Šobrīd aktīvie lietotāji: 132 Šodien ievadītie novērojumi: 71 Kopējais novērojumu skaits: 97789
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
21-dec-2014, bišudzenis
Peļu klijāns Buteo buteo
21-dec-2014, bišudzenis
Kovārnis Corvus monedula
21-dec-2014, bišudzenis
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
21-dec-2014, bišudzenis
Purva zīlīte Poecile palustris
21-dec-2014, bišudzenis
Lielā čakste Lanius excubitor
21-dec-2014, bišudzenis
Rubenis Tetrao tetrix
21-dec-2014, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
21-dec-2014, bišudzenis
Lielā gaura Mergus merganser
21-dec-2014, bišudzenis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
21-dec-2014, bišudzenis
Cekulpīle Aythya fuligula
21-dec-2014, bišudzenis
Ķivulis Carduelis spinus
21-dec-2014, bišudzenis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-dec-2014, bišudzenis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-dec-2014, bišudzenis
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-dec-2014, Arnis2
21-dec-2014, Arnis2
Vistu vanags Accipiter gentilis
21-dec-2014, Arnis2
Peļu klijāns Buteo buteo
21-dec-2014, Arnis2
Krauklis Corvus corax
21-dec-2014, Arnis2
Lielā gaura Mergus merganser
21-dec-2014, Arnis2
20-dec-2014, Arnis2
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-dec-2014, Arnis2
Melnā dzilna Dryocopus martius
20-dec-2014, Arnis2
Zivju gārnis Ardea cinerea
20-dec-2014, Arnis2
Mežirbe Bonasa bonasia
21-dec-2014, Wiesturs
Žagata Pica pica
21-dec-2014, Wiesturs
Sīlis Garrulus glandarius
21-dec-2014, Wiesturs
21-dec-2014, Wiesturs
Stirna Capreolus capreolus
21-dec-2014, Wiesturs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-dec-2014, Wiesturs
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
21-dec-2014, Wiesturs
Peļu klijāns Buteo buteo
21-dec-2014, Wiesturs
Vāvere Sciurus vulgaris
21-dec-2014, Wiesturs
Žagata Pica pica
21-dec-2014, Wiesturs
Melnais meža strazds Turdus merula
21-dec-2014, Wiesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-dec-2014, Wiesturs
Mājas balodis Columba livia domestica
21-dec-2014, Wiesturs
Sudrabkaija Larus argentatus
21-dec-2014, Wiesturs
Lielā zīlīte Parus major
21-dec-2014, Wiesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-dec-2014, Wiesturs
Melnais meža strazds Turdus merula
21-dec-2014, Wiesturs
Ķivulis Carduelis spinus
21-dec-2014, Wiesturs
Kovārnis Corvus monedula
21-dec-2014, Wiesturs
Kākaulis Clangula hyemalis
21-dec-2014, Wiesturs
Gaigala Bucephala clangula
21-dec-2014, Wiesturs
Žubīte Fringilla coelebs
21-dec-2014, Wiesturs
Tumšā pīle Melanitta fusca
21-dec-2014, Wiesturs
21-dec-2014, Wiesturs
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-dec-2014, Wiesturs
Sudrabkaija Larus argentatus
21-dec-2014, Wiesturs
Mājas balodis Columba livia domestica
21-dec-2014, Wiesturs
Lielā zīlīte Parus major
21-dec-2014, Wiesturs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-dec-2014, Wiesturs
Lauku zvirbulis Passer montanus
21-dec-2014, Wiesturs
Krauklis Corvus corax
21-dec-2014, Wiesturs
Dzilnītis Sitta europaea
21-dec-2014, Wiesturs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-dec-2014, Wiesturs
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
21-dec-2014, Wiesturs
Sudrabkaija Larus argentatus
21-dec-2014, Wiesturs
Pelēkais strazds Turdus pilaris
21-dec-2014, Wiesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-dec-2014, Wiesturs
Melnais meža strazds Turdus merula
21-dec-2014, Wiesturs
Mājas balodis Columba livia domestica
21-dec-2014, Wiesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-dec-2014, Wiesturs
Dzilnītis Sitta europaea
21-dec-2014, Wiesturs
Mizložņa Certhia familiaris
21-dec-2014, Wiesturs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-dec-2014, Wiesturs
Purva zīlīte Poecile palustris
21-dec-2014, Wiesturs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-dec-2014, Wiesturs
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
21-dec-2014, Wiesturs
Ķivulis Carduelis spinus
21-dec-2014, Wiesturs
Vāvere Sciurus vulgaris
21-dec-2014, IlzeP
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-dec-2014, Irbe
Suns Canis lupus familiaris
21-dec-2014, IlzeP
Mājas zvirbulis Passer domesticus
21-dec-2014, Irbe
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
21-dec-2014, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
21-dec-2014, kvilks
Zaļžubīte Chloris chloris
21-dec-2014, Irbe
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
21-dec-2014, IlzeP
Melnais meža strazds Turdus merula
21-dec-2014, bišudzenis
Kajaks Larus canus
21-dec-2014, Irbe
Mājas balodis Columba livia domestica
21-dec-2014, bišudzenis
Sudrabkaija Larus argentatus
21-dec-2014, Irbe
Zaļžubīte Chloris chloris
21-dec-2014, IlzeP
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-dec-2014, kvilks
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
21-dec-2014, bišudzenis
Kovārnis Corvus monedula
21-dec-2014, kvilks
Zaļžubīte Chloris chloris
21-dec-2014, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
21-dec-2014, bišudzenis
Melnspārnu kaija Larus marinus
21-dec-2014, kvilks
Mājas balodis Columba livia domestica
21-dec-2014, Irbe
Mizložņa Certhia familiaris
21-dec-2014, IlzeP
Mājas balodis Columba livia domestica
21-dec-2014, kvilks
Kākaulis Clangula hyemalis
21-dec-2014, kvilks
Lielais ķīris Larus ridibundus
21-dec-2014, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
21-dec-2014, Irbe
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-dec-2014, IlzeP
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-dec-2014, bišudzenis
Gaigala Bucephala clangula
21-dec-2014, kvilks
Pelēkais strazds Turdus pilaris
21-dec-2014, IlzeP
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-dec-2014, Irbe
21-dec-2014, kvilks
Peļu klijāns Buteo buteo
21-dec-2014, IlzeP
Lielā zīlīte Parus major
21-dec-2014, Irbe
Mājas zvirbulis Passer domesticus
21-dec-2014, kvilks
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-dec-2014, IlzeP
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-dec-2014, Irbe
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-dec-2014, kvilks
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
21-dec-2014, IlzeP
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-dec-2014, kvilks
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
21-dec-2014, kvilks
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-dec-2014, Irbe
Peļu klijāns Buteo buteo
21-dec-2014, kvilks
Meža zīlīte Periparus ater
21-dec-2014, IlzeP
Krauklis Corvus corax
21-dec-2014, kvilks
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-dec-2014, bišudzenis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
21-dec-2014, kvilks
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-dec-2014, Irbe
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-dec-2014, IlzeP
Lauku zvirbulis Passer montanus
21-dec-2014, bišudzenis
Žagata Pica pica
21-dec-2014, kvilks
Žagata Pica pica
21-dec-2014, bišudzenis
Ķivulis Carduelis spinus
21-dec-2014, IlzeP
Mājas zvirbulis Passer domesticus
21-dec-2014, Irbe
Lielā zīlīte Parus major
21-dec-2014, kvilks
Kovārnis Corvus monedula
21-dec-2014, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
21-dec-2014, IlzeP
Krauklis Corvus corax
21-dec-2014, bišudzenis
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
21-dec-2014, kvilks
Sudrabkaija Larus argentatus
21-dec-2014, Irbe
Tumšā pīle Melanitta fusca
21-dec-2014, kvilks
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-dec-2014, bišudzenis
Melnā pīle Melanitta nigra
21-dec-2014, kvilks
Lielā zīlīte Parus major
21-dec-2014, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
21-dec-2014, IlzeP
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
21-dec-2014, kvilks
21-dec-2014, bišudzenis
Mājas balodis Columba livia domestica
21-dec-2014, Irbe
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-dec-2014, kvilks
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
21-dec-2014, kvilks
Pelēkais strazds Turdus pilaris
21-dec-2014, bišudzenis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-dec-2014, kvilks
Dzilnītis Sitta europaea
21-dec-2014, kvilks
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
21-dec-2014, bišudzenis
Gaigala Bucephala clangula
21-dec-2014, bišudzenis
Zaļžubīte Chloris chloris
21-dec-2014, Irbe
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
21-dec-2014, IlzeP
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-dec-2014, kvilks
Sudrabkaija Larus argentatus
21-dec-2014, bišudzenis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-dec-2014, IlzeP
Sudrabkaija Larus argentatus
21-dec-2014, Irbe
Kajaks Larus canus
21-dec-2014, bišudzenis
Lauku zvirbulis Passer montanus
21-dec-2014, kvilks
Melnspārnu kaija Larus marinus
21-dec-2014, bišudzenis
Dzilnītis Sitta europaea
21-dec-2014, IlzeP
Mājas balodis Columba livia domestica
21-dec-2014, Irbe
Garknābja gaura Mergus serrator
21-dec-2014, bišudzenis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-dec-2014, kvilks
Lielā gaura Mergus merganser
21-dec-2014, bišudzenis
Kākaulis Clangula hyemalis
21-dec-2014, bišudzenis
Tumšā pīle Melanitta fusca
21-dec-2014, bišudzenis
Kovārnis Corvus monedula
21-dec-2014, IlzeP
Lielā čakste Lanius excubitor
21-dec-2014, kvilks
Lielā zīlīte Parus major
21-dec-2014, Irbe
Melnā pīle Melanitta nigra
21-dec-2014, bišudzenis
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-dec-2014, Irbe
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
21-dec-2014, bišudzenis
Melnkakla gārgale Gavia arctica
21-dec-2014, bišudzenis
Lauku zvirbulis Passer montanus
21-dec-2014, Irbe
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
21-dec-2014, bišudzenis
Lielā gaura Mergus merganser
21-dec-2014, IlzeP
Mājas zvirbulis Passer domesticus
21-dec-2014, Irbe
Melnspārnu kaija Larus marinus
21-dec-2014, IlzeP
Sudrabkaija Larus argentatus
21-dec-2014, kvilks
Kajaks Larus canus
21-dec-2014, kvilks
Peļu klijāns Buteo buteo
21-dec-2014, IlzeP
Lielā gaura Mergus merganser
21-dec-2014, kvilks
Lielais ķīris Larus ridibundus
21-dec-2014, kvilks
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-dec-2014, kvilks
Cekulpīle Aythya fuligula
21-dec-2014, kvilks
Baltvēderis Anas penelope
21-dec-2014, Rallus
Garastīte Aegithalos caudatus
21-dec-2014, IlzeP
Žagata Pica pica
21-dec-2014, IlzeP
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
21-dec-2014, IlzeP
Zaļžubīte Chloris chloris
21-dec-2014, IlzeP
Lielā čakste Lanius excubitor
21-dec-2014, IlzeP
Gaigala Bucephala clangula
21-dec-2014, IlzeP
21-dec-2014, IlzeP
Somzīlīte Remiz pendulinus
21-dec-2014, Rallus
Laucis Fulica atra
21-dec-2014, IlzeP
21-dec-2014, Rallus
Mājas balodis Columba livia domestica
21-dec-2014, IlzeP
Meža balodis Columba oenas
21-dec-2014, Rallus
Meža balodis Columba oenas
21-dec-2014, Rallus
Mājas zvirbulis Passer domesticus
21-dec-2014, IlzeP
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-dec-2014, Rallus
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-dec-2014, Rallus
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-dec-2014, Rallus
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-dec-2014, Rallus
Lauku cīrulis Alauda arvensis
21-dec-2014, Rallus
Pļavu čipste Anthus pratensis
21-dec-2014, Rallus
Reņģu kaija Larus fuscus
21-dec-2014, Rallus
Staltbriedis Cervus elaphus
14-dec-2014, MS
Lielā zīlīte Parus major
21-dec-2014, IlzeP
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-dec-2014, IlzeP
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-dec-2014, IlzeP
Zivju gārnis Ardea cinerea
21-dec-2014, IlzeP
Krīklis Anas crecca
21-dec-2014, IlzeP
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
21-dec-2014, IlzeP
Lauku zvirbulis Passer montanus
21-dec-2014, IlzeP
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-dec-2014, IlzeP
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-dec-2014, IlzeP
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
21-dec-2014, IlzeP
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
21-dec-2014, IlzeP
Gaigala Bucephala clangula
21-dec-2014, IlzeP
Sosnovska latvānis Heracleum sosnowskyi
21-dec-2014, didzisj
Lielā zīlīte Parus major
21-dec-2014, IlzeP
Pelēkais strazds Turdus pilaris
21-dec-2014, IlzeP
Kajaks Larus canus
21-dec-2014, IlzeP
Lielā gaura Mergus merganser
21-dec-2014, IlzeP
Sudrabkaija Larus argentatus
21-dec-2014, IlzeP
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-dec-2014, IlzeP
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
21-dec-2014, IlzeP
Krauklis Corvus corax
21-dec-2014, IlzeP
Melnais meža strazds Turdus merula
21-dec-2014, IlzeP
Oranžā puslocene Phyllotopsis nidulans
21-dec-2014, Gaidis Grandāns
Eirāzijas bebrs Castor fiber
21-dec-2014, IlzeP
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
21-dec-2014, didzisj
Ķivulis Carduelis spinus
21-dec-2014, didzisj
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
21-dec-2014, didzisj
Sīlis Garrulus glandarius
21-dec-2014, didzisj
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
21-dec-2014, didzisj
Apodziņš Glaucidium passerinum
21-dec-2014, didzisj
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-dec-2014, didzisj
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
21-dec-2014, didzisj
Mizložņa Certhia familiaris
21-dec-2014, didzisj
Dzilnītis Sitta europaea
21-dec-2014, didzisj
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-dec-2014, didzisj
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-dec-2014, didzisj
Krauklis Corvus corax
21-dec-2014, didzisj
Kovārnis Corvus monedula
21-dec-2014, didzisj
21-dec-2014, Igors
25-jûn-2014, erts
Žagata Pica pica
21-dec-2014, didzisj
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-dec-2014, didzisj
Sudrabkaija Larus argentatus
21-dec-2014, didzisj
Pelēkais strazds Turdus pilaris
21-dec-2014, didzisj
Mājas balodis Columba livia domestica
21-dec-2014, didzisj
Kovārnis Corvus monedula
21-dec-2014, didzisj
Mājas zvirbulis Passer domesticus
21-dec-2014, didzisj
Melnspārnu kaija Larus marinus
21-dec-2014, Igors
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
21-dec-2014, Gaidis Grandāns
Lielā čakste Lanius excubitor
21-dec-2014, erts
Mežirbe Bonasa bonasia
21-dec-2014, Gaidis Grandāns
Mežirbe Bonasa bonasia
21-dec-2014, Gaidis Grandāns
Lielā čakste Lanius excubitor
21-dec-2014, Igors
Dziedniecības suņmēle Cynoglossum officinale
28-mai-2014, erts
Sārtā bezlape Lathraea squamaria
13-mai-2008, erts
Ziemas kaņepene Mercurialis perennis
21-apr-2012, erts
Krauķis Corvus frugilegus
21-dec-2014, riksons
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
21-dec-2014, litenesputni.lv
Lauku lija Circus cyaneus
11-dec-2014, litenesputni.lv
Kovārnis Corvus monedula
21-dec-2014, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-dec-2014, Siona
Laucis Fulica atra
21-dec-2014, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-dec-2014, Siona
21-dec-2014, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
21-dec-2014, dekants
Lielā zīlīte Parus major
21-dec-2014, Siona
Lauku zvirbulis Passer montanus
21-dec-2014, Siona
Sīlis Garrulus glandarius
21-dec-2014, Siona
Lielais ķīris Larus ridibundus
21-dec-2014, dekants
Lielā gaura Mergus merganser
21-dec-2014, dekants
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
21-dec-2014, dekants
Ķivulis Carduelis spinus
21-dec-2014, dekants
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
21-dec-2014, dekants
Melnspārnu kaija Larus marinus
21-dec-2014, dekants
Sudrabkaija Larus argentatus
21-dec-2014, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
21-dec-2014, Nora
Lielā gaura Mergus merganser
21-dec-2014, Nora
Vistu vanags Accipiter gentilis
21-dec-2014, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-dec-2014, dekants
Stirna Capreolus capreolus
20-dec-2014, MS
Pelēkais strazds Turdus pilaris
21-dec-2014, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
21-dec-2014, dekants
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
21-dec-2014, freimane
Pelēkā dzilna Picus canus
21-dec-2014, freimane
Baltvēderis Anas penelope
21-dec-2014, dekants
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-dec-2014, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-dec-2014, freimane
Dzilnītis Sitta europaea
21-dec-2014, Mimi Serada
Lauku zvirbulis Passer montanus
21-dec-2014, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
21-dec-2014, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-dec-2014, dekants
Zivju gārnis Ardea cinerea
21-dec-2014, riksons
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-dec-2014, Nora
21-dec-2014, Nora
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
21-dec-2014, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
21-dec-2014, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-dec-2014, dekants
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
21-dec-2014, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
21-dec-2014, sandiskr
Lauku balodis Columba palumbus
21-dec-2014, sandiskr
Zaļžubīte Chloris chloris
21-dec-2014, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
21-dec-2014, sandiskr
Lauku balodis Columba palumbus
21-dec-2014, sandiskr
Lielā čakste Lanius excubitor
21-dec-2014, dekants
Lielā čakste Lanius excubitor
21-dec-2014, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
21-dec-2014, sandiskr
Lauku balodis Columba palumbus
21-dec-2014, sandiskr
Lauku balodis Columba palumbus
21-dec-2014, sandiskr
Žagata Pica pica
21-dec-2014, Nora
Lauku balodis Columba palumbus
21-dec-2014, sandiskr
Lauku balodis Columba palumbus
21-dec-2014, sandiskr
Lauku balodis Columba palumbus
19-nov-2014, sandiskr
Pēdējie komentāri
Rallus 22.decembris, 08:43

Protams, ka ir vērtība kā novērojumu kopai ilgākā laika periodā, pat ja tie visi ir nejauši ieziņoti. DD datu bāzē par mājas balodi ir trīs reizes mazāk ziņojumu (n=232) nekā par jūras ērgli (n=696).


dekants 21.decembris, 21:43

Mēs piebraucām pirms mola vēl tumsiņā. Diemžēl nekā vairāk par meža pīlēm nepmanījām. Visu šo 3 mums tā ar citur nebija.


CerambyX 21.decembris, 18:36

Gada īsākajā dienā arī mājas balodim ir vērtība! :)


Edgars Smislovs 21.decembris, 18:27

Interesants novērojums...


zemesbite 21.decembris, 17:28

Paldies!:) Ziemās drusku baidos, ka šie nenosalst, jo pagraba durvis nevar cieši aiztaisīt:(


AinisP 21.decembris, 16:49

Jebkurā gadījumā, šis pagrabs sikspārņiem ļoti patīk, jo ziemojošo sikspārņu "ķekarus" ne visur izdodas ieraudzīt. Lai labi paiet ziema, gan pagraba saimniekiem, gan sikspārņiem:)


AinisP 21.decembris, 16:43

Šis ir garausainais sikspārnis (Plecotus auritus).


dziedava 20.decembris, 23:19

Starp citu, arī manā novērojumā ir kaut kādas melnas bumbiņas, kas to novērojumu padara vēl līdzīgāku šim. Un vēl - pārdomājot šos atradumus esmu gatava pārvērtēt vēl vienu citu (ne manu) atradumu, kurā ir gan melnās bumbiņas, gan, lai arī pa gabalu, tas caurspīdīgais receklis, ko tajos senajos laikos noturēju par to sēni, recekleni, bet arī toreiz man bija stipras šaubas gan par to, ka melnās bumbiņas varētu būt gļotsēnes (tāpat kā caurspīdīgajam receklim - vizuāla līdzība, bet sajūta nav īstā), gan par to recekli fonā. Te bilde: http://dziedava.lv/daba/komentet_bildi.php?id=6575 Vēršu uzmanību - visi trīs šie novērojumi ietver 1) caurspīdīgu recekli, 2) melnas bumbiņas, 3) tie visi novēroti oktobrī (!)


And_ra 20.decembris, 22:50

Interesanti... Varbūt beidzot par visiem izdosies ko noskaidrot. Bet citos novērojumos tie veidojumi tomēr ir uz koka... Be tur taču bija sajūta, ka kāds bezmaz vai izmētājis - gan uz siena, gan arī tālāk pa stigu zālē.


Matrus 20.decembris, 21:57

1990. gados Sausajā Daugavā vistu vanags bija noķēris lielās gauras tēviņu, bet nespēdams to tālu aiznest, sācis to plūkat to turpat uz ledus.


dekants 20.decembris, 20:18

Forši!


Bekuvecis 20.decembris, 18:14

Ja ticēt DabasDatu novērojumu atlasei (kura gan nereti "gļuko"), tad tur vairāk ziņojumu nav. Arī senes.lv rīcībā nav jaunu (t.i., pēc 2005.g.) ziņu - nedz pašu iegūtu, nedz vietnei iesūtītu. Taču, pateicoties Edgara Vimbas laipnībai, ir "uzrakts", ka suga ir novērota (pat ievākta herbārijam) kaut kad dziļi pagājušā gadsimtā (precīzu datu nav pie rokas). Tāpēc atradumu numerācijā būtu jālieto termins "mūslaiku atradne", nevis vienkārši "atradne".


dziedava 20.decembris, 17:32

Palaimējās - ar pirmo piegājienu atradu :) Šie recekļi pēc skata it kā atgādina graudaino ķīseleni Myxarium nucleatum, bet uz tausti likās ne kā sēne, kam it kā būt jāturas kopā, bet tādi kā bezsaturīgi gabali, kaut bija uz koka, tātad sēnei vide it kā derīga. Bet šķita, ka tas objekts pie tā koka nemaz neturas klāt, bet ir it kā uzmests. Varbūt kāds var pamest aci. Man sķiet, tas ir kas līdzīgs kā šajā tikko pieminētajā novērojumā: http://dabasdati.lv/lv/observation/t4526q9d537m0lrddv64jdghq1/


dziedava 20.decembris, 17:19

Es arī par šādiem caurspīdīgajiem recekļainajiem veidojumiem esmu samērā daudz domājusi - ne tikai par šiem, bet arī citiem. Par šo atradumu man, protams, pirmā domā bija sēne, bet tad sapriecājos, ka te jau gudrāki ir sakomentējuši, jo sēne tomēr, manupāt, vairāk aug uz koksnes, nu, vismaz uz zemes - bet te pa siena kaudzēm, pilnīgi kā samētāts. Turklāt līdzās kaut kādas mirstīgās atliekas. Tā ka nosvēros uz to domu, ka šī nav sēne. Tai pat laikā pati esmu redzējusi tml. recekļus dabā un palikusi domājam, kas tas īsti ir, vai ir sēne, jo tās, kas man lapā, es, tā teikt, izjutu kā sēnes, bet nevis kā kaut ko nomestu. Nesen kāreiz ko līdzīgu nobildēju, kas izskatās kā tā sēne, bet šķita tomēr, ka nav sēne, bet nezinu, vai uz sitiena to foto uzreiz atradīšu.


roosaluristaja 20.decembris, 16:43

Šo gļotu noslēpums man nedeva mieru divu gadu garumā. Lai gan abinieku kurkuļu versijai ir savas stiprās puses, man tā nešķita pārliecinoša. Kaut kā neizklausās ticami, ka kurkuļi veidojas jau rudenī, turklāt kāda velna pēc plēsīgajiem putniem tos vajadzētu smādēt un atstāt neapēstus? Šodien, aplūkojot dziedavas sēņu galeriju, man ienāca prātā iespējamais gļotu mīklas risinājums. Vai tā nevarētu būt sēne Myxarium nucleatum? Lūk samērā līdzīgs attēls no interneta. http://9f1780.medialib.glogster.com/media/f3ccdacc80c3d268b49f150fd563dfd8eba14b78521d4edd9d156ca9e3c1302f/f-14a2.jpg


dziedava 20.decembris, 16:43

Kātiņš nav nobildēts / apskatīts? Varētu būt ziemas celmene jeb samtainā ziemene Flammulina velutipes, bet tad kātiņam jābūt samtainam.


zemesbite 20.decembris, 12:48

Jā, tā ir kādi 6 km no iepriekšējās, un tas priecē :) Šķiet, ka nav, bet galvot nevaru, varbūt neesmu pamanījusi...


dziedava 19.decembris, 23:03

Lieliski! Cik saprotu, šī atradne jau ir mazliet citā vietā nekā iepriekšējā :) Nez, pēc janvāra novērojuma kāds šo sugu vēl ir atradis vai tā tagad sanāk 3. atradne Latvijā?


dziedava 19.decembris, 22:04

Skaidrs, paldies :)


roosaluristaja 19.decembris, 21:40

Nav ne jausmas, cik šie putni ir nemierīgi. Daļa populācijas ligzdo tālu ziemeļu platuma grādos. Tie droši vien no cilvēka diži nebaidās. Iespējams šis īpatnis nebija pilnībā pabeidzis spalvmaiņu un nebija pārāk lidotspējīgs. Varbūt ar veselību kaut kas nebija kārtībā vai tāpat gulēja, aiz neko darīt.


Edgars Smislovs 19.decembris, 20:33

Šis vairāk izskatās pēc Lauku lijas.


dziedava 19.decembris, 20:22

Vasaras saspringtajā laikā nebiju pamanījusi, ka šis nesaprotamais putns ir noteikts. Interesanti! Par pusgadu novēlots paldies :) Šie putni parasti ir tik mierīgi un no cilvēkiem nebēg, vai tas bija īpašs gadījums?


Wiesturs 19.decembris, 00:28

Nu skaidrs, tad mums tā domu gaita bijusi līdzīga. Man arī pirmā doma bija par consonaria, bet pēc tam arvien vairāk sašaubījos otras sugas virzienā.


CerambyX 18.decembris, 23:20

Pirmā doma, ka tiešām P.consonaria, bet jo ilgāk skatos, jo vairāk tomēr šķiet, ka tāds mānīgs E.crepuscularia. Ja spārna zīmējums tāds šaubīgs, tad pakaļspārna ārmala izskatās labāk priekš otrās sugas (consonaria tā tomēr ir visnotaļ izteikti cakaina).


dziedava 18.decembris, 22:55

Gļotsēne Mucilago crustacea


CerambyX 18.decembris, 21:52

Dzeltenrakstainais lapkoku koksngrauzis (Saperda scalaris)


CerambyX 18.decembris, 19:50

Baltais bērzu zobspārnis


CerambyX 18.decembris, 19:49

Sarkanā klajumspāre


CerambyX 18.decembris, 19:49

Sarkanā klajumspāre


CerambyX 18.decembris, 19:49

Lielā ezerspāre


roosaluristaja 18.decembris, 19:31

Zaļās (Pelophylax sp.) vardes, cik zinu, pēc šitādām bildēm nevar atšķirt. Galvenā atšķiršanas pazīme ir relatīvais kāju garums. Pēc rezonatoru krāsas vēl var mēģināt.


CerambyX 18.decembris, 18:29

Kāda no ziedmušām - šīs mazās sarežģītas


CerambyX 18.decembris, 18:29

Vītolu koksngrauzis (Lamia textor)


CerambyX 18.decembris, 14:22

Pļavu tilbīte


roosaluristaja 18.decembris, 10:50

Šito man liekas pat es zinu. Pelēkās dakšastes kāpurs.


Fuatra 17.decembris, 23:08

visi arī šodien vēl te


Wiesturs 17.decembris, 23:03

Šito derētu arī pacelt sugas statusā.


Wiesturs 17.decembris, 22:30

Šitais gadījumā nav luteella?


Laimeslācis 17.decembris, 00:23

Paldies.


CerambyX 16.decembris, 23:31

Es teiktu, ka purva zīlīte - apspalvojumā labi pārstāvēti brūni toņi (pelēkā tiešām salīdzinoši pelēcīgāka), vaigs nav viss pilnībā balts, bet tā aizmugurējā daļa viegli ietonēta (pelēkajai - viss vaigs uzkrītoši balts), virsknābja pamatnē spīd gaišāks plankums (pelēkajai tāds nav) utt.


Matrus 16.decembris, 22:10

Ļoti vērtīga informācija par jūras putnu novērojumiem iekšzemē!


zemesbite 16.decembris, 19:37

Paldies! :) Viestur, ir zināma arī aukļkolonijas vieta :)


zemesbite 16.decembris, 19:27

Vai biju ierakstījusi kādu citu skaitli?:) Tad atvainojos


gunarsp 16.decembris, 16:45

Piekrītu Viesturam. Gunārs


Wiesturs 16.decembris, 15:52

Man jau pie ziemeļu sikspārņiem bildēs likās aizdomīgi, bet šeit bildē pavisam skaidri redzu, ka viens no tiem garaušiem čupiņā nav garausis, bet ūdeņu naktssikspārnis. Tā kā kopējais rezultāts ir 2 ziemeļnieki, 3 garauši un 1 ūdeņu naktssikspārnis. Labs! Veiksmi darbos :) Viesturs


gunarsp 16.decembris, 09:19

Attēlā gan skaidri redzams, ka ziemeļu sikspārņi ir divi. Gunārs Sikspārņu eksperts


Rallus 15.decembris, 22:30

Vērtīgi papildinājumi, interesanti skatīt mazāk zināmu apvidu vērojumus! Starpcitu, šodien biju Daugavpilī, uzmetu garāmbraucošu skatu Šuņicai pie attīrīšanas ietaisēm, kur iepriekš bija pa kādam ziemojošam retumam - balto gārni gan nemanīja, tikai meža pīles.


dekants 15.decembris, 10:27

O, paldies, forša diskusija un materiāls. Foršas salīdzinošās bildes!


Алексей 14.decembris, 23:59

ОК Полностью согласен что это P.auritus.


CerambyX 14.decembris, 20:43

Ir gan ari šādi PODNIG - http://ibc.lynxeds.com/files/pictures/ACR_6636.jpg Tik gaiša kakla priekša gan laikam nav PODNIG pārāk raksturīgi, bet laikam var gadīties. Tomēr baltā vaiga un melnās galvas virsas robeža tāpat šķiet pārāk kontrastējoša - īpaši aiz acs, kur PODNIG gadījumā tai vajadzēja būt izplūdušai un tumšajai daļai sniegties tiešām zem acs līmeņa (šim putnam vaigs aiz acs ir izteikti balts). Tā ka manuprāt - PODAUR. Bet varbūt, ka kļūdos? :)


Алексей 14.decembris, 20:34

OK


CerambyX 14.decembris, 20:21

http://farm8.staticflickr.com/7445/12063334226_f33b8b9342_z.jpg http://tgreybirds.com/HornedEaredGrebes.jpg http://www.martinreid.com/Main%20website/Image%20files/EaredHornedGrebes20131211Balmorhea.jpg Te daži salīdzinoši kadri diskusijai.


Алексей 14.decembris, 20:18

"In winter Black-necked the black of the extends below the eye" From The Helm Guide To Bird Identification.


Алексей 14.decembris, 20:05

Возможно. По Collins Bird Gide у молодых клюв может быть прямой, форма головы отличается (не такая плоская как у P.auritus), и черный цвет на шапочке не идет ниже глаза.


zemesbite 14.decembris, 20:01

O, paldies! :) Pievienošu arī janvārī fotografētās - būs tās pašas


CerambyX 14.decembris, 19:34

Es teiktu, ka ragainais dūkuris (P.auritus) - kontrastējošs balts vaigs, taisns knābis u.c.


erts 14.decembris, 19:29

Tieši šajā pat vietā arī 14.12.2014


Mareks Kilups 14.decembris, 19:25

izskatās ticami. pagaidām ļoti labā formā, aktīvi barojās.


Mimi Serada 14.decembris, 18:50

Paldies!


dziedava 14.decembris, 18:45

Forši, ka šai sēnei krājas statistika! :) Skaitās jau visai reta.


dziedava 14.decembris, 18:43

Tā ir veca gļotsēne, visdrīzāk gļotsēne Mucilago crustacea http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?aug_id=188&ftips1=96


CerambyX 14.decembris, 18:43

Bez šaubām Mangaļsalas putns - būs vētru pārdzīvojis! Tad jau varbūt līdz pat janvārim 'izvilks'? :)


dziedava 14.decembris, 18:19

Izskatās, ka varētu būt sēne Hypocreopsis sp. Interesanta! :)


Mimi Serada 14.decembris, 18:14

Kas tas ir?


zemesbite 14.decembris, 15:56

Kas šī par piepi?


roosaluristaja 14.decembris, 15:41

Jā, ir tāda lieta.


zemesbite 14.decembris, 15:35

Jūras ērglis?


CerambyX 13.decembris, 21:00

Daudz labi novērojumi arhīvā! ;)


CerambyX 13.decembris, 20:45

Sudrabkaijām mēdz būt dzeltenas kājas (tā sauktās 'omissus' sudrabkaijas) - reizēm pat ļoti izteikti. Galva gan ar tāda pagaiša. Bet nu, lai sāktu domāt par Vidusjūras kaiju, bez foto lidojumā (vai kā citādi, kur redzams spārnu gala zīmējums) diemžēl neiztikt..


Mari 13.decembris, 20:39

Šķiet, ka sudrabkaija .... bet tās kājas .... tik ļoti izteikti dzeltenas!!


agnese.l 13.decembris, 20:34

ielidisv pagrabā guļ


Matrus 13.decembris, 20:23

Paugurknābja gulbis, mātīte, dzimusi 2003. gadā vai agrāk, apgredzenota Dārziņu attekā 05.02.2006., pēdējo reizi kontrolēta Baltkrievijā 08.03.2010. Kopskaitā ir 43 kontroles no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.


CerambyX 13.decembris, 19:31

Jā, es ar to pirmo bildi pa dienu pētīju vai tik nevarētu būt lielā/dīķu, bet citās bildēs tiešām šaubu nav - purva tilbīte :)


Rekmanis 13.decembris, 19:15

Viss kārtībā. Fotografēts no tāda leņķa, ka kaut kas šķita sākumā aizdomīgs.


Rekmanis 13.decembris, 19:11

Purva zīlīte


erts 13.decembris, 18:41

nezinu kas ar kājām, kaut kādas garas izskatās, žēl ka vairāk citu bilžu nav......


Rekmanis 13.decembris, 17:50

Fotogrāfijā putnam izskatās ļoti garas kājas. ??


gunarsp 13.decembris, 16:33

Ziemeļu sikspārnis. Būtu labi, ja pievienotu precīzākas norādes par novērošanas vietu. Vai pagrabā? Gunārs Pētersons sikspārņu eksperts


CerambyX 13.decembris, 14:08

Nez vai šo vēja pūtienu būs izdevies pārdzīvot?


bišudzenis 12.decembris, 19:21

Igor, paturi šņibīti līdz Jaunajam 2015. gadam


najdera 12.decembris, 14:17

Mani samūlsināja, ka tie nebija raibie, ka Dreissena polymorpha...


najdera 12.decembris, 14:14

Paldies! :)


jumts 11.decembris, 22:38

Paldies!


CerambyX 11.decembris, 22:20

Zāģlapsene - varētu būt Tenthredo temula


Wiesturs 11.decembris, 14:35

Fū, tad tomēr ir gan pareizi :)


CerambyX 11.decembris, 14:09

Droši, ka capitata! :)


gunarsp 9.decembris, 08:46

Izcilas bildes! Apsveicu, Karīna! Gunārs


CerambyX 9.decembris, 01:19

Šķiet aveņvabole Byturus tomentosus


CerambyX 9.decembris, 01:16

Jā, teiktu, ka C.nigricans.


CerambyX 9.decembris, 01:16

Carabus arcensis


Ivars L. 8.decembris, 21:11

Paldies visiem sveicējiem!:) Es savukārt sveicu visus jūs, kam ir interese un prieks par jaunu dabas retumu pie mums! Žēl gan, ka kļuvusi par retumu...


Wiesturs 8.decembris, 20:39

Jā, ar zināmu žagošanos, bet šoreiz paņēma pretī :)


CerambyX 8.decembris, 20:00

Droši vien, ka daudzveidīgās sēdgliemenes (Dreissena polymorpha) - vismaz nevaru izdomāt, kas cits varētu būt tāds 'mīdijveidīgs', bet saldūdenī dzīvojošs.


zemesbite 8.decembris, 18:55

Oho! Lielisks atradums! Apsveicu!:)


dziedava 8.decembris, 17:38

Man prieks - sēne tiešām izcili skaista (vismaz šis eksemplārs) ! :)


Nora 8.decembris, 16:53

Apsveicu!


Ivars L. 8.decembris, 16:28

Izrādās - jauna suga Latvijā. Esot ļoti reta visā Eiropā.


Nora 8.decembris, 11:17

Bilžu pievienošana strādā!


Nora 8.decembris, 09:56

Skatīsimies, kas par vainu. Šobrīd gan cīnamies ar aplikācijas savienošanu ar DD un pēdējais, kas bija palicis - foto :)


Wiesturs 7.decembris, 22:19

Foto jau otro dienu nepievienojas. Maini bildes parametrus, vai nemaini.


Mareks Kilups 7.decembris, 21:56

svētdiena ir 7.dec. ;)


IevaM 7.decembris, 20:28

veicas gan mūsu kaimiņiem, lietuviešiem savukārt baltā pūce :)


Rallus 7.decembris, 20:17

Te cits retums ar labu pierādījumu no Igaunijas - http://tinyurl.com/nfjgj28 bilde medību piekūnam, kas novembra beigās redzēts valsts ZR - starp Paldiskiem un Hāpsalu.


IevaM 7.decembris, 15:47

Viens baltais gārnis šodien (svētdiena, 8.dec.) stāvēja ūdens malā uz A no tilta.


Igors 6.decembris, 19:21

Nevarēju pievienot fotogrāfijas?


Mareks Kilups 5.decembris, 15:16

šodien neredzēju. speciāli meklēju no tilta.


jana1504 5.decembris, 14:48

Tiesam, varbut no zoodarza izmukusi?


Matrus 5.decembris, 13:16

Interesants ezerina nosaukums netalu - Piekunitis. Vispar sis meza masivs maz izpetits no putnu faunas viedokla. Zinams, ka kadreiz saja meza ligzdoja upji...)


Rallus 5.decembris, 11:32

Teju Rīgas zonā.


CerambyX 5.decembris, 00:26

Sauktu to par Harpalus sp. - tālāk gan grūti :)


CerambyX 5.decembris, 00:24

Kaut kas uz Oxytelus/Anotylus sp. pusi - tur variantu padaudz :)


CerambyX 5.decembris, 00:19

Kāds no spīduļiem (Nitidulidae) - ticamākais, ka Epuraea sp.


sandis 4.decembris, 22:27

Forši! Paldies, Andri, par komentāru! Biju iedomājies, ka GNP urālpūces caurmērā tikpat bieži novērojamas kā citviet Vidzemē, tāpēc pirms šī novērojuma likās, ka tas ir tikai laika jautājums, kad ieraudzīšu to Cēsīs (ja jau pat Rīgā kokos pie Konservatorijas to savulaik biju redzējis). Pāris reizes pie Cīrulīšu vecupes esmu bijis arī pēc 20. nov., bet pūces tur vai nu vairs nebija, vai arī es to neredzēju (provocēt nemeģināju).


Rallus 4.decembris, 12:29

Viens no retajiem reālajiem pierādījumiem par urālpūces sastapšanu Gaujas NP teritorijā! DD tikai otrais ziņojums. LLPA 2000-2004 laikā šķiet arī bija tikai kādi 2-3 novērojumi: http://www.lob.lv/lv/atlants/sugu_kartes.php?kods=stura


Ivars L. 2.decembris, 16:34

Jā, tā būs īstā! Apaskatīju dabā vēlreiz, un pārliecinājos, ka pirmais iespaids mežā bildējot, ka tā ir kāda sēne bija pareizs, bet viss pārējais vēlāk, pēc bildes mēģinot saskatīt ķērpi, bija galīgi garām.:) Tajā vietā šādas ausaines ir uz vairākām nokaltušām gobām. Liels Paldies Tev, Bekuveci!!!


Bekuvecis 2.decembris, 14:07

Neesmu piepju speciālists, taču... cik var saprast no ne pārāk skaidrā foto, tā arī nav piepe! Izskatās, ka tā ir parastā (jeb ķidu) ausaine (Auricularia mesenterica), tikai ļoti veca - jau burtiski gadiem stāvējusi. Šī sēņu suga Latvijā ir visai izplatīta akurāt Gaujas ielejā un blakus tai. (Paredzams, ka suga drīzumā tiks iekļauta arī senes.lv, tajā skaitā - gadiem vecu augļķermeņu foto, kādi šobrīd Tīmeklī nav atrodami.)


Rallus 2.decembris, 07:38

Ievērojot retākus netipiskus novērojumus decembrī un plānojot kādu brīvdienu gada izskaņā, 2014.gada īsākās dienas - ziemas Saulgriežu izaicinājums būs 21, 22 un 23.decembrī. Ziemas sākums šogad ir 22.decembrī plkst. 01:03. Informācija par uzaicinājumu dabā gada tumšākajā laikā vēl tiks papildināta.


dziedava 1.decembris, 22:03

Interesanti, nebiju piefiksējusi, ka šai sugai ar būt dažādi zīmējumi


CerambyX 1.decembris, 21:16

Domāju, ka Cantharis nigricans


dziedava 1.decembris, 13:45

Paldies!


CerambyX 1.decembris, 13:34

Smecernieks Mononychus punctumalbum


CerambyX 1.decembris, 13:07

Kaut kas zāģlapseņveidīgs.


Gaidis Grandāns 1.decembris, 12:20

Āpsis, uz ko norāda garie pirksti un labi redzamie garo nagu nospiedumu. http://www.latvijasdaba.lv/ziditaji/meles-meles-l/


dziedava 1.decembris, 12:02

Par šito ir iespējams pateikt, vispār kurā virzienā meklēt?


Rallus 1.decembris, 07:24

Tā kā jau raksti - ar mazām atkāpēm.


Wiesturs 1.decembris, 01:08

Nu, tas gan bija negaidīti! :)


CerambyX 1.decembris, 00:38

Mjā, neko tādu iepriekš neesmu redzējis! :D Bet nu izskats visai raksturīgs (priekškrūšu vairogs ar gareniskām rievām sānos un centrālajā daļā, ķermeņa forma, taustekļi ar 3-posmu vālīti) - nekas cits kā spraugložņa Aulonium trisulcum (Zopheridae dzimta) nesanāk. Un tā, spriežot pēc pieejamās informācijas, ir jauna suga Latvijai! :) Skaisti!


CerambyX 1.decembris, 00:30

Šis mani pagaidām stipri samulsināja. :D


CerambyX 1.decembris, 00:23

Kapračvabole Nicrophorus vespillo


CerambyX 1.decembris, 00:22

Sprakšķis Denticollis linearis


Rallus 30.novembris, 23:00

Varēja viņam pazode tik būt vēl tumšāka.


Rallus 30.novembris, 17:05

Pārmeklēju šodien šai sugai reālāko vietu pie Burtnieka ezera, tur gan nebija vairs...


Rallus 30.novembris, 16:38

Savdabīga kombinācija!


visvaldis.s 29.novembris, 17:32

Jauka zeme Kipra, bet tur nošauj ļoti daudz mazo putnu.


sandis 29.novembris, 13:50

Labais! Es arī gribētu medni uz sava balkona :))


dziedava 28.novembris, 18:47

Priekš Cantharis rustica šķiet par bālu, bet kas cits tas varētu būt?


dziedava 28.novembris, 17:32

Tādu sīkumu kā spārnus (resp., to neesamību) nepamanīju :D Paldies!


CerambyX 28.novembris, 16:41

Paldies par novērojumu. Vienīgi, ja nav izdevusies konkrēti redzētā putna bilde (vai nav bijis fotoaparāts pie rokas utt.), tad svešas bildes gan klāt nevajag likt - tas nav smuki :) Lai ir novērojums bez foto un tikai ar aprakstu.


CerambyX 28.novembris, 15:58

Kolembola gan. No vabolēm jau it kā viegli atšķirt - kolembolām nav spārnu, šīm apaļajām sugām nav izteikts krūšu posms (ķermenis izkatās kā no divām daļām - galvas un vēdera), acis labi redzamas galvas virspusē, sastāv no čupiņas mazāku acu (bet tās labi redzamas) utt,. Jā un taustekļi tiešām arī atšķiras, bet nu man jau šķiet, ka g.k. jāskatās uz spārniem - vai nu tie ir, vai nav. :)


dziedava 28.novembris, 14:32

Tās ir kolembolas? Man radās jautājums, kā atšķirt kolembolas no līdzīgām apaļvabolēm - vai varētu būt tā, ka apaļvabolēm taustekļu galos tādas kā vālītes, bet kolembolām taustekļi taisni vai smalkām ķemmītēm galos? Vai ir kāda cita būtiska atšķirības pazīme?


Mareks Kilups 27.novembris, 15:25

zoodārzs nepiesakās?


Laimeslācis 24.novembris, 19:43

Paldies :).


ivars 24.novembris, 14:30

Bildi vai arī šo būs grūti kādam ieskapēt...


roosaluristaja 24.novembris, 14:28

Nu diez vai šī suga būs īstā. Kaut gan, pirmdienas diena un baltas krāsas dzīvnieki, gan no citas kārtas - tās ir folklorizējušās asociācijas no seniem laikiem.


Wiesturs 23.novembris, 23:14

Paldies, man arī tā likās, bet kaut kā nebija pārliecības.


CerambyX 23.novembris, 23:08

Tas pats vien ir - nedaudz spārna ārmala nodilusi.


CerambyX 23.novembris, 23:00

Koksngrauzis Obrium cantharinum


Mari 23.novembris, 21:18

Paldies! :) Kaut kā tai miglā uzreiz nevarēju saprast ...


CerambyX 23.novembris, 21:11

Jūras ērglis - jaunais putns.


Mari 23.novembris, 20:03

Bildes ļoti bēdīgas, bet varbūt ir kāda versija par šo putnu?


sandis 21.novembris, 22:47

Paldies! Labs nāk ar gaidīšanu :)


Platacis 21.novembris, 14:27

Skaistas bildes. Ja tā turpināsi, tad arī Ūpi un Svītraino pūci no Tevis sagaidīsim.


sindi 20.novembris, 18:07

Cik skaisti! :)


gudgalf 20.novembris, 10:28

Super bildes!


dziedava 19.novembris, 22:10

Šī ir tāda vieglāk atsķirama suga - starainā flēbija Phlebia radiata - oranžīgi vai brūnganoranži toņi un izskatās, ka tā sēne izstarojas (stiepjas) uz visām pusēm.


Laimeslācis 19.novembris, 20:23

Interesanti:) Paldies:)


Laimeslācis 19.novembris, 19:25

Tiešām dižknābis - paldies par labojumu:). Neievēroju drukno knābīti un samulsināja krāsa, jo saulrietā visi izskatījās vienādi. Sākumā pat nodomāju, ka žubītes.


dziedava 19.novembris, 19:18

Tā ir sēne, varētu būt Hypoxylon fuscum, bet ir samērā daudz tai līdzīgu sugu ar sīkām atšķirības pazīmēm, tāpēc neriskēšu minēt.


Edgars Smislovs 19.novembris, 15:25

Otrajā attēla ir redzams dižknābis.


Fuatra 19.novembris, 15:01

vēl joprojām te, bet nu tikai 34


roosaluristaja 19.novembris, 14:16

Manuprāt nekādu pretrunu te nav. Neēdama nozīmē, ka tai nav dižas barības vērtības, bet nav indīga. Riskētāji var pagaršot un sniegt izjūtu aprakstu, par to, kā garšoja. Kaut gan vārdu salikums "maiga garša" un "neēdama" izklausās jocīgi.


MJz 19.novembris, 13:24

Sugu nevar nomainīt, jo nav sarakstā (nespēju atrast?).


MJz 19.novembris, 13:20

Paldies. Izskatās, ka varētu būt. Saskaņa ar latvijasdaba.lv rakstīto - mīkstums ar vāju gumijas smaržu un maigu garšu. Neēdama. Kā var zināt, ka ir maiga garša, ja sēne neēdama?


dziedava 19.novembris, 08:35

Pēc tās dzeltenās grebenes ir līdzīgs Eriocrania salopiella, vai varbūt vispār nav spalvgalvītis?


sindi 18.novembris, 21:47

Zaļdzeltenā mēslene "Bolbitius vitellinus"?


MJz 18.novembris, 18:26

Nezināma sēne pie murda Papē.


roosaluristaja 12.novembris, 18:54

Jā, šajā ziņā problēmu laikam nav. Ja garša nav lāgā, var izspļaut bez bažām un pārējo izmest aiz stūra.


forelljjanka 12.novembris, 18:08

Tā jau runā,ka uz kokiem augošas sēnes nav indīgas!;) Gadās tikai neēdamas!:DD


forelljjanka 12.novembris, 17:44

Pielikšu arī savu artavu!;) Virsknābja(augšknābja?) pamatnes baltās un gaišbrūnās spalviņas norāda uz citu,bieži sastopamu kovārņa lieluma vārnveidīgo,t.i.sīli ! ;)


zemesbite 12.novembris, 14:04

Smuka! :)


roosaluristaja 12.novembris, 13:02

Pēc tam, kad šīs sēnes tika ievāktas, pagatavotas un veikts ēšanas mēģinājums, tika atklāts, ka nekādas austeru sānauses tās nav, jo viņas bija ļoti negaršīgas. Varbūt kaut kādas pundurkamolenes (Panellus sp.)?


CerambyX 12.novembris, 00:03

Ja tiešām mazs, tad jau vēl variants, ka kovārnis - tam internetā knābja un galvaskausa garumu norāda ap 7cm. Vārnai lielāks par 9cm. Tā ka varbūt ar ka tiešām kovārnis.


sindi 11.novembris, 22:55

Galvaskauss šķiet mazliet par mazu priekš vārnas, taču, spriežot pēc knābja, laikam jāpiekrīt Tavam variantam.


CerambyX 11.novembris, 22:39

Spalva manuprāt ir jūras ērgļa astes spalva.


sindi 11.novembris, 20:46

Skaistulis!


CerambyX 11.novembris, 20:20

Jāsaka gan, ka arī uz foto tā pazīme ir visai 'slidena' un kaut kā ne vienmēr skaidri saprotama - vismaz cik esmu savās bildēs pētījis.. Ne vienmēr tieku par 100% gudrs.


CerambyX 11.novembris, 20:11

Knābis tā kā vārnveidīgajam - vai tik nebūs vien tā pati vārna?


Wiesturs 11.novembris, 19:32

Njā, apskatījos - citas bildes man šitam nav. Nāksies palikt pie sp. Bet paldies, nākamreiz zināšu, kuras detaļas bildēt, šitie man regulāri parādās.


CerambyX 11.novembris, 18:47

Uloma gan. Sugu atšķiršanai jāredz priekškrūšu vairoga aizmugurējā mala - vai tā ir pilnībā ar 'apmalīti' vai centrālajā daļā tādas 'apmalītes' nav. Pēc izplatības un biotopa ticamākais variants ir U.rufa, jo tā biežākā un kāpuri attīstās trupējušā skujkoku (g.k. priežu) koksnē. Otra suga, U.culinaris, ir krietni retāka un attīstās vecu lapkoku trupējošā koksnē.


dziedava 11.novembris, 11:47

Jā, ir!


Mimi Serada 10.novembris, 21:18

Vai tā ir parastā vēršmēlene, Sarcodon imbricatum ?


forelljjanka 9.novembris, 21:00

Piedošanu,ne par tēmu bet-Kas Tev ar trubu ???Zvanu bezcerīgi,e-pastu ar nelasi!!!:O


sanchox 9.novembris, 20:53

Bildes daudz, bet ar redzamu asti no virspuses... pievienoju vienīgo kur daļēji redzama.


MJz 9.novembris, 20:50

ja jau tik vienkārši - tad var arī sugu nomainīt.


forelljjanka 9.novembris, 20:40

Nu,šitas būs vienkārši.;) Okeānā dzīvo tikai vienas sugas vēži-platspīļu! :D Mūspusē vispār tie ievazātie nav vēl manīti,šaurspīļnieki arī maz kur...;)


Rallus 9.novembris, 20:25

Labs! Gan tas, ka tumšās pīles pa Sātiņiem, kas reti iekšzemē, gan dokumentētais fakts! Pēc spīlēm var droši izslēgt šaurspīļu upesvēzi, bet vai platspīļu vai signālvēzis? - krāsu neredz...


MJz 9.novembris, 20:15

Skaits 2 tāpēc, ka redzēju kā tika apēsti 2 gab.


MJz 9.novembris, 20:15

Nez no šādas bildes var pateikt sugu?


CerambyX 9.novembris, 19:46

Varbūt ir vēl kāds fotoattēls? Kur varbūt aste no virspuses redzama?


Rallus 9.novembris, 19:38

Par šo vēlāks krūkļu balteņa novērojums lidojumā novembrī DD bijis tikai viens: http://dabasdati.lv/lv/observation/dd0uqjj4q8cjomshqc0cq0gkn0/


sanchox 9.novembris, 17:49

šodien viens līdzīgs Milzkalnē, ābeļdārža lidinājās, neesmu drošs par sugu/nav bildes lai reģistrētu..


Elfiņš 9.novembris, 10:51

Ņemot vērā novērojuma laiku - augustu, drīzāk saulrozīšu resngalvītis.


Elfiņš 9.novembris, 10:49

Es teiktu, ka pļavas sīksamtenis.


Elfiņš 9.novembris, 10:46

Šis gan izskatās pēc meža zilenīša.


CerambyX 8.novembris, 22:22

Meža zilenītis gan nav - vai nav brūnvālīšu zilenītis? Varbūt ir vēl kāds attēls? :) Otrs variants - drudzeņu zilenītis.


CerambyX 8.novembris, 22:17

Arī sausseržu raibenis


CerambyX 8.novembris, 22:16

Ūsu gali ar 'āķīšiem' - lielais meža resngalvītis


IlzeP 8.novembris, 10:56

Labs! :) Vai bija jāglābjas bēgot? Un kā ar vēl lielākiem dzīvniekiem tajā vietā?


Rolis 8.novembris, 08:04

Noteikti ir sodāms (saskaņā ar likumdošanu nogalināt nedrīkst nevienas sugas pārstāvi un par par medījamās nogalināšanu nevietā un nelaikā ir sods). Domāju, ka ir arī sodītie (pāris gadus atpakaļ palīdzēju policijai ar nošautu putnu fotogrāfiju identifikāciju, viņi gatavojās ierosināt lietu, kurā par vainīgais bija zināms - tas idiots ar savām trofejām bija lepojies sociālajos tīklos). Problēma ir tajā, ka šādus neliešus pie rokas pieķert ir ārkārtīgi grūti - pārsvarā tikai tad, kad atrod izbāzeni mājās vai birojā bez izclsmes dokumentiem.


Matrus 6.novembris, 20:21

Noteikti ka ir, bet Latvija nav prakses sodisanai par nemedijamo putnu nosausanu!

Izdota unikāla enciklopēdija - Latvijas augi, kurā ietvertas visas Latvijas dabā sastopamās augu sugas (5)

SIA Gandrs pašā gada izskaņā izdevuši jaunu un apjomīgu sugu enciklopēdiju "Latvijas augi”. Enciklopēdija "Latvijas augi" ir pirmais šāda apjoma izdevums Latvijā, un tajā apkopotas visas Latvijas savvaļā sastopamās augu sugas, kā arī veģetācijas pamatveidi - meži, pļavas, purvi, kāpas. Izzinošie apraksti papilināti ar fotoattēliem. Enciklopēdija piemērota plašam lietotāju lokam patstāvīgai augu noteikšanai dabā. „Latvijas augi” autors, bioloģijas doktors Normunds Priedītis, pie šī apjomīgā un izsmeļošā darba ir strādājis 23 gadus, veltot tam nozīmīgu daļu savas dzīves. Autors, kurš beidzis Latvijas Universitāti un divas reizes stažējies Upsalas universitātē, ir nozīmīgu zinātnisku publikāciju autors, tās publicētas tādos nozarē ietekmīgos žurnālos kā Plant Ecology,...


Putnu vērošanas izaicinājums 2014. gada īsākajā dienā

Turpinot aizsākto Ziemas saulgriežu tradīciju, aicinu doties dabā un vērot putnus gada īsākajās un vienlaicīgi tumšākajās dienās. Gada īsākā diena ir 6 stundas 43 minūtes un tādas ir trīs: 21., 22. decembris (Saule lec 9:00, riet 15:43) un 23. decembris (Saule lec 9:01, riet 15:44). Neskatoties uz īso Saules ceļu, tā saucamā civilā dienasgaisma (kad cilvēks kaut ko var sākt saskatīt un palielinās arī dienas putnu aktivitāte) ir no pl. 08:10 līdz 16:33. Vēl aizpērn šajās dienās gaisa temperatūra bija -16 grādi, šogad līdzīgi kā pērn solās būt “zaļā ziema”. Gada īsākās dienas putnu vērošanas mērķis ir aicināt uz āra aktivitātēm,...


Akcija "Tauriņu vērošana 2014" noslēgusies! (31)

2014. gada 21. aprīlis bija diena, kad šeit, portālā Dabasdati.lv, tika dots starts līdz šim nebijušam notikumam - Tauriņu vērošanas akcijai! Aicinājām dabas draugus vērot un fotogrāfēt tauriņus - mēģinot ieraudzīt pēc iespējas vairāk dienastauriņu sugas viena gada griezumā vai nu visā Latvijas teritorijā, vai kāda pašu izvēlēta novada robežās. Decembra garie tumšie vakari bija īstais brīdis, lai apkopotu kā tad mums visiem šajā pasākumā bija veicies un 13. decembrī Latvijas Entomoloģijas biedrības sēdē tika paziņoti un apbalvoti šī gada veiksminieki! Bet tagad arī visiem pārējiem piedāvājam iespēju iepazīties ar rezultātiem.  Vispirms jāsaka, ka atsaucība bija visnotaļ ievērojama - kopumā par...


Ziemas vidū LOB iepriecina ar albumu “Putnu dziesmas”

2014. gada nogale nāk ar priecīgu ziņu – Latvijas Ornitoloģijas biedrība izdevusi savu pirmo rūpnieciski ražoto albumu CD formātā “Putnu dziesmas”. Albuma risinājuma ideja nākusi no papīra ražotāja Arctic Paper. Albumā skan Edmunda Račinska ierakstīti un rūpīgi atlasīti labākie putnu dziesmu skaņu celiņi, kas ietērpti Madaras Rozes unikālajā dizainā. Oficiāli “Putnu dziesmas” tika atklātas prezentācijas pasākumā 9. decembrī, kas notika Latvijas vides aizsardzības fonda finansēta projekta ietvaros. Savukārt ideja par albumu tieši šādā veidolā radās pirms apmēram gada, kas arī bija paredzēta kā dāvana Ziemassvētkos. Putnu skaņu ierakstīšana šā albuma vajadzībām sākās jau pirms vairākiem gadiem. Edmunds Račinskis, putnu skaņu ierakstu autors,...


Atrasta Latvijai jauna piepju suga, kas reta visā Eiropā (1)

Veicot dabas vērtību inventarizāciju Pārgaujas novada Raiskuma pagastā, mežu biotopu aizsardzības eksperts Ivars Leimanis novembrī atradis Latvijai jaunu piepju sugu Pycnoporellus alboluteus. Šis ir unikāls atradums ne tikai mūsu valsts, bet arī Eiropas mērogā. Šai piepju sugai, kurai vēl nav nosaukuma latviešu valodā, līdz šim bija zināmas nepilnas 20 atradnes piecās Eiropas valstīs, galvenokārt Skandināvijā. Piepe Pycnoporellus alboluteus pirmā atradne Latvijā. Foto: I.Leimanis. Izteiksmīgā, koši oranžā piepe, kas aug vecos, dabiskos egļu mežos ar apšu vai citu lapu koku piemistrojumu, iekļauta piecu Eiropas valstu Sarkanajās grāmatās un Eiropā 33 īpaši reto un apdraudēto  sēņu sugu sarakstā. Lai būtu drošs par to, ka suga...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2014
© dabasdati.lv
Saglabāts