Aktīvie lietotāji: 78 Šodien ievadītie novērojumi: 2 Kopējais novērojumu skaits: 923599
Tu neesi reģistrējies
Rakstu arhīvs
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Kā fotografēt kamenes?
Pievienots 2020-04-18 14:39:33

Uz virsrakstā uzdoto jautājumu varētu atbildēt īsi: no augšas, no sāniem un no priekšas. Taču šī simpātisko plēvspārņu ģints ir pelnījusi nedaudz lielāku uzmanību un iedziļināšanos, tāpēc sniegsim arī nelielu ieskatu līdzšinējās zināšanās par kameņu sastopamību Latvijā un to noteikšanas problemātiku.

Pēdējās visaptverošās publikācijas par kameņu (Bombus) ģinti Latvijā tapušas 20. gs. 70. gados, tajās minētas 26 sugas. Kopš tā laika par vēl divām sugām ir publicēti dati, un vēl divas sugas pēc ievāktiem eksemplāriem noteicis britu entomologs, Nacionālā dabas muzeja pētnieks Pauls Viljamss (M. Kalniņa dati). Viena no V. Tumša 70. gadu publikācijās minētajām sugām (Bombus equestris) mūsdienu taksonomijā ir Bombus veteranus sinonīms, savukārt lietuviešu entomologa Vitauta Tamuša (autors grāmatai par Lietuvas kamenēm) noteikto sugu Bombus cryptarum atbilstoši jaunākajiem pētījumiem ieskaita Bombus lucorum agregācijā, jo pierādīts, ka tikai pēc ārējām pazīmēm, bez DNS analīzēm, šīs agregācijas sugas nav atšķiramas. Līdz ar to kopējais Latvijā zināmo kameņu sugu skaits ir 30 sugas, tomēr pēc ārējām morfoloģiskām pazīmēm var noteikt 29 sugas (kā vienu sugu skaitot Bombus lucorum agregāciju, kurā ir iespējamas 3 sugas).

Tā kā sugas neuzturas strikti valstu administratīvajās robežās, vienmēr var palūkoties uz kaimiņvalstu sugu sarakstiem, lai uzzinātu par iespēju Latvijā sastapt līdz šim nereģistrētas sugas. Apkopojot informāciju par Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas kameņu sarakstiem, kā teorētiski un praktiski iespējamas sugas var minēt Bombus ruderatus (sastopama Lietuvā sava areāla ziemeļu malā, taču, ņemot vērā mainīgā klimata tendences, ir pamats cerēt to sastapt arī Latvijas dienvidu daļā), Bombus consobrinus un Bombus sporadicus (abas sastopamas Skandināvijā; kā iespējamas, bet bez pārliecinošiem datiem, minētas Igaunijā) un Bombus serrisquama un Bombus subbaicalensis (kā ļoti reti sastopamas minētas Baltkrievijas Z daļā, kur ir to areāla izplatības rietumu robeža).

Kopējais ģints sugu skaits Latvijā nav liels, tāpēc varētu spriest, ka ieviest kārtību taksonomijā un iegūt plašāku informāciju par kamenēm Latvijā nebūtu grūti, ja vien visi mestos tās fotografēt tikpat cītīgi kā dienastauriņus, taču diemžēl nav tik vienkārši. Kamenes pēc krāsojuma var būt diezgan mainīgas – pirmkārt, ar variācijām vienas sugas ietvaros, un, otrkārt, arī to krāsojums var mainīties, kamenei nodilstot un izbalējot. Tādējādi droša noteikšana pēc fotogrāfijas vien kļūst neiespējama. Vairākiem sugu pāriem atšķiršana pēc ārējām pazīmēm faktiski nav iespējama (piemēram, Bombus lucorum un Bombus terrestris darba kamenēm un tēviņiem), tāpat arī detalizētākie noteicēji vispār nemēģina iedziļināties tēviņu atšķiršanas pazīmēs, jo tos visdrošāk atšķirt pēc ģenitāliju formas (taču absolūtais vairums Dabasdatu lietotāju diez vai nodarbosies ar kameņu ķeršanu un preparēšanu). Stabilas pazīmes atšķiršanai ir iespējamas starp apakšģintīm, taču tās redzamas tikai pamatīgā palielinājumā (iedobumu skaits un forma uz kamenes pieres, aizmugurējo kāju forma, actiņu novietojums attiecībā pret fasetacīm u.tml.). Līdz ar to jāsamierinās, ka visas kamenes pēc fotogrāfijām, pat ļoti labām, nebūs iespējams noteikt, taču var mēģināt fotografēt tā, lai vismaz būtu iespējams noteikt sugu gadījumos, kad pietiek ar krāsojumu un citām viegli novērojamām pazīmēm. Protams, centīgākie var lietot klasiskās pētniecības metodes – ievākt eksemplārus un pētīt mājas/laboratorijas apstākļos. (Kā dzīvnieki kamenes ir tikpat vienlīdzīgas kā odi, mušas, ērces, kuru nogalināšana vairumam cilvēku šķiet tikai loģiska. Ievākts, etiķetēts, labi saglabāts un pētniekiem pieejams eksemplārs var kalpot kā pētniecības objekts gadu desmitiem un pat vēl ilgāk.)

Tomēr atgriežoties pie fotografēšanas, pirmais, kas jāievēro fotografējot – maksimāli labi (fokusā, labā apgaismojumā) jābūt redzamam visa ķermeņa krāsojumam, sevišķu uzmanību pievēršot vēdera galam (kamenes sastāv no galvas, krūtīm un vēdera, bet vairākos citās valstīs sastādītos noteicējos vēdera pēdējos posmus, kas parasti ir atšķirīgā krāsā, (maldinoši) dēvē par asti, un vairumā gadījumu tieši no vēdera gala krāsas sāk noteikšanu). Tas nozīmē fotografēt no augšas, ja kamenei spārni ir izplesti, vai arī no augšas-sāniem, ja spārni sakļauti un aizsedz vēdera priekšdaļas krāsojumu. Vairāku sugu noteikšanai svarīga tieši robeža starp balto vēdera galu un tumšāko vēdera priekšdaļu (ir vai nav dzeltenīgu matiņu joslas un kādas formas), tāpēc jo vairāk, tuvāk un dažādos rakursos kamene fotografēta, jo lielāka iespēja noteikšanai. Jebkurā gadījumā, foto jābūt redzamam visam kamenes ķermenim no galvas līdz vēdera galam.


Liela attāluma un slikta apgaismojuma dēļ nav nosakāma vēdera gala krāsa un nav saskatāms pārējā ķermeņa krāsojums, līdz ar to sugu nav iespējams droši identificēt (visdrīzāk Bombus pratorum forma bez dzeltenās svītras uz vēdera, bet vēdera gala oranžā krāsa bija pietiekami pārliecinoši novērojama tikai lidojumā, nevis foto).
Foto: Anete Pošiva-Bunkovska


Kamenes suga nav droši nosakāma, jo nav pilnībā redzams vēdera krāsojums (varētu būt Bombus humilis vai Bombus pascuorum – drīzāk Bombus humilis, jo krūšu krāsa vairāk brūna, nekā oranža, un caur spārniem redzama tumšāka svītra uz vēdera, bet vajadzētu redzēt skaidrāk un apskatīt arī citas pazīmes, piemēram, matiņu krāsu spārnu pamatnē). Foto: Mārtiņš Kalniņš

Fotografēt no sāniem un iespējami labā tuvinājumā svarīgi, lai apskatītu aizmugurējās kājas – pirmkārt, saprast kamenes dzimumu (karalienēm un darba kamenēm ir gludi, spīdīgi putekšņmaciņi un gari matiņi kāju sānos putekšņu savākšanai), otrkārt, lai nošķirtu "īstās" kamenes no parazītkamenēm (Psythirus apakšģints), kurām nav putekšņmaciņu un kājas visā garumā klātas ar īsiem matiņiem (ja nav redzamas kājas, parazītkameņu apakšģints atšķiras arī ar tumšākiem spārniem, taču šīs pazīmes novērtēšana ļoti atkarīga no foto uzņemšanas leņķa un apgaismojuma).

Tāpat arī skats uz kājām ir svarīgs vairāku līdzīgu sugu pāru nodalīšanā, kuras visdrošāk atšķirt pēc aizmugurējās kājas matiņu krāsas. No sāniem vēlams redzēt arī krūšu apmatojumu, jo vairākām sugām svarīga ir matiņu krāsa pie spārniem vai krūšu sānos. Visbeidzot, skats no priekšas parāda galvas formu (dažas līdzīga krāsojuma sugas atšķiras pēc galvas garuma un formas, savukārt parazītkamenēm ir raksturīga "kantaina" galvas forma) un sejas matiņu krāsojumu, kas ir sevišķi svarīgs vairāku sugu tēviņu atšķiršanā. Ja fototehnika atļauj un kamene ir gatava pozēt, var mēģināt iegūt ļoti pietuvinātu galvas fotogrāfiju cerībā saskatīt mikropazīmes, bet līdz šim Dabasdatu arhīvā nav izdevies redzēt fotogrāfiju, kur tās būtu saskatāmas.


Bombus bohemicus tuvplāns – labi redzama parazītkamenēm raksturīgā, ar īsiem matiņiem klātā aizmugurējā kāja. Foto: Mārtiņš Kalniņš

Pavisam maz informācijas gan Latvijas, gan kaimiņvalstu publikācijās ir par kameņu ligzdošanu (igauņi par savām retajām sugām godīgi atzīst, ka neviens nav redzējis to ligzdas), tāpēc, ja redzat kameņu ligzdu, noteikti vajag to nofotografēt (kopā ar ligzdas iemītniekiem, protams), piezīmēs iekļaujot īsu informāciju par to, kādā biotopā/apkārtnē ligzda atrodas (piemēram, sausā mežmalā, dārzā, apbūves teritorijā u. tml.). Ligzdas vietu ir vērts nofotografēt arī no 3-5 m attāluma, attēlu papildinot ar norādi uz ligzdas atrašanās vietu. Kameņu ligzdas nosacīti var iedalīt divās grupās – virszemes ligzdas kūlā, sūnās, malkas grēdās, vecā akmens vatē, nereti arī ēkās un putnu būrīšos (augstu virs zemes) un līdzīgās vietās, un apakšzemes ligzdas kurmju un sīko grauzēju alās, vecos celmos u. tml. Virszemes ligzdas biežāk atrodas, pļaujot zāli vai pārkrāmējot kādas ilgi stāvējušas lietas, savukārt apakšzemes ligzdas biežāk ieraugāmas pēc ķīķa vai zīdītāju "apciemojumiem"”. Vēl kāds aspekts. Lai arī kamenes ir miermīlīgas – to ligzdu tuvumā var diezgan droši uzturēties –, tomēr, ja ligzda tiek sakustināta, kamenes izlido un uzbrūk (dzeļ) ļoti strauji, taču tikpat ātri arī nomierinās. No personīgās pieredzes var secināt, ka dzēliens ir tikpat sāpīgs kā medus bitei, taču sāpju ilgums mazāks un pietūkums izzūd ātrāk. Tomēr jāņem vērā, ka organisma reakcija uz kukaiņu dzēlieniem var būt ļoti atšķirīga ne vien starp dažādiem cilvēkiem, bet arī sezonas vai gadu gaitā!


Bombus lapidarius ligzda (turpat uzņemtu foto tuvplānos sugu iespējams noteikt pēc melnas krāsas matiņiem uz aizmugurējām kājām). Foto: Mārtiņš Kalniņš

Dabasdatu ziņojumi var būt nozīmīgs informācijas avots arī par kameņu izplatību, fenoloģiju un barošanās paradumiem, tāpēc noderīga informācija būs iegūstama no visiem novērojumiem ar fotogrāfijām. Kameņu novērojumu reģistrēšanai bez fotogrāfijas vai droši noteiktas sugas nav praktiskas nozīmes.


Fenoloģiski interesants novērojums – Bombus pascuorum 28. martā (igauņu noteicējā kā sugas izlidošanas laiks norādīts aprīļa vidus, tātad kamenes sastapšana liecina par agru pavasari vai atšķirībām to izlidošanas laikā starp Latviju un Igauniju). Foto: Anete Pošiva-Bunkovska

Kamēr vēl nav tapis Latvijas kameņu sugu noteicējs, kaut vai "melnajā variantā" (tiklīdz tāds būs, autori apsola dalīties ar visiem interesentiem), var iepazīties ar citu valstu resursiem:

Igaunijas kameņu noteicējs (apskatītas visas Latvijā sastopamās sugas, bet dažām ir tikai krāsu shēmas, bez apraksta);

Lielbritānijas kameņu noteicējs (gandrīz visas Latvijā sastopamās sugas, labi apraksti noteikšanai);

Lielbritānijas Nacionālā dabas muzeja resursi (detalizēti apraksti, noteikšanas atslēgas ar detalizētiem attēliem; gandrīz visas Latvijā sastopamās sugas);

Norvēģijas kamenes (liela daļa Latvijā sastopamo sugu; aprakstus var tulkot caur Google Translate);

Baltkrievijas kamenes (apraksti krieviski, lielākā daļa Latvijā sastopamo sugu).

 

Anete Pošiva-Bunkovska, Mārtiņš Kalniņš

2020-04-18

Pēdējie novērojumi
Larus fuscus - 2020-08-07 Edgars Smislovs
Motacilla citreola - 2020-08-07 Edgars Smislovs
Tringa nebularia - 2020-08-07 Edgars Smislovs
Branta bernicla - 2020-08-07 Edgars Smislovs
Chlidonias niger - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Larus ridibundus - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Larus argentatus - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Larus canus - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Tadorna tadorna - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Hydroprogne caspia - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Cygnus olor - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Larus marinus - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Sterna hirundo - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Larus fuscus - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Anas platyrhynchos - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Charadrius dubius - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Pluvialis apricaria - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Charadrius hiaticula - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Calidris alpina - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Actitis hypoleucos - 2020-08-05 Edgars Smislovs
- 2020-08-07 Vīksna
Tringa totanus - 2020-08-05 Edgars Smislovs
- 2020-08-06 Vīksna
- 2020-08-07 Vīksna
- 2020-08-07 Vīksna
Pilophorus cinnamopterus - 2020-08-07 degunlācis
Triphosa dubitata - 2020-08-07 Vīksna
Plagiognathus chrysanthemi - 2020-08-07 degunlācis
Chlamydatus pullus - 2020-08-07 degunlācis
Adelphocoris lineolatus - 2020-08-07 degunlācis
Carpocoris purpureipennis - 2020-08-07 degunlācis
Phoenicurus phoenicurus - 2020-08-06 pustumsa
Circus aeruginosus - 2020-08-06 pustumsa
Actitis hypoleucos - 2020-08-06 pustumsa
Tringa nebularia - 2020-08-06 pustumsa
Cygnus cygnus - 2020-08-06 pustumsa
Bombus sp. - 2020-08-01 Ivetta
Pieris brassicae - 2020-08-06 Jonis
Leptura quadrifasciata - 2020-08-06 Jonis
Maniola jurtina - 2020-08-06 Jonis
Inachis io - 2020-08-06 Jonis
Stictoleptura rubra - 2020-08-06 Jonis
Potosia cuprea - 2020-08-06 Jonis
Anomala dubia - 2020-08-06 Jonis
Gonepteryx rhamni - 2020-08-06 Jonis
Sympetrum vulgatum - 2020-08-06 Jonis
Argynnis paphia - 2020-08-06 Jonis
Coenagrion puella - 2020-08-06 Jonis
Stictoleptura rubra - 2020-07-26 felsi
Postia guttulata - 2020-07-26 felsi
Cossus cossus - 2020-08-06 pustumsa
Ciconia ciconia - 2020-08-07 Aigars
Stemonitis sp. - 2020-07-26 felsi
Caprimulgus europaeus - 2020-08-07 Aigars
Leptoporus mollis - 2020-07-26 felsi
Skeletocutis amorpha - 2020-07-26 felsi
Aves sp. - 2020-07-26 felsi
Ceratiomyxa porioides - 2020-07-26 felsi
Cribraria sp. - 2020-07-26 felsi
Fuligo septica - 2020-07-26 felsi
Acrididae sp., Gryllidae sp. - 2020-08-07 marsancija
Ciconia ciconia - 2020-08-06 pustumsa
Stemonitis sp. - 2020-07-26 felsi
Fuligo septica - 2020-07-26 felsi
- 2020-08-07 gunitak
- 2020-08-07 gunitak
Lichenes - 2020-08-07 Mežirbe777
Emberiza citrinella - 2020-07-12 sejar
Polypores sp. - 2020-08-07 Mežirbe777
Saxicola rubetra - 2020-06-01 sejar
Actitis hypoleucos - 2020-06-17 sejar
Emberiza schoeniclus - 2020-08-07 Kristers K
Carduelis carduelis - 2020-08-07 Kristers K
Motacilla alba - 2020-08-07 Kristers K
Polypores sp. - 2020-08-07 Mežirbe777
Polypores sp. - 2020-08-07 Mežirbe777
Gallinula chloropus - 2020-08-07 sejar 1
Crustoderma dryinum - 2020-08-07 Mežirbe777
Polypores sp. - 2020-08-07 Mežirbe777
Fomitopsis pinicola - 2020-08-07 Mežirbe777
Polypores sp. - 2020-08-07 Mežirbe777
Cortinarius violaceus - 2020-08-07 Mežirbe777
Physarum psittacinum - 2020-08-06 dziedava 5
Hydroprogne caspia - 2020-08-07 Kristers K
Sterna sandvicensis - 2020-08-07 Kristers K
Sterna hirundo - 2020-08-07 Kristers K
Charadrius hiaticula - 2020-08-07 Kristers K
Charadrius dubius - 2020-08-07 Kristers K
Calidris ferruginea - 2020-08-07 Kristers K
Actitis hypoleucos - 2020-08-07 Kristers K
Calidris alba - 2020-08-07 Kristers K
Calidris minuta - 2020-08-07 Kristers K
Calidris alpina - 2020-08-07 Kristers K
Mergus merganser - 2020-08-07 Kristers K
Larus cachinnans - 2020-08-06 Edgars Smislovs 1
Cygnus olor - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Podiceps cristatus - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Hydroprogne caspia - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Delichon urbicum - 2020-08-07 Pūcis
Anas platyrhynchos - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Aythya ferina - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Actitis hypoleucos - 2020-08-07 Pūcis
Anas strepera - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Cygnus olor - 2020-08-05 Edgars Smislovs
Phalacrocorax carbo - 2020-08-07 Kristers K
Phaneroptera falcata - 2020-08-07 Ilona_rasa
Parus major - 2020-08-07 Pūcis
Carduelis carduelis - 2020-08-07 Pūcis
Motacilla alba - 2020-08-07 Pūcis
Phoenicurus ochruros - 2020-08-07 Pūcis
Delichon urbicum - 2020-08-07 Pūcis
Aquila pomarina - 2020-08-07 Pūcis
Vulpes vulpes - 2020-08-07 Pūcis
Buteo buteo - 2020-08-07 Pūcis
Dryocopus martius - 2020-08-07 Tringa
Myxomycetes - 2020-08-07 gunitak
Myxomycetes - 2020-08-07 gunitak
Acrididae sp. - 2020-08-07 Ivetta
Coleoptera sp. - 2020-08-07 Ivetta
Lycaenidae sp. - 2020-08-03 ligausis
Inachis io - 2020-08-06 ligausis
Aglais urticae - 2020-08-06 ligausis
Argynnis paphia - 2020-08-07 ligausis
Larus ridibundus - 2020-08-07 Kristers K
Larus marinus - 2020-08-07 Kristers K
Linaria cannabina - 2020-08-07 SintijaK
Lanius collurio - 2020-08-07 IevaM
Mergus merganser - 2020-08-07 Kristers K
Anas platyrhynchos - 2020-08-07 Kristers K
Anas platyrhynchos - 2020-08-07 Kristers K
Accipiter nisus - 2020-08-07 Kristers K
Circus aeruginosus - 2020-08-07 Kristers K
Calidris alpina - 2020-08-07 Kristers K
Mergus merganser - 2020-08-07 Kristers K
Anas platyrhynchos - 2020-08-07 Kristers K
Actitis hypoleucos - 2020-08-07 Kristers K
Sitta europaea - 2020-08-07 Kristers K
Hirundo rustica - 2020-08-07 Kristers K
Delichon urbicum - 2020-08-07 Kristers K
Phoenicurus ochruros - 2020-08-07 Kristers K
Rana temporaria - 2020-08-07 Kristers K
Sylvia atricapilla - 2020-08-07 Kristers K
Dendrocopos minor - 2020-08-07 Kristers K
Dendrocopos major - 2020-08-07 Kristers K
Spinus spinus - 2020-08-07 Kristers K
Sitta europaea - 2020-08-07 Kristers K
Garrulus glandarius - 2020-08-07 Kristers K
Alcedo atthis - 2020-08-07 IevaM
Alcedo atthis - 2020-08-07 IevaM
Netta rufina - 2020-08-07 CerambyX 7
Perdix perdix - 2020-08-07 Aigars
Accipiter gentilis - 2020-08-07 IevaM
Rigidoporus crocatus - 2020-08-07 Ilze Ķuze
Papilio machaon - 2020-08-07 Jānis R
Garrulus glandarius - 2020-08-07 Agnis
Cetonia/Potosia sp. - 2020-08-07 Arturidzhan
Anthus trivialis - 2020-08-07 angel
Dendrocopos major - 2020-08-07 angel
- 2020-08-07 Ilze Ķuze
Polyommatus icarus - 2020-08-07 Elfiņš
Perca fluviatilis - 2020-08-07 Pūcis
Anas platyrhynchos - 2020-08-07 Pūcis
Nymphalis antiopa - 2020-08-07 Pūcis
Aglais urticae - 2020-08-07 Acenes
Colias hyale - 2020-08-07 Acenes
Gloeoporus pannocinctus (syn. Ceriporiopsis pannocincta) - 2020-08-07 Ilze Ķuze
Aglais urticae - 2020-08-07 Elfiņš
Issoria lathonia - 2020-08-07 Acenes
Inachis io - 2020-08-07 Elfiņš
Heteroptera sp. - 2020-08-07 IevaM
Certhia familiaris - 2020-08-07 maariite
Nucifraga caryocatactes - 2020-08-07 maariite
Tetrastes bonasia - 2020-08-07 maariite
Nucifraga caryocatactes - 2020-08-07 maariite
Lanius excubitor - 2020-08-07 maariite
Pandion haliaetus - 2020-08-07 Sintija Balode
Mutinus ravenelii - 2020-08-07 DagnijaU
Hypocreopsis lichenoides - 2020-08-07 Ilze Ķuze 5
Alcedo atthis - 2020-08-07 Aigars
Thecla betulae - 2020-08-07 Lemmus
Apus apus - 2020-08-07 DainisKR
Pica pica - 2020-08-07 Aigars
Sarcodontia crocea - 2020-08-07 Ilze Ķuze 6
Perdix perdix - 2020-08-07 Aigars
Columba palumbus - 2020-08-03 Vīksna
Tettigonia viridissima - 2020-08-07 Vīksna
Langermania gigantea - 2020-08-07 Vīksna
Capreolus capreolus - 2020-08-07 Pūcis
Apus apus - 2020-08-07 Aigars
Lophophanes cristatus - 2020-08-07 Aigars
Sitta europaea - 2020-08-07 Aigars
Poecile montanus - 2020-08-07 Aigars
Apus apus - 2020-08-06 Aigars
Tubifera ferruginosa - 2020-08-07 Lemmus
Dryocopus martius - 2020-08-07 Tringa
Myxomycetes - 2020-08-07 Ilze Ķuze 1
Polygonia c-album - 2020-08-07 nekovārnis
Alydus calcaratus - 2020-07-07 Laimeslācis
Fuligo sp. - 2020-08-07 Lemmus
Coriomeris scabricornis - 2020-07-07 Laimeslācis
Clavulinopsis helvola - 2020-08-07 Lemmus 2
Motacilla alba - 2020-08-07 Pūcis
Lygaeidae sp. - 2020-07-07 Laimeslācis
Motacilla alba - 2020-08-07 Pūcis
Egretta alba - 2020-08-07 Pūcis
Ciconia ciconia - 2020-08-07 Pūcis
Hirundo rustica - 2020-08-07 Pūcis
Cymus sp. - 2020-07-07 Laimeslācis
Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa - 2020-08-07 Lemmus
Rana temporaria - 2020-08-07 Lemmus
Miridae sp. - 2020-07-07 Laimeslācis
Onnia tomentosa - 2020-08-07 Lemmus 1
Heteroptera sp. - 2020-07-07 Laimeslācis
Myxomycetes - 2020-08-07 Lemmus
Trametes pubescens - 2020-08-06 Ivetta
Stictoleptura rubra - 2020-08-07 nekovārnis
- 2020-08-07 Lemmus 1
Rigidoporus crocatus - 2020-08-07 Ilze Ķuze
Coccinella hieroglyphica - 2020-08-07 Ivetta
Araneae sp. - 2020-08-07 Lemmus
Tetrao urogallus - 2020-08-07 Lemmus
Syrphidae sp. - 2020-08-06 Ivetta
Lycogala conicum - 2020-08-07 dziedava 3
Natrix natrix - 2020-08-07 Gaidis Grandāns
Aromia moschata - 2020-08-07 InaGrisle
Mesembrina meridiana - 2020-08-07 Vīksna
Asilus crabroniformis - 2020-08-07 Vīksna
Upupa epops - 2020-08-06 Valente
Trichia decipiens - 2020-08-07 Lemmus 1
Phylloscopus collybita - 2020-08-07 Pūcis
Dendrocopos medius - 2020-08-07 Pūcis
Lanius collurio - 2020-08-07 Pūcis
Parus major - 2020-08-07 Pūcis
Asio otus - 2020-08-06 Valente
Jynx torquilla - 2020-08-07 Pūcis
Dendrocopos leucotos - 2020-08-07 Tringa
Ceratiomyxa fruticulosa var. flexuosa - 2020-08-07 dziedava 1
Sciocoris cursitans - 2020-08-07 kaarlisfrei
Rigidoporus crocatus - 2020-08-07 Ilze Ķuze
Falco columbarius - 2020-08-07 Irbe
Anas platyrhynchos - 2020-08-07 Kristers K
Tringa ochropus - 2020-08-07 Tringa
Columba oenas - 2020-08-07 Tringa
Inonotus rheades - 2020-08-07 Ilze Ķuze 1
Perdix perdix - 2020-08-07 Tringa
Aphantopus hyperantus - 2020-08-05 Ilona_rasa
Anas platyrhynchos - 2020-08-07 SintijaK
Oxythyrea funesta - 2020-08-05 Ilona_rasa
Podiceps cristatus - 2020-08-07 SintijaK
Egretta alba - 2020-08-07 SintijaK
Fulica atra - 2020-08-07 SintijaK
Pandion haliaetus - 2020-08-07 SintijaK
Colias hyale - 2020-08-05 Ilona_rasa
Argynnis paphia - 2020-08-05 Ilona_rasa
Tingis ampliata - 2020-08-06 degunlācis
Adelphocoris seticornis - 2020-08-06 degunlācis
Halticus apterus - 2020-08-06 degunlācis
Corvus corax - 2020-08-07 Kristers K
Motacilla alba - 2020-08-07 Kristers K
Nabis brevis - 2020-08-06 kaarlisfrei
Chlamydatus pullus - 2020-08-06 kaarlisfrei
Sphragisticus nebulosus - 2020-08-06 kaarlisfrei
Anthus trivialis - 2020-08-07 SintijaK
Sciocoris sp. - 2020-08-06 kaarlisfrei
Stictoleptura rubra - 2020-08-05 Ilona_rasa 1
Muscicapa striata - 2020-08-07 Edgars Smislovs
Miridae sp. - 2020-08-06 kaarlisfrei
Blepharidopterus angulatus - 2020-08-06 kaarlisfrei
Orthotylus ericetorum - 2020-08-06 kaarlisfrei
Ischnocoris angustulus - 2020-08-06 kaarlisfrei
Ischnodemus sabuleti - 2020-08-06 kaarlisfrei
Halticus apterus - 2020-08-06 kaarlisfrei
Corizus hyoscyami - 2020-08-06 kaarlisfrei
Echium vulgare - 2020-06-22 MoreOrLess
Nabis limbatus - 2020-08-06 kaarlisfrei
Drosera rotundifolia - 2020-06-06 MoreOrLess
Elasmucha fieberi - 2020-08-06 kaarlisfrei
Dianthus deltoides - 2020-07-04 MoreOrLess
Daucus carota - 2020-07-19 MoreOrLess
Egretta alba - 2020-08-07 SintijaK
Phylloscopus trochilus - 2020-08-07 SintijaK
Sitta europaea - 2020-08-07 alexborzenko
Dactylorhiza sp. - 2020-06-21 MoreOrLess
Ardea cinerea - 2020-08-07 SintijaK
Acrocephalus arundinaceus - 2020-08-07 SintijaK
Columba palumbus - 2020-08-07 SintijaK
Dactylorhiza incarnata - 2020-06-20 MoreOrLess
Dactylorhiza fuchsii - 2020-07-04 MoreOrLess
Dactylorhiza fuchsii - 2020-06-27 MoreOrLess
Dactylorhiza cruenta - 2020-06-21 MoreOrLess
Dactylorhiza cruenta - 2020-06-21 MoreOrLess
Stemonitopsis typhina - 2020-08-07 dziedava
Dactylorhiza baltica - 2020-07-04 MoreOrLess
Phoenicurus phoenicurus - 2020-08-07 alexborzenko
Acrocephalus schoenobaenus - 2020-08-07 SintijaK
Fulica atra - 2020-08-07 SintijaK
Cyanistes caeruleus - 2020-08-07 SintijaK
Dactylorhiza baltica - 2020-06-20 MoreOrLess
Motacilla alba - 2020-08-07 SintijaK
Sturnus vulgaris - 2020-08-07 SintijaK
Poecile montanus - 2020-08-07 SintijaK
Columba livia domestica - 2020-08-07 Edgars Smislovs
Nezināms
@ jolantan
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri novērojumiem
patigunta 07.augusts, 23:56

Lācis smuks vai vismaz fotogēnisks:)) Krister - ja lācis pavisam tuvu, laisties lapās man nešķiet labākā ideja - var ieslēgties mednieka instinkts, labāk lēni atkāpties un neskatīties acīs. Māri - varbūt kokā bija abi divi, lācim tikai nebija fotoaparāta:))


sandis 07.augusts, 23:45

Julita, tas nekas, ka Tu šo sugu jau esi atskatījusies, nevajadzētu kautrēties arī savus atradumus likt pie interesantajiem - sevišķi, ja šī suga "izziņota meklēšanā" :D Piezīmēs nekas nav teikts par substrātu (retajām sugām tomēr derētu to norādīt; es rakstu visām). Tā kā pēc lapkoka izskatās? Kā ar pārējām atradnēm? Varbūt iezīmējas kādas likumsakarības? Gribētos šo atrast, bet trūkst info, kur meklēt.


sandis 07.augusts, 23:37

Lieliski attēli lieliskam atradumam! Sevišķi patīk pirmais foto - tik agru stadiju neizdevās redzēt.


dziedava 07.augusts, 23:02

Starp citu, dēls ievēroja, ka gļotsēnes uz lapas nav sastājušās haotiski, bet izskatās, ka ar kkādu loģiku, - tad es ieskatījos - tiešām, tās stāv pa lapas dzīslām. Acīmredzot, plazmodijam pa dzīslām bija labākā barošanās, tur tas arī nobāzējās augļķermeņu veidošanai; un tā kā dzīslas izspiedušās lapas apakšpusē, tad arī viss vairums ir apakšpusē. :)


Laimeslācis 07.augusts, 22:31

Pasakainas bildes un novērojums! :)


Lemmus 07.augusts, 22:27

Tik skaista! Apsveicu!:)


Lemmus 07.augusts, 22:26

Paldies,Julita!


Lemmus 07.augusts, 22:25

Paldies,Ilona!


Laimeslācis 07.augusts, 22:25

Paldies, Ilze, par pievienotajām un nomainītajām sugām! :)


Kristers K 07.augusts, 22:01

Dzeltenā stērste


Kristers K 07.augusts, 22:00

Lukstu čakstīte


Kristers K 07.augusts, 21:44

Ūdensvistiņa


Kristers K 07.augusts, 21:43

*upes tilbīte


Kristers K 07.augusts, 21:43

Upes tulbīte


felsi 07.augusts, 21:39

Man liekas, ka Olaine, ja kāds tur nav aizbraucis.


felsi 07.augusts, 21:38

Pievienoju foto ar paraudziņu no 26.07.20


dziedava 07.augusts, 21:37

Kaut kad būs jāpaskatās, kā tad gļotsēnes pa novadiem tagad izskatās :) Vai maz ir kāds tukšais vēl?!


dziedava 07.augusts, 21:30

Atis jau teica, vai nav pa šo laiku pārpūstas Gaujai otrā pusē - izskatās, ka labi pūties!! Es gan ar gribēju kādu no zināmās atradnes otrpus Gaujai atrast,, bet laikam nesanāca zemsedzi tik daudz pētīt, pagaidām neizdevās. Tagad skaidrs, jābūt ir! :) Jautājums tikai - kas tās ir! Man mājās ir Edgara/Ivara vākums no Krimuldas mežaparka, tur man sanāca sašķirot pat 5 dažāda skata sēņu kaudzītēs, mikroskopēt gan tikai aizsāku, bet jau pirmās divas kaudzītes tomēr šķita atšķirīgas, - man ir sajūta, ka divas sugas tur ir kā minimums.


felsi 07.augusts, 21:29

Šogad smuki papildināju šo novadu ar gļotsēnēm! Laiks tām labvēlīgs.


felsi 07.augusts, 21:28

Vou! Kas par skaistumu!


IlzeP 07.augusts, 21:26

Liepu sfingam krāsainākas svītriņas?


Kristers K 07.augusts, 21:23

Tieši tās jaunās kaijas es domāju


Kristers K 07.augusts, 21:22

Kaspijas kaijas no sudrabkaijām atšķīrās pēc tā, ka viņas vairāk gaišākas?


dziedava 07.augusts, 21:19

3. foto tā pati lapa, kas 2. foto. Ievācu nevainīgi, it kā ar dažām gļotsēnēm. Bet kad mājās apgriezu lapu otrādi .. - armija!!


IlzeP 07.augusts, 21:19

Tagad ir!


dziedava 07.augusts, 21:18

It kā gribētos gaišāk brūnas, bet tas varbūt tikai foto efekts. Gan jau būs aveņu.


andrisb 07.augusts, 21:07

5. Foto


dziedava 07.augusts, 21:04

Zaļganās aug uz sūnām parasti. Tas ir kas cits!


Ilze Ķuze 07.augusts, 20:59

Ja pareizi atceros, tā bija egle.


Ilze Ķuze 07.augusts, 20:57

Tas ir kritalas mizas gabals. Arī citas bija uz kritalām.


andrisb 07.augusts, 20:54

Iespējams, paraudziņā ir abas.


dziedava 07.augusts, 20:51

Ja nebūtu kātiņa, varētu būt zaļganā fizāra, bet dzeltena un ar kātiņu.. Uz kā vispār aug? Tā ir kritala?


dziedava 07.augusts, 20:49

Un iekšā melnajam kādā krāsā sporas?


andrisb 07.augusts, 20:48

Arī tagad tāda pat.


Ilze Ķuze 07.augusts, 20:28

Paldies, Ivar!


Ilze Ķuze 07.augusts, 20:28

Kātiņš vidēji tievs. Šādas ik pa brīdim redzu. Ja pamanīšu vēl, paņemšu paraugu. Konkrēto piefiksēju gk estētisku apsvērumu vadīta :).


dziedava 07.augusts, 20:26

Un mērogā vēl arcīrijas :)


andrisb 07.augusts, 20:26

4. Foto


Ilona_rasa 07.augusts, 20:25

Bērzu zefīrs


dziedava 07.augusts, 20:21

Ehh, paraudziņa jau nav? Kājiņa pārāk resna, lai norakstītu uz kādu parasto sugu. Vajadzētu būt kam labam un retam! Piem., baltkāta fizāra, kam drošs ir tikai 1 novērojums Latvijā, pārējie 2 tikai hipotētiski pēc foto. Jo fizāras vajag mikroskopēt, nu vismaz, kamēr suga nav droši apgūta.


dziedava 07.augusts, 20:18

Ļoti prasās tuvplāns / turpinājums attīstībai. Varētu būt kas interesants, ja kātiņš tievs!


dziedava 07.augusts, 20:16

Skaisti! :)


dziedava 07.augusts, 20:16

Tiešām dzeltens? Neparasta!


dziedava 07.augusts, 20:14

Ja nav kātiņa, izskatās kas riktīgi labs! Kāda diderma? Paraudziņš, cerams, būs?


andrisb 07.augusts, 20:02

Pievienoju foto. Kausiņi uz kātiņa.


Lemmus 07.augusts, 18:42

:)


felsi 07.augusts, 18:01

Tā izskatās!


CerambyX 07.augusts, 17:38

Šodien diemžēl neizdevās pamanīt :)


MoreOrLess 07.augusts, 17:37

Jā, es arī tā nodomāju garās vidējās daivas dēļ. Šaubas radās lapu plankumu (?) dēļ, un ziedi un pats augs arī bija diezgan liels.


FoxPaws 07.augusts, 16:26

Paldies!


enesija 07.augusts, 15:29

Tetragnathidae Tetragnatha sp.


enesija 07.augusts, 15:25

Anyphaenidae Anyphaena accentuata


enesija 07.augusts, 15:09

Lycosidae Acantholycosa lignaria, vēls šīs sugas novērojums


Vīksna 07.augusts, 14:57

Paldies !


enesija 07.augusts, 14:51

Tetragnathidae Metellina segmentata


enesija 07.augusts, 14:48

Philodromidae Philodromus dispar


enesija 07.augusts, 14:44

Varbūt Theridiidae


enesija 07.augusts, 14:43

Linyphiidae, Linyphia hortensis


enesija 07.augusts, 14:22

Theridiidae Theridion sp.


iljazik 07.augusts, 13:38

Nē, tas ir acainais sfings (Smerinthus ocellatus)


ekologs 07.augusts, 13:33

Ķeburainā mārīte (Coccinella hieroglyphica) :)


Mari 07.augusts, 13:00

Paldies! :)


Mari 07.augusts, 12:59

Paldies, Inguna, par to diametru neaizdomājos ....


Laimeslācis 07.augusts, 11:55

Cienu un pateicos, Uģi, par visiem pagājušonakt noteiktajiem kukaiņiem! :)


Vīksna 07.augusts, 11:22

Ja nepareizi, lūdzu palabot.


felsi 07.augusts, 11:10

Varētu būt violetā purvu badhāmija.


Ivetta 07.augusts, 10:59

Paldies par noteikšanu :)


Kristers K 07.augusts, 10:44

Cepuri nost, drosmīgs gan tu esi, es noteikti laistos lapās, ja ieraudzītu


Irbe 07.augusts, 10:32

Meža pūce


Irbe 07.augusts, 10:28

Melnais mušķērājs M


Irbe 07.augusts, 10:25

Zeltgalvītis


Vīksna 07.augusts, 09:15

Paldies !


nekovārnis 07.augusts, 09:05

Varbūt Dexia rustica


kapso 07.augusts, 09:03

Paldies, Uģi!


felsi 07.augusts, 08:53

Izskatās pēc mālkrāsas kribārijas.


felsi 07.augusts, 08:52

Man vairāk izskatās pēc arcīrijas, augļķermenis kā pokāls, sudrabainajia cilindrītei viens diametrs augšā un apakšā, un vairāk caurspīdīga, kātiņu melnu caur gļotām var redzēt.


felsi 07.augusts, 08:49

Ir !


felsi 07.augusts, 08:47

Varētu būt nokarenā fizāra.


roosaluristaja 07.augusts, 08:42

Šī noteikti nav gļotsēne


roosaluristaja 07.augusts, 08:32

Pēc zieda formas man izskatās pēc D.fuchsii


felsi 07.augusts, 08:31

Paldies Uģi!


andrisb 07.augusts, 08:04

Vai lapukoku praulgrauzis ?


kaarlisfrei 07.augusts, 07:42

Tieši manas domas aizmirsu vienīg nomainīt uz sugu. Pēdējās dienās diezgan saņāca paskatīties uz limbatus :D


andrisb 07.augusts, 07:11

Paldies izmaiņu veicējiem!


OKK 07.augusts, 03:10

Ķīķis (minējums)?


Vīksna 07.augusts, 01:09

Paldies !


Vīksna 07.augusts, 01:02

Paldies !


CerambyX 07.augusts, 00:27

Varbūt Epeolus cruciger, bet šie vēl jāpapēta.


CerambyX 07.augusts, 00:16

Te pareizais attēls trūkst? :)


marsancija 07.augusts, 00:11

Tumšsarkanā dzeguzene


marsancija 07.augusts, 00:07

Paldies, Uģi! Centos, bet nesanāca noteikt:)


Māris Puķītis 06.augusts, 23:27

Neparastākais ir, ka kokā ir lācis, nevis vērotājs.


Karmena 06.augusts, 23:18

Paldies par labojumu, Ilze!


Vīksna 06.augusts, 22:55

Paldies !


VijaS 06.augusts, 22:43

Julita, paraudziņu paņēmu! Pa šīm divām dienām, izrādās, tā masa tik ļoti sažuvusi, ka atgādina kakao pulveri. Nogriezt šķēlīti neizdevās, apgriezu no apakšas sūnas un ieliku kastītē gabaliņu, kas kaut cik turējās kopā.


Ivetta 06.augusts, 22:34

Paldies !


aijatu 06.augusts, 22:29

Paldies! Iespaidīgs!


Izabella 06.augusts, 22:26

Paldies Marek, man jau likās, ka esmu nošāvusi greizi ar noteikšanu.


Izabella 06.augusts, 22:22

Paldies Marek!


Laimeslācis 06.augusts, 21:39

Šīs konkrētās sugas (Linyphiidae Linyphia hortensis) arī, izkatās ka nav, sarakstā.


kapso 06.augusts, 21:33

Paldies, Marek, par labojumiem un noteikšanu!


Laimeslācis 06.augusts, 21:31

Nezinu :) Par to biju aizdomājusies. Varbūt tāpēc ka uz abiem spārniņiem liels savādākas (ne tāds, kā citām mārītēm) formas, kopējs plankums... ? Varbūt Uģis vai Mareks zin :)


Matrus 06.augusts, 21:31

Kamēr tiek gaidīta atbilde no Baltkrievijas Gredzenošanas centra, apskatījos savā gulbju datu bāzē un atradu, ka šo esmu kontrolējis Rīgā. Dzimis 2009. gadā, savā pirmajā ziemā (17.01.2010.) apgredzenots Sviloč upē Baltkrievijā, nākamajā ziemā (28.12.2010.) noķerts Nemunas upē Kauņā, kur uz otrās kājas (papildus alumīnija gredzenam) pielikts arī plastmasas kājas gredzens. Pēc četriem gadiem (16.03.2014.) šo putnu kontrolēju Daugavmalā Ķengaragā. Pēc tam kontroles nav zināmas. Vēlreiz paldies par interesantu kontroli! Gredzenu kolekcijai vakardien turpat uz vietas savākuši Edgars un Vladimirs Smislovi.


saprge 06.augusts, 21:30

Tas būtu labi, ja vietējais.


enesija 06.augusts, 21:22

Ļoti daudz dažādas zirnekļu sugas: Philodromidae Philodromus sp. (2 gab.) Tetragnathidae Tetragnatha sp. (1 gab.) Thomisidae Diaea dorsata (zaļais) iespējams, ka tas, kas ķer plēvspārni ir Tetragnathidae Pachygnatha sp.


enesija 06.augusts, 21:16

Linyphiidae Linyphia hortensis


Laimeslācis 06.augusts, 21:12

Paldies, Inese! Šīs konkrētās sugas Tetragnatha obtusa sarakstā laikam vēl nav.


felsi 06.augusts, 21:12

Paldies Laima! Interesanti, kāpēc iezīmētā?:)


enesija 06.augusts, 21:11

Thomisidae Ozyptila sp.


felsi 06.augusts, 21:10

Paldies Inese, tik labi pieskaņojies mizai!


enesija 06.augusts, 21:10

Pisauridae Dolomedes plantarius


enesija 06.augusts, 21:08

Xysticus sp. Par plankumiem neko nemāku teikt


enesija 06.augusts, 21:06

Tetragnathidae Pachygnatha degeeri


enesija 06.augusts, 21:05

Philodromidae Philodromus sp.


Ilze Ķuze 06.augusts, 21:04

Paldies, Ivar!


enesija 06.augusts, 21:04

Tetragnathidae Tetragnatha obtusa


enesija 06.augusts, 21:02

Dictynidae Dictyna sp.


Laimeslācis 06.augusts, 21:01

Iezīmētā mārīte ;)


enesija 06.augusts, 20:59

Tetragnathidae Metellina sp. apēd citu zirnekli


enesija 06.augusts, 20:57

Linyphiidae


enesija 06.augusts, 20:52

Thomisidae Ozyptila sp.


enesija 06.augusts, 20:49

Philodromidae Philodromus cespitum?


Laimeslācis 06.augusts, 20:48

Paldies, Marek par komentāru un koksngraužiem!


enesija 06.augusts, 20:46

Dolomedes fimbriatus


Laimeslācis 06.augusts, 20:46

Paldies, Inese, un, Ilze, par sugu noteikšanu un labojumiem!


enesija 06.augusts, 20:45

Linyphiidae


enesija 06.augusts, 20:43

Philodromidae Philodromus margaritatus


enesija 06.augusts, 20:42

Philodromus margaritatus


enesija 06.augusts, 20:40

Tetragnathidae Metellina sp.


enesija 06.augusts, 20:38

Tetragnathodae Metellina sp.


enesija 06.augusts, 20:37

Maiszirneklis Clubionidae Clubiona sp.


nekovārnis 06.augusts, 20:35

Jā, tadi viņi ir :) Šis gan mazliet "izlec" ar gaišajām ūsu pusmu pamatnēm.


enesija 06.augusts, 20:32

Thomisidae Xysticus kochi


felsi 06.augusts, 20:32

Paldies Marek, man šie brūnganie liekas tik vienādi:)


Kristers K 06.augusts, 20:31

Paldies


enesija 06.augusts, 20:20

Philodromidae Philodromus sp.


Aceralba 06.augusts, 19:51

Paldies :)


Lemmus 06.augusts, 19:43

Paldies,Marek!


forelljjanka 06.augusts, 19:42

Vai ir nošķeltā dižvālene ?


Lemmus 06.augusts, 19:41

Paldies,Inguna!


forelljjanka 06.augusts, 19:39

Kaņepītis.;)


Mari 06.augusts, 19:03

Paldies, Ivar!


Mari 06.augusts, 19:02

Paldies, Marek!


felsi 06.augusts, 18:45

Man liekas, ka sēne.


felsi 06.augusts, 18:44

Izskatās pēc medainās trihijas, augļķermeņi izstiepti.


felsi 06.augusts, 18:37

Paldies Marek!


Lemmus 06.augusts, 18:36

Šī kritala bija blakus priedei, bet nedaudz tālāk bija bērza stumbenis, speciāli aizgāju apskatīt vēlreiz un pārliecinājos, ka jā-tomēr ir bērza kritala. Interesanta diskusija izvērtās:))


felsi 06.augusts, 18:36

Paldies Inese!


Ivars L. 06.augusts, 18:27

Uz blīgznām tādas kukaiņu ejas man nav gadījies redzēt. Šī piepe uz alkšņa varētu augt, bet nezinu, kā ar šādiem kāpuru "dzīvoklīšiem" uz alkšņiem. Evita gan raksta, ka bez priedēm tur bija atsevišķi bērzi.


dekants 06.augusts, 18:22

Super!


W 06.augusts, 18:22

Ļoti drosmīgi kadri:)


puke 06.augusts, 18:19

Skaisti un veiksmīgi kadri patiesi. Apsveicu!


Ivars L. 06.augusts, 18:18

Šoreiz sanāk ačgārni - citkārt svarīgi zināt kritalas koka sugu, lai identificētu piepi, bet šoreiz sēnes suga pārliecinoši atpazīstama pēc tās izskata, un tā, savukārt, "stāsta" par to, uz kā tā aug, lai gan bildē to pārliecinoši neredzam. Zaļganā smalkpiepīte neaug uz skujukokiem (ne dzīviem, ne mirušiem), tās iecienītākā ir apšu un bērzu atmirusī koksne.


W 06.augusts, 18:16

Marek, paldies!


nekovārnis 06.augusts, 17:53

Pašķirstīju B.Ehnstroma grāmatu "Insekts gnag i bark och ved" par kukaiņu darbības pēdām koksnē - ļoti līdzīgi grauzumi ir priežu lielajam lūksngrauzim, Tomicus piniperda. Man ar vairāk pēc priedes izskatās. Ja lapkoks, tad drīzāk kāds alksnis vai blīgzna, ne bērzs.


IlzeP 06.augusts, 17:34

Vai man tikai rādās P miza 2. bildē, kreisajā augšējā stūrī? Un vaboļu kāpuru ejas mēdz būt arī uz priedēm.


nekovārnis 06.augusts, 17:24

Manuprāt šis vairāk izskatās pēc mehāniska bojājuma (meža tehnika?) kura rezultātā radies sasveķojums.


nekovārnis 06.augusts, 17:21

Paldies, Inese! :)


nekovārnis 06.augusts, 17:19

Šis manuprāt šķautņainais riteņzirneklis, Araneus angulatus


nekovārnis 06.augusts, 17:11

Spilomyia diophthalma - cik man zināms Latvijā citu šīs ģints sugu nav.


enesija 06.augusts, 16:33

Thomisidae Xysticus ulmi


enesija 06.augusts, 16:30

Thomisidae Xysticus sp.


enesija 06.augusts, 16:26

Drapestica socialis


enesija 06.augusts, 16:22

Linyphiidae


nekovārnis 06.augusts, 16:21

Šis tāds grūti nosakāms eksemplārs. Būs vēl jāpadomā.


enesija 06.augusts, 16:18

Tetragnathidae Metellina sp.


enesija 06.augusts, 16:17

Zaļais medniekzirneklis Micrommata virescens, Sparassidae


enesija 06.augusts, 16:13

Lycosidae, Alopecosa sp.


nekovārnis 06.augusts, 16:11

Manuprāt liepu sfings.


enesija 06.augusts, 16:02

Araneidae, Larinioides sp.


nekovārnis 06.augusts, 15:55

Veiksmīgi kadri! :)


nekovārnis 06.augusts, 15:44

Paldies, Andri! :)


gunitak 06.augusts, 14:52

Mūru samtenis.


Ivars L. 06.augusts, 14:39

Tad tā, varbūt, ir kāda flēbija (starainā vai želejas). Himenofora raksturu bildēs īsti nevar saprast - porveida vai savādāks.


felsi 06.augusts, 13:30

Varbūt aveņu gļotsēne?


felsi 06.augusts, 13:28

Kāda kribārija?


felsi 06.augusts, 13:25

Paldies Andri!


Grislis 06.augusts, 13:03

Nē, egles te nav, varbūt osis, bet tomēr rūpīgi pētījām, jābūt apsei.


Lemmus 06.augusts, 12:30

Jā, tomēr būs bērzs, ātrumā ierakstīju priedi, jo nogabalā dominē priedes ar burtiski dažiem bērziem pa vidu:))


Ivars L. 06.augusts, 12:13

Kaut kas ar substrātu nav sajucis? Rakstu māksla uz koksnes izskatās pēc bērzu gremzdgrauša darba (entomologi?), bet sēne pēc tādas, kas uz lapu kokiem aug. Zaļganā smalkpiepīte Ceriporiopsis pannocinctus.


Ivars L. 06.augusts, 12:07

Egle tā nevar būt? Izskatās pēc ļoti spilgtas sārtās mīkstpiepes.


Ivars L. 06.augusts, 10:33

Ohoho! Clavaria zollingeri 2.atradne Latvijā (un Gaujas NP) , visticamāk.


enesija 06.augusts, 10:28

Tetragnathidae, Metellina sp., tēviņš


enesija 06.augusts, 10:28

Tetragnathidae, Metellina segmentata


enesija 06.augusts, 10:24

Linyphiidae, Neriene sp.


Vīksna 06.augusts, 00:51

Paldies !


Rallus 05.augusts, 23:30

Šādu nav gadījies novērot, bet vajadzētu būt kodei Triaxomera fulvimitrella: http://www.lepiforum.de/webbbs/media/f1_2018/47/47581_1.jpg


felsi 05.augusts, 22:56

Paldies Laima , zināja, kur ielekt!


Laimeslācis 05.augusts, 22:47

Šī, kas bija ielekusi pie manas kamenītes bildēm ir ogu krūmu vairogblakts nimfa :))


Ilze Ķuze 05.augusts, 22:30

Paldies, Gaidi! :)


felsi 05.augusts, 22:20

Nomainīju uz parasto, ievadīšanas kļūda jeb mana vēlme atrast aizskēja pa priekšu:)


felsi 05.augusts, 21:38

Paldies Ivar! Bija tik maza, ka, nu nokļūdijos(:


kapso 05.augusts, 21:23

Nemēriju, diemžēl..


Aceralba 05.augusts, 21:15

Paldies :)


Gaidis Grandāns 05.augusts, 21:05

Rock'n'roll! Apsveicu!


Latvju_zēns 05.augusts, 20:55

neticu


Sintija Balode 05.augusts, 20:36

Paldies par informàciju! Nebiju šādu dabā redzējusi!


Mari 05.augusts, 19:59

Kāda no ziedmušām Spilomyia sp?


OKK 05.augusts, 19:03

Lielais meža raibenis


felsi 05.augusts, 19:02

Gļotsēne, koksnes vilkpienaine:)


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2020
© dabasdati.lv
Saglabāts