Šobrīd aktīvie lietotāji: 186 Kopējais novērojumu skaits: 188447
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
1-Dec-2015, IntaV
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Dec-2015, pustumsa
Sīlis Garrulus glandarius
1-Dec-2015, pustumsa
Lielā zīlīte Parus major
1-Dec-2015, pustumsa
Dzilnītis Sitta europaea
1-Dec-2015, pustumsa
Žubīte Fringilla coelebs
30-May-2014, ELPA
Vālodze Oriolus oriolus
30-May-2014, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-May-2014, ELPA
Melnā dzilna Dryocopus martius
30-May-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
30-May-2014, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
30-May-2014, ELPA
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
30-May-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
30-May-2014, ELPA
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
30-May-2014, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
29-May-2014, ELPA
Dzērve Grus grus
29-May-2014, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
29-May-2014, ELPA
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
28-May-2014, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
28-May-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
28-May-2014, ELPA
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
28-May-2014, ELPA
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
27-May-2014, ELPA
Paipala Coturnix coturnix
27-May-2014, ELPA
Kārklu ķauķis Locustella naevia
27-May-2014, ELPA
Grieze Crex crex
27-May-2014, ELPA
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
27-May-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
27-May-2014, ELPA
Meža zīlīte Periparus ater
27-May-2014, ELPA
Zeltgalvītis Regulus regulus
27-May-2014, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
27-May-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
27-May-2014, ELPA
Prīkšķe Anas querquedula
27-May-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
27-May-2014, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
27-May-2014, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-May-2014, ELPA
Greizā stobrene Macrotyphula fistulosa var. contorta
1-Dec-2015, Gaidis Grandāns
Žubīte Fringilla coelebs
27-May-2014, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
27-May-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
27-May-2014, ELPA
Peļkājīte Prunella modularis
27-May-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
27-May-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
27-May-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-May-2014, ELPA
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
26-May-2014, ELPA
25-Aug-2015, elinazalite
Baltpieres zoss Anser albifrons
1-Dec-2015, Jelgavnieks
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-May-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
26-May-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
26-May-2014, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
26-May-2014, ELPA
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
26-May-2014, ELPA
Ķīvīte Vanellus vanellus
26-May-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-May-2014, ELPA
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
26-May-2014, ELPA
Mājas čurkste Delichon urbicum
26-May-2014, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
26-May-2014, ELPA
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
25-May-2014, ELPA
Sila strazds Turdus viscivorus
25-May-2014, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2014, ELPA
Zaļžubīte Chloris chloris
25-May-2014, ELPA
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-May-2014, ELPA
Grieze Crex crex
25-May-2014, ELPA
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-May-2014, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-May-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
25-May-2014, ELPA
Dadzītis Carduelis carduelis
25-May-2014, ELPA
Bezdelīga Hirundo rustica
25-May-2014, ELPA
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
25-May-2014, ELPA
Mazais mušķērājs Ficedula parva
25-May-2014, ELPA
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
24-May-2014, ELPA
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
24-May-2014, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
23-May-2014, ELPA
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
23-May-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
23-May-2014, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
23-May-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
23-May-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-May-2014, ELPA
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
22-May-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-May-2014, ELPA
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-May-2014, ELPA
Lielais dumpis Botaurus stellaris
22-May-2014, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-May-2014, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
22-May-2014, ELPA
Zeltgalvītis Regulus regulus
22-May-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
22-May-2014, ELPA
Somzīlīte Remiz pendulinus
22-May-2014, ELPA
Meža zīlīte Periparus ater
22-May-2014, ELPA
Meža tilbīte Tringa ochropus
22-May-2014, ELPA
Krauklis Corvus corax
22-May-2014, ELPA
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
22-May-2014, ELPA
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
22-May-2014, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
21-May-2014, ELPA
Sloka Scolopax rusticola
21-May-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
21-May-2014, ELPA
Mežirbe Bonasa bonasia
21-May-2014, ELPA
Melnā dzilna Dryocopus martius
21-May-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
21-May-2014, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
21-May-2014, ELPA
Krauklis Corvus corax
21-May-2014, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
21-May-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
21-May-2014, ELPA
Dārza stērste Emberiza hortulana
21-May-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
1-Dec-2015, IevaM
Upes zīriņš Sterna hirundo
19-May-2014, ELPA
Melnā puskuitala Limosa limosa
19-May-2014, ELPA
Brūnkaklis Aythya ferina
19-May-2014, ELPA
Melnais zīriņš Chlidonias niger
19-May-2014, ELPA
Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus
19-May-2014, ELPA
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
15-May-2014, ELPA
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-May-2014, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
14-May-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
14-May-2014, ELPA
Meža pīle Anas platyrhynchos
14-May-2014, ELPA
Melnā dzilna Dryocopus martius
14-May-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
14-May-2014, ELPA
Mājas čurkste Delichon urbicum
14-May-2014, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
14-May-2014, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
14-May-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
14-May-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
14-May-2014, ELPA
Purva tilbīte Tringa glareola
13-May-2014, ELPA
Meža balodis Columba oenas
6-May-2014, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
6-May-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
6-May-2014, ELPA
Dadzītis Carduelis carduelis
6-May-2014, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
6-May-2014, ELPA
Upes zīriņš Sterna hirundo
3-May-2014, ELPA
Pelēkā pīle Anas strepera
3-May-2014, ELPA
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
3-May-2014, ELPA
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
3-May-2014, ELPA
Niedru lija Circus aeruginosus
3-May-2014, ELPA
Lielais dumpis Botaurus stellaris
3-May-2014, ELPA
Laucis Fulica atra
3-May-2014, ELPA
Cekulpīle Aythya fuligula
3-May-2014, ELPA
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
3-May-2014, ELPA
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
3-May-2014, ELPA
Baltpieres zoss Anser albifrons
1-Dec-2015, Edgars Smislovs
Sējas zoss Anser fabalis
1-Dec-2015, Edgars Smislovs
Sējas zoss sp. Anser fabalis/serrirostris
1-Dec-2015, Алексей
Mājas zvirbulis Passer domesticus
30-Nov-2015, elektrolitr
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Nov-2015, elektrolitr
Kovārnis Corvus monedula
30-Nov-2015, elektrolitr
Sudrabkaija Larus argentatus
30-Nov-2015, elektrolitr
Kajaks Larus canus
30-Nov-2015, elektrolitr
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Nov-2015, elektrolitr
Melnspārnu kaija Larus marinus
30-Nov-2015, elektrolitr
Lielā gaura Mergus merganser
30-Nov-2015, elektrolitr
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Nov-2015, elektrolitr
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Nov-2015, elektrolitr
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Nov-2015, elektrolitr
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Nov-2015, elektrolitr
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Nov-2015, elektrolitr
Lielā zīlīte Parus major
30-Nov-2015, elektrolitr
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Nov-2015, elektrolitr
Žagata Pica pica
30-Nov-2015, elektrolitr
Lielais ķīris Larus ridibundus
30-Nov-2015, elektrolitr
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Nov-2015, elektrolitr
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Nov-2015, elektrolitr
Zeltgalvītis Regulus regulus
30-Nov-2015, elektrolitr
Mizložņa Certhia familiaris
30-Nov-2015, elektrolitr
Dzilnītis Sitta europaea
30-Nov-2015, elektrolitr
Garastīte Aegithalos caudatus
30-Nov-2015, elektrolitr
Lielā zīlīte Parus major
30-Nov-2015, elektrolitr
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Nov-2015, elektrolitr
Meža zīlīte Periparus ater
30-Nov-2015, elektrolitr
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Nov-2015, elektrolitr
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Nov-2015, elektrolitr
Vistu vanags Accipiter gentilis
30-Nov-2015, elektrolitr
Zaļžubīte Chloris chloris
29-Nov-2015, elektrolitr
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
29-Nov-2015, elektrolitr
Melnais meža strazds Turdus merula
29-Nov-2015, elektrolitr
Lielā zīlīte Parus major
29-Nov-2015, elektrolitr
Pelēkā vārna Corvus cornix
29-Nov-2015, elektrolitr
Žagata Pica pica
29-Nov-2015, elektrolitr
Sīlis Garrulus glandarius
29-Nov-2015, elektrolitr
Ķivulis Carduelis spinus
29-Nov-2015, elektrolitr
Lielā zīlīte Parus major
29-Nov-2015, elektrolitr
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Nov-2015, elektrolitr
Pelēkā vārna Corvus cornix
29-Nov-2015, elektrolitr
Žagata Pica pica
29-Nov-2015, elektrolitr
Sudrabkaija Larus argentatus
29-Nov-2015, elektrolitr
Zivju gārnis Ardea cinerea
29-Nov-2015, elektrolitr
Zivju gārnis Ardea cinerea
29-Nov-2015, elektrolitr
Lielā gaura Mergus merganser
29-Nov-2015, elektrolitr
Zaļžubīte Chloris chloris
29-Nov-2015, elektrolitr
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
29-Nov-2015, elektrolitr
Melnais meža strazds Turdus merula
29-Nov-2015, elektrolitr
Lielā zīlīte Parus major
29-Nov-2015, elektrolitr
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Nov-2015, elektrolitr
Pelēkā vārna Corvus cornix
29-Nov-2015, elektrolitr
Žagata Pica pica
29-Nov-2015, elektrolitr
Sīlis Garrulus glandarius
29-Nov-2015, elektrolitr
Dzilnītis Sitta europaea
28-Nov-2015, elektrolitr
Lielā zīlīte Parus major
28-Nov-2015, elektrolitr
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
28-Nov-2015, elektrolitr
Pelēkā vārna Corvus cornix
28-Nov-2015, elektrolitr
Sudrabkaija Larus argentatus
28-Nov-2015, elektrolitr
Vistu vanags Accipiter gentilis
28-Nov-2015, elektrolitr
1-Dec-2015, putnologs
Lielais ķīris Larus ridibundus
22-Nov-2015, IlzeP
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
22-Nov-2015, IlzeP
Pēdējie komentāri
CerambyX 01.decembris, 20:15

Jaunās baltpieres zosis


ER 01.decembris, 15:08

Smukas "BC" dialekta dziesmas. Paldies, noderēs lielajam pētījumam!


rvinsvarde 01.decembris, 01:10

Piedodiet, es iesācējs. Starp citu, nesen tieši viens cilvēks norūpējies sacīja, ka agrāk nemanīja jūraskraukļus virs Daugavas lidojam Rumbulas-Doles salas virzienā, bet tagad itin bieži. Satraucās par to, ka jūraskraukļi it kā sabojāšot vietējo ainavu, ja nodibinās stabilu koloniju. Tam vispār ir kāds pamats? Proti, kolonijas izveidošanās procesā ap Daugavu un tās potenciālai ietekmei uz ainavu.


roosaluristaja 30.novembris, 23:58

Latvijā 10 lidojošus mazos jūraskraukļus mēs varam redzēt tikai sapņos. Šie būs parastie - Phalacrocorax carbo.


Gaidis Grandāns 30.novembris, 21:48

Vecā Salix cinerea audzē. Paraugs gan tika ievākts...


roosaluristaja 30.novembris, 21:30

Njā, patiešām izskatās līdzīgs. Ko nu vairs.


dziedava 30.novembris, 20:12

Reku cits novērojums DD: http://www.dabasdati.lv/l/observation/iboi16iaag1qbtuuld54id7m75/


dziedava 30.novembris, 20:10

Nē, tas ir kas daudz daudz labāks!!! Izskatās pēc ārkārtīgi retā ķērpjveida žagaraiņa Hypocreopsis lichenoides : http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?aug_id=1843&ftips1=77 Vai var pateikt, uz kāda koka?


CerambyX 29.novembris, 23:06

Ir, ir cachinnans :)


Matrus 29.novembris, 19:47

Paldies par gulbju kontrolēm, papildināju datu bāzi!


mazais_ezis 29.novembris, 19:29

Sestdien, stārķis nebij, bet 29.nov. 2015 16.30 atkal atlidoja pārnakšņot.


ER 28.novembris, 22:46

Ierakstā dominē vēja zemfrekvenču būkšķi mikrofonā, taču arī virs tiem neatrodu neko no putnu skaņām. Tā gadās.


CerambyX 25.novembris, 02:11

Nekas cits kā selene man tomēr nesanāk - tāds ar īpatnēji kontrastainu zīmējumu


CerambyX 25.novembris, 02:10

Mazais vijolīšu purvraibenis


CerambyX 25.novembris, 02:08

Parastais purvraibenis


CerambyX 25.novembris, 01:31

Andri, varbūt ir vēl kādi kadri šim? Kaut kā man tomēr pēc lielā atraitnīšu raibeņa (adippe) izskatās nevis mazā (niobe).


CerambyX 25.novembris, 01:29

Lielais meža raibenis


CerambyX 25.novembris, 01:02

Kāpostu baltenis


CerambyX 25.novembris, 01:01

Kāpostu baltenis


CerambyX 25.novembris, 01:01

Tā kā rāceņu baltenis


And_ra 23.novembris, 23:00

Paldies! Ceru, ka noteiktās sugas būs pareizas. Vēl bija viens nenoteikts zilenītis.


nekovārnis 23.novembris, 22:27

Paldies!:)


dziedava 23.novembris, 22:24

Zilzaļā virpainīte


CerambyX 23.novembris, 22:16

Violetais zeltainītis


CerambyX 23.novembris, 22:15

Kazeņu vērpēja kāpurs


CerambyX 23.novembris, 22:14

Svaigi 'piedzumusi' spāre - sugu tādam īpatnim būs grūti noteikt :)


CerambyX 23.novembris, 22:14

Dienvidu dižspāre


nekovārnis 23.novembris, 22:10

Paldies!:) Šim tas nosaukums bij tāds, ka īsti nevarēja saprast kurš īstais vācu lapā Salpingus, LV listē Rhinosimus. Guglē 50 uz 50:)


CerambyX 23.novembris, 22:10

P.maculicornis vidējie ūsu posmi divkrāsaini. Šis kaut kas no Anastrangalia sp., ko pēc bildēm sarežģītāk noteikt.


dziedava 23.novembris, 22:07

Par šo nevar pateikt, ir vai nav tas koksngrauzis Paracorymbia maculicornis?


CerambyX 23.novembris, 22:04

Šī forša suga :)


Laimeslācis 23.novembris, 22:00

Paldies!:)


sandis 23.novembris, 16:14

Tomēr atrādījās :)


Bekuvecis 23.novembris, 11:28

Dūmainā sērsene (Hypholoma capnoides) vien būs.


Bekuvecis 23.novembris, 11:18

Nav starpība, vai autoceļa mala, vai dzelzceļa mala, vai pamests būvlaukums - ka tik grants un gruži, jau ar k/k "lakstiem" apaugoši. Visiecienītākā augtene šai aizsargājamajai sēņu sugai! Pirms 7 gadiem Inčukalna pagastā nomaļa ceļa abos grāvjos auga tūkstošiem...


barbra 23.novembris, 09:29

tās bija uz veca dzelzceļa uzbēruma malas, kas tagad aizaug


patigunta 23.novembris, 01:59

Pateicos ! Tomēr nav zināms, vai mājas sesks savvaļā nokļuvis labprātīgi. 31.oktobrī biju uz mola ar barību, bet dzīvnieks bija ļoti aizņemts - no sākuma mani novēroja (zobos nekā nebija) un tad metās pāri molam ar ēdamo zobos. Nepaspēju nedz piedāvāt barību, nedz nofotografēt mājas seska guvumu. Vienu mājas seskam līdzīgu dzīvnieku (brūnganu) pirms pāris gadiem esmu redzējusi naktī Liepājā, Ezerkrastā šķērsojam Ganību ielu, pirms pāris mēnešiem redzēju tādu naktī lavoties Ganību ielā gar dārza žogu un skraidām pa ielu kopā ar kaķi. Fotogrāfijas nesanāca lietojamas, varbūt tas ir savvaļas sesks, varbūt naktī iet ārā kopā ar kaķi.


Rallus 22.novembris, 23:15

Līdzīgi kā putniem ir E kategorijas grupa (no nebrīves izbēgušie) pastāv savvaļas sugu sarakstam kā pielikums, tad arī zīdītājdzīvnieku sarakstam šis ir pievienots tādā pat E kategorijas statusā (nav gan sugas profilā to iespējams vēl norādīt). Nav gan skaidrs, vai ir vēl kāds savvaļas sastapšanas gadījums.


patigunta 22.novembris, 21:34

Apstiprinu, ka 31. oktobrī noteikti novēroju to pašu dzīvnieku, ko 4. oktobrī - salīdzināju vēl foto.


patigunta 22.novembris, 21:20

Mājas sesks pēc apmēram 11 minūtēm vai mazliet ilgāk no viena akmeņu gala var aizskriet līdz otram galam un uzvesties lokāli:)) (kad biju nofotografējusi to vienā galā un sesks aiznesās pa akmeņiem, aizturēju jaunekli ar tā paša seska bildi mobilajā telefonā no otra gala:)) Pašai todien labās kedas žāvējās mājās:( Neapstrīdu, ka var būt arī divas vai vairāk ūdeles, jo it kā todien kopā ar sesku esot bijušas divas(?) ūdeles un jebkurā brīdī kāda var ierasties no ezera. Vismaz var pieņemt, ka šis dzīvnieks http://dabasdati.lv/lv/observation/035hr3tg5s9a2ukn219kae5q16/ ir spēcīgāks(?) par Eiropas ūdeli un pats arī medī, nevis pārtiek tikai no izskalotām zivīm.


CerambyX 22.novembris, 20:48

Mazliet agrāk pa dienu viena ūdeņa čipste esot redzēta pie Ezerkrasta putnu torņa.


Rallus 22.novembris, 19:03

Pa vidu bija 11 minūtes, lai no mola gala atnāktu pa akmeņiem līdz betonētajai mola daļai. Abas (katra savā akmeņu mola galā) bija lokālas, ošņājās, veikli skraidīja starp akmeņiem. Turpat bija kādu mazāku zivju vai plekstu atliekas. Domāju, ka noteikti uz mola zem akmeņiem mitinās vairākas Amerikas ūdeles.


patigunta 22.novembris, 17:17

Tā ir tā pati ūdele, kas 15.49 bija gandrīz mola galā uz akmeņiem, cita ūdele, jeb nevar noteikt? Tie dzīvnieki ir žigli.


patigunta 22.novembris, 16:08

Paldies! Ronis bija liels (citreiz izmērīšu, bet vismaz cilvēka garumā noteikti, par mani garāks) un ļoti smuks pat šādā stāvoklī :( ( Nav pierādījumu, ka tas attiecas uz šo gadījumu, bet izlasīju arī par roņu drošajiem murdiem un roņu atbaidītājiem - sapratu, ka tam vajadzīga nauda.


Bekuvecis 22.novembris, 12:22

Nu re, pašlaik sugai tiešām ir sen nepieredzēts augšanas "bums"! Tas būtu variants A. Bet ir vēl variants B: Latvijas ziemeļaustrumos - krasi pastiprinātas sastopamības areāls, kurā iepriekš neviens sugai vērību pievērsošs novērotājs nebija darbojies (vismaz mūslaikos). Tādēļ interesanti redzēt, vai/cik būs ziņojumi par atradumiem arī citās Latvijas daļās.


Bekuvecis 22.novembris, 12:08

Izskatās gan! Turklāt, cik var saprast no novērojuma datiem, arī augtene ir sugai īsteni pareizā - ceļmalas gruži. Pēc izskata spriežot, augļķermeņi ir jau dažas nedēļas veci. Bet vienalga - neparasti vēlu!


roosaluristaja 22.novembris, 10:59

Jā, tas ir pelēkais ronis. Pogainie ir mazāki ar savādāku purnu.


dziedava 22.novembris, 09:50

Izskatās pēc rumpuču skrimslenes Tremiscus helvelloides


dziedava 21.novembris, 21:42

O, forši, paldies! :)


ER 21.novembris, 18:33

P.S. Izklājums man izskatās pēc apglumējušas praulu oderes, kas raksturīga Turdus philomelos ligzdām, nekā pēc sūnām.


ER 21.novembris, 18:28

Pagājušās vasaras (2015) dziedātājstrazda ligzda.


ER 21.novembris, 18:26

Aptuvens* kadiķa apkārtmērs 1,3 m augstumā 82 cm. * - uz vietas apliku un nogriezu niedri, ko mērīju mājās; nav tā precīzākā metode.


Laimeslācis 19.novembris, 21:35

Paldies ! :)


Bekuvecis 19.novembris, 21:30

Divas pēdējās bildes, kuras ieraudzīju tikai tagad, runā minētajam aizdomām par labu: droši vien tā pati vēlā pundurkamolene (Panellus serotinus). Tas nekas, ka daža dzeltena, šajā sugā gadās arī tādas!


Bekuvecis 19.novembris, 21:26

Ir konkrētas aizdomas par sugu, taču bilde ir pārāk neasa, lai tās izteiktu skaļi...


Bekuvecis 19.novembris, 21:24

Ir nopietnas aizdomas, ka lāču sīkstene (Lentinus ursinus, pa jaunam Lentinellus ursinus). Lapiņu viļņainums droši vien ir anomālija, ko izrasījuši ārēji apstākļi.


Bekuvecis 19.novembris, 11:51

Konkrētāk, Coprinus lagopus vai C.lagopides. Vizuāli neatšķiramas sugas.


Diāna 19.novembris, 11:49

izskatās pēc graudainās sviestbekas Suillus granulatus


Diāna 19.novembris, 11:48

visdrīzāk īstā posaspiepe Fomes fomentarius


Diāna 19.novembris, 11:45

samtainā mietene Paxillus atrotomentosus


Diāna 19.novembris, 11:43

tintene


Diāna 19.novembris, 11:06

Stereum fasciatum - alkšņu sīkpiepe


dziedava 18.novembris, 23:45

kārklu citīdija Cytidia salicina


Laimeslācis 18.novembris, 22:29

Iespējams ka tomēr būšu kļūdījusies acumērā un patiesais lielums tā arī ir 1-3mm. Vienā attēlā, redzama uzbirusi egļu skuja, pēc tās lieluma apjautu, ka sēnītes tomēr ir mazākas.


dziedava 18.novembris, 22:16

Ja tas ir kāds no kārkliem Salix sp., tad droši vien kārklu citīdija Cytidia salicina


dziedava 18.novembris, 22:03

Recekļainā hipokreja Hypocrea gelatinosa. 5mm - tad jau riktīgi lielas! Parasti ir 1-3mm. It kā nav šausmīgi reti redzētas, bet arī pārsvarā labām kritalām bagātos mežos.


Vladimirs S 18.novembris, 19:59

Mana kļūda.


dekants 18.novembris, 17:35

Šis būtu ļoti interesants novērojumus, tomēr gribu pārliecināties vai tiešām Grīšļu ķauķis, vai varbūt kaut kas sajaukts? Prasās papildus informācija pie novērojuma.


Bekuvecis 18.novembris, 14:35

Tagad būs grūti noskaidrot, kā ar E.recisa sastopamību reāli bija pirms WW 2, - Štollu vairs neizprašņāsi... Kaut kādā herbārijā (neatceros kurā) glabājas arī tās eksikāts. Taču nu jau gadu desmitus ziņojumu par šīs sugas uziešanu tikpat kā nebija, tā ir kaut cik "uzpeldējusi" tikai pēdējos pāris gados. Ka tai jau ir bijis dots arī latviskais vārds, abi ar Edgaru Vimbu kaut kā palaidām garām, un izdomājām "saplacināto", kas aptuveni atbilst latīniskajam (un, šķiet, raksturo to vairāk nekā "lipīgā").


dziedava 18.novembris, 11:47

Starp citu, grāmatā "Latvijas sēnes, F.E.Štolla akvareļi" ir arī Exidia recisa (saukta gan kā lipīgā eksīdija); zīmētais atradums ir no 1939.g. Plānupes, bet biežums atzīmēts kā bieži sastopama(!), tātad tais laikos to uzskatīja par biežu, ja nejauca ar kādu citu.


Bekuvecis 18.novembris, 11:02

Visas uz šo brīdi saņemtās informācijas kopums liek domāt, ka 1) tiešām ir šī suga un 2) tai pašlaik ir rets augšanas "bums". Tā ka meklējiet vēl! :)


Bekuvecis 18.novembris, 10:54

Jā, būs īstā.


Ivars L. 16.novembris, 21:45

Jā, tā izskatās.


Gaidis Grandāns 16.novembris, 19:58

Šai arī vajadzētu būt Phellinus chrysoloma?


Ivars L. 16.novembris, 10:15

Varbūt Phellinus chrysoloma?


Ivars L. 16.novembris, 10:00

Šī noteikti ir Phlebia centrifuga. DMB specifiskā suga, bet to jau Tu pats zini.:)


Ivars L. 16.novembris, 09:24

Jā, 100% Leptoporus mollis.


roosaluristaja 16.novembris, 07:03

Nu skaidrs. Man jau bija aizdomas, ka kaut kas nav īsti labi, jo nav redzams dzeltenīgais kātiņš, kas skaitās pundurkamolenēm raksturīgs. Šitādas sēnes man pēdējās nedēļās mežos sanācis redzēt visai bieži. Tad jau viņas var ievākt un ēst.


Bekuvecis 15.novembris, 22:56

Nebūs gan Panellus, būs Pleurotus. Konkrēti, P.ostreatus - austeru sānause. Tā pati suga, ko lielveikalos tirgo ka austersēni, tikai savvaļas variatāte ar citu "ādas krāsu".


roosaluristaja 15.novembris, 19:53

Jā, šī ir parastā apmalpiepe (Fomitopsis pinicola). Dīvaini, ka vēl nav nomainīts. Būtu jau tā kā laiks.


roosaluristaja 15.novembris, 19:46

Punudurkamolene (Panellus). Visticamāk vēlā - Panellus serotinus.


Gaidis Grandāns 15.novembris, 15:53

Tomēr izskatās, ka visvairāk atbilst maigajai mīkstporei Leptoporus mollis.


Gaidis Grandāns 15.novembris, 13:39

Atgādina Phlebia centrifuga?


Bekuvecis 15.novembris, 13:25

Nav celmene, ir spurainā zvīnene (Pholiota squarrosa).


roosaluristaja 15.novembris, 12:30

Varētu būt Rigidoporus crocatus. Te diezgan līdzīga bilde no interneta. https://farm1.staticflickr.com/698/22484985860_bde0f3a9e7_o.jpg


Bekuvecis 15.novembris, 10:38

Peziza varia


Bekuvecis 15.novembris, 10:36

Hypholoma capnoides


Bekuvecis 15.novembris, 10:32

Pholiota aurivella


Bekuvecis 15.novembris, 10:28

Dažus simtus metru uz D-DA ir vēl, taču tikai anamorfa.


Bekuvecis 15.novembris, 10:25

Vairāk izskatās pēc kausveida purpurlāsenes (A.cylichnium), tomēr "izskatās" paliek tikai "izskatās". Ascocoryne sp. - tas gan droši!


Bekuvecis 15.novembris, 10:20

Stipri izskatās pēc saplacinātas eksīdijas (Exidia recisa), nevis pēc nošķeltās (E.truncata). Tas būtu tieši interesantāk: E.truncata, izrādās, šur tur ir sastopama bezmaz kaudzēm (GNP), bet E.recisa ir reāli ļoti reta. Ja ir detālāki lielformāta foto, varat pamēģināt aizsūtīt uz senes.lv, varbūt var noteikt drošāk.


Inga S 14.novembris, 18:56

Paldies!


putnuverotajs 14.novembris, 15:03

Es viņu pirmo reizi redzēju pavasarī , maija sākumā.


zemcha 14.novembris, 13:43

Apakšējā bildē zosij aizdomīgi tumša piere vai arī foto īpatnība.Bet vispār kaut kas līdzīgs laikam novērojams kanādas un baltvaigu hibrīdam.


Vladimirs S 13.novembris, 19:58

Labas bildes! :)


zemesbite 13.novembris, 18:14

Četri jaunie gulbji ar gredzeniem


CerambyX 12.novembris, 22:40

:) Par vilcienu nez - varbūt ar ;) Bet nu Eiropā šī suga ir baigi strauji izplatījusies un vietām esot gandrīz vai parastākā mārīšu suga (Amerikā līdzīgi). Tā ka tīri teorētiski varētu būt, ka tas ir/bija tikai laika jautājums, kad šī suga nonāktu līdz Latvijai. Ja nu vienīgi klimats varētu tik ļoti nepatikt, bet par cik arī R-Eiropā suga pārziemo (cilvēka mitekļos u.c. līdzīgās vietās kā, piemēram, divpunktu mārītes), tad ticams, ka sekmīgi to var darīt arī Latvijā. Tā ka, jātur acis vaļā un jāskatās, vai turpmākajos gados nebūs redzams izteikts skaita pieaugums. Pagaidām Dabasdatos tomēr šis vienīgais novērojums (speciāli pat izgāju cauri iepriekš ziņotajiem mārīšu novērojumiem - ja nu tomēr kāds eksemplārs paskrējis garām nepamanīts), bet pieļauju, ka citi neizpaliks.


CerambyX 12.novembris, 22:36

Parastais zilenītis


CerambyX 12.novembris, 22:35

Meža zilenītis


forelljjanka 12.novembris, 20:42

Izlasīju un sasmējos! :DD Wiesturs 12.novembris, 17:13 Atbraukusi ar vilcienu? patigunta 12.novembris, 12:16 Ticams - tā ir menca, pie tam svaiga.


Wiesturs 12.novembris, 17:13

Atbraukusi ar vilcienu?


patigunta 12.novembris, 12:16

Ticams - tā ir menca, pie tam svaiga.


patigunta 12.novembris, 00:28

18. oktobrī putnu pamanīju pēc trauksmes (ja pareizi apzīmēju) saucieniem, bet tuvumā bija tikai ausainās aurēlijas, kuras esot kurlas. Kaijas un vārnas bija patālu.


patigunta 11.novembris, 23:56

Šis ir 11. oktobra novērojums, kad parasto šņibīšu un smilšu tārtiņa barā pēkšņi ielaidās akmeņtārtiņš. Pievienoju tāpēc, ka dabasdatos bija mazliet agrāks, ticams, šī paša putna novērojums, bet 11.oktobrī viņš vēl bija.


patigunta 11.novembris, 22:59

Atzīstos, ka novēroto putnu sugu nošpikoju no putni.lv :)) ( jācer, ka pareizi špikoju no cien. K. Millera novērojuma) Novērojumu pievienoju, jo dabasdatos nav (vismaz man tā šķiet).


patigunta 11.novembris, 22:50

Paldies par Jūsu lieliskajiem komentāriem! Redzēju parasto šņibīti arī šodien, papildināju novērojuma laiku (no 10.līdz 11.nov.) un pievienoju mazliet labāku foto. Vakar molam stipri šļācās pāri ūdens, ar fotografēšanu bija jāuzmanās. (kādu viļņus filmējošu jaunekli apšļāca/nolēja pilnīgi slapju:) ) Putns arī bija tramīgs.


forelljjanka 11.novembris, 18:45

Parastais šņibītis praktiski jau ziemas tērpā!;) Redzēts turpat kopā ar 3 jūras šņibīšiem(skat.ziņu latvijasputni.lv).Šņibīšu ziemas tērpus Latvijā jau parasti neredzam,tie visi ir stipri līdzīgi-balti vēderi ar pelēku muguru,galvu.Parastais šņibītis praktiski vienīgais, ko šādā tērpā Latvijā paretam var redzēt!


AAvj 11.novembris, 14:17

Bridējputniem ir tāda nelāga indeve ziemā izskatīties pilnīgi citādāk kā riesta tērpā. Pie tam, ziemas tērpi jaunajiem (pirmās ziemas putniem) no vecajiem mēdz būtiski atšķirties. :)


patigunta 11.novembris, 13:40

Bija pavisam balts vēders, bet tur pirms kāda laika grozījās parastie šņībīši ar ne tik baltiem vēderiem:)) Vakarā, kad atkal tikšu pie datora, domāšu vēl.


AAvj 11.novembris, 13:22

Kādēļ gan ne parastais šņibītis?


patigunta 11.novembris, 11:32

Droši vien tas ir trulītis.


patigunta 11.novembris, 01:48

31.oktobrī "nezināmo" zīdītāju pamanīju pie mola ostas pusē, tad jūras pusē, kad parādījās no jūras puses - bija piesardzīgs, nevis ziņkārīgs kā iepriekšējo reizi - un strauji metās pāri molam ar kurmja lieluma brūni apmatotu dzīvnieku zobos - asti nepamanīju, putns tas nebija, karājās zobos kā svaigi beigts, pēc slīkoņa neizskatījās. Ticams, kaut ko nomedījis. Pašu dzīvnieku nofotografēju (bija patālu un tādā rakursā, ka nevaru apgalvot, ka tas noteikti ir tas pats 14.oktobrī novērotais), bet dzīvnieku zobos nepaspēju - tik zibenīgi tas pārskrējiens notika (attaisnojums jau tas manai lēnībai nav). Grūti spriest, kā mājas seskam tur klājas, bet Amerikas ūdele šito no mola vēl "noēdusi" nebija.


patigunta 11.novembris, 01:04

Pateicos, Gunār!


patigunta 11.novembris, 00:53

Gribēju pievienot arī pieneni, jo 10. novembrī ziedēja, bija arī ziedpumpurs un "pieneņpūku" stadija, bet auga novērojums nepievienojās. Redzēt jau var, ka zied:))


dekants 10.novembris, 17:43

Vakar tika veikti daži ELPA uzlabojumi, iespējams tieši brīdī, kad izmeta Viesturu. Taču, ja tas atkārtojas, tad sūtiet man e-pastu, jo komentāros tas var pazust. Par datu atlasi piekrītu un ceru, ka drīz DD attīstīsies nākamajā līmenī :)


Nora 10.novembris, 11:49

Ar atlasi vēl aizvien strādājam, šobrīd vajadzētu būt piesaistītiem pie atlases visiem p-tveida ziņojumiem, taču poligoni (kā šis novērojums) nav vēl piesaistīti novadiem. Tas tiks izdarīts. Par dubultniekiem - arī ceru, ka drīzumā liekie novadi tiks "aizvākti", kad visi novērojumu būs piesaistīti novadiem.


CerambyX 10.novembris, 11:42

Lielais ozolu sprīžmetis


CerambyX 10.novembris, 11:42

Divpunktu mārīte - viena no krāsu variācijām.


CerambyX 10.novembris, 11:41

Jā, DD 'iebūvētajā' atlasē, filtrēšana pēc novadiem, manuprāt, nestrādā. Esmu saskāries tieši ar tādām pašām problēmām kā Viesturs (sarakstā daudz dubultu novadu, neko neatrod vai, ja atrod, tiešām nav pārliecība, ka ir atrasts viss), rezultātā šo opciju nemaz nemēģinu izmantot. Tāds fiksais risinājums, ja tiešām kaut ko vajag apskatīt, apmēram tad arī it kā Mareks saka - piezūmot karti tā, lai aptuveni būtu redzams tik tas meklējamais novads un tad meklēt vēlamo. Pēc tam jau tos novērojumus, kas kartē parādās pa stūriem ārpus vēlamā novada var noignorēt. Nav jau absolūti precīza metode (un, ja novērojumu ļoti daudz, tad stipri jau čakarīgi), bet laikam nekas diži precīzāks un spožāks šobrīd pieejams nav... Uz nākamo sezonu šī laikam būs galvenā problēma, kas būtu jāuzlabo - jāizdomā variants kā labāk jau sezonas gaitā varētu apkopot rezultātus (kaut vai provizoriski), lai uz šo pēdējo novērojumu pievienošanas fāzi būtu skaidrs, kuras sugas kuros novados jau ir ziņotas un dalībnieki tad varētu ātri un ērti redzēt, kur vēl ir kādi 'robi' novados, kas būtu jāaizpilda.


Wiesturs 10.novembris, 11:25

Viena novada robežās droši vien ar ķēķa metodēm var itin labi tikt galā, bet man tās intereses parasti ir par visu LV teritoriju vai vismaz kādu no lielajiem, vēsturiskajiem novadiem (Kurzeme, Latgale...). Un tad ķēķa metodes sanāk nejēdzīgi laikietilpīgas un neracionāli izmantojamas. Tā kā pa ziemu datu ieplūde varētu būt mazāka, varbūt DD varētu sākt pastiprināti domāt ne tikai par datu ievades uzlabošanu, bet arī filtrēšanas lietām, jo, ja nevar jēdzīgi atfiltrēt un uzzināt jau esošo informāciju, nevar arī normāli saplānot lietas, kur un ko meklēt no jauna. Šobrīd puslīdz normāli darbojas ELPA filtrs, pēc kura vairākkārt arī esmu vadījies putnu lietās.Vakar gan man arī ar ELPA bija gļuki - divas reizes, kad iegāju ELPA, man bija pēkšņi no jauna jāpiereģistrējas DD, kaut gan pirms tam to jau biju izdarījis, pat atzīmējot, lai mani atceras. Agrāk tādi joki nebija.


Wiesturs 10.novembris, 11:06

Jā, izskatās, ka atlase pēc novadiem vienkārši nešancē. Tas pats Ilūkstes novadā u.c. Dažos novados it kā kaut ko izmet, bet nav vairs pārliecības, ka visu, ko prasīju. Attiecībā uz dubultniekiem, paskatījos, ka pie novērojumu atlases tādu ir ļoti daudz - daži novadi sarakstā ir pat 4 reizes.


nekovārnis 10.novembris, 10:58

Novērojumu atlase DD pagaidām ir diezgan "zaļš" variants. Liela daļa no piedāvātajām funkcijām nešancē:( Es iztieku ar aplinkus ceļiem, piemēram, kad gribu redzēt balteņu vērojumus Dundagas novadā palielinu karti līdz Dundagas novada robežām, uzlieku - balteņi, laiku - parasti 2000 līdz šodienai un meklēju. Gribētos jau, lai strādātu vismaz skatīt kā galeriju..., un lai nenolektu visi meklējumi katru reizi kad atveru konkrētu vērojumu,...


Wiesturs 10.novembris, 10:39

Vai nu tās ir mana kompja filtrēšanas problēmas, vai DD. Mēģināju zināšanai pafiltrēt dažas novados esošas/trūkstošas tauriņu sugas un nejauši konstatēju, ka šo savu konkrēto novērojumu varu atfiltrēt tikai ieķeksējot filtram, lai meklē manus novērojumus, bet ne kā sugas novērojumu Daugavpils novadā vai D-pilī. Turklāt gan D-pils, gan D-pils novads tiek piedāvāti 2x, un nav skaidrs, kurš ir īstais (bet suga neatfiltrējas nevienā variantā). Filtram liku trīs parametrus - noteiktu laika periodu (mēģināju dažādus sākot no 1 mēneša un beidzot ar 5 gadiem), suga=Acainais raibenis, un attiecīgi kādu no 4 piedāvātajām Daugavpils izvēlēm. Rezultāts - vai nu nekas nav atrasts, vai piedāvā kaut kādus 10 "miscellaneous" putnu, augu u.c. novērojumus Daugavpils pilsētā (t.sk. arī vienu manu paceplīša novērojumu tajā pašā datumā, kad novērots šis tauriņš). Būtu labi noskaidrot, vai tā ir mana problēma, vai DD, pirms Uģis sāk apstrādāt tauriņu akcijas datus; un, ja tā ir DD problēma, tad paskatīties vēl citus "dubultniekus" novadu sarakstā (man tādi parādās vairāki).


sandis 09.novembris, 18:03

Ieraduma spēks :)


Wiesturs 09.novembris, 16:03

Tiesa gan, pat mūsu teriologi joprojām pēc inerces lieto to pašu "concolor" :)


Wiesturs 09.novembris, 15:59

Tā arī ir, Sandi, tās izmaiņas sistemātikā ir pat vēl senākas par 10 gadiem. Kaut kad vienreiz jau tiku par to šeit rakstījis, bet acīmredzot informācijas gūzmā tas adminiem ir paslīdējis garām.


sandis 09.novembris, 14:30

Pirms kāda laika mēģināju tikt skaidrībā ar kādu eža novērojumu un uzdūros informācijai (https://lv.wikipedia.org/wiki/Zieme%C4%BCu_baltkr%C5%ABtainais_ezis), ka mūsu platuma grādos saskaņā ar nu jau pirms 10 gadiem veiktām izmaiņām ežu sistemātikā dzīvo ziemeļu baltkrūtainais ezis (Erinaceus roumanicus), savukārt dienvidu baltkrūtainā eža (Erinaceus concolor) areāls ir Kaukāza dienvidi, Turcija utt. Varbūt pa to laiku, kamēr eži ziemas miegā, vajadzētu DD nomainīt sugas zinātnisko un latvisko nosaukumu :)


Wiesturs 09.novembris, 10:51

Caurskatot pēdējās palikušās piezīmes, atradu vēl vienu. Bet nu tagad gan ir viss :)


Wiesturs 08.novembris, 11:55

Vienu neieliktu tomēr vēl atradu ;)


CerambyX 07.novembris, 23:23

Krabjzirneklis Diaea dorsata


CerambyX 07.novembris, 23:20

Liepu zobspārņa kāpurs


Wiesturs 07.novembris, 20:58

Nu, tā. Ja vien vēl kaut ko pēkšņi neatcerēšos, tad šis man ir pēdējais no šāgada :)


Vladimirs S 07.novembris, 20:35

Jā, arī domāju ka Purva piekūns.


MJz 07.novembris, 20:30

Purva piekūns. Bezdelīgu būtu smalkāks astes svītrojums.


gunarsp 06.novembris, 16:31

Viestur, cik var saprast, tad tas ir marta novērojums. Bet laikam jau tad arī bija visai silts, cik atceros. Gunārs


Wiesturs 05.novembris, 23:48

Jā, ziemeļnieks. Šajā siltajā laikā viņi vēl ir aktīvi un uz pastāvīgu gulēšanu pagrabos vēl īsti neiet, tāpēc var būt atrodami gan uz durvīm, gan pagrabu priekštelpās, gan pieķērušies visādās netradicionālās vietās pašā pagrabā. Tā kā jāuzmanās ir, lai nenotrauktu/nesaspiestu.


karlowitch 05.novembris, 15:21

05-Nov-2015 Sātiņu zivju dīķi Grebūtnieks >1500 PLUAPR Silzemis ~400 PLUAPR © K.Millers


Rallus 04.novembris, 23:10

2.novembris vēl iet pie "vēls rudens novērojums", bet turpmāk tad atbilstoši Putni.lv precizētajam kritērijam: "Dzeltenais tārtiņš, no 03.11.2015. Vairs netiek izdalīti vēlākie rudens novērojumi. Mainīts agrāko pavasara novērojumu beigu datums uz agrāku > 15-Mar" "


Mareks Kilups 04.novembris, 20:52

pērn 18.novembrī baru pie Lietuvas robežas Latvijas pusē redzēju. tuliņ pievienošu.


forelljjanka 04.novembris, 19:30

Sātiņos,ja neuznāk pamatīgs aukstums ar sniegu, dzeltenie masveidīgi(500-5000)ir vismaz līdz decembra sākumam,vēl līdzīgi,iespējams ir Jaunmuižas(Skrundas nov.)laukos.Tur gan liekas ne tik masveidīgi.Nekur citur dzeltenos ar tādu regularitāti, lielā skaitā, novembrī neesmu redzējis,tā kā tas 1.XI varbūt nav nemaz tik greizi noteikts.No otras puses,vai tad ir kāds ķeksētājs,kam dzeltenais nav janvāra sarakstā! ;)


dagnis 04.novembris, 14:41

Ziemeļu sikspārnis


Rallus 04.novembris, 09:21

Lūgums, kuri varētu pārskatīt savas lauku piezīmes un ziņot Dabasdati.lv par senāku gadu vēliem rudens novērojumiem dzeltenajam tārtiņam. Īpaši tos, kas attiecas uz novembri. Šobrīd novembrī DD ir reģistrēti 14 novērojumu ziņojumi. Ar Kārli M. / Latvijasputni.lv aizsākām apspriešanu vai šis datums, kas patlaban ir robeža vēlam rudens novērojumam (pēc putni.lv kritērijiem: http://www.putni.lv/index_kriteriji.htm) - 1.novembris - varētu būt koriģējams uz vēlāku.


forelljjanka 03.novembris, 16:48

Izbridu no Silzemja vistilbju zampas gala un izcēlu no arumiem,nosēdās tieši smilšērkšķu audzes malā,pa tiem aizlavijos tuvāk,notupu malā jetijā un uzliku balsi,momentāli atsaucās un kaujas ierindā(bildē var redzēt ,ka iet vienā solī:D) nāca šurp,pienāca,ka dabūju atzūmot,tad apm.5-7 m.attālumā pazīmējās,padraudēja un aizgāja atpakaļ,otrreiz arī neprovocējās,bet nevajag ar,sesija tīr neko sanāca...;)


Nora 03.novembris, 11:32

http://putni.info/Perdix%20perdix.html


Rallus 03.novembris, 00:09

Lieliska bilde, šitādu gribētu uz T-krekla!


CerambyX 03.novembris, 00:00

Jā, tādus "lamuvārdus" DD komentāri pretī neņem :) Viena lieta, ko noteikti vajadzētu atzīmēt labojamo lietu sarakstā :)


sandis 02.novembris, 23:36

Vienvārdsakot, pazūd "hā-tē-el-em". Nezinu, kā citādāk to uzrakstīt, lai automātiski nepazustu. Arī otrajā komentārā starp pēdiņām bija jāparādās tam "hā-tē-el-em"


sandis 02.novembris, 23:33

Hmmm, pievienojot komentāros Jāņa putnu lapas adresi, aiz punkta automātiski pazūd "". Forša 40 bilžu sērija!


sandis 02.novembris, 23:30

Izskatās kaujinieciskas, objektīvā caurumu neizknāba? Pieprecizēju adresi :) http://putni.info/Perdix%20perdix.


forelljjanka 02.novembris, 21:34

Te vairāk bilžu http://putni.info/Perdix%20perdix.


dziedava 02.novembris, 09:06

Paldies!


Wiesturs 02.novembris, 00:54

Paldies par precizējumu!


CerambyX 02.novembris, 00:51

Katrā ziņā kaut kas no Leptoceridae dzimtas :)


Wiesturs 02.novembris, 00:50

Tā man arī šķita ticamākā versija, bet ar Nola labāk vēl neielaižos.


Wiesturs 02.novembris, 00:49

Operatīvi! Nu jā, tāpēc man likās, ka tāda vēl nav redzēta - nebija jau arī.


CerambyX 02.novembris, 00:48

Šķiet Nola aerugula


CerambyX 02.novembris, 00:48

Mazā vītolu pūcīte (Brachylomia viminalis)


Wiesturs 02.novembris, 00:48

OK, paldies! Ja ziemā aptrūksies sugas, ko noteikt, parakāšos :)


CerambyX 02.novembris, 00:29

Kazeņu vērpēja kāpurs


CerambyX 02.novembris, 00:29

Koksngrauzis no Anastrangalia ģints - tur divas sugas, kuras uz foto sarežģīti atpazīt.


CerambyX 02.novembris, 00:28

Kazeņu vērpēja kāpurs


CerambyX 02.novembris, 00:27

Šis būs spīdulis Glischrochilus quadripunctatus - atšķirīga ķermeņa/priekškrūšu vairoga forma no G.hortensis u.c. ģints sugām.


CerambyX 02.novembris, 00:25

Criocephalus rusticus - baigi gan melns. Laikam pēcnāves dzīvē nokrāsojies.


CerambyX 02.novembris, 00:24

Parastā klajumspāre


CerambyX 02.novembris, 00:21

Krustziežu vairoglbats Eurydema oleracea


CerambyX 02.novembris, 00:20

Sprīžmetis Epirrita sp.


CerambyX 02.novembris, 00:20

Oranžais salnsprīžmetis


CerambyX 02.novembris, 00:18

Lielais salnsprīžmetis


CerambyX 02.novembris, 00:16

Mīkstspārņa Cantharis sp. kāpurs. Iespējams Cantharis fusca.


CerambyX 02.novembris, 00:16

Man drīzāk pēc rāceņu balteņa kāpura izskatās :)


CerambyX 02.novembris, 00:14

Visdrīzāk dzeltenīgais ķērpjlācītis (E.lutarella)


CerambyX 02.novembris, 00:14

Vītolu rudkakla koksngrauzis (Oberea oculata)


CerambyX 02.novembris, 00:13

Kaut kas maksteņveidīgs. Tur tādas garām antenām, raibas ir - varbūt, ka sugu ar var noteikt, bet neesmu specs :)


dziedava 01.novembris, 21:07

Man izskatās dīķmakstene Chaetopteryx villosa


Rallus 01.novembris, 20:46

labs komentārs!


dziedava 01.novembris, 19:31

Tad jau būs jābrauc skatīt! :)


dziedava 01.novembris, 19:30

Izskatās pēc sēnes Hypoxylon multiforme, bet tā it kā parasti uz lapukokiem, ne priedēm. Jāskatās, vai nav kāda līdzīga suga uz skujkokiem.


Indris 01.novembris, 17:27

Manīts Liepājā Ezerkrasta rajonā 2015. 1. novembrī


gunitak 01.novembris, 14:15

Paldies par info! Pa Juglu vien dzīvojuši:)


Stach 01.novembris, 14:14

Ozolam ir iemitinājies apakšīrnieks.


Stach 01.novembris, 14:03

Ir smilšērkšķis, pievienoju vēl bildes.


maariite 01.novembris, 12:04

Ragveidīgā kalocera, Calocera cornea


ER 01.novembris, 11:01

Te nu atlants@lob.lv ir pelnījis iebildumus - teritoriāla uzvedība putniem iespējama ne tikai ligzdošanas laikā. Arī neligzdotāji var uzturēties ilgstoši noteiktā vietā - nosacītā teritorijā - arī ceļošanas pārtraukumos vai ziemošanas vietās. Taču te, Dabasdatos, protams, ir cits stāsts. Līdz ar jauno ligzdojošo putnu atlantu, lielākā daļa pazīmju putniem sistēmā ir saliktas ar domu par pavasara-vasaras novērojumu sakārtošanu atbilstoši ligzdošanas ticamībai. Un tad nu nevajag brīnīties, ka novērotāji ar mazu atlanta pieredzi izvēlas kādu no visādi citādi (pēc apraksta) atbilstošu pazīmi putniem.


Matrus 01.novembris, 10:30

Paugurknābja gulbis, mātīte, gredzens EM685 gredzenota Velnezerā 30.05.2011. (dzimusi 2008. gadā vai agrāk), kopskaitā ir 13 kontroles no Velnezera, Dambjapurva ezera un Juglas ezera Brekšu kakta. Kopš 2014. gada marta novērota pārī ar tēviņu, gredzens EP268, kas gredzenots 23.04.2012. (dzimis 2009. gadā vai agrāk) Velnezerā, datu bāzē 12 kontroles no Velnezera, Juglas ezera Brekšu kakta un Daugavas pie Ķengaraga.


sandis 31.oktobris, 21:29

Šī ir baltpieres zoss - jaunais putns, tāpēc baltais plankums ap knābi vēl nav izveidojies. Jūsu pusē izskatās pamatīgi piesalis, ja jau pat gulbji uz ledus var stāvēt :)


elektrolitr 31.oktobris, 20:06

Paldies!


Edgars Smislovs 31.oktobris, 19:33

Uz bildes redzu peļu klijānu...


forelljjanka 31.oktobris, 19:01

Kaut arī egļu krustknābji varot ligzdot ne tikai ziemā,oktobra beigās tas gan nenotiek!;)


ELPA 31.oktobris, 09:52

Piekrītu. Teritoriāla uzvedība pirmkārt var būt tikai ligzdošanas laikā, otrkārt tā izpaužas, ja, piemēram, dziedošs tēviņš šajā vietā ir novērots nedēļu no vietas, tādejādi ticams, ka viņš nevis vienkārši dzied, bet jau aizsargā Teritoriju (un iespējams atradis dzīvesbiedru). Šādi novērojumi sarežģī datu atlasi, taču noteikti 30.oktobra novērojums putnu atlantam nederēs.


Rallus 31.oktobris, 08:12

sērpiepe


sandis 30.oktobris, 22:47

Kā Liepas mazdārziņos šobrīd izpaužas egļu krustknābju teritoriālā uzvedība? Manuprāt, šobrīd novērojumiem nevajadzētu izvēlēties ligzdojošo putnu atlanta pazīmes (izņemot "novērots neligzdotājs, barojas u.c.").


Wiesturs 29.oktobris, 21:10

Paldies, varen skaists nosaukums. Bet augs arī visnotaļ glīts.


visvaldis.s 29.oktobris, 16:41

Jaukas bildes!


roosaluristaja 29.oktobris, 14:03

zeltdadzis (Carlina vulgaris)


roosaluristaja 29.oktobris, 08:28

Samtainā ziemene.


roosaluristaja 29.oktobris, 08:22

Trichia decipiens. Vajadzētu sarakstā būt.


dziedava 28.oktobris, 19:41

Nu tad jau būs!


Gaidis Grandāns 28.oktobris, 19:25

Jā, noturīgs rūgtums vēl labu laiku pēc pagaršošanas...


dziedava 28.oktobris, 19:23

Tu pagaršoji, vai bija rūgta?


Kambars 28.oktobris, 11:12

Paldies!!!

Latvijas Botāniķu biedrība piešķīrusi gada atraduma 2015 balvu

Katru gadu Latvijas Botāniķu biedrība pasniedz ceļojošo balvu „Gada atradums”, kas tiek piešķirta par īpaši nozīmīgiem jauniem floras atradumiem Latvijā. „Gada atraduma” balva kļuvusi jau par ilggadēju tradīciju un tiek pasniegta jau divpadsmito gadu pēc kārtas. 2015. gadā ceļojošo balvu ieguvusi Dana Krasnopoļska (Daugavpils Universitāte) par jaunu pļavas linlapes Thesium ebracteatum atradni aizsargājamā ainavu apvidū „Augšzeme” Medumu apkārtnē pie Latvijas-Lietuvas robežas. Dana Krasnopoļska ar Gada atraduma diplomu. Foto: J. Butins. Pļavas linlape ir daudzgadīgs, neliels (garums 10-30 cm) santalkoku dzimtas pusparazītisks lakstaugs. Šis augs ir pēc izskata necils, taču Latvijā tas sastopams ļoti reti – pēdējos gados zināmas vairs tikai 5-6 atradnes, bet...


Par norisēm jūras ērgļu ligzdā rudenī

Ar kameru aprīkotās jūras ērgļu ligzdas iemītnieki par saviem nākamās ligzdošanas sezonas plāniem mūs pagaidām tur neziņā. Atgādināšu, ka pēc tam, kad jaunais putns sāka patstāvīgas gaitas, Durbe un Roberts ligzdā ir parādījušies tikai epizodiski, biežāki viesi bija sveši putni, tai skaitā pērn šajā ligzdošanas teritorijā šķīlies ērglis. Būtiskas izmaiņas ligzdas saimnieku interesē par šo ligzdu piedzīvojām 16. novembrī, kad vairāku stundu garumā uz tās valdīja aktivitāte, kādu varējām vērot gada sākumā – tika nesti zari un pat pušķojums. Ko mēs zinām par ērgļu uzvedību šajā laikā un vai nesenā interese par ligzdu liecina par to, ka ērgļi ir izdarījuši...


Edgars Vimba "Sēnes ir visur"

Šogad iznākusi pēc izmēriem neliela, bet ļoti jauka grāmatiņa par sēnēm. Tā nav sēņu noteicējs parastajām ēdamajām sēnēm. Var teikt, ir pilnīgi otrādi - tā ir viss cits ar sēnēm saistītais, kas nav sēņu noteicējs parastajām ēdamajām sēnēm. Latvijas ievērojamais mikologs Edgars Vimba grāmatā atklāj, ka sēnes ir visur (ne tikai mežos starp sūnām), ka ir neparastas sēnes un ka sēnes ir skaistas. Mazliet pastāstīšu par dažām nodaļām, ilustrējot tās ar fotogrāfijām no Dabasdatu novērojumiem. Arī grāmatā ir vairākas labas fotogrāfijas, tomēr galvenā grāmatas vērtība ir oriģinālteksts, kas rakstīts latviešu valodā - tā nav kādas ārzemju grāmatas tulkojums vai pielāgojums....


Tauriņu vērošana 2015 - sezona noslēgusies!

Zelta rudens jau praktiski garām, kas nozīmē arī to, ka dienastauriņu vērošanas sezona šogad varētu teikt, ka ir beigusies. Teorētiski varbūt  vēl pastāv neliela iespēja, ka kādā siltākā un saulainākā novembra dienā izdodas kaut kur novērot kādu atsevišķu, aizkavējušos krūkļu balteni vai kādu raibeni, taču absolūts vairums dienastauriņu šobrīd tomēr atrodas jau savās ziemošanas vietās un atkal mūsu acis priecēs vien nākamajā gadā. Līdz ar to tas nozīmē, ka tuvojas Tauriņu Vērošanas akcijas rezultātu apkopošanas laiks!  Šogad akcijas laikā līdz šim jau ir saņemts rekordliels ziņojumu skaits - 6000, kas ir trīs reizes vairāk kā pagājušajā gadā! Taču akcija vēl netiek noslēgta...


Aicinām uz lekciju par ekosistēmu pakalpojumiem

Trešdien, 4.novembrī, plkst.18:00 Latvijas Dabas muzeja konferenču zālē aicinām uz lekciju par ekosistēmu pakalpojumiem – ieguvumiem, ko cilvēks gūst no dabas resursiem. Lekcijas laikā Andris Širovs no Dabas aizsardzības pārvaldes iepazīstinās ar ekosistēmu pakalpojumu konceptu un pieeju to novērtēšanai. Savukārt par ekosistēmu pakalpojumiem zālājos stāstīs Edgars Bojārs no Baltijas Vides foruma. Uz lekciju aicināts ikviens interesents! Foto: I. Priedniece Ekosistēmu pakalpojumu pieeja apraksta ieguvumus, ko cilvēki gūst no dabas resursiem – lietas, kas nepieciešamas cilvēku eksistencei (piem., pārtika, ūdens), piemēroti dzīves apstākļu nodrošināšana (piem., klimata, plūdu pašregulēšanās) u.c. Pēdējos gados ekosistēmu pakalpojumus izsaka finanšu rādītājos. Piemēram, saskaņā ar Eiropas Komisijas pētījumu (2014.g.),...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts