Šobrīd aktīvie lietotāji: 426 Šodien ievadītie novērojumi: 15 Kopējais novērojumu skaits: 132246
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Aveņu astainītis Callophrys rubi
22-mai-2015, Elfiņš
Baltais vizbulis Anemone nemorosa
22-mai-2015, Elfiņš
Graudzāļu vērpējs Euthrix potatoria
22-mai-2015, Elfiņš
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
22-mai-2015, Elfiņš
Kausa rumpucis Helvella acetabulum
22-mai-2015, Elfiņš
Čemuru palēks Chimaphila umbellata
22-mai-2015, Elfiņš
Ozolu vērpējs Lasiocampa quercus
22-mai-2015, Elfiņš
22-mai-2015, Elfiņš
Aveņu astainītis Callophrys rubi
22-mai-2015, Elfiņš
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
22-mai-2015, Elfiņš
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
22-mai-2015, Elfiņš
Žagata Pica pica
24-mai-2015, grieze
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
24-mai-2015, grieze
Baltā cielava Motacilla alba
24-mai-2015, grieze
Dadzītis Carduelis carduelis
24-mai-2015, grieze
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
25-mai-2015, roosaluristaja
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, roosaluristaja
Svīre Apus apus
25-mai-2015, roosaluristaja
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
25-mai-2015, roosaluristaja
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, Rallus
Zivju dzenītis Alcedo atthis
25-mai-2015, Rallus
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-mai-2015, Rallus
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, Rallus
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, Rallus
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
25-mai-2015, Rallus
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
25-mai-2015, Rallus
Svīre Apus apus
25-mai-2015, Rallus
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, Rallus
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
25-mai-2015, Rallus
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, Rallus
Sila cīrulis Lullula arborea
25-mai-2015, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, Rallus
Purva zīlīte Poecile palustris
25-mai-2015, Rallus
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, Rallus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, Rallus
Niedru lija Circus aeruginosus
25-mai-2015, Rallus
Mizložņa Certhia familiaris
25-mai-2015, Rallus
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, Rallus
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
25-mai-2015, Rallus
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, Rallus
Mājas čurkste Delichon urbicum
25-mai-2015, Rallus
Mājas balodis Columba livia domestica
25-mai-2015, Rallus
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, Rallus
Mazais mušķērājs Ficedula parva
25-mai-2015, Rallus
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, Rallus
Lauku balodis Columba palumbus
25-mai-2015, Rallus
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, Rallus
Ķīķis Pernis apivorus
25-mai-2015, Rallus
Ķivulis Carduelis spinus
25-mai-2015, Rallus
Krastu čurkste Riparia riparia
25-mai-2015, Rallus
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, Rallus
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, Rallus
Gaigala Bucephala clangula
25-mai-2015, Rallus
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, Rallus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, Rallus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-mai-2015, Rallus
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-mai-2015, Rallus
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, Rallus
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, Rallus
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, Rallus
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, Rallus
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, Rallus
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, Rallus
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
25-mai-2015, Rallus
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
24-mai-2015, Martins
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
23-mai-2015, Martins
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
25-mai-2015, Divpēdis
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
14-mai-2015, CerambyX
23-mai-2015, Martins
Parastais šņibītis Calidris alpina
14-mai-2015, CerambyX
Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas
25-mai-2015, Divpēdis
Temminka šņibītis Calidris temminckii
14-mai-2015, CerambyX
Graudzāļu vērpējs Euthrix potatoria
25-mai-2015, Divpēdis
14-mai-2015, CerambyX
14-mai-2015, CerambyX
14-mai-2015, CerambyX
Zilais praulenis Platycerus caraboides
14-mai-2015, CerambyX
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, MārisB
14-mai-2015, CerambyX
Krauklis Corvus corax
25-mai-2015, MārisB
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, MārisB
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, MārisB
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, CerambyX
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, MārisB
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-mai-2015, MārisB
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-mai-2015, MārisB
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, MārisB
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, MārisB
Rakstainā mārīte Propylea quatuordecimpunctata
24-mai-2015, zemesbite
Lauku balodis Columba palumbus
25-mai-2015, MārisB
24-mai-2015, zemesbite
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, MārisB
24-mai-2015, zemesbite
Dzeguze Cuculus canorus
25-mai-2015, MārisB
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, GatisE
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, GatisE
Grieze Crex crex
25-mai-2015, GatisE
Grieze Crex crex
25-mai-2015, GatisE
25-mai-2015, nekovārnis
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-mai-2015, MārisB
Spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis
24-mai-2015, zemesbite
Plankumainā spāre Libellula quadrimaculata
24-mai-2015, zemesbite
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, MārisB
Agrā dižspāre Brachytron pratense
24-mai-2015, zemesbite
Agrā smaragdspāre Cordulia aenea
24-mai-2015, zemesbite
Graudzāļu vērpējs Euthrix potatoria
24-mai-2015, zemesbite
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
25-mai-2015, MārisB
25-mai-2015, nekovārnis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, MārisB
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
24-mai-2015, zemesbite
Aveņu astainītis Callophrys rubi
24-mai-2015, zemesbite
Sloka Scolopax rusticola
25-mai-2015, MārisB
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
24-mai-2015, zemesbite
Zilais praulenis Platycerus caraboides
25-mai-2015, nekovārnis
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
24-mai-2015, zemesbite
Krīklis Anas crecca
25-mai-2015, MārisB
Kāļu baltenis Pieris napi
24-mai-2015, zemesbite
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, MārisB
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
24-mai-2015, zemesbite
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-mai-2015, MārisB
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
24-mai-2015, zemesbite
25-mai-2015, nekovārnis
Mazais ērglis Aquila pomarina
25-mai-2015, Edgars Smislovs
25-mai-2015, nekovārnis
Agrā smaragdspāre Cordulia aenea
24-mai-2015, dziedava
Bumbieru-kadiķu rūsa Gymnosporangium sabinae
24-mai-2015, zemesbite
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
24-mai-2015, dziedava
24-mai-2015, dziedava
Urālpūce Strix uralensis
11-apr-2015, Stach
25-mai-2015, nekovārnis
Rāceņu baltenis Pieris rapae
24-mai-2015, Mari
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
25-mai-2015, nekovārnis
Aveņu astainītis Callophrys rubi
25-mai-2015, nekovārnis
Mednis Tetrao urogallus
20-nov-2014, Stach
Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus
25-mai-2015, Igors
Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis
24-mai-2015, Mari
Gaigala Bucephala clangula
25-mai-2015, vigulis
Stirna Capreolus capreolus
23-mai-2015, Elfiņš
Aveņu astainītis Callophrys rubi
23-mai-2015, Elfiņš
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
23-mai-2015, Elfiņš
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
23-mai-2015, Elfiņš
Slaidā purvuspāre Leucorrhinia rubicunda
23-mai-2015, Elfiņš
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
25-mai-2015, nekovārnis
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, ER
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
25-mai-2015, dziedava
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, ER
Kāļu baltenis Pieris napi
25-mai-2015, dziedava
24-mai-2015, Edgars Smislovs
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
25-mai-2015, nekovārnis
Tītiņš Jynx torquilla
25-mai-2015, Igors
Dedestiņu otiņmūķene Gynaephora selenitica
23-mai-2015, Elfiņš
25-mai-2015, nekovārnis
Graudzāļu vērpējs Euthrix potatoria
23-mai-2015, Elfiņš
Kāļu baltenis Pieris napi
23-mai-2015, Elfiņš
Aveņu astainītis Callophrys rubi
23-mai-2015, Elfiņš
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, Igors
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
23-mai-2015, Elfiņš
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
23-mai-2015, Elfiņš
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
23-mai-2015, Elfiņš
Agrais samtenis Lasiommata petropolitana
23-mai-2015, Elfiņš
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
24-mai-2015, dziedava
23-mai-2015, Elfiņš
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, Igors
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
24-mai-2015, Elfiņš
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
24-mai-2015, Elfiņš
24-mai-2015, Elfiņš
Aveņu astainītis Callophrys rubi
24-mai-2015, Elfiņš
Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus
24-mai-2015, Edgars Smislovs
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
24-mai-2015, Elfiņš
24-mai-2015, Elfiņš
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, tomsendzins
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-mai-2015, tomsendzins
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, tomsendzins
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, tomsendzins
25-mai-2015, nekovārnis
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, tomsendzins
Zivju ērglis Pandion haliaetus
25-mai-2015, tomsendzins
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, tomsendzins
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-mai-2015, tomsendzins
Zaļžubīte Chloris chloris
25-mai-2015, tomsendzins
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, tomsendzins
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, tomsendzins
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
25-mai-2015, tomsendzins
Sila strazds Turdus viscivorus
25-mai-2015, tomsendzins
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, tomsendzins
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, tomsendzins
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, tomsendzins
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
25-mai-2015, tomsendzins
Meža pūce Strix aluco
25-mai-2015, tomsendzins
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, tomsendzins
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, tomsendzins
Lielais dumpis Botaurus stellaris
25-mai-2015, tomsendzins
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, tomsendzins
Lauku balodis Columba palumbus
25-mai-2015, tomsendzins
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, tomsendzins
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, tomsendzins
Kārklu ķauķis Locustella naevia
25-mai-2015, tomsendzins
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-mai-2015, tomsendzins
Grieze Crex crex
25-mai-2015, tomsendzins
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, tomsendzins
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
25-mai-2015, tomsendzins
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, tomsendzins
Dzērve Grus grus
25-mai-2015, tomsendzins
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, tomsendzins
Dzeguze Cuculus canorus
25-mai-2015, tomsendzins
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-mai-2015, tomsendzins
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, tomsendzins
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, tomsendzins
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, tomsendzins
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-mai-2015, tomsendzins
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, tomsendzins
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, tomsendzins
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, tomsendzins
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
25-mai-2015, MārisB
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
21-mai-2015, MārisB
Dzilnītis Sitta europaea
25-mai-2015, dabasmīlis
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, ER
Grieze Crex crex
25-mai-2015, megere
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, megere
Kāļu baltenis Pieris napi
24-mai-2015, dziedava
Ciprešu dievkrēsliņš Euphorbia cyparissias
22-mai-2015, Wiesturs
Aveņu astainītis Callophrys rubi
24-mai-2015, dziedava
Dzērve Grus grus
25-mai-2015, megere
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
24-mai-2015, dziedava
Lauku balodis Columba palumbus
25-mai-2015, megere
Meža balodis Columba oenas
25-mai-2015, megere
Brūnā smilšvabole Cicindela hybrida
22-mai-2015, Wiesturs
21-mai-2015, Siona
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
24-mai-2015, IlzeP
Vītītis Phylloscopus trochilus
24-mai-2015, IlzeP
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
24-mai-2015, IlzeP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-mai-2015, IlzeP
Meža tilbīte Tringa ochropus
24-mai-2015, IlzeP
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
24-mai-2015, IlzeP
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
24-mai-2015, IlzeP
Melnais meža strazds Turdus merula
24-mai-2015, IlzeP
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
24-mai-2015, IlzeP
Mazais mušķērājs Ficedula parva
24-mai-2015, IlzeP
Lielā zīlīte Parus major
24-mai-2015, IlzeP
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
24-mai-2015, IlzeP
Dzilnītis Sitta europaea
24-mai-2015, IlzeP
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-mai-2015, IlzeP
Dzeguze Cuculus canorus
24-mai-2015, IlzeP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-mai-2015, IlzeP
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
24-mai-2015, IlzeP
25-mai-2015, Siona
Žubīte Fringilla coelebs
24-mai-2015, IlzeP
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-mai-2015, IlzeP
Vītītis Phylloscopus trochilus
24-mai-2015, IlzeP
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
24-mai-2015, IlzeP
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-mai-2015, IlzeP
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
24-mai-2015, IlzeP
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
24-mai-2015, IlzeP
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
24-mai-2015, IlzeP
Mazais mušķērājs Ficedula parva
24-mai-2015, IlzeP
Krauklis Corvus corax
24-mai-2015, IlzeP
Garastīte Aegithalos caudatus
24-mai-2015, IlzeP
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-mai-2015, IlzeP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-mai-2015, IlzeP
Agrā smaragdspāre Cordulia aenea
25-mai-2015, Siona
Žubīte Fringilla coelebs
22-mai-2015, IlzeP
Žagata Pica pica
22-mai-2015, IlzeP
Zeltgalvītis Regulus regulus
22-mai-2015, IlzeP
Zaļžubīte Chloris chloris
22-mai-2015, IlzeP
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-mai-2015, IlzeP
Vālodze Oriolus oriolus
22-mai-2015, IlzeP
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
22-mai-2015, IlzeP
Tītiņš Jynx torquilla
22-mai-2015, IlzeP
Svīre Apus apus
22-mai-2015, IlzeP
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
22-mai-2015, IlzeP
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
22-mai-2015, IlzeP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-mai-2015, IlzeP
Purva zīlīte Poecile palustris
22-mai-2015, IlzeP
Pelēkā vārna Corvus cornix
22-mai-2015, IlzeP
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
22-mai-2015, IlzeP
22-mai-2015, IlzeP
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-mai-2015, IlzeP
Meža tilbīte Tringa ochropus
22-mai-2015, IlzeP
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-mai-2015, IlzeP
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
22-mai-2015, IlzeP
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
22-mai-2015, IlzeP
Melnais meža strazds Turdus merula
22-mai-2015, IlzeP
Mājas strazds Sturnus vulgaris
22-mai-2015, IlzeP
Mājas čurkste Delichon urbicum
22-mai-2015, IlzeP
Mājas balodis Columba livia domestica
22-mai-2015, IlzeP
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
22-mai-2015, IlzeP
Mazais mušķērājs Ficedula parva
22-mai-2015, IlzeP
Lielā zīlīte Parus major
22-mai-2015, IlzeP
Lauku zvirbulis Passer montanus
22-mai-2015, IlzeP
Lauku balodis Columba palumbus
22-mai-2015, IlzeP
Lakstīgala Luscinia luscinia
22-mai-2015, IlzeP
Kovārnis Corvus monedula
22-mai-2015, IlzeP
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
22-mai-2015, IlzeP
Grieze Crex crex
22-mai-2015, IlzeP
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
22-mai-2015, IlzeP
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
22-mai-2015, IlzeP
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-mai-2015, IlzeP
Baltā cielava Motacilla alba
22-mai-2015, IlzeP
Bezdelīga Hirundo rustica
22-mai-2015, IlzeP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-mai-2015, IlzeP
Dadzītis Carduelis carduelis
22-mai-2015, IlzeP
Dārza ķauķis Sylvia borin
22-mai-2015, IlzeP
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
22-mai-2015, IlzeP
Dzeguze Cuculus canorus
22-mai-2015, IlzeP
Melnais stārķis Ciconia nigra
25-mai-2015, vimba1
25-mai-2015, Wiesturs
22-mai-2015, Wiesturs
22-mai-2015, Wiesturs
Meža smilšvabole Cicindela sylvatica
25-mai-2015, Rallus
Agrā smaragdspāre Cordulia aenea
25-mai-2015, Rallus
22-mai-2015, Wiesturs
Aveņu astainītis Callophrys rubi
25-mai-2015, Rallus
Divmāju kaķpēdiņa Antennaria dioica
25-mai-2015, Rallus
25-mai-2015, Rallus
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
25-mai-2015, Rallus
Bezdelīgactiņa Primula farinosa L.
22-mai-2015, Wiesturs
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
25-mai-2015, Rallus
Dziedniecības mugurene Plygonatum odoratum
25-mai-2015, Rallus
Plankumainais sprīžmetis Pseudopanthera macularia
25-mai-2015, Rallus
25-mai-2015, Rallus
Pelēkais viršu sprīžmetis Perconia strigillaria
25-mai-2015, Rallus
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
25-mai-2015, Rallus
22-mai-2015, Wiesturs
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
22-mai-2015, Wiesturs
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
25-mai-2015, Rallus
Kāļu baltenis Pieris napi
25-mai-2015, Rallus
Ogu krūmu vairogblakts Dolycoris baccarum
22-mai-2015, Wiesturs
25-mai-2015, Rallus
Lielā strutene Chelidonium majus
25-mai-2015, Rallus
Apšu lielais lapgrauzis Chrysomela populi
25-mai-2015, Rallus
Pļavas dedestiņa Lathyrus pratensis
25-mai-2015, Rallus
Kāļu baltenis Pieris napi
25-mai-2015, Rallus
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
25-mai-2015, Rallus
Niedru lija Circus aeruginosus
25-mai-2015, Rallus
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
25-mai-2015, Rallus
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
25-mai-2015, Siona
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
25-mai-2015, Siona
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
25-mai-2015, Siona
Pelēkā dzilna Picus canus
25-mai-2015, ER
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
25-mai-2015, Siona
Aveņu astainītis Callophrys rubi
25-mai-2015, Siona
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
25-mai-2015, Siona
Mazais mušķērājs Ficedula parva
25-mai-2015, ER
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-mai-2015, elektrolitr
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-mai-2015, elektrolitr
Kāļu baltenis Pieris napi
24-mai-2015, Elfiņš
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
25-mai-2015, dekants
Ķivulis Carduelis spinus
25-mai-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Kovārnis Corvus monedula
25-mai-2015, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-mai-2015, dekants
Svīre Apus apus
25-mai-2015, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-mai-2015, dekants
Niedru lija Circus aeruginosus
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Ķīķis Pernis apivorus
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-mai-2015, dekants
Kārklu ķauķis Locustella naevia
25-mai-2015, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
25-mai-2015, dekants
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
25-mai-2015, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-mai-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-mai-2015, elektrolitr
Žagata Pica pica
25-mai-2015, elektrolitr
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, megere
Dūņšņibītis Limicola falcinellus
25-mai-2015, sanchox
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
25-mai-2015, freimane
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, megere
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, megere
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
25-mai-2015, megere
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
25-mai-2015, Matrus
Lauku lija Circus cyaneus
24-mai-2015, de kje
25-mai-2015, de kje
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
25-mai-2015, Matrus
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-mai-2015, Matrus
Brūnā čakste Lanius collurio
24-mai-2015, Matrus
Laukirbe Perdix perdix
24-mai-2015, de kje
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
24-mai-2015, Matrus
Žagata Pica pica
25-mai-2015, elektrolitr
Dzērve Grus grus
25-mai-2015, megere
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
25-mai-2015, elektrolitr
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Kovārnis Corvus monedula
25-mai-2015, dekants
Kaņepītis Linaria cannabina
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-mai-2015, dekants
Tītiņš Jynx torquilla
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Baltais zaķis Lepus timidus
25-mai-2015, dekants
Lauka skrejvabole Carabus cancellatus
25-mai-2015, maxq
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Mazais mušķērājs Ficedula parva
25-mai-2015, dekants
Mazais mušķērājs Ficedula parva
25-mai-2015, dekants
Svīre Apus apus
25-mai-2015, dekants
Svīre Apus apus
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
25-mai-2015, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Kuitala Numenius arquata
25-mai-2015, dekants
Kuitala Numenius arquata
25-mai-2015, dekants
Kuitala Numenius arquata
25-mai-2015, dekants
Kuitala Numenius arquata
25-mai-2015, dekants
Kuitala Numenius arquata
25-mai-2015, dekants
Kuitala Numenius arquata
25-mai-2015, dekants
Kuitala Numenius arquata
25-mai-2015, dekants
Kuitala Numenius arquata
25-mai-2015, dekants
Kuitala Numenius arquata
25-mai-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
25-mai-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
25-mai-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
25-mai-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
25-mai-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
25-mai-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
25-mai-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
25-mai-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
25-mai-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
25-mai-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
25-mai-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
25-mai-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
25-mai-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
25-mai-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Sila strazds Turdus viscivorus
25-mai-2015, dekants
Sila strazds Turdus viscivorus
25-mai-2015, dekants
Sila strazds Turdus viscivorus
25-mai-2015, dekants
Sila strazds Turdus viscivorus
25-mai-2015, dekants
Sila strazds Turdus viscivorus
25-mai-2015, dekants
Sila strazds Turdus viscivorus
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Tītiņš Jynx torquilla
25-mai-2015, dekants
Tītiņš Jynx torquilla
25-mai-2015, dekants
Tītiņš Jynx torquilla
25-mai-2015, dekants
Tītiņš Jynx torquilla
25-mai-2015, dekants
Tītiņš Jynx torquilla
25-mai-2015, dekants
Tītiņš Jynx torquilla
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-mai-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-mai-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-mai-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-mai-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-mai-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-mai-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-mai-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-mai-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-mai-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Mazais mušķērājs Ficedula parva
25-mai-2015, dekants
Mazais mušķērājs Ficedula parva
25-mai-2015, dekants
Mazais mušķērājs Ficedula parva
25-mai-2015, dekants
Mazais mušķērājs Ficedula parva
25-mai-2015, dekants
Mazais mušķērājs Ficedula parva
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-mai-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-mai-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-mai-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-mai-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, dekants
Svīre Apus apus
25-mai-2015, dekants
Svīre Apus apus
25-mai-2015, dekants
Svīre Apus apus
25-mai-2015, dekants
Svīre Apus apus
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
25-mai-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
25-mai-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
25-mai-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-mai-2015, dekants
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-mai-2015, dekants
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-mai-2015, dekants
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
25-mai-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
25-mai-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
25-mai-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
25-mai-2015, dekants
Purva zīlīte Poecile palustris
25-mai-2015, dekants
Purva zīlīte Poecile palustris
25-mai-2015, dekants
Purva zīlīte Poecile palustris
25-mai-2015, dekants
Purva zīlīte Poecile palustris
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-mai-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-mai-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-mai-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-mai-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-mai-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-mai-2015, dekants
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-mai-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
25-mai-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-mai-2015, dekants
Žagata Pica pica
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, dekants
Krauklis Corvus corax
25-mai-2015, dekants
Pelēkā dzilna Picus canus
24-mai-2015, Arnis2
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
24-mai-2015, Arnis2
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
24-mai-2015, Matrus
Melnais meža strazds Turdus merula
23-mai-2015, Arnis2
Lauku balodis Columba palumbus
23-mai-2015, Arnis2
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-mai-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-mai-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-mai-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-mai-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-mai-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
25-mai-2015, dekants
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-mai-2015, dekants
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-mai-2015, dekants
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-mai-2015, dekants
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-mai-2015, dekants
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-mai-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-mai-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-mai-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-mai-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-mai-2015, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-mai-2015, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-mai-2015, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-mai-2015, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-mai-2015, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Kajaks Larus canus
25-mai-2015, dekants
Kajaks Larus canus
25-mai-2015, dekants
Kajaks Larus canus
25-mai-2015, dekants
Kajaks Larus canus
25-mai-2015, dekants
Kajaks Larus canus
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
25-mai-2015, dekants
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
25-mai-2015, dekants
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
25-mai-2015, dekants
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
25-mai-2015, dekants
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
25-mai-2015, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
25-mai-2015, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
25-mai-2015, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
25-mai-2015, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
25-mai-2015, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
25-mai-2015, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
25-mai-2015, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
25-mai-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
25-mai-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-mai-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-mai-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-mai-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-mai-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-mai-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
25-mai-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
25-mai-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
25-mai-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
25-mai-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
25-mai-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-mai-2015, dekants
Tītiņš Jynx torquilla
25-mai-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
25-mai-2015, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
25-mai-2015, dekants
Svīre Apus apus
25-mai-2015, dekants
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
25-mai-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
25-mai-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-mai-2015, dekants
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-mai-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, dekants
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
25-mai-2015, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
25-mai-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
25-mai-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-mai-2015, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
25-mai-2015, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
25-mai-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-mai-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
25-mai-2015, dekants
Ķīķis Pernis apivorus
25-mai-2015, dekants
Ķivulis Carduelis spinus
25-mai-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-mai-2015, dekants
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-mai-2015, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-mai-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
25-mai-2015, ilka
Zeltgalvītis Regulus regulus
25-mai-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-mai-2015, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
25-mai-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-mai-2015, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
25-mai-2015, dekants
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-mai-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
25-mai-2015, dekants
Mazais mušķērājs Ficedula parva
25-mai-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-mai-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-mai-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
25-mai-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-mai-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
25-mai-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-mai-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-mai-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
25-mai-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-mai-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-mai-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-mai-2015, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-mai-2015, dekants
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
25-mai-2015, dekants
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
25-mai-2015, dekants
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
25-mai-2015, dekants
Dzērve Grus grus
25-mai-2015, dekants
Dzērve Grus grus
25-mai-2015, dekants
Dzērve Grus grus
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
25-mai-2015, dekants
Grieze Crex crex
25-mai-2015, megere
Pēdējie komentāri
Rallus 25.maijs, 23:35

Tādu tīģervaboli iepriekš nebiju manījis.


Rallus 25.maijs, 23:28

Nesanāca laiks paskatīt noteicējus, bet būs jāparbauda tās atšķirīgās pazīmes. paldies par uzvedinošo domu.


Rallus 25.maijs, 23:26

Sarkanā jau gan, ne tikai krāsas - svarīgs kopskats, siluets un proporcijas.


Vladimirs S 25.maijs, 23:24

Ir citas bildes ar - sarkanu asti. Bija 2 bildetāji!


CerambyX 25.maijs, 23:12

Laikam jau purvu micīte (Mitrula paludosa)?


dziedava 25.maijs, 23:00

Sēne tā nav, tā ir gļotsēne. Izskatās, ka vajadzētu būt gļotsēnei Tubifera ferruginosa (pēc krāsas, gabalu savstarpējā novietojuma), bet šī gļotsēne sastāv no tādām kā blakustrubiņām, sk.: http://www.myxomycetes.wolf-5.cyberdusk.pl/index.php?wyb=gal&rodzaj=Tubulifera&gat=0&foto=14 kas šajā attēlā nav īsti redzams. Tā var būt arī Tubifera ferruginosa, ja, piem., kāds gļotsēni ir saspiedis, bet droši to apgalvot nevaru. Būtu labi, ja varētu gļotsēni pēc pāris dienām novērot (un nobildēt) atkal. Ja būtu šī suga, tad kļūtu brūna.


zemesbite 25.maijs, 22:59

Paldies!:)


CerambyX 25.maijs, 22:46

Mārīte Propylea quatuordecimpunctata - īpatnis ar 'padzisušu' rakstu, jebšu melnie plankumi īpaši viens ar otru nesaplūst.


nekovārnis 25.maijs, 22:46

Paldies!


zemesbite 25.maijs, 22:44

Paldies! Nebiju pamanījusi, ka ir arī tāda agrā dižspāre! :)


CerambyX 25.maijs, 22:37

Zilzaļai dižspārei vēl par agru - būs agrā dižspāre :)


CerambyX 25.maijs, 22:37

Krāšņvabole Trachys minutus


zemesbite 25.maijs, 22:10

Labi, tā arī darīšu!:)


dziedava 25.maijs, 22:08

Par sūtīšanu pajautāšu! Jebkurā gadījumā ievākt iesaku, atbildi negaidot, jo tā sēne, kā Sintija novēroja, ātri saplok un paliek grūti atrodama. Nogādāšanas ātrums jau ir pakārtots jautājums.


zemesbite 25.maijs, 21:58

Ievākt varētu, bet līdz Rīgai patālu, varbūt var sūtīt aploksnē, celofāna maisiņā?


dziedava 25.maijs, 21:53

Jauki! Vai paraudziņu ievākt un nogādāt uz LU Biol.fak. arī būs iespējams?


CerambyX 25.maijs, 21:52

Tieši tā - agrā smaragdspāre.


Siona 25.maijs, 21:49

Manam kadiķim arī sēne palika šāda, tā kā sēne arī izskatās tāda pati ;)


dziedava 25.maijs, 21:48

Paldies! Es kaut kur lasīju, ka parazitē arī uz vaboļu kāpuriem, būtu jau interesanti, ja to varētu apstiprināt. Bet manispēc, lai ēd tikai sprakšķus;) Nākamreiz nopietnāk piedomāšu par bildēšanu. Te galīgi nepadomāju par sugas noteikšanu, vnk bildēju faktu, ka apakšā ir kaut kāds reāls kāpurs :)


zemesbite 25.maijs, 21:45

Šī laikam arī ir tā bumbieru-kadiķu rūsa, vismaz kadiķis izskatās tāds pat kā Sionai...


CerambyX 25.maijs, 21:41

Ottreiz novērojums nav jāpievieno :)


CerambyX 25.maijs, 21:40

Bet tas jau laikam nebūtu nekas neparasts, ja šī sēņu suga būtu specializējusies uz sprakšķu kāpuriem, ne? Parazītiskiem organismiem jau tomēr tāda specializācija visai raksturīga... :)


CerambyX 25.maijs, 21:38

Tas par audzēšanu bija tāds vispārīgs komentārs par kāpuriem, ne šo konkrēto gadījumu - šim tiešām vairs nekas nepalīdzēs :D Nu beigtu kāpuru, ja tas ir pietiekami labi saglabājies (lielākas cerības, ja tā ārējais ķermenis ir tāds nedaudz cietāks un hitinizēts nevis mīksts un 'ļumīgs'), jau var pētīt tāpat - galvenās pazīmes, lai noteiktu vismaz līdz dzimtai, jau tāpat varētu redzēt. :) Ne vienmēr, bet daudzos gadījumos, piemēram, savarīgs ir tieši ķermeņa pēdējā posma forma, kas šim eksemplāram, piemēram, izskatās gana labi saglabājies. Tik vien, ka attēlā īsti līdz galam saprast nevar :) Bet nu jebkurā gadījumā - 90% domāju, ka tas ir sprakšķa kāpurs.


Mari 25.maijs, 21:36

Paldies! :)


CerambyX 25.maijs, 21:32

Jā, rāceņu baltenis :)


CerambyX 25.maijs, 21:31

Pelēkā āboliņpūcīte


dziedava 25.maijs, 21:26

Paldies, es jau šaubījos, vai likt DD, resp., vai vispār var noteikt.:)


Mari 25.maijs, 21:26

Vai šis varētu būt rāceņu baltenis?


dziedava 25.maijs, 21:25

Paldies, bet irbuļu milneņu kāpuriem pat vislabākā barošana vairs nelīdzēs ;) Beigtiem kāpuriem nav kā sēnēm kaut kas sporām līdzīgs, ko pētīt mikroskopā?


Siona 25.maijs, 21:24

Gana zaļš, lai arī būtu kāds no Phyllobius smecerniekiem.


Siona 25.maijs, 21:20

Paldies par sprakšķiem!


CerambyX 25.maijs, 21:17

Sprakšķis Cardiophorus ruficollis


CerambyX 25.maijs, 21:17

Sprakšķis Selatosomus aeneus


CerambyX 25.maijs, 21:17

Jā, varētu būt kaut kādu Thanatophilus līķvaboļu kāpuri.


Siona 25.maijs, 21:17

Paldies! :)


CerambyX 25.maijs, 21:16

Pēc spārnu apakšpuses šos ir ļoti viegli noteikt. No virspues - krietni vien 'viltīgāk' :) Spriežot pēc tā, ka tas melnais spārna stūris gar spārna galu sniedzās diezgan tālu , tad tā kā vajadzētu arī būt kāļu baltenim.


Stach 25.maijs, 21:13

'''Dabas dati ''ir piemetuši manu vārdu svešai bildei,tajā brīdī lādēju savas bildes :)


CerambyX 25.maijs, 21:10

Agrā smaragdspāre


CerambyX 25.maijs, 21:01

Bez šaubām kāļu baltenis :)


gudgalf 25.maijs, 20:59

Nav tomēr melnā klija? Astes šķēlums salīdzinoši mazs (varbūt leņķis bildē ne tāds?) un virsaste ar neizskatās ruda


CerambyX 25.maijs, 20:59

Jā, nu te tā ne visai labi var to dibenalu redzēt... :) Jautājums vai centrālajiem radziņiem ir vēl galā sazarojums vai tomēr nav? Kopējais 'formāts' un krāsojums jau atgādina gan kādu no sprakšķu kārpuriem, kam var būt arī ne tikai drātstārpu tipa kāpuri (tas gan tāds biežāk sastopamais variants). Tur piemēram Stenagostus ģints kāpuri ir šādi: https://c1.staticflickr.com/5/4042/4437923301_6483874f1e_b.jpg Tiem gan Lv tik viena ļoti reta suga, kas sastopama vecos priežu mežos. Bet nu kaut kādi šai ģintij radniecīgu ģinšu (Athous u.c.) kāpuri droši vien līdzīga paskata. Vispār jau savā ziņā kāpuri interesanta štelle, bet daudzos gadījumos mazliet sanāk tāda 'bakstīšanās tumsā', jo ne visus kāpurus var tā viegli noteikt... Ja sarežgītos variantos gribas noteikt ar 100% precizitāti, tad laikam atliek tik kāpurs ievākt un no tiem mēģināt izaudzēt pieaugušus īpatņus :) Tas gan ar nav viegli - vajag vietu, kur likt trauciņus, jāzin ar ko kāpuru barot, jācīnās ar citu dzīvokļa/mājas iemītnieku pretenzijām pret kāpuriem uz palodze/skapī utt. :D


CerambyX 25.maijs, 20:49

Mizasblakts Aradus betulae


forelljjanka 25.maijs, 20:16

Uģis laikam nav pamanījis! Ugunsvaboli pieminēju tāpēc, ka tās kāpuriem astē ir radziņi,melngalvas tie ir taisni,sarkanajai līki.:D Te bildē izskatās ka radziņi ir pat četri,tādu nevienu īsti nezinu,kaut tie radziņi ir daudzām sugām,ne tik sen Uģis savā blogā rakstīja un bija bildes, par dažādu zemmizas iemītnieku kāpuriem,četri radziņi liekas nebija nevienam! ;)


dabasmīlis 25.maijs, 20:06

Mājas strazda bildi man piemeta "Dabas dati" paši. Nezinu kā tas jums sanāca :)


Wiesturs 25.maijs, 20:05

Ā, paldies! Tad man vienā vecā bildē šī suga ir nepareizi noteikta (nenodošu, kurš noteica :) )


roosaluristaja 25.maijs, 20:04

Es neesmu botāniķis, bet domāju, ka tīruma šī nekādīgi nav. Pēc manām domām - birztalu (Veronica chamaedrys).


nekovārnis 25.maijs, 19:48

Jā, ar tām spārēm izskatās ka man vēl būs grūti šovasar. Šodien Talsos ar safotogrāfēju vairākas šādas sīkās, bet nevienu pat ne tuvu nespēju noteikt:( Tādas spāres sp. atstāšu mapēs līdz vēlam rudenim, tad arī likšu DD.


roosaluristaja 25.maijs, 19:41

Roberta gandrene (Geranium robertianum).


CerambyX 25.maijs, 19:32

Jā, kaut kā pēc Rheumaptera subhastata it kā izskatās. 100% pārliecība gan vēl nav (pieredze ar šo sugu pašam nav) - jāpapēta vēl kādi resursi :)


roosaluristaja 25.maijs, 19:31

Efeju sētložņa (Glechoma hederacea)


CerambyX 25.maijs, 19:27

Stipri apdilis kāds no zaļajiem Phyllobius smecerniekiem


CerambyX 25.maijs, 19:25

Ar tā kā lapgrauzis Gonioctena viminalis


CerambyX 25.maijs, 19:25

Jā, domāju ka G.viminalis


CerambyX 25.maijs, 19:24

Meža smilšvabole gan, jā!


CerambyX 25.maijs, 19:23

Ogu krūmu vairogblatks


CerambyX 25.maijs, 19:23

Skrejvabole Carabus cancellatus


CerambyX 25.maijs, 19:23

Tinējs, ar tā kā Ancylis badiana


CerambyX 25.maijs, 19:22

Ar šo jau it kā grūti būs - svaigi izkūņojies ekzemplārs :)


CerambyX 25.maijs, 19:20

Sprakšķis Selatosomus cruciatus


CerambyX 25.maijs, 19:19

Lapgrauzis Donacia aquatica


CerambyX 25.maijs, 19:19

Lēcējzirneklis Salticus sp. - šiem sugas īsti neesmu 'izkodis'.


CerambyX 25.maijs, 19:17

tpu - Ancylis :)


CerambyX 25.maijs, 19:17

Tinējs - tā kā Anticlea badiana


CerambyX 25.maijs, 19:10

Spīdulis Glischrochilus sp., kaut gan principā šādus ar tik lieliem un milzīgiem oranžajiem laukumiem es tomēr diezgan droši sauktu par G.grandis.


CerambyX 25.maijs, 19:09

Spīdulis Glischrochilus hortensis


CerambyX 25.maijs, 19:09

Abi tiešām viena suga - koksngrauzis Tetropium castaneum


CerambyX 25.maijs, 19:08

Koksngrauzis Asemum striatum


CerambyX 25.maijs, 19:08

Lapgrauzis (vai varbūt var saukt arī par spradzi?) Crepidodera aurata


roosaluristaja 25.maijs, 19:01

Divmāju kaķpēdiņa (Antennaria dioica).


nekovārnis 25.maijs, 18:51

Mella, ar šaurām svītrām - izskatās pēc meža smilšvaboles.


dziedava 25.maijs, 09:42

Paldies! Ugunsvaboli man gluži nevajag ;) Jautājums tāpēc, ka uz šī kāpura auga irbuļu milnene; šo sēņu sugu 2013.g. atklājot, pētītā paraudziņa sēne auga uz sprakšķa kāpura. Tas arī laikam LV ir vienīgais kāpurs, kas pētīts šīs sēnes sakarā. Jautājums, vai aug tikai uz sprakšķu, vai arī citiem kāpuriem, tāpēc būtu īpaši interesanti, ja varētu droši pateikt, ka tas nav sprakšķa kāpurs. Man jau ar tā izskatījās, bet droši nezinu, tāpēc arī jautāju. :)


forelljjanka 25.maijs, 08:31

No manas niecīgās pieredzes,melngalvas ugunvabole laikam nebūs...;)Sparkšķiem,cik nu atceros no Uģa komentāriem ,kāpurs ir kā tautā saka-"drātstārps",šis itkā neizskatās...;)


dziedava 24.maijs, 23:40

Šim nevar pateikt vismaz aptuveni kam tas kāpurs varētu būt? Būtiskākais zināt, vai tas varētu nebūt sprakšķis.


Divpēdis 24.maijs, 23:35

Nu ja jūs abi tā sakiet, tad būs jāpadodas;) Paldies!


W 24.maijs, 22:51

Paldies! Ja būs iespējams, apskatīšos pēc pāris nedēļām.


gunarsp 24.maijs, 22:30

Šis ir ziemeļu sikspārnis. Otrā bildē viennozīmīgi nevarēju noteikt. Gunārs Pētersons Sikspārņu eksperts


Ansis 24.maijs, 22:29

Izskatās pēc martagonlilijas - Lilium martagon


nekovārnis 24.maijs, 22:02

O! Labs! Paldies!


CerambyX 24.maijs, 21:53

Pamatīgākais kāds mums ir :) Milzu garkājods (Pedicia rivosa) - samērā reta suga laikam.


W 24.maijs, 21:31

Paldies!


CerambyX 24.maijs, 20:50

Tas pats meža bambals vien ir.


CerambyX 24.maijs, 20:37

Tūkstoškājis, laikam Strongylosoma pallipes


CerambyX 24.maijs, 20:35

Izskatās, ka tā pati C.sanguinolenta vien būs, jā.


CerambyX 24.maijs, 20:30

Es ar piekritīšu, ka būs mazais vijolīšu purvraibenis :)


CerambyX 24.maijs, 20:28

Parastais madaru lapsprīžmetis (Epirrhoe alternata)


CerambyX 24.maijs, 20:28

R.hastata laikam tomēr ne, bet nevaru īsti izlemt starp Epirrhoe tristata un hastulata... :)


CerambyX 24.maijs, 20:17

Resnkājodi Bibionidae sp.


CerambyX 24.maijs, 20:16

Tas pats vien ir jā!


CerambyX 24.maijs, 20:15

Rādās, ka bijis dumbrcālis


CerambyX 24.maijs, 20:15

Brūnais zeltainītis


CerambyX 24.maijs, 20:14

Brūnais viršu sprīžmetis


CerambyX 24.maijs, 20:14

Agrā smaragdspāre


Rallus 24.maijs, 19:28

Perspektīvā kāda labāko bilžu izvēle varētu būt gan. Tādi kadri iemūžinās un ceļ vietas vērtību - sk. par to 'jātniek-zebieksti': http://www.earthtouchnews.com/cute-and-cool/funny/update-the-woodpecker-riding-weasel-has-been-immortalised


Rallus 24.maijs, 19:22

Āboliņa sprīžmetis?


Divpēdis 24.maijs, 11:00

Varbūt taisām kaut kādu izlasīti - ja ir vismaz trīs jūsmotāji, tur bilde varētu nokļūt. Varētu būt sezonas konkurss, varētu būt lapas treileris... kas ieslēdzas, ja sekundes desmit nav veikt ielogošanās. DD viegli populārā versija tam, kas te ienāk garāmejot. Kaut kā tās citās zemēs lidojošās zebiekstes jāpanāk!;)


Rallus 24.maijs, 09:38

Precīzs 'šāviņš' - asai redzei lidojumā atbildēts ar 'asu' foto


Rallus 24.maijs, 09:37

Novērojumu skaits turpina pieaugt! Būs laba oriģinālbilde;)


Rallus 24.maijs, 09:34

Virs Valmieras pilsētas šīs nav vēl izdevies novaktēt. Labi cipari!


Rallus 24.maijs, 09:08

Spēcīgi!


Rallus 24.maijs, 09:08

Niedru lijai vajadzētu būt. Pārāk silti tie toņi un kopējais izskats daudz vairāk lijisks, ne pundurērglisks


runagoze 23.maijs, 22:39

Šis ir fantastiski! :)


Fuatra 23.maijs, 21:29

bet niedru lija, kāpēc ne?


visvaldis.s 23.maijs, 20:05

Pieliku vēl. Diemžēl visas vienādi sliktas.


EL 23.maijs, 19:54

Bac, nesgaidīju aplikācijā riktīgo karti, telefons iezīmēja ligzdu Lietruvā. Nez, kā to karti var pamainīt, vai novērojumu izdzēst? Man nesanāk. ELe


CerambyX 23.maijs, 19:42

Nav vēl kāda bilde? Kaut kā man pēc pundurērgļa izskatās!


nekovārnis 23.maijs, 19:09

Superbilde!


zemesbite 23.maijs, 13:35

Paldies! :)


Divpēdis 23.maijs, 08:15

tad jābrauc vēlreiz ķert, jo tāds man vēl nav vispār;) Diezgan kompakti tas bariņš tur dzīvojās


Elfiņš 23.maijs, 03:33

Vairāk izskatās pēc Mazā vijolīšu purvraibeņa ;)


forelljjanka 22.maijs, 20:20

Šopavasar piebeigs mani tie stagnatiļi!!!:D Mērsragā ieziņo,es aizbraucu-nav,pēc laika-atkal uzrodas!Analoģiski-Svētes grīva.Labi,Gaiļu dīķis deva sēriju pašvaku kadru ,pēc kuriem šamie kaut kur notinās,lai uzrastos dažas dienas vēlāk! ;) Bet tā,vai nu esam iemācijušies atpazīt,vai arī palikušas vairāk!


nekovārnis 22.maijs, 16:55

Paldies!


CerambyX 22.maijs, 16:39

Pogonocherus fasciculatus


CerambyX 22.maijs, 16:37

Koksngrauzis Oxymirus cursor


Bekuvecis 22.maijs, 16:27

Būs kāda Geopora sp. Kura - šobrīd neesmu gatavs rakņāties.


de kje 22.maijs, 14:22

labi labi...vainigs!!!! :) Kustibas kaa cielavai un dzivojas pa ezera malu


de kje 22.maijs, 14:14

Taa ir dzeltena cielava-Mamma!!!


CerambyX 22.maijs, 14:11

Šī ir stepes čipste


sandis 22.maijs, 13:57

Vakar vakarā pusstundas laikā pāri Lauciņu karjeram Cēsīs 66 melnkakla gārgales divos baros migrācijā uz Z-ZR. Šķiet, ka liels skaits pavasara migrantiem iekšzemē.


Mari 22.maijs, 12:27

Jā, ... laikam gan, paldies! :)


CerambyX 22.maijs, 12:02

Taisns, īlenveida knābis, izteikti garas kājas - tā kā velk uz dīķu tilbīti.


CerambyX 21.maijs, 23:28

Tā tomēr būs kāda no vardēm - šķiet ka parastā?


Siona 21.maijs, 22:19

Par savām gaitām fakultātes (un Rīgas) virzienā gan vēl nezinu, bet paldies par informāciju! :)


Bekuvecis 21.maijs, 22:04

Ja gribat ko nogādat E.Vimbam, tad ziniet: viņš plāno būt fakultātē rīt un otrdien pa dienas vidu (nupat ar viņu runāju). Varat arī iepriekš atstāt pie sarga.


Bekuvecis 21.maijs, 22:00

Vēstuli e-pastā saņēmu un nupat atbildēju.


Siona 21.maijs, 21:52

Jā, tā gan. Es tikai nezinu, vai man tagad vajadzētu turpināt priecāties par glītajām sēnēm :D :) Paldies! :))


CerambyX 21.maijs, 21:45

Blakts Corizus hyoscyami


dziedava 21.maijs, 21:43

Paskati http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=163 tur Gymnosporangium sabinae gluži kā Tavi sporu attēli :)) Tad jau būs īstā. Un tur var palūrēt arī citām rūsām sporu attēlus. Bumbieru - kadiķu rūsas bumbieru stadija izskatās šādi: http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?aug_id=1825&ftips1=77


Siona 21.maijs, 21:39

Pievienoju! :) Ja nepietiek, dod ziņu!


Bekuvecis 21.maijs, 21:37

O.K., droši vien "veci un pārauguši" vietā bija jāsaka "paveci un pārauguši". Taču neko citu kā minēto sugu joprojām nevaru iedomāties.


dziedava 21.maijs, 21:33

Vajag sporu mikroskopiskai analīzei, jo kadiķu rūsas (tai dažādas sugas) pavasara stadija uz kadiķiem nav tik bieži sastopama. E.Vimba pats redzējis tik kādās 3 vietās uz parastā un 3 vietās uz kazaku kadiķa. Bet, hmm, ja būs sporu mikroskopiskie attēli - varbūt viņam pietiks ar to? :)


Siona 21.maijs, 21:29

Tūliņ pievienošu sporu attēlus - ļoti glīti!!!!! Labi, ievākšu! Kam viņam? :)


dziedava 21.maijs, 21:24

Ja nav vietējie, bet, piem., kazaku, Ķīnas vai Virdžīnijas kadiķi, tad varētu būt bumbieru - kadiķu rūsa Gymnosporangium sabinae, un tai sēnei vajadzētu ievākt paraudziņu sērkociņkastītē priekš E.Vimbas :)


Siona 21.maijs, 21:13

Aij, tie ir kaut kādi apstādījuma skujeņi, ne vietējie.. bet varu aiziet nobildēt! :)


dziedava 21.maijs, 21:11

Tieši kādus skujeņus? Parasti sēnes suga atkarīga no sugas, uz kuras parazitē.


sanchox 21.maijs, 21:10

bij 3 sēnes, visas pēc struktūras diezgan stingras, nebija sajūta ka tās ir vecas, varbūt pāraugušas, bet pat mazākā no trim visas ļoti līdzīgas. papildus piezīmes sēnes izaugušas zem ābeles.


nekovārnis 21.maijs, 20:05

Paldies! Šķiet ka galvu sajauca divas dažādās spāru sugas, kas atradās burtiski 20 m attālumā viena no otras. Nebiju vēl gaidījis tik plašu sugu klāstu. Vēl turpat kaut kāda spīdīgi zaļa arī aizlidoja. Otra droši vien vai nu spilgtā vai slaidā purvuspāre. Sadalīšu novērojumu.


W 21.maijs, 18:19

Paldies! Lūdzu ielieciet sarakstā,oranžsarkanā melastiza (Melastiza chateri). lai var nomainīt nosaukumu:)


Bekuvecis 21.maijs, 18:11

O.K., tas iet kopā ar M.chateri! Ja būtu nomelnējuši koksnes trūdi, tad gan būtu citādi.


W 21.maijs, 15:34

Tas melnais plankums ir veca, ar dubļiem klāta ugunskura vieta - pirms gada tur tika izcirsts un un dedzināts pamežs!


CerambyX 21.maijs, 14:08

Tā kas uz zemes, manuprāt, arī ir mazā purvuspāre


CerambyX 21.maijs, 14:07

Kāda no dūņenēm (Megaloptera)


CerambyX 21.maijs, 14:07

Priežu vērpēja kāpurs


CerambyX 21.maijs, 14:06

Resnkājods Bibionidae


CerambyX 21.maijs, 14:05

Šķiet kaut kāda īsspārņa kāpurs


CerambyX 21.maijs, 13:43

Būs B.litorale - segspārnu ceturtā rieviņa priekšpusē izliekta :)


CerambyX 21.maijs, 13:36

Domāju, ka tas pats vien ir - droši vien dzimumiem atšķiras taustekļu garums.


CerambyX 21.maijs, 13:28

Jā, pēc foto laikam diezgan bezcerīgi - jāpēta ģenitālijas :)


CerambyX 21.maijs, 13:19

Sprakšķis Actenicerus sjaelandicus


Mari 21.maijs, 07:17

Paldies!


dziedava 21.maijs, 00:31

Droši vien kāda no priežu skuju rūsām Coleosporium sp.


Bekuvecis 20.maijs, 23:17

Vai nu zaķkājas tintene (Coprinopsis lagopus), vai arī zaķu tintene (C.lagopides). Abas sugas ir ārkārtīgi līdzīgas. Spriežot pēc augtenes - droši vien pirmā. Ļoti agri! Lai gan neparasti "steidzīgas" šogad ir arī citas tinteņu sugas.


Bekuvecis 20.maijs, 23:12

Nu nē! Ķēvpups, tikai tāds pavecāks.


Bekuvecis 20.maijs, 23:06

P.S. Apskatījos arī otru foto un nedaudz sašaubījos. Kas ir tas melnais plankums labajā pusē, uz kur aug daļa sēnīšu?


Bekuvecis 20.maijs, 23:02

Lai gan attēla detalizētība nav pietiekama submilimetra detaļu 100% drošai atpazīšanai, kopumā diezgan pārliecinoši izskatās, ka oranžsarkanā melastiza (Melastiza chateri). Ne vairoga skropstene, kurai daudzos pēdējos gados nepelnīti piedēvēta ne viena vien M.chateri atradne!


Bekuvecis 20.maijs, 22:49

Bildēs tiešām izskatās pēc Helvella corium syn. Cyathipodia corium. Līdz šim Latvijā nav konstatēta. Drošai noteikšanai vislabākais būtu piespēlēt paraugu, svaigu vai sliktākajā gadījumā izžāvētu, E.Vimbam. Rīt ar viņu sazināšos. Ar mani varat sazināties caur senes.lv e-pastu.


Bekuvecis 20.maijs, 22:22

Pēc cepurītes un kātiņa salaiduma - drīzāk pat augstais lāčpurns (Morchella elata). Bet... varbūt tomēr liels un jau pavecāks smailais (M.conica).


Bekuvecis 20.maijs, 22:09

Izskatās pēc dzīslainā kauslāčpurna (Disciotis venosa), kurš šopavasar sastopams daudz biežāk nekā parasti. Taču pēc šīs bildes vien pilnas pārliecības nav.


Bekuvecis 20.maijs, 21:49

Varētu būt veci un pārauguši dzīslainie kauslāčpurni (Disciotis venosa). Šopavasar suga sastopama daudz biežāk nekā parasti (tādi "izlēciena" gadi gadās daudzām retām sēņu sugām). Tomēr pārliecināts neesmu, jo stipri vecus eksemplārus neesmu redzējis ne pats dabā, ne bildēs. Mulsina hipertrofētais dzīslojums kausiņa iekšienē.


Bekuvecis 20.maijs, 21:26

Pēc fotogrāfijām - tomēr kausa rumpucis. Otrajā foto nepārprotami redzama sugas raksturīgā pazīme: koka saknēm līdzīgais apakšpuses dzīslojums, kurš stiepjas līdz pat cepurītes malai. Apakšējās virsmas "graudainums" (patiesībā "matainums") - arī kā tipiskam ne īpaši vecam kausa rumpucim.


Bekuvecis 20.maijs, 21:08

Biju gan noracies darbos (joprojām esmu), gan steidzīgā vizītē nepamanīju papildinājumus. Sorry for that! Pie lietas. Pirmkārt: jaunajos foto (1430746304.jpg, mazāk arī 1430746334.jpg) redzama akurāt tā pazīme, kas droši atšķir Helvella acetabulum no H.queletii un kuras trūka aprīļa sākuma bildēs: koka saknēm līdzīgais apakšpuses dzīslojums, kurš stiepjas pat līdz cepurītes malai. Otrkārt: vakar uzgāju nešaubīgu H.acetabulum atradni ar >100 augļķemeņiem pilnīgi visās attīstības stadijās. Daudzi mazākie bija pēc izskata kopumā apbrīnojami līdzīgi pie Vārtājas nobildētajiem. Turpretī jauniņiem H.queletii (redzēti jau agrāk) līdzības ir manāmi mazāk. Tā ka Dziedavai padevies labs trāpījums!:) Tikmēr manis monitorētā H.queletii atradne šopavasar ir tukša (varbūt kārtējo postījumu dēļ). Retums ir un paliek retums!


forelljjanka 19.maijs, 21:41

Būs tomēr brūnspārnu! ;)


dziedava 19.maijs, 18:08

Ar tām kausveida sēnēm ir vissarežģītāk. Vai nu Bekuvecis te ienāks un viņam izdosies noteikt, vai arī cerības uz noteikšanu nav lielas..


sindi 18.maijs, 22:55

Paldies ;)


roosaluristaja 18.maijs, 22:44

Tēviņu nobildēt Jums ir ļoti mazas cerības. Tēviņi šajā laikā pie ligzdas nav redzami, izņemot tos retos brīžus, kad atnes mazuļiem barību. Bet tas lielākoties notiek diennakts tumšajā daļā. Kas attiecas uz to, ka iepriekš tur neesat redzējusi pūci, nav izslēgts, ka šogad tur ligzdo pirmo gadu.


roosaluristaja 18.maijs, 22:41

Jawohl. Brūnspārnu gan.


Stach 18.maijs, 22:23

Brivdienās ar lielāku pacietību jāpasēž un jānobildē mazuļi .Mazums otru vecāku arī sanāks noknipsēt.Caur to mežu simtām reižu esmu gājusi cauri,ne reizi neredzēju pūci.


Irbe 18.maijs, 22:12

varbūt brūnspārnu?


Irbe 18.maijs, 22:02

Burvīgi rakstaina sejiņa! :)


IevaM 18.maijs, 13:56

jā, par to nepadomāju. bet izskrejas bija milzīgas. skaidrs, ka tik lielas nekad dzīvē nebiju redzējusi


Mareks Kilups 18.maijs, 11:39

jā, tuvāk Birzgalei novērojumi ir. gan atlanta laikā, gan vēlāki. bet šis tomēr attiecīgā meža masīva pašos rietumos, līdz ar to pagaidām tālākais. tieši Zemgales virzienā, protams. Kolka un Vidzemes jūrmala (kas apmēram tikpat uz rietumiem ģeogrāfiski), tas jau ir cits stāsts. tagad jāgaida, kad kāds atradīs mežos starp Iecavu-Ķekavu-Olaini-Jelgavu. potenciāls tur noteikti ir, tas tikai laika jautājums.


žubīte 18.maijs, 11:32

Nav jau tais plēsīgo putnu ligzdās tik reti,tik grūtāk atrast,jo ja tuvumā nemana pieaugušo putnu visdrīzāk var noturēt to par tukšu,un mazos pūčuļus no zemes nemaz tā nevar ieraudzīt.Pagājušajā nedēļā arī Stāmerienā tika apgredzenoti divi urālpūces sīči tieši peļu klijāna ligzdā.


roosaluristaja 18.maijs, 11:26

Kolka - tas ir atsevišķs gadījums, viens izolēts pāris (tagad gan viņi tur lēnām izplatās). Tur nevar runāt par pastāvīgu populāciju. Savukārt Ķemeros, tāpat kā Papē tie bija klaiņojošu, neligzdojošu putnu novērojumi. Tā ka principā var teikt, ka šis novērojums ir ļoti tuvu vienlaidus areāla rietumu malai, cik nu tā precīzi ir zināma, jo Baldones-Vecumnieku-Ķekavas meža masīvā regulāras uzskaites netiek veiktas un man personīgu nav arī datu pat atsevišķām, vienreiz veiktām uzskaitēm..


forelljjanka 18.maijs, 10:59

Vīri,vīri ,kā tad Kolka un liekas arī Ķemeri ???;)Tās tā,tīri par ģeogrāfiskiem Rietumiem,novērojums protams interesants,īpaši tādam kurzemniekam kurš urālpūci nav ne redzējis,ne dzirdējis ,kā es! :DD


roosaluristaja 18.maijs, 10:54

Iepriekšējā atlantā bija novērojumi no bij. Ogres rajona kaut kur Birzes stacijas apkārtnē, t.sk. pierādīta ligzdošana. Attālums starp šīm vietām ir ~20 km, tā ka tādā ziņā novērojums nav diži unikāls. Taču atrast urālpūces ligzdu, kas nav būrī, gadās stipri reti. Tādā ziņā tiešam vērtīgs novērojums.


Mareks Kilups 18.maijs, 09:58

šis, starp citu, ir ļoti vērtīgs novērojums! pie kam forši nodokumentēts. paldies novērotājam! ja kkas būtiski nav mainījies pēdējā laikā, tad visnotaļ tuvu sugas izplatības areāla rietumu robežai! uz iepriekšējo atlantu man liekas ka pat nebija neviena novērojuma tik tālu uz rietumiem.


W 18.maijs, 06:29

Atradu ar kātiņu http://www.rogersmushrooms.com/gallery/DisplayBlock~bid~5885~source~gallerychooserresult.asp ??


roosaluristaja 17.maijs, 22:38

Protams. Pamatā gan tikai mazuļus, kādu nedēļu pirms tie pamet ligzdvietu. Gredzeno arī pieaugušās mātītes, bet gandrīz tikai būros, kur tās ir salīdzinoši viegli noķert. Šādu atklātā ligzdā ligzdojošu mātīti, ja ļoti vajadzētu, arī varētu noķert un apgredzenot, bet tas prasītu pārāk daudz laika, tā kā mērķis neattaisnotu līdzekļus.


Stach 17.maijs, 22:14

Vai Uralpūces gredzeno?


dziedava 17.maijs, 20:37

Melnā pseidoplektānija tā noteikti nav, jo tai nav tāda gara kātiņa. Bet kas īsti ir šī interesantā sēne, tas vairāk Bekuveča kompetencē.


Zane 17.maijs, 17:14

Āboliņa sprīžmetis, Chiasmia clathrata


roosaluristaja 17.maijs, 16:41

Domāju, ka Gyromitra esculenta. G.gigas būtu jābūt daudz gaišākai.


aina 17.maijs, 11:56

Paldies! Tātad mūsu pūces būru izlikšana vainagojusies panākumiem!


dziedava 17.maijs, 11:28

O, paldies! :)


nekovārnis 17.maijs, 11:11

Izskatās ka Koksngrauzis Cortodera femorata


roosaluristaja 17.maijs, 00:42

Vispār jau tā ir urālpūce. Garā aste ir sugu raksturojoša pazīme. Urālpūce daudz biežāk nekā meža pūce ligzdo plēsīgo putnu ligzdās.


roosaluristaja 17.maijs, 00:36

Meža pūces mātīte.


maariite 16.maijs, 23:47

Pēc kādām pazīmēm noteikta suga?


ER 16.maijs, 18:58

Zaļā vārna ar dzelteno gredzenu uz kreisās kājas (melnie burti nav salasāmi, bet šim jābūt "EL") un ar metāla gredzenu uz labās, virs kura čips zilā krāsā, ir gredzenota kā mazulis 2011. gadā Silakrogā. Vēlāk, 2013. un 2014. gadā ligzdoja Garkalnes mežos. Ticami, ka tepat ligzdos arī šogad. Skaisti, ka ir jau pāris. Gan jau arī otram putnam ir krāsu gredzeni. Mūsdienās Pierīgā zaļā vārna bez gredzeniem jau ir retums.


CerambyX 15.maijs, 20:49

Mazais nātru raibenis


CerambyX 15.maijs, 20:47

Mēslmuša Scatophaga stercoraria


CerambyX 15.maijs, 20:47

Jā, Garkājmuša (Micropezidae dzimta).


CerambyX 15.maijs, 20:46

Sīksmecernieks Apionidae sp.


dziedava 15.maijs, 20:46

Paldies!


CerambyX 15.maijs, 20:46

Svilnis Aphomia sociella


CerambyX 15.maijs, 20:45

Vārpstiņgliemezis sp. - pēc šādiem attēliem laikam sugu būs neiespējami noteikt. G.k,. tāpēc, ka čaulas ieeju, kur daudz svarīgu pazīmju, nosedz gliemeža mīkstums :)


CerambyX 15.maijs, 20:43

Tāda suga šķiet Lv nav konstatēta, bet kaut kāda Gilpinia sp. laikam ir gan :)


dziedava 15.maijs, 17:31

Skujlapsene? Varbūt Gilpinia hercyniae?


roosaluristaja 15.maijs, 09:00

Dzeltenās cielavas mātīte.


Arnis2 15.maijs, 08:09

Otrā pusē Daugavgrīvas kāpās pie niedrāja pirms diviem gadiem augustā gan bija novērojams.


de kje 15.maijs, 08:06

Pazistamas vietas

Neparastākas sēnes pavasara beigās (5)

Jau grasījos Dabasdati.lv rakstīt aicinājumu meklēt uz kadiķiem rūsas sēnes, kad pamanīju Sintijas Valuckas novērojumu bumbieru-kadiķu rūsai Gymnosporangium sabinae. Bumbieru-kadiķu rūsa. Foto: S. Valucka. Rūsas sēnes (tām ir daudz dažādu sugu) ir interesantas, to attīstības cikls ir tik sarežģīts, ka vienkāršiem vārdiem neizstāstīsi; daudz kas par tām vēl nav skaidrs. Parasti tās ir rūsas oranžā vai brūnganā krāsā, nereti atgādina oranžus miltus uz dzīva auga daļām. Parazitē uz dažādiem augiem, tomēr katra rūsas sēņu suga izvēlas tikai noteiktu sugu augus. Ir tādas rūsas sēnes, kuru pilnam attīstības ciklam vajag divus dažādus augus. Tādas ir arī kadiķu rūsas. Bumbieru - kadiķu rūsa Gymnosporangium...


Tauriņu vērošana 2015 - pavasra sugas (4)

Šī gada maijs mūs pagaidām nav īpaši lutinājis ar siltu, dienastauriņu vērošanai piemērotu, laiku, bet tik un tā ir saņemti jau visai daudz ziņojumi par pavasarī lidojošajām sugām. Šajā rakstā par tām sugām, kurām pavasarī/vasaras sākumā lido tikai viena paaudze - kas nozīmē, ka tiem, kas kāro šīs sugas reģistrēt savā gada vai kāda novada sarakstā, būtu jāsarosās un tuvākajā laikā jādodas kādā pastaigā, lai tās paspētu ieraudzīt pirms tās ir beigušas lidot. Protams, tagad pavasarī lido krietni vairāk sugu kā šeit būs pieminēts (piemēram, kārklu raibeņi, acainie raibeņi, mazie nātru raibeņi, krūkļu balteņi, krūkļu zilenīši u.c.), bet šīs sugas...


Atklāta lielākā egle Latvijā! (5)

Krimuldā, 700 m uz DR no Krimuldas pils, 9. maijā Julita un Atis Kluši atklāja egli, kas ar savu apkārtmēru 4,63 m krietni pārsniedz līdz šim zināmo lielāko - Īves egli (3,90 m), tā kļūstot par lielāko zināmo Latvijas egli pēc apkārtmēra. Lielākā egle Latvijā, foto J.Kluša.   Eglei ir viens monolīts stumbrs, šādu egļu kategorijā tā ir arī lielākā zināmā Baltijā! Krimuldas egle ir arī ļoti gara - Ansis Opmanis tai nomērīja 45,2 m garumu, ierindojot to starp Latvijas pašām garākajām. Dižegle atrasta, pateicoties A. Kluša sistemātiskajam darbam apsekojot dižkokus Latvijā un, konkrēti, jau piekto reizi divu gadu laikā meklējot dižkokus mežos starp...


Interneta tiešraidē vērojama lielā dumpja ligzda

Lielā dumpja ligzda atrodas niedrājā Engures ezerā. Engures ezers ir viena no labākajām šīs sugas ligzdošanas vietām. Līdzīgi kā citas plašas, seklas un ar niedrēm aizaugušas ūdenstilpnes (piem., Kaņiera, Papes, Lubāna ezeri) tā ievērojamās niedrāju platības nodrošina piemērotus apstākļus lielākam skaitam dumpju. 2015. gadā pirmais vokalizējošais lielo dumpju tēviņš Engures ezerā dzirdēts jau 2. martā. Lielais dumpis Engures ezerā Ligzda, pie kuras uzstādīta novērošanas sistēma, pirmo reizi atrasta 2015. gada 24. aprīlī, kad tajā jau bija iedētas trīs olas. Pēc tam izdēta vēl viena ola, tādejādi pilns dējums ir četras olas. Sugai raksturīga perēšanas uzsākšana līdz ar pirmās olas izdēšanu. Līdz ar...


Aicinām uz lekciju "Kas ir bioloģiski vērtīgs zālājs"

Trešdien, 2015.gada 20. maijā plkst.18:00 Latvijas Dabas muzejā notiks šīs sezonas noslēdzošā lekcija ciklā „Izvēlies dabas aizsardzību”. Lekcijas tēma: “Kas ir bioloģiski vērtīgs zālājs?” Uz lekciju laipni gaidīti visi interesenti! Bioloģiski vērtīgs zālājs. Foto: V.Baroniņa. Lekcijas laikā Latvijas Dabas fonda eksperte botāniķe Rūta Sniedze – Kretalova stāstīs par bioloģiski vērtīgu zālāju veidošanos un skaidros, kā atšķirt bioloģiski augstvērtīgu pļavu no citiem zālājiem, iepazīstinās ar datiem par šādu vērtīgu zālāju skaitu un tā izmaiņām Latvijā, kā arī norādīs uz to, ko mēs katrs varam darīt, lai saglabātu bioloģiski vērtīgas pļavas arī nākotnē. Latvijas Dabas fonda īstenotais lekciju cikls “Izvēlies dabas aizsardzību” notiek projekta “Ilgtspējīgas...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts