Šobrīd aktīvie lietotāji: 158 Šodien ievadītie novērojumi: 340 Kopējais novērojumu skaits: 113091
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
25-apr-2015, IevaM
Mērkaziņa Gallinago gallinago
25-apr-2015, megere
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-apr-2015, megere
Bezdelīga Hirundo rustica
25-apr-2015, aina
Mazais dzenis Dendrocopos minor
25-apr-2015, Centaurea
Zaļžubīte Chloris chloris
25-apr-2015, Centaurea
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, Centaurea
Žubīte Fringilla coelebs
19-apr-2015, IlzeP
Mizložņa Certhia familiaris
19-apr-2015, IlzeP
Lielā zīlīte Parus major
19-apr-2015, IlzeP
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-apr-2015, IlzeP
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
19-apr-2015, IlzeP
Gaigala Bucephala clangula
25-apr-2015, Centaurea
Lielais dumpis Botaurus stellaris
25-apr-2015, Centaurea
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
25-apr-2015, Centaurea
25-apr-2015, W
Piecputekšņlapu radzene Cerastium semidecandrum
25-apr-2015, W
Pupuķis Upupa epops
25-apr-2015, ievag
Melnā klija Milvus migrans
25-apr-2015, ievag
Lielais dumpis Botaurus stellaris
31-mar-2015, IlzeP
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-apr-2015, maariite
Apkakles strazds Turdus torquatus
25-apr-2015, ievag
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
1-apr-2015, IlzeP
Pelēkā dzilna Picus canus
1-apr-2015, IlzeP
Zaļžubīte Chloris chloris
25-apr-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-apr-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-apr-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-apr-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-apr-2015, Centaurea
Gaigala Bucephala clangula
25-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-apr-2015, Centaurea
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-apr-2015, Centaurea
Krauklis Corvus corax
25-apr-2015, Centaurea
Mazais ērglis Aquila pomarina
25-apr-2015, Centaurea
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, Centaurea
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, Centaurea
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-apr-2015, Centaurea
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-apr-2015, Centaurea
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, Centaurea
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, roosaluristaja
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-apr-2015, roosaluristaja
Žagata Pica pica
25-apr-2015, roosaluristaja
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
25-apr-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-apr-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, dekants
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
25-apr-2015, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
25-apr-2015, roosaluristaja
Koku čipste Anthus trivialis
25-apr-2015, roosaluristaja
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-apr-2015, roosaluristaja
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, dekants
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-apr-2015, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
25-apr-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-apr-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-apr-2015, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
25-apr-2015, dekants
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
25-apr-2015, Igors
Lauku balodis Columba palumbus
25-apr-2015, Mareks Kilups
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
25-apr-2015, Igors
Vistu vanags Accipiter gentilis
25-apr-2015, Igors
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-apr-2015, dekants
Purva zīlīte Poecile palustris
25-apr-2015, dekants
Ģirlicis Serinus serinus
25-apr-2015, Igors
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-apr-2015, Igors
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-apr-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-apr-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-apr-2015, Igors
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-apr-2015, Igors
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-apr-2015, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-apr-2015, dekants
Pļavu čipste Anthus pratensis
25-apr-2015, dekants
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
25-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-apr-2015, dekants
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-apr-2015, dekants
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-apr-2015, Platacis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
25-apr-2015, Platacis
Krauklis Corvus corax
25-apr-2015, Platacis
Ķivulis Carduelis spinus
25-apr-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-apr-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
25-apr-2015, dekants
Gaigala Bucephala clangula
25-apr-2015, Platacis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
25-apr-2015, dekants
Zivju dzenītis Alcedo atthis
25-apr-2015, Platacis
Zaļžubīte Chloris chloris
25-apr-2015, dekants
Lielā gaura Mergus merganser
25-apr-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-apr-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-apr-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-apr-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-apr-2015, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
25-apr-2015, Platacis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-apr-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-apr-2015, Platacis
Peļkājīte Prunella modularis
25-apr-2015, Platacis
Pļavu čipste Anthus pratensis
25-apr-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, IlzeP
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-apr-2015, IlzeP
Zaļžubīte Chloris chloris
18-apr-2015, IlzeP
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
18-apr-2015, IlzeP
Sila cīrulis Lullula arborea
18-apr-2015, IlzeP
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, IlzeP
Pelēkā dzilna Picus canus
18-apr-2015, IlzeP
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-apr-2015, IlzeP
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, IlzeP
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, IlzeP
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-apr-2015, IlzeP
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
18-apr-2015, IlzeP
Baltā cielava Motacilla alba
18-apr-2015, IlzeP
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, IlzeP
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, Agnis
Žagata Pica pica
25-apr-2015, Agnis
Zaļžubīte Chloris chloris
25-apr-2015, Agnis
Tītiņš Jynx torquilla
25-apr-2015, Agnis
Sila cīrulis Lullula arborea
25-apr-2015, Agnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, Agnis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, Agnis
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, Agnis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-apr-2015, Agnis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-apr-2015, Agnis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, Agnis
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, Agnis
Peļkājīte Prunella modularis
25-apr-2015, dekants
Krauķis Corvus frugilegus
25-apr-2015, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-apr-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, Evahaberkorne
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, dekants
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-apr-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-apr-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, Agnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, Agnis
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, Agnis
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, Agnis
Koku čipste Anthus trivialis
25-apr-2015, Agnis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, Agnis
Žagata Pica pica
25-apr-2015, Agnis
Zaļžubīte Chloris chloris
25-apr-2015, Agnis
Peļu klijāns Buteo buteo
25-apr-2015, Agnis
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, Agnis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-apr-2015, Agnis
Niedru lija Circus aeruginosus
25-apr-2015, Agnis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, Agnis
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, Agnis
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-apr-2015, Agnis
Lauku piekūns Falco tinnunculus
25-apr-2015, Agnis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-apr-2015, Agnis
Krauklis Corvus corax
25-apr-2015, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, Agnis
Bezdelīga Hirundo rustica
25-apr-2015, Agnis
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, Agnis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-apr-2015, Agnis
Apodziņš Glaucidium passerinum
25-apr-2015, tomsendzins
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, IlzeP
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-apr-2015, IlzeP
Sīlis Garrulus glandarius
18-apr-2015, IlzeP
Pelēkā dzilna Picus canus
19-apr-2015, IlzeP
Meža balodis Columba oenas
18-apr-2015, IlzeP
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-apr-2015, IlzeP
Lielā zīlīte Parus major
18-apr-2015, IlzeP
Ķivulis Carduelis spinus
18-apr-2015, IlzeP
Krauklis Corvus corax
18-apr-2015, IlzeP
Garastīte Aegithalos caudatus
18-apr-2015, IlzeP
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, Agnis
Žagata Pica pica
25-apr-2015, Agnis
Zaļžubīte Chloris chloris
25-apr-2015, Agnis
Peļu klijāns Buteo buteo
25-apr-2015, Agnis
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, Agnis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-apr-2015, Agnis
Niedru lija Circus aeruginosus
25-apr-2015, Agnis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, Agnis
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, Agnis
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-apr-2015, Agnis
Lauku piekūns Falco tinnunculus
25-apr-2015, Agnis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-apr-2015, Agnis
Krauklis Corvus corax
25-apr-2015, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, Agnis
Bezdelīga Hirundo rustica
25-apr-2015, Agnis
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, Agnis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-apr-2015, Agnis
Dadzītis Carduelis carduelis
25-apr-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-apr-2015, IlzeP
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
18-apr-2015, IlzeP
Sloka Scolopax rusticola
18-apr-2015, IlzeP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, IlzeP
Purva zīlīte Poecile palustris
18-apr-2015, IlzeP
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, IlzeP
Mērkaziņa Gallinago gallinago
18-apr-2015, IlzeP
Mizložņa Certhia familiaris
18-apr-2015, IlzeP
Meža tilbīte Tringa ochropus
18-apr-2015, IlzeP
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, IlzeP
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
19-apr-2015, IlzeP
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-apr-2015, IlzeP
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, IlzeP
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, IlzeP
Dzilnītis Sitta europaea
18-apr-2015, IlzeP
Dzērve Grus grus
18-apr-2015, IlzeP
Lauku balodis Columba palumbus
18-apr-2015, IlzeP
Peļu klijāns Buteo buteo
25-apr-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-apr-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, IlzeP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, IlzeP
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, IlzeP
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, IlzeP
Lauku balodis Columba palumbus
25-apr-2015, IlzeP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, IlzeP
Peļkājīte Prunella modularis
25-apr-2015, dekants
Pelēkā dzilna Picus canus
25-apr-2015, dekants
Purva purene Caltha palustris
25-apr-2015, GunAmmo
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
25-apr-2015, Platacis
Sila strazds Turdus viscivorus
25-apr-2015, Platacis
Lielā gaura Mergus merganser
25-apr-2015, Platacis
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, Platacis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-apr-2015, Platacis
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, Platacis
Sīlis Garrulus glandarius
25-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, Platacis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, Platacis
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
25-apr-2015, Platacis
Melnā dzilna Dryocopus martius
25-apr-2015, Platacis
Žagata Pica pica
25-apr-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-apr-2015, megere
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-apr-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-apr-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-apr-2015, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
25-apr-2015, dekants
Tītiņš Jynx torquilla
25-apr-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-apr-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-apr-2015, runagoze
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, Mareks Kilups
Mizložņa Certhia familiaris
25-apr-2015, Mareks Kilups
Kaņepītis Linaria cannabina
25-apr-2015, megere
Dadzītis Carduelis carduelis
17-apr-2015, Alvis Āboliņš
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-apr-2015, Alvis Āboliņš
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-apr-2015, Alvis Āboliņš
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, Agnis
Žagata Pica pica
25-apr-2015, Agnis
Zaļžubīte Chloris chloris
25-apr-2015, Agnis
Peļu klijāns Buteo buteo
25-apr-2015, Agnis
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, Agnis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-apr-2015, Agnis
Niedru lija Circus aeruginosus
25-apr-2015, Agnis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, Agnis
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, Agnis
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-apr-2015, Agnis
Lauku piekūns Falco tinnunculus
25-apr-2015, Agnis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-apr-2015, Agnis
Krauklis Corvus corax
25-apr-2015, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, Agnis
Bezdelīga Hirundo rustica
25-apr-2015, Agnis
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, Agnis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-apr-2015, Agnis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-apr-2015, zais
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, zais
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-apr-2015, zais
Sējas zoss Anser fabalis
25-apr-2015, zais
Meža zoss Anser anser
25-apr-2015, zais
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
25-apr-2015, zais
Baltpieres zoss Anser albifrons
25-apr-2015, zais
Dzērve Grus grus
24-mar-2015, alksnism
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-apr-2015, dekants
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
25-apr-2015, dekants
Lauku lija Circus cyaneus
25-apr-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, dekants
Meža zīlīte Periparus ater
25-apr-2015, dekants
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-apr-2015, putnologs
Purva purene Caltha palustris
25-apr-2015, visvaldis.s
Peļkājīte Prunella modularis
25-apr-2015, visvaldis.s
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-apr-2015, putnologs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-apr-2015, putnologs
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
18-apr-2015, IlzeP
Urālpūce Strix uralensis
18-apr-2015, IlzeP
Sila strazds Turdus viscivorus
18-apr-2015, IlzeP
Peļkājīte Prunella modularis
18-apr-2015, IlzeP
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
18-apr-2015, IlzeP
Apodziņš Glaucidium passerinum
19-apr-2015, IlzeP
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-apr-2015, putnologs
Lauku balodis Columba palumbus
25-apr-2015, Rallus
Vāvere Sciurus vulgaris
25-apr-2015, Mareks Kilups
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
25-apr-2015, Rallus
Lauku balodis Columba palumbus
25-apr-2015, Rallus
Koku čipste Anthus trivialis
25-apr-2015, Rallus
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-apr-2015, Rallus
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
24-apr-2015, elektrolitr
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
25-apr-2015, roosaluristaja
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, roosaluristaja
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-apr-2015, roosaluristaja
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, roosaluristaja
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-apr-2015, roosaluristaja
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-apr-2015, roosaluristaja
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, roosaluristaja
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-apr-2015, didelf
Mazais dzenis Dendrocopos minor
25-apr-2015, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
25-apr-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, Rallus
Dzilnītis Sitta europaea
25-apr-2015, dekants
Garastīte Aegithalos caudatus
25-apr-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, dekants
Krīklis Anas crecca
25-apr-2015, Mareks Kilups
Žagata Pica pica
25-apr-2015, Mareks Kilups
Purva zīlīte Poecile palustris
25-apr-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-apr-2015, Mareks Kilups
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-apr-2015, dekants
Tītiņš Jynx torquilla
25-apr-2015, Gaidis Grandāns
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
24-apr-2015, Gaidis Grandāns
Mazais ērglis Aquila pomarina
24-apr-2015, Gaidis Grandāns
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, Mareks Kilups
Dzeguze Cuculus canorus
25-apr-2015, Benita Štrausa
Mājas zvirbulis Passer domesticus
22-apr-2015, Kurmata
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
22-apr-2015, Kurmata
Mazais dzenis Dendrocopos minor
22-apr-2015, Kurmata
Lauku zvirbulis Passer montanus
22-apr-2015, Kurmata
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-apr-2015, Kurmata
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
22-apr-2015, Kurmata
Dzērve Grus grus
24-apr-2015, senay
Apodziņš Glaucidium passerinum
24-apr-2015, forelljjanka
Lielais dumpis Botaurus stellaris
24-apr-2015, riksons
Melnais meža strazds Turdus merula
24-apr-2015, Mareks Kilups
Dzērve Grus grus
24-apr-2015, roosaluristaja
Peļu klijāns Buteo buteo
24-apr-2015, roosaluristaja
Peļu klijāns Buteo buteo
24-apr-2015, roosaluristaja
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
24-apr-2015, Igors
Krauklis Corvus corax
24-apr-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-apr-2015, Igors
Melnā dzilna Dryocopus martius
24-apr-2015, roosaluristaja
Sīlis Garrulus glandarius
24-apr-2015, Igors
Mežirbe Bonasa bonasia
24-apr-2015, roosaluristaja
Baltais zaķis Lepus timidus
24-apr-2015, roosaluristaja
Peļkājīte Prunella modularis
24-apr-2015, Igors
Somzīlīte Remiz pendulinus
24-apr-2015, Igors
Melnais meža strazds Turdus merula
24-apr-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
24-apr-2015, dekants
Zilā eļļas vabole Meloe violaceus
23-apr-2015, Pēteris
Kuitala Numenius arquata
18-apr-2015, Rallus
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-apr-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-apr-2015, dekants
Melnā dzilna Dryocopus martius
24-apr-2015, Pēteris
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-apr-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
24-apr-2015, dekants
Krauklis Corvus corax
24-apr-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
24-apr-2015, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-apr-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-apr-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
24-apr-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
23-apr-2015, Rallus
Žagata Pica pica
17-apr-2015, Rallus
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-apr-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
24-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
24-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
24-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
24-apr-2015, dekants
Lielais ķīris Larus ridibundus
24-apr-2015, Rallus
Žagata Pica pica
24-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
24-apr-2015, dekants
Sudrabkaija Larus argentatus
24-apr-2015, Rallus
Kajaks Larus canus
24-apr-2015, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
24-apr-2015, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-apr-2015, visvaldis.s
Niedru lija Circus aeruginosus
24-apr-2015, visvaldis.s
Jūras žagata Haematopus ostralegus
24-apr-2015, visvaldis.s
Kuitala Numenius arquata
24-apr-2015, visvaldis.s
Cekulpīle Aythya fuligula
24-apr-2015, visvaldis.s
Brūnkakla gārgale Gavia stellata
24-apr-2015, visvaldis.s
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
24-apr-2015, Igors
Mednis Tetrao urogallus
24-apr-2015, Gaidis Grandāns
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
24-apr-2015, bišudzenis
Rubenis Tetrao tetrix
24-apr-2015, Gaidis Grandāns
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
24-apr-2015, Mareks Kilups
Mednis Tetrao urogallus
24-apr-2015, Gaidis Grandāns
Pēdējie komentāri
W 25.aprīlis, 16:38

Varētu būt augstais lāčpurns Morchella elata. Saraksta neatradu. Varbūt cits nosaukums?


CerambyX 25.aprīlis, 11:46

Peļkājīte


Ukaduks 24.aprīlis, 20:10

ha, ha, bet es domāju, ka varbūt ir tāds putns - nedzirdēts!


CerambyX 24.aprīlis, 20:02

Zilā eļļas vabole (Meloe violaceus)


dekants 24.aprīlis, 13:49

protams, ka melnais :)


Rallus 24.aprīlis, 05:50

Visticamāk, ka sasmērējusies sudrabkaija, jo puskuitalas profils un pārējais apspalvojums arī nav tāds.


Rallus 24.aprīlis, 05:34

Šis bija parastais - erickiņš vai melnais erickiņš? Prasās kādu nelielu aprakstu, piezīmes klāt. Parastajam būtu LV agrākais reģistrētais novērojums.


CerambyX 23.aprīlis, 23:40

Kaut kādā draņķī galvu nosmērējusi kaija?


nekovārnis 23.aprīlis, 22:20

O! Prieks lasīt!


CerambyX 23.aprīlis, 21:41

Rādās, ka pirmais novērojums Latvijā vairāk kā 100 gadu laikā!


sindi 23.aprīlis, 20:54

Paldies ;)


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 16:37

Sila cīrulis


sandis 23.aprīlis, 10:47

Tad jau laikam tomēr klejotāja, pavirzījusies kādus 4 km uz Cēsu pusi. Interesanti, no kurienes uzradusies?


CerambyX 23.aprīlis, 10:41

Izskatās pēc apšu urbēja kāpura


zemesbite 23.aprīlis, 10:31

Paldies! :)


dekants 22.aprīlis, 22:17

Guna, tā taču ir A4 lapa :))


CerambyX 22.aprīlis, 21:18

Melnulis Opatrum sabulosum


zemesbite 22.aprīlis, 20:44

Paldies!:)


roosaluristaja 22.aprīlis, 20:37

plukšķis.


runagoze 22.aprīlis, 11:07

Jā, no aplikācijas. Manā profilā vispār šis ziņojums nerādās, tāpēc domāju, ka vispār nav ieziņojies.


Rallus 21.aprīlis, 22:26

Dumpim potenciāli jauna līdz šim nezināma ligzdošanas vieta 3km uz Z no Valmieras. Smuks plašs niedrājs. Dumbrcālis dziedāja fonā.


Rallus 21.aprīlis, 22:25

Tā pati, par ko jau Sandis Laime te pāris dienas atpakaļ bija ziņojis, visticamāk.


CerambyX 21.aprīlis, 22:23

Mjā, nu Ampedus kaut kāds ir - velk uz pomonae pusi, bet tā droši jau būs grūti pateikt. Tādi izteiktāk tumši segspārnu gali ir A.elongatulus, bet tam segspārnu tonis it kā vairāk oranžīgs. Tā ka paliks vien Ampedus sp... :)


CerambyX 21.aprīlis, 22:02

Niedru lijas T


Ansis 21.aprīlis, 21:48

Varētu būt Geopyxis carbonaria - ogļu zemeskausiņš


Bekuvecis 21.aprīlis, 21:43

Varētu būt Geopyxis carbonaria. Ja tajā vietā ir dedzis - kaut vai pirms gada-diviem!


Diana Š. 21.aprīlis, 21:27

Paldies! Nosaukums ir tikpat cēls kā pats kāpurs-skaistulis!


CerambyX 21.aprīlis, 20:32

Ceriņu sfinga kāpura


CerambyX 21.aprīlis, 10:29

Neīstās tūsklapes (Petasites spurius) ziedi


nekovārnis 21.aprīlis, 08:20

Paldies! Par šo gan jāsaka, ka dabā tas izskatās tieši tikpat pelēcīgs un izplūdušām krāsām. Atkāpjoties pāris metru no koka vispār pazuda skatienam un bij jāmeklē no jauna:)


Ivars L. 21.aprīlis, 00:41

Oho!!! Labs! :)


CerambyX 20.aprīlis, 23:46

Tāds ēnains tas attēls un zīmējums īsti labi nav saskatāms, bet domāju, ka tumšpelēkā mizpūcīte (Lithophane furcifera)


CerambyX 20.aprīlis, 23:40

Kāds no īsspārņiem - šī diemžēl stipri sarežģīta grupa un vairumā gadījumu sugu pēc foto ļoti grūti noteikt..


forelljjanka 20.aprīlis, 20:26

Kaut kas brīžiem gļuko,vairākas reizes nevarēja pievienot komentāru,beigās pievienojās 2 x !


forelljjanka 20.aprīlis, 20:24

Ticamākais-žubīte,bet tādā rakursā kur neredz neko no spārniem,100 % par sugu nevar apgalvot ! ;)


galochkin 20.aprīlis, 08:59

Paldies! :)


roosaluristaja 20.aprīlis, 08:55

Akmeņčakstītes M.


forelljjanka 20.aprīlis, 08:14

P'ēdējā bildē,manuprāt,nešaubīgi krauķis!;)Tā ir ar tām bildēm,ja ir VISS pieejamais materiāls,tad var izpīpēt,šoreiz prasījās pilnīgs profils,pārējās bildes visas mazliet leņķī bildētās,tāpēc ar izskatījās !;) Melnā vārna tomēr daudz redzēta un bildēta Liepājā,sākumā vienkārši bija čujs,ka kaut kas ne tā!Kā jau rakst'ju iepriekš(un to neredz bildēs)vārnas lido citādāk kā vairums putnu,mēs ar MankusAinaru smejamies-airē nevis lido!:D Līdzīgi airē dzērves(kas pat pretgaismā neļauj sajaukt ar stārķiem),arī uz zemes vārnas uzvedās,staigā savā stilā. Uģi,komentēt var un vajag,dažreiz,pie šaubīgām sugām,tā ar liekas,visi baidās iekomentēt pirmie,ja nu es kļūdos!;)Visi mēs joprojām mācāmies,katram sava zināšanu bagāža,kā tur Rainis bija teicis:Gūt var dodot... :DDD


Wiesturs 19.aprīlis, 23:02

Es teiktu , ka krauķis, bet ne īsti normāls, ar ļoti slīpu pieri. Mani viens šitāds savulaik piekrāpa Ķemeros, arī toreiz domāju, ka melnā vārna. Viena ne visai droša, bet tomēr papildu pazīme, kas liecina par labu krauķim, ir arī zilgani violetais spīdums, kas vislabāk saskatāms otrajā bildē. Nu un pēdējās bildēs knābis ir visai pārliecinoši krauķisks. Vārnai tomēr tās knābja ārmalas vairāk paralēlas, tikai gals strupi nosmailojas. Krauķim viss knābis konisks, smailāks.


Ansis 19.aprīlis, 22:41

Gļotsēne pūpēžu smalktīklene - Reticularia lycoperdon, kurai viens no sinonīmiem Enteridium lycoperdon.


dziedava 19.aprīlis, 22:40

Lauka sīkķērsa Cardaminopsis arenosa


Mari 19.aprīlis, 22:29

Paldies! :)


CerambyX 19.aprīlis, 22:17

Mjā, pēdējā attēlā, kur putns ideāli no sāniem, knābis visai spics un taisns - tad jau tomēr jaunais krauķis. Laikam... :D


Mari 19.aprīlis, 22:10

Nuja :D ...... Bet pēc šīs miglasbildes, laikam, jau nevarēs neko noteikt, kā tikai M, lija sp. , ja? :(


visvaldis.s 19.aprīlis, 22:08

Pieliku vēl divas bildes.


nekovārnis 19.aprīlis, 22:07

Ir viens vienkāršs variants kā pārbaudīt - ieguglēt parasto pelēko vārnu un pārdesmit bildēs apskatīt to knābjus. Vai visām būs pareizas formas? Bet tas izmantojams tikai tiem kam patīk acis lauzt:D


CerambyX 19.aprīlis, 22:02

Stepes jau ar nevar izslēgt ;)


Mari 19.aprīlis, 21:56

Pļavu vai lauku lija?


CerambyX 19.aprīlis, 21:55

Mjā, Jānis iesēja manī šaubu sēklu - neesmu vairs pārliecināts par savu 'pārliecinošo' melno vārnu. Būs jābeidz komentēt pie putnu noteikšanas - galīgi zudis asums :D


Rallus 19.aprīlis, 21:54

Teicama kolāža, nedaudz "virsputnam" mērogs atšķiras, bet nu tā ir, ka tas knābja gals nav pilnīgi izcils. Bet nu galvas plakanums vēl viena pazīme - nav tas "puns", kaut lidojot arī izlīdzinās samērīgāk.


Mari 19.aprīlis, 21:51

Paldies :)


IlzeP 19.aprīlis, 21:51

Medņu vistas šopavasar tādas dullas https://www.facebook.com/ilze.priedniece.56/media_set?set=a.819019218176514.1073741881.100002053314595&=1&pnref=story Rīt ieziņošu arī šeit


CerambyX 19.aprīlis, 21:48

Sarkanspārņa Lygistopterus sanguineus kāpurs


forelljjanka 19.aprīlis, 21:44

Kaut kur pazuda koments...Dabā vieglāk atšķirt kā bildē-lidojums,balss,uzvedība.Nepatīk man tas knābis,kaut arī baigi melnvārnisks,melnajai augšknābis pamanāmi platāks par apakšknābi,krauķim praktiski vienādi.Forumā ieliku kolāžu,izmantoju Māra Strazda Liepājā bildēto melno lidojumā un vienīgo Visvalža kur var knābi novērtēt.Varat balsot! :DD


visvaldis.s 19.aprīlis, 21:35

Ja arī balss bija, tad stiprās viļņošanās dēļ nebija dzirdama. Aizlidoja mērķtiecīgi jūrā.


nekovārnis 19.aprīlis, 21:34

Paldies!


CerambyX 19.aprīlis, 21:29

Jā, domāju ka ir ar Vespula rufa


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Sprakšķis Ampedus sp.


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Zilais alkšņu lapgrauzis


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Kāds no smecerniekiem


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Smailvabole Scaphidium quadrimaculatum


Nora 19.aprīlis, 21:24

Kaut, kas nav labi ar bildēm? Vai no aplikācijas ziņots?


CerambyX 19.aprīlis, 21:24

Laba ūdensputnu (nu un citu putnu ar) migrācija bijusi!


CerambyX 19.aprīlis, 21:22

Piekrītu - visnotaļ pārliecinoša melnā vārna :)


Rallus 19.aprīlis, 21:16

Velk uz melno vārnu: kompakta, knābis proporcionāli slaidāks un gals rādās noliekts - nav tāds "burkānīgs", kā krauķim. Spārnos spalvu maiņa bijusi. Vai balss nofiksējās - kāds sauciens vai kāda cita uzvedība bez lidojuma?


Rallus 19.aprīlis, 21:09

šis skaisti un par vietu īpašs pārsteigums!


Rallus 19.aprīlis, 21:00

Īsastes klijkaija, tumšā forma - pirmā šogad!


visvaldis.s 19.aprīlis, 20:56

Klijkaija?


W 19.aprīlis, 20:45

Paldies!


roosaluristaja 19.aprīlis, 20:41

meža tilbīte.


forelljjanka 19.aprīlis, 20:35

Nu fotomodele! Taisni kā filmā: профиль и aнфас! :DD


MJz 19.aprīlis, 20:09

Smuki, smuki. Vajadzētu paņemt no pirmās bildes melnu putna siluetu un likt citiem minēt - kas tas ir :)


sandis 19.aprīlis, 20:04

Cik noprotu, medņi kā "izteikti nometnieki" nemēdz īpaši klejot apkārt. Vai tas nozīmē, ka tajā apkaimē varētu būt līdz šim nezināms medņu riests??


Wiesturs 19.aprīlis, 19:50

Hm, sanāk, ka esmu šodien, braucot mājās no Mazsalacas, pabraucis garām mūža ķeksim tiešā līnijā 7.3 km attālumā. Nu, neko darīt, visu nevar zināt, kas kur ir.


sindi 19.aprīlis, 19:13

super bildes :) :)


sandis 19.aprīlis, 19:01

Mana reakcija tieši tāda arī bija - !?!?! :) Tūdaļ ievietošu arī ziņojumu DD.


Rallus 19.aprīlis, 18:26

Prieks, ka izdevās. Par medni arī ieintriģēji - Liepas apkārtnē!?


sandis 19.aprīlis, 18:19

Labais :) Paldies Andrim par operatīvo ziņojumu! Nevarēju neaizbraukt apskatīties, 15:40 turpat mierīgi barojās. Plus vēl atpakaļceļā pie Liepas medņa mamma smuki ceļmalā nozīmējās :D


gunarsp 19.aprīlis, 17:55

Attēlos ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssonii un garausainais sikspārnis Plecotus auritus. Gunārs Pētersons Sikspārņu eksperts


Rallus 19.aprīlis, 17:15

Ņemot vērā, ka ad M, putns bez gredzeniem bez apliecinājuma par izbēgšanu no nebrīves. Atbilstoši Igaunijas OFK pieredzei http://www.eoy.ee/yhing/hk/hk_aktsept.pdf (10 novērojumi kopš 1869.g.) un pieejamai informācijai, šis ir A-C kategorijas novērojums.


roosaluristaja 19.aprīlis, 17:05

Jā, tā ir melnā puskuitala. Pilnīgi pareizi esat noteicis.


tomsendzins 19.aprīlis, 16:23

Pirmajā bildē tiešām nav zozis.:)


Rallus 19.aprīlis, 12:24

12:25 joprojām uz vietas. Pieaug vējš, bet ko baroties te daudz. Klāt pietuvojušies mazie gulbji. Paliks līdz vakaram droši.


Rallus 18.aprīlis, 22:34

Labs boa, spārnu šķērsvītrojums, kopskats un proporcijas, Stepes.


forelljjanka 18.aprīlis, 22:03

Piekrītu,parasti jau gan pat vecam fāteram ,vismaz astes galā ,vēderā pavīd kas sarkanbrūns!;) Vai arī kaut kas ar krāsām pie apstrādes.;)


jana1504 18.aprīlis, 21:47

Paldies, tagad zinashu.


visvaldis.s 18.aprīlis, 21:18

Pieliku vēl divas bildes, bet labas nav nevienas.


CerambyX 18.aprīlis, 21:15

Te es ar piekrītu, ka stepes lijas m! :)


CerambyX 18.aprīlis, 21:11

Es ar par niedru lijas T!


dekants 18.aprīlis, 21:08

Forši!


dekants 18.aprīlis, 21:03

Bet kāpēc ir tumšas krūtīs un nav melnās līnijas spārna aizmugurē? No šādas vienas bildes es liktu uz gaišu niedru lijas T.


forelljjanka 18.aprīlis, 20:47

Nu vellos,neesmu nekad redzējis,bet teiktu ka velk uz stepes !


forelljjanka 18.aprīlis, 20:08

Vai tik nav dzeltenrakstainais lapkoku koksngrauzis, Saperda scalaris ?


forelljjanka 18.aprīlis, 20:03

Lauku lijas T.


forelljjanka 18.aprīlis, 20:00

Peļu klijāns,dažreiz tās astes tādas ķīļveidīgas izskatās.;)


čūskis 18.aprīlis, 18:28

Foto nav pārliecinošs - ir šaubas vai tā ir purva varde, vairāk izskatās pēc parastās; arī riesta laiks ļoti agrs purva vardei (marta vidus)


nekovārnis 18.aprīlis, 15:20

Paldies!


Rallus 17.aprīlis, 23:50

Varētu būt liesmainā dižspulgaine, Caloscypha fulgens


sindi 17.aprīlis, 23:26

Skatam pazuda aiz angāriem rietumu virzienā, bet tā kā riņķoja zemu, pieļauju, ka uzturējās tur vēl kādu brīdi un tad devās citā virzienā.


Rallus 17.aprīlis, 22:15

kāds lidojuma virziens?


visvaldis.s 17.aprīlis, 19:00

Paldies!


roosaluristaja 17.aprīlis, 18:06

Lauku piekūns


roosaluristaja 17.aprīlis, 17:58

cekulzīriņš - Thalasseus (jeb Sterna) sandvicensis


forelljjanka 17.aprīlis, 09:10

...kas nogrima un pazuda Putnu atlanta ziņojumu gūzmā!Un tas tikai 3-4 ziņotājiem aizpildot dažus kvadrātus!;)Tā kā radusies interese arī par vabuļiem,apsveru iespēju izmantot filtrus.Varbūt var pievienot filtru-ziņojumi Ligzdojošo putnu atlantam? :D


Mareks Kilups 16.aprīlis, 22:29

tepat Dabasdatos ir dienu agrāks Arno Klevinska ziņojums.


Wiesturs 16.aprīlis, 14:25

Es arī saku, ka pelēkā roņa mazulis. Krāsa ir pāreja no baltā mazuļa tērpa uz pieaugušo, un pēc izmēriem jau arī jaunulis tik liels var būt tikai pelēkajam ronim. Pogainais ronis, cik zinu, pat pieaudzis ir tikai ap metru, un ar apaļāku galvu.


Ances 16.aprīlis, 10:02

Paldies IevaM


IevaM 16.aprīlis, 09:01

Sarkanrīklīte gan :)


Ances 16.aprīlis, 08:46

Mulsina melnais plankums pie acīm, tā kā ērickiņam. Bet kad putniņš pagriež otru sānu pleķa vairs nav. Vai tas tomēr ir sarkanrīklīte ar "uzdauzītu aci"?


CerambyX 16.aprīlis, 00:38

Kādas smilšbites Andrena sp.


Kambars 15.aprīlis, 23:10

Paldies!!!


CerambyX 15.aprīlis, 23:05

Sārtā bezlape


CerambyX 15.aprīlis, 22:24

Oxypselaphus obscurus


CerambyX 15.aprīlis, 22:23

Agonum sp. - tās melnās šajā ģintī tuvu neiespējami pēc bildes :)


forelljjanka 15.aprīlis, 22:08

Dumbrcālis?;)Nepatīk?!:D Tas ir mans mīļākais putns un fotomodelis!:DDD Nu varbūt vienīgi mazais ormanītis var konkurēt...Ja nopietni,pas tīri labi,es kaut kā ar jūru mēģināju saistīt,bet raļļi jau lido tīri labi,varbūt vilka pāri!;)


Rallus 15.aprīlis, 21:05

Dumbrcālis nepatika?


Rallus 15.aprīlis, 21:03

Tomēr ķivulis gan. Skatīju pēc spārniņa spoguļa, bet tas drīzāk ir gan galvas mellums un knābis tiešām smalks.


forelljjanka 15.aprīlis, 15:41

Klijkaijas,gārgales...Nedomāju ,ka reāli nonākt līdz konkrētai sugai!;)


forelljjanka 15.aprīlis, 07:38

Kaut gan,varbūt arī kļūdos un tas ir zara fragments!:D Pirmajā iespaidā knābis par smalku priekš žubja,bet ķivulim spārnā būtu jāredz tumšākās joslas ,plus vēdera lejasdaļas raibumus...;)


forelljjanka 15.aprīlis, 07:32

Man gan pēc ķivuļa izskatās,vienā bildē pat nojaušama melnā "ķiverīte".;)


Rallus 15.aprīlis, 00:40

Krāsojums nav tipisks, sīks attēls turklāt, bet kaņepīšā M varētu pasēt.


Rallus 15.aprīlis, 00:34

Sila gan, gaišais sejas laukums, nojaušamās proporcijas


Rallus 15.aprīlis, 00:33

peļu klijāns


Rallus 15.aprīlis, 00:31

zaļžubīte


dabasmīlis 14.aprīlis, 22:06

Paldies par info. Liels viņš nebij gan. Zem metra, apm 80-90 cm. Žēl zvēriņu.


CerambyX 14.aprīlis, 21:57

Nu jā, to bildi nepamanīju - astes mala tiešām tur izskatās gaiša. Šajā bildē mulsina vienmērīgi pelēcīgās krūtis, bez nekāda svītrojuma, kas laikam rada man to mājas zvirbuļa iespaidu. Knābis gan tumšs, kas īsti nebūs atbilstoši mājas zvirbuļa mātītei (tāpat kā tā gaišā astes mala)... Jo vairāk pētu, jo mazāk ko saprotu :D


dziedava 14.aprīlis, 21:24

Šķiet, tīruma kosa Equisetum arvense


forelljjanka 14.aprīlis, 21:23

Uģi,apskaties to otru bildi,kur mugura redzama,it kā cits novērojums,bet domāju,putns tas pats.;)


Ances 14.aprīlis, 20:57

Paldies @CerambyX.


CerambyX 14.aprīlis, 20:47

Tā pati dzeltenā stērste vien ir


CerambyX 14.aprīlis, 20:36

Vai varbūt bija domāts pievienot pavisam citu sugu un vienkārši mazais mušķis ir nejauši nospiedies? :)


CerambyX 14.aprīlis, 20:35

Nez, nez - es redzu mājas zvirbuļa mātīti :D Bet nu šādā mazizmēra bildītē, protams, grūti 100% līdz galam saprast. Ja ir iespēja, mēģinam ielādēt te lielāku bildi :)


CerambyX 14.aprīlis, 20:33

Bet vai mazais mušķērājs? Būtu kādas 2 nedēļas agrāks par līdz šim ātrāko novērojumu - par cik tie mums tomēr tālie migranti, kas no Indijas puses ceļo, tad parasti ierodas +/- līdzīgā laikā.. Kādu dienu-pāris dienas ātrāk jau droši vien var vēl labāko rādītāju uzlabot (par cik līdz šim agrākie novērojumi g.k. dziedoši putni - 'klusējošie' migranti droši vien nepamanīti ierodas/caurceļo mazliet ātrāk), bet šis tomēr liekās samērā maz ticams. Varbūt sarkanrīklīte? :) Jebšu vispirms jau prasās kaut kāds redzēto pazīmju apraksts, foto utml. :)


forelljjanka 14.aprīlis, 20:15

Kaut kāds karduelis? nedabīgā krāsā(pieļauju ka blakus novērojumā tas pats putns citā rakursā),izskatās ka zvirbulis tas nav...Nošmulējies vai ar krāsu anomāliju(visādi tur albīni,melāniskie un t.t.)Žēl ka tik mazas bildītes(DDatos var likt pat 1000x750),varbūt kaņepīša mamma...It kā astes malējā spalva balta(gaiša)...Nebūtu slikti pamēģināt nobildēt labāk! ;)


CerambyX 14.aprīlis, 18:19

Bērzu raibvērpējs - rādās, ka svaigi izkūņojies


roosaluristaja 14.aprīlis, 14:59

Tas, ka ronis ir plankumains, nenozīmē, ka viņš ir plankumainais ronis. Svarīga ir galvas forma, nāsu novietojums un vēl dažas pazīmes. Roņu krāsojums ļoti variē. Neesmu nekāds speciālists, bet pēc galvas formas viņš izskatās parasta pelēkā roņa. Tā kā šis īpatnis neizskatās diez ko liels, droši vien tas ir šīgada ražojums. Attiecībā uz plankumaino roni vēl jāņem vērā, ka Latvijas piekrastē viņš līdz šim ir novērots tikai divas reizes, tā ka cerības to konstatēt maigi izsakoties nav pārāk lielas.


dekants 14.aprīlis, 14:53

Paldies par komentāru. Skatījos, ka tur viens pāris gar piekrasti uz niedru čupiņas ņemas un nospriedu, ka varētu tur ligzdot. Statusu nomainīšu.


Matrus 14.aprīlis, 10:15

Spriežot pēc biotopa un pēc pieredzes, apmeklējot šo vietu kopš 1992. gada, šajā ezera gulbji neligzdo un neligzdos. Šīs nav piemērots biotops paugurnieku ligzdošanai, jo nav vietas, kur tie varētu izvietot ligzdu.


nekovārnis 14.aprīlis, 09:43

Paldies! Pieliku vēl vienu attēlu.


maariite 14.aprīlis, 08:42

Poecilus versicolor. ja pareizi saskaitīju, tad uz pakaļkāju stilba iekšmalas ir 7 matiņi, kas arī ir noteicošā pazīme, jo cupreus ir vairāk par 7. Un cupreus arī būtu jābūt punktainai galvai.


Wiesturs 14.aprīlis, 03:22

Te vēl pāris bildes citos leņķos tam pašam vabulim. Te vismaz redz visu kāju krāsu un matiņus uz spārniem. MC mani muzejā drusku par šiem izglītoja :)


Wiesturs 14.aprīlis, 02:05

Paldies! Par tāda ipsolopa eksistenci man vispār nebija ne jausmas, kaut kā biju palaidis šo garām :)


nekovārnis 14.aprīlis, 01:10

Paldies! Ieseifoju vaboļu čeklisti, lai atkal nenozūd komentāru plūsmā:)


CerambyX 14.aprīlis, 00:44

Ops, apskatīju bildes papildus no cita monitora un salīdzinot ar citiem resursiem - laikam jau tomēr priekš intermedius par tumšu tie spārni (internetā gan visādi piemēri rodami - arī ar diezgan patumšiem spārniem. Tiesa nav teikt, ka visi 100% ticami..). Gandrīz vai labāk to intermedius vispār aizmirst un necilāt - jau tā ar graellsii un heuglini ir stipri grūti : D Tā ka gan jau būs vien tā pati Baltijas reņģu kaija L.f.fuscus


Rallus 14.aprīlis, 00:39

Nu gan Uģis nodeva erudīcijas devu ar komentāriem! Labs


CerambyX 14.aprīlis, 00:21

Jā, laikam ir ar Ptinus fur


CerambyX 14.aprīlis, 00:18

Zirneklis Amaurobius fenestralis


CerambyX 14.aprīlis, 00:15

Kolembola


CerambyX 14.aprīlis, 00:14

Tik pat labi dārza vabole, jūnijvabole, jūlijvabole vai kāds cits Scarabaeidae dzimtas vabolis, kas dzīvo augsnē un grauž augu saknes... :)


CerambyX 14.aprīlis, 00:12

Bez šaubām zvirbuļvanags


CerambyX 14.aprīlis, 00:11

Mizgraužu skudrulīša kāpurs


CerambyX 14.aprīlis, 00:11

Ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpuri


CerambyX 14.aprīlis, 00:10

Kāda no Aphodius ģints mēslu vabolītēm


CerambyX 14.aprīlis, 00:10

Bārkstkode Mompha langiella


CerambyX 14.aprīlis, 00:08

Šajā bildē šķiet kāja nepalīdz gan - pēdas pēdējais posmiņš jāskatās no apakšpuses ;) Bet nu pēc priekškrūšu vairoga formas es tomēr sliektos uz to pašu Pterostichus niger.


CerambyX 14.aprīlis, 00:03

Kādas ziedmušas kāpurs :)


CerambyX 14.aprīlis, 00:02

Ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpurs - pakaļgala 'ragi' izliekti.


CerambyX 14.aprīlis, 00:00

Grūti pateikt, kas tas tāds, bet drīzāk teiktu, ka kaut kāda mumificējusies ragaste (Siricidae) :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:58

Varētu būt kaut kādi ķirmju (Anobiidae) kāpuri, bet 100% pārliecība nav :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:57

Kaut kāds ūdensmīlis ir jā


CerambyX 13.aprīlis, 23:56

Kāda īsspārņa kāpurs


CerambyX 13.aprīlis, 23:55

Man jau ar šķiet, ka kaut kāds lapsenes vēderiņš vien ir. Gan jau sauss un saspiedies :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:47

Lv vaboļu čeklists atrodams te: http://leb.daba.lv/checklist_LV.pdf Panagaeus sp. noteikti, bet sugas atšķiras pēc priekškrūšu vairoga formas (bipustulatus cik garš tik plats un izskatās gandrīz apaļš un izteikti šaurāks par segspārnu platumu, bet cruxmajor - platāks kā garāks un līdzīgā platumā kā segspārni) un tā punktējuma (to gan uz bildes droši vien sarežģīti saskatīt), kā arī it kā pēc pakaļējā sarkanā plankuma novietojuma, bet tā pazīme šķiet pārklājas. Ja tā iedomās 'uzzīmē' neredzamo priekškrūšu vairoga daļu, tad, manuprāt, tas vairāk atbilst bipustulatus.. Bet īsti 100% pārliecība nav :)


nekovārnis 13.aprīlis, 23:38

Pievienoju vēl vienu bildi. Atradu interesantu adresi abu sugu salīdzinājumam: http://www.kerbtier.de/cgi-bin/enXCompare.cgi Tas priekškrūšu vairoga izliekums drīzāk kā cupreus un arī ūsu pēdējie posmi tam šķiet garāki. Bet varbūt tas vienkārši tā bildēs izskatās.


CerambyX 13.aprīlis, 23:38

Šo es sauktu par bērzu pavasarsprīžmeti


CerambyX 13.aprīlis, 23:37

Tāds savāds, bet it kā neko citu kā Cantharis fusca izdomāt nevaru


CerambyX 13.aprīlis, 23:31

Es teiktu, ka Diarsia rubi


CerambyX 13.aprīlis, 23:28

Šķiet, ka smecernieks Brachyderes incanus


CerambyX 13.aprīlis, 23:27

Šitā interesanta - intermedius? Baltijas reņģu kaija L.fuscus fuscus tā kā nav - labi izteikts kontrasts starp tumšajiem lidspalvu galiem un pārējām spārna spalvām (labi redzams uz ūdens sēdošam putnam). Priekš graellsii/heuglinii tā kā par tumšu?


CerambyX 13.aprīlis, 23:24

Kāds no Philodromus māņkrabjzirnekļiem. Tādi brūni gan ļoti daudz redzēti - varbūt tur tik kāda viena parasta suga vien ir... :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:24

Kāda no krāšņlapsenēm. Sugu noteikšana pēc spārnu dzīslojuma, ķermeņa krāsojuma, vēdera pēdējā posma formas u.c. sīkām pazīmēm.


CerambyX 13.aprīlis, 23:22

Biežāk sastopamās bambalu sugas atšķiras pēc spārnu rievojuma (pavasara - gluds, meža - labi izteiktā, bet seklām rievām, parastais - dziļām rievām) un izmēra (meža - mazākais, pavasara - līdzīga izmēra, bet nedaudz lielāks, parastais - vislielākais), kā arī daļēji biotopa (parastais vairāk tāds lauku radījums, kas pa lopu mēsliem dzīvojas, meža un pavasara daudzveidīgākos biotopos, bet vairāk tā kā saistība ar mežiem/mežmalām). Tas tā - nejaucot Geotrupes spiniger un mutator (vēl divas citas bambalu sugas - Odonteus armiger un Lethrus apterus - tomēr krietni atšķirīgas). Šis attiecīgi man izskatās pēc meža bambala.


nekovārnis 13.aprīlis, 23:16

Šo es veselu stundu medīju, kā sensacionālu dienas sīktauriņu:) Tagad radās šaubas vai abās vietās novērots tās pašas sugas sprīžmetis - sadalīšu novērojumu.


CerambyX 13.aprīlis, 23:14

Man domāt, ka Vairogblakts Elasmostethus interstinctus


CerambyX 13.aprīlis, 23:11

Es teiktu, ka Lordithon trinotatus


CerambyX 13.aprīlis, 23:10

Šo tālāk par skrejvabole sp. neņemos :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:07

Tik agri pavasarī laikam ar spalvspārņiem vienkāršāk nav daudz variantu, kas lido - šis izskatās pēc Emmelina monodactyla


CerambyX 13.aprīlis, 23:06

Skrejvabole Limodromus assimilis


CerambyX 13.aprīlis, 23:05

Zemesmīlis Geophilus sp.


nekovārnis 13.aprīlis, 23:05

Sveicināts Dzimtenē:) Te būs bambāla puncis.


CerambyX 13.aprīlis, 23:04

Depresārijs Semioscopis steinkellneriana


CerambyX 13.aprīlis, 23:03

Šitiem strīpainajiem jāredz čaulas ieeja - jeb precīzāk lūpas krāsa. Ja tumša, tad birztalu vīngliemezis (Cepaea nemoralis), bet ja gaiša - dārza vīngliemezis (Cepaea hortensis). Abas sugas pēc krāsojuma visai variablas. Tiesa sliecos domāt, ka šis būs mazliet retākais birztalu vīngliemezis, kas Kurzemē vietām (t.sk. arī Dundagas apkārtnē) ir samērā bieži sastopama suga.


CerambyX 13.aprīlis, 23:01

Tūkstoškājis Polydesmus sp. - varbūt P.complanatus


CerambyX 13.aprīlis, 23:01

Piekrītu - Coccidula rufa


CerambyX 13.aprīlis, 22:58

Vairodziņš it kā melns, kas varētu liecināt par Badister bullatus. Bija gan laikam arī vēl krūšu krāsa no apakšpuses jāskatās.


CerambyX 13.aprīlis, 22:57

Piekrītu - Badister sodalis


CerambyX 13.aprīlis, 22:55

Jā, domāju ka Agriotes obscurus


CerambyX 13.aprīlis, 22:49

Poecilus cupreus vai versicolor.


CerambyX 13.aprīlis, 22:48

Ar tik resnām antenām un ne pārāk izteiktām gaišajām šķērsjoslām virspusē es teiktu, ka apšu pavasarsprīžmetis


CerambyX 13.aprīlis, 22:47

Jā, tā izskatās, ka parastais bambals (Geotrupes stercorarius). Ir gan vēl viena līdzīga (bet ļoti reta gan) suga - Geotrupes spiniger, bet tur noteikšanai jāredz vēders un/vai žokļu forma


CerambyX 13.aprīlis, 22:41

Pterostichus sp., ja tik liela, tad vistiamāk, ka P.niger


CerambyX 13.aprīlis, 22:40

Es ar par O.incerta


CerambyX 13.aprīlis, 22:39

Baltpieres zosis jāziņo atsevišķi ;)


CerambyX 13.aprīlis, 22:36

Peļu klijāns


CerambyX 13.aprīlis, 22:35

Nepiedaudzis Dolomedes sp. zirneklis


CerambyX 13.aprīlis, 22:34

Tā nevar īsti mērogu saprast, bet šķiet, ka sprīžmetis Ectropis crepuscularia


forelljjanka 13.aprīlis, 22:32

Liekas teleskopa lēca bikk kropļo bildi,stiepj pa horizontāli,taisot knābjus nedabīgi garus.;)


Zane 13.aprīlis, 22:31

Domāju, ka tas ir Vībotņu sakņu tinējs Eucosma metzneriana. (Arī pēc lieluma, jo parasti ir salīdzinoši paliels, ko var nojaust pēc blakus esošā oda)


CerambyX 13.aprīlis, 22:28

Mārīte Tytthaspis sedecimpunctata


CerambyX 13.aprīlis, 22:27

Šī forša suga - vēl nav gadījies sastapt :)

Tauriņu vērošana 2015

Otro gadu pēc kārtas, Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) sadarbībā ar portālu Dabasdati.lv aicina interesentus piedalīties dienastauriņu vērošanas akcijā! Pagājušajā gadā atsaucība bija visai liela un tika saņemti gandrīz 2000 dienastauriņu ziņojumu - starp kuriem bija gan interesanti reti sastopamu sugu ziņojumi, gan tika iegūti daudz vērtīgu datu par biežāk sastopamo sugu izplatību. Ņemot vērā, ka šis gads ir īpašs ar to, ka Gada Kukaiņa godā kā reizi ir viena no dienastauriņu sugām - lielais mārsilu zilenītis (Maculinea arion), tad sagaidām, ka arī šī gada Tauriņu Vērošanas akcijas gaitā iegūsim vērtīgas ziņas gan par Gada Kukaini, gan citām dienastauriņu sugām.Līdzīgi kā...


LOB pavasara putnu dienās vērojama arvien lielāka atsaucība

Pagājušajā nedēļas nogalē apmēram 680 dalībnieku piedalījās ikgadējās Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) un Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajās pavasara putnu dienās, kas ir krietni vairāk nekā iepriekšējos gadus. Arī pasākumu skaits bija lielāks – šogad notika 32 bezmaksas putnu vērošanas ekskursijas un putnu būrīšu un radošās darbnīcas Ķemeru nacionālajā parkā, Rāznas nacionālajā parkā, Līgatnes dabas parkā, Kolkas ragā, Rīgā, Cēsīs, Pļaviņās, Ventspilī, Mazsalacā, Burtniekos, Saldus novadā, Krustpils novadā, Madonas novadā, Strenču novadā, Gulbenes novadā, Alūksnes novadā, Jelgavas novadā un citur Latvijā.   Putnu vērošana ir neprognozējama nodarbe, jo interesantie brīži mijās ar garlaicīgākiem posmiem. Tomēr arī šoreiz neiztika bez interesantiem novērojumiem. Piemēram, Viesturs...


Iepazīsti sūnas pēc fotogrāfijām! (2)

Domājams, ka Dabasdati.lv lietotāji līdz ar pavasara sauli, skatot, kas saplaucis, un, meklējot dzīvu radību, arvien biežāk ieskatās uz zemes un kokos, tāpēc aicinu izmantot izdevību pie viena apgūt arī Latvijas parastākās sūnas, kādas sastopamas gana bieži un iegaumējamas relatīvi viegli. Jebkuras jaunas zināšanas paplašina iespējas priecāties gan par jau pazīstamo, gan, pirmoreiz ieraugot kaut ko neredzētu. Tāpēc esmu izveidojusi Latvijas "vienkāršāko" (pēdiņās, jo kura sūna gan savā būtībā ir vienkārša?) sūnu top 20, kurā esmu apkopojusi fotogrāfijas tām sūnu sugām, ko sanācis pašai sastapt un atpazīt visbiežāk, lielākoties, staigājot pa mežiem un skatot, kas tur uz zemes vai kritalām aug,...


Vēl divas tiešraides kameras pie dienas plēsīgo putnu ligzdām (1)

Latvijas Dabas fonds un portāls Dabasdati.lv uzstādījis vēl divas interneta tiešraides kameras, ar kuru palīdzību ikviens interesents var sekot līdzi notikumiem ligzdās un tuvāk iepazīt zivjērgļu un vistu vanagu dzīvi ligzdošanas un mazuļu audzēšanas sezonā. Interneta kameru tiešraide skatāma http://dabasdati.lv/lv/kameras2015. Zivjērglis Ligzda atrodas Vidzemē, zivjērgļu ligzdošanas teritorijā, kas ir zināma kopš 2011. gada. Toreiz netālu esošā izcirtumā tika novēroti divi pieaugušie putni un tika atrasts arī iespējamais ligzdas koks – nokaltusi egle, zem kuras bija redzamas nokritušas ligzdas atliekas. Tā paša gada rudenī netālu tika uzbūvētā mākslīgā ligzda, ko zivjērgļi aizņēma 2013. gadā, savukārt sekmīga ligzdošana ligzdā tika reģistrēta pagājušajā gadā, kad...


Notiks lekcija par Engures ezeru un putniem Baltijas jūrā

Trešdien, 2015.gada 22. aprīlī plkst.18:00 Latvijas Dabas muzejā (Kr.Barona ielā 4, Rīgā) notiks Latvijas Dabas fonda īstenotā lekcija ciklā „Izvēlies dabas aizsardzību”. Lekcijas tēmas: Putni Baltijas jūrā: indikatori bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai (lektors Dr.biol.Ainārs Auniņš); Engures ezera izcelšanās, zinātnisko pētījumu vēsture, apsaimniekošana un ekosistēmu ietekmējošie faktori (lektors mag.biol. Roberts Šiliņš). Pēc lektoru prezentācijām notiks diskusija un sarunas pie tējas un cepumiem. Plānotais pasākuma ilgums 2 stundas. Nākamā lekcija ciklā „Izvēlies dabas aizsardzību” notiks 20.maijā plkst.18:00, kad stāstīsim par bioloģiski vērtīgiem zālājiem. Uz lekcijām laipni gaidīti visi interesenti! Latvijas Dabas fonda īstenotais lekciju cikls “Izvēlies dabas aizsardzību” notiek projekta “Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, integrējot vides un dabas aizsardzības...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts