Aktīvie lietotāji: 253 Šodien ievadītie novērojumi: 110 Kopējais novērojumu skaits: 658766
Tu neesi reģistrējies
Rakstu arhīvs
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2016. gadā Dabasdati.lv ziņoto piepju un klājenisko sēņu atklājumi
Pievienots 2017-03-16 20:57:31

2016. gadā Dabasdatos bija īpaši daudz sēņu ziņojumu. Ja no Dabasdatu pirmssākumiem līdz 2015. gada beigām pavisam kopā bija 2278 sēņu ziņojumi (tostarp noteiktas piepes - ap 400 ziņojumos), tad vienā pašā 2016. gadā sēnes ziņotas 3432 reizes (pusotrreiz vairāk nekā visos iepriekšējos gados kopā), tostarp piepes - gandrīz 1400 ziņojumos (3,5 reizes vairāk nekā visos iepriekšējos gados kopā). Turklāt ziņojumu kvantitātei pievienojusies arī kvalitāte - starp 2016. gada ziņojumiem ir pat 8 Latvijā jaunas piepju un klājenisko sēņu sugas (ieskaitot vienu varietāti) un 25 piepju sugas, kas 2002. gadā atzītas par ļoti retām (atrasto ļoti reto piepju sarakstu skat. raksta beigās).

Par lielo aktivitāti lielākoties jāpateicas Ivaram Leimanim, viņš atklājis arī visas zemāk minētās Latvijai jaunās sugas. Paldies arī Ingunai Riževai, Valdai Ērmanei, Gaidim Grandānam, Uldim Ļoļānam u.c. par aktīvu iesaistīšanos meklēšanā un U. Ļoļānam arī par aktivitāti citu ziņoto sugu noteikšanā!

Pirms ķerties pie sugām, vispirms par aktīvāko šīs jomas sēņotāju - kā tas nākas, ka viens cilvēks, kas tikai pēdējos gados nopietnāk pievērsies piepēm un klājeniskajām sēnēm, viena gada laikā atklājis gan vairākas Latvijai jaunas sugas, gan veselu rindu ļoti reti sastopamās!

Ivars Leimanis ir mežu taksators un meža biotopu eksperts. 2012. gadā, iegūstot eksperta sertfikātu īpaši aizsargājamo meža biotopu jomā, viņš vēlējās padziļinātāk izpētīt dabisko mežu biotopu specifiskās sugas un sāka ar piepēm. Taču rezultātā ne tikai labāk iepazina Latvijā oficiālās DMB specifiskās sugas, bet arī jaunas, Latvijā līdz šim neatrastas sugas, kuras Somijā jau sen izmanto bioloģiski daudzveidīgu, saimnieciskās darbības neskartu vai maz ietekmētu, vērtīgu meža biotopu identificēšanā. Līdzās internetā atrodamajai informācijai Ivars izmanto arī sēņu noteicēju - L. Ryvarden, I. Melo, T. Niemelä "Poroid Fungi of Europe" (Synopsis Fungorum, Volume 31). Darba dēļ dabā sanāk iet daudz, piem., 2016. gadā vairāk nekā 80 dienas jeb 1/5 daļa gada tikusi pavadīta mežā, t.sk. ložņājot gar kritalām un pētot sēnes uz tām. Tas varētu būt vairāk nekā tiem Latvijas mikologiem, kuru darbs lielā mērā saistīts ar atrašanos telpās. Latvijā vispār ir tikai viens nopietns piepju speciālists - Latvijas Dabas muzeja mikoloģe Diāna Meiere, tāpēc jauniem atklājumiem būtiski, ka iesaistās arī varbūt ne tik lieli speciālisti, toties aktīvi dabā gājēji. Ivara gadījumā būtiski arī, ka gandrīz visi apsekojamie meži ietilpst Gaujas nacionālajā parkā, kas palielina iespējas atrast arī retākas sugas.

Zemāk par 2016. gadā noteiktām Latvijai jaunām un dažām citām ļoti retām piepju un klājenisko sēņu sugām, mazliet ieskatoties arī atklājumu tapšanā. Par to, kuras sēnes tad vispār ir piepes un kuras nav, var lasīt rakstā "Vai piepes ir skaistas? Un garšīgas!" (2016.).

Ievadam par vienu jau agrāk zināmu, bet skaistu sugu. Medainā antrodija Latvijā sastopama ļoti reti, aug uz vecākām lapu koku kritalām, īpaši uz apsēm. Klājeniska balta līdz dzeltenbrūna piepe ar palielām porām, var atgādināt medus kāri, tāpēc arī nosaukta par medaino.


Medainā antrodija Antrodia mellita. Foto: I. Leimanis

Pilsrundāles - Mazmežotnes ekspedīcijas laikā 2016. gada oktobrī (ekspedīcijas laikā 10 dalībnieku sastāvā tika pētītas sēnes un sūnas šajos mežos) arī tika atrasta piepe ar lielām porām un kopskats arī atgādināja medus kāri, tāpēc sākotnēji tā tika noteikta kā medainā antrodija. Vēlāk Ivars Leimanis noskaidroja, ka sarkanbrūnais tonis un poru baltās maliņas vairāk atbilst sugai Ceriporiopsis pseudogilvescens, kas pēdējos gados izdalīta kā sveķainās smalkpiepītes varietāte Ceriporiopsis resinascens var. pseudogilvescens. Šāda varietāte Latvijā tika konstatēta pirmoreiz un līdz šim tā ir vienīgā atradne. Arī sveķainās smalkpiepītes pamatsuga Ceriporiopsis resinascens, kas ir bez izteiktām baltām poru malām, Latvijā sastopama reti.


Sveķainās smalkpiepītes varietāte Ceriporiopsis resinascens var. pseudogilvescens. Foto: J. Kluša

Piepe Anomoporia bombycina Ivaram bija viena no sapņu sugām, iepriekš redzēta tikai internetā un grāmatā - gaiša lavandas līdz brūni violetas krāsas plāna, klājeniska piepe. Pasaulē sastopama ļoti reti, Zviedrijā un Norvēģijā apdraudēto sugu kategorijā, taču atrasta arī blakus - Igaunijā. Gribējās atrast arī Latvijā. 2016. gada maijā Raiskuma pagastā tika atrasta pirmoreiz, taču Ivaru īpaši sajūsmināja otrais - decembrī Priekuļos atrastais eksemplārs, kas bijis īpaši skaists, izteikti lavandas krāsā. Abas atradnes atrastas vecos skujkoku mežos uz vecas skujkoka kritalas. Līdz 2017. gadam vienīgās zināmās sugas atradnes Latvijā.


Piepe Anomoporia bombycina, 2016. gada decembra atradums. Foto: I. Leimanis

Savukārt, kad Ivars mežā pirmoreiz ieraudzīja spulgpiepi Inonotus leporinus, uzreiz bijis skaidrs - tas ir kaut kas neredzēts - samērā plānas vēdekļveida cepurītes ar brūnu, samtainu līdz matainu virspusi. Šīs spulgpiepes parasti aug grupās cita virs citas uz nokaltušu egļu stumbru lejasdaļas. Piepe izrādījās ziemeļu suga, tāpēc citur Eiropā ļoti reta. Somijā tā tiek uzskatīta par vecu un saimnieciskās darbības maz ietekmētu mežu indikatorsugu. Latvijā 2016. gadā Ivars šo sugu atrada divās vietās - Līgatnes pagastā un Siguldā, Krimuldas mežaparkā. Iepriekš suga Inonotus leporinus Latvijā nebija konstatēta.


Spulgpiepe Inonotus leporinus. Labajā pusē - tipiska šo piepju augšanas vieta - egles stumbra lejasdaļa. Foto: I. Leimanis

Zemāk redzamo sēni atrodot, Ivaram uzreiz bijis skaidrs, ka tā ir kāda no flēbijām Phlebia sp., taču viņam nezināma. Klājeniskā, balti sarkanbrūnā sēne, kas sākumā apaļa, bet ar laiku, saplūstot vairākiem augļķermeņiem, izplūst, izrādījās Phlebia rufa. Centrā tās krāsa intensīvāka, sarkanoranža un brūna. Līdzīga ir arī flēbija Phlebia centrifuga, tās krokojums ir starains no centra uz malām, vecumā kļūst pumpains; tai nereti ir sarkana maliņa, kādas nav P. rufa. Savukārt P. rufa krokojums ir vairāk vai mazāk labirintveida un ar nelīdzenu virsmu - labirinta sienas ir nevienādā augstumā. Turklāt jāņem vērā, ka P. rufa aug uz dažādu lapukoku kritalām, bet P. centrifuga - tikai uz eglēm.

Līdz 2017. gadam Latvijā zināmas divas Phlebia rufa atradnes (atklātas 2015. un 2016. gadā), abas Ivara atrastas un noteiktas.


Flēbija Phlebia rufa. Mazajā attēlā salīdzinājumam - jauna flēbija Phlebia centrifuga; tā ir dabisku mežu biotopu speciālā biotopu suga ar ļoti augstu vērtību. Foto: I. Leimanis

Citai flēbijai - Phlebia serialis - Somijas veco un saimnieciskās darbības maz ietekmēto priežu mežu indikatorsugu sarakstā bijusi laba fotogrāfija, kas Ivaram iespiedusies atmiņā. Tā ir plāna klājeniska dzeltenoranža sēne, kas aug uz skujkoku kritalām un var klāt lielus laukumus to apakšpusē. Tāpēc, mežā ieraugot ķieģeļoranžīgo klājumu uz vairākām priežu kritalām, no vienas puses licies, ka ir īstā suga, bet no otras puses šķitis, ka tas atkal būtu pārāk neticami, jo Latvijā tāda suga līdz šim nebija konstatēta, turklāt te uzreiz uz vairākām kritalām. Tomēr katram gadījumam Ivars sēni nofotografēja. Vēlāk, rūpīgāk izpētot sēnes aprakstus, secinājis, ka Phlebia serialis tomēr esot viegli atpazīstama un ar citām nesajaucama. Pagaidām Latvijā zināma tikai šī viena atradne.


Flēbija Phlebia serialis uz priedes kritalas. Foto: I. Leimanis

Līdzīgi kā ar iepriekš aprakstīto, arī ar Cystostereum murrayi Ivars bija jau iepriekš iepazinies literatūrā, ievērojis, ka šī suga iekļauta saimnieciskās darbības neskartu mežu indikatorsugu sarakstā, kā arī Zviedrijā iekļauta apdraudēto sugu sarakstā, tāpēc iepazinies rūpīgāk ar pieejamām sēnes fotogrāfijām. Kad 2016. augustā ieraudzījis to mežā, aizdomas par īsto sugu radās uzreiz, ko pēc tam mājās arī apstiprināja. Cystostereum murrayi ir uz kritalām augoša balta vai gaiši brūna klājeniska sēne, kam var būt kokosriekstu smarža. Līdz šim Latvijā Ivara atrastā ir vienīgā zināmā šīs sugas atradne.


Sēne Cystostereum murrayi uz egles kritalas mizas. Foto: I. Leimanis

Savukārt, mežā ieraugot sēni Crustoderma dryinum, bijis otrādi - Ivars secinājis, ka tā ir iepriekš neredzēta, nepazīstama. Crustoderma dryinum ir koši dzeltena līdz dzeltenbrūna klājeniska sēne, bieži ar bumbuļveidīgiem izaugumiem. Svaiga ir vaskaina, bet izkalstot kļūst plēkšņaina. Biežāk sastopama uz skujkoku kritalām. Latvijā suga atklāta 2009. gadā, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā uz ēkas griestu sijām, taču abas Ivara 2016. gada atradnes, atšķirībā no pirmās, auga mežā. Šīs trīs arī ir vienīgās zināmās sugas atradnes Latvijā. Zviedrijā un Norvēģijā tā iekļauta apdraudēto sugu sarakstā.


Sēne Crustoderma dryinum egļu mežā uz egles kritalas. Foto: I. Leimanis

Balteni Skeletocutis brevispora Latvijā 2016. gadā Ivars ne tikai atklāja, bet atrada pat 5 vietās. Visas atradnes ietilpst GNP teritorijā, egļu - priežu mežos. Skeletocutis brevispora ir balta līdz bāli dzeltena klājeniska piepe. Vietām želejveidīga, plāna (līdz 1-2 mm), ar daudz sīkām porām. Aug uz pavecām egles kritalām, nereti uz tumšbrūnās cietpiepes, kas palīdz sugas identificēšanā.


Baltene Skeletocutis brevispora uz tumšbrūnās cietpiepes Phellinus ferrugineofuscus. Foto: I. Leimanis

Kopā ar Ivaru 2016. gada augustā apsekojot dižkokiem bagātā Krimuldas mežaparka sēnes, ievērojām arī daudzas neparastas un agrāk neredzētas vai retas, tostarp arī milzu piepi, kas pēc formas atgādināja cepurīšu sēni, taču apakšā tai bija lielas poras. Sēne gan bija diezgan paveca, ne pirmā svaiguma un krāšņuma, toties iespaidīgi liela - 52x37x25 cm un arī auga blakus dižpriedei. Ar Diānas Meieres palīdzību, atmetot Ivara pirmās divas hipotēzes, un vietā izvirzot trešo, nonāca arī līdz piepes identifikācijai - Bondarzewia mesenterica, jauna suga Latvijā. Šobrīd Latvijā vienīgā zināmā atradne. Interesanti, ka šīs sugas tālākās ziemeļu atradnes Eiropā līdz šim bija zināmas tikai Polijas dienvidos.


Ivars Leimanis un piepe Bondarzewia mesenterica. Foto: J. Kluša, I. Leimanis

Tālāk vēl pāris ļoti retas sugas, kas gan nav 2016. gada atklājums.

Sēni Pseudomerulius aureus Dabasdati.lv 2016. gada augustā ieziņoja Diāna Meiere kā Latvijā 2. zināmo atradni. Pateicoties šim ziņojumam, sekoja vēl vairāki zeltaini skaistās klājeniskās sēnes ziņojumi, ko ieziņoja Ivars Leimanis (4 atradnes), Inguna Riževa un Līga Strazdiņa. Tas varētu liecināt, ka sēne nav tik ļoti reta, cik, par spīti skaistumam, neievērota, jo bijusi nezināma.


Sēne Pseudomerulius aureus. Foto: I. Riževa, D. Meiere

Vienreiz 2015. gadā Gaidim Grandānam un divreiz 2016. gadā Valdai Ērmanei izdevās atrast divgadīgo šķeltpori, kam līdz tam bija zināma tikai viena atradne, atrasta 1998. gadā. Brūna, daivaina piepe ar savdabīgu poru rakstu cepurītes apakšā.


Divgadīgā šķeltpore Abortiporus biennis. Foto: V. Ērmane

Sarainā gļotzobe ir ļoti skaista sēne, kam augšpuse izskatās saraina, jaunām sēnēm cepurītes malas - baltām resnām bārkstīm, bet zem cepurītes - adatiņas kā smalkas lāstekas. Aug uz apsēm, vītoliem, alkšņiem, bērziem - uz kritalām vai dzīviem kokiem to bojājuma vietās. Aug vecos, saimnieciskās darbības maz ietekmētos mežos. Cieši saistīta ar mitrām un ēnainām vietām. Latvijā sastopama ļoti reti.


Sarainā gļotzobe Gloiodon strigosus no augšas un sāna. Foto: I. Leimanis

Gaidim Grandānam pa vienai reizei 2015. un 2016. gadā izdevies atrast Latvijā reti sastopamo biezo slāņpiepi, kas ir dabisku mežu biotopu speciālā biotopu suga. Tā ir bieza balta klājeniska piepe ar dzeltenbrūnām malām, arī paliekot vecāka, bojājumu vietās kļūst dzeltenīga.


Biezā slāņpiepe Perenniporia subacida. Foto: G. Grandāns

Izskatot Diānas Meieres "Latvijas piepju konspektā" (2002) kā ļoti reti sastopamas atzīmētās piepes (36 sugas no pavisam minētajām 149 piepju sugām), 2016. gadā Dabasdatos no tām ziņotas sekojošas 24 sugas (jāņem vērā, ka nosacīti liels ziņojumu skaits ne vienmēr nozīmē, ka suga visā Latvijā pa šo laiku kļuvusi plaši sastopama; iespējams, tā ir salīdzinoši bieži sastopama tikai tajā apkārtnē, kuru rūpīgāk apseko attiecīgais ziņotājs, bet citur Latvijā joprojām reta):

 • divgadīgā šķeltpore Abortiporus biennis (V. Ērmane - 2 ziņojumi 2016. gadā),
 • kokvilnas antrodija Antrodia gossypium (I. Leimanis - 2),
 • ābeļu antrodija Antrodia malicola (I. Leimanis - 1),
 • medainā antrodija Antrodia mellita (I. Leimanis - 2),
 • citrondzeltenā antrodīte Antrodiella citrinella syn. Flaviporus citrinellus (I. Leimanis - 6),
 • kāriju aporija Aporpium canescens syn. Elmerina caryae (Vēsma Vijupe - 1),
 • purpura smalkpiepe Ceriporia purpurea (I. Leimanis - 2),
 • Lindblada diplomitopore Cinereomyces lindbladii (I. Leimanis - 5),
 • rožainā apmalpiepe Fomitopsis rosea (G. Grandāns - 13, I. Leimanis - 10, U. Ļoļāns - 5, Anete Pošiva-Bankovska - 1),
 • egļu sētaspiepe Gloeophyllum abietinum (I. Leimanis - 1),
 • laškrāsas zeltpore Hapalopilus aurantiacus (I. Leimanis - 2),
 • košā zeltpore Hapalopilus croceus (I. Leimanis - 3, V. Ērmane - 1),
 • piepju jungūnija Junghuhnia pseudozilingiana (G. Grandāns - 1, I. Leimanis - 1),
 • pūkainā mīkstpiepe Oligoporus ptychogaster (I. Leimanis - 2, I. Riževa - 2, J. Kluša - 1),
 • trīsšķautņu onnija Onnia triquetra (I. Leimanis - 1),
 • tumšbrūnā cietpiepe Phellinus ferrugineofuscus (G. Grandāns - 15, I. Leimanis - 14, U. Ļoļāns - 3, J. Kluša - 1),
 • melnsvītras cietpiepe Phellinus nigrolimitatus (I. Leimanis - 3),
 • sārtā mīkstpiepe Rhodonia placenta (G. Grandāns - 1, J. Kluša - 1, I. Leimanis - 1),
 • melnējošā cietpore Rigidoporus crocatus (J. Kluša - 1, I. Leimanis - 8),
 • pelēkā baltene Skeletocutis carneogrissea (I. Leimanis - 3, I. Riževa - 1),
 • gludā baltene Skeletocutis lenis syn. Sidera lenis (I. Leimanis - 5),
 • smirdīgā baltene Skeletocutis odora (I. Leimanis - 2),
 • zvaigžņu baltene Skeletocutis stellae (I. Leimanis - 3),
 • garenporu tauriņpiepe Trametes gibbosa (J. Kluša - 1).

Interesants atradums ir bijis arī Didzim Jurciņam, ko Ivars pēc foto noteica kā Aporpium macroporum, bet to vajadzētu pārbaudīt ar paraugu.
Lielākā daļa citu minēto sugu ir droši noteiktas; dažas, kas ar lielu pārliecību ir noteiktas tikai pēc fotogrāfijām, tomēr varētu gadīties sajauktas ar kādu citu līdzīgu sugu, taču ar lielu varbūtību tāpat retas.
Būtiski piebilst, ka gandrīz visas šīs ļoti retās sugas atrastas ļoti labos, mežsaimnieciskās darbības maz ietekmētos, faktiski par īpaši aizsargājamiem atzīstamos biotopos. Un galvenokārt tāpēc tās arī ir retas, jo šādu biotopu kļūst arvien mazāk.
Jebkurā gadījumā ziņojumi Dabasdatos palīdz labāk izvērtēt, vai par ļoti retām uzskatītās sugas patiešām ir tik retas, tāpēc joprojām gaidīti arī jauni ziņojumi gan par retām, gan par pašam nezināmām sugām - varbūt izrādās kas rets un vērtīgs?

Mazliet vairāk ar Dabasdatos ziņotajām ļoti retajām sugām var iepazīties raksta pilnajā versijā http://dziedava.lv/.

Paldies Ivaram Leimanim par palīdzību raksta tapšanā!


Julita Kluša, dziedava.lv

P.S. Kaut būtu vairāk tādu cilvēku, kas gatavi mesties jaunā lauciņā ar tādu aizrautību un atdevi, pavelkot līdzi un izglītojot arī citus interesentus - kā Ivars to ir darījis gan Dabasdatu ietvaros, gan pāris jau notikušās ekspedīcijās; iedzīvinot Dabasdatos līdz tam knapi dzīvību velkošo piepju un tām līdzīgu sēņu sadaļu! :)
 

Ziņa sagatavota LVAF finansēta projekta "Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv bāzes" ietvaros

Pēdējie novērojumi
- 2019-05-24 Alvis Āboliņš
Russula paludosa - 2019-05-24 kamene
Jynx torquilla - 2019-05-24 Alvis Āboliņš
Carpodacus erythrinus - 2019-05-24 Alvis Āboliņš
Aquila pomarina - 2019-05-24 Alvis Āboliņš
Aquila pomarina - 2019-05-24 Alvis Āboliņš
Lathraea squamaria - 2019-05-24 dziedava
Anas querquedula - 2019-05-24 Gaidis Grandāns
Tenthredinidae sp. - 2019-05-24 sanchox
Emberiza citrinella - 2019-05-24 Ilona_rasa
Fringilla coelebs - 2019-05-24 IlzeSt
Parus major - 2019-05-24 IlzeSt
Chloris chloris - 2019-05-24 IlzeSt
Spinus spinus - 2019-05-24 IlzeSt
Turdus philomelos - 2019-05-24 IlzeSt
Sylvia communis - 2019-05-24 Ilona_rasa
Phoenicurus ochruros - 2019-05-24 IlzeSt
Luscinia luscinia - 2019-05-24 Ilona_rasa
Acrocephalus scirpaceus - 2019-05-24 Ilona_rasa
Carpodacus erythrinus - 2019-05-24 Ilona_rasa
Capreolus capreolus - 2019-05-24 dziedava
Nysius sp. - 2019-05-24 CerambyX
Heteroptera sp. - 2019-05-24 CerambyX
Pionosomus opacellus - 2019-05-24 CerambyX
Pandion haliaetus - 2019-05-24 dagnis
Carpodacus erythrinus - 2019-05-14 dagnis
Arenaria interpres - 2019-05-24 Ilona_rasa
Aquila pomarina - 2019-05-18 Alvis Āboliņš
Branta bernicla - 2019-05-24 Ilona_rasa
Odontoscelis fuliginosa - 2019-05-24 CerambyX
Capreolus capreolus - 2019-05-23 Pūcis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-23 Pūcis
Natrix natrix - 2019-05-24 dziedava
Sciocoris cursitans - 2019-05-24 CerambyX
Strix aluco - 2019-05-22 dekants
Iris pseudacorus - 2019-05-24 dziedava
Phylloscopus trochiloides - 2019-05-24 DanaH
Lepus europaeus - 2019-05-24 Agnis
Dendrocopos medius - 2019-05-24 Vabale
Serinus serinus - 2019-05-24 DanaH
Cuculus canorus - 2019-05-24 dziedava
Coreus marginatus - 2019-05-24 dziedava
Scorpidium scorpioides - 2019-05-24 kamene
Cinclidium stygium - 2019-05-24 kamene
Lathraea squamaria - 2019-05-24 dziedava
Araniella cucurbitina - 2019-05-24 kristyk
Mergus merganser - 2019-05-24 DanaH
Climacium dendroides - 2019-05-24 dziedava
Viola palustris - 2019-05-24 kamene
Anguis fragilis - 2019-05-24 DanaH
Phoenicurus ochruros - 2019-05-24 PutnuDraugsNagļos
Splachnum sp. - 2019-05-24 kamene
Calla palustris - 2019-05-24 kamene
Bucephala clangula - 2019-05-24 DanaH
Acronicta rumicis - 2019-05-23 Rallus
Lomaspilis marginata - 2019-05-23 Rallus
Colocasia coryli - 2019-05-13 Rallus
Pterapherapteryx sexalata - 2019-05-23 Rallus
Rhododendron tomentosum (syn. Ledum palustre) - 2019-05-24 kamene
Hippolais icterina - 2019-05-24 DanaH
Luscinia luscinia - 2019-05-24 DanaH
Rubus chamaemorus - 2019-05-24 kamene
Hirundo rustica - 2019-05-24 DanaH
Ficedula hypoleuca - 2019-05-24 Matrus
Serinus serinus - 2019-05-24 Matrus
Myxomycetes - 2019-05-24 dziedava
Trichophorum alpinum - 2019-05-24 kamene
Rhododendron tomentosum (syn. Ledum palustre) - 2019-05-24 Astrantia
Sitochroa verticalis - 2019-05-23 Rallus
Leucobryum glaucum - 2019-05-24 dziedava
Tussilago farfara - 2019-05-24 Astrantia
Alchemilla vulgaris aggr. - 2019-05-24 meža_meita
Agrotis exclamationis - 2019-05-23 Rallus
Tussilago farfara - 2019-05-24 meža_meita
Galium odoratum - 2019-05-24 meža_meita
Ficedula hypoleuca - 2019-05-24 Astrantia
Serinus serinus - 2019-05-24 RedFox
Odontopera bidentata - 2019-05-23 Rallus
Plagodis dolabraria - 2019-05-23 Rallus
Tenthredinidae sp. - 2019-05-23 Rallus
Anas querquedula - 2019-05-24 Platacis
Glechoma hederacea - 2019-05-24 kamene
Gallinago gallinago - 2019-05-24 kamene
Cuculus canorus - 2019-05-24 kamene
Sylvia communis - 2019-05-23 bišudzenis
Crex crex - 2019-05-23 bišudzenis
Sylvia borin - 2019-05-23 bišudzenis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-23 bišudzenis
Oriolus oriolus - 2019-05-23 bišudzenis
Saxicola rubetra - 2019-05-23 bišudzenis
Carpodacus erythrinus - 2019-05-23 bišudzenis
Motacilla flava - 2019-05-23 bišudzenis
Locustella naevia - 2019-05-23 bišudzenis
Luscinia luscinia - 2019-05-23 bišudzenis
Leucobryum glaucum - 2019-05-24 dziedava
Columba palumbus - 2019-05-24 Astrantia
Dendrocopos major - 2019-05-24 Astrantia
Pheosia gnoma - 2019-05-23 Rallus
Phalera bucephala - 2019-05-23 Rallus
Cyclophora annularia - 2019-05-21 Rallus
Plutella xylostella - 2019-05-21 Rallus
Hydroprogne caspia - 2019-05-23 Cumulus
Cladium mariscus - 2019-05-22 Cumulus
Haliaeetus albicilla - 2019-05-21 Gucis
Accipiter gentilis - 2019-05-23 ūdensvistiņa
Tetrao tetrix - 2019-05-17 ūdensvistiņa
Falco subbuteo - 2019-05-24 Rallus
Acrocephalus dumetorum - 2019-05-24 sandis
Phylloscopus trochiloides - 2019-05-24 sandis
Ardea cinerea - 2019-05-24 sandis
Molorchus minor - 2019-05-23 lolitapetkevica
Hirundo rustica - 2019-05-23 lolitapetkevica 2
Lygus sp. - 2019-05-23 Mari
- 2019-05-23 Mari
Notoxus monoceros - 2019-05-23 Mari
Cantharis fusca - 2019-05-23 Mari
Coleoptera sp. - 2019-05-23 Mari
Tenthredinidae sp. - 2019-05-23 Mari
Polygonatum odoratum - 2019-05-19 Aleksandra
Coleoptera sp. - 2019-05-23 Mari
Apion sp. - 2019-05-23 Mari
Coreus marginatus - 2019-05-23 Mari
Saxifraga sp. - 2019-05-19 Aleksandra
Cymus melanocephalus - 2019-05-10 AfroBrazilian 1
Caprimulgus europaeus - 2019-05-23 Litenesputni
Tingis pilosa - 2019-05-23 AfroBrazilian 1
Tingis pilosa - 2019-05-23 AfroBrazilian 1
Tingis pilosa - 2019-05-22 AfroBrazilian 1
Gonepteryx rhamni - 2019-05-19 Aleksandra
Trachys fragariae - 2019-05-23 AfroBrazilian 3
Parnassius mnemosyne - 2019-05-19 ML 1
Parnassius mnemosyne - 2019-05-19 ML
Pteridopsida sp. - 2019-05-19 Aleksandra
Pyrgus malvae - 2019-05-19 ML
Callophrys rubi - 2019-05-19 ML
Hemaris tityus - 2019-05-19 ML
Lepus europaeus - 2019-05-19 ML 6
Parnassius mnemosyne - 2019-05-18 ML
Rutilus rutilus - 2019-05-18 ML
Capreolus capreolus - 2019-05-18 ML
Crex crex - 2019-05-22 JSlishans 1
Lepus europaeus - 2019-05-18 ML
Primula veris - 2019-05-18 ML
Turdus iliacus - 2019-05-16 BioEliina
Fringilla coelebs - 2019-05-23 BioEliina
Calopteryx splendens - 2019-05-23 BioEliina
Turdus pilaris - 2019-05-23 BioEliina
Troglodytes troglodytes - 2019-05-11 vigulis
Troglodytes troglodytes - 2019-05-11 vigulis
Erithacus rubecula - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Parus major - 2019-05-11 vigulis
Parus major - 2019-05-11 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2019-05-11 vigulis
Corvus corax - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Sturnus vulgaris - 2019-05-11 vigulis
Ciconia ciconia - 2019-05-11 vigulis
Turdus philomelos - 2019-05-11 vigulis
Turdus pilaris - 2019-05-11 vigulis
Turdus pilaris - 2019-05-11 vigulis
Turdus merula - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-11 vigulis
Sylvia atricapilla - 2019-05-11 vigulis
Hippolais icterina - 2019-05-11 vigulis
Grus grus - 2019-05-11 vigulis
Dendrocopos minor - 2019-05-11 vigulis
Dendrocopos leucotos - 2019-05-11 vigulis
Dendrocopos major - 2019-05-11 vigulis
Dendrocopos major - 2019-05-11 vigulis
Dryocopus martius - 2019-05-11 vigulis
Cuculus canorus - 2019-05-11 vigulis
Cuculus canorus - 2019-05-11 vigulis
Anthus trivialis - 2019-05-11 vigulis
Columba palumbus - 2019-05-11 vigulis
Columba palumbus - 2019-05-11 vigulis
Columba palumbus - 2019-05-11 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-05-11 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-05-11 vigulis
Luscinia luscinia - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Sturnus vulgaris - 2019-05-11 vigulis
Sturnus vulgaris - 2019-05-11 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-05-11 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-05-11 vigulis
Bucephala clangula - 2019-05-11 vigulis
Anas platyrhynchos - 2019-05-11 vigulis
Turdus merula - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-11 vigulis
Grus grus - 2019-05-11 vigulis
Dendrocopos major - 2019-05-11 vigulis
Cuculus canorus - 2019-05-11 vigulis
Cuculus canorus - 2019-05-11 vigulis
Cuculus canorus - 2019-05-11 vigulis
Anthus trivialis - 2019-05-11 vigulis
Anthus trivialis - 2019-05-11 vigulis
Anthus trivialis - 2019-05-11 vigulis
Gallinago gallinago - 2019-05-11 vigulis
Columba palumbus - 2019-05-11 vigulis
Columba palumbus - 2019-05-11 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-05-11 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-05-11 vigulis
Erithacus rubecula - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-05-11 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-05-11 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-05-11 vigulis
Tetrao tetrix - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Sturnus vulgaris - 2019-05-11 vigulis
Sturnus vulgaris - 2019-05-11 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-05-11 vigulis
Ficedula hypoleuca - 2019-05-11 vigulis
Turdus pilaris - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-11 vigulis
Grus grus - 2019-05-11 vigulis
Dendrocopos major - 2019-05-11 vigulis
Picus canus - 2019-05-11 vigulis
Cuculus canorus - 2019-05-11 vigulis
Columba palumbus - 2019-05-11 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-05-11 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-05-11 vigulis
Oriolus oriolus - 2019-05-11 vigulis
Certhia familiaris - 2019-05-11 vigulis
Parus major - 2019-05-11 vigulis
Parus major - 2019-05-11 vigulis
Tetrao tetrix - 2019-05-11 vigulis
Tetrao tetrix - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Sturnus vulgaris - 2019-05-11 vigulis
Sturnus vulgaris - 2019-05-11 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-05-11 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-05-11 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-05-11 vigulis
Upupa epops - 2019-05-11 vigulis
Bucephala clangula - 2019-05-11 vigulis
Anas platyrhynchos - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-11 vigulis
Sylvia communis - 2019-05-11 vigulis
Dendrocopos major - 2019-05-11 vigulis
Cuculus canorus - 2019-05-11 vigulis
Cuculus canorus - 2019-05-11 vigulis
Cuculus canorus - 2019-05-11 vigulis
Alauda arvensis - 2019-05-11 vigulis
Lullula arborea - 2019-05-11 vigulis
Columba palumbus - 2019-05-11 vigulis
Columba palumbus - 2019-05-11 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-05-11 vigulis
Erithacus rubecula - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Parus major - 2019-05-11 vigulis
Corvus corax - 2019-05-11 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-05-11 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-05-11 vigulis
Turdus merula - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-11 vigulis
Sylvia communis - 2019-05-11 vigulis
Sylvia atricapilla - 2019-05-11 vigulis
Grus grus - 2019-05-11 vigulis
Dendrocopos major - 2019-05-11 vigulis
Cuculus canorus - 2019-05-11 vigulis
Anthus trivialis - 2019-05-11 vigulis
Lullula arborea - 2019-05-11 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-05-11 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-05-11 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Passer montanus - 2019-05-11 vigulis
Parus major - 2019-05-11 vigulis
Cyanistes caeruleus - 2019-05-11 vigulis
Corvus corax - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Sturnus vulgaris - 2019-05-11 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-05-11 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-05-11 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-05-11 vigulis
Turdus merula - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-11 vigulis
Sylvia communis - 2019-05-11 vigulis
Sylvia communis - 2019-05-11 vigulis
Sylvia communis - 2019-05-11 vigulis
Grus grus - 2019-05-11 vigulis
Picus canus - 2019-05-11 vigulis
Cuculus canorus - 2019-05-11 vigulis
Cuculus canorus - 2019-05-11 vigulis
Vanellus vanellus - 2019-05-11 vigulis
Columba palumbus - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Parus major - 2019-05-11 vigulis
Corvus corax - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-05-11 vigulis
Turdus pilaris - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus sibilatrix - 2019-05-11 vigulis
Larus ridibundus - 2019-05-11 vigulis
Ardea cinerea - 2019-05-11 vigulis
Grus grus - 2019-05-11 vigulis
Cuculus canorus - 2019-05-11 vigulis
Alauda arvensis - 2019-05-11 vigulis
Vanellus vanellus - 2019-05-11 vigulis
Columba palumbus - 2019-05-11 vigulis
Regulus regulus - 2019-05-11 vigulis
Regulus regulus - 2019-05-11 vigulis
Troglodytes troglodytes - 2019-05-11 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-05-11 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-05-11 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-05-11 vigulis
Saxicola rubetra - 2019-05-11 vigulis
Fringilla coelebs - 2019-05-11 vigulis
Passer montanus - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Corvus cornix - 2019-05-11 vigulis
Sturnus vulgaris - 2019-05-11 vigulis
Sturnus vulgaris - 2019-05-11 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-05-11 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-05-11 vigulis
Emberiza citrinella - 2019-05-11 vigulis
Ciconia ciconia - 2019-05-11 vigulis
Buteo buteo - 2019-05-11 vigulis
Turdus philomelos - 2019-05-11 vigulis
Turdus pilaris - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Phylloscopus collybita - 2019-05-11 vigulis
Sylvia communis - 2019-05-11 vigulis
Sylvia communis - 2019-05-11 vigulis
Sylvia atricapilla - 2019-05-11 vigulis
Sylvia atricapilla - 2019-05-11 vigulis
Egretta alba - 2019-05-11 vigulis
Picus canus - 2019-05-11 vigulis
Cuculus canorus - 2019-05-11 vigulis
Cuculus canorus - 2019-05-11 vigulis
Botaurus stellaris - 2019-05-11 vigulis
Lullula arborea - 2019-05-11 vigulis
Tringa ochropus - 2019-05-11 vigulis
Hirundo rustica - 2019-05-11 vigulis
Columba palumbus - 2019-05-11 vigulis
Columba palumbus - 2019-05-11 vigulis
Columba palumbus - 2019-05-11 vigulis
Columba palumbus - 2019-05-11 vigulis
Viola arvensis - 2019-05-23 BioEliina
Carex sp. - 2019-05-23 BioEliina
Symphytum officinale - 2019-05-23 BioEliina
Araneae sp. - 2019-05-23 BioEliina
Gryllotalpa gryllotalpa - 2019-05-23 elita.elita
Euonymus verrucosa - 2019-05-22 elita.elita
Phoenicurus phoenicurus - 2019-05-23 DanaH
Luscinia luscinia - 2019-05-23 BioEliina
Dolycoris baccarum - 2019-05-23 felsi
Carpocoris purpureipennis - 2019-05-23 felsi
Coenonympha pamphilus - 2019-05-23 felsi
Zootoca vivipara - 2019-05-23 ekologs
Rhyparochromus pini - 2019-05-23 felsi
Araneae sp. - 2019-05-23 felsi
Gonepteryx rhamni - 2019-05-23 felsi
Callophrys rubi - 2019-05-23 felsi
Araschnia levana - 2019-05-23 felsi
Trollius europaeus - 2019-05-23 felsi
Araneae sp. - 2019-05-23 felsi
Misumena vatia - 2019-05-23 felsi
Symphytocarpus flaccidus - 2019-05-23 felsi
Lycogala epidendrum - 2019-05-23 felsi
Circus pygargus - 2019-05-22 Aigars
Aquila pomarina - 2019-05-22 Aigars
Streptopelia turtur - 2019-05-23 Aigars
Motacilla cinerea - 2019-05-23 Aigars 1
Phlebia centrifuga - 2019-05-16 marsons
Anoplotrupes stercorosus - 2019-05-22 felsi
Trypocopris vernalis - 2019-05-22 felsi
Pyrgus malvae - 2019-05-22 felsi
- 2019-05-22 felsi
Polyommatus icarus - 2019-05-23 sandis
Agrotera nemoralis - 2019-05-23 sandis
Cupido minimus - 2019-05-23 sandis
Lasiommata megera - 2019-05-23 sandis
Podiceps cristatus - 2019-05-23 sandis
Riparia riparia - 2019-05-23 sandis
Merops apiaster - 2019-05-23 sandis
Agrotis exclamationis - 2019-05-23 sandis
Tetrix sp. - 2019-05-22 felsi
Petrophora chlorosata - 2019-05-22 felsi
Coenagrion hastulatum - 2019-05-22 felsi
Formicidae - 2019-05-22 felsi
Gyromitra esculenta - 2019-05-22 felsi
Hylobius sp. - 2019-05-18 marsons
Diptera sp. - 2019-05-22 felsi
Saxicola rubetra - 2019-05-23 Igors
Phylloscopus trochiloides - 2019-05-23 Igors
Argynnis aglaja - 2019-05-21 marsons
Plagodis pulveraria - 2019-05-21 marsons
Polyommatus icarus - 2019-05-23 marsons
Bucephala clangula - 2019-05-23 Igors 1
Timandra comae - 2019-05-21 marsons
Mergus merganser - 2019-05-23 Igors
Carabus coriaceus - 2019-05-22 marsons
Mergus merganser - 2019-05-23 Igors 3
Ajuga reptans - 2019-05-23 marsons
Trapezonotus sp. - 2019-05-23 Aceralba
Mergus merganser - 2019-05-23 Igors
Mergus merganser - 2019-05-23 Igors
Petasites spurius - 2019-05-23 Armandez
Fringilla coelebs - 2019-05-23 Arnis2
Remiz pendulinus - 2019-05-23 Arnis2
Tringa ochropus - 2019-05-23 Arnis2
Anthus pratensis - 2019-05-23 Arnis2
Locustella naevia - 2019-05-23 Arnis2
Polyporus tuberaster - 2019-05-23 laaga
Dolycoris baccarum - 2019-05-20 Ilze_Sa
Acrocephalus dumetorum - 2019-05-23 Arnis2 1
Scopula immorata - 2019-05-23 kapso
Araneae sp. - 2019-05-23 kapso
Curculionidae sp. - 2019-05-23 kapso
Scolopax rusticola - 2019-05-23 Litenesputni
Pernis apivorus - 2019-05-23 Litenesputni
Adalia bipunctata - 2019-05-23 Aceralba
Mergus merganser - 2019-05-23 Aceralba
Rhopalus subrufus - 2019-05-23 CerambyX 1
Upupa epops - 2019-05-23 Labuce
Trapezonotus sp. - 2019-05-23 CerambyX
Dictyla humuli - 2019-05-23 CerambyX
Tingis ampliata - 2019-05-23 CerambyX
Neottiglossa pusilla - 2019-05-23 CerambyX
Cygnus cygnus - 2019-05-23 Tringa
Carterocephalus silvicolus - 2019-05-22 kaarlisfrei
Everes argiades - 2019-05-22 kaarlisfrei
Vanessa cardui - 2019-05-22 kaarlisfrei
Serinus serinus - 2019-05-23 Mareks Kilups
Pieris rapae - 2019-05-22 kaarlisfrei
Bucephala clangula - 2019-05-23 Tringa
Chlidonias niger - 2019-05-23 Tringa 1
Anthocoris gallarumulmi - 2019-05-23 CerambyX 1
Coenonympha pamphilus - 2019-05-22 kaarlisfrei
Papilio machaon - 2019-05-19 kaarlisfrei
Apus apus - 2019-05-23 SintijaK
Rhabdomiris striatellus - 2019-05-23 CerambyX 1
Cyllecoris histrionius - 2019-05-23 CerambyX 1
Nezināms
@ zemesbite
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri novērojumiem
paliec 24.maijs, 17:45

Tikai jāatceras, ka jauniem īpatņiem visa pēda būs gaiša un tumšo sānu joslu vai nu nebūs vispār vai būs vāji izteiktas.


paliec 24.maijs, 17:41

dzintargliemežu mazulis. nevar pateikt sugu vispār.


IlzeP 24.maijs, 13:29

Andri, aktualizēju tikai sugas nosaukumu - suga tā pati


Tauriņu Vērošana 24.maijs, 13:14

Kaut kā drīzāk aizdomas par Paratalanta pandalis.


dziedava 24.maijs, 07:43

Tas nav pēc lietus?


OKK 23.maijs, 23:56

Pētereņu sfings Hemaris tityus


nekovārnis 23.maijs, 22:56

Parasti tā arī skatos sfagnus - pie ūdens. Tagad esmu pasācis arī pavilkt ārā pa kādam krāsainākam no "spilveniem" gadījumā ja nu to krāsu ietekmē Dipsocoridae blakšu klātbūtne. Pagaidām tik pa kādai sīkai ērcītei :)


Aceralba 23.maijs, 22:51

Paldies par info un precizējumu!


CerambyX 23.maijs, 22:43

Nu kādas minūtes 15 tur vārtījos un mēģināju kko saskatīt. Vispirms sķiet pamanīju iespējams šo pašu radījumu nifmas - tad bija motivācija tur pasēdēt ilgāk. Vienīgais eksemplārs atradās kādus 30cm no krasta varbūt - uz robežas kur krastmalas sfagni jau tā pavisam iegrimst ūdenī. It kā pamanīt nebija grūti (pēc tam gan pazaudēju un vairs neatradu) - domāju, ka ja Tev acs piešauta uz Microvelia, tad šis jau apmēram līdzīgi. Tā teikt, ja būs - tad ieraudzīsi :) Tik nevarēja saprast par tām nimfām - vai nav šogad jau tur kaut kāds imago skaitliskais maksimums garām.


nekovārnis 23.maijs, 22:28

Kā tad bija ar to pamanīšanu starp sfagniem?:D


felsi 23.maijs, 22:05

Paldies par noteikšanu!


CerambyX 23.maijs, 22:03

Noliegt nevar, ka vairums blakšu tomēr ir visai sīkas jeb nu tāds vidējais izmērs varētu būt robežās no kādiem 3-6mm, bet nu kādi vairāki desmiti sugu ir arī 'normāla' izmēra - g.k. vairogblaktis, bet arī šādas tādas citas :)


roosaluristaja 23.maijs, 21:26

Manuprāt flēbija tā arī ir. Phlebia centrifuga.


marsons 23.maijs, 20:13

Paldies!


Arnis2 23.maijs, 19:56

https://www.youtube.com/watch?v=JUr0nRenM1o


Vīksna 23.maijs, 19:48

Paldies !


Martins 23.maijs, 19:44

Šis https://dabasdati.lv/lv/observation/84d7f00ee9b1d8e2fb30f52fd510641f/ dzīvnieks bija resnāks.


Martins 23.maijs, 19:41

Nu slieka gluži nebija, bet, ja redzēto odžu "galerijā" šo vajadzētu kaut kur ierindot pēc garuma/resnuma attiecības, tad es šo liktu uz 6 (ja 10 būtu resnuma kalngals).


Vladimirs S 23.maijs, 18:08

Tas būs krīkļa tēviņš!


dziedava 23.maijs, 17:17

Vismaz kaut ko būšu iemācījusies :)


Ivars L. 23.maijs, 15:56

3 slāņi jau ir gana pietiekami, lai būtu skaidrs, ka tā ir daudzgadīga + skābā garša/smarža = Perenniporia subacida. Priede gan ir tai retāks substrāts. Varbūt tāpēc izskatās nedaudz savādāk, jo arī, piemēram, Leptoporus mollis izskats uz priedes un egles nedaudz atšķirīgs.


kristyk 23.maijs, 14:24

Vai derēs tuvinājums?


Kukainis 23.maijs, 14:23

Mizīda Mysidae. Pirmais ziņojums Dabasdati.


Bekuvecis 23.maijs, 14:18

Par cik tīģeru sīkstene atkal aktualizējusies, atgriezos pie šī pērnā novērojuma. Sēnes bildēs - visas pēc izskata īstas T. tigrinus. Apvidus slapjums, par ko liecina ar ūdeni pilnās traktora sliedes, arī vedina domāt par šo sugu. Taču vai agrāk pavasarī ūdens tur būtu pludojis tik vareni, lai celmam vismaz pamatne pamatīgi izmirktu un līdz ar to celms būtu gana labs šai specifiskajai sēnei? Pēc foto man tā nešķiet, taču uz vietas noteikti bija labāk redzams. (Ja atbildat, tad lūdzu šoreiz pamēģiniet sakārtot domas un vārdus tā, lai nebūtu jāmēģina uzminēt, ko Jūs īsti gribējāt pateikt.)


Armandez 23.maijs, 13:32

Patrekna izskatās.


ievakiri 23.maijs, 12:40

Fantastika! Apsveicu!


Fuatra 23.maijs, 11:24

Paldies. Kas varbūt labāks par avozetām Dāviņu peļķes dubļos :)


meža_meita 23.maijs, 11:22

Paldies, Ivar! Kaut kā neatpazinu. Parasti redzēju biezākas, ar vairākiem slaņiem. Šai tikai 3. slāņi griezumā.


Ivars L. 23.maijs, 11:08

Svaiga, bet sažuvusi - tāpēc tāda blāva.


Bekuvecis 23.maijs, 10:35

Peziza sp. - jā. Par P. vesiculosa gan stipri šaubos.


Bekuvecis 23.maijs, 10:34

Atradnes apraksts noteikti ir saderīgs ar L. tigrinus. Tagad derētu vēl detāli foto no augšas un apakšas.


Bekuvecis 23.maijs, 10:30

Izskatās, ka šai parasti ļoti retajai sugai taisni šopavasar ir īsts "bums": jaunas atradnes viena pec otras! Arī 10 gadus vērotā atradne Siguldas dīķī šopavasar ir ražīgāka nekā jebkad iepriekš, tiesa, ne sevišķi izteikti.


Rallus 23.maijs, 09:40

Šī nu gan lieliska balva par "vietējo putnošanu". Edgar, noņemu cepuri!


Liepzieds 23.maijs, 09:21

Izcili piederētos kā ilustrācija kādam mājas kaķu vs. putnu stāstam!


Aleksandra 23.maijs, 07:48

Paldies!


Vīksna 23.maijs, 07:23

Paldies !


IlzeP 23.maijs, 07:20

Ļoti labi izdevies pašai noteikt, tā tik turpināt! :)


Izabella 22.maijs, 23:40

Ar putnu fotografēšanu aizraujos pirmo gadu.Pārskatot internetā pieejomos resursus, likās ka esmu noteikusi pareizi. Esmu tos sākusi pamazām iepazīt un atpazīt. manas zināšanas vēl ir samērā mazas. Līdzīgus putnus ir ļoti grūti noteikt, bet uzticos dabasdati ornitologiem, ka manas kļūdas izlabos.


Mari 22.maijs, 23:28

Paldies!


roosaluristaja 22.maijs, 23:19

Iespējams Peziza vesiculosa. Substrāts un izskats ir diezgan atbilstošs. Tiesa Peziza ģintī ir kādas 20 sugas un man nav ne jausmas, kā daļa no tām izskatās.


sandis 22.maijs, 22:55

Nepavisam ne slikta siltumnīcas un pagalma suga - pirmais novērojums Līgatnes novadā. Tā turpināt :)


CerambyX 22.maijs, 22:47

P.S. - Lietuvā Ventes ragā šodien Pantala flavescens


CerambyX 22.maijs, 22:46

Lupīnas it kā konkrēti nav minētas - pamatā saistība ar citiem tauriņziežiem, piemēram, slotzariem un irbulenēm (droši vien valstīs, kur to aug vairāk), bet arī lucernām, āboliņiem u.c. Bet nu lupīna varbūt iekļaujas kopējā kontekstā kā tauriņziedis. Tiesa ir rakstīts, ka var sēdēt arī praktiski 'da jebkur citur' - dažādiem kokiem etc. Pats esmu atradis uz kaut kāda āboliņa Lilastē, vai Dārziņu dzelzceļmalā sēdēja vienkārši uz jaunu priedīšu zariem. Teorētiski skaitās, ka ir pieminēta G.Flora 1860. gada darbā, bet aizvien vairāk māc šaubas vai tur lietotā kombinācija 'Cimex lituratus' būtu attiecināma uz šo sugu, jo Dānijā, piemēram, skaitās pirmo reizi parādijusies 1976. gadā, Zviedrijā vēl pēc tam (2001?) - tā ka maz ticams, ka Flora laikos tā varētu būt bijusi sastopama Lv. Drīzāk tāda 'ekspansijas suga', kas parādījusies vien samērā nesen. Attiecīgi līdz šim ziņotie novērojumi Dabasdatos varētu būt pat pagaidām arī vienīgie zināmie (nu vismaz man).


sandis 22.maijs, 22:36

WOW...


Martins 22.maijs, 22:30

Bet vispār diezgan interesanti - ieskatījos blakšu kolekcijas kastē - nav šīs sugas, lai arī vairogblaktis kādu laiku diezgan aktīvi vācu, tai skaitā no Siguldas apkārtnes. No otras puses - uz lupīnām īpaši neesmu skatījis, protams, ja šai sugai ir saistība ar lupīnām.


Martins 22.maijs, 22:26

Pieņemu, ka nav specifiska tikai vienam lupīnu laukumam, taču citur karjerā neredzēju. Taču gar to karjera malu aktīvi pārlidoja no lupīnas uz lupīnu, bet diez kā neļāvās bildēties. :)


dziedava 22.maijs, 22:23

Gluds gan ir, bet balts. Tas būs neīstais pūpēdis :)


dziedava 22.maijs, 22:20

Foto būs nedēļas nogalē. Tur bija ļoti slapja vieta, jo baidījos, ka nepārbridīšu, taču izrādījās, ka lielais slapjums bija nelielā teritorijā un tālāk ir sauss. Šogad tajā apkārtnē kārtīgi staignāji čab no sausuma, tā ka tik slapjas vietas, kur saglabājies ūdens, ir retums. Tur auga tikai melnalkšņi, varbūt arī kritala melnalksnis. Skujkokus tajā vietā neatceros.


Bekuvecis 22.maijs, 22:11

Iespējams. Tad būtu tāda mini-atradnīte. Tomēr noteiktu "ir" šobrīd nesaku. Vajadzētu 1) labākus foto un 2) detālāku atradnes raksturojumu. Vai sprungulis noteikti ir lapukoka? Vai, spriežot pēc situācijas, tas varēja būt agrāk pavasarī pamatīgi izmircis? Tīģeru sīkstene ir nevis vienkārši, bet gan ārkārtīgi mitrumu mīloša sēne!


CerambyX 22.maijs, 22:06

Gan jau jābūt arī kaut kur Kurzemes pusē :)


nekovārnis 22.maijs, 22:04

Šo blakti sestdien tajā apkārtnē būs "jāieķeksē" :)


Bekuvecis 22.maijs, 21:59

Skeleta forma izveidojusies, atlūztot un nokrītot daivām, kuras bija izvietojušās daudzos stāvos. Šai sugai tā ir diezgan tipiska aina.


Martins 22.maijs, 21:58

Būtu labi šim eksuvijam (un arī citiem) 2 bildes - viena no augšas, otra no sāniem. Kādu daļu sugu varētu noteikt, bet ir jāredz gan muguras gan sānu dzelkšņi - uz kuriem posmiem ir, uz kuriem nav... Ak jā, dižspārēm (garajiem eksuvijiem) vajag arī vienu bildi no apakšas...


roosaluristaja 22.maijs, 21:57

Priekš viņiem droši vien. Pats labums. Īpaši, kad zaļbarība nav pieejama.


dziedava 22.maijs, 21:48

Skaidrs. Tad tās mizas droši vien ļoti garšīgas, ka tā jāmizo :)


roosaluristaja 22.maijs, 21:46

Pirmkārt arī paši bebri šitā mizu var nograuzt. To pēc zobu pēdām noteikti var pateikt. Vai šādā veidā var atšķirt alni no brieža? Lielmeistari droši vien var.


sandis 22.maijs, 21:17

Pievienoju pāris foto. No rīta tas kaut kā neizdevās - ilgi augšuplādējās un beigās tā arī nepievienojās novērojumam.


dziedava 22.maijs, 21:16

Šī nav Lentinus tigrinus?


dziedava 22.maijs, 21:05

Visi pārnadži mizu velk vienādi? :) vai par to nav datu?


dziedava 22.maijs, 21:04

Paldies, Edgar! Tāda doma bija, bet skeleta formas dēļ biju domājusi vēl padomāt.


Vladimirs S 22.maijs, 21:04

Jautājums bija Andai. Ceru ka Jūs zin kā atšķirt krūmu, purva un ezera ķauķus...


forelljjanka 22.maijs, 20:49

Nu nez,dzeloņi uz 'vaigiem' labi redzami.;)


forelljjanka 22.maijs, 20:46

Ir jau gan krūmu,īsa projekcija,proporcionāli liela galva.


dziedava 22.maijs, 18:58

Paldies!


Durkts 22.maijs, 17:58

22.05.izlidojis viens jaunais.


roosaluristaja 22.maijs, 17:42

Domāju, ka, jā, urālpūce. Tajā masīvā viņas ir bieži sastopamas. Savukārt, ja masīvā ir daudz urālpūču, meža pūču tur parasti ir maz.


Diāna 22.maijs, 16:49

Paldies, Julita!


kamene 22.maijs, 15:45

Parastā ērgļpaparde Pteridium aquilinum


IlzeP 22.maijs, 14:04

Man arī škiet, ka urālpūce :)


CerambyX 22.maijs, 12:53

Spārns nav par īsu priekš purva ķauķa?


Mimi Serada 22.maijs, 12:27

Paldies!


kristyk 22.maijs, 12:14

Liels paldies Bekuvecim Edgaram par izsmeļošu atbildi.


AgneseG 22.maijs, 11:56

https://youtu.be/qQG_VzWG6l0


Anete PB 22.maijs, 11:56

Gribētos domāt, ka urālpūce, izmēros mazulis bija prāvs. Tuvāk fotografēt negāju, tāpēc bilde diezgan pārgaismota, bet riskēt sastapties ar mammu negribējās :)


Edgars Smislovs 22.maijs, 11:23

Lietuvainis (?).


Edgars Smislovs 22.maijs, 11:21

Urālpūce?


Vladimirs S 22.maijs, 10:50

Kāpēc ne Purva ķauķis?


Bekuvecis 22.maijs, 10:33

Atmatene, tikai jau stipri paveca, gandrīz pilnībā pazaudējusi savu gredzenu. Suga - visticamāk A.silvicola, taču ne 100% droši.


Bekuvecis 22.maijs, 10:24

Pērnā rudens sērpiepe.


Bekuvecis 22.maijs, 10:21

Tintenes, vai nu zaķu (C.lagopides), vai arī zaķkājas (C.lagopus). Abas ir ārkārtīgi līdzīgas. Skaitās neēdamas, bet ne indīgas. Pat kādu jēlu apēdot, pats sliktākais varētu būt vēdergraizītes. Tā ka ar iznīcināšanu nav jānoņemas (starp citu, ļoti ātri iznīks pašas - "pārtintosies").


xarty 22.maijs, 10:05

https://youtu.be/_uiy5sacHPM


kristyk 22.maijs, 09:23

Cerēju uz profesionālu atbidi, nebiju domājusi, ka cienījama vecuma profesionālis uzvedīsies kā sēnes saēdies, appīpējies pusaudzis. Jauku dienu.


OKK 22.maijs, 08:50

Ar "indīgumu" ir tā, ka Tavi bērni kļūs par pusaudžiem, un varbūt, ar uzvaru "Varbūt" gribēs "pagaršot" cigaretes, alkoholu, seksu bez prezervatīviem, vieglās vai smagās narkotikas, DD - un tas viss sākas tikai no tā, ja bērns nav apēdis Brīnumaino sēni, kura aug Tavā dārzā uz truša mēsliem...


OKK 22.maijs, 08:39

Izdomāju - ietērpt viņus sterilos skafandros ar skābekļa baloniem un tikai tad viņus izlaist pagalmā spēlēties uz planētas Zeme.


kristyk 22.maijs, 08:26

Viena lieta ir, ja pagaršo pieneni,smiltis vai uzliek uz zoba kaut vai akmeni, bet daudz bīstamāk, ja tas ir kas indīgs!


OKK 22.maijs, 08:23

Tas būtu jāsaprot tā, ka Tavā pagalmā, bez sēnes, dzīvo arī 100000000000000000000000000000 baktēriju, kā pasargāsi bērnus?


kristyk 22.maijs, 08:19

Kā tas būtu jāsaprot?


OKK 22.maijs, 08:13

Bet pati, izzinot pasauli, mazākais, esi noplūkusi un pagaršojusi Papardes ziedu?


OKK 22.maijs, 07:55

Lai noteiktu precīzi, vajag vēl foto no augšas un no apakšas.


gunitak 21.maijs, 23:37

Paldies Uģim un Mārtiņam!


Aleksandra 21.maijs, 23:14

Mārtiņ, paldies!


Laimeslācis 21.maijs, 22:39

Paldies! Tauriņu vērošana, par sugas noteikšanu! :)


CerambyX 21.maijs, 22:31

Tur dzeloņvaigu vēži dzīvo.


CerambyX 21.maijs, 22:31

Ctenicera pectinicornis


roosaluristaja 21.maijs, 22:17

Arī varētu būt Morchella elata


roosaluristaja 21.maijs, 22:15

Iespējams Morchella elata


Wija 21.maijs, 22:15

Paldies Marekam par noteikšanu!


Ekoskola Taurenitis 21.maijs, 22:01

Paldies!


Laimeslācis 21.maijs, 22:01

Ooo! Paldies, noteikti izmantošu šo iespēju. :)


Martins 21.maijs, 21:53

:) jā, tas ir tikai normāli. Bet ja ir konkrēti jautājumi man un gribas atbildi ātrāk, tad labāk e-pastā, WatsApp, jo šo jautājumu.komentāru pamanīju nejauši, bet nenoteiktās sugas DD pārskatu samērā reti.


dziedava 21.maijs, 21:48

Jā, tam vajadzētu būt dzelkņkāju maiszirnekļa Agroeca brunnea olu maisam :)


Laimeslācis 21.maijs, 21:47

Paldies, Mārtiņ! Man pēc ziemas vēl nav piešauta ace uz spārēm.


Laimeslācis 21.maijs, 21:40

Bildē izskatās parastais


Martins 21.maijs, 21:40

Tā ir kāda no ziemasspārēm, bet lai varētu droši noteikt, vajadzētu pievienot izkadrētu bildi.


Martins 21.maijs, 21:29

Šiem lielajiem kailglimežiem drošai noteikšanai vēl vajag nobildēt arī pēdu - apgāzt šamo otrādi. Tad var redzēt vai pēdai ir skaidri norobežota gaiša josla pa vidu (kā LV karogā) jeb nē.


felsi 21.maijs, 21:25

Paldies visiem par noteikšanu!


felsi 21.maijs, 21:22

Paldies Ansi!


Matrus 21.maijs, 21:13

Sorry, pievienoju citu attēlu...) Paldies!


nekovārnis 21.maijs, 21:09

ugunsspāre:)


Ivars L. 21.maijs, 21:09

Nav par ko! Man jau pašam patiešām interesanti! :)


meža_meita 21.maijs, 21:06

Ivar, liels paldies par iedziļināšanos!


Ivars L. 21.maijs, 21:05

Tiešām priede? Nu tad ir vāks, pilnīga putra (manā izpildījumā, protams)!!! )) Bet miza izskatās pēc apses, un tas puns augšpusē, un samērā ātrā satrupēšana (vidusdaļā virspusē) pusnogāztam kokam baigi izskatās pēs apses. Un šitie pēdējie piepju varianti man arī labāk patīk...


Ivars L. 21.maijs, 21:01

Mazais gabaliņš - pēdējā bildē būs kāda cita antrodija (nez'. varbūt pat medainā).


Ivars L. 21.maijs, 20:55

Varbūt divas sugas. Tas lielais, saplaisājušais, visticamāk, ir spilvenveida antrodija.


meža_meita 21.maijs, 20:48

100% priedes kritala, tas nu ir droši . :)


Ekoskola Taurenitis 21.maijs, 20:47

Paldies!


Ivars L. 21.maijs, 20:46

Renāte, vispār sāku skatīties, ka tā ir apses kritala.:)) Ups, man atkal aplauzieniņš sanācis. Būs kāda cita piepe. Jāpadomā...


roosaluristaja 21.maijs, 20:34

Manuprāt mizas novilkšana noteikti ir kādu pārnadžu darbs.


dziedava 21.maijs, 20:18

Paldies, Uldi!


dziedava 21.maijs, 20:17

Par bebra grauzumu apakšā skaidrs, galvenais jautājums ir par pārējo grauzumu - vai tur varētu būt dažādi dzīvnieki? Bebrs arī? Tādi pa tīro apgrauztie koki šogad daudz redzēti.


meža_meita 21.maijs, 20:09

Paldies, Ivar! Pieliku vél vienu attēlu, atvainojos par kvalitāti.


roosaluristaja 21.maijs, 20:05

Staltbriedis varētu būt.


Vīksna 21.maijs, 19:34

Paldies !


Rallus 21.maijs, 19:28

paldies par precizējumu


Edgars Smislovs 21.maijs, 19:21

Pēc siluetiem manuprāt, mājas čurkstes.


Ivars L. 21.maijs, 19:20

Sēne - veca, bilde - bāla. Grūti izšķirties starp plaisājošo diplomitopori un smirdīgo balteni. Dažas nianses, šķiet, tomēr par labu diplomitoporei.


CerambyX 21.maijs, 19:06

tetralunaria


Mareks Kilups 21.maijs, 15:47

paldies par sugas noteikšanu!


kamene 21.maijs, 15:45

Paldies, Ivar. Tādu vēl nebiju satikusi.


Kukainis 21.maijs, 15:15

Bebrs koku nogāzis, taču viņas varētu būt palīdzējuši lielie pārnadzī.


marsons 21.maijs, 13:29

Paldies!


marsons 21.maijs, 13:28

Paldies!


Diāna 21.maijs, 11:23

Izskatās pēc mizas apaļpores Oxyporus corticola


Laimeslācis 21.maijs, 10:11

Paldies, Andri, papētīju! Diemžēl man tā ir vienīgā bilde un visas pazīmes nav iespējams saskatīt.


Laimeslācis 21.maijs, 09:54

Paldies, Andri!


Rallus 21.maijs, 09:44

Melnbaltais lapsprīžmetis ir. Lielais vai mazais? Nepateicīgs leņķis tik. Var salīdzināt abus: http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Rheumaptera_Subhastata


Vīksna 21.maijs, 01:16

Paldies !


Aleksandra 21.maijs, 00:38

Paldies, Ansi!


Edgars Smislovs 21.maijs, 00:30

Interesants novērojums!


OKK 21.maijs, 00:22

Ja kāds nesamīdīs - nobildēšu.


OKK 21.maijs, 00:21

Viņš aug mauriņā, ceļmalā. Bet jā - apkārt mājas ar dārziem.


Ansis 21.maijs, 00:18

Būtu labi, ja izdotos šo nobildēt vēlāk ziedošu, jo pēc ziediem varētu drošāk pateikt, vai nav kāda cita, retāka vībotne. Dievkociņš ir reti atrodams savvaļā, tomēr ne tik rets dārzos.


OKK 21.maijs, 00:16

Paldies!


OKK 21.maijs, 00:11

Es varbūt viņu 30 grādu karstumā meklēju pus stundu!


OKK 21.maijs, 00:10

Atvainojos, bet vai tad augs, kurš https://www.latvijasdaba.lv/augi/artemisia-abrotanum-l/ definēts kā "Ļoti reti" un reizē ir 1. novērojums DD, nav "interesants novērojums"?


Ansis 20.maijs, 23:57

Jā, varētu būt!


Zigurds Krievans 20.maijs, 23:53

Paldies!


Zigurds Krievans 20.maijs, 23:53

Paldies


Ansis 20.maijs, 23:52

Daudzziedu mugurenei stublājs ir apaļš, bet dziedniecības mugurenei stublājs ar garenām ribām (stūrains). Bildēs labi redzams stūrainais stublājs.


Ansis 20.maijs, 23:43

Rūgtajai ķērsai ir violetas putekšnīcas, bet foto redzamajam augam tās dzeltenas. Šī būs zobainā ķērsa.


meža_meita 20.maijs, 23:39

Ak, vai! Paldies, Ansi!


Ansis 20.maijs, 23:38

Kāda no kļavas sārtlapu formām. Ja vasarā lapas pārtop zaļas, tad šī ir Švedlera kļava (Acer platanoides fo. schwedleri)


meža_meita 20.maijs, 23:26

Samulsu, gandrene vai silpurene?


dziedava 20.maijs, 23:19

Oho,interesanta versija! Esot jābūt izteiktam, lai arī īsam, kātiņam. Vai ko tādu var noskaidrot?


angel 20.maijs, 23:01

Paldies, Edgar!


CerambyX 20.maijs, 22:56

Tāds aizdomīgs eksemplārs - pēc spārnu galu krāsojuma (to plēvainajā daļā) tā kā Rhyparochromus vulgaris, jo pašā galā tikai viens blakts pleķītis (R.pini - gar malu vairāki neizteiksmīgāki pleķīši, R.phoeniceus - tikai šaura balta maliņa visā garumā, bez kādiem pleķīšiem), bet priekškrūšu vairoga malās nav tādi gaišāki laukumi kā būtu tipiski R.vulgaris jābūt. Tā ka nezinu nezinu.. :D


Mari 20.maijs, 22:54

Sapratu, paldies! :)


CerambyX 20.maijs, 22:50

Šīs pagaidām labāk ziņot kā Lygus sp. - tur tā sugu noteikšana visai 'piņķerīga'.


nekovārnis 20.maijs, 22:28

Nu jā, it kā S.dubia vajadzētu būt vēlāk - jūnijā. Pārskatot foto internetā netieku gudrs. Pārlikšu pagaidām uz Stenostola sp.


Lemmus 20.maijs, 22:20

Varbūt Pseudoplectania sphagnophila?


nekovārnis 20.maijs, 21:41

Jā, zviedru grāmatā id sadaļā norādīts tas zilganais vai zilganzaļais atspidums S.dubia, bet nu fotogrāfijā to iespējams neredz dēļ leņķavai bilsdes kvalitātes. Pašā grāmatā attēlos tas atspīdums arī nav saskatāms. Tālāk pie aprakstiem minēts S.dubia segspērniem blīvs, īsu pelēku matiņu apmatojums, S.ferrea - blīvs īsu pelēku un garu melnu matiņu mistrojums. Attēlos S.dubia pelēcīgais apmatojums skaidri redzams uz visa ķermeņa, S.ferrea faktiski redzami tie garie melnie pa sāniem. Tēviņiem ūsas sasniedz segspārnu galu S.dubia vai ir krietni garāki S.ferrea. Tātad šī visdrīzāk mātīte. Mātītēm S.ferrea "as long as elytra", kas tāds diezgan divdomīgs - vai nu segspārnu garumā vai līdz segspārnu galiem, kaut arī šķiet nevienā variant neatbilst :) S.dubia mātītēm ūsas mazliet īsākas kā tēviņiem (tiem līdz segspārnu galiem) Tā izsecināju ka drīzāk S.dubia. Protams, pēc pāris bildēm vienā grāmatā ar droši vien neko daudz nevar izsecināt:)


CerambyX 20.maijs, 21:09

Par šo man aizdomas vai nav drīzāk Stenostola ferrea - tāds baigi pūkains un 'matēts'.


nekovārnis 20.maijs, 21:07

Paldies!:)


meža_meita 20.maijs, 20:46

Laikam nebūs plakana. Paldies, Julita! :)


Aceralba 20.maijs, 20:32

Paldies, pētīšu, kā tad izskatās pieaugusī :)


kapso 20.maijs, 20:19

Paldies sugas noteicējiem!


Kukainis 20.maijs, 20:10

Šī ērce pēc maniem novērojumiem jau aizceļojusi līdz Ventspilij.


dziedava 20.maijs, 19:41

Tai jābūt plakanam kātiņam pie pamata. Bija?


meža_meita 20.maijs, 19:30

Mitrā vietā auga un lielās plantācijās. Domāju vai nav skrajziedu skarene.


dziedava 20.maijs, 16:31

Vai nav Milium effusum?


kamene 20.maijs, 15:02

Daudzziedu mugurene


CerambyX 20.maijs, 14:03

Ā, jā tiešām - to failu nepaskatīju un par Daugavpiliešu faunistiskaijiem rakstiem piemirsu, ka tie savādāk gūglē jāmeklē, lai arī parādītos meklētājā. Pirmo reizi tad LV suga konstatēta 2003. gadā Moricsalā (U.Valainis leg.) un turpat pēc tam arī 2006. gadā (A.Barševskis leg.).


anthicus 20.maijs, 13:54

Skat. komentāru LEB mājas lapā: http://leb.daba.lv/addenda.pdf


anthicus 20.maijs, 13:50

Reti sastopama suga, interesants atradums!


CerambyX 20.maijs, 13:07

Vai tad nav vispār jauna suga Latvijai? Neatrodu info, ka tāda būtu atrasta... :)


Bekuvecis 20.maijs, 12:12

Laima, pagājušajā nedēļā tiešām biju palūkoties. E-pastā, ar kuru Jūs reģistrējāties DD, ir vēstule no senes.lv.


Irbe 20.maijs, 11:59

Varbūt nepieaudzis vistu vanags?


Irbe 20.maijs, 10:36

Melngalvas ķauķis


kapso 20.maijs, 09:05

Paldies!


Briza 20.maijs, 07:37

Rumex hydrolapatum Krastmalu skābene.


Briza 20.maijs, 07:35

Cardamine amara Rūgtā ķērsa.


Vīksna 20.maijs, 00:50

Upes kosa.


Vīksna 20.maijs, 00:49

Vārpainā krauklene.


Vīksna 20.maijs, 00:48

Sarkanā spulgotne.


felsi 19.maijs, 23:20

Paldies Egij!


Briza 19.maijs, 23:15

Jā, būs šī gada sūna, ja ir iespēja paskatieties palielinājumā (lupa, binokulārs, mikroskops), ļoti krāšņa.


Vīksna 19.maijs, 22:53

Paldies !


Aleksandra 19.maijs, 22:45

Paldies, Laima un Ilze!


OKK 19.maijs, 22:37

Labs foto!


OKK 19.maijs, 22:33

Lielais madaru sfings Hyles gallii


kapso 19.maijs, 22:10

19.maijā tanī pašā vietā redzēju jau 5 gliemežus


Ivars L. 19.maijs, 21:40

Jā, pareizi - gaiša, viengadīga, klājeniska piepe, kas aug uz atmirušām egļu cietpiepēm ir šī baltene.


felsi 19.maijs, 21:38

Pievienoju foto, kas veikti 19.05.19. Vai varētu būt taukā bezdzīslene?


dziedava 19.maijs, 21:06

Ok, tad ir arī :)


meža_meita 19.maijs, 21:02

Julita, vai patiešām? Man ļoti likās, ka tā ir piepe.


dziedava 19.maijs, 21:00

Varbūt es pārsteidzos ar sugas maiņu - tā bija sēne vai gļotsēne? :)


nekovārnis 19.maijs, 20:13

Tā kā pēc Rhabdomiris striatellus nimfas, Nez, varbūt vēl kāda līdzīga


Ivars L. 19.maijs, 18:07

Nezinu, kaut kā par to nepadomāju.


dziedava 19.maijs, 16:36

Šis jau sanāk pat citā pagastā nekā it kā netālu atrastais aprīlī


Briza 19.maijs, 16:29

Virszemes lapas lancetiskas, būs vien cemere.


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2019
© dabasdati.lv
Saglabāts