Šobrīd aktīvie lietotāji: 293 Šodien ievadītie novērojumi: 139 Kopējais novērojumu skaits: 174224
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Mežirbe Bonasa bonasia
14-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Mežirbe Bonasa bonasia
17-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Mazais ērglis Aquila pomarina
17-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
28-Aug-2015, gunitak
28-Aug-2015, gunitak
Čūskoga Paris quadrifolia
28-Aug-2015, gunitak
Pļavas vilkmēle Succisa pratensis Moench
21-Aug-2015, dziedava
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
30-May-2015, Vladimirs S
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-May-2015, Vladimirs S
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
30-May-2015, Vladimirs S
Žubīte Fringilla coelebs
16-May-2015, Vladimirs S
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
16-May-2015, Vladimirs S
Zivju gārnis Ardea cinerea
16-May-2015, Vladimirs S
Zeltgalvītis Regulus regulus
16-May-2015, Vladimirs S
Zaļžubīte Chloris chloris
16-May-2015, Vladimirs S
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-May-2015, Vladimirs S
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
16-May-2015, Vladimirs S
Sloka Scolopax rusticola
16-May-2015, Vladimirs S
Sila strazds Turdus viscivorus
16-May-2015, Vladimirs S
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
16-May-2015, Vladimirs S
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-May-2015, Vladimirs S
Rubenis Tetrao tetrix
16-May-2015, Vladimirs S
Pļavu čipste Anthus pratensis
16-May-2015, Vladimirs S
Peļu klijāns Buteo buteo
16-May-2015, Vladimirs S
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
16-May-2015, Vladimirs S
Pelēkā vārna Corvus cornix
16-May-2015, Vladimirs S
Paceplītis Troglodytes troglodytes
16-May-2015, Vladimirs S
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
16-May-2015, Vladimirs S
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
16-May-2015, Vladimirs S
Niedru lija Circus aeruginosus
16-May-2015, Vladimirs S
Mērkaziņa Gallinago gallinago
16-May-2015, Vladimirs S
Meža zīlīte Periparus ater
16-May-2015, Vladimirs S
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-May-2015, Vladimirs S
Meža balodis Columba oenas
16-May-2015, Vladimirs S
Melnā dzilna Dryocopus martius
16-May-2015, Vladimirs S
Melnais meža strazds Turdus merula
16-May-2015, Vladimirs S
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-May-2015, Vladimirs S
Mājas čurkste Delichon urbicum
16-May-2015, Vladimirs S
Mājas balodis Columba livia domestica
16-May-2015, Vladimirs S
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-May-2015, Vladimirs S
Lielā zīlīte Parus major
16-May-2015, Vladimirs S
Lauku piekūns Falco tinnunculus
16-May-2015, Vladimirs S
Lauku cīrulis Alauda arvensis
16-May-2015, Vladimirs S
Lauku balodis Columba palumbus
16-May-2015, Vladimirs S
Ķīvīte Vanellus vanellus
16-May-2015, Vladimirs S
Ķivulis Carduelis spinus
16-May-2015, Vladimirs S
Krauķis Corvus frugilegus
16-May-2015, Vladimirs S
Krastu čurkste Riparia riparia
16-May-2015, Vladimirs S
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
16-May-2015, Vladimirs S
Dzērve Grus grus
16-May-2015, Vladimirs S
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-May-2015, Vladimirs S
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
16-May-2015, Vladimirs S
Dzeguze Cuculus canorus
16-May-2015, Vladimirs S
Dadzītis Carduelis carduelis
16-May-2015, Vladimirs S
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-May-2015, Vladimirs S
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
16-May-2015, Vladimirs S
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
16-May-2015, Vladimirs S
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
16-May-2015, Vladimirs S
Bezdelīga Hirundo rustica
16-May-2015, Vladimirs S
Baltā cielava Motacilla alba
16-May-2015, Vladimirs S
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-May-2015, Vladimirs S
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
16-May-2015, Vladimirs S
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-May-2015, Vladimirs S
Dzeguze Cuculus canorus
16-May-2015, Vladimirs S
Lielā zīlīte Parus major
16-May-2015, Vladimirs S
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
16-May-2015, Vladimirs S
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-May-2015, Vladimirs S
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
22-Apr-2015, Kurmata
Mājas zvirbulis Passer domesticus
22-Apr-2015, Kurmata
Mazais dzenis Dendrocopos minor
22-Apr-2015, Kurmata
Lauku zvirbulis Passer montanus
22-Apr-2015, Kurmata
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
22-Apr-2015, Kurmata
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Apr-2015, Kurmata
Pļavu čipste Anthus pratensis
6-Jun-2015, Kurmata
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
6-Jun-2015, Kurmata
Mājas balodis Columba livia domestica
6-Jun-2015, Kurmata
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
6-Jun-2015, Kurmata
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
12-May-2015, Kurmata
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
12-May-2015, Kurmata
Dadzītis Carduelis carduelis
12-May-2015, Kurmata
Lauku lija Circus cyaneus
17-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Kovārnis Corvus monedula
25-May-2015, Kurmata
15-Jul-2015, nekovārnis
25-Aug-2015, Mimi Serada
Vilkābeļu vērpējs Trichiura crataegi
26-Aug-2015, Mimi Serada
15-Aug-2015, Mimi Serada
28-Aug-2015, roosaluristaja
Vasaras jānītis Erigeron annuus
28-Aug-2015, roosaluristaja
25-Aug-2015, nekovārnis
Tinējs Acleris holmiana Acleris holmiana
15-Aug-2015, Mimi Serada
25-Aug-2015, nekovārnis
25-Aug-2015, nekovārnis
28-Aug-2015, MaijaR
25-Aug-2015, Mimi Serada
Kukaiņu piekūns Falco vespertinus
24-Aug-2015, IlzeP
Kukaiņu piekūns Falco vespertinus
20-Aug-2015, IlzeP
Brūnā smiltājvabole Serica brunnea
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
Tīklkode Yponomeuta plumbella Yponomeuta plumbella
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
Tinējs Acleris holmiana Acleris holmiana
11-Aug-2015, CerambyX
Tinējs Epinotia tenerana Epinotia tenerana
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
Tinējs Epiblema foenella Epiblema foenella
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
Parastā skudrulauva Myrmeleon formicarius
26-Aug-2015, Mimi Serada
Mazā vītolu pūcīte Brachylomia viminalis
11-Aug-2015, CerambyX
Svītrainais tūkstoškājis Ommatoiulus sabulosus
27-Aug-2015, Solweiga10
26-Aug-2015, Mimi Serada
27-Aug-2015, Solweiga10
Rudens zaigspāre Lestes sponsa
8-Aug-2015, Gaidis Grandāns
27-Aug-2015, Solweiga10
26-Aug-2015, Mimi Serada
Joslu klajumspāre Sympetrum pedemontanum
8-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Kārklu līkvēderis Eulithis testata
27-Aug-2015, Solweiga10
Nātru zeltpūcīte Diachrysia stenochrysis
26-Aug-2015, Mimi Serada
Izcilā krāšņpūcīte Autographa excelsa
25-Aug-2015, Mimi Serada
Parastā vīksnpūcīte Cosmia trapezina
25-Aug-2015, Mimi Serada
Ozolu zefīrs Favonius quercus
18-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Raibspārnu smiltājsisenis Oedipoda caerulescens
18-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Sūnupurvu dižspāre Aeshna subarctica
18-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Melnā klajumspāre Sympetrum danae
18-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Plankumainā spāre Libellula quadrimaculata
18-Aug-2015, Gaidis Grandāns
25-Aug-2015, Mimi Serada
Ezeru krāšņspāre Enallagma cyathigerum
18-Aug-2015, Gaidis Grandāns
11-Aug-2015, CerambyX
Skābeņu sprīžmetis Timandra comae
25-Aug-2015, Mimi Serada
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
18-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Niedru lija Circus aeruginosus
14-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Gaigala Bucephala clangula
14-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Lielā ezerspāre Orthetrum cancellatum
14-Aug-2015, Gaidis Grandāns
18-Aug-2015, Gaidis Grandāns
25-Aug-2015, Mimi Serada
Brūnā dižspāre Aeshna grandis
11-Aug-2015, CerambyX
Žubīte Fringilla coelebs
16-May-2015, Vladimirs S
Žagata Pica pica
16-May-2015, Vladimirs S
Zivju gārnis Ardea cinerea
16-May-2015, Vladimirs S
Zeltgalvītis Regulus regulus
16-May-2015, Vladimirs S
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-May-2015, Vladimirs S
Tītiņš Jynx torquilla
16-May-2015, Vladimirs S
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
16-May-2015, Vladimirs S
Sudrabkaija Larus argentatus
16-May-2015, Vladimirs S
Sila strazds Turdus viscivorus
16-May-2015, Vladimirs S
Sila cīrulis Lullula arborea
16-May-2015, Vladimirs S
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-May-2015, Vladimirs S
Pelēkais strazds Turdus pilaris
16-May-2015, Vladimirs S
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
16-May-2015, Vladimirs S
Melnais meža strazds Turdus merula
16-May-2015, Vladimirs S
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
16-May-2015, Vladimirs S
Mājas balodis Columba livia domestica
16-May-2015, Vladimirs S
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-May-2015, Vladimirs S
Lielā zīlīte Parus major
16-May-2015, Vladimirs S
Kovārnis Corvus monedula
16-May-2015, Vladimirs S
Koku čipste Anthus trivialis
16-May-2015, Vladimirs S
Kaņepītis Linaria cannabina
16-May-2015, Vladimirs S
Jūras zīriņš Sterna paradisaea
16-May-2015, Vladimirs S
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
16-May-2015, Vladimirs S
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
16-May-2015, Vladimirs S
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-May-2015, Vladimirs S
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
16-May-2015, Vladimirs S
Dadzītis Carduelis carduelis
16-May-2015, Vladimirs S
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-May-2015, Vladimirs S
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
16-May-2015, Vladimirs S
Bezdelīga Hirundo rustica
16-May-2015, Vladimirs S
Baltā cielava Motacilla alba
16-May-2015, Vladimirs S
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
16-May-2015, Vladimirs S
27-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-Aug-2015, Mimi Serada
11-Aug-2015, CerambyX
18-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Brūnā dižspāre Aeshna grandis
18-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Ziemasspāre Sympecma paedisca
18-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
15-May-2015, Vladimirs S
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-May-2015, Vladimirs S
Upes zīriņš Sterna hirundo
15-May-2015, Vladimirs S
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-May-2015, Vladimirs S
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-May-2015, Vladimirs S
Pelēkais strazds Turdus pilaris
15-May-2015, Vladimirs S
15-May-2015, Vladimirs S
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-May-2015, Vladimirs S
Melnais meža strazds Turdus merula
15-May-2015, Vladimirs S
Mājas strazds Sturnus vulgaris
15-May-2015, Vladimirs S
Lielā gaura Mergus merganser
15-May-2015, Vladimirs S
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-May-2015, Vladimirs S
Lauku balodis Columba palumbus
15-May-2015, Vladimirs S
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-May-2015, Vladimirs S
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-May-2015, Vladimirs S
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-May-2015, Vladimirs S
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-May-2015, Vladimirs S
Bezdelīga Hirundo rustica
15-May-2015, Vladimirs S
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-May-2015, Vladimirs S
27-Aug-2015, anitra
Lielā piepju kode Scardia boletella
11-Aug-2015, CerambyX
11-Aug-2015, CerambyX
Peļu klijāns Buteo buteo
11-Jun-2015, Vign
Niedru lija Circus aeruginosus
28-Jun-2015, Vign
Meža pūce Strix aluco
15-May-2015, Vign
Krauklis Corvus corax
27-May-2015, Vign
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
11-Jun-2015, Vign
Atraitnīšu raibenis Argynnis laodice
20-Aug-2015, nekovārnis
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
19-Aug-2015, nekovārnis
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
19-Aug-2015, nekovārnis
Žubīte Fringilla coelebs
22-May-2015, Vign
Žagata Pica pica
9-Apr-2015, Vign
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
14-May-2015, Vign
Zivju gārnis Ardea cinerea
5-Mar-2015, Vign
Zivju ērglis Pandion haliaetus
17-Jun-2015, Vign
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
2-Apr-2015, Vign
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
22-May-2015, Vign
Vālodze Oriolus oriolus
4-Jun-2015, Vign
Upes zīriņš Sterna hirundo
20-May-2015, Vign
Svīre Apus apus
5-Mar-2015, Vign
Sīlis Garrulus glandarius
2-Apr-2015, Vign
Peļu klijāns Buteo buteo
5-Mar-2015, Vign
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-May-2015, Vign
Pelēkā vārna Corvus cornix
6-May-2015, Vign
Pelēkā dzilna Picus canus
9-Apr-2015, Vign
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
22-May-2015, Vign
Niedru lija Circus aeruginosus
11-Jul-2015, Vign
Niedru lija Circus aeruginosus
29-Jul-2015, Vign
Melnais zīriņš Chlidonias niger
5-Mar-2015, Vign
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
10-Jun-2015, Vign
Brūnā čakste Lanius collurio
22-May-2015, Vign
Lauku balodis Columba palumbus
30-May-2015, Vign
Pēdējie komentāri
IlzeP 28.augusts, 16:48

Anitra, kas domāts ar "jaunajiem termiņiem"? No šogada taču drīkst pļaut BVZ jebkurā laikā, tikai vienreiz


kurmic 28.augusts, 12:34

tās ir Zilo kalnu laumiņas! :D


anitra 28.augusts, 11:41

Jā, mazliet lopu un savvaļas dzīvnieku sugu skaits apkārtnē pamatīgi vairojas!


nekovārnis 28.augusts, 11:37

Vajadzētu pa visiem samesties un iegādāties pāris aitas, ko pārvest no sētas uz sētu:)


anitra 28.augusts, 11:19

Mums BVZ aiz šķūnīša. šogad nopļāva pēc jaunajiem termiņiem - un tuksnesis! Agrāk tur tauriņi ņudzēja, šogad tukšums. Redzēs, kā būs nākamgad. Tagad vairāk pulcējas tur, kur pirma Jāņiem nopļāva 1x un nekad nepļautā sausā smilgu pļavā ar viršiem.


CerambyX 28.augusts, 11:07

Tā jau ir - zālāji tomēr tādas dinamiskas ekosistēmas, kas tomēr ir jākopj, ja ir vēlme uzturēt kaut kādā sev vēlamā stāvoklī. Ja absolūti neko nedara, tad mūsu platuma grādos pļavas parasti laika gaitā aizaug un pārvēršas par mežu (palieņu pļavas laikam varētu būt izņēmumi). Pie manas vasarnīcas ar kādreiz bija riktīgi forša pļava, kas uz jāņiem saziedēja dažnedažādās krāsās - tagad jau 10gadus neviens tur vairs neko nepļauj (pat nezinu kam tas zemes gabals pieder), uzaudzis baigais kūlas slānis, nāk krūmi no malām iekšā, sugu daudzveidība tīri vizuāli stipri samazinājusies, ziedošu augu maz... utt. Tā ka tauriņuvietas ir ir mazliet, bet tomēr jāpiekopj ;)


anitra 28.augusts, 10:55

Mēs, Julita, kūlu trimerējam daļu rudenī un otru daļu pavasarī. Tur slēpjas grauzēji, putniņiem ziemā ir sēkliņas, kukaiņi ziemo, Mums zeme liesa, dadži pāri galvai neaug :)


dziedava 28.augusts, 10:51

Pavisam nepļaut arī nevar. Mēs ar nepļaušanu aizlaidām bijušo dārzu par pilnīgu ciesu un gārsu paradīzi, tagad pļaujam un vērojam, ka pamazām sāk atgriezties arī citas sugas.


anitra 28.augusts, 10:34

Ainār, mūsu laime ir dzīve nacionālajos parkos, turklāt paši savu pagamu neesam slimīgi pļavuši reizi nedēļā, cirpuši nātres, krūmus, visur līduši ar savu izpratni par smukumu. Tāpēc arī tādas sugas. Mūsmāju kaimiņi savu daļu pļauj bieži un tur tauriņus un citus kukanīšus varu nemeklēt, tuksnesis :(


anitra 28.augusts, 10:31

Santa, es jau arī pārspīlēju, nereti gadās, ka nedēļu esmu Rīgā un izbraucienos pa LV un tad pat gribēdama nevaru apiet ap māju. bet, kad esmu Mazirbē, spīd saule un neārdās vējš, ap 12 pametu datoru un eju pūtināt acis pie tauriņiem. ja ir vairāk kā 5 sugas, pārņem nemiers un tad dodamnies kur tālāk tauriņot. Slīteres NP dabas daudzveidība ir izcila, nekad nebeigšu to apbrīnot!


sindi 28.augusts, 08:31

Uz ātro paskaitot, es šogad savējā pagalmā (Grobiņas nov.) esmu noķērusi ap 20 sugām. Bet tā īsti nav Anitras metode "apej katru dienu ap māju", vairāk jau pa brīvdienām tomēr :D :)


Klintslejas 28.augusts, 03:12

Pārdomājot par pagalma lietām...Man drusku žēl tā lielā susura, ko pirms pāris gadiem virtuvē iemaldījušos, nomedīja mans kaķis, arī ziemeļu sikspārņu augļkolonijā pēc vecā jumta nomaiņas vairs nav 50+ īpatņi, bet tikai kādi padsmit. Strautuspāri, atšķirībā no zaļajām upjuspārēm mājas priekšā esmu novērojis tikai vienreiz. Bet zaļo dzilnu, atšķirībā no visiem pārējiem Latvijas dzeņiem neesmu pie sevis manījis vispār. Lielā gaura un mežapūce piemājas būros šogad neligzdoja(arī tītiņš, atšķirībā no svīrēm). Arī zarainajai dižadatenei šī vasara nepatīk, pāris reizes aizgāju tos 50m līdz kritalai, kur tā auga pēdējos gadus, bet nekā :( .


CerambyX 28.augusts, 01:35

Rudens zaigspāre


CerambyX 28.augusts, 01:34

Tā kā parastā skudrulauva


CerambyX 28.augusts, 01:34

Tipula maxima nebūs, jo tai sugai spārniem melns zīmējums. Kāds cits garkājods.


Solweiga10 28.augusts, 01:16

Tie varētu būt krusta zirnekļa mazulīši! :)


anitra 28.augusts, 00:02

Sākām runāt, ka jātaisa visu reto sugu pagalma liste: sicista, lielais tritons, sila ķirzaka, ūdrs, spīdīgais praulgrauzis, viena reta mikrolieguma spāre. Un tad vēl jenotsuņi, lapsas, zalkši, vairāku sugu vardes, p. krupis, mežcūkas, stirnas, brieži, dažādu sugu peļveidīgie. Un jūs vēl brīnaties, kāpēc nepļaujam zāli? mēs jau neesam slepkavas!


CerambyX 27.augusts, 23:55

Nekas baigi diži labāks man nav, bet sliecos domāt ka sūnpurvu dižspāre (A.subarctica).


Solweiga10 27.augusts, 23:35

Pats kā "dāvana!" :)


CerambyX 27.augusts, 23:14

Divspārņi :) Ticamāk, ka trīsuļodi, bet tik pat labi kādi citi x-odi :)


anitra 27.augusts, 23:11

Help, kas tie par citplanētiešiem???


CerambyX 27.augusts, 22:09

Papuves raibenis


roosaluristaja 27.augusts, 21:55

Pēc teorijas mazajam cirslim pie astes pamata jābūt sašaurinājumam un astes garums ir ~70% no ķermeņa garuma. Te nekas tāds nav, tā ka šim jābūt Sorex araneus. Bet neesmu šo lopiņu eksperts. Varbūt dzīvē viss nav īsti pēc teorijas.


CerambyX 27.augusts, 21:43

Parastais silsamtenis


CerambyX 27.augusts, 21:42

"Nekāds dižais" pagalms būtu kā Anitra raksta - Rīgas centrā, kur virs 5 sugām jau būtu sasniegums :) Tā ka 27 sugas priekš nelielas platības tādā daudz maz apdzīvotā teritorijā (kā noprotu tad Engurē) ir pat ļoti ok. Lai virs 40 sugām dabūtu tad tiešām ir jādzīvo meža vidū ar pietiekami daudzveidīgiem biotopiem tuvīnā apkārtnē kā Anitrai, Gaidim u.c. :)


CerambyX 27.augusts, 21:36

Brūnais zeltainītis


CerambyX 27.augusts, 21:36

Ošu ordeņpūcīte


dziedava 27.augusts, 21:32

Nu tā, Anitra, man Engures pagalmā no 2011.g. uz ātru roku sanāca vien kādas 27 sugas; ja pieķer klāt jūrmalu tieši pie pagalma, nu tad līdz kādām 31 vien var aizvilkt, un tas ar pārsvarā uz 2011.g. rēķina (šogad ne tuvu tik daudz), tā ka izrādās, nekāds dižais pagalms man nav.


CerambyX 27.augusts, 21:09

Tādas dīvainas ir, bet acīmredzot tad tiešām arī ir nobružājušās - pats tauriņš jau ar tāds dzīves 'saburzīts' :) Jebkurā gadījumā - zilenīšiem ūsu vālītes var tik rūpīgi nepētīt, jo Lv sugu kontekstā to krāsa nevienam sugu pārim nav kā noteikšanas pazīme. Tā pa lielam tik Thmelicus pļavas resngalvīšiem tas būtiski. Zilenīšiem spārnu zīmējums 'pāri visam' :)


anitra 27.augusts, 20:45

Mani izbrīnīja bēšās vālītes taustekļu galos. vai tad tās arī uz vecumu maina krāsu?


CerambyX 27.augusts, 20:32

Specifičeskijs :) Bet laikam jau tomēr stipri padzīvojis parastais zilenītis - vīķu tomēr īsti nesanāk (citas sugas ne tik).


CerambyX 27.augusts, 19:42

Lielais atraitnīšu raibenis


CerambyX 27.augusts, 19:34

Tā kā kazrožu sfinga kāpurs


anitra 27.augusts, 19:23

Bučas, Marek! Ja nebūtu pieminējis atraitnīšu raibeni, es nebūtu attapusi, ka arī šo sugu nobildēju!


nekovārnis 27.augusts, 18:45

Mazliet uz ziemeļiem no tās vietas (1-2 km) manīju atraitnīšu raibeni. Gar to ceļu tie ganās, bet reti var pamanīt:(


anitra 27.augusts, 18:36

Es arī zefīru krustojumā redzēju vien lērumu admirāļu, parastos nātru raibeņus, acainos raibeņus un lielos meža raibeņus. un neviena zefīra. tas bija ap 16


CerambyX 27.augusts, 18:32

Rāceņu baltenis


nekovārnis 27.augusts, 18:28

Tie ir šodienas beidzamie km:) Nostaigāju no Ģipkas līdz Pilsupēm, tad caur saviem tauriņmežiem līdz Melnsilam. Smuka jau tā vieta, kur bērzu zefīru redzēji. Drusku par agru tur biju - ap 9. Neko darīt, bij jākustas, lai nenokavētu autobusu. Varbūt nākamreiz (nākamgad):)


anitra 27.augusts, 18:18

O, tu, Marek, jau pilnveido Rojas pagasta listi? :) es nupat no Purleju dambja, ko esmu nosaukusi par Mareka zelta bedri :)


anitra 27.augusts, 18:17

O, prieks lasīt par citu pagalmu daudzveidību! Rīgā ap māju varētu 100 gadus iet, bet vairāk par 10 sugām nesavāktu. bet ceru, ka nākamgad dzīvošu pie LU Botāniskā dārza un skats būs krāšņāks :)


Gaidis Grandāns 27.augusts, 18:04

Tikai šogad Druvienas pagasta "Aizupju" pagalmā' ir reģistrētas 43 tauriņu sugas, tajā skaitā arī sila brūnulis (vismaz pagaidām 2015. gadā vienīgais šīs sugas ziņojums DD). Kopējais reģistrēto tauriņu sugu skaits ir 46, tajā skaitā pērn Uģa sabildētie lielie vijolīšu purvraibeņi (šogad neparādījās, regulāri uzvaktēju).


CerambyX 27.augusts, 16:30

Man šķiet, ka dzeguzes 1cy/m


nekovārnis 27.augusts, 16:29

Anitrai pamatīga tauriņliste:) Man ap māju esošajā putnu atlanta 5211-14. kvadrātā savākti tikai 35. Un tie ir apm. 350 hektāri:)


roosaluristaja 27.augusts, 16:26

Igaunijā šogad arī izteikta invāzija. Daudzas iet veļos, nositoties pret stikla logiem. No Estbirdinga -"Läänemaal Puises 3340 musttihast (Parus ater) rändel. Ka mujal Eestis on täheldatud musttihase arvukat esinemist ja sadade isendite rännutee on lõppenud Tallinna kõrghoonete klaasidesse lennates."


Klintslejas 27.augusts, 16:17

Zinu vienu pagalmu, kur ir lidinājies gan apšu raibenis gan cīrulīšu un čemurziežu dižtauriņi, gan sausseržu raibenis, gan plūmju un gobu astainīši, gan ozolu un bērzu zefīri, gan abi zaigraibeņi, gan augļkoku un kārklu raibeņi ... :)


Edgars Smislovs 27.augusts, 15:41

Arī pie mums pie salu tilta lidoja gar daugavu apm. 5 putnu bariņš ar saucieniem.


CerambyX 27.augusts, 12:40

Mjā, šodien te pa Ķengaragu lidinās šķiet vairāki bariņi - lielākais vismaz 20-30 putni.


dziedava 27.augusts, 12:07

Hmm, platdaivu var būt arī tumši zaļa un es to esmu atradusi tikai uz kritalām ;) Galvenais jautājums ir par izmēru.


Mimi Serada 27.augusts, 12:06

Paldies par labojumu!


Edgars Smislovs 27.augusts, 12:02

Tā ir Purva tilbīte.


Ivars L. 27.augusts, 11:52

Šī ir tumši zaļa (varbūt bildē tik labi neredz), platdaivu - blāvi zaļa. Auga uz egles kritalas gravas vērī strautmalā. Platdaivu arī ir atrastas uz kritalām, pārsvarā slapjajos mežos (Pv, Nd, Ks, Kp), purvos, uz melnalkšņu un no skujukokiem galvenokārt uz priežu kritalām, tomēr uz kritalām reti, vairāk uz augsnes. Palikšu pie pirkstainās.:) Bet nu Tev taisnība, kopumā šīs abas var sajaukt.


EL 27.augusts, 11:47

Nē, balss ieraksta nav. Nebija aparāts pa rokai.


CerambyX 27.augusts, 10:44

Labs sasniegums :) Pieņemu, ka vairāk par 40 varētu būt Gaidim Aizupēs - tur tas pagalms arī stipri izcils no tauriņu viedokļa.


dziedava 27.augusts, 10:28

Vai nav drīzāk platdaivu rikardija Riccardia latifrons? Ja saliktu abas sugas blakus, pirkstainā būtu uz aci tievāka, šī tik tieva man neizskatās(?). Pirkstainā ir arī daudz retāka par visai biežo platdaivu.


anitra 27.augusts, 10:13

Gribu palepoties: no 2011.gada, kopš uzpasēju tauriņus, Mazirbes Siliņos esmu nobildējusi 39 sugas ar metodi: apeju katru dienu ap māju! Kuram vairāk? :)


CerambyX 27.augusts, 09:35

Par šo atkal teiktu - drīzāk brūndzeltenais pļavas r. Pilnīgi melni tie ūsu gali tomēr neizskatās :)


CerambyX 27.augusts, 09:33

Sarkanā klajumspāre


CerambyX 27.augusts, 09:33

Brūnais zeltainītis


CerambyX 27.augusts, 09:33

Sarkanā klajumspāre


CerambyX 27.augusts, 09:32

Ķīķis


CerambyX 27.augusts, 09:32

Tā kā melnūsainais pļavas resngalvītis


CerambyX 27.augusts, 09:32

Melnā klajumspāre


dziedava 27.augusts, 00:15

Paldies arī no manas puses! Santa man jautāja, nebij ne jausmas, ko atbildēt, bet ieinteresēja.


CerambyX 26.augusts, 23:33

Zirnekļu tēviņiem jau grūta dzīve - tie izmēros parasti ir krietni mazāki par mātītēm un, ja neizdodas kaut kādā veidā mātītēm pielabināties (ar maigiem glāstiem, 'pārdomātām' dāvanām utt.), tad pastāv drauds, ka mātītes tos ņem un vienkārši apēd :)


didzisj 26.augusts, 23:32

Paldies par komentāru!


CerambyX 26.augusts, 23:31

Koksngrauzis Aegomorphus (=Acanthoderes) clavipes - kādreiz skaitījās reta suga.


CerambyX 26.augusts, 23:30

Varētu būt griezējbites Osmia bicolor roku darbs - vismaz meklējot info internetā šo atzīmē kā vienu no plēvspārņu sugām, kas veido ligzdas tukšās gliemežu čaulās.


Mimi Serada 26.augusts, 23:24

Paldies!


Mimi Serada 26.augusts, 23:22

Paldies!


Solweiga10 26.augusts, 23:10

Paldies! ..izrādās tas ir ļoti interesants zirneklītis, kas mēdzot būt itin šarmants! -" Uzvedībā ļoti savdabīgs ir tēviņu paradums pasniegt mātītei "dāvanas" - rūpīgi tīmeklī ietītu barību: notvertu kukaini" ! (latvijasdaba.lv) :)


CerambyX 26.augusts, 23:05

Neesmu pārliecināts, ka būs šī suga - vēdera zīmējums tomēr atšķiras. Pagaidām pārliekam uz zirneklis sp.


CerambyX 26.augusts, 23:04

Melnai klajumspārei kājas pilnībā melnas (u.c. pazīmes) - šī drīzāk dzeltenā klajumspāre, jo pakaļspārnu pamatnē dzeltenīgs laukums


CerambyX 26.augusts, 23:02

Putcikāde Lepyronia coleoptrata


roosaluristaja 26.augusts, 22:48

lielais ķīris.


CerambyX 26.augusts, 22:38

Parastais perlamutra raibenis


CerambyX 26.augusts, 22:36

Lielais meža raibenis


CerambyX 26.augusts, 22:36

Dižzirneklis Pisaura mirabilis


Mimi Serada 26.augusts, 21:26

Nebēdājieties, Julita, šoreiz viņš izvēlējās mani, nākamreiz parādīsies Jums :) Lai veicas!


CerambyX 26.augusts, 21:19

Julita - gan jau kādreiz izdosies pamanīt, jo Tev jau tomēr tiešām daudz gar ozoliem sanāk dzīvoties :) Cik ar GG un ES Druvienā tagad paskatījām, tad kopumā kādu 30min laikā tauriņš (drīzāk jau tomēr bija viens pats tajā ozolā) veica varbūt tik kādus 10-15 izlidojumus starp zariem uz max 5 sekundēm pēc kā parasti nosēdās kādas lapas virspusē kur no apakšas to bieži vien vairs nevar pamanīt pat binoklī. Nav jau ar nemaz tik liels tas tauriņš - līdz ar to principā var viegli ar var palaist garām (3 acu pāri tādā ziņā izdevīga kombinācija). Ja ozolā vairāki tauriņi tad gan parasti viņu tur biežāk virpuļo. Tā ka kopumā šīs sugas pamanīšanā laikam galvenais pacietība, neatlaidība un veiksme :)


Mimi Serada 26.augusts, 21:07

Binokļa man arī nav :) Ozols gan nebija vecs, šķiet vispār vienīgais ozols kempinga teritorijā, tiesa, neliela attālumā pāri ceļam ozoli aug.


dziedava 26.augusts, 21:02

Šitie man nekad neredzētie papuves raibeņi un zefīri novedīs mani pilnīgā depresijā - nu kur es tik akla, ka visi redz, tikai es ne :DD


Mimi Serada 26.augusts, 20:59

Šis uz īsu mirkļi apsēdās man priekšā, kad bildēju citu tauriņu, tāpēc varēju ātri uzņemt pāris kadru. Vēlāk un arī nākamajā dienā pētīju to ozolu, bet vairs nekā...


dziedava 26.augusts, 20:58

Nez, nez, daudz dižozolu Ziemeļvidzemē pēdējā laikā skatīts un galotnēs lūkots, bet neviena zefīra :(. Binokļa gan man nav, bet nez vai tas izskaidrotu to, ka arī nekādus virpuļus neesmu manījusi.


CerambyX 26.augusts, 19:53

Parastā daiļspāre


CerambyX 26.augusts, 19:53

Priežu sfinga kāpurs


CerambyX 26.augusts, 19:53

Ceriņu sfinga kāpurs


forelljjanka 26.augusts, 19:41

Vēl viena tāda laba pazīme 1 cy putniem-kukaiņu galvas virsa ir gaiša,gaišāka kā bezdelīgu.Konkrētais gan nemaz nav jaunais putns,bikses un zemaste sarkanbrūna.Sarkana zemaste gan arī 2cy un vecākam kukaiņu piekūna T,bet tam vairs nav sejas maskas,galva praktiski vienā krāsā ar rumpi,nu un bikses ar nav sarkanbrūnas.;)


CerambyX 26.augusts, 19:03

Laikam jau viņi tiešām ir visur, kur ir vairāk pavecu ozolu (alejas, parki, viensētas utml.) - bet tik tiešām tā pētīšanai, kā forelljjanka minēja, labāk noder binoklis :) Ar neapbruņotu aci gan ar tīri labi manāmi starp zariem virpuļojot. Pēc pašreizējās manas pieredzes (4 novērojumi) labākais laiks ir siltu/karstu saulainu dienu pievakarē (plkst 17-19), kad tie laikam ir visaktīvākie. Raksta, ka karstu dienu agros rītos tie nolidojot zemāk, bet neko tādu pieredzējis vēl neesmu. Ja šie barotos uz ziediem, tad jau droši vien būtu vieglāk tos ieraudzīt, bet šiem tāds nelāgs paradums, ka ziedu nektāru tie nemīl.


anitra 26.augusts, 18:01

Ārprāc, cik satraucoši :( es tagad arī kā tāds Sivns pētu ozolu lapotnes.


CerambyX 26.augusts, 16:13

Jātnieciņš gan - tie brūnie pārsvarā pieder pie Ophion ģints.


CerambyX 26.augusts, 16:12

Nu ar foto jau viss skaidrāks par skaidru :) Vispār jau es iesaku (un esmu to rakstījis ne reizi vien) tomēr atstāt kādu komentāru piezīmēs par novērošanas apstākļiem utt. (nu kaut vai "labi apskatīts 1 minūti no 50m attāluma", vai "ir foto" vai citas lietas - jo smalkāk, jo labāk, bet ja nav laiks, tad jau der arī īsi un konkrēti), lai tad kad pēc 5-10-25-... gadiem kāds šo novērojumu skatīsies nebūtu šis novērojums 'jāatmet kā nederīgs', jo novērojuma autors nav vairs sadabūjams rokās un iespējams tāpat vairs par konkrētā novērojuma apstākļiem neko neatcerēsies. Tā es tagad, piemēram, kožu pirkstos par saviem DD pirmsākumos ziņotajiem novērojumiem - tie kas bez bildēm daudzi tukši un pliki par kuriem es sen vairs neko neatceros... Vārdu sakot - ja ir komentāri piezīmēs (vai bilde ideālā variantā), uzreiz atkrīt liela daļa jautājumu un problēmu, kas varētu rasties tuvākā vai tālākā nākotnē ;)


riksons 26.augusts, 14:59

Tagad pievienoju bildi , es vadījos pēc "bārdas " ko es saucu par "ūsām" , bet tam nav nozīmes .


patigunta 26.augusts, 14:33

Paldies! Domāju - čemurgrauzis :)), jau noskaidroju - Aromia moschata sēžot arī čemurziežos, vītoli tur 50m attālumā :))


vanemvakkuri 26.augusts, 12:47

Liels paldies!


CerambyX 26.augusts, 12:39

Zaļais vītolu koksngrauzis


Arnis2 26.augusts, 10:42

Paldies, mazliet skaidrāks palika. Jāgaida nākošā iespēja pielietot zināšanas praksē:)


CerambyX 26.augusts, 09:49

Lukstu čakstīte


CerambyX 26.augusts, 09:45

Labs uzskatāms attēls ir putni.lv Kukaiņu piekūna lapā - pašā apakšā :) Tur abu sugu 1cy blakus salikti. Galvenā uzmanība sejas 'maskas' un "bārdas svītras" formai (kukaiņu piekūnam tā mazāka, bārda svītra īsāka un spicāka - rezultātā veidojas tāds izteikts balts vaigs) un vēdera strīpojumam un fona krāsai (bezdelīgu piekūnam strīpojums blīvāks, treknāks un vēdera pamattonis vairāk brūns - kukaiņu piekūni reizēm pat tādi tīri balti izskatās). Sliktos gaismas apstākļos var pētīt spārnus garumu, jo bezdelīgu piekūnam tie ir garāki un šaurāki spārni (uz vadiem sēdošam putnam spārnu galiem vajadzētu būt garākiem par asti). Tādu īslaicīgi un ne pārāk labi redzētu 1cy piekūnu es ar laikam neņemtos droši noteikt un atstātu kā subbutueo/vespertinus. Ja daudz maz labi apskatīts, tad abas sugas parasti var samērā viegli un labi noteikt :)


CerambyX 26.augusts, 09:30

Ziedmuša Eristalis sp.


CerambyX 26.augusts, 09:29

Kāda no zālāju laupītājblaktīm (Nabidae)


enesija 26.augusts, 08:45

Pateicoties ārzemju kolēģiem, suga ir apstiprināta- Eresus sandaliatus. Iespējams, ka vistālāk uz austrumiem atrastais īpatnis.


Arnis2 26.augusts, 08:07

Vai ir kādas drošas pazīmes kā atšķirt kukaiņu no bezdelīgu. Man nesen Spilves pļavās bija viens piekūns , kas sēdēja bērza galotnē un šo mobingoja bezdelīgas, bet tā kā šis bija pretsaulē tad ievēroju tikai izteiktas svītriņas uz krūtīm un gaišu zemasti. Prom lidojot, metās strauji lejā un pazuda skatienam.


CerambyX 25.augusts, 22:26

Skābeņu sprīžmetis (Timandra comae)


nekovārnis 25.augusts, 22:13

Paldies!:)


CerambyX 25.augusts, 22:00

Kukaiņu piekūns/i:)


Solweiga10 25.augusts, 21:59

Paldies, par lieliskiem ieteikumiem! Dabasfoto tiešām ļoti labas kvalitātes bildes! ..Ir lietas, jas aizvien vairāk aizrauj, un šī nebeidzamā savas apkārtnes apzināšana pamazām kļūst jo aizraujošāka :) Paldies par atbalstu!


Rallus 25.augusts, 20:54

Ieliec bildi no Kolkas, paskatīsim


Rallus 25.augusts, 20:53

Vismaz tīri Vidzemei arī kāds, citādi tuvākais bija Doles sala, kas ar tā uz daugavas robežas


nekovārnis 25.augusts, 20:44

Šovakar virs sētas Kolkā lidinājās trīs gabali, bet vienbrīd saskaitīju 7. Ķēra spāres un turpat lidojumā arī tās tiesāja. Sabildēju, bet viss tikai tumši silueti. Vien iesēdās bērza galotnē, bet arī tur tik pēc galvas sāna varēja pateikt ka vai nu bezdelīgu vai kukaiņu:( Tā arī uzkāros un nolēmu neziņot un nelikt DD Pikaso bildes:) Par laimi Kolkas pusē diezgan putnotāju apgrozās.


Rallus 25.augusts, 20:37

Bezdelīgu piekūni an arī lidinās apārt, nav jau izslēgts.


Rallus 25.augusts, 20:36

Piekrītu par to papildu teikumu, šoreiz kolēģu bariņš, sarunas līdzās īsti neļāva, citādi gan.


CerambyX 25.augusts, 20:27

Labi apskatīts? Tagad jau kukaiņu piekūni pilnas malas - 1cy putnus šīm sugām reizēm nav nemaz tik viegli atšķirt. :)


CerambyX 25.augusts, 20:15

Ā, nu pietuvināts attēls cita lieta :) Jā, izkadrētos attēlus laikam man ar neļauj ielādēt no aplikācijas - tādos gadījumos laikam vērts kādu vienu teikumu piezīmēs uzreiz aplikācijā ierakstīt. No sērijas "suga labi apskatīta, oriģinālajā attēlā suga labi nosakāma" vai kā tamlīdzīgi - lai nav pārpratumu. Mūru samteņa gadījumā varbūt nav tik būtiski, bet ja varbūt gadās situācija, kad jāpievieno kāds ekstrēmāks retums (kāds putns, piemēram), tad operativitātei papildus pazīmes jau vienmēr noder :)


Rallus 25.augusts, 19:56

sanāk, ka agrākais zināmais rudens novērojums (no 1990) - līdz šim tikai augusta beigās pēc Agra Celmiņa apkopotās informācijas: http://ornitofaunistika.com/lvp/stelon.htm


Rallus 25.augusts, 19:46

Ierakstījāt balsi arī? ši būtu otrais ticamais ligzdošanas gadījums - pēc pirmā Papē: http://www.ornitofaunistika.com/lvp/acacab.htm


Rallus 25.augusts, 19:41

Apskatīts labi, zinoju ar viedtālruņa lietotni, tāpēc tik vispārīga bilde. Tā joprojām ņem tikai oriģinālas bildes. Ja izgriežu, iecentrēju - pārveidotas nevar augšuplādēt. Met nost. Ieziņoju uzreiz, lai precīzs punkts nofiksējas, tagad pieliku arī pietuvinājumu un papildināju piezīmes, pazīmes.


CerambyX 25.augusts, 17:49

Jāredz attēls tuvinājumā - vai tik nav parastais silsamtenis... :)


galochkin 25.augusts, 16:57

Да)) Причём, чем больше рыбка, тем больше у нее сотрясение мозга. :)


forelljjanka 25.augusts, 16:32

https://lv.wikipedia.org/wiki/Parastais_zalktis ;) Raksta ka ķer arī zivis un ne tikai,es gan esmu redzējis vienīgi rijot vardes.


Arnis2 25.augusts, 12:31

Kāds nevar pakomentēt, vai zivis ir ierasta barība zalkšiem? Kā viņi tās noķer. Daugavgrīvā no makšķerniekiem esmu dzirdējis vairākus stāstus par to, ka viņiem zalkši čiepjot zivis.


anitra 25.augusts, 11:59

Es lūkoju aplikācijas iPad, bet vēl neesmu pirkusi. nopirku Kolinsa putnu noteicēja aplikāciju, ļoti patīk un noder. pat griezi pievilināju ar balss ierakstu no tās


Divpēdis 25.augusts, 11:55

Agrim ir laba humora izjūta!;) jā, bet lielāko daļu informācijas tiešām tikai caur lasīšanu var dabūt. Ja nu parādās uzmācīga interese par dienas tauriņiem, tad es kā nespeciālists varu 1. vispirms ieteikt Sintijas lapu https://dabasfoto.wordpress.com/taurini/ : visu sugu nosaukumi latviski un latīniski, izcilas kvalitātes bildes. Tas būs apjausmai, kas mums te vispār ir sastopams, un sugas noteikšanai lielākajā daļā gadījumu 2. Tad tepat Jānis atkal atgādina par poļu lapu - http://www.lepidoptera.eu/ListCountry.php?country=LV ;) Varam jau izmantot iepriekš iegūtos latīniskos nosaukumus konkrētas sugas papētīšanai, un, manuprāt, pats svarīgākais - redzēt lidošanas laikus: ja jānosaka suga, varam atfiltrēt tos, kas patreiz ir olas/kāpura/kūniņas stadijā. 3. Nu, un man kā vecmodīgam cilvēkam ļoti patīk informācijas nesēji bez baterijām - diezgan padārgs prieks, bet lieliska izšķirtspēja grāmatā ar zīmētām bildēm, izplatības areāliem un vēl šādām tādām mazāk saprotamām lietām: http://www.amazon.co.uk/Collins-Butterfly-Guide-Complete-Butterflies/dp/0007242344. Iemarķēju tās sugas, kas ir pie mums, ierakstīju latviskos nosaukumus, un glabāju bagažniekā;) 4. Neaizmirsti, ka tepat Dabas Datos vienmēr ir izpalīdzīgi cilvēki, kas pielabos un pastāstīs, ja gadīsies kaut kas īpaši neskaidrs. Veiksmi!:)


dekants 25.augusts, 09:53

Labas bildes ar īsto momentu!


Divpēdis 25.augusts, 08:47

paskaties šeit, vai nav līdzīgs: https://dabasfoto.wordpress.com/taurini/zilenisi/brunais-zeltainitis/ man izskatās, ka ir;)


forelljjanka 25.augusts, 06:58

http://www.lepidoptera.eu/ListCountry.php?country=LV ;)


OKK 25.augusts, 05:36

Žurnālos "Una", "Ieva", "Santa" un "Privātā dzīve".


Solweiga10 25.augusts, 00:43

Paldies, un kur var tik ..niansētu interesantu informāciju iegūt..?


Solweiga10 25.augusts, 00:42

Paldies par labojumu! Sakiet, kur atrast tādu precīzāku aprakstu par atradumiem?.. Meklēju vairāk latvijasdaba.lv , bet tur īsti nav precīzi, kur nu vēl par niansēm ar ko kurš atšķiras..? Šeit dabasdatos ir sugu noteicēji tikai nelielai daļai..?


Solweiga10 25.augusts, 00:38

Paldies par labojumu!


Vladimirs S 24.augusts, 23:40

Судя по видео, размер не имеет значения, любая рыбка получит сотрясение мозга. :)


CerambyX 24.augusts, 21:57

Piecpunktu mārīte


CerambyX 24.augusts, 21:55

Kāda no smilšlapsenēm (Pompilidae) - pēc tām gaišākajām joslām uz vēdera varētu būt Pompilus cinereus


Melissa 24.augusts, 21:49

Paldies!


CerambyX 24.augusts, 21:47

Šis tāds svaigs - izskatās, kaut kāds otrās paaudzes miniatūrs eksemplārs :)


CerambyX 24.augusts, 21:44

Parastais purvraibenis


CerambyX 24.augusts, 21:41

Parastā klajumspāre


CerambyX 24.augusts, 21:40

Nepieaugusi vairogblakts - tā kā Troilus luridus


CerambyX 24.augusts, 21:39

Kāds no bambaliem Geotrupes sp., bet šādā rakursā neņemos sugu noteikt


CerambyX 24.augusts, 21:35

Kāda no tīklcikādēm Cixius sp.


CerambyX 24.augusts, 21:35

Kazrožu sfinga kāpurs


CerambyX 24.augusts, 21:34

Smirdīgā rožvabole


CerambyX 24.augusts, 21:34

Lielais meža raibenis


CerambyX 24.augusts, 21:33

Melnais priežu celmu koksngrauzis


forelljjanka 24.augusts, 19:01

Forši modeļi sapulcējušies,īpaši tie jaunie putni sākumā,mugurā vēl cāļa spalvas nav nomainījušās.:D Tie ,visticamāk,arī vietējie.Laiks Tev Edgar putni.lv ar bildēm padalīties!;)Ne tikai ar dumbrcāļiem...CelmiņAgra e-pasts turpat lapā atrodams!


forelljjanka 24.augusts, 18:51

Otrā bildē tak visi trīs ir dūņšņibīši.;)


Wiesturs 24.augusts, 14:01

Papildinot vēsturi, varu vēl teikt, ka šis ir jau otrais Branta naktssikspārnis no Druvienas. Pirmo es pats noķēru ar rokas ķeseli Druvienas centrā pie dīķa 1996. gadā, kad bijām tur ar Gunāru iebraukuši sikspārņu atlanta gaitās.


Wiesturs 24.augusts, 13:54

Gunārs vakar atbrauca Papē un padevās vairākuma viedoklim. Paliekam pie Branta naktssikspārņa.


Melissa 24.augusts, 13:52

Paldies!


Wiesturs 24.augusts, 13:49

Garkalnē, Anitra, Garkalnē :) Es ir garkalniets, nevis vangažnieks. Bet taisnība, manējais zefīrs nebija vienīgais. Ekkk, skatos visi vēl tauriņos plosās, bet man darbu dēļ sezona praktiski beidzās jau augusta sākumā. No ozolu zefīra jau domās esmu atvadījies, tikai neliela cerība septembrī varbūt vēl kādu mūru samteni izspiest, kas man vēl nav kā šķira :(


galochkin 24.augusts, 10:56

https://www.youtube.com/watch?v=M4ed2LTPlWQ


nekovārnis 24.augusts, 10:26

Anitra, Tevi gaida arī mazais meža resngalvītis, pļavās pie Kolkas lut. baznīcas un tai pretī esošās autostāvvietas:) Kādu mēnesi vēl gaidīs, bet labāk ātrāk, kamēr glīšs:)


nekovārnis 24.augusts, 10:23

Inga, es liktu vismaz 90% iespējamību, ka bērzu zefīrs atradīsies arī Rūjienas novadā un vismaz 75%, ka Lodes pagastā:) Un jā, veiksmi ozolu zefīru bildējot!:)


nekovārnis 24.augusts, 10:16

Man ar izskatās pēc diezgan pārliecinoša parastā purvraibeņa:)


Divpēdis 24.augusts, 08:33

Skaisti bērzu zefīri laikam aizpagājšgad bija Valkas ceļa malā, pie dzelzceļa pārbrauktuves Saules tuvumā. Un tie dzīvo arī normālā augstumā;) Man liekas, ka šogad bez Viestura vēl Aināram Klintslejās viens ir bijis


Divpēdis 24.augusts, 08:28

Nu tikai tā mēs viņus ķeram;)


forelljjanka 24.augusts, 06:59

Inga,ja nav fotoaparāta ar lielu optisko palielinājumu,lielisks palīgs ir binoklis.Vismaz apskatīt!;) Domāju ir tie saldumiņi visur un nav nemaz tik reti,vienkārši,nostrādā ieradums!!!:D Vairums tauriņu jau nav jāmeklē 3-5 stāvu mājas augstumā.;)Kaut kur atceros,retu ķērpi atrod tieši putnu vērotāji,jo tas ar aug augstu kokos.Ja vairāk kā 90 % Tevi interesējošās sugas mājo uz zemes vai lidinās 1-2 m augstumā,pārslēgties uz ko citu-grūti.;)


roosaluristaja 24.augusts, 06:17

Bija grūtības pievienot? Sarakstā vajag atrast - raudenes - parastā raudene un viss notiek.


anitra 24.augusts, 00:00

Palielināju karti un pamanīju, ka zefīrs iepunktējies mežā. Nē, Marek, viņš bija ceļmalā pie krustojuma, kādi 20 m Vīdales virzienā.


anitra 23.augusts, 23:56

Es pat neieidomājos, ka tas tauriņš varētu būt no zilenīšu sīkulīšu saimes! Likās - kāds rūsgans samtenis. šogad laikam tikai Viesturs Vintulis bērzu zefīru bez fočuka redzēja Vangažos. tiešām, priecīgs notikums šodien, kad likās - tauriņu vairs nav, rudens klāt...


Melissa 23.augusts, 21:53

Cerība,ka varētu atrast ir niecīga,bet sapņot jau var.Aizvakar greizu kaklu dabūju vairākas stundas spītīgi cilpojot apkārt ozolam,lai noķertu 2 tauriņus.Izskatījās nedaudz lielāki un gaišāki kā ozolu zefīrs.Beigās padevos,bet jau rīt atgriezīšos apņēmības pilna noskaidrot,kas tie ir.Gan jau turpat vien tusē.


nekovārnis 23.augusts, 21:34

Pēc DD izskatā, ka bērzu zefīrs izplatīts diezgan vienmērīgi pa visu Latviju. Ir vērts pameklēt arī Ziemeļvidzemē:)


Melissa 23.augusts, 20:04

Diez vai šie zefīri ir arī mūsu,Ziemeļvidzemes krūmājos?


anitra 23.augusts, 19:44

Nenormāli putekļi! citos krustojumos mudžēja krūkļu balteņi, admirāļi, kāds dadžu raibenis un 1 jāņogu raibenis.


nekovārnis 23.augusts, 18:20

O, labs! Apsveicu!:) Būs vien jānokājo pāris garāki gabali kamēr vasara:)


anitra 23.augusts, 17:16

Marek! Skat, kas mums! novadam šogad arī bērzu zefīrs! Bija vērts ēst zefīŗus :)


MaijaR 23.augusts, 16:45

Tātad Branta naktssikspārnis ir galīgais variants, ja?


nekovārnis 23.augusts, 14:22

Zeltgalvīšu zeltainītis:)


Melissa 23.augusts, 11:38

Izskatās pēc dārza joslpūcītes.


dekants 22.augusts, 21:39

Nu lab, jau pateica priekšā :)


dekants 22.augusts, 21:38

Jūras šņibītis noteikti ne. Tam arī vēl ir par agru. Ir labs šņibīšu noteicējs, kurā gaišais putns labi redzams un var mēģināt noteikt: http://www.dabasdati.lv/site//pub/1/2/134/1355174325.pdf


roosaluristaja 22.augusts, 21:33

Pirmajās divās bildēs ir gugatņi, pārējās lielais šņibītis.


Vladimirs S 22.augusts, 20:13

Aigar! Paskaties foto jau nosūtīju JPG! p.s.Edgara nav - šodien esmu galvenais es! :)


riksons 22.augusts, 19:26

Lieku likmi uz 207 ! :)


Aigars 22.augusts, 18:59

Tuvākā ligzda ir Labajā purvā - tur šogad bija trīs mazuļi, bet visus apgredzenoju ar gredzeniem, kas sākas ar H! Edgar, vai vari lūdzu atsūtīt bilžu oriģinālus uz manu e-pastu - a.kalvans@lvm.lv. Mēģināšu saprast, kas tas par gredzenu!


nekovārnis 22.augusts, 18:58

Visādi sīči šogad redzēti, bet nu šis vispār bija miniatūra. Pēc izmēra kā parastais zeltainītis, kurus redzēju visas dienas garumā. Turpat 10 cm attālumā ganījās pāris padiluši pļavas resngalvīši - tikai mazliet mazāki par šo:)


nekovārnis 22.augusts, 18:42

Paldies!:)


CerambyX 22.augusts, 16:55

Kāda no vālīšlapsenēm Cimbex sp. - šādā krāsojumā nav manītas.. Varbūt kādas sugas krāsu forma? Nez.


Wiesturs 22.augusts, 16:18

Pēdējā versija, pie kuras tikko vienprātīgi nonācām kopā ar Ilzi Brilu, bija Branta naktssikspārnis. Par to, ka Myotis, arī Ilzei uzreiz nebija nekādu šaubu, un diezgan ātri vienojāmies arī par sugu. Maziņš, tumšu ādu, garām ausīm, spicu auss radziņu, un ar ziemeļu sikspārnim mazliet līdzīgu zeltainu muguru, kāda brantiem reizēm ir. Otrajā bildē tagad labi redzams, ka pēdas arī maziņas, kas izslēdz ūdeņu/dīķu naktssikspārņus, turklāt var saprast, ka nav epiblēmas, kam šādā leņķī un ar nostieptu astes daļas lidplēvi ne-myošiem būtu jābūt redzamai. Vēders "myotiski" gaišpelēkā krāsā, ziemeļu sikspārnim būtu tumšāks un ar dzeltenīgu nokrāsu.


zemesbite 22.augusts, 16:16

Jā, tiešām savā skurstenī pēdējos gados atrodu marmora rožvaboles. Skursteņa apakšā ir skārda durtiņas, tāpēc attiecīgajā periodā pa laikam paskatos, vai kāda nav iekritusi, bet viņas arī pašas dod ziņu - skrāpējoties pie durtiņām. Visas reizē gan neparādās, bet parasti ir vismaz sešas.:) Šogad domāju, ka vairs nebūs, sāka parādīties salīdzinoši vēlu.


Wiesturs 22.augusts, 16:05

Mjā, pēc pārējām bildēm es arī tagad kasu pakausi. Eptesicus tomēr, manuprāt, tas nav, auss radziņš galīgi neatbilst. Kaut kāds Myotis, bet arī priekš dīķnieka bildēs, kur ir samērs ar pirkstiem, izskatās par mazu, jo dīķnieks arī ir pamatīgs ķieģelis. Bet nu rīt Papē rīkosim konsīliju :)


gunarsp 22.augusts, 14:00

Es vēl kasu galvu. Rīt Papē padiskutēšu ar kolēģiem. Tur kur pirkstos, izskatās, ka ne pārāk liels, kas neatbilst Eptesicus serotinus. Serotīnis ir riktīgs makans, lielāks par rūsgano vakarsikspārni un parasti izteikti negants. Tādi vismaz bija tie nedaudzie ar kuriem bijusi darīšana. Gunārs


CerambyX 22.augusts, 10:39

Brūnais zeltainītis


CerambyX 22.augusts, 10:39

Pirmajā attēlā gan 'iešmaucis' kāds cits sisenis - ne raibspārnu smiltājsisenis


dziedava 22.augusts, 10:29

Izskatās kāda no Stemonitis sp. gļotsēnēm, būtu jāizaug garām trubiņām, kas sporu stadijā kļūtu brūnas. Sk., piem., šeit: http://www.myxomycetes.wolf-5.cyberdusk.pl/index.php?wyb=gal&rodzaj=Stemonitis&gat=2


dziedava 22.augusts, 10:26

parastais ragansviests Fuligo septica


dziedava 22.augusts, 07:35

Oranžā mauraga Hieracium aurantiacum - Latvijā ļoti rets augs


MaijaR 21.augusts, 23:17

Es ļoti ceru, ka nometnē tajā informācijas gūzmā neesmu sajaukusi, bet man šķiet, ka Gaidis teica, ka tas esot ziemeļu sikspārnis. Diemžēl pārējās fotogrāfijas tiešām ir pārāk sliktas kvalitātes, lai pievienotu.


CerambyX 21.augusts, 23:15

Mana bilde šim sikspārnim (ja pareizi atminos, tad vajadzētu būt tam pašam eksemplāram - neesmu gan par 100% drošs) - http://ej.uz/sikspaarnis


Divpēdis 21.augusts, 23:02

nu labi, ja Tu tā saki... Paldies;)


Melissa 21.augusts, 22:47

Paldies!Redz kā!Tikko lasīju par šo.Pieskāros ar pirkstgalu un tik tiešām izslējās draudīgs.


Melissa 21.augusts, 22:39

Paldies!


CerambyX 21.augusts, 22:38

Brūnais zeltainītis


CerambyX 21.augusts, 22:38

Skujkoku sarkanais koksngrauzis


CerambyX 21.augusts, 22:36

Tieši tā - parastais zilenītis.


CerambyX 21.augusts, 22:31

Kazrožu sfinga kāpurs


CerambyX 21.augusts, 22:29

Pelēkās dakšastes kāpurs


CerambyX 21.augusts, 22:21

Parastais zilenītis - mātīte


CerambyX 21.augusts, 22:16

Lielais meža resngalvītis


CerambyX 21.augusts, 22:15

Brūnā dižspāre


CerambyX 21.augusts, 21:56

Varētu būt vārpatu pūcīte

Ornitoloģiskā vasara izskaņā

Līdz ar putnu ligzdošanas sezonas beigām un pirmo lielas daļas gājputnu došanos uz siltajām zemēm var uzskatīt, ka ornitoloģiskā vasara ir beigusies un sākusies aktīva rudens migrācija. Par vienu no tipiskākajiem vasaras “vēstnešiem” uzskatāma svīre, kuru pēdējie bariņi manīti augusta vidū. Par vasaras sākumu daudzi ornitologi uzskata brīdi, kad atgriežas svīres. Pirmās svīres šogad manītas 9. maijā (Edgara Smislova novērojums), bet lielākā skaitā jau Latvijā bijušas 10. maijā (saskaņā ar novērojumiem portālā Dabasdati.lv). Savukārt pēdējo svīru bariņi manīti ap 14. augustu. Par to liecina gan portālā Dabasdati.lv atrodamā informācija, gan diskusija sociālajā tīklā Twitter, kur ar savu pieredzi dalījās Agnis Bušs,...


Jūras ērgļu ligzdas kameru apklusina zibens spēriens (1)

Jūras ērgļu ligzdošanas sezonai vasaras nogalē beidzoties, kameras sistēmu arvien biežāk vajā tehniskas ķibeles. Augusta sākumā veicām būtisku uzlabojumu - nomainījām datu pārraides ierīci, kas ļāva novērst biežos pārrāvumus, tomēr ilgi priecāties par rezultātiem nevarējām – divas dienas vēlāk negaisa laikā sistēma apklusa, un attālināti to pamodināt vairs nebija iespējams. 16. augustā ligzdu apmeklējām kopīgi ar mūsu kameru sistēmu speciālistu Jāni Rudzīti, lai noskaidrotu signāla pazušanas iemeslus. Mūsu aizdomas apstiprinājās - pārliecinājāmies par to, ka pie vainas ir zibens spēriens. Rūpīgākie šīs kameras vērotāji būs pamanījuši to, ka vienu no fonā redzamajiem netālajiem ozoliem par sēdkoku regulāri izmantoja pieaugušie putni –...


Kā klājas dižajiem kadiķiem un kadiķājiem? (4)

Pavasarī Dabasdati.lv bija publicēts aicinājums iesūtīt dižo kadiķu un skaistu kadiķu noru datus un fotogrāfijas attiecīgu fotokolekciju veidošanai. Aicinājums joprojām spēkā (un tam nav termiņa ierobežojuma), bet par dažiem jau iegūtajiem rezultātiem - zemāk rakstā. Akcijas sākumā aprīlī dižo kadiķu fotokolekcijā bija 29 kadiķi un 11 kadiķāji, bet šobrīd, augustā sākumā, to skaits ir jau, attiecīgi, 63 (6 beigti) un 15. Fotokolekcijas skatāmas: http://dziedava.lv/kadiki/, http://dziedava.lv/kadikaji/. Visaktīvāk aicinājumam atsaucās paši Dabas retumu krātuves aktīvisti, šogad īpaši pievērošoties jau zināmo kadiķu apsekošanai, kā arī iesniedzot arī seno laiku kadiķu fotogrāfijas, taču tika saņemti vairāki ziņojumi arī no citiem, iegūstot ziņas gan par agrāk Dabas retumu...


Aicinām ziņot par viršu ziedēšanu visā Latvijā (4)

Drīz ziedēs virši… Seni tautas novērojumi vēsta – ja zied virši, tad tie jau ir “goda vārti” vasarai un nozīmē tās aiziešanu. Lai arī par īsto viršu mēnesi mēdz dēvēt tikai septembri (dažkārt arī augustu), bet skaidrs ir tas, ka virši nereti ziedēšanu uzsāk pat jūlijā, kad nu vēl nekādi negribam atzīt rudens tuvumu. Sila virsis. Foto: V.Baroniņa. Kurš gan nepazīst virsi! Oficiālajā vārdā – sila virsis, zinātniskajā vārdā Calluna vulgaris – ir neliela auguma (20-60 cm) ēriku dzimtas sīkkrūms ar koksnainu, zarainu stumbru un sīkām, mūžzaļām lapiņām. Violetie ziedi izkārtoti zaru galos blīvos ķekaros. Rūpīgāk ieskatoties sīkajā, zvanveidīgajā ziedā,...


Putnu fotografēšanas sacensības „Putnu EkoFoto 2015” (1)

Pirmo reizi Latvijā ar Cemex iespēju fonda atbalstu notiks putnu vērošanas un fotografēšanas sacensības Saldus apkārtnē! Aicinām šā gada 15. augustā visus, kam patīk vērot putnus vai vienkārši pavadīt laiku dabā! Dalībnieku galvenais uzdevums būs nofotografēt un atpazīt pēc iespējas vairāk dažādu Latvijas dabā mītošu putnu sugu, pārvietojoties tikai ar kājām vai velosipēdu. Attēla kvalitātei nebūs noteicošs raksturs – galvenais, lai bildē var pateikt, kādas sugas putns tas ir, tādēļ nav nepieciešama dārga foto tehnika un piedalīties var ar jebkuru digitālo fotoaparātu. Sacensībās dalībnieki tiks vērtēti četrās grupās: meistaru, iesācēju, jauniešu, bērnu grupa. Pateicoties Cemex iespēju fonda atbalstam, dalība sacensībās visiem ir...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts