3. Latvijas ligzdojošo putnu atlants (LLPA3). Kvadrāts:

Sugu skaits = 56 (no 73 paredzētajām sugām)

Apskatīt apkārtējo kvadrātu nekonstatētās sugas
Šķirot pēc alfabēta, biežuma, sistemātiskās secības (lapa tiks pārlādēta!)
Žubīte (RM)
Melnais mežastrazds (P)
Čuņčiņš (U)
Lielā zīlīte (RM)
Lauku cīrulis (JB)
Sarkanrīklīte (RM)
Dzeltenā stērste (JB)
Lauku balodis (T)
Dziedātājstrazds (U)
Paceplītis (RM)
Pelēkā vārna (AL)
Dižraibais dzenis (LM)
Vītītis (U)
Koku čipste (JB)
Mājas strazds (LL)
Svirlītis (JB)
Baltā cielava (JB)
Baltais stārķis (LM)
Brūnspārnu ķauķis
Melngalvas ķauķis (JB)
Dzeguze (D)
Zilzīlīte
Lakstīgala
Dzērve (P)
Ķīvīte
Dzilnītis (RM)
Lukstu čakstīte
Peļu klijāns (LL)
Krauklis
Zeltgalvītis (RM)
Žagata
Bezdelīga
Meža pīle (P)
Sīlis (B)
Melnais mušķērājs (LM)
Dārza ķauķis (D)
Ķivulis (P)
Mazais svilpis (P)
Zaļžubīte
Melnā dzilna (D)
Cekulzīlīte (LM)
Grieze (D)
Dadzītis
Sila cīrulis (D)
Ceru ķauķis (D)
Lauku zvirbulis (LM)
Mizložņa (JB)
Niedru stērste (JB)
Erickiņš
Gaišais ķauķis (U)
Iedzeltenais ķauķis
Pelēkais strazds
Brūnā čakste (RM)
Vālodze (P)
Purva ķauķis
Svilpis (B)
Sila strazds (JB)
Svīre
Pelēkā zīlīte
Meža zīlīte (B)
Peļkājīte (JB)
Pelēkais mušķērājs
Mājas čurkste
Sloka (B)
Meža tilbīte
Meža pūce
Mazais mušķērājs
Purva zīlīte (RM)
Mājas zvirbulis
Melnais erickiņš
Niedru lija
Gaigala (P)
Mājas balodis
Kaņepītis
Pļavu čipste
Laucis
Pelēkā dzilna
Mērkaziņa (D)
Meža balodis
Mazais ērglis (LM)
Dižknābis
Paugurknābja gulbis
Vidējais dzenis
Niedru strazds
Cekuldūkuris
Kovārnis
Dzeltenā cielava
Ziemeļu gulbis
Mežirbe (B)
Vakarlēpis
Mazais dzenis (D)
Garastīte
Krūmu ķauķis
Kārklu ķauķis
Akmeņčakstīte
Tītiņš
Upes ķauķis
Baltmugurdzenis (D)
Upes tilbīte
Lielā gaura
Ģirlicis
Sārtgalvītis
Ezeru ķauķis
Pupuķis
Rubenis
Lielais dumpis
Lielais ķīris
Egļu krustknābis
Seivi ķauķis
Zvirbuļvanags
Sudrabkaija
Apodziņš
Plukšķis (D)
Vistu vanags
Upes zīriņš
Upes tārtiņš
Laukirbe
Mednis
Zivju dzenītis
Ķīķis
Riekstrozis (D)
Jūras ērglis
Bezdelīgu piekūns
Zivju gārnis
Urālpūce (N)
Kajaks
Somzīlīte
Baltais gārnis
Krīklis
Krastu čurkste
Lielā čakste
Parastā ūbele
Zivjērglis
Ūdensvistiņa
Sāmsalas dižpīle
Zaļais ķauķītis
Krauķis
Pelēkvaigu dūkuris
Dumbrcālis
Paipala
Meža zoss
Ausainā pūce
Lauku piekūns
Melnais stārķis
Svītrainais ķauķis
Trīspirkstu dzenis
Pelēkā pīle
Melnais zīriņš
Smilšu tārtiņš
Cekulpīle
Pļavu lija
Ormanītis
Mazais dūkuris
Sarkanā klija
Purva tilbīte
Bārdzīlīte
Pelēkā cielava
Gredzenūbele
Jūraskrauklis
Pļavu tilbīte
Melnā klija
Stepes čipste
Prīkšķe
Jūras žagata
Kuitala
Citroncielava
Brūnkaklis
Platknābis
Dzeltenais tārtiņš
Baltvēderis
Mazais zīriņš
Lauku lija
Dārza stērste
Mazais ormanītis
Bikšainais apogs
Ķikuts (D)
Zilrīklīte
Klusais ķauķis
Zaļā vārna
Mazais dumpis
Mazais ķīris
Ūpis
Baltvaigu zīriņš
Garkaklis
Zaļā dzilna
Cekulainais cīrulis
Purva piekūns
Jūras zīriņš
Melnā puskuitala
Baltspārnu zīriņš
Priežu krustknābis
Lielā tilbīte
Ragainais dūkuris
Dīķu tilbīte
Lietuvainis
Klinšu ērglis
Melnkakla dūkuris
Bišu dzenis
Tumšā čakstīte
Purva pūce
Gugatnis
Ūdensstrazds
Kākaulis
Melnspārnu kaija
Ķerra
Vistilbe
Čūskērglis