Aktīvie lietotāji: 377 Kopējais novērojumu skaits: 362287
Tu neesi reģistrējies
Jaunumi putnu migrācijas kartē
Pievienots 2013-01-04 13:57:27

Kā, iespējams, jau esat novērojuši, ar raidītājiem aprīkoto putnu migrācijas kartē, no novembra mēneša datus par putnu atrašanās vietām saņemam retāk nekā iepriekš - vidēji ik pēc desmit dienām. Tam ir vairāki iemesli.

ESTLAT programmā izmantotajiem GSM raidītājiem (kas piestiprināti zivjērgļiem un jūras ērgļiem), atšķirībā no citiem putniem piestiprinātājiem raidītājiem, darbības programmas mēs varam pastāvīgi mainīt, t.i., ieprogrammēt biežāku vai retāku signālu sūtīšanu. Neskatoties uz to, nepietiekamās gaismas dēļ rudens un ziemas periodā raidītājiem ne vienmēr ir pietiekami daudz enerģijas, lai sūtītu signālu (lielākā daļa raidītāju darbojas ar saules baterijām, izņemot dzērvju raidītājus). Tā, piemēram, divi Igaunijā ar raidītājiem aprīkotie jūras ērgļi (Sillu un Meelis) skaidri parāda, ka jau rudenī šeit, Baltijas jūras reģionā, nav pietiekami daudz saules gaismas, lai raidītāji varētu strādāt nevainojami. Paredzams, ka šādas problēmas turpināsies līdz pat februāra vidum. Tādēļ, lai taupītu enerģiju, raidītājiem ir jāsamazina darbības aktivitāte, ko mēs esam tiem ieprogrammējuši. Līdz ar to parādās pārtraukumi datu saņemšanā - no jūras ērgļa Meelis datus mēs nesaņēmām mēnesi un tikai nesen uzzinājām, ka viņš ir dzīvs un atrodas Pleskavas reģionā.


Jūras ērgļa Meelis migrācijas ceļš (avots).

Kā jau pirms kāda laika rakstījām - Latvijas zivjērgļu mātīte Ilze ir gājusi bojā Itālijā. Pēc sazināšanās ar Vācijā bāzētu organizāciju - Organizācija pret putnu nogalināšanu (Commitee Against Birds Slaughter) - divi tās pārstāvji (Andrea Schuderi un Andrea Corso) devās vēlreiz sīki izpētīt Ilzes bojāejas vietu ar cerībām atrast putnam piestiprināto raidītāju, kurš joprojām turpināja pārraidīt signālus. Šo teritoriju klāj aptuveni divus metrus augsti kazenāji, kuros veiksmīgākai teritorijas pārmeklēšanai viņi izveidoja ejas. Tomēr tas izrādījās nesekmīgi - viņi neko jaunu neuzzināja un neatrada, tikai vēlreiz izpētīja jau iepriekš atrastās ērgļa spalvas, kas atradās zem nokaltuša koka. Šajā teritorijā ir daudz meža strazdu un diemžēl ir ļoti iespējams, ka Ilzi nošāva meža strazdu mednieks, kad viņa sēdēja nokaltušā koka zarā.

 

Maija Ušča, Latvijas Dabas fonds, Urmas Sellis, Igaunijas Ornitoloģijas biedrība

Projektu "Ērgļi pāri robežām" īsteno Latvijas Dabas fonds (projekta vadošais partneris Latvijā) un Igaunijas Ornitoloģijas biedrība (projekta partneris Igaunijā). Projektu finansē Igaunijas - Latvijas programma.
Komentāri
Rakstu arhīvs

Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2017
© dabasdati.lv
Saglabāts