Šobrīd aktīvie lietotāji: 279 Šodien ievadītie novērojumi: 156 Kopējais novērojumu skaits: 155662
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
1-Jul-2015, nekovārnis
1-Jul-2015, nekovārnis
29-Jun-2015, Mimi Serada
Pupuķis Upupa epops
27-Jun-2015, Pēteris
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
18-Jun-2015, Pēteris
Kameņvabole Trichius fasciatus
29-Jun-2015, Mimi Serada
Pelašķu mazsprīžmetis Scopula immorata
29-Jun-2015, Mimi Serada
29-Jun-2015, Mimi Serada
20-Jun-2015, Filips Bobinskis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
1-Jul-2015, Mareks Kilups
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
1-Jul-2015, Mareks Kilups
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Jul-2015, Mareks Kilups
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-Jul-2015, vigulis
Žubīte Fringilla coelebs
1-Jul-2015, vigulis
Žubīte Fringilla coelebs
24-Jun-2015, sandis
Zaļžubīte Chloris chloris
24-Jun-2015, sandis
Vītītis Phylloscopus trochilus
24-Jun-2015, sandis
Vālodze Oriolus oriolus
24-Jun-2015, sandis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
24-Jun-2015, sandis
Sīlis Garrulus glandarius
24-Jun-2015, sandis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Jun-2015, sandis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Jun-2015, sandis
Melnā dzilna Dryocopus martius
24-Jun-2015, sandis
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Jun-2015, sandis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
24-Jun-2015, sandis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
24-Jun-2015, sandis
Lauku zvirbulis Passer montanus
24-Jun-2015, sandis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-Jun-2015, sandis
Lauku balodis Columba palumbus
24-Jun-2015, sandis
Ķīvīte Vanellus vanellus
24-Jun-2015, sandis
Ķīķis Pernis apivorus
24-Jun-2015, sandis
Krauklis Corvus corax
24-Jun-2015, sandis
Koku čipste Anthus trivialis
24-Jun-2015, sandis
Grieze Crex crex
24-Jun-2015, sandis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Jun-2015, sandis
Dzeguze Cuculus canorus
24-Jun-2015, sandis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Jun-2015, sandis
Dadzītis Carduelis carduelis
24-Jun-2015, sandis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Jun-2015, sandis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
24-Jun-2015, sandis
Brūnā čakste Lanius collurio
24-Jun-2015, sandis
Bezdelīga Hirundo rustica
24-Jun-2015, sandis
Baltā cielava Motacilla alba
24-Jun-2015, sandis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
1-Jul-2015, runagoze
Brūnā čakste Lanius collurio
1-Jul-2015, runagoze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
1-Jul-2015, runagoze
Žubīte Fringilla coelebs
24-Jun-2015, sandis
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-Jun-2015, sandis
Svīre Apus apus
24-Jun-2015, sandis
Peļkājīte Prunella modularis
24-Jun-2015, sandis
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Jun-2015, sandis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-Jun-2015, sandis
Meža zīlīte Periparus ater
24-Jun-2015, sandis
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Jun-2015, sandis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
24-Jun-2015, sandis
Lielā zīlīte Parus major
24-Jun-2015, sandis
Lauku zvirbulis Passer montanus
24-Jun-2015, sandis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-Jun-2015, sandis
Koku čipste Anthus trivialis
24-Jun-2015, sandis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Jun-2015, sandis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
24-Jun-2015, sandis
Bezdelīga Hirundo rustica
24-Jun-2015, sandis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
24-Jun-2015, sandis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
24-Jun-2015, sandis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Jun-2015, sandis
Dadzītis Carduelis carduelis
24-Jun-2015, sandis
Dārza ķauķis Sylvia borin
24-Jun-2015, sandis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Jun-2015, sandis
29-Jun-2015, Mimi Serada
Apšu lielais lapgrauzis Chrysomela populi
29-Jun-2015, Mimi Serada
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
1-Jul-2015, runagoze
Svīre Apus apus
1-Jul-2015, runagoze
Sīlis Garrulus glandarius
1-Jul-2015, runagoze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Jul-2015, runagoze
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Jul-2015, runagoze
29-Jun-2015, Mimi Serada
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
29-Jun-2015, Mimi Serada
Grieze Crex crex
1-Jul-2015, roosaluristaja
Meža pūce Strix aluco
1-Jul-2015, roosaluristaja
Ormanītis Porzana porzana
1-Jul-2015, roosaluristaja
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
30-Jun-2015, roosaluristaja
Urālpūce Strix uralensis
30-Jun-2015, roosaluristaja
29-Jun-2015, Mimi Serada
Smirdīgā rožvabole Oxythyrea funesta
29-Jun-2015, Mimi Serada
29-Jun-2015, Mimi Serada
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
29-Jun-2015, Mimi Serada
Dārza vabole Phyllopertha horticola
29-Jun-2015, Mimi Serada
25-Jun-2015, jolantan
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
29-Jun-2015, Mimi Serada
Brūnā āboliņpūcīte Euclidia glyphica
29-Jun-2015, Mimi Serada
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
29-Jun-2015, Mimi Serada
Laimes palēcīte Orthilia secunda
29-Jun-2015, Mimi Serada
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Jun-2015, IlzeP
Sudrabkaija Larus argentatus
1-Jun-2015, IlzeP
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Jun-2015, IlzeP
Mājas zvirbulis Passer domesticus
1-Jun-2015, IlzeP
Lielā zīlīte Parus major
1-Jun-2015, IlzeP
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
1-Jun-2015, IlzeP
Baltā cielava Motacilla alba
1-Jun-2015, IlzeP
Žubīte Fringilla coelebs
31-May-2015, IlzeP
Žagata Pica pica
31-May-2015, IlzeP
Zaļžubīte Chloris chloris
31-May-2015, IlzeP
Vītītis Phylloscopus trochilus
31-May-2015, IlzeP
Svīre Apus apus
31-May-2015, IlzeP
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
31-May-2015, IlzeP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
31-May-2015, IlzeP
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
31-May-2015, IlzeP
Pelēkā vārna Corvus cornix
31-May-2015, IlzeP
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
31-May-2015, IlzeP
Melnais meža strazds Turdus merula
31-May-2015, IlzeP
Lielā zīlīte Parus major
31-May-2015, IlzeP
Lauku zvirbulis Passer montanus
31-May-2015, IlzeP
Lauku balodis Columba palumbus
31-May-2015, IlzeP
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
31-May-2015, IlzeP
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
31-May-2015, IlzeP
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
31-May-2015, IlzeP
Dzeguze Cuculus canorus
31-May-2015, IlzeP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
31-May-2015, IlzeP
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
31-May-2015, IlzeP
Baltā cielava Motacilla alba
31-May-2015, IlzeP
Peļkājīte Prunella modularis
1-Jun-2015, IlzeP
Paceplītis Troglodytes troglodytes
1-Jun-2015, IlzeP
Meža tilbīte Tringa ochropus
1-Jun-2015, IlzeP
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Jun-2015, IlzeP
Dzeguze Cuculus canorus
1-Jun-2015, IlzeP
Brūnā čakste Lanius collurio
20-Jun-2015, IlzeP
Melnais stārķis Ciconia nigra
20-Jun-2015, IlzeP
Bezdelīga Hirundo rustica
19-Jun-2015, IlzeP
Lauku balodis Columba palumbus
19-Jun-2015, IlzeP
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-Jun-2015, IlzeP
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-Jun-2015, IlzeP
Lauku balodis Columba palumbus
19-Jun-2015, IlzeP
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-Jun-2015, IlzeP
Dzērve Grus grus
19-Jun-2015, IlzeP
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-Jun-2015, IlzeP
Baltais stārķis Ciconia ciconia
19-Jun-2015, IlzeP
Vītītis Phylloscopus trochilus
19-Jun-2015, IlzeP
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-Jun-2015, IlzeP
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
19-Jun-2015, IlzeP
Mājas čurkste Delichon urbicum
19-Jun-2015, IlzeP
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
19-Jun-2015, IlzeP
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-Jun-2015, IlzeP
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
19-Jun-2015, IlzeP
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
1-Jul-2015, runagoze
Melnais meža strazds Turdus merula
1-Jul-2015, runagoze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-Jul-2015, runagoze
Bezdelīga Hirundo rustica
1-Jul-2015, runagoze
Lielā zīlīte Parus major
1-Jul-2015, runagoze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
1-Jul-2015, runagoze
Baltā cielava Motacilla alba
1-Jul-2015, runagoze
Ausainā pūce Asio otus
1-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
1-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Sudrabkaija Larus argentatus
30-Jun-2015, Ādolfija
Paipala Coturnix coturnix
1-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Sloka Scolopax rusticola
1-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
1-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
1-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Paipala Coturnix coturnix
7-Jun-2015, erts
Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata
30-Jun-2015, erts
Sloka Scolopax rusticola
30-Jun-2015, runagoze
Apaļlapu ziemciete Pyrola rotundifolia
30-Jun-2015, runagoze
Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia
30-Jun-2015, runagoze
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
30-Jun-2015, runagoze
Žubīte Fringilla coelebs
30-Jun-2015, runagoze
30-Jun-2015, Melissa
30-Jun-2015, Melissa
30-Jun-2015, Melissa
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
29-Jun-2015, Mimi Serada
Melnais stārķis Ciconia nigra
9-Jun-2015, mikucis
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
30-Jun-2015, LindaDambeniece
Sloka Scolopax rusticola
30-Jun-2015, LindaDambeniece
Sloka Scolopax rusticola
30-Jun-2015, LindaDambeniece
Grieze Crex crex
30-Jun-2015, LindaDambeniece
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
14-Jun-2015, didzisj
Mizložņa Certhia familiaris
14-Jun-2015, didzisj
Vistu vanags Accipiter gentilis
14-Jun-2015, didzisj
Paceplītis Troglodytes troglodytes
14-Jun-2015, didzisj
Žubīte Fringilla coelebs
1-Jun-2014, erts
Žagata Pica pica
1-Jun-2014, erts
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Jun-2014, erts
Zaļžubīte Chloris chloris
1-Jun-2014, erts
Vītītis Phylloscopus trochilus
1-Jun-2014, erts
Vālodze Oriolus oriolus
1-Jun-2014, erts
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
1-Jun-2014, erts
Upes zīriņš Sterna hirundo
1-Jun-2014, erts
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
1-Jun-2014, erts
Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria
1-Jun-2014, erts
Svīre Apus apus
1-Jun-2014, erts
Sīlis Garrulus glandarius
1-Jun-2014, erts
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
1-Jun-2014, erts
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
1-Jun-2014, erts
Pļavu čipste Anthus pratensis
1-May-2014, erts
Peļkājīte Prunella modularis
21-Apr-2014, erts
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
1-May-2014, erts
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Jun-2014, erts
Pelēkais strazds Turdus pilaris
1-Jun-2014, erts
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
21-Jun-2014, erts
Paceplītis Troglodytes troglodytes
1-May-2014, erts
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
1-Jun-2014, erts
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
1-Jun-2014, erts
Meža pīle Anas platyrhynchos
1-Jun-2014, erts
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
1-Jun-2014, erts
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
1-Jun-2014, erts
Melnais meža strazds Turdus merula
1-Jun-2014, erts
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
1-Jun-2014, erts
Mājas zvirbulis Passer domesticus
1-Jun-2014, erts
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-Jun-2014, erts
Mājas čurkste Delichon urbicum
1-Jun-2014, erts
Mājas balodis Columba livia domestica
1-Jun-2014, erts
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
1-Jun-2014, erts
Mazais dzenis Dendrocopos minor
1-Jun-2014, erts
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
1-Jun-2014, erts
Lielā zīlīte Parus major
1-Jun-2014, erts
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-Jun-2014, erts
Lauku cīrulis Alauda arvensis
1-Jun-2014, erts
Lauku balodis Columba palumbus
1-Jun-2014, erts
Laukirbe Perdix perdix
1-Jun-2014, erts
Laucis Fulica atra
1-Jun-2014, erts
Lakstīgala Luscinia luscinia
1-Jun-2014, erts
Kovārnis Corvus monedula
1-Jun-2014, erts
Kaņepītis Linaria cannabina
1-Jun-2014, erts
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
1-Jun-2014, erts
Ģirlicis Serinus serinus
1-Jun-2014, erts
Grieze Crex crex
1-Jun-2014, erts
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-Jun-2014, erts
Dzilnītis Sitta europaea
1-May-2014, erts
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
1-Jun-2014, erts
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
1-Jun-2014, erts
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
1-Jun-2014, erts
Dzeguze Cuculus canorus
1-Jun-2014, erts
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Jun-2014, erts
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
1-Jun-2014, erts
Dadzītis Carduelis carduelis
1-Jun-2014, erts
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-Jun-2014, erts
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
11-Jun-2014, erts
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2014, erts
Brūnā čakste Lanius collurio
1-Jul-2014, erts
Bezdelīga Hirundo rustica
1-Jun-2014, erts
Baltā cielava Motacilla alba
1-Jun-2014, erts
Žubīte Fringilla coelebs
1-Jun-2014, erts
Žagata Pica pica
1-May-2014, erts
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Jun-2014, erts
Zaļžubīte Chloris chloris
1-Jun-2014, erts
Vītītis Phylloscopus trochilus
1-Jun-2014, erts
Vistu vanags Accipiter gentilis
1-May-2014, erts
Vālodze Oriolus oriolus
1-Jun-2014, erts
Upes tārtiņš Charadrius dubius
1-Jun-2014, erts
Tītiņš Jynx torquilla
1-Jun-2014, erts
Svīre Apus apus
1-Jun-2014, erts
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
1-Jun-2014, erts
Somzīlīte Remiz pendulinus
1-Jun-2014, erts
Sloka Scolopax rusticola
1-May-2014, erts
Sīlis Garrulus glandarius
1-May-2014, erts
Sila strazds Turdus viscivorus
1-May-2014, erts
Sila cīrulis Lullula arborea
1-May-2014, erts
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
1-Apr-2014, erts
Rubenis Tetrao tetrix
1-Apr-2014, erts
Purva zīlīte Poecile palustris
1-May-2014, erts
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
21-Jun-2014, erts
Pļavu čipste Anthus pratensis
1-May-2014, erts
Plukšķis Turdus iliacus
21-Apr-2014, erts
Peļu klijāns Buteo buteo
1-Mar-2014, erts
Peļkājīte Prunella modularis
11-Apr-2014, erts
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
1-Apr-2014, erts
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Jun-2014, erts
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
21-Jun-2014, erts
21-May-2014, erts
Paceplītis Troglodytes troglodytes
1-May-2014, erts
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
1-Jun-2014, erts
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
1-Jun-2014, erts
Niedru lija Circus aeruginosus
1-Sep-2014, erts
Mizložņa Certhia familiaris
1-Apr-2014, erts
Mērkaziņa Gallinago gallinago
1-May-2014, erts
Mežirbe Bonasa bonasia
1-May-2014, erts
Meža tilbīte Tringa ochropus
1-May-2014, erts
Meža pūce Strix aluco
1-Mar-2014, erts
Meža pīle Anas platyrhynchos
1-Jun-2014, erts
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
1-Jul-2014, erts
Melnā dzilna Dryocopus martius
1-Apr-2014, erts
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
1-Jun-2014, erts
Melnais meža strazds Turdus merula
1-Jun-2014, erts
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
1-Jun-2014, erts
Mājas zvirbulis Passer domesticus
1-Jun-2014, erts
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-Jun-2014, erts
Mājas čurkste Delichon urbicum
21-Jun-2014, erts
Mājas balodis Columba livia domestica
1-Jun-2014, erts
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
11-Jun-2014, erts
Mazais dzenis Dendrocopos minor
1-May-2014, erts
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
11-Jul-2014, erts
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
11-Jun-2014, erts
Lielā zīlīte Parus major
1-Jun-2014, erts
Lielais dumpis Botaurus stellaris
1-May-2014, erts
Lauku zvirbulis Passer montanus
11-Jun-2014, erts
Lauku cīrulis Alauda arvensis
1-Jun-2014, erts
Lauku balodis Columba palumbus
1-May-2014, erts
Laucis Fulica atra
1-Jun-2014, erts
Lakstīgala Luscinia luscinia
1-Jun-2014, erts
Krauklis Corvus corax
1-Apr-2014, erts
Koku čipste Anthus trivialis
1-Jun-2014, erts
Kaņepītis Linaria cannabina
1-Jun-2014, erts
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
11-Jun-2014, erts
Grieze Crex crex
1-Jun-2014, erts
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
11-Jul-2014, erts
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
21-Jun-2014, erts
Dzilnītis Sitta europaea
1-Jul-2014, erts
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
1-May-2014, erts
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
1-Jun-2014, erts
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
11-Jun-2014, erts
Dzeguze Cuculus canorus
1-Jun-2014, erts
Dumbrcālis Rallus aquaticus
1-May-2014, erts
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Jun-2014, erts
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
1-Jul-2014, erts
Dārza ķauķis Sylvia borin
1-Mar-2014, erts
Dadzītis Carduelis carduelis
1-May-2014, erts
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-May-2014, erts
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
11-Jun-2014, erts
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
1-Jul-2014, erts
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
11-Jun-2014, erts
Baltā cielava Motacilla alba
1-Jun-2014, erts
Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus
21-Jun-2014, erts
Bezdelīga Hirundo rustica
1-Jun-2014, erts
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
1-Jun-2014, erts
Brūnā čakste Lanius collurio
11-Jul-2014, erts
Sila cīrulis Lullula arborea
10-May-2015, puke
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-Jun-2015, puke
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
28-Jun-2015, puke
Lauku zvirbulis Passer montanus
28-Jun-2015, puke
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
28-Jun-2015, puke
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
20-Jun-2015, asaris
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Jun-2015, Platacis
Sloka Scolopax rusticola
3-Jun-2015, erts
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
3-Jun-2015, erts
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
3-Jun-2015, erts
Niedru lija Circus aeruginosus
3-Jun-2015, erts
Mērkaziņa Gallinago gallinago
3-Jun-2015, erts
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
3-Jun-2015, erts
Lielais dumpis Botaurus stellaris
3-Jun-2015, erts
3-Jun-2015, erts
Gaigala Bucephala clangula
3-Jun-2015, erts
Dzērve Grus grus
3-Jun-2015, erts
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
3-Jun-2015, erts
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
3-Jun-2015, erts
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
3-Jun-2015, erts
Mazais ērglis Aquila pomarina
30-Jun-2015, Platacis
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
24-Jun-2015, puke
Brūnā čakste Lanius collurio
17-Jun-2015, erts
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
30-Jun-2015, ElizeS
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
30-Jun-2015, ElizeS
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
30-Jun-2015, ElizeS
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
30-Jun-2015, ElizeS
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
30-Jun-2015, ElizeS
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
30-Jun-2015, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Jun-2015, ElizeS
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Jun-2015, ElizeS
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
30-Jun-2015, ElizeS
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Jun-2015, ElizeS
Ķivulis Carduelis spinus
30-Jun-2015, ElizeS
Dārza ķauķis Sylvia borin
30-Jun-2015, ElizeS
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Jun-2015, ElizeS
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
22-Jun-2015, braunarimsele
Upes tārtiņš Charadrius dubius
26-Jun-2015, Edgars Smislovs
Stepes čipste Anthus campestris
26-Jun-2015, Edgars Smislovs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jun-2015, bišudzenis
Žagata Pica pica
30-Jun-2015, Platacis
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Jun-2015, Platacis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-Jun-2015, Platacis
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jun-2015, Platacis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
30-Jun-2015, Platacis
Krauklis Corvus corax
30-Jun-2015, Platacis
Dzērve Grus grus
30-Jun-2015, Platacis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Jun-2015, Platacis
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
30-Jun-2015, Platacis
30-Jun-2015, Platacis
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Jun-2015, Platacis
Ķīvīte Vanellus vanellus
30-Jun-2015, Platacis
Niedru lija Circus aeruginosus
30-Jun-2015, Platacis
Zivju gārnis Ardea cinerea
30-Jun-2015, Platacis
30-Jun-2015, Platacis
Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica
11-Jun-2015, braunarimsele
Zaļziedu naktsvijole Platanthera chlorantha
21-Jun-2015, braunarimsele
Brūnā čakste Lanius collurio
30-Jun-2015, runagoze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Jun-2015, runagoze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Jun-2015, runagoze
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jun-2015, runagoze
Smilts neļķe Dianthus arenarius
19-Jun-2015, braunarimsele
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
30-Jun-2015, Toms
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
30-Jun-2015, Toms
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
30-Jun-2015, Toms
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Jun-2015, Toms
22-Jun-2015, braunarimsele
Pēdējie komentāri
Mari 01.jūlijs, 09:12

Atradu! Šķīet, ka Pachyta quadrimaculata :)


forelljjanka 01.jūlijs, 08:26

Sudrabkaija jau vien būs!;) Vidusjūras kaija pārliecinoši pierādīta Latvijā vien divas reizes.Arī sudrabkaijām mēdz būt dzeltenas kājas,ja tā uzskatīta par V.kaijas pazīmi,nu un ja redzēti mazuļi vai ligzda ,jālieto pazīmes LM vai RM!;)


roosaluristaja 30.jūnijs, 19:07

Baltijas dzegužpirkstīte.


forelljjanka 30.jūnijs, 19:05

Atradu pats...par vēlu!:DDD


roosaluristaja 30.jūnijs, 19:00

Fuksa dzegužpirkstīte


nekovārnis 30.jūnijs, 18:57

Es skatos pie novērojuma un skaitu no augšas. Bilde ar izteikti apaļo izcilni starp viduskājām (C.aurata) man sanāk astotā. Septītā bildē ir gaiši zaļa un spalvaina:) Man aizdomas, ka Uģim 3 pirmās bildes bija veiksmīgi noslēpušās un skaitīt sākts no ceturtās. Pirms pāris dienām Uģis pats ielika abas vaboles ar vēderiem mugurām un paskaidrojumiem. Tur tā izciļņa forma šķiet ir svarīgākā - apaļa C.aurata, taisna - P.cuprea.


forelljjanka 30.jūnijs, 18:51

Hm,bilžu secība kā pie novērojuma vai kā fotogalerijā?;) Jo ir dažādi!!!:D Centos likt,un tā ir pie novērojuma-mugura,vēders,mugura ,vēders...Secibu izjauc tikai viena,kam nedabūju vēderu!;) Tās vienā ziedā divas tak ar dažādas sugas,vai tomēr nē?;)Un ,kam tad jāpievērš uzmanība lai atšķirtu???:D


Mari 30.jūnijs, 18:36

Ar šo pati nevaru tikt galā ....


nekovārnis 30.jūnijs, 17:54

Paldies!:)


nekovārnis 30.jūnijs, 17:51

Man 7. un 8. bilde Cetonia aurata no augšas rādās. Tur to bilžu daudz:)


CerambyX 30.jūnijs, 17:49

Mazliet jau sirdsdarbība paātrinājās ieraugot šo kadru, bet tik tiešām būs vienkārši stipri nodilis lapkoku ligzdu koksngrauzis... :) Ir jau teorētiski 2 citas sugas, kas gan ekstrēmi retumi :)


CerambyX 30.jūnijs, 17:48

Jā, Viļņainais vītolu sprīžmetis.


CerambyX 30.jūnijs, 17:47

Jā, es ar sliecos uz muzeju ādrgrauža pusi.


CerambyX 30.jūnijs, 17:47

Zilā platkājspāre


CerambyX 30.jūnijs, 17:47

Bālganais ķērpjlācītis


CerambyX 30.jūnijs, 17:46

Grīšļu tinējpūcīte


CerambyX 30.jūnijs, 17:46

Tinējs Notocelia cynosbatella


CerambyX 30.jūnijs, 17:45

Māņkrabzirneklis Tibellus oblongus


CerambyX 30.jūnijs, 17:42

4.un 5. bildē - Cetonia aurata, pārējos it kā Potosia cuprea


CerambyX 30.jūnijs, 17:41

Pirmajos 2 attēlos noteikti agrie purvraibeņi - tāpat arī domāju, ka 5. un 6. bildē. Par nr. 3 nevaru īsti izšķirties, bet pārējie gan parastie purvraibeņi :)


CerambyX 30.jūnijs, 17:35

Es tomēr teiktu, ka pļavas vēršaītis.


CerambyX 30.jūnijs, 17:33

Tas pats ir - reti gadās arī vienkrāsaini īpatņi,


CerambyX 30.jūnijs, 17:32

Četrplankumu krāšņvabole (Anthaxia quadripunctata)


forelljjanka 30.jūnijs, 17:10

Visādos purvos ir būts,tādu nebiju redzējis,tur kur šupojas, viss noaudzis ar šiem kārkliem,līdz ar to it kā droši bet grūti pārvietoties.Nav arī nekādu standarta purva putnu,izņemot lukstu čakstītes,abas parastās čipstes,kāda brūnā čakste,savukārt priežu un priedīšu joslā viss normali,vaivariņi,virši,lācenes.Vietām gan auga arī niedres.


roosaluristaja 30.jūnijs, 16:54

Manuprāt Lapzemes kārkls (Salix lapponum).


nekovārnis 30.jūnijs, 16:34

Droši vien nodilis?


nekovārnis 30.jūnijs, 16:31

Šis nu izskatās interesants! Jāsagaida Uģa komentārs:)


nekovārnis 30.jūnijs, 16:21

Varbūt vienīgi piezīmēs varēji kaut ko ierakstīt par iespējamo hibrīdu. Novērojumu atlasē piezīmes būs redzamas:)


forelljjanka 30.jūnijs, 15:51

Dzēst pilnīgi noteikti neko nevajag!;)Savulaik manis nobildētais ķerras-brūnkakļa hibrīds izpelnījās lielu interesi,pirms ši novērojuma pat nezināju ka tāds stepes-pļavas vispār iespējams,vienīgo no plēšiem zināju mazais-vidējais!!!;)


Elfiņš 30.jūnijs, 15:44

Man arī neviens īsti pēc agrā samteņa neizskatās, tā kā laikam jau visi būs noras samteņi.


Elfiņš 30.jūnijs, 15:30

Pēdējā bildē noteikti nav lielais skābeņu zeltainītis, drīzāk jau tas pats mazais vien ir ;)


forelljjanka 30.jūnijs, 15:23

Paldies!;)Īsti jau vairs neatceros,bet bildēts ar minūtes starpību,arī piektā bilde tad nevarētu būt lielais?Vai arī varēja būt abi!:D Man tā bieži gadās,sekoju ,sekoju vienam ,tas satiek citu,abi kā traki sāk virpuļot un vairs nesaprotu kam jāseko!!!:DD Vēl,Sintija,ja sanāk laiks uzmet aci maniem noras samteņiem,tur vairāki ir tādi skrandaiņi!!!Ja nu tomēr kāds agrais...;)


Elfiņš 30.jūnijs, 15:04

Parastais zilenītis


Elfiņš 30.jūnijs, 15:03

4.bildē - Lielais skābeņu zeltainītis.


Daknis 30.jūnijs, 14:52

Ko šinī gadījumā darīt ar sugu? Hibrīdi piedāvājumā nav. Dzēšam novērojumu?


diana.meiere@ldm.gov.lv 30.jūnijs, 12:37

vai kāda cita skropstene, ir vairākas, ar mirksopa palīdzību galvenokārt atšķiramas :-)


CerambyX 30.jūnijs, 12:27

Par šo tomēr pārdomāju - būs parastais pļavraibenis :)


diana.meiere@ldm.gov.lv 30.jūnijs, 11:00

Paldies, Melisa! Gaidīšu!


Melissa 30.jūnijs, 10:44

Paldies par atbildi.Izraku sēni pirms 5 vai 6 dienām.Neieliku ledusskapī,bet sakaltēju.Ceru,ka tāda arī derēs.Nogādāšu Jums cik ātri vien iespējams.


diana.meiere@ldm.gov.lv 30.jūnijs, 10:08

Sveika, Melisa! Šī nebūs trifele, taču tā noteikti ir kāda no reti sastopamajām pazemes sēnēm, piemēram Balsamia platyspora, bet tas jāpārbauda, sēni mikroskopējot. Vai varu dabūt sēnes paraudziņu? Ja sēne izrakta nesen, tad ledusskapī glabāta derēs svaiga! Vai varat atgādāt vai atsūtīt ar kādu cilvēku uz Rīgu? Dabas muzeju


Mari 30.jūnijs, 07:32

Paldies! Tie brūnraibie, tomēr ir tik līdzīgi!! ,,,, :)


Melissa 30.jūnijs, 01:41

Vai šī varētu būt trifele?


Wiesturs 30.jūnijs, 01:19

Te vai nu ar sugu, vai ar vietu kaut kas ir šķērsām. Nevar būt puskuitalai biotops kokos bezmaz Vangažu centrā.


sindi 29.jūnijs, 23:26

Parastais sīksamtenis


sindi 29.jūnijs, 23:15

Parastais samtenis?


CerambyX 29.jūnijs, 23:01

Zilā platkājspāre


CerambyX 29.jūnijs, 23:00

Krāšņvabole Buprestis rustica


CerambyX 29.jūnijs, 22:42

Es teiktu, ka pļavas ķirzaka


Siona 29.jūnijs, 22:40

Skatos bildītes, liekas, ka šī varētu būt peļu klijāna spalva?


Siona 29.jūnijs, 22:39

Beidzot lielais plesējs atmaskots :) Liels paldies! :)


nekovārnis 29.jūnijs, 22:35

Paldies!:)


CerambyX 29.jūnijs, 22:35

Peļu klijāns :)


Siona 29.jūnijs, 22:33

Pievienoju arī audio failu, varbūt sauciens un bilde var palīdzēt nonākt līdz sugai? :)


CerambyX 29.jūnijs, 22:29

Mordellochroa abdominalis


CerambyX 29.jūnijs, 22:21

Vainadzīšu nav nemaz nereāls - kaut kur austrumu galā vietām esot sastopams gana bieži. Bet šī tā kā vīķu zilenīša mātīte :)


Siona 29.jūnijs, 22:11

Paldies par dzegužpirkstītēm! :)


Siona 29.jūnijs, 22:07

Paldies! :)


forelljjanka 29.jūnijs, 22:06

Ar šo pamatīgi iebuksēju,nepalīdz ne Uģa noteicējs forumā ne poļu lapa.Kāds netipiski krāsots?Kas retāks?Uz vietas padomāju par tumšbrūno,pētot noteicējus kāds no viršu(drīzāk lielais jo mazs nebija),varbūt vainadzīšu,bet tas DR-Latvijā laikam nereāli...;)


roosaluristaja 29.jūnijs, 21:45

Baltijas dzegužpirkstīte.


roosaluristaja 29.jūnijs, 21:41

Fuksa dzegužpirkstīte.


CerambyX 29.jūnijs, 21:34

Oho, šis gan fantastiski! Palasīju, ka visur Eiropā praktiski apdraudēta suga un Somijā tiešām pāris vietās dzīvojot.. Redz kāds apslēpts brīnums visu šo laiku (jādomā) ir Latvijā dzīvojis! Super! Labs gads šogad kukaiņiem :)


roosaluristaja 29.jūnijs, 21:29

Jā, Baltijas.


CerambyX 29.jūnijs, 21:29

Lapgrauzis Orsodacne cerasi


CerambyX 29.jūnijs, 21:29

Parastais pļavraibenis


CerambyX 29.jūnijs, 21:29

Melnkāju upjuspāre


CerambyX 29.jūnijs, 21:28

Gaišzilā krāšņspāre


roosaluristaja 29.jūnijs, 21:27

Fuksa dzegužpirkstīte


CerambyX 29.jūnijs, 21:26

Brūnā āboliņpūcīte


IlzeP 29.jūnijs, 20:21

Nē, viss ar atlantu saistītais nav atrisināts! Tikko pamēģināju vienu anketu ievadīt, no 17 sugām paņēma 13...


dekants 29.jūnijs, 19:37

Šī un cita kļūda saistīta ar DD servera maiņu. Uz jaunā servera nez kāpēc nebija pārkopēti visi jaunākie faili. Šobrīd šim jāstrādā, kā arī visam citam ar atlantu vajadzētu būt atrisinātam.


asaris 29.jūnijs, 16:45

Biju 28.06 pa dienas vidu neredzēju, kādu kilometru nostaigāju cik ar binokli redz pārlūkoju krastu uz abām pusēm arī neredzēju.


Siona 29.jūnijs, 14:55

Ō, paldies! :) Egļu tajā apidū netrūkst ;) (ja radīsies izdevība, kādreiz nopētīšu tuvumā esošās)


dziedava 29.jūnijs, 14:51

Purva cietpiene Crepis paludosa


dziedava 29.jūnijs, 14:49

Tādas pilnīgas pārliecības nav, jo dikti maz info internetā, bet šādas lapas es arī esmu redzējusi (resp., nevajadzētu būt ekstra retiem veidojumiem). Hipotēze, ka rūsas sēne Pucciniastrum areolatum syn. Thekopsora areolata: http://bfw.ac.at/ws/sd.web?kat=96&lang=2 http://www.bladmineerders.nl/gallen/fungi/pucciniastrum/areolatum/areolatum.htm Otrs saimniekaugs tad būt egles.


melnums 29.jūnijs, 14:40

Tiešām ienāca pagalmā. No rīta brokastojot, redzēju caur logu, apmēram 10m attālumā. Diemžēl nepaspēju paņemt neko ar ko bildēt (kas gan to varēja iedomāties, ka telefons ar kameru nepieciešams pat brokastis ēdot :) ) Viņš ienāca sētā caur vārtiem, kuri bija atvērti, un kādu brīdi pastāvēja uz vietas (laikam šajā vietā vēl nebija bijis, pavēroja apkārtni). Līdz šim pagalmā regulāri pastaigājās lapsas, bet tagad viņas pazudušas.


Elfiņš 29.jūnijs, 14:28

Ir Agrais purvraibenis.


Elfiņš 29.jūnijs, 14:27

Tiešām brūnais? Man vairāk izskatās pēc vīķu vai parastā?


Elfiņš 29.jūnijs, 14:21

Otrajā bildē brūnvālīšu raibenis.


Siona 29.jūnijs, 13:45

Paldies! :)


dziedava 29.jūnijs, 13:40

Eiropas dziedenīte Sanicula europaea


sandis 29.jūnijs, 13:28

Pieliku īsto audio failu. Tā pati problēma, kas ar bildēm - ziņojot caur ELPA formu, kur ziņojumiem pievienoti vai nu foto, vai audio faili, tie nez kāpēc baigu galā piekabinās citu sugu novērojumiem. Šajā gadījumā mazā dumpja balss ieraksta vietā bija piekabinājies mazais ormanītis. Pats pēc tam nepārklausījos, vai ieraksti atbilst patiesībai. Paldies Kārlim M. par acīgumu!


paliec 29.jūnijs, 13:06

vēl mazulis. krāsojums velk uz Arion fuscus, bet pēc ārējām pazīmēm nevar droši noteikt. mazuļus nereāli.


Melissa 29.jūnijs, 10:02

Izraku puķu dobē,kas ir zem liela ozola.Izskatās ļoti līdzīga trifelei.Nezināmu iemeslu dēļ,nevaru pievienot foto šobrīd.


Mareks Kilups 29.jūnijs, 10:01

biju piebraucis vakarā jau diezgan pavēlu - neatradu. veltīju gan tam visai neilgu laiku.


Bekuvecis 29.jūnijs, 08:11

Izskatās, ka meža atmatene (Agaricus silvaticus)


Mari 29.jūnijs, 08:07

Vai varētu būt Agrais purvraibenis?


Rallus 29.jūnijs, 05:42

Savā pusē arī dažus kolekcionārus zinu. Tad kad bija rudās dižpīles novērojums - vaicāju, vai nav izbēgusi. Nebija. Gredzeni uz kājām jau varētu būt tāda pirmā kontrole - daudzi parku putni arī tiek apgredzenot. Interesants novērojums. Vēl kāds tur bija, atrada tās pašas atkārtoti?


Rallus 29.jūnijs, 05:39

Šim ir kāda bilde - zeltainais šakālis turpat Klapkalnciemā, māju pagalmā?


Giitaa 29.jūnijs, 00:48

Šogad vismaz 4 mazuļi, bet nu jau tik viens palika vēl dobumā( 28.06.15)


CerambyX 29.jūnijs, 00:24

Māņkoksngrauzis Oedemera femorata


CerambyX 29.jūnijs, 00:11

Zilenīšiem vēlams būtu arī nofotogrāfēt apakšpusi, citādi daudzos gadījumos par 100% noteikt būs grūti. Šis man pēc parastā zilenīša izskatās..


nekovārnis 29.jūnijs, 00:04

Paldies visiem!:)


CerambyX 28.jūnijs, 23:53

Šitā man baigi samulsināja, bet beigās būs tā pati dārzu joslpūcīte (Noctua pronuba), kas ir tāda ļoti mainīga suga. Šis īpaši kontrastains un rakstains eksemplārs :)


CerambyX 28.jūnijs, 23:38

Parastais zilenītis


CerambyX 28.jūnijs, 23:37

Sīkais zilenītis


CerambyX 28.jūnijs, 23:37

Āboliņa sprīžmetis


CerambyX 28.jūnijs, 23:37

Parastais zilenītis


CerambyX 28.jūnijs, 23:36

Apiņu šūpotnis


CerambyX 28.jūnijs, 23:36

Jā, S.melanura


CerambyX 28.jūnijs, 23:35

Makstene


CerambyX 28.jūnijs, 23:35

Sprakšķis Agrypnus murinus


CerambyX 28.jūnijs, 23:34

Sprakšķis Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 28.jūnijs, 23:34

Drīzāk meža zilenītis


CerambyX 28.jūnijs, 23:33

Pļavas vēršacītis


CerambyX 28.jūnijs, 23:33

Agrā smaragdspāre. Ja sugu nezini, tad jāliek kā 'nezināms' :)


CerambyX 28.jūnijs, 23:32

Vīķu :)


CerambyX 28.jūnijs, 23:32

Plankumainā smaragdspāre


CerambyX 28.jūnijs, 23:23

Lauka sīksamtenis


CerambyX 28.jūnijs, 23:23

Sarkanbārkšu lācītis


CerambyX 28.jūnijs, 23:22

Dārzu joslpūcīte (Noctua pronuba)


CerambyX 28.jūnijs, 23:22

Vīķu zilenīits


CerambyX 28.jūnijs, 23:22

Baldriānu pļavraibenis


CerambyX 28.jūnijs, 23:21

Dzelzeņu pļavraibenis


CerambyX 28.jūnijs, 23:21

Es teiktu, ka meža zilenītis.


sindi 28.jūnijs, 23:07

Es arī liktu uz vīķu..


Divpēdis 28.jūnijs, 22:39

Parastais zilenītis - baltais plankums starp oranžo un melno punktu rindu


Divpēdis 28.jūnijs, 22:32

Lielais meža resngalvītis


Divpēdis 28.jūnijs, 22:30

Parastais samtenis būs. LIdojumā mēdz kaitināt - tikmēr var paspēt nezin ko sadomāt, kas tur varētu būt par sugu;)


Divpēdis 28.jūnijs, 22:27

Man pēc esošajiem punktiņiem velk uz sīko. Izmēru neatceries? mežā parasti top skaidrs;)


Divpēdis 28.jūnijs, 22:20

Izskatās, ka vīķu tomēr... Zileņu ir ar vienu asi izteiktu krāsaino punktu - oranžs ar zilo lāsumiņu vēl, visi pārējie punki ārmalā pelēki;)


W 28.jūnijs, 20:43

Atradu arī šo ar drusciņ atšķirīgu nosaukumu. Labprāt izdzēstu komentārus, bet neļaijas. Atvainojiet!


dziedava 28.jūnijs, 19:39

Airvabolēm nacās pievienot jaunu novērojumu, jo iepriekšējais bij mazliet nepareizā vietā. Youtube fails nez kā nepievienojās, te links: https://youtu.be/6Ooh5NXeMDM


dziedava 28.jūnijs, 19:28

Interesanti, paldies!


nekovārnis 28.jūnijs, 19:12

Zalktis pirms ādas maiņas.


dekants 28.jūnijs, 19:03

Mārtiņ, nomainu griezei statusu no "dzirēti saucieni" uz "uzturas ligzdošanai piemērotā biotopā", lai iekļaujas Eiropas ligzdojošo putnu atlantā.


dziedava 28.jūnijs, 17:53

Šī nav apaļlapu, bet mazā ziemciete


dziedava 28.jūnijs, 17:51

Andri, izrādās, ka 2009.g. Tev bij izdevies nobildēt Gada augu 2015, tik noteikts bij nepareizi kā apaļlapu ziemciete. Ir čemuru palēks!


W 28.jūnijs, 17:06

Atradu!


W 28.jūnijs, 16:56

Dziedniecības brūnvālīte Saguisorba officinalis. Arī neatradu sarakstā, varbūt nestrādā meklētājs?


W 28.jūnijs, 16:46

Vārpu septiņvīre Phyteuma spicatum. Bet nav atrodama sarakstā! Lūdzu ielieciet, loti skaists augs:)


dziedava 28.jūnijs, 15:13

Paldies, abi vērtīgi ziņojumi, sanāk valsts nozīmes dižkoki. Šis no apzinātajiem varētu būt lielāko pīlādžu pirmajā pieciniekā!


dziedava 28.jūnijs, 13:11

Paldies! :)


CerambyX 28.jūnijs, 13:05

Teiktu, ka lielā mež raibeņa kūniņa


CerambyX 28.jūnijs, 12:47

Jā.


CerambyX 28.jūnijs, 12:47

Protams :)


dziedava 28.jūnijs, 12:43

Šis arī ir vīķu?


dziedava 28.jūnijs, 12:43

Sirds tomēr nav mierīga - tie visi ir vīķu zilenīši?


CerambyX 28.jūnijs, 12:37

Droši vien ka tur, jā - līdzīgi kā citus ūdensputnus. RR pavasarī stāstīja par vienu privātu putnu turētāju Kurzemē, kam kolekcijā bija arī rudā dižpīle - protams, bez kādiem gredzeniem uz kājām. Bet nu iemetu aci kas darās ar Ēģiptes zosīm Eiropā, tad nu principā jau jābūt E kategorijai, jo izcelsme nav skaidra. Taču arī tas it kā interesanti - jauna E kategorijas suga Latvijā :)


Matrus 28.jūnijs, 12:27

Ēģiptes zosis tur nebrīvē arī Latvijā, piemēram: www.minizoo.lv


CerambyX 28.jūnijs, 12:27

Starp citu, pie katra novērojuma var pievienot vairākas bildes (nevis katru bildi atsevišķā novērojumā) - otru novērojumu izdzēšu.


CerambyX 28.jūnijs, 12:20

Liela ticamība, ka varētu būt no kaut kurienes pamukušas vai no R-Eiropā ieviesušamies ligzdotājiem, bet... jāpapēta kā citās valstīs dara - varbūt putnu vērotājiem jāskrien bolīt kā jauna suga Latvijai :D


dziedava 28.jūnijs, 09:59

Anitra, jā, tas ir viens un tas pats, izdalīta atsevišķi, lai nav kopā ar visām stāvlapu, bet var atsevišķi apskatīt tikai šos novērojumus. :) Sk. pašā apakšā http://www.latvijasdaba.lv/augi/dactylorhiza-incarnata-l-soo/


anitra 28.jūnijs, 09:20

Hmm, kad taisījām ziedu vasaras VV, tad Ansis teica, ka stāvlapu dzegužpirkstītes gaišā forma :) bet tik un tā prieks, ka citām acīm palūkojos uz baltajām orhidejām un tagad katru, kas nav naktsvijole nobildēju


CerambyX 28.jūnijs, 02:00

Lapgrauzis Galerucella nymphaeae


CerambyX 28.jūnijs, 01:37

Bez šaubām gludenā čūska.


CerambyX 28.jūnijs, 01:32

Nu jā, laikam te īsti tomēr tos gūžu izaugumus redzēt nevar - tur jāredz vai tie ir noapaļoti vai smaili, un ja smaili - tad cik ļoti :) Līdzīgi kā šajā attēlā: http://www.dabasdati.lv/site//pub/1/3/176/l1418080525.jpg


dziedava 28.jūnijs, 01:27

Video varētu rītā (resp., pēc vairākām stundām), vienu šāviņu pieliku, nez, ar to pietiek?


CerambyX 28.jūnijs, 01:23

Video caur Youtubi, bet tas jau samērā sarežģīti - ja var video iepauzēt un no tā uztaisīt kādu ekrānšāviņu, tad jau tas ar der :)


CerambyX 28.jūnijs, 01:21

Arī tāds pats svaigs eksemplārs, kas nav līdz galam ieguvis savu īsto krāsu - šī mātīte un tādu gan neņemšos līdz sugai noteikt :) Visdrīzāk arī ezeru krāšņspāre (plata gaišā plecu josla un krūšu sāni prakstiski bez melnām svīriņām), bet nav pilnīga pārliecība.


dziedava 28.jūnijs, 01:21

He, viņas tik smuki leca no muguras uz augšu, ka to nofilmēju, ir video (.mov), to laikam te nevar pievienot? Foto nav, bet video apakša labi redzama.


CerambyX 28.jūnijs, 01:20

Kaut kas līdz galam nenokrāsojies (svaigi izlīdis eksemplārs), bet tā cik var samanīt zīmējumu - es teiktu, ka ezeru krāšņspāre.


CerambyX 28.jūnijs, 01:18

Nez, kur tās ir ceļojušas, bet varbūt ir kāds kadrs ar apakšpusi? Sugu noteikšanā stipri palīdz redzēt pakaļkāju gūžu formu...


Steeler 28.jūnijs, 00:48

Aizbraucu pats paskatīties uz susuri - tup būrī un dusmojās :)


dziedava 28.jūnijs, 00:32

Anitra, DD šī albīnā forma ir izdalīta atsevišķi kā iedzeltenā dzegužpirkstīte Dactylorhiza ochroleuca


CerambyX 28.jūnijs, 00:22

Lielā kosa nav gadījumā ekstrēms retums? Neesmu īpaši kosu spečuks (vienīgi ziemzaļo kosu pazīstu labi), bet vai pēc bildēm te var droši pateikt, ka tā ir lielā? Kāds cits komentārs/piezīmes noteikti pie novērojuma noderētu :)


CerambyX 28.jūnijs, 00:16

Vārpu veronika


CerambyX 28.jūnijs, 00:15

Dejotājmuša sp.


CerambyX 28.jūnijs, 00:15

Sudrabainā tinējpūcīte


CerambyX 28.jūnijs, 00:15

Apšu raibsprīžmetis


CerambyX 28.jūnijs, 00:15

Gartaustu sviļnpūcīte


Divpēdis 28.jūnijs, 00:14

Grūti, bet pārdzīvošu;) Paldies! Skatījos puiku bildes tikai, un man tik ātri un labi sanāca, ka nepamanīju blakus meiteni...


CerambyX 28.jūnijs, 00:14

Melnais sprīžmetis


CerambyX 28.jūnijs, 00:14

Pļavas vēršacītis


CerambyX 28.jūnijs, 00:14

Vairogblakts Eurydema oleracea


CerambyX 28.jūnijs, 00:13

Zeltactiņas vai kaut kā tamlīdzīga kāpurs


CerambyX 28.jūnijs, 00:13

Koksngrauzis Clytus arietis


CerambyX 28.jūnijs, 00:13

Lielā ezerspāre


CerambyX 28.jūnijs, 00:12

Mārīte Anisosticta novemdecimpunctata


CerambyX 28.jūnijs, 00:11

Brūndzeltenais pļavas resngalvītis


CerambyX 28.jūnijs, 00:08

Šis ar tomēr dzeltenais gāršas - pakaļspārna plankums, kas vistuvāk spārna pamatnei izteikti iegarens un nobīdīts tā kā atsevišķi no citiem (melnajam gāršas tas ir vairāk ovāls un atrodas praktiski zem tā plankuma, kas vienu dzīslu augstāk virs tā). Tāpat arī priekšspārna stūrī esošais melnais taisnstūris nesaskaras ar pašā stūrī esošo mazāko kvadrātiņu. :)


Divpēdis 28.jūnijs, 00:06

Paldies, Uģi! Nu man šovakar viss - vēl tā vabole paliek (kuru nosaucu par airvaboli, jo sākas ar pašu pirmo burtu). Par kuru mēģinu atcerēties, ko nekad neesmu zinājis;)


CerambyX 28.jūnijs, 00:04

Sprakšķis Agrypnus (=Lacon) murinus


CerambyX 27.jūnijs, 23:52

Pelēkā āboliņpūcīte - man ar pāris reizes gadījies šim skriet pakaļ cerot uz kādu resngalvīti :)


Divpēdis 27.jūnijs, 21:52

Paldies! Biju iedomājies, ka kaut kas mazāks tur izaugs;)


CerambyX 27.jūnijs, 21:21

Mīkstspārnis Cantharis flavilabris, kas laikam tas pats C.fulvicollis vien ir.


CerambyX 27.jūnijs, 21:18

Tā kā brūnais zeltainītis


CerambyX 27.jūnijs, 21:17

Parastais zilenītis


CerambyX 27.jūnijs, 21:17

Sīkais zilenītis


CerambyX 27.jūnijs, 21:16

Brūnais zeltainītis


CerambyX 27.jūnijs, 21:16

Dzeltenais gāršas rensgalvītis


CerambyX 27.jūnijs, 21:15

Krūkļu baltenis


CerambyX 27.jūnijs, 21:15

Arī aveņu astainītis


sandis 27.jūnijs, 17:33

Zīriņu bilde veiksmīgi pazuda, bet dumpjus uz dambja tāpat pievienot nevaru.


sandis 27.jūnijs, 16:49

Kaut kas nogāja greizi, pievienojot novērojumu bildes caur ELPA ziņojumu lapu. Dažas no pievienotajām bildēm ir nodublētas un pievienojušās arī citiem novērojumiem, kam bija savi kadri paredzēti. Vienu no gļukiem izlaboju, šo savukārt neizdodas izdzēst. Pievienot īsto kadru arī nav iespējams.


CerambyX 27.jūnijs, 16:36

Mazais skābeņu zeltainītis


Siona 27.jūnijs, 15:22

Paldies! :)


CerambyX 27.jūnijs, 15:16

Māņragaste Xiphydria camelus


CerambyX 27.jūnijs, 15:15

Brūnvālīšu raibenis


Siona 27.jūnijs, 15:13

Paldies! :)


CerambyX 27.jūnijs, 15:09

Graudzāļu vērpēja kāpurs


CerambyX 27.jūnijs, 15:09

Jā, agrais purvraibenis


CerambyX 27.jūnijs, 15:09

Lomaspilis marginata - droši vien tas pats arī bija domāts :)


CerambyX 27.jūnijs, 15:06

Graudzāļu vērpēja kāpurs


CerambyX 27.jūnijs, 15:05

Kārklu raibeņa kāpurs


dziedava 27.jūnijs, 09:58

Dzeltenā ķekarzeltene Lysimachia thyrsiflora


Siona 27.jūnijs, 09:20

Šis izskatās pēc nedaudz noplukuša aveņu astainīša, Callophrys rubi ;)


Siona 27.jūnijs, 08:53

Izskatās pēc kameņvaboles, Trichius fasciatus ;)


sindi 26.jūnijs, 22:28

Mazais apšu sprīžmetis?


forelljjanka 26.jūnijs, 20:20

Pirmais iespaids -lakstīgala.Varbūt atceries brīdinājumsaucienu(kas noteikti bija, jo putns ar "makaroniem"(nes kāpurus cāļiem)!)?;)


forelljjanka 26.jūnijs, 20:06

Labs!;)Un-kurš gan cits, ja ne Tu !!! :D

Gaidot Gada auga 2015 ziedēšanu

Jūnijā sākuši un jūlijā turpinās ziedēt augi, kas iedalīti ēriku dzimtas ziemciešu apakšdzimtā. Pie tiem pieder arī Gada augs 2015 - čemuru palēks Chimaphila umbellata, tāpēc mazliet par šo augu atšķiršanas pazīmēm šai laikā. Čemuru palēka lapiņas līdzīgas brūkleņu lapām, būtiska atšķirība - tās ir ar zobiņiem, kādu nav brūklenēm! Attēlā pa kreisi brūkleņu, pa labi - čemuru palēka lapiņas. Foto: J. Kluša. Šogad pēc Jāņiem redzēju čemuru palēku vēl tikai ziedpumpuros. Kad tas sāks ziedēt? Lai arī tika izlemts, ka čemuru palēka ziņojumi dabasdati.lv nav liekami pie "interesantajiem novērojumiem", es ierosinu pirmā ziedošā čemuru palēka ziņojumu tomēr pie tādiem ielikt...


Tauriņu vērošana 2015 - jūnija sugas (5)

Tauriņu vērošanas sezona rit pilnā sparā - cik tauriņu sugas jau Tev ir izdevies šosezon ieraudzīt? Ja nav līdz šim vēl īsti sanācis laiks izmest loku pa piemājas pļaviņām un mežmalām, tad tagad ir īstais brīdis, lai to vēl paspētu. Jūnijs gan kopumā tomēr ir bijis samērā pavēss kā rezultātā ir sajūta, ka daļa dienastauriņu sugu ir par kādu nedēļu aizkavējušās - dažas agrākās vēl lido, bet citas kam būtu jau jālido vēl tā īsti nav manītas. Bet tas ir tikai normāli, ka gads no gada tomēr nedaudz atšķiras. Šajā ierakstā būs par dažām tām sugām, kuras vēl jūnijā ir...


Video ar melno stārķu mazuļu gredzenošanu (2)

2015. gada 12. jūnijā tika apgredzenoti melno stārķu Ozola un Zīles mazuļi, kuru ligzdu ir iespējams vērot ar tiešraides kameras palīdzību. Tā kā melno stārķu mazuļu gredzenošana notiek lejā pie ligzdas koka, tad viss process tika nofilmēts. Video ne tikai par melno stārķu mazuļu gredzenošanu, bet arī ornitologa Māra Strazda plašāks stāstījums par melnajiem stārķiem un jaunākajiem atklājumiem melno stārķu paaugstinātās mirstības pētījumos. Paldies Edgaram Dzenim par filmēšanu un montēšanu! Un paldies visiem aktīvajiem foruma dalībniekiem par pacietīgu sekošanu ligzdā notiekošajam un visa dokumentēšanu.Dabasdati.lv 


Iznākusi Gunta Eniņa grāmata "Nezināmā Latvija" (2)

Visiem dabas skaistuma cienītājiem brīnišķīga ziņa - iznākusi Gunta Eniņa grāmata "Nezināmā Latvija". Tai ir 6 tematiskās daļas - ūdeņi, akmeņi, klintis un alas, kalni, koki, vēji un zibeņi. Grāmatu autors noslēdz ar vārdiem "Es meklēju Latviju vēl joprojām, tas ir visskaistākais, ko patīk darīt!" Grāmatas atklāšana notika 11. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē. Kā pasākuma vadītājs Jānis Streičs teica - reti gadās, ka par vēl dzīvu cilvēku runā tik daudz laba! Savā grāmatā Guntis Eniņš centies Latvijā vairāk vai mazāk zināmos izcilos dabas objektus un dabas pieminekļus parādīt it kā no jauna, caur savu skatījumu, pieredzi, piedzīvojumiem. Par grāmatu viņš...


Māris Strazds par gaidāmo melno stārķu mazuļu gredzenošanu un gredzenošanas nozīmi putnu pētniecībā un aizsardzībā

Putnu gredzenošana kā pētīšanas metode ir zināma mazliet vairāk nekā 100 gadus, kad dāņu skolotājs Mortensens aplika mājas stazdiem alumīnija gredzenus, lai noskaidrotu, vai tie ir tie paši putni, kas katru gadu atgriežas viņa mājās. Ir zinātnes vēsturnieki, kas uzskata, ka tikai tajā brīdī ornitoloģija kļuva par īstu zinātni. Par tādu, kam ir pašai sava pētniecības metode. Pateicoties gredzenošanai, pētnieki varēja atšķirt putnu individuāli un pētījumi ieguva pavisam citas perspektīvas. Varēja noskaidrot kurp putni lido, cik ilgu laiku prasa pārlidojumi, cik ilgi tie dzīvo un daudzus citus saistītus jautājumus. Gadu gaitā ir uzkrāts ļoti plašs materiāls par daudzu sugu migrāciju ceļiem...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts