Šobrīd aktīvie lietotāji: 109 Šodien ievadītie novērojumi: 480 Kopējais novērojumu skaits: 120989
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
5-mai-2015, bišudzenis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
5-mai-2015, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
5-mai-2015, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
5-mai-2015, bišudzenis
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
5-mai-2015, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
5-mai-2015, bišudzenis
Kaņepītis Linaria cannabina
5-mai-2015, bišudzenis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
5-mai-2015, bišudzenis
Dadzītis Carduelis carduelis
5-mai-2015, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-mai-2015, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
5-mai-2015, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
5-mai-2015, bišudzenis
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
5-mai-2015, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
5-mai-2015, bišudzenis
Kaņepītis Linaria cannabina
5-mai-2015, bišudzenis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
5-mai-2015, bišudzenis
Dadzītis Carduelis carduelis
5-mai-2015, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-mai-2015, bišudzenis
Parastā ieva Padus avium
4-mai-2015, janisstab
Mednis Tetrao urogallus
4-mai-2015, Fuatra
Žubīte Fringilla coelebs
29-mai-2014, ELPA
Zeltgalvītis Regulus regulus
29-mai-2014, ELPA
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
29-mai-2014, ELPA
Vālodze Oriolus oriolus
29-mai-2014, ELPA
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
29-mai-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
29-mai-2014, ELPA
Sila strazds Turdus viscivorus
29-mai-2014, ELPA
Sila cīrulis Lullula arborea
29-mai-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
29-mai-2014, ELPA
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
29-mai-2014, ELPA
Pļavu čipste Anthus pratensis
29-mai-2014, ELPA
Peļu klijāns Buteo buteo
29-mai-2014, ELPA
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
29-mai-2014, ELPA
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
29-mai-2014, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
29-mai-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
29-mai-2014, ELPA
Melnā dzilna Dryocopus martius
29-mai-2014, ELPA
Mājas strazds Sturnus vulgaris
29-mai-2014, ELPA
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
29-mai-2014, ELPA
Mazais mušķērājs Ficedula parva
29-mai-2014, ELPA
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
29-mai-2014, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
29-mai-2014, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
29-mai-2014, ELPA
Ķīvīte Vanellus vanellus
29-mai-2014, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
29-mai-2014, ELPA
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
29-mai-2014, ELPA
Grieze Crex crex
29-mai-2014, ELPA
Dzilnītis Sitta europaea
29-mai-2014, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
29-mai-2014, ELPA
Brūnā čakste Lanius collurio
29-mai-2014, ELPA
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
29-mai-2014, ELPA
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
29-mai-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
29-mai-2014, ELPA
Dārza ķauķis Sylvia borin
29-mai-2014, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
29-mai-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
29-mai-2014, ELPA
Dzērve Grus grus
29-mai-2014, ELPA
Rubenis Tetrao tetrix
4-mai-2015, Fuatra
Pupuķis Upupa epops
4-mai-2015, Astrantia
Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus
4-mai-2015, Fuatra
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
4-mai-2015, Fuatra
Kākaulis Clangula hyemalis
2-mai-2015, Matrus
Niedru lija Circus aeruginosus
4-mai-2015, Fuatra
Meža balodis Columba oenas
5-mai-2015, Aigars
Meža balodis Columba oenas
5-mai-2015, Aigars
Mazais ķīris Larus minutus
1-mai-2015, Matrus
Melnā klija Milvus migrans
2-mai-2015, Fuatra
Mazais ķīris Larus minutus
1-mai-2015, Matrus
Žubīte Fringilla coelebs
5-mai-2015, Aigars
Vītītis Phylloscopus trochilus
5-mai-2015, Aigars
Tītiņš Jynx torquilla
5-mai-2015, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-mai-2015, Aigars
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
5-mai-2015, Aigars
Niedru lija Circus aeruginosus
5-mai-2015, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
5-mai-2015, Aigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
5-mai-2015, Aigars
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
5-mai-2015, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
5-mai-2015, Aigars
Lauku balodis Columba palumbus
5-mai-2015, Aigars
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
5-mai-2015, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
5-mai-2015, Aigars
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
5-mai-2015, Aigars
Dzērve Grus grus
5-mai-2015, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-mai-2015, Aigars
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
5-mai-2015, Aigars
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-mai-2015, Aigars
Bezdelīga Hirundo rustica
5-mai-2015, Aigars
Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii
1-mai-2015, Matrus
Zivju ērglis Pandion haliaetus
2-mai-2015, Matrus
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
5-mai-2015, roosaluristaja
Peļkājīte Prunella modularis
5-mai-2015, roosaluristaja
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
5-mai-2015, roosaluristaja
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
5-mai-2015, roosaluristaja
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
5-mai-2015, roosaluristaja
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
5-mai-2015, roosaluristaja
Pupuķis Upupa epops
2-mai-2015, Matrus
Cekulzīriņš Sterna sandvicensis
1-mai-2015, Matrus
Žubīte Fringilla coelebs
5-mai-2015, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
5-mai-2015, Aigars
Vītītis Phylloscopus trochilus
5-mai-2015, Aigars
Sloka Scolopax rusticola
5-mai-2015, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
5-mai-2015, Aigars
Sila strazds Turdus viscivorus
5-mai-2015, Aigars
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
5-mai-2015, Aigars
Koku čipste Anthus trivialis
5-mai-2015, Aigars
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
5-mai-2015, Aigars
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
5-mai-2015, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
5-mai-2015, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-mai-2015, zemcha
Jūras zīriņš Sterna paradisaea
3-mai-2015, Matrus
Mazais zīriņš Sterna albifrons
3-mai-2015, Matrus
Smilšu tārtiņš Charadrius hiaticula
2-mai-2015, Matrus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
10-apr-2015, zemcha
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-mai-2015, roosaluristaja
Zivju gārnis Ardea cinerea
1-mai-2015, Matrus
Žubīte Fringilla coelebs
5-mai-2015, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
5-mai-2015, Aigars
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
5-mai-2015, Aigars
Sila cīrulis Lullula arborea
5-mai-2015, Aigars
Purva zīlīte Poecile palustris
5-mai-2015, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-mai-2015, Aigars
Meža balodis Columba oenas
5-mai-2015, Aigars
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
5-mai-2015, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
5-mai-2015, Aigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
5-mai-2015, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
5-mai-2015, Aigars
Ķivulis Carduelis spinus
5-mai-2015, Aigars
Koku čipste Anthus trivialis
5-mai-2015, Aigars
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
5-mai-2015, Aigars
Bezdelīga Hirundo rustica
5-mai-2015, Aigars
1-mai-2015, Matrus
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
5-mai-2015, roosaluristaja
Upes tārtiņš Charadrius dubius
1-mai-2015, Matrus
Upes tārtiņš Charadrius dubius
5-mai-2015, Aigars
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
5-mai-2015, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
5-mai-2015, Aigars
Meža pīle Anas platyrhynchos
5-mai-2015, Aigars
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-mai-2015, Aigars
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
5-mai-2015, Aigars
Lauku cīrulis Alauda arvensis
5-mai-2015, Aigars
Ķīvīte Vanellus vanellus
5-mai-2015, Aigars
Dzērve Grus grus
5-mai-2015, Aigars
Dzeguze Cuculus canorus
5-mai-2015, Aigars
Baltā cielava Motacilla alba
5-mai-2015, Aigars
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
5-mai-2015, Aigars
Žubīte Fringilla coelebs
5-mai-2015, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-mai-2015, Aigars
Pelēkais strazds Turdus pilaris
5-mai-2015, Aigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
5-mai-2015, Aigars
Mājas balodis Columba livia domestica
5-mai-2015, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
5-mai-2015, Aigars
Lauku zvirbulis Passer montanus
5-mai-2015, Aigars
Lauku cīrulis Alauda arvensis
5-mai-2015, Aigars
Lauku balodis Columba palumbus
5-mai-2015, Aigars
Ķīvīte Vanellus vanellus
5-mai-2015, Aigars
Krauklis Corvus corax
5-mai-2015, Aigars
Kovārnis Corvus monedula
5-mai-2015, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-mai-2015, Aigars
Dadzītis Carduelis carduelis
5-mai-2015, Aigars
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-mai-2015, Aigars
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
5-mai-2015, Aigars
5-mai-2015, Astrantia
Lielais dumpis Botaurus stellaris
3-mai-2015, Matrus
Lielais dumpis Botaurus stellaris
3-mai-2015, Matrus
Žubīte Fringilla coelebs
15-mai-2014, ELPA
Žagata Pica pica
15-mai-2014, ELPA
Zaļžubīte Chloris chloris
15-mai-2014, ELPA
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
15-mai-2014, ELPA
Svīre Apus apus
15-mai-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-mai-2014, ELPA
Sīlis Garrulus glandarius
15-mai-2014, ELPA
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
15-mai-2014, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-mai-2014, ELPA
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-mai-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-mai-2014, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-mai-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
15-mai-2014, ELPA
Mājas zvirbulis Passer domesticus
15-mai-2014, ELPA
Mājas strazds Sturnus vulgaris
15-mai-2014, ELPA
Mājas balodis Columba livia domestica
15-mai-2014, ELPA
Mazais mušķērājs Ficedula parva
15-mai-2014, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
15-mai-2014, ELPA
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-mai-2014, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-mai-2014, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
15-mai-2014, ELPA
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-mai-2014, ELPA
Ķivulis Carduelis spinus
15-mai-2014, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
15-mai-2014, ELPA
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
15-mai-2014, ELPA
Grieze Crex crex
15-mai-2014, ELPA
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
15-mai-2014, ELPA
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-mai-2014, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-mai-2014, ELPA
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
15-mai-2014, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-mai-2014, ELPA
Dadzītis Carduelis carduelis
15-mai-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-mai-2014, ELPA
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-mai-2014, ELPA
Bezdelīga Hirundo rustica
15-mai-2014, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
15-mai-2014, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
15-mai-2014, ELPA
Žagata Pica pica
15-mai-2014, ELPA
Zaļžubīte Chloris chloris
15-mai-2014, ELPA
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
15-mai-2014, ELPA
Svīre Apus apus
15-mai-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
15-mai-2014, ELPA
Sīlis Garrulus glandarius
15-mai-2014, ELPA
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
15-mai-2014, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
15-mai-2014, ELPA
Meža pīle Anas platyrhynchos
15-mai-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
15-mai-2014, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
15-mai-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
15-mai-2014, ELPA
Mājas zvirbulis Passer domesticus
15-mai-2014, ELPA
Mājas strazds Sturnus vulgaris
15-mai-2014, ELPA
Mājas balodis Columba livia domestica
15-mai-2014, ELPA
Mazais mušķērājs Ficedula parva
15-mai-2014, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
15-mai-2014, ELPA
Lauku zvirbulis Passer montanus
15-mai-2014, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
15-mai-2014, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
15-mai-2014, ELPA
Lakstīgala Luscinia luscinia
15-mai-2014, ELPA
Ķivulis Carduelis spinus
15-mai-2014, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
15-mai-2014, ELPA
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
15-mai-2014, ELPA
Grieze Crex crex
15-mai-2014, ELPA
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
15-mai-2014, ELPA
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
15-mai-2014, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
15-mai-2014, ELPA
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
15-mai-2014, ELPA
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-mai-2014, ELPA
Dadzītis Carduelis carduelis
15-mai-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-mai-2014, ELPA
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-mai-2014, ELPA
Bezdelīga Hirundo rustica
15-mai-2014, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
15-mai-2014, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
19-mai-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
19-mai-2014, ELPA
Sila strazds Turdus viscivorus
19-mai-2014, ELPA
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
19-mai-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
19-mai-2014, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
19-mai-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
19-mai-2014, ELPA
Mazais mušķērājs Ficedula parva
19-mai-2014, ELPA
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
19-mai-2014, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
19-mai-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
19-mai-2014, ELPA
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
19-mai-2014, ELPA
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
19-mai-2014, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
19-mai-2014, ELPA
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
19-mai-2014, ELPA
Žubīte Fringilla coelebs
24-mai-2014, ELPA
Zeltgalvītis Regulus regulus
24-mai-2014, ELPA
Vītītis Phylloscopus trochilus
24-mai-2014, ELPA
Vālodze Oriolus oriolus
24-mai-2014, ELPA
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
24-mai-2014, ELPA
Sila strazds Turdus viscivorus
24-mai-2014, ELPA
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
24-mai-2014, ELPA
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
24-mai-2014, ELPA
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-mai-2014, ELPA
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
24-mai-2014, ELPA
Paceplītis Troglodytes troglodytes
24-mai-2014, ELPA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
24-mai-2014, ELPA
Melnā dzilna Dryocopus martius
24-mai-2014, ELPA
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
24-mai-2014, ELPA
Melnais meža strazds Turdus merula
24-mai-2014, ELPA
Mājas strazds Sturnus vulgaris
24-mai-2014, ELPA
Mazais mušķērājs Ficedula parva
24-mai-2014, ELPA
Lielā zīlīte Parus major
24-mai-2014, ELPA
Lauku cīrulis Alauda arvensis
24-mai-2014, ELPA
Lauku balodis Columba palumbus
24-mai-2014, ELPA
Lakstīgala Luscinia luscinia
24-mai-2014, ELPA
Ķīvīte Vanellus vanellus
24-mai-2014, ELPA
Ķivulis Carduelis spinus
24-mai-2014, ELPA
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
24-mai-2014, ELPA
Koku čipste Anthus trivialis
24-mai-2014, ELPA
Grieze Crex crex
24-mai-2014, ELPA
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
24-mai-2014, ELPA
Dzilnītis Sitta europaea
24-mai-2014, ELPA
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
24-mai-2014, ELPA
Dzērve Grus grus
24-mai-2014, ELPA
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
24-mai-2014, ELPA
Dzeguze Cuculus canorus
24-mai-2014, ELPA
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
24-mai-2014, ELPA
Dārza ķauķis Sylvia borin
24-mai-2014, ELPA
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-mai-2014, ELPA
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
24-mai-2014, ELPA
Baltā cielava Motacilla alba
24-mai-2014, ELPA
Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis
2-mai-2015, Matrus
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
5-mai-2015, roosaluristaja
Lakstīgala Luscinia luscinia
5-mai-2015, roosaluristaja
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
5-mai-2015, roosaluristaja
Dzeguze Cuculus canorus
5-mai-2015, roosaluristaja
Stirna Capreolus capreolus
1-mai-2015, Matrus
3-mai-2015, Matrus
2-mai-2015, Matrus
Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas
1-mai-2015, Matrus
2-mai-2015, Matrus
Sila ķirzaka Lacerta agilis
1-mai-2015, Matrus
Zalktis Natrix natrix
1-mai-2015, Matrus
1-mai-2015, Matrus
Žubīte Fringilla coelebs
5-mai-2015, bišudzenis
Žagata Pica pica
5-mai-2015, bišudzenis
Zeltgalvītis Regulus regulus
5-mai-2015, bišudzenis
Zaļžubīte Chloris chloris
5-mai-2015, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
5-mai-2015, bišudzenis
Tītiņš Jynx torquilla
5-mai-2015, bišudzenis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
5-mai-2015, bišudzenis
Somzīlīte Remiz pendulinus
5-mai-2015, bišudzenis
Sīlis Garrulus glandarius
5-mai-2015, bišudzenis
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
5-mai-2015, bišudzenis
Purva zīlīte Poecile palustris
5-mai-2015, bišudzenis
Pļavu čipste Anthus pratensis
5-mai-2015, bišudzenis
Peļkājīte Prunella modularis
5-mai-2015, bišudzenis
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
5-mai-2015, bišudzenis
Pelēkā vārna Corvus cornix
5-mai-2015, bišudzenis
Pelēkā dzilna Picus canus
5-mai-2015, bišudzenis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
5-mai-2015, bišudzenis
5-mai-2015, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
5-mai-2015, bišudzenis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
5-mai-2015, bišudzenis
Niedru lija Circus aeruginosus
5-mai-2015, bišudzenis
Meža pīle Anas platyrhynchos
5-mai-2015, bišudzenis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-mai-2015, bišudzenis
Melnā dzilna Dryocopus martius
5-mai-2015, bišudzenis
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
5-mai-2015, bišudzenis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
5-mai-2015, bišudzenis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
5-mai-2015, bišudzenis
Mājas čurkste Delichon urbicum
5-mai-2015, bišudzenis
Mājas balodis Columba livia domestica
5-mai-2015, bišudzenis
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
5-mai-2015, bišudzenis
Lielā zīlīte Parus major
5-mai-2015, bišudzenis
Lauku zvirbulis Passer montanus
5-mai-2015, bišudzenis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
5-mai-2015, bišudzenis
Lauku balodis Columba palumbus
5-mai-2015, bišudzenis
Lakstīgala Luscinia luscinia
5-mai-2015, bišudzenis
Kaņepītis Linaria cannabina
5-mai-2015, bišudzenis
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
5-mai-2015, bišudzenis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
5-mai-2015, bišudzenis
Dzilnītis Sitta europaea
5-mai-2015, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-mai-2015, bišudzenis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
5-mai-2015, bišudzenis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
5-mai-2015, bišudzenis
Dadzītis Carduelis carduelis
5-mai-2015, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-mai-2015, bišudzenis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-mai-2015, bišudzenis
Bezdelīga Hirundo rustica
5-mai-2015, bišudzenis
Baltā cielava Motacilla alba
5-mai-2015, bišudzenis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
5-mai-2015, bišudzenis
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
5-mai-2015, bišudzenis
1-mai-2015, Matrus
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
1-mai-2015, Matrus
Pelēkā cielava Motacilla cinerea
3-mai-2015, eidis
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
5-mai-2015, IevaM
Žagata Pica pica
4-mai-2015, grieze
Pelēkā cielava Motacilla cinerea
3-mai-2015, eidis
Zivju dzenītis Alcedo atthis
3-mai-2015, eidis
Krastu čurkste Riparia riparia
1-jûn-2014, eidis
Upes zīriņš Sterna hirundo
3-mai-2015, eidis
Upes tārtiņš Charadrius dubius
3-mai-2015, eidis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-mai-2015, eidis
Lielais ķīris Larus ridibundus
3-mai-2015, eidis
Kajaks Larus canus
3-mai-2015, eidis
Pupuķis Upupa epops
4-mai-2015, Iveta9
Niedru lija Circus aeruginosus
4-mai-2015, Irbe
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
4-mai-2015, Irbe
Dumbrcālis Rallus aquaticus
4-mai-2015, Irbe
Meža balodis Columba oenas
3-mai-2015, Irbe
Vistu vanags Accipiter gentilis
16-apr-2014, ELPA
Sudrabkaija Larus argentatus
16-apr-2014, ELPA
Somzīlīte Remiz pendulinus
16-apr-2014, ELPA
Pelēkais strazds Turdus pilaris
16-apr-2014, ELPA
Gugatnis Philomachus pugnax
3-mai-2015, ivars
Pupuķis Upupa epops
3-mai-2015, ivars
Melnā dzilna Dryocopus martius
5-mai-2015, Rallus
Dzeguze Cuculus canorus
4-mai-2015, ElizeS
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
4-mai-2015, ElizeS
Meža pīle Anas platyrhynchos
4-mai-2015, ElizeS
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
4-mai-2015, ElizeS
Koku čipste Anthus trivialis
4-mai-2015, ElizeS
Lakstīgala Luscinia luscinia
5-mai-2015, mazais_ezis
Meža tilbīte Tringa ochropus
3-mai-2015, Arnis2
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
4-mai-2015, Arnis2
Mājas čurkste Delichon urbicum
4-mai-2015, silva
Žubīte Fringilla coelebs
4-mai-2015, zais
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
4-mai-2015, zais
Zilā eļļas vabole Meloe violaceus
4-mai-2015, Divpēdis
Lielā tilbīte Tringa nebularia
4-mai-2015, asaris
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
4-mai-2015, asaris
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
4-mai-2015, asaris
Pelēkā pīle Anas strepera
4-mai-2015, asaris
Parastā ieva Padus avium
4-mai-2015, Divpēdis
Prīkšķe Anas querquedula
3-mai-2015, asaris
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
3-mai-2015, Zane
Purva piekūns Falco columbarius
3-mai-2015, asaris
Vāvere Sciurus vulgaris
27-apr-2015, Zane
1-mai-2015, Zane
Rāceņu baltenis Pieris rapae
1-mai-2015, Zane
1-mai-2015, Zane
Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas
1-mai-2015, Zane
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
4-mai-2015, Zane
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
4-mai-2015, Zane
4-mai-2015, Zane
4-mai-2015, Zane
Lielā gaura Mergus merganser
1-mai-2015, vimba1
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
4-mai-2015, Zane
Meža pīle Anas platyrhynchos
4-mai-2015, vimba1
Dzeguze Cuculus canorus
4-mai-2015, vimba1
Lielā tilbīte Tringa nebularia
1-mai-2015, vimba1
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
27-apr-2015, Zane
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
27-apr-2015, Zane
Kāļu baltenis Pieris napi
27-apr-2015, Zane
Rāceņu baltenis Pieris rapae
27-apr-2015, Zane
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-mai-2015, Mareks Kilups
Melngalvas ugunsvabole Pyrochroa coccinea
4-mai-2015, sindi
Lielais ķīris Larus ridibundus
4-mai-2015, Алексей
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
4-mai-2015, Алексей
Gaigala Bucephala clangula
4-mai-2015, Алексей
Žagata Pica pica
3-mai-2015, elektrolitr
Peļu klijāns Buteo buteo
4-mai-2015, Алексей
Baltā cielava Motacilla alba
3-mai-2015, elektrolitr
Lielā tilbīte Tringa nebularia
4-mai-2015, Алексей
Upes tārtiņš Charadrius dubius
4-mai-2015, Алексей
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
3-mai-2015, sindi
Purva tilbīte Tringa glareola
4-mai-2015, Алексей
Pelēkā pīle Anas strepera
4-mai-2015, Алексей
Baltvēderis Anas penelope
4-mai-2015, Алексей
Cekulpīle Aythya fuligula
4-mai-2015, Алексей
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
3-mai-2015, sindi
Prīkšķe Anas querquedula
4-mai-2015, Алексей
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
30-apr-2015, Zane
Kuitala Numenius arquata
3-mai-2015, megere
4-mai-2015, mazais_ezis
Brūnkaklis Aythya ferina
4-mai-2015, Алексей
Platknābis Anas clypeata
4-mai-2015, Алексей
Zilais praulenis Platycerus caraboides
1-mai-2015, zemesbite
Parastais lāčpurns Morchella esculenta
1-mai-2015, zemesbite
Parastā ieva Padus avium
29-apr-2015, zemesbite
Dadzītis Carduelis carduelis
3-mai-2015, Laimeslācis
Melnais meža strazds Turdus merula
3-mai-2015, Laimeslācis
3-mai-2015, mazais_ezis
Žubīte Fringilla coelebs
3-mai-2015, forelljjanka
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-mai-2015, forelljjanka
Zaļžubīte Chloris chloris
3-mai-2015, forelljjanka
Tītiņš Jynx torquilla
3-mai-2015, forelljjanka
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-mai-2015, forelljjanka
Pļavu čipste Anthus pratensis
3-mai-2015, forelljjanka
Pelēkā vārna Corvus cornix
3-mai-2015, forelljjanka
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-mai-2015, forelljjanka
Niedru lija Circus aeruginosus
3-mai-2015, forelljjanka
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
3-mai-2015, forelljjanka
Melnā puskuitala Limosa limosa
3-mai-2015, forelljjanka
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
3-mai-2015, forelljjanka
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-mai-2015, forelljjanka
Mājas strazds Sturnus vulgaris
3-mai-2015, forelljjanka
Mājas balodis Columba livia domestica
3-mai-2015, forelljjanka
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
3-mai-2015, forelljjanka
Lielā zīlīte Parus major
3-mai-2015, forelljjanka
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-mai-2015, forelljjanka
Lauku balodis Columba palumbus
3-mai-2015, forelljjanka
Koku čipste Anthus trivialis
3-mai-2015, forelljjanka
Kārklu ķauķis Locustella naevia
3-mai-2015, forelljjanka
Kaņepītis Linaria cannabina
3-mai-2015, forelljjanka
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
3-mai-2015, forelljjanka
Garastīte Aegithalos caudatus
3-mai-2015, forelljjanka
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
3-mai-2015, forelljjanka
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
3-mai-2015, forelljjanka
Dadzītis Carduelis carduelis
3-mai-2015, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-mai-2015, forelljjanka
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
3-mai-2015, forelljjanka
Bezdelīga Hirundo rustica
3-mai-2015, forelljjanka
Laucis Fulica atra
4-mai-2015, Алексей
Žubīte Fringilla coelebs
4-mai-2015, Rītavs
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-mai-2015, Rītavs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-mai-2015, Rītavs
Sloka Scolopax rusticola
4-mai-2015, Rītavs
Sīlis Garrulus glandarius
4-mai-2015, Rītavs
Pelēkā vārna Corvus cornix
4-mai-2015, Rītavs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
4-mai-2015, Rītavs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
4-mai-2015, Rītavs
Lielā zīlīte Parus major
4-mai-2015, Rītavs
Lauku balodis Columba palumbus
4-mai-2015, Rītavs
Dzeguze Cuculus canorus
4-mai-2015, Rītavs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-mai-2015, Rītavs
Baltā cielava Motacilla alba
4-mai-2015, Rītavs
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-mai-2015, Matrus
4-mai-2015, Алексей
Lielais dumpis Botaurus stellaris
4-mai-2015, Алексей
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-mai-2015, Laimeslācis
Žubīte Fringilla coelebs
4-mai-2015, vimba1
Pļavu tilbīte Tringa totanus
4-mai-2015, Mari
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
4-mai-2015, vimba1
Lielā gaura Mergus merganser
4-mai-2015, Алексей
Rudā lapsa Vulpes vulpes
4-mai-2015, vimba1
Bezdelīga Hirundo rustica
4-mai-2015, freimane
4-mai-2015, Laimeslācis
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
3-mai-2015, elektrolitr
3-mai-2015, mazais_ezis
4-mai-2015, sanchox
4-mai-2015, sanchox
4-mai-2015, sanchox
3-mai-2015, mazais_ezis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-mai-2015, Laimeslācis
Sīlis Garrulus glandarius
3-mai-2015, Laimeslācis
Bezdelīga Hirundo rustica
4-mai-2015, runagoze
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
4-mai-2015, Mari
3-mai-2015, mazais_ezis
Sila strazds Turdus viscivorus
3-mai-2015, Laimeslācis
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
4-mai-2015, Mari
Pelēkā pīle Anas strepera
4-mai-2015, Mari
3-mai-2015, mazais_ezis
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
4-mai-2015, Mari
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-mai-2015, elektrolitr
Žubīte Fringilla coelebs
4-mai-2015, maariite
Zaļžubīte Chloris chloris
4-mai-2015, maariite
Pelēkā vārna Corvus cornix
4-mai-2015, maariite
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
4-mai-2015, maariite
Mājas zvirbulis Passer domesticus
4-mai-2015, maariite
Mājas strazds Sturnus vulgaris
4-mai-2015, maariite
Lielā zīlīte Parus major
4-mai-2015, maariite
Lauku zvirbulis Passer montanus
4-mai-2015, maariite
Lauku cīrulis Alauda arvensis
4-mai-2015, maariite
Bezdelīga Hirundo rustica
4-mai-2015, maariite
Baltā cielava Motacilla alba
4-mai-2015, maariite
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
4-mai-2015, Mari
Meža balodis Columba oenas
3-mai-2015, elektrolitr
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
4-mai-2015, Mari
Parastā ieva Padus avium
4-mai-2015, Dzidra
4-mai-2015, kristaps1811
Pēdējie komentāri
roosaluristaja 05.maijs, 17:18

Es domāju, ka ir. 5 "pirksti" kaut jābūt "6", gara aste un vispār te nekas nevelk uz mazo ērgli. Droši vien pārrakstīšanās kļūda.


Edgars Smislovs 05.maijs, 17:02

Vai tā nav niedru lijas mātīte?


dekants 05.maijs, 15:50

Visi šie Imanta novērojumi ir ziņoti no lietotnes un rādās neprecīzi. Vai nu lietotne nokārusies vai arī telefonā nez kāpēc nepareizs datums bijis. Novērojumi saprotu, ka veikti šajās dienās.


Kukainis 05.maijs, 13:10

Mitrene Porcellio spinicornis


Rallus 05.maijs, 13:02

Vai šis arī ir precīzāk pierādāms? Šogad tajā pat datumā bija līdz šim agrākais ziņotais novērojums no Orenīšiem. Kādā biotopā, apstākļos dzirdēts. Vai dziesma, saucieni vai kas cits? Varbūt parastais ormanītis?


Rallus 05.maijs, 12:56

Niedru strazdam šis arī būtu agrākais dziesma novērojums pavasarī, kāds līdz šim fiksēts. Prasās pēc kāda komentāra klāt.


Rallus 05.maijs, 12:51

šis būtu visu laiku agrākais pavasara novērojums brūnspārnu ķauķim pavasarī - vai droši, ka šī suga?


zemesbite 05.maijs, 12:44

Jā, praulenis vien būs, man nez kāpēc likās, ka "seja" savādāka kā praulenim :)


ivars 05.maijs, 12:18

Laikam jau nekāds ligzdotājs, nebūs. Turpmākās dienas netika manīts.


nekovārnis 05.maijs, 08:51

Izskatās kā Zilais praulenis, Platycerus caraboides.


nekovārnis 05.maijs, 08:19

Jāņtārpiņš, Lampyris noctiluca.


nekovārnis 05.maijs, 08:16

Melnkāju lilijgrauzis, Lilioceris lilii.


nekovārnis 05.maijs, 08:13

Zilā eļļas vabole, Meloe violaceus.


Wiesturs 05.maijs, 00:36

Nē, cruda jau ir nīkulis, bet šitā bija viena no lielajām Orthosia. Un cruda arī ir vairāk salmu krāsā, bet šitā pamatā bija pelēka. Bildē tā dzeltenīgā nokrāsa ir no saules gaismas, reāli bija gaiši pelēka ar ļoti minimālu dzeltenīgu pieskaņu.


Rallus 04.maijs, 22:41

niedru lija


Алексей 04.maijs, 22:01

Dižraibais dzenis Dendrocopos major


roosaluristaja 04.maijs, 21:56

Erickiņa T.


dekants 04.maijs, 21:07

Šo bildi mierīgi varētu likt putnu testos :) Dabā tik tiešām vieglāk.


roosaluristaja 04.maijs, 20:44

Tad jau bija sila. Man putnus pēc bildēm bieži vien ir krietni grūtāk noteikt nekā dabā.


forelljjanka 04.maijs, 20:43

Normāls knābis.Meža pīlēm tā krāsa variē,biežak M tāds pleķains,bet arī šads nav retums.


roosaluristaja 04.maijs, 20:42

T.i. nevis augstais, bet smailais. Diezgan daudz viņu, izrādās, ir.


Laimeslācis 04.maijs, 20:40

Viņš bija paliels, apm. kā melnais vai pelēkais meža strazds.


roosaluristaja 04.maijs, 20:38

Lāčpurns. Domāju, ka augstais (Morchella conica).


Laimeslācis 04.maijs, 20:24

Kāpēc viņai tik melns knābis? Pie grāvja kadus 70 m talāk plosījās un kašņāja zemi liels suns. Varbūt tas izpostījis vai padzinis viņu no perēkļa.


roosaluristaja 04.maijs, 20:20

Domāju, ka parastais lāčpurns (Morchella esculenta).


forelljjanka 04.maijs, 20:05

;) :DDD


dekants 04.maijs, 20:04

Balti astes stūri, redzams spārns (ar rakstu) un raibumi apaļīgi, nevis kā bultas gali. Sila strazds.


dekants 04.maijs, 19:57

Atlanta sakarā jautājums, vai jūras zīriņi Saldū ir kādreiz ligzdojuši?


roosaluristaja 04.maijs, 19:37

Bildes rakurss nav no labākajiem, bet manuprāt tas ir dziedātājstrazds.


roosaluristaja 04.maijs, 19:18

Protams, ir. Kāda runa!


asaris 04.maijs, 18:58

Balts laukums uz kakla, tas gadījumā nav lauka balodis?


dziedava 04.maijs, 17:38

Nez, es jau paliktu pie savas versijas, ka Helvella acetabulum, bet nu pagaidīsim Bekuveča spriedumu :)


forelljjanka 04.maijs, 16:44

Saliku visu rumpuču bildes no dažādiem rakursiem,salīdzināšanai kopā ar 1 EUR,pluss kopainu un skatu no gravas otra krasta(ja nu patiešām ir tas retums,lai ir priekšstats par kopainu).Vēl pakrāmēju kritalas tā ,lai stirnbuki pamaina savu taku,kas agrāk gāja tieši pāri rumpučiem!:D Mazākais augļķermenis bija zem lapām tikko no zemes izlīdis(tās uzliku atpakaļ pēc fotosesijas),lielākais tāds dīvains,dažos rakursos liekas ka tur divi saauguši,uz sāniem sagāzies,vidējais ir kāda grauzēja apgrauzts(tur nu nekā,vienīgi netālu ligzdojošais peļu klijāns var "palīdzēt"!:D),pirmais atrastais, pazudušais bija praktiski turpat,taču,vai tas nozīmē ka suga šiem tā pati,neņemos apgalvot! ;)


Laimeslācis 04.maijs, 16:39

Paaldiiees! :)


Rallus 04.maijs, 16:11

Ir niedru lija


Laimeslācis 04.maijs, 15:09

Arī šoreiz bildes nav nekādas labās, bet mēģināju noteikt sugu - varbūt izdevās !?;)


nekovārnis 04.maijs, 15:00

Njā, tas vienkāršākais variants bieži vien pazūd sarakstā un prasa latīņu valodas zināšanas:) Īsspārnis Staphylinidae sp. būs tā īstā dzimta, bet ja tūlīt apakšā pamana Īsspārnis Stenus sp., tad rodas apjukums. Varbūt to "lielo" sp. likt pašā saraksta sākumā un mazliet vienkāršot, piem., Īsspārnis sp., Staphylinidae sp.


visvaldis.s 04.maijs, 14:29

Man liekas, ka īsspārnis sp. nevar ielikt, jo uzreiz lec ārā arī ģints. Un tas jau man ir pārāk dziļš mežs.


W 04.maijs, 08:52

Paldies!


sandis 04.maijs, 00:10

Forši, apsveicu! Kāds šobrīd ir GNP "cipars"?


Rallus 03.maijs, 23:38

Šī, izrādās, ir jauna suga Gaujas NP putnu sugu sarakstā.


Ansis 03.maijs, 22:56

Tā ir plankumainā panātre - Lamium maculatum; no sārtās panātres atšķiras ar lielākiem izmēriem un plankumainu zieda apakšējo daļu (lūpu)


nekovārnis 03.maijs, 22:55

Paldies!


Mareks Kilups 03.maijs, 22:43

tiešām labas bildes! šo vietu gan nebūtu pareizi saukt par Svētes palieni, ja tiešām otrā pusē Lielupei novērotas.


CerambyX 03.maijs, 22:37

Nez, varbūt Orthosia cruda?


CerambyX 03.maijs, 22:35

Zemesblakts Gastrodes grossipes


CerambyX 03.maijs, 22:33

Kāda no zāģlapsenēm


CerambyX 03.maijs, 22:32

Ja ir zināms, ka tas ir īsspārnis, tad uzreiz var likt kā Īsspārnis sp. nevis 'nezināms' (līdzīgi arī citos gadījumos). Pēc tam, ja varēsim - sugu noteiksim. Ja ne, tad mazliet ietaupās mazliet mums laiks ejot cauri 'nezināmajiem' novērojumiem. :) Paldies!


CerambyX 03.maijs, 22:31

Krabjzinreklis Misumena vatia


CerambyX 03.maijs, 22:27

Spīdulis Meligethes sp.


CerambyX 03.maijs, 22:26

Smecernieks Pissodes pini


CerambyX 03.maijs, 22:25

Phratora noteikti, bet kaut kā šī ģints šķiet stipri 'slidena'. It kā 2. un 3. ūsu posms izskatās vienāda garuma (nevis 3. garāks par 2.) - tad jau varētu būt P.vulgatissima, kas ir bieža un plaši izplatīta suga.


CerambyX 03.maijs, 22:21

Kāda no zāģlapsenēm. Sugu ar varbūt var pēc bildes noteikt, bet šo grupu nepazīstu :)


CerambyX 03.maijs, 22:20

Jā, maksteņu kāpuri :)


CerambyX 03.maijs, 22:20

Kāda no smilšlapsenēm Pompilidae


CerambyX 03.maijs, 22:19

Varētu būt kāda Trypodendron ģints mizgrauža darbs.


CerambyX 03.maijs, 22:18

Sprakšķis Selatosomus aeneus


CerambyX 03.maijs, 22:17

Bērzu raibvērpējs


Rallus 03.maijs, 22:15

Kamēr šo krucifiksa vaboli mēģināju atšifrēt, jau precīzi pieteici! Pateicos!


CerambyX 03.maijs, 22:12

Spīdulis Glischrochilus hortensis


CerambyX 03.maijs, 22:12

Sprakšķis Selatosomus cruciatus


Bekuvecis 03.maijs, 19:45

Paldies par pūlēm! Domāju, labāk lai visi trīs paliek augam. Ja veiksmīgi sabildēti no visām pusēm, ar to vajadzētu pietikt.


forelljjanka 03.maijs, 19:02

Biju atkal apmeklēt sēņvietu!Gandrīz tajā pašā vietā atradu 3 augļķermeņus,divi mazliet lielāki,viens tikko no zemes izlīdis,pat nevar nojaust kātiņu.Visi sabildēti visos iespējamajos rakursos(kas nebija nemaz tik viegli),bildes pievienošu kaut kad rītvakar(te uz laukiem nav iespējams apstrādāt RAW).Radās sekojošs jautājums,vai nepieciešams ievākt kādu augļķermeni?Citādi,putnu un kukaiņu lauciņā rasts pieiet ar saudzīgu attieksmi!;)Taču ,ja nepieciešams ,to var izdarīt,kāds km.pāri pļavai,vieta bukiem nobloķēta,lai neizspārda,vienu rumpuci gan bija iekodis kāds grauzējs...:D


roosaluristaja 03.maijs, 16:32

Efeju sētložņa (Glechoma hederacea)


dekants 03.maijs, 13:08

Forši! Uz zemes lielā ātrumā skaitīju pa vienam līdz 300, tad pa desmit, un pie 400 (kad tieši +/- visi bija saskaitīti) viss bars pacēlās.


Mareks Kilups 03.maijs, 12:42

ē.. mmm. sārtgalvīšu.


Rallus 03.maijs, 09:54

Te bija doma / uzdevums programmētājam, ka vienai foto var kabināt vairākas sugas klāt - jo tāpar ir ar kukaiņiem un augiem u.c. Kādreiz derētu.


sandis 03.maijs, 00:20

Šķiet, ka viens no lielākajiem bariem, kāds novērots LV pavasarī (pēc putni.lv informācijas).


sandis 03.maijs, 00:10

Pelēkvaigu dūkuri - Cēsu putnu listē suga Nr. 149. Redzēs, ko Mamma Daba piespēlēs kā apaļo Nr. 150 :D


dziedava 02.maijs, 23:44

Vītolu urbēja Cossus cossus kāpurs


dziedava 02.maijs, 21:49

Viestur - tas taču bija vērības uzdevums - pie nosacījumiem minēts arī skaits - 1 ! Nu, ja kāds no tiem gliemjiem arī viens, tad tos ar var mēģināt noteikt. :)


Wiesturs 02.maijs, 19:57

Šo bildi gan varētu likt iekšā DD sešas reizes, katru reizi savai sugai, jo es pat ar savu galīgi nemalakoloģisko aci tur saskatu vismaz 5 sugu gliemju čaulas :) Turklāt man būtu bijis grūti saprast, kas jānosaka, jo grēvis ir tikai tā starp citu viens, bet Macoma balthica - dominējošā vairākumā ;)


visvaldis.s 02.maijs, 19:44

Paldies! Biju aizmirsis šiem vārdu.


visvaldis.s 02.maijs, 19:37

Tas putniņš bija veiklāks par fotogrāfu. Nespēju izsekot. Bet turpmāk ņemšu vērā.


Mareks Kilups 02.maijs, 19:09

Ivaram šai pavasarī pieci zeltgalvīšu novērojumi. ļooti rezultatīvi :)


Rallus 02.maijs, 15:32

Parastā bisīte (Gyromitra esculenta)


Rallus 02.maijs, 15:28

jauna vieta!


Rallus 02.maijs, 15:27

ja precīzi no agrāk DD ziņotajiem, tad būs Bērzu gremzdgrauzis, Scolytus ratzeburgi


Rallus 02.maijs, 15:24

Te fails tam trellim, ko piemini, ja kādam svešāks mātītes lietuvainiskais sauciens: http://www.xeno-canto.org/233272


Rallus 02.maijs, 15:22

Koši baltais vēders un nedaudz no dzeltenuma uz krūtīm, svīrlīts tiešām pat ticamāk.


forelljjanka 02.maijs, 12:50

Šitā man vēl nebija bijis!!!Bija protams gadijies ka dzeguze iekūko bez santīma(centa)makā vai kabatā,bet dzeguzes M sauciens!!!:D Ko latviešu tautas ticējums teiktu par tavu finansiālo nākotni, ja pavasarī pirmā dzeguze ir M ar savu lietuvainisko trelli??? ;)


forelljjanka 02.maijs, 12:42

Visvaldi,lapu ķauķīšiem jācenšas no sāna nobildēt,tā lai spārna projekciju var redzēt.;)Velk jau ar uz svirli...


nekovārnis 02.maijs, 12:27

Šis varētu būt spraugložņa Bitoma crenata.


sandis 02.maijs, 12:08

Niedru lijas mātīte


dziedava 02.maijs, 11:34

Šajā lapā: http://pyrenomycetes.free.fr/ var iet cauri visiem linkiem un skatīt cauri visas sugas un mēģināt noteikt, kas sanāk. Tādu līdzīgu sēņu ir ļoti daudz.


Ilze 02.maijs, 10:33

Paldies, sugas noteicējam! Neticami ātri :)


CerambyX 02.maijs, 09:00

Pagājušajā gadā šos noteicām kā Hydrothassa hannoveriana :)


sindi 02.maijs, 00:03

Paldies ;)


Bekuvecis 01.maijs, 23:58

Tiešām ir. Sugas dzeltenā varietāte (vai forma?), kura aug pārsvarā tieši antropogenās vidēs.


nekovārnis 01.maijs, 23:49

Šis izskatās pēc amerikāņu lapgrauža Prasocuris vittata


nekovārnis 01.maijs, 21:45

Paldies!


CerambyX 01.maijs, 21:27

Man pēc svirlīša izskatās. Bet nu tāds nepateicīgs rakurss... :)


Siona 01.maijs, 21:23

Paldies! :)


CerambyX 01.maijs, 21:22

Domāju, ka pamīkstspārnis Dasytes caeruleus (=cyaneus)


CerambyX 01.maijs, 21:20

Ir, ir L.assimilis! :)


Siona 01.maijs, 21:20

Izskatās pēc parastā lāčpurna (Morchella esculenta)


CerambyX 01.maijs, 21:20

Gaišais ķauķis


CerambyX 01.maijs, 21:15

Pūkmuša Bombylius major


sandis 01.maijs, 21:07

Pateikšu priekšā - vakar arī avozetas Mērsragā, pelēkā cielava Vaives dzirnavās, šodien - dīķu tilbītes Allažos. Varbūt vēl kaut kas.


megere 01.maijs, 20:55

Skudrām dzīres. Vai kāds var noteikt grauzēja sugu?


forelljjanka 01.maijs, 20:03

Nu ,manējo jau par riestu pat grūti nosaukt,2.5 gaiļi un iespējams,viena vista,konktētais modelis ir vismaz brieduma gados,jo to pērno pusgaili kā pamana- aizdzen,otrais bubina kaut kur uz Z,meklēju bet pat neatradu kur tas ir,tad nu šo vienu ar pa divām vietām mediju,kamēr beidzot atradu kur šis visbiežāk tusē,izskatijās ka mulāža(saukta arī par Juri vai Juriju) īpaši viņam neinteresē,vairāk pavelkas uz balss atskaņošanu.Laikam nostrādāja arī tas,ka žagaru čupa,kurā slēpni uztaisīju,tur jau sen,tātad putns pieradis,nav pat īpaši tur jāuzmanās,īpaši kamēr šamais šņācot lēkā un lidinās,var arī viegli izprovocēt to lēcienu,kaut ar muti uzšņācot,gandrīz momentā seko atbildes šņāciens komplektā ar lēcienu,vai lēciens plus īss lidojums.Vistu vienreiz redzēju lidojam un patālu iesēžamies galotnē,tuvumā riestojošiem,nekad.


sandis 01.maijs, 19:00

Otrs agrākais novērojums pavasarī, būtu jāieliek pie interesantajiem! Vakardienas ziņojumu gūzmā vēl daži novērojumi kvalificētos šai sadaļai :))


megere 01.maijs, 18:15

Paldies par labojumu. Šoreiz saputrojos ar sugām.


nekovārnis 01.maijs, 16:48

Divpunktu mārīte, Adalia bipunctata


Rallus 01.maijs, 14:58

Trešajā bildē ir platknābis un garkaklis u.c.. Tas plēsis varētu būt niedru lija, taču ir jau tikai siluets, bez citām pazīmēm pilnīgu pārliecību grūti.


Rallus 01.maijs, 14:55

Tas pats čuņčiņš visdrīzāk, laikam nomulsināja tas, ka pa niedrēm?


Rallus 01.maijs, 14:53

šī tomēr retākā - sila ķirzaka


Rallus 01.maijs, 14:10

Vērts paraugam pieminēt smalko dienas tauriņu novērojumu analīzi. Tas nav vienas sugas līmenī, bet ko līdzīgu prasītos.


Rallus 01.maijs, 14:08

Te ir spriedze un kadra asums. Šodien vienu rubeņ-mammu redzēju, bet Burtnieka puses riests jau klusāks.


CerambyX 01.maijs, 13:49

Varu teikt, ka vismaz Entomoloģijas biedrība gada beigās apkopo visus ziņojumus un tas tiek prezentēts gada nogales kopsapulcē. LOB jau ar laikam līdzīgi dara. Bet principā piekrītu - to pašu arī varētu/vajadzētu nopublicēt te Dabasdatos, lai veidotos šī atgriezeniskā saite :) Mēģināsim šogad to labot! Bet vai katru gada simbolu vajadzētu atzīmēt kā interesantu - sliecos domāt, ka laikam jau ne. Spožās skudras gadà kko tādu mēģinājām darīt un atsevišķās reizēs tomēr bij par daudz to spožo skudru sākumlapā :) Ar dzelteno tārtiņu būs līdzīgi.


forelljjanka 01.maijs, 13:39

Tur jau tā lieta,putnos tomēr koncentrēti viss labākais no bildēm,kas mums tik ir!;)Pats stepieti joprojām neesmu pat ieķeksējis,kur nu vēl nobildējis!!!:(


Rallus 01.maijs, 13:20

Jāpiedāvā būtu, pašam jau pirmo reizi gadījās 2gT acī ieskatīties, lai noteiktu tās krāsu. Līdz 100% kvalitātei netiek, jo bildēju paralēli braucot pa atvērtu logu. Tomēr nav jau vispār tik daudz bilžu nemaz te LV, ja vēlkme labi salīdzināt.


forelljjanka 01.maijs, 13:17

Gribētos teikt ka jūras,tomēr 100 % pārliecībai bildes bikk par tālu.Vienīgais,ko varu ieteikt,ja atceries,paklausies balsis,tās viņiem atšķirīgas.Tā cik var noprast,knābis tāds nosacīti īsāks,bez mella gala,sēža zema(kājas jūras īsākas),lidojuma vienīgā bilde ar tā kā par labu jūras(būtu tuvāk,vislabāk pēc lidojuma bildes(atšķirības meklē www.putni.lv,pie abu sugu zīriņiem,viss lieliski aprakstīts ar bildēm).Faktiski konkrētais novērojums pedantiski piejot traktētos kā zīriņš sp.;)


forelljjanka 01.maijs, 12:54

Grūti jau te ievērtēt,bet pārs kadri tīr neko,CelmiņAgrim negribi piedāvāt?;)


Rallus 01.maijs, 12:13

Tieši to pašu gribētu teikt - ka gada beigās sagaidu kādu apkopojumu, analītisku rakstu - kurš izvēlējās, bija iniciators, tas arī atbildīgs. Citādi tā dīvaini. Bet nu tāpēc katrs novērojums nav jāiekļauj pie interesantajiem, ja nav vēl papildu cits iemesls, lai tas tur atrastos. Tikai retai gada sugai varētu piesaukt, ka bijis kāds labs apkopojums, izvērtējums. Protams, ja kāds uzraksta, kā atpazīt sugu un sākotnēji pievērš uzmanību, arī jau efekts ir, bet tā ir puse no paveicamā.


sandis 01.maijs, 12:01

Tur nu gan es Julitai piekrītu - kāds pārskats par gada sugas ziņojumiem Dabasdatos vai vispār par gada sugai veltītajiem pasākumiem un rezultātiem būtu ģeldējis. Te akmens zinātnieku dārziņā - es nešaubos, ka tie dati konkrēto sugu pētniekiem noder un ir vērtīgi, bet ziņotājiem tā arī paliek neskaidrs, kāda nozīme ir bijusi tam, ka viņi ir piedalījušies datu vākšanā. Ir jau, protams, arī pretēji piemēri (piem., balto stārķu ligzdu uzskaites, zivjērgļa monitorings u.c. projekti), kur atgriezeniskā saikne veidojas. Viena lieta, ko interesanto novērojumu sadaļā gan varētu pamainīt (ja pareizi atceros, Uģis kaut kad uz to jau mudināja) - uztaisīt to sadaļu pārskatāmu. Šobrīd, it sevišķi, ja ir kādi 5-10-15 interesantie novērojumi dienā, tie visi saplūst vienā grūti pārskatāmā masā. Varbūt katru nākamo interesanto novērojumu varētu likt jaunā rindā?


dziedava 01.maijs, 11:49

Nu bet tad jēga tādām gada sugām, kuru ziņojumi, visticamāk, tā arī nogrimst neviena nepamanīti, neievēroti un neapkopoti - vismaz es neesmu manījusi nevienu apkopojumu gada beigās, ka akcijas ietvaros bijuši tik un tik ziņojumi. Kaut kā tos gada simbolus izcelt vajadzētu (tā vai citādi). Vrb paši sludinātāji ņem vērā un apkopo, bet ziņotājam no tā kas tiek?


sandis 01.maijs, 11:47

Pirms kādiem 10 gadiem gada putns bija baltais stārķis, ir laikam bijusi arī grieze un ķīvīte. Bail iedomāties, kas notiktu tajā sadaļā, ja visi novērojumi tiktu likti pie interesantajiem :))


forelljjanka 01.maijs, 11:25

Nu nez,drīz bridīšu iekšā vairākos purvos,Ligzd.Putnu atlanta sadaļā parādīsies 3-5 dzeltenā tārtiņa(ja nemaldos jāatzīmē katrs novērojums)novērojumi,sakritīs ar vēl kādu ziņotāju un aizraks visu interesanto novērojumu logu ar piem. 15 vienas sugas novērojumiem.Tā jau pēdējie ziņotie pilni ar LPAtlanta ziņām,tūlīt mājā būs praktiski visi Latvijas putni,vienā kvadrātā parādīsies kādas 70-90 sugas!Manuprāt,arī tām tur nevajadzētu parādīties,grūti izsekot citiem novērojumiem,vai ta nu filtrs katreiz jāliek! ;)


forelljjanka 01.maijs, 11:16

Te prasītos sludinājums!;) Dabas fotogrāfs-bezdarbnieks meklē sponsoru jaunas fototehnikas iegādei,vēlams Nikon D4 ar Nikkor 200-400 zūmu ,vai Canon 5D Mark III Canon 100-400,vai Olympus E-5 ar Zuiko Digital 90-250!:DDD Sponsoru apsolos apgādāt ar 250-270 Latvijā dzīvojošu putnu sugu bildēm labā un teicamā kvalitātē! :DD Ja pa nopietno,vecā grabažiņa pievīla galīgi nelaikā,pagaišreiz kad slēdzis izbeidzās,vismaz varēja bildēt ar 2/3 no kadra(tā tika nobildēta jauna suga Latvijai-tundras tārtiņš),šoreiz nekā,tikai mazs ,balts stūrītis visos uzņemtajos kadros,a rubenis zīmējas 15-20 m no slēpņa,tieši pa šāvienam,pie kam tuvāk kā lidz tam(redzamajos kadros).Tagad grabažiņa brauks uz Rīgu, Oly.pārstāvniecību,tad uz Portugāles remontrūpnīcu,pēc pāris nedēļām "šausim" atkal...


dziedava 01.maijs, 00:42

Vai nevajadzētu vienoties, ka visas "gada sugas" atzīmē kā interesantus novērojumus? Būtu jauki, ja tās gada sugas kaut kā atfiltrētos, tad arī vairāk cilvēki ievērotu, kas tad ir tās gada sugas.


CerambyX 30.aprīlis, 23:15

Grēvis :)


CerambyX 30.aprīlis, 22:41

Drīzāk kaut kāds Scolopostethus sp... :)


rafsits 30.aprīlis, 20:50

Paldies par info. :) Pēc skata jau sapratu,ka reta,meklēju pēc attēliem,bet neko līdzīgu internetā neatradu,tāpēc ieliku šeit,cerot,ka kāds palīdzēs noteikt,kas tā par sēni ;) Paldies Tev!


Bekuvecis 30.aprīlis, 19:47

Nekāda sakara ar humoru. Epitets "bohemica" - no ģeogrāfiska nosaukuma (reģions Čehijā). "Parastais" - tāpēc, ka pārliecinoši izplatītākais no šīs ģints Latvijā.


forelljjanka 30.aprīlis, 18:54

Nu ir tak latviešiem humora izjūta!Latīniskais vs Latviskais! :DD Bohēmiskais jau tāda parasta lieta!;)


nekovārnis 30.aprīlis, 15:27

Paldies!


Bekuvecis 30.aprīlis, 13:59

Jā, parastā (Gyromitra esculenta).


Bekuvecis 30.aprīlis, 13:57

Apakšu neredz, bet no virsas izskatās jaunas vairoga bisītes (Discina perlata).


Bekuvecis 30.aprīlis, 13:54

Dižā bisīte (Gyromitra gigas).


Bekuvecis 30.aprīlis, 13:51

Ir.


Bekuvecis 30.aprīlis, 13:49

Ne viss, kas ir brūns, ir brūnā kaussēne! :) Šis ir dzīslainais kauslāčpurns (Disciotis venosa). Rets.


Wiesturs 30.aprīlis, 10:10

Paldies!


zemcha 30.aprīlis, 09:44

Jā, šis tiešām ir super novērojums un labi, ka sanāca nofotografēt! :)


de kje 30.aprīlis, 07:25

ar nepacietibu gaidaam musejaas, Kjisezera dziedones...ievas tuulit ziedees..jaabuut


Wiesturs 30.aprīlis, 00:01

Nebija piekabinājusies bilde. Arī kaut kāds Eremocoris?


Wiesturs 29.aprīlis, 23:47

Arī papētīju vēl šovakar iespējas un bildes www, T.q. quadriscopulatus neizskatās līdzīgs. T.formosus sanāca vienīgais, kam bildēs ir 3 tumšās joslas.


Rallus 29.aprīlis, 22:28

Bez tam nobildēts lidojumā ar labu atpazīšanas kvalitāti.


Rallus 29.aprīlis, 22:24

Spēcīgi!


Irbe 29.aprīlis, 21:58

Apsveicu ar interesantu novērojumu!


dekants 29.aprīlis, 21:22

forši :)


CerambyX 29.aprīlis, 21:18

Heh, šis labs - droši vien interesents moments tādu ieraugot lidojot :D Līdzīgi kā ar cekulaino karkaru Kolkā pirms dažiem gadiem.. Nez no kurienes izmucis? R-Eiropā ja laikam netrūkst dažādu 'plastmasas' pīļu :)


forelljjanka 29.aprīlis, 15:37

Hmm,kas tā liek domāt?Vispār,ņemot vērā,ka mazo ķeģi iespējams noteikt praktiski tikai mērot(labi ,izņēmums varbūt varētu būt vasaras vidus ar ticamu ligzdošanu,izteiktu krāsojumu(tāds dzeltenbrūns,arī praktiski tas viss, kas parastajam balts,mazajam gaiši dzeltenbrūns,kas parastajam pelēks vai brūnpelēks,mazajam daudz brūnāks)).Neko no tā es bildēs neredzu ! ;)Manuprāt,parastais ķeģis.;)


CerambyX 29.aprīlis, 15:07

Nav kaut kāds parastais ķēvpups?


puke 29.aprīlis, 13:15

Te jau droši pēc bildes var precīzi rakstīt - Paugurknābja gulbis (Cygnus olor). Un statusu arī droši vien var precīzāku norādīt.


Mareks Kilups 29.aprīlis, 13:13

vēl viens būtisks faktors, nevar noliegt, LVM medņus sargā vairāk, kā tiem likums prasa sargāt. un, šķiet, tieši pēdējos gados īpaši: http://www.mammadaba.lv/mammadaba-eksperts/38-elmars-peterhofs/960-lvm-nodrosina-mednu-riestu-aizsardzibu


nekovārnis 29.aprīlis, 10:29

No 2004. gada listes, ne 2014.:)


nekovārnis 29.aprīlis, 10:01

Mednieka instinktu dzīts pēc izslēgšanas metodes izsijāju visus Latvijā sastaptos Tachyporus:) 15 gab. no 2014. gada listes plus vēl 2 no 2011. gada papildinājuma. Secinājums - vai nu T.formosus vai T.quadriscopulatus, kuru nespēju uzlauzt un nezinu pēc kā tas izskatās. Vai arī kaut kas vēl retāks:) Izmantoju http://www.kerbtier.de/enindex. , http://coleoptera.ksib.pl/kfp/search.php?l=en un http://www.boldsystems.org/


Kukainis 29.aprīlis, 09:56

Eremocoris plebejus


Kukainis 29.aprīlis, 09:53

Polydesmus complanatus


CerambyX 29.aprīlis, 08:29

Īsspārnis, izskatās pēc kaut kāda Tachyporus, varbūt T.formosus - tā gan kaut kāda stipri reta suga (kā jauna Lv konstatēta 2005. gadā). 100% pārliecība nav.


CerambyX 29.aprīlis, 08:25

Spīdulis Epuraea sp.


CerambyX 29.aprīlis, 08:24

Arī kaut kāda zemesblakts (Lygaeidae)


CerambyX 29.aprīlis, 08:23

Zemesblakts (Lygaeidae) - domāju, ka Rhyparochromus pini


CerambyX 29.aprīlis, 08:21

Pieaugusi gan - racējblakts Tritomegas bicolor :)


CerambyX 29.aprīlis, 08:20

Es domāju, ka Acilius canaliculatus - pakaļķājas izskatās gaišas.


CerambyX 29.aprīlis, 08:16

Sprakšķa kāpurs - gan jau tā paša Ampedus, kas tur blakus :)


CerambyX 29.aprīlis, 08:13

Kāds no zaglīšiem Ptinus sp. Tur mazliet jaudīgākus attēlus laikam vajag sugu noteikšanai.


CerambyX 29.aprīlis, 08:13

Calvia quatuordecim.guttata


Laimeslācis 28.aprīlis, 22:30

LABS :)


dziedava 28.aprīlis, 22:25

Man izskatās, ka ķērpis skropstainā anaptihija Anaptychia ciliaris


CerambyX 28.aprīlis, 21:29

Domāju gan, ka parastā ziempūcīte


Mareks Kilups 28.aprīlis, 21:24

oj. piedodiet! ātrumā sajaucu vietu. protams, ka vieta normāla, normāls mežs, mierīgi var būt! man sajuka ar "mežu", kas otrpus dzelzceļam, pie Lielās muižas.


Ansis 28.aprīlis, 21:04

Tā ir sārtā panātre - Lamium purpureum.


visvaldis.s 28.aprīlis, 19:11

Lielo gauru pāris.


ER 28.aprīlis, 18:43

Šīs ir sīlim gluži raksturīgas skaņas.


CerambyX 28.aprīlis, 18:09

Biotops gan varbūt nebija ar tik bēdīgs - tur kur tā upīte/grāvis uz D no atzīmētā poligona patiesībā tīri feins melnalksnājs, samērā padaudz kaltušu koku utml. Samērā dzenisks paskats. Atzīmētajā vietā gan bij tāds jaukts priežu mežs (nu tāds normāls Pierīgas mežs), tà ka biotopa ziņā kopumā pat apkārtne nešķita ieklīdušam apodziņam tik neticama. Ligzdošana gan diez vai ir pārāk ticams variants, kaut gan droši vien pasaulē ir arī notikušas dīvainākas lietas :D


Mareks Kilups 28.aprīlis, 17:21

jā, nu protams marta sākumā pūces var būt da jebkur... bet tomēr apodziņš pamestos mazdārziņos. ļoti apšaubāmi. vēl jo vairāk svilpot. ja vēl nobijies sēdētu - ta vēl tā.


nekovārnis 28.aprīlis, 17:08

Paldies!


nekovārnis 28.aprīlis, 17:08

Paldies!


CerambyX 28.aprīlis, 16:07

Nu nez, it kā ir pasens krievu Čerepanova koksngraužu noteicējs 5.sējumos - tur ir arī kāpuru apraksti. Būs jāpapēta - varbūt ko var izlobīt? Pārāk jau gan cerības nelolotu, jo vairumā gadījumu tie koksngraužu kāpuri ir stipri līdzīgi un atškiršanas pazīmes mēdz būt vēl smalkākas ka pieaugušām vabolēm. Tādu stingru atbildi var iegūt vien kāpuru izaudzējot. Tā ar tie minētie sējumi tapuši - izaudzēti nejēdzīgi milzīgs skaits dažādu sugu kāpuri un katra kāpura stadija aprakstīta. Diezgan fundamentāli. Bet nu DD kontekstā varētu padomāt par vaboļu dzimtu kāpuru noteicēju. Suas jau tomēr procentuāli stipri maz var noteikt :)


Edgars Smislovs 28.aprīlis, 16:05

Jaunais jūras ērglis


CerambyX 28.aprīlis, 15:59

Jā, es tur pats pēc tam pāris dienas vēlāk nostaigāju un mēģināju apodziņu sasvilpot - tukšā :) Tā ka laiks mācīties no kļūdām un pie novērojumiem atstāt piezīmes!! :D Citādi atkārtosies zaļo vārnu gadījumi, kad tukšu novērojumu it kā neņem par pilnu un tad vēl šādi gadījumi, kad pašam atmiņā novērojuma apstākļi vairs galvā nav saglabājušies... pēdējais apstāklis ir viena no manām galvenajām motivācijām aizpildīt piezīmju lauku, jo sākumā biju samērā slinks uz to - tagad, pētot 2008./2009. gada ziņotos savus putnu novērojumus, brīžam sanāk brīnīties un kasīt galvu, jo nu neatceros es tādu nkvērojumu :D


forelljjanka 28.aprīlis, 15:47

Sabildēju viena koksngrauža kāpuru visos iespējamos veidos,varbūt var noteikt sugu pēc kāpura?;) Ja izdotos,varbūt tā jādara ar visiem,vismaz tādiem lieliem,resniem kāpuriem un tad kaut kad jātaisa vaboļu noteicējs DDatos,pēc kāpuru bildēm! :DD Konkrētais it kā nav lapkoku ligzdu,vai arī kļūdos...


forelljjanka 28.aprīlis, 15:44

Stipri velk uz lietuvaini(pēc knābja),ja par saucieniem,treļļus var atšķirt,tomēr lietuvainis,īpaši ja to paprovocē sauc vienu saucienu kāds kuitalai nav pat līdzīgs,tas ir tāds tsīī svilpiens,kaut kas līdzīgs kā apodziņa M,tikai skaļāks.;)


forelljjanka 28.aprīlis, 15:37

Es teiktu ka īsastes ad.gaišā forma.


dekants 28.aprīlis, 15:26

Labi, ka ir Dabasdati, kas saglabā novērojumus. Es šādu novērojumu ja ne pilnīgi esmu aizmirsis, tad dziļā miglā tas gan jau ir ietīts. Tagad atlantā šādi novērojumi uzpeld, un saprotu cik vērtīgāk būtu, ja pierakstītu kādu komentāru :) Atceros, ka iespējams svilpoja kādu brīdi, bet redzēt neredzēju. Pagaišnedēļ saskāros ar svilpojošu apodziņu, bet tad no turienes iekliedzās arī sīlis, tā kā apodziņu neziņoju. Šis gadījums ir svilpojošs apodziņš, bet neredzēts. Rīgas vietējā grupa šo vietu atlanta laikā apsekos kārtīgāk :)


CerambyX 28.aprīlis, 14:47

Varbūt kādas krāšņvaboles izskreja... bet varbūt arī ne :)


CerambyX 28.aprīlis, 14:46

Šis droši A.sanguineus


CerambyX 28.aprīlis, 14:45

Melanotus sp. - sugu pēc bildes nenoteikt


CerambyX 28.aprīlis, 14:44

Krūkļu zilenītis


CerambyX 28.aprīlis, 14:41

Vītolu koksngrauzis Lamia textor


CerambyX 28.aprīlis, 14:40

Mazā nātru sviļņpūcīte


CerambyX 28.aprīlis, 14:39

Bez šaubām erythrogonus - nez kāpēc Vācu lapā sarkans rimbulīts. It kā citu līdzīgu sugu nav!


CerambyX 28.aprīlis, 14:37

Piepjmīļa Endomychus coccineus kāpuri


nekovārnis 28.aprīlis, 14:06

Lapgrauzis Chrysolina polita


Mareks Kilups 28.aprīlis, 13:19

būtu vērts dzirdēt Māra komentāru. taču kopumā šķiet, ka tavs novērotais ir attiecināms arī uz Latviju kopumā. arvien biežāk dzird par medņiem jaunās vietās un par medņiem ar netradicionālu uzvedību - respektīvi - tādiem, kas meklē jaunas vietas, jo ir izspiesti no saviem riestiem. te gan jāņem vērā vēl viens moments - daļu esošo teritoriju čakarē nejēdzīgā mežu izzāģēšana, kas noteikti arī veicina pārvietošanos uz jaunām vietām.


forelljjanka 28.aprīlis, 12:35

Saistībā ar konkrēto novērojumu(Saldus novada,arī bijušā Saldus raj. D,DR,DA daļā līdz šim nebija nekādu ziņu par medņu konstatēšanu!)un dažiem līdzīgiem DDatos,gribētos dzirdēt citu domas.Forumā nav jēgas,tāpec tepat,pie novērojuma.Manuprāt,lai ko neteiktu mednieki,pavasara medību aizliegums ir nospēlējis savu lomu,medņu paliek vairāk un tie izplatās.Pieaugušam mednim Dabā ir maz dabisko ienaidnieku(lielie ērgļi,lūsis,vēl kas?),izmetot no ši saraksta cilvēku,manuprāt ir pozitīvs rezultāts.Protams olu,cāļu periodā dabisko ienaidnieku saraksts pamatīgi pieaug un tomēr,Dūrupē-Lašupē medņu palicis pamanāmi vairāk,konkrētais novērojums liecina,ka tie parādijušies tur,kur nekad agrāk nav bijuši!!!Tuvākās vietas konkrētajai,kur par medņiem kas dzirdēts ir Remte,iespējams piemēroti meži Auces,Dobeles novados(Īle).Mednis ir izteikts nometnieks,pat jaunas teritorijas meklējumos tas nedodas tālās migrācijās(max 30-35 km.),tātad kaut kur tādā attālumā to blīvums populācijā sasniedzis robežu,kad jāmeklē jauna!


Mareks Kilups 28.aprīlis, 12:21

jā, tas ir dienas laikā. ok, sīlis arī šķiet ticamākā versija.


forelljjanka 28.aprīlis, 12:17

Ja tas ir laikā 00:00,tad vels zin kas,ja tomēr ziņotājs ir paslinkojis ielikt laiku un tas ir gaišajā dienas laikā,tad 80 % lieku uz sīli ! ;)


puke 28.aprīlis, 08:40

Apsveicu! Šogad tiešām daudz apkakles strazdu...


Divpēdis 27.aprīlis, 23:58

kad viņi iet uz saules baterijām, tad nav jēgas skriet pakaļ - ja nu uz gaidi vienīgi. Ja izdodas piefiksēt kādu puķi, kuru šie uzskata par lietojamu, jo viņi mēdz atgriezties


Stach 27.aprīlis, 22:58

Eļļas vabole


nekovārnis 27.aprīlis, 22:37

erythrogonus - tādi nosaukumi, ka pirkstus uz klaviatūras var izmežģīt:D


nekovārnis 27.aprīlis, 22:35

Es lielākai pārliecībai tagad ieskatos arī poļu lapā http://coleoptera.ksib.pl/kfp/search.php?l=en Tur gan ir sarežģītāka sistēma - jāpiešaujas, bet starp ampedus arī tur ir tikai viens ar sarkanām ausīm - A.erythogonus.


forelljjanka 27.aprīlis, 22:29

Jā ,tikai vabuļu lapā tamam sarkanais rimbulītis(ļoti grūti noteikt pēc bildes:)),interesantākais , parādija ka ir sparkškis,kad apvēlu uz muguras-sparkšš un aizlidoja!:D


nekovārnis 27.aprīlis, 22:21

Ar oranžajām ausīm varētu būt iesarkanais sprakšķis, Ampedus erythrogonus.


Gaidis Grandāns 27.aprīlis, 19:51

Būs vien peļu klijāns.


Edgars Smislovs 27.aprīlis, 19:43

Agrākais novērojums Latvijā!


Mari 27.aprīlis, 18:37

Liels paldies, balteņus vēl nemāku atšķirt ....

Par jūras ērgļa vizīti melno stārķu ligzdā (4)

Pirms pāris dienām notikušo uzbrukumu ligzdai daudzi vērotāji, iespējams, uztvēra kā drāmu, taču diemžēl tā ir stārķu dzīves ikdiena. Varbūt ne gluži ikdiena, bet situācija, ar kuru jārēķinās visu laiku. To, ka ligzdās ir liels olu zudums, mēs zinājām no ligzdu pārbaudēm olu laikā un vēlāk. Kopš 2009. gada, kad sākām pārbaudīt ligzdas pavasarī, pārbaudītajās ligzdās pazuda 43 olas no 195 jeb 22%. Līdz šim zudums tika saistīts ar gadījumiem, kad stārķis traucējumu dēļ ir nodzīts no ligzdas un pa to laiku kādu olu paspēj aiznest krauklis vai vārna. Caunu postījums vienmēr tika saistīts ar ligzdas pilnīgu izpostīšanu, bet par to,...


Meklējam kadiķus! (4)

Dodoties dabā, ieskaties, varbūt izdodas ievērot palielāku kadiķi (tautā sauktu arī par paegli) vai jauku pļaviņu ar daudziem kadiķiem? Varbūt Tev ir kādas senākas dižu kadiķu fotogrāfijas vai zināms kāds īpašs kadiķis ar stāstu? Pagājušā gadsimta otrajā pusē Latvijā visus dižākos kadiķus centās apzināt Atis Baiža, tos mērot, aprakstot un fotografējot (publicēti dati par 54 paegļiem). Liela daļa no viņa apzinātajiem kadiķiem jau gājusi bojā; iespējams, zudusi arī liela daļa no fotogrāfijām. Iedvesmojoties no Ata Baižas idejas izveidot visu Latvijas dižo kadiķu fotokolekciju, - jo dižo kadiķu jau nav tik daudz, kā, piemēram, dižozolu, to mūžs ir daudz īsāks, - sadarbībā ar...


Tauriņu vērošana 2015 (8)

Otro gadu pēc kārtas, Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) sadarbībā ar portālu Dabasdati.lv aicina interesentus piedalīties dienastauriņu vērošanas akcijā! Pagājušajā gadā atsaucība bija visai liela un tika saņemti gandrīz 2000 dienastauriņu ziņojumu - starp kuriem bija gan interesanti reti sastopamu sugu ziņojumi, gan tika iegūti daudz vērtīgu datu par biežāk sastopamo sugu izplatību. Ņemot vērā, ka šis gads ir īpašs ar to, ka Gada Kukaiņa godā kā reizi ir viena no dienastauriņu sugām - lielais mārsilu zilenītis (Maculinea arion), tad sagaidām, ka arī šī gada Tauriņu Vērošanas akcijas gaitā iegūsim vērtīgas ziņas gan par Gada Kukaini, gan citām dienastauriņu sugām.Līdzīgi kā...


LOB pavasara putnu dienās vērojama arvien lielāka atsaucība

Pagājušajā nedēļas nogalē apmēram 680 dalībnieku piedalījās ikgadējās Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) un Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajās pavasara putnu dienās, kas ir krietni vairāk nekā iepriekšējos gadus. Arī pasākumu skaits bija lielāks – šogad notika 32 bezmaksas putnu vērošanas ekskursijas un putnu būrīšu un radošās darbnīcas Ķemeru nacionālajā parkā, Rāznas nacionālajā parkā, Līgatnes dabas parkā, Kolkas ragā, Rīgā, Cēsīs, Pļaviņās, Ventspilī, Mazsalacā, Burtniekos, Saldus novadā, Krustpils novadā, Madonas novadā, Strenču novadā, Gulbenes novadā, Alūksnes novadā, Jelgavas novadā un citur Latvijā.   Putnu vērošana ir neprognozējama nodarbe, jo interesantie brīži mijās ar garlaicīgākiem posmiem. Tomēr arī šoreiz neiztika bez interesantiem novērojumiem. Piemēram, Viesturs...


Iepazīsti sūnas pēc fotogrāfijām! (2)

Domājams, ka Dabasdati.lv lietotāji līdz ar pavasara sauli, skatot, kas saplaucis, un, meklējot dzīvu radību, arvien biežāk ieskatās uz zemes un kokos, tāpēc aicinu izmantot izdevību pie viena apgūt arī Latvijas parastākās sūnas, kādas sastopamas gana bieži un iegaumējamas relatīvi viegli. Jebkuras jaunas zināšanas paplašina iespējas priecāties gan par jau pazīstamo, gan, pirmoreiz ieraugot kaut ko neredzētu. Tāpēc esmu izveidojusi Latvijas "vienkāršāko" (pēdiņās, jo kura sūna gan savā būtībā ir vienkārša?) sūnu top 20, kurā esmu apkopojusi fotogrāfijas tām sūnu sugām, ko sanācis pašai sastapt un atpazīt visbiežāk, lielākoties, staigājot pa mežiem un skatot, kas tur uz zemes vai kritalām aug,...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts