Šobrīd aktīvie lietotāji: 124 Šodien ievadītie novērojumi: 10 Kopējais novērojumu skaits: 200099
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
6-Feb-2016, CerambyX
Smadzeņveida receklene Tremella encephala
6-Feb-2016, CerambyX
Iesarkanā bacīdija Bacidia rubella
6-Feb-2016, CerambyX
Viļņainā skrajlape Plagiomnium undulatum
6-Feb-2016, CerambyX
Kociņsūna Climacium dendroides
6-Feb-2016, CerambyX
Lielā greizkausīte Plagiochila asplenioides
6-Feb-2016, CerambyX
8-Feb-2016, megere
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
7-Feb-2016, Fossa
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
7-Feb-2016, Fossa
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
7-Feb-2016, Fossa
Zivju gārnis Ardea cinerea
7-Feb-2016, žubīte
Lauku balodis Columba palumbus
7-Feb-2016, žubīte
7-Feb-2016, laaga
Vistu vanags Accipiter gentilis
7-Feb-2016, visvaldis.s
Garkaklis Anas acuta
7-Feb-2016, visvaldis.s
7-Feb-2016, visvaldis.s
Dzilnītis Sitta europaea
7-Feb-2016, visvaldis.s
Sudrabkaija Larus argentatus
5-Feb-2016, Solweiga10
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
7-Feb-2016, Edgars Smislovs
7-Feb-2016, Vīksna
7-Feb-2016, Vīksna
7-Feb-2016, Vīksna
7-Feb-2016, Vīksna
7-Feb-2016, Vīksna
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2016, Matrus
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
7-Feb-2016, Matrus
Akmeņu čipste Anthus petrosus
7-Feb-2016, Inga S
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
7-Feb-2016, dziedava
Sējas zoss Anser fabalis
7-Feb-2016, Edgars Smislovs
Tīrā zaļkāte Pseudoscleropodium purum
7-Feb-2016, dziedava
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-Feb-2016, MoreOrLess
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
7-Feb-2016, dziedava
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
6-Feb-2016, MoreOrLess
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
6-Feb-2016, MoreOrLess
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
7-Feb-2016, valters
Pelēkā dzilna Picus canus
6-Feb-2016, MoreOrLess
Garkaklis Anas acuta
7-Feb-2016, Edgars Smislovs
Dzilnītis Sitta europaea
6-Feb-2016, MoreOrLess
Sarkanā klija Milvus milvus
7-Feb-2016, Edgars Smislovs
Vistu vanags Accipiter gentilis
7-Feb-2016, Matrus
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
7-Feb-2016, Matrus
Ondatra Ondatra zibethica
7-Feb-2016, Matrus
Zaļžubīte Chloris chloris
23-Jan-2016, MoreOrLess
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
29-Aug-2015, Matrus
Parastā varde Rana temporaria
26-Jul-2015, Matrus
Parastā varde Rana temporaria
26-Jul-2015, Matrus
Sirsenis Vespa crabro
26-Jul-2015, Matrus
Parastā varde Rana temporaria
12-Sep-2015, Matrus
Parastā varde Rana temporaria
26-Sep-2015, Matrus
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
7-Feb-2016, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2016, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
7-Feb-2016, valters
7-Feb-2016, forelljjanka
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
7-Feb-2016, uudensmellone
Laucis Fulica atra
7-Feb-2016, Matrus
Ķīvīte Vanellus vanellus
7-Feb-2016, zelc
Meža pūce Strix aluco
5-Feb-2016, JurisKa
7-Feb-2016, Tributyl
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-Feb-2016, Alvis Āboliņš
7-Feb-2016, roosaluristaja
Purpura sīkpiepe Chondrostereum purpureum
7-Feb-2016, roosaluristaja
Sīlis Garrulus glandarius
7-Feb-2016, Rallus
Sarainā sīkpiepe Stereum hirsutum
7-Feb-2016, roosaluristaja
Kovārnis Corvus monedula
7-Feb-2016, mazais_ezis
7-Feb-2016, roosaluristaja
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Feb-2016, forelljjanka
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
7-Feb-2016, forelljjanka
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2016, forelljjanka
Pelēkā dzilna Picus canus
7-Feb-2016, forelljjanka
Lielā zīlīte Parus major
7-Feb-2016, forelljjanka
Dzilnītis Sitta europaea
7-Feb-2016, forelljjanka
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2016, forelljjanka
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Feb-2016, forelljjanka
Parastā kaulene Lithobius forficatus
7-Feb-2016, forelljjanka
7-Feb-2016, roosaluristaja
7-Feb-2016, forelljjanka
7-Feb-2016, forelljjanka
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2016, Sintija Martinsone
7-Feb-2016, forelljjanka
Dzilnītis Sitta europaea
7-Feb-2016, Sintija Martinsone
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
7-Feb-2016, Sintija Martinsone
7-Feb-2016, forelljjanka
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Feb-2016, Sintija Martinsone
7-Feb-2016, forelljjanka
Purva zīlīte Poecile palustris
7-Feb-2016, Sintija Martinsone
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2016, Sintija Martinsone
7-Feb-2016, forelljjanka
7-Feb-2016, forelljjanka
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Feb-2016, Sintija Martinsone
Lielā zīlīte Parus major
7-Feb-2016, Sintija Martinsone
Parastā egle Picea abies
7-Feb-2016, forelljjanka
Sīlis Garrulus glandarius
7-Feb-2016, Sintija Martinsone
7-Feb-2016, forelljjanka
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
25-May-2014, Sintija Martinsone
7-Feb-2016, forelljjanka
Žagata Pica pica
7-Feb-2016, pustumsa
7-Feb-2016, forelljjanka
Ozolu cietpiepe Phellinus robustus
7-Feb-2016, roosaluristaja
Eirāzijas bebrs Castor fiber
25-May-2014, Sintija Martinsone
Priežu cietpiepe Phellinus pini
7-Feb-2016, roosaluristaja
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-May-2014, Sintija Martinsone
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
25-May-2014, Sintija Martinsone
7-Feb-2016, roosaluristaja
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-May-2014, Sintija Martinsone
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2014, Sintija Martinsone
Melnais meža strazds Turdus merula
25-May-2014, Sintija Martinsone
7-Feb-2016, CerambyX
25-May-2014, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-May-2014, Sintija Martinsone
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-May-2014, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-May-2014, Sintija Martinsone
Melnais meža strazds Turdus merula
25-May-2014, Sintija Martinsone
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2016, mazais_ezis
Meža pīle Anas platyrhynchos
7-Feb-2016, mazais_ezis
Lielā gaura Mergus merganser
7-Feb-2016, mazais_ezis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-May-2014, Sintija Martinsone
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2014, Sintija Martinsone
Tītiņš Jynx torquilla
25-May-2014, Sintija Martinsone
Lakstīgala Luscinia luscinia
25-May-2014, Sintija Martinsone
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Melnais meža strazds Turdus merula
25-May-2014, Sintija Martinsone
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Feb-2016, mazais_ezis
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Peļu klijāns Buteo buteo
7-Feb-2016, mazais_ezis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
7-Feb-2016, mushiite
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-May-2014, Sintija Martinsone
Melnais meža strazds Turdus merula
25-May-2014, Sintija Martinsone
Baltā cielava Motacilla alba
25-May-2014, Sintija Martinsone
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Pelēkā vārna Corvus cornix
25-May-2014, Sintija Martinsone
Rakstu ķērpis Graphis scripta
7-Feb-2016, CerambyX
Dižegļu lekanaktis Lecanactis abietina
7-Feb-2016, CerambyX
7-Feb-2016, CerambyX
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
7-Feb-2016, megere
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
7-Feb-2016, vigulis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2016, vigulis
Garastīte Aegithalos caudatus
7-Feb-2016, vigulis
Meža zīlīte Periparus ater
7-Feb-2016, CerambyX
Platausainais sikspārnis Barbastella barbastellus
7-Feb-2016, zandens
7-Feb-2016, anthicus
Sarkanais melnulis Neomidia haemorrhoidalis
7-Feb-2016, anthicus
7-Feb-2016, anthicus
Robainais plakanis Dendrophagus crenatus
7-Feb-2016, anthicus
Mednis Tetrao urogallus
7-Feb-2016, ER
Mežirbe Bonasa bonasia
7-Feb-2016, ER
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
26-Jul-2015, apogs apogs
7-Feb-2016, CerambyX
7-Feb-2016, CerambyX
Ķivulis Carduelis spinus
7-Feb-2016, dekants
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
7-Feb-2016, vigulis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2016, JurisKa
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2016, JurisKa
Sudrabkaija Larus argentatus
7-Feb-2016, CerambyX
7-Feb-2016, laaga
Mizložņa Certhia familiaris
7-Feb-2016, laaga
Žagata Pica pica
7-Feb-2016, Rallus
Žagata Pica pica
7-Feb-2016, Rallus
Priežu cietpiepe Phellinus pini
7-Feb-2016, Anete PB
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
7-Feb-2016, Anete PB
Pelēkā vārna Corvus cornix
7-Feb-2016, Rallus
Žagata Pica pica
7-Feb-2016, Rallus
Meža pīle Anas platyrhynchos
7-Feb-2016, Rallus
Krauklis Corvus corax
7-Feb-2016, Rallus
Žagata Pica pica
7-Feb-2016, Rallus
Pelēkā vārna Corvus cornix
7-Feb-2016, Rallus
Mājas čurkste Delichon urbicum
7-Feb-2016, Rallus
Žubīte Fringilla coelebs
20-Apr-2013, apogs apogs
Žagata Pica pica
20-Apr-2013, apogs apogs
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
20-Apr-2013, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
20-Apr-2013, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-Apr-2013, apogs apogs
Vālodze Oriolus oriolus
20-Apr-2013, apogs apogs
Svīre Apus apus
20-Apr-2013, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
20-Apr-2013, apogs apogs
Sīlis Garrulus glandarius
20-Apr-2013, apogs apogs
Sila cīrulis Lullula arborea
20-Apr-2013, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-Apr-2013, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
20-Apr-2013, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus cornix
20-Apr-2013, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
20-Apr-2013, apogs apogs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
20-Apr-2013, apogs apogs
Mizložņa Certhia familiaris
20-Apr-2013, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
20-Apr-2013, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
20-Apr-2013, apogs apogs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
20-Apr-2013, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Apr-2013, apogs apogs
Mazais dzenis Dendrocopos minor
20-Apr-2013, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
20-Apr-2013, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
20-Apr-2013, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Apr-2013, apogs apogs
Krauklis Corvus corax
20-Apr-2013, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
20-Apr-2013, apogs apogs
Grieze Crex crex
20-Apr-2013, apogs apogs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
20-Apr-2013, apogs apogs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
20-Apr-2013, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Apr-2013, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-Apr-2013, apogs apogs
Dārza ķauķis Sylvia borin
20-Apr-2013, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-Apr-2013, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
20-Apr-2013, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2016, Anete PB
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Feb-2016, Anete PB
Žubīte Fringilla coelebs
22-Jun-2013, apogs apogs
Žagata Pica pica
22-Jun-2013, apogs apogs
Zeltgalvītis Regulus regulus
22-Jun-2013, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
22-Jun-2013, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-Jun-2013, apogs apogs
Vālodze Oriolus oriolus
22-Jun-2013, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
22-Jun-2013, apogs apogs
Sloka Scolopax rusticola
22-Jun-2013, apogs apogs
Sīlis Garrulus glandarius
22-Jun-2013, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Jun-2013, apogs apogs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
22-Jun-2013, apogs apogs
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Jun-2013, apogs apogs
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
22-Jun-2013, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
22-Jun-2013, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Jun-2013, apogs apogs
Niedru lija Circus aeruginosus
22-Jun-2013, apogs apogs
Meža tilbīte Tringa ochropus
22-Jun-2013, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
22-Jun-2013, apogs apogs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
22-Jun-2013, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
22-Jun-2013, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
22-Jun-2013, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
22-Jun-2013, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
22-Jun-2013, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
22-Jun-2013, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
22-Jun-2013, apogs apogs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
22-Jun-2013, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
22-Jun-2013, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
22-Jun-2013, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
22-Jun-2013, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
22-Jun-2013, apogs apogs
Laucis Fulica atra
22-Jun-2013, apogs apogs
Lakstīgala Luscinia luscinia
22-Jun-2013, apogs apogs
Ķīvīte Vanellus vanellus
22-Jun-2013, apogs apogs
Krauklis Corvus corax
22-Jun-2013, apogs apogs
Kovārnis Corvus monedula
22-Jun-2013, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
22-Jun-2013, apogs apogs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
22-Jun-2013, apogs apogs
Grieze Crex crex
22-Jun-2013, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
22-Jun-2013, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-Jun-2013, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jun-2013, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
22-Jun-2013, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
22-Jun-2013, apogs apogs
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
22-Jun-2013, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Jun-2013, apogs apogs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
22-Jun-2013, apogs apogs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
22-Jun-2013, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
22-Jun-2013, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jun-2013, apogs apogs
Ausainā pūce Asio otus
22-Jun-2013, apogs apogs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-May-2014, Sintija Martinsone
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
24-Jun-2013, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
24-Jun-2013, apogs apogs
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
24-Jun-2013, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
24-Jun-2013, apogs apogs
Sīlis Garrulus glandarius
24-Jun-2013, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-Jun-2013, apogs apogs
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
24-Jun-2013, apogs apogs
Purva zīlīte Poecile palustris
24-Jun-2013, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-Jun-2013, apogs apogs
Meža tilbīte Tringa ochropus
24-Jun-2013, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
24-Jun-2013, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
24-Jun-2013, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-Jun-2013, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
24-Jun-2013, apogs apogs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
24-Jun-2013, apogs apogs
Mazais mušķērājs Ficedula parva
24-Jun-2013, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
24-Jun-2013, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
24-Jun-2013, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-Jun-2013, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
24-Jun-2013, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
24-Jun-2013, apogs apogs
Grieze Crex crex
24-Jun-2013, apogs apogs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
24-Jun-2013, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
24-Jun-2013, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-Jun-2013, apogs apogs
Dzērve Grus grus
24-Jun-2013, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-Jun-2013, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
24-Jun-2013, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-Jun-2013, apogs apogs
Dārza ķauķis Sylvia borin
24-Jun-2013, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Jun-2013, apogs apogs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
24-Jun-2013, apogs apogs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
24-Jun-2013, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
24-Jun-2013, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
24-Jun-2013, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
24-Jun-2013, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
24-Jun-2013, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
24-Jun-2013, apogs apogs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
25-May-2014, Sintija Martinsone
7-Feb-2016, parputniem
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
25-May-2014, Sintija Martinsone
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2014, Sintija Martinsone
Meža pīle Anas platyrhynchos
25-May-2014, Sintija Martinsone
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-May-2014, Sintija Martinsone
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-May-2014, Sintija Martinsone
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-May-2014, Sintija Martinsone
Žubīte Fringilla coelebs
25-May-2014, Sintija Martinsone
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
25-May-2014, Sintija Martinsone
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
25-May-2014, Sintija Martinsone
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
25-May-2014, Sintija Martinsone
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
25-May-2014, Sintija Martinsone
Ūdensstrazds Cinclus cinclus
5-Feb-2016, Aigars
Priežu cietpiepe Phellinus pini
7-Feb-2016, roosaluristaja
Pēdējie komentāri
Vīksna 08.februāris, 00:32

Paldies par nosaukumiem, visiem kas man pieraksta.


dziedava 08.februāris, 00:14

Darīju, ko varēju, vismaz Remtes muižas parka Mīlestības ozols tagad ir ar visu foto dziedavā: http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?fvip=3103&vt=8 ;) Par egli nekādas skaidrības man nav, nekāda tāda īpatnēja vai ne-parastā egle nav zināma. Pati neesmu parkā bijusi.


CerambyX 07.februāris, 21:59

Vairogblakts Rhacognathus punctatus


CerambyX 07.februāris, 21:58

Baltpunktainās ozolu pūcītes (Eupsilia transversa) kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:58

Kādas no lapgraužiem donācijām (Donacia sp.)


CerambyX 07.februāris, 21:57

Platsmeceris Platystomus albinus


CerambyX 07.februāris, 21:57

Sprakšķis Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 07.februāris, 21:57

Kapračvabole Nicrophorus vespillo


CerambyX 07.februāris, 21:56

Kāds no spalvspārņiem (Pterophoridae) '- īsti spēcīgs nejūtos to noteikšanā


CerambyX 07.februāris, 21:56

Araneus ģints krusta zirnekļa tēviņš


CerambyX 07.februāris, 21:55

Bērzu vērpēja (Eriogaster lanestris) kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:54

Jauns mīkstpieņu mūka (Cucullia lucifuga) kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:52

Lapkoku otiņmūķenes (Caliteara pudibunda) kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:52

Ievu ordeņpūcīte (Catocala fulminea)


CerambyX 07.februāris, 21:52

Ābeļu raibpūcītes (Diloba caeruleocephala) kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:51

Šķiet sienāzis Metrioptera roeselii


CerambyX 07.februāris, 21:50

Zālāju laupītājblakts (Nabidae dzima)


CerambyX 07.februāris, 21:49

Manuprāt Riteņzirneklis Aculepeira ceropegia


CerambyX 07.februāris, 21:48

Melnūsainie pļavas rensgalvīši


CerambyX 07.februāris, 21:47

Skujkoku sarkanais koksngrauzis (Leptura rubra)


CerambyX 07.februāris, 21:47

Pelēkā āboliņpūcīte (Callistege mi)


CerambyX 07.februāris, 21:47

Ziedmuša Volucella pellucens


CerambyX 07.februāris, 21:46

Ja tas viss kopā bijis, tad drīzāk velk uz to, ka runa ir par lapkoku. Tad varbūt lapkoku ligzdu koksngrauža (Rhagium mordax) kāpuri? :)


CerambyX 07.februāris, 21:45

Ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpurs, nekas rets.


forelljjanka 07.februāris, 21:45

Parasti melnā dzilna,citi dzeņi stipri retāk,kaut gan, esmu redzējis arī jauno dižraibo kaļam pie koka pamatnes.


CerambyX 07.februāris, 21:44

Skrejvaboles tā kā Limodromus assimilis


CerambyX 07.februāris, 21:43

Kaut kas uz to pusi ir, Uleiota planata gan varētu būt līdzīgs - neesmu līdz galam atkodis kā tos atšķirt.


forelljjanka 07.februāris, 21:43

Protams ka ad.vistiķis!;)


CerambyX 07.februāris, 21:42

Kāda sprakšķa kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:42

Sprakšķis Apmedus sp. - tur vairums sugu pēc foto sarežģīti nosakāmas.


CerambyX 07.februāris, 21:41

Skrejvabole Stomis pumicatus


CerambyX 07.februāris, 21:41

Līķvabole Phosphuga atrata


CerambyX 07.februāris, 21:40

Tā kā lielais vaska svilnis (Galleria mellonella)


CerambyX 07.februāris, 21:39

Kādi no ūdensmērītājiem (Gerridae)


forelljjanka 07.februāris, 21:38

Putnu mikroliegumi?Tad jau plēšputnu ligzdas!DDatos pietiekami bieži apgrozās eksperti,gan jau pievērsīs uzmanību!


CerambyX 07.februāris, 21:36

Šķiet kaut kas no Medniekmušu (Rhagionidae) dzimtas


CerambyX 07.februāris, 21:34

Nu jā, tālāk par tauriņš sp. te grūti tikt :) Tādas brūnas kūniņas daudziem. Reizēm noder, ja kūniņa safotogrāfēta visādos rakursos (no muguras, vēdera puses) + tuvplānā nofotogrāfēta gala spicuma forma, kas bieži vien ir sugām atšķirīga.


CerambyX 07.februāris, 21:33

Krabjzirneklis Diaea dorsata


laaga 07.februāris, 21:32

Tad jau ļoti ticams, ka Dižraibais, kas turpat netālu kalās (pievienoju bildi).


CerambyX 07.februāris, 21:32

Nū, izgāztuvi jau šad un tad janvārī kāds pieskatīja - citos datumos netika redzēta :) Bet nu, ja šī tur atlido uzēst tik uz daždesmit min, tad jau varbūt arī var palaist garām :)


CerambyX 07.februāris, 21:29

Koksnesmušas (Xylophagidae) kāpurs


forelljjanka 07.februāris, 21:29

Izskatās pēc pērnās mājvietas(ja ar to saprot olas,cāļus),ticamākais īpašnieks Gada putns-dižraibais dzenis.Iespējams arī baltmugurdzenis.Tāpat iespējams ,ka tiek izmantots nakšņošanai,dzeņi ligzdošanas sezonā(un ne tikai,arī ziemā naktī tie guļ dobumos) izmato vairākus dobumus,pie cāļiem nakšņo tikai viens vecāks,otrs,parasti paps nakšņo citā dobumā.


CerambyX 07.februāris, 21:28

Būs tomēr sudrabkaija.


Vīksna 07.februāris, 21:26

To man iepriekšējā pavasarī mežniecībā teica. Varēja redzēt, ka vēl joprojām vietējie zog kritušos kokus. Mūsu pusē iespējams, ka daudz kas nav apsekots, pat no kartes Rundāles nov. izņēma daudzus aizs. biotopus-palieņu pļavas. Citu jau apara. Putnu mikroliegumi arī uz jautājuma zīmes. Te visus mežus zāģē nost.


laaga 07.februāris, 21:16

Kas varētu būt izveidojis tik skaisti izkaltu dobumu? Tā būtu mājvieta, vai barotne?


forelljjanka 07.februāris, 21:04

Iespējams tas pats ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpurs ,cik zinu neviena no ugunsvabolēm reta nav,tas mežu neglābs.Tomēr ,ja atzīts par saudzējamu,kā var cirst ?Mainīts statuss,sen nav apsekots?


forelljjanka 07.februāris, 20:50

Nekas,gan jau te pamazām,ņemot vērā cik liels ir dažādu retumu procents Tavos novērojumos-ir vērts!;)


forelljjanka 07.februāris, 20:48

Iespējams melnraibā ozolu pūcīte, Griposia aprilina.;)


Vīksna 07.februāris, 20:40

Man to bilžu tik daudz, ka tikai daļu varu atļauties likt. Ja vēl nosaukumus būs jāmeklē, tad vispār vakars.


forelljjanka 07.februāris, 20:39

Tad jau būs veiksmīgi pārziemojusi!Ar JaunzemMāri redzējām šo izgāztuvē 1.01.2016.


forelljjanka 07.februāris, 20:36

Varētu būt bērza čaga jeb pareizi laikam- melnā spulgpiepe(Inonotus obliquus).


forelljjanka 07.februāris, 20:30

Nav datubāzē!;) Tīrā zaļkāte ir,bet pats vairāk sliecos ticēt Julitai!Ja Ansis apstiprinās ,būs pirmais novērojums DDatos!:D


forelljjanka 07.februāris, 20:23

Valda,man 100 % nevar ticēt pat putnus nosakot(tas tā kā mans lauciņš)!:D Gan jau Uģis ienāks un apstiprinās(vai apšaubīs).;) Tā jau, izmantojot daudz piesaukto poļu lapu(ir tur arī naktstauriņi)šo to zīmīgāku atrast var.


dziedava 07.februāris, 20:20

Tirā zaļkāte ir gluda, šai galā tievi pavedieni. Es liktu uz parasto ūsaini Cirriphyllum piliferum, bet ceru, ka vēl Ansis iekomentēs.


forelljjanka 07.februāris, 20:19

Nav datubāzē.;)


Vīksna 07.februāris, 20:18

Paldies par nosaukumiem.


maariite 07.februāris, 20:12

tīrā zaļkāte?


forelljjanka 07.februāris, 20:10

Vai tik nav ozolu zaļsprīžmetis, Comibaena bajularia ?


Inga S 07.februāris, 20:04

Paldies!


Inga S 07.februāris, 20:03

Pirmais attēls bija kļūda :)


roosaluristaja 07.februāris, 19:59

Akmeņu čipste. Pirmajā attēlā gan putnus grūti saskatīt.


Gaidis Grandāns 07.februāris, 19:30

Vajadzētu būt egļu cietpiepei Phellinus chrysoloma. DMB indikatorsuga.


forelljjanka 07.februāris, 19:26

Vienvārdsakot,mērlenta tagad vienmēr līdz Dabassomā,mērīšu,ņemšu koordinātes,bildēšu un sūtīšu visu Julitai.;) Jo nekādu sakarīgāku,visaptverošu vietni internetā dižkokiem tā ar neatradu!Gan jau ka ar dižkokiem tāpat kā ar aizsargājamu putnu ligzdām,nezināmu saglabāšana atkarīga tikai no sirdsapziņas.


forelljjanka 07.februāris, 19:02

Pēc vairākiem nesekmīgiem mēģinājumiem izdevās pievienot,statusus gan rādīja tādus dīvainus,kā mobilākām radībām!;) Gada sūna tā visticamāk nav!;)


Matrus 07.februāris, 18:51

Paugurknābja gulbis, mātīte, dzimusi 2001. gadā vai agrāk. Datu bazē 324 kontroles, pēdējo reizi novērots 17.01.2016. Dārziņu attekā.


forelljjanka 07.februāris, 18:39

Kaut kāda Pterostichus jau laikam ir...;) Gan jau ka jāpēta intīmās vietas!:DD


forelljjanka 07.februāris, 18:32

Laikam būs Dromius agilis!:D


dziedava 07.februāris, 17:48

Manuprāt, cūknātru zāģlapsenes Tenthredo scrophulariae kāpurs. Mums viņi dzīvojas uz melnajiem deviņvīrspēkiem.


AinisP 07.februāris, 17:29

Šis gan būs brūnais garausainis (garausainais sikspārnis).


sandis 07.februāris, 17:28

Remtes Mīlsetības ozolu, tāpat kā desmitiem citus Saldus rajona dižkokus un kultūrvēsturiski nozīmīgos kokus samērījām 2005. gadā, kad kopā ar Gunti Eniņu un Dabas retumu krātuvi Saldus rajonu izķemmējām krustu šķērsu, meklējot un mērot dižkokus. Dati toreiz tika nodoti LVĢMA, bet internetā tas viss, protams, netika salikts (daži foto ieskatam šeit: http://lvafa.gov.lv/materiali/foto/category/34-saldus-rajona-dizkoki). Atceros, ka jau toreiz Mīlestības ozols bija piekarināts ar kāzinieku lentītēm.


forelljjanka 07.februāris, 17:10

Pārbraucot mājās biju nepatīkami pārsteigts-nav par Remtes muižas parka dižkokiem pilnīgi nekādas infas tīmeklī.Slavenais Mīlestības ozols droši ,ka virs 5 m apkārtmērā!Nebiju tur gadu 30 staigājis!:DD LVM smukas takas sataisījuši,medību tornim,lapenes stabiem smuki jumtiņi,Mīl.ozols precinieku saitēm un atslēgām apkarināts,bet par pamatīgām lapeglēm(abas apm.3.5 m.apkārtmērā,atkal mērlenta nebija paņēmusies,mēriju apķerot koku),arī pārējās(ap 20 gb.)visas cienijama vecuma un resnuma,varbūt ne dižkoki un tomēr,vēl viens pieklājīgs ozols,diemžel padumjlaikos dedzināts,vēl arī dīvainā manis ieziņotā egle...


forelljjanka 07.februāris, 17:02

Vēl jau tur arī melngalvas ugunsvaboles kāpurs...;)


nekovārnis 07.februāris, 16:51

Šādu kūniņu pagājušogad pārnesu mājās un novietoju malkas nojumē. Izšķīlās pēc Jāņiem, kad jau biju nolēmis, ka beigts, un aizmuka:) Tā arī neuzzināju, kas iekšā slēpjas:(


maariite 07.februāris, 16:38

Vēl joprojām tā ir zeltactiņa.


maariite 07.februāris, 16:36

Šis tāds dikti maziņš zem centimetra ? Dendrophagus crenatus Robainā plakaņa kāpurs.


maariite 07.februāris, 16:34

Skrejvabole Pterostichus niger


maariite 07.februāris, 16:32

skrejvabole Carabus granulatus


maariite 07.februāris, 16:31

Uj nē. muldu. Vabole nav asmalis, bet gan kāda līķvabole.


maariite 07.februāris, 16:24

skrejvabole Carabus hortensis


maariite 07.februāris, 16:20

Skujukoku ligzdu koksngrauzim Rhagium inquisitor ir tādi. Bet nezinu, vai nav kādam vēl līdzīgi. Un vabole pirmajā attēlā izskatās pēc lielā asmaļa Peltis grossa.


sandis 07.februāris, 15:02

Šķiet, ka pirmais sarkanrīklītes novērojums šoziem Vidzemē, ja kaut ko neesmu palaidis garām.


Anete PB 07.februāris, 13:34

Sanāca ievadīt dubultā (pirmais novērojums Dabas datos, kā nekā :)), cik saprotu, pašrocīgi tādus nevar izdzēst?


Rekmanis 07.februāris, 11:36

Peļu klijāns


Vīksna 07.februāris, 10:14

Paldies ! Un varbūt pašai arī jāaiziet līdz mežam pārbaudīt,vai nav sākuši arī to atslēgas biotopu zāģēt pie Liepāra grāvja. Laukā vēl saulīte uzspīdēja, tad arī bildes sakarīgākas ar telefonu.


roosaluristaja 07.februāris, 10:08

dziedzerainā eksīdīja.


forelljjanka 07.februāris, 09:40

Gan jau ka skrejvabole Carabus granulatus !Bakstos te pa svešām bildēm,gandrīz jāaizbrauc pašam mizu paurbināt...:D Laiks kā reiz neputnisks,precīzāk- nefotogēnisks,bet ar zibspuldzi un makro jau nekas!;)


forelljjanka 07.februāris, 09:32

Būs sprakšķis Selatosomus cruciatus, vācu vabuļlapā - http://www.kerbtier.de/cgi-bin/deFSearch.cgi?Fam=Elateridae


forelljjanka 07.februāris, 09:28

Dikti jau nu līdzīgs ir ceriņu sfings, Sphinx ligustri poļu tauriņu lapā- http://www.lepidoptera.eu/show.php?ID=176&country=LV .


forelljjanka 07.februāris, 09:07

Vai tik nav gliemežu skrejvabole, Cychrus caraboides,cik atceros no Uģa komentāra,vienīgajai tāds šaurs priekškrūšu vairogs(tā to laikam sauc ?:D),lai var ielīst gliemeža čaulā.;)


forelljjanka 07.februāris, 09:04

Šis ,ar taisnajiem dzelkšņiem pakaļgalā savukārt melngalvas ugunsvaboles, Pyrochroa coccinea kāpurs.;)


forelljjanka 07.februāris, 09:00

Vatbūt ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpurs ?;)


forelljjanka 07.februāris, 08:57

Varētu būt sarkankrūšu līķvabole Oiceoptoma thoracicum.


forelljjanka 07.februāris, 08:36

Jā,nu nebūs garkaklis gan!;) Tā ir lielā gaura.


Ivars L. 06.februāris, 23:24

Forma diezgan interesanta, bet interneta resursos atrodami arī šādi. Tā ka - jā ir Oligoporus ptychogaster!


Vīksna 06.februāris, 21:36

Parkā arī vizbulītes aug. Gribu iepriekšējā agra pavasara bildēto ielikt. Jo mūsu pusē grib pat atslēgas biotopu zāģēt, pārējais jau nozāģēts.


roosaluristaja 06.februāris, 21:23

Manuprāt bumbuļu sklerocīnija (Dumontinia tuberosa). Ja blakus auga baltās vizbulītes, tad droši, ka viņa.


gunitak 06.februāris, 21:06

Paldies!!!


Aigars 06.februāris, 20:53

Pļavu čipste


forelljjanka 06.februāris, 20:49

Dižraibais.;)


gunitak 06.februāris, 18:42

Kas tas par dzeni?


dziedava 06.februāris, 17:36

Paldies!


ER 06.februāris, 17:21

Izskatās pēc melnā mežastrazda ligzdas.


Vīksna 05.februāris, 23:13

Liels paldies par nosaukumiem ! Tad jau varu vēl ko meklēt.


CerambyX 05.februāris, 23:00

Kāds no Ectobius būs gan.


CerambyX 05.februāris, 22:59

Manuprāt pavasarpūcītes Orthosia miniosa kāpurs


CerambyX 05.februāris, 22:52

Varētu būt nepiaugusi mīkstblakts Deraeocoris ruber


CerambyX 05.februāris, 22:47

Manuprāt raibspārnmuša Chaetostomella cylindrica


CerambyX 05.februāris, 22:39

Varētu būt joslspārnmuša Ceroxys urticae


CerambyX 05.februāris, 22:36

Manuprāt dzelkņmuša Oplodontha viridula


CerambyX 05.februāris, 22:34

Tā kā raibspārnmuša Urophora cardui, manuprāt.


CerambyX 05.februāris, 22:33

Zāļsvilnis Anania stachydalis


CerambyX 05.februāris, 22:32

Tā kā svilnis Pyrausta aurata


CerambyX 05.februāris, 22:27

Melngalvas ugunsvabole (Pyrochroa coccinea)


CerambyX 05.februāris, 22:26

Ragainā cikāde (Centrotus cornutus)


dziedava 05.februāris, 22:26

Paldies! :)


CerambyX 05.februāris, 22:26

Gliemežmuša Trypetoptera punctulata


CerambyX 05.februāris, 22:25

Tā kā kāda no raibspārnmušām (Teprhitidae/Trypetidae)


CerambyX 05.februāris, 22:25

Kāds no vilkzirnekļiem (Lycosidae)


CerambyX 05.februāris, 22:24

Mūsdienīgāks nosaukums ir - Colobochyla salicalis, jeb latviski Kārklu sprīžotājpūcīte :)


CerambyX 05.februāris, 22:23

Zāģlapsenes Periclsita sp. kāpurs


CerambyX 05.februāris, 22:19

Spradzis Phyllotreta sp. - tur vairākas/daudzas līdzīgas sugas.


Laimeslācis 05.februāris, 20:19

Paldies par apskaidrību! :)


dziedava 05.februāris, 18:23

Varbūt pūkainā mīkstpiepe Postia ptychogaster syn. Oligoporus ptychogaster vai kāds cits Oligoporus sp.??


CerambyX 05.februāris, 16:17

Arī resnkājods (Bibionidae) - ar lielajām galvām tēviņi, mazajām galvām - mātītes :)


CerambyX 05.februāris, 16:10

Manuprāt kāpurmuša Hemyda obscuripennis - arī neatrodu Lv mušveidīgo sugu sarakstā (http://leb.daba.lv/46Karpa.pdf). Vienā mušu pētnieku forumā, gan atzīmēts, ka suga iespējams izplatās Z virzienā - 2012. gadā, piemēram, atrasta Somijā. Tā ka gan jau Lv ar jābūt - varbūt šis 1. zināmais novērojums :)


CerambyX 05.februāris, 15:53

Kāda tinēja (Tortricidae) kāpurs. Varbūt Aphelia paleana vai kaut kas līdzīgs.


CerambyX 05.februāris, 15:42

Hmm, ja pieņemam, ka tas kāpurs arī turpat kaut kur telpās ir dzīvojies (nevis ierāpojis, piemēram, no ārpuses), tad tas diezgan stipri sašaurina iespējamo kandidātu loku. Par cik sliecos domāt, ka šis ir tauriņa kāpurs, tad pagaidām vienīgais variants man sanāk svilnis Aglossa pinguinalis. Interneta attēlos redzamie kāpuri gan ir tumšāki, bet tas krokojums (gan galvas daļā, gan arī pārējiem ķermeņa posmiem) tā kā atbilst. Bet nu jāpapēta vēl.


CerambyX 05.februāris, 15:21

Nepieaugusi vairogblakts - varētu būt Pentatoma rufipes


Vīksna 05.februāris, 15:19

Tas uz istabaugšas bija drēbēs iekūņojies, vidēji liels- pie 2cm.


CerambyX 05.februāris, 15:19

Krusta zirneklis Araneus quadratus


CerambyX 05.februāris, 15:18

Man domāt, ka kāda no kāpurmušām (Tachinidae)


CerambyX 05.februāris, 15:18

Kāds no resnkājodiem (Bibionidae) - tiem gan varbūt to sugu nav tik daudz. Kādreiz būs jāpapēta kuras no tām ir visbiežākās pavasaros redzamās.


CerambyX 05.februāris, 15:17

Koku vairogblakts (Pentatoma rufipes)


CerambyX 05.februāris, 15:16

Zāģlapsenes kāpurs, iespējams Tenthredo mandibularis


CerambyX 05.februāris, 15:16

Nepieaugusi vairogblakts - šķiet Troilus luridus


CerambyX 05.februāris, 15:15

Vairogblakts Zicrona caerulea


CerambyX 05.februāris, 15:14

Lielā skābeņu zeltainīša (Lycaena dispar) mātīte


CerambyX 05.februāris, 15:14

Balodeņu pūcīte (Trachea atriplicis)


CerambyX 05.februāris, 15:14

Kāds šim mērogs aptuvenais? Un kādā 'biotopā' atrasts? Tāds interesants... :)


CerambyX 05.februāris, 15:10

Tāds interesants mušveidīgais. Pagaidām vienīgais variants - zemesmuša Platystoma seminationis no Platystomatidae dzimtas. Latvijas mušveidīgo katalogā (http://leb.daba.lv/46Karpa.pdf), gan šāda suga nav atzīmēta.


dziedava 05.februāris, 15:01

Foto būs?


Edgars Smislovs 05.februāris, 14:00

Jā, Melnspārnu kaija vien būs.


Vīksna 05.februāris, 13:33

Paldies ! Staigājot, varbūt kādu sēni vairāk jāpabildē. No savām n- tajām bildēm pat nezinu ko likt.


Ivars L. 05.februāris, 13:04

Ir jau ir.


dziedava 05.februāris, 12:21

Tā ir gļotsēne, varbūt rūsganais ragansviests Fuligo septica var. rufa


dziedava 05.februāris, 11:59

Hmm, paldies, interesanti! Latīniskais, šķiet, precīzāk būtu Junghuhnia pseudozilingiana - tad vairāk atsaucas ne tikai LV lapas. Atradums pavisam nejaušs un aizmirsts.


Ivars L. 05.februāris, 11:56

Paskatījos vēl, un domāju, ka droši šī suga. Viss labi atbilst. Izstieptās šaurās cepurītes, ohras krāsa (kad sausa), poru forma un izmērs (stūrainas, bet slīpumā - līkumotas un neregulāras). Šis ir ļoooti labs atradums - liekams pie īpašajiem, jo ļoti reta gan Latvijā (iespējams, ka tikai viena vai tiešām nedaudzas atradnes), gan citviet. Skandināvijā un Igaunijā īpaši aizsargājamo sarakstā. Dziedavas lapai labs papildinājums!:)


Ivars L. 05.februāris, 10:55

Tā aug arī uz veciem Inonotus un Phellinus.


Ivars L. 05.februāris, 10:54

Ja uz Alnus, Betula vai Populus, tad varētu būt piepju jungūnija Junghuhnia pseudozillingiana.


CerambyX 04.februāris, 22:58

Manuprāt kuprainais riteņzirneklis (Cyclosa conica)


dziedava 04.februāris, 22:56

Varbūt Antrodiella sp. ??


Vīksna 04.februāris, 21:49

Liels paldies par tik daudz nosaukumiem !


CerambyX 04.februāris, 21:15

Kāpurmuša Gymnosoma sp.


CerambyX 04.februāris, 21:14

Šitas samulsināja, nez kāpēc šķita, ka jāmeklē tinējos :) Bet ir meža tinējpūcīte (Protodeltote pygarga)


CerambyX 04.februāris, 21:00

Rakurss nav ta parocīgākais, bet varbūt čemurkode Epermenia illigerella


CerambyX 04.februāris, 20:56

Nepieaudzis Dolomedes sp.


CerambyX 04.februāris, 20:55

Kāds no vilkzirnekļiem (Lycosidae)


CerambyX 04.februāris, 20:55

Krastu medniekzirneklis Dolomedes sp. - otrajā attēlā ar stirpi kontrastējošām baltajām joslām, tad varbūt D.fimbriatus


CerambyX 04.februāris, 20:54

Krusta zirneklis Araneus diadematus


CerambyX 04.februāris, 20:53

Lēcējzirneklis Salticus sp.


CerambyX 04.februāris, 20:53

Lēcējzirneklis Salticus sp.


CerambyX 04.februāris, 20:52

Melnā plakanpūcīte (Amphipyra livida) - samērā nesena ienācēja Lv faunā, bet pēdējos gados šur tur kļuvusi samērā parasta.


CerambyX 04.februāris, 20:52

Mainīgais alkšņu sprīžmetis (Angerona prunaria)


CerambyX 04.februāris, 20:51

Tā kā kādi no krastodiem (Ptychopteridae)


CerambyX 04.februāris, 20:50

Būs ugusnvavbole Schizotus pectinicornis


CerambyX 04.februāris, 20:49

Tīklspārnis Drepanepteryx phalaenoides


CerambyX 04.februāris, 20:48

Knaibļspāre (Onychogomphus forcipatus)


CerambyX 04.februāris, 20:47

Laikam kaut kas no spožlapsenēm (Chalcididae)


CerambyX 04.februāris, 20:45

Graudzāļu vērpēja (Euthrix potatoria) kāpurs


CerambyX 04.februāris, 20:45

Šķiet brūnganais mazsprīžmetis (Idea seriata)


CerambyX 04.februāris, 20:42

Lielā melleņu pūcīte (Eurois occulta)


CerambyX 04.februāris, 20:41

Sisenis Chrysochraon dispar


CerambyX 04.februāris, 20:41

Kāds no kožodiņiem (Psychodidae)


CerambyX 04.februāris, 20:41

Ugunsspāre (Pyrrhosoma nymphula) - nesajaucama suga


CerambyX 04.februāris, 20:40

Tā ar ir.


CerambyX 04.februāris, 20:40

Varētu būt jauns bērzu pelēkpūcītes (Acronica auricoma) kāpurs - cits nekas nenāk prātā.


CerambyX 04.februāris, 20:39

Plankumainā spāre


CerambyX 04.februāris, 20:39

Kādi no resnkājodiem (Bibionidae)


CerambyX 04.februāris, 20:37

Krusta zirneklis Araneus alsine


CerambyX 04.februāris, 20:36

Liepu zobspārņa (Phalera bucephala) kāpurs


CerambyX 04.februāris, 20:36

Ozolu baltpunktainā pūcīte (Eupsilia transversa)


CerambyX 04.februāris, 20:35

Vairogblakts Picromerus bidens


CerambyX 04.februāris, 20:35

Zeltactiņas vai kaut kā tuvu radniecīga kāpurs.


CerambyX 04.februāris, 20:34

Ozolu vērpēja (Lasiocampa quercus) kāpurs - tāds pusaudzītis.


CerambyX 04.februāris, 20:31

Vairogblakts Picromerus bidens


CerambyX 04.februāris, 20:30

Tā kā ziedmuša Eristalinus sepulchralis


Vīksna 04.februāris, 20:29

Tikai drīz te vēl atlikušās mežu atliekas izzāģēs, un visās malās indē, grāvjus, ceļus utt.


CerambyX 04.februāris, 20:26

Kārklu raibenis gan, jā.


CerambyX 04.februāris, 20:26

Ziedmuša Rhingia campestris


CerambyX 04.februāris, 20:24

Mīkstspārnis Malthodes sp.


CerambyX 04.februāris, 20:22

Krusta zirneklis Araneus marmoreus


CerambyX 04.februāris, 20:21

Dižzirneklis Pisaura mirabilis


CerambyX 04.februāris, 20:20

Plakankode Harpella forficella


nekovārnis 04.februāris, 19:51

Mēs jau paši tādi kaukaiņpētnieki-iesācēji:D Varam tik tādus pazīstamākus, ar ko ir nācies saskrieties, pielabot. Bet ar tikai tā - caur komentāriem:) Vispār, skatos, tā Rundāles apkārtne viena zelta bedre:)


Vīksna 04.februāris, 19:41

Kārklu raibenis. Vienkāršāk man rakstīt nezināms, savādāk nez ko sacepšu.


Vīksna 04.februāris, 19:38

Es tak viņus nepazīstu, un vēl laikam nepareizi pārrakstījusi. Ja kas, lūdzu izlabojiet.


nekovārnis 04.februāris, 19:31

Šis vispār tāds interesants, it sevišķi uz blakus pievienotā novērojuma fona. Tas otrs šķiet diezgan drošs kārklu raibenis, par šo nav tādas pārliecības.


forelljjanka 04.februāris, 19:28

Manuprāt arī kārklu raibenis.


forelljjanka 04.februāris, 19:21

Zaigraibenis gan nebūs!;)


nekovārnis 04.februāris, 19:21

Šis drīzāk varētu būt Koksngrauzis Leptura annularis

2016. gada koks – ošlapu kļava (1)

Latvijas dendrologu biedrība par 2016. gada koku ievēlējusi ošlapu kļavu Acer negundo. Pēdējo gadu plašās invāzijas dēļ ošlapu kļava dendrologu, vides aizsardzības speciālistu un dabas draugu aprindās ir ieguvusi negatīvu slavu, to reizēm visai pamatoti sauc par „jauno latvāni”. Šajā kontekstā dendrologu izvēle pirmajā mirklī var šķist nesaprotama – gada koks tiek izvēlēts jau no 2001. gada – tātad jau sešpadsmito reizi, un vienmēr šo godu izpelnījusies kāda ievērojama savvaļas vai vismaz izcili dekoratīva svešzemju kokaugu suga. Šoreiz Latvijas dendrologu biedrība vēlas sabiedrības uzmanību pievērst tādai koku sugai, kas Latvijā ir invazīva, ar to saistītām problēmām, kā arī iesaistīt sabiedrību šīs...


2016. gada bezmugurkaulnieks – samtērces

Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) par Gada bezmugurkaulnieku 2016 ir izvēlējusies samtērces Trombidiidae. Šīs ērces (angliski – red velvet mite) ir nelielas, pārsvarā sastopamas uz augsnes virskārtas vai augsnē un bieži ir spilgti sarkanā krāsā. Tās ir sastopamas gan mežos, gan arī augļu dārzos un citos biotopos. Samtērces par gada bezmugurkaulnieku izvēlētas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību neredzamajai un nepazīstamajai dzīvajai dabai mums apkārt. Tāpat kā citām ērcēm, arī samtērcēm ir astoņas kājas, iespējams, tāpēc cilvēki tās nereti uzskata par zirnekļiem. Šīs ērces ir īpaši aktīvas saulainā, siltā laikā, kad viegli ieraugāmas uz augsnes, sūnām vai lapām. Tās nekož un nedzeļ. Gada bezmugurkaulnieks 2016...


Jura Lipsberga grāmatas atvēršanas svētki

Pēc vairākus gadus ilga darba viens no mūsu ornitoloģijas vecmeistariem, bioloģijas zinātņu doktors Juris Lipsbergs ir pabeidzis savu atmiņu stāstu krājumu, kam devis nosaukumu “Klaidonīga putnu pētnieka piedzīvojumi”. Šāda veida darbi “putnu cilvēku” vidē iznāk ļoti reti un sagaidīt ko tādu no viena no Latvijas leģendārākajiem putnu pētniekiem ir īpašs notikums. Grāmatu izdod apgāds “Jumava”, un tās atvēršana notiks 18. februārī plkst. 17.00 Latvijas Dabas muzeja putnu ekspozīcijas zālē. Uz pasākumu tiek aicināti visi interesenti. Apgāds arī informē, ka tā laikā grāmatu būs iespējams iegādāties par īpašu cenu. Būsiet mīļi gaidīti!


Ziemojošo ūdensputnu uzskaite šajā nedēļas nogalē (6)

Šajā nedēļas nogalē, 16. un 17. janvārī, notiks ikgadējā ziemojošo ūdensputnu uzskaite. Lielā daļā Eiropas valstu tā notiks jau 50. reizi. Uzskaite ir svarīgs rīks, lai apzinātu populāciju stāvokli, tāpēc jau otro gadu ir arī valsts monitoringa programmas sastāvdaļa. Ziemojošo ūdensputnu uzskaites mērķis ir novērtēt ūdensputnu populāciju lielumu un sekot to skaita pārmaiņu tendencēm, kā arī noteikt nozīmīgākās putnu pulcēšanās vietas, kam nepieciešama aizsardzība. Krīklis. Foto: A.Kuročkins Šajos centrālajos datumos, vai, ja laika apstākļi neatļaus, iespējami tuvu tiem, plānots apskatīt visu jūras piekrasti un apsekot ap 200 ūdensputnu ziemošanas vietas - dīķus, upes, ezerus. Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu un īpaši iepriekšējo gadu...


Izsludināta pieteikšanās ligzdojošo putnu atlanta sacensībām

Eiropas ligzdojošo putnu atlanta ietvaros tiek rīkotas sacensības, lai sacensību garā ievāktu datus putnu atlantam un noskaidrotu ligzdojošo putnu sugu sastopamību. 2016. gadā sacensības notiks Latvijas austrumu pierobežā, kur šobrīd ir daudz nepietiekami izpētītu teritoriju. Eiropas ligzdojošo putnu atlanta apsekotība Latvijā uz 14.01.2016. Ligzdojošo putnu atlanta sacensības notiks trīs kārtās: 16.-17. aprīlī, 14.-15. maijā un 11.-12. jūnijā. Komandu var veidot 2-4 cilvēki un tai reģistrējoties tiek izlozēta sacensību teritorija (25-30 5x5 km kvadrātu lielumā), kura jāapseko visās trīs kārtās. Katrā 5x5 km kvadrātā jāreģistrē pēc iespējas vairāk tur ligzdojošo putnu sugu. Pieteikt komandu sacensībām iespējams līdz 2016. gada 31. martam. Piesakoties ātrāk, komandai būs vairāk...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2016
© dabasdati.lv
Saglabāts