Šobrīd aktīvie lietotāji: 134 Šodien ievadītie novērojumi: 4 Kopējais novērojumu skaits: 132918
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Pieneņu pūcīte Hada plebeja
28-May-2015, Mimi Serada
Zobspārnu sprīžmetis Odontopera bidentata
28-May-2015, Mimi Serada
Sesks Mustela putorius
28-May-2015, Platacis
Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria
25-May-2015, Edgars Smislovs
27-May-2015, visvaldis.s
27-May-2015, visvaldis.s
27-May-2015, visvaldis.s
27-May-2015, visvaldis.s
27-May-2015, visvaldis.s
Lielais ķīris Larus ridibundus
27-May-2015, visvaldis.s
Melngalvas zoss Branta bernicla bernicla
27-May-2015, visvaldis.s
Parastā ieva Padus avium
11-Apr-2015, Rallus
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
27-May-2015, visvaldis.s
Akmeņtārtiņš Arenaria interpres
27-May-2015, visvaldis.s
Parastā ieva Padus avium
4-Apr-2015, Rallus
Mazais zīriņš Sterna albifrons
27-May-2015, visvaldis.s
Meža tulpe Tulipa sylvestris L.
23-May-2015, Rallus
Parastā bisīte Gyromitra esculenta
22-May-2015, Rallus
Parastā ieva Padus avium
3-May-2015, Rallus
Trulītis Calidris minuta
27-May-2015, visvaldis.s
Parastā ieva Padus avium
3-May-2015, Rallus
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
27-May-2015, visvaldis.s
Parastā ieva Padus avium
7-May-2015, Rallus
Parastā ieva Padus avium
1-May-2015, Rallus
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
27-May-2015, Igors
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
27-May-2015, Vladimirs S
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-May-2015, bišudzenis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-May-2015, bišudzenis
Dzeguze Cuculus canorus
27-May-2015, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-May-2015, bišudzenis
Lakstīgala Luscinia luscinia
27-May-2015, bišudzenis
Pļavu čipste Anthus pratensis
27-May-2015, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
27-May-2015, bišudzenis
Svīre Apus apus
27-May-2015, bišudzenis
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
27-May-2015, zemesbite
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
27-May-2015, dekants
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
27-May-2015, dekants
Grieze Crex crex
27-May-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
27-May-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-May-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
27-May-2015, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
27-May-2015, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
27-May-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
27-May-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
27-May-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-May-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-May-2015, dekants
Grieze Crex crex
27-May-2015, dekants
Grieze Crex crex
27-May-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
27-May-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
27-May-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
27-May-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
27-May-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
27-May-2015, dekants
Grieze Crex crex
27-May-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-May-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-May-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-May-2015, dekants
Ievu gludmalu sprīžmetis Lomographa bimaculata
25-May-2015, Mimi Serada
Mājas čurkste Delichon urbicum
27-May-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-May-2015, dekants
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
27-May-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
27-May-2015, dekants
Dzērve Grus grus
27-May-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
27-May-2015, dekants
Grieze Crex crex
27-May-2015, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
27-May-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
27-May-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
27-May-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
27-May-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
27-May-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-May-2015, dekants
Pļavu čipste Anthus pratensis
27-May-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
27-May-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-May-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-May-2015, dekants
Grieze Crex crex
27-May-2015, dekants
Dzērve Grus grus
27-May-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-May-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
27-May-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
27-May-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-May-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Meža zīlīte Periparus ater
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Meža tilbīte Tringa ochropus
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Meža pūce Strix aluco
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Melnā dzilna Dryocopus martius
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Melnais meža strazds Turdus merula
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Mājas zvirbulis Passer domesticus
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Mājas čurkste Delichon urbicum
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Mājas balodis Columba livia domestica
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Mazais mušķērājs Ficedula parva
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Lielā gaura Mergus merganser
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Lauku cīrulis Alauda arvensis
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Lauku balodis Columba palumbus
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Laukirbe Perdix perdix
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Lakstīgala Luscinia luscinia
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Ķivulis Carduelis spinus
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Kovārnis Corvus monedula
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Koku čipste Anthus trivialis
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Kaņepītis Linaria cannabina
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Ģirlicis Serinus serinus
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Gredzenūbele Streptopelia decaocto
9-May-2015, Gaidis Grandāns
Garastīte Aegithalos caudatus
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Dzilnītis Sitta europaea
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Dzeguze Cuculus canorus
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Dārza ķauķis Sylvia borin
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Dadzītis Carduelis carduelis
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Baltā cielava Motacilla alba
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
1-Jan-2015, Gaidis Grandāns
Zaļžubīte Chloris chloris
27-May-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
27-May-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
27-May-2015, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
27-May-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
27-May-2015, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
27-May-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
27-May-2015, dekants
Pļavu čipste Anthus pratensis
27-May-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
27-May-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-May-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
27-May-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
27-May-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
27-May-2015, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
27-May-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
27-May-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
27-May-2015, dekants
Kaņepītis Linaria cannabina
27-May-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
27-May-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
27-May-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-May-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-May-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-May-2015, dekants
Parastā ieva Padus avium
18-Apr-2015, Rallus
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
27-May-2015, dekants
Parastā ieva Padus avium
6-Apr-2015, Rallus
Melnais meža strazds Turdus merula
27-May-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
27-May-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
27-May-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
27-May-2015, dekants
Jūras zīriņš Sterna paradisaea
27-May-2015, visvaldis.s
Grieze Crex crex
27-May-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
27-May-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
27-May-2015, Rallus
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
27-May-2015, Rallus
Vītītis Phylloscopus trochilus
27-May-2015, Rallus
Svīre Apus apus
27-May-2015, Rallus
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
27-May-2015, Rallus
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
27-May-2015, Rallus
Sudrabkaija Larus argentatus
27-May-2015, Rallus
Sīlis Garrulus glandarius
27-May-2015, Rallus
Sila strazds Turdus viscivorus
27-May-2015, Rallus
Purva zīlīte Poecile palustris
27-May-2015, Rallus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
27-May-2015, Rallus
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
27-May-2015, Rallus
Mājas zvirbulis Passer domesticus
27-May-2015, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-May-2015, Rallus
Mājas čurkste Delichon urbicum
27-May-2015, Rallus
Mājas balodis Columba livia domestica
27-May-2015, Rallus
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
27-May-2015, Rallus
Krastu čurkste Riparia riparia
27-May-2015, Rallus
Koku čipste Anthus trivialis
27-May-2015, Rallus
Kaņepītis Linaria cannabina
27-May-2015, Rallus
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
27-May-2015, Rallus
Dzilnītis Sitta europaea
27-May-2015, Rallus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-May-2015, Rallus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-May-2015, Rallus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-May-2015, Rallus
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
27-May-2015, Rallus
Dārza ķauķis Sylvia borin
27-May-2015, Rallus
Dadzītis Carduelis carduelis
27-May-2015, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-May-2015, Rallus
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
27-May-2015, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
27-May-2015, Rallus
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
27-May-2015, Rallus
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
27-May-2015, dekants
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
27-May-2015, dekants
Grieze Crex crex
27-May-2015, dekants
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
27-May-2015, dekants
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
27-May-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
27-May-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
27-May-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
27-May-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-May-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-May-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
27-May-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
27-May-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-May-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
27-May-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-May-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
27-May-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
27-May-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-May-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-May-2015, dekants
Kaņepītis Linaria cannabina
27-May-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
27-May-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
27-May-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-May-2015, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
27-May-2015, dekants
Žagata Pica pica
27-May-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
27-May-2015, dekants
Zaļais krupis Bufo viridis
25-May-2015, žubīte
Krauķis Corvus frugilegus
27-May-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
27-May-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
27-May-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-May-2015, dekants
Purva zīlīte Poecile palustris
27-May-2015, dekants
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
27-May-2015, zemesbite
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
27-May-2015, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
27-May-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
27-May-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-May-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
27-May-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
27-May-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
27-May-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
27-May-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
27-May-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
27-May-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-May-2015, dekants
Dadžu raibenis Vanessa cardui
27-May-2015, Divpēdis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-May-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-May-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-May-2015, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
27-May-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
27-May-2015, dekants
Ormanītis Porzana porzana
24-May-2015, Fuatra
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
27-May-2015, dekants
Dārza stērste Emberiza hortulana
20-May-2015, Fuatra
Kuitala Numenius arquata
27-May-2015, Fuatra
Mazais ormanītis Porzana parva
27-May-2015, Fuatra
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
27-May-2015, Fuatra
Lakstīgala Luscinia luscinia
27-May-2015, dekants
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
27-May-2015, Fuatra
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
27-May-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-May-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-May-2015, dekants
Krauķis Corvus frugilegus
27-May-2015, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
27-May-2015, dekants
Kovārnis Corvus monedula
27-May-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
27-May-2015, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
27-May-2015, dekants
Meža tilbīte Tringa ochropus
27-May-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-May-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
27-May-2015, dekants
27-May-2015, ELLA
Dārza ķauķis Sylvia borin
27-May-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
27-May-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
27-May-2015, ER
Lielā zīlīte Parus major
27-May-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-May-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
27-May-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-May-2015, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
27-May-2015, dekants
27-May-2015, ELLA
Dūņšņibītis Limicola falcinellus
27-May-2015, forelljjanka
Akmeņtārtiņš Arenaria interpres
27-May-2015, forelljjanka
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-May-2015, dekants
Avozeta Recurvirostra avosetta
27-May-2015, forelljjanka
Avozeta Recurvirostra avosetta
27-May-2015, forelljjanka
Bezdelīga Hirundo rustica
27-May-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-May-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-May-2015, dekants
Krauķis Corvus frugilegus
27-May-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-May-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
27-May-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
27-May-2015, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
27-May-2015, dekants
Kovārnis Corvus monedula
27-May-2015, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
27-May-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
27-May-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
27-May-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
27-May-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-May-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
27-May-2015, dekants
Žagata Pica pica
27-May-2015, dekants
Niedru lija Circus aeruginosus
27-May-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-May-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
27-May-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-May-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
27-May-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
27-May-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
27-May-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-May-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-May-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
27-May-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-May-2015, dekants
Krauklis Corvus corax
27-May-2015, dekants
Ģirlicis Serinus serinus
27-May-2015, Edgars Smislovs
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
27-May-2015, Edgars Smislovs
Melnais meža strazds Turdus merula
27-May-2015, runagoze
Gaišais šņibītis Calidris alba
27-May-2015, Edgars Smislovs
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
27-May-2015, riksons
Mazais zīriņš Sterna albifrons
27-May-2015, Edgars Smislovs
Dadzītis Carduelis carduelis
27-May-2015, dekants
Svīre Apus apus
25-May-2015, megere
Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon
27-May-2012, dziedava
Parastā bisīte Gyromitra esculenta
23-May-2015, edge
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
27-May-2015, baibak
Ķīvīte Vanellus vanellus
27-May-2015, Rallus
Dārza ķauķis Sylvia borin
26-May-2015, Rallus
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
25-May-2015, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-May-2015, Rallus
Baltā cielava Motacilla alba
26-May-2015, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
26-May-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
27-May-2015, elektrolitr
Pēdējie komentāri
CerambyX 28.maijs, 00:18

Kāpēc ne gaišais šņibītis?


roosaluristaja 28.maijs, 00:00

Pēc manām domām - velnarutku grābeklīte (Erodium cicutarium).


visvaldis.s 27.maijs, 22:42

Man arī neizdodas.


zemesbite 27.maijs, 22:11

Vai tikai man neizdodas pievienot bildi, jeb vēl kādam ir problēmas? :(


W 27.maijs, 21:59

Paldies par jauko ziņu:)


Ansis 27.maijs, 21:44

parastā ligzdene - Neottia nidus-avis


Wiesturs 27.maijs, 21:06

Jā, šo sugu arī domāju, bet ar latviskajiem nosaukumiem kā vienmēr putrojos :)


Bekuvecis 27.maijs, 21:01

Nupat saņēmu ziņu no E.Vimbas: ar augstu varbūtību - tiešām Helvella corium. Nelielā šaubu ēniņa - dēļ tā, ka sporas esot drusku mazākas nekā "pēc priekšrakstiem". Taču sporu uzbūve un sēnes makroskopiskās pazīmes - perfektā sakritībā!


dziedava 27.maijs, 10:03

Man dziedavā katru dienu ir links uz konkrētās dienas foto dažādos gados, piem., šodien: http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?menesis=05&fdat=27 Pamanīju šo tauriņu un skatījos Uģa pārskatā; īsti novados neorientējos, nesapratu, ir vai nav šai sugai Salaspils, man novērojumu atlasē šķita, ka nav, vēlāk izrādījās, ka tomēr Salaspils nov. jau ir atķeksēts, bet nu neko, novērojums jau pievienots. :D


roosaluristaja 27.maijs, 09:39

Neesmu eksperts, bet manuprāt nekas cits kā Gyromitra esculenta tas nevar būt.


nekovārnis 27.maijs, 09:08

Izskatījās aizdomīgi precīzi "pirms trim gadiem":)


dziedava 27.maijs, 08:51

Jā, 2012.g


nekovārnis 27.maijs, 08:47

2012.gads? Nav sajaukts?


Sintija Martinsone 27.maijs, 07:32

Koka kreisā puse ir redzama nākamajā - 4. attēlā. Nekā cita aizdomīga tajā pusē nesaskatīju. Un pēc pēdējā attēlā redzamās izskrejas arī neko nevar pateikt?


Wiesturs 27.maijs, 00:42

Jā, izskatījās diezgan būdīga, tas arī pievērsa manu uzmanību. Jauki, tā man jauna suga.


CerambyX 27.maijs, 00:09

Garkājods sp. - rādās, ka no Nephrotoma ģints


CerambyX 27.maijs, 00:08

Tas, kas fotogrāfēts visvairāk kaut kā izskatās pēc kādas sasveķojušās zibens/uguns rētas. Sveķotājkoksngraužu kāpuri attīstās priedes mizas slānī - attiecīgi tie sasveķojumi, kas uz cietās koksnes daļas diez vai ir sasitīti ar šo sugu. No visām bildēm tāda aizdomīgi interesanta izskatās 3. attēlā redzamā koka kreisā puse, ko īsti nevar saskatīt - varbūt ir iespēja nofotogrāfēt tieši šo pusi? Kopumā gan jāatzīmē, ka tādi izteikti tipiski un viegli atpazīstami vien ir tie koki, kas ir apdzīvoti jau ilgstoši (mierīgi 10 gadi un vairāk) - svaigi apdzīvotus kokus nemaz tik viegli atpazīt nav... :)


CerambyX 26.maijs, 23:57

Domāju, ka hastulatum (zaļganā) - tām tas S2 melnais zīmējums reizēm mēdz būt mazliet reducēts un līdzīgi kā lunulatum - bez 'kātiņa'. Bet nu pārējais vēdera krāsojums gan kā hastulatum ne lunulatum, kam, vienkārši sakot, vēders vairāk melns kā zils. Teorētiski S2 var atgādināt puella, bet man šķiet, ka tomēr tai vienmēr būs tāds izteikts 'U' veida zīmējums, kas sānos nesadalās, kā arī acu apakšpuse nav zaļgana (tā tāda hastulatum/lunulatum pazīme - nu varbūt arī nedaudz johanssoni). Tas vismaz ko es saskatu šajos fotoattēlos :)


CerambyX 26.maijs, 23:49

Tieši tā - meža smilšvabole. Principā jau nesajaucama suga - pamattonis izteikti tumšāks kā citām sugām, gaišās joslas šauras un arī izmēros lielāka suga :)


CerambyX 26.maijs, 23:48

Vērpēji ir - vībotņu vērpēju kāprui.


CerambyX 26.maijs, 23:46

Kārklu raibenis


CerambyX 26.maijs, 23:46

Plankumainais sprīžmetis


Mimi Serada 26.maijs, 23:29

Smailais lāčpurns Morchella conica ?


dziedava 26.maijs, 23:01

Pajauna koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrom. Šai vairs nevajadzētu rāpot ;)


Edgars Smislovs 26.maijs, 21:20

Liels paldies par informāciju! :)


gudgalf 26.maijs, 16:51

Tā jau ir - uz vietas vienmēr labāk redzams, kas un kā. Atsevišķi kadri var ne tā izskatīties :)


roosaluristaja 26.maijs, 16:41

Pēc manām domām avotu veronika (Veronica beccabunga).


dante 26.maijs, 16:35

Ir doma, ka tā varētu būt avotkrese, bet zied ar gaiši ziliem ziediņiem. Tātad tas ir kaut kas cits, bet nezinu kas.


Rallus 25.maijs, 23:35

Tādu tīģervaboli iepriekš nebiju manījis.


Rallus 25.maijs, 23:28

Nesanāca laiks paskatīt noteicējus, bet būs jāparbauda tās atšķirīgās pazīmes. paldies par uzvedinošo domu.


Rallus 25.maijs, 23:26

Sarkanā jau gan, ne tikai krāsas - svarīgs kopskats, siluets un proporcijas.


Vladimirs S 25.maijs, 23:24

Ir citas bildes ar - sarkanu asti. Bija 2 bildetāji!


CerambyX 25.maijs, 23:12

Laikam jau purvu micīte (Mitrula paludosa)?


dziedava 25.maijs, 23:00

Sēne tā nav, tā ir gļotsēne. Izskatās, ka vajadzētu būt gļotsēnei Tubifera ferruginosa (pēc krāsas, gabalu savstarpējā novietojuma), bet šī gļotsēne sastāv no tādām kā blakustrubiņām, sk.: http://www.myxomycetes.wolf-5.cyberdusk.pl/index.php?wyb=gal&rodzaj=Tubulifera&gat=0&foto=14 kas šajā attēlā nav īsti redzams. Tā var būt arī Tubifera ferruginosa, ja, piem., kāds gļotsēni ir saspiedis, bet droši to apgalvot nevaru. Būtu labi, ja varētu gļotsēni pēc pāris dienām novērot (un nobildēt) atkal. Ja būtu šī suga, tad kļūtu brūna.


zemesbite 25.maijs, 22:59

Paldies!:)


CerambyX 25.maijs, 22:46

Mārīte Propylea quatuordecimpunctata - īpatnis ar 'padzisušu' rakstu, jebšu melnie plankumi īpaši viens ar otru nesaplūst.


nekovārnis 25.maijs, 22:46

Paldies!


zemesbite 25.maijs, 22:44

Paldies! Nebiju pamanījusi, ka ir arī tāda agrā dižspāre! :)


CerambyX 25.maijs, 22:37

Zilzaļai dižspārei vēl par agru - būs agrā dižspāre :)


CerambyX 25.maijs, 22:37

Krāšņvabole Trachys minutus


zemesbite 25.maijs, 22:10

Labi, tā arī darīšu!:)


dziedava 25.maijs, 22:08

Par sūtīšanu pajautāšu! Jebkurā gadījumā ievākt iesaku, atbildi negaidot, jo tā sēne, kā Sintija novēroja, ātri saplok un paliek grūti atrodama. Nogādāšanas ātrums jau ir pakārtots jautājums.


zemesbite 25.maijs, 21:58

Ievākt varētu, bet līdz Rīgai patālu, varbūt var sūtīt aploksnē, celofāna maisiņā?


dziedava 25.maijs, 21:53

Jauki! Vai paraudziņu ievākt un nogādāt uz LU Biol.fak. arī būs iespējams?


CerambyX 25.maijs, 21:52

Tieši tā - agrā smaragdspāre.


Siona 25.maijs, 21:49

Manam kadiķim arī sēne palika šāda, tā kā sēne arī izskatās tāda pati ;)


dziedava 25.maijs, 21:48

Paldies! Es kaut kur lasīju, ka parazitē arī uz vaboļu kāpuriem, būtu jau interesanti, ja to varētu apstiprināt. Bet manispēc, lai ēd tikai sprakšķus;) Nākamreiz nopietnāk piedomāšu par bildēšanu. Te galīgi nepadomāju par sugas noteikšanu, vnk bildēju faktu, ka apakšā ir kaut kāds reāls kāpurs :)


zemesbite 25.maijs, 21:45

Šī laikam arī ir tā bumbieru-kadiķu rūsa, vismaz kadiķis izskatās tāds pat kā Sionai...


CerambyX 25.maijs, 21:41

Ottreiz novērojums nav jāpievieno :)


CerambyX 25.maijs, 21:40

Bet tas jau laikam nebūtu nekas neparasts, ja šī sēņu suga būtu specializējusies uz sprakšķu kāpuriem, ne? Parazītiskiem organismiem jau tomēr tāda specializācija visai raksturīga... :)


CerambyX 25.maijs, 21:38

Tas par audzēšanu bija tāds vispārīgs komentārs par kāpuriem, ne šo konkrēto gadījumu - šim tiešām vairs nekas nepalīdzēs :D Nu beigtu kāpuru, ja tas ir pietiekami labi saglabājies (lielākas cerības, ja tā ārējais ķermenis ir tāds nedaudz cietāks un hitinizēts nevis mīksts un 'ļumīgs'), jau var pētīt tāpat - galvenās pazīmes, lai noteiktu vismaz līdz dzimtai, jau tāpat varētu redzēt. :) Ne vienmēr, bet daudzos gadījumos, piemēram, savarīgs ir tieši ķermeņa pēdējā posma forma, kas šim eksemplāram, piemēram, izskatās gana labi saglabājies. Tik vien, ka attēlā īsti līdz galam saprast nevar :) Bet nu jebkurā gadījumā - 90% domāju, ka tas ir sprakšķa kāpurs.


Mari 25.maijs, 21:36

Paldies! :)


CerambyX 25.maijs, 21:32

Jā, rāceņu baltenis :)


CerambyX 25.maijs, 21:31

Pelēkā āboliņpūcīte


dziedava 25.maijs, 21:26

Paldies, es jau šaubījos, vai likt DD, resp., vai vispār var noteikt.:)


Mari 25.maijs, 21:26

Vai šis varētu būt rāceņu baltenis?


dziedava 25.maijs, 21:25

Paldies, bet irbuļu milneņu kāpuriem pat vislabākā barošana vairs nelīdzēs ;) Beigtiem kāpuriem nav kā sēnēm kaut kas sporām līdzīgs, ko pētīt mikroskopā?


Siona 25.maijs, 21:24

Gana zaļš, lai arī būtu kāds no Phyllobius smecerniekiem.


Siona 25.maijs, 21:20

Paldies par sprakšķiem!


CerambyX 25.maijs, 21:17

Sprakšķis Cardiophorus ruficollis


CerambyX 25.maijs, 21:17

Sprakšķis Selatosomus aeneus


CerambyX 25.maijs, 21:17

Jā, varētu būt kaut kādu Thanatophilus līķvaboļu kāpuri.


Siona 25.maijs, 21:17

Paldies! :)


CerambyX 25.maijs, 21:16

Pēc spārnu apakšpuses šos ir ļoti viegli noteikt. No virspues - krietni vien 'viltīgāk' :) Spriežot pēc tā, ka tas melnais spārna stūris gar spārna galu sniedzās diezgan tālu , tad tā kā vajadzētu arī būt kāļu baltenim.


Stach 25.maijs, 21:13

'''Dabas dati ''ir piemetuši manu vārdu svešai bildei,tajā brīdī lādēju savas bildes :)


CerambyX 25.maijs, 21:10

Agrā smaragdspāre


CerambyX 25.maijs, 21:01

Bez šaubām kāļu baltenis :)


gudgalf 25.maijs, 20:59

Nav tomēr melnā klija? Astes šķēlums salīdzinoši mazs (varbūt leņķis bildē ne tāds?) un virsaste ar neizskatās ruda


CerambyX 25.maijs, 20:59

Jā, nu te tā ne visai labi var to dibenalu redzēt... :) Jautājums vai centrālajiem radziņiem ir vēl galā sazarojums vai tomēr nav? Kopējais 'formāts' un krāsojums jau atgādina gan kādu no sprakšķu kārpuriem, kam var būt arī ne tikai drātstārpu tipa kāpuri (tas gan tāds biežāk sastopamais variants). Tur piemēram Stenagostus ģints kāpuri ir šādi: https://c1.staticflickr.com/5/4042/4437923301_6483874f1e_b.jpg Tiem gan Lv tik viena ļoti reta suga, kas sastopama vecos priežu mežos. Bet nu kaut kādi šai ģintij radniecīgu ģinšu (Athous u.c.) kāpuri droši vien līdzīga paskata. Vispār jau savā ziņā kāpuri interesanta štelle, bet daudzos gadījumos mazliet sanāk tāda 'bakstīšanās tumsā', jo ne visus kāpurus var tā viegli noteikt... Ja sarežgītos variantos gribas noteikt ar 100% precizitāti, tad laikam atliek tik kāpurs ievākt un no tiem mēģināt izaudzēt pieaugušus īpatņus :) Tas gan ar nav viegli - vajag vietu, kur likt trauciņus, jāzin ar ko kāpuru barot, jācīnās ar citu dzīvokļa/mājas iemītnieku pretenzijām pret kāpuriem uz palodze/skapī utt. :D


CerambyX 25.maijs, 20:49

Mizasblakts Aradus betulae


forelljjanka 25.maijs, 20:16

Uģis laikam nav pamanījis! Ugunsvaboli pieminēju tāpēc, ka tās kāpuriem astē ir radziņi,melngalvas tie ir taisni,sarkanajai līki.:D Te bildē izskatās ka radziņi ir pat četri,tādu nevienu īsti nezinu,kaut tie radziņi ir daudzām sugām,ne tik sen Uģis savā blogā rakstīja un bija bildes, par dažādu zemmizas iemītnieku kāpuriem,četri radziņi liekas nebija nevienam! ;)


dabasmīlis 25.maijs, 20:06

Mājas strazda bildi man piemeta "Dabas dati" paši. Nezinu kā tas jums sanāca :)


Wiesturs 25.maijs, 20:05

Ā, paldies! Tad man vienā vecā bildē šī suga ir nepareizi noteikta (nenodošu, kurš noteica :) )


roosaluristaja 25.maijs, 20:04

Es neesmu botāniķis, bet domāju, ka tīruma šī nekādīgi nav. Pēc manām domām - birztalu (Veronica chamaedrys).


nekovārnis 25.maijs, 19:48

Jā, ar tām spārēm izskatās ka man vēl būs grūti šovasar. Šodien Talsos ar safotogrāfēju vairākas šādas sīkās, bet nevienu pat ne tuvu nespēju noteikt:( Tādas spāres sp. atstāšu mapēs līdz vēlam rudenim, tad arī likšu DD.


roosaluristaja 25.maijs, 19:41

Roberta gandrene (Geranium robertianum).


CerambyX 25.maijs, 19:32

Jā, kaut kā pēc Rheumaptera subhastata it kā izskatās. 100% pārliecība gan vēl nav (pieredze ar šo sugu pašam nav) - jāpapēta vēl kādi resursi :)


roosaluristaja 25.maijs, 19:31

Efeju sētložņa (Glechoma hederacea)


CerambyX 25.maijs, 19:27

Stipri apdilis kāds no zaļajiem Phyllobius smecerniekiem


CerambyX 25.maijs, 19:25

Ar tā kā lapgrauzis Gonioctena viminalis


CerambyX 25.maijs, 19:25

Jā, domāju ka G.viminalis


CerambyX 25.maijs, 19:24

Meža smilšvabole gan, jā!


CerambyX 25.maijs, 19:23

Ogu krūmu vairogblatks


CerambyX 25.maijs, 19:23

Skrejvabole Carabus cancellatus


CerambyX 25.maijs, 19:23

Tinējs, ar tā kā Ancylis badiana


CerambyX 25.maijs, 19:22

Ar šo jau it kā grūti būs - svaigi izkūņojies ekzemplārs :)


CerambyX 25.maijs, 19:20

Sprakšķis Selatosomus cruciatus


CerambyX 25.maijs, 19:19

Lapgrauzis Donacia aquatica


CerambyX 25.maijs, 19:19

Lēcējzirneklis Salticus sp. - šiem sugas īsti neesmu 'izkodis'.


CerambyX 25.maijs, 19:17

tpu - Ancylis :)


CerambyX 25.maijs, 19:17

Tinējs - tā kā Anticlea badiana


CerambyX 25.maijs, 19:10

Spīdulis Glischrochilus sp., kaut gan principā šādus ar tik lieliem un milzīgiem oranžajiem laukumiem es tomēr diezgan droši sauktu par G.grandis.


CerambyX 25.maijs, 19:09

Spīdulis Glischrochilus hortensis


CerambyX 25.maijs, 19:09

Abi tiešām viena suga - koksngrauzis Tetropium castaneum


CerambyX 25.maijs, 19:08

Koksngrauzis Asemum striatum


CerambyX 25.maijs, 19:08

Lapgrauzis (vai varbūt var saukt arī par spradzi?) Crepidodera aurata


roosaluristaja 25.maijs, 19:01

Divmāju kaķpēdiņa (Antennaria dioica).


nekovārnis 25.maijs, 18:51

Mella, ar šaurām svītrām - izskatās pēc meža smilšvaboles.


dziedava 25.maijs, 09:42

Paldies! Ugunsvaboli man gluži nevajag ;) Jautājums tāpēc, ka uz šī kāpura auga irbuļu milnene; šo sēņu sugu 2013.g. atklājot, pētītā paraudziņa sēne auga uz sprakšķa kāpura. Tas arī laikam LV ir vienīgais kāpurs, kas pētīts šīs sēnes sakarā. Jautājums, vai aug tikai uz sprakšķu, vai arī citiem kāpuriem, tāpēc būtu īpaši interesanti, ja varētu droši pateikt, ka tas nav sprakšķa kāpurs. Man jau ar tā izskatījās, bet droši nezinu, tāpēc arī jautāju. :)


forelljjanka 25.maijs, 08:31

No manas niecīgās pieredzes,melngalvas ugunvabole laikam nebūs...;)Sparkšķiem,cik nu atceros no Uģa komentāriem ,kāpurs ir kā tautā saka-"drātstārps",šis itkā neizskatās...;)


dziedava 24.maijs, 23:40

Šim nevar pateikt vismaz aptuveni kam tas kāpurs varētu būt? Būtiskākais zināt, vai tas varētu nebūt sprakšķis.


Divpēdis 24.maijs, 23:35

Nu ja jūs abi tā sakiet, tad būs jāpadodas;) Paldies!


W 24.maijs, 22:51

Paldies! Ja būs iespējams, apskatīšos pēc pāris nedēļām.


gunarsp 24.maijs, 22:30

Šis ir ziemeļu sikspārnis. Otrā bildē viennozīmīgi nevarēju noteikt. Gunārs Pētersons Sikspārņu eksperts


Ansis 24.maijs, 22:29

Izskatās pēc martagonlilijas - Lilium martagon


nekovārnis 24.maijs, 22:02

O! Labs! Paldies!


CerambyX 24.maijs, 21:53

Pamatīgākais kāds mums ir :) Milzu garkājods (Pedicia rivosa) - samērā reta suga laikam.


W 24.maijs, 21:31

Paldies!


CerambyX 24.maijs, 20:50

Tas pats meža bambals vien ir.


CerambyX 24.maijs, 20:37

Tūkstoškājis, laikam Strongylosoma pallipes


CerambyX 24.maijs, 20:35

Izskatās, ka tā pati C.sanguinolenta vien būs, jā.


CerambyX 24.maijs, 20:30

Es ar piekritīšu, ka būs mazais vijolīšu purvraibenis :)


CerambyX 24.maijs, 20:28

Parastais madaru lapsprīžmetis (Epirrhoe alternata)


CerambyX 24.maijs, 20:28

R.hastata laikam tomēr ne, bet nevaru īsti izlemt starp Epirrhoe tristata un hastulata... :)


CerambyX 24.maijs, 20:17

Resnkājodi Bibionidae sp.


CerambyX 24.maijs, 20:16

Tas pats vien ir jā!


CerambyX 24.maijs, 20:15

Rādās, ka bijis dumbrcālis


CerambyX 24.maijs, 20:15

Brūnais zeltainītis


CerambyX 24.maijs, 20:14

Brūnais viršu sprīžmetis


CerambyX 24.maijs, 20:14

Agrā smaragdspāre


Rallus 24.maijs, 19:28

Perspektīvā kāda labāko bilžu izvēle varētu būt gan. Tādi kadri iemūžinās un ceļ vietas vērtību - sk. par to 'jātniek-zebieksti': http://www.earthtouchnews.com/cute-and-cool/funny/update-the-woodpecker-riding-weasel-has-been-immortalised


Rallus 24.maijs, 19:22

Āboliņa sprīžmetis?


Divpēdis 24.maijs, 11:00

Varbūt taisām kaut kādu izlasīti - ja ir vismaz trīs jūsmotāji, tur bilde varētu nokļūt. Varētu būt sezonas konkurss, varētu būt lapas treileris... kas ieslēdzas, ja sekundes desmit nav veikt ielogošanās. DD viegli populārā versija tam, kas te ienāk garāmejot. Kaut kā tās citās zemēs lidojošās zebiekstes jāpanāk!;)


Rallus 24.maijs, 09:38

Precīzs 'šāviņš' - asai redzei lidojumā atbildēts ar 'asu' foto


Rallus 24.maijs, 09:37

Novērojumu skaits turpina pieaugt! Būs laba oriģinālbilde;)


Rallus 24.maijs, 09:34

Virs Valmieras pilsētas šīs nav vēl izdevies novaktēt. Labi cipari!


Rallus 24.maijs, 09:08

Spēcīgi!


Rallus 24.maijs, 09:08

Niedru lijai vajadzētu būt. Pārāk silti tie toņi un kopējais izskats daudz vairāk lijisks, ne pundurērglisks


runagoze 23.maijs, 22:39

Šis ir fantastiski! :)


Fuatra 23.maijs, 21:29

bet niedru lija, kāpēc ne?


visvaldis.s 23.maijs, 20:05

Pieliku vēl. Diemžēl visas vienādi sliktas.


EL 23.maijs, 19:54

Bac, nesgaidīju aplikācijā riktīgo karti, telefons iezīmēja ligzdu Lietruvā. Nez, kā to karti var pamainīt, vai novērojumu izdzēst? Man nesanāk. ELe


CerambyX 23.maijs, 19:42

Nav vēl kāda bilde? Kaut kā man pēc pundurērgļa izskatās!


nekovārnis 23.maijs, 19:09

Superbilde!


zemesbite 23.maijs, 13:35

Paldies! :)


Divpēdis 23.maijs, 08:15

tad jābrauc vēlreiz ķert, jo tāds man vēl nav vispār;) Diezgan kompakti tas bariņš tur dzīvojās


Elfiņš 23.maijs, 03:33

Vairāk izskatās pēc Mazā vijolīšu purvraibeņa ;)


forelljjanka 22.maijs, 20:20

Šopavasar piebeigs mani tie stagnatiļi!!!:D Mērsragā ieziņo,es aizbraucu-nav,pēc laika-atkal uzrodas!Analoģiski-Svētes grīva.Labi,Gaiļu dīķis deva sēriju pašvaku kadru ,pēc kuriem šamie kaut kur notinās,lai uzrastos dažas dienas vēlāk! ;) Bet tā,vai nu esam iemācijušies atpazīt,vai arī palikušas vairāk!


nekovārnis 22.maijs, 16:55

Paldies!


CerambyX 22.maijs, 16:39

Pogonocherus fasciculatus


CerambyX 22.maijs, 16:37

Koksngrauzis Oxymirus cursor


Bekuvecis 22.maijs, 16:27

Būs kāda Geopora sp. Kura - šobrīd neesmu gatavs rakņāties.


de kje 22.maijs, 14:22

labi labi...vainigs!!!! :) Kustibas kaa cielavai un dzivojas pa ezera malu


de kje 22.maijs, 14:14

Taa ir dzeltena cielava-Mamma!!!


CerambyX 22.maijs, 14:11

Šī ir stepes čipste


sandis 22.maijs, 13:57

Vakar vakarā pusstundas laikā pāri Lauciņu karjeram Cēsīs 66 melnkakla gārgales divos baros migrācijā uz Z-ZR. Šķiet, ka liels skaits pavasara migrantiem iekšzemē.


Mari 22.maijs, 12:27

Jā, ... laikam gan, paldies! :)


CerambyX 22.maijs, 12:02

Taisns, īlenveida knābis, izteikti garas kājas - tā kā velk uz dīķu tilbīti.


CerambyX 21.maijs, 23:28

Tā tomēr būs kāda no vardēm - šķiet ka parastā?


Siona 21.maijs, 22:19

Par savām gaitām fakultātes (un Rīgas) virzienā gan vēl nezinu, bet paldies par informāciju! :)


Bekuvecis 21.maijs, 22:04

Ja gribat ko nogādat E.Vimbam, tad ziniet: viņš plāno būt fakultātē rīt un otrdien pa dienas vidu (nupat ar viņu runāju). Varat arī iepriekš atstāt pie sarga.


Bekuvecis 21.maijs, 22:00

Vēstuli e-pastā saņēmu un nupat atbildēju.


Siona 21.maijs, 21:52

Jā, tā gan. Es tikai nezinu, vai man tagad vajadzētu turpināt priecāties par glītajām sēnēm :D :) Paldies! :))


CerambyX 21.maijs, 21:45

Blakts Corizus hyoscyami


dziedava 21.maijs, 21:43

Paskati http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=163 tur Gymnosporangium sabinae gluži kā Tavi sporu attēli :)) Tad jau būs īstā. Un tur var palūrēt arī citām rūsām sporu attēlus. Bumbieru - kadiķu rūsas bumbieru stadija izskatās šādi: http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?aug_id=1825&ftips1=77


Siona 21.maijs, 21:39

Pievienoju! :) Ja nepietiek, dod ziņu!


Bekuvecis 21.maijs, 21:37

O.K., droši vien "veci un pārauguši" vietā bija jāsaka "paveci un pārauguši". Taču neko citu kā minēto sugu joprojām nevaru iedomāties.


dziedava 21.maijs, 21:33

Vajag sporu mikroskopiskai analīzei, jo kadiķu rūsas (tai dažādas sugas) pavasara stadija uz kadiķiem nav tik bieži sastopama. E.Vimba pats redzējis tik kādās 3 vietās uz parastā un 3 vietās uz kazaku kadiķa. Bet, hmm, ja būs sporu mikroskopiskie attēli - varbūt viņam pietiks ar to? :)


Siona 21.maijs, 21:29

Tūliņ pievienošu sporu attēlus - ļoti glīti!!!!! Labi, ievākšu! Kam viņam? :)


dziedava 21.maijs, 21:24

Ja nav vietējie, bet, piem., kazaku, Ķīnas vai Virdžīnijas kadiķi, tad varētu būt bumbieru - kadiķu rūsa Gymnosporangium sabinae, un tai sēnei vajadzētu ievākt paraudziņu sērkociņkastītē priekš E.Vimbas :)


Siona 21.maijs, 21:13

Aij, tie ir kaut kādi apstādījuma skujeņi, ne vietējie.. bet varu aiziet nobildēt! :)


dziedava 21.maijs, 21:11

Tieši kādus skujeņus? Parasti sēnes suga atkarīga no sugas, uz kuras parazitē.


sanchox 21.maijs, 21:10

bij 3 sēnes, visas pēc struktūras diezgan stingras, nebija sajūta ka tās ir vecas, varbūt pāraugušas, bet pat mazākā no trim visas ļoti līdzīgas. papildus piezīmes sēnes izaugušas zem ābeles.


nekovārnis 21.maijs, 20:05

Paldies! Šķiet ka galvu sajauca divas dažādās spāru sugas, kas atradās burtiski 20 m attālumā viena no otras. Nebiju vēl gaidījis tik plašu sugu klāstu. Vēl turpat kaut kāda spīdīgi zaļa arī aizlidoja. Otra droši vien vai nu spilgtā vai slaidā purvuspāre. Sadalīšu novērojumu.


W 21.maijs, 18:19

Paldies! Lūdzu ielieciet sarakstā,oranžsarkanā melastiza (Melastiza chateri). lai var nomainīt nosaukumu:)


Bekuvecis 21.maijs, 18:11

O.K., tas iet kopā ar M.chateri! Ja būtu nomelnējuši koksnes trūdi, tad gan būtu citādi.


W 21.maijs, 15:34

Tas melnais plankums ir veca, ar dubļiem klāta ugunskura vieta - pirms gada tur tika izcirsts un un dedzināts pamežs!


CerambyX 21.maijs, 14:08

Tā kas uz zemes, manuprāt, arī ir mazā purvuspāre


CerambyX 21.maijs, 14:07

Kāda no dūņenēm (Megaloptera)


CerambyX 21.maijs, 14:07

Priežu vērpēja kāpurs


CerambyX 21.maijs, 14:06

Resnkājods Bibionidae


CerambyX 21.maijs, 14:05

Šķiet kaut kāda īsspārņa kāpurs


CerambyX 21.maijs, 13:43

Būs B.litorale - segspārnu ceturtā rieviņa priekšpusē izliekta :)


CerambyX 21.maijs, 13:36

Domāju, ka tas pats vien ir - droši vien dzimumiem atšķiras taustekļu garums.


CerambyX 21.maijs, 13:28

Jā, pēc foto laikam diezgan bezcerīgi - jāpēta ģenitālijas :)


CerambyX 21.maijs, 13:19

Sprakšķis Actenicerus sjaelandicus


Mari 21.maijs, 07:17

Paldies!


dziedava 21.maijs, 00:31

Droši vien kāda no priežu skuju rūsām Coleosporium sp.


Bekuvecis 20.maijs, 23:17

Vai nu zaķkājas tintene (Coprinopsis lagopus), vai arī zaķu tintene (C.lagopides). Abas sugas ir ārkārtīgi līdzīgas. Spriežot pēc augtenes - droši vien pirmā. Ļoti agri! Lai gan neparasti "steidzīgas" šogad ir arī citas tinteņu sugas.


Bekuvecis 20.maijs, 23:12

Nu nē! Ķēvpups, tikai tāds pavecāks.


Bekuvecis 20.maijs, 23:06

P.S. Apskatījos arī otru foto un nedaudz sašaubījos. Kas ir tas melnais plankums labajā pusē, uz kur aug daļa sēnīšu?


Bekuvecis 20.maijs, 23:02

Lai gan attēla detalizētība nav pietiekama submilimetra detaļu 100% drošai atpazīšanai, kopumā diezgan pārliecinoši izskatās, ka oranžsarkanā melastiza (Melastiza chateri). Ne vairoga skropstene, kurai daudzos pēdējos gados nepelnīti piedēvēta ne viena vien M.chateri atradne!


Bekuvecis 20.maijs, 22:49

Bildēs tiešām izskatās pēc Helvella corium syn. Cyathipodia corium. Līdz šim Latvijā nav konstatēta. Drošai noteikšanai vislabākais būtu piespēlēt paraugu, svaigu vai sliktākajā gadījumā izžāvētu, E.Vimbam. Rīt ar viņu sazināšos. Ar mani varat sazināties caur senes.lv e-pastu.


Bekuvecis 20.maijs, 22:22

Pēc cepurītes un kātiņa salaiduma - drīzāk pat augstais lāčpurns (Morchella elata). Bet... varbūt tomēr liels un jau pavecāks smailais (M.conica).


Bekuvecis 20.maijs, 22:09

Izskatās pēc dzīslainā kauslāčpurna (Disciotis venosa), kurš šopavasar sastopams daudz biežāk nekā parasti. Taču pēc šīs bildes vien pilnas pārliecības nav.


Bekuvecis 20.maijs, 21:49

Varētu būt veci un pārauguši dzīslainie kauslāčpurni (Disciotis venosa). Šopavasar suga sastopama daudz biežāk nekā parasti (tādi "izlēciena" gadi gadās daudzām retām sēņu sugām). Tomēr pārliecināts neesmu, jo stipri vecus eksemplārus neesmu redzējis ne pats dabā, ne bildēs. Mulsina hipertrofētais dzīslojums kausiņa iekšienē.


Bekuvecis 20.maijs, 21:26

Pēc fotogrāfijām - tomēr kausa rumpucis. Otrajā foto nepārprotami redzama sugas raksturīgā pazīme: koka saknēm līdzīgais apakšpuses dzīslojums, kurš stiepjas līdz pat cepurītes malai. Apakšējās virsmas "graudainums" (patiesībā "matainums") - arī kā tipiskam ne īpaši vecam kausa rumpucim.


Bekuvecis 20.maijs, 21:08

Biju gan noracies darbos (joprojām esmu), gan steidzīgā vizītē nepamanīju papildinājumus. Sorry for that! Pie lietas. Pirmkārt: jaunajos foto (1430746304.jpg, mazāk arī 1430746334.jpg) redzama akurāt tā pazīme, kas droši atšķir Helvella acetabulum no H.queletii un kuras trūka aprīļa sākuma bildēs: koka saknēm līdzīgais apakšpuses dzīslojums, kurš stiepjas pat līdz cepurītes malai. Otrkārt: vakar uzgāju nešaubīgu H.acetabulum atradni ar >100 augļķemeņiem pilnīgi visās attīstības stadijās. Daudzi mazākie bija pēc izskata kopumā apbrīnojami līdzīgi pie Vārtājas nobildētajiem. Turpretī jauniņiem H.queletii (redzēti jau agrāk) līdzības ir manāmi mazāk. Tā ka Dziedavai padevies labs trāpījums!:) Tikmēr manis monitorētā H.queletii atradne šopavasar ir tukša (varbūt kārtējo postījumu dēļ). Retums ir un paliek retums!


forelljjanka 19.maijs, 21:41

Būs tomēr brūnspārnu! ;)


dziedava 19.maijs, 18:08

Ar tām kausveida sēnēm ir vissarežģītāk. Vai nu Bekuvecis te ienāks un viņam izdosies noteikt, vai arī cerības uz noteikšanu nav lielas..


sindi 18.maijs, 22:55

Paldies ;)


roosaluristaja 18.maijs, 22:44

Tēviņu nobildēt Jums ir ļoti mazas cerības. Tēviņi šajā laikā pie ligzdas nav redzami, izņemot tos retos brīžus, kad atnes mazuļiem barību. Bet tas lielākoties notiek diennakts tumšajā daļā. Kas attiecas uz to, ka iepriekš tur neesat redzējusi pūci, nav izslēgts, ka šogad tur ligzdo pirmo gadu.


roosaluristaja 18.maijs, 22:41

Jawohl. Brūnspārnu gan.


Stach 18.maijs, 22:23

Brivdienās ar lielāku pacietību jāpasēž un jānobildē mazuļi .Mazums otru vecāku arī sanāks noknipsēt.Caur to mežu simtām reižu esmu gājusi cauri,ne reizi neredzēju pūci.


Irbe 18.maijs, 22:12

varbūt brūnspārnu?


Irbe 18.maijs, 22:02

Burvīgi rakstaina sejiņa! :)


IevaM 18.maijs, 13:56

jā, par to nepadomāju. bet izskrejas bija milzīgas. skaidrs, ka tik lielas nekad dzīvē nebiju redzējusi


Mareks Kilups 18.maijs, 11:39

jā, tuvāk Birzgalei novērojumi ir. gan atlanta laikā, gan vēlāki. bet šis tomēr attiecīgā meža masīva pašos rietumos, līdz ar to pagaidām tālākais. tieši Zemgales virzienā, protams. Kolka un Vidzemes jūrmala (kas apmēram tikpat uz rietumiem ģeogrāfiski), tas jau ir cits stāsts. tagad jāgaida, kad kāds atradīs mežos starp Iecavu-Ķekavu-Olaini-Jelgavu. potenciāls tur noteikti ir, tas tikai laika jautājums.


žubīte 18.maijs, 11:32

Nav jau tais plēsīgo putnu ligzdās tik reti,tik grūtāk atrast,jo ja tuvumā nemana pieaugušo putnu visdrīzāk var noturēt to par tukšu,un mazos pūčuļus no zemes nemaz tā nevar ieraudzīt.Pagājušajā nedēļā arī Stāmerienā tika apgredzenoti divi urālpūces sīči tieši peļu klijāna ligzdā.


roosaluristaja 18.maijs, 11:26

Kolka - tas ir atsevišķs gadījums, viens izolēts pāris (tagad gan viņi tur lēnām izplatās). Tur nevar runāt par pastāvīgu populāciju. Savukārt Ķemeros, tāpat kā Papē tie bija klaiņojošu, neligzdojošu putnu novērojumi. Tā ka principā var teikt, ka šis novērojums ir ļoti tuvu vienlaidus areāla rietumu malai, cik nu tā precīzi ir zināma, jo Baldones-Vecumnieku-Ķekavas meža masīvā regulāras uzskaites netiek veiktas un man personīgu nav arī datu pat atsevišķām, vienreiz veiktām uzskaitēm..

Māris Strazds par aktuālo melno stārķu ligzdā

Darbi un citu ligzdu pārbaude man nav ļāvusi gandrīz nemaz vērot to, kas notiek Ozola un Zīles ligzdā, tāpēc mani komentāri var izrādīties arī (mazliet) aplami, jo balstās nevis uz notiekošo šajā ligzdā, bet pēc pieredzes "kā visam vajadzētu notikt". Tagad, kad mazuļi jau ir krietni paaugušies, vairums vērotāju droši vien jau ir sapratuši, kāda nozīme ir sūnām. Tās padara ligzdu mīkstāku, taču galvenais, tās kalpo kā galds, lai sīkās zivtiņas un vardes, ko vecie putni atrij kā barību, neizbirtu ligzdas virsmai cauri un lai mazuļiem, kamēr tie vēl mazi, būtu iespēja barības objektus uzknābāt. Vienam no vecajiem putniem līdz šim...


Neparastākas sēnes pavasara beigās (5)

Jau grasījos Dabasdati.lv rakstīt aicinājumu meklēt uz kadiķiem rūsas sēnes, kad pamanīju Sintijas Valuckas novērojumu bumbieru-kadiķu rūsai Gymnosporangium sabinae. Bumbieru-kadiķu rūsa. Foto: S. Valucka. Rūsas sēnes (tām ir daudz dažādu sugu) ir interesantas, to attīstības cikls ir tik sarežģīts, ka vienkāršiem vārdiem neizstāstīsi; daudz kas par tām vēl nav skaidrs. Parasti tās ir rūsas oranžā vai brūnganā krāsā, nereti atgādina oranžus miltus uz dzīva auga daļām. Parazitē uz dažādiem augiem, tomēr katra rūsas sēņu suga izvēlas tikai noteiktu sugu augus. Ir tādas rūsas sēnes, kuru pilnam attīstības ciklam vajag divus dažādus augus. Tādas ir arī kadiķu rūsas. Bumbieru - kadiķu rūsa Gymnosporangium...


Tauriņu vērošana 2015 - pavasra sugas (4)

Šī gada maijs mūs pagaidām nav īpaši lutinājis ar siltu, dienastauriņu vērošanai piemērotu, laiku, bet tik un tā ir saņemti jau visai daudz ziņojumi par pavasarī lidojošajām sugām. Šajā rakstā par tām sugām, kurām pavasarī/vasaras sākumā lido tikai viena paaudze - kas nozīmē, ka tiem, kas kāro šīs sugas reģistrēt savā gada vai kāda novada sarakstā, būtu jāsarosās un tuvākajā laikā jādodas kādā pastaigā, lai tās paspētu ieraudzīt pirms tās ir beigušas lidot. Protams, tagad pavasarī lido krietni vairāk sugu kā šeit būs pieminēts (piemēram, kārklu raibeņi, acainie raibeņi, mazie nātru raibeņi, krūkļu balteņi, krūkļu zilenīši u.c.), bet šīs sugas...


Atklāta lielākā egle Latvijā! (5)

Krimuldā, 700 m uz DR no Krimuldas pils, 9. maijā Julita un Atis Kluši atklāja egli, kas ar savu apkārtmēru 4,63 m krietni pārsniedz līdz šim zināmo lielāko - Īves egli (3,90 m), tā kļūstot par lielāko zināmo Latvijas egli pēc apkārtmēra. Lielākā egle Latvijā, foto J.Kluša.   Eglei ir viens monolīts stumbrs, šādu egļu kategorijā tā ir arī lielākā zināmā Baltijā! Krimuldas egle ir arī ļoti gara - Ansis Opmanis tai nomērīja 45,2 m garumu, ierindojot to starp Latvijas pašām garākajām. Dižegle atrasta, pateicoties A. Kluša sistemātiskajam darbam apsekojot dižkokus Latvijā un, konkrēti, jau piekto reizi divu gadu laikā meklējot dižkokus mežos starp...


Interneta tiešraidē vērojama lielā dumpja ligzda

Lielā dumpja ligzda atrodas niedrājā Engures ezerā. Engures ezers ir viena no labākajām šīs sugas ligzdošanas vietām. Līdzīgi kā citas plašas, seklas un ar niedrēm aizaugušas ūdenstilpnes (piem., Kaņiera, Papes, Lubāna ezeri) tā ievērojamās niedrāju platības nodrošina piemērotus apstākļus lielākam skaitam dumpju. 2015. gadā pirmais vokalizējošais lielo dumpju tēviņš Engures ezerā dzirdēts jau 2. martā. Lielais dumpis Engures ezerā Ligzda, pie kuras uzstādīta novērošanas sistēma, pirmo reizi atrasta 2015. gada 24. aprīlī, kad tajā jau bija iedētas trīs olas. Pēc tam izdēta vēl viena ola, tādejādi pilns dējums ir četras olas. Sugai raksturīga perēšanas uzsākšana līdz ar pirmās olas izdēšanu. Līdz ar...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts