Aktīvie lietotāji: 346 Šodien ievadītie novērojumi: 372 Kopējais novērojumu skaits: 385239
Tu neesi reģistrējies
Novērojuma dati
Izdrukāt

Baltā cielava, Motacilla alba


Novērojuma laiks 28-Mar-2017 plkst. 00:00
Pievienots28-Mar-2017
Iepriekš saglabātās vietas
Skaits1
StatussNovērots (redzēts)
NovērotājsMierss
Piezīmes

Pievienotie foto:


Pēdējie novērojumi
Alauda arvensis - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus corax - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Anser fabalis - 2017-04-28 Litenesputni
Glaucidium passerinum - 2017-04-28 Gaidis Grandāns
Sitta europaea - 2017-04-28 Kurmata
Carpodacus erythrinus - 2016-07-28 Latvju_zēns
Tetrao urogallus - 2017-04-27 nauris031088
Tetrastes bonasia - 2017-04-28 Kurmata
Tetrao tetrix - 2017-04-28 Platacis
Pica pica - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-28 Mierss
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 dīķakuilis
Sciurus vulgaris - 2017-04-28 Mierss
Prunella modularis - 2017-04-28 dīķakuilis
Parus major - 2017-04-28 dīķakuilis
Poecile montanus - 2017-04-28 dīķakuilis
Certhia familiaris - 2017-04-28 Kurmata
Turdus iliacus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 dīķakuilis
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 elektrolitr
Poecile palustris - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Buteo buteo - 2017-04-28 Litenesputni
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 dīķakuilis
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 dīķakuilis
Poecile montanus - 2017-04-28 dīķakuilis
Periparus ater - 2017-04-28 dīķakuilis
Lophophanes cristatus - 2017-04-28 dīķakuilis
Regulus regulus - 2017-04-28 dīķakuilis
Tringa ochropus - 2017-04-28 Litenesputni
Vanellus vanellus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Corvus corax - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Columba palumbus - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Litenesputni
Columba palumbus - 2017-04-28 dīķakuilis
Alces alces - 2017-04-28 Litenesputni
Prunella modularis - 2017-04-28 Litenesputni
Garrulus glandarius - 2017-04-28 Litenesputni
Grus grus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Alauda arvensis - 2017-04-28 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus merula - 2017-04-28 Litenesputni
Grus grus - 2017-04-28 Litenesputni
Anthus trivialis - 2017-04-28 Litenesputni
Chloris chloris - 2017-04-28 Litenesputni
Aquila pomarina - 2017-04-28 Litenesputni
Tringa ochropus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Limosa limosa - 2017-04-28 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-28 Litenesputni
Saxicola rubetra - 2017-04-28 Latvju_zēns
Poecile montanus - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza schoeniclus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus philomelos - 2017-04-28 Litenesputni
Vanellus vanellus - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus merula - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus corax - 2017-04-28 Litenesputni
Larus ridibundus - 2017-04-28 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Litenesputni
Alauda arvensis - 2017-04-28 Litenesputni
Buteo buteo - 2017-04-28 Litenesputni
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 dīķakuilis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Litenesputni
Regulus regulus - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus philomelos - 2017-04-28 Litenesputni
Spinus spinus - 2017-04-28 dīķakuilis
Lanius excubitor - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus cornix - 2017-04-28 dīķakuilis
Dryocopus martius - 2017-04-28 dīķakuilis
Dryocopus martius - 2017-04-28 dīķakuilis
Bucephala clangula - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Litenesputni
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 alexborzenko
Chloris chloris - 2017-04-28 Litenesputni
Accipiter gentilis - 2017-04-28 Litenesputni
Parus major - 2017-04-28 Litenesputni
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Litenesputni
Ciconia ciconia - 2017-04-28 Litenesputni
Inachis io - 2017-04-28 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-28 Litenesputni
Alauda arvensis - 2017-04-28 Litenesputni
Carduelis carduelis - 2017-04-28 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus philomelos - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus cornix - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Litenesputni
Chloris chloris - 2017-04-28 Litenesputni
Periparus ater - 2017-04-28 dīķakuilis
Lophophanes cristatus - 2017-04-28 dīķakuilis
Aglais urticae - 2017-04-28 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-28 dīķakuilis
Erithacus rubecula - 2017-04-28 dīķakuilis
Garrulus glandarius - 2017-04-28 dīķakuilis
Emberiza schoeniclus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 dīķakuilis
Poecile montanus - 2017-04-28 dīķakuilis
Parus major - 2017-04-28 dīķakuilis
Carduelis carduelis - 2017-04-28 dīķakuilis
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 dīķakuilis
Picus canus - 2017-04-28 dīķakuilis
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Litenesputni
Motacilla alba - 2017-04-28 Litenesputni
Ciconia ciconia - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-28 Litenesputni
Pica pica - 2017-04-28 Latvju_zēns
Alauda arvensis - 2017-04-28 Litenesputni
Columba palumbus - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus merula - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Picus canus - 2017-04-28 Litenesputni
Certhia familiaris - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus cornix - 2017-04-28 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-28 Litenesputni
Poecile palustris - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus merula - 2017-04-28 Litenesputni
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus cornix - 2017-04-28 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Litenesputni
Motacilla alba - 2017-04-28 Latvju_zēns
Columba livia domestica - 2017-04-28 Litenesputni
Anthus pratensis - 2017-04-28 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-28 Litenesputni
Vanellus vanellus - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Litenesputni
Phoenicurus phoenicurus - 2017-04-28 Vv
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Litenesputni
Pica pica - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Litenesputni
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Litenesputni
Parus major - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus cornix - 2017-04-28 Litenesputni
Alauda arvensis - 2017-04-28 Litenesputni
Phoenicurus ochruros - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Motacilla alba - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus iliacus - 2017-04-28 Litenesputni
Sitta europaea - 2017-04-28 Litenesputni
Chloris chloris - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus pilaris - 2017-04-28 Litenesputni
Oenanthe oenanthe - 2017-04-28 Litenesputni
Dendrocopos major - 2017-04-28 dīķakuilis
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Periparus ater - 2017-04-28 dīķakuilis
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-28 dīķakuilis
Dendrocopos major - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus philomelos - 2017-04-28 Latvju_zēns
Garrulus glandarius - 2017-04-28 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Poecile montanus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-28 dīķakuilis
Corvus cornix - 2017-04-28 dīķakuilis
Fringilla coelebs - 2017-04-28 dīķakuilis
Tringa ochropus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 dīķakuilis
Motacilla alba - 2017-04-28 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Dendrocopos minor - 2017-04-28 dīķakuilis
Dryocopus martius - 2017-04-28 Latvju_zēns
Anthus trivialis - 2017-04-28 Latvju_zēns
- 2017-04-28 dīķakuilis
Dryocopus martius - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-28 dīķakuilis
Picus canus - 2017-04-28 dīķakuilis
- 2017-04-27 nekovārnis
Parus major - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus iliacus - 2017-04-28 dīķakuilis
- 2017-04-27 nekovārnis
Anthus trivialis - 2017-04-28 dīķakuilis
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-28 dīķakuilis
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 dīķakuilis
Erithacus rubecula - 2017-04-28 dīķakuilis
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Poecile montanus - 2017-04-28 dīķakuilis
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 dīķakuilis
Parus major - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Latvju_zēns
Sitta europaea - 2017-04-28 Latvju_zēns
Circus aeruginosus - 2017-04-28 dīķakuilis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 bišudzenis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-23 bišudzenis
Spinus spinus - 2017-04-23 bišudzenis
Spinus spinus - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Parus major - 2017-04-23 bišudzenis
Parus major - 2017-04-23 bišudzenis
Parus major - 2017-04-23 bišudzenis
Periparus ater - 2017-04-23 bišudzenis
Periparus ater - 2017-04-23 bišudzenis
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 bišudzenis
Nucifraga caryocatactes - 2017-04-23 bišudzenis
Glaucidium passerinum - 2017-04-23 bišudzenis
Turdus viscivorus - 2017-04-23 bišudzenis
Turdus philomelos - 2017-04-23 bišudzenis
Picus canus - 2017-04-23 bišudzenis
Columba oenas - 2017-04-23 bišudzenis
Anthus pratensis - 2017-04-28 dīķakuilis
Parus major - 2017-04-28 dīķakuilis
Poecile palustris - 2017-04-28 dīķakuilis
Gallinago gallinago - 2017-04-28 dīķakuilis
Spinus spinus - 2017-04-28 dīķakuilis
Fringilla coelebs - 2017-04-28 dīķakuilis
Grus grus - 2017-04-28 dīķakuilis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 dīķakuilis
Prunella modularis - 2017-04-28 dīķakuilis
Gallinago gallinago - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-28 dīķakuilis
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 dīķakuilis
Locustella luscinioides - 2017-04-28 dīķakuilis
Rallus aquaticus - 2017-04-28 dīķakuilis
Emberiza schoeniclus - 2017-04-28 dīķakuilis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 bišudzenis
Parus major - 2017-04-23 bišudzenis
Parus major - 2017-04-23 bišudzenis
Parus major - 2017-04-23 bišudzenis
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 bišudzenis
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 bišudzenis
Poecile montanus - 2017-04-23 bišudzenis
Poecile palustris - 2017-04-23 bišudzenis
Poecile palustris - 2017-04-23 bišudzenis
Aegithalos caudatus - 2017-04-23 bišudzenis
Nucifraga caryocatactes - 2017-04-23 bišudzenis
Turdus viscivorus - 2017-04-23 bišudzenis
Turdus viscivorus - 2017-04-23 bišudzenis
Turdus philomelos - 2017-04-23 bišudzenis
Turdus philomelos - 2017-04-23 bišudzenis
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 bišudzenis
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 bišudzenis
Tringa ochropus - 2017-04-23 bišudzenis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Certhia familiaris - 2017-04-28 dīķakuilis
Padus avium - 2017-04-27 andis.kalvans
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Latvju_zēns
Padus avium - 2017-04-27 andis.kalvans
Poecile palustris - 2017-04-28 dīķakuilis
Garrulus glandarius - 2017-04-28 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Latvju_zēns
Ficedula hypoleuca - 2017-04-28 Matrus
Dendrocopos leucotos - 2017-04-28 dīķakuilis
Tetrao urogallus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Emberiza schoeniclus - 2017-04-28 dīķakuilis
Spinus spinus - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus merula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Gallinago gallinago - 2017-04-28 dīķakuilis
Dendrocopos major - 2017-04-28 Latvju_zēns
Grus grus - 2017-04-28 dīķakuilis
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 dīķakuilis
Tetrao urogallus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Jynx torquilla - 2017-04-28 Platacis
Spinus spinus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-28 dīķakuilis
Prunella modularis - 2017-04-28 dīķakuilis
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-28 dīķakuilis
Tringa ochropus - 2017-04-28 dīķakuilis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 dīķakuilis
Dendrocopos medius - 2017-04-28 Latvju_zēns
Dendrocopos major - 2017-04-28 dīķakuilis
Gallinago gallinago - 2017-04-28 dīķakuilis
Fringilla coelebs - 2017-04-28 dīķakuilis
Erithacus rubecula - 2017-04-28 dīķakuilis
Dendrocopos major - 2017-04-28 dīķakuilis
Spinus spinus - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus merula - 2017-04-28 dīķakuilis
Poecile montanus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Tetrastes bonasia - 2017-04-28 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Latvju_zēns
Anthus trivialis - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-28 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-28 dīķakuilis
Gallinago gallinago - 2017-04-28 Latvju_zēns
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Sintija Martinsone
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Vulpes vulpes - 2017-04-28 Sintija Martinsone
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 dīķakuilis
Castor fiber - 2017-04-28 Sintija Martinsone
Regulus regulus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-28 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-28 dīķakuilis
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 dīķakuilis
Parus major - 2017-04-28 dīķakuilis
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 dīķakuilis
Tringa ochropus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Anas crecca - 2017-04-28 dīķakuilis
Dendrocopos major - 2017-04-28 Latvju_zēns
Dendrocopos minor - 2017-04-28 dīķakuilis
Dendrocopos major - 2017-04-28 dīķakuilis
Tetrao urogallus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-28 dīķakuilis
Corvus cornix - 2017-04-28 dīķakuilis
Anthus trivialis - 2017-04-28 Latvju_zēns
Anthus trivialis - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus philomelos - 2017-04-28 dīķakuilis
Parus major - 2017-04-28 dīķakuilis
Parus major - 2017-04-28 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-28 dīķakuilis
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 dīķakuilis
Garrulus glandarius - 2017-04-28 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus philomelos - 2017-04-28 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Latvju_zēns
Emberiza schoeniclus - 2017-04-28 dīķakuilis
Gallinago gallinago - 2017-04-28 dīķakuilis
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-28 dīķakuilis
Aegithalos caudatus - 2017-04-28 dīķakuilis
Grus grus - 2017-04-28 dīķakuilis
Garrulus glandarius - 2017-04-28 dīķakuilis
Poecile palustris - 2017-04-28 dīķakuilis
Turdus iliacus - 2017-04-28 dīķakuilis
Capreolus capreolus - 2017-04-28 Sintija Martinsone
Picus canus - 2017-04-28 Sintija Martinsone
Certhia familiaris - 2017-04-28 dīķakuilis
Tringa ochropus - 2017-04-28 dīķakuilis
Anthus trivialis - 2017-04-28 dīķakuilis
Prunella modularis - 2017-04-28 dīķakuilis
Dendrocopos leucotos - 2017-04-28 Sintija Martinsone
Tetrastes bonasia - 2016-06-19 Naturana
Tetrastes bonasia - 2016-08-08 Naturana
Tetrastes bonasia - 2017-04-27 Naturana
- 2017-04-28 asaris
- 2017-04-27 Ivars L.
Cinereomyces lindbladii (syn. Diplomitoporus lindbladii) - 2017-04-27 Ivars L.
Fomitopsis rosea - 2017-04-27 Ivars L.
Chaenotheca gracilenta - 2017-04-27 Ivars L.
Phellinus ferrugineofuscus - 2017-04-27 Ivars L.
Rhodonia placenta (syn. Oligoporus placentus) - 2017-04-27 Ivars L.
Junghuhnia collabens - 2017-04-27 Ivars L.
- 2017-04-27 asaris
Araneae - 2017-04-27 asaris
Diaperis boleti - 2017-04-27 asaris
Neomidia haemorrhoidalis - 2017-04-27 asaris
Locustella luscinioides - 2017-04-26 ruuperts
Oenanthe oenanthe - 2017-04-27 Ilona_rasa
Motacilla alba - 2017-04-27 felsi
Dendrocopos major - 2017-04-26 Ilona_rasa
- 2017-04-27 felsi
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Scuba
Motacilla alba - 2017-04-22 ML
Turdus philomelos - 2017-04-27 felsi
Fringilla montifringilla - 2017-04-22 ML
Fringilla coelebs - 2017-04-27 felsi
Columba palumbus - 2017-04-22 ML
Fringilla coelebs - 2017-04-27 forelljjanka
Pica pica - 2017-04-27 forelljjanka
Regulus regulus - 2017-04-27 forelljjanka
Chloris chloris - 2017-04-27 forelljjanka
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-27 forelljjanka
Scolopax rusticola - 2017-04-27 forelljjanka
Garrulus glandarius - 2017-04-27 forelljjanka
Erithacus rubecula - 2017-04-27 forelljjanka
Poecile palustris - 2017-04-27 forelljjanka
Anthus pratensis - 2017-04-27 forelljjanka
Prunella modularis - 2017-04-27 forelljjanka
Corvus cornix - 2017-04-27 forelljjanka
Troglodytes troglodytes - 2017-04-27 forelljjanka
Certhia familiaris - 2017-04-27 forelljjanka
Periparus ater - 2017-04-27 forelljjanka
Tringa ochropus - 2017-04-27 forelljjanka
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 forelljjanka
Dryocopus martius - 2017-04-27 forelljjanka
Turdus merula - 2017-04-27 forelljjanka
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 forelljjanka
Dendrocopos minor - 2017-04-27 forelljjanka
Passer montanus - 2017-04-27 forelljjanka
Alauda arvensis - 2017-04-27 forelljjanka
Columba palumbus - 2017-04-27 forelljjanka
Vanellus vanellus - 2017-04-27 forelljjanka
Spinus spinus - 2017-04-27 forelljjanka
Aegithalos caudatus - 2017-04-27 forelljjanka
Bucephala clangula - 2017-04-27 forelljjanka
Sitta europaea - 2017-04-27 forelljjanka
Turdus philomelos - 2017-04-27 forelljjanka
Grus grus - 2017-04-27 forelljjanka
Emberiza citrinella - 2017-04-27 forelljjanka
Carduelis carduelis - 2017-04-27 forelljjanka
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 forelljjanka
Lophophanes cristatus - 2017-04-27 forelljjanka
Motacilla alba - 2017-04-27 forelljjanka
Ciconia ciconia - 2017-04-27 forelljjanka
Turdus philomelos - 2017-04-23 ML
Cyanistes caeruleus - 2017-04-27 felsi
Climacium dendroides - 2017-04-27 felsi
Aegithalos caudatus - 2017-04-23 ML
Phellinus spp. - 2017-04-27 felsi
Capreolus capreolus - 2017-04-22 ML
Anas platyrhynchos - 2017-04-22 ML
Bucephala clangula - 2017-04-22 ML
Ciconia ciconia - 2017-04-22 ML
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 ML
Cyanistes caeruleus - 2017-04-27 Vabale
Corvus cornix - 2017-04-27 Vabale
Turdus pilaris - 2017-04-27 Vabale
Phoenicurus ochruros - 2017-04-27 Vabale
Delichon urbicum - 2017-04-27 Vabale
Motacilla alba - 2017-04-27 Vabale
Capreolus capreolus - 2017-04-22 ML
Certhia familiaris - 2017-04-22 ML
Lepus europaeus - 2017-04-27 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-04-22 ML
Prunella modularis - 2017-04-23 ML
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Vabale
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-27 Vabale
Garrulus glandarius - 2017-04-27 Vabale
Turdus viscivorus - 2017-04-27 Vabale
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Vabale
Poecile palustris - 2017-04-27 Vabale
Buteo buteo - 2017-04-27 Vabale
Troglodytes troglodytes - 2017-04-27 Vabale
Certhia familiaris - 2017-04-27 Vabale
Gallinago gallinago - 2017-04-27 Vabale
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 Vabale
Turdus merula - 2017-04-27 Vabale
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Vabale
Alauda arvensis - 2017-04-27 Vabale
Columba palumbus - 2017-04-27 Vabale
Vanellus vanellus - 2017-04-27 Vabale
Sitta europaea - 2017-04-27 Vabale
Turdus philomelos - 2017-04-27 Vabale
Dendrocopos major - 2017-04-27 Vabale
Turdus pilaris - 2017-04-27 ūdensvistiņa
Phoenicurus ochruros - 2017-04-27 ūdensvistiņa
Passer domesticus - 2017-04-27 ūdensvistiņa
Columba livia domestica - 2017-04-27 ūdensvistiņa
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-27 ūdensvistiņa
Motacilla alba - 2017-04-27 ūdensvistiņa
Oenanthe oenanthe - 2017-04-27 ūdensvistiņa
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Gallinago gallinago - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Larus argentatus - 2017-04-27 Saulcite
Scolopax rusticola - 2017-04-27 Kurmata
Anemone nemorosa - 2017-04-27 Saulcite
Buteo buteo - 2017-04-27 Durkts
Turdus philomelos - 2017-04-27 Saulcite
Cygnus cygnus - 2017-04-27 Durkts
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Vabale
Cyanistes caeruleus - 2017-04-27 Vabale
Regulus regulus - 2017-04-27 Vabale
Garrulus glandarius - 2017-04-27 Vabale
Turdus viscivorus - 2017-04-27 Vabale
Lullula arborea - 2017-04-27 Vabale
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Vabale
Tetrao tetrix - 2017-04-27 Vabale
Tetrao tetrix - 2017-04-27 Vabale
Tetrao tetrix - 2017-04-27 Vabale
Poecile palustris - 2017-04-27 Vabale
Turdus iliacus - 2017-04-27 Vabale
Prunella modularis - 2017-04-27 Vabale
Certhia familiaris - 2017-04-27 Vabale
Tetrastes bonasia - 2017-04-27 Vabale
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 Vabale
Dryocopus martius - 2017-04-27 Vabale
Columba palumbus - 2017-04-27 Vabale
Anas crecca - 2017-04-27 Vabale
Corvus corax - 2017-04-27 Vabale
Turdus philomelos - 2017-04-27 Vabale
Dendrocopos major - 2017-04-27 Vabale
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Vabale
Motacilla alba - 2017-04-27 Vabale
Turdus philomelos - 2017-04-27 Kurmata
Motacilla alba - 2017-04-27 Saulcite
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Durkts
Pica pica - 2017-04-27 Durkts
Pandion haliaetus - 2017-04-27 Durkts
Garrulus glandarius - 2017-04-27 Durkts
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Durkts
Poecile palustris - 2017-04-27 Durkts
Troglodytes troglodytes - 2017-04-27 Durkts
Tringa ochropus - 2017-04-27 Durkts
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 Durkts
Turdus merula - 2017-04-27 Durkts
Parus major - 2017-04-27 Durkts
Alauda arvensis - 2017-04-27 Durkts
Columba palumbus - 2017-04-27 Durkts
Vanellus vanellus - 2017-04-27 Durkts
Turdus philomelos - 2017-04-27 Durkts
Grus grus - 2017-04-27 Durkts
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Durkts
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Durkts
Ciconia ciconia - 2017-04-27 Durkts
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Saulcite
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 Saulcite
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-27 DidzisS
Scolopax rusticola - 2017-04-27 dīķakuilis
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 dīķakuilis
Corydalis solida - 2017-04-27 Saulcite
Anas clypeata - 2017-04-27 Ilona_rasa
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Locustella luscinioides - 2017-04-27 dīķakuilis
Glaucidium passerinum - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Scolopax rusticola - 2017-04-27 Kurmata
Anas strepera - 2017-04-27 Ilona_rasa
Turdus philomelos - 2017-04-27 Kurmata
Scolopax rusticola - 2017-04-27 Kurmata
Scolopax rusticola - 2017-04-27 dīķakuilis
Grus grus - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Castor fiber - 2017-04-27 Fuatra
Tringa ochropus - 2017-04-27 dīķakuilis
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Puķu Ilze
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-27 Puķu Ilze
Turdus viscivorus - 2017-04-27 Puķu Ilze
Lullula arborea - 2017-04-27 Puķu Ilze
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Puķu Ilze
Prunella modularis - 2017-04-27 Puķu Ilze
Certhia familiaris - 2017-04-27 Puķu Ilze
Periparus ater - 2017-04-27 Puķu Ilze
Turdus merula - 2017-04-27 Puķu Ilze
Dendrocopos minor - 2017-04-27 Puķu Ilze
Parus major - 2017-04-27 Puķu Ilze
Corvus corax - 2017-04-27 Puķu Ilze
Bucephala clangula - 2017-04-27 Puķu Ilze
Turdus philomelos - 2017-04-27 Puķu Ilze
Dendrocopos major - 2017-04-27 Puķu Ilze
Glaucidium passerinum - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Turdus philomelos - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Scolopax rusticola - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Turdus viscivorus - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Sciurus vulgaris - 2017-04-27 Wiesturs
Turdus merula - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Cervus elaphus - 2017-04-27 Wiesturs
Capreolus capreolus - 2017-04-27 Wiesturs
Capreolus capreolus - 2017-04-27 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Pandion haliaetus - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Cyanistes caeruleus - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Actitis hypoleucos - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Garrulus glandarius - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Tetrao tetrix - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Poecile palustris - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Anthus pratensis - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Corvus cornix - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Troglodytes troglodytes - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Emberiza schoeniclus - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Certhia familiaris - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Tringa ochropus - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Turdus merula - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Parus major - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Tringa nebularia - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Botaurus stellaris - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Alauda arvensis - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Columba palumbus - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Vanellus vanellus - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Spinus spinus - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Anas crecca - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Anthus trivialis - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Haliaeetus albicilla - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Sitta europaea - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Turdus philomelos - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Grus grus - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Dendrocopos major - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Dendrocopos leucotos - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Motacilla alba - 2017-04-27 Sintija Martinsone
Ciconia ciconia - 2017-04-27 Sintija Martinsone
- 2017-04-27 Scuba
Serinus serinus - 2017-04-27 Fuatra
Cystopteris fragilis - 2017-04-27 Fuatra
Taraxacum officinale aggr. - 2017-04-27 Fuatra
Marchantia polymorpha subsp. ruderalis - 2017-04-27 Fuatra
- 2017-04-27 Fuatra
Actitis hypoleucos - 2017-04-27 Fuatra
Motacilla flava flava - 2017-04-27 Fuatra
- 2017-04-27 Vīksna
Anser anser - 2017-04-26 Fuatra
Tussilago farfara - 2017-04-27 Vīksna
Anemone ranunculoides - 2017-04-27 Vīksna
Celastrina argiolus - 2017-04-27 Vīksna
Sylvia curruca - 2017-04-27 ievag
Botaurus stellaris - 2017-04-25 Vīksna
Locustella luscinioides - 2017-04-27 dīķakuilis
Capreolus capreolus - 2017-04-27 Wiesturs
Anemone ranunculoides - 2017-04-27 antra1239
Capreolus capreolus - 2017-04-27 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 dīķakuilis
Locustella luscinioides - 2017-04-27 dīķakuilis
Gallinago gallinago - 2017-04-27 dīķakuilis
Motacilla alba - 2017-04-27 dīķakuilis
Anemone ranunculoides - 2017-04-27 antra1239
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 dīķakuilis
Anemone ranunculoides - 2017-04-27 antra1239
Circus aeruginosus - 2017-04-27 dīķakuilis
Botaurus stellaris - 2017-04-27 dīķakuilis
Cygnus olor - 2017-04-27 dīķakuilis
Egretta alba - 2017-04-27 dīķakuilis
Emberiza schoeniclus - 2017-04-27 dīķakuilis
Gallinago gallinago - 2017-04-27 dīķakuilis
Emberiza schoeniclus - 2017-04-27 dīķakuilis
Panurus biarmicus - 2017-04-27 dīķakuilis
Fulica atra - 2017-04-27 dīķakuilis
Rallus aquaticus - 2017-04-27 dīķakuilis
Rallus aquaticus - 2017-04-27 dīķakuilis
Gonepteryx rhamni - 2017-04-27 Wiesturs
Tringa nebularia - 2017-04-27 Wiesturs
Aquila pomarina - 2017-04-27 Wiesturs
Aglais urticae - 2017-04-27 Wiesturs
Podiceps cristatus - 2017-04-27 karlis88
Haliaeetus albicilla - 2017-04-27 Wiesturs
Anthus pratensis - 2017-04-27 dīķakuilis
Gallinago gallinago - 2017-04-27 dīķakuilis
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 dīķakuilis
Aquila pomarina - 2017-04-27 Wiesturs
Picus canus - 2017-04-27 Wiesturs
Sylvia atricapilla - 2017-04-27 Wiesturs
Perdix perdix - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Regulus ignicapilla - 2017-04-27 Wiesturs
Regulus ignicapilla - 2017-04-27 Wiesturs
Sterna hirundo - 2017-04-27 dīķakuilis
Ardea cinerea - 2017-04-27 dīķakuilis
Motacilla alba - 2017-04-27 anthicus
Mergus merganser - 2017-04-27 dīķakuilis
Larus ridibundus - 2017-04-27 dīķakuilis
Haliaeetus albicilla - 2017-04-27 dīķakuilis
Tetrao tetrix - 2017-04-27 Litenesputni
Tetrao tetrix - 2017-04-27 Litenesputni
Pulsatilla patens - 2017-04-27 Litenesputni
Tetrastes bonasia - 2017-04-27 Litenesputni
Spinus spinus - 2017-04-27 dīķakuilis
Phalacrocorax carbo - 2017-04-27 dīķakuilis
Motacilla alba - 2017-04-27 dīķakuilis
Larus argentatus - 2017-04-27 dīķakuilis
Certhia familiaris - 2017-04-27 Vv
Sterna hirundo - 2017-04-27 dīķakuilis
Cygnus cygnus - 2017-04-27 dīķakuilis
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 dīķakuilis
Mergus merganser - 2017-04-27 dīķakuilis
Ardea cinerea - 2017-04-27 dīķakuilis
Sterna hirundo - 2017-04-27 dīķakuilis
Larus ridibundus - 2017-04-27 dīķakuilis
Egretta alba - 2017-04-27 dīķakuilis
Cygnus olor - 2017-04-27 dīķakuilis
Motacilla alba - 2017-04-27 dīķakuilis
Corvus cornix - 2017-04-27 dīķakuilis
Lophophanes cristatus - 2017-04-27 dīķakuilis
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 dīķakuilis
Mergus merganser - 2017-04-27 dīķakuilis
Spinus spinus - 2017-04-27 dīķakuilis
Larus argentatus - 2017-04-27 dīķakuilis
Pulsatilla patens - 2017-04-27 Litenesputni
Tussilago farfara - 2017-04-27 Mierss
Podiceps cristatus - 2017-04-27 Mierss
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Parus major - 2017-04-27 Kurmata
Corvus corax - 2017-04-27 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-27 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-27 Kurmata
Turdus pilaris - 2017-04-27 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Jynx torquilla - 2017-04-27 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-04-27 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-04-27 Kurmata
Motacilla alba - 2017-04-27 Kurmata
Phoenicurus ochruros - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Parus major - 2017-04-27 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-27 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-27 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Larus canus - 2017-04-27 Kurmata
Larus ridibundus - 2017-04-27 Kurmata
Jynx torquilla - 2017-04-27 Kurmata
Jynx torquilla - 2017-04-27 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-04-27 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-27 Kurmata
Pica pica - 2017-04-27 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Kurmata
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Anthus trivialis - 2017-04-27 Kurmata
Motacilla alba - 2017-04-27 Kurmata
Motacilla alba - 2017-04-27 Kurmata
Motacilla alba - 2017-04-27 Kurmata
Motacilla alba - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Chloris chloris - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Anser albifrons - 2017-04-27 Kurmata
Parus major - 2017-04-27 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-27 Kurmata
Corvus corax - 2017-04-27 Kurmata
Corvus cornix - 2017-04-27 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Kurmata
Ciconia ciconia - 2017-04-27 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-27 Kurmata
Anthus pratensis - 2017-04-27 Kurmata
Anthus trivialis - 2017-04-27 Kurmata
Prunella modularis - 2017-04-27 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-27 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-27 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-27 Kurmata
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Sitta europaea - 2017-04-27 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-04-27 Kurmata
Parus major - 2017-04-27 Kurmata
Parus major - 2017-04-27 Kurmata
Parus major - 2017-04-27 Kurmata
Parus major - 2017-04-27 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-27 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-27 Kurmata
Corvus corax - 2017-04-27 Kurmata
Corvus corax - 2017-04-27 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-04-27 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-27 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-27 Kurmata
Turdus pilaris - 2017-04-27 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-27 Kurmata
Dryocopus martius - 2017-04-27 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-27 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-27 Kurmata
Prunella modularis - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Parus major - 2017-04-27 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-27 Kurmata
Corvus corax - 2017-04-27 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-04-27 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Kurmata
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 Kurmata
Ficedula hypoleuca - 2017-04-27 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Sylvia atricapilla - 2017-04-27 Kurmata
Grus grus - 2017-04-27 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-27 Kurmata
Motacilla alba - 2017-04-27 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-27 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-27 Kurmata
Chloris chloris - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Parus major - 2017-04-27 Kurmata
Parus major - 2017-04-27 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-27 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-04-27 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-27 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-27 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-27 Kurmata
Prunella modularis - 2017-04-27 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Kurmata
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-27 Kurmata
Chloris chloris - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Kurmata
Corvus cornix - 2017-04-27 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-27 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-27 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-04-27 Kurmata
Motacilla alba - 2017-04-27 Kurmata
Motacilla alba - 2017-04-27 Kurmata
Vanellus vanellus - 2017-04-27 Kurmata
Sterna hirundo - 2017-04-27 dīķakuilis
Larus ridibundus - 2017-04-27 dīķakuilis
Larus ridibundus - 2017-04-27 dīķakuilis
- 2017-04-27 nekovārnis
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Platacis
Turdus philomelos - 2017-04-27 Platacis
Tringa ochropus - 2017-04-27 Platacis
Gallinago gallinago - 2017-04-27 Platacis
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Platacis
Turdus viscivorus - 2017-04-27 Platacis
Sterna hirundo - 2017-04-27 Scuba
Sturnus vulgaris - 2017-04-26 Scuba
Erithacus rubecula - 2017-04-26 Scuba
Actitis hypoleucos - 2017-04-27 de kje
Remiz pendulinus - 2017-04-27 Scuba
Lullula arborea - 2017-04-27 Vv
Lullula arborea - 2017-04-27 Vv
Anas penelope - 2017-04-27 Litenesputni
Anas clypeata - 2017-04-27 Litenesputni
Anser fabalis - 2017-04-27 isolintu
Phoenicurus ochruros - 2017-04-27 isolintu
Acanthis flammea - 2017-04-27 isolintu
Dendrocopos leucotos - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Turdus pilaris - 2017-04-27 isolintu
Passer montanus - 2017-04-27 isolintu
Parus major - 2017-04-27 isolintu
Dendrocopos major - 2017-04-27 isolintu
Numenius phaeopus - 2017-04-27 Ilona_rasa
Cyanistes caeruleus - 2017-04-27 isolintu
Charadrius hiaticula - 2017-04-27 Ilona_rasa
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-27 isolintu
Larus argentatus - 2017-04-27 isolintu
Sitta europaea - 2017-04-27 isolintu
Nezināms
@ Vīksna
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri