Aktīvie lietotāji: 183 Šodien ievadītie novērojumi: 135 Kopējais novērojumu skaits: 385878
Tu neesi reģistrējies
Novērojuma dati
Izdrukāt

Niedru lija, Circus aeruginosus


Novērojuma laiks Periods: 23-Mar-2017 līdz 25-Mar-2017
Pievienots25-Mar-2017
Iepriekš saglabātās vietas
Skaits1 - 3
StatussNovērots (redzēts)
NovērotājsJānis R
PiezīmesŠajā vietā 1, bet ezerā kopumā vismaz 3 mātes

Pievienotie foto:


Pēdējie novērojumi
Podiceps cristatus - 2017-04-29 Pūcis
Mergus merganser - 2017-04-29 Pūcis
Anas crecca - 2017-04-29 Pūcis
Bucephala clangula - 2017-04-29 Mareks Kilups
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Mareks Kilups
Bucephala clangula - 2017-04-29 Pūcis
Tetrao urogallus - 2017-04-29 Pūcis
Vanellus vanellus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Haematopus ostralegus - 2017-04-29 Arnis2
Tadorna tadorna - 2017-04-29 Arnis2
- 2017-04-29 Latvju_zēns
Anas strepera - 2017-04-29 Arnis2
Anas crecca - 2017-04-29 Arnis2
Anas acuta - 2017-04-29 Arnis2
Ciconia ciconia - 2017-04-29 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-29 laaga
Rigidoporus crocatus - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Hydrocoloeus minutus - 2017-04-29 Arnis2
Sterna hirundo - 2017-04-28 visvaldis.s
Dendrocopos major - 2017-04-29 laaga
- 2017-04-09 Edgars Smislovs
Calidris pugnax - 2017-04-28 visvaldis.s
Numenius phaeopus - 2017-04-28 visvaldis.s
Sterna hirundo - 2017-04-29 Arnis2
Clangula hyemalis - 2017-04-28 visvaldis.s
- 2017-04-16 Edgars Smislovs
Sternula albifrons - 2017-04-29 Arnis2
Charadrius hiaticula - 2017-04-29 Arnis2
Heteroptera sp. - 2017-04-28 Vīksna
- 2017-04-29 Vīksna
- 2017-04-28 Vīksna
- 2017-04-28 Vīksna
Phylloscopus trochilus - 2017-04-29 Pūcis
- 2017-04-28 Vīksna
- 2017-04-28 Vīksna
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-29 laaga
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Pūcis
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-29 isolintu
Turdus merula - 2017-04-29 Latvju_zēns
- 2017-04-27 Vīksna
- 2017-04-27 Vīksna
- 2017-04-28 Vīksna
Oxalis acetosella - 2017-04-28 Vīksna
- 2017-04-28 Vīksna
Valeriana officinalis - 2017-04-28 Vīksna
Spinus spinus - 2017-04-29 isolintu
Salticus scenicus - 2017-04-28 Vīksna
Pica pica - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Regulus regulus - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Larus argentatus - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Turdus viscivorus - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Periparus ater - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Tringa ochropus - 2017-04-28 ūdensvistiņa
Ciconia ciconia - 2017-04-29 Latvju_zēns
- 2017-04-28 Vīksna
Troglodytes troglodytes - 2017-04-29 Latvju_zēns
Tringa ochropus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Tringa ochropus - 2017-04-29 Pūcis
Tringa ochropus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Anthus pratensis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Passer montanus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Columba livia domestica - 2017-04-29 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-29 Latvju_zēns
Ciconia ciconia - 2017-04-29 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Alauda arvensis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Carduelis carduelis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Mergus merganser - 2017-04-29 Latvju_zēns
Pica pica - 2017-04-29 Latvju_zēns
Aquila pomarina - 2017-04-29 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-29 Latvju_zēns
Circus aeruginosus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Dendrocopos major - 2017-04-29 Latvju_zēns
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-29 laaga
Bucephala clangula - 2017-04-29 Pūcis
Tringa totanus - 2017-04-29 Pūcis
Cyanistes caeruleus - 2017-04-29 Pūcis
Turdus philomelos - 2017-04-29 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-29 Latvju_zēns
Emberiza citrinella - 2017-04-29 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-29 Pūcis
Cygnus cygnus - 2017-04-29 Pūcis
Aegithalos caudatus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-29 Latvju_zēns
Ciconia ciconia - 2017-04-29 laaga
Circus aeruginosus - 2017-04-29 Pūcis
Sus scrofa - 2017-04-29 Pūcis
Turdus viscivorus - 2017-04-29 Pūcis
Alces alces - 2017-04-29 Pūcis
Dendrocopos major - 2017-04-29 Pūcis
Mergus merganser - 2017-04-29 laaga
Egretta alba - 2017-04-29 Pūcis
- 2017-04-27 Osis
Certhia familiaris - 2017-04-29 Pūcis
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 laaga
Turdus philomelos - 2017-04-29 laaga
Turdus pilaris - 2017-04-29 laaga
Gallinago gallinago - 2017-04-29 Pūcis
Dendrolimus pini - 2017-04-28 nekovārnis
Anas platyrhynchos - 2017-04-29 laaga
Anas crecca - 2017-04-29 laaga
Turdus iliacus - 2017-04-29 laaga
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Pūcis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-29 Pūcis
Ciconia ciconia - 2017-04-29 Latvju_zēns
Ciconia ciconia - 2017-04-29 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-29 Pūcis
Poecile montanus - 2017-04-29 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Pūcis
Alces alces - 2017-04-29 laaga
Prunella modularis - 2017-04-29 Pūcis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-29 Pūcis
Regulus regulus - 2017-04-29 Pūcis
Parus major - 2017-04-29 Pūcis
Erithacus rubecula - 2017-04-29 Pūcis
Turdus merula - 2017-04-29 Pūcis
Turdus merula - 2017-04-29 Pūcis
Carduelis carduelis - 2017-04-28 nekovārnis
Gonepteryx rhamni - 2017-04-28 nekovārnis
Inachis io - 2017-04-28 nekovārnis
- 2017-04-28 nekovārnis
Lepus europaeus - 2017-04-29 laaga
Emberiza citrinella - 2017-04-29 laaga
Tringa ochropus - 2017-04-29 laaga
Pycnoporus cinnabarinus - 2017-04-29 Melissa
- 2017-04-29 Melissa
Bufo bufo - 2017-04-10 Bumpo
Columba palumbus - 2017-04-18 Bumpo
Vanellus vanellus - 2017-04-10 Bumpo
Ciconia ciconia - 2017-04-26 Bumpo
Scolopax rusticola - 2017-04-26 Bumpo
Tetrastes bonasia - 2017-04-26 Bumpo
Branta leucopsis - 2017-04-28 Litenesputni
Columba palumbus - 2017-04-28 Litenesputni
Phoenicurus phoenicurus - 2017-04-28 Fuatra
- 2017-04-28 Melissa
Linaria cannabina - 2017-04-28 Kambars
- 2017-04-28 Melissa
Cicindela hybrida - 2017-04-28 Melissa
- 2017-04-28 asaris
- 2017-04-28 Melissa
- 2017-04-28 asaris
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 Mareks Kilups
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 Mareks Kilups
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Parus major - 2017-04-23 Mareks Kilups
Parus major - 2017-04-23 Mareks Kilups
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus philomelos - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus philomelos - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus philomelos - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus merula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus merula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus merula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus merula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus merula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Mareks Kilups
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Mareks Kilups
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Mareks Kilups
Dendrocopos major - 2017-04-23 Mareks Kilups
Dendrocopos major - 2017-04-23 Mareks Kilups
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 Mareks Kilups
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Mareks Kilups
Aegithalos caudatus - 2017-04-23 Mareks Kilups
Tetrastes bonasia - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus philomelos - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus philomelos - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus philomelos - 2017-04-23 Mareks Kilups
Turdus merula - 2017-04-23 Mareks Kilups
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Mareks Kilups
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Mareks Kilups
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Mareks Kilups
Tringa ochropus - 2017-04-23 Mareks Kilups
Columba palumbus - 2017-04-23 Mareks Kilups
Columba palumbus - 2017-04-23 Mareks Kilups
Cicindela campestris - 2017-04-28 Melissa
Erinaceus roumanicus - 2017-04-28 felsi
Ptilidium pulcherrimum - 2017-04-28 felsi
Lycogala epidendron - 2017-04-28 felsi
Meloe brevicollis - 2017-04-28 Melissa
Dendrocopos medius - 2017-04-28 Renate_R
Strix aluco - 2017-04-28 Rallus
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Pica pica - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Cyanistes caeruleus - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Chloris chloris - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Garrulus glandarius - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Poecile palustris - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Buteo buteo - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Prunella modularis - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Corvus cornix - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Turdus merula - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Phoenicurus ochruros - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Parus major - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Passer montanus - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Alauda arvensis - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Columba palumbus - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Vanellus vanellus - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Spinus spinus - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Bucephala clangula - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Turdus philomelos - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Dendrocopos major - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Carduelis carduelis - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Motacilla alba - 2017-04-27 Gaidis Grandāns
Columba palumbus - 2017-04-28 Kambars
Carex digitata - 2017-04-28 Kambars
Fringilla coelebs - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Cyanistes caeruleus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Regulus regulus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Garrulus glandarius - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Erithacus rubecula - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Buteo buteo - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Prunella modularis - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Poecile montanus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Certhia familiaris - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Gallinago gallinago - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Periparus ater - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Anas platyrhynchos - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus merula - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Parus major - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Columba palumbus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Spinus spinus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Anas crecca - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Sitta europaea - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus philomelos - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Dendrocopos major - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Phylloscopus collybita - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Lophophanes cristatus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Carex cespitosa - 2017-04-28 Kambars
Aquila pomarina - 2017-04-28 Lindes
Fringilla coelebs - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Pica pica - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Garrulus glandarius - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus viscivorus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Erithacus rubecula - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Prunella modularis - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Poecile montanus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Tringa ochropus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Dryocopus martius - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus merula - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Sturnus vulgaris - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Parus major - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Passer montanus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Alauda arvensis - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Columba palumbus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Corvus corax - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Sitta europaea - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus philomelos - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Emberiza citrinella - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Dendrocopos major - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Motacilla alba - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Lophophanes cristatus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Carduelis carduelis - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Fringilla coelebs - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Regulus regulus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Garrulus glandarius - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus viscivorus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Erithacus rubecula - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus iliacus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Prunella modularis - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Poecile montanus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Certhia familiaris - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Gallinago gallinago - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Periparus ater - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Tringa ochropus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Anas platyrhynchos - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Dryocopus martius - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus merula - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Parus major - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Columba palumbus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Spinus spinus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Aegithalos caudatus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Sitta europaea - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Turdus philomelos - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Grus grus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Dendrocopos major - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Phylloscopus collybita - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Lophophanes cristatus - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Aigars
Cyanistes caeruleus - 2017-04-27 Aigars
Regulus regulus - 2017-04-27 Aigars
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-27 Aigars
Scolopax rusticola - 2017-04-27 Aigars
Turdus viscivorus - 2017-04-27 Aigars
Erithacus rubecula - 2017-04-27 Aigars
Buteo buteo - 2017-04-27 Aigars
Prunella modularis - 2017-04-27 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2017-04-27 Aigars
Certhia familiaris - 2017-04-27 Aigars
Periparus ater - 2017-04-27 Aigars
Anas platyrhynchos - 2017-04-27 Aigars
Dryocopus martius - 2017-04-27 Aigars
Parus major - 2017-04-27 Aigars
Columba palumbus - 2017-04-27 Aigars
Spinus spinus - 2017-04-27 Aigars
Anthus trivialis - 2017-04-27 Aigars
Sitta europaea - 2017-04-27 Aigars
Turdus philomelos - 2017-04-27 Aigars
Grus grus - 2017-04-27 Aigars
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Aigars
Dendrocopos major - 2017-04-27 Aigars
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Aigars
Lophophanes cristatus - 2017-04-27 Aigars
Motacilla alba - 2017-04-27 Aigars
Sylvia atricapilla - 2017-04-28 eksperts 3
Turdus viscivorus - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Fringilla coelebs - 2017-04-28 eksperts 3
Pica pica - 2017-04-28 eksperts 3
Accipiter nisus - 2017-04-28 eksperts 3
Cygnus cygnus - 2017-04-28 eksperts 3
Erithacus rubecula - 2017-04-28 eksperts 3
Anthus pratensis - 2017-04-28 eksperts 3
Buteo buteo - 2017-04-28 eksperts 3
Corvus cornix - 2017-04-28 eksperts 3
Sylvia atricapilla - 2017-04-28 eksperts 3
Turdus merula - 2017-04-28 eksperts 3
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 eksperts 3
Parus major - 2017-04-28 eksperts 3
Passer montanus - 2017-04-28 eksperts 3
Corvus corax - 2017-04-28 eksperts 3
Larus canus - 2017-04-28 eksperts 3
Sitta europaea - 2017-04-28 eksperts 3
Turdus philomelos - 2017-04-28 eksperts 3
Grus grus - 2017-04-28 eksperts 3
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-28 eksperts 3
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 eksperts 3
Motacilla alba - 2017-04-28 eksperts 3
Fringilla coelebs - 2017-04-28 eksperts 3
Pica pica - 2017-04-28 eksperts 3
Accipiter nisus - 2017-04-28 eksperts 3
Cygnus cygnus - 2017-04-28 eksperts 3
Erithacus rubecula - 2017-04-28 eksperts 3
Anthus pratensis - 2017-04-28 eksperts 3
Buteo buteo - 2017-04-28 eksperts 3
Corvus cornix - 2017-04-28 eksperts 3
Sylvia atricapilla - 2017-04-28 eksperts 3
Turdus merula - 2017-04-28 eksperts 3
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 eksperts 3
Parus major - 2017-04-28 eksperts 3
Passer montanus - 2017-04-28 eksperts 3
Corvus corax - 2017-04-28 eksperts 3
Larus canus - 2017-04-28 eksperts 3
Sitta europaea - 2017-04-28 eksperts 3
Turdus philomelos - 2017-04-28 eksperts 3
Grus grus - 2017-04-28 eksperts 3
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-28 eksperts 3
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 eksperts 3
Motacilla alba - 2017-04-28 eksperts 3
Garrulus glandarius - 2017-04-27 Aigars
Turdus viscivorus - 2017-04-27 Aigars
Buteo buteo - 2017-04-27 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2017-04-27 Aigars
Certhia familiaris - 2017-04-27 Aigars
Spinus spinus - 2017-04-27 Aigars
Grus grus - 2017-04-27 Aigars
Dendrocopos major - 2017-04-27 Aigars
Lophophanes cristatus - 2017-04-27 Aigars
Dendrocopos major - 2017-04-28 Melissa
Dendrocopos major - 2017-04-27 Aigars
Buteo buteo - 2017-04-27 Aigars
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-27 Aigars
Dendrocopos minor - 2017-04-28 Melissa
Regulus ignicapilla - 2017-04-27 Aigars
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Accipiter nisus - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Poecile palustris - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Turdus merula - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Parus major - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Columba palumbus - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Spinus spinus - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Turdus philomelos - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Grus grus - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Lophophanes cristatus - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Motacilla alba - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Ciconia nigra - 2017-04-27 Aigars
Aquila pomarina - 2017-04-27 Aigars
Lophophanes cristatus - 2017-04-27 Aigars
Corvus corax - 2017-04-27 Aigars
Cygnus cygnus - 2017-04-27 Aigars
Cygnus cygnus - 2017-04-27 Aigars
Nucifraga caryocatactes - 2017-04-27 Aigars
Spinus spinus - 2017-04-27 Aigars
Fringilla coelebs - 2017-04-27 Aigars
Grus grus - 2017-04-27 Aigars
Accipiter nisus - 2017-04-27 Aigars
Corvus corax - 2017-04-27 Aigars
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-27 Aigars
Oenanthe oenanthe - 2017-04-27 Aigars
Oenanthe oenanthe - 2017-04-27 Aigars
Mergus merganser - 2017-04-27 Aigars
Anthus pratensis - 2017-04-27 Aigars
Vanellus vanellus - 2017-04-27 Aigars
Periparus ater - 2017-04-27 Aigars
Prunella modularis - 2017-04-27 Aigars
Dendrocopos medius - 2017-04-27 Aigars
Columba livia domestica - 2017-04-27 Aigars
Phoenicurus ochruros - 2017-04-27 Aigars
Jynx torquilla - 2017-04-27 Aigars
Hirundo rustica - 2017-04-28 mazais_ezis
Sterna hirundo - 2017-04-28 laaga
Ciconia nigra - 2017-04-27 Aigars
Columba oenas - 2017-04-28 Aigars
Capreolus capreolus - 2017-04-28 anthicus
Cygnus olor - 2017-04-28 laaga
Anthus pratensis - 2017-04-28 Aigars
Anthus pratensis - 2017-04-28 Aigars
Vanellus vanellus - 2017-04-28 Aigars
Buteo buteo - 2017-04-28 Aigars
Regulus ignicapilla - 2017-04-28 Aigars
Corvus cornix - 2017-04-28 Aigars
Upupa epops - 2017-04-28 edzus222
Lullula arborea - 2017-04-28 Aigars
Dendrocopos major - 2017-04-28 Aigars
Fulica atra - 2017-04-28 laaga
Buteo buteo - 2017-04-28 Aigars
Buteo buteo - 2017-04-28 Aigars
Larus ridibundus - 2017-04-28 laaga
Dendrocopos leucotos - 2017-04-28 Aigars
Regulus regulus - 2017-04-28 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-28 Aigars
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 Aigars
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Aigars
Buteo buteo - 2017-04-28 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Aigars
Certhia familiaris - 2017-04-28 Aigars
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Aigars
Turdus merula - 2017-04-28 Aigars
Columba palumbus - 2017-04-28 Aigars
Spinus spinus - 2017-04-28 Aigars
Phoenicurus phoenicurus - 2017-04-28 Aigars
Turdus philomelos - 2017-04-28 Aigars
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Aigars
Dendrocopos leucotos - 2017-04-28 Aigars
Anthus pratensis - 2017-04-28 Aigars
Prunella modularis - 2017-04-28 Aigars
Picus canus - 2017-04-28 Aigars
Picus canus - 2017-04-28 Aigars
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Aigars
Dryocopus martius - 2017-04-28 Aigars
Corvus corax - 2017-04-28 Aigars
Grus grus - 2017-04-28 Aigars
Dendrocopos major - 2017-04-28 Aigars
Egretta alba - 2017-04-28 Vladimirs
Cuculus canorus - 2017-04-28 Vladimirs
Picus canus - 2017-04-27 Vladimirs
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-27 Vladimirs
Phylloscopus collybita - 2017-04-27 Vladimirs
Ficedula hypoleuca - 2017-04-27 Vladimirs
Branta bernicla - 2017-04-27 Vladimirs
Anser albifrons - 2017-04-27 Vladimirs
Anser anser - 2017-04-27 Vladimirs
Grus grus - 2017-04-27 Vladimirs
Buteo buteo - 2017-04-27 Vladimirs
Milvus milvus - 2017-04-27 Vladimirs
Ciconia ciconia - 2017-04-27 Vladimirs
Vanellus vanellus - 2017-04-27 Vladimirs
Larus argentatus - 2017-04-27 Vladimirs
Pica pica - 2017-04-27 Vladimirs
Turdus pilaris - 2017-04-27 Vladimirs
Upupa epops - 2017-04-27 Renate_R
Alauda arvensis - 2017-04-27 Vladimirs
Anthus pratensis - 2017-04-27 Vladimirs
Motacilla alba - 2017-04-27 Vladimirs
Sturnus vulgaris - 2017-04-27 Vladimirs
Linaria cannabina - 2017-04-27 Vladimirs
Emberiza citrinella - 2017-04-27 Vladimirs
Phoenicurus ochruros - 2017-04-27 Vladimirs
Hirundo rustica - 2017-04-27 Vladimirs
Oenanthe oenanthe - 2017-04-27 Vladimirs
Aegithalos caudatus - 2017-04-23 Vladimirs
Phylloscopus trochilus - 2017-04-23 Vladimirs
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Vladimirs
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 Vladimirs
Prunella modularis - 2017-04-23 Vladimirs
Turdus merula - 2017-04-23 Vladimirs
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Vladimirs
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Vladimirs
- 2017-04-24 asaris
Daphne mezereum - 2017-04-24 asaris
Aquila pomarina - 2017-04-28 Maija Grandāne
Branta leucopsis - 2017-04-28 Platacis
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 laaga
Ciconia ciconia - 2017-04-02 Vladimirs
Milvus migrans - 2017-04-02 Vladimirs
Columba oenas - 2017-04-02 Vladimirs
Tringa ochropus - 2017-04-02 Vladimirs
Carduelis carduelis - 2017-04-02 Vladimirs
Chloris chloris - 2017-04-02 Vladimirs
Motacilla alba - 2017-04-02 Vladimirs
Asio flammeus - 2017-04-02 Vladimirs
Ciconia ciconia - 2017-04-02 Vladimirs
Anthus pratensis - 2017-04-02 Vladimirs
Regulus regulus - 2017-04-02 Vladimirs
Phylloscopus collybita - 2017-04-02 Vladimirs
Turdus viscivorus - 2017-04-02 Vladimirs
Turdus iliacus - 2017-04-02 Vladimirs
Lullula arborea - 2017-04-02 Vladimirs
Picus canus - 2017-04-02 Vladimirs
Cygnus cygnus - 2017-04-02 Vladimirs
Grus grus - 2017-04-02 Vladimirs
Turdus philomelos - 2017-04-02 Vladimirs
Corvus corax - 2017-04-02 Vladimirs
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-02 Vladimirs
Turdus merula - 2017-04-02 Vladimirs
Prunella modularis - 2017-04-02 Vladimirs
Troglodytes troglodytes - 2017-04-02 Vladimirs
Linaria cannabina - 2017-04-26 Alvis Āboliņš
Erithacus rubecula - 2017-04-02 Vladimirs
Aegithalos caudatus - 2017-04-02 Vladimirs
Garrulus glandarius - 2017-04-02 Vladimirs
Certhia familiaris - 2017-04-02 Vladimirs
Spinus spinus - 2017-04-02 Vladimirs
Fringilla montifringilla - 2017-04-02 Vladimirs
Fringilla coelebs - 2017-04-02 Vladimirs
Columba palumbus - 2017-04-02 Vladimirs
Anthus pratensis - 2017-04-02 Vladimirs
Alauda arvensis - 2017-04-02 Vladimirs
Emberiza citrinella - 2017-04-02 Vladimirs
Gallinago gallinago - 2017-04-02 Vladimirs
Vanellus vanellus - 2017-04-02 Vladimirs
Falco tinnunculus - 2017-04-02 Vladimirs
Cygnus cygnus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Ciconia ciconia - 2017-04-02 Vladimirs
Vulpes vulpes - 2017-04-28 Latvju_zēns
Grus grus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Andrejs B
Motacilla cinerea - 2017-04-28 Durkts
Turdus merula - 2017-04-28 Andrejs B
- 2017-04-27 asaris
Turdus pilaris - 2017-04-28 Latvju_zēns
Sitta europaea - 2017-04-28 Latvju_zēns
Climacium dendroides - 2017-04-28 nekovārnis
Pica pica - 2017-04-28 Latvju_zēns
Ciconia ciconia - 2017-04-28 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-28 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-28 Latvju_zēns
Oenanthe oenanthe - 2017-04-28 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Latvju_zēns
Passer montanus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Linaria cannabina - 2017-04-28 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Latvju_zēns
Pica pica - 2017-04-28 Latvju_zēns
Alauda arvensis - 2017-04-28 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-28 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-28 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-28 Latvju_zēns
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Latvju_zēns
- 2017-04-28 nekovārnis
Grus grus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Mergus albellus - 2017-04-28 Platacis
Ciconia ciconia - 2017-04-28 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Platacis
Cygnus olor - 2017-04-28 Platacis
Circus aeruginosus - 2017-04-28 Platacis
Podiceps cristatus - 2017-04-28 Platacis
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Platacis
Egretta alba - 2017-04-28 Platacis
Aythya fuligula - 2017-04-28 Platacis
Serinus serinus - 2017-04-28 Vv
Ciconia ciconia - 2017-04-28 Litenesputni
Anas platyrhynchos - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus philomelos - 2017-04-28 Litenesputni
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Litenesputni
Parus major - 2017-04-28 Litenesputni
Grus grus - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Vv
Columba palumbus - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Litenesputni
Ciconia ciconia - 2017-04-28 Litenesputni
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Litenesputni
Carduelis carduelis - 2017-04-28 Litenesputni
Sturnus vulgaris - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus pilaris - 2017-04-28 Litenesputni
Turdus pilaris - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Litenesputni
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Litenesputni
Ciconia ciconia - 2017-04-28 Litenesputni
Gallinula chloropus - 2017-04-28 Litenesputni
Sitta europaea - 2017-04-28 Litenesputni
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 Litenesputni
Motacilla alba - 2017-04-28 Litenesputni
Chloris chloris - 2017-04-28 Litenesputni
Bombycilla garrulus - 2017-04-28 Litenesputni
Chloris chloris - 2017-04-28 Litenesputni
Emberiza schoeniclus - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus cornix - 2017-04-28 Litenesputni
Pica pica - 2017-04-28 Litenesputni
Inachis io - 2017-04-28 nekovārnis
Columba palumbus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Cuculus canorus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Gonepteryx rhamni - 2017-04-28 nekovārnis
Turdus philomelos - 2017-04-28 Latvju_zēns
Lullula arborea - 2017-04-28 Latvju_zēns
Dendrocopos major - 2017-04-28 Latvju_zēns
Anthus trivialis - 2017-04-28 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-28 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Latvju_zēns
Motacilla flava flava - 2017-04-28 laaga
Buteo buteo - 2017-04-28 laaga
Oenanthe oenanthe - 2017-04-28 laaga
Cuculus canorus - 2017-04-28 madareens
Celastrina argiolus - 2017-04-28 nekovārnis
Tetrao urogallus - 2017-04-27 nauris031088
Alauda arvensis - 2017-04-28 Litenesputni
Corvus corax - 2017-04-28 Litenesputni
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Litenesputni
Anser fabalis - 2017-04-28 Litenesputni
Glaucidium passerinum - 2017-04-28 Gaidis Grandāns
Sitta europaea - 2017-04-28 Kurmata
Carpodacus erythrinus - 2016-07-28 Latvju_zēns
Nezināms
@ dziedava
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri