Šobrīd aktīvie lietotāji: 185 Šodien ievadītie novērojumi: 4 Kopējais novērojumu skaits: 114673
Jums ir viesa statuss

LATVIJAS PUTNU BALSIS
Skaņu ieraksti, apstrāde un noformējums © Edmunds Račinskis (2012)

1. daļa - zvirbuļveidīgo putnu sugu dziesmas

01. Sila cīrulis Lullula arborea MP3

02. Lauku cīrulis Alauda arvensis MP3

03. Bezdelīga Hirundo rustica MP3

04. Mājas čurkste Delichon urbicum MP3

05. Koku čipste Anthus trivialis MP3

06. Pļavu čipste Anthus pratensis MP3

07. Dzeltenā cielava Motacilla flava MP3

08. Baltā cielava Motacilla alba MP3

09. Paceplītis Troglodytes troglodytes MP3

10. Peļkājīte Prunella modularis MP3

11. Sarkanrīklīte Erithacus rubecula MP3

12. Lakstīgala Luscinia luscinia MP3

13. Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros MP3

14. Erickiņš Phoenicurus phoenicurus MP3

15. Lukstu čakstīte Saxicola rubetra MP3

16. Melnais meža strazds Turdus merula MP3

17. Dziedātājstrazds Turdus philomelos MP3

18. Plukšķis Turdus iliacus MP3

19. Sila strazds Turdus viscivorus MP3

20. Kārklu ķauķis Locustella naevia MP3

21. Upes ķauķis Locustella fluviatilis MP3

22. Seivi ķauķis Locustella luscinioides MP3

23. Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus MP3

24. Ezera ķauķis Acrocephalus scirpaceus MP3

25. Purva ķauķis Acrocephalus palustris MP3

26. Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum MP3

27. Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus MP3

28. Klusais ķauķis Iduna caligata MP3

29. Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina MP3

30. Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla MP3

31. Dārza ķauķis Sylvia borin MP3

32. Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria MP3

33. Gaišais ķauķis Sylvia curruca MP3

34. Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis MP3

35. Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides MP3

36. Svirlītis Phylloscopus sibilatrix MP3

37. Čuņčiņš Phylloscopus collybita MP3

38. Vītītis Phylloscopus trochilus MP3

39. Zeltgalvītis Regulus regulus MP3

40. Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata MP3

41. Mazais mušķērājs Ficedula parva MP3

42. Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca MP3

43. Purva zīlīte Poecile palustris MP3

44. Pelēkā zīlīte Poecile montana MP3

45. Cekulzīlīte Lophophanes cristatus MP3

46. Meža zīlīte Periparus ater MP3

47. Zilzīlīte Cyanistes caeruleus MP3

48. Lielā zīlīte Parus major MP3

49. Dzilnītis Sitta europaea MP3

50. Mizložņa Certhia familiaris MP3

51. Vālodze Oriolus oriolus MP3

52. Brūnā čakste Lanius collurio MP3

53. Sīlis Garrulus glandarius MP3

54. Krauklis Corvus corax MP3

55. Mājas strazds Sturnus vulgaris MP3

56. Žubīte Fringilla coelebs MP3

57. Zaļžubīte Carduelis chloris MP3

58. Dadzītis Carduelis carduelis MP3

59. Ķivulis Carduelis spinus MP3

60. Kaņepītis Carduelis cannabina MP3

61. Mazais svilpis Carpodacus erythrinus MP3

62. Svilpis Pyrrhula pyrrhula MP3

63. Dižknābis Coccothraustes coccothraustes MP3

64. Dzeltenā stērste Emberiza citrinella MP3

65. Niedru stērste Emberiza schoeniclus MP3

 

Visām balsīm - ZIP arhīvs

 

Balsu krājums sagatavots Latvijas Ornitoloģijas biedrības vadītās Latvijas ligzdojošo putnu monitoringa programmas vajadzībām, kā mācību līdzeklis putnu uzskaišu veicējiem. Atļauts izmantot tikai nekomerciālos nolūkos.

   

Pēdējie novērojumi
Pieris napi - 2015-04-25 Divpēdis
Gonepteryx rhamni - 2015-04-25 Divpēdis
Inachis io - 2015-04-25 Divpēdis
Vipera berus - 2015-04-27 Divpēdis
Porzana porzana - 2015-04-25 Mondeo
Corvus cornix - 2015-04-27 eidis
Emberiza citrinella - 2015-04-27 eidis
Fringilla coelebs - 2015-04-27 meža_meita
Pica pica - 2015-04-27 meža_meita
Cyanistes caeruleus - 2015-04-27 meža_meita
Cygnus cygnus - 2015-04-27 meža_meita
Chloris chloris - 2015-04-27 meža_meita
Phylloscopus trochilus - 2015-04-27 meža_meita
Phylloscopus sibilatrix - 2015-04-27 meža_meita
Pyrrhula pyrrhula - 2015-04-27 meža_meita
Erithacus rubecula - 2015-04-27 meža_meita
Buteo buteo - 2015-04-27 meža_meita
Prunella modularis - 2015-04-27 meža_meita
Corvus cornix - 2015-04-27 meža_meita
Turdus pilaris - 2015-04-27 meža_meita
Troglodytes troglodytes - 2015-04-27 meža_meita
Passer domesticus - 2015-04-27 meža_meita
Sturnus vulgaris - 2015-04-27 meža_meita
Anas platyrhynchos - 2015-04-27 meža_meita
Saxicola rubetra - 2015-04-27 meža_meita
Parus major - 2015-04-27 meža_meita
Alauda arvensis - 2015-04-27 meža_meita
Columba palumbus - 2015-04-27 meža_meita
Vanellus vanellus - 2015-04-27 meža_meita
Corvus corax - 2015-04-27 meža_meita
Grus grus - 2015-04-27 meža_meita
Sitta europaea - 2015-04-27 meža_meita
Turdus philomelos - 2015-04-27 meža_meita
Emberiza citrinella - 2015-04-27 meža_meita
Oenanthe oenanthe - 2015-04-27 meža_meita
Ciconia ciconia - 2015-04-27 meža_meita
Hirundo rustica - 2015-04-27 meža_meita
Motacilla alba - 2015-04-27 meža_meita
Phylloscopus collybita - 2015-04-27 meža_meita
Carduelis carduelis - 2015-04-27 meža_meita
Dendrocopos major - 2015-04-27 meža_meita
Saxicola rubetra - 2015-04-27 eidis
Turdus iliacus - 2015-04-27 eidis
Jynx torquilla - 2015-04-27 eidis
Sitta europaea - 2015-04-27 mazais_ezis
Fringilla coelebs - 2015-04-27 meža_meita
Pica pica - 2015-04-27 meža_meita
Cyanistes caeruleus - 2015-04-27 meža_meita
Chloris chloris - 2015-04-27 meža_meita
Phylloscopus trochilus - 2015-04-27 meža_meita
Garrulus glandarius - 2015-04-27 meža_meita
Pyrrhula pyrrhula - 2015-04-27 meža_meita
Remiz pendulinus - 2015-04-27 meža_meita
Erithacus rubecula - 2015-04-27 meža_meita
Corvus cornix - 2015-04-27 meža_meita
Picus canus - 2015-04-27 meža_meita
Troglodytes troglodytes - 2015-04-27 meža_meita
Saxicola rubetra - 2015-04-27 meža_meita
Parus major - 2015-04-27 meža_meita
Larus ridibundus - 2015-04-27 meža_meita
Passer montanus - 2015-04-27 meža_meita
Alauda arvensis - 2015-04-27 meža_meita
Vanellus vanellus - 2015-04-27 meža_meita
Corvus corax - 2015-04-27 meža_meita
Sitta europaea - 2015-04-27 meža_meita
Emberiza citrinella - 2015-04-27 meža_meita
Carduelis carduelis - 2015-04-27 meža_meita
Phylloscopus collybita - 2015-04-27 meža_meita
Hirundo rustica - 2015-04-27 meža_meita
Motacilla alba - 2015-04-27 meža_meita
Ciconia ciconia - 2015-04-27 meža_meita
Cuculus canorus - 2015-04-26 Stach
Padus avium - 2015-04-27 andis.kalvans
Scolopax rusticola - 2015-04-27 vimba1
Parus major - 2015-04-27 vimba1
Corvus corax - 2015-04-27 vimba1
Fringilla coelebs - 2015-04-19 mazais_ezis
Pica pica - 2015-04-19 mazais_ezis
Cyanistes caeruleus - 2015-04-19 mazais_ezis
Regulus regulus - 2015-04-19 mazais_ezis
Chloris chloris - 2015-04-19 mazais_ezis
Gallinula chloropus - 2015-04-19 mazais_ezis
Garrulus glandarius - 2015-04-19 mazais_ezis
Erithacus rubecula - 2015-04-19 mazais_ezis
Turdus iliacus - 2015-04-19 mazais_ezis
Buteo buteo - 2015-04-19 mazais_ezis
Poecile montanus - 2015-04-19 mazais_ezis
Emberiza schoeniclus - 2015-04-19 mazais_ezis
Sturnus vulgaris - 2015-04-19 mazais_ezis
Columba livia domestica - 2015-04-19 mazais_ezis
Certhia familiaris - 2015-04-19 mazais_ezis
Anas platyrhynchos - 2015-04-19 mazais_ezis
Dryocopus martius - 2015-04-19 mazais_ezis
Turdus merula - 2015-04-19 mazais_ezis
Parus major - 2015-04-19 mazais_ezis
Alauda arvensis - 2015-04-19 mazais_ezis
Corvus corax - 2015-04-19 mazais_ezis
Corvus monedula - 2015-04-19 mazais_ezis
Bucephala clangula - 2015-04-19 mazais_ezis
Sitta europaea - 2015-04-19 mazais_ezis
Turdus philomelos - 2015-04-19 mazais_ezis
Emberiza citrinella - 2015-04-19 mazais_ezis
Dendrocopos major - 2015-04-19 mazais_ezis
Coccothraustes coccothraustes - 2015-04-19 mazais_ezis
Carduelis carduelis - 2015-04-19 mazais_ezis
Motacilla alba - 2015-04-19 mazais_ezis
Ciconia ciconia - 2015-04-19 mazais_ezis
Actitis hypoleucos - 2015-04-27 vimba1
Cyanistes caeruleus - 2015-04-27 vimba1
Garrulus glandarius - 2015-04-27 vimba1
Accipiter gentilis - 2015-04-27 vimba1
Anas crecca - 2015-04-26 Gaidis Grandāns
Turdus philomelos - 2015-04-27 vimba1
Erithacus rubecula - 2015-04-27 vimba1
Gallinula chloropus - 2015-04-26 Gaidis Grandāns
Aquila pomarina - 2015-04-25 Gaidis Grandāns
Lanius excubitor - 2015-04-03 mazais_ezis
Araschnia levana - 2015-04-27 forelljjanka
Pluvialis apricaria - 2015-04-26 Gaidis Grandāns
Anthocharis cardamines - 2015-04-27 forelljjanka
Aquila pomarina - 2015-04-26 Gaidis Grandāns
Tetrao tetrix - 2015-04-26 Gaidis Grandāns
Actitis hypoleucos - 2015-04-26 Gaidis Grandāns
Strix uralensis - 2015-04-26 Gaidis Grandāns
Hirundo rustica - 2015-04-27 Igors
Fringilla coelebs - 2015-04-25 mazais_ezis
Pica pica - 2015-04-25 mazais_ezis
Cyanistes caeruleus - 2015-04-25 mazais_ezis
Chloris chloris - 2015-04-25 mazais_ezis
Charadrius dubius - 2015-04-25 mazais_ezis
Actitis hypoleucos - 2015-04-25 mazais_ezis
Garrulus glandarius - 2015-04-25 mazais_ezis
Scolopax rusticola - 2015-04-25 mazais_ezis
Erithacus rubecula - 2015-04-25 mazais_ezis
Anthus pratensis - 2015-04-25 mazais_ezis
Poecile palustris - 2015-04-25 mazais_ezis
Turdus iliacus - 2015-04-25 mazais_ezis
Buteo buteo - 2015-04-25 mazais_ezis
Prunella modularis - 2015-04-25 mazais_ezis
Poecile montanus - 2015-04-25 mazais_ezis
Corvus cornix - 2015-04-25 mazais_ezis
Troglodytes troglodytes - 2015-04-25 mazais_ezis
Emberiza schoeniclus - 2015-04-25 mazais_ezis
Gallinago gallinago - 2015-04-25 mazais_ezis
Passer domesticus - 2015-04-25 mazais_ezis
Sturnus vulgaris - 2015-04-25 mazais_ezis
Certhia familiaris - 2015-04-25 mazais_ezis
Tringa ochropus - 2015-04-25 mazais_ezis
Anas platyrhynchos - 2015-04-25 mazais_ezis
Dryocopus martius - 2015-04-25 mazais_ezis
Turdus merula - 2015-04-25 mazais_ezis
Phoenicurus ochruros - 2015-04-25 mazais_ezis
Dendrocopos minor - 2015-04-25 mazais_ezis
Lanius excubitor - 2015-03-29 mazais_ezis
Parus major - 2015-04-25 mazais_ezis
Mergus merganser - 2015-04-25 mazais_ezis
Larus ridibundus - 2015-04-25 mazais_ezis
Alauda arvensis - 2015-04-25 mazais_ezis
Columba palumbus - 2015-04-25 mazais_ezis
Vanellus vanellus - 2015-04-25 mazais_ezis
Carduelis spinus - 2015-04-25 mazais_ezis
Corvus corax - 2015-04-25 mazais_ezis
Anthus trivialis - 2015-04-25 mazais_ezis
Bucephala clangula - 2015-04-25 mazais_ezis
Grus grus - 2015-04-25 mazais_ezis
Sitta europaea - 2015-04-25 mazais_ezis
Turdus philomelos - 2015-04-25 mazais_ezis
Motacilla alba - 2015-04-25 mazais_ezis
Hirundo rustica - 2015-04-25 mazais_ezis
Phylloscopus collybita - 2015-04-25 mazais_ezis
Carduelis carduelis - 2015-04-25 mazais_ezis
Coccothraustes coccothraustes - 2015-04-25 mazais_ezis
Dendrocopos major - 2015-04-25 mazais_ezis
Emberiza citrinella - 2015-04-25 mazais_ezis
Ciconia ciconia - 2015-04-25 mazais_ezis
Dendrocopos leucotos - 2015-04-25 mazais_ezis
- 2015-04-27 forelljjanka
Tetrao tetrix - 2015-04-24 Gaidis Grandāns
Phoenicurus phoenicurus - 2015-04-27 Baiba.Mask
Turdus torquatus - 2015-04-27 Igors
Regulus regulus - 2015-04-27 Baiba.Mask
Phylloscopus collybita - 2015-04-25 Baiba.Mask
Phylloscopus sibilatrix - 2015-04-25 Baiba.Mask
Cuculus canorus - 2015-04-27 Baiba.Mask
Scolopax rusticola - 2015-04-26 mazais_ezis
Buteo buteo - 2015-04-26 mazais_ezis
Gallinago gallinago - 2015-04-26 mazais_ezis
Tringa ochropus - 2015-04-26 mazais_ezis
Anas platyrhynchos - 2015-04-26 mazais_ezis
Phylloscopus collybita - 2015-04-26 mazais_ezis
Fringilla coelebs - 2015-04-25 mazais_ezis
Tringa totanus - 2015-04-25 mazais_ezis
Anas platyrhynchos - 2015-04-25 mazais_ezis
Dryocopus martius - 2015-04-25 mazais_ezis
Turdus merula - 2015-04-25 mazais_ezis
Alauda arvensis - 2015-04-25 mazais_ezis
Vanellus vanellus - 2015-04-25 mazais_ezis
Turdus philomelos - 2015-04-25 mazais_ezis
Emberiza citrinella - 2015-04-25 mazais_ezis
Scolopax rusticola - 2015-04-22 mazais_ezis
Parus major - 2015-04-22 mazais_ezis
Anas platyrhynchos - 2015-04-27 meža_meita
Grus grus - 2015-04-27 meža_meita
Erithacus rubecula - 2015-04-27 meža_meita
Fringilla coelebs - 2015-04-27 meža_meita
Periparus ater - 2015-04-27 meža_meita
Periparus ater - 2015-04-27 meža_meita
Turdus philomelos - 2015-04-27 meža_meita
Turdus philomelos - 2015-04-27 meža_meita
Troglodytes troglodytes - 2015-04-27 meža_meita
Pica pica - 2015-04-27 meža_meita
Erithacus rubecula - 2015-04-27 meža_meita
Cyanistes caeruleus - 2015-04-27 meža_meita
Erithacus rubecula - 2015-04-27 meža_meita
Phylloscopus collybita - 2015-04-27 meža_meita
Emberiza citrinella - 2015-04-27 meža_meita
Ciconia ciconia - 2015-04-27 meža_meita
Vanellus vanellus - 2015-04-27 meža_meita
Glaucidium passerinum - 2015-04-27 Gaidis Grandāns
Turdus torquatus - 2015-04-25 Irbe
- 2015-04-27 nekovārnis
Triturus vulgaris - 2015-04-27 nekovārnis
- 2015-04-27 nekovārnis
Prunella modularis - 2015-04-26 mazais_ezis
Carduelis spinus - 2015-04-26 mazais_ezis
Anthus trivialis - 2015-04-26 mazais_ezis
Neomidia haemorrhoidalis - 2015-04-27 nekovārnis
Fringilla coelebs - 2015-04-26 mazais_ezis
Pica pica - 2015-04-26 mazais_ezis
Cyanistes caeruleus - 2015-04-26 mazais_ezis
Regulus regulus - 2015-04-26 mazais_ezis
Chloris chloris - 2015-04-26 mazais_ezis
Garrulus glandarius - 2015-04-26 mazais_ezis
Pyrrhula pyrrhula - 2015-04-26 mazais_ezis
Erithacus rubecula - 2015-04-26 mazais_ezis
Nucifraga caryocatactes - 2015-04-26 mazais_ezis
Buteo buteo - 2015-04-26 mazais_ezis
Corvus cornix - 2015-04-26 mazais_ezis
Troglodytes troglodytes - 2015-04-26 mazais_ezis
Sturnus vulgaris - 2015-04-26 mazais_ezis
Dryocopus martius - 2015-04-26 mazais_ezis
Turdus merula - 2015-04-26 mazais_ezis
Parus major - 2015-04-26 mazais_ezis
Alauda arvensis - 2015-04-26 mazais_ezis
Columba palumbus - 2015-04-26 mazais_ezis
Vanellus vanellus - 2015-04-26 mazais_ezis
Carduelis spinus - 2015-04-26 mazais_ezis
Corvus corax - 2015-04-26 mazais_ezis
Aegithalos caudatus - 2015-04-26 mazais_ezis
Grus grus - 2015-04-26 mazais_ezis
Turdus philomelos - 2015-04-26 mazais_ezis
Emberiza citrinella - 2015-04-26 mazais_ezis
Cuculus canorus - 2015-04-26 mazais_ezis
Dendrocopos major - 2015-04-26 mazais_ezis
Coccothraustes coccothraustes - 2015-04-26 mazais_ezis
Carduelis carduelis - 2015-04-26 mazais_ezis
Phylloscopus collybita - 2015-04-26 mazais_ezis
Motacilla alba - 2015-04-26 mazais_ezis
Ciconia ciconia - 2015-04-26 mazais_ezis
Cicindela hybrida - 2015-04-27 nekovārnis
Polygonia c-album - 2015-04-27 nekovārnis
Inachis io - 2015-04-27 nekovārnis
Emberiza schoeniclus - 2015-04-26 mazais_ezis
Anoplotrupes stercorosus - 2015-04-27 nekovārnis
Natrix natrix - 2015-04-27 Igors
Trypocopris vernalis - 2015-04-27 nekovārnis
Fringilla coelebs - 2015-04-26 mazais_ezis
Pica pica - 2015-04-26 mazais_ezis
Cyanistes caeruleus - 2015-04-26 mazais_ezis
Chloris chloris - 2015-04-26 mazais_ezis
Jynx torquilla - 2015-04-26 mazais_ezis
Garrulus glandarius - 2015-04-26 mazais_ezis
Anthus pratensis - 2015-04-26 mazais_ezis
Buteo buteo - 2015-04-26 mazais_ezis
Turdus pilaris - 2015-04-26 mazais_ezis
Sturnus vulgaris - 2015-04-26 mazais_ezis
Turdus merula - 2015-04-26 mazais_ezis
Saxicola rubetra - 2015-04-26 mazais_ezis
Parus major - 2015-04-26 mazais_ezis
Alauda arvensis - 2015-04-26 mazais_ezis
Columba palumbus - 2015-04-26 mazais_ezis
Vanellus vanellus - 2015-04-26 mazais_ezis
Corvus corax - 2015-04-26 mazais_ezis
Anthus trivialis - 2015-04-26 mazais_ezis
Linaria cannabina - 2015-04-26 mazais_ezis
Grus grus - 2015-04-26 mazais_ezis
Sitta europaea - 2015-04-26 mazais_ezis
Turdus philomelos - 2015-04-26 mazais_ezis
Emberiza citrinella - 2015-04-26 mazais_ezis
Dendrocopos major - 2015-04-26 mazais_ezis
Coccothraustes coccothraustes - 2015-04-26 mazais_ezis
Carduelis carduelis - 2015-04-26 mazais_ezis
Phylloscopus collybita - 2015-04-26 mazais_ezis
Hirundo rustica - 2015-04-26 mazais_ezis
Motacilla alba - 2015-04-26 mazais_ezis
Ciconia ciconia - 2015-04-26 mazais_ezis
Oenanthe oenanthe - 2015-04-26 mazais_ezis
Lampyris noctiluca - 2015-04-27 nekovārnis
Alauda arvensis - 2015-04-27 meža_meita
Peltis grossa - 2015-04-27 nekovārnis
Parus major - 2015-04-27 meža_meita
Sturnus vulgaris - 2015-04-27 meža_meita
Ciconia ciconia - 2015-04-27 meža_meita
Ciconia ciconia - 2015-04-27 meža_meita
Passer montanus - 2015-04-27 meža_meita
Pica pica - 2015-04-27 meža_meita
Pica pica - 2015-04-27 meža_meita
Ciconia ciconia - 2015-04-27 meža_meita
Picus canus - 2015-04-10 mazais_ezis
Phoenicurus phoenicurus - 2015-04-27 Igors
Phylloscopus trochilus - 2015-04-27 ElizeS
Fringilla coelebs - 2015-04-27 meža_meita
Ciconia ciconia - 2015-04-27 meža_meita
Parus major - 2015-04-27 meža_meita
Dendrocopos major - 2015-04-27 meža_meita
Phylloscopus collybita - 2015-04-27 meža_meita
Ciconia ciconia - 2015-04-27 meža_meita
Ficedula hypoleuca - 2015-04-27 Igors
Erithacus rubecula - 2015-04-27 dekants
Ciconia ciconia - 2015-04-27 meža_meita
Corvus corax - 2015-04-27 meža_meita
Turdus philomelos - 2015-04-27 meža_meita
Erithacus rubecula - 2015-04-27 meža_meita
Turdus merula - 2015-04-27 meža_meita
Phylloscopus collybita - 2015-04-27 meža_meita
Tringa ochropus - 2015-04-27 meža_meita
Pyrochroa coccinea - 2015-04-27 nekovārnis
Fringilla coelebs - 2015-04-25 mazais_ezis
Pica pica - 2015-04-25 mazais_ezis
Cyanistes caeruleus - 2015-04-25 mazais_ezis
Chloris chloris - 2015-04-25 mazais_ezis
Accipiter gentilis - 2015-04-25 mazais_ezis
Charadrius dubius - 2015-04-25 mazais_ezis
Erithacus rubecula - 2015-04-25 mazais_ezis
Buteo buteo - 2015-04-25 mazais_ezis
Corvus cornix - 2015-04-25 mazais_ezis
Emberiza schoeniclus - 2015-04-25 mazais_ezis
Sturnus vulgaris - 2015-04-25 mazais_ezis
Tringa ochropus - 2015-04-25 mazais_ezis
Turdus merula - 2015-04-25 mazais_ezis
Parus major - 2015-04-25 mazais_ezis
Alauda arvensis - 2015-04-25 mazais_ezis
Columba palumbus - 2015-04-25 mazais_ezis
Vanellus vanellus - 2015-04-25 mazais_ezis
Turdus philomelos - 2015-04-25 mazais_ezis
Emberiza citrinella - 2015-04-25 mazais_ezis
Dendrocopos major - 2015-04-25 mazais_ezis
Carduelis carduelis - 2015-04-25 mazais_ezis
Phylloscopus collybita - 2015-04-25 mazais_ezis
Motacilla alba - 2015-04-25 mazais_ezis
Ciconia ciconia - 2015-04-25 mazais_ezis
Hylecoetus (Elateroides) dermestoides - 2015-04-27 nekovārnis
Fringilla coelebs - 2015-04-27 meža_meita
Anas platyrhynchos - 2015-04-27 meža_meita
- 2015-04-27 zemesbite
Cygnus cygnus - 2015-04-27 meža_meita
Phylloscopus collybita - 2015-04-27 dekants
Lasius fuliginosus - 2015-04-27 zemesbite
Motacilla alba - 2015-04-27 dekants
- 2015-04-27 nekovārnis
Columba palumbus - 2015-04-26 mazais_ezis
Chloris chloris - 2015-04-26 mazais_ezis
Corvus monedula - 2015-04-26 mazais_ezis
Corvus corax - 2015-04-26 mazais_ezis
Larus canus - 2015-04-26 mazais_ezis
Chloris chloris - 2015-04-26 mazais_ezis
Larus canus - 2015-04-26 mazais_ezis
Corvus monedula - 2015-04-26 mazais_ezis
Corvus corax - 2015-04-26 mazais_ezis
Columba palumbus - 2015-04-26 mazais_ezis
Fulica atra - 2015-04-27 ElizeS
- 2015-04-25 Edgars Smislovs
Inachis io - 2015-04-27 zemesbite
Nymphalis antiopa - 2015-04-27 zemesbite
Turdus merula - 2015-04-27 ElizeS
Phylloscopus collybita - 2015-04-27 ElizeS
Parus major - 2015-04-27 ElizeS
- 2015-04-27 nekovārnis
Phoenicurus phoenicurus - 2015-04-27 ElizeS
Fringilla coelebs - 2015-04-26 mazais_ezis
Pica pica - 2015-04-26 mazais_ezis
Jynx torquilla - 2015-04-26 mazais_ezis
Erithacus rubecula - 2015-04-26 mazais_ezis
Buteo buteo - 2015-04-26 mazais_ezis
Corvus cornix - 2015-04-26 mazais_ezis
Turdus pilaris - 2015-04-26 mazais_ezis
Gallinago gallinago - 2015-04-26 mazais_ezis
Passer domesticus - 2015-04-26 mazais_ezis
Sturnus vulgaris - 2015-04-26 mazais_ezis
Polygonia c-album - 2015-04-27 zemesbite
Diaperis boleti - 2015-04-27 nekovārnis
Ciconia nigra - 2015-04-24 Edgars Smislovs
Gonepteryx rhamni - 2015-04-27 zemesbite
- 2015-04-27 nekovārnis
Cuculus canorus - 2015-04-27 maariite
Anthocharis cardamines - 2015-04-27 zemesbite
Anthus trivialis - 2015-04-27 ElizeS
- 2015-04-27 nekovārnis
Serinus serinus - 2015-04-27 ER
Phylloscopus sibilatrix - 2015-04-27 ElizeS
Turdus merula - 2015-04-26 mazais_ezis
Phoenicurus ochruros - 2015-04-26 mazais_ezis
Dendrocopos minor - 2015-04-26 mazais_ezis
Saxicola rubetra - 2015-04-26 mazais_ezis
Parus major - 2015-04-26 mazais_ezis
Larus ridibundus - 2015-04-26 mazais_ezis
Alauda arvensis - 2015-04-26 mazais_ezis
Vanellus vanellus - 2015-04-26 mazais_ezis
Linaria cannabina - 2015-04-26 mazais_ezis
Grus grus - 2015-04-26 mazais_ezis
Sitta europaea - 2015-04-26 mazais_ezis
Turdus philomelos - 2015-04-26 mazais_ezis
Emberiza citrinella - 2015-04-26 mazais_ezis
Dendrocopos major - 2015-04-26 mazais_ezis
Carduelis carduelis - 2015-04-26 mazais_ezis
Phylloscopus collybita - 2015-04-26 mazais_ezis
Hirundo rustica - 2015-04-26 mazais_ezis
Motacilla alba - 2015-04-26 mazais_ezis
Ciconia ciconia - 2015-04-26 mazais_ezis
Oenanthe oenanthe - 2015-04-26 mazais_ezis
Triturus vulgaris - 2015-04-27 zemesbite
Erithacus rubecula - 2015-04-27 ElizeS
Araschnia levana - 2015-04-27 zemesbite
- 2015-04-27 nekovārnis
Turdus philomelos - 2015-04-27 ElizeS
Fringilla coelebs - 2015-04-27 ElizeS
Carduelis spinus - 2015-04-27 ElizeS
- 2015-04-27 nekovārnis
Pyrrhula pyrrhula - 2015-04-27 ElizeS
Meloe violaceus - 2015-04-27 zemesbite
Larus fuscus - 2015-04-26 Edgars Smislovs
Inachis io - 2015-04-27 zemesbite
- 2015-04-27 visvaldis.s
- 2015-04-27 nekovārnis
Gonepteryx rhamni - 2015-04-27 zemesbite
Vanessa atalanta - 2015-04-27 visvaldis.s
Meloe violaceus - 2015-04-25 Алексей
Sylvia atricapilla - 2015-04-27 visvaldis.s
Gyromitra gigas - 2015-04-27 zemesbite
Phylloscopus sibilatrix - 2015-04-27 visvaldis.s
Erithacus rubecula - 2015-04-27 visvaldis.s
Buteo buteo - 2015-04-27 visvaldis.s
- 2015-04-27 zemesbite
Dendrocopos medius - 2015-04-27 Aigars
Loxia curvirostra - 2015-04-27 Aigars
Fringilla coelebs - 2014-05-04 ELPA
Pica pica - 2014-05-04 ELPA
Regulus regulus - 2014-05-04 ELPA
Phylloscopus trochilus - 2014-05-04 ELPA
Jynx torquilla - 2014-05-04 ELPA
Garrulus glandarius - 2014-05-04 ELPA
Phylloscopus sibilatrix - 2014-05-04 ELPA
Pyrrhula pyrrhula - 2014-05-04 ELPA
Erithacus rubecula - 2014-05-04 ELPA
Buteo buteo - 2014-05-04 ELPA
Prunella modularis - 2014-05-04 ELPA
Corvus cornix - 2014-05-04 ELPA
Troglodytes troglodytes - 2014-05-04 ELPA
Anas platyrhynchos - 2014-05-04 ELPA
Sylvia atricapilla - 2014-05-04 ELPA
Ficedula hypoleuca - 2014-05-04 ELPA
Turdus merula - 2014-05-04 ELPA
Parus major - 2014-05-04 ELPA
Alauda arvensis - 2014-05-04 ELPA
Columba palumbus - 2014-05-04 ELPA
Luscinia luscinia - 2014-05-04 ELPA
Carduelis spinus - 2014-05-04 ELPA
Corvus corax - 2014-05-04 ELPA
Anthus trivialis - 2014-05-04 ELPA
Grus grus - 2014-05-04 ELPA
Turdus philomelos - 2014-05-04 ELPA
Dendrocopos major - 2014-05-04 ELPA
Coccothraustes coccothraustes - 2014-05-04 ELPA
Phylloscopus collybita - 2014-05-04 ELPA
Lophophanes cristatus - 2014-05-04 ELPA
Motacilla alba - 2014-05-04 ELPA
Ciconia ciconia - 2014-05-04 ELPA
Leptidea sinapis - 2015-04-27 zemesbite
- 2015-04-27 nekovārnis
- 2015-04-26 zemesbite
Corticeus unicolor - 2015-04-27 nekovārnis
- 2015-04-27 nekovārnis
Fringilla coelebs - 2015-04-27 forelljjanka
Cyanistes caeruleus - 2015-04-27 forelljjanka
Regulus regulus - 2015-04-27 forelljjanka
Chloris chloris - 2015-04-27 forelljjanka
Garrulus glandarius - 2015-04-27 forelljjanka
Turdus viscivorus - 2015-04-27 forelljjanka
Erithacus rubecula - 2015-04-27 forelljjanka
Anthus pratensis - 2015-04-27 forelljjanka
Buteo buteo - 2015-04-27 forelljjanka
Prunella modularis - 2015-04-27 forelljjanka
Picus canus - 2015-04-27 forelljjanka
Troglodytes troglodytes - 2015-04-27 forelljjanka
Gallinago gallinago - 2015-04-27 forelljjanka
Certhia familiaris - 2015-04-27 forelljjanka
Bonasa bonasia - 2015-04-27 forelljjanka
Periparus ater - 2015-04-27 forelljjanka
Tringa ochropus - 2015-04-27 forelljjanka
Strix aluco - 2015-04-27 forelljjanka
Dryocopus martius - 2015-04-27 forelljjanka
Sylvia atricapilla - 2015-04-27 forelljjanka
Ciconia nigra - 2015-04-27 forelljjanka
Ficedula hypoleuca - 2015-04-27 forelljjanka
Turdus merula - 2015-04-27 forelljjanka
Aquila pomarina - 2015-04-27 forelljjanka
Parus major - 2015-04-27 forelljjanka
Alauda arvensis - 2015-04-27 forelljjanka
Loxia curvirostra - 2015-04-27 forelljjanka
Aegithalos caudatus - 2015-04-27 forelljjanka
Anthus trivialis - 2015-04-27 forelljjanka
Corvus corax - 2015-04-27 forelljjanka
Carduelis spinus - 2015-04-27 forelljjanka
Vanellus vanellus - 2015-04-27 forelljjanka
Columba palumbus - 2015-04-27 forelljjanka
Lophophanes cristatus - 2015-04-27 forelljjanka
Dendrocopos major - 2015-04-27 forelljjanka
Phylloscopus collybita - 2015-04-27 forelljjanka
Emberiza citrinella - 2015-04-27 forelljjanka
Turdus philomelos - 2015-04-27 forelljjanka
Grus grus - 2015-04-27 forelljjanka
Sitta europaea - 2015-04-27 forelljjanka
- 2015-04-27 nekovārnis
Grus grus - 2015-04-27 megere
- 2015-04-27 nekovārnis
Corvus cornix - 2015-04-27 dekants
Circus aeruginosus - 2015-04-27 megere
Cygnus cygnus - 2015-04-27 megere
Podiceps cristatus - 2015-04-27 elektrolitr
- 2015-04-26 Edgars Smislovs
Falco peregrinus - 2015-04-27 Fuatra
Pluvialis apricaria - 2015-04-27 Fuatra
Tringa erythropus - 2015-04-27 Fuatra
Motacilla citreola - 2015-04-27 Fuatra
Cygnus cygnus - 2015-04-26 Edgars Smislovs
Buteo buteo - 2015-04-26 Edgars Smislovs
Cervus elaphus - 2015-04-24 Edgars Smislovs
Passer domesticus - 2015-04-27 runagoze
Fringilla coelebs - 2015-04-27 runagoze
Circus pygargus - 2015-04-27 dagnis
Erithacus rubecula - 2015-04-27 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2015-04-27 Aigars
Periparus ater - 2015-04-27 Aigars
Turdus merula - 2015-04-27 Aigars
Parus major - 2015-04-27 Aigars
Carduelis spinus - 2015-04-27 Aigars
Anthus trivialis - 2015-04-27 Aigars
Grus grus - 2015-04-27 Aigars
Erithacus rubecula - 2015-04-27 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2015-04-27 Aigars
Periparus ater - 2015-04-27 Aigars
Turdus merula - 2015-04-27 Aigars
Parus major - 2015-04-27 Aigars
Carduelis spinus - 2015-04-27 Aigars
Anthus trivialis - 2015-04-27 Aigars
Grus grus - 2015-04-27 Aigars
Turdus merula - 2015-04-27 runagoze
Motacilla alba - 2015-04-27 runagoze
Anser fabalis/serrirostris - 2015-04-18 Mondeo
Chloris chloris - 2015-04-27 IevaM
Lepus europaeus - 2015-04-27 Edgars Smislovs
Branta leucopsis - 2015-04-25 Edgars Smislovs
Upupa epops - 2015-04-26 Mondeo
Fringilla coelebs - 2015-04-27 bišudzenis
Accipiter nisus - 2015-04-27 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2015-04-27 bišudzenis
Corvus cornix - 2015-04-27 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2015-04-27 bišudzenis
Sturnus vulgaris - 2015-04-27 bišudzenis
Turdus merula - 2015-04-27 bišudzenis
Parus major - 2015-04-27 bišudzenis
Passer montanus - 2015-04-27 bišudzenis
Alauda arvensis - 2015-04-27 bišudzenis
Grus grus - 2015-04-27 bišudzenis
Emberiza citrinella - 2015-04-27 bišudzenis
Motacilla alba - 2015-04-27 bišudzenis
Ciconia ciconia - 2015-04-27 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2015-04-27 bišudzenis
Passer domesticus - 2015-04-27 bišudzenis
Sturnus vulgaris - 2015-04-27 bišudzenis
Columba livia domestica - 2015-04-27 bišudzenis
Upupa epops - 2015-04-25 Edgars Smislovs
Larus argentatus - 2015-04-27 Matrus
Pluvialis apricaria - 2015-04-24 Edgars Smislovs
Pluvialis apricaria - 2015-04-24 Edgars Smislovs
Inachis io - 2015-04-18 AustrisMazurs
Branta leucopsis - 2015-04-26 Edgars Smislovs
Philomachus pugnax - 2015-04-26 Edgars Smislovs
Melanitta nigra - 2015-04-26 Edgars Smislovs
Mergus serrator - 2015-04-26 Edgars Smislovs
Cinclus cinclus - 2015-03-24 Pranks
Clangula hyemalis - 2015-04-26 Edgars Smislovs
Anas clypeata - 2015-04-25 Edgars Smislovs
Corvus cornix - 2015-04-27 Agnis
Larus ridibundus - 2015-04-27 Agnis
Fringilla coelebs - 2015-04-27 Agnis
Parus major - 2015-04-27 Agnis
Sturnus vulgaris - 2015-04-27 Agnis
Turdus merula - 2015-04-27 Agnis
Serinus serinus - 2015-04-27 CerambyX
Phoenicurus phoenicurus - 2015-04-27 CerambyX
Jovibarba globifera - 2015-04-26 kristine jurjane
Sylvia curruca - 2015-04-27 bišudzenis
Hirundo rustica - 2015-04-27 Mareks Kilups
Anthus pratensis - 2015-04-27 Mareks Kilups
Jynx torquilla - 2015-04-27 Mareks Kilups
Anas platyrhynchos - 2015-04-27 Platacis
Prunella modularis - 2015-04-27 Platacis
Grus grus - 2015-04-27 Platacis
Motacilla alba - 2015-04-27 Platacis
Turdus merula - 2015-04-27 Platacis
Columba palumbus - 2015-04-27 Platacis
Emberiza citrinella - 2015-04-27 Platacis
Anthus trivialis - 2015-04-27 Platacis
Thymelicus sylvestris - 2013-06-19 ayeaye
Regulus regulus - 2015-04-27 Platacis
Cyanistes caeruleus - 2015-04-27 Platacis
Turdus viscivorus - 2015-04-27 Platacis
Vanessa cardui - 2010-07-31 ayeaye
Carduelis carduelis - 2015-04-27 Platacis
Limenitis camilla - 2009-07-09 ayeaye
Pica pica - 2015-04-27 Platacis
Lasiommata maera - 2008-07-06 ayeaye
Sturnus vulgaris - 2015-04-27 Platacis
Turdus pilaris - 2015-04-27 Platacis
Erithacus rubecula - 2015-04-27 Platacis
Dryocopus martius - 2015-04-27 Platacis
Bonasa bonasia - 2015-04-27 Gaidis Grandāns
Parus major - 2015-04-27 Platacis
Sturnus vulgaris - 2015-04-27 Platacis
Ficedula hypoleuca - 2015-04-27 Platacis
Fringilla coelebs - 2015-04-27 Platacis
Bucephala clangula - 2015-04-27 Platacis
Turdus pilaris - 2015-04-27 Platacis
Fringilla coelebs - 2015-04-25 Matrus
Lullula arborea - 2015-04-25 Matrus
Erithacus rubecula - 2015-04-25 Matrus
Troglodytes troglodytes - 2015-04-25 Matrus
Turdus merula - 2015-04-25 Matrus
Phylloscopus collybita - 2015-04-25 Matrus
Dendrocopos major - 2015-04-25 Matrus
Phalacrocorax carbo - 2015-04-25 Matrus
Pluvialis apricaria - 2015-04-25 Matrus
Grus grus - 2015-04-25 Matrus
Columba palumbus - 2015-04-25 Matrus
Falco columbarius - 2015-04-25 Matrus
Egretta alba - 2015-04-25 Matrus
Circus aeruginosus - 2015-04-25 Matrus
Botaurus stellaris - 2015-04-25 Matrus
Actitis hypoleucos - 2015-04-25 Matrus
Fringilla coelebs - 2015-04-25 Matrus
Cyanistes caeruleus - 2015-04-25 Matrus
Chloris chloris - 2015-04-25 Matrus
Garrulus glandarius - 2015-04-25 Matrus
Erithacus rubecula - 2015-04-25 Matrus
Corvus cornix - 2015-04-25 Matrus
Troglodytes troglodytes - 2015-04-25 Matrus
Passer domesticus - 2015-04-25 Matrus
Sturnus vulgaris - 2015-04-25 Matrus
Turdus merula - 2015-04-25 Matrus
Phoenicurus ochruros - 2015-04-25 Matrus
Parus major - 2015-04-25 Matrus
Dendrocopos major - 2015-04-25 Matrus
Phylloscopus collybita - 2015-04-25 Matrus
Motacilla alba - 2015-04-25 Matrus
Parus major - 2015-04-27 Agnis
Passer montanus - 2015-04-27 Agnis
Phoenicurus phoenicurus - 2015-04-27 Agnis
Parus major - 2015-04-27 Agnis
Passer domesticus - 2015-04-27 Agnis
Sturnus vulgaris - 2015-04-27 Agnis
Corvus cornix - 2015-04-27 Agnis
Larus argentatus - 2015-04-27 Agnis
Larus ridibundus - 2015-04-27 Agnis
Turdus pilaris - 2015-04-27 Agnis
Passer montanus - 2015-04-27 Agnis
Columba palumbus - 2015-04-27 Agnis
Anas platyrhynchos - 2015-04-27 Agnis
Fringilla coelebs - 2015-04-27 Agnis
Turdus pilaris - 2015-04-27 Agnis
Corvus cornix - 2015-04-27 Agnis
Erithacus rubecula - 2015-04-27 Agnis
Turdus merula - 2015-04-27 Agnis
Phylloscopus collybita - 2015-04-27 Agnis
Parus major - 2015-04-27 Agnis
Turdus viscivorus - 2015-04-27 Agnis
Cyanistes caeruleus - 2015-04-27 Agnis
Phylloscopus sibilatrix - 2015-04-27 Agnis
Fringilla coelebs - 2015-04-27 Agnis
Turdus merula - 2015-04-27 Agnis
Parus major - 2015-04-27 Agnis
Chloris chloris - 2015-04-27 Agnis
Phoenicurus phoenicurus - 2015-04-27 Agnis
Sturnus vulgaris - 2015-04-27 Agnis
Podiceps cristatus - 2015-04-27 Igors
Glaucidium passerinum - 2015-04-27 Gaidis Grandāns
Bonasa bonasia - 2015-04-27 Gaidis Grandāns
Corvus cornix - 2015-04-27 bišudzenis
Rallus aquaticus - 2015-04-26 Arnis2
Picoides tridactylus - 2015-04-27 Gaidis Grandāns
Sylvia curruca - 2015-04-27 mazais_ezis
Sylvia curruca - 2015-04-27 mazais_ezis
Fringilla coelebs - 2015-04-25 Arnis2
Cyanistes caeruleus - 2015-04-25 Arnis2
Pyrrhula pyrrhula - 2015-04-25 Arnis2
Erithacus rubecula - 2015-04-25 Arnis2
Poecile palustris - 2015-04-25 Arnis2
Turdus iliacus - 2015-04-25 Arnis2
Corvus cornix - 2015-04-25 Arnis2
Picus canus - 2015-04-25 Arnis2
Sturnus vulgaris - 2015-04-25 Arnis2
Anas platyrhynchos - 2015-04-25 Arnis2
Turdus merula - 2015-04-25 Arnis2
Parus major - 2015-04-25 Arnis2
Passer montanus - 2015-04-25 Arnis2
Alauda arvensis - 2015-04-25 Arnis2
Sitta europaea - 2015-04-25 Arnis2
Emberiza citrinella - 2015-04-25 Arnis2
Dendrocopos major - 2015-04-25 Arnis2
Coccothraustes coccothraustes - 2015-04-25 Arnis2
Carduelis carduelis - 2015-04-25 Arnis2
Motacilla alba - 2015-04-25 Arnis2
Ciconia ciconia - 2015-04-25 Arnis2
Oenanthe oenanthe - 2015-04-25 Arnis2
Fringilla coelebs - 2015-04-25 Arnis2
Cyanistes caeruleus - 2015-04-25 Arnis2
Pyrrhula pyrrhula - 2015-04-25 Arnis2
Erithacus rubecula - 2015-04-25 Arnis2
Poecile palustris - 2015-04-25 Arnis2
Turdus iliacus - 2015-04-25 Arnis2
Corvus cornix - 2015-04-25 Arnis2
Picus canus - 2015-04-25 Arnis2
Sturnus vulgaris - 2015-04-25 Arnis2
Anas platyrhynchos - 2015-04-25 Arnis2
Turdus merula - 2015-04-25 Arnis2
Parus major - 2015-04-25 Arnis2
Passer montanus - 2015-04-25 Arnis2
Alauda arvensis - 2015-04-25 Arnis2
Sitta europaea - 2015-04-25 Arnis2
Emberiza citrinella - 2015-04-25 Arnis2
Dendrocopos major - 2015-04-25 Arnis2
Coccothraustes coccothraustes - 2015-04-25 Arnis2
Carduelis carduelis - 2015-04-25 Arnis2
Motacilla alba - 2015-04-25 Arnis2
Ciconia ciconia - 2015-04-25 Arnis2
Oenanthe oenanthe - 2015-04-25 Arnis2
Ficedula hypoleuca - 2015-04-27 EL
Dendrocopos minor - 2015-04-27 Gaidis Grandāns
Cuculus canorus - 2015-04-27 IevaM
Hirundo rustica - 2015-04-26 silva
Aquila pomarina - 2015-04-26 silva
Tetrao tetrix - 2015-04-27 putnologs
Grus grus - 2015-04-27 putnologs
Accipiter nisus - 2015-04-27 vimba1
Columba palumbus - 2015-04-27 putnologs
Ciconia ciconia - 2015-04-27 Gaidis Grandāns
Bonasa bonasia - 2015-04-27 Gaidis Grandāns
Phylloscopus collybita - 2015-04-27 putnologs
Nezināms
@ forelljjanka
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri
Divpēdis 27.aprīlis, 23:58

kad viņi iet uz saules baterijām, tad nav jēgas skriet pakaļ - ja nu uz gaidi vienīgi. Ja izdodas piefiksēt kādu puķi, kuru šie uzskata par lietojamu, jo viņi mēdz atgriezties


Stach 27.aprīlis, 22:58

Eļļas vabole


nekovārnis 27.aprīlis, 22:37

erythrogonus - tādi nosaukumi, ka pirkstus uz klaviatūras var izmežģīt:D


nekovārnis 27.aprīlis, 22:35

Es lielākai pārliecībai tagad ieskatos arī poļu lapā http://coleoptera.ksib.pl/kfp/search.php?l=en Tur gan ir sarežģītāka sistēma - jāpiešaujas, bet starp ampedus arī tur ir tikai viens ar sarkanām ausīm - A.erythogonus.


forelljjanka 27.aprīlis, 22:29

Jā ,tikai vabuļu lapā tamam sarkanais rimbulītis(ļoti grūti noteikt pēc bildes:)),interesantākais , parādija ka ir sparkškis,kad apvēlu uz muguras-sparkšš un aizlidoja!:D


nekovārnis 27.aprīlis, 22:21

Ar oranžajām ausīm varētu būt iesarkanais sprakšķis, Ampedus erythrogonus.


Gaidis Grandāns 27.aprīlis, 19:51

Būs vien peļu klijāns.


Edgars Smislovs 27.aprīlis, 19:43

Agrākais novērojums Latvijā!


Mari 27.aprīlis, 18:37

Liels paldies, balteņus vēl nemāku atšķirt ....


Edgars Smislovs 27.aprīlis, 17:13

Paldies!


CerambyX 27.aprīlis, 16:01

Bez šaubām :)


nekovārnis 27.aprīlis, 14:47

Vai nav kāļu baltenis?


ievag 27.aprīlis, 11:50

Tiešām skaistas bildes!


zemesbite 27.aprīlis, 11:47

Cik skaisti! :)


ievag 27.aprīlis, 11:45

Šajā nedēļas nogalē novēroti lielākie apkakles strazdu bari Latvijā, precīzus skaitļus un vietas var apskatīties www.latvijasputni.lv. Katrā ziņā skati un skaiti bija iespaidīgi. Mums pa 2 dienām kopā sanāca 50 putni, varēja izskatīties un izpriecāties no sirds.


Osis 27.aprīlis, 10:12

https://www.youtube.com/watch?v=jAEer7yzI9w&feature=youtu.be


EL 27.aprīlis, 09:27

Tiešām sila, metu otru bildi ārā.


Rallus 27.aprīlis, 08:33

Reņģu laiks. Te var palasīt makšķernieku aktuālo diskusiju par šo redzamo: http://www.copeslietas.lv/site/sarunas/topic/946/


Rallus 27.aprīlis, 07:08

Redz kā, nātres tur aug gan. Biju šo sugu jau redzējis Ilgās pirms diviem gadiem, taču nenofiksējās - tagad skatījos atkal kā uz jaunu brīnumu, paldies!


CerambyX 26.aprīlis, 23:02

Mazā nātru sviļņpūcīte


CerambyX 26.aprīlis, 22:53

Ūdensmīlis Hydrochara caraboides


CerambyX 26.aprīlis, 22:52

Racējblatks Tritomegas bicolor


CerambyX 26.aprīlis, 22:52

Kāda no karuļvabolēm (Scraptiidae)


CerambyX 26.aprīlis, 22:51

Mārīte Adalia decempuctata


CerambyX 26.aprīlis, 22:50

Pelēkais pāvacis


CerambyX 26.aprīlis, 22:49

Tumšā eļļasvabole (Meloe proscarabaeus)


runagoze 26.aprīlis, 22:30

Drīzāk jau tad sniega zosu bars sniegā! :D Bet vispār tās bija kaut kādas papardes un tam nebija nekāda saistība ar putniem!


Igors 26.aprīlis, 21:54

Jau no deviņiem rīta bija pilns mols.


Matrus 26.aprīlis, 21:47

Jau bija... krievu turisti mana klatbutne zvanija uz policiju....


Rallus 26.aprīlis, 21:43

To Tu uzrakstīji vai jau bija?


Rallus 26.aprīlis, 21:40

Cikos tas bija, no rīta?


Rallus 26.aprīlis, 21:39

šis ir iespaidīgi!


IevaM 26.aprīlis, 21:05

Tur regulāri gan sējas, gan baltpieres zosis ganās. Šodien bija arī vismaz 10 baltvaigu zosis


CerambyX 26.aprīlis, 19:59

Meža zosis nebūs, jo tās šobrīd ligzdošanas vietās perē vai jau vadā mazuļus apkārt. Tādā skaitā uz lauka kādas no caurceļojošajām zosu sugām - baltpieres vai sējas zosis.


roosaluristaja 26.aprīlis, 19:26

Otrajā bildē gan sila strazds....


forelljjanka 26.aprīlis, 12:34

Feilers arī ar statusu!;)Ziemeļu gulbja teritoriāla uzvedība izpaužas kā nešanās virsū skaļi klaigājot,ja oponents nebēg,gulbis vēl mēģina iebaidīt ar pleznām kuļot ūdeni uz vietas,bāžot knābi ūdenī .Nederēs arī ligzd.putnu atlanta statuss teritorija (T),vai pāris(P),jo lauka vidū tie var tikai baroties(DDatu statuss-barojas,vai atlanta statuss N).;)


putnologs 26.aprīlis, 10:54

Mans neveiksmīgs foto, jo gulbji iznākuši kā mazi punktiņi, feilers ar mobilo...


forelljjanka 26.aprīlis, 08:15

Švaka man tā pieredze ar zilrīklītēm,bet CelmiņAgris iekš putni.lv raksta arī par migrantu dziedāšanu,Tev gan viņas tur tā kā čunčiņi Sātiņos šobrīd!:D


visvaldis.s 26.aprīlis, 08:10

Paldies!


roosaluristaja 26.aprīlis, 07:15

sniega zosu bars miglā?


dziedava 26.aprīlis, 00:38

Muskusa bezslavīte Adoxa moschatellina


nekovārnis 25.aprīlis, 23:35

Izskatās pēc krūkļu balteņa, Gonepteryx rhamni, tik tāda paplukuša.


nekovārnis 25.aprīlis, 23:33

Krūkļu zilenītis, Celastrina argiolus


erts 25.aprīlis, 23:30

Dziedošie būs ligzdotāji, bet es rakstu par migrantiem tie kas pa krūmiem slēpjas, redzi tik ka zilrīklīte.....laikam jau ir tā, ka tie kuri aizņem teritoriju sāk atklāti dziedāt, bet tie kuri ceļo tālāk tā un slapstās pa krūmiem tālāk, tie atklāti nelien arā ne uz kadām atskaņošanām.


nekovārnis 25.aprīlis, 23:30

Izskatās pēc dumbraiņa Cyphon padi.


Rallus 25.aprīlis, 23:06

Vai vabole vai koks nogāzās pēc atsitiena? Škiet, ka lielais ūdensmīlis.


Rallus 25.aprīlis, 22:48

Dienvidu zilrīklītes pasuga, tad jau varētu būt arī ligzdotāji?


W 25.aprīlis, 22:38

Paldies!


Rallus 25.aprīlis, 22:36

Tagad pievienota suga datu bāzei


Rallus 25.aprīlis, 22:33

vai kāda bilde arī dīķu tilbītei?


W 25.aprīlis, 22:32

Paldies! Bet nevar nomainīt sugu, jo sarakstā nav!


Bekuvecis 25.aprīlis, 22:26

Smailais lāčpurns (Morchella conica).


Bekuvecis 25.aprīlis, 22:26

Smailais lāčpurns (Morchela conica).


nekovārnis 25.aprīlis, 22:07

Njā, pārskatot poļu Polydrusus vienīgais kaut cik līdzīgais izskatās ir P.cervinus, bet tas ir gaišāks un mazāks.


CerambyX 25.aprīlis, 21:43

KAS IR TAS NEZINĀMAIS!!!?? :D


runagoze 25.aprīlis, 21:40

Andri, paldies, ka noteici, bez Tevis nemūžam nebūtu sapratusi, ka tā ir A4 lapa, es pat teiktu - divas! :)))


nekovārnis 25.aprīlis, 21:30

Kakls tik dzeltens. Galva aiz acīm viscaur melna.


forelljjanka 25.aprīlis, 21:26

Vajadzēja vest uz Kaņieri,varbūt iepatīkas tas dziedošais! :DD


nekovārnis 25.aprīlis, 21:19

Jā, jā! Sākumā domāju ka kaut kāds jātnieciņš. Spārni šķiet pat astes galu nosedza. Tad sāka tos locīt:)


CerambyX 25.aprīlis, 21:18

Lido lido - spārnu salocīšana gan šiem vesels process :D Laikam gan ir jāskatās mazie, smalkie matiņi, bet rādās jau, ka tie ar melni - domāju, ka šādā attēlā vismaz būtu nojausma par kaut ko dzeltenīgu. Dimidiaticornis ar biežāka suga par caesareus.


forelljjanka 25.aprīlis, 21:15

Viņi vēl arī lido ? :D Spārni tad saliekami laikam! :D


forelljjanka 25.aprīlis, 21:12

Nac.Geo.konkursā ievietotas daudz sakarīgākas bildes(nez kāpēc DDatos nevarēja ? ;)) Nekas cits kā mājas zvirbulis ar netipiski tumšām krūšu spalvām nesanāk... ;) https://www.facebook.com/NationalGeographicLatvija/photos/a.645976005525097.1073741847.245409198915115/683312268458137/?=1&theater


erts 25.aprīlis, 21:12

Dzeltenā ķekarzeltene.


nekovārnis 25.aprīlis, 21:10

Ja runa par tiem garajiem matiņiem, tad jā, gan skatoties no augšas gan sāniem melni.


nekovārnis 25.aprīlis, 21:01

Tuliņ noorganizēšu kādu bildi.


CerambyX 25.aprīlis, 21:01

Smecernieks - kaut kāds Polydrusus izskatās. Iespējams P.pilosus.


CerambyX 25.aprīlis, 20:57

Jā, rādās ka S.dimidiaticornis vai S.caesareus (vairodziņš ar melniem matiņiem). Abas sugas atšķiras pēc galvas aizmugurējās daļas, kas uzreiz aiz acīm, apmatojuma krāsas - dimidiaticornis matiņi melni, bet caesareus - dzelteni. Šeit izskatās, ka melni?


nekovārnis 25.aprīlis, 20:49

Paldies par info! Būs šeit jāatgriežas, kad satikšu ko līdzīgu:)


CerambyX 25.aprīlis, 20:43

Kauč kāda racējblakts (Cydnidae) - tā uz sitiena sugu nemāku pateikt.


CerambyX 25.aprīlis, 20:39

O, Tumšā eļļas vabole (Meloe proscarabaeus) - retāka suga par zilo eļļasvaboli. Otrais foto ļoti labs priekš noteikšanas - šai sugai galvas un priekškrūšu punktējums ļoti trekns, dziļš un izteiksmīgs, atsevišķās vietās attālums starp punktiem mazāks kā to diametrs (zilajai eļļas vabolei - krietni šis punktējums krietni vien maigāks, seklāks un nav tik blīvs). Laikam ari priekškrūšu vairoga pamatne bija pazīme - šai sugai tā taisna, bet zilajai eļļasvabolei - ieliekta. Trešai sugai (M.brevicollis) priekškrūšu vairogs šķērsenisks nevis garenisks.


W 25.aprīlis, 16:38

Varētu būt augstais lāčpurns Morchella elata. Saraksta neatradu. Varbūt cits nosaukums?


CerambyX 25.aprīlis, 11:46

Peļkājīte


Ukaduks 24.aprīlis, 20:10

ha, ha, bet es domāju, ka varbūt ir tāds putns - nedzirdēts!


CerambyX 24.aprīlis, 20:02

Zilā eļļas vabole (Meloe violaceus)


dekants 24.aprīlis, 13:49

protams, ka melnais :)


Rallus 24.aprīlis, 05:50

Visticamāk, ka sasmērējusies sudrabkaija, jo puskuitalas profils un pārējais apspalvojums arī nav tāds.


Rallus 24.aprīlis, 05:34

Šis bija parastais - erickiņš vai melnais erickiņš? Prasās kādu nelielu aprakstu, piezīmes klāt. Parastajam būtu LV agrākais reģistrētais novērojums.


CerambyX 23.aprīlis, 23:40

Kaut kādā draņķī galvu nosmērējusi kaija?


nekovārnis 23.aprīlis, 22:20

O! Prieks lasīt!


CerambyX 23.aprīlis, 21:41

Rādās, ka pirmais novērojums Latvijā vairāk kā 100 gadu laikā!


sindi 23.aprīlis, 20:54

Paldies ;)


Edgars Smislovs 23.aprīlis, 16:37

Sila cīrulis


sandis 23.aprīlis, 10:47

Tad jau laikam tomēr klejotāja, pavirzījusies kādus 4 km uz Cēsu pusi. Interesanti, no kurienes uzradusies?


CerambyX 23.aprīlis, 10:41

Izskatās pēc apšu urbēja kāpura


zemesbite 23.aprīlis, 10:31

Paldies! :)


dekants 22.aprīlis, 22:17

Guna, tā taču ir A4 lapa :))


CerambyX 22.aprīlis, 21:18

Melnulis Opatrum sabulosum


zemesbite 22.aprīlis, 20:44

Paldies!:)


roosaluristaja 22.aprīlis, 20:37

plukšķis.


runagoze 22.aprīlis, 11:07

Jā, no aplikācijas. Manā profilā vispār šis ziņojums nerādās, tāpēc domāju, ka vispār nav ieziņojies.


Rallus 21.aprīlis, 22:26

Dumpim potenciāli jauna līdz šim nezināma ligzdošanas vieta 3km uz Z no Valmieras. Smuks plašs niedrājs. Dumbrcālis dziedāja fonā.


Rallus 21.aprīlis, 22:25

Tā pati, par ko jau Sandis Laime te pāris dienas atpakaļ bija ziņojis, visticamāk.


CerambyX 21.aprīlis, 22:23

Mjā, nu Ampedus kaut kāds ir - velk uz pomonae pusi, bet tā droši jau būs grūti pateikt. Tādi izteiktāk tumši segspārnu gali ir A.elongatulus, bet tam segspārnu tonis it kā vairāk oranžīgs. Tā ka paliks vien Ampedus sp... :)


CerambyX 21.aprīlis, 22:02

Niedru lijas T


Ansis 21.aprīlis, 21:48

Varētu būt Geopyxis carbonaria - ogļu zemeskausiņš


Bekuvecis 21.aprīlis, 21:43

Varētu būt Geopyxis carbonaria. Ja tajā vietā ir dedzis - kaut vai pirms gada-diviem!


Diana Š. 21.aprīlis, 21:27

Paldies! Nosaukums ir tikpat cēls kā pats kāpurs-skaistulis!


CerambyX 21.aprīlis, 20:32

Ceriņu sfinga kāpura


CerambyX 21.aprīlis, 10:29

Neīstās tūsklapes (Petasites spurius) ziedi


nekovārnis 21.aprīlis, 08:20

Paldies! Par šo gan jāsaka, ka dabā tas izskatās tieši tikpat pelēcīgs un izplūdušām krāsām. Atkāpjoties pāris metru no koka vispār pazuda skatienam un bij jāmeklē no jauna:)


Ivars L. 21.aprīlis, 00:41

Oho!!! Labs! :)


CerambyX 20.aprīlis, 23:46

Tāds ēnains tas attēls un zīmējums īsti labi nav saskatāms, bet domāju, ka tumšpelēkā mizpūcīte (Lithophane furcifera)


CerambyX 20.aprīlis, 23:40

Kāds no īsspārņiem - šī diemžēl stipri sarežģīta grupa un vairumā gadījumu sugu pēc foto ļoti grūti noteikt..


forelljjanka 20.aprīlis, 20:26

Kaut kas brīžiem gļuko,vairākas reizes nevarēja pievienot komentāru,beigās pievienojās 2 x !


forelljjanka 20.aprīlis, 20:24

Ticamākais-žubīte,bet tādā rakursā kur neredz neko no spārniem,100 % par sugu nevar apgalvot ! ;)


galochkin 20.aprīlis, 08:59

Paldies! :)


roosaluristaja 20.aprīlis, 08:55

Akmeņčakstītes M.


forelljjanka 20.aprīlis, 08:14

P'ēdējā bildē,manuprāt,nešaubīgi krauķis!;)Tā ir ar tām bildēm,ja ir VISS pieejamais materiāls,tad var izpīpēt,šoreiz prasījās pilnīgs profils,pārējās bildes visas mazliet leņķī bildētās,tāpēc ar izskatījās !;) Melnā vārna tomēr daudz redzēta un bildēta Liepājā,sākumā vienkārši bija čujs,ka kaut kas ne tā!Kā jau rakst'ju iepriekš(un to neredz bildēs)vārnas lido citādāk kā vairums putnu,mēs ar MankusAinaru smejamies-airē nevis lido!:D Līdzīgi airē dzērves(kas pat pretgaismā neļauj sajaukt ar stārķiem),arī uz zemes vārnas uzvedās,staigā savā stilā. Uģi,komentēt var un vajag,dažreiz,pie šaubīgām sugām,tā ar liekas,visi baidās iekomentēt pirmie,ja nu es kļūdos!;)Visi mēs joprojām mācāmies,katram sava zināšanu bagāža,kā tur Rainis bija teicis:Gūt var dodot... :DDD


Wiesturs 19.aprīlis, 23:02

Es teiktu , ka krauķis, bet ne īsti normāls, ar ļoti slīpu pieri. Mani viens šitāds savulaik piekrāpa Ķemeros, arī toreiz domāju, ka melnā vārna. Viena ne visai droša, bet tomēr papildu pazīme, kas liecina par labu krauķim, ir arī zilgani violetais spīdums, kas vislabāk saskatāms otrajā bildē. Nu un pēdējās bildēs knābis ir visai pārliecinoši krauķisks. Vārnai tomēr tās knābja ārmalas vairāk paralēlas, tikai gals strupi nosmailojas. Krauķim viss knābis konisks, smailāks.


Ansis 19.aprīlis, 22:41

Gļotsēne pūpēžu smalktīklene - Reticularia lycoperdon, kurai viens no sinonīmiem Enteridium lycoperdon.


dziedava 19.aprīlis, 22:40

Lauka sīkķērsa Cardaminopsis arenosa


Mari 19.aprīlis, 22:29

Paldies! :)


CerambyX 19.aprīlis, 22:17

Mjā, pēdējā attēlā, kur putns ideāli no sāniem, knābis visai spics un taisns - tad jau tomēr jaunais krauķis. Laikam... :D


Mari 19.aprīlis, 22:10

Nuja :D ...... Bet pēc šīs miglasbildes, laikam, jau nevarēs neko noteikt, kā tikai M, lija sp. , ja? :(


visvaldis.s 19.aprīlis, 22:08

Pieliku vēl divas bildes.


nekovārnis 19.aprīlis, 22:07

Ir viens vienkāršs variants kā pārbaudīt - ieguglēt parasto pelēko vārnu un pārdesmit bildēs apskatīt to knābjus. Vai visām būs pareizas formas? Bet tas izmantojams tikai tiem kam patīk acis lauzt:D


CerambyX 19.aprīlis, 22:02

Stepes jau ar nevar izslēgt ;)


Mari 19.aprīlis, 21:56

Pļavu vai lauku lija?


CerambyX 19.aprīlis, 21:55

Mjā, Jānis iesēja manī šaubu sēklu - neesmu vairs pārliecināts par savu 'pārliecinošo' melno vārnu. Būs jābeidz komentēt pie putnu noteikšanas - galīgi zudis asums :D


Rallus 19.aprīlis, 21:54

Teicama kolāža, nedaudz "virsputnam" mērogs atšķiras, bet nu tā ir, ka tas knābja gals nav pilnīgi izcils. Bet nu galvas plakanums vēl viena pazīme - nav tas "puns", kaut lidojot arī izlīdzinās samērīgāk.


Mari 19.aprīlis, 21:51

Paldies :)


IlzeP 19.aprīlis, 21:51

Medņu vistas šopavasar tādas dullas https://www.facebook.com/ilze.priedniece.56/media_set?set=a.819019218176514.1073741881.100002053314595&=1&pnref=story Rīt ieziņošu arī šeit


CerambyX 19.aprīlis, 21:48

Sarkanspārņa Lygistopterus sanguineus kāpurs


forelljjanka 19.aprīlis, 21:44

Kaut kur pazuda koments...Dabā vieglāk atšķirt kā bildē-lidojums,balss,uzvedība.Nepatīk man tas knābis,kaut arī baigi melnvārnisks,melnajai augšknābis pamanāmi platāks par apakšknābi,krauķim praktiski vienādi.Forumā ieliku kolāžu,izmantoju Māra Strazda Liepājā bildēto melno lidojumā un vienīgo Visvalža kur var knābi novērtēt.Varat balsot! :DD


visvaldis.s 19.aprīlis, 21:35

Ja arī balss bija, tad stiprās viļņošanās dēļ nebija dzirdama. Aizlidoja mērķtiecīgi jūrā.


nekovārnis 19.aprīlis, 21:34

Paldies!


CerambyX 19.aprīlis, 21:29

Jā, domāju ka ir ar Vespula rufa


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Sprakšķis Ampedus sp.


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Zilais alkšņu lapgrauzis


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Kāds no smecerniekiem


CerambyX 19.aprīlis, 21:27

Smailvabole Scaphidium quadrimaculatum


Nora 19.aprīlis, 21:24

Kaut, kas nav labi ar bildēm? Vai no aplikācijas ziņots?


CerambyX 19.aprīlis, 21:24

Laba ūdensputnu (nu un citu putnu ar) migrācija bijusi!


CerambyX 19.aprīlis, 21:22

Piekrītu - visnotaļ pārliecinoša melnā vārna :)


Rallus 19.aprīlis, 21:16

Velk uz melno vārnu: kompakta, knābis proporcionāli slaidāks un gals rādās noliekts - nav tāds "burkānīgs", kā krauķim. Spārnos spalvu maiņa bijusi. Vai balss nofiksējās - kāds sauciens vai kāda cita uzvedība bez lidojuma?


Rallus 19.aprīlis, 21:09

šis skaisti un par vietu īpašs pārsteigums!


Rallus 19.aprīlis, 21:00

Īsastes klijkaija, tumšā forma - pirmā šogad!


visvaldis.s 19.aprīlis, 20:56

Klijkaija?


W 19.aprīlis, 20:45

Paldies!


roosaluristaja 19.aprīlis, 20:41

meža tilbīte.


forelljjanka 19.aprīlis, 20:35

Nu fotomodele! Taisni kā filmā: профиль и aнфас! :DD


MJz 19.aprīlis, 20:09

Smuki, smuki. Vajadzētu paņemt no pirmās bildes melnu putna siluetu un likt citiem minēt - kas tas ir :)


sandis 19.aprīlis, 20:04

Cik noprotu, medņi kā "izteikti nometnieki" nemēdz īpaši klejot apkārt. Vai tas nozīmē, ka tajā apkaimē varētu būt līdz šim nezināms medņu riests??


Wiesturs 19.aprīlis, 19:50

Hm, sanāk, ka esmu šodien, braucot mājās no Mazsalacas, pabraucis garām mūža ķeksim tiešā līnijā 7.3 km attālumā. Nu, neko darīt, visu nevar zināt, kas kur ir.


sindi 19.aprīlis, 19:13

super bildes :) :)


sandis 19.aprīlis, 19:01

Mana reakcija tieši tāda arī bija - !?!?! :) Tūdaļ ievietošu arī ziņojumu DD.


Rallus 19.aprīlis, 18:26

Prieks, ka izdevās. Par medni arī ieintriģēji - Liepas apkārtnē!?


sandis 19.aprīlis, 18:19

Labais :) Paldies Andrim par operatīvo ziņojumu! Nevarēju neaizbraukt apskatīties, 15:40 turpat mierīgi barojās. Plus vēl atpakaļceļā pie Liepas medņa mamma smuki ceļmalā nozīmējās :D


gunarsp 19.aprīlis, 17:55

Attēlos ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssonii un garausainais sikspārnis Plecotus auritus. Gunārs Pētersons Sikspārņu eksperts


Rallus 19.aprīlis, 17:15

Ņemot vērā, ka ad M, putns bez gredzeniem bez apliecinājuma par izbēgšanu no nebrīves. Atbilstoši Igaunijas OFK pieredzei http://www.eoy.ee/yhing/hk/hk_aktsept.pdf (10 novērojumi kopš 1869.g.) un pieejamai informācijai, šis ir A-C kategorijas novērojums.


roosaluristaja 19.aprīlis, 17:05

Jā, tā ir melnā puskuitala. Pilnīgi pareizi esat noteicis.


tomsendzins 19.aprīlis, 16:23

Pirmajā bildē tiešām nav zozis.:)


Rallus 19.aprīlis, 12:24

12:25 joprojām uz vietas. Pieaug vējš, bet ko baroties te daudz. Klāt pietuvojušies mazie gulbji. Paliks līdz vakaram droši.


Rallus 18.aprīlis, 22:34

Labs boa, spārnu šķērsvītrojums, kopskats un proporcijas, Stepes.


forelljjanka 18.aprīlis, 22:03

Piekrītu,parasti jau gan pat vecam fāteram ,vismaz astes galā ,vēderā pavīd kas sarkanbrūns!;) Vai arī kaut kas ar krāsām pie apstrādes.;)


jana1504 18.aprīlis, 21:47

Paldies, tagad zinashu.


visvaldis.s 18.aprīlis, 21:18

Pieliku vēl divas bildes, bet labas nav nevienas.


CerambyX 18.aprīlis, 21:15

Te es ar piekrītu, ka stepes lijas m! :)


CerambyX 18.aprīlis, 21:11

Es ar par niedru lijas T!


dekants 18.aprīlis, 21:08

Forši!


dekants 18.aprīlis, 21:03

Bet kāpēc ir tumšas krūtīs un nav melnās līnijas spārna aizmugurē? No šādas vienas bildes es liktu uz gaišu niedru lijas T.


forelljjanka 18.aprīlis, 20:47

Nu vellos,neesmu nekad redzējis,bet teiktu ka velk uz stepes !


forelljjanka 18.aprīlis, 20:08

Vai tik nav dzeltenrakstainais lapkoku koksngrauzis, Saperda scalaris ?


forelljjanka 18.aprīlis, 20:03

Lauku lijas T.


forelljjanka 18.aprīlis, 20:00

Peļu klijāns,dažreiz tās astes tādas ķīļveidīgas izskatās.;)


čūskis 18.aprīlis, 18:28

Foto nav pārliecinošs - ir šaubas vai tā ir purva varde, vairāk izskatās pēc parastās; arī riesta laiks ļoti agrs purva vardei (marta vidus)


nekovārnis 18.aprīlis, 15:20

Paldies!


Rallus 17.aprīlis, 23:50

Varētu būt liesmainā dižspulgaine, Caloscypha fulgens


sindi 17.aprīlis, 23:26

Skatam pazuda aiz angāriem rietumu virzienā, bet tā kā riņķoja zemu, pieļauju, ka uzturējās tur vēl kādu brīdi un tad devās citā virzienā.


Rallus 17.aprīlis, 22:15

kāds lidojuma virziens?


visvaldis.s 17.aprīlis, 19:00

Paldies!


roosaluristaja 17.aprīlis, 18:06

Lauku piekūns


roosaluristaja 17.aprīlis, 17:58

cekulzīriņš - Thalasseus (jeb Sterna) sandvicensis


forelljjanka 17.aprīlis, 09:10

...kas nogrima un pazuda Putnu atlanta ziņojumu gūzmā!Un tas tikai 3-4 ziņotājiem aizpildot dažus kvadrātus!;)Tā kā radusies interese arī par vabuļiem,apsveru iespēju izmantot filtrus.Varbūt var pievienot filtru-ziņojumi Ligzdojošo putnu atlantam? :D


Mareks Kilups 16.aprīlis, 22:29

tepat Dabasdatos ir dienu agrāks Arno Klevinska ziņojums.


Wiesturs 16.aprīlis, 14:25

Es arī saku, ka pelēkā roņa mazulis. Krāsa ir pāreja no baltā mazuļa tērpa uz pieaugušo, un pēc izmēriem jau arī jaunulis tik liels var būt tikai pelēkajam ronim. Pogainais ronis, cik zinu, pat pieaudzis ir tikai ap metru, un ar apaļāku galvu.


Ances 16.aprīlis, 10:02

Paldies IevaM


IevaM 16.aprīlis, 09:01

Sarkanrīklīte gan :)


Ances 16.aprīlis, 08:46

Mulsina melnais plankums pie acīm, tā kā ērickiņam. Bet kad putniņš pagriež otru sānu pleķa vairs nav. Vai tas tomēr ir sarkanrīklīte ar "uzdauzītu aci"?


CerambyX 16.aprīlis, 00:38

Kādas smilšbites Andrena sp.


Kambars 15.aprīlis, 23:10

Paldies!!!


CerambyX 15.aprīlis, 23:05

Sārtā bezlape


CerambyX 15.aprīlis, 22:24

Oxypselaphus obscurus


CerambyX 15.aprīlis, 22:23

Agonum sp. - tās melnās šajā ģintī tuvu neiespējami pēc bildes :)


forelljjanka 15.aprīlis, 22:08

Dumbrcālis?;)Nepatīk?!:D Tas ir mans mīļākais putns un fotomodelis!:DDD Nu varbūt vienīgi mazais ormanītis var konkurēt...Ja nopietni,pas tīri labi,es kaut kā ar jūru mēģināju saistīt,bet raļļi jau lido tīri labi,varbūt vilka pāri!;)


Rallus 15.aprīlis, 21:05

Dumbrcālis nepatika?


Rallus 15.aprīlis, 21:03

Tomēr ķivulis gan. Skatīju pēc spārniņa spoguļa, bet tas drīzāk ir gan galvas mellums un knābis tiešām smalks.


forelljjanka 15.aprīlis, 15:41

Klijkaijas,gārgales...Nedomāju ,ka reāli nonākt līdz konkrētai sugai!;)


forelljjanka 15.aprīlis, 07:38

Kaut gan,varbūt arī kļūdos un tas ir zara fragments!:D Pirmajā iespaidā knābis par smalku priekš žubja,bet ķivulim spārnā būtu jāredz tumšākās joslas ,plus vēdera lejasdaļas raibumus...;)


forelljjanka 15.aprīlis, 07:32

Man gan pēc ķivuļa izskatās,vienā bildē pat nojaušama melnā "ķiverīte".;)


Rallus 15.aprīlis, 00:40

Krāsojums nav tipisks, sīks attēls turklāt, bet kaņepīšā M varētu pasēt.


Rallus 15.aprīlis, 00:34

Sila gan, gaišais sejas laukums, nojaušamās proporcijas


Rallus 15.aprīlis, 00:33

peļu klijāns


Rallus 15.aprīlis, 00:31

zaļžubīte


dabasmīlis 14.aprīlis, 22:06

Paldies par info. Liels viņš nebij gan. Zem metra, apm 80-90 cm. Žēl zvēriņu.


CerambyX 14.aprīlis, 21:57

Nu jā, to bildi nepamanīju - astes mala tiešām tur izskatās gaiša. Šajā bildē mulsina vienmērīgi pelēcīgās krūtis, bez nekāda svītrojuma, kas laikam rada man to mājas zvirbuļa iespaidu. Knābis gan tumšs, kas īsti nebūs atbilstoši mājas zvirbuļa mātītei (tāpat kā tā gaišā astes mala)... Jo vairāk pētu, jo mazāk ko saprotu :D


dziedava 14.aprīlis, 21:24

Šķiet, tīruma kosa Equisetum arvense


forelljjanka 14.aprīlis, 21:23

Uģi,apskaties to otru bildi,kur mugura redzama,it kā cits novērojums,bet domāju,putns tas pats.;)


Ances 14.aprīlis, 20:57

Paldies @CerambyX.


CerambyX 14.aprīlis, 20:47

Tā pati dzeltenā stērste vien ir


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts