Aktīvie lietotāji: 229 Šodien ievadītie novērojumi: 429 Kopējais novērojumu skaits: 674618
Tu neesi reģistrējies
Rakstu arhīvs
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Gada simboli 2018 Dabasdatos
Pievienots 2019-04-16 17:54:02

Tā kā 2019. gada aktīvā sezona dabā jau sākusies pilnā sparā, pēdējais laiks atskatīties, kā Dabasdatos veicies pagājušā gadā izziņotajiem Gada simboliem.


Gada dzīvnieks vāvere
Sciurus vulgaris. Foto: Viktors Ivanovs

2018. gadā Dabasdatos kā Gada sugas tika izziņotas:

vāvere Sciurus vulgaris,
pļavu tilbīte Tringa totanus,
simtkāji Chilopoda,
jāņogu raibenis Polygonia c-album,
parastais ozols Quercus robur,
madaras Galium sp.,
zilganā baltsamtīte Leucobryum glaucum,
milzu apaļpūpēdis Langermania gigantea.

Visas minētās sugas Dabasdatu aktīvisti arī atbalstīja ar saviem ziņojumiem. Mirkli apdomājiet kā jums šķiet, kuras sugas tikušas ziņotas visvairāk? Kuras vismazāk?

Šajā rakstā mazāk būs par pašām sugām šis nebūs zinātnisks raksts, vairāk par Dabasdatu ziņotāju aktivitāti un šīs ziņošanas rezultātiem un fotogrāfijām. Paustais personīgais viedoklis nav uzskatāms par absolūto patiesību, bet ir komentāros diskutējams.

1. tabula. Kopējo datu salīdzinājums par Dabasdatu ziņojumiem Gada sugām 2017. un 2018. gadā

Kā redzams 1. tabulā, salīdzinājumā ar 2017. gadu pēc visiem apskatītajiem parametriem 2018. gads bijis ražīgāks. Iespējams, pateicoties tam, ka 2018. gads bija Simtgades gads un, attiecīgi, par Gada sugām tika izvēlētas vieglāk atpazīstamas un biežāk sastopamas sugas.

Kā tad veicies pašām Gada sugām?

2. tabula. 2018. gada Gada sugu ziņojumu un novērojumu skaita salīdzinājums

Kā redzams, Dabasdatos vislielāko atsaucību bija radījusi vāvere, un šīs sugas novērojumu skaits (388) mazliet pārsniedza 2017. gada biežāk ziņotās Gada sugas dzeltenās cielavas novērojumu skaitu (363). Tas ir mazliet neparasti, jo līdz šim tipiski populārākā sugu grupa Dabasdatos bijuši putni. Taču tieši pēdējā laikā bijuši vairāki uzsaukumi zīdītāju ziņošanai, un tas, kopā ar izvēlētās Gada sugas jaukumu un sastopamību, droši vien arī radījis īpašu atsaucību.

Gada dzīvnieks vāvere


Vāvere
Sciurus vulgaris. Foto: Viktors Ivanovs


Vāvere
Sciurus vulgaris. Foto: Igors Deņisovs un Edgars Lediņš (otrajā foto 3 mazuļi erickiņa būrī).

Jāteic, ka vāverei kā Gada dzīvniekam bez daudzajiem ziņojumiem papildus nāca vēl viens bonuss Viktora Ivanova veiktā vāveru izzināšana, pieradināšana un fotosesiju veidošana, kas tika publicētas gan Dabasdatos, gan citur, un turpinājās arī 2019. gadā. Arī citiem izdevās skaistas un interesantas vāveru fotogrāfijas. Divi no ziņojumiem bija datēti pat no pagājušā gadsimta (1990. gadi).

3. tabula. Vāveru ziņojumi Dabasdatos gadu gaitā


Vāveres ziņojumi Dabasdatos 2018. gadā (pa kreisi) un līdz 2018. gadam (pa labi). (Šajā un turpmākajās salīdzinošajās kartēs ar "līdz 2018. gadam" domāts
neieskaitot 2018. gadu.)

Kā redzams no 3. tabulas un kartēm, esot Gada dzīvnieka godā, vāvere saņēmusi gandrīz tikpat daudz ziņojumus kā visos iepriekšējos gados kopā. Arī izplatības kartes līdzīgas izskatās, ka Latgales vidienē ir vāveru trūkums. Vai tā tiešām ir, vai attiecīgajās vietās tikai trūkst ziņotāju?

4. tabula. Dabasdatu ziņotāji, kuri 2018. gadā ieziņojuši vismaz divus vāveru novērojumus

Kā redzams 4. tabulā, vairāk nekā 10 vāveru novērojumus ieziņojuši seši novērotāji. Vairāk nekā pieci vāveru novērojumi ar foto bijuši pieciem, vismaz četri novērojumi ar foto bijuši 12 ziņotājiem. Bez neviena foto vāveri ziņojuši gadrīz puse novērotāju 54 no 112.

 

Gada putns pļavu tilbīte


Pļavu tilbīte Tringa totanus. Foto: Juris Vīgulis

5. tabula. Pļavu tilbītes ziņojumi Dabasdatos gadu gaitā

Kā redzams 5. tabulā, kā Gada putns pļavu tilbīte izpelnījusies salīdzinoši ar novērojumu skaitu vairāk fotogrāfiju (61% novērojumu fotodokumentētas), iepriekšējos gados tikai 28% novērojumu bijuši ar fotogrāfijām, kas, protams, saistīts ar Eiropas ligzdojošo putnu atlanta veidošanu, kam novērojumi bija svarīgāki par fotogrāfijām.

6. tabula. Dabasdatu ziņotāji, kuri 2018. gadā ieziņojuši vismaz divus pļavu tilbītes novērojumus

Kā redzams 6. tabulā, vairāk nekā 10 pļavu tilbītes vērojumus ieziņojuši trīs novērotāji, turklāt lielākā daļa šo novērojumu ir ar foto. Vienīgi jāņem vērā, ka piektā daļa šīs putnu sugas novērojumu (jeb 27 no 133), t.sk. gandrīz visi aktīvākā ziņotāja Andra Avotiņa novērojumi ir ar statusu "NAV novērots, kaut speciāli meklēts". Visvairāk novērojumu ar reāli redzētu pļavu tilbīti ir Edgaram Smislovam (14). Vismaz 4 novērojumi ar foto ir 8 ziņotājiem. Ne vienam vien izdevušās lieliskas pļavu tilbītes fotogrāfijas.


Pļavu tilbīte Tringa totanus. Foto: Ilze Priedniece, Ieva Burčika


Pļavu tilbīte Tringa totanus. Foto: Ilona Gaile


Visi pļavu tilbītes ziņojumi Dabasdatos 2018. gadā (pa kreisi augšā) un līdz 2018. gadam (pa labi); apakšējā rindā
tikai tie pļavu tilbītes ziņojumi 2018. gadā, kam ir statuss "NAV novērots, kaut speciāli meklēts"; pa labi fotoilustrācija vienai šādai vietai (A. Avotiņa foto).

Kā redzams, pļavu tilbītei vistukšākā ir Kurzemes vidiene.

 

Gada bezmugurkaulnieks simtkāji


Simtkāji Chilopoda. Foto: Vilis Bukšs, Sintija Valucka

7. tabula. Simtkāju ziņojumi Dabasdatos gadu gaitā

 

8. tabula. Dabasdatu ziņotāji, kuri 2018. gadā ieziņojuši vismaz vienu simtkāja novērojumu


Simtkāju ziņojumi Dabasdatos 2018. gadā (pa kreisi) un līdz 2018. gadam (pa labi).

Spriežot pēc kartēm, Gada bezmugurkaulnieka ziņotāji varētu būt citi (citur vērojoši) nekā iepriekšējos gados. Jāteic, šai Gada sugai, manuprāt, bija neizmantots potenciāls tautas intereses veicināšanā. Bija arī vēl citi mēģinājumi ziņot simtkājus, kas izrādījās tūkstoškāji, taču tie gada laikā netika izlaboti. Man personīgi šie dzīvnieki kā simtgades sugas likās ļoti piemēroti un interesanti, taču, tā kā par tiem netika atgādināts, turklāt esošajiem (un kļūdainajiem) ziņojumiem arī neviens nepievērsa uzmanību, tad par tiem arī tika aizmirsts. Ziņotajās sugās neiedziļināšos, jo par šo Gada simbolu esot solīts atsevišķs raksts.

 

Gada kukainis jāņogu raibenis


Jāņogu raibenis Polygonia c-album. Foto: Igors Vasiljevs, Lolita Petkēviča, Laima Birziņa

Arī par šo Gada simbolu esot solīts atsevišķs raksts, tāpēc detalizēti neanalizēšu, tikai sniegšu vispārīgus pārskatus, lai var līdzvērtīgi salīdzināt ar pārējiem Gada simboliem.

9. tabula. Jāņogu raibeņa ziņojumi Dabasdatos gadu gaitā


Jāņogu raibeņa ziņojumi Dabasdatos 2018. gadā (pa kreisi) un līdz 2018. gadam (pa labi).

 

10. tabula. Dabasdatu ziņotāji, kuri 2018. gadā ieziņojuši vismaz divus jāņogu raibeņa novērojumus
(N - novērojumu skaits, F - novērojumu ar foto skaits)

 

 

Gada koks parastais ozols


Parastais ozols Quercus robur. Foto: Andris Klepers


Parastā ozola Quercus robur pumpuri un ziedi. Foto: Ainārs Valdovskis un Ansis Opmanis

11. tabula. Parastā ozola ziņojumi Dabasdatos gadu gaitā

 


Parastā ozola ziņojumi Dabasdatos 2018. gadā (pa kreisi) un līdz 2018. gadam (pa labi).

Skatot 11. tabulu un ozola ziņojumu kartes, neparasti, ka gan 2018. gadā, gan visā laika posmā līdz tam ir apmēram vienāds ziņojumu skaits, bet būtiski atšķiras ziņojumu izplatības kartes kā Gada koks ozols ir ziņots no būtiski dažādākām vietām. Iepriekš arī ievērojami retāk ziņoti ozoli kā dižkoki. Taču vienojošais Latgale diezgan tukša no ziņojumiem.

Tā nav nejauša sakritība. 2018. gadā, iedvesmojoties no tā, ka par Gada koku Latvijas Dendrologu biedrība bija izvēlējusies ozolu, Dabas retumu krātuves aktīvisti veica dižāko ozolu apkopojumu, kas sasnieguši 7 m apkārtmēru, vai to varētu sasniegt tuvāko 10 gadu laikā, un arī šajā gadījumā ieguva karti, kurā Latgale gandrīz tukša. Pavisam apkopojumā līdz 2018. gada beigām iekļāvās 113 dižozoli. Karti līdz ar ozolu foto, izmēriem un citiem datiem var skatīt https://dizozoli.dziedava.lv. Tas apliecina, ka jebkurš dižozolu ziņojums no Latgales ir ļoti vērtīgs. Dabasdatos 2018. gadā kā dižkoki tika ziņoti 54 ozoli (2/3 no visiem ozolu ziņojumiem), vēl 12 ozoli ziņoti kā potenciāli dižkoki vai īpatnēji koki. Tikai 15 ozoli (18,5% no visiem) ieziņoti kāda cita iemesla dēļ.


Neparastu ozolu ar zaru tiltu nofotografēja un ieziņoja Valdis Cīrulis.

 

12. tabula. Dabasdatu ziņotāji, kuri 2018. gadā ieziņojuši vismaz divus parastā ozola novērojumus


Neparasti albīnu ozolu nofotografēja un ieziņoja Renāte Kaupuža, bet ar ozolzīlēm
Laima Birziņa.

 

Gada augs madaras


Īstā madara Galium verum un purva madara Galium palustre. Foto: Aleksandra Anohina un Inguna Riževa


Madaru ziņojumi Dabasdatos 2018. gadā (pa kreisi) un līdz 2018. gadam (pa labi).

 

13. tabula. Madaru ziņojumi Dabasdatos gadu gaitā

Pēc 13. tabulas un kartēm redzams, ka madaru ziņošanu ļoti stimulējusi šīs ģints izvirzīšana par Gada augu, jo līdz tam tās ziņotas reti.

14. tabula. Dabasdatu ziņotāji, kuri 2018. gadā ieziņojuši vismaz divus madaru novērojumus

Kā redzams 14. tabulā, pat trim novērotājiem izdevies atrast septiņas dažādas madaru sugas (41% no visām Latvijā atrastajām), vēl trim izdevies atrast sešas madaru sugas. Pieciem ziņotājiem ir vairāk nekā septiņi madaru novērojumi.

15. tabula. Madaru ziņojumi 2018. gadā pa sugām

Gada laikā Dabasdatos ieziņotas vismaz 12 dažādas madaru sugas! Latvijā pavisam ir 17 madaru sugas, tātad Dabasdatu ziņotāji gada laikā aptvēruši 70% no visām madaru sugām.

Visbiežāk ziņotas trīs sugas - baltā madara Galium album, īstā madara Galium verum un ziemeļu madara Galium boreale, turklāt abas pēdējās ir arī bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) indikatorsugas. Ziņota arī viena reta un aizsargājama suga trejziedu madara Galium triflorum (Baiba Bambe), Sarkanās grāmatas suga trejdaļu madara Galium trifidum (Julita Kluša), kā arī viena reta adventīva suga rubiju madara Galium rubioides (Atis Mārtiņsons).


Rubiju madara Galium rubioides salīdzinājumā ziemeļu madaru Galium boreale (foto: Atis Mārtiņsons) un trejziedu madara Galium triflorum (foto: Baiba Bambe).

 

Gada sūna - zilganā baltsamtīte


Zilganā baltsamtīte Leucobryum glaucum. Foto: Ansis Opmanis

 

16. tabula. Zilganās baltsamtītes ziņojumi Dabasdatos gadu gaitā

 


Zilganās baltsamtītes ziņojumi Dabasdatos 2018. gadā (pa kreisi) un līdz 2018. gadam (pa labi).

Pēc 16. tabulas un kartēm var redzēt, ka Gada sūnas gods būtiski palielinājis ziņojumu skaitu un datus par sastopamību dažādās Latvijas vietās. Top skaidrāk redzams, ka šī suga ir ar nevienmērīgu izplatību Kurzemē būtiski biežāka nekā Latvijas A pusē.

Līdz 2018. gadam zilganā baltsamtīte ar sporogniem Dabasdatos bija ziņota vienu reizi, arī Gada sūnas godā esot, šai baltsamtītei sporogoni tika atrasti tikai vienu reizi atradēja Jeļena Plinta.


Zilganā baltsamtīte Leucobryum glaucum ar sporogniem. Foto: Jeļena Plinta

 

17. tabula. Dabasdatu ziņotāji, kuri 2018. gadā ieziņojuši vismaz divus zilgano baltsamtīšu novērojumus

Kā redzams 17. tabulā, vismaz četrus zilganās baltsamtītes novērojumus ieziņojuši septiņi cilvēki, bet trim ziņotājiem novērojumu skaits ir lielāks par 10. Šogad Gada sūna ziņota mazāk nekā iepriekšējo gadu Gada sūnas, bet tas saprotams šī suga nav tik bieži sastopama un kurā katrā mežā neaugs. Toties redzētās baltsamtītes iemūžinātas skaistās fotogrāfijās, jo īpaši piemērotos apstākļos šī sūna mēdz veidot neprasti lielus ciņus.


Lieli zilganās baltsamtītes Leucobryum glaucum ciņi. Foto: Emīls Kondratovičs, Ivo Dinsbergs


Zilganā baltsamtīte Leucobryum glaucum klājienā. Foto: Līga Strazdiņa

 

Gada sēne milzu apaļpūpēdis


Milzu apaļpūpēdis Langermania gigantea ar apkārtmēru 101 cm. Foto: Laima Birziņa

 

18. tabula. Milzu apaļpūpēža ziņojumi Dabasdatos gadu gaitā


Milzu apaļpūpēža ziņojumi Dabasdatos 2018. gadā (pa kreisi) un līdz 2018. gadam (pa labi).

Kā 18. tabulā un kartēs var redzēt, milzu apaļpūpēži Gada sēnes gadā ir ziņoti, bet aktivitāte atpaliek no 2016. gada, kad bija visvairāk ziņojumu. Savstarpēji salīdzināt ieziņoto apaļpūpēžu izmērus īsti nevarēja, jo dažs mērījis apkārtmēru, cits pielicis blakus lineālu vai kādu citu priekšmetu ar neprecizētu izmēru. Skaidrs, ka dižākie apaļpūpēži sasnieguši ap 30-40 cm diametrā.


Milzu apaļpūpēdis Langermania gigantea. Foto: Renāte Kaupuža

 

19. tabula. Dabasdatu ziņotāji, kuri 2018. gadā ieziņojuši vismaz vienu milzu apaļpūpēdi

Vismaz divus (un arī ne vairāk) milzu apaļpūpēža novērojumus 2018. gadā ieziņojuši tikai divi novērotāji. Lai arī pēc Dabasdatu izplatības kartēm suga izskatās sastopama vienmērīgi visā Latvijā, man pašai tādu ievērot gadījies labi ja vienreiz, un arī ne 2018. gadā.

 

Gada dzīvotne dižkoks

Lai arī Gada dzīvotnēm parasti Dabasdatos nenotiek īpaša ziņošana, 2018. gadu varētu saukt par izņēmumu, jo šī dabas simbola sakarā bija vesela akcija ar sugu skaitīšanu uz dižkokiem, un tajā piedalījās septiņi Dabasdatu lietotāji. Tā kā šīs akcijas formāts atšķiras no Gada sugu ziņošanas, tad šajā apskatā sīkāk pie šīs tēmas nepakavēšos. Akcijas rezultāti lasāmi rakstā "Cik sugas atrastas uz dižkokiem? Aicinājuma rezultāti".

 

Čaklākie Gada simbolu ziņotāji

Visbeidzot, kopsavilkums par visiem ziņotajiem Gada simboliem, ieskaitot Gada dzīvotni, kur par vienu novērojumu uzskatīts viens dižkoks, ja tas ieziņots līdz ar visām uz tā novērotajām sugām.

20. tabula. Čaklākie Gada simbolu ziņotāji Dabasdatos 2018. gadā

20. tabulā redzami tikai to ziņotāju vārdi, kas ieziņojuši vismaz četrus Gada simbolus. Tādu, izrādās, ir pat 24! Visvairāk jeb sešus Gada simbolus ieziņojuši seši Dabasdatu ziņotāji. Salīdzinājumam 2017. gadā četrus Gada simbolus bija ieziņojuši tikai divi, vairāk par četriem neviens.
Pilnu .xls kopsavilkuma tabulu ar visiem rezultātiem skatīt šeit.

Un nosēgumā atskats pagātnē ar skatu nākotnē. 21. tabulā apkopota statistika par astoņiem Gada simboliem, neminot konkrētu sugu, bet minot tās attiecīgā gada novērojumu (ziņotāju) skaitu. Kā veiksies šī gada Gada simboliem?

21. tabula. Gada simbolu ziņotāju skaits pa gadiem

Apkopoja Julita Kluša, dziedava.lv

2019-04-10

Ziņa sagatavota LVAF finansēta projekta "Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv bāzes" ietvaros.

 

Pēdējie novērojumi
Dactylorhiza fuchsii - 2019-06-18 roosaluristaja
Sympetrum flaveolum - 2019-06-18 Edgars Smislovs
Accipiter gentilis - 2019-06-18 roosaluristaja
Onychogomphus forcipatus - 2019-06-15 Edgars Smislovs
Parmelina tiliacea - 2019-06-18 Ivars L.
Dictyla humuli - 2019-06-18 CerambyX
Plagiognathus arbustorum - 2019-06-18 CerambyX
Picus canus - 2019-06-18 AinisP
Bufo bufo - 2019-06-18 AinisP
Carduelis carduelis - 2019-06-18 Kristers K
Buteo buteo - 2019-06-18 Kristers K
Sturnus vulgaris - 2019-06-18 Kristers K
Phylloscopus trochiloides - 2019-06-18 bišudzenis
Mergus merganser - 2019-06-18 bišudzenis
Trichius fasciatus - 2019-06-18 Matrus
Chiasmia clathrata - 2019-06-18 Matrus
Ochlodes sylvanus - 2019-06-18 Matrus
Macrotylus paykulli - 2019-06-18 CerambyX
Vanessa cardui - 2019-06-18 Matrus
Siona lineata - 2019-06-18 Matrus
Euphydryas maturna - 2019-06-18 Matrus
Oxythyrea funesta - 2019-06-18 Matrus
Gastrodes grossipes - 2019-06-18 CerambyX
Phoenicocoris obscurellus - 2019-06-18 CerambyX
Vanessa cardui - 2019-06-18 Matrus
Aporia crataegi - 2019-06-18 Matrus
- 2019-06-18 artis113
Inachis io - 2019-06-15 Fuatra
Curculionidae sp. - 2019-06-15 Fuatra
Phylus plagiatus - 2019-06-18 CerambyX
Heteropterus morpheus - 2019-06-15 Fuatra
Maniola jurtina - 2019-06-15 Fuatra
Rhyparia purpurata - 2019-06-15 Fuatra
Actenicerus sjaelandicus - 2019-06-15 Fuatra
Alces alces - 2019-06-18 artis113
Acari sp. - 2019-06-15 Fuatra
Coenonympha hero - 2019-06-15 Fuatra
Colias hyale - 2019-06-15 Fuatra
Deraeocoris ruber - 2019-06-18 CerambyX
Araneae sp. - 2019-06-15 Fuatra
Psallus sp. - 2019-06-18 CerambyX
Anthocoridae sp. - 2019-06-18 CerambyX
Oenanthe oenanthe - 2019-06-12 Edgars Smislovs
Pernis apivorus - 2019-06-12 Edgars Smislovs
- 2019-06-18 artis113
Sturnus vulgaris - 2019-06-15 Edgars Smislovs
Alces alces - 2019-06-18 dziedava
Miridae sp. - 2019-06-18 CerambyX
Limenitis camilla - 2019-06-18 Matrus
Palomena prasina - 2019-06-18 CerambyX
Euphydryas maturna - 2019-06-18 Matrus
Sphingidae sp. - 2019-06-18 Ansis
Trichius fasciatus - 2019-06-18 Matrus
Vanessa cardui - 2019-06-18 Matrus
Aporia crataegi - 2019-06-18 Matrus
Miridae sp. - 2019-06-18 CerambyX
Fringilla coelebs - 2019-06-18 Kristers K
Ficedula hypoleuca - 2019-06-18 Kristers K
Anthus trivialis - 2019-06-18 Kristers K
Phylloscopus trochilus - 2019-06-18 Kristers K
Phylloscopus collybita - 2019-06-18 Kristers K
Camptozygum aequale - 2019-06-18 CerambyX
Dichrooscytus gustavi - 2019-06-18 CerambyX
Chimaphila umbellata - 2019-06-18 IevaM
Lycopodium clavatum - 2019-06-18 IevaM
Argynnis paphia - 2019-06-18 Matrus
Vanessa atalanta - 2019-06-18 Matrus
Miridae sp. - 2019-06-18 CerambyX
Luscinia luscinia - 2019-06-16 vigulis
Luscinia luscinia - 2019-06-16 vigulis
Luscinia luscinia - 2019-06-16 vigulis
Erithacus rubecula - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-06-16 vigulis
Parus major - 2019-06-16 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-16 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-16 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Ciconia ciconia - 2019-06-16 vigulis
Turdus merula - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Dactylorhiza fuchsii - 2019-06-18 Matrus
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-16 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-16 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-16 vigulis
Sylvia borin - 2019-06-16 vigulis
Sylvia atricapilla - 2019-06-16 vigulis
Acrocephalus palustris - 2019-06-16 vigulis
Dendrocopos major - 2019-06-16 vigulis
Dryocopus martius - 2019-06-16 vigulis
Picus canus - 2019-06-16 vigulis
Columba palumbus - 2019-06-16 vigulis
Regulus regulus - 2019-06-16 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-06-16 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-06-16 vigulis
Luscinia luscinia - 2019-06-16 vigulis
Carduelis carduelis - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-06-16 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-06-16 vigulis
Sitta europaea - 2019-06-16 vigulis
Parus major - 2019-06-16 vigulis
Garrulus glandarius - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Turdus merula - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-16 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-16 vigulis
Sylvia borin - 2019-06-16 vigulis
Sylvia atricapilla - 2019-06-16 vigulis
Sylvia atricapilla - 2019-06-16 vigulis
Acrocephalus palustris - 2019-06-16 vigulis
Locustella naevia - 2019-06-16 vigulis
Grus grus - 2019-06-16 vigulis
Grus grus - 2019-06-16 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-16 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-16 vigulis
Anthus trivialis - 2019-06-16 vigulis
Hirundo rustica - 2019-06-16 vigulis
Columba palumbus - 2019-06-16 vigulis
Columba palumbus - 2019-06-16 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-06-16 vigulis
Erithacus rubecula - 2019-06-16 vigulis
Carpodacus erythrinus - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Parus major - 2019-06-16 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-16 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Ciconia ciconia - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-16 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-16 vigulis
Dryocopus martius - 2019-06-16 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-16 vigulis
Alauda arvensis - 2019-06-16 vigulis
Gallinago gallinago - 2019-06-16 vigulis
Columba palumbus - 2019-06-16 vigulis
Columba palumbus - 2019-06-16 vigulis
Regulus regulus - 2019-06-16 vigulis
Luscinia luscinia - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-06-16 vigulis
Tetrao tetrix - 2019-06-16 vigulis
Pica pica - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-16 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-16 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-16 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-16 vigulis
Acrocephalus palustris - 2019-06-16 vigulis
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-06-16 vigulis
Dendrocopos major - 2019-06-16 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-16 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-16 vigulis
Anthus trivialis - 2019-06-16 vigulis
Troglodytes troglodytes - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-06-16 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-06-16 vigulis
Parus major - 2019-06-16 vigulis
Poecile palustris - 2019-06-16 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-16 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-16 vigulis
Emberiza schoeniclus - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-16 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-16 vigulis
Sylvia atricapilla - 2019-06-16 vigulis
Sylvia atricapilla - 2019-06-16 vigulis
Sylvia atricapilla - 2019-06-16 vigulis
Hippolais icterina - 2019-06-16 vigulis
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-06-16 vigulis
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-06-16 vigulis
Ardea cinerea - 2019-06-16 vigulis
Egretta alba - 2019-06-16 vigulis
Picus canus - 2019-06-16 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-16 vigulis
Anthus trivialis - 2019-06-16 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-06-16 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-06-16 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-16 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-16 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-16 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-16 vigulis
Sylvia atricapilla - 2019-06-16 vigulis
Larus ridibundus - 2019-06-16 vigulis
Dryocopus martius - 2019-06-16 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-16 vigulis
Alauda arvensis - 2019-06-16 vigulis
Vanellus vanellus - 2019-06-16 vigulis
Vanellus vanellus - 2019-06-16 vigulis
Columba palumbus - 2019-06-16 vigulis
Carduelis carduelis - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-06-16 vigulis
Parus major - 2019-06-16 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2019-06-16 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-16 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-16 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-16 vigulis
Apus apus - 2019-06-16 vigulis
Sturnus vulgaris - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-16 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-16 vigulis
Sylvia borin - 2019-06-16 vigulis
Larus ridibundus - 2019-06-16 vigulis
Alauda arvensis - 2019-06-16 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-06-16 vigulis
Luscinia luscinia - 2019-06-16 vigulis
Luscinia luscinia - 2019-06-16 vigulis
Chloris chloris - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-06-16 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-06-16 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-06-16 vigulis
Parus major - 2019-06-16 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-16 vigulis
Corvus cornix - 2019-06-16 vigulis
Garrulus glandarius - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-06-16 vigulis
Buteo buteo - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-06-16 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-16 vigulis
Sylvia communis - 2019-06-16 vigulis
Sylvia borin - 2019-06-16 vigulis
Sylvia atricapilla - 2019-06-16 vigulis
Sylvia atricapilla - 2019-06-16 vigulis
Acrocephalus palustris - 2019-06-16 vigulis
Acrocephalus palustris - 2019-06-16 vigulis
Larus ridibundus - 2019-06-16 vigulis
Dryocopus martius - 2019-06-16 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-16 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-16 vigulis
Cuculus canorus - 2019-06-16 vigulis
Alauda arvensis - 2019-06-16 vigulis
Hirundo rustica - 2019-06-16 vigulis
Phoenicurus phoenicurus - 2019-06-18 Kristers K
Columba oenas - 2019-06-18 Kristers K
Sylvia atricapilla - 2019-06-18 Kristers K
Aporia crataegi - 2019-06-18 Matrus
Vanessa cardui - 2019-06-18 Matrus
Turdus philomelos - 2019-06-18 Kristers K
Euphydryas maturna - 2019-06-18 Matrus
Dactylorhiza fuchsii - 2019-06-18 Matrus
Aporia crataegi - 2019-06-18 Matrus
Araschnia levana - 2019-06-18 Matrus
Vanessa cardui - 2019-06-18 Matrus
Trichius fasciatus - 2019-06-18 Matrus
Phoenicurus phoenicurus - 2019-06-18 Kristers K
Turdus philomelos - 2019-06-18 Kristers K
Dactylorhiza sp. - 2019-06-18 Aniani
Corvus corax - 2019-06-18 Kristers K
Phylloscopus sibilatrix - 2019-06-18 Kristers K
Cyanistes caeruleus - 2019-06-18 Kristers K
Vanessa cardui - 2019-06-18 Matrus
Acrididae sp., Gryllidae sp. - 2019-06-18 kristyk
Trombidiidae sp. - 2019-06-18 kristyk
Pieris rapae - 2019-06-18 Matrus
Oxythyrea funesta - 2019-06-18 Matrus
Motacilla alba - 2019-06-18 kristyk
Lycaena dispar - 2019-06-18 Matrus
Phoenicurus phoenicurus - 2019-06-18 Kristers K
Leptura quadrifasciata - 2019-06-18 Matrus
Columba palumbus - 2019-06-18 Kristers K
Tettigonia cantans - 2019-06-15 megere
Trichius fasciatus - 2019-06-18 Matrus
Phoenicocoris modestus - 2019-06-18 CerambyX
Phylus melanocephalus - 2019-06-18 CerambyX
Grus grus - 2019-06-18 DainisKR
Motacilla alba - 2019-06-18 DainisKR
Camptozygum aequale - 2019-06-18 CerambyX
Cuculus canorus - 2019-06-18 Matrus
Passer domesticus - 2019-06-18 DainisKR
Pica pica - 2019-06-18 DainisKR
Corvus monedula - 2019-06-18 DainisKR
Sturnus vulgaris - 2019-06-18 DainisKR
Larus argentatus - 2019-06-18 DainisKR
Larus ridibundus - 2019-06-18 DainisKR
Apus apus - 2019-06-18 DainisKR
Hirundo rustica - 2019-06-18 DainisKR
Miridae sp. - 2019-06-18 CerambyX
Columba livia domestica - 2019-06-18 DainisKR
Columba palumbus - 2019-06-18 DainisKR
Anas platyrhynchos - 2019-06-18 DainisKR
Miridae sp. - 2019-06-18 CerambyX
Pentatoma rufipes - 2019-06-18 CerambyX
Phylloscopus trochilus - 2019-06-18 Kristers K
Phylloscopus collybita - 2019-06-18 Kristers K
Certhia familiaris - 2019-06-18 Kristers K
Motacilla alba - 2019-06-18 Kristers K
Aporia crataegi - 2019-06-18 Matrus
Motacilla alba - 2019-06-18 kimkim
Phylloscopus collybita - 2019-06-18 Kristers K
Anthus trivialis - 2019-06-18 Kristers K
Vanessa cardui - 2019-06-18 Matrus
Pilophorus perplexus - 2019-06-18 CerambyX
Circus aeruginosus - 2019-06-18 Matrus
Fringilla coelebs - 2019-06-18 Kristers K
Parus major - 2019-06-18 Kristers K
Pica pica - 2019-06-18 Kristers K
Dendrocopos major - 2019-06-18 Kristers K
Circus pygargus - 2019-06-18 Matrus
Acrocephalus arundinaceus - 2019-06-18 RedFox
Eysarcoris aeneus - 2019-06-18 CerambyX
Aporia crataegi - 2019-06-18 Matrus
Coenonympha tullia - 2019-06-18 Divpēdis
Siona lineata - 2019-06-18 Matrus
Coenonympha glycerion - 2019-06-18 Matrus
Vanessa atalanta - 2019-06-18 Matrus
Ochlodes sylvanus - 2019-06-18 Matrus
Heteropterus morpheus - 2019-06-18 Matrus
Vanessa cardui - 2019-06-18 Matrus
Lycaena dispar - 2019-06-18 Matrus
Vanessa cardui - 2019-06-18 Divpēdis
Acompus rufipes - 2019-06-18 CerambyX
Psyllobora vigintiduopunctata - 2019-06-18 Wija 1
Daphne mezereum - 2019-06-18 kamene
Capreolus capreolus - 2019-06-16 Rolis
Capreolus capreolus - 2019-06-16 Rolis
Polymerus nigrita - 2019-06-18 CerambyX
Capreolus capreolus - 2019-06-15 Rolis
Podiceps cristatus - 2019-06-18 RedFox
Rusticoclytus rusticus - 2019-06-18 nekovārnis
Gryllotalpa gryllotalpa - 2019-06-15 Rolis
Adomerus biguttatus - 2019-06-18 CerambyX
Vanessa atalanta - 2019-06-15 Rolis
Emberiza schoeniclus - 2019-06-18 RedFox
Notostira sp. - 2019-06-18 CerambyX
Fulica atra - 2019-06-18 RedFox
Phylus plagiatus - 2019-06-18 CerambyX
Miridae sp. - 2019-06-18 CerambyX
Megaloceraea recticornis - 2019-06-18 CerambyX
Stenotus binotatus - 2019-06-18 CerambyX
Ficedula hypoleuca - 2019-06-17 megere
Tingis cardui - 2019-06-18 nekovārnis
Emberiza citrinella - 2019-06-14 megere
Trichius fasciatus - 2019-06-18 Matrus
Erithacus rubecula - 2019-06-18 RedFox
Aromia moschata - 2019-06-18 AAvj
Euphydryas maturna - 2019-06-18 nekovārnis
Chrysobothris affinis - 2019-06-18 nekovārnis
Pyrrhocoris apterus - 2019-06-18 CerambyX
Fringilla coelebs - 2019-06-18 Matrus
Colias palaeno - 2019-06-18 Divpēdis
Cuculus canorus - 2019-06-18 Matrus
Falco subbuteo - 2019-06-18 Matrus
Vanellus vanellus - 2019-06-18 Matrus
Zootoca vivipara - 2019-06-18 Matrus
Dicerca moesta - 2019-06-18 IevaM 2
Tringa glareola - 2019-06-18 Matrus
Buprestis novemmaculata - 2019-06-18 IevaM
Chalcophora mariana - 2019-06-18 IevaM
Pluvialis apricaria - 2019-06-18 Matrus
Anas platyrhynchos - 2019-06-17 Edgars Smislovs
Fulica atra - 2019-05-18 dekants
Podiceps cristatus - 2019-05-18 dekants
Cygnus olor - 2019-05-18 dekants
Bucephala clangula - 2019-06-18 Matrus 1
Cygnus olor - 2019-06-18 RedFox
Pyrrhocoris apterus - 2019-06-18 dziedava
Pluvialis apricaria - 2019-06-18 Matrus
Melanophila acuminata - 2019-06-18 IevaM 1
Anas platyrhynchos - 2019-06-17 Edgars Smislovs
Anas platyrhynchos - 2019-06-17 Edgars Smislovs
Cuculus canorus - 2019-06-18 RedFox
Vanessa cardui - 2019-06-18 Matrus
Acrocephalus schoenobaenus - 2019-06-18 RedFox
Lasiommata maera - 2019-06-18 Divpēdis
Ganoderma lucidum - 2019-06-18 Saulītis
Ciconia ciconia - 2019-06-18 visvaldis.s
Saxicola rubetra - 2019-06-18 Matrus
Zootoca vivipara - 2019-06-18 Matrus
Aquila pomarina - 2019-06-18 visvaldis.s
Alauda arvensis - 2019-06-18 Matrus
Anthus trivialis - 2019-06-18 Matrus
Ciconia nigra - 2019-06-18 Matrus
Aquila pomarina - 2019-06-18 Aigars
Aquila pomarina - 2019-06-18 Aigars
Capreolus capreolus - 2019-06-18 dziedava
Cygnus cygnus - 2019-06-18 Matrus
Larus ridibundus - 2019-06-18 Matrus
Drosera anglica - 2019-06-18 artis113
Ciconia ciconia - 2019-06-18 dziedava
Scheuchzeria palustris - 2019-06-18 artis113
Maniola jurtina - 2019-06-18 dziedava
- 2019-06-18 meža_meita
Phylloscopus trochiloides - 2019-06-15 Tributyl
Rhinanthus serotinus - 2019-06-18 dziedava
Lasiommata megera - 2019-06-18 Melissa
Phoenicurus ochruros - 2019-06-18 Matrus
Vanessa cardui - 2019-06-18 Matrus
Vanessa cardui - 2019-06-18 Matrus
Erythromma najas - 2019-06-16 IlzeP
Vanessa cardui - 2019-06-16 IlzeP
Dactylorhiza baltica - 2019-06-16 IlzeP
Coreus marginatus - 2019-06-16 IlzeP
Passer montanus - 2019-06-16 IlzeP
Lanius collurio - 2019-06-09 IlzeP
- 2019-06-17 Vīksna
- 2019-06-17 Vīksna
Lycaena dispar - 2019-06-17 Vīksna
Limenitis camilla - 2019-06-17 Vīksna
Laphria flava - 2019-06-14 laumae
Pamponerus germanicus - 2019-06-14 laumae
Lygus sp. - 2019-06-16 Mari
Limoniidae sp. - 2019-06-14 laumae
Nabis flavomarginatus - 2019-06-16 Mari
Leptopterna dolabrata - 2019-06-16 Mari
Gomphus vulgatissimus - 2019-06-14 laumae
Closterotomus biclavatus - 2019-06-16 Mari
Coreus marginatus - 2019-06-16 Mari
Rhabdomiris striatellus - 2019-06-12 nekovārnis
Sympetrum flaveolum - 2019-06-14 laumae
Leptura annularis - 2019-06-15 Ivars L.
Anthocoridae sp. - 2019-06-12 nekovārnis
Tingis cardui - 2019-06-12 nekovārnis
Closterotomus biclavatus - 2019-06-12 nekovārnis
Ciconia nigra - 2019-06-17 Osis
Carpocoris fuscispinus - 2019-06-16 Mari
Carpocoris purpureipennis - 2019-06-16 Mari
- 2019-06-12 nekovārnis
Vanessa atalanta - 2019-06-17 nekovārnis
Picromerus bidens - 2019-06-16 Mari
Dolycoris baccarum - 2019-06-16 Mari
Tingis cardui - 2019-06-16 Mari
Pentatoma rufipes - 2019-06-12 nekovārnis
Dicyphus stachydis - 2019-06-12 nekovārnis
Cixius sp. - 2019-06-12 nekovārnis 1
Pyrrhosoma nymphula - 2019-06-06 laumae 1
Helix pomatia - 2019-06-14 Rolis
Upupa epops - 2019-06-14 Rolis
Upupa epops - 2019-06-14 Rolis
Reduvius personatus - 2019-06-17 IevaM
- 2019-06-16 Rolis
Pinus strobus - 2019-06-05 laumae 2
Chiasmia clathrata - 2019-06-16 Rolis
Brenthis ino - 2019-06-16 Rolis
Valeriana officinalis - 2019-06-16 Rolis
Briza media - 2019-06-16 Rolis
Briza media - 2019-06-16 Rolis
Anguis fragilis - 2019-06-17 anthicus
Crex crex - 2019-06-17 anthicus
Apus apus - 2019-06-17 Edgars Smislovs
Limenitis camilla - 2019-06-15 Fuatra
Lygistopterus sanguineus - 2019-06-15 Fuatra
Corvus monedula - 2019-06-17 Edgars Smislovs
Capsodes gothicus - 2019-06-15 Fuatra
Satyrium pruni - 2019-06-15 Fuatra
Apatura ilia - 2019-06-15 Fuatra
Platystomos albinus - 2019-06-08 nekovārnis
Angerona prunaria - 2019-06-15 Fuatra
Dicyphus stachydis - 2019-06-08 nekovārnis
Limenitis populi - 2019-06-15 Fuatra
Lycaena dispar - 2019-06-15 Fuatra
Eysarcoris venustissimus - 2019-06-08 nekovārnis
Dactylorhiza baltica - 2019-06-15 Fuatra
Cantharis nigricans - 2019-06-15 Fuatra
Turdus philomelos - 2019-06-17 Pūcis
Xanthorhoe montanata - 2019-06-17 lolitapetkevica
Mordellochroa abdominalis - 2019-06-15 Fuatra
Melolontha melolontha - 2019-06-08 nekovārnis
Epinotia tenerana - 2019-06-15 Fuatra
Coreus marginatus - 2019-06-08 nekovārnis
Phytoecia cylindrica - 2019-06-15 Fuatra
Cryptocephalus octopunctatus - 2019-06-08 nekovārnis
Nemophora degeerella - 2019-06-15 Fuatra
Cetonia aurata - 2019-06-08 nekovārnis
Mordellidae sp. - 2019-06-15 Fuatra
Grammoptera ruficornis - 2019-06-08 nekovārnis
Tingis pilosa - 2019-06-17 Mari 1
Dicyphus sp. - 2019-06-08 nekovārnis
Curculionidae sp. - 2019-06-08 nekovārnis
Stictopleurus sp. - 2019-06-17 Mari
Agapanthia villosoviridescens - 2019-06-08 nekovārnis
Sylvia curruca - 2019-06-17 Pūcis
Eurygaster testudinaria - 2019-06-08 nekovārnis
Vanessa cardui - 2019-06-17 gunitak
Brenthis ino - 2019-06-08 nekovārnis
Aegomorphus clavipes - 2019-06-08 nekovārnis
Turdus merula - 2019-06-17 gunitak
Protodeltote pygarga - 2019-06-17 lolitapetkevica
Rusticoclytus rusticus - 2019-06-08 nekovārnis
Poecilonota variolosa - 2019-06-08 nekovārnis
Erithacus rubecula - 2019-06-17 Pūcis
Tetrastes bonasia - 2019-06-17 forelljjanka
Chrysobothris affinis - 2019-06-08 nekovārnis
Ischnura elegans - 2019-06-17 gunitak
Macrotylus solitarius - 2019-06-08 nekovārnis 1
Amblytylus nasutus - 2019-06-08 nekovārnis 1
Trigonotylus caelestialium - 2019-06-08 nekovārnis 1
Propylea quatuordecimpunctata - 2019-06-08 nekovārnis
Ochlodes sylvanus - 2019-06-17 gunitak
Saxicola rubetra - 2019-06-15 Fuatra
Coenonympha pamphilus - 2019-06-17 gunitak
Dactylorhiza incarnata - 2019-06-15 Fuatra
Geranium pratense - 2019-06-15 Fuatra
Elateridae sp. - 2019-06-15 Fuatra
Pisaura mirabilis - 2019-06-15 Fuatra
Maniola jurtina - 2019-06-09 KM
Diptera sp. - 2019-06-15 Fuatra
Nabis flavomarginatus - 2019-06-15 Fuatra
Leptopterna dolabrata - 2019-06-15 Fuatra
Limacidae sp., Arionidae sp., Agriolimacidae sp. - 2019-06-09 KM
Chrysoteuchia culmella - 2019-06-15 Fuatra
Coenonympha glycerion - 2019-06-15 Fuatra
Lycaena tityrus - 2019-06-09 KM
Lasiommata maera - 2019-06-17 lolitapetkevica
Carduelis carduelis - 2019-06-17 Pūcis
Polyommatus amandus - 2019-06-09 KM
Coenonympha pamphilus - 2019-06-17 lolitapetkevica
Pycnoporus cinnabarinus - 2019-06-09 KM 1
Coenonympha glycerion - 2019-06-17 lolitapetkevica
Chloris chloris - 2019-06-17 Kristers K
Cicindela hybrida - 2019-06-09 KM
Triturus vulgaris - 2019-06-09 KM
Coenonympha glycerion - 2019-06-09 KM
Pseudeustrotia candidula - 2019-06-09 KM
Rhagium mordax - 2019-06-05 laumae
Vincetoxicum hirundinaria - 2019-06-09 KM
Tabanidae sp. - 2019-06-17 lolitapetkevica
Agapanthia villosoviridescens - 2019-06-17 runagoze
Motacilla alba - 2019-06-17 Kristers K
Sylvia communis - 2019-06-17 Kristers K
Odezia atrata - 2019-06-08 KM
Brenthis ino - 2019-06-17 Kristers K
Emberiza citrinella - 2019-06-17 Kristers K
Dendrocopos major - 2019-06-17 Kristers K
Sylvia nisoria - 2019-06-17 Kristers K
Arctia caja - 2019-06-08 KM
Lycaena tityrus - 2019-06-08 KM
Phylloscopus collybita - 2019-06-17 Kristers K
Sylvia communis - 2019-06-17 Kristers K
Coenonympha arcania - 2019-06-08 KM
Fuligo septica - 2019-06-17 kamene
Pisaura mirabilis - 2019-06-08 KM
Syrphidae sp. - 2019-06-17 lolitapetkevica
Fuligo rufa - 2019-06-17 kamene
Boloria selene - 2019-06-08 KM
Syrphidae sp. - 2019-06-17 lolitapetkevica
Muscidae sp. - 2019-06-17 lolitapetkevica
Vanessa atalanta - 2019-06-17 Aceralba
Phyllopertha horticola - 2019-06-17 lolitapetkevica
Miridae sp. - 2019-06-17 runagoze
Palomena prasina - 2019-06-17 runagoze
Lygus sp. - 2019-06-17 runagoze
Vanessa cardui - 2019-06-16 lolitapetkevica
Dendrocopos major - 2019-06-17 Kristers K
Anthus trivialis - 2019-06-17 Kristers K
Anthus trivialis - 2019-06-17 Kristers K
Phylloscopus trochilus - 2019-06-17 Kristers K
Dactylorhiza russowii - 2019-06-16 artis113
Fringilla coelebs - 2019-06-17 Kristers K
Hippolais icterina - 2019-06-17 Kristers K
Lophophanes cristatus - 2019-06-17 Kristers K
Sylvia atricapilla - 2019-06-17 Kristers K
Sitta europaea - 2019-06-17 Kristers K
Olethreutes arcuella - 2019-06-16 lolitapetkevica
Aporia crataegi - 2019-06-16 lolitapetkevica
Cyanistes caeruleus - 2019-06-17 Kristers K
Phylloscopus collybita - 2019-06-17 Kristers K
Luscinia luscinia - 2019-06-17 Kristers K
Hirundo rustica - 2019-06-17 Kristers K
Certhia familiaris - 2019-06-17 Kristers K
Turdus philomelos - 2019-06-17 Kristers K
Hirundo rustica - 2019-06-17 Kristers K
Turdus pilaris - 2019-06-17 Kristers K
Phylloscopus collybita - 2019-06-17 Kristers K
Turdus merula - 2019-06-17 Kristers K
Motacilla alba - 2019-06-17 Kristers K
Phylloscopus collybita - 2019-06-17 Kristers K
Turdus pilaris - 2019-06-17 Kristers K
Phylloscopus collybita - 2019-06-17 Kristers K
Turdus philomelos - 2019-06-17 Kristers K
Fringilla coelebs - 2019-06-17 Kristers K
Nezināms
@ felsi
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri novērojumiem
Fuatra 18.jūnijs, 17:40

paldies, te tā bilde pašvakāka


nekovārnis 18.jūnijs, 17:11

Nebūs A.murinus. Izskatās pēc Actenicerus sjaelandicus, bet nevar izslēgt arī citus variantus.


OKK 18.jūnijs, 16:59

Manuprāt, nav mazais vijolīšu purvraibenis


OKK 18.jūnijs, 16:57

Foto nav?


Fuatra 18.jūnijs, 16:51

Kārtējais paldies !


OKK 18.jūnijs, 16:44

Mazais madaru sfings


nekovārnis 18.jūnijs, 16:43

Labojums - vairākas ģintis ne dzimtas.


nekovārnis 18.jūnijs, 16:42

Latvijā samtērces(sārtērces) nez vai vispār ir pētītas. Tur ir vairākas dzimtas ar nezināmu sugu skaitu, kas droši vien visas būs šādas:) Īsāk sakot - tumšs mežs:D


nekovārnis 18.jūnijs, 16:29

Jā, ir dadžu raibenis. Ir gadījies redzēt visādus sīču starp tauriņiem. Citām sugām gan.


kristyk 18.jūnijs, 16:28

Paldies, Marek. Nu jā, tikko jau gribēju pati mainīt, bet šaubijos. Atradu latīnisko nosaukumu, konkrēti šai, bet ne latvijasdaba.lv ne dabasdati.lv tādas nav. Prostigmata - Balaustium murorum jeb Trombidium murorum.


Edgars Smislovs 18.jūnijs, 16:09

Baltā cielava.


OKK 18.jūnijs, 14:51

Zaļais vītolgrauzis Aromia moschata


OKK 18.jūnijs, 13:05

Nē... Lielais skābeņu zeltainītis Lycaena dispar


sanchox 18.jūnijs, 12:45

Ir vēl bilde no sāna, šī visa praktiski ir zaļa.


OKK 18.jūnijs, 12:40

Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata


OKK 18.jūnijs, 12:39

Brūnvālīšu raibenis


OKK 18.jūnijs, 12:33

Tauriņu, ari vaboļu lielums (kā kurai sugai) var ievērojami variēt atkarībā no tā, cik labi bijuši kāpura barošanās apstākļi (barības auguma daudzums, laika apstākļi).


OKK 18.jūnijs, 12:30

Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae


visvaldis.s 18.jūnijs, 12:21

Paldies!


Edgars Smislovs 18.jūnijs, 11:55

Mazais ērglis.


Edgars Smislovs 18.jūnijs, 11:54

Ausainā pūce.


Rolis 18.jūnijs, 10:11

Ziedus gan nepaostīju, bet tinktūru taču taisa no saknes?


IlzeP 18.jūnijs, 08:20

Manuprāt, tieši ziediem ir tā raksturīgā smarža


IlzeP 18.jūnijs, 08:17

Vai pareizi noteikta?


IlzeP 18.jūnijs, 08:06

Krāsojums kā dadžu raibenim, bet ļoti maziņš (kā jāņogu raibenis vai nedaudz lielāks, skat. salīdzinājumu ar dzegužpirkstītes un maurloka ziedu). Īsu brīdi atlidoja vēl otrs tāds pats. ?


IlzeP 18.jūnijs, 07:56

Skābeņu-vīgriežu ornamentblakts?


Rolis 18.jūnijs, 07:07

Tad jau laikam būs jāpamēģina pirms miega. Bija bišķi bailes, ka neiedzeru kādu ģiftīgu čemurziedi. P.S. Bet par ziediem - tas man ir atklājums.


Vīksna 18.jūnijs, 01:50

Visādi smukuļi, žēl, ka pašai nav laika bildēt.Tagad arī lietus uzlija, vēl vairāk kas zied un droši vien ko varētu atrast.


dziedava 17.jūnijs, 23:54

Interesanti, ka viens un tā aug!


dziedava 17.jūnijs, 23:52

Uh, skaisti! :)


roosaluristaja 17.jūnijs, 23:33

Skats šim ekseplāram, protams, ir ekstrēms. Pēc augsanas vietas un sīkstuma varētu būt zvīņainā sīkstene (Lentinus lepideus sin Neolentinus lepideus), bet lapiņām vajadzētu būt redzamām. Te kaut kā galīgi nevar saskatīt.


kimkim 17.jūnijs, 22:51

Rīt pamēģināšu nobildēt tuvāk


Briza 17.jūnijs, 22:45

Ir baldriāns, patiesībā nekad neesmu sakni smaržojusi, manā Kurzemes pusē tantiņas parasti izmantojušas ziedus.


Briza 17.jūnijs, 22:39

Līdz galam neizplaukusi vārpa nokaltusi, vizulim diezgan bieži redzēta īpatnība.


Rolis 17.jūnijs, 22:38

Tad kurā brīdī saknes varētu sākt smaržot kā baldriāns? Tām žūstot, burkāna smarža paliek arvien spēcīgāka.


IevaM 17.jūnijs, 22:32

Domāju, ka ir baldriāns :)


Rolis 17.jūnijs, 22:29

Tā ir kāda cita attīstības stadija, kā tam eksemplāram, kas pa kreisi no šī stiebra?


Laimeslācis 17.jūnijs, 22:11

Paldies, Mārtiņ, par uzslavu! :) Pieredze aug, bet katru sezonu, kā ieraugu sugas pirmo eksemplāru, tā kasu pakausi un pētu grāmatu :)… un gandrīz vienmēr pieļauju domu, ka varbūt tomēr kļūdos un mēģinu salikt visu pa plauktiņiem.


nekovārnis 17.jūnijs, 22:01

Ou, paldies!:)


Martins 17.jūnijs, 21:52

Nu perfekti dokumentēts novērojums! :) (Protams, kad uzkrāta pieredze, tik ļoti jau var nepūlēties, bet vienalga skaisti!)


dziedava 17.jūnijs, 21:26

Tad jābrauc uz šo pusi :), kaut kā trāpās pa laikam. Iepriekš zināju tikai vienā vietā.


Mari 17.jūnijs, 21:20

Paldies, Arno! Ja jau divi viedokļi ir par labu Akmeņu caunai, tad nomainīšu sugu uz Martes foina. :)


Jonis 17.jūnijs, 21:05

Drīzāk jau M. sutor, taču pilnīgi droši pateikt nevar.


Jonis 17.jūnijs, 21:02

Čemurziežu koksngrauzis Agapanthia villosoviridescens.


Laimeslācis 17.jūnijs, 21:02

Čemurziežu koksngrauzis


Kristers K 17.jūnijs, 20:22

Marek man šķiet, ka tas varētu būt galloprovincialis.


Mareks Kilups 17.jūnijs, 19:56

paldies!


lolitapetkevica 17.jūnijs, 18:47

Paldies!!!


megere 17.jūnijs, 18:42

Labdien. Domāju, ka tā ir Akmeņu cauna. To var secināt pēc lielā gaišā plankuma uz krūtīm, kas iesniedzas pat uz priekškājām. Meža caunai plankums tik tālu nesniedzas.


Aceralba 17.jūnijs, 18:40

Paldies!


Edgars Smislovs 17.jūnijs, 18:31

Pieaugušais putns ar gredzenu, vai ir iespejams nobildēt tuvāk un nolasīt to?


felsi 17.jūnijs, 18:21

Laikam bilde "jāpārlādē", lai īstais autors būtu redzams.


lolitapetkevica 17.jūnijs, 18:12

LIELS PALDIES!!!


felsi 17.jūnijs, 17:54

Paldies Marek! Tievais viduklis mani noveda neceļos:)!


felsi 17.jūnijs, 17:50

Paldies Marek, tas jestrumam!


felsi 17.jūnijs, 17:50

Paldies Agri!


nekovārnis 17.jūnijs, 17:43

Pieklīdis zemesvēzis:)


nekovārnis 17.jūnijs, 17:40

Drīzāk Cantharis nigricans - C.rustica silbi melni.


nekovārnis 17.jūnijs, 17:37

It kā gaišais vairodzinš pārdalīts kā M.sutor, bet ne pārāk pārliecinoši (no tāda attāluma un rakursa grūti saskatīt). Var būt arī M.galloprovincialis.


Laimeslācis 17.jūnijs, 17:28

Par šito, Marek, paldies! - nejēdzu noteikt :)


Laimeslācis 17.jūnijs, 17:20

Paldies ekspertiem par sugu noteikšanu un labojumiem!


nekovārnis 17.jūnijs, 17:20

Inese, Zora ģints ir Miturgidae vai Zoridae dzimtā?


enesija 17.jūnijs, 16:48

Slaidzirneklis Tetragnathidae, Pachygnatha degeeri


enesija 17.jūnijs, 16:43

Vilkzirneklis Lycosidae, Allopecosa barbipes


Mari 17.jūnijs, 16:40

Izskatīju M.Kalniņa spāru grāmatu no vāka līdz vākam - man sanāk Dienvidu daiļspāres (Ischnura pumilio) M. Varbūt kāds speciālists varētu paskatīties ir, vai tomēr nav?


enesija 17.jūnijs, 16:35

Miturgidae, Zora spinimana (iespējams)


enesija 17.jūnijs, 16:32

Segzirneklis Linyphiidae, iespējams Neriene. Izskatās nepieaudzis


enesija 17.jūnijs, 16:30

Segzirneklis Linyphiidae, Neriene montana


artis113 17.jūnijs, 16:24

Aizdomas, ka ausainās pūces mazulis, jo ausainās pūces ligzda ar jaunajiem putniem atrodas 10m attālajā kokā, var kāds, lūdzu, apstiprināt vai noliegt?


enesija 17.jūnijs, 15:51

Segzirneklis Linyphiidae, Stemonyphantes lineatus


Briza 17.jūnijs, 15:41

Man šo arī gribētos redzēt dabā;)


enesija 17.jūnijs, 15:39

Slaidzirneklis Tetragnathidae, iespējams, Tetragnatha nigrita


Kristers K 17.jūnijs, 15:26

Akmeņčakstīte


Laimeslācis 17.jūnijs, 15:10

Nekādi neļauj pievienot vienu bildi, gan nomainīju nosaukumu, gan izmainīju izmērus, neņem un viss … :)


Kochs 17.jūnijs, 13:57

Jā, pacēlām un aizlidoja uzreiz. Sieva atrada komentāru dabasdatos, ka Svīres japaceļ gaisā. Paldies


roosaluristaja 17.jūnijs, 09:59

Sēra.


dziedava 17.jūnijs, 08:18

Kāpēc bildes ceļo neceļos ir noskaidrots, tikai mēs netikām pie labošanas.


dziedava 17.jūnijs, 08:16

Paldies par pūcīti! :)


IlzeP 17.jūnijs, 08:11

Jā, DD turpina bremzēt. Ceru, ka iemesls tomēr atradīsies...


Briza 17.jūnijs, 03:50

Nokarenā plaukšķene


OKK 17.jūnijs, 01:08

:)


OKK 17.jūnijs, 01:02

Tāda kā ragainā cikāde (Centrotus cornutus), bet neesmu pārliecināts 100 %


OKK 17.jūnijs, 00:56

Svītrainā vairogblakts


Vīksna 17.jūnijs, 00:53

Paldies !


OKK 17.jūnijs, 00:36

Brūnvālīšu raibenis


OKK 17.jūnijs, 00:33

Mīkstspārnis Cantharis rustica, ja pareizi noteicu


OKK 17.jūnijs, 00:32

Mīkstspārnis Cantharis rustica, ja pareizi noteicu


CerambyX 17.jūnijs, 00:23

Jā, ja tajā DD.lv 'aiztures' brīdī novērojumus un bildes vienlaicīgi pievieno vairāki cilvēki, tad, cik novērots, kaut kādā mistiskā veidā tās bildes var aizceļot pie svešiem novērojumiem :D Tā svešā bilde pie sava novērojuma tad vienkārši ir jāizdzēš (šķiet, ka pats to varēja savam novērojumam izdarīt), lai 'netraucē', jo nu citādi to pārvietot pareizajā vietā nevar.


Karmena 17.jūnijs, 00:06

Pamēģināju vēlreiz. Nu jau ir pavisam traki! Kad pievienoju bildi, manas vietā tur parādījās sveša bilde! (Ja kādam pazudis tauriņš, tad ziniet, kur meklēt.)Tomēr neizdosies novērojumu pievienot, diemžēl.


Karmena 16.jūnijs, 23:51

Paldies par komentāriem! Mēģināšu vēlreiz.


Līga Strazdiņa 16.jūnijs, 23:51

Parastā konusgalvīte Conocephalum conicum


felsi 16.jūnijs, 23:42

Paldies Līga!


CerambyX 16.jūnijs, 23:39

Šovakar jau DD.lv vispār turpina strādāt ar 'aizturēm' - 2 minūtes aiziet un viss strādā, tad 3-5 min 'uzkaras' un nekas nenotiek. Un tā cikliski visu laiku...


Līga Strazdiņa 16.jūnijs, 23:38

Purva krokvācelīte Aulacomnium palustre


Līga Strazdiņa 16.jūnijs, 23:38

Purva krokvācelīte Aulacomnium palustre


felsi 16.jūnijs, 23:33

Paldies par tauriņu noteikšanu!


CerambyX 16.jūnijs, 22:54

Aha!


CerambyX 16.jūnijs, 22:53

Vispār jau blāvā briežvabole


Arnis2 16.jūnijs, 22:38

Karmena,ja lodziņā, kur jāraksta laiks, pazūd cipari (lodziņš tukšs) tad neko neizdodas pievienot. Man tāds novērojums. Jāpagaida, jāiziet ārā. Tad, kad atkal parādās, var mēģināt vēlreiz.


roosaluristaja 16.jūnijs, 21:55

Varbūt Rusova?


dagnis 16.jūnijs, 21:36

Bērzu briežvabole


Karmena 16.jūnijs, 21:11

Vēlējos pievienot vēl dažus tajā pašā vietā fiksētus novērojumus, taču tas neizdevās, kaut arī visas prasības bija izpildītas. Līdz šim man tā nav gadījies. Esmu neizpratnē.


asaris 16.jūnijs, 21:03

Vai varētu bū Agapanthia villosoviridescens?


Karmena 16.jūnijs, 20:26

Es jau mēģināju. Pateicoties grāmatai, varēju noteikt, ka tā ir krāšņspāre un laikam jau būtu pareizi noteikta arī suga, tikai pārliecības drusku pietrūka.


Vīksna 16.jūnijs, 20:02

Paldies !


Martins 16.jūnijs, 19:55

:) bet mēģināt vaja! Man ir prieks redzēt, ka daudzi no DD cilvēkiem tagad paši nosaka sugas un cik pa laikam paskatos - lielākoties pareizi. Un vienmēr jau var sākt kaut ar vieglākajām sugām vai ielikt kā nenoteiktu spāri un piezīmēs ierakstīt savu versiju. :)


kaarlisfrei 16.jūnijs, 19:28

Nesaprotu kapēc dažreiz ieliekas divi vienādi attēli!?


roosaluristaja 16.jūnijs, 19:15

Maura kumelīte šī nekādā gadījumā nav. Iespējams, lauka ilzīte (Anthemis arvensis). Nesmaržīgā suņkumelīte gan vēl ir bišku līdzīga.


roosaluristaja 16.jūnijs, 19:06

Gaisā pacēlāt, lai aizlido?


gunitak 16.jūnijs, 19:00

Paldies Marekam par šī un citu novērojumu noteikšanu. Otrais ziņojums DD.


gunitak 16.jūnijs, 18:56

Paldies Uģim par noteikšanu.


OKK 16.jūnijs, 18:08

Sarkankrūšu līķvabole


OKK 16.jūnijs, 17:56

Varētu būt meža prusaks Ectobius sylvestris


dziedava 16.jūnijs, 17:30

Paldies par ziņu, žēl, ka tā. :(


sindi 16.jūnijs, 16:44

Diemžēl šodien nācās konstatēt, ka šis koks ir pilnībā gājis bojā. Lai arī Dienvidkurzemē postošie negaisi nebija, iespējams, stiprākas vēja brāzmas to ir pilnībā nolauzušas vietā, kur stumbrā bija milzīgs caurums. Upes krasts ir stāvs un aizaudzis, tāpēc neizdevās iegūt bildes no sāna. Pēc upē iekritušās galotnes redzams, ka pilnībā nokaltis tas nebija. Pievienoju papildus bildes.


Karmena 16.jūnijs, 16:05

Paldies par labojumu, Mārtiņ! Spāru grāmatu gan ņēmu talkā, tomēr nebiju droša, ka sugu noteikšu pareizi.


Matrus 16.jūnijs, 14:59

Paldies par kontrolēm! Šim pārim ir trešā ligzdošana (2017-2019), divus gadus ligzdoja Gaiļezerā, vienu gadu kaut kur citur. Abiem gulbjiem vismaz 10 un 11 gadi, varbūt vairāk.


Matrus 16.jūnijs, 14:50

Mātīte ar gredzenu LR EV955 dzimusi 2014. gadā. Toreiz Daugavā pie Ķengaragā uzturējās perējums ar 11 mazuļiem, mātīte gājusi bojā no agresīvā suņa kodiena, visus mazuļus izaudzināja tēviņš (LR EP096). Datu bāzē ir 71 kontrole, lielākoties no gredzenošanas vietas. Pirmo reizi mātīte uzsāka ligzdošanu pērn, savā 4. dzīves gadā. Ligzdoja Kojusalas līcī, perējumā bija 2 mazuļi, kas ir normāls mazuļu skaits jaunajiem pāriem. Šogad jau lielāks mazuļu skaits...)


Matrus 16.jūnijs, 14:31

Paldies par precizējumu! Domājams, ka gredzens Latvia Riga EM 617. Mātīte, dzimusi 2011. gadā, apgredzenota 25.10.2011. Māras dīķī. Datu bāzē ir 28 kontroles, pēdējo reizi novērota 14.01.2018. Daugavā pie Ķengaraga. Līdz šim ziņu par ligzdošanu nebija. Dodiet ziņu, ja izdosies precizēt mazuļu skaitu...)


kimkim 16.jūnijs, 12:49

Pēdējie trīs cipari ir 617.mazuļus grūti bija saskaitīt,jo viņi tā arī visi kopā saspiedušies gulēja,pārskatot bildes šķiet,kā 6


de kje 16.jūnijs, 12:49

Pastavigie iedzivotaji? :)


Jonis 16.jūnijs, 11:56

Vienraga briežvabole Sinodendron cylindricum.


Jonis 16.jūnijs, 11:54

Meža bambals Anoplotrupes stercorosus.


Edgars Smislovs 16.jūnijs, 11:50

Tikai novērotājs redzēja cik ir mazuļu, uz bildēm ne visu laiku var redzēt visus mazuļu skaitu, tādēļ manuprāt to skaitu jānorāda piezīmēs.


Aleksandra 16.jūnijs, 11:16

Ģimene


IlzeP 16.jūnijs, 10:47

Vai nebūs kāda sūna?


IlzeP 16.jūnijs, 10:41

Tagad ir!


IlzeP 16.jūnijs, 10:39

Ģimenei es rakstītu skaits 1


Martins 16.jūnijs, 10:06

C tipa mātīte - nav melnās plecu svītras, kaut arī pirmajā acu uzmetienā vairāk izskatās pēc Ischnura pumilio.


dziedava 16.jūnijs, 10:01

Šī neskaitās sēne, bet gan gļotsēne un tās augšanai vajadzīga koksne. Te tikai sagadījies, ka apkārt ir arī sūnas. :)


Fuatra 16.jūnijs, 09:59

paldies!


Sintija Martinsone 16.jūnijs, 09:56

3 nedēļas veci pīlēni?


Briza 16.jūnijs, 06:40

Saldlapu traganzirnis


Briza 16.jūnijs, 06:38

Meža dedestiņa


OKK 16.jūnijs, 01:57

Bet - nē, kodīgais laimiņs būs 10 x lielāks


OKK 16.jūnijs, 01:54

Mani māc smagas aizdomas, ka tik nebūs panīcis kodīgais laimiņš...


Edgars Smislovs 16.jūnijs, 00:14

Interesants novērojums!


Edgars Smislovs 15.jūnijs, 23:59

Interesants novērojums!


Edgars Smislovs 15.jūnijs, 23:54

Jā,melnais meža strazds.


dziedava 15.jūnijs, 23:45

Te ir identisks novērojums: https://dabasdati.lv/lv/observation/50eb3421ac2a729f8063cefdc46cf242/ Droši vien to vajag izdzēst, ja nav kāds īpašs iemesls diviem vienādiem.


felsi 15.jūnijs, 23:40

Nav sarakstā!


felsi 15.jūnijs, 23:39

Paldies Julita, tās lapas likās redzētas!


OKK 15.jūnijs, 23:11

Nevis Apatura ilia, bet Limenitis populi


OKK 15.jūnijs, 22:34

Apšu raibenis Limenitis populi


Edgars Smislovs 15.jūnijs, 22:26

Skaits 1-2. 2Ad + 5? pull = 7?


OKK 15.jūnijs, 22:26

Medniekzirneklis Micrommata virescens


Matrus 15.jūnijs, 22:16

Kādi būtu trīs pēdējie gredzena numuri?


sandis 15.jūnijs, 21:34

Uz blakus lapas bija vēl viena ar tādu pašu mazuļu čupu zem vēdera. Saskaitot visas kopā, skaits droši vien būtu kādas 90-100 :))


Mari 15.jūnijs, 21:27

Ar visiem mazuļiem! Skaists foto :)


OKK 15.jūnijs, 19:56

Kazrožu sfings Deilephila elpenor


kamene 15.jūnijs, 18:54

Bija. Tā iet, kad bildē ar planšeti spilgtā saulē...


Karlīna Veide 15.jūnijs, 12:51

Traktors-jo esam lauku saimniecība un daram savus darbus. 1- diemžēl nav izskaidrojams. Nav foto, jo tajā brīdī visi bijām apstulbuši un nepaspējām. Pazīmes- baltā apkalpe,barojas ar beigto putnu, tipiskās "bikses", garš kakls. Parādot putnu bildi tētis pateica mazliet tumšāka spalva.


Laimeslācis 15.jūnijs, 12:37

Jā! Man arī tāds jautājums pa galvu grozās - vai tiešām citur nav?! Mani jau ir pārņēmusi sajūta - kurā bedrē vien ielīdīšu, sēnes būs priekšā :))


Vīksna 15.jūnijs, 12:32

Paldies !


kimkim 15.jūnijs, 12:29

Viens no gulbjiem gredzenots, ja pievel tuvāk var salasīt trīs pēdējos ciparus


Aceralba 15.jūnijs, 12:20

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:19

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:18

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:16

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:16

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:14

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:13

Paldies!


Aceralba 15.jūnijs, 12:12

Paldies!


nekovārnis 15.jūnijs, 11:49

Interesanti būtu uzzināt kāda šī brīža koksngraužu pētnieka viedokli par L.nebulosus/linnei sugu pāra stāvokli Eiropā/Latvijā. Ir sadalīti divās sugās vai nav, utt. Dabasdatos kaut kā tas vienā mapītē aizgājis pie Leiopus linnei.


nekovārnis 15.jūnijs, 11:30

Paldies, Uģi!:)


dziedava 15.jūnijs, 10:32

Paldies! Lai cik dīvaini nebūtu - man jauna dienastauriņu suga! :))


dziedava 15.jūnijs, 10:23

Ticamākais variants izskatās, ka tā ir gandrene ar gandreņu rūsu Uromyces geranii.


Vīksna 15.jūnijs, 09:03

Senāk bildētais elastīgais rumpucis tā kā sīkāks bija un ne tik krokotu kātu.Diez vai otro reizi to vietu atrastu aizaugušajā jaunaudzē.Vēl pāris, nu tādas bildes varu pielikt.


Laimeslācis 15.jūnijs, 08:40

Paldies, Tauriņu vērošana, par noteiktajām sugām!


Vīksna 15.jūnijs, 08:26

Bija pārāk sauss un tad vismaz Pilsrundālē 2 reizes riktīgi lietus nolija, man Svitenes pusē diemžēl tikai 1 reizi un tagad atkal sauss, jāiztiek bez sēnēm.


Bekuvecis 15.jūnijs, 08:00

Kas meklē, tas atrod! :) Taču redzams, ka taisni ap Ādažiem patiešām IR ko atrast. Gar Gauju nedaudz augšup, Murjāņu-Siguldas posmā ir acīmredzami mazāk. Nebūtu peļami, ja kāds vietējais līdzīgi paķemmētu vecupes u.tml. vēl tālāk augšup gar Gauju... Bet būtiskākais - vai tiešām pa visu pārējo Latviju šīs sugas ir tik maz, vien dažas atradnes?!


OKK 15.jūnijs, 03:00

Karlīna Veide, neviens nesmiesies par Jūsu novērojumiem, ja saviem novērojumiem pievienosiet bildes (tā saucamās - fotogrāfijas), der arī apraksts, ja bez foto vai apraksta - tad Jums jau jābūt iepriekš tūkstošiem ticamu novēroumu DD ar foto...


Vīksna 15.jūnijs, 01:30

Paldies !


felsi 14.jūnijs, 23:53

Pievienoju auga lapu, tādu atradu.


felsi 14.jūnijs, 23:44

Diemžēl nenobildēju.


felsi 14.jūnijs, 23:40

Paldies Julita!


IevaM 14.jūnijs, 23:35

Lapkoku baltenis


Laimeslācis 14.jūnijs, 23:31

Paldies, Marek, par noteiktajām sugām!


Laimeslācis 14.jūnijs, 23:27

Paldies par zemesblakti!


Mari 14.jūnijs, 22:58

Paldies, vismaz ģints :)


CerambyX 14.jūnijs, 22:56

Šis kaut kā velk uz Stictopleurus abutilon pusi. Bet nu bez 100% garantijas pagaidām :)


dziedava 14.jūnijs, 22:35

Paldies par blakti!


Mari 14.jūnijs, 22:26

Paldies!


Blakts 14.jūnijs, 22:25

Foto blakti neredzu, bet gan jau ka bija :)


Briza 14.jūnijs, 22:17

Dzeltenā ķekarzeltene


OKK 14.jūnijs, 22:10

Akmeņu (Martes foina Erxleben) vai meža cauna (Martes martes (L.))


Edgars Smislovs 14.jūnijs, 22:02

29.05 bija Ventspilī, kaut kādi dīvaini putni, domāju izbēguši no kaut kurienes.


visvaldis.s 14.jūnijs, 22:02

Droši vien tie paši putni pārcēlušies.


Edgars Smislovs 14.jūnijs, 21:58

https://dabasdati.lv/lv/observation/044f8c233092d2666aff3de1a63ca022/


Jonis 14.jūnijs, 21:47

Bišu skudrulītis Trichodes apiarius.


gunitak 14.jūnijs, 21:04

Dadžu raibenis.


dziedava 14.jūnijs, 20:52

Vai lapas (pievienotie foto) varētu būt tās pašas sugas pūslenei vai kāda cita suga? Auga turpat, kur ziedošais eks.


dziedava 14.jūnijs, 19:41

Paldies Marekam par šo un par visiem citiem savulaik noteiktajiem!


dziedava 14.jūnijs, 19:33

Šī interesanta! Varētu būt Cronartium pini (syn. Cronartium flaccidum), kas kā sēne Latvijā, šķiet, vairāk pazīstama kā dārza ziedaugu kaitēklis, jo dzīves laikā sēnei viens saimniekaugs ir priede, bet otrs - kāds ziedaugs. Ziedaugu sarakstu var skatīt, piem., šajā lapā: https://bladmineerders.nl/parasites/fungi/basidiomycota/pucciniomycotina/pucciniales/cronartiaceae/cronartium/cronartium-flaccidum/ - vajadzētu būt relatīvi netālu no šīs priedes kādam no tiem sastopamam.


kapso 14.jūnijs, 19:09

Paldies!


dziedava 14.jūnijs, 19:06

Kukainis gan nebūs - pangas provocējusi alkšņu kārpērce Eriophyes laevis


dziedava 14.jūnijs, 19:04

Joprojām gaidu atbildi - uz kāda auga? Vai pats augs ir nobildēts?


CerambyX 14.jūnijs, 18:20

Kāpēc tieši baltgalvas grifs nevis kāds cits no lielajiem plēsīgajiem putniem? Kādas pazīmes redzētas?


dziedava 14.jūnijs, 18:17

Bērzu ērce Acalitus longisetosus


Karmena 14.jūnijs, 14:43

Paldies, Marek!


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2019
© dabasdati.lv
Saglabāts