Šobrīd aktīvie lietotāji: 300 Šodien ievadītie novērojumi: 679 Kopējais novērojumu skaits: 157962
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
4-Jul-2015, Wiesturs
Spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus
4-Jul-2015, Wiesturs
4-Jul-2015, Wiesturs
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
4-Jul-2015, Wiesturs
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
4-Jul-2015, Wiesturs
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
4-Jul-2015, Wiesturs
Gāršas samtenis Lopinga achine
4-Jul-2015, Wiesturs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
5-Jul-2015, Alvis Āboliņš
Parastā liepa Tilia cordata
4-Jul-2015, Alvis Āboliņš
5-Jul-2015, anitra
Žubīte Fringilla coelebs
5-Jul-2015, forelljjanka
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
5-Jul-2015, forelljjanka
Zeltgalvītis Regulus regulus
5-Jul-2015, forelljjanka
Vītītis Phylloscopus trochilus
5-Jul-2015, forelljjanka
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
5-Jul-2015, forelljjanka
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
5-Jul-2015, forelljjanka
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
5-Jul-2015, forelljjanka
Peļu klijāns Buteo buteo
5-Jul-2015, forelljjanka
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
5-Jul-2015, forelljjanka
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-Jul-2015, forelljjanka
Melnais meža strazds Turdus merula
5-Jul-2015, forelljjanka
Lielā zīlīte Parus major
5-Jul-2015, forelljjanka
Lauku balodis Columba palumbus
5-Jul-2015, forelljjanka
Ķivulis Carduelis spinus
5-Jul-2015, forelljjanka
Dzērve Grus grus
5-Jul-2015, forelljjanka
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, forelljjanka
Dumbrcālis Rallus aquaticus
5-Jul-2015, forelljjanka
Dārza ķauķis Sylvia borin
5-Jul-2015, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, forelljjanka
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
5-Jul-2015, forelljjanka
Brūnā čakste Lanius collurio
5-Jul-2015, forelljjanka
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-Jul-2015, forelljjanka
Melnais stārķis Ciconia nigra
5-Jul-2015, forelljjanka
Zivju dzenītis Alcedo atthis
5-Jul-2015, forelljjanka
Ugunsspāre Pyrrhosoma nymphula
5-Jul-2015, anitra
Parastā liepa Tilia cordata
5-Jul-2015, rasastromane
Noras samtenis Lasiommata maera
5-Jul-2015, anitra
5-Jul-2015, anitra
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
5-Jul-2015, anitra
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
5-Jul-2015, dekants
Jūlijvabole Anomala dubia
5-Jul-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
5-Jul-2015, dekants
Sloka Scolopax rusticola
5-Jul-2015, dekants
Plakanā spāre Libellula depressa
5-Jul-2015, anitra
Upju zilspāre Calopteryx splendens
5-Jul-2015, anitra
Ugunsspāre Pyrrhosoma nymphula
5-Jul-2015, anitra
Spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus
5-Jul-2015, anitra
Nātru lācītis Callimorpha dominula
5-Jul-2015, anitra
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
5-Jul-2015, elektrolitr
Dadzītis Carduelis carduelis
6-Jun-2015, Valevicha
Brūnā čakste Lanius collurio
5-Jul-2015, dekants
Dzērve Grus grus
5-Jul-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
5-Jul-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
5-Jul-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
5-Jul-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
5-Jul-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
5-Jul-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-Jul-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
5-Jul-2015, dekants
Grieze Crex crex
5-Jul-2015, dekants
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
5-Jul-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
5-Jul-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
5-Jul-2015, dekants
3-Jul-2015, Valevicha
Laucis Fulica atra
5-Jul-2015, Dadzītis
Pupuķis Upupa epops
7-Jun-2015, ER
Ķīvīte Vanellus vanellus
5-Jul-2015, Dadzītis
Rudā lapsa Vulpes vulpes
4-Jul-2015, erts
Vālodze Oriolus oriolus
5-Jul-2015, Dadzītis
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
23-May-2015, Dadzītis
7-Jul-2011, Matrus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-May-2015, Dadzītis
5-Jul-2015, nekovārnis
Pupuķis Upupa epops
3-Jul-2015, Dadzītis
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
5-Jul-2015, Mareks Kilups
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
5-Jul-2015, erts
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
5-Jul-2015, erts
Niedru lija Circus aeruginosus
5-Jul-2015, Putnu_Būris
Zaļā vārna Coracias garrulus
28-Jun-2015, Dadzītis
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
4-Jul-2015, erts
Pļavu lija Circus pygargus
5-Jul-2015, Putnu_Būris
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
4-Jul-2015, erts
Apšu zaigraibenis Apatura ilia
4-Jul-2015, erts
4-Jul-2015, erts
4-Jul-2015, erts
Zivju gārnis Ardea cinerea
5-Jul-2015, dekants
Upes zīriņš Sterna hirundo
5-Jul-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
5-Jul-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
5-Jul-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
5-Jul-2015, dekants
Grieze Crex crex
5-Jul-2015, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
5-Jul-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, dekants
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
5-Jul-2015, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
5-Jul-2015, dekants
4-Jul-2015, erts
Zilā platkājspāre Platycnemis pennipes
5-Jul-2015, Matrus
Lielā ezerspāre Orthetrum cancellatum
5-Jul-2015, Matrus
5-Jul-2015, Matrus
Parastā daiļspāre Ischnura elegans
5-Jul-2015, Matrus
Gaišzilā krāšņspāre Coenagrion puella
5-Jul-2015, Matrus
Lielā sarkanace Erythromma najas
5-Jul-2015, Matrus
Spīdīgais praulgrauzis Gnorimus nobilis
5-Jul-2015, nekovārnis
Zilā platkājspāre Platycnemis pennipes
5-Jul-2015, Matrus
Mainīgā spāre Libellula fulva
5-Jul-2015, Matrus
Knaibļspāre Onychogomphus forcipatus
5-Jul-2015, Matrus
5-Jul-2015, nekovārnis
Žubīte Fringilla coelebs
5-Jul-2015, forelljjanka
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
5-Jul-2015, forelljjanka
Zeltgalvītis Regulus regulus
5-Jul-2015, forelljjanka
Vītītis Phylloscopus trochilus
5-Jul-2015, forelljjanka
Vālodze Oriolus oriolus
5-Jul-2015, forelljjanka
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
5-Jul-2015, forelljjanka
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
5-Jul-2015, forelljjanka
Sīlis Garrulus glandarius
5-Jul-2015, forelljjanka
Sila cīrulis Lullula arborea
5-Jul-2015, forelljjanka
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
5-Jul-2015, forelljjanka
Purva zīlīte Poecile palustris
5-Jul-2015, forelljjanka
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
5-Jul-2015, forelljjanka
Pļavu čipste Anthus pratensis
5-Jul-2015, forelljjanka
Peļu klijāns Buteo buteo
5-Jul-2015, forelljjanka
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
5-Jul-2015, forelljjanka
Paceplītis Troglodytes troglodytes
5-Jul-2015, forelljjanka
Mizložņa Certhia familiaris
5-Jul-2015, forelljjanka
Meža tilbīte Tringa ochropus
5-Jul-2015, forelljjanka
Meža pīle Anas platyrhynchos
5-Jul-2015, forelljjanka
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-Jul-2015, forelljjanka
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
5-Jul-2015, forelljjanka
Melnais meža strazds Turdus merula
5-Jul-2015, forelljjanka
Mājas čurkste Delichon urbicum
5-Jul-2015, forelljjanka
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
5-Jul-2015, forelljjanka
Mazais dzenis Dendrocopos minor
5-Jul-2015, forelljjanka
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
5-Jul-2015, forelljjanka
Lielā zīlīte Parus major
5-Jul-2015, forelljjanka
Lauku cīrulis Alauda arvensis
5-Jul-2015, forelljjanka
Lauku balodis Columba palumbus
5-Jul-2015, forelljjanka
Ķīvīte Vanellus vanellus
5-Jul-2015, forelljjanka
Ķivulis Carduelis spinus
5-Jul-2015, forelljjanka
Koku čipste Anthus trivialis
5-Jul-2015, forelljjanka
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
5-Jul-2015, forelljjanka
Dzilnītis Sitta europaea
5-Jul-2015, forelljjanka
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
5-Jul-2015, forelljjanka
Dzērve Grus grus
5-Jul-2015, forelljjanka
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, forelljjanka
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
5-Jul-2015, forelljjanka
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
5-Jul-2015, forelljjanka
Dārza ķauķis Sylvia borin
5-Jul-2015, forelljjanka
Dadzītis Carduelis carduelis
5-Jul-2015, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, forelljjanka
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
5-Jul-2015, forelljjanka
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
5-Jul-2015, forelljjanka
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-Jul-2015, forelljjanka
Brūnā čakste Lanius collurio
5-Jul-2015, forelljjanka
Bezdelīga Hirundo rustica
5-Jul-2015, forelljjanka
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, forelljjanka
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, forelljjanka
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
5-Jul-2015, forelljjanka
Peļu klijāns Buteo buteo
5-Jul-2015, aralezi
Žagata Pica pica
5-Jul-2015, sandis
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-Jul-2015, sandis
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
5-Jul-2015, sandis
Niedru lija Circus aeruginosus
5-Jul-2015, sandis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
5-Jul-2015, sandis
Lauku balodis Columba palumbus
5-Jul-2015, sandis
Krauklis Corvus corax
5-Jul-2015, sandis
Kovārnis Corvus monedula
5-Jul-2015, sandis
Grieze Crex crex
5-Jul-2015, sandis
Dzilnītis Sitta europaea
5-Jul-2015, sandis
Dzērve Grus grus
5-Jul-2015, sandis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, sandis
Dārza ķauķis Sylvia borin
5-Jul-2015, sandis
Dadzītis Carduelis carduelis
5-Jul-2015, sandis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, sandis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-Jul-2015, sandis
Brūnā čakste Lanius collurio
5-Jul-2015, sandis
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
5-Jul-2015, sandis
Bezdelīga Hirundo rustica
5-Jul-2015, sandis
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, sandis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, sandis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, aralezi
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
5-Jul-2015, aralezi
Žubīte Fringilla coelebs
5-Jul-2015, sandis
Vītītis Phylloscopus trochilus
5-Jul-2015, sandis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
5-Jul-2015, sandis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-Jul-2015, sandis
Lielā zīlīte Parus major
5-Jul-2015, sandis
Dzilnītis Sitta europaea
5-Jul-2015, sandis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
5-Jul-2015, sandis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, sandis
Žagata Pica pica
5-Jul-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
5-Jul-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
5-Jul-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-Jul-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-Jul-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
5-Jul-2015, dekants
Žagata Pica pica
5-Jul-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
5-Jul-2015, dekants
Svīre Apus apus
5-Jul-2015, dekants
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
4-Jul-2015, Matrus
Žagata Pica pica
5-Jul-2015, sandis
Svīre Apus apus
5-Jul-2015, sandis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
5-Jul-2015, sandis
Grieze Crex crex
4-Jul-2015, sandis
Dzilnītis Sitta europaea
5-Jul-2015, sandis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, sandis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, sandis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-Jul-2015, sandis
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, sandis
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
2-Jul-2015, Matrus
Sila ķirzaka Lacerta agilis
5-Jul-2015, Matrus
Krastu čurkste Riparia riparia
5-Jul-2015, Matrus
Žubīte Fringilla coelebs
5-Jul-2015, sandis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, sandis
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, sandis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-Jul-2015, sandis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, sandis
Dārza ķauķis Sylvia borin
5-Jul-2015, sandis
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-Jul-2015, sandis
Sīlis Garrulus glandarius
5-Jul-2015, sandis
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
5-Jul-2015, Matrus
Zaļžubīte Chloris chloris
5-Jul-2015, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
5-Jul-2015, dekants
Dumbrcālis Rallus aquaticus
5-Jul-2015, Matrus
Dumbrcālis Rallus aquaticus
5-Jul-2015, Matrus
Gaigala Bucephala clangula
5-Jul-2015, Matrus
5-Jul-2015, Matrus
Mājas čurkste Delichon urbicum
5-Jul-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, dekants
Svīre Apus apus
5-Jul-2015, dekants
5-Jul-2015, Matrus
Četrjoslu koksngrauzis Leptura quadrifasciata
5-Jul-2015, nekovārnis
5-Jul-2015, nekovārnis
5-Jul-2015, nekovārnis
Dzērve Grus grus
5-Jul-2015, aralezi
Meža tinējpūcīte Protodeltote pygarga
5-Jul-2015, nekovārnis
5-Jul-2015, nekovārnis
Kovārnis Corvus monedula
5-Jul-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
5-Jul-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
5-Jul-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
5-Jul-2015, JurisKa
Čemurziežu koksngrauzis Agapanthia villosoviridescens
5-Jul-2015, nekovārnis
5-Jul-2015, nekovārnis
5-Jul-2015, nekovārnis
Kameņvabole Trichius fasciatus
5-Jul-2015, nekovārnis
Žubīte Fringilla coelebs
5-Jul-2015, eidis
Meža pīle Anas platyrhynchos
5-Jul-2015, eidis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-Jul-2015, eidis
Mājas čurkste Delichon urbicum
5-Jul-2015, eidis
Lielā zīlīte Parus major
5-Jul-2015, eidis
Lauku balodis Columba palumbus
5-Jul-2015, eidis
Krauklis Corvus corax
5-Jul-2015, eidis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, eidis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, eidis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-Jul-2015, eidis
Brūnā čakste Lanius collurio
5-Jul-2015, eidis
Bezdelīga Hirundo rustica
5-Jul-2015, eidis
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, eidis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, eidis
Kovārnis Corvus monedula
5-Jul-2015, dekants
Kovārnis Corvus monedula
5-Jul-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-Jul-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
5-Jul-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
5-Jul-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
5-Jul-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
5-Jul-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-Jul-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, dekants
Grieze Crex crex
5-Jul-2015, dekants
Lielais piekūns Falco peregrinus
5-Jul-2015, aralezi
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-Jul-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
5-Jul-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
5-Jul-2015, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
5-Jul-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
5-Jul-2015, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
5-Jul-2015, dekants
Mazais ērglis Aquila pomarina
5-Jul-2015, mazais_ezis
5-Jul-2015, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
5-Jul-2015, mazais_ezis
Baltvēderis Anas penelope
5-Jul-2015, mazais_ezis
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
5-Jul-2015, sindi
Melnā dzilna Dryocopus martius
5-Jul-2015, ElizeS
Lauku cīrulis Alauda arvensis
5-Jul-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
5-Jul-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
5-Jul-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-Jul-2015, dekants
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
5-Jul-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-Jul-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
5-Jul-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
5-Jul-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
5-Jul-2015, dekants
5-Jul-2015, nekovārnis
Līkšņibītis Calidris ferruginea
5-Jul-2015, Igors
Urālpūce Strix uralensis
20-May-2015, Gaidis Grandāns
Lauku cīrulis Alauda arvensis
5-Jul-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
5-Jul-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
5-Jul-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
5-Jul-2015, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
5-Jul-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
5-Jul-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
5-Jul-2015, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
5-Jul-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
5-Jul-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
5-Jul-2015, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
5-Jul-2015, ElizeS
Apodziņš Glaucidium passerinum
8-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Dārza ķauķis Sylvia borin
5-Jul-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
5-Jul-2015, dekants
Svīre Apus apus
5-Jul-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
5-Jul-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-Jul-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
5-Jul-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
5-Jul-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
5-Jul-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
5-Jul-2015, dekants
Niedru lija Circus aeruginosus
5-Jul-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
5-Jul-2015, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
5-Jul-2015, dekants
Mežirbe Bonasa bonasia
8-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Mežirbe Bonasa bonasia
8-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Mežirbe Bonasa bonasia
8-Apr-2015, Gaidis Grandāns
5-Jul-2015, nekovārnis
Noras samtenis Lasiommata maera
5-Jul-2015, nekovārnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
5-Jul-2015, ElizeS
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
5-Jul-2015, nekovārnis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
5-Jul-2015, ElizeS
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
5-Jul-2015, nekovārnis
Ķivulis Carduelis spinus
5-Jul-2015, ElizeS
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
5-Jul-2015, nekovārnis
Vītītis Phylloscopus trochilus
5-Jul-2015, ElizeS
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
5-Jul-2015, nekovārnis
Pelēkā dzilna Picus canus
11-Jun-2015, Gaidis Grandāns
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-Jul-2015, ElizeS
Melnais meža strazds Turdus merula
5-Jul-2015, ElizeS
Pelēkā dzilna Picus canus
8-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Žubīte Fringilla coelebs
5-Jul-2015, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, ElizeS
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, ElizeS
Sila strazds Turdus viscivorus
5-Jul-2015, ElizeS
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
15-Apr-2015, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
3-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-Jul-2015, ElizeS
Mājas zvirbulis Passer domesticus
5-Jul-2015, ElizeS
Ķīķis Pernis apivorus
3-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, ElizeS
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, putnologs
Mazais ērglis Aquila pomarina
3-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Sīlis Garrulus glandarius
5-Jul-2015, Ingmars
Tītiņš Jynx torquilla
5-Jul-2015, Ingmars
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, putnologs
Mazais ērglis Aquila pomarina
20-Jun-2015, Ingmars
Mazais ērglis Aquila pomarina
3-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
5-Jul-2015, ElizeS
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-Jul-2015, ElizeS
5-Jul-2015, sindi
Mazais ērglis Aquila pomarina
3-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mazais ērglis Aquila pomarina
3-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Kazeņu vilnkājis Thyatira batis
5-Jul-2015, kurmic
Parastais purvraibenis Clossiana selene
5-Jul-2015, sindi
Mazais ērglis Aquila pomarina
3-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, putnologs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, ElizeS
Grieze Crex crex
5-Jul-2015, baibak
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, ElizeS
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, putnologs
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
3-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
5-Jul-2015, ElizeS
Lauku balodis Columba palumbus
5-Jul-2015, ElizeS
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
3-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Svīre Apus apus
4-Jul-2015, sandis
Lazdu tinējsmecernieks Apoderus coryli
4-Jul-2015, Māris Puķītis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-Jul-2015, ElizeS
Ievu raibsprīžmetis Abraxas sylvata
4-Jul-2015, Māris Puķītis
4-Jul-2015, Māris Puķītis
Ķīķis Pernis apivorus
28-Jun-2015, Gaidis Grandāns
Ķīķis Pernis apivorus
3-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mežirbe Bonasa bonasia
3-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Mazais ērglis Aquila pomarina
3-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, ElizeS
Krauklis Corvus corax
5-Jul-2015, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, ElizeS
Melnais meža strazds Turdus merula
5-Jul-2015, ElizeS
Zivju gārnis Ardea cinerea
3-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Lauku balodis Columba palumbus
5-Jul-2015, ElizeS
Melnais meža strazds Turdus merula
5-Jul-2015, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
5-Jul-2015, ElizeS
Dadzītis Carduelis carduelis
5-Jul-2015, ElizeS
Zeltgalvītis Regulus regulus
5-Jul-2015, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, ElizeS
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
5-Jul-2015, ElizeS
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
5-Jul-2015, ElizeS
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-Jul-2015, ElizeS
Sīlis Garrulus glandarius
5-Jul-2015, ElizeS
Sloka Scolopax rusticola
5-Jul-2015, ElizeS
Melnā klija Milvus migrans
3-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
5-Jul-2015, ElizeS
5-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Kārklu ķauķis Locustella naevia
5-Jul-2015, sandis
1-Jul-2015, dziedava
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
5-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
5-Jul-2015, sandis
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
5-Jul-2015, sandis
Lauku balodis Columba palumbus
4-Jul-2015, sandis
Brūnā čakste Lanius collurio
4-Jul-2015, sandis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
4-Jul-2015, sandis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, putnologs
2-Jul-2015, roosaluristaja
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-Jul-2015, gunitak
Pelēkais strazds Turdus pilaris
5-Jul-2015, mazais_ezis
Krauklis Corvus corax
5-Jul-2015, mazais_ezis
Žagata Pica pica
5-Jul-2015, mazais_ezis
Sudrabkaija Larus argentatus
5-Jul-2015, gunitak
Mājas čurkste Delichon urbicum
5-Jul-2015, putnologs
Lauku zvirbulis Passer montanus
5-Jul-2015, ElizeS
Vālodze Oriolus oriolus
5-Jul-2015, ElizeS
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, ElizeS
Peļu klijāns Buteo buteo
5-Jul-2015, ElizeS
Parastais purvraibenis Clossiana selene
5-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-Jul-2015, putnologs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, putnologs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-Jul-2015, mazais_ezis
Lielais ķīris Larus ridibundus
5-Jul-2015, mazais_ezis
Bezdelīga Hirundo rustica
5-Jul-2015, mazais_ezis
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, ElizeS
Brūnā čakste Lanius collurio
5-Jul-2015, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, mazais_ezis
Krauklis Corvus corax
5-Jul-2015, mazais_ezis
Dārza ķauķis Sylvia borin
5-Jul-2015, mazais_ezis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
5-Jul-2015, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-Jul-2015, mazais_ezis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, mazais_ezis
Kajaks Larus canus
5-Jul-2015, mazais_ezis
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
5-Jul-2015, mazais_ezis
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, mazais_ezis
Zaļžubīte Chloris chloris
5-Jul-2015, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
5-Jul-2015, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
5-Jul-2015, mazais_ezis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
5-Jul-2015, mazais_ezis
Sila cīrulis Lullula arborea
5-Jul-2015, mazais_ezis
Krastu čurkste Riparia riparia
5-Jul-2015, mazais_ezis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
5-Jul-2015, mazais_ezis
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
5-Jul-2015, mazais_ezis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
5-Jul-2015, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, mazais_ezis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
5-Jul-2015, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
5-Jul-2015, mazais_ezis
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
5-Jul-2015, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
5-Jul-2015, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
5-Jul-2015, mazais_ezis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
5-Jul-2015, mazais_ezis
Koku čipste Anthus trivialis
5-Jul-2015, mazais_ezis
Rubenis Tetrao tetrix
5-Jul-2015, mazais_ezis
Sila cīrulis Lullula arborea
5-Jul-2015, mazais_ezis
Rubenis Tetrao tetrix
5-Jul-2015, mazais_ezis
Lielais ķīris Larus ridibundus
5-Jul-2015, mazais_ezis
Lietuvainis Numenius phaeopus
5-Jul-2015, mazais_ezis
5-Jul-2015, mazais_ezis
Prīkšķe Anas querquedula
5-Jul-2015, mazais_ezis
5-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, putnologs
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
5-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, putnologs
5-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, putnologs
Meža mauraga Hieracium vulgatum
5-Jul-2015, roosaluristaja
Parastā salātene Lapsana communis
5-Jul-2015, roosaluristaja
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, putnologs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, putnologs
Lauku piekūns Falco tinnunculus
5-Jul-2015, putnologs
Gandreņu zilenītis Eumedonia eumedon
4-Jul-2015, Divpēdis
4-Jul-2015, Divpēdis
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
4-Jul-2015, Divpēdis
4-Jul-2015, Divpēdis
Papuves raibenis Issoria lathonia
4-Jul-2015, Divpēdis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, putnologs
4-Jul-2015, Astrantia
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, putnologs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, putnologs
Lauku balodis Columba palumbus
4-Jul-2015, Astrantia
5-Jul-2015, ElizeS
Glodene Anguis fragilis
4-Jul-2015, Astrantia
Parastā ieva Padus avium
1-Jul-2015, GundegaJ
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-Jul-2015, ElizeS
Grieze Crex crex
5-Jul-2015, ElizeS
Žagata Pica pica
5-Jul-2015, ElizeS
Kajaks Larus canus
5-Jul-2015, ElizeS
Parastā liepa Tilia cordata
1-Jul-2015, GundegaJ
Mājas čurkste Delichon urbicum
5-Jul-2015, ElizeS
Svīre Apus apus
5-Jul-2015, ElizeS
Dārzu joslpūcīte Noctua pronuba
4-Jul-2015, Astrantia
4-Jul-2015, Astrantia
Žagata Pica pica
5-Jul-2015, ElizeS
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, ElizeS
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-Jul-2015, ElizeS
Peļu klijāns Buteo buteo
5-Jul-2015, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
2-Jul-2015, DD
Žagata Pica pica
2-Jul-2015, DD
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
2-Jul-2015, DD
Zivju gārnis Ardea cinerea
2-Jul-2015, DD
Zivju dzenītis Alcedo atthis
2-Jul-2015, DD
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
2-Jul-2015, DD
Zeltgalvītis Regulus regulus
2-Jul-2015, DD
Zaļžubīte Chloris chloris
2-Jul-2015, DD
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
2-Jul-2015, DD
Vītītis Phylloscopus trochilus
2-Jul-2015, DD
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
2-Jul-2015, DD
Vālodze Oriolus oriolus
2-Jul-2015, DD
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
2-Jul-2015, DD
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
2-Jul-2015, DD
Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria
2-Jul-2015, DD
Svīre Apus apus
2-Jul-2015, DD
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
2-Jul-2015, DD
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
2-Jul-2015, DD
Sloka Scolopax rusticola
2-Jul-2015, DD
Sīlis Garrulus glandarius
2-Jul-2015, DD
Sila strazds Turdus viscivorus
2-Jul-2015, DD
Sila cīrulis Lullula arborea
2-Jul-2015, DD
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
2-Jul-2015, DD
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
2-Jul-2015, DD
Purva zīlīte Poecile palustris
2-Jul-2015, DD
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
2-Jul-2015, DD
Pļavu lija Circus pygargus
2-Jul-2015, DD
Pļavu čipste Anthus pratensis
2-Jul-2015, DD
Plukšķis Turdus iliacus
2-Jul-2015, DD
Peļu klijāns Buteo buteo
2-Jul-2015, DD
Peļkājīte Prunella modularis
2-Jul-2015, DD
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
2-Jul-2015, DD
Pelēkā vārna Corvus cornix
2-Jul-2015, DD
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
2-Jul-2015, DD
Paceplītis Troglodytes troglodytes
2-Jul-2015, DD
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
2-Jul-2015, DD
Niedru lija Circus aeruginosus
2-Jul-2015, DD
Mizložņa Certhia familiaris
2-Jul-2015, DD
Mērkaziņa Gallinago gallinago
2-Jul-2015, DD
Meža tilbīte Tringa ochropus
2-Jul-2015, DD
Meža pūce Strix aluco
2-Jul-2015, DD
Meža pīle Anas platyrhynchos
2-Jul-2015, DD
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
2-Jul-2015, DD
Melnā dzilna Dryocopus martius
2-Jul-2015, DD
Melnais stārķis Ciconia nigra
2-Jul-2015, DD
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
2-Jul-2015, DD
Melnais meža strazds Turdus merula
2-Jul-2015, DD
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
2-Jul-2015, DD
Mājas zvirbulis Passer domesticus
2-Jul-2015, DD
Mājas strazds Sturnus vulgaris
2-Jul-2015, DD
Mājas čurkste Delichon urbicum
2-Jul-2015, DD
Mājas balodis Columba livia domestica
2-Jul-2015, DD
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
2-Jul-2015, DD
Mazais mušķērājs Ficedula parva
2-Jul-2015, DD
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
2-Jul-2015, DD
Lielā zīlīte Parus major
2-Jul-2015, DD
Lauku zvirbulis Passer montanus
2-Jul-2015, DD
Lauku cīrulis Alauda arvensis
2-Jul-2015, DD
Lauku balodis Columba palumbus
2-Jul-2015, DD
Ķīvīte Vanellus vanellus
2-Jul-2015, DD
Ķīķis Pernis apivorus
2-Jul-2015, DD
Ķivulis Carduelis spinus
2-Jul-2015, DD
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
2-Jul-2015, DD
Krauklis Corvus corax
2-Jul-2015, DD
Koku čipste Anthus trivialis
2-Jul-2015, DD
Kārklu ķauķis Locustella naevia
2-Jul-2015, DD
Kaņepītis Linaria cannabina
2-Jul-2015, DD
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
2-Jul-2015, DD
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
2-Jul-2015, DD
Grieze Crex crex
2-Jul-2015, DD
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
2-Jul-2015, DD
Gaigala Bucephala clangula
2-Jul-2015, DD
Dzilnītis Sitta europaea
2-Jul-2015, DD
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
2-Jul-2015, DD
Dzērve Grus grus
2-Jul-2015, DD
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
2-Jul-2015, DD
Dzeguze Cuculus canorus
2-Jul-2015, DD
Dumbrcālis Rallus aquaticus
2-Jul-2015, DD
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
2-Jul-2015, DD
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
2-Jul-2015, DD
Dārza ķauķis Sylvia borin
2-Jul-2015, DD
Dadzītis Carduelis carduelis
2-Jul-2015, DD
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
2-Jul-2015, DD
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
2-Jul-2015, DD
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
2-Jul-2015, DD
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
2-Jul-2015, DD
Brūnā čakste Lanius collurio
2-Jul-2015, DD
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
2-Jul-2015, DD
Bezdelīga Hirundo rustica
2-Jul-2015, DD
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
2-Jul-2015, DD
Baltā cielava Motacilla alba
2-Jul-2015, DD
Baltais stārķis Ciconia ciconia
2-Jul-2015, DD
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
2-Jul-2015, DD
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
5-Jul-2015, ElizeS
Mājas zvirbulis Passer domesticus
5-Jul-2015, ElizeS
Mājas zvirbulis Passer domesticus
5-Jul-2015, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
5-Jul-2015, ElizeS
Svīre Apus apus
5-Jul-2015, ElizeS
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
5-Jul-2015, ElizeS
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
5-Jul-2015, ElizeS
Dadzītis Carduelis carduelis
5-Jul-2015, ElizeS
Dzilnītis Sitta europaea
5-Jul-2015, puke
Dzērve Grus grus
5-Jul-2015, ElizeS
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-Jul-2015, ElizeS
Zeltgalvītis Regulus regulus
5-Jul-2015, bišudzenis
Zaļžubīte Chloris chloris
5-Jul-2015, putnologs
Žubīte Fringilla coelebs
5-Jul-2015, putnologs
Lielā zīlīte Parus major
5-Jul-2015, putnologs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, putnologs
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
5-Jul-2015, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, ElizeS
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
5-Jul-2015, bišudzenis
Dzeguze Cuculus canorus
5-Jul-2015, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
5-Jul-2015, bišudzenis
Mazais mušķērājs Ficedula parva
5-Jul-2015, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
5-Jul-2015, bišudzenis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
5-Jul-2015, bišudzenis
Lielā zīlīte Parus major
5-Jul-2015, bišudzenis
Svīre Apus apus
5-Jul-2015, bišudzenis
Lielā zīlīte Parus major
5-Jul-2015, ElizeS
Paceplītis Troglodytes troglodytes
5-Jul-2015, ElizeS
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
5-Jul-2015, ElizeS
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
30-Jun-2015, bišudzenis
30-Jun-2015, bišudzenis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
30-Jun-2015, bišudzenis
Upes tārtiņš Charadrius dubius
30-Jun-2015, bišudzenis
Stepes čipste Anthus campestris
2-Jul-2015, bišudzenis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-Jul-2015, bišudzenis
Pļavu čipste Anthus pratensis
5-Jul-2015, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
5-Jul-2015, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
5-Jul-2015, bišudzenis
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
5-Jul-2015, bišudzenis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
5-Jul-2015, ElizeS
Dzeguze Cuculus canorus
5-Jul-2015, runagoze
Gaigala Bucephala clangula
5-Jul-2015, runagoze
Zeltgalvītis Regulus regulus
5-Jul-2015, ElizeS
Dzilnītis Sitta europaea
5-Jul-2015, ElizeS
Pelēkais strazds Turdus pilaris
5-Jul-2015, puke
Dzērve Grus grus
5-Jul-2015, puke
Krauklis Corvus corax
5-Jul-2015, puke
Zivju gārnis Ardea cinerea
5-Jul-2015, ElizeS
5-Jul-2015, ElizeS
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
5-Jul-2015, ElizeS
Melnais meža strazds Turdus merula
5-Jul-2015, puke
Ķivulis Carduelis spinus
5-Jul-2015, runagoze
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
5-Jul-2015, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
5-Jul-2015, ElizeS
Vālodze Oriolus oriolus
5-Jul-2015, ElizeS
Krauklis Corvus corax
5-Jul-2015, ElizeS
Dārza ķauķis Sylvia borin
5-Jul-2015, runagoze
Pelēkais strazds Turdus pilaris
5-Jul-2015, runagoze
Koku čipste Anthus trivialis
5-Jul-2015, runagoze
Mazais dzenis Dendrocopos minor
5-Jul-2015, runagoze
Tītiņš Jynx torquilla
5-Jul-2015, runagoze
Ķivulis Carduelis spinus
5-Jul-2015, ElizeS
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-Jul-2015, ElizeS
Vālodze Oriolus oriolus
5-Jul-2015, runagoze
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, runagoze
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-Jul-2015, runagoze
Melnais meža strazds Turdus merula
5-Jul-2015, runagoze
Grieze Crex crex
5-Jul-2015, runagoze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, runagoze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
5-Jul-2015, runagoze
Dadzītis Carduelis carduelis
5-Jul-2015, runagoze
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-Jul-2015, runagoze
Pelēkais strazds Turdus pilaris
5-Jul-2015, runagoze
Lauku balodis Columba palumbus
5-Jul-2015, runagoze
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
5-Jul-2015, runagoze
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, runagoze
Ķīvīte Vanellus vanellus
5-Jul-2015, runagoze
Mājas čurkste Delichon urbicum
5-Jul-2015, runagoze
Žagata Pica pica
5-Jul-2015, runagoze
Lielais ķīris Larus ridibundus
5-Jul-2015, runagoze
Bezdelīga Hirundo rustica
5-Jul-2015, runagoze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, runagoze
Brūnā čakste Lanius collurio
5-Jul-2015, runagoze
Peļu klijāns Buteo buteo
5-Jul-2015, runagoze
Peļu klijāns Buteo buteo
5-Jul-2015, runagoze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, runagoze
Lauku balodis Columba palumbus
5-Jul-2015, runagoze
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-Jul-2015, runagoze
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
5-Jul-2015, runagoze
Paipala Coturnix coturnix
5-Jul-2015, runagoze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, runagoze
Vālodze Oriolus oriolus
5-Jul-2015, runagoze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
5-Jul-2015, runagoze
Žagata Pica pica
5-Jul-2015, runagoze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, runagoze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, runagoze
Svīre Apus apus
5-Jul-2015, runagoze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, runagoze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-Jul-2015, runagoze
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, runagoze
Lauku balodis Columba palumbus
5-Jul-2015, runagoze
Melnais meža strazds Turdus merula
5-Jul-2015, runagoze
Pelēkais strazds Turdus pilaris
5-Jul-2015, runagoze
Melnais meža strazds Turdus merula
5-Jul-2015, runagoze
Grieze Crex crex
5-Jul-2015, puke
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
5-Jul-2015, puke
4-Jul-2015, Mari
Pēdējie komentāri
dziedava 05.jūlijs, 23:48

Paldies! :)


CerambyX 05.jūlijs, 23:19

Ops, pladies par labojumu - Tev taisnība! :) Pats to sugu dabā redzējis neesmu tāpēc vienmēr izkrīt no prāta.


CerambyX 05.jūlijs, 23:18

Brūnvālīšu raibenis


nekovārnis 05.jūlijs, 23:15

Paldies!:)


CerambyX 05.jūlijs, 23:14

Dārza vabole


nekovārnis 05.jūlijs, 23:14

Vai šis nevarētu būt īsspārnis Platydracus fulvipes. Galva tāda melna, bez dzeltenumiem.


CerambyX 05.jūlijs, 23:14

Kārklu koksprīžmetis (Alcis repandata)


CerambyX 05.jūlijs, 23:13

Zaigkode Nemophora degeerella


anitra 05.jūlijs, 23:11

paldies par apgaismošanu!


CerambyX 05.jūlijs, 23:10

Tinējs, man izskatās pēc Cydia nigricana


CerambyX 05.jūlijs, 23:09

Man domāt, ka mīkstblakts Calocoris roseomaculatus


CerambyX 05.jūlijs, 23:06

Tā pati ugunsspāre - tēviņš un mātīte


sandis 05.jūlijs, 23:05

Paliek arvien interesantāk... 3 dialekti 200 metru attālumā viens no otra! Ir jau kādas darba hipotēzes, kāpēc tieši Garkalnē tāds dialektu mikslis?


CerambyX 05.jūlijs, 23:04

Īsspārnis Staphylinus sp., cik var saskatīt - S.dimidiaticornis


CerambyX 05.jūlijs, 22:58

Šitais būs spožais tumšdzīslu sprīžmetis


CerambyX 05.jūlijs, 22:57

Zilspāres Calopteryx sp. mātīte


CerambyX 05.jūlijs, 22:57

Smecernieks Philopedon plagiatum


CerambyX 05.jūlijs, 22:56

Otrajā attēlā šķiet brūnvālīšu raibenis


CerambyX 05.jūlijs, 22:53

Noras samtenis


CerambyX 05.jūlijs, 22:53

Jūlijvabole


CerambyX 05.jūlijs, 22:53

Plakanā spāre


CerambyX 05.jūlijs, 22:52

Otrajā attēlā zilspāres mātīte - to izdzēšu.


CerambyX 05.jūlijs, 22:52

Upju zilspāre


CerambyX 05.jūlijs, 22:51

Rožvabole Potosia cuprea


CerambyX 05.jūlijs, 22:50

Kazeņu vilnkājis


CerambyX 05.jūlijs, 22:48

Meža tinējpūcīte


CerambyX 05.jūlijs, 22:47

Kaut kāds Variimorda ir, bet sugu tur precīzāk pēc bildēm šķiet īsti nevar.


nekovārnis 05.jūlijs, 22:46

Varbūt putekļi pie vainas, brīnos ka vispār tur kāds dzīvojās.


CerambyX 05.jūlijs, 22:43

Lielais skābeņu zeltainītis


CerambyX 05.jūlijs, 22:43

Lielais skābeņu zeltainītis


CerambyX 05.jūlijs, 22:43

Apšu zaigraibenis


CerambyX 05.jūlijs, 22:43

Jā, it kā gan tai sugai gan segspārniem vajadzētu būt nelielam zilganam spīdumam, bet nekas cits jau īsti īsti nesanāk.


CerambyX 05.jūlijs, 22:35

Pļavu lija


CerambyX 05.jūlijs, 22:35

Parastais pļavraibenis


CerambyX 05.jūlijs, 22:34

Pļavas vēršacītis


CerambyX 05.jūlijs, 22:34

Niedru lija


CerambyX 05.jūlijs, 22:33

Arī parastie zilenīši


CerambyX 05.jūlijs, 22:33

Šis gan man diezgan pārliecinoši izskatās pēc Podabrus alpinus :)


CerambyX 05.jūlijs, 22:32

Parastais zilenītis


CerambyX 05.jūlijs, 22:31

Jā, šis ar noteikti kārklu zaigraibenis


CerambyX 05.jūlijs, 22:31

Kārklu zaigraibenis


dekants 05.jūlijs, 22:16

pamēģini piespiezt shift+F5 lai parādē lapu. Vienreiz jau tā bija un pēc pāris h pārgāja (varbūt kādas problēmas ar serveri).


nekovārnis 05.jūlijs, 22:05

Vai šis nav kārklu zaigraibenis?


bišudzenis 05.jūlijs, 21:56

Šodien biju Sīkragā un tur pie meža un kāpu robežas ar tādas auga.


nekovārnis 05.jūlijs, 21:15

Izskatās kā skujkoku sarkanais koksngrauzis, Leptura rubra.


forelljjanka 05.jūlijs, 20:47

ELPA nav iespējams pievienot sugas kam vajadzīgas koordinātes(pirms tam arī baigi grūti bija izvēlēties pareizo kvadrātu,leca kaut kur blakus).


roosaluristaja 05.jūlijs, 19:20

Bruņu ķiverene (Scutellaria galericulata).


forelljjanka 05.jūlijs, 12:04

Punktu atceros !Ar precizitāti plus/mīnus 10 m.;)Balticmaps ir iespēja ielikt punktu un nosūtīt uz e-pastu.Derēs?Vispar tur tāds plašs un taurenisks biotops,10-tiem gadu nepļautas pļavas un pļaviņas,bebraines.Pagaišgad tur arī liekas ko retāku atradu.Bijušā Zvārdes poligona buferzona ar lērumu pamestu viensētu,vecu dārzu...Varbūt der speciem uztaisīt kādu ekspedīciju?;) Punktu no b-maps nosūtiju!


Kukainis 05.jūlijs, 08:52

Jāni Par šo taureni man vajadzētu pēc iespējas precīzāku atradnes vietu, vislabāk punktu! Ja jau jauna suga novadam, tad noteikti atcerēsities, kur nofotografējāt. Var atbildi sūtīt uz adalia@lanet.lv, Iepriekš pateicos! Voldemārs


nekovārnis 04.jūlijs, 22:54

Paldies!:)


forelljjanka 04.jūlijs, 22:40

Forši Sintija,tad man Saldus novadam 60-tā suga ,neskaitot abus viršu zilenīšus,tos vēl provēšu kāju āķīšus bildēt!;)Interesanti ,ka vakar un šodien 3 vietās atradu gāršas samteņus,vai nu sagadīšanās vai šamie mūspusē tomēr nav reti.Varbūt viņus retāk redz tāpēc ka pa augšu vairāk plivinās?Faktiski bija tā,kā piemērotā vietā pacēlu galvu augstāk un sāku pētīt,tā kādu atradu,Sātiņos vienviet pat veseli 4! Bet īpašs prieks par ošu pļavraibeni,to redzēju pirmoreiz mūžā.Smuks un pamanāms!;)


Elfiņš 04.jūlijs, 22:36

Man liekas, ka tomēr parastais purvraibenis. Pie pamatnes liels melns punkts, agrajam tas būtu mazs un ar gaišu maliņu.


Elfiņš 04.jūlijs, 22:30

Zeltgalvīšu zeltainītis


Elfiņš 04.jūlijs, 22:28

Parastais pļavraibenis


Elfiņš 04.jūlijs, 22:26

Šķiet, ka nodilis vīķu zilenītis.


ER 04.jūlijs, 22:26

Vērtīgs novērojums. Parasti "trešie putni" pie būriem ir neligzdojošie viengadnieki, bet šajā gadījumā ciemiņš ir piecus gadus vecs pieaugušais, kam pašam kaut kur būtu jāligzdo. Līdz šim "CG" vēl šogad nebijām redzējuši, ligzda nav zināma...


Elfiņš 04.jūlijs, 22:24

Es teiktu, ka tas ar melno svītriņu spārnu virspusē (bildes 1-4, 6, 8, 10 pie novērojuma) ir Brūndzeltenais pļavas resngalvītis (tēviņš), bet pārējās bildēs ir mātīte un pat varētu būt Melnūsainais pļavas resngalvītis. Tēviņam arī būtu svītriņa uz spārniem, tik ar pārrāvumu. Bet vislabāk šos atšķirt skatot seju - pēc antenu galiem (oranži vai melni).


dziedava 04.jūlijs, 22:02

Man drīzāk izskatās kodīgā gundega Ranunculus acris


forelljjanka 04.jūlijs, 21:04

Spečuki varētu palīdzēt...;)


sandis 04.jūlijs, 20:44

Šņibīšu "rudens" migrācija uzņem apgriezienus. Šodien trīs vietās Vidzemes piekrastē no Vitrupes līdz Ainažiem kopsummā 85 alpiņi (lielākajā barā - 58) un arī 4 līkšņibīši. Protams, ne tik droši kā Igoram un M-salas mola :)


forelljjanka 04.jūlijs, 18:56

Ja neko neputroju,beidzot man ir 2011.Gada kukainis!:D 59-tā suga Saldus novadam,neskaitot abus viršu zilenīšus(tos vēl mēģināsim labāk nobildēt,lai var nešaubīgi noteikt,jācer ka sanāks...;)).


galochkin 04.jūlijs, 12:55

Уже не первый раз к 55-у домику прилетает третья птица с кольцом "CG" Посидят, поговорят о чём-то и разлетаются. Это по обмену опытом или просто в гости? :)


elektrolitr 04.jūlijs, 07:57

Es kādu laiku atpakaļ mazo dumpi Upesciemā redzēju http://dabasdati.lv/lv/observation/b34mmlh77261tveo785rrvsh73/


CerambyX 04.jūlijs, 00:28

Jūlijvabole - zilā krāsu forma.


CerambyX 04.jūlijs, 00:28

Kaut kāds garkājods Tipula sp.


CerambyX 04.jūlijs, 00:27

Jātnieciņš sp.


CerambyX 04.jūlijs, 00:26

Bez šaubām Lamia textor. Citas līdzīgas sugas nav :)


CerambyX 04.jūlijs, 00:24

Ir ir dzērveņu raibenis :)


CerambyX 04.jūlijs, 00:23

Pieneņu lapsprīžmetis


CerambyX 04.jūlijs, 00:23

Lielā nātru sviļņpūcīte


CerambyX 04.jūlijs, 00:21

Bālganais ķērpjlācītis


visvaldis.s 03.jūlijs, 21:12

Paldies!


dziedava 03.jūlijs, 20:56

Cauruļblakts Ranatra linearis - lielākā Latvijas blakts


Matrus 03.jūlijs, 17:02

Pirmais pierādītais šīs sugas ligzdošanas gadījums Rīgas teritorijā! Domājams, ka arī iepriekšējos gados Lielupes grīvā novēroti perējumi varēja būt no teritoriālās Rīgas, bet pierādījumu līdz šim nebija...


CerambyX 03.jūlijs, 15:00

Jā, šo apskatīju un piekrītu - vajadzētu būt tumšbrūnajam zilenītim :)


Wiesturs 03.jūlijs, 13:45

Katram gadījumam, lai nepaslīd garām novērojumu gūzmā - Uģi, Tu šito akceptē? Vnk. man tas ir jaunas sugas jautājums, un par tādām labāk tomēr pārjautāju, ja vien nav kaut kas pilnīgi nepārprotams.


forelljjanka 03.jūlijs, 13:28

Meža gan(ja jau tik labi nobildēts,ka redz tumši raibo padusi,šaubu nav),tilbītes gan vienkāršāk pēc sauciena noteikt!;)Tomēr-vienmēr ir vērts tām pievērst uzmanību,ja nu T.solitaria...;) Tad īpaša uzmanība virsastei,pārējās pazīmes ir gana slidenas(sauciens kā aizsmakušai purva,mazliet līkais knābis),viena netipiska purva tilbe savulaik Vītiņos man pamatīgi nervus pabojāja...:DD


dekants 03.jūlijs, 12:57

Purva tilbītei ātrākais ko lidojumā var pamanīt ir gaiša spārnu apakša. Bildē redzams, ka nav uzacs svītra un kājas tik ļoti neprojecējas aiz astes, garāks knābis. Šī ir meža tilbīte.


forelljjanka 03.jūlijs, 12:41

To vietu saldenieki sauc par Pasaules Malu! :DD


CerambyX 03.jūlijs, 12:33

Tīri tehnisku iemelsu dēļ, it kā jau precīzāk būtu, ja tiktu atzīmēti divi punktveida novērojumi - katrs savā novadā, jo tad Datubāzē saglabājas konkrēts punkts ar koordinātēm. Tad arī tomēr ir mazāk iespēju, ka otra novada novērojums paslīd garām nepamanīts, kā arī, ja pēc tam exceļa tabulā ir jāievieš jauna ailīte manuāli, tad nebūs tam otram novērojumam man jāiet un pa karti jābaskta pašam punkts, mēģinot piešķirt tam atšķirīgas koordinātes (lai pēc tam kartē punkts arī atliktos vajadzīgajā novadā) :) Bet nu no otras puses - gan jau, ka šādi novērojumi pa sezonu nav/nebūs tik daudz, lai neizdarītu to manuāli. Tā ka kā ir ērtāk pašiem - tā būs labi. Minimālā programma - komentārs piezīmēs, maksimālā - divi atsevišķi novērojumi.


sandis 03.jūlijs, 12:29

Hmmm, tad laikam problēma man kompī. Verot vaļā sugu lapas, parādās "Not found" paziņojumi... Vajadzētu aizšaut līdz Vidzemes piekrastei - redzēs, kas tur darās.


forelljjanka 03.jūlijs, 12:29

Nu skaidrs apmēram,atradu vienu smuku bildi kaut kādā franču lapā http://www.lepinet.fr/especes/nation/lep/?e=l&id=29990# ,uzklikšķinot uz mazās bildes tā paliek liela.Izskatās ne tikai tā armalas strīpa dzeltenīga un tumšāka,bet arī pakaļspārna viducim pāri ejošai lielo rimbuļu joslai pieguļošie mazākie laukumi ir tādi paši-dzeltenīgi tumšāki,parastajam tur viss smuki vienkrāsains-gaišs,gandrīz balts.


CerambyX 03.jūlijs, 12:23

Divpēdis viens no mūsu dažiem dienastauriņu aktīvistiem te Dabasdatos - viņa viedoklim var ticēt ;) Es arī piekrītu, ka šis ir visai drošs un ticams baldriānu pļavraibenis - visas pazīmes atbilst :)


forelljjanka 03.jūlijs, 12:12

Ta nē jau -alpiņi,abi ad.smukos riesta tērpos!Putni.lv iet kā rūc,un tur vairāki 2.VII atzīmēti kā iespējami agrākie rudens migrantu novērojumi.;)


Wiesturs 03.jūlijs, 11:39

Esmu šito pētījis gan grāmatā, gan daudz skatījies bildes www. Grāmatā kā viena no galvenajām pazīmēm tiek minēta tā ārējā josla, kas veidojas uz pakaļējā spārna (ārpusē) starp 2 ārējām norobežojošajām melnajām līnijām, kas lokā iet ap visu spārna ārpusi. M.aurelia šī šaurā josliņa esot dzeltenīga - nedaudz, bet redzami tumšāka, nekā blakus tie baltie "pusmēneši". Virspusē, cik saprotu, tumšās līnijas var būt ar pelēcīgu "atsitienu". Nu jā, un vēl Uģa komentārs, ka aurelia esot jābūt maziņam. Virspusē, spriežot pēc bildēm, aurelia pamatā nav biezas tumšas ārējās joslas gar spārna malu, melnās līnijas vispār ir tievākas, bet tas ir šausmīgi relatīvi, zinot parastā pļavr. mainību, turklāt grāmatā teikts, ka mitros biotopos arī aurelia ir tumšāks. Savukārt parastajam kā galvenā noteicošā pazīme tiek minēts tumšais pleķis priekšējā spārna ārpusē zem gaišajiem "lodziņiem" spārna galā (citēju: pale marginal spots in s2 and s3 usually with conspicuous black internal borders, sometimes including s1b and s4, more rarely reduced to a black mark or thick line bordering s2). Citādi tikai overall appearance un nianses (ja neskaita T ģenitālijas, kas parastajam esot distinctive). Īsi sakot, ar šiem ir smaga dzīve. Kamēr nebūs viens, kas ar pirmo acu uzmetienu būs skaidrs, ka IR veroniku, tikmēr norakstām visu uz parastajiem :)


ivars 03.jūlijs, 11:39

Šinci?


forelljjanka 03.jūlijs, 11:36

Teorētiski šie varētu būt pirmie rudens,kā ir īstenībā-vells viņu zin!!!:DD


sandis 03.jūlijs, 11:24

Vasarotājs? Putni.lv diemžēl uzkārušies (?), bet kaut kad jau laikam varētu arī pirmos "rudens" migrantus sākt gaidīt, ne?


nekovārnis 03.jūlijs, 09:19

Paldies! Bija pārliecība par dažādām sugām līdz brīdim, kad tas svešais tēviņš uzleca melnajai mātītei mugurā.:)


dziedava 03.jūlijs, 09:13

Pie pavasara tauriņu raksta mans jautājums palika nepamanīts - ko darīt, ja bildētais tauriņš lidoja pa 2 novadiem - vai vadīt 2x vai pietiek, ja komentārā pieraksta? Man tādi gadījumi ne viens vien.


forelljjanka 03.jūlijs, 08:30

Galīgi ar konkrētajiem uz neko nepretendējot,vai ir kaut kāda pazīme(kā piemēram mazais/lielais viršu zilenītis tas āķītis uz priekškājas)pēc kā parasto atšķirt no veroniku?;) Ja mikroskopā jāpēta dzimumorgāni kā vabuļiem,nu tad nekā...:DD


Wiesturs 03.jūlijs, 01:25

Skaidrs, tad nu tagad apmēram sapratu, kā tas izskatās :)


OKK 03.jūlijs, 00:27

Skaidri zini? Bet tādā gadījumā ir kaut kāds netipisks - spārnu apakšpusē uz baltā laukumiņa melns punkts, tas mani samulsināja. Vai CerambyX arī piekrīt, ka šis ir baldriānu pļavraibenis? To jautāju tāpēc, ka internetā tomēr izskatās savādāk. Tu, Divpēdis, patiešām esi tauriņu speciālists?


Melissa 03.jūlijs, 00:23

Paldies!


CerambyX 03.jūlijs, 00:13

Tāds dīvains ir, bet laikam jau tomēr parastais pļavraibenis?


CerambyX 03.jūlijs, 00:13

Smecernieks Larinus sp.


CerambyX 03.jūlijs, 00:12

Kāda no makstenēm


CerambyX 03.jūlijs, 00:11

Sprakšķis Prosternon tesselatum


CerambyX 03.jūlijs, 00:08

Lapgrauzis Chrysolina polita


CerambyX 03.jūlijs, 00:06

Jātnieciņš sp. - suga nensoakāma


CerambyX 03.jūlijs, 00:06

Strautu zilspāre


CerambyX 03.jūlijs, 00:06

Ugunsspāre


CerambyX 03.jūlijs, 00:06

Gaišzilā krāšņspāre


CerambyX 03.jūlijs, 00:05

Sarkanbārkšu lācītis


CerambyX 03.jūlijs, 00:05

Tā kā pūcīte Polia nebulosa


CerambyX 03.jūlijs, 00:03

Lai pagaidām paliek Onthophagus sp. - tur tā sugu noteikšana nav tik viegla un varbūt šādas detalizācijas kadrā nav iespējama.


CerambyX 03.jūlijs, 00:02

Es teiktu, ka Anastrangalia sanguinolenta - vismaz priekškrūšu vairogs izskatās gandrīz kails (ja skatītu palielinājumā, tad jau gan kādi matiņi būtu redzami).


CerambyX 02.jūlijs, 23:59

Pie interesatajiem novērojumiem ir marmora rožvaboles, kas ir retas Latvijā. Šī ir rožvabole Potosia cuprea - tāpēc nav īpaši interesants novērojums :)


CerambyX 02.jūlijs, 23:56

Te divas sugas - Stenurella melanura tēviņš un daudz interesantāka un retāka mātīte - Stenurella nigra :)


CerambyX 02.jūlijs, 23:56

Tāds dīvains ir - man velk uz Podabrus alpinus, kas ir visai mainīga krāsojuma suga.. Glavenā pazīme ir galva, kas aiz acīm ir izteikti sašaurināta un šaurāka par priekškrūšu vairoga priekšējo malu.


CerambyX 02.jūlijs, 23:53

Es tā teiktu jā - Potosia cuprea


CerambyX 02.jūlijs, 23:51

Kaut kāds sīksisenis Tetrix sp. - tāds ar baltu laukumu nav manīts.


CerambyX 02.jūlijs, 23:47

Arctica villica Latvijā nav konstatēts kopš 1972. gada.


CerambyX 02.jūlijs, 23:44

Ziedmuša Volucella pellucens


Wiesturs 02.jūlijs, 23:30

Callimorpha dominula - Nātru lācītis. Parasti viņiem daļa punktu priekšgalā ir dzelteni, bet šim to dzelteno krāsu knapi var saskatīt, droši vien nodilusi, vai arī individuālas īpatnības.


Rallus 02.jūlijs, 23:15

Varētu būt melnais lācītis Arctia villica?


roosaluristaja 02.jūlijs, 23:09

Tā vajadzētu būt. Stublājam, īpaši augšdaļā, bija jābūt izteikti lipīgam.


Nora 02.jūlijs, 22:54

Par "Nezināms" - zem Grupas izvēlas nezināms un attiecīgi arī zem apakšgrupas un sugas izvēlnēm. Vai arī vienkārši laukā "Meklēt sugu" ieraksta "nezināms" un visi lauki aizpildās paši :)


Divpēdis 02.jūlijs, 22:52

man izskatās, ka jā;)


sandis 02.jūlijs, 20:18

Paldies par komentiem un, Jāni, par Tavu metodoloģiski vērtīgo un piesātināto piezīmi! Tā kā divi spečuki vairāk uz dumbrcāli sliecas, kā tādu to arī DD atstāšu. Ja nu tur kāds citu trelli citā reizē laidīs vaļā, tad pielabošu (lai gan - nav jau izslēgts, ka tur uzturas vairāk par vienu raļļu sugu). Vispār forša padarīšana tie naksnīgie klejojumi, pavisam cita skaņu pasaule nekā dienasgaismā :)


forelljjanka 02.jūlijs, 20:00

Ir visādi!:D Pārsvarā spēlēju popūriju pēc rumpjiem(ceru,mazais,parastais,dumbris)vienalga kādā diennakts laikā,vēlams lai nebūtu vējš,jo mazais, ja ir pāris, parasti atbild tikai ar pāris īsiem sašutuma saucieniem ko vējā var nesadzirdēt,mazais atsaucas arī uz ceru,ormanis tikai un vienīgi uz savu,pie kam dienā izdodas izprovocēt daudz,daudz retāk kā pārējos(ceru toreiz atsaucās praktiski līdz vēlam pusdienslaikam,ļoti nelabprāt vakarā līdz krēslai,pēc tam gan kā tumšs, ļurrāja nepārtraukti).Dumbrcālis var atsaukties uz JEBKURA cita raļļa dziesmu vai saucienu,ar pauzi vai momentā,tātad spēlējot mazo pārsvarā jau ir atsaucies.Dumbri vislabāk provocēt tieši ar to kvieciensaucienu,kas būtībā nav brīdinājumsauciens(brīdin.sauciens dumbrim ir īss un spalgs -ķiv),t.i. varētu teikt tāds komunikācijas sauciens apmēram kā:Es esmu te,kur esi tu?!Vienā ūdenskrātuvē esošie dumbrcāļi praktiski visi arī sakomucionē izprovocēti,gan T gan M,M gan ja ir cāļi klusi klukstēdama ved tos prom,bet T nāk pārbaudīt kurš nelietis atļāvies ienākt viņa valdījumos(domāju viņš dod ziņu arī mazākajiem raļļiem- nelien kur nevajag!;)).Ūdensvistu esmu stipri mazāk pētijis(nesmu pat sakarīgi nobildējis,no sērijas,tepat Mellā dīķī ir, tik nobildēta nav!:DD),parasti var izprovocēt ar to ki-ke,taču līdzīgi ormanim dienā var neatsaukties.Dumbrcāli protams var provocēt arī ar tā saukto dziesmu ,prip-prip!,tikai pāris ar cāļiem var to noignorēt,atšķirībā no komunikācijas sauciena.Kaut gan, tādā dienā kā šodien izprovocēt varētu praktikai tikai mazo!;)


Rallus 02.jūlijs, 19:45

Ūdensvistiņa gan diez vai - ne tas tonis, dumbrcālis drīzāk.


sandis 02.jūlijs, 19:32

Vispār jau kādas 10 min. pirms šiem klukstiem palaidu dumbrcāļa ierakstu, bet nekādas reakcijas nebija. Arī pēc tam atskaņoju - atkal klusums. Tev pieredze ar šiem "niedru sivēniem" daudz bagātīgāka - vai viņi uz provocēšanu reaģē momentā? Pēc tam, kad vēlāk dzirdēju Cēsu vecupē dziedošo dumbrcāli, intereses pēc nelielā klusuma pauzē palaidu ierakstu, šis atsaucās momentā, un nevis ar to "cik-cik" dziesmu, bet ar savu jokaino sivēna kviecienu.


Wiesturs 02.jūlijs, 19:17

Cik būros šie bija?


forelljjanka 02.jūlijs, 18:52

Vajadzēja paprovocēt!;) Tā 100 punkti nepateikšu,laucis tā kā mazāk ticams un to Tu arī dabūtu redzēt.U-vistai ar d-cāli šitādi reti kluksti var būt stipri līdzīgi,vairāk tā kā dumbrcālis...Jābrauc paprovocēt,tad jau īstais atsauksies!;)


forelljjanka 02.jūlijs, 18:42

Kur tad bez viņiem!:D Dzied!;)


dekants 02.jūlijs, 17:08

Iespējams, ka pietiks ar šo pašu bildi, ja to apgriezīs tā, ka tajā būs redzams tikai putns, bez mājām un elektrības stabiem.


solo 02.jūlijs, 16:54

Skaidrs. Būs jāiet foto medībās,bet diemžēl ir tā, kad sagatavojies, tad vari vērot tikai debess augstumus. Bet kad nolaižas rudzu laukā, tad pie rokas tikai mobilais tālrunis :). (Vai vispār nekas, kad plosījās pa pļavu).


sandis 02.jūlijs, 16:17

Kam varētu "piederēt" šis sauciens? Ūdensvistiņa? Dumbrcālis? Laucis? Tajā kvadrātā pagaidām neviena raļļa, derēs jebkurš variants :)


sandis 02.jūlijs, 16:12

Jāni, Tavas aizdomas bija pamatotas - ormanīša vecupē Cēsīs ir arī dumbrcāļi :)


sandis 02.jūlijs, 16:09

Ar Canon'a video opciju, pēc tam noņemot bildi. Ja putni ir tuvu (šajā gadījumā - kādi 15-20 m) un nepūš vējš, reizēm sanāk tīri sakarīgi.


Wiesturs 02.jūlijs, 16:07

Bildē gan maz, kas ir redzams, bet kaut kā aizdoma par imm. klintnieku.


Wiesturs 02.jūlijs, 16:05

Drīzāk klinšu vai jūras ērglis, ja ērglis. Jebkurā gadījumā tādam retumam, kā vidējam, ar šādu aprakstu vien ir stipri par maz. Ļoti derētu bildes, lai kaut ko pateiktu tuvāk.


dekants 02.jūlijs, 16:03

Maija, būtu nepieciešams izkadrēt bildi (lai putns pa visu kadru), kā arī pielikt, ja ir citas (arī nekvalitatīvās) bildes.


dekants 02.jūlijs, 15:51

Ar ko Tu ieraksti?


solo 02.jūlijs, 15:48

Šajā apkārtnē jau vairākus gadus pamanīju šo lidoni, bet daudz nepievērsu uzmanību. Bet piecas dienas atpakaļ pļavā (tikko nopļauta) uzbruka stirnas mazulim un nosita to (pamanījām, ka šis ļoti intesīvi lēkā un sit spārnus, kad sapratām, kas notiek, steidzāmies glābt mazuli, bet nepaspējām. No sākuma domājām, ka mazais varēja iegūt traumas pie pļaušanas, bet mazajam ķermisku ievainojumu nebija) Pēc netā pieejamās informācija izlasīju, ka vienīgais , kas to spēj, ir šīs sugas pārstāvis, un salīdzinot bildes ar binokli novēroto, secināju, ka tas varētu būt vidējais ērglis. Turpmāko dienu laikā centos lidoni noķert kadrā, bet diemžēl viņš ļoti izmanīgs un vairāk patīk pozēt augstu debesīs.


maariite 02.jūlijs, 13:55

pēc kādām pazīmēm noteikta suga?


forelljjanka 01.jūlijs, 23:33

Atradu vienu vienīgu Uģa novērojumu ar līdzīgu, un tā ir mēslu vabole Onthophagus nuchicornis,kaut gan izskatās manis ātrāk piesauktais ar Latvijā sastopams(infa latviski bija;)).


ER 01.jūlijs, 23:06

Paldies, pēc tāda arī izklausās - bambalīgs un sīks viņš tiešām bija...


forelljjanka 01.jūlijs, 22:59

Kaut kāds Onthophagus sp. būs,ja nu vienīgi Latvijā mazāk sugu kā Vācijā(Vācu lapā 4 baigi līdzīgie;))!Līdzīgākais liekas sīkbambāls Onthophagus fracticornis.;)


MJz 01.jūlijs, 21:50

Tiešām ķīķis. Nomainīju sugu no sākotnēji ziņotā peļu klijāna.


asaris 01.jūlijs, 21:39

Vai tomēr Ķīķis?


Mari 01.jūlijs, 09:12

Atradu! Šķīet, ka Pachyta quadrimaculata :)


forelljjanka 01.jūlijs, 08:26

Sudrabkaija jau vien būs!;) Vidusjūras kaija pārliecinoši pierādīta Latvijā vien divas reizes.Arī sudrabkaijām mēdz būt dzeltenas kājas,ja tā uzskatīta par V.kaijas pazīmi,nu un ja redzēti mazuļi vai ligzda ,jālieto pazīmes LM vai RM!;)


roosaluristaja 30.jūnijs, 19:07

Baltijas dzegužpirkstīte.


forelljjanka 30.jūnijs, 19:05

Atradu pats...par vēlu!:DDD


roosaluristaja 30.jūnijs, 19:00

Fuksa dzegužpirkstīte


nekovārnis 30.jūnijs, 18:57

Es skatos pie novērojuma un skaitu no augšas. Bilde ar izteikti apaļo izcilni starp viduskājām (C.aurata) man sanāk astotā. Septītā bildē ir gaiši zaļa un spalvaina:) Man aizdomas, ka Uģim 3 pirmās bildes bija veiksmīgi noslēpušās un skaitīt sākts no ceturtās. Pirms pāris dienām Uģis pats ielika abas vaboles ar vēderiem mugurām un paskaidrojumiem. Tur tā izciļņa forma šķiet ir svarīgākā - apaļa C.aurata, taisna - P.cuprea.


forelljjanka 30.jūnijs, 18:51

Hm,bilžu secība kā pie novērojuma vai kā fotogalerijā?;) Jo ir dažādi!!!:D Centos likt,un tā ir pie novērojuma-mugura,vēders,mugura ,vēders...Secibu izjauc tikai viena,kam nedabūju vēderu!;) Tās vienā ziedā divas tak ar dažādas sugas,vai tomēr nē?;)Un ,kam tad jāpievērš uzmanība lai atšķirtu???:D


Mari 30.jūnijs, 18:36

Ar šo pati nevaru tikt galā ....


nekovārnis 30.jūnijs, 17:54

Paldies!:)


nekovārnis 30.jūnijs, 17:51

Man 7. un 8. bilde Cetonia aurata no augšas rādās. Tur to bilžu daudz:)


CerambyX 30.jūnijs, 17:49

Mazliet jau sirdsdarbība paātrinājās ieraugot šo kadru, bet tik tiešām būs vienkārši stipri nodilis lapkoku ligzdu koksngrauzis... :) Ir jau teorētiski 2 citas sugas, kas gan ekstrēmi retumi :)


CerambyX 30.jūnijs, 17:48

Jā, Viļņainais vītolu sprīžmetis.


CerambyX 30.jūnijs, 17:47

Jā, es ar sliecos uz muzeju ādrgrauža pusi.


CerambyX 30.jūnijs, 17:47

Zilā platkājspāre


CerambyX 30.jūnijs, 17:47

Bālganais ķērpjlācītis


CerambyX 30.jūnijs, 17:46

Grīšļu tinējpūcīte


CerambyX 30.jūnijs, 17:46

Tinējs Notocelia cynosbatella


CerambyX 30.jūnijs, 17:45

Māņkrabzirneklis Tibellus oblongus


CerambyX 30.jūnijs, 17:42

4.un 5. bildē - Cetonia aurata, pārējos it kā Potosia cuprea


CerambyX 30.jūnijs, 17:41

Pirmajos 2 attēlos noteikti agrie purvraibeņi - tāpat arī domāju, ka 5. un 6. bildē. Par nr. 3 nevaru īsti izšķirties, bet pārējie gan parastie purvraibeņi :)


CerambyX 30.jūnijs, 17:35

Es tomēr teiktu, ka pļavas vēršaītis.


CerambyX 30.jūnijs, 17:33

Tas pats ir - reti gadās arī vienkrāsaini īpatņi,


CerambyX 30.jūnijs, 17:32

Četrplankumu krāšņvabole (Anthaxia quadripunctata)


forelljjanka 30.jūnijs, 17:10

Visādos purvos ir būts,tādu nebiju redzējis,tur kur šupojas, viss noaudzis ar šiem kārkliem,līdz ar to it kā droši bet grūti pārvietoties.Nav arī nekādu standarta purva putnu,izņemot lukstu čakstītes,abas parastās čipstes,kāda brūnā čakste,savukārt priežu un priedīšu joslā viss normali,vaivariņi,virši,lācenes.Vietām gan auga arī niedres.


roosaluristaja 30.jūnijs, 16:54

Manuprāt Lapzemes kārkls (Salix lapponum).


nekovārnis 30.jūnijs, 16:34

Droši vien nodilis?


nekovārnis 30.jūnijs, 16:31

Šis nu izskatās interesants! Jāsagaida Uģa komentārs:)


nekovārnis 30.jūnijs, 16:21

Varbūt vienīgi piezīmēs varēji kaut ko ierakstīt par iespējamo hibrīdu. Novērojumu atlasē piezīmes būs redzamas:)


forelljjanka 30.jūnijs, 15:51

Dzēst pilnīgi noteikti neko nevajag!;)Savulaik manis nobildētais ķerras-brūnkakļa hibrīds izpelnījās lielu interesi,pirms ši novērojuma pat nezināju ka tāds stepes-pļavas vispār iespējams,vienīgo no plēšiem zināju mazais-vidējais!!!;)


Elfiņš 30.jūnijs, 15:44

Man arī neviens īsti pēc agrā samteņa neizskatās, tā kā laikam jau visi būs noras samteņi.


Elfiņš 30.jūnijs, 15:30

Pēdējā bildē noteikti nav lielais skābeņu zeltainītis, drīzāk jau tas pats mazais vien ir ;)


forelljjanka 30.jūnijs, 15:23

Paldies!;)Īsti jau vairs neatceros,bet bildēts ar minūtes starpību,arī piektā bilde tad nevarētu būt lielais?Vai arī varēja būt abi!:D Man tā bieži gadās,sekoju ,sekoju vienam ,tas satiek citu,abi kā traki sāk virpuļot un vairs nesaprotu kam jāseko!!!:DD Vēl,Sintija,ja sanāk laiks uzmet aci maniem noras samteņiem,tur vairāki ir tādi skrandaiņi!!!Ja nu tomēr kāds agrais...;)


Elfiņš 30.jūnijs, 15:04

Parastais zilenītis


Elfiņš 30.jūnijs, 15:03

4.bildē - Lielais skābeņu zeltainītis.


Daknis 30.jūnijs, 14:52

Ko šinī gadījumā darīt ar sugu? Hibrīdi piedāvājumā nav. Dzēšam novērojumu?


diana.meiere@ldm.gov.lv 30.jūnijs, 12:37

vai kāda cita skropstene, ir vairākas, ar mirksopa palīdzību galvenokārt atšķiramas :-)


CerambyX 30.jūnijs, 12:27

Par šo tomēr pārdomāju - būs parastais pļavraibenis :)


diana.meiere@ldm.gov.lv 30.jūnijs, 11:00

Paldies, Melisa! Gaidīšu!


Melissa 30.jūnijs, 10:44

Paldies par atbildi.Izraku sēni pirms 5 vai 6 dienām.Neieliku ledusskapī,bet sakaltēju.Ceru,ka tāda arī derēs.Nogādāšu Jums cik ātri vien iespējams.


diana.meiere@ldm.gov.lv 30.jūnijs, 10:08

Sveika, Melisa! Šī nebūs trifele, taču tā noteikti ir kāda no reti sastopamajām pazemes sēnēm, piemēram Balsamia platyspora, bet tas jāpārbauda, sēni mikroskopējot. Vai varu dabūt sēnes paraudziņu? Ja sēne izrakta nesen, tad ledusskapī glabāta derēs svaiga! Vai varat atgādāt vai atsūtīt ar kādu cilvēku uz Rīgu? Dabas muzeju


Mari 30.jūnijs, 07:32

Paldies! Tie brūnraibie, tomēr ir tik līdzīgi!! ,,,, :)


Melissa 30.jūnijs, 01:41

Vai šī varētu būt trifele?


Wiesturs 30.jūnijs, 01:19

Te vai nu ar sugu, vai ar vietu kaut kas ir šķērsām. Nevar būt puskuitalai biotops kokos bezmaz Vangažu centrā.


sindi 29.jūnijs, 23:26

Parastais sīksamtenis


sindi 29.jūnijs, 23:15

Parastais samtenis?


CerambyX 29.jūnijs, 23:01

Zilā platkājspāre


CerambyX 29.jūnijs, 23:00

Krāšņvabole Buprestis rustica


CerambyX 29.jūnijs, 22:42

Es teiktu, ka pļavas ķirzaka


Siona 29.jūnijs, 22:40

Skatos bildītes, liekas, ka šī varētu būt peļu klijāna spalva?


Siona 29.jūnijs, 22:39

Beidzot lielais plesējs atmaskots :) Liels paldies! :)


nekovārnis 29.jūnijs, 22:35

Paldies!:)


CerambyX 29.jūnijs, 22:35

Peļu klijāns :)


Siona 29.jūnijs, 22:33

Pievienoju arī audio failu, varbūt sauciens un bilde var palīdzēt nonākt līdz sugai? :)


CerambyX 29.jūnijs, 22:29

Mordellochroa abdominalis


CerambyX 29.jūnijs, 22:21

Vainadzīšu nav nemaz nereāls - kaut kur austrumu galā vietām esot sastopams gana bieži. Bet šī tā kā vīķu zilenīša mātīte :)


Siona 29.jūnijs, 22:11

Paldies par dzegužpirkstītēm! :)


Siona 29.jūnijs, 22:07

Paldies! :)


forelljjanka 29.jūnijs, 22:06

Ar šo pamatīgi iebuksēju,nepalīdz ne Uģa noteicējs forumā ne poļu lapa.Kāds netipiski krāsots?Kas retāks?Uz vietas padomāju par tumšbrūno,pētot noteicējus kāds no viršu(drīzāk lielais jo mazs nebija),varbūt vainadzīšu,bet tas DR-Latvijā laikam nereāli...;)

Par gaidāmo melnā stārķa mazuļa aprīkošanu ar raidītāju (21)

Tuvākajās dienās viens no kameras ligzdas melno stārķu mazuļiem tiks aprīkots ar raidītāju, kas mums ļaus sekot putna turpmākajām gaitām. Labākais skaidrojums tam, kādēļ tas ir nepieciešams, ir ieskats tajā, ko jau esam uzzinājuši. To, ka jauno putnu mirstība ir palielinājusies kopš 90. gadu vidus, mēs zinājām no gredzenoto putnu novērojumiem Izraēlā. Ja 1995.-96. gadā no gredzenotajiem jaunajiem putniem katru piekto redzēja Izraēlā (kas ir apmēram pusceļš līdz varbūtējām ziemošanas vietām Āfrikā), tad pēdējos 4-5 gados no teju simta apgredzenotu jauno putnu redz 1-2. Tagad mēs zinām, ka liela daļa Izraēlu vispār nesasniedz un nomirst līdz tam, turklāt, LIELĀKĀ daļa -...


Aicinām ziņot par liepu ziedēšanu visā Latvijā (11)

Jūlijs ir liepu ziedēšanas mēnesis – drīz jau gaisā varēs sajust to saldo smaržu! Gadu no gada vasaras kulminācijas laiks jeb vasaras vidus, ko iezīmē liepu ziedēšana, mainās. Ilglaicīgo fenoloģisko datu analīze liecina, ka Eiropā liepu ziedēšana iestājas arvien agrāk. Aicinām ikvienu iesaistīties un ziņot par liepu ziedēšanu Latvijā portālā Dabasdati.lv. Latvijā savvaļā ir sastopama viena liepu suga – parastā liepa (Tilia cordata). Vasarzaļš vidēji liels koks līdz 25-30 m. Parastā liepa ir izplatīta visā Latvijas teritorijā, bieži stādījumos vecos parkos un pie viensētām. Pilsētu apstādījumos ir izplatītas arī vairākas svešzemju liepu sugas, biežākās no tām ir Holandes liepa (Tilia...


Gaidot Gada auga 2015 ziedēšanu (2)

Jūnijā sākuši un jūlijā turpinās ziedēt augi, kas iedalīti ēriku dzimtas ziemciešu apakšdzimtā. Pie tiem pieder arī Gada augs 2015 - čemuru palēks Chimaphila umbellata, tāpēc mazliet par šo augu atšķiršanas pazīmēm šai laikā. Čemuru palēka lapiņas līdzīgas brūkleņu lapām, būtiska atšķirība - tās ir ar zobiņiem, kādu nav brūklenēm! Attēlā pa kreisi brūkleņu, pa labi - čemuru palēka lapiņas. Foto: J. Kluša. Šogad pēc Jāņiem redzēju čemuru palēku vēl tikai ziedpumpuros. Kad tas sāks ziedēt? Lai arī tika izlemts, ka čemuru palēka ziņojumi dabasdati.lv nav liekami pie "interesantajiem novērojumiem", es ierosinu pirmā ziedošā čemuru palēka ziņojumu tomēr pie tādiem ielikt...


Tauriņu vērošana 2015 - jūnija sugas (5)

Tauriņu vērošanas sezona rit pilnā sparā - cik tauriņu sugas jau Tev ir izdevies šosezon ieraudzīt? Ja nav līdz šim vēl īsti sanācis laiks izmest loku pa piemājas pļaviņām un mežmalām, tad tagad ir īstais brīdis, lai to vēl paspētu. Jūnijs gan kopumā tomēr ir bijis samērā pavēss kā rezultātā ir sajūta, ka daļa dienastauriņu sugu ir par kādu nedēļu aizkavējušās - dažas agrākās vēl lido, bet citas kam būtu jau jālido vēl tā īsti nav manītas. Bet tas ir tikai normāli, ka gads no gada tomēr nedaudz atšķiras. Šajā ierakstā būs par dažām tām sugām, kuras vēl jūnijā ir...


Video ar melno stārķu mazuļu gredzenošanu (2)

2015. gada 12. jūnijā tika apgredzenoti melno stārķu Ozola un Zīles mazuļi, kuru ligzdu ir iespējams vērot ar tiešraides kameras palīdzību. Tā kā melno stārķu mazuļu gredzenošana notiek lejā pie ligzdas koka, tad viss process tika nofilmēts. Video ne tikai par melno stārķu mazuļu gredzenošanu, bet arī ornitologa Māra Strazda plašāks stāstījums par melnajiem stārķiem un jaunākajiem atklājumiem melno stārķu paaugstinātās mirstības pētījumos. Paldies Edgaram Dzenim par filmēšanu un montēšanu! Un paldies visiem aktīvajiem foruma dalībniekiem par pacietīgu sekošanu ligzdā notiekošajam un visa dokumentēšanu.Dabasdati.lv 
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts