Aktīvie lietotāji: 105 Šodien ievadītie novērojumi: 620 Kopējais novērojumu skaits: 387048
Tu neesi reģistrējies

Lielais dumpis (Botaurus stellaris)

Lielais dumpis. Foto: Jānis Jansons

Dumpis ir paliela auguma putns ar spēcīgu ķermeni. Ķermeņa garums ir 69–81 cm, spārnu izpletums 100–130 cm, svars 900–1100 g. Lielais dumpis pārtiek galvenokārt no zivīm, abiniekiem un ūdens bezmugurkaulniekiem. Lielajam dumpim īpaši iecienīts ir zutis, tomēr tas ēd arī sīkus zīdītājus un putnus.

Dumpis medī niedrājos, lēnām bradājot pa seklu ūdeni, meklējot medījumu. Reizēm to var redzēt sastingušu vērojam ūdeni. Galvenokārt tas ir aktīvs krēslas stundās no rīta un vakaros. Lieliski maskējas. Briesmu gadījumā saslienas stāvus, kaklu un knābi izslien uz augšu un atkāpjas šūpojoties, līdzinoties niedrēm. Maskēties palīdz ne tikai neparastā poza, bet arī raibais, dzeltenīgi brūnais apspalvojums.

Klausies dumpja balsi!

Par lielo dumpi mēdz teikt, ka to vieglāk saklausīt, nekā ieraudzīt. Tā skaļais sauciens riesta laikā ir dzirdams apmēram 2 km attālumā. Lielajam dumpim raksturīgs galvenokārt naktī un krēslā saklausāms dobjš, atkārtots un tālu dzirdams sauciens, kas atgādina buļļa māvienu vai kā kāds tālumā pūstu tukšā pudelē.

Lielais dumpis ir gājputns un ziemas periodā dodas uz dienvidiem, uz siltākām vietām. Tas uzskatāms par parastu ligzdotāju un caurceļotāju, tomēr reizēm lielais dumpis Latvijā arī pārziemo. Pirmās ziņas par ziemošanu iegūtas 1967. gadā. Pēdējos gados arvien biežāk tiek novēroti pārziemojoši īpatņi, pārsvarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā.

Šis putns Latvijā vēl 19.gs tika uzskatīts par visai parastu putnu, tomēr vēlāk lielo dumpju skaits ievērojami samazinājās. Lai gan mūsdienās lielais dumpis sastopams visā Latvijas teritorijā, tā izplatība ir nevienmērīga. Latvijā, domājams, ligzdo 200 līdz 300 pāri. Dzīvo galvenokārt seklās, ar niedrēm aizaugušās dažāda lieluma ūdenstilpnēs – ezeros, zivju dīķos, dažkārt bebru uzpludinājumos.

Lielais dumpis ir iekļauts Latvijas sarkanajā grāmatā 3. kategorijā un MK aizsargājamo sugu sarakstā.

Lielā dumpja ligzdas tiešraides kameras translācija no Engures ezera. Ligzdā notiekošajam iespējams sekot un to komentēt Dabasdati.lv forumā latviešu valodā un Looduskalender.ee forumā angļu valodā.

 

Projektu “Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” (LIFE COASTLAKE) finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE+ programma un līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF).

Pēdējie novērojumi
Accipiter gentilis - 2017-04-24 aralezi
Circus aeruginosus - 2017-04-30 DanaH
Podiceps auritus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus viscivorus - 2017-04-30 mazais_ezis
Buteo buteo - 2017-04-30 mazais_ezis
Dendrocopos major - 2017-04-30 mazais_ezis
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-24 aralezi
Dendrocopos major - 2017-04-30 Mareks Kilups
Columba oenas - 2017-04-30 Mareks Kilups
Emberiza citrinella - 2017-04-30 grieze
Alauda arvensis - 2017-04-30 grieze
Anthus pratensis - 2017-04-30 grieze
Aquila pomarina - 2017-04-30 grieze
Fringilla coelebs - 2017-04-22 EL
Accipiter nisus - 2017-04-22 EL
Cyanistes caeruleus - 2017-04-22 EL
Anthus pratensis - 2017-04-22 EL
Buteo buteo - 2017-04-22 EL
Corvus cornix - 2017-04-22 EL
Troglodytes troglodytes - 2017-04-22 EL
Circus aeruginosus - 2017-04-22 EL
Anas platyrhynchos - 2017-04-22 EL
Dryocopus martius - 2017-04-22 EL
Turdus merula - 2017-04-22 EL
Sturnus vulgaris - 2017-04-22 EL
Aquila pomarina - 2017-04-22 EL
Parus major - 2017-04-22 EL
Alauda arvensis - 2017-04-22 EL
Columba palumbus - 2017-04-22 EL
Linaria cannabina - 2017-04-22 EL
Turdus philomelos - 2017-04-22 EL
Dendrocopos major - 2017-04-22 EL
Carduelis carduelis - 2017-04-22 EL
Pica pica - 2017-04-30 grieze
Corvus cornix - 2017-04-30 grieze
Actitis hypoleucos - 2017-04-30 Arnis2
Motacilla alba - 2017-04-30 Arnis2
Columba palumbus - 2017-04-30 grieze
Columba palumbus - 2017-04-30 Saulcite
Phoenicurus ochruros - 2017-04-30 Toms
Motacilla alba - 2017-04-30 Saulcite
Columba palumbus - 2017-04-30 grieze
Columba palumbus - 2017-04-30 grieze
Lophophanes cristatus - 2017-04-30 grieze
Cyanistes caeruleus - 2017-04-30 grieze
Periparus ater - 2017-04-30 grieze
Picus canus - 2017-04-30 grieze
- 2017-04-30 Saulcite
Corvus frugilegus - 2017-04-30 DainisKR
Locustella luscinioides - 2017-04-30 Rallus
Buteo buteo - 2017-04-30 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-30 DainisKR
Anas clypeata - 2017-04-30 Matrus
Tringa ochropus - 2017-04-22 EL
Strix aluco - 2017-04-22 EL
Turdus merula - 2017-04-22 EL
Parus major - 2017-04-22 EL
Columba palumbus - 2017-04-22 EL
Turdus philomelos - 2017-04-22 EL
Cygnus cygnus - 2017-04-30 DanaH
Anthus spinoletta - 2017-04-30 Rallus
Mergus serrator - 2017-04-30 Matrus
Fringilla coelebs - 2017-04-23 EL
Cyanistes caeruleus - 2017-04-23 EL
Chloris chloris - 2017-04-23 EL
Dendrocopos medius - 2017-04-23 EL
Buteo buteo - 2017-04-23 EL
Turdus pilaris - 2017-04-23 EL
Strix aluco - 2017-04-23 EL
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 EL
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 EL
Alauda arvensis - 2017-04-23 EL
Corvus frugilegus - 2017-04-23 EL
Linaria cannabina - 2017-04-23 EL
Turdus philomelos - 2017-04-23 EL
Grus grus - 2017-04-23 EL
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-23 EL
Carduelis carduelis - 2017-04-23 EL
Motacilla alba - 2017-04-23 EL
Turdus iliacus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-30 Matrus
Fringilla coelebs - 2017-04-22 EL
Cyanistes caeruleus - 2017-04-22 EL
Regulus regulus - 2017-04-22 EL
Chloris chloris - 2017-04-22 EL
Scolopax rusticola - 2017-04-22 EL
Garrulus glandarius - 2017-04-22 EL
Erithacus rubecula - 2017-04-22 EL
Buteo buteo - 2017-04-22 EL
Prunella modularis - 2017-04-22 EL
Poecile montanus - 2017-04-22 EL
Corvus cornix - 2017-04-22 EL
Picus canus - 2017-04-22 EL
Troglodytes troglodytes - 2017-04-22 EL
Circus aeruginosus - 2017-04-22 EL
Certhia familiaris - 2017-04-22 EL
Tringa ochropus - 2017-04-22 EL
Milvus migrans - 2017-04-22 EL
Parus major - 2017-04-22 EL
Passer montanus - 2017-04-22 EL
Columba palumbus - 2017-04-22 EL
Spinus spinus - 2017-04-22 EL
Corvus frugilegus - 2017-04-22 EL
Corvus corax - 2017-04-22 EL
Sitta europaea - 2017-04-22 EL
Turdus philomelos - 2017-04-22 EL
Grus grus - 2017-04-22 EL
Emberiza citrinella - 2017-04-22 EL
Dendrocopos major - 2017-04-22 EL
Carduelis carduelis - 2017-04-22 EL
Phylloscopus collybita - 2017-04-22 EL
Lophophanes cristatus - 2017-04-22 EL
Glaucidium passerinum - 2017-04-22 EL
Hirundo rustica - 2017-04-30 Latvju_zēns
Hydrocoloeus minutus - 2017-04-30 Matrus
Certhia familiaris - 2017-04-30 grieze
Lophophanes cristatus - 2017-04-30 grieze
Dendrocopos major - 2017-04-30 grieze
Prunella modularis - 2017-04-30 Pūcis
Discina perlata - 2017-04-28 Edgars Smislovs
Alauda arvensis - 2017-04-30 grieze
Sitta europaea - 2017-04-30 grieze
Turdus pilaris - 2017-04-30 Mareks Kilups
Asio otus - 2017-04-30 AAvj
Fringilla coelebs - 2017-04-23 EL
Chloris chloris - 2017-04-23 EL
Corvus cornix - 2017-04-23 EL
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 EL
Corvus corax - 2017-04-23 EL
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-23 EL
Carduelis carduelis - 2017-04-23 EL
Dendrocopos major - 2017-04-30 Latvju_zēns
Picus canus - 2017-04-30 Pūcis
Cyanistes caeruleus - 2017-04-23 EL
Dendrocopos medius - 2017-04-23 EL
Erithacus rubecula - 2017-04-23 EL
Poecile palustris - 2017-04-23 EL
Turdus pilaris - 2017-04-23 EL
Cygnus olor - 2017-04-23 EL
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 EL
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 EL
Turdus merula - 2017-04-23 EL
Parus major - 2017-04-23 EL
Lanius excubitor - 2017-04-23 EL
Tetrao urogallus - 2017-04-30 grieze
Alauda arvensis - 2017-04-23 EL
Columba palumbus - 2017-04-23 EL
Sitta europaea - 2017-04-23 EL
Turdus philomelos - 2017-04-23 EL
Dendrocopos major - 2017-04-23 EL
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 EL
Motacilla alba - 2017-04-23 EL
Ciconia ciconia - 2017-04-23 EL
Nucifraga caryocatactes - 2017-04-30 Latvju_zēns
- 2017-04-30 dekants
Sitta europaea - 2017-04-30 dekants
Regulus regulus - 2017-04-30 dekants
Turdus viscivorus - 2017-04-30 dekants
Columba palumbus - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos major - 2017-04-30 dekants
Sitta europaea - 2017-04-30 dekants
Periparus ater - 2017-04-30 dekants
Certhia familiaris - 2017-04-30 dekants
Columba palumbus - 2017-04-30 dekants
Parus major - 2017-04-30 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-30 dekants
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 dekants
Corvus corax - 2017-04-30 dekants
Turdus merula - 2017-04-30 dekants
Anas platyrhynchos - 2017-04-30 grieze
Turdus philomelos - 2017-04-30 dekants
Cuculus canorus - 2017-04-30 dekants
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 dekants
Cyanistes caeruleus - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-30 dekants
Trypocopris vernalis - 2017-04-23 nekovārnis
Regulus regulus - 2017-04-30 grieze
- 2017-04-23 nekovārnis
Sitta europaea - 2017-04-30 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Periparus ater - 2017-04-30 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-22 EL
Garrulus glandarius - 2017-04-22 EL
Erithacus rubecula - 2017-04-22 EL
Anthus pratensis - 2017-04-22 EL
Buteo buteo - 2017-04-22 EL
Corvus cornix - 2017-04-22 EL
Picus canus - 2017-04-22 EL
Turdus merula - 2017-04-22 EL
Passer domesticus - 2017-04-22 EL
Sturnus vulgaris - 2017-04-22 EL
Aquila pomarina - 2017-04-22 EL
Parus major - 2017-04-22 EL
Passer montanus - 2017-04-22 EL
Alauda arvensis - 2017-04-22 EL
Ciconia ciconia - 2017-04-22 EL
Ficedula hypoleuca - 2017-04-30 grieze
Fringilla coelebs - 2017-04-22 EL
Cyanistes caeruleus - 2017-04-22 EL
Erithacus rubecula - 2017-04-22 EL
Turdus iliacus - 2017-04-22 EL
Buteo buteo - 2017-04-22 EL
Poecile montanus - 2017-04-22 EL
Corvus cornix - 2017-04-22 EL
Cygnus olor - 2017-04-22 EL
Circus aeruginosus - 2017-04-22 EL
Strix aluco - 2017-04-22 EL
Anas platyrhynchos - 2017-04-22 EL
Turdus merula - 2017-04-22 EL
Sturnus vulgaris - 2017-04-22 EL
Parus major - 2017-04-22 EL
Columba palumbus - 2017-04-22 EL
Fulica atra - 2017-04-22 EL
Corvus monedula - 2017-04-22 EL
Bucephala clangula - 2017-04-22 EL
Sitta europaea - 2017-04-22 EL
Turdus philomelos - 2017-04-22 EL
Emberiza citrinella - 2017-04-22 EL
Carduelis carduelis - 2017-04-22 EL
Phylloscopus collybita - 2017-04-22 EL
Motacilla alba - 2017-04-22 EL
Ciconia ciconia - 2017-04-22 EL
Glaucidium passerinum - 2017-04-30 Latvju_zēns
Certhia familiaris - 2017-04-30 grieze
Tetrastes bonasia - 2017-04-30 grieze
Regulus regulus - 2017-04-30 Pūcis
Spinus spinus - 2017-04-30 Pūcis
Sitta europaea - 2017-04-30 Saila
Columba oenas - 2017-04-30 Latvju_zēns
Periparus ater - 2017-04-30 Pūcis
Regulus ignicapilla - 2017-04-30 dīķakuilis
Passer montanus - 2017-04-30 Saila
Motacilla alba - 2017-04-30 Saila
Poecile montanus - 2017-04-30 Pūcis
Grus grus - 2017-04-30 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-30 Saila
Certhia familiaris - 2017-04-30 Latvju_zēns
Egretta alba - 2017-04-30 Mareks Kilups
Chloris chloris - 2017-04-30 Mareks Kilups
Fringilla montifringilla - 2017-04-30 Saila
Tringa ochropus - 2017-04-30 grieze
Sitta europaea - 2017-04-30 Pūcis
Passer domesticus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Remiz pendulinus - 2017-04-30 Matrus
Phoenicurus ochruros - 2017-04-30 Latvju_zēns
Actitis hypoleucos - 2017-04-30 Matrus
Pica pica - 2017-04-30 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-30 Mareks Kilups
Ciconia nigra - 2017-04-30 Pūcis
Picus canus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 grieze
Buteo buteo - 2017-04-30 Pūcis
Certhia familiaris - 2017-04-30 Pūcis
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 Pūcis
Turdus merula - 2017-04-30 Pūcis
Tringa ochropus - 2017-04-30 Pūcis
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-30 Arnis2
Ciconia ciconia - 2017-04-30 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-30 grieze
Garrulus glandarius - 2017-04-30 AinisP
Garrulus glandarius - 2017-04-30 grieze
Vanellus vanellus - 2017-04-30 Pūcis
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 AinisP
Erithacus rubecula - 2017-04-30 Latvju_zēns
Tringa ochropus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 AinisP
Gallinago gallinago - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-30 AinisP
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 dekants
Mergus merganser - 2017-04-30 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Regulus regulus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Emberiza citrinella - 2017-04-30 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-30 dekants
Alauda arvensis - 2017-04-30 dekants
Garrulus glandarius - 2017-04-30 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-30 dekants
Parus major - 2017-04-30 dekants
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 dekants
Columba palumbus - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-30 dekants
Cyanistes caeruleus - 2017-04-30 dekants
Turdus philomelos - 2017-04-30 dekants
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-30 dekants
Carduelis carduelis - 2017-04-30 dekants
Regulus regulus - 2017-04-30 dekants
Certhia familiaris - 2017-04-30 dekants
Periparus ater - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos major - 2017-04-30 dekants
Pulmonaria obscura - 2017-04-30 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-30 Pūcis
Aegithalos caudatus - 2017-04-30 grieze
Dryocopus martius - 2017-04-30 Pūcis
Aquila pomarina - 2017-04-30 Latvju_zēns
Dryocopus martius - 2017-04-30 Latvju_zēns
Bucephala clangula - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-30 Latvju_zēns
Calidris alpina - 2017-04-30 Rallus
Arenaria interpres - 2017-04-30 Rallus
Anthus campestris - 2017-04-30 Rallus
Locustella luscinioides - 2017-04-30 Rallus
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 Latvju_zēns
Acrocephalus schoenobaenus - 2017-04-30 Rallus
Acrocephalus scirpaceus - 2017-04-30 Rallus
Corvus corax - 2017-04-30 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-30 grieze
Poecile montanus - 2017-04-30 grieze
Corvus corax - 2017-04-30 Pūcis
Columba palumbus - 2017-04-30 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-30 Latvju_zēns
Pica pica - 2017-04-30 Pūcis
Numenius arquata - 2017-04-30 Pūcis
Turdus pilaris - 2017-04-30 Mareks Kilups
Carduelis carduelis - 2017-04-30 Latvju_zēns
Calidris pugnax - 2017-04-30 dekants
Anas querquedula - 2017-04-30 dekants
Anas platyrhynchos - 2017-04-30 dekants
Larus ridibundus - 2017-04-30 dekants
Grus grus - 2017-04-30 dekants
Corvus corax - 2017-04-30 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-30 dekants
Tringa nebularia - 2017-04-30 dekants
Anas crecca - 2017-04-30 dekants
Tetrao tetrix - 2017-04-30 dekants
Cyanistes caeruleus - 2017-04-30 dekants
Cuculus canorus - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos major - 2017-04-30 dekants
Certhia familiaris - 2017-04-30 dekants
Periparus ater - 2017-04-30 dekants
Garrulus glandarius - 2017-04-30 dekants
Turdus viscivorus - 2017-04-30 dekants
Spinus spinus - 2017-04-30 dekants
Poecile montanus - 2017-04-30 dekants
Columba palumbus - 2017-04-30 dekants
Streptopelia turtur - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos major - 2017-04-30 dekants
Lophophanes cristatus - 2017-04-30 dekants
Tetrastes bonasia - 2017-04-30 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-30 dekants
Regulus regulus - 2017-04-30 dekants
Turdus merula - 2017-04-30 dekants
Parus major - 2017-04-30 dekants
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 dekants
Anthus trivialis - 2017-04-30 dekants
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Carduelis carduelis - 2017-04-30 dekants
Corvus monedula - 2017-04-30 dekants
Parus major - 2017-04-30 dekants
Passer domesticus - 2017-04-30 dekants
Turdus merula - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-30 dekants
Chloris chloris - 2017-04-30 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-30 dekants
Turdus philomelos - 2017-04-30 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-30 dekants
Gallinago gallinago - 2017-04-30 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-30 dekants
Alauda arvensis - 2017-04-30 dekants
Motacilla alba - 2017-04-30 dekants
Columba livia domestica - 2017-04-30 Mareks Kilups
Turdus philomelos - 2017-04-30 grieze
Turdus pilaris - 2017-04-30 Mareks Kilups
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-30 grieze
Erithacus rubecula - 2017-04-30 grieze
Turdus merula - 2017-04-30 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 grieze
Anthus trivialis - 2017-04-30 grieze
Parus major - 2017-04-30 grieze
Dryocopus martius - 2017-04-30 grieze
Chloris chloris - 2017-04-30 Latvju_zēns
Gallinago gallinago - 2017-04-30 grieze
Fringilla coelebs - 2017-04-30 grieze
Anas platyrhynchos - 2017-04-30 Latvju_zēns
Pica pica - 2017-04-30 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-30 Pūcis
Vanellus vanellus - 2017-04-30 grieze
Alauda arvensis - 2017-04-30 Pūcis
Garrulus glandarius - 2017-04-30 Latvju_zēns
Capreolus capreolus - 2017-04-27 Kurmata
Scolopax rusticola - 2017-04-29 Durkts
Ciconia ciconia - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-30 Pūcis
Accipiter nisus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-30 Latvju_zēns
Passer montanus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Passer montanus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Grus grus - 2017-04-30 Pūcis
Vanellus vanellus - 2017-04-30 grieze
Oenanthe oenanthe - 2017-04-30 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-30 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-30 Pūcis
Vanellus vanellus - 2017-04-30 Latvju_zēns
Grus grus - 2017-04-30 grieze
Columba palumbus - 2017-04-30 grieze
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 Pūcis
Chloris chloris - 2017-04-30 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-30 Latvju_zēns
Cyanistes caeruleus - 2017-04-30 Pūcis
Corvus cornix - 2017-04-30 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-30 Pūcis
Parus major - 2017-04-30 Pūcis
Turdus pilaris - 2017-04-30 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-30 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-30 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-30 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-30 grieze
Anthus trivialis - 2017-04-30 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 grieze
Alauda arvensis - 2017-04-30 Latvju_zēns
Emberiza citrinella - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-30 grieze
Fringilla coelebs - 2017-04-30 Pūcis
Tetrao tetrix - 2017-04-30 laaga
Motacilla alba - 2017-04-30 Pūcis
Tringa ochropus - 2017-04-30 Pūcis
Turdus viscivorus - 2017-04-30 grieze
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 Pūcis
Oenanthe oenanthe - 2017-04-30 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-30 Pūcis
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 Pūcis
Gallinago gallinago - 2017-04-30 Pūcis
Corvus cornix - 2017-04-30 grieze
Ciconia ciconia - 2017-04-30 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-30 Pūcis
Dendrocopos major - 2017-04-30 Pūcis
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 Pūcis
Passer montanus - 2017-04-30 Pūcis
Ciconia ciconia - 2017-04-30 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-30 Pūcis
Turdus merula - 2017-04-30 Pūcis
Emberiza citrinella - 2017-04-30 Pūcis
Ciconia ciconia - 2017-04-30 Pūcis
Alauda arvensis - 2017-04-30 grieze
Meles meles - 2017-04-27 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-04-30 grieze
Corvus cornix - 2017-04-30 Latvju_zēns
Lepus europaeus - 2017-03-24 Kurmata
Corvus corax - 2017-04-30 dekants
Tringa ochropus - 2017-04-30 dekants
Buteo buteo - 2017-04-30 dekants
Anthus trivialis - 2017-04-30 dekants
Linaria cannabina - 2017-04-30 dekants
Turdus viscivorus - 2017-04-30 dekants
Anthus pratensis - 2017-04-30 dekants
Cuculus canorus - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos major - 2017-04-30 dekants
Columba livia domestica - 2017-04-30 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-30 dekants
Motacilla alba - 2017-04-30 dekants
Larus ridibundus - 2017-04-30 dekants
Dryocopus martius - 2017-04-30 dekants
Corvus cornix - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos leucotos - 2017-04-30 dekants
Sitta europaea - 2017-04-30 dekants
Grus grus - 2017-04-30 dekants
Turdus merula - 2017-04-30 dekants
Dendrocopos minor - 2017-04-30 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-30 dekants
Jynx torquilla - 2017-04-30 dekants
Turdus philomelos - 2017-04-30 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-30 dekants
Parus major - 2017-04-30 dekants
Anser albifrons - 2017-04-30 dekants
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-30 dekants
Chloris chloris - 2017-04-30 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-30 dekants
Alauda arvensis - 2017-04-30 dekants
Cyanistes caeruleus - 2017-04-30 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-30 dekants
Columba palumbus - 2017-04-30 dekants
Phoenicurus ochruros - 2017-04-30 dekants
Turdus pilaris - 2017-04-30 dekants
Phylloscopus collybita - 2017-04-30 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-30 dekants
Troglodytes troglodytes - 2017-04-30 dekants
Turdus iliacus - 2017-04-30 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-30 Pūcis
Hylocomium splendens - 2017-04-30 Melissa
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-03-24 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-03-24 Kurmata
Corvus corax - 2017-03-24 Kurmata
Corvus cornix - 2017-03-24 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Grus grus - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-03-24 Kurmata
Lullula arborea - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Aegithalos caudatus - 2017-03-24 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Lullula arborea - 2017-03-24 Kurmata
Scolopax rusticola - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Regulus regulus - 2017-03-24 Kurmata
Chloris chloris - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Buteo buteo - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Lullula arborea - 2017-03-24 Kurmata
Lullula arborea - 2017-03-24 Kurmata
Regulus regulus - 2017-03-24 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-03-24 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-03-24 Kurmata
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Sitta europaea - 2017-03-24 Kurmata
Sitta europaea - 2017-03-24 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-03-24 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-03-24 Kurmata
Poecile montanus - 2017-03-24 Kurmata
Corvus cornix - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Larus ridibundus - 2017-03-24 Kurmata
Cygnus olor - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Acanthis flammea - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza schoeniclus - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Turdus viscivorus - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus pilaris - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos minor - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos leucotos - 2017-03-24 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-03-24 Kurmata
Lullula arborea - 2017-03-24 Kurmata
Motacilla alba - 2017-03-24 Kurmata
Vanellus vanellus - 2017-03-24 Kurmata
Chloris chloris - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Poecile montanus - 2017-03-24 Kurmata
Corvus cornix - 2017-03-24 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus pilaris - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Columba palumbus - 2017-03-24 Kurmata
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-03-24 Kurmata
Sitta europaea - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Parus major - 2017-03-24 Kurmata
Corvus corax - 2017-03-24 Kurmata
Pica pica - 2017-03-24 Kurmata
Sturnus vulgaris - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-03-24 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-03-24 Kurmata
Turdus pilaris - 2017-03-24 Kurmata
Turdus pilaris - 2017-03-24 Kurmata
Turdus merula - 2017-03-24 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-03-24 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-03-24 Kurmata
Vanellus vanellus - 2017-03-24 Kurmata
Ficedula hypoleuca - 2017-04-29 Zacmanis
Phylloscopus sibilatrix - 2017-04-29 Zacmanis
Circus pygargus - 2017-04-29 Fuatra
Anser albifrons - 2017-04-29 ruuperts
Scolopax rusticola - 2017-04-29 Bumpo
Mergus merganser - 2017-04-29 laaga
Turdus philomelos - 2017-04-29 Bumpo
Falco subbuteo - 2017-04-27 marccins
- 2017-04-29 andrisz
- 2017-04-29 asaris
Ficedula hypoleuca - 2017-04-29 asaris
Lobaria pulmonaria - 2017-04-29 meža_meita
Climacium dendroides - 2017-04-29 meža_meita
- 2017-04-29 maariite
Turdus iliacus - 2017-04-29 grieze
Glaucidium passerinum - 2017-04-29 grieze
Bucephala clangula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Aegithalos caudatus - 2017-04-29 grieze
Egretta alba - 2017-04-29 Latvju_zēns
Anas crecca - 2017-04-29 Latvju_zēns
Bucephala clangula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-29 Latvju_zēns
Ciconia ciconia - 2017-04-29 Latvju_zēns
Corvus corax - 2017-04-29 Pūcis
Erithacus rubecula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Emberiza schoeniclus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-29 grieze
Bucephala clangula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Delichon urbicum - 2017-04-29 Aigars
Turdus merula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Cygnus cygnus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Tringa ochropus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Alces alces - 2017-04-29 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-29 Pūcis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-29 Pūcis
Vulpes vulpes - 2017-04-29 Pūcis
Tetrastes bonasia - 2017-04-29 Pūcis
Buteo buteo - 2017-04-29 Latvju_zēns
Sitta europaea - 2017-04-29 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Pūcis
Dendrocopos major - 2017-04-29 Pūcis
Periparus ater - 2017-04-29 Pūcis
Turdus pilaris - 2017-04-29 Pūcis
Columba palumbus - 2017-04-29 Pūcis
Motacilla alba - 2017-04-29 grieze
Cyanistes caeruleus - 2017-04-29 grieze
Tetrao urogallus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-29 grieze
Alauda arvensis - 2017-04-29 grieze
Pica pica - 2017-04-29 grieze
Anas platyrhynchos - 2017-04-29 Latvju_zēns
Gallinago gallinago - 2017-04-29 grieze
Emberiza citrinella - 2017-04-29 grieze
Bucephala clangula - 2017-04-29 Vv
Turdus philomelos - 2017-04-29 Vv
Spinus spinus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Picus canus - 2017-04-29 Mareks Kilups
Tetrao urogallus - 2017-04-29 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Pūcis
Columba palumbus - 2017-04-29 Pūcis
Emberiza citrinella - 2017-04-29 Pūcis
Prunella modularis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Capreolus capreolus - 2017-04-29 Pūcis
Actitis hypoleucos - 2017-04-29 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Pūcis
Vanellus vanellus - 2017-04-29 Pūcis
Motacilla alba - 2017-04-29 Pūcis
Picus canus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-29 Pūcis
Turdus merula - 2017-04-29 grieze
Prunella modularis - 2017-04-29 grieze
Turdus viscivorus - 2017-04-29 grieze
Regulus regulus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 grieze
Tetrao tetrix - 2017-04-29 grieze
Dendrocopos major - 2017-04-29 grieze
Passer domesticus - 2017-04-29 Pūcis
Anas crecca - 2017-04-29 Latvju_zēns
Anas platyrhynchos - 2017-04-29 Latvju_zēns
Podiceps cristatus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Pūcis
Chloris chloris - 2017-04-29 Pūcis
Motacilla alba - 2017-04-29 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-29 Pūcis
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 Pūcis
Pica pica - 2017-04-29 Pūcis
Emberiza schoeniclus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus pilaris - 2017-04-29 Pūcis
Poecile montanus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Dendrocopos medius - 2017-04-29 ER
Dendrocopos major - 2017-04-29 de kje
Poecile palustris - 2017-04-29 grieze
Haliaeetus albicilla - 2017-04-29 Latvju_zēns
Actitis hypoleucos - 2017-04-29 de kje
Tringa nebularia - 2017-04-29 AAvj
Jynx torquilla - 2017-04-28 de kje
Certhia familiaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-29 Pūcis
Tetrastes bonasia - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-29 grieze
Turdus iliacus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-29 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Cyanistes caeruleus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Dryocopus martius - 2017-04-29 grieze
Parus major - 2017-04-29 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-29 grieze
Turdus pilaris - 2017-04-29 dekants
Turdus philomelos - 2017-04-29 Latvju_zēns
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-29 dekants
Phoenicurus phoenicurus - 2017-04-29 dekants
Phoenicurus ochruros - 2017-04-29 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Dendrocopos major - 2017-04-29 Latvju_zēns
Botaurus stellaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Aegithalos caudatus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-29 grieze
Lullula arborea - 2017-04-29 Latvju_zēns
Dryocopus martius - 2017-04-29 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-29 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus viscivorus - 2017-04-29 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-29 grieze
Grus grus - 2017-04-29 grieze
Corvus monedula - 2017-04-29 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-29 grieze
Fringilla coelebs - 2017-04-29 grieze
Erithacus rubecula - 2017-04-29 grieze
Corvus frugilegus - 2017-04-29 Mareks Kilups
Gallinago gallinago - 2017-04-29 maariite
Turdus philomelos - 2017-04-29 maariite
Troglodytes troglodytes - 2017-04-29 maariite
Lullula arborea - 2017-04-29 maariite
Periparus ater - 2017-04-29 maariite
Columba palumbus - 2017-04-29 maariite
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Latvju_zēns
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-29 Latvju_zēns
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-29 dekants
Pica pica - 2017-04-29 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-29 dekants
Pica pica - 2017-04-29 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-29 dekants
Corvus corax - 2017-04-29 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Poecile palustris - 2017-04-28 Kurmata
Poecile palustris - 2017-04-28 Kurmata
Tetrastes bonasia - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Grus grus - 2017-04-28 Kurmata
Anthus trivialis - 2017-04-28 Kurmata
Gallinago gallinago - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Garrulus glandarius - 2017-04-28 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Kurmata
Periparus ater - 2017-04-28 Kurmata
Lophophanes cristatus - 2017-04-28 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Tringa ochropus - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Periparus ater - 2017-04-28 Kurmata
Periparus ater - 2017-04-28 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-28 Kurmata
Corvus cornix - 2017-04-28 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-28 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Prunella modularis - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-28 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-28 Kurmata
Poecile palustris - 2017-04-28 Kurmata
Tetrastes bonasia - 2017-04-28 Kurmata
Corvus cornix - 2017-04-28 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus trochilus - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Grus grus - 2017-04-28 Kurmata
Grus grus - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos minor - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Tringa ochropus - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Regulus regulus - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Sitta europaea - 2017-04-28 Kurmata
Certhia familiaris - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Kurmata
Periparus ater - 2017-04-28 Kurmata
Lophophanes cristatus - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-28 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Parus major - 2017-04-28 Kurmata
Periparus ater - 2017-04-28 Kurmata
Turdus viscivorus - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Anthus trivialis - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Erithacus rubecula - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-28 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-28 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-28 Kurmata
Aegithalos caudatus - 2017-04-28 Kurmata
Corvus cornix - 2017-04-28 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Kurmata
Emberiza citrinella - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-28 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-28 Kurmata
Grus grus - 2017-04-28 Kurmata
Dendrocopos major - 2017-04-28 Kurmata
Lullula arborea - 2017-04-28 Kurmata
Gallinago gallinago - 2017-04-28 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-28 Kurmata
Vulpes vulpes - 2017-04-29 Bumpo
Grus grus - 2017-04-29 Bumpo
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Bucephala clangula - 2017-03-25 vigulis
Anas platyrhynchos - 2017-03-25 vigulis
Turdus viscivorus - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 vigulis
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Sitta europaea - 2017-03-25 vigulis
Poecile montanus - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Grus grus - 2017-03-25 vigulis
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Fringilla coelebs - 2017-03-25 vigulis
Certhia familiaris - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 vigulis
Periparus ater - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Poecile montanus - 2017-03-25 vigulis
Poecile montanus - 2017-03-25 vigulis
Poecile palustris - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Garrulus glandarius - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 vigulis
Alauda arvensis - 2017-03-25 vigulis
Spinus spinus - 2017-03-25 vigulis
Garrulus glandarius - 2017-03-25 vigulis
Sturnus vulgaris - 2017-03-25 vigulis
Buteo buteo - 2017-03-25 vigulis
Turdus pilaris - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Alauda arvensis - 2017-03-25 vigulis
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 vigulis
Spinus spinus - 2017-03-25 vigulis
Certhia familiaris - 2017-03-25 vigulis
Turdus pilaris - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Grus grus - 2017-03-25 vigulis
Picus canus - 2017-03-25 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 vigulis
Sitta europaea - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Poecile montanus - 2017-03-25 vigulis
Tetrao tetrix - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Corvus cornix - 2017-03-25 vigulis
Nucifraga caryocatactes - 2017-03-25 vigulis
Turdus viscivorus - 2017-03-25 vigulis
Turdus philomelos - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Grus grus - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos minor - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dryocopus martius - 2017-03-25 vigulis
Alauda arvensis - 2017-03-25 vigulis
Regulus regulus - 2017-03-25 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-03-25 vigulis
Fringilla coelebs - 2017-03-25 vigulis
Fringilla coelebs - 2017-03-25 vigulis
Fringilla coelebs - 2017-03-25 vigulis
Sitta europaea - 2017-03-25 vigulis
Certhia familiaris - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Parus major - 2017-03-25 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2017-03-25 vigulis
Lophophanes cristatus - 2017-03-25 vigulis
Corvus corax - 2017-03-25 vigulis
Turdus merula - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Dendrocopos major - 2017-03-25 vigulis
Columba palumbus - 2017-03-25 vigulis
Cuculus canorus - 2017-04-29 Pūcis
Scolopax rusticola - 2017-04-28 Andrejs
Turdus merula - 2017-04-28 elzaz
Anas platyrhynchos - 2017-04-24 elzaz
Corvus cornix - 2017-04-29 Pūcis
Sterna hirundo - 2017-04-29 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-29 grieze
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Columba livia domestica - 2017-04-29 dekants
Pica pica - 2017-04-29 dekants
Bucephala clangula - 2017-04-29 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-29 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Motacilla alba - 2017-04-29 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-29 dekants
Pica pica - 2017-04-29 dekants
Corvus cornix - 2017-04-29 dekants
Columba livia domestica - 2017-04-29 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Vanellus vanellus - 2017-04-29 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Cygnus olor - 2017-04-29 dekants
Corvus corax - 2017-04-29 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-29 dekants
Cygnus olor - 2017-04-29 dekants
Corvus cornix - 2017-04-29 dekants
Ciconia ciconia - 2017-04-29 dekants
Turdus pilaris - 2017-04-29 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-29 dekants
Picus canus - 2017-04-29 Pūcis
Bucephala clangula - 2017-04-29 Pūcis
Charadrius dubius - 2017-04-29 Pūcis
Fulica atra - 2017-04-29 Pūcis
Larus canus - 2017-04-29 Pūcis
Podiceps cristatus - 2017-04-29 sejar
Larus ridibundus - 2017-04-29 Pūcis
Fringilla coelebs - 2017-04-29 Pūcis
Tremella mesenterica - 2017-04-29 sejar
- 2017-04-29 sejar
Dendrocopos medius - 2017-04-29 Pūcis
Aegithalos caudatus - 2017-04-28 sejar
Garrulus glandarius - 2017-04-29 Pūcis
Sitta europaea - 2017-04-29 Pūcis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-29 Pūcis
Mergus merganser - 2017-04-29 Pūcis
Turdus pilaris - 2017-04-29 Pūcis
Dendrocopos medius - 2017-04-29 Pūcis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-28 sejar
Fringilla coelebs - 2017-04-27 sejar
- 2017-04-29 Melissa
Corvus corax - 2017-04-29 Tringa
Sterna hirundo - 2017-04-28 DainisKR
Corvus cornix - 2017-04-29 dekants
Pica pica - 2017-04-29 dekants
Halichoerus grypus - 2017-04-28 DainisKR
Turdus pilaris - 2017-04-29 Mareks Kilups
Alces alces - 2017-04-29 Pūcis
Podiceps cristatus - 2017-04-29 Pūcis
Mergus merganser - 2017-04-29 Pūcis
Anas crecca - 2017-04-29 Pūcis
Bucephala clangula - 2017-04-29 Mareks Kilups
Nezināms
@ Jalmars
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri
dziedava 30.aprīlis, 10:49

Vairoga bisīte Gyromitra perlata


dziedava 30.aprīlis, 09:54

Tie taisnie izaugumi ir jaunie stāvaines stāvi. Augs lielāki un kļūs tādi paši zaraini kā pārējie.


Melissa 30.aprīlis, 07:28

Šādu nebiju manījusi agrāk.


Edgars Smislovs 29.aprīlis, 18:18

Izskatās ka čuņčiņš.


de kje 29.aprīlis, 17:01

Neegjis?? (skaista kompene)


Vladimirs S 29.aprīlis, 15:43

Apgredzenots 18.11.2012. Rīgā, Māras dīķī (tajā pašā vietā).


Edgars Smislovs 29.aprīlis, 15:35

Pievienoju vēl 2 bildes.


Edgars Smislovs 29.aprīlis, 15:28

Vecs koks ar manām zināšanā neizdevās noteikt tā sugu, bet visapkārt bija priedes un egles, diez vai tas bija kāds lapukoks.


Ivars L. 29.aprīlis, 15:01

Vispār jau ļoti izskatās pēc šokolādes jungūnijas Junghuhnia collabens.


Ivars L. 29.aprīlis, 14:52

Kādas sugas kritala varētu būt?


Laimeslācis 29.aprīlis, 14:37

Bildēs ir pelēkais strazds


dziedava 29.aprīlis, 13:54

Sēne - dzeltenā receklene


nekovārnis 29.aprīlis, 13:49

Izskatās pēc Poecilus skrejvaboles. Vai nu P.cupreus vai P.versicolor. Pēc (Telfer and Walters 2012) P.cupreus uz pakaļkājas stilba apakšas 8-11 sariņi, P.versicolor - 5-8. Te kaut kā uz robežas trāpījies:)


nekovārnis 29.aprīlis, 13:27

Nu ja pēc šī foto vēl vairāk izskatās kā Oxypselaphus obscurus, vismaz savā mājas datorā es bez sirdsapziņas pārmetumiem to ieliktu tāda nosaukuma mapītē:)


asaris 29.aprīlis, 13:20

Paldies! Pieliku vēl vienu bildi, bet nu arī tā nav nekas labāks...


Melissa 29.aprīlis, 13:18

Nu laikam ir :-)


nekovārnis 29.aprīlis, 13:14

Pārlikšu komentāru pie šī: pēc formas un toņa varētu būt skrejvabole Oxypselaphus obscurus, bet pēc šāda foto droši vien to iespējamo variantu būs pārāk daudz.


nekovārnis 29.aprīlis, 13:13

Droši vien bildes "saskrējās". Kad šī būs izdzēsusies būs jāieliek pa jaunu mazliet pamainot foto izmēru.


Melissa 29.aprīlis, 13:13

Paldies!


Melissa 29.aprīlis, 13:09

Te ir kas sajaukts-sis nav mans foto ...


AAvj 29.aprīlis, 12:09

Bet, nu, skaists kadrs.


AAvj 29.aprīlis, 12:09

Upes zīriņš


nekovārnis 29.aprīlis, 11:44

Smecernieks Curculionidae sp. Iespējams, ka Polydrusus pilosus, bet varbūt kāds no Phyllobius ģints:) Lai atšķirtu ģintis labi jāredz deguns no augšas - Phyllobius ūsas piestiprinātas degungala augšdaļā, Polydrusus - sānos. Bet arī tad līdz sugai būs grūti tikt, jo abās ģintīs lērums līdzīgu sugu:)


Vīksna 29.aprīlis, 11:37

Paldies !


Vīksna 29.aprīlis, 11:32

Paldies !


Matrus 29.aprīlis, 11:22

Paldies par gulbja kontroli! Tēviņš, dzimis 2011. gadā, datu bāzē kopskaitā ir 58 kontroles, pēdējo reizi novērots Dārziņu attekā 10.12.2016.


nekovārnis 29.aprīlis, 11:10

Zemeszirneklis Gnaphosidae sp. Šiem melnajiem vismaz Lielbritānijā ir vairākas ļoti līdzīgas sugas.


dziedava 29.aprīlis, 10:59

Nu jāskatās, vai vēlāk nemētāsies ragi atsevišķi un skujlapseņu tēviņi nebūs pliku galvu bez ragiem :)


nekovārnis 29.aprīlis, 10:55

:) Nez, šie ar pavasaros met ragus nost?:D


nekovārnis 29.aprīlis, 10:54

Tā izskatās ka Aradus betulae. Līdz rītvakaram gan līdz blakšu grāmatai netikšu un šobrīd droši nepateikšu.


dziedava 29.aprīlis, 10:53

Brūnā smilšvabole Cicindela hybrida


dziedava 29.aprīlis, 10:50

Parastā cinobrpiepe Pycnoporus cinnabarinus


dziedava 29.aprīlis, 10:48

Kādi smuki ragi! :)


de kje 29.aprīlis, 08:13

kur bilde?


nekovārnis 29.aprīlis, 07:46

Paldies! Izskatījās gan tāds pasīks vismaz uz lielo strazdu fona. Uz vietas, putnu ar aci īsti nespējot atpazīt pa galvu jaucās visādas žubītes, zīlītes, sarkanrīklītes, pat paceplītis. Tāpēc pie strazdiem pat nemeklēju - apskatīju čipstes un sapratu ka neko nesapratu:D


Melissa 29.aprīlis, 07:32

Paldies!


CerambyX 29.aprīlis, 00:11

Ņemot vērā pēdējo diskusiju par eļļasvabolēm, bail pat ko teikt :D Bet nu, cik var saskatīt, tad priekškrūšu vairogs izskatās šķērsenisks (tā platums lielāks par garumu) - tad jau Meloe brevicollis


Kambars 28.aprīlis, 23:11

Paldies!!!


felsi 28.aprīlis, 22:56

Paldies!


Kambars 28.aprīlis, 22:46

Kaut kā kuro reizi nevar nomainīt sugu...


dziedava 28.aprīlis, 22:38

Krāšņā dūnīte Ptilidium pulcherrimum


Kambars 28.aprīlis, 22:34

Jā,skaidrs,sapratu.Paldies!!!


asaris 28.aprīlis, 22:27

Varētu būt tīruma smilšvabole.


asaris 28.aprīlis, 22:26

Redzams baltais laukums uz kakla būs tomēr lauku balodis.


felsi 28.aprīlis, 22:11

Pievienoju 2 bildes, viss krāšņums mazinājies.


dziedava 28.aprīlis, 21:39

Paldies! :)


Edgars Smislovs 28.aprīlis, 20:53

Dziedātājstrazds


Melissa 28.aprīlis, 20:45

Pilniigi noteikti-baldriaans.


Ansis 28.aprīlis, 20:38

Konsultējos ar tulpju un vizbulīšu selekcionāru Juri Egli - te viņa komentārs: "Man jau izskatās, ka mutācija. Pēdējā laikā ne tikai Igaunijā, bet arī Latvijā ir atrastas pildītās zieda formas šai sugai. Vienīgi maz zinu par salīdzinoši nesen (1967.g.) atrasto baktēriju Fitoplazmu, kuras rezultātā augi veido mutācijām līdzīgus kropļojumus ziediem. Ar Fitoplazmu slimajiem augiem ziedos parādās zaļie toņi un tās ir grūti atšķirt no dabīgām mutācijām. Lapām esot dzeltenīgi iekrāsojumi un apkārtējie augi pamazām paliek līdzīgi. Tā esot vienīgā pazīme pēc kuras slimību varot noteikt neizmantojot laboratoriskos pētījumus. Te angliski vairāk : https://en.wikipedia.org/wiki/Phytoplasma"


Edgars Smislovs 28.aprīlis, 20:10

!


Edgars Smislovs 28.aprīlis, 20:09

Melnais erickiņš.


Edgars Smislovs 28.aprīlis, 20:09

Žubīte.


lichen_Ro 28.aprīlis, 19:51

paga paga....kā nav???? O.O šķibs ķērpju saraksts :D pat pārāk.. šis tiešām ir retums.. visā Baltijā... Starp citu šī noteikti ir DMB suga :) Kādreiz obligāti šo sugu būs jāieliek mikroliegumu sugu saraksta..Domāju, ka šo atradni var reportēt arī kā "noteworthy", kad tiks publicētas jaunas sugas Latvijai, nākamajā rakstā :)


Ivars L. 28.aprīlis, 13:27

Paldies par informāciju par sugas retumu un atradnes nozīmīgumu! Zināju, ka ir reta, bet nezināju, ka tik ļoti reta, un ka tās atradne lihenologiem varētu būt TIK nozīmīga. Interesanti, kāpēc tā nav īpaši aizsargājamo sugu sarakstā?


asaris 28.aprīlis, 12:47

Paldies!


dziedava 28.aprīlis, 11:23

Paldies! :)


nekovārnis 28.aprīlis, 11:06

Varētu būt ķērpju māņkrabjzirneklis, Philodromus margaritatus


lichen_Ro 28.aprīlis, 11:05

Es domāju, ka bieži šo sugu nesanāks atrast. Tiešām, izcila atradne! :) Būšu pateicīgs par paraugiem.. Iesaku arī pabildēt vairāk, diez vai, ka kādreiz būs tāda izdevība..


nekovārnis 28.aprīlis, 11:02

Slaidzirneklis Pachygnatha degeeri


Puķu Ilze 28.aprīlis, 11:00

Un galvenais, ka to plūksnu (it kā mazo lapiņu) malas baldriānam ir nedaudz zobainas - tālu viens no otra atrodas mazi izvirzījumi, bet kāpnītei plūksnu malas gludas.


nekovārnis 28.aprīlis, 10:57

Koku laupītājblakts Anthocoris nemorum


Puķu Ilze 28.aprīlis, 10:57

Baldriāns ir ļoti mainīga izskata augs. Apakšējās rozetē sakārtotās lapas var diezgan atšķirties no tām, kas vēlāk pacelsies kopā ar ziedkātu. Ja pavēro, tad vieni baldirjān izaug smalklapaini, citi platām lielām lapām, bet tikko paceļas ziedkāts, tā šaubu vairs nav. Lapu plūksnas baldriānam var būt ļoti šauras ar smailiem galiem, gan ļoti apaļas ar noapaļotiem galiem. Mani pārliecina lapas plātnes bilde, kur lapas kopējā forma ir platāka vidusdaļā. Kāpnītei parasti visas daļas ir aptuveni viena garuma un samērā šauras ar puslīdz smailiem galiem, liekot tai izskatīties it kā kārtīgākai.


dziedava 28.aprīlis, 10:25

Šo versiju izskatīju, tāpat kā zilo kāpnīti, bet abām sugām it kā prasās spicāks (smails) lapas gals.. Vai tas ar laiku, augot lielākam, mainās?


Puķu Ilze 28.aprīlis, 10:20

Domāju, ka ārstniecības baldriāns Valeriana officinalis.


Ivars L. 28.aprīlis, 09:53

Man arī šī ir pirmā šīs sugas atradne. Uz to mežu vēl pāris reizes būs jādodas, tā ka paņemšu paraugu. Ozolā ielikšu.


dziedava 28.aprīlis, 09:40

Izskatās interesanti, bet cēlonis tā viegli nedodas rokā.


CerambyX 28.aprīlis, 09:37

Jā, šādu pieeju es ar atbalstu (un principā arī piekopju praksē). T.i. putniem jau arī mēs neliekam mizložņa sp. visiem novērojumiem kur nevar 100% izslēgt īspirkstu mizložņu. Vai visus klusējoāa čuņčiņus par čuņčiņiem sp., ja nav izslēgts Ibērijas čuņčiņs. Jā, ja novērotājs ziņo reto sugu, tad, protams, pierādījumiem jābūt maksimāli neapgāžamiem, bet ja ziņo parasto sugu - tad lai jau iet kā parastā un 99% gadījumu būs taisnība (joka pēc jāizskrien cauri 7punktu mārīšu novērojumiem un jāpapēta cik ir tādu teorētisku magnifica novērojumu, kas paslīdējuš garām un nav pierādāmi, jo nav foto no apakšpuses) Tā ka pēc būtības jauns velosipēds jau nav jāizgudro.


dziedava 28.aprīlis, 09:19

Ne gluži par eļļasvabolēm, bet vispār DD ietvaros, manuprāt, grūti nosakāmos variantos var izmantot "mazākā retuma principu". T.i., ja iespējami vairāki grūti atšķirami varianti, tad vismazākā kļūda būs, ja sugu noteiks kā biežāko no līdzīgajām, būtiskāk ir nenoteikt biežās sugas kā superretas, lai tiešām retas sugas DD maldīgi neuzrādītos kā biežas. Ja retas 7punktu mārītes vietā tiks noteikta parastā 7punktu mārīte, tad, protams, būs garām palaists retums, bet būtisku ļaunumu noteikšana neradīs, jo gan jau tajā apkārtnē patiešām sastopamas arī parastās 7punktu mārītes. Tā ka tikai apsveicami, ja ne tik liels eksperts var noteikt vismaz biežākās sugas, un tad lielāks eksperts var ar laiku palabot, ja ir kādas kļūdas. Nevis visi nov. stāvēs kā nezināmi un gaidīs, kad nu nāks kāds supereksperts.


dziedava 28.aprīlis, 08:52

Minētajam Uģa rakstam vajadzētu nevis stāvēt arhīvos, bet tam būtu kā minimums jābūt kā linkam no "Pievienot novērojumu". Ideālajaā pasaulē tam būtu jāatveras, kad lietotājs pirmoreiz mūžā grib pievienot novērojumu Dabasdatos, vai arī jau pie reģistrācijas - t.i., lai nebūtu iespējams to nepamanīt. Šobrīd ir pretēji - nav iespējams to pamanīt (atrast) :(. Neviens jau pat nemeklēs, nezinot, ka tāds eksistē.


lichen_Ro 28.aprīlis, 08:43

Ļoti gribētu paraugu kaut kad :) Ja pēc gada - var arī pēc gada :)


lichen_Ro 28.aprīlis, 08:39

Nekad šo sugu nebiju atradis dabā. Apsveicu, šī ir izcila un ļoti nozīmīga atradne.. Lūdzu, ieliec šo atradni ozolā! :) Ļoti, ļoti laba atradne!!!


CerambyX 28.aprīlis, 00:58

Sen senos laikos bija sagatavots šāds materiāls, kas nu jau ir sen iestumts kaut kur dziļi dziļi neredzamā vietā: https://dabasdati.lv/site/img/pub/1/1/185/1298459706.pdf Droši vien kādam entuziastam būtu vērts to atjaunot (=pārstrādāt) un krietni vien paplašināt, jo kādam, kurš tikai sāk aizrauties ar dabas vērošanu tik tiešām kādas tādas it kā elementāras lietas ko apraksta Pēteris tiešām būtu noderīgi izlasīt un iegaumēt.


Daknis 28.aprīlis, 00:49

Ja tāds raksts taptu, būtiski būtu darīt zināmus kritērijus, pēc kādiem jāpārbauda savs novērojums, pakļaujot to puslīdz kvalitatīvai paškritikai. Iesākumā jau bieži noteikšana izpaužas kā Collins šķirstīšana no viena gala līdz otram un kaut kā līdzīga redzētajam meklēšana. Tā pat noderētu raksts, vai drīzāk pieredzes stāsti, par to, kā ar vienkāršiem līdzekļiem dokumentēt novērojumu. Visiem "tajā brīdī" neienāk prātā, ka binokli var atstutēt pret kādu objektu un caur to fotografēt ar telefonu, vai saklausāmi ierakstīt klusu balsi, ieliekot telefonu no A4 lapas uztītā tūtiņā. Tas, ka jebkurš cilvēks var novērot retumu ir vairāk nekā skaidrs, bet, piemēram, bez bildēm nebūtu "gājis cauri" nakts gārņa novērojums, bez bildēm neviens tā arī neuzzinātu par mājas apogu. Varbūt jāpaorganizē kādas "darbnīcas" par tēmu, putni tomēr ir samērā augstas sarežģītības kustīgi objekti, bet es te pa starpai manu, ka pat sūnas nofočētas, tā ka nevar noteikt. Jāmācās dokumentēt!


CerambyX 28.aprīlis, 00:39

"Punktējuma smalkums/rupjums ir mainīgs lielums" - šim apgalvojumam es nevaru īsti piekrist, jo ir kaudzēm sugu pāru, kur kaut kādas ķermeņa daļas punktējums ir vienīgā atšķirības pazīme un citas papildus pazīmes nemaz noteicējā netiek piedāvātas. Tajā pašā http://www.coleo-net.de, kam devi linku proscarabaeus un violaceus tā arī tikai nošķiras - pēc galvas un priekškrūšu vairoga punktējuma un segspārnu mikroskulptūras (tēze #5). Tātad pēc būtības, ja noteicējos šāda pazīme tiek piedāvāta kā tā, ko jāizmanto, lai atšķirtu kādu sugu (vai sugu grupu), tad neredzu iemeslu to uzskatīt par 'mainīgu lielumu', kam nevar uzticēties. Īpaši, ja dažādos interneta resursos pierādās, ka šī pazīme 'strādā'. Tad jau kāda jēga no tāda noteicēja, ja piedāvā neizmantojamas pazīmes? Mana pārliecība ir, ka ja, piemēram, bildē Meloe galvas punktējums izskatās blīvs un raupjš, tad tā ir Meloe proscarbaeus (jo atbilst pazīmēm noteicējā). Kā Mareka dotajā linkā (https://dabasdati.lv/lv/observation/vtcpun6ohlnr0o8dog2rrib744), kas, manuprāt, ir 100% proscarabaeus. Ja punktējums ir smalks un samērā rets (galvas un priekškrūšu vairoga virsma izskatās pat tāda kā spīdīga - tad tā ir Meloe violaceus (jo atbilst pazīmēm noteicējā). Kā otrajā Mareka dotajā linkā (https://dabasdati.lv/lv/observation/udc3it636pjjg661bp9o66akj3), kas, manuprāt, ir 100% violaceus. Jā, var būt diskusija par to vai visās bildēs tā pazīme ir tiešām skaidri saskatāma vai varbūt kaut kādas gaismas spēles vai cita attēla 'defekta' dēļ nerodas mānīgs priekšstats par to, kas tur attēlā ir redzams. Nu kā, piemēram, šajā bildē kur nekas īsti nav saskatāms uz ko arī Dmitrijs jau pašā sākumā korekti norādīja, ka Meloe sp. ir korektākais 'slēdziens'. Jā, tā diskusija ir iztirzāšanas vērta, ka nosakot kukaiņus pēc foto ir tiešām jābūt uzmanīgiem un jācenšas izvairīties no 'pazīmju izdomāšanas' un pārsteidzīgiem lēmumiem. Bet ne jau tagad jādiskutē par to, ka eļļas vaboļu noteicēji ir nepareizi uzrakstīti un Meloe atšķiršana īstenībā ir raķešu zinātne.


Jonis 28.aprīlis, 00:28

Uģi, es nestrīdos. Piepjmīļi nav bijuši manā interešu sfērā, neesmu ar tiem strādājis. Pazīmes rakstīju no vācu noteicēja. Vairodziņa krāsu vācieši nebija pieminējuši. Visticamāk tāpēc, ka aenea no russica tiek nodalīts pēc ķermeņa apakšpuses krāsojuma. Par metālisko spīdumu minēju tāpēc, ka tā ir variabla lieta, piemēram, atsevišķām skrejvabolēm.


CerambyX 28.aprīlis, 00:17

Endomychus coccineus kāpurs


Jonis 28.aprīlis, 00:16

Sugu nevar precīzi noteikt tikai pēc kādas ķermeņas daļas punktējuma smalkuma/rupjuma. Šī pazīme vienmēr ir jāskatās komplektā ar citām pazīmēm pat tad, ja kukainis palikts zem lupas. Punktējuma smalkums/rupjums ir mainīgs lielums. Smalkā punktējuma rupjākais variants var būt vizuāli rupjāks par rupjā punktējuma smalkāko variantu. Vienīgais variants, kur tikai pēc punktējuma noteikt sugas, ja no katras sugas ir indivīdu sērija, kurus var salīdzināt. Bet arī tad ar pilnīgu pārliecību varēs noteikt tikai tos indivīdus, kuriem punktējums būs "tipiskais". Bet pārējiem, kuriem būs atkāpes no normas, vienalga būs jāskatās citas pazīmes.


CerambyX 28.aprīlis, 00:14

Šis 200% nav Triplax aenea, Jāni. Vairodziņš ta melns... Bet nu es dabā esmu redzējis simtiem Triplax russica un >10 Triplax aenea. Tās ir nesajaucamas sugas, jo metāliskais spīdums ir tiešām izteikts (nevis tikai grāmatā uzrakstīts), atšķiras ķermeņa forma utt.


Jonis 28.aprīlis, 00:00

Galvenās pazīmes, ko te var redzēt - priekškrūšu vairoga apakšējā mala ir ar platu apmali, tātad tā ir Triplax apakšģints. Latvijā no šīs apakšģints sastopamas divas sugas - T. russica un T. aenea. Taustekļu krāsojums abām sugām ir vienāds - visi posmi melni. Vislabāk būtu redzēt ķermeņa apakšpusi - T.russica ir melnas viduskrūtis un pakaļkrūtis, bet vēders sarkans. T. aenea apakšpuse viscaur sarkana. Ja kukainis redzams tikai no virspuses, tad jāpievērš uzmanība priekškrūšu vairogam un segspārniem. T.russica priekškrūšu vairogam pie apakšējās malas viducī ir tāds kā padziļinājums, ko it kā var saredzēt arī šajā bildē. T.aenea tāda padziļinājuma nav. T.aenea ir vienīgā ģints suga, kuras segspārniem ir metālisks spīdums (tā vismaz vāciets raksta), taču šī nu reiz ir pazīme, uz kuru ne vienmēr var paļauties. Sapratne par to, ko katras sugas gadījumā nozīmē "metālisks spīdums" vai "bez metāliska spīduma" rodas, kad ir apskatīti vairāki simti konkrētās sugas indivīdi. Man tādas pieredzes ar šo ģinti nav Pazīmes esmu uzskaitījis. Lēmumu par nobildētā indivīda taksonomisko piederību pieņemiet pats! :)


CerambyX 27.aprīlis, 23:51

Es tā tomēr īsti nesaprotu - vai tiešām violaceus/proscarabaeus sugu pāris ir TIK sarežģīts noteikšanā pēc foto? Ja galvas/priekškrūšu vairoga punktējums ir smalks un izkliedēts, tad ir violaceus, bet, ja šis punktējums ir ļoti raupjš, izteikts un salīdzinoši blīvāks - tad proscarabaeus. Ilgu laiku arī mocījos, lai 'To' sakatītu bildēs, bet nu ar laiku, ja piešauj aci, tad, manuprāt, atšķirība ir ļoti labi pamanāma. Un, lai to saskatītu, manuprāt, nevajag nemaz 50-reizīgu palielinājumu, bet vienkārši normālas kvalitātes attēlu. Ja es runāju pilnīgas muļķības, tad, protams, palabojiet, bet nu tīri paskatoties kā, piemēram, darbojas vācu spečuki Kerbtierā, tad tur 90% no iesūtītajiem attēliem tiek kādai sugai atzīmēti (daļa paliek kā 'ticams', ka kāda no sugām vai galīgi švakiem attēliem kā violaceus/proscarabaeus) - tātad tas nav nekas neizdarāms. Manuprāt tīri pieredzes jautājums. T.i. nav jau tā, ka mēs te Dabasdatos pēc foto mēģinam atpazīt Olethreutes arcuella no O.subtilana vai citus dvīņu sugu pārus no 'augstajiem plauktiem', kurus tikai pēc ģenitālijām var atpazīt. Tā ka pēc būtības cepiens tieši par eļļasvaboļu noteikšanu, manuprāt, pēc pašas savas būtības ir vētra ūdens glāzē. Ja kāds tiešām uzskata, ka te Dabasdatos ir totālas kļūdas attiecībā uz Meloe sp., tad daudz produktīvāk būtu iziet cauri pašreiz ziņotajiem novērojumiem un izteikt kādas savas piezīmes. Nav jau problēma iepriekšējo sugu noteikšanu pārskatīt un vēlreiz, pieejot tam jautājumam maksimāli kritiski, kādu no novērojumiem pārcelt arī uz 'Meloe sp.'. Neapgalvoju, ka arī visi mani noteiktie objekti ir ar 110% precizitāti pareizi, jo nu - nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Tāpēc, jo lielāks ieguvums būs, ja ik pa laikam (vai regulāri) Dabasdatu vaboļu (un citu kukaiņu) novērojumiem uzmestu aci arī citi spečuki, jo nu daļā gadījumu viena cilvēka viedoklis ir tikai viena cilvēka viedoklis. Tāpēc jau saku - ja šeit regulāri apgozītos arī citi entomologi, tad ieguvēji būtu mēs visi. Vienmēr gan mēģinu maksimāli šaubīgos gadījumos iziet cauri visām pazīmēm noteicējos (vai runa par vabolēm vai blaktīm, vai mušām - vienalga) - tas tā, ja varbūt kāds iedomājās, ka sugu noteikšana pēc foto parasti notiek aplaizot pirkstu, nosakot vēja virzienu un tad paņemot pirmo līdzīgo sugu, kas atrodama gūgles attēlos.


CerambyX 27.aprīlis, 23:30

Jā, ir pareizi. Ideālā variantā jāredz būtu ķermeņa apakšpuses krāsojums (tas dažādām Lv sastopamajām Triplax sugām krasi atšķirīgs), bet tīri pēc ķermeņa formas šim vajadzētu būt russica. Tumši visi ūsu posmi ir Ok šai sugai.


Jonis 27.aprīlis, 23:28

Kārli, Jūs un Jūsu fototehnika pie šī ķīviņa esiet vismazāk vainīgs.Dabā par ar vislabāko fotoaparātu Jūs šo eļļasvaboli nenofotografētu tā, lai to bez šaubām varētu noteikt. Šo sugu noteikšanai (daudzu citu vaboļu noteikšanai) ir jāredz kādas ķermeņa daļas mikroskulptūra. Bet to var saskatīt, sākot ar 50 kārtīgu palielinājumu.


asaris 27.aprīlis, 23:23

Atcerējos par šo novērojumu vai šeit suga noteikta pareizi? Ūsu pirmajiem posmiem nevajadzētu būt gaišiem?


asaris 27.aprīlis, 23:14

Paldies, tā jau likās ka ne īsti tajā virzienā meklēju.


felsi 27.aprīlis, 23:12

Paldies!


CerambyX 27.aprīlis, 23:10

Oplocephala haemorrhoidalis


dziedava 27.aprīlis, 23:07

Kā rakstīts, tā arī varētu būt :)


Ansis 27.aprīlis, 22:59

Šī ir pūslīšpaparde, bet ar sīkpapardes varētu mēģināt atrast (tās var apskatīt uz klintīm iepretim pilsdrupu ZR galam).


Scuba 27.aprīlis, 22:20

Kā jūs nomainijāt???? Man arī nemainās...


Scuba 27.aprīlis, 22:17

Ritvar, paldies!!!


Ilona_rasa 27.aprīlis, 21:16

Paldies :)


Sintija Martinsone 27.aprīlis, 20:39

Lielā tilbīte?


Fuatra 27.aprīlis, 20:32

gribēju nomainīt uz - samtērces, bet nemainās


Edgars Smislovs 27.aprīlis, 19:36

Interesants novērojums.


dekants 27.aprīlis, 18:25

Dabasdatos martā un aprīlī jau 25 novērojumi.


Rekmanis 27.aprīlis, 16:49

Čuņčiņš


Rekmanis 27.aprīlis, 16:49

Upes zīriņš


Rekmanis 27.aprīlis, 16:48

Noteikti lietuvainis. Salīdzinoši īsais knābis, mazā apaļā galva ar tumšo paura daļu un izteikta acs svītra starp knābi un aci liecina, ka tas ir lietuvainis.


Edgars Smislovs 27.aprīlis, 16:27

Liekas lietuvainis.


Bekuvecis 27.aprīlis, 14:34

Toverīšu sarkosomas izplatība Latvijā tagad redzama arī kartē: http://www.senes.lv/reports/sarcosoma_globosum_karte.htm


dekants 27.aprīlis, 14:28

Jā, protams, ja ietver arī fenoloģiski interesantos novērojumus, tad tie balstītos uz A. Celmiņa tabulu (atsauce uz to). Svarīgi, lai šāds apkopojums ir ērts, pārskatāms, un pa rokai visiem Dabasdatu lietotājiem. Vairāk gan koncentrēties uz novērojumiem, kas bez papildus ziņām (foto/audio/kvalitatīva apraksta) nevar tikt akceptēti - retām sugām. Ik pa laikam ir zaļā dzilna, baltkakla mušķērājs, austrumu melnais erickiņš u.tml. Vairāki lietotāji, ieraugot ko retu, speciāli reģistrējas Dabasdatiem (arī es tā sāku), bet entuziasms noplok, kad novērojums bez papildziņām netiek akceptēts.


Daknis 27.aprīlis, 13:58

Domājams, ka A. Celmiņa tabula, cik vien iespējams, jātur kā vienīgā mēraukla, citādi būs līdzīgas auzas, kā ar tām 3 sistematikām. Tā kā interesantums atkarīgs no sezonas, grūti to būtu rakstā apkopot. Protams, sugas, kuras skaitās interesantas un retas visu gadu, kā baltkakla mušķērājs, gan varētu apkopot, vēlams ar linkiem uz ornitofaunistika.com atbilstošo šķirkli, jo tajos informācija tiek regulāri atjaunota un ir foto. Nezinu kā citiem, bet man kopš putnu vērošanas pirmsākumiem tas ir neatsverams resurss.


Edgars Smislovs 27.aprīlis, 12:07

Ja,peļu klijāns.


Edgars Smislovs 27.aprīlis, 11:55

Upes tilbīte.Перевозчик.


Edgars Smislovs 27.aprīlis, 11:49

Apdzīvota ligzda (AL).


Osis 27.aprīlis, 11:00

Paldies !


dekants 27.aprīlis, 10:33

Vai kāds no putnu vērotājiem grib Dabasdatos uzrakstīt rakstu, kur norādītas retas (agras/vēlas) putnu sugas, kurām nepieciešams papildus info, lai tās akceptētut? To tad katrs ziņotājs tepat varēs apskatīt viņam viegli saprotamā un pieejamā veidā, kā arī citiem būs iespēja ērti atsaukties. Nākotnē iespējams varētu izveidot funkciju, ja cilvēks izvēlas ziņot "interesantu" novērojumu, tad viņam pirms ziņošanas izlec piedāvājums iepazīties ar šo info.


anthicus 27.aprīlis, 10:20

Vai kāds no zinātniekiem spiež uz individu nonāvēšanu zinātnes vārdā? Nē! Bet mēs norādam uz to, ka vienkāršiem dabas vērotājiem nevajadzētu vulgarizēt sīko (izmēru ziņā) objektu noteikšanu. Šādus objektus precīzi noteikt pēc foto ir sarežģīti un ļoti bieži neiespējami. Jo foto ir pietiekošs noteikšanai tikai tad, kad visas nevis daļa noteikšanas pazīmes ir tājā saskatāmas. Ja pazīmes nav saskatāmas, novērotājam nebūtu jāspītējas un jāmēģina pierādīt savas fotogrāfijas pietiekamību un jāsadzīvo ar "sp." Un šī nav nekāda traģēdija - arī muzejos daudz šādu zinātnisko eksemplāru. Ja ir vēlme noteikt sugu ar 100% pārliecību par noteikšanas pareizību - jāpievieno pietiekams skaits dažādu pazīmju foto. Tik vienkārši! Par DD foto noteikšanas pareizību: tie var būt 70%, kāpēc nē? Jo DD pievieno parastāko (viegli pamanāmo, bieži sastopamo) bezmugurkaulnieku sugu novērojumus. 80% Latvijā sastopamo bezmugurkaulnieku sugu DD noverojumos nav. Un viņu nav pat DD sugu katalogā - pat gribedāms tos pievienot nevar. Bet tas jau nepadara DD par sliktu rīku - rīks ir izcils. Tikai jācien vienam otru. Je mēs visi veidojam savu ekosistēmu un dabas vērotāju LV nemaz nav pār daudz. Savstārpējo cieņu un mieru!


maariite 27.aprīlis, 05:12

Nomainiet, lūdzu šo uz zilzīlīti. Prāta aptumsums pēc visas nakts operējot to 107 Decibelu pūču kasti.


asaris 26.aprīlis, 22:47

Visa diskusija tikai tāpēc, ka vienreiz nepaņēmu līdzi fotoaparātu :D Centos sugu nomainīt uz Eļļasvabole Meloe sp., bet kaut kāpēc neizdodas. Paldies par diskusijas sākuma daļu cerams, ka turpmāk mācēšu atšķirt eļļasvaboles. Tāpat netaisos dabā ejot ievākt katru redzēto bezmugurkaulnieku, tikai tāpēc, lai noteiktu sugu. Pilnībā apmierina, ka daļu var nenoteikt līdz sugai.


nekovārnis 26.aprīlis, 22:35

Varētu būt kāds no piltuvjzirnekļiem Agelenidae. Iespējams, ka Tegenaria domestica, bet tur vairāki ļoti līdzīgi. Dzimtas nosaukums gan būs DD datu bāzē jāpārbauda kādam speciālistam, varētu būt ka drukas kļūda.


Siona 26.aprīlis, 22:19

Iespējams, ka bieži sastopamais mājas zirneklis - Tegenaria domestica, bet varbūt ir kāda līdzīga suga, par kuru nezinu.


Osis 26.aprīlis, 22:02

Kas par sugu ?


nekovārnis 26.aprīlis, 21:26

Pievienoju datubāzei


Vīksna 26.aprīlis, 21:18

Andris Piterāns uzrakstīja - Jātnieciņš Ophion obscuratus - tipiska pavasara suga.


Vīksna 26.aprīlis, 21:04

Paldies !


Ansis 26.aprīlis, 20:56

Ciņu grīslis


Ansis 26.aprīlis, 20:53

Jā, visdrīzāk ciņu samtīte


Ansis 26.aprīlis, 20:51

Ticamāk, cietā pabārbula


Fuatra 26.aprīlis, 20:49

Paldies. Tur manus nosaukumus vajag pārbaudīt visus :)


Ansis 26.aprīlis, 20:49

Jā, varētu būt cietā pabārbula


Ansis 26.aprīlis, 20:46

Tā ir mūru sīkvijzobe; pūkcepurenēm sporu vācelītes ar pavisam īsu kātiņu.


roosaluristaja 26.aprīlis, 20:17

lielā gaura te ir tikai vienā foto. Abos pārējos ir meža pīles. Pareizāk ir sadalīt šo novērojumu divos vai meža pīles izdzēst.


cielava 26.aprīlis, 20:16

Jā, ceļmalas lēzenā grāvī, attiecīgi pamitrā vietā, ciematā pie autobusa pieturas


roosaluristaja 26.aprīlis, 20:14

Viņš tiešam auga tur ceļa malā? Var jau būt. Ne visai tipiska vieta tāda gadījumā.


cielava 26.aprīlis, 20:09

Ir ļoti precīzi, kāpēc domājat, ka nav?


fotonieks 26.aprīlis, 19:10

Izskatās, ka kaut kas nav labi ar kājām...


forelljjanka 26.aprīlis, 17:50

Interesanti būtu DDatu statistika,cik %-tu tajos ir bezmugurkaulnieku sugu kuras pec foto ir pareizi noteiktas.Vai patiešām tikai 0.01 % ? Manuprāt,tas cipars ir stipri savādāks un varētu būt 70-80 %!:D Man ,protams,ir skaidrs,ka ir kādi 20-30% kurus nevar noteikt pēc foto,es ar to samierinos,rēķinos un vienkārši par tiem vairs neinteresējos.Es esmu vienkāršs Dabā gājējs,kā vairums te(varbūt vienīgi izņemot putnus,bet arī bez izglītības) un netaisos,lai noteiktu sugu ,caurdurt vai citādi nomušīt kādu grūti nosakāmu vabuļu.Jo tas ir lauciņš profesionāļiem.Punkts! DDatos gan nemanot iezadzies arī tāds DELFI un Apollo stiliņš t.i.anonīmi uzbraucieni.Līdzīgi te bija kādu laiciņu atpakaļ kad melno stārķu pseidoaizstāvji metās knābāt Māri Strazdu.Manuprāt,šādi gājieni DDatos būtu izskaužami bez žēlastibas,sliktākajā gadījumā pat dzēšot vainīgā profilu.Ir ļoti viegli uzknābt par septiņpunktu mārīti un to otru,daudz grūtāk(bet vērtīgāk)ir periodiski pie to novērojumiem skaidrot,kā tās atšķirt,ja vispār var atšķirt.Savulaik pat apsvēru domu putnu sugu pāru pelēkā un purva zīlīte,purva un ezeru ķauķis atšķirību aprakstu turēt pa rokai un ar C un P iekopēt kārtējā interesenta novērojuma komentāros.


Vladimirs S 26.aprīlis, 16:00

Страшно было наверное его фотографировать.:)


Ansis 26.aprīlis, 15:01

Sugas atpazīšanai vajag redzēt tuvāk, pēc šī foto neko pateikt nevar :(


Ansis 26.aprīlis, 14:57

Varētu būt pļavas kosa - tai mieturos ir līdz 20 zaru, citām sugām zaru mazāk.


Daknis 26.aprīlis, 14:26

Tajā pašā eBird, sugām, kuras pēc filtra iestatījumiem ir kaut kādā ziņā nenormālas, rādās blakus "Rare", pirms novērojuma ieziņošanas prasa obligātu komentāru (kurā, protams, var ievilkt svītriņu vai citas muļķības, bet tas liek novērotājam apdomāties), kā arī tāds novērojums jebkurā gadījumā gaida uz izskatīšanu un kamēr netiek apstiprināts, netiek ņemts vērā.


Nora 26.aprīlis, 14:19

Baibai nosūtīts e-pasts.


Nora 26.aprīlis, 14:17

Ir atdzīvināts filtrs, kurš DD jau bija izveidots labu laiku atpakaļ, bet filtrs ir ļoti primitīvs. Šobrīd ir aktualizēti datumi visām sugām (izņemot tām, kurām interesantums ir nodalīts pēc atrašanās vietas - iekšzeme, piekraste, A LV, R LV - tie šobrīd netiek filtrēti) pēc A.Celmiņa saraksta. Vēl plānots ieviest filtru pēc reģiona un sugas statusa. Lai ieviestu visu kā gribam, tas prasa lielākas izmaiņas un skar arī pašu nov. pievienošanu. P: Ja gribam filtrēt pēc "Noteikšanas pazīmes", tad jāveic izmaiņas novērojuma pievienošanā, uzliekot šo lauku kā obligātu, izvēloties konkrētu sugu utt. Cik daudz izdosies ieviest, šobrīd man grūti pateikt. Bet visus ierosinājumus ņemam vērā.


Daknis 26.aprīlis, 13:53

Tā kā DD šobrīd notiek "remonti" un filtra izveide, varbūt iespējams noteiktām sugām prasīt piezīmēs obligātu pazīmju aprakstu? Baltkakla mušķērājs jau tāds relatīvi viegli nosakāms retums, bet nu ja nav ne pušplēsts vārds piebilsts par pazīmēm, diez kas nav 10. novērojumam Latvijā :) http://ornitofaunistika.com/lvp/ficalb.htm


roosaluristaja 26.aprīlis, 13:45

Šī nav no tām sugām, ko var akceptēt bez lietiskajiem pierādījumiem. Varbūt melnais mušķērājs, varbūt tiešām baltkakla, varbūt kaut kas no pavisam citas operas.


Edgars Smislovs 26.aprīlis, 12:18

kļūda - svilpis!!!


dziedava 26.aprīlis, 12:16

Mūsmājās radās priekšlikums DD ieviest ziņojumu pastkastīti visiem tiem zinātnes vārdā nobeigtajiem dzīvniekiem - jo ar nobeigšanu vien jau visas sugas noteikšanas problēmas neatrisinās - vajag kādu, kas to beigto pratīs noteikt. Kamēr DD vēl nav tādas pastkastītes un cilvēku, kas piesakās tos beigtos noteikt, tikmēr diskusija "vajag vai nevajag nobeigt" DD ietvaros ir tukša salmu kulšana, un dzīvnieka nobeigšana ir nekas vairāk kā apzināta slepkavība, ko uz "zinātnes vārdā" norakstīt nevar. Tā tik var gadīties apzināti-neapzināti nobeigt kādu retumu, kuru tā arī neviens nenoteiks. Bet diskusija kā tāda šī ir ļoti vērtīga, par to 7punktu mārītes līdzinieci, piem., nemaz nezināju.


Nora 26.aprīlis, 11:49

ok :)


FoxPaws 26.aprīlis, 11:28

Nē, nē, bija ielikusies puķes bilde, ko ne uzreiz izdevās izdzēst, izdevās tikai pēc atkārtotas ielogošanās, tagad viss kārtībā.


nekovārnis 26.aprīlis, 11:00

Moderns trends pasaulē ir sabiedrības iesaiste datu piegādē. Baidos, ka Latvijā vēl īsti nav līdz galam saprastas šīs jaunās iespējas. Lūdzu nejauciet Dabasdatus ar kādu universitātes vai muzeja publisko datu bāzi. Tās ir divas dažādas lietas. Ja kāda skolniece, pensionārs vai advokāts ievada Dabasdatos septiņpunktu mārīti, tad viņu par to ir jāapsveic, nevis jādzen prom publiski nostādot muļķa lomā. Protams, ir lieliski, ja cilvēkam pastāsta, ka ir arī vēl viena reta, bet līdzīga suga, bet tur vairāk gan būs nepieciešamas iemaņas darbā ar cilvēkiem un ne tik daudz kukaiņiem! Un nevaru piekrist, ka mūsu diskusija bija pozitīva, jo cilvēkiem radās izpratne par eļļas vabolēm. Baidos, ka viņiem drīzāk radās izpratne par to, ka labāk kukaiņus Dabasdatos nelikt - pārāk liels risks nostādīt sevi zem publiska pēriena. Lūdzu nedzeniet prom dabas vērotājus!


kamene 26.aprīlis, 10:17

Kosas gan, bet tik jaunas grūti pateikt - pļavas vai purva.


anthicus 26.aprīlis, 10:05

Atvainojos par valodu - no telefona rakstīt ne vienmēr izdodas


Nora 26.aprīlis, 10:05

To neaso dzēst?


anthicus 26.aprīlis, 10:05

Par "dzuvibas atņemšanu" bezmugurkaulniekiem jebkāda diskusija ir demagoģijas līmenī. Cik šodien atnemtas dzīvības braucot uz darbu?! Zinātne ir zinātne. Tautai jāsaprot ka pašlaik nav attīstitas tādas metodas, kas ļauj korekti noteikt jebkādu dabas objektu bez "dzīvibas atņemšanas". Bez vulgarizācijas. Bet šadas iestrādes ir - piem., DNS remote scanner kas prezentēts 2016.g. novembrī un kura prezentacijā Berlīnē esmu piedalījies. Kad šādi rīki kļūs par par ikdienu - tad jau tikai "sliktie profiņi" nonāvēs zinātnes vārdā. Bet visa cita tauta - dieņišķas dzīves vārdā.


Nora 26.aprīlis, 10:03

Un arī šeit apkopojums - http://biodiversity.eubon.eu/web/citizen-science/data-providers


Nora 26.aprīlis, 10:01

Ja par citiem projektiem, pēdējā desmitgadē tādi ir izveidoti gandrīz katrā Eiropas valstī, kur vēl nav - tur top. Te var redzēt daļu no Eiropas portāliem - http://eurobirdportal.org/ebp/en/


Nora 26.aprīlis, 09:59

Turpmāk bez personīgiem apvainojumiem. Tādi komentāri tiek un tiks dzēsti.


anthicus 26.aprīlis, 09:36

Ļoti labs (ne "koti")


anthicus 26.aprīlis, 09:35

Dabas dati nav unikāls projekts (bet koti labs). Līdzīgi projekti pasaulē - iNaturalist, Sungapūras portāls, Vacijas portals.


anthicus 26.aprīlis, 09:34

Bezmugurkaulnieku noteikšana pēc foto ir moderns trends pasaulē, kas no zinātniska viedokļa nestrādā 99,9% gadijumos. Man ka taksonomam ar 20 gadu pieredzi tas ir vairāk, kā skaidrs. Arī pieredze ir tada, ka uz foto tu ieraugi to, ko vēlies redzēt. Izņēmumi ir detalizētas foto, labā palielinājumā un iekļaujot visu noteiksanai nepieciešamo pazīmju foto. Par septiņpunktu mārīti - kurš no klātesošajiem to spēj atškirt no Coccinella magnifica?


roosaluristaja 25.aprīlis, 23:19

melnais meža strazds


Laimeslācis 25.aprīlis, 23:17

Paldies!


roosaluristaja 25.aprīlis, 23:17

dižraibais


FoxPaws 25.aprīlis, 22:46

Pievienojās netīšām viena nepareiza bilde, ko neizdodas izdzēst :(


roosaluristaja 25.aprīlis, 22:29

Šitādi taču ir jāatzīmē ar AL. "Novērots" ir tad, ja, teiksim, redzat kaiju pastaigājoties pa pludmali vai peldot jūrā, kad nav nekādas nojausmas, kur putns varētu ligzdot un vai vispār tas ir ligzdotājs vai, piemēram, caurceļotājs.


forelljjanka 25.aprīlis, 22:28

Purva ķauķis.


forelljjanka 25.aprīlis, 22:24

Žubīte.


forelljjanka 25.aprīlis, 22:23

Būs jau ar pelēkā strazda.


forelljjanka 25.aprīlis, 22:21

Noteikts,nav nomainīts.


forelljjanka 25.aprīlis, 22:19

Varētu būt melnais meža strazds.


forelljjanka 25.aprīlis, 22:04

Suga noteikta,nav izlabots.


forelljjanka 25.aprīlis, 22:03

Suga noteikta,nav izlabots!;)


forelljjanka 25.aprīlis, 22:03

Droši,ka tā nav ūdensvistiņa!;)Lielā zīlīte varētu būt,bet šādiem ,būtībā nenosakāmiem,vajadzētu rakstīt-putns Aves sp.;)


forelljjanka 25.aprīlis, 21:56

Vajadzētu būt ķīķim.;)


roosaluristaja 25.aprīlis, 21:21

Tā izņemšana ir selektīva. Lakstīgalu man izdevās izņemt, bet zaļo ķauķīti, kas noteikti bija kaut kas cits, nē. Interesanti, ka mani un Mareka komentāri ir redzami pie ķauķīša novērojuma, bet šeit neparādās. Laba maskēšanās:)


Mareks Kilups 25.aprīlis, 21:12

ā, uz šī uzrāvos :D


Nora 25.aprīlis, 20:50

Šobrīd aktīvi tiek strādāts pie ineteresantākā nov. filtra - viss vēl procesā :)


Scuba 25.aprīlis, 20:48

Nu tur jau tā lieta , ka pelēkos zivju gārņus novēroju visu vasaru ...bet šis bija pavisam savādāks,stipri smalkāks pēc miesasbūves un , es pat teiktu , balts , nevis pelēks....bij jau krēsla, un tālu no manis , tāpēc pašvaki var saprast...


MJz 25.aprīlis, 20:38

Hmm, neizdodas. Dabasdati nepadodas - kas vienreiz par interesantu atzīts, to neviens vairs neizmainīs.


MJz 25.aprīlis, 20:34

Lietota ligzda - šis nu ir riktīgi interesants :DD Atļaušos izņemt ārā no interesantajiem.


roosaluristaja 25.aprīlis, 20:29

Citu sugu ar pelēcīgu krāsojumu Latvijā nav.


Kambars 25.aprīlis, 19:05

Paldies!!!


dziedava 25.aprīlis, 18:53

Pavasara mazpurenīte Ficaria verna


roosaluristaja 25.aprīlis, 18:48

Gluži sarkani viņi nav, bet krāsaināki par šo ir.


Scuba 25.aprīlis, 18:23

Skaidrs:) Tātad sarkanie ir tēviņi ...līdzīgi kā svilpim ...


Scuba 25.aprīlis, 18:20

Aizdomas ,bij , ka tomēr nav čipste :) Paldies!


Edgars Smislovs 25.aprīlis, 18:07

Super bildes!! :O


dekants 25.aprīlis, 18:02

Diemžēl šādiem neparasti agriem novērojumiem (un citiem "neticamiem") obligāti vajag vai nu balss ierakstu (telefons visiem ir) vai foto. Bez pierādījumiem šādus novērojumu nevarēs akceptēt. Tas varētu būt melngalvas ķauķis, kas tikko ieradies, bet vēl nedzied ar pilnu krūti. Vai putns redzēts? Kur dziedāja - krūmā, kokā, uz staba, lidojumā?


Arnis2 25.aprīlis, 17:58

Paldies, skaidrs.


forelljjanka 25.aprīlis, 17:23

Kādreiz,sen senos laikos arī pie putnu novērojumiem bij rakstīts-nošauts!:DD Bet laiks iet uz priekšu,vairumam cilvēku tas vairs nešķiet cilvēcīgi.Nedomāju,ka DDati ir vieta kur popularizēt jebkādas dzīvās radības nomušīšanu,augstāk attīstītāku par augu vai sēni(arī tiem tak var noplūkt tikai ziedu,lapu vai nolauzt gabaliņu).Ja nevar noteikt atņemot dzīvību,nu tad nevar!;)


roosaluristaja 25.aprīlis, 16:34

Šis neizklausās ticami. Tālais migrants. ~20 dienas agrāk par līdzšinējo rekordu.


roosaluristaja 25.aprīlis, 16:23

dziedātājstrazds


roosaluristaja 25.aprīlis, 16:19

žubītes mātīte


Matrus 25.aprīlis, 15:21

Tēviņš blakus nestavētu.... Acīmredzot tā ir "nogurusi no kavaliera mātīte", kura guļ uz jumta. Arī ligzdas izvietošanai tā nav labāka vieta - parāk atklāti.


Arnis2 25.aprīlis, 14:48

Kā to var pateikt?


Bekuvecis 25.aprīlis, 13:26

Interesanti, kas gan šopavasar noticis, ka Austrijas agrenei tā "pasprukušas" šādas pus-albīnas formas?!


Bekuvecis 25.aprīlis, 13:20

1. Paldies par pareizo pāradresēšanu, Julita! Sazvanījamies, noskaidrojām nianses, vienojāmies par turpmāko sadarbību. 2. Nebūtu peļami pavēstīt pilnīgāku info par atradumu pie Veļezera. Vai nu ieziņojot tepat, vai arī atsūtot uz senes.lv, vienalga. 3. Nedaudz iedziļinājos sugas novērojumu vēsturē (pat piesaistot Tukuma muzeju). Jaunākā atradne patiešām ir atšķirīga no pašā pirmā novērojuma (1936) vietas - visvarbūtīgāk par ~2,5 km. Bet komentārā minētā Veļezera atradne ir tikai 1 km attālumā no ieziņotās. Tā ka, iespējams, viss mežu masīvs uz N no Tukuma ir viena liela sarkosomu atradne, līdzīgi kā tas nupat atklājies Trapenes pagastā. 4. Ir reta vai nav reta - nu spriediet tagad paši...


Edgars Smislovs 25.aprīlis, 13:06

Domāju,tur nav ligzda.


CerambyX 25.aprīlis, 13:05

Nav obligāti jāuztver tas personīgi, jo principā no visiem LV entomologiem Tavs devums varētu būt arī lielākais (nu sevi es tad pie entomologiem neskaitu, jo kukaiņus nevācu). Taču arī - kampaņveidīga datu apstrāde nav tas pats ideālākais variants. Un tikai ņemt, ņemt, ņemt novērojumus no citiem, nedaloties ar saviem (konkrēti - spāru) novērojumiem? Bet tas jau neattiecas tikai uz Tevi. Mans iepriekšējais komentārs drīzāk jāskata plašāk - kāpēc šādas diskusijas par sugu noteikšanu no profesionāļiem te parādās tik reti? Vai tad no tādām neiegūstam mēs visi (gan tie, kas iesaistās diskusijā, gan tie, kas lasa no malas). Protams, arī es ne vienmēr esmu rakstījis kādas noteikšanas pazīmes (ja vasarā dienas laikā jāiziet kādiem dažiem simtiem putnu, tauriņu, vaboļu u.c. kukaiņu novērojumiem - izķerot interesantos novērojumus vai kaut vai sadalot B/M pa dzimtu/kārtu mapītēm, aļa, 'Divspārnis Diptera sp.' - tad tam vienkārši neatliek laiks), bet ja ir bijusi iespēja - vienmēr cenšos to darīt. Reizēm veidojas interesantas diskusijas, kas mēdz iedvesmot cilvēkus kaut kā jauna 'meklēšanai'. Kāpēc pro-entomologu retie un interesantie sugu novērojumi neparādās te Dabasdatos? Vai no tā ieguvēji nebūtu visa Lv kukaiņu entuziastu kopa? Ja te komnetāros vārītos un dzīvība kūsātu par sugu noteikšanu, bioloģiju, sugu meklēšanu utt. Tā vietā viss tas notiek aiz slēgtām durvīm, telefonsarunās it kā tā būtu kaut kāda 'slepena informācija'. Tik ik pa laikam atnāk kaut ko nokomentē un prom ir. Protams, arī viens komentārs mēnesī teorētiski ir vērtīgs, bet nu tad jautājums kāda ir šī komentāra pievienotā vērtība. Ja tikai atnākt, lai ieknābtu, tā it kā te Dabasdatos tikai kaut kādi lohi sēdētu, tad labāk nenākt.


Martins 25.aprīlis, 12:20

Labs komentārs, Uģi! Personīgs. Aizskarošs. Vēl jo vairāk tādēļ, ka tie "profiņi" tomēr palīdz ar sugu noteikšanu gan DD, gan ārpus tiem. Un nešķirojot, kas ir ziņotājs. Piedod, bet arī "profiņiem" ir savi iemesli, kāpēc viņi nekomentē DD katru dienu.


dekants 25.aprīlis, 11:56

Tagad visam vajadzētu būt ok (uz priekšu novērojumiem). Šie agrākie jāizrevidē. Pārsvarā problēmas bija ar tiem, kas interesanti iekšzemē, vai A-Latvijā u.tml. Tagad filtram jāizķer visi datumi, bet interesantos iekšzeme/specifiskus Latvijas rajonus filtrs neizķers.


Mareks Kilups 25.aprīlis, 11:15

ok, skaidrs. laikam arī ne visi komentāri rādās listē, jo es šķiet vēl dažiem kko tamlīdzīgu piekomentēju :D


roosaluristaja 25.aprīlis, 11:06

Es jau vakar rakstīju, ka visi šie novērojumi, kur ķeksis ielikts bez paskaidrojuma, acīmredzot ir feiki. Tas viss drīzumā tikšot izlabots. Sīkāk diemžēl nevaru neko paskaidrot.


CerambyX 25.aprīlis, 10:50

Nu reizi mēnesī (vai gadā) atnākt uzpļūtīt, ka tāda vai cita suga Dabasdatos nav pareizi noteikta laikam skaitās labais stils. Ikdienā palīdzēt noteikt kaut vai parastās sugas slabo? Man ir savi iemesli kāpēc tagad esmu pagājis nost no DD - un ne jau tāpēc, ka negribētu palīdzēt cilvēkiem noteikt viņu safotogrāfētos objektus. Visu cieņu Marekam, ka pēc manas demisijas ir uzņēmies sugu nosaukumu precizēšanu, jo novērojuma ziņotājiem tas ir svarīgi. Veidojas atgriezeniskā saite, cilvekam rodas vēlme doties dabā atrast un nofotogrāfēt vēl kaut ko. Jā, nosakot sugas pēc foto ir risks šad un tad kļūdīties, bet nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Jautājums tad kāda sūda pēc Marekam vai jebkuram citam būtu motivācija kaut ko komentēt, ja atnāk daži guru un pasaka, ka entomologiem tas nav vajadzīgs. Ja nav, tad klapējam to bodīti ciet un atstājam DD tikai iespēju no kukaiņiem ziņot tikai dienastauriņus, kur tad ticamības moments no visām insektu grupām ir augstākais. Būs miers mājās - profiņiem nebūs jāztraucas, ka kaut kādi profāni manā vai kāda cita personā bojā entomoloģijas nozares prestižu.


dziedava 25.aprīlis, 10:16

Ļoti vērtīga diskusija. Ja pie katra novērojuma būtu tāda analīze - uhh! :)) "Parastam" DD lietotājam, domāju, galīgi nebūtu pareizi slaktēt, nezinot, ko īsti slaktē, bet uzzināt, ka suga droši nosakāma tikai slaktējot, ir vērtīgi - ne jau lai turpmāk slaktētu, bet zinātu, ka no skata var neatšķirt.


Martins 25.aprīlis, 09:51

Tas nav stāsts par DD. "Vidējam" lietotājam jau būs priekšstats. Bet te ir stāsts par ilggadīgajiem lietotājiem, kas tās pašas eļļasvaboles, spītīgi cenšas noteikt pēc bildēm. Bet kukaiņu vākšana, protams, ka nav obligāta lieta. Tas vnk ir jāsaprot. Gribi vāc, negribi - nevāc (un samierinies, ka sugas paliek nenoteiktas).


Mareks Kilups 25.aprīlis, 09:51

kā šāds novērojums nokļūst pie "interesantajiem"?


Mareks Kilups 25.aprīlis, 09:51

kā šāds novērojums nokļūst pie "interesantajiem"?


Mareks Kilups 25.aprīlis, 09:50

un kāpēc šis novērojums nokļuvis pie "interesantākajiem"? nav jau slikti, bet nekādiem līdz šim redzētajiem kritērijiem tomēr neatbilst.


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2017
© dabasdati.lv
Saglabāts