Aktīvie lietotāji: 134 Šodien ievadītie novērojumi: 316 Kopējais novērojumu skaits: 386744
Tu neesi reģistrējies
Novērojuma dati
Izdrukāt

Sausienes skrajlape, Plagiomnium affine


Novērojuma laiks 19-Mar-2017 plkst. 00:00
Pievienots19-Mar-2017
Iepriekš saglabātās vietas
Skaits1
StatussNovērots (redzēts)
Novērotājsfelsi
Piezīmes

Pievienotie foto:


Pēdējie novērojumi
Fringilla coelebs - 2017-04-30 Saila
Certhia familiaris - 2017-04-30 Latvju_zēns
Egretta alba - 2017-04-30 Mareks Kilups
Chloris chloris - 2017-04-30 Mareks Kilups
Fringilla montifringilla - 2017-04-30 Saila
Tringa ochropus - 2017-04-30 grieze
Sitta europaea - 2017-04-30 Pūcis
Passer domesticus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Remiz pendulinus - 2017-04-30 Matrus
Phoenicurus ochruros - 2017-04-30 Latvju_zēns
Actitis hypoleucos - 2017-04-30 Matrus
Pica pica - 2017-04-30 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-30 Mareks Kilups
Ciconia nigra - 2017-04-30 Pūcis
Picus canus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 grieze
Buteo buteo - 2017-04-30 Pūcis
Certhia familiaris - 2017-04-30 Pūcis
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 Pūcis
Turdus merula - 2017-04-30 Pūcis
Tringa ochropus - 2017-04-30 Pūcis
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-30 Arnis2
Ciconia ciconia - 2017-04-30 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-30 grieze
Garrulus glandarius - 2017-04-30 AinisP
Garrulus glandarius - 2017-04-30 grieze
Vanellus vanellus - 2017-04-30 Pūcis
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 AinisP
Erithacus rubecula - 2017-04-30 Latvju_zēns
Tringa ochropus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 AinisP
Gallinago gallinago - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-30 AinisP
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 dekants
Mergus merganser - 2017-04-30 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Regulus regulus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Emberiza citrinella - 2017-04-30 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-30 dekants
Alauda arvensis - 2017-04-30 dekants
Garrulus glandarius - 2017-04-30 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-30 dekants
Parus major - 2017-04-30 dekants
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 dekants
Columba palumbus - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-30 dekants
Cyanistes caeruleus - 2017-04-30 dekants
Turdus philomelos - 2017-04-30 dekants
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-30 dekants
Carduelis carduelis - 2017-04-30 dekants
Regulus regulus - 2017-04-30 dekants
Certhia familiaris - 2017-04-30 dekants
Periparus ater - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos major - 2017-04-30 dekants
Pulmonaria obscura - 2017-04-30 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-30 Pūcis
Aegithalos caudatus - 2017-04-30 grieze
Dryocopus martius - 2017-04-30 Pūcis
Aquila pomarina - 2017-04-30 Latvju_zēns
Dryocopus martius - 2017-04-30 Latvju_zēns
Bucephala clangula - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-30 Latvju_zēns
Calidris alpina - 2017-04-30 Rallus
Arenaria interpres - 2017-04-30 Rallus
Anthus campestris - 2017-04-30 Rallus
Locustella luscinioides - 2017-04-30 Rallus
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 Latvju_zēns
Acrocephalus schoenobaenus - 2017-04-30 Rallus
Acrocephalus scirpaceus - 2017-04-30 Rallus
Corvus corax - 2017-04-30 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-30 grieze
Poecile montanus - 2017-04-30 grieze
Corvus corax - 2017-04-30 Pūcis
Columba palumbus - 2017-04-30 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-30 Latvju_zēns
Pica pica - 2017-04-30 Pūcis
Numenius arquata - 2017-04-30 Pūcis
Turdus pilaris - 2017-04-30 Mareks Kilups
Carduelis carduelis - 2017-04-30 Latvju_zēns
Calidris pugnax - 2017-04-30 dekants
Anas querquedula - 2017-04-30 dekants
Anas platyrhynchos - 2017-04-30 dekants
Larus ridibundus - 2017-04-30 dekants
Grus grus - 2017-04-30 dekants
Corvus corax - 2017-04-30 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-30 dekants
Tringa nebularia - 2017-04-30 dekants
Anas crecca - 2017-04-30 dekants
Tetrao tetrix - 2017-04-30 dekants
Cyanistes caeruleus - 2017-04-30 dekants
Cuculus canorus - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos major - 2017-04-30 dekants
Certhia familiaris - 2017-04-30 dekants
Periparus ater - 2017-04-30 dekants
Garrulus glandarius - 2017-04-30 dekants
Turdus viscivorus - 2017-04-30 dekants
Spinus spinus - 2017-04-30 dekants
Poecile montanus - 2017-04-30 dekants
Columba palumbus - 2017-04-30 dekants
Streptopelia turtur - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos major - 2017-04-30 dekants
Lophophanes cristatus - 2017-04-30 dekants
Tetrastes bonasia - 2017-04-30 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-30 dekants
Regulus regulus - 2017-04-30 dekants
Turdus merula - 2017-04-30 dekants
Parus major - 2017-04-30 dekants
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 dekants
Anthus trivialis - 2017-04-30 dekants
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Carduelis carduelis - 2017-04-30 dekants
Corvus monedula - 2017-04-30 dekants
Parus major - 2017-04-30 dekants
Passer domesticus - 2017-04-30 dekants
Turdus merula - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-30 dekants
Chloris chloris - 2017-04-30 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-30 dekants
Turdus philomelos - 2017-04-30 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-30 dekants
Gallinago gallinago - 2017-04-30 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-30 dekants
Alauda arvensis - 2017-04-30 dekants
Motacilla alba - 2017-04-30 dekants
Columba livia domestica - 2017-04-30 Mareks Kilups
Turdus philomelos - 2017-04-30 grieze
Turdus pilaris - 2017-04-30 Mareks Kilups
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-30 grieze
Erithacus rubecula - 2017-04-30 grieze
Turdus merula - 2017-04-30 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 grieze
Anthus trivialis - 2017-04-30 grieze
Parus major - 2017-04-30 grieze
Dryocopus martius - 2017-04-30 grieze
Chloris chloris - 2017-04-30 Latvju_zēns
Gallinago gallinago - 2017-04-30 grieze
Fringilla coelebs - 2017-04-30 grieze
Anas platyrhynchos - 2017-04-30 Latvju_zēns
Pica pica - 2017-04-30 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-30 Pūcis
Vanellus vanellus - 2017-04-30 grieze
Alauda arvensis - 2017-04-30 Pūcis
Garrulus glandarius - 2017-04-30 Latvju_zēns
Capreolus capreolus - 2017-04-27 Kurmata
Scolopax rusticola - 2017-04-29 Durkts
Ciconia ciconia - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-30 Pūcis
Accipiter nisus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-30 Latvju_zēns
Passer montanus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Passer montanus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Grus grus - 2017-04-30 Pūcis
Vanellus vanellus - 2017-04-30 grieze
Oenanthe oenanthe - 2017-04-30 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-30 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-30 Pūcis
Vanellus vanellus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Grus grus - 2017-04-30 grieze
Columba palumbus - 2017-04-30 grieze
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 Pūcis
Chloris chloris - 2017-04-30 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-30 Latvju_zēns
Cyanistes caeruleus - 2017-04-30 Pūcis
Corvus cornix - 2017-04-30 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-30 Pūcis
Parus major - 2017-04-30 Pūcis
Turdus pilaris - 2017-04-30 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-30 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-30 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-30 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-30 grieze
Anthus trivialis - 2017-04-30 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 grieze
Alauda arvensis - 2017-04-30 Latvju_zēns
Emberiza citrinella - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-30 grieze
Fringilla coelebs - 2017-04-30 Pūcis
Tetrao tetrix - 2017-04-30 laaga
Motacilla alba - 2017-04-30 Pūcis
Tringa ochropus - 2017-04-30 Pūcis
Turdus viscivorus - 2017-04-30 grieze
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 Pūcis
Oenanthe oenanthe - 2017-04-30 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-30 Pūcis
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 Pūcis
Gallinago gallinago - 2017-04-30 Pūcis
Corvus cornix - 2017-04-30 grieze
Ciconia ciconia - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-30 Pūcis
Dendrocopos major - 2017-04-30 Pūcis
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 Pūcis
Passer montanus - 2017-04-30 Pūcis
Ciconia ciconia - 2017-04-30 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-30 Pūcis
Turdus merula - 2017-04-30 Pūcis
Emberiza citrinella - 2017-04-30 Pūcis
Ciconia ciconia - 2017-04-30 Pūcis
Alauda arvensis - 2017-04-30 grieze
Meles meles - 2017-04-27 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-04-30 grieze
Corvus cornix - 2017-04-30 Latvju_zēns
Lepus europaeus - 2017-03-24 Kurmata
Corvus corax - 2017-04-30 dekants
Tringa ochropus - 2017-04-30 dekants
Buteo buteo - 2017-04-30 dekants
Anthus trivialis - 2017-04-30 dekants
Linaria cannabina - 2017-04-30 dekants
Turdus viscivorus - 2017-04-30 dekants
Anthus pratensis - 2017-04-30 dekants
Cuculus canorus - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos major - 2017-04-30 dekants
Columba livia domestica - 2017-04-30 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-30 dekants
Motacilla alba - 2017-04-30 dekants
Larus ridibundus - 2017-04-30 dekants
Dryocopus martius - 2017-04-30 dekants
Corvus cornix - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos leucotos - 2017-04-30 dekants
Sitta europaea - 2017-04-30 dekants
Grus grus - 2017-04-30 dekants
Turdus merula - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos minor - 2017-04-30 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 dekants
Jynx torquilla - 2017-04-30 dekants
Turdus philomelos - 2017-04-30 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-30 dekants
Parus major - 2017-04-30 dekants
Anser albifrons - 2017-04-30 dekants
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-30 dekants
Chloris chloris - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Alauda arvensis - 2017-04-30 dekants
Cyanistes caeruleus - 2017-04-30 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-30 dekants
Columba palumbus - 2017-04-30 dekants
Phoenicurus ochruros - 2017-04-30 dekants
Turdus pilaris - 2017-04-30 dekants
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-30 dekants
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 dekants
Turdus iliacus - 2017-04-30 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-30 Pūcis
Hylocomium splendens - 2017-04-30 Melissa
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-03-24 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-03-24 Kurmata
Corvus corax - 2017-03-24 Kurmata
Corvus cornix - 2017-03-24 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Grus grus - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-03-24 Kurmata
Lullula arborea - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Aegithalos caudatus - 2017-03-24 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Lullula arborea - 2017-03-24 Kurmata
Scolopax rusticola - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Regulus regulus - 2017-03-24 Kurmata
Chloris chloris - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Buteo buteo - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Lullula arborea - 2017-03-24 Kurmata
Lullula arborea - 2017-03-24 Kurmata
Regulus regulus - 2017-03-24 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-03-24 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-03-24 Kurmata
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Sitta europaea - 2017-03-24 Kurmata
Sitta europaea - 2017-03-24 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-03-24 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-03-24 Kurmata
Poecile montanus - 2017-03-24 Kurmata
Corvus cornix - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Larus ridibundus - 2017-03-24 Kurmata
Cygnus olor - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Acanthis flammea - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza schoeniclus - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Turdus viscivorus - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus pilaris - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos minor - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos leucotos - 2017-03-24 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-03-24 Kurmata
Lullula arborea - 2017-03-24 Kurmata
Motacilla alba - 2017-03-24 Kurmata
Vanellus vanellus - 2017-03-24 Kurmata
Chloris chloris - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Poecile montanus - 2017-03-24 Kurmata
Corvus cornix - 2017-03-24 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus pilaris - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Columba palumbus - 2017-03-24 Kurmata
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Sitta europaea - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Corvus corax - 2017-03-24 Kurmata
Pica pica - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus pilaris - 2017-03-24 Kurmata
Turdus pilaris - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-03-24 Kurmata
Vanellus vanellus - 2017-03-24 Kurmata
Ficedula hypoleuca - 2017-04-29 Zacmanis
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-29 Zacmanis
Circus pygargus - 2017-04-29 Fuatra
Anser albifrons - 2017-04-29 ruuperts
Scolopax rusticola - 2017-04-29 Bumpo
Mergus merganser - 2017-04-29 laaga
Turdus philomelos - 2017-04-29 Bumpo
Falco subbuteo - 2017-04-27 marccins
- 2017-04-29 andrisz
- 2017-04-29 asaris
Ficedula hypoleuca - 2017-04-29 asaris
Lobaria pulmonaria - 2017-04-29 meža_meita
Climacium dendroides - 2017-04-29 meža_meita
- 2017-04-29 maariite
Turdus iliacus - 2017-04-29 grieze
Glaucidium passerinum - 2017-04-29 grieze
Bucephala clangula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Aegithalos caudatus - 2017-04-29 grieze
Egretta alba - 2017-04-29 Latvju_zēns
Anas crecca - 2017-04-29 Latvju_zēns
Bucephala clangula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-29 Latvju_zēns
Ciconia ciconia - 2017-04-29 Latvju_zēns
Corvus corax - 2017-04-29 Pūcis
Erithacus rubecula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Emberiza schoeniclus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-29 grieze
Bucephala clangula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Delichon urbicum - 2017-04-29 Aigars
Turdus merula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Cygnus cygnus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Tringa ochropus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Alces alces - 2017-04-29 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-29 Pūcis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-29 Pūcis
Vulpes vulpes - 2017-04-29 Pūcis
Tetrastes bonasia - 2017-04-29 Pūcis
Buteo buteo - 2017-04-29 Latvju_zēns
Sitta europaea - 2017-04-29 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Pūcis
Dendrocopos major - 2017-04-29 Pūcis
Periparus ater - 2017-04-29 Pūcis
Turdus pilaris - 2017-04-29 Pūcis
Columba palumbus - 2017-04-29 Pūcis
Motacilla alba - 2017-04-29 grieze
Cyanistes caeruleus - 2017-04-29 grieze
Tetrao urogallus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-29 grieze
Alauda arvensis - 2017-04-29 grieze
Pica pica - 2017-04-29 grieze
Anas platyrhynchos - 2017-04-29 Latvju_zēns
Gallinago gallinago - 2017-04-29 grieze
Emberiza citrinella - 2017-04-29 grieze
Bucephala clangula - 2017-04-29 Vv
Turdus philomelos - 2017-04-29 Vv
Spinus spinus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Picus canus - 2017-04-29 Mareks Kilups
Tetrao urogallus - 2017-04-29 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Pūcis
Columba palumbus - 2017-04-29 Pūcis
Emberiza citrinella - 2017-04-29 Pūcis
Prunella modularis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Capreolus capreolus - 2017-04-29 Pūcis
Actitis hypoleucos - 2017-04-29 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Pūcis
Vanellus vanellus - 2017-04-29 Pūcis
Motacilla alba - 2017-04-29 Pūcis
Picus canus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-29 Pūcis
Turdus merula - 2017-04-29 grieze
Prunella modularis - 2017-04-29 grieze
Turdus viscivorus - 2017-04-29 grieze
Regulus regulus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 grieze
Tetrao tetrix - 2017-04-29 grieze
Dendrocopos major - 2017-04-29 grieze
Passer domesticus - 2017-04-29 Pūcis
Anas crecca - 2017-04-29 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-29 Latvju_zēns
Podiceps cristatus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Pūcis
Chloris chloris - 2017-04-29 Pūcis
Motacilla alba - 2017-04-29 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-29 Pūcis
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 Pūcis
Pica pica - 2017-04-29 Pūcis
Emberiza schoeniclus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-29 Pūcis
Poecile montanus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Dendrocopos medius - 2017-04-29 ER
Dendrocopos major - 2017-04-29 de kje
Poecile palustris - 2017-04-29 grieze
Haliaeetus albicilla - 2017-04-29 Latvju_zēns
Actitis hypoleucos - 2017-04-29 de kje
Tringa nebularia - 2017-04-29 AAvj
Jynx torquilla - 2017-04-28 de kje
Certhia familiaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-29 Pūcis
Tetrastes bonasia - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-29 grieze
Turdus iliacus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-29 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Cyanistes caeruleus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Dryocopus martius - 2017-04-29 grieze
Parus major - 2017-04-29 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-29 grieze
Turdus pilaris - 2017-04-29 dekants
Turdus philomelos - 2017-04-29 Latvju_zēns
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-29 dekants
Phoenicurus phoenicurus - 2017-04-29 dekants
Phoenicurus ochruros - 2017-04-29 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Dendrocopos major - 2017-04-29 Latvju_zēns
Botaurus stellaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Aegithalos caudatus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-29 grieze
Lullula arborea - 2017-04-29 Latvju_zēns
Dryocopus martius - 2017-04-29 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-29 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus viscivorus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-29 grieze
Grus grus - 2017-04-29 grieze
Corvus monedula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-29 grieze
Fringilla coelebs - 2017-04-29 grieze
Erithacus rubecula - 2017-04-29 grieze
Corvus frugilegus - 2017-04-29 Mareks Kilups
Gallinago gallinago - 2017-04-29 maariite
Turdus philomelos - 2017-04-29 maariite
Troglodytes troglodytes - 2017-04-29 maariite
Lullula arborea - 2017-04-29 maariite
Periparus ater - 2017-04-29 maariite
Columba palumbus - 2017-04-29 maariite
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-29 dekants
Pica pica - 2017-04-29 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-29 dekants
Pica pica - 2017-04-29 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-29 dekants
Corvus corax - 2017-04-29 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Poecile palustris - 2017-04-28 Kurmata
Poecile palustris - 2017-04-28 Kurmata
Tetrastes bonasia - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Grus grus - 2017-04-28 Kurmata
Anthus trivialis - 2017-04-28 Kurmata
Gallinago gallinago - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-04-28 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Kurmata
Periparus ater - 2017-04-28 Kurmata
Lophophanes cristatus - 2017-04-28 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Tringa ochropus - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Periparus ater - 2017-04-28 Kurmata
Periparus ater - 2017-04-28 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-28 Kurmata
Corvus cornix - 2017-04-28 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-28 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Prunella modularis - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-28 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-28 Kurmata
Poecile palustris - 2017-04-28 Kurmata
Tetrastes bonasia - 2017-04-28 Kurmata
Corvus cornix - 2017-04-28 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Grus grus - 2017-04-28 Kurmata
Grus grus - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos minor - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Tringa ochropus - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Regulus regulus - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Sitta europaea - 2017-04-28 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Kurmata
Periparus ater - 2017-04-28 Kurmata
Lophophanes cristatus - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-28 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Periparus ater - 2017-04-28 Kurmata
Turdus viscivorus - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Anthus trivialis - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-28 Kurmata
Aegithalos caudatus - 2017-04-28 Kurmata
Corvus cornix - 2017-04-28 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Grus grus - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Lullula arborea - 2017-04-28 Kurmata
Gallinago gallinago - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Vulpes vulpes - 2017-04-29 Bumpo
Grus grus - 2017-04-29 Bumpo
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Bucephala clangula - 2017-03-25 vigulis
Anas platyrhynchos - 2017-03-25 vigulis
Turdus viscivorus - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 vigulis
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Sitta europaea - 2017-03-25 vigulis
Poecile montanus - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Grus grus - 2017-03-25 vigulis
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Fringilla coelebs - 2017-03-25 vigulis
Certhia familiaris - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 vigulis
Periparus ater - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Poecile montanus - 2017-03-25 vigulis
Poecile montanus - 2017-03-25 vigulis
Poecile palustris - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Garrulus glandarius - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 vigulis
Alauda arvensis - 2017-03-25 vigulis
Spinus spinus - 2017-03-25 vigulis
Garrulus glandarius - 2017-03-25 vigulis
Sturnus vulgaris - 2017-03-25 vigulis
Buteo buteo - 2017-03-25 vigulis
Turdus pilaris - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Alauda arvensis - 2017-03-25 vigulis
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 vigulis
Spinus spinus - 2017-03-25 vigulis
Certhia familiaris - 2017-03-25 vigulis
Turdus pilaris - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Grus grus - 2017-03-25 vigulis
Picus canus - 2017-03-25 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 vigulis
Sitta europaea - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Poecile montanus - 2017-03-25 vigulis
Tetrao tetrix - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Nucifraga caryocatactes - 2017-03-25 vigulis
Turdus viscivorus - 2017-03-25 vigulis
Turdus philomelos - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Grus grus - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos minor - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 vigulis
Alauda arvensis - 2017-03-25 vigulis
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 vigulis
Fringilla coelebs - 2017-03-25 vigulis
Fringilla coelebs - 2017-03-25 vigulis
Fringilla coelebs - 2017-03-25 vigulis
Sitta europaea - 2017-03-25 vigulis
Certhia familiaris - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Columba palumbus - 2017-03-25 vigulis
Cuculus canorus - 2017-04-29 Pūcis
Scolopax rusticola - 2017-04-28 Andrejs
Turdus merula - 2017-04-28 elzaz
Anas platyrhynchos - 2017-04-24 elzaz
Corvus cornix - 2017-04-29 Pūcis
Sterna hirundo - 2017-04-29 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-29 grieze
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Columba livia domestica - 2017-04-29 dekants
Pica pica - 2017-04-29 dekants
Bucephala clangula - 2017-04-29 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-29 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Motacilla alba - 2017-04-29 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-29 dekants
Pica pica - 2017-04-29 dekants
Corvus cornix - 2017-04-29 dekants
Columba livia domestica - 2017-04-29 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-29 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Cygnus olor - 2017-04-29 dekants
Corvus corax - 2017-04-29 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-29 dekants
Cygnus olor - 2017-04-29 dekants
Corvus cornix - 2017-04-29 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-29 dekants
Turdus pilaris - 2017-04-29 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Picus canus - 2017-04-29 Pūcis
Bucephala clangula - 2017-04-29 Pūcis
Charadrius dubius - 2017-04-29 Pūcis
Fulica atra - 2017-04-29 Pūcis
Larus canus - 2017-04-29 Pūcis
Podiceps cristatus - 2017-04-29 sejar
Larus ridibundus - 2017-04-29 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Pūcis
Tremella mesenterica - 2017-04-29 sejar
- 2017-04-29 sejar
Dendrocopos medius - 2017-04-29 Pūcis
Aegithalos caudatus - 2017-04-28 sejar
Garrulus glandarius - 2017-04-29 Pūcis
Sitta europaea - 2017-04-29 Pūcis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-29 Pūcis
Mergus merganser - 2017-04-29 Pūcis
Turdus pilaris - 2017-04-29 Pūcis
Dendrocopos medius - 2017-04-29 Pūcis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 sejar
Fringilla coelebs - 2017-04-27 sejar
- 2017-04-29 Melissa
Corvus corax - 2017-04-29 Tringa
Sterna hirundo - 2017-04-28 DainisKR
Corvus cornix - 2017-04-29 dekants
Pica pica - 2017-04-29 dekants
Halichoerus grypus - 2017-04-28 DainisKR
Turdus pilaris - 2017-04-29 Mareks Kilups
Alces alces - 2017-04-29 Pūcis
Podiceps cristatus - 2017-04-29 Pūcis
Mergus merganser - 2017-04-29 Pūcis
Anas crecca - 2017-04-29 Pūcis
Bucephala clangula - 2017-04-29 Mareks Kilups
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Mareks Kilups
Bucephala clangula - 2017-04-29 Pūcis
Tetrao urogallus - 2017-04-29 Pūcis
Vanellus vanellus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Haematopus ostralegus - 2017-04-29 Arnis2
Tadorna tadorna - 2017-04-29 Arnis2
- 2017-04-29 Latvju_zēns
Anas strepera - 2017-04-29 Arnis2
Anas crecca - 2017-04-29 Arnis2
Anas acuta - 2017-04-29 Arnis2
Ciconia ciconia - 2017-04-29 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-29 laaga
Rigidoporus crocatus - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Hydrocoloeus minutus - 2017-04-29 Arnis2
Sterna hirundo - 2017-04-28 visvaldis.s
Dendrocopos major - 2017-04-29 laaga
Daedaleopsis confragosa - 2017-04-09 Edgars Smislovs
Calidris pugnax - 2017-04-28 visvaldis.s
Numenius phaeopus - 2017-04-28 visvaldis.s
Sterna hirundo - 2017-04-29 Arnis2
Clangula hyemalis - 2017-04-28 visvaldis.s
- 2017-04-16 Edgars Smislovs
Sternula albifrons - 2017-04-29 Arnis2
Charadrius hiaticula - 2017-04-29 Arnis2
Heteroptera sp. - 2017-04-28 Vīksna
- 2017-04-29 Vīksna
- 2017-04-28 Vīksna
- 2017-04-28 Vīksna
Phylloscopus trochilus - 2017-04-29 Pūcis
- 2017-04-28 Vīksna
- 2017-04-28 Vīksna
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-29 laaga
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Pūcis
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-29 isolintu
Turdus merula - 2017-04-29 Latvju_zēns
- 2017-04-27 Vīksna
- 2017-04-27 Vīksna
- 2017-04-28 Vīksna
Oxalis acetosella - 2017-04-28 Vīksna
- 2017-04-28 Vīksna
Valeriana officinalis - 2017-04-28 Vīksna
Spinus spinus - 2017-04-29 isolintu
Salticus scenicus - 2017-04-28 Vīksna
Pica pica - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Regulus regulus - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Larus argentatus - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Turdus viscivorus - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Periparus ater - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Tringa ochropus - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Ciconia ciconia - 2017-04-29 Latvju_zēns
- 2017-04-28 Vīksna
Troglodytes troglodytes - 2017-04-29 Latvju_zēns
Tringa ochropus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Tringa ochropus - 2017-04-29 Pūcis
Tringa ochropus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Anthus pratensis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Passer montanus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Columba livia domestica - 2017-04-29 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-29 Latvju_zēns
Ciconia ciconia - 2017-04-29 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Alauda arvensis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Carduelis carduelis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Mergus merganser - 2017-04-29 Latvju_zēns
Pica pica - 2017-04-29 Latvju_zēns
Aquila pomarina - 2017-04-29 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-29 Latvju_zēns
Circus aeruginosus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Dendrocopos major - 2017-04-29 Latvju_zēns
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-29 laaga
Bucephala clangula - 2017-04-29 Pūcis
Tringa totanus - 2017-04-29 Pūcis
Cyanistes caeruleus - 2017-04-29 Pūcis
Turdus philomelos - 2017-04-29 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-29 Latvju_zēns
Emberiza citrinella - 2017-04-29 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-29 Pūcis
Cygnus cygnus - 2017-04-29 Pūcis
Aegithalos caudatus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-29 Latvju_zēns
Ciconia ciconia - 2017-04-29 laaga
Circus aeruginosus - 2017-04-29 Pūcis
Sus scrofa - 2017-04-29 Pūcis
Turdus viscivorus - 2017-04-29 Pūcis
Alces alces - 2017-04-29 Pūcis
Dendrocopos major - 2017-04-29 Pūcis
Egretta alba - 2017-04-29 Pūcis
- 2017-04-27 Osis
Certhia familiaris - 2017-04-29 Pūcis
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 laaga
Turdus philomelos - 2017-04-29 laaga
Turdus pilaris - 2017-04-29 laaga
Gallinago gallinago - 2017-04-29 Pūcis
Dendrolimus pini - 2017-04-28 nekovārnis
Anas platyrhynchos - 2017-04-29 laaga
Anas crecca - 2017-04-29 laaga
Turdus iliacus - 2017-04-29 laaga
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Pūcis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-29 Pūcis
Ciconia ciconia - 2017-04-29 Latvju_zēns
Nezināms
@ jolantan
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri