Šobrīd aktīvie lietotāji: 260 Šodien ievadītie novērojumi: 24 Kopējais novērojumu skaits: 233763
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
1-May-2016, mazais_ezis
Gaigala Bucephala clangula
30-Apr-2016, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Apr-2016, mazais_ezis
Upes zīriņš Sterna hirundo
30-Apr-2016, mazais_ezis
30-Apr-2016, mazais_ezis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Apr-2016, mazais_ezis
Mazais ērglis Aquila pomarina
30-Apr-2016, mazais_ezis
Mazais ērglis Aquila pomarina
30-Apr-2016, mazais_ezis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
30-Apr-2016, mazais_ezis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
30-Apr-2016, mazais_ezis
Rubenis Tetrao tetrix
30-Apr-2016, mazais_ezis
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
30-Apr-2016, mazais_ezis
Melnais stārķis Ciconia nigra
30-Apr-2016, mazais_ezis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
29-Apr-2016, mazais_ezis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
29-Apr-2016, mazais_ezis
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
29-Apr-2016, mardzh
Ģirlicis Serinus serinus
30-Apr-2016, dekants
Sudrabkaija Larus argentatus
30-Apr-2016, Fossa
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
12-May-2016, runagoze
30-Apr-2016, dziedava
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, Wiesturs
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
28-Apr-2016, Laimeslācis
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, Wiesturs
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, Wiesturs
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
30-Apr-2016, dziedava
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
30-Apr-2016, dziedava
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
28-Apr-2016, Laimeslācis
30-Apr-2016, dziedava
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
30-Apr-2016, dziedava
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, dziedava
30-Apr-2016, dziedava
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
30-Apr-2016, dziedava
Žagata Pica pica
30-Apr-2016, Wiesturs
Kāļu baltenis Pieris napi
28-Apr-2016, Laimeslācis
Ķīvīte Vanellus vanellus
30-Apr-2016, Wiesturs
Zivju ērglis Pandion haliaetus
30-Apr-2016, Wiesturs
Staltbriedis Cervus elaphus
30-Apr-2016, dziedava
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, dziedava
30-Apr-2016, dziedava
Meža pūce Strix aluco
30-Apr-2016, Rallus
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, Wiesturs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, Wiesturs
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, Wiesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, Wiesturs
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
30-Apr-2016, Wiesturs
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
28-Apr-2016, Laimeslācis
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, dziedava
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, Wiesturs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, Wiesturs
Plukšķis Turdus iliacus
30-Apr-2016, Wiesturs
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Apr-2016, Wiesturs
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, Wiesturs
Kuitala Numenius arquata
30-Apr-2016, Wiesturs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, Wiesturs
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, Wiesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, Wiesturs
28-Apr-2016, Laimeslācis
Sarkanā klija Milvus milvus
30-Apr-2016, Ivars Grasmanis
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
29-Apr-2016, Vladimirs
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, Wiesturs
Žagata Pica pica
30-Apr-2016, Wiesturs
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, Wiesturs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
30-Apr-2016, Wiesturs
Sīlis Garrulus glandarius
30-Apr-2016, Wiesturs
Sila strazds Turdus viscivorus
30-Apr-2016, Wiesturs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, Wiesturs
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Apr-2016, Wiesturs
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Apr-2016, Wiesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, Wiesturs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2016, Wiesturs
Mērkaziņa Gallinago gallinago
30-Apr-2016, Wiesturs
Melnā dzilna Dryocopus martius
30-Apr-2016, Wiesturs
Mazais ērglis Aquila pomarina
30-Apr-2016, Wiesturs
Koku čipste Anthus trivialis
30-Apr-2016, Wiesturs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Apr-2016, Wiesturs
Dzērve Grus grus
30-Apr-2016, Wiesturs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, Wiesturs
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Apr-2016, Wiesturs
Lielā gaura Mergus merganser
29-Apr-2016, Vladimirs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
29-Apr-2016, Vladimirs
Lielais dumpis Botaurus stellaris
30-Apr-2016, Igors
Lauku piekūns Falco tinnunculus
28-Apr-2016, Laimeslācis
Mazais ērglis Aquila pomarina
30-Apr-2016, Vladimirs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
30-Apr-2016, Vladimirs
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
30-Apr-2016, Vladimirs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-Apr-2016, Vladimirs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
30-Apr-2016, Vladimirs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2016, Vladimirs
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, Wiesturs
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
30-Apr-2016, Wiesturs
Pelēkā dzilna Picus canus
30-Apr-2016, Wiesturs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2016, Wiesturs
Meža zīlīte Periparus ater
30-Apr-2016, Wiesturs
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, Wiesturs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, Wiesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, Wiesturs
Peļkājīte Prunella modularis
30-Apr-2016, Vladimirs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, Vladimirs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
30-Apr-2016, Vladimirs
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
30-Apr-2016, Vladimirs
Ormanītis Porzana porzana
30-Apr-2016, ER
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, Wiesturs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, Wiesturs
Zeltgalvītis Regulus regulus
30-Apr-2016, Wiesturs
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, Wiesturs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2016, Wiesturs
Mizložņa Certhia familiaris
30-Apr-2016, Wiesturs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
30-Apr-2016, Wiesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, Wiesturs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Apr-2016, Wiesturs
Garastīte Aegithalos caudatus
30-Apr-2016, Wiesturs
Koku čipste Anthus trivialis
30-Apr-2016, Wiesturs
Krauklis Corvus corax
30-Apr-2016, Wiesturs
Ķivulis Carduelis spinus
30-Apr-2016, Wiesturs
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, Wiesturs
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, Wiesturs
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Apr-2016, Wiesturs
Meža zīlīte Periparus ater
30-Apr-2016, Wiesturs
Mežirbe Bonasa bonasia
30-Apr-2016, Wiesturs
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
30-Apr-2016, Wiesturs
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, Vladimirs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Apr-2016, Vladimirs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
30-Apr-2016, Vladimirs
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, Vladimirs
Dzeguze Cuculus canorus
28-Apr-2016, Vladimirs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
28-Apr-2016, Vladimirs
Lielā stērste Emberiza calandra
30-Apr-2016, Steeler
Bezdelīga Hirundo rustica
28-Apr-2016, Vladimirs
Mājas čurkste Delichon urbicum
28-Apr-2016, Vladimirs
Īsknābja zoss Anser brachyrhynchus
30-Apr-2016, Steeler
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, Wiesturs
Zeltgalvītis Regulus regulus
30-Apr-2016, Wiesturs
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, Wiesturs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, Wiesturs
Purva zīlīte Poecile palustris
30-Apr-2016, Wiesturs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2016, Wiesturs
Mizložņa Certhia familiaris
30-Apr-2016, Wiesturs
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, Wiesturs
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, Wiesturs
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2016, Wiesturs
Ķivulis Carduelis spinus
30-Apr-2016, Wiesturs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Apr-2016, Wiesturs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
30-Apr-2016, Wiesturs
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, Wiesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, Wiesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
9-Apr-2016, Vladimirs
Tītiņš Jynx torquilla
9-Apr-2016, Vladimirs
Lielais ķīris Larus ridibundus
30-Apr-2016, visvaldis.s
Melnā klija Milvus migrans
9-Apr-2016, Vladimirs
30-Apr-2016, nekovārnis
Mazais zīriņš Sternula albifrons
30-Apr-2016, visvaldis.s
30-Apr-2016, nekovārnis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
8-Apr-2016, Vladimirs
Lietuvainis Numenius phaeopus
30-Apr-2016, visvaldis.s
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
30-Apr-2016, visvaldis.s
Melnā pīle Melanitta nigra
30-Apr-2016, visvaldis.s
Upes zīriņš Sterna hirundo
30-Apr-2016, visvaldis.s
Dzeguze Cuculus canorus
28-Apr-2016, felsi
28-Apr-2016, felsi
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, Wiesturs
Žagata Pica pica
30-Apr-2016, Wiesturs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, Wiesturs
Dzilnītis Sitta europaea
30-Apr-2016, Wiesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, Wiesturs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, Wiesturs
Cekulpīle Aythya fuligula
30-Apr-2016, visvaldis.s
Kākaulis Clangula hyemalis
30-Apr-2016, visvaldis.s
30-Apr-2016, visvaldis.s
Pļavu lija Circus pygargus
30-Apr-2016, Wiesturs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-Apr-2016, Wiesturs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Apr-2016, Wiesturs
Koku čipste Anthus trivialis
30-Apr-2016, Wiesturs
Kāļu baltenis Pieris napi
30-Apr-2016, visvaldis.s
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Žagata Pica pica
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Mērkaziņa Gallinago gallinago
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Mazais dzenis Dendrocopos minor
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Laucis Fulica atra
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Ķīvīte Vanellus vanellus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Ķivulis Carduelis spinus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Krīklis Anas crecca
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Krauklis Corvus corax
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dzērve Grus grus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Baltā cielava Motacilla alba
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2016, visvaldis.s
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Apr-2016, visvaldis.s
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, visvaldis.s
Ausainā pūce Asio otus
30-Apr-2016, Aigars
Sloka Scolopax rusticola
30-Apr-2016, Aigars
29-Apr-2016, visvaldis.s
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Žagata Pica pica
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Purva zīlīte Poecile palustris
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Ķivulis Carduelis spinus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Koku čipste Anthus trivialis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dzilnītis Sitta europaea
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dzērve Grus grus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
29-Apr-2016, visvaldis.s
29-Apr-2016, visvaldis.s
29-Apr-2016, visvaldis.s
29-Apr-2016, visvaldis.s
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, Wiesturs
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, Wiesturs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
30-Apr-2016, Wiesturs
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Apr-2016, Wiesturs
Mērkaziņa Gallinago gallinago
30-Apr-2016, Wiesturs
Meža zīlīte Periparus ater
30-Apr-2016, Wiesturs
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, Wiesturs
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, Wiesturs
Koku čipste Anthus trivialis
30-Apr-2016, Wiesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, Wiesturs
29-Apr-2016, visvaldis.s
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Zeltgalvītis Regulus regulus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Sīlis Garrulus glandarius
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Pelēkā dzilna Picus canus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Mizložņa Certhia familiaris
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Mežirbe Bonasa bonasia
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Melnā dzilna Dryocopus martius
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Mazais ērglis Aquila pomarina
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Ķīvīte Vanellus vanellus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Ķivulis Carduelis spinus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Krauklis Corvus corax
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Koku čipste Anthus trivialis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
29-Apr-2016, visvaldis.s
Sešpadsmitpunktu mārīte Tytthaspis sedecimpunctata
29-Apr-2016, visvaldis.s
30-Apr-2016, fotonieks
30-Apr-2016, Matrus
30-Apr-2016, Matrus
29-Apr-2016, visvaldis.s
30-Apr-2016, Matrus
29-Apr-2016, visvaldis.s
30-Apr-2016, Matrus
Lauku piekūns Falco tinnunculus
30-Apr-2016, Saulcite
Tīruma vijolīte Viola arvensis
29-Apr-2016, visvaldis.s
30-Apr-2016, Matrus
29-Apr-2016, visvaldis.s
29-Apr-2016, visvaldis.s
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Pelēkais strazds Turdus pilaris
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Meža zīlīte Periparus ater
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Mājas zvirbulis Passer domesticus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Laucis Fulica atra
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Ķīvīte Vanellus vanellus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Ķivulis Carduelis spinus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Krauklis Corvus corax
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Koku čipste Anthus trivialis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Garastīte Aegithalos caudatus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Gaigala Bucephala clangula
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Baltā cielava Motacilla alba
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
29-Apr-2016, visvaldis.s
28-Apr-2016, Laimeslācis
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Žagata Pica pica
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Vistu vanags Accipiter gentilis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Niedru lija Circus aeruginosus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Meža tilbīte Tringa ochropus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Mājas zvirbulis Passer domesticus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Laucis Fulica atra
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Krauklis Corvus corax
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Koku čipste Anthus trivialis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Baltā cielava Motacilla alba
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
9-Apr-2016, didzisj
Mērkaziņa Gallinago gallinago
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Meža pūce Strix aluco
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Meža pūce Strix aluco
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
30-Apr-2016, Igors
Apdzira Huperzia selago
9-Apr-2016, didzisj
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
9-Apr-2016, didzisj
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Krauklis Corvus corax
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
9-Apr-2016, didzisj
Mizložņa Certhia familiaris
9-Apr-2016, didzisj
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Kaņepītis Linaria cannabina
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Baltā cielava Motacilla alba
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
9-Apr-2016, didzisj
Lielā zīlīte Parus major
9-Apr-2016, didzisj
Zivju gārnis Ardea cinerea
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Upes zīriņš Sterna hirundo
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Pelēkā pīle Anas strepera
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Lielais ķīris Larus ridibundus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Laucis Fulica atra
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Krīklis Anas crecca
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Krīklis Anas crecca
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Cekulpīle Aythya fuligula
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Brūnkaklis Aythya ferina
30-Apr-2016, Jānis Ķuze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
9-Apr-2016, didzisj
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Krauklis Corvus corax
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Dzērve Grus grus
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
9-Apr-2016, didzisj
Niedru lija Circus aeruginosus
28-Apr-2016, Laimeslācis
Laucis Fulica atra
9-Apr-2016, didzisj
Laucis Fulica atra
30-Apr-2016, fotonieks
9-Apr-2016, didzisj
Laucis Fulica atra
30-Apr-2016, fotonieks
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
30-Apr-2016, Igors
Laucis Fulica atra
30-Apr-2016, fotonieks
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
30-Apr-2016, fotonieks
Melnkakla dūkuris Podiceps nigricollis
30-Apr-2016, Igors
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
30-Apr-2016, fotonieks
Mājas balodis Columba livia domestica
30-Apr-2016, fotonieks
Sloka Scolopax rusticola
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Lielais ķīris Larus ridibundus
30-Apr-2016, fotonieks
Dīķu tilbīte Tringa stagnatilis
29-Apr-2016, Igors
Lielā tilbīte Tringa nebularia
29-Apr-2016, Igors
Sīlis Garrulus glandarius
5-Apr-2016, didzisj
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Sloka Scolopax rusticola
30-Apr-2016, Rallus
Lielais zīriņš Hydroprogne caspia
29-Apr-2016, Igors
Garastīte Aegithalos caudatus
26-Mar-2016, didzisj
Gaigala Bucephala clangula
26-Mar-2016, didzisj
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
29-Apr-2016, Igors
Melnais stārķis Ciconia nigra
30-Apr-2016, sikumkaste
30-Apr-2016, Mimi Serada
Lielā gaura Mergus merganser
26-Mar-2016, didzisj
30-Apr-2016, Mimi Serada
Melnais zīriņš Chlidonias niger
30-Apr-2016, Igors
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, Mimi Serada
Kāļu baltenis Pieris napi
30-Apr-2016, Mimi Serada
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
30-Apr-2016, asaris
Melnais stārķis Ciconia nigra
3-Apr-2016, didzisj
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
3-Apr-2016, didzisj
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
30-Apr-2016, asaris
Odze Vipera berus
30-Apr-2016, asaris
Kāļu baltenis Pieris napi
30-Apr-2016, asaris
Vistu vanags Accipiter gentilis
6-Mar-2016, didzisj
Gugatnis Calidris pugnax
29-Apr-2016, Igors
Laukirbe Perdix perdix
30-Apr-2016, laaga
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
30-Apr-2016, Inga S
Stirna Capreolus capreolus
6-Mar-2016, didzisj
Vāvere Sciurus vulgaris
30-Apr-2016, Inga S
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
30-Apr-2016, Inga S
Lietuvainis Numenius phaeopus
29-Apr-2016, Igors
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, Inga S
Pelēkais strazds Turdus pilaris
30-Apr-2016, Inga S
Melnā puskuitala Limosa limosa
29-Apr-2016, Igors
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
29-Apr-2016, Igors
Dzeguze Cuculus canorus
29-Apr-2016, Igors
Vāvere Sciurus vulgaris
30-Apr-2016, Inga S
Lakstīgala Luscinia luscinia
29-Apr-2016, Igors
Upes zīriņš Sterna hirundo
30-Apr-2016, Inga S
Baltā cielava Motacilla alba
30-Apr-2016, dane
Niedru lija Circus aeruginosus
30-Apr-2016, Inga S
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, dane
29-Apr-2016, Ilze_Sa
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, ilka
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
30-Apr-2016, Inga S
29-Apr-2016, Maxona
Pļavas ķirzaka Lacerta vivipara
30-Apr-2016, Maxona
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
30-Apr-2016, Elfiņš
Kāļu baltenis Pieris napi
30-Apr-2016, Elfiņš
Aveņu astainītis Callophrys rubi
30-Apr-2016, Elfiņš
Kāļu baltenis Pieris napi
30-Apr-2016, Elfiņš
30-Apr-2016, dane
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
30-Apr-2016, vigulis
Baltais vizbulis Anemone nemorosa
30-Apr-2016, Elfiņš
Ķīvīte Vanellus vanellus
30-Apr-2016, dane
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
30-Apr-2016, Elfiņš
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, Elfiņš
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, dane
Aveņu astainītis Callophrys rubi
30-Apr-2016, Elfiņš
Krauklis Corvus corax
30-Apr-2016, dane
Stirna Capreolus capreolus
30-Apr-2016, dane
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, Elfiņš
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, vigulis
Lielais ķīris Larus ridibundus
28-Apr-2016, felsi
Pelēkais strazds Turdus pilaris
30-Apr-2016, vigulis
30-Apr-2016, felsi
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Apr-2016, vigulis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, Amuciis♥
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
30-Apr-2016, felsi
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
30-Apr-2016, AinisP
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
30-Apr-2016, AinisP
Sīlis Garrulus glandarius
30-Apr-2016, felsi
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
30-Apr-2016, AinisP
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, AinisP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, AinisP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, AinisP
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, AinisP
Lielais ķīris Larus ridibundus
30-Apr-2016, AinisP
Dzērve Grus grus
30-Apr-2016, AinisP
Krauklis Corvus corax
30-Apr-2016, AinisP
Ķīvīte Vanellus vanellus
30-Apr-2016, AinisP
Dzērve Grus grus
30-Apr-2016, AinisP
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-Apr-2016, AinisP
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
30-Apr-2016, AinisP
Tītiņš Jynx torquilla
30-Apr-2016, AinisP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, AinisP
Krauklis Corvus corax
30-Apr-2016, AinisP
Lielā gaura Mergus merganser
23-Apr-2016, AinisP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, AinisP
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Apr-2016, AinisP
Melnais meža strazds Turdus merula
29-Apr-2016, AinisP
Krauklis Corvus corax
30-Apr-2016, AinisP
Dzilnītis Sitta europaea
30-Apr-2016, AinisP
Staltbriedis Cervus elaphus
30-Apr-2016, AinisP
30-Apr-2016, AinisP
Niedru lija Circus aeruginosus
30-Apr-2016, AinisP
Peļkājīte Prunella modularis
30-Apr-2016, AinisP
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2016, AinisP
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
30-Apr-2016, AinisP
Pļavu čipste Anthus pratensis
23-Apr-2016, AinisP
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, AinisP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, AinisP
Melnais meža strazds Turdus merula
28-Apr-2016, AinisP
Lakstīgala Luscinia luscinia
30-Apr-2016, AinisP
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, AinisP
Sīlis Garrulus glandarius
30-Apr-2016, AinisP
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2016, AinisP
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, AinisP
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, AinisP
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, AinisP
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
30-Apr-2016, AinisP
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
30-Apr-2016, AinisP
Baltā cielava Motacilla alba
30-Apr-2016, AinisP
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
23-Apr-2016, AinisP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, AinisP
30-Apr-2016, AinisP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, AinisP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, AinisP
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Apr-2016, AinisP
Tītiņš Jynx torquilla
30-Apr-2016, AinisP
Pelēkā vārna Corvus cornix
29-Apr-2016, AinisP
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
28-Apr-2016, AinisP
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
23-Apr-2016, AinisP
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, AinisP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, AinisP
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Apr-2016, AinisP
Pļavu čipste Anthus pratensis
30-Apr-2016, AinisP
Stirna Capreolus capreolus
30-Apr-2016, AinisP
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
30-Apr-2016, AinisP
Krīklis Anas crecca
28-Apr-2016, AinisP
Lielais dumpis Botaurus stellaris
30-Apr-2016, AinisP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, AinisP
Baltā cielava Motacilla alba
23-Apr-2016, AinisP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Apr-2016, AinisP
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Apr-2016, AinisP
Koku čipste Anthus trivialis
30-Apr-2016, AinisP
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, AinisP
Tītiņš Jynx torquilla
30-Apr-2016, AinisP
Peļkājīte Prunella modularis
30-Apr-2016, AinisP
Peļu klijāns Buteo buteo
26-Apr-2016, AinisP
Dārza stērste Emberiza hortulana
30-Apr-2016, AinisP
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, AinisP
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
30-Apr-2016, AinisP
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, AinisP
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, AinisP
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, AinisP
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, AinisP
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, AinisP
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, AinisP
Sīlis Garrulus glandarius
23-Apr-2016, AinisP
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
30-Apr-2016, AinisP
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, AinisP
Dzilnītis Sitta europaea
30-Apr-2016, AinisP
Mazais dzenis Dendrocopos minor
23-Apr-2016, AinisP
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, AinisP
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
30-Apr-2016, AinisP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, AinisP
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2016, AinisP
Tītiņš Jynx torquilla
30-Apr-2016, AinisP
Sīlis Garrulus glandarius
26-Apr-2016, AinisP
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Apr-2016, AinisP
Vāvere Sciurus vulgaris
30-Apr-2016, AinisP
Dzilnītis Sitta europaea
23-Apr-2016, AinisP
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
30-Apr-2016, AinisP
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
30-Apr-2016, AinisP
Pelēkā vārna Corvus cornix
26-Apr-2016, AinisP
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, AinisP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, AinisP
Ķivulis Carduelis spinus
30-Apr-2016, AinisP
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
23-Apr-2016, AinisP
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, AinisP
30-Apr-2016, AinisP
Alnis Alces alces
30-Apr-2016, AinisP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, AinisP
Sīlis Garrulus glandarius
30-Apr-2016, AinisP
Staltbriedis Cervus elaphus
30-Apr-2016, AinisP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, AinisP
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Apr-2016, AinisP
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2016, AinisP
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, AinisP
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, AinisP
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, AinisP
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, AinisP
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, AinisP
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, AinisP
Pelēkā vārna Corvus cornix
29-Apr-2016, AinisP
Peļkājīte Prunella modularis
30-Apr-2016, AinisP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, AinisP
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Apr-2016, AinisP
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, AinisP
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Apr-2016, AinisP
Tītiņš Jynx torquilla
30-Apr-2016, AinisP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, AinisP
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, AinisP
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
23-Apr-2016, AinisP
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, AinisP
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Apr-2016, AinisP
Niedru lija Circus aeruginosus
30-Apr-2016, AinisP
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, AinisP
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, AinisP
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
23-Apr-2016, AinisP
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, AinisP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, AinisP
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, AinisP
Peļkājīte Prunella modularis
30-Apr-2016, AinisP
30-Apr-2016, AinisP
23-Apr-2016, AinisP
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Apr-2016, AinisP
Lielais ķīris Larus ridibundus
30-Apr-2016, AinisP
Mizložņa Certhia familiaris
30-Apr-2016, AinisP
Žagata Pica pica
30-Apr-2016, AinisP
Dzilnītis Sitta europaea
30-Apr-2016, AinisP
Zeltgalvītis Regulus regulus
30-Apr-2016, AinisP
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, AinisP
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, AinisP
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, AinisP
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, AinisP
Meža tilbīte Tringa ochropus
30-Apr-2016, AinisP
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Apr-2016, AinisP
30-Apr-2016, AinisP
30-Apr-2016, AinisP
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
23-Apr-2016, AinisP
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, AinisP
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Apr-2016, AinisP
Sloka Scolopax rusticola
28-Apr-2016, AinisP
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2016, AinisP
Niedru lija Circus aeruginosus
30-Apr-2016, AinisP
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Apr-2016, AinisP
Koku čipste Anthus trivialis
30-Apr-2016, AinisP
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, AinisP
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, meža_meita
Tītiņš Jynx torquilla
30-Apr-2016, meža_meita
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Apr-2016, meža_meita
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
30-Apr-2016, meža_meita
Mērkaziņa Gallinago gallinago
30-Apr-2016, meža_meita
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
30-Apr-2016, meža_meita
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
30-Apr-2016, meža_meita
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
30-Apr-2016, meža_meita
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, meža_meita
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Apr-2016, meža_meita
Kaņepītis Linaria cannabina
30-Apr-2016, meža_meita
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
30-Apr-2016, meža_meita
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, meža_meita
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, meža_meita
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
30-Apr-2016, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, bišudzenis
Somzīlīte Remiz pendulinus
30-Apr-2016, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2016, bišudzenis
Mājas čurkste Delichon urbicum
30-Apr-2016, bišudzenis
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Apr-2016, bišudzenis
Somzīlīte Remiz pendulinus
30-Apr-2016, bišudzenis
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
30-Apr-2016, bišudzenis
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, rozners
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, vigulis
Sarkankrūšu līķvabole Oiceoptoma thoracicum
30-Apr-2016, Ilze_Sa
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, silva
Pelēkā dzilna Picus canus
28-Apr-2016, silva
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
28-Apr-2016, silva
Melnais stārķis Ciconia nigra
30-Apr-2016, Aigars
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
28-Apr-2016, silva
30-Apr-2016, W
Tītiņš Jynx torquilla
28-Apr-2016, silva
Baltais vizbulis Anemone nemorosa
30-Apr-2016, gunitak
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, gunitak
Baltā cielava Motacilla alba
30-Apr-2016, gunitak
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
30-Apr-2016, Valevicha
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, gunitak
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, W
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
30-Apr-2016, vigulis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, vigulis
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
30-Apr-2016, Mari
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
30-Apr-2016, Ilze_Sa
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, Mari
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
30-Apr-2016, Mari
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, Mari
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, gunitak
Pūkainā zemzālīte Luzula pilosa
30-Apr-2016, Grislis
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Pavasara mazpurenīte Ficaria verna
30-Apr-2016, gunitak
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, Ilze_Sa
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, vigulis
Prīkšķe Anas querquedula
30-Apr-2016, meža_meita
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
30-Apr-2016, meža_meita
Lielais dumpis Botaurus stellaris
30-Apr-2016, meža_meita
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
30-Apr-2016, meža_meita
Baltvēderis Anas penelope
30-Apr-2016, meža_meita
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
30-Apr-2016, meža_meita
Somzīlīte Remiz pendulinus
30-Apr-2016, meža_meita
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
30-Apr-2016, meža_meita
Platknābis Anas clypeata
30-Apr-2016, meža_meita
Meža zīlīte Periparus ater
30-Apr-2016, meža_meita
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
30-Apr-2016, meža_meita
Gaigala Bucephala clangula
30-Apr-2016, meža_meita
Lielais dumpis Botaurus stellaris
30-Apr-2016, meža_meita
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, meža_meita
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, meža_meita
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
30-Apr-2016, meža_meita
Peļkājīte Prunella modularis
30-Apr-2016, meža_meita
Mājas čurkste Delichon urbicum
30-Apr-2016, Alvis Āboliņš
30-Apr-2016, gunitak
Dzeltenais vizbulis Anemone ranunculoides
30-Apr-2016, gunitak
30-Apr-2016, W
30-Apr-2016, W
30-Apr-2016, gunitak
Kāļu baltenis Pieris napi
30-Apr-2016, Ilze_Sa
Kāļu baltenis Pieris napi
30-Apr-2016, gunitak
Pelēkais strazds Turdus pilaris
29-Apr-2016, mazais_ezis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2016, vigulis
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, vigulis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, vigulis
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, vigulis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
30-Apr-2016, vigulis
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, gunitak
Baltā cielava Motacilla alba
30-Apr-2016, gunitak
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, gunitak
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, gunitak
Apodziņš Glaucidium passerinum
30-Apr-2016, Ilze_Sa
30-Apr-2016, gunitak
30-Apr-2016, gunitak
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, gunitak
Dzeguze Cuculus canorus
29-Apr-2016, Ilze_Sa
Dzeguze Cuculus canorus
29-Apr-2016, Ilze_Sa
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, gunitak
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
30-Apr-2016, Saila
Dzeguze Cuculus canorus
29-Apr-2016, Ilze_Sa
Aveņu astainītis Callophrys rubi
30-Apr-2016, Wija
Mājas strazds Sturnus vulgaris
29-Apr-2016, gunitak
Sīlis Garrulus glandarius
30-Apr-2016, elektrolitr
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
30-Apr-2016, forelljjanka
Mežirbe Bonasa bonasia
30-Apr-2016, forelljjanka
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-Apr-2016, vigulis
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Apr-2016, laaga
Meža pūce Strix aluco
30-Apr-2016, forelljjanka
Kākaulis Clangula hyemalis
30-Apr-2016, laaga
Tumšā pīle Melanitta fusca
30-Apr-2016, laaga
Melnais stārķis Ciconia nigra
29-Apr-2016, forelljjanka
Upes tārtiņš Charadrius dubius
30-Apr-2016, laaga
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
30-Apr-2016, laaga
Purva tilbīte Tringa glareola
29-Apr-2016, forelljjanka
Pļavu tilbīte Tringa totanus
29-Apr-2016, forelljjanka
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
29-Apr-2016, forelljjanka
Ausainā pūce Asio otus
29-Apr-2016, forelljjanka
Purva piekūns Falco columbarius
30-Apr-2016, laaga
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, vigulis
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Apr-2016, vigulis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
30-Apr-2016, vigulis
Jūras žagata Haematopus ostralegus
30-Apr-2016, laaga
Baltvēderis Anas penelope
30-Apr-2016, laaga
Garkaklis Anas acuta
30-Apr-2016, laaga
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
30-Apr-2016, vigulis
Meža pūce Strix aluco
29-Apr-2016, forelljjanka
Klinšu ērglis Aquila chrysaetos
29-Apr-2016, forelljjanka
Apodziņš Glaucidium passerinum
29-Apr-2016, forelljjanka
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
30-Apr-2016, elektrolitr
Mizložņa Certhia familiaris
30-Apr-2016, vigulis
Ķivulis Carduelis spinus
30-Apr-2016, elektrolitr
Žubīte Fringilla coelebs
29-Apr-2016, forelljjanka
Žagata Pica pica
29-Apr-2016, forelljjanka
Zivju gārnis Ardea cinerea
29-Apr-2016, forelljjanka
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
29-Apr-2016, forelljjanka
Zeltgalvītis Regulus regulus
29-Apr-2016, forelljjanka
Zaļžubīte Chloris chloris
29-Apr-2016, forelljjanka
Sloka Scolopax rusticola
29-Apr-2016, forelljjanka
Pelēkā vārna Corvus cornix
29-Apr-2016, forelljjanka
Pelēkais strazds Turdus pilaris
29-Apr-2016, forelljjanka
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
29-Apr-2016, forelljjanka
Meža pūce Strix aluco
29-Apr-2016, forelljjanka
Mazais ērglis Aquila pomarina
29-Apr-2016, forelljjanka
Mazais dzenis Dendrocopos minor
29-Apr-2016, forelljjanka
Lielais dumpis Botaurus stellaris
29-Apr-2016, forelljjanka
Ķīķis Pernis apivorus
29-Apr-2016, forelljjanka
Krauklis Corvus corax
29-Apr-2016, forelljjanka
Dumbrcālis Rallus aquaticus
29-Apr-2016, forelljjanka
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, zemesbite
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-Apr-2016, zemesbite
Melnā dzilna Dryocopus martius
12-May-2016, runagoze
Pelēkais pāvacis Saturnia pavonia
29-Apr-2016, EL
30-Apr-2016, zemesbite
Vāvere Sciurus vulgaris
30-Apr-2016, dane
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, zemesbite
Baltā cielava Motacilla alba
30-Apr-2016, zemesbite
30-Apr-2016, zemesbite
Baltā cielava Motacilla alba
30-Apr-2016, zemesbite
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, zemesbite
Dzilnītis Sitta europaea
30-Apr-2016, zemesbite
30-Apr-2016, zemesbite
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, zemesbite
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Apr-2016, zemesbite
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, vigulis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, vigulis
Vistu vanags Accipiter gentilis
30-Apr-2016, Daiga
Dzērve Grus grus
30-Apr-2016, eksperts 3
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Mazais dzenis Dendrocopos minor
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Dzilnītis Sitta europaea
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, ūdensvistiņa
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, vigulis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, eksperts 3
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
30-Apr-2016, vigulis
Stirna Capreolus capreolus
30-Apr-2016, elektrolitr
Mazā (vienraga) briežvabole Sinodendron cylindricum
29-Apr-2016, zemesbite
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Apr-2016, eksperts 3
29-Apr-2016, zemesbite
Zeltgalvītis Regulus regulus
30-Apr-2016, Daiga
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, vigulis
Sila strazds Turdus viscivorus
30-Apr-2016, eksperts 3
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Apr-2016, vigulis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, vigulis
Meža tilbīte Tringa ochropus
30-Apr-2016, eksperts 3
29-Apr-2016, zemesbite
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, eksperts 3
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Apr-2016, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
30-Apr-2016, Daiga
Parastā bisīte Gyromitra esculenta
29-Apr-2016, Daiga
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
30-Apr-2016, eksperts 3
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
30-Apr-2016, eksperts 3
Zeltgalvītis Regulus regulus
30-Apr-2016, eksperts 3
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Apr-2016, eksperts 3
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Purva zīlīte Poecile palustris
30-Apr-2016, eksperts 3
Dzilnītis Sitta europaea
30-Apr-2016, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
30-Apr-2016, eksperts 3
Pelēkais strazds Turdus pilaris
30-Apr-2016, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, eksperts 3
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, eksperts 3
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Apr-2016, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, eksperts 3
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Apr-2016, eksperts 3
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, eksperts 3
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, eksperts 3
Krauklis Corvus corax
30-Apr-2016, eksperts 3
Stirna Capreolus capreolus
30-Apr-2016, eksperts 3
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, eksperts 3
Kovārnis Corvus monedula
30-Apr-2016, vigulis
Mazais dzenis Dendrocopos minor
30-Apr-2016, eksperts 3
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Apr-2016, eksperts 3
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
30-Apr-2016, Elfiņš
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
30-Apr-2016, Elfiņš
Baltā cielava Motacilla alba
30-Apr-2016, eksperts 3
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, mardzh
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, eksperts 3
Meža zaķskābene Oxalis acetosella
30-Apr-2016, Grislis
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Zeltgalvītis Regulus regulus
30-Apr-2016, elektrolitr
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Apr-2016, vigulis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, vigulis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, vigulis
Ķivulis Carduelis spinus
30-Apr-2016, elektrolitr
Pavasara drojenīte Erophila verna
30-Apr-2016, Grislis
Mizložņa Certhia familiaris
30-Apr-2016, elektrolitr
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Apr-2016, elektrolitr
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, Elfiņš
Aveņu astainītis Callophrys rubi
30-Apr-2016, Elfiņš
Mežirbe Bonasa bonasia
30-Apr-2016, didelf
Mizložņa Certhia familiaris
30-Apr-2016, Māris Puķītis
30-Apr-2016, Ara
Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis
30-Apr-2016, Grislis
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
30-Apr-2016, Elfiņš
30-Apr-2016, Elfiņš
Aveņu astainītis Callophrys rubi
30-Apr-2016, Elfiņš
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Apr-2016, ElizeS
Piecputekšņlapu radzene Cerastium semidecandrum
30-Apr-2016, Grislis
Tītiņš Jynx torquilla
30-Apr-2016, ElizeS
30-Apr-2016, Martins
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Apr-2016, Agnis
Ģirlicis Serinus serinus
30-Apr-2016, ElizeS
Pļavas ķirzaka Lacerta vivipara
30-Apr-2016, Amuciis♥
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, ElizeS
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
30-Apr-2016, ElizeS
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
30-Apr-2016, ElizeS
Zalktis Natrix natrix
30-Apr-2016, Aigars
Pļavu čipste Anthus pratensis
30-Apr-2016, Sintija Martinsone
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
30-Apr-2016, Ara
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2016, ElizeS
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, ElizeS
Baltā cielava Motacilla alba
30-Apr-2016, ElizeS
Zeltītā rožvabole Cetonia aurata
30-Apr-2016, Jonis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
30-Apr-2016, ElizeS
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, ElizeS
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, ElizeS
Pelēkais strazds Turdus pilaris
30-Apr-2016, ElizeS
Pelēkais strazds Turdus pilaris
30-Apr-2016, ElizeS
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Apr-2016, ElizeS
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
30-Apr-2016, ElizeS
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, ElizeS
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
30-Apr-2016, ElizeS
Sila cīrulis Lullula arborea
30-Apr-2016, ElizeS
Papuves raibenis Issoria lathonia
30-Apr-2016, CerambyX
Kaņepītis Linaria cannabina
30-Apr-2016, Arnis2
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
30-Apr-2016, Anta.S.
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Apr-2016, DG
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, meža_meita
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
30-Apr-2016, CerambyX
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
30-Apr-2016, CerambyX
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
30-Apr-2016, CerambyX
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, CerambyX
30-Apr-2016, CerambyX
Melnā dzilna Dryocopus martius
30-Apr-2016, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Apr-2016, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
30-Apr-2016, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
30-Apr-2016, dekants
Krauklis Corvus corax
30-Apr-2016, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
30-Apr-2016, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Apr-2016, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Apr-2016, dekants
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Apr-2016, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
30-Apr-2016, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-Apr-2016, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Apr-2016, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Apr-2016, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
30-Apr-2016, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Apr-2016, dekants
Žagata Pica pica
30-Apr-2016, dekants
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
30-Apr-2016, dekants
Garastīte Aegithalos caudatus
30-Apr-2016, dekants
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
30-Apr-2016, dekants
Melnā dzilna Dryocopus martius
30-Apr-2016, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, dekants
Meža zīlīte Periparus ater
30-Apr-2016, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Apr-2016, dekants
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, dekants
Tītiņš Jynx torquilla
30-Apr-2016, dekants
Kovārnis Corvus monedula
30-Apr-2016, dekants
Sila cīrulis Lullula arborea
30-Apr-2016, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
30-Apr-2016, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
30-Apr-2016, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Apr-2016, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, dekants
Lielā zīlīte Parus major
30-Apr-2016, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Apr-2016, dekants
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
30-Apr-2016, CerambyX
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
30-Apr-2016, CerambyX
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Meža balodis Columba oenas
30-Apr-2016, CerambyX
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, CerambyX
Mājas zvirbulis Passer domesticus
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Spožā skudra Lasius fuliginosus
30-Apr-2016, CerambyX
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
28-Apr-2016, Aigars
Mazais ērglis Aquila pomarina
28-Apr-2016, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
28-Apr-2016, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
28-Apr-2016, Aigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
28-Apr-2016, Aigars
Lauku balodis Columba palumbus
28-Apr-2016, Aigars
Parastā ieva Padus avium
30-Apr-2016, andis.kalvans
Ķīvīte Vanellus vanellus
28-Apr-2016, Aigars
Lauku piekūns Falco tinnunculus
28-Apr-2016, Aigars
Stepes čipste Anthus campestris
30-Apr-2016, ER
Niedru lija Circus aeruginosus
28-Apr-2016, Aigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
28-Apr-2016, Aigars
Ķīvīte Vanellus vanellus
28-Apr-2016, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
28-Apr-2016, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
28-Apr-2016, Aigars
Dzērve Grus grus
28-Apr-2016, Aigars
Žubīte Fringilla coelebs
28-Apr-2016, Aigars
Lauku balodis Columba palumbus
28-Apr-2016, Aigars
Krauklis Corvus corax
28-Apr-2016, Aigars
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
30-Apr-2016, CerambyX
Pelēkā vārna Corvus cornix
28-Apr-2016, Aigars
Dzērve Grus grus
28-Apr-2016, Aigars
Mazais tritons Triturus vulgaris
30-Apr-2016, CerambyX
Pelēkā vārna Corvus cornix
28-Apr-2016, Aigars
Niedru lija Circus aeruginosus
28-Apr-2016, Aigars
Ķīvīte Vanellus vanellus
28-Apr-2016, Aigars
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Baltā cielava Motacilla alba
28-Apr-2016, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, Aigars
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Ķīvīte Vanellus vanellus
28-Apr-2016, Aigars
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Baltā cielava Motacilla alba
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Bezdelīga Hirundo rustica
28-Apr-2016, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Dzeguze Cuculus canorus
28-Apr-2016, Aigars
Dzērve Grus grus
28-Apr-2016, Aigars
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
28-Apr-2016, Aigars
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
28-Apr-2016, Aigars
Sloka Scolopax rusticola
28-Apr-2016, Aigars
Sila cīrulis Lullula arborea
30-Apr-2016, CerambyX
Parastais ķeģis Acanthis flammea
30-Apr-2016, CerambyX
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, Arnis2
Aveņu astainītis Callophrys rubi
30-Apr-2016, CerambyX
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
30-Apr-2016, maariite
30-Apr-2016, Mari
Laukirbe Perdix perdix
30-Apr-2016, Aigars
Stepes čipste Anthus campestris
30-Apr-2016, Aigars
Krauķis Corvus frugilegus
30-Apr-2016, Aigars
Jūras tārtiņš Charadrius alexandrinus
30-Apr-2016, dzenis
Upes tārtiņš Charadrius dubius
30-Apr-2016, dzenis
Tīruma smilšvabole Cicindela campestris
30-Apr-2016, CerambyX
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Apr-2016, Arnis2
Koku čipste Anthus trivialis
30-Apr-2016, Arnis2
Augļkoku raibenis Nymphalis polychloros
30-Apr-2016, anitra
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
30-Apr-2016, CerambyX
Mazais dzenis Dendrocopos minor
30-Apr-2016, Arnis2
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, Arnis2
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, Arnis2
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
30-Apr-2016, Arnis2
Meža silpurene Pulsatilla patens
29-Apr-2016, rafsits
Vistu vanags Accipiter gentilis
29-Apr-2016, bišudzenis
Vistu vanags Accipiter gentilis
30-Apr-2016, bišudzenis
Meža balodis Columba oenas
30-Apr-2016, IevaM
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
28-Apr-2016, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
30-Apr-2016, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, bišudzenis
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
30-Apr-2016, maariite
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
28-Apr-2016, bišudzenis
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Apr-2016, agnese.l
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
30-Apr-2016, laaga
28-Apr-2016, Vīksna
28-Apr-2016, Vīksna
Gaiļbiksīte Primula veris L.
28-Apr-2016, Andrēnkalns
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, ElizeS
28-Apr-2016, Vīksna
28-Apr-2016, Andrēnkalns
29-Apr-2016, Vīksna
Meža balodis Columba oenas
27-Apr-2016, Andrēnkalns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Apr-2016, ElizeS
26-Apr-2016, Vīksna
Dzeguze Cuculus canorus
27-Apr-2016, Andrēnkalns
Mērkaziņa Gallinago gallinago
30-Apr-2016, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, ElizeS
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, dekants
Meža pūce Strix aluco
30-Apr-2016, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, ElizeS
Ķivulis Carduelis spinus
30-Apr-2016, ElizeS
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, ElizeS
Peļkājīte Prunella modularis
30-Apr-2016, ElizeS
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Apr-2016, IevaM
26-Apr-2016, Vīksna
26-Apr-2016, Vīksna
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, dekants
26-Apr-2016, Vīksna
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Apr-2016, EL
Medus (mājas) bite Apis mellifera
29-Apr-2016, Vīksna
Garastīte Aegithalos caudatus
30-Apr-2016, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Apr-2016, dekants
Sila cīrulis Lullula arborea
30-Apr-2016, dekants
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
30-Apr-2016, dekants
Pelēkā dzilna Picus canus
30-Apr-2016, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, dekants
Pelēkais strazds Turdus pilaris
30-Apr-2016, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
30-Apr-2016, dekants
Upes tārtiņš Charadrius dubius
30-Apr-2016, Arnis2
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Apr-2016, Arnis2
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
30-Apr-2016, CerambyX
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Apr-2016, CerambyX
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
28-Apr-2016, Vabale
Zaļžubīte Chloris chloris
28-Apr-2016, Vabale
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
28-Apr-2016, Vabale
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
28-Apr-2016, Vabale
Niedru lija Circus aeruginosus
28-Apr-2016, Vabale
Mērkaziņa Gallinago gallinago
28-Apr-2016, Vabale
Meža tilbīte Tringa ochropus
28-Apr-2016, Vabale
Mājas balodis Columba livia domestica
28-Apr-2016, Vabale
Dzeguze Cuculus canorus
28-Apr-2016, Vabale
Baltais stārķis Ciconia ciconia
28-Apr-2016, Vabale
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
28-Apr-2016, Vabale
Tumšā pūcīte Xylomoia strix
30-Apr-2016, CerambyX
Tītiņš Jynx torquilla
30-Apr-2016, Arnis2
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Ģirlicis Serinus serinus
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Koku čipste Anthus trivialis
30-Apr-2016, CerambyX
Pelēkā dzilna Picus canus
30-Apr-2016, CerambyX
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Apr-2016, CerambyX
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Apr-2016, CerambyX
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Apr-2016, CerambyX
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-Apr-2016, CerambyX
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Apr-2016, CerambyX
Tītiņš Jynx torquilla
30-Apr-2016, CerambyX
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, CerambyX
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
30-Apr-2016, Mareks Kilups
Žagata Pica pica
29-Apr-2016, Vabale
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Apr-2016, Vabale
Vītītis Phylloscopus trochilus
29-Apr-2016, Vabale
Tītiņš Jynx torquilla
29-Apr-2016, Vabale
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
29-Apr-2016, Vabale
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
29-Apr-2016, Vabale
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
29-Apr-2016, Vabale
Pelēkā dzilna Picus canus
29-Apr-2016, Vabale
Paceplītis Troglodytes troglodytes
29-Apr-2016, Vabale
Mājas balodis Columba livia domestica
29-Apr-2016, Vabale
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
29-Apr-2016, Vabale
Lauku zvirbulis Passer montanus
29-Apr-2016, Vabale
Lauku cīrulis Alauda arvensis
29-Apr-2016, Vabale
Lauku balodis Columba palumbus
29-Apr-2016, Vabale
Ķīvīte Vanellus vanellus
29-Apr-2016, Vabale
Koku čipste Anthus trivialis
29-Apr-2016, Vabale
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
29-Apr-2016, Vabale
Dzeguze Cuculus canorus
29-Apr-2016, Vabale
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
29-Apr-2016, Vabale
Bezdelīga Hirundo rustica
29-Apr-2016, Vabale
Baltā cielava Motacilla alba
29-Apr-2016, Vabale
Baltais stārķis Ciconia ciconia
29-Apr-2016, Vabale
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Apr-2016, Arnis2
Žagata Pica pica
29-Apr-2016, Vabale
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Apr-2016, Vabale
Vītītis Phylloscopus trochilus
29-Apr-2016, Vabale
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
29-Apr-2016, Vabale
Sīlis Garrulus glandarius
29-Apr-2016, Vabale
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
29-Apr-2016, Vabale
Peļu klijāns Buteo buteo
29-Apr-2016, Vabale
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
29-Apr-2016, Vabale
Paceplītis Troglodytes troglodytes
29-Apr-2016, Vabale
Melnais meža strazds Turdus merula
29-Apr-2016, Vabale
Mājas strazds Sturnus vulgaris
29-Apr-2016, Vabale
Mājas balodis Columba livia domestica
29-Apr-2016, Vabale
Lielā zīlīte Parus major
29-Apr-2016, Vabale
Lauku cīrulis Alauda arvensis
29-Apr-2016, Vabale
Lauku balodis Columba palumbus
29-Apr-2016, Vabale
Koku čipste Anthus trivialis
29-Apr-2016, Vabale
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
29-Apr-2016, Vabale
Dzeguze Cuculus canorus
29-Apr-2016, Vabale
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
29-Apr-2016, Vabale
Dadzītis Carduelis carduelis
29-Apr-2016, Vabale
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
29-Apr-2016, Vabale
Bezdelīga Hirundo rustica
29-Apr-2016, Vabale
Baltā cielava Motacilla alba
29-Apr-2016, Vabale
Žagata Pica pica
28-Apr-2016, Vabale
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
28-Apr-2016, Vabale
Vītītis Phylloscopus trochilus
28-Apr-2016, Vabale
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
28-Apr-2016, Vabale
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
28-Apr-2016, Vabale
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
28-Apr-2016, Vabale
Rubenis Tetrao tetrix
28-Apr-2016, Vabale
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
28-Apr-2016, Vabale
Pelēkā vārna Corvus cornix
28-Apr-2016, Vabale
Paceplītis Troglodytes troglodytes
28-Apr-2016, Vabale
Mērkaziņa Gallinago gallinago
28-Apr-2016, Vabale
Meža tilbīte Tringa ochropus
28-Apr-2016, Vabale
Meža pīle Anas platyrhynchos
28-Apr-2016, Vabale
Melnais meža strazds Turdus merula
28-Apr-2016, Vabale
Lielā zīlīte Parus major
28-Apr-2016, Vabale
Lauku cīrulis Alauda arvensis
28-Apr-2016, Vabale
Lauku balodis Columba palumbus
28-Apr-2016, Vabale
Ķīvīte Vanellus vanellus
28-Apr-2016, Vabale
Krauklis Corvus corax
28-Apr-2016, Vabale
Koku čipste Anthus trivialis
28-Apr-2016, Vabale
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
28-Apr-2016, Vabale
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
28-Apr-2016, Vabale
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-Apr-2016, Vabale
Dzeguze Cuculus canorus
28-Apr-2016, Vabale
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
28-Apr-2016, Vabale
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, mzk.wap
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, mzk.wap
Zivju gārnis Ardea cinerea
30-Apr-2016, Mierss
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, Mierss
Žubīte Fringilla coelebs
29-Apr-2016, ūdensvistiņa
Žagata Pica pica
29-Apr-2016, ūdensvistiņa
Melnais meža strazds Turdus merula
29-Apr-2016, ūdensvistiņa
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
29-Apr-2016, ūdensvistiņa
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
29-Apr-2016, ūdensvistiņa
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, gunitak
Žagata Pica pica
30-Apr-2016, gunitak
Stirna Capreolus capreolus
29-Apr-2016, gunitak
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Apr-2016, Putnu_Būris
Žubīte Fringilla coelebs
29-Apr-2016, gunitak
Stirna Capreolus capreolus
29-Apr-2016, gunitak
Stirna Capreolus capreolus
29-Apr-2016, gunitak
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
30-Apr-2016, Putnu_Būris
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, Putnu_Būris
Dzērve Grus grus
30-Apr-2016, Putnu_Būris
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Apr-2016, Putnu_Būris
Vītītis Phylloscopus trochilus
30-Apr-2016, Putnu_Būris
Lauku balodis Columba palumbus
30-Apr-2016, Putnu_Būris
Dzeguze Cuculus canorus
30-Apr-2016, Putnu_Būris
30-Apr-2016, Putnu_Būris
Pēdējie komentāri
Valevicha 01.maijs, 00:22

Paldies!


Wiesturs 30.aprīlis, 23:52

Zinu, vakar arī mēģināju piereģistrēties, neizdevās. Kaut kad pamēģināšu vēl.


CerambyX 30.aprīlis, 23:36

Kādas pazīmes lika domāt, ka redzēta sarkanā klija?


CerambyX 30.aprīlis, 23:35

Kāds šim novērojumam komentārs - kādas pazīmes redzētas, dzirdēta dziesma? Būtu agrākais pavasara novērojums.


Laimeslācis 30.aprīlis, 23:31

Paldies!


CerambyX 30.aprīlis, 23:17

Lauku piekūns


CerambyX 30.aprīlis, 23:16

Oho, ta jau beidzot pavasarī kāds labs novērojums!! :) Apsveicu!


CerambyX 30.aprīlis, 23:14

Tīri pēc proporcijām šie abi kadri tādi baigi tipiskie ķīķim, manuprāt, tomēr nav (galva, piemēram, neteiktu, ka ir īsa un neliela un aste virsskata bildē arī ne tāda ķīķiski gara. Sagaidītu, ka spārni attiecībā pret galvu būtu platāki kā šeit attēlos), bet nu gana labi zinu ka viens un tas pats pārlidojošs putns, piemēram, 4 dažādos secīgos kadros var izskatīties pilnīgi savādāk, tāpēc tiešām nestrīdēšos - ja dabā bija ķīķis, tad bij ķīķis :D Nebūtu jau arī nekāds agrais rekordists.


nekovārnis 30.aprīlis, 23:12

Paldies!:)


forelljjanka 30.aprīlis, 22:58

Mjā,šitais gan ir interesants!!!;) Tas piekūns protams!:D Kājas izskatās pelēkas,galva(vaigi) gaišāka un "bārda" nojaušama.Dikti jau nu velk uz stepes 2 cy!Nav jau arī daudz citu variantu-medību 2 cy!;) Falco biarmicus laikam neapskatīsim...


visvaldis.s 30.aprīlis, 22:57

Šis arī auļoja kā traks.


CerambyX 30.aprīlis, 22:57

Jā, tā kā P.pilosus pēc manām domām


CerambyX 30.aprīlis, 22:54

Tā kā kādas no gludvabolēm (Phalacridae)


Jānis Ķuze 30.aprīlis, 22:53

Viestur, forumam vajag reģistrēties atsevišķi, ar dd paroli neies krastā.


CerambyX 30.aprīlis, 22:53

Mārīte Tytthaspis sedecimpunctata


CerambyX 30.aprīlis, 22:52

Jā, īsspārnis. Suga manuprāt Staphylinus dimidiaticornis (vairodziņš melns, bez zeltainiem matiņiem?)


Jānis Ķuze 30.aprīlis, 22:52

Jā, šo var likt tikai kā V. Ja to pašu izpildīs maija otrā pusē - droši AL


CerambyX 30.aprīlis, 22:50

Lapgrauzis Chrysolina sanguinolenta visticamāk, bet nu būtu jāiziet vēlreiz caur noteicēja pazīmēm (tur dažas citas līdzīgas sugas), bet nu.. ne šovakar.


CerambyX 30.aprīlis, 22:49

Sitona sp. smecernieks


CerambyX 30.aprīlis, 22:49

Kāda no ziedmušām. Sugu identificēšanai šāds viens foto bez citiem papildus foto (kopskats, sānskats utml.) samērā bezjēdzīgs.


CerambyX 30.aprīlis, 22:48

Kāļu baltenis


CerambyX 30.aprīlis, 22:46

Kārtējais graudzāļu vērpēja kāpurs - šos jau nu vajadzētu sākt ielāgot kā atpazīt.


CerambyX 30.aprīlis, 22:46

Aphodius ģints mēslu vabulis


CerambyX 30.aprīlis, 22:45

Smecernieki - augšējos attēlos Sitona sp., apakšējā kāda cita suga


CerambyX 30.aprīlis, 22:41

Mazais jāņtārpiņš


CerambyX 30.aprīlis, 22:40

Kāds no sīksmeceriekiem (Apionidae) - par sugu noteikšanu var sākt domāt vien augstas izšķirtspējas fotoattēlos. Citādi - pēc foto nenosakāmi lopi.


CerambyX 30.aprīlis, 22:40

Kāds no spradžveidīgajiem lopiem. Pēc foto nenosakāmi.


CerambyX 30.aprīlis, 22:39

Domāju, ka smecernieks Barynotus obscurus


CerambyX 30.aprīlis, 22:38

Kāds sprīžmetis ir, nav jaudas šovakar meklēt precīzāk.


Laimeslācis 30.aprīlis, 22:38

It kā ar skatienu sekoju vienam putnam, kurš riņķoja arvien tuvāk, cerībā noķert kadru, kad nav tik stipra pretgaisma...


forelljjanka 30.aprīlis, 22:38

Nu jau ,nu jau Uģi!:)) Krāsas te pilnīgi nespēlē lomu,faktiski lai atšķirtu ķīķi no peļu klijāna,pietiek ar siluetu-īsa galva,gara aste,plus spārnu forma,klijānam planējot spārna aizmugurē tas izlielums ir neizteiktāks,ķīķim gandrīz kā lielajiem ērgļiem.Jā,caur ELPA nepievienojās otra bilde,to pievienoju.;) Ja par krāsām ,tad tāda sīka nianse,ķīķim spārnapakšā priekšpuse(spārna segspalvas?)visa ir praktikski vienā tonī,klijānam spārna galā vienmēr tāds tumšāks laukums(tas gan attiecas tikai uz tumšajiem īpatņiem).Vēl planēšanas maniere,to nespēšu aprakstīt,tas uz čuju!:DD


Aigars 30.aprīlis, 22:37

Putns gredzenots kā mazulis ligzdā 2011.gadā aptuveni 5 km no šīs vietas. 2012.gadā vairākas reizes šis pats putns tika novērots Izraēlā.


CerambyX 30.aprīlis, 22:36

Līķvabole Phosphuga atrata


CerambyX 30.aprīlis, 22:35

Pūkmuša Bombylius major


CerambyX 30.aprīlis, 22:35

Acainais raibenis


CerambyX 30.aprīlis, 22:34

Kazeņu vērpēja kāpurs


felsi 30.aprīlis, 22:33

Paldies! Nomainīju uz nezināms.


CerambyX 30.aprīlis, 22:31

Tomēr ošu ramalīna (Ramalina fraxinea)


CerambyX 30.aprīlis, 22:31

Žodzeņu joslainais lapsprīžmetis


CerambyX 30.aprīlis, 22:30

Kāda no medniekmušām (Rhagionidae)


CerambyX 30.aprīlis, 22:29

Ar melnuļiem šim maza saistība (jo īpaši Scaphidema metallicum) - būs kāda no mēslu vabolēm/bambaliem Getorupes sp. Spriežot pēc kopējā tēla un segspārnu rievojuma, sliecos domāt ka parastais bambals (G.stercorarius)


CerambyX 30.aprīlis, 22:26

Būs pelēkais strazds.


CerambyX 30.aprīlis, 22:25

Visvaldi, Taviem foto ir labs tuvinājums, taču sugu noteikšanai bieži vien pietrūkst vai nu asuma dziļums esošajos rakursos vai arī kāds vaboles kopskats. Diemžēl pēc šī viena foto vairāk kā 'Smecernieks sp.' izspiest nevaru.


forelljjanka 30.aprīlis, 22:24

Vītītis gan!;) Svirlīša spārns (projekcija) ir tik garš ,ka pat beidzas turpat kur tās spalvas ,kas zem astes.;) Ir cietāki rieksti pēc izskata,piem.purva,ezera ķauķi...;)


CerambyX 30.aprīlis, 22:21

Pirmajos divos attēlos ir cits putns - tā kā niedru lija, bet pārējos attēlos kāds no piekūniem. Kāds tieši? Labs jautājums. Gandrīz vai velk teikt, ka izskatās mazliet pēc stepes piekūna (Falco cherrug), jo spārnu segspalvas apakšpusē izteikti tumšākas kā lidspalvas, bet nu nav pie rokas nekāda literatūra - lai gudrāki prāti paskatās un papēta :)


Laimeslācis 30.aprīlis, 22:21

Paldies par Muskusa bezslavīti! :)


Laimeslācis 30.aprīlis, 22:17

Paldies par vaboļu nosaukumiem! :)


CerambyX 30.aprīlis, 22:14

Nātru lācīša kāpurs


CerambyX 30.aprīlis, 22:13

Līķvabole Thanatophilus dispar


CerambyX 30.aprīlis, 22:11

Lapgrauzis Chrysolina polita


CerambyX 30.aprīlis, 22:09

Kāda no zāģlapsenēm. Nākamais objekts galerijā arī.


CerambyX 30.aprīlis, 22:08

Lielais apšu lapgrauzis (Chrysomela populi)


CerambyX 30.aprīlis, 22:08

Māņkrabjzirneklis TIbellus oblongus


CerambyX 30.aprīlis, 22:08

Vairogblakts Palomena viridissima


CerambyX 30.aprīlis, 22:06

Eristalis ģints ziedumša, tur jāpēta pazīmes sugu noteikšanai, no galvas neatceros.


CerambyX 30.aprīlis, 22:05

Līķvabole Phosphuga atrata


CerambyX 30.aprīlis, 22:04

Skrejvabole Carabus nemoralis


CerambyX 30.aprīlis, 22:03

Nātru lācīša kāpurs


CerambyX 30.aprīlis, 22:02

Graudzāļu vērpēja kāpurs


Vīksna 30.aprīlis, 22:01

Paldies par nosaukumiem.


CerambyX 30.aprīlis, 22:01

Tā kā smecernieks Cleonis pigra


CerambyX 30.aprīlis, 21:58

Šajos attēlos putnu identificēt kā žubīti ir grūti. Es pat drīzāk teiktu, ka izskatās pēc svirlīša


CerambyX 30.aprīlis, 21:57

Vajadzētu būt lapgrauzim Lochamea caprea


CerambyX 30.aprīlis, 21:54

Heliophanus ģints lēcējzirneklis


CerambyX 30.aprīlis, 21:53

Domāju, ka smecernieki Nedyus quadrimaculatus


Latvju_zēns 30.aprīlis, 21:49

Attēlā redzama ķīķa mātīte tumšajā morfā - by Māris Jaunzemis


CerambyX 30.aprīlis, 21:48

Sīks ir un smecerniekam radinieks - sīksmecernieks (Apionidae) ;)


CerambyX 30.aprīlis, 21:47

Priežu koksngrauzis jeb malkciritis (Acanthocinus aedilis)


CerambyX 30.aprīlis, 21:46

Vai šajā kadrā tiešām ir ķīķis? T.i., ja šādu foto būtu ievietojusi kāda cita persona kā 'nezināmu', tad es bez īpašas bremzēšanas teiktu, ka peļu klijāns... :D Ja nu dabā kādas citas pazīmes liecināja par labu ķīķim, tad nestrīdēšos. Tie tumšie ķīķu varianti ir viltīgi - tas fakts.


CerambyX 30.aprīlis, 21:43

Pēc šī viena kadra vai nu svilrītis vai vītītis. Drīzāk vītītis (īsāks spārns kā varētu sagaidīts svirlīša gadījumā un kakla daļa nav īpaši dzeltena), bet nu šos radījumus pēc balss ir daudz vieglāk atpazīt :)


CerambyX 30.aprīlis, 21:37

Andrena ģints smilšbite


Wiesturs 30.aprīlis, 21:35

Piekrītu roosaluristaja, pierādītai ligzdošanai šai sugai ir stipri par agru pēc būtības. Labākajā gadījumā putni vēl tikai izlūko potenciālu ligzdošanas vietu. Par aizņemtu (apdzīvotu) ligzdu aprīlī piekūniem vēl runāt nevar. P.S. nemāku forumam pieslēgties, vakar man tas ar 2 mēģinājumiem neizdevās.


CerambyX 30.aprīlis, 21:35

Sarkankrūšu līķvabole


CerambyX 30.aprīlis, 21:34

Šajos foto putnu gan kaut kā grūti identificēt kā svilpi


CerambyX 30.aprīlis, 21:32

Niedru lijas mātīte


CerambyX 30.aprīlis, 21:31

Vidējais dzenis


Laimeslācis 30.aprīlis, 21:24

Paldies par ķērsu balteņu meiteni :), diezgan bija jāpapūlas lai viņu pierunātu fotografēties.


Valevicha 30.aprīlis, 19:57

Paldies


felsi 30.aprīlis, 19:53

Pārītis.


felsi 30.aprīlis, 19:52

Bija sīļu pāris, mātīti nobildēt neizdevās.


felsi 30.aprīlis, 19:38

Paldies!


meža_meita 30.aprīlis, 19:11

Viena bija ligzdā (ielaidās uz neilgu brītiņu), otra turpat netālu zarā sēdēja. Tā kā šai ligzdai vēl būs gana laika, pagaidām liku piesardzīgu pazīmi.


roosaluristaja 30.aprīlis, 19:10

dzeltenā cielava, thunbergi pasugas T.


roosaluristaja 30.aprīlis, 16:15

Kārtējā maza auguma parastā bisīte.


gunitak 30.aprīlis, 14:53

Parastais nātru raibenis


Bekuvecis 30.aprīlis, 13:35

Izskatās pēc Hypholoma fasciculare, kuru lapiņas ir pārgaismojuma dēļ zaudējušas savu raksturīgo zaļgano nokrāsu...


roosaluristaja 30.aprīlis, 13:27

Mani šajā gadījumā mulsina nevis novērojama apraksts, bet tas, ka ir ļoti agrs šai sugai, pilnā sparā notiek migrācija.Kā liecina novērojumi pie kamerām, teiksim, zivjērgļiem migrācijas laikā nereti pie ligzdām uzturas vientuļi putni vai pāri, tie var pāroties, nest zarus uz ligzdu utml, bet vēlāk neligzdo. Ja šāds novērojums būtu kaut kad jūnija sākumā, tad jau viss normāli.


dekants 30.aprīlis, 12:49

Diskusijas un atbildes par AL forumā. "Adults entering or leaving nest-site in circumstances indicating occupied nest (including high nests or nest holes, the contents of which cannot be seen) or adult seen incubating" Ja ir olas, tad ir LO


MJz 30.aprīlis, 10:57

Lai šo atzītu par ticamu - nepieciešamas bildes.


roosaluristaja 30.aprīlis, 10:29

Pag, pag, kā tad tur bija ar AL? Vai tad vismaz ola nav jāizspiež? Šitie ir tikko atlidojuši (migrantu novērojumi latvijasputni.lv vēl tiek pieņemti) un nekādi līdz olai nevar būt tikuši.


dziedava 30.aprīlis, 07:07

Nē, tā vispār nav sēne, bet gļotsēne - neīstais pūpēdis Enteridium lycoperdon. Ļoti labi nofotografēts - gan jauna, balta ar šķidrām iekšām, gan veca ar brūnām sporām. http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?aug_id=456&ftips1=96


Nora 30.aprīlis, 01:57

Eh, kas tik nenotiek kamēr esmu prom... Ar Uģi jau visu izrunājam, taču gribu arī publiski pateikt, ka LDF nekad nav sūtījis citu liktās ziņas, kā savas preses relīzes. Prese, t.sk. LETA, paši ienāk DD un no redzamajām ziņām uztaisa preses ziņu. Mēs šādas ziņas arī pamanām tikai tad, kad tās jau nonākušas interneta medijos. Mans ieteikums LEB gadījumā - pirms šādām svarīgām ziņām, pašiem uztaisīt relīzi un to izsūtīt medijiem, lai nerodas pārpratumi.


felsi 29.aprīlis, 23:33

Varbūt pūpēžu mīkstpiepe?


Anete PB 29.aprīlis, 23:22

Sugai vajadzētu datubāzē ieviest korektu nosaukumu - SmiltājA retējs Potentilla arenaria


roosaluristaja 29.aprīlis, 21:54

Divas reizē sēž?? Vispār, ja patiešām sēž, tad jau olām arī būtu jābūt apakšā un var paaugstināt uz AL. Gan jau ne tāpat vien aiz gara laika zarus presē.


roosaluristaja 29.aprīlis, 21:51

tīruma kosa.


roosaluristaja 29.aprīlis, 21:47

Nekas cita, kā neliela parastā bisīte šis nevarētu būt.


roosaluristaja 29.aprīlis, 21:43

Domāju, ka jā. Teorija māca, ka smailais un augstais lāčpurni ir stipri līdzīgi, bet smailais ir max 10cm, kas atbilst, tāpat arī kātiņā sašaurinājums pirms cepurītes.


Mareks Kilups 29.aprīlis, 20:50

labs punkts! tai galā vispār nebija atlanta ziņojumu.


Mareks Kilups 29.aprīlis, 20:48

viensēta tuvumā, krastā ar kkādas izbūves - es domāju ka viss ok, pazīme derīga.


Wiesturs 29.aprīlis, 19:17

Tā izskatās :)


roosaluristaja 29.aprīlis, 17:46

gaišais ķauķis.


roosaluristaja 29.aprīlis, 17:41

Es jau neapstrīdu šī novērojuma precizitāti. Vienkārši atšķirt šīs sugas pēc balsīm ir ļoti sarežģīti. Man personīgi līdz šim nav izdevies. Varbūt būs labāk jāpatrenējas.


forelljjanka 29.aprīlis, 17:38

Der arī baļķu kaudze,savulaik tā netālu no Zirņiem(Saldus n.)viens pāris sekmīgi izligzdoja.;)


anitra 29.aprīlis, 17:30

To teica zoologs, ne es. Ja nav svarīgi, kad zaļā varde ZKurzemē pirmo reizi iekurkstējās, var jau šo dzirdējumu deletēt. nupat noklausījos plašu stāstu par zaļajām vardēm kā grupu utt


dekants 29.aprīlis, 17:23

Margit, ja tur ir kādas drupas, pamesta betona māja vai akmeņu krāvums, tad akmeņčakstītei var likt, ka biotopā.


roosaluristaja 29.aprīlis, 17:04

Šis tāds diezgan drosmīgs apgalvojums. Esmu dzirdējis, ka eksistē vīri un sievas ar absolūto dzirdi, kas var atšķirt zaļās un dīķa vardes saucienus. Parasti gan viņus pēc spektrogrammām analizē. Nu, ja dīķī tiešam ir tikai zaļās vardes, tad gan droša lieta.


anitra 29.aprīlis, 16:32

Labi gan, ka tauriņu akcijas ziņa atgriezās. Dikti sabēdājos, ka nieku dēļ tracis Ja entomologi tā brēktu, kad noštūrēja vienīgo drudzeņu zilenīša atradni, saprastu. Bet te... Phe!


dziedava 29.aprīlis, 15:55

Ā, skatos, ziņa ir atpakaļ.


dziedava 29.aprīlis, 15:51

Dabasdatos publicētos rakstus kāds mēdz ieziņot iekš LETA kā LDF ziņas, bez atsaucēm uz reālajiem rakstu / aicinājumu autoriem un atbalstītājiem. No Letas ziņas izplatās uz visiem portāliem. Tā bija gan tagad ar tauriņu akciju, gan agrāk ar manu kadiķu aicinājumu. Kadiķu ziņas cilvēki vispār sūtīja uz LDF, jo atsauces pat uz dabasdatiem nemaz nebija. Protams, ka Uģi tas saniknoja. Es gan ceru, ka viņš tikai pārstrādā esošo ziņu ar treknā boldā raksta sākumā uzsvērtu to, kas šo pasākumu organizē, nevis atceļ pasākumu pavisam. :/


forelljjanka 29.aprīlis, 15:32

Ko,vēl viens kašķis,arī tauriņu frontē ???:( Mjā,laikam pūcēs jābrauc(ja laiks uzlabosies)...


roosaluristaja 29.aprīlis, 13:54

Jā, no rītiem viņām patīk pašām dziedāt. Bieži vien tad tās ir daudz aktīvākas nekā no vakara. Diemžēl ne vienmēr līdz rītam izdodas saglabāt vajadzīgo vērošanas sparu.


dziedava 29.aprīlis, 13:23

Pamēģini manu norādīto linku, tur visu tekstu rāda


anitra 29.aprīlis, 13:20

eh, man saka, ka raksts neeksistē. Mjā, vrb nevajadzēja soctīklos apsaukāt citus par pimpaušiem :( es rakstu jau biju noseivojusi, tikai nemāku atvērt plašķo infu par sugu sarakastiem :(


dziedava 29.aprīlis, 13:08

Saglabāto kopiju googlē vēl var atrast... http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TG1TAZ1v4_YJ:dabasdati.lv/lv/article/taurinu-verosana-2016/2016/+&cd=1&hl=lv&ct=clnk&gl=lv


anitra 29.aprīlis, 12:34

UVAGA! UVAGA! Kur palicis raksts par tauriņu vērošanu 2016???? kur saites uz kartēm un sugu sarakstiem???


roosaluristaja 29.aprīlis, 09:06

Domāju, ka bumbuļu sklerocīnija (Dumontinia tuberosa).


roosaluristaja 29.aprīlis, 08:58

Jā, tā viš' ir.


Mareks Kilups 29.aprīlis, 08:56

vēl vietā piebilst, ka nav jau arī nepieciešamības līdz "asinīm pa degunu" pierādīt to ligzdošanu. atlanta kontekstā ticama ligzdošana paceplītim jau ir labi. nekas globāli nemainīsies, ja būs vienā kvadrātā tā pakāpe par vienu augstāka. tā dēļ es noteikti nebāztu roku ligzdā.


Wija 29.aprīlis, 08:50

Manuprāt,parastā straussūna.


dekants 29.aprīlis, 08:47

Paldies Norai. Forumā atverta Ligzdojošo putnu atlanta sadaļa, kur pārceļam disksusijas, lai tās saglabātos vienviet un būtu vēlāk ērti pārskatāmas.


Vīksna 29.aprīlis, 00:27

Muskusa bezslavīte.


Wiesturs 29.aprīlis, 00:18

Atvaino, Foreļjanka, bet nevajag salīdzināt niedrāju ligzdas ar paceplīša viegli pieejamu ligzdu, kurā pie veiksmes var saskatīt olas, pat ligzdai nepieskaroties un neizmīņājot arī augāju neko vairāk, kā tas izdarīts jau ligzdai pieejot un fotografējot :) Niedrājos un slīkšņās pats esmu bradājis, un zinu, cik viegli ir applūdināt vai citādi kaitēt turienes ligzdām. Tāpat arī man reiz ir gadījies, ka mežā pa pēdām pēc tam pastaigā cauna - šo iespēju nekad nevar izslēgt, bet tāpēc arī nevajag pilnībā atteikties no ligzdu apskates. Kur ir garantija, ka tās ligzdas tāpat neizēdīs arī bez cilvēka klātpieiešanas? Vai Tev ir neapgāžami pierādījumi, ka visas Tavas atrastās ligzdas izēda tikai tāpēc, ka Tu tām piegāji? Dabā ļoti daudzas ligzdas tiek izpostītas, un varbūt Tu atradi tikai tizlāk paslēptās, kuras arī plēsējam vieglāk atrast? Pilnīgi pierādīt to neviens nevar. Tas nu tā, pārdomām. Konkrētā novērojuma gadījumā (vismaz, kā tas ir aprakstīts), paceplītis tikai novērots samērā netālu no gatavas ligzdas, uztraucies. Varbūt ne par ligzdu uztraucies, bet vienkārši neapmierināts par iebrucēju savā teritorijā - kas to var pierādīt? Vismaz pēc apraksta tas nav novērots izlidojam no ligzdas, kas arī liecina, ka ligzdā, iespējams, vēl nekas nav. Pēc sniegtā novērojuma apraksta (ir svaigi būvēta ligzda, tuvumā neapmierināts (bet acīmredzot ne pārāk) pats ligzdas autors) ar pilnu pārliecību saku, ka ligzdošana ir TICAMA, bet ne pierādīta. Tātad - G vai U. AU, manuprāt, varētu lietot tad, ja ceplis cilvēkam tuvojoties burtiski trakotu pie ligzdas, acīmredzami lecot ārā no ādas. Ja ceplis tiešām bija pār mēru satraucies, tad AU lietošana šeit ir attaisnojama - bet tas ir paša novērotāja interpretācijas jautājums. Šajā ziņā U un AU ir draņķīgas, jo vienmēr stipri paškritiski jāizvērtē, vai putns tiešām ir tik ļoti uztraukts, ka tas var liecināt jau par olām/mazuļiem. Atšķirība ir tieši ligzdošanas ticamībā.


Wiesturs 28.aprīlis, 23:40

Šeit ir skaidrs - ja redzēts ligzdā sēdošs(guļošs) putns, tas tiek interpretēts kā perējošs, attiecīgi - AL. Protams, ar zināmu piesardzību dažām sugām (pamatā - lielie plēši, reizēm arī stārķi).


Jānis Ķuze 28.aprīlis, 23:25

AL ir viena no pazīmēm, kas pieļauj zināmas manevra iespējas pēc definīcijas - ja pietiek ar to, ka redzēts perējošs putns, nav nepieciešamības viņam bāzt apakšā roku, lai sačamdītu olas. Situācijas, protams, ir ļoti dažādas (piemēram, pavērojiet, ka šogad notiek Durbes jūrnieka ligzdā - putns ik pa laikam "perē", lai gan nekādas olas tur nav un ligzdošana nenotiek) un būs gadījumi, kad apstākļi tiks iztulkoti nepareizi, tomēr metodika šeit pieļauj zināmu interpretāciju un iemesli tam ir daudzi, biežākais - ligzdošanas konstatēšana "pa īstam" var nebūt iespējama tehnisku iemelsu dēļ (ligzda augstu kokā vai citā nepiekļūstamā vietā). LL pazīme ir kaut kas pilnīgi cits, tur "brīvdomības" iespējas ar metodiku ir samazinātas līdz minimumam. Pērno ligzdu atlanta kontekstā NEDRĪKST likt kā LL, ja vien neesi pilnībā pārliecināts, ka tur ir ligzdots (atrodi čaumalas vai mazuļu atliekas). Ja es pateikšu, ka jūtos liels eksperts un tikai paskatoties uz vecu vārnas ligzdu varēšu pateikt, ka šādā vietā vārnai taču noteikti ir jāligzdo, es diskreditēšu atlanta ideju kā tādu - tikpat labi es varu pateikt, ka pie manas mājas dziedošā žubīte taču noteikti šeit kaut kur ligzdo, tāpēc varu likt pierādītu ligzdošanu. Atlanta metodika pieļauj interpretāciju, taču tikai metodikas ietvaros, un to ir ļoti svarīgi saprast. Savādāk rezultāti būs tāds ķīselis, ka neviens to nevarēs izstrēbt.


anitra 28.aprīlis, 23:19

Manuprāt - ķērsu balteņu meitene!


forelljjanka 28.aprīlis, 22:58

Ar to arī viss izteikts-tiek pieņemts!;) Ko es arī no paša sākuma cenšos pierādīt:Nevar ielikt pazīmes tik striktos rāmjos,ka viss jāpierāda 100 %,tā vienkārši nenotiek,un tas arī nav vajadzīgs.Nu nebāzīšu es pirkstus paceplīša,somzīlītes,vītīša ligzdā,tas ir kā ar auto iebraukt zaru slietnī! Tāpat ,ka varu neuzkāpjot pieņemt,pilnīgi gatava pērnā ligzda ir LL,nevis G,kas vispār ir gatavo ligzdu,kāds hren gatavo,tā uzbūvēta pagaišgad!!!


dekants 28.aprīlis, 22:47

nekur nav teikts, ka tikai :) bet atbildot uz Imanta jautājumu žagatas aste, pūces ausis, ligzdā esošs pelēkais strazds tiek pieņemts kā perējošs - AL, nevis G. EBBA2 (ELPA) metodikā rakstīts: Adults entering or leaving nest-site in circumstances indicating occupied nest (including high nests or nest holes, the contents of which cannot be seen) or adult seen incubating.


forelljjanka 28.aprīlis, 22:42

AL-tikai perējoši putni? Kur kaut kas tāds ir rakstīts???Sēdošs putns ligzdā var būt arī dējošs,pie kam ligzdā var vispār nebūt olu,jo tieši tobrīd spiež ārā pirmo!


dekants 28.aprīlis, 22:29

Forši!


dekants 28.aprīlis, 22:27

Šī ir Aizņemta/Apdzīvota ligzda. Ja perē, tad arī AL - kā metodikā. Taču ar lielajiem, piemēram, ērgļiem ligzdā nav tik viennozīmīgi, ka uzreiz perē, bet par to forumā turpināsim.


Mareks Kilups 28.aprīlis, 22:18

perējoši putni = AL. nu pēc šī apraksta gan tas ka perējoši nav konstatēts, attiecīgi paliek novērotāja interpretācijai drusku vieta. bet nu tās astes visas augšākminētās ir perējoši putni, attiecīgi AL.


dekants 28.aprīlis, 22:11

Diemžēl man nav forumā iespēja izveidot atsevišķu ELPA sadaļu. Var taisīt daudzās diskusijas zem "Putniem", bet tur tās ātri vien pazudīs starp citām putnu diskusijām. Kad būs pieejams kāds administrators, tad sadaļu uztaisīsim un turpināsim tur. Īsumā - ja izlidotu uztraucies no ligzdas vai redzētu paceplīti ligzdā, tad AL, jo tas norādītu uz aizņemtu/apdzīvotu ligzdu. Vēl līdz galam šīs nianses noskaidrošu pie viedajiem, bet tad nopublicēšu vēlreiz visas pazīmes un kad/kā tās lietojamas Eiropas Ligzdojošo putnu atlantā.


forelljjanka 28.aprīlis, 21:58

Pirmkārt-interesanti,netipiski sīlim!Otrkārt,es liktu AL! Treškārt,es pilnīgi noteikti nerāptos augšā,lai noskaidrotu vai nav LO,šoreiz ne traucējuma vai izēšanas draudu deļ,bet savas veselības dēļ! Vienīgais līdzīgais putns kam es kāptu tādā kokā, būtu bēdrozis Latvijā!:DD


mazais_ezis 28.aprīlis, 21:40

Tad nākamais jautājums. Ko daram ar šādu ligzdu? Kā arī ja redz Balto stārķi ligzdā, Vārnai asti, Žagatai asti, Ausainai pūcei galvu, Klijānam asti?? Gatava ligzda G!!!


forelljjanka 28.aprīlis, 21:19

Es liktu AL!:DD Protams,paceplītis var būvēt vairākas ligzdas,tomēr,jāņem vērā vēl viens būtisks(manuprāt visbūtiskākais) aspekts:Vai jebkādas Tavas veiktās dārbības nebūs par iemeslu ligzdas pamešanai vai izpostīšanai!!!Tieši ši iemesla deļ speciāli nemeklēju ligzdas raļļiem(kaut arī tieši ši putnu grupa(vai kā nu to sauc)man vienmēr škitusi visinteresantākā.Tāda milzīga lopa,kā cilvēks graušanās pa niedrāju,īpaši pa tuvāk ūdenim sakritušajām vecajām niedrēm,automātiski nozīmē ligzdas atklāšanu potenciālajām tās izēdājam.Cilvēks pat nenojauš cik daudz viņa darbības Dabā vēro lērums ļoti redzīgu acu.Var jau būt tikai sakritība,tomēr piemēram Vārtājas lankā un Stūru purva apkaimē visas manis atrastās ligzdas,apmeklējot atkārtoti bija izpostītas,pie kam ne visas tika bildētas un beidzot bildēt augājs sakārtots kā iepriekš,tie bija gan strazdi,gan ķauķi,gan žubīšveidīgie,gan čipstes.Vienīgā suga ko nepiemeklēja šāds liktenis bija brūnā čakste!Tātad,arī par šo aspektu ELPA neapgāžamo LO un LM ir vērts padomāt!Joprojām gaidu Forumā sadaļu,kur par šo un citiem aspektiek pakasīties!:DD


Siona 28.aprīlis, 21:15

Paldies! :)


Wiesturs 28.aprīlis, 21:11

Es būtu iebāzis tomēr pirkstu vai vismaz iespīdinājis gaismu - ja būtu olas, tad būtu viennozīmīgi LO bez jebkādiem tālākiem jautājumiem - pilnīgi droši pierādīta ligzdošana. Šajā gadījumā sliecos, ka jāliek G, vismaz pats tādu liktu, ja nebūtu pataustījis. Ceplis, mazs un nervozs būdams, var satraukties arī par iesāktu vai tukšu uzbūvētu ligzdu, ir tā ne reizi vien gadījies.


mazais_ezis 28.aprīlis, 20:24

Paceplīts turpat 10m attālumā uztraucās, mazuļi nečiepstēja, pirkstu ligzdā nebāzu, nezinu vai olas ir. Kādu pazīmi jāliek? Cik saprotu tādas mistiskas pazīmes kā LL un AL NEKAD nevar likt, labākajā gadījumā AU vai G vai U.


ER 28.aprīlis, 19:53

Meža zīlīte.


ER 28.aprīlis, 19:47

Sonogramma - otrajai dziesmai.


ER 28.aprīlis, 19:14

Beigās izsecināju, ka šis sārtgalvītis ir cits putns, nekā iepriekšējā punktā (atgriezos tur un pirmais putns bija savā vietā gan 27., gan 28.04.). Tātad 27. aprīlī - divi dziedoši putni.


LailaG 28.aprīlis, 13:34

Laukā dzēru kafiju-10 minūtēs redzēju-pupuķus,sīļus,balodi(diemžēl neatšķiru kuru),kovārni,melno dzilnu...ir ko pavērot


Bekuvecis 28.aprīlis, 11:53

Apmeklējot 16.04 (paldies par precīziem X,Y!), gadījās pamanīt vēl vairākas nelielas grupas, tā ka a/ķ kopskaits sanāca jau pie 100. Apmeklējot 20.04 - vēl nedaudz. Iepriekš bija zināma tikai viena tik varena sugas atradne - pie Baldones Atomkalna (2004). Bet varbūt kādam ir info par vēl kādu?


dziedava 28.aprīlis, 11:29

Paldies!


dziedava 28.aprīlis, 11:28

Nē, egles tur nebija, tīrs lapukoku mežs, vīksnas, ozoli, ievas


Bekuvecis 28.aprīlis, 11:25

Krāsa un augtene. Dižajai ļoti patīk egles! Plus krokojuma nianses, kuras es īsti nemāku vārdos noformulēt.


dziedava 28.aprīlis, 11:23

Jā, šai audzē redzēju divās vietās, abās daudz, tāpēc arī ieziņoju :)


dziedava 28.aprīlis, 11:21

Pēc kā to var pateikt?


Bekuvecis 28.aprīlis, 11:21

Atšķirība nr.1 ir augļķermeņa piestiprinājumā pie substrāta. Dziedzerainā (E.glandulosa) - ar visu a/ķ apakšējo virsmu, nošķeltā (E.truncata) un saplacinātā (E.recisa) - tikai ar a/ķ malu, tā ka diezgan brīvi "plivinās".


Bekuvecis 28.aprīlis, 11:15

Skaisti. Ārpus GNP, kur tā "skrien pakaļ", nebūt nav bieži sastopama, vien izolētās "kabatās".


Bekuvecis 28.aprīlis, 11:13

Būs tomēr nediža dižā (G.gigas)... Bet G.esculenta oficiāli ir 'parastā'.


Bekuvecis 28.aprīlis, 11:10

Korķainā ozolpiepe (Daedalia quercina).


Bekuvecis 28.aprīlis, 11:06

Ja būtu uz egles kritalas, tad es teiktu, ka ļoti jaunas Discina perlata. Bet laikam jau nav egle...


dekants 28.aprīlis, 10:26

paldies!


dziedava 28.aprīlis, 09:23

Saplacinātās būtu vairāk katrs eksemplārs atsevišķi, gaišākas brūnas. Tādi recekļaini tumši kalni raksturīgi dziedzerainajai.


Līga Strazdiņa 28.aprīlis, 09:20

meža zeltstarīte Gagea lutea


dziedava 28.aprīlis, 09:18

Jā, bisīte, parasta pavasara sēne. Visdrīzāk pavasara bisīte Gyromitra esculenta, bet ir arī dižās bisītes, kas dižākas ;)


dekants 28.aprīlis, 09:13

vai šī īr kāda sēne?


roosaluristaja 28.aprīlis, 07:57

dziedzerainā eksīdija.


roosaluristaja 28.aprīlis, 07:49

Nein. Tā ir eksīdija. Pēc substrāta un izskata vajadzētu būt saldajai (Exidia saccharina).


Ansis 27.aprīlis, 22:17

parastā vīgrieze


Ansis 27.aprīlis, 22:14

Lai noteiktu sugu, vajag čiekuru bildi


Rallus 27.aprīlis, 22:13

Akmeņčakstīte


galochkin 27.aprīlis, 21:56

Paldies!


Anete PB 27.aprīlis, 21:55

Varētu būt pa ziemu nomelnējusi sērapiepe?


Latvju_zēns 27.aprīlis, 21:54

Prīkšķe


forelljjanka 27.aprīlis, 21:36

Pilnīgi noteikti-kuitalas!;)


forelljjanka 27.aprīlis, 21:35

Aha.;)


anitra 27.aprīlis, 21:20

Korķainā ozolpiepe?


Latvju_zēns 27.aprīlis, 21:05

Purva tilbīte


Latvju_zēns 27.aprīlis, 21:03

Iespējams kuitalas.


Mareks Kilups 27.aprīlis, 20:21

pirmajā bildē ir arī žubīte.


visvaldis.s 27.aprīlis, 20:19

Žubīti neredzu, bet ir melngalvas ķauķu pāris.


visvaldis.s 27.aprīlis, 20:16

Ziemas žubīte.


IevaM 27.aprīlis, 18:50

Ir gan baltie gārņi, bildē var redzēt ielocītos kaklus un garas kājas :)


tatia 27.aprīlis, 16:45

Vairāk līdzinās gulbjiem.


Saulcite 27.aprīlis, 08:26

Mīlie-Mārupītes otrā krastā!!!Vēl nekad es neesmu bijusi tik tuvu pupuķim.Varbūt satikšu,gatava pat neiet līdz tumsai istabā.


roosaluristaja 27.aprīlis, 08:07

Domāju, ka dižā bisīte (Gyromitra gigas). Pēc skata atbilst. Izmēri pēc apraksta arī der.


roosaluristaja 27.aprīlis, 07:59

Tuvākā ir akmeņčakstīte. Otru neriskēšu minēt.


mazais_ezis 26.aprīlis, 22:41

Žēl ka Atlanta sacencību dalībnieki nesatiekas sacencību laikā, tad šīs pazīmes un citus problemsituācijas varētu uzreiz pārunāt dabā. Vēl arī tas lai visas komandas būtu godīgas pret sevi un pret konkurentiem un lieto vienādas pazīmes vienādās situācijās. Domāju ka arī iesācēji nebūtu pret ja kādu darba dienas vakaru LOB telpās varētu uztaisīt diskusijas par pareizu ELPA pazīmju lietošanu, kā iesēcējiem to varētu arī paradīt reāli dabā.


forelljjanka 26.aprīlis, 19:57

:DD,nu tas tikai manā galvā.Pie kam nepretendēju uz 100 % taisnību,teiksim,tā ir mana putnu bildētāja pieredze ar konkrētiem putniem un dobumiem.Nekā jau tur tāda nav,vienmēr cenšos nākamajā gadā apmeklēt sev zināmos dobumus,cerībā atrast apdzīvotus(kas protams arī gadās),interesanti,vairums veco dzeņu dobumu tomēr netiek izmantoti!!!Es domāju citu putnu sugu.Te gan jaatceras dzeņi uztur vairākus dobumus savā teritorijā,pie cāļiem nakšņo M,T kādā no citiem dobumiem.Iespējams tas arī ir iemesls,dižraibais gan jau ka izēd olas,vai nomušī cāļus.Melnā dzilna izmantojot vienu dobumu vairākus gadus arī ligzdošanai,manā praksē gan neko tādu neesmu novērojis.


dekants 26.aprīlis, 19:41

Forši, paldies. Un, kur šādas zināšanas var izlasīt? Vai tikai no pieredzes?


forelljjanka 26.aprīlis, 19:21

Kaut kas nobruka,bij domāts:Mazais savā teritorijā,protams ja nenāc pie apdzīvota dobuma,nav tik skaļš,pavasarī bikk pabļaustās,bungošana jau ar tik tāds burkšķis vien ir.


forelljjanka 26.aprīlis, 19:09

Nu tak maziņš tas courumiņš,apm. 30 x 35 mm,80 % gadījumu nokaltušā alksnī,otrais biežākais koks,kāds vītolveidīgais,parasti 1.5-2 m.augstumā no zemes,ja dobums ir pērnais ,iekšējā izkaltā daļa pēc krāsas atšķiras no pārējās stumbeņa daļas,kas bez mizas,parasti stipri gaišākā tonī,vecākiem ,neapdzīvotiem dobumiem kaluma krāsa neatšķiras ,vai maz atšķiras no pārējās stumbeņa daļas kas bez mizas.Pie kam mazā dzeņa dobums,ņemot vērā ,ka kalts nokaltušā,pustrupējušā alksnī,trešo gadu piedzīvo reti,apgāžas koks,vai citi lielāki dzeņi izkaļ sānos lielākus caurumus.Stumbenis var būt dažāda resnuma,esmu atradis mazajam dobumu arī alkšņa šķēpelē,kas palikusi kokam krītot.Vidējais arī gadās kaļ nokaltušā alksnī,var būt arī samērā zemu(Sātiņos viens tāds ir saglabājies joprojām),tam skreja būs lielāka,apm.37x 43,pie kam vidējais gandrīz vienmēr pamanāms,skaļš,apdzīvo samērā kompaktas teritorijas gadu gadiem,faktiski kā vairums dzeņu.Mazais savā teritorijā,protams ja nenāc apdzīvota dobumaMazajam dzenim baigi raksturīgs ūdens tuvums,dīķa,ezera,strauta,upes krasts,dobums var būt tieši pie ūdens,tā daudzus esmu atradis ,kadreiz kad vēl ķēru foreles.;)


dekants 26.aprīlis, 18:33

Padalieties pēc kā pārliecinoši var noteikt mazā dzeņa dobumu? Un vecumu?


forelljjanka 26.aprīlis, 16:52

Viestur,nemaz neesmu sasprindzis!:D Kā reiz atslābis,pēc grūtas darba dienas!;)Strīdos(te gan tikai tāds disputs)tak dzimstot patiesība!Man starp citu priekšā stāv no muteres aizlienētas pazīmes papīra formā,arī tur figurē tie mistiskie-šajā gadā,kaut gan nesakrīt ar LOB lapā publicētajām pazīmēm.Melluķa ligzda pažobelē un mežā nav gluži viens un tas pats,pie kam Tu tak zini cik viņa veca un godīgi neieziņosi atlantā,bet paiesies tos 50-100 m un atradīsi ar pazīmi LO!;)Par tām atkārtotām ligzdošanām,neticu ka putni ligzdas nepielaboja,vai pat neuzkrāmēja virsū jaunu!;) Kā Tu varbūt pamanīji,es arī neaicinu lietot LL katrai vēja slotai,tomēr,ja ir pārliecība un pietiekama pieredze ar konkrētās sugas,ne retas,ne aizsargājamas,bet visparastākās kā pelēkā vārna,žagata,mellais meža strazds,dziedātājstrazds,mazais dzenis un t.t.ligzdām vai dobumiem,konkrētā putna suga kvadrātā konstatēta ar vājāku pazīmi,pilnīgi noteikti,pat nerāpjoties 20 metrīgā bērzā,kuram no apakšas 10 m nav zaru,vai neuzbrūkot ar cirvi alkšņa stumbenim,var lietot pazīmi LL! ;)


Ivars L. 26.aprīlis, 16:17

O, jau maija beigās!? Ļoti labi, jo ātrāk jo labāk. Paldies par infu un īkšķa turēšanu!:)


Wiesturs 26.aprīlis, 15:47

Jāni J., nesaspringsti, neesmu es autors nevienai putnu metodikai, tikai dažām sikspārņu :D Dažādas nepilnības ELPA metodikā redzēju jau no sākta gala un reizēm esmu arī par vienu otru no tām rakstījis DD komentāros, kuri ar laiku, protams, pazūd. Tā kā nebrīnies, ka neesi redzējis - visu laiku jau mēs neviens te DD nesēžam. Par LL gan laikam līdz šim netiku neko teicis, tas tiesa, bet pats šo pazīmi lietoju, kā jau rakstīju. Cita starpā, aizmirsu vakar pierakstīt, ka labi pasargātas mežastrazdu ligzdas VAR saglabāties vairāk kā 3 gadus. Man pašam viens pierādījums stāv dārzā, katrs var atbraukt apskatīties - ligzda ir būvēta pirms 6 gadiem un izskatās kā "pērnā", jo atrodas zem šķūņa jumta pārkares. Piedevām - tajā vispār nekad netika iedētas olas, izvesti mazuļi - tikai uzbūvēta gatava ligzda. Cilvēkam, kas to nezina, te nu ir pierādītā ligzdošana atlanta periodā tikai spriežot pēc vecas ligzdas, ja LL pazīmi lieto bez papildus informācijas. No otras puses, man ir zināmas vismaz 2 mežastrazdu ligzdas (abi melnie), kurās putni ligzdoja un sekmīgi izveda mazuļus atkārtoti arī nākamajā gadā. Tā kā nekas nav akmenī cirsts un aicinu visus būt piesardzīgiem pazīmju izvēlē.


Bekuvecis 26.aprīlis, 15:28

Bikiņ paķērcu, taču turu īķšķi! :-) Turklāt silti iesaku (arī Gaidim!) neatlikt savas atradnes apmeklējumu uz rudens pusi. Manējā pie Krimuldas bija pilnā plaukumā jau 22. maijā! Bet par "diez vai" iesaku kontaktēties ar komenta autori pa tiešo, jo DabasDatos viņa ir visai reti.


Ivars L. 26.aprīlis, 13:11

"Ķērc" vai "neķērc", saceros vai nē, jāpārbauda jau tik un tā.:))) Un tomēr jautājums, kāpēc šobrīd diez vai H.aurantiacus (pēc kādām pazīmēm vai citiem apsvērumiem), paliek atklāts.


dziedava 26.aprīlis, 11:57

O, paldies, gandrīz palaidu garām sveicienu! :))


Bekuvecis 26.aprīlis, 10:22

Ir U.craterium, turklāt nebūt ne vecas. Tikai dažas, šķiet, ir bijušas iepriekš mehāniski apskādētas.


Bekuvecis 26.aprīlis, 10:17

Negribu "ķērkt", tomēr dikti sacerēties uz atkārtotu izaugšanu nevajadzētu. Saku no paša pieredzes ar šīs sugas atradumu pie Krimuldas, kurš bija uz svaigas, tātad barības vielām bagātas kritalas...


dziedava 26.aprīlis, 10:09

Varētu būt veca krātera urnula??


Ivars L. 25.aprīlis, 22:55

Kāpēc diez vai? Doma pārbaudīt, protams, ir, tikai rudenī. Šobrīd tās atliekas ir zemē un pilnībā sadalījušās.


baibar7 25.aprīlis, 22:33

Būs vien taisnība par racējblakti. Secinājums man pašai - laiks atgriezties pie kukaiņu atpazīšanas, nevis tik ļoti praktiskajā virzienā strādāt. :)


Ansis 25.aprīlis, 22:19

Šķiet Kobus magnolija - Magnolia kobus


maariite 25.aprīlis, 22:09

o! paldies! šo tikai sausu pazinu :)


Inga S 25.aprīlis, 21:53

Oi! Liels paldies!

Aicinām ziņot par parastās ievas ziedēšanu

Šogad pavasaris atnācis vēlāk nekā pērn - par to liecina novērojumi dabā. Piemēram, pagājušajā gadā pirmie ievu (Prunus padus) ziedu novērojumi Rīgā datēti 27.aprīlī, bet šogad ievas vēl nezied. Tādēļ, lai iegūtu datus par pavasara iestāšanos, Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes zinātnieki sadarbībā ar portālu dabasdati.lv aicina ziņot savus ievu ziedēšanas novērojumus visa Latvijā. Parastā ieva ir neliels (2-10 m) koks vai krūms, kurš bieži sastopams visā Latvijā. Tā aug krūmājos, mežos un upju krastos, kā arī dārzos. Ievas ziedi ir balti, smaržīgi, sakopoti 8-12 cm garos ķekaros. Ilggadēji novērojumi liecina, ka vidēji ievas Latvijā sāk ziedēt 13.maijā. Vai...


LDF meklē saimniecības, kas dabas teritorijās apsaimnieko bioloģiski vērtīgos zālājus

Šobrīd Latvijas Dabas fonds apzina iespējas īstenot bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) atjaunošanas projektu un meklē saimniecības, kuras vēlētos līdzdarboties šāda projekta īstenošanā. Aicinām pieteikties saimniecības, kuras dabas teritorijās apsaimnieko BVZ un vēlas tos paplašināt vai uzlabot to bioloģisko daudzveidību. Lai pieteiktos, saimniecībām nepieciešams aizpildīt un atsūtīt anketu. Anketā jānorāda informācija par šobrīd apsaimniekotajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem saimniecībā, kā arī tās plāniem zālāju platību palielināšanai vai to bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai. Pietikuma anketa jāaizpilda un jānosūta Latvijas Dabas fondam līdz 2016.gada 20.maijam! Pēc pieteikšanās termiņa beigām anketas tiks izvērtētas un atbilde tiks sniegta visiem anketas iesniedzējiem ne vēlāk kā līdz šī gada 30. jūlijam.  Projektā varēsim iesaistīt...


Pirmā kārta putnu atlanta sacensībās noslēgusies (20)

16.-17. aprīlī notika pirmā Ligzdojošo putnu atlanta sacensību kārta. Piedaloties 6 komandām, tika apsekoti vairāk kā 107 atlanta kvadrāti, saņemti vairāk kā 3200 novērojumi un gūti paliekoši iespaidi. Piedzīvojumu klāstā bija gan saplīsis auto, atrastas nelikumības medņu riestu vietās, uzietas melnā stārķa un pūču ligzdas, kā arī dzirdētas daudz skanīgu putnu dziesmu. Komanda Himantopus Himantopus. Foto no komandas arhīva Komandas lielums kārtā bija 2-4 dalībnieki. Komandas varēja izvēlēties stratēģiju un apsekot savu izlozēto teritoriju pēc saviem ieskatiem, piemēram, daloties. Arī pirmās kārtas rezultāti atspoguļo gan komandas lielumu, gan komandas neatlaidību un stratēģijas izvēli. Domājams, ka rezultāti pēc otrās un trešās kārtas...


Vai zaķskābeni jau redzēji, vai dzeguzi jau dzirdēji? (4)

Jau otro mēnesi Dabasdatos darbojas projekta "Klimata valoda" ietvaros izveidotā sadaļa "Fenoloģiskie novērojumi" (lai sadaļu apskatītu, aicinām reģistrēties dabasdati.lv), kurā aicinām ziņot par 25 viegli atpazīstamu sugu pirmo novērojumu. Lazdu ziedēšana šogad sākās agri (09.02.) un visticamāk ir jau beigusies. Arī zilās vizbulītes (pirmais novērojums reģistrēts 17.02.) pašreiz pilnā plaukumā jau visā Latvijā, tomēr ziņojumu par tām ir pamaz. Vai tiešām Latgalē un Vidzemē vēl nezied?  Tagad kārta citiem ziedētājiem - aicinām uzmanīgi vērot un ziņot pirmos meža zaķskābeņu ziedus, kļavu un bērzu ziedēšanu, bērzu lapu plaukšanu, un tad jau drīz reibinās arī ievu ziedi. Par putniem, kā parasti, ziņošana notiek aktīvāk -...


Tauriņu vērošana 2016 (24)

Kā vēsta visiem labi pazīstamais teiciens - labs nāk ar gaidīšanu! Pavasaris jau kādu laiku ir ieradies pie mums un arī pirmie pavasara tauriņi jau aktīvi lidinās Latvijas plašumos, līdz ar to varam oficiāli atklāt jau trešo sezonu akcijai - "Tauriņu Vērošana"! Pagājušajā gadā kopumā tika saņemti gandrīz 6000 ziņojumu, bet šogad marta beigās un aprīļa pirmajā pusē ir ziņoti jau gandrīz 300 - vai izdosies pagājušā gada skaitli pārspēt? Kopumā šajā sezonā turpināsim darboties pēc līdzīgiem noteikumiem kā iepriekšējos gados - galvenais akcijas dalībnieku uzdevums ir fotogrāfēt savās dienas gaitās redzētos tauriņus un ziņot savus novērojumus šeit, portālā Dabasdati.lv. Arī...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2016
© dabasdati.lv
Saglabāts