Šobrīd aktīvie lietotāji: 152 Šodien ievadītie novērojumi: 37 Kopējais novērojumu skaits: 110798
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Mērkaziņa Gallinago gallinago
19-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
18-apr-2015, vimba1
Peļkājīte Prunella modularis
19-apr-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-apr-2015, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-apr-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-apr-2015, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-apr-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
19-apr-2015, dekants
Meža balodis Columba oenas
18-apr-2015, vimba1
Lielā tilbīte Tringa nebularia
19-apr-2015, Rallus
Mežirbe Bonasa bonasia
19-apr-2015, dekants
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
19-apr-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
19-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
19-apr-2015, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
19-apr-2015, dekants
Mazais dzenis Dendrocopos minor
19-apr-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-apr-2015, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
19-apr-2015, dekants
Plukšķis Turdus iliacus
19-apr-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
19-apr-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
19-apr-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
19-apr-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
19-apr-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-apr-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
19-apr-2015, dekants
Rudā dižpīle Tadorna ferruginea
19-apr-2015, Rallus
Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus
19-apr-2015, Rallus
Krauklis Corvus corax
19-apr-2015, Rallus
Niedru lija Circus aeruginosus
19-apr-2015, Rallus
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-apr-2015, Rallus
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-apr-2015, Rallus
Meža tilbīte Tringa ochropus
19-apr-2015, Rallus
Krīklis Anas crecca
19-apr-2015, Rallus
Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii
19-apr-2015, Rallus
Rubenis Tetrao tetrix
19-apr-2015, Rallus
Meža pūce Strix aluco
19-apr-2015, AneteB
Lauku lija Circus cyaneus
17-apr-2015, Edgars Smislovs
Ausainā pūce Asio otus
18-apr-2015, roosaluristaja
18-apr-2015, roosaluristaja
Lielais dumpis Botaurus stellaris
18-apr-2015, roosaluristaja
Dumbrcālis Rallus aquaticus
18-apr-2015, roosaluristaja
Lielais dumpis Botaurus stellaris
18-apr-2015, roosaluristaja
Sloka Scolopax rusticola
18-apr-2015, roosaluristaja
Peļu klijāns Buteo buteo
18-apr-2015, roosaluristaja
Meža pūce Strix aluco
18-apr-2015, Gaidis Grandāns
Somzīlīte Remiz pendulinus
18-apr-2015, Igors
Lauku piekūns Falco tinnunculus
17-apr-2015, Edgars Smislovs
17-apr-2015, Wiesturs
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
17-apr-2015, Wiesturs
Purva piekūns Falco columbarius
17-apr-2015, Edgars Smislovs
Kuitala Numenius arquata
17-apr-2015, Wiesturs
17-apr-2015, Wiesturs
Meža zoss Anser anser
18-apr-2015, majas45
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, Igors
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
17-apr-2015, Wiesturs
Melngalvas zoss Branta bernicla bernicla
17-apr-2015, Edgars Smislovs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-apr-2015, Wiesturs
Dzērve Grus grus
18-apr-2015, Wiesturs
Melnā puskuitala Limosa limosa
17-apr-2015, Igors
Melnā klija Milvus migrans
17-apr-2015, Edgars Smislovs
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, Wiesturs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
18-apr-2015, Wiesturs
Kaņepītis Linaria cannabina
18-apr-2015, Wiesturs
Baltā cielava Motacilla alba
18-apr-2015, Wiesturs
Pļavu čipste Anthus pratensis
18-apr-2015, Wiesturs
Kajaks Larus canus
18-apr-2015, Wiesturs
Sudrabkaija Larus argentatus
18-apr-2015, Wiesturs
Lielais ķīris Larus ridibundus
18-apr-2015, Wiesturs
Kuitala Numenius arquata
18-apr-2015, Wiesturs
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-apr-2015, Wiesturs
Peļu klijāns Buteo buteo
18-apr-2015, Wiesturs
Niedru lija Circus aeruginosus
18-apr-2015, Wiesturs
Zivju gārnis Ardea cinerea
18-apr-2015, Wiesturs
Mazā gaura Mergus albellus
18-apr-2015, Wiesturs
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
17-apr-2015, Igors
Bezdelīga Hirundo rustica
17-apr-2015, Igors
Prīkšķe Anas querquedula
18-apr-2015, Wiesturs
Krīklis Anas crecca
18-apr-2015, Wiesturs
Baltvēderis Anas penelope
18-apr-2015, Wiesturs
Zivju ērglis Pandion haliaetus
17-apr-2015, Igors
Platknābis Anas clypeata
18-apr-2015, Wiesturs
Garkaklis Anas acuta
18-apr-2015, Wiesturs
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
17-apr-2015, Igors
Tundras sējas zoss Anser serrirostris
18-apr-2015, Wiesturs
Baltpieres zoss Anser albifrons
18-apr-2015, Wiesturs
18-apr-2015, Wiesturs
Zivju ērglis Pandion haliaetus
18-apr-2015, Wiesturs
18-apr-2015, Wiesturs
Kuitala Numenius arquata
17-apr-2015, Wiesturs
Lielā čakste Lanius excubitor
17-apr-2015, Wiesturs
Mērkaziņa Gallinago gallinago
17-apr-2015, Wiesturs
Rubenis Tetrao tetrix
17-apr-2015, Wiesturs
Žagata Pica pica
18-apr-2015, Wiesturs
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
18-apr-2015, Wiesturs
Meža pūce Strix aluco
18-apr-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-apr-2015, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, viesturs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-apr-2015, viesturs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, viesturs
Purva zīlīte Poecile palustris
18-apr-2015, viesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, viesturs
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-apr-2015, viesturs
Mizložņa Certhia familiaris
18-apr-2015, viesturs
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, viesturs
Lielā zīlīte Parus major
18-apr-2015, viesturs
Krauklis Corvus corax
18-apr-2015, viesturs
Dzilnītis Sitta europaea
18-apr-2015, viesturs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-apr-2015, viesturs
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
18-apr-2015, viesturs
Dadzītis Carduelis carduelis
18-apr-2015, viesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-apr-2015, viesturs
Baltā cielava Motacilla alba
18-apr-2015, viesturs
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Wiesturs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-apr-2015, Wiesturs
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
18-apr-2015, Wiesturs
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-apr-2015, Wiesturs
Zaļžubīte Chloris chloris
18-apr-2015, Wiesturs
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
18-apr-2015, Wiesturs
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
18-apr-2015, Wiesturs
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
18-apr-2015, Wiesturs
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
18-apr-2015, Wiesturs
Sīlis Garrulus glandarius
18-apr-2015, Wiesturs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, Wiesturs
Purva zīlīte Poecile palustris
18-apr-2015, Wiesturs
Plukšķis Turdus iliacus
18-apr-2015, Wiesturs
Peļkājīte Prunella modularis
18-apr-2015, Wiesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, Wiesturs
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-apr-2015, Wiesturs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, Wiesturs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
18-apr-2015, Wiesturs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, Wiesturs
Mājas balodis Columba livia domestica
18-apr-2015, Wiesturs
Mizložņa Certhia familiaris
18-apr-2015, Wiesturs
Mežirbe Bonasa bonasia
18-apr-2015, Wiesturs
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Wiesturs
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, Wiesturs
Mazais dzenis Dendrocopos minor
18-apr-2015, Wiesturs
Lielā zīlīte Parus major
18-apr-2015, Wiesturs
Lauku balodis Columba palumbus
18-apr-2015, Wiesturs
Ķivulis Carduelis spinus
18-apr-2015, Wiesturs
Kovārnis Corvus monedula
18-apr-2015, Wiesturs
Krauklis Corvus corax
18-apr-2015, Wiesturs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, Wiesturs
Baltā cielava Motacilla alba
18-apr-2015, Wiesturs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
18-apr-2015, Wiesturs
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
18-apr-2015, Wiesturs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-apr-2015, Wiesturs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, Wiesturs
Dzilnītis Sitta europaea
18-apr-2015, Wiesturs
Gaigala Bucephala clangula
18-apr-2015, Wiesturs
Kajaks Larus canus
18-apr-2015, Wiesturs
Apodziņš Glaucidium passerinum
18-apr-2015, Gaidis Grandāns
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, forelljjanka
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
18-apr-2015, forelljjanka
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-apr-2015, forelljjanka
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
18-apr-2015, forelljjanka
Sīlis Garrulus glandarius
18-apr-2015, forelljjanka
Somzīlīte Remiz pendulinus
18-apr-2015, forelljjanka
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, forelljjanka
Pļavu čipste Anthus pratensis
18-apr-2015, forelljjanka
Prīkšķe Anas querquedula
18-apr-2015, forelljjanka
Plukšķis Turdus iliacus
18-apr-2015, forelljjanka
Peļu klijāns Buteo buteo
18-apr-2015, forelljjanka
Peļkājīte Prunella modularis
18-apr-2015, forelljjanka
18-apr-2015, forelljjanka
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, forelljjanka
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
18-apr-2015, forelljjanka
Niedru lija Circus aeruginosus
18-apr-2015, forelljjanka
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, forelljjanka
Mizložņa Certhia familiaris
18-apr-2015, forelljjanka
Meža zoss Anser anser
18-apr-2015, forelljjanka
Meža zoss Anser anser
18-apr-2015, forelljjanka
Meža tilbīte Tringa ochropus
18-apr-2015, forelljjanka
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, forelljjanka
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-apr-2015, forelljjanka
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
18-apr-2015, forelljjanka
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
18-apr-2015, forelljjanka
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
18-apr-2015, forelljjanka
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
18-apr-2015, forelljjanka
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
18-apr-2015, forelljjanka
Mazais dzenis Dendrocopos minor
18-apr-2015, forelljjanka
Lielais dumpis Botaurus stellaris
18-apr-2015, forelljjanka
Lielais dumpis Botaurus stellaris
18-apr-2015, forelljjanka
Lielais dumpis Botaurus stellaris
18-apr-2015, forelljjanka
Lielais dumpis Botaurus stellaris
18-apr-2015, forelljjanka
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-apr-2015, forelljjanka
Lauku balodis Columba palumbus
18-apr-2015, forelljjanka
Laucis Fulica atra
18-apr-2015, forelljjanka
Krīklis Anas crecca
18-apr-2015, forelljjanka
Dzērve Grus grus
18-apr-2015, forelljjanka
Dzilnītis Sitta europaea
18-apr-2015, forelljjanka
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, forelljjanka
Dumbrcālis Rallus aquaticus
18-apr-2015, forelljjanka
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-apr-2015, forelljjanka
Dadzītis Carduelis carduelis
18-apr-2015, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-apr-2015, forelljjanka
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
18-apr-2015, forelljjanka
Baltvēderis Anas penelope
18-apr-2015, forelljjanka
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
18-apr-2015, forelljjanka
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, forelljjanka
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
18-apr-2015, forelljjanka
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-apr-2015, forelljjanka
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
18-apr-2015, forelljjanka
Sīlis Garrulus glandarius
18-apr-2015, forelljjanka
Somzīlīte Remiz pendulinus
18-apr-2015, forelljjanka
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, forelljjanka
Pļavu čipste Anthus pratensis
18-apr-2015, forelljjanka
Prīkšķe Anas querquedula
18-apr-2015, forelljjanka
Plukšķis Turdus iliacus
18-apr-2015, forelljjanka
Peļu klijāns Buteo buteo
18-apr-2015, forelljjanka
Peļkājīte Prunella modularis
18-apr-2015, forelljjanka
18-apr-2015, forelljjanka
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, forelljjanka
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
18-apr-2015, forelljjanka
Niedru lija Circus aeruginosus
18-apr-2015, forelljjanka
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, forelljjanka
Mizložņa Certhia familiaris
18-apr-2015, forelljjanka
Meža zoss Anser anser
18-apr-2015, forelljjanka
Meža zoss Anser anser
18-apr-2015, forelljjanka
Meža tilbīte Tringa ochropus
18-apr-2015, forelljjanka
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, forelljjanka
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-apr-2015, forelljjanka
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
18-apr-2015, forelljjanka
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
18-apr-2015, forelljjanka
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
18-apr-2015, forelljjanka
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
18-apr-2015, forelljjanka
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
18-apr-2015, forelljjanka
Mazais dzenis Dendrocopos minor
18-apr-2015, forelljjanka
Lielais dumpis Botaurus stellaris
18-apr-2015, forelljjanka
Lielais dumpis Botaurus stellaris
18-apr-2015, forelljjanka
Lielais dumpis Botaurus stellaris
18-apr-2015, forelljjanka
Lielais dumpis Botaurus stellaris
18-apr-2015, forelljjanka
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-apr-2015, forelljjanka
Lauku balodis Columba palumbus
18-apr-2015, forelljjanka
Laucis Fulica atra
18-apr-2015, forelljjanka
Krīklis Anas crecca
18-apr-2015, forelljjanka
Dzērve Grus grus
18-apr-2015, forelljjanka
Dzilnītis Sitta europaea
18-apr-2015, forelljjanka
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, forelljjanka
Dumbrcālis Rallus aquaticus
18-apr-2015, forelljjanka
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-apr-2015, forelljjanka
Dadzītis Carduelis carduelis
18-apr-2015, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-apr-2015, forelljjanka
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
18-apr-2015, forelljjanka
Baltvēderis Anas penelope
18-apr-2015, forelljjanka
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
18-apr-2015, forelljjanka
Pļavu čipste Anthus pratensis
18-apr-2015, Rallus
Meža tilbīte Tringa ochropus
18-apr-2015, Rallus
Mežirbe Bonasa bonasia
18-apr-2015, Gaidis Grandāns
Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus
18-apr-2015, Rallus
Apodziņš Glaucidium passerinum
18-apr-2015, Gaidis Grandāns
Tundras sējas zoss Anser serrirostris
18-apr-2015, Rallus
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
18-apr-2015, Rallus
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-apr-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
18-apr-2015, megere
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
18-apr-2015, megere
Dzērve Grus grus
18-apr-2015, megere
Pelēkā dzilna Picus canus
18-apr-2015, megere
Baltpieres zoss Anser albifrons
18-apr-2015, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
18-apr-2015, megere
Dadzītis Carduelis carduelis
18-apr-2015, megere
Niedru lija Circus aeruginosus
18-apr-2015, visvaldis.s
Lauku balodis Columba palumbus
18-apr-2015, megere
Melnā pīle Melanitta nigra
18-apr-2015, visvaldis.s
Upes zīriņš Sterna hirundo
18-apr-2015, visvaldis.s
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
18-apr-2015, visvaldis.s
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
18-apr-2015, megere
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
18-apr-2015, visvaldis.s
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, megere
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, visvaldis.s
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
18-apr-2015, visvaldis.s
Peļu klijāns Buteo buteo
18-apr-2015, visvaldis.s
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
18-apr-2015, visvaldis.s
Melnkakla gārgale Gavia arctica
18-apr-2015, visvaldis.s
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
18-apr-2015, visvaldis.s
Garknābja gaura Mergus serrator
18-apr-2015, visvaldis.s
Stepes lija Circus macrourus
18-apr-2015, visvaldis.s
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, Rallus
Lauku zvirbulis Passer montanus
18-apr-2015, Rallus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-apr-2015, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, Rallus
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
18-apr-2015, Rallus
Lielā zīlīte Parus major
18-apr-2015, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, runagoze
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, Rallus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, Rallus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, Rallus
Krauklis Corvus corax
18-apr-2015, Rallus
Žagata Pica pica
18-apr-2015, runagoze
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, Rallus
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, runagoze
Dzērve Grus grus
18-apr-2015, Rallus
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-apr-2015, alek.s.andra
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-apr-2015, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, Rallus
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, Rallus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Rallus
Meža balodis Columba oenas
18-apr-2015, alek.s.andra
Lielā čakste Lanius excubitor
18-apr-2015, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, Rallus
Dzērve Grus grus
18-apr-2015, Rallus
Dadzītis Carduelis carduelis
18-apr-2015, Rallus
Lielā čakste Lanius excubitor
18-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, mazais_ezis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-apr-2015, mazais_ezis
Zaļžubīte Chloris chloris
18-apr-2015, mazais_ezis
Upes zīriņš Sterna hirundo
18-apr-2015, mazais_ezis
Sudrabkaija Larus argentatus
18-apr-2015, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, mazais_ezis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
18-apr-2015, mazais_ezis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
18-apr-2015, mazais_ezis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, mazais_ezis
Mājas balodis Columba livia domestica
18-apr-2015, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, mazais_ezis
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, mazais_ezis
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
18-apr-2015, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
18-apr-2015, mazais_ezis
Lielais ķīris Larus ridibundus
18-apr-2015, mazais_ezis
Lauku zvirbulis Passer montanus
18-apr-2015, mazais_ezis
Kaņepītis Linaria cannabina
18-apr-2015, mazais_ezis
Kajaks Larus canus
18-apr-2015, mazais_ezis
Dadzītis Carduelis carduelis
18-apr-2015, mazais_ezis
Baltā cielava Motacilla alba
18-apr-2015, mazais_ezis
Krīklis Anas crecca
18-apr-2015, Rallus
Krīklis Anas crecca
18-apr-2015, Rallus
Krīklis Anas crecca
18-apr-2015, Rallus
Pelēkā pīle Anas strepera
18-apr-2015, Rallus
Pelēkā pīle Anas strepera
18-apr-2015, Rallus
Pelēkā pīle Anas strepera
18-apr-2015, Rallus
Garkaklis Anas acuta
18-apr-2015, Rallus
Garkaklis Anas acuta
18-apr-2015, Rallus
Garkaklis Anas acuta
18-apr-2015, Rallus
Platknābis Anas clypeata
18-apr-2015, Rallus
Platknābis Anas clypeata
18-apr-2015, Rallus
Platknābis Anas clypeata
18-apr-2015, Rallus
Baltvēderis Anas penelope
18-apr-2015, Rallus
Baltvēderis Anas penelope
18-apr-2015, Rallus
Baltvēderis Anas penelope
18-apr-2015, Rallus
Krīklis Anas crecca
18-apr-2015, Rallus
Krīklis Anas crecca
18-apr-2015, Rallus
Meža tilbīte Tringa ochropus
18-apr-2015, Rallus
Mērkaziņa Gallinago gallinago
18-apr-2015, Rallus
Sila cīrulis Lullula arborea
18-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, dagnis
Sīlis Garrulus glandarius
18-apr-2015, dagnis
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, dagnis
18-apr-2015, dagnis
Niedru lija Circus aeruginosus
18-apr-2015, dagnis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, dagnis
Lielā zīlīte Parus major
18-apr-2015, dagnis
Lauku balodis Columba palumbus
18-apr-2015, dagnis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-apr-2015, dagnis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, dagnis
Purva zīlīte Poecile palustris
18-apr-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-apr-2015, Rallus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, Rallus
Mērkaziņa Gallinago gallinago
18-apr-2015, Rallus
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
18-apr-2015, Rallus
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-apr-2015, mazais_ezis
18-apr-2015, mazais_ezis
Lielā zīlīte Parus major
18-apr-2015, mazais_ezis
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, mazais_ezis
Zaļžubīte Chloris chloris
18-apr-2015, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-apr-2015, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, mazais_ezis
Lielais ķīris Larus ridibundus
18-apr-2015, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, mazais_ezis
Baltā cielava Motacilla alba
18-apr-2015, mazais_ezis
Laucis Fulica atra
18-apr-2015, mazais_ezis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
18-apr-2015, mazais_ezis
Kuitala Numenius arquata
18-apr-2015, Rallus
Melnā puskuitala Limosa limosa
18-apr-2015, Rallus
Baltvēderis Anas penelope
18-apr-2015, Rallus
Krīklis Anas crecca
18-apr-2015, Rallus
18-apr-2015, Rallus
Cekulpīle Aythya fuligula
18-apr-2015, Rallus
Lauku balodis Columba palumbus
18-apr-2015, megere
Peļu klijāns Buteo buteo
18-apr-2015, Vign
Bezdelīga Hirundo rustica
18-apr-2015, Rallus
Cekulpīle Aythya fuligula
18-apr-2015, Vign
Cekulpīle Aythya fuligula
18-apr-2015, Vign
Sudrabkaija Larus argentatus
18-apr-2015, Rallus
Prīkšķe Anas querquedula
18-apr-2015, Rallus
18-apr-2015, Vign
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Vign
Laucis Fulica atra
18-apr-2015, Vign
Cekulpīle Aythya fuligula
18-apr-2015, Vign
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
18-apr-2015, Vign
Parastā ieva Padus avium
18-apr-2015, andis.kalvans
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, vimba1
Garkaklis Anas acuta
18-apr-2015, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
18-apr-2015, Rallus
Rudā lapsa Vulpes vulpes
18-apr-2015, vimba1
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
18-apr-2015, Rallus
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
18-apr-2015, Rallus
Baltā cielava Motacilla alba
18-apr-2015, Rallus
Krīklis Anas crecca
18-apr-2015, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Rallus
Mazā gaura Mergus albellus
18-apr-2015, Rallus
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-apr-2015, jana1504
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
18-apr-2015, Vign
Niedru lija Circus aeruginosus
18-apr-2015, Rallus
Dzilnītis Sitta europaea
18-apr-2015, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, Rallus
Sīlis Garrulus glandarius
18-apr-2015, Rallus
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Vign
Žagata Pica pica
18-apr-2015, Vign
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, Vign
18-apr-2015, Vign
18-apr-2015, Vign
Niedru lija Circus aeruginosus
18-apr-2015, Vign
Mājas balodis Columba livia domestica
18-apr-2015, Vign
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Vign
Lielā zīlīte Parus major
18-apr-2015, Vign
Lielais ķīris Larus ridibundus
18-apr-2015, Vign
Lielais dumpis Botaurus stellaris
18-apr-2015, Vign
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-apr-2015, Vign
Laucis Fulica atra
18-apr-2015, Vign
Gaigala Bucephala clangula
18-apr-2015, Vign
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-apr-2015, Vign
Brūnkaklis Aythya ferina
18-apr-2015, Vign
Baltā cielava Motacilla alba
18-apr-2015, Vign
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-apr-2015, Rallus
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
18-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Rallus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-apr-2015, Rallus
Krauklis Corvus corax
18-apr-2015, Rallus
18-apr-2015, Rallus
Žagata Pica pica
18-apr-2015, Rallus
Zivju dzenītis Alcedo atthis
18-apr-2015, galochkin
Baltpieres zoss Anser albifrons
18-apr-2015, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, Rallus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Rallus
Zaļžubīte Chloris chloris
18-apr-2015, Rallus
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, Rallus
Baltpieres zoss Anser albifrons
18-apr-2015, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, Rallus
21-mar-2015, jana1504
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Rallus
Kovārnis Corvus monedula
18-apr-2015, Rallus
Garkaklis Anas acuta
18-apr-2015, Rallus
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
18-apr-2015, Rallus
Zaļžubīte Chloris chloris
18-apr-2015, Rallus
Krīklis Anas crecca
18-apr-2015, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Rallus
Baltvēderis Anas penelope
18-apr-2015, Rallus
Platknābis Anas clypeata
18-apr-2015, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, Rallus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, Rallus
18-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, Rallus
Zivju gārnis Ardea cinerea
18-apr-2015, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, Rallus
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, Rallus
Zivju gārnis Ardea cinerea
18-apr-2015, Rallus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, Rallus
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-apr-2015, Rallus
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, Rallus
Mājas balodis Columba livia domestica
18-apr-2015, Rallus
Lielais ķīris Larus ridibundus
18-apr-2015, Rallus
Krauklis Corvus corax
18-apr-2015, Rallus
Pļavu tilbīte Tringa totanus
18-apr-2015, zais
Stirna Capreolus capreolus
18-apr-2015, runagoze
18-apr-2015, zais
18-apr-2015, runagoze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, megere
Dzērve Grus grus
18-apr-2015, megere
18-apr-2015, megere
Krīklis Anas crecca
18-apr-2015, megere
Baltvēderis Anas penelope
18-apr-2015, megere
Platknābis Anas clypeata
18-apr-2015, megere
Garkaklis Anas acuta
18-apr-2015, megere
Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii
18-apr-2015, zais
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
18-apr-2015, runagoze
Baltpieres zoss Anser albifrons
18-apr-2015, runagoze
Sējas zoss Anser fabalis
18-apr-2015, runagoze
18-apr-2015, zais
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
18-apr-2015, zais
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
18-apr-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, zais
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, zais
Kovārnis Corvus monedula
18-apr-2015, zais
Baltā cielava Motacilla alba
18-apr-2015, zais
Lielais ķīris Larus ridibundus
18-apr-2015, zais
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, bišudzenis
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, bišudzenis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, bišudzenis
Mājas balodis Columba livia domestica
18-apr-2015, bišudzenis
Lauku zvirbulis Passer montanus
18-apr-2015, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-apr-2015, bišudzenis
Dzērve Grus grus
18-apr-2015, bišudzenis
Dzilnītis Sitta europaea
18-apr-2015, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, bišudzenis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, bišudzenis
Sudrabkaija Larus argentatus
18-apr-2015, zais
Lielā zīlīte Parus major
18-apr-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
18-apr-2015, dekants
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
18-apr-2015, zais
Žagata Pica pica
18-apr-2015, zais
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
18-apr-2015, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, bišudzenis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
18-apr-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
18-apr-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-apr-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
18-apr-2015, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
18-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, bišudzenis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
18-apr-2015, bišudzenis
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-apr-2015, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
18-apr-2015, bišudzenis
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
18-apr-2015, bišudzenis
Sudrabkaija Larus argentatus
18-apr-2015, bišudzenis
Somzīlīte Remiz pendulinus
18-apr-2015, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
18-apr-2015, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, bišudzenis
Purva zīlīte Poecile palustris
18-apr-2015, bišudzenis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
18-apr-2015, bišudzenis
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
18-apr-2015, bišudzenis
18-apr-2015, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, bišudzenis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
18-apr-2015, bišudzenis
Niedru lija Circus aeruginosus
18-apr-2015, bišudzenis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
18-apr-2015, bišudzenis
Mizložņa Certhia familiaris
18-apr-2015, bišudzenis
Meža tilbīte Tringa ochropus
18-apr-2015, bišudzenis
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, bišudzenis
Lielā zīlīte Parus major
18-apr-2015, bišudzenis
Lielais dumpis Botaurus stellaris
18-apr-2015, bišudzenis
Lauku piekūns Falco tinnunculus
18-apr-2015, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-apr-2015, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
18-apr-2015, bišudzenis
Laucis Fulica atra
18-apr-2015, bišudzenis
Ķivulis Carduelis spinus
18-apr-2015, bišudzenis
Ķerra Aythya marila
18-apr-2015, bišudzenis
Krīklis Anas crecca
18-apr-2015, bišudzenis
Krauklis Corvus corax
18-apr-2015, bišudzenis
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
18-apr-2015, bišudzenis
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
18-apr-2015, bišudzenis
Gaigala Bucephala clangula
18-apr-2015, bišudzenis
Dzērve Grus grus
18-apr-2015, bišudzenis
Dzilnītis Sitta europaea
18-apr-2015, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, bišudzenis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
18-apr-2015, bišudzenis
Cekulpīle Aythya fuligula
18-apr-2015, bišudzenis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
18-apr-2015, bišudzenis
Brūnkaklis Aythya ferina
18-apr-2015, bišudzenis
Baltā cielava Motacilla alba
18-apr-2015, bišudzenis
Baltvēderis Anas penelope
18-apr-2015, bišudzenis
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
18-apr-2015, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-apr-2015, dekants
Melnā dzilna Dryocopus martius
18-apr-2015, dekants
Zivju gārnis Ardea cinerea
18-apr-2015, mazais_ezis
Zivju gārnis Ardea cinerea
18-apr-2015, mazais_ezis
Zivju gārnis Ardea cinerea
18-apr-2015, mazais_ezis
Zivju gārnis Ardea cinerea
18-apr-2015, mazais_ezis
Meža pūce Strix aluco
11-apr-2015, mazais_ezis
Meža pūce Strix aluco
18-apr-2015, mazais_ezis
Meža pūce Strix aluco
18-apr-2015, mazais_ezis
Meža pūce Strix aluco
18-apr-2015, mazais_ezis
Urālpūce Strix uralensis
12-apr-2015, mazais_ezis
Urālpūce Strix uralensis
12-apr-2015, mazais_ezis
Urālpūce Strix uralensis
12-apr-2015, mazais_ezis
Urālpūce Strix uralensis
12-apr-2015, mazais_ezis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
18-apr-2015, mazais_ezis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
18-apr-2015, mazais_ezis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
18-apr-2015, mazais_ezis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
18-apr-2015, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, mazais_ezis
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
18-apr-2015, mazais_ezis
Iesarkanais sprakšķis Ampedus erythrogonus
18-apr-2015, nekovārnis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-apr-2015, dekants
18-apr-2015, nekovārnis
Žagata Pica pica
18-apr-2015, dekants
Melnā pseidoplektānija Pseudoplectania nigrella
18-apr-2015, nekovārnis
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, bišudzenis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-apr-2015, bišudzenis
Dzilnītis Sitta europaea
18-apr-2015, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, bišudzenis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, bišudzenis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
16-apr-2015, Baiba.Mask
Žagata Pica pica
16-apr-2015, Baiba.Mask
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
17-apr-2015, Baiba.Mask
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, bišudzenis
Žagata Pica pica
18-apr-2015, bišudzenis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-apr-2015, bišudzenis
Zaļžubīte Chloris chloris
18-apr-2015, bišudzenis
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
18-apr-2015, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
18-apr-2015, bišudzenis
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
18-apr-2015, bišudzenis
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, bišudzenis
Pelēkā dzilna Picus canus
18-apr-2015, bišudzenis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-apr-2015, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, bišudzenis
Dzilnītis Sitta europaea
18-apr-2015, bišudzenis
Dzērve Grus grus
18-apr-2015, bišudzenis
Ķivulis Carduelis spinus
18-apr-2015, bišudzenis
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-apr-2015, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-apr-2015, bišudzenis
Lielais dumpis Botaurus stellaris
18-apr-2015, bišudzenis
Lielā zīlīte Parus major
18-apr-2015, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, bišudzenis
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, bišudzenis
Mājas balodis Columba livia domestica
18-apr-2015, bišudzenis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, bišudzenis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
18-apr-2015, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, bišudzenis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, bišudzenis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
18-apr-2015, bišudzenis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-apr-2015, bišudzenis
Dzeguze Cuculus canorus
18-apr-2015, bišudzenis
Mizložņa Certhia familiaris
16-apr-2015, Baiba.Mask
Lauku balodis Columba palumbus
17-apr-2015, girtsbar
Melnais meža strazds Turdus merula
16-apr-2015, Baiba.Mask
Krauklis Corvus corax
16-apr-2015, Baiba.Mask
Sīlis Garrulus glandarius
16-apr-2015, Baiba.Mask
Dzilnītis Sitta europaea
16-apr-2015, Baiba.Mask
Lielā zīlīte Parus major
16-apr-2015, Baiba.Mask
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
16-apr-2015, Baiba.Mask
Kovārnis Corvus monedula
16-apr-2015, Baiba.Mask
Zaļžubīte Chloris chloris
16-apr-2015, Baiba.Mask
Žubīte Fringilla coelebs
16-apr-2015, Baiba.Mask
Baltā cielava Motacilla alba
16-apr-2015, Baiba.Mask
Pelēkais strazds Turdus pilaris
16-apr-2015, Baiba.Mask
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-apr-2015, Baiba.Mask
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
16-apr-2015, Baiba.Mask
Sloka Scolopax rusticola
16-apr-2015, Baiba.Mask
Sloka Scolopax rusticola
10-apr-2015, Baiba.Mask
Gaigala Bucephala clangula
16-apr-2015, Baiba.Mask
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
17-apr-2015, Baiba.Mask
Mežirbe Bonasa bonasia
18-apr-2015, Gaidis Grandāns
Melnais stārķis Ciconia nigra
18-apr-2015, Baiba.Mask
Rubenis Tetrao tetrix
18-apr-2015, Gaidis Grandāns
Mednis Tetrao urogallus
18-apr-2015, Gaidis Grandāns
Zivju ērglis Pandion haliaetus
18-apr-2015, Aigars
Purva piekūns Falco columbarius
17-apr-2015, Aigars
Žubīte Fringilla coelebs
17-apr-2015, Aigars
Žagata Pica pica
17-apr-2015, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
17-apr-2015, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
17-apr-2015, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
17-apr-2015, Aigars
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
17-apr-2015, Aigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
17-apr-2015, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
17-apr-2015, Aigars
Peļkājīte Prunella modularis
17-apr-2015, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
17-apr-2015, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
17-apr-2015, Aigars
Mērkaziņa Gallinago gallinago
17-apr-2015, Aigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
17-apr-2015, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
17-apr-2015, Aigars
Meža zīlīte Periparus ater
17-apr-2015, Aigars
Meža tilbīte Tringa ochropus
17-apr-2015, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
17-apr-2015, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
17-apr-2015, Aigars
Mazais dzenis Dendrocopos minor
17-apr-2015, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
17-apr-2015, Aigars
Lauku cīrulis Alauda arvensis
17-apr-2015, Aigars
Lauku balodis Columba palumbus
17-apr-2015, Aigars
Ķīvīte Vanellus vanellus
17-apr-2015, Aigars
Ķivulis Carduelis spinus
17-apr-2015, Aigars
Krauklis Corvus corax
17-apr-2015, Aigars
Dzērve Grus grus
17-apr-2015, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
17-apr-2015, Aigars
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
17-apr-2015, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
17-apr-2015, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
17-apr-2015, Aigars
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
17-apr-2015, Aigars
Baltā cielava Motacilla alba
17-apr-2015, Aigars
Baltais stārķis Ciconia ciconia
17-apr-2015, Aigars
Žubīte Fringilla coelebs
17-apr-2015, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
17-apr-2015, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
17-apr-2015, Aigars
Meža zīlīte Periparus ater
17-apr-2015, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
17-apr-2015, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
17-apr-2015, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
17-apr-2015, Aigars
Plukšķis Turdus iliacus
17-apr-2015, Aigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
17-apr-2015, Aigars
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
17-apr-2015, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
17-apr-2015, Aigars
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
17-apr-2015, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
17-apr-2015, Aigars
Krauklis Corvus corax
17-apr-2015, Aigars
Ķivulis Carduelis spinus
17-apr-2015, Aigars
Lauku balodis Columba palumbus
17-apr-2015, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
17-apr-2015, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
18-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Aigars
Žagata Pica pica
18-apr-2015, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-apr-2015, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-apr-2015, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
18-apr-2015, Aigars
Sloka Scolopax rusticola
18-apr-2015, Aigars
Sila strazds Turdus viscivorus
18-apr-2015, Aigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, Aigars
Peļkājīte Prunella modularis
18-apr-2015, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, Aigars
18-apr-2015, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, Aigars
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
18-apr-2015, Aigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
18-apr-2015, Aigars
Meža tilbīte Tringa ochropus
18-apr-2015, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, Aigars
Mazais dzenis Dendrocopos minor
18-apr-2015, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
18-apr-2015, Aigars
Ķivulis Carduelis spinus
18-apr-2015, Aigars
Krauklis Corvus corax
18-apr-2015, Aigars
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, Aigars
Dadzītis Carduelis carduelis
18-apr-2015, Aigars
Baltā cielava Motacilla alba
18-apr-2015, Aigars
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
18-apr-2015, roosaluristaja
Peļu klijāns Buteo buteo
18-apr-2015, roosaluristaja
Pelēkā dzilna Picus canus
18-apr-2015, roosaluristaja
Niedru lija Circus aeruginosus
18-apr-2015, roosaluristaja
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
18-apr-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
18-apr-2015, roosaluristaja
Mazais dzenis Dendrocopos minor
18-apr-2015, roosaluristaja
Žagata Pica pica
18-apr-2015, Mareks Kilups
Sīlis Garrulus glandarius
18-apr-2015, Platacis
Sīlis Garrulus glandarius
18-apr-2015, Platacis
Sīlis Garrulus glandarius
18-apr-2015, Platacis
Ķivulis Carduelis spinus
18-apr-2015, Platacis
Dzērve Grus grus
18-apr-2015, Platacis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, Platacis
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Platacis
Lielā gaura Mergus merganser
18-apr-2015, Platacis
Peļu klijāns Buteo buteo
18-apr-2015, Platacis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, Platacis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, Platacis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, Platacis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, Platacis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, Platacis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, Platacis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, Platacis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, Platacis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, Platacis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, Platacis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, Platacis
Zivju ērglis Pandion haliaetus
18-apr-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, Platacis
Dzilnītis Sitta europaea
18-apr-2015, Platacis
Meža tilbīte Tringa ochropus
18-apr-2015, Platacis
Meža tilbīte Tringa ochropus
18-apr-2015, Platacis
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-apr-2015, Platacis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-apr-2015, Platacis
Lielā zīlīte Parus major
18-apr-2015, Platacis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-apr-2015, Platacis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-apr-2015, Platacis
Pelēkā dzilna Picus canus
18-apr-2015, Platacis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
18-apr-2015, Platacis
Niedru lija Circus aeruginosus
18-apr-2015, dekants
Meža zīlīte Periparus ater
18-apr-2015, Platacis
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
18-apr-2015, Platacis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, Platacis
Krauklis Corvus corax
18-apr-2015, Platacis
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, Platacis
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
18-apr-2015, Platacis
Peļkājīte Prunella modularis
18-apr-2015, Platacis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, Platacis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, Platacis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, Platacis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, Platacis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, Platacis
Baltā cielava Motacilla alba
18-apr-2015, Platacis
Baltpieres zoss Anser albifrons
18-apr-2015, Rallus
Baltā cielava Motacilla alba
18-apr-2015, Platacis
Tundras sējas zoss Anser serrirostris
18-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Platacis
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Platacis
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Platacis
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Platacis
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Platacis
Žagata Pica pica
18-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Platacis
Zaļžubīte Chloris chloris
18-apr-2015, Platacis
Peļu klijāns Buteo buteo
18-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Platacis
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Platacis
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Platacis
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Platacis
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Platacis
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Platacis
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Platacis
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Platacis
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
18-apr-2015, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
18-apr-2015, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
18-apr-2015, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
18-apr-2015, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
18-apr-2015, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
18-apr-2015, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
18-apr-2015, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
18-apr-2015, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
18-apr-2015, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
18-apr-2015, Rallus
Gaigala Bucephala clangula
18-apr-2015, Rallus
Gaigala Bucephala clangula
18-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Platacis
Gaigala Bucephala clangula
18-apr-2015, Rallus
Gaigala Bucephala clangula
18-apr-2015, Rallus
Gaigala Bucephala clangula
18-apr-2015, Rallus
Gaigala Bucephala clangula
18-apr-2015, Rallus
Gaigala Bucephala clangula
18-apr-2015, Rallus
Gaigala Bucephala clangula
18-apr-2015, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
18-apr-2015, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
18-apr-2015, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
18-apr-2015, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
18-apr-2015, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
18-apr-2015, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
18-apr-2015, Rallus
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-apr-2015, Platacis
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
18-apr-2015, Platacis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, Platacis
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, Platacis
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
18-apr-2015, Platacis
Mežirbe Bonasa bonasia
18-apr-2015, Platacis
Mežirbe Bonasa bonasia
18-apr-2015, Platacis
Mizložņa Certhia familiaris
18-apr-2015, Platacis
Mizložņa Certhia familiaris
18-apr-2015, Platacis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
18-apr-2015, Platacis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
18-apr-2015, Platacis
Mazais dzenis Dendrocopos minor
18-apr-2015, elektrolitr
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-apr-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
18-apr-2015, dekants
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
18-apr-2015, kristaps1811
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, bišudzenis
Parastā ieva Padus avium
18-apr-2015, ilka
Meža zīlīte Periparus ater
18-apr-2015, Platacis
Sila strazds Turdus viscivorus
18-apr-2015, bišudzenis
Lauku piekūns Falco tinnunculus
6-apr-2015, kristaps1811
Dzērve Grus grus
18-apr-2015, bišudzenis
Lielā čakste Lanius excubitor
18-apr-2015, bišudzenis
Pēdējie komentāri
Rallus 18.aprīlis, 22:34

Labs boa, spārnu šķērsvītrojums, kopskats un proporcijas, Stepes.


forelljjanka 18.aprīlis, 22:03

Piekrītu,parasti jau gan pat vecam fāteram ,vismaz astes galā ,vēderā pavīd kas sarkanbrūns!;) Vai arī kaut kas ar krāsām pie apstrādes.;)


jana1504 18.aprīlis, 21:47

Paldies, tagad zinashu.


visvaldis.s 18.aprīlis, 21:18

Pieliku vēl divas bildes, bet labas nav nevienas.


CerambyX 18.aprīlis, 21:15

Te es ar piekrītu, ka stepes lijas m! :)


CerambyX 18.aprīlis, 21:11

Es ar par niedru lijas T!


dekants 18.aprīlis, 21:08

Forši!


dekants 18.aprīlis, 21:03

Bet kāpēc ir tumšas krūtīs un nav melnās līnijas spārna aizmugurē? No šādas vienas bildes es liktu uz gaišu niedru lijas T.


forelljjanka 18.aprīlis, 20:47

Nu vellos,neesmu nekad redzējis,bet teiktu ka velk uz stepes !


forelljjanka 18.aprīlis, 20:08

Vai tik nav dzeltenrakstainais lapkoku koksngrauzis, Saperda scalaris ?


forelljjanka 18.aprīlis, 20:03

Lauku lijas T.


forelljjanka 18.aprīlis, 20:00

Peļu klijāns,dažreiz tās astes tādas ķīļveidīgas izskatās.;)


čūskis 18.aprīlis, 18:28

Foto nav pārliecinošs - ir šaubas vai tā ir purva varde, vairāk izskatās pēc parastās; arī riesta laiks ļoti agrs purva vardei (marta vidus)


nekovārnis 18.aprīlis, 15:20

Paldies!


Rallus 17.aprīlis, 23:50

Varētu būt liesmainā dižspulgaine, Caloscypha fulgens


sindi 17.aprīlis, 23:26

Skatam pazuda aiz angāriem rietumu virzienā, bet tā kā riņķoja zemu, pieļauju, ka uzturējās tur vēl kādu brīdi un tad devās citā virzienā.


Rallus 17.aprīlis, 22:15

kāds lidojuma virziens?


visvaldis.s 17.aprīlis, 19:00

Paldies!


roosaluristaja 17.aprīlis, 18:06

Lauku piekūns


roosaluristaja 17.aprīlis, 17:58

cekulzīriņš - Thalasseus (jeb Sterna) sandvicensis


forelljjanka 17.aprīlis, 09:10

...kas nogrima un pazuda Putnu atlanta ziņojumu gūzmā!Un tas tikai 3-4 ziņotājiem aizpildot dažus kvadrātus!;)Tā kā radusies interese arī par vabuļiem,apsveru iespēju izmantot filtrus.Varbūt var pievienot filtru-ziņojumi Ligzdojošo putnu atlantam? :D


Mareks Kilups 16.aprīlis, 22:29

tepat Dabasdatos ir dienu agrāks Arno Klevinska ziņojums.


Wiesturs 16.aprīlis, 14:25

Es arī saku, ka pelēkā roņa mazulis. Krāsa ir pāreja no baltā mazuļa tērpa uz pieaugušo, un pēc izmēriem jau arī jaunulis tik liels var būt tikai pelēkajam ronim. Pogainais ronis, cik zinu, pat pieaudzis ir tikai ap metru, un ar apaļāku galvu.


Ances 16.aprīlis, 10:02

Paldies IevaM


IevaM 16.aprīlis, 09:01

Sarkanrīklīte gan :)


Ances 16.aprīlis, 08:46

Mulsina melnais plankums pie acīm, tā kā ērickiņam. Bet kad putniņš pagriež otru sānu pleķa vairs nav. Vai tas tomēr ir sarkanrīklīte ar "uzdauzītu aci"?


CerambyX 16.aprīlis, 00:38

Kādas smilšbites Andrena sp.


Kambars 15.aprīlis, 23:10

Paldies!!!


CerambyX 15.aprīlis, 23:05

Sārtā bezlape


CerambyX 15.aprīlis, 22:24

Oxypselaphus obscurus


CerambyX 15.aprīlis, 22:23

Agonum sp. - tās melnās šajā ģintī tuvu neiespējami pēc bildes :)


forelljjanka 15.aprīlis, 22:08

Dumbrcālis?;)Nepatīk?!:D Tas ir mans mīļākais putns un fotomodelis!:DDD Nu varbūt vienīgi mazais ormanītis var konkurēt...Ja nopietni,pas tīri labi,es kaut kā ar jūru mēģināju saistīt,bet raļļi jau lido tīri labi,varbūt vilka pāri!;)


Rallus 15.aprīlis, 21:05

Dumbrcālis nepatika?


Rallus 15.aprīlis, 21:03

Tomēr ķivulis gan. Skatīju pēc spārniņa spoguļa, bet tas drīzāk ir gan galvas mellums un knābis tiešām smalks.


forelljjanka 15.aprīlis, 15:41

Klijkaijas,gārgales...Nedomāju ,ka reāli nonākt līdz konkrētai sugai!;)


forelljjanka 15.aprīlis, 07:38

Kaut gan,varbūt arī kļūdos un tas ir zara fragments!:D Pirmajā iespaidā knābis par smalku priekš žubja,bet ķivulim spārnā būtu jāredz tumšākās joslas ,plus vēdera lejasdaļas raibumus...;)


forelljjanka 15.aprīlis, 07:32

Man gan pēc ķivuļa izskatās,vienā bildē pat nojaušama melnā "ķiverīte".;)


Rallus 15.aprīlis, 00:40

Krāsojums nav tipisks, sīks attēls turklāt, bet kaņepīšā M varētu pasēt.


Rallus 15.aprīlis, 00:34

Sila gan, gaišais sejas laukums, nojaušamās proporcijas


Rallus 15.aprīlis, 00:33

peļu klijāns


Rallus 15.aprīlis, 00:31

zaļžubīte


dabasmīlis 14.aprīlis, 22:06

Paldies par info. Liels viņš nebij gan. Zem metra, apm 80-90 cm. Žēl zvēriņu.


CerambyX 14.aprīlis, 21:57

Nu jā, to bildi nepamanīju - astes mala tiešām tur izskatās gaiša. Šajā bildē mulsina vienmērīgi pelēcīgās krūtis, bez nekāda svītrojuma, kas laikam rada man to mājas zvirbuļa iespaidu. Knābis gan tumšs, kas īsti nebūs atbilstoši mājas zvirbuļa mātītei (tāpat kā tā gaišā astes mala)... Jo vairāk pētu, jo mazāk ko saprotu :D


dziedava 14.aprīlis, 21:24

Šķiet, tīruma kosa Equisetum arvense


forelljjanka 14.aprīlis, 21:23

Uģi,apskaties to otru bildi,kur mugura redzama,it kā cits novērojums,bet domāju,putns tas pats.;)


Ances 14.aprīlis, 20:57

Paldies @CerambyX.


CerambyX 14.aprīlis, 20:47

Tā pati dzeltenā stērste vien ir


CerambyX 14.aprīlis, 20:36

Vai varbūt bija domāts pievienot pavisam citu sugu un vienkārši mazais mušķis ir nejauši nospiedies? :)


CerambyX 14.aprīlis, 20:35

Nez, nez - es redzu mājas zvirbuļa mātīti :D Bet nu šādā mazizmēra bildītē, protams, grūti 100% līdz galam saprast. Ja ir iespēja, mēģinam ielādēt te lielāku bildi :)


CerambyX 14.aprīlis, 20:33

Bet vai mazais mušķērājs? Būtu kādas 2 nedēļas agrāks par līdz šim ātrāko novērojumu - par cik tie mums tomēr tālie migranti, kas no Indijas puses ceļo, tad parasti ierodas +/- līdzīgā laikā.. Kādu dienu-pāris dienas ātrāk jau droši vien var vēl labāko rādītāju uzlabot (par cik līdz šim agrākie novērojumi g.k. dziedoši putni - 'klusējošie' migranti droši vien nepamanīti ierodas/caurceļo mazliet ātrāk), bet šis tomēr liekās samērā maz ticams. Varbūt sarkanrīklīte? :) Jebšu vispirms jau prasās kaut kāds redzēto pazīmju apraksts, foto utml. :)


forelljjanka 14.aprīlis, 20:15

Kaut kāds karduelis? nedabīgā krāsā(pieļauju ka blakus novērojumā tas pats putns citā rakursā),izskatās ka zvirbulis tas nav...Nošmulējies vai ar krāsu anomāliju(visādi tur albīni,melāniskie un t.t.)Žēl ka tik mazas bildītes(DDatos var likt pat 1000x750),varbūt kaņepīša mamma...It kā astes malējā spalva balta(gaiša)...Nebūtu slikti pamēģināt nobildēt labāk! ;)


CerambyX 14.aprīlis, 18:19

Bērzu raibvērpējs - rādās, ka svaigi izkūņojies


roosaluristaja 14.aprīlis, 14:59

Tas, ka ronis ir plankumains, nenozīmē, ka viņš ir plankumainais ronis. Svarīga ir galvas forma, nāsu novietojums un vēl dažas pazīmes. Roņu krāsojums ļoti variē. Neesmu nekāds speciālists, bet pēc galvas formas viņš izskatās parasta pelēkā roņa. Tā kā šis īpatnis neizskatās diez ko liels, droši vien tas ir šīgada ražojums. Attiecībā uz plankumaino roni vēl jāņem vērā, ka Latvijas piekrastē viņš līdz šim ir novērots tikai divas reizes, tā ka cerības to konstatēt maigi izsakoties nav pārāk lielas.


dekants 14.aprīlis, 14:53

Paldies par komentāru. Skatījos, ka tur viens pāris gar piekrasti uz niedru čupiņas ņemas un nospriedu, ka varētu tur ligzdot. Statusu nomainīšu.


Matrus 14.aprīlis, 10:15

Spriežot pēc biotopa un pēc pieredzes, apmeklējot šo vietu kopš 1992. gada, šajā ezera gulbji neligzdo un neligzdos. Šīs nav piemērots biotops paugurnieku ligzdošanai, jo nav vietas, kur tie varētu izvietot ligzdu.


nekovārnis 14.aprīlis, 09:43

Paldies! Pieliku vēl vienu attēlu.


maariite 14.aprīlis, 08:42

Poecilus versicolor. ja pareizi saskaitīju, tad uz pakaļkāju stilba iekšmalas ir 7 matiņi, kas arī ir noteicošā pazīme, jo cupreus ir vairāk par 7. Un cupreus arī būtu jābūt punktainai galvai.


Wiesturs 14.aprīlis, 03:22

Te vēl pāris bildes citos leņķos tam pašam vabulim. Te vismaz redz visu kāju krāsu un matiņus uz spārniem. MC mani muzejā drusku par šiem izglītoja :)


Wiesturs 14.aprīlis, 02:05

Paldies! Par tāda ipsolopa eksistenci man vispār nebija ne jausmas, kaut kā biju palaidis šo garām :)


nekovārnis 14.aprīlis, 01:10

Paldies! Ieseifoju vaboļu čeklisti, lai atkal nenozūd komentāru plūsmā:)


CerambyX 14.aprīlis, 00:44

Ops, apskatīju bildes papildus no cita monitora un salīdzinot ar citiem resursiem - laikam jau tomēr priekš intermedius par tumšu tie spārni (internetā gan visādi piemēri rodami - arī ar diezgan patumšiem spārniem. Tiesa nav teikt, ka visi 100% ticami..). Gandrīz vai labāk to intermedius vispār aizmirst un necilāt - jau tā ar graellsii un heuglini ir stipri grūti : D Tā ka gan jau būs vien tā pati Baltijas reņģu kaija L.f.fuscus


Rallus 14.aprīlis, 00:39

Nu gan Uģis nodeva erudīcijas devu ar komentāriem! Labs


CerambyX 14.aprīlis, 00:21

Jā, laikam ir ar Ptinus fur


CerambyX 14.aprīlis, 00:18

Zirneklis Amaurobius fenestralis


CerambyX 14.aprīlis, 00:15

Kolembola


CerambyX 14.aprīlis, 00:14

Tik pat labi dārza vabole, jūnijvabole, jūlijvabole vai kāds cits Scarabaeidae dzimtas vabolis, kas dzīvo augsnē un grauž augu saknes... :)


CerambyX 14.aprīlis, 00:12

Bez šaubām zvirbuļvanags


CerambyX 14.aprīlis, 00:11

Mizgraužu skudrulīša kāpurs


CerambyX 14.aprīlis, 00:11

Ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpuri


CerambyX 14.aprīlis, 00:10

Kāda no Aphodius ģints mēslu vabolītēm


CerambyX 14.aprīlis, 00:10

Bārkstkode Mompha langiella


CerambyX 14.aprīlis, 00:08

Šajā bildē šķiet kāja nepalīdz gan - pēdas pēdējais posmiņš jāskatās no apakšpuses ;) Bet nu pēc priekškrūšu vairoga formas es tomēr sliektos uz to pašu Pterostichus niger.


CerambyX 14.aprīlis, 00:03

Kādas ziedmušas kāpurs :)


CerambyX 14.aprīlis, 00:02

Ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpurs - pakaļgala 'ragi' izliekti.


CerambyX 14.aprīlis, 00:00

Grūti pateikt, kas tas tāds, bet drīzāk teiktu, ka kaut kāda mumificējusies ragaste (Siricidae) :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:58

Varētu būt kaut kādi ķirmju (Anobiidae) kāpuri, bet 100% pārliecība nav :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:57

Kaut kāds ūdensmīlis ir jā


CerambyX 13.aprīlis, 23:56

Kāda īsspārņa kāpurs


CerambyX 13.aprīlis, 23:55

Man jau ar šķiet, ka kaut kāds lapsenes vēderiņš vien ir. Gan jau sauss un saspiedies :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:47

Lv vaboļu čeklists atrodams te: http://leb.daba.lv/checklist_LV.pdf Panagaeus sp. noteikti, bet sugas atšķiras pēc priekškrūšu vairoga formas (bipustulatus cik garš tik plats un izskatās gandrīz apaļš un izteikti šaurāks par segspārnu platumu, bet cruxmajor - platāks kā garāks un līdzīgā platumā kā segspārni) un tā punktējuma (to gan uz bildes droši vien sarežģīti saskatīt), kā arī it kā pēc pakaļējā sarkanā plankuma novietojuma, bet tā pazīme šķiet pārklājas. Ja tā iedomās 'uzzīmē' neredzamo priekškrūšu vairoga daļu, tad, manuprāt, tas vairāk atbilst bipustulatus.. Bet īsti 100% pārliecība nav :)


nekovārnis 13.aprīlis, 23:38

Pievienoju vēl vienu bildi. Atradu interesantu adresi abu sugu salīdzinājumam: http://www.kerbtier.de/cgi-bin/enXCompare.cgi Tas priekškrūšu vairoga izliekums drīzāk kā cupreus un arī ūsu pēdējie posmi tam šķiet garāki. Bet varbūt tas vienkārši tā bildēs izskatās.


CerambyX 13.aprīlis, 23:38

Šo es sauktu par bērzu pavasarsprīžmeti


CerambyX 13.aprīlis, 23:37

Tāds savāds, bet it kā neko citu kā Cantharis fusca izdomāt nevaru


CerambyX 13.aprīlis, 23:31

Es teiktu, ka Diarsia rubi


CerambyX 13.aprīlis, 23:28

Šķiet, ka smecernieks Brachyderes incanus


CerambyX 13.aprīlis, 23:27

Šitā interesanta - intermedius? Baltijas reņģu kaija L.fuscus fuscus tā kā nav - labi izteikts kontrasts starp tumšajiem lidspalvu galiem un pārējām spārna spalvām (labi redzams uz ūdens sēdošam putnam). Priekš graellsii/heuglinii tā kā par tumšu?


CerambyX 13.aprīlis, 23:24

Kāds no Philodromus māņkrabjzirnekļiem. Tādi brūni gan ļoti daudz redzēti - varbūt tur tik kāda viena parasta suga vien ir... :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:24

Kāda no krāšņlapsenēm. Sugu noteikšana pēc spārnu dzīslojuma, ķermeņa krāsojuma, vēdera pēdējā posma formas u.c. sīkām pazīmēm.


CerambyX 13.aprīlis, 23:22

Biežāk sastopamās bambalu sugas atšķiras pēc spārnu rievojuma (pavasara - gluds, meža - labi izteiktā, bet seklām rievām, parastais - dziļām rievām) un izmēra (meža - mazākais, pavasara - līdzīga izmēra, bet nedaudz lielāks, parastais - vislielākais), kā arī daļēji biotopa (parastais vairāk tāds lauku radījums, kas pa lopu mēsliem dzīvojas, meža un pavasara daudzveidīgākos biotopos, bet vairāk tā kā saistība ar mežiem/mežmalām). Tas tā - nejaucot Geotrupes spiniger un mutator (vēl divas citas bambalu sugas - Odonteus armiger un Lethrus apterus - tomēr krietni atšķirīgas). Šis attiecīgi man izskatās pēc meža bambala.


nekovārnis 13.aprīlis, 23:16

Šo es veselu stundu medīju, kā sensacionālu dienas sīktauriņu:) Tagad radās šaubas vai abās vietās novērots tās pašas sugas sprīžmetis - sadalīšu novērojumu.


CerambyX 13.aprīlis, 23:14

Man domāt, ka Vairogblakts Elasmostethus interstinctus


CerambyX 13.aprīlis, 23:11

Es teiktu, ka Lordithon trinotatus


CerambyX 13.aprīlis, 23:10

Šo tālāk par skrejvabole sp. neņemos :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:07

Tik agri pavasarī laikam ar spalvspārņiem vienkāršāk nav daudz variantu, kas lido - šis izskatās pēc Emmelina monodactyla


CerambyX 13.aprīlis, 23:06

Skrejvabole Limodromus assimilis


CerambyX 13.aprīlis, 23:05

Zemesmīlis Geophilus sp.


nekovārnis 13.aprīlis, 23:05

Sveicināts Dzimtenē:) Te būs bambāla puncis.


CerambyX 13.aprīlis, 23:04

Depresārijs Semioscopis steinkellneriana


CerambyX 13.aprīlis, 23:03

Šitiem strīpainajiem jāredz čaulas ieeja - jeb precīzāk lūpas krāsa. Ja tumša, tad birztalu vīngliemezis (Cepaea nemoralis), bet ja gaiša - dārza vīngliemezis (Cepaea hortensis). Abas sugas pēc krāsojuma visai variablas. Tiesa sliecos domāt, ka šis būs mazliet retākais birztalu vīngliemezis, kas Kurzemē vietām (t.sk. arī Dundagas apkārtnē) ir samērā bieži sastopama suga.


CerambyX 13.aprīlis, 23:01

Tūkstoškājis Polydesmus sp. - varbūt P.complanatus


CerambyX 13.aprīlis, 23:01

Piekrītu - Coccidula rufa


CerambyX 13.aprīlis, 22:58

Vairodziņš it kā melns, kas varētu liecināt par Badister bullatus. Bija gan laikam arī vēl krūšu krāsa no apakšpuses jāskatās.


CerambyX 13.aprīlis, 22:57

Piekrītu - Badister sodalis


CerambyX 13.aprīlis, 22:55

Jā, domāju ka Agriotes obscurus


CerambyX 13.aprīlis, 22:49

Poecilus cupreus vai versicolor.


CerambyX 13.aprīlis, 22:48

Ar tik resnām antenām un ne pārāk izteiktām gaišajām šķērsjoslām virspusē es teiktu, ka apšu pavasarsprīžmetis


CerambyX 13.aprīlis, 22:47

Jā, tā izskatās, ka parastais bambals (Geotrupes stercorarius). Ir gan vēl viena līdzīga (bet ļoti reta gan) suga - Geotrupes spiniger, bet tur noteikšanai jāredz vēders un/vai žokļu forma


CerambyX 13.aprīlis, 22:41

Pterostichus sp., ja tik liela, tad vistiamāk, ka P.niger


CerambyX 13.aprīlis, 22:40

Es ar par O.incerta


CerambyX 13.aprīlis, 22:39

Baltpieres zosis jāziņo atsevišķi ;)


CerambyX 13.aprīlis, 22:36

Peļu klijāns


CerambyX 13.aprīlis, 22:35

Nepiedaudzis Dolomedes sp. zirneklis


CerambyX 13.aprīlis, 22:34

Tā nevar īsti mērogu saprast, bet šķiet, ka sprīžmetis Ectropis crepuscularia


forelljjanka 13.aprīlis, 22:32

Liekas teleskopa lēca bikk kropļo bildi,stiepj pa horizontāli,taisot knābjus nedabīgi garus.;)


Zane 13.aprīlis, 22:31

Domāju, ka tas ir Vībotņu sakņu tinējs Eucosma metzneriana. (Arī pēc lieluma, jo parasti ir salīdzinoši paliels, ko var nojaust pēc blakus esošā oda)


CerambyX 13.aprīlis, 22:28

Mārīte Tytthaspis sedecimpunctata


CerambyX 13.aprīlis, 22:27

Šī forša suga - vēl nav gadījies sastapt :)


CerambyX 13.aprīlis, 22:26

Sprakšķis, domāju ka Agriotes obscurus


CerambyX 13.aprīlis, 22:25

Pūkbite Nomada sp.


Rallus 13.aprīlis, 22:20

Welcome back from DE to DD;) Šis mans devums janvāra diskusijai par Taigas sējas zosīm, jāvāc lielāks vizuālais materiāls. Domāju, ka tā vidējā arī, kaut knābis divkrāsains - viss cits sakrīt gan.


CerambyX 13.aprīlis, 22:18

Tikko atgriezos no Rostokas un tur ar jūras zonā (Varnemindē) varēja redzēt gan abas sugas, gan bija vismaz viens izteiksmīgs hibrīds (gan patālu un nepaspēju intereses pēc nofočēt) . Tā reģiona putnu atlantā pat ir atsevišķa 'sugas lapa' atvēlēta pelēkās un melnās vārnas hibrīdiem - un kartē diezgan daudz aizpildītu kvadrātu... :) Tā ka abas sugas saskarsmes reģionos pārojas uz nebēdu.


CerambyX 13.aprīlis, 22:11

Skaitu gan es norādītu vismaz 3, jo centrālā zoss starp abām 'tipiskajām' zosīm, manuprāt, arī pēc knābja/galvas formas ir taigas sējas zoss.


CerambyX 13.aprīlis, 22:10

Šie gan labi Taigas sējas zosu piemēri!


CerambyX 13.aprīlis, 22:09

Peldblakts (Ilyocoris cimicoides)


CerambyX 13.aprīlis, 22:08

Dabā jau tos daudz vieglāk atšķirt (izmērs, balss, padušu krāsa) - bet pēc redzamo vēdera plankumu formas es ar saku, ka sila strazds


Zane 13.aprīlis, 22:01

Ypsolopha asperella (Ypsolophidae)


nekovārnis 13.aprīlis, 20:22

Šim būtu jābūt ozolu koksnes mizgrauzim, Trypodendron domesticum, kaut gan vācu lapā šis pats nosaukts par Xyloterus domesticus. Izskatās, ka sugai šobrīd ir divi latīniskie nosaukumi.


Ances 13.aprīlis, 19:26

Dzērves kopā ar lauku baložiem


Ances 13.aprīlis, 19:25

Starp sējas zosīm pamanāmas arī baltpieres zosis.


forelljjanka 13.aprīlis, 19:02

Vārnas tak tikai sākušas dēt !Tad jau ticamākais ka mellā ir M ! ;)Vēlāk būs grūtāk noteikt,vārnām tak perē abu dzimumu putni ...


MJz 13.aprīlis, 18:30

Šodien, 13.04., melnā sēdēja ligzdā, bet pelēkā stāvēja uz jumta. Neskatoties uz draņķīgo laiku, vienā brīdī melnā izrāpās no ligzdas un arī uzlaidās uz jumta pie pelēkās. Varbūt olu vēl nav?


forelljjanka 13.aprīlis, 18:27

Derētu gan kāda bilde,bet nu,D kategorija jebkurā gadijumā!;)


forelljjanka 13.aprīlis, 18:19

Tā izskatās gan! ;)Uģa novērojumu gan neskatījos,vienkārši ieguglēju...


Wiesturs 13.aprīlis, 17:23

Nu it kā visas svarīgākās pazīmes atbilst M.alternata (izteikta pelēkā josla caur "pēdas" zīmi, ierobs spārna ārmalā melns, tālākais tumšais raibums spārna priekšējā malā kā šaura svītra, nevis taisnstūris).


Rallus 13.aprīlis, 15:18

Vai ir arī kāda bilde, kā noteikts, ka tieši cirtainais? Laikam jau ZOO kolekcijā cirtainais gan arī ir?


nekovārnis 13.aprīlis, 14:35

Spīžmetis Macaria alternata?


nekovārnis 13.aprīlis, 13:10

Vai tik nav tas pats sarkanspārnis Lygistopterus sanguineus, kas Uģim 24.martā?


Rallus 13.aprīlis, 12:29

Uzvārda un vietvārda (Vīgulis-Vīkuļi) līdzība jau laikam šķiet tiešām tikai sakritība, jeb kāda īpaša retumu pielabināšanas formula;)


ievag 13.aprīlis, 11:16

skaists skats!


dekants 13.aprīlis, 11:08

Forši, apsveicu cīņas biedrus :)


Rallus 13.aprīlis, 08:25

Millera K. & Rozes V. raksts par Mērsraga melnās/pelēkās vārnas jauktā pāra gadījumu ir te: http://www.ornitofaunistika.com/lvp/pdf/Millers_Roze_2008.pdf . Būs jāpaskatās ziņkārības pēc, kas atrodams par citiem.


forelljjanka 13.aprīlis, 07:58

Mērsragā savlaik ligzdoja tāds jauktais pāris.Ja par gēniem,kā ar citām sugām kuras ir vai ir bijušas pasugas,veido hibrīdus?;) Pieļauju ,ka cipars ir līdzīgs.;)


Rallus 12.aprīlis, 22:39

Starp abām sugām atšķiras tikai 0.28% no gēnu kopuma: http://www.sciencemag.org/content/344/6190/1410


dziedava 12.aprīlis, 21:31

Droši vien panglapsenes Diastrophus rubi kāpuru radīta panga, tādas mēdz būt gan uz avenēm, gan kazenēm.


sindi 12.aprīlis, 18:27

Paldies ;)


dekants 12.aprīlis, 18:22

Šodien redzējām tur vairs tikai divas.


forelljjanka 12.aprīlis, 17:51

Jūras ērglis,visticamāk pērnais.No citiem ērgļiem atšķirams pēc ķīļveida astes,kura pieaugušam putnam paliek balta,trešā gada putnam būtu gaišāks knābis.;)


Bekuvecis 12.aprīlis, 17:45

Tā gadās... :( Visdrīzāk zvēri vnk pa burzmu izspēruši. Būs jāpaliek pie formulējuma, ka H.queletii "iespējams, atrasts". Domāju, ka lielākās cerības uziet vēlreiz ir nevis citur, bet gan turpat - vai nu vēlāk šopavasar, vai arī nākamajā sezonā. Iepriekš biju aizmirsis uzrakstīt, ka, ja foto noņem lieko gaišumu, augļķermenis nemaz neizskatās tik ekstremāli gaišs.


Astrantia 12.aprīlis, 14:28

Tā ir sarkanblakts Pyrrhocoris apterus


sandis 12.aprīlis, 14:07

Beidzot arī Cēsīs :)


visvaldis.s 12.aprīlis, 13:19

O, beidzot izdevās!


visvaldis.s 12.aprīlis, 13:18

Nez kāpēc manai mārītei pievienojās arī kāda sveša bilde. Un to nevaru izdzēst.


forelljjanka 12.aprīlis, 13:12

Biju vakar!Sēnes augļķermenis ir pazudis!:( Vai nu kādi pārnadži nograuzuši(cūkas tur īpaši neapgrozās),netālu bija stirnas spiras,vai arī meža strazdi aiz ziņkāres izraustījuši(notiek intensīva migrācija,tobrīd uz vietas bija plukšķu bariņš,mežs ar pamatīgi pieķēzīts).Cītīgi pārmeklēju līdzīgas vietas nogāzēs,pat nolauzu improvizētu grābekli,ar ko patraukt nost lapas,neko neatradu.Varbūt vēlāk...


nekovārnis 12.aprīlis, 10:49

Šis arī šķiet, ka priežu koksngrauzis (malkcirtis), Acanthocinus aedilis.


nekovārnis 12.aprīlis, 10:47

Izskatās pēc priežu koksngrauža (malkcirtis), Acanthocinus aedilis.


Rallus 12.aprīlis, 00:51

Mizložņa parastā, vai bija apsvērums, kāpēc īspirksta?


Vladimirs S 11.aprīlis, 22:11

Paldies par labotu kļūdu.


nekovārnis 11.aprīlis, 21:37

Paldies!


nekovārnis 11.aprīlis, 21:36

Paldies!


nekovārnis 11.aprīlis, 21:35

Paldies!


Rekmanis 11.aprīlis, 21:25

Pļavu čipste


Rekmanis 11.aprīlis, 21:24

Bikšainais klijāns


Rekmanis 11.aprīlis, 21:16

Tā būs grieze, nevis mazais ormanītis


Divpēdis 11.aprīlis, 21:04

Pēc manas saprašanas augļkoku raibenis. Uz tām gaišajām komētiņām priekšspārna ārpusē skatos. Kārklu raibenim tur viss vienādi oranžs zem baltumiem


zemesbite 11.aprīlis, 20:25

Paldies!:)


Edgars Smislovs 11.aprīlis, 19:49

Arī šitais ir starp pirmajiem migrantiem pavasarī!


Bekuvecis 11.aprīlis, 19:09

Sēne, visdrīzāk - Biscogniauxia repanda (Latvijā ir manīta: http://www.senes.lv/species/biscogniauxia_repanda.htm). Bet vispār Latvijā, kā tagad atklājas, ir arī vairākas citas šīs ģints sugas, tā ka neesmu 100% drošs. "Rakt dziļāk" pašlaik nemēģināšu.


Ances 11.aprīlis, 17:12

Šodien paliels vārnu bariņš pikēja laikam strazdu bariņu. Nez ko savā starpā nesadalīja.


Mimi Serada 11.aprīlis, 08:50

Paldies!


Elfiņš 11.aprīlis, 02:37

Kārklu raibenis


Mimi Serada 10.aprīlis, 23:00

Kārklu vai augļu raibenis?


Matrus 10.aprīlis, 19:02

Paugurknābja gulbis ar gredzenu Latvia RIga EM675 - tēviņš, dzimis 2008. gadā vai agrāk, gredzens 19.11.2011. Velnezerā (Mežciems, Rīga). Līdz šim novērots vēl deviņas reizes netālu no gredzenošanas vietas: Ulbrokas dīķī, Juglas ezerā, Velnezerā un Linezerā. Šajā pavasarī šis ir pirmais novērojums!


forelljjanka 09.aprīlis, 20:41

Va vellos!:D Jā,nu visi redzētie 1-2 km.no novada robežas...;)Varbūt ielido?;)


MJz 09.aprīlis, 20:00

Man gan aizdomas, ka tas ir Skrundas novads :)


meža_meita 09.aprīlis, 19:31

nē, bet asinssarkanais grimonis Swida sanguinea


sindi 09.aprīlis, 18:43

Man arī tā ir bijis, kaut gan bildi pievienoju pirmo reiz. Toreiz darīju tieši tāpat kā Jānis, un viss aizgāja :)


riksons 09.aprīlis, 16:53

UI , vainīgs, ne to uzklikšķināju , tā ir Niedru stērste .


nekovārnis 09.aprīlis, 16:50

Cerams, ka tas bij tā vērts:)


forelljjanka 09.aprīlis, 16:43

Kaut kā necilvēcīgi!;) Sekss,pēc tam vakarīņas!:DD


meža_meita 09.aprīlis, 16:34

baltais grimonis Swida alba


forelljjanka 09.aprīlis, 16:10

Pievienoju vēl vienu bildi,kur redzami tie matiņi-zobiņi,varbūt var vēl konkretizēt sugu?;)Visiem citiem gan pakaļgals tādā rakursā nav ass,bildēju galvas!


forelljjanka 09.aprīlis, 15:57

Pilnīgi nereāli tas nav,tomēr,lai pretendētu uz agrāko novērojumu Latvijā ar (T) nepietiks!;)Kā vispār izpaužas niedru strazda teritoriāla uzvedība?;)Parasti viņi dzied!!!:D Ja tas nebija niedru strazds,gandrīz ticamāks ir seivi ķauķis,tikko atlidojis tas var nedziedāt,pats tādu esmu novērojis Sātiņos 14.IV ,un tas nebija agrākais novērojums!


forelljjanka 09.aprīlis, 15:51

Tā arī ir mana lielākā problēma kukaiņu frontē-es nezinu kam jāpievērš uzmanība,ko jābildē!!!Vēl trakāk,būtībā ir praktiski neiespējami šādu informāciju internetā atrast,kamēr kāds zinošs tepat DDatos neiekomentē.Var rakstīt Gūglei kādā valodā gribi,diži vairāk par bildēm(pie kam pēc trešās rindas ticamība,ka tā ir konkrētā suga pamatīgi zūd)neizspiedīsi.Kāpuru bildes aprobežojās ar parastākajām sugām,pie kam ne jau kā noteicējā,bet kā lapā par mazdārziņu kaitēkļiem! :D Bet nekas,informācija krājās,tagad vismaz zinu-rožvaboļu/praulgraužu kāpuriem jābildē pakaļgala apakša!;) Skaidrs arī ,līdz ģenetāliju pētīšanai nenonākšu,līdz ar to daudzas sugas paliks kā parastās melnās skrejvaboles,tomēr ja putnotāja gaitās trāpīsies kāds dobumains koks, no kura izbirs resni kāpuri,iespēja ,ka koku nosargās palielināsies un lapkoku praulgrauzis nepievienosies sarakstam ar lidvāveri...;)


Vladimirs S 09.aprīlis, 15:42

Priekš niedru strazda ir par agru, var būt niedru stērste?


kvilks 09.aprīlis, 09:10

Šis konkrētais kāpurs pavisam noteikti NAV lapkoku praulgrauzis. Kā jau Uģis rakstīja - uz pēdējā vēdera segmenta apakšpusē, apmēram pa vidu, redzamas divas paralēlas īsu dzelksnīšu rindas, paralēli ķermeņa garenasij. Lapkoku praulgrauzim šādu dzelksnīšu rindu nav. Rožvabolēm un citām praulgraužu sugām ir. Cita lieta -vienā un tajā pašā kokā var vienlaikus dzīvot gan rožvaboles, gan lapkoku praulgrauzis, gan arī citas praulgraužu sugas, kā to rāda novērojumi Slīterē un Ances purvos un mežos. Pastendes alejā šogad arī atradu lapkoku praulgrauzi un marmora rožvaboli vienā un tajā pašā dobumainā liepā.


forelljjanka 09.aprīlis, 08:30

Es līdzīgās situācijās daru tā-no lielā JPG taisu jaunu kropu(izgriežu),samazinu un orģinālfaila nosaukumam pielieku beigās citu burtu.Vienmēr palīdz!;)


nekovārnis 09.aprīlis, 08:11

Nu tad beidzot:) Vakar mainīju attēla nosaukumu un nekā. Šodien, kad samazināju izmēru par dažiem pikseļiem, tad beidzot aizgāja.


Rolis 09.aprīlis, 07:55

04.04.2015 plkst.7.00 tur bija 450-500 īp. (80-90% Analb), 14.00 nedaudz vairāk - 650-700 īp. (80% Analb). Sarkankakla zoss gan šajā datumā nedz vienu, nedz otru reizi nebija.


Rallus 09.aprīlis, 07:18

Kāds ir precīzākais statuss, kādu vajadzētu ieviest ķērpjiem - no esošās izvēles "uzturas lokāli" šķiet ne visai veikli, pārējie īsti neatbilst.


Elfiņš 09.aprīlis, 07:12

Šķiet DD ir tāda problēma, ka nevar vienu un to pašu bildi pievienot divas reizes. Tā kā bilde bija pie iepriekšējā novērojuma, tad vajag tai kaut ko pamainīt, lai DD to atkal "paņem pretī".


Rallus 09.aprīlis, 06:16

Labs! 7.aprīli te vairs nebija - braucu garām tai vietai - tur tikai 9 ziemeļu gulbji un daži mežza pīļu pāri.


CerambyX 08.aprīlis, 23:26

Tur kur käpurs pirkstos, tur var dibengalä redzeet tädas kaa divas paraleelas matinju rinda - tä rozhvabolju käpuru paziime. Attieciigi iespeejams, ka shie ir marmora rozhvaboles käpuri.


Igors 08.aprīlis, 22:38

Malacis, Edgars!


Rallus 08.aprīlis, 22:37

Traucē tas, ka DD pazaudējuši iespēju atlasīt novērojumus pēc pirmā sugas novērojuma noteiktā periodā. Tas ir zināms administratoriem un cerams, ka drīz tiks atjaunota šī iespēja. Tāpēc reizēm sanāk palaist garām kaut ko - īpaši, ja ik dienu nāk pāri pa 100 novērojumiem (kas ir ļoti uzteicami!). Droši var rakstīt piezīmēs, kā tagad.


Edgars Smislovs 08.aprīlis, 22:29

Interesants novērojums, trešais agrākais novērojums LV ! Palika nepamanīts!


Rallus 08.aprīlis, 21:21

Pārliku no Meža zoss uz Zoss Anser sp. - ticamāk, ka tomēr sējas zosis vai baltpieres zosis pēc sugas piederības šādā skaitā un sezonā.


Rallus 08.aprīlis, 21:20

Loģiski!


riksons 08.aprīlis, 21:13

Mātītēm ir izteiktāka ''kaklarota''


nekovārnis 08.aprīlis, 20:58

Vai nu mans dators rīstās vai arī DD. Pievienošu bildi mazliet vēlāk.


nekovārnis 08.aprīlis, 20:37

Paldies! Sadalīšu novērojumu.

Notiks lekcija par Engures ezeru un putniem Baltijas jūrā

Trešdien, 2015.gada 22. aprīlī plkst.18:00 Latvijas Dabas muzejā (Kr.Barona ielā 4, Rīgā) notiks Latvijas Dabas fonda īstenotā lekcija ciklā „Izvēlies dabas aizsardzību”. Lekcijas tēmas: Putni Baltijas jūrā: indikatori bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai (lektors Dr.biol.Ainārs Auniņš); Engures ezera izcelšanās, zinātnisko pētījumu vēsture, apsaimniekošana un ekosistēmu ietekmējošie faktori (lektors mag.biol. Roberts Šiliņš). Pēc lektoru prezentācijām notiks diskusija un sarunas pie tējas un cepumiem. Plānotais pasākuma ilgums 2 stundas. Nākamā lekcija ciklā „Izvēlies dabas aizsardzību” notiks 20.maijā plkst.18:00, kad stāstīsim par bioloģiski vērtīgiem zālājiem. Uz lekcijām laipni gaidīti visi interesenti! Latvijas Dabas fonda īstenotais lekciju cikls “Izvēlies dabas aizsardzību” notiek projekta “Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, integrējot vides un dabas aizsardzības...


Jūras ērgļu ligzdā izšķīlies mazulis (2)

Par spīti pesimistiskajām prognozēm ar video tiešsaistes kameru aprīkotajā jūras ērgļu Durbes un Roberta ligzdā 15. aprīļa rītā ir izšķīlies mazulis. Pirmā plaisa olā tika pamanīta dienu iepriekš, kad varēja sadzirdēt arī vēl neizšķīlušās mazuļa balsi, bet pilnībā mazulis izšķīlās trešdienas rītā. Ir pamats uzskatīt, ka izšķīlās pirmā ola, kas ligzdā tika iedēta 9. martā, - tās sagaidāmais šķilšanās laiks pēc 38 dienu perēšanas bija 16. aprīlis. Olas izšķilšanās iespējas tika vērtētas kā zemas, jo 18. martā, izmantojot pieaugušo putnu prombūtni, ligzdā viesojās vārna, kas izēda vienu olu, un, kā tobrīd likās, sabojāja otru. Trīs dienas vēlāk atlikusī ola uz aptuveni...


Melno stārķu ligzdā viss notiek (2)

Ligzdā viss notiek „kā pēc notīm”. Pāris dienas pēc tam, kad tēviņš (Ozols) sāka aicināt mātīti (Zīli) „dēt un perēt”, ligzdā parādījās pirmā ola. Kā liecina visi līdz šim pieejamie dati, olas parasti tiek dētas naktī, parasti nedaudz pēc pusnakts, tā kā ar lielu ticamību par olas dēšanas datumu var skaitīt to pašu, kad ola no rīta uzrodas. Stārķi sāk perēt pēc pirmās olas izdēšanas tikai tad, ja sagaidāms maz mazuļu – divi vai trīs. Ja mazuļi ir četri, tad divi vecākie no tiem parasti ir gandrīz viena vecuma, tātad perēšana sākas pēc otrās olas, ja mazuļu ir pieci, tad...


Pavasara putnu dienas 18. un 19. aprīlī

Jau tradicionāli Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 18. un 19. aprīlī organizē Putnu dienas visā Latvijā. Šoreiz LOB 30 gadu jubilejas ietvaros notiks 32 bezmaksas pasākumi - gan putnu vērošanas ekskursijas, gan radošās un putnu būrīšu darbnīcas. Putnu dienas finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Putnu vērotāji pie Ķīšezera Rīgā 2014. gadā. Foto: Ruslans Matrozis. Dalība ikvienā putnu dienu ekskursijā un pārējās putnu dienu aktivitātēs ir bez maksas, tajās piedalīties tiek aicināts ikviens interesents. Putnu dienu pasākumi notiks brīvā dabā, tādēļ dalībnieki aicināti padomāt par atbilstošu apģērbu aprīļa mainīgajos laika apstākļos. Ieteicami visās ekskursijās ir ūdensizturīgi apavi un...


Tiešraidē iespējams vērot melnos stārķus (4)

Latvijas Dabas fonds un portāls Dabasdati.lv no šodienas nodrošina iespēju sekot līdzi melno stārķu dzīvei – pie šo reto putnu ligzdas Zemgalē uzstādīta tiešraides kamera. Putnu pāris ligzdā, kas ekspertiem zināma kopš 2013. gada, ieradās marta beigās un šobrīd atjauno to, veidojot ligzdas vainagu un šai sugai raksturīgo ligzdas izklājumu no sūnām. Melnie stārķi ir otrā šogad interneta tiešsaistē vērojamā putnu suga Latvijā, - Kurzemes jūras ērgļu pārim Durbei un Robertam jau izveidojusies stabila vērotāju grupa. Interneta kameru tiešraide: http://dabasdati.lv/lv/kameras2015. Melno stārķu ligzda, pie kuras uzstādīta tiešraides kamera, atrodas Zemgalē nelielas upītes krastā augošā vecā ozolā. Lai gan ligzda tika atrasta...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts