Šobrīd aktīvie lietotāji: 123 Šodien ievadītie novērojumi: 485 Kopējais novērojumu skaits: 115154
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
28-apr-2015, Edgars Smislovs
Dzeguze Cuculus canorus
28-apr-2015, mzk.wap
Lielais ķīris Larus ridibundus
28-apr-2015, Igors
Sloka Scolopax rusticola
28-apr-2015, Rallus
Peļu klijāns Buteo buteo
28-apr-2015, Rallus
Plukšķis Turdus iliacus
28-apr-2015, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
28-apr-2015, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
28-apr-2015, Rallus
Gaigala Bucephala clangula
28-apr-2015, Rallus
Lauku balodis Columba palumbus
25-apr-2015, Edgars Smislovs
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
25-apr-2015, Edgars Smislovs
Žagata Pica pica
28-apr-2015, Rallus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
28-apr-2015, Rallus
Meža tilbīte Tringa ochropus
28-apr-2015, Rallus
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
28-apr-2015, Rallus
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
28-apr-2015, Rallus
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
28-apr-2015, Rallus
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
28-apr-2015, Rallus
Peļkājīte Prunella modularis
28-apr-2015, Rallus
Sloka Scolopax rusticola
28-apr-2015, Rallus
Sloka Scolopax rusticola
28-apr-2015, Rallus
Sloka Scolopax rusticola
28-apr-2015, Rallus
Sloka Scolopax rusticola
28-apr-2015, Rallus
Sloka Scolopax rusticola
28-apr-2015, Rallus
Baltijas reņgu kaija Larus fuscus fuscus
28-apr-2015, Igors
Plukšķis Turdus iliacus
28-apr-2015, Rallus
Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus
28-apr-2015, Igors
Peļu klijāns Buteo buteo
28-apr-2015, Rallus
Dzērve Grus grus
28-apr-2015, senay
Dzērve Grus grus
26-apr-2015, senay
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-apr-2015, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
28-apr-2015, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
28-apr-2015, IevaM
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
28-apr-2015, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
28-apr-2015, IevaM
Melnais meža strazds Turdus merula
28-apr-2015, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
28-apr-2015, IevaM
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
28-apr-2015, IevaM
Pelēkā dzilna Picus canus
28-apr-2015, IevaM
Pelēkā dzilna Picus canus
28-apr-2015, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
28-apr-2015, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
28-apr-2015, IevaM
25-apr-2015, AlOz
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
28-apr-2015, Igors
Sudrabkaija Larus argentatus
28-apr-2015, agnese.l
Parastā ieva Padus avium
28-apr-2015, agnese.l
28-apr-2015, agnese.l
Bezdelīga Hirundo rustica
28-apr-2015, agnese.l
Jūras zīriņš Sterna paradisaea
28-apr-2015, agnese.l
Mazais ērglis Aquila pomarina
28-apr-2015, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
28-apr-2015, silva
Bezdelīga Hirundo rustica
28-apr-2015, silva
Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus
28-apr-2015, Rallus
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
28-apr-2015, silva
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
28-apr-2015, silva
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
28-apr-2015, silva
Dzeguze Cuculus canorus
28-apr-2015, silva
Žagata Pica pica
2-mai-2014, ELPA
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
2-mai-2014, ELPA
2-mai-2014, ELPA
Niedru lija Circus aeruginosus
2-mai-2014, ELPA
Mājas balodis Columba livia domestica
2-mai-2014, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
2-mai-2014, ELPA
Laucis Fulica atra
2-mai-2014, ELPA
Kovārnis Corvus monedula
2-mai-2014, ELPA
21-apr-2015, jana1504
Baltais stārķis Ciconia ciconia
28-apr-2015, runagoze
21-apr-2015, jana1504
Mājas strazds Sturnus vulgaris
3-mai-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
3-mai-2014, ELPA
Melnā dzilna Dryocopus martius
3-mai-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-mai-2014, ELPA
Sloka Scolopax rusticola
3-mai-2014, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
3-mai-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
3-mai-2014, ELPA
Dzērve Grus grus
3-mai-2014, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-mai-2014, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
3-mai-2014, ELPA
Parastā ieva Padus avium
18-apr-2015, Iveta Mitrevica
Žubīte Fringilla coelebs
3-mai-2014, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-mai-2014, ELPA
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-mai-2014, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-mai-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-mai-2014, ELPA
Sīlis Garrulus glandarius
3-mai-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-mai-2014, ELPA
Rubenis Tetrao tetrix
3-mai-2014, ELPA
Peļu klijāns Buteo buteo
3-mai-2014, ELPA
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
3-mai-2014, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-mai-2014, ELPA
Mērkaziņa Gallinago gallinago
3-mai-2014, ELPA
Mežirbe Bonasa bonasia
3-mai-2014, ELPA
Meža tilbīte Tringa ochropus
3-mai-2014, ELPA
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-mai-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
3-mai-2014, ELPA
Melnā dzilna Dryocopus martius
3-mai-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
3-mai-2014, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
3-mai-2014, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
3-mai-2014, ELPA
Ķivulis Carduelis spinus
3-mai-2014, ELPA
Krīklis Anas crecca
3-mai-2014, ELPA
Krauklis Corvus corax
3-mai-2014, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
3-mai-2014, ELPA
Gaigala Bucephala clangula
3-mai-2014, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-mai-2014, ELPA
Dzērve Grus grus
3-mai-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
3-mai-2014, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-mai-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-mai-2014, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
3-mai-2014, ELPA
Bezdelīga Hirundo rustica
28-apr-2015, Rallus
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
28-apr-2015, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
28-apr-2015, mazais_ezis
Jūras žagata Haematopus ostralegus
26-apr-2015, mazais_ezis
Somzīlīte Remiz pendulinus
28-apr-2015, eidis
Žubīte Fringilla coelebs
3-mai-2014, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-mai-2014, ELPA
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-mai-2014, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-mai-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-mai-2014, ELPA
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
3-mai-2014, ELPA
Sīlis Garrulus glandarius
3-mai-2014, ELPA
Sila strazds Turdus viscivorus
3-mai-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-mai-2014, ELPA
Purva zīlīte Poecile palustris
3-mai-2014, ELPA
Peļkājīte Prunella modularis
3-mai-2014, ELPA
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
3-mai-2014, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-mai-2014, ELPA
Niedru lija Circus aeruginosus
3-mai-2014, ELPA
Mizložņa Certhia familiaris
3-mai-2014, ELPA
Meža zīlīte Periparus ater
3-mai-2014, ELPA
Meža tilbīte Tringa ochropus
3-mai-2014, ELPA
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-mai-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
3-mai-2014, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
3-mai-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
3-mai-2014, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
3-mai-2014, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
3-mai-2014, ELPA
Ķivulis Carduelis spinus
3-mai-2014, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
3-mai-2014, ELPA
Garastīte Aegithalos caudatus
3-mai-2014, ELPA
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
3-mai-2014, ELPA
Dzilnītis Sitta europaea
3-mai-2014, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-mai-2014, ELPA
Dzērve Grus grus
3-mai-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
3-mai-2014, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-mai-2014, ELPA
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
3-mai-2014, ELPA
Dadzītis Carduelis carduelis
3-mai-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-mai-2014, ELPA
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
3-mai-2014, ELPA
Bezdelīga Hirundo rustica
3-mai-2014, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
3-mai-2014, ELPA
Baltais stārķis Ciconia ciconia
3-mai-2014, ELPA
Bezdelīga Hirundo rustica
28-apr-2015, Kamelija
Parastā ieva Padus avium
26-apr-2015, Kamelija
27-apr-2015, forelljjanka
Sudrabkaija Larus argentatus
28-apr-2015, visvaldis.s
Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus
28-apr-2015, visvaldis.s
Lietuvainis Numenius phaeopus
28-apr-2015, visvaldis.s
Kuitala Numenius arquata
28-apr-2015, visvaldis.s
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
28-apr-2015, visvaldis.s
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
28-apr-2015, CerambyX
Vītītis Phylloscopus trochilus
26-apr-2015, CerambyX
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
24-apr-2015, CerambyX
Augļkoku raibenis Nymphalis polychloros
24-apr-2015, CerambyX
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
24-apr-2015, CerambyX
Augļkoku raibenis Nymphalis polychloros
24-apr-2015, CerambyX
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
28-apr-2015, IevaM
Mājas strazds Sturnus vulgaris
28-apr-2015, IevaM
Lauku cīrulis Alauda arvensis
28-apr-2015, IevaM
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
26-apr-2015, CerambyX
Brūnkaklis Aythya ferina
26-apr-2015, CerambyX
Prīkšķe Anas querquedula
26-apr-2015, CerambyX
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
26-apr-2015, CerambyX
Somzīlīte Remiz pendulinus
26-apr-2015, CerambyX
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-apr-2015, CerambyX
Zivju dzenītis Alcedo atthis
26-apr-2015, CerambyX
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
26-apr-2015, CerambyX
Tītiņš Jynx torquilla
26-apr-2015, CerambyX
Upes zīriņš Sterna hirundo
28-apr-2015, Mareks Kilups
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
28-apr-2015, CerambyX
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
26-apr-2015, Matrus
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-apr-2015, Matrus
Žagata Pica pica
2-mai-2014, ELPA
Zaļžubīte Chloris chloris
2-mai-2014, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
2-mai-2014, ELPA
Pelēkais strazds Turdus pilaris
2-mai-2014, ELPA
Meža pīle Anas platyrhynchos
2-mai-2014, ELPA
Mājas strazds Sturnus vulgaris
2-mai-2014, ELPA
Kaņepītis Linaria cannabina
2-mai-2014, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
2-mai-2014, ELPA
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
2-mai-2014, ELPA
Dadzītis Carduelis carduelis
2-mai-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
2-mai-2014, ELPA
Bezdelīga Hirundo rustica
2-mai-2014, ELPA
Lielais dumpis Botaurus stellaris
28-apr-2015, IevaM
28-apr-2015, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
2-mai-2014, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
2-mai-2014, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
2-mai-2014, ELPA
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
2-mai-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
2-mai-2014, ELPA
Purva zīlīte Poecile palustris
2-mai-2014, ELPA
Peļu klijāns Buteo buteo
2-mai-2014, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
2-mai-2014, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
2-mai-2014, ELPA
Niedru lija Circus aeruginosus
2-mai-2014, ELPA
Mizložņa Certhia familiaris
2-mai-2014, ELPA
Meža zīlīte Periparus ater
2-mai-2014, ELPA
Meža pīle Anas platyrhynchos
2-mai-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
2-mai-2014, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
2-mai-2014, ELPA
Lielais ķīris Larus ridibundus
2-mai-2014, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
2-mai-2014, ELPA
Ķivulis Carduelis spinus
2-mai-2014, ELPA
Krauklis Corvus corax
2-mai-2014, ELPA
Gaigala Bucephala clangula
2-mai-2014, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
2-mai-2014, ELPA
Dzērve Grus grus
2-mai-2014, ELPA
Bezdelīga Hirundo rustica
2-mai-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
2-mai-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
2-mai-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
28-apr-2015, IevaM
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
28-apr-2015, IevaM
Melnā dzilna Dryocopus martius
28-apr-2015, IevaM
Žubīte Fringilla coelebs
2-mai-2014, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
2-mai-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
2-mai-2014, ELPA
Sīlis Garrulus glandarius
2-mai-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
2-mai-2014, ELPA
Meža zīlīte Periparus ater
2-mai-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
2-mai-2014, ELPA
Ķivulis Carduelis spinus
2-mai-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
2-mai-2014, ELPA
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
2-mai-2014, ELPA
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
28-apr-2015, IevaM
Mājas strazds Sturnus vulgaris
28-apr-2015, IevaM
Baltā cielava Motacilla alba
28-apr-2015, IevaM
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
28-apr-2015, IevaM
Pupuķis Upupa epops
28-apr-2015, megere
Žubīte Fringilla coelebs
2-mai-2014, ELPA
Peļu klijāns Buteo buteo
2-mai-2014, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
2-mai-2014, ELPA
Krauklis Corvus corax
2-mai-2014, ELPA
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
2-mai-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, Matrus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
26-apr-2015, Matrus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, Matrus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, Matrus
Mazais dzenis Dendrocopos minor
26-apr-2015, Matrus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, Matrus
Lauku zvirbulis Passer montanus
26-apr-2015, Matrus
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, Matrus
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-apr-2015, Matrus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, Matrus
Krauķis Corvus frugilegus
28-apr-2015, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
26-apr-2015, Matrus
Lauku cīrulis Alauda arvensis
26-apr-2015, Matrus
Somzīlīte Remiz pendulinus
25-apr-2015, Matrus
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-apr-2015, Matrus
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
26-apr-2015, Matrus
Žagata Pica pica
8-jûl-2014, ELPA
Vālodze Oriolus oriolus
8-jûl-2014, ELPA
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
8-jûl-2014, ELPA
Sila cīrulis Lullula arborea
8-jûl-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
8-jûl-2014, ELPA
Pelēkais strazds Turdus pilaris
8-jûl-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
8-jûl-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
8-jûl-2014, ELPA
Mazais dzenis Dendrocopos minor
8-jûl-2014, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
8-jûl-2014, ELPA
Lakstīgala Luscinia luscinia
8-jûl-2014, ELPA
Krauklis Corvus corax
8-jûl-2014, ELPA
Grieze Crex crex
8-jûl-2014, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
8-jûl-2014, ELPA
Dzērve Grus grus
8-jûl-2014, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
8-jûl-2014, ELPA
Dārza ķauķis Sylvia borin
8-jûl-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
8-jûl-2014, ELPA
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
8-jûl-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-apr-2015, Matrus
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
28-apr-2015, CerambyX
Meža pūce Strix aluco
28-apr-2015, CerambyX
Lielā zīlīte Parus major
28-apr-2015, IevaM
Dadzītis Carduelis carduelis
28-apr-2015, IevaM
Mednis Tetrao urogallus
26-apr-2015, forelljjanka
26-apr-2015, Mareks Kilups
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
28-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
8-apr-2014, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
8-apr-2014, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
8-apr-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
8-apr-2014, ELPA
Melnā dzilna Dryocopus martius
8-apr-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
8-apr-2014, ELPA
Zeltgalvītis Regulus regulus
8-apr-2014, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
8-apr-2014, ELPA
Zeltgalvītis Regulus regulus
8-apr-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
8-apr-2014, ELPA
Mērkaziņa Gallinago gallinago
8-apr-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
8-apr-2014, ELPA
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
8-apr-2014, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
8-apr-2014, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
28-apr-2015, jolantan
Bezdelīga Hirundo rustica
27-apr-2015, DainisKR
22-apr-2015, jolantan
Upes zīriņš Sterna hirundo
27-apr-2015, DainisKR
22-apr-2015, jolantan
Parastā ieva Padus avium
22-apr-2015, jolantan
Parastā ieva Padus avium
20-apr-2015, jolantan
Žubīte Fringilla coelebs
5-mai-2014, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
5-mai-2014, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
5-mai-2014, ELPA
Sīlis Garrulus glandarius
5-mai-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
5-mai-2014, ELPA
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
5-mai-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
5-mai-2014, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-mai-2014, ELPA
5-mai-2014, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
5-mai-2014, ELPA
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
5-mai-2014, ELPA
Meža pīle Anas platyrhynchos
5-mai-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-mai-2014, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
5-mai-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
5-mai-2014, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
5-mai-2014, ELPA
Lakstīgala Luscinia luscinia
5-mai-2014, ELPA
Ķivulis Carduelis spinus
5-mai-2014, ELPA
Krīklis Anas crecca
5-mai-2014, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
5-mai-2014, ELPA
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
5-mai-2014, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
5-mai-2014, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-mai-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-mai-2014, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
5-mai-2014, ELPA
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
5-mai-2014, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
5-mai-2014, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
5-mai-2014, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
5-mai-2014, ELPA
Sīlis Garrulus glandarius
5-mai-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
5-mai-2014, ELPA
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
5-mai-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
5-mai-2014, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-mai-2014, ELPA
5-mai-2014, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
5-mai-2014, ELPA
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
5-mai-2014, ELPA
Meža pīle Anas platyrhynchos
5-mai-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-mai-2014, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
5-mai-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
5-mai-2014, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
5-mai-2014, ELPA
Lakstīgala Luscinia luscinia
5-mai-2014, ELPA
Ķivulis Carduelis spinus
5-mai-2014, ELPA
Krīklis Anas crecca
5-mai-2014, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
5-mai-2014, ELPA
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
5-mai-2014, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
5-mai-2014, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-mai-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-mai-2014, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
5-mai-2014, ELPA
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
5-mai-2014, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, Matrus
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
26-apr-2015, Matrus
Zaļžubīte Chloris chloris
26-apr-2015, Matrus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, Matrus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
26-apr-2015, Matrus
Melnais meža strazds Turdus merula
26-apr-2015, Matrus
Lielā zīlīte Parus major
26-apr-2015, Matrus
Lauku cīrulis Alauda arvensis
26-apr-2015, Matrus
Dzilnītis Sitta europaea
26-apr-2015, Matrus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
26-apr-2015, Matrus
Dadzītis Carduelis carduelis
26-apr-2015, Matrus
Baltā cielava Motacilla alba
26-apr-2015, Matrus
Žubīte Fringilla coelebs
28-apr-2015, grieze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
28-apr-2015, grieze
Zaļžubīte Chloris chloris
28-apr-2015, grieze
Tītiņš Jynx torquilla
28-apr-2015, grieze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
28-apr-2015, grieze
Peļkājīte Prunella modularis
28-apr-2015, grieze
Meža pīle Anas platyrhynchos
28-apr-2015, grieze
Melnais meža strazds Turdus merula
28-apr-2015, grieze
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
28-apr-2015, grieze
Mājas zvirbulis Passer domesticus
28-apr-2015, grieze
Mājas strazds Sturnus vulgaris
28-apr-2015, grieze
Lielā zīlīte Parus major
28-apr-2015, grieze
Lauku zvirbulis Passer montanus
28-apr-2015, grieze
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
28-apr-2015, grieze
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
28-apr-2015, grieze
Dzilnītis Sitta europaea
28-apr-2015, grieze
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
28-apr-2015, grieze
Dadzītis Carduelis carduelis
28-apr-2015, grieze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
28-apr-2015, grieze
Bezdelīga Hirundo rustica
28-apr-2015, grieze
Baltā cielava Motacilla alba
28-apr-2015, grieze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, Matrus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-apr-2015, Matrus
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, Matrus
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
25-apr-2015, Matrus
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, Matrus
Ķivulis Carduelis spinus
25-apr-2015, Matrus
Dadzītis Carduelis carduelis
25-apr-2015, Matrus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, Matrus
Žagata Pica pica
25-apr-2015, Matrus
Zaļžubīte Chloris chloris
25-apr-2015, Matrus
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, Matrus
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-apr-2015, Matrus
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, Matrus
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-apr-2015, Matrus
Laucis Fulica atra
25-apr-2015, Matrus
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, grieze
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-apr-2015, grieze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, grieze
Peļkājīte Prunella modularis
26-apr-2015, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
26-apr-2015, grieze
Dzilnītis Sitta europaea
26-apr-2015, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
26-apr-2015, grieze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
26-apr-2015, grieze
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
26-apr-2015, grieze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, grieze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
26-apr-2015, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
27-apr-2015, grieze
Baltā cielava Motacilla alba
27-apr-2015, grieze
Bezdelīga Hirundo rustica
27-apr-2015, grieze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-apr-2015, grieze
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
27-apr-2015, grieze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-apr-2015, grieze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-apr-2015, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-apr-2015, grieze
Dzilnītis Sitta europaea
27-apr-2015, grieze
Ķivulis Carduelis spinus
27-apr-2015, grieze
Lielā zīlīte Parus major
27-apr-2015, grieze
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-apr-2015, grieze
Melnais meža strazds Turdus merula
27-apr-2015, grieze
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
27-apr-2015, grieze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-apr-2015, grieze
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
27-apr-2015, grieze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
27-apr-2015, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
19-apr-2015, Mondeo
Zivju gārnis Ardea cinerea
19-apr-2015, Mondeo
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-apr-2015, Mondeo
Zaļžubīte Chloris chloris
19-apr-2015, Mondeo
Vītītis Phylloscopus trochilus
19-apr-2015, Mondeo
Sīlis Garrulus glandarius
19-apr-2015, Mondeo
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-apr-2015, Mondeo
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
19-apr-2015, Mondeo
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-apr-2015, Mondeo
19-apr-2015, Mondeo
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
19-apr-2015, Mondeo
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-apr-2015, Mondeo
Melnais meža strazds Turdus merula
19-apr-2015, Mondeo
Lielā zīlīte Parus major
19-apr-2015, Mondeo
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-apr-2015, Mondeo
Dadzītis Carduelis carduelis
19-apr-2015, Mondeo
Baltā cielava Motacilla alba
19-apr-2015, Mondeo
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
28-apr-2015, eidis
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
28-apr-2015, eidis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
28-apr-2015, eidis
Laucis Fulica atra
28-apr-2015, eidis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
28-apr-2015, eidis
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
28-apr-2015, Alvis Āboliņš
Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus
28-apr-2015, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-apr-2015, Matrus
Lielais dumpis Botaurus stellaris
27-apr-2015, de kje
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
28-apr-2015, Matrus
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
27-apr-2015, de kje
Tundras sējas zoss Anser serrirostris
28-apr-2015, Rallus
Baltpieres zoss Anser albifrons
28-apr-2015, Rallus
Dzērve Grus grus
28-apr-2015, Rallus
Zeltgalvītis Regulus regulus
28-apr-2015, Rallus
Mizložņa Certhia familiaris
28-apr-2015, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
28-apr-2015, Rallus
Melnais meža strazds Turdus merula
28-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
28-apr-2015, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
28-apr-2015, Rallus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
28-apr-2015, Rallus
Baltā cielava Motacilla alba
28-apr-2015, vimba1
Pelēkā vārna Corvus cornix
28-apr-2015, vimba1
Sīlis Garrulus glandarius
28-apr-2015, vimba1
Krauklis Corvus corax
28-apr-2015, vimba1
Tītiņš Jynx torquilla
27-apr-2015, Kurmata
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
27-apr-2015, Kurmata
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
27-apr-2015, Kurmata
Tītiņš Jynx torquilla
28-apr-2015, JurisKa
Kāļu baltenis Pieris napi
25-apr-2015, Divpēdis
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
25-apr-2015, Divpēdis
25-apr-2015, Divpēdis
Odze Vipera berus
27-apr-2015, Divpēdis
Ormanītis Porzana porzana
25-apr-2015, Mondeo
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-apr-2015, eidis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-apr-2015, eidis
Žubīte Fringilla coelebs
27-apr-2015, meža_meita
Žagata Pica pica
27-apr-2015, meža_meita
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
27-apr-2015, meža_meita
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
27-apr-2015, meža_meita
Zaļžubīte Chloris chloris
27-apr-2015, meža_meita
Vītītis Phylloscopus trochilus
27-apr-2015, meža_meita
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
27-apr-2015, meža_meita
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
27-apr-2015, meža_meita
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-apr-2015, meža_meita
Peļu klijāns Buteo buteo
27-apr-2015, meža_meita
Peļkājīte Prunella modularis
27-apr-2015, meža_meita
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-apr-2015, meža_meita
Pelēkais strazds Turdus pilaris
27-apr-2015, meža_meita
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-apr-2015, meža_meita
Mājas zvirbulis Passer domesticus
27-apr-2015, meža_meita
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-apr-2015, meža_meita
Meža pīle Anas platyrhynchos
27-apr-2015, meža_meita
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
27-apr-2015, meža_meita
Lielā zīlīte Parus major
27-apr-2015, meža_meita
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-apr-2015, meža_meita
Lauku balodis Columba palumbus
27-apr-2015, meža_meita
Ķīvīte Vanellus vanellus
27-apr-2015, meža_meita
Krauklis Corvus corax
27-apr-2015, meža_meita
Dzērve Grus grus
27-apr-2015, meža_meita
Dzilnītis Sitta europaea
27-apr-2015, meža_meita
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-apr-2015, meža_meita
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-apr-2015, meža_meita
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
27-apr-2015, meža_meita
Baltais stārķis Ciconia ciconia
27-apr-2015, meža_meita
Bezdelīga Hirundo rustica
27-apr-2015, meža_meita
Baltā cielava Motacilla alba
27-apr-2015, meža_meita
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-apr-2015, meža_meita
Dadzītis Carduelis carduelis
27-apr-2015, meža_meita
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
27-apr-2015, meža_meita
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
27-apr-2015, eidis
Plukšķis Turdus iliacus
27-apr-2015, eidis
Tītiņš Jynx torquilla
27-apr-2015, eidis
Dzilnītis Sitta europaea
27-apr-2015, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
27-apr-2015, meža_meita
Žagata Pica pica
27-apr-2015, meža_meita
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
27-apr-2015, meža_meita
Zaļžubīte Chloris chloris
27-apr-2015, meža_meita
Vītītis Phylloscopus trochilus
27-apr-2015, meža_meita
Sīlis Garrulus glandarius
27-apr-2015, meža_meita
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
27-apr-2015, meža_meita
Somzīlīte Remiz pendulinus
27-apr-2015, meža_meita
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-apr-2015, meža_meita
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-apr-2015, meža_meita
Pelēkā dzilna Picus canus
27-apr-2015, meža_meita
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-apr-2015, meža_meita
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
27-apr-2015, meža_meita
Lielā zīlīte Parus major
27-apr-2015, meža_meita
Lielais ķīris Larus ridibundus
27-apr-2015, meža_meita
Lauku zvirbulis Passer montanus
27-apr-2015, meža_meita
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-apr-2015, meža_meita
Ķīvīte Vanellus vanellus
27-apr-2015, meža_meita
Krauklis Corvus corax
27-apr-2015, meža_meita
Dzilnītis Sitta europaea
27-apr-2015, meža_meita
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-apr-2015, meža_meita
Dadzītis Carduelis carduelis
27-apr-2015, meža_meita
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-apr-2015, meža_meita
Bezdelīga Hirundo rustica
27-apr-2015, meža_meita
Baltā cielava Motacilla alba
27-apr-2015, meža_meita
Baltais stārķis Ciconia ciconia
27-apr-2015, meža_meita
Dzeguze Cuculus canorus
26-apr-2015, Stach
Parastā ieva Padus avium
27-apr-2015, andis.kalvans
Sloka Scolopax rusticola
27-apr-2015, vimba1
Lielā zīlīte Parus major
27-apr-2015, vimba1
Krauklis Corvus corax
27-apr-2015, vimba1
Žubīte Fringilla coelebs
19-apr-2015, mazais_ezis
Žagata Pica pica
19-apr-2015, mazais_ezis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-apr-2015, mazais_ezis
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-apr-2015, mazais_ezis
Zaļžubīte Chloris chloris
19-apr-2015, mazais_ezis
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
19-apr-2015, mazais_ezis
Sīlis Garrulus glandarius
19-apr-2015, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
19-apr-2015, mazais_ezis
Plukšķis Turdus iliacus
19-apr-2015, mazais_ezis
Peļu klijāns Buteo buteo
19-apr-2015, mazais_ezis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-apr-2015, mazais_ezis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
19-apr-2015, mazais_ezis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-apr-2015, mazais_ezis
Mājas balodis Columba livia domestica
19-apr-2015, mazais_ezis
Mizložņa Certhia familiaris
19-apr-2015, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-apr-2015, mazais_ezis
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-apr-2015, mazais_ezis
Melnais meža strazds Turdus merula
19-apr-2015, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
19-apr-2015, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-apr-2015, mazais_ezis
Krauklis Corvus corax
19-apr-2015, mazais_ezis
Kovārnis Corvus monedula
19-apr-2015, mazais_ezis
Gaigala Bucephala clangula
19-apr-2015, mazais_ezis
Dzilnītis Sitta europaea
19-apr-2015, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
19-apr-2015, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-apr-2015, mazais_ezis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-apr-2015, mazais_ezis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
19-apr-2015, mazais_ezis
Dadzītis Carduelis carduelis
19-apr-2015, mazais_ezis
Baltā cielava Motacilla alba
19-apr-2015, mazais_ezis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
19-apr-2015, mazais_ezis
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
27-apr-2015, vimba1
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
27-apr-2015, vimba1
Sīlis Garrulus glandarius
27-apr-2015, vimba1
Vistu vanags Accipiter gentilis
27-apr-2015, vimba1
Krīklis Anas crecca
26-apr-2015, Gaidis Grandāns
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-apr-2015, vimba1
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-apr-2015, vimba1
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
26-apr-2015, Gaidis Grandāns
Mazais ērglis Aquila pomarina
25-apr-2015, Gaidis Grandāns
Lielā čakste Lanius excubitor
3-apr-2015, mazais_ezis
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
27-apr-2015, forelljjanka
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
26-apr-2015, Gaidis Grandāns
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
27-apr-2015, forelljjanka
Mazais ērglis Aquila pomarina
26-apr-2015, Gaidis Grandāns
Rubenis Tetrao tetrix
26-apr-2015, Gaidis Grandāns
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
26-apr-2015, Gaidis Grandāns
Urālpūce Strix uralensis
26-apr-2015, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
27-apr-2015, Igors
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, mazais_ezis
Žagata Pica pica
25-apr-2015, mazais_ezis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-apr-2015, mazais_ezis
Zaļžubīte Chloris chloris
25-apr-2015, mazais_ezis
Upes tārtiņš Charadrius dubius
25-apr-2015, mazais_ezis
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
25-apr-2015, mazais_ezis
Sīlis Garrulus glandarius
25-apr-2015, mazais_ezis
Sloka Scolopax rusticola
25-apr-2015, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, mazais_ezis
Pļavu čipste Anthus pratensis
25-apr-2015, mazais_ezis
Purva zīlīte Poecile palustris
25-apr-2015, mazais_ezis
Plukšķis Turdus iliacus
25-apr-2015, mazais_ezis
Peļu klijāns Buteo buteo
25-apr-2015, mazais_ezis
Peļkājīte Prunella modularis
25-apr-2015, mazais_ezis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
25-apr-2015, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-apr-2015, mazais_ezis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
25-apr-2015, mazais_ezis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
25-apr-2015, mazais_ezis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-apr-2015, mazais_ezis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, mazais_ezis
Mizložņa Certhia familiaris
25-apr-2015, mazais_ezis
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-apr-2015, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-apr-2015, mazais_ezis
Melnā dzilna Dryocopus martius
25-apr-2015, mazais_ezis
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, mazais_ezis
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
25-apr-2015, mazais_ezis
Mazais dzenis Dendrocopos minor
25-apr-2015, mazais_ezis
Lielā čakste Lanius excubitor
29-mar-2015, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, mazais_ezis
Lielā gaura Mergus merganser
25-apr-2015, mazais_ezis
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-apr-2015, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-apr-2015, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
25-apr-2015, mazais_ezis
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-apr-2015, mazais_ezis
Ķivulis Carduelis spinus
25-apr-2015, mazais_ezis
Krauklis Corvus corax
25-apr-2015, mazais_ezis
Koku čipste Anthus trivialis
25-apr-2015, mazais_ezis
Gaigala Bucephala clangula
25-apr-2015, mazais_ezis
Dzērve Grus grus
25-apr-2015, mazais_ezis
Dzilnītis Sitta europaea
25-apr-2015, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-apr-2015, mazais_ezis
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, mazais_ezis
Bezdelīga Hirundo rustica
25-apr-2015, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, mazais_ezis
Dadzītis Carduelis carduelis
25-apr-2015, mazais_ezis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-apr-2015, mazais_ezis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-apr-2015, mazais_ezis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-apr-2015, mazais_ezis
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
25-apr-2015, mazais_ezis
Iesarkanais sprakšķis Ampedus erythrogonus
27-apr-2015, forelljjanka
Rubenis Tetrao tetrix
24-apr-2015, Gaidis Grandāns
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
27-apr-2015, Baiba.Mask
Apkakles strazds Turdus torquatus
27-apr-2015, Igors
Zeltgalvītis Regulus regulus
27-apr-2015, Baiba.Mask
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, Baiba.Mask
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-apr-2015, Baiba.Mask
Dzeguze Cuculus canorus
27-apr-2015, Baiba.Mask
Sloka Scolopax rusticola
26-apr-2015, mazais_ezis
Peļu klijāns Buteo buteo
26-apr-2015, mazais_ezis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
26-apr-2015, mazais_ezis
Meža tilbīte Tringa ochropus
26-apr-2015, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
26-apr-2015, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, mazais_ezis
Pļavu tilbīte Tringa totanus
25-apr-2015, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-apr-2015, mazais_ezis
Melnā dzilna Dryocopus martius
25-apr-2015, mazais_ezis
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-apr-2015, mazais_ezis
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-apr-2015, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-apr-2015, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-apr-2015, mazais_ezis
Sloka Scolopax rusticola
22-apr-2015, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
22-apr-2015, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
27-apr-2015, meža_meita
Dzērve Grus grus
27-apr-2015, meža_meita
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-apr-2015, meža_meita
Žubīte Fringilla coelebs
27-apr-2015, meža_meita
Meža zīlīte Periparus ater
27-apr-2015, meža_meita
Meža zīlīte Periparus ater
27-apr-2015, meža_meita
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-apr-2015, meža_meita
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
27-apr-2015, meža_meita
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-apr-2015, meža_meita
Žagata Pica pica
27-apr-2015, meža_meita
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-apr-2015, meža_meita
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
27-apr-2015, meža_meita
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-apr-2015, meža_meita
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-apr-2015, meža_meita
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-apr-2015, meža_meita
Baltais stārķis Ciconia ciconia
27-apr-2015, meža_meita
Ķīvīte Vanellus vanellus
27-apr-2015, meža_meita
Apodziņš Glaucidium passerinum
27-apr-2015, Gaidis Grandāns
Apkakles strazds Turdus torquatus
25-apr-2015, Irbe
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
27-apr-2015, nekovārnis
Pēdējie komentāri
Ansis 28.aprīlis, 21:04

Tā ir sārtā panātre - Lamium purpureum.


visvaldis.s 28.aprīlis, 19:11

Lielo gauru pāris.


ER 28.aprīlis, 18:43

Šīs ir sīlim gluži raksturīgas skaņas.


CerambyX 28.aprīlis, 18:09

Biotops gan varbūt nebija ar tik bēdīgs - tur kur tā upīte/grāvis uz D no atzīmētā poligona patiesībā tīri feins melnalksnājs, samērā padaudz kaltušu koku utml. Samērā dzenisks paskats. Atzīmētajā vietā gan bij tāds jaukts priežu mežs (nu tāds normāls Pierīgas mežs), tà ka biotopa ziņā kopumā pat apkārtne nešķita ieklīdušam apodziņam tik neticama. Ligzdošana gan diez vai ir pārāk ticams variants, kaut gan droši vien pasaulē ir arī notikušas dīvainākas lietas :D


Mareks Kilups 28.aprīlis, 17:21

jā, nu protams marta sākumā pūces var būt da jebkur... bet tomēr apodziņš pamestos mazdārziņos. ļoti apšaubāmi. vēl jo vairāk svilpot. ja vēl nobijies sēdētu - ta vēl tā.


nekovārnis 28.aprīlis, 17:08

Paldies!


nekovārnis 28.aprīlis, 17:08

Paldies!


CerambyX 28.aprīlis, 16:07

Nu nez, it kā ir pasens krievu Čerepanova koksngraužu noteicējs 5.sējumos - tur ir arī kāpuru apraksti. Būs jāpapēta - varbūt ko var izlobīt? Pārāk jau gan cerības nelolotu, jo vairumā gadījumu tie koksngraužu kāpuri ir stipri līdzīgi un atškiršanas pazīmes mēdz būt vēl smalkākas ka pieaugušām vabolēm. Tādu stingru atbildi var iegūt vien kāpuru izaudzējot. Tā ar tie minētie sējumi tapuši - izaudzēti nejēdzīgi milzīgs skaits dažādu sugu kāpuri un katra kāpura stadija aprakstīta. Diezgan fundamentāli. Bet nu DD kontekstā varētu padomāt par vaboļu dzimtu kāpuru noteicēju. Suas jau tomēr procentuāli stipri maz var noteikt :)


Edgars Smislovs 28.aprīlis, 16:05

Jaunais jūras ērglis


CerambyX 28.aprīlis, 15:59

Jā, es tur pats pēc tam pāris dienas vēlāk nostaigāju un mēģināju apodziņu sasvilpot - tukšā :) Tā ka laiks mācīties no kļūdām un pie novērojumiem atstāt piezīmes!! :D Citādi atkārtosies zaļo vārnu gadījumi, kad tukšu novērojumu it kā neņem par pilnu un tad vēl šādi gadījumi, kad pašam atmiņā novērojuma apstākļi vairs galvā nav saglabājušies... pēdējais apstāklis ir viena no manām galvenajām motivācijām aizpildīt piezīmju lauku, jo sākumā biju samērā slinks uz to - tagad, pētot 2008./2009. gada ziņotos savus putnu novērojumus, brīžam sanāk brīnīties un kasīt galvu, jo nu neatceros es tādu nkvērojumu :D


forelljjanka 28.aprīlis, 15:47

Sabildēju viena koksngrauža kāpuru visos iespējamos veidos,varbūt var noteikt sugu pēc kāpura?;) Ja izdotos,varbūt tā jādara ar visiem,vismaz tādiem lieliem,resniem kāpuriem un tad kaut kad jātaisa vaboļu noteicējs DDatos,pēc kāpuru bildēm! :DD Konkrētais it kā nav lapkoku ligzdu,vai arī kļūdos...


forelljjanka 28.aprīlis, 15:44

Stipri velk uz lietuvaini(pēc knābja),ja par saucieniem,treļļus var atšķirt,tomēr lietuvainis,īpaši ja to paprovocē sauc vienu saucienu kāds kuitalai nav pat līdzīgs,tas ir tāds tsīī svilpiens,kaut kas līdzīgs kā apodziņa M,tikai skaļāks.;)


forelljjanka 28.aprīlis, 15:37

Es teiktu ka īsastes ad.gaišā forma.


dekants 28.aprīlis, 15:26

Labi, ka ir Dabasdati, kas saglabā novērojumus. Es šādu novērojumu ja ne pilnīgi esmu aizmirsis, tad dziļā miglā tas gan jau ir ietīts. Tagad atlantā šādi novērojumi uzpeld, un saprotu cik vērtīgāk būtu, ja pierakstītu kādu komentāru :) Atceros, ka iespējams svilpoja kādu brīdi, bet redzēt neredzēju. Pagaišnedēļ saskāros ar svilpojošu apodziņu, bet tad no turienes iekliedzās arī sīlis, tā kā apodziņu neziņoju. Šis gadījums ir svilpojošs apodziņš, bet neredzēts. Rīgas vietējā grupa šo vietu atlanta laikā apsekos kārtīgāk :)


CerambyX 28.aprīlis, 14:47

Varbūt kādas krāšņvaboles izskreja... bet varbūt arī ne :)


CerambyX 28.aprīlis, 14:46

Šis droši A.sanguineus


CerambyX 28.aprīlis, 14:45

Melanotus sp. - sugu pēc bildes nenoteikt


CerambyX 28.aprīlis, 14:44

Krūkļu zilenītis


CerambyX 28.aprīlis, 14:41

Vītolu koksngrauzis Lamia textor


CerambyX 28.aprīlis, 14:40

Mazā nātru sviļņpūcīte


CerambyX 28.aprīlis, 14:39

Bez šaubām erythrogonus - nez kāpēc Vācu lapā sarkans rimbulīts. It kā citu līdzīgu sugu nav!


CerambyX 28.aprīlis, 14:37

Piepjmīļa Endomychus coccineus kāpuri


nekovārnis 28.aprīlis, 14:06

Lapgrauzis Chrysolina polita


Mareks Kilups 28.aprīlis, 13:19

būtu vērts dzirdēt Māra komentāru. taču kopumā šķiet, ka tavs novērotais ir attiecināms arī uz Latviju kopumā. arvien biežāk dzird par medņiem jaunās vietās un par medņiem ar netradicionālu uzvedību - respektīvi - tādiem, kas meklē jaunas vietas, jo ir izspiesti no saviem riestiem. te gan jāņem vērā vēl viens moments - daļu esošo teritoriju čakarē nejēdzīgā mežu izzāģēšana, kas noteikti arī veicina pārvietošanos uz jaunām vietām.


forelljjanka 28.aprīlis, 12:35

Saistībā ar konkrēto novērojumu(Saldus novada,arī bijušā Saldus raj. D,DR,DA daļā līdz šim nebija nekādu ziņu par medņu konstatēšanu!)un dažiem līdzīgiem DDatos,gribētos dzirdēt citu domas.Forumā nav jēgas,tāpec tepat,pie novērojuma.Manuprāt,lai ko neteiktu mednieki,pavasara medību aizliegums ir nospēlējis savu lomu,medņu paliek vairāk un tie izplatās.Pieaugušam mednim Dabā ir maz dabisko ienaidnieku(lielie ērgļi,lūsis,vēl kas?),izmetot no ši saraksta cilvēku,manuprāt ir pozitīvs rezultāts.Protams olu,cāļu periodā dabisko ienaidnieku saraksts pamatīgi pieaug un tomēr,Dūrupē-Lašupē medņu palicis pamanāmi vairāk,konkrētais novērojums liecina,ka tie parādijušies tur,kur nekad agrāk nav bijuši!!!Tuvākās vietas konkrētajai,kur par medņiem kas dzirdēts ir Remte,iespējams piemēroti meži Auces,Dobeles novados(Īle).Mednis ir izteikts nometnieks,pat jaunas teritorijas meklējumos tas nedodas tālās migrācijās(max 30-35 km.),tātad kaut kur tādā attālumā to blīvums populācijā sasniedzis robežu,kad jāmeklē jauna!


Mareks Kilups 28.aprīlis, 12:21

jā, tas ir dienas laikā. ok, sīlis arī šķiet ticamākā versija.


forelljjanka 28.aprīlis, 12:17

Ja tas ir laikā 00:00,tad vels zin kas,ja tomēr ziņotājs ir paslinkojis ielikt laiku un tas ir gaišajā dienas laikā,tad 80 % lieku uz sīli ! ;)


puke 28.aprīlis, 08:40

Apsveicu! Šogad tiešām daudz apkakles strazdu...


Divpēdis 27.aprīlis, 23:58

kad viņi iet uz saules baterijām, tad nav jēgas skriet pakaļ - ja nu uz gaidi vienīgi. Ja izdodas piefiksēt kādu puķi, kuru šie uzskata par lietojamu, jo viņi mēdz atgriezties


Stach 27.aprīlis, 22:58

Eļļas vabole


nekovārnis 27.aprīlis, 22:37

erythrogonus - tādi nosaukumi, ka pirkstus uz klaviatūras var izmežģīt:D


nekovārnis 27.aprīlis, 22:35

Es lielākai pārliecībai tagad ieskatos arī poļu lapā http://coleoptera.ksib.pl/kfp/search.php?l=en Tur gan ir sarežģītāka sistēma - jāpiešaujas, bet starp ampedus arī tur ir tikai viens ar sarkanām ausīm - A.erythogonus.


forelljjanka 27.aprīlis, 22:29

Jā ,tikai vabuļu lapā tamam sarkanais rimbulītis(ļoti grūti noteikt pēc bildes:)),interesantākais , parādija ka ir sparkškis,kad apvēlu uz muguras-sparkšš un aizlidoja!:D


nekovārnis 27.aprīlis, 22:21

Ar oranžajām ausīm varētu būt iesarkanais sprakšķis, Ampedus erythrogonus.


Gaidis Grandāns 27.aprīlis, 19:51

Būs vien peļu klijāns.


Edgars Smislovs 27.aprīlis, 19:43

Agrākais novērojums Latvijā!


Mari 27.aprīlis, 18:37

Liels paldies, balteņus vēl nemāku atšķirt ....


Edgars Smislovs 27.aprīlis, 17:13

Paldies!


CerambyX 27.aprīlis, 16:01

Bez šaubām :)


nekovārnis 27.aprīlis, 14:47

Vai nav kāļu baltenis?


ievag 27.aprīlis, 11:50

Tiešām skaistas bildes!


zemesbite 27.aprīlis, 11:47

Cik skaisti! :)


ievag 27.aprīlis, 11:45

Šajā nedēļas nogalē novēroti lielākie apkakles strazdu bari Latvijā, precīzus skaitļus un vietas var apskatīties www.latvijasputni.lv. Katrā ziņā skati un skaiti bija iespaidīgi. Mums pa 2 dienām kopā sanāca 50 putni, varēja izskatīties un izpriecāties no sirds.


Osis 27.aprīlis, 10:12

https://www.youtube.com/watch?v=jAEer7yzI9w&feature=youtu.be


EL 27.aprīlis, 09:27

Tiešām sila, metu otru bildi ārā.


Rallus 27.aprīlis, 08:33

Reņģu laiks. Te var palasīt makšķernieku aktuālo diskusiju par šo redzamo: http://www.copeslietas.lv/site/sarunas/topic/946/


Rallus 27.aprīlis, 07:08

Redz kā, nātres tur aug gan. Biju šo sugu jau redzējis Ilgās pirms diviem gadiem, taču nenofiksējās - tagad skatījos atkal kā uz jaunu brīnumu, paldies!


CerambyX 26.aprīlis, 23:02

Mazā nātru sviļņpūcīte


CerambyX 26.aprīlis, 22:53

Ūdensmīlis Hydrochara caraboides


CerambyX 26.aprīlis, 22:52

Racējblatks Tritomegas bicolor


CerambyX 26.aprīlis, 22:52

Kāda no karuļvabolēm (Scraptiidae)


CerambyX 26.aprīlis, 22:51

Mārīte Adalia decempuctata


CerambyX 26.aprīlis, 22:50

Pelēkais pāvacis


CerambyX 26.aprīlis, 22:49

Tumšā eļļasvabole (Meloe proscarabaeus)


runagoze 26.aprīlis, 22:30

Drīzāk jau tad sniega zosu bars sniegā! :D Bet vispār tās bija kaut kādas papardes un tam nebija nekāda saistība ar putniem!


Igors 26.aprīlis, 21:54

Jau no deviņiem rīta bija pilns mols.


Matrus 26.aprīlis, 21:47

Jau bija... krievu turisti mana klatbutne zvanija uz policiju....


Rallus 26.aprīlis, 21:43

To Tu uzrakstīji vai jau bija?


Rallus 26.aprīlis, 21:40

Cikos tas bija, no rīta?


Rallus 26.aprīlis, 21:39

šis ir iespaidīgi!


IevaM 26.aprīlis, 21:05

Tur regulāri gan sējas, gan baltpieres zosis ganās. Šodien bija arī vismaz 10 baltvaigu zosis


CerambyX 26.aprīlis, 19:59

Meža zosis nebūs, jo tās šobrīd ligzdošanas vietās perē vai jau vadā mazuļus apkārt. Tādā skaitā uz lauka kādas no caurceļojošajām zosu sugām - baltpieres vai sējas zosis.


roosaluristaja 26.aprīlis, 19:26

Otrajā bildē gan sila strazds....


forelljjanka 26.aprīlis, 12:34

Feilers arī ar statusu!;)Ziemeļu gulbja teritoriāla uzvedība izpaužas kā nešanās virsū skaļi klaigājot,ja oponents nebēg,gulbis vēl mēģina iebaidīt ar pleznām kuļot ūdeni uz vietas,bāžot knābi ūdenī .Nederēs arī ligzd.putnu atlanta statuss teritorija (T),vai pāris(P),jo lauka vidū tie var tikai baroties(DDatu statuss-barojas,vai atlanta statuss N).;)


putnologs 26.aprīlis, 10:54

Mans neveiksmīgs foto, jo gulbji iznākuši kā mazi punktiņi, feilers ar mobilo...


forelljjanka 26.aprīlis, 08:15

Švaka man tā pieredze ar zilrīklītēm,bet CelmiņAgris iekš putni.lv raksta arī par migrantu dziedāšanu,Tev gan viņas tur tā kā čunčiņi Sātiņos šobrīd!:D


visvaldis.s 26.aprīlis, 08:10

Paldies!


roosaluristaja 26.aprīlis, 07:15

sniega zosu bars miglā?


dziedava 26.aprīlis, 00:38

Muskusa bezslavīte Adoxa moschatellina


nekovārnis 25.aprīlis, 23:35

Izskatās pēc krūkļu balteņa, Gonepteryx rhamni, tik tāda paplukuša.


nekovārnis 25.aprīlis, 23:33

Krūkļu zilenītis, Celastrina argiolus


erts 25.aprīlis, 23:30

Dziedošie būs ligzdotāji, bet es rakstu par migrantiem tie kas pa krūmiem slēpjas, redzi tik ka zilrīklīte.....laikam jau ir tā, ka tie kuri aizņem teritoriju sāk atklāti dziedāt, bet tie kuri ceļo tālāk tā un slapstās pa krūmiem tālāk, tie atklāti nelien arā ne uz kadām atskaņošanām.


nekovārnis 25.aprīlis, 23:30

Izskatās pēc dumbraiņa Cyphon padi.


Rallus 25.aprīlis, 23:06

Vai vabole vai koks nogāzās pēc atsitiena? Škiet, ka lielais ūdensmīlis.


Rallus 25.aprīlis, 22:48

Dienvidu zilrīklītes pasuga, tad jau varētu būt arī ligzdotāji?


W 25.aprīlis, 22:38

Paldies!


Rallus 25.aprīlis, 22:36

Tagad pievienota suga datu bāzei


Rallus 25.aprīlis, 22:33

vai kāda bilde arī dīķu tilbītei?


W 25.aprīlis, 22:32

Paldies! Bet nevar nomainīt sugu, jo sarakstā nav!


Bekuvecis 25.aprīlis, 22:26

Smailais lāčpurns (Morchella conica).


Bekuvecis 25.aprīlis, 22:26

Smailais lāčpurns (Morchela conica).


nekovārnis 25.aprīlis, 22:07

Njā, pārskatot poļu Polydrusus vienīgais kaut cik līdzīgais izskatās ir P.cervinus, bet tas ir gaišāks un mazāks.


CerambyX 25.aprīlis, 21:43

KAS IR TAS NEZINĀMAIS!!!?? :D


runagoze 25.aprīlis, 21:40

Andri, paldies, ka noteici, bez Tevis nemūžam nebūtu sapratusi, ka tā ir A4 lapa, es pat teiktu - divas! :)))


nekovārnis 25.aprīlis, 21:30

Kakls tik dzeltens. Galva aiz acīm viscaur melna.


forelljjanka 25.aprīlis, 21:26

Vajadzēja vest uz Kaņieri,varbūt iepatīkas tas dziedošais! :DD


nekovārnis 25.aprīlis, 21:19

Jā, jā! Sākumā domāju ka kaut kāds jātnieciņš. Spārni šķiet pat astes galu nosedza. Tad sāka tos locīt:)


CerambyX 25.aprīlis, 21:18

Lido lido - spārnu salocīšana gan šiem vesels process :D Laikam gan ir jāskatās mazie, smalkie matiņi, bet rādās jau, ka tie ar melni - domāju, ka šādā attēlā vismaz būtu nojausma par kaut ko dzeltenīgu. Dimidiaticornis ar biežāka suga par caesareus.


forelljjanka 25.aprīlis, 21:15

Viņi vēl arī lido ? :D Spārni tad saliekami laikam! :D


forelljjanka 25.aprīlis, 21:12

Nac.Geo.konkursā ievietotas daudz sakarīgākas bildes(nez kāpēc DDatos nevarēja ? ;)) Nekas cits kā mājas zvirbulis ar netipiski tumšām krūšu spalvām nesanāk... ;) https://www.facebook.com/NationalGeographicLatvija/photos/a.645976005525097.1073741847.245409198915115/683312268458137/?=1&theater


erts 25.aprīlis, 21:12

Dzeltenā ķekarzeltene.


nekovārnis 25.aprīlis, 21:10

Ja runa par tiem garajiem matiņiem, tad jā, gan skatoties no augšas gan sāniem melni.


nekovārnis 25.aprīlis, 21:01

Tuliņ noorganizēšu kādu bildi.


CerambyX 25.aprīlis, 21:01

Smecernieks - kaut kāds Polydrusus izskatās. Iespējams P.pilosus.


CerambyX 25.aprīlis, 20:57

Jā, rādās ka S.dimidiaticornis vai S.caesareus (vairodziņš ar melniem matiņiem). Abas sugas atšķiras pēc galvas aizmugurējās daļas, kas uzreiz aiz acīm, apmatojuma krāsas - dimidiaticornis matiņi melni, bet caesareus - dzelteni. Šeit izskatās, ka melni?


nekovārnis 25.aprīlis, 20:49

Paldies par info! Būs šeit jāatgriežas, kad satikšu ko līdzīgu:)


CerambyX 25.aprīlis, 20:43

Kauč kāda racējblakts (Cydnidae) - tā uz sitiena sugu nemāku pateikt.


CerambyX 25.aprīlis, 20:39

O, Tumšā eļļas vabole (Meloe proscarabaeus) - retāka suga par zilo eļļasvaboli. Otrais foto ļoti labs priekš noteikšanas - šai sugai galvas un priekškrūšu punktējums ļoti trekns, dziļš un izteiksmīgs, atsevišķās vietās attālums starp punktiem mazāks kā to diametrs (zilajai eļļas vabolei - krietni šis punktējums krietni vien maigāks, seklāks un nav tik blīvs). Laikam ari priekškrūšu vairoga pamatne bija pazīme - šai sugai tā taisna, bet zilajai eļļasvabolei - ieliekta. Trešai sugai (M.brevicollis) priekškrūšu vairogs šķērsenisks nevis garenisks.


W 25.aprīlis, 16:38

Varētu būt augstais lāčpurns Morchella elata. Saraksta neatradu. Varbūt cits nosaukums?


CerambyX 25.aprīlis, 11:46

Peļkājīte


Ukaduks 24.aprīlis, 20:10

ha, ha, bet es domāju, ka varbūt ir tāds putns - nedzirdēts!


CerambyX 24.aprīlis, 20:02

Zilā eļļas vabole (Meloe violaceus)


dekants 24.aprīlis, 13:49

protams, ka melnais :)


Rallus 24.aprīlis, 05:50

Visticamāk, ka sasmērējusies sudrabkaija, jo puskuitalas profils un pārējais apspalvojums arī nav tāds.


Rallus 24.aprīlis, 05:34

Šis bija parastais - erickiņš vai melnais erickiņš? Prasās kādu nelielu aprakstu, piezīmes klāt. Parastajam būtu LV agrākais reģistrētais novērojums.


CerambyX 23.aprīlis, 23:40

Kaut kādā draņķī galvu nosmērējusi kaija?


nekovārnis 23.aprīlis, 22:20

O! Prieks lasīt!


CerambyX 23.aprīlis, 21:41

Rādās, ka pirmais novērojums Latvijā vairāk kā 100 gadu laikā!


sindi 23.aprīlis, 20:54

Paldies ;)


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 16:37

Sila cīrulis


sandis 23.aprīlis, 10:47

Tad jau laikam tomēr klejotāja, pavirzījusies kādus 4 km uz Cēsu pusi. Interesanti, no kurienes uzradusies?


CerambyX 23.aprīlis, 10:41

Izskatās pēc apšu urbēja kāpura


zemesbite 23.aprīlis, 10:31

Paldies! :)


dekants 22.aprīlis, 22:17

Guna, tā taču ir A4 lapa :))


CerambyX 22.aprīlis, 21:18

Melnulis Opatrum sabulosum


zemesbite 22.aprīlis, 20:44

Paldies!:)


roosaluristaja 22.aprīlis, 20:37

plukšķis.


runagoze 22.aprīlis, 11:07

Jā, no aplikācijas. Manā profilā vispār šis ziņojums nerādās, tāpēc domāju, ka vispār nav ieziņojies.


Rallus 21.aprīlis, 22:26

Dumpim potenciāli jauna līdz šim nezināma ligzdošanas vieta 3km uz Z no Valmieras. Smuks plašs niedrājs. Dumbrcālis dziedāja fonā.


Rallus 21.aprīlis, 22:25

Tā pati, par ko jau Sandis Laime te pāris dienas atpakaļ bija ziņojis, visticamāk.


CerambyX 21.aprīlis, 22:23

Mjā, nu Ampedus kaut kāds ir - velk uz pomonae pusi, bet tā droši jau būs grūti pateikt. Tādi izteiktāk tumši segspārnu gali ir A.elongatulus, bet tam segspārnu tonis it kā vairāk oranžīgs. Tā ka paliks vien Ampedus sp... :)


CerambyX 21.aprīlis, 22:02

Niedru lijas T


Ansis 21.aprīlis, 21:48

Varētu būt Geopyxis carbonaria - ogļu zemeskausiņš


Bekuvecis 21.aprīlis, 21:43

Varētu būt Geopyxis carbonaria. Ja tajā vietā ir dedzis - kaut vai pirms gada-diviem!


Diana Š. 21.aprīlis, 21:27

Paldies! Nosaukums ir tikpat cēls kā pats kāpurs-skaistulis!


CerambyX 21.aprīlis, 20:32

Ceriņu sfinga kāpura


CerambyX 21.aprīlis, 10:29

Neīstās tūsklapes (Petasites spurius) ziedi


nekovārnis 21.aprīlis, 08:20

Paldies! Par šo gan jāsaka, ka dabā tas izskatās tieši tikpat pelēcīgs un izplūdušām krāsām. Atkāpjoties pāris metru no koka vispār pazuda skatienam un bij jāmeklē no jauna:)


Ivars L. 21.aprīlis, 00:41

Oho!!! Labs! :)


CerambyX 20.aprīlis, 23:46

Tāds ēnains tas attēls un zīmējums īsti labi nav saskatāms, bet domāju, ka tumšpelēkā mizpūcīte (Lithophane furcifera)


CerambyX 20.aprīlis, 23:40

Kāds no īsspārņiem - šī diemžēl stipri sarežģīta grupa un vairumā gadījumu sugu pēc foto ļoti grūti noteikt..


forelljjanka 20.aprīlis, 20:26

Kaut kas brīžiem gļuko,vairākas reizes nevarēja pievienot komentāru,beigās pievienojās 2 x !


forelljjanka 20.aprīlis, 20:24

Ticamākais-žubīte,bet tādā rakursā kur neredz neko no spārniem,100 % par sugu nevar apgalvot ! ;)


galochkin 20.aprīlis, 08:59

Paldies! :)


roosaluristaja 20.aprīlis, 08:55

Akmeņčakstītes M.


forelljjanka 20.aprīlis, 08:14

P'ēdējā bildē,manuprāt,nešaubīgi krauķis!;)Tā ir ar tām bildēm,ja ir VISS pieejamais materiāls,tad var izpīpēt,šoreiz prasījās pilnīgs profils,pārējās bildes visas mazliet leņķī bildētās,tāpēc ar izskatījās !;) Melnā vārna tomēr daudz redzēta un bildēta Liepājā,sākumā vienkārši bija čujs,ka kaut kas ne tā!Kā jau rakst'ju iepriekš(un to neredz bildēs)vārnas lido citādāk kā vairums putnu,mēs ar MankusAinaru smejamies-airē nevis lido!:D Līdzīgi airē dzērves(kas pat pretgaismā neļauj sajaukt ar stārķiem),arī uz zemes vārnas uzvedās,staigā savā stilā. Uģi,komentēt var un vajag,dažreiz,pie šaubīgām sugām,tā ar liekas,visi baidās iekomentēt pirmie,ja nu es kļūdos!;)Visi mēs joprojām mācāmies,katram sava zināšanu bagāža,kā tur Rainis bija teicis:Gūt var dodot... :DDD


Wiesturs 19.aprīlis, 23:02

Es teiktu , ka krauķis, bet ne īsti normāls, ar ļoti slīpu pieri. Mani viens šitāds savulaik piekrāpa Ķemeros, arī toreiz domāju, ka melnā vārna. Viena ne visai droša, bet tomēr papildu pazīme, kas liecina par labu krauķim, ir arī zilgani violetais spīdums, kas vislabāk saskatāms otrajā bildē. Nu un pēdējās bildēs knābis ir visai pārliecinoši krauķisks. Vārnai tomēr tās knābja ārmalas vairāk paralēlas, tikai gals strupi nosmailojas. Krauķim viss knābis konisks, smailāks.


Ansis 19.aprīlis, 22:41

Gļotsēne pūpēžu smalktīklene - Reticularia lycoperdon, kurai viens no sinonīmiem Enteridium lycoperdon.


dziedava 19.aprīlis, 22:40

Lauka sīkķērsa Cardaminopsis arenosa


Mari 19.aprīlis, 22:29

Paldies! :)


CerambyX 19.aprīlis, 22:17

Mjā, pēdējā attēlā, kur putns ideāli no sāniem, knābis visai spics un taisns - tad jau tomēr jaunais krauķis. Laikam... :D


Mari 19.aprīlis, 22:10

Nuja :D ...... Bet pēc šīs miglasbildes, laikam, jau nevarēs neko noteikt, kā tikai M, lija sp. , ja? :(


visvaldis.s 19.aprīlis, 22:08

Pieliku vēl divas bildes.


nekovārnis 19.aprīlis, 22:07

Ir viens vienkāršs variants kā pārbaudīt - ieguglēt parasto pelēko vārnu un pārdesmit bildēs apskatīt to knābjus. Vai visām būs pareizas formas? Bet tas izmantojams tikai tiem kam patīk acis lauzt:D


CerambyX 19.aprīlis, 22:02

Stepes jau ar nevar izslēgt ;)


Mari 19.aprīlis, 21:56

Pļavu vai lauku lija?


CerambyX 19.aprīlis, 21:55

Mjā, Jānis iesēja manī šaubu sēklu - neesmu vairs pārliecināts par savu 'pārliecinošo' melno vārnu. Būs jābeidz komentēt pie putnu noteikšanas - galīgi zudis asums :D


Rallus 19.aprīlis, 21:54

Teicama kolāža, nedaudz "virsputnam" mērogs atšķiras, bet nu tā ir, ka tas knābja gals nav pilnīgi izcils. Bet nu galvas plakanums vēl viena pazīme - nav tas "puns", kaut lidojot arī izlīdzinās samērīgāk.


Mari 19.aprīlis, 21:51

Paldies :)


IlzeP 19.aprīlis, 21:51

Medņu vistas šopavasar tādas dullas https://www.facebook.com/ilze.priedniece.56/media_set?set=a.819019218176514.1073741881.100002053314595&=1&pnref=story Rīt ieziņošu arī šeit


CerambyX 19.aprīlis, 21:48

Sarkanspārņa Lygistopterus sanguineus kāpurs


forelljjanka 19.aprīlis, 21:44

Kaut kur pazuda koments...Dabā vieglāk atšķirt kā bildē-lidojums,balss,uzvedība.Nepatīk man tas knābis,kaut arī baigi melnvārnisks,melnajai augšknābis pamanāmi platāks par apakšknābi,krauķim praktiski vienādi.Forumā ieliku kolāžu,izmantoju Māra Strazda Liepājā bildēto melno lidojumā un vienīgo Visvalža kur var knābi novērtēt.Varat balsot! :DD


visvaldis.s 19.aprīlis, 21:35

Ja arī balss bija, tad stiprās viļņošanās dēļ nebija dzirdama. Aizlidoja mērķtiecīgi jūrā.


nekovārnis 19.aprīlis, 21:34

Paldies!


CerambyX 19.aprīlis, 21:29

Jā, domāju ka ir ar Vespula rufa


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Sprakšķis Ampedus sp.


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Zilais alkšņu lapgrauzis


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Kāds no smecerniekiem


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Smailvabole Scaphidium quadrimaculatum


Nora 19.aprīlis, 21:24

Kaut, kas nav labi ar bildēm? Vai no aplikācijas ziņots?


CerambyX 19.aprīlis, 21:24

Laba ūdensputnu (nu un citu putnu ar) migrācija bijusi!


CerambyX 19.aprīlis, 21:22

Piekrītu - visnotaļ pārliecinoša melnā vārna :)


Rallus 19.aprīlis, 21:16

Velk uz melno vārnu: kompakta, knābis proporcionāli slaidāks un gals rādās noliekts - nav tāds "burkānīgs", kā krauķim. Spārnos spalvu maiņa bijusi. Vai balss nofiksējās - kāds sauciens vai kāda cita uzvedība bez lidojuma?


Rallus 19.aprīlis, 21:09

šis skaisti un par vietu īpašs pārsteigums!


Rallus 19.aprīlis, 21:00

Īsastes klijkaija, tumšā forma - pirmā šogad!


visvaldis.s 19.aprīlis, 20:56

Klijkaija?


W 19.aprīlis, 20:45

Paldies!


roosaluristaja 19.aprīlis, 20:41

meža tilbīte.


forelljjanka 19.aprīlis, 20:35

Nu fotomodele! Taisni kā filmā: профиль и aнфас! :DD


MJz 19.aprīlis, 20:09

Smuki, smuki. Vajadzētu paņemt no pirmās bildes melnu putna siluetu un likt citiem minēt - kas tas ir :)


sandis 19.aprīlis, 20:04

Cik noprotu, medņi kā "izteikti nometnieki" nemēdz īpaši klejot apkārt. Vai tas nozīmē, ka tajā apkaimē varētu būt līdz šim nezināms medņu riests??


Wiesturs 19.aprīlis, 19:50

Hm, sanāk, ka esmu šodien, braucot mājās no Mazsalacas, pabraucis garām mūža ķeksim tiešā līnijā 7.3 km attālumā. Nu, neko darīt, visu nevar zināt, kas kur ir.


sindi 19.aprīlis, 19:13

super bildes :) :)


sandis 19.aprīlis, 19:01

Mana reakcija tieši tāda arī bija - !?!?! :) Tūdaļ ievietošu arī ziņojumu DD.


Rallus 19.aprīlis, 18:26

Prieks, ka izdevās. Par medni arī ieintriģēji - Liepas apkārtnē!?


sandis 19.aprīlis, 18:19

Labais :) Paldies Andrim par operatīvo ziņojumu! Nevarēju neaizbraukt apskatīties, 15:40 turpat mierīgi barojās. Plus vēl atpakaļceļā pie Liepas medņa mamma smuki ceļmalā nozīmējās :D


gunarsp 19.aprīlis, 17:55

Attēlos ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssonii un garausainais sikspārnis Plecotus auritus. Gunārs Pētersons Sikspārņu eksperts


Rallus 19.aprīlis, 17:15

Ņemot vērā, ka ad M, putns bez gredzeniem bez apliecinājuma par izbēgšanu no nebrīves. Atbilstoši Igaunijas OFK pieredzei http://www.eoy.ee/yhing/hk/hk_aktsept.pdf (10 novērojumi kopš 1869.g.) un pieejamai informācijai, šis ir A-C kategorijas novērojums.


roosaluristaja 19.aprīlis, 17:05

Jā, tā ir melnā puskuitala. Pilnīgi pareizi esat noteicis.


tomsendzins 19.aprīlis, 16:23

Pirmajā bildē tiešām nav zozis.:)


Rallus 19.aprīlis, 12:24

12:25 joprojām uz vietas. Pieaug vējš, bet ko baroties te daudz. Klāt pietuvojušies mazie gulbji. Paliks līdz vakaram droši.


Rallus 18.aprīlis, 22:34

Labs boa, spārnu šķērsvītrojums, kopskats un proporcijas, Stepes.


forelljjanka 18.aprīlis, 22:03

Piekrītu,parasti jau gan pat vecam fāteram ,vismaz astes galā ,vēderā pavīd kas sarkanbrūns!;) Vai arī kaut kas ar krāsām pie apstrādes.;)


jana1504 18.aprīlis, 21:47

Paldies, tagad zinashu.


visvaldis.s 18.aprīlis, 21:18

Pieliku vēl divas bildes, bet labas nav nevienas.


CerambyX 18.aprīlis, 21:15

Te es ar piekrītu, ka stepes lijas m! :)


CerambyX 18.aprīlis, 21:11

Es ar par niedru lijas T!


dekants 18.aprīlis, 21:08

Forši!


dekants 18.aprīlis, 21:03

Bet kāpēc ir tumšas krūtīs un nav melnās līnijas spārna aizmugurē? No šādas vienas bildes es liktu uz gaišu niedru lijas T.


forelljjanka 18.aprīlis, 20:47

Nu vellos,neesmu nekad redzējis,bet teiktu ka velk uz stepes !


forelljjanka 18.aprīlis, 20:08

Vai tik nav dzeltenrakstainais lapkoku koksngrauzis, Saperda scalaris ?


forelljjanka 18.aprīlis, 20:03

Lauku lijas T.


forelljjanka 18.aprīlis, 20:00

Peļu klijāns,dažreiz tās astes tādas ķīļveidīgas izskatās.;)


čūskis 18.aprīlis, 18:28

Foto nav pārliecinošs - ir šaubas vai tā ir purva varde, vairāk izskatās pēc parastās; arī riesta laiks ļoti agrs purva vardei (marta vidus)


nekovārnis 18.aprīlis, 15:20

Paldies!


Rallus 17.aprīlis, 23:50

Varētu būt liesmainā dižspulgaine, Caloscypha fulgens


sindi 17.aprīlis, 23:26

Skatam pazuda aiz angāriem rietumu virzienā, bet tā kā riņķoja zemu, pieļauju, ka uzturējās tur vēl kādu brīdi un tad devās citā virzienā.


Rallus 17.aprīlis, 22:15

kāds lidojuma virziens?


visvaldis.s 17.aprīlis, 19:00

Paldies!


roosaluristaja 17.aprīlis, 18:06

Lauku piekūns

Par jūras ērgļa vizīti melno stārķu ligzdā (2)

Pirms pāris dienām notikušo uzbrukumu ligzdai daudzi vērotāji, iespējams, uztvēra kā drāmu, taču diemžēl tā ir stārķu dzīves ikdiena. Varbūt ne gluži ikdiena, bet situācija, ar kuru jārēķinās visu laiku. To, ka ligzdās ir liels olu zudums, mēs zinājām no ligzdu pārbaudēm olu laikā un vēlāk. Kopš 2009. gada, kad sākām pārbaudīt ligzdas pavasarī, pārbaudītajās ligzdās pazuda 43 olas no 195 jeb 22%. Līdz šim zudums tika saistīts ar gadījumiem, kad stārķis traucējumu dēļ ir nodzīts no ligzdas un pa to laiku kādu olu paspēj aiznest krauklis vai vārna. Caunu postījums vienmēr tika saistīts ar ligzdas pilnīgu izpostīšanu, bet par to,...


Meklējam kadiķus! (2)

Dodoties dabā, ieskaties, varbūt izdodas ievērot palielāku kadiķi (tautā sauktu arī par paegli) vai jauku pļaviņu ar daudziem kadiķiem? Varbūt Tev ir kādas senākas dižu kadiķu fotogrāfijas vai zināms kāds īpašs kadiķis ar stāstu? Pagājušā gadsimta otrajā pusē Latvijā visus dižākos kadiķus centās apzināt Atis Baiža, tos mērot, aprakstot un fotografējot (publicēti dati par 54 paegļiem). Liela daļa no viņa apzinātajiem kadiķiem jau gājusi bojā; iespējams, zudusi arī liela daļa no fotogrāfijām. Iedvesmojoties no Ata Baižas idejas izveidot visu Latvijas dižo kadiķu fotokolekciju, - jo dižo kadiķu jau nav tik daudz, kā, piemēram, dižozolu, to mūžs ir daudz īsāks, - sadarbībā ar...


Tauriņu vērošana 2015 (8)

Otro gadu pēc kārtas, Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) sadarbībā ar portālu Dabasdati.lv aicina interesentus piedalīties dienastauriņu vērošanas akcijā! Pagājušajā gadā atsaucība bija visai liela un tika saņemti gandrīz 2000 dienastauriņu ziņojumu - starp kuriem bija gan interesanti reti sastopamu sugu ziņojumi, gan tika iegūti daudz vērtīgu datu par biežāk sastopamo sugu izplatību. Ņemot vērā, ka šis gads ir īpašs ar to, ka Gada Kukaiņa godā kā reizi ir viena no dienastauriņu sugām - lielais mārsilu zilenītis (Maculinea arion), tad sagaidām, ka arī šī gada Tauriņu Vērošanas akcijas gaitā iegūsim vērtīgas ziņas gan par Gada Kukaini, gan citām dienastauriņu sugām.Līdzīgi kā...


LOB pavasara putnu dienās vērojama arvien lielāka atsaucība

Pagājušajā nedēļas nogalē apmēram 680 dalībnieku piedalījās ikgadējās Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) un Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajās pavasara putnu dienās, kas ir krietni vairāk nekā iepriekšējos gadus. Arī pasākumu skaits bija lielāks – šogad notika 32 bezmaksas putnu vērošanas ekskursijas un putnu būrīšu un radošās darbnīcas Ķemeru nacionālajā parkā, Rāznas nacionālajā parkā, Līgatnes dabas parkā, Kolkas ragā, Rīgā, Cēsīs, Pļaviņās, Ventspilī, Mazsalacā, Burtniekos, Saldus novadā, Krustpils novadā, Madonas novadā, Strenču novadā, Gulbenes novadā, Alūksnes novadā, Jelgavas novadā un citur Latvijā.   Putnu vērošana ir neprognozējama nodarbe, jo interesantie brīži mijās ar garlaicīgākiem posmiem. Tomēr arī šoreiz neiztika bez interesantiem novērojumiem. Piemēram, Viesturs...


Iepazīsti sūnas pēc fotogrāfijām! (2)

Domājams, ka Dabasdati.lv lietotāji līdz ar pavasara sauli, skatot, kas saplaucis, un, meklējot dzīvu radību, arvien biežāk ieskatās uz zemes un kokos, tāpēc aicinu izmantot izdevību pie viena apgūt arī Latvijas parastākās sūnas, kādas sastopamas gana bieži un iegaumējamas relatīvi viegli. Jebkuras jaunas zināšanas paplašina iespējas priecāties gan par jau pazīstamo, gan, pirmoreiz ieraugot kaut ko neredzētu. Tāpēc esmu izveidojusi Latvijas "vienkāršāko" (pēdiņās, jo kura sūna gan savā būtībā ir vienkārša?) sūnu top 20, kurā esmu apkopojusi fotogrāfijas tām sūnu sugām, ko sanācis pašai sastapt un atpazīt visbiežāk, lielākoties, staigājot pa mežiem un skatot, kas tur uz zemes vai kritalām aug,...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts