Aktīvie lietotāji: 90 Šodien ievadītie novērojumi: 17 Kopējais novērojumu skaits: 1482788
Tu neesi reģistrējies
language choice: lv language choice: en language choice: ru language choice: lt
Ziemojošo putnu atlanta statistika
Novērojumu skaits: 80114
Kvadrāts:
Sugu skaits:
Kvadrātā pavadītais laiks (no sarakstiem):
Novērojumu skaits:
Kopējais apmeklēto kvadrātu skaits:
Lielā zīlīte
Pelēkā vārna
Dižraibais dzenis
Krauklis
Žagata
Meža pīle
Zilzīlīte
Dzilnītis
Svilpis
Sīlis
Peļu klijāns
Lielā gaura
Lauku zvirbulis
Gaigala
Cekulzīlīte
Paugurknābja gulbis
Purva zīlīte
Melnais mežastrazds
Mizložņa
Pelēkais strazds
Zeltgalvītis
Mājas balodis
Pelēkā zīlīte
Zaļžubīte
Sudrabkaija
Dzeltenā stērste
Ziemeļu gulbis
Ķivulis
Kovārnis
Mājas zvirbulis
Lielā čakste
Garastīte
Zivju gārnis
Vidējais dzenis
Jūras ērglis
Melnā dzilna
Mājas strazds
Vistu vanags
Zvirbuļvanags
Meža zīlīte
Jūraskrauklis
Kajaks
Dižknābis
Žubīte
Paceplītis
Zivju dzenītis
Pelēkā dzilna
Zīdaste
Laucis
Krauķis
Melnspārnu kaija
Baltais gārnis
Kākaulis
Lielais ķīris
Bikšainais klijāns
Lauku cīrulis
Laukirbe
Parastais ķeģis
Meža pūce
Dadzītis
Cekulpīle
Mazais dzenis
Egļu krustknābis
Mazā gaura
Ūdensstrazds
Sarkanrīklīte
Apodziņš
Dzērve
Baltmugurdzenis
Ķīvīte
Mežirbe
Cekuldūkuris
Krīklis
Tumšā pīle
Riekstrozis
Ziemas žubīte
Rubenis
Mazais dūkuris
Sniedze
Baltvēderis
Melnā pīle
Meža zoss
Bārdzīlīte
Baltpieres zoss
Melnkakla gārgale
Ūdensvistiņa
Brūnkakla gārgale
Kaņepītis
Ķerra
Garkaklis
Mednis
Akmeņu čipste
Meža balodis
Urālpūce
Dumbrcālis
Gredzenūbele
Brūnkaklis
Lielais dumpis
Pelēkā pīle
Lauku balodis
Purva piekūns
Garknābja gaura
Trīspirkstu dzenis
Baltvaigu zoss
Sloka
Tundras sējas zoss
Lauku lija
Niedru stērste
Kanādas zoss
Ausainā pūce
Sāmsalas dižpīle
Sila strazds
Kaspijas kaija
Baltais stārķis
Mandarīnpīle
Plukšķis
Kalnu ķeģis
Sarkanā klija
Svītrainā pūce
Mazais gulbis
Dziedātājstrazds
Lielais alks
Klinšu ērglis
Mērkaziņa
Reņģu kaija
Vistilbe
Lauku piekūns
Mazais ķīris
Ūpis
Cekulainais cīrulis
Lielais piekūns
Pļavu čipste
Melnais erickiņš
Dzeltenais tārtiņš
Ūdeņu čipste
Melngalvas ķauķis
Melnā vārna
Parastā pūkpīle
Baltā cielava
Peļkājīte
Sila cīrulis
Bikšainais apogs
Gaišais ķeģis
Hjūma ķauķītis
Pelēkvaigu dūkuris
Somzīlīte
Priežu krustknābis
Ziemeļpūce
Baltsvītru krustknābis
Tievknābja kaira
Pupuķis
Jūras šņibītis
Čuņčiņš
Pelēkā cielava
Papildus sugas
Sējas zoss
Melngalvas kaija
Krustknābis Loxia sp.
Platknābis
Ausainais cīrulis
Purva pūce
Ragainais dūkuris
Lapzemes stērste
Sārtgalvītis
Baltijas reņģu kaija
Melngalvas zoss
Mazais ķeģis
Taigas sējas zoss
Zaļā dzilna
Lielais šņibītis
Smilšu tārtiņš
Parastais šņibītis
Akmeņtārtiņš
Stellera pūkpīle
Vidusjūras kaija
Melnais stārķis
Melnais mušķērājs
Purva ķauķis
Purva tilbīte
Pundurērglis
Melnais zīriņš
Priežu stērste
Prīkšķe
Melnais gulbis
Raibais zemesstrazds
Rudastes čakste
Sarkankakla zoss
Sarkanā puskuitala
Rudā dižpīle
Sarkanrīkles čipste
Rietumu garastīte
Polārā gārgale
Rietumu lakstīgala
Melnais grifs
Pļavu tilbīte
Nakts gārnis
Niedru lija
Niedru strazds
Ormanītis
Morinella tārtiņš
Meža tilbīte
Melnrīkles strazds
Melnspārnu bezdelīgtārtiņš
Meža stērste
Paipala
Palieņu ķauķis
Platknābja pūslītis
Plīvurpūce
Pļavu lija
Melnpieres čakste
Melnkakla dūkuris
Pelēkais mušķērājs
Pallasa ķauķis
Parastā ūbele
Sārtā kaija
Melngalvas stērste
Sibīrijas čuņčiņš
Upes tilbīte
Upes tārtiņš
Upes zīriņš
Vakarlēpis
Vālodze
Upes ķauķis
Tundras tārtiņš
Tumšais ķauķītis
Tumšais vētrasputns
Tundras kaija
Tundras šņibītis
Vidējā klijkaija
Vidējais ērglis
Ziemeļu vētrasburātājs
Ziemeļu svilpis
Zilrīklīte
Zivjērglis
Zivju kaija
Ziemeļu sulla
Ziemeļu ķauķītis
Vītītis
Zaļā vārna
Zaļais ķauķītis
Zīda gārnis
Tumšā tilbīte
Tumšā čakstīte
Stepes piekūns
Stepes lija
Stepes smilšvistiņa
Svīre
Svirlītis
Stepes čipste
Sniega zoss
Sārtais strazds
Seivi ķauķis
Melnais alks
Sibīrijas ķauķītis
Svītrainais ķauķis
Šaurknābja pūslītis
Trulītis
Tuksneša čakstīte
Tuksneša ķauķis
Tuksneša tārtiņš
Trīspirkstu kaija
Tītiņš
Šķeltastes kaija
Švarca ķauķītis
Temminka šņibītis
Terekija
Sārtais pelikāns
Mazais zīriņš
Dūņšņibītis
Dīķu tilbīte
Dzeguze
Dzeltenā cielava
Dzeltenknābja gārgale
Daurijas bezdelīga
Dārza stērste
Citroncielava
Cirtainais pelikāns
Čūskērglis
Daglā čakstīte
Dārza ķauķis
Dzeltensvītru ķauķītis
Erickiņš
Grīšļu ķauķis
Grieze
Gugatnis
Ģirlicis
Iedzeltenais ķauķis
Garstilbis
Garastes klijkaija
Ezeru ķauķis
Gaišais ķauķis
Gaišais šņibītis
Gaišzilā zīlīte
Ceru ormanītis
Ceru ķauķis
Baltā pūce
Bafina zoss
Baltacis
Baltgalvas grifs
Baltirbe
Avozeta
Austrumu ūbele
Akmeņčakstīte
Apkakles sīga
Apkakles strazds
Austrumu melnais erickiņš
Baltkakla mušķērājs
Baltspārnu zīriņš
Brūnais ibiss
Brūnā čakste
Brūnspārnu bezdelīgtārtiņš
Brūnspārnu ķauķis
Cekulzīriņš
Bišu dzenis
Birztalu stērste
Baltvaigu zīriņš
Bēdrozis
Bezdelīga
Bezdelīgu piekūns
Īsastes klijkaija
Īsknābja zoss
Mājas čurkste
Mājas apogs
Mazā ausainā pūcīte
Mazā polārkaija
Mazā sīga
Lukstu čakstīte
Līkšņibītis
Lielā tilbīte
Lielā stērste
Lielais zīriņš
Lielgalvis
Lietuvainis
Mazā stērste
Mazā zoss
Acteku kaija
Mazais svilpis
Medību fazāns
Medību piekūns
Melnā klija
Mazais ormanītis
Mazais mušķērājs
Mazais alks
Mazais dumpis
Mazais ērglis
Mazais jūraskrauklis
Lielā sīga
Lielā polārkaija
Kārklu ķauķis
Kamčatkas kaija
Karošknābis
Klusais ķauķis
Koku čipste
Kalnu zoss
Jūras žagata
Īspirkstu mizložņa
Jūras ķīvīte
Jūras tārtiņš
Jūras zīriņš
Koku pīle
Krastu čurkste
Lakstīgala
Ķīķis
Lāsainais ķauķis
Lielā čipste
Lielā klijkaija
Ķikuts
Kukaiņu piekūns
Krāšņā pūkpīle
Krūmu ķauķis
Kuitala
Kuitala sp.
Melnā puskuitala
Kvadrāti bez novērojumiem
1x1 Nosaukumi
  
1 - 5
6 - 25
26 - 50
51 - 75
> 75
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2022 © dabasdati.lv