Šobrīd aktīvie lietotāji: 93 Kopējais novērojumu skaits: 111750
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Pupuķis Upupa epops
21-apr-2015, IevaM
20-apr-2015, CerambyX
20-apr-2015, CerambyX
Mizas melnulis Corticeus unicolor
20-apr-2015, CerambyX
Šneidera mizmīlis Boros schneideri
20-apr-2015, CerambyX
20-apr-2015, CerambyX
20-apr-2015, CerambyX
20-apr-2015, CerambyX
Šneidera mizmīlis Boros schneideri
20-apr-2015, CerambyX
Parastais ķeģis Acanthis flammea
20-apr-2015, CerambyX
Mizgraužu skudrulītis Thanasimus formicarius
20-apr-2015, CerambyX
Šneidera mizmīlis Boros schneideri
20-apr-2015, CerambyX
Raupjais asmalis Calitys scabra
20-apr-2015, CerambyX
Žubīte Fringilla coelebs
11-apr-2015, viesturs
Žagata Pica pica
11-apr-2015, viesturs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
11-apr-2015, viesturs
Zaļžubīte Chloris chloris
11-apr-2015, viesturs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
11-apr-2015, viesturs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
11-apr-2015, viesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
11-apr-2015, viesturs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
11-apr-2015, viesturs
Baltā cielava Motacilla alba
11-apr-2015, viesturs
Dadzītis Carduelis carduelis
11-apr-2015, viesturs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
11-apr-2015, viesturs
Dzilnītis Sitta europaea
11-apr-2015, viesturs
Ķīvīte Vanellus vanellus
11-apr-2015, viesturs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
11-apr-2015, viesturs
Lielā zīlīte Parus major
11-apr-2015, viesturs
Žubīte Fringilla coelebs
11-apr-2015, viesturs
Žagata Pica pica
11-apr-2015, viesturs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
11-apr-2015, viesturs
Zeltgalvītis Regulus regulus
11-apr-2015, viesturs
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
18-apr-2015, viesturs
Sīlis Garrulus glandarius
11-apr-2015, viesturs
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
11-apr-2015, viesturs
Sloka Scolopax rusticola
11-apr-2015, viesturs
Sila cīrulis Lullula arborea
11-apr-2015, viesturs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
11-apr-2015, viesturs
Purva zīlīte Poecile palustris
11-apr-2015, viesturs
Peļu klijāns Buteo buteo
11-apr-2015, viesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
11-apr-2015, viesturs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-apr-2015, viesturs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
11-apr-2015, viesturs
Mizložņa Certhia familiaris
11-apr-2015, viesturs
Meža zīlīte Periparus ater
11-apr-2015, viesturs
Meža tilbīte Tringa ochropus
11-apr-2015, viesturs
Meža pūce Strix aluco
11-apr-2015, viesturs
Meža pīle Anas platyrhynchos
11-apr-2015, viesturs
Melnā dzilna Dryocopus martius
11-apr-2015, viesturs
Melnais meža strazds Turdus merula
11-apr-2015, viesturs
Lielā zīlīte Parus major
11-apr-2015, viesturs
Lielais dumpis Botaurus stellaris
11-apr-2015, viesturs
Lauku balodis Columba palumbus
11-apr-2015, viesturs
Ķīvīte Vanellus vanellus
11-apr-2015, viesturs
Ķivulis Carduelis spinus
11-apr-2015, viesturs
Krauklis Corvus corax
11-apr-2015, viesturs
Dzērve Grus grus
11-apr-2015, viesturs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
11-apr-2015, viesturs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
11-apr-2015, viesturs
Baltā cielava Motacilla alba
11-apr-2015, viesturs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
11-apr-2015, viesturs
Dadzītis Carduelis carduelis
11-apr-2015, viesturs
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
11-apr-2015, viesturs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
11-apr-2015, viesturs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
11-apr-2015, viesturs
Jūras žagata Haematopus ostralegus
18-apr-2015, Edgars Smislovs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, Edgars Smislovs
Purva varde Rana arvalis
20-apr-2015, roosaluristaja
Parastā varde Rana temporaria
20-apr-2015, roosaluristaja
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
18-apr-2015, Edgars Smislovs
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, Mareks Kilups
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Mareks Kilups
Lauku piekūns Falco tinnunculus
18-apr-2015, Mareks Kilups
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-apr-2015, Mareks Kilups
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-apr-2015, Mareks Kilups
Krauķis Corvus frugilegus
18-apr-2015, Mareks Kilups
Dzērve Grus grus
18-apr-2015, Mareks Kilups
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, Mareks Kilups
Žubīte Fringilla coelebs
20-apr-2015, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-apr-2015, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-apr-2015, Aigars
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-apr-2015, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
20-apr-2015, Aigars
Lauku balodis Columba palumbus
20-apr-2015, Aigars
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-apr-2015, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
20-apr-2015, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
20-apr-2015, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-apr-2015, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
20-apr-2015, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
20-apr-2015, Aigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-apr-2015, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
20-apr-2015, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
20-apr-2015, Aigars
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-apr-2015, Aigars
Gaigala Bucephala clangula
20-apr-2015, Aigars
Krauklis Corvus corax
20-apr-2015, Aigars
Ķivulis Carduelis spinus
20-apr-2015, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
20-apr-2015, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-apr-2015, Aigars
Žubīte Fringilla coelebs
20-apr-2015, Aigars
Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii
18-apr-2015, Edgars Smislovs
Melnā puskuitala Limosa limosa
18-apr-2015, Edgars Smislovs
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
18-apr-2015, Edgars Smislovs
Melnkakla gārgale Gavia arctica
18-apr-2015, Edgars Smislovs
Parastā ieva Padus avium
20-apr-2015, janisstab
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
20-apr-2015, visvaldis.s
Kuitala Numenius arquata
20-apr-2015, visvaldis.s
Jūras žagata Haematopus ostralegus
20-apr-2015, visvaldis.s
Gaigala Bucephala clangula
20-apr-2015, visvaldis.s
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
20-apr-2015, visvaldis.s
Garkaklis Anas acuta
20-apr-2015, visvaldis.s
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-apr-2015, Igors
Platknābis Anas clypeata
20-apr-2015, visvaldis.s
Melnā pīle Melanitta nigra
20-apr-2015, visvaldis.s
Baltvēderis Anas penelope
20-apr-2015, visvaldis.s
Cekulpīle Aythya fuligula
20-apr-2015, visvaldis.s
Parastā pūkpīle Somateria mollissima
20-apr-2015, visvaldis.s
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-apr-2015, Laimeslācis
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-apr-2015, Laimeslācis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-apr-2015, Laimeslācis
Gaigala Bucephala clangula
19-apr-2015, Laimeslācis
Bezdelīga Hirundo rustica
19-apr-2015, Laimeslācis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
19-apr-2015, Laimeslācis
19-apr-2015, Laimeslācis
Dzērve Grus grus
19-apr-2015, Laimeslācis
Krauklis Corvus corax
19-apr-2015, Laimeslācis
Ziemas žubīte Fringilla montifringilla
20-apr-2015, zemesbite
Zaļžubīte Chloris chloris
20-apr-2015, zemesbite
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
19-apr-2015, Laimeslācis
Peļu klijāns Buteo buteo
19-apr-2015, Laimeslācis
Mērkaziņa Gallinago gallinago
19-apr-2015, Laimeslācis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-apr-2015, Laimeslācis
Žubīte Fringilla coelebs
19-apr-2015, Laimeslācis
Ķivulis Carduelis spinus
19-apr-2015, Laimeslācis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-apr-2015, Laimeslācis
Krīklis Anas crecca
19-apr-2015, Laimeslācis
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-apr-2015, Laimeslācis
Baltā cielava Motacilla alba
19-apr-2015, Laimeslācis
Krauķis Corvus frugilegus
19-apr-2015, Laimeslācis
Dzērve Grus grus
18-apr-2015, Vladimirs S
Mednis Tetrao urogallus
20-apr-2015, In
Lauku balodis Columba palumbus
20-apr-2015, dekants
Garknābja gaura Mergus serrator
18-apr-2015, Vladimirs S
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
19-apr-2015, Vladimirs S
Sudrabkaija Larus argentatus
19-apr-2015, Laimeslācis
Meža pīle Anas platyrhynchos
1-apr-2015, l.strupa
Lielā tilbīte Tringa nebularia
19-apr-2015, EL
Meža tilbīte Tringa ochropus
19-apr-2015, EL
Baltpieres zoss Anser albifrons
20-apr-2015, EL
Kaņepītis Linaria cannabina
20-apr-2015, EL
Gugatnis Philomachus pugnax
19-apr-2015, EL
Baltijas reņgu kaija Larus fuscus fuscus
19-apr-2015, Laimeslācis
Purva zīlīte Poecile palustris
19-apr-2015, EL
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
6-jûn-2014, ELPA
Purva zīlīte Poecile palustris
6-jûn-2014, ELPA
Mizložņa Certhia familiaris
6-jûn-2014, ELPA
Mežirbe Bonasa bonasia
6-jûn-2014, ELPA
Melnā dzilna Dryocopus martius
6-jûn-2014, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
6-jûn-2014, ELPA
Garastīte Aegithalos caudatus
6-jûn-2014, ELPA
Dzilnītis Sitta europaea
6-jûn-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
19-apr-2015, EL
Niedru lija Circus aeruginosus
19-apr-2015, EL
Žubīte Fringilla coelebs
4-jûn-2014, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
4-jûn-2014, ELPA
Zeltgalvītis Regulus regulus
4-jûn-2014, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-jûn-2014, ELPA
Vālodze Oriolus oriolus
4-jûn-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-jûn-2014, ELPA
Plukšķis Turdus iliacus
4-jûn-2014, ELPA
Peļu klijāns Buteo buteo
4-jûn-2014, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
4-jûn-2014, ELPA
Pelēkais strazds Turdus pilaris
4-jûn-2014, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
4-jûn-2014, ELPA
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
4-jûn-2014, ELPA
Mājas strazds Sturnus vulgaris
4-jûn-2014, ELPA
Meža tilbīte Tringa ochropus
4-jûn-2014, ELPA
Meža pīle Anas platyrhynchos
4-jûn-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
4-jûn-2014, ELPA
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
4-jûn-2014, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
4-jûn-2014, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
4-jûn-2014, ELPA
Kajaks Larus canus
4-jûn-2014, ELPA
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
4-jûn-2014, ELPA
Gaigala Bucephala clangula
4-jûn-2014, ELPA
Dārza ķauķis Sylvia borin
4-jûn-2014, ELPA
Dzilnītis Sitta europaea
4-jûn-2014, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
4-jûn-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
4-jûn-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-jûn-2014, ELPA
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
4-jûn-2014, ELPA
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
4-jûn-2014, ELPA
19-apr-2015, EL
Zaļžubīte Chloris chloris
19-apr-2015, EL
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
19-apr-2015, EL
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-apr-2015, EL
Lielais ķīris Larus ridibundus
19-apr-2015, Laimeslācis
Dadzītis Carduelis carduelis
19-apr-2015, EL
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-apr-2015, EL
Pļavu čipste Anthus pratensis
19-apr-2015, EL
Žubīte Fringilla coelebs
5-jûn-2014, ELPA
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
5-jûn-2014, ELPA
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
5-jûn-2014, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
5-jûn-2014, ELPA
Vālodze Oriolus oriolus
5-jûn-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
5-jûn-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
5-jûn-2014, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-jûn-2014, ELPA
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
5-jûn-2014, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
5-jûn-2014, ELPA
Mežirbe Bonasa bonasia
5-jûn-2014, ELPA
Meža zīlīte Periparus ater
5-jûn-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-jûn-2014, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
5-jûn-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
5-jûn-2014, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-jûn-2014, ELPA
Dzilnītis Sitta europaea
5-jûn-2014, ELPA
Lakstīgala Luscinia luscinia
5-jûn-2014, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
5-jûn-2014, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
5-jûn-2014, ELPA
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-jûn-2014, ELPA
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
5-jûn-2014, ELPA
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
5-jûn-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-jûn-2014, ELPA
Dadzītis Carduelis carduelis
5-jûn-2014, ELPA
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
5-jûn-2014, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
5-jûn-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
5-jûn-2014, ELPA
Melnā puskuitala Limosa limosa
19-apr-2015, EL
Platknābis Anas clypeata
19-apr-2015, EL
Krīklis Anas crecca
19-apr-2015, EL
Garkaklis Anas acuta
19-apr-2015, EL
Pļavu tilbīte Tringa totanus
20-apr-2015, EL
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
20-apr-2015, EL
Dzērve Grus grus
19-apr-2015, Laimeslācis
19-apr-2015, Laimeslācis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-apr-2015, Platacis
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
20-apr-2015, Platacis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
20-apr-2015, Platacis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-apr-2015, Platacis
Zivju ērglis Pandion haliaetus
20-apr-2015, Platacis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
19-apr-2015, EL
Lielā čakste Lanius excubitor
19-apr-2015, EL
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-apr-2015, EL
Krauklis Corvus corax
19-apr-2015, EL
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-apr-2015, EL
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-apr-2015, elektrolitr
Košā agrene Sarcoscypha coccinea
17-apr-2015, Andrēnkalns
Zivju gārnis Ardea cinerea
17-apr-2015, Andrēnkalns
Kuitala Numenius arquata
17-apr-2015, Andrēnkalns
Pavasara bambals Trypocopris vernalis
20-apr-2015, nekovārnis
Tumšpelēkā mizpūcīte Lithophane furcifera
20-apr-2015, nekovārnis
Koku čipste Anthus trivialis
19-apr-2015, ivars
Žubīte Fringilla coelebs
20-apr-2015, bišudzenis
Sila strazds Turdus viscivorus
20-apr-2015, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
20-apr-2015, bišudzenis
Dzērve Grus grus
20-apr-2015, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
20-apr-2015, Rallus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-apr-2015, Rallus
Mizložņa Certhia familiaris
20-apr-2015, Rallus
Purva zīlīte Poecile palustris
20-apr-2015, Rallus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-apr-2015, Rallus
Austrijas agrene Sarcoscypha austriaca
20-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
20-apr-2015, Rallus
Zaļžubīte Chloris chloris
20-apr-2015, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-apr-2015, Rallus
Lielā zīlīte Parus major
20-apr-2015, Rallus
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
20-apr-2015, Rallus
Rudā dižpīle Tadorna ferruginea
20-apr-2015, bišudzenis
Lauku lija Circus cyaneus
19-apr-2015, Gaidis Grandāns
Baltpieres zoss Anser albifrons
19-apr-2015, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
19-apr-2015, Litenesputni
Žagata Pica pica
19-apr-2015, Litenesputni
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
19-apr-2015, Litenesputni
Zeltgalvītis Regulus regulus
19-apr-2015, Litenesputni
Zaļžubīte Chloris chloris
19-apr-2015, Litenesputni
Sīlis Garrulus glandarius
19-apr-2015, Litenesputni
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
19-apr-2015, Litenesputni
Peļkājīte Prunella modularis
19-apr-2015, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-apr-2015, Litenesputni
Pelēkā dzilna Picus canus
19-apr-2015, Litenesputni
Pelēkais strazds Turdus pilaris
19-apr-2015, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
19-apr-2015, Litenesputni
Niedru lija Circus aeruginosus
19-apr-2015, Litenesputni
Mājas zvirbulis Passer domesticus
19-apr-2015, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
19-apr-2015, Litenesputni
Mājas balodis Columba livia domestica
19-apr-2015, Litenesputni
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-apr-2015, Litenesputni
Melnais meža strazds Turdus merula
19-apr-2015, Litenesputni
Lielā zīlīte Parus major
19-apr-2015, Litenesputni
Lielais ķīris Larus ridibundus
19-apr-2015, Litenesputni
Lauku zvirbulis Passer montanus
19-apr-2015, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
19-apr-2015, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
19-apr-2015, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-apr-2015, Litenesputni
Dzērve Grus grus
19-apr-2015, Litenesputni
Dzilnītis Sitta europaea
19-apr-2015, Litenesputni
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
19-apr-2015, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-apr-2015, Litenesputni
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
19-apr-2015, Litenesputni
Dadzītis Carduelis carduelis
19-apr-2015, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
19-apr-2015, Litenesputni
Baltais stārķis Ciconia ciconia
19-apr-2015, Litenesputni
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
19-apr-2015, Litenesputni
Tītiņš Jynx torquilla
20-apr-2015, sandis
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, Litenesputni
Žagata Pica pica
18-apr-2015, Litenesputni
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
18-apr-2015, Litenesputni
Zivju gārnis Ardea cinerea
18-apr-2015, Litenesputni
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
18-apr-2015, Litenesputni
Zeltgalvītis Regulus regulus
18-apr-2015, Litenesputni
Zaļžubīte Chloris chloris
18-apr-2015, Litenesputni
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
18-apr-2015, Litenesputni
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
18-apr-2015, Litenesputni
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
18-apr-2015, Litenesputni
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, Litenesputni
Purva zīlīte Poecile palustris
18-apr-2015, Litenesputni
Plukšķis Turdus iliacus
18-apr-2015, Litenesputni
Peļu klijāns Buteo buteo
18-apr-2015, Litenesputni
Peļkājīte Prunella modularis
18-apr-2015, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, Litenesputni
Pelēkā dzilna Picus canus
18-apr-2015, Litenesputni
Pelēkais strazds Turdus pilaris
18-apr-2015, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, Litenesputni
Mērkaziņa Gallinago gallinago
18-apr-2015, Litenesputni
Mājas zvirbulis Passer domesticus
18-apr-2015, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
18-apr-2015, Litenesputni
Mājas balodis Columba livia domestica
18-apr-2015, Litenesputni
Mizložņa Certhia familiaris
18-apr-2015, Litenesputni
Meža tilbīte Tringa ochropus
18-apr-2015, Litenesputni
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-apr-2015, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
18-apr-2015, Litenesputni
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, Litenesputni
Dzilnītis Sitta europaea
18-apr-2015, Litenesputni
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
18-apr-2015, Litenesputni
Kaņepītis Linaria cannabina
18-apr-2015, Litenesputni
Krauklis Corvus corax
18-apr-2015, Litenesputni
Ķivulis Carduelis spinus
18-apr-2015, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
18-apr-2015, Litenesputni
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
18-apr-2015, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
18-apr-2015, Litenesputni
Lauku zvirbulis Passer montanus
18-apr-2015, Litenesputni
Lielais ķīris Larus ridibundus
18-apr-2015, Litenesputni
Lielā zīlīte Parus major
18-apr-2015, Litenesputni
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
18-apr-2015, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
18-apr-2015, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
18-apr-2015, Litenesputni
Dadzītis Carduelis carduelis
18-apr-2015, Litenesputni
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
18-apr-2015, Litenesputni
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-apr-2015, Litenesputni
Baltais stārķis Ciconia ciconia
18-apr-2015, Litenesputni
Zīdaste Bombycilla garrulus
18-apr-2015, Vladimirs S
Parastā pūkpīle Somateria mollissima
17-apr-2015, Vladimirs S
Platknābis Anas clypeata
20-apr-2015, dekants
Sudrabkaija Larus argentatus
20-apr-2015, Matrus
Lielais zīriņš Sterna caspia
17-apr-2015, Vladimirs S
Parastais šņibītis Calidris alpina
17-apr-2015, Vladimirs S
Niedru lija Circus aeruginosus
20-apr-2015, Rallus
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
18-apr-2015, Vladimirs S
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-apr-2015, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-apr-2015, Rallus
Rudā lapsa Vulpes vulpes
20-apr-2015, elektrolitr
Žagata Pica pica
20-apr-2015, dekants
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
20-apr-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
20-apr-2015, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
20-apr-2015, dekants
Sudrabkaija Larus argentatus
20-apr-2015, JurisKa
Lauku zvirbulis Passer montanus
20-apr-2015, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
20-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
1-mar-2015, meža_meita
Sīlis Garrulus glandarius
1-mar-2015, meža_meita
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
1-mar-2015, meža_meita
Lielā zīlīte Parus major
1-mar-2015, meža_meita
Lauku balodis Columba palumbus
1-mar-2015, meža_meita
Dzilnītis Sitta europaea
1-mar-2015, meža_meita
Žubīte Fringilla coelebs
20-apr-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-apr-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-apr-2015, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
20-apr-2015, dekants
Meža tilbīte Tringa ochropus
19-apr-2015, JurisKa
Mērkaziņa Gallinago gallinago
20-apr-2015, JurisKa
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-apr-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-apr-2015, dekants
Meža pūce Strix aluco
19-apr-2015, AAvj
Ausainā pūce Asio otus
19-apr-2015, AAvj
Kovārnis Corvus monedula
19-apr-2015, elektrolitr
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-apr-2015, JurisKa
Krauķis Corvus frugilegus
19-apr-2015, elektrolitr
Meža pūce Strix aluco
19-apr-2015, AAvj
Ausainā pūce Asio otus
19-apr-2015, AAvj
20-apr-2015, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
20-apr-2015, dekants
Meža pūce Strix aluco
18-apr-2015, AAvj
Ausainā pūce Asio otus
18-apr-2015, AAvj
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-apr-2015, dekants
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
20-apr-2015, dekants
Sloka Scolopax rusticola
18-apr-2015, AAvj
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, AAvj
Gaigala Bucephala clangula
18-apr-2015, AAvj
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, AAvj
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, AAvj
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, AAvj
Apodziņš Glaucidium passerinum
18-apr-2015, AAvj
Baltvēderis Anas penelope
18-apr-2015, AAvj
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
18-apr-2015, AAvj
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
18-apr-2015, AAvj
Dzilnītis Sitta europaea
18-apr-2015, AAvj
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
18-apr-2015, AAvj
Gaigala Bucephala clangula
18-apr-2015, AAvj
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, AAvj
Melnais meža strazds Turdus merula
20-apr-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
20-apr-2015, dekants
Ķivulis Carduelis spinus
20-apr-2015, dekants
Ķivulis Carduelis spinus
20-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
20-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
20-apr-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-apr-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-apr-2015, dekants
Pļavu tilbīte Tringa totanus
20-apr-2015, dekants
Pļavu čipste Anthus pratensis
20-apr-2015, dekants
Mērkaziņa Gallinago gallinago
20-apr-2015, dekants
Vistilbe Lymnocryptes minimus
20-apr-2015, dekants
Mednis Tetrao urogallus
19-apr-2015, IlzeP
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-apr-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
20-apr-2015, dekants
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
20-apr-2015, dekants
Žagata Pica pica
20-apr-2015, dekants
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
20-apr-2015, Rallus
Peļu klijāns Buteo buteo
20-apr-2015, Rallus
Zivju gārnis Ardea cinerea
20-apr-2015, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-apr-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
20-apr-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
20-apr-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
20-apr-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
20-apr-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
20-apr-2015, Rallus
Mājas balodis Columba livia domestica
20-apr-2015, Rallus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-apr-2015, Rallus
Pelēkā vārna Corvus cornix
20-apr-2015, Rallus
Dzilnītis Sitta europaea
20-apr-2015, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
20-apr-2015, Rallus
Lielais ķīris Larus ridibundus
20-apr-2015, Rallus
Sudrabkaija Larus argentatus
20-apr-2015, Rallus
Ķivulis Carduelis spinus
20-apr-2015, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-apr-2015, Rallus
Sudrabkaija Larus argentatus
20-apr-2015, Rallus
Krauklis Corvus corax
20-apr-2015, Rallus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-apr-2015, Ances
Žubīte Fringilla coelebs
18-apr-2015, sandis
Sīlis Garrulus glandarius
18-apr-2015, sandis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
18-apr-2015, sandis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
18-apr-2015, sandis
Pelēkā vārna Corvus cornix
18-apr-2015, sandis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-apr-2015, sandis
Melnais meža strazds Turdus merula
18-apr-2015, sandis
Lielā zīlīte Parus major
18-apr-2015, sandis
Ķivulis Carduelis spinus
18-apr-2015, sandis
Krauklis Corvus corax
18-apr-2015, sandis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
18-apr-2015, sandis
Dzilnītis Sitta europaea
18-apr-2015, sandis
Gaigala Bucephala clangula
18-apr-2015, sandis
Pēdējie komentāri
Ivars L. 21.aprīlis, 00:41

Oho!!! Labs! :)


CerambyX 20.aprīlis, 23:46

Tāds ēnains tas attēls un zīmējums īsti labi nav saskatāms, bet domāju, ka tumšpelēkā mizpūcīte (Lithophane furcifera)


CerambyX 20.aprīlis, 23:40

Kāds no īsspārņiem - šī diemžēl stipri sarežģīta grupa un vairumā gadījumu sugu pēc foto ļoti grūti noteikt..


forelljjanka 20.aprīlis, 20:26

Kaut kas brīžiem gļuko,vairākas reizes nevarēja pievienot komentāru,beigās pievienojās 2 x !


forelljjanka 20.aprīlis, 20:24

Ticamākais-žubīte,bet tādā rakursā kur neredz neko no spārniem,100 % par sugu nevar apgalvot ! ;)


galochkin 20.aprīlis, 08:59

Paldies! :)


roosaluristaja 20.aprīlis, 08:55

Akmeņčakstītes M.


forelljjanka 20.aprīlis, 08:14

P'ēdējā bildē,manuprāt,nešaubīgi krauķis!;)Tā ir ar tām bildēm,ja ir VISS pieejamais materiāls,tad var izpīpēt,šoreiz prasījās pilnīgs profils,pārējās bildes visas mazliet leņķī bildētās,tāpēc ar izskatījās !;) Melnā vārna tomēr daudz redzēta un bildēta Liepājā,sākumā vienkārši bija čujs,ka kaut kas ne tā!Kā jau rakst'ju iepriekš(un to neredz bildēs)vārnas lido citādāk kā vairums putnu,mēs ar MankusAinaru smejamies-airē nevis lido!:D Līdzīgi airē dzērves(kas pat pretgaismā neļauj sajaukt ar stārķiem),arī uz zemes vārnas uzvedās,staigā savā stilā. Uģi,komentēt var un vajag,dažreiz,pie šaubīgām sugām,tā ar liekas,visi baidās iekomentēt pirmie,ja nu es kļūdos!;)Visi mēs joprojām mācāmies,katram sava zināšanu bagāža,kā tur Rainis bija teicis:Gūt var dodot... :DDD


Wiesturs 19.aprīlis, 23:02

Es teiktu , ka krauķis, bet ne īsti normāls, ar ļoti slīpu pieri. Mani viens šitāds savulaik piekrāpa Ķemeros, arī toreiz domāju, ka melnā vārna. Viena ne visai droša, bet tomēr papildu pazīme, kas liecina par labu krauķim, ir arī zilgani violetais spīdums, kas vislabāk saskatāms otrajā bildē. Nu un pēdējās bildēs knābis ir visai pārliecinoši krauķisks. Vārnai tomēr tās knābja ārmalas vairāk paralēlas, tikai gals strupi nosmailojas. Krauķim viss knābis konisks, smailāks.


Ansis 19.aprīlis, 22:41

Gļotsēne pūpēžu smalktīklene - Reticularia lycoperdon, kurai viens no sinonīmiem Enteridium lycoperdon.


dziedava 19.aprīlis, 22:40

Lauka sīkķērsa Cardaminopsis arenosa


Mari 19.aprīlis, 22:29

Paldies! :)


CerambyX 19.aprīlis, 22:17

Mjā, pēdējā attēlā, kur putns ideāli no sāniem, knābis visai spics un taisns - tad jau tomēr jaunais krauķis. Laikam... :D


Mari 19.aprīlis, 22:10

Nuja :D ...... Bet pēc šīs miglasbildes, laikam, jau nevarēs neko noteikt, kā tikai M, lija sp. , ja? :(


visvaldis.s 19.aprīlis, 22:08

Pieliku vēl divas bildes.


nekovārnis 19.aprīlis, 22:07

Ir viens vienkāršs variants kā pārbaudīt - ieguglēt parasto pelēko vārnu un pārdesmit bildēs apskatīt to knābjus. Vai visām būs pareizas formas? Bet tas izmantojams tikai tiem kam patīk acis lauzt:D


CerambyX 19.aprīlis, 22:02

Stepes jau ar nevar izslēgt ;)


Mari 19.aprīlis, 21:56

Pļavu vai lauku lija?


CerambyX 19.aprīlis, 21:55

Mjā, Jānis iesēja manī šaubu sēklu - neesmu vairs pārliecināts par savu 'pārliecinošo' melno vārnu. Būs jābeidz komentēt pie putnu noteikšanas - galīgi zudis asums :D


Rallus 19.aprīlis, 21:54

Teicama kolāža, nedaudz "virsputnam" mērogs atšķiras, bet nu tā ir, ka tas knābja gals nav pilnīgi izcils. Bet nu galvas plakanums vēl viena pazīme - nav tas "puns", kaut lidojot arī izlīdzinās samērīgāk.


Mari 19.aprīlis, 21:51

Paldies :)


IlzeP 19.aprīlis, 21:51

Medņu vistas šopavasar tādas dullas https://www.facebook.com/ilze.priedniece.56/media_set?set=a.819019218176514.1073741881.100002053314595&=1&pnref=story Rīt ieziņošu arī šeit


CerambyX 19.aprīlis, 21:48

Sarkanspārņa Lygistopterus sanguineus kāpurs


forelljjanka 19.aprīlis, 21:44

Kaut kur pazuda koments...Dabā vieglāk atšķirt kā bildē-lidojums,balss,uzvedība.Nepatīk man tas knābis,kaut arī baigi melnvārnisks,melnajai augšknābis pamanāmi platāks par apakšknābi,krauķim praktiski vienādi.Forumā ieliku kolāžu,izmantoju Māra Strazda Liepājā bildēto melno lidojumā un vienīgo Visvalža kur var knābi novērtēt.Varat balsot! :DD


visvaldis.s 19.aprīlis, 21:35

Ja arī balss bija, tad stiprās viļņošanās dēļ nebija dzirdama. Aizlidoja mērķtiecīgi jūrā.


nekovārnis 19.aprīlis, 21:34

Paldies!


CerambyX 19.aprīlis, 21:29

Jā, domāju ka ir ar Vespula rufa


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Sprakšķis Ampedus sp.


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Zilais alkšņu lapgrauzis


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Kāds no smecerniekiem


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Smailvabole Scaphidium quadrimaculatum


Nora 19.aprīlis, 21:24

Kaut, kas nav labi ar bildēm? Vai no aplikācijas ziņots?


CerambyX 19.aprīlis, 21:24

Laba ūdensputnu (nu un citu putnu ar) migrācija bijusi!


CerambyX 19.aprīlis, 21:22

Piekrītu - visnotaļ pārliecinoša melnā vārna :)


Rallus 19.aprīlis, 21:16

Velk uz melno vārnu: kompakta, knābis proporcionāli slaidāks un gals rādās noliekts - nav tāds "burkānīgs", kā krauķim. Spārnos spalvu maiņa bijusi. Vai balss nofiksējās - kāds sauciens vai kāda cita uzvedība bez lidojuma?


Rallus 19.aprīlis, 21:09

šis skaisti un par vietu īpašs pārsteigums!


Rallus 19.aprīlis, 21:00

Īsastes klijkaija, tumšā forma - pirmā šogad!


visvaldis.s 19.aprīlis, 20:56

Klijkaija?


W 19.aprīlis, 20:45

Paldies!


roosaluristaja 19.aprīlis, 20:41

meža tilbīte.


forelljjanka 19.aprīlis, 20:35

Nu fotomodele! Taisni kā filmā: профиль и aнфас! :DD


MJz 19.aprīlis, 20:09

Smuki, smuki. Vajadzētu paņemt no pirmās bildes melnu putna siluetu un likt citiem minēt - kas tas ir :)


sandis 19.aprīlis, 20:04

Cik noprotu, medņi kā "izteikti nometnieki" nemēdz īpaši klejot apkārt. Vai tas nozīmē, ka tajā apkaimē varētu būt līdz šim nezināms medņu riests??


Wiesturs 19.aprīlis, 19:50

Hm, sanāk, ka esmu šodien, braucot mājās no Mazsalacas, pabraucis garām mūža ķeksim tiešā līnijā 7.3 km attālumā. Nu, neko darīt, visu nevar zināt, kas kur ir.


sindi 19.aprīlis, 19:13

super bildes :) :)


sandis 19.aprīlis, 19:01

Mana reakcija tieši tāda arī bija - !?!?! :) Tūdaļ ievietošu arī ziņojumu DD.


Rallus 19.aprīlis, 18:26

Prieks, ka izdevās. Par medni arī ieintriģēji - Liepas apkārtnē!?


sandis 19.aprīlis, 18:19

Labais :) Paldies Andrim par operatīvo ziņojumu! Nevarēju neaizbraukt apskatīties, 15:40 turpat mierīgi barojās. Plus vēl atpakaļceļā pie Liepas medņa mamma smuki ceļmalā nozīmējās :D


gunarsp 19.aprīlis, 17:55

Attēlos ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssonii un garausainais sikspārnis Plecotus auritus. Gunārs Pētersons Sikspārņu eksperts


Rallus 19.aprīlis, 17:15

Ņemot vērā, ka ad M, putns bez gredzeniem bez apliecinājuma par izbēgšanu no nebrīves. Atbilstoši Igaunijas OFK pieredzei http://www.eoy.ee/yhing/hk/hk_aktsept.pdf (10 novērojumi kopš 1869.g.) un pieejamai informācijai, šis ir A-C kategorijas novērojums.


roosaluristaja 19.aprīlis, 17:05

Jā, tā ir melnā puskuitala. Pilnīgi pareizi esat noteicis.


tomsendzins 19.aprīlis, 16:23

Pirmajā bildē tiešām nav zozis.:)


Rallus 19.aprīlis, 12:24

12:25 joprojām uz vietas. Pieaug vējš, bet ko baroties te daudz. Klāt pietuvojušies mazie gulbji. Paliks līdz vakaram droši.


Rallus 18.aprīlis, 22:34

Labs boa, spārnu šķērsvītrojums, kopskats un proporcijas, Stepes.


forelljjanka 18.aprīlis, 22:03

Piekrītu,parasti jau gan pat vecam fāteram ,vismaz astes galā ,vēderā pavīd kas sarkanbrūns!;) Vai arī kaut kas ar krāsām pie apstrādes.;)


jana1504 18.aprīlis, 21:47

Paldies, tagad zinashu.


visvaldis.s 18.aprīlis, 21:18

Pieliku vēl divas bildes, bet labas nav nevienas.


CerambyX 18.aprīlis, 21:15

Te es ar piekrītu, ka stepes lijas m! :)


CerambyX 18.aprīlis, 21:11

Es ar par niedru lijas T!


dekants 18.aprīlis, 21:08

Forši!


dekants 18.aprīlis, 21:03

Bet kāpēc ir tumšas krūtīs un nav melnās līnijas spārna aizmugurē? No šādas vienas bildes es liktu uz gaišu niedru lijas T.


forelljjanka 18.aprīlis, 20:47

Nu vellos,neesmu nekad redzējis,bet teiktu ka velk uz stepes !


forelljjanka 18.aprīlis, 20:08

Vai tik nav dzeltenrakstainais lapkoku koksngrauzis, Saperda scalaris ?


forelljjanka 18.aprīlis, 20:03

Lauku lijas T.


forelljjanka 18.aprīlis, 20:00

Peļu klijāns,dažreiz tās astes tādas ķīļveidīgas izskatās.;)


čūskis 18.aprīlis, 18:28

Foto nav pārliecinošs - ir šaubas vai tā ir purva varde, vairāk izskatās pēc parastās; arī riesta laiks ļoti agrs purva vardei (marta vidus)


nekovārnis 18.aprīlis, 15:20

Paldies!


Rallus 17.aprīlis, 23:50

Varētu būt liesmainā dižspulgaine, Caloscypha fulgens


sindi 17.aprīlis, 23:26

Skatam pazuda aiz angāriem rietumu virzienā, bet tā kā riņķoja zemu, pieļauju, ka uzturējās tur vēl kādu brīdi un tad devās citā virzienā.


Rallus 17.aprīlis, 22:15

kāds lidojuma virziens?


visvaldis.s 17.aprīlis, 19:00

Paldies!


roosaluristaja 17.aprīlis, 18:06

Lauku piekūns


roosaluristaja 17.aprīlis, 17:58

cekulzīriņš - Thalasseus (jeb Sterna) sandvicensis


forelljjanka 17.aprīlis, 09:10

...kas nogrima un pazuda Putnu atlanta ziņojumu gūzmā!Un tas tikai 3-4 ziņotājiem aizpildot dažus kvadrātus!;)Tā kā radusies interese arī par vabuļiem,apsveru iespēju izmantot filtrus.Varbūt var pievienot filtru-ziņojumi Ligzdojošo putnu atlantam? :D


Mareks Kilups 16.aprīlis, 22:29

tepat Dabasdatos ir dienu agrāks Arno Klevinska ziņojums.


Wiesturs 16.aprīlis, 14:25

Es arī saku, ka pelēkā roņa mazulis. Krāsa ir pāreja no baltā mazuļa tērpa uz pieaugušo, un pēc izmēriem jau arī jaunulis tik liels var būt tikai pelēkajam ronim. Pogainais ronis, cik zinu, pat pieaudzis ir tikai ap metru, un ar apaļāku galvu.


Ances 16.aprīlis, 10:02

Paldies IevaM


IevaM 16.aprīlis, 09:01

Sarkanrīklīte gan :)


Ances 16.aprīlis, 08:46

Mulsina melnais plankums pie acīm, tā kā ērickiņam. Bet kad putniņš pagriež otru sānu pleķa vairs nav. Vai tas tomēr ir sarkanrīklīte ar "uzdauzītu aci"?


CerambyX 16.aprīlis, 00:38

Kādas smilšbites Andrena sp.


Kambars 15.aprīlis, 23:10

Paldies!!!


CerambyX 15.aprīlis, 23:05

Sārtā bezlape


CerambyX 15.aprīlis, 22:24

Oxypselaphus obscurus


CerambyX 15.aprīlis, 22:23

Agonum sp. - tās melnās šajā ģintī tuvu neiespējami pēc bildes :)


forelljjanka 15.aprīlis, 22:08

Dumbrcālis?;)Nepatīk?!:D Tas ir mans mīļākais putns un fotomodelis!:DDD Nu varbūt vienīgi mazais ormanītis var konkurēt...Ja nopietni,pas tīri labi,es kaut kā ar jūru mēģināju saistīt,bet raļļi jau lido tīri labi,varbūt vilka pāri!;)


Rallus 15.aprīlis, 21:05

Dumbrcālis nepatika?


Rallus 15.aprīlis, 21:03

Tomēr ķivulis gan. Skatīju pēc spārniņa spoguļa, bet tas drīzāk ir gan galvas mellums un knābis tiešām smalks.


forelljjanka 15.aprīlis, 15:41

Klijkaijas,gārgales...Nedomāju ,ka reāli nonākt līdz konkrētai sugai!;)


forelljjanka 15.aprīlis, 07:38

Kaut gan,varbūt arī kļūdos un tas ir zara fragments!:D Pirmajā iespaidā knābis par smalku priekš žubja,bet ķivulim spārnā būtu jāredz tumšākās joslas ,plus vēdera lejasdaļas raibumus...;)


forelljjanka 15.aprīlis, 07:32

Man gan pēc ķivuļa izskatās,vienā bildē pat nojaušama melnā "ķiverīte".;)


Rallus 15.aprīlis, 00:40

Krāsojums nav tipisks, sīks attēls turklāt, bet kaņepīšā M varētu pasēt.


Rallus 15.aprīlis, 00:34

Sila gan, gaišais sejas laukums, nojaušamās proporcijas


Rallus 15.aprīlis, 00:33

peļu klijāns


Rallus 15.aprīlis, 00:31

zaļžubīte


dabasmīlis 14.aprīlis, 22:06

Paldies par info. Liels viņš nebij gan. Zem metra, apm 80-90 cm. Žēl zvēriņu.


CerambyX 14.aprīlis, 21:57

Nu jā, to bildi nepamanīju - astes mala tiešām tur izskatās gaiša. Šajā bildē mulsina vienmērīgi pelēcīgās krūtis, bez nekāda svītrojuma, kas laikam rada man to mājas zvirbuļa iespaidu. Knābis gan tumšs, kas īsti nebūs atbilstoši mājas zvirbuļa mātītei (tāpat kā tā gaišā astes mala)... Jo vairāk pētu, jo mazāk ko saprotu :D


dziedava 14.aprīlis, 21:24

Šķiet, tīruma kosa Equisetum arvense


forelljjanka 14.aprīlis, 21:23

Uģi,apskaties to otru bildi,kur mugura redzama,it kā cits novērojums,bet domāju,putns tas pats.;)


Ances 14.aprīlis, 20:57

Paldies @CerambyX.


CerambyX 14.aprīlis, 20:47

Tā pati dzeltenā stērste vien ir


CerambyX 14.aprīlis, 20:36

Vai varbūt bija domāts pievienot pavisam citu sugu un vienkārši mazais mušķis ir nejauši nospiedies? :)


CerambyX 14.aprīlis, 20:35

Nez, nez - es redzu mājas zvirbuļa mātīti :D Bet nu šādā mazizmēra bildītē, protams, grūti 100% līdz galam saprast. Ja ir iespēja, mēģinam ielādēt te lielāku bildi :)


CerambyX 14.aprīlis, 20:33

Bet vai mazais mušķērājs? Būtu kādas 2 nedēļas agrāks par līdz šim ātrāko novērojumu - par cik tie mums tomēr tālie migranti, kas no Indijas puses ceļo, tad parasti ierodas +/- līdzīgā laikā.. Kādu dienu-pāris dienas ātrāk jau droši vien var vēl labāko rādītāju uzlabot (par cik līdz šim agrākie novērojumi g.k. dziedoši putni - 'klusējošie' migranti droši vien nepamanīti ierodas/caurceļo mazliet ātrāk), bet šis tomēr liekās samērā maz ticams. Varbūt sarkanrīklīte? :) Jebšu vispirms jau prasās kaut kāds redzēto pazīmju apraksts, foto utml. :)


forelljjanka 14.aprīlis, 20:15

Kaut kāds karduelis? nedabīgā krāsā(pieļauju ka blakus novērojumā tas pats putns citā rakursā),izskatās ka zvirbulis tas nav...Nošmulējies vai ar krāsu anomāliju(visādi tur albīni,melāniskie un t.t.)Žēl ka tik mazas bildītes(DDatos var likt pat 1000x750),varbūt kaņepīša mamma...It kā astes malējā spalva balta(gaiša)...Nebūtu slikti pamēģināt nobildēt labāk! ;)


CerambyX 14.aprīlis, 18:19

Bērzu raibvērpējs - rādās, ka svaigi izkūņojies


roosaluristaja 14.aprīlis, 14:59

Tas, ka ronis ir plankumains, nenozīmē, ka viņš ir plankumainais ronis. Svarīga ir galvas forma, nāsu novietojums un vēl dažas pazīmes. Roņu krāsojums ļoti variē. Neesmu nekāds speciālists, bet pēc galvas formas viņš izskatās parasta pelēkā roņa. Tā kā šis īpatnis neizskatās diez ko liels, droši vien tas ir šīgada ražojums. Attiecībā uz plankumaino roni vēl jāņem vērā, ka Latvijas piekrastē viņš līdz šim ir novērots tikai divas reizes, tā ka cerības to konstatēt maigi izsakoties nav pārāk lielas.


dekants 14.aprīlis, 14:53

Paldies par komentāru. Skatījos, ka tur viens pāris gar piekrasti uz niedru čupiņas ņemas un nospriedu, ka varētu tur ligzdot. Statusu nomainīšu.


Matrus 14.aprīlis, 10:15

Spriežot pēc biotopa un pēc pieredzes, apmeklējot šo vietu kopš 1992. gada, šajā ezera gulbji neligzdo un neligzdos. Šīs nav piemērots biotops paugurnieku ligzdošanai, jo nav vietas, kur tie varētu izvietot ligzdu.


nekovārnis 14.aprīlis, 09:43

Paldies! Pieliku vēl vienu attēlu.


maariite 14.aprīlis, 08:42

Poecilus versicolor. ja pareizi saskaitīju, tad uz pakaļkāju stilba iekšmalas ir 7 matiņi, kas arī ir noteicošā pazīme, jo cupreus ir vairāk par 7. Un cupreus arī būtu jābūt punktainai galvai.


Wiesturs 14.aprīlis, 03:22

Te vēl pāris bildes citos leņķos tam pašam vabulim. Te vismaz redz visu kāju krāsu un matiņus uz spārniem. MC mani muzejā drusku par šiem izglītoja :)


Wiesturs 14.aprīlis, 02:05

Paldies! Par tāda ipsolopa eksistenci man vispār nebija ne jausmas, kaut kā biju palaidis šo garām :)


nekovārnis 14.aprīlis, 01:10

Paldies! Ieseifoju vaboļu čeklisti, lai atkal nenozūd komentāru plūsmā:)


CerambyX 14.aprīlis, 00:44

Ops, apskatīju bildes papildus no cita monitora un salīdzinot ar citiem resursiem - laikam jau tomēr priekš intermedius par tumšu tie spārni (internetā gan visādi piemēri rodami - arī ar diezgan patumšiem spārniem. Tiesa nav teikt, ka visi 100% ticami..). Gandrīz vai labāk to intermedius vispār aizmirst un necilāt - jau tā ar graellsii un heuglini ir stipri grūti : D Tā ka gan jau būs vien tā pati Baltijas reņģu kaija L.f.fuscus


Rallus 14.aprīlis, 00:39

Nu gan Uģis nodeva erudīcijas devu ar komentāriem! Labs


CerambyX 14.aprīlis, 00:21

Jā, laikam ir ar Ptinus fur


CerambyX 14.aprīlis, 00:18

Zirneklis Amaurobius fenestralis


CerambyX 14.aprīlis, 00:15

Kolembola


CerambyX 14.aprīlis, 00:14

Tik pat labi dārza vabole, jūnijvabole, jūlijvabole vai kāds cits Scarabaeidae dzimtas vabolis, kas dzīvo augsnē un grauž augu saknes... :)


CerambyX 14.aprīlis, 00:12

Bez šaubām zvirbuļvanags


CerambyX 14.aprīlis, 00:11

Mizgraužu skudrulīša kāpurs


CerambyX 14.aprīlis, 00:11

Ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpuri


CerambyX 14.aprīlis, 00:10

Kāda no Aphodius ģints mēslu vabolītēm


CerambyX 14.aprīlis, 00:10

Bārkstkode Mompha langiella


CerambyX 14.aprīlis, 00:08

Šajā bildē šķiet kāja nepalīdz gan - pēdas pēdējais posmiņš jāskatās no apakšpuses ;) Bet nu pēc priekškrūšu vairoga formas es tomēr sliektos uz to pašu Pterostichus niger.


CerambyX 14.aprīlis, 00:03

Kādas ziedmušas kāpurs :)


CerambyX 14.aprīlis, 00:02

Ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpurs - pakaļgala 'ragi' izliekti.


CerambyX 14.aprīlis, 00:00

Grūti pateikt, kas tas tāds, bet drīzāk teiktu, ka kaut kāda mumificējusies ragaste (Siricidae) :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:58

Varētu būt kaut kādi ķirmju (Anobiidae) kāpuri, bet 100% pārliecība nav :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:57

Kaut kāds ūdensmīlis ir jā


CerambyX 13.aprīlis, 23:56

Kāda īsspārņa kāpurs


CerambyX 13.aprīlis, 23:55

Man jau ar šķiet, ka kaut kāds lapsenes vēderiņš vien ir. Gan jau sauss un saspiedies :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:47

Lv vaboļu čeklists atrodams te: http://leb.daba.lv/checklist_LV.pdf Panagaeus sp. noteikti, bet sugas atšķiras pēc priekškrūšu vairoga formas (bipustulatus cik garš tik plats un izskatās gandrīz apaļš un izteikti šaurāks par segspārnu platumu, bet cruxmajor - platāks kā garāks un līdzīgā platumā kā segspārni) un tā punktējuma (to gan uz bildes droši vien sarežģīti saskatīt), kā arī it kā pēc pakaļējā sarkanā plankuma novietojuma, bet tā pazīme šķiet pārklājas. Ja tā iedomās 'uzzīmē' neredzamo priekškrūšu vairoga daļu, tad, manuprāt, tas vairāk atbilst bipustulatus.. Bet īsti 100% pārliecība nav :)


nekovārnis 13.aprīlis, 23:38

Pievienoju vēl vienu bildi. Atradu interesantu adresi abu sugu salīdzinājumam: http://www.kerbtier.de/cgi-bin/enXCompare.cgi Tas priekškrūšu vairoga izliekums drīzāk kā cupreus un arī ūsu pēdējie posmi tam šķiet garāki. Bet varbūt tas vienkārši tā bildēs izskatās.


CerambyX 13.aprīlis, 23:38

Šo es sauktu par bērzu pavasarsprīžmeti


CerambyX 13.aprīlis, 23:37

Tāds savāds, bet it kā neko citu kā Cantharis fusca izdomāt nevaru


CerambyX 13.aprīlis, 23:31

Es teiktu, ka Diarsia rubi


CerambyX 13.aprīlis, 23:28

Šķiet, ka smecernieks Brachyderes incanus


CerambyX 13.aprīlis, 23:27

Šitā interesanta - intermedius? Baltijas reņģu kaija L.fuscus fuscus tā kā nav - labi izteikts kontrasts starp tumšajiem lidspalvu galiem un pārējām spārna spalvām (labi redzams uz ūdens sēdošam putnam). Priekš graellsii/heuglinii tā kā par tumšu?


CerambyX 13.aprīlis, 23:24

Kāds no Philodromus māņkrabjzirnekļiem. Tādi brūni gan ļoti daudz redzēti - varbūt tur tik kāda viena parasta suga vien ir... :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:24

Kāda no krāšņlapsenēm. Sugu noteikšana pēc spārnu dzīslojuma, ķermeņa krāsojuma, vēdera pēdējā posma formas u.c. sīkām pazīmēm.


CerambyX 13.aprīlis, 23:22

Biežāk sastopamās bambalu sugas atšķiras pēc spārnu rievojuma (pavasara - gluds, meža - labi izteiktā, bet seklām rievām, parastais - dziļām rievām) un izmēra (meža - mazākais, pavasara - līdzīga izmēra, bet nedaudz lielāks, parastais - vislielākais), kā arī daļēji biotopa (parastais vairāk tāds lauku radījums, kas pa lopu mēsliem dzīvojas, meža un pavasara daudzveidīgākos biotopos, bet vairāk tā kā saistība ar mežiem/mežmalām). Tas tā - nejaucot Geotrupes spiniger un mutator (vēl divas citas bambalu sugas - Odonteus armiger un Lethrus apterus - tomēr krietni atšķirīgas). Šis attiecīgi man izskatās pēc meža bambala.


nekovārnis 13.aprīlis, 23:16

Šo es veselu stundu medīju, kā sensacionālu dienas sīktauriņu:) Tagad radās šaubas vai abās vietās novērots tās pašas sugas sprīžmetis - sadalīšu novērojumu.


CerambyX 13.aprīlis, 23:14

Man domāt, ka Vairogblakts Elasmostethus interstinctus


CerambyX 13.aprīlis, 23:11

Es teiktu, ka Lordithon trinotatus


CerambyX 13.aprīlis, 23:10

Šo tālāk par skrejvabole sp. neņemos :)


CerambyX 13.aprīlis, 23:07

Tik agri pavasarī laikam ar spalvspārņiem vienkāršāk nav daudz variantu, kas lido - šis izskatās pēc Emmelina monodactyla


CerambyX 13.aprīlis, 23:06

Skrejvabole Limodromus assimilis


CerambyX 13.aprīlis, 23:05

Zemesmīlis Geophilus sp.


nekovārnis 13.aprīlis, 23:05

Sveicināts Dzimtenē:) Te būs bambāla puncis.


CerambyX 13.aprīlis, 23:04

Depresārijs Semioscopis steinkellneriana


CerambyX 13.aprīlis, 23:03

Šitiem strīpainajiem jāredz čaulas ieeja - jeb precīzāk lūpas krāsa. Ja tumša, tad birztalu vīngliemezis (Cepaea nemoralis), bet ja gaiša - dārza vīngliemezis (Cepaea hortensis). Abas sugas pēc krāsojuma visai variablas. Tiesa sliecos domāt, ka šis būs mazliet retākais birztalu vīngliemezis, kas Kurzemē vietām (t.sk. arī Dundagas apkārtnē) ir samērā bieži sastopama suga.


CerambyX 13.aprīlis, 23:01

Tūkstoškājis Polydesmus sp. - varbūt P.complanatus


CerambyX 13.aprīlis, 23:01

Piekrītu - Coccidula rufa


CerambyX 13.aprīlis, 22:58

Vairodziņš it kā melns, kas varētu liecināt par Badister bullatus. Bija gan laikam arī vēl krūšu krāsa no apakšpuses jāskatās.


CerambyX 13.aprīlis, 22:57

Piekrītu - Badister sodalis


CerambyX 13.aprīlis, 22:55

Jā, domāju ka Agriotes obscurus


CerambyX 13.aprīlis, 22:49

Poecilus cupreus vai versicolor.


CerambyX 13.aprīlis, 22:48

Ar tik resnām antenām un ne pārāk izteiktām gaišajām šķērsjoslām virspusē es teiktu, ka apšu pavasarsprīžmetis


CerambyX 13.aprīlis, 22:47

Jā, tā izskatās, ka parastais bambals (Geotrupes stercorarius). Ir gan vēl viena līdzīga (bet ļoti reta gan) suga - Geotrupes spiniger, bet tur noteikšanai jāredz vēders un/vai žokļu forma


CerambyX 13.aprīlis, 22:41

Pterostichus sp., ja tik liela, tad vistiamāk, ka P.niger


CerambyX 13.aprīlis, 22:40

Es ar par O.incerta


CerambyX 13.aprīlis, 22:39

Baltpieres zosis jāziņo atsevišķi ;)


CerambyX 13.aprīlis, 22:36

Peļu klijāns


CerambyX 13.aprīlis, 22:35

Nepiedaudzis Dolomedes sp. zirneklis


CerambyX 13.aprīlis, 22:34

Tā nevar īsti mērogu saprast, bet šķiet, ka sprīžmetis Ectropis crepuscularia


forelljjanka 13.aprīlis, 22:32

Liekas teleskopa lēca bikk kropļo bildi,stiepj pa horizontāli,taisot knābjus nedabīgi garus.;)


Zane 13.aprīlis, 22:31

Domāju, ka tas ir Vībotņu sakņu tinējs Eucosma metzneriana. (Arī pēc lieluma, jo parasti ir salīdzinoši paliels, ko var nojaust pēc blakus esošā oda)


CerambyX 13.aprīlis, 22:28

Mārīte Tytthaspis sedecimpunctata


CerambyX 13.aprīlis, 22:27

Šī forša suga - vēl nav gadījies sastapt :)


CerambyX 13.aprīlis, 22:26

Sprakšķis, domāju ka Agriotes obscurus


CerambyX 13.aprīlis, 22:25

Pūkbite Nomada sp.


Rallus 13.aprīlis, 22:20

Welcome back from DE to DD;) Šis mans devums janvāra diskusijai par Taigas sējas zosīm, jāvāc lielāks vizuālais materiāls. Domāju, ka tā vidējā arī, kaut knābis divkrāsains - viss cits sakrīt gan.


CerambyX 13.aprīlis, 22:18

Tikko atgriezos no Rostokas un tur ar jūras zonā (Varnemindē) varēja redzēt gan abas sugas, gan bija vismaz viens izteiksmīgs hibrīds (gan patālu un nepaspēju intereses pēc nofočēt) . Tā reģiona putnu atlantā pat ir atsevišķa 'sugas lapa' atvēlēta pelēkās un melnās vārnas hibrīdiem - un kartē diezgan daudz aizpildītu kvadrātu... :) Tā ka abas sugas saskarsmes reģionos pārojas uz nebēdu.


CerambyX 13.aprīlis, 22:11

Skaitu gan es norādītu vismaz 3, jo centrālā zoss starp abām 'tipiskajām' zosīm, manuprāt, arī pēc knābja/galvas formas ir taigas sējas zoss.


CerambyX 13.aprīlis, 22:10

Šie gan labi Taigas sējas zosu piemēri!


CerambyX 13.aprīlis, 22:09

Peldblakts (Ilyocoris cimicoides)


CerambyX 13.aprīlis, 22:08

Dabā jau tos daudz vieglāk atšķirt (izmērs, balss, padušu krāsa) - bet pēc redzamo vēdera plankumu formas es ar saku, ka sila strazds


Zane 13.aprīlis, 22:01

Ypsolopha asperella (Ypsolophidae)


nekovārnis 13.aprīlis, 20:22

Šim būtu jābūt ozolu koksnes mizgrauzim, Trypodendron domesticum, kaut gan vācu lapā šis pats nosaukts par Xyloterus domesticus. Izskatās, ka sugai šobrīd ir divi latīniskie nosaukumi.


Ances 13.aprīlis, 19:26

Dzērves kopā ar lauku baložiem


Ances 13.aprīlis, 19:25

Starp sējas zosīm pamanāmas arī baltpieres zosis.


forelljjanka 13.aprīlis, 19:02

Vārnas tak tikai sākušas dēt !Tad jau ticamākais ka mellā ir M ! ;)Vēlāk būs grūtāk noteikt,vārnām tak perē abu dzimumu putni ...


MJz 13.aprīlis, 18:30

Šodien, 13.04., melnā sēdēja ligzdā, bet pelēkā stāvēja uz jumta. Neskatoties uz draņķīgo laiku, vienā brīdī melnā izrāpās no ligzdas un arī uzlaidās uz jumta pie pelēkās. Varbūt olu vēl nav?


forelljjanka 13.aprīlis, 18:27

Derētu gan kāda bilde,bet nu,D kategorija jebkurā gadijumā!;)


forelljjanka 13.aprīlis, 18:19

Tā izskatās gan! ;)Uģa novērojumu gan neskatījos,vienkārši ieguglēju...


Wiesturs 13.aprīlis, 17:23

Nu it kā visas svarīgākās pazīmes atbilst M.alternata (izteikta pelēkā josla caur "pēdas" zīmi, ierobs spārna ārmalā melns, tālākais tumšais raibums spārna priekšējā malā kā šaura svītra, nevis taisnstūris).


Rallus 13.aprīlis, 15:18

Vai ir arī kāda bilde, kā noteikts, ka tieši cirtainais? Laikam jau ZOO kolekcijā cirtainais gan arī ir?


nekovārnis 13.aprīlis, 14:35

Spīžmetis Macaria alternata?


nekovārnis 13.aprīlis, 13:10

Vai tik nav tas pats sarkanspārnis Lygistopterus sanguineus, kas Uģim 24.martā?


Rallus 13.aprīlis, 12:29

Uzvārda un vietvārda (Vīgulis-Vīkuļi) līdzība jau laikam šķiet tiešām tikai sakritība, jeb kāda īpaša retumu pielabināšanas formula;)


ievag 13.aprīlis, 11:16

skaists skats!


dekants 13.aprīlis, 11:08

Forši, apsveicu cīņas biedrus :)


Rallus 13.aprīlis, 08:25

Millera K. & Rozes V. raksts par Mērsraga melnās/pelēkās vārnas jauktā pāra gadījumu ir te: http://www.ornitofaunistika.com/lvp/pdf/Millers_Roze_2008.pdf . Būs jāpaskatās ziņkārības pēc, kas atrodams par citiem.


forelljjanka 13.aprīlis, 07:58

Mērsragā savlaik ligzdoja tāds jauktais pāris.Ja par gēniem,kā ar citām sugām kuras ir vai ir bijušas pasugas,veido hibrīdus?;) Pieļauju ,ka cipars ir līdzīgs.;)


Rallus 12.aprīlis, 22:39

Starp abām sugām atšķiras tikai 0.28% no gēnu kopuma: http://www.sciencemag.org/content/344/6190/1410


dziedava 12.aprīlis, 21:31

Droši vien panglapsenes Diastrophus rubi kāpuru radīta panga, tādas mēdz būt gan uz avenēm, gan kazenēm.


sindi 12.aprīlis, 18:27

Paldies ;)


dekants 12.aprīlis, 18:22

Šodien redzējām tur vairs tikai divas.


forelljjanka 12.aprīlis, 17:51

Jūras ērglis,visticamāk pērnais.No citiem ērgļiem atšķirams pēc ķīļveida astes,kura pieaugušam putnam paliek balta,trešā gada putnam būtu gaišāks knābis.;)

Notiks lekcija par Engures ezeru un putniem Baltijas jūrā

Trešdien, 2015.gada 22. aprīlī plkst.18:00 Latvijas Dabas muzejā (Kr.Barona ielā 4, Rīgā) notiks Latvijas Dabas fonda īstenotā lekcija ciklā „Izvēlies dabas aizsardzību”. Lekcijas tēmas: Putni Baltijas jūrā: indikatori bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai (lektors Dr.biol.Ainārs Auniņš); Engures ezera izcelšanās, zinātnisko pētījumu vēsture, apsaimniekošana un ekosistēmu ietekmējošie faktori (lektors mag.biol. Roberts Šiliņš). Pēc lektoru prezentācijām notiks diskusija un sarunas pie tējas un cepumiem. Plānotais pasākuma ilgums 2 stundas. Nākamā lekcija ciklā „Izvēlies dabas aizsardzību” notiks 20.maijā plkst.18:00, kad stāstīsim par bioloģiski vērtīgiem zālājiem. Uz lekcijām laipni gaidīti visi interesenti! Latvijas Dabas fonda īstenotais lekciju cikls “Izvēlies dabas aizsardzību” notiek projekta “Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, integrējot vides un dabas aizsardzības...


Jūras ērgļu ligzdā izšķīlies mazulis (4)

Par spīti pesimistiskajām prognozēm ar video tiešsaistes kameru aprīkotajā jūras ērgļu Durbes un Roberta ligzdā 15. aprīļa rītā ir izšķīlies mazulis. Pirmā plaisa olā tika pamanīta dienu iepriekš, kad varēja sadzirdēt arī vēl neizšķīlušās mazuļa balsi, bet pilnībā mazulis izšķīlās trešdienas rītā. Ir pamats uzskatīt, ka izšķīlās pirmā ola, kas ligzdā tika iedēta 9. martā, - tās sagaidāmais šķilšanās laiks pēc 38 dienu perēšanas bija 16. aprīlis. Olas izšķilšanās iespējas tika vērtētas kā zemas, jo 18. martā, izmantojot pieaugušo putnu prombūtni, ligzdā viesojās vārna, kas izēda vienu olu, un, kā tobrīd likās, sabojāja otru. Trīs dienas vēlāk atlikusī ola uz aptuveni...


Melno stārķu ligzdā viss notiek (2)

Ligzdā viss notiek „kā pēc notīm”. Pāris dienas pēc tam, kad tēviņš (Ozols) sāka aicināt mātīti (Zīli) „dēt un perēt”, ligzdā parādījās pirmā ola. Kā liecina visi līdz šim pieejamie dati, olas parasti tiek dētas naktī, parasti nedaudz pēc pusnakts, tā kā ar lielu ticamību par olas dēšanas datumu var skaitīt to pašu, kad ola no rīta uzrodas. Stārķi sāk perēt pēc pirmās olas izdēšanas tikai tad, ja sagaidāms maz mazuļu – divi vai trīs. Ja mazuļi ir četri, tad divi vecākie no tiem parasti ir gandrīz viena vecuma, tātad perēšana sākas pēc otrās olas, ja mazuļu ir pieci, tad...


Pavasara putnu dienas 18. un 19. aprīlī

Jau tradicionāli Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 18. un 19. aprīlī organizē Putnu dienas visā Latvijā. Šoreiz LOB 30 gadu jubilejas ietvaros notiks 32 bezmaksas pasākumi - gan putnu vērošanas ekskursijas, gan radošās un putnu būrīšu darbnīcas. Putnu dienas finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Putnu vērotāji pie Ķīšezera Rīgā 2014. gadā. Foto: Ruslans Matrozis. Dalība ikvienā putnu dienu ekskursijā un pārējās putnu dienu aktivitātēs ir bez maksas, tajās piedalīties tiek aicināts ikviens interesents. Putnu dienu pasākumi notiks brīvā dabā, tādēļ dalībnieki aicināti padomāt par atbilstošu apģērbu aprīļa mainīgajos laika apstākļos. Ieteicami visās ekskursijās ir ūdensizturīgi apavi un...


Tiešraidē iespējams vērot melnos stārķus (5)

Latvijas Dabas fonds un portāls Dabasdati.lv no šodienas nodrošina iespēju sekot līdzi melno stārķu dzīvei – pie šo reto putnu ligzdas Zemgalē uzstādīta tiešraides kamera. Putnu pāris ligzdā, kas ekspertiem zināma kopš 2013. gada, ieradās marta beigās un šobrīd atjauno to, veidojot ligzdas vainagu un šai sugai raksturīgo ligzdas izklājumu no sūnām. Melnie stārķi ir otrā šogad interneta tiešsaistē vērojamā putnu suga Latvijā, - Kurzemes jūras ērgļu pārim Durbei un Robertam jau izveidojusies stabila vērotāju grupa. Interneta kameru tiešraide: http://dabasdati.lv/lv/kameras2015. Melno stārķu ligzda, pie kuras uzstādīta tiešraides kamera, atrodas Zemgalē nelielas upītes krastā augošā vecā ozolā. Lai gan ligzda tika atrasta...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts