ir izplatīta visā Latvijas teritorijā, bieži stādījumos vecos parkos un pie viensētām. Pilsētu apstādījumos ir izplatītas arī vairākas svešzemju liepu sugas, biežākās no tām ir Holandes liepa (Tilia...


Gaidot Gada auga 2015 ziedēšanu (2)

Jūnijā sākuši un jūlijā turpinās ziedēt augi, kas iedalīti ēriku dzimtas ziemciešu apakšdzimtā. Pie tiem pieder arī Gada augs 2015 - čemuru palēks Chimaphila umbellata, tāpēc mazliet par šo augu atšķiršanas pazīmēm šai laikā. Čemuru palēka lapiņas līdzīgas brūkleņu lapām, būtiska atšķirība - tās ir ar zobiņiem, kādu nav brūklenēm! Attēlā pa kreisi brūkleņu, pa labi - čemuru palēka lapiņas. Foto: J. Kluša. Šogad pēc Jāņiem redzēju čemuru palēku vēl tikai ziedpumpuros. Kad tas sāks ziedēt? Lai arī tika izlemts, ka čemuru palēka ziņojumi dabasdati.lv nav liekami pie "interesantajiem novērojumiem", es ierosinu pirmā ziedošā čemuru palēka ziņojumu tomēr pie tādiem ielikt...


Tauriņu vērošana 2015 - jūnija sugas (5)

Tauriņu vērošanas sezona rit pilnā sparā - cik tauriņu sugas jau Tev ir izdevies šosezon ieraudzīt? Ja nav līdz šim vēl īsti sanācis laiks izmest loku pa piemājas pļaviņām un mežmalām, tad tagad ir īstais brīdis, lai to vēl paspētu. Jūnijs gan kopumā tomēr ir bijis samērā pavēss kā rezultātā ir sajūta, ka daļa dienastauriņu sugu ir par kādu nedēļu aizkavējušās - dažas agrākās vēl lido, bet citas kam būtu jau jālido vēl tā īsti nav manītas. Bet tas ir tikai normāli, ka gads no gada tomēr nedaudz atšķiras. Šajā ierakstā būs par dažām tām sugām, kuras vēl jūnijā ir...


Video ar melno stārķu mazuļu gredzenošanu (2)

2015. gada 12. jūnijā tika apgredzenoti melno stārķu Ozola un Zīles mazuļi, kuru ligzdu ir iespējams vērot ar tiešraides kameras palīdzību. Tā kā melno stārķu mazuļu gredzenošana notiek lejā pie ligzdas koka, tad viss process tika nofilmēts. Video ne tikai par melno stārķu mazuļu gredzenošanu, bet arī ornitologa Māra Strazda plašāks stāstījums par melnajiem stārķiem un jaunākajiem atklājumiem melno stārķu paaugstinātās mirstības pētījumos. Paldies Edgaram Dzenim par filmēšanu un montēšanu! Un paldies visiem aktīvajiem foruma dalībniekiem par pacietīgu sekošanu ligzdā notiekošajam un visa dokumentēšanu.Dabasdati.lv 
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts