Šobrīd aktīvie lietotāji: 80 Šodien ievadītie novērojumi: 227 Kopējais novērojumu skaits: 113608
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Sīlis Garrulus glandarius
26-apr-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
26-apr-2015, sindi
Žagata Pica pica
26-apr-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
26-apr-2015, megere
Ķīvīte Vanellus vanellus
26-apr-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
26-apr-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
26-apr-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
26-apr-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, dekants
Zivju dzenītis Alcedo atthis
26-apr-2015, megere
Pelēkā vārna Corvus cornix
26-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
26-apr-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
26-apr-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
26-apr-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
26-apr-2015, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
26-apr-2015, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
26-apr-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
26-apr-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
26-apr-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
26-apr-2015, dekants
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
26-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
26-apr-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
26-apr-2015, dekants
Niedru lija Circus aeruginosus
26-apr-2015, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
26-apr-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
26-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, dekants
Sarkanā klija Milvus milvus
26-apr-2015, sindi
Mājas strazds Sturnus vulgaris
26-apr-2015, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
26-apr-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-apr-2015, Mari
26-apr-2015, Laimeslācis
Zalktis Natrix natrix
25-apr-2015, AinisP
Krauķis Corvus frugilegus
25-apr-2015, AinisP
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
26-apr-2015, Laimeslācis
Krauklis Corvus corax
25-apr-2015, AinisP
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-apr-2015, AinisP
Gaigala Bucephala clangula
26-apr-2015, Laimeslācis
Apodziņš Glaucidium passerinum
26-apr-2015, mazais_ezis
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
25-apr-2015, AinisP
Tītiņš Jynx torquilla
25-apr-2015, AinisP
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, runagoze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
26-apr-2015, runagoze
Lauku piekūns Falco tinnunculus
26-apr-2015, vimba1
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, AinisP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, Laimeslācis
Dadzītis Carduelis carduelis
25-apr-2015, AinisP
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
26-apr-2015, Laimeslācis
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
25-apr-2015, AinisP
Parastā ieva Padus avium
26-apr-2015, andis.kalvans
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, vimba1
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
25-apr-2015, AinisP
Dadzītis Carduelis carduelis
26-apr-2015, Laimeslācis
Kovārnis Corvus monedula
26-apr-2015, vimba1
Baltā cielava Motacilla alba
26-apr-2015, vimba1
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
26-apr-2015, vimba1
Pelēkā vārna Corvus cornix
26-apr-2015, Laimeslācis
Melnais meža strazds Turdus merula
26-apr-2015, vimba1
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, vimba1
Zivju gārnis Ardea cinerea
25-apr-2015, AinisP
Melnais meža strazds Turdus merula
26-apr-2015, vimba1
Krauklis Corvus corax
26-apr-2015, vimba1
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, AinisP
Sudrabkaija Larus argentatus
26-apr-2015, vimba1
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, AinisP
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
26-apr-2015, vimba1
Mājas strazds Sturnus vulgaris
26-apr-2015, vimba1
Dārza stērste Emberiza hortulana
25-apr-2015, AinisP
Lielā zīlīte Parus major
26-apr-2015, vimba1
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
26-apr-2015, vimba1
Upes zīriņš Sterna hirundo
26-apr-2015, Laimeslācis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
26-apr-2015, vimba1
Parastā varde Rana temporaria
25-apr-2015, AinisP
Baltais stārķis Ciconia ciconia
26-apr-2015, vimba1
Bezdelīga Hirundo rustica
26-apr-2015, vimba1
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
26-apr-2015, vimba1
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, AinisP
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-apr-2015, AinisP
Upes tārtiņš Charadrius dubius
26-apr-2015, Laimeslācis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, AinisP
Peļkājīte Prunella modularis
25-apr-2015, AinisP
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-apr-2015, AinisP
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
26-apr-2015, Laimeslācis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-apr-2015, AinisP
Lauku zvirbulis Passer montanus
26-apr-2015, AinisP
Mājas zvirbulis Passer domesticus
26-apr-2015, AinisP
Pelēkā vārna Corvus cornix
26-apr-2015, AinisP
Mājas strazds Sturnus vulgaris
26-apr-2015, AinisP
Lielā zīlīte Parus major
26-apr-2015, AinisP
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
26-apr-2015, AinisP
Sudrabkaija Larus argentatus
26-apr-2015, AinisP
Melnais meža strazds Turdus merula
26-apr-2015, AinisP
Zaļžubīte Chloris chloris
26-apr-2015, AinisP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, AinisP
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-apr-2015, AinisP
Zivju dzenītis Alcedo atthis
26-apr-2015, Laimeslācis
Parastā ieva Padus avium
26-apr-2015, ilka
Platknābis Anas clypeata
26-apr-2015, Laimeslācis
Dadzītis Carduelis carduelis
26-apr-2015, runagoze
Tītiņš Jynx torquilla
26-apr-2015, dekants
Tītiņš Jynx torquilla
26-apr-2015, dekants
Mednis Tetrao urogallus
26-apr-2015, edge
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
26-apr-2015, Aigars
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-apr-2015, Aigars
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
26-apr-2015, Aigars
Sārtā bezlape Lathraea squamaria
26-apr-2015, lienitei
Parastā ieva Padus avium
25-apr-2015, lienitei
Pupuķis Upupa epops
25-apr-2015, Mihails
Baltais stārķis Ciconia ciconia
26-apr-2015, puke
Parastā ieva Padus avium
26-apr-2015, strautainga
Baltais stārķis Ciconia ciconia
26-apr-2015, puke
Parastā ieva Padus avium
26-apr-2015, strautainga
Bezdelīga Hirundo rustica
26-apr-2015, puke
Dzeguze Cuculus canorus
25-apr-2015, sindi
Sila strazds Turdus viscivorus
26-apr-2015, dekants
Parastā ieva Padus avium
26-apr-2015, Parizes_meitene
Koku čipste Anthus trivialis
26-apr-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
26-apr-2015, dekants
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
26-apr-2015, dekants
Gaiļbiksīte Primula veris L.
25-apr-2015, Andrēnkalns
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, Andrēnkalns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
26-apr-2015, dekants
Meža zīlīte Periparus ater
26-apr-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
26-apr-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
26-apr-2015, dekants
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
26-apr-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
26-apr-2015, dekants
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
26-apr-2015, Rallus
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-apr-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
26-apr-2015, Rallus
Lielais dumpis Botaurus stellaris
26-apr-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
26-apr-2015, Rallus
Melnais meža strazds Turdus merula
26-apr-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
26-apr-2015, dekants
Ķivulis Carduelis spinus
26-apr-2015, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
26-apr-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
26-apr-2015, Rallus
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
26-apr-2015, Rallus
Lielā zīlīte Parus major
26-apr-2015, Rallus
Žagata Pica pica
26-apr-2015, Rallus
Koku čipste Anthus trivialis
26-apr-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
26-apr-2015, Rallus
Mizložņa Certhia familiaris
26-apr-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
26-apr-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
26-apr-2015, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
26-apr-2015, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, Rallus
Peļkājīte Prunella modularis
26-apr-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
26-apr-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
26-apr-2015, dekants
Sējas zoss Anser fabalis
26-apr-2015, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, dekants
Baltpieres zoss Anser albifrons
26-apr-2015, mazais_ezis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
26-apr-2015, dekants
25-apr-2015, de kje
Lielais zīriņš Sterna caspia
24-apr-2015, de kje
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
26-apr-2015, mazais_ezis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
26-apr-2015, mazais_ezis
Lauku balodis Columba palumbus
26-apr-2015, dekants
Meža zoss Anser anser
24-apr-2015, de kje
Mednis Tetrao urogallus
26-apr-2015, Toms
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
26-apr-2015, dekants
Mednis Tetrao urogallus
26-apr-2015, Toms
Mednis Tetrao urogallus
26-apr-2015, Toms
Kajaks Larus canus
26-apr-2015, dekants
Baltpieres zoss Anser albifrons
24-apr-2015, de kje
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
26-apr-2015, dekants
Gaigala Bucephala clangula
26-apr-2015, dekants
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
24-apr-2015, de kje
Meža pīle Anas platyrhynchos
26-apr-2015, dekants
Niedru lija Circus aeruginosus
26-apr-2015, dekants
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
26-apr-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
26-apr-2015, dekants
Lielais dumpis Botaurus stellaris
26-apr-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-apr-2015, dekants
Krauklis Corvus corax
26-apr-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
26-apr-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, dekants
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
22-apr-2015, Rallus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
26-apr-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
26-apr-2015, dekants
Kāļu baltenis Pieris napi
25-apr-2015, Rallus
Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas
9-apr-2015, Rallus
Ķivulis Carduelis spinus
26-apr-2015, dekants
Parastā ieva Padus avium
26-apr-2015, Palsa
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
26-apr-2015, dekants
Baltkrūtainais ezis Erinaceus concolor
19-apr-2015, Rallus
Meža balodis Columba oenas
26-apr-2015, dekants
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
20-apr-2015, Rallus
20-apr-2015, Rallus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
26-apr-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
26-apr-2015, dekants
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
20-apr-2015, Rallus
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
20-apr-2015, Rallus
Melnā dzilna Dryocopus martius
26-apr-2015, dekants
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
19-apr-2015, Rallus
Koku čipste Anthus trivialis
26-apr-2015, dekants
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
26-apr-2015, dekants
Sila strazds Turdus viscivorus
26-apr-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
26-apr-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
26-apr-2015, dekants
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
21-apr-2015, Rallus
21-apr-2015, Rallus
Mednis Tetrao urogallus
26-apr-2015, dekants
Rubenis Tetrao tetrix
26-apr-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
26-apr-2015, dekants
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
25-apr-2015, Rallus
25-apr-2015, Rallus
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
26-apr-2015, IevaM
Sīlis Garrulus glandarius
26-apr-2015, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
26-apr-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
26-apr-2015, dekants
Meža tilbīte Tringa ochropus
26-apr-2015, dekants
Meža tilbīte Tringa ochropus
26-apr-2015, dekants
Mērkaziņa Gallinago gallinago
26-apr-2015, dekants
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
26-apr-2015, IevaM
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
26-apr-2015, IevaM
Garastīte Aegithalos caudatus
26-apr-2015, Rallus
Sila strazds Turdus viscivorus
26-apr-2015, dekants
Meža balodis Columba oenas
26-apr-2015, dekants
Rezēdu baltenis Pontia edusa
8-aug-2010, Rallus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
26-apr-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
26-apr-2015, dekants
Sila cīrulis Lullula arborea
26-apr-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
26-apr-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
26-apr-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
26-apr-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
26-apr-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
26-apr-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
26-apr-2015, dekants
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
26-apr-2015, dekants
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
26-apr-2015, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
26-apr-2015, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
26-apr-2015, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
26-apr-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
26-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
26-apr-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
26-apr-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
26-apr-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-apr-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
26-apr-2015, dekants
Tītiņš Jynx torquilla
25-apr-2015, vimba1
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, vimba1
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, vimba1
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-apr-2015, Kurmata
Ausainā pūce Asio otus
26-apr-2015, mazais_ezis
Meža pūce Strix aluco
25-apr-2015, mazais_ezis
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, bišudzenis
25-apr-2015, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-apr-2015, bišudzenis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, bišudzenis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-apr-2015, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-apr-2015, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
25-apr-2015, bišudzenis
Kaņepītis Linaria cannabina
25-apr-2015, bišudzenis
Gaigala Bucephala clangula
25-apr-2015, bišudzenis
Dzilnītis Sitta europaea
25-apr-2015, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-apr-2015, bišudzenis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, bišudzenis
Dadzītis Carduelis carduelis
25-apr-2015, bišudzenis
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, bišudzenis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-apr-2015, bišudzenis
25-apr-2015, Rallus
Austrijas agrene Sarcoscypha austriaca
25-apr-2015, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, bišudzenis
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, bišudzenis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-apr-2015, bišudzenis
Dzilnītis Sitta europaea
25-apr-2015, bišudzenis
Kaņepītis Linaria cannabina
25-apr-2015, bišudzenis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, bišudzenis
Ausainā pūce Asio otus
25-apr-2015, roosaluristaja
25-mar-2015, Rallus
25-mar-2015, Rallus
25-apr-2015, visvaldis.s
25-apr-2015, visvaldis.s
25-apr-2015, visvaldis.s
25-apr-2015, visvaldis.s
25-apr-2015, visvaldis.s
Ganu plikstiņš Capsella bursa-pastoris
25-apr-2015, visvaldis.s
25-apr-2015, visvaldis.s
Muskusa bezslavīte Adoxa moschatelina
25-apr-2015, visvaldis.s
25-apr-2015, visvaldis.s
25-apr-2015, visvaldis.s
25-apr-2015, visvaldis.s
25-apr-2015, visvaldis.s
25-apr-2015, visvaldis.s
25-apr-2015, visvaldis.s
Dadzītis Carduelis carduelis
25-apr-2015, visvaldis.s
Krauklis Corvus corax
25-apr-2015, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, visvaldis.s
Garastīte Aegithalos caudatus
25-apr-2015, Rallus
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-apr-2015, Rallus
Plukšķis Turdus iliacus
25-apr-2015, Rallus
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-apr-2015, Rallus
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
25-apr-2015, Rallus
Apodziņš Glaucidium passerinum
25-apr-2015, mazais_ezis
Meža pūce Strix aluco
25-apr-2015, mazais_ezis
Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis
25-apr-2015, mazais_ezis
Apodziņš Glaucidium passerinum
25-apr-2015, mazais_ezis
Krīklis Anas crecca
25-apr-2015, mazais_ezis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-apr-2015, JurisKa
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, JurisKa
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-apr-2015, JurisKa
Sila strazds Turdus viscivorus
25-apr-2015, JurisKa
Peļkājīte Prunella modularis
25-apr-2015, JurisKa
Dzērve Grus grus
25-apr-2015, JurisKa
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
25-apr-2015, forelljjanka
Sloka Scolopax rusticola
25-apr-2015, Mareks Kilups
Aveņu astainītis Callophrys rubi
25-apr-2015, forelljjanka
Ormanītis Porzana porzana
25-apr-2015, Mareks Kilups
Bezdelīga Hirundo rustica
25-apr-2015, JurisKa
Peļu klijāns Buteo buteo
25-apr-2015, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
25-apr-2015, Rallus
Koku čipste Anthus trivialis
25-apr-2015, JurisKa
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
25-apr-2015, Rallus
Pļavu čipste Anthus pratensis
25-apr-2015, JurisKa
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-apr-2015, Rallus
Ķivulis Carduelis spinus
25-apr-2015, Rallus
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, Rallus
Mērkaziņa Gallinago gallinago
25-apr-2015, JurisKa
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
25-apr-2015, Rallus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, Rallus
Dzērve Grus grus
25-apr-2015, Rallus
Rubenis Tetrao tetrix
25-apr-2015, JurisKa
Sila strazds Turdus viscivorus
25-apr-2015, Rallus
Mazais dzenis Dendrocopos minor
25-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, Rallus
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, Rallus
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, Rallus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-apr-2015, Rallus
Lielā gaura Mergus merganser
25-apr-2015, Rallus
Gaigala Bucephala clangula
25-apr-2015, Rallus
Upes tārtiņš Charadrius dubius
25-apr-2015, Rallus
Sloka Scolopax rusticola
25-apr-2015, Rallus
Mērkaziņa Gallinago gallinago
25-apr-2015, dekants
25-apr-2015, dwyler
Mežirbe Bonasa bonasia
25-apr-2015, Gaidis Grandāns
Vēlā ieva Padus serotina
25-apr-2015, agneseludborza123
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-apr-2015, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
25-apr-2015, dekants
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
25-apr-2015, dekants
Pļavu čipste Anthus pratensis
25-apr-2015, dekants
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
25-apr-2015, dekants
Efeju sētložņa Glechoma hederacea
25-apr-2015, erts
Zivju dzenītis Alcedo atthis
25-apr-2015, dekants
Zilrīklīte Luscinia svecica
25-apr-2015, erts
Krauklis Corvus corax
25-apr-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-apr-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-apr-2015, dekants
Gaigala Bucephala clangula
25-apr-2015, dekants
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
19-apr-2015, erts
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
19-apr-2015, erts
Sila strazds Turdus viscivorus
25-apr-2015, dekants
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
19-apr-2015, erts
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, dekants
Plukšķis Turdus iliacus
25-apr-2015, dekants
Lielais dumpis Botaurus stellaris
19-apr-2015, erts
Purva zīlīte Poecile palustris
25-apr-2015, dekants
Parastā ligzdene Neottia nidus-avis
19-apr-2015, erts
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
24-apr-2015, Aigars
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-apr-2015, dekants
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
25-apr-2015, Gaidis Grandāns
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-apr-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-apr-2015, Gaidis Grandāns
Sārtā bezlape Lathraea squamaria
19-apr-2015, erts
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
24-apr-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-apr-2015, dekants
Krauklis Corvus corax
25-apr-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-apr-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-apr-2015, dekants
Zilrīklīte Luscinia svecica
18-apr-2015, erts
Zilrīklīte Luscinia svecica
18-apr-2015, erts
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
24-apr-2015, Gaidis Grandāns
Lauku balodis Columba palumbus
25-apr-2015, megere
Dzērve Grus grus
24-apr-2015, Gaidis Grandāns
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
24-apr-2015, Gaidis Grandāns
Mežirbe Bonasa bonasia
24-apr-2015, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
25-apr-2015, riksons
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-apr-2015, putnologs
Mežirbe Bonasa bonasia
24-apr-2015, Gaidis Grandāns
Sīlis Garrulus glandarius
25-apr-2015, riksons
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, riksons
Melnā dzilna Dryocopus martius
24-apr-2015, Gaidis Grandāns
Dzērve Grus grus
25-apr-2015, riksons
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, riksons
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, riksons
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-apr-2015, riksons
Mednis Tetrao urogallus
14-apr-2015, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
25-apr-2015, riksons
Niedru lija Circus aeruginosus
25-apr-2015, riksons
Mednis Tetrao urogallus
24-apr-2015, Gaidis Grandāns
Sila cīrulis Lullula arborea
23-apr-2015, Gaidis Grandāns
Zivju ērglis Pandion haliaetus
23-apr-2015, Gaidis Grandāns
Somzīlīte Remiz pendulinus
23-apr-2015, Gaidis Grandāns
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-apr-2015, putnologs
Rubenis Tetrao tetrix
22-apr-2015, Gaidis Grandāns
Lauku piekūns Falco tinnunculus
22-apr-2015, Gaidis Grandāns
Mežirbe Bonasa bonasia
21-apr-2015, Gaidis Grandāns
Apodziņš Glaucidium passerinum
21-apr-2015, Gaidis Grandāns
Mazais ērglis Aquila pomarina
21-apr-2015, Gaidis Grandāns
Sila cīrulis Lullula arborea
23-apr-2015, Gaidis Grandāns
Somzīlīte Remiz pendulinus
22-apr-2015, Gaidis Grandāns
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
22-apr-2015, Gaidis Grandāns
Zilrīklīte Luscinia svecica
23-apr-2015, Gaidis Grandāns
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
21-apr-2015, Gaidis Grandāns
Meža pūce Strix aluco
22-apr-2015, Gaidis Grandāns
Mazais ērglis Aquila pomarina
21-apr-2015, Gaidis Grandāns
22-apr-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
23-apr-2015, Gaidis Grandāns
Dzērve Grus grus
23-apr-2015, Gaidis Grandāns
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, forelljjanka
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-apr-2015, forelljjanka
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-apr-2015, forelljjanka
Somzīlīte Remiz pendulinus
25-apr-2015, forelljjanka
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, forelljjanka
Purva zīlīte Poecile palustris
25-apr-2015, forelljjanka
Peļkājīte Prunella modularis
25-apr-2015, forelljjanka
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
25-apr-2015, forelljjanka
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
25-apr-2015, forelljjanka
25-apr-2015, forelljjanka
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
25-apr-2015, forelljjanka
Meža zoss Anser anser
25-apr-2015, forelljjanka
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-apr-2015, forelljjanka
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, forelljjanka
Laucis Fulica atra
25-apr-2015, forelljjanka
Gaigala Bucephala clangula
25-apr-2015, forelljjanka
Dzērve Grus grus
25-apr-2015, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, forelljjanka
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
25-apr-2015, forelljjanka
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, forelljjanka
Baltijas reņgu kaija Larus fuscus fuscus
23-apr-2015, Gaidis Grandāns
Rubenis Tetrao tetrix
21-apr-2015, Gaidis Grandāns
Zaļžubīte Chloris chloris
25-apr-2015, runagoze
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-apr-2015, putnologs
Mazais tritons Triturus vulgaris
25-apr-2015, nekovārnis
Tumšā eļļasvabole Meloe proscarabaeus
25-apr-2015, nekovārnis
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, Mareks Kilups
25-apr-2015, nekovārnis
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, runagoze
Mazā gaura Mergus albellus
25-apr-2015, forelljjanka
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, forelljjanka
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-apr-2015, forelljjanka
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-apr-2015, forelljjanka
Sīlis Garrulus glandarius
25-apr-2015, forelljjanka
Sila strazds Turdus viscivorus
25-apr-2015, forelljjanka
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, forelljjanka
Purva zīlīte Poecile palustris
25-apr-2015, forelljjanka
Peļkājīte Prunella modularis
25-apr-2015, forelljjanka
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
25-apr-2015, forelljjanka
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
25-apr-2015, forelljjanka
25-apr-2015, forelljjanka
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-apr-2015, forelljjanka
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
25-apr-2015, forelljjanka
Niedru lija Circus aeruginosus
25-apr-2015, forelljjanka
Mērkaziņa Gallinago gallinago
25-apr-2015, forelljjanka
Meža zīlīte Periparus ater
25-apr-2015, forelljjanka
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-apr-2015, forelljjanka
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, forelljjanka
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, forelljjanka
Lauku balodis Columba palumbus
25-apr-2015, forelljjanka
Laucis Fulica atra
25-apr-2015, forelljjanka
Koku čipste Anthus trivialis
25-apr-2015, forelljjanka
Gaigala Bucephala clangula
25-apr-2015, forelljjanka
Dzērve Grus grus
25-apr-2015, forelljjanka
Dzilnītis Sitta europaea
25-apr-2015, forelljjanka
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-apr-2015, forelljjanka
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-apr-2015, forelljjanka
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, forelljjanka
Cekulpīle Aythya fuligula
25-apr-2015, forelljjanka
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
25-apr-2015, forelljjanka
Brūnkaklis Aythya ferina
25-apr-2015, forelljjanka
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, forelljjanka
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-apr-2015, putnologs
25-apr-2015, nekovārnis
Smailvabole Scaphidium quadrimaculatum
25-apr-2015, nekovārnis
25-apr-2015, nekovārnis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-apr-2015, putnologs
Mazais tritons Triturus vulgaris
25-apr-2015, nekovārnis
Krauklis Corvus corax
23-apr-2015, Aigars
25-apr-2015, nekovārnis
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
23-apr-2015, Aigars
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
24-apr-2015, Aigars
Stepes čipste Anthus campestris
24-apr-2015, Aigars
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-apr-2015, putnologs
Melnais stārķis Ciconia nigra
24-apr-2015, Aigars
Egļu sešzobu mizgrauzis Pityogenes chalcographus
25-apr-2015, nekovārnis
Zalktis Natrix natrix
24-apr-2015, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-apr-2015, Aigars
Žubīte Fringilla coelebs
24-apr-2015, Aigars
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
24-apr-2015, Aigars
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-apr-2015, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
24-apr-2015, Aigars
Meža tilbīte Tringa ochropus
24-apr-2015, Aigars
Meža zīlīte Periparus ater
24-apr-2015, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-apr-2015, Aigars
Peļkājīte Prunella modularis
24-apr-2015, Aigars
25-apr-2015, nekovārnis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-apr-2015, Aigars
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
24-apr-2015, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
24-apr-2015, Aigars
Pelēkais strazds Turdus pilaris
24-apr-2015, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-apr-2015, Aigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-apr-2015, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-apr-2015, Aigars
Krauklis Corvus corax
24-apr-2015, Aigars
25-apr-2015, nekovārnis
Meža silpurene Pulsatilla patens
25-apr-2015, megere
Mizložņa Certhia familiaris
24-apr-2015, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-apr-2015, Aigars
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
24-apr-2015, Aigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-apr-2015, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-apr-2015, Aigars
Žubīte Fringilla coelebs
24-apr-2015, Aigars
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-apr-2015, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-apr-2015, Aigars
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-apr-2015, Aigars
Krauklis Corvus corax
24-apr-2015, Aigars
Ķivulis Carduelis spinus
24-apr-2015, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
24-apr-2015, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
24-apr-2015, Aigars
Meža zīlīte Periparus ater
24-apr-2015, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
24-apr-2015, Aigars
25-apr-2015, nekovārnis
25-apr-2015, nekovārnis
Tītiņš Jynx torquilla
25-apr-2015, megere
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, ilka
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
25-apr-2015, IevaM
Mērkaziņa Gallinago gallinago
25-apr-2015, megere
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-apr-2015, megere
Bezdelīga Hirundo rustica
25-apr-2015, aina
Mazais dzenis Dendrocopos minor
25-apr-2015, Centaurea
Zaļžubīte Chloris chloris
25-apr-2015, Centaurea
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, Centaurea
Žubīte Fringilla coelebs
19-apr-2015, IlzeP
Mizložņa Certhia familiaris
19-apr-2015, IlzeP
Lielā zīlīte Parus major
19-apr-2015, IlzeP
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-apr-2015, IlzeP
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
19-apr-2015, IlzeP
Gaigala Bucephala clangula
25-apr-2015, Centaurea
Lielais dumpis Botaurus stellaris
25-apr-2015, Centaurea
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
25-apr-2015, Centaurea
Smailais lāčpurns Morchella conica
25-apr-2015, W
Piecputekšņlapu radzene Cerastium semidecandrum
25-apr-2015, W
Pupuķis Upupa epops
25-apr-2015, ievag
Melnā klija Milvus migrans
25-apr-2015, ievag
Lielais dumpis Botaurus stellaris
31-mar-2015, IlzeP
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-apr-2015, maariite
Apkakles strazds Turdus torquatus
25-apr-2015, ievag
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
1-apr-2015, IlzeP
Pelēkā dzilna Picus canus
1-apr-2015, IlzeP
Zaļžubīte Chloris chloris
25-apr-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-apr-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-apr-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-apr-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-apr-2015, Centaurea
Gaigala Bucephala clangula
25-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-apr-2015, Centaurea
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-apr-2015, Centaurea
Krauklis Corvus corax
25-apr-2015, Centaurea
Mazais ērglis Aquila pomarina
25-apr-2015, Centaurea
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, Centaurea
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, Centaurea
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-apr-2015, Centaurea
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-apr-2015, Centaurea
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, Centaurea
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, roosaluristaja
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-apr-2015, roosaluristaja
Žagata Pica pica
25-apr-2015, roosaluristaja
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
25-apr-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-apr-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, dekants
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
25-apr-2015, dekants
Pēdējie komentāri
forelljjanka 26.aprīlis, 12:34

Feilers arī ar statusu!;)Ziemeļu gulbja teritoriāla uzvedība izpaužas kā nešanās virsū skaļi klaigājot,ja oponents nebēg,gulbis vēl mēģina iebaidīt ar pleznām kuļot ūdeni uz vietas,bāžot knābi ūdenī .Nederēs arī ligzd.putnu atlanta statuss teritorija (T),vai pāris(P),jo lauka vidū tie var tikai baroties(DDatu statuss-barojas,vai atlanta statuss N).;)


putnologs 26.aprīlis, 10:54

Mans neveiksmīgs foto, jo gulbji iznākuši kā mazi punktiņi, feilers ar mobilo...


forelljjanka 26.aprīlis, 08:15

Švaka man tā pieredze ar zilrīklītēm,bet CelmiņAgris iekš putni.lv raksta arī par migrantu dziedāšanu,Tev gan viņas tur tā kā čunčiņi Sātiņos šobrīd!:D


visvaldis.s 26.aprīlis, 08:10

Paldies!


roosaluristaja 26.aprīlis, 07:15

sniega zosu bars miglā?


dziedava 26.aprīlis, 00:38

Muskusa bezslavīte Adoxa moschatellina


nekovārnis 25.aprīlis, 23:35

Izskatās pēc krūkļu balteņa, Gonepteryx rhamni, tik tāda paplukuša.


nekovārnis 25.aprīlis, 23:33

Krūkļu zilenītis, Celastrina argiolus


erts 25.aprīlis, 23:30

Dziedošie būs ligzdotāji, bet es rakstu par migrantiem tie kas pa krūmiem slēpjas, redzi tik ka zilrīklīte.....laikam jau ir tā, ka tie kuri aizņem teritoriju sāk atklāti dziedāt, bet tie kuri ceļo tālāk tā un slapstās pa krūmiem tālāk, tie atklāti nelien arā ne uz kadām atskaņošanām.


nekovārnis 25.aprīlis, 23:30

Izskatās pēc dumbraiņa Cyphon padi.


Rallus 25.aprīlis, 23:06

Vai vabole vai koks nogāzās pēc atsitiena? Škiet, ka lielais ūdensmīlis.


Rallus 25.aprīlis, 22:48

Dienvidu zilrīklītes pasuga, tad jau varētu būt arī ligzdotāji?


W 25.aprīlis, 22:38

Paldies!


Rallus 25.aprīlis, 22:36

Tagad pievienota suga datu bāzei


Rallus 25.aprīlis, 22:33

vai kāda bilde arī dīķu tilbītei?


W 25.aprīlis, 22:32

Paldies! Bet nevar nomainīt sugu, jo sarakstā nav!


Bekuvecis 25.aprīlis, 22:26

Smailais lāčpurns (Morchella conica).


Bekuvecis 25.aprīlis, 22:26

Smailais lāčpurns (Morchela conica).


nekovārnis 25.aprīlis, 22:07

Njā, pārskatot poļu Polydrusus vienīgais kaut cik līdzīgais izskatās ir P.cervinus, bet tas ir gaišāks un mazāks.


CerambyX 25.aprīlis, 21:43

KAS IR TAS NEZINĀMAIS!!!?? :D


runagoze 25.aprīlis, 21:40

Andri, paldies, ka noteici, bez Tevis nemūžam nebūtu sapratusi, ka tā ir A4 lapa, es pat teiktu - divas! :)))


nekovārnis 25.aprīlis, 21:30

Kakls tik dzeltens. Galva aiz acīm viscaur melna.


forelljjanka 25.aprīlis, 21:26

Vajadzēja vest uz Kaņieri,varbūt iepatīkas tas dziedošais! :DD


nekovārnis 25.aprīlis, 21:19

Jā, jā! Sākumā domāju ka kaut kāds jātnieciņš. Spārni šķiet pat astes galu nosedza. Tad sāka tos locīt:)


CerambyX 25.aprīlis, 21:18

Lido lido - spārnu salocīšana gan šiem vesels process :D Laikam gan ir jāskatās mazie, smalkie matiņi, bet rādās jau, ka tie ar melni - domāju, ka šādā attēlā vismaz būtu nojausma par kaut ko dzeltenīgu. Dimidiaticornis ar biežāka suga par caesareus.


forelljjanka 25.aprīlis, 21:15

Viņi vēl arī lido ? :D Spārni tad saliekami laikam! :D


forelljjanka 25.aprīlis, 21:12

Nac.Geo.konkursā ievietotas daudz sakarīgākas bildes(nez kāpēc DDatos nevarēja ? ;)) Nekas cits kā mājas zvirbulis ar netipiski tumšām krūšu spalvām nesanāk... ;) https://www.facebook.com/NationalGeographicLatvija/photos/a.645976005525097.1073741847.245409198915115/683312268458137/?=1&theater


erts 25.aprīlis, 21:12

Dzeltenā ķekarzeltene.


nekovārnis 25.aprīlis, 21:10

Ja runa par tiem garajiem matiņiem, tad jā, gan skatoties no augšas gan sāniem melni.


nekovārnis 25.aprīlis, 21:01

Tuliņ noorganizēšu kādu bildi.


CerambyX 25.aprīlis, 21:01

Smecernieks - kaut kāds Polydrusus izskatās. Iespējams P.pilosus.


CerambyX 25.aprīlis, 20:57

Jā, rādās ka S.dimidiaticornis vai S.caesareus (vairodziņš ar melniem matiņiem). Abas sugas atšķiras pēc galvas aizmugurējās daļas, kas uzreiz aiz acīm, apmatojuma krāsas - dimidiaticornis matiņi melni, bet caesareus - dzelteni. Šeit izskatās, ka melni?


nekovārnis 25.aprīlis, 20:49

Paldies par info! Būs šeit jāatgriežas, kad satikšu ko līdzīgu:)


CerambyX 25.aprīlis, 20:43

Kauč kāda racējblakts (Cydnidae) - tā uz sitiena sugu nemāku pateikt.


CerambyX 25.aprīlis, 20:39

O, Tumšā eļļas vabole (Meloe proscarabaeus) - retāka suga par zilo eļļasvaboli. Otrais foto ļoti labs priekš noteikšanas - šai sugai galvas un priekškrūšu punktējums ļoti trekns, dziļš un izteiksmīgs, atsevišķās vietās attālums starp punktiem mazāks kā to diametrs (zilajai eļļas vabolei - krietni šis punktējums krietni vien maigāks, seklāks un nav tik blīvs). Laikam ari priekškrūšu vairoga pamatne bija pazīme - šai sugai tā taisna, bet zilajai eļļasvabolei - ieliekta. Trešai sugai (M.brevicollis) priekškrūšu vairogs šķērsenisks nevis garenisks.


W 25.aprīlis, 16:38

Varētu būt augstais lāčpurns Morchella elata. Saraksta neatradu. Varbūt cits nosaukums?


CerambyX 25.aprīlis, 11:46

Peļkājīte


Ukaduks 24.aprīlis, 20:10

ha, ha, bet es domāju, ka varbūt ir tāds putns - nedzirdēts!


CerambyX 24.aprīlis, 20:02

Zilā eļļas vabole (Meloe violaceus)


dekants 24.aprīlis, 13:49

protams, ka melnais :)


Rallus 24.aprīlis, 05:50

Visticamāk, ka sasmērējusies sudrabkaija, jo puskuitalas profils un pārējais apspalvojums arī nav tāds.


Rallus 24.aprīlis, 05:34

Šis bija parastais - erickiņš vai melnais erickiņš? Prasās kādu nelielu aprakstu, piezīmes klāt. Parastajam būtu LV agrākais reģistrētais novērojums.


CerambyX 23.aprīlis, 23:40

Kaut kādā draņķī galvu nosmērējusi kaija?


nekovārnis 23.aprīlis, 22:20

O! Prieks lasīt!


CerambyX 23.aprīlis, 21:41

Rādās, ka pirmais novērojums Latvijā vairāk kā 100 gadu laikā!


sindi 23.aprīlis, 20:54

Paldies ;)


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 16:37

Sila cīrulis


sandis 23.aprīlis, 10:47

Tad jau laikam tomēr klejotāja, pavirzījusies kādus 4 km uz Cēsu pusi. Interesanti, no kurienes uzradusies?


CerambyX 23.aprīlis, 10:41

Izskatās pēc apšu urbēja kāpura


zemesbite 23.aprīlis, 10:31

Paldies! :)


dekants 22.aprīlis, 22:17

Guna, tā taču ir A4 lapa :))


CerambyX 22.aprīlis, 21:18

Melnulis Opatrum sabulosum


zemesbite 22.aprīlis, 20:44

Paldies!:)


roosaluristaja 22.aprīlis, 20:37

plukšķis.


runagoze 22.aprīlis, 11:07

Jā, no aplikācijas. Manā profilā vispār šis ziņojums nerādās, tāpēc domāju, ka vispār nav ieziņojies.


Rallus 21.aprīlis, 22:26

Dumpim potenciāli jauna līdz šim nezināma ligzdošanas vieta 3km uz Z no Valmieras. Smuks plašs niedrājs. Dumbrcālis dziedāja fonā.


Rallus 21.aprīlis, 22:25

Tā pati, par ko jau Sandis Laime te pāris dienas atpakaļ bija ziņojis, visticamāk.


CerambyX 21.aprīlis, 22:23

Mjā, nu Ampedus kaut kāds ir - velk uz pomonae pusi, bet tā droši jau būs grūti pateikt. Tādi izteiktāk tumši segspārnu gali ir A.elongatulus, bet tam segspārnu tonis it kā vairāk oranžīgs. Tā ka paliks vien Ampedus sp... :)


CerambyX 21.aprīlis, 22:02

Niedru lijas T


Ansis 21.aprīlis, 21:48

Varētu būt Geopyxis carbonaria - ogļu zemeskausiņš


Bekuvecis 21.aprīlis, 21:43

Varētu būt Geopyxis carbonaria. Ja tajā vietā ir dedzis - kaut vai pirms gada-diviem!


Diana Š. 21.aprīlis, 21:27

Paldies! Nosaukums ir tikpat cēls kā pats kāpurs-skaistulis!


CerambyX 21.aprīlis, 20:32

Ceriņu sfinga kāpura


CerambyX 21.aprīlis, 10:29

Neīstās tūsklapes (Petasites spurius) ziedi


nekovārnis 21.aprīlis, 08:20

Paldies! Par šo gan jāsaka, ka dabā tas izskatās tieši tikpat pelēcīgs un izplūdušām krāsām. Atkāpjoties pāris metru no koka vispār pazuda skatienam un bij jāmeklē no jauna:)


Ivars L. 21.aprīlis, 00:41

Oho!!! Labs! :)


CerambyX 20.aprīlis, 23:46

Tāds ēnains tas attēls un zīmējums īsti labi nav saskatāms, bet domāju, ka tumšpelēkā mizpūcīte (Lithophane furcifera)


CerambyX 20.aprīlis, 23:40

Kāds no īsspārņiem - šī diemžēl stipri sarežģīta grupa un vairumā gadījumu sugu pēc foto ļoti grūti noteikt..


forelljjanka 20.aprīlis, 20:26

Kaut kas brīžiem gļuko,vairākas reizes nevarēja pievienot komentāru,beigās pievienojās 2 x !


forelljjanka 20.aprīlis, 20:24

Ticamākais-žubīte,bet tādā rakursā kur neredz neko no spārniem,100 % par sugu nevar apgalvot ! ;)


galochkin 20.aprīlis, 08:59

Paldies! :)


roosaluristaja 20.aprīlis, 08:55

Akmeņčakstītes M.


forelljjanka 20.aprīlis, 08:14

P'ēdējā bildē,manuprāt,nešaubīgi krauķis!;)Tā ir ar tām bildēm,ja ir VISS pieejamais materiāls,tad var izpīpēt,šoreiz prasījās pilnīgs profils,pārējās bildes visas mazliet leņķī bildētās,tāpēc ar izskatījās !;) Melnā vārna tomēr daudz redzēta un bildēta Liepājā,sākumā vienkārši bija čujs,ka kaut kas ne tā!Kā jau rakst'ju iepriekš(un to neredz bildēs)vārnas lido citādāk kā vairums putnu,mēs ar MankusAinaru smejamies-airē nevis lido!:D Līdzīgi airē dzērves(kas pat pretgaismā neļauj sajaukt ar stārķiem),arī uz zemes vārnas uzvedās,staigā savā stilā. Uģi,komentēt var un vajag,dažreiz,pie šaubīgām sugām,tā ar liekas,visi baidās iekomentēt pirmie,ja nu es kļūdos!;)Visi mēs joprojām mācāmies,katram sava zināšanu bagāža,kā tur Rainis bija teicis:Gūt var dodot... :DDD


Wiesturs 19.aprīlis, 23:02

Es teiktu , ka krauķis, bet ne īsti normāls, ar ļoti slīpu pieri. Mani viens šitāds savulaik piekrāpa Ķemeros, arī toreiz domāju, ka melnā vārna. Viena ne visai droša, bet tomēr papildu pazīme, kas liecina par labu krauķim, ir arī zilgani violetais spīdums, kas vislabāk saskatāms otrajā bildē. Nu un pēdējās bildēs knābis ir visai pārliecinoši krauķisks. Vārnai tomēr tās knābja ārmalas vairāk paralēlas, tikai gals strupi nosmailojas. Krauķim viss knābis konisks, smailāks.


Ansis 19.aprīlis, 22:41

Gļotsēne pūpēžu smalktīklene - Reticularia lycoperdon, kurai viens no sinonīmiem Enteridium lycoperdon.


dziedava 19.aprīlis, 22:40

Lauka sīkķērsa Cardaminopsis arenosa


Mari 19.aprīlis, 22:29

Paldies! :)


CerambyX 19.aprīlis, 22:17

Mjā, pēdējā attēlā, kur putns ideāli no sāniem, knābis visai spics un taisns - tad jau tomēr jaunais krauķis. Laikam... :D


Mari 19.aprīlis, 22:10

Nuja :D ...... Bet pēc šīs miglasbildes, laikam, jau nevarēs neko noteikt, kā tikai M, lija sp. , ja? :(


visvaldis.s 19.aprīlis, 22:08

Pieliku vēl divas bildes.


nekovārnis 19.aprīlis, 22:07

Ir viens vienkāršs variants kā pārbaudīt - ieguglēt parasto pelēko vārnu un pārdesmit bildēs apskatīt to knābjus. Vai visām būs pareizas formas? Bet tas izmantojams tikai tiem kam patīk acis lauzt:D


CerambyX 19.aprīlis, 22:02

Stepes jau ar nevar izslēgt ;)


Mari 19.aprīlis, 21:56

Pļavu vai lauku lija?


CerambyX 19.aprīlis, 21:55

Mjā, Jānis iesēja manī šaubu sēklu - neesmu vairs pārliecināts par savu 'pārliecinošo' melno vārnu. Būs jābeidz komentēt pie putnu noteikšanas - galīgi zudis asums :D


Rallus 19.aprīlis, 21:54

Teicama kolāža, nedaudz "virsputnam" mērogs atšķiras, bet nu tā ir, ka tas knābja gals nav pilnīgi izcils. Bet nu galvas plakanums vēl viena pazīme - nav tas "puns", kaut lidojot arī izlīdzinās samērīgāk.


Mari 19.aprīlis, 21:51

Paldies :)


IlzeP 19.aprīlis, 21:51

Medņu vistas šopavasar tādas dullas https://www.facebook.com/ilze.priedniece.56/media_set?set=a.819019218176514.1073741881.100002053314595&=1&pnref=story Rīt ieziņošu arī šeit


CerambyX 19.aprīlis, 21:48

Sarkanspārņa Lygistopterus sanguineus kāpurs


forelljjanka 19.aprīlis, 21:44

Kaut kur pazuda koments...Dabā vieglāk atšķirt kā bildē-lidojums,balss,uzvedība.Nepatīk man tas knābis,kaut arī baigi melnvārnisks,melnajai augšknābis pamanāmi platāks par apakšknābi,krauķim praktiski vienādi.Forumā ieliku kolāžu,izmantoju Māra Strazda Liepājā bildēto melno lidojumā un vienīgo Visvalža kur var knābi novērtēt.Varat balsot! :DD


visvaldis.s 19.aprīlis, 21:35

Ja arī balss bija, tad stiprās viļņošanās dēļ nebija dzirdama. Aizlidoja mērķtiecīgi jūrā.


nekovārnis 19.aprīlis, 21:34

Paldies!


CerambyX 19.aprīlis, 21:29

Jā, domāju ka ir ar Vespula rufa


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Sprakšķis Ampedus sp.


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Zilais alkšņu lapgrauzis


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Kāds no smecerniekiem


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Smailvabole Scaphidium quadrimaculatum


Nora 19.aprīlis, 21:24

Kaut, kas nav labi ar bildēm? Vai no aplikācijas ziņots?


CerambyX 19.aprīlis, 21:24

Laba ūdensputnu (nu un citu putnu ar) migrācija bijusi!


CerambyX 19.aprīlis, 21:22

Piekrītu - visnotaļ pārliecinoša melnā vārna :)


Rallus 19.aprīlis, 21:16

Velk uz melno vārnu: kompakta, knābis proporcionāli slaidāks un gals rādās noliekts - nav tāds "burkānīgs", kā krauķim. Spārnos spalvu maiņa bijusi. Vai balss nofiksējās - kāds sauciens vai kāda cita uzvedība bez lidojuma?


Rallus 19.aprīlis, 21:09

šis skaisti un par vietu īpašs pārsteigums!


Rallus 19.aprīlis, 21:00

Īsastes klijkaija, tumšā forma - pirmā šogad!


visvaldis.s 19.aprīlis, 20:56

Klijkaija?


W 19.aprīlis, 20:45

Paldies!


roosaluristaja 19.aprīlis, 20:41

meža tilbīte.


forelljjanka 19.aprīlis, 20:35

Nu fotomodele! Taisni kā filmā: профиль и aнфас! :DD


MJz 19.aprīlis, 20:09

Smuki, smuki. Vajadzētu paņemt no pirmās bildes melnu putna siluetu un likt citiem minēt - kas tas ir :)


sandis 19.aprīlis, 20:04

Cik noprotu, medņi kā "izteikti nometnieki" nemēdz īpaši klejot apkārt. Vai tas nozīmē, ka tajā apkaimē varētu būt līdz šim nezināms medņu riests??


Wiesturs 19.aprīlis, 19:50

Hm, sanāk, ka esmu šodien, braucot mājās no Mazsalacas, pabraucis garām mūža ķeksim tiešā līnijā 7.3 km attālumā. Nu, neko darīt, visu nevar zināt, kas kur ir.


sindi 19.aprīlis, 19:13

super bildes :) :)


sandis 19.aprīlis, 19:01

Mana reakcija tieši tāda arī bija - !?!?! :) Tūdaļ ievietošu arī ziņojumu DD.


Rallus 19.aprīlis, 18:26

Prieks, ka izdevās. Par medni arī ieintriģēji - Liepas apkārtnē!?


sandis 19.aprīlis, 18:19

Labais :) Paldies Andrim par operatīvo ziņojumu! Nevarēju neaizbraukt apskatīties, 15:40 turpat mierīgi barojās. Plus vēl atpakaļceļā pie Liepas medņa mamma smuki ceļmalā nozīmējās :D


gunarsp 19.aprīlis, 17:55

Attēlos ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssonii un garausainais sikspārnis Plecotus auritus. Gunārs Pētersons Sikspārņu eksperts


Rallus 19.aprīlis, 17:15

Ņemot vērā, ka ad M, putns bez gredzeniem bez apliecinājuma par izbēgšanu no nebrīves. Atbilstoši Igaunijas OFK pieredzei http://www.eoy.ee/yhing/hk/hk_aktsept.pdf (10 novērojumi kopš 1869.g.) un pieejamai informācijai, šis ir A-C kategorijas novērojums.


roosaluristaja 19.aprīlis, 17:05

Jā, tā ir melnā puskuitala. Pilnīgi pareizi esat noteicis.


tomsendzins 19.aprīlis, 16:23

Pirmajā bildē tiešām nav zozis.:)


Rallus 19.aprīlis, 12:24

12:25 joprojām uz vietas. Pieaug vējš, bet ko baroties te daudz. Klāt pietuvojušies mazie gulbji. Paliks līdz vakaram droši.


Rallus 18.aprīlis, 22:34

Labs boa, spārnu šķērsvītrojums, kopskats un proporcijas, Stepes.


forelljjanka 18.aprīlis, 22:03

Piekrītu,parasti jau gan pat vecam fāteram ,vismaz astes galā ,vēderā pavīd kas sarkanbrūns!;) Vai arī kaut kas ar krāsām pie apstrādes.;)


jana1504 18.aprīlis, 21:47

Paldies, tagad zinashu.


visvaldis.s 18.aprīlis, 21:18

Pieliku vēl divas bildes, bet labas nav nevienas.


CerambyX 18.aprīlis, 21:15

Te es ar piekrītu, ka stepes lijas m! :)


CerambyX 18.aprīlis, 21:11

Es ar par niedru lijas T!


dekants 18.aprīlis, 21:08

Forši!


dekants 18.aprīlis, 21:03

Bet kāpēc ir tumšas krūtīs un nav melnās līnijas spārna aizmugurē? No šādas vienas bildes es liktu uz gaišu niedru lijas T.


forelljjanka 18.aprīlis, 20:47

Nu vellos,neesmu nekad redzējis,bet teiktu ka velk uz stepes !


forelljjanka 18.aprīlis, 20:08

Vai tik nav dzeltenrakstainais lapkoku koksngrauzis, Saperda scalaris ?


forelljjanka 18.aprīlis, 20:03

Lauku lijas T.


forelljjanka 18.aprīlis, 20:00

Peļu klijāns,dažreiz tās astes tādas ķīļveidīgas izskatās.;)


čūskis 18.aprīlis, 18:28

Foto nav pārliecinošs - ir šaubas vai tā ir purva varde, vairāk izskatās pēc parastās; arī riesta laiks ļoti agrs purva vardei (marta vidus)


nekovārnis 18.aprīlis, 15:20

Paldies!


Rallus 17.aprīlis, 23:50

Varētu būt liesmainā dižspulgaine, Caloscypha fulgens


sindi 17.aprīlis, 23:26

Skatam pazuda aiz angāriem rietumu virzienā, bet tā kā riņķoja zemu, pieļauju, ka uzturējās tur vēl kādu brīdi un tad devās citā virzienā.


Rallus 17.aprīlis, 22:15

kāds lidojuma virziens?


visvaldis.s 17.aprīlis, 19:00

Paldies!


roosaluristaja 17.aprīlis, 18:06

Lauku piekūns


roosaluristaja 17.aprīlis, 17:58

cekulzīriņš - Thalasseus (jeb Sterna) sandvicensis


forelljjanka 17.aprīlis, 09:10

...kas nogrima un pazuda Putnu atlanta ziņojumu gūzmā!Un tas tikai 3-4 ziņotājiem aizpildot dažus kvadrātus!;)Tā kā radusies interese arī par vabuļiem,apsveru iespēju izmantot filtrus.Varbūt var pievienot filtru-ziņojumi Ligzdojošo putnu atlantam? :D


Mareks Kilups 16.aprīlis, 22:29

tepat Dabasdatos ir dienu agrāks Arno Klevinska ziņojums.


Wiesturs 16.aprīlis, 14:25

Es arī saku, ka pelēkā roņa mazulis. Krāsa ir pāreja no baltā mazuļa tērpa uz pieaugušo, un pēc izmēriem jau arī jaunulis tik liels var būt tikai pelēkajam ronim. Pogainais ronis, cik zinu, pat pieaudzis ir tikai ap metru, un ar apaļāku galvu.


Ances 16.aprīlis, 10:02

Paldies IevaM


IevaM 16.aprīlis, 09:01

Sarkanrīklīte gan :)


Ances 16.aprīlis, 08:46

Mulsina melnais plankums pie acīm, tā kā ērickiņam. Bet kad putniņš pagriež otru sānu pleķa vairs nav. Vai tas tomēr ir sarkanrīklīte ar "uzdauzītu aci"?


CerambyX 16.aprīlis, 00:38

Kādas smilšbites Andrena sp.


Kambars 15.aprīlis, 23:10

Paldies!!!


CerambyX 15.aprīlis, 23:05

Sārtā bezlape


CerambyX 15.aprīlis, 22:24

Oxypselaphus obscurus


CerambyX 15.aprīlis, 22:23

Agonum sp. - tās melnās šajā ģintī tuvu neiespējami pēc bildes :)


forelljjanka 15.aprīlis, 22:08

Dumbrcālis?;)Nepatīk?!:D Tas ir mans mīļākais putns un fotomodelis!:DDD Nu varbūt vienīgi mazais ormanītis var konkurēt...Ja nopietni,pas tīri labi,es kaut kā ar jūru mēģināju saistīt,bet raļļi jau lido tīri labi,varbūt vilka pāri!;)


Rallus 15.aprīlis, 21:05

Dumbrcālis nepatika?


Rallus 15.aprīlis, 21:03

Tomēr ķivulis gan. Skatīju pēc spārniņa spoguļa, bet tas drīzāk ir gan galvas mellums un knābis tiešām smalks.


forelljjanka 15.aprīlis, 15:41

Klijkaijas,gārgales...Nedomāju ,ka reāli nonākt līdz konkrētai sugai!;)


forelljjanka 15.aprīlis, 07:38

Kaut gan,varbūt arī kļūdos un tas ir zara fragments!:D Pirmajā iespaidā knābis par smalku priekš žubja,bet ķivulim spārnā būtu jāredz tumšākās joslas ,plus vēdera lejasdaļas raibumus...;)


forelljjanka 15.aprīlis, 07:32

Man gan pēc ķivuļa izskatās,vienā bildē pat nojaušama melnā "ķiverīte".;)


Rallus 15.aprīlis, 00:40

Krāsojums nav tipisks, sīks attēls turklāt, bet kaņepīšā M varētu pasēt.


Rallus 15.aprīlis, 00:34

Sila gan, gaišais sejas laukums, nojaušamās proporcijas


Rallus 15.aprīlis, 00:33

peļu klijāns


Rallus 15.aprīlis, 00:31

zaļžubīte


dabasmīlis 14.aprīlis, 22:06

Paldies par info. Liels viņš nebij gan. Zem metra, apm 80-90 cm. Žēl zvēriņu.


CerambyX 14.aprīlis, 21:57

Nu jā, to bildi nepamanīju - astes mala tiešām tur izskatās gaiša. Šajā bildē mulsina vienmērīgi pelēcīgās krūtis, bez nekāda svītrojuma, kas laikam rada man to mājas zvirbuļa iespaidu. Knābis gan tumšs, kas īsti nebūs atbilstoši mājas zvirbuļa mātītei (tāpat kā tā gaišā astes mala)... Jo vairāk pētu, jo mazāk ko saprotu :D


dziedava 14.aprīlis, 21:24

Šķiet, tīruma kosa Equisetum arvense


forelljjanka 14.aprīlis, 21:23

Uģi,apskaties to otru bildi,kur mugura redzama,it kā cits novērojums,bet domāju,putns tas pats.;)


Ances 14.aprīlis, 20:57

Paldies @CerambyX.


CerambyX 14.aprīlis, 20:47

Tā pati dzeltenā stērste vien ir


CerambyX 14.aprīlis, 20:36

Vai varbūt bija domāts pievienot pavisam citu sugu un vienkārši mazais mušķis ir nejauši nospiedies? :)


CerambyX 14.aprīlis, 20:35

Nez, nez - es redzu mājas zvirbuļa mātīti :D Bet nu šādā mazizmēra bildītē, protams, grūti 100% līdz galam saprast. Ja ir iespēja, mēģinam ielādēt te lielāku bildi :)


CerambyX 14.aprīlis, 20:33

Bet vai mazais mušķērājs? Būtu kādas 2 nedēļas agrāks par līdz šim ātrāko novērojumu - par cik tie mums tomēr tālie migranti, kas no Indijas puses ceļo, tad parasti ierodas +/- līdzīgā laikā.. Kādu dienu-pāris dienas ātrāk jau droši vien var vēl labāko rādītāju uzlabot (par cik līdz šim agrākie novērojumi g.k. dziedoši putni - 'klusējošie' migranti droši vien nepamanīti ierodas/caurceļo mazliet ātrāk), bet šis tomēr liekās samērā maz ticams. Varbūt sarkanrīklīte? :) Jebšu vispirms jau prasās kaut kāds redzēto pazīmju apraksts, foto utml. :)


forelljjanka 14.aprīlis, 20:15

Kaut kāds karduelis? nedabīgā krāsā(pieļauju ka blakus novērojumā tas pats putns citā rakursā),izskatās ka zvirbulis tas nav...Nošmulējies vai ar krāsu anomāliju(visādi tur albīni,melāniskie un t.t.)Žēl ka tik mazas bildītes(DDatos var likt pat 1000x750),varbūt kaņepīša mamma...It kā astes malējā spalva balta(gaiša)...Nebūtu slikti pamēģināt nobildēt labāk! ;)


CerambyX 14.aprīlis, 18:19

Bērzu raibvērpējs - rādās, ka svaigi izkūņojies


roosaluristaja 14.aprīlis, 14:59

Tas, ka ronis ir plankumains, nenozīmē, ka viņš ir plankumainais ronis. Svarīga ir galvas forma, nāsu novietojums un vēl dažas pazīmes. Roņu krāsojums ļoti variē. Neesmu nekāds speciālists, bet pēc galvas formas viņš izskatās parasta pelēkā roņa. Tā kā šis īpatnis neizskatās diez ko liels, droši vien tas ir šīgada ražojums. Attiecībā uz plankumaino roni vēl jāņem vērā, ka Latvijas piekrastē viņš līdz šim ir novērots tikai divas reizes, tā ka cerības to konstatēt maigi izsakoties nav pārāk lielas.


dekants 14.aprīlis, 14:53

Paldies par komentāru. Skatījos, ka tur viens pāris gar piekrasti uz niedru čupiņas ņemas un nospriedu, ka varētu tur ligzdot. Statusu nomainīšu.


Matrus 14.aprīlis, 10:15

Spriežot pēc biotopa un pēc pieredzes, apmeklējot šo vietu kopš 1992. gada, šajā ezera gulbji neligzdo un neligzdos. Šīs nav piemērots biotops paugurnieku ligzdošanai, jo nav vietas, kur tie varētu izvietot ligzdu.


nekovārnis 14.aprīlis, 09:43

Paldies! Pieliku vēl vienu attēlu.


maariite 14.aprīlis, 08:42

Poecilus versicolor. ja pareizi saskaitīju, tad uz pakaļkāju stilba iekšmalas ir 7 matiņi, kas arī ir noteicošā pazīme, jo cupreus ir vairāk par 7. Un cupreus arī būtu jābūt punktainai galvai.


Wiesturs 14.aprīlis, 03:22

Te vēl pāris bildes citos leņķos tam pašam vabulim. Te vismaz redz visu kāju krāsu un matiņus uz spārniem. MC mani muzejā drusku par šiem izglītoja :)


Wiesturs 14.aprīlis, 02:05

Paldies! Par tāda ipsolopa eksistenci man vispār nebija ne jausmas, kaut kā biju palaidis šo garām :)


nekovārnis 14.aprīlis, 01:10

Paldies! Ieseifoju vaboļu čeklisti, lai atkal nenozūd komentāru plūsmā:)


CerambyX 14.aprīlis, 00:44

Ops, apskatīju bildes papildus no cita monitora un salīdzinot ar citiem resursiem - laikam jau tomēr priekš intermedius par tumšu tie spārni (internetā gan visādi piemēri rodami - arī ar diezgan patumšiem spārniem. Tiesa nav teikt, ka visi 100% ticami..). Gandrīz vai labāk to intermedius vispār aizmirst un necilāt - jau tā ar graellsii un heuglini ir stipri grūti : D Tā ka gan jau būs vien tā pati Baltijas reņģu kaija L.f.fuscus


Rallus 14.aprīlis, 00:39

Nu gan Uģis nodeva erudīcijas devu ar komentāriem! Labs


CerambyX 14.aprīlis, 00:21

Jā, laikam ir ar Ptinus fur


CerambyX 14.aprīlis, 00:18

Zirneklis Amaurobius fenestralis


CerambyX 14.aprīlis, 00:15

Kolembola


CerambyX 14.aprīlis, 00:14

Tik pat labi dārza vabole, jūnijvabole, jūlijvabole vai kāds cits Scarabaeidae dzimtas vabolis, kas dzīvo augsnē un grauž augu saknes... :)


CerambyX 14.aprīlis, 00:12

Bez šaubām zvirbuļvanags


CerambyX 14.aprīlis, 00:11

Mizgraužu skudrulīša kāpurs


CerambyX 14.aprīlis, 00:11

Ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpuri


CerambyX 14.aprīlis, 00:10

Kāda no Aphodius ģints mēslu vabolītēm


CerambyX 14.aprīlis, 00:10

Bārkstkode Mompha langiella


CerambyX 14.aprīlis, 00:08

Šajā bildē šķiet kāja nepalīdz gan - pēdas pēdējais posmiņš jāskatās no apakšpuses ;) Bet nu pēc priekškrūšu vairoga formas es tomēr sliektos uz to pašu Pterostichus niger.


CerambyX 14.aprīlis, 00:03

Kādas ziedmušas kāpurs :)


CerambyX 14.aprīlis, 00:02

Ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpurs - pakaļgala 'ragi' izliekti.


CerambyX 14.aprīlis, 00:00

Grūti pateikt, kas tas tāds, bet drīzāk teiktu, ka kaut kāda mumificējusies ragaste (Siricidae) :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:58

Varētu būt kaut kādi ķirmju (Anobiidae) kāpuri, bet 100% pārliecība nav :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:57

Kaut kāds ūdensmīlis ir jā


CerambyX 13.aprīlis, 23:56

Kāda īsspārņa kāpurs


CerambyX 13.aprīlis, 23:55

Man jau ar šķiet, ka kaut kāds lapsenes vēderiņš vien ir. Gan jau sauss un saspiedies :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:47

Lv vaboļu čeklists atrodams te: http://leb.daba.lv/checklist_LV.pdf Panagaeus sp. noteikti, bet sugas atšķiras pēc priekškrūšu vairoga formas (bipustulatus cik garš tik plats un izskatās gandrīz apaļš un izteikti šaurāks par segspārnu platumu, bet cruxmajor - platāks kā garāks un līdzīgā platumā kā segspārni) un tā punktējuma (to gan uz bildes droši vien sarežģīti saskatīt), kā arī it kā pēc pakaļējā sarkanā plankuma novietojuma, bet tā pazīme šķiet pārklājas. Ja tā iedomās 'uzzīmē' neredzamo priekškrūšu vairoga daļu, tad, manuprāt, tas vairāk atbilst bipustulatus.. Bet īsti 100% pārliecība nav :)


nekovārnis 13.aprīlis, 23:38

Pievienoju vēl vienu bildi. Atradu interesantu adresi abu sugu salīdzinājumam: http://www.kerbtier.de/cgi-bin/enXCompare.cgi Tas priekškrūšu vairoga izliekums drīzāk kā cupreus un arī ūsu pēdējie posmi tam šķiet garāki. Bet varbūt tas vienkārši tā bildēs izskatās.


CerambyX 13.aprīlis, 23:38

Šo es sauktu par bērzu pavasarsprīžmeti

Tauriņu vērošana 2015 (5)

Otro gadu pēc kārtas, Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) sadarbībā ar portālu Dabasdati.lv aicina interesentus piedalīties dienastauriņu vērošanas akcijā! Pagājušajā gadā atsaucība bija visai liela un tika saņemti gandrīz 2000 dienastauriņu ziņojumu - starp kuriem bija gan interesanti reti sastopamu sugu ziņojumi, gan tika iegūti daudz vērtīgu datu par biežāk sastopamo sugu izplatību. Ņemot vērā, ka šis gads ir īpašs ar to, ka Gada Kukaiņa godā kā reizi ir viena no dienastauriņu sugām - lielais mārsilu zilenītis (Maculinea arion), tad sagaidām, ka arī šī gada Tauriņu Vērošanas akcijas gaitā iegūsim vērtīgas ziņas gan par Gada Kukaini, gan citām dienastauriņu sugām.Līdzīgi kā...


LOB pavasara putnu dienās vērojama arvien lielāka atsaucība

Pagājušajā nedēļas nogalē apmēram 680 dalībnieku piedalījās ikgadējās Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) un Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajās pavasara putnu dienās, kas ir krietni vairāk nekā iepriekšējos gadus. Arī pasākumu skaits bija lielāks – šogad notika 32 bezmaksas putnu vērošanas ekskursijas un putnu būrīšu un radošās darbnīcas Ķemeru nacionālajā parkā, Rāznas nacionālajā parkā, Līgatnes dabas parkā, Kolkas ragā, Rīgā, Cēsīs, Pļaviņās, Ventspilī, Mazsalacā, Burtniekos, Saldus novadā, Krustpils novadā, Madonas novadā, Strenču novadā, Gulbenes novadā, Alūksnes novadā, Jelgavas novadā un citur Latvijā.   Putnu vērošana ir neprognozējama nodarbe, jo interesantie brīži mijās ar garlaicīgākiem posmiem. Tomēr arī šoreiz neiztika bez interesantiem novērojumiem. Piemēram, Viesturs...


Iepazīsti sūnas pēc fotogrāfijām! (2)

Domājams, ka Dabasdati.lv lietotāji līdz ar pavasara sauli, skatot, kas saplaucis, un, meklējot dzīvu radību, arvien biežāk ieskatās uz zemes un kokos, tāpēc aicinu izmantot izdevību pie viena apgūt arī Latvijas parastākās sūnas, kādas sastopamas gana bieži un iegaumējamas relatīvi viegli. Jebkuras jaunas zināšanas paplašina iespējas priecāties gan par jau pazīstamo, gan, pirmoreiz ieraugot kaut ko neredzētu. Tāpēc esmu izveidojusi Latvijas "vienkāršāko" (pēdiņās, jo kura sūna gan savā būtībā ir vienkārša?) sūnu top 20, kurā esmu apkopojusi fotogrāfijas tām sūnu sugām, ko sanācis pašai sastapt un atpazīt visbiežāk, lielākoties, staigājot pa mežiem un skatot, kas tur uz zemes vai kritalām aug,...


Vēl divas tiešraides kameras pie dienas plēsīgo putnu ligzdām (1)

Latvijas Dabas fonds un portāls Dabasdati.lv uzstādījis vēl divas interneta tiešraides kameras, ar kuru palīdzību ikviens interesents var sekot līdzi notikumiem ligzdās un tuvāk iepazīt zivjērgļu un vistu vanagu dzīvi ligzdošanas un mazuļu audzēšanas sezonā. Interneta kameru tiešraide skatāma http://dabasdati.lv/lv/kameras2015. Zivjērglis Ligzda atrodas Vidzemē, zivjērgļu ligzdošanas teritorijā, kas ir zināma kopš 2011. gada. Toreiz netālu esošā izcirtumā tika novēroti divi pieaugušie putni un tika atrasts arī iespējamais ligzdas koks – nokaltusi egle, zem kuras bija redzamas nokritušas ligzdas atliekas. Tā paša gada rudenī netālu tika uzbūvētā mākslīgā ligzda, ko zivjērgļi aizņēma 2013. gadā, savukārt sekmīga ligzdošana ligzdā tika reģistrēta pagājušajā gadā, kad...


Notiks lekcija par Engures ezeru un putniem Baltijas jūrā

Trešdien, 2015.gada 22. aprīlī plkst.18:00 Latvijas Dabas muzejā (Kr.Barona ielā 4, Rīgā) notiks Latvijas Dabas fonda īstenotā lekcija ciklā „Izvēlies dabas aizsardzību”. Lekcijas tēmas: Putni Baltijas jūrā: indikatori bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai (lektors Dr.biol.Ainārs Auniņš); Engures ezera izcelšanās, zinātnisko pētījumu vēsture, apsaimniekošana un ekosistēmu ietekmējošie faktori (lektors mag.biol. Roberts Šiliņš). Pēc lektoru prezentācijām notiks diskusija un sarunas pie tējas un cepumiem. Plānotais pasākuma ilgums 2 stundas. Nākamā lekcija ciklā „Izvēlies dabas aizsardzību” notiks 20.maijā plkst.18:00, kad stāstīsim par bioloģiski vērtīgiem zālājiem. Uz lekcijām laipni gaidīti visi interesenti! Latvijas Dabas fonda īstenotais lekciju cikls “Izvēlies dabas aizsardzību” notiek projekta “Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, integrējot vides un dabas aizsardzības...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts