Šobrīd aktīvie lietotāji: 207 Šodien ievadītie novērojumi: 226 Kopējais novērojumu skaits: 114137
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Lielais piekūns Falco peregrinus
27-apr-2015, Fuatra
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
27-apr-2015, Fuatra
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
27-apr-2015, Fuatra
Citroncielava Motacilla citreola
27-apr-2015, Fuatra
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
26-apr-2015, Edgars Smislovs
Peļu klijāns Buteo buteo
26-apr-2015, Edgars Smislovs
Staltbriedis Cervus elaphus
24-apr-2015, Edgars Smislovs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
27-apr-2015, runagoze
Žubīte Fringilla coelebs
27-apr-2015, runagoze
Pļavu lija Circus pygargus
27-apr-2015, dagnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-apr-2015, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-apr-2015, Aigars
Meža zīlīte Periparus ater
27-apr-2015, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
27-apr-2015, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
27-apr-2015, Aigars
Ķivulis Carduelis spinus
27-apr-2015, Aigars
Koku čipste Anthus trivialis
27-apr-2015, Aigars
Dzērve Grus grus
27-apr-2015, Aigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-apr-2015, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-apr-2015, Aigars
Meža zīlīte Periparus ater
27-apr-2015, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
27-apr-2015, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
27-apr-2015, Aigars
Ķivulis Carduelis spinus
27-apr-2015, Aigars
Koku čipste Anthus trivialis
27-apr-2015, Aigars
Dzērve Grus grus
27-apr-2015, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
27-apr-2015, runagoze
Baltā cielava Motacilla alba
27-apr-2015, runagoze
Sējas zoss sp. Anser fabalis/serrirostris
18-apr-2015, Mondeo
Zaļžubīte Chloris chloris
27-apr-2015, IevaM
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
27-apr-2015, Edgars Smislovs
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
25-apr-2015, Edgars Smislovs
Pupuķis Upupa epops
26-apr-2015, Mondeo
Žubīte Fringilla coelebs
27-apr-2015, bišudzenis
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
27-apr-2015, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-apr-2015, bišudzenis
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-apr-2015, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
27-apr-2015, bišudzenis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-apr-2015, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
27-apr-2015, bišudzenis
Lielā zīlīte Parus major
27-apr-2015, bišudzenis
Lauku zvirbulis Passer montanus
27-apr-2015, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
27-apr-2015, bišudzenis
Dzērve Grus grus
27-apr-2015, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-apr-2015, bišudzenis
Baltā cielava Motacilla alba
27-apr-2015, bišudzenis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
27-apr-2015, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-apr-2015, bišudzenis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
27-apr-2015, bišudzenis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-apr-2015, bišudzenis
Mājas balodis Columba livia domestica
27-apr-2015, bišudzenis
Pupuķis Upupa epops
25-apr-2015, Edgars Smislovs
Sudrabkaija Larus argentatus
27-apr-2015, Matrus
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
24-apr-2015, Edgars Smislovs
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
24-apr-2015, Edgars Smislovs
18-apr-2015, AustrisMazurs
Baltvaigu zoss Branta leucopsis
26-apr-2015, Edgars Smislovs
Gugatnis Philomachus pugnax
26-apr-2015, Edgars Smislovs
Tumšā pīle Melanitta fusca
26-apr-2015, Edgars Smislovs
Garknābja gaura Mergus serrator
26-apr-2015, Edgars Smislovs
Ūdensstrazds Cinclus cinclus
24-mar-2015, Pranks
Kākaulis Clangula hyemalis
26-apr-2015, Edgars Smislovs
Platknābis Anas clypeata
25-apr-2015, Edgars Smislovs
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-apr-2015, Agnis
Lielais ķīris Larus ridibundus
27-apr-2015, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
27-apr-2015, Agnis
Lielā zīlīte Parus major
27-apr-2015, Agnis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-apr-2015, Agnis
Melnais meža strazds Turdus merula
27-apr-2015, Agnis
Ģirlicis Serinus serinus
27-apr-2015, CerambyX
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
27-apr-2015, CerambyX
Atvašu saulrietenis Jovibarba globifera
26-apr-2015, kristine jurjane
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
27-apr-2015, bišudzenis
Bezdelīga Hirundo rustica
27-apr-2015, Mareks Kilups
Pļavu čipste Anthus pratensis
27-apr-2015, Mareks Kilups
Tītiņš Jynx torquilla
27-apr-2015, Mareks Kilups
Meža pīle Anas platyrhynchos
27-apr-2015, Platacis
Peļkājīte Prunella modularis
27-apr-2015, Platacis
Dzērve Grus grus
27-apr-2015, Platacis
Baltā cielava Motacilla alba
27-apr-2015, Platacis
Melnais meža strazds Turdus merula
27-apr-2015, Platacis
Lauku balodis Columba palumbus
27-apr-2015, Platacis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
27-apr-2015, Platacis
Koku čipste Anthus trivialis
27-apr-2015, Platacis
19-jûn-2013, ayeaye
Zeltgalvītis Regulus regulus
27-apr-2015, Platacis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
27-apr-2015, Platacis
Sila strazds Turdus viscivorus
27-apr-2015, Platacis
Dadžu raibenis Vanessa cardui
31-jûl-2010, ayeaye
Dadzītis Carduelis carduelis
27-apr-2015, Platacis
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
9-jûl-2009, ayeaye
Žagata Pica pica
27-apr-2015, Platacis
Noras samtenis Lasiommata maera
6-jûl-2008, ayeaye
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-apr-2015, Platacis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
27-apr-2015, Platacis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-apr-2015, Platacis
Melnā dzilna Dryocopus martius
27-apr-2015, Platacis
Mežirbe Bonasa bonasia
27-apr-2015, Gaidis Grandāns
Lielā zīlīte Parus major
27-apr-2015, Platacis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-apr-2015, Platacis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
27-apr-2015, Platacis
Žubīte Fringilla coelebs
27-apr-2015, Platacis
Gaigala Bucephala clangula
27-apr-2015, Platacis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
27-apr-2015, Platacis
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, Matrus
Sila cīrulis Lullula arborea
25-apr-2015, Matrus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, Matrus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-apr-2015, Matrus
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, Matrus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, Matrus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, Matrus
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
25-apr-2015, Matrus
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
25-apr-2015, Matrus
Dzērve Grus grus
25-apr-2015, Matrus
Lauku balodis Columba palumbus
25-apr-2015, Matrus
Purva piekūns Falco columbarius
25-apr-2015, Matrus
25-apr-2015, Matrus
Niedru lija Circus aeruginosus
25-apr-2015, Matrus
Lielais dumpis Botaurus stellaris
25-apr-2015, Matrus
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
25-apr-2015, Matrus
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, Matrus
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-apr-2015, Matrus
Zaļžubīte Chloris chloris
25-apr-2015, Matrus
Sīlis Garrulus glandarius
25-apr-2015, Matrus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, Matrus
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, Matrus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-apr-2015, Matrus
Mājas zvirbulis Passer domesticus
25-apr-2015, Matrus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, Matrus
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, Matrus
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
25-apr-2015, Matrus
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, Matrus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, Matrus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, Matrus
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, Matrus
Lielā zīlīte Parus major
27-apr-2015, Agnis
Lauku zvirbulis Passer montanus
27-apr-2015, Agnis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
27-apr-2015, Agnis
Lielā zīlīte Parus major
27-apr-2015, Agnis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
27-apr-2015, Agnis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-apr-2015, Agnis
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-apr-2015, Agnis
Sudrabkaija Larus argentatus
27-apr-2015, Agnis
Lielais ķīris Larus ridibundus
27-apr-2015, Agnis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
27-apr-2015, Agnis
Lauku zvirbulis Passer montanus
27-apr-2015, Agnis
Lauku balodis Columba palumbus
27-apr-2015, Agnis
Meža pīle Anas platyrhynchos
27-apr-2015, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
27-apr-2015, Agnis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
27-apr-2015, Agnis
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-apr-2015, Agnis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
27-apr-2015, Agnis
Melnais meža strazds Turdus merula
27-apr-2015, Agnis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-apr-2015, Agnis
Lielā zīlīte Parus major
27-apr-2015, Agnis
Sila strazds Turdus viscivorus
27-apr-2015, Agnis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
27-apr-2015, Agnis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
27-apr-2015, Agnis
Žubīte Fringilla coelebs
27-apr-2015, Agnis
Melnais meža strazds Turdus merula
27-apr-2015, Agnis
Lielā zīlīte Parus major
27-apr-2015, Agnis
Zaļžubīte Chloris chloris
27-apr-2015, Agnis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
27-apr-2015, Agnis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
27-apr-2015, Agnis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
27-apr-2015, Igors
Apodziņš Glaucidium passerinum
27-apr-2015, Gaidis Grandāns
Mežirbe Bonasa bonasia
27-apr-2015, Gaidis Grandāns
Pelēkā vārna Corvus cornix
27-apr-2015, bišudzenis
Dumbrcālis Rallus aquaticus
26-apr-2015, Arnis2
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
27-apr-2015, Gaidis Grandāns
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
27-apr-2015, mazais_ezis
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
27-apr-2015, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, Arnis2
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-apr-2015, Arnis2
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
25-apr-2015, Arnis2
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, Arnis2
Purva zīlīte Poecile palustris
25-apr-2015, Arnis2
Plukšķis Turdus iliacus
25-apr-2015, Arnis2
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, Arnis2
Pelēkā dzilna Picus canus
25-apr-2015, Arnis2
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, Arnis2
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-apr-2015, Arnis2
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, Arnis2
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, Arnis2
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-apr-2015, Arnis2
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-apr-2015, Arnis2
Dzilnītis Sitta europaea
25-apr-2015, Arnis2
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-apr-2015, Arnis2
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, Arnis2
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-apr-2015, Arnis2
Dadzītis Carduelis carduelis
25-apr-2015, Arnis2
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, Arnis2
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-apr-2015, Arnis2
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-apr-2015, Arnis2
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, Arnis2
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-apr-2015, Arnis2
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
25-apr-2015, Arnis2
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, Arnis2
Purva zīlīte Poecile palustris
25-apr-2015, Arnis2
Plukšķis Turdus iliacus
25-apr-2015, Arnis2
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-apr-2015, Arnis2
Pelēkā dzilna Picus canus
25-apr-2015, Arnis2
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, Arnis2
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-apr-2015, Arnis2
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, Arnis2
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, Arnis2
Lauku zvirbulis Passer montanus
25-apr-2015, Arnis2
Lauku cīrulis Alauda arvensis
25-apr-2015, Arnis2
Dzilnītis Sitta europaea
25-apr-2015, Arnis2
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-apr-2015, Arnis2
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, Arnis2
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-apr-2015, Arnis2
Dadzītis Carduelis carduelis
25-apr-2015, Arnis2
Baltā cielava Motacilla alba
25-apr-2015, Arnis2
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-apr-2015, Arnis2
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
25-apr-2015, Arnis2
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
27-apr-2015, EL
Mazais dzenis Dendrocopos minor
27-apr-2015, Gaidis Grandāns
Dzeguze Cuculus canorus
27-apr-2015, IevaM
Bezdelīga Hirundo rustica
26-apr-2015, silva
Mazais ērglis Aquila pomarina
26-apr-2015, silva
Rubenis Tetrao tetrix
27-apr-2015, putnologs
Dzērve Grus grus
27-apr-2015, putnologs
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
27-apr-2015, vimba1
Lauku balodis Columba palumbus
27-apr-2015, putnologs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
27-apr-2015, Gaidis Grandāns
Mežirbe Bonasa bonasia
27-apr-2015, Gaidis Grandāns
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
27-apr-2015, putnologs
Lielais dumpis Botaurus stellaris
26-apr-2015, Andrēnkalns
Meža pūce Strix aluco
27-apr-2015, Platacis
Meža tilbīte Tringa ochropus
27-apr-2015, Platacis
Baltā cielava Motacilla alba
26-apr-2015, Igors
Parastais ķeģis Acanthis flammea
25-apr-2015, Mareks Kilups
Žubīte Fringilla coelebs
25-apr-2015, Mareks Kilups
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
25-apr-2015, Mareks Kilups
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
25-apr-2015, Mareks Kilups
Sīlis Garrulus glandarius
25-apr-2015, Mareks Kilups
Sila strazds Turdus viscivorus
25-apr-2015, Mareks Kilups
Sila cīrulis Lullula arborea
25-apr-2015, Mareks Kilups
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
25-apr-2015, Mareks Kilups
Rubenis Tetrao tetrix
25-apr-2015, Mareks Kilups
Pļavu čipste Anthus pratensis
25-apr-2015, Mareks Kilups
Purva zīlīte Poecile palustris
25-apr-2015, Mareks Kilups
Platknābis Anas clypeata
25-apr-2015, Mareks Kilups
Peļkājīte Prunella modularis
25-apr-2015, Mareks Kilups
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
25-apr-2015, Mareks Kilups
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-apr-2015, Mareks Kilups
Mērkaziņa Gallinago gallinago
25-apr-2015, Mareks Kilups
Mājas strazds Sturnus vulgaris
25-apr-2015, Mareks Kilups
Meža zīlīte Periparus ater
25-apr-2015, Mareks Kilups
Meža tilbīte Tringa ochropus
25-apr-2015, Mareks Kilups
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-apr-2015, Mareks Kilups
Melnā dzilna Dryocopus martius
25-apr-2015, Mareks Kilups
Melnais meža strazds Turdus merula
25-apr-2015, Mareks Kilups
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
25-apr-2015, Mareks Kilups
Mazais ērglis Aquila pomarina
25-apr-2015, Mareks Kilups
Lielā zīlīte Parus major
25-apr-2015, Mareks Kilups
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-apr-2015, Mareks Kilups
Lauku balodis Columba palumbus
25-apr-2015, Mareks Kilups
Krīklis Anas crecca
25-apr-2015, Mareks Kilups
Krīklis Anas crecca
25-apr-2015, Mareks Kilups
Krīklis Anas crecca
25-apr-2015, Mareks Kilups
Krīklis Anas crecca
25-apr-2015, Mareks Kilups
Krīklis Anas crecca
25-apr-2015, Mareks Kilups
Koku čipste Anthus trivialis
25-apr-2015, Mareks Kilups
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
25-apr-2015, Mareks Kilups
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
25-apr-2015, Mareks Kilups
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-apr-2015, Mareks Kilups
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
25-apr-2015, Mareks Kilups
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-apr-2015, Mareks Kilups
Meža zoss Anser anser
22-apr-2015, Fuatra
Laukirbe Perdix perdix
22-apr-2015, Fuatra
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
22-apr-2015, Fuatra
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
22-apr-2015, Fuatra
Laucis Fulica atra
22-apr-2015, Fuatra
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
26-apr-2015, megere
Sarkankrūšu līķvabole Oiceoptoma thoracicum
26-apr-2015, megere
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, Mareks Kilups
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
26-apr-2015, Mareks Kilups
Vītītis Phylloscopus trochilus
26-apr-2015, Mareks Kilups
Sīlis Garrulus glandarius
26-apr-2015, Mareks Kilups
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-apr-2015, Mareks Kilups
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, Mareks Kilups
Pļavu čipste Anthus pratensis
26-apr-2015, Mareks Kilups
Peļu klijāns Buteo buteo
26-apr-2015, Mareks Kilups
Pelēkā vārna Corvus cornix
26-apr-2015, Mareks Kilups
26-apr-2015, Mareks Kilups
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
26-apr-2015, Mareks Kilups
Niedru lija Circus aeruginosus
26-apr-2015, Mareks Kilups
Mērkaziņa Gallinago gallinago
26-apr-2015, Mareks Kilups
Mājas strazds Sturnus vulgaris
26-apr-2015, Mareks Kilups
Meža pīle Anas platyrhynchos
26-apr-2015, Mareks Kilups
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
26-apr-2015, Mareks Kilups
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
26-apr-2015, Mareks Kilups
Melnais meža strazds Turdus merula
26-apr-2015, Mareks Kilups
Mazais ērglis Aquila pomarina
26-apr-2015, Mareks Kilups
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
26-apr-2015, Mareks Kilups
Lielā zīlīte Parus major
26-apr-2015, Mareks Kilups
Lauku cīrulis Alauda arvensis
26-apr-2015, Mareks Kilups
Lauku balodis Columba palumbus
26-apr-2015, Mareks Kilups
Ķīvīte Vanellus vanellus
26-apr-2015, Mareks Kilups
Krauklis Corvus corax
26-apr-2015, Mareks Kilups
Dzērve Grus grus
26-apr-2015, Mareks Kilups
Dzilnītis Sitta europaea
26-apr-2015, Mareks Kilups
Baltā cielava Motacilla alba
26-apr-2015, Mareks Kilups
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, Mareks Kilups
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
26-apr-2015, Mareks Kilups
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
26-apr-2015, Mareks Kilups
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
26-apr-2015, Mareks Kilups
Baltais stārķis Ciconia ciconia
26-apr-2015, Mareks Kilups
Meža tilbīte Tringa ochropus
24-apr-2015, Fossa
Bezdelīga Hirundo rustica
26-apr-2015, Mareks Kilups
Lauku cīrulis Alauda arvensis
26-apr-2015, Mareks Kilups
Pļavu tilbīte Tringa totanus
25-apr-2015, Fossa
Gugatnis Philomachus pugnax
25-apr-2015, Fossa
Melnā puskuitala Limosa limosa
25-apr-2015, Fossa
Garkaklis Anas acuta
25-apr-2015, Fossa
Meža zoss Anser anser
25-apr-2015, Fossa
Pelēkā pīle Anas strepera
25-apr-2015, Fossa
Krauklis Corvus corax
26-apr-2015, Mareks Kilups
Platknābis Anas clypeata
25-apr-2015, Fossa
Mazais ķīris Larus minutus
25-apr-2015, Fossa
Zivju gārnis Ardea cinerea
26-apr-2015, Mareks Kilups
Zaļžubīte Chloris chloris
26-apr-2015, Mareks Kilups
Tītiņš Jynx torquilla
26-apr-2015, Mareks Kilups
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
26-apr-2015, Mareks Kilups
Sila cīrulis Lullula arborea
26-apr-2015, Mareks Kilups
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, Mareks Kilups
Pļavu čipste Anthus pratensis
26-apr-2015, Mareks Kilups
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
26-apr-2015, Mareks Kilups
Lauku zvirbulis Passer montanus
26-apr-2015, Mareks Kilups
Koku čipste Anthus trivialis
26-apr-2015, Mareks Kilups
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
26-apr-2015, Mareks Kilups
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
26-apr-2015, Mareks Kilups
Bezdelīga Hirundo rustica
26-apr-2015, Mareks Kilups
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, Mareks Kilups
Dadzītis Carduelis carduelis
26-apr-2015, Mareks Kilups
Sloka Scolopax rusticola
26-apr-2015, vimba1
Lauku balodis Columba palumbus
26-apr-2015, vimba1
Gaigala Bucephala clangula
26-apr-2015, vimba1
Laukirbe Perdix perdix
26-apr-2015, Fuatra
Meža pūce Strix aluco
25-apr-2015, Fuatra
Ausainā pūce Asio otus
26-apr-2015, Fuatra
Paceplītis Troglodytes troglodytes
26-apr-2015, Igors
Tītiņš Jynx torquilla
26-apr-2015, de kje
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, de kje
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, de kje
Tumšā eļļasvabole Meloe proscarabaeus
25-apr-2015, Osis
Lielais zīriņš Sterna caspia
26-apr-2015, de kje
Laucis Fulica atra
26-apr-2015, de kje
26-apr-2015, Mari
Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas
26-apr-2015, Mari
Kāļu baltenis Pieris napi
26-apr-2015, Mari
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
26-apr-2015, de kje
Vītītis Phylloscopus trochilus
25-apr-2015, Edgars Smislovs
Baltā cielava Motacilla alba
26-apr-2015, AAvj
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, AAvj
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
26-apr-2015, AAvj
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
26-apr-2015, AAvj
Dzilnītis Sitta europaea
26-apr-2015, AAvj
Lielā zīlīte Parus major
26-apr-2015, AAvj
Mazais dzenis Dendrocopos minor
26-apr-2015, AAvj
Melnais meža strazds Turdus merula
26-apr-2015, AAvj
Zaļžubīte Chloris chloris
26-apr-2015, AAvj
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, AAvj
Žagata Pica pica
26-apr-2015, AAvj
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
26-apr-2015, AAvj
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
26-apr-2015, AAvj
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
26-apr-2015, AAvj
Sīlis Garrulus glandarius
26-apr-2015, AAvj
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-apr-2015, AAvj
Pelēkais strazds Turdus pilaris
26-apr-2015, AAvj
Paceplītis Troglodytes troglodytes
26-apr-2015, AAvj
Mājas zvirbulis Passer domesticus
26-apr-2015, AAvj
Mājas strazds Sturnus vulgaris
26-apr-2015, AAvj
Mājas balodis Columba livia domestica
26-apr-2015, AAvj
Meža pīle Anas platyrhynchos
26-apr-2015, AAvj
Melnā dzilna Dryocopus martius
26-apr-2015, AAvj
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
26-apr-2015, Igors
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, AAvj
Žagata Pica pica
26-apr-2015, AAvj
Zivju gārnis Ardea cinerea
26-apr-2015, AAvj
Melnais meža strazds Turdus merula
26-apr-2015, AAvj
Mazais dzenis Dendrocopos minor
26-apr-2015, AAvj
Lielā zīlīte Parus major
26-apr-2015, AAvj
Dzilnītis Sitta europaea
26-apr-2015, AAvj
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
26-apr-2015, AAvj
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
26-apr-2015, AAvj
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
26-apr-2015, AAvj
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, AAvj
Baltā cielava Motacilla alba
26-apr-2015, AAvj
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
26-apr-2015, AAvj
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, AAvj
Žagata Pica pica
26-apr-2015, AAvj
Zivju gārnis Ardea cinerea
26-apr-2015, AAvj
Melnais meža strazds Turdus merula
26-apr-2015, AAvj
Mazais dzenis Dendrocopos minor
26-apr-2015, AAvj
Lielā zīlīte Parus major
26-apr-2015, AAvj
Dzilnītis Sitta europaea
26-apr-2015, AAvj
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
26-apr-2015, AAvj
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
26-apr-2015, AAvj
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
26-apr-2015, AAvj
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, AAvj
Baltā cielava Motacilla alba
26-apr-2015, AAvj
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
26-apr-2015, AAvj
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
26-apr-2015, Klintslejas
Īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus
25-apr-2015, Edgars Smislovs
Mazais dzenis Dendrocopos minor
26-apr-2015, Matrus
Mājas čurkste Delichon urbicum
26-apr-2015, Edgars Smislovs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
26-apr-2015, Matrus
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
26-apr-2015, Matrus
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
26-apr-2015, Matrus
Gaigala Bucephala clangula
26-apr-2015, Mareks Kilups
Zivju ērglis Pandion haliaetus
25-apr-2015, Matrus
Žubīte Fringilla coelebs
26-apr-2015, grieze
Zeltgalvītis Regulus regulus
26-apr-2015, grieze
Sila strazds Turdus viscivorus
26-apr-2015, grieze
Lielā zīlīte Parus major
26-apr-2015, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
26-apr-2015, grieze
Ķivulis Carduelis spinus
26-apr-2015, grieze
Koku čipste Anthus trivialis
26-apr-2015, grieze
26-apr-2015, Matrus
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
26-apr-2015, Matrus
Sarkanā klija Milvus milvus
25-apr-2015, Алексей
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
25-apr-2015, Matrus
26-apr-2015, elektrolitr
Mazais mušķērājs Ficedula parva
26-apr-2015, Алексей
25-apr-2015, Matrus
25-apr-2015, Matrus
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
25-apr-2015, Matrus
Upes zīriņš Sterna hirundo
25-apr-2015, Matrus
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
25-apr-2015, Matrus
Lielais zīriņš Sterna caspia
25-apr-2015, Matrus
25-apr-2015, Matrus
Ormanītis Porzana porzana
26-apr-2015, Igors
Žagata Pica pica
26-apr-2015, Igors
Pelēkais pāvacis Saturnia pavonia
25-apr-2015, Edgars Smislovs
Laucis Fulica atra
26-apr-2015, Igors
26-apr-2015, Igors
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
26-apr-2015, Igors
Bezdelīga Hirundo rustica
26-apr-2015, joonc
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, Igors
Apkakles strazds Turdus torquatus
25-apr-2015, EL
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, joonc
Mājas čurkste Delichon urbicum
26-apr-2015, joonc
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
26-apr-2015, bišudzenis
Urālpūce Strix uralensis
12-apr-2015, roosaluristaja
Bikšainais apogs Aegolius funereus
12-apr-2015, roosaluristaja
Bikšainais apogs Aegolius funereus
12-apr-2015, roosaluristaja
Urālpūce Strix uralensis
12-apr-2015, roosaluristaja
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-apr-2015, Igors
Bikšainais apogs Aegolius funereus
12-apr-2015, roosaluristaja
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-apr-2015, Igors
Bikšainais apogs Aegolius funereus
12-apr-2015, roosaluristaja
Urālpūce Strix uralensis
12-apr-2015, roosaluristaja
Bikšainais apogs Aegolius funereus
12-apr-2015, roosaluristaja
Meža pīle Anas platyrhynchos
26-apr-2015, Mareks Kilups
Baltais stārķis Ciconia ciconia
26-apr-2015, Mareks Kilups
Laucis Fulica atra
26-apr-2015, Mareks Kilups
Mazais ērglis Aquila pomarina
26-apr-2015, Mareks Kilups
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
26-apr-2015, Igors
Pēdējie komentāri
Edgars Smislovs 27.aprīlis, 17:13

Paldies!


CerambyX 27.aprīlis, 16:01

Bez šaubām :)


nekovārnis 27.aprīlis, 14:47

Vai nav kāļu baltenis?


ievag 27.aprīlis, 11:50

Tiešām skaistas bildes!


zemesbite 27.aprīlis, 11:47

Cik skaisti! :)


ievag 27.aprīlis, 11:45

Šajā nedēļas nogalē novēroti lielākie apkakles strazdu bari Latvijā, precīzus skaitļus un vietas var apskatīties www.latvijasputni.lv. Katrā ziņā skati un skaiti bija iespaidīgi. Mums pa 2 dienām kopā sanāca 50 putni, varēja izskatīties un izpriecāties no sirds.


Osis 27.aprīlis, 10:12

https://www.youtube.com/watch?v=jAEer7yzI9w&feature=youtu.be


EL 27.aprīlis, 09:27

Tiešām sila, metu otru bildi ārā.


Rallus 27.aprīlis, 08:33

Reņģu laiks. Te var palasīt makšķernieku aktuālo diskusiju par šo redzamo: http://www.copeslietas.lv/site/sarunas/topic/946/


Rallus 27.aprīlis, 07:08

Redz kā, nātres tur aug gan. Biju šo sugu jau redzējis Ilgās pirms diviem gadiem, taču nenofiksējās - tagad skatījos atkal kā uz jaunu brīnumu, paldies!


CerambyX 26.aprīlis, 23:02

Mazā nātru sviļņpūcīte


CerambyX 26.aprīlis, 22:53

Ūdensmīlis Hydrochara caraboides


CerambyX 26.aprīlis, 22:52

Racējblatks Tritomegas bicolor


CerambyX 26.aprīlis, 22:52

Kāda no karuļvabolēm (Scraptiidae)


CerambyX 26.aprīlis, 22:51

Mārīte Adalia decempuctata


CerambyX 26.aprīlis, 22:50

Pelēkais pāvacis


CerambyX 26.aprīlis, 22:49

Tumšā eļļasvabole (Meloe proscarabaeus)


runagoze 26.aprīlis, 22:30

Drīzāk jau tad sniega zosu bars sniegā! :D Bet vispār tās bija kaut kādas papardes un tam nebija nekāda saistība ar putniem!


Igors 26.aprīlis, 21:54

Jau no deviņiem rīta bija pilns mols.


Matrus 26.aprīlis, 21:47

Jau bija... krievu turisti mana klatbutne zvanija uz policiju....


Rallus 26.aprīlis, 21:43

To Tu uzrakstīji vai jau bija?


Rallus 26.aprīlis, 21:40

Cikos tas bija, no rīta?


Rallus 26.aprīlis, 21:39

šis ir iespaidīgi!


IevaM 26.aprīlis, 21:05

Tur regulāri gan sējas, gan baltpieres zosis ganās. Šodien bija arī vismaz 10 baltvaigu zosis


CerambyX 26.aprīlis, 19:59

Meža zosis nebūs, jo tās šobrīd ligzdošanas vietās perē vai jau vadā mazuļus apkārt. Tādā skaitā uz lauka kādas no caurceļojošajām zosu sugām - baltpieres vai sējas zosis.


roosaluristaja 26.aprīlis, 19:26

Otrajā bildē gan sila strazds....


forelljjanka 26.aprīlis, 12:34

Feilers arī ar statusu!;)Ziemeļu gulbja teritoriāla uzvedība izpaužas kā nešanās virsū skaļi klaigājot,ja oponents nebēg,gulbis vēl mēģina iebaidīt ar pleznām kuļot ūdeni uz vietas,bāžot knābi ūdenī .Nederēs arī ligzd.putnu atlanta statuss teritorija (T),vai pāris(P),jo lauka vidū tie var tikai baroties(DDatu statuss-barojas,vai atlanta statuss N).;)


putnologs 26.aprīlis, 10:54

Mans neveiksmīgs foto, jo gulbji iznākuši kā mazi punktiņi, feilers ar mobilo...


forelljjanka 26.aprīlis, 08:15

Švaka man tā pieredze ar zilrīklītēm,bet CelmiņAgris iekš putni.lv raksta arī par migrantu dziedāšanu,Tev gan viņas tur tā kā čunčiņi Sātiņos šobrīd!:D


visvaldis.s 26.aprīlis, 08:10

Paldies!


roosaluristaja 26.aprīlis, 07:15

sniega zosu bars miglā?


dziedava 26.aprīlis, 00:38

Muskusa bezslavīte Adoxa moschatellina


nekovārnis 25.aprīlis, 23:35

Izskatās pēc krūkļu balteņa, Gonepteryx rhamni, tik tāda paplukuša.


nekovārnis 25.aprīlis, 23:33

Krūkļu zilenītis, Celastrina argiolus


erts 25.aprīlis, 23:30

Dziedošie būs ligzdotāji, bet es rakstu par migrantiem tie kas pa krūmiem slēpjas, redzi tik ka zilrīklīte.....laikam jau ir tā, ka tie kuri aizņem teritoriju sāk atklāti dziedāt, bet tie kuri ceļo tālāk tā un slapstās pa krūmiem tālāk, tie atklāti nelien arā ne uz kadām atskaņošanām.


nekovārnis 25.aprīlis, 23:30

Izskatās pēc dumbraiņa Cyphon padi.


Rallus 25.aprīlis, 23:06

Vai vabole vai koks nogāzās pēc atsitiena? Škiet, ka lielais ūdensmīlis.


Rallus 25.aprīlis, 22:48

Dienvidu zilrīklītes pasuga, tad jau varētu būt arī ligzdotāji?


W 25.aprīlis, 22:38

Paldies!


Rallus 25.aprīlis, 22:36

Tagad pievienota suga datu bāzei


Rallus 25.aprīlis, 22:33

vai kāda bilde arī dīķu tilbītei?


W 25.aprīlis, 22:32

Paldies! Bet nevar nomainīt sugu, jo sarakstā nav!


Bekuvecis 25.aprīlis, 22:26

Smailais lāčpurns (Morchella conica).


Bekuvecis 25.aprīlis, 22:26

Smailais lāčpurns (Morchela conica).


nekovārnis 25.aprīlis, 22:07

Njā, pārskatot poļu Polydrusus vienīgais kaut cik līdzīgais izskatās ir P.cervinus, bet tas ir gaišāks un mazāks.


CerambyX 25.aprīlis, 21:43

KAS IR TAS NEZINĀMAIS!!!?? :D


runagoze 25.aprīlis, 21:40

Andri, paldies, ka noteici, bez Tevis nemūžam nebūtu sapratusi, ka tā ir A4 lapa, es pat teiktu - divas! :)))


nekovārnis 25.aprīlis, 21:30

Kakls tik dzeltens. Galva aiz acīm viscaur melna.


forelljjanka 25.aprīlis, 21:26

Vajadzēja vest uz Kaņieri,varbūt iepatīkas tas dziedošais! :DD


nekovārnis 25.aprīlis, 21:19

Jā, jā! Sākumā domāju ka kaut kāds jātnieciņš. Spārni šķiet pat astes galu nosedza. Tad sāka tos locīt:)


CerambyX 25.aprīlis, 21:18

Lido lido - spārnu salocīšana gan šiem vesels process :D Laikam gan ir jāskatās mazie, smalkie matiņi, bet rādās jau, ka tie ar melni - domāju, ka šādā attēlā vismaz būtu nojausma par kaut ko dzeltenīgu. Dimidiaticornis ar biežāka suga par caesareus.


forelljjanka 25.aprīlis, 21:15

Viņi vēl arī lido ? :D Spārni tad saliekami laikam! :D


forelljjanka 25.aprīlis, 21:12

Nac.Geo.konkursā ievietotas daudz sakarīgākas bildes(nez kāpēc DDatos nevarēja ? ;)) Nekas cits kā mājas zvirbulis ar netipiski tumšām krūšu spalvām nesanāk... ;) https://www.facebook.com/NationalGeographicLatvija/photos/a.645976005525097.1073741847.245409198915115/683312268458137/?=1&theater


erts 25.aprīlis, 21:12

Dzeltenā ķekarzeltene.


nekovārnis 25.aprīlis, 21:10

Ja runa par tiem garajiem matiņiem, tad jā, gan skatoties no augšas gan sāniem melni.


nekovārnis 25.aprīlis, 21:01

Tuliņ noorganizēšu kādu bildi.


CerambyX 25.aprīlis, 21:01

Smecernieks - kaut kāds Polydrusus izskatās. Iespējams P.pilosus.


CerambyX 25.aprīlis, 20:57

Jā, rādās ka S.dimidiaticornis vai S.caesareus (vairodziņš ar melniem matiņiem). Abas sugas atšķiras pēc galvas aizmugurējās daļas, kas uzreiz aiz acīm, apmatojuma krāsas - dimidiaticornis matiņi melni, bet caesareus - dzelteni. Šeit izskatās, ka melni?


nekovārnis 25.aprīlis, 20:49

Paldies par info! Būs šeit jāatgriežas, kad satikšu ko līdzīgu:)


CerambyX 25.aprīlis, 20:43

Kauč kāda racējblakts (Cydnidae) - tā uz sitiena sugu nemāku pateikt.


CerambyX 25.aprīlis, 20:39

O, Tumšā eļļas vabole (Meloe proscarabaeus) - retāka suga par zilo eļļasvaboli. Otrais foto ļoti labs priekš noteikšanas - šai sugai galvas un priekškrūšu punktējums ļoti trekns, dziļš un izteiksmīgs, atsevišķās vietās attālums starp punktiem mazāks kā to diametrs (zilajai eļļas vabolei - krietni šis punktējums krietni vien maigāks, seklāks un nav tik blīvs). Laikam ari priekškrūšu vairoga pamatne bija pazīme - šai sugai tā taisna, bet zilajai eļļasvabolei - ieliekta. Trešai sugai (M.brevicollis) priekškrūšu vairogs šķērsenisks nevis garenisks.


W 25.aprīlis, 16:38

Varētu būt augstais lāčpurns Morchella elata. Saraksta neatradu. Varbūt cits nosaukums?


CerambyX 25.aprīlis, 11:46

Peļkājīte


Ukaduks 24.aprīlis, 20:10

ha, ha, bet es domāju, ka varbūt ir tāds putns - nedzirdēts!


CerambyX 24.aprīlis, 20:02

Zilā eļļas vabole (Meloe violaceus)


dekants 24.aprīlis, 13:49

protams, ka melnais :)


Rallus 24.aprīlis, 05:50

Visticamāk, ka sasmērējusies sudrabkaija, jo puskuitalas profils un pārējais apspalvojums arī nav tāds.


Rallus 24.aprīlis, 05:34

Šis bija parastais - erickiņš vai melnais erickiņš? Prasās kādu nelielu aprakstu, piezīmes klāt. Parastajam būtu LV agrākais reģistrētais novērojums.


CerambyX 23.aprīlis, 23:40

Kaut kādā draņķī galvu nosmērējusi kaija?


nekovārnis 23.aprīlis, 22:20

O! Prieks lasīt!


CerambyX 23.aprīlis, 21:41

Rādās, ka pirmais novērojums Latvijā vairāk kā 100 gadu laikā!


sindi 23.aprīlis, 20:54

Paldies ;)


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 16:37

Sila cīrulis


sandis 23.aprīlis, 10:47

Tad jau laikam tomēr klejotāja, pavirzījusies kādus 4 km uz Cēsu pusi. Interesanti, no kurienes uzradusies?


CerambyX 23.aprīlis, 10:41

Izskatās pēc apšu urbēja kāpura


zemesbite 23.aprīlis, 10:31

Paldies! :)


dekants 22.aprīlis, 22:17

Guna, tā taču ir A4 lapa :))


CerambyX 22.aprīlis, 21:18

Melnulis Opatrum sabulosum


zemesbite 22.aprīlis, 20:44

Paldies!:)


roosaluristaja 22.aprīlis, 20:37

plukšķis.


runagoze 22.aprīlis, 11:07

Jā, no aplikācijas. Manā profilā vispār šis ziņojums nerādās, tāpēc domāju, ka vispār nav ieziņojies.


Rallus 21.aprīlis, 22:26

Dumpim potenciāli jauna līdz šim nezināma ligzdošanas vieta 3km uz Z no Valmieras. Smuks plašs niedrājs. Dumbrcālis dziedāja fonā.


Rallus 21.aprīlis, 22:25

Tā pati, par ko jau Sandis Laime te pāris dienas atpakaļ bija ziņojis, visticamāk.


CerambyX 21.aprīlis, 22:23

Mjā, nu Ampedus kaut kāds ir - velk uz pomonae pusi, bet tā droši jau būs grūti pateikt. Tādi izteiktāk tumši segspārnu gali ir A.elongatulus, bet tam segspārnu tonis it kā vairāk oranžīgs. Tā ka paliks vien Ampedus sp... :)


CerambyX 21.aprīlis, 22:02

Niedru lijas T


Ansis 21.aprīlis, 21:48

Varētu būt Geopyxis carbonaria - ogļu zemeskausiņš


Bekuvecis 21.aprīlis, 21:43

Varētu būt Geopyxis carbonaria. Ja tajā vietā ir dedzis - kaut vai pirms gada-diviem!


Diana Š. 21.aprīlis, 21:27

Paldies! Nosaukums ir tikpat cēls kā pats kāpurs-skaistulis!


CerambyX 21.aprīlis, 20:32

Ceriņu sfinga kāpura


CerambyX 21.aprīlis, 10:29

Neīstās tūsklapes (Petasites spurius) ziedi


nekovārnis 21.aprīlis, 08:20

Paldies! Par šo gan jāsaka, ka dabā tas izskatās tieši tikpat pelēcīgs un izplūdušām krāsām. Atkāpjoties pāris metru no koka vispār pazuda skatienam un bij jāmeklē no jauna:)


Ivars L. 21.aprīlis, 00:41

Oho!!! Labs! :)


CerambyX 20.aprīlis, 23:46

Tāds ēnains tas attēls un zīmējums īsti labi nav saskatāms, bet domāju, ka tumšpelēkā mizpūcīte (Lithophane furcifera)


CerambyX 20.aprīlis, 23:40

Kāds no īsspārņiem - šī diemžēl stipri sarežģīta grupa un vairumā gadījumu sugu pēc foto ļoti grūti noteikt..


forelljjanka 20.aprīlis, 20:26

Kaut kas brīžiem gļuko,vairākas reizes nevarēja pievienot komentāru,beigās pievienojās 2 x !


forelljjanka 20.aprīlis, 20:24

Ticamākais-žubīte,bet tādā rakursā kur neredz neko no spārniem,100 % par sugu nevar apgalvot ! ;)


galochkin 20.aprīlis, 08:59

Paldies! :)


roosaluristaja 20.aprīlis, 08:55

Akmeņčakstītes M.


forelljjanka 20.aprīlis, 08:14

P'ēdējā bildē,manuprāt,nešaubīgi krauķis!;)Tā ir ar tām bildēm,ja ir VISS pieejamais materiāls,tad var izpīpēt,šoreiz prasījās pilnīgs profils,pārējās bildes visas mazliet leņķī bildētās,tāpēc ar izskatījās !;) Melnā vārna tomēr daudz redzēta un bildēta Liepājā,sākumā vienkārši bija čujs,ka kaut kas ne tā!Kā jau rakst'ju iepriekš(un to neredz bildēs)vārnas lido citādāk kā vairums putnu,mēs ar MankusAinaru smejamies-airē nevis lido!:D Līdzīgi airē dzērves(kas pat pretgaismā neļauj sajaukt ar stārķiem),arī uz zemes vārnas uzvedās,staigā savā stilā. Uģi,komentēt var un vajag,dažreiz,pie šaubīgām sugām,tā ar liekas,visi baidās iekomentēt pirmie,ja nu es kļūdos!;)Visi mēs joprojām mācāmies,katram sava zināšanu bagāža,kā tur Rainis bija teicis:Gūt var dodot... :DDD


Wiesturs 19.aprīlis, 23:02

Es teiktu , ka krauķis, bet ne īsti normāls, ar ļoti slīpu pieri. Mani viens šitāds savulaik piekrāpa Ķemeros, arī toreiz domāju, ka melnā vārna. Viena ne visai droša, bet tomēr papildu pazīme, kas liecina par labu krauķim, ir arī zilgani violetais spīdums, kas vislabāk saskatāms otrajā bildē. Nu un pēdējās bildēs knābis ir visai pārliecinoši krauķisks. Vārnai tomēr tās knābja ārmalas vairāk paralēlas, tikai gals strupi nosmailojas. Krauķim viss knābis konisks, smailāks.


Ansis 19.aprīlis, 22:41

Gļotsēne pūpēžu smalktīklene - Reticularia lycoperdon, kurai viens no sinonīmiem Enteridium lycoperdon.


dziedava 19.aprīlis, 22:40

Lauka sīkķērsa Cardaminopsis arenosa


Mari 19.aprīlis, 22:29

Paldies! :)


CerambyX 19.aprīlis, 22:17

Mjā, pēdējā attēlā, kur putns ideāli no sāniem, knābis visai spics un taisns - tad jau tomēr jaunais krauķis. Laikam... :D


Mari 19.aprīlis, 22:10

Nuja :D ...... Bet pēc šīs miglasbildes, laikam, jau nevarēs neko noteikt, kā tikai M, lija sp. , ja? :(


visvaldis.s 19.aprīlis, 22:08

Pieliku vēl divas bildes.


nekovārnis 19.aprīlis, 22:07

Ir viens vienkāršs variants kā pārbaudīt - ieguglēt parasto pelēko vārnu un pārdesmit bildēs apskatīt to knābjus. Vai visām būs pareizas formas? Bet tas izmantojams tikai tiem kam patīk acis lauzt:D


CerambyX 19.aprīlis, 22:02

Stepes jau ar nevar izslēgt ;)


Mari 19.aprīlis, 21:56

Pļavu vai lauku lija?


CerambyX 19.aprīlis, 21:55

Mjā, Jānis iesēja manī šaubu sēklu - neesmu vairs pārliecināts par savu 'pārliecinošo' melno vārnu. Būs jābeidz komentēt pie putnu noteikšanas - galīgi zudis asums :D


Rallus 19.aprīlis, 21:54

Teicama kolāža, nedaudz "virsputnam" mērogs atšķiras, bet nu tā ir, ka tas knābja gals nav pilnīgi izcils. Bet nu galvas plakanums vēl viena pazīme - nav tas "puns", kaut lidojot arī izlīdzinās samērīgāk.


Mari 19.aprīlis, 21:51

Paldies :)


IlzeP 19.aprīlis, 21:51

Medņu vistas šopavasar tādas dullas https://www.facebook.com/ilze.priedniece.56/media_set?set=a.819019218176514.1073741881.100002053314595&=1&pnref=story Rīt ieziņošu arī šeit


CerambyX 19.aprīlis, 21:48

Sarkanspārņa Lygistopterus sanguineus kāpurs


forelljjanka 19.aprīlis, 21:44

Kaut kur pazuda koments...Dabā vieglāk atšķirt kā bildē-lidojums,balss,uzvedība.Nepatīk man tas knābis,kaut arī baigi melnvārnisks,melnajai augšknābis pamanāmi platāks par apakšknābi,krauķim praktiski vienādi.Forumā ieliku kolāžu,izmantoju Māra Strazda Liepājā bildēto melno lidojumā un vienīgo Visvalža kur var knābi novērtēt.Varat balsot! :DD


visvaldis.s 19.aprīlis, 21:35

Ja arī balss bija, tad stiprās viļņošanās dēļ nebija dzirdama. Aizlidoja mērķtiecīgi jūrā.


nekovārnis 19.aprīlis, 21:34

Paldies!


CerambyX 19.aprīlis, 21:29

Jā, domāju ka ir ar Vespula rufa


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Sprakšķis Ampedus sp.


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Zilais alkšņu lapgrauzis


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Kāds no smecerniekiem


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Smailvabole Scaphidium quadrimaculatum


Nora 19.aprīlis, 21:24

Kaut, kas nav labi ar bildēm? Vai no aplikācijas ziņots?


CerambyX 19.aprīlis, 21:24

Laba ūdensputnu (nu un citu putnu ar) migrācija bijusi!


CerambyX 19.aprīlis, 21:22

Piekrītu - visnotaļ pārliecinoša melnā vārna :)


Rallus 19.aprīlis, 21:16

Velk uz melno vārnu: kompakta, knābis proporcionāli slaidāks un gals rādās noliekts - nav tāds "burkānīgs", kā krauķim. Spārnos spalvu maiņa bijusi. Vai balss nofiksējās - kāds sauciens vai kāda cita uzvedība bez lidojuma?


Rallus 19.aprīlis, 21:09

šis skaisti un par vietu īpašs pārsteigums!


Rallus 19.aprīlis, 21:00

Īsastes klijkaija, tumšā forma - pirmā šogad!


visvaldis.s 19.aprīlis, 20:56

Klijkaija?


W 19.aprīlis, 20:45

Paldies!


roosaluristaja 19.aprīlis, 20:41

meža tilbīte.


forelljjanka 19.aprīlis, 20:35

Nu fotomodele! Taisni kā filmā: профиль и aнфас! :DD


MJz 19.aprīlis, 20:09

Smuki, smuki. Vajadzētu paņemt no pirmās bildes melnu putna siluetu un likt citiem minēt - kas tas ir :)


sandis 19.aprīlis, 20:04

Cik noprotu, medņi kā "izteikti nometnieki" nemēdz īpaši klejot apkārt. Vai tas nozīmē, ka tajā apkaimē varētu būt līdz šim nezināms medņu riests??


Wiesturs 19.aprīlis, 19:50

Hm, sanāk, ka esmu šodien, braucot mājās no Mazsalacas, pabraucis garām mūža ķeksim tiešā līnijā 7.3 km attālumā. Nu, neko darīt, visu nevar zināt, kas kur ir.


sindi 19.aprīlis, 19:13

super bildes :) :)


sandis 19.aprīlis, 19:01

Mana reakcija tieši tāda arī bija - !?!?! :) Tūdaļ ievietošu arī ziņojumu DD.


Rallus 19.aprīlis, 18:26

Prieks, ka izdevās. Par medni arī ieintriģēji - Liepas apkārtnē!?


sandis 19.aprīlis, 18:19

Labais :) Paldies Andrim par operatīvo ziņojumu! Nevarēju neaizbraukt apskatīties, 15:40 turpat mierīgi barojās. Plus vēl atpakaļceļā pie Liepas medņa mamma smuki ceļmalā nozīmējās :D


gunarsp 19.aprīlis, 17:55

Attēlos ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssonii un garausainais sikspārnis Plecotus auritus. Gunārs Pētersons Sikspārņu eksperts


Rallus 19.aprīlis, 17:15

Ņemot vērā, ka ad M, putns bez gredzeniem bez apliecinājuma par izbēgšanu no nebrīves. Atbilstoši Igaunijas OFK pieredzei http://www.eoy.ee/yhing/hk/hk_aktsept.pdf (10 novērojumi kopš 1869.g.) un pieejamai informācijai, šis ir A-C kategorijas novērojums.


roosaluristaja 19.aprīlis, 17:05

Jā, tā ir melnā puskuitala. Pilnīgi pareizi esat noteicis.


tomsendzins 19.aprīlis, 16:23

Pirmajā bildē tiešām nav zozis.:)


Rallus 19.aprīlis, 12:24

12:25 joprojām uz vietas. Pieaug vējš, bet ko baroties te daudz. Klāt pietuvojušies mazie gulbji. Paliks līdz vakaram droši.


Rallus 18.aprīlis, 22:34

Labs boa, spārnu šķērsvītrojums, kopskats un proporcijas, Stepes.


forelljjanka 18.aprīlis, 22:03

Piekrītu,parasti jau gan pat vecam fāteram ,vismaz astes galā ,vēderā pavīd kas sarkanbrūns!;) Vai arī kaut kas ar krāsām pie apstrādes.;)


jana1504 18.aprīlis, 21:47

Paldies, tagad zinashu.


visvaldis.s 18.aprīlis, 21:18

Pieliku vēl divas bildes, bet labas nav nevienas.


CerambyX 18.aprīlis, 21:15

Te es ar piekrītu, ka stepes lijas m! :)


CerambyX 18.aprīlis, 21:11

Es ar par niedru lijas T!


dekants 18.aprīlis, 21:08

Forši!


dekants 18.aprīlis, 21:03

Bet kāpēc ir tumšas krūtīs un nav melnās līnijas spārna aizmugurē? No šādas vienas bildes es liktu uz gaišu niedru lijas T.


forelljjanka 18.aprīlis, 20:47

Nu vellos,neesmu nekad redzējis,bet teiktu ka velk uz stepes !


forelljjanka 18.aprīlis, 20:08

Vai tik nav dzeltenrakstainais lapkoku koksngrauzis, Saperda scalaris ?


forelljjanka 18.aprīlis, 20:03

Lauku lijas T.


forelljjanka 18.aprīlis, 20:00

Peļu klijāns,dažreiz tās astes tādas ķīļveidīgas izskatās.;)


čūskis 18.aprīlis, 18:28

Foto nav pārliecinošs - ir šaubas vai tā ir purva varde, vairāk izskatās pēc parastās; arī riesta laiks ļoti agrs purva vardei (marta vidus)


nekovārnis 18.aprīlis, 15:20

Paldies!


Rallus 17.aprīlis, 23:50

Varētu būt liesmainā dižspulgaine, Caloscypha fulgens


sindi 17.aprīlis, 23:26

Skatam pazuda aiz angāriem rietumu virzienā, bet tā kā riņķoja zemu, pieļauju, ka uzturējās tur vēl kādu brīdi un tad devās citā virzienā.


Rallus 17.aprīlis, 22:15

kāds lidojuma virziens?


visvaldis.s 17.aprīlis, 19:00

Paldies!


roosaluristaja 17.aprīlis, 18:06

Lauku piekūns


roosaluristaja 17.aprīlis, 17:58

cekulzīriņš - Thalasseus (jeb Sterna) sandvicensis


forelljjanka 17.aprīlis, 09:10

...kas nogrima un pazuda Putnu atlanta ziņojumu gūzmā!Un tas tikai 3-4 ziņotājiem aizpildot dažus kvadrātus!;)Tā kā radusies interese arī par vabuļiem,apsveru iespēju izmantot filtrus.Varbūt var pievienot filtru-ziņojumi Ligzdojošo putnu atlantam? :D


Mareks Kilups 16.aprīlis, 22:29

tepat Dabasdatos ir dienu agrāks Arno Klevinska ziņojums.


Wiesturs 16.aprīlis, 14:25

Es arī saku, ka pelēkā roņa mazulis. Krāsa ir pāreja no baltā mazuļa tērpa uz pieaugušo, un pēc izmēriem jau arī jaunulis tik liels var būt tikai pelēkajam ronim. Pogainais ronis, cik zinu, pat pieaudzis ir tikai ap metru, un ar apaļāku galvu.


Ances 16.aprīlis, 10:02

Paldies IevaM


IevaM 16.aprīlis, 09:01

Sarkanrīklīte gan :)


Ances 16.aprīlis, 08:46

Mulsina melnais plankums pie acīm, tā kā ērickiņam. Bet kad putniņš pagriež otru sānu pleķa vairs nav. Vai tas tomēr ir sarkanrīklīte ar "uzdauzītu aci"?


CerambyX 16.aprīlis, 00:38

Kādas smilšbites Andrena sp.


Kambars 15.aprīlis, 23:10

Paldies!!!


CerambyX 15.aprīlis, 23:05

Sārtā bezlape


CerambyX 15.aprīlis, 22:24

Oxypselaphus obscurus


CerambyX 15.aprīlis, 22:23

Agonum sp. - tās melnās šajā ģintī tuvu neiespējami pēc bildes :)


forelljjanka 15.aprīlis, 22:08

Dumbrcālis?;)Nepatīk?!:D Tas ir mans mīļākais putns un fotomodelis!:DDD Nu varbūt vienīgi mazais ormanītis var konkurēt...Ja nopietni,pas tīri labi,es kaut kā ar jūru mēģināju saistīt,bet raļļi jau lido tīri labi,varbūt vilka pāri!;)


Rallus 15.aprīlis, 21:05

Dumbrcālis nepatika?


Rallus 15.aprīlis, 21:03

Tomēr ķivulis gan. Skatīju pēc spārniņa spoguļa, bet tas drīzāk ir gan galvas mellums un knābis tiešām smalks.


forelljjanka 15.aprīlis, 15:41

Klijkaijas,gārgales...Nedomāju ,ka reāli nonākt līdz konkrētai sugai!;)


forelljjanka 15.aprīlis, 07:38

Kaut gan,varbūt arī kļūdos un tas ir zara fragments!:D Pirmajā iespaidā knābis par smalku priekš žubja,bet ķivulim spārnā būtu jāredz tumšākās joslas ,plus vēdera lejasdaļas raibumus...;)


forelljjanka 15.aprīlis, 07:32

Man gan pēc ķivuļa izskatās,vienā bildē pat nojaušama melnā "ķiverīte".;)


Rallus 15.aprīlis, 00:40

Krāsojums nav tipisks, sīks attēls turklāt, bet kaņepīšā M varētu pasēt.


Rallus 15.aprīlis, 00:34

Sila gan, gaišais sejas laukums, nojaušamās proporcijas


Rallus 15.aprīlis, 00:33

peļu klijāns


Rallus 15.aprīlis, 00:31

zaļžubīte


dabasmīlis 14.aprīlis, 22:06

Paldies par info. Liels viņš nebij gan. Zem metra, apm 80-90 cm. Žēl zvēriņu.


CerambyX 14.aprīlis, 21:57

Nu jā, to bildi nepamanīju - astes mala tiešām tur izskatās gaiša. Šajā bildē mulsina vienmērīgi pelēcīgās krūtis, bez nekāda svītrojuma, kas laikam rada man to mājas zvirbuļa iespaidu. Knābis gan tumšs, kas īsti nebūs atbilstoši mājas zvirbuļa mātītei (tāpat kā tā gaišā astes mala)... Jo vairāk pētu, jo mazāk ko saprotu :D


dziedava 14.aprīlis, 21:24

Šķiet, tīruma kosa Equisetum arvense


forelljjanka 14.aprīlis, 21:23

Uģi,apskaties to otru bildi,kur mugura redzama,it kā cits novērojums,bet domāju,putns tas pats.;)


Ances 14.aprīlis, 20:57

Paldies @CerambyX.


CerambyX 14.aprīlis, 20:47

Tā pati dzeltenā stērste vien ir


CerambyX 14.aprīlis, 20:36

Vai varbūt bija domāts pievienot pavisam citu sugu un vienkārši mazais mušķis ir nejauši nospiedies? :)


CerambyX 14.aprīlis, 20:35

Nez, nez - es redzu mājas zvirbuļa mātīti :D Bet nu šādā mazizmēra bildītē, protams, grūti 100% līdz galam saprast. Ja ir iespēja, mēģinam ielādēt te lielāku bildi :)


CerambyX 14.aprīlis, 20:33

Bet vai mazais mušķērājs? Būtu kādas 2 nedēļas agrāks par līdz šim ātrāko novērojumu - par cik tie mums tomēr tālie migranti, kas no Indijas puses ceļo, tad parasti ierodas +/- līdzīgā laikā.. Kādu dienu-pāris dienas ātrāk jau droši vien var vēl labāko rādītāju uzlabot (par cik līdz šim agrākie novērojumi g.k. dziedoši putni - 'klusējošie' migranti droši vien nepamanīti ierodas/caurceļo mazliet ātrāk), bet šis tomēr liekās samērā maz ticams. Varbūt sarkanrīklīte? :) Jebšu vispirms jau prasās kaut kāds redzēto pazīmju apraksts, foto utml. :)


forelljjanka 14.aprīlis, 20:15

Kaut kāds karduelis? nedabīgā krāsā(pieļauju ka blakus novērojumā tas pats putns citā rakursā),izskatās ka zvirbulis tas nav...Nošmulējies vai ar krāsu anomāliju(visādi tur albīni,melāniskie un t.t.)Žēl ka tik mazas bildītes(DDatos var likt pat 1000x750),varbūt kaņepīša mamma...It kā astes malējā spalva balta(gaiša)...Nebūtu slikti pamēģināt nobildēt labāk! ;)


CerambyX 14.aprīlis, 18:19

Bērzu raibvērpējs - rādās, ka svaigi izkūņojies


roosaluristaja 14.aprīlis, 14:59

Tas, ka ronis ir plankumains, nenozīmē, ka viņš ir plankumainais ronis. Svarīga ir galvas forma, nāsu novietojums un vēl dažas pazīmes. Roņu krāsojums ļoti variē. Neesmu nekāds speciālists, bet pēc galvas formas viņš izskatās parasta pelēkā roņa. Tā kā šis īpatnis neizskatās diez ko liels, droši vien tas ir šīgada ražojums. Attiecībā uz plankumaino roni vēl jāņem vērā, ka Latvijas piekrastē viņš līdz šim ir novērots tikai divas reizes, tā ka cerības to konstatēt maigi izsakoties nav pārāk lielas.


dekants 14.aprīlis, 14:53

Paldies par komentāru. Skatījos, ka tur viens pāris gar piekrasti uz niedru čupiņas ņemas un nospriedu, ka varētu tur ligzdot. Statusu nomainīšu.


Matrus 14.aprīlis, 10:15

Spriežot pēc biotopa un pēc pieredzes, apmeklējot šo vietu kopš 1992. gada, šajā ezera gulbji neligzdo un neligzdos. Šīs nav piemērots biotops paugurnieku ligzdošanai, jo nav vietas, kur tie varētu izvietot ligzdu.


nekovārnis 14.aprīlis, 09:43

Paldies! Pieliku vēl vienu attēlu.

Meklējam kadiķus!

Dodoties dabā, ieskaties, varbūt izdodas ievērot palielāku kadiķi (tautā sauktu arī par paegli) vai jauku pļaviņu ar daudziem kadiķiem? Varbūt Tev ir kādas senākas dižu kadiķu fotogrāfijas vai zināms kāds īpašs kadiķis ar stāstu? Pagājušā gadsimta otrajā pusē Latvijā visus dižākos kadiķus centās apzināt Atis Baiža, tos mērot, aprakstot un fotografējot (publicēti dati par 54 paegļiem). Liela daļa no viņa apzinātajiem kadiķiem jau gājusi bojā; iespējams, zudusi arī liela daļa no fotogrāfijām. Iedvesmojoties no Ata Baižas idejas izveidot visu Latvijas dižo kadiķu fotokolekciju, - jo dižo kadiķu jau nav tik daudz, kā, piemēram, dižozolu, to mūžs ir daudz īsāks, - sadarbībā ar...


Tauriņu vērošana 2015 (8)

Otro gadu pēc kārtas, Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) sadarbībā ar portālu Dabasdati.lv aicina interesentus piedalīties dienastauriņu vērošanas akcijā! Pagājušajā gadā atsaucība bija visai liela un tika saņemti gandrīz 2000 dienastauriņu ziņojumu - starp kuriem bija gan interesanti reti sastopamu sugu ziņojumi, gan tika iegūti daudz vērtīgu datu par biežāk sastopamo sugu izplatību. Ņemot vērā, ka šis gads ir īpašs ar to, ka Gada Kukaiņa godā kā reizi ir viena no dienastauriņu sugām - lielais mārsilu zilenītis (Maculinea arion), tad sagaidām, ka arī šī gada Tauriņu Vērošanas akcijas gaitā iegūsim vērtīgas ziņas gan par Gada Kukaini, gan citām dienastauriņu sugām.Līdzīgi kā...


LOB pavasara putnu dienās vērojama arvien lielāka atsaucība

Pagājušajā nedēļas nogalē apmēram 680 dalībnieku piedalījās ikgadējās Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) un Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajās pavasara putnu dienās, kas ir krietni vairāk nekā iepriekšējos gadus. Arī pasākumu skaits bija lielāks – šogad notika 32 bezmaksas putnu vērošanas ekskursijas un putnu būrīšu un radošās darbnīcas Ķemeru nacionālajā parkā, Rāznas nacionālajā parkā, Līgatnes dabas parkā, Kolkas ragā, Rīgā, Cēsīs, Pļaviņās, Ventspilī, Mazsalacā, Burtniekos, Saldus novadā, Krustpils novadā, Madonas novadā, Strenču novadā, Gulbenes novadā, Alūksnes novadā, Jelgavas novadā un citur Latvijā.   Putnu vērošana ir neprognozējama nodarbe, jo interesantie brīži mijās ar garlaicīgākiem posmiem. Tomēr arī šoreiz neiztika bez interesantiem novērojumiem. Piemēram, Viesturs...


Iepazīsti sūnas pēc fotogrāfijām! (2)

Domājams, ka Dabasdati.lv lietotāji līdz ar pavasara sauli, skatot, kas saplaucis, un, meklējot dzīvu radību, arvien biežāk ieskatās uz zemes un kokos, tāpēc aicinu izmantot izdevību pie viena apgūt arī Latvijas parastākās sūnas, kādas sastopamas gana bieži un iegaumējamas relatīvi viegli. Jebkuras jaunas zināšanas paplašina iespējas priecāties gan par jau pazīstamo, gan, pirmoreiz ieraugot kaut ko neredzētu. Tāpēc esmu izveidojusi Latvijas "vienkāršāko" (pēdiņās, jo kura sūna gan savā būtībā ir vienkārša?) sūnu top 20, kurā esmu apkopojusi fotogrāfijas tām sūnu sugām, ko sanācis pašai sastapt un atpazīt visbiežāk, lielākoties, staigājot pa mežiem un skatot, kas tur uz zemes vai kritalām aug,...


Vēl divas tiešraides kameras pie dienas plēsīgo putnu ligzdām (1)

Latvijas Dabas fonds un portāls Dabasdati.lv uzstādījis vēl divas interneta tiešraides kameras, ar kuru palīdzību ikviens interesents var sekot līdzi notikumiem ligzdās un tuvāk iepazīt zivjērgļu un vistu vanagu dzīvi ligzdošanas un mazuļu audzēšanas sezonā. Interneta kameru tiešraide skatāma http://dabasdati.lv/lv/kameras2015. Zivjērglis Ligzda atrodas Vidzemē, zivjērgļu ligzdošanas teritorijā, kas ir zināma kopš 2011. gada. Toreiz netālu esošā izcirtumā tika novēroti divi pieaugušie putni un tika atrasts arī iespējamais ligzdas koks – nokaltusi egle, zem kuras bija redzamas nokritušas ligzdas atliekas. Tā paša gada rudenī netālu tika uzbūvētā mākslīgā ligzda, ko zivjērgļi aizņēma 2013. gadā, savukārt sekmīga ligzdošana ligzdā tika reģistrēta pagājušajā gadā, kad...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts