Šobrīd aktīvie lietotāji: 283 Šodien ievadītie novērojumi: 224 Kopējais novērojumu skaits: 168412
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Lielais ķīris Larus ridibundus
3-Aug-2015, putnologs
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
3-Aug-2015, putnologs
3-Aug-2015, putnologs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
3-Aug-2015, putnologs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
3-Aug-2015, putnologs
Melnais zīriņš Chlidonias niger
3-Aug-2015, putnologs
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
3-Aug-2015, anitra
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
3-Aug-2015, anitra
Melnais zīriņš Chlidonias niger
3-Aug-2015, putnologs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
3-Aug-2015, putnologs
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
3-Aug-2015, anitra
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
3-Aug-2015, anitra
Raibenis sp. Nymphalidae sp.
3-Aug-2015, anitra
Zileņu zilenītis Plebeius (Vacciniina) optilete
3-Aug-2015, anitra
3-Aug-2015, anitra
1-Aug-2015, Ivars L.
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
3-Aug-2015, anitra
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
3-Aug-2015, putnologs
Raibenis sp. Nymphalidae sp.
3-Aug-2015, anitra
Parastais silsamtenis Hipparchia semele
3-Aug-2015, anitra
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
3-Aug-2015, putnologs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
3-Aug-2015, putnologs
3-Aug-2015, anitra
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-Aug-2015, putnologs
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-Aug-2015, putnologs
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-Aug-2015, putnologs
Kāļu baltenis Pieris napi
2-Aug-2015, dziedava
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
2-Aug-2015, dziedava
3-Aug-2015, Ruksane
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
2-Aug-2015, dziedava
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-Aug-2015, forelljjanka
Sila cīrulis Lullula arborea
3-Aug-2015, forelljjanka
Mizložņa Certhia familiaris
3-Aug-2015, forelljjanka
Mazais ērglis Aquila pomarina
3-Aug-2015, forelljjanka
Ķīķis Pernis apivorus
3-Aug-2015, forelljjanka
Ķivulis Carduelis spinus
3-Aug-2015, forelljjanka
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
2-Aug-2015, dziedava
Žagata Pica pica
30-Jul-2015, meža_meita
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Jul-2015, meža_meita
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Jul-2015, meža_meita
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Jul-2015, meža_meita
Vālodze Oriolus oriolus
30-Jul-2015, meža_meita
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
30-Jul-2015, meža_meita
Sīlis Garrulus glandarius
30-Jul-2015, meža_meita
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Jul-2015, meža_meita
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Jul-2015, meža_meita
Pelēkais strazds Turdus pilaris
30-Jul-2015, meža_meita
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
30-Jul-2015, meža_meita
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Jul-2015, meža_meita
Lielā zīlīte Parus major
30-Jul-2015, meža_meita
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Jul-2015, meža_meita
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Jul-2015, meža_meita
Lauku balodis Columba palumbus
30-Jul-2015, meža_meita
Krauklis Corvus corax
30-Jul-2015, meža_meita
Grieze Crex crex
30-Jul-2015, meža_meita
Dzērve Grus grus
30-Jul-2015, meža_meita
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Jul-2015, meža_meita
Brūnā čakste Lanius collurio
30-Jul-2015, meža_meita
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2015, meža_meita
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jul-2015, meža_meita
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2015, meža_meita
3-Aug-2015, putnologs
Niedru lija Circus aeruginosus
3-Aug-2015, putnologs
Žubīte Fringilla coelebs
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Zivju gārnis Ardea cinerea
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Zaļžubīte Chloris chloris
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Vītītis Phylloscopus trochilus
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Sīlis Garrulus glandarius
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Peļkājīte Prunella modularis
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-May-2015, Gaidis Grandāns
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Niedru lija Circus aeruginosus
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Melnais zīriņš Chlidonias niger
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Melnais meža strazds Turdus merula
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Mājas čurkste Delichon urbicum
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Lielais dumpis Botaurus stellaris
21-May-2015, Gaidis Grandāns
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Ķīvīte Vanellus vanellus
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Koku čipste Anthus trivialis
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Gaigala Bucephala clangula
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Dzeguze Cuculus canorus
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Dadzītis Carduelis carduelis
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Baltā cielava Motacilla alba
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Baltais stārķis Ciconia ciconia
21-May-2015, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-Aug-2015, putnologs
3-Aug-2015, putnologs
Čemuru palēks Chimaphila umbellata
2-Aug-2015, dziedava
2-Aug-2015, dziedava
Peļu klijāns Buteo buteo
3-Aug-2015, Ruksane
Rāceņu baltenis Pieris rapae
3-Aug-2015, Rallus
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
2-Aug-2015, dziedava
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
3-Aug-2015, Rallus
Vīķu zilenītis Agrodiaetus amandus
2-Aug-2015, dziedava
2-Aug-2015, dziedava
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
2-Aug-2015, dziedava
Bērzu zefīrs Thecla betulae
3-Aug-2015, Klintslejas
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
3-Aug-2015, Klintslejas
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
2-Aug-2015, dziedava
3-Aug-2015, Ivars L.
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
2-Aug-2015, dziedava
Melnais stārķis Ciconia nigra
2-Aug-2015, joonc
3-Aug-2015, Ivars L.
2-Aug-2015, dziedava
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
2-Aug-2015, dziedava
3-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Atraitnīšu raibenis Argynnis laodice
3-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
3-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
3-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Brūnais lācītis Arctia caja
3-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Ošu ķērpjlācītis Eilema griseola
3-Aug-2015, Gaidis Grandāns
3-Aug-2015, Gaidis Grandāns
3-Aug-2015, Gaidis Grandāns
Rudā lapsa Vulpes vulpes
31-Jul-2015, aralezi
Rāceņu baltenis Pieris rapae
2-Aug-2015, dziedava
2-Aug-2015, dziedava
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
2-Aug-2015, dziedava
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
2-Aug-2015, dziedava
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
2-Aug-2015, dziedava
Blāvā briežvabole Dorcus parallelopipedus
15-Jul-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
3-Aug-2015, jolantan
Raibspārnu smiltājsisenis Oedipoda caerulescens
2-Aug-2015, Rallus
Parastā liepa Tilia cordata
29-Jul-2015, jolantan
Parastā liepa Tilia cordata
27-Jul-2015, jolantan
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Kameņvabole Trichius fasciatus
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Sausseržu raibspārnis Zygaena lonicerae
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
2-Aug-2015, Rallus
Rāceņu baltenis Pieris rapae
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Apaļlapu pulkstenīte Campanula rotundifolia
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Melnā klija Milvus migrans
2-Aug-2015, žubīte
Vīķu zilenītis Agrodiaetus amandus
2-Aug-2015, Rallus
Parastā priede Pinus sylvestris
2-Aug-2015, Rallus
Garkātu ģipsene Gypsophila fastigiata
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Kaņepītis Linaria cannabina
3-Aug-2015, megere
Peļu klijāns Buteo buteo
3-Aug-2015, megere
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
2-Aug-2015, Rallus
3-Aug-2015, megere
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
2-Aug-2015, Gaidis Grandāns
2-Aug-2015, Rallus
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
2-Aug-2015, Rallus
Brūnā dižspāre Aeshna grandis
3-Aug-2015, Gaidis Grandāns
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Sila virsis Calluna vulgaris
2-Aug-2015, Rallus
Rudens zaigspāre Lestes sponsa
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Vīķu zilenītis Agrodiaetus amandus
2-Aug-2015, Jalmars
2-Aug-2015, Jalmars
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
2-Aug-2015, Jalmars
Kāļu baltenis Pieris napi
2-Aug-2015, Jalmars
2-Aug-2015, Jalmars
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
2-Aug-2015, Jalmars
Blakts sp. Heteroptera sp.
2-Aug-2015, Jalmars
Gobu astainītis Satyrium w-album
2-Aug-2015, Jalmars
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
2-Aug-2015, Jalmars
2-Aug-2015, Jalmars
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
2-Aug-2015, forelljjanka
Niedru lija Circus aeruginosus
2-Aug-2015, forelljjanka
Meža pīle Anas platyrhynchos
2-Aug-2015, forelljjanka
Laucis Fulica atra
2-Aug-2015, forelljjanka
Baltais stārķis Ciconia ciconia
2-Aug-2015, forelljjanka
Gobu astainītis Satyrium w-album
2-Aug-2015, Jalmars
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
2-Aug-2015, Jalmars
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
2-Aug-2015, Jalmars
Sila virsis Calluna vulgaris
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Jalmars
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
2-Aug-2015, Jalmars
2-Aug-2015, Jalmars
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
2-Aug-2015, Jalmars
Čemuru palēks Chimaphila umbellata
2-Aug-2015, Jalmars
Kazrožu sfings Deilephila elpenor
1-Aug-2015, Jalmars
1-Aug-2015, Jalmars
1-Aug-2015, Jalmars
1-Aug-2015, Jalmars
Pupuķis Upupa epops
1-Aug-2015, mazais_ezis
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
1-Aug-2015, Jalmars
1-Aug-2015, Jalmars
1-Aug-2015, Jalmars
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
1-Aug-2015, Jalmars
24-Jul-2015, Jalmars
Pieneņu lapsprīžmetis Camptogramma bilineata
24-Jul-2015, Jalmars
21-Jul-2015, Jalmars
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
2-Aug-2015, Rallus
Dadžu raibenis Vanessa cardui
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Kāļu baltenis Pieris napi
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Tumšā koksnes skudra Camponotus herculeanus
2-Aug-2015, Rallus
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Kāļu baltenis Pieris napi
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
2-Aug-2015, gunitak
2-Aug-2015, gunitak
Dzērve Grus grus
2-Aug-2015, gunitak
2-Aug-2015, Rallus
Sūnupurvu dižspāre Aeshna subarctica
2-Aug-2015, Rallus
Dzērve Grus grus
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Pļavas ķirzaka Lacerta vivipara
2-Aug-2015, Rallus
Rubenis Tetrao tetrix
2-Aug-2015, Rallus
Koku čipste Anthus trivialis
2-Aug-2015, Rallus
Zileņu sprīžmetis Arichanna melanaria
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
2-Aug-2015, Rallus
24-Jul-2015, sandis
Meža pīle Anas platyrhynchos
24-Jul-2015, sandis
Koku čipste Anthus trivialis
24-Jul-2015, sandis
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
24-Jul-2015, sandis
Brūnā čakste Lanius collurio
24-Jul-2015, sandis
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
2-Aug-2015, Rallus
Kāļu baltenis Pieris napi
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
24-Jul-2015, sandis
Svīre Apus apus
24-Jul-2015, sandis
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
24-Jul-2015, sandis
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Jul-2015, sandis
Lielā zīlīte Parus major
24-Jul-2015, sandis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
24-Jul-2015, sandis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
24-Jul-2015, sandis
Ģirlicis Serinus serinus
24-Jul-2015, sandis
Lauku zvirbulis Passer montanus
24-Jul-2015, sandis
Sila virsis Calluna vulgaris
2-Aug-2015, sindi
Trulītis Calidris minuta
24-Jul-2015, sandis
Lielais šņibītis Calidris canutus
24-Jul-2015, sandis
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
2-Aug-2015, sindi
Parastais šņibītis Calidris alpina
24-Jul-2015, sandis
Vālodze Oriolus oriolus
24-Jul-2015, sandis
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
24-Jul-2015, sandis
Peļu klijāns Buteo buteo
2-Aug-2015, sindi
Lielā gaura Mergus merganser
2-Aug-2015, Aivars1314
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, sindi
2-Aug-2015, sindi
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
2-Aug-2015, Fuatra
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
2-Aug-2015, Fuatra
Lielā gaura Mergus merganser
2-Aug-2015, Aivars1314
Parastā pūkpīle Somateria mollissima
2-Aug-2015, Fuatra
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
2-Aug-2015, sindi
Lielā gaura Mergus merganser
2-Aug-2015, Aivars1314
Melngalvas zoss Branta bernicla bernicla
1-Aug-2015, Fuatra
Parastais šņibītis Calidris alpina
2-Aug-2015, Aivars1314
Akmeņtārtiņš Arenaria interpres
2-Aug-2015, Aivars1314
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
2-Aug-2015, Edgars Smislovs
Gaišais šņibītis Calidris alba
2-Aug-2015, Aivars1314
2-Aug-2015, Rallus
Parastais zaķpūpēdis Calvatia utriformis
2-Aug-2015, Rallus
Noras samtenis Lasiommata maera
2-Aug-2015, sindi
Cekulzīriņš Sterna sandvicensis
2-Aug-2015, Aivars1314
1-Aug-2015, ER
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
2-Aug-2015, sindi
Pupuķis Upupa epops
28-Jul-2015, avozeta13
Upes zīriņš Sterna hirundo
2-Aug-2015, Aivars1314
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
2-Aug-2015, Aivars1314
Lielais šņibītis Calidris canutus
2-Aug-2015, Aivars1314
2-Aug-2015, Rallus
Papuves raibenis Issoria lathonia
2-Aug-2015, sindi
2-Aug-2015, Rallus
Raibspārnu smiltājsisenis Oedipoda caerulescens
2-Aug-2015, Rallus
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
2-Aug-2015, sindi
Sila ķirzaka Lacerta agilis
2-Aug-2015, Rallus
Aveņu gļotsēne Tubifera ferruginosa
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Garlūpas racējlapsene Bembix rostrata
2-Aug-2015, Māris Puķītis
Siena vēršacītis Hyponephele lycaon
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, erts
2-Aug-2015, Rallus
Nokarenā plaukšķene Silene nutans L.
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Māris Puķītis
Pļavu lija Circus pygargus
2-Aug-2015, mazais_ezis
Parastā ūbele Streptopelia turtur
1-Aug-2015, asaris
Dziedniecības mugurene Plygonatum odoratum
2-Aug-2015, Rallus
Mazais mārsils Thymus serpyllum L.
2-Aug-2015, Rallus
Vārpu veronika Veronica spicata
2-Aug-2015, Rallus
2-Aug-2015, Rallus
Parkšķis Psophus stridulus
2-Aug-2015, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2015, Aivars1314
Raibenis sp. Nymphalidae sp.
2-Aug-2015, sindi
Upes tārtiņš Charadrius dubius
30-Jul-2015, Aivars1314
2-Aug-2015, Andritis
2-Aug-2015, sindi
Upes tārtiņš Charadrius dubius
30-Jul-2015, Aivars1314
Lielā gaura Mergus merganser
30-Jul-2015, Aivars1314
Vālodze Oriolus oriolus
1-Aug-2015, runagoze
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
30-Jul-2015, Aivars1314
Ķīķis Pernis apivorus
2-Aug-2015, mazais_ezis
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jul-2015, Aivars1314
2-Aug-2015, sindi
Parastais silsamtenis Hipparchia semele
2-Aug-2015, sindi
Parastais šņibītis Calidris alpina
30-Jul-2015, Aivars1314
Jūras žagata Haematopus ostralegus
2-Aug-2015, EL
Gaišais šņibītis Calidris alba
30-Jul-2015, Aivars1314
Cekulzīriņš Sterna sandvicensis
30-Jul-2015, Aivars1314
2-Aug-2015, erts
2-Aug-2015, erts
Lielā gaura Mergus merganser
30-Jul-2015, Aivars1314
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
2-Aug-2015, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
2-Aug-2015, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
2-Aug-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
2-Aug-2015, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
2-Aug-2015, dekants
2-Aug-2015, erts
Zivju gārnis Ardea cinerea
25-Jul-2015, Vladimirs S
Svīre Apus apus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-Jul-2015, Vladimirs S
Niedru lija Circus aeruginosus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
25-Jul-2015, Vladimirs S
Mājas balodis Columba livia domestica
25-Jul-2015, Vladimirs S
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-Jul-2015, Vladimirs S
Lielā čakste Lanius excubitor
25-Jul-2015, Vladimirs S
25-Jul-2015, Vladimirs S
Lauku balodis Columba palumbus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Krauklis Corvus corax
25-Jul-2015, Vladimirs S
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
25-Jul-2015, Vladimirs S
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-Jul-2015, Vladimirs S
Dadzītis Carduelis carduelis
25-Jul-2015, Vladimirs S
Bezdelīga Hirundo rustica
25-Jul-2015, Vladimirs S
Baltā cielava Motacilla alba
25-Jul-2015, Vladimirs S
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Jul-2015, Vladimirs S
2-Aug-2015, Mari
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Brūnā čakste Lanius collurio
25-Jul-2015, Vladimirs S
Grieze Crex crex
2-Aug-2015, mazais_ezis
Niedru lija Circus aeruginosus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Krauklis Corvus corax
25-Jul-2015, Vladimirs S
Peļu klijāns Buteo buteo
25-Jul-2015, Vladimirs S
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-Jul-2015, Vladimirs S
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Krauklis Corvus corax
25-Jul-2015, Vladimirs S
Dadzītis Carduelis carduelis
25-Jul-2015, Vladimirs S
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
25-Jul-2015, Vladimirs S
Bezdelīga Hirundo rustica
25-Jul-2015, Vladimirs S
Baltā cielava Motacilla alba
25-Jul-2015, Vladimirs S
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Jul-2015, Vladimirs S
Mežirbe Bonasa bonasia
2-Aug-2015, ElizeS
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
2-Aug-2015, ElizeS
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
2-Aug-2015, ElizeS
Melnā dzilna Dryocopus martius
2-Aug-2015, ElizeS
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
2-Aug-2015, ElizeS
Sila strazds Turdus viscivorus
2-Aug-2015, ElizeS
Dzilnītis Sitta europaea
2-Aug-2015, ElizeS
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
2-Aug-2015, ElizeS
Mednis Tetrao urogallus
2-Aug-2015, ElizeS
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
2-Aug-2015, ElizeS
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
2-Aug-2015, ElizeS
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
2-Aug-2015, ElizeS
Pelēkā vārna Corvus cornix
2-Aug-2015, ElizeS
Peļu klijāns Buteo buteo
2-Aug-2015, ElizeS
Sīlis Garrulus glandarius
2-Aug-2015, ElizeS
Brūnā čakste Lanius collurio
2-Aug-2015, ElizeS
Zivju dzenītis Alcedo atthis
2-Aug-2015, Ingmars
2-Aug-2015, erts
Pupuķis Upupa epops
2-Aug-2015, Ingmars
2-Aug-2015, erts
Parkšķis Psophus stridulus
2-Aug-2015, erts
Mērkaziņa Gallinago gallinago
31-Jul-2015, Igors
Rāceņu baltenis Pieris rapae
2-Aug-2015, anitra
31-Jul-2015, anitra
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
31-Jul-2015, anitra
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
2-Aug-2015, anitra
Lielā tilbīte Tringa nebularia
1-Aug-2015, Igors
Melnais stārķis Ciconia nigra
29-Jul-2015, Janinaa
Pēdējie komentāri
Rallus 03.augusts, 17:51

Pat nebūtu iedomājies, ka tik viegli atškiramas.Nepagršoju gan - nosaukums ar ziepēm, tad mutē uzreiz nav vēlmes likt. Tik, cik atminos, tad lapu rozeti gan šai neatminos redzējis - oriģinālajā bildē gan arī nav nofiksēts.


Ivars L. 03.augusts, 17:12

Vai varbūt tas otrs - lielais meža? Nezinu.


dziedava 03.augusts, 16:49

Parastais ragansviests Fuligo septica. Atkārtotu novērojumu piezīmes ir vērtīgas, paldies!


dziedava 03.augusts, 14:45

Šīm zilajām vajag pagaršot lapiņas - ja riktīgi rūgta - tad rūgtā ziepenīte, bet ja tīri tā neko ēdama, tad parastā ziepenīte (esmu daudz garšojusi - un dzīva). Tā uz vietas ļoti viegli atšķiramas sugas, bet foto nevar pagaršot. Formālā pazīme - rūgtajai ziepenītei ir piezemes lapu rozete, bet parastajai tādas nav. To šajā foto es lāga nevaru saprast. Pēc biotopa es liktu uz parasto, bet nākamreiz labāk pagaršo :)


Rallus 03.augusts, 10:56

Likās, ka līdzīga ģipsenēm, ko redzēju DR Kurzemes jūras piekrastē, bet nebiju drošs par iekšzemes smiltājiem. Paldies!


IevaM 03.augusts, 10:45

Izskatās pēc garkāta ģipsenes


Rallus 02.augusts, 22:49

Redz kā, tāpēc jau bija dzelzceļa malā.


Edgars Smislovs 02.augusts, 22:23

Tas ir upes tārtiņš.


Wiesturs 02.augusts, 22:23

Pilnīgi noteikti nav svilnis, bet sprīžmetis. Neskatoties grāmatā, es pēc atmiņas teiktu, ka liepu lapsprīžmetis Electrophaes corylata, tam bija tādi pārrāvumi centrālajā šķērsjoslā. Bet šogad neesmu ar naktstauriņiem tikpat kā darbojies, šis tas jau aizmirsies, varbūt bija vēl kāda līdzīga suga :)


roosaluristaja 02.augusts, 22:10

Ārstniecības ziepjusakne (Saponaria officinalis). Nav gluži vietējais iezemietis.


mazais_ezis 02.augusts, 21:45

Hmm.. Migrantiem labākajā gadījumā varam likt " N" Novērots, barojas.


IevaM 02.augusts, 21:45

ir gan


Māris Puķītis 02.augusts, 21:33

Laikam jau garlūpas racējlapsene.


roosaluristaja 02.augusts, 21:12

Atzīmēt pazīmi "teritoriāla uzvedība" sugai, kas Latvijā neligzdo un tuvākos tūkstoš gadus neligzdos, nav īsti pareizi.


roosaluristaja 02.augusts, 19:48

Jā, stārķu mazuļi viņiem garšo, atsevišķi pāri pat specializējas tieši uz stārķiem.


Pinese 02.augusts, 19:36

Tāds šorīt izpostīja mūsu strārķu ligzdiņu, nogalinot divus mazuļus-:(


nekovārnis 02.augusts, 14:46

Šo vajadzēja likt somā un vest uz Dundagas novadu:)


nekovārnis 02.augusts, 14:44

Jā, paldies! Būs vien apšu:)


forelljjanka 02.augusts, 08:39

Datumu gan vajadzēja palabot,citādi tāds 1.aprīļa joks sanāk! ;)


W 02.augusts, 06:35

Paldies!


Divpēdis 01.augusts, 22:31

Man liekas, ka apšu - jo tas asais dzelksnis, ko spārnu apakšā var redzēt, virspusē arī ir saskatāms, un te viņa nav. Un arī priekšējie rimbuļi kārkleniekam ir tādi vāji vāji, bet te oranžo maliņu labajā pusē labi var manīt. Padilis mazliet vienkārši - kreisajā pusē stiprāks vējš bijis;)


Ivars L. 01.augusts, 12:23

Svilnis? Bet kurš?


dziedava 01.augusts, 10:03

Laikam jau parastā cinobrpiepe Pycnoporus cinnabarinus


dziedava 01.augusts, 09:36

Es reiz DD [senos laikos] jautāju, vai šim ar nevar būt vēl kāds cits līdzīgs, bet toreiz man tā arī neviens neatbildēja. :( Kā tu cilvēks vari tā uzreiz un zināt?


forelljjanka 01.augusts, 09:34

Ko ta nepalīdi zem brunčiem?;)Tad uzreiz būtu skaidrs!:D


Wiesturs 01.augusts, 02:02

Nu jau, nu jau, kā tad šito var nezināt :) Acainais raibenis, protams :)


dziedava 31.jūlijs, 21:57

Paldies!


CerambyX 31.jūlijs, 21:47

Gandrīz vienmērīgi brūnas spārnus virspuses var būt abu sugu mātītēm - tātad šādos gadījumos to īsti izmantot kā pazīmi nevar. Ja ir izteikti liels tas zilganais laukums spārna pamatnē tad gan, jo tas tiešām ir vairāk raksturīgs lielo v.z (idas) mātītēm.


CerambyX 31.jūlijs, 21:37

O, alkšņu krāšņvabole (Dicerca alni) - laba suga!


dziedava 31.jūlijs, 21:26

Cik skatos, Plebejus idas meitenēm spārnu augšpuse ir krietni zilākām "iekšām", bet Plebeius argus - gandrīz tīri brūns, kā manā foto. Tā nav tāda pazīme atšķiršanai?


forelljjanka 31.jūlijs, 08:37

Šis tāds interesants gaišs!Iespējams ka tāds netipisks,gaišs parastais pļavraibenis!Nu vai veroniku!:DD


Wiesturs 30.jūlijs, 23:51

Varētu būt melnūsainais pļavas resngalvītis, bet ar sakļautiem spārniem pagaidām vēl neņemos noteikt, to lai kāds gudrāks pasaka. No pļavas resngalvīšiem Thymelicus gan šis ir.


Wiesturs 30.jūlijs, 23:47

Kaut kādi viršu zilenīši ir


Wiesturs 30.jūlijs, 23:45

Parastais nātru raibenis Aglais urticae


Wiesturs 30.jūlijs, 23:44

Nu nekas cits kā parastais samtenis man nesanāk


Wiesturs 30.jūlijs, 23:36

zileņu zilenītis


OKK 30.jūlijs, 23:22

Manuprāt, tas ir pat ļoti iespējams, ka vismaž daži "parastie pļavraibeņi" dabasdatos ir pavisam cita suga. Savenkovam pašam 1) sākumā būs pašam tam jānotic (lai cik tas neliktos mistiski :)), 2) viņam jāpiegādā visi "netipiskie" pļavraibeņi taustāmā veidā - noķerti un nospiesti vai nomērdēti. Tāda tā zinātne ir... Par to ticību - padomju laikā, piemēram, cīrulīšu dižtauriņš tika atrasts (pēc A. Šulca publikācijām un apkopojumiem, tikai 3 vietās Kurzemē (Virgas senleja, Paplakas senleja un Talsu rajonā viena atradne). Bet, kas tagad (patiesībā) izrādās? Un cīrulīšu dižtauriņš ir izteikti lokāla suga, kura nekādus pārlidojumus neveic (visa populācija uzturas bieži vien pāris ha platībā).


Laimeslācis 30.jūlijs, 23:18

Paldies!


Elfiņš 30.jūlijs, 22:49

Ņemot vērā lielo interesi par veroniku pļavraibeni un mūsu pieredzi, kas līdzvērtīga nullei, varbūt ir vērts piesaistīt kādu no lielajiem speciem, piemēram, N.Savenkovu? Pirms kāda laika viņš te DD nezināmos noteica. Varētu palūgt paskatīt šaubīgo tauriņu fotogrāfijas, nokomentēt izplatību Latvijā, atšķiršanas pazīmes un galu galā, vai vispār pēc bildēm to var noteikt. Pieļauju, ka daudziem tas te būtu interesanti :)


CerambyX 30.jūlijs, 18:20

Kaut kādas mušas/divspārņi jau ir, bet te manas zināšanas par 'īsu' :D


CerambyX 30.jūlijs, 18:10

Kāds no dzintargliemežiem - nejūtos stiprs to noteikšanā :) Pēc biotopa varbūt krastmalas dzintagrliemezis


nekovārnis 30.jūlijs, 17:42

Paldies!:)


CerambyX 30.jūlijs, 17:38

Zileņu zilenītis


forelljjanka 30.jūlijs, 17:15

Vienīgais ko esmu šajā sakarā atradis ir http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Melitaea_Britomartis ,tur lapas lejdaļā ir nesen Uģa piesauktā Melitaea britomartis atšķirība no veroniku(poļu lapas bildēs gan pie Melitaea britomartis bildēm tā nav redzama!!!:D),savukārt veoniku un parastajam vispār nav nekādas salīdzināšanas,salīdzina tikai parasto ar,no mums vēl nereālāku Melitaea parthenoides un jau piesaukto M.britomartis ģenetālijas.Tā kā,priekš manis,kā totāla tauriņamatiera šitie ūdeņi būs pa dziļu,es laikam pasēšu!:DD


CerambyX 30.jūlijs, 16:27

Ja, man būtu jāsaka, tad pēc virspuses tomēr vairāk uz parastā pļavraibeņa pusi (sagaidītu, ka veroniku ir mazliet tumšāks, biezākām līnijā - pakaļspārna šūniņas vairāk kvadrātiskas. Kaut gan tam jau ar laikam variāciju ir pietiekami). Bet nu - noteikti neesmu eksperts athalia/aurelia sugu pārī :D


Wiesturs 30.jūlijs, 16:04

Kādas pārdomas par šo?


CerambyX 30.jūlijs, 15:46

Ozolu vērpēja kāpurs


dekants 30.jūlijs, 15:24

Nākamgad priekš ELPA varētu noorganizēt speciālus nakts desantus ,provakatorus. Raļļus, pūces, lēpi, lauku putnus u.c.


Jalmars 30.jūlijs, 14:54

Paldies!


Jalmars 30.jūlijs, 14:42

Paldies !


roosaluristaja 30.jūlijs, 14:42

Šī nav purva, bet platlapu.


CerambyX 30.jūlijs, 14:34

Pieneņu lapsprīžmetis


CerambyX 30.jūlijs, 14:22

Šis tā kā lielais viršu zilenītis.


Wiesturs 30.jūlijs, 14:02

Tiešām, paldies!


CerambyX 30.jūlijs, 13:58

Krāšņlapsene, šķiet kaut kāds Hedychrum sp.


nekovārnis 30.jūlijs, 13:48

Viestur, šķiet Strenču novads nevis Valkas.


sandis 30.jūlijs, 13:45

O, paldies!


CerambyX 30.jūlijs, 13:43

Jūlijvabole.


CerambyX 30.jūlijs, 13:41

Graudzāļu vērpējs


Gaidis Grandāns 30.jūlijs, 13:12

Man arī šad tad ir trāpījušies dienā tarkšķoši lēļi, bet kaut kā vairāk sezonas sākumā, kad šie varbūt tikko atlidojuši un hormoni uzdod. Šogad bija iespēja izmēģināt provocēšanas metodi, veicot vakarlēpju uzskaites vairākās ĪADT. Veclaicenes AAA Ziemeru mežu masīva izcirtumos un jaunaudzēs apmēram 9 km maršrutā izprovocēju 19 (!) vakarlēpju teritorijas (gan atsevišķus tēviņus, gan pārus). Apsekojot teritoriju bez provocēšanas metodes, rezultāts būtu ievērojami zemāks. "Uzvelkot" vienu lēli, "reakcija izplatās" arī uz apkārt esošajiem fāteriem, kas citādi klusētu. Rīta pusē patiešām vēl labi reaģē, tikai jābūt ligzdošanas teritorijas tuvumā, tad gan nekādu tarkšķēšanu nenovēroju - tikai lidinās apkārt un klapē spārnus. Vēlākais kaut kur ap 5 no rīta, kad jūnija beigās jau liela gaisma un sīkputni dzied visās malās. Savu piemājas vakarlēpi pat tiku mēģinājis izprovocēt dienas laikā, tajā pašā punktā kur no rīta vēl šie jūk prātā, bet bez rezultātiem.


nekovārnis 30.jūlijs, 12:52

Vakar vienam vakarlēpim gandrīz virsū uzkāpu:) Izlidoja no mellenājiem kādu 3 m attālumā.


Wiesturs 30.jūlijs, 12:42

Man šogad divi vakarlēpji (divās dažādās vietās) gaišā dienas laikā murrāja Veclaicenes pusē. Dienas vidus, saulīte spīd, un šis murrā savā nodabā. Kad dzirdēju pirmo, pabrīnījos; pie otrā nospriedu, ka Veclaicenes lēļiem laikam ar redzi slikti :)


forelljjanka 30.jūlijs, 11:52

Nu ja ,Tava blogā jau bij pareizi!;) To vakarlēpi gan vajadzēja mēģināt ar balsi paprovocēt!Man vairākkārt ir dienas laikā izdevies šos piespiest uzmurrāt.Vienīgi,atšķirībā no nakts viņš nelido,nesit spārnus bet sēd kokā un rūc!:D Vienreiz tas bija kaut kādā jūlija vidū,pašu augstu,augstu bērzā zarā nevarēja ieraudzīt,tika dzirdēt(bija tāda pēcpusdiena ap 18:00),otrreiz šovasar Zvārdes purvā izcēlu vairākas reizes,tad pazuda,paprovocēju un atsaucās,atradu vēlreiz(tās ar man vienīgās lēļa bildes),ja nemaldos bij vēl agrāk pa dienu.Katrā ziņā saule abos gadījumos vēl bija augstu,nebij ar nomācies!;) Naktī tad jau viņi nāk kā dulli,manai muterei vienreiz gandrīz uzbruka maģim,kas nolikts uz auto jumta,salidoja vairāki un sāka kauties savā starpā(tas Lašupes-Dūrupes mežos)!:D Mutere vairākkārt ir atradusi ligzdas(gan olas ,gan cāļus)tad lēlis šņāc un bezmaz metas virsū,un atšķirībā no ziņām ka it kā var pārvietot olas citur,to nedarīja(mutere konkrētajā ligzdā periodiski to apmeklējot redzēja visu ciklu no olām lidz lielam juv.)


CerambyX 30.jūlijs, 11:31

Ops, laikam prāts aptumšojies vakar :D


paliec 30.jūlijs, 11:13

nav sēņu kailgliemezis. šis ir no pavisam citas dzimtas. šis ir meža kailgliemežu dzimtas pārstāvis Arion. sp. dzīvnieks vēl nav pieaudzis, precīzu sugu var noteikt tikai preparējot, bet visticamāk, ka šis varētu būt rudais kailgliemezis Arion fuscus.


paliec 30.jūlijs, 11:08

milzu kailgliemezis Limax maximus


gunitak 30.jūlijs, 10:37

Paldies par informāciju.


roosaluristaja 30.jūlijs, 10:18

Ūdenstilpju krastos sastopamas divas sugas, kas var sasniegt liela koka izmērus: Salix alba un Salix fragilis. Tā kā, spriežot pēc lapām, S.alba šis nevar būt, atliek S.fragilis. Raksturīga šīs sugas pazīme ir viegli lūztoši zari. Tiesa kārkli bieži dabā veido hibrīdus starp dažādām sugām, tā kā stāsts nav tik vienkāršs.


Wiesturs 30.jūlijs, 00:28

pēdējās divās dienās drusciņ garāmskrienot pamedīju šo Usmas-Cirkales masīvā. Arī vairākas brīnišķīgas mārsila vietas ar plašiem mārsila pleķiem, bet arions tomēr nepieteicās.


forelljjanka 29.jūlijs, 22:55

Kas tad nu Uģi?;) Melnā ne tumšā!;)


Rallus 29.jūlijs, 22:22

Pēc šī avota: http://www.first-nature.com/fungi/cortinarius-camphoratus.php - ticamāka šķiet - āžu tīmeklene = C.traganus. Žēl, ka nepasmaržoju - šitai vajadzēja ost pēc veca kazas siera vai puvušiem kartupeļiem. Bet tīmekļains un pamatīgs kāts, ieliekta cepurītes mala un augfšana uz izteikti skābas augsnes - tur bija tīrs egļu jaunaudzes mežs lielā platībā. Tas šai sugai arī rakstīts kā galvenais biotops, kamēr baltvioetai ir raksturīgi skabārži, cietie lapkoki, retāk skujkoki: http://www.first-nature.com/fungi/cortinarius-alboviolaceus.php


CerambyX 29.jūlijs, 22:12

Šķiet, ka divpunktu mārīte - viena no krāsu formām.


CerambyX 29.jūlijs, 22:10

Kāļu baltenis


AustrisMazurs 29.jūlijs, 22:01

Izskatās ka tas ir violetais velnābols (datura stramonium var. tatula),kas ir vēl retāks nekā parastais


CerambyX 29.jūlijs, 21:56

Kāļu baltenis


CerambyX 29.jūlijs, 21:56

Jā, domāju ka ir rāceņu baltenis :)


CerambyX 29.jūlijs, 21:55

Mazais viršu zilenītis


CerambyX 29.jūlijs, 21:55

Brūnvālīšu raibenis


CerambyX 29.jūlijs, 21:55

Pareiza ;)


CerambyX 29.jūlijs, 21:55

Koksngrauzis Leptura aethiops


CerambyX 29.jūlijs, 21:53

Koksngrauzis Anastrangalia sp.


CerambyX 29.jūlijs, 21:53

Parstais pļavraibenis


CerambyX 29.jūlijs, 21:39

Māņkoksngrauzis Chrysanthia geniculata


CerambyX 29.jūlijs, 21:30

Jā, ja tik svaigs 27.jūlijā, tad jau vēl ir cerības augusta sākumā ar vēl atrast :) Vakar Ķekavas novadā zem dažām elektrolīnijām bija nu izcili piemēroti biotopi šai sugai - bet it kā tauriņu neatradu. Īsti piemērots laiks gan nebija, tā ka zināt nevar. Varbūt kaut kur tur tomēr mīt? Tāpat pirms kādas nedēļas vienu vakaru apskatīju dzlezceļmalu starp Dārziņiem un Doli un tur ar vietām bija nelieli mārsilu pleķīši - bet zilenītis neatradās (bija gan pavēls, ap 19iem un tauriņu aktivitāte bija pavisam švaka). Tā ka ar tām jaunajām vietām kaut kā mums šogad ne visai tomēr iet :) Nav jau arī bieža suga, tomēr...


Divpēdis 29.jūlijs, 20:32

Vieta atbilst, laiks arī, pat izskats... tad jau laikam būs;) bet ilgi viņi šitik smuki - kad tas bija, kad Sintija par pirmajiem ziņoja? man liekas, ka gandrīz mēnesis apkārt


forelljjanka 29.jūlijs, 17:38

Manuprāt ir!;)


IlzeP 29.jūlijs, 17:24

Ir vai nav gada kukainis?


IlzeP 29.jūlijs, 17:13

Vai suga pareiza?


forelljjanka 29.jūlijs, 16:08

No todienas taureņiem izspiest augļkoku raibeni nesanāca(sanāca no arhīvbildes;)),bija palaidis garām šo balteni!Nevarētu būt pretendents uz rāceņu?;)


forelljjanka 29.jūlijs, 15:43

Pilnīgi nav nekādas pieredzes ar retāk pie mums ligzdojošām pīlēm!Šodien sanāca tāds bezlietus logs, aizšāvu līdz sen zināmam bet neapmeklētam dīķim.Vecais jurķis izcēla 6-us,manuprāt juv.platknābjus(nebija neviena T,ne riesta,ne pēcriesta tērpos,visi tādi glīti,nenošurkuši).Mercenēm kas pasteidzās pirmās jaunie šobrīd lido(kaut arī vēl nedēlu appakaļ redzēju pīlēnus pūku tērpos!!!),mercenēm tas jau normāli,kā ar platknābjiem?Cik ticama ir ligzdošana konkrēti šeit?Sātiņos pa daudziem gadiem kopš apmeklēju platknābji sekmīgi ligzdoja vienreiz!Dīķi bija arī 3 M/juv.? krīkļi.Visiem lieku statusu N,bet viela pārdomām...;) Laikam jau ELPA svaigiem ziņojumiem pamazām jāmet arī miers,jāpāriet uz pērnajiem novērojumiem(ko pamazām arī daru),lērumam sugu piesaiste konkrētam kvadrātam paliek visnotaļ problemātiska,bakstīt tikai tos N nav lielas jēgas.Skatos, notiek arī pamatīga revīzija(labi apsekotie virs 75 sugas no 46 gab.sarukuši uz 33!!!:DD)


Ilze_Sa 29.jūlijs, 14:56

Paldies. :) jap, tā vien likās. Lasot rakstu par jūlija sākuma tauriņiem un meža resngalvīšiem šaubas ar mācās virsū.


CerambyX 29.jūlijs, 10:38

Nu man gan vēl 29. jūlijs rādās citiem šodienas novērojumiem - lapkoku baltenim, sīkajam zilenītim, spogulīšu resngalvītim, vīķu zilenītim u.c. :) T.i. datumi būtu jāizlabo nevis tikai tiem novērojumiem, kur esmu par to atstājis komentāru, bet gan VISIEM novērojumiem! Un ne tikai šodien (29.jūl) pievienotajiem, bet gan VISIEM, ko jūs esat līdz šim Dabasdati.lv pievienojusi. Ticu, ka, visu novērojumu datumus pārbaudīt, varētu būt neliels apgrūtinājums, bet... nekas cits neatliks, jo īsti nav pieļaujams, ka datubāzē stāv novērojumi ar kļūdainiem novērošanas datumiem. Ja tur atšķirība par 2-3 dienām, tad it kā nekas traks, bet ja atšķirība par veselu mēnesi (vai pat pāris nedēļām) - tas ir ļoti daudz un tāds novērojums praktiski nav vairs izmantojams. Vienīgā problēma - ne vienmēr tā no malas var tādus kļūdainos datumus 'izķert'. Tāpēc Jums lūgums, rūpīgi pārbaudīt visus savus līdz šim ziņotos 116 novērojumus (nav jau nemaz tik daudz) tā lai tiem visiem novērošanas datumi būtu precīzi un atbilstu realitātei :) Paldies! Un turpmāk noteikti jāpacenšas, pievienojot novērojumu, uzreiz jau izvēlēties pareizo datumu, lai nebūtu turpmāk problēmu :)


agnese.l 29.jūlijs, 10:29

vis ir izlabots paldies!


agnese.l 29.jūlijs, 10:28

Vis izlabots paldies par komentāru!


CerambyX 29.jūlijs, 10:20

Tad rūpīgi pārbaudat citus savu novērojumu datumus - varat pareizos datumus rakstīt tepat komentārā un tad izlabošu vai arī pati mēģinat izlabot. Katrā ziņā precīzs novērojuma datums ir absolūti svarīgs, jo šie tauriņu ziņojumi tiks gada beigās apkopoti un kļūdaini datumi pēc tam radīs tikai liekas problēmas (nepatiesi vēli novērojumi utt. utjp.). Varbūt pat ir vērts uzmest aci saviem agrākiem novērojumiem - ja nu tur citiem ar kāda kļūme ar datumiem ieviesusies. Paldies! :)


agnese.l 29.jūlijs, 10:12

šis foto ir no 25.06.2015


CerambyX 29.jūlijs, 09:57

Dzeltenais gāršas resngalvītis. Šim NOTEIKTI atzīmētais novērojuma datums (29. jūlijs 2015. gadā) nav pareizs - vēlams izlabot :)


CerambyX 29.jūlijs, 09:56

Neredzot apakšpusi - drīzāk teiktu, ka sīkais zilenītis.


CerambyX 29.jūlijs, 09:55

Vīķu zilenītis


CerambyX 29.jūlijs, 09:53

Tā kā baldriānu pļavraibenis - bet vai arī šodienas datums (29.jūlijs)!? Ieteiktu šim, meža sīksamtenim un iespējams citiem saviem novērojumiem (tos var apskatīt sadaļā - Par mani) pārbaudīt datumus. Citādi novērojumi ar nepareiziem datumiem stipri zaudē savu vērtību... :)


CerambyX 29.jūlijs, 09:42

Ir ir augļkoku raibenis! :)


CerambyX 29.jūlijs, 09:18

Tiešām šodien novērots, jeb varbūt foto no kāda agrāka datuma?


forelljjanka 29.jūlijs, 07:45

Dikti jau nu no virspuses līdzīgs ir apšu!;)Man arī Saldum nebija,tomēr Zvārdē uz ceļiem regulāri redzēju apšu,sāku tiem cītīgi pētīt spārnapakšas un ātri pamanīju arī kārklu!;) Abas sugas labprāt tusēja kopā.


CerambyX 29.jūlijs, 01:09

Tā kā brūnās ezerspāres mātīte, manuprāt - labs ķēriens :)


CerambyX 29.jūlijs, 01:04

Melnā klajumspāre


CerambyX 29.jūlijs, 01:04

Sarkanbārkšu lācītis


CerambyX 29.jūlijs, 00:06

Zeltgalvīšu zeltainītis


CerambyX 29.jūlijs, 00:05

Krusta zirneklis/Riteņzirneklis Araneus quadratus


CerambyX 29.jūlijs, 00:04

Rādās, ka mazais viršu zilenītis


CerambyX 29.jūlijs, 00:03

Lielais viršu zilenītis


CerambyX 29.jūlijs, 00:02

Skābeņu pelēkpūcītes kāpurs


CerambyX 29.jūlijs, 00:02

Rādās, ka melnūsainie pļavas rensgalvīši


CerambyX 29.jūlijs, 00:00

Koksngrauzis Leptura quadrifasciata


CerambyX 28.jūlijs, 23:58

Tā kā melnūsainais pļavas rensgalvītis


CerambyX 28.jūlijs, 23:58

Kazeņu vērpēja kāpurs


CerambyX 28.jūlijs, 23:57

Krūkļu zilenītis


runagoze 28.jūlijs, 23:46

Pārītis tiešām glīts, labi var redzēt aprakstīto atšķirību! :)


runagoze 28.jūlijs, 23:45

Paldies! Savā novadā arī diemžēl neesmu to novērojusi! :)


Divpēdis 28.jūlijs, 23:18

Krūkļu baltenis. Smuks, svaigs. Puika;) Meitenes tādas zaļganbaltas. Re kur apakšā glīts pārītis: https://dabasfoto.wordpress.com/taurini/balteni/citrontaurins/


Divpēdis 28.jūlijs, 23:14

O, šis ir kārklu zaigraibenis! manā novadā tieši tāds viens pietrūkst!;)


CerambyX 28.jūlijs, 22:17

Šis būs dzeltenais tārtiņš - sk. apspalvojuma dzletenīgo toni (jūras ķīvīte - pelēcīgāka) un knābja izmēru (jūras ķīvītei garāks un druknāks)


roosaluristaja 28.jūlijs, 21:03

Šajā bildē gan ķīrus neredz, tikai vienu sudrabkaiju.


forelljjanka 28.jūlijs, 20:23

Ja tādi pirksti,kāda ir mēle!!! :DD ;)


forelljjanka 28.jūlijs, 20:20

Protams,saputroju ar to seno ziņojumu no Latgales!;)


Ilze_Sa 28.jūlijs, 18:45

Šobrīd gan neesmu vairs droša - pētot bildēs citus resngalvīšus - svārstos un vairāk sliecos uz kādu no pļavas resngalvīšiem. Bet pati precīzi nenoteikšu.


nekovārnis 28.jūlijs, 17:26

Raivo, Tev jau trešais šī zirnekļa novērojums. Varbūt neuzrāda, ka pievienots?


meža_meita 28.jūlijs, 17:16

Paldies!


nekovārnis 28.jūlijs, 16:50

Šis būs parastais zeltainītis.


forelljjanka 28.jūlijs, 16:23

Paurbos bikk pa bilžu arhīviem,pievienoju dažus Alūksnes novadam,vienu pat Dagdas aš no 2008-tā gada!,čemurziedi no Vītiņu pļavām vajadzēja Grobiņai,nu un šamais no Mērsraga ostas!Interesants tas pakaļspārna malas zīmējums,parasti tur šaura tumša strīpiņa,šamam trekns zigzags!!!Laikam parastajam pļavraibenim baigās variācijas tomēr iespējamas,kas veroniku izkošanu padara gandrīz bezcerīgu!:( Vairums bilžu tomēr no Saldus novada,tur dublēties nav vajadzības!;)


Matrus 28.jūlijs, 16:10

Meitene


forelljjanka 28.jūlijs, 15:31

Es ar par lielo!:DD Un tas nelasot komentārus!;)


roosaluristaja 28.jūlijs, 15:13

Ar sugu gan maza kļūme sanākusi. Tās ir mājas čurkstes nevis bezdelīgas.


Elfiņš 28.jūlijs, 14:17

Ja meitene (izskatās, ka virspuse brūna), tad Lielais viršu zilenītis :)


Elfiņš 28.jūlijs, 14:15

Saulrozīšu resngalvītis


MartinsM 28.jūlijs, 14:02

Paldies !


nekovārnis 28.jūlijs, 14:01

Paldies! Man ar tā šķiet:)


Elfiņš 28.jūlijs, 13:58

Tā kā lielais, ļoti šaura tā melnā līnija ;)


Elfiņš 28.jūlijs, 13:56

Gobu astainītis


nekovārnis 28.jūlijs, 13:56

Ko tauta un speciālisti teiks par šo viršu zilenīti?:)


Edgars Smislovs 28.jūlijs, 13:54

Pelēkais mušķērājs.


Edgars Smislovs 28.jūlijs, 13:49

Visdrīzāk Lukstu čakstīte.


Edgars Smislovs 28.jūlijs, 12:11

23.07.2015 Gredzens nolasīts Somijā,Mikkeli, Saimaa ez. Gredzenotās zoss atradums ir pirmais atradums ārzemēs un otrais atradums Latvijā gredzenotai zosij. Pavisam Latvijā gredzenotas 2 zosis no1925-2015 (J.Kazubiernis).


forelljjanka 28.jūlijs, 11:56

Kad izskanēja aicinājums ziņot tauriņus Latgalei,padomāju-kad tad es vispār tur pēdējo reizi biju...:DD Izrādās,tālājā 2008-jā tusējot kādreiz tradicionālajos braucienos uz Daugavas otru pusi(skatoties no Kurzemes;))VIENU tauriņu esmu nobildējis.:D Man sanāk Dagdas novads,ezerā viņš toč nelidoja!:DD


Divpēdis 28.jūlijs, 10:03

un šim vajadzētu būt melnūsainajam pļavas resngalvītim;)


Divpēdis 28.jūlijs, 10:03

Visticamāk, ka lielais meža resngalvītis;)


Mari 28.jūlijs, 06:44

Paldies, Uģi! Īsts ķīselis ar tiem brūnraibajiem, kamēr acs nav pieradusi :)


CerambyX 28.jūlijs, 02:22

Ok, būsim zināt ;)


CerambyX 28.jūlijs, 02:21

Šķiet, ka lielais atraitnīšu raibenis


CerambyX 28.jūlijs, 02:21

Melnūsainais pļavas rengalvītis


CerambyX 28.jūlijs, 02:20

Domāju, ka tomēr rožvabole Potosia cuprea


CerambyX 28.jūlijs, 02:20

Rūsganie mīkstspārņi un Smailvēderi


CerambyX 28.jūlijs, 02:19

Brūnā smiltājvabole


CerambyX 28.jūlijs, 02:19

Pļavas līnijsprīžmetis


CerambyX 28.jūlijs, 02:19

Pļavas līnijsprīžmetis


CerambyX 28.jūlijs, 02:18

Sisenis Chrysochraon dispar


CerambyX 28.jūlijs, 02:18

Sarkanbārkšu lācītis


CerambyX 28.jūlijs, 02:18

Ozolu vērpējs


CerambyX 28.jūlijs, 00:36

Šis droši, ka mazais viršu zilenītis


CerambyX 28.jūlijs, 00:34

Drīzāk domāju, ka sprigaņu joslainais (X.biriviata) - otrās paaudzes eksemplārs.


CerambyX 28.jūlijs, 00:34

Jā, laikam piekritīšu, ka šis ir dzērveņu raibenis :)


Divpēdis 27.jūlijs, 23:58

Varētu būt parastais silsamtenis. Viņu laiks ir pienācis;)


ievag 27.jūlijs, 22:30

Uģi, paldies, aizrakstīju. Redzēs, ko atbildēs.


gunitak 27.jūlijs, 22:08

Paldies!


CerambyX 27.jūlijs, 21:35

Varbūt šis projekts: http://www.cr-birding.org/node/2328


ievag 27.jūlijs, 21:22

Gredzenota sarkanā puskuitala - kā dabūt gredzenošanas info?


Elfiņš 27.jūlijs, 18:38

Kāļu baltenis


Elfiņš 27.jūlijs, 18:36

Kāļu baltenis


Elfiņš 27.jūlijs, 18:34

Ir brūndzeltenais pļavas resngalvītis


Elfiņš 27.jūlijs, 18:33

Mazais nātru raibenis


roosaluristaja 27.jūlijs, 11:41

Puķu sprigane. Invazīva suga.


dziedava 27.jūlijs, 11:38

Tas nav parastais, bet melnais deviņvīruspēks Verbascum nigrum, jo ziediem ir violeti putekšņlapu kātiņu matiņi (parastajam - dzelteni).


gunitak 27.jūlijs, 10:07

paldies!


roosaluristaja 27.jūlijs, 08:33

Šī manuprāt ir purva sārmene (Stachys palustris ).


roosaluristaja 27.jūlijs, 08:23

Šī ir krustaine (ģints Senecio). Pēc manam domām krastmalas krustaine - S.paludosus.


forelljjanka 27.jūlijs, 08:20

Vienīgi,atklājās interesanta lieta!;) Visu laiku domāju,ka brūnvālīšu zilenītis ir tāds ekskluzīvs Grobiņas novadam,tagad pētu karti,tas ir ļoti reāls Nīcas novadam,tikai jāpārkāpj D-gala žogs,jāpārbrien grāvis un jāpaietas uz Ediņu pļavu pusi.;) To gan ticamāk ,ka nākamgad,jau tagad skatos ,tādi nošurkuši bildēs!:D


roosaluristaja 27.jūlijs, 08:11

lielā krastkaņepe


OKK 27.jūlijs, 02:58

Tas ir parastais krupis :)


Divpēdis 26.jūlijs, 23:29

ui jā, galīgi garām tās savas strīpas esmu savilcis! es vēl padomāju, ka nekādus kapus neredzēju. Nu jā, pie sūkņu stacijas mašīnu atstāju, tad pusceļā līdu caur žogu, un pa vārtiņiem iznācu ārā;)


forelljjanka 26.jūlijs, 22:55

Vai nu maršruts nepareizi iezīmēts, vai nu esi atradis viņus ārpus pļavām! ;) Pļavas ir tur kur rakstīts,žogs(lai govis un zirgi nepamūk) iet gar ceļu uz Lapiņām,tur aiz sūkņu stacijas(ko apliec ceļš)es viņus parasti,ārā nākot ieraugu.;) Bet tālu jau nav un tur viņus var sastapt daudzkur,stabila populācija visticamāk,es gan brīnos par to dzīvošanu skudru pūžņos,vai precīzāk par pūžņu iespēju nenoslīkt!Oktobrī visas pļavas pamatīgi applūst!


dekants 26.jūlijs, 22:37

Paldies!


Divpēdis 26.jūlijs, 22:26

Paldies!;)


dziedava 26.jūlijs, 22:23

Vārpu veronika aug sausās vietās un lapas pamatā pa divi kopā, pretējas. Garlapu veronika Veronica longifolia aug mitrās vietās, parasti pie upēm (kā te piezīmēs minēts) un lapas pa 3 vai pa 4 mieturī (kā te fona augam labi saskatāms). Tā ka te ir garlapu veronika.


Divpēdis 26.jūlijs, 22:23

Izskatās, ka jā, jo diezgan labi var saskatīt dzeltenos ūsu galiņus


CerambyX 26.jūlijs, 22:12

Vārpu veronika


CerambyX 26.jūlijs, 22:12

Parastā zeltene?


gunitak 26.jūlijs, 21:50

Paldies!


Divpēdis 26.jūlijs, 21:26

man arī ginekoloģija laikam nebūs aicinājums;( Par tām tumšākajām joslām - skatos bildes vienai un otrai sugai, un saprotu ka ar savu aci nu neredzu atšķirību. jau sāku savu veselību apšaubīt, bet, par laimi, izrādās, ka pat speciem tā ir līdz galam neatrisināta mīkla. Tā kā nāksies no šīs sugas ieķeksēšanas laikam atteikties. Jāiet uz masu, tas būs laikam arī mans virziens;) un jācer, ka augustā būs karsts, un iepūtīs pie mums kādu Pļavas dzelteni vai Rezēdu balteni;))


nekovārnis 26.jūlijs, 21:13

Paldies!:)


forelljjanka 26.jūlijs, 20:53

Ost neodu!;) Būtu jāšķauda?:DD


Mari 26.jūlijs, 20:45

Paldies! :)


forelljjanka 26.jūlijs, 20:33

Te itāļu forumā zīmē ,ka apakšā pakaļspārnam tā gaišo laukumu rinda ar citādu izliekumu,tas ar vienīgais ko atradu,bet cik Gūgles tulks līdzēja,sapratu,komentētājs nekāds dižais Ziemeļu:D sugu zinātājs ar nav http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=85701 ,tam otram(manam novērojumam) tā ārējā strīpiņa kā reiz bikk tumšāka!Savukārt,tas izliekums kaut kur pa vidu.;) Tā kā,gan jau būs tie orgāni jāpēta,ja gribēs atkost! :DD


CerambyX 26.jūlijs, 20:30

Parastais perlamutra raibenis


CerambyX 26.jūlijs, 20:29

Domāju, ka lielais viršu zilenītis


CerambyX 26.jūlijs, 20:28

Vīķu zilenītis


CerambyX 26.jūlijs, 20:28

Vīķu zilenītis


CerambyX 26.jūlijs, 20:27

Es ar sliecos domāt, ka lielais viršu z.


CerambyX 26.jūlijs, 20:25

Skujkoku sarkanais koksngrauzis


CerambyX 26.jūlijs, 20:23

Zaļganais zaigspārnis :)


CerambyX 26.jūlijs, 20:21

Skujkoku sarkanais koksngrauzis


CerambyX 26.jūlijs, 20:21

Knaibļspāre

Aicinām ziņot par viršu ziedēšanu visā Latvijā (4)

Drīz ziedēs virši… Seni tautas novērojumi vēsta – ja zied virši, tad tie jau ir “goda vārti” vasarai un nozīmē tās aiziešanu. Lai arī par īsto viršu mēnesi mēdz dēvēt tikai septembri (dažkārt arī augustu), bet skaidrs ir tas, ka virši nereti ziedēšanu uzsāk pat jūlijā, kad nu vēl nekādi negribam atzīt rudens tuvumu. Sila virsis. Foto: V.Baroniņa. Kurš gan nepazīst virsi! Oficiālajā vārdā – sila virsis, zinātniskajā vārdā Calluna vulgaris – ir neliela auguma (20-60 cm) ēriku dzimtas sīkkrūms ar koksnainu, zarainu stumbru un sīkām, mūžzaļām lapiņām. Violetie ziedi izkārtoti zaru galos blīvos ķekaros. Rūpīgāk ieskatoties sīkajā, zvanveidīgajā ziedā,...


Putnu fotografēšanas sacensības „Putnu EkoFoto 2015” (1)

Pirmo reizi Latvijā ar Cemex iespēju fonda atbalstu notiks putnu vērošanas un fotografēšanas sacensības Saldus apkārtnē! Aicinām šā gada 15. augustā visus, kam patīk vērot putnus vai vienkārši pavadīt laiku dabā! Dalībnieku galvenais uzdevums būs nofotografēt un atpazīt pēc iespējas vairāk dažādu Latvijas dabā mītošu putnu sugu, pārvietojoties tikai ar kājām vai velosipēdu. Attēla kvalitātei nebūs noteicošs raksturs – galvenais, lai bildē var pateikt, kādas sugas putns tas ir, tādēļ nav nepieciešama dārga foto tehnika un piedalīties var ar jebkuru digitālo fotoaparātu. Sacensībās dalībnieki tiks vērtēti četrās grupās: meistaru, iesācēju, jauniešu, bērnu grupa. Pateicoties Cemex iespēju fonda atbalstam, dalība sacensībās visiem ir...


Rekordliels skaits eiropiešu aicina aizsargāt dabu

Vairāk nekā pusmiljons iedzīvotāju divu mēnešu laikā aicināja Eiropas Komisiju aizsargāt dabas vērtības visā Eiropas Savienībā (ES). Šī ir lielākā sabiedriskā apspriešana ES vēsturē no pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās sabiedrības viedokļa apzināšanā un atbilžu sniegšanā viedokļa. Šā gada maijā lielākās dabas aizsardzības organizācijas*, kā atbildi ES komisijas ierosinājumam pārvērtēt esošos ES dabas aizsardzības likumus un aicinājumam piedalīties sabiedrības viedokļa apzināšanā, uzsāka kampaņu “Dabas Trauksme” (Nature Alert). Tās laikā ikviens eiropietis tika aicināts izteikt viedokli par dabas vērtību aizsardzības nepieciešamību ES. Kampaņa “Dabas Trauksme” noslēdzās pagājušās nedēļas beigās. Tajā divu mēnešu laikā iesaistījās vairāk nekā 120 dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju (NVO) no visas...


Tauriņu vērošana 2015 - otrā paaudze un migranti (20)

Jūlijs jau praktiski galā, bet nevarētu teikt, ka šī mēneša laikā būtu bijušas daudz iespēju tā ar pilnu krūti izbaudīt vasarīgu laiku un dotos vērot dienastauriņus. Bet kāds tas laiks mums šovasar ir, tāds nu viņš ir - un nav jau tā, ka tauriņu galīgi nebūtu. Jā, varbūt mazāk kā citus gadus ir, bet - ir! Apbruņojoties ar vērīgu aci un neatlaidību, vēl ir iespējams ieraudzīt un pamanīt gana lielu sugu daudzveidību. Dažām sugām jūlija beigas un augusts pat ir labākais laiks to novērošanai. Šajā rakstā gan par tām pavasara sugām, kam šobrīd sākusi lidot otra paaudze (tātad, ja neizdevās...


Meklējam Gada Kukaini 2015! (1)

Lielais mārsilu zilenītis no virspuses. Foto: V.Spuņģis Pamazām, beidzot, iestājies tāds īsti vasarīgs laiks un jūlija vidus ir īstais brīdis, lai mestos kādā interesantā piedzīvojumā - Gada Kukaiņa 2015, lielā mārsilu zilenīša (Maculinea arion) meklēšanā! Tā kā vasara kopumā nav bijusi pārlieku karsta, pirmie lielie mārsilu zilenīši šogad novēroti vien 11. jūlijā (S.Elferte). Salīdzinoši - līdz šim Dabasdati.lv agrākais ziņojums bija 18.jūnijā. Ņemot vērā šīs vasaras īpatnības, var prognozēt, ka šogad lielos mārsilu zilenīšus būs iespējams vērot līdz pat augusta pirmajām dienām. Tāpēc dodamies dabā! Bet kur būtu tieši jādodas šo sugu meklēt? Ja ir vēlme vienkārši tāpat to apskatīt un/vai nofotogrāfēt,...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts