Šobrīd aktīvie lietotāji: 177 Šodien ievadītie novērojumi: 124 Kopējais novērojumu skaits: 200549
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Sloka Scolopax rusticola
14-Jun-2013, apogs apogs
Plukšķis Turdus iliacus
14-Jun-2013, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
14-Jun-2013, apogs apogs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
14-Jun-2013, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
14-Jun-2013, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
14-Jun-2013, apogs apogs
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
14-Jun-2013, apogs apogs
Lakstīgala Luscinia luscinia
14-Jun-2013, apogs apogs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
14-Jun-2013, apogs apogs
Grieze Crex crex
14-Jun-2013, apogs apogs
Dārza ķauķis Sylvia borin
14-Jun-2013, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
14-Jun-2013, apogs apogs
Kovārnis Corvus monedula
14-Jun-2013, apogs apogs
Ķīvīte Vanellus vanellus
14-Jun-2013, apogs apogs
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2013, apogs apogs
Žagata Pica pica
16-Jun-2013, apogs apogs
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
16-Jun-2013, apogs apogs
Svīre Apus apus
16-Jun-2013, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus cornix
16-Jun-2013, apogs apogs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
16-Jun-2013, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
16-Jun-2013, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
16-Jun-2013, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-Jun-2013, apogs apogs
Lakstīgala Luscinia luscinia
16-Jun-2013, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2013, apogs apogs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
16-Jun-2013, apogs apogs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
16-Jun-2013, apogs apogs
Grieze Crex crex
16-Jun-2013, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
16-Jun-2013, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jun-2013, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
16-Jun-2013, apogs apogs
Dadzītis Carduelis carduelis
16-Jun-2013, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Jun-2013, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
16-Jun-2013, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2013, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Jun-2013, apogs apogs
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
16-Jun-2013, apogs apogs
8-Feb-2016, Vīksna
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2013, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
16-Jun-2013, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
16-Jun-2013, apogs apogs
Vālodze Oriolus oriolus
16-Jun-2013, apogs apogs
Svīre Apus apus
16-Jun-2013, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
16-Jun-2013, apogs apogs
Sloka Scolopax rusticola
16-Jun-2013, apogs apogs
Sila strazds Turdus viscivorus
16-Jun-2013, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Jun-2013, apogs apogs
Pļavu čipste Anthus pratensis
16-Jun-2013, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
16-Jun-2013, apogs apogs
Peļkājīte Prunella modularis
16-Jun-2013, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
16-Jun-2013, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
16-Jun-2013, apogs apogs
Niedru lija Circus aeruginosus
16-Jun-2013, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
16-Jun-2013, apogs apogs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
16-Jun-2013, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
16-Jun-2013, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
16-Jun-2013, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
16-Jun-2013, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-Jun-2013, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
16-Jun-2013, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2013, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
16-Jun-2013, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
16-Jun-2013, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
16-Jun-2013, apogs apogs
Ķīvīte Vanellus vanellus
16-Jun-2013, apogs apogs
Krauklis Corvus corax
16-Jun-2013, apogs apogs
Kovārnis Corvus monedula
16-Jun-2013, apogs apogs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
16-Jun-2013, apogs apogs
Grieze Crex crex
16-Jun-2013, apogs apogs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
16-Jun-2013, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
16-Jun-2013, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
16-Jun-2013, apogs apogs
Dzērve Grus grus
16-Jun-2013, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jun-2013, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
16-Jun-2013, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-Jun-2013, apogs apogs
Dārza ķauķis Sylvia borin
16-Jun-2013, apogs apogs
Dadzītis Carduelis carduelis
16-Jun-2013, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Jun-2013, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
16-Jun-2013, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
16-Jun-2013, apogs apogs
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
16-Jun-2013, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
16-Jun-2013, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2013, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Jun-2013, apogs apogs
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
16-Jun-2013, apogs apogs
8-Feb-2016, Vīksna
Alu pūcīte Scoliopteryx libatrix
8-Feb-2016, Vīksna
8-Feb-2016, Vīksna
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2013, apogs apogs
Žagata Pica pica
16-Jun-2013, apogs apogs
Svīre Apus apus
16-Jun-2013, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
16-Jun-2013, apogs apogs
Plukšķis Turdus iliacus
16-Jun-2013, apogs apogs
Peļkājīte Prunella modularis
16-Jun-2013, apogs apogs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
16-Jun-2013, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
16-Jun-2013, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-Jun-2013, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
16-Jun-2013, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
16-Jun-2013, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
16-Jun-2013, apogs apogs
Grieze Crex crex
16-Jun-2013, apogs apogs
Gaigala Bucephala clangula
16-Jun-2013, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
16-Jun-2013, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
16-Jun-2013, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-Jun-2013, apogs apogs
Dārza ķauķis Sylvia borin
16-Jun-2013, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Jun-2013, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
16-Jun-2013, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2013, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
16-Jun-2013, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
16-Jun-2013, apogs apogs
28-Nov-2015, Nora
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2013, apogs apogs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
16-Jun-2013, apogs apogs
Zeltgalvītis Regulus regulus
16-Jun-2013, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
16-Jun-2013, apogs apogs
Sīlis Garrulus glandarius
16-Jun-2013, apogs apogs
Sila strazds Turdus viscivorus
16-Jun-2013, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Jun-2013, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
16-Jun-2013, apogs apogs
Peļkājīte Prunella modularis
16-Jun-2013, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
16-Jun-2013, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
16-Jun-2013, apogs apogs
Mizložņa Certhia familiaris
16-Jun-2013, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
16-Jun-2013, apogs apogs
Mazais mušķērājs Ficedula parva
16-Jun-2013, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
16-Jun-2013, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2013, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
16-Jun-2013, apogs apogs
Dzērve Grus grus
16-Jun-2013, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jun-2013, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-Jun-2013, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Jun-2013, apogs apogs
Žubīte Fringilla coelebs
16-Jun-2013, apogs apogs
Žagata Pica pica
16-Jun-2013, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
16-Jun-2013, apogs apogs
Vālodze Oriolus oriolus
16-Jun-2013, apogs apogs
Svīre Apus apus
16-Jun-2013, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
16-Jun-2013, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Jun-2013, apogs apogs
Purva zīlīte Poecile palustris
16-Jun-2013, apogs apogs
Pļavu čipste Anthus pratensis
16-Jun-2013, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
16-Jun-2013, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
16-Jun-2013, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
16-Jun-2013, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
16-Jun-2013, apogs apogs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
16-Jun-2013, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
16-Jun-2013, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
16-Jun-2013, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-Jun-2013, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
16-Jun-2013, apogs apogs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
16-Jun-2013, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
16-Jun-2013, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
16-Jun-2013, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
16-Jun-2013, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
16-Jun-2013, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
16-Jun-2013, apogs apogs
Ķīvīte Vanellus vanellus
16-Jun-2013, apogs apogs
Krauklis Corvus corax
16-Jun-2013, apogs apogs
Kovārnis Corvus monedula
16-Jun-2013, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
16-Jun-2013, apogs apogs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
16-Jun-2013, apogs apogs
Grieze Crex crex
16-Jun-2013, apogs apogs
Gaigala Bucephala clangula
16-Jun-2013, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
16-Jun-2013, apogs apogs
Dzērve Grus grus
16-Jun-2013, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Jun-2013, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
16-Jun-2013, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-Jun-2013, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
16-Jun-2013, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
16-Jun-2013, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Jun-2013, apogs apogs
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
16-Jun-2013, apogs apogs
Parastais ozols Quercus robur
8-Feb-2016, Vīksna
Parastā vīksna Ulmus laevis
8-Feb-2016, Vīksna
Parastais ozols Quercus robur
8-Feb-2016, Vīksna
Parastais ozols Quercus robur
8-Feb-2016, Vīksna
Parastais ozols Quercus robur
8-Feb-2016, Vīksna
Parastais ozols Quercus robur
8-Feb-2016, Vīksna
Lapkoku praulgrauzis Osmoderma barnabita
8-Feb-2016, Vīksna
Parastais ozols Quercus robur
8-Feb-2016, Vīksna
9-Feb-2016, nekovārnis
9-Feb-2016, nekovārnis
Žagata Pica pica
9-Feb-2016, Rallus
Peļu klijāns Buteo buteo
9-Feb-2016, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
9-Feb-2016, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
9-Feb-2016, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
9-Feb-2016, Aigars
27-Mar-2015, Vīksna
27-Mar-2015, Vīksna
Mazais ērglis Aquila pomarina
20-May-2015, IevaM
8-Feb-2016, Vīksna
Parastā zalktene Daphne mezereum
7-Feb-2016, zemesbite
7-Feb-2016, zemesbite
Parastā vāverastīte Leucodon sciuroides
2-Feb-2016, zemesbite
2-Feb-2016, zemesbite
2-Feb-2016, zemesbite
2-Feb-2016, zemesbite
2-Feb-2016, zemesbite
2-Feb-2016, zemesbite
2-Feb-2016, zemesbite
2-Feb-2016, zemesbite
2-Feb-2016, zemesbite
2-Feb-2016, zemesbite
Viļņainā skrajlape Plagiomnium undulatum
2-Feb-2016, zemesbite
Lielā gaura Mergus merganser
9-Feb-2016, maariite
9-Feb-2016, maariite
Melnā dzilna Dryocopus martius
9-Feb-2016, maariite
Peļu klijāns Buteo buteo
9-Feb-2016, maariite
Peļu klijāns Buteo buteo
9-Feb-2016, maariite
Lauku zvirbulis Passer montanus
9-Feb-2016, maariite
Dadzītis Carduelis carduelis
9-Feb-2016, maariite
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
9-Feb-2016, maariite
Lielā čakste Lanius excubitor
9-Feb-2016, maariite
Austrijas agrene Sarcoscypha austriaca
2-Feb-2016, zemesbite
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
9-Feb-2016, maariite
Mežirbe Bonasa bonasia
2-Feb-2016, zemesbite
25-Jan-2016, zemesbite
Zivju gārnis Ardea cinerea
9-Feb-2016, 901
9-Feb-2016, megere
Priežu cietpiepe Phellinus pini
9-Feb-2016, Anete PB
Dadzītis Carduelis carduelis
9-Feb-2016, megere
Krīklis Anas crecca
9-Feb-2016, Platacis
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
9-Feb-2016, Anete PB
Līklapu novellija Nowellia curvifolia
9-Feb-2016, Anete PB
Ķivulis Carduelis spinus
9-Feb-2016, ElinaB
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
9-Feb-2016, Ingūna
Stirna Capreolus capreolus
10-Feb-2016, MarisBekess
Lielā gaura Mergus merganser
5-Feb-2016, Lilioms
Meža pūce Strix aluco
9-Feb-2016, Rallus
Parastais ķirsis Cerasus vulgaris
8-Feb-2016, AndrisJolanta
8-Feb-2016, Vīksna
8-Feb-2016, Vīksna
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2016, vimba1
Sīlis Garrulus glandarius
7-Feb-2016, vimba1
7-Feb-2016, didzisj
Brūnā receklene Tremella foliacea
7-Feb-2016, didzisj
Lapkoku svečtursēne Clavicorona pyxidata
7-Feb-2016, didzisj
Peļu klijāns Buteo buteo
7-Feb-2016, Edgars Smislovs
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2013, apogs apogs
Žagata Pica pica
15-Jun-2013, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
15-Jun-2013, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2013, apogs apogs
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
15-Jun-2013, apogs apogs
Svīre Apus apus
15-Jun-2013, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2013, apogs apogs
Sīlis Garrulus glandarius
15-Jun-2013, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
15-Jun-2013, apogs apogs
Peļkājīte Prunella modularis
15-Jun-2013, apogs apogs
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
15-Jun-2013, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Jun-2013, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
15-Jun-2013, apogs apogs
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
15-Jun-2013, apogs apogs
Mizložņa Certhia familiaris
15-Jun-2013, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-Jun-2013, apogs apogs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-Jun-2013, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
15-Jun-2013, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
15-Jun-2013, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
15-Jun-2013, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
15-Jun-2013, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
15-Jun-2013, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
15-Jun-2013, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-Jun-2013, apogs apogs
Laucis Fulica atra
15-Jun-2013, apogs apogs
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-Jun-2013, apogs apogs
Kovārnis Corvus monedula
15-Jun-2013, apogs apogs
Kaņepītis Linaria cannabina
15-Jun-2013, apogs apogs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
15-Jun-2013, apogs apogs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-Jun-2013, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Jun-2013, apogs apogs
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-Jun-2013, apogs apogs
Dadzītis Carduelis carduelis
15-Jun-2013, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2013, apogs apogs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
15-Jun-2013, apogs apogs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
15-Jun-2013, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2013, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
15-Jun-2013, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
15-Jun-2013, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-Jun-2013, apogs apogs
Žubīte Fringilla coelebs
15-Jun-2013, apogs apogs
Žagata Pica pica
15-Jun-2013, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
15-Jun-2013, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
15-Jun-2013, apogs apogs
Svīre Apus apus
15-Jun-2013, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-Jun-2013, apogs apogs
Sīlis Garrulus glandarius
15-Jun-2013, apogs apogs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
15-Jun-2013, apogs apogs
Peļkājīte Prunella modularis
15-Jun-2013, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-Jun-2013, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-Jun-2013, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
15-Jun-2013, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
15-Jun-2013, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
15-Jun-2013, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
15-Jun-2013, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
15-Jun-2013, apogs apogs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
15-Jun-2013, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
15-Jun-2013, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-Jun-2013, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-Jun-2013, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
15-Jun-2013, apogs apogs
Ķīvīte Vanellus vanellus
15-Jun-2013, apogs apogs
Krauklis Corvus corax
15-Jun-2013, apogs apogs
Kovārnis Corvus monedula
15-Jun-2013, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
15-Jun-2013, apogs apogs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
15-Jun-2013, apogs apogs
Kaņepītis Linaria cannabina
15-Jun-2013, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-Jun-2013, apogs apogs
Dzērve Grus grus
15-Jun-2013, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-Jun-2013, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
15-Jun-2013, apogs apogs
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
15-Jun-2013, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-Jun-2013, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
15-Jun-2013, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
15-Jun-2013, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
15-Jun-2013, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2013, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Jun-2013, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Jun-2013, apogs apogs
Dadzītis Carduelis carduelis
15-Jun-2013, apogs apogs
Dārza ķauķis Sylvia borin
15-Jun-2013, apogs apogs
Lielā čakste Lanius excubitor
7-Feb-2016, Edgars Smislovs
Žagata Pica pica
6-May-2013, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus cornix
6-May-2013, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
6-May-2013, apogs apogs
Sudrabkaija Larus argentatus
7-Feb-2016, Edgars Smislovs
Melnspārnu kaija Larus marinus
7-Feb-2016, Edgars Smislovs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
8-Feb-2016, giga16
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2016, Edgars Smislovs
Žagata Pica pica
6-May-2013, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
6-May-2013, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
6-May-2013, apogs apogs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
6-May-2013, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
6-May-2013, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
6-May-2013, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
6-May-2013, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
7-Feb-2016, Edgars Smislovs
8-Feb-2016, visvaldis.s
8-Feb-2016, visvaldis.s
Žagata Pica pica
6-May-2013, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus cornix
6-May-2013, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
6-May-2013, apogs apogs
Divpunktu mārīte Adalia bipunctata
8-Feb-2016, visvaldis.s
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
6-Feb-2016, Edgars Smislovs
Žagata Pica pica
6-May-2013, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
6-May-2013, apogs apogs
6-May-2013, apogs apogs
Niedru lija Circus aeruginosus
6-May-2013, apogs apogs
Meža pīle Anas platyrhynchos
6-May-2013, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
6-May-2013, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
6-May-2013, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
6-May-2013, apogs apogs
Laucis Fulica atra
6-May-2013, apogs apogs
Gaigala Bucephala clangula
6-May-2013, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
6-May-2013, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
6-May-2013, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
6-May-2013, apogs apogs
Sudrabkaija Larus argentatus
6-Feb-2016, Edgars Smislovs
Melnspārnu kaija Larus marinus
6-Feb-2016, Edgars Smislovs
Kajaks Larus canus
6-Feb-2016, Edgars Smislovs
Lielais ķīris Larus ridibundus
6-Feb-2016, Edgars Smislovs
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
6-Feb-2016, Edgars Smislovs
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
6-May-2013, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-May-2013, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
6-May-2013, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
6-May-2013, apogs apogs
Dzērve Grus grus
6-May-2013, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
6-May-2013, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
6-May-2013, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
6-May-2013, apogs apogs
Garknābja gaura Mergus serrator
6-Feb-2016, Edgars Smislovs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
6-Feb-2016, Edgars Smislovs
Žubīte Fringilla coelebs
6-May-2013, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-May-2013, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-May-2013, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-May-2013, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
6-May-2013, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-May-2013, apogs apogs
Meža zīlīte Periparus ater
6-May-2013, apogs apogs
Meža tilbīte Tringa ochropus
6-May-2013, apogs apogs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
6-May-2013, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
6-May-2013, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
6-May-2013, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
6-May-2013, apogs apogs
Ķivulis Carduelis spinus
6-May-2013, apogs apogs
Krauklis Corvus corax
6-May-2013, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
6-May-2013, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
6-May-2013, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-May-2013, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-May-2013, apogs apogs
Pelēkā dzilna Picus canus
7-Feb-2016, Edgars Smislovs
Žubīte Fringilla coelebs
6-May-2013, apogs apogs
Žagata Pica pica
6-May-2013, apogs apogs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
6-May-2013, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
6-May-2013, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-May-2013, apogs apogs
Tītiņš Jynx torquilla
6-May-2013, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-May-2013, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-May-2013, apogs apogs
Peļkājīte Prunella modularis
6-May-2013, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus cornix
6-May-2013, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-May-2013, apogs apogs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
6-May-2013, apogs apogs
Meža pīle Anas platyrhynchos
6-May-2013, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-May-2013, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
6-May-2013, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
6-May-2013, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
6-May-2013, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
6-May-2013, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
6-May-2013, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
6-May-2013, apogs apogs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
6-May-2013, apogs apogs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
6-May-2013, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
6-May-2013, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
6-May-2013, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
6-May-2013, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
6-May-2013, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-May-2013, apogs apogs
Dadzītis Carduelis carduelis
6-May-2013, apogs apogs
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
6-May-2013, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-May-2013, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
6-May-2013, apogs apogs
Žubīte Fringilla coelebs
6-May-2013, apogs apogs
Žagata Pica pica
6-May-2013, apogs apogs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
6-May-2013, apogs apogs
Zeltgalvītis Regulus regulus
6-May-2013, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
6-May-2013, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-May-2013, apogs apogs
Tītiņš Jynx torquilla
6-May-2013, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-May-2013, apogs apogs
Sila strazds Turdus viscivorus
6-May-2013, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-May-2013, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
6-May-2013, apogs apogs
Peļkājīte Prunella modularis
6-May-2013, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus cornix
6-May-2013, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-May-2013, apogs apogs
Meža zīlīte Periparus ater
6-May-2013, apogs apogs
Meža tilbīte Tringa ochropus
6-May-2013, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
6-May-2013, apogs apogs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
6-May-2013, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
6-May-2013, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
6-May-2013, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
6-May-2013, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
6-May-2013, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
6-May-2013, apogs apogs
Ķivulis Carduelis spinus
6-May-2013, apogs apogs
Krauklis Corvus corax
6-May-2013, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
6-May-2013, apogs apogs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
6-May-2013, apogs apogs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
6-May-2013, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
6-May-2013, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
6-May-2013, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
6-May-2013, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-May-2013, apogs apogs
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
6-May-2013, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-May-2013, apogs apogs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
6-May-2013, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
6-May-2013, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
6-May-2013, apogs apogs
Pēdējie komentāri
forelljjanka 09.februāris, 19:29

Statuss precīzi rakstīts tā:RM-redzēti nesen izvesti mazuļi(ligzdguļiem-tikai nepilnīgi apspalvojušies,ar īsām astēm). Lēmums ,cik daudz ir nesen, jāpieņem katram pašam izejot no savu zināšanu bagāžas,tomēr saistībā ar ELPA,jābūt stiprai pārliecībai,ka konkrētā suga ligzdojusi konkrētajā kvadrātā. Katrā ziņā, neapskaužu cilvēkus kam viss šitas jāfiltrē!:D Mūsdienu tehnoloģijas ir labas lietas,infa gāžas čupām,tikai...;)


Nora 09.februāris, 19:07

Paldies par komentāriem, secināju, ka arī caur IPhone bilde neaiziet līdz DD. Nodota ziņa programmētājam un cerams, ka drīz tas tiks atrisināts!


Anete PB 09.februāris, 16:43

Būs tomēr antrodija - papētīju apkārtējās piepes, tās bija tādas pašas, bet dzeltenbālā tonī, šīm vai nu apgaismojums tāds, ka izskatās rozīgi pelēkas, vai arī no vecuma mainījušas krāsu.


maariite 09.februāris, 16:00

Varētu būt Thuidium tamariscinum, bet neesmu droša.


Anete PB 09.februāris, 15:23

Pievienojos tiem, kam ar Android neielādējas bildes. Mēģināju abējādi - gan bildēt no aplikācijas, gan izvēlēties no galerijas; novērojums reģistrējas, bildes nē.


Vīksna 09.februāris, 14:35

Tāpēc jau derētu vismaz to mikroliegumu saglabāt. Kad apkārt būs nozāģēts, vismaz tur varēs ligzdot. Tur vakar varbūt parasto liju redzējām. Paziņa ar tālskati skatoties domā ,.ka lija. Es par kaiju noturēju, tik balta izskatījās. Diez briežus, zaķus arī ziņot. Mūsu pusē reti var manīt,vēl stirnas vairāk.


roosaluristaja 09.februāris, 14:00

Te gan jau, ka nekas no likuma viedokļa nav pārkāpts. Pēc noteikumiem ir jāatstāj koki ligzdām virs 50cm diametrā un koku grupa ap tām. Ļoti maz ticams, ka kāds tur vēl ligzdos, bet tādi nu tie normatīvie akti ir. Kam tā ligzda bijusi, grūti teikt. Varbūt peļu klijāna, bet iespējams arī nē. Ja kāds no cirtējiem to arī zināja, gan jau klusēs kā Rihards Zorge.


roosaluristaja 09.februāris, 13:52

RM ligzdbēgļiem, piemēram, pīļveidīgajiem vispār ir slidens jēdziens, pat, ja sīkie nav diez ko lieli. Ja es redzu kādā ūdenstilpnē gaigalu vai lielo gauru ar sīkajiem, ir iespējams, ka tie izšķīlušies tās krastā, bet varbūt arī ceļojoši kādu kilometru no kaut kurienes. Šai gadījumā nedomāju, ka obligāti jāievieš kāda papildus kategorija, jo tiešām cilvēks, kas nav speciālists, ne vienmēr var izvērtēt, vai RM konkrētajā gadījumā ir atbilstošs, vai nē. Pietiktu, ja būtu detalizēts novērojuma apraksts, vai fotogrāfijas, uz kuru pamata speciālisti var pieņemt lēmumu. Attiecīgi, ja papildinformācijas nav, tad novērojuma kategorija jāpazemina uz B vai N.


Mareks Kilups 09.februāris, 13:44

jāfiltrē nost (un vismaz jāpārbauda) pēc sezonas neatbilstošie/šaubīgie.


roosaluristaja 09.februāris, 13:43

Ar to vēl nepietiek, lai atceltu MKL statusu. Ja tas ir zaudējis nozīmi konkrētajai sugai, jāizvērtē, vai tur nav sastopami citi aizsargājami biotopi un sugas, kam būtu izveidojumi mikroliegumi (MK Noteikumu Nr.940 61. un 62. punkts). Tikai tad, ja tur patiešām nav nekā aizsargājama, statusu var atcelt.


dekants 09.februāris, 12:43

Ok, paldies par komentāru. Izdomāsim kā šo atrisināt. Iespējams jāpievieno atzīme, lai novērojums netiek ieskaitīts Putnu Atlantam. Iespējams citiem vēl kādi varianti?


Matrus 09.februāris, 12:31

Lidojošie jaunie putni nav mazuļi, status varētu būt "perējums ar jaunajiem putniem" vai "jaunie putni". Ja paskatīties novērojumu atlasi, tad ar mazuļu statusu atzīmē gan gulbju jaunos putnus februārī, gan zīriņus un melnspārnu kaijas piekrastē, gan cekulpīļu mātīšu bariņu augustā. Svarīgi apkopot un noteikt LV ligzdojošo putnu sugu ligzdošanas fenoloģiju (jauno putnu migrācijas/pārvietošanas sākumu), lai jaunos mazos dūkurus vai ūdensvistiņas augustā, kad jaunie putni no savām ligzdošanas vietām izklīst pa apkārtni, nepieskaitītu pie noteiktas vietas dzimušajiem. Arī ziemeļu un paugurknābja gulbju perējumi sāk lidot jau augustā-septembrī un nav nekādas garantijas, ka oktobrī kādā dīķī novērots perējums būs vietējais, nevis atlidojis no kaut kurienes.


Nora 09.februāris, 12:26

kad mēģina pievienot, vai fočēt caur app, kas notiek - izmet laukā?


Nora 09.februāris, 12:25

Kāds telefons un operētājsistēmas versija? Var arī e-pastā.


IevaM 09.februāris, 12:23

Man foto nepievienojas arī tad, ja izvēlos bildēt caur aplikāciju. Jau telefonā esošas bildes nepievieno jau sen, to pat nemēģinu.


dekants 09.februāris, 11:50

Man ar caur Android neiet - nevar pievienot bildi. Līdzīgi bija agrāk, ka izvēlās foto no galerijas un tiec izmests no lietotnes. Ja caur lietotni fotogrāfē, tad strādā.


dekants 09.februāris, 11:50

Cilvēks bez padziļinātas izpētes nezina kādos gadījumos redzot mazuļus ar vecākiem var likt "RM" un kādos nevar. Tādēļ no novērotāja puses viss izdarīts pareizi - mazuļi ir, vecāki arī ir. Cita lieta, ka šī nav pareizi interpretēta pazīme, ja lietotājs speciāli ziņo putnu atlantam (kur domāti nesen izvesti mazuļi). Tas pats ar pazīmi "Teritoriāla uzvedība", šo pazīmi izmanto daudzi lietotāji putniem, kuri vienā teritorijā uzturas ilgāku laiku un ir migranti (ārpus ligzdošanas laika), kaut atlanta sakarā šai pazīmei ir specifisks pielietojums "Ligzdošanas laikā pastāvīga teritorija, par ko liecina putna uzvedība, piemēram, tēviņa dziesma vismaz vienu nedēļu".


Nora 09.februāris, 11:29

Vai aprakstīsi lūdzu sīkāk, kas par problēmu uz dabasdati@ldf.lv? Vai bildi pievieno, vai nē, vai izmet no aplikācijas utt. Tad komunicēju tālāk ar programmētāju vai app izstrādātāju.


IevaM 09.februāris, 11:06

Kārtējo reizi gļuko aplikācija. Foto bija, bet acīmredzot nepievienojās. Tehniķi, lūdzu komentāru un palīdzību!


dziedava 09.februāris, 10:20

Ja tie 2,05m ir korekti mērīts apkārtmērs šaurākajā vietā līdz 1,3m augstumam, tad ķirsis varētu būt starp LV 20 resnākajiem (apzinātajiem); resnākie ir ar >3m apkārtmēru. Šai vietā līdz šim tāds nebija apzināts; paldies par info!


Sintija Martinsone 09.februāris, 09:45

Mikrolieguma statusu var atcelt tikai ar īpašu lēmumu, ja eksperts ir konstatējis, ka teritorija neatgriezeniski ir zaudējusi savu nozīmi konkrētās sugas aizsardzībā.


roosaluristaja 09.februāris, 09:13

Ja tāds būtu diametrs, apkārtmēram vajadzētu pārsniegt 6m. Retais ozols tādu spēj sasniegt.


Matrus 09.februāris, 08:52

Status nav pareizs, mazuļi ir domāti nelidojošie pull, bet šie - lidojoši jaunie putni (juv). Pat tulkojot šo statusu krievu valodā ir tas pats - птенцы или родители с птенцами - pilnīgi neatbilstošs status lidojošajiem jaunajiem zīriņiem, kuri kopā ar vecākiem nolidojuši vairākus simtus kilometrus no ligzdošanas vietām.


dziedava 09.februāris, 00:02

Diametrs vai apkārtmērs? Vajag zināt koka stumbra apkārtmēru 1,3m augstumā.


Solweiga10 08.februāris, 23:49

Paldies! :)


dekants 08.februāris, 21:42

Šo no mazā baltā gārņa nomainu uz "Putns Aves sp." nepietiekamas informācijas dēļ.


dekants 08.februāris, 21:41

Paldies par komentāriem. Statuss pareizs, bet atlantam pierādīta ligzdošana nebūs.


forelljjanka 08.februāris, 20:33

Arī (RM) izmantošanai ELPA prasa plašāku skaidrojumu,visas Latviju caurceļojošās kaijas ir gan ar mazuļiem,gan tos baro,turpina barot arī Lietuvā,Polijā,Dānijā un t.t.


forelljjanka 08.februāris, 20:28

Cekulzīriņi(tāpat kā vairums caurceļojošo kaiju sugu) baro jaunos putnus vasaras otrā pusē no Ainažiem līdz Papei,tas gan nekādā mērā nepierāda to ligzdošanu Latvijā!;) Pazīme (JB)prasa plašāku skaidrojumu tieši izmantošanai ELPA!


Gaidis Grandāns 08.februāris, 20:00

Latvijas piekrastē jūlija vidū var redzēt Igaunijas cekulzīriņus. Šai sugai pierādīta ligzdošana būtu tikai atrasta ligzda ar olām vai lidspēju neieguvuši mazuļi. Man Nagļu dīķos aptuveni šajā laikā ir trāpījušies arī lielie zīriņi ar mazuļiem ko intensīvi baroja.


Vīksna 08.februāris, 19:46

Šodien speciāli biju aizbraukusi uz Pilsrundāli un aizgāju līdz putnu mikroliegumam. Man no mežiniekiem jau teica, ka melnais stārķis tur vairs neligzdo, arī mazais ērglis maina ligzdas. Pavasarī vienu palielu ligzdu atradām, bet tagad izjukusi, arī melnā stārķa puspuvusi. 'Bet tālāk mežā jau izcirtumi uztaisīti ap 2 palielām ligzdām, un vēl 1 ko iepriekš redzējām vairs nav, nozāģēta. Bet vispār vēl viena nav ko redzējām. Varbūt arī kraukļiem kāda bija. Pie mikrolieguma arī lapkoku praulgrauža atradne un 3- 4 m ozoli. Vēlāk ielikšu ligzdu bildes.


dekants 08.februāris, 19:45

Igor, šī būtu pirmā pierādītā ligzdošana cekulzīriņam. Ir citiem komentāri, kā interpretēt šo novērojumu?


dekants 08.februāris, 19:41

Igor, vai izdevās redzēt, ka cekulzīriņš aiznes barību mazuļiem? Pēc putni.lv "... atsevišķi īpatņi novērojami arī vasaras vidū, tomēr ligzdošana Latvijā nekad nav konstatēta."


dziedava 08.februāris, 19:36

Paldies! :)


Ivars L. 08.februāris, 19:34

A.albida poras ir 1-3 mm lielas, A.macra - 2 līdz 3 poras uz 1mm, un dažas var būt lielākas. Bet Tev taisnība - A.albida ir raksturīgi variējošs poru izmērs, uz slīpa substrāta bieži līkumotas un iegarenas. Tā ka, visticamāk, ši ir A.albida.


dziedava 08.februāris, 19:22

Šis tiešām ir līdzīgāks! Nez kādas ir drošas noteikšanas pazīmes?


Ivars L. 08.februāris, 19:19

Varbūt šis ir kaut kāds Cylindrobasidion?


dziedava 08.februāris, 19:16

Iepriekšējo komentāru varēji nedzēst - nebija par ļaunu atgādināt sev arī Cylindrobasidium eksistenci ;)


Ivars L. 08.februāris, 19:14

Stereum rugosum ir vislīdzīgākais.


dziedava 08.februāris, 19:14

Njā, to par porām droši vien uz vietas jāpēta, tagad var tikai minēt. Kāda tad ir atšķirība abām sugām pēc porām? A.macra nezināju, ņemšu vērā arī tādas eksistenci, googlē gan tā izskatās glītāka, simetriskāka nekā A.albida un manējā, bet varbūt tikai izskatās.


Ivars L. 08.februāris, 18:55

Kopumā izskatās, ka varētu būt A.albida. Bet uz apses var būt arī līdzīgā A.macra.


Ivars L. 08.februāris, 18:26

Cik lielas bija poras, vai to skaits uz mm?


dziedava 08.februāris, 18:20

Nemāku es noteikt sugu kritalām bez mizas :(. Tajā vietā auga priedes, bērzi un apses.


Anete PB 08.februāris, 18:11

Nē, dabā arī bija rozīga nokrāsa. Paskatīšos uz tām cepurīšu virspusēm, kad sanāks atkal iet garām.


Ivars L. 08.februāris, 18:10

Uz kādas koku sugas ?


dekants 08.februāris, 17:56

Pamanīju šo novērojumu. Viktoram šis ir vienīgais novērojumus. Bez papildziņām, jānomaina uz lielo balto gārni vai putns aves?


dziedava 08.februāris, 17:53

Šī varētu būt Antrodia albida?


Ivars L. 08.februāris, 17:42

Tas tikai tā izskatās.:))


dziedava 08.februāris, 17:36

Mani atkal mulsina rozā apakšpuse. Vai tas tik tā izskatās?


Ivars L. 08.februāris, 17:30

Es tā kā vairāk sliecos uz rindu antrodijas Antrodia serialis pusi (man šķiet, ka bilde zilganos toņos sanākusi). Balta klājeniska vai ar nelielu atstāvošu cepurīti gaiši dzeltenbrūnu virspusi. Izpēti googlē šīs sugas bildes, un, ja tiešām vēlies vēlreiz aiziet paskatīties, tad pirmkārt salīdzini ar šo. Ja galīgi nav, tad jāpēta mikroskopiski - sporas. ;)


Ivars L. 08.februāris, 17:04

Laikam jau ir, kā Tev izskatās - egļu violetpiepes Trichaptum abietinum. Var būt arī uz priedes.


Ivars L. 08.februāris, 16:39

Uī! Variantu diezgan daudz. Laikam pēc bildes vien noteikt nevarēs.


dziedava 08.februāris, 16:18

O, jāmēģina iegaumēt šāda forma!


Ivars L. 08.februāris, 16:10

Antrodija ir. Bet kura?


Ivars L. 08.februāris, 16:09

Tā kā parastā datronia Datronia mollis.


dziedava 08.februāris, 16:06

Paldies, es tajās parastajās vēl nevaru tik ātri iebraukt :)


Ivars L. 08.februāris, 16:03

Vajadzētu būt parastajai apmalpiepei.


Anete PB 08.februāris, 15:49

Pēc kā var pateikt precīzāk? Es kaut kad varu aiziet vēlreiz apskatīties :)


Ivars L. 08.februāris, 14:27

Var jau būt arī kāda no Antrodia spp.


dziedava 08.februāris, 13:45

Ak, jā, man jau likās redzēts, paldies :)


CerambyX 08.februāris, 13:35

Bērzu gremzdgrauzim (Scolytus ratzeburgi)


dziedava 08.februāris, 13:26

Paldies :)


CerambyX 08.februāris, 13:24

Nu gūglē konkrēti šai sugai vispār kāpuri nerādās. Vien ja meklē Bolitophagus ģinti kā tādu, tad ir kaut kādas amerikas sugas kāpuri, kas visai līdzīgi pēc formas. Vēl jau tādās piepēs dzīvo arī melnulis Oplocephala haemorrhoidalis un gan jau vēl kādas vaboles - tā ka 100% drošībai būtu kāpurs jāizaudzē :) Bet nu tas B.reticulatus tiešām ļoti bieža suga - vai katrā otrajā vecākā posaspiepē :)


dziedava 08.februāris, 13:11

Hmm, melnulim googlē nemaz balts kāpurs nerādās - vai tā ir kāda attīstības stadija (sākumā varbūt visi kāpuri balti?:))


CerambyX 08.februāris, 13:08

Droši ir tas, ka šie ir vaboļu kāpuri :) Visticamāk ka melnuļa Bolitophagus reticulatus - standarta suga posaspiepēs.


dziedava 08.februāris, 12:44

Cik jauki, kaut kas pavisam jauns priekš manis. :)) Tad jau vienā kārtā ar skorpijmušām, kas arī nav mušas :)


CerambyX 08.februāris, 12:40

Sniega muša Boreus sp. (ar mušām gan nav saistība - pieder Mecoptera kārtai) - Lv vajadzētu būt vismaz 2 sugām, kas attēloa grūti atšķiramas.


Anete PB 08.februāris, 12:39

Versija ticama, vienīgi neredzēju tādu izteiktu brūnu apmali kā Tavās bildēs, kas Dziedavas lapā (ja vien tā ir būtiska pazīme).


Gaidis Grandāns 08.februāris, 12:13

Man izskatās pēc egļu cietpiepes Phellinus chrysoloma.


Sintija Martinsone 08.februāris, 10:37

Nav īsti skaidrs, ko nozīmē - "putnu mikroliegumi uz jautājuma zīmes", bet, Valda, ja Jums ir zināmas kādas nelikumības mikroliegumos vai kaut vai bažas par to, lūdzu informējiet Dabas aizsardzības pārvaldi. Konkrēti par Rundāles novadu atbildīgais darbinieks ir Jānis Brolišs: tālr. 26121844, janis.broliss(at)daba.gov.lv


roosaluristaja 08.februāris, 09:23

Fomitopsis pinicola


Vīksna 08.februāris, 00:32

Paldies par nosaukumiem, visiem kas man pieraksta.


dziedava 08.februāris, 00:14

Darīju, ko varēju, vismaz Remtes muižas parka Mīlestības ozols tagad ir ar visu foto dziedavā: http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?fvip=3103&vt=8 ;) Par egli nekādas skaidrības man nav, nekāda tāda īpatnēja vai ne-parastā egle nav zināma. Pati neesmu parkā bijusi.


CerambyX 07.februāris, 21:59

Vairogblakts Rhacognathus punctatus


CerambyX 07.februāris, 21:58

Baltpunktainās ozolu pūcītes (Eupsilia transversa) kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:58

Kādas no lapgraužiem donācijām (Donacia sp.)


CerambyX 07.februāris, 21:57

Platsmeceris Platystomus albinus


CerambyX 07.februāris, 21:57

Sprakšķis Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 07.februāris, 21:57

Kapračvabole Nicrophorus vespillo


CerambyX 07.februāris, 21:56

Kāds no spalvspārņiem (Pterophoridae) '- īsti spēcīgs nejūtos to noteikšanā


CerambyX 07.februāris, 21:56

Araneus ģints krusta zirnekļa tēviņš


CerambyX 07.februāris, 21:55

Bērzu vērpēja (Eriogaster lanestris) kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:54

Jauns mīkstpieņu mūka (Cucullia lucifuga) kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:52

Lapkoku otiņmūķenes (Caliteara pudibunda) kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:52

Ievu ordeņpūcīte (Catocala fulminea)


CerambyX 07.februāris, 21:52

Ābeļu raibpūcītes (Diloba caeruleocephala) kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:51

Šķiet sienāzis Metrioptera roeselii


CerambyX 07.februāris, 21:50

Zālāju laupītājblakts (Nabidae dzima)


CerambyX 07.februāris, 21:49

Manuprāt Riteņzirneklis Aculepeira ceropegia


CerambyX 07.februāris, 21:48

Melnūsainie pļavas rensgalvīši


CerambyX 07.februāris, 21:47

Skujkoku sarkanais koksngrauzis (Leptura rubra)


CerambyX 07.februāris, 21:47

Pelēkā āboliņpūcīte (Callistege mi)


CerambyX 07.februāris, 21:47

Ziedmuša Volucella pellucens


CerambyX 07.februāris, 21:46

Ja tas viss kopā bijis, tad drīzāk velk uz to, ka runa ir par lapkoku. Tad varbūt lapkoku ligzdu koksngrauža (Rhagium mordax) kāpuri? :)


CerambyX 07.februāris, 21:45

Ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpurs, nekas rets.


forelljjanka 07.februāris, 21:45

Parasti melnā dzilna,citi dzeņi stipri retāk,kaut gan, esmu redzējis arī jauno dižraibo kaļam pie koka pamatnes.


CerambyX 07.februāris, 21:44

Skrejvaboles tā kā Limodromus assimilis


CerambyX 07.februāris, 21:43

Kaut kas uz to pusi ir, Uleiota planata gan varētu būt līdzīgs - neesmu līdz galam atkodis kā tos atšķirt.


forelljjanka 07.februāris, 21:43

Protams ka ad.vistiķis!;)


CerambyX 07.februāris, 21:42

Kāda sprakšķa kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:42

Sprakšķis Apmedus sp. - tur vairums sugu pēc foto sarežģīti nosakāmas.


CerambyX 07.februāris, 21:41

Skrejvabole Stomis pumicatus


CerambyX 07.februāris, 21:41

Līķvabole Phosphuga atrata


CerambyX 07.februāris, 21:40

Tā kā lielais vaska svilnis (Galleria mellonella)


CerambyX 07.februāris, 21:39

Kādi no ūdensmērītājiem (Gerridae)


forelljjanka 07.februāris, 21:38

Putnu mikroliegumi?Tad jau plēšputnu ligzdas!DDatos pietiekami bieži apgrozās eksperti,gan jau pievērsīs uzmanību!


CerambyX 07.februāris, 21:36

Šķiet kaut kas no Medniekmušu (Rhagionidae) dzimtas


CerambyX 07.februāris, 21:34

Nu jā, tālāk par tauriņš sp. te grūti tikt :) Tādas brūnas kūniņas daudziem. Reizēm noder, ja kūniņa safotogrāfēta visādos rakursos (no muguras, vēdera puses) + tuvplānā nofotogrāfēta gala spicuma forma, kas bieži vien ir sugām atšķirīga.


CerambyX 07.februāris, 21:33

Krabjzirneklis Diaea dorsata


laaga 07.februāris, 21:32

Tad jau ļoti ticams, ka Dižraibais, kas turpat netālu kalās (pievienoju bildi).


CerambyX 07.februāris, 21:32

Nū, izgāztuvi jau šad un tad janvārī kāds pieskatīja - citos datumos netika redzēta :) Bet nu, ja šī tur atlido uzēst tik uz daždesmit min, tad jau varbūt arī var palaist garām :)


CerambyX 07.februāris, 21:29

Koksnesmušas (Xylophagidae) kāpurs


forelljjanka 07.februāris, 21:29

Izskatās pēc pērnās mājvietas(ja ar to saprot olas,cāļus),ticamākais īpašnieks Gada putns-dižraibais dzenis.Iespējams arī baltmugurdzenis.Tāpat iespējams ,ka tiek izmantots nakšņošanai,dzeņi ligzdošanas sezonā(un ne tikai,arī ziemā naktī tie guļ dobumos) izmato vairākus dobumus,pie cāļiem nakšņo tikai viens vecāks,otrs,parasti paps nakšņo citā dobumā.


CerambyX 07.februāris, 21:28

Būs tomēr sudrabkaija.


Vīksna 07.februāris, 21:26

To man iepriekšējā pavasarī mežniecībā teica. Varēja redzēt, ka vēl joprojām vietējie zog kritušos kokus. Mūsu pusē iespējams, ka daudz kas nav apsekots, pat no kartes Rundāles nov. izņēma daudzus aizs. biotopus-palieņu pļavas. Citu jau apara. Putnu mikroliegumi arī uz jautājuma zīmes. Te visus mežus zāģē nost.


laaga 07.februāris, 21:16

Kas varētu būt izveidojis tik skaisti izkaltu dobumu? Tā būtu mājvieta, vai barotne?


forelljjanka 07.februāris, 21:04

Iespējams tas pats ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpurs ,cik zinu neviena no ugunsvabolēm reta nav,tas mežu neglābs.Tomēr ,ja atzīts par saudzējamu,kā var cirst ?Mainīts statuss,sen nav apsekots?


forelljjanka 07.februāris, 20:50

Nekas,gan jau te pamazām,ņemot vērā cik liels ir dažādu retumu procents Tavos novērojumos-ir vērts!;)


forelljjanka 07.februāris, 20:48

Iespējams melnraibā ozolu pūcīte, Griposia aprilina.;)


Vīksna 07.februāris, 20:40

Man to bilžu tik daudz, ka tikai daļu varu atļauties likt. Ja vēl nosaukumus būs jāmeklē, tad vispār vakars.


forelljjanka 07.februāris, 20:39

Tad jau būs veiksmīgi pārziemojusi!Ar JaunzemMāri redzējām šo izgāztuvē 1.01.2016.


forelljjanka 07.februāris, 20:36

Varētu būt bērza čaga jeb pareizi laikam- melnā spulgpiepe(Inonotus obliquus).


forelljjanka 07.februāris, 20:30

Nav datubāzē!;) Tīrā zaļkāte ir,bet pats vairāk sliecos ticēt Julitai!Ja Ansis apstiprinās ,būs pirmais novērojums DDatos!:D


forelljjanka 07.februāris, 20:23

Valda,man 100 % nevar ticēt pat putnus nosakot(tas tā kā mans lauciņš)!:D Gan jau Uģis ienāks un apstiprinās(vai apšaubīs).;) Tā jau, izmantojot daudz piesaukto poļu lapu(ir tur arī naktstauriņi)šo to zīmīgāku atrast var.


dziedava 07.februāris, 20:20

Tirā zaļkāte ir gluda, šai galā tievi pavedieni. Es liktu uz parasto ūsaini Cirriphyllum piliferum, bet ceru, ka vēl Ansis iekomentēs.


forelljjanka 07.februāris, 20:19

Nav datubāzē.;)


Vīksna 07.februāris, 20:18

Paldies par nosaukumiem.


maariite 07.februāris, 20:12

tīrā zaļkāte?


forelljjanka 07.februāris, 20:10

Vai tik nav ozolu zaļsprīžmetis, Comibaena bajularia ?


Inga S 07.februāris, 20:04

Paldies!


Inga S 07.februāris, 20:03

Pirmais attēls bija kļūda :)


roosaluristaja 07.februāris, 19:59

Akmeņu čipste. Pirmajā attēlā gan putnus grūti saskatīt.


Gaidis Grandāns 07.februāris, 19:30

Vajadzētu būt egļu cietpiepei Phellinus chrysoloma. DMB indikatorsuga.


forelljjanka 07.februāris, 19:26

Vienvārdsakot,mērlenta tagad vienmēr līdz Dabassomā,mērīšu,ņemšu koordinātes,bildēšu un sūtīšu visu Julitai.;) Jo nekādu sakarīgāku,visaptverošu vietni internetā dižkokiem tā ar neatradu!Gan jau ka ar dižkokiem tāpat kā ar aizsargājamu putnu ligzdām,nezināmu saglabāšana atkarīga tikai no sirdsapziņas.


forelljjanka 07.februāris, 19:02

Pēc vairākiem nesekmīgiem mēģinājumiem izdevās pievienot,statusus gan rādīja tādus dīvainus,kā mobilākām radībām!;) Gada sūna tā visticamāk nav!;)


Matrus 07.februāris, 18:51

Paugurknābja gulbis, mātīte, dzimusi 2001. gadā vai agrāk. Datu bazē 324 kontroles, pēdējo reizi novērots 17.01.2016. Dārziņu attekā.


forelljjanka 07.februāris, 18:39

Kaut kāda Pterostichus jau laikam ir...;) Gan jau ka jāpēta intīmās vietas!:DD


forelljjanka 07.februāris, 18:32

Laikam būs Dromius agilis!:D


dziedava 07.februāris, 17:48

Manuprāt, cūknātru zāģlapsenes Tenthredo scrophulariae kāpurs. Mums viņi dzīvojas uz melnajiem deviņvīrspēkiem.


AinisP 07.februāris, 17:29

Šis gan būs brūnais garausainis (garausainais sikspārnis).


sandis 07.februāris, 17:28

Remtes Mīlsetības ozolu, tāpat kā desmitiem citus Saldus rajona dižkokus un kultūrvēsturiski nozīmīgos kokus samērījām 2005. gadā, kad kopā ar Gunti Eniņu un Dabas retumu krātuvi Saldus rajonu izķemmējām krustu šķērsu, meklējot un mērot dižkokus. Dati toreiz tika nodoti LVĢMA, bet internetā tas viss, protams, netika salikts (daži foto ieskatam šeit: http://lvafa.gov.lv/materiali/foto/category/34-saldus-rajona-dizkoki). Atceros, ka jau toreiz Mīlestības ozols bija piekarināts ar kāzinieku lentītēm.


forelljjanka 07.februāris, 17:10

Pārbraucot mājās biju nepatīkami pārsteigts-nav par Remtes muižas parka dižkokiem pilnīgi nekādas infas tīmeklī.Slavenais Mīlestības ozols droši ,ka virs 5 m apkārtmērā!Nebiju tur gadu 30 staigājis!:DD LVM smukas takas sataisījuši,medību tornim,lapenes stabiem smuki jumtiņi,Mīl.ozols precinieku saitēm un atslēgām apkarināts,bet par pamatīgām lapeglēm(abas apm.3.5 m.apkārtmērā,atkal mērlenta nebija paņēmusies,mēriju apķerot koku),arī pārējās(ap 20 gb.)visas cienijama vecuma un resnuma,varbūt ne dižkoki un tomēr,vēl viens pieklājīgs ozols,diemžel padumjlaikos dedzināts,vēl arī dīvainā manis ieziņotā egle...


forelljjanka 07.februāris, 17:02

Vēl jau tur arī melngalvas ugunsvaboles kāpurs...;)


nekovārnis 07.februāris, 16:51

Šādu kūniņu pagājušogad pārnesu mājās un novietoju malkas nojumē. Izšķīlās pēc Jāņiem, kad jau biju nolēmis, ka beigts, un aizmuka:) Tā arī neuzzināju, kas iekšā slēpjas:(


maariite 07.februāris, 16:38

Vēl joprojām tā ir zeltactiņa.


maariite 07.februāris, 16:36

Šis tāds dikti maziņš zem centimetra ? Dendrophagus crenatus Robainā plakaņa kāpurs.


maariite 07.februāris, 16:34

Skrejvabole Pterostichus niger


maariite 07.februāris, 16:32

skrejvabole Carabus granulatus


maariite 07.februāris, 16:31

Uj nē. muldu. Vabole nav asmalis, bet gan kāda līķvabole.


maariite 07.februāris, 16:24

skrejvabole Carabus hortensis


maariite 07.februāris, 16:20

Skujukoku ligzdu koksngrauzim Rhagium inquisitor ir tādi. Bet nezinu, vai nav kādam vēl līdzīgi. Un vabole pirmajā attēlā izskatās pēc lielā asmaļa Peltis grossa.


sandis 07.februāris, 15:02

Šķiet, ka pirmais sarkanrīklītes novērojums šoziem Vidzemē, ja kaut ko neesmu palaidis garām.


Rekmanis 07.februāris, 11:36

Peļu klijāns


Vīksna 07.februāris, 10:14

Paldies ! Un varbūt pašai arī jāaiziet līdz mežam pārbaudīt,vai nav sākuši arī to atslēgas biotopu zāģēt pie Liepāra grāvja. Laukā vēl saulīte uzspīdēja, tad arī bildes sakarīgākas ar telefonu.


roosaluristaja 07.februāris, 10:08

dziedzerainā eksīdīja.


forelljjanka 07.februāris, 09:40

Gan jau ka skrejvabole Carabus granulatus !Bakstos te pa svešām bildēm,gandrīz jāaizbrauc pašam mizu paurbināt...:D Laiks kā reiz neputnisks,precīzāk- nefotogēnisks,bet ar zibspuldzi un makro jau nekas!;)


forelljjanka 07.februāris, 09:32

Būs sprakšķis Selatosomus cruciatus, vācu vabuļlapā - http://www.kerbtier.de/cgi-bin/deFSearch.cgi?Fam=Elateridae


forelljjanka 07.februāris, 09:28

Dikti jau nu līdzīgs ir ceriņu sfings, Sphinx ligustri poļu tauriņu lapā- http://www.lepidoptera.eu/show.php?ID=176&country=LV .


forelljjanka 07.februāris, 09:07

Vai tik nav gliemežu skrejvabole, Cychrus caraboides,cik atceros no Uģa komentāra,vienīgajai tāds šaurs priekškrūšu vairogs(tā to laikam sauc ?:D),lai var ielīst gliemeža čaulā.;)


forelljjanka 07.februāris, 09:04

Šis ,ar taisnajiem dzelkšņiem pakaļgalā savukārt melngalvas ugunsvaboles, Pyrochroa coccinea kāpurs.;)


forelljjanka 07.februāris, 09:00

Vatbūt ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpurs ?;)


forelljjanka 07.februāris, 08:57

Varētu būt sarkankrūšu līķvabole Oiceoptoma thoracicum.


forelljjanka 07.februāris, 08:36

Jā,nu nebūs garkaklis gan!;) Tā ir lielā gaura.


Ivars L. 06.februāris, 23:24

Forma diezgan interesanta, bet interneta resursos atrodami arī šādi. Tā ka - jā ir Oligoporus ptychogaster!


Vīksna 06.februāris, 21:36

Parkā arī vizbulītes aug. Gribu iepriekšējā agra pavasara bildēto ielikt. Jo mūsu pusē grib pat atslēgas biotopu zāģēt, pārējais jau nozāģēts.


roosaluristaja 06.februāris, 21:23

Manuprāt bumbuļu sklerocīnija (Dumontinia tuberosa). Ja blakus auga baltās vizbulītes, tad droši, ka viņa.


gunitak 06.februāris, 21:06

Paldies!!!


Aigars 06.februāris, 20:53

Pļavu čipste


forelljjanka 06.februāris, 20:49

Dižraibais.;)


gunitak 06.februāris, 18:42

Kas tas par dzeni?


dziedava 06.februāris, 17:36

Paldies!


ER 06.februāris, 17:21

Izskatās pēc melnā mežastrazda ligzdas.


Vīksna 05.februāris, 23:13

Liels paldies par nosaukumiem ! Tad jau varu vēl ko meklēt.


CerambyX 05.februāris, 23:00

Kāds no Ectobius būs gan.


CerambyX 05.februāris, 22:59

Manuprāt pavasarpūcītes Orthosia miniosa kāpurs


CerambyX 05.februāris, 22:52

Varētu būt nepiaugusi mīkstblakts Deraeocoris ruber


CerambyX 05.februāris, 22:47

Manuprāt raibspārnmuša Chaetostomella cylindrica


CerambyX 05.februāris, 22:39

Varētu būt joslspārnmuša Ceroxys urticae


CerambyX 05.februāris, 22:36

Manuprāt dzelkņmuša Oplodontha viridula


CerambyX 05.februāris, 22:34

Tā kā raibspārnmuša Urophora cardui, manuprāt.


CerambyX 05.februāris, 22:33

Zāļsvilnis Anania stachydalis


CerambyX 05.februāris, 22:32

Tā kā svilnis Pyrausta aurata


CerambyX 05.februāris, 22:27

Melngalvas ugunsvabole (Pyrochroa coccinea)


CerambyX 05.februāris, 22:26

Ragainā cikāde (Centrotus cornutus)


dziedava 05.februāris, 22:26

Paldies! :)


CerambyX 05.februāris, 22:26

Gliemežmuša Trypetoptera punctulata


CerambyX 05.februāris, 22:25

Tā kā kāda no raibspārnmušām (Teprhitidae/Trypetidae)


CerambyX 05.februāris, 22:25

Kāds no vilkzirnekļiem (Lycosidae)


CerambyX 05.februāris, 22:24

Mūsdienīgāks nosaukums ir - Colobochyla salicalis, jeb latviski Kārklu sprīžotājpūcīte :)


CerambyX 05.februāris, 22:23

Zāģlapsenes Periclsita sp. kāpurs


CerambyX 05.februāris, 22:19

Spradzis Phyllotreta sp. - tur vairākas/daudzas līdzīgas sugas.


Laimeslācis 05.februāris, 20:19

Paldies par apskaidrību! :)


dziedava 05.februāris, 18:23

Varbūt pūkainā mīkstpiepe Postia ptychogaster syn. Oligoporus ptychogaster vai kāds cits Oligoporus sp.??


CerambyX 05.februāris, 16:17

Arī resnkājods (Bibionidae) - ar lielajām galvām tēviņi, mazajām galvām - mātītes :)


CerambyX 05.februāris, 16:10

Manuprāt kāpurmuša Hemyda obscuripennis - arī neatrodu Lv mušveidīgo sugu sarakstā (http://leb.daba.lv/46Karpa.pdf). Vienā mušu pētnieku forumā, gan atzīmēts, ka suga iespējams izplatās Z virzienā - 2012. gadā, piemēram, atrasta Somijā. Tā ka gan jau Lv ar jābūt - varbūt šis 1. zināmais novērojums :)


CerambyX 05.februāris, 15:53

Kāda tinēja (Tortricidae) kāpurs. Varbūt Aphelia paleana vai kaut kas līdzīgs.


CerambyX 05.februāris, 15:42

Hmm, ja pieņemam, ka tas kāpurs arī turpat kaut kur telpās ir dzīvojies (nevis ierāpojis, piemēram, no ārpuses), tad tas diezgan stipri sašaurina iespējamo kandidātu loku. Par cik sliecos domāt, ka šis ir tauriņa kāpurs, tad pagaidām vienīgais variants man sanāk svilnis Aglossa pinguinalis. Interneta attēlos redzamie kāpuri gan ir tumšāki, bet tas krokojums (gan galvas daļā, gan arī pārējiem ķermeņa posmiem) tā kā atbilst. Bet nu jāpapēta vēl.


CerambyX 05.februāris, 15:21

Nepieaugusi vairogblakts - varētu būt Pentatoma rufipes


Vīksna 05.februāris, 15:19

Tas uz istabaugšas bija drēbēs iekūņojies, vidēji liels- pie 2cm.


CerambyX 05.februāris, 15:19

Krusta zirneklis Araneus quadratus

2016. gada putnu vērošanas janvāra izaicinājums noslēdzies

Noslēdzies 31. dienu ilgušais janvāra putnu vērošanas izaicinājums. Lai arī kaimiņos Igaunijā un Somijā līdzīga ideja no decembra turpinās trīs mēnešu garumā, janvāri var pamatoti uzskatīt par ziemīgāko Latvijas mēnesi. Pagājušā gada janvāra cīņas rezultāti bija tik augstvērtīgi (četri saraksti virs 100, bet 12 – virs 80 sugām!), ka jau iepriekš bija nojaušams – ko tādu atkārtot būs visai sarežģīti. Lai arī gads iesākās daudzsološi – ar trijām brīvdienām, tomēr laikapstākļi gādāja par atbilstošo: stiprs un ilgstošs sals un vietām bieza sniega sega. Tas mazināja iespējas ieraudzīt vēlo migrējošo rudens sugu pārstāvjus: ķīvītes, dzeltenos tārtiņus, mazos gulbjus, vairāku sugu zosis...


2016. gada koks – ošlapu kļava (1)

Latvijas dendrologu biedrība par 2016. gada koku ievēlējusi ošlapu kļavu Acer negundo. Pēdējo gadu plašās invāzijas dēļ ošlapu kļava dendrologu, vides aizsardzības speciālistu un dabas draugu aprindās ir ieguvusi negatīvu slavu, to reizēm visai pamatoti sauc par „jauno latvāni”. Šajā kontekstā dendrologu izvēle pirmajā mirklī var šķist nesaprotama – gada koks tiek izvēlēts jau no 2001. gada – tātad jau sešpadsmito reizi, un vienmēr šo godu izpelnījusies kāda ievērojama savvaļas vai vismaz izcili dekoratīva svešzemju kokaugu suga. Šoreiz Latvijas dendrologu biedrība vēlas sabiedrības uzmanību pievērst tādai koku sugai, kas Latvijā ir invazīva, ar to saistītām problēmām, kā arī iesaistīt sabiedrību šīs...


2016. gada bezmugurkaulnieks – samtērces

Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) par Gada bezmugurkaulnieku 2016 ir izvēlējusies samtērces Trombidiidae. Šīs ērces (angliski – red velvet mite) ir nelielas, pārsvarā sastopamas uz augsnes virskārtas vai augsnē un bieži ir spilgti sarkanā krāsā. Tās ir sastopamas gan mežos, gan arī augļu dārzos un citos biotopos. Samtērces par gada bezmugurkaulnieku izvēlētas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību neredzamajai un nepazīstamajai dzīvajai dabai mums apkārt. Tāpat kā citām ērcēm, arī samtērcēm ir astoņas kājas, iespējams, tāpēc cilvēki tās nereti uzskata par zirnekļiem. Šīs ērces ir īpaši aktīvas saulainā, siltā laikā, kad viegli ieraugāmas uz augsnes, sūnām vai lapām. Tās nekož un nedzeļ. Gada bezmugurkaulnieks 2016...


Jura Lipsberga grāmatas atvēršanas svētki

Pēc vairākus gadus ilga darba viens no mūsu ornitoloģijas vecmeistariem, bioloģijas zinātņu doktors Juris Lipsbergs ir pabeidzis savu atmiņu stāstu krājumu, kam devis nosaukumu “Klaidonīga putnu pētnieka piedzīvojumi”. Šāda veida darbi “putnu cilvēku” vidē iznāk ļoti reti un sagaidīt ko tādu no viena no Latvijas leģendārākajiem putnu pētniekiem ir īpašs notikums. Grāmatu izdod apgāds “Jumava”, un tās atvēršana notiks 18. februārī plkst. 17.00 Latvijas Dabas muzeja putnu ekspozīcijas zālē. Uz pasākumu tiek aicināti visi interesenti. Apgāds arī informē, ka tā laikā grāmatu būs iespējams iegādāties par īpašu cenu. Būsiet mīļi gaidīti!


Ziemojošo ūdensputnu uzskaite šajā nedēļas nogalē (6)

Šajā nedēļas nogalē, 16. un 17. janvārī, notiks ikgadējā ziemojošo ūdensputnu uzskaite. Lielā daļā Eiropas valstu tā notiks jau 50. reizi. Uzskaite ir svarīgs rīks, lai apzinātu populāciju stāvokli, tāpēc jau otro gadu ir arī valsts monitoringa programmas sastāvdaļa. Ziemojošo ūdensputnu uzskaites mērķis ir novērtēt ūdensputnu populāciju lielumu un sekot to skaita pārmaiņu tendencēm, kā arī noteikt nozīmīgākās putnu pulcēšanās vietas, kam nepieciešama aizsardzība. Krīklis. Foto: A.Kuročkins Šajos centrālajos datumos, vai, ja laika apstākļi neatļaus, iespējami tuvu tiem, plānots apskatīt visu jūras piekrasti un apsekot ap 200 ūdensputnu ziemošanas vietas - dīķus, upes, ezerus. Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu un īpaši iepriekšējo gadu...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2016
© dabasdati.lv
Saglabāts