Aktīvie lietotāji: 140 Šodien ievadītie novērojumi: 33 Kopējais novērojumu skaits: 656372
Tu neesi reģistrējies
Rakstu arhīvs
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Jāņogu raibenis - Gada Kukainis 2018. Atskats un pārdomas.
Pievienots 2019-05-06 16:02:06

 

2018. gads jau sen kā aizgājis, un varētu teikt, ka par tik senām lietām vairs nav ko daudz runāt, jo ir taču 2019. gads ar jauniem notikumiem, jauniem piedzīvojumiem un jauniem izaicinājumiem! Taču, spriežot pēc Dabasdati.lv lasītāju intereses, ir atsevišķi 2018. gada notikumi, pie kuriem acīmredzot ir tomēr vērts atgriezties, jo ne viss ir ticis pateikts un pastāstīts. Šis ieraksts būs attiecīgi veltīts 2018. gada vienam no dabas simboliem - Gada Kukainim jāņogu raibenim (Polygonia c-album), un beidzot aplūkosim, kā tad mums visiem bija veicies ar jāņogu raibeņa ieraudzīšanu. Ņemot vērā, ka konspektīvs 2018. gada ziņojumu apkopojums ir jau atrodams Julitas Klušas rakstā, tad centīšos neatkārtoties un attiecīgi mēģināšu uz šo Gada Simbolu akciju paraudzīties no kādiem citiem rakursiem, kā arī varbūt atbildēt uz atsevišķiem jautājumiem, kas izskanēja komentāros pie iepriekš pieminētā raksta.

 

Pirms ķeramies pie galvenā, īsi atgādināšu, kāpēc tieši jāņogu raibenis tika izvēlēts par Gada Kukaini 2018. Ņemot vērā, ka 2018. gads bija Latvijas simtgades jubilejas gads, tad arī Latvijas Entomoloģijas biedrība mēģināja atrast tādu simbolu, kas varētu kaut kādā mērā simbolizēt šo apaļo skaitli 100. Izvēle krita par labu Jāņogu raibenim, jo tauriņa spārnu zīmējumā ir vērojams balts C burta formas plankums, bet romiešu ciparu sistēmā ar burtu C savukārt apzīmē skaitli 100. Tātad - simtgades tauriņš! Protams, arī citas kvalitātes šai sugai šķita gana atbilstošas šāda simbola godam - tā ir bieži sastopama, lido samērā ilgu laiku un ir viegli atpazīstama. Līdz ar to savu simtgades tauriņu ieraudzīt un atrast būtu iespēja praktiski jebkuram nekā ja simbols būtu reta, īsu brīdi sastopama vai grūti atpazīstama suga. Te varbūt jāpiekrīt vienai no kritiskajām piezīmēm, ka dažādās preses relīzēs u.c. informatīvajos materiālos netika varbūt īsti uzsvērts, ka, tā kā šī suga ir tiešām plaši izplatīta, tad atsevišķiem gada laikā veiktajiem novērojumiem tā nozīme nav tik būtiska - daudz būtiskāks ir apstāklis, ka cilvēks vispār ir centies šo simbolu dabā ieraudzīt un tas viņam ir sekmīgi izdevies. To, protams, jāmēģina ņemt vērā, un ir daudz rūpīgāk jāpārdomā un saprotamāk jāizskaidro. ko biedrība šajā gadījumā sagaida no konkrētā Gada Kukaiņa vērotājiem un meklētājiem, jo ir tādi gadi un attiecīgi izvēlēti simboli, kad ir tieši otrādi un katram novērojamam un sugas atradumam ir liela vai pat ļoti liela vērtība. 

 
1. tabula. Procentuālais jāņogu raibeņa ziņojumu skaits no kopejā diensatauriņu ziņojumu skaita

Bet nu vispirms mazliet par skaitļiem un citu statistiku. Kopā 2018. gadā tika ziņoti 206 jāņogu raibeņa novērojumi [šeit un citur nedaudz atšķirīgas metodikas dēļ skaitļi var nedaudz atšķirties no Julitas Klušas apkopotajiem skaitļiem. Te pamatā runa būs par 2018. gada ietvaros ziņotiem 2018. gadā veiktiem novērojumiem. Tehnisku iemeslu dēļ (DD.lv eksportējot datus atsevišķā ailītē nesaglabā pievienošanas datumu) datu apstrādē novērojumus diemžēl nevar grupēt un analizēt pēc novērojuma ziņošanas laika], kas ir 2. augstākais rezultāts pēc 2016. gada, kad tika ziņoti 296 novērojumi. Absolūtais novērojumu skaits, gan šajā kontekstā nav pats labākais rādītājs, jo novērojumu skaits gadu no gada var atšķirties tīri tikai novērotāju aktivitātes dēļ vien, jeb, jo vairāk kopumā tiek ziņoti tauriņi, jo, protams, visticamāk būs arī lielāks kādas sugas kopējais novērojumu skaits. 2016. gads ir labs piemērs tam, jo tajā gadā kopējais dienastauriņu novērojumu skaits bija gandrīz 2x lielāks kā 2018. gadā (~15k vs ~9k), un līdz ar to ir tikai loģiski, ka jāņogu raibeņi tad tika ziņoti vairāk. Tāpēc iespējams nedaudz labāks rādītājs ir procentuālais jāņogu raibeņa novērojumu daudzums no kopējā dienastauriņu novērojumu skaita. 1. tabulā redzams, ka neliels pieaugums tiešām 2018. gadā ir novērojams (2. augstākais pēdējo 5 gadu laikā), taču tīri personīgi man šķiet (uzreiz atvainojos citiem gudrākiem prātiem - matemātiski statistiskā ciparu analīzē ar būtiskuma faktoru aprēķināšanu šoreiz neiegrimšu), ka tas pieaugums nav tik liels, kā varētu sagaidīt, ja šis Gada Simbols tik tiešām būtu izraisījis ļoti lielu atsaucību un to cilvēki ziņotu simtiem. Tīri teorētiski šādai plaši izplatītai sugai pie augstas novērotāju aktivitātes varēja mierīgi būt novērojumu skaits robežās starp 500 un 1000.


2. tabula. Jāņogu raibeņa ziņotāju skaits katrā no pēdējiem 6 gadiem. 

Tā kā viens no mērķiem bija aicināt cilvēkus paraudzīties dabā un pievērst vairāk uzmanību kaut kam tādam, kam varbūt ikdienā uzmanība netiek pievērsta (dienastauriņiem - konkrēti jāņogu raibenim), tad daudz interesantāka varētu būt statistika, cik vispār šogad kopumā cilvēki ziņoja jāņogu raibeni portālā Dabasdati.lv un, kas galvenais - cik cilvēki bija tādi, kas šo sugu ziņoja pirmo reizi (tātad pieņemot, ka starp tiem bija tiešām kāds, kas šo sugu dabā ieraudzīja un atpazina pirmo reizi). 2. tabulā redzams, ka 2018. gadā gan vēsturiski ir lielākais jāņogu raibeņa novērotāju skaits - 76 dažādi novērotāji! Arī 28 jaunie ziņotāji ir visumā labs rādītājs - tikai 2016. gadā bija tikpat. Procentuāli gan jaunie jāņogu raibeņa ziņotāji sastādīja tikai 37%, bet tas, kombinācijā ar augsto kopējo novērotāju skaitu, droši vien vienkārši liecina to, ka akcijas rezultātā par jāņogu raibeni atcerējās un mērķtiecīgi vismaz 1x ziņoja virkne cilvēku, kas ar jāņogu raibeni jau iepriekš ir bijuši pazīstami. Tas savā ziņā arī nav slikts rezultāts, jo tīri teorētiski var liecināt par to, ka pēdējos gados ir pieaudzis to cilvēku skaits, kam ir radusies lielāka vai mazāka interese par dienastauriņiem un biežāk sastopamās sugas prot jau atpazīt. Protams, no otras puses skatoties - 28 cilvēki, kas pirmo reizi ziņojuši jāņogu raibeni, tomēr visumā ir ļoti ļoti neliels daudzums. Par veiksmīgi aizvadīta Gada Kukaiņa akciju to varētu uzskatīt, ja jauno ziņotāju skaits būtu ap 100 vai pat vairāk.


1. attēls. Jāņogu raibeņa novērojumu telpiskais izvietojums 2018. gada sākumā. 


1. attēls. Jāņogu raibeņa novērojumu ģeogrāfiskais izvietojums 2018. gada beigās. 

Trešais aspekts, ko var paskatīties, ir novērojumu ģeogrāfiskais izvietojums. Pirms 2018. gada sezonas jāņogu raibeņa izplatības kartē pēc Dabsdati.lv ziņojumiem (ja apkopotu visus visus vēsturiski un jebkādi citi zināmos sugas novērojumus, tad šāda karte, protams, izskatītos kardināli savādāk) bija vairāki "baltie plankumi" (1. attēls) jeb novadi, kuros suga nebija vēl novērota (g.k. Tauriņu Vērošanas akcijas kontekstā). Precīzi bija 12 šādi novadi. Pēc 2018. gada sezonas pieci novadi tika "aizkrāsoti", un līdz ar to palikuši 7 novadi, kuros suga līdz 2019. gada sākumam vēl nebija ziņota (2. attēls). Skaidrs, ka salīdzinot ar citiem gadiem šie 5 papildus aizkrāsotie novadi nav nekas īpašs un patiesībā ir vēsturiski viens no zemākajiem rādījumiem, taču tīri loģiski skaidrs, ka novadu skaits ir ierobežots (kopā - 119 novadi un pilsētu teritorijas) un gadiem ejot pat tīri potenciāli nebūs iespējams vairs sasnieg tādus skaitļus kā gados, kad lielākā daļa no novadiem bija vēl "tukši" jeb bez jāņogu raibeņa ziņojumiem. Tādā kontekstā nedaudz interesantāks šķita fakts, ka 5x5 kvadrātu aizpildījuma ziņā 2018. gads gan pārāk no kopainas neizkrita un ar 59 jauniem kvadrātiem uzrādīja vēsturiski 3. labāko rezultātu. Protams, kopumā skatoties – 5x5 kilometru kvadrātu tīkls joprojām izskatās tukšs un nabadzīgs ar ļoti daudz tukšumiem Latvijas teritorijā. Ja gribētu domāt par kādu Latvijas dienastauriņu atlantu vai ko tamlīdzīgu, tad vēl milzīgs darba apjoms būtu jāpaveic, lai varētu runāt, ka Latvijas teritorija būtu apsekota (ja ne gluži pilnībā, tad vismaz tās lielākajā daļā būtu pabijis kāds tauriņu vērotājs).

Tas īsumā par skaitļiem. Ja ķeras pie nedaudz ezotēriskākas analīzes, tad pats pirmais, ko ir vērts atzīmēt, protams, ir tas, ka visi šie cipari izskatītos absolūti savādāk (= daudz labāk), ja pirms tam vairākus gadus pēc kārtas nebūtu notikusi Tauriņu vērošanas akcija. Tieši šīs akcijas dalībnieku augstā aktivitāte (īpaši 2016. gadā) veidoja ļoti augstvērtīgu "fonu", pret ko tāda vienkārša Gada Kukaiņa akcija, saprotams, ka konkurēt īpaši nevarēja. Ja Tauriņu vērošana akcija nebūtu notikusi, tad ļoti iespējams, 2018. gada novērojumi diezgan stipri izceltos uz citu gada fona. Tātad - tīri Dabasdati.lv kontekstā, ja ir vēlme iegūt procentuāli vai kā citādi būtisku novērojumu skaita pieaugumu, tad visproduktīvākie simboli būs tādi, kas iepriekš portāla lietotājiem nav bijuši pārāk plaši pazīstami un ziņoti nelielu skaitu reižu. Tās var būt arī plaši izplatītas sugas, kuru meklēšanai un atrašanai vienkārši ir kādas nianses.

Otra lieta, kas noteikti ietekmēja rezultātus, bija pašas Gada Kukaiņa akcijas aktivitātes, kas vienkārši nebija pietiekamas, lai sasniegtu un ieinteresētu plašāku novērotāju loku. Konkrēti portālā Dabsdati.lv tika publicēta tikai viena ziņa pašā gada sākumā, kas, protams, ir pārāk maz, lai uzturētu azartu un novērotāju aktivitāti augstākā līmenī. Par citu interneta resursu aktīvu izmantošanu nemaz nerunājot - tas tādu vai citu apstākļu dēļ praktiski netika darīts vispār. Lai sasniegtu lielāku aktivitāti, protams, gada laikā ir nepieciešamas vairākas ziņas tepat Dabsdatos, kā arī pēc iespējas vairāk publicēties un reklamēties citos sociālajos tīklos un dažādos portālos. Te gan neliela atkāpe - ja "visas olas liek vienā kulītē" jeb akcijas novērojumus interesentiem liek ziņot tikai vienā formātā (šajā gadījumā - portālā Dabasdati.lv), tad pastāv risks, ka tas var atspēlēties negatīvi, jo noteikti būs cilvēki, kas viena novērojuma dēļ nebūs ieinteresēti reģistrēties šajā portālā, jo mūsdienās visādu profilu un paroļu ir tik daudz, ka šāda it kā elementāra prasība, kas varbūt pat neprasa tik daudz laika, tomēr gadījuma rakstura ziņotājus var atbaidīt – ko tur lieku profilu un paroli taisīt, ko pēc tam tāpat aizmirsīsi. Protams, tas nav pat īsti akmens Dabasdatu dārziņā - drīzāk atgādinājums pašiem sev un citiem, ka nevajag aizmirst arī par citiem novērojumu ziņošanas veidiem, piemēram, e-pastos, feisbukos vai kā savādāk. Nenoliedzami tas sarežģī novērojumu apkopošanu, taču tiem, kas vēlas kaut ko ziņot, ir ērtāk, ja to var izdarīt vairākos veidos (kaut vai pa parasto pastu) nevis tikai vienā veidā. 

Nobeigumā bez šaubām vēlos arī atvainoties, ka šāds raksts vispār parādās tik vēlu, jo nenoliedzami jebkādās aktivitātēs, kurās tiek aicināta iesaistīties plašāka sabiedrība, atgriezeniskā saite ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kas ļauj pēc tam visiem dalībniekiem novērtēt savu ieguldījumu un saprast, ka "izlietie sviedri" nav bijuši veltīgi. Jebkāda ilgstoša klusēšana no tādu vai citu akciju organizētājiem nenoliedzami rada tieši pretējo efektu, un tur neko pat īsti pārmest nevar - dalībniekiem ir visas tiesības justies aizvainotiem, ka par viņu novērojumiem neviens nav licies ne zinis. "Kāda jēga tad ir ziņot?" Protams, ideālā pasaulē tā nekad nenotiktu un atgriezeniskā saite vienmēr tiktu nodrošināta, taču... ideālā pasaule šī laikam nav (atliek vien mazliet paraudzīties aiz loga, lai to saprastu). Bet - vienmēr ir cerība, ka katras nākamās Gada simbola vai citas akcijas organizētājs būs mācījies no savām un citu kļūdām. Un, manuprāt, aktīvas diskusijas bez šaubu ēnas tikai palīdz izvairīties no līdzīgiem gadījumiem, jo.. ja neviens neko nesaka - tātad viss taču kārtībā! Līdz ar to - aicinu nevienu neklusēt un visus droši zem šī ieraksta izteikt savas "sāpes",  komentārus un viedokļus, kas ir laika gaitā radušies un sakrājušies. Kā sacīt jāsaka - māksla rodas mokās, un arī te cerams diskusiju ceļā mēs varētu izkristalizēt to ideālo Gada Simbolu akciju (ne tikai Gada Kukaiņa - arī citu simbolu kontekstā) no dalībnieku viedokļa.

Veiksmi vēlot,

Gada Kukainis 2018 akcijas organizators

Uģis Piterāns

Latvijas Entomoloģijas Biedrība

 

Pēdējie novērojumi
Locustella naevia - 2019-05-18 Arnis2
Carpodacus erythrinus - 2019-05-18 Arnis2
Oriolus oriolus - 2019-05-18 Arnis2
Pernis apivorus - 2019-05-19 Arnis2
Aquila pomarina - 2019-05-19 Arnis2
Branta canadensis - 2019-05-19 Arnis2
Gavia stellata - 2019-05-18 Arnis2
Hydroprogne caspia - 2019-05-19 Arnis2
Streptopelia turtur - 2019-05-19 Arnis2
Chlidonias leucopterus - 2019-05-19 Arnis2
Turdus merula - 2019-05-20 Rallus
Phylloscopus trochilus - 2019-05-20 Rallus
Luscinia luscinia - 2019-05-20 Rallus
Erithacus rubecula - 2019-05-20 Rallus
Cuculus canorus - 2019-05-20 Rallus
Turdus viscivorus - 2019-05-20 Rallus
Phoenicurus phoenicurus - 2019-05-20 Rallus
Anguis fragilis - 2019-05-19 StarFlare
Smerinthus ocellata - 2019-05-09 StarFlare
- 2019-05-19 visvaldis.s
- 2019-05-19 visvaldis.s
Cerambycidae sp. - 2019-05-20 Vīksna
Menyanthes trifoliata - 2019-05-19 visvaldis.s
Equisetum sp. - 2019-05-19 visvaldis.s
- 2019-05-20 Vīksna
- 2019-05-19 visvaldis.s
Equisetum sp. - 2019-05-19 visvaldis.s
Acrocephalus arundinaceus - 2019-05-19 visvaldis.s
- 2019-05-19 visvaldis.s
Mentha aquatica - 2019-05-19 visvaldis.s
Falco tinnunculus - 2019-05-15 visvaldis.s
Gymnosporangium sabinae - 2019-05-15 visvaldis.s
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-05-18 Edgars Smislovs
Chloris chloris - 2019-05-15 visvaldis.s
Muscicapa striata - 2019-05-15 visvaldis.s
Anas platyrhynchos - 2019-05-11 visvaldis.s
Crex crex - 2019-05-19 AAvj
Locustella naevia - 2019-05-18 Edgars Smislovs
Trientalis europaea - 2019-05-19 Aleksandra
Stercorarius parasiticus - 2019-05-18 Rallus
Anser anser - 2019-05-18 Rallus
Pernis apivorus - 2019-05-18 Rallus
Lanius collurio - 2019-05-18 Rallus
Carpodacus erythrinus - 2019-05-18 Rallus
Branta canadensis - 2019-05-19 Caps11 1
Pluvialis squatarola - 2019-05-18 Rallus
Crex crex - 2019-05-18 Rallus
Lichenes - 2019-05-19 Armandez
Coturnix coturnix - 2019-05-18 Rallus
Piptoporus betulinus - 2019-05-19 Armandez
Falco columbarius - 2019-05-18 Rallus
- 2019-05-19 Armandez
Phylloscopus trochiloides - 2019-05-19 Igors
Odonata sp. - 2019-05-19 Aleksandra
- 2019-05-19 Armandez
Branta leucopsis - 2019-05-18 Rallus 1
Branta canadensis - 2019-05-18 Rallus
Asio flammeus - 2019-05-18 Rallus
- 2019-05-18 Edgars Smislovs
Melampyrum nemorosum - 2019-05-19 Aleksandra
Falco tinnunculus - 2019-05-18 Edgars Smislovs
Ficedula parva - 2019-05-19 Edgars Smislovs
Ficedula parva - 2019-05-18 Edgars Smislovs
Phylloscopus trochiloides - 2019-05-18 Edgars Smislovs
Apus apus - 2019-05-19 LīgaKrā
Luscinia luscinia - 2019-05-18 Mangusts
Scolopax rusticola - 2019-05-19 PutnuDraugsNagļos
Odonata sp. - 2019-05-18 Mari
Somatochlora/Cordulia sp. - 2019-05-18 Mari 1
Saxicola rubetra - 2019-05-19 Igors
Motacilla alba - 2019-05-19 Igors
Coenagrion pulchellum - 2019-05-18 Mari
Ficedula hypoleuca - 2019-05-19 Mo
Helix pomatia - 2019-05-19 OKK
Apus apus - 2019-05-19 Mo
Ficedula hypoleuca - 2019-05-19 Aceralba
Sympecma paedisca - 2019-05-18 Mari
Motacilla flava - 2019-05-19 Igors
Libellula quadrimaculata - 2019-05-18 Mari
Motacilla flava - 2019-05-19 Igors
Ischnura elegans - 2019-05-18 Mari
Sylvia communis - 2019-05-19 Igors
Anthus pratensis - 2019-05-19 Igors
Coturnix coturnix - 2019-05-19 Igors 2
Carpodacus erythrinus - 2019-05-19 Igors 1
Lepidoptera sp. - 2019-05-19 kapso
Ommatoiulus sabulosus - 2019-05-19 kapso
Papilio machaon - 2019-05-19 OKK
Convallaria majalis - 2019-05-19 kapso
Velia caprai - 2019-05-18 nekovārnis 1
Colias hyale - 2019-05-19 OKK
Cicindela sp. - 2019-05-19 Astrantia
Lampetra planeri - 2019-05-18 nekovārnis 1
Issoria lathonia - 2019-05-19 OKK
Aradus obtectus - 2019-05-18 nekovārnis
Heteroptera sp. - 2019-05-19 OKK
- 2019-05-19 OKK
Nymphalis antiopa - 2019-05-19 OKK
Convallaria majalis - 2019-05-19 felsi
Colias hyale - 2019-05-19 OKK
- 2019-05-19 felsi
Coleoptera sp. - 2019-05-19 felsi
Vanessa cardui - 2019-05-19 OKK
Lathraea squamaria - 2019-05-19 felsi
Trichocolea tomentella - 2019-05-19 felsi 2
Anthus cervinus - 2019-05-19 elzaz
- 2019-05-19 felsi
Coenonympha pamphilus - 2019-05-19 OKK
Callophrys rubi - 2019-05-19 OKK
Natrix natrix - 2019-05-19 OKK
Rana temporaria - 2019-05-19 felsi
Callophrys rubi - 2019-05-19 Karmena
Anguis fragilis - 2019-05-19 OKK
Polygonia c-album - 2019-05-19 felsi
Lunaria rediviva - 2019-05-19 felsi
Reticularia lycoperdon - 2019-05-19 felsi
Antrodia serialis - 2019-05-19 felsi
Coenagrion sp. - 2019-05-19 felsi
Falco subbuteo - 2019-05-19 mazais_ezis
Lathyrus vernus - 2019-05-19 felsi
Trientalis europaea - 2019-05-19 OKK
Natrix natrix - 2019-05-19 OKK
Veronica chamaedrys - 2019-05-19 kamene
Nymphalis antiopa - 2019-05-19 OKK
Carex cespitosa - 2019-05-19 kamene
Ornithogalum umbellatum - 2019-05-19 OKK
Fragaria vesca - 2019-05-19 kamene
Primula veris - 2019-05-19 kamene
Glechoma hederacea - 2019-05-19 kamene
Viola sp. - 2019-05-19 OKK
- 2019-05-19 OKK
Lathyrus vernus - 2019-05-19 OKK
Upupa epops - 2019-05-19 ArnisG
Natrix natrix - 2019-05-19 OKK
Polygonia c-album - 2019-05-19 OKK
Charadrius dubius - 2019-05-17 gunitak
Larus ridibundus - 2019-05-17 gunitak
- 2019-05-19 OKK
Tadorna tadorna - 2019-05-17 gunitak
Menyanthes trifoliata - 2019-05-17 Benita Štrausa 1
Anthaxia quadripunctata - 2019-05-19 OKK
Vicia sepium - 2019-05-19 OKK
Falco subbuteo - 2019-05-19 Rallus
Circus pygargus - 2019-05-19 dekants
Miridae sp. - 2019-05-18 nekovārnis
Lygus sp. - 2019-05-18 nekovārnis
Heteroptera sp. - 2019-05-19 Aceralba
Orthops kalmii - 2019-05-18 nekovārnis
Erithacus rubecula - 2019-05-19 LV zilzīlīte 1
Turdus pilaris - 2019-05-19 Aceralba
Lycaena phlaeas - 2019-05-19 Aceralba
Coenonympha pamphilus - 2019-05-19 Aceralba
Astragalus glycyphyllos - 2019-05-19 Armandez
Phoenicurus phoenicurus - 2019-05-19 Aceralba
Callophrys rubi - 2019-05-18 felsi
Pelophylax sp. - 2019-05-19 Aceralba
Alchemilla vulgaris aggr. - 2019-05-18 felsi
- 2019-05-18 felsi
Primula veris - 2019-05-18 felsi
Cyanistes caeruleus - 2019-05-19 Aceralba
Lichenes - 2019-05-18 felsi
Convallaria majalis - 2019-05-19 Aceralba
Curculionidae sp. - 2019-05-18 felsi
Vanessa cardui - 2019-05-18 felsi
Euonymus verrucosa - 2019-05-19 elita.elita
Convallaria majalis - 2019-05-19 meža_meita
Polypores sp. - 2019-05-19 meža_meita
- 2019-05-19 meža_meita
- 2019-05-19 meža_meita
- 2019-05-19 meža_meita
Primula veris - 2019-05-19 meža_meita
- 2019-05-18 felsi
Boros schneideri - 2019-05-19 meža_meita
Lichenes - 2019-05-19 meža_meita
Lichenes - 2019-05-19 meža_meita
Lichenes - 2019-05-19 meža_meita
Lichenomphalia sp. - 2019-05-19 meža_meita 1
Daphne mezereum - 2019-05-19 meža_meita
Lichenes - 2019-05-19 meža_meita
Passer montanus - 2019-05-18 felsi
Erithacus rubecula - 2019-05-19 Aceralba
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-19 Aceralba
Muscicapa striata - 2019-05-19 Vita Ju
Acrocephalus dumetorum - 2019-05-19 Vita Ju
Sylvia communis - 2019-05-19 Vita Ju
Luscinia luscinia - 2019-05-19 Vita Ju
Luscinia luscinia - 2019-05-19 Vita Ju
Stellaria holostea - 2019-05-19 Aceralba
Viola arvensis - 2019-05-18 felsi
Peribalus strictus - 2019-05-18 nekovārnis
Glechoma hederacea - 2019-05-18 felsi
Coenonympha pamphilus - 2019-05-19 Aceralba
Pelophylax sp. - 2019-05-18 felsi
Berytinus clavipes - 2019-05-18 nekovārnis
Motacilla alba - 2019-05-18 felsi
Coenonympha pamphilus - 2019-05-18 felsi
Papilio machaon - 2019-05-19 Aceralba
Noctuidae sp. - 2019-05-18 felsi
Syrphidae sp. - 2019-05-19 Aceralba
Miridae sp. - 2019-05-18 nekovārnis
Sylvia curruca - 2019-05-19 Wija
Stenodema calcarata - 2019-05-18 nekovārnis
- 2019-05-19 Aceralba
Sarcophagidae sp. - 2019-05-19 Aceralba
Demetrias monostigma - 2019-05-18 nekovārnis
Polygonia c-album - 2019-05-19 Aceralba
Anthocoris sp. - 2019-05-18 nekovārnis
Dicyphus sp. - 2019-05-18 nekovārnis
Bombus sp. - 2019-05-19 Aceralba
Coenonympha pamphilus - 2019-05-19 Aceralba
Polygonia c-album - 2019-05-19 Klintslejas
Coenonympha pamphilus - 2019-05-19 Klintslejas
Callophrys rubi - 2019-05-19 Klintslejas
Issoria lathonia - 2019-05-19 Klintslejas
Everes argiades - 2019-05-19 Klintslejas
Lycaena phlaeas - 2019-05-19 Klintslejas
Rhyparochromus pini - 2019-05-18 nekovārnis
Pyrgus malvae - 2019-05-19 Klintslejas
Carpocoris purpureipennis - 2019-05-18 nekovārnis
Papilio machaon - 2019-05-19 Klintslejas
Vanessa cardui - 2019-05-19 Klintslejas
Centrotus cornutus - 2019-05-18 nekovārnis
Tachinidae sp. - 2019-05-18 nekovārnis
Pieris napi - 2019-05-19 Klintslejas
Glechoma hederacea - 2019-05-19 meža_meita
Anthocharis cardamines - 2019-05-19 Klintslejas
Inachis io - 2019-05-19 Klintslejas
Leptidea sinapis/juvernica - 2019-05-19 Klintslejas
Gonepteryx rhamni - 2019-05-19 Klintslejas
Platycerus caraboides - 2019-05-18 nekovārnis
Parnassius mnemosyne - 2019-05-19 Klintslejas
Anostirus castaneus - 2019-05-18 nekovārnis
Coriomeris denticulatus - 2019-05-18 nekovārnis
Rhopalus subrufus - 2019-05-18 nekovārnis
Calvia quatuordecimguttata - 2019-05-18 nekovārnis
Rhynocoris annulatus - 2019-05-18 nekovārnis
Coccinella quinquepunctata - 2019-05-19 gunitak
Vanessa cardui - 2019-05-19 gunitak
Odonata sp. - 2019-05-18 gunitak
- 2019-05-18 gunitak
Heteroptera sp. - 2019-05-18 gunitak
Pyrrhocoris apterus - 2019-05-18 gunitak
Lichenes - 2019-05-19 Armandez
Buteo buteo - 2019-05-19 Matrus
Pyrrhocoris apterus - 2019-05-18 gunitak
Vanessa cardui - 2019-05-18 gunitak
Pteridopsida sp. - 2019-05-19 Armandez
Ganoderma applanatum - 2019-05-18 Armandez
Leptidea sinapis/juvernica - 2019-05-18 gunitak
Pyrrhocoris apterus - 2019-05-18 gunitak
Pyrrhocoris apterus - 2019-05-18 gunitak
Pieris napi - 2019-05-18 gunitak
Gonepteryx rhamni - 2019-05-19 Matrus
Anthocharis cardamines - 2019-05-18 gunitak
Agelastica alni - 2019-05-18 gunitak
Gonepteryx rhamni - 2019-05-19 Matrus
Odonata sp. - 2019-05-18 gunitak
Vanessa cardui - 2019-05-18 gunitak
Columba palumbus - 2019-05-19 Matrus
Columba palumbus - 2019-05-19 Ilze_Sa
Streptopelia turtur - 2019-05-19 Ilze_Sa
Chrysolina fastuosa - 2019-05-17 gunitak
Circus aeruginosus - 2019-05-19 Matrus
- 2019-05-19 kristyk
Apidae sp. - 2019-05-19 kristyk
- 2019-05-19 kristyk
Grus grus - 2019-05-19 Matrus
Pelophylax lessonae - 2019-05-19 kristyk
Oriolus oriolus - 2019-05-19 mardzh
- 2019-05-19 kristyk
Platycis cosnardi - 2019-05-19 nekovārnis
Odonata sp. - 2019-05-19 kristyk
Pisces sp. - 2019-05-19 kristyk
Odonata sp. - 2019-05-19 kristyk
Lymnaea sp. - 2019-05-19 kristyk
Lymnaea sp. - 2019-05-19 kristyk
Pelophylax esculenta - 2019-05-19 kristyk
Gerridae sp. - 2019-05-19 kristyk
Castor fiber - 2019-05-19 kristyk
Rana sp. - 2019-05-19 kristyk
Chelidonium majus - 2019-05-19 Aleksandra
Cygnus olor - 2019-05-19 kristyk
Polyporus badius - 2019-05-19 meža_meita
Dorcus parallelopipedus - 2019-05-19 Guntiņa
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 kristyk
Quercus robur - 2019-05-19 mazais_ezis
Nymphalis antiopa - 2019-05-19 kristyk
Polygonia c-album - 2019-05-19 kristyk
Scarabaeidae sp. - 2019-05-19 kristyk
Cetonia aurata - 2019-05-19 kristyk
Vespa crabro - 2019-05-19 kristyk
Luscinia luscinia - 2019-05-19 nuncijs
- 2019-05-19 nuncijs
Pisaura mirabilis - 2019-05-19 W
- 2019-05-19 W
Cardamine amara - 2019-05-19 W
Primula veris - 2019-05-19 Aleksandra
Anser anser - 2019-05-19 W
Glechoma hederacea - 2019-05-19 Aleksandra
Ciconia nigra - 2019-05-19 mazais_ezis
Pernis apivorus - 2019-05-19 mazais_ezis
Luscinia luscinia - 2019-05-19 BioEliina
Emberiza schoeniclus - 2019-05-19 BioEliina
Chelidonium majus - 2019-05-19 Aleksandra
Anthocharis cardamines - 2019-05-19 Rallus
Lanius collurio - 2019-05-19 PutnuDraugsNagļos
Sylvia communis - 2019-05-19 nuncijs
Aves sp. - 2019-05-19 Liepzieds
Physatocheila smreczynskii - 2019-05-19 CerambyX
Tadorna tadorna - 2019-05-19 Wija
Polyommatus icarus - 2019-05-19 Astrantia
Carterocephalus silvicolus - 2019-05-19 nekovārnis
Araneae sp. - 2019-05-17 Vīksna
Symphytum officinale - 2019-05-17 Vīksna
- 2019-05-17 Vīksna
Curculionidae sp. - 2019-05-17 Vīksna
Tingis cardui - 2019-05-17 Vīksna
Agapanthia villosoviridescens - 2019-05-17 Vīksna
Heteroptera sp. - 2019-05-17 Vīksna
Brachycera - 2019-05-17 Vīksna
Glechoma hederacea - 2019-05-19 Aleksandra
Carpocoris fuscispinus - 2019-05-17 Vīksna
Serinus serinus - 2019-05-19 Mareks Kilups
- 2019-05-17 Vīksna
Cassida sp. - 2019-05-17 Vīksna
Chelidonium majus - 2019-05-19 Aleksandra
Mergus merganser - 2019-05-19 Liepzieds
Primula veris - 2019-05-19 Aleksandra
Caprimulgus europaeus - 2019-05-19 Rallus
Gonepteryx rhamni - 2019-05-19 DanaH
Carex cespitosa - 2019-05-17 Vīksna
Crex crex - 2019-05-19 anthicus
Formicidae - 2019-05-17 Vīksna
Coenonympha pamphilus - 2019-05-19 sandis
Centrotus cornutus - 2019-05-18 Vīksna
Platycerus caraboides - 2019-05-18 Vīksna
Abrostola tripartita - 2019-05-18 Vīksna
Riparia riparia - 2019-05-19 Liepzieds
Callophrys rubi - 2019-05-19 sandis
Vanessa cardui - 2019-05-19 bišudzenis
Laetiporus sulphureus - 2019-05-19 Liepzieds
Cynoglossum officinale - 2019-05-18 Vīksna
Pyrgus malvae - 2019-05-19 sandis
Byctiscus populi - 2019-05-18 Vīksna
Heteroptera sp. - 2019-05-18 Vīksna
Megalonotus antennatus - 2019-05-18 Vīksna
Upupa epops - 2019-05-19 bišudzenis
Melolontha melolontha - 2019-05-18 Vīksna
Oplodontha viridula - 2019-05-18 zemesbite
- 2019-05-19 Vīksna
Poecilus sp. - 2019-05-18 zemesbite
Hadula trifolii - 2019-05-19 Vīksna
Gerridae sp. - 2019-05-18 zemesbite
Gerridae sp. - 2019-05-18 zemesbite
Ranatra linearis - 2019-05-18 zemesbite
Heteroptera sp. - 2019-05-18 zemesbite
Heteroptera sp. - 2019-05-18 zemesbite
Heteroptera sp. - 2019-05-18 zemesbite
Cyclophora pendularia - 2019-05-19 Vīksna
Rhopalus subrufus - 2019-05-18 zemesbite
- 2019-05-19 Vīksna
Corizus hyoscyami - 2019-05-18 zemesbite
Graphosoma lineatum - 2019-05-18 zemesbite
Coreus marginatus - 2019-05-18 zemesbite
Zicrona caerulea - 2019-05-18 zemesbite
- 2019-05-18 Vīksna
Ichneumonidae sp. - 2019-05-18 Vīksna
- 2019-05-19 Vīksna
Egretta alba - 2019-05-19 Mareks Kilups
- 2019-05-19 Vīksna
Cygnus olor - 2019-05-19 Astrantia
Upupa epops - 2019-05-19 ER
Vanessa cardui - 2019-05-19 Astrantia
Luscinia luscinia - 2019-05-19 Matrus
Chiasmia clathrata - 2019-05-19 Matrus
Turdus pilaris - 2019-05-19 Natalja Knazeva
Cuculus canorus - 2019-05-19 Matrus
Anthus pratensis - 2019-05-19 Matrus
Falco subbuteo - 2019-05-19 mazais_ezis
Gonepteryx rhamni - 2019-05-19 Matrus
Coenonympha pamphilus - 2019-05-19 Matrus
Rana temporaria - 2019-05-19 Matrus
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-05-19 Matrus
Sylvia communis - 2019-05-19 Astrantia
Carpodacus erythrinus - 2019-05-19 Matrus
Castor fiber - 2019-05-19 Matrus
Anatis ocellata - 2019-05-19 bišudzenis
Palomena prasina - 2016-08-25 Mimi Serada
Hirundo rustica - 2019-05-16 ligausis
Anas platyrhynchos - 2019-05-17 ligausis
Polygonia c-album - 2019-05-19 Matrus
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-05-19 Matrus
Cordulia aenea - 2019-05-19 Matrus
Columba palumbus - 2019-05-19 Matrus
Circus aeruginosus - 2019-05-19 Pūcis
Podiceps cristatus - 2019-05-19 Pūcis
Polygonia c-album - 2019-05-19 Matrus
Ciconia nigra - 2019-05-19 dzenis 1
Anthocharis cardamines - 2019-05-18 Laimeslācis
Coenagrion sp. - 2019-05-18 Laimeslācis
Ficedula hypoleuca - 2019-05-19 Matrus
Luscinia luscinia - 2019-05-19 Viktorian
Megalonotus antennatus - 2019-05-18 nekovārnis
Ferdinandea sp. - 2019-05-18 nekovārnis
Bitoma crenata - 2019-05-18 nekovārnis
Eurydema oleracea - 2019-05-18 nekovārnis
Coenonympha pamphilus - 2019-05-18 Laimeslācis
Graphosoma lineatum - 2019-05-18 nekovārnis
Pieris napi - 2019-05-18 Laimeslācis
Dolycoris baccarum - 2019-05-18 nekovārnis
Primula veris - 2019-05-19 puke
Papilio machaon - 2019-05-18 Laimeslācis
Coreus marginatus - 2019-05-18 nekovārnis
Palomena prasina - 2019-05-18 nekovārnis
Platystomos albinus - 2019-05-18 nekovārnis
Pyrrhocoris apterus - 2019-05-18 Laimeslācis
Geum rivale - 2019-05-18 Laimeslācis
Ancylis badiana - 2019-05-18 Laimeslācis
Byrrhidae sp. - 2019-05-18 Laimeslācis
- 2019-05-18 Laimeslācis
Erythromma najas - 2019-05-18 Laimeslācis
Cordulia aenea - 2019-05-18 Laimeslācis
Muscicapa striata - 2019-05-18 Laimeslācis
Anthocharis cardamines - 2019-05-15 Carum carvi
Poecile palustris - 2019-05-18 Laimeslācis
Coenonympha pamphilus - 2019-05-18 Carum carvi
Oenanthe oenanthe - 2019-05-18 Laimeslācis
Aquila pomarina - 2019-05-18 Laimeslācis
Actitis hypoleucos - 2019-05-18 Carum carvi
Pernis apivorus - 2019-05-19 dzenis
Anas platyrhynchos - 2019-05-18 Carum carvi
Sylvia communis - 2019-05-19 Carum carvi
Linaria cannabina - 2019-05-18 Carum carvi
Anas platyrhynchos - 2019-05-19 IevaM
Vanessa cardui - 2019-05-19 Astrantia
Larus ridibundus - 2019-05-18 Carum carvi
Phalacrocorax carbo - 2019-05-18 Carum carvi
Emberiza citrinella - 2019-05-19 Pūcis
Carpodacus erythrinus - 2019-05-19 Pūcis
Regulus ignicapilla - 2019-05-19 Gaidis Grandāns
Bucephala clangula - 2019-05-19 Pūcis
Emberiza schoeniclus - 2019-05-19 Pūcis
Regulus ignicapilla - 2019-05-19 Gaidis Grandāns
Anthus trivialis - 2019-05-19 Pūcis
Regulus ignicapilla - 2019-05-19 Gaidis Grandāns
Regulus regulus - 2019-05-19 Pūcis
Sturnus vulgaris - 2019-05-19 Pūcis
Carpodacus erythrinus - 2019-05-18 Carum carvi
Grus grus - 2019-05-19 Pūcis
Ardea cinerea - 2019-05-19 Pūcis
Cyanistes caeruleus - 2019-05-19 Pūcis
Acrocephalus scirpaceus - 2019-05-19 Pūcis
Sterna hirundo - 2019-05-19 Pūcis
Aythya ferina - 2019-05-19 Pūcis
Columba livia domestica - 2019-05-19 Pūcis
Buteo buteo - 2019-05-19 Pūcis
Larus argentatus - 2019-05-19 Pūcis
Hirundo rustica - 2019-05-19 Pūcis
Spinus spinus - 2019-05-19 Pūcis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-19 IlzeSt
Pandion haliaetus - 2019-05-19 Pūcis
Cuculus canorus - 2019-05-19 Pūcis
Motacilla alba - 2019-05-19 Pūcis
Podiceps grisegena - 2019-05-19 Pūcis
Turdus pilaris - 2019-05-19 Pūcis
Araschnia levana - 2019-05-19 Astrantia
Corvus corax - 2019-05-19 Pūcis
Anas strepera - 2019-05-19 Pūcis
Turdus philomelos - 2019-05-19 Pūcis
Phylloscopus collybita - 2019-05-19 Pūcis
Lophophanes cristatus - 2019-05-19 Pūcis
Lycaena phlaeas - 2019-05-18 Carum carvi
Columba palumbus - 2019-05-19 Pūcis
Vanessa cardui - 2019-05-18 Carum carvi
Botaurus stellaris - 2019-05-19 Pūcis
Rallus aquaticus - 2019-05-19 Pūcis
Locustella luscinioides - 2019-05-19 Pūcis
Scolopax rusticola - 2019-05-19 Pūcis
Vanessa cardui - 2019-05-18 Carum carvi
Erithacus rubecula - 2019-05-19 Pūcis
Oriolus oriolus - 2019-05-19 Pūcis
Accipiter nisus - 2019-05-19 Pūcis
Mergus merganser - 2019-05-18 Carum carvi
Acrocephalus arundinaceus - 2019-05-19 Pūcis
Sylvia curruca - 2019-05-19 Pūcis
Dendrocopos major - 2019-05-19 Pūcis
Phalacrocorax carbo - 2019-05-19 Pūcis
Garrulus glandarius - 2019-05-19 Pūcis
Poecile montanus - 2019-05-19 Pūcis
Pica pica - 2019-05-19 Pūcis
Anas querquedula - 2019-05-18 dzenis
Columba oenas - 2019-05-19 dzenis
Haliaeetus albicilla - 2019-05-19 dzenis
Sylvia borin - 2019-05-19 dzenis
Upupa epops - 2019-05-18 guguce+
Acrocephalus arundinaceus - 2019-05-19 Pūcis
Nezināms
@ Vīksna
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri novērojumiem
Vīksna 20.maijs, 00:50

Upes kosa.


Vīksna 20.maijs, 00:49

Vārpainā krauklene.


Vīksna 20.maijs, 00:48

Sarkanā spulgotne.


felsi 19.maijs, 23:20

Paldies Egij!


Briza 19.maijs, 23:15

Jā, būs šī gada sūna, ja ir iespēja paskatieties palielinājumā (lupa, binokulārs, mikroskops), ļoti krāšņa.


Vīksna 19.maijs, 22:53

Paldies !


Aleksandra 19.maijs, 22:45

Paldies, Laima un Ilze!


OKK 19.maijs, 22:37

Labs foto!


OKK 19.maijs, 22:33

Lielais madaru sfings Hyles gallii


kapso 19.maijs, 22:10

19.maijā tanī pašā vietā redzēju jau 5 gliemežus


Ivars L. 19.maijs, 21:40

Jā, pareizi - gaiša, viengadīga, klājeniska piepe, kas aug uz atmirušām egļu cietpiepēm ir šī baltene.


felsi 19.maijs, 21:38

Pievienoju foto, kas veikti 19.05.19. Vai varētu būt taukā bezdzīslene?


dziedava 19.maijs, 21:06

Ok, tad ir arī :)


meža_meita 19.maijs, 21:02

Julita, vai patiešām? Man ļoti likās, ka tā ir piepe.


dziedava 19.maijs, 21:00

Varbūt es pārsteidzos ar sugas maiņu - tā bija sēne vai gļotsēne? :)


nekovārnis 19.maijs, 20:13

Tā kā pēc Rhabdomiris striatellus nimfas, Nez, varbūt vēl kāda līdzīga


Ivars L. 19.maijs, 18:07

Nezinu, kaut kā par to nepadomāju.


dziedava 19.maijs, 16:36

Šis jau sanāk pat citā pagastā nekā it kā netālu atrastais aprīlī


Briza 19.maijs, 16:29

Virszemes lapas lancetiskas, būs vien cemere.


W 19.maijs, 15:54

Paldies, Laima!


Lemmus 19.maijs, 15:24

Paldies!


Vīksna 19.maijs, 14:45

Varbūt platlapu cemere, bet līdzīga arī stāvā berula.


dziedava 19.maijs, 12:20

Bet izskatās interesanti :)


Ivars L. 19.maijs, 11:57

Neizskatās pēc piepes, vismaz šobrīd.


Laimeslācis 19.maijs, 11:26

Paldies, Voldemār!


Laimeslācis 19.maijs, 10:14

Šo krāšņspāri nevarēju precīzi noteikt. Liekas, ka gaišzilā, bet varbūt zilganā,... vai ziemeļu? Lūdzu konsultāciju!


Laimeslācis 19.maijs, 09:32

Paldies, Marek!


Laimeslācis 19.maijs, 08:38

Agrā smaragdspāre


Laimeslācis 19.maijs, 08:36

Lielās sarkanaces mātīte


W 19.maijs, 07:38

Marek, paldies!


Vīksna 19.maijs, 00:12

Paldies !


Ansis 18.maijs, 23:12

Jā, ir spuļģītis!


W 18.maijs, 22:47

Paldies, Inita!


Siona 18.maijs, 21:55

Man jau likās aizdomīgi lieli veidojumi, jo tieši Tavā lapā redzēju bildītes ar ķērpi un norādi par izmēriem (līdz 1mm) ;)


Aceralba 18.maijs, 21:50

Paldies, tuvplānā ļoti smuka izrādījās!


Aceralba 18.maijs, 21:48

Paldies!


Karmena 18.maijs, 21:43

Paldies par labojumu, Marek!


dziedava 18.maijs, 21:33

Nē nē, tā ir sēne, varbūt Hypoxylon fuscum, Acrocordia ir 3x mazāka par norādīto izmēru


Divpēdis 18.maijs, 19:36

Kāļu baltenis - labi redzamas zaļās dzīslas


Divpēdis 18.maijs, 19:35

Mazais nātru raibenis;)


LailaG 18.maijs, 18:54

Jā,Kristīne N,ļoti līdzīgs.


kristyk 18.maijs, 18:19

Āboliņa sprīžmetis?


kamene 18.maijs, 16:14

Piekrītu Ansim - jungermannija un dzīva koka nav manīta, bet džeimsonīte mēdz pakāpties pa stumbru, it sevišķi melnalkšņa.


kristyk 18.maijs, 15:40

Varbūt ūdensēzelītis?


felsi 18.maijs, 15:00

Paldies par noteikšanu!


Armandez 18.maijs, 12:26

Labs jautājums.


Vīksna 18.maijs, 10:27

Vai meža nebija zaraināka, un mežā biežāk redzu pļavas kosu.


nekovārnis 18.maijs, 09:21

Manuprāt Platycerus caraboides


nekovārnis 18.maijs, 09:11

Pakaļkājas stilbs līks - tad jau Nicrophorus vespillo.


zemesbite 18.maijs, 00:08

Paldies, ņemšu vērā, ja vēl kādreiz tādas gadīsies.


CerambyX 17.maijs, 23:33

Šitām Sciocoris ģints vairogblaktīm noderīga pazīme ir vēdera krāsojums. Pēc virspuses divas biežākās sugas (cursitans, umbrinus) stipri līdzīgas, bet nu umbrinus vēders pilnībā vienmērīgi brūns, bet cursitans - dzeltenīgs ar divām tumšām (gandrīz melnām) gareniskām joslām. Ir gan vēl citas sugas, bet tur vairākām acis mazākas un tā kā 'uz kātiņiem'.


Ansis 17.maijs, 23:24

Vajadzētu būt rudens džeimsonītei. Pa retam šo sugu gadījies redzēt uz dzīvu lapkoku (melnalkšņa, liepas, apses) mizas pie stumbra pamatnes, vai pat 1-1,5 m augstumā.


Divpēdis 17.maijs, 22:30

Cerēju, ka vieglāk mani palaidīsi cauri;)


Mimi Serada 17.maijs, 21:46

Jauki! Šaubījos, vai var identificēt, tomēr saskatīju līdzību ar tiklblaktīm :) Paldies, Uģi!


CerambyX 17.maijs, 21:39

Šīs foršas! :


Vīksna 17.maijs, 21:32

Paldies !


forelljjanka 17.maijs, 20:40

Dadžu raibenis.


Mareks Kilups 17.maijs, 16:58

paldies!


kapso 17.maijs, 16:05

Uz rabarbera krūma


IlzeP 17.maijs, 13:52

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


IlzeP 17.maijs, 13:52

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


IlzeP 17.maijs, 13:51

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


IlzeP 17.maijs, 13:51

Laboju nosaukumu atbilstoši aktuālajai sistemātikai - Leptura melanura un Stenurella melanura tiek uzskatītas par vienu sugu - Stenurella melanura (informācija: Aivars Dunskis, DU)


Martins 17.maijs, 13:35

Kur Tava grāmata?! Šo sugu vajadzētu varēt atpazīt. :)


Aleksandra 17.maijs, 10:30

Paldies, Ansi!


Mimi Serada 17.maijs, 09:51

Paldies!


Bekuvecis 17.maijs, 08:09

Jā, ir tā pati. Tikai pareizāks, ja sekojam mūsdienu sēņu sistemātikas galvu reibinošajiem līkločierm [© Edgars Vimba], tagad skaitās P. conchatus.


Vīksna 17.maijs, 00:35

Paldies !


Fuatra 17.maijs, 00:29

Paldies


CerambyX 17.maijs, 00:18

Sprakšķis Athous haemorrhoidalis tā kā


CerambyX 17.maijs, 00:17

Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 17.maijs, 00:17

Agrypnus murinus


CerambyX 17.maijs, 00:17

Otiorrhynchus sp.


CerambyX 16.maijs, 23:04

Uz spulgotnēm kādas pāris interesantas Dicyphus ģints mīkstblaktis var meklēt.


CerambyX 16.maijs, 22:56

Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 16.maijs, 22:56

Paldies, bet citi rakursi tā īsti tomēr nepalīdz - prasās to blakti tuvāk redzēt :)


meža_meita 16.maijs, 22:05

Skaidrs, paldies :)


Vīksna 16.maijs, 21:22

Paldies !


felsi 16.maijs, 20:41

Paldies Ansi!


IlzeP 16.maijs, 20:21

Skaidrs, esmu te nelielu sajukumu radījusi (turpinājusi radīt). Datu bāzē jau ir bērzu kamolene Lentinus conchatus, pieņemu, ka tā ir tā pati, un laboju uz to.


Ansis 16.maijs, 19:41

Varētu būt melnā ozolpaparde


Vīksna 16.maijs, 19:36

Paldies !


BioLaura 16.maijs, 19:35

Pievienoju vēl bildes, kur varbūt varētu saprast skaidrāk.


Irbe 16.maijs, 19:34

Paldies!


Bekuvecis 16.maijs, 19:29

Jā, ir sinonīms. Taču pareizāks tagad skaitās Initas norādītais.


CerambyX 16.maijs, 19:26

Ja varbūt izkadrētu to blakti tuvāk (kaut vai cik tuvu vien var), tad otrajā attēlā (tas asāks) sugu domāju, ka varētu pateikt. Tā citādi skaidrs, ka Palomena ģints vairogblakts, bet kura no divām sugām tā absolūti droši pateikt nevaru.


Bekuvecis 16.maijs, 19:25

Inita pārrakstījusies: ir nevis bērzu pundurkamolene, bet gan bērzu kamolene (jeb bērzu sīkstene). Latīniskais nosaukums ir OK. (Panus spp. un Panellus spp., par spīti nosaukumu līdzībai, ir maz kopīga - tik vien, ka abas ir piederīgas Agaricomycetes.)


Ivars L. 16.maijs, 18:06

Tieši šim. Vēlāk pievienošu tuvplāna bildi.


meža_meita 16.maijs, 17:16

Tas zilganzaļais laponis pieder šai henotēka, vai pavisam cits ķērpis?


Gaidis Grandāns 16.maijs, 16:44

Pļavu lija


IlzeP 16.maijs, 16:36

Panus, nevis Panellus, kā datu bāzē citāsm pundurkamolenēm?


Inita 16.maijs, 16:07

Liesmenīte Flammulaster sp.


Inita 16.maijs, 16:06

Bērzu pundurkamolene Panus conchatus


Inita 16.maijs, 16:04

Nav pūpēdis! Atmatene Agaricus sp.


Inita 16.maijs, 16:03

Krāšņā vistene Tricholomopsis decora.


Inita 16.maijs, 16:01

Dūmainā piltuvene (aplocene) jeb liepene Clitocybe (Lepista) nebularis


Inita 16.maijs, 15:59

Tintene


Inita 16.maijs, 15:58

Tintene Coprinellus vai Coprinopsis


Inita 16.maijs, 15:56

Zelta brūnsardzene Phaeolepiota aurea.


Inita 16.maijs, 15:42

Melanoleuca :)


Inita 16.maijs, 15:39

Sēntiņa Mycena sp.


Inita 16.maijs, 15:38

Sprādzes rikenella Rickenella fibula


Inita 16.maijs, 15:32

Anīsa piltuvene Clitocybe odora.


Inita 16.maijs, 15:30

Šīs ir divas dažādas sēnes.


Inita 16.maijs, 15:29

Sēntiņa Mycena sp.


IlzeP 16.maijs, 15:17

Vai sinonīms ir T. album?


IlzeP 16.maijs, 15:14

Sarakstā ieliku. Labot, ka šī ir?


Inita 16.maijs, 15:13

Zaru vītenīte Marasmiellus ramealis


Inita 16.maijs, 15:11

Mainīgā pacelmene Kuehneromyces mutabilis


Inita 16.maijs, 15:10

Saŗtlapīte Entoloma sp.


Inita 16.maijs, 15:08

Celmene Armillaria sp.


Inita 16.maijs, 13:24

Sermuļu saulsardzene Lepiota erminea


AndaB 16.maijs, 13:24

Liels paldies!


Inita 16.maijs, 13:01

Nav sēntiņa, bija domāts :)


Inita 16.maijs, 13:00

Sēntiņa Mycena sp.


Inita 16.maijs, 12:59

Tīmeklene Cortinarius sp.


Inita 16.maijs, 12:58

Sārtlapīte Entoloma sp.


Inita 16.maijs, 12:56

Pleurotus pulmonarius Dzeltējošā sānause


Inita 16.maijs, 12:49

Baltā pūkaine Tricholoma stiparophyllum


Inita 16.maijs, 12:46

Es tā ilgi domāju un izdomāju, ka tā ir pelēkā sārtlapīte Entoloma araneosum. Vienīgā sārtlapīte, kas ir tik "pūkaina". Lapiņas jaunām mēdz būt pelēkas, vēlāk sārtas. Šī veļ jauna. Vēl tādas spalvainas un pūkainas, smailas cepurītes ir šķiedrgalvītēm. bet nezinu nevienu tik pelēku šķiedrgalvīti.


OKK 16.maijs, 11:56

izils! > izcils, gadā > gada, riebjas drukas kļūdas


OKK 16.maijs, 11:52

Tagad lietoju NIKON COOLPIX B700 Black - izils! Fočēju makro, bet, putnus - 60 X zoom!!! Un tas ir vienā kamerā, pirku tādu brīnumu pirms gadā pa 444 E


OKK 16.maijs, 11:39

Spoguļkamera, Zenīts 3 M, ja pareizi atceros, "gredzeni", nesaprotu, kāpēc tāda interese?


OKK 16.maijs, 11:30

Tātad, pārvarot slinkumu, ievietoju savus vēsturiskos gludenās čūskas datus DD, bet DD admins, ar palamu "Dziedava" tikai sajūsminās par piepēm, pārējie admini nav kādu laiku manīti. Varbūt vajag izvērtēt DD admiņu lietderību?


Armandez 16.maijs, 10:59

ar kādiem stikliem šie tuvplāni?


CerambyX 16.maijs, 10:57

Meloe brevicollis


dziedava 16.maijs, 10:57

Mājas ābele (droši vien), nav sarakstā


OKK 16.maijs, 10:45

Starp citu, no kura laika DD gludenās čūskas atradnes neieķeksē pie "interesantākajiem novērojumiem"?


OKK 16.maijs, 10:42

Jā, Zenīts 3 M, ja pareizi atceros, ar gredzeniem, lai varētu fotografēt makro. Tajā laikā dabūju "pa blatu" 1 diapozitīvu filmiņu (36 kadri, bet - krāsas!) reizi 3 gados no Dabas muzeja, bija laiki...


Irbe 16.maijs, 10:20

Kājiņas dzeltenīgi brūnas kā vītītim, čunčiņam ir melnas.


Edgars Smislovs 16.maijs, 10:13

Ir vēl bildes?


dziedava 16.maijs, 07:47

:) Un kāda galvenā atšķiršanas pazīme? Ka uz Phellinus chrysoloma ?


OKK 16.maijs, 07:14

Latgalē līdz šim neviens vēl nav atradis.


meža_meita 16.maijs, 00:17

Paldies! Mēģināšu "sagremot". :)


Aleksandra 16.maijs, 00:09

Paldies!


felsi 15.maijs, 23:23

Paldies par blaktīm!


Ivars L. 15.maijs, 23:17

Jā, izskatās līdzīgi. P.subacida jaunais poru slānis neaizaug pilnībā iepriekšējo, kas tad redzams kā oranža mala. A.crassa tā nevajadzētu būt. Sažūstot, A.crassa pamata slānis ir drūpošs kā krīts. Svaigai A.crassa garša ir rūgtena, ne visai asa, tā kā eļļas (?) smarža, bet P.subacida bez izteiktas garšas vai nedaudz skābena, arī smarža mn šķiet skābena, protams svaigam, nesažuvušam augļķermenim.


Ivars L. 15.maijs, 22:59

Jā, baigais pārsteigums un prieks par šo. Paldies.


CerambyX 15.maijs, 22:57

Lapgrauzis Cryptocephalus octopunctatus


Armandez 15.maijs, 22:14

Ar ko bildēji? Zenīts?


angel 15.maijs, 22:13

Paldies!


Edgars Smislovs 15.maijs, 21:22

Interesanti 11.04.2019 jau bija mazuļi, pēc balss diezgan lieli. https://dabasdati.lv/lv/observation/sla2dch2p95b3lqisj5pglonr5/


Aleksandra 15.maijs, 21:09

Paldies, Ansi, par labojumu!


forelljjanka 15.maijs, 21:07

Knābis priekš klijāna pa masīvu.Nevarētu būt kāds netipiski tumšs nepieaudzis vistu vanags?


dziedava 15.maijs, 21:06

Ja tāda būtu egļu mežā pie egles, varētu domāt, ka melnā pseidoplektānija, bet purvā varētu būt kas interesantāks, es tikai tagad esmu prom no materiāliem.


dziedava 15.maijs, 20:57

Oho, apsveicu!


dziedava 15.maijs, 20:56

Paldies, Ivar!


Armandez 15.maijs, 20:32

Citviet mēdz būt, piemēram, Latgalē?


Edgars Smislovs 15.maijs, 19:55

Peļu klijāns(?).


OKK 15.maijs, 19:53

1976. gada maijā


Armandez 15.maijs, 19:24

kad šī bilde uzņemta?


meža_meita 15.maijs, 19:10

Kā šo atšķirt no P.subacida? Priekš manis stipri līdzīgas.


Vīksna 15.maijs, 18:54

Paldies !


Kristers K 15.maijs, 18:10

Nu pat ap18:00 Imantā mazā Zolitūdes iela redzēju arī pupuķi pārlidojam


mirtins 15.maijs, 15:35

Labdien! Kā viņš uzvedas? Nav ļoti tramīgs? Es šopavasar pamanīju Baldonē arī diezgan urbānā vidē. Pēc pāris dienām tajā vietā sāka ekskavatori rakt, bažījos, vai šī nebūs pirmā un pēdējā reize, kad tik tuvu mājai redzēju pupuķi.


CerambyX 15.maijs, 15:30

Graphomyia maculata ir arī citi agrāki novērojumi DD.


Kukainis 15.maijs, 14:49

Muša (Muscidae) Graphomyia maculata. Pirmo reizi DD


AndaB 15.maijs, 14:46

Sugu mainīt uz vītītis?


zemesbite 15.maijs, 14:40

Paldies par blakšu noteikšanu! :)


IlzeP 15.maijs, 14:18

Piekrītu Vladimiram


IlzeP 15.maijs, 14:16

Tā nav ieeja dobumā, bet ligzda pie koka :) Paceplītim ligzda ir kā ovāla bumba, ar mazu ieeju. Izskatās, ka svaiga.


AndaB 15.maijs, 14:15

Es nevaru saprast - vilītis vai tomēr čuņčiņš.


IlzeP 15.maijs, 14:14

Kur jums viņi rādās?


Vladimirs S 15.maijs, 14:12

Pēc spārna izskatās vītītis.


dziedava 15.maijs, 14:00

Paldies par ātru noteikšanu! Biju domājusi, ka bez labākas kvalitātes bildēm nevarēs. Tā neparasti, nevarēja saprast, vai vertikāla ligzda ;), līdz ieraudzīju, ka ieeja dobumā.


AndaB 15.maijs, 13:57

Vai kāds, lūdzu, nevarētu palīdzēt noteikt, kas šis par putnu? Ir fotografijas!


Gaidis Grandāns 15.maijs, 13:55

Domāju, ka Phlebia serialis


IevaM 15.maijs, 13:31

Izskatās gan


Edgars Smislovs 15.maijs, 12:39

Super! :D


Gaidis Grandāns 15.maijs, 12:04

Kaut kā izskatās pēc rubeņiem


galochkin 15.maijs, 11:30

Летела по направлению З - В. Посидела на макушке сосны с полминуты и полетела дальше.


LailaG 15.maijs, 02:15

Paldies,Ilze, par labojumiem


Fuatra 14.maijs, 22:52

paldies


nekovārnis 14.maijs, 22:32

Paldies!:)


naktsvijole 14.maijs, 22:26

paldies, kļūda atlasot


forelljjanka 14.maijs, 22:04

Stirna!;)


CerambyX 14.maijs, 21:57

Domāju, ka Marekam taisnība - kaut kādi tādi viņi pēc ziemošanas nedaudz paēduši kā 'pusaudži' arī izskatās. T.i. pavisam trekni pirms iekūņošanās pēc pāris nedēļām izskatīsies vēl mazliet savādāk.


dziedava 14.maijs, 21:50

Skaidrs, paldies!


nekovārnis 14.maijs, 21:38

Tur jau tas āķis, ka kāpurs vairākas reizes nomet veco ādu un katru reizi izskatās savādāks. Tāpēc arī neesmu dross ka īstais.


dziedava 14.maijs, 21:34

Paldies, Marek! Tam nav jābūt oranžākam?


meža_meita 14.maijs, 21:05

zemteka Veronica officinalis


meža_meita 14.maijs, 20:44

krāšņā dūnīte


nekovārnis 14.maijs, 20:40

Tēviņu žokļus no augšas, un arī tad ja tās pazīmes būs tādas daudz maz izteiktas. Var paskatīties te http://coleonet.de/coleo/texte/platycerus.htm Latvijai aktuālas P.caprea un P.caraboides.


asaris 14.maijs, 20:32

Paldies, par visiem noteiktajiem! Kas šiem būtu jāfotogrāfē lai varētu noteikt līdz sugai?


nekovārnis 14.maijs, 19:47

Platycerus sp. - mātīte.


nekovārnis 14.maijs, 19:41

Iespējams, ka tā suga. Krāsojums šajā ģintī ārkārtīgi mainīgs - no sarkanas (bez pleķiem) līdz pilnīgi melnai.


nekovārnis 14.maijs, 19:36

Jā, Schizotus pectinicornis


dziedava 14.maijs, 19:36

Paldies, ok, ādaina kameras gumija der :)


nekovārnis 14.maijs, 19:24

Iespējams ozolu vērpēja kāpurs


Vīksna 14.maijs, 18:53

Paldies !


Ivars L. 14.maijs, 18:00

Nu varbūt, svaigs augļķermenis var būt nedaudz gumijains, tomēr ne biezā - riepas gumija, bet ļurīga kameras gumija. :) Drīzāk gan ādaina konsicstence. Jebkurā gadījumā - jau pa gabalu redzamas milzīgas poras, kas nav raksturīgi retajām, gumijainās konsistences piepēm, kā biezā slāņpiepe, biezā antrodija, zvaigžņu baltene.


dziedava 14.maijs, 15:31

Kāda tad? :) plāna un nekāda, mana sajūta, ka gumijota


Inita 14.maijs, 15:20

Super! īstas ūdenssēnes! :)


Inita 14.maijs, 15:17

Lāčpurns gan. Morchella esculenta


Inita 14.maijs, 15:16

Spīgulīte Psathyrella sp. Tālāk diemžēl tikai ar mikroskopu.


Inita 14.maijs, 15:14

Parastais ķēvpups Verpa bohemica. Labi redzams, ka cepurītes mala nav pieaugusi pie kātiņa.


Ivars L. 14.maijs, 14:49

Šitā nav gumijota.


Irbe 14.maijs, 08:20

Dziedātājs ir gaišāki raibu vēderu, šis būs melnā mežastrazda mātīte http://www.putni.lv/turphi.htm


Vīksna 14.maijs, 07:27

Paldies !


Kukainis 14.maijs, 07:16

Smailspārnmuša Lonchopteridae sp.


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2019
© dabasdati.lv
Saglabāts