Latviski English Esti

View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Apr 2017 07:25Reply to topic  [ 3571 posts ]  Go to page Previous  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 179  Next
Jūras ērgļi Durbē 2017 
Author Message
User avatar

Joined: 29 Apr 2015 15:32
Posts: 7739
Location: Kuldīga
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
Vērotāja wrote:
Labrīt :P
Liz01 Youtube čatā raksta, ka otra esot tēviņa balss. Iepriecina, ka vismaz kāds puika tur ir palicis. Varbūt šodien ieraudzīsim kurš?
Arī LK Forumē Liz01 ar Ami runā par puiku, kuru dzirdot. /Manām ausīm tās skaņas nav paredzētas, jo es viņus tur neatšifrēju./ :oops: :P

_________________
Dabu nevar iemācīt. Viss notiek pēc dabas likumiem. Imis /Tālis/


17 Feb 2017 09:34
Profile
User avatar

Joined: 29 Apr 2015 15:32
Posts: 7739
Location: Kuldīga
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
9.45. Vismaz viens bļauris atrādās. :P
Image

_________________
Dabu nevar iemācīt. Viss notiek pēc dabas likumiem. Imis /Tālis/


17 Feb 2017 09:48
Profile
User avatar

Joined: 14 Mar 2015 06:26
Posts: 795
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
Vērotāja wrote:
Labrīt :P

Liz01 Youtube čatā raksta, ka otra esot tēviņa balss. Iepriecina, ka vizmaz kāds puika tur ir palicis. Varbūt šodien ieraudzīsim kurš?


Sveiki
Male eagle calls in Forest. Maybe two eagles? 7:39 Male and a Female? or Male and Male???


17 Feb 2017 10:44
Profile
User avatar

Joined: 03 Mar 2014 10:39
Posts: 295
Location: Turku, Finland
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
Sveiki!

what is the population density of sea eagles in Latvia? i suppose that the population is densest near the Baltic sea coast. what is the average distance between eagle territories in western Latvia? /
kāda ir iedzīvotāju blīvums jūras ērgļi Latvijā? Es domāju, ka iedzīvotāji ir densest pie Baltijas jūras piekrastē. kāds ir vidējais attālums starp ērglis teritoriju rietumu Latvijā?

i also suppose that eagles wander around mostly in the regions near the coast in winter times. that perhaps explains why we have seen so many visiting eagles at the nest. /
Es arī domāju, ka ērgļi klīst apkārt galvenokārt reģionos pie krasta ziemas laikā. kas, iespējams, izskaidro, kāpēc mēs esam redzējuši tik daudz apmeklējot ērgļi pie ligzdas.

one more question to Janis: did he find any feathers or any other signs of the fight near the nest yesterday? so much screaming should leave some physical evidence in the forest./
vēl viens jautājums Jānim: viņš atrast Spalvas vai citas pazīmes cīņā pie ligzdas vakar? tik daudz screaming vajadzētu atstāt kādu fiziski pierādījumi zem koka...

the jays made the hungry cat voices again. /
sīlis atkal dara izsalcis kaķis balsis. :D


thank you for correcting the Google translations! i cannot possibly know what it does. i can only hope that it does not write any rude things. :mrgreen: /
paldies par labo Google tulkojumus! i nav iespējams zināt, ko tā dara. es varu tikai cerēt, ka tas nav rakstīt nekādus rupjš lietas. :mrgreen:


17 Feb 2017 11:01
Profile
User avatar

Joined: 02 Jun 2013 15:41
Posts: 21904
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
Hi, Ame,

I have found good internet site about statistics on WTE in Baltics http://helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/biodiversity/population-development-of-white-tailed-sea-eagle
Jānis Ķuze will tell certainly give us pointers to the actual information about situation in Latvia in the recent years.

Esmu atradusi labu pētījumu par jūras ērgļiem Baltijā http://helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/biodiversity/population-development-of-white-tailed-sea-eagle
Jānis Ķuze mums noteikti iedos norādes faktiskajai informācijai par situāciju Latvijā.

_________________

Nature does nothing in vain./Daba neko nedara velti. Aristotelis

Protection of animals is education for humanity./Dzīvnieku aizsardzība ir humānisma skola. Alberts Šveicers.


17 Feb 2017 11:43
Profile
User avatar

Joined: 14 Apr 2011 09:48
Posts: 19539
Location: Carnikavas novads
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
ame, while Jānis answers, You can get acquainted with the observations in Latvia.

ame, kamēr Jānis atbildēs, Jūs varat iepazīties ar novērojumiem Latvijā.

http://dabasdati.lv/en/search/

Step 1
>Select English language.
>Top menu > Selection of Observations
> The right side of the upper green line > (row Meklēt sugu) write > Haliaeetus albicilla
> The other rows will be automatically filled

Image

Step 2
> Choose period

Image

Step 3
> Select the observation status
> Search

(nest place looks to be hidden information)

Image


17 Feb 2017 11:47
Profile
User avatar

Joined: 14 Mar 2015 06:26
Posts: 795
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
lianaliesma wrote:
Hi, Ame,

I have found good internet site about statistics on WTE in Baltics http://helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/biodiversity/population-development-of-white-tailed-sea-eagle
Jānis Ķuze will tell certainly give us pointers to the actual information about situation in Latvia in the recent years.

Esmu atradusi labu pētījumu par jūras ērgļiem Baltijā http://helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/biodiversity/population-development-of-white-tailed-sea-eagle
Jānis Ķuze mums noteikti iedos norādes faktiskajai informācijai par situāciju Latvijā.


Thanks for the interesting link!
If there are only 25 WTE's in Latvia, they are all in Durbe. :mrgreen: :mrgreen:

Paldies par interesantu saiti!
Ja ir tikai 25 ērgļi Latvijā, tie visi Durbē. :mrgreen: :mrgreen:


17 Feb 2017 15:39
Profile
User avatar

Joined: 03 Mar 2014 10:39
Posts: 295
Location: Turku, Finland
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
Liz01 wrote:
Thanks for the interesting link!
If there are only 25 WTE's in Latvia, they are all in Durbe. :mrgreen: :mrgreen:

Paldies par interesantu saiti!
Ja ir tikai 25 ērgļi Latvijā, tie visi Durbē. :mrgreen: :mrgreen:

Liz, the tables gave numbers of territorial pairs. besides them there are also a lot of young birds who drift around.
the number of individuals may be around 100, perhaps even more.
anyway i agree with you: at least half of them seem to visit Durbe at some point. :mrgreen: /
Liz, tabulās deva skaitu teritoriālo pāru. turklāt tiem ir iekļauti arī daudz jauniem putniem, kas drift apkārt.
skaits indivīdu Var būt ap 100, varbūt pat vairāk.
anyway es jums piekrītu: Vismaz puse no tiem, šķiet, apmeklēt Durbes kādā brīdī. :mrgreen:

thank you Vērotāja for the instructions! / Vērotāja paldies par norādījumiem!

as an exercise i made two maps which show WTE observations in Latvia reported in the DD database. /kā vingrinājums i veikti divi kartēs WTE Kura novērojumi Latvijā ziņots DD datubāzē. /

the first map is February last year (2016). if i count right there are 17 observations on this map.
4 out of these 17 (about a quarter) are inland, the others near the sea. /
pirmais Karte ir pagājušā gada februārī (2016). ja es paļaujos tieši tur ir 17 novērojumi šajā kartē.
Šie 4 17 (aptuveni ceturtdaļa) ir iekšzemes, citi netālu no jūras.
Image

the second map is last January, in 2017. i see 17 observations here, too, maybe even 19. two dots have 'shadows'. ;)
9 out of these 17 (or 19) are inland (about a half). /
otrais Karte ir pagājušā gada janvārī, 2017. gadā, es redzu 17 apsvērumus arī šeit, varbūt pat 19, ir divas punktiņiem "ēnas". ;)
Tie 9 no 17 (vai 19), ir iekšzemes (apmēram puse).
Image

the difference in the ratios (inland versus coast) probably reflects weather conditions. this January wasn't much of a winter yet. it was perhaps more so in February last year. (was it very cold last year in Latvia? :?: )/
atšķirība attiecība (iekšzemes pret krasta), iespējams, atspoguļo laika apstākļiem. šī gada janvārī nebija daudz ziemas vēl. tas bija varbūt vairāk tāpēc pagājušā gada februārī. (Tas bija ļoti auksts pērn Latvijā? :?:)

at first glance the WTE population around Riga seems to be dense, but i think that in reality this probably reflects the density of observers there. :mrgreen: /
pēc pirmā acu uzmetiena WTE iedzīvotāju ap Rīgu, šķiet, ir blīvs, bet es thinkthat patiesībā tas, iespējams, atspoguļo blīvumu novērotājiem tur. :mrgreen:

besides the number of observations would double (if not more!) if our observations were added to the figures. :D /
turklāt novērojumu skaits varētu dubultoties (ja ne vairāk!), ja mūsu novērojumi tika pievienotas skaitļiem. :D


Last edited by ame on 17 Feb 2017 16:34, edited 1 time in total.17 Feb 2017 15:52
Profile
User avatar

Joined: 14 Apr 2011 09:48
Posts: 19539
Location: Carnikavas novads
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
Liz01 wrote:
Thanks for the interesting link!
If there are only 25 WTE's in Latvia, they are all in Durbe. :mrgreen: :mrgreen:


Liz01, It is listed in breeding pairs and they are 25 (it is 50 birds).
Young birds not included in this quantity.

Liz01, Putni ir uzskaitīti ligzdojošos pāros un tie ir 25 (tas ir 50 īpatņi).
Jaunie putni neietilpst šajā uzskaitē.


17 Feb 2017 16:27
Profile
User avatar

Joined: 14 Mar 2015 06:26
Posts: 795
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
Vērotāja
Es jau saprotu pareizi, Es gribēju, lai asprātība :D
I have already understood it correctly,
I wanted to make a joke. :D


17 Feb 2017 18:18
Profile
User avatar

Joined: 02 Jun 2013 15:41
Posts: 21904
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
Liz01 Image

_________________

Nature does nothing in vain./Daba neko nedara velti. Aristotelis

Protection of animals is education for humanity./Dzīvnieku aizsardzība ir humānisma skola. Alberts Šveicers.


17 Feb 2017 18:45
Profile

Joined: 17 Dec 2008 10:54
Posts: 245
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
Vērotāja wrote:
Liz01 wrote:
Thanks for the interesting link!
If there are only 25 WTE's in Latvia, they are all in Durbe. :mrgreen: :mrgreen:


Liz01, It is listed in breeding pairs and they are 25 (it is 50 birds).
Young birds not included in this quantity.

Liz01, Putni ir uzskaitīti ligzdojošos pāros un tie ir 25 (tas ir 50 īpatņi).
Jaunie putni neietilpst šajā uzskaitē.

Pašvaki man ar angļu mēli,tāpēc latviski:Pēc www.putni.lv ,paša ĶuzesJāņa dotām aplēsēm ,Latvijā ligzdo 100-150 pāri jūras ērgļu.Dotā pētijuma dati par Latviju ir novecojuši(2007.g.)Varu tam tikai piekrist,pats Saldus,Skrundas,Brocēnu novados zinu kādu duci ligzdu.Zivju nozvejas laikā, piem.Sātiņu dīķsaimniecībā,dažreiz var novērot pat līdz 40 dažāda vecuma īpatņu,neziemas periodā pastāvīgi uzturas8-10 putni,ligzdo gan tuvumā tikai 1-2 pāri.Skrundas apkaimē ir unikāla situācija,tur dažu kilometru atālumā ir,ja nemaldos,3 apdzīvotas ligzdas.Šībrīža Latvijā ,dodoties Dabā, praktiski jebkurā vietā,dienas laikā var ieraudzīt kādu jūras ērgli,dažādās ornitosacensībās(Torņu cīņas,Putnu rallijs)tā tiek uzskatīta par garantētu sugu.Nav ,protams ,kā kādas pelēkās vārnas,tomēr,liels, augstu gaisā riņķojošs putns ir viegli pamanāms.Vecie putni parasti uzturas savā teritorijā visu gadu,neligzdotāji un jaunāki var veikt pamatīgus pārlidojumus(vairākiem jūras ērgļiem Latvijā bija uzlikti raidītāji).

_________________
http://putni.info/


17 Feb 2017 20:07
Profile WWW
User avatar

Joined: 01 Apr 2015 10:02
Posts: 3111
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
Pagājušajā vasarā Engurē J.Ķuze stāstīja, ka Kurzeme jau paliek pārapdzīvota ar ērgļiem. Tāpēc mazāk sekmīga ligzdošana (domāts bija, ka ar 2-3 bērniem). Tā sapratu.


17 Feb 2017 20:16
Profile

Joined: 28 Mar 2013 15:00
Posts: 121
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
Sveiki!

Par visu pēc kārtas: šobrīd Latvijā ligzdo 100-150 pāri (kā jau foreļjanka pareizi norādīja) un skaits iet uz augšu. Galvu var nedaudz jaukt te iepriekš redzamie no dabasdatiem atlasītie novērojumi, kam ar populācijas izplatību ir maz sakara. Reālo priekšstatu gūsiet, aizejot uz dabasdatu Ligzdojošo putnu atlanta sadaļu, tad uz Statistiku un izvēloties jūras ērgli. Redzēsiet šī brīža izplatības karti (tumšāk iekrāsotie kvadrāti ir ar pierādītu ligzdošanu), kas labi raksturo izplatību Latvijā - divas trešdaļas ligzdo Kurzemē, austrumu daļā ir viena nozīmīga koncentrēšanās vieta pie Lubāna ezera, kur ligzdo vismaz 10 pāri. Ames pieminētā jūras mala (Igaunijā tur ligzdo lielākā daļa no ērgļiem) ir salīdzinoši tukša - īstu "jūras ērgļu" mums ir labi ja 5-10 pāri, absolūtais vairums ligzdo iekšzemē.
Ligzdošanas blīvums ļoti variē - labākajās vietās (piemēram, Kurzemē pie zivju dīķiem vai pie Lubāna ezera) attālums starp divām produktīvām ligzdām var būt tikai nedaudz virs 2 km, kamēr parasti tie ir aptuveni 10 km un ir plaši reģioni, kur šīs sugas ligzdošana nav zināma vispār (piem., Zemgales industriālās lauksaimniecības rajonos).

Par manu neseno vizīti pie Durbes ligzdas: putns zem ligzdas koka bija nosēdējis visu nakti, apkārt sēdvietai bija vairākas spalvas, viena ar nolauztu kātu (domājams, kautiņa rezultāts).


17 Feb 2017 20:48
Profile

Joined: 30 May 2015 11:27
Posts: 10376
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
18.FEBRUĀRIS

Labrīt!
7:00 Kārtējais miglainais rīts Durbes pusē! :shock:
Ligzda tukša-pagaidām neviena nav! :roll:
7:30 Meitene ligzdā! :P
Image
7:33 Pakārpījās bedrītē :P
Image
7:39 Stāv gandrīz nekustīgā pozā :roll:
Image


Last edited by mega2 on 18 Feb 2017 07:42, edited 1 time in total.18 Feb 2017 07:17
Profile

Joined: 17 Mar 2016 17:43
Posts: 1426
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
Labrīt!
7.30 Kāds tomēr ir ieradies..Izskatās pēc meitenes

Image

7.38

Image

7.48.. Talumā saklausu vēl kāda ērgļa balsi


18 Feb 2017 07:33
Profile
User avatar

Joined: 01 Mar 2015 15:49
Posts: 995
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
07.58 putns aizlido.


18 Feb 2017 08:00
Profile

Joined: 17 Mar 2016 17:43
Posts: 1426
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
7.58 Aizlido...

Image


18 Feb 2017 08:01
Profile

Joined: 30 May 2015 11:27
Posts: 10376
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
7:57-7:58 Pastāvējusi ligzdā,izpētījusi apkārtni,meitene aizlido :cry:
Image

Image


18 Feb 2017 08:20
Profile

Joined: 30 May 2015 11:27
Posts: 10376
Reply with quote
Post Re: Jūras ērgļi Durbē 2017
8:41 Mežu pārlidoja divi lieli putni,no kreisās uz labo pusi(kraukļi,sīļi?)liekas ,ka tie nebija ērgļi(?)
Image

Image


18 Feb 2017 09:15
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 3571 posts ]  Go to page Previous  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 179  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.