Šobrīd aktīvie lietotāji: 322 Šodien ievadītie novērojumi: 857 Kopējais novērojumu skaits: 167783
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Parastā ūbele Streptopelia turtur
26-Jul-2015, Edgars Smislovs
Purva tilbīte Tringa glareola
26-Jul-2015, Edgars Smislovs
Parastais šņibītis Calidris alpina
26-Jul-2015, Edgars Smislovs
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-Aug-2015, dekants
Krastu čurkste Riparia riparia
1-Aug-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
1-Aug-2015, dekants
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
1-Aug-2015, dekants
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
1-Aug-2015, dekants
Melnā puskuitala Limosa limosa
26-Jul-2015, Edgars Smislovs
Melnais meža strazds Turdus merula
1-Aug-2015, elektrolitr
1-Aug-2015, gunitak
Mazais ērglis Aquila pomarina
25-Jul-2015, erts
Lielā gaura Mergus merganser
1-Aug-2015, Edgars Smislovs
Laukirbe Perdix perdix
25-Jul-2015, erts
Peļu klijāns Buteo buteo
1-Aug-2015, Edgars Smislovs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
1-Aug-2015, erts
1-Aug-2015, erts
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
1-Aug-2015, Mari
Gaišais šņibītis Calidris alba
1-Aug-2015, Edgars Smislovs
Melnais zīriņš Chlidonias niger
27-Jul-2015, Edgars Smislovs
Gāršas brūnulis Erebia aethiops
1-Aug-2015, Mari
Žagata Pica pica
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Zeltgalvītis Regulus regulus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Zaļžubīte Chloris chloris
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Tītiņš Jynx torquilla
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Svīre Apus apus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Sloka Scolopax rusticola
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Sīlis Garrulus glandarius
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Peļkājīte Prunella modularis
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
15-May-2015, Gaidis Grandāns
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Niedru lija Circus aeruginosus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Melnā dzilna Dryocopus martius
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Mājas zvirbulis Passer domesticus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Mājas strazds Sturnus vulgaris
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Mājas čurkste Delichon urbicum
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Mazais dzenis Dendrocopos minor
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lielais ķīris Larus ridibundus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lauku balodis Columba palumbus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Laucis Fulica atra
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Ķīvīte Vanellus vanellus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Ķīķis Pernis apivorus
16-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Krastu čurkste Riparia riparia
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Kārklu ķauķis Locustella naevia
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Kaņepītis Linaria cannabina
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Grieze Crex crex
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Gaigala Bucephala clangula
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dzilnītis Sitta europaea
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dzērve Grus grus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dzeguze Cuculus canorus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dumbrcālis Rallus aquaticus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dadzītis Carduelis carduelis
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Cekulpīle Aythya fuligula
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Brūnkaklis Aythya ferina
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
31-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Baltā cielava Motacilla alba
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
1-Aug-2015, elektrolitr
Žagata Pica pica
25-Jul-2015, Vladimirs S
Zivju gārnis Ardea cinerea
25-Jul-2015, Vladimirs S
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Zaļžubīte Chloris chloris
25-Jul-2015, Vladimirs S
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Vālodze Oriolus oriolus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Sudrabkaija Larus argentatus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Jul-2015, Vladimirs S
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-Jul-2015, Vladimirs S
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-Jul-2015, Vladimirs S
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Niedru lija Circus aeruginosus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-Jul-2015, Vladimirs S
Mājas čurkste Delichon urbicum
25-Jul-2015, Vladimirs S
Mazais dzenis Dendrocopos minor
25-Jul-2015, Vladimirs S
25-Jul-2015, Vladimirs S
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-Jul-2015, Vladimirs S
Lauku balodis Columba palumbus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Laucis Fulica atra
25-Jul-2015, Vladimirs S
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-Jul-2015, Vladimirs S
Ķivulis Carduelis spinus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Krauklis Corvus corax
25-Jul-2015, Vladimirs S
Kaņepītis Linaria cannabina
25-Jul-2015, Vladimirs S
Gaigala Bucephala clangula
25-Jul-2015, Vladimirs S
Dzērve Grus grus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-Jul-2015, Vladimirs S
Dzeguze Cuculus canorus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-Jul-2015, Vladimirs S
Dadzītis Carduelis carduelis
25-Jul-2015, Vladimirs S
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-Jul-2015, Vladimirs S
Bezdelīga Hirundo rustica
25-Jul-2015, Vladimirs S
Baltā cielava Motacilla alba
25-Jul-2015, Vladimirs S
Žubīte Fringilla coelebs
25-Jul-2015, Vladimirs S
Žagata Pica pica
25-Jul-2015, Vladimirs S
Zivju ērglis Pandion haliaetus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
25-Jul-2015, Vladimirs S
Vālodze Oriolus oriolus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Upes zīriņš Sterna hirundo
25-Jul-2015, Vladimirs S
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
25-Jul-2015, Vladimirs S
Sudrabkaija Larus argentatus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Somzīlīte Remiz pendulinus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Sīlis Garrulus glandarius
25-Jul-2015, Vladimirs S
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
25-Jul-2015, Vladimirs S
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-Jul-2015, Vladimirs S
25-Jul-2015, Vladimirs S
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-Jul-2015, Vladimirs S
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-Jul-2015, Vladimirs S
Melnais meža strazds Turdus merula
25-Jul-2015, Vladimirs S
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Lielā zīlīte Parus major
25-Jul-2015, Vladimirs S
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-Jul-2015, Vladimirs S
25-Jul-2015, Vladimirs S
Lauku balodis Columba palumbus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Laucis Fulica atra
25-Jul-2015, Vladimirs S
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-Jul-2015, Vladimirs S
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Kārklu ķauķis Locustella naevia
25-Jul-2015, Vladimirs S
Gaigala Bucephala clangula
25-Jul-2015, Vladimirs S
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Dzilnītis Sitta europaea
25-Jul-2015, Vladimirs S
Dzērve Grus grus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-Jul-2015, Vladimirs S
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-Jul-2015, Vladimirs S
Dadzītis Carduelis carduelis
25-Jul-2015, Vladimirs S
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Jul-2015, Vladimirs S
Baltā cielava Motacilla alba
25-Jul-2015, Vladimirs S
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-Jul-2015, Vladimirs S
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-Jul-2015, Vladimirs S
Žubīte Fringilla coelebs
24-Jul-2015, Vladimirs S
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-Jul-2015, Vladimirs S
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
24-Jul-2015, Vladimirs S
Svīre Apus apus
24-Jul-2015, Vladimirs S
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
24-Jul-2015, Vladimirs S
Purva zīlīte Poecile palustris
24-Jul-2015, Vladimirs S
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
24-Jul-2015, Vladimirs S
Mizložņa Certhia familiaris
24-Jul-2015, Vladimirs S
Meža pīle Anas platyrhynchos
24-Jul-2015, Vladimirs S
Mājas balodis Columba livia domestica
24-Jul-2015, Vladimirs S
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Jul-2015, Vladimirs S
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
24-Jul-2015, Vladimirs S
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
24-Jul-2015, Vladimirs S
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-Jul-2015, Vladimirs S
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
23-Jul-2015, Vladimirs S
Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria
23-Jul-2015, Vladimirs S
Somzīlīte Remiz pendulinus
23-Jul-2015, Vladimirs S
Purva tilbīte Tringa glareola
23-Jul-2015, Vladimirs S
Mērkaziņa Gallinago gallinago
23-Jul-2015, Vladimirs S
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-Jul-2015, Vladimirs S
Melnais zīriņš Chlidonias niger
23-Jul-2015, Vladimirs S
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
23-Jul-2015, Vladimirs S
Lielā tilbīte Tringa nebularia
23-Jul-2015, Vladimirs S
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-Jul-2015, Vladimirs S
23-Jul-2015, Vladimirs S
Lauku zvirbulis Passer montanus
23-Jul-2015, Vladimirs S
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-Jul-2015, Vladimirs S
Krīklis Anas crecca
23-Jul-2015, Vladimirs S
Krauklis Corvus corax
23-Jul-2015, Vladimirs S
Krastu čurkste Riparia riparia
23-Jul-2015, Vladimirs S
Kaņepītis Linaria cannabina
23-Jul-2015, Vladimirs S
Dzērve Grus grus
23-Jul-2015, Vladimirs S
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
23-Jul-2015, Vladimirs S
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
23-Jul-2015, Vladimirs S
1-Aug-2015, gunitak
Šaurlapu ugunspuķe Chamaenerion angustifolium
1-Aug-2015, gunitak
1-Aug-2015, gunitak
Žagata Pica pica
23-Jul-2015, Vladimirs S
Zivju gārnis Ardea cinerea
23-Jul-2015, Vladimirs S
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-Jul-2015, Vladimirs S
Zeltgalvītis Regulus regulus
23-Jul-2015, Vladimirs S
Vītītis Phylloscopus trochilus
23-Jul-2015, Vladimirs S
Vālodze Oriolus oriolus
23-Jul-2015, Vladimirs S
Svīre Apus apus
23-Jul-2015, Vladimirs S
Sīlis Garrulus glandarius
23-Jul-2015, Vladimirs S
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
23-Jul-2015, Vladimirs S
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Jul-2015, Vladimirs S
Purva tilbīte Tringa glareola
23-Jul-2015, Vladimirs S
Prīkšķe Anas querquedula
23-Jul-2015, Vladimirs S
Peļu klijāns Buteo buteo
23-Jul-2015, Vladimirs S
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
23-Jul-2015, Vladimirs S
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Jul-2015, Vladimirs S
Mērkaziņa Gallinago gallinago
23-Jul-2015, Vladimirs S
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Jul-2015, Vladimirs S
Melnais zīriņš Chlidonias niger
23-Jul-2015, Vladimirs S
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Jul-2015, Vladimirs S
Mājas balodis Columba livia domestica
23-Jul-2015, Vladimirs S
Lielais dumpis Botaurus stellaris
23-Jul-2015, Vladimirs S
23-Jul-2015, Vladimirs S
Lauku balodis Columba palumbus
23-Jul-2015, Vladimirs S
Krīklis Anas crecca
23-Jul-2015, Vladimirs S
Krauklis Corvus corax
23-Jul-2015, Vladimirs S
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
23-Jul-2015, Vladimirs S
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-Jul-2015, Vladimirs S
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
23-Jul-2015, Vladimirs S
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Jul-2015, Vladimirs S
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
23-Jul-2015, Vladimirs S
Brūnā čakste Lanius collurio
23-Jul-2015, Vladimirs S
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
23-Jul-2015, Vladimirs S
Baltā cielava Motacilla alba
23-Jul-2015, Vladimirs S
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
26-Jul-2015, Vladimirs S
Upes zīriņš Sterna hirundo
26-Jul-2015, Vladimirs S
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
26-Jul-2015, Vladimirs S
Upes tārtiņš Charadrius dubius
26-Jul-2015, Vladimirs S
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
26-Jul-2015, Vladimirs S
Meža pīle Anas platyrhynchos
26-Jul-2015, Vladimirs S
Mazais zīriņš Sterna albifrons
26-Jul-2015, Vladimirs S
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
26-Jul-2015, Vladimirs S
Ķīvīte Vanellus vanellus
26-Jul-2015, Vladimirs S
Krastu čurkste Riparia riparia
26-Jul-2015, Vladimirs S
Jūras žagata Haematopus ostralegus
26-Jul-2015, Vladimirs S
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Aug-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
1-Aug-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Zaļžubīte Chloris chloris
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Vālodze Oriolus oriolus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Svīre Apus apus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Sloka Scolopax rusticola
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Sīlis Garrulus glandarius
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Sila strazds Turdus viscivorus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Plukšķis Turdus iliacus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Peļkājīte Prunella modularis
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Mizložņa Certhia familiaris
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Mērkaziņa Gallinago gallinago
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Meža zīlīte Periparus ater
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Meža tilbīte Tringa ochropus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Melnā dzilna Dryocopus martius
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Mājas strazds Sturnus vulgaris
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Lauku balodis Columba palumbus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Ķivulis Carduelis spinus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Kārklu ķauķis Locustella naevia
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Grieze Crex crex
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Garastīte Aegithalos caudatus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Gaigala Bucephala clangula
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Dzērve Grus grus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Dzeguze Cuculus canorus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Baltā cielava Motacilla alba
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
19-Jul-2015, Mo
Žubīte Fringilla coelebs
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Zivju gārnis Ardea cinerea
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Zeltgalvītis Regulus regulus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Zaļžubīte Chloris chloris
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Vālodze Oriolus oriolus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Tītiņš Jynx torquilla
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Svīre Apus apus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Sloka Scolopax rusticola
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Sīlis Garrulus glandarius
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Sila strazds Turdus viscivorus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Plukšķis Turdus iliacus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Peļkājīte Prunella modularis
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā dzilna Picus canus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkais strazds Turdus pilaris
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Niedru lija Circus aeruginosus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Mizložņa Certhia familiaris
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Mērkaziņa Gallinago gallinago
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Meža zīlīte Periparus ater
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Meža tilbīte Tringa ochropus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Meža pūce Strix aluco
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Melnā dzilna Dryocopus martius
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Mājas zvirbulis Passer domesticus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Mājas strazds Sturnus vulgaris
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Mājas čurkste Delichon urbicum
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Mājas balodis Columba livia domestica
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Mazais mušķērājs Ficedula parva
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Lauku balodis Columba palumbus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Laukirbe Perdix perdix
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Ķīvīte Vanellus vanellus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Ķīķis Pernis apivorus
18-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Ķivulis Carduelis spinus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Kovārnis Corvus monedula
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Koku čipste Anthus trivialis
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Kārklu ķauķis Locustella naevia
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Garastīte Aegithalos caudatus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Gaigala Bucephala clangula
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Dzērve Grus grus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Dzeguze Cuculus canorus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Baltā cielava Motacilla alba
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Purva tilbīte Tringa glareola
26-Jul-2015, Edgars Smislovs
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
19-Jul-2015, Mo
Lielā tilbīte Tringa nebularia
26-Jul-2015, Edgars Smislovs
Ozolu astainītis Satyrium ilicis
19-Jul-2015, Mo
Jūras žagata Haematopus ostralegus
26-Jul-2015, Edgars Smislovs
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
19-Jul-2015, Mo
Upes tārtiņš Charadrius dubius
26-Jul-2015, Edgars Smislovs
Brūnā čakste Lanius collurio
1-Aug-2015, runagoze
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
26-Jul-2015, Edgars Smislovs
Sila virsis Calluna vulgaris
1-Aug-2015, elektrolitr
Upes zīriņš Sterna hirundo
26-Jul-2015, Vladimirs S
Žubīte Fringilla coelebs
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Zeltgalvītis Regulus regulus
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Zaļžubīte Chloris chloris
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Vītītis Phylloscopus trochilus
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Vālodze Oriolus oriolus
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Tītiņš Jynx torquilla
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Svīre Apus apus
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Sīlis Garrulus glandarius
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Peļkājīte Prunella modularis
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā dzilna Picus canus
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Mērkaziņa Gallinago gallinago
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Meža pūce Strix aluco
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Mājas zvirbulis Passer domesticus
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Mājas čurkste Delichon urbicum
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Lauku cīrulis Alauda arvensis
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Lauku balodis Columba palumbus
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Ķīvīte Vanellus vanellus
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Ķivulis Carduelis spinus
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Koku čipste Anthus trivialis
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Kārklu ķauķis Locustella naevia
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Grieze Crex crex
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Dzērve Grus grus
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Dārza ķauķis Sylvia borin
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Baltā cielava Motacilla alba
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Meža zoss Anser anser
1-Aug-2015, runagoze
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Baltā cielava Motacilla alba
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
1-May-2015, Gaidis Grandāns
Zeltgalvītis Regulus regulus
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zaļžubīte Chloris chloris
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Vālodze Oriolus oriolus
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Pļavu čipste Anthus pratensis
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus cornix
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mizložņa Certhia familiaris
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Melnā dzilna Dryocopus martius
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mājas zvirbulis Passer domesticus
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mājas strazds Sturnus vulgaris
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lauku zvirbulis Passer montanus
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lauku balodis Columba palumbus
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Garastīte Aegithalos caudatus
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzilnītis Sitta europaea
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dadzītis Carduelis carduelis
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
28-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Svīre Apus apus
1-Aug-2015, Rallus
Mazais ērglis Aquila pomarina
1-Aug-2015, Rallus
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
1-Aug-2015, Rallus
Lauku piekūns Falco tinnunculus
1-Aug-2015, megere
Melnais meža strazds Turdus merula
1-Aug-2015, Rallus
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
1-Aug-2015, Rallus
Vistu vanags Accipiter gentilis
1-Aug-2015, strautainga
1-Aug-2015, gunitak
Žubīte Fringilla coelebs
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Zeltgalvītis Regulus regulus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Zaļžubīte Chloris chloris
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Vālodze Oriolus oriolus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Upes zīriņš Sterna hirundo
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Upes tārtiņš Charadrius dubius
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Tītiņš Jynx torquilla
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Svīre Apus apus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Sudrabkaija Larus argentatus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Sloka Scolopax rusticola
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Sīlis Garrulus glandarius
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Sila strazds Turdus viscivorus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Pļavu tilbīte Tringa totanus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Pļavu čipste Anthus pratensis
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Plukšķis Turdus iliacus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Platknābis Anas clypeata
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Peļkājīte Prunella modularis
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā pīle Anas strepera
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā dzilna Picus canus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkais strazds Turdus pilaris
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
15-May-2015, Gaidis Grandāns
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Niedru lija Circus aeruginosus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Mizložņa Certhia familiaris
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Mērkaziņa Gallinago gallinago
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Meža zoss Anser anser
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Meža tilbīte Tringa ochropus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Meža pūce Strix aluco
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Melnā dzilna Dryocopus martius
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Melnais zīriņš Chlidonias niger
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Melnais meža strazds Turdus merula
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Mājas zvirbulis Passer domesticus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Mājas strazds Sturnus vulgaris
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Mājas čurkste Delichon urbicum
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Mājas balodis Columba livia domestica
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Mazais dzenis Dendrocopos minor
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lielā gaura Mergus merganser
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lielais ķīris Larus ridibundus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lielais dumpis Botaurus stellaris
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lauku balodis Columba palumbus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Laucis Fulica atra
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Ķīvīte Vanellus vanellus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Krīklis Anas crecca
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Kovārnis Corvus monedula
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Koku čipste Anthus trivialis
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Kaņepītis Linaria cannabina
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Kajaks Larus canus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Garkaklis Anas acuta
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Garastīte Aegithalos caudatus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Gaigala Bucephala clangula
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dzilnītis Sitta europaea
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dzērve Grus grus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dzeguze Cuculus canorus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dumbrcālis Rallus aquaticus
15-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Dadzītis Carduelis carduelis
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Cekulpīle Aythya fuligula
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Baltvēderis Anas penelope
15-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Baltā cielava Motacilla alba
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-May-2015, Gaidis Grandāns
Ausainā pūce Asio otus
14-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2015, roosaluristaja
10-Jun-2015, Ivars L.
Ovālā divlape Listera ovata
10-Jun-2015, Ivars L.
10-Jun-2015, Ivars L.
Žubīte Fringilla coelebs
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zivju gārnis Ardea cinerea
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zeltgalvītis Regulus regulus
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Sīlis Garrulus glandarius
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Purva zīlīte Poecile palustris
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Niedru lija Circus aeruginosus
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mājas zvirbulis Passer domesticus
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mājas čurkste Delichon urbicum
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mājas balodis Columba livia domestica
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lauku balodis Columba palumbus
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Laucis Fulica atra
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Kovārnis Corvus monedula
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Koku čipste Anthus trivialis
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Kaņepītis Linaria cannabina
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Gaigala Bucephala clangula
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzeguze Cuculus canorus
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
17-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Upes tārtiņš Charadrius dubius
17-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Parastā ūbele Streptopelia turtur
17-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
17-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis
17-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
17-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
17-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Ķīķis Pernis apivorus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
10-Jun-2015, Ivars L.
Žubīte Fringilla coelebs
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zivju gārnis Ardea cinerea
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zeltgalvītis Regulus regulus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zaļžubīte Chloris chloris
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Vālodze Oriolus oriolus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Svīre Apus apus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Sīlis Garrulus glandarius
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Peļkājīte Prunella modularis
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Melnais meža strazds Turdus merula
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mājas zvirbulis Passer domesticus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mājas strazds Sturnus vulgaris
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mājas čurkste Delichon urbicum
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mājas balodis Columba livia domestica
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lauku zvirbulis Passer montanus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lauku balodis Columba palumbus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lakstīgala Luscinia luscinia
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Ķivulis Carduelis spinus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Kovārnis Corvus monedula
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Koku čipste Anthus trivialis
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Kaņepītis Linaria cannabina
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzilnītis Sitta europaea
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzērve Grus grus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzeguze Cuculus canorus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dadzītis Carduelis carduelis
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Baltā cielava Motacilla alba
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Žubīte Fringilla coelebs
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zaļžubīte Chloris chloris
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Vālodze Oriolus oriolus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Svīre Apus apus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus cornix
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkais strazds Turdus pilaris
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Parastā ūbele Streptopelia turtur
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mājas zvirbulis Passer domesticus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mājas strazds Sturnus vulgaris
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mājas čurkste Delichon urbicum
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mājas balodis Columba livia domestica
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lauku zvirbulis Passer montanus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lauku balodis Columba palumbus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lakstīgala Luscinia luscinia
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Ķīķis Pernis apivorus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Ķivulis Carduelis spinus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Kovārnis Corvus monedula
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Koku čipste Anthus trivialis
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Kaņepītis Linaria cannabina
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzilnītis Sitta europaea
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzērve Grus grus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dadzītis Carduelis carduelis
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Baltā cielava Motacilla alba
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Žubīte Fringilla coelebs
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zivju gārnis Ardea cinerea
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Zaļžubīte Chloris chloris
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Vālodze Oriolus oriolus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Svīre Apus apus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Sīlis Garrulus glandarius
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus cornix
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mājas čurkste Delichon urbicum
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lauku balodis Columba palumbus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Ķīķis Pernis apivorus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Koku čipste Anthus trivialis
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzērve Grus grus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzeguze Cuculus canorus
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Baltā cielava Motacilla alba
22-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Blāvā briežvabole Dorcus parallelopipedus
31-Jul-2015, Ivars L.
Žubīte Fringilla coelebs
2-May-2015, ELPA
Zivju gārnis Ardea cinerea
2-May-2015, ELPA
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
2-May-2015, ELPA
Zaļžubīte Chloris chloris
2-May-2015, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
2-May-2015, ELPA
Tītiņš Jynx torquilla
2-May-2015, ELPA
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
2-May-2015, ELPA
Sila strazds Turdus viscivorus
2-May-2015, ELPA
Sila cīrulis Lullula arborea
2-May-2015, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
2-May-2015, ELPA
Peļkājīte Prunella modularis
2-May-2015, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
2-May-2015, ELPA
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
2-May-2015, ELPA
Niedru lija Circus aeruginosus
2-May-2015, ELPA
Mērkaziņa Gallinago gallinago
2-May-2015, ELPA
Meža balodis Columba oenas
2-May-2015, ELPA
Melnā dzilna Dryocopus martius
2-May-2015, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
2-May-2015, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
2-May-2015, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
2-May-2015, ELPA
Ķivulis Carduelis spinus
2-May-2015, ELPA
Krauklis Corvus corax
2-May-2015, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
2-May-2015, ELPA
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
2-May-2015, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
2-May-2015, ELPA
Dzērve Grus grus
2-May-2015, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
2-May-2015, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
2-May-2015, ELPA
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
2-May-2015, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
2-May-2015, ELPA
Dadzītis Carduelis carduelis
2-May-2015, ELPA
Mājas čurkste Delichon urbicum
1-Aug-2015, jolantan
Zivju gārnis Ardea cinerea
2-May-2015, ELPA
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
2-May-2015, ELPA
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
2-May-2015, ELPA
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
2-May-2015, ELPA
Niedru lija Circus aeruginosus
2-May-2015, ELPA
Meža pīle Anas platyrhynchos
2-May-2015, ELPA
Lielais dumpis Botaurus stellaris
2-May-2015, ELPA
2-May-2015, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
2-May-2015, ELPA
Ķīvīte Vanellus vanellus
2-May-2015, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
2-May-2015, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
2-May-2015, ELPA
Žagata Pica pica
2-May-2015, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
2-May-2015, ELPA
Zaļžubīte Chloris chloris
2-May-2015, ELPA
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
2-May-2015, ELPA
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
2-May-2015, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
2-May-2015, ELPA
Plukšķis Turdus iliacus
2-May-2015, ELPA
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
2-May-2015, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
2-May-2015, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
2-May-2015, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
2-May-2015, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
2-May-2015, ELPA
Mājas strazds Sturnus vulgaris
2-May-2015, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
2-May-2015, ELPA
Lauku zvirbulis Passer montanus
2-May-2015, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
2-May-2015, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
2-May-2015, ELPA
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
2-May-2015, ELPA
Dzilnītis Sitta europaea
2-May-2015, ELPA
Dzērve Grus grus
2-May-2015, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
2-May-2015, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
2-May-2015, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
2-May-2015, ELPA
Baltais stārķis Ciconia ciconia
2-May-2015, ELPA
Žagata Pica pica
1-Aug-2015, Rallus
Ilggadīgā mārpuķīte Bellis perennis
31-Jul-2015, virdziinija1997
Puķu sprigane Impatiens glandulifera
21-Jul-2015, Wiesturs
Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas
21-Jul-2015, Wiesturs
21-Jul-2015, Wiesturs
21-Jul-2015, Wiesturs
Meža zilenītis Cyaniris semiargus
21-Jul-2015, Wiesturs
Parastais purvraibenis Clossiana selene
21-Jul-2015, Wiesturs
Kāļu baltenis Pieris napi
21-Jul-2015, Wiesturs
21-Jul-2015, Wiesturs
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
21-Jul-2015, Wiesturs
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
21-Jul-2015, Wiesturs
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
21-Jul-2015, Wiesturs
Tumšbrūnais zilenītis Aricia artaxerxes
21-Jul-2015, Wiesturs
Vīķu zilenītis Agrodiaetus amandus
21-Jul-2015, Wiesturs
Kāļu baltenis Pieris napi
23-Jul-2010, Kamelija
Zaļžubīte Chloris chloris
8-Mar-2008, Kamelija
Lauku zvirbulis Passer montanus
18-Jul-2007, Kamelija
Dzilnītis Sitta europaea
17-Jul-2007, Kamelija
Lielā zīlīte Parus major
29-Nov-2006, Kamelija
Pļavas ķirzaka Lacerta vivipara
29-Jul-2006, Kamelija
Zaļā vairogblakts Palomena prasina
29-Jul-2006, Kamelija
Dzērve Grus grus
19-Jul-2006, Kamelija
Brūnais lācītis Arctia caja
18-Jul-2006, Kamelija
1-Jul-2005, Kamelija
31-Jul-2015, runagoze
Pēdējie komentāri
Divpēdis 01.augusts, 22:31

Man liekas, ka apšu - jo tas asais dzelksnis, ko spārnu apakšā var redzēt, virspusē arī ir saskatāms, un te viņa nav. Un arī priekšējie rimbuļi kārkleniekam ir tādi vāji vāji, bet te oranžo maliņu labajā pusē labi var manīt. Padilis mazliet vienkārši - kreisajā pusē stiprāks vējš bijis;)


Ivars L. 01.augusts, 12:23

Svilnis? Bet kurš?


dziedava 01.augusts, 10:03

Laikam jau parastā cinobrpiepe Pycnoporus cinnabarinus


dziedava 01.augusts, 09:36

Es reiz DD [senos laikos] jautāju, vai šim ar nevar būt vēl kāds cits līdzīgs, bet toreiz man tā arī neviens neatbildēja. :( Kā tu cilvēks vari tā uzreiz un zināt?


forelljjanka 01.augusts, 09:34

Ko ta nepalīdi zem brunčiem?;)Tad uzreiz būtu skaidrs!:D


Wiesturs 01.augusts, 02:02

Nu jau, nu jau, kā tad šito var nezināt :) Acainais raibenis, protams :)


dziedava 31.jūlijs, 21:57

Paldies!


CerambyX 31.jūlijs, 21:47

Gandrīz vienmērīgi brūnas spārnus virspuses var būt abu sugu mātītēm - tātad šādos gadījumos to īsti izmantot kā pazīmi nevar. Ja ir izteikti liels tas zilganais laukums spārna pamatnē tad gan, jo tas tiešām ir vairāk raksturīgs lielo v.z (idas) mātītēm.


CerambyX 31.jūlijs, 21:37

O, alkšņu krāšņvabole (Dicerca alni) - laba suga!


dziedava 31.jūlijs, 21:26

Cik skatos, Plebejus idas meitenēm spārnu augšpuse ir krietni zilākām "iekšām", bet Plebeius argus - gandrīz tīri brūns, kā manā foto. Tā nav tāda pazīme atšķiršanai?


forelljjanka 31.jūlijs, 08:37

Šis tāds interesants gaišs!Iespējams ka tāds netipisks,gaišs parastais pļavraibenis!Nu vai veroniku!:DD


Wiesturs 30.jūlijs, 23:51

Varētu būt melnūsainais pļavas resngalvītis, bet ar sakļautiem spārniem pagaidām vēl neņemos noteikt, to lai kāds gudrāks pasaka. No pļavas resngalvīšiem Thymelicus gan šis ir.


Wiesturs 30.jūlijs, 23:47

Kaut kādi viršu zilenīši ir


Wiesturs 30.jūlijs, 23:45

Parastais nātru raibenis Aglais urticae


Wiesturs 30.jūlijs, 23:44

Nu nekas cits kā parastais samtenis man nesanāk


Wiesturs 30.jūlijs, 23:36

zileņu zilenītis


OKK 30.jūlijs, 23:22

Manuprāt, tas ir pat ļoti iespējams, ka vismaž daži "parastie pļavraibeņi" dabasdatos ir pavisam cita suga. Savenkovam pašam 1) sākumā būs pašam tam jānotic (lai cik tas neliktos mistiski :)), 2) viņam jāpiegādā visi "netipiskie" pļavraibeņi taustāmā veidā - noķerti un nospiesti vai nomērdēti. Tāda tā zinātne ir... Par to ticību - padomju laikā, piemēram, cīrulīšu dižtauriņš tika atrasts (pēc A. Šulca publikācijām un apkopojumiem, tikai 3 vietās Kurzemē (Virgas senleja, Paplakas senleja un Talsu rajonā viena atradne). Bet, kas tagad (patiesībā) izrādās? Un cīrulīšu dižtauriņš ir izteikti lokāla suga, kura nekādus pārlidojumus neveic (visa populācija uzturas bieži vien pāris ha platībā).


Laimeslācis 30.jūlijs, 23:18

Paldies!


Elfiņš 30.jūlijs, 22:49

Ņemot vērā lielo interesi par veroniku pļavraibeni un mūsu pieredzi, kas līdzvērtīga nullei, varbūt ir vērts piesaistīt kādu no lielajiem speciem, piemēram, N.Savenkovu? Pirms kāda laika viņš te DD nezināmos noteica. Varētu palūgt paskatīt šaubīgo tauriņu fotogrāfijas, nokomentēt izplatību Latvijā, atšķiršanas pazīmes un galu galā, vai vispār pēc bildēm to var noteikt. Pieļauju, ka daudziem tas te būtu interesanti :)


CerambyX 30.jūlijs, 18:20

Kaut kādas mušas/divspārņi jau ir, bet te manas zināšanas par 'īsu' :D


CerambyX 30.jūlijs, 18:10

Kāds no dzintargliemežiem - nejūtos stiprs to noteikšanā :) Pēc biotopa varbūt krastmalas dzintagrliemezis


nekovārnis 30.jūlijs, 17:42

Paldies!:)


CerambyX 30.jūlijs, 17:38

Zileņu zilenītis


forelljjanka 30.jūlijs, 17:15

Vienīgais ko esmu šajā sakarā atradis ir http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Melitaea_Britomartis ,tur lapas lejdaļā ir nesen Uģa piesauktā Melitaea britomartis atšķirība no veroniku(poļu lapas bildēs gan pie Melitaea britomartis bildēm tā nav redzama!!!:D),savukārt veoniku un parastajam vispār nav nekādas salīdzināšanas,salīdzina tikai parasto ar,no mums vēl nereālāku Melitaea parthenoides un jau piesaukto M.britomartis ģenetālijas.Tā kā,priekš manis,kā totāla tauriņamatiera šitie ūdeņi būs pa dziļu,es laikam pasēšu!:DD


CerambyX 30.jūlijs, 16:27

Ja, man būtu jāsaka, tad pēc virspuses tomēr vairāk uz parastā pļavraibeņa pusi (sagaidītu, ka veroniku ir mazliet tumšāks, biezākām līnijā - pakaļspārna šūniņas vairāk kvadrātiskas. Kaut gan tam jau ar laikam variāciju ir pietiekami). Bet nu - noteikti neesmu eksperts athalia/aurelia sugu pārī :D


Wiesturs 30.jūlijs, 16:04

Kādas pārdomas par šo?


CerambyX 30.jūlijs, 15:46

Ozolu vērpēja kāpurs


dekants 30.jūlijs, 15:24

Nākamgad priekš ELPA varētu noorganizēt speciālus nakts desantus ,provakatorus. Raļļus, pūces, lēpi, lauku putnus u.c.


Jalmars 30.jūlijs, 14:54

Paldies!


Jalmars 30.jūlijs, 14:42

Paldies !


roosaluristaja 30.jūlijs, 14:42

Šī nav purva, bet platlapu.


CerambyX 30.jūlijs, 14:34

Pieneņu lapsprīžmetis


CerambyX 30.jūlijs, 14:22

Šis tā kā lielais viršu zilenītis.


Wiesturs 30.jūlijs, 14:02

Tiešām, paldies!


CerambyX 30.jūlijs, 13:58

Krāšņlapsene, šķiet kaut kāds Hedychrum sp.


nekovārnis 30.jūlijs, 13:48

Viestur, šķiet Strenču novads nevis Valkas.


sandis 30.jūlijs, 13:45

O, paldies!


CerambyX 30.jūlijs, 13:43

Jūlijvabole.


CerambyX 30.jūlijs, 13:41

Graudzāļu vērpējs


Gaidis Grandāns 30.jūlijs, 13:12

Man arī šad tad ir trāpījušies dienā tarkšķoši lēļi, bet kaut kā vairāk sezonas sākumā, kad šie varbūt tikko atlidojuši un hormoni uzdod. Šogad bija iespēja izmēģināt provocēšanas metodi, veicot vakarlēpju uzskaites vairākās ĪADT. Veclaicenes AAA Ziemeru mežu masīva izcirtumos un jaunaudzēs apmēram 9 km maršrutā izprovocēju 19 (!) vakarlēpju teritorijas (gan atsevišķus tēviņus, gan pārus). Apsekojot teritoriju bez provocēšanas metodes, rezultāts būtu ievērojami zemāks. "Uzvelkot" vienu lēli, "reakcija izplatās" arī uz apkārt esošajiem fāteriem, kas citādi klusētu. Rīta pusē patiešām vēl labi reaģē, tikai jābūt ligzdošanas teritorijas tuvumā, tad gan nekādu tarkšķēšanu nenovēroju - tikai lidinās apkārt un klapē spārnus. Vēlākais kaut kur ap 5 no rīta, kad jūnija beigās jau liela gaisma un sīkputni dzied visās malās. Savu piemājas vakarlēpi pat tiku mēģinājis izprovocēt dienas laikā, tajā pašā punktā kur no rīta vēl šie jūk prātā, bet bez rezultātiem.


nekovārnis 30.jūlijs, 12:52

Vakar vienam vakarlēpim gandrīz virsū uzkāpu:) Izlidoja no mellenājiem kādu 3 m attālumā.


Wiesturs 30.jūlijs, 12:42

Man šogad divi vakarlēpji (divās dažādās vietās) gaišā dienas laikā murrāja Veclaicenes pusē. Dienas vidus, saulīte spīd, un šis murrā savā nodabā. Kad dzirdēju pirmo, pabrīnījos; pie otrā nospriedu, ka Veclaicenes lēļiem laikam ar redzi slikti :)


forelljjanka 30.jūlijs, 11:52

Nu ja ,Tava blogā jau bij pareizi!;) To vakarlēpi gan vajadzēja mēģināt ar balsi paprovocēt!Man vairākkārt ir dienas laikā izdevies šos piespiest uzmurrāt.Vienīgi,atšķirībā no nakts viņš nelido,nesit spārnus bet sēd kokā un rūc!:D Vienreiz tas bija kaut kādā jūlija vidū,pašu augstu,augstu bērzā zarā nevarēja ieraudzīt,tika dzirdēt(bija tāda pēcpusdiena ap 18:00),otrreiz šovasar Zvārdes purvā izcēlu vairākas reizes,tad pazuda,paprovocēju un atsaucās,atradu vēlreiz(tās ar man vienīgās lēļa bildes),ja nemaldos bij vēl agrāk pa dienu.Katrā ziņā saule abos gadījumos vēl bija augstu,nebij ar nomācies!;) Naktī tad jau viņi nāk kā dulli,manai muterei vienreiz gandrīz uzbruka maģim,kas nolikts uz auto jumta,salidoja vairāki un sāka kauties savā starpā(tas Lašupes-Dūrupes mežos)!:D Mutere vairākkārt ir atradusi ligzdas(gan olas ,gan cāļus)tad lēlis šņāc un bezmaz metas virsū,un atšķirībā no ziņām ka it kā var pārvietot olas citur,to nedarīja(mutere konkrētajā ligzdā periodiski to apmeklējot redzēja visu ciklu no olām lidz lielam juv.)


CerambyX 30.jūlijs, 11:31

Ops, laikam prāts aptumšojies vakar :D


paliec 30.jūlijs, 11:13

nav sēņu kailgliemezis. šis ir no pavisam citas dzimtas. šis ir meža kailgliemežu dzimtas pārstāvis Arion. sp. dzīvnieks vēl nav pieaudzis, precīzu sugu var noteikt tikai preparējot, bet visticamāk, ka šis varētu būt rudais kailgliemezis Arion fuscus.


paliec 30.jūlijs, 11:08

milzu kailgliemezis Limax maximus


gunitak 30.jūlijs, 10:37

Paldies par informāciju.


roosaluristaja 30.jūlijs, 10:18

Ūdenstilpju krastos sastopamas divas sugas, kas var sasniegt liela koka izmērus: Salix alba un Salix fragilis. Tā kā, spriežot pēc lapām, S.alba šis nevar būt, atliek S.fragilis. Raksturīga šīs sugas pazīme ir viegli lūztoši zari. Tiesa kārkli bieži dabā veido hibrīdus starp dažādām sugām, tā kā stāsts nav tik vienkāršs.


Wiesturs 30.jūlijs, 00:28

pēdējās divās dienās drusciņ garāmskrienot pamedīju šo Usmas-Cirkales masīvā. Arī vairākas brīnišķīgas mārsila vietas ar plašiem mārsila pleķiem, bet arions tomēr nepieteicās.


forelljjanka 29.jūlijs, 22:55

Kas tad nu Uģi?;) Melnā ne tumšā!;)


Rallus 29.jūlijs, 22:22

Pēc šī avota: http://www.first-nature.com/fungi/cortinarius-camphoratus.php - ticamāka šķiet - āžu tīmeklene = C.traganus. Žēl, ka nepasmaržoju - šitai vajadzēja ost pēc veca kazas siera vai puvušiem kartupeļiem. Bet tīmekļains un pamatīgs kāts, ieliekta cepurītes mala un augfšana uz izteikti skābas augsnes - tur bija tīrs egļu jaunaudzes mežs lielā platībā. Tas šai sugai arī rakstīts kā galvenais biotops, kamēr baltvioetai ir raksturīgi skabārži, cietie lapkoki, retāk skujkoki: http://www.first-nature.com/fungi/cortinarius-alboviolaceus.php


CerambyX 29.jūlijs, 22:12

Šķiet, ka divpunktu mārīte - viena no krāsu formām.


CerambyX 29.jūlijs, 22:10

Kāļu baltenis


AustrisMazurs 29.jūlijs, 22:01

Izskatās ka tas ir violetais velnābols (datura stramonium var. tatula),kas ir vēl retāks nekā parastais


CerambyX 29.jūlijs, 21:56

Kāļu baltenis


CerambyX 29.jūlijs, 21:56

Jā, domāju ka ir rāceņu baltenis :)


CerambyX 29.jūlijs, 21:55

Mazais viršu zilenītis


CerambyX 29.jūlijs, 21:55

Brūnvālīšu raibenis


CerambyX 29.jūlijs, 21:55

Pareiza ;)


CerambyX 29.jūlijs, 21:55

Koksngrauzis Leptura aethiops


CerambyX 29.jūlijs, 21:53

Koksngrauzis Anastrangalia sp.


CerambyX 29.jūlijs, 21:53

Parstais pļavraibenis


CerambyX 29.jūlijs, 21:39

Māņkoksngrauzis Chrysanthia geniculata


CerambyX 29.jūlijs, 21:30

Jā, ja tik svaigs 27.jūlijā, tad jau vēl ir cerības augusta sākumā ar vēl atrast :) Vakar Ķekavas novadā zem dažām elektrolīnijām bija nu izcili piemēroti biotopi šai sugai - bet it kā tauriņu neatradu. Īsti piemērots laiks gan nebija, tā ka zināt nevar. Varbūt kaut kur tur tomēr mīt? Tāpat pirms kādas nedēļas vienu vakaru apskatīju dzlezceļmalu starp Dārziņiem un Doli un tur ar vietām bija nelieli mārsilu pleķīši - bet zilenītis neatradās (bija gan pavēls, ap 19iem un tauriņu aktivitāte bija pavisam švaka). Tā ka ar tām jaunajām vietām kaut kā mums šogad ne visai tomēr iet :) Nav jau arī bieža suga, tomēr...


Divpēdis 29.jūlijs, 20:32

Vieta atbilst, laiks arī, pat izskats... tad jau laikam būs;) bet ilgi viņi šitik smuki - kad tas bija, kad Sintija par pirmajiem ziņoja? man liekas, ka gandrīz mēnesis apkārt


forelljjanka 29.jūlijs, 17:38

Manuprāt ir!;)


IlzeP 29.jūlijs, 17:24

Ir vai nav gada kukainis?


IlzeP 29.jūlijs, 17:13

Vai suga pareiza?


forelljjanka 29.jūlijs, 16:08

No todienas taureņiem izspiest augļkoku raibeni nesanāca(sanāca no arhīvbildes;)),bija palaidis garām šo balteni!Nevarētu būt pretendents uz rāceņu?;)


forelljjanka 29.jūlijs, 15:43

Pilnīgi nav nekādas pieredzes ar retāk pie mums ligzdojošām pīlēm!Šodien sanāca tāds bezlietus logs, aizšāvu līdz sen zināmam bet neapmeklētam dīķim.Vecais jurķis izcēla 6-us,manuprāt juv.platknābjus(nebija neviena T,ne riesta,ne pēcriesta tērpos,visi tādi glīti,nenošurkuši).Mercenēm kas pasteidzās pirmās jaunie šobrīd lido(kaut arī vēl nedēlu appakaļ redzēju pīlēnus pūku tērpos!!!),mercenēm tas jau normāli,kā ar platknābjiem?Cik ticama ir ligzdošana konkrēti šeit?Sātiņos pa daudziem gadiem kopš apmeklēju platknābji sekmīgi ligzdoja vienreiz!Dīķi bija arī 3 M/juv.? krīkļi.Visiem lieku statusu N,bet viela pārdomām...;) Laikam jau ELPA svaigiem ziņojumiem pamazām jāmet arī miers,jāpāriet uz pērnajiem novērojumiem(ko pamazām arī daru),lērumam sugu piesaiste konkrētam kvadrātam paliek visnotaļ problemātiska,bakstīt tikai tos N nav lielas jēgas.Skatos, notiek arī pamatīga revīzija(labi apsekotie virs 75 sugas no 46 gab.sarukuši uz 33!!!:DD)


Ilze_Sa 29.jūlijs, 14:56

Paldies. :) jap, tā vien likās. Lasot rakstu par jūlija sākuma tauriņiem un meža resngalvīšiem šaubas ar mācās virsū.


CerambyX 29.jūlijs, 10:38

Nu man gan vēl 29. jūlijs rādās citiem šodienas novērojumiem - lapkoku baltenim, sīkajam zilenītim, spogulīšu resngalvītim, vīķu zilenītim u.c. :) T.i. datumi būtu jāizlabo nevis tikai tiem novērojumiem, kur esmu par to atstājis komentāru, bet gan VISIEM novērojumiem! Un ne tikai šodien (29.jūl) pievienotajiem, bet gan VISIEM, ko jūs esat līdz šim Dabasdati.lv pievienojusi. Ticu, ka, visu novērojumu datumus pārbaudīt, varētu būt neliels apgrūtinājums, bet... nekas cits neatliks, jo īsti nav pieļaujams, ka datubāzē stāv novērojumi ar kļūdainiem novērošanas datumiem. Ja tur atšķirība par 2-3 dienām, tad it kā nekas traks, bet ja atšķirība par veselu mēnesi (vai pat pāris nedēļām) - tas ir ļoti daudz un tāds novērojums praktiski nav vairs izmantojams. Vienīgā problēma - ne vienmēr tā no malas var tādus kļūdainos datumus 'izķert'. Tāpēc Jums lūgums, rūpīgi pārbaudīt visus savus līdz šim ziņotos 116 novērojumus (nav jau nemaz tik daudz) tā lai tiem visiem novērošanas datumi būtu precīzi un atbilstu realitātei :) Paldies! Un turpmāk noteikti jāpacenšas, pievienojot novērojumu, uzreiz jau izvēlēties pareizo datumu, lai nebūtu turpmāk problēmu :)


agnese.l 29.jūlijs, 10:29

vis ir izlabots paldies!


agnese.l 29.jūlijs, 10:28

Vis izlabots paldies par komentāru!


CerambyX 29.jūlijs, 10:20

Tad rūpīgi pārbaudat citus savu novērojumu datumus - varat pareizos datumus rakstīt tepat komentārā un tad izlabošu vai arī pati mēģinat izlabot. Katrā ziņā precīzs novērojuma datums ir absolūti svarīgs, jo šie tauriņu ziņojumi tiks gada beigās apkopoti un kļūdaini datumi pēc tam radīs tikai liekas problēmas (nepatiesi vēli novērojumi utt. utjp.). Varbūt pat ir vērts uzmest aci saviem agrākiem novērojumiem - ja nu tur citiem ar kāda kļūme ar datumiem ieviesusies. Paldies! :)


agnese.l 29.jūlijs, 10:12

šis foto ir no 25.06.2015


CerambyX 29.jūlijs, 09:57

Dzeltenais gāršas resngalvītis. Šim NOTEIKTI atzīmētais novērojuma datums (29. jūlijs 2015. gadā) nav pareizs - vēlams izlabot :)


CerambyX 29.jūlijs, 09:56

Neredzot apakšpusi - drīzāk teiktu, ka sīkais zilenītis.


CerambyX 29.jūlijs, 09:55

Vīķu zilenītis


CerambyX 29.jūlijs, 09:53

Tā kā baldriānu pļavraibenis - bet vai arī šodienas datums (29.jūlijs)!? Ieteiktu šim, meža sīksamtenim un iespējams citiem saviem novērojumiem (tos var apskatīt sadaļā - Par mani) pārbaudīt datumus. Citādi novērojumi ar nepareiziem datumiem stipri zaudē savu vērtību... :)


CerambyX 29.jūlijs, 09:42

Ir ir augļkoku raibenis! :)


CerambyX 29.jūlijs, 09:18

Tiešām šodien novērots, jeb varbūt foto no kāda agrāka datuma?


forelljjanka 29.jūlijs, 07:45

Dikti jau nu no virspuses līdzīgs ir apšu!;)Man arī Saldum nebija,tomēr Zvārdē uz ceļiem regulāri redzēju apšu,sāku tiem cītīgi pētīt spārnapakšas un ātri pamanīju arī kārklu!;) Abas sugas labprāt tusēja kopā.


CerambyX 29.jūlijs, 01:09

Tā kā brūnās ezerspāres mātīte, manuprāt - labs ķēriens :)


CerambyX 29.jūlijs, 01:04

Melnā klajumspāre


CerambyX 29.jūlijs, 01:04

Sarkanbārkšu lācītis


CerambyX 29.jūlijs, 00:06

Zeltgalvīšu zeltainītis


CerambyX 29.jūlijs, 00:05

Krusta zirneklis/Riteņzirneklis Araneus quadratus


CerambyX 29.jūlijs, 00:04

Rādās, ka mazais viršu zilenītis


CerambyX 29.jūlijs, 00:03

Lielais viršu zilenītis


CerambyX 29.jūlijs, 00:02

Skābeņu pelēkpūcītes kāpurs


CerambyX 29.jūlijs, 00:02

Rādās, ka melnūsainie pļavas rensgalvīši


CerambyX 29.jūlijs, 00:00

Koksngrauzis Leptura quadrifasciata


CerambyX 28.jūlijs, 23:58

Tā kā melnūsainais pļavas rensgalvītis


CerambyX 28.jūlijs, 23:58

Kazeņu vērpēja kāpurs


CerambyX 28.jūlijs, 23:57

Krūkļu zilenītis


runagoze 28.jūlijs, 23:46

Pārītis tiešām glīts, labi var redzēt aprakstīto atšķirību! :)


runagoze 28.jūlijs, 23:45

Paldies! Savā novadā arī diemžēl neesmu to novērojusi! :)


Divpēdis 28.jūlijs, 23:18

Krūkļu baltenis. Smuks, svaigs. Puika;) Meitenes tādas zaļganbaltas. Re kur apakšā glīts pārītis: https://dabasfoto.wordpress.com/taurini/balteni/citrontaurins/


Divpēdis 28.jūlijs, 23:14

O, šis ir kārklu zaigraibenis! manā novadā tieši tāds viens pietrūkst!;)


CerambyX 28.jūlijs, 22:17

Šis būs dzeltenais tārtiņš - sk. apspalvojuma dzletenīgo toni (jūras ķīvīte - pelēcīgāka) un knābja izmēru (jūras ķīvītei garāks un druknāks)


roosaluristaja 28.jūlijs, 21:03

Šajā bildē gan ķīrus neredz, tikai vienu sudrabkaiju.


forelljjanka 28.jūlijs, 20:23

Ja tādi pirksti,kāda ir mēle!!! :DD ;)


forelljjanka 28.jūlijs, 20:20

Protams,saputroju ar to seno ziņojumu no Latgales!;)


Ilze_Sa 28.jūlijs, 18:45

Šobrīd gan neesmu vairs droša - pētot bildēs citus resngalvīšus - svārstos un vairāk sliecos uz kādu no pļavas resngalvīšiem. Bet pati precīzi nenoteikšu.


nekovārnis 28.jūlijs, 17:26

Raivo, Tev jau trešais šī zirnekļa novērojums. Varbūt neuzrāda, ka pievienots?


meža_meita 28.jūlijs, 17:16

Paldies!


nekovārnis 28.jūlijs, 16:50

Šis būs parastais zeltainītis.


forelljjanka 28.jūlijs, 16:23

Paurbos bikk pa bilžu arhīviem,pievienoju dažus Alūksnes novadam,vienu pat Dagdas aš no 2008-tā gada!,čemurziedi no Vītiņu pļavām vajadzēja Grobiņai,nu un šamais no Mērsraga ostas!Interesants tas pakaļspārna malas zīmējums,parasti tur šaura tumša strīpiņa,šamam trekns zigzags!!!Laikam parastajam pļavraibenim baigās variācijas tomēr iespējamas,kas veroniku izkošanu padara gandrīz bezcerīgu!:( Vairums bilžu tomēr no Saldus novada,tur dublēties nav vajadzības!;)


Matrus 28.jūlijs, 16:10

Meitene


forelljjanka 28.jūlijs, 15:31

Es ar par lielo!:DD Un tas nelasot komentārus!;)


roosaluristaja 28.jūlijs, 15:13

Ar sugu gan maza kļūme sanākusi. Tās ir mājas čurkstes nevis bezdelīgas.


Elfiņš 28.jūlijs, 14:17

Ja meitene (izskatās, ka virspuse brūna), tad Lielais viršu zilenītis :)


Elfiņš 28.jūlijs, 14:15

Saulrozīšu resngalvītis


MartinsM 28.jūlijs, 14:02

Paldies !


nekovārnis 28.jūlijs, 14:01

Paldies! Man ar tā šķiet:)


Elfiņš 28.jūlijs, 13:58

Tā kā lielais, ļoti šaura tā melnā līnija ;)


Elfiņš 28.jūlijs, 13:56

Gobu astainītis


nekovārnis 28.jūlijs, 13:56

Ko tauta un speciālisti teiks par šo viršu zilenīti?:)


Edgars Smislovs 28.jūlijs, 13:54

Pelēkais mušķērājs.


Edgars Smislovs 28.jūlijs, 13:49

Visdrīzāk Lukstu čakstīte.


Edgars Smislovs 28.jūlijs, 12:11

23.07.2015 Gredzens nolasīts Somijā,Mikkeli, Saimaa ez. Gredzenotās zoss atradums ir pirmais atradums ārzemēs un otrais atradums Latvijā gredzenotai zosij. Pavisam Latvijā gredzenotas 2 zosis no1925-2015 (J.Kazubiernis).


forelljjanka 28.jūlijs, 11:56

Kad izskanēja aicinājums ziņot tauriņus Latgalei,padomāju-kad tad es vispār tur pēdējo reizi biju...:DD Izrādās,tālājā 2008-jā tusējot kādreiz tradicionālajos braucienos uz Daugavas otru pusi(skatoties no Kurzemes;))VIENU tauriņu esmu nobildējis.:D Man sanāk Dagdas novads,ezerā viņš toč nelidoja!:DD


Divpēdis 28.jūlijs, 10:03

un šim vajadzētu būt melnūsainajam pļavas resngalvītim;)


Divpēdis 28.jūlijs, 10:03

Visticamāk, ka lielais meža resngalvītis;)


Mari 28.jūlijs, 06:44

Paldies, Uģi! Īsts ķīselis ar tiem brūnraibajiem, kamēr acs nav pieradusi :)


CerambyX 28.jūlijs, 02:22

Ok, būsim zināt ;)


CerambyX 28.jūlijs, 02:21

Šķiet, ka lielais atraitnīšu raibenis


CerambyX 28.jūlijs, 02:21

Melnūsainais pļavas rengalvītis


CerambyX 28.jūlijs, 02:20

Domāju, ka tomēr rožvabole Potosia cuprea


CerambyX 28.jūlijs, 02:20

Rūsganie mīkstspārņi un Smailvēderi


CerambyX 28.jūlijs, 02:19

Brūnā smiltājvabole


CerambyX 28.jūlijs, 02:19

Pļavas līnijsprīžmetis


CerambyX 28.jūlijs, 02:19

Pļavas līnijsprīžmetis


CerambyX 28.jūlijs, 02:18

Sisenis Chrysochraon dispar


CerambyX 28.jūlijs, 02:18

Sarkanbārkšu lācītis


CerambyX 28.jūlijs, 02:18

Ozolu vērpējs


CerambyX 28.jūlijs, 00:36

Šis droši, ka mazais viršu zilenītis


CerambyX 28.jūlijs, 00:34

Drīzāk domāju, ka sprigaņu joslainais (X.biriviata) - otrās paaudzes eksemplārs.


CerambyX 28.jūlijs, 00:34

Jā, laikam piekritīšu, ka šis ir dzērveņu raibenis :)


Divpēdis 27.jūlijs, 23:58

Varētu būt parastais silsamtenis. Viņu laiks ir pienācis;)


ievag 27.jūlijs, 22:30

Uģi, paldies, aizrakstīju. Redzēs, ko atbildēs.


gunitak 27.jūlijs, 22:08

Paldies!


CerambyX 27.jūlijs, 21:35

Varbūt šis projekts: http://www.cr-birding.org/node/2328


ievag 27.jūlijs, 21:22

Gredzenota sarkanā puskuitala - kā dabūt gredzenošanas info?


Elfiņš 27.jūlijs, 18:38

Kāļu baltenis


Elfiņš 27.jūlijs, 18:36

Kāļu baltenis


Elfiņš 27.jūlijs, 18:34

Ir brūndzeltenais pļavas resngalvītis


Elfiņš 27.jūlijs, 18:33

Mazais nātru raibenis


roosaluristaja 27.jūlijs, 11:41

Puķu sprigane. Invazīva suga.


dziedava 27.jūlijs, 11:38

Tas nav parastais, bet melnais deviņvīruspēks Verbascum nigrum, jo ziediem ir violeti putekšņlapu kātiņu matiņi (parastajam - dzelteni).


gunitak 27.jūlijs, 10:07

paldies!


roosaluristaja 27.jūlijs, 08:33

Šī manuprāt ir purva sārmene (Stachys palustris ).


roosaluristaja 27.jūlijs, 08:23

Šī ir krustaine (ģints Senecio). Pēc manam domām krastmalas krustaine - S.paludosus.


forelljjanka 27.jūlijs, 08:20

Vienīgi,atklājās interesanta lieta!;) Visu laiku domāju,ka brūnvālīšu zilenītis ir tāds ekskluzīvs Grobiņas novadam,tagad pētu karti,tas ir ļoti reāls Nīcas novadam,tikai jāpārkāpj D-gala žogs,jāpārbrien grāvis un jāpaietas uz Ediņu pļavu pusi.;) To gan ticamāk ,ka nākamgad,jau tagad skatos ,tādi nošurkuši bildēs!:D


roosaluristaja 27.jūlijs, 08:11

lielā krastkaņepe


OKK 27.jūlijs, 02:58

Tas ir parastais krupis :)


Divpēdis 26.jūlijs, 23:29

ui jā, galīgi garām tās savas strīpas esmu savilcis! es vēl padomāju, ka nekādus kapus neredzēju. Nu jā, pie sūkņu stacijas mašīnu atstāju, tad pusceļā līdu caur žogu, un pa vārtiņiem iznācu ārā;)


forelljjanka 26.jūlijs, 22:55

Vai nu maršruts nepareizi iezīmēts, vai nu esi atradis viņus ārpus pļavām! ;) Pļavas ir tur kur rakstīts,žogs(lai govis un zirgi nepamūk) iet gar ceļu uz Lapiņām,tur aiz sūkņu stacijas(ko apliec ceļš)es viņus parasti,ārā nākot ieraugu.;) Bet tālu jau nav un tur viņus var sastapt daudzkur,stabila populācija visticamāk,es gan brīnos par to dzīvošanu skudru pūžņos,vai precīzāk par pūžņu iespēju nenoslīkt!Oktobrī visas pļavas pamatīgi applūst!


dekants 26.jūlijs, 22:37

Paldies!


Divpēdis 26.jūlijs, 22:26

Paldies!;)


dziedava 26.jūlijs, 22:23

Vārpu veronika aug sausās vietās un lapas pamatā pa divi kopā, pretējas. Garlapu veronika Veronica longifolia aug mitrās vietās, parasti pie upēm (kā te piezīmēs minēts) un lapas pa 3 vai pa 4 mieturī (kā te fona augam labi saskatāms). Tā ka te ir garlapu veronika.


Divpēdis 26.jūlijs, 22:23

Izskatās, ka jā, jo diezgan labi var saskatīt dzeltenos ūsu galiņus


CerambyX 26.jūlijs, 22:12

Vārpu veronika


CerambyX 26.jūlijs, 22:12

Parastā zeltene?


gunitak 26.jūlijs, 21:50

Paldies!


Divpēdis 26.jūlijs, 21:26

man arī ginekoloģija laikam nebūs aicinājums;( Par tām tumšākajām joslām - skatos bildes vienai un otrai sugai, un saprotu ka ar savu aci nu neredzu atšķirību. jau sāku savu veselību apšaubīt, bet, par laimi, izrādās, ka pat speciem tā ir līdz galam neatrisināta mīkla. Tā kā nāksies no šīs sugas ieķeksēšanas laikam atteikties. Jāiet uz masu, tas būs laikam arī mans virziens;) un jācer, ka augustā būs karsts, un iepūtīs pie mums kādu Pļavas dzelteni vai Rezēdu balteni;))


nekovārnis 26.jūlijs, 21:13

Paldies!:)


forelljjanka 26.jūlijs, 20:53

Ost neodu!;) Būtu jāšķauda?:DD


Mari 26.jūlijs, 20:45

Paldies! :)


forelljjanka 26.jūlijs, 20:33

Te itāļu forumā zīmē ,ka apakšā pakaļspārnam tā gaišo laukumu rinda ar citādu izliekumu,tas ar vienīgais ko atradu,bet cik Gūgles tulks līdzēja,sapratu,komentētājs nekāds dižais Ziemeļu:D sugu zinātājs ar nav http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=85701 ,tam otram(manam novērojumam) tā ārējā strīpiņa kā reiz bikk tumšāka!Savukārt,tas izliekums kaut kur pa vidu.;) Tā kā,gan jau būs tie orgāni jāpēta,ja gribēs atkost! :DD


CerambyX 26.jūlijs, 20:30

Parastais perlamutra raibenis


CerambyX 26.jūlijs, 20:29

Domāju, ka lielais viršu zilenītis


CerambyX 26.jūlijs, 20:28

Vīķu zilenītis


CerambyX 26.jūlijs, 20:28

Vīķu zilenītis


CerambyX 26.jūlijs, 20:27

Es ar sliecos domāt, ka lielais viršu z.


CerambyX 26.jūlijs, 20:25

Skujkoku sarkanais koksngrauzis


CerambyX 26.jūlijs, 20:23

Zaļganais zaigspārnis :)


CerambyX 26.jūlijs, 20:21

Skujkoku sarkanais koksngrauzis


CerambyX 26.jūlijs, 20:21

Knaibļspāre


CerambyX 26.jūlijs, 20:20

Nātru lācītis


CerambyX 26.jūlijs, 20:19

Kāļu baltenis


CerambyX 26.jūlijs, 20:19

Kāļu baltenis


CerambyX 26.jūlijs, 20:19

Kāļu baltenis


CerambyX 26.jūlijs, 20:18

Koksngrauzis Etorofus pubescens :)


CerambyX 26.jūlijs, 20:17

Skujkoku sarkanais koksngrauzis


CerambyX 26.jūlijs, 20:17

Godīgi sakot nezinu :D Veroniku pļavraibenis man ar pagaidām mīkla... Raksta dažādas pazīmes - piemēram, viena no it kā galvenajām, ka pakaļspārnu apakšpusē pašai ārējai šaurajai joslai jābūt tumšākai kā nākamajām šūniņām (līdzīgi kā baldriānu pļavraibenim). Te droši, ka tās ir vienā krāsā. BET, man domāt, ka atsevišķos gadījumos parastajam pļavraibenim tā josla arī var būt nedaudz tumšāka. Attiecīgi man nav skaidrs cik vērā ņemama tā pazīme ir - t.i. cik izteikti tumšākai tai joslai jābūt? Svarīgs ir arī izmērs un lidojums dabā - veroniku pļavraibenim būtu jābūt izmēros nelielam tauriņam (bet kā zināms - parastie pļavraibeņi arī mēdz būtu visai nelieli) ar neveiklu lidojumu (pieņemu, ka līdzīgam kā baldriānu pļavraibenim, kas arī ir tāds salīdzinoši neveiklāks un ne tik aktīvs lidotājs). Spārnu virspuse vidēji tumšāka kā parastajam pļavraibenim - kaut kas uz baldriānu pļavraibeņa pusi, bet, protams, ne tik tumšs un tas šūniņu raksts daudz taisnāks un ne tik "izmētāts" kā mēdz būt parastajiem pļavraibeņiem Tāpat reizēm raksta, ka mātītēm var skatīties 'pedipalpu' (spicumi galvas priekšā) krāsu - vernoniku pļavraibenim tiem būtu jābūt koši oranžiem, bet citi atkal raksta, ka tā nav nopietna pazīme (tēviņiem tāpat tas neder). Tā ka... Godīgi sakot nezinu - pilnībā pieļauju, ka starp visiem DD ziņotajiem pļavraibeņiem ir arī kāds veroniku pļavraibenis, bet pašlaik par īsu zināšanas, lai tā ar 100% pārliecību kādu izceltu :) Starp citu no Lv nesastopamiem pļavraibeņiem ir potenciāla suga - Melitaea britomartis, kas sastopama kādās dažās vietās Zviedrijas austrumos, attiecīgi kas to lai zin - varbūt kaut kur Kurzemē arī ir? Bet nu tā ar no sarežģītajām sugām un tādai drošai pierādīšanai gan bez ievākta eksemplāra neiztikt.


roosaluristaja 26.jūlijs, 20:08

Manuprāt nekas cits nevarētu būt. Otra ķērmelīšu suga rietumu daļā it kā nav sastopama.


CerambyX 26.jūlijs, 19:58

Šķavu ķērmelīte?


gunitak 26.jūlijs, 19:08

Kādi vēl varianti?


Bekuvecis 26.jūlijs, 19:05

Tikai ne brūnā!! Nav pietiekami brūna! :)


forelljjanka 26.jūlijs, 19:03

Spečuki varētu apskatīt manus abus parastos pļavraibeņus(ja tie ir parastie ;)),kaut kas man viņos nepatīk!:DD Un,galu,galā kam jāpievērš uzmanība lai izspiestu baisi reto veroniku pļavraibeni ?Izmalu visu netu,atradu pat bildi no Austrijas,nu mats matā kā mans,franči dažādām sugām rāda sīkas nianses(pēc vienas priekšspārna nianses man pat Latvijā nesastopama suga iznāca:D),par veroniku-nekā...Nu ja zem lupas dzimumorgāni jāpēta,tad nekā!:DDD


gunitak 26.jūlijs, 18:24

Paldies!


roosaluristaja 26.jūlijs, 17:59

parastais sausserdis.


Divpēdis 26.jūlijs, 13:02

Man izskatās, ka jā, jo tā melnā mala spārnu virspusē ir samērā plata


Astrantia 26.jūlijs, 12:24

Vai tas varētu būt mazais viršu zilenītis?


forelljjanka 26.jūlijs, 11:58

Varētu būt arī ķīķa,taču lapseņu,kameņu ligzdas posta ne tikai ķīķi,to dara arī plēsēji un c.;)


Laimeslācis 26.jūlijs, 10:58

Paldies! Paklausījos un visticamāk tad tie arī bija divi ķīķi. Dažreiz var redzēt mežā mētājamies (šovasar nē) palielus bišu vai lapseņu (nezinu) šūnu gabalus.Vai tas varētu būt ķīķa darbs?


roosaluristaja 26.jūlijs, 10:19

Manuprāt zeltainais dadzis (Carlina vulgaris).


forelljjanka 26.jūlijs, 08:17

Drīzāk viršu!;)Mamma,riskešu un teikšu, ka lielā viršu zilenīša M!:D

Aicinām ziņot par viršu ziedēšanu visā Latvijā (3)

Drīz ziedēs virši… Seni tautas novērojumi vēsta – ja zied virši, tad tie jau ir “goda vārti” vasarai un nozīmē tās aiziešanu. Lai arī par īsto viršu mēnesi mēdz dēvēt tikai septembri (dažkārt arī augustu), bet skaidrs ir tas, ka virši nereti ziedēšanu uzsāk pat jūlijā, kad nu vēl nekādi negribam atzīt rudens tuvumu. Sila virsis. Foto: V.Baroniņa. Kurš gan nepazīst virsi! Oficiālajā vārdā – sila virsis, zinātniskajā vārdā Calluna vulgaris – ir neliela auguma (20-60 cm) ēriku dzimtas sīkkrūms ar koksnainu, zarainu stumbru un sīkām, mūžzaļām lapiņām. Violetie ziedi izkārtoti zaru galos blīvos ķekaros. Rūpīgāk ieskatoties sīkajā, zvanveidīgajā ziedā,...


Putnu fotografēšanas sacensības „Putnu EkoFoto 2015” (1)

Pirmo reizi Latvijā ar Cemex iespēju fonda atbalstu notiks putnu vērošanas un fotografēšanas sacensības Saldus apkārtnē! Aicinām šā gada 15. augustā visus, kam patīk vērot putnus vai vienkārši pavadīt laiku dabā! Dalībnieku galvenais uzdevums būs nofotografēt un atpazīt pēc iespējas vairāk dažādu Latvijas dabā mītošu putnu sugu, pārvietojoties tikai ar kājām vai velosipēdu. Attēla kvalitātei nebūs noteicošs raksturs – galvenais, lai bildē var pateikt, kādas sugas putns tas ir, tādēļ nav nepieciešama dārga foto tehnika un piedalīties var ar jebkuru digitālo fotoaparātu. Sacensībās dalībnieki tiks vērtēti četrās grupās: meistaru, iesācēju, jauniešu, bērnu grupa. Pateicoties Cemex iespēju fonda atbalstam, dalība sacensībās visiem ir...


Rekordliels skaits eiropiešu aicina aizsargāt dabu

Vairāk nekā pusmiljons iedzīvotāju divu mēnešu laikā aicināja Eiropas Komisiju aizsargāt dabas vērtības visā Eiropas Savienībā (ES). Šī ir lielākā sabiedriskā apspriešana ES vēsturē no pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās sabiedrības viedokļa apzināšanā un atbilžu sniegšanā viedokļa. Šā gada maijā lielākās dabas aizsardzības organizācijas*, kā atbildi ES komisijas ierosinājumam pārvērtēt esošos ES dabas aizsardzības likumus un aicinājumam piedalīties sabiedrības viedokļa apzināšanā, uzsāka kampaņu “Dabas Trauksme” (Nature Alert). Tās laikā ikviens eiropietis tika aicināts izteikt viedokli par dabas vērtību aizsardzības nepieciešamību ES. Kampaņa “Dabas Trauksme” noslēdzās pagājušās nedēļas beigās. Tajā divu mēnešu laikā iesaistījās vairāk nekā 120 dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju (NVO) no visas...


Tauriņu vērošana 2015 - otrā paaudze un migranti (20)

Jūlijs jau praktiski galā, bet nevarētu teikt, ka šī mēneša laikā būtu bijušas daudz iespēju tā ar pilnu krūti izbaudīt vasarīgu laiku un dotos vērot dienastauriņus. Bet kāds tas laiks mums šovasar ir, tāds nu viņš ir - un nav jau tā, ka tauriņu galīgi nebūtu. Jā, varbūt mazāk kā citus gadus ir, bet - ir! Apbruņojoties ar vērīgu aci un neatlaidību, vēl ir iespējams ieraudzīt un pamanīt gana lielu sugu daudzveidību. Dažām sugām jūlija beigas un augusts pat ir labākais laiks to novērošanai. Šajā rakstā gan par tām pavasara sugām, kam šobrīd sākusi lidot otra paaudze (tātad, ja neizdevās...


Meklējam Gada Kukaini 2015! (1)

Lielais mārsilu zilenītis no virspuses. Foto: V.Spuņģis Pamazām, beidzot, iestājies tāds īsti vasarīgs laiks un jūlija vidus ir īstais brīdis, lai mestos kādā interesantā piedzīvojumā - Gada Kukaiņa 2015, lielā mārsilu zilenīša (Maculinea arion) meklēšanā! Tā kā vasara kopumā nav bijusi pārlieku karsta, pirmie lielie mārsilu zilenīši šogad novēroti vien 11. jūlijā (S.Elferte). Salīdzinoši - līdz šim Dabasdati.lv agrākais ziņojums bija 18.jūnijā. Ņemot vērā šīs vasaras īpatnības, var prognozēt, ka šogad lielos mārsilu zilenīšus būs iespējams vērot līdz pat augusta pirmajām dienām. Tāpēc dodamies dabā! Bet kur būtu tieši jādodas šo sugu meklēt? Ja ir vēlme vienkārši tāpat to apskatīt un/vai nofotogrāfēt,...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts