Aktīvie lietotāji: 250 Kopējais novērojumu skaits: 381640
Tu neesi reģistrējies

Dabasdati.lv aicina ikvienu dabas draugu ziņot par novērojumiem dabā –  Latvijas savvaļas augu un dzīvnieku sugām. Tu vari arī ievietot šeit dabā nobildēto, lai ar ekspertu palīdzību atpazītu, ko esi redzējis. Lai pievienotu novērojumu no sākuma jāreģistrējas.
Dabasdati.lv mērķis ir veicināt Latvijas dabas vērtību apzināšanu un aizsardzību, izglītot sabiedrību un veicināt tās dialogu ar zinātniekiem un dabas aizsardzības speciālistiem.

Kāpēc ziņot Dabasdati.lv?

 Tu sniedz ieguldījumu Latvijas dabas vērtību apzināšanā un saglabāšanā. 

 Tu uzzini, kā sauc novēroto un nofotografēto putnu, kukaini vai augu.

 Top Tava dabas novērojumu dienasgrāmata un fotogalerija.

 Tu iepazīsti citus cilvēkus ar līdzīgu aizraušanos un sazinies ar dabas pētniekiem.


Kā tas darbojas?

1.  

Ziņo par savu novēroto dzīvnieku vai augu Dabasdati.lv. Atzīmē Latvijas kartē novērojuma vietu  un sniedz citas ziņas. Ja novēroto esi  nobildējis – pievieno foto.

 2.  
Dabasdati.lv eksperti pārskata novērojumu, ja nepieciešams – precizē sugas nosaukumu.  3. 
Dabas pētnieki – ornitologi, entomologi, botāniķi – izmanto datus sugu izpētes un aizsardzības nolūkos.

Tavā pagrabā ziemo sikspārnis? Ziņo Dabasdati.lv!Dabasdati.lv saņēma ziņojumu par nezināmu sikspārni, kas ziemo pagrabā Brocēnu novada Gaiķu pagastā. 

Ziņotāja Inese Gulbe-Rodinova stāsta: "Cik ilgi atceros, jau no pašas bērnības - sikspārņi pie mums pagrabā vienmēr ir ziemojuši. Ir manīti arī tie, kuri vasarās "čikst", ielīduši šķirbās, bet vismaz viens regulāri, katru ziemu, guļ pieķēries pagrabā pie griestiem. Domājam, ka pie mums ziemo vairākas sugas - reizēm ziemojošie sikspārņi ir ļoti tumši, citi savukārt - gaišāki. Pats pagrabs ir sens, būvēts ap 1770. gadu kā muižas piena pagrabs.

Pateicoties pievienotajām fotogrāfijām, tika noteikts, ka pagrabā ziemo dīķa naktsikspārnis.


Visas 16 Latvijā sastopamās sikspārņu sugas ir aizsargājamas, un dīķa naktssikspārnis Myotis dasycneme ir viens no pašiem retākajiem. Līdzīgi kā 2011. gada dzīvnieks - platausainais sikspārnis, tas ir iekļauts ES Biotopu direktīvas II pielikumā, un abām šīm sikspārņu sugām ir visaugstākais aizsardzības statuss mūsu valstī.

Latvijā mīt ap 10 000 dīķa naktssikspārņu, zināmas 25 ziemas mītnes, 20 vasaras koloniju mītnes. Latvijā tie ziemo galvenokārt alās, vecajos militārajos fortos un lielajos muižu pagrabos. Šobrīd vislielākajā skaitā dīķa naktssikspārņi ziemo Daugavpils cietoksnī (60 - 80 sikspārņu). Iespējams, biežāk sastopams Latvijas DA un A daļā. 


Dr.biol. Gunārs Pētersons, sikspārņu pētnieks

Šī ir jauna, mums līdz šim nezināma dīķa naktssikspārņa ziemošanas vieta. Novērojums ir interesants ģeogrāfiskā ziņā. Līdz šim Latvijas rietumdaļā, proti, uz rietumiem no Daugavas bija zināmas tikai sešas šīs sugas ziemošanas vietas, no kurām savukārt tikai vienā dīķu naktssikspārņi ziemo regulāri un arī šajā gadījumā tikai daži īpatņi. 

Spriežot pēc apraksta, atrastā mītne ir iedzīvotāju izmantots pagrabs. Līdz šim šī suga konstatēta tikai cilvēku pamestās pazemes mītnēs un alās.
Redzēji lielu putna ligzdu? Ziņo Dabasdati.lv!Dainis Jansons, fotogrāfs no Valkas

Dabā parasti dodos ar fotoaparātu rokā. Dabasdati.lv par saviem novērojumiem ziņoju bieži, galvenokārt tādēļ, ka vēlos uzzināt kā sauc dabā ieraudzītos un nofotografētos dzīvniekus un augus.

Zinot manu aizraušanos, pazīstami mednieki pastāstīja, ka viņu medību teritorijā mežā ir liela putnu ligzda. Devos turp, sabildēju un ievietoju foto Dabasdati.lv. Vēlāk ar mani sazinājās ērgļu pētnieki. Pēc ligzdas apskates dabā noskaidrojām, ka tā ir zivjērgļa ligzda. 


Zivjērglis Pandion haliaetus ir Latvijā reta un aizsargājama plēsīgo putnu suga. Atbilstoši savam nosaukumam, tas pārtiek tikai no zivīm. Dzīvo mežos, augstajos purvos, lielāku ezeru, zivju dīķu vai upju tuvumā, arī jūras piekrastē. Ligzdu būvē koku pašā galotnē, vietā ar labu apkārtnes pārredzamību.

Aigars Kalvāns, ornitologs

Šis ziņojums ir ļoti būtisks – ieguvām informāciju par jaunu, līdz šim nezināmu zivjērgļa ligzdošanas teritoriju. Tā atrodas netālu no dabas lieguma „Sedas purvs”, kur zivjērgļi regulāri tika novēroti, taču nebija zināma precīza ligzdošanas vieta. Ligzdu pārbaudot konstatējām, ka tā atrodas sausā, līdz ar to – vēja nenoturīgā kokā. Tādēļ, pateicoties portāla Ziedot.lv projektā “Mājas ērgļiem” saziedotajiem līdzekļiem, blakus kokā uzstādījām mākslīgo ligzdas pamatni, lai nākotnē zivjērglim būtu droša ligzdošana.

Pēdējie novērojumi
Strix uralensis - 2017-04-24 Gaidis Grandāns
Ardea cinerea - 2017-04-23 Pūcis
Charadrius dubius - 2017-04-23 Pūcis
Strix uralensis - 2017-04-23 Gaidis Grandāns
Sarcoscypha austriaca - 2017-04-23 Melissa
Strix uralensis - 2017-04-23 Gaidis Grandāns
Climacium dendroides - 2017-04-23 Melissa
Aythya ferina - 2017-04-23 Kambars
- 2017-04-23 nekovārnis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Kambars
Prunella modularis - 2017-04-23 Kambars
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 Kambars
Fringilla coelebs - 2017-04-15 runagoze
Pica pica - 2017-04-15 runagoze
Cyanistes caeruleus - 2017-04-15 runagoze
Chloris chloris - 2017-04-15 runagoze
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-15 runagoze
Garrulus glandarius - 2017-04-15 runagoze
Erithacus rubecula - 2017-04-15 runagoze
Poecile palustris - 2017-04-15 runagoze
Buteo buteo - 2017-04-15 runagoze
Corvus cornix - 2017-04-15 runagoze
Cygnus olor - 2017-04-15 runagoze
Troglodytes troglodytes - 2017-04-15 runagoze
Circus aeruginosus - 2017-04-15 runagoze
Periparus ater - 2017-04-15 runagoze
Strix aluco - 2017-04-15 runagoze
Anas platyrhynchos - 2017-04-15 runagoze
Dryocopus martius - 2017-04-15 runagoze
Turdus merula - 2017-04-15 runagoze
Cygnus cygnus - 2017-04-23 Kambars
Sturnus vulgaris - 2017-04-15 runagoze
Parus major - 2017-04-15 runagoze
Passer montanus - 2017-04-15 runagoze
Alauda arvensis - 2017-04-15 runagoze
Columba palumbus - 2017-04-15 runagoze
Vanellus vanellus - 2017-04-15 runagoze
Corvus corax - 2017-04-15 runagoze
Sitta europaea - 2017-04-15 runagoze
Turdus philomelos - 2017-04-15 runagoze
Grus grus - 2017-04-15 runagoze
Emberiza citrinella - 2017-04-15 runagoze
Dendrocopos major - 2017-04-15 runagoze
Carduelis carduelis - 2017-04-15 runagoze
Lophophanes cristatus - 2017-04-15 runagoze
Motacilla alba - 2017-04-15 runagoze
Ciconia ciconia - 2017-04-15 runagoze
Strix uralensis - 2017-04-23 Gaidis Grandāns
Ciconia nigra - 2017-04-23 Līga Strazdiņa
Gallinago gallinago - 2017-04-23 eddpuika
Podiceps cristatus - 2017-04-14 Kambars
Erithacus rubecula - 2017-04-23 AinisP
Motacilla alba - 2017-04-23 AinisP
Cyanistes caeruleus - 2017-04-23 AinisP
Picus canus - 2017-04-23 AinisP
Sitta europaea - 2017-04-23 AinisP
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 AinisP
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 AinisP
Corvus cornix - 2017-04-23 AinisP
Tringa ochropus - 2017-04-23 AinisP
Turdus merula - 2017-04-23 AinisP
Meloe violaceus - 2017-04-23 asaris
Circus aeruginosus - 2017-04-23 Kambars
Ardea cinerea - 2017-04-23 Kambars
Climacium dendroides - 2017-04-23 dziedava
Viola odorata - 2017-04-23 dziedava
Hepatica nobilis - 2017-04-23 Kambars
Sitta europaea - 2017-04-23 Kambars
Turdus iliacus - 2017-04-23 Kambars
Buteo buteo - 2017-04-23 Kambars
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Rolis
Turdus philomelos - 2017-04-23 Rolis
Turdus iliacus - 2017-04-23 Rolis
Chloris chloris - 2017-04-23 Rolis
. - 2017-04-23 Rolis
. - 2017-04-23 Rolis
. - 2017-04-23 Rolis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-23 ER
Turdus merula - 2017-04-23 ER
Scolopax rusticola - 2017-04-23 ER
Turdus philomelos - 2017-04-23 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-23 ER
Scolopax rusticola - 2017-04-23 ER
Erithacus rubecula - 2017-04-23 ER
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 ER
Emberiza schoeniclus - 2017-04-23 ER
Podiceps grisegena - 2017-04-23 ER
Podiceps cristatus - 2017-04-23 ER
Podiceps grisegena - 2017-04-23 ER
Podiceps cristatus - 2017-04-23 ER
Erithacus rubecula - 2017-04-23 ER
Scolopax rusticola - 2017-04-23 ER
Scolopax rusticola - 2017-04-23 ER
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 Saulcite
Turdus merula - 2017-04-23 ER
Turdus viscivorus - 2017-04-23 ER
Columba palumbus - 2017-04-19 vmf31
Turdus philomelos - 2017-04-23 Kurmata
Aythya fuligula - 2017-04-23 Acenes
Turdus philomelos - 2017-04-23 Vladimirs S
Parus major - 2017-04-23 Vladimirs S
Turdus merula - 2017-04-23 Vladimirs S
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 Vladimirs S
Dryocopus martius - 2017-04-23 Vladimirs S
Certhia familiaris - 2017-04-23 Vladimirs S
Corvus cornix - 2017-04-23 Vladimirs S
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Vladimirs S
Turdus viscivorus - 2017-04-23 Vladimirs S
Cyanistes caeruleus - 2017-04-23 Vladimirs S
Regulus regulus - 2017-04-23 Vladimirs S
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Vladimirs S
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 Vladimirs S
Emberiza citrinella - 2017-04-23 Vladimirs S
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Vladimirs S
Spinus spinus - 2017-04-23 Acenes
Motacilla alba - 2017-04-23 Acenes
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-23 Acenes
Turdus merula - 2017-04-23 vigulis
Scolopax rusticola - 2017-04-22 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2017-04-22 Wiesturs
Anas platyrhynchos - 2017-04-22 Wiesturs
Bucephala clangula - 2017-04-22 Wiesturs
Turdus philomelos - 2017-04-22 Wiesturs
Dendrocopos major - 2017-04-23 Acenes
Buteo buteo - 2017-04-22 Fuatra
Picus canus - 2017-04-23 Acenes
Mergus merganser - 2017-04-23 Acenes
Dendrocopos medius - 2017-04-23 Acenes
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Vladimirs S
Pica pica - 2017-04-23 Vladimirs S
Regulus regulus - 2017-04-23 Vladimirs S
Chloris chloris - 2017-04-23 Vladimirs S
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-23 Vladimirs S
Larus argentatus - 2017-04-23 Vladimirs S
Garrulus glandarius - 2017-04-23 Vladimirs S
Turdus viscivorus - 2017-04-23 Vladimirs S
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Vladimirs S
Upupa epops - 2017-04-23 Vladimirs S
Prunella modularis - 2017-04-23 Vladimirs S
Corvus cornix - 2017-04-23 Vladimirs S
Certhia familiaris - 2017-04-23 Vladimirs S
Dryocopus martius - 2017-04-23 Vladimirs S
Turdus merula - 2017-04-23 Vladimirs S
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 Vladimirs S
Parus major - 2017-04-23 Vladimirs S
Mergus merganser - 2017-04-23 Vladimirs S
Columba palumbus - 2017-04-23 Vladimirs S
Spinus spinus - 2017-04-23 Vladimirs S
Anthus trivialis - 2017-04-23 Vladimirs S
Turdus philomelos - 2017-04-23 Vladimirs S
Dendrocopos major - 2017-04-23 Vladimirs S
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-23 Vladimirs S
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 Vladimirs S
Motacilla alba - 2017-04-23 Vladimirs S
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 Agnis
Bombycilla garrulus - 2017-04-23 Agnis
Spinus spinus - 2017-04-23 Agnis
Pica pica - 2017-04-23 Agnis
Fringilla montifringilla - 2017-04-23 Agnis
Columba palumbus - 2017-04-23 Agnis
Passer montanus - 2017-04-23 Agnis
Columba livia domestica - 2017-04-23 Agnis
Larus ridibundus - 2017-04-23 Agnis
Corvus corax - 2017-04-23 Agnis
Chloris chloris - 2017-04-23 Agnis
Cyanistes caeruleus - 2017-04-23 Agnis
Oenanthe oenanthe - 2017-04-23 Agnis
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 Agnis
Corvus cornix - 2017-04-23 Agnis
Passer domesticus - 2017-04-23 Agnis
Larus argentatus - 2017-04-23 Agnis
Motacilla alba - 2017-04-23 Agnis
Garrulus glandarius - 2017-04-23 Agnis
Corvus cornix - 2017-04-23 Agnis
Dendrocopos major - 2017-04-23 Agnis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Agnis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Agnis
Parus major - 2017-04-23 Agnis
Turdus merula - 2017-04-23 Agnis
Dendrocopos minor - 2017-04-23 Agnis
Turdus pilaris - 2017-04-23 Acenes
Corvus cornix - 2017-04-23 DainisKR
Aquila pomarina - 2017-04-22 eksperts 3
Linaria cannabina - 2017-04-23 vigulis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Acenes
Accipiter gentilis - 2017-04-22 eksperts 3
Anser albifrons - 2017-04-22 eksperts 3
Anser serrirostris - 2017-04-22 eksperts 3
Grus grus - 2017-04-23 DainisKR
Cygnus cygnus - 2017-04-23 DainisKR
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 anthicus
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 anthicus
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 anthicus
Erinaceus europeus - 2017-04-23 anthicus
Anser fabalis - 2017-04-21 eksperts 3
Actitis hypoleucos - 2017-04-21 eksperts 3
Corvus cornix - 2017-04-21 eksperts 3
Turdus pilaris - 2017-04-21 eksperts 3
Larus ridibundus - 2017-04-21 eksperts 3
Corvus monedula - 2017-04-21 eksperts 3
Grus grus - 2017-04-21 eksperts 3
Motacilla alba - 2017-04-21 eksperts 3
Fringilla coelebs - 2017-04-21 eksperts 3
Ardea cinerea - 2017-04-21 eksperts 3
Erithacus rubecula - 2017-04-21 eksperts 3
Buteo buteo - 2017-04-21 eksperts 3
Corvus cornix - 2017-04-21 eksperts 3
Larus canus - 2017-04-21 eksperts 3
Emberiza schoeniclus - 2017-04-21 eksperts 3
Anas platyrhynchos - 2017-04-21 eksperts 3
Emberiza citrinella - 2017-04-21 eksperts 3
Aythya fuligula - 2017-04-21 eksperts 3
Turdus philomelos - 2017-04-21 eksperts 3
Bucephala clangula - 2017-04-21 eksperts 3
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-23 vigulis
Aegithalos caudatus - 2017-04-23 In
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 Pūcis
Pica pica - 2017-04-23 Pūcis
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 Pūcis
- 2017-04-23 Wija
Calliergon cordifolium - 2017-04-23 Wija
Perdix perdix - 2017-04-14 eksperts 3
Turdus merula - 2017-04-23 vigulis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 vigulis
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 vigulis
Aegithalos caudatus - 2017-04-23 vigulis
Sterna hirundo - 2017-04-23 Arnis2
Tadorna tadorna - 2017-04-23 Arnis2
Erithacus rubecula - 2017-04-23 vigulis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 vigulis
Gallinula chloropus - 2017-04-23 Arnis2
Podiceps cristatus - 2017-04-23 Pūcis
Fulica atra - 2017-04-23 Pūcis
Picus canus - 2017-04-23 maariite
Corvus monedula - 2017-04-23 vigulis
Aquila pomarina - 2017-04-23 Mari
Corvus cornix - 2017-04-23 dīķakuilis
Aythya fuligula - 2017-04-23 dīķakuilis
Fulica atra - 2017-04-20 GunAmmo
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 dīķakuilis
Podiceps cristatus - 2017-04-20 GunAmmo
Anser anser - 2017-04-23 dīķakuilis
Aythya ferina - 2017-04-23 dīķakuilis
Fulica atra - 2017-04-23 dīķakuilis
Climacium dendroides - 2017-04-23 GunAmmo
Apodemus flavicollis - 2017-04-23 Ikerti
Falco tinnunculus - 2017-04-23 runagoze
Circus aeruginosus - 2017-04-23 runagoze
Vanellus vanellus - 2017-04-23 dīķakuilis
Anser anser - 2017-04-23 dīķakuilis
Anas crecca - 2017-04-23 dīķakuilis
Tringa totanus - 2017-04-23 dīķakuilis
Podiceps grisegena - 2017-04-23 dīķakuilis
Gallinago gallinago - 2017-04-23 dīķakuilis
Anser anser - 2017-04-23 dīķakuilis
Anser anser - 2017-04-23 dīķakuilis
Garrulus glandarius - 2017-04-23 vigulis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Ardea cinerea - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Cyanistes caeruleus - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Regulus regulus - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Chloris chloris - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Garrulus glandarius - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Erithacus rubecula - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Nucifraga caryocatactes - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Poecile palustris - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Buteo buteo - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Poecile montanus - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Corvus cornix - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Circus aeruginosus - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Gallinago gallinago - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Dryocopus martius - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Turdus merula - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Parus major - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Larus ridibundus - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Alauda arvensis - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Columba palumbus - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Vanellus vanellus - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Corvus corax - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Bucephala clangula - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Podiceps cristatus - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Motacilla alba - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Emberiza citrinella - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Grus grus - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Turdus philomelos - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Motacilla alba - 2017-04-23 Pūcis
Larus argentatus - 2017-04-23 Pūcis
Tetrastes bonasia - 2017-04-23 maariite
Cardamine hirsuta - 2017-04-23 Siona
Corvus corax - 2017-04-23 vigulis
Aegithalos caudatus - 2017-04-23 vigulis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-23 vigulis
Pica pica - 2017-04-23 vigulis
Buteo buteo - 2017-04-23 IevaM
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 vigulis
Pica pica - 2017-04-23 vigulis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 vigulis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 vigulis
Buteo buteo - 2017-04-23 IevaM
Cygnus cygnus - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Anas penelope - 2017-04-23 ūdensvistiņa
Garrulus glandarius - 2017-04-23 Pūcis
Numenius arquata - 2017-04-23 IevaM
Buteo buteo - 2017-04-23 IevaM
Garrulus glandarius - 2017-04-23 Pūcis
Tetrastes bonasia - 2017-04-23 maariite
Ciconia ciconia - 2017-04-20 Andrejs
Sylvia atricapilla - 2017-04-23 runagoze
Phylloscopus trochilus - 2017-04-23 runagoze
Fomitopsis pinicola - 2017-04-23 runagoze
Tetrastes bonasia - 2017-04-23 runagoze
Natrix natrix - 2017-04-23 Andrejs
Vulpes vulpes - 2017-04-22 Andrejs
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 Pūcis
Anas platyrhynchos - 2017-04-20 Andrejs
Bucephala clangula - 2017-04-23 Pūcis
Capreolus capreolus - 2017-04-23 anthicus
Passer montanus - 2017-04-23 DanaH
Inachis io - 2017-04-23 nekovārnis
Spinus spinus - 2017-04-23 DanaH
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 Pūcis
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Pūcis
Larus argentatus - 2017-04-23 DanaH
Lanius excubitor - 2017-04-23 mazais_ezis
Ursus arctos - 2017-04-23 Ķikuts
- 2017-04-23 nekovārnis
Pica pica - 2017-04-23 DanaH
Actitis hypoleucos - 2017-04-23 Platacis
Parus major - 2017-04-23 dekants
Chloris chloris - 2017-04-23 dekants
Falco tinnunculus - 2017-04-23 bišudzenis
Regulus ignicapilla - 2017-04-23 MJz
Columba palumbus - 2017-04-23 bišudzenis
Cygnus cygnus - 2017-04-23 MJz
- 2017-04-23 nekovārnis
- 2017-04-23 bišudzenis
Grus grus - 2017-04-23 MJz
Hydrocoloeus minutus - 2017-04-23 DanaH
Bucephala clangula - 2017-04-23 IevaM
Aythya ferina - 2017-04-23 DanaH
Egretta alba - 2017-04-23 DanaH
Podiceps grisegena - 2017-04-23 DanaH
Gonepteryx rhamni - 2017-04-23 nekovārnis
Cicindela hybrida - 2017-04-23 nekovārnis
Turdus pilaris - 2017-04-23 isolintu
Chloris chloris - 2017-04-23 isolintu
Circus aeruginosus - 2017-04-23 DanaH
Carduelis carduelis - 2017-04-23 isolintu
Haliaeetus albicilla - 2017-04-23 DanaH
Cygnus cygnus - 2017-04-23 bišudzenis
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 AAvj
Capreolus capreolus - 2017-04-23 Pūcis
Rallus aquaticus - 2017-04-23 DanaH
Climacium dendroides - 2017-04-23 nekovārnis
Serinus serinus - 2017-04-23 Arnis2
Ciconia ciconia - 2017-04-23 vigulis
Lanius excubitor - 2017-04-23 maariite
Buteo buteo - 2017-04-23 Cumulus
Corvus corax - 2017-04-23 vigulis
Padus avium - 2017-04-23 andis.kalvans
Actitis hypoleucos - 2017-04-23 Putnu_Būris
Remiz pendulinus - 2017-04-23 Cumulus
Dendrocopos medius - 2017-04-23 Cumulus
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Cumulus
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 Cumulus
Gallinago gallinago - 2017-04-23 Cumulus
Circus aeruginosus - 2017-04-23 Cumulus
Emberiza schoeniclus - 2017-04-23 Cumulus
Poecile montanus - 2017-04-23 Cumulus
Garrulus glandarius - 2017-04-23 Cumulus
Alauda arvensis - 2017-04-23 Cumulus
Dendrocopos minor - 2017-04-23 Cumulus
Grus grus - 2017-04-23 Cumulus
Haliaeetus albicilla - 2017-04-23 Cumulus
Columba palumbus - 2017-04-23 Cumulus
Panurus biarmicus - 2017-04-23 Cumulus
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Cumulus
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 vigulis
Anser anser - 2016-07-25 Aigars
Erithacus rubecula - 2017-04-23 vigulis
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 vigulis
Gonepteryx rhamni - 2017-04-23 nekovārnis
Padus avium - 2017-04-23 andis.kalvans
Aythya ferina - 2017-04-23 DanaH
Cygnus cygnus - 2017-04-23 bišudzenis
Mergus merganser - 2017-04-23 Putnu_Būris
Botaurus stellaris - 2017-04-23 DanaH
Tetrastes bonasia - 2017-04-23 vigulis
Podiceps cristatus - 2017-04-23 DanaH
Aythya fuligula - 2017-04-23 DanaH
Turdus iliacus - 2017-04-23 gatis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 Cumulus
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Cumulus
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-23 Cumulus
Regulus regulus - 2017-04-23 Cumulus
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Cumulus
Certhia familiaris - 2017-04-23 Cumulus
Emberiza schoeniclus - 2017-04-23 Cumulus
Columba oenas - 2017-04-23 Cumulus
Dendrocopos minor - 2017-04-23 Cumulus
Turdus merula - 2017-04-23 Cumulus
Turdus philomelos - 2017-04-23 Cumulus
Sitta europaea - 2017-04-23 Cumulus
Corvus corax - 2017-04-23 Cumulus
Dryocopus martius - 2017-04-23 Putnu_Būris
Turdus philomelos - 2017-04-23 Putnu_Būris
Turdus philomelos - 2017-04-19 gatis
Gonepteryx rhamni - 2017-04-23 nekovārnis
Pica pica - 2017-04-23 girtsbar
Salix sp. - 2017-04-22 Vīksna
Salix purpurea subsp. purpurea - 2017-04-22 Vīksna
Salix sp. - 2017-04-22 Vīksna
Padus avium - 2017-04-22 Vīksna
Salix sp. - 2017-04-22 Vīksna
Mergus merganser - 2017-04-23 girtsbar
Bucephala clangula - 2017-04-23 girtsbar
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 girtsbar
Caltha palustris - 2017-04-22 Vīksna
Salix purpurea subsp. purpurea - 2017-04-22 Vīksna
Thuidium tamariscinum - 2017-04-22 Vīksna
Corvus cornix - 2017-04-23 girtsbar
Garrulus glandarius - 2017-04-23 girtsbar
Lathraea squamaria - 2017-04-22 Vīksna
Melampsora populnea - 2017-04-22 Vīksna
Mercurialis perennis - 2017-04-22 Vīksna
Salix sp. - 2017-04-22 Vīksna
Salix sp. - 2017-04-22 Vīksna
Ciconia ciconia - 2017-04-23 girtsbar
Salix sp. - 2017-04-22 Vīksna
Sterna hirundo - 2017-04-23 DanaH
Salix starkeana - 2017-04-22 Vīksna
Tadorna tadorna - 2017-04-23 DanaH
Melanitta fusca - 2017-04-23 DanaH
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 DanaH
Vanellus vanellus - 2017-04-23 SintijaK
Aquila pomarina - 2017-04-23 IevaM
Ciconia ciconia - 2017-04-23 girtsbar
Alauda arvensis - 2017-04-23 girtsbar
Strix aluco - 2017-04-23 grieze
Pica pica - 2017-04-23 dekants
Certhia familiaris - 2017-04-23 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-23 dekants
Chloris chloris - 2017-04-23 dekants
Cyanistes caeruleus - 2017-04-23 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 dekants
Passer montanus - 2017-04-23 dekants
Phoenicurus ochruros - 2017-04-23 dekants
Columba livia domestica - 2017-04-23 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-23 dekants
Bucephala clangula - 2017-04-23 vigulis
Pandion haliaetus - 2017-04-23 vigulis
Turdus pilaris - 2017-04-23 bišudzenis
Passer montanus - 2017-04-23 grieze
Passer montanus - 2017-04-23 vigulis
Erithacus rubecula - 2017-04-23 vigulis
Turdus philomelos - 2017-04-23 vigulis
Regulus ignicapilla - 2017-04-23 IevaM
Scilla siberica - 2017-04-23 Arnis2
Pica pica - 2017-04-23 grieze
Turdus viscivorus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-23 dekants
Parus major - 2017-04-23 dekants
Nymphalidae sp. - 2017-04-23 dekants
Inachis io - 2017-04-23 dekants
Egretta alba - 2017-04-23 dekants
Chloris chloris - 2017-04-23 dekants
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 dekants
Sitta europaea - 2017-04-23 dekants
Anthus pratensis - 2017-04-23 dekants
Emberiza schoeniclus - 2017-04-23 dekants
Alauda arvensis - 2017-04-23 dekants
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 dekants
Tetrastes bonasia - 2017-04-23 Latvju_zēns
Carduelis carduelis - 2017-04-23 dekants
Rallus aquaticus - 2017-04-23 dekants
Motacilla alba - 2017-04-23 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-23 Latvju_zēns
Rallus aquaticus - 2017-04-23 dekants
Panurus biarmicus - 2017-04-23 dekants
Remiz pendulinus - 2017-04-23 dekants
Alauda arvensis - 2017-04-23 dekants
Corvus cornix - 2017-04-23 dekants
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 dekants
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-23 dekants
Chloris chloris - 2017-04-23 dekants
Pica pica - 2017-04-23 dekants
Turdus merula - 2017-04-23 dekants
Emberiza schoeniclus - 2017-04-23 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-23 dekants
Columba livia domestica - 2017-04-23 dekants
Plagiomnium undulatum - 2017-04-23 IevaM
Tetrastes bonasia - 2017-04-23 bišudzenis
Poecile montanus - 2017-04-23 Kurmata
Pica pica - 2017-04-23 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 SintijaK
Columba livia domestica - 2017-04-23 Latvju_zēns
Bucephala clangula - 2017-04-23 sandrux
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 sandrux
Cyanistes caeruleus - 2017-04-23 grieze
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-23 grieze
Corvus cornix - 2017-04-23 Latvju_zēns
Gonepteryx rhamni - 2017-04-23 grieze
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Kurmata
Alauda arvensis - 2017-04-23 vigulis
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 grieze
Garrulus glandarius - 2017-04-23 grieze
Turdus pilaris - 2017-04-23 vigulis
Anas acuta - 2017-04-23 grieze
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 Kurmata
Parus major - 2017-04-23 Kurmata
Scolopax rusticola - 2017-04-23 Kurmata
Ciconia ciconia - 2017-04-23 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-23 grieze
Regulus regulus - 2017-04-23 grieze
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 Latvju_zēns
Corydalis solida - 2017-04-23 IevaM
Emberiza citrinella - 2017-04-23 SintijaK
Tetrastes bonasia - 2017-04-23 Kurmata
Sitta europaea - 2017-04-23 Latvju_zēns
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 grieze
Spinus spinus - 2017-04-23 grieze
Sitta europaea - 2017-04-23 grieze
Fringilla coelebs - 2017-04-23 grieze
Sylvia atricapilla - 2017-04-23 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-23 grieze
Certhia familiaris - 2017-04-23 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-23 grieze
Corvus corax - 2017-04-23 SintijaK
Bucephala clangula - 2017-04-23 SintijaK
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 grieze
Climacium dendroides - 2017-04-19 dziedava
Certhia familiaris - 2017-04-23 Kurmata
Tadorna tadorna - 2017-04-23 grieze
Fringilla coelebs - 2017-04-23 SintijaK
Periparus ater - 2017-04-23 Kurmata
Parus major - 2017-04-23 SintijaK
Emberiza schoeniclus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-23 Latvju_zēns
Rhytidiadelphus triquetrus - 2017-04-20 sandis
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-23 grieze
Emberiza schoeniclus - 2017-04-23 grieze
Remiz pendulinus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Ciconia ciconia - 2017-04-23 grieze
Turdus viscivorus - 2017-04-23 SintijaK
Erithacus rubecula - 2017-04-23 grieze
Fringilla coelebs - 2017-04-23 SintijaK
Tringa ochropus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Porzana parva - 2017-04-23 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-23 Latvju_zēns
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-23 Martins
Grus grus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Grus grus - 2017-04-23 Kurmata
Cyanistes caeruleus - 2017-04-23 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Latvju_zēns
Emberiza schoeniclus - 2017-04-15 Martins
Cygnus cygnus - 2017-04-22 Martins
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Latvju_zēns
Lanius excubitor - 2017-04-22 Martins
Mergus merganser - 2017-04-22 Martins
Dendrocopos minor - 2017-04-23 Latvju_zēns
Pica pica - 2017-04-23 Latvju_zēns
Phoenicurus ochruros - 2017-04-23 dekants
Accipiter nisus - 2017-04-23 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 dekants
Passer montanus - 2017-04-23 dekants
Passer domesticus - 2017-04-23 dekants
Motacilla alba - 2017-04-23 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 dekants
Turdus merula - 2017-04-23 dekants
Coccothraustes coccothraustes - 2017-04-23 dekants
Emberiza citrinella - 2017-04-23 dekants
Anthus pratensis - 2017-04-23 dekants
Pica pica - 2017-04-23 dekants
Chloris chloris - 2017-04-23 dekants
Corvus cornix - 2017-04-23 dekants
Erithacus rubecula - 2017-04-23 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-23 dekants
Parus major - 2017-04-23 dekants
Motacilla alba - 2017-04-23 dekants
Cyanistes caeruleus - 2017-04-23 dekants
Ardea cinerea - 2017-04-23 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-23 dekants
Larus ridibundus - 2017-04-23 dekants
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 dekants
Emberiza schoeniclus - 2017-04-23 dekants
Egretta alba - 2017-04-23 dekants
Tadorna tadorna - 2017-04-23 dekants
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-23 Toms
Cyanistes caeruleus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-23 Latvju_zēns
Columba palumbus - 2017-04-23 Toms
Turdus merula - 2017-04-23 Latvju_zēns
Turdus iliacus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Dryocopus martius - 2017-04-23 Mareks Kilups
Tringa totanus - 2017-04-23 grieze
Pica pica - 2017-04-23 ElizeS
Gallinago gallinago - 2017-04-23 Latvju_zēns
Vulpes vulpes - 2017-04-23 Arnis2
Phoenicurus ochruros - 2017-04-23 grieze
Grus grus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-23 dekants
Panurus biarmicus - 2017-04-23 dekants
Motacilla alba - 2017-04-23 dekants
Phalacrocorax carbo - 2017-04-23 dekants
Prunella modularis - 2017-04-23 dekants
Emberiza schoeniclus - 2017-04-23 dekants
Spinus spinus - 2017-04-23 dekants
Carduelis carduelis - 2017-04-23 dekants
Cyanistes caeruleus - 2017-04-23 dekants
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 grieze
Cygnus cygnus - 2017-04-23 dekants
Fringilla montifringilla - 2017-04-23 dekants
Ardea cinerea - 2017-04-23 dekants
Larus ridibundus - 2017-04-23 dekants
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 dekants
Anthus trivialis - 2017-04-23 dekants
Fringilla coelebs - 2017-04-23 dekants
Parus major - 2017-04-23 dekants
Turdus philomelos - 2017-04-23 Latvju_zēns
Vanellus vanellus - 2017-04-23 ElizeS
Upupa epops - 2017-04-23 grieze
Corvus corax - 2017-04-23 ElizeS
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 ElizeS
Emberiza citrinella - 2017-04-23 ElizeS
Motacilla alba - 2017-04-23 ElizeS
Parus major - 2017-04-23 ElizeS
Dryocopus martius - 2017-04-23 ElizeS
Prunella modularis - 2017-04-23 Kurmata
Turdus philomelos - 2017-04-23 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Kurmata
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 Kurmata
Dendrocopos minor - 2017-04-23 Latvju_zēns
Dendrocopos major - 2017-04-23 Kurmata
Upupa epops - 2017-04-23 grieze
Alces alces - 2017-04-23 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Latvju_zēns
Poecile palustris - 2017-04-23 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-23 grieze
Parus major - 2017-04-23 Latvju_zēns
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 Kurmata
Dendrocopos medius - 2017-04-23 Mareks Kilups
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 Latvju_zēns
Cyanistes caeruleus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Latvju_zēns
Dryocopus martius - 2017-04-23 Latvju_zēns
Prunella modularis - 2017-04-23 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Latvju_zēns
Spinus spinus - 2017-04-23 Kurmata
Pyrrhula pyrrhula - 2017-04-23 Latvju_zēns
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 Kurmata
Turdus viscivorus - 2017-04-23 Kurmata
Turdus merula - 2017-04-23 Latvju_zēns
Tetrastes bonasia - 2017-04-23 bišudzenis
Anas platyrhynchos - 2017-04-23 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-23 Latvju_zēns
Dryocopus martius - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla montifringilla - 2017-04-23 grieze
Dendrocopos medius - 2017-04-23 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2017-04-23 Latvju_zēns
- 2017-04-23 bišudzenis
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 Latvju_zēns
Poecile montanus - 2017-04-23 Kurmata
Dryocopus martius - 2017-04-23 grieze
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 grieze
Turdus philomelos - 2017-04-23 Kurmata
Aquila pomarina - 2017-04-23 Mareks Kilups
Tringa ochropus - 2017-04-23 Mareks Kilups
Columba oenas - 2017-04-23 Latvju_zēns
Certhia familiaris - 2017-04-23 grieze
Phoenicurus ochruros - 2017-04-23 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-23 grieze
Alauda arvensis - 2017-04-23 Latvju_zēns
Anthus pratensis - 2017-04-23 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-23 Latvju_zēns
Turdus iliacus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Parus major - 2017-04-23 Kurmata
Passer domesticus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Corvus cornix - 2017-04-23 grieze
Cyanistes caeruleus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Turdus philomelos - 2017-04-23 Latvju_zēns
Motacilla alba - 2017-04-23 grieze
Emberiza schoeniclus - 2017-04-23 grieze
Spinus spinus - 2017-04-23 Kurmata
Columba palumbus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Grus grus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Vanellus vanellus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Turdus merula - 2017-04-23 Kurmata
Motacilla alba - 2017-04-23 Kurmata
Chloris chloris - 2017-04-23 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-23 grieze
Pica pica - 2017-04-23 Latvju_zēns
Fringilla coelebs - 2017-04-23 grieze
Turdus merula - 2017-04-23 grieze
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 grieze
Jynx torquilla - 2017-04-23 Latvju_zēns
Tetrao urogallus - 2017-04-23 puke
Ciconia ciconia - 2017-04-23 Latvju_zēns
Dendrocopos major - 2017-04-23 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-23 Latvju_zēns
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Latvju_zēns
Dryocopus martius - 2017-04-23 Latvju_zēns
Erithacus rubecula - 2017-04-23 grieze
Parus major - 2017-04-23 Kurmata
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 grieze
Emberiza citrinella - 2017-04-23 grieze
Emberiza schoeniclus - 2017-04-23 grieze
Larus ridibundus - 2017-04-23 grieze
Motacilla alba - 2017-04-23 Latvju_zēns
Phylloscopus collybita - 2017-04-23 grieze
Columba palumbus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Tetrao tetrix - 2017-04-23 Latvju_zēns
Emberiza citrinella - 2017-04-23 grieze
Garrulus glandarius - 2017-04-23 grieze
Turdus merula - 2017-04-23 grieze
Spinus spinus - 2017-04-23 Kurmata
Fringilla coelebs - 2017-04-23 Latvju_zēns
Grus grus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 grieze
Egretta alba - 2017-04-23 bišudzenis
Prunella modularis - 2017-04-23 grieze
Lophophanes cristatus - 2017-04-23 Kurmata
Poecile montanus - 2017-04-23 Kurmata
Accipiter nisus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Egretta alba - 2017-04-23 grieze
Parus major - 2017-04-23 grieze
Sturnus vulgaris - 2017-04-23 grieze
Turdus merula - 2017-04-23 Kurmata
Spinus spinus - 2017-04-23 grieze
Turdus viscivorus - 2017-04-23 Latvju_zēns
Phalacrocorax carbo - 2017-04-23 grieze
Buteo lagopus - 2017-04-23 bišudzenis
Tetrao urogallus - 2017-04-23 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2017-04-23 laaga
Glaucidium passerinum - 2017-04-23 bišudzenis
Tetrao urogallus - 2017-04-23 puke
Columba oenas - 2017-04-23 puke
Dryocopus martius - 2017-04-23 Mareks Kilups
Picus canus - 2017-04-23 bišudzenis
Nezināms
@ Vīksna
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri
blinkija 24.aprīlis, 00:31

Paldies par informāciju par šī gada Titurgas ezera pāri!


Vīksna 24.aprīlis, 00:23

Pūkainai vijolītei arī lapas nav tik apaļas, lapa garāka , gandrīz kā ceriņa, tikai noapaļotu galu.


Kambars 23.aprīlis, 23:48

Paldies!!!


nekovārnis 23.aprīlis, 23:48

Paldies! Pievienošu ar šādu nosaukumu, lai nepazūd starp nenoteiktajiem:)


dziedava 23.aprīlis, 23:39

Paldies! Tu, cilvēks, bildē no visām pusēm ziedu, lapas, bet beigās tāpat noteicošais izrādās kaut kādi matiņi un stīgas ;) Domāju, ka stīgas šīm nebija gan, jo diezgan ņēmos, lai atsegtu lapas; vajadzēja pamanīt, ja būtu.


dziedava 23.aprīlis, 23:37

Jā, var viegli pielabot, ja vajag! :)


Kambars 23.aprīlis, 23:36

Ligzdo seklos ezeros un zivju dīķos.


nekovārnis 23.aprīlis, 23:28

Jautājums administrātoriem par sugas nosaukuma ievadīšanu. Latīnisko nosaukumu šim zirneklim esmu atradis - vajadzētu būt Micaria fulgens. Problēma ar latvisko nosaukumu, kuru šai sugai nevaru atrast. Dabasdatos ir pievienots cits šīs ģints pārstāvis kā Spīdīgais skudru zirneklis (Micaria pulicaria), pēc loģikas prasās šo pievienot vismaz kā Skudru zirneklis Micaria fulgens (pēc izskata un izturēšanās patiesi atgādina skudru:)). Vai viegli būs pielabot nosaukumu, ja parādīsies kas precīzāks.


roosaluristaja 23.aprīlis, 23:27

Nav gan nekādu garantiju, ka viņš šeit ir ligzdošanai piemērotā biotopā.


Kambars 23.aprīlis, 23:24

Paldies!!!


Kambars 23.aprīlis, 23:23

Paldies!!!


asaris 23.aprīlis, 23:23

Brūnkaklis.


Ansis 23.aprīlis, 23:23

Ar olīvzaļu jauno zaru mizu būs sarkanais kārkls.


Ansis 23.aprīlis, 23:17

Mīkstā dumbrene


Ansis 23.aprīlis, 23:14

Vajadzētu būt smaržīgajai vijolītei - tai uz ziedneša ir lejup vērsti matiņi. Tomēr drošākā pazīme atšķiršanai no pūkainās vijolītes (Viola hirta), būtu pārliecināties, ka augam nav stīgu.


dekants 23.aprīlis, 23:05

Peļkājīte


grieze 23.aprīlis, 22:38

Kā zināms no Prof. Jāņa Vīksnes, merci var ligzdot pat 9-stāvu mājas balkonā. tā kā nekas īpašs šai sugai. Manuprāt, nav arī agruma rekords


nekovārnis 23.aprīlis, 22:28

Zilā eļļas vabole, Meloe violaceus


Siona 23.aprīlis, 22:02

Paldies! :) Iespējams, ka tagad cilvēki vairāk pievērsīs uzmanību arī "nezālēm" dobē un būs vēl kādi novērojumi :)


asaris 23.aprīlis, 21:58

Plukšķis.


AAvj 23.aprīlis, 21:56

Dzeltenkakla klaidoņpele


Tauriņu Vērošana 23.aprīlis, 21:25

Acainais raibenis


roosaluristaja 23.aprīlis, 21:14

Nav meža, bet lauku.


dziedava 23.aprīlis, 20:55

Super, apsveicu! :) Paldies arī Valdai Ērmanei, kas savējo neatlaidās noteikt līdz galam, lai arī citus stimulētu meklēt. :)


Saulcite 23.aprīlis, 20:47

Pirmo reizi tik agri redzu pīlēnus.


Siona 23.aprīlis, 19:47

Paldies gan Ansim, gan Valdai! :)


Ansis 23.aprīlis, 19:44

Izskatās, ka šī ir skarbā ķērsa !


Siona 23.aprīlis, 19:19

Jā, to es varu gan :) Man arī likās, ka šie ir kaut kādi plikstiņveidīgie, tāpēc kārtīgu uzmanību nepievērsu.. iespējams, ka arī pērn šie te auga, jo kaut kas plikstiņveidīgs bija pārņēmis manas dobes.. Pati gan nevaru nomainīt sugu no nezināmā uz īsto, kaut kādu iemeslu dēļ dabas dati neļauj man mainīt..


Vīksna 23.aprīlis, 19:00

Sīkķērsa ar matiņiem, nepareizi uzrakstīju.


Vīksna 23.aprīlis, 18:58

Man izskatās tāda pati. Pils teritorijā grūti ko nosargāt, bet Jūs savu dobi gan variet..Varbūt vēl kāds var atrast ar ķērsai līdzīgām lapām sīku nezāli, jo zied vēl citi augi kā drojenītes. Pati sīkplikstiņu ar sīkķērsu gandrīz sajaucu pēc bildēm, jo augļi līdzīgi, bet lapas savādākas un sīkplikstiņš ar atstāvošiem matiņiem.


Siona 23.aprīlis, 18:44

Tieši Jūsu novērojuma dēļ nobildēju šo "nezāli" :) , jo likās, ka ļoti, ļoti līdzīga, citādi uzmanību nepievērstu un tuvākajā laikā arī būtu izravējusi.. Tiešām ir tā pati suga?


Vīksna 23.aprīlis, 18:29

Būs vēl jāmeklē šī ķērsa.Tikko Tukuma pusē atrasta, arī dobē.


Vīksna 23.aprīlis, 18:22

Rundāles pilī jau paspēja izravēt ko tādu, kas sanāca skarbā ķērsa(sīka, matainām lapām) 1 gr. aizsargājamā.


Ikerti 23.aprīlis, 17:45

Droša, nebēga prom.


Grislis 23.aprīlis, 14:46

Vairāk izskatās pēc virsāja grīšļa Carex ericetorum.


Matrus 23.aprīlis, 13:31

Paldies par gulbja kontroli! EV650 ir mātīte, dzimusi 2013. gadā Salaspilī, datu bāzē ir 29 kontroles. Šopavasar Māras dīķī novērota kopš 27.03.2017., bet nav zināms kur ir pavadījusi 2016./17. g. ziemas sezonu.


Matrus 23.aprīlis, 13:26

Paldies par gulbja kontroli! Tēviņš, dzimis 2007. gadā vai agrāk, pēdējo ziemu pavadījis Dārziņu attekā (pēc 5 gadu prombūtnes), bet pēdējo reizi novērots Daugavā pie Ķengaraga 12.03.2017.


Matrus 23.aprīlis, 13:18

Paldies par gulbja kontroli! Mātīte, dzimusi 2011. gadā vai agrāk, 2013. un 2014. gados ligzdoja Piķurgas uzpludinājumā Ulbrokā, 2016. gadā ligzdoja Gaiļezerā. Šogad tur kāds cits pāris (jau uz ligzdas), bet gredzeni nav zināmi. EP173 pēdējo reizi novērots 06.11.2016. Gaiļezerā ar 2 jaunajiem putniem.


Matrus 23.aprīlis, 13:14

Paldies par gulbju kontrolēm! Šogad šī ligzdošanas vieta ir brīva, jo pēdējos gados (2014.-2016.) ezerā ligzdojošā pāra tēviņš (EM597) pērn ir gājis bojā (atrasts 07.08.2016. Daugavas malā pie Salaspils, domājams, ka ielidojis vados). Attiecīgi šis pāris (EV984+EM804) līdz šim nebija zināms (kā pāris), tēviņš dzimis 2010. gadā, pēdējo reizi novērots Daugavā pie Ķengaraga 04.05.2015. Savukārt, mātīte ir dzimusi 2012. gadā vai agrāk, arī nav novērota no 20.03.2015., kad apgredzenota turpat Ķengaragā.


Matrus 23.aprīlis, 12:59

Paldies par gulbju kontrolēm, papildināju datu bāzi! Iespējams, kā šie gulbji mēģinās arī šajā ezerā ligzdot, kaut gan šodien ligzdošanas vieta bija pamatīgi applūdusi, savukārt Gaiļezerā pāris jau pie ligzdas.


Vīksna 23.aprīlis, 12:58

Manu augu variet izdzēst, jo sanāk dubultā.


gatis 23.aprīlis, 12:40

Forši, ka pie mums ir plukšķis! :)


gatis 23.aprīlis, 12:38

Otrajai, jāpārlabo


gatis 23.aprīlis, 12:38

Paldies! Trešajai bildei kaut kāda kļūda, ka palielinājumā rāda augu :)


roosaluristaja 23.aprīlis, 12:37

plukšķis


roosaluristaja 23.aprīlis, 12:36

dziedātājstrazds


Vīksna 23.aprīlis, 12:17

Šajā vietā grāvis vēl nav indēts, izcirsts tikai vietām, bet uz meža pusi, gar mežu gan, tāpat kā tuvējie ceļi noindēti.


Vīksna 23.aprīlis, 12:14

Paldies !


dziedava 23.aprīlis, 12:11

Kaņepeņu - apšu rūsa Melampsora populnea


Vīksna 23.aprīlis, 11:52

Nezinu vai pareizi. Vispār maz pazīstu, pēc pūpoliem,zariem reizēm liekas tik atšķirīgi, vēl divmāju augi.


Vīksna 23.aprīlis, 11:29

Paldies Julita, man jau pietiek mājās un darbā par ko satraukties.


dziedava 23.aprīlis, 11:07

Valda, nevajag satraukties, tas ir tikai viens komentētājs. Liec, kas pašai liekas vērtīgs vai ko vajag noskaidrot.


dziedava 23.aprīlis, 11:06

Sibīrijas zilsniedzīte Scilla siberica


dziedava 23.aprīlis, 11:05

Viļņainā skrajlape Plagiomnium undulatum, raksturīgas garas lapiņas, šo var iemācītīes pazīt.


dziedava 23.aprīlis, 11:02

Igauņu ķērpju grāmatā minēts, ka Baeomyces rufus aug arī uz trupošām kritalām, tā ka es šobrīd sliecos uz šo versiju.


Vīksna 23.aprīlis, 10:47

Šīs gan kapsētas malā, bet ir parkos, vecās mājvietās, mežā, kur varbūt agrāk mājvieta vai kapsēta bijusi. Un šobrīd zied, ko gribēju parādīt. Ja nepatīk bilde, var arī miglainu zvirbuli aizsūtīt. Skudra, muša, bite - parasts. Pat nezinu ko vairs likt, vai vispār neko nelikt.


Vīksna 23.aprīlis, 10:31

Paldies !


Vīksna 23.aprīlis, 10:28

Uz kapu kopiņas viņi nebija, bet kapsētas malā. Tur arī deviņvīruspēki aug vismaz 30 vai vairāk gadu, tāpat kā vēl šis tas.Pie adventīvs vismaz daļēji varētu būt. Tuvējie grāvji, ceļi, mežmalas vismaz puse vai vairāk te noindēti.Un citur neesmu redzējusi, bet vārnas katru nedēļu un vairāk redzu, arī zīlītes, zvirbuļus.Ja sāks tā piekasīties, varbūt vispār neko vairs nelikt.Pienene, vizbulītes, ievas arī parasti, sūnas pilni meži, bet es varbūt nezinu kā sūnas sauc.


AfroBrazilian 23.aprīlis, 10:27

Tetrix subulata


sandis 23.aprīlis, 09:49

Paldies, Ansi - gan par sugu noteikšanu, gan paskaidrojumiem!


sandis 23.aprīlis, 09:46

Viss kārtībā, statusu nomainīšu. No tā punkta ar lietotni ziņoju vairākas sugas (ar un bez sporogoniem), bet bildes vēlāk pievienoju nedaudz citādā secībā.


Siona 23.aprīlis, 09:38

Jā, es arī biju ļoti pārsteigta! Tādus sūkļu daudzumus pati arī nebiju redzējusi :)


Nora 23.aprīlis, 08:30

Nevajag neko darīt, viss tiks savests kārtībā un cerams, ka filtrs atsāks darbību!


roosaluristaja 23.aprīlis, 07:18

Kas par ārprātu te ir noticis ar interesantajiem novērojumiem? Man pašlaik nav laika un cīņas spara šitos visus ķekšus izņemt.


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 05:13

Sudrabkaija


OKK 23.aprīlis, 02:25

Tie nav interesanti novērojumi


OKK 23.aprīlis, 02:22

Fotografēt augus uz kapu kopiņām un kapos?. Ja arī tie ir vietējie Latvijas augi, tad - stādīti vai adventīvie augi... Nofotografē augus Rīgas centrā...


dziedava 22.aprīlis, 23:58

Sēnes - parastās piestenītes


dziedava 22.aprīlis, 23:57

Oho, kaut kas neredzēts!


dziedava 22.aprīlis, 23:55

Suga pareiza, bet foto nav redzami minētie sporogoni. Tiešām bija vai kļūda statusā?


asaris 22.aprīlis, 23:42

Lielākā daļa lielie ķīri.


asaris 22.aprīlis, 23:41

Arī paugurknābja gulbji.


asaris 22.aprīlis, 23:40

Mājas strazdi.


asaris 22.aprīlis, 23:39

Bilde gan neskaidra, bet vai tiešām pelēkā cielava vai tomēr parastākā baltā cielava?


asaris 22.aprīlis, 23:37

Paugurknābja gulbis.


nekovārnis 22.aprīlis, 23:13

Arī kāda ziedmuša


nekovārnis 22.aprīlis, 23:10

Iespējams Melanogaster ģints ziedmuša, bet tur vairākas līdzīgas ģintis.


Ansis 22.aprīlis, 22:14

Zeligera hercogīte, ar pavisam jaunām sporu vācelītēm


Ansis 22.aprīlis, 22:08

Varētu būt vālenberga polija, kura bieži atrodama pie avotiem smilšakmens klinšu pakājē.


Ansis 22.aprīlis, 22:06

Kalnu divzobe


Ansis 22.aprīlis, 22:05

Viļņainā skrajlape, parasta, viegli atpazīstama suga


Ansis 22.aprīlis, 22:03

Vajadzētu būt kadiķu dzegužlinam (100% pārliecība šai ģintij iegūstama vienīgi pārbaudot mikroskopiskās pazīmes); vāverastīte nekad neaug uz zemes, meklējama uz augošu platlapju koku stumbriem, zariem


Ansis 22.aprīlis, 21:56

Parastā rožgalvīte, izžuvusi


Ansis 22.aprīlis, 21:54

Vajadzētu būt ciprešu hipna ēnas formai (aug koku stumbru noēnotās un nokrišņu mazāk apskalotās pusēs); platlapu knābīte (Eurhynchium angustirete) parasti aug uz zemes un ir krietni lielāka


Ivars L. 22.aprīlis, 21:51

Varētu būt Cladonia cariosa.


Ansis 22.aprīlis, 21:48

Sausienes skrajlape


Ansis 22.aprīlis, 21:46

Šī izskatās pēc hercogītes (tipiski aug trūdošu stumbru un celmu pašā virspusē; sporu vācelīte saliekta); tīmeklīte (Serpoleskea subtilis) parasti aug uz dzīviem kokiem, sporu vācelīte taisna, un šī ir ļoti sīka sūna


dziedava 22.aprīlis, 20:22

Lielajam lapas ir skaujošas, šim tādas neizskatās.


maariite 22.aprīlis, 19:57

pareizi. lielā spuraine.


maariite 22.aprīlis, 19:57

izskatās, ka ir īstā.


maariite 22.aprīlis, 19:56

pareizi. stāvaine :)


maariite 22.aprīlis, 19:55

man izskatās pēc kadiķu dzegužlina, bet 100% pārliecināta neesmu :/


lichen_Ro 22.aprīlis, 19:25

Lekanora. Nenosakāma :D Jāmēra sporas. Gyalecta ulmi ir uz Ulmus gints sugām, daudz retāk uz Quercus robur un Fraxinus excelsior :) G. ulmi ir retums, liels retums, pats neesmu atradis, bet esmu redzējis Sandras Ikaunieces atrasto Kurzemē :)


lichen_Ro 22.aprīlis, 19:20

Xanthoparmelia sp., Varbūt X. conspersa


asaris 22.aprīlis, 19:17

Vismaz cik norādīts latvijasdaba.lv baltkrūtainais ezis ir biežāk sastopams gan Latvijā kopumā, gan tieši lielajās pilsētās.


Melissa 22.aprīlis, 19:15

Šis būs parastais manuprāt.


gunitak 22.aprīlis, 19:12

Paldies par noteikšanu!


sandis 22.aprīlis, 17:56

Paldies! Bija aizdomas par šo sugu, bet iepriekš tās bija trāpījušās svaigas, cietas, ne šādā stāvoklī.


roosaluristaja 22.aprīlis, 17:41

Vajadzētu tā būt. Lielais laimiņš gan ir drusku līdzīgs. Neziedošus nespeciālistam ir pagrūti atšķirt.


Melissa 22.aprīlis, 17:40

Izskatās pēc čīkstenes.


Melissa 22.aprīlis, 17:38

Paldies!


Melissa 22.aprīlis, 17:37

Paldies!


roosaluristaja 22.aprīlis, 17:35

Manuprāt veca vilkpienaine. Tā gan ir gļotsēne nevis sēne.


roosaluristaja 22.aprīlis, 17:30

skaldlapīte


sandis 22.aprīlis, 16:59

Sila strazds


asaris 22.aprīlis, 16:38

Paldies!


nekovārnis 22.aprīlis, 16:37

Zemesblakts Scolopostethus thomsoni


nekovārnis 22.aprīlis, 16:32

Jā, skrejvabole - Nebria brevicollis


mardzh 22.aprīlis, 15:58

Paldies!


asaris 22.aprīlis, 15:53

Domāju, ka plukšķis.


asaris 22.aprīlis, 15:50

Varētu būt sarkankrūšu līķvabole, Oiceoptoma thoracica.


Grislis 22.aprīlis, 15:42

Būtu interesanti uzzināt - kādā biotopā atrasts.


Grislis 22.aprīlis, 15:29

Purva pienenei lapas mala gluda vai gandrīz gluda, tā ir reta, aug mitros, dabiskos biotopos (piem. jūrmalas pļavās) - tāpēc šī trotuāra malā augošā (lapas malu grūti saskatīt, bet liekas zobaina ) drīzāk ir parastā ārstniecības pienene.


Grislis 22.aprīlis, 15:15

Patiešām, izskatās kā Cardamine hirsuta! Ļoti interesanti. Vai parkā ārpus dobes dabiskākos apstākļos nav?


nekovārnis 22.aprīlis, 12:26

Paldies!:)


nekovārnis 22.aprīlis, 12:25

Kāda ziedmuša. Šobrīd nav grāmatas pa rokai, iespējams varēs vismaz līdz ģintij noteikt.


nekovārnis 22.aprīlis, 12:19

Lielais apšu stiklspārnis, Sesia apiformis


OKK 22.aprīlis, 00:12

Interesants novērojums, apsveicu! Noteiki, ka pārziemojis, jo no Āfrikas ziemā atlidot nevarēja.


dziedava 21.aprīlis, 22:05

Par Valdu B. nezinu, bet hipotēzi izvirzīja pati Valda Ērmane. :)


Ansis 21.aprīlis, 21:57

Pirmajā brīdī neatpazinu, bet tagad jāpiekrīt Valdai B., ka skarbā ķērsa. Raksturīga lapu plūksnu forma, matiņi uz lapām un stublāja, agra ziedēšana. Tad jau šis 3 sugas novērojums! Līdz šim bija zināma no Slīteres (J.Klinge 1886) un Ovišiem (I.Rēriha 1991). Sāmsalā un Hīumā ir daudz biežāk sastopama - Igaunijā esot 103 atradnes. Eiropā tā izplatīta galvenokārt jūras tuvumā, sausos mežos, pļavās, dabiskos biotopos, bet augot arī ceļmalās atmatās un citās cilvēka pārveidotās vietās kā nezāle. Ierakstīta Latvijas Sarkanajā grāmatā, 1.kat., un MK noteikumos kā īpaši aizsargājama un mikroliegumu suga. Saudzējiet savu Rundāles atradni.


Vīksna 21.aprīlis, 21:18

Paldies !


Ansis 21.aprīlis, 20:57

Pēc jaunajām bildēm spriežot, makstainais grīslis


Vīksna 21.aprīlis, 20:37

Paldies !


nekovārnis 21.aprīlis, 20:32

Skrejvabole Pterostichus niger


Edgars Smislovs 21.aprīlis, 20:25

Meža tilbīte.


Vīksna 21.aprīlis, 20:16

Ja tikai tas ir tas pats grīslis. Vēlāk vēl nobildēšu.


Vīksna 21.aprīlis, 19:38

Šeit grīslis, varbūt tas pats agri ziedošais, bet no 2016 gada.


Ivars L. 21.aprīlis, 19:35

OK, nu ir skaidrs. :)


And_ra 21.aprīlis, 19:30

Nu, jā. Tā droši vien būs korektāk bez foto :)


lichen_Ro 21.aprīlis, 19:30

Petractis sp. Jāgriež :) var būt Petractis clausa, kas ir zināms Igaunijā :)


lichen_Ro 21.aprīlis, 19:26

Apjumkums ir pareizs.. Ir jāatzīst, ka uz brīdi, kad tika rakstīts noteicējs, informācija pamatā tika balstīta uz personīgo (tā brīža) pieredzi un Skandināvu literatūras. Noteicējos raksta, ka C.chlorella ir atrodama biežāk uz ozoliem un daudz retāk uz eglēm (tā tika minēta, kā nejaušs substrāts). Uz to brīdi, Latvijā šī suga bija minimāli zināma, un es to biju redzējis 2 reizes -Pededzē uz ozoliem un vēlāk Lubānā (arī uz ozoliem). Vēlāk, veicot apsekojumus Vecumu mežos, pilnīgi nejauši uzdūros uz šo sugu uz egles (tādas, kādu biju iepriekš aprakstījis). Pašlaik esmu atradis sešās vietās šo sugu tieši uz eglēm, kas manuprāt liecina (vismaz daļēji), ka šī suga tomēr biežāk ir atrodama tieši uz eglēm. Par C. phaeocephala - to, starp citu, var atrast arī uz vecām koku celtnēm Z pusē (šķūņi, mājas utt.), bet tiešām veciem.. Tēvam pagalmā aug uz aptuveni 150 g. vecas celtnes :) Bet, ja godīgi - tā ekoloģija nav viennozīmīga.. abām sugām var būt ļoti līdzīga. arī morfoloģiski tās ir ļoti līdzīgas (atšķiras pēc lapoņa veida un sporu formas).


Vīksna 21.aprīlis, 19:13

Ap 6 cm augs, pasīkiem ziediem, matainām lapām.Diemžēl izravēja no dobēm kādus 4 augus un vairāk neatradu, bet vēl pameklēšu.


Ivars L. 21.aprīlis, 18:47

Lai gan, Roland, esmu apjucis, jo tavā ķērpju indikatorsugu noteicējā ir rakstīts otrādāk - C.phaeocephala mežos pamatā uz skuju kokiem, bet C.chlorella atklātākās vietās uz ozolu uc platlapju mizas. Kur kļūda - šeit vai noteicējā?


Ivars L. 21.aprīlis, 18:07

O, paldies, Roland, par labojumu, bet īpaši par ekoloģiju!:)


lichen_Ro 21.aprīlis, 17:21

C.glaucellum :) C.quercinum, parasti ir redzams plāns laponis :)


lichen_Ro 21.aprīlis, 17:20

Šī būs C.phaeocephala :) C.chlorella meklējama drīzāk boreālos mežos uz egēm, kad tā ir nokaltusi, stāvoša, bet daļa no mizas ir jau nokritusi, uz koksnes. Tai laponis ir pulverveida, bet C.phaeocephala laponis ir granulars, tāds kā šeit :) + C.chlorella mīl mitrumu - C.phaeocephala mīl sauli :)


Ivars L. 21.aprīlis, 16:43

Iesākumam - kāda no somenītēm Calypogeia spp.


Ivars L. 21.aprīlis, 14:45

Sapratu, tie ir caurumi mizā.:))))


dziedava 21.aprīlis, 14:36

Nezinu, vai ar "tumšie, gludie" tu domā to pašu, bet tur tika fotografēta miza, kas pacelta gaisā, un vietās, kur miza bija ieplaisājusi, t.i., mizas nebija, caurspīdēja vietām tik viendabīgs fons, ka es arī krietnu laiku brīnījos, kas tas var būt :)


dziedava 21.aprīlis, 14:32

Par bumbuļiem piekrītu, varbūt ir kaut kam raksturīgi..


Ivars L. 21.aprīlis, 14:31

Kas tie tumšie, gludie, izlocītie laukumi?


Ivars L. 21.aprīlis, 14:29

Gan L.elaechroma gan L.euphorea (tādus šobrīd esmu apskatījis) apotēciji ir sarkanbrūni līdz melni. Un lapoņa malu tavās bildēs diezgan labi redzu. Bet es arī nesaku 100%, ka šī ir Lecidella.


dziedava 21.aprīlis, 14:27

Šis man arī vairāk kā Gyalecta ulmi izskatās.. Vienīgi nezinu, vai apse der.. Un interesanti, ka te apotēciji uz apotēcijiem.. nez kam vispar tā var būt?


Ivars L. 21.aprīlis, 14:21

Bildēs var samanīt, ka tie apotēciji, kas nav atvērušies ir tādi aizvērušos zvaigžņu staru veidā. Bet piekrītu - tāds ļoti pārliecinošs Petractis nav. Tad vēl ļoti īpatnēji man šķiet bildē redzamie kaut kādā apotēciju stadijā to viducī esošie bumbuļi, kādus iepriekš pieminētajām sugām nekur interneta bildēs nemanīju.


Platacis 21.aprīlis, 14:18

Nākamajā dienā tai pašā vietā redzēju vēl divus, no kuriem viens bija upes, bet otrs arī dīvainītis, kā arī vēl 2 upes tārtiņus citviet, un arī vēl ne vasarīgos tērpos. Tā kā šis bija pirmais, šogad, redzētais tārtiņš, tad nepietiekami meklēju pazīmes, vairāk paļāvos uz tumšo (lielo un apaļīgo) masku, druknumu, zemo stāju un to, ka acī neredz dzelteno apli. Knābja krāsu varbūt var skatīties jūras krastā, bet šeit tas knābis visu laiku tiek dūbļos mērkts, bet nu, kājas jau viņam nevajadzēja tik ļoti noķelāt. Tā baltā strīpa virs pieres tāda blāva nevis balta, nezinu, kāds var izskatīties smišu tārtiņš tērma maiņas procesā. Katrā ziņā dzeltenais riņķis pat teleskopā no tiem ~50m netika saskatīts. Droši vien jau ka bija upes!


sandis 21.aprīlis, 14:18

OK, nestrīdos. Tas bija otrs variants.


Ivars L. 21.aprīlis, 14:16

Skatīju arī Gyalecta ulmi un G.jenesis, bet īsti neatbilst. G. ulmi arī, ja uz akmeņiem, tad laikam jau uz kaļķainiem, bet šis - granīts kaut kāds. G.jenensis - apotēciji gaiši oranži. Vēl gan ir virkne citu gialektu biezā slānī. Var jau būt, ka nav ne Petractis ne Gyalecta - pieminēju tik tās manis piemeklētās līdzīgākās.


dziedava 21.aprīlis, 14:07

Hmm, man šķiet, ka Lecidella ir jābūt melnākai, mans tā kā brūnāks drīzāk, un nav tādu izteiktu lapoņa norobežotu malu kā Lecidella. Es [kā nespeciālists] teiktu drīzāk nē.


dziedava 21.aprīlis, 13:56

Jā, šis skaists un interesants! :) Petractis sp. LV laikam vēl nav konstatēts, un vai tiem nevajag būt vairāk tādiem kā zvaigžņotiem plīsumiem, kā šai lapā 1. attēla izceltajā daļā: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Petractis_clausa.htm Tā ka es vairāk domāju, ka Gyalecta, bet tur laikam ir varianti. Gyalecta ulmi Rolanda aprakstā ir minēts uz akmeņiem, līdzīgs ir arī Gyalecta jenensis, kas pēc LV ķērpju grāmatas minēts uz kaļķakmens un dolomīta klintīm. Bet nu es tik tā - nespeciālista niekošanās ;)


Ivars L. 21.aprīlis, 13:44

Domāju, ka šī varētu būt kāda Lecidella, kas aug uz apšu mizas.


Melissa 21.aprīlis, 12:45

Vēljoprojām neesmu atradusi veidu kā identificēt šo sēni.Cik saprotu,tad šī sēne ir reta abos gadījumos un būtu vērts to noskaidrot,kamēr vēl aug. Uz Dabas Muzeju negribas vairs vest. Pirms 2 gadiem atradu balsamia platyspora savas mājas puku dobē.Speciāli braucu no Rūjienas uz Rīgu,nodevu to izpētei...bet oficiālu atbildi tā arī nesańēmu.Uzstājīgi jautāju veselu garu gadu,bet atbildē sańēmu-jūsu uzstājība ir apsveicama...Tā arī viss pazuda ar galiem...Žēl..


AAvj 21.aprīlis, 12:40

Satraukums ir par tieši pļavu lijas novērojumu. Pēc jūsu apraksta, tā varētu būt arī stepes vai lauku lija. Pļavas lijai, jo sevišķi tēviņam ir labi redzama melna līnija sekundāro lidspalvu sekundāru galos. Ja tā nav redzēta, tad nav pamata apgalvot, ka novērota pļavu lija. Mātītēm atšķiršana ir daudz sarežģītāka un niansētāka, jo šī līnija nav labi pamanāma.


IevaM 21.aprīlis, 11:11

Pēc apraksta "garā aste un baltā josla astē bija tas, kas mums lika domāt, ka tā ir kāda no lijām" diemžēl nevar noteikt sugu. Ierosinātu tomēr labot uz lija sp.


nekovārnis 21.aprīlis, 10:42

Varētu būt īsspārnis Ocypus nitens


dziedava 21.aprīlis, 10:36

Redzēju šī novērojuma oriģinālo foto. Piekrītu Valdas telefoniski izteiktajai hipotēzei, ka tā izskatās pēc ārkārtīgi retās skarbās ķērsas Cardamine hirsuta - gan pēc augtenes, gan izmēriem, gan, galvenais - pēc lapu un stublāju apmatojuma, kas lielajā attēlā ir labi saskatāms. Valda, lūdzu, izkadrē un pieliec te attēlus, kur labi redzami matiņi uz stumbra un lapām. Būtu labi, ja paskatītos vēl kāds augu eksperts, jo šis tad tiešām būtu ievērojams atradums.


Edgars Smislovs 21.aprīlis, 10:26

Lūk šis ir Interesants novērojums.


tuvikēns 21.aprīlis, 10:25

Nu tā. Ja man vajadzētu noraksturot, ko es redzēju, tad no visām bildēm ko skatīju, šī būtu visprecīzākā - būtībā tas bija tas, ko arī es nofočētu :) Putns lidoja samērā zemu, tas bija samērā ārti: garā aste un baltā josla astē bija tas, kas mums lika domāt, ka tā ir kāda no lijām. http://ornitofaunistika.com/lvp/cirpyg.htm skatīt attālu ar aprakstu: "Pļavu lija Circus pygargus. Vītiņu pļavas Liepājas ezera austrumu krastā, 7-Mai-2011, attēlā M. © Ainars Mankus."


dziedava 21.aprīlis, 10:18

Jā, tas ir tīklspārnis no Hemerobiidae, iespējams, Hemerobius perelegans


nekovārnis 21.aprīlis, 10:08

Īsti neorientējos zeltactiņās, bet vai šī nebija no brūnajām - Hemerobiidae sp?


nekovārnis 21.aprīlis, 10:02

Tūkstoškājis Diplopoda sp.


Saulcite 21.aprīlis, 09:44

Man ir dzeņu nolādējums-lai ko rakstītu vienmēr ir cits dzenis:)))


OKK 21.aprīlis, 06:26

"Un cik daudz komentāru, emociju aiztaupītos, ja pēc pirmā komentāra "Šī ir pļavas ķirzaka", klusu un nemanāmi būtu nomaimīts sugas nosaukums...<<<<<<<<< " Jāsaka, muļķīgs komentārs


OKK 21.aprīlis, 05:48

"Sūnu administratori nav vienojušies par kritērijiem un es vienpersoniski nespēju uzņemties atbildību, kas ir, kas nav rets. "<<<<< Uzņemies atbildību. "Sūnu administratori" neeksistē, tāpat kā Santa Klaus


OKK 21.aprīlis, 05:33

Julita, ja "Par šo konkrēto sugu man no Anša ir iegūta sekojoša informācija: "Frullania tamarisci ir zināmas 38 atradnes, vairums no tām bij. Slīteres rezervātā.", tad 100% tā ir tik interesanta, lai nokļūtu DD Interesanto...


forelljjanka 20.aprīlis, 20:33

Vēl var pie sevis purpināt:Eh,laikam šoreiz neatradīšu...:DD


AAvj 20.aprīlis, 20:30

Klau, bet kādas pazīmes ir redzētas, kas atšķir šo pļavu lijas itkā tēviņu no jebkura cita putna. Varbūt var aprakstīt kā tas izskatījās?


asaris 20.aprīlis, 20:28

Attēlos vidējais dzenis.


Vīksna 20.aprīlis, 19:49

Darbā pusdienas pārtraukumā varu aizbraukt ar riteni, droši vien nobildēšu vēl.


dziedava 20.aprīlis, 19:21

Ā, nu jā, ko līdzīgu es arī mēdzu praktizēt uz tauriņiem, bet ne tik radikāli - ja ļoti vajag, bet nekādi nav, tad noteikti jāizslēdz aparāts (ar kuru jau ilgi mērķēts) un jāizliekas, ka es tik tāpat pastaigājos, un nav jau tas tauriņš tik svarīgs. :D Panākumi atkarīgi no tā, cik dabiski izdodas izlikties :))


nekovārnis 20.aprīlis, 19:11

Vienkārši ievēroju galveno "atrašanas likumu" - ja gribi kaut ko interesantu atrast un noknipsēt izjauc un sapako fotobisi:D


dziedava 20.aprīlis, 17:54

Tad tomēr atradi! :)


roosaluristaja 20.aprīlis, 17:45

Tā gan, bet 31.marts bez attēla vai vismaz sīka novērojuma apraksta šai sugai neizklausās ticami. Iespējams sajaukta ar lauku liju.


And_ra 20.aprīlis, 17:41

Bet te ir vēl viens agrāks novērojums https://dabasdati.lv/lv/observation/5fe44df84b216c3536a7efbe99576ae5/


Ansis 20.aprīlis, 17:41

Šo vajadzēt pēc kāda laika vēlreiz nofotografēt, jo tik agri (un neredzot kopskatu) sugu nevar uzminēt.


Ansis 20.aprīlis, 17:34

Pēc silueta, neredzot lapas, augļus un dzeloņu formu, rozes sugu noteikt nevar. Vai šī ir jau noteiktā sezonā?


Ansis 20.aprīlis, 17:25

Vajadzētu bildi, kur labi saskatāmi zobiņi pie stublāja mezglu vietām. Tītuma kosai tie gari, pļavas kosai īsi; tad vēl tīruma kosai vienā stāvā ir līdz 15 zaru, pļavas kosai zaru vairāk - līdz 20. Pēc pēdējās pazīmes izskatās pēc pļavas kosas.


gunitak 20.aprīlis, 17:24

Paldies!


And_ra 20.aprīlis, 17:22

It kā tēviņš. Diemžēl nav nofotografēts. Redzētais salīdzināts ar bildēm literatūrā un netā, t.sk. Dabasdatos.


Ansis 20.aprīlis, 17:15

Diždazim (Arctium) lapas ir bez dzeloņiem. Bildē varētu būt purva usne (Cirsium palustre).


Ansis 20.aprīlis, 17:08

Varētu būt augstā skrajlape, jo tai bieži ir stāvi stublāji; dumbra skrajlapei dzinumi parasti guloši


Ansis 20.aprīlis, 17:02

Kadiķu dzegužlins


Ansis 20.aprīlis, 17:00

Tas ir spurainais sfagns.


dziedava 20.aprīlis, 16:58

Paldies, līdzīga tiešām.


Ansis 20.aprīlis, 16:58

Fotogrāfijā nav dobais cīrulītis (kas reta suga, zināms no nedaudzām vietām Kurzemē un Zemgalē), bet blīvguma cīrulītis. Jāskatās uz pieziedlapu formu - ja tām gals robains, tad blīvguma cīrulītis, ja pieziedlapas veselas, tad kāds no retajiem cīrulīšiem - vidējais vai dobais. Dobais cīrulītis liela auguma ar daudziem ziediem, bet vidējam cīrulītim parasti 5-10 ziedi. Šo pēdējo var mēģināt Turaidas apkārtnē atrast.


Ivars L. 20.aprīlis, 16:36

Šķiet, ka nav Arthonia spadicea.


Ivars L. 20.aprīlis, 16:35

Pertusaria leioplaca var līdzināties.


kamene 20.aprīlis, 14:20

Tamariska frulānija noteikti ir interesanta kā reta DMB speciālā suga ar izplatības īpatnībām Latvijā - jo tālāk no jūras, jo retāka un A daļā vispār nav.


Ivars L. 20.aprīlis, 13:53

38 ir maz . Man kā neekspertam Tamariska frulānija ir daudz, daudz, daudz interesantāka par kociņsūnu ar sporogoniem, it īpaši tāda, kas atrasta ārpus Slīteres.


roosaluristaja 20.aprīlis, 13:25

Vienīgais, kas šim augam it kopējs ar dzelteno vizbuli, ir zieda krāsa. Tā ir zeltstarīte. Droši vien meža.


roosaluristaja 20.aprīlis, 13:22

Kosas es diez ko nepārzinu, bet nedomāju, ka šī ir tīruma. Tīruma ir divi dažādi stublāji un zaļais manuprāt vēl nevar būt izdīdzis.


roosaluristaja 20.aprīlis, 13:19

pakrēslīte


roosaluristaja 20.aprīlis, 13:00

Nez vai pēc šāda attēla sugu droši var noteikt. Pēc tumši violetajiem ziediem un vispārējā auga izskata varētu būt smaržīgā.


roosaluristaja 20.aprīlis, 12:56

tīruma kosa?


roosaluristaja 20.aprīlis, 12:52

sārtā bezlape.


OKK 20.aprīlis, 12:27

Un cik daudz komentāru, emociju aiztaupītos, ja pēc pirmā komentāra "Šī ir pļavas ķirzaka", klusu un nemanāmi būtu nomaimīts sugas nosaukums...


OKK 20.aprīlis, 12:19

Julita Kluša: "Agri, tas ir kā - es skatos uz ķirzaku vienu, divas, divdesmit, simts reizes, un tad man [bez visām pazīmēm] pēkšņi nāk apskaidrība - o, pļavas ķirzaka! :)) Tā, ja? Es laikam tādu līmeni vēl neesmu sasniegusi, lai sugas noteiktu ar apskaidrības palīdzību, iesākumam vienmēr noder pazīmes, un paldies tiem, kas tās raksta. :)" - 1) Tas nav nekāds "pardabisks līmenis", ja runa ir tikai par 2 radnecīgu sugu atpazīšnu, piemēram "Pļavas ķirzaka - Sila ķizaka", jā tas notiek tieši tā - ķirzaka aizskrien - un uzreiz ir skaidrs pēc skaņām - vai tā bija sila vai pļavas ķirzaka, jā... Tagad man jājūtas vainīgam, ka es pēc skaņas varu noteikt - tā ir sila vai pļavas ķirzaka? Un strīdos pēc fotofrāfijas? Bet - redzēju Tavā mājaslapā, ka Tu esi Latvijā atradusi dobo cīrulīti. Mēģināšu viņu atrast Ķemeros


dziedava 20.aprīlis, 11:44

Sūnu administratori nav vienojušies par kritērijiem un es vienpersoniski nespēju uzņemties atbildību, kas ir, kas nav rets. Par šo konkrēto sugu man no Anša ir iegūta sekojoša informācija: "Frullania tamarisci ir zināmas 38 atradnes, vairums no tām bij. Slīteres rezervātā. Ķemeros to atradis Johans Mikutovičs 1906.g.; herbāriju neesmu redzējis, bet Vēršupes krastos tai vajadzētu būt. Ja neņemam vērā, ka uz viena oša pie Ventspils šosejas (Smārdes pagastā) frullāniju atrada Uvis 2015.g., tad Tev izdevies lokalizēt Ķemeru atradni pēc 111 gadiem." Manās acīs skaitlis 38 ir ļoti liels, pat ja tas viss ir lielākoties lokāli vienā vietā; es tiešām nezinu, ko tām sūnām skaitīt par interesantiem nov. un ko ne :(


Ivars L. 20.aprīlis, 11:37

Hmm. Piezīmēs minētais liek domāt, ka šis ir interesants novērojums. Vai DD sūnu administratoriem ir kādi īpaši kritēriji sūnu interesantajiem novērojumiem? Vai tomēr neskatoties uz šīs sugas retumu, īpašo jutīgumu, tā ir visai parasta un ne visai interesanta suga arī pārējiem dabas draugiem, kas nav profesionāli briologi?


roosaluristaja 20.aprīlis, 11:33

Attiecībā uz šo ķirzaku gribētu izteikt nelielu piebildi par latīnisko nosaukumu, par ko te jau vairākkārt ir runāts. Nu jau kādus desmit gadus tiek lietots Zootoca vivipara nevis Lacerta. Oldskūls ir laba lieta, ja runājam, teiksim, par death metal grupām, bet šajā gadījumā manuprāt būtu pēdējais laiks sākt lietot visā pasaulē pieņemto terminu.


dziedava 20.aprīlis, 11:29

Agri, tas ir kā - es skatos uz ķirzaku vienu, divas, divdesmit, simts reizes, un tad man [bez visām pazīmēm] pēkšņi nāk apskaidrība - o, pļavas ķirzaka! :)) Tā, ja? Es laikam tādu līmeni vēl neesmu sasniegusi, lai sugas noteiktu ar apskaidrības palīdzību, iesākumam vienmēr noder pazīmes, un paldies tiem, kas tās raksta. :)


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2017
© dabasdati.lv
Saglabāts