Šobrīd aktīvie lietotāji: 172 Kopējais novērojumu skaits: 136034
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Aveņu astainītis Callophrys rubi
2-Jun-2015, nekovārnis
2-Jun-2015, nekovārnis
Rāceņu baltenis Pieris rapae
2-Jun-2015, nekovārnis
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
2-Jun-2015, nekovārnis
Žubīte Fringilla coelebs
2-May-2015, Mareks Kilups
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
2-May-2015, Mareks Kilups
Zivju gārnis Ardea cinerea
2-May-2015, Mareks Kilups
Zaļžubīte Chloris chloris
2-May-2015, Mareks Kilups
Vālodze Oriolus oriolus
2-May-2015, Mareks Kilups
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
2-May-2015, Mareks Kilups
Sīlis Garrulus glandarius
2-May-2015, Mareks Kilups
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
2-May-2015, Mareks Kilups
Peļu klijāns Buteo buteo
2-May-2015, Mareks Kilups
Pelēkā vārna Corvus cornix
2-May-2015, Mareks Kilups
Pelēkais strazds Turdus pilaris
2-May-2015, Mareks Kilups
Bezdelīgactiņa Primula farinosa L.
2-Jun-2015, Divpēdis
Meža pīle Anas platyrhynchos
2-May-2015, Mareks Kilups
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
2-May-2015, Mareks Kilups
Melnais meža strazds Turdus merula
2-May-2015, Mareks Kilups
Mājas strazds Sturnus vulgaris
2-May-2015, Mareks Kilups
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
2-May-2015, Mareks Kilups
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
2-May-2015, Mareks Kilups
Lielā gaura Mergus merganser
2-May-2015, Mareks Kilups
Lakstīgala Luscinia luscinia
2-May-2015, Mareks Kilups
Ķīķis Pernis apivorus
2-May-2015, Mareks Kilups
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
2-May-2015, Mareks Kilups
Gaigala Bucephala clangula
2-May-2015, Mareks Kilups
Dzērve Grus grus
2-May-2015, Mareks Kilups
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
2-May-2015, Mareks Kilups
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
2-May-2015, Mareks Kilups
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
2-May-2015, Mareks Kilups
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
2-May-2015, Mareks Kilups
Bezdelīga Hirundo rustica
2-May-2015, Mareks Kilups
Baltais stārķis Ciconia ciconia
2-May-2015, Mareks Kilups
Žubīte Fringilla coelebs
23-May-2015, Mareks Kilups
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-May-2015, Mareks Kilups
Vītītis Phylloscopus trochilus
23-May-2015, Mareks Kilups
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
23-May-2015, Mareks Kilups
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
23-May-2015, Mareks Kilups
Sīlis Garrulus glandarius
23-May-2015, Mareks Kilups
Sila strazds Turdus viscivorus
23-May-2015, Mareks Kilups
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-May-2015, Mareks Kilups
Pļavu čipste Anthus pratensis
23-May-2015, Mareks Kilups
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
23-May-2015, Mareks Kilups
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-May-2015, Mareks Kilups
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-May-2015, Mareks Kilups
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
23-May-2015, Mareks Kilups
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-May-2015, Mareks Kilups
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
23-May-2015, Mareks Kilups
Melnais meža strazds Turdus merula
23-May-2015, Mareks Kilups
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-May-2015, Mareks Kilups
Lielā zīlīte Parus major
23-May-2015, Mareks Kilups
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-May-2015, Mareks Kilups
Lakstīgala Luscinia luscinia
23-May-2015, Mareks Kilups
Krauklis Corvus corax
23-May-2015, Mareks Kilups
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-May-2015, Mareks Kilups
Brūnā čakste Lanius collurio
23-May-2015, Mareks Kilups
Bezdelīga Hirundo rustica
23-May-2015, Mareks Kilups
Baltā cielava Motacilla alba
23-May-2015, Mareks Kilups
Parastā ligzdene Neottia nidus-avis
2-Jun-2015, Vuks
2-Jun-2015, nekovārnis
Dārza vabole Phyllopertha horticola
2-Jun-2015, nekovārnis
Lakstīgala Luscinia luscinia
2-Jun-2015, Platacis
Sloka Scolopax rusticola
2-Jun-2015, Platacis
Meža cūka Sus scrofa
2-Jun-2015, Platacis
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
2-Jun-2015, nekovārnis
Grieze Crex crex
2-Jun-2015, Platacis
Meža tilbīte Tringa ochropus
2-Jun-2015, Platacis
Ausainā pūce Asio otus
2-Jun-2015, Platacis
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
2-Jun-2015, nekovārnis
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
2-Jun-2015, nekovārnis
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
2-Jun-2015, Divpēdis
2-Jun-2015, nekovārnis
Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon
2-Jun-2015, Divpēdis
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
2-Jun-2015, Divpēdis
2-Jun-2015, nekovārnis
Sīkais zilenītis Cupido minimus
2-Jun-2015, nekovārnis
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
2-Jun-2015, nekovārnis
Astainais zilenītis Everes argiades
2-Jun-2015, Divpēdis
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
2-Jun-2015, Divpēdis
2-Jun-2015, Divpēdis
2-Jun-2015, forelljjanka
2-Jun-2015, Divpēdis
Tīruma veronika Veronica arvensis L.
2-Jun-2015, W
Lielais zvagulis Rhinanthus serotinus (Schönh.) Oborny
2-Jun-2015, W
Žubīte Fringilla coelebs
1-Jun-2015, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
1-Jun-2015, Aigars
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
1-Jun-2015, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Jun-2015, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
1-Jun-2015, Aigars
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
1-Jun-2015, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
1-Jun-2015, Aigars
Ķivulis Carduelis spinus
1-Jun-2015, Aigars
Dārza ķauķis Sylvia borin
1-Jun-2015, Aigars
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-Jun-2015, Aigars
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
1-Jun-2015, Aigars
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
1-Jun-2015, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
1-Jun-2015, Aigars
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
1-Jun-2015, Aigars
Mazais mušķērājs Ficedula parva
1-Jun-2015, Aigars
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
1-Jun-2015, Aigars
Dārza ķauķis Sylvia borin
1-Jun-2015, Aigars
Vītītis Phylloscopus trochilus
1-Jun-2015, Aigars
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
1-Jun-2015, Aigars
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
1-Jun-2015, Aigars
Dārza ķauķis Sylvia borin
1-Jun-2015, Aigars
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
1-Jun-2015, Aigars
Baltais stārķis Ciconia ciconia
1-Jun-2015, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
1-Jun-2015, Aigars
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
1-Jun-2015, Aigars
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
1-Jun-2015, Aigars
Mazais mušķērājs Ficedula parva
1-Jun-2015, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
1-Jun-2015, Aigars
Dzeguze Cuculus canorus
1-Jun-2015, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Jun-2015, Aigars
Žubīte Fringilla coelebs
1-Jun-2015, Aigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
1-Jun-2015, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
1-Jun-2015, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Jun-2015, Aigars
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
1-Jun-2015, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
1-Jun-2015, Aigars
Lauku balodis Columba palumbus
1-Jun-2015, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
1-Jun-2015, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Jun-2015, Aigars
Dārza ķauķis Sylvia borin
1-Jun-2015, Aigars
Baltā cielava Motacilla alba
1-Jun-2015, Aigars
2-Jun-2015, forelljjanka
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
2-Jun-2015, bišudzenis
2-Jun-2015, nekovārnis
Žubīte Fringilla coelebs
1-Jun-2015, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
1-Jun-2015, Aigars
Vītītis Phylloscopus trochilus
1-Jun-2015, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
1-Jun-2015, Aigars
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-Jun-2015, Aigars
2-Jun-2015, nekovārnis
Svīre Apus apus
2-Jun-2015, bišudzenis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
1-Jun-2015, Aigars
Dārza ķauķis Sylvia borin
1-Jun-2015, Aigars
Žubīte Fringilla coelebs
1-Jun-2015, Aigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
1-Jun-2015, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
1-Jun-2015, Aigars
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
1-Jun-2015, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
1-Jun-2015, Aigars
Mazais mušķērājs Ficedula parva
1-Jun-2015, Aigars
Dzeguze Cuculus canorus
1-Jun-2015, Aigars
Dārza ķauķis Sylvia borin
1-Jun-2015, Aigars
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-Jun-2015, Aigars
Žubīte Fringilla coelebs
2-Jun-2015, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
2-Jun-2015, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
2-Jun-2015, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
2-Jun-2015, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
2-Jun-2015, bišudzenis
Svīre Apus apus
2-Jun-2015, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
2-Jun-2015, bišudzenis
Pļavu čipste Anthus pratensis
2-Jun-2015, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
2-Jun-2015, bišudzenis
Ķivulis Carduelis spinus
2-Jun-2015, bišudzenis
Koku čipste Anthus trivialis
2-Jun-2015, bišudzenis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
2-Jun-2015, bišudzenis
Dzeguze Cuculus canorus
2-Jun-2015, bišudzenis
Baltā cielava Motacilla alba
2-Jun-2015, bišudzenis
2-Jun-2015, nekovārnis
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
31-May-2015, Matrus
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
31-May-2015, Matrus
Kāļu baltenis Pieris napi
2-Jun-2015, forelljjanka
Kāļu baltenis Pieris napi
31-May-2015, Matrus
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
2-Jun-2015, Aigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
2-Jun-2015, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
2-Jun-2015, Aigars
Meža tilbīte Tringa ochropus
2-Jun-2015, Aigars
Mazais mušķērājs Ficedula parva
2-Jun-2015, Aigars
Dārza ķauķis Sylvia borin
2-Jun-2015, Aigars
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
31-May-2015, Matrus
Astainais zilenītis Everes argiades
31-May-2015, Matrus
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
2-Jun-2015, forelljjanka
31-May-2015, Matrus
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
31-May-2015, Matrus
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
2-Jun-2015, forelljjanka
Svīre Apus apus
2-Jun-2015, Aigars
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
2-Jun-2015, Aigars
Pļavu čipste Anthus pratensis
2-Jun-2015, Aigars
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
2-Jun-2015, Aigars
Meža pīle Anas platyrhynchos
2-Jun-2015, Aigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
2-Jun-2015, Aigars
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
2-Jun-2015, Aigars
Lauku zvirbulis Passer montanus
2-Jun-2015, Aigars
Lauku cīrulis Alauda arvensis
2-Jun-2015, Aigars
Laucis Fulica atra
2-Jun-2015, Aigars
Lakstīgala Luscinia luscinia
2-Jun-2015, Aigars
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
2-Jun-2015, Aigars
Dumbrcālis Rallus aquaticus
2-Jun-2015, Aigars
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
2-Jun-2015, Aigars
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
2-Jun-2015, Aigars
Rāceņu baltenis Pieris rapae
2-Jun-2015, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
2-Jun-2015, Aigars
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
2-Jun-2015, Aigars
Dzeguze Cuculus canorus
2-Jun-2015, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
2-Jun-2015, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
2-Jun-2015, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
2-Jun-2015, Aigars
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
2-Jun-2015, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
2-Jun-2015, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
2-Jun-2015, Aigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
2-Jun-2015, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
2-Jun-2015, Aigars
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
2-Jun-2015, Aigars
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
2-Jun-2015, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
2-Jun-2015, Aigars
Žubīte Fringilla coelebs
2-Jun-2015, Aigars
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
2-Jun-2015, nekovārnis
2-Jun-2015, nekovārnis
2-Jun-2015, nekovārnis
Žubīte Fringilla coelebs
2-Jun-2015, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
2-Jun-2015, Aigars
Zaļžubīte Chloris chloris
2-Jun-2015, Aigars
Vītītis Phylloscopus trochilus
2-Jun-2015, Aigars
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
2-Jun-2015, Aigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
2-Jun-2015, Aigars
Peļkājīte Prunella modularis
2-Jun-2015, Aigars
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
2-Jun-2015, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
2-Jun-2015, Aigars
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
2-Jun-2015, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
2-Jun-2015, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
2-Jun-2015, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
2-Jun-2015, Aigars
Ķivulis Carduelis spinus
2-Jun-2015, Aigars
Krīklis Anas crecca
2-Jun-2015, Aigars
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
2-Jun-2015, Aigars
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
2-Jun-2015, Aigars
Dzeguze Cuculus canorus
2-Jun-2015, Aigars
Dārza ķauķis Sylvia borin
2-Jun-2015, Aigars
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
2-Jun-2015, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
2-Jun-2015, Aigars
Bezdelīga Hirundo rustica
2-Jun-2015, Aigars
Baltā cielava Motacilla alba
2-Jun-2015, Aigars
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
2-Jun-2015, Mareks Kilups
2-Jun-2015, nekovārnis
Plankumainā spāre Libellula quadrimaculata
2-Jun-2015, nekovārnis
Lakstīgala Luscinia luscinia
1-Jun-2015, Ingmars
Tītiņš Jynx torquilla
1-Jun-2015, Ingmars
Pupuķis Upupa epops
2-Jun-2015, Vladimirs S
Mājas čurkste Delichon urbicum
2-Jun-2015, roosaluristaja
Parastais šņibītis Calidris alpina
2-Jun-2015, Igors
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
2-Jun-2015, Barba
Sila cīrulis Lullula arborea
2-Jun-2015, roosaluristaja
Meža pīle Anas platyrhynchos
2-Jun-2015, roosaluristaja
Parastā sērpiepe Laetiporus sulphureus
2-Jun-2015, roosaluristaja
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
2-Jun-2015, roosaluristaja
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
2-Jun-2015, roosaluristaja
2-Jun-2015, Mari
Svīre Apus apus
2-Jun-2015, forelljjanka
Mājas strazds Sturnus vulgaris
2-Jun-2015, forelljjanka
Mājas balodis Columba livia domestica
2-Jun-2015, forelljjanka
Mazais ērglis Aquila pomarina
2-Jun-2015, forelljjanka
Lauku cīrulis Alauda arvensis
2-Jun-2015, forelljjanka
Krauklis Corvus corax
2-Jun-2015, forelljjanka
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
2-Jun-2015, forelljjanka
Grieze Crex crex
2-Jun-2015, forelljjanka
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
2-Jun-2015, forelljjanka
Bezdelīga Hirundo rustica
2-Jun-2015, forelljjanka
Baltā cielava Motacilla alba
2-Jun-2015, forelljjanka
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
2-Jun-2015, forelljjanka
Mežirbe Bonasa bonasia
2-Jun-2015, forelljjanka
Mājas strazds Sturnus vulgaris
2-Jun-2015, forelljjanka
Mājas čurkste Delichon urbicum
2-Jun-2015, forelljjanka
Mājas balodis Columba livia domestica
2-Jun-2015, forelljjanka
Mazais mušķērājs Ficedula parva
2-Jun-2015, forelljjanka
Ķīvīte Vanellus vanellus
2-Jun-2015, forelljjanka
Grieze Crex crex
2-Jun-2015, forelljjanka
Baltā cielava Motacilla alba
2-Jun-2015, forelljjanka
Baltais stārķis Ciconia ciconia
2-Jun-2015, forelljjanka
Žubīte Fringilla coelebs
2-Jun-2015, forelljjanka
Žagata Pica pica
2-Jun-2015, forelljjanka
Zivju ērglis Pandion haliaetus
2-Jun-2015, forelljjanka
Vālodze Oriolus oriolus
2-Jun-2015, forelljjanka
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
2-Jun-2015, forelljjanka
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
2-Jun-2015, forelljjanka
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
2-Jun-2015, forelljjanka
Pļavu čipste Anthus pratensis
2-Jun-2015, forelljjanka
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
2-Jun-2015, forelljjanka
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
2-Jun-2015, forelljjanka
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
2-Jun-2015, forelljjanka
Niedru lija Circus aeruginosus
2-Jun-2015, forelljjanka
Mizložņa Certhia familiaris
2-Jun-2015, forelljjanka
Meža zīlīte Periparus ater
2-Jun-2015, forelljjanka
Meža pīle Anas platyrhynchos
2-Jun-2015, forelljjanka
Mājas strazds Sturnus vulgaris
2-Jun-2015, forelljjanka
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
2-Jun-2015, forelljjanka
Mazais ormanītis Porzana parva
2-Jun-2015, forelljjanka
Mazais mušķērājs Ficedula parva
2-Jun-2015, forelljjanka
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
2-Jun-2015, forelljjanka
Lielā zīlīte Parus major
2-Jun-2015, forelljjanka
Lielais dumpis Botaurus stellaris
2-Jun-2015, forelljjanka
Lauku cīrulis Alauda arvensis
2-Jun-2015, forelljjanka
Lauku balodis Columba palumbus
2-Jun-2015, forelljjanka
Laucis Fulica atra
2-Jun-2015, forelljjanka
Lakstīgala Luscinia luscinia
2-Jun-2015, forelljjanka
Koku čipste Anthus trivialis
2-Jun-2015, forelljjanka
Klinšu ērglis Aquila chrysaetos
2-Jun-2015, forelljjanka
Kaņepītis Linaria cannabina
2-Jun-2015, forelljjanka
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
2-Jun-2015, forelljjanka
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
2-Jun-2015, forelljjanka
Dzilnītis Sitta europaea
2-Jun-2015, forelljjanka
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
2-Jun-2015, forelljjanka
Dzērve Grus grus
2-Jun-2015, forelljjanka
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
2-Jun-2015, forelljjanka
Dzeguze Cuculus canorus
2-Jun-2015, forelljjanka
Brūnā čakste Lanius collurio
2-Jun-2015, forelljjanka
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
2-Jun-2015, forelljjanka
Dārza ķauķis Sylvia borin
2-Jun-2015, forelljjanka
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
2-Jun-2015, forelljjanka
Dumbrcālis Rallus aquaticus
2-Jun-2015, forelljjanka
Brūnā čakste Lanius collurio
2-Jun-2015, runagoze
Mājas strazds Sturnus vulgaris
3-May-2015, eidis
Kajaks Larus canus
2-Jun-2015, eidis
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
2-Jun-2015, Mari
Sīkais zilenītis Cupido minimus
2-Jun-2015, Mari
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
2-Jun-2015, Mari
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
2-Jun-2015, Mari
Graudzāļu vērpējs Euthrix potatoria
2-Jun-2015, aralezi
Žagata Pica pica
2-Jun-2015, aralezi
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
24-May-2015, lina22
Grieze Crex crex
24-May-2015, lina22
Vālodze Oriolus oriolus
24-May-2015, lina22
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
29-Mar-2015, lina22
Žubīte Fringilla coelebs
2-Jun-2015, bišudzenis
Zaļžubīte Chloris chloris
2-Jun-2015, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
2-Jun-2015, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
2-Jun-2015, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
2-Jun-2015, bišudzenis
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
2-Jun-2015, bišudzenis
Pļavu čipste Anthus pratensis
2-Jun-2015, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
2-Jun-2015, bišudzenis
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
2-Jun-2015, bišudzenis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
2-Jun-2015, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
2-Jun-2015, bišudzenis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
2-Jun-2015, bišudzenis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
2-Jun-2015, bišudzenis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
2-Jun-2015, bišudzenis
Lauku zvirbulis Passer montanus
2-Jun-2015, bišudzenis
Lakstīgala Luscinia luscinia
2-Jun-2015, bišudzenis
Ķīvīte Vanellus vanellus
2-Jun-2015, bišudzenis
Kārklu ķauķis Locustella naevia
2-Jun-2015, bišudzenis
Kajaks Larus canus
2-Jun-2015, bišudzenis
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
2-Jun-2015, bišudzenis
Grieze Crex crex
2-Jun-2015, bišudzenis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
2-Jun-2015, bišudzenis
Dzeguze Cuculus canorus
2-Jun-2015, bišudzenis
Dārza ķauķis Sylvia borin
2-Jun-2015, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
2-Jun-2015, bišudzenis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
2-Jun-2015, bišudzenis
Brūnā čakste Lanius collurio
2-Jun-2015, bišudzenis
Baltā cielava Motacilla alba
2-Jun-2015, bišudzenis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
2-Jun-2015, bišudzenis
Bezdelīga Hirundo rustica
2-Jun-2015, bišudzenis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
2-Jun-2015, bišudzenis
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
2-Jun-2015, bišudzenis
Dzeguze Cuculus canorus
2-Jun-2015, bišudzenis
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
2-Jun-2015, bišudzenis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
2-Jun-2015, bišudzenis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
2-Jun-2015, bišudzenis
Mazais zīriņš Sterna albifrons
2-Jun-2015, bišudzenis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
2-Jun-2015, bišudzenis
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
2-Jun-2015, bišudzenis
Brūnā čakste Lanius collurio
25-May-2015, lina22
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-May-2015, lina22
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
2-Jun-2015, lina22
Lielā zīlīte Parus major
1-Jun-2014, lina22
Meža pūce Strix aluco
19-May-2014, lina22
2-Jun-2015, ievasara
Grieze Crex crex
2-Jun-2015, roosaluristaja
Grieze Crex crex
2-Jun-2015, roosaluristaja
Meža pūce Strix aluco
2-Jun-2015, roosaluristaja
Urālpūce Strix uralensis
2-Jun-2015, roosaluristaja
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
2-Jun-2015, roosaluristaja
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
2-Jun-2015, roosaluristaja
Baltais zaķis Lepus timidus
2-Jun-2015, roosaluristaja
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
2-Jun-2015, roosaluristaja
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
2-Jun-2015, roosaluristaja
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
2-Jun-2015, roosaluristaja
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
2-Jun-2015, roosaluristaja
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
1-Jun-2015, roosaluristaja
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
1-Jun-2015, roosaluristaja
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
1-Jun-2015, roosaluristaja
Melnā dzilna Dryocopus martius
1-Jun-2015, roosaluristaja
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
1-Jun-2015, roosaluristaja
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
1-Jun-2015, roosaluristaja
Melnā dzilna Dryocopus martius
1-Jun-2015, roosaluristaja
Melnā dzilna Dryocopus martius
1-Jun-2015, roosaluristaja
Zaļais krupis Bufo viridis
2-Jun-2015, roosaluristaja
Parastā ūbele Streptopelia turtur
2-Jun-2015, roosaluristaja
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
1-Jun-2015, roosaluristaja
Tītiņš Jynx torquilla
2-Jun-2015, EL
Zalktis Natrix natrix
31-May-2015, AinisP
Meža tilbīte Tringa ochropus
31-May-2015, AinisP
Grieze Crex crex
31-May-2015, AinisP
Paipala Coturnix coturnix
31-May-2015, AinisP
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
30-May-2015, freimane
Rāceņu baltenis Pieris rapae
31-May-2015, freimane
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
24-May-2015, freimane
Aveņu astainītis Callophrys rubi
23-May-2015, freimane
Peļu klijāns Buteo buteo
28-May-2015, elektrolitr
Pēdējie komentāri
Vuks 02.jūnijs, 23:55

Paldies, jāmaina nosaukums


nekovārnis 02.jūnijs, 22:49

Būs vien jāliek parasto. Šodien citā vietā bija vēl viens, faktiski tāds pats tikai ar punktiņu. Paldies!


Divpēdis 02.jūnijs, 22:07

Visticamāk parastais. Ar tiem punktiem sīksamteņiem mēdz visādi būt, īpaši tiem, kuriem ir vairāki - daži aplīši plus mīnus diezgan norma;)


Divpēdis 02.jūnijs, 22:04

Teiktu, ka parastais pļavraibenis - tikai tāda negroīda versija;)


Divpēdis 02.jūnijs, 21:57

Man ĻOTI izskatās pēc astainā;)


forelljjanka 02.jūnijs, 21:42

Pēc poļu lapas sanāk svilnis Crambus alienellus,DDatu bāze tādu nepiedāvā!;)


nekovārnis 02.jūnijs, 21:42

Mani ar tas punkta trūkums mulsina. Varbūt kāds ļooti parastais sīksamtenis:)


forelljjanka 02.jūnijs, 21:33

Nevarētu būt parastais sīksamtenis?Tikai bez bumbulīša uz priekšspārna,purva sīksamtenim tomēr tie baltie plankumi uz pakaļspārna izteiktāki.Gan jau Uģis pateiks,kad noies to savu ekspozīciju! :DD


nekovārnis 02.jūnijs, 21:21

Paldies!:)


Siona 02.jūnijs, 21:15

Skābeņu-vīgriežu ornamentblakts, Coreus marginatus.


forelljjanka 02.jūnijs, 19:08

Nebūtu slikti!:) Tikai,nav nekādas pieredzes, ir tikai Collins!:D Ja pa nopietno,cik papētiju to pašu Collins,garkāju gaišajām formām izteikti gaiša ruda aste,tomēr lidspalvas vienmēr gaišākas par spārnu segspalvām.Vienīgais kam lidspalvas tumšākas par spārnu segspalvām ir gaišā peļu klijāna forma.Tikai ,zinot peļu klijānus,Collins garkāju variācijās var nebūt rādītājs,plus ,kā Tu saki,kopskats ar nav īsti klijānisks.Galu galā bilžu kvalitāte var nebūt pietiekama jaunas sugas pierādīšanai!:(


Mari 02.jūnijs, 18:56

Diemžēl saviem spēkiem nespēju noteikt :( .... un spārnu apakšu arī neizdevās nofotografēt. Varbūt ir kādas idejas?


AustrisMazurs 02.jūnijs, 18:30

Esmu pārliecināts,ka tā ir vārpainā krauklene (actaea spicata). Indīgs gundegu dzimtas augs.


MJz 02.jūnijs, 13:30

Nav laika pētīt, bet kā būtu ar garkāju klijānu?


nekovārnis 02.jūnijs, 09:38

Fotoattēlā divi kāļu balteņi un viens debestiņu baltenis.


freimane 02.jūnijs, 09:29

Man mazliet liekas ka varētu būt Astainais zilenītis?, bet nav pilnīgas pārliecības.


forelljjanka 02.jūnijs, 08:56

Būs tomēr peļu,virsastēs vidū kaut kāds balts pleķis,nevis balts riņķis pie astes pamatnes.Pārējas pazīmes var būt abām sugām,peļu klijāns krāsojumā baigi variē.


Ansis 01.jūnijs, 22:06

Laikam čemuru baltstarīte - Ornithogalum umbellatum


forelljjanka 01.jūnijs, 21:34

Vai pareizāk laikam, Luknes skābaržu audze!:D


forelljjanka 01.jūnijs, 21:33

Šos līdz šim biju redzējis tikai DDatu ziņojumos citiem.Beidzot atradu pats un vēl kur,slavenās Dunikas skābaržu audzes skābarža kritalā ,zem mizas!;)


forelljjanka 01.jūnijs, 21:27

Interesanti ka Google latviski neko neatrada,atradu pēc ( Anarta) cordigera-mazā zilenāju pūcīte,to ierakstot meklētājā izlēca ar visu jauno latīnisko bet citu latvisko! ;)


forelljjanka 01.jūnijs, 20:35

Pašam jau liekas vai nav kāds dārzbēglis,jo neko tamlīdzīgu mežā(drīzāk biezs krūmājs dīķmalā) nekad agrāk nebiju redzējis.


Алексей 01.jūnijs, 19:20

Да все фотографии обрабатываю, но на этом снимке на разных мониторах виден более светлый верх головы. вне всякого сомнения это thunbergi.


Nora 01.jūnijs, 08:13

Aleksejs ir aplikācijas izstrādātājs - izskatās pēc test ziņojumiem, tiks dzēsti :)


Rallus 01.jūnijs, 07:43

Vienā pagalmā ar ugunskrupi? Vajadzētu precīzāk raksturot vai bildi. Iepriekš arī palicis neatbildēts novērojums par smilšu krupi Rīgā.


Rallus 01.jūnijs, 07:40

Vai ir kāda bilde vai apraksts - kāpēc šī suga un vai savvaļas apstākļos?


maariite 01.jūnijs, 01:11

O, paldies! Tagad vismaz vienu blakti zināšu.


kurmic 01.jūnijs, 00:36

Coreus marginatus? http://www.pbase.com/fdt/image/59741359


roosaluristaja 01.jūnijs, 00:35

30.05. šajā vietā novērots pāris.


W 01.jūnijs, 00:24

Paldies!


CerambyX 31.maijs, 23:50

Ozolu vērpēja kāpurs


CerambyX 31.maijs, 23:49

Eiropas septiņstarīte


dziedava 31.maijs, 23:49

Ievai augļu vietā tādas "pākstis" rada sēne Taphrina padi


dziedava 31.maijs, 23:37

Pļavas bitene Geum rivale


dziedava 31.maijs, 23:32

Tā nav vidējā ceļmalīte, kaut lapas mazliet līdzīgas, tā ir viena no orhideju dzimtas augiem - ovālā divlape Listera ovata


CerambyX 31.maijs, 23:09

Brūnais viršu sprīžmetis


CerambyX 31.maijs, 22:56

Kāds no smecerniekiem - nekādas asociācijas un aizdomas par kādu sugu diemžēl neraisa :)


CerambyX 31.maijs, 22:51

Parastā daiļspāre


CerambyX 31.maijs, 22:50

Zaļganā krāšņspāre


CerambyX 31.maijs, 22:33

Melnkāju upjuspāre


roosaluristaja 31.maijs, 21:40

Manuprāt plankumainā panātre (Lamium maculatum).


CerambyX 31.maijs, 21:18

Domāju, ka tumšā eļļasvabole (Meloe proscarabaeus) - priekškrūšu vairogs un galva ar rupju un blīvu punktējumu.


forelljjanka 31.maijs, 21:10

Ārkārtīgi netipiska dziedātājstrazda ligzda!Vārtājas lankā Virgas pusē ir sarežģīta vecupju sistēma(padomjlaiku meliorācijas sekas),tās krastos aug lielāki un mazāki kārklu krūmi,jau patālu no upes sākas šaura meža josla kurā dominē bērzi,apses,vītoli,pamežā ievas.Biotopam raksturīgās putnu sugas-brūnā čakste,lukstu čakstīte,pļavu čipste,purva ķauķis,mazais svilpis. Izdzirdēju palielā krūmā melnā meža strazda brīdinājumsaucienu,ELPA ietvaros nolēmu pameklēt ligzdu,ko arī samērā ātri atradu,M no tās izlēca,nedabuju labi apskatīt,ligzda melluķim samērā tipiska,slīpā kārklā kam par papildu maskēšanos kalpo apiņu vītnes,ielūkojos ligzdā un apstulbu,gaiši zilas olas ar retiem melniem raibumiem,tā iztapsēta ar prauliem(ko sākumā noturēju par māliem,dubļiem,kas tā kā m.m.strazdam raksturīgāk,varbūt nojauca praulu krāsa?) Iespējams dziedātājstrazdi,kuri masveidīgās mežu izciršanas rezultātā pamatīgi bija gājuši mazumā, maina savus ligzdošanas paradumus!


CerambyX 31.maijs, 20:55

Šis būs ķirmis Anobium pertinax


CerambyX 31.maijs, 20:54

Kāds no resnkājodiem (Bibionidae)


CerambyX 31.maijs, 20:53

Sprakšķis Anostirus castaneus


Wiesturs 31.maijs, 19:21

Teiktu, ka Lamia textor


Wiesturs 31.maijs, 19:20

Libellula quadrimaculata


nekovārnis 31.maijs, 14:29

Paldies! Papētīju guglē zāģlapsenes, atradu vienu ļoti līdzīgu -Tenthredo campestris. Šodien tā zāģlapsene uzturējās turpat. Pievienoju vēl pāris foto.


Pēteris 31.maijs, 11:40

Paldies!


roosaluristaja 31.maijs, 11:24

Stāvais retējs (Potentilla erecta).


roosaluristaja 31.maijs, 10:42

Tas ir viens no lāčpurniem. Varētu būt smailais.


Pēteris 31.maijs, 09:44

Paldies! Pēteris


CerambyX 30.maijs, 23:02

Sprakšķis Agrypnus (=Lacon) murinus


Mari 30.maijs, 23:00

Paldies!


CerambyX 30.maijs, 23:00

Bez šaubām īstā suga - nav nemaz tik daudz novērojumu DD, tā ka prieks par jaunu ziņotu vietu ;)


CerambyX 30.maijs, 23:00

Kāds no smecerineikeim - šķiet Otiorhynchus sp.


CerambyX 30.maijs, 22:58

Baltā pelēkpūcīte


CerambyX 30.maijs, 22:47

Šķiet, mārīte Hippodamia notata


CerambyX 30.maijs, 22:47

Vītolu koksngrauzis


CerambyX 30.maijs, 22:47

Tieši tā!


CerambyX 30.maijs, 22:46

Sarkanspārņa Lygistopterus sanguineus kāpurs


CerambyX 30.maijs, 22:46

Domāju, ka liepu zobspārņa kāpuri


CerambyX 30.maijs, 22:44

Kaut kas zāģlapseņveidīgs


Rallus 30.maijs, 22:42

Parastā sērpiepe, ēdama


Rallus 30.maijs, 22:40

Augšējo spārnu gaišie pilnie laukumi ļauj nošķirt no līdzīgā agrā samteņa. Mūru samtenis.


Edgars Smislovs 30.maijs, 22:30

Šis ir Upes ķauķis.


Rallus 30.maijs, 22:08

Vai bildei lietota kāda pēcapstrāde? Manā datorā galva rādās vairāk uz melno pusi, ne pelēko. Gan jau dabā labi apskatīta.


Rallus 30.maijs, 11:38

Perfekti!


Mari 30.maijs, 09:16

Vai varētu būt mūru samtenis?


ER 29.maijs, 22:52

Apsveicu, Jāni! Lieliski!


forelljjanka 29.maijs, 20:19

Ceru ka suga noteikta pareizi,dikti jau nu zīmīgs un neredzēts.Speciāli paņēmu koordinātes,vai esmu Saldus novadā.Vinnozīmīgi-biju,tad liekas ,Saldus novadam jauna suga!;)


nekovārnis 29.maijs, 18:26

Apsveicu!:)


galochkin 29.maijs, 14:25

Uģis, Jānis - paldies. Спасибо большое за советы, рекомендации и ссылку на Mate Bence. По поводу абсурдности или художественности можно спорить (конечно животных, птиц лучше всего фотографировать в их естественной среде обитания), а насчет провоцирования записью голоса - согласен полностью. Многие птицы начинают волноваться уже после первой минуты записи. Поэтому нельзя злоупотреблять этим.


ivars 29.maijs, 12:38

Kas par kadriem!


Edgars Smislovs 29.maijs, 12:25

Pēc šādām bildēm laikam var nolasīt gredzenu


zemesbite 29.maijs, 12:07

Sveķu platsmeceris?


zemesbite 29.maijs, 11:08

Paldies! :)


zemesbite 29.maijs, 11:07

Paldies!:)


Bekuvecis 29.maijs, 09:27

Sazinieties ar Gada sēnes 2015 izvirzītāju Tāli Gaitnieku no "Silavas". Pilna kontaktinformācija ir šeit: http://miko.ldm.gov.lv/GADA_SENE.htm. Viņš būs ļoti atsaucīgs!


enesija 29.maijs, 09:13

Paldies, Uģi! Būs vien īstais, jo pārējās ģints sugas ir siltzemju iemītnieki! Apsveicu ar jaunu sugu!


forelljjanka 28.maijs, 23:55

Laikam pienācis brīdis kad atkal par to jāraksta.Ne somzīlītes sakarā(somzīlīti lieliski var bildēt vispār neprovocējot).Putnu fotogrāfi(arī es to skaitā)tiek pie lieliskiem kadriem tos provocējot ar konkrētās sugas dziesmas ierakstiem.Tomēr,tā ir darbība kam jāpieiet ārkārtīgi uzmanīgi.Galvenais,putnus nevajadzētu provocēt ilgstoši, max.10-15 min.Pazīstot konkrētās,bildējamās sugas paradumus un uzvedību(kas būtībā arī ir svarīgākais lai tiktu pie labiem kadriem)provocējot pietiek burtiski ar dažām minūtēm,lai tiktu pie vēlamā rezultāta.Situācijās kad bildējamais putns uzvedas neadekvāti(piem.metas virsū skaņas avotam)provocēšana jāpārtrauc. Tāpat nevajadzētu ,neizmantojot slēpni vai spectērpu, meģināt bildēt putnus pie to ligzdām.Somzīlīte kā reiz ir viens no retajiem kuru var bildēt pie ligzdas,neizdarot asas kustībās jau pēc 5-10 min.tā turpinās būvēt ligzdu vai barot caļus(tad jau tikai M,jo somzīlītes T to nedara). Nobeigumā,ja ir vēlešanās tikt pie konkrētas sugas fotoattēliem,droši var prasīt man padomu,savulaik pat forumā uzsāku vairākas tēmas par dažādiem slēpņiem un to pielietojumu.


Ivars L. 28.maijs, 23:25

Vajadzētu būt gada sēnei lielajai pergamentsēnei?


CerambyX 28.maijs, 23:21

Šie gan no putnu foto viedokļa ir diezgan absurdi un neveiksmīgi kadri - ieteiktu tomēr mazāk aizrauties ar putnu provocēšanu ar balss ierakstiem, lai tos pievilinātu uzsēsties uz kādiem iepriekš sagatavotiem zariem (jo īpaši - pārspīlēti dekoratīviem zariem). Putnu foto viens no galvenajiem mērķiem tomēr ir mēģināt iemūžināt putnus to dabiskajā vidē, maksimāli cenšoties tiem netraucēt. Bet ja ir vēlme taisīt mākslinieciskos kadrus uz dažādiem zariem ar smuki izplūdušu fonu, tad tam ir citas metodes (sk. gūglē - Mate Bence).


forelljjanka 28.maijs, 23:05

Atceros,nu jau liekas vairākus gadus atpakaļ,PiterānUģis rakstīja(vai teica):Nobildē neziemā lielo dumpi! Tas nu ir darīts!;)Sērijā redzams tieši māviena process(kas nebija nemaz tik viegli),viss putna ķermenis tā vibrē ka autofokuss apjūk un sāk braukāt to meklēdams!!!:O Atšķirībā no pārējās fotosesijas, kurā putns lēnām,kā hameleons staigā,periodiski diezgan ilgi iepozēdams!


CerambyX 28.maijs, 22:26

Mārīte Subcoccinella vigintiquattuorpunctata


CerambyX 28.maijs, 22:12

Priežu raibpūcītes kāpurs


CerambyX 28.maijs, 22:00

Kaut kas specifisks... Atgādina kaut ko no Dysderidae dzimtas, bet Lv sugu sarakstā nerodu, ka būtu minēta kāda šīs dzimtas suga. Pēc izskata un izplatības areāla (ir sastopama Lietuvā) vistuvākais šķiet variants Harpactea rubicunda. Varbūt jauna suga Latvijai? :) Jājautā Inesei Cerai!


CerambyX 28.maijs, 20:15

Domāju, ka kāļu baltenis


CerambyX 28.maijs, 20:14

Domāju, ka alkšņu mainīgais lapsprīžmetis (Hydriomena impluviata)


CerambyX 28.maijs, 20:12

Rudens sfings (Macroglossum stellatarum) - reta suga, g.k. ieceļo no dienvidiem, kur tā gan ir ļoti bieži sastopama.


CerambyX 28.maijs, 20:06

Kaut kāda koksnesmuša Xylophagidae


visvaldis.s 28.maijs, 19:43

Gaigala.


Elfiņš 28.maijs, 19:21

Jāņogu raibenis


Bekuvecis 28.maijs, 17:54

P.S. Korektuma labad: manis piesauktā F.queletii atradne galu galā nepalika tukša. Pieci bikiņ aizkavējušies tomēr uzradās...


forelljjanka 28.maijs, 08:52

Pie interesantajiem tāpēc ka suga nepareizi noteikta ? :DD Ja pa nopietno,ja ir grūtības ar ad.gaišo,tas ir lielāks par alpiņu(parasto)un tam ir 3 pirksti(nav pakaļpirksta),minūts(trulītis)ir daudz mazāks un tam pirksts ir ! ;)


CerambyX 28.maijs, 00:18

Kāpēc ne gaišais šņibītis?


roosaluristaja 28.maijs, 00:00

Pēc manām domām - velnarutku grābeklīte (Erodium cicutarium).


W 27.maijs, 21:59

Paldies par jauko ziņu:)


Ansis 27.maijs, 21:44

parastā ligzdene - Neottia nidus-avis


Wiesturs 27.maijs, 21:06

Jā, šo sugu arī domāju, bet ar latviskajiem nosaukumiem kā vienmēr putrojos :)


Bekuvecis 27.maijs, 21:01

Nupat saņēmu ziņu no E.Vimbas: ar augstu varbūtību - tiešām Helvella corium. Nelielā šaubu ēniņa - dēļ tā, ka sporas esot drusku mazākas nekā "pēc priekšrakstiem". Taču sporu uzbūve un sēnes makroskopiskās pazīmes - perfektā sakritībā!


dziedava 27.maijs, 10:03

Man dziedavā katru dienu ir links uz konkrētās dienas foto dažādos gados, piem., šodien: http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?menesis=05&fdat=27 Pamanīju šo tauriņu un skatījos Uģa pārskatā; īsti novados neorientējos, nesapratu, ir vai nav šai sugai Salaspils, man novērojumu atlasē šķita, ka nav, vēlāk izrādījās, ka tomēr Salaspils nov. jau ir atķeksēts, bet nu neko, novērojums jau pievienots. :D


roosaluristaja 27.maijs, 09:39

Neesmu eksperts, bet manuprāt nekas cits kā Gyromitra esculenta tas nevar būt.


nekovārnis 27.maijs, 09:08

Izskatījās aizdomīgi precīzi "pirms trim gadiem":)


dziedava 27.maijs, 08:51

Jā, 2012.g


nekovārnis 27.maijs, 08:47

2012.gads? Nav sajaukts?


Sintija Martinsone 27.maijs, 07:32

Koka kreisā puse ir redzama nākamajā - 4. attēlā. Nekā cita aizdomīga tajā pusē nesaskatīju. Un pēc pēdējā attēlā redzamās izskrejas arī neko nevar pateikt?


Wiesturs 27.maijs, 00:42

Jā, izskatījās diezgan būdīga, tas arī pievērsa manu uzmanību. Jauki, tā man jauna suga.


CerambyX 27.maijs, 00:09

Garkājods sp. - rādās, ka no Nephrotoma ģints


CerambyX 27.maijs, 00:08

Tas, kas fotogrāfēts visvairāk kaut kā izskatās pēc kādas sasveķojušās zibens/uguns rētas. Sveķotājkoksngraužu kāpuri attīstās priedes mizas slānī - attiecīgi tie sasveķojumi, kas uz cietās koksnes daļas diez vai ir sasitīti ar šo sugu. No visām bildēm tāda aizdomīgi interesanta izskatās 3. attēlā redzamā koka kreisā puse, ko īsti nevar saskatīt - varbūt ir iespēja nofotogrāfēt tieši šo pusi? Kopumā gan jāatzīmē, ka tādi izteikti tipiski un viegli atpazīstami vien ir tie koki, kas ir apdzīvoti jau ilgstoši (mierīgi 10 gadi un vairāk) - svaigi apdzīvotus kokus nemaz tik viegli atpazīt nav... :)


CerambyX 26.maijs, 23:57

Domāju, ka hastulatum (zaļganā) - tām tas S2 melnais zīmējums reizēm mēdz būt mazliet reducēts un līdzīgi kā lunulatum - bez 'kātiņa'. Bet nu pārējais vēdera krāsojums gan kā hastulatum ne lunulatum, kam, vienkārši sakot, vēders vairāk melns kā zils. Teorētiski S2 var atgādināt puella, bet man šķiet, ka tomēr tai vienmēr būs tāds izteikts 'U' veida zīmējums, kas sānos nesadalās, kā arī acu apakšpuse nav zaļgana (tā tāda hastulatum/lunulatum pazīme - nu varbūt arī nedaudz johanssoni). Tas vismaz ko es saskatu šajos fotoattēlos :)


CerambyX 26.maijs, 23:49

Tieši tā - meža smilšvabole. Principā jau nesajaucama suga - pamattonis izteikti tumšāks kā citām sugām, gaišās joslas šauras un arī izmēros lielāka suga :)


CerambyX 26.maijs, 23:48

Vērpēji ir - vībotņu vērpēju kāprui.


CerambyX 26.maijs, 23:46

Kārklu raibenis


CerambyX 26.maijs, 23:46

Plankumainais sprīžmetis


Mimi Serada 26.maijs, 23:29

Smailais lāčpurns Morchella conica ?


dziedava 26.maijs, 23:01

Pajauna koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrom. Šai vairs nevajadzētu rāpot ;)


Edgars Smislovs 26.maijs, 21:20

Liels paldies par informāciju! :)


gudgalf 26.maijs, 16:51

Tā jau ir - uz vietas vienmēr labāk redzams, kas un kā. Atsevišķi kadri var ne tā izskatīties :)


roosaluristaja 26.maijs, 16:41

Pēc manām domām avotu veronika (Veronica beccabunga).


dante 26.maijs, 16:35

Ir doma, ka tā varētu būt avotkrese, bet zied ar gaiši ziliem ziediņiem. Tātad tas ir kaut kas cits, bet nezinu kas.


Rallus 25.maijs, 23:35

Tādu tīģervaboli iepriekš nebiju manījis.


Rallus 25.maijs, 23:28

Nesanāca laiks paskatīt noteicējus, bet būs jāparbauda tās atšķirīgās pazīmes. paldies par uzvedinošo domu.


Rallus 25.maijs, 23:26

Sarkanā jau gan, ne tikai krāsas - svarīgs kopskats, siluets un proporcijas.


Vladimirs S 25.maijs, 23:24

Ir citas bildes ar - sarkanu asti. Bija 2 bildetāji!


CerambyX 25.maijs, 23:12

Laikam jau purvu micīte (Mitrula paludosa)?


dziedava 25.maijs, 23:00

Sēne tā nav, tā ir gļotsēne. Izskatās, ka vajadzētu būt gļotsēnei Tubifera ferruginosa (pēc krāsas, gabalu savstarpējā novietojuma), bet šī gļotsēne sastāv no tādām kā blakustrubiņām, sk.: http://www.myxomycetes.wolf-5.cyberdusk.pl/index.php?wyb=gal&rodzaj=Tubulifera&gat=0&foto=14 kas šajā attēlā nav īsti redzams. Tā var būt arī Tubifera ferruginosa, ja, piem., kāds gļotsēni ir saspiedis, bet droši to apgalvot nevaru. Būtu labi, ja varētu gļotsēni pēc pāris dienām novērot (un nobildēt) atkal. Ja būtu šī suga, tad kļūtu brūna.


zemesbite 25.maijs, 22:59

Paldies!:)


CerambyX 25.maijs, 22:46

Mārīte Propylea quatuordecimpunctata - īpatnis ar 'padzisušu' rakstu, jebšu melnie plankumi īpaši viens ar otru nesaplūst.


nekovārnis 25.maijs, 22:46

Paldies!


zemesbite 25.maijs, 22:44

Paldies! Nebiju pamanījusi, ka ir arī tāda agrā dižspāre! :)


CerambyX 25.maijs, 22:37

Zilzaļai dižspārei vēl par agru - būs agrā dižspāre :)


CerambyX 25.maijs, 22:37

Krāšņvabole Trachys minutus


zemesbite 25.maijs, 22:10

Labi, tā arī darīšu!:)


dziedava 25.maijs, 22:08

Par sūtīšanu pajautāšu! Jebkurā gadījumā ievākt iesaku, atbildi negaidot, jo tā sēne, kā Sintija novēroja, ātri saplok un paliek grūti atrodama. Nogādāšanas ātrums jau ir pakārtots jautājums.


zemesbite 25.maijs, 21:58

Ievākt varētu, bet līdz Rīgai patālu, varbūt var sūtīt aploksnē, celofāna maisiņā?


dziedava 25.maijs, 21:53

Jauki! Vai paraudziņu ievākt un nogādāt uz LU Biol.fak. arī būs iespējams?


CerambyX 25.maijs, 21:52

Tieši tā - agrā smaragdspāre.


Siona 25.maijs, 21:49

Manam kadiķim arī sēne palika šāda, tā kā sēne arī izskatās tāda pati ;)


dziedava 25.maijs, 21:48

Paldies! Es kaut kur lasīju, ka parazitē arī uz vaboļu kāpuriem, būtu jau interesanti, ja to varētu apstiprināt. Bet manispēc, lai ēd tikai sprakšķus;) Nākamreiz nopietnāk piedomāšu par bildēšanu. Te galīgi nepadomāju par sugas noteikšanu, vnk bildēju faktu, ka apakšā ir kaut kāds reāls kāpurs :)


zemesbite 25.maijs, 21:45

Šī laikam arī ir tā bumbieru-kadiķu rūsa, vismaz kadiķis izskatās tāds pat kā Sionai...


CerambyX 25.maijs, 21:41

Ottreiz novērojums nav jāpievieno :)


CerambyX 25.maijs, 21:40

Bet tas jau laikam nebūtu nekas neparasts, ja šī sēņu suga būtu specializējusies uz sprakšķu kāpuriem, ne? Parazītiskiem organismiem jau tomēr tāda specializācija visai raksturīga... :)


CerambyX 25.maijs, 21:38

Tas par audzēšanu bija tāds vispārīgs komentārs par kāpuriem, ne šo konkrēto gadījumu - šim tiešām vairs nekas nepalīdzēs :D Nu beigtu kāpuru, ja tas ir pietiekami labi saglabājies (lielākas cerības, ja tā ārējais ķermenis ir tāds nedaudz cietāks un hitinizēts nevis mīksts un 'ļumīgs'), jau var pētīt tāpat - galvenās pazīmes, lai noteiktu vismaz līdz dzimtai, jau tāpat varētu redzēt. :) Ne vienmēr, bet daudzos gadījumos, piemēram, savarīgs ir tieši ķermeņa pēdējā posma forma, kas šim eksemplāram, piemēram, izskatās gana labi saglabājies. Tik vien, ka attēlā īsti līdz galam saprast nevar :) Bet nu jebkurā gadījumā - 90% domāju, ka tas ir sprakšķa kāpurs.


Mari 25.maijs, 21:36

Paldies! :)


CerambyX 25.maijs, 21:32

Jā, rāceņu baltenis :)


CerambyX 25.maijs, 21:31

Pelēkā āboliņpūcīte


dziedava 25.maijs, 21:26

Paldies, es jau šaubījos, vai likt DD, resp., vai vispār var noteikt.:)


Mari 25.maijs, 21:26

Vai šis varētu būt rāceņu baltenis?


dziedava 25.maijs, 21:25

Paldies, bet irbuļu milneņu kāpuriem pat vislabākā barošana vairs nelīdzēs ;) Beigtiem kāpuriem nav kā sēnēm kaut kas sporām līdzīgs, ko pētīt mikroskopā?


Siona 25.maijs, 21:24

Gana zaļš, lai arī būtu kāds no Phyllobius smecerniekiem.


Siona 25.maijs, 21:20

Paldies par sprakšķiem!


CerambyX 25.maijs, 21:17

Sprakšķis Cardiophorus ruficollis


CerambyX 25.maijs, 21:17

Sprakšķis Selatosomus aeneus


CerambyX 25.maijs, 21:17

Jā, varētu būt kaut kādu Thanatophilus līķvaboļu kāpuri.


Siona 25.maijs, 21:17

Paldies! :)


CerambyX 25.maijs, 21:16

Pēc spārnu apakšpuses šos ir ļoti viegli noteikt. No virspues - krietni vien 'viltīgāk' :) Spriežot pēc tā, ka tas melnais spārna stūris gar spārna galu sniedzās diezgan tālu , tad tā kā vajadzētu arī būt kāļu baltenim.


Stach 25.maijs, 21:13

'''Dabas dati ''ir piemetuši manu vārdu svešai bildei,tajā brīdī lādēju savas bildes :)


CerambyX 25.maijs, 21:10

Agrā smaragdspāre


CerambyX 25.maijs, 21:01

Bez šaubām kāļu baltenis :)


gudgalf 25.maijs, 20:59

Nav tomēr melnā klija? Astes šķēlums salīdzinoši mazs (varbūt leņķis bildē ne tāds?) un virsaste ar neizskatās ruda


CerambyX 25.maijs, 20:59

Jā, nu te tā ne visai labi var to dibenalu redzēt... :) Jautājums vai centrālajiem radziņiem ir vēl galā sazarojums vai tomēr nav? Kopējais 'formāts' un krāsojums jau atgādina gan kādu no sprakšķu kārpuriem, kam var būt arī ne tikai drātstārpu tipa kāpuri (tas gan tāds biežāk sastopamais variants). Tur piemēram Stenagostus ģints kāpuri ir šādi: https://c1.staticflickr.com/5/4042/4437923301_6483874f1e_b.jpg Tiem gan Lv tik viena ļoti reta suga, kas sastopama vecos priežu mežos. Bet nu kaut kādi šai ģintij radniecīgu ģinšu (Athous u.c.) kāpuri droši vien līdzīga paskata. Vispār jau savā ziņā kāpuri interesanta štelle, bet daudzos gadījumos mazliet sanāk tāda 'bakstīšanās tumsā', jo ne visus kāpurus var tā viegli noteikt... Ja sarežgītos variantos gribas noteikt ar 100% precizitāti, tad laikam atliek tik kāpurs ievākt un no tiem mēģināt izaudzēt pieaugušus īpatņus :) Tas gan ar nav viegli - vajag vietu, kur likt trauciņus, jāzin ar ko kāpuru barot, jācīnās ar citu dzīvokļa/mājas iemītnieku pretenzijām pret kāpuriem uz palodze/skapī utt. :D


CerambyX 25.maijs, 20:49

Mizasblakts Aradus betulae


forelljjanka 25.maijs, 20:16

Uģis laikam nav pamanījis! Ugunsvaboli pieminēju tāpēc, ka tās kāpuriem astē ir radziņi,melngalvas tie ir taisni,sarkanajai līki.:D Te bildē izskatās ka radziņi ir pat četri,tādu nevienu īsti nezinu,kaut tie radziņi ir daudzām sugām,ne tik sen Uģis savā blogā rakstīja un bija bildes, par dažādu zemmizas iemītnieku kāpuriem,četri radziņi liekas nebija nevienam! ;)


dabasmīlis 25.maijs, 20:06

Mājas strazda bildi man piemeta "Dabas dati" paši. Nezinu kā tas jums sanāca :)


Wiesturs 25.maijs, 20:05

Ā, paldies! Tad man vienā vecā bildē šī suga ir nepareizi noteikta (nenodošu, kurš noteica :) )


roosaluristaja 25.maijs, 20:04

Es neesmu botāniķis, bet domāju, ka tīruma šī nekādīgi nav. Pēc manām domām - birztalu (Veronica chamaedrys).


nekovārnis 25.maijs, 19:48

Jā, ar tām spārēm izskatās ka man vēl būs grūti šovasar. Šodien Talsos ar safotogrāfēju vairākas šādas sīkās, bet nevienu pat ne tuvu nespēju noteikt:( Tādas spāres sp. atstāšu mapēs līdz vēlam rudenim, tad arī likšu DD.


roosaluristaja 25.maijs, 19:41

Roberta gandrene (Geranium robertianum).


CerambyX 25.maijs, 19:32

Jā, kaut kā pēc Rheumaptera subhastata it kā izskatās. 100% pārliecība gan vēl nav (pieredze ar šo sugu pašam nav) - jāpapēta vēl kādi resursi :)


roosaluristaja 25.maijs, 19:31

Efeju sētložņa (Glechoma hederacea)


CerambyX 25.maijs, 19:27

Stipri apdilis kāds no zaļajiem Phyllobius smecerniekiem


CerambyX 25.maijs, 19:25

Ar tā kā lapgrauzis Gonioctena viminalis


CerambyX 25.maijs, 19:25

Jā, domāju ka G.viminalis


CerambyX 25.maijs, 19:24

Meža smilšvabole gan, jā!


CerambyX 25.maijs, 19:23

Ogu krūmu vairogblatks


CerambyX 25.maijs, 19:23

Skrejvabole Carabus cancellatus


CerambyX 25.maijs, 19:23

Tinējs, ar tā kā Ancylis badiana


CerambyX 25.maijs, 19:22

Ar šo jau it kā grūti būs - svaigi izkūņojies ekzemplārs :)


CerambyX 25.maijs, 19:20

Sprakšķis Selatosomus cruciatus


CerambyX 25.maijs, 19:19

Lapgrauzis Donacia aquatica


CerambyX 25.maijs, 19:19

Lēcējzirneklis Salticus sp. - šiem sugas īsti neesmu 'izkodis'.


CerambyX 25.maijs, 19:17

tpu - Ancylis :)


CerambyX 25.maijs, 19:17

Tinējs - tā kā Anticlea badiana


CerambyX 25.maijs, 19:10

Spīdulis Glischrochilus sp., kaut gan principā šādus ar tik lieliem un milzīgiem oranžajiem laukumiem es tomēr diezgan droši sauktu par G.grandis.


CerambyX 25.maijs, 19:09

Spīdulis Glischrochilus hortensis


CerambyX 25.maijs, 19:09

Abi tiešām viena suga - koksngrauzis Tetropium castaneum


CerambyX 25.maijs, 19:08

Koksngrauzis Asemum striatum


CerambyX 25.maijs, 19:08

Lapgrauzis (vai varbūt var saukt arī par spradzi?) Crepidodera aurata


roosaluristaja 25.maijs, 19:01

Divmāju kaķpēdiņa (Antennaria dioica).


nekovārnis 25.maijs, 18:51

Mella, ar šaurām svītrām - izskatās pēc meža smilšvaboles.


dziedava 25.maijs, 09:42

Paldies! Ugunsvaboli man gluži nevajag ;) Jautājums tāpēc, ka uz šī kāpura auga irbuļu milnene; šo sēņu sugu 2013.g. atklājot, pētītā paraudziņa sēne auga uz sprakšķa kāpura. Tas arī laikam LV ir vienīgais kāpurs, kas pētīts šīs sēnes sakarā. Jautājums, vai aug tikai uz sprakšķu, vai arī citiem kāpuriem, tāpēc būtu īpaši interesanti, ja varētu droši pateikt, ka tas nav sprakšķa kāpurs. Man jau ar tā izskatījās, bet droši nezinu, tāpēc arī jautāju. :)


forelljjanka 25.maijs, 08:31

No manas niecīgās pieredzes,melngalvas ugunvabole laikam nebūs...;)Sparkšķiem,cik nu atceros no Uģa komentāriem ,kāpurs ir kā tautā saka-"drātstārps",šis itkā neizskatās...;)


dziedava 24.maijs, 23:40

Šim nevar pateikt vismaz aptuveni kam tas kāpurs varētu būt? Būtiskākais zināt, vai tas varētu nebūt sprakšķis.


Divpēdis 24.maijs, 23:35

Nu ja jūs abi tā sakiet, tad būs jāpadodas;) Paldies!


W 24.maijs, 22:51

Paldies! Ja būs iespējams, apskatīšos pēc pāris nedēļām.


gunarsp 24.maijs, 22:30

Šis ir ziemeļu sikspārnis. Otrā bildē viennozīmīgi nevarēju noteikt. Gunārs Pētersons Sikspārņu eksperts


Ansis 24.maijs, 22:29

Izskatās pēc martagonlilijas - Lilium martagon


nekovārnis 24.maijs, 22:02

O! Labs! Paldies!

Atrasta jauna zirnekļu dzimta un suga Latvijā (1)

28. maijā Apšuciemā starp šoseju un Lāčupīti apdzīvotajā teritorijā novērota jauna zirnekļu dzimta un suga Latvijas faunai – Dysderidae, Harpactea rubicunda. Novērojumu veica Agnese Lagzdiņa un pēc portālā Dabasdati.lv pievienotā attēla dzimtu un sugu noteica entomologs Uģis Piterāns. Arahnoloģe (zirnekļu pētniece) Inese Cera apstiprināja sugas noteikšanas pareizību. Latviskojot dzimtas angļu nosaukumu to varētu dēvēt par meža uti. Patiesi, suga Harpactea rubicunda sastopama sausos un vidēji sausos mežos, kā arī ganībās, dārzos, mājās, zem akmeņiem un augu nobirām. Otrs dzimtas nosaukums, kuru izmanto biežāk, ir sešacu zirnekļi. Šiem zirnekļiem ir sešas acis, atšķirībā no lielākā vairuma zirnekļu dzimtu, kurām ir astoņas acis....


Niedru lijas uzbrukums lielo dumpju ligzdai (3)

Vakar, 1. jūnijā no rīta, lielo dumpju ligzdā atkārtoti ielidoja niedru lija, mēģinot sagrābt vienu no abiem mazuļiem. Jau 21. maijā no ligzdas pazuda divi cāļi, kas visdrīzāk arī bija niedru lijas pastrādāts postījums, lai gan tiešu pierādījumu mums nav, jo tobrīd kameras darbībā bija pārrāvumi. Zināms, ka niedru lijai netālu ir ligzdošanas teritorija un tās regulāri medī arī šīs dumpju ligzdas apkārtnē. Pēc cāļu pazušanas tieši niedru lijas bija tās, kas nepārprotami „interesējās par ligzdu” un izraisīja dumpju mātītes uztraukuma saucienus. Arī vēlāk kamera vairākkārt fiksējusi abu dzimumu putnus. Niedru lijas uzbrukums lielo dumpju ligzdai. Video: fleur3979 Niedru lija galvenokārt barojas...


Par jaunumiem jūras ērgļu ligzdā (29)

Pēdējās nedēļas laikā Durbes jūras ērgļu pāra ligzdā ir norisinājušies vairāki notikumi, kas prasa komentēšanu – otrdienas rītā Durberts tika pie gredzena, savukārt kopš tā laika varam vērot izmainītu pieaugušo putnu uzvedību (tēviņš barību sāka piegādāt aiznākamās dienas vakarā, savukārt mātīte Durbe kameras pārskatītajā zonā pirmo reizi ielidoja sestdienas rītā). Tā kā gredzenošana ir ticamākais šo uzvedības izmaiņu iemesls, sniegšu īsu ieskatu tās būtībā. Jūras ērgļu gredzenošana starptautiskas programmas ietvaros notiek nu jau gandrīz 40 gadus, Latvija šai programmai pievienojās 1984. gadā un kopš tā laika pie mums ir apgredzenoti vairāk kā 400 jūras ērgļi, absolūtais vairums kā jaunie putni...


Ligzdošanas norises lielā dumpja ligzdā

Kopš 14. maija, kad tika uzsākta tiešraide no lielo dumpju ligzdas, tajā notikuši vairāki svarīgi notikumi. Pirmkārt, visas četras olas sekmīgi tika izperētas un izšķīlās četri dumpēni. Pirmais cālis izšķīlās 15. maija vakarā, otrais – 16. maijā, trešais – 18. maijā un jaunākais – 20. maijā. Tādejādi, jaunākā un vecākā cāļa vecuma starpība sastādīja piecas dienas. Vairums cāļu šķīlušies ar divu dienu starpību. Vienīgi otrais cālis šķīlies nākamajā dienā pēc vecāka. Viens no skaidrojumiem tam varētu būt, ka mātīte kādu iemeslu dēļ tomēr nav uzsākusi perēšanu uzreiz ar pirmās olas iedēšanas brīdi. Vēlāk perējums piedzīvoja daļēju ligzdas postījumu. 21. maijā ap...


Māris Strazds par aktuālo melno stārķu ligzdā

Darbi un citu ligzdu pārbaude man nav ļāvusi gandrīz nemaz vērot to, kas notiek Ozola un Zīles ligzdā, tāpēc mani komentāri var izrādīties arī (mazliet) aplami, jo balstās nevis uz notiekošo šajā ligzdā, bet pēc pieredzes "kā visam vajadzētu notikt". Tagad, kad mazuļi jau ir krietni paaugušies, vairums vērotāju droši vien jau ir sapratuši, kāda nozīme ir sūnām. Tās padara ligzdu mīkstāku, taču galvenais, tās kalpo kā galds, lai sīkās zivtiņas un vardes, ko vecie putni atrij kā barību, neizbirtu ligzdas virsmai cauri un lai mazuļiem, kamēr tie vēl mazi, būtu iespēja barības objektus uzknābāt. Vienam no vecajiem putniem līdz šim...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts